Sunteți pe pagina 1din 4

“Prietenia face ca bucuria să fie mai mare şi amărăciunea mai mică”

Thomas Fuller

TITLUL PROIECTULUI: Copilărie…Prietenie…Colaborare…


(Ne jucăm…descoperim…construim…)

INIŢIATORII PROIECTULUI: prof.consilier Hudacsko Gyongyi

PERIOADA PROPUSĂ: 15 noiembrie 2009– 15 iunie 2010

ARGUMENT

Prin definiţie, omul este o fiinţă socială. Doar în societate, se conturează personalitatea, se
pune în evidenţă caracterul, se cizelează temperamentul. În consecinţă, o cerinţă primordială, se
impune tacit dar stringent: dezvoltarea relaţiilor sociale bazate pe cooperare şi comunicare. În
copilărie se pun bazele unei educaţii care pe viitor constituie tiparele viitoarei personalităţi. Şcoala,
familia şi socitatea au un rol hotărâtor în acest sens. La o primă viziune retrospectivă, copiii par a fi
uşor modelabili prin intervenţia unor activităţi extraşcolare prin care au posibilitatea să colaboreze,
să-şi dezvolte deprinderile de comunicare, de interrelaţionare şi de realizare a unor procese ce
implică spirit de cooperare. Pentru punerea în practică a acestora e nevoie de diverşi factori
stimulatori care pot valoriza potenţialul cu capacităţi nebănuite al “vârstei de aur” – copilăria –
vârstă care poartă în sine, în embrion, tiparele viitorului adolescent, adult, părinte, bunic sau
profesionist.
Bazele unei vieţi reuşite în viitor se pun în copilărie. Iar prietenia este aripa dreaptă a
copilăriei care împreună conturează şi dezvoltă personalitatea copilului. Prin acţiuni organizate şi
dirijate din exterior spre anumite scopuri, se ating diverse standarde educaţionale. Copilul are
posibilitatea de a întâlni în celălalt eul său cel bun şi astfel să primească şi să dăruiască atitudini şi
valori care contribuie la modelare reciprocă.
Copilărie…e bine ca la orice vârstă să păstrăm farmecul innocent al copilăriei!
Prietenie…”dăruind vei dobândi”…e bine ca la orice vârstă copilul să ştie că ajutând pe alţii
se ajută pe sine!

SCOP: implicarea elevilor în activităţi sociale cu caracter ludic, educativ, care oferă şanse
egale, posibilităţi de dezvoltare a spiritului de cooperare şi stimuli de integrare socială şi societală.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

a) Generale (pe termen lung):

• să conştientizeze valorile vârstei de aur – copilăria – şi ale prieteniei în relaţiile cu


cei din jur;
• să se afirme cu încredere şi optimism în forţele proprii prin iniţiativă şi spirit de
răspundere;
• să cultive capacităţile şi aptitudinile necesare pentru dezvoltarea relaţiilor de
prietenie prin intermediul jocului combinat cu activităţi responsabile;
• să stimuleze responsabilitatea în diverse situaţii de viaţă prin atitudini ludice;
• să contracareze efectele nocive la nivel intrapersonal datorate tracului şi
inhibiţiei;
• să sensibilizeze prin implicare proprie şi responsabilă în acte sociale;
• să dezvolte relaţii variate, diversificate la nivelul grupului;
• să manifeste sensibilitate şi spirit deschis spre valori estetice şi artistice;
• să respecte drepturile fundamentale ale omului;
• să elaboreze, să utilizeze evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii
proprii pentru rezolvare de probleme.

b) Specifice (pe termen scurt):

• să utilizeze la momentul oportun şi în contextul adecvat reguli adecvate din codul


bunelor maniere şi norme uzuale de comportament;
• să realizeze activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune cu alţi
copii de aceeasi vârstă, din şcolile normale, înlesnindu-se gradul optim de
adaptare şi acceptare a copiilor cu dizabilităţi în comunitate;
• să iniţieze spirit de cooperare în activităţile sociale şi de colaborare în activităţi la
nivelul grupului/colectivului;
• să exerseze deprinderile de a se orienta şi deplasa corect în mediul ambiant
(unitate şcolară, stradă, deplasarea în diferite zone ale localităţii, deplasarea în
alte localităţi);
• să realizeze activităţi de menţinere şi curăţire a mediului ambient, de ordine şi
curăţenie la locul personal de existenţă (camera personală, casa, sala de clasă,
grădina şcolii);
• să exerseze abilităţi de îngrijire, manifestarea atenţiei şi afectivităţii faţă de plante,
animale, natură;
• să promoveze spirit caritabil în activităţi altruiste pentru alte categorii sociale
aflate în decline: bătrânii, bolnavii şi invalizii.

FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
• valorizarea potenţialului specific copilăriei în manifestarea unor atitudini de prietenie
şi spirit ludic;
• formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
• valorificarea şi valorizarea eficientă a resursei umane;
• schimbarea mentalităţii membrilor comunităţii în legătură cu statutul, locul şi rolul
copilului cu dizabilităţi;
• formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a
primi sprijin;
• optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze
prin întâlnirea cu celălalt;
• cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în
sine;
• formarea motivaţiei pentru activităţi în cadrul grupului;
• valorizarea copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de utilitate;
• implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educaţie incluzivă în şcoli.

ACTIVITĂŢI CONCRETE:

1. Realizarea unor activităţi de abilitare manuală, de grafică şi pictură comune, cu alţi


copii de aceeasi vârstă, din şcolile normale.
2. Organizarea de serbări tematice şi concursuri pe domenii.
3. Cunoaşterea mediului ambient prin drumeţii şi excursii.
4. Iniţierea unor jocuri de rol pentru conturarea anumitor statuturi sociale.
5. Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile desfăşurate.
6. Implicarea în activităţi cu caracter ludic care anulează tensiuni şi energii negative
şi dezvoltă spiritual de colaborare (jocuri specifice perioadei copilăriei, jocuri
sportive etc.)
7. Realizarea unor vizite la azilul de bătrâni pentru dezvoltarea spiritului altruist.
8. Monitorizarea atitudinii comunităţii prin realizarea unor fotografii şi publicarea lor
în presă.
9. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale (Primăria, Direcţia
de Sănătate Publică, ISJ Suceava, O.NG.-uri, Direcţia de Protecţie a Copilului).
10. Evidenţierea reuşitei acţiunii prin promovarea proiectului în mass-media.

RESURSE:

a) umane: elevii claselor a V-VIII Vetiş


cadre didactice, părinţi, autorităţi, O.NG.-uri, Direcţia de Protecţie a
Copilului.
b) materiale: panouri, pliante, aparate de fotografiat, CD, calculator, ecusoane, felicitări,
invitaţii.
c) financiare – susţinute de cadrele didactice şi elevi.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

1. Să facem cunoştinţă – prezentarea cărţii de vizită (desenarea unei flori ale cărei
petale să conţină numele, şcoala, anotimpul preferat, culoarea preferată, melodia
şi/sau cartea preferată); noiembrie 2009

2. Covorul toamnei – colecţie de frunze de toamnă utilizate în redactarea unor


imagini cromatice variate (concurs pe echipe); noiembrie 2009

3. Tradiţii la sărbătorile de iarnă – joc de rol; decembrie 2009


- confecţionarea unor illustrate
- prezentarea imaginilor în propoziţii şi versuri scurte
- activitate pe grupe: desen şi compoziţie

4. Ne jucăm…descoperim…construim… - construirea din zăpadă, în miniatură, a


unei cetăţi medievale: oameni de zăpadă, turnuri, barricade etc.; ianuarie 2010

5. Călătorim… învăţăm… februarie 2010


- vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii
- vizită la Cetatea de Scaun
- vizită la Observatorul Astronomic
- albumul grupului, fotografii

6. Vizită la Azilul de bătrâni; martie 2010


– să oferim o mână întinsă celor ce o aşteaptă
- Suflet deschis, inimă mare(concurs de aforisme)

7. Ne jucăm dar muncim; aprilie 2010


– acţiuni de îngrijire a mediului înconjurător
- plantarea unor flori în grădina şcolii

8. Ne jucăm şi mâncăm; mai 2010 – concurs între echipe:


- Cele mai strălucitoare steluţe-prăjituri
- Puişorul moţat – aperitiv vesel

9. Prietenia – brăţară de aur; iunie 2010


– concurs pe echipe de ilustraţii, idei, versuri, aforisme despre prietenie