Sunteți pe pagina 1din 4

APELUL

164.a)Care sunt principiile ce guverneaza sistemul procesual al cailor de atac?


166.a)Care sunt conditiile de exercitiu ale dreptului de a declara apel?
171. a)Care sunt elementele apelului?
Analizand elementele apelului avem in vedere:subiectele(pers.sau organe care
pot exercita apelu), obiectul(hotarari care pot fi atacate cu apel) si
cauza(motivele ce pot fi invocate de parte nemultumita de hotararea atacata).
173. a)Care sunt efectele apelului?
Cerea de apel produce anumite efecte specifice acestei cai de atac:
-Investeste instanta de apel cu solutionarea cereii=daca cel care a pierdut
procesul de judecata in fata instantei de fond sau cei carora legeale recunoaste
calitatea procesuala active nu introduce cerere pt.exercitarea apelului, in
termenul prevazut de lege , hotararea ramane definitive si poate fi pusa in
executare.O astfel de hotarare nu mai poate fi atacat nici prin recurs.
-efectul suspensiv=hotararea primei instante nu poate fi executata silit cat este
susceptibila de apel si nici pe perioada apelului.Se aplica la oricare dintre actele
de procedura care au legatura cu executarea hotararii.
-efectul devolutiv=consta in dreptul de revocare pe care-l are instanta superioara
de a chema inaintea sa cauza apelata , pt. a examina din litigiul supus
apelului.Efectul devolutiv nu vizeaza toate problemele de fapt si de drept care sau pus inaintea primei instante,ci numai acelea care sunt criticate express au
implicit de catre appellant.
178.a)Care sunt cazurile de intrerupere ale termenelor de apel?
Sun prevazute 3 cazuri:
- moartea partii care are interes sa fac apel;
-prin moartea mandatarului caruia I s-a facut comunicarea hotararii primei
instante, urmand sa se faca o noua comunicare partii , la domiciliul ei, data la
care va reincepe sa curga termenul de apel;
-art.103 C partea care dintr-o imprejurare mai presus de vointa ei nu a putut
exercita calea de atac a apelului , are posibilitatea ca in termen de 15 zile de la
incetarea impiedicarii ,sa introduca apel aratand si motivele impiedicarii.
180.a)Decand curge termenul de apel pentru procurer?
Curge de le pronuntarea hotararii, cu exceptia cazurilor in care procurorul a
participat la judecata , cand termenul curge de la comunicarea hotararii.

181/182.a)Care sunt consecintele juridice ale nemotivarii apelului in termen?


Caracterul devolutiv al apelului obliga instanta sa aprecieze asupra temeiniciei
acestei cai de atac, chiar daca apelul nu este motivat pana la prima zi de
infatisare, in acest caz instanta avand in vedere temeiurile actiunii si apararile de
la fond.
Instanta a retinut ca apelul are caracter devolutiv, fiind prima cale de atac
ordinara prin care se realizeaza controlul judiciar.
Ca urmare, chiar daca apelul nu este motivat, acesta nu poate fi respins, instanta
analizand temeinicia si legalitatea hotararii atacate in raport cu motivele actiunii
reclamantului si apararile paratului.
183.a)Care este regimul juridic al probelor noi in apel?
In apel pot fi incuviintate noi probe de catre instanta de apel cu conditia sa fie
cerute prin motivare sau intampinare.Probele pot fi administrate conform regulilor
de la judecata din prima instanta.
184.a)Care este rejimul juridic al incheierilor judecatorsti sub aspectul atacarii lor
cu apel?

RECURSUL
187.a)Care sunt principiile care guverneaza sistemul procesual al cailor de atac?
188.a)Este admisibil recursul impotriva unei decizii intermdiare a instantei de
apel de anulare a sentintei primei instante?
Da este admisibil recursul, deoarece se solutioneaza imediat de instanta imediat
superiaoara celei care a pronuntat hotararea in apel.
190.a)Care sunt motivele de recurs?
Sunt prevazute de art.304, si sunt in numar de 9:
1.cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale
2.cand hotararea s-a dat de alti judecatoridecat cei care au luat parte la
dezbaterea in fond a pricinii
3.cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante
4.cand instanta a deposit atributiile puterii judecatoresti
5.cand prin hot. Data instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub
sanctiunea nulitatii de art.105 alin 2
6.daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut
7.cand hot nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive
contradictorii ori straine de natura pricinii
8.cand instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii a schimbat natura
ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia
9.cand hot pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau
aplicarea gresita a legii.

194.a)Care sunt termenele speciale de recurs?


b)Din ce moment curge termenul de recurs pentru procuror?
a)-hot prin care se rezolva conflictele de competenta poate fi atacata cu recurs
in termen de 15 zile de la comunicare, cu exceptia celei date de ICCJ care este
irevocabila
-hot de constatare a perimarii cererii de chemare in judecata sau apelului poate
fi atacata in termen de 5 zile de la pronuntare
-impotriva ordonantei presidintiale,termenul de recurs este de 5 zile si curge de
la pronuntare , daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare daca s-a dat
fara citarea lor
-hot a instantei de apel de declinare a competentei susceptibila de recurs in
termen de 5 zile de la pronuntare
-in materie de divort termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea
hotararii.
b) Procurorul indiferent dac a participat sau nu la judecat n prim instan,
poate s declare recurs mpotriva oricror hotrri;
termenul curge de la comunicare hotararii.
195.a) Care sunt termenele speciale de recurs?
a)-hot prin care se rezolva conflictele de competenta poate fi atacata cu recurs
in termen de 15 zile de la comunicare, cu exceptia celei date de ICCJ care este
irevocabila
-hot de constatare a perimarii cererii de chemare in judecata sau apelului poate
fi atacata in termen de 5 zile de la pronuntare
-impotriva ordonantei presidintiale,termenul de recurs este de 5 zile si curge de
la pronuntare , daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare daca s-a dat
fara citarea lor
-hot a instantei de apel de declinare a competentei susceptibila de recurs in
termen de 5 zile de la pronuntare
-in materie de divort termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea
hotararii.
198.a)Caracterizati exceptia nulitatii recursulu?
Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal , cu exceptia in care
instanta ar putea retine din oficiu motivele de casare de ordine publica.
204.a)Care sunt solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs?
1.Respingerea recursului:hot e temeinica si legala dar a fost invocate gresit,
tardiv introdusa,ca inadmisibil,ca fiind introdusa de o persoana fara capacitate
procesuala,o persoana care nu justifica interes,anulat ca netimbrat sau
insufficient timbrat.
Alte motive care pot duce la respingerea recursului:in materie de divort,recursul
intervenientului accesoriu se va respinge ca neavenit.
2.Admiterea recursului hotararea poate fi modificata sau casata.

CONTESTATIA IN ANULARE
206.a)Care sunt motivele de contestatie in anulare de drept comun?
c)Care este instanta competenta sa le solutioneze?
a)-cand procedura de chemare a partii pt ziua cand s-a judecat pricina , nu a fost
indeplinita potrivit cu conditiile legii:
-cand hot a fost data de judecator cu incalcarea dispozitiilor de ordine publica
privitoare la competenta.
c)Fiind o cale de atac de retractare contestatia de anulare este de competenta
instantei care a pronuntat hot ce se ataca indifferent de motivul invocat.
208.a)Ce cai de atac se pot exercita impotriva hotararilor pronuntate in
contestatia in anulare?
In cazul contestatiei speciale deoarece vizeaza numai hot irevocabile , hot care
se pronunta nu sunt susceptibile de recurs, conform art 321 CPC.
209.a)idem206.c).
210.a)-211.b)-212.b)Care sunt conditiile de admisibilitate de ale contestatiei in
anulare de drept comun?
-hot sa fie irevocabila
-motivul pe care se sprijina sa nu fi putut sa fie invocat pe calea apelului sa
recursului.
212.a)-213.a)-214.a)Care sunt motivele pentru care se poate exercita contestatia
in anulare speciala?
Greseala materiala sa fie esentiala , sa duca la schimbarea hotararii.