Tulburările de comportament Interpretări, sugestii pentru prevenire, modalităţi de intervenţie, principii în abordarea copiilor cu tulburări de comportament

„TOATE CÂTE VEŢI VOI SĂ VĂ FACĂ VOUĂ OAMENII FACEŢI ŞI VOI LOR ASEMENEA, CĂCI ÎN ACEASTA SE CUPRINDE TOATĂ LEGEA ŞI ĂNVĂŢĂTURA.” (MATEI, VII-12)

Întocmit, Institutor Nina Condrache, Profesor psihopedagog Mihaela Chivu

1

.............. Principii în abordarea copiilor cu tulburări de comportament..................... Proiect de intervenţie psihosocială......................... 3 3 3 3 4 7 8 9 10 11 16 2 ...................................................................................................... Modalităţi de intervenţie în rezolvarea tulburărilor de comportament............. Sugestii privind modalităţile de intervenţie în cazul tulburărilor de comportament care nu pot fi ignorate............................................ Sugestii pentru prevenirea tulburărilor de comportament................Cuprins Definirea conceptului............................................... Cauze ale tulburărilor de comportament................................................................................................................................ Bibliografie.............. Specificaţii de severitate.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Concluzii................................................................. Tipologie.........................................................................................................

Indivizii sunt. aducând prejudicii considerabile altora. sistemul psihic pierzându-şi atributul de „tot coerent”. Evident. vandalism. acţionând unitar.motorii. Este reacţia personalităţii lui în formare faţă de lumea din afară şi faţă de propria lui persoană. ci de un complex de factori care explică apariţia tulburărilor comportamentale.minciună. violări serioase ale regulilor. Procesul adaptării este un proces de organizare şi echilibrare mintală a „schimburilor dintre subiect şi obiect” (dintre individ şi realitate).  Tulburare severă: frecvenţa problemelor este în excesiv de mare.  Tulburare moderată: frecvenţa şi efectele problemelor de conduită sunt moderate. sunt lezate. Tipul cu debut în copilărie. distrugerea proprietăţii. Nici unul dintre aceşti factori nu este exclusiv şi atunci când se constată la persoanele cu funcţionare 3 . uz de arme.Comportamentul copilului este oglinda dezvoltării lui psihice. Specificaţii de severitate  Tulburare uşoară: probleme de conduită cauzează un prejudiciu relativ minor altora. Absenţa oricărui criteriu înainte de vârsta de 10 ani. cât şi cele cognitive. afective şi voliţionale. corespunzătoare vârstei. fuga de acasă după lăsarea întunericului. a unuia din următoarele criterii: agresiune faţă de oameni şi animale. cruzime fizică.furt fără confruntare cu victima.relaţii sexuale forţate. manifestă frecvent agresivitate fizică faţă de alţii. La realizarea acestui echilibru participă toate procesele psihice. fraudă sau furt. orice disfuncţie apărută la nivelul uneia dintre aceste componente afectează întregul. În sistemul personalităţii. toate aceste procese şi funcţii psihice se complinesc. băieţi. furt cu confruntare cu victima. furt prin efracţie Cauze ale tulburărilor comportamentale La persoanele cu dificultăţi de învăţare nu se poate vorbi de o cauză unică. sau. atât cele senzorio. Prezenţa a cel puţin un criteriu înainte de vârsta de 10 ani. relaţiile cu egalii sunt afectate. aparţinând mediului social. Nivelul agresivităţii este mai mic şi relaţiile cu egalii sunt mai puţin afectate decât la prima categorie. timp de 12 luni. Probabilitatea de a dezvolta tulburarea de personalitate antisocială este mult mai redusă. respectiv între trebuinţele şi aspiraţiile individuale şi cerinţele şi exigenţele exterioare. Tipologie 1. Tipul cu debut în adolescenţă. altfel spus. de obicei. 2. Tulburarea de comportament este un pattern repetitiv şi persistent de comportament în care drepturile fundamentale ale altora sau normele sociale. Dacă tulburările sunt presistente ei vor dezvolta tulburarea de personalitate antisocială. manifestat prin prezenţa. chiulul. în timpul micii copilării este posibil să fi prezentat tulburarea opoziţionismului provocator. un proces de echilibru între „asimilare” şi „acomodare” (Jean Piaget).

respectiv frecvenţa. care va genera sentimente de rivalitate/ ostilitate. Aceşti factori se referă la: disfuncţii organice cerebrale.16 ani de viaţă nu se pune diagnosticul de psihopatie. Referitor la mediul şcolar. ele rămân puternic dependente de alţii pentru satisfacerea nevoilor lor. severitatea şi durata comportamentului agresiv şi antisocial depind foarte mult de momentul în care apar primele simptome. factorii care pot declanşa comportamentele perturbate sunt: accentul exagerat pe competiţie. iar stima de sine scăzută. Puteam avea de-a face fie cu educatori cu labilitate emoţională. anumite caracteristici temperamentale cum ar fi intensitatea înaltă a răspunsurilor emoţionale şi slaba adaptabilitate la situaţiile noi. Cu cât aceşti factori sunt mai numeroşi cu atât creşte probabilitatea dezvoltării unor tulburări de comportament. b) Factorii sociali au şi ei influenţe importante asupra comportamentului. când încep să-şi facă prieteni în grupuri delincvente. reprezentarea de sine le poate fi săracă. spre tulbutări de conduită. În plus. fie cu educatori prea rigizi. ca atare. mediul social insecurizant. se apreciază că există o relaţie semnificativă între prezenţa lor şi probabilitatea apariţiei problemelor comportamentale. c) Factorii emoţionali: persoanele cu dificultăţi de învăţare au experimentat mai mult eşecul în diverse aspecte ale vieţii lor. De asemenea. dificultăţi audio. persoanele vor prezenta mai multe tulburări de comportament decât cele care trăiesc în medii caracterizate de coeziune şi armonie. De exemplu. iar alţii mai târziu.vizuale. relaţiile tensionale cu profesorul. 1994): a) Factori biologici: prezenţa lor creşte probabilitatea ca o persoană să dezvolte probleme de comportament. d) Factorii cognitivi: includ abilitaţile slabe de comunicare. etichetarea. de rezolvare a problemelor şi de interacţiune socială.intelectuală normală. ci numai în tulburările de comportament. Evoluţia acestora. În primii 15. A ajuta elevul să-şi depăşească dificultăţile emoţionale şi comportamentale presupune identificarea factorilor specifici care contribuie la apariţia acestor probleme şi înţelegerea modului în care aceştia acţionează. Unii îşi încep „cariera” de timpuriu. Fiecare dintre aceste cauze poate afecta adaptarea emoţională şi comportamenul aferent indiferent de nivelul intelectual al persoanei. Între aceştia regăsim (apud Zarkowska şi Clements. Numai 1/3 din totalul tulburărilor de comportament se transformă în psihopatie. epilepsie. de obicei în familie. delincvenţă şi criminalitate. Modalităţi de intervenţie în rezolvarea tulburărilor de comportament Pentru a înţelege mai bine copiii cu tulburări de comportament trebuie să cunoaştem modul de manifestare a acestora. Copiii pot urma traiectorii diferite. persoanele care primesc o îngrijire de proastă calitate sau care sunt respinse de părinţi sau de societate au şanse mai mari să dezvolte tulburări de comportament şi emoţionale. Comportamente tipice: 4 . comparativ cu semenii lor care nu au trăit asemenea situaţii. În mediile cu un înalt nivel de tensiune şi conflict interpersonal. o altă cauza a tulburărilor comportamentale ale copiilor poate fi reprezentată de tulburările de personalitate ale educatorilor.

automutilare. Deoarece apariţia tulburărilor de comportament este determinată de o diversitate de cauze şi demersul rezolvării acestora presupune abordaări şi acţiuni multiple. de obicei de tip motor. dar îndepărtată în timp.nevoia de a controla. apatie. . nevoia de a trata persoanele cu dificultăţi de învăţare cu respect şi demnitate. a sentimentelor de inferioritate şi a sensibilităţii exacerbate şi consolidarea trăsăturilor pozitive de personalitate. una din variantele de intervenţie fundamentate psihologic. .depresie. furie. pot fi inhibate sau chiar anihilate prin determinarea - 5 . i se aplică un stimul nociv. În acest caz.profanare. ca imediat apoi să caute un prilej pentru ca subiectul să dea un raspuns bun. ce se concentrează pe intervenţia farmacologică.tentative de suicid. . ce are unele puncte comune cu pedeapsa. c) Abordarea educaţională subliniază importanţa dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor. Procedeul constă în faptul că manifestările comportamentale neadaptative. are o eficienţă mai mare decât aplicarea unei sancţiuni drastice. în practica intervenţiei se pot distinge: a) abordarea biologică. tendinţe autodistructive: . şi în acest mod el scapă de pedeapsă.fuga de acasă. când subiectul ajunge la un răspuns neadaptativ.mânie nepotrivită cu situaţia. sancţionarea imediată. deoarece indivizii tind să-şi folosească orice deprindere disponibilă pentru a-şi realiza trebuinţele. Terapia comportamentală se bazează pe modificare obişnuinţelor. d) Abordare psihologică urmăreşte înlăturarea stărilor psihice conflictuale. b) Abordarea socială accentuează importanţa unui mediu de viaţă normal. neîncredere în autoritate. violenţă. dar după un interval mai mare de timp. de exemplu pentru a reduce anxietatea sau pentru a reprima comportamentul agresiv sau pe cel obsesiv. Practica negativă. precum şi a experienţei personale. Terapia comportamentală. Printr-o recompensă mică. de calitate şi. acordată imediat după comportamentul dezirabil. .provocare de bătăi. Premisa de la care porneşte această abordare este că dacă indivizii sunt trataţi bine. în timp ce stimulii negativi (sancţiunile) îl reduc sau îl anihilează. ei vor reacţiona în moduri mai adecvate. întărirea este mult mai eficientă decât folosind o recompensă/ pedeapsă consistentă. porneşte de la constatarea că stimulii pozitivi (recompensele)întăresc comportamentul. Aplicarea teoriilor moderne ale învăţării la terapia manifetărilor nevrotice determină trei procedee mai importante de intervenţie: Condiţionarea aversivă.anorexie. Astfel. fie şi minimă. în special. precum şi de a le oferi o mai mare autonomie în mediul lor de viaţă. astfel. manifestarea adaptativă este răsplătită pentru înlăturarea stimulului cu semnificaţie negativă.abuz de substanţe. . dublată de crearea unei motivaţii superioare pentru activitate (la toate categoriile de deficienţi).

care.elev în şcoală. iar aceasta stopează comportamentul nedorit. vor folosi învăţarea prin încercare şi eroare. După o anumită perioadă. Incidenţa comportamentelor perturbate are o asociere mai semnificativă cu calitatea relaţiei profesor. se poate construi un mediu de învăţare sănătos. dar curiozitatea naturală a elevilor va fi inhibată. poate controla clasa. vor câştiga încredere în sine şi li se va permite să lucreze independent sau în cooperare. În toate relaţile profesor.elev profesorii comunică acceptarea/ rejecţia elevului chiar în moduri pe care nu le conştientizează. Când un elev are probleme de comportament şi este tratat de profesor cu indiferenţă sau ostilitate. trebuie să se raporteze la două aspecte esenţiale: tipul de deficienţă. decât cu standardul socio. deci se învaţă răspunsul. însă această strategie conduce mai uşor la scăderea stimei de sine a elevilor. comportamentul său involuntar va manifesta tendinţa de a dispărea. Conform teoriei învăţării. neplăcute. practic. În acest caz. pentru a crea impulsul declanşator al răspunsului pozitiv prin starea de oboseală.faptul că există unele comportamente atât de înrădăcinate încât sunt foarte rezistente la acţiunile de corectare şi chiar presupun un anumit risc la exersare. exersarea îndelungată duce la oboseală. Cercetările au demonstrat eficienţa acestui tip de relaţie chiar şi în cazul în care mediul familial este perturbat. Elevilor nu le va fi teamă de eşec. Astfel. În acest context. care să le domine sau să le inhibe pe cele negative. primind aprobarea profesorului pentru efort. poate avea linişte şi ordine. Un profesor centrat pepedeapsă. 6 . cu un profesor ce oferă un model de calm şi înaltă stimă de sine. Apelul la pedeapsă echivalează cu incapacitatea profesorului de a instaura climatul afectiv necesar unei activităţi educative eficiente. Odată ce un elev poate să stabilească o relaţie de prietenie cu profesorul. devin dominante şi vor modifica atitudinea şi răspunsul subiectului. Orice comportament reprezintă o tentativă de menţinere a stimei de sine. Deseori pentru profesori pare mai simplu să stabilească mai uşor controlul aupra elevilor cu comportamente perturbate prin ameninţarea cu pedeapsa. acesta oboseşte. cu timpul. să experimenteze şi să îşi formeze noi deprinderi. Pe măsură ce dispare acest comportament se reduce impulsul (apare oboseala). o importanţă majoră o au relaţiile afectiv. subiectul va învăţa să asocieze situaţiile de tip anxios cu trăirea unor sentimente plăcute. plăcute. Controlul claseicu centre de menţinere a stimei de sine presupune folosirea metodelor pozitive. unde fiecare elev se simte liber să întrebe. până când. Provocarea unor sentimente pozitive.emoţionale care se stabilesc între profesor şi elev. să îşi asume riscuri. există întotdeauna pericolul de a se rezolva problema respectivă în moduri care antrenează reducerea stimei de sine a elevului şi problema escaladează. Aplicarea unor asemenea tehnici bazate pe teoriile învăţării. problemele de comportament dispar. şi anume obişnuinţa de a nu mai manifesta comportamente similare. în vederea rezolvării problemelor de comportament manifestate de deficienţo.economic şi cultural al elevului. .subiectului să le producă în mod volunatr de mai multe ori.

conform acestor abordări. recompensele simbolice.pot semnifica un protest faţă de un eveniment neplăcut impus. furnizarea unui spaţiu personal mai mare. 2. Din această perspectivă.pot transmite profesorului că elevul doreşte confort psihic. Sugestii pentru prevenirea tulburărilor de comportament 1. tulburările de comportament îndeplinesc funcţii importante pentru individ: . . diminuarea agresivităţii etc. . Nu acordaţi o extra. chiar daca atenţia nu este una de bună calitate (de exemplu. prin întărirea externă pozitivă şi negativă. Faceţi situaţia de invăţare securizantă pentru toţi! Activitatea de învăţare trebuie să devină mai plăcută. lauda este eficientă. La şcolarii mici. Eficienţa acestei strategii este dată de faptul că a promite o recompensă acestor copii este mai puţin motivant decât posesia lor. Antecedentele sunt acei factori care încurajează/ întreţin comportamentul nedorit. reprezentat de obţinerea unui rezultat specific. Examinaţi antecedentele şi consecinţele comportamentului. Asiguraţi-vă că activitatea e distractivă şi oferă recompense elevului. pentru elevii mai mari. rezolvarea în echipă a problememlor. .operarea unor schimbări în mediul fizic şi social prin creşterea stimulărilor. jucăriile. recompensele eficiente sunt cărţile. la fel şi consecinţele. ameninţarea cu sancţiunea).acţiuni de diminuare a dificultăţilor emoţionale prin reducerea naxietăţii sau sresului. Abordarea socială şi cea educaţională sunt mai recente. ci căutaţi să le ignoraţi. Adjectivele „bun”. iar schimbarea de optică pe care o promovează le face să fie apreciate în lume. în practica educativă s-au folosit mai mult rezolvări farmacologice şi comportamentale. Astfel. ea poate fi recompensa şi reîntări comportamentul. laudă. De exemplu.Până în prezent. asiguraţi-vă că timpul petrecut împreună promovează interacţiuni pozitive şi încurajează comportamentul dorit şi nu resentimentele copilului. ridicare tonului. dulciurile. tratarea depresiei. . ajutor sau că percepe situaţia ca fiind inacceptabilă. mai atractivă pentru elev decât comportamentul „rău”. „bine” trebuie să descrie comportamentul şi nu personalitatea copilului. creşterea gradului de autonomie individuală. revistele. O asemenea interpretare a tulburărilor de comportament deschide perspective mai mari faţă de intervenţie prin: . Copiilor le place să li se acorde atenţie şi dacă singurul fel de atenţie pe care-l pot obţine este atenţia negativă.pot comunica nevoia de activitate sau stimulare. Comportamentul trebuie analizat precis. problemele de comportament ar trebui să fie interpretate ca acţiuni ce urmăresc un scop. 3. copilul trebuie să dea înapoi un anumit număr/ cantitate de recompense. Comportamentul dezirabil poate fi recompensat prin zâmbet. ei vor continua să se comporte astfel încât să o primească.atenţie comportamentelor indezirabile. una dintre consecinţe poate fi atenţia adultului. de câte ori încalcă regulile negociate.oferirea de sprijin elevului pentru a-ţi dezvolta strategii mai adecvate de interpretare a evenimentelor. Un exemplu de strategie eficientă în acordarea recompenselor la copiii cu CES constă în administrarea acestora la începutul zilei de şcoalaă şi apoi. 7 .

8 . De exemplu. Încercaţi să trataţi copilul respectiv ca pe o piesă de mobilier. Evitaţi contactul vizual prelungit.atenţie comportamentelor dezirabile şi chiar însoţiţi acest lucru de recompense (de exemplu.determinarea contextului în care se manifestă comportamentul indezirabil: • în timpul explicaţiilor profesorului. dar într-o manieră cât mai impersonală. 6. înşivă. sau în ce moment al zilei. Sugestii privind modalităţile de interveţie în cazul tulburărilor de comportament care nu pot fi ignorate ridicarea vocii şi atenţionarea elevului. Pentru a ignora comportamentele. e posibil ca propriile dvs acţiuni să menţină comportamentul inadecvat al copilului. . rugămintea sau cearta. identificarea factorilor care contribuie la apariţia problemelor comportamentale trebuie să urmărească: . „aş dori ca toţi elevii să muncească aşa cum face Y”).când se produce comportamentul de-a lungul zilei. Toate aceste informaţii vor furniza profesorului indicii importante cu privire la cauzele care concură la apariţia manifestărilor nedorite şi la măsurile ce trebuie luate pentru rezolvarea problemei. 4.dacă se manifestă la toate activităţile sau numai la anumite activităţi. care ar putea să vă depăşească din punct de vedere al forţei fizice. . Continuaţi în maniera personală specifică să acordaţi extra. interveniţi în funcţie de situaţie. Apoi copilul poate să compare înregistrările sale cu cele ale profesorului.Anumite acţiuni. • în recreaţie sau în timpul liber de joacă. • în timpul evaluărilor. 5. • când este aşezat alături de un anumit elev sau în anumite locuri din clasă. invitaţi-l să participe la ceea ce faceţi şi purtaţi o conversaţie normală cu el. trebuie evitat contactul vizual cu copilul şi profesorul trebuie să îşi menţină o înfăţişare calmă. Observaţi comportamentul copilului şi pe al dvs. În acest scop. încercaţi să încurajaţi copilul să-şi supravegheze comportamentul. Această preocupare îl poate învăţa autocontrolul. • în timpul activitaţilor pe grupe mici. 7. Este eficient dacă profesorul se implică într-o activitate nelegată de copil şi nu se anfajează în discuţii sau polemici despre comportamentul pe care încearcă să îl eradicheze. nu vor putea fi ignorate. Evitaţi confruntarea fizică. Nu arătaţi supărare sau resentimente la reluarea interacţiunii cu el. ce de exemplu lovirea unui coleg. • în timpul întrebărilor şi răspunsurilor. Când copilul a încetat comportamentul inadecvat. ceea ce poate reprezenta punctul de pornire pentru discutarea măsurilor eficiente care se impun şi care trebuie convenite prin acordul ambilor. Autosupravegherea cere ca elevul să-şi observe propriuş comportament şi să înregistreze observaţiile. i se poate da copilului o listă de control şi apoi să i se ceară să-şi marcheze observaţiile. laude sau încurajări de tipul „îmi place cum lucrează X”. De câte ori este posibil. în acest caz. cu atât mai mult cu cât este vorba de elevi mari.

să se calmeze şi. . atunci arătaţi-i grijă. Interesul pentru elev Programele de control al comportamentului sunt eficiente. dacă profesorul nu este interesat de elev. impertinenţi. dar ele nu ar funcţiona dacă nu există acest ingredient esenţial. Dacă e incapabil să angajeze o astfel de discuţie. este nevoie de foarte multă răbdare şi profesionalism în abordarea lor. asigurându-l un timp că şi-a recăpătat pe deplin liniştea. dacă nu crede în el. Multe problemem pot fi evitate prin apelul la umor chiar şi într-o clasă cu copii cu tulburări de comportament. Structura este importantă pentru că. în acest caz. Trebuie să le câştigăm încrederea în timp şi acest lucru durează.. să creadă în profesor şi să-l intereseze să se schimbe. De aceea. Simţul umorului Unul dintre darurile cele mai de preţ pe care le putem avea este capacitatea de a face haz de necaz. căruia îi pasă de ei şi doreşte ca ei să aibă succes.nu discutaţi incidentul cu copilul până nu şi-a dobândit complet liniştea. Dacă acest tip de relaţie este stabilit. acesta îi poate ănvăţa pe elevi să se amuze de diverse situaţii din viaţa de zi cu zi în loc să ia totul prea în serios. afecţiune.acordaţi-i timp să-şi revină complet înainte de a-i cere altceva. ajutaţi-l să se simtă mai bine. ei se pot relaxa. copiii cu tulburări de comportament pot fi obraznici. Trebuie să ne amintim de ce se comportă aceşti copii astfel. agresivi sau chiar periculoşi. Consistenţa Este important să fim consistenţi cu aceşti copii şi să le creăm un mediu predictibil pentru ei. atunci modificarea comportamentală poate avea loc. Trebuie să nu luăm atacurile lor verbale personal şi să ne amintim că noi reprezentăm autoritatea. ca un adult care îi înţelege. Ca şi profesori avem un rol foarte important în viaţa unui elev.odată ce copilul se calmează. încercaţi să aflaţi ce l-a supărat şi discutaţi cu el. dacă e nevoie. în cazuri mai grave. . Principii în abordarea copiilor cu tulburări de comportament Răbdare şi profesionalism Fără îndoială. dacă nu îi pasă de ce se întâmplă cu acesta. şi elevului trebuie să-i pese. arătându-i cum poate să acţioneze în situaţii similare pe viitor.ajutarea copilului să-şi recapete controlul prin încurajarea blândă. iar ei nu respectă autoritatea şi nu au încredere în noi. Dacă în şcoală creăm un mediu predictibil şi structurat. prin controlul fizic asupra copilului: apucarea de mâini şi aşezarea sa pe un scaun sau. de obicei. Noi suntem cei 9 . introducerea lui într-o sală unde este linişte. mediul extraşcolar al acestora este foarte haotic. . În acelaşi timp. Dacă profesorul are un bun simţ al umorului. dacă este capabil şi atent.

de la familie. Este important să putem lăsa „nevoia de control” deoparte atunci când plecăm din şcoală.ului (epuizării) Un profesor care este interesat de elevi şi care este apreciat de aceştia poate uşor să ajungă la epuizare dacă nu este atent. ba chiar s-ar putea ca ei să ajungă într-o situaţie chiar mai rea decât sunt la un moment dat. O sugestie ar fi petrecerea a cel puţin o jumătate de oră fără familie înainte de a ajunge acasă pentru a reuşi să ne comutăm atenţia de la problemele de la şcoală. să-l vadă eşuând în final. 10 . Controlul situaţiei Una dintre cele mai importante realizări într-o clasă de elevi cu probleme de comportament este aceea de a menţine controlul asupra situaţiei în condiţiile în care ei încearcă mereu să saboteze acest lucru. mai ales atunci când continuitatea lor poate deveni dăunătoare pentru toţi. Aceasta ne oferă o oportunitate importantă de a influenţa viaţa lor. Poate mulţi dintre noi am auzit fraza: „Nu mai eşti la şcoală!” . Este important să reţinem că vom reuşi cu unii elevi. pentru o perioadă de aproximativ 8 luni şi jumătate.7 ore pe zi. pe când pe alţii nu-i vom putea ajuta şi. Câteva cauze ale epuizării sunt: pierderea profesionalismului. Dar atunci când părăsim şcoala. implicarea prea mare în problemele elevilor. de a-i schimba uneori mai mult decât o poate face orice alt adult. nu vom reuşi să-i schimbăm. 5 zile pe săptămână.. cu atât mai puţin cu cât există reacţii în lanţ şi se poate considera iscusit cel care ştie să ajungă la veriga iniţială sau la punctul în care verigile pot fi despărţite. Este dificil pentru un diriginte care ani de zile a încercat să „salveze” un copil. nici nu este aşa de uşor să-ţi reprimi toate frustrările când ajungi acasă după ce în fiecare zi ai de-a face cu astfel de copii. indiferent ce vom face. partenerul de viaţă s-ar putea să aibă dificultăţi dacă menţinem acestă atitudine şi în familie.. Acest sentiment ne rămâne de multe ori chiar şi după ce ajungem acasă şi. Revărsarea furiei şi frustrării pe alţii Este destul de dificil să lucrezi cu elevi care au probleme de comportament şi chiar dacă încercăm să ne menţinem profesionalismul. Evitarea burn. ajungând la probleme cu poliţia şi exmatriculare. de altfel. Concluzii Din cauza cuiva sau a ceva nu înseamnă din vina cuiva. de la prieteni.cu 4-5 sau 6. Este important să ne ancorăm în succesele pe care le-am înregistrat şi nu în eşecuri.out. a lăsa munca să interfereze prea mult cu viaţa personală şi cu părerea altor cadre didactice şi administrative. se poate să avem din când în când senzaţia că „toată lumea este împotriva noastră”.

Stingerea conduitelor indezirabile. opinii. 10 REFUZĂ.Fiecare va primi pe rând oglinda şi va spune ce vede în ea (trăsături fizice şi/sau de personalitate) imaginea de sine 11 . 4 SUGEREAZĂ. îşi expune opiniile. este de acord. 8 CERE PĂREREA. 5 ÎŞI EXPRIMĂ PĂREREA. 9 CERE SUGESTII. 2 SE RELAXEAZĂ ŞI RELAXEAZĂ PE ALŢII. impresii. îl respectă. evaluează. 3 ACCEPTĂ. 12 ATACĂ. Creşterea colaborării între elevi. nu este de acord. Oglinda: participanţii sunt aşezaţi în jurul unei mese. clarifică. îl încurajează. îi înţelege pe ceilalţi. 4. 5. refuză 11 MANIFESTĂ TENSIUNE. îl ajută. direcţii posibile de urmat. Metode de diagnostic  Tehnica sociometrică  Metoda observaţiei: Grila Bales 1 SUSŢINE PE CELĂLALT. se apără. 7 CERE INFORMAŢII ŞI EXPLICAŢII. oferă sugestii. se opune. se îndoieşte. 2. confirmă. 3. Obiectivele intervenţiei: 1. repetă. glumeşte.Proiect de intervenţie psihosocială Grupul ţintă: elevii unei clase a VI-a din şcoala de masă. Formarea unei imagini de sine realiste şi pozitive. Conştientizarea cauzelor problemelor comportamentale de către colectivul de elevi. Problema: marginalizarea unor elevi instituţionalizaţi (proveniţi din familii dezorganizate) ca urmare a tulburărilor comportamentale ale acestora. Întărirea conduitelor dezirabile. 6 COMENTEAZĂ ŞI OFERĂ INFORMAŢII. Strategii de rezolvare a problemei PRIMA ŞEDINŢĂ SCOPUL: conştientizarea poziţiei în cadrul grupului 1. se arată a fi mulţumit.

2. Presiunea grupului (adaptare): textul trebuie să ilustreze situaţia copiilor cu tulburări comportamentale “Andrei şi Valentin sunt doi copii din familii sărace. alţii râd de ei. Gălăgie în timpul orei B. Nerespectarea nagajamentului Elevii sunt ridicaţi în picioare Exerciţii fizice pentru consumarea energiei direcţionate în sens negativ Copiii nu vor colabora cu ei în timpul orei şi al pauzei Notarea în catalog Implicarea conducerii şcolii şi/ sau a persoanelor din familie care sprijină copilul 12 . Cel care a primit desenul spune ce vede acolo (trăsături fizice şi/sau de personalitate) imaginea celor din grup despre sine 3. iar cei mai mari chiar îi lovesc. B. Pe stradă. Formarea unei imagini de sine pozitive. în funcţie de preferinţe. Nu ascultă profesorul C. Din aceste motive unii colegi îi ocolesc. pe care părinţii îi trimit să cerşească. Continuă comportamentele indezirabile E. RECOMPENSE pentru comportamente dezirabile: în prima săptămână vor fi cumpăraţi 2 peştişori de care vor avea grijă elevii clasei tot anul. Stingerea coportamentelor deviante. conforme cu realitatea. Atunci când vin fără bani sunt bătuţi şi nu li se dă mâncare. Uneori ei mai vin în clasă deoarece aici este mai cald şi unii copii sunt drăguţi cu ei. Să vină la şcoală chiar dacă unii copii nu se poartă frumos cu ei. A DOUA ŞEDINŢĂ SCOPUL: Semnarea unui contract: OBIECTIVELE COTRACTULUI: 1. Părinţii nu îi lasă să vină la şcoală pentru că astfel rămân fără nici un ban.. Să renunţe la şcoală şi să meargă să cerşească. Întărirea comportamentelor pozitive. oamenii nu sunt prea amabili cu ei. Utilizarea unui comportament neadecvat D. Totuşi ei nu sunt îmbrăcaţi adecvat pentru şcoală şi nici nu vorbesc prea frumos. 3. Autoportretul: fiecare îşi desenează chipul apoi fac schimb de desene.” Ce ar trebui să facă cei doi copii: A.2. excursie în împrejurimi petrecerea clasei la sfârşit de semestru ÎNTĂRIRI NEGATIVE: A.

Să fim atenţi la lecţii. noi. 8. 5. Să nu ţipăm unii la alţii. 4.CONTRACT Prin prezenta înţelegere. Să participăm la activităţile din şcoală. liber. Să ne ajutăm colegii. Să nu-i deranjăm pe ceilalţi colegi în timpul orelor. A favoriza colaborarea. câteva minute elevii se laudă cu voce tare • animatorul îşi laudă priceperea în domenii noi • listă cu laudele elevilor şi o agaţă pe perete • cere clasei să se laude o dată pe zi • grupe de 7 elevi. cu mâinile la spate. odată ce este depăşit. Să respectăm profesorii. ceilalţi vor repeta ce au spus primii 13 . În cazul când încălcăm aceste reguli. Activitate: • importanţa preţuirii de sine. 7. Să nu aruncăm cu diverse obiecte prin clasă. Să vorbim frumos unii cu alţii şi cu profesorii. A crea un mediu distins. fiecare să se gândească la o calitate care îi place. 3. cel cum mână cea mai mică spune primul la ce s-a gândit. ne obligăm să respectăm următoarele reguli de conduită în timpul orelor: 1. 6. se termină jocul. Se poate limita timpul sau spaţiul care. Să vorbim numai când suntem întrebaţi. elevii clasi a VI-a. 9. IMAGINE POZITIVĂ DESPRE SINE Obiective: să recurgă la discuţia pozitivă cu sine ca tehnică de a păstra o imagine de sine pozitivă. Se lansează o pană şi ei trebuie să sufle pentru a împiedica căderea ei. SUGESTII PENTRU URMĂTOARELE ŞEDINŢE DE TERAPIE DE GRUP SUFLĂ PANA Obiective: a crea ideea de “grup”. 2. va trebui să suportăm următoarele consecinţe:…… (sunt enumerate sancţiunile propuse mai sus). Procedură: Membrii grupurilor trebuie să fie plasaţi foarte aproape unii de alţii.

.PODUL Materiale: fişe de carton ce vor reprezenta pietrele. A crea un mediu distractiv. să joace fotbal cu el.” Evaluare: se poate axa pe lucrul în grup. Primul jucător spune un cuvânt. Procedură: participanţii se strâng în jurul unei pături cu ajutorul căreia trebuie să facă mingea să sară. Procedură: Toţi se aşează. A stimula imaginaţia şi căutarea colectivă a soluţiilor. Stimularea cooperării. Activitate: 1.banca Elenei.. În perechi. formând un cerc. Exemplu:Andrei. discuţii despre importanţa interpretărilor pozitive 3.Nu se poate păşi în afara pietrelor. unul va ilustra aspectul pozitiv al unei situaţii. A dezvolta imaginaţia. 14 . nu pe tine. Discuţii despre colaborare. Toţi trebuie să ajungă la celălalt mal cu toate pietrele. cantitativ egale cu numărul participanţilor minus 1 (30x30cm) Obiective: a dezvolta cooperarea. iar altul pe cel negativ. Discuţii: Cum vă simţiţi când aveţi o concepţie pozitivă asupra vieţii? Gânduri negative greu de convertit în unele pozitive. 4. cel mai bun prieten al tău a rugat-o pe D.. fie să se coboare. Interpretarea: pozitivă/ negativă.. pe o foaie se scriu experienţe pozitive (stânga) şi negative (dreapta) proprii şi ale colegilor 2. Pentru o mai bună coordonare a mişcărilor se poate inventa un cuvânt pentru a dirija mişcarea mingei. stimulând propria imaginaţie şi creativitate. “Eu… am …văzut… un mostru… în . EU ŞI OGLINDA Obiective: să explice concepţia despre o concepţie pozitivă şi una negativă asupra vieţii. fie să se ridice pătura. Procedură:7 participanţi. să evidenţieze aspectele pozitive ale unor situaţii ce par negative. POVEŞTILE PRIETENIEI Obiective: A compune împreună. În continuare restul participanţilor continuă povestirea. A stimula reflexele. trebuie să treacă râul fără a se uda. MINGEA Obiective: a coordona mişcările şi a face mingea să sară.

CUM NE DEZVOLTĂM RESPECTUL DE SINE Obiective: să identifice aspectele pozitive legate de ei înşişi şi de alţii Activităţi: 1. sunt obosiţi dar e doar un scaun liber. Laudele trebuie să fie pozitive şi să nu stânjenească pe nimeni. A induce factorul “ajutorul colegului” ca o valoare.Cum procedează? Discuţii: cum reacţionează într-un conflict oamenii în funcţie de respectul de sine. 3.SCAUNUL ÎN CARE TE SIMŢI BINE Obiective: să definească conceptul de respect de sine. SACII Obiective: A favoriza coordonarea mişcarilor şi a menţine echilibrul corporal. argumentare. Dacă sacul cade. Ne lăudăm prin desene: se cere elevilor să deseneze ceva pozitiv despre sine şi apoi arată celorlalţi. 3. Discurs la o petrecere: elevii în cerc ţin un pahar în mână şi ţin un discurs laudativ la adresa lor. Ne lăudăm: elevii aşezaţi în cerc completează fraza: “Nu vreau să mă laud. La finalul şedinţelor terapeutice se vor aplica din nou cele două instrumente de diagnostic pentru a constata dacă se înregistrează difereneţe semnificative între starea iniţială şi cea finală. 4. Perechi. Activitate: 1. 2. să lege acest concept de propria persoană. Elevii joacă rolul unei persoane cu respect de sine ridicat/ scăzut. persoana rămâne nemişcată şi doar altcineva o poate ajuta punându-i sacul pe cap evitând totodată căderea sacului său. apoi se prefac că sorb din pahar. 2. Metodă eficientă în cazul persoanelor timide. Definirea respectului de sine. să îşi imagineze că au intrat în clasă. Procedură: Participanţii îşi pun sacii (umpluţi cu materiale textile) pe cap. Pot executa orice mişcări în ritmul muzicii. Evaluare: De câte ori ţi-ai ajutat colegii? Importanţa cooperării. dar…”. Distribuirea descrierilor. să explice legătura dintre respectul de sine şi conflicte. Animatorul este primul. Să identifice nivelul respectului. 15 .

Cucu. 2004 5. 2003 2. “Repere în abordarea copilului dificil (instrument de lucru pentru cadre didactice şi conilieri)”. Cluj. Iaşi. Editura Eikon Educaţional. “Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale”. A. Editura Polirom. Iolanda Mitrofan (coord. şt. “Cursa cu obstacole a dezvoltării umane”. 2004 16 .). “educarea copilului cu devieri comportamentale”. Iaşi. Bucureşti. “Marea carte a jocurilor”. “Devianţa comportamentală”. Geanina. Sorina Doina. Romilă. coord. 2003 4. I. UNICEF. text revizuit. Polirom. 2003 6.Ciuhan. Neamţu Cristina.BIBLIOGRAFIE 1. Editura SYLVI. Ţinică Silvia (coord). Editura Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din România. Ediţia a patra.Napoca. Moldovanu (coord. Chişinău 3.). Trofin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful