Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITIC
Denumirea disciplinei

METODE I TEHNICI DE LUCRU CU DELINCVENII

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul de licen
Programul de studii de
licen (specializarea)

Semestrul
Sociologie si psihologie
ASISTEN SOCIAL

Numrul de credite

Numrul orelor pe semestru/activiti


Total
SI
TC
AT
AA

ASISTEN SOCIAL

21

10

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

Discipline
Anterioare

Obiective

Coninut
(descriptori)

Obligatorii
(condiionate)

DREPT N ASISTENA SOCIAL

Recomandate

DS
DI

nsuirea principalelor concepte i termeni specifici disciplinei.


nelegerea principalelor metode de intervenie specifice asistenei sociale.
1. Notiuni introductive privind metodologia si tehnicile de lucru cu
infractorii
2. Evaluare si interventie-doua coordonate principale in munca cu infractorii
3. Necesitatea abordarii interdisciplinare in munca cu infractorii
4. Metode si tehnici de evaluare specifice in munca cu infractorul
5. Metode si tehnici de lucru specifice in munca cu infractorul cu boli
mentale
6. Principalele tehnici si metode de lucru:interviul, consilierea individuala si
de grup
7. Controlul social din perspectiva metodelor si tehnicilor utilizate

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control)


- rspunsuri la examen/colocviu/lucrri practice
Stabilirea
notei finale
- activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect etc.
(procentaje)
- teste pe parcursul semestrului
Bibliografia
Miftode Vasile (coord.), Sociologia populaiilor vulnerabile.

50 %
30 %
20 %

Teorie i

metod, Ed. Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2004.


Neamu, G., Stan, D., Asistena social. Studii i aplicaii, Editura
Polirom, Iai, 2005.
Poledna, S. (coord.), Modaliti de intervenie psihosocial n
activitatea de probaiune, Presa Univ. Clujean, 2002.
Sandu, Maria, Probaiune i protecia victimei n cadrul reformei penale
din Romnia, n Analele UAIC Iai, 2004.
MIFTODE, Vasile (coord.), Sociologia populaiilor vulnerabile. Teorie
i metod, Editura UAIC, Iai, 2004.
NEAMU, George., STAN, Dumitru., Asistena social. Studii i
aplicaii, Editura Polirom, Iai, 2005.

TOMI, Mihaela, Metode i tehnici de lucru cu delincvenii,


Timioara, Editura Eurostampa, 2011
Revista de criminologie, criminalistic i de penologie, Bucureti. 1999
SANDU, Maria, Probaiune i protecia victimei n cadrul reformei
penale din Romnia, n Analele UAIC Iai, 2004.

Lista materialelor
didactice
necesare
Coordonator de
disciplin

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Tomi Mihaela

Lect. univ. dr. Mihaela TOMI

Semntura

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT activiti tutoriale, AA activiti aplicative aplicate

S-ar putea să vă placă și