Sunteți pe pagina 1din 2

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…” ediţia a XXXIV-a, 14 iunie 2015, Botoşani

Încheiat azi, 13 iunie 2015. Juriul celei de a XXXIII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, format din: Lucian Vasiliu, ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri literare”, Ed. Timpul, revista „Convorbiri literare”, Ioan Es. Pop, ed. Paralela 45 Piteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vinea, Bucureşti, Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia, rev. „Feed back” Iaşi, Gavril Ţărmure, Editura Charmides, Bistriţa, Valentin Ajder, Ed. Eikon, Cluj- Napoca, Marian Drăghici, rev. „Viaţa Românească”, George Vulturescu, rev. „Poesis”, Satu Mare, Liviu Apetroaie, rev. „Scriptor”, Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia”, Adrian Alui Gheorghe, rev. „Conta”, Piatra Neamţ, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu”, Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco”, Galaţi, Ioan Moldova, rev. „Familia”, Oradea, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion”, Sibiu, Adi Cristi, ed. 24 de ore şi revista „Simpozion”, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion”, Botoşani, Gellu Dorian, rev. „Ţara de Sus”, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe Vasile Spiridon, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea următoarelor premii:

SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:

1. Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România - poetei Maria Pilchin pentru cartea Poeme pentru Ivan Gogh, Ed. Paralela 45, 2014;

2. Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Andrei Alecsa pentru cartea Un shot de Ted, două de Sylvia, Editura Charmides, 2014.

.

SECŢIUNEA MANUSCRISE:

1.

Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Scriptor, Viaţa Românească”

şi „Euphorion” - Marina Popescu şi Andreea Voicu,

2.

Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra” şi „Scriptor” – Kady Nicol (Dorina Ungureanu),

3.

Premiul Editurii Timpul şi al revistei „Convorbiri literare” - Corina Guguluş,

4.

Premiul Editurii Vinea şi al revistei „Familia” - Alexandra Eugenia Zorilă;

5.

Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back” – Cristina I. Ailoaie,

6.

Premiul Editurii Charmides şi al revistelor „Verso” şi „Infinitezimal” – Elena Mihalachi,

7.

Premiul Editurii Eikon şi al revistei „Conta” –Lavinia Loredana Nechifor,

8.

Premiul Editurii 24 de ore şi al revistei „Simpozion”– Ionel I. Andronic,

9.

Premiile revistelor:

- Premiul revistei „Familia” – Alina Drăgan,

- Premiul revistei „Argeş” –Iustin Butnariuc,

- Premiul revistei „Poesis” –Teodor Paul Şoptelea,

- Premiul revistei „Poezia” –Ionuţ Bogdan Cărăuşu,

- Premiul revistei „Ateneu” – Ioana Maniga,

- Premiul revistei „Porto Franco” –Codruţa Irina Corocea

- Premiul Revistei „Hyperion” Szakacs Nadina Maria

- Premiul revistei „Ţara de Sus” –Andreea Florentina Bordeianu şi Maria Sârbu-Crudu.

. SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE:

1.

Premiul revistei „Convorbiri literare” –, Daniela Paula Epureanu

2.

Premiul revistei „Conta” –Elisaveta Bunescu,

3.

Premiul revistei Poesis” – Graţiela Virginia Groza,

4.

Premiul revistei „Hyperion” – Ana Buzuleac,

5.

Premiul revistei „Poezia” – Georgiana Alina Bălan,

6.

Premiul revistei „Porto franco” – David Marian.

Drept pentru care s-a semnat prezentul proces-verbal.