BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

Grigurcu. Jurnalul unei poete. 51. În volum: 40. Octavian. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Victoria. 7. În: Gheorghe Grigurcu. Emil. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Vol. nr. 2000. 2000. 10. Vasile Alecsandri . Piaţa norilor. 130-131. [Florenţa Albu. Mariana. Umbra arsă. 31. Poezie română contemporană. De-a fantasmele. nr. 95. 2000. Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. 34. Filimon. Gheorghe. Austru. 6. 6. RADU 29. 6. p. Luceafărul. p. Piteşti : calende. p. [Radu Aldulescu. 1. Georgeta. 36. p. Florenţa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 30. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Contemporanul. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Irina. 32. Poezie română contemporană. Austru. p. Austru. România literară. Efectul de seră. 1. ALBU. Geo. 6. ALECSANDRI. În: Gheorghe Grigurcu. În: Emil Alexandrescu. 1. 10. Jocuri şi măşti. 33. 27. Buzea. 35. VASILE În periodice: 39. 1999]. O dialectică a singurătăţii. 79-80. Casa din capătul cerului. 15. Vol. Declaraţie sub jurământ. 5-6.25. 10. ALDULESCU. 28. Soviany. Antonescu. Gheorghe. În volume: În periodice: 38. nr. 5 6 . 7. Vol. p. p. nr. 35. Eugenia. nr. 122-135. Poezie românească. Miscellanea. În: Gheorghe Grigurcu. Constant. 2000. 47-53. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 6. 6. Vol. FLORENŢA În periodice: 26. nr. 2-3. Contemporanul. Călinescu. Constanţa. p.Călătorul diplomat. Lazăr. 2000. Grigurcu. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. 1999]. 1. 2000. Austru. Gheorghe. p. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". [Florenţa Albu. 33. p. 33. [Florenţa Albu. Grigurcu. 2000 . p. 2000. Gheorghe. 2000. 6. 1999]. 5. 2000. 10. Poeta şi totalitarismul. Vasile Alecsandri. nr. 1999]. Universul cărţii. Poezie română contemporană. p. 2000. p. [Florenţa Albu. [Maria Alboiu. Poezie română contemporană. nr. 12. 36. Tomis. Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. 2000. 34-39. Milescu. Tudor-Anton. 2000. p. România literară. 1999]. 5. Steaua. România literară. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Popa. România literară. Lena. Viaţa românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. 2000. nr. Filişanu. Catrinel. Alexandrescu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 12. 1999]. 54-60. 40-46. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 37. 33. Austru. Petraş. 33. 1.

2000. IOAN 42. Momentul 1848 . Floarea. 20-21. În volum: 53. 1999]. Curierul românesc. Piatra Neamţ : Crigarux. 6. 33. [Sorin Alexandrescu. România literară. [Recenzie de carte]. p.Umbra lui Mircea. Luceafărul. nr. 1999]. 2000. Emil. Duhului meu. Lăzărescu. Piatra-Neamţ. Buzaşi. nr. 23. 2000. Datorii faţă de Ioan Alexandru. Momentul 1848 . România literară. Sasu. Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. p.Clopotele. 1999]. ALEXANDRESCU. p. VIOREL În periodice: 41. 113-114. Emil. [Viorel Alecu. 10. Literatura română în analize şi sinteze. p. [David Alexandru. p. Gheorghe. Ţion. 10. 47. 2000. 17. nr. Ioan Alexandru. Marian. Ioan Alexandru s-a mutat la clasici. Privind înapoi modernitatea. 7. 2000. 99. Ion Alexandru . O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. nr. Bucureşti : Univres. 8. p. În: Emil Alexandrescu. Tomis. Papahagi. Iaşi : Timpul. Murgeanu. 2000. 45. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Literatura română în analize şi sinteze. p. Mihai. 52. 11. 38. SORIN În periodice: 44. Romanul unui istoric literar. În: Emil Alexandrescu. Tomis. 4. nr. 51. 2000. 35. 35. Crigarux. Deschiderile modernităţii. nr. modernitatea. Ion. 2000. DAVID În periodice: 48. Bucureşti : Univers. p. 43. Alexandrescu. ALEXANDRU. 11. Universul cărţii. nr. Grigore Alexandrescu . 43. În: Emil Alexandrescu. Căderea din baobab. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Alexandrescu. Voinescu. Contemporanul. Emil. nr. 47. [Sorin Alexandrescu. Luceafărul. 477-478. 2. La Cozia. p. Glodeanu. Mircea. Grigore Alexandrescu .Satiră. 7. Orientări. 33.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Bacău : Corgal Press. ***. 2000. p.ALECU. Iaşi : Timpul. ALEXANDRESCU. 4. nr. [David Alexandru. Ion. p. GRIGORE În volume: În periodice: 46. coordonate şi realizări în poezia românească. 2-3. 113-114. Ion. ALEXANDRU. tendinţe. 49. 1999]. Zaciu. nr. Gheorghe. Ultimii ani. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. 4. Iaşi : Timpul. Roşianu. Privind înapoi. 50.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. In memoriam Ioan Alexandru. 51. 2000. Steaua. Alexandrescu. p. Radu. 2000. 7 8 . Adrian. 12. 10. 2000. Aurel. 33. 2000.

11. Radu F. 2000]. 33. 1. 60. 2000. ALUI GHEORGHE. p. Poezie română contemporană. ALMĂJAN. Traian.75! Curierul românesc. 11. Curierul românesc. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. p. Grigurcu. 11. 2000. Ghinea. nr. Gheorghe. [Interviu]. România literară. Mincu. România literară. 1999]. 2000. 64-67. 44. 8. SLAVCO În periodice: 58. p. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 12. 57. 1997]. 2000. nr. Arca. p. 11. Gheorghe. Cristea. În volume: 63. p. Nicoleta. p. Vol. [Adrian Alui Gheorghe. Supravieţuitorul şi alte poeme. Treptele devenirii poetice. p. 8. [Adrian Alui Gheorghe. Ioan.11. Grigurcu. 2000. p. 33. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". Flora. Gh. 12. p. p. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. p. [Lucian Alexiu. Lirism "de cameră". GEORGE În periodice: 61. 30. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 9 10 . 2000. Gheorghe. Structuri narative. Curierul românesc. nr. Marin. 10. ADRIAN În periodice: 65. 2000. Maria. Mocuţa. I. Gheorghe. Timişoara : Hestia. Timişoara : Hestia. nr. Haş. În periodice: 54. 64. nr. Poezie română contemporană. Veteranii exilului şi ideea românească. Poezia limbajului. Bucureşti : Libra. ALEXE. p. 6. George Alexe . În: Gheorghe Grigurcu. Octavian. 42. 2000. 62. Poetul energiei vorbitoare. 5. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 4-5-6. 2000. Vol. 10. Dan. nr. p. 6. 2000. nr. nr. 204-206. 59. 21. Luceafărul. Laiu. ALMOSNINO. 2000. Goliath. Eseu asupra colinei cu ulmi. 11. LUCIAN În periodice: 56. 4. Un poet "nevăzut" de critică: G. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). Curierul românesc. GEORGE În periodice: 55. Grigurcu. Petru M. [Lucian Alexiu. RADU F. Luceafărul. ALEXANDRU. Almosnino. nr. 8. 6. 12-13. 2000]. 61-63. Ilie. 11. nr. 2000. Poezia lui George Almosnino. Botoşani : Axa. 9. ALEXIU. 1. 66. nr. Luceafărul. Corăbii pe Bega. 2000. Soviany.

nr. 8-9. Valeriu Anania. 10. Încă un pas. Încă o provincie lirică. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Bucureşti : Herald. Milescu. 12. Gheorghe. [Sorin Anca.P. p. 1999. p. Iaşi : Junimea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Nicolae Ionel. 1997]. Adrian. 2000. 11. AL-GEORGE. nr. 1999]. p. Emil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Anastasia. Arieşanu. Victoria. 59. Alexandrescu. Ion. [Valeriu Anania. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Ieşirea din contur. 75. [Recenzie de carte]. În: Emil Alexandrescu. p. p. Mioriţa. Grăsoiu. Zidirea de viu.[Nicolae Sava. 2-3. 2000. 2000. Mircea. 2. 1999]. Vol. Poeţi ai "Şcolii nemţene". nr. În: Gheorghe Grigurcu. ANANIA. 2. Atitudini. Bartolomeu Valeriu Anania. 2000.S. 5. Teatrul azi. 74. Miniaturi critice. 60-61. 10. Bucureşti : Unitext. nr. 1999]. 1999. Oedip. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. nr. 1. Luceafărul. [Sergiu Al-George. Ghiţulescu. 99.Între două utopii. Valeriu Anania. VALERIU În periodice: 73. În volume: 68. 1999]. [Ştefan Amariţei. nr. 5-6. 2000. [Valeriu Anania. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. 2000. nr. Ion Mircea. Constantin. 1. Orizont. 2000. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. Grigurcu. "Mărturiile" I. Mioriţa. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. 1999]. [Ştefan Amariţei. Poezie română contemporană. p. Bucureşti : Libra. p. 1999]. Poezie română contemporană. 2000. 25. Cubleşan. Târgu Mureş : Arhipelag. p. Universul cărţii. p. 2000. nr. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. Cluj-Napoca : Dacia. Boldea. Iaşi : Timpul. 358-364. Luceafărul. 5-6. p. Din şi prin câmpul poeziei. p. Bucureşti : Anastasia. [Valeriu Anania. 76. Poesis. Pe malul Aheronului. Steaua. Grigurcu. Liviu. 4. Adrian Alui Gheorghe . Adrian Alui Gheorghe]. Vasile. 516-517. Vol. [Adrian Alui Gheorghe. Cluj : Dacia. Pe malul Aheronului. ŞTEFAN În periodice: 71.67. Vatra. Iaşi : Cronica. Cubleşan. 2000. 11 12 . Iaşi : Cronica. Goliath. 2000. În volum: 77. 8-9. Gheorghe. Steaua. 17. Rotonda plopilor aprinşi]. 2000. ANCA. Editura Florile Dalbe. AMARIŢEI. SERGIU În periodice: 70. 500-503. 69. 51. Ţion. [Valeriu Anania. Meşterul Manole (teatru). 51. 14-15. Spiridon. Pagini de jurnal si alte texte. Iulian. 7. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 43-44.S. p. De dincolo de ape. 1999]. 72. 1997. SORIN În periodice: 78. Constantin. Literatura română în analize şi sinteze.

1998. Luceafărul. DIMITRIE În periodice: 13 14 . 92-104. Anchetă Luceafărul. p. Iaşi : Polirom. [Simona Nicoleta Lazăr. nr. 1. Geo. 92-96. Bucureşti : Allfa. 1999]. p. 1999]. 2000. nr. p. 1999]. Bucureşti : Du Style. Radu. Păsările cerului: [roman]. 2000. nr. 36. 88. 2000. nr. Laurenţiu. MARIA În volum: 86. Orgoliul liniei înguste. 2000. Radu. Revista de etnografie şi folclor. 1999]. 16. [Bucureşti : Univers. Maria Anegroaie 1955-1993. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. Ulici. 1999]. Familia. Calpuzanii. Vol. Gheorghe. Stela Anchidin. ANDRU.[Gabriela Creţan. p. ***. 10. nr. VASILE În periodice: 83. [Silviu Angelescu. Ioana. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Arca. 2000. Un roman-cronică. Grigurcu.ANCHIDIN. Problema transilvană. 11. Luceafărul. 1. 74. În: Laurenţiu Ulici. 11. nr. GABRIEL În periodice: 80. p. 45. proză. 148-149. Bucureşti : Humanitas. Radu Andriescu]. ANGHEL. [Gabriel Andreescu. 3-4. Stilistul paselor sofronice. 2000. TITUS În periodice: 82. p. Poesis. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Amurg Sentimental. Nicolae. 3. 362-363. ANDRONIC. Gustav Molnár. p. [Vasile Andru. 2000. Cronici literare. În: Radu Dănăilă. Păsările cerrului. Poezie română contemporană. 1999]. ANGELESCU. Bucureşti : Allfa. Poezie. SILVIU În periodice: 87. În: Gheorghe Grigurcu. Fruntelată. p. 38. RADU În volum: 81. 6. Hiperbolă şi litotă. George L. [Vasile Andru. Şapte zile pe pământ. ANDREESCU. Romane de ieri şi de azi. 84. Corabie spre Magonia. Dănăilă. Mitul şi literatura. Bucureşti : Semne. 34-37. Antoniu. 2000. Mitică şi Hyperion. Oprea. 4. teatru. 2000. STELA În volum: 79. 2000. Vol. 1. ANEGROAIE. Contemporanul. Titus Andronic. Nimigeanu. Silviu Angelescu. ANDRIESCU. p. Vasile. Martin. 85. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 307-311. 44. 1-2-3. 45-46. nr. Voinescu. Există o "problemă transilvană".

confesiuni. Portretul scribului. Scrisori către fiii noştri : aforisme. p. Poezie. tace. D. PAUL În periodice: 95. ARETZU. p. p. Dialoguri postmoderne. Holban. România literară. Lugoj : Dacia Europa Nova. Arghezi. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). Dana. nr. 2000. nr. Constanţa : Ex Ponto. LIVIU În periodice: În volum: 94. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. 215240. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. ANTONESEI. 15. CONSTANTIN În periodice: 97. nr. Fascinaţia dialogului. Oglinda fermecată]. Gheorghe. 4. 1999]. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere.În grădină. Anghel. nr. Nautilus. 33. În: Radu Dănăilă. [Paul Aretzu. vide. ARDELEANU. Baruţu T. Timişoara : Helicon. 2-3. Catrinel. Emil. Perian. 14. 1999]. 51. CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. ARGHEZI. 51. Bucureşti : Semne. 2000. ARGEŞ. momente şi modele în cultura interbelică. Între tăcere şi tăcere. Ultimul criterionist. 2000. Audi. Orizont. Accente calendaristice. p. Alexandrescu. 236-237. În volum: 90. Ion Căliman. Lazăr. 1999]. Steaua. nr. 1. 1999]. semne. 78. Arghezi. Simion. [Izsák Marta. În: Emil Alexandrescu. ŞERBAN În periodice: 92. 1997. 1. 10-11.. nr. p. 12. Deva : Emia. [D. 24. ANGHELESCU IRIMIA. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. [Mihaela Anghelescu Irimia. Popa.dramaturgul Constantin Ardeleanu. România literară. Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. Cântece de-ngălbenire. Pe urmele taliei . MIHAELA În periodice: 91. Bărbulescu. p. Dimitrie Anghel . Structuri. [Liviu Antonesei. Luceafărul. [Şerban Anghelescu. 2000. 21. 2000. 16. Radu. TUDOR 93. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 143-145. Vatra. ANGHELESCU. 2000. 6. Lena. 1999.89. 33. Crăciun. Iaşi : Timpul. Baruţu T. 1998]. 2000. Simbolismul. Luceafărul. Cuvinte sărutate de îngeri. 2000. 15 16 . Paulina Popa. 9. Steaua. Cronici literare. 1999.. 1999. Sacrul şi profanul. nr. 7. Dănăilă. Bucureşti : Cronica. Câteva precizări. Ioan. Târgu-Mureş : Custos. teatru. proză. 98. Vol. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 12.

nr. Z. Emil. Alexandru. p. 365. Manu. Tudor Arghezi . 9. 356-359. Proze. 104108. Emil. În: Emil Alexandrescu. 2000. Familia. 2000. George. 10-11. 33. nr. nr. p. p.2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. 17 18 . "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". Iaşi : Timpul. [Pavel Ţugui. 17. 103. p. nr. 24. 2000. 36. 100. Emil. 16. 2000. În: Emil Alexandrescu. p. 11. Emil. În: Emil Alexandrescu. Baruţu T.Nehotărâre. 101. Emil. 17. Pârvulescu. Eminescu şi Arghezi (II). p. Literatura română în analize şi sinteze. Tudor Arghezi. Iaşi : Timpul. 33. 109. 116. 51. 8. Tudor Arghezi. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Tudor Arghezi . Alexandrescu. p. 3. Necunoscutul Arghezi. 1. 2000. Curierul românesc. 115. Tudor Arghezi . Necunoscutul Arghezi. p.poet sau prozator. Tudor Arghezi . Eminescu şi Arghezi (III). Iaşi : Timpul. p. În: Emil Alexandrescu.De-abia plecaseşi. Luceafărul. Nicolae. O întoarcere la pământ. 17. Manu. Pienescu. În: Emil Alexandrescu. 1998]. Emil. Emil. nr. p. Arghezi. p. p. România literară. 13. Emil. p. Ioana. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. nr. 7. p. 110. Emil. nr. Murgeanu. 40. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. [Tudor Arghezi. 1999]. 12. Eminescu şi Arghezi (I). Arghezi 120. Luceafărul. p. Luceafărul. p. 2000. Luceafărul. 7. nr. Manolescu. nr. Alexandru. 363-364. 22. 119. p. George. Din publicistica lui Arghezi. 102. 26. 108. Tudor Arghezi . Alexandrescu. 7. Tot necunoscutul Arghezi. Steaua.Creion. 2000. Alexandrescu. 42. 104. 113. Iulius şi Novembrius. Ion. 363. p. 21. Bucureşti : Vestala.Flori de mucigai. Alexandrescu. Mihai Ralea. G. România literară. 5-6. Alexandrescu. 7. În: Emil Alexandrescu. nr. 33. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Vestala. 47. 114. 2000. Manu. vol. 362-363. 2000. România literară. Alexandru. 1998]. Cioculescu. 6. nr. Luceafărul. Alexandrescu. 2000. 11. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. Necunoscutul Arghezi. 2. 2000. 2000. 365-366. p. 33. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Tudor Arghezi . O aniversare.Morgenstimmung. p. 2000. 24-25. Simona. Luceafărul. 111. nr. Bucureşti : Minerva. 99. [Pavel Ţugui. George. Literatura română în analize şi sinteze. 107. Alexandrescu. 106. România literară. 105. nr. Iaşi : Timpul. 25. Iaşi : Timpul. p. Inutile silogisme de morală practică. Ornea. 549-550. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. Iaşi : Timpul. 118. În volume: 112. 2000. Scrieri. Literatura română în analize şi sinteze. 117.

7. Poezia ca un talisman. 2000. Victoria. 11. Viaţa românească. ARION. 10. 23. Retorice. Ţion. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Vol. 2000. 6. În: Angela BaciuMoise. p.. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". AVRAM. Gheorghe. Gavriloaia. [George Astaloş. Iaşi : Timpul. 359-361.Psalm. Iaşi : Timpul. 4. 361-362. Postelnicu. [Lazăr Avram. 1.Psalmul de taină. 367-371. Ştefan. Poezie românească. O istorie a societăţii româneşti contemporane. 2000. p. Mărturii la sfârşit de veac. nr. 179-181. 11. 2000]. Tudor Arghezi . Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. 2000. Poezie română contemporană. [George Arion. nr. 1999]. Tomis. [Gheorghe Truţă. Cioculescu. Vasile. 2 vol. 10. 2-3. Universul cărţii. Grigurcu. 68-71 . O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Alexandrescu. [George Arion. nr. nr. O lectură pentru o iarnă. 130. Poezie românească. 12. [George Arion. 2000. Pe muchie de şuriu]. p. Matinal. Milescu. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 10. 10. Tudor Arghezi . Bucureşti. Marian. Barbu. 48. Adrian. 1. 126. Alexandrescu. 4. Popescu. George Astaloş. p. p. Despre agresiunea în cultură (I). 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. 9. 109-111. p.[Interviu]. Mărturii pentru urmaşi. Barbu. Sandrino. Davidescu. Dana. 1999]. nr. 95. Puiu. Galaţi : Arionda.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România". ASTALOŞ. Bucureşti : Tritonic. [George Arion. 35. 2000. Contemporanul. 2000. 5. p. Caiete critice. nr. 19 20 . Petroşani : Panorama. 2000. O istorie a României în interviuri. 51. Victoria. Baciu-Moise. Steaua. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. GEORGE 120. 1999]. Titu. Milescu. p. Bucureşti. p. Exilul ca parodie a decalării. În: Emil Alexandrescu. 6. nr. Contemporanul. [George Astaloş. Emil. 131. 1. LAZĂR În periodice: 134. 5. III. p. Emil. 48. 2000. În volume: 132. 2000. 121. nr. 1999]. nr. 2000. 125. Vol. Pe muche de suriu. p. În: Emil Alexandrescu. 14. George Astaloş sau mecanica argoului. Bucureşti. Universul cărţii. Angela. Literatura română în analize şi sinteze. p. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Luceafărul. Bucureşti : Tritonic. 1999]. [George Astaloş. 11-12. Dincolo de puşcărie. Bardan. p. vol. p. 10. 128. Curierul românesc. 123. 2000. 17-25. 124. Ion. libertatea şi-arată colţii. 2000. 133. nr. Literatura română în analize şi sinteze. GEORGE În periodice: 122.Iaşi : Timpul. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Raiul şobolanilor. Lirism neptunic. În periodice: 127. p. 1-2. 129.

Editura Cartea Românească. p. 136. Baconsky . BACIU. 2000. p. BABA. 10. nr. Stup împietrit. În: Emil Alexandrescu. Alţi prozatori contemporani. Luceafărul. Marin. p. nr. 6. 1. Aurel. Adamek. Luceafărul. 7. 2000]. ADRIANA În periodice: 137. 7-8. În periodice: 142. 3. Revers Avers. Orizont. 11. 2000. 2000. 5. Liviu. p. Cărţile colegilor noştri. 12. BABEŢI. Europeanul A. BABU. 56. 51. p. A. 5. Iaşi : Timpul. p. Miruna. OVIDIA În periodice: Baciu. p. 1999]. p. Mocuţa. 143. Poezia revoltei şi melancoliei. Cantemir. Emil. 4-5-6. 16. 10. 2000. Alţi prozatori contemporani. Baconsky. E. 36. Steaua. Diana. E. Locuinţele lui A. 2000. [Alexandru 144. nr. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 28-29. Timişoara : Marineasa. nr. [Adriana Babeţi. nr. A. Apostrof. nr. Alexandrescu. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Gheorghe. Timişoara : Amarcord. 14. 497-498. 2000. Alexandrescu. E. BACIU. Universul cărţii. Timişoara : Augusta. 1999].Rădăcini albe. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 11. 2000. Revers avers. 2000. [Ioan Baba. p. 18-19 . ANATOL E. [Alexandru Baciu. Spalas. Iaşi : Timpul. Contemporanul. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. Grăsoiu. Familia. 12. E. 1999]. IOAN În periodice: 135. Ioan. nr. 11. Iarăşi despre memorialistică.Biserica neagră. 2000.Echinoxul nebunilor. 46. 3. [Ioan Baba. nr. 10. Ploieşti : Premier. Mureşanu. Marina. 2000. Moldovan. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Bucureşti : Cartea Românească. p. 1999]. Arca. p. 21 22 . Timisoara : Augusta. 498-499. [Paul Eugen Baciu. Baconsky . Salvarea prin cuvinte. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Literatura română în analize şi sinteze. 145. Baconsky. p. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. 1999]. BACONSKY. 178-179. Bătăliile pierdute. Familia. [Ovidia Babu. 7. PAUL EUGEN În periodice: 141. 1998]. 99. Rău. nr. În volume: 138. Emil. Bucureşti : Cartea Românească. ALEXANDRU În periodice: 139. Mincu. 2000. ***. 140.

Marcian. 158. Rogozanu. 33. tendinţe. Trandafir. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. [Satu-Mare : Solstiţiu. Dosarul Bacovia. G. 161-163. 2000]. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. Piteşti : Paralela 45. TEODOR În periodice: 147. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. I. Pseudonimele lui Bacovia. Vulturescu. 2000. Erudiţie şi capacitate de evocare. 95. 6. Bacovia (I). [Constantin Călin. 11. vol. 2000. 5. În: Emil Alexandrescu. 10-11. Bacău : Agora. Bacău : Agora. 159. Emil.Seară tristă. Iaşi : Timpul. George Bacovia . [Radu Petrescu. 1. 33. România literară. 2000. 1999]. Iaşi : Timpul. 1999]. Anatol E. 2000. 318-319. p. p. p. 2000. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. Drăghici. Gheorghe.Decembre. Grigurcu. 317. În volume: 156. Bacău : Agora. 43. nr. BACOVIA. Emil. Piteşti : Paralela 45. 160. În: Emil Alexandrescu. Marcian. Literatura română în analize şi sinteze. 154. Familia. 6. George Bacovia . 2000. 150. 1999]. Grigurcu. Radu Petrescu despre G. Georgeta. GEORGE În periodice: 148. p. nr. Constantin. Marcu. Grigurcu. Bacovia (II). O viaţă a lui Bacovia. 315-316. 479-480. În: Emil Alexandrescu. p. 320. 11.Fluxul memoriei. 2000. Dosarul Bacovia. [Constantin Călin. Alexandrescu. Alexandrescu. p. Vatra. 2000. 2000. [Constantin Călin. Bacovia.146. nr. România literară. Gheorghe. nr. 152. nr. [Teodor Baconsky. 318. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 10. 110-112. Bacău : Agora. Poesis. 23 24 . Piteşti : Paralela 45. ION În periodice: 161. Dosarul Bacovia. BACONSKY. nr. Doi poeţi sătmăreni: 2. Emil. Luminiţa. "Iubitele" lui Bacovia. G. 1999]. 5. 1999]. 3. 1999]. p. 30. 20. [Radu Petrescu. 33. Marcel. p. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Anastasia. Iaşi : Timpul. Marcel. nr. George Bacovia . Eseuri despre om şi epocă. Emil. George. România literară. 1999]. 155. 153. Un alt Bacovia. Literatura română în analize şi sinteze. coordonate şi realizări în poezia românească. Baconsky . 33.Note de primăvară. Contemporanul.Plumb. În: Emil Alexandrescu. p. Orientări. George Bacovia . 5.Lacustră. nr. Emil. Ion Baias: "Tăcere regală". 2000. 5. 1999]. 39-41. România literară. 2000. Alexandrescu. 2000. G. p. p. Gheorghe. 12. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Radu Petrescu despre G. nr. Bacovia. 2000. 157. acelaşi Radu Petrescu. 149. George Bacovia . C. 7. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. p. p. Bacovia. În: Emil Alexandrescu. 2000. 33. Dosarul Bacovia. Alexandrescu. 151. Urbanitatea credinţei. [Radu Petrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Viaţa românească. 44. BAIAS. p. p. nr.

Cafeneaua anticarului. nr. Timişoara : Excelsior. 2000. Arca. 10. [Veronica Balaj. Markó. 22. Sabău. [Bianca Balotă. Breviar. Steaua. 17-18. p. BALAJ. nr. 2000. România literară. [Veronica Balaj. În căutarea timpului ascuns. ZSÓFIA În periodice: 166. 10. Dumitru Ţepeneag. 172. 2000. Szőcs. 2000. 1999]. 171. 17-22. p. ION BALOTĂ.totuşi. Abside pentru crini. ***. Balla. 4. Roxana. 1999]. 167-170. Gabriela Melinescu]. 18. 9. nr. Oglinda kilometrică.. Nicolae Balotă. Anchetă "Contemporanul": Cum. 5-6. 51. 3. Bucureşti : Universal Dalsi. Petraş. 1999]. 7. Chris. 197-198. p. 16. 167. Nedeea. p. 92. 1-3. 33. p. Răcaru. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. Luceafărul. Pavel. nr. Cioculescu. 2000. p. [Recenzie de carte]. Contemporanul. Universul cărţii. Ion Pop. BALOTĂ. 170. p. Lucia Baki Nicoară.8-9. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Micul palat baroc. 2000. . BAKI NICOARĂ. [Király. Micul palat baroc. nr. 14. Mărirea şi decăderea palatului baroc. Végig nyomomban volt a halál. Barbu. nr. 51. 1999]. 4-5-6. nr. BALA. Bianca Balotă. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 11. dar nu se îndoiesc. LUCIA László. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Visry. Béla. Arca. 5. p. 165. 45. 2000]. Herta. [Ion Bala. 2000]. NICOLAE 168. p. Lazea Postelnicu.. BALOGH. [Balogh. Irina. Ioana. Le café du bouquiniste]. Satu-Mare : Solstiţiu. 2-3. Locurile memoriei. 2000. p. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. Helikon. Timişoara : Marineasa. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. Poezia. 6. 11. Dora. [Bianca Balotă. Zsófia. Géza. Gheorghe. nr. vol. 2000. Bertha. 169. Helikon. Brazii se frâng. András]. 2000. Steaua. 25 26 . Zoltán. 26-29. Romulus. nr. 11. p. Apostrof. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. 1999]. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. M. éva. 2000. [Bianca Balotă. BIANCA În periodice: În periodice: 163. nr. 8. VERONICA În periodice: 164. Ritualuri de scrib. 2000. Bucur. nr. 5-6. BALLA. 4-5-6. Micul palat baroc. Dantelărie de cristal.

2000. 4. 2000. 1998]. 12-13. 2000. Nicolae Balotă este o carte. Marius. 4. 2000. p. Ion Pop. Luceafărul. Profesorul meu. Profesorul meu. 2000. Sanda. p. Nicolae. 187. 2000. Contemporanul. 2 vol. p. 177. Balotă (IV). 5. p. poet al iniţierii în poezie. Luceafărul. 10. 11. Christi. 184. nr. Schiţe pentru un autoportret (I). Octavian. 2000. 2000. Eminescu . Mureşanu. Bucureşti : Cartea Românească. 43. 174. 4. 4. "Leonardo . când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Înfruntând absurdul. Contemporanul. cu naturaleţe. Balotă (III). 11. ***. Badea. nr. nr. p. p. Dora. patetic. 10. Popescu. Nicolae. 2000. Adrian. p. 1-2.Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). nr. Universul cărţii. nr. 2000. Apostrof. Octavian. 111-116. Poesis. Tupan. 11. 2000. 7. 2000. Laurenţiu. 10. p. 2000. Luceafărul. Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. Ulici. 176. 185. 2000. Caietul albastru. 190. Profesorul meu. România literară. G. Tupan. 3-4. [Nicolae Balotă. 2000]. Constandache. 181.poet al iniţierii în poezie. Luceafărul. Schiţe pentru un autoportret (II).În periodice: 173. nr. 5. Pavel. nr. p. p. nr. Contemporanul. 17-22. 145-148. 6. România literară. Mitică şi Hyperion. Balotă. Balotă (I). 10. p.omul universal". Etic. Despre maghiari. 1. 31. [Nicolae Balotă. 27 28 . Aura. 1999]. Balotă. Tupan. 1-2. Manolescu. Miruna. Anchetă "Contemporanul": Cum. nr. Luceafărul. poet al iniţierii în poezie]. 2000. nr. nr. 178. Lupta cu absurdul]. 2000. Soviany. 7. 26-29. Bucureşti : Du Style. Luceafărul. Pavel. [Nicolae Balotă. Luceafărul. 183. 179. 5. 2000. 2000. Euphorion. Luceafărul. 188. 38. 1998]. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?". Ştefan. În: Laurenţiu Ulici. estetic. Magister Nicolae Balotă. nr. 4. Aura. 192. 186. p. Luceafărul. Războiul subteran. 7-19. Cîrtiţa şi Hegel. Cartea rodirilor. p. 180. 4. Eminescu. 11. Dumitru Ţepeneag. Bianca Balotă. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Dora. 2000. nr. Nicolae Balotă. 2000. 5. nr. 1-2. Borbély. Tabel cronologic . Marius. Balotă (II). 7. 189. p. Christi. [Nicolae Balotă. nr. p. p. 12-14. 5. 7. Marius. nr. 33. [Interviu]. Iniţierea în poezie.. 8-11. 175. p. Soviany. Profesorul meu. 2. Marius. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 1. Apostrof. nr. 2000. 2. 4. Contemporanul. Gabriela Melinescu]. p. 11. 2. [Nicolae Balotă. În volum: 193. 307308. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Eminescu. Apostrof. 182. Cordoş. 10. Tupan. 10. Vămile timpului. 6. Nicolae. p. 2. Dan C. 191. p. nr. p. [Nicolae Balotă. nr. 33. G.

receptare critică. 72-77. p. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. Diaconu. Cezar Baltag. În: Gheorghe Grigurcu. 1996]. Vol. Cezar Baltag. Cistelecan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Simion. Eugen. Cezar Baltag monografie. [Poeţi contemporani. p. Poezie română contemporană. În: Mircea A. receptare critică. Braşov : Aula. Grigurcu. În volume: 196. Iorgulescu. 29 30 . [Dicţionarul scriitorilor români. Al doilea rond. Gheorghe. 2000. Diaconu. antologie comentată. Braşov : Aula. Martin. receptare critică. În: Gheorghe Grigurcu. [Eugen Simion. În căutarea unei poetici. Cezar Baltag monografie. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 79-80. Cezar Baltag. p. 2000. 3. Scriitori români de azi. 1. receptare critică. 83-85. 197. Mincu. Diaconu. Limbaje moderne în poezia românească de azi. receptare critică. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 78-83. Diaconu. Diaconu.BALTAG. Contemporanul. Un gînd pentru Cezar Baltag. antologie comentată. Cezar Baltag in extremis. În: Mircea A. antologie comentată. 1. [Al. 2000. În: Mircea A. Diaconu. Martin. Braşov : Aula. vol. [Mircea Iorgulescu. 2000. Cornel. 208. Gheorghe. 80. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. 2000. 81-82. un poet orfic. 1972]. Vol. Braşov : Aula. A-C. p. 93. 82-83. În: Mircea A. p. p. p. Cezar Baltag. Cezar Baltag monografie. 78-79. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. Braşov : Aula. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. antologie comentată. p. M. Diaconu. 2000. 2000. 10. p. 1. receptare critică. [Cornel Regman. Braşov : Aula. 1995]. 203. 1987]. Cezar Baltag. Aurel. În: Mircea A. 84-88. 198. [Poeţi contemporani. 6. 209. 80-81. 1986]. Poezie şi livresc. Vol. p. 202. Cezar Baltag monografie. 1978]. Diaconu. receptare critică . Niţescu. 95. În: Mircea A. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cezar Baltag monografie. 206. p. [Mircea Martin. Diaconu. În: Gheorghe Grigurcu. Cezar Baltag. Vol. [Dumitru Micu. Regman. 29-32. 2000. Cezar Baltag monografie. p. 1. Gheorghe. receptare critică. Poezie română contemporană. antologie comentată. 2000. 1976]. 1984]. În: Mircea A. Pop. 2000. Cezar Baltag. 12. Vol. Cezar Baltag. Braşov : Aula. p. Mircea A. 200. antologie comentată. 205. Mircea A. receptare critică. poet al fervorilor abstracte. 2000. 1. 1. 2000. Braşov : Aula. Diaconu. Micu. p. În: Mircea A. receptare critică. Mircea. 1967]. Viaţa românească. Marin. 195. Alexandru. Cezar Baltag monografie. 85-87. Poezie română contemporană. nr. antologie comentată. Cezar Baltag. antologie comentată. Poezie română contemporană. 2000. 7-77. În: Mircea A. p. p. Grigurcu. Braşov : Aula. Braşov : Aula. Cezar Baltag. Gheorghe. Selecţie din selecţie. Poezie română contemporană. Ion. Mircea. eseist. p. 89-92. Cezar Baltag monografie. 2000. Grigurcu. nr. 207. 201. Grigurcu. Gheorghe. Cistelecan. Dumitru. Grigurcu. 2000. 204. antologie comentată. CEZAR În periodice: 194. Metaforă şi ontologie. Cezar Baltag. antologie comentată. Cezar Baltag monografie. Diaconu. 199. 210. 79. Cezar Baltag.

51. Goci. 2000. p. Emil. 22. 2000. Ermetism şi virtuozitate. Ion Barbu . În: Emil Alexandrescu. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. BARBU. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. 33. p. 219. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Mincu.. Alţi prozatori contemporani. 13. Iaşi : Timpul. Axioma.Ritmuri pentru nunţile necesare. În: Emil Alexandrescu. p. 1. Ion Barbu . 33. nr. Opere. BANTOŞ. 2000. EUGEN În volume: 213. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Ion Barbu într-un document revelator. [Mihai Botez. 2000. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. În: Aureliu Goci. 217. Iaşi : Timpul. 2000. nr. [Ion Barbu. 2000. dedus. Oprea. [Mihai Banciu. Iaşi : Timpul. Bilanţ al pierderilor. p. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 20. 352-353. p. Curierul românesc. 12.Însemnări despre Ion Barbu. 220. Miron. [Mihai Botez. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. În oglinzi paralele . Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Adevărata dificultate . p. BARBU. 8. 4. 2000. 11. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandrescu. 1998]. Emil. nr. p. vol. Ştefan. 218. Curierul românesc. Emil. Eugen Barbu. 2000].Din ceas. Ion Barbu . 1.BANCIU. Ion Barbu . 261-278. 12. 19. Marin. Dan Barbilian în amintirile unui student. 216. 1999]. 2000. 2000. România literară. 11.. Groapa. p. BARBU. Literatura română în analize şi sinteze. Ion. p. Ruja. 500-501.. Florin. ANA În periodice: 212.". În: Emil Alexandrescu. 1. 11. nr. În: Emil Alexandrescu. "Sunt numai o verigă din marea îndoire. 2000. Solomon. 2000. Ioanid. p. OVIDIA 31 32 . 2-3. 346-349. Iaşi : Timpul. Eugen Barbu. 222. Steaua. Emil. Aureliu. Orizont. 349-351. 214. 51. 1999]. În volume: 221. 26.Copacul. Literatura română în analize şi sinteze. Steaua. nr. 353. Alexandru. nr. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . În: Emil Alexandrescu. 2000. 224. 223. p. Mihăilescu. MIHAI În periodice: 211. nr.Riga Crypto şi lapona Enigel. Popescu. 1. Emil. 2000. Alexandrescu.Ion Barbu. ION În periodice: 215. 31. Între parabola politică şi serialul erotic. 2000]. p. 49-50. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Alexandrescu. Adrian. Murgeanu. p.. Barbiana. România literară. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 2. Marcus. Alexandrescu. 28.

2000. BASSARABESCU. 30. Simion.succesul diversităţii. nr. 16. Goci. Contemporanul.[Mircea Măluţ. 2000. György. 10. Bucureşti : Cartea Românească. MIKLÓS 227. BARNA. A. BĂDILIŢĂ. BARIŢIU. Voncu. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Proză românească. Universul cărţii. VIOREL În periodice: 229. Grigurcu. A. p. Poezie română contemporană. Schiţe marine din lumea porturilor]. 7. 93-99. 2000. 10. p. Flaşneta. Simion. Cele trei Crişuri. [Jean Bart. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Bassarabescu în contextul epocii. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gömöri. 2000. CRISTIAN În periodice: 33 34 . 2000]. Romane şi romancieri în secolul XX. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". nr. p. 7-9. nr. ADRIANA În volum: 228. BÁNFFY. Gusturi şi scrieri. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. 2000. 16. Aureliu. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Faur. Altfelitatea prozei lui I. Editura Minerva . În volum: 230. Jurnal de bord. 1999. nr. [Ovidia Barbu. Satu Mare : Solstiţiu. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Ioan Nistor. [Laura Bădescu. nr. 2000. Stup împietrit.În periodice: 225. Mureşanu. p. 2000. I. 21-29. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. Angliai levél. JEAN În periodice: În periodice: 232. 2000. BARBU. Jean Bart. Miruna. Mureşanu. Bucureşti : Libra. Gheorghe. 2. În: Aureliu Goci. [Interviu]. Bărbulescu. p. p. LAURA În periodice: 233. 7. p. Miruna. Helikon. GEORGE În periodice: În periodice: 231. Antonio. 3. 113-122. Editura Gramar. p. Dorin Ploscaru. Răzvan. Caiete critice. Luceafărul. 3. Bărbulescu. BART. 2-3. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). nr. BĂDESCU. 10. 2000. 226. p. Universul cărţii. Retragere şi expansiune. 8-9. 125-129. 7. Adriana Barna]. Vol.

82-84. Vasile. 2000. Ion Băieşu. Milescu. România literară. În: Emil Alexandrescu. 5-6. Caiete critice. nr. Ferestre 98. Alexandrescu. BĂICUŞ. Misterul Bach]. Eminescu . Angelo Mitchievici. 94-98. [Ioana Bălan. Geo. [George Băjenaru. 19. 1999]. 10. Steaua. Vol. Universul cărţii.234. Cubleşan. BĂLCESCU. Bucureşti : Corrida. Emil. Constantin. p. Cecilia Ştefănescu. Romulus. 2000. 10. nr. 32. p. 7. nr. Poezii. GEORGE În periodice: 238. Poezie română contemporană. [Cristian Bădiliţă. 5. 1. 2000. GEORGE În periodice: 239. Arca. 1. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 4. 1998]. 2000]. Între sublim şi tragic. 51. Mureşanu.vis animi]. Moartea citeşte poemul. BĂLAN. p. 87. 2000. Cofan. 2000.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 1. mon amour. 1. Boul şi viţeii. nr. 9-15. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Cerna. NICOLAE În volum: 243. Gheorghe. Iulian Băicuş. Editura Florile Dalbe. 4. Universul cărţii. BĂLU. Iaşi : Timpul. Marius Ianuş. [Cristian Bădiliţă. Doina Ioanid. Emil. p. nr. Geniul eminescian . În: Gheorghe Grigurcu. [George Bălan. Bucur. p. 1999]. Victoria. p. p. Ion Nica. Cartea micilor erezii. Caiete critice. Nicolae Bălcescu . Victor Nichifor. ION 35 36 . O gândire provocatoare. p. p. [Mihai Eminescu. Satu Mare : Solstiţiu. Iaşi : Timpul. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 2000. Miscelanea. 120-121. Patimile după Ally sau cocktail-fiction. 11. IOANA În periodice: 241. Prietenie & literatură. Oneşti : Aristarc. România. frumoasa din lagăr. 2000. [Ioana Vlaşin. Iaşi : Polirom. Grigurcu. nr. 235.o provocare permanentă. Ally. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ştefănescu. Miruna. Aluniţa. BĂIEŞU. p. 516. George Bălan. ION În volum: 237. IULIAN În periodice: 236. Momentul 1848 . Alexandrescu. 1998]. 2000. BĂLAN.Românii supt MihaiVoievod Viteazul. 2000. 240. Tentaţia mizantropiei (Stromate). 33. Alex. Nebănuitul Eminescu. Poezia nomenclaturii. 4-5-6. ION DODU În volum: 242. nr. BĂLAN. BĂJENARU.

ŞTEFAN În periodice: 250. BĂNULESCU. Ileana. Zalis. Ceafa lui Daniel Bănulescu. Manolescu. 2000]. Emil. Portrete literare (1). Cuvîntul. 1999]. p. Georgeta. Editura Libra. 2000. 494-497. 17. Contemporanul. nr. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). Ştefan Bănulescu . 253. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Emil. 1. p. CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. Mălăncioiu. 2000]. 1-2. 14. p. 1. [Ştefan Bănulescu. nr. 2000. Nicolae. 8-9. Memorii neconvenţionale. 16. 255. nr. Contemporanul. Bucureşti : Allfa.Cartea milionarului. 14. 3-6. Alţi prozatori contemporani. 251. p. 2000. 2000. 2000. 33. p. Dimisianu. Vol. 2000. Contemporanul. [Dorli Blaga. 10. nr. 30. 1999]. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 11. 8-9. 23. p. Alţi prozatori contemporani. [Constantin Virgil Bănescu. Cu limbă de viaţă şi de moarte. 16. Literatura română în analize şi sinteze. Henri. Universul cărţii. Nicolae. România literară. Viaţa lui Lucian Blaga. În volum: 249. 2000. 252. nr. 2000. 33. Cluj-Napoca : Apostrof. 10. Milescu. nr. Câinele. Iaşi : Timpul. Mureşanu. Iaşi : Timpul. 245. Contemporanul. vol. 10. 2000. p. [Ştefan Bănulescu. [Ion Bălu. 2000. 10. În: Emil Alexandrescu. 11. 1-2. nr. femeia şi ocheada. În: Emil Alexandrescu. România literară. Boerescu. 6. Universul cărţii. Gabriel. Autoportrete de epocă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Iulian. Elegii la sfârşit de secol. BĂNESCU. Grigurcu. 8. p. Poezie română contemporană. 10. Bucureşti : Vinea. Poezie românească. 11-12. DANIEL În periodice: 247. Ion Bălu. p. 10. Republica federală Daniel Bănulescu. Marian Victor. Alexandrescu. Bucureşti : Allfa. 5.În periodice: 244. 2000]. 11. Nicolae. comentarii la Ştefan Bănulescu. 7. nr. România literară. 5. Miruna. nr. În volume: 257. Apostrof. Cuvîntul. 248. Boldea. 6. Elegii la sfârşit de secol. p. Gheorghe. Republica federală Daniel Bănulescu. Breban. nr. 5. Buciu. Victoria. Dan-Silviu. Alexandrescu. 1999]. 258. Breban. Portrete literare (2). 2000. Ce rămâne după dictare. 256. 51-52. 2000. 2000.Mistreţii erau blânzi. 8. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. 33. 99-103. p. [Daniel Bănulescu. IV]. [Daniel Bănulescu. 2000. 37 38 . p. Horodincă. Ştefan Bănulescu . 254. BĂNULESCU. p. nr. Bucureşti : Vinea. "Diversionist în sectorul ideologic". Dicomesianul. 2000. Blaga supravegheat de securitate.

Arca lui Noe.. antologie comentată. 1983. Piteşti : Carminis. 78-79. Băran. Ştefan Bănulescu. 42. 394-395]. [Marta Bărbulescu. Radu G. BĂRBULESCU. [Georgeta Horodincă. Ştefan Bănulescu. p. antologie comentată. Ghilimescu. 261. p.Neculai V. Marin. Mocuţa. receptare critică. O zi şi jumătate. Constanţa : Ex Ponto. Braşov : Aula. antologie comentată. 84-86. nr. Explorări în actualitatea imediată. 88-89. 271. C. Ştefan Ion. Bucureşti : Cartea Românească. p. 2000. p. p. XI-XIII]. receptare critică. În: Monica Spiridon. 1969. Braşov : Aula. Piteşti : Carminis. Un jongler cu moi cerneluri. receptare critică. Braşov : Aula. 79-82. Arca. 39 40 . 16. 1999]. În periodice: 266. Luceafărul. 285-288]. Stănică. [Radu G. antologie comentată. 2000. 493-494. Sorescu. Ştefan Bănulescu monografie. 10. p. Salvarea existenţială prin poezie. receptare critică.p. 2000. un film. Constanţa : Ex Ponto. Horodincă. Nicolae. nr. Georgeta. p. Braşov : Aula. 262. [Marin Mincu. p. 2000. 265. Critice. 3. Ştefan Bănulescu monografie. În: Monica Spiridon. Universul cărţii. Braşov : Aula. 16. 2000. 1985. 86-87. p. p. În: Monica Spiridon. Statu quo. 112-115]. 8. Viaţa şi opiniile personajelor. 264. 259. [Marta Bărbulescu. Ştefan Bănulescu. Braşov : Aula. Un erudit . 3. p. p. Ştefan Bănulescu monografie. antologie comentată. Ţeposu. Luceafărul. antologie comentată. O carte. BĂRBULESCU. 2000. receptare critică. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. 16. Mincu. p. În: Monica Spiridon. B. 1999]. 134-136]. Bărbulescu. 11-12. 2000. În: Monica Spiridon. nr. Nuvele şi povestiri. antologie comentată. Ţeposu. 7-77. Manolescu. [Radu Bărbulescu. [Cornel Regman. 2000]. 260. 2000. 1978. BĂRAN. Cornel. [Radu Bărbulescu. p. Ştefan Bănulescu. 35. 2000. Spiridon. Ştefan Bănulescu monografie. 269. 4. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. Braşov : Aula. Ştefan Bănulescu monografie. Un regat imaginar. MARTA În periodice: 268. 9. p. Ştefan Bănulescu monografie. Dumitru. p. 1999]. 1-2-3. Bucureşti. BĂRBULESCU. [Nicolae Manolescu. nr. 2000. Marina. Regman. p. Aşergător de cursă lungă: poeme. Ştefan Bănulescu monografie. Poemul ca statu quo. 82-84. Monica. Bucureşti : Cartea Românească. Alergător de cursă lungă. 1999]. Ştefan Bănulescu. Bucureşti : Allfa. receptare critică. Matală. RADU În periodice: 270. Simion. [Constantin Bărbulescu. receptare critică. Ştefan Bănulescu. 2000. Statu quo. În: Monica Spiridon. p. Marin. 1983. 174-177]. vol. Mihai. [Marin Sorescu. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Uşor cu pianul pe scări. 263. Luceafărul. NECULAI V. Gheorghe. 11. 7. nr. CONSTANTIN În periodice: 267. Tomis..

[Ion Beldeanu. Mitică şi Hyperion. 2000. 1999]. Adrian. BÂJA. (4). 1998]. Henri.mâna mea dreaptă. p. 2000. [Vlaicu Bârna. Din nou despre memorialistică.. [Recenzie de carte]. Timişoara : Augusta. 100. Între Capşa şi Corso. [Olimpia Bebu. Steaua. 1999]. nr. 2000. 39. Constanţa : Ex Ponto. p. 2000. Grăsoiu. 35.2000. p. În: Gheorghe Grigurcu. 277. Gheorghe. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. [Ion Beldeanu. Caiete critice. 6. p. [Radu Bărbulescu. ION În periodice: 281. 2000. p. 1999]. Liviu. Laurenţiu. 282. 2000. 10. [Ileana Bâja. 10. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 1998]. Evocarea vitalităţii. p. p. 2000. 1998]. 2000. 1. nr. 2-3. p. Bucureşti : Du Style. 2000. Vol. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ţion. În: Gheorghe Grigurcu. Tomis. Statu quo. Poezie.un ironic solitar confesiv. 95. "Exerciţii de existenţă". 109-111. 283. Contemporanul. 104-108. Ulici. 2-3. Tomis. Ceaiul de după execuţie. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. p. 1999]. Gâtul păsării. Poezie română contemporană. 10. Contemporanul. BÂRNA. MIRCEA 272. Bucureşti : Albatros. Timişoara : Augusta. 1999]. Viaţa românească. Farmecul discret al amintirii. p.. Ceaiul de după execuţie: versuri. nr. Luceafărul. 41 42 . nr. p. Bărbulescu. Vol. 279. 24-28. Mureşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vasile. 51. 286-287. Ion. Gâtul păsării . [Ion Beldeanu. Grigurcu. [Vlaicu Bârna. Roşioru. 1999]. Bucureşti : Albatros. Zalis. 6. p. BÂRSILĂ.. ILEANA În periodice: 273. Ceaiul de după execuţie. Între Capşa şi Corso. 6. Ion Beldeanu . p. Cluj-Napoca : Limes. Rodica. Paul. nr. Geo. nr. 1-2. BELDEANU. Simion. VLAICU În periodice: 275. 276. nr. Grigurcu. BÂRLEA. Risipitorul de amintiri. 10. Contemporanul. Iluzii cu ieşire la viaţă. 280.. Rachieru. Între Capşa şi Corso. 40. Constanţa : Ex Ponto. 175-179. Statu quo. poezie. Toamna iubirii. 11. Sburătorul poet. Poezie română contemporană. 35. Dugneanu. BEBU. 5. 2000. Adrian Dinu. 1. 7. 18. nr. [Vlaicu Bârna. 104-105. 3. Timişoara : Augusta. Bucureşti : Albatros. 2000. 1. nr.

24. p. p. 12. [Vladimir Belity. VLADIMIR În periodice: 294. 41. p. 5. De cealaltă parte. Z. 2000. Ion. 33. Stepan. 2000. Daciana. 2000]. Stare de haiku. Iaşi : Polirom. Arca. 7. Contemporanul. 11. 36. 144-145. 7. 10. [Constantin Beldie. 43 44 . Henri. Babeţi. nr. Dan C. nr. 291. 2000. Grigurcu. Mihăieş. [Mihai Beniuc. 22. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. 2000. Branea. Încă un minut cu Monica Vitti. 2000. George. Rectificări. nr. nr. nr. Titlu neprecizat. 297. Evadând în ficţiune. România literară. Scrisori către Monalisa. 2000. 1. Ornea. 31. 4. CONSTANTIN În periodice: 284. [Constantin Beldie. 2000]. Luceafărul. Orizont. Alexandru. 2000. 32. Alexandru. Bucureşti : Albatros. 46. Grigurcu. 292. 2000. p. Încă un minut cu Monica Vitti. Orizont. 2000. nr. MIHAI În periodice: 295. Zalis. 9. p. 11. nr. 296. 287. p. 7. p.BELDIE. [Anamaria Beligan. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 13. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 1. [Constantin Beldie. 5. 2000]. 1999]. Mircea. 7. 1999]. 12. [Anamaria Beligan. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Gheorghe. BENIUC. Memoriile lui Mihai Beniuc. Apostrof. p. p. România literară. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. 1999. nr. 33. 33. Bucureşti : Albatros. nr. Încă o revelaţie (II). 2000. Iaşi : Polirom. BELIGAN. nr. 290. p. 1-2-3. Arcadia ca infern. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 293. Luceafărul. George. Magdalena. Cristina. Bucureşti : Albatros. 288. 7. Memoriile unui hedonist. Memorii înţelegătoare. [Anamaria Beligan. Bucureşti : Albatros. 285. 16. ANAMARIA În periodice: 289. România literară. Chevereşan. Mihăilescu. Încă o revelaţie (I). Iaşi : Polirom. Arad : Viaţa Arădeană. Alexandru. 1998. George. Bucureşti : Polirom. Scrisori către Monalisa. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 10. p. Arca fantastică. (În)spre tristih. Luceafărul. O struţo-cămilă ideologică (I). 2000. 6. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Cătălin Mihuleac. Scrisori către Monalisa. Roibu. [Constantin Beldie. Orizont. Orizont. nr. BELITY. Gheorghe. 5. 2000. nr. [Anamaria Beligan. p. 1998]. p. 1999]. Bucureşti : Albatros. 2000. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. nr. 15. Mircea. 1. [Mihai Beniuc. Bălu. 4-5. 3. 2000]. p. 8. nr. 10. 12. 12. [Constantin Beldie. 286. 2000. Petre Pandrea]. Iaşi : Polirom. 1999]. 1999]. [Interviu]. Adriana. 2000]. Iaşi : Polirom. 1.

2000]. Grigurcu. HORIA În periodice: 305. p. Gheorghe. Murgeanu. Emil. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. Victoria. Glűck. p. Doina. 17. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană. Martha Bibescu. 5. Curierul românesc. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 7. Ornea. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Farmecul discret al autoreflexivităţii. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. BERNEA. 9. MIRCEA În periodice: 302. Eugen. ION În periodice: 307. p. 33. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Henri. 299. 2000. 51-52. nr. Radu Petrescu. [Mihai Beniuc. 16. [Martha Bibescu. [Mircea Benţea. Ion Biberi. 1999]. Ion. nr. Horia Bernea. 11. În: Emil Alexandrescu. Gheorghe. Scriitori români care au creat în alte ţări. În volum: 309. p. 49-50. 11. BENŢEA. MARIA În periodice: 304. România literară. nr. Cluj-Napoca : Dacia. 3-4. Cuvîntul. Alexandrescu. Grigurcu. 2000. 2000. Gheorghe. Horia. 6. Memorii (1940-1975)]. 10. 2000. 306. Regele Ferdinand. p. nr. 18. nr. 12. Z. România literară. 2000. 2000.298. 11. Zalis. Tomis. Poesis. 36-38. O struţo-cămilă ideologică (III). Simuţ. Contemporanul. Curticăpeanu. p. BIBESCU. 2000]. Bucureşti : Compania. p. Ion. [Mihai Beniuc. Cluj-Napoca : Dacia. Familia. Cruceru. 2000. Anotimpuri intermediare. Ferdinand al României. Iaşi : Timpul. 1. 67. 5. nr. 5. Radu Petrescu. 6-7. 535-536. Un prozator actual în vizor. O struţo-cămilă ideologică (IV). 2000. nr. MIHAELA În periodice: 45 46 . BIDILICĂ-VASILACHE. nr. 1999]. Milescu. 303. [Mircea Benţea. BIBERI. nr. 35. Sub patru dictaturi. 301. 2000. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Editura Ion Cristoiu. p. 4. 2000]. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 6. 33. 1999]. BERÉNYI. România literară. [Mihai Beniuc. România literară. O struţo-cămilă ideologică (II). p. 33. 2000. Grigurcu. 300. 10. 2000. eseist de substanţă. 24-25. [Mihai Beniuc. 10. p. p. MARTHA În periodice: 308. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 12. p. 6. Universul cărţii. 33. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). nr. Un sacrificiu regal. 2000.

320. 1. BLAGA. Luceafărul. IV]. 2-3. Braşov : Astra. p. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. Contemporanul. "Diversionist în sectorul ideologic". nr. Geo. 79-81. 36. 19. Miruna. 2000. p. Universul cărţii. Mihaela. 38. p. Lucian Blaga . 326. Bruciu. 2000. 3. p. 10. Între literatură şi filosofie. Ieronim. 2000. 10. Manolescu. 8. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". nr. 321. 10. 2000. [Liviu Rebreanu. nr. Manolescu. Lucian Blaga concepţia ontologică. România literară. Ţîrlea. Cătălin. 10. 2000. LUCIAN În periodice: 312. Craia. Credea Blaga în marele anonim? (I). G. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. p. Tătaru. G. Constandache. nr. nr. 10. G. 2000. p. nr. 10. Iulian. p. Cluj-Napoca : Apostrof. Andra. 4. 324. nr. nr. 2000. Universul cărţii. Lucian Blaga. Boldea. În volume: 47 48 . nr. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. p. Constantin Noica]. G. 2000 . Eugen Lovinescu. p. Editura Libra. 316. Contradicţia lui Blaga. Viaţa lui Lucian Blaga. Profesorul Petre Nicolau. p. Mureşanu. 12-13. Contemporanul. 10. 317. G. Luceafărul. vol. 35. Constandache. Cluj-Napoca : Apostrof. 2000. 10.310. 4. Existenţe. Constandache. 2000. Contemporanul. 2000. Teoria blagiană despre matricea stilistică. Contemporanul. nr. 2000. 2000. probleme şi nelinişti. 33. p. Blaga supravegheat de securitate. Astra. nr. 1. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. Existenţe. Luceafărul. 322. Axioma. Malea Stroe. 1. 314. 10. [Dorli Blaga. Nicolae. Ion Bălu. G. G. România literară. nr. [Ion Bălu. 10. G. 16-21. nr. 2. nr. 10. 63. 325. 34. Sultana. [Ion Tudosescu. 32. Nicolae. 1999]. Ion. 8.ritmuri. 10. p. Moteţ. 319. Horia. nr. 10. [Petre Nicolau. Teodora. Ediţiile critice . Contemporanul. 2000. [Mihaela BidilicăVasilache. Simuţ. 18. Blaga şi matricea stilistică. 33. [Lucian Blaga. nr. 8. 11. p. Săvulescu. 20. 323. 2000. p. Credea Blaga în marele anonim? (II). Târgu-Mureş : Ardealul. 2000. 3. Ion Vinea]. [Eugeniu Nistor. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. Ion Bălu. Blaga supravegheat de securitate. 1999]. p. 8. G. Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. Constandache. nr. 318. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 1999]. 1999]. 327. nr. 5. Familia. Mihail Sadoveanu. 4. 2000. 12-13. 8-9. p. G. 315. Constandache. p. 1999]. Contemporanul. 2000. Bădescu. 1. [Dorli Blaga. 313.eresul nostru. 1999]. 10. DORLI În periodice: 311. Contemporanul. Vatra. p. BLAGA. 1. Bucureşti : Viitorul Românesc. 35. "Diversionist în sectorul ideologic".

configuraţia angajării. Emil. 1999]. MIRON În periodice: 344. Emil.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. BLANDIANA. Alexandrescu. Manuscrisele din Remesias. În: Emil Alexandrescu. 335-337. În: Emil Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. Luceafărul. 332. 339. Iaşi : Timpul. 2000. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Emil. 337. 340. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . p. 336. 27-32. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. 329. 2000. Mircea. 2000. p. p. 325-328. Iaşi : Timpul. 82-103. Literatura română în analize şi sinteze. Lucian Blaga . Cluj-Napoca : Napoca Star. În: Mircea Popa. p. p.Mirabila sămânţă. Lucian Blaga .2000. Homo militans. 2000. Studii şi cercetări. p. Emil. Alexandrescu. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 49 50 . 2000. Întoarcerea din concediu.Paradis în destrămare.Cântecul spicelor.Linişte. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga .Scrisoare. Iaşi : Timpul. p. Emil. [Miron Blaga. Alexandrescu. Lucian Blaga . 337-338. Alexandrescu. 329. 335. 332. 333. Sfârlea. 330. Literatura română în analize şi sinteze.Meşterul Manole. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Eugeniu. 2000. 2000. 339-340.Tristeţe metafizică. p. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. Cistelecan. Lucian Blaga . [Ana Blandiana. Alexandrescu. p. În: Eminescu . 25. Soarele de apoi. Târgu Mureş : Ardealul. 334. Popa. 2000. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . 2000]. 342-343.Munte vrăjit. BLAGA. În: Emil Alexandrescu. 2000. Iaşi : Timpul. Emil. Emil.328. Alexandrescu. Bucureşti : Du Style. Lucian Blaga . Emil. Alexandrescu. 334-335. Iaşi : Timpul. 337. Alexandru. Iaşi : Timpul. Alexandrescu.Zamolxe. Al. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga.Nu-mi presimţi. Alexandrescu. Alexandrescu. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. 330-331. 2000. Lumina raiului. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. nr. p. 2000. p. 338. Alexandrescu.La curţile dorului. ANA În periodice: 345. Lucian Blaga . 2000. Emil.Gorunul. Nistor. Emil. 342. Emil. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 332-334. 343. 341. 329-330. Lucian Blaga .Noi şi pământul. Izvorul nopţii. Iaşi : Timpul. 4. Literatura română în analize şi sinteze. 340-341. 2000. Manuscrisele din Remesias. Oradea : Cogito. 2000. p. În: Emil Alexandrescu. 2000. 331. p. 331. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. p. Lucian Blaga . 2000. Lucian Blaga . Lucian Blaga . Emil.

Angelo. BLECHER. 33.. 2000. Gheorghe. p. 2000. 2000]. În: Emil Alexandrescu. Cuvîntul. Sergiu. Ştefănescu. M. Tomis. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ana Blandiana sau despre încredere. p. Un dialog despre cultură şi violenţă. 476-477.. Iaşi : Editura În periodice: 356. România literară. 4. Poezie română contemporană. Ailenei. p. Grigurcu. Poezie română contemporană. 5. Literatura română în analize şi sinteze. În: Gheorghe Grigurcu. p. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Alex. GEORGE În periodice: 51 52 . Z. 47. În: Gheorghe Grigurcu. 11-28. Soarele de apoi. 178-198. 355. Bobe. 12. Vol. nr. Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". 1. p. p. mai puţin cunoscut. Emil. 2000. Galeriu. p. 348. Vol. 112-122. Mureşanu. 2000. Grigurcu. Mitchievici. Vol. Ana Blandiana. p. 7. 353. Petraş. 41. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 6. p. Aplauze pentru Ana Blandiana. M. T. Gheorghe. 2000. Universul cărţii. 349. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cristian. Grigurcu. [Interviu]. Viaţa şi frizeria ei. Bucureşti : Hasefer. Irina. În periodice: 360. 352. tendinţe. În volume: 351. p. 2000. De vorbă cu. 2000. 47. 123-128. nr. 358. 9. [T. 2000. Urian. România literară. Ornea. Vol. p. Antonio. 5. România literară. nr. 1. Luceafărul. [Interviu]. 14. 2000. 2000. 354. p. Recitind poezia Anei Blandiana. 3.Cuvîntul. Manea. BOBE. 128-131. Grigurcu. 35. Bucureşti : Univers. Blecher . 7. 1. 25. 2000. Blecher. Bucla. 2000. O. p. 10. nr. 2000. Oglinda mapamondului. 123-127 .între biografie şi creaţie. În: Sergiu Ailenei. Revistei Convorbiri Literare. nr. nr. Bucureşti : Du Style.Avram Iancu. 2000. 1. 11-12. p. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". 7-8. Tudorel. coordonate şi realizări în poezia românească. Iaşi : Timpul. 350. 346. 24. Stiluri în proza interbelică. 2000. 1999]. Bucureşti : Du Style. Civismul poeziei şi poezia civismului. [Ana Blandiana. 33. Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. Contemporanul. 2000. O corespondenţă revelatoare. 1. Familia. Blecher. Gheorghe. Reţeaua de simboluri. p. Ghicitul în mulţimi. 347. nr. [M. 6. Miruna. 2000]. 357. Patraş. [Interviu]. BOCŞA. Iaşi : Timpul. În lumea lui M. Orientări. În volum: 359. nr. 33. O. 10. Gheorghe. Ana Blandiana. 2000. 12-13. Ana Blandiana . 10. nr. p. nr. Norman.

370. Celălalt. Desant epic pentru 2000. 369. Bucureşti : Allfa. 2000. p. nr. BODIU. Toate drepturile rezervate.[Andrei Bodiu.". Galaţi : Logos. 12. Bucureşti : AMB. 46. 2000. 31. Caius Dobrescu. 366. Vasile. ANDREI În volum: 363. Mureşanu. Bodnaru. Luceafărul. BODOR.. 2000. 2000. Sinistra körzet. 2.. 362. inclusiv Norvegia şi Suedia. Timişoara : Brumar. [Adrian Bodnaru. 4-5-6. România literară. 5-10. [Bucureşti : All. 33. Poezie română contemporană. nr. Bucur. Toate drepturile rezervate. Doi poeţi. ÁDÁM În periodice: 367. [Laurian Stănchescu. p. nr. p. Poeţii nouăzecişti. Kinga. Mureşan. Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. Gurău. p. Orbán. 17. O seamă de prozatori pentru mileniul III.. Plaja nudiştilor. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Ulici. Bucureşti : Du Style. nr. 132-138. Timişoara : Brumar. Gheorghe. Grigurcu. Timişoara : Brumar. nr. Apostol. nr. nr. 4. 11. "Durabila candoare". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Budapest : Magvető. În: Laurenţiu Ulici. Despre scriitură şi scriitori. DAN-SILVIU În periodice: 368. România literară. Editura Ex Ponto. [Adrian Bodnaru. 372. Romulus. p. 6. "A dolog a medvéktől is függ. 2000. Contemporanul. 1992]. nr. Vol. Universul cărţii. 1999]. inclusiv Suedia şi Norvegia. 2000. [DanSilviu Boerescu. p. 1. 2000. 6. 4. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). p. Toate drepturile rezervate. Helikon. Bucureşti : Allfa. Alexa. 1999]. Păcatele tinereţilor]. nr. Marcel. Iulia. Plaja nudiştilor. 2000. 10. 160-161. 5. Geo. 1998]. BOERIU. Arca. Mitică şi Hyperion. Geo. În: Gheorghe Grigurcu. Din 53 54 . Oraşul părăsit de sfinţi. 10. 11-12. 6. [Eta Boeriu. George Bocşa. ADRIAN În periodice: 364. 33. ETA În periodice: 373. 4. Marius Oprea]. 10. Vasile. Contemporanul. În volume: 371. 251-252. p. Vasile. 2000. p. 2000]. Laurenţiu. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 365. Tolcea. [Adrian Bodnaru. 1998]. [Bodor ádám. 1999]. Geo. p. 1. 6. Soviany. Principiul şi caracteristica. BOERESCU.361. Miruna. Mimusul burlesc al eşecului. p.. 3. Orizont. 2000. [Dan-Silviu Boerescu. Simona Popescu. 1999. [Dan-Silviu Boerescu. Octavian. 2000. 2000. Toate drepturile rezervate. 11. În: Apostol Gurău. BODNARU. Viorel. 2000]. A treiA. inclusiv Suedia şi Norvegia. p.

9. 2000. LUCIAN În periodice: 383. Alexandrescu. 2000. În: Iulian Rădulescu. nr. Piteşti : Paralela 45. Egyed. 375. 81-90. LÁSZLÓ În periodice: 377. Luceafărul. nr. Niţă. nr. 10. p. 1998]. BOGĂŢAN. România literară. 382. 2000. Portrete literare (5) (Geo Bogza . 26. Soviany. 1995]. 2000. tendinţe. 374. Jocul cu imaginarul. 33. 11. 20. 9. Familia. ZAHARIA 378. p. 2000. Din pragul frigului statornic. Zodia dezlegătorilor de semne. 4-5. p. Contemporanul. Mărturisiri şi opţiuni. [Eta Boeriu. 2000. p. 34. 5. 379. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. Geo Bogza . ELISABETA În periodice: 376. Milescu. Portrete literare (4) (Geo Bogza). [Lucian Boia. p. 1-2. 1999]. Chemarea rugului. p. 5-7. "Memoriile lui Zaharia Boilă". 7-8. p. Contemporanul. 1-2. 11. Pintescu. nr. 2000. 62-67. Iulia. Mely idők és mellyebb erkölcsök. 381. Helikon. nr. [Bogdán. GEO În periodice: În volume: 380. nr. Orientări. Livia. Din pragul frigului statornic. România literară. 1999]. Poesis. Apostrof. p. Rădulescu. Două secole de mitologie naţională. p. Bucureşti : Humanitas. 2000. Piteşti : Paralela 45. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. 10. Bucureşti : Humanitas. coordonate şi realizări în poezia românească. 6. Primul Geo Bogza. 2000]. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Alexandria : Teleormanul Liber. Jocul cu trecutul. Péter. Contemporanul. În: Emil Alexandrescu. nr. Emil. Ultimul Geo Bogza. 76-81. [Eta Boeriu. 384. 10. p. Adrian. 55 56 . Ornea. Iaşi : Timpul. 10. 6. 2000. nr. Victoria. "Măştile" poeziei Etei Boeriu.pragul scrisului statornic. Iulian. 2000. Rădulescu. Z. 1999]. [Lucian Boia. nr. În: Iulian Rădulescu. BOIA.Cartea Oltului. Poezie românească. BOILĂ. Octavian. Pentru o istorie a imaginarului. 2000. 2000. Istoria între adevăr şi ficţiune. Nicolae. BOGDÁN. p. Naţiunea . 21. 1999]. prezent şi viitor. Universul cărţii. 33.geneză. 1999]. Bucureşti : Humanitas. Titieni Boilă. BOGZA. Popovici. p. 2000. Istorie şi adevăr. Nicolae. În periodice: 386. Breban. p. Alexandria : Teleormanul Liber. [Lucian Boia. Alexandru.II). 483-486. 6. 36. 10. László: Agitátorok éjszaka. Breban. [Elisabeta Bogăţan. Piteşti : Paralela 45. 20. p. nr. 1. Iulian. Literatura română în analize şi sinteze. 2. 17. 385. 8-9.

MARIANA În periodice: 387. 11. 33. 1999]. România literară. [Ştefan Borbély. Epistole din Piaţa Norilor. nr. 1-2-3. 43. Caracostea. Petraş. 42. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 51. Omul rotund. Critica generoasă. Apostrof. BOT. 3. nr. 56-57.BOJAN. Târgu Mureş : Ardealul. 7. Eminescu. 389. DIMITRIE În periodice: 394. Jocul lupului de stepă. 390. 391. 2000. Vatra. Irina. 33. nr. Lupus in fabula. [Iulian Boldea. 11. Petru M. p. Dorin. nr. p. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. Alexandru. [Iulian Boldea. Visul lupului de stepă. nr. Alexandra. 36-38. 3. 392. Târgu Mureş : Ardealul. Dincolo de mode. 3. Târgu Mureş : Ardealul. BORBÉLY. p. Mihai. "Un tremur sensibil al umbrei". O călătorie în Sămăctar. nr. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. 1999]. p. Mircea. 5-6. p. IOANA În periodice: 398. Ilie. Medalia Caragiale. 31. 3. [Mariana Bojan. IULIAN BOLINTINEANU. 2000. Casa şi memoria lui Avram Procator. Solomon. p. Anghelescu. 2000. nr. p. p. Mihai. România literară. Constantin. 2000. 135-138. România 395. 1996]. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . Faţa şi reversul textului. 44. 2000. 18. p. 31. [Ioan Viorel Boldureanu. Georgeta. Olivotto. 57 58 . 11. Vatra. Cluj-Napoca : Dacia. Marcus. nr. nr. Ştefănescu. nr. 5. Cistelecan. 1999]. Timişoara : Marineasa. p. 2000. 2000. Drăghici. 12-13.Iulian Boldea. În periodice: 399. 24. Vatra. Dragolea. Bucureşti : Minerva. Mircean. 6. 6. Dragolea. [Ioana Bot. 3. nr. Visul lupului de stepă. D. 2000. Vatra. p. MIHAI 393. Petraş. Haş. [Iulian Boldea. 2000]. BOLDEA. Metamorfozele textului. Vatra. teoretician şi critic literar. 397. 30 de ani cu Mihai Botez. [Ştefan Borbély. 1998]. p. "Mihnea şi baba". 2000. Steaua. Omul rotund. Străinul de lîngă mine. 396. România literară. BOLDUREANU. Apostrof. 36-38. Visul lupului de stepă. nr. 1999]. Piteşti : Paralela 45. 2000. Irina. 33. Ovidiu. 8-9. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. 2000]. 2000. [Ştefan Borbély. Procesul Caracostea. Arca. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia.

BRAD. Brătescu-Voineşti . p. Iaşi : Timpul. BOZ. coordonate şi realizări în poezia românească. 13. p. Florin. Adevărata dificultate . 474. Voinea. 2000. I. În: Gheorghe Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze. Orizont. Barbiana. Emil Botta .Fachir. Radu. Sultana. DIANA În periodice: 59 60 . 1. [Mihai Botez. Masca lui Eminescu. [Lucian Boz. Iaşi : Timpul. nr. Mincu. Cluj-Napoca : Paralela 45. 33. MIRCEA În periodice: 408. Marin. Dimensiunea "tonică" a culturii. Între lumi. nr. 6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. nr. Bucureşti : Albatros.Însemnări despre Ion Barbu. 407. 401. Al doilea suflet. Universul cărţii. Oniria jurnal de vise. o utopie asumată?. 2000. p. ION În periodice: 404. Al. 2000]. 1. 2000. Craia. Luceafărul. 2000. Marius. 40. 400. Rogozanu. CORIN În periodice: 406. 1999]. 1999]. nr. 2000. nr. nr. 31. Oniria : jurnal de vise. România literară. 13. Emil. Emil. 10. Literatura română în analize şi sinteze. Echinox. Bucureşti : Vinea. Steaua. BRAGA. p. 1999]. 8-9. 28. 283-284. 31. 10. [Mircea Braga. 2000. În oglinzi paralele . 7-8-9. 15. 6. Poetul în oglindă. BRĂTESCU-VOINEŞTI. 33. Garofiţa. Vol. tendinţe. Orientări. Poezia nomenclaturii.Puiul. ION ALEXANDRU În volum:: 409. p. 1998]. 51. Gheorghe. România literară. p. [Ion Brad. 2000. 10-11. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. 1. Corin Braga: Oniria. 2000]. p. Poezie română contemporană. p. 2000. În volum: 405. LUCIAN În periodice: 403. Gligor. În: Emil Alexandrescu. [Corin Braga. 33. 2000. [Mihai Botez. 1. p. BREAZ. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. Grigurcu. 23. nr. 2000. p. [Corin Braga. BRAGA. Etnopsihologie şi eminescologie. 94-98. În: Emil Alexandrescu. Voinescu. 12. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. BOTTA. Mihăilescu. 2000. C. Alexandrescu. Alexandrescu. Sibiu : Imago.literară. p. 6. EMIL În volum: 402. Cultura. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale.

Universul cărţii. Grigurcu. Aureliu. Alex. 2000. Manilici. 10. nr. 7-8. Mincu. ROMULUS În volum: 61 62 . Miruna. Ştefan. Goci. 416. Nicolae Breban. 36. p. Spectacolul Breban. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). 10. În: Laurenţiu Ulici. 20. 2000]. 2000. 7-8. 2000. Radu Stanca. Apostrof. p. 27-29. 2000]. Nicolae Breban. [Nicolae Breban. Manieră şi mit. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Cluj-Napoca : Motiv. p. Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi.410. 417. În: Aureliu Goci. Desferecare. p. BREZIANU. Laurenţiu. Proză românească. 25. Damian. Contemporanul. p. p. BRUMARU. 33. Ziua şi noaptea. nr. Damian. S. 145-150. Mitică şi Hyperion. 26-32. nr. 413. Damian. 415. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Joc de lumini. Nicolae Breban. 20-22. Silueta cîinelui (II). Steaua. p. nr. Ulici. Luceafărul. 8. p. 11. Vol. Marin. 412. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 8-9. 139-144. poet baroc. 2000. 1. Mureşanu. 2000. 2000. BREBAN. [Nicolae Breban. nr. nr. 2000. 424. Bucureşti : Du Style. Luceafărul. O demonie compensată. Poezie română contemporană. 1. Bucureşti : Editura Eminescu. Apostrof. 294-295. 10. 2000. Călin. 5. 1998]. p. În: Angela BaciuMoise. p. 2000. 2000.[Interviu]. 7. p. 414. 418. 338-344. Psihism abisal. 1. Gheorghe. Slăbiciuni secrete. ***. În: Gheorghe Grigurcu. BUCUR. 19. [Nicolae Breban. 32. eseist amator. Galaţi : Arionda. 2000. [Barbu Brezianu. Universul cărţii. S. 2000. 426. 419. Radu Stanca. 4. 2000. p. 2000. Gustând din fructul oprit . Baciu-Moise. 6. Bucureşti : Gramar. 10. 7. Contemporanul. 2000]. S. 1999]. 11. nr. 2000. nr. p. Animale bolnave. Postelnicu. Mărturii la sfârşit de veac. Vol. 14. 23. 10. România literară. nr. Poezia experienţelor estetice. nr. 51. Angela. EMIL În volume: 425. [Diana Breaz. 1. Grigurcu. Romane şi romancieri în secolul XX. 10. Miruna. 5. BARBU În periodice: 423. p. p. În volume: 420. Poezie română contemporană. 4. Gheorghe. Mureşanu. Silueta cîinelui (I). S. nr. p. Superomanul şi labirintul simetric. Soviany. NICOLAE În periodice: 411. Vol. nr. Contemporanul. 2000. 30. 422. 4. Damian. Ştefănescu. Luceafărul. Octavian. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Allfa. 421. Barbianism în cheie absurdă. Bucureşti : Allfa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.

Poezie română contemporană. BUTEANU. p. Luceafărul. Bulgăr. 48. BUTNARU. Săndulescu. [Valentin E. 2000. p.. În periodice: În volume: 429. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". p. 35. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. Vortex. Ion. Ion Budai-Deleanu. BULGĂR. Gheorghe. Petean. 51. BULAT. România literară.p. 2000. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie). GHEORGHE În periodice: 433. Literatura română în analize şi sinteze. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. nr. 4-5-6. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. Roşioru.curent naţional şi european. Heidelbergul nostru de altădată. Poezia substanţei. Petraş. 1999]. [Leo Butnaru. 2000]. 2000. Est-etica (scrisoare deschisă. Irina. 7. nr. Bucureşti : Saeculum. 1999]. Momentul Eminescu. VIRGIL În periodice: 436. [Valentin E. [Bujor S. Buduca. IOAN În periodice: 63 64 . Tomis. Busuioc. p. Bărbulescu. 147-156. 2000. Contemporanul. Ion Budai Deleanu . 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. Marinescu. 22. BUDUCA. Iluminismul .. p. Bucureşti : Editura Eminescu.Ţiganiada. 1999]. ION 432. Mircea. Alexandrescu. 1. Arca. p. p. IOAN În periodice: 431. 1. 26. nr. nr. 7-8. LEO În periodice: 437. 151-154. 24. Ioan. Octavian. Vortex. 2000. Valeriu. [Gh. 2000. 434. nr. BUSUIOC. Sarea poemelor. 6. BUDAI-DELEANU. 10. Momentul Eminescu în cultura română. Ioan Buteanu. 435. Luceafărul. BUJOR S. În periodice: 428. Simion. Al. domnului Dumitru Ţepeneag). 6. nr. 11. 5. Bucureşti : Editura Universităţii. nr. Buda. Neamţu.427. VALENTIN E. Carmen. 2000. 2000. 2000. Busuioc. Un jurnal conceput ca bildungsroman. Grigurcu. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. Student pe timpul rinocerilor. Iaşi. 99-100. 33. Contemporanul. Vortex. Vol. 183-184. BUDA. 430. Steaua. nr. În: Emil Alexandrescu. Emil. 1. p. p. Arad : Mirador. Soviany. În: Antologie de literatură română veche .

2000. 447. Poezie română contemporană. Pe o altă buclă a spiralei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. M. 2000. Eminescu şi Blajul. Pastelul amoros. p. 5. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Gheorghe. [Ion Buzaşi. 450. 163-165. Grigurcu. I. 2-3. Vol. 1999. nr. 5. [Constanţa Buzea. nr. Adrian. 179-184. Vol. 2000. 1. 2000. 1998]. ANA RALUCA În volume: 449. nr. 12. Octavian. nr. p. Poesis. 171-178. 16. 4-5. Gheorghe. Luceafărul. p. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Gheorghe. Pastel amoros. 155-162. 11. Ironie şi patetism. Soviany. Poezie română contemporană. 1. Gheorghe. Bucureşti : Vinea. Steaua. Călin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. 166-170. [Leo Butnaru. nr. p. Vidam. nr. "Eu. Blaj : Astra. 185-188. p. Vol. Poezie română contemporană. Grigurcu. Ştefan Munteanu. 2000. Vol. BUZEA. 1997. Grigurcu.p. 41. 1. p. 51. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Irina Nechit. p. Poezie română contemporană. 2000. Grigurcu. p. 2000. 6. [Ion Buzaşi. p. Ion Mărgineanu. Gheorghe. nr. Ironie şi patetism. 2000. 444. Irina Nechit]. CONSTANŢA În periodice: 443. Eminescu. 11. Chincea. 2000. Identificare de adresă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. Poezia Constanţei Buzea. Poet al firescului. Timişoara : Augusta. Roua contemplării. Triptic eminescian. BUZINSCHI. Un viitor obosit. 2000. 3. Ion.[Leo Butnaru. p. 33. Roua plural]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 8-9. 440. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. Gheorghe. 4. Gheorghe. Tribuna. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Teodor. [Constanţa Buzea. 1997]. 42. În volume: 439. 442. BUZAŞI. p. Danciu. Oradea : Cogito. Grigurcu. Vol. [Constanta Buzea. 1999]. Poezia ca existenţă. urma închisă-n primăvară". 7. O carte despre "ardelenismul" eminescian. Grigurcu. Timişoara : Augusta. 2000. 1. Poezie română contemporană. În volume: 446. 2000 . BUZINSCHI. Vol. Poezia Constanţei Buzea. ION În periodice: 441. Constanţa Buzea sub "camuflaj". 1. 2000. Alba Iulia : Altip. 4. 49. CORNELIU 65 66 . În scorbura din oglindă. p. 445. 448. Popescu. Timişoara : Helicon. Gheorghe. 1. România literară. 1998]. În: Gheorghe Grigurcu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Luceafărul. 29-32. Roua plural. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. România literară. Grigurcu. 438. Buzaşi.

Mircea. 2000. 2000.. 462. [Augustin Buzura. 79-81. 1. 333-337. Augustin Buzura . 36.M. Miruna.I.Drumul cenuşii.Universal Dalsi. Octavian. Simion. 459. p. CALAFETEANU. Ştefan Cacoveanu . 2000. Buzaşi. 2000. În: Aureliu Goci.inedit.. 457. Augustin Buzura . nr. tendinţe. Iaşi : Timpul. Luceafărul. p.Orgolii. 5. În: Emil Alexandrescu. Emil. 2000]. p.Vocile nopţii. Universul cărţii. 2000. Iaşi : Timpul. Bărbulescu. Literatura română în analize şi sinteze. 1. Recviem pentru nebuni şi bestii. nr. Recviem pentru nebuni şi bestii. [Cluj-Napoca : Dacia. p. Alexandrescu. coordonate şi realizări în poezia românească. CACOVEANU. CACOVEANU. p. Caiete critice. În periodice: 464. În: Emil Alexandrescu. Emil. p. 19. ŞTEFAN În periodice: 460. Augustin Buzura . Mureşanu. Emil. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 58-59. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. Orientări. 454. În volume: 455. Orientări. tendinţe. 2000]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. Alexandrescu. Feţele fricii. 16. 11. 4. [A. 492-493. 492-493. nr. Pagini memorialistice despre Eminescu. 10. Familia. 36. Bucureşti : Univers. 43. 2000. Cau.Mistreţii erau blânzi. Ion. Noaptea uşilor închise]. nr. Noutăţi editoriale . Aureliu. 458. 10. 67 68 . p. Bucureşti : Universalia. Miruna. O zguduitoare frescă de epocă. Alexandrescu. nr. nr. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. Cluj-Napoca : Clusium. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu. : schi ţe umoristice. tendinţe. Luceafărul. Goci. 461. 2000. Înmormântare via F. Romanul mâniei. Augustin Buzura . Romane şi romancieri în secolul XX. 1999]. p. p. 2000. 1999]. Ştefan Cacoveanu . Iaşi : Timpul. Ion. Mureşanu. Soviany. Alexandrescu. Emil. BUZURA. nr. 1. Universul cărţii. Literatura română în analize şi sinteze. Augustin Buzura. 2000. 2000. 491. 55-61. 456. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. [Augustin Buzura. Vocile nopţii. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. coordonate şi realizări în poezia românească. p. 5. A. [Viorel Cacoveanu. 492. [Corneliu Buzinschi. Ion. 8-9. nr.inedit.În periodice: 451. 1999]. Constantin. Alţi prozatori contemporani. În: Emil Alexandrescu. Buzaşi. p. [Augustin Buzura. Poesis. 5. VIOREL În volum: 463. Bucureşti : Univers. 453. p. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 2-3. Buzaşi. 2000. Familia. p. coordonate şi realizări în poezia românească. Proză românească. AUGUSTIN În periodice: 452. Cubleşan. Orientări.

Echinox. Luceafărul. 1. 9. Patimă şi vis. Bucureşti : Cartea Românească. România 471. Bucureşti : Universal Dalsi. Emil. 51. Tomis. CAPŞA.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. Cesereanu. p. [A. Iaşi : Timpul. p. 2000. În: Emil Alexandrescu. nr. 10. Orizont. 94-97. Contemporanul. 2000. Bumgartes al II-lea. Baumgartes al II-lea. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. Vol. Dimitrie Cantemir. p. Henri. Roşioru. p. Dimitrie Cantemir . Ruxandra. 6. 465. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea. În: Antologie de literatură română veche . [1997]. p. Am mai citit. Cea dintâi virtute a memoriei. 2000. 8.. [Jehan Calvus. Valeriu. 7-8-9.[Interviu]. CAMILAR.. Un debut fulminant: o carte a vieţii. Bucureşti : Editura Universităţii. Ion. 12. 467. 2000. CANTUNIARI. JEHAN În volum: 470. CANTACUZINO. 4. p. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. [Mihail Canianu. CANTEMIR. 2000. 1. Calafeteanu. Steaua. Mesaje pe robot. nr. p. Alex. ***. Bucureşti : Dalsi. 35. Ştefănescu. Bărbulescu. Angela. 2000. Mesaje pe robot. 16. nr. 130-146. Mărturii la sfârşit de veac. 33-39. 1. 475. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. Literatura română în analize şi sinteze. MIHAI 69 70 . Marinescu. 9. CALVUS. nr. Simion. Ruxandra. Zalis. p. 15. Bucureşti : Romfel.Calafeteanu. În: Gheorghe Grigurcu. 6. 2000. Studii şi culegeri de folclor românesc]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Baciu-Moise. În: Angela Baciu-Moise. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 31. Solitudine şi caligrafie. ION MIHAI 473. nr. Parodii optzeciste. Vol. MIHAIL În periodice: 469. Contemporanul. 35. Gheorghe. LIVIU În periodice: 474. p. 1999]. p. Târgu Mureş : Arhipelag. [Liviu Capşa. nr. 2000. 2000. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. 20. Alexandrescu. 10. 189-192. Grigurcu. 5. 2000. Dezastrul. Poezie română contemporană. 1998]. Cesereanu. Un roman al parvenirii. p. [Jehan Calvus. CANIANU. 472. 1999]. Galaţi : Arionda. Piteşti : Paralela 45. 2000]. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. 1999]. 6. nr.

Opera literară a lui Pavel Dan. nr. 33. 33. 1999]. nr. p. 4. 1999]. România literară. CECILIA În periodice: 478.Cele mai frumoase scrisori. 35. 71 72 . Milescu. 2000. [Ştefan Gencărău. 15. mereu Caragiale. România literară. Cluj-Napoca : Motiv. CARAGIALE. L. [Ioana Bot. Bucureşti : Seara. Ştefan. Viaţa lui I. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. L. p. 33. [I. nr. Catrinel. I. 2000. nr. 488. nr. Albert. Oradea : Cogito. 33. 18. Lucaci. Ploieşti : Atheneum. L. I. p. Victoria. Pârvulescu. 2000. La oglindă. Nicolae. Poetici clasice şi moderne. Dialog cu Zoe Petre]. Mihai. 482. 2000. 486. 2000. Universul cărţii. Grăsoiu. Caragiale în conştiinţa critică. 1999]. 16. teoretician şi critic literar. 3. 80-96. Caragiale. 33. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Dale carnavalului]. 2000. 484. 18. În: Albert Kovács. Simion.. În periodice: 476. Ioana. 45. Dobrescu. Z. Caragiale . 6. România literară. Liviu. 6. 33. România literară. 2000. 16. Anghelescu. nr. Bucureşti : Viitorul Românesc. 1. 483. nr. 10. [Gheorghe Carageani. p. 33. L. 3. România literară. 490. România literară.. Alexandru. Beltechi. "Franzela albă a surghiunului". 34. 26. 1. Dicţionar de numere. 481. Marcu. 19. Popa. [Cecilia Caragea. 487. 1999]. 1. nr. GHEORGHE În periodice: 479. 61-70. CARAGEANI. Philologia. CARAGEA. 45. p. 17. Caragiale. Caracostea. Mircea. p. Literaturile slave . 4. 1. Rodica. 2000. 2000. Manolescu. Kovács. p. 2000. Bucureşti : Minerva. Caragiale. Gencărău. Luceafărul. Luminiţa. 9. nr. Ornea. Frumosul pur. [Ion Luca Caragiale. Absurdul comic. p. Luceafărul. 2000. 2000. 35. 485. numărul ca expresie a hazardului. 2000. Caragiale]. 7. CARACOSTEA. Caragiale în conştiinţa critică. România literară. p. Procesul Caracostea. Bărbulescu. 1999.. Editura Dacia. Ligia. nr. ION LUCA În periodice: 480. 1. nr. 33. 3. p. p.literară. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române.termen de comparaţie în critica lui D. Stoian. p. Din nou Caragiale. nr. 1999]. [Constantin Cubleşan. 7. 31. D. Caragiale numărat. Luceafărul. Oradea : Cogito. Studii aromâne. p. Fiinţa carnavalescă. [Constantin Cubleşan. Din nou despre tragedia aromânilor. În volum: 477.. p. Caracostea. nr. 10. 10-11. [Şerban Cioculescu. nr. Axioma. 1. 2000. D. Axioma. 14. Un împătimit al cercetării critice. Eminescu şi Caragiale. 489. 2000. nr. p. p. 2000. Mofturi virile.

Alexandrescu. 5. 73 74 . Misterele din subteranele curţii vechi (III). În: Emil Alexandrescu. 2000. Alexandrescu. 503. 17. Craii de Curtea-Veche]. p. [Mateiu Caragiale. Luceafărul. Stiluri în proza interbelică. [Mateiu Caragiale. CARAGIALE. 2000. 220-221. Alexandrescu. nr. Craii de Curtea- Veche]. nr. 502. Năpasta]. 10. În: Emil Alexandrescu. nr. p. p. 494. 219-220. 39-112. Mateiu I. Ion Luca Caragiale . Bogdan. nr.Craii de CurteaVeche. Ion Luca Caragiale . Ţîrlea. Curierul românesc. p. nr. [Mateiu Caragiale. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Emil. 42. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. 2000. Alexandrescu. Cernătescu. 18. 43. Iaşi : Timpul. Ion Caraion. p. p. 3. Mateiu I. ". Alexandrescu. Sergiu. nr. 496. Iaşi : Timpul. 497. Romane şi romancieri în secolul XX. 26. 498. 500. p. 2000. Alexandrescu. 2000. [Emil Manu. Ion Luca Caragiale. 1. Luceafărul. În volume: 504. Misterele din subteranele curţii vechi (I). 4. Murgeanu. 14. 15. 11. 412-414. Literatura română în analize şi sinteze. Ion Luca Caragiale . 2000. 44. Literatura română în analize şi sinteze. Goci. Balcanismul ca tipologie. ION În periodice: 507. 211-214. 505. Literatura română în analize şi sinteze. În volume: 493. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.Ion Barbu. Emil. 216-217. Emil.. p. Cernătescu. 2000. Bulgăr. p. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". 506. Aureliu. Caragiale. Ion Luca Caragiale . Iaşi : Timpul. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. 17. p. 501. p. nr. 2000. p. Avatarii nebuniei. Emil. Contemporanul. 2000. p. Radu. Ion Luca Caragiale .Telegrame. Emil. 2000. 1. 20. În: Emil Alexandrescu.. Ion.Vizită. În: Emil Alexandrescu. Teuteişan. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. p. Luceafărul. 492. Radu. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Iaşi : Timpul. Gheorghe. Suceavă. Alexandrescu. 217-219. 495. Iaşi : Timpul. nr.491. p. Călin. Iaşi : Timpul. Cernătescu. 2000. Emil. "Prinţul Arcanelor".În vreme de război. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. Contemporanul. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. 2000. Ailenei. MATEIU În periodice: 499. O monografie: Ion Caraion. În: Sergiu Ailenei. Craii de Curtea-Veche].Bacalaureat. Caragiale . În: Emil Alexandrescu. 10. În: Emil Alexandrescu. [Ion Luca Caragiale. 17. 214-216. p. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 1999]. 2000. Iaşi : Timpul. Cătălin. Luceafărul. 2000. p. 17. Radu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Axioma.La hanul lui Mânjoală. Emil. 130-135. CARAION. Binom aniversar: Mateiu Caragiale .

Bianca Marcovici. 2000. nr. Apostol. Ursache. 1. Poeţi argonauţi. Solo Har. CAREJA. Z. 10-11. Gheorghe. 1999]. 1.Fântână. ClujNapoca : Clusium. Mircea Gorun. SHAUL În periodice: 515. 86-87. 33. România literară. Miruna. p. CAROL. 2000. Note despre poeţii români din Israel. Neconsimţiri. 2000. 11. nr. Ion Caraion]. Vatra. Vatra. CARMEL. Mureşanu. 2000. Lungu. Luceafărul. CASSIAN. Dan Voinescu]. Bianca Marcovici. În: Emil Alexandrescu. Ion Caraion. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. Grigurcu. Andrei Fischof. 2000. Dumitru. VIRGIL În periodice: 514. p. 9. p. 1999]. [Bucureşti : All. 516. În volum: 510. Elvira Iliescu]. 96-97. Revista de etnografie şi folclor. nr. Gurău. Zeno Ghiţulescu. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară. 518.Universal Dalsi. p. Candoarea simplităţii. Universul cărţii. ŞTEFAN În volum: 513. Alexandrescu. Alexandru. 100-101. Vatra. Bucureşti : Universal Dalsi. 11-13. Emil. 475-476. Poezie română contemporană. p. LUIZA În periodice: 517. Literatura română în analize şi sinteze. 10-11. 2000]. Vatra. Orientări. tendinţe. p. Grăsoiu. 4. 10-11. Evocări verosimile. Jurnalul fericirii mele. CARIANOPOL. [Luiza Carol.[Ştefan Careja. 86-87. 2000. Petru. Solo Har. Lungu. Petru Caraman. 4. Noutăţi editoriale . [Luiza Carol. 25. CARAMAN. Andrei Fischof. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. NINA 75 76 . 10-11. [Shaul Carmel. 2000. Mureşan. 2000. p. 2000. Dan Voinescu]. 509. [Emil Manu. Mihalache. 1998]. 3. Vânzătorul de zăpadă. În: Apostol Gurău. CARAMAN. Mircea Gorun. 10. p. [Emil Manu. Vol. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. coordonate şi realizări în poezia românească. Ornea. Numele savantului. [Virgil Carianopol. Ion Caraion . Iaşi : Timpul. Note despre poeţii români din Israel. PETRU În periodice: 511. nr. Alexandru.508. 45. Ştefania. nr. 1999]. Celălalt. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 2000. nr. 193-199. Galaţi : Logos. Liviu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Shaul Carmel. În: Gheorghe Grigurcu. Shaul Carmel. Poeţi argonauţi. [Luiza Carol. p. ŞTEFAN În volum: 512. 2-3. Critică şi prietenie. nr.

531. Victoria. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. nr. 10.Nina Cassian). Exilul semiramidei. Camelia. "Coşmarul" Ninei Cassian. 48-49. Viaţa românească. Contemporanul. [Constantin Călin. 525. 16. 10. Vol. p.Nina Cassian <II>). Lugoj : Dacia Europa Nova. 2. 24. 47. p. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Bacău : Agora. [Horia Alexandru Căbuţi. Audi. 4. I. nr. Încăperea diacului. 1997]. 1997]. Convertirile unui narator. ALEXANDRU În periodice: 522. Încăperea diacului. Vatra. 1. CĂLIN. Universul cărţii. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Drăghici. Virgil. Paulina Popa. p. 2000. 2000. 25. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. p. În volum: 521. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 520. Dosarul Bacovia. CĂBUŢI. 523. 1999. p. 2000. 1997]. 21. 2000]. Cuvinte sărutate de îngeri. 44-46. Gheorghe. 110-112. Vatra. Breban. 49-50. Milescu. Nicolae. p. Cântece de-ngălbenire. [Izsák Marta. Între tăcere şi tăcere. 2. nr. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 10. Victoria. 2000. Milescu. Crăciun. 2000. Contemporanul. Dosarul Bacovia. România literară. 1998]. 2000. p. 528. I. 30. Ştefănescu . Vatra. Încăperea diacului. 3. 1999. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524. nr. 2000. Cordoş. 2. Simion. Gheorghe. Portrete literare (8) (Al. Universul cărţii. [Interviu]. CĂLIMAN. Rumeguşul orelor de jă]. 1. 200-205. [Horia Alexandru Căbuţi. Georgeta. p. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Scrisori către fiii noştri : aforisme. nr.Familia. vol. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". În periodice: 519. Cliveţ. Grigurcu. semne. Podoabă. 1999]. p. O viaţă a lui Bacovia. 10. CAZACU. [Horia Alexandru Căbuţi. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Timişoara : Helicon. 4. Poezie românească. [Alexandru Cazacu. Fascinaţia fantasticului. p. nr. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Poezie română contemporană. Bărbulescu. Poezie românească. Târgu-Mureş : Custos. 1997]. nr. Fascinaţia fantasticului. Portrete literare (9) (Al. Oradea : Biblioteca Revistei 526. 5. Nicoleta. Ion Căliman. Deva : Emia. Vatra. nr. Bacău : Agora. p. Luceafărul. Camelia. 2000. Breban. nr. 1997. ION În periodice: 529. O proză aproape fantastică. Şipeţean. 12. nr. 2. CONSTANTIN În periodice: 530. confesiuni. 2000. Ştefănescu . Milena. [Horia Alexandru Căbuţi. vide. Încăperea diacului. 33. 77 78 . 10. 1999. [Alexandru Cazacu. 95. 2000. p. 2000. Nicolae. Horia Al. nr. 527. 2. 1-2. 1-2. 1999]. Bucureşti : Semne. Vatra. 2000. tace. 48-49.

10. I. p. Alexandrescu. G. [G. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. [Constantin Călin. 2000. 2000. Enigmele unei personalităţi G. 41. Caiete critice. blocnotes. G. 2000. 5. Bucureşti : Vestala. p. nr. România literară. 405-409. Iaşi : Polirom. p. 543. orientări. p. V. 33. nr. Marcian. Călinescu. Viaţa lui Mihai Eminescu]. Cazimir. 34. 11-12. Iaşi : Timpul. G. Bacău : Agora. În volume: 542. Bucureşti : Albatros. 33. CĂPRARIU. 10. [George Călinescu. nr. Glose. spectacolul personalităţii. 541. Ştefan. nr. 2-3. p. În: Emil Alexandrescu. Erudiţie şi capacitate de evocare. [I. Principiul textelor comunicante. 39. 39-41. Aluniţa. Dosarul Bacovia. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Cofan. nr. Interstiţii. Călinescu for ever. Iaşi : Timpul. Călinescu. Breviar. 2000. nr. 5. "Iubitele" lui Bacovia. [George Călinescu. CĂLUGĂRU BACIU. 8. 33. Ştefan. 544. Opera lui Mihai Eminescu]. 539. 2000. p. 161-163. 2000. 546. Întâlnire G. Barbu. 2000. 105-107. 1998]. Eseuri despre om şi epocă. Marian Victor. Iaşi : Timpul. [Al. Cioculescu. Rachieru. Bacău : Agora. 2000. 533. George Călinescu . 1999]. În: Emil Alexandrescu. p. Cazimir. Universul cărţii. Familia. 2000. România literară. 409-410. 2000. Emil. nr. Ştefan. 1-2. [G. 1999]. Victoria. 2000. GEORGE În periodice: 535. Literatura română în analize şi sinteze. Dosarul Bacovia. Vatra. 37.Gh. 5. ELENA În periodice: 545. Direcţii. Alexandrescu. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. p. 1999]. 10.Enigma Otiliei. Cazimir. ***. Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. 2000. 22. Călinescu . 536. 6. Trandafir. CĂLINESCU. p. Reeditări necesare. Călinescu şi cenzura. nr. În: Emil Alexandrescu. 10. G. [Constantin Călin. Alexandrescu. nr. Din nou Cain]. 33. Poezie românească. 2000. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. Călinescu şi cenzura. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 538. 41. Gheorghiu-Dej. 7. În periodice: 534. 12-13. Constantin. 2000.532. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . Călinescu. România literară. p. Milescu. Contemporanul. 2000]. 14-15. Universul cărţii. Contemporanul. nr. AL. nr. Oprişan. Emil. 10-11. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. România literară. 2-3. nr. [Elena Călugăru Baciu. George Călinescu . 1999]. 11. Marcel. 540.Cartea nunţii. 540-541. Emil. p. p. Călinescu. G. Literatura română în analize şi sinteze. 16. p. Călinescu. 2000. 537. M. Buciu. [Elena Călugăru Baciu. 10. CĂLINESCU. Adrian Dinu. p. 10.

Alexandrescu. Tomis. Vol. Mircea Cărtărescu. Marius Ianu. Andreia. În: Gheorghe Grigurcu. Ileana. 504-507. p. "Zile cu trei sori în frunte". 2000]. Falsa literatură . p. 214-222. [Interviu]. 1998]. 2. Bucureşti : Viitorul Românesc. Ioan Godeanu. 19-27. VIRGIL În periodice: 561. 2000. Domnica Domnea. O capodoperă. Bucureştiul lui Cărtărescu. Căprariu. [Mircea Cărtărescu. 2000. [Alexandru Căprariu. 556. 206-213. Postmodernismul românesc. Voncu.547. 2000. Tomis. Vol. 9-12. Luceafărul. Florin Iaru. 24. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 35. Piteşti : Paralela 45. Marin. 11. 1. Mircea Cărtărescu. Angelo Mitchievici.. Gurău.delfinii nu ştiu de ce. Lena. În: Apostol Gurău. Romulus. Modelul Frankenstein. 14. 40238 Tescani. 1. 7. Lazăr. Alţi prozatori contemporani. p. 4. Grigurcu. Levantul în societate. 35. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Răzvan. p. [Interviu]. Levantul]. [Bucureşti : Humanitas. p. Angelo Mitchievici. Ioan Glodeanu. În: Andrei Bodiu. 1999]. 2000]. Mircea Cărtărescu. Bucureşti : Humanitas. Roman. CĂRTĂRESCU. 507-513. Cecilia Ştefănescu. 557. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". Direcţia optzeci în poezia română. 559. [Mircea Cărtărescu. Mitică şi Hyperion. nr. Gurău. În: Apostol Gurău. [Ioana Nicolaie. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. p. nr. CÂNDEA. p. Mircea Cărtărescu. 552. 2000. Curierul românesc. p."40238 Tescani". 14-18. 292-293. Alexandrescu. 162-163. p. p. Bodiu. 2000. În: Emil Alexandrescu. 558. [Bucureşti : Humanitas. Florin Iaru. Marius Ianuş. Apostol. 11. 2000. Orbitor]. nr. 2000]. Orbitor. nr. 4. Alţi prozatori contemporani. Poezie română contemporană. Redescoperirea lui Al. 11. 2000. 43. CÂRDU. poate singura. Andrei. 4. Bucureşti : Image. Mitchievici. 1. p. Galaţi : Logos. p.. Celălalt. În: Laurenţiu Ulici. 33. Ulici. Cecilia Ştefănescu. Laurenţiu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Vlad Andrei. Nostalgia. 2000. 551. Cu sinceritate despre Academia Română. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. 549. Gheorghe. Mircea Cărtărescu. Arca. 2000. Grigurcu. Iaşi : Timpul. 5. 555. Celălalt. . Angelo. PETRU 81 82 . 2000. p. Gheorghe. România literară. 2000. p. p. Apostol. 550. 2-3. MIRCEA În periodice: 548. 1999]. Bucureşti : Du Style. 554. Bucureşti : Image. În: Gheorghe Grigurcu. 40238 Tescani . Corespondenţă (I). Poezie română contemporană. nr. Emil. 2000. Caiete critice. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. Doina Ioanid. 2000. Orheianu. Postmodernismul românesc. Galaţi : Logos. 560. În: Emil Alexandrescu. 41-90. Doina Ioanid. În volume: 553. 4-5-6. Postmodernismul fără frontiere. [Mircea Cărtărescu. [Ioana Nicolaie. Domnica Drumea. Vol. Iaşi : Timpul. Bucur.

Iaşi : Polirom. Simion. 569. Paul Celan şi prietenii săi. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. 46. 2000]. Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. nr. [Petru Cârdu. Marcu. 2000. p. 223-229. Luminiţa. 574. 11. 8. Contemporanul. 10. Inea. Cruciada verde. Bucureşti : Orion. Iaşi : Polirom. România literară. Paul Celan. Poeme poltice].. [Radu Cârneci. p. 2000]. Poezia românească. Poezie română contemporană. Poezia pădurii. O tăcere asurzitoare. nr.". [Magda Cârneci. p. 572. 12. 2000. Popescu. Contemporanul. Braşov : Paralela 45. nr. Oficieri tainice. Simion. 33. Irina. Octavian. nr. 16. 5. RADU 562. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Universul cărţii. [Radu Cârneci. 33. 2000. 6. 571. 9. Poezia pădurii. Autori din diaspora. "Haosmos"-ul textului. Heraldica iubirii. p. 83 84 . Victoria. 42. [Nicolae Cârlan. Gabriela. Poezia pădurii]. nr. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. 573. Bogdan Mihai. 10. p. România literară. [Paul Celan. 563. vol. Milescu. 570. 5. 2000. 7. Dorina. nr. Contemporanul.În periodice: CÂRNECI. Haosmos : poeme : 1985-1989. Bucureşti : Minerva. nr. 14. 34. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. Bărbulescu. Bucureşti : Orion. România literară. Petraş. Gheorghe. Marian Victor. 2000. Orizont. p. Biografie şi interpretare. Băileşteanu. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti. p. [Radu Cârneci. 1. 33. 2000. 1999]. CÂRNECI. 6. MAGDA CELAN. nr. Luceafărul. nr. Poezia pădurii . Luceafărul.. NICOLAE În periodice: 564. 13. Bohanţov. În volum: 567. PAUL În periodice: În periodice: 565.în antologie. Piteşti. 19. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 21. 566. nr. nr. [Paul Celan. 5. p. 5. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568. Buciu. Tomis. 2000. Fănuş. Bucureşti. 6. Poetica magnoliei. "Reeducarea eului". CÂRLAN. Soviany. nr. 2000. [Magda Cârneci. Deciu. p. Titu. 1998]. Şcoala exilului. 6. Craiova : Pasărea Măiastră. Grigurcu. Astra. 2000. 66-67. Dascălu. 5. 2000. 10. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. 14. p. Ochiul meu rămâne să veghez]. Vol. [Radu Cârneci. 10. 22. p. Andreea. p. Bărbulescu. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 2000. 1999]. p. 2. 1999]. Poetul/omul Paul Celan. Poeme/ Poems. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. 2000]. 35. 575.

1998].". 39. 2000. Despre Ruxandra Cesereanu. Chioaru. [Ruxandra Cesereanu. nr. 29. 582. 234-240. 2000]. NINA 580. Grigurcu. România literară. Elanul antimetafizic. Vatra. 2000. 2000. p. 1. 16. Suprimarea gazetarului. Timişoara : Augusta. Maria. Petraş. RADU În periodice: 581. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. nr. 2. DUMITRU În periodice: 578. 2000. Contemporanul. 10. p. 1. ***. Orizont. Orizont. nr. Timişoara : Augusta. Dumitru. CĂLIN În periodice: 579. CERANU. 586. 2000. 7. CERNĂTESCU. p. [Ruxandra Cesereanu. CETEA. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. Timişoara : Marineasa. 12. 10. 2000. p. Grigurcu. 1. Cluj-Napoca : Paralela 45. Niţu. 1. În volum: 585. Geo. Poveştile femeii-cruciat. Femeia-cruciat. 2000. Realismul obiectiv redivivus. [Richard Reschika. Annemarie. 2000. 23. Cartea morţilor. DOINA În periodice: 85 86 . 45-46. Cluj-Napoca : Paralela 45. Despre Ruxandra Cesereanu. 17. Femeia-cruciat. 9. Poezie română contemporană. Irina. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna..lui Paul Celan". 2000. 23. Casa morţilor. Vasile. 584. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. CERNĂIANU. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. p. p. Z. [Nina Ceranu. Oceanul schizoidian. Luceafărul. 75. [Nina Ceranu. O contrafacere grobiană. nr. Miniaturi critice. [Ruxandra Cesereanu. 12. Gheorghe. 12. 230-233. Recurs Eminescu. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. Vol. p. p. 577. CESEREANU. Poezie română contemporană.. nr. 2000. Anchetă Luceafărul. 1. Timişoara : Marineasa. 1999]. 75. 33. Vatra. Chioaru. 11. 2000. 1998]. 35. nr. Dumitru. Tomis. Sorescu. 6. nr. Arieşanu. [Călin Cernăianu. 1999]. Ornea. [Ruxandra Cesereanu. 1998]. 16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Piteşti : Paralela 45. Curierul românesc. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 583. CERNA. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 1998]. Vol. Gheorghe. Oceanul schizoidian. nr. Tamaşi : Semnele Timpului. Oceanul schizoidian. nr. Luceafărul. 2000. p. Ion. 5. p.

35. 598. 1. Grigurcu. Haţiegan. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Irina. Daniel. Repere eminesciene. nr. Bucureşti : Universal Dalsi. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" . 2000. Irina. Contemporanul. Roşioru. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. eram un altul". Ion. nr. 1998]. Exil. 15. Gheorghe. Botoşani : Axa. În: Gheorghe Grigurcu. Ovidiu. Excalibur. Universul cărţii. 8-9. 33. Dumitru Chioaru: ". Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. 2000. GABRIEL În volum: 591. p. p. p. nr.. 16. 2000. ION În periodice: 589. CHIRA. nr. [Interviu]. Vol. Contemporanul. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. 2000. CHIHAIA. Tomis. [Iordan Chimeţ. 2000. [Dumitru Chioaru. 5. [Interviu]. 8. DUMITRU În periodice: 597. Radiografiile timpului. Fizeş. Petraş. nu mai eram eu. 4. Anca. PAVEL În periodice: România literară. 20. 1999]. 10. CHIOARU. Mureşanu. Timişoara : Marineasa. CHIMEŢ. 594. 2000. Fizeş. 12. 1999]. Noutăţi editoriale . Timişoara : Augusta. [Iordan Chimeţ. 6. 7. Vatra. Poezie română contemporană. 2000. 33. 2000. p. 2-3. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. Victoria. nr. p. [Ion Chichere. 7. Un nou "rău al veacului". Luceafărul.Universal Dalsi. Exil. 51. 10. Dan.. nr. 5-6. CHICHERE. 57. p. Timişoara : Excelsior. 5. p. 2000. [Iosif Cheie-Pantea. 1999]. Miruna. nr. ascultând clopotele unui oraş spectral". 590. Vighi. [Ion Chichere. 12-13. 4. 2000. Universul cărţii. Croitoru. 2000]. Ileana. nr. 2000. Luceafărul.587. Bucureşti : Universal Dalsi. nr. p. IOSIF În periodice: 588. România literară. 596. 2000. Milescu. [Interviu]. Petre. nr. 10. nr. Dunăreanu. Oprea. Corbea. Poezie românească. 17-18. 241-247. CHIFU. p. 9-12. p. 593. În periodice: 87 88 . CHEIE-PANTEA. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. 10. MINERVA 592. 1999]. 11. Vatra-dialog. p. Petraş. IORDAN În periodice: 595. 3. Călătorie spre miazănoapte. Steaua. Învierea din poem. p.

6-7. p. Steaua. p. 2000. Poezie română contemporană. 5. nr. Geo. Familia. 1999]. p. 7. Un înţelept. CHRISTI. Scurtu. Florin. nr. Lucian. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. 607. 44. 5. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. Leandrii Greciei.. I. Vasile. 2000. 103. [Minerva Chira. 23. 1. Cântecul lumânării. 1999]. nr. 45. C. I. Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti : David. 2000. 10. 2000]. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". 2000. Simion. Cluj : Clusium. Petraş. cu recunoştinţă. În: Gheorghe Grigurcu. 10. 2-3. Cluj-Napoca : Clusium. 7. 5. În periodice: 604.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. Eminescu . p. Steaua. Acta. 9. 25. Geo. CIMPOEŞU. [Recenzie de carte]. 2000. [Aura Christi. nr.599. Grigurcu. Tomis. nr. 1999]. MOISE În periodice: 609. p. 2000. Luceafărul. 2000. [Minerva Chira. Adrian. Povestea Marelui Brigand. [Recenzie de carte]. Contemporanul. p. 89 90 . Leandrii Greciei. Buciu. Vasile. CILIBI. nr. C. România literară. Ţion. p. p. 78. p. 35. [Minerva Chira. non verba. Irina. nr. 2000. 248-252. 33. 63-71. Marian Victor. 16. 10. [Petru Cimpoeşu. 1999]. 600. Grefierul şi victima. CIMPOI. CHIŢIMIA. Demonului. p. 99-100. 1999]. Z. Ultimul zid. AURA În periodice: 605. Contemporanul. 2000]. [Minerva Chira. Petraş. [Minerva Chira. 603.. Malea Stroe. Contemporanul. 601. 1. Bucureşti : Editura Eminescu. 606. nr. Irina. 2000]. Al. Cluj-Napoca : Clusium. 51. Gheorghe. [Mihai Cimpoi. Cluj : Clusium. nr. 99. Bucureşti : Hasefer. 1. 6. [Cilibi Moise. Bărbulescu. p. 2000. PETRU În periodice: 610. 2000]. Chişinău : Litera. Scrâşnetul muceniţei. 68. 12. 9. Vestitul în Ţara Românească. 10. Leandrii Greciei. Ornea. [Bucureşti : Editura Eminescu. Cântecul lumânării. MIHAI În periodice: 611. Aura Christi: Ultimul zid. 2000. nr. Mihaela. Leandrii Greciei. 1999]. Vol. Astra. nr. Rogojan. 2000. 1. nr. 2000. p. Dobre. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile". 602. În volum: 608. 51. Contemporanul. Revista de etnografie şi folclor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. ClujNapoca : Clusium. p. Ultimul zid. 2000.

2000. Iaşi : Timpul. 4-5-6. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 33. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. În periodice: 617. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. orientări. 23. Luceafărul. CIOBANU. Caiete critice. 11-12. nr. 1. 182-183. 1999]. nr. cronici literare. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. Tudor. [Vitalie Ciobanu. Emil. 623. 621. 253-260. Mihai Cimpoi. CIOCÂRLIE. România literară. 18. nr. 12-13. Revolta împotriva maselor. cronici literare. p. [Radu Ciobanu. Caietele lui Cioran. p. nr. Steaua. [Vitalie Ciobanu. 2000. CIOBANU. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. 10. Benţea. O istorie a literaturii române din Basarabia. 5. Negrici. Carmen. Alexandrescu. VITALIE În periodice: 619. Mihai Cimpoi. 2-3. Nedelcea. Gheorghe. 2000. Sipoş. Grigurcu. p. Craiova : Scrisul Românesc. 614. În: Emil Alexandrescu. Bârna. Frica de diferenţă: articole. În volume: 613. Frica de diferenţă. p. p. Mărturii la sfârşit de veac.[Interviu]. p. Galaţi : Arionda. Direcţii. 2000. Jurnal. p. Mariana. nr. Alex. nr. 1999]. 4. Neamţu. 620. [Vitalie Ciobanu. Arca. 38. România literară. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. Gheorghe. 1999]. Încă un jurnal. Grigurcu. 1. Lazăr Zăvăleanu. 2000. Caiete critice. 2000. Ştefănescu. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. MIRCEA V. Familia. 40-46. 1. Baciu-Moise. Criza de identitate. RADU În periodice: 618. 58-59. nr. p. [Livius Ciocârlie. Laura. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 66-67. LIVIUS În periodice: 622. eseuri. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". În: Angela BaciuMoise. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Destinul unui prozator. [Chişinău : Arc. Timişoara : Amarcord. 543-545. 2000. Mircea V. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Vol. nr. p. 33. CIOBANU. 2000. Eminescu. 1999]. Poezie română contemporană. p. Motivul originilor. p. Angela. 11. Mircea. 51. 2000. CIOBANU. Frica de diferenţă: articole. Eugen. În volum: 616. eseuri. 13-18. 2000. România literară. 2000. 91 92 . MIRCEA În periodice: 615. p.612. 6. 33. Să te oglindeşti hlizindu-te. 1995]. Nicolae. 1999]. 70-79.

627. Barbu Cioculescu. Z. p. Luceafărul. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". 76-77. România literară. Petraş. nr. Galaţi : Arionda.[Interviu]. Poezie română contemporană. Tatăl lui Ciprian Porumbescu. Viaţa lui I. 632. Craiova : Scrisul Românesc. 53-66. Caietele lui Cioran. 2000. 2000. ŞERBAN În periodice: 633. 2000. 80-81. 2000. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. p. 2000. 1112. nr. Baciu-Moise. 10. Mihai. Personalitatea literaturii române. Constantin. Poesis. Dragolea. Apostrof. nr. [Nina Cionca. nr. 40. [Şerban Cioculescu. Familia. Direcţii. 628. Mihai. p. 2. NINA CIOCÎLTEU. L. 2000. 2000. nr. BARBU În periodice: 630. Liniile lecturii: L. CIOPRAGA. În periodice: 629. Jocul de-a jurnalul. EMIL În periodice: 93 94 . Ciocîrlie (de)spre E. 1. 634. 3-4. 542-543. p. 9. p. CIOCULESCU. nr. 261-267. 2000. p. 67-69. Poeţi uitaţi : V. Gheorghe. 47-54. Familia. Un portret puţin mişcat. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Profunzimea neseriozităţii. Mircea. 23-24. Familia. Barbu Cioculescu. 10-11. Alexandrescu. În volume: 631. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Vol. p. 625. Nae. Literatura română în analize şi sinteze. p. "Franzela albă a surghiunului". Grigurcu. Cioran. Caragiale]. dacă există una. Ciocîlteu. 17. 11. 11. "Tema. 2000. Marian Victor. CIONCA. p. M. Robert. Mărturii la sfârşit de veac. 11-12. 30-33. nr. Contemporanul. Abăluţă. Angela. 1. Ionescu. nr. Poesis. 2000. Stoian. 2000. În periodice: 635. p. Simona. 68. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Ştefan. Emil. p. Constantin Ciopraga. 35. 17-18. p. CIORAN. 11-12. 1999]. 626. 2000. V. România literară. 2000. orientări. [Livius Ciocârlie. 11. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Benţea. 3-4. 33. CONSTANTIN În volum: 636. Cioculescu. În: Angela BaciuMoise. Ornea. 33. CIOCULESCU. [Interviu]. Bucureşti : Ars Docendi. 4.624. Buciu. Vol. nr. Irina. Un basm pentru adulţi.

1999]. nr. 11. Contemporanul. nr. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. 10. 8-9. 2000. Cioran din Caiete. Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. 1999]. p. 1. p. Simona. 5. 4. 10. 643. p. Luceafărul. 42. p. 2000. 657. 38. Z. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Cioran . 1999]. România literară. p. p. Ornea. Ionel. Cioran sub lupă. Craiova : Scrisul Românesc. p. p. 10. 11. 14. 2000. 1966-1968. România literară. Cioran . nr. p. Anghelescu. p. 33. Liniile lecturii: L. Ornea. Ion. 2000. Omul . Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. 7. Z. nr. 11. 656. 648. Contemporanul. Rachieru. 2000. p. nr. Caiete II. 2000. 4. 10. 7. p. 30-33. 119-122. [Emil Cioran. Alexandru. Mircea. Dragomir. Christi. p. 43. Adrian Dinu. 660. 2000. 658. p. Caius Traian. 33. Necula. 35. nr. Cioran şi aventura stilului. 2. 652. Cioculescu. 34. p. p. nr. 17-18. nr. 1967-1972.labirint. [Marta Petreu. Emil Cioran despre Eminescu. 10. Familia. nr. 36. Contemporanul. nr. nr. Aura. 11. 10. Buzaşi. 655. Petraş. nr. 10. p. O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. 20. 10. 23-24. 3. Ornea. Luceafărul. p. 2000. Necula. Genealogia autodevorării. Contemporanul. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". 15. [Marta Petreu. nr. 11. George. p. Tomis. [Livius Ciocârlie. 10. Cioran. p. 33. Christi. 46. 11-12. Irina. Un jurnal al lui Cioran. 9. 34. 11. 7. Emil Cioran sub noi lumini. 2000. nr. 10. Cuvîntul. p. Contemporanul. Bucureşti : Humanitas. M. nr. nr. Contemporanul. Cioran la o citire în răspăr. Aura. 20. 2000. 651. Aura. 2000. 647. Contemporanul. Caietele lui Cioran. Emil Cioran sub noi lumini (II). Adrian. Opera românească a lui Cioran. 33. Bucureşti : Humanitas. 40-41. România literară. Contemporanul. 2000. 1999]. 10. 14. George. Pe cine mai ispiteşte Cioran. 2000. Necula.între o iubire disperată şi 95 96 . 639. Ionel. 645. nr. 40. 6. 21. Contemporanul. E. 8. 11. Aura. Caiete III. 2000. Buciu. Christi. Christi. Lecturi de portărese. 659. nr. Sihastrul din Paris. 2000. nr. 1999]. 654. Rachieru. 641. 653. Alexandru. nr. 640. 48. Ionel. Luceafărul. Necula. 30-33. 33. 650. Aura. Ciocîrlie (de)spre E. nr.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). 2000. Apostrof. 644. Marino. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. nr. Jocul de-a jurnalul. 9. România literară. 15. p. 2000. 10. Ionel. Adrian Dinu. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 2000. 2000. 2000.637. 642. 646. Necula. 33. Contemporanul. Christi. 9. nr. 649. Z. 2000. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). p. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). 9. 2000. Marian Victor. 2000. Ionel. România literară. 638.

Cioran. Emil. 671. 121-124. O lecţie despre postmodernitate. GEORGE În periodice: 666. 69. 14. 10. Amurgul gândurilor. 4. Coşovei. 2000. Vatra. Ion. 10. Bucureşti : Vinea. Poeme trăite. Diaconu. Iulian. Ştefan Ion. Poesis . [Ion Deaconescu. Mahalaua "Pe două voci". nr. Bucureşti : Cartier. Autoportrete din memorie. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. p. 2000. 2000]. [Cristina Cîrstea. nr. p. p. Bucureşti : Vinea. Mădălin. Luceafărul. CIUPUREANU. Mircea A. Chişinău : Cartier. Soviany. Luceafărul. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. Mahalaua de azi pe mâine. 2000. Voncu. În volum: 665. 2000. Tomis. 2000. Răzvan. Mahalaua de azi pe mâine. 11.. Ceva care să-i amintească de mine. CIORĂNESCU. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. nr. nr. nr. 97 98 . 2000]. COCORA. 664. Soviany."rugăciunea negativă" (II). nr. 11. 12. Ceva care să-mi amintească de mine. 2000]. 4-5. p. M. Coşovei. Fălci. 36. 15. Ion Cocora. 1. p. Cuvîntul. Contemporanul. 14.. 2000. [Cristina Cîrstea. Luceafărul. Vartic. 662. [Ionel Ciupureanu.: convorbiri cu Emil Cioran. 7. nr.. Contemporanul. Ministrul de externe al exilului românesc. 2000. 2000. [Dan Mircea Cipariu. 12. p. ION În periodice: 672. 3-4. 2000. 2000]. p. Cântece de putreziciune. Roşioru. Emil Cioran. Craiova : Scrisul Românesc. CRISTINA În periodice: 670. Apostrof. Nobleţea mahalalei poetice. Constantin. Alexandrescu. nr. Abăluţă. Ghilimescu. 16-18. 8-9. Apostrof. 2000. 5. p. 30. În periodice: 669. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. CÎRSTEA. 10. Literatura română în analize şi sinteze. [Dan Mircea Cipariu. p. Un CD . Perioada românească a lui E. 12-13. 661. 6. 95. p. p. CIPARIU. DAN MIRCEA În periodice: 667. 2000. Traian T. Prăbuşirea turnului Babel. Traian T. Craiova : Europa. 95. 5. Zanca. 11. p. 6. nr. Octavian. IONEL 663. În periodice: 668. 5. 11. Viaţa românească. p. Cioran. Iaşi : Timpul. Andrei. În: Emil Alexandrescu. nr. 2000. Octavian. nr. Tertulian. N. Poeme trăite. 35. 2000. nr. 545-547.. 1999]. 2000]. Boldea.

CODRIN. DENISA În periodice: 682. ŞERBAN În volum: 677. 33. Vasile. 33. România literară. 6. Vedere din Mirador.[Interviu]. Moldovan. p. 1. 1999]. nr. 55-66. [Răzvan Codrescu. Geo. 35. 272-277. VASILE GH. România literară. Familia. Vol. 2000. B. Marina. [Denisa Comănescu. Şerban Codrin. p.A foreign guest. CODRESCU. Gheorghe. 2000. Bucureşti : Anastasia. Editura Eminescu. Constanţa : Ex Ponto. Galaţi : Arionda. Mărturii la sfârşit de veac. Tomis. Vocile muntelui. 681. 9. Poezie română contemporană. MARIANA În volum: 678. 2000. Ioan.CODRESCU. C. 2-3. rengay. Grigurcu. Perfect distractiv. 99 100 . Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. 9. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 6. 2000. Vol. p. nr. Baciu-Moise. Luceafărul. Vol. Evelina. nr. În periodice: În periodice: 675. p. p. 1. 268-271. Universul cărţii. p. 35. Cârligeanu. 2000. 2000. COMĂNESCU. 2000. 1. 46-47. 2000. [Victoria Comnea. 1. 1998]. 1. Gheorghe. 1999]. Vedere din Mirador. 36. 2000]. Existenţă organică. Olivotto. 679. p. 6. p. [Vasile Gh. Ion. Perfect distractiv]. Ornea. Trăsăturile unui autoportret. 1999]. 8. [Ion Codrescu. În: Angela BaciuMoise. 10. Vol. 680. Cojocaru. Vocile muntelui]. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. 674. Contemporanul. nr. ION În periodice: 673. Gheorghe. Bucureşti : Anastasia. Grigurcu. De la Eminescu la Petre Ţuţea. Tomis. p. Navigând prin "eterrealitate". p. Urma de foc. Oaspete străin. Profilul unei poete. p. 676. RĂZVAN Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe COMNEA. p. 10. În: Gheorghe Grigurcu. VICTORIA În periodice: 683. 2000. Botoşani : Axa. nr. Z. 11. Craia. haibun şi renku . nr. "Dreptăciuni" pseudocritice. [Ion Codrescu. Poezie română contemporană. 13. Sultana. 2000. 7. 33. 278-281. Poezie română contemporană. [Victoria Comnea. Oaspete străin : haiku. 684. 37. Claudia şi lapidatorii. [Răzvan Codrescu. Constanţa : Europolis. nr. Un doctrinar leionar de azi. Roşioru. nr. CODRUŢ. 2000. COJOCARU. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Alexandra. Angela. De la Eminescu la Petre Ţuţea.

Alexandru. 2000. p. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. 46. nr. 2000. Milescu. SORIN În periodice: 685. Contemporanul. Bucureşti : Editura Eminescu. Geo. 13. nr. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. 10. 161-163. Contemporanul... Universul cărţii. Vatra. CONSTANTIN. [Lena Constante. 2000. ClujNapoca : Dacia. Mariana. 2000]. nr. Sipoş. 5. 38-39. Vol. Bucureşti : Libra. nr. Voinescu. CĂLIN În periodice: 691. Mitică şi Hyperion. [Călin Constantin. Bucureşti : Du Style. Ulici. Poezie română contemporană. "Iubitele" lui Bacovia. În periodice: 689. Bacău : Agora. G. p. Complicitatea fertilă. 4. 10. De vorbă cu. CONSTANTINESCU. ALEXANDRU În volum: 688. Laurenţiu. p. 101 102 . Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". 11. Alexandru Condeescu: Planeta Moft. Miruna. [Interviu]. Dosarul Bacovia. Nedespărţirea de Borges. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Marcel. 6. 20. [Ilie Constantin. 693. Bucureşti : Libra. ILIE În periodice: 692. 3-4. CONDEESCU. Lecturi împreună. p. 686.Evadarea tăcută]. p. Necula. Universul cărţii. Cum ne ţesem eul. 1994. 2000. Poesis. Gheorghe. 1. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. 11. Ilie Constantin sau criza formei. 2000. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. nr. 6. În: Laurenţiu Ulici. nr. 282-288. 1011. [Ilie Constantin. Constandache. p. Grigurcu. Luceafărul. Vasile.Sorin Comoroşan. 1. G. [Sorin Comoroşan. nr. 8. p. 2000. Bucureşti : All. [G. G. Marcian. Radu. 1999]. 2000. CONSTANTIN. Ionel. 1998]. COMOROŞAN. vol. Victoria. 1999]. 10. IOAN În periodice: 695. nr. 241-242. 687. Pintescu. CONSTANTE. Mureşanu. Mureşanu. Editura Florile Dalbe. [Interviu]. CONSTANDACHE. Le lettré raffiné. 10. Nedespărţirea de Borges]. Miruna. Universul cărţii. 7. LENA În periodice: 690. 7. [Sorin Comoroşan. Proză românească. Scenarii de supravieţuire a visului. 1998]. p. 2000. 12. 10. În volum: 694. 2000.

[Paul Corbea. Luceafărul. CONSTANTINESCU.Luceafărul. Steaua. Bucureşti : Polirom. Paul Celan. p. Grăsoiu. Emil. nr. Bucureşti : Univers enciclopedic. 2000. 12. Geografii culturale bucovinene. Moda de toamnă. CONSTANTINESCU. orientări. Orizont. 2000. Pompiliu Constantinescu. 289-295. Jurnale. 2000.. 700. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 23. POMPILIU În volum: 698. 2000. Universul cărţii. Paul Celan şi meridianul său. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. ANA 103 104 . 24. Postume. Poezie română contemporană. 2000. 541. În volum: 705. 2000. Milescu. Forme în mişcare. 10. 1999]. p. 5-6. ***. 7. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. [Daniel Corbu. Pintescu. 1998]. Biografie şi interpretare. Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. Alexandrescu. Vol. 2. 10. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. nr. 1. Un supraromantism. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. MIHAELA În periodice: 696. 1992]. Iaşi : Timpul. 46. 1314. 2000. 1999]. [Titel Constantinescu. Bogdan Mihai. p. CORBU. Liviu. Anchetă Luceafărul. 7. [Titel Constantinescu. 701. Dascălu. 2000. nr. Memorii. "Alle Dichter sind Juden". 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 11. Orizont. 67. Miruna. nr. 1999]. 51. CONSTANTINESCU. Ploieşti : Printeuro. Radu Sorin. nr. nr. p.. Victoria. nr. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. p. Florin. 7. [Mihaela Constantinescu. [Titel Constantinescu. Jurnal (1978-1989)]. PAUL În periodice: 702. alte spaime. Alexandru. Frica şi. Idei în mişcare. Moda de toamnă. 12. Gheorghe. Universul cărţii. 8-9. 1. 4. p. 4. Iaşi : Polirom. Luceafărul. Steaua. 1. Mihăilescu. p. DANIEL În periodice: 704. p. p. 51. Direcţii. CORBEA. p. Postmodernismul. CORCEA. Poezie românească. nr. nr. TITEL În periodice: 699. În: Emil Alexandrescu. Piatra Neamţ : Panteon. Consideraţii asupra romanului românesc. 703. 11. 45-46. Cucu. 7. 2000]. MIRCEA În periodice: 697. Mureşanu. 2000. CONSTANTINESCU. p.

[Constanţa : Ex Ponto. 2000. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 2000. 2000]. 51. Ochiul fîntînilor.În periodice: 706. 4. 3. Alexandru. Pop. 2000. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. nr. [Sanda Cordoş. Mircean. DOINA În periodice: 105 106 . Roşioru. 714. nr. Tomis. Mihaela. Ovidiu. p. 5. 2000. 4. 2000. 2000. [Constanţa : Ex Ponto. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. CORDOŞ. 10. 5. Anca. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. ION În periodice: 718. Cluj : Biblioteca Apostrof. p. Aripa neiertătoare a timpului. 34-35. Cuvîntul. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 1999]. Literatura crizei. Victoria. VICTOR În periodice: 707. 10. 5. 715. 11. . O literatură pentru neliniştea noastră. nr. p. Criza literaturii şi politica crizei. 2000. 5. 4. p. 716. 2000. CORNEA. 6. Timişoara : Mitron : 2000]. Universul cărţii. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. Cursan. Timişoara : Hestia.. 1999]. Steaua. 77-78. Dezvăluiri lirice târzii. 1999]. Prizonierii. Echinox. Tomis. O incursiune în uman pintre rinoceri. Apostrof. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. p. nr. 31. 75-77. nr. Ioan. 712.Ruxandra Ivăncescu. Şansa. nr. [Sanda Cordoş. Cistelecan. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Ion. 2000. p. [Cora Corciova. Ivăncescu. Vatra. [Sanda Cordoş. nr. 35. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Milescu. 2000. 72-74. CORA În periodice: 709. Moldovan. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. 2000]. nr. Vatra. Orizont. Familia. Ion. Cu pălărie. 1999]. nr. 2000. 8. nr. Bucureşti : Editura Eminescu]. 708. nr. 4. 713. p. SANDA În periodice: 710. 35. Simuţ. [Ion Corlan. 2000. p. Haţiegan. Borbély. 2000]. 4. Vatra. 10. p. CORLAN. p. 1999]. Portretul Andei. nr. 8-9. 78-79. Ion. 7-8-9. p. 12. Vatra. 52. Enache. Puiu. nr. Delia. [Ana Corcea. Se duce soarele. Poezie românească. 2000. 7-8. 18. p. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. CORCHEŞ. 6-7. Nunta. Pene din aripa timpului. Ştefan. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 67. Cluj : Biblioteca Apostrof. CORCIOVA. Ruxandra. 717. Ursa. 6. 711. [Sanda Cordoş. Literatura între revoluţie şi reacţiune.. p.

Ştefănescu. Nicolae. Roşioru. Apostrof.. 728. Din altă viaţă. 11. Bucureşti : Editura Universităţii. În: Antologie de literatură română veche . 2000. MIRON În volume: În periodice: 721. Emil. 2. 70. 726. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. 32. COSTESCU. nr. 33. 720. Bacău : Corgal Press. Cluj-Napoca : Dacia. COSTIN. 2000. [Doina Cornea. 87-88. Ion. 1999]. 725. 2000]. 2000. Iaşi : Timpul. De viaţă. Alexandru. nr. 9. Poezii. Alexandrescu.. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. p. 2000. 2000. Emil. p. 2000. Tomis. COSAŞU. Bucureşti : Cartea Românească. Radu Cosaşu. Abăluţă. Moraru. 107 108 . p. 2000. [Calistrat Costin. Cârlan. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. Bacău : Corgal Press. 2000. [Aurora Cornu. de lume. 2. p. nr. 6. nr. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. Miron Costin. p. Alex. 1995]. Închis . 260-263. nr. Luceafărul. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Iaşi : Timpul. Vatra.719.Moartea lui Gelu. 11. Marinescu. În: Emil Alexandrescu.Moartea lui Fulger. Literatura română în analize şi sinteze. 252-253. Cornel. p. nr. 2000. În: Nicolae Cârlan. Valeriu. p. 3-4. Studii şi materiale. Poezie zen. 42. p. 17-48. Emil. Constantin. de moarte. Marina. 16. [Doina Cornea. Mihai Eminescu în context bucovinean. În: Emil Alexandrescu. Simion. 7-8. p.modelul cărturarului patriot. nr. Poesis. 11. pentru inventar : (versuri şi reversuri). 1999]. George Coşbuc . Vlad. Irina. AURORA 724. Bărbulescu. GEORGE În periodice: În volume: 723. Vatra. CALISTRAT În periodice: 730. Literatura română în analize şi sinteze. Costescu. Cluj-Napoca : Dacia. Miron Costin . 727. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. Alexandrescu. Petraş. Iaşi : Timpul. p. 2000. p. 35. CORNU. p. 29-38. Lecţia de memorialistică. 16. COSTIN. 1998]. 2000. MARIA COŞBUC. 7-8. George Coşbuc . În: Emil Alexandrescu. RADU În periodice: 722. [Calistrat Costin. 33-34. 729. 2000. Alexandrescu.

736. GABRIEL În periodice: 739. Iaşi : Timpul. 2000. Coşovei. 1999]. Steaua. Gheorghe. Gherman. 742. 735. În: Gheorghe Grigurcu. 4. 1. George Coşbuc . nr. Poeme trăite. IOANA În periodice: 737. Arta machiajului. Traian T. nr. [Dan Mircea Cipariu. 35. 2000]. 10. 2000. Alexandrescu. p. 1999]. Contemporanul. Tomis. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 101. Vol. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. nr. Vietnam! [Traian T. Alexandrescu. 23. Bună dimineaţa. Octavian. În: Emil Alexandrescu. 5. 2-3. George Coşbuc . O generaţie pierdută?. p. Deva : Călăuza. Mahalaua de azi pe mâine. [Traian T. George Coşbuc . Iaşi : Timpul. Emil. 11. Mahalaua "Pe două voci". Alexandrescu. p. 2000]. nr. 109 110 . p. Deva : Călăuza. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu.731. 2000. p. p. Luceafărul. 118. Literatura română în analize şi sinteze. 734. 51. 258-260. 4. 2000. Luceafărul. Iaşi : Timpul. Bună dimneaţa. Soviany. În periodice: 740. Iaşi : Timpul. Buciu. nr. p. 2000. 1999]. 2000. Emil. COŞOVEI. Bună dimineaţa. Voncu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. Sud Est. În: Emil Alexandrescu. 7. 2000. Bucureşti : Vinea.Vara. Adrian.O scrisoare de la Muselim-Selo. Eugeniu Coşeriu. 733. Iaşi : Timpul. [Gabriel Coşoveanu. 15. 732.Poetul. Emil. nr. p. EUGENIU În periodice: 738. 1999]. 2000. [Dan Mircea Cipariu. [Ioana Coşereanu Vasilescu. p. Nobleţea mahalalei poetice. Emil. 250-252. Ţion. Luceafărul. Răzvan. Alexandrescu. p. George Coşbuc . Traian T. p. 253-254. Victor. Coşovei. 36. 2000. Vietnam!. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. În: Emil Alexandrescu. 2000. Nopţile (ne)iubirii. 15. 2000]. 307-311.Paşa Hassan. Alexandrescu. Mahalaua de azi pe mâine. În: Emil Alexandrescu. 5. [Chişinău : Arc. COŞOVEANU. George Coşbuc . Marian Victor. Grigurcu. nr. Octavian. 254. George Coşbuc . 741. Lecţii de lingvistică generală. Iaşi : Junimea. TRAIAN T. Coşovei. COŞERIU. Alexandrescu. [Recenzie de carte]. Sterom. 30. Craiova : Scrisul Românesc. Soviany. 2000. Vietnam!. Ambiguitatea poeziei optzeciste. Emil. Victor. 253. Emil. În volume: 744. p. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. Coşovei. 255-258. p. COŞEREANU VASILESCU. Bucureşti : Vinea. Literatura română în analize şi sinteze.Nunta Zamfirei. 2000. 743.

10. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. Vol. În: Laurenţiu Ulici. [Sultana Craia.portretul unei doamne. 10. COTUŢIU. 12.745. 296-298. [Sultana Craia. 746. Bucureşti : Du Style. Orizont. 2000. 8-9. Dana Dumitriu . Sensuri lirice . [Liana Cozea. Grigurcu. Cezar Ivănescu. IOANA În periodice: 754. CORNEL În periodice: 750. 2000. 1999]. 2000. 1999]. p. nr. [Ioana Cozmuţa. Doina. Piteşti : Paralea 45. p. Sabău. STELA În volum: 751. Citadinism şi ironie. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. p. Irina. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Laurenţiu. În: Laurenţiu Ulici. Teodora. Un spirit transilvan. p. Titu Maiorescu şi cultura română. demoni şi muieri. Rondul de noapte al poetului. 26. Ioan. Familia. Bistriţa : Aletheia. p. 10. Fîntînaru. Mureşanu. p. 756. Dialoguri. 2000.. 2000]. COVACI. 51. critică literară. 2000]. [Ovidiu Cotruş. Lecturi subiective. 26-27. Portret în oglindă. COTRUŞ. 6. [Ovidiu Cotruş. 38-41. Bucureşti : Univers enciclopedic. 23. Miruna. . 92. SULTANA În periodice: 755. Eseuri. LIANA În periodice: 752.. nr. Dana Dumitriu . Mitică şi Hyperion. 2000. 239-240. 7-8. nr. Cornel. Familia. Cluj-Napoca : Paralela 45. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Îngeri. p. Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. Poezie română contemporană. Ruja. Stela Covaci: Timpul asasinilor. Laurenţiu. nr. 12. Gheorghe. [Cornel Cotuţiu. 2000. 5-6. Gheorghe. 11-12. 10-11. Semnul diagonalei. CRAIA. 268-269. Expo 99. Îngeri. p. p. 9. 299-306. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000. 747. Ungureanu. 2000. Poezie română contemporană. Ulici. Vol. p. Ulici. 11.Traian T. p. Am fost pe lumea cealaltă. COZMUŢA. 1. Universul cărţii. p. 1999]. Steaua. 2000]. Aurel Rău. Curticăpeanu.portretul unei doamne. nr. 2000. Familia. Apostrof. Secretele "jumătăţii tăcute". Alexandru. 2000]. 2000. Grigurcu. Piteşti : Paralea 45. 749. Universul cărţii. Petraş. 2000. 111 112 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Mitică şi Hyperion. COZEA. nr. 1. Ferometalul acesta de viaţă. OVIDIU În periodice: 748. demoni şi muieri. 753. [Recenzie de carte]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ioana. 13. Bucureşti : Du Style. nr. Moldovan. Editura Cartea Românească. de la Olahus la Emil Cioran]. [Liana Cozea. 151-153.

În volum: 766. Literatura română în analize şi sinteze. ION În periodice: 763. Alexandrescu. 768. 758. Roşioru. În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. Mureşanu. 3. 765. 759. În: Emil Alexandrescu. [Laura Bădescu. 2000. Timişoara : Marineasa. Contemporanul. 1999].CRAINIC. Emil. NICHIFOR În periodice: 757. Ion. Bucureşti : Seara. 767.succesul diversităţii. Alexandrescu. nr. 1999]. [Valeriu Cristea. 6. 201-204. Albert. p. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. MIOARA În periodice: 113 114 . p. 12. 10. 1998]. [Nichifor Crainic.Povestea lui Harap Alb. Cluj-Napoca : Anastasia. 204-205. 40. 48. Nichifor Crainic. 2000. Iaşi : Timpul. În volum: 760. Alexandrescu. 551-552. 33. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Emil. În: Emil Alexandrescu. [Ion Creangă. 1999]. 2000. Tomis. Buzaşi. Editura Minerva . Kovács. Marian-Bălaşa.Dănilă Prepeleac. Ion Creangă. Confirmarea valorii. Emil. p. nr. Kovács. Orizont. 764. nr. nr. Corina. 23. 10. 2-3. 8-9. Nostalgia paradisului. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. 8. Emil. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 2000. [Nichifor Crainic. p. Coincidentia oppositorum. 3. 10. De la istorie la memoria istoriei. Iaşi : Timpul. Ion. În: Albert Kovács. Iaşi : Sagittarius Libris. p. 2000. Contemporanul. Iaşi : Timpul. 205-208. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. Literatura română în analize şi sinteze. 3. ADRIAN În periodice: 762. Ion Creangă . Iaşi : Timpul. Ion Creangă . 2000. Poezia în perspectivă teologică. nr. CRĂSNARU. p. Mihai Eminescu]. CRÂNGANU. 8-9. Literatura română în analize şi sinteze. Mureşanu. p. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. 2000. Nepoţii lui Candide. 10. Dicţionarul personajelor lui Creangă. Frumosul pur. [Adrian Crânganu. Albert. p. Cea mai perfectă dintre lumi. 2000. Poetici clasice şi moderne. Miruna. Spiritualitatea poeziei româneşti. 7. Dostoievski şi creştinismul rus. CREANGĂ. p. 296-300. În: Emil Alexandrescu. Miruna. 6. Literatura română în analize şi sinteze. Marin. Stepan. p. 2000. 1. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. Alexandrescu. DANIELA În volum: 761. p. 1998]. 2000. 35. 2000. p. CREMENE. Universul cărţii. România literară. nr.

p. 1999]. 12. Antonescu. CRISTEA. nr. 2000. Sipoş. [Valeriu Cristea. GABRIELA În periodice: 770. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Elie Miron Cristea . Mariana. În volum: 772. Aspecte bibliografice. Universul cărţii. nr. Soare din Macbeth. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. Gheorghe. Orizont. Bucureşti : Cartea Românească. [Interviu cu Mioara Cremene]. nr. Ion.[Gabriela Creţan. Trasee eminesciene. 1999]. nr. STAN V. nr. 1. 2000. Luceafărul. Dan C. Miruna. 11. Poezie română contemporană. Groza. Miruna. p. 133-136. 11. ELIE MIRON În volum: 776. [Dan Cristea. 775. Luceafărul. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. Editura Cartea Românească. Cristea. CRISTEA. 5. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. p. De la istorie la memoria istoriei. Istrate. Cristina. Bucureşti : Editura Eminescu. 307-311. Badea. VALERIU În periodice: 779. [Gabriela Creţan. 12-13. 2000. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. [Stan V.769. 25. 780. Apostrof. Chevereşan. Bucureşti : Cartea Românească. Buzaşi. 11. Curierul românesc. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. p. În periodice: 777. CRISTEA. Universul cărţii. Soarele negru. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 771. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. Mureşanu. Alexandria : Tipoalex. Ioan. Mureşanu. Radu Andriescu]. 2000. 2000. p. p. "Scrisori din Transilvania extremă". p. nr. Stan V. DAN În periodice: 774. 2000]. România literară. Luceafărul. 2-3. p. 2000. Versiune şi subversiune. Nae. p. 8-9. Hiperbolă şi litotă. 2000. 6. 7. [Gabriela Creţan. 26. Vol. Versiune şi subversiune. [Valeriu Cristea. Gheorghe : Arcuş. În: Ideea de Eminescu. 38. CRISTEA. 2000. 2000. [Dan Cristea. Dicţionarul personajelor lui Creangă . 6. 2000. Sf. Infern cu floarea soarelui]. Poesis. CREŢIA. 12. 2000].autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 2000. p. nr. CREŢAN. 14. Octavian. PETRU În periodice: 773. Între Eros şi Thanatos. 115 116 . Claudiu. [Alexandria : Tipoalex. Eminescu şi Teleormanul. Grigurcu. nr. 7. 4. 31. 18. 1999]. 1999]. "D'ale carnavalului". 1999]. 778. Soviany. nr. p. 5. 33. Lăcătuşu. 44.

nr. p. Voncu. 6. La aniversară. FLAVIU În periodice: 783. 5. 11. [Maria-Luiza Cristescu. S. Cornel. MARIA-LUIZA În periodice: 782. Curierul românesc. Bucureşti : Adevărul. 33. Damian. Răzvan.. 787. nr. OVID.aşa cum îl ştiu eu. Doina. 43. Denciu. 2000. nr. 5. p. 2000. 796.. Drama barocă a povestirii. p. Lotusul cu o mie de petale. 2000. CROHMĂLNICEANU. 1999]. 1999]. p. Contemporanul. 2000. In memoriam Ovid S. S. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. 788. 2000. 10-11. [Flaviu Cristian. În: Ovid S. Contemporanul. Klaus Heitmann. nr. Despre Cercul Literar. La răscruce de drumuri. Oceanul şi flacăra. [Valeriu Cristea. 2000. p. 12. 2000. [Ovid S. Ioan Dumitru. 2-3. 26. Vatra. 1. [Flaviu Cristian. 789. 41. Vatra. Vera. nr. p. Crohmălniceanu. România literară. S. Despre Cercul literar. 8. Mesajul lui Buddha. Ungureanu. 10. p. 2000. Crohmălniceanu. După-amiaza de sâmbătă. [Flaviu Cristian. Virgil. p. În volume: 793. 2000. 792. p. 784. Caiete critice. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 72-74. "Ştiinţa" de a muri. Crohmălniceanu. 36-38. 2000. S. Bucureşti : Universal Dalsi. 10-11. Holomeia. 69-71. p. Moraru. S. Cassian. 794. Octavian. Cluj-Napoca : Dacia. 26. Prinţesele: (proză). Bucureşti : Cartea Românească. Crohmălniceanu. nr.10. p. O autobiografie critică. În: Ovid S. 177-178. Luceafărul. Un om pentru toate dialogurile. Familia. Cărtărescu. Între oglinzi paralele. 27. Alexandru. Orizont. 1999]. 11-13. 177-178. nr. 2000. Nina. 12. S. Crohmălniceanu. [Ovid. p. Klaus Heitmann. Mircea. 3. 346. Târgu Mureş : Arhipelag. p. 2000. CRISTESCU. Bucureşti : 117 118 . Domincovici. nr. Cornel. Vatra. 791. p. Călin. [Ovid. Un om pentru toate dialogurile. 785. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. nr. La răscruce de drumuri. În periodice: 786. nr. Târgu Mureş : Arhipelag. Klaus Heitmann. În: Ovid S. nr. 2000]. 9. S. 790. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. nr. Curticăpeanu. 47. Soviany. Portrete în mişcare. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. 12-14 . 2. Sub semnul provizoriului. Mircea. 1999]. 8-9. Orizont. Corneliu. Acelaşi "tata Croh". Crohmălniceanu (1921-2000). 10. O scrisoare de la Ov. Croh . 2000]. Cărtărescu. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 2000. 35. Damian. nr. p. CRISTIAN. Un om pentru toate dialogurile. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. 795. Ruja. 2000. Damian. 8-9. 2000. p. 2000]. 1999]. Bucureşti : Universalia. 12. 781.

Ion. Crohmălniceanu. 37-38. Prietenul meu. 807. Cristea-Enache. Lefter. Vrăjitor cu pipă stinsă. Un om pentru toate dialogurile. 806. Bucureşti : Universal Dalsi. Iova. 815. Bucureşti : Universal Dalsi. La Berlin. Crohmălniceanu. Criticul şi potrivniciile istoriei. p. Sub privirea sa lucidă. 2000. 2000. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 803. 2000. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. 797. 93-95. p. Un desant spre o altă lume. Bucureşti : Universal Dalsi. Radu. 160-163. 802. Crohmălniceanu. 2000. p. Gabriel. Iliescu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 799. În: Ovid S. 812. 27. 2000. Profesorul de libertate interioară. În: Ovid S. 805. 153. 2000. p. 14-16. 2000. 2000. George. Bucureşti : Universal Dalsi. Numai tăcerea ar putea să exprime. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. p. 2000. În: Ovid S. p. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 798. p. 32-34. Un om pentru toate dialogurile. 814. 23-25. Portretul din umbră. p. Radu. Ion Bogdan. Uneori. p. Crohmălniceanu. Lăcustă. Gheorghe.Universal Dalsi. Ştefan Aug. Mihai Dinu. 809. 164-167. 810. Iorgulescu. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Doinaş. Lupan. Gheorghiu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 43-45. Crohmălniceanu. p. Cosaşu. Bucureşti : Universal Dalsi. George. Crohmălniceanu. p. 813. 2000. p. 2000. În: Ovid S. p. În: Ovid S. p. Nicolae. Cuşnarencu. 99-102. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. O pierdere grea. 83-88. Bucureşti : Universal Dalsi. Mircea. 53-64. Bucureşti : Universal Dalsi. 808. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Ion. Dimisianu. Gheorghe. Un om pentru toate dialogurile. p. 119 120 . Bucureşti : Universal Dalsi. p. Paul. Un om pentru toate dialogurile. Competenţa activă de care aveam nevoie. Un om pentru toate dialogurile. Crăciun. "Junimea" lui Crohmălniceanu. Ene. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Ion Bogdan. "Croh". p. Cuşnarencu. 35-36. 801. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 28-29. 65-68. Gheorghe. Iliescu. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. În: Ovid S. 2000. 157-159. În: Ovid S. Rodul şi rodiile prieteniei. p. În: Ovid S. 2000. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. 147-150. Crohmălniceanu. 168-169. 800. Bucureşti : Universal Dalsi. 804. 123-126. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Lefter. Ianoşi. p. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Cornea. 2000. Câteva însemnări subiective. Crohmălniceanu. Nicolae. Daniel. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Cămările memoriei. Bucureşti : Universal Dalsi. umbra lui generoasă. 2000. Moni. 811. 2000.

154-156. Părintelui meu literar. 832. Crohmălniceanu. Eugen. Alex. 121 122 . Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Pe scena "obsedantului deceniu". Schuster. Un om pentru toate dialogurile. Ceremonia râsului. Olăreanu. Crohmălniceanu. 830. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. Un om pentru toate dialogurile. 151. p. Mirodan. Teodorescu. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 132-144. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 17-18. Florin. 89-92. În: Ovid S. Crohul . 828. 2000. 829. Şora. 817. p. Teodorescu. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 2000. În: Ovid S. p. 9-13. Un om pentru toate dialogurile. p. 822. Crohmălniceanu. 824. În: Ovid S. 2000. Crohmălniceanu. Pârvulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. 170-171. În: Ovid S. În: Ovid S. 820. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. p. 2000. Şerban. Şerban. Rămas bun! În: Ovid S. p. Dumitru."dincolo". În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Leo. Paul. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. de când lumea. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 833. Preda. 30-31. Probe de viaţă interioară complexă. Un om pentru toate dialogurile. Pârvulescu. Ornea. Un om pentru toate dialogurile. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. Crohmălniceanu. În: Ovid S. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Şora. 2000. Cristian. 2000. Geo. Nedelciu. Crohmălniceanu. 105-110. p. Rusu. Criticul ca secretar al publicului. 39-42. 2000. 831. 49-50.libertate şi luciditate. Bucureşti : Universal Dalsi. p. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 19-21 . Capitol de dicţionar. 821. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. p. Crohmălniceanu. 117-122. 96-98. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Omul minunat. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 823. Scrisori berlineze. 819. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Crohmălniceanu. parcă. Bucureşti : Universal Dalsi. 834. p. În: Ovid S. Crohmălniceanu. p. 2000. p. Gabriel. Z. Cristian. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Sorin. Amintire nedeghizată. Bucureşti : Universal Dalsi. Profesorul şi desantul. Un om pentru toate dialogurile. Mariana. Simion. p. 75-82. Un om pentru toate dialogurile. Ioana. 826. Un om pentru toate dialogurile. 111-116. p. Paraschiv. 22. 2000. În: Ovid S. 2000. Costache. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Ştiut. 2000. În: Ovid S. Ioana. Micu. Simion. Un om pentru toate dialogurile.816. 818. În: Ovid S. Scurtă sinteză. Crohmălniceanu . 152. Un om pentru toate dialogurile. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Ioana. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 835. 2000. 127-131 . Mircea. Crohmălniceanu. Al. Pasiune şi loialitate. p. În: Ovid S. Pârvulescu. Amintiri regizate. Un om pentru toate dialogurile. 825. 172-177. Bucureşti : Universal Dalsi. p. În: Ovid S. Mihai. 827. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Eugen. În: Ovid S.

Helikon. Criticând critica. 35. Farkas Zoltán. nr. Eminescu în orizontul criticii. 46-48. Destinul postum al lui Grigore Cugler. Opera literară a lui Pavel Dan. CONSTANTIN În periodice: 840. Opera literară a lui Pavel Dan. Oradea : Cogito. DUMITRU În periodice: 838. Luceafărul. Steaua. 2000. Boldea. Câmpan. Figură reprezentativă. 5. [199?]. 2000. 23.. 51. [Constantin Cubleşan. nr. p. Barbu.. Mircea Eliade. IOAN PETRU În periodice: 846. Luceafărul. . România literară. p. O constiinţă a zilelor noastre. 2000]. Cioculescu. CRUDU. 4. Un împătimit al cercetării critice. [Constantin Cubleşan. E închis vă rugăm nu insistaţi. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 1999]. [Ada D. p. p. Aron. România literară. Bucureşti : Viitorul Românesc. 16. CULIANU. În: Ovid S. CUGLER. 2000. Barbu. 6. Bulei. 1999]. 16. nr.836. 178-179. Vatra. 2000]. 844. 30. [Constantin Cubleşan. Caragiale în conştiinţa critică. [Constantin Cubleşan. Hajdú. 841. 1994]. 10. Catrinel. 14. nr. Bucureşti : Universal Dalsi. Visszaút. 11. ADA D. Boldea. 33. 33. Mircea. Tertulian. Iulian. nr. 14. 2000. 123 124 . p. p. Ioan Petru Culianu în Italia. 2000. GRIGORE În periodice: 845. Anghelescu. Piteşti : Paralela 45. 35. Diana. nr. nr. Din nou Caragiale. 843. 35. 1999]. [Dumitru Crudu. Cuvîntul. 842. 9. Porunca fiului sau povara destinului. Bucureşti : Viitorul Românesc. Cruceanu. 33. p. p. Bărbulescu. 2000.Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". 1999]. CUBLEŞAN. Caragiale în conştiinţa critică. 2-3. Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan. Maria. 847. [Csiki László. Luceafărul. 1999. CRUCEANU. 2000. În periodice: 837. Timişoara : Hestia. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. p. Simion. Vedere şi viziune. nr. 18. [Ioan Petru Culianu. Oradea : Cogito. 1995]. CSIKI. Iulian. 2000. Falsul Dimitrie. 24. 6.. Un om pentru toate dialogurile. Constanţa : Ex Ponto. nr. Ion. p. 2000. Csiki László Visszaút című kötetéről. Bucureşti : Nemira. Popa. nr. 22. Fenomenologia ideilor religioase. Marian. Crohmălniceanu. nr. 6-7. România literară. 6. 1994. N. p. 2000. 2000. p. Luceafărul. LÁSZLÓ În periodice: 839. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. 2000.

Nici o clipă fără iubire. 33. Caiete critice. În periodice: 859. 11. Bucureşti : Coresi. Restul e. România literară. S. 2000. Farkas. Crăciun. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. p. [George Cuşnarencu. Generis. [Interviu]. 33. 6. 33. 2000. DAN În periodice: În periodice: 850. nr. Trandafirul tăcerii depline. nr. 14-19. România literară. Mărturisiri şi opţiuni. Bucureşti : Allfa. Rădulescu. Damaschin. 2000. Cartea expierilor. 2000. 1998]. p. [Mircea Zaciu. Bucureşti : Allfa. Minciuni. 855. Ghinea.George Cuşnarencu. IOAN DAMASCHIN. CUŞA. 6. 9. 1996]. Steaua. 1998]. Oprea. Trandafirul tăcerii depline. 12. 853. 2000. 1. Drăgan. Arta imprevizibilului. 2021. DAMIAN. Nicoleta. 3. Al. 2000. 9. Culianu. [Paul Daian. Bârna. Ioanide. Vatra. Nicolae. 10. 9. p. Dumitru Chioaru. Ioana.. România literară. 87. Requiem. Misterul asasinării profesorului I. nr. p. nr. Damian]. 36. România literară. p. Camelia. p. discipolul lui Mircea Eliade. 2000. 856. 2000. CUŞNARENCU. [George Cuşnarencu. DAIAN. nr. Iulian. 857. PAUL În periodice: În periodice: 849. Alexandru. Bucureşti : Allfa. Penultimul Don Juan.În volum: 848. GEORGE DAMIAN. Alexa. 1999]. 46. [George Cuşnarencu. Petean. p. Parodia requiemului. 7-8. p. Remus Damian. 125 126 . EUGEN 854. p. 10. Mingea de păr. P. nr. [Eugen Curta. REMUS În periodice: În periodice: 851. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . nr. 1999]. Adevăr despre revoluţie. Despre sine la persoana a treia. 2000].. Apostrof. Dan. CURTA. nr. Jenö. [Dan Damaschin. Requiem. p. Nicolae. 15. p. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. nr. Mingea de păr a vieţii. În: Iulian Rădulescu. Vatra. 2000. S. 26. 8586. 2000. 2000. [George Cuşnarencu. Vitrina Allfa. 179-184. George. Iulia. Vatra. 852. 51. Alexandria : Teleormanul Liber. Mircea. istorie. 80. nr. 33. Bucureşti : Allfa. 1999]. 858.

nr. Contemporanul. Ioana. 2000]. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. Iaşi : Timpul. 1999. Tomis. 2000. Arad : Mirador. 2000. [Theodor Damian. PAVEL În periodice: 866. nr. 7-8. 2000. 35. 2000. p. Pielea poetului. 5. 7. Acolade şi reevaluări. Steaua. p. Badea. p. Damian. [Vasile Dan. nr. Un împătimit al cercetării critice. Pielea poetului. Liturghia cuvântului. 7. 2000. [Interviu]. Botoşani : Axa. 870. Pielea poetului. Constantin. DAN. Ionescu. 871. 2000. Alexandru. Ailenei. 10. Damian. p. Familia. Sipoş. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. Konradi. 16. [Th. În: Sergiu Ailenei. 11. 51. 10. 872. nr. Luceafărul. p. Oradea : Cogito. nr. Ascetica rostirii. 2000]. [Constantin Cubleşan. Cistelecan. Dan C. p. 1999]. 2000]. Pielea poetului. [Sergiu Pavel Dan. Arad : Mirador. 2. 11. 862. 2000]. Mariana. [Vasile Dan. p. nr. Supl. 21. nr. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II). Literatura deterministă. 27. În volum: 867. nr. Geo. Veşti din occidentul nostru poetic.Luceafărul. S. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. Vasile. 6. 33. Cluj-Napoca : Dacia. Cuvîntul. SERGIU DAN În periodice: 868. 2000. 20. 1999]. Bărbulescu. DAN. 35. România literară. S. Nicolae. Miu. nr. Dimineaţa învierii. Stiluri în proza interbelică. 2. 865. 1999]. Miruna. 860. p. p. 18. 2000. Sergiu. 93. 127 128 . Caragiale în conştiinţa critică. Tribuna. 873. 199-206. 16. 861. Damian la 70 de ani. Sipoş. p. Sabău. Luceafărul. 7. nr. 2000. Bucureşti : Du Style. p. DAMIAN. p. DAN. 9-12. [Vasile Dan. Botoşani : Axa. nr. Luceafărul. 2000. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). Rugăciuni în infern. Luceafărul. Curierul românesc. Grupul editorial Universalia. 2000. Romulus. [Interviu]. 10. S. 27. 5-6. Opera literară a lui Pavel Dan. Fiul craiului şi spânul. 6. 12. 36-38. [Vasile Dan. Arad : Mirador. nr. THEODOR În periodice: 864. "Cenuşa cu semne". [S. [Recenzie de carte]. VASILE În periodice: 869. 863. 2000]. 12-13. 2000. p. Simona. 6. Mureşanu. 42. Simion. Universul cărţii. 37. 2000. Mariana. nr. Gelu. Aruncând mănuşa. 2000. Arad : Mirador. p. 1998]. Bucur. Manolescu. nr. 6. p. 12-13.

1997. Bucureşti : Vinea. p. 2000]. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. [Iordan Datcu. În: Gheorghe Grigurcu. Suflete la second-hand. nr. 11. 107-109. 7-8. [Mircea Daneliuc. Mincu. 2000. Marilena şi câteva voluptăţi. 17. Teodor. 881. 335-339. Luceafărul. 1999]. MIRCEA În periodice: 875. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1. nr. Bucureşti : Univers. 17. Luceafărul. p. 10. Vitrina Allfa. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. Marin. Poezie română contemporană . Un romancier autentic . 11. Bucureşti : Allfa. 33. Gheorghe. Ioanide. 6. 882. CRIŞU În periodice: 883. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. 1997]. p. Tribuna. 2000. [Nichita Danilov. DAVID. În scorbura din oglindă. M. Gheorghe. 2000. DANILOV. Borbély. 1. p. 2000. 9. Danciu. nr. [Ion Buzaşi. 6. Săndulescu. p. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. M. Vol. IORDAN În periodice: 884. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2-3. Decelarea paradigmelor. Eminescu şi Blajul. 15. Democraţia herniei. Doru. p. 877. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). DANELIUC. Vidam. Bucureşti : Univers. Acum ca şi-atunci. Al. 4. Un fals blagian. Grigurcu. Caiete critice. Poezie română contemporană. nr. 879. DATCU. 33. Bucureşti : Universal Dalsi. 129 130 . [Crişu Dascălu. Bucureşti : Vinea. Mircea. [Mircea Daneliuc. Al. 2000. 2000. [Nichita Danilov. I. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. NICHITA În periodice: 878. nr. Un mit: Toma Alimoş. Poezie română contemporană. I. 1999]. 2000. Gheorghe. p. 320-328. Cau. nr. Ştefan. nr. 2000. 2000. 2000. 2000]. [Mircea Daneliuc. 1999].Cuvîntul. 29-32. Blaj : Astra. În: Gheorghe Grigurcu. În periodice: 874. Ştefan Munteanu. p. p. 329-334.Toma Alimoş. România literară. 1999]. Procesarea parabolică. Timofte. 1. 12. 38. Vol. SANDU În periodice: În volum: 880. DANCIU. p. 2000]. Îngerul narcisiac. 7. Alexandru. Insurecţia respectuoasă. Cistelecan. 11. Grigurcu. România literară. Suflete la second-hand. Apostrof. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic. Triptic eminescian. nr. Un mit . DASCĂLU. 876.Mircea Daneliuc. Timişoara : Augusta. Oradea : Cogito. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. 8. p. 2000.

Pornind de la apogeu. Emil. Alexandrescu. 1999]. Ruginile de pe jos.. p. 2000. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. nr. 38-39. 242-245. 2000. [Ion Davideanu. Dacă m-aş fi aruncat în Sena.Vlaicu Vodă. 36. Victoria. p. 2000]. 6. Bucureşti : Amurg Sentimental. Simona-Grazia. nr. Un poet israelian de origine română. nr. Umorul sfios.Hagi Tudose. 10. 2000. p. 38. [Ion Deaconescu. Emil. În: Emil Alexandrescu. 893. 10. p. Dima.. VALERIA În periodice: În volum: 888.885. Popescu. Scurtu. Derşidan. Literatura română în analize şi sinteze. Roşioru. Melancolii refulate. Literatura română în analize şi sinteze. 10. DAN În periodice: În periodice: 889. DERŞIDAN. Poezie românească. [Ion Davideanu. Poeme]. Iaşi : Timpul.: convorbiri cu Emil Cioran. Titu. [Dan Dănilă. [Valeria Deleanu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Tomis. p. Lucian. Între istorie culturală şi exegeză literară. p. IOAN 131 132 . 2000]. Mădălin. Oradea : Abaddaba. 9. DAVIDEANU. Corneliu. Oradea : Brevis. Note despre poeţii români din Israel. ION În periodice: 894. nr. Barbu Ştefănescu Delavrancea . [Ioan Derşidan. p. DIACONESCU. Universul cărţii. Manuscrisul neterminat. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu". Clasicii junimişti şi învăţămîntul. Autori din diaspora. Alexandrescu. ALEXANDRU În volum: 892. 890. DELEANU. Lungu. 2000. 156-157. 887. p. 2000. 10-11. Familia. Crăciun. nr. În: Emil Alexandrescu. Vatra. Familia. 11. nr. ION În periodice: În periodice: 891. Ioan. 2000.. 1. 7-8. 1999]. 278-280. 2000. Craiova : Europa. DELAVRANCEA. 11. Un poet al esenţelor. 2000. nr. 6. IOANA DEACONESCU. 84-85.. DĂNILĂ. Iaşi : Timpul. nr. Familia. 2000]. Curierul românesc. 35. Alexandru. DAVILA. p. Alexandru Davila . 29. 3. Contemporanul. 42-44. 2000. Milescu. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. p. 2000. 7.

Rachieru. [Ioana Diaconescu. Petraş. 7. nr. p. Instantanee critice. [Simona-Grazia Dima. p. Contemporanul. Botoşani : Axa. Răcaru. 6. [Simona-Grazia Dima. 2000. [Simona-Grazia Dima. Dincolo de regionalism. [Simona-Grazia Dima. Roxana. 1999]. 39. Confesor de tigri. 2000. Feţele poeziei. 1999]. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". 51-54. 2000. 43. Mărturii la sfârşit de veac. 133 134 . 897. Confesor de tigri. p. "Scara" poeziei. Familia. nr. 10. Trecerea pragului. Târgu-Mureş : Aarhipelag. 11. 106109. 1998. p. 36. p. 35. [Simona-Grazia Dima. [Simona-Grazia Dima. îl modula vântul".[Interviu]. 24-25. Confesor de tigri. Doina. Istoria literaturii dacoromane. p. p. 903. 1999]. 906. 95. România literară. Bucuresti : Editura Eminescu. 7. 5. Simona-Grazia Dima: "Impresional. [Mircea A. Poeme cu îngeri. [Mircea A. Baciu-Moise. Cucu. Botoşani : Axa. Bărbulescu. 2000. p. 14. 7. 2000. În volum: 899. 2000. [Ioana Diaconescu. 8-9. 33. 10. Galaţi : Arionda. Scurtu. Arcadia. Irina. 909. MIHAIL În periodice: 898. 2000. Ştefan. p. 902. Un critic cu intuiţie sigură. 901. Botoşani : Axa. Arcadia. 10. nr. Lucian. 1. 2000. nr. 1999]. 20. Cuvîntul. nr. nr. 1998]. 1997]. 99. nr. Octavian. Irina. 5. p. 10. Iaşi : Junimea. Feţele poeziei: fragmente critice. DIACONU. Bucureşti : Alcor Edimpex. 908. Mihăilescu. nr. Noaptea romană. 1998]. [Ioana Diaconescu. Milescu. Contemporanul. Confesor de tigri. Iaşi : Timpul. 2. Ruja. Diaconu. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. nr. Critice şi metacritice. Alexandru. 1999]. 2000. [Mircea A. Florin. 2000. Soviany. SIMONA-GRAZIA În periodice: 904. nr. Pintescu.895. Viaţa românească. nr. "Textualism" sau ontologie. Diaconu. Iaşi : Moldova. Confesor de tigri.. Mihail Diaconescu. Poesis. 907. Ioana Diaconescu: ". În periodice: 900. Bucureşti : Editura Eminescu.. 13. 4. p. nr. nr. 1999]. Universul cărţii. Botoşani : Axa. Botoşani : Axa. 10. DIACONESCU. Petraş. 2000. 67-75. în trombe şi iertare. 6. [Mircea A. 1998]. nr. Iaşi : Junimea. 2000. p. 896. 2000. 5. Individualitatea literaturii dacoromane. 16. Arcadia. 16. 1999]. 17. 1999]. Vizuina Îngerului. 4. 1999]. MIRCEA A. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 6. Diaconu. Adevărul criticii literare. Vol. Confesor de tigri. Mişcarea "Iconar". p. Familia. Luceafărul. Curticăpeanu. Simion. 905. 1998]. Luceafărul. Din timpul iluziei. [Mihail Diaconescu. p. DIMA. În: Angela BaciuMoise. Bucureşti : Editura Eminescu. Angela. 1-2. Boldea. Calende. Contemporanul. Mircea Streinul: viaţa şi opera. Poezie românească. 2000. Alexandru. Fragmente critice . Tomis. Iulian. 2000. p. 6. 12. Victoria. Adrian Dinu. Diaconu.

România literară. 10. 136]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. p. 12. În: Viorel Mureşan. receptare critică. 45-46. Bucureşti : Cartea Românească. antologie comentată. p. 7. Dosar de receptare critică. 2000. Luceafărul. p. nr. p. Gheorghe. 7. Leonid Dimov. 88-89.Poemul odăilor. Onirismul bine temperat. Grădinile suspendate. Grigurcu. Monografie. Infern. Adevăratul Macedonski. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 918. Monografie. Braşov : Aula. Consecvenţă şi bun-gust. Monografie. Leonid Dimov. p. antologie comentată. Mureşanu. În: Emil Alexandrescu. DIMISIANU. Traian Ştef. tendinţe. Cluj : Dacia. 917. antologie 135 136 . 478-479. Braşov : Aula. Poezie română contemporană. În: Viorel Mureşan. Bucureşti : Cartea Românească. 348]. nr. Traian Ştef. p. Leonid Dimov. Gheorghe. 32. Alexandru. 1. nr. Alex. 1973. Fragmentarium. Nicolae. Alexandrescu. 913. 25. 36. Scotocind prin cămările memoriei. Drăghici. 553-558. Cistelecan. Braşov : Aula. nr. 91-92. 92-93. Traian Ştef. 2000. 921. Emil. Motoc. p. 922. 2000. în România literară. 108]. p. Bucureşti : Cartea Românească. [Gabriel Dimisianu. nr. Vol. Existenţa poeziei. 35. 33. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. Braşov : Aula. În: Viorel Mureşan. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Paradis. Universul cărţii. 920. Leonid Dimov. Monografie. Orientări. 2000. 919. p. [Nicolae Manolescu. Nicolae.[Carolina Ilica. Poezie şi livresc. 4. 1986. 2000]. Miruna. p. [Fragment din: Matei Călinescu. p. [Gabriel Dimisianu. Editura Fundaţiei Culturale Române. p. 90-91. 1985. GABRIEL În periodice: 911. [Gabriel Dimisianu. Dosar de receptare critică. 6. 89-90. Traian Ştef. Leonid Dimov. antologie comentată. Simona-Grazia Dima. 2000. Dosar de receptare critică. 912. [Fragment din: Al. p. Ştefănescu.În volum: În volume: 910. 1987]. Ion. coordonate şi realizări în poezia românească. nr. 2000. Iaşi : Polirom. 11. receptare critică. 2000. p. Iaşi : Timpul. 914. România literară. receptare critică. 2000. 33. receptare critică. Traian Ştef. Dosar de receptare critică. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Poezia lui Alexandru Macedonski. Cistelecan. În: Viorel Mureşan. Jocul poeziei. Anchetă Luceafărul. În: Viorel Mureşan. [Fragment din: Ion Pop. ***. Simion. 2000. Monografie. Tomis. DIMITRIU. Georgeta. Lumea criticului. Pop. Monografie. [Daniel Dimitriu. Leonid Dimov . 1999]. 1991]. p. Leonid Dimov. Lumea criticului. LEONID 916. Eugen. Dosar de receptare critică. În: Viorel Mureşan. 11. Dosar de receptare critică. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. DANIEL În periodice: 915. Lumea criticului]. Grigurcu. Matei. antologie comentată. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Manolescu. Călinescu. DIMOV. Traian Ştef. Luminiţa Urs]. antologie comentată. 2000. Purgatoriu. Braşov : Aula. receptare critică.

Alex. Luceafărul. p. Andrei Pleşu]. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. [Titu Dinuţ. MIRCEA În periodice: 923. Craiova : MJM. Bucureşti : Humanitas. [Ioana Dinulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Mircea Dinescu. ŞERBAN În periodice: 930. Bărbulescu. 2000. 4. DINUŢ. nr. Grigurcu. Bucureşti : Seara. Braşov : Aula. Stan. [Şerban Dinger. Un optzecist necanonic.. 9. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. 931. Bucureşti : Cartea Românească. 4-5. p. TITU În periodice: 933. Scriitori români de azi. 92. 2000. Steaua lui Ion. 1999]. Bucureşti : Occident. Poezie română contemporană. 2000. Renate. 1999]. 1. nr. 295]. Z. 2000. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 3. [Neagu Djuvara. 2000. 6. majordom la Stat. Meditînd la trecutul României. Mircea. 20. Vol. 10. 1. p. Mureşanu. 1. 1. Vol. 1. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Universul cărţii. În: Gheorghe Grigurcu. 33. [Şerban Dinger. 145147. 929. Turnu-Severin : Prier. DINGER. p. Vol. 33. Stepan. Preţul supravieţuirii : roman eseu. România literară. 2000. nr. Geo. DINESCU. p. DJUVARA. 33. 48. IOANA În periodice: 932. Vol. Gheorghe. p. Vasile. nr. 927. 2000. Axioma. Gheorghe. p. p. Sarcasm pedepsitor.comentată. nr. Simion. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 8. [Mircea Dinescu. 1. 356-360. Arca. Între ubicuitate şi finitudine. 11. 1999]. Soldat. nr. p. 1984. 348-355. p. 5. În volum: 926. [HoriaRoman Patapievici. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). Miruna. p. p. [Fragment din: Eugen Simion. 5. Grigurcu. 928.. NEAGU În periodice: 934. 2000. Bucureşti : Occident. Poezie română contemporană. O decizie şi două încălcări ale legii. 1999]. Ştefănescu. 340-347. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Preţul supravieţuirii : roman eseu. 16. 22. România literară. 137 138 . Mircea Dinescu. 361-367. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. Comoara lui Tudor. 10. Ornea. Proză românească. Mircea Dinescu pamfletarul. 1999]. Avangarda funcţională. Weber. 924. Gheorghe. receptare critică. vol. p. O scurtă istorie a Românilor. DINULESCU. 2000. Poezie română contemporană. România literară. p. 8. 2000. 2000. 2000. 1-2-3. 16. Stelian. 925. 1. Grigurcu. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu.

Ştefan Augustin Doinaş Măşti. 16-20. 1999]. Emil. În: Emil Alexandrescu. 2000. p. 11.p. Alexandrescu. 47-48. Marius Oprea]. Reşiţa : Timpul. nr. 12. Robert. Reşiţa : Timpul. În volum: În periodice: 937. 32. [Octavian Doclin. coordonate şi realizări în poezia românească. tendinţe. 942. nr. Deadevă şi de ziceam că. Romulus. Euphorion. Orientări. La lizieră. 1. DOGARU. Vîrsta lirică. 2000. CAIUS În periodice: 936. Poezie română contemporană. Alexandrescu. Andru. În: Emil Alexandrescu. Korunk.[Andrei Bodiu. 1998]. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . Navigând prin "eterrealitate". Fiinţa la răspântiile limbajului. Iaşi : Timpul. 11. 4. 946. [Octavian Doclin. 3-4. Doru. 1-2-3. 939. 95. Reşiţa : Timpul. 1999]. Előfutárok a horizonton . p. Doinaş. 2000. p. nr. 3. p. Bucur. 33. nr. 11. 2000. Moldovan. Kálmán. Grigurcu. 7. Emil. Poetica limbajului la Ştefan Aug. În volume: 945. Bucureşti : Editura Eminescu. Luceafărul. 1995]. Miscellanea. 469-470. Arca. 132-138. Vol. 2. 944. 2000]. Luceafărul. nr. 2000. Poeţi români. Iaşi : Timpul. 2000. Contemporanul. 1999]. DOCLIN. 32. Roxana. tendinţe. 125-126 . 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. Timofte. [Caius Dobrescu. Familia. Dima. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. 125126. Poemele dinaintea tăcerii. nr. 2000 . DOBRESCU. coordonate şi realizări în poezia românească. Vasile. Ioan. [Dobos István. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. 6. DOBOS. Viaţa românească. Poeţii nouăzecişti. p. Ioana Narcisa. 10. [Interviu]. nr. 940. Alaktan és értelmezéstörténet. Înaintea tăcerii. Caius Dobrescu. 2000. Orientări. 2000. p. [Constantin Stan Dogaru. Racaru. 2000. România literară. Deadevă. nr. ISTVÁN În periodice: 935. 12-14. OCTAVIAN În periodice: 938. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. 36. [Ştefan Aug. [Octavian Doclin. p. Poemele dinaintea tăcerii. 2000. Doinaş. Barabás. p. Filosofia şi harul. 1999]. Simona-Grazia. p. DOINAŞ. 1. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. Gheorghe. Poemele dinaintea tăcerii. 45. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Şerban. Simona Popescu. 470-471. Creţu. 943. Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"". Ploieşti : Bioedit.

ŞTEFAN În periodice: 959. Bucureşti : Image. 954. 7. 2000. Lecţia de melancolie. Bucureşti : Cartea Românească. Lazăr. 7. nr. Cecilia Ştefănescu. Despre Doinaş. p. Alexandrescu. Marius Ianu. Lucian. [Valentin Dolfi. p. Octavian. Grigurcu. 2000. 471-472. 2000. 2000]. Lecţia de judo. Modelul Frankenstein. DONCEA. nr. VALENTIN Românească. 40238 Tescani . 4-5-6. 35. Timişoara : Solness. Domnica Domnea. Florin Iaru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 18. clasicul. 2000. 2000]. 7. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. Gheorghe. Suciu. 2000. Buncărul de hârtie. Universul cărţii. Victoria. Mitică şi Hyperion. [Valentin Dolfi. p. 417-422. Ion. 233. 423-424. 2000. Ioan Godeanu. Iaşi : Timpul. p. Piteşti : Calende. 1999]. 1-2-3. Breviar. Poezia ca "buncăr de hârtie". p. Vatra. Ştefan Augustin Doinaş . Lena. Buncărul de hârtie. Un poet . nr. 2000. Vol. Gheorghe. 11. nr. 1999]. 4. [Ştefan Doncea. Mureşan. [Dumitru Augustin Doman. 1999]. Târgu Mureş : Ambasador. 1999]. Arca. 368-416. Grigurcu. [Valentin Dolfi. Bucureşti : Cartea Românească. DAN În periodice: 956. 7. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Bucur. Ulici. p. Roşioru. nr. p. DOLFI.Psalmi. 43-44. În: Gheorghe Grigurcu.despre iluziile şi realităţile vieţii. Buncărul de hârtie.947. [Ioana Nicolaie. 2000. Doinaş. p. Romulus. Laurenţiu. Poezia lui Ştefan Aug. 22. 141 142 . DOMAN. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Luceafărul. 1999]. 1. 951. 6. Orientări. 950. 949. Vol. 10. 1. 10. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mircea Cărtărescu. Doina Ioanid. 11. 128-130. Psalmistul Doinaş. Poezie română contemporană. Gheorghe. p. 2000. Vol. Mănuşa din vitrină. Poezie română contemporană. 35. Arca. Bucureşti : Cartea 958. 1. Bărbulescu. 162-163. 2000. p. [Valentin Dolfi. DOMNEA. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. Liniştea din dojo. coordonate şi realizări în poezia românească. Tomis. În: Gheorghe Grigurcu. Dan Doman. Mănuşa din vitrină. Simion. În: Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Du Style. Bucureşti : Cartea Românească. Contemporanul. Sfârşitul epocii cartofilor. Emil. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. Tomis. p. 948. p. Soviany. nr. Buncărul de hârtie. Dumitru. 2000. 9. [Radu Patrichi. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. DOMAN. 953. 5. tendinţe. Milescu. 2000. p. Buncărul de hârtie: [versuri]. 2000. Grigurcu. 955. Angelo Mitchievici.

2000]. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. Bucureşti : Editura Universităţii. Bistriţa : Mesagerul. p. Ghinea. Nicoleta. Gheorghe. 966. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. Iaşi : Timpul. Un lirisn existenţial.[Gellu. 33. Gheorghe. p. vol. MARIAN În periodice: 960. În volum: 967. Contemporanul. Universul cărţii. Gheorghe. 45-46. 33. 2000. 180-182. Valeriu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11-12. Frenţiu. 2000. Universul cărţii. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. "Poesia mirabilis". DAVID În periodice: 961. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 1999]. [Marian Dopcea. 7. Alecsa. DOPCEA. 963. 964. Craun! [Rodica Draghincescu. Poesis. 431-437. 10. Poezie românească. Grigurcu. Milescu. p. 2000. 972. Nicolae Panaite]. Marinescu. [Gellu Dorian. Draghincescu? Nu. Poesia mirabilis. Craun. [Rodica Draghincescu. Un lirism existenţial. Voinescu. 965. Carmen. 2000. 1. Vieţile poetului. nr. DOSOFTEI În periodice: 969. Grigurcu. 2000.nr. 129-142. Craun. DRAGHINCESCU. 5. cuminte". nr. 2. 1999]. Grigurcu. Vol. 100-109. Viaţa şi petreacerea svinţilor. p. vol. p. nr. DORIAN. Neamţu. Ion Tudor. nr. 36. Victoria. Jurnal iluzoriu. Braşov : Paralela 45. 10. p. 8. Emil Iordache. 11. Dosoftei. [Gellu Dorian. România literară. Adrian Dinu. Rodica. 36. 2000. nr. Studia Universitatis BabeşBolyai. Jurnal iluzoriu. Arca. 10. 2000]. GELLU În periodice: 962. Iaşi : Timpul. [Gellu Dorian. 1. Iaşi : Timpul. 2000. p. nr. 1. 2000. Piteşti : 143 144 . Poesia mirabilis. 1999]. Lucian. nr. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 45. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu. R. Craia. DORIAN. p. p. RODICA În periodice: 971. În: Gheorghe Grigurcu. Sultana. 6. 4. [David Dorian. În volum: 970. 2000]. 4-5-6. 17. Iaşi : Junimea. Radu. 11. Decrepitudine. Iovian. În: Antologie de literatură română veche . 968. Pe urmele lui Eminescu. 11. Poesia mirabilis. România literară. 3-4. Poezie română contemporană. Paşii poetului. nr. 1. 1999]. Dorian. 2000. [Gellu Dorian. Trei poeţi moldavi. p. p. Cassian Maria Spiridon. Rachieru. Luceafărul. 2000. Poezie română contemporană. Philologia. 2000. 425-430. p.

Bărbulescu. M. Mărturiile poetului C. Nicoleta. DRAGOMIR. 11. 2000. nr. Vatra. ClujDRĂGAN. [Mihai Eminescu. 10. Anul Eminescu. [Daniel Drăgan. CAIUS TRAIAN 973. nr. 3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. De la poezie la roman.Iulian Boldea. 40-41. Piteşti : Paralela 45. Gheorghe Drăgan. 17. 2000. Farmecele povestitorului. nr. 8. p. În volum: Napoca : Dacia. Luceafărul. p. 1999]. DANIEL În periodice: 982. 1. Braşov : Arania. MIHAI În periodice: 975. Temeiuri folclorice]. Vatra. p. Iulian. Cornel. Ruxandra. 3. În căutarea ficţiunii. 1999. Anchetă Luceafărul. p. 2000. Luceafărul. 2000. DRAGOLEA. Arhiva de goluri şi plinuri. Stăpânii lumii. 978. 2000. DRAGOMIR. Vatra. 976. 979. nr. Clipa de apoi. p. În periodice: 980. Braşov : Arania. p. p. 3. [Mihai Dragolea. Călătorii pe muchie de cuţit. Emil. DRĂGAN. 3638. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Eminescu. DRAGODAN. Alexandria : Teleormanul Liber. 5. Rădulescu. 3. 1999]. nr. Poezii/ Poems. Gheorghe. Luceafărul. În: Iulian Rădulescu. Iulian. Literatura fragmentară. Mărturisiri şi opţiuni. Dragodan. În căutarea ficţiunii. Luceafărul. pelerinaj spre fiinţă. 207-211. 2000]. Piteşti : Paralela 45. nr. nr. MIHU În volum: În periodice: 974. Victoria. A. 2000. Vatra. C.Paralela 45. Cronica în farâme. 36-38. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. 2000. 2000]. A. Ivăncescu. IOANA În periodice: 983. ***. p. Universul cărţii. 2000. p. 1. 2000. Dan Mănucă. Poezii/ Poesias. Vol. 16. [Mihai Dragolea. Simion. 2000. Un prozator. 39-40. p. În: Gheorghe Grigurcu. Sălcudeanu. Moraru. 2000. GHEORGHE 977. nr. Milescu. 484-490. Călătorii pe muchie de cuţit. 145 146 . 41. nr. [Mihai Dragolea. Boldea. Poezie română contemporană. 3. Rodica Draghincescu]. 19. Manu. Vatra. Amorul sacru şi amorul profan. Poetică eminesciană. Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. 2000. 7. 1998]. 4. 981. Faţă-n faţă Mihai Dragolea .[Katia Fodor. 45-46. Grigurcu. p. Boldea. DRĂGAN. p. Iulian.

DRUMEA. Universul cărţii. 1999]. 67. 1999. 2000. p. DRĂGHESCU. 996. Grigurcu. 988. [Ioana Drăgan. prima noapte de iubire. p. 81-82. Bucureşti : Du Style. Caiete critice. Bucureşti : Atlas. nr. Vol. p. 2000. Poveştile Monei. 2-3. Tudorel. 992. Ulici. 1. 438-440. DRĂGHICI. 33. Laurenţiu. 9. Vatra. Bogdan I. 7. 1999]. Poveştile Monei. [Ioana Drăgan. Trei femei numite Mona. [Ion Drăgănoi. Nicoleta. Gheorghe. 1999]. Secunde frînte. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. Vol. Nicoleta. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. Pascu. Bucureşti : Atlas. [Ioana Drăgan. Femei în războiul cotidian. Cliveţ. Poveştile Monei. În: Laurenţiu Ulici. Vatra. Spiridon. nr. 991. nr. MARIAN În volume: 994. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. Bucureşti : Coresi. 1999. 1999]. DOMNICA În periodice: 147 148 . Mureşanu. 247-248. 10. Bogdan. Ion Marinescu. Bucureşti : Atlas. 6. 990. Steaua. Vatra. nr. 93-95. Nimicuri ca o cruce. Poveştile Monei. DRĂGĂNOI. George Drăghescu. Literatura unisex. Ochelari de vedere. 1999]. Poezie română contemporană. Călăreţ pe vrăbii . 2000. 9. George. Vasile. Poveştile Monei. 1999]. 4. 9. 2000. 51. Patinatorii. Miruna. ClaudiaSan sau Poemul celular. 9. de soare şi de cal. Fernanda Emanuela. p. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Bucureşti : Atlas. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 33. România literară. 2000]. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. p. Victor Sterom. nr. p. 2000. nr. Florin. 6. p. Bucureşti : Atlas. Un poet bucureştean. Ieşiri din decor. 44. Grigurcu. 441-445. Poezie română contemporană. Cuşnarencu. 6. 989. Sălcudeanu. Gheorghe. p. 84. p. 1. Cuvîntul. 2000. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Atlas. 2000. Vatra. Lazăr. GEORGE 985. Iancu. [Ioana Drăgan. Poveştile Monei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ioana Drăgan. 2000. 2000. 80. 2. 82-83. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Romanul unei fete de tranziţie. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. nr. ION În periodice: În periodice: 993. 2000. 2000.George Cuşnarencu. Poveştile Monei. Fragmente de ochean. 1999]. Urian. 986. nr. 4. România literară. Ultima noapte a iluziilor. 2000]. 1999. Poezia cinismului. p.În periodice: 984. p. 2-3. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Osman. nr. 1999. [Ioana Drăgan. 995. Bucureşti : Atlas. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. [Ioana Drăgan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bogdan. Necunoscuta de lîngă noi. 987. Universul prozei. Popescu. nr. Zestre pentru înălţare. Braşov : Astra Nova.

nr. p. 446-451. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Ion. 2000. 2000. Cuvîntul. p. DRUŢĂ. 3. Bucureşti : Cartea Românească. Povara bunătăţii noastre. nr. György. ION În volum: 998. nr. nr. 1996]. DUMBRAVĂ. Luceafărul."40238 Tescani". Miniaturi critice. p. 1. 89-91. Iaşi : Timpul. Helikon. 1002. 33. Ploscaru. 10-11. [Ion Dumbravă. p. Ion Druţă. Jenő. A trăi în păcat. Cronica unei nevroze. Bizarerii de aprilie. Daniel. nr. nr. Bizarerii de aprilie. ION În periodice: 1005. nr. 2000. 40238 Tescani. Disda. [Virgil Duda. 1003. Angelo Mitchievici. În: Emil Alexandrescu. 33. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. Fiara melancolică. Orizont. Vatra. nr. Gömöri. p. Emil. Memoria suferinţei. Doina Ioanid. Falsa literatură . 1008. 1999]. 2000. DUMITRU 149 150 . 2000. DSIDA. [Aurel Dumitraşcu. 1999]. Iaşi : Editura Moldova. Malea Stroe. 36. Dorin. În volum: 1009. 2000]. 2000. Bucureşti : Hasefer. [Aurel Dumitraşcu. 64. 7. AUREL În periodice: 1007. Angliai levél. Marius Ianuş. Ioan Glodeanu. Cecilia Ştefănescu. Florin Iaru. [Ioana Nicolaie. 1. 1000. Lena.997. p. Vatra. 23. Viaţă cu efect întârziat. 6. Moraru. 4. p. Vol. Crăciun. [Ion Dumbravă. Bucureşti : Image. Expresionismul din sertar. În: Gheorghe Grigurcu. Mihaela. Dimisianu. Poezie română contemporană. Caiete critice. Gulăsi. 2000. 1999]. Cornel. 1006. Gheorghe. Bucureşti : Hasefer. DUMITRAŞCU. Puhoiul de maci. 87-89. Viaţa cu efect întârziat. 3. DUMITRAŞCU. [Virgil Duda. Gabriel. Iaşi : Editura Moldova. Alţi prozatori contemporani. VIRGIL În periodice: 1001. 2000. p. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. 12. Domnica Drumea. 3. 2000. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vatra. 7. Lazăr. 96-102. Botoşani : Axa. JENŐ În periodice: 999. Arieşanu. 19-22. p. 1999]. 1. 11. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. 11. Alexandru. nr. 10-11. Látó. 1004. DUDA. Alexandrescu. Botoşani : Axa. 12. Mircea Cărtărescu. 1993]. 1999]. Cistelecan. 14. nr. Alvis şi destinul. România literară. p. Cristea-Enache. Aurélia. Astra. Grigurcu. 2000. Bizarerii de aprilie. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. p. p. p. 2000. Romancierul apatic. 2000. [Virgil Duda. [Virgil Duda. 2000. Camelia. 502-503. Fiara melancolică.

2000]. 19.Libertatea de a trage cu puşca. ediţie completă şi definitivă. [Geo Dumitrescu. tendinţe. coordonate şi realizări în poezia românească. Bucureşti : Semne. Spiridon. 32. Alex. 33. DUMITRESCU. închipuiri. 2000. 51. Contemporanul. 14. DUMITRESCU. "Zadarnic ca un cuc pe Niagara". Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu. p. Chiper. 13. [D. În perspectiva contemplaţiei. 1. 1024. p. 33. 1-2. Director de conştiinţă. 1016.2). 2000. 2000. nr. Scrisoarea rătăcită. 10. Ştefănescu. Dumitraşcu. Poezie română contemporană. nr. Constantin. Breban. 2000 . 1013. Ridicarea spre sine. Literatura 151 152 . 22. 1999]. 33. 1999]. 7. 2000. 3. Vol. Contemporanul. Craiova : Scrisul Românesc. nr. Evoluţie. Luceafărul. 2000. Orientări. "Înşurubarea în real". p. O generaţie pierdută?. Constanţa. nr. 10.în ediţie definitivă şi completă. Miscelanea. Poezie română contemporană. 23. AURELIAN TITU În periodice: 1011. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vinea. 2000. 23.În periodice: 1010. 23. Sonete: vămi. Contemporanul. nr. 1018. Geo Dumitrescu . Grigurcu. România literară. Vasile. Bucureşti : Curtea Veche. Sfânt îndârjit. Dimisianu. 12-13. Gheorghe. 1-2. nr. Vasile. 19. 2000. Gheorghe. p. Poezii. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. nr. nr. [Interviu]. 2000. p. 2000. România literară. 15. [Gabriel Coşoveanu. Luceafărul. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Nicolae. Ilisei. 12. Geo Dumitrescu. Geo Dumitrescu. [Aurelian Titu Dumitrescu. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). 19. 19. 2000]. În volum: 1012. Marin. 1017. România literară. 1019. 1999]. Vol. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu. p. Alexandrescu. nr. Excentrica nevoie de cercuri. 5-6. 12-13. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele". 1021. p. Geo Dumitrescu. 1023. patimi. Luceafărul. ZOE În periodice: 1014. nr. p. 2000. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. 13. Buciu. 452-454. 19. Steaua. Geo. 2000. Marian Victor. DUMITRESCU BUŞULENGA. Bucureşti : Curtea Veche. GEO În periodice: 1015. 2000. nr. p. 33. nr. Emil. În: Gheorghe Grigurcu. Buzea. Gabriel. 33. Mincu. 1. Grigore. România literară. România literară. 10. p. 2000. p. [Geo Dumitrescu. Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . Nicolae. 455-459. Breban. Cubleşan. 1020. România literară. 22. 11. Poezii. Geo Dumitrescu. 1022. Tita. Gabriel. 4. nr. În volum: 1025. p. Dimisianu. Geo Dumitrescu . p.

2000. p. Un debut. p. [Irina Egli. Ulici. p. 9. Călăuza tăcerii. [Alexandru Ecovoiu. 2000. 35. Literatura română în analize şi sinteze. Mureşanu. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 5. 2000. Iaşi : Timpul. IRINA În periodice: 1036. Holban. nr. Petru Dumitriu. Ioan. 2000.portretul unei doamne. În volum: 1035. 35. Puiu. 475. Goci. Pitesti : Paralea 45. p. Cornel. 1999]. Motivul dublului. 2000]. 2000]. Bijuterii de familie. ECOVOIU. 2000]. Tomis. 10. Universul cărţii. 33. DUMITRIU. În: Laurenţiu Ulici. [Constanţa : Ex Ponto. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 10. Ungureanu. 1033. Diversitate tematică la Editura Gramar. Semnul diagonalei. Familia. 2000. Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. 38-41. Dana Dumitriu . În: Aureliu Goci. 1028. p. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. 1031. [Liana Cozea. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandria : Teleormanul Liber. Familia. Alexandrescu. nr. Dana Dumitriu .română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. DANA În periodice: 1027. EGLI. Doina. În: Iulian Rădulescu. [Liana Cozea. Reîntoarcerea în proza românească. Ion. Sânge amestecat. 2-3. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 21. PETRU În volume: 1029. OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. Rădulescu. 2. p. Iaşi : Cronica. 2000. 151-153. p. Roşioru. Curticăpeanu. Mărturisiri şi opţiuni. 243-244. Miruna. p. DUMITRIU. Tomis. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. Tomis. 2000. Emil. 5. Enache. 1030. nr. p. 252260. nr. 6. Piteşti : Paralea 45. Saludos]. Bucureşti : Du Style. [Andreea-Luciana Dumitriu. România literară. 35. În: Emil Alexandrescu. Alţi prozatori contemporani. 2000. Ion. 2000. 10. 2000. 1999]. Mitică şi Hyperion. 8. DUMITRIU. Aureliu. ALEXANDRU În periodice: 1034.portretul unei doamne. 7-8. p. p. [Constanţa : Ex Ponto. Petru Dumitriu. 501-502. 7. Constanţa : Ex Ponto. Roşioru. 2000]. 2000. DUNĂREANU. Portret în oglindă. 153 154 . p. 94-100. Iulian. 2000. Laurenţiu. nr. nr. nr.

Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 118-119. p. nr. nr. 155 156 . Nicoleta. Tamás. Alexandru. [Mircea Eliade. Molnos. Nicu. 2000. 2000. p. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Zoltán. 33. Mircea Eliade. Egyed. 190. nr. 1054. 2000. Cezar. Bucureşti. nr. 3-5. Mircea Eliade. Rennie. 1050. România literară. Vatra. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". 1999]. nr. p. 2000. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. 150-152. Vatra. nr. 6-7. Magyari. 94-96. Vatra. 2000. nr. 6-7. p. 6-7. Vatra. 6-7. 2000. Benga. Mircea Eliade. Bucureşti : Humanitas. Doina.. Cliveţ. 132-133. 2000. Gratiela. Csaba. Savantul transcontinental. Vatra. Destinul ca "probă a labirintului". 1053. Vatra. Mitul Iubirii. [Mircea Eliade. p. Cistelecan. 108-110. 1996]. 2000. Începuturile unei prietenii. 23. p. nr. 6-7. Making sense of religion]. [Ion Neagoş. 162-167. Eliade şi legile curtoaziei. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. Vatra. Introducere în literatura eliadescă. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). Lászláffy. 1049. Andrei. 6-7. [Bryan S. 6-7. 1051. 6-7. 8. Drăghici. 102-104. ELIADE. 6-7. 6-7. Boldea. 2000. nr. 2000. 139-142. p. 12. Dan. p. Vatra. p. Vatra. Orizont. Memorii. 1042. 1997]. Caranica. Elena. 12. nr. 6-7. Iulian. A schimba ceva în vibraţia lumii. Vatra. Eliadiana. 1048.EGYED. 2000. p. Aladár. 169-171. nr. Paris : Gallimard. 152-155. 1041. Mircea Eliade în viaţa mea. 181-183. p. p. nr. 33. p. Mircea Eliade. Bogdan. [Eugen Simion. 1046. Cliveţ. Reconstructing Eliade. Vatra. nr. Baltag. nr. Ciurtin. [Lászláffy. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Mahâparinirvâna. Emese. Culianu.. 1039. Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. Bertha. Bortă. EMESE În periodice: 1037. Lajos. Vatra. Helikon. 1055. nr. 1999]. nr. nr. p. Timea]. 178-179. "Complexul lui Parsifal" (1). 1047. un spirit al amplitudinii. 6-7. Ioan Petru. Fenomenologia ideilor religioase. 2000. nr. p. 1. 1995]. 2000. 17. 6-7. 189. Eugen. 2000. Crăciun. 2000. 2000. p. Culcer. p.. Recuperarea sensurilor. 6-7. 2000. Christian. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Nemira. 2000. Camelia. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". 1044. Bucureşti : Paralela 45. 175. Farkas. Árpád. Vatra. America. 1040. 1043. 6-7. 1999]. 1045. [Gheorghe Glodeanu. 2000. MIRCEA În periodice: 1038. Asia. Emil. nr. Bolog. 6-7. Vatra. [Ioan Petru Culianu. Vatra. p. Europa. 1052. Cornea. p. ***. Georgeta. Lajos. Vatra. Nicoleta. Cioran.

2000. 10. 2000. Loga. Vatra. Ionescu. Introducere în opera lui Mircea Eliade. 90-93. Bucureşti : Univers. 6-7. nr. 6-7. 7. 97-98 . 1057. 1074. p. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. Gheorghe. 1. p. Vatra. [Ion Machidon. 2000. Mureşan. Nicolescu. Violeta. 2000. 2000. p. 183-187. Eugen. p. Mircea. p. p. 1067. 171-172. 1066. 1064. Ioan. Bucureşti : Jurnalul Literar. 1070. nr. 146150. nr. 2000. 1999]. Virgil. 2000. Noaptea de Sânziene . Bucureşti : Amurg Sentimental. Axioma. nr. Mircea Eliade şi timpul. Privind înapoi. 122. 6-7. nr. Handoca. Bucureşti : Minerva. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. Vatra. Editura Dacia. p. 2000. 113-116. 33. 6-7. modernitatea. Basarab. Manu. 1073. Dumitru. Monica. Interviuri cu prof. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. József. 6-7. Mircea Eliade şi teologii (I). 1072. O întâlnire de gradul trei. Muşlea.romanul evadării din Istorie. nr. A doua moarte a lui Mircea Eliade. 1068. 2000]. Muşlea. 6-7. Luceafărul. Vintilă. 89-90. nr. 2000. p. 2000. Mircea. 2000. 35. 18. 2. [Mircea Eliade. 1058. România literară. Viaţa lui Mircea Eliade. Vatra. 6-7. 159-162. 1071. Sanda. p. Mihai. 1061. p. 2000. Milescu. Jurnalul total. Ivăncescu. 6-7. Vatra. 1060. 2. Moshe Ydel. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. [Mircea Handoca. 1077. p. Victoria. Handoca. "Dosarul" Mircea Eliade. p. despre Eliade. 2000. 6-7. [Mircea Eliade. 2000. 6-7. p. Romanele solstiţiului. 47. 13. Vatra. p. Repere biobibliografice. 10. 12. 100-101. nr. Vatra. Ruxandra. [Mircea Handoca. vol. Ioan. 7. nr. 1075. În umbra lui Mircea Eliade. 1062. 2000. 17. 2000]. 6-7. nr. nr.1056. Moraru. nr. Vatra. 8. Robert. p. nr. p. 1076. De la poet la poeţi. 1069. 107-108. Muşlea. nr. 2000. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. nr. nr. nr. la Mircea Eliade. Viaţa lui Mircea Eliade]. 94. p. nr. 4. 6-7. 2000. 98-100. 1999]. nr. 1078. p. 1. nr. Istorie literară. Ierunca. Contemporanul. Dumitru. 2000. Horia. Gál. Luceafărul. nr. Vatra. Vatra. Marin. Bucureşti : Saeculum. Milescu. Vatra. nr. 155-158. Vatra. Glodeanu. 6-7. p. Logica mitului. 157 158 . Din amintirile unui prieten. 1059. Ioan. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. [Sorin Alexandrescu. 2000. vol. 2000. 1997]. Universul cărţii. Noaptea de Sânziene]. p. Vatra. 29. Mincu. [Richard Reschika. 2000. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. p. 10. Victoria. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. Cluj-Napoca : Dacia. 176-177. Micu. Universul cărţii. nr. p. Vatra. Emil. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. Lovinescu. 10. Vatra. 1063. Interviuri cu Alain Paruit. 6-7. Mircea Eliade. 1999]. 2000. Mircea Eliade şi obsesia României. Lazu. Comparatistul Mircea Eliade. p. Cornel. 18-28. 2-3. [Mircea Handoca. 2000. Vatra. 6-7. 6-7. 1065.

20-21. Ornea. p. 1080. p. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). Sălcudeanu. Taloş. 12. Ion. Liviu. 2000. p. Încercarea înţelegerii. Z. 2000]. 159 160 . vol. Antropoloia profundă. [Mircea Eliade. 1095. "Să mă-nţeleg. Fernand. Justa]. George. 1088. Petrescu. 6-7. nr. p. 1086. p. 84-86. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. 1. 6-7. Din epistolarul Mircea Eliade. Cu cărţile pe masă. p. 6-7. 6-7. nr. Noaptea de Sânziene. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. p. Vatra. 9. p. nr. nr. 1089. 7. Vatra. Niţescu. Fernand. Papahagi. Un postmodernism saudoso? Vatra. Ţeposu. 2000. 1: A-H. 2000. Tehnici yoga. Viaţa românească. Piţu. p. 143-146. 138-139. Ion.. 1093. 6-7. 1091. p. Savin. România literară. Pe strada Mântuleasa. Orpheu şi Eurydice.. p. Z. 1087. Schwartz. Pippidi. 88-89. Vatra. Europa. 6-7. 2000. 6. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. Evocare de acum 55 de ani. Romanul nemărginirii sentimentale. p. să înţeleg. nr. nr. Octavian. 2000. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. 33. Reînvăţarea dialogului cu miturile. 1980]. Vatra. 6-7. [Mircea Eliade. 2000. 2000. România literară. "Pe mine mie redă-mă". 2000. 116-117. 4. 133-134. 1999]. p. 86-88. Ornea. Corespondenţă. 1081. p. 6. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. 1-2. 1999]. 2000. Schwartz. Stolojan. Nicolae. Vatra. Vatra. Steinhardt. Asia. 1100. 2000. Giza. 1097. o lectură reală a comportamentului real. Bucureşti : Humanitas. Schwartz. 2000. Surdu. Dorin. 110-112. 1096. 6-7. Vatra. Bucureşti : Curtea Veche. Căile libertăţii. Amintiri despre Mircea. nr. Ştefănescu. 6-7. [Mircea Eliade. nr. 134-136. 2000. Alexandru. 172-174.1079. Vatra. Paul Goma. 127-132. 1094. Cluj-Napoca : Dacia. Vatra. 1098. A-H. Comptes rendus. 2000. II (1928-1944). Fernand. 6-7. Paleologu. Luca. 2000. N. Nicoleta. 1092. 6-7. Două romane cu cântec la cheie. nr. 1085. 2000. 104-107. [Mircea Eliade. 136-138. Nicoleta. 6-7. Vatra. nr. 1999]. nr. Soviany. p.. 300-303. 6-7. 1101. o carte a destinului şi a memoriei. Bucureşti : Humanitas. 1084. p. Marian. Sălcudeanu. 1099. nr. America. Cuvîntul. Andrei. 2000. Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. 2000. 2000. 2000. p. 66-71. nr. p. 6. Sanda. p.. 6-7. 18. 176. p. corespondenţă. O ediţie neconcludentă. 2000. nr. p. Tătărescu. 119-121. 1083. Cum îl văd. nr. Vatra. Vatra. 1090. Vatra. Hermeneutica lui Mircea Eliade. România literară. 95.". 33. nr. 33. 9. 1082. 2000. p. ["Dosarul" Mircea Eliade. Vatra. nr. nr. 6-7. Despre aventură. 179-181. nr. nr. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. Pop. Sanda. 2000. nr. Vatra. [Adrian Marino. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. 17. 167-169. Radu G. vol. nr. Vatra. 2000. 6-7. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 6-7.

p. Iaşi : Timpul. 2000. p. 10. p. [Mircea Eliade. p. Iulian. [Cornel Ungureanu. 2000. Vatra. Alexandrescu. 20. 1. 2000. 8-9. Mircea Eliade . Iaşi : Timpul. 1111. 24. Alexandria : Teleormanul Liber. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. Emil. Aureliu. p. 1116. 2000. Mircea Eliade . Emil. 6-7.Romanul adolescentului miop.La ţigănci. Alexandrescu. Cochilia poeziei. 2000. 460-465.conştiinţă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". 2000. Vatra. 2000. 33. Sub "teroarea istoriei" . 161 162 . 1115. p. Geo. 67. 2000. În volume: 1107. p. Alexandrescu. 1112. 2000. 2000]. nr. 2000. Mitică şi Hyperion. p. 17. 2000. 422-424. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Bucureşti : Viitorul Românesc. neam. 165-178. Laurenţiu. Eminescu . Jurnalul lui Mircea Eliade.Maitreyi. 1103. p. Ulici. 430-433.Noaptea de Sânziene. [Viorel Gheorghiţă. Alexandrescu. Bucureşti : Du Style. 2000. Ţintar. 415-417. Iaşi : Timpul. Ţurcanu. Noaptea de Sânziene]. Mircea Eliade . În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade între sacru şi profan. Goci. Rădulescu. p. ***. ELIN. Eliadiana. Mihaela. p. 421. În: Emil Alexandrescu. 1108. Mircea Eliade . Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. Gheorghe.Douăsprezece mii de capete de vite. Mircea Eliade . Contemporanul. Mircea Eliade. 2000. Marcel. 1104. 272-273. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade şi literatura exilului. Florin. Iaşi : Timpul. Emil. În: Emil Alexandrescu. Vasile. 1113. nr. nr. 1114. 1995]. 12. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. MIHAI În volum: 1117. 174. Poezie română contemporană. 1106. 10. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Un exilat fără exil. nr. destin. Vatra. Emil. 414-415.1102. p. EMINESCU. 8-9. p. p. 187-188. România literară. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 10. Emil. 2000. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 177193. În: Laurenţiu Ulici. Portret Gregor Samsa din juneţe. MIHAI În periodice: 1118. M. Mircea Eliade . Emil Şimăndan. 2000. Iaşi : Timpul. 1110. 2000. 1109. Emil. Ursa. nr. 424-430. În: Iulian Rădulescu. În: Gheorghe Grigurcu. Fantasticul şi mitografia personajului. Mărturisiri şi opţiuni. 418-421. Contemporanul. 1105. p. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Vol. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Grigurcu. În: Emil Alexandrescu. V. Literatura română în analize şi sinteze. scrisori către Georges Dumezil. În: Aureliu Goci. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Eminescu.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. 6-7.

2. 2000. 12-13. nr. 8. Simion. Cuvîntul. p. p. Bărbulescu. 44. Dorin-Liviu. Bănică. 7. Eminescu : Antiteza. Bălu. 29. p. Bărbulescu. Bot. 1134. Budui.. nr. 95. 1130. p. 2000. Scrisorile Eminescu . nr. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. 2. nr. 1129. nr. nr. p. eroul incomod. 12-13. 1139. Arca. Baciu. Luceafărul. 33. Andreescu. 1137. Ana. 16. Ardelean. p. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 16. p. [Interviu]. 1-2. 2000. Badea. nr. 2000. 2000. 2000]. Ştefan Viorel. 5. 8-9.. Tomis. 2000. Adriana. Eminescu şi Ardealul. 12. 2000]. 22. Viaţa românească. 26.. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. Bălu. nr. Tomis. Mihai Eminescu în context bucovinean. Despre "ardelenismul" eminescian. Steaua. 1. 35. Buzaşi. Şerban C. 1. p. România literară. nr. 12-13. 2000. 33. nr. p. Ipostaze ale erosului eminescian. Ion. 10. 1132. Ioan. p. nr. 1124. Coregrafii erotice. p. Poesis. Viaţa românească. p. 1. 2000]. Ion. Acta. p. Balotă. 1. 2000.. 1131. 33. [Graţian Jucan. 1998]. 2000. "Mihai Eminescu. Chişinău : Litera. 2000. p. Nicolae. nr. 2000 .Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. 1126. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. Eminescu şi "dulcea Bucovină". Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu. Mihaela. 2000. 2000. 2000. 6. 1133. nr. 1121. 11. 2000. Luceafărul. Simion. 14-15. 1. România literară. 51. Bucureşti : David. Babeţi. p. 11. 2000. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 2000. Ediţii Eminescu. Luceafărul. Bîftoi. Gheorghe. Luceafărul. România literară. p. nr. 2000. Berindei. Bălu. 1138. p. Buduca. 17. Nae. 27. Antonescu. nr. Andronescu. p. nr. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. Ion. 1-2. nr. 5. nr. 2000. p. 4-6. 49-54. 51. 1125. Limbajul publicistic eminescian. Nicolae. 2000. Viaţa românească. 26. 2000. 1122. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. 107-112 . nr. M. 33. 34. [Alexandria : Tipoalex. 95. 35. [Nicolae Cârlan. Ion. 1-2. non verba. 1136. 50-52. 95. 1141. 51. Romantismul lui Eminescu. Dan. 2000. nr. 2. Ioana. nr. 1123. nr. Andi. Steaua. 95. Eminescu. p. 24. 12. Petru M. Ramona. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. Eminescu . 35. 13. 1-2-3. 1135. 163 164 . Viaţa românească. Albu. Stan V. 14. 1127. 162-167. 2000. nr. Tomis. 6. România literară. p.Veronica Micle. [Cristian Tiberiu Popescu. p. poet naţional român". atracţia spre fantastic. 1120. 12-13. Lexicul arhaic eminescian (2). 33. Ştefan. 1999]. Eminescu şi posteritatea de celuloid. 1128. Antiteza lui Eminescu. p. 19-22. 1. Bucureşti : Libra.1119. Orizont. 1140. [Mihai Cimpoi. eu n-aş faceo.". România literară. Scepticismul major. Bulgăr. 9. Luceafărul. Breban. Eminescu.

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

Eminescu . nr. 2000. 2000. Olteanu. Tomis. Murgeanu. 35. Miruna. 1. Viaţa românească. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. 2. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti.o provocare permanentă. Eminescu. Miu. 1266. 2000. [Mihai Eminescu. Ion. 10. nr. Mureşanu. nr. O carte de referinţă. nr. p. 1272. 1263. 20. Nedelcea. p. poet al iniţierii în poezie ]. 2000. p. nr. Ion. Nedelcu. 35. 10. 2000. nr. Muntean. 1278. 39. 1-2. 175 176 . p. p. 10. 11. 2000. Europenism eminescian. p. 7. 1280. 2000. Eminescu şi Veronica Micle. p. Miruna. 24-25. nr. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. 2000. Eminescu. 4. 1268. 10. 7. Miruna. Marin. Ion.promotor al progresului. Eminescu . George. Tomis. 1271. 10. 10. 2000. Eminescu şi războiul e independenţă. 23. p. Eminescu . 5. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. Ionel. Ionel. 2. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. Muntean. Nebănuitul Eminescu. p. 6-7. 8. 16-26.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. 35. 1273. 10. 7. Mincu. 3. Scenariul erotic. Eminescu.poet al iniţierii în poezie. Tomis. George. Necula. 35. Miu. Octavia. p.vis animi]. Universul cărţii. 2-3. 36. nr. p. 2000. 1259. 2.note despre debutul literar. 2000. 66-67. Antiteza. Trecerea "de al lumii hotar" . 1. nr. p. 1275. Poezii. George. Curierul românesc. [Cristian Tiberiu Popescu. Necula. p. Via Regia sau calea către Dumnezeu. Tomis. p. 1. 11. George. 1265. 1264. p. Constantin. Ion Nica. 10. 2. Editura Saeculum I. Mureşanu. nr. Eminescu .Veronica Micle. nr. 2000]. 35. nr. 16. 95. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. 20. 2000. p. Muntean. p. Mureşanu. Universul cărţii. 2000. 10. O. Muntean. Murgeanu. 48. nr. 3. nr. Contemporanul. 2000. 2000. 1267. 6. 10. Muntean. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. 12-13. Curierul românesc. 8. 1270. 2000. George. Iaşi : Polirom. 1262. 2000. 2000. Arghezi 120. Constantin. Eminescu . 35. 7. 6. Caiete critice. Mureşanu. 2000. Ionel. nr. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. p. 2.Luceafărul. 1258. p. 24. 8. 1276. 2000. Curierul românesc. 2000]. 11. p. Universul cărţii. 1274. Confluenţe eminesciene. p. 22. nr. Mureşanu. Miruna. Ion. 37. 1. [Helmuth Frisch. 5. nr. nr. Noutăţi eminesciene. nr. Contemporanul. Aglae şi Mihai. 1260. Tomis. Miruna. 2000. Universul cărţii. Tomis. p. Luceafărul. Harieta. [Nicolae Balotă. 2000. 1269. nr. Geniul eminescian . 2. Ionel. 10. 2000. p. Murgeanu. Tudor. 5. 5. 1261. George Bălan. nr. 35. Universul cărţii. Contemporanul. 1277. 1279. Contemporanul. nr. 11. nr. 1. 2000. Bucureşti : Libra. Necula. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . Necula. 2. p. nr. 6. Contemporanul.

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

p. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu văzut de armeni. Studii şi cercetări. Eminescu. Diana. p. 33-47. Alba Iulia : Şcoala Albei. Studii şi cercetări. Câmpan. Cârlan. Alba Iulia : Şcoala Albei. Iulian. 45-46. În: Eminescu 2000. Berdj. Eminescu în armeneşte. 2000. Bucureşti : Ararat. Ion. Răsai asupra mea. 1389. 1400. p. Câmpan. p. În: Eminescu. În: Eminescu. 1390. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. Despre Eminescu. 34-36. Doina. p. 1395. Buzaşi. 1396. Ion. În: Eminescu . În: Eminescu văzut de armeni. 2000. 73-74. Alba Iulia : Şcoala Albei. 3. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1394. Avakian. Diana. Bucureşti : Ararat. 2000. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ion. Câmpan. Buzaşi. p. 54-56. Târgu Mureş : Ardealul. Călinescu. 2000. Buzaşi. Ion. Grigore M. Boldea. poet naţional şi universal. Buzaşi. Alba Iulia : Şcoala Albei. 20-24. În: Eminescu. 82-91. rămâi. p. Rugăciune. 1398. Ambivalenţa timpului la Eminescu. Ion. 1405.1388. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 39-41. O. 2000. Câmpan. Mihai Eminescu în context bucovinean. Aşgian. 96-97. În: Eminescu. 2000. Freamăt de codru. p. 1399. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. 1392. 1407. Buzaşi. 2000. În: Eminescu. 2000. 2000. În: Eminescu. În: Eminescu.2000. p. Diana. 123-126. Buzaşi. p. 1401. 2000. Buzaşi. 2000. p. 1403. În: Eminescu. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. 106-107. 187 188 . 1391. p. Târgu Mureş : Ardealul. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. În: Eminescu. Nicolae. Alba Iulia : Şcoala Albei. 105. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Colinde! Colinde! În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Diana. Gheorghe : Arcuş. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. 2000. Peste vârfuri. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. Bogdan. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. 70-74. 13-18. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Ion. Căuş. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Altip. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. Câmpan. p. 101-104. Studii şi materiale.2000. 2000. Privesc oraşul furnicar. În: Eminescu . Ion. Ce te legeni. Eminescu. 2000. p. În: Ideea de Eminescu. 2000. p. 80-87. Câmpan. p. Diana. 42-44. Diana. 2000. În: Eminescu. 1404. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. G. Studii şi cercetări. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. 18-26. Câmpan. 1402. În: Caietele Rebreanu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. În: Nicolae Cârlan. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1406. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1393. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Povestea codrului. 2000. 1397. p. 34-38.

"Momentul Phönix al neamului românesc". Studii şi materiale. Romantismul eminescian. 1. Gheorghe. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 69-74. Nicolae. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Xenopol. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 2000. 2000. 118-122. Studii şi materiale. În: Eminescu. Prefaţă. 1414. Nicolae. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Suceava între imaginar şi autentic. Studii şi materiale. În: Nicolae Cârlan. În: Nicolae Cârlan. 105-115.modelul cărturarului patriot. Cornea. Cronologia lui Eminescu. 61-69. 13-21. 2000. Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Cornea. 1422. Mihai Eminescu în context bucovinean. primul martir al Bucovinei. Cârlan. M. 2000. Cristea. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Nicolae. 1423. Avram. 45-60. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. 1420. Mircea. 2000. p. 75-76. 1411.simbol între fantasm şi realitate. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 127-130. Radu. 1415. Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. Sf. Cârlan. 1419. Cârlan. D. În: Nicolae Cârlan. Sf. 75-82. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Nicolae Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Coloşenco. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cârlan. Luminiţa. 1409. 2000. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Nicolae Cârlan. Sf. Studii şi materiale. Mihai Eminescu în context bucovinean. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Vol. 114-117. În: Nicolae Cârlan. Făt-Frumos din lacrimă. În: Nicolae Cârlan. Mihai Eminescu în context bucovinean. 29-38. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. Nicolae. Poetul în posteritate bucovineană. Dăncilă. 3-6. Nicolae. p. 1413. proză. Cezara . 1417. 1424. p. Mircea. Poemul dramatic "Decebal" de M. Cenuşă. Cârlan. 142-146. Mihai Eminescu 1850-1889. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1425. Nicolae. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. Mihai Eminescu în context bucovinean. 7-12. 2000. În: Radu Dănăilă. Dumitru. 2000. teatru. Cârlan. p. Nicolae. Românii şi alte etnii din Bucovina. Grigore Ghica. 39-44. În: Eminescu. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cronici literare. Eminescu şi A. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi materiale. 92-150. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. Dănăilă. 2000. Cuvânt înainte. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1418. Studii şi materiale. p. Luminiţa. Gheorghe : Arcuş. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Mihai Eminescu şi Iaşiul. Nicolae. 2000. Gheorghe : Arcuş. În: Nicolae Cârlan. p. Nicolae. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Mihai Eminescu în context bucovinean.1408. Poezie. p. p. Studii şi materiale. Dăncilă. Eminescu. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. În: Eminescu. În: Ideea de Eminescu. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. Studii şi materiale. Cucu. 189 190 . p. 1416. 1410. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. 1412. p. 2000. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2000. p. p. Studii şi materiale. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. Când amintirile. 2000. Miron Costin . 29-33. 5-12. Gheorghe. În: Eminescu. 2000. Studii şi materiale. 1421. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Gheorghe : Arcuş. Perenitatea unui simbol naţional.

Ars poetica. p. Despre Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 68-70. 191 192 . 1430. 2000. Gheorghe : Arcuş.2000. 1439. Lăcătuşu. 2000. Maria. Celălalt. Muntean. Aurel. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 48-56. În: Eminescu. 1427. 2000. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.1426. Ion. Mihai Eminescu în publicistică. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. La mijloc de codru. Studii şi cercetări. În: Eminescu . Crochiuri de bibliografie. 1436. 26-29. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1444. 51-53. Mihai Eminescu. 123-126. Ioan. 2000. p. 2000. Cornel. Maria. 8-17. p. p. Galaţi : Logos. 1442. 1429. Târgu Mureş : Ardealul.2000. p. Eminescu la Alba Iulia. 5-194. p. 2000. p. p. 23-25. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. p. Muntean. 1440. 1445. p. În: Eminescu. 65. 2000. 1443. Completări. 1434. Alba Iulia : Şcoala Albei. Eliade. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". 2000. Cristina. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Elie Miron Cristea . Alba Iulia : Şcoala Albei. Hancu. Ironim. Iacob. Târgu Mureş : Ardealul. Muntean. Textul epic eminescian ca palimpsest. Iancu. Ligia. Ironim.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Iliescu. Iliescu. Aspecte bibliografice. p. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre. În: Eminescu . Ironim. 2000. În: Eminescu. O posibilă interpretare. În: Eminescu. 57-59. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1435. p. Studii şi cercetări. În: Ideea de Eminescu. 1433. Dăncilă. Ironim. precizări. 3. Mitologia nihilismului la Eminescu. Floare albastră. 133-135. p. 1441. În: Ideea de Eminescu. Sf. 2000. 2000. Timişoara : Mirton. Apostol. Mai am un singur dor. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Gheorghe : Arcuş. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 21-28. 2000. Gheorghe. 1428. p. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 28-31. Crăiasa din poveşti. 2000. p. Muntean. În: Eminescu. Iacob. În: Eminescu. În: Eminescu . 1432. întregiri. 86-89.2000. p. Articole politice. Ionescu. 133-136. În: Apostol Gurău. În: Eminescu. Marianne. Gurău. 2000. Gheorghe : Arcuş. Maria. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. Călin (file din poveste). Iacob. p. p.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". Alina. 1437. 2000. Muntean. Mircea. 60-62. Gheorghe : Arcuş. Eminescu şi istoria. În: Eminescu. Sf. Dorinţa. În: Eminescu. 2000. "Ipoteştiul . Ghinea. 2000. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1438. Când însuşi glasul. 49-50. p. 47-48. Târgu Mureş : Ardealul. 113-115. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1431. Moraru. În: Ideea de Eminescu. Ironim. Sf. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ironim. p. Alba Iulia : Şcoala Albei.

Studii şi cercetări. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. 94-101. În: Ideea de Eminescu. Vasile. Ironim. Mihai Eminescu . Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. La steaua. În: Ideea de Eminescu. 127-132. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Revedere. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Muntean. 27-32. p. Luceafărul. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1456. Alba Iulia : Şcoala Albei. 71-72 . Ironim. 2000. 1455. p. Negruzzi. Sf. Ironim. 1458. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Opaiţ. În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. 1447. Alba Iulia : Şcoala Albei. Cluj-Napoca : Napoca Star. În: Eminescu. 1461. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. Pârvan. În: Eminescu. 1464. 1448. 2000. p. 2000. Scrisoarea I. Sf. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Viena. p. 1460. Ironim. p. 1462. Popa. p. Ironim. 2000. Ironim.1446. În: Ideea de Eminescu. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Oltean. 2000. În: Mircea Popa. Sărmanul Dionis. 1459. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. Ironim. Muntean. p. 2000. Eugeniu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Scurt istoric. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Muntean. În: Eminescu. În: Eminescu. 77-79. 133-152. Mircea. 1449. Trecut-au anii. 2000. În: Eminescu. Nicolaiciuc. Scrisoarea III. Glossa. 2000. Negruzzi. În: Eminescu. Muntean. p. Sf.poet naţional. Alba Iulia : Şcoala Albei. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. Vasile. 37-38. Rodica. 2000. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. 1451. 80-82. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Gheorghe : Arcuş. Alba Iulia : Şcoala Albei. Oltean. Bucureşti : Ararat. 30-33. În: Eminescu văzut de armeni.2000. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. Iacob. Carmen. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Muntean. 66-67. 2000. În: Eminescu . 1457. 1450. Odă (în metru antic). În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Homo militans. În: Ideea de Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Alba Iulia : Şcoala Albei. 147-150. 2000. Iacob. 83-91. Ironim. p. Sf. p. 2000. 1466. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . 2000. 153-158. Gheorghe : Arcuş. Ironim. p. p. În: Ideea de Eminescu. Bucureşti : Ararat. Gheorghe : Arcuş. 2000. Editarea creaţiei eminesciene. 1452. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. p. 1463. 2000. p. 193 194 . Ironim. 92-95. p. Aspecte majore. Muntean. Vichentie. 43-48. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. Muntean. 1465. Muntean. Sara pe deal. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ironim. 2000. p. 19-22. 1453. În: Eminescu văzut de armeni. Miturile eminesciene. p. Nistor. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Ironim. 63-64. 111-113. La moartea lui Eminescu. Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 49-56. Muntean. 137-141. p. 1454.

1480. Pitesti : Paralela 45. Bucureşti : Ararat. 102-104. 1485. 35-37. În: Eminescu văzut de armeni. Eminescu economist. Gheorghe : Arcuş.. 39-42. Grigore. 2000. 2000. 2000. CĂTĂLINA În periodice: 1483. poet neoteric. Piteşti : Paralela 45. În: Ideea de Eminescu. 1999]. Grigore. Gheorghe : Arcuş. VIRGILIU 195 196 . Simion. 167-182. 2000. [Gheorghe Ene. 74-79. Bohanţov. Târgu Mureş : Ardealul.. p. "Jocul silabelor". În: Ideea de Eminescu. 2000. Nicu.2000. În: Ideea de Eminescu. I. Sf. 1482. Sf. 2000. 2000. 1471. p. Gheorghe : Arcuş.2000. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. p. 80-85. Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". G. [Gheorghe Ene. Eminescu. p. 107-112. p. În: Eminescu . 1473. nr. Sf. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. p. 1999]. p. Studii şi cercetări . 151-152. România literară. Eminescu la Constanţa. O spovedanie a textului. 1481. Gheorghe : Arcuş. 2000. Oprea. 2000. Trancu-Iaşi. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. Ursache. Sf. Doina. Trifoi. 33. p. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. Jocul silabelor. 64-65. 1469. 5. 1479. 4-5. 2000. 2000. Eminescu şi poezia latină . Sf. Tavitian. 9. p. În: Ideea de Eminescu. Rostin. 11-17. Sf. Dj. Cum i-am cunoscut.2000. Cristina. 1470. Gheorghe : Arcuş. GHEORGHE În periodice: 1484. Maria. Studii şi cercetări. p. Gheorghe : Arcuş. Siruni. Tohăneanu. p. 2000. p. 116-122. Teodor. Malea Stroe. p. p. Mihaela. În: Eminescu . Popa. 1476. Gheorghe : Arcuş. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. Sf. p. Astra. Eminescu şi limba latină. Eminescu. Deconstrucţie de text. ENE. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. p. nr. nr. Vrabie. p. Bucureşti : Ararat. ENE. 2000. Eugen. Mircea. ENE. 58-60. În: Eminescu văzut de armeni. p. [Cătălina Ene. la prima audiţie. 1478. 1477. În: Ideea de Eminescu. 19-25. Gheorghe : Arcuş. 188-205. În: Ideea de Eminescu. Sf. Petru. H.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. 2000]. Vidam. 1467. Aluviuni textuale. 187. Familia. 7. Nicolae. În: Ideea de Eminescu. Ungurean. p. În: Ideea de Eminescu. 1474. Gheorghe : Arcuş. 1468. 90-93. Ursache. 65-73. Eminescu în limba esperanto. Mihai. În: Ideea de Eminescu. 6. Dorina. Gheorghe : Arcuş. Magda. Gheorghe : Arcuş. Ideea de Eminescu. Bucureşti : Ararat. Doina. Sf. Sf. 2000. Cenuşa geniului. Stoica. Simulescu. Triptic eminescian. p. Braşov : Astra. Carmen. 1472. 59-64. Trancu-Iaşi. 1475. 2000. 2000. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. Vişan. Sf. O spovedanie a textului. 2000.

Noje. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. 2000. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. 2000. Mircea. Noutăţi editoriale . Steaua.În periodice: 1486. ENICEICU. [Vasile Fanache. Anca. FARKAS WELLMANN. p. O carte pe din trei. nr. Cluj-Napoca : Motiv. 2-3. Tudurachi. Gurău. Universul cărţii.Universal Dalsi. 3-5. Steaua. p. MARCEL ION În periodice: 1493. nr. Timea]. 10. 51. p. 2-3. 2000. 1999]. OCTAVIAN În volum: 1488. [Vasile Fanache. 1999]. 32-33. Lecturi sub vremuri. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Lajos. [Dumitru Ene-Zărneşti. Fanache: Lecturi sub vremuri. 197 198 . Endre. Árpád. 26-27. Sufletul baroc pe cont propriu. FARKAS. Galaţi : Logos. nr. 11. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. Miruna. p. Magyari. Geo. 8. nr. Emese. Kozma. Amintirile sufletului : fantumuri. FANACHE. nr. 2000. 1999]. [Marcel Ion Fandarac. Csaba. Egyed. 1491. Bucureşti : Corrida. 2000. 1492. 28. 51. Lecturi sub vremuri. IOAN În periodice: 1489. p. FANDARAC. Contemporanul. Aladár. 125-126. 10. p. Lecturi sub vremuri. p. Ion. Helikon. 2000]. nr. 4. 2000. p. ÁRPÁD În periodice: 1494. Stepan. 10. Un alt fel de a vorbi despre sine. Constanţa : Leda : Muntenia. 2-3. Cluj-Napoca : Motiv. ENE-ZĂRNEŞTI. Arca. Scriitori satirici români]. 2000. Bertha. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann. [Ioan Evu. "Cocorul de pază". 2000]. 12. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. Sorin Roşca. 83-85. Kulipendium. EVU. V. [Vasile Fanache. Korunk. 6. Vatra. Lecturi sub vremuri. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Cluj-Napoca : Motiv. Tamás. éva. [Lászláffy. p. 141-143. [Virgiliu Ene. VASILE În periodice: 1490. 1-2-3. Lajos. Molnos. 2000. Adrian. DUMITRU În periodice: 1487. Farkas. În: Apostol Gurău. Vasile. 4. 2000. Mureşanu. nr. 43. Luceafărul. 2000]. p. Zoltán. Burlacu. nr. Roşioru. Celălalt. 2000. 6. ENDRE În periodice: 1495. Lászláffy. Gheorghe Mocuţa. Doru George. 2000]. nr. Apostol.

Gheorghe. 5. Contemporanul. 2. Lucia. 1498. nr. În periodice: 1496. Sokrateion. Poezie română contemporană. Grigurcu. nr. FÂNTÂNERU. 31. Vol. 4. ŞTEFAN J. 10. Cuvîntul. Gheorghe. Mincu. 4-56. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Z. 8. p. 2000. 9. Gheorghe. România literară. Râsul morţilor de aur]. Bucureşti : Albatros. Memorii. Simuţ. 6. 2000. 2000. p. nr. Monica. 2000. nr. nr. Gheţ. sensibilitate. Cuciureanu. Apostrof. 1. 1499. 466-469. 33. Borbély. [Constantin Fântâneru. 2000]. 1503. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. [Victor Felea. Arca. [Victor Felea. Bucureşti : Albatros. p. 2000.FAY. 78. 1999]. 72-73. Un scriitor de raftul doi. În: Gheorghe Grigurcu. Jurnalul unui poet leneş. Între Kafka şi Bacovia. 2000. Marcel. 171-177. 35. Jurnalul unui poet leneş. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. p. 49-50. 6. Jurnalul unui poet. VICTOR În periodice: 1500. GYÖRGY În periodice: 1507. Ornea. nr. 11. Kolozsvár költője: Felvinczi György. 1506. Poesis. Grigurcu. 9. 2829. MARIANA În volum: 1508.un poet necunoscut. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ion. p. Universul cărţii. 11. Contemporanul. nr. Jurnalul unui poet leneş. nr. 8-9. 18-19. Gheorghe. 2000. Marin. p. 1509. FELEA. 2000. Fay. Caietele lui Constantin Fântâneru. 1. Bucureşti : Humanitas. nr. Ianuarie 1955-martie 1993. Bucureşti : Albatros. 8. 470-475. p. p. Jurnalul unui poet leneş]. Jurnale. 7. Vol. Kovács. Grigurcu. 5. Marcian. România literară. nr. 2000. 2000. Helikon. 2000]. Bucureşti : Albatros. Jurnalul lui Victor Felea (I). 2000. 2000. Victor Felea . Bucureşti : Minerva. România literară. 2000]. Miruna. 1-2. p. 199 200 . 1998]. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). [Victor Felea. 1501. Steaua. Mureşanu. [Victor Felea. 10. 35. p. Uimire. Jurnalul unui poet leneş. 11. 2000]. Bucureşti : Albatros. Jurnalul unui poet leneş. 1502. 2000]. 7. Antonescu. Grigurcu. p. nr. 51. [Victor Felea. [Victor Felea. Ţigara care arde cum o candelă. [Ştefan J. Jurnalul lui Victor Felea (II). Sándor Iván. 1504. Cărţi şi o altă carte. nr. CONSTANTIN În periodice: 1497. 2000. Ştefan. [Constantin Fântâneru. 33. 10. Jurnalul unui om serios. Nae. FILIMON. 2000. p. p. p. Poezie română contemporană. 1505. FELVINCZI. În: Gheorghe Grigurcu. 11.

Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. [Vasile V. p. nr. DINU 201 202 . 38. 2000. 7-8. CARMEN În periodice: 1516. ANDREI În periodice: 1520. 1513. [Carmen Firan. Drumul împărătesc al poetului. 2000].FILIMON. Contemporanul. Note despre poeţii români din Israel. Poeţi argonauţi. Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000. Candori pedepsite. NICOLAE În volum: 1510. FILIPCIUC. VALERIU În periodice: 1511. 14. 1518. FLĂMÂND. 11.". 10. p. p. 2000. 3-4. nr. 1999]. 11. 26-27. 11. Ion. VASILE V. [Vasile V. Urcan. nr. Ştefan. ION În periodice: 1514. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 11. Nuşfelean. 102. 2000. Bucureşti : Saeculum. p. 2000. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. Poesis. Universul colindei româneşti . nr. Ilie. Petraş. 6. Apostrof. Vatra. Shaul Carmel. Ioanid. 1519. Graţian. nr. FISCHOF. Irina. Curierul românesc. Olimpiu. O carte falsă şi eminescologia. Colinda în mitologia românească. 11. 11. Andrei Fischof. Cistelecan. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Poetica imaginarului românesc. Iaşi : Timpul. p. 4. 39. [Luiza Carol. Lungu. nr. 1521. Curierul românesc. Carmen Firan. 24-25. Drumul împărătesc. 6. nr. Drumul împărătesc al poetului. Alexandru. Atingerea umbrei. FIRAN. Ontic şi estetic. Solo Har. 19-20. În periodice: 1512.. Candori pedepsite/Punished candors. p. 2000]. 136-138. Bianca Marcovici. 1999]. 2000. 11. Nicolae Filimon . [Carmen Firan. Jucan. Târgovişte : Editura Macarie. 26-28. p. 10-11. Poezia şi spiritul dislocat. Apostrof. 2000. [Ion Filipciuc. Candori pedepsite. Traian. Luceafărul. Mircea Gorun. În: Emil Alexandrescu. p. Dan Voinescu]. Alexandrescu. FILIMON. nr. 2000]. 1517. 1999]. 11. [Valeriu Filimon. 2000]. nr.Cultura Naţională. Emil. Radu. 10-11. 3-4. Ianus bifrons. 10.Ciocoii vechi şi noi. FILIP. Târgu Mureş : Arhipelag. Contemporanul. Vatra.. Voinescu. p. Alexandru. Bucureşti : Saeculum. Poesis . p. 26. Universul colindei româneşti. Irina. 1999]. Cubleşan. 86-87. nr. Filip.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. [Andrei Fischof. Filip. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. Constantin. 5. 1515. 2000. Petraş. Târgovişte : Editura Macarie. [Ion Filipciuc. 2000. 1999]. Femeia de nisip. Imaginaţia sceptică. 2000.

sec. România literară. şi laşi. Alexandru. 1999]. p. Cursan.. România literară. 5. Inventare şi parabole. 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Laurenţiu. FOARŢĂ. Octavian. XIII-XX)]. nr. Cuvîntul. Timişoara : Brumar. Orizont. nr. 1526. [Şerban Foarţă. Gheorghe. [Maria Foarţă. Mureşanu. Medeea şi maşinile ei de război]. p. 12. p. Poezia lui Şerban Foarţă. nr. p. p. Luceafărul. Timişoara : Brumar. [Ioan Flora. 33. 7. [Ioan Flora. nr. Ioan. 1524. XIII . MARIA În periodice: 1529. 1532. Novisad : Libertatea. nr. NICOLAE În periodice: 1528. 2000 ]. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. În: Gheorghe Grigurcu. Duet secund antifonic. Breviarul cavalerului postmodernist. (3). poezia muzicii. [Interviu]. Miruna. nr. Caragialeta după Caraşerban. 1530. [Ioan Flora. 1999]. p. C. Soviany. Muzica poeziei. 31. XX). În: Laurenţiu Ulici.. Timişoara : Brumar. Rogozanu. 1. 2000. 2000. Bucureşti : Du Style. 364-365. 5. nr. Mitică şi Hyperion. Novisad : Libertatea. Caragialeta. 2000. Duet/lul celor două muze. 37. [Ioan Flora. p.În volum: 1522. 32. Poezie română contemporană. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. 2000. 6. Editura Cartea Românească. 1525. Răzvan. Antologia poeziei sârbe (sec. Delia. Un castel în Spania pentru Annia. 5. p. Apelul nominal al lucrurilor. 1999]. [Şerban Foarţă. Cistelecan. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. Grigurcu. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. 4. 15. ŞERBAN În periodice: 1531. 2000. p. p. 2000. [Şerban Foarţă. 10. Laurenţiu. nr. [Ioan Flora. 2000. Ulici. nr. Şalul. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. 2000. 1. p. 1527. poezie. 1534. FODOR. IOAN În periodice: 1523. 5. Poezie. Antologia poeziei sârbe (sec. Mitică şi Hyperion. 9. Poezia lui Şerban Foarţă. 2000. Bucureşti : Du Style. 2000. Luceafărul. p. 1999]. Luceafărul. Universul cărţii. 6. 284-285. 1999]. În volume: 1533. Grigurcu. Limba de rouă. FLORA. "Medeea şi maşinile ei de război". Soviany. KATIA 203 204 . [Maria Foarţă. Buduca. Timişoara : Brumar. Ulici. 12-13. Timişoara : Brumar. În: Laurenţiu Ulici. 5. Octavian. 16. 10. FLORESCU. Liviu. 7. 1998]. 2000. p. Grăsoiu. 5. Vol. Un monument poetic. 476-483. şi vânzători". FOARŢĂ. Contemporanul. Luceafărul. Duet/lul celor două muze. Gheorghe. nr. 2000. Voncu. 33. 5.

p. 7. [Nicolae Fulga. 2000. 6. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. nr. 2000. Arca. 10. VASILE În periodice: 1536. Laurenţiu. Rodica Draghincescu]. Voinescu. 1999]. Proză românească. 10-11. Vatra. Gheorghe. Universul cărţii. 1539. Dorin-Liviu. Ulici. Duminica păcatelor. 2000-2001. 1543. Amorul sacru şi amorul profan. 2000. Iudaism şi elenism. Synthesis. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. nr. II: Jocul puterii. Cernătescu. NICOLAE În periodice: 1540. Fundoianu. p. 17. 7. Viaţa românească. Gheorghe. p. p. Destin şi putere. 16. p. 484-490. Timişoara : Marineasa. 10. 12. p. 2000. 11. [I. p. În: Laurenţiu Ulici. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Vasile Folea. ADRIAN În periodice: 1538. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 2000]. 2000. 33. Radu. p. nr. 1542. Destin şi putere (Jocul destinului). Miruna. FRĂŢILĂ. ***. Bîftoi. Gheorghe. Victoria. Centenar Fundoianu. Mocuţa. 1. nr. 14-15. p. Un proiect ambiţios. 2000. 2000. Chichere. Bucureşti : Du Style. Universul cărţii. 6. Luceafărul. 132-133. Funeriu. Ion. În volum: 1546. Gheţ. Mureşanu. 196-200. 2000. 5. 5. Întoarcerea la sine a poemului. 2000. Mocuţa. nr. nr. nr. 1999]. nr. 2-3. Milescu. 71-72. Apostrof. Bucureşti : Editura Eminescu. 205 206 . 2000. 1537. Vol. Mitică şi Hyperion. nr. 10. Poezie română contemporană. Radu. 2000. 1545. FUNDOIANU. 125-127. FUNERIU. Moangă. [Adrian Frăţilă.[Katia Fodor. [B. [Vasile Folea. Grigurcu. 2000]. nr. [Adrian Frăţilă. Miscellanea. 1544. Breviar. Fundoianu. p. FULGA. FOLEA. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. În periodice: 1547. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Universul cărţii. Bucureşti : Hasefer.În volum: 1535. 4. p. BENJAMIN În periodice: 1541. 3. Luceafărul. Curs de sinceritate. 288-289. Fundoianu: Landscapes' limelight. 1998]. 11. Iudaism şi elenism. Cassia. 95. p. Eseuri lingvistice antitotalitare. Mahnó şi cele 300 de aripi]. Mahnó şi cele 300 de aripi]. 10. Vol. p. I. Emil. 27-28. 2000. Monica. 17. Cassia. B. 1-2-3. Actualitatea lui B. Presiunea memoriei.

2000. p. 2000]. nr. România literară. Ultimul deceniu. p. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). 51. 5: Romane. 1998]. 2000. Ornea. Opere. Bucureşti : Albatros. 1551. 12.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu. 1560. nr. p. Baba. 6. 4. Radu. Emil. La răspîntie de veacuri. Mureşanu. Ioan. În: Laurenţiu Ulici. Vatra. dupa ora Bucureştiului. 1999]. 2000.De la noi la Cladova. În: Emil Alexandrescu. Gala Galaction . Voinescu. Iaşi : Timpul. România literară. nr. Luceafărul. nr. 3. 273-274. [Gala Galaction. Mitică şi Hyperion. vol. 1999]. Chişinău : Cartier. Mihai. GABRIELA În periodice: 1548. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Laurenţiu. p. ediţie îngrijită. 274-275. Ioana. 1558. 1556. 33. 2000. Alexandrescu. 2000. 33. 11. 23-24. 2000. 2000. 5. Bucureşti : Du Style. 21. p. nr. În: Emil Alexandrescu. În volum: 1554. 97. 3. 275-277. Emil. Pârvulescu. Galaicu-Păun. Yin Time. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". nr. Gala Galaction . 207 208 . Literatura română în analize şi sinteze. C. 3]. Bucureşti : Vinea. Steaua. Alexandrescu. Familia. L. Versantul întunecat. 1552. 1561. Întoarcere în Marele Volum. Bucuresti : Gnosis. p. [Interviu]. Emil. 1555. Vakulovski. [Em. Jurnal. 12-13. 245-246. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. 2000. p. nr. GALA În periodice: 1550. p. 1999]. 51-52. În: Emil Alexandrescu. 2000. Lazăr Zăvăleanu. LYANA În volum: 1553. p. Literatura română în analize şi sinteze.memorialistică. 33. Iaşi : Timpul. Critica la zi. Alexandrescu. Poezie de după poezie. vol. GALACTION. [Gala Galaction. p. 4. GALIŞ. Nicoleta. [Gabriela Furdui. Laura. Editura Albatros . p. 2000. 10. 9. Gala Galaction . Iaşi : Timpul. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. Miruna.FURDUI. 2000. 2000. [Interviu]. [Emilian Galaicu-Păun. Alexandrescu. 5. Poeta din Basarabia. 7. p. GALAICU-PĂUN. EMILIAN În periodice: 1557. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie".Papucii lui Mahmud. [Gala Galaction. Universul cărţii. Bucureşti : Minerva. vol. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". p. 4. 1559. 274. 7. Ulici. Cliveţ. 2000. 35. GABOR. 59. Z. MARIA În periodice: 1549. nr. Tomis. România literară. Iaşi : Timpul. 2000. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. Opere. Gala Galaction.

4. GÂDEA. Toate se întâmplă azi . 2000]. Timişoara : Marineasa. Luceafărul. p. 2000. 16. Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 491-494. nr. Gheorghe. Gurău. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). Boerescu. 2000. Toate se întâmplă azi. 2000. p. Constanţa : Ex Ponto. 1. 45-46. 35. În volume: 209 210 . vol. MIHAIL 1568. Un gheizer liric. p. Anchetă Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000].În periodice: GAVRILĂ OGORANU. Cuvîntul. GĂLĂŢANU. Târgu Mureş : Ambasador. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezia. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea. Vară fierbinte. ANGHEL În periodice: 1571. GĂBUDEAN. 2000. Raiul nemernicilor. nr. [Mihail Gălăţanu.totuşi. Roşioru. În: Gheorghe Grigurcu. 6. nr. 1999]. 5. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. nr.. nr. 15. [Vasile Gavrilescu. Grigurcu. 4-5-6. dar nu se îndoiesc. [Doina Găbudean. Ştefănescu. nr. p. România literară.. IOAN În periodice: 1562. Târgu Mureş : Brăduţ. 1566. Tomis. 9. HORIA În periodice: 1572. 34-38. GAVRILESCU. Gheorghe. Roşioru. 495-497. ***. 11. 1567. 1569. . Ion. 2000. 2. Roşioru. 1998]. IOAN În periodice: 1565. Arca. Vară fierbinte. Poezie română contemporană. Raiul nemernicilor. Lucia Baki Nicoară. p. Brazii se frâng. Ion. În: Gheorghe Grigurcu. GÂRBEA. Vol. Alex. GĂBUDEAN. Grigurcu. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. În: Apostol Gurău. Tomis. 36. Memorialul plăcerii. p. nr. 2000]. Poezie română contemporană. 14. p. Vol. p. Ion. 2000. Gheorghe. DOINA În periodice: 1564. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. p. Poezia ca "violon d'ingres". 35. 33. 2000. 6. Galaţi : Logos. 2000. 2000. 3. Memorialul plăcerii. 197-198. [Ioan Găbudean. Simion. Tomis. 6. Apostol. nr. 1. Celălalt. 6. Posibila glorie: versuri. Dan-Silviu. Lazea Postelnicu. 1999]. p. 2000. Bărbulescu. 9. 35. [Anghel Gâdea. Bucureşti : Coresi. 2. [Mihail Gălăţanu. p. Bucureşti : Coresi. VASILE În periodice: 1563. Proza fals prozaică.Everything is happening today. 1570.

2000. decembrie în direct. 12-13. [Alexandru George. Alexandru. Virtuţile limbajului. 2000. Bucureşti : Allfa. p. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". p. Cluj-Napoca : Motiv. Steaua. 19. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Ovidiu Genaru.. ŞTEFAN În periodice: 1578. Celălalt. Fanache. p. Luceafărul.. 1587. Mureşanu. 33. 1. 1582. În: Apostol Gurău. p. Buciu. Bucureşti : Allfa. Georgeta. 2000]. Simion. [Horia Gârbea. Cluj-Napoca. 2000. în direct : texte pentru teatru. 167-168. 51. 23. Cuvîntul. Ştefănescu. Târgovişte : Bibliotheca. nr. În: Angela BaciuMoise. 1999]. 23. nr. Marino. 1999]. 33. Luceafărul. 7. Vol. ALEXANDRU În periodice: 1580. 7. 2000. 33. [Horia Gârbea. George. I. În volum: 1589. [Ştefan Gencărău. Cuvîntul. 4. Numărul ca expresie a hazardului. Alexandru George. [Alexandru George. 39-41. Luceafărul. Drăghici. Apostol. 6. 10.1573. 2000. nr. Caragiale. OVIDIU În volum: 1577. GEORGE. nr. Ciachir.memorialistică. Conformismul unui liberal. Bucureşti : Allfa. Baciu-Moise. p. Galaţi : 211 212 . 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. 2000. Decembrie. nr.[Interviu]. România literară. 10. Faţa "en rose" a nimicniciei. 2000. Adrian. Decembrie. Cuvîntul. 1581. 2000. 1586. 2000. 1999]. nr. Eroi de subsol. Mărturii la sfârşit de veac. Ion. 10. Dan. Luceafărul. [Ştefan Gencărău. În: Gheorghe Grigurcu. 14. Confesiuni împotrivă]. 13. Bărbulescu. p. 1574. 1999]. Marian Victor. 1585. 27. Soviany. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. Universul cărţii. 2000. Anchetă Luceafărul. 2000. Vol. Vasile. 2000. Caragiale numărat. nr. Vatra. nr. p. p. 1999]. 1575. 6. Bucureşti : Albatros. România literară. p. 16. în direct : texte pentru teatru. 1583. Vitrina Allfa. Poezie română contemporană. numărul ca expresie a hazardului. p. Decembrie. 13. nr. p. 2000. GENARU. 2000. GENCĂRĂU. p. 498-499. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. ***. Caiet pentru. în direct: texte pentru teatru.. Caragiale.. Confesiuni împotrivă. 1. 12-13. 6. Alexandru George. 38. Gurău. 1584. Editura Albatros . 14. 95-98. Luminiţa. L. 4. nr. nr. [Interviu]. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul.. 2000]. I. 36. 3. nr. Octavian. [Horia Gârbea. noul roman. p. Gheorghe. Galaţi : Logos. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. O reverenţă întîrziată. 1579. 10-11. 2000. 2000. p. Miruna. 7. [Alexandru George. p. L. p. 45-46. Ioanide. nr. 15. Caiet pentru. nr. Grigurcu. 1588. România literară. Al. Angela. În volum: 1576. Simuţ. Marcu. Alex.

***. Universul cărţii. Poezie română contemporană. Gheorghe. Poemele biblice]. Iaşi : Polirom. 1-2. p. p. 6. nr. Milescu. 1999]. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. 8-9. 33. 2000. În volum: 1597. Familia. 2000]. Eminescu. Contemporanul. Cercul strîmt. p.conştiinţă. GERGELY. Emil Şimăndan. ION În periodice: 1590. 6. Victoria. Előretolt Helyőrség Könyvek. 10. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. 3. Breviarul criticului . [Val Gheorghiu. Iaşi : Polirom. Pretenţiile barcagiului Caron. [Ion Georgescu. Nicolae. 6. 1595. PAUL În periodice: 1593. 1995]. 76-83. 6. În periodice: GEORGESCU. 19. Vol. Contemporanul. nr. 2000. Nicolae. N.Arionda. p. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". [Val Gheorghiu. Zsigmond. 2000]. 1995]. Condurache. Georgescu. Val. nr. 24. În periodice: 1591. nr. Cuvîntul. Rogozanu. Grigurcu. p. Cluj : Biblioteca Apostrof. 1. Bucureşti : Floarea Albastră. România literară. Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. [Gergely Edit. 1994. Breban. [Val Gheorghiu. 22. 10. "Discreţia unui adînc răvaş". p. Pretenţiile barcagiului Caron. GEORGESCU. Curticăpeanu. 2000. 2000."om al speranţei". 2000 . 2000. [Viorel Gheorghiţă. nr. Bucureşti : Europa Nova. 10. Gheorghe. 7. Andrea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. [N. destin. 1594. 18. Doina. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 10. GHEORGHIŢĂ. C. 5. nr. 9. Pretenţiile barcagiului Caron. 2000. VIOREL GEORGESCU. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Bucureşti : Floare albastră. 504-507. Korunk. România literară. p. 1599. Potriveli şi maşinaţiuni. Georgescu. 213 214 . 2000]. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. O existenţă artistică: Val Gheorghiu. Ornea. România literară. 2000. 1592. 1. Eminescu . Tot despre senzaţional în istoriografia literară. 1. Iaşi : Polirom. 33. VAL În periodice: 1598. 2000. 1600. p. Grigurcu. nr. constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. p. nr. EDIT În periodice: 1596. GHEORGHIU. p. Testszínű szavak. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. Poezie românească. [N. 2000]. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. Proze haiku. 28-30. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). 33. România literară. neam. 120121. Manolescu. p. [Paul Georgescu. A doua viaţă a lui Eminescu. nr. Z.

Miruna. 12. 30-31. 2000. România literară. p. În: Laurenţiu Ulici. GHILIMESCU. C. p. Roxana. 4. Necula. nr. p. Luceafărul. Bucureşti : Du Style. 1602. 1999]. [Marius Ghica. p. Luceafărul. Mureşanu. Soviany. Lola. O biografie. GHERGHEI. nr. 4-5. 2000. 1999]. [Grişa Gherghei. 1611. 2000. 12. GHIŢULESCU. [Ion Gheţie. Memorii. Lolita. vol. 45-46. Time-out. Debuturi (II). 7. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. 7. 2000 . Rogozanu. Grăsoiu. 10.33. Bucureşti : Coresi. 6. Simion. p. GHERGUŢ. MARIUS În periodice: 1608. Un altfel de mod de a înţelege poezia. 15. p. nr. Teutişan. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. Bucureşti : Cartea Românească. 10. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Anchetă Luceafărul. SORIN În periodice: 1605. [Ion Gheţie. p. ***. Barbu. Liviu. Paşii lui Hermes. Călin. [Sorin Gherguţ. Cristian Pavel. 2000. 44. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 1999]. Incotro?. Iaşi : Institutul European. 2000. nr. 304-306. nr. VIRGIL În periodice: 1601. MIRCEA În volum: 215 216 . nr. 2000. Ionel. România literară. Culisele raiului. Bucureşti : Coresi. Luceafărul. GHICA. [Ştefan Ion Ghilimescu. 1604. p. 8. 33. p. Memorii]. ION În periodice: 1606. GHEŢIE. Contemporanul. [Virgil Gheorghiu. nr. 33. 5. Bonita. Diversitate tematică la Editura Gramar. Iaşi : Institutul European. Ulici. 1607. 18. 16. România literară. Racaru. Culise şi ironii. [Grişa Gherghei. nr. Universul cărţii. 33. 1610. Laurenţiu. 2000]. Culisele raiului. nr. 2000. GRIŞA În periodice: 1603. Octavian. 2000]. p. Craiova : Scrisul Românesc. Bărbulescu. 6. Cioculescu. 33. Sub oblăduirea lui Hermes. 46. 6. Panoramele paradisului. 2. Bucureşti : 100+1 Gramar. nr. 1999]. Încotro?. 1-4. Mitică şi Hyperion. 2000. Luceafărul. 2000. nr. 2000. Tribuna. 2-3. Tinereţile romancierului. 1: Martorul orei 25. p. 2000. [Virgil Gheorghiu. Decapitat la masa de scris]. 45. p. GHEORGHIU. 2000].

Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.1612. 2000. Contemporanul. Gheorghe. Nistor. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 1999]. Sanatoriul generaţiei pierdute. Cioacă-Ioanid. GLODEANU. 2000. Dumitru. Ţion. 1999]. Gheorghe Glodeanu. Angela. 2000. p. 2000. 508-513. [Recenzie de carte]. Zeno Ghiţulescu. Bogdan Ghiu. nr. p. 6. 3-4. 45.[Interviu]. Grigurcu. GHIVIRIGA. Mărturii la sfârşit de veac. Timişoara : Marineasa. p. nr. Ştefan. Chioaru. Botoşani : Axa. p. 2-3. 10. 11. 3-4. Bucureşti : Editura Niculescu. Călător învins de-o pasăre. Contemporanul. 2000. În: Angela BaciuMoise. [Mihai Ghiviriga. p. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 217 218 . 84-86. 2000]. Vasile. 11. 11. Pod peste abis. p. 514-518. Gheorghe. Adrian Dinu. ION În periodice: 1619. GIOSU. 51. p. În volum: 1615. Galaţi : Arionda. Gheara melancolică. 1999]. Poezie română contemporană. GHEORGHE În periodice: 1622. GHIŢULESCU. 18. 7. Faunul moldav. Vol. 1618. 1997]. Grigurcu. 27. Elvira Iliescu]. 101. DAN În volum: 1621. 2000. 2000. p. [Zeno Ghiţulescu. p. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. [Bogdan Ghiu. ZENO În periodice: 1613. Grigurcu. 519-521. 1614. Arhipelagos. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu.[Ştefan Careja. Steaua. 1. 7-8. Luciditatea poetului. GHIU. Ion. [Ion Ghiur. nr. p. Gheorghe. Dialectica golului. 2000. 193-199. nr. Developări în perspectivă. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Scriptum 2000. Vol. nr. Poesis. 2000. În volum: 1617. GHIUR. Grigurcu. Baciu-Moise. Mircea Ghiţulescu. Poezie română contemporană. nr. Gheorghe. Curierul românesc. [Zeno Ghiţulescu. 10. Mesaje de uitare. Rachieru. Bucureşti : Editura Niculescu. 1999]. Vol. 1. Impostorul. 2000. MIHAI În periodice: 1620. 1. Neconsimţiri. Adrian. [Bucureşti : Libra. 44-45. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Geo. 19. Pod peste abis. 1. Euphorion. BOGDAN În periodice: 1616. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

266-267. Domnica Drumea. Ghenceanu. Avatarurile prozei. Romulus. Octavian Goga . Luceafărul. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. Florin Iaru. Doina Ioanid. Angelo Mitchievici. 6-7.. Lazăr. 10. p. 2000 . 8-9. Miruna. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Doina Ioanid. Familia. [Ioana Nicolaie. OCTAVIAN În volume: 1633. Florin Iaru. 5. 11. nr. Universul cărţii. p. Voinescu. nr. Angelo Mitchievici. Octavian Goga . GOGA. GLODEANU. 51. Falsa literatură . 7-8. Luceafărul. 2000]. nr. Bărbulescu. Ioan Glodeanu. 9-10. nr. [Gheorghe Glodeanu. 2000. Bucureşti : Libra. nr. GOGA. Vatra. 1998]. p. 1634. [Gheorghe Glodeanu. Bucureşti : Image. Petraş. Irina. Un studiu despre romanul românesc interbelic. Bucureşti : Libra. 11. Mircea Cărtărescu. 10. Editura Libra. ŞTEFAN În periodice: 1630. nr. Alexandru. 10. R. p. p. Cecilia Ştefănescu. Bucur. 2000. Iaşi : Timpul. Craiova : MJM. Pintescu. V. nr. 40238 Tescani. 1627. 22. Domnica Domnea. GODEANU. Emil. 16. Marius Ianu. Zodia Tirului. Emil. Crăciun. 1625. [Gheorghe Glodeanu. [Gheorghe Glodeanu. p. 40238 Tescani. [Mircea Liviu Goga. Apostrof. Mureşanu. IOAN În periodice: 1631.Oltul. [Ştefan Goanţă. Cubleşan. Bucureşti : Libra. Avatarurile prozei lui Eminescu. Lena. 1999]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 19. Alexandrescu. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 17. Luceafărul. nr. 8. Arca. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 11. Radu.Noi. 38. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. 2000. 1626. Constantin. 2000. 2000. Simion. 1999]. Luceafărul. [Ioana Nicolaie.1623. 2000]. 82. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 162-163. p. Camelia. p.. În: Emil 219 220 . [Gheorghe Glodeanu. 1998]. Cecilia Ştefănescu. 2000]. Modelul Frankenstein. 1628. nr."40238 Tescani". Zodia Tirului. 4. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Marius Ianuş. GOANŢĂ. [Gheorghe Glodeanu. 4-5-6. Bucureşti : Image. IOAN În periodice: 1629. 14. p. 2000. 2000. 2000. Jumătate Vidros. Alexandrescu. Mircea Cărtărescu. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei". Steaua. p. 2000. 189. nr. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". p. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Libra. Ioan Godeanu. 77-81. 2000. Din perspectiva unei inefabile anamneze. 1624. Mircea Eliade. 1997].

265-266. Z. Piţu. Dragomir. 1646. p. 1639. 7. Literatura română în analize şi sinteze. 1635. Paul Goma. Caius Traian. Octavian Goga . nr. Curierul românesc. 2000]. p. Octavian Goga şi societate "Astra".Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. nr. Breban). nu de privitor ca la teatru". Contemporanul. nr. Bucureşti : Nemira. Studiu de istorie literară. p. 1999]. 267-270. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. Scrisuri : (1972-1998). Cluj-Napoca : Napoca Star. 41-45. Istrate. 2000. Vatra.Plugarii. 2000. România literară. 6. ANTON În periodice: 1641. Constantin. Gheorghe. 2000. Dumitru. 45. Viaţa românească. Paul Goma . În: Mircea Popa. 1642. 46-54. p. Pe strada Mântuleasa. 2000. p. Cuvîntul. 6. 1645. În: Emil Alexandrescu. Homo militans. GOLIA. nr. Mircea. 1650. Un alt Paul Goma. Dumitru. 2000. Octavian Goga . 39. 18. Tokyo by night. Luceafărul. 264-265. 2000. Ceasul misiunilor reale. 4. Ţepeneag. Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. Telescu. Cluj-Napoca : Napoca Star. [Anton Golopenţia. p. p. p. Emil. 2000.Alexandrescu. Justa]. În: Emil Alexandrescu. p. p. 7. 95. CLAUDIA În periodice: 1640. 3. Urian. 1647. 12. 11. Ceasul misiunilor reale. 9. 10. Mincu.Rugăciune . 10. GOMA. Mariana. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. Contemporanul. Popa. p. 1999]. Sorin. nr. GOLOPENŢIA. 2000. 2000. Literatura de gang. Homo militans. [Interviu]. 2000. Ţepeneag. 19. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. 1638. Două romane cu cântec la cheie. Emil. Iaşi : Timpul. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. Slama-Cazacu. 1636. Luceafărul. p. Scrisuri : (1972-1998). 1999]. 2-3. p. p. 2000. Tudorel. [Anton Golopenţia. 2000. 2000. Luca. 1649. [Mircea Eliade. Viaţă. 10. 1644. Tatiana. Alexandrescu. Ornea. 2000 . 34. 4. 10. nr. nr. Preda. Popa. 116-128. 66-71. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 5-95. PAUL În periodice: 1643. Reşiţa : Timpul. 2000. 1648. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. 10-11. În: Mircea Popa. 33. 1999]. Marin. Literatura română în analize şi sinteze. [Paul Goma. personalitate şi limbaj: Paul Goma. 221 222 . [Claudia Golia. nr. 38. Paul Goma în aşteptarea gloriei. nr. Sipoş. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. 2000. 26. Bucureşti : Nemira. 16. nr. Mircea. p. Cuvîntul. nr. Luceafărul. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Nemira. 2000. [Paul Goma. 1637. Iaşi : Timpul. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. 4.

1999].În volum: 1651. Irina. În: Gheorghe Grigurcu. 11. [Ilie Gorjan. nr. 2000. nr. 47-48. nr. Milescu. 11-12. 10. 10. Poezie românească. Milescu. Însemnele clarităţii. 3-4. Bucureşti : Editura Eminescu. GORJAN. Rădulescu. Luceafărul. 2000. IANCU În periodice: 1659. România literară. Gheorghe. 1999]. p. Simion. 1662. Soviany. 5. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. ILIE În periodice: 1652. Poeţi argonauţi. Bacău : Corgal Press. Mihai. Acul Cleopatrei. 2000. 223 224 . p. 45-46. Petraş. Universul cărţii. Plâns de heruvim. 33. Solo Har. Luceafărul. [Luiza Carol. 86-87. [Petre Got. Nicolae Rotaru. 1656. 16. Contemporanul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. Universul cărţii. 11-12. Andrei Fischof. 2000. Dan Voinescu]. Apostrof. p. Poezie română contemporană. În volum: 1658. Cimpoi. Vatra. nr. 33. 2000. Mircea Gorun. p. nr. 1999]. Bacău : Corgal Press. Bucureşti : Crater. Note despre poeţii români din Israel. nr. 2000]. 237-238. p. p. 5. Tăcerea cu sufletul gol. p. GRAPINI. 1655. MIRCEA În periodice: 1653. "Cazul" Topârceanu. ***. 10. 2000. Lungu. nr. p. Victoria. Tatiana. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. 10-11. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 2000. 12. 1999]. 7. Plâns de heruvim. 7. Plâns de heruvim. 20.Jurnal. Poesis. p. 26. Molizii din faţa casei. 2000. Mitică şi Hyperion. nr. Poezie românească. Bucureşti : Du Style. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999. Octavian. LEON-IOSIF În periodice: 1660. nr. Ulici. 1999]. [Leon-Iosif Grapini. Vol. Laurenţiu. Tandem liric]. 10. [Liviu Grăsoiu. GOT. PETRE În periodice: 1654. Bacău : Corgal Press. Un debut la vârsta a treia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Paul Goma . Poezia unui nou început. Bărbulescu. 2000. 2000. Bianca Marcovici. p. nr. [Petre Got. 2-3. GRAMA. 1. [Petre Got. Shaul Carmel. Seceta şi rodirea. GORUN. 16. LIVIU În periodice: 1661. Cetatea cu nebuni. 1999. Diaconescu. Luceafărul. 1657. GRĂSOIU. Alexandru. 522-531. Anchetă Luceafărul. G. [Iancu Grama. Ioana. Victoria. Grigurcu. Cetatea cu nebuni. 2000. 11. Un poet neotradiţionalist. În: Laurenţiu Ulici.

Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. Silvia. Editura Eminescu. Veronica. Valeriu. RADU În volum: 1667. Un alt Topârceanu. 1999]. 2000. J. nr. 6. Bucureşti : Editura Universităţii. TOMA În periodice: 1672. [Liviu Grăsoiu. Luceafărul. Cucu. 68-69. Experienţa condiţiei subterane. 2000. Candorile perversiunii. ADRIAN În periodice: 1670. Marin. 6. 5. 10. 18. Mariana. p. p. ADELA În periodice: 1665. p. nr. Z. 2000-2001. Jocul cu oglinzile. 2000. 225 226 . ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. 2000]. Luceafărul. GRECEANU. GRIGORE. Cluj-Napoca : Clusium. GREERE. 2000.p.". Petraş. 33. p. 5-6. 10. Irina. Roxana. 1999]. Poeme în pierdere]. p. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. O nouă exegeză despre Topârceanu. Geo. 1999]. Marinescu. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. [Sorin Grecu. 209210. G. 5. Dan Grigorescu. 33. 9. IOANA În periodice: 1666. nr. 1998]. 10. 2000. România literară. Ornea. p. [Bucureşti : Universal Dalsi. Pudriera cu apă. 27-28. Traga şerpilor. Vasile. DAN În periodice: 1671. Universul cărţii. Ionescu. Sorescu. 1664. 51. Soviany.M. Ştefan. Luceafărul. Dostoievski vs. Octavian. GRIGORIE. Contemporanul. Kerouac. În: Antologie de literatură română veche . 2000. Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. 49-59. GRECU. nr. GRECEANU. Synthesis. Chinde. Aventuri la apa Teleormanului. Piteşti : Paralela 45. GRIGORESCU. 2000. Steaua. 1663. nr. România literară. [Ioana Greceanu. 39. 5. Bucureşti : Crater. [Adrian Grigore. "Mierea cuvintelor". Bucureşti : Albatros. SORIN În periodice: 1668. nr. 19. [Liviu Grăsoiu. p. 2000. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 3. p. 1999]. 17. GRECEANU. Calea de întoarcere. p. 17. nr. Bucureşti : Crater. [Toma Grigorie. F. [Anca Luminiţa Greere. Radu Greceanu.

227 228 . [Gheorghe Grigurcu. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). 11. p. 33. Ştir. 2000. Universul cărţii. 130-131. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). p. La judecata florilor. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). Bucureşti : Editura Eminescu. GRIGURCU. nr. 17. Ştefănescu. nr. nr. 2000. nr. 10-11. Drăghici. 1686. 1684. 2000]. 1683. Suciu. GHEORGHE În periodice: 1674. 2000. nr. Luceafărul. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). Victoria. 8890. 2000]. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). p. Critica etico-estetică. SERGIU În periodice: 1687. 10. [Interviu]. p. 4. nr. 1999]. Alex. p. [Interviu]. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Interviu]. 73-75. 2000. p. Banul. nr. 2000. Victor. Vatra. Mincu. 2000. p. nr. 1677. 18. 19. Lucian. Vatra. Luceafărul. 18. 2000]. Pavel. 1-2-3. p. 2000. 1. Victor. Pavel. 10. [Interviu]. Marin. nr. 1676. Vatra. Ştir. GROSSU. Un îmblânzitor al cuvintelor. p. Cartea neagră a literaturii române. nr. FLORIN În periodice: 1673. p. [Gheorghe Grigurcu. România literară. 30. Vatra. [Interviu]. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). Mincu. Chipul omului dinlăuntru. nr. 125. 12. [Interviu]. Vatra. [Gheorghe Grigurcu. Octavian. nr. 1998]. 2000. GRIGORIU. 1685. [Sergiu Grossu. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. Luceafărul. 2000. 47. Miscellanea. [Interviu]. 40. Apostrofarea "Apostrof"-ului. 2000. Peisaj critic. Fiul cel pierdut . Literatura sentimentului religios. Holban. Dora. 2. 8-9. Ştir. Victor. Pavel. p.nr. 2000. 2000. 31. 164-166. 12-13. Ioan. Bucureşti : Nemira. Luceafărul. Bucureşti : Coresi. Dora. 2000. Spaţiul dintre corole. Luceafărul. România literară. 10. 10-11. ***. 33. Victor. Bucureşti : Cartea Românească. 1680. 1999. Arca. Năpârlirile criticului. p. 1678. Milescu. 5. 21. 1999]. 2000. 1688. 1675. 77-79. p. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). nr. 65-67. 1679. Bucureşti : Editura Eminescu. Viaţa românească. [Interviu]. Poemele destrămării. p. 12-13. 2000. 1681. [Sergiu Grossu. nr. Poezie românească. 12-13. nr. Marin. Luceafărul. 10. 1682. Ştir. nr. Amurgul idolilor. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). 5. 2000. 95. Soviany. 4. p. 2000. Dora. [Florin Grigoriu. p. Georgeta. p.

România literară. 2000. 2000. Carnavalcada lirismului. Celălalt. 1692. 2000. Celălalt. 1693. p. Farmecul unei lumi (I). Un prozator şi nuvelele sale "exemplare". [Apostol Gurău. 2000. Celălalt. Mihăescu. Ioanide. Marian. nr. 1999]. Timişoara : Hestia. Crina. 33. 1981]. Noje. [Apostol Gurău. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. Şerban. Vatra. 1978]. Spovedania lui Groşan. p. 2000. 51. Bucureşti : Cartea Românească. p. În: Apostol Gurău. Valentin F. Un drog peisajul. p.GROŞAN. O retrospectivă Ioan Groşan. Galaţi : Logos. ediţie definitivă. 1695. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Cartea Românească. [Apostol Gurău. Celălalt. În: Apostol Gurău. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. p. Anca. 168-170. 2000. p. Dan Alexandru. M. În: Apostol Gurău. Galaţi : Logos. Condeescu. [Bucureşti : Cartea Românească. 1978]. 33. Bucureşti : Alfa. 1700. Steaua. Galaţi : Logos. Bucureşti : Allfa. 1699. Povestiri alese. 125-127. nr. 113-115. nr. Alex. Celălalt. 10-11. România literară. În: Apostol Gurău. Farmecul unei lumi (II). Galaţi : Logos. 1999]. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). 33. 1691. 5. 2000. 128-132. Note biobibliografice. Bud. 15. 2000]. 1701. Piru. 1698. 116-124. 2000. p. Trandafir. 99-102 . APOSTOL În volume: 1694. 1696. 1981]. 35. [Bucureşti : Cartea Românească. p. Galaţi : Logos. 1690. 1702. Galaţi : Logos. Apostol Gurău: "Defonia". În: Apostol Gurău. 5-6. Senzaţionalul cotidianului. Povestiri alese. 2000. 2000. Galaţi : Logos. GURĂU. nr. [Ioan Groşan. p. În: Apostol Gurău. Cartea de debut. Bucureşti : Cartea Românească. Apostol. 1999]. 26. Bucureşti : Allfa. Condeescu. Celălalt. 10. nr. VASILE În periodice: 229 230 . Tamburlini. 103-107. p. 2000. Celălalt. p. 1986]. [Apostol Gurău. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). Regman. Povestiri alese. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". [Ioan Groşan. Ungheanu. Galaţi : Logos. 4. Papahagi. România literară. Celălalt. CONSTANTIN În periodice: 1703. Al. Gurău. 1981]. 11. Ispita mării verzi. 95-98. Galaţi : Logos. Celălalt. Constantin. 2000. 4. 135-148. [Bucureşti : Cartea Românească. [Ioan Groşan. 2000. Dan Alexandru. IOAN În periodice: 1689. 2000. [Constantin Gurău. GURĂU. Începutul verii astronomice. 33. 8-9. Cornel. Ştefănescu. Vitrina Allfa. Poesis. 103-107. GURĂU. Ştefănescu. Începutul verii astronomice. nr. p. Începutul verii astronomice. Alex. 1978]. În: Apostol Gurău. 1697. În: Apostol Gurău. p. 2000. Scurte istorii. Alexandru. La liziera experimentului.

unchiu' Stelu şi Chiril. 2000]. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. Mincu. tata. vol. Universul cărţii. Bucureşti : Humanitas. Daniela. 1: A-H. LIDIA HANDOCA. Rogojan. p. Povestiri din anul Cometei. 5. Intransigenţa criticii asupra criticii. Luceafărul. [Mircea Eliade. Editura Dacia. p. nr. RADU În periodice: 1707. p. [Mircea Handoca. România literară. 6-7. 1714. Ion. Vatra. HAPA. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 2. Cornel. Steaua. 2000. Critica şi actul lecturii. Zeca-Buzura. 4. Moraru. 1713. 2000. Iaşi : Cronica. Handoca. nr. 1999]. Mircea. Radu Gyr . p.un alt poet necunoscut. 7. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 2000]. [Mircea Handoca. Timişoara : Hestia. 1999]. 1715. 6-7. Viaţa românească. p. 95. Bucureşti : Jurnalul Literar. 6. Daniel. vol. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. Marin. Mincu. Mincu. 23. [Dan Bogdan Hanu. Sibiu : Imago. [Lidia Handabura. [Mircea Handoca. p. Milescu. Florin. 2000. p. 1711. Contemporanul. MIRCEA În periodice: 1709. Nicolae. 1997]. 33. 2000. 1712. [Mircea Handoca. MIOARA 231 232 . 6. 1999]. p. GURGHIANU. Ornea. nr. În umbra lui Mircea Eliade. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 32. 2000. Bucureşti : Minerva. Repere biobibliografice. Vocaţie a evocării. Marin. Vatra. Vindecarea de simetrie. 9. GYR. 16. HANDABURA. 66-69. nr. Drum bifurcat. [Vasile Gurău. 1710. 5-6. 2000. 18. Z. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. nr. Aurel Gurghianu . 2000. 2000. 10. p. 1999]. Din epistolarul Mircea Eliade. Viaţa lui Mircea Eliade. 2000]. În umbra lui Mircea Eliade. Victoria. 1-2. Luceafărul. nr. nr. 10. Savin. [Ilie Guţan.poezia închisorilor comuniste. p. ILIE În periodice: 1706. nr. Miscellanea. 51. 1999]. [Recenzie de carte]. Corespondenţă. Cluj-Napoca : Dacia. HANU. 10. 176-177. AUREL În periodice: 1705. 2000. 12. Viaţa lui Mircea Eliade]. GUŢAN. nr. 18-28. Topolog. p. Vatra. Constanţa : Ex Ponto.1704. Luceafărul. Bucureşti : Minerva. Un premiu pentru mama. nr. 196-198. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. 3. 2000. Deleanu. 18. 2. p. nr. Marin. nr. 93. 2000. Luceafărul. 10. 2000. vol.

2000].Zburătorul. HOGAN. [Szilágyi. Zoltan. 2000. Korunk. 2000. ION În volum: 1721. Zoltán. István]. FRANZ În volum: 1724. În: Gheorghe Grigurcu. GIZELLA În periodice: 1722. p. Mioara Hapa. Momentul 1848 . nr. 2000. Vol. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. 1-3. Színes kavicsok. p. 532-537. Irina. Poeţi argonauţi. nr. Literatura română în analize şi sinteze. HASDEU. 1723. Imre József. Kányádi. János. Apostrof. 11. 10. Cultură şi valoare . Jékely. Iaşi : Timpul. Solo Har. Dispăruţii. nr.editura Saeculum. nr. Gheorghe. HASDEU. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. Ochiul de la capătul zilei. Tóth. Mircea Gorun. 7. Gizella. Imre. Poezie română contemporană. Mureşanu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Dan Voinescu]. Jenő. HELIADE RĂDULESCU. 2000. SOLO În periodice: 1717. 1. Alexandru. nr. p. 8-9. Shaul Carmel. În: Emil Alexandrescu. [C. 51. Miruna. Horváth. Idealitatea recîştigată. Universul cărţii. Sándor. Bucureşti : Limes. Extenuarea unei idei. 2000. p. Petraş. Balăs. 2000. Bogdan Petriceicu Hasdeu. 7-8. p. Emil.În periodice: 1716. 5-6. Bertha. LINDA În periodice: 233 234 . 10. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Ion Heliade Rădulescu . Emil. 7. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. Kiss. Lungu. MARIA LUCIA În periodice: 1720. HAR. [Luiza Carol. 2000. p. p. 2000. 2000. Bianca Marcovici. Székely. Steaua. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 141-143.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Note despre poeţii români din Israel. Helikon. Petean. Alexandrescu. 86-87. Domokos. Mircea. Literatura română în analize şi sinteze. 112-113. 10-11. HAŢEGAN. [Maria Lucia Haţegan. 10. În: Emil Alexandrescu. 27. HODJAK. IULIA În periodice: 1719. Hervay. 1999]. Manolache. HERVAY. nr. Vatra. p. 15-17. Grigurcu. [Mioara Hapa. Andrei Fischof.

La răspântie de drumuri. 1732. Vasile. Breviar. Sergiu. 1999]. 35. 1999]. 8-9. HOLBAN. Oradea : Abaddada. 22. În: Emil Alexandrescu. Genealogii. Dan C. nr. VINTILĂ În periodice: 1735. IOAN În periodice: 1728. nr. [Vintilă Horia. Iaşi : Timpul. Ailenei. 2000. ANTON În volum: În periodice: 1730. 33. Oradea : Anotimp : Abaddaba. [Mihai Sorin Rădulescu. Geo. 3. HOROPCIUC. 1995]. VIOREL 1727. Calul troian. Critica universitară. Iaşi : Editura Timpul. Familia. Calistrat Hogaş . HOLBAN. 10. MANUELA În periodice: În periodice: 1729. 1999]. Vintilă Horia. 2000. nr. 10. ION În periodice: 1733. [Manuela Horopciuc. 82. nr. Bărbulescu.Singur. p. Bucureşti : Cartea Românească. [Viorel Horj. p. p. În: Sergiu Ailenei. [Ion Horea. 2000. Bătăi în dungă. ANTON 235 236 . 63-64. 11. 16. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Jurnalul Literar. Sultana. p. [Vintilă Horia. 2000. 3. HOGAŞ. 271-273. Pavel. Datorii de onoare. Tomis. HORIA. Malea Stroe. p. Astra. Iaşi : Moldova. Romanul egocentric. 6. Via crucis. Linda Hogan. 1999]. nr. p. 2-3. HORVATH. 15. România literară. 1731. [Ioan Holban. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Universul cărţii. Mai sus de miazănoapte. 154-156. 4. Luceafărul. HOREA. 2000. ***. Mihăilescu. Salonul refuzaţilor. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. CALISTRAT În periodice: 1726. 15.1725. Calul troian. p. 2000. Emil. Celălalt pas. p. Iaşi : Timpul. nr. 2000. 1. [Viorel Horj. 13. 1992]. 1734. 1999]. Privire în trecut. 2000. Universul cărţii. 3-4. Celălalt pas. 2000. 5. 10. Craia. Mărirea şi decăderea artiştilor. Moartea morţii mele]. Stiluri în proza interbelică. p. Mihaela. Alexandrescu. 1999. p. nr. p. ***. nr. 7-8. Chirilă. Balmuş. 2000. HORJ. Dumitru. Simion. Bucureşti : Albatros. Poesis. 16-17 . 164-177. nr.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

Teatrul azi. 1796. Bucureşti : Unitext. nr. 95. 2000. 10. Lena. 40238 Tescani. IONEL În periodice: 1798. Familia. Buzea. 33. Doina Ioanid. Pavel. Oedip. nr. p. Ghiţulescu. EUGEN În periodice: 1803. p. Mircea. Contemporanul. Alexandria : Teleormanul Liber. Domnica Drumea. 49-50. Oedip. Scriitori români care au creat în alte ţări. 2000. 1801. Iulian. 2000. 1994. Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. 2000. Din şi prin câmpul poeziei. 11. [Ioana Vlaşin. Arca. 2000 . 6. Morariu. Gheorghe. Misticul rebel. p. 1807. nr. 8. România literară. 12-14. Ionesco după Ionesco. nr. Iaşi : Timpul. 2000. 520-523. Cum l-am cunoscut pe Ionescu. Emil. Ghiţulescu. p. În volum: 1802. Doina Ioanid. Gheorghe. Rădulescu. O "carte .Mitchievici. Mircea. p. IOANID. Cluj : Dacia. Mircea Cărtărescu. nr. 6. Manole. România literară. nr. 38. 1800. 10. p. 1999]. Crinul deschis. Florin Iaru. 43-44. 11. 2000. Falsa literatură . 4-5-6. nr. Ionel Ioanid. Meşterul Manole (teatru). Bucur. p. În: Iulian Rădulescu. p. p. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. 2. 2000]. 24. Marcu. 1804. Romulus. 5-6. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. 2000. Oneşti : Aristarc. Grigurcu. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. 14. NICOLAE În periodice: 1799.Apostrof". Nicolae Ionel. 100-103. Grigurcu. nr. Mircea. IONESCU. 162-163. nr. Marius Ianuş. 94-95. p. 1997. 2000. IONEL. Eugen Ionescu. Iaşi : Timpul. Ioan Glodeanu. 2000. Constanţa. 4. Mioriţa. 1-2. Lazăr. 2000]. Bucureşti : Image. [Ioana Nicolaie. Ion Mircea. p. Luminiţa. Cecilia Ştefănescu. Luceafărul. România literară. Doina Ioanid. Prietenie & literatură. 6. Mircea Cărtărescu. Diaconu. 2000. 2000. 1997]. 1999]. Poezie română contemporană. Iaşi : Junimea. p. nr. [Nicolae Ionel. 6. 2000]. 5. 2000. 15. Victor Nichifor. nr. Alina."40238 Tescani". 9-15. 40238 Tescani. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Arca. Florin Iaru. 559-564. Ferestre 98. p. p. 1809. Contemporanul. Angelo Mitchievici. 1999. Laura. Viaţa românească. 33. 2000. În volume: 1808. Alexandrescu. 6. nr. p. Iaşi : Junimea. 33. 170-175. 1998]. Iulian Băicuş. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Contemporanul. [Anca-Maria Rusu. Bucureşti : Image. Angelo Mitchievici. 247 248 . Vol. Misticul rebel. Cecilia Ştefănescu. Marius Ianuş. Literatura română în analize şi sinteze. 1797. 4-5-6. 2000. Cecilia Ştefănescu. Antigona din Meşterul Manole. Mărturisiri şi opţiuni. 1806. 1805. Grigurcu. [Valeriu Anania. [Nicolae Ionel. Noe care ne străbate memoria e o femeie.

Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. [Mariana Ionescu. p. Exerciţii de fidelitate. [Mariana Ionescu. 10. p. 1821. Iulian. MARIANA În periodice: 1810. 143-157. 13. Recuperări. 10. [Mariana Ionescu. Chihaia. De vorbă cu. Exerciţii de fidelitate. Contemporanul. Tratat de metafizică : curs inedit. 10.. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Taximetrist de noapte la New York. 1999]. România literară. Roxana. 2-3. Tomis. Universul cărţii. IONESCU. Roşioru. Alexandria : Teleormanul Liber. 1811. Bucureşti : Editura Eminescu. Alexandru. 10. 2000. nr. Proză de cameră. nr. 2000. 2. Pravilă de morală practică. Miruna. Publicistica lui Nae Ionescu (I). Cazul Nae Ionescu. Pavel. [Nae Ionescu. p. 2000. 2000. Luceafărul. Geografie cu îngeri. nr. p. p. [Nae Ionescu. [Mariana Ionescu. 1818. 22. 6. Alexandria : Teleormanul Liber. IORDACHE. Bucureşti : Crater. p. 16. 6. [Mariana Ionescu. 2000. [Mircea M. 7. Roşioru. 10. Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. 24. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. În: Iulian Rădulescu. 2000. 140-143. Un curs de filosofie. Ion. 1815. Luceafărul. Luceafărul. p. În volum: 1822. Geo. În periodice: 1816. 7. 7.. 2. 2000. 2000. Roxana. p. Tomis. 2000. C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. Z. 35. nr. Universul cărţii. p. 7. MIRCEA M. 17. EMIL În periodice: 1824.arhetip şi căderea sa în lume. Bucureşti : Editura Eminescu. România literară. 1999]. Dima. nr. Exerciţii de fidelitate. Exerciţii de fidelitate. vol. 1999]. 2000. Universul cărţii. 33. Pentru întelegerea unui moment istoric. Emil 249 250 . 1814. 1812. G. Craia. 1997]. 1999]. 2000]. Paul. p. p. Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. Simona-Grazia. nr. Sorescu. Ion. 1. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. "Exerciţii de fidelitate". Rădulescu. 10. nr. 19. Exerciţii de fidelitate. Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. Pe urmele lui Eminescu. Iulian.IONESCU. nr. George. Opere. Mărturisiri şi opţiuni. 1823. Luceafărul. IONESCU. 2000. 1820. 2000. 7. 16. 9. Mureşanu. p. [Interviu]. Iubirea . Vasile. 1999]. 1999]. nr. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. 9. Sultana. Bucureşti : Roza Vânturilor. Sorescu. [Gellu Dorian. Bucureşti : Editura Eminescu. 15. B. p. Bucureşti : Roza Vânturilor. În: Iulian Rădulescu. 1999]. p. Silvestru. Publicistica lui Nae Ionescu (II). Ornea. 17. Ionescu. NAE În periodice: 1817. Bucureşti : Semne. Mariana Ionescu. nr. 35. [Nae Ionescu. 35. nr. 1813. 2000. 1819. Tratat de metafizică. 33.

Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 2000. Iorga. p. Mircea. teoretician al istoriei. Tărâmul cerului pierdut. Grigurcu. p. Z. Generalităţi cu privire la studiile istorice. Cluj-Napoca : Dacia. 524-525. Iaşi : Timpul. 33. 6. Familia. 10. 2000. Luceafărul. Alba Iulia : Altip. 1998]. Universul cărţii. Preda. România literară. ISTRATI. 2000. ISTRATE. IOSIF. [Doina IovănelSpineanu. ISAC. [Marius Iosif. Burlacu. 1. [Doina IovănelSpineanu. Literatura română în analize şi sinteze. ION În periodice: 1834. Iaşi : Timpul. Scriitori români care au creat în alte ţări. 9. Relatia epică. Milescu. nr. 5. Berceanu. 33. Schiţă de portret. 1. Gheorghe. [Doina IovănelSpineanu. DOINA În volume: 1835. p. 1999]. p. nr. 10. Floarea. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. nr. 2000. Vatra. nr. nr. Poezie românească. 11-12. Craia. 2000]. 2000. 9-15. În periodice: 1830. 251 252 . 10-11. Povestea unei femei. Iaşi : Timpul. 2000]. IOVA. 2000. Vatra. Ana. În: Emil Alexandrescu. 37-39. 10. 46. EMIL În volum: 1833. p. p. nr. România literară. IORGA. Mihai. Şora. 23. [Emil Iordache. [Gheorghe Iova. 2000. 1. Iaşi : Polirom. 9. [Interviu]. 30. 2000. Relaţia epică. Iorga. [N. 1999]. Un Gogol dezideologizat. 3. p. 2000]. Bucur-Perţe. 9. Tragedie şi haiku. 2000. p. Piteşti : Paralela 45. Victoria. 5. 1999]. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Universul cărţii. NICOLAE În periodice: 1826. nr. Emil. Universul cărţii. În: Caietele Rebreanu. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. 1999]. p. nr. Alexandrescu. nr. N. Ornea. 11-12. p. Învăţarea iubirii. 2000. Sultana. cea fără de păcat. Lecturi subiective. 10. IOVĂNEL-SPINEANU. Universul cărţii. MARIUS În periodice: 1827. Victoria. 1832. p. Paşii poetului. Sorin. p. Panait Istrati. 2000. PANAIT 1829. Tragedie şi haiku.Iordache. GHEORGHE În periodice: 1828. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Milescu. 2000. nr. [Ion Istrate. 172-174. 14-15. Doru George. 1825. 1831. 1999]. 11-12. Studiu despre Gogol. Cluj-Napoca : Napoca Star.

576-580. p. 40. 1840. 1. Ulici. În volum: 1849. 1999]. nr. Întâmplări în suprarealitatea imediată. Bucureşti : Cartea Românească. Vol. Bucureşti : Vinea. În: Iulian Rădulescu. Cartea cuceririlor. p. Alex. p. Sarcasmul adevărului. În: Laurenţiu Ulici. Sălcudeanu.1836. Cartea cuceririlor. Vol. Poezie română contemporană. 100-112. Ştefănescu. [Nora Iuga. Lirism domestic: Nora Iuga. 2000]. 253 254 . p. Vol. Grigurcu. 565-569. Bucureşti : Albatros. Breban. Luceafărul. Octavian. 5. 2000. p. 1839. 1. 1999]. 46. 26. Grigurcu. IVASIUC. 15. Gheorghe. Blestem şi libertate în Levant. p. "Porunca inimii". 1. p. 1837. 4. Ştefănescu. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. 2000. Grigurcu. p. Romane şi romancieri în secolul XX. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 85-86. Mărturisiri şi opţiuni. Gheorghe. 33. Nicolae. nr. Sexagenara şi tânărul. 588-596. Soviany. 6. [Cornel Ivanciuc. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Inima ca un pumn de boxeur. 23. 1845. nr. Poezia Norei Iuga. Urian. 2000. 1-2. Poezie română contemporană. Poezia nefeminină a Norei Iuga. 2000]. [Nora Iuga. 1999]. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 12. Alex. 2000. 34. 2000. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. Farmecul mişcării. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Sexagenara şi tânărul. p. 1846. Goci. Rădulescu. nr. În: Gheorghe Grigurcu. IVANCIUC. Cuvîntul. 2000. Poezie română contemporană. 33. p. Maria. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Cartea Românească. [Cornel Ivanciuc. România literară. 570-575. Aureliu. [Nora Iuga. O carte cuceritoare. Gheorghe. 2000. Laurenţiu. 4. 360-361. nr. Luceafărul. nr. Irod. Nicoleta. Praf de stele. p. Alexandria : Teleormanul Liber. p. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 2000. Tudorel. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1843. Regăsirea timpului pierdut. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Bucureşti : Albatros. Vol. Gheorghe. CORNEL 1838. Câtă cultură. lapte cu miere şi puţin ardei iute. 7. 1848. 10. În: În periodice: 1847. 2000. 1. Contemporanul. 2000. 581-587. 2000. România literară. Cartea cuceririlor. Vatra. Iulian. 1. 1841. atâta sinceritate. Alexandru Ivasiuc (1). 2000]. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ALEXANDRU În periodice: 1850. p. 157-165. Bucureşti : Du Style. Mitică şi Hyperion. Poezie română contemporană. Grigurcu. În volum: 1842. [Cornel Ivanciuc. IUGA. Gheorghe. De la cântecele focului la cântecele cernelii. Panait Istrati. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Grigurcu. În: Aureliu Goci. 4. 1844. p.

România literară. Gheorghe. 2000. În: Aureliu Goci. p. 606-613. IVĂNCEANU.1851. Alexandru Ivasiuc. Stela Covaci: Timpul asasinilor. 6. 4. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 4. Milescu. 2000. 1865. 10. 10. 1852. România literară. Boldea. CEZAR În periodice: 1860. [Ruxandra Ivăncescu. [Interviu]. Laurenţiu. 2000. Gabriela. p. 5. Poezia lui Cezar Ivănescu. 1. Nicolae. În: Laurenţiu Ulici. Vol. Vol. Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". 42. 10. Grigurcu. p.Ruxandra Ivăncescu. Eugenia. Sud Est. Timpul "vrăjit" al lecturii. VINTILĂ În volum: 1855. Bucureşti : Du Style. Vatra. 2000. Gheorghe. 2000. 1861. 1864. În: Gheorghe Grigurcu. 600-605. 255 256 . Cuvîntul. nr. p. 2000. 1999]. 33. Efebul de la Marathon. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iulian. 28. Angela. Poezie română contemporană. nr. [Ruxandra Ivăncescu. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 1. 80-81. Cezar Ivănescu. Piteşti : Paralela 45. Ursachi. Grigurcu. 1853. [Cezar Ivănescu. Sanda. Poezie română contemporană. 81-82. p. 72-74. 1-2. 2000. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. 87-93. Goci. Breban. 1999]. p. Cornel. Aureliu. 1862. nr. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. Gheorghe. 1866.[Interviu]. 1. p. p. [Cezar Ivănescu. Mitică şi Hyperion. Gheorghe. Micul gladiator. Iulian. nr. 1858. p. 11-12. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 1999]. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 597-599. Mărturii la sfârşit de veac. 1859. 10. Vatra. Contemporanul. nr. Grigurcu. 239-240. 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Galaţi : Arionda. 2000. Cordoş. p. O posibilă viziune asupra prozei actuale. 279-290. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. Vol. Guzun. p. 2000. Poezia lui Cezar Ivănescu. [Ruxandra Ivăncescu. În volume: 1863. IVĂNESCU. Tentaţia clarificării critice. Poezie românească. 2000. Bucureşti : Paralela 45. 1857. nr. Boldea. Ulici. Vintilă Ivănceanu. Nicolae. Victoria. Iulie. 33. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Bucureşti : Crater. Bucureşti : Paralela 45. RUXANDRA În periodice: 1856. Breban. În: Angela BaciuMoise. Baciu-Moise. Contemporanul. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 2000. Poetul şi moartea. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 41. 14. p. Bucureşti : Minerva. Universul cărţii. 92-102. 4. 4. nr. 10. p. 4. nr. 10. Poeme. În volum: 1854. IVĂNCESCU. Alexandru Ivasiuc (3). Vatra. Moraru. Cezar Ivănescu. p. p. 2000. Grigurcu. 2000. Alexandru Ivasiuc (2). 1-2.

Domokos. 6. Cântece de-ngălbenire. 6. 33. 5. 1870. 5. Mona-Ra. Universul cărţii. Imre. Jenő. p. IVIREANUL. Audi. semne. IZSÁK. [Gheorghe Izbăşescu. p. tace. Grigurcu. 2000. 2000.. Miruna. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". Un pretins optzecist. p. DOINA În periodice: 1876. 33. Milescu. GHEORGHE În periodice: 1872. 1868. Scrisori către fiii noştri : aforisme. p. 1877. Deva : Emia. MARTA În volume: În periodice: 1869. roman liric. Ion Căliman. nr. [Szilágyi. 10. În volum: 1867. 2000. Luceafărul. 2000. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 622-626. 16. Bertha. 10. Simion. 2000. 1999. Timişoara : Augusta. p. Mircea Ivănescu . Paulina Popa. 36. Luceafărul. Zoltán. Bucureşti : Semne. 614621. Gurău. 1874. Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. Gheorghe. Timişoara : Helicon. JÉKELY. MIRCEA În periodice: 1873. Cuvinte sărutate de îngeri. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Vol. Bogdan. Bărbulescu. 2000.IVĂNESCU. Valeriu. Colecţia BPT a editurii Minerva. Mureşanu. Bărbulescu. nr. p. ZOLTAN În periodice: 257 258 . Simion. Celălalt. confesiuni. vide. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Gizella. Poezie română contemporană . 1998]. Galaţi : Logos. 2000]. 2000. Horváth. Mică epopee şi. România literară. 1875. deopotrivă. 2000. În: Antologie de literatură română veche .. Niţu. 42-48. 21. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Doina Jela. 6. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Între tăcere şi tăcere. JELA. Apostol. 16. 1997. 1. Hervay. nr. p. Antim Ivireanul. 15. Universul cărţii. Contemporanul. Cristina. Marinescu. [Izsák Marta. Vol. [Mircea Ivănescu. Bucureşti : Editura Universităţii. Gheorghe. nr. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului. Kiss. Poesii vechi şi nouă]. p. Lugoj : Dacia Europa Nova. 10."La aniversară". 12. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 2000. 2000. nr. 110-129. p. 1999. IZBĂŞESCU. Victoria. 1999. În: Apostol Gurău. ANTIM În volum: 1871. nr. Târgu-Mureş : Custos. De vorbă cu. Iancu. [Interviu].

Câmpan. Cluj-Napoca : Dacia. Sensuri lirice. 2000. p. Familia. boeme regăsite. nr. Ioan. 1998]. 2000]. nr. Gizella. 2000]. Kányádi. Luceafărul. 6. Familia. Imre. nr. Jékely. 1880. p. 1. 2000. SÁNDOR 259 260 . Jékely. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. [Gheorghe Jurcă. Színek és évek. 2000. KEUTERMAN DUMINICĂ. 2000]. 89-93. 11. nr. 16. Moldovan. 2000.. Karácsony Benő.hogy jó feleség váljon belőle". 33. p. Moldovan. Zoltan. 2000. János. 2000. György. [Kaffka Margit. 7. Székely. Helikon. Bertha. Grăsoiu. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. KÁNYÁDI. 5. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. Despre "ardelenismul" eminescian. 3. România literară. Domokos. Scara de nisip. Dezvăluiri lirice târzii. [Szilágyi. Ioan. 43. Sándor. p. [Gheorghe Jurcă. 1973]. Hervay. Bucureşti : Semne. 7.Kányádi. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. 2000]. János. Diana. [Ştefan Jurcă. GRAŢIAN 1882. Cluj-Napoca : Clusium. 2000. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881. KARÁCSONY. 51. 3. Musafira de la miezul nopţii. Don Quijote şi jocul de-a memoria. Jenő. István]. JURCĂ. M. Steaua. István]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2000. KIRÁLY. MARGIT În periodice: În periodice: 1886. Ion. 83. 7-8. Zoltán. 7. Réka. LÁSZLÓ 1884. 2000. Angliai levél. Balogh. p. Imre József. CLAUDIA 1883. nr. Mai există "violon d'ingres". nr. Eminescu şi Ardealul. Zoltan. Liviu. p. [Graţian Jucan. nr. 97-101. Látó. p. Gömöri. Tóth. Scara de nisip. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 10. ". 35. p. nr. nr. JURCĂ. 2000. Poeme uitate. 1885. Baia Mare : Cybela. Kiss. Tóth. 1-3. Székely. Balăs. Sándor. 6. 1-3. nr. Korunk. Helikon. p. p. Buzaşi.. Viaţa şi moartea în culori şi sunete. Helikon. 27. KAFFKA. Horváth. [Claudia Keuterman Duminică. JUCAN.

7. 2000. András]. szakad és omlik. A part pedig. Grigurcu. Vol. KÓS. 471-472. Vol. István]. În volum: 1889. nr. În: Emil Alexandrescu. Székely. Gheorghe. szakad és omlik. KOZMA. Tóth. Balla. Sándor. nr. [Kozma Mária. 1891. Géza. Domokos. nr. KIROPOL. Kós Károly kiáltása. Dan. Dilema lui Făt-Frumos. KOVÁCS. 627-632. Zoltán. Korunk. 7. 1897. 2000. Estetism şi panteism. Ceea ce sferele gândesc despre noi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. tendinţe. JENŐ Kányádi. Hervay. 2000]. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. Iaşi : Timpul. Zsófia. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Zoltan. Grigurcu. KÁROLY În periodice: 1896. Jenő. [Király. 1968-1978. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Béla. 33. 21. Kiss. Herta. Imre. 2000. 646-653. Bertha. nr. 1999]. Imposibila euharistie. Un rimbauldian român. János. p. În: Gheorghe Grigurcu.. Bertha. 108-111. éva. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Kozma. Emil. [Miron Kiropol. Gizella. éva. 5. 1. Alexandrescu.Meşterul. Orientări. 2000. 111-113. 1-3. România literară. p. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Helikon. 4. nr. Helikon. Markó. p. Partomlás. Gheorghe. Helikon. p. nr. p. p. 1890. 3. Gömöri. MIRON În periodice: 1888. Gheorghe. Horváth. 633-638. 2000. Poezia lui Miron Kiropol. Literatura română în analize şi sinteze. Kinga. László. Poezie română contemporană. Grigurcu. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. KISS. Nicolae Labiş . Kacsó. 261 262 . 1. 1898. Poezie română contemporană. 7. 9. Jékely. 3. Szőcs. nr. Zoltán. 1-3. p. Iaşi : Timpul.1887. 2000. 7. coordonate şi realizări în poezia românească. Gheorghe. 2000. Visry. 2000. LABIŞ. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi. 639-645. 2000. Vol. 1892. 1. Helikon. Croitoru. MÁRIA În periodice: 1895. Angliai levél. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. Vallás mint hazafiság. 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. p. 2000. p. György. Poezie română contemporană. Korunk. Poezie română contemporană.

Literatura română în analize şi sinteze. DAN În volum: 1905. Bucureşti : Du Style. p. Un "arhivar" al Iubirii. LAURENŢIU. 2000. Tomis. Şapte zile pe pământ. coordonate şi realizări în poezia românească. [Ioan Lascu. nisipuri". Vol.Moartea căprioarei. Emil. Un aisberg deasupra mării. 1999]. p. Ulici. Ulici. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Orientări. p. LANESCU. 321-322. ploi. Luceafărul. 32-32. Korunk. 1900. 2000. [Vasile Grigore Latiş. Urcarea "muntelui alb". p. 263 264 . Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice. 1998. p. 1999]. 1999]. nr.. p. 25. ŞERBAN În periodice: 1902. 1908. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. Bucureşti : Editura Eminescu. Emil. LAZĂR. Nicolae Labiş . 2000. Simion. Balăs. Mătăsuri.Mioriţa. 3. Un demonic.. Orgoliul liniei înguste. nisipuri. Iaşi : Timpul. LASCU. [Liliana Lazia. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. Alexandrescu. 123-125. 2000. 474. Iaşi : Timpul. Mătăsuri. Luceafărul. tendinţe. 2000. nr. Ştefan. Codin. Corabie spre Magonia. Doina. p. LAKATOS. Attila. 10. [Liliana Lazia. Bucureşti : Du Style. K. Familia. În: Laurenţiu Ulici. ploi. VASILE GRIGORE 1907. 362-363. "Mătăsuri. 35. Grigurcu. [Lakatos Mihály: A ribanc. tendinţe. Mitică şi Hyperion. Craiova : Ramuri. Literatura română în analize şi sinteze. Socrate se plânge după Diotima. Olăreanu. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. nisipuri. 2000. 2. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. 472-473. Cucu. LATIŞ. Curticăpeanu. ploi. Baia Mare : Proema. 2000. Bărbulescu. Poezie română contemporană. 2000. Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. LAZIA. [Şerban Lanescu. 3. 2000. Orientări. Bucureşti : Editura Eminescu. 6. p. 654-656. 36. Laurenţiu. În: Laurenţiu Ulici. nr. p. Stela Anchidin. 4. Bucureşti : Semne. [Simona Nicoleta Lazăr. Exerciţii de libertate. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. coordonate şi realizări în poezia românească. Nicolae Labiş . 7. 2000]. Gheorghe. nr. Mitică şi Hyperion. Mătăsuri. nr. Laurenţiu. Câinele din Pompei. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. . ploi. p. În: Emil Alexandrescu.1899. IOAN În volum: 1904. Alexandrescu. MIHÁLY În periodice: 1901. 26. 1.

Timişoara : Marineasa. Şansa poemului în proză. CSABA 1916.În periodice: LAZU. Orient Expres. 11. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. LÁSZLÓ. 33. nr. Helikon. Lászláffy. [Lászláffy. p. Molnos. Efuziuni delicate. Constanţa : Mondograf. 1999]. Lajos. LĂCUSTĂ. Farkas. 8. 2000. Egyed. LEON. [Lászláffy. Voinescu. 2000. Sorin. LAZURCA. CĂTĂLIN În periodice: 1911. Petru M. p. nr. Csaba. Roşca. p. 2000. Z. 2000. 41 de luni care au schimbat România. Luceafărul. E putred misterul. Cuvinte lângă zid. Molnos. 202-204. Timea]. 4-5-6. LÁSZLÁFFY. Bucureşti : Vinea. Egyed. Zoltán. Aladár. Tomis. Lajos. Lászláffy. nr. Steaua. 2000]. p. AURELIA În periodice: 1914. Emese. 1998]. Voinescu. Árpád. [Ioan Lăcustă. 3-5. Bucureşti : Viitorul Românesc. Farkas. Csaba. Emese. Continuarea cuvântului. Bucureşti : Vinea. Bertha. LIDIA În periodice: 1910. 24. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 47-48. nr. România literară. p. Presă şi teatru în Dobrogea. ION În periodice: 1909. Árpád. 8. ALADÁR În periodice: 1912. Luceafărul. Magyari. VIRGIL În periodice: 1915. Timea]. [Lidia Lazu. Tamás. 1999]. Ornea. Lajos. 8. 11. 2000. 2000]. 2000. LÁSZLÁFFY. nr. 23. Florin. [Ion Lazu. Helikon. Remix. Imaginea unei vremi încrîncenate. LAZU. 11. Mihăilescu. 9. Radu. p. Aladár. 11. ALEXANDRU În periodice: 265 266 . Radu. IOAN În periodice: 1913. Magyari. 3-5. 6. nr. p. [László Alexandru. Adevăr şi diversitate. 8. Arca. Cluj-Napoca : Dacia. 1999]. [Cătălin Lazurca. 2000. 35. Tamás. 2000. Zoltán. Lajos. 51. nr. Haş. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. LĂPUŞAN. Bertha. p. nr. [Aurelia Lăpuşan.

4. Luceafărul. nr. LEONTE. nr. 10. 2000. 7. Contemporanul. 10. Spiridon. p. 2000. nr. 4. Bu-hu-huo! Contemporanul. Alin. 4. 1926. GABRIELA În periodice: 1930. Renate. Gabriela Linul. ***. 58. 267 268 . Cluj : Napoca Star. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Iaşi : Cronica. Glodeanu. 1999]. p. 4. cărţi şi reviste. nr. p. LIICEANU. 2000. 1990]. 9. Întâiul Eminescu. Convivialitatea cu şi fără strigături. p. Iarna iubirii. R. 2000. p. 2000. p. Weber. Spiridon. Ţîrlea. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Anchetă Luceafărul. 5. Contemporanul. Alin. 55. nr. Piatra-Neamţ : Crigarux. Constantin Noica]. Ioan. Piatra Neamţ : Crigarux. 10. 8. 2000. 4. nr. GABRIEL 1924. 2000. 2000]. nr. Virgil Leon: "2". Laura. Iarna iubirii. Alin. 2000. Despre scriitori. 1999]. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. Bucureşti : Humanitas. p. 18. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. 9. 6. 1928. Steaua. 2000. Scriitori. Cristian. [Liviu Leonte. nr. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. p. 45-46. LEU. Bucureşti : Realitatea. 3.1917. 1922. 12. 2000. LINUL. Eternul acum. Eminescu . nr. [Nicolae Trifoiu. [Gabriel Liiceanu. nr. 8. 2-3. 35. Alin. 8-9. p. Luceafărul. p. 39. Vasile. Cătălin. Cristian. [Corneliu Leu. nr. GABRIELA În periodice: 1927.falsul epigon. Tomis. 51. 55. nr. Lazăr Zăvăleanu. reviste. 49-50. 22. 11. 7. [Cristian Livescu. p. LIVESCU. Steaua. Valeriu. 51. 2000. 1998]. Contemporanul. Steaua. nr. Doi năsăudeni. 2000. 10. 51. Varvari. Cristian. 1997]. 2000. 41-44. 1929. p. 1921. 1997]. [Gabriela Livescu. Vasile. 12. Contemporanul. Despre limită. Atunci când legea nu ne place. cărţi. 7. nr. p. Cristian. 1923. p. 1925. Buduca. CORNELIU În periodice: 1919. Despre limită. LIVIU În periodice: 1918. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. LIVESCU. "Stampa ornata". Bucureşti : Humanitas. Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. Andrei Pleşu. 11. I. Luceafărul. 10. Gheorghe. Familia.

Roşioru. 2000. 1934. nr. La apa Vavilonului. [Liviu Rebreanu. De la jurnale la memorii.LOGHIN. [Monica Lovinescu. Ilea. p. 33. Bucureşti : Humanitas. 9. 1944. Lucian Blaga. 269 270 . Băileşteanu. Literatura română în analize şi sinteze. Eugen Lovinescu. 7. [Nicolae Cristea. 79-81. Ion. 1999]. Direcţii. nr. p. 1. Mihail Sadoveanu. p. Familia. [Victor Loghin. nr. p. 10. nr. Bucureşti : Humanitas. Monica Lovinescu. La apa Vavilonului. 2000. Adam fără Eva. orientări. File de memorialistică. Ion. p. nr. Un medic şi romanele sale.Istoria literaturii române contemporane. Jurnal. 1942. 7-8. Iaşi : Timpul. nr. p. 2000. p. nr. 33. 22-23. 2000. 514-516. Negoiţescu. 1943. Lovinescu . Actualitatea unui manifest. p. Alexandru. [Monica Lovinescu. 4. Despre E. [I. [Monica Lovinescu. 1999]. nr. Rogozanu. 6. 1999]. Bucureşti : Humanitas. Ediţiile critice . 10. 1999]. 33. Daniel. nr. p. 5. 2000.ritmuri. EUGEN evoluţia criticii literare. p. La apa Vavilonului. 2000. p. 1935. Manu. Luceafărul. 29. nr. 2000. Emil. 2000. [Victor Loghin. Gabriela. Vatra. Constanţa : Leda. România literară. România literară. 2000. Grigurcu. p. Octombrie. note şi comentarii de Anca Sârghie]. 35. George. Jurnalul unui memorandist. Sanda. îngrijirea ediţiei. Emil. 1941. Acest plural. România literară. 2000. Evoluţia dramaturgiei contemporane. VICTOR În periodice: 1931. 25. Piteşti : Paralela 45. Vatra. 11. 1937. Bătălia pentru Lovinescu. 1. LOVINESCU. În: Emil Alexandrescu. Despre E. 1999]. probleme şi nelinişti. Piteşti : Paralela 45. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Iaşi : Timpul. Cordoş. La apa Vavilonului. Alexandrescu. Alexandrescu. O reeditare binevenită. Adam fără Eva. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Humanitas. p. E. Ursachi. Ornea. LOVINESCU. Lovinescu. Ion Vinea]. 42. 539-540. Cistelecan. 36. LOVINESCU. Vatra. nr. Cu necruţare de sine. Fănuş. 33. [I. 42. 2000. Tomis. Luceafărul. Simuţ. Moartea unui artist. 1. Constanţa : Leda & Muntenia. Adam şi Eva. 24-25. 2. nr. Gheorghe. 1999]. 7. 14. 1999]. p. Studiu introductiv. [Monica Lovinescu. HORIA În volum: 1939. Lovinescu. Emil. 35. 1936. Horia Lovinescu. 2000. România literară. reprezentanţi în 1940. C. 1999]. În volum: 1938. 6. 12. Alexandru. Z. 1932. Curierul românesc. Negoiţescu. MONICA În periodice: În periodice: 1933. 2000.

ALEXANDRU În periodice: 1950. 2000. Vol. Cuvîntul. Poezie română contemporană. Iaşi : Ou Topos. Poezia lui Alexandru Lungu. Simion. Vol. Viaţa românească. Grigurcu. Grigurcu. p. nr. Gheorghe. 75-79. Doctor Faustus. 1954. Poesis. În: Gheorghe Grigurcu. Gherasim Luca în România. Vol. nr. nr. p. 8-9. p. seismograme. Vol. 2. În: Monica Spiridon. Diaconu. 1946. Gheorghe. Braşov : Aula. 11. 8. Bucureşti : Humanitas. 1. 95. România literară. p. nu numai prin esenţa sa. poate fi dăruire. nr. 2000. p. În periodice: 1957. Unde scurte II.şi în întruchipările sale publice. 8-9. 9. 1999]. Lovinescu. nr. 271 272 . O poezie mistică. 2. DAN 1949. p. Mircea A. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". Bucureşti : Humanitas. Ştefan Bănulescu monografie. 22-28. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Monica Lovinescu. 1956. Chetă la flegmă. 2000. 1953. 6. Întâmplare. 1955. 8-9. LUNGU.. Poesis. 7. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Cuplul mitic al culturii române. România literară. Dugneanu. Marina. Grigurcu. p. 1999]. Grigurcu. Bucureşti : Humanitas. 2. La apa Vavilonului. nr. 2000. Grigurcu. 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. 2000. 1999]. 11. Paul. antologie comentată. p. 33. 5-6. Poezie română contemporană. p.1945. 87-88. Ornea. Bărbulescu. 2000. Gheorghe. p. 251-252].. Poezie română contemporană.. 6. [Interviu]. Bucureşti : Folio. 6. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. 12. p. Vanci-Perahim. În volum: 1948. Poezie română contemporană. Ştefan Bănulescu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ci într-o împlinire totală . Popovici. 10-16. Tomis. 1947. [Dan Lungu. nr. Monica. 17-21. p. 2000. LUNGU. Monica Lovinescu despre sine. Tudorel. LUNGU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cu mîna dreaptă. [Monica Lovinescu. După-amiaza poetului. În: Gheorghe Grigurcu. 8. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Z... Gheorghe. 2. 35. 7. [Liviu Lungu. 10. 10-11. [Monica Lovinescu. a spiritului. 199. 2000. 2. 1951. "Roua de apocalips". 2000.". GHERASIM În periodice: În volum: 1952. p. p. 2000. receptare critică. Poezie română contemporană. 2000. 10. Urian. Vlah. La apa Vavilonului. Vasile. 2000. 1999]. 7-9. Vocea inconfundabilă. 36-44. 33. LUCA. LIVIU În periodice: 1958.. Petra. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. Gheorghe. Contemporanul. "Poezia. Un univers al deriziunii şi al degradării.

2000. Literatura română în analize şi sinteze. 35. Alexandrescu. [Ion Machidon. [Liviu Lungu.Noaptea de decemvrie. 10.Rondelul rozei ce-nfloreşte. 2. 2000. 33. [Alexandru Macedonski. MACEDONSKI. Alexandru Macedonski . Iaşi : Polirom. 13. 2000. Alexandrescu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. p. 19-25 . 2000. 1967. p. 35. Alexandrescu.. nr. Universul cărţii. nr. p. nr. Ilie. Drăghici. 6. Alexandru Macedonski. Literatura română în analize şi sinteze. 11. LUNGU. Ion. 8. Alexandru Macedonski. Noaptea de noiembrie. ALEXANDRU 1965. nr. MAGYARI. 2000. 1966. 1999]. Învăţăturile lui Nea Goe. Grădinile suspendate. [Nicolae Macovei. Neagoe şi Nea Goe. 347. Constantin. În: Emil Alexandrescu. 241. 240-241. 2000. FELIX În periodice: 1961. În volum: 1970. Constantin. Vinea. [Mircea Lungu. 1999]. Emil. În: Emil Alexandrescu. p. Emil. În: Emil Alexandrescu. Noaptea de mai]. Constanţa : Dada. LAJOS 273 274 . Roşioru. p. 19-26. De la poet la poeţi. Singurătatea nu-mi aparţine. 7. Tomis. 45. Ion. 241-242. LUPU. 2000. NICOLAE În periodice: 1971. 35. C. p. 1964. 239-240. 2000. p. 6. 32. 1968. Întâmplare. Poezia lui Alexandru Macedonski. Emil. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. p. [Daniel Dimitriu. Contact.Psalmi. 2-3. Alexandru Macedonski . Istorie literară. Tomis. Adevăratul Macedonski. un poet pus pieziş în faţa destinului. Nevoia de certitudini. p. România literară. vol. Roşioru. Vatra. Noaptea de aprilie. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. 2000. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. 1998]. 33. Iaşi : Timpul. Tomis. Iaşi : Timpul. MIRCEA În periodice: 1960. Ilie. În: Emil Alexandrescu. 6. Ion. Roşioru. 1999]. 2. Textul ca metaforă. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Folio. Victoria. Alexandru Macedonski . Iaşi : Timpul. MACOVEI. România literară. 238-239. 1999]. Vatra. Milescu. nr. Alexandrescu. 2. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Bucureşti : Editura Eminescu. [Felix Lupu.Rondelul rozelor de august.1959. nr. 2000. Violon d'Ingres. nr. 10.Rondelul rozelor ce mor. Rogozanu. "Dosarul" Mircea Eliade. p.. MACHIDON. Emil.. ION În periodice: În periodice: 1962. p. Stepa. Georgeta. 1969. un poet pus pieziş în faţa destinului. Alexandrescu. Alexandru Macedonski . Alexandru Macedonski . 2000. 1963. 2000]. p. În: Emil Alexandrescu.

Zoltán. 1976. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. Lászláffy. 2000. Ioana. 9. 29-33. Dumnezeu nu e tatăl. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI. 7. p. Mincu. 33. Apostrof. Gheorghe. Maiorescu. MALANCU. Alexandru. 7. Eminescu . 7. Marin. nr. meseria de călău şi melancolica regină . Felipe şi Margherita. 10. 144-147. Egyed. Vol. nr. România literară. p. LIVIU În periodice: 1982. 18. 1. Poezie română contemporană. Pârvulescu. Emese. 11. 2000. 10. Helikon. Magyari. 95. Ioana. Tamás. "Geomodernitatea". 16. Alt Rebreanu. Sentimentul bine temperat. 12. Milescu. p. astăzi. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Un bărbat modern. 7. România literară. 44. Bucureşti : Crater. 1999. nr. Pârvulescu. În volum: 1980. 33. Irina. 2629. 2000. Bucureşti : Nemira. 2000. 2000. p. Victoria. În volum: În periodice: 1981. Cluj : Cartimpex. Marinca. Între candoare şi teamă. 44. 6-7. TITU În periodice: 1979. 2. Petraş. 2000. 1975. MALAMEN. România literară. Familia. p. nr. George. nr. Iaşi : Timpul. Maiorescu asasin? Luceafărul. Alexandrescu. 127129. Breviar. 10. nr. p. [Mircea Maliţa. p. Traian. Viaţa românească. Ştef. Zece mii de culturi. 2000. MALIŢA. Árpád. Bucureşti : Crater. 2000. 2000]. MALIŢA. Bertha. 33. p. 2000]. [Liviu Maliţa. 8. Felicia. 2000. Farkas. Titu Maiorescu. Aladár. 2000. Grigurcu. nr. Lajos.În periodice: 1972. Molnos. Csaba. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. 1977. Timea]. [Iolanda Malamen. [Lászláffy. 7. 1998]. p. nr. p. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 1974. [Ion Malancu. Poezie şi proză. Lajos. nr. MAIORESCU. 275 276 . 37. Sufletul din oglindă]. Eu. Universul cărţii. Nicolae.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. Manolescu. 2000. 46. Miscellanea. MIRCEA 1978. Emil. 3-5. p. ION 1973. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

O antologie a scriitorilor arădeni. 2000. Buciu. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. p. [Diana Manole. 2-3. Laurenţiu. Ulici. 70-71. Miruna. Buciu. Angela. Liftul din călimare. MANOLESCU. Viaţa românească. Gheorghe. 5. p. 10. Bucueşti : Editura Eminescu. Irina. nr. Octavian. p. Nicolae Manolescu. Istorii pe care n-am să le scriu. 17. p. nr. Marian Victor. 7. În: Laurenţiu Ulici. MIHAI În periodice: 1987. 2000.Despre clovni: dictatorul şi artistul. Bucureşti : Du Style. Ştefan. [C. nr. 11. Bucureşti : Univers. nr. nr. 255-256. 7. nr. Marian Victor. [Diana Manole. 5. 2000]. 2000. MANEA. p.[Interviu]. În: Angela BaciuMoise. 1997]. Petraş. 11. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". Alexandru. 2000. NORMAN În volume: 1985. Arad : Mirador. MANIUŢIU. O antologie a literaturii române arădene de azi. 1986. 12. [Norman Manea. 10. 1993. p. Tabieturi de seară. EMIL MANOLESCU. 2000. Dragoste printre etaje. Soviany. 10. Ioanid. 1990. Galaţi : Arionda. 2000. VASILE MANOLE. 1998]. 4. Mărturii la sfârşit de veac. 95. Mitică şi Hyperion. DIANA În periodice: În periodice: 1984. Norman Manea . Scrierea şi cosmetica. ION În periodice: 1991. Mureşanu. NICOLAE În periodice: 1992. Casa melcului. 10. În periodice: 1988. Virtuţile naraţiunii virtuale. 277 278 . 2000. 2000. nr. [Ion Manolescu. Apostrof. În volum: 1989. 1999]. Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". nr. Cultură şi valoare . 51.MAN. 1998]. 3. Bucureşti : Du Style. Soviany. 16-17. Înscrierea la neo-onirici. 3-4. Contemporanul. p. 2000. Octavian. p. Vol. 10. Baciu-Moise. 1. Contemporanul. 2000. C. Mocuţa. Luceafărul. Bucureşti : Allfa. [Mihai Maniuţiu. MANOLACHE.editura Saeculum. Steaua. 131-132. 94-96. 11. MANU. Bucureşti : Hasefer. 1998]. Curierul românesc. Miscellanea. [Vasile Man. Manolache. p. Universul cărţii. p.

Amprente ale literaturii în Israel. Bucureşti : Universal Dalsi. Universul cărţii. 11. 2000. 1997. Stoleru. Universul cărţii. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu. În periodice: 2004. 17. Grăsoiu. [Bianca Marcovici. 4-6. 2000. 300-301. 2000. p. 10-11. [Doru Mareş. Angela. p. Bucureşti : Cartea Românească. 7. [Recenzie de carte]. 10-11. Şipeţean. Miruna. 4. Rădulescu. Steaua. nr. 25. 2000. nr. ALEXANDRU În periodice: 2003. Iulian. p. nr. p. 2000. 2000. 1999]. 2000.Universal Dalsi. Luceafărul. BIANCA În periodice: 2001. 1998]. 2000. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. 1996. 1999]. 2-3. Ulici. [Emil Manu. Veronica. p. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. Noutăţi editoriale . Bianca Marcovici. Lungu. Laurenţiu. 1998. p. p. Bucureşti : Du Style. 1999]. Poezie românească. Mitică şi Hyperion. Ioana. Ion Caraion. Critică şi prietenie. Irina. 102. Cluj-Napoca : Risoprint. Dan Voinescu]. 2000. 2002. 20. DORU În volum: 2005. În: Iulian Rădulescu. Cluj-Napoca : Clusium. Vatra. 27. 126-133. Alexandria : Teleormanul Liber. În: Angela Baciu-Moise. 2000]. [Luiza Carol. [Emil Manu. Milescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Vatra. 2000. [Ioan B. Sabău. nr. MARCOVICI. p. nr. Luceafărul. Victoria. MAREŞ. 1999]. Goală pe străzi. 2000]. Bucureşti : Universal Dalsi. activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. O interesantă piesă de teatru-eseu. Turcuş. 86-87. Galaţi : Arionda. nr. p. Mircea Gorun. 78.[Interviu]. Emil Manu. Mimând orgasmul social. Vesperalia. Bucure şti : Doina. Gheorghe. MARCU. p. Mărturii la sfârşit de veac. Luceafărul. Florina Zaharia. [Emil Manu. p. 1. 2000. nr.În periodice: 1994. Ion Caraion]. Amprente. Debuturi '98 (I). Alexandru. Victor. p. MARAS. 1995. Marcuş. În: Laurenţiu Ulici. În volum: 1999. Mărturisiri şi opţiuni. Vol. Note despre poeţii români din Israel. Ion Caraion. IOAN B. Baciu-Moise. Liviu. Imaginea lucrurilor. Bulgăr. Andrei Fischof. 279 280 . 99-100. Solo Har. 97-103. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. 51. 2000. [Emil Manu. Cele trei Crişuri. 1998. 31-39. 2-3. Mureşanu. 1. MARCUŞ. 10. nr. 13. Poeţi argonauţi. nr. Shaul Carmel. ION În volum: 2000. O monografie: Ion Caraion.

nr. Vremea poemului înalt. p. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Poezie română contemporană. MARINESCU. p. Mariana Marin. p. p. 2000. 11. Grigurcu. 51. 1999]. [Rodica Marian. 4-5-6. Vakulovski. Astra. Steaua. 1999]. România literară. 2000]. 2000. Dan. 2. 50-51. VALENTIN În periodice: 2008. p. Bodiu. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. p. 2000. 95. p. Florin. Târgu Mureş : Cezara. Apostrof. 34-41. 2000. nr. p. 2000. Rogojan. 11. 1990]. 2014. Naşterea la români. Bucureşti : Saeculum. C. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2016. "Lumile" Luceafărului. MARICA. Lumile Luceafărului. Mircea. nr. nr. [Mariana Marin. Viaţa românească. Mutilarea artistului la tinereţe. 11. [Mariana Marin. Mutilarea artistului la tinereţe. Mutilarea artistului la tinereţe. Vol. 2000. ANGELA În periodice: 2018. marchiza nouăzeciştilor. [Mariana Marin. Poemele agoniei. Vatra. Grigurcu. [Valentin Marica. 1. Piteşti : Paralela 45. 42-48. Mutilarea artistului la tinereţe. S. [Mariana Marin. Ornea. Condiţia de spectator. Octavian. În: Andrei Bodiu. 33. Mihai. În: Gheorghe Grigurcu. Moţ. Laguna umbrei. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 7-8. Fl. 2012. 1999]. 36. 2000. Bucur. Grigore-Nearşova. Gheorghe. Norman. Z. 1. MARIN. Steaua. MARIANA În periodice: 2009. 22-23. 1. 1. 181-183. 1999]. Soviany. [Mariana Marin. 1999]. p. Arca.MARIAN. FL. 2011. Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. [Recenzie de carte]. Mutilarea ca soluţie.. p. 23. nr. "Marea temă" a Marianei Marin. nr. Gheorghe. 2. Manea. Romulus. Angel(ic)a. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 51. 96. În volume: 2015. 1517. AL. Mutilarea artistului la tinereţe. 2000. Andrei. Luceafărul. Studiu etnografic. 4. 26-29. 5. 6. MARIAN. Cluj-Napoca : Remus. RODICA În periodice: 2006. Poezie şi radicaliate morală. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 102. Atelierele : 1980-1984. p. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Modulul M. 1999]. p. 281 282 . Solitudinea Marianei Marin. Trilogie etnografică. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Marian. 1-2. 27. nr. 2000. p. Vol. [S. 2000. Familia. 2000.C. nr. 2000. 2017. Stanca. nr. 129-162.. [Mariana Marin. Poezie română contemporană. În periodice: 2007. 2010. 9. 2013.

p. Stepan. p. În: Gheorghe Grigurcu. Demonica Angela. Cuvîntul. Aura. 9. Pascu. nr. 2. p. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Vatra. p. p. Mincu. nr. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. 9. p. Florin. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. 2000]. 2000. Nimicuri ca o cruce. istoria exilului" (vol. p. Vatra. 1). Antiscrisa. p. Victor. 11. Cuvîntul. p. nr. Dincoace de "figura spiritului pur". Cesereanu. Antiscrisă. Grigurcu. Grigurcu. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Ruxandra. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. [Adrian Marino. 69-70.2019. nr. Ornea. 16.Aurel Pantea. Coande. Bogdan I. 2034. 1999]. 11. Poezie română contemporană. Mircea. 1999. p. 2000. 2026. Skanderberg. Curierul românesc. 1999. 11-12. 2000. [Angela Marinescu. nr. 2000. 2031. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 28-29. p. Nicolae. 2. p. Nicolae. Vol. George Drăghescu. Buzatu. 1999. În volum: 2025. 51. Ştefan. Lazăr. Gheorghe. p. [Angela Marinescu. p. După "poezie". nr. 11. Luceafărul. 2023. 1997]. Gheorghe. 11. 12. 2020. Poezie română contemporană. Braşov : Astra Nova. [Bucureşti : Vremea. 2032. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. Adrian. Vatra. Fragmente de ochean. Z. nr. Ion Marinescu. 1999. După "poezie". [Angela Marinescu. 1981]. 6. 1998]. 2030. 2000. O operă monumentală. [Adrian Marino. AUREL SERGIU În periodice: 2027. 2000. Fascinaţia căii. Cenzura în 283 284 . Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Vinea. [Adrian Marino. Zestre pentru înălţare. 2000. MARINESCU. ION În periodice: 2028. Apostrof. nr. 58-62. Călăreţ pe vrăbii. Conspect cu Angela (I). Craiova Aius. 2000. Aurel. Patinatorii. Contemporanul. 2000. 6. MARINESCU. Victor Sterom. Vol. Bucureşti : Cartea Românească. Christi. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000. 29. Blindajul final. 2-3. p. Bucureşti : Cartea Românească. Vatra. Gheorghe. 215-216. 2022. 6. 9. ADRIAN 2024. 10. 15. nr. Marino. 2000. Coande. 69-70. Steaua. 2000]. 27-28. Neumann. nr. Arca. 2021. 11. 2000. "O contribuţie la În periodice: 2029. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. MARINO. 2033. nr. Cenzorii. 1997]. 3. cenzuraţii şi analistul lor . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cenzura în Romania. 2000 . 6. ClujNapoca : Dacia. nr. Cenzura şi vocaţia. Cistelecan. Alexandru. Secunde frînte. 10. Borbély. Aurel Sergiu Marinescu. Marin. Pantea. 4-5-6. Apostrof. Angela Marinescu şi jocurile forţei. 1112. 49-57. 67. Biografia ideii de literatură. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 70-72. 9. Faţă-n faţă Angela Marinescu . vol. 67-68. 10. [Angela Marinescu. Cartea falei şi a silei. nr. 2000. 10. 2000]. Bucureşti : Amurg Sentimental. Satul prin care mă plimbam rasă în cap.

12. Pavel. [Adrian Marino. 23-25.". p. Piru. PERICLE În periodice: 2048. Schiţă istrică şi introductivă. Monica. Marcel. Visry. 194-198. 2000. Un alt fel de epopee. 2000. 12. Figuri în filigran. 2000]. Piru către Adrian Marino. 6. Craiova : Aius. 2000]. p. Iulian. 2000. 2038. MARTINESCU. nr. Grăsoiu. [Pericle Martinescu. Z. 1980]. p. p. România literară. Bucureşti : Albatros. nr. Apostrof. 95. 2000. 2039. Cluj-Napoca : Dacia. [Interviu]. 10. Tinereţea canonului. 2000]. nr. Ion. [Adrian Marino. 4. 2040. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. Zoltán. Ornea. Cluj-Napoca : Dacia. 6-7. Alex. 9.. 2000]. vol. p. Rădulescu. 2046. Fotache. nr. Constanţa : Ex Ponto. Szőcs. Tiron. Luceafărul. Ştefănescu. 7. Bertha. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. Adrian Marino. 13. 2000]. 44. Ion. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". 19. 220-222. [Adrian Marino. 2000-2001. România literară. 6. Simuţ. 6. Corina. Cenzura în România. 12. 2045. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. 9. 2000. Dan. nr. 13. Enciclopedia literaturii. MARKÓ. 2035. 6. Cuvîntul. Markó. MARTIN. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. 11. nr.. p. MIRCEA 2037. Alexandria : Teleormanul Liber.România. Zsófia. 6. nr. Ştefănescu. nr. 12. Pop. să înţeleg. p. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Liviu. România literară. András]. 2000]. BÉLA În periodice: 2043. 33. Cuvîntul. p. 26-28 . Schiţă istorică introductivă. 2047. 36. Craiova : Aius. [Király. 2000. nr. Craiova : Aius. 2000. 2000. p. [Adrian Marino. [Craiova : Aius. 2000. 2049. 2000. [Pericle Martinescu. 2041. 2728. Tupan. Mitul "situaţiei ireversibile". Biografia ideii de literatură. 2000]. Balla. 2000. Mircea Martin sau demnitatea criticii. Alexandru. "Să mă-nţeleg. 2000. Mărturisiri şi opţiuni. p. Viaţa românească. Cenzura în România. 38. [Adrian Marino. În periodice: 2044. 33. 11. Spiridon. Spiridon. Al. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Monica. 12-13. Filigranul amintirii. 1-4. 2000. În volum: 2042. nr. Luceafărul. Géza. 1999]. p. 2036. Luceafărul. 179-181. 17. Craiova : Aius. Ce poate critica? România literară. p. nr. nr. nr. 1. 285 286 . Helikon. p. 2000. 33. Dorin. 33. 6. Vatra. Synthesis. Cenzura în România. Béla. Tribuna. Marius. László. p. În: Iulian Rădulescu. 1-3.

Gheorghe. 2000. [Recenzie de carte]. Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". p. Victoria. MAVRODIN. p. nr. p. 92. Universul cărţii. OLGA DELIA În periodice: 2054. Ghiţulescu. p. 9. Gheorghe. 211-212. În umbra umbrei. MATEESCU. [Emil Matei. Un scriitor discret. 2000. 6. Bucureşti : Cartea Românească. p. România literară. IRINA 2053. p. Poesis. MATEESCU. MARTINESCU. EMIL În periodice: 2056. Negrici. Poezie românească. Vol. [Olga Delia Mateescu. 3-4. Experimentul unui experiment. Actriţa-autoare. 7. Ioan. LILI În periodice: 2052. 2000]. 4-5-6. 7. [Interviu]. 112. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. 12-13. Steaua. [Olga Delia Mateescu. p. [Ioan Matiuţ. 2. Contemporanul. 33. MARTON. Sabău. Teatrul azi. 11-12. 46. 14. [Irina Mavrodin. 2000. 12-14. p. 39. 2000. nr. Poezie română contemporană. 63-67. p. personaj ascuns. 2000. Arad : Mirador.Portret al scriitorului ca memorialist. p. Oraşul ascuns. 11. o teribilă stare de 287 288 . Satu-Mare : Solstiţiu. Arad : Mirador. Mocuţa. 2000. nr. 33. VICTOR VALERIU În volum: 2051. 2061. România literară. Mădălin. Lilike. IOAN În periodice: 2057. Attila. Statuia libertăţii. 1999]. Eva. 2000]. nr. nr. nr.nr. CONSTANTIN În periodice: 2055. Mózes. 1999]. Grigurcu. Muguraş. În periodice: 2059. Bucureşti : Cartea Românească. 2050. [Ioan Matiuţ. 4. 2000. Pericle Martinescu . MATEI. 2000. Rădulescu. Mircea. Roşioru. nr. nr. Umbre. nr. Mircea. 1999]. 5-6. Constantinescu. 11. Arca. Luceafărul. 51. În: Gheorghe Grigurcu. 10. Statuia libertăţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 14. Ghiţulescu. 8. 9. 2058. 2000. Stanomir. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 2060. 7-8-9. Milescu. Statuia libertăţii. p. 10. 8. Umbre. [In memoriam]. Eugen. Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. Ioana. nr. p. MATIUŢ. 2000. Helikon. 1999]. Punere în abis.

nr. [Dan Horia Mazilu. 8. 74-83. 4. Poezie română contemporană. 10. 2. 1999]. 3. 5. 2000. nr. Grigurcu. Universul cărţii. 2068. 2070. Milescu.. Cămaşa poeziei. 289 290 . nr. Universul cărţii. Milescu. Cămaşa de sare]. Cămaşa de sare. 93-99. 1. Irina. Gheorghe. Poezie română contemporană. 10. Vol. 2000. 2-3. Fals tratat de imagologie. Iaşi : Polirom. p. 2. România literară. Petraş. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Editura Eminescu. MAZILESCU. p. Gheorghe. Autopedepsirea poetului. De vorbă cu. Fîntînaru. Contemporanul. Gheorghe. 10. România literară. 10.. 7. nr. p. Cristale de 14 carate.. MAZILU-CRÂNGAŞU. "Odaia de ţinut". nr. nr. MIRCEA În volum: 2074. Numai că eu nu sunt Ana. p. nr.". [Ioan Mazilu-Crângaşu. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Ileana Mălăncioiu. 5. Gheorghe. 2000. MĂLĂNCIOIU. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole. 13. 5. Universul cărţii. 2000. 6. DAN HORIA În periodice: 2063. 2000. 84-92. 10. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 2000. Victoria. p. 4. 12-13. Codruţ. Poezia Ilenei Mălăncioiu. Victoria. Gheorghe. Grigurcu. 35. Poezie românească.pionierat. MAZILU. 12. Vol. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Poezie română contemporană. Linia vieţii. 33. 25. 33. În: Gheorghe Grigurcu. Noi despre ceilalţi. Universul cărţii. 2. Ileana Mălăncioiu. MĂLUŢ. 1999]. Grigurcu. Tomis. 40. Contemporanul. p. Lecturi subiective. Teodora. 2073. Adriana Barna]. România literară. ILEANA În periodice: 2066. p. 2000. Milescu. Linia vieţii. IOAN În periodice: 2064. nr. În volum: 2072. 2067. nr. 2065. 2071. Alex. 2000. 2. 33. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ştefănescu. Iaşi : Polirom. 2069. Vol. 2000. Vasile. 1999]. 10. [Interviu]. În: Gheorghe Grigurcu. Retragere şi expansiune. p. 2000. 68-73. [Interviu]. p. Poezia Ilenei Mălăncioiu. În: Gheorghe Grigurcu. 14.. 2000. Poezie română contemporană. 2000. Vol. [Ileana Mălăncioiu. Iaşi : Polirom. p. 10. 11.". p. p. 1999].[Mircea Măluţ. p. Victoria. [Ileana Mălăncioiu. 2. VIRGIL În volum: 2062. p. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Mariana. Geo. Călătoria spre sine a poetei.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

1998]. p. 1999]. MIREA. 237-238.70. 2. Victoria. 5-6. Gheorghe. Bucureşti : Editura Eminescu. apocaliptic. Milescu. vol. 2000. Colecţia BPT a editurii Minerva. 24. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. Iaşi : Timpul. [Marin Mincu. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ulici. nr. 2000. În volume: 2143. Grigurcu. "Drumul ecorşeului". nr. 3. Poezia lui Marin Mincu. VIOREL În periodice: 2142. 2000. Din şi prin câmpul poeziei. p. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Laurenţiu Ulici. Soviany. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Miloş. 133-141. MARIN 2141. ION În periodice: 2140. post-textualism. 5.Romanţa celor trei corăbii. Ion Miloş . În volum: MINULESCU. Vine frigul!. Poetul ca dramaturg. 2. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Ion Mircea. Nicolae Ionel. Bucureşti : Unitext. nr. Vatra. 2000. p. Octavian. nr. 117-123. Cluj : Dacia. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 1. 43-44. Am visat că visez că sunt înger. Narcis faţă cu realul. 11. [Marin Mincu. 6. 2000. p. p. Mioriţa. Vol. Poezie română contemporană. Vol. Emil. 301 302 . 2000. În volum: 2138. 2000. Ion Minulescu The Best. Grigurcu. Baciu-Moise. Luceafărul. 2139. Oedip. Perian. ION În periodice: În periodice: 2135. Gheorghe. p. 104-115. Constanţa : Pontica. Mircea. 1999]. 22-24. 2137. Istrate. p. Mărturii la sfârşit de veac. 124-132. În volum: 2134. Teatrul azi. Gheorghe. Octavian. p. 2000. Bucureşti : Du Style. 2144. 1999. Luceafărul. Bucureşti : Minerva. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2000. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. 323-324. Universul cărţii. [Marin Mincu. Iaşi : Junimea. În: Angela Baciu-Moise. Soviany. p. Alexandrescu. 1997. Meşterul Manole (teatru). În: Gheorghe Grigurcu. Curierul românesc. 5. Gheorghe. 5. 2000]. 2. 3. MINCU. Poezia română actuală. Grigurcu. [Valeriu Anania. 10. Ion Minulescu . Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. 2000. 2000. Galaţi : Arionda.[Interviu]. Ghiţulescu. 2136.În periodice: 2133. nr. Angela. 2. MIRCEA. Cartea cu şiruri. Simbolismul. Mitică şi Hyperion. 10. Laurenţiu. Textualism. Gheorghe. 9.

Poezie românească. 141-143. Echinoxul cubului. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Arca. Lazăr. Doina Ioanid. Mihaela. 2000]. nr. Cecilia Ştefănescu. 14. MIHAELA În periodice: 2149. 162-163. nr. 2000]. 10. p. Stepan. 2000. p. 51. Contemporanul. Victoria. Gheorghe Mocuţa. 2000. Prietenie & literatură. Marina. Ungureanu. 11. 16. 2000. Domnica Drumea. Romulus. Milescu. Luceafărul. p. MIROIU."40238 Tescani". Ferestre 98. Contemporanul. Cecilia Ştefănescu. p. 25. O carte pe din trei. Solstiţiul câinelui. GHEORGHE În periodice: 2154. 2148. Iulian Băicuş. Marius Ianu. GRID În periodice: 2155. Ioan Glodeanu. p. Exerciţii de stil. Arca. MOCUŢA. Feminism şi conservatorism. p. Angelo Mitchievici. nr. 2000. Arca. [Ioana Vlaşin. România literară. Luceafărul. Constantinescu. ANGELO În periodice: 2151. Solstiţiul câinelui. [Viorel Mirea. Societatea retro. 11. 4. Alex. Marius Ianuş. 40238 Tescani. Bucureşti : Cartea Românească. 94. MODORCEA. Geo. Mihai. Victor Nichifor. 2000. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. [Ioana Nicolaie. 2. MITCHIEVICI. Florin Iaru. 2000. 2000. 33. 2000. Despătimirea. 2000]. Bucureşti : Image. 34. [Grid Modorcea. Bucureşti : Editura Trei. Marius Ianuş. 2000]. Cornel. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Mircea. p. Luceafărul. nr. 2000. nr. Ioan Godeanu. 2000]. Angelo Mitchievici. p. 11. 4-5-6. Bucureşti : Semne. Romulus. Vasile. 2000 . 10. Domnica Domnea. 2000. Steaua. PAUL În periodice: 2150. 4. Un poet în toată puterea cuvântului. 2152. Cecilia Ştefănescu. Sorin Roşca. Bucureşti : Image. p. Simion. VALERIU În periodice: 2156. Bucur. Universul cărţii. 2147. nr. Mircea Cărtărescu. MOISESCU. Paul Miron. O carte de scandal. Bucureşti : Cartea Românească. 1998]. Ştefănescu. [Ioan Evu. nr. nr. Bucur. nr. 2146. nr. 9-15. Modelul Frankenstein. Doina Ioanid. Doina Ioanid. 6. Bărbulescu. Falsa literatură . 40238 Tescani. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Angelo Mitchievici. 17. 10. Florin Iaru. 10. [Viorel Mirea. Rogobete. [Valeriu Moisescu. Căluţ. Mircea Cărtărescu. 1999]. MIRON. [Ioana Nicolaie. Oneşti : Aristarc. Lena. [Viorel Mirea. Solstiţiul Câinelui. 1999].2145. 2-3. 6. [Mihaela Miroiu. [Viorel Mirea. 6. 1999]. 4-5-6. Solstiţiul câinelui. 1-2-3. 303 304 . p. 4. 2153. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. p. 48.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. 9. Jóságos próza. Melinda. Botoşani : Axa. ***. [Gabriel Andreescu. Arca. p. 2162. 5. nr. Timea]. 1. p. Az értelmetlen csoda. Látó. 2000. Korunk. nr. Grigurcu. 6. 2000. Nagy. Molnos. 16. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. 2000. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. 2160. 11. 105-108. Helikon. Vol. Lajos. 305 306 . Látó. Între civilizaţii. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Problema transilvană. În: Gheorghe Grigurcu. nr. nr. O uitare de texte. 11. Magyari. MOLNOS. nr. A tetten ért csoda. 40. Poezie română contemporană. 1-2-3. p. GUSTAV În periodice: 2168. 2164. 1999. Docurile nimănui sau ""Jirair . Grigurcu. Tamás. Farkas. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Apostrof. Poesis. 2000. Cluj-Napoca : Clusium. nr. DRAGOŞ 2163. 2000]. Csaba. 10. 142-144. 1999]. Bucureşti : Unitext. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Molnár Vilmos. Botoşani : Axa. 33. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó.o biografie romanţată". Bertha. Antoniu. 3-5. În volum: 2161. Alexandru. 142-144. Vol. [Molnár Vilmos. 148-149. 5. Aladár. 2. 11. 2000. p. Universul cărţii. Grigurcu. Gustav Molnàr. [Molnár Vilmos. Tratat de oboseala. 149-153. Bucureşti : Editura Eminescu. Proză românească. nr. Zoltán. Vakulovski. p. Kinga. Cluj : Clusium. 10. 10. 2000. Kinga. Grigurcu. [Ioan Moldovan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. 105-108. p. Tratat de oboseală. Marosvásárhely : Mentor Kiadó. Orbán. MOLNÀR. Jóságos próza. p. MOLNÁR. România literară. nr. Mureşanu. O uitare de texte. De la creier de aur la cadavru în descompunere. 11. nr. 2165. Orbán. Miruna. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. Levél Szingapúrból. Lajos. 2000. 1993]. MOLDOVAN. 2000. 2166. "O repliere a simţurilor". LAJOS În periodice: 2167. Poezie română contemporană. Analiză lirică. 1999]. Există o "problemă transilvană". p. 1999]. Gheorghe. 1999]. 2000. p. Pornind de la "versetele satanice". 2159. 2000. Egyed. 2000. România literară. 1999]. Martin. 12. [Lászláffy. p. 8. [Ioan Moldovan. p. 11.Însemnări contradictorii. Az értelmetlen csoda. [Dragoş Moldovan. 145-148. 33. p. Iaşi : Polirom. nr. Emese. Gheorghe. 2000. 40-42. 3-4. IOAN În periodice: 2158. [Ioan Moldovan. Árpád. 1999]. MOLDOVAN. Lászláffy. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2. 2000. p. 2. Poezie română contemporană.

nr. Grigurcu. 2181. 2000. 35. Luceafărul. [Constanţa : Ex Ponto. Orizont. La mansarda unui vis. 2172. 1999]. Şovăiala. 2180. p. Tătaru. poeme de Nicolae Motoc. Tmişoara : Brumar. Drumuri de rouă. Cistelecan. 2000. poeme de Nicolae Motoc. GEORGE MOROŞANU. [Recenzie de carte]. 12. În volum: În periodice: 2175. Poemul din mers. 2000]. MOTOC. 2170. 1. 2171. 2000. 4. Timişoara : Brumar. Provocări imergente. Victoria. [Daniel Moşoiu. George Moroşanu. p. Cuvîntul. 51. p. p. 104. Perşa. nr. p. Provocări imergente. Morar. 35. p. nr. Marea ezitare a micului caporal. [Ioan T. 6. 1999]. Veronica. Morar. 2000. 6. 4. p. IOAN T. ILEANA În periodice: 2174. [Ileana Morega Spineanu. Alexandru. nr. Timişoara : Brumar. Vol. 2-3. Steaua. 2000. Provocări imergente. 1. MOREGA SPINEANU. TUCU În periodice: 2176. Ieronim. nr. 11. În: Gheorghe Grigurcu. Şovăiala. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. 23. p. 6. 7-8. 11. 33. 19. 2000. [Constanţa : Ex Ponto. Timişoara : Brumar. Popescu. Mihăieş. Steaua. "Dublu click pe inimă". În periodice: 2169. 2000]. 2000. O contemplaţie fantastă. România literară. 1999]. DANIEL În periodice: 2177. 2000]. Puiu. 2. 2000. Horia. Tomis. 2000. nr. 2000. Gârbea. 2000. nr.MORAR. 51. 1999]. Mircea. Rotund. Mircea. p. p. Daniel Moşoiu. Masca alchimică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 38. MOROŞANU. p. nr. p. [Tucu Moroşanu. 154-158. Melancolia de gală. MOŞOIU. Morar. 5. Universul cărţii. poeme de Nicolae Motoc. 1. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". nr. 2000]. p. Poezie română contemporană. nr. [Ioan T. Tomis. nr. 2000. Petean. Axioma. 51. 4. Dan. Steaua. Şovăiala. Adrian. [Ioan T. Şovăiala. 307 308 . [Ioan T. 31. Maturitatea unui poet. Morar. Poezie românească. 35. 33. 6. 10. 2000]. C. Iaşi : Timpul. 5. Tomis. Chinde. 11. [Constanţa : Ex Ponto. 2173. Nicolae. NICOLAE În periodice: 2178. Enache. 5. 13. Rogozanu. Gheorghe. 2179. Milescu. 2000. 11-12. nr.

p. Borbély. Vol. Raluca. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Vol. 1999]. Poezie română contemporană. 2000.demontarea prejudecăţilor. 30-33. 2187. 2000. 2000]. p. 2. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mărculescu. Criticul şi cărţile (I). Grigurcu. 2000. 2000. Grigurcu. 3. Transilvania . Vol. Portrete literare (10) (Florin Mugur). [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Nicolae. 2000. Jurnal de cărţi. p. 1998]. 2000. Grigurcu. Gheorghe. Un sacerdot al Poeziei. nr. 25-28. vol. 309 310 . 43. Florin Mugur. Gheorghe. vol. p. 1998]. lipsit de simple orgolii locale". 1. nr. MUNTEANU. Jurnal de cărţi. Simpatie şi ironie. 2000. 187-188 . Vol. Apostrof. p. 32-33. 2000. Criticul şi cărţile (II). 10. MUNGIU-PIPPIDI. Poezie română contemporană. 22. [Interviu]. Voinescu. 2000. [Romul Munteanu. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). p. p. p. nr. 2. nr. Gheorghe. Transilvania subiectivă. 2. 2184. MUDURE. [Romul Munteanu. În: Gheorghe Grigurcu. 3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 2000. nr. 2188. 183-186. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. FLORIN În periodice: 2183. Ileana. Grigurcu. 2000. Poezie română contemporană. [Alina Mungiu-Pippidi. Vol. Luceafărul. "Firea" poeziei lui Florin Mugur. 175-182. 10. 26-29. p. 42. 4. Radu. În periodice: 2191. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ClujNapoca : Star. Nicolae. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Libra. Tomis. 4. p. p. nr. p. Breban. 1. Nedreptăţitul Florin Mugur. Contemporanul. Transilvania de cabinet. Contemporanul. Luceafărul. 15. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 165-174. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 189-193. ROMUL În periodice: 2193. Poezie română contemporană. 159-164. În: Gheorghe Grigurcu. Luminiţa. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. 2. Zaharia. 2000. În volum: 2185. 45-46. nr. p. Breban. Voinescu. 2192. 6. Bucureşti : Humanitas. Anchetă Luceafărul. nr. 2. Radu. Bucureşti : Libra. 35. Bucureşti : Humanitas. 2. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. 2196. Ştefan. În: Gheorghe Grigurcu. Cartea. 2. 2186. Grigurcu. nr. 2194. 2. Romul Munteanu: "În critică. 2000. 12. Tribuna. 19. MIHAELA În periodice: 2182. 4. 10. 2190. 11. Gheorghe. Feminine . Vol. Gheorghe.Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Galea. 2195. 2. 2189. [Mihaela Mudure. [Alina MungiuPippidi. Luceafărul. p. Gheorghe. Transilvania subiectivă. ALINA MUGUR. 2000. ***.

Vizite exemplare în suprareal. În volum: 2203. Mureşan. 1. 37. 25. Ramele nordului. 38-39. [Viorel Mureşan. [Antim I. Anonimus. VICTORIA În periodice: 2198. Vatra. Direcţia optzeci în poezia română . p. 2000. Târgu-Mureş : Arhipelag. Aurel. nr. Pantea. Cluj : Dacia. Vidam. Oradea : Cogito. Bodiu. ANTIM I. Vizite exemplare în supranatural. Chifor. p. p. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. ANDREI În volum: 2199. MUREŞAN. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2000. 311 312 . Euphorion. 2. Eminescu şi Blajul. MUREŞAN. M. Irina. Teodor. Moarte şi memorie. Steaua. 2000. Dumitru. Vasile. Piteşti : Paralela 45. 2. I. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". În periodice: 2200. Ştefan Munteanu. 1998]. p. [Victoria Murărescu. [Viorel Mureşan. Vatra. 1997. 2000. p. 1997]. 195-196. 2000]. MUREŞAN. ION În periodice: 2202. [Ion Buzaşi. VIOREL În periodice: 2204. MUREŞAN. 10. 2000. nr. Aurel. Petraş. Veronica. Iaşi : Timpul. 29-32. nr. p.Andrei Mureşan. 2000. 20. Alexandrescu.MUNTEANU. MUREŞAN. 78. nr. 2. [Viorel Mureşan. În: Andrei Bodiu. 4. p. 5. nr. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 2206. nr. 37. Boldea. 51. [Dumitru Mureşan. 2000. 165-191. Ion Mureşan. [Recenzie de carte]. Blaj : Astra. Imaginaţia formelor. Sibiu : Imago. Mihail Eminescu . 2. 1998]. p. Chinde. Pantea. 11. Mureşan. nr. Danciu. 104. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. Melancolie şi meditaţie lirică. Ramele nordului. Triptic eminescian. 4. Contemporanul. 2000. DUMITRU În periodice: 2201. Literatura română în analize şi sinteze. Vol. Lira meditativă. Andrei. 12. 2000. 1998]. 2205. În căutarea Poeziei. nr. În căutarea lui Anonimus. Tribuna. MURĂRESCU. ŞTEFAN În periodice: 2197. p. Iulian. 12. Cluj : Dacia. 1998]. Ramele nordului. 2000. 2000]. Arad : Mirador. Emil. În scorbura din oglindă. p.

Alexandru Muşina. ALEXANDRU În volum: 2215. 2217. 1. Perian. MUSCALU. În: Andrei Bodiu. p. p. 16.. 2209. Andrei. Ioana. Pe ruseste. p. Direcţia optzeci în poezia română. Voinescu. DAFIN În periodice: 2211. Conceptul de. Steaua. 2000. [Viorel Mureşan. 10. nr. 5. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.şi" (?!). Luceafărul. Echinox. 2000]. nr. 33. Pop. [Recenzie de carte].Gheorghe Perian. 2000. Piteşti : Paralela 45. nr. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii. CARMEN În periodice: 2214. Marcel Mureşeanu: ". Bucureşti : Libra. p. 2000. 11. MUREŞEANU. 194-196. Vatra. MUŞAT. Lumina absentă. Marcel Ion. [Mircea Muthu. 5. Rafinament şi inadaptare. Perian. Mircea Muthu: Dinspre sud-est. 2000. Petraş.. Sabău. 2208. 13. 51. "paet". Piteşti : Paralela 45. Ioan Aurel. 35-36. nr. Dinspre Sud-Est. Grigurcu. [Dafin Mureşeanu. Poezie română contemporană. p. Luminiţa. "paet". 5. 7-8-9.. Bucureşti : Libra. Marcu. 347. 1999]. 1998]. 6. p. Doru. Fandarac. Pentru o poetică a explorării. 29.. 2000. [Mircea 313 314 . 6-7. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. [Carmen Muşat. p. 92. p. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". 7. FLORIN În periodice: 2213. p. p. Contemporanul. 2000. 2000].. 2218.. România literară.. 2000. p. Radu. nr. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . 18. 2000. [Mircea Muthu. nr. Petraş. 2000. Recuperarea lui între sau despre interval.". 2000.2207. Petraş. MIRCEA În periodice: 2216. 2000]. Vatra. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. [Bucureşti : Libra. nr.: ". Cluj-Napoca : Clusium. 6.. 5-6. Bodiu. 2000. 10. 41. Irina. Pe ruseşte. Piteşti : Paralela 45. Vol. Apostrof. Steaua. Contemporanul. 35-36. Gheorghe. 2219. MUTHU. Gheorghe. Pop.. 2. 31. Domnule director Laurenţiu Ulici. nr. 2000. O critică postmodernă despre postmodernitate. nr. 2. Irina. Un singur ucigaş. MUŞINA. MARCEL În periodice: 2212. Dinspre Sud-Est. 195-227.şi . p. 1999].. 1. Dinspre Sud-Est. Irina. 51. În volum: 2210. MUREŞEANU.

2228. Ascet la baraca de tir]. Vasile. nr. Miruna. Gellu Naum . Bucureşti : Cartea Românească. 33. 2000. 39. 2. 8. 12-14. 2225. Soviany. Contemporanul. 5. 10. 29. Ioanid. 5. p. Caiete critice. [Gellu Naum. Morariu. Mureşanu. 2000. 1999]. 2000]. România literară. şi cuprinzător. 6. nr. 1999]. 2000. Mircea. Universul cărţii. 41. Teatru scurt. [Iosif Naghiu. IOSIF În periodice: 2221. nr. p. Farkas. Bucureşti : Editura Eminescu. 12. Simion. nr.. 4. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. Ascet la baraca de tir : poeme. 1999]. [Gellu Naum. Teatru scurt. 2000. 1. Înaintarea spre centru. Grup de orbi într-o sală de cinema. Iulia. 2000]. [Gellu Naum. 36. Marele teatru al textului. 1999]. România literară. Geo. 2000. 2000]. Teatru scurt. Ştefan. Ion. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. [Iosif Naghiu. Bucureşti : Editura Eminescu. 2229. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti : Libra. Curierul românesc. Alexandra. nr. p. [Iosif Naghiu. 33. Contemporanul. 10. Luceafărul. 84-85. Universul cărţii. 1936]. nr. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. Bucureşti : Vinea. Victoria. Bărbulescu. p. Retrospectiva Iosif Naghiu. Bucureşti : Editura Eminescu. NACU. Ştefănescu. Familia. Un debut poetic incendiar. nr. Coşovei. Ghiţulescu. Drumeţul incendiar. 47. Luceafărul. 10. NAGHIU. Poetica sensului giratoriu. 11. 10. 2000. 2232. 4. 1999]. nr. [Dan Mircea Cipariu.85. p. 2000. AUGUSTIN În periodice: 2220. Poeme de mahala. Bucureşti : Editura Eminescu. [Interviu]. nr. Gabriela. nr. NAUM. Crăciun. 7. p. p. 2230. Poezie românească. 16. Alexa. România literară. Pop. p. Duda. 315 316 . p. 2223. p. 2000. 6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 33. p. [Gellu Naum. p. Teatru scurt de Iosif Naghiu. 2000. 2000. 2000.. Dinspre sud-est.Muthu. 2000. [Iosif Naghiu. 2224. 6. p. 122-123. Mircea. 12-13. Milescu. Luceafărul. p. 33. Jenö. 6. nr. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. Bucureşti : Coresi. Octavian. 2000. nr. Întrebătorul. 5. 1999]. 27. Teatru scurt. [Augustin Nacu. 2222. Teatru scurt. Traian T. nr. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. [Iosif Naghiu. 2233. Alex. 2021. Mahalaua de azi pe mâine. 2000. GELLU În periodice: 2227. 10. 1999]. NAGY. [Gellu Naum. România literară. 16. Luceafărul. p. PÁL În periodice: 2226. Poeme trăite. 10. nr. 10. 2231. 2000.

1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Fănuş Neagu. Gheorghe. 1.2234. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. 2246. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. 33. Eliade şi legile curtoaziei. 4. p. băiet sărac. Familia. Bucureşti : Vinea. 345-361. Timişoara : Augusta. Identificare de adresă. 530-533. 11. Nicoleta. 132-135. [Leo Butnaru. Chişinău : Cartier. Persoana întîi singular. Irina Nechit. Godot Eliberatorul. 1999]. NEAGOŞ. NECHIT. Mitul Iubirii. Steaua. Literatura română în analize şi sinteze. Timişoara : Augusta. 2237. 2000. p. FĂNUŞ În volume: 2242. 2. În: Emil Alexandrescu. Puncte de sprijin pentru suflet. Vol. 1998]. [Gellu Naum. 3. nr. 6. Grigurcu. Galaţi : Arionda. Cliveţ. Scriitori români care au creat în alte ţări. p. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul.Acasă. p. Rogozanu. 1999]. 2000. Mircea Eliade. Poezie română contemporană. 30. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Goci. 2000. 116-121. România literară. p. 6-7. Gellu Naum dincolo de suprarealism. p. 1-2-3. Cartea Babiblonului. Chinde. Petru M. Poezie română contemporană. 499-500. 2000. Luceafărul. Fănuş Neagu. Emil. Ironie şi patetism. Emil. nr. [Vlad Neagoe. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. NEAGOE. Grigurcu. Vatra. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. NEAGU. În volum: 2236. 190. Bucureşti : Vinea. p. 2244. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. 2235. p. 97-98. Arca. p. p. nr. vastă marea? [Vlad Neagoe. 1999]. IRINA În periodice: 2245. PETER În volum: 2238. 2000. Alexandrescu. Peter Neagoe. ION În periodice: 2241. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. Spiridon. În: Angela BaciuMoise. Mărturii la sfârşit de veac. [Irina Nechit.[Interviu]. 317 318 . 1999]. 2240. Fănuş Neagu . 204208. 51. Bucureşti : Paralela 45. Alexandrescu. 12-13. 4-5. Întrebătorul. 6. 2000. Vol. 197-203. "Unele lucruri îşi schimbă natura". Elisabeta. 7. nr. Aureliu. Puncte de sprijin pentru suflet. Angela. 2000. NEAGOE. 33. Vasile. Pop. Alţi prozatori contemporani. nr. 2. 1999. 27. România literară. Haş. Baciu-Moise. nr. 2243. Grigurcu. C. 2000. 2000. În: Aureliu Goci. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Ce-ţi trebuie ţie. Gheorghe. p. Cartea Babilonului. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VLAD În periodice: 2239. Un viitor obosit. Veronica. [Ion Neagoş.

Luceafărul. Alex. 2000. 51-52. 2258. "Suntem Dumnezei muritori". 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). Caiete critice. p. p. 3. Aureliu. p. 36. Goci. Pavel. În: Emil Alexandrescu. Gurău. scenariu.. 2254. 1981]. p. Gabriela Melinescu]. Poezie română contemporană. Zodia scafandrului. 2000. nr. p. Iaşi : Timpul. Vatra. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. Somnul vameşului. Apostol. 77-79. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev.[Leo Butnaru. O trilogie cu semnificaţii actuale. 33. nr. nr. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. 89-90. Gheorghe. 16-17. 6. [Bujor Nedelcovici. 155-162. nr. Miruna. 2000. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. Bucureşti : Editura Eminescu. Bărbulescu. "Zodia scafandrului" . Romane şi romancieri în secolul XX. Anchetă "Contemporanul": Cum. Luceafărul. 1998]. Sorin. 1999]. 3712256. MIRCEA În periodice: 2249. Iarba zeilor. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 2253. p. Contemporanul. 2255. 2000. 49-53. 11-12.exerciţii de suferinţă. Şarpele se află acolo încă de la început. [Mircea Nedelciu. Anchetă Luceafărul. p. 26-29. 33. Emil.. 16. 2000]. Gurău. 45-46. Operă. 12. ION 375. [Bujor Nedelcovici. 2000. BUJOR În periodice: În volum: 2248. 2000. p. Ultimii]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 17-22. Grupul editorial Universalia. NEDELCIU. Bogdan. Elena. 54-58. [Bujor Nedelcovici. 33. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. [Bujor Nedelcovici. În: Gheorghe Grigurcu. p. Dora. p. Simion. nr. 2257. NECULCE. 10. Preda. În: Aureliu Goci. România literară. În: Apostol Gurău. Irina Nechit]. 2259. 1. Lupşe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În volume: 2252. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 319 320 . Galaţi : Logos. 4. 1. Luceafărul. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Galaţi : Logos. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Compania. p. Celălalt. În: Apostol Gurău. 2250. Mircea Nedelciu. Celălalt. În volum: 2260. Nicolae Balotă. p. Dumitru Ţepeneag. Grigurcu. Alina.În volum: 2247. România literară. p. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. Ironie şi patetism. 2000. 12-13. Bianca Balotă. nr. Ştefănescu. film. 15. 2000. 12-13. Vol. Popescu. 2000. Universul cărţii. 2000. 10. 2000. nr. Ion Pop. [Interviu]. Alexandrescu. Apostol. 2251. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Budu. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. NEDELCOVICI. ***. nr. p. Mureşanu.

7. NEMOIANU. [Ecaterina Negară. 1999]. 13. 2270. Geo. 2000. 2271. Emil. 6. p. nr. [Nicolae Mecu. Expresivitatea involuntară].etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. p. Actualitatea unui manifest. nr. IULIAN În periodice: 2266. Negoiţescu. VIRGIL În periodice: 321 322 . În: Apostol Gurău. Negoiţescu: Ora oglinzilor. IACOB În periodice: 2269. Rogozanu. Piteşti : Paralela 45. Z. 9. Gurău. Liviu. 33. Presa literară românească arădeană (1869-1944). 4-5-6. 5. Iulian Negrilă. 3. Costache Negruzzi . Iaşi : Timpul. [I. Despre E. 2268. Negoiţescu. 207-210. România literară. 10. 33. Miruna. Mureşanu. 1999]. Grăsoiu. NEGOIŢESCU. ION În periodice: 2262. 13.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Literatura română în analize şi sinteze. 11-12. Alexandrescu. 13. 2000. p. Subiect epuizat. nr. 1999]. 42. Apostol.Alexandru Lăpuşneanul. O reeditare binevenită. Momentul 1848 . [Arad : Multimedia International. Universul cărţii. 59-60. nr. Vasile. 6. România literară. Katerina de neant. 2263. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. În: Emil Alexandrescu. Lovinescu. Emil. Iaşi : Timpul. NEGRILĂ. 7. 10. p. I. p. 11. Ornea. Galaţi : Logos. 1999]. 2000. Piteşti : Paralela 45. Arca. 2000. 2000. Interzis minorilor şi amatorilor. România literară. 33. ECATERINA În periodice: 2261. 1999]. 33. În volum: 2264. România literară. Luceafărul. Pârvulescu. COSTACHE În volum: 2267. NEGRUZZI. p. Bucureşti : Minerva. 2000. [Eugen Negrici. EUGEN În periodice: 2265. 33. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. p. [Nicolae Mecu. Secretarul perpetuu al Junimii. 4. Grupul editorial Universalia. Gheorghe. Alexandrescu. nr. În: Emil Alexandrescu. nr. nr. p. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 118-120. 2000. 116-117. [I.NEGARĂ. 2000. Costache Negruzzi . 2000. Ioana. NEGRUZZI. Buzaşi.Sobieski şi românii. Lovinescu. Contemporanul. 1999]. Ruletistul berlinez. Despre E. NEGRICI. p. C. Bucureşti : Minerva. Celălalt. Momentul 1848 . Bucureşti : Gnosis. p. Ion. nr. Grigurcu.

33. Miruna. Doina Ioanid. NICHIFOR. 2283. 2000]. [Emil Nicolae. Piatra-Neamţ : Crigarux. Dimisianu. Nebănuitul Eminescu."40238 Tescani". 22. Cecilia Ştefănescu. VICTOR În periodice: 2276. 10. 2000. Revoluţia. Eminescu . nr. Luceafărul. nr. 2000. [Recenzie de carte]. 5.vis animi. Arca. nr. p. Miscellanea. [Ioana Nicolaie. ION În periodice: 2274. 33. p. 40238 Tescani. Proză românească. Steaua. 4-5-6. p. Viaţa şi moartea unui miliardar. 103-104. Ferestre 98. Lazăr. 2000]. Universul cărţii. 10. Bucur. 4. 12. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2280. 9-15. Oneşti : Aristarc. 2000. Omul de hârtie. Romulus. 2000. 2000. Vasile. DINU În periodice: 2277. Iulian Băicuş. Z. [Dinu Nicodim.2272. EMIL În periodice: 2279. Bucureşti : Albatros. Ioan Godeanu. Estetica imperfecţiei. Rogojan. 1999]. Geo. 1. Miruna. IOANA În periodice: 2282. IOAN În periodice: 2273. nr. 162-163. Domnica Domnea. 51.vis animi]. 1998]. 47. p. Angelo Mitchievici. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. România literară. p. nr. 24. 4. Romulus. Mureşanu. Viorel. [Emil Nicolae. Bucureşti : Image. Modelul Frankenstein. NEŞU. 7-8. Doina Ioanid. p. nr. NICODIM. [Virgil Nemoianu. 1999]. p. NICOLAIE. [Dinu Nicodim. 11. p. nr. Omul de hârtie. 10. 24. nr. 10. Geo. Falsa literatură . 129-130. 2000. 2000]. Piatra Neamţ : Crigarux. Geniul eminescian . [Ioana Vlaşin. Mureşanu. 2000. p. George Bălan. Un mare roman ignorat. 44. 2000. Bucureşti : Albatros. Contemporanul. Bucureşti : Coresi. România şi liberalismele ei. Natură moartă cu statuie.o provocare permanentă. NICOLAE. 2000]. Vasile. [Ioana 323 324 . Solidaritate confraternă. 5. Eminescu . Omul de hârtie : thriller. Florin. 11. Revoluţia. Poezii. 5. Gabriel. Mircea Cărtărescu. Florin Iaru. Thriller. Marius Ianu. [Emil Nicolae. Omul de hârtie. Marius Ianuş. p. Angelo Mitchievici. 2275. [Ion Nica. Lena. 1999]. Bucur. 4-5-6. Ornea. Cecilia Ştefănescu. [Mihai Eminescu. Spiridon. 95. 10. nr. p. Victor Nichifor. 2000. [Ioan Neşu. NICA. Contemporanul. Prietenie & literatură. 1999]. 2278. 2000]. Buruiană. Arca. Viaţa românească. Ion Nica. 5. 2000. 2000. 9. Universul cărţii. nr. 2281. Vasile. România literară.

nr. În periodice: 2291. p. Ioan Glodeanu. 2292. 2000. nr. Contemporanul. NICOLAU. 2-3. [Recenzie de carte]. 2000. Cecilia Ştefănescu. 6. 14. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. nr. 33. Bucureşti : Image. [Petre Nicolau. 22. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 4. NIMIGEAN. 58. nr. Geo. Sîrbu despre sine şi lume. nr. 4. 2000. 2000. Doina. Libertatea de a purta cătuşe. p. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Laura. Domnica Drumea. 100. Victoria. 13. Nimigean. BASARAB În periodice: 2287. Romulus. p. 2000. Steaua. NICOLESCU. p. Cârneci. nr. Magda. Marius Ianuş. p. p. Bucur. 2000]. [George L. Doina Ioanid. [O. Milescu. 42. VALENTIN În periodice: 2285. p. NICOLAU. 1-2-3. Steaua. p. DUMITRU În periodice: 2286. RUXANDRA În periodice: 2289. Morariu. NICOLCIOIU. Ţion. 10. "Singurătatea intelectuală". Mircea. GEORGE L. O viziune (mai) coerentă a lumii. 30-31. George L. Meseria exilului. Timişoara : Augusta. Universul cărţii. Poezie românească. 11. Luceafărul. NICOLESCU. 51. Vasile. p. 40238 Tescani. [Dumitru Nicolcioiu. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Curticăpeanu. nr. Cătălin. 20-23. Pe streaşina veacului. România literară. Nimigeanu. Familia.Nicolaie. Ţîrlea. 4. O. [Ruxandra Niculescu. Lentila morală. 51. Florin Iaru. 2000. 11. p. Bucureşti : Viitorul Românesc. [Lelia Nicolescu. NICULESCU. 3. 2000. Arca. 3. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. Ion D. 9. 2000]. 1999]. 1998]. 8-9. 36. 325 326 . Iaşi : OuTopos. Familia. Adio adio dragi poezii. PETRE În periodice: 2284. Craiova : Scrisul Românesc. NIMIGEANU. LELIA În periodice: 2288. Urcarea "muntelui alb". nr. Lazăr Zăvăleanu. Adrian. 10. 116-117. 1999]. Profesorul Petre Nicolau. 1. Contemporanul. 2000 . 1999]. Angelo Mitchievici. În periodice: 2290. Mircea Cărtărescu. 10. 2000. nr. nr. 1999].

[Dan Ioan Nistor. 10. Traian. 86. nr. Boldea. 2000. 30. p. 4. Poezie românească. Luceafărul. Satu Mare : Solstiţiu. Sabău. Constanţa : Metafora. Cu vinerea-n lacrimi. Rotire continuă]. p. Bucureşti : Libra. NISIPEANU. 1999]. 5. În periodice: 2299. [Virgil Nistru Tigănuş. Constanţa : Metafora. Victoria. 2000. Flaşneta. 2000]. p. 2000. 2301. NISTOR. p. 11. nr. nr. cu duminica-n gând. 51. Contemporanul. [Recenzie de carte]. 2000. 1999. 2300. Ţion. Galaţi : Alma. Galaţi : Alma. 2000. Cu vinerea-n lacrimi. 2000. Luceafărul. Curierul românesc. p. Poetul şi fiul său. Miu. 47. p. 5-6. Satu Mare : Solstiţiu. Milescu. 2000. Bărbulescu. Doamne. Milescu. [Recenzie de carte]. 2295. nr. 2000]. Codin. 1999]. [Oana Ninulescu. 5. Ioan Nistor. 10. NOICA. Stup împietrit. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. Rotire continuă. 2303. [Timişoara : Augusta. 1996. p. Constantin Nisipeanu. Arbori cu aripi de mătase]. Poezie românească. 11. 4. 2296. Ştefan. 99-100. Iulian. nr. NISTRU ŢIGĂNUŞ. Pelerin pe drumul măslinilor. nr. [Ioan Nistor. Simion. 2000. 2000]. 1998]. VIRGIL NISTOR. Gusturi şi scrieri. 2000. Un itinerar împlinit. 10. Steaua. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris. Astra. 2000. nr. p. p. NISTOR. 51. Dorin Ploscaru. Nisipeanu. nr. CONSTANTIN În periodice: 2294. 2000. cu duminica-n gînd. Ioana. 4. Universul cărţii. 10. [Eugeniu Nistor. Adrian. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". nr. Constantin. Curierul românesc. Elegiile maligne. Bucureşti : Cartea Românească. Victoria. Ilie. 35. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. p. nr. Tomis. Blaga şi matricea stilistică. Ioanid. Zalis. 2-3. [Virgil Nistru Ţigănuş. 4. 2000]. 6-7. 2. Satu-Mare : Solstiţiu. Universul cărţii.NINULESCU. p. 6. Mistica iubirii peregrinului spiritual. Olăreanu. Henri. 4. 16. [Ioan Nistor. 92. EUGENIU În periodice: 2302. [C. nu spre semeţia mea. Steaua. DAN IOAN În periodice: 2297. 26. 327 328 . 2000. nr. 5. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. IOAN 2293. Târgu-Mureş : Ardealul. 1999]. [Ovidia Barbu. 3.

5. Irina. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Aurel. Bucureşti : Galaxia. România literară. ANCA În periodice: 2312. 2308. 5. [Const. Nottara. p. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. Nicolae. Iaşi : Timpul. 1999]. p. 2306. 2000. 33. O iniţiativă temerară. NOJE. România literară. p. OARCAŞU. 5. Reşiţa : Modus. Convivialitatea cu şi fără strigături. [Gheorghe Drăgan. Mureşanu. Gazetarul Noica. 1. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. 2000.2304. 2305. România literară. [Cornel Ungureanu. Nicolae. [Lucian Blaga. 329 330 . În periodice: 2313. 1. Oancea (Tata Oancea). A. A. Manolescu. 33. 25. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. În volum: 2311. 2000. 2000. nr. 1999]. Manolescu. 2309. 10. 36. sculptor şi jurnalist. 51. Bucureşti : Amurg Sentimental. Contemporanul. 49-50. 43. Pagini despre sufletul românesc. Noje. PETRU E. 548. 2310. [Gabriel Liiceanu. 2000. Milescu. NOTTARA. 2000. Editura Humanitas. Z. România literară. Bucureşti : Polirom. 15. p. 8-9. 51. 35. Andrei Pleşu. [Ioana Nuţu-Piersică. Pagini despre sufletul românesc. p. În: Emil Alexandrescu. 2-3. [Constantin Noica. 10. 6. O epopee critică eroi-comică. nr. Emil. Steaua. Niţă. Constantin Noica]. Victoria. 35. Anca. [Constantin Noica. Creaţie şi frumos în rostirea românească. 9. Poezie românească. 33. 8. 42. p. 11-12. Bucureşti : Humanitas. 5. 2000]. 10. Alin. Un om al cărţilor. nr. Pagini despre sufletul românesc. 2000. Alex. 1997]. Contemporanul. 4. CONST. Petraş. Universul cărţii. Rău. nr. Săvulescu. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Humanitas. Constantin Noica]. Poetica eminesciană. 1999]. 2000. Steaua. Miruna. Universul cărţii. 2000. 10. 5-6. Sufletul românesc. p. 2000]. nr. nr. Ornea. Geo. Temeiuri folclorice. nr. [Constantin Noica. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". 10. Temeiuri folclorice. 2000]. nr. Adrian. Contemporanul. IOANA În periodice: 2314. 2000. Ştefănescu. nr. p. 33. p. I. I. Suflete obosite. Bucureşti : Humanitas. 31. nr. NUŢU-PIERSICĂ. Constantin Noica. Viaţa ca un dar. p. poet. Cristian. În periodice: 2315. Alexandrescu. nr. Contemporanul. p. OANCEA. 2000. ION În periodice: 2316. p. 2307. p. 2000. nr. 46. Poetica eminesciană. 10. Măsură pentru măsură. 2000.

2000. Gurău. nr. nr. Celălalt. Mariana. Ştefănescu. Alain. Apostrof. p. Caius Dobrescu. Vasile V. Discreţie şi eleganţă. ALEXANDRU În periodice: 2317. 2323. Tudorel. 2000. Grigurcu. 36. Galaţi : Logos. Sancho Panza al II-lea. În: Emil Alexandrescu. p. [Interviu]. In memoriam Costache Olăreanu. Iaşi : Timpul. Sipoş. România literară. Poezie română contemporană. Bucureşti : Nemira. 2320. [Interviu]. 8. Ţuţuianu. 2000. 139-141. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. 6. Luceafărul. p. MARIUS În volum: 2329. 2000. p. 2000]. România literară. [Andrei Oişteanu. 7. COSTACHE În periodice: 2319. Urian. Apostol. Gheorghe. Floarea. In memoriam Costache Olăreanu. 2000. Costache Olăreanu (1929-2000). p. 10. Bucureşti : Persona. OPREA. 43. nr. OIŞTEANU. 39. Contemporanul. Marius Oprea]. 6. p. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). 39. Claudiu. 2000. 2000. În: Apostol Gurău. nr. ION În periodice: 2327.ODOBESCU. România literară. nr. Pârvulescu. Vol. 33. Poeţii nouăzecişti. 2328. 7. 39. 10-11. 2321. Groza. p. Ion Omescu . Paruit. Zamfir. p. p. nr. p. Luceafărul. 2322. 21. 7. Alexandrescu. Cioacă-Ioanid. 33. OMESCU. In memoriam Costache Olăreanu. p. NICOLAE În periodice: 331 332 . 11. 2000. Cuvîntul. 1997-1998]. nr. [Costache Olăreanu. Ştefan. Ioana. În: Gheorghe Grigurcu.[Andrei Bodiu. 10. 2000. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Filip. 10. 33. Al. OPREA. 2000. 1. 2325. De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. 2324. Simona Popescu. 2000. ANDREI În periodice: 2318. 12-14. 7. OLĂREANU. Ultima poveste a Sheherezaei. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". Marcela. Mythos & Logos. 132-138. Alex. 170-171. Studii şi eseuri de antropologie culturală. 10. 2000. Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". nr. 42. Emil. Odobescu . nr. 11. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici.Pseudo-Kynegeticos. nr. În volum: 2326.In memoriam. 61-65. 2000. Fereastra închisă. Vatra. Literatura română în analize şi sinteze. 12. Curierul românesc.

I. 119-120. 2000. nr. Ştefănescu.70. 2000. Miruna. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Párbaj a Grand-Hotelben. [Adrian Oţoiu. [I. nr. 49. 1999]. Cesereanu. Alex. [Adrian Oţoiu. 5. 2000. GYÖNGYI În periodice: 2334. Szilárd. Călinescu. G. Nicolae. Caiete critice. Enigmele unei personalităţi G. 126-127.. Universul cărţii. România literară. 9. 6. 2000. OPRESCU. Texte care încep aici şi se sfârşesc. Steaua. 105-107. Cofan.. 2-3. 11. [Nicolae Oprea. ORBÁN. Curierul românesc. 34. 23. Radu. nr. 7. Cajal. ORBÁN. ADRIAN În periodice: 2338. 51. 2000]. ORNEA. Demeter. OŢOIU. Kata Zsófia. Korunk. Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. Urian.2330. Editura Paralela 45. Aluniţa. 3. Piteşti : Paralela 45. Vincze. 4. 33. România literară. 14-15. OPRIŞAN. p. 6. 2000. Daiana. Korunk. Cuvîntul. 24-25. Ion D. p. 1999]. Povestiri computerizate. p. 5-6. Omagiu Zigu Ornea . Sârbu şi timpul romanului. Profesorul şi falsurile. 2331. 51. 2000. nr. 2000. 2000. Felecan. Stângăcii şi enormităţi. nr. 2340. Împlinirile unui mare cărturar. p. Mureşanu. Hümér nehézüteggel. 33. nr. Esztétikai olvasókönyv. 6. Z. Ornea la 70 de ani. Bucureşti : Paralela 45. Vatra. p. 10. nr. 5-6. [Adrian Oţoiu. nr. Vasile. VIOREL În periodice: 333 334 . 5. p. 2000 . Tudorel. p. 27. GEORGE În periodice: 2332. p. Steaua. Călinescu. Bogdan. În periodice: 2333. 1999]. Ion D. Fanache. Stîngăcii şi enormităţi. nr. 9. PADINA. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. 2337. Stîngăcii şi enormităţi. 8-9. 2000. spectacolul personalităţii. Bucureşti : Vestala. Piteşti : Paralela 45. [Nicolae Oprea. Ruxandra. p. 1999]. 2000. 2339. Oprişan. nr. ZIGU În periodice: 2336. Album second hand. nr. Sîrbu şi timpul romanului]. p. [Orbán János Dénes. p.

Henri. 2000. nr. p. MARIA În periodice: 2343. 2000. Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". Alina Pamfil: Eseul. 51. Note despre poeţii români din Israel. Milescu. Politeţea ca armă. Eseul o formă a neliniştii. Grigurcu. Piatra Neamţ : Crigarux. PAL. 2000. 6. TUDOR În periodice: 335 336 . Contemporanul. p. 33. [Viorel Padina. 85-86. 1991]. Victoria. 3. Universul cărţii. Gheorghe. 10-11. PAMFILE. Vatra. În volum: 2342. 7. p. 8. Doi suprearealişti. nr. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2345. Bucureşti : Cartea Românească. p. 2353. Tudorel. nr. nr. 2000. 7-8-9. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. Nesomnul metaforei. Steaua. Viaţa românească. 10. 6. Cuvîntul. 5. nr. 2000. 6. Sabău. Paleologu. 2347. nr. 5. p. 49. Pârvu. Cluj-Napoca : Dacia. Sesto Pals]. Paleologu. Editura Dacia. 6. 12. 209-213. 4. Lungu. Tudorel. Urian. 10. 2000. Poezie română contemporană. Universul cărţii. Paleologu. 9-10. nr. România literară. nr. Al. Lucrurile cu adevărat importante (I). [Alina Pamfil. [Maria Pal. excelenţa voastră? Contemporanul. 2348. 10. 2000]. [Cluj-Napoca : Dacia. 10. 31. ALEXANDRU În periodice: 2344. 2000. Ancuţa. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. 2000. Roxana. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. O formă a neliniştii. 30-33. [Al. p. Echinox. nr. 12. 2000. Vakulovski. [Interviu]. p. nr. 2349. 2350. Mihai. Dar ştiu că nu e chiar aşa". 5. 118-120. [Interviu]. PALS. [Paul Păun. 2. Neliniştea din jurul eseului. PALEOLOGU. p. 95. [Interviu]. [Al. PAMFIL. Urian. nr. [Recenzie de carte]. Miruna. p. p. Cuvîntul. Tudorel. De-a noastră. SESTO În periodice: 2351. 7. Viorel Padina sau poemul oţelit. 4. p. 1999]. nr. Urian. ALINA În periodice: 2352. 5. Editura Dacia. 2000. Cuvîntul. Cristian.2341. 2000]. [Alexandru Paleologu. nici răul". Lucrurile cu adevărat importante (II). Poemul de oţel. Zalis. Politeţea ca armă. Alexandru. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. 2000. 8-9. Ioana. Vol. 2346. p. Cluj-Napoca : Dacia. 40. Racaru. 2000]. Lucrurile cu adevărat importante (III). 5-6. Mureşanu. 93. Bufonul de oţel. Alin. 5. Nici binele. eseist seducător. Politeţea ca armă. p.

5. nr. nr. Oameni de lume. Memoriile mandarinului valah. 11. 2358. În: Gheorghe Grigurcu. Tomis. Alex. 337 338 . 4. Bucureşti : Albatros. 31. 10. Cuvîntul. p. George. 2000. nr. nr. Bucureşti : Albatros. 2362. 3. [Petre Pandrea. 2000. 2363. Tudor Pamfile. 26-27. nr. Memoriile mandarinului valah. Alexandru. Titus. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ionel. Memoriile mandarinului valah. VIRGIL În periodice: 2355. George. 2000]. Zalis. 2000. 2000. 10. 8-9. PETRE În periodice: 2357. 32. Radu. Simuţ. 6. Radu. Memoriile mandarinului valah. p. 2000].2354. Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah. Bucureşti : Albatros. Vol. Proiectul şi opera. 2000. NICOLAE În volum: 2356. Meandrele unei epoci (I). 2000. 2000. [Petre Pandrea. [Petre Pandrea. Cassian Maria Spiridon. 7. 20. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. 15. Bucureşti : Albatros. nr. Tranşantă proiecţie de sine. Voinescu. 2360. Florea. 2000. nr. Trei poeţi moldavi. 2000. nr. Memoriile mandarinului valah. 2365. Bucureşti : Albatros. p. 6. nr. Cu un diavol în infern. Necula. Bucureşti : Albatros. Memoriile mandarinului valah. Memoriile mandarinului valah. 11. p. Gheorghe. 10. 10. Meandrele unei epoci (II). p. 2000]. 2000]. Contemporanul. Miruna. 2000]. În descendenţa marilor moralişti. Curierul românesc. 33. România literară. 2366. Grigurcu. 34. Petraş. nr. 2368. 33. Înscenarea verbului. [Petre Pandrea. p. Luceafărul. Memoriile mandarinului valah. Rusu. Memoriile mandarinului valah. Memoriile mandarinului valah. 1. 9. 2000]. 2359. 27-28. 11-37. [Petre Pandrea. Editura Albatros . 2000]. p. 2364. p. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. Voinescu. Bucureşti : Albatros. Poezie română contemporană. Bucureşti : Albatros. 35. Bucureşti : Albatros. 2000]. Universul cărţii. Radu. Apostrof. Petre. [Petre Pandrea. Nicolae Panaite]. 2000. 4. [Petre Pandrea. 425-430. Alexandru. 45. 30. 2000. Ştefănescu. Mureşanu. 4. [Mihai Beniuc. Radu. PANAIT. Voinescu. 4.memorialistică. Bucureşti : Albatros. Contribuţii biobibliografice (II). [Petre Pandrea. 16. Irina. Luceafărul. Meandrele unei epoci (III). Bucureşti : Albatros. p. Luceafărul.[Gellu. Memoriile mandarinului valah. 4. 1. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. Ion. PANAITE. p. 9. nr. nr. Meandrele unei epoci (IV). 2369. Ion. Mandarinul valah. [Petre Pandrea. Rectificări. p. 5. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. Revista de etnografie şi folclor. Luceafărul. nr. 4. [Petre Pandrea. p. nr. 2000]. 2000. 2367. 2000]. Luceafărul. 10. Voinescu. p. p. nr. Dorian. p. Luceafărul. 14. 2000]. PANDREA. Bucureşti : Albatros. 2000. 9. 2361. 2000. Murgeanu. [Petre Pandrea. 2000. Memoriile mandarinului valah. Cuvîntul. 2000. 2000]. Henri. p. Petre Pandrea].

Bucureşti : Albatros. 2. Dumitru. Mureşanu. Deschideri spre universalitate. p. Horea. Vatra. Virgil. nr. IUSTIN În periodice: 2377. 2000. 2000. Mirela. O victorie covîrşitoare. 1999]. Emil. 7. 10-11. În volum: 2383. p. 9. 35. Grigurcu. Contemporanul. PAPAHAGI. p. 11. Aurel Pantea între extreme (III). 10. Gheorghe. 7. În: Gheorghe Grigurcu. Podoabă. 9. 17. Un regizor al obiectelor. [Iustin Panţa. 2000. Femeia în faţa oglinzii]. [Aurel Pantea. Poezie română contemporană. Bărbatul în faţa oglinzii femeii. nr. p. HORTENSIA În periodice: 2379. Vol. România literară. 218-222. 2000. Faţă-n faţă Angela Marinescu . 7679. 2381. Poenar. nr. Virgil. 8. Vatra. 2375. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Steaua. Henri. Banchetul.un dialog. Vatra. nr. p. Euphorion. echilibrul stabil . 2000. Imagini din Valea Plângerii. nr. În volum: 2378. 2000. p. 3-4. 9. Acţiunea interioară. 2000. Grigurcu. Călin Vlasie. 81-84. Vatra. Podoabă. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. 2000. Poezie română contemporană.Concert din muzică de Bach. Podoabă. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. Iaşi : Timpul. PANTEA. 10. p. Vatra. "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". [Hortensia PapadatBengescu. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. 25. p. 2. 1998]. 30-31. p. p. 2000. Virgil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. Buciu. Proză românească.PANTEA. 2382. Miruna. Angela. Hortensia Papadat-Bengescu . p. [Aurel Pantea. Rădăcini]. nr. Universul cărţii. AUREL În periodice: 2370. 2372. 73-76. Proprietar de spaţii poetice. 2000. 2374. 2373. 129-141 . Marinescu. Alexandrescu. Cluj-Napoca : Paralela 45. nr. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Pârvulescu. VIOREL În volum: 2376. În: Emil Alexandrescu. 2000. PAPADAT-BENGESCU. 33. 1999. p. nr. Mureşan. [Hortensia Papadat-Bengescu. Noua literatură problematizantă. PANŢA. Aurel Pantea între extreme (II). 214-217. 5. 2000. 5. O victorie covârşitoare. Marian Victor. 2371. Ocinic. 10. 2380. 2000. Ioana. p. 2. 403-405. 51. 2000.Aurel Pantea. Între extreme (I). MARIAN 339 340 . nr. Piteşti : Paralela 45. Gheorghe. Zalis. 12. Preţiozitatea durităţii. Contemporanul. Vol. 67-68.

Anghelescu. 1213. 7-8. p. nr. PAPILIAN. [Alexandru Papilian. nr. Mureşanu. 10. 1999. Marian Papahagi şi critica de sistem. 35. Petric. Grupul editorial Universalia. PAPILIAN. Steaua. Ioana. Laurenţiu. p. p. [Lucian Parfene. 10. Miruna. PARASCHIVESCU. nr. 2000. 10. Echinox. 2390. Miruna. Bucureşti : Libra. Iaşi : Editura Convorbiri literare. Raţiuni de a fi. Victor Papilian . p. ALEXANDRU 2394.În periodice: 2384. In memoriam Marian Papahagi. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. Bucureşti : Atlas. Patinatorii. 2387. [Marian Papahagi. 2. 2391. [Marian Papahagi. 1999]. PASCU. 51. p. 5. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". PARFENE. 35. Popa. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. Ochiul Irod. p. 2000. 2000. 2000. În periodice: 2397. În volum: 2392. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. Proză românească. Sabău. nr. Ion Marinescu. 1999. 7. Mitică şi Hyperion. [Bucureşti : Atlas. 7-8-9. Pop. 2385. 2. Daniela. România literară. Mesina. 32-34. [Recenzie de carte]. George Drăghescu. Bucureşti : Atlas. p. 2000]. Marian Papahagi. 2388. BOGDAN I. 12-13. 2000. Luceafărul. 1999]. nr. 2000. 5. LUCIAN În periodice: 2396. Tomis. 2000. [Radu Paraschivescu. p. Luceafărul. 24. Lazăr. 10. 8. Sub semnul familiilor aristocrate. 302-303. nr. 2000. Homo militans. Bucureşti : Universalia. RADU În periodice: 2395. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. nr. Raţiuni de a fi. Tîrgu Jiu : 341 342 . 2000. În: Laurenţiu Ulici. p. Efemeriada. Tomis. Gotia.publicistul. 7. 1. 2000]. Universul cărţii. 1999]. 1. 10. 2000. Universul cărţii. Călăreţ pe vrăbii. p. Mircea. nr. p. Crăciun. Amintirii profesorului Marian Papahagi. 102. Ion. 33. VICTOR 2386. Zestre pentru înălţare. p. [Interviu]. Universul cărţii. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Florin. Mureşanu. nr. Mircea. nr. 6. 2000. nr. 16. În periodice: 2393. Proză românească. 31. Laura. Ulici. În: Mircea Popa. 1999]. Dihorul. 2000. 2389. 2000. Miruna. p. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Laura. Vatra. Fragmente de ochean. 10. Mesina. Cluj-Napoca : Napoca Star. Garbiel. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Bucureşti : Du Style. Mureşanu. 9. Andrei. 104113.

România literară. nr. False dileme. 2403. p. 22. nr. nr. În volum: 2408. p. Secunde frânte. Bucureşti : Du Style. p. Andrei Pleşu]. 12. nr. 1. O alegorie a depărtării. Victor Sterom. 22. p. 1999]. 2000. 10. 2000. 2. nr. 2401. Pascu.-R. Alina. nr. Viaţa românească. Teutişan. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. 1999]. Kleininger. O decizie şi două încălcări ale legii. 304-306. 2398. 2000. Mănuşa din vitrină. Time-out. nr. Weber. Întoarce-te. Steaua. Esthera. 2000]. 2000. p. 1999]. DORA 2402. [Radu Patrichi. 1. PAVEL. 2407. [Toma Pavel. 10. Târgu Mureş : Ambasador. p. p. [Sorin Gherguţ. 6.Editura Alexandru Ştefulescu. Decapitat la masa de scris]. 2000. 22. Ulici. p. 67. România literară. Despre pseudoargumente. 10. Piteşti : Paralela 45. Roşioru. 1989. PATAPIEVICI. Braşov : Astra Nova. Bogdan I. 6. p. [Bogdan I. 2000. ***. PAVEL. 51. În: Laurenţiu Ulici. TOMA În periodice: 2409. 343 344 . p. nr. 6. 2000. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. 6. Protest ISL. nr. 2404. Patapievici. Mănuşa din vitrină. Chiriac. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. Ştefănescu. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399. Mihaela. 1999]. Dan Doman. 1997. 5. Laurenţiu. Bucureşti : Amurg Sentimental. Vlad. atitudini. Poemul deshumat. Ion. 95. [Dora Pavel. Naraţiuni întâmplătoare. 33. 7. CEZAR În periodice: 2406. Pascu. nr. 1. p. [ Cazul Eminescu: polemici. Membrii GDS susţin candidatura lui H. nr. 1999. 10. Universul cărţii. Cluj-Napoca : Dacia. 1. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. nr. 19. Debuturi (II). 7. Secunde frînte. 112-117. 22. Tomis. [HoriaRoman Patapievici. p. 2000. 10. 2-3. Thomas. reacţii din presa anului 1998. 1999. ***. 2000. Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. PATRICHI. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). Milescu. 1. 33. Călin. RADU În periodice: 2405. Nimicuri ca o cruce. 1. 22. 2000. Cristian Pavel. Mircea Dinescu. 10. Oradea : Cogito. 22. 7. 2000. 2400. Mitică şi Hyperion. 4. Creier intermediar. 1994. Miroiu. 4. Bucureşti : Amurg Sentimental. Bucureşti : Nemira. Alexandrescu. 2000. p. Victoria. Renate. 1. PAVEL. Poezie românească. Cluj-Napoca : Dacia. 10. 6. 2000]. Alex. 2000. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 35.

Hiperesenţele. Cs. Gheorghe. Mihaela. 2000. 345 346 . p. Sesto Pals]. 2000]. Grigurcu. [Paul Păun. Note despre poeţii români din Israel. Nagy. Poeta ludens. Ion. 3. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. 1966]. [Páskándi Géza. nr. A költő kilincse. Bucureşti : Crater. történelem. Luceafărul. Elisabeth Păunescu. 2000. A költő kilincse. nr. 6. p.. A megvallás. 2. 2000. 2000. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. 2412. Hiperesenţele. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó. Alexandru. Bukarest. 65-66. EUGEN VLAD 2413. "Poeziile copilăriei".PÁSKÁNDI. 1999]. Kántor. 1998]. PĂUNESCU. Braşov : Concordia. Lungu. Angliai levél. 2414. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 15. Pomogáts. Peia. la doamna T. 1999]. PĂUN. 21. 85-86. 23.. 5. 12-13. Şansele eseisticii se confirmă. p. În periodice: 2421. Roşioru. nr. [Interviu]. Victoria. Helikon. p. Lajos. Béla. nr. PÂRVULESCU. 64-66. 2000. Milescu. 14. Páskándi Géza költészete és a játékosság. Budapest. 14-15. Helikon. Vatra. nr. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. De vorbă cu. Bertha. 10-11. GÉZA În periodice: 2410. Kántor. [Eugen Vlad Pârâu. nr. PĂUNESCU. p. Vol. 6. Alfabetul doamnelor : de la doamna B. p. PAUL În periodice: 2416. M. Malea Stroe. 14. IOANA În periodice: 2420. Astra. György. p. [M. 10. Holdbumeráng. 2000. Lajos. Helikon. În: Gheorghe Grigurcu. Gömöri. 2000. p. 2000. nr. Páskándi Géza: Pornokrácia. PÂRÂU. Doi suprearealişti. [Ioana Pârvulescu. 2415. erkölcs. 2000. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig.. 2000. p. p. 1. nr. ELISABETH În periodice: 2418. Liviu. 2411. Ibolya. Korunk. nr. Luceafărul. Helikon. p. 2000. 64-66. 12. Nemzetsors. nr. 16-18. Universul cărţii. 7. 223224. 11. 2417. Zoltán. Poeziile copilăriei. 9. Grăsoiu. p. 2000. Timişoara : Marineasa. [Páskándi Géza. Korunk. PEIA. nr. Poezie română contemporană.

Radu. 2000. Baciu-Moise. Emil. 2. În: Angela BaciuMoise. 31. nr. p. CRISTIAN În volum: 2423. Ion. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2000]. Tihan. Tudorel. 2000. Cluj-Napoca : Limes.. Sub zodia prieteniei. 2.. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. Menţiuni critice. Şah orb. Pagini de critică şi de istorie literară. nr. p.. Pasărea gramofon. PERŞA. 8. nr. 1999]. 35. Perpessicius (Dimitrie S.. PERPESSICIUS În periodice: 2429. 541. Direcţii. Teodor. 4. În: Emil Alexandrescu. p. nr. 4. 2428. 51. [Dan Perşa. Luceafărul. Un "constructor" al generaţiei '80. 6. Ioan. Vatra. Steaua. PERIAN.. p. 122-125. 5. p. Un "constructor" al generaţiei '80. Bucureşti : Albatros. Panaitescu).. Fatma sau Focul de paie]. 1999]. nr.. 2433. [Eugen Pelin. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . 5. Mureşan. 1999]. 35. Bucureşti : Florile Dalbe. 1999]. 7-89. [Dan Perşa. Angela. Noje. nr. 347. Mureşan. [Cluj-Napoca : Ardealul. Vol. Cuvîntul. Tomis.Gheorghe Perian. 42-43. Şah orb. 1. Bucureşti : Albatros. 2000. Cristian Pepino. 2000. p. Nicoleta. 40-41. GHEORGHE În periodice: 2424. [Dan Perşa. [Gheorghe Perian. 2000. p. Sălcudeanu. 2000. p. p. PEPINO. Urian. p. 2. Cucu. 35-36 . Anca. 5. 2425. 2000. [Mircea Petean. Andreas Wellman. Echinox.. Vatra. 2000. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. pelin. MIRCEA În periodice: 2434. Romanul Fatma într-un dosar editorial. nr.. Târgu-Mureş : Ardealul. nr. Curşeu.PELIN. 2000. 7. Bucureşti : Albatros. nr. Şah orb. Alexandru. 1998]. Ştefan.[Interviu]. Viorel. 347 348 . 2432. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. [Perpessicius. 1999]. 2427. PETEAN. 2426. 2000. 44. Vatra.. Cartea întâlnirilor. Iaşi : Timpul. Mărturii la sfârşit de veac. p. Viorel. Voinescu. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. 1. Cistelecan. nr. Nectar cu. Galaţi : Arionda. orientări. EUGEN În periodice: 2422. 41-43. 2000. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară. 2000.. Roşioru. 5. În volum: 2430. 35-36. Jocul vieţii şi al literaturii. p. Dezertarea de pe front. Vatra. DAN În periodice: 2431. Tomis.

Alexandrescu. p. Datcu. Iaşi : Timpul. 10. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2445. PETRE. 2000. p. 2000. nr. Aureliu. Aureliu. Camil Petrescu . În: Emil Alexandrescu. 12. 2000. Camil Petrescu. Ailenei. Ion N. p. Gheorghe. Sergiu. 2-3. Camil Petrescu . Frumosul pur. 149-163. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Emil. [Cecilia Caragea. 164-176. Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. Milescu. 51. Albert. 398-401. p. Literatura română în analize şi sinteze. PETICĂ. 392-396. Goci. 2000. În volume: 2440. ŞTEFAN În volum: 2436. 387-392.Jocul ielelor. Logica sentimentelor. Iaşi : Timpul. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. Iaşi : Timpul. În: Sergiu Ailenei. În: Emil Alexandrescu. Vol. p. p. Victoria. p. CEZAR În volum: 2446. p. 2000. Universul cărţii. Poezie română contemporană. Romane şi romancieri în secolul XX. 31. p. PETRESCU. 2000. 396-398. 33. 2. 7. Emil. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 4. 2000. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. PETRE. nr. Camil Petrescu . Bucureşti : Seara. Camil Petrescu . 133-143. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GEORGE A. Kovács. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Aureliu Goci. Dramatismul "modestiei". Dialog cu Zoe Petre]. 2442. Iaşi : Timpul. România literară. Nastasia. p. CAMIL În periodice: 2439. 2000. Emil. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Editura Dacia. 2444.Patul lui Procust. Alexandrescu.Steaua. Poetici clasice şi moderne. Stiluri în proza interbelică. 225-227. Steaua. În periodice: 2437. În: Emil Alexandrescu. întâia noapte de război. Grigurcu. 349 350 . Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2000. Goci. ZOE În periodice: 2438.Ultima noapte de dragoste. Cezar Petrescu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 45. 136-147. Emil. 51. Alexandrescu. În volum: 2435. 2000. nr. 2443.Suflete tari. 5-6. În: Aureliu Goci. 7. PETRESCU. p. 2441. Romane şi romancieri în secolul XX. Două evocări camilpetresciene. În: Albert Kovács. Iordan.

Bacovia. 1: 19461951/ 1954-1956. C. 4. 43. Anotimpuri intermediare. nr. Bucureşti : Allfa. Bacovia. 5. 1999]. Popa. Cluj : Biblioteca Apostrof. Rogozanu. România literară. p. G. 2000. 11. Alexandru. [Marta Petreu. Mincu. 5. nr. 1999]. [Radu Petrescu. Bucureşti : Univers. 2455. p. IULIA În periodice: 2450. 6. Radu Petrescu despre G. p. [Mircea Bentea. 27. 1999]. Piţu. PETREU. 6. Cioran sub lupă. 45. Marino. George. 2000]. România literară. Un alt Bacovia. România literară. 48. 33. 2000. 18. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 6. nr. [Iulia Petrescu. Gheorghe. p. [Radu Petrescu. Răfuiala. [Radu Petrescu. nr. 33. 6. Luca. nr. p. 2458. 15-18. Dan Petrescu enervat de literatura română. Radu Petrescu. O bizarerie. 43. 44. Piteşti : Paralela 45. Manea. Adrian. Apostrof. DAN În periodice: 2447. 33. G. Catalogul mişcărilor mele zilnice. nr. 29-30. 2000. România literară. 2000. Cuvîntul. nr. Apocalipsa după Marta. 2457. RADU În periodice: 2451. nr. p. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Bucureşti : Humanitas. România literară. Luceafărul. 5. 2462. Grigurcu. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". nr. Gheorghe. Cuvîntul. 2000. 2000]. p. p. 11. România literară. 12. 2454. 33. 2000. Ştefănescu. Farmecul discret al autoreflexivităţii. nr. Rogozanu. p. 6. nr. C. 2000. Revine în forţă Dan Petrescu. 7. Catalogul mişcărilor mele zilnice. PETRESCU. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. 5. În răspăr. estetica şi "est-etica". 2000. 2000. 2000. 36-38. nr. 33. [Mircea Benţea. 15. 33. p. 2000. Catrinel. Sinuciderea unui pahar de Bacara. p. Radu Petrescu. Cluj-Napoca : Dacia. "Scrisori din Transilvania extremă". Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti : Humanitas. 2459. [Radu Petrescu. 9. p. nr. Bacovia. 2000. 15. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 351 352 .PETRESCU. Curticăpeanu. Apostrof. 1999]. Bacovia (I). p. [Radu Petrescu. Grigurcu. Norman. Piteşti : Paralela 45. p. 2453. În răspăr. Bucureşti : Nemira. 1999]. 2452. Grigurcu. Claudiu. 2000. Simuţ. 2000]. 2000. Alex. Naşterea lui Iliescu. Doina. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. vol. România literară. 33. 10. 19461951/ 1954-1956. 2460. 2000]. 2448. Vitrina Allfa. p. Familia. Ioanide. Al. p. 5. 3. Ocheanul întors. Luceafărul. Un prozator actual în vizor. 7. 2449. MARTA În periodice: 2461. [Dan Petrescu. 2000]. Radu Petrescu despre G. 2000. Jurnal. Ion. Piteşti : Paralela 45. Familia. 6. 2456. PETRESCU. 43. Ithaca. România literară. [Dan Petrescu. Groza. Marin. Bacovia (II). 1999]. acelaşi Radu Petrescu. nr. nr. Bucureşti : Nemira. 1999]. 2000. 6. nr. 33. 20. 10. [Marta Petreu. Gheorghe. [Radu Petrescu. 2000]. G.

102. Petraş. 21. nr. IOAN-VICTOR 2464. Dănăilă./ Ros de-ndoieli. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Memorii din temniţă. Ştefănescu. Irina. 12-13. În volume: 2468. Petraş. Ion Pillat . p. 371-372. 2000.Aci sosi pe vremuri. [Marcel A. 10.2463. 2000. 1. Orientări. 33. Braşov : Dealul Melcilor. Iaşi : Timpul. Sergiu. Antonescu. PICA. nr. Vegheam la Styx. p. Alexandru Philippide.". nr. 372-373. ALEXANDRU În periodice: 2466. Nae. MARCEL A. Florin. [Ioan-Victor Pica. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. În: Radu Dănăilă. 10-11. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". Irina. 7-8. 2000. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu. 2000]. Radu. 2000].. Alexandrescu. nr. Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti : Amurg Sentimental. Alexandrescu. Vol. PHILIPPIDE. În periodice: 2470. p. 7-91. Iaşi : Timpul. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. 2000. PILLAT. p. Al. PETRIŞOR. 23. Tratat de tremurat. Alexandrescu. Gheorghe. 171-172. În: Emil Alexandrescu. p. 12. În: Sergiu Ailenei. 2473. Memorii de temniţă. Emil. În volum: 2469. România literară. 2000. Poezie. 2000. Cronici literare. p. Antonescu. Petrişor. 1999]. 2000. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. tendinţe. [Marta Petreu. 2000. [Recenzie de carte]. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alex. 2000. Vatra. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Rogojan. 33. În periodice: 2465. 5. Vol. proză. Z. Stiluri în proza interbelică. [Ioan-Victor Pica. Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . Literatura română în analize şi sinteze. teatru. Călăuza pustiurilor].În vie. p. Ion Pillat . Nae. coordonate şi realizări în poezia românească. România literară. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. Poezie română contemporană. Ailenei. nr. p. Iaşi : Timpul. Vatra. 2467. Opera românească a lui Cioran. 51. 2000. 480-482. nr. Emil. p. 2474. Steaua. 2. 2471. MONICA În periodice: 2475. 207-214. p. Ornea. 2000. 228-232. 10-11. Emil.. PILLAT. 9. În: Emil Alexandrescu. Contemporanul. Nici un rând pentru contemporani. 171-172 . ION În volume: 2472.

Grigurcu. Grigurcu. 2000. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ANDREI 2483. Stil şi autenticitate. Poezie română contemporană. [Gabriel Pleşea. Contemporanul. 21. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. GABRIEL 356 355 . 20. p. 1998]. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. 240-243. aşteptare". 2000. 2000. 2000. p. p. Timişoara : Augusta. PITUŢ. p. Curierul românesc. Roxana. Bucureşti : Vestala. Botoşani : Axa. 10. Milescu. Scriitori români la New York. 2. Victoria. Gheorghe. România literară. Timişoara : Marineasa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 41-42. Pană-Oltean. Scriitori români la New York. Vol. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1112. O ancoră în cer. Poezie română contemporană. 2000. [Mircea Platon. 33. 11. Grigurcu. Vol. PLEŞU. nr. PIŞCU. În: Gheorghe Grigurcu. 6. 2. Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. MIRCEA În periodice: 2484. Teologie şi haiduci. 2-3. nr. Poezie românească. Vârsta şi scriitura inocenţei. p. PLATON. 10. Gheorghe. p. 5. Dorin. ALEXANDRU În periodice: 2477. Poezia lui Gheorghe Pituţ. nr. nr. 233-235. 2000.În volum: 2482. 244-249. 2. [Alexandru Pintescu. Universul cărţii. Cioacă-Ioanid. [Daniel Pişcu. 1998]. Gheorghe. 2000]. Ştefan. PINTESCU. p. În volum: 2476. Vol. Mă chemau păsările. Vatra. Poezie română contemporană. Ştefănescu. 1. 2000. 1999]. PLEŞEA. p. În: Gheorghe Grigurcu. Enclave. 2000. 22. În: Gheorghe Grigurcu.

Liiceanu. În: Gheorghe Grigurcu. 272-273. PLOSCARU. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Perşa. Gusturi şi scrieri. 236-239. Ţion. Sorescu. Gheorghe. ŞTEFANIA În volum: 2489. POENARU. ANAMARIA În periodice: 2493. 1999]. 2000. [Daniel Ştefan Pocovnicu. [Recenzie de carte]. 1999]. [Gabriel Liiceanu. Iaşi : Timpul. AUGUSTIN În volum: 2494. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 35. 250-252. Jungla marină. 22. În periodice: 357 358 . IOAN ES. 8. Luceafărul. Vol. Flaşneta. Poezie română contemporană. Nuanţele plecării. O decizie şi două încălcări ale legii. Portret de premiat hulit (I). 22. VASILE În periodice: 2492. 7. Mitică şi Hyperion. În: Laurenţiu Ulici. Poezie română contemporană. Grigurcu. Ioan Nistor. PLOPEANU. Gheorghe. Convivialitatea cu şi fără strigături. 101. 2000. Grigurcu. 2000. 12. [Anamaria Pop. p. Steaua. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 30. p. 18. nr. Satu Mare : Solstiţiu. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. Canonul feminin. Piteşti : Paralela 45. Weber. Tomis. La trapezul livrescului.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. 2000. 5. p. POP. p. nr. 2. 10. 1. p. 9. 51. Dorin Ploscaru. Laurenţiu. p. Andrei Pleşu. Stup împietrit. Trăgătoarea la ţintă. POP. [Vasile Poenaru. Mircea Dinescu. 2000. Orizont. nr. Simion. Adrian. Annemarie. Andrei Pleşu]. 2487. nr. p. [Ovidia Barbu. Cristian. nr. Contemporanul. POP. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. Constantin Noica]. Bucureşti : Du Style. Bărbulescu. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. POCOVNICU.2486. 2000. Sub "teroarea istoriei" . Bucureşti : Coresi. 16. Trăgătorul la ţintă. p. Alin. 2. 2. Dan. 8-9. p. 2-3. 10. 2000. [HoriaRoman Patapievici. DORIN În periodice: 2490. 2000. Vol. nr. 49-50. Nuanţele plecării. 1999]. Renate. 2000]. Gabriel. În: Gheorghe Grigurcu. 1999. 10. 10. Bucureşti : Libra. POP. Ulici. 2488. 2000.

Pantelimon 113 bis. 21. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 4. Mărturii la sfârşit de veac. 26-29. Ion Pop. nr. Luceafărul. 2000. 11. Poeme de sedus realitatea. În: Gheorghe Grigurcu. 2505. Plopeanu. Angela. Bravadă. p. Pavel. Galaţi : Arionda. În: Gheorghe Grigurcu. 1112. [Ioan Es. Bohanţov. Octavian. Dragomir. Bianca Balotă. Revista de etnografie şi folclor. Anchetă "Contemporanul": Cum. Ion Pop. nr. Vol. nr. Pantelimon 113 bis.2496. [Ioan Es. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Bucureşti : Univers. 2-3. 23. 1999]. În volum: 2500. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. POP. 2. Luceafărul. Ieşirea prin apocalipsă. POP. Ion Stratan]. Soviany. Ciopraga. Grigurcu. Pop. p. 3. 2497. Gheorghe. Un roman în cheie tragică. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. Constantin. 35. Grigurcu. p. 6. 1. 2000. Contemporanul. p. Poezia neagră. 2509. Pantelimon 113 bis. p. În periodice: 2501. Poezie română contemporană. POP. Vol. Pop. Al. Bucureşti : Cartea Românească. Vol. [Ioan Es. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MIHAI În periodice: 2508. Grigurcu. Nicolae Balotă. ION În periodice: 2503. 2000. POP. Dorina. Gheorghe. România literară. p. 2000. 2000. 2000. Familia. Gabriela Melinescu]. MARIA În periodice: 2507. 2000]. 2000. p. 40-41. Pop. Obiceiuri tradiţionale româneşti. Pantelimon 113 bis . Bucureşti : Cartea Românească. În: Angela Baciu-Moise. Trei poeţi. Pop. 2498. Poezie română contemporană. Scurtu. p. 126-133. 19. Agonia chirurgicalaă.[Interviu]. Dumitru Ţepeneag. Bucureşti : Cartea Românească. 2. 1999]. În volume: 2504. 111-115. În volum: 2502. Tomis. [Ioan Es. p. 6. Cluj-Napoca : Dacia. Caius Traian. 2. Ştefania. Pop. Gheorghe. Lucian. 268-272. 1999]. p. 45. Dora. Pop. 262-267. Luceafărul. 7. Revista 359 360 . Vol. Poezie română contemporană. [Ioan F.apocaliptica. Poezie română contemporană. Mihai Pop. p. 2000. Aventura semnului. Fruntelată. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Pantelimon Ioan Es. 2506. 10. 17-22. Gheorghe. Baciu-Moise. [Maria Pop. IOAN F. 253-256. p. nr. Dobre. În: Gheorghe Grigurcu. 2499. Ioana-Ruxandra. Rigoarea melancoliei. 2000. Vol. Caina sau Surorile Kretov]. 257-261. Grigurcu. 1999]. 2000. 2000. nr. nr. nr. p. Mihai Pop (1907-2000).

Mihai Pop. p. Profesor şi discipoli. ***. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. Ghilotina sinelui. confesiuni. Luceafărul. nr. p. 2000. 1999. Bărbulescu. vide. Timişoara : Helicon. Lugoj : Dacia Europa Nova. Bucureşti : Vinea. nr. 8-9. p. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Viorica Sâncrăian. 2511. 45-46. 2518. Ghilotina sinelui. MIRCEA În periodice: 2515. 2000. Contemporanul. [Mircea Popa. Anchetă Luceafărul. 2521. 2000. Paulina Popa. 2000]. Săluc. 2-3. tace. 1998]. 24. 7. p. 21. 29. Constantin. POPA. 1998]. 15. Timişoara : Helicon. Simion. Familia. 11. 2516. p. 184. 33. 2000. Luceafărul. 2000. Milescu. [Izsák Marta. p. Negrici. Pavel. 37. nr. Mâna care este gata să ardă. 45. POPA. 2-3. POPA. Cântece de-ngălbenire. Ion. Timişoara : Helicon. 12. nr. [Paulina Popa. p. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 10. nr. Eminescu în Transilvania. Contribuţii bibliografice. Monica. 16. 2520. Romul. p. 2000. Viorica Sâncrăian. Victoria. 11. Mister şi poezie. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 2000. Bibliografie adnotată. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Bucuresti : Vinea. 38. p. Ion Căliman. 2000]. nr. Folclor românesc. 1999. [Paulina Popa. Cuvinte sărutate de îngeri. Cuvinte sărutate de îngeri. Timişoara : Helicon. 1998]. 1997. CATRINEL În periodice: 2512. Revista de etnografie şi folclor. Luceafărul. POPA. semne. [Paulina Popa. România literară. nr. 2000. Horvat. MARIAN În periodice: 2513. 11-12.Cultura Naţională. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . Deva : Emia. 10. 11. 2514. 5. 1998]. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Luceafărul. Cubleşan. nr.de etnografie şi folclor. 45. 29. Revista de etnografie şi folclor. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 117-120. Candoare agresivă. Ruxăndoiu. 222-226. Cazul "Popa Marian". 2000. 2000. Poezia evlavioasă. Târgu-Mureş : Custos. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Soviany. Audi. p. Davidescu. Munteanu. 2-3. 1999. Luceafărul. 2000. nr. Între tăcere şi tăcere. Deva : Emia. [Paulina Popa. 2519. 4. Debut Catrinel Popa. nr. 2000]. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. nr. Eugen. 217-222. Milea. nr. 2000. p. 36. Munteanu. p. p. 1998. 1997. 1866-1918. Romul. Luceafărul. 2000. 45. 2000]. Octavian. POPA. Între tăcere şi tăcere. Poezie românească. Între tăcere şi tăcere. [Mircea Popa. nr. 2510. Universul cărţii. Bucureşti : Semne. PAULINA În periodice: 2517.

Giorgioni. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Orizont. Un cabotin sever. Grigurcu. Lumea poveştilor animaliere. ADRIAN 2533. Grigurcu. p. POPA. Poezie română contemporană. De la calofilie la extaz. 12. nr. Contemporanul. Christi. 289-296. 273-278. [Ştefan Popa. 44. Aura. 2000. POPESCU. În: Gheorghe Grigurcu. 2531. Grigurcu. 12. 2000]. nr. 1998]. 2532. Gheorghe. ALEXANDRU În periodice: 2526. 33. Gheorghe. Viena românească: un ghid sentimental. Ciobanu. Lena. 284-288. Lumea poveştilor animaliere. 2000. România literară. Poezie română contemporană.2522. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. Gheorghe. Gheorghe. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. 2534. p. Lumea poveştilor animaliere.[Paul Vinicius. 25. 1999]. Gheorghe. 5. 30-33. 22. Constantin. 2. În: Gheorghe Grigurcu. p. Vol. Remus Valeriu. nr. 6-7. 2. 4. 35. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". 14-15. 11. nr. 2000. nr. 19. Poezie română contemporană. Alex. În: Gheorghe Grigurcu. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. 2000. Conexiuni şi motive. România literară. nr. În volum: 2535. Pavel. 33. Grigurcu. Tomis. POPESCU. 2. Creştinism şi păgânism. 33. 2000. 2528. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ştefănescu. Războinicul şi jobenul galben. Ologu. 1. p. 2000. În: Gheorghe 363 364 . Gheorghe. Radu. p. [Alexandru Popescu. [Ştefan Popa. Contemporanul. Grigurcu. Grigurcu. Chemarea Vienei. 2523. Valeriu Mircea Popa]. POPESCU. Ultimele pătrate de frig. 2000. p. 279-283. p. Gheorghe. În volum: În volum: 2529. Vol. 15. Dora. Grigurcu. p. Luceafărul. p. Constanţa : Ex Ponto. 2. nr. [Interviu]. Vol. 4-5. 2530. 2000. Sociabilitate şi solitudine. nr. Vol. 2525. p. 10. [Interviu]. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană . Alina. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. p. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tradiţionalismul europenizant. [Valeriu Mircea Popa. Buiciuc. În: Gheorghe Grigurcu. Lazăr. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. p. Constanţa : Ex Ponto. p. 541-547. 2000. 13. Sociabilitate şi solitudine. 2000. "Cărţile îşi răspund polifonic". 2000. Poezie română contemporană.

10. Ambiguizare şi relativizare la D. O carte de referinţă. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. POPESCU. 4. România literară. 12. ***. Henri. Antiteza. Gheorghe. Vol. Iaşi : Polirom. 2. Popescu. 2544. Eminescu : Antiteza. [Cristian Tiberiu Popescu. POPESCU. Poezie română contemporană. POPESCU. nr. [Interviu]. 35. p. De vorbă cu. 16. Miruna. nr. Breban. Alexandrescu. Popescu <III>). Dumitru Radu Popescu. Popescu).Grigurcu. 34. [Cristian Tudor Popescu. nr. p. 17. Portrete literare (14) (D. Zalis. Portrete literare (13) (D. 2000]. 314-332. MARIUS DANIEL În volum: 2549. Timişoara : Augusta. Goci. POPESCU. nr. 10. Gheorghe. [Cristian Tiberiu Popescu. Breban. Eminescu. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 2000. p. Alex. Breviar. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000 . Omohom. 2548. Săptămâna de miere. 7. Aureliu. p. 2. Poezie română contemporană. Nicolae. 1-2. Gheorghe. p. p. 37. Miruna. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2-3. R. Contemporanul. 2000. Popescu <II>). 2543. 27. [Dumitru Radu Popescu. nr. p. Romane şi romancieri în secolul XX. PETRU 365 366 . Ştefănescu. POPESCU. 2000. 2000. Contemporanul. nr. 2541. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Marian. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2000]. ficţiuni speculative. Portrete literare (12) (D. Antiteza lui Eminescu. Aceşti îngeri trişti. 2000. Complexul Ofeliei. R. R. Bucureşti : Libra. Mureşanu.. p. 7. Contemporanul. Actori la curtea prinţului Hamlet. 2000. p. 34. 1-2. [Dumitru Radu Popescu. nr. p. DUMITRU RADU În periodice: 2540. În volume: 2547. 10. 10. 2546. p. Luceafărul. 2538. Popescu. 33. nr. nr. Vol. 2000. p. 5. nr. 1998]. Bulgăr. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. Cristian Tiberiu Popescu. 31. R. [Dumitru Radu Popescu. În: Aureliu Goci. 2000. 2000. 33. D. 1999]. Contemporanul. p. 12-13. 2000. 10. Popa. Breban. România literară. 2542. Universul cărţii. Bucureşti : Libra. 297-299. Nicolae. p. Grigurcu. Grigurcu. Nicolae. nr. 12-13. 10. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. R. Emil. Fişă psiho-lirică. O legendă spulberată. 36. Imaginarul propus de realitate. 1999]. Pe scenă şi din culise. Universul cărţii. Universul cărţii. Mureşanu. Literatura română în analize şi sinteze. 517-518. 5. În: Emil Alexandrescu.. Luceafărul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 10. 300-302. 2000. 2000]. 1-2. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2545. 7. Iaşi : Timpul. 2537.

[Interviu]. Piteşti : Paralela 45. POPESCU. Eseu despre glorie. 72-99. SPIRIDON În periodice: 2560. nr. nr. România literară. Goci. Radu Popescu. p. Gheorghe. p. 1998]. 1998]. 2000. Aureliu. 46. 1998]. p. 2000]. Simona Popescu. 2. Treptele alienării. În volum: 2553. Grigurcu. România literară. 18. POPESCU. Editura Albatros . Caius Dobrescu. 1. Poezia ca vis. România literară. p. 33. Alex. 367 368 . Vol. 2562.În periodice: 2550. Un boss al presei de altădată. 2000. 2000. Bucureşti : Alcor. Nicolae. nr. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. nr. p. Marius Oprea]. Apostrof. p. p. p. POPESCU. Poezie românească. Barbu. 2. nr. Vol. Cioculescu. p. POPESCU. 2559. Editura Gramar. p. Buiciuc. 2000. Petru Popescu. 6. Gândirea continuă. 2556. 7. Grigurcu. Mureşanu. nr. visul ca poezie. 2000. [Stelian Popescu. În: Gheorghe Grigurcu. 13. 4. Petru Popescu. 33. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Proză românească. 303-305. Volubilis. 10. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. 46. 4. SIMONA În periodice: 2555. 2000. Remus Valeriu. O poetică a frontierei. 10. 11. Mureşanu. Miruna. Victoria. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Petraş. Irina. 10. 2000. În: Aureliu Goci. 132-138. [Simona Popescu. 2558. 2552. p. Constantin. Dulce ca mierea e glonţul patriei]. RADU În volum: 2554. Universul cărţii. Coande. 5. p. Gheorghe. 2000. Valeriu. Universul cărţii. 8-9. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Universul cărţii. În volume: 2557. În: Antologie de literatură română veche . STELIAN În periodice: 2561. Gheorghe. Giorgioni. Poeţii nouăzecişti. 2551. [Petru Popescu. 36-38.memorialistică. [Simona Popescu. nr. 10. Piteşti : Paralela 45. Milescu. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Grigurcu. Bucureşti : Albatros. ca în vis. Amintiri. [Spiridon Popescu. Miruna. 10. 33. 367-370. Vol. 2000. Ştefănescu. 306-312. [Stelian Popescu. 3. 2000. Poezie română contemporană. Vatra. Noapte sau zi.[Andrei Bodiu. Poezie română contemporană. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu. 12-13. nr. Bucureşti : Editura Universităţii. Amintiri]. aşa. Marinescu.

[Maria Postu. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. Interviurile "României literare". Milescu. 1-2-3. p. p. 9. [Arthur Porumboiu. 2000. POSTOLACHE. 2000. nr. Ovidiu. [Paul Popescu-Neveanu. Luceafărul. varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. Grigurcu. 5. Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. Genaru. GHENADIE În periodice: 2571. POPESCU-NEVEANU. Lena.Cocuk efendi. 11. 7. 4. Constanţa : Ex Ponto. 369 370 . [Interviu]. Crudu. POPOVICI. Disciplina dezordinii. 5. Bucureşti : Editura Eminescu. p. nr. [Arthur Porumboiu. ŞTEFAN În periodice: 2563. PAUL În periodice: 2564. POSTU. 2000. Bucureşti : Maşina de Scris. 17. 1974 ]. Luceafărul. nr. O clarificare necesară. Constantin. Dicţionar de psihologie. 2000. Întâlnire cu Altamira. Luceafărul. 30. Constanţa : Ex Ponto. Dumitru. 35. nr. MARIA În periodice: 2572. Lazăr. 2000]. 4. IOAN În periodice: 2565. IOANA În periodice: 2570. TITUS În periodice: 2566. 33. nr. p. Luceafărul. Constanţa : Ex Ponto. p. nr. 1999]. Ion. 16. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Bucureşti : Albatros. "Nume pe apă". 16. 12-13. Poezie românească. Arca. 1999]. Schwartz. Analogii tipologice. 33-40. 2000. 1995]. Giula : Noi. 2000. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". PORUMBOIU. Victoria. nr. 9-10. Domnule copil . Duplicitatea lui Titus Popovici. p. 1978]. Kerim. 2000. nr. România literară. Gheorghe. p. Gheorghe. Cubleşan.POPESCU. [Arthur Porumboiu. nr. 2000. Roşioru. 1. POPON. La 90 de ani. 1999. 2568. 35. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. [Ioan Popon. Altay. Cocuk efendi. "Domnule copil". 6. p. 11. 47. 2569. ARTHUR În periodice: 2567. Universul cărţii. Vatra. George. p. POSTELNICU. Tomis. Alexandru. 10. [Interviu]. 2000. 1998]. Nume pe apă. 33. [Titus Popovici. Varianta turcă a unei cărţi de debut. România literară. 12-13. p.

Gurău. Ileana. Vatra. 2000. p. p. Alexandrescu. Romane şi romancieri în secolul XX. p. Zalis. 28. arhive ale Securităţii. PREDA. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. SORIN 2580. Marin Preda. Cordoş. 10-11. În volume: 2584. 2582. p. 2-3. Contemporanul. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Corelaţii psihologice. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Timişoara : Amarcord. nr. Calul]. nr. [Marin Preda. 2000. Sanda. Literatura română în analize şi sinteze. Diversitate tematică la Editura Gramar. Sunt un om terminat". Mălăncioiu. 2000. mărturii şi foto-documente. După o nouă lectură. arhive ale Securităţii. Universul cărţii. 1-2. Aureliu. 51. nr. Alexandrescu. Goci. Emil. 371 372 . Luceafărul. p. Alexandru. 20. 2581. România literară. PREDA. Marin Preda sub 76 de dioptrii. p. nr. 10. p. Iaşi : Timpul.Cel mai iubit dintre pământeni. Miruna. 2000. În: Emil Alexandrescu. Alexandru. CONSTANTIN În periodice: 2573. Henri. 72-74. 7. 2000. p. 10. George. Marin Preda . 2000. [Marin Preda. 2000. 1999]. Te-am iubit soldăţeşte. Apostol. p. 2583. nr. Timişoara : Amarcord. Nicolae. 1999]. [Mariana Sipoş. p. MARIN În periodice: 2574. 1999]. 2000. p. 24. 15. [Sorin Preda. Marin Preda (1). 2577. Marin Preda (2).PREDA. Breban. 2576. Un anumit fel de literatură. Nicolae. Luceafărul. Celălalt. În: Apostol Gurău. Literatura română în analize şi sinteze. 64. nr. [Constantin Preda. Contemporanul. [Marin Preda. nr. 2000. Marin. 2000. declaraţii. Galaţi : Logos. 10. p. [Marin Preda. ". Manolescu. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 436-439. p. 2586. declaraţii. p. Contemporanul. nr.. [Mariana Sipoş. Moromeţii]. Ion. O clarificare necesară. 33. În: Aureliu Goci. 33. 2585. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". 10. Mincu. 44. nr. Recitind "Parţial color". Iaşi : Timpul. p. 2000. Deaconescu. Steaua. George. 8. Parţial color]. 10. 2000. Mureşanu. mărturii şi foto-documente. România literară. Emil. 2000. 2000. George. Nicolae. 2-3.Moromeţii. cu dragostea unui intreg regiment. 46. nr. nr. Breban. 13. 214-251. cu dragostea unui întreg regiment. Te-am iubit soldateste. 2000. p. 2587. 2575. 40. 11. 7. Întâlnirea din pământuri]. 141-142. 434-436. 5.. 12-13. nr. Alexandru. 2578. 1-2. 1. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Viaţa ca o pradă]. 2579. 2000. În periodice: 2588. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. Marin Preda . 10. Bucureşti : Vinea. Luceafărul.

45-60. 4. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. 2000. 2593. [Nicolae Prelipceanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Un poet al vremurilor sale. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. Oradea : Cogito. [Vasile Proca. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Mihaela. VASILE În periodice: 2598. CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. PURDESCU. 11. Ştefana. În: Gheorghe Grigurcu. Un civil al secolului. Bucureşti : Editura Eminescu. 18-19. 2000. Vol. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. O tendinţă antibarocă. Studii şi materiale. Voinescu. Grigurcu. În: Nicolae Cârlan. 2000. 2000. Tomis. 320-323. 1999]. În volum: 2596. 2592. Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. [Nicolae Prelipceanu. Poezie română contemporană. Lazăr. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. p. În volum: 2599. 4. Grigurcu. 2. Vol. p. 2000. Plusăm la infinit. 1999]. Cârlan. 32. 10. Grigurcu. Luceafărul. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. 1999]. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. 33. 33. p. 2-3. Abatorul îngerilor. 316-319. nr. Steaua. Vasile. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu. Gheorghe. Ursa. Victoria. 9. PUMNUL. 2000. De neatins. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. 2. 1998. de neatins. Vol. Gheorghe. p. Ştefănescu. 2000. p. 2000. 313-315. 373 374 . 9-10. Bucureşti : Editura Eminescu. Scarlat. 7. 2597. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Geo. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Poezie română contemporană. nr. nr. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 2000. 6. 7. [Nicolae Prelipceanu. 11. În: Gheorghe Grigurcu. 2590. 2000. Radu. 7-8. 2000. p. p. 51. 2591. 2595. [Nicolae Prelipceanu. Alex. Apostrof. Poesis. Frumuseţea ideilor. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe. 1998]. Grigurcu. Iaşi : Moldova. nr. Mihai Eminescu în context bucovinean. [Nicolae Prelipceanu. nr. 4. 3-4.PRELIPCEANU. p. 1999]. România literară. Universul cărţii. 2. ARON În volum: 2600. [Nicolae Prelipceanu. Bucureşti : Editura Eminescu. 5. p. nr. nr. nr. Nicolae.sau eliberareaa sinelui. Nicolae Prelipceanu în antologie. Amor & Psyche . Ambigua. Un post-simbolist. Bucureşti : Editura Eminescu. 35. 1999]. Grigore. Poezie românească. Înfăşurat în "mantia damnării". Înfăşurat în "mantia damnării". Poezie română contemporană. Pop. Bucureşti : Editura Eminescu. Lena. p. 5. NICOLAE În periodice: 2589. România literară. 11. PROCA. 2594.

9. Emil. LIUBIŢA În periodice: 2605. studiu introductiv. nr. 16. 45-46. RĂDULESCU. Tudor Arghezi. [Mihai Sorin Rădulescu. Timişoara : Augusta. [Liubiţa Raichici. 2000. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Dan C. 2604. 1999]. Chişinău : Garuda-art. MIHAI În volum: În periodice: 2602. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Albatros. 2000]. 2603. p. Radu. p. 45-46. Sârbeşte. 6. Iulia. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 41. România literară. p. 43. 7. p. Datorii de onoare. nr. 549-550. Poezii. 2000]. nr. CARMEN LIGIA În periodice: 2608. Anchetă Luceafărul. 15. p. p. Elitism şi postmodernism. ADRIAN DINU 2000. 1999]. p. ***. 11. Lucian Raicu. Corespondenţă. Ornea. O ediţie curioasă. Literatura română în analize şi sinteze. [C. Mihai Ralea. 2000. Luceafărul. Universul cărţii. 22. Anchetă Luceafărul. 2000. LUCIAN În periodice: 2606. Adecvarea istoriei. 8-9. 2000. Bărbulescu. Doru Ilana. nr. Trei poeţi bănăţeni. CONSTANTIN În periodice: 2610. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 1999]. 2000. RAICU. 375 376 . 2. 1. Luceafărul. Ce ţară-i aceasta?. Nicolae. Timişoara : Augusta. 27. într-o limbă necunoscută. 33. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. 1-2. Voinescu. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. nr. Timişoara : Marineasa]. Genealogii. Bucureşti : Editura Eminescu. Breban. nr. Postmodernismul . Simion. RALEA. nr. Iaşi : Timpul. 2000. Luceafărul. 10. RĂDULESCU-MOTRU. Vintilă Horia. 33. [Adrian Dinu Rachieru. România literară. Bătălia pentru Basarabia. Iaşi : Junimea. 2607. 2000.[Cristiana-Maria Purdescu. Elitism şi postmodernism. p. Iacob Roman. Popovici. Luceafărul. 2000. Bucureşti : Jurnalul Literar. Alexandrescu. 18. 10. 2000. Z. RACHIERU. Reştiţa : Timpul. Rădulescu-Motru. RAICHICI. ediţie alcătuită. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 10. 2000. p. 2000. [Adrian Dinu Rachieru. RĂDULESCU. MIHAI SORIN În volum: 2609. Mihăilescu. 37. 1999. îngrijită. nr. notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru. 1.Nec plus ultra. Contemporanul. ***. 2000. p.

Liviu Rebreanu . VIORICA În periodice: 2611. Bucureşti : Minerva. 2620. 2000. Liviu Rebreanu .RĂDUŢĂ. 2623. p. Ion Vinea]. Miruna. Bucureşti : Cartea Românească. 2625. critică literară. 2000. Ion. 22. Irina. Gheorghe. Alt Rebreanu. Gheran. REBREANU. Emil. Simuţ. 324-329. Apostrof. [Ovidiu Cotruş. Cluj : Cartimpex. [Liviu Maliţa. nr. 377 378 . Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Ediţiile critice . p. 2000. Ion. 2000. 33. 11. [Liviu Rebreanu. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. În volume: 2622. 6. p. LIVIU În periodice: 2617. Aurel Rău sau despre rafinament. Literatura română în analize şi sinteze. Editura Cartea Românească. 2624. Povestind. În volum: 2615. 104. În: Gheorghe Grigurcu. ne prinde târziul". Simuţ. România literară. Vol. Emil. 79-81.un filogerman consecvent (I). nr.ritmuri. 10. 2. Liviu Rebreanu . AUREL În periodice: 2612. Iacob. probleme şi nelinişti. Petraş. 2000. nr. p. este şi va fi o problemă de stat". Expo 99. Simuţ. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost. Despre Aurel Rău. În: Emil Alexandrescu. [Liviu Rebreanu. 1998]. Poezie română contemporană. 23. 2000. Cuvîntul. Vol. nr. 7-8. 10. Alba Iulia : Altip. Universul cărţii. Contemporanul. Steaua. În: Emil Alexandrescu. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă. 4. 378-381. [Aurel Rău. Mihail Sadoveanu. de la Olahus la Emil Cioran ]. p. 2613. În: Gheorghe Grigurcu. 2. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Opere. 51. 2000. Jurnalul conştiinţei politice. 330-335. p. p. Dialoguri. 2. 10. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu. 51. p. 1. 373-378. Expo '99. Ion. Dumnezeu nu e tatăl. Alexandrescu. 2618. 2621. Buta. p. Alba Iulia : Altip. p. Eugen Lovinescu. 17-18. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Iaşi : Timpul. Veronica. Literatura română în analize şi sinteze. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. p. 36. [Viorica Răduţă. În: Caietele Rebreanu. 2616. p. 2000. p. vol. Niculae. nr. Liviu Rebreanu . 12-13. Valori exponenţiale. 6. RĂU. Petraş. Emil. Vasile. În: Caietele Rebreanu. Grigurcu. 2619. nr.Ion. nr. 2000. 5. nr. Lipsa la psalmi]. p. Chinde. 11. [Recenzie de carte]. 2000]. nr. În: Emil Alexandrescu. 2626. 10. De la Olahus la Emil Cioran. 381-385. Familia. p. 2000. Aurel Rău. 9-15. 2000.Răscoala . 8-9. Mureşanu. Fanache. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 6-7. Floarea. Alexandrescu.Pădurea spânzuraţilor. Irina. 1999]. Iaşi : Timpul. Steaua. Lucian Blaga. Bucur-Perţe. Familia. 2. Eseuri. 89-94. 36. Grigurcu. 2000. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2614. ediţie critică de Niculae Gheran. Gheorghe.

"Gorila". Alba Iulia : Altip. Căpuşan. În: Caietele Rebreanu. 146-148. 102-107. Popa. p. 2000. Gavril. Rachieru. 2000. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. Alexandru. 65-81. Cornel. Fanache. p. Ilin. p. 2636. 69-76. 2639. 2627. Mircea. p. 20-24. Nicolae. 2640. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. 124-133. Romane şi romancieri în secolul XX. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). 41-46. 3-29. Adam şi Eva . 2628. În: Caietele Rebreanu. Cenuşă.periplu publicistic.faţă cu Unirea. Alba Iulia : Altip. 120-123. Liviu Rebreanu. Elena. 2000. În: Mircea Popa. Olievschi.. 2645. György. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. 2000. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. p. Sistemul narativ şi imaginarul social. 114-119.2000. Coloşenco. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. Traducătorul Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2648. p. p. Alba Iulia : Altip. 2000. Adrian Dinu. 85-92. Rebreanu par lui-męme. Iorga. Alecu Ivan. 2631. ". 2000. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. Povestea unei agonii zbuciumate". 2629. Alexandru. Istrate. Alba Iulia : Altip. 108-113. Cojocaru. p. 2000. În: Caietele Rebreanu. 2630. 2000. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 2000. 149-152. 2649. Goci. În: Caietele Rebreanu. Gheran. 134-137. 77-84. 62-68. În: Caietele Rebreanu. Vasile. 2650. 138-140. Alba Iulia : Altip. În: Aureliu Goci. Mircea. p. Alba Iulia : Altip. 2000. p.arhitectonica romanescului. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 2000. Cubleşan. 2000. p. 379 380 .Metamorfozele eternului. În: Caietele Rebreanu. Mircea. p.. 2647. Ironim. 2643. Alba Iulia : Altip. 30-40. Ion. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Mircea. p. Buzaşi. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Alba Iulia : Altip. Publicistul. Mircea. Liviu Rebreanu şi teatrul. Alexandru. 2638. 2000. p. 2642. Liviu Rebreanu (1885-1944). 2000. 47-51. Alba Iulia : Altip. Ghilia. Alba Iulia : Altip. 2000. Poetica dublei coerenţe. 141-145. 2644. 2000. 2000. 2633. În: Caietele Rebreanu. p. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. Csák. Creţu. 2641. 2000. Rebreanu la Năsăud. Grigore Traian. p. Cluj-Napoca : Napoca Star. p. Constantin. 93-94. Marţian. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 16-19. 2637. Liviu Rebreanu . Niculae. În: Caietele Rebreanu. 2635. p. p. Rebreanu . Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu. p. Alba Iulia : Altip. 2000. Stancu. 2634. Alba Iulia : Altip. 2000. Homo militans. Popovici. 52-61. p. 2000. 2632. Mircea. Aureliu. Pop. Lungu. 66-99. Pământul . p. 2000. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. Popa. Muthu. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2000. Liviu Rebreanu . p. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. 2646. p.

pe urmele lui Liviu Rebreanu. REGMAN. 203-206. 2000. 189-201. Romanul iubirii metafizice. 2000. 2000. Familia Rebreanu la Aiud. Eugenia. În: Caietele Rebreanu. Vol. 2653. Aforisme vesele. Grigurcu. Alba Iulia : Altip. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. p. 2000. 2654. p. 2657. Despina. Ioan. p. În: Gheorghe Grigurcu. Alba Iulia : Altip. Hădărig. Roşioru. În: Caietele Rebreanu. 2664. Galaţi : Arionda. "Singurătatea" lui Rebreanu. 3. Alba Iulia : Altip. Valentin. Alba Iulia : Altip. 2000. 2658. 2660. 98-101. p. 175-177. George. 2000. Zare. Alba Iulia : Altip. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet. REGMAN. 5-8. 2000. 2000. p. Stop cadru. 168-174. Aiud . Zalis. 1997]. Tiutiu. p. În: Caietele Rebreanu. 2000. Silvestru. Jenica. Baciu-Moise. Alba Iulia : Altip. Poezie română contemporană. În: Caietele Rebreanu. nr.[Interviu]. o armă de luptă. 153-162. CORNEL În periodice: 2663. p. În: Caietele Rebreanu. Stanciu. 2651. Henri. Eugenia. 2661. Gheorghe. Mărturii la sfârşit de veac. Simuţ. În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. Umorul. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. 134-141. 223-227. 1990]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 2665. În: Caietele Rebreanu. 2655. Angela. 2000. Bucureşti : Jurnalul Literar. Luceafărul. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. Şandru. 2000. Cuvânt înainte. 7. Ion.p. 2000. p. Alba Iulia : Altip. [Cornel Regman. La Gyula. REICHMANN. 2. Alba Iulia : Altip.în romanul "Crăişorul Horea". Lucia. p. 35. Tomis. p. 228-237. 2659. Bucureşti : Litera. În: Caietele Rebreanu. DINU În volum: 2666. Tiutiu. În: Caietele Rebreanu. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Teodor. 2656. Sătmărean. În: Caietele Rebreanu. Rotaru. În: Caietele Rebreanu. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. 2000. p. În: Angela BaciuMoise. Alba Iulia : Altip. Ion. Alba Iulia : Altip. 2652. 1. 238-242. p. 2. Mariana Nela. Stop cadru. p. 178-188. p. 6. nr. În: Caietele Rebreanu. 336-339. Vol. LIVIA În periodice: 2662.[Dinu Regman. Alba Iulia : Altip. 218-222. Tanco. REBREANU-HULEA. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". 212-217. 2000. Cornel Regman. 2000. p. Alexandru. Ion. p.

NICOLAE În periodice: 2676. În volum: 2671. Poezie românească. Autori din diaspora. 2000. 5. RESCHIKA. Iulia. 2000]. 2670. Vatra. [Richard Reschika. 10. [Rhea Cristina. Iaşi : Ars Longa. Contemporanul. 29. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. nr. Milescu. Bucureşti : Saeculum. [Sebastian Reichmann. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről. Bucureşti : Editura Eminescu. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1314. Bucureşti : Coresi. 2000. 39. 33. Piteşti : Paralela 45. Contemporanul. 10. Victoria. 2000. 26. Pomogáts. Marin. Dumitru. Popescu. REMÉNYIK. Grigurcu. ROBESCU. Complexul modern al lui Marius Robescu. nr. 11. 340-347. Rogozanu. nr.2667. Mureşan. 2000. Poezie română contemporană. Un poet bilingv . [Sebastian Reichmann. Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. p. C. Mic regal poetic. Vasile. 2669. p. Audienţă captivă. RHEA. 10. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Mincu. Gheorghe. 10. nr. 2000. Helikon. Zalis. 1999]. Trei poeţi bănăţeni. Din cutia Pandorei. Grigurcu. SÁNDOR În periodice: 2672. [Richard Reschika. RICHARD În periodice: 2674. p. [Liubiţa Raichici. nr. 5. [Sebastian Reichmann. 2668. 2. nr. România literară. 183-187. Contemporanul. 2. Podul Charles al Apocalipsei. 383 384 . Logica mitului.Sebastian Reichmann. [Sebastian Reichmann. Henri. 2000. 2000.. Stilistica sensibilităţii. ROMAN. 20. nr. Grigurcu. 5. 2000. 7. p. 5. 7. În periodice: 2678. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. 1999]. MARIUS În volum: 2677. IACOB 2673. 1998]. p. Gheorghe. 1999]. nr. p. Feeria libertăţii. p. Geo. În: Gheorghe Grigurcu. 33. p. p. Audienţă captivă. 89. 2000. 6. Bucureşti: Editura Eminescu. 2000]. RIZEANU. Popovici. 10. Vol. Audienţă captivă. Universul cărţii. 2000]. Cercul de foc]. p. Titu. Béla. România literară. CRISTINA În periodice: 2675. 18. Bucureşti: Editura Eminescu.. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Feeria libertăţii. 348-354. Curierul românesc. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". Poezie română contemporană. 2000. p. 2000. 6-7. Gheorghe. [Nicolae Rizeanu.

DialogDialogue. 2000. vol. 16. Contemporanul. ION În periodice: 2687. Sorin Roşca. 2000. 6. 10. Gheorghe Mocuţa. 16. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Ce ţară-i aceasta?. 35. 2000. Ioan Romeo Roşiianu]. p. p. 51. ROŞIORU. [Ion Rotaru. 2688. Ştefan. 7. Luceafărul. Poezi (oare!?). 45-46. Timişoara : Augusta. ION În periodice: 2689. [Recenzie de carte]. [Papi-Emilian Roşculescu. 11. nr. 2000. Contemporanul. Constanţa : Ex Ponto. Cucu. nr. 11. Luceafărul. p. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. nr. 24.Sârbeşte. O carte pe din trei. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 33. Şoptita nemurire. ***. [Ion Iancu Vale.. 385 386 . într-o limbă necunoscută. 29. Timişoara : Marineasa]. Mircea. 6. [Sorin Roşca. Sezonul indiferenţei. România literară. 2000. 2000. p. 7-8. ROŞIIANU. nr. nr. 104. 2681. Simion. Universul cărţii. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. Tomis. Iacob Roman. Steaua. nr. Arca. Bucureşti : Alcor Edimpex. nr. ROTARU. Constanţa : Ex Ponto. p. nr. 2000]. PAULA În periodice: 2679. Mircea. 1999]. Henri. 5. 1998]. Timişoara : Marineasa. 2000. p. 2682. Sezonul indiferenţei. România literară. ROŞCA. Doru Ilana. 2000. 2683. Blestemul care stinge lumânări]. Constanţa : Ex Ponto. Stepan. O istorie a literaturii române. SORIN În periodice: 2680. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Anchetă Luceafărul. nr. 4. Tomis. 1999]. 33. 45-6. Zalis. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. 2000. 5. 10. IOAN ROMEO În periodice: 2685. [Ioan Romeo Roşiianu. [Ioan Evu. Veronica. 35. 37. p. [Paula Romanescu. Reştiţa : Timpul. Ion M. p. [Sorin Roşca. 45-46. 2000. 11. 7. Corina. Sezonul indiferenţei. 1999]. p. Arca. 47. 10. Victoria.Într-un obiect numit poem. 2690. 10. p. Doi poeţi. Chinde. 2000. 2000. . 1-2-3. [Sorin Roşca. ROMANESCU. Mihai. 36. p. Ştefănescu.. 5. p. Poezie românească. Ion Roşioru. 12. ***. Apostoleanu. nr. nr. Sezonul indiferenţei. 2000. Stepan. 1999]. 2000]. 141-143. ROŞCULESCU. Milescu. Luceafărul. 2686. "Sezonul indiferenţei". Bucureşti : Edituraa Niculescu. 217-218. Bărbulescu. Alex. Anchetă Luceafărul. nr.

Geo. 2000. 14. 1999]. "Platonia". 11-12. nr. MIRELA În periodice: RUSSO. 2000. România literară. Universul cărţii. 2000. Victoria. 1999]. 7. 1999]. 1999]. 22. ROTUND. nr. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. 2697. p. 5. Nicolae Rotaru. Iaşi : Timpul. Tomis. 10. nr. RUDICH. Ştefan. nr. Alexandrescu. Alecu Russo . 2000.2000. p. Albu. Luceafărul. p. 33. p. 2000. Poezie românească. Aurel. 4. nr. Dacă pleci în căutarea mea. ALECU 2694. RUBA. România literară. Dan. [M. 6. Geo. 4. 9. 5. În: Emil Alexandrescu. Timpul celor aleşi. p. [Nicolae Rotaru. Vasile. p. Dacă pleci în căutarea mea. Ioana. 2699. 2000. ROTARU. 4. În volum: 2702. p. 10. [Mirela Roznoveanu. Luceafărul. Bucureşti : Univers. Popescu. Rudich. 3. [Mirela În periodice: 2701. p. nr. Luceafărul. nr. 10. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 1999]. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. În căutarea sinelui. NICOLAE Roznoveanu. Iulian. 103. NICOLAE În periodice: 2693. nr. Cucu. Emoţii cărunte]. Pârvulescu. 2692. 10. Rîsul lui Russo. Contemporanul. 4. Literatura română în analize şi sinteze. 3. p. Cuvîntul. [Radu Sergiu Ruba. Sublimul ce-şi ucide eroina. Botoşani : Axa. 1999]. Bucureşti : Univers. Timpul mai are răbdare. Platonia. p. Milescu. 2698. 33. Vasile. Mihaela. 121-122. 6. 387 388 . nr. p. Pantea. Emil. 42. p. Timpul celor aleşi. 2000. Victoria. [Mirela Roznoveanu. ROZNOVEANU. Horoscop baroc. 37. În periodice: 2700. [Radu Sergiu Ruba. Titu. Bucureşti : Cartea Românească. M. Boldea. 2000. Platonia. Universul cărţii. 2696. Botoşani : Axa. Poezie românească. 2000. Stanca. Timpul celor aleşi. 2000. 10-11.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p.Cântarea României. 4. 6. [Mirela Roznoveanu. [Ilie Gorjan. 10. 2695. 35. Tandem liric]. nr. Vatra. Nicolae Rotund. nr. 2000. Milescu. Momentul 1848 . Poezii]. 10.

nr. Ailenei. p.ritmuri. 5. Emil. 2000. Iaşi : Timpul. Ion Vinea]. Familia. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2718. 1999].Neamul Şoimăreştilor. 389 390 . Mihail Sadoveanu. 2. nr. [Liviu Rebreanu. Pe tărâmuri sadoveniene. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. 303-304. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. Emil. Sadoveanu. 10. 2707. Iaşi : Timpul. 79-81. 44. 2706. În: Emil Alexandrescu. Emil. Radu. I. Mihail Sadoveanu . Mihail Sadoveanu 1880-1961. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2000. Emil. Poezie. 2713. Mircea. Emil. p. teatru. Literatura română în analize şi sinteze. Romane şi romancieri în secolul XX. 112-133. În: Emil Alexandrescu.Baltagul. p. Ghiţulescu. [Anca Maria Rusu. 5. 14. 2000. nr. România literară. ION MARIN În volum: 2704. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. p. Cercuri concentrice. probleme şi nelinişti. nr. Aureliu. Dumitru.critic literar. 2715. Iaşi : Timpul. p. 10.Hanu Ancuţei. p. Alexandrescu. Ion. Mihail Sadoveanu . 2000. 308-309. 2-3. 143-199. Mihail Sadoveanu . Stiluri în proza interbelică. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Cernătescu. Micu. 63-66. Alexandrescu. M. p. ANCA MARIA În periodice: 2703. În: Emil Alexandrescu. Sergiu. Lucian Blaga. Iaşi : Timpul. nr. Emil. 290-294. 2710.Fraţii Jderi. 2000. Manu. Baltagul]. p. Mihail Sadoveanu . Cronici literare. 2709. proză. 2711. Alexandrescu. 309-312. p. Radu. 2717.În volume: RUSU. Simuţ. p. Zalis. Sadoveanu şi Eminescu. 2000. Mihail Sadoveanu . 36. Henri. 2000. Alexandrescu. Contemporanul. Iaşi : Timpul. Emil. În: Emil Alexandrescu. 305-308. Contemporanul.Ţara de dincolo de negură. Sadoveanu . SADOVEANU. 22. 11. În: Sergiu Ailenei. Bucureşti : Amurg Sentimental. Literatura română în analize şi sinteze. MIHAIL În periodice: 2705. 2000. 194-200. 2716. p. 1. p. În: Radu Dănăilă. 2000 . p. În: Aureliu Goci. Printre scriitori Mihail Sadoveanu. 33. 17. Emil. 294-297.Domnu Trandafir. Goci. Iaşi : Timpul. [Mihail Sadoveanu. În: Emil Alexandrescu. Cercurile concentrice ale absurdului. 2000. Dănăilă. Luceafărul. Mihail Sadoveanu . Mihail Sadoveanu . Alexandrescu. 2712. Iaşi : Timpul. 2000. Ediţiile critice . Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. 6. 2708. Iaşi : Timpul. Monotonia semnificativă. p. În: Emil Alexandrescu. Caiete critice. p. 2714.Zodia Cancerului. p. SADOVEANU. 2000. Eugen Lovinescu. nr. 297-303. În: Emil Alexandrescu. 2000. Vol.

6. România literară. Poezie română contemporană. ***. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. NICOLAE SAVIN. Proză. [Nicolae Sava. Teatrul azi. 33. p. 2000. eu n-aş faceo. 2000. Grigurcu. Teodorescu. Efectul adolescenţei. În: Gheorghe Grigurcu. nr. În volum: 2723. 21. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11. Grigurcu. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén).spiritualitate europeană. Cristian. Iaşi : Junimea]. NICOLETA În periodice: 2729. În: Gheorghe Grigurcu. 2. SAVA. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. 391 392 . 2000. 2000. România literară. ADRIAN În periodice: 2728. proză!. 10-11. 12-13. p. 1999]. 45-46. nr. [Nicoleta Sălcudeanu. nr. SASU. 355-357. Nistor. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720. 33. [Interviu]. Luceafărul. 9-11. nr. SĂLCUDEANU. 3. Helikon. Poezie română contemporană. Jurnal american. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Spiritualitate balcanică . Bardu. 2000. Jocuri. 33. Breban. Grafitti. 2. VIOREL În periodice: În periodice: 2719. România literară. Botoşani : Axa. [Aurel Sasu. Vol.". 10. nr. 89-90. 20. 358-364. p. 5. Albu. Strateia disperării. Teatrul din cărţi. 28. domnilor. 44. Grafitti. [Interviu].. István. 24. Ghiţulescu. 1997]. [Viorel Savin. Gheorghe. [Nicolae Sava. 2000. Gheorghe. Bucureşti : Atlas. 2000. 5. Adrian Alui Gheorghe]. p. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Tomis. In memoriam Tudorică. p. Jurnal din anii postmoderni. már). Grigurcu. Mircea. 35. Popovici. NICOLAE În periodice: 2722. AUREL SAVU. ATTILA 2727. Contemporanul. 2000. Mihaela. 2. 6. SĂHLEAN. p.SARAMANDU. p. Luceafărul. 1999]. nr. 2725. Nicolae. Poeţi ai "Şcolii nemţene". p. nr. SÁNTHA. Gheorghe. p. Vers-e ( még. 2726. p. Vol. Iulia. Fried. 2724. Anchetă Luceafărul. 2000.. 20. 2721. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. p. nr.

5. Nicoleta. Sălcudeanu. 2000. Răzvan. p. SĂLCUDEANU. Vatra. Goci. 2000. Aureliu. 2732. Ştefănescu. Săluc. Iulia. 11. p. 2000. nr. 10. SÂNTIMBREANU. VIORICA 2734. Grigurcu. Contemporanul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. 11. p. SÂNCRĂIAN. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 10-11. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. 365-370. nr. 33. Nişte ţărani]. 102. Viorica Sâncrăian. Misterele literaturii de trei parale. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. Ectoplasme de limbaj. 2000. 7. 2000. 51. MIRCEA 393 394 . Bucureşti : Cartea Românească. 94-95.2730. Horvat. 2740. 36. Constantin. p. 86-88. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Caiete critice. SĂRARU. 362-366. În: Aureliu Goci. Goci. În: Gheorghe Grigurcu. Alex. Poezie română contemporană. SĂUCAN. Vatra. p. În volum: În periodice: 2736. Luceafărul. p. 4. [Petre Sălcudeanu. Cubleşan. Petre Sălcudeanu. Bibliografie adnotată. Cruzime de critic literar. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. 2000. Contribuţii bibliografice. Sabău. 22-23. p. nr. Ioana. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. p. 2-3. Dinu Săraru. Eminescu în Transilvania. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2000. nr. [Nicoleta Sălcudeanu. 20. DINU În periodice: 2739. 2000]. RADU În volum: 2735. [Nicoleta Sălcudeanu. Graffiti. În volum: 2737. [Mircea Popa. Descentralizarea vieţii literare. [Mircea Popa. 1999]. MIRCEA În periodice: 2738. Graffiti. 7-8. Voncu. Graffiti. 1999]. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandru. 2000. 2000. [Dinu Săraru. 2. p. SĂPLĂCAN. PETRE În periodice: 2733. Sauna. România literară. 2000. Viorica Sâncrăian. Popovici. Romane şi romancieri în secolul XX. Gheorghe. [Nicoleta Sălcudeanu. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. nr. Vol. 36. România literară. 1866-1918. Formă şi existenţă. [Recenzie de carte]. Aureliu. Steaua. p. 33. În: Aureliu Goci. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 291313. Cistelecan. Farmecul incisivităţii. p. 1999]. 1999]. 2731. nr. 6.

SCARLAT. Mircea Sântimbreanu. Timişoara : Hestia. Baciu-Moise. Poesis. p. 207-211. Angela. 3. Resuscitarea romantismului. [Victor Scherer. [Cluj-Napoca : Apostrof. nr. GINA În periodice: 2751. Doi poeţi sătmăreni: 1. Dorina. Schenk. 2750. SCHENK. Noaptea orgoliilor. Luminiţa. 2000. 10. nr. 2000]. 10. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". Anchetă Luceafărul. FLORICA În periodice: 2747. Adrian. Miruna. Galaţi : Arionda.În volum: 2741. Prizonier în deşert. 2000. În volum: 2745. [Ion Scorobete. Sălcudeanu. Angela. 1999]. 2743. 1. Cluj : Biblioteca Apostrof. p.[Interviu]. Bucureşti : Editura Eminescu. 5. Proză românească. 142-147. 2000]. În: Angela Baciu-Moise. 16. 1999]. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. p. 2000]. 2000. 45-46. Stoica. Marcu. [Ion Scorobete. 22. 2000. Christian W. nr. România literară. SCHWARTZ. Vol. nr. 2-3. Luceafărul. [Grigore Scarlat. Cercul dragostei. ***. România literară. Vol. Baciu-Moise. Noaptea orgoliilor. Mărturii la sfârşit de veac. Mureşanu. SCHERER.[Interviu]. 6. Ţion. p. p. p. 6. 11. 10. GHEORGHE În periodice: 2748. 2000. Alba Iulia : Altip. Noaptea orgoliilor. 2000. 2000. CHRISTIAN W. nr. În: Caietele Rebreanu. Schenk. 33. SEBASTIAN ALCALAY. p. 2000. Timişoara : Hestia. Cunoaştere de noapte. George. 2746. Bohanţov. 8-9. Laurean. Contemporanul. Universul cărţii. SCHUSTER-REBREANU. Steaua. SCOROBETE. 1. 167-177. Pop. 33. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. În: Angela Baciu-Moise. 5. p. 2000. 40. GRIGORE În periodice: 2742. 51. 71. Vulturescu. Galaţi : Arionda. p. VICTOR În periodice: 2749. nr. ION În periodice: În periodice: 2744. Mărturii la sfârşit de veac. Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . Nicoleta. 2000. nr. p. Mircea M. 6. Umbrele trecutului. O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W.

2000. 2000. 2000. "Sine ira et studio.". 2763. Amintiri. proză. [Dan Setlacec.Moartă. Tribuna.. p. p. p. Universul cărţii. Bucureşti : Albatros. Caiete critice. 2000. 67.memorialistică. 2000]. 1999]. Cartea morţilor. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Alexandru Sever. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. Literatura în totalitarism 1957-1958. Poveste pentru Dumnezeu. [Gina Sebastian Alcalay. 2000. Z. Bucuresti : Albatros. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. 2765. nr. 12. ANA În periodice: 2758. În: Iulian Rădulescu. nr. Breviar teatral. 9. SETLACEC. nr. Ţintar. Poezie. Iulian. [Dan Setlacec. 10-11. Cluj-Napoca : Apostrof. DAN În periodice: 2760. 174. p. Contemporanul. România literară. p. p. Nicoleta. 2754. Jurnalul lui Mihail Sebastian. Barton. Dănăilă. p. Cartea morţilor. 3. nr. 2000. critice. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. [Alexandru Sever. C. [Alexandru Sever. Radu. Inventarul obsesiilor circulare. 91-92. 100-101. Vatra. Amintiri. Viaţa unui chirurg. 101-103. 2000. p. 10. nr. 13-16. Bucureşti : Cartea Românească. Iustinela. nr. 1998]. 184-194. 2000. 10. nr. 12. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 10. p. 5. Muzeograful gândurilor. Zalis. p. 10. nr. [Ana Selejan. Inventarul obsesiilor circulare. ALEXANDRU În volume: 2756. Sălcudeanu. Drăghiceanu. 1999]. Henri. 2000. Şerban. 2000. 18. p. nr. 8-9. 37. 397 398 . p. Rogozanu. Ornea. Cronici literare. 38. Miruna. mărturii. Ileana. 33. Alexandria : Teleormanul Liber. SELEJAN. 6. 1999]. 205208. 2-3. Fluierături în biserică. Vatra. [Mircea Dinescu. 2755. nr. Rădulescu. 2000. România literară. Campus. p. Geo. 2000. teatru. nr. 1997]. p. 43. 42. Inventarul obsesiilor circulare. 39. 2759. Vatra. Bucureşti : Seara. 2753. 3. 2000. 10-11. 10. Editura Albatros . Pe urmele altora.. Bucureşti : Cartea Românească. Caiete În periodice: 2762. Efervescentul Mihail Sebastian. SEVER. nr. 2-3. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. Opinii]. opinii. Bucureşti : Albatros. 12-13. Mărturii. 2000. 1999]. Comănescu. Jurnalul ca inventar. [Alexandru Sever. Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. Mureşanu. SEBASTIAN. De la ebuliţie la agonie. Mărturisiri şi opţiuni. Contemporanul. 9394. 1997. Portret Gregor Samsa din juneţe. Zalis. nr. Iosef Eugen. În: Radu Dănăilă. Ana. 5. 2000. 1997]. MIHAIL În periodice: 2752. Contemporanul. 2761. Marcel. 2757. 2764. 33. 1. p. Vol. Henri.

1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Viaţa şi moartea satirei. Fals tratat de călătorie. 158-166. Galaţi : Arionda. MARIANA În periodice: 2776. Geo. Un bilanţ. C. Alexandru. nr. nr. Iaşi : Demiurg. [Mircea Horia Simionescu. ION În periodice: 2773. Grigurcu. În volum: 2767. p. p. Grigurcu. nr. SIMIONESCU. Iaşi : Polirom. România literară.[Interviu]. Povara celor zece porunci. 2000]. Mircea Eliade. 2000. Gheorghe. 399 400 . p. Clipă şi durată. Atemporalitatea poetului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ştefănescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare].În volum: SIMION. Vol. România literară. 1. 2000. Vol. p. 2000. 45-46. Poezie română contemporană. Gheorghe. Vol. Răpirea lui Ganymede. CRISTIAN În volum: 2768. 2000. Poezie română contemporană. Vatra. [Eugen Simion. Vasile. ***. 2000. Luceafărul. [Ion Simuţ. Eugen Simion. Arena actualităţii. p. Bucureşti : Elion. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 2000]. p. 379-383. Privirea care înnobilează textele. nr. 33. 2769. [Nicolae Sineşti. Cistelecan. Vol. Introducere în literatura eliadescă. 6-7. EUGEN În periodice: 2766. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ***. SIMUŢ. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Alex. În: Angela BaciuMoise. În: Gheorghe Grigurcu. SIMIONESCU. p. 2000. 374-378. 9. Grigurcu. SIN. 181-183. 4. NICOLAE În periodice: 2775. SINEŞTI. 2.[Interviu]. Baciu-Moise. Anchetă Luceafărul. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. România literară. 2000. 43. 2772. 1. Baciu-Moise. Anchetă Luceafărul. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Angela. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mărturii la sfârşit de veac. 6. 2770. p. 6. 33. Galaţi : Arionda. 1995]. Vol. 371-373. SIPOŞ. nr. 2. 2000. Luceafărul. spirit al amplitudinii. Angela. 148-157. 19. p. p. MIHAI În periodice: 2774. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. Rogozanu. 2. Poezie română contemporană. 25. 45-46. 33. Mircea Horia Simionescu. 31. Gheorghe. În: Angela Baciu-Moise.

Editura Paralela 45. o stare. Timişoara : Amarcord. 198-200. p. 1-2. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. nr. 1999]. p. 10. România literară. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. 2000. 20. 5. Curticăpeanu. Sîrbu în instanţa criticii. Dosarul "Marin Preda". Doina. Mincu. Ion D. 33. 2000. Sîrbu şi timpul romanului]. 5-6. 11. Un copil în vechiul Bucureşti. 1999]. 9. 3.2777. 36. 1998]. 33. 2000. Timişoara : Amarcord. SLAMA-CAZACU. 2000. O canonizare fără concept: Ion D. Miruna. 10. 30-31. 33. 16. Ursachi. Euphorion. [Elvira Sorohanu. Duţu. Marian Victor. [Interviu]. TATIANA În periodice: 2789. nr. [Lelia Nicolescu. Sîrbu. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". [Mariana Sipoş. Buciu. Guţan. Mălăncioiu. 33. Doina. 1999]. Iaşi : Junimea. arhive ale Securităţii. Iarna Fimbul. p. Steaua. 33. 2. p. "Singurătatea intelectuală". p. 2000. 8. Un copil în vechiul Bucureşti. 2000.. p. Victoria. [Elvira Sorohan. Luceafărul. [Elvira Sorohan. România literară. Familia. De vorbă cu. 2000. 3. Tomis. 51. Ion D. 33. Universul cărţii. p. 1999]. ION D. 2778. Dimitriu. Grigurcu. 2000. [Tatiana Slama-Cazacu. nr. 8-9. Urcarea "muntelui alb". Gabriela. nr.. 2000. nr. nr. Iaşi : Junimea. [Mariana Sipoş. declaraţii. IOAN În periodice: 2791. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. nr. p. 10. Bucureşti : Du Style. 2000. 24-25. 10. p. arhive ale Securităţii. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 2782. declaraţii. p. 27. Fanache. 2787. [Nicolae Oprea. Bucureşti : Du Style. Vasile. Timişoara : Amarcord. 24. Mariana Sipoş. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 2000. Contemporanul. o metodă. Un copil în vechiul. 2000. Sorina. 6. Craiova : Aius. p. 2000. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 1. 20. 32-33. p. 2784. Alexandra. Ileana. 10. Sârbu şi timpul romanului. Olga. Marin. 1999]. 2000. În volume: 401 402 . nr. p. 2779. Ion D. Iaşi : Junimea. Universul cărţii. Gheorghe. Mureşanu. 2786. 3. Curticăpeanu. 1. mărturii şi foto-documente. nr. România literară. 28. [Tatiana Slama-Cazacu. [Sorina Sorescu. p. SÎRBU. 1999]. August. Familia. 24. 6. Ion D. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 1998]. 2785. Olivotto.. Piteşti : Paralela 45. Ilie. nr. O mamă în vechiul Bucureşti. Revanşa postumă a unui mare scriitor. 10. Viaţa românească. 1999]. p. nr. [Nicolae Oprea. 2000. 2790. nr. Sorescu. Ion D. 2788. România literară. 95. nr. SLAVICI. România literară. Un jurnal.. nr. Urcarea "muntelui alb". Ioan D. 36. Miscellanea. 1999]. Miruna. Sirbu despre sine şi lume. În periodice: 2781. mărturii şi foto-documente. nr. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 14-15. 2783. Un spirit captiv. 2780. 30. Mureşanu. 8-9. 2000]. 35. Ion D. Craiova : Scrisul Românesc.

CLAUDIU În periodice: 2798. Ioan Slavici . [Interviu]. Alexandrescu. 6. Evul relei credinţe. În: Emil Alexandrescu. nr. Ioan Slavici . SMĂRĂNDACHE. 2802. SOARE. În: Mircea Popa. Cluj-Napoca : Napoca Star. 8. 2796. p. Tomis. În: Emil Alexandrescu. [Florin Smărăndache. p. Editura Paralela 45. Mureşanu. 8-9. 28.Pădureanca . Ioan Slavici . ***. [Interviu]. p. 1999]. 2000. p. În: Emil Alexandrescu. Emil. 26-40.2792. Iaşi : Timpul. Luceafărul. 8. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). 2000. 12-13. 2000. p. Victoria. Miruna. 7. Literatura română în analize şi sinteze. Triumful lui Ares]. Popa. 2000. Cântece de mahala. nr. Bucureşti : 403 404 . Milescu. nr. 2000. Iaşi : Timpul. SOLACOLU. Emil. p. 224-225. Iaşi : Timpul. 2000. Ioan Slavici . DUMITRU În periodice: 2803. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. p. 5. 229-230. 230-232. Mariana. 42. Literatura română în analize şi sinteze. 45-46. 2000. RADU În periodice: 2804. [Hadrian Soare. 6. 2794. p. [Claudiu Soare. [Claudiu Soare. Anchetă Luceafărul.Moara cu noroc. nr. p. Soviany. 12-13. Ioan Slavici . Bucureşti : Vinea. 226-228. 2000. Mariana. 6. 9. Octavian.Mara. Mircea. 2000.De la Vaţ la Văcăreşti. 1999]. Alexandrescu. HADRIAN În periodice: 2800. p. 33.Lumea prin care am trecut. SOLOMON. Cântece de mahala. 10. România literară. nr. SOARE. Alexandrescu. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). 2795. Homo militans. p. Sipoş. Iancu. Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. nr. Luceafărul. Alexandrescu. SOMMER. ION În periodice: 2801. Bucureşti : Vinea. 2000]. Demoniacul celest. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 35. Emil. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Oradea : Abaddaba. FLORIN În periodice: 2797. [Radu Sommer. 2000. Evul relei credinţe. Bogdan. Roşioru. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2799. 2793. Universul cărţii. Sipoş. Vorbirea pulverizată. Iaşi : Timpul. p. În exces. Luceafărul. Ion.

2000. [Virgil Sorin. Jurnalistul fără jurnal. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. 1. 1999]. nr. 2809.. Ilie. Bărbulescu. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul. "Romanul călătoriilor" . Marin Sorescu . p. nr.Editura Eminescu. 1. Luceafărul. SORESCU. MIHAIL În volum: 2805. p. 10. 2. nr. Romanul călătoriilor. În: Radu Dănăilă. Romanul călătoriilor. Alexandra. 200-202. Nicoleta. 6. 2000. 7. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. nr. Marin Sorescu . 13. Interviuri şi antologii critice. Sîrbu. Irina. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. 1999]. Contemporanul.. 7. 21. 405 406 . Alexandrescu. [Sorina Sorescu. Crăciun. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 5. nr. 2000. p. Universul cărţii. Marin. 10. 96-97.Shakespeare. Gânscă. 11. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. Patima roşie de Mihail Sorbul. 2-3. p. 1. 36. Deaconu. Craiova : Aius. altfel. 10. nr. Barbu. 7. 2000. 6. Despre I. Alexandrescu. [Marin Sorescu. 2000. 2808. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Emil. 16. Mincu. Jocurile semnăturii. În: Emil Alexandrescu. Craiova : Aius. p. Sîrbu în instanţa criticii. 2000. 462-464. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu. 2000. proză. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. p. Contemporanul. 2815. Jurnal. Contemporanul. VIRGIL În periodice: 2818. mările.". 2000]. 6. Jurnal. În periodice: 2816. 1999]. [Sorina Sorescu. Cioculescu. D. 2000. Emil. Axioma.Iona. 2000. 2000. În volum: 2813. Iaşi : Timpul. SORINA 2807. 10. nr. Ion D. 1999]. 2811. Crenguţa. România literară.. 462.. Simion. 2814. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. Emil. 5. 2817. 1999]. nr. Vol. 3133. 2000. 9. p. 33. 11. teatru. Petraş. 1.Răceala. Marcu. Dănăilă. Cronici literare. 2810. Guţan. Bucureşti : Cartea Românească. p. p. Portrete şi declaraţii. p. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. Marin Sorescu in memoriam. Marin Sorescu . vol. SORESCU. Euphorion. SORBUL. Poezie. Breviar teatral. râurile. Familia. Radu. MARIN În periodice: 2806. 2000. nr. 2812. 36. Printre poeţi: ". Luminiţa. 464-467. 1. p. p. SORIN.o probă a vizibilităţii. nr. Caiete critice. Scriitori români contemporani. 2000. nr. Iaşi : Timpul. 10. Petraş. Irina. Literatura română în analize şi sinteze.

Cuza". 2830. Un jurnal. Grigurcu. Atitudini literare. 2000. 12. 5. nr. 24. 11. Dan C. Botoşani : Axa. nr. OCTAVIAN În periodice: 2824. 1999]. 45-46. 2000]. Gheorghe. Textele de la Montsalvat. Ion D. Atitudini literare. 2000. [Cassian Maria Spiridon. Vol. 2000. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 3. sfiala poetică. p. România literară. nr. Timişoara : Augusta. 2. critic şi poet. Iaşi : Junimea. 2000. Luceafărul. 1999]. 2000. 27. SOVIANY. Gheorghe. Marian. p. 2000. Curticăpeanu. Bărbulescu. 1999]. 35-36. Urcarea "muntelui alb". Bucureşti : Cartea Românească. Ion. 407 408 . 1998]. [Cassian Maria Spiridon. Ioan D. 4. Roşioru. 1999]. Grigurcu. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. ***. 2823. [Octavian Soviany. nr. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. 2831. Moldovan. 2000. Luceafărul. 1. Un spirit captiv. [Elvira Sorohan. 29. Luceafărul. Luceafărul. o metodă. Ion D. Gheorghe. p. 46. 1. p. 1999]. Familia. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cartea jubilaţiilor. Dintr-o haltă părăsită. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. p. Voinescu. Adrian Dinu. 28. 36. Bucureşti : Cartea Românească. vol. Alexandra. 1999]. 1999. p. Poezie română contemporană. p. 16. Rachieru. p. 2000. Luceafărul. În volum: 2826. nr. Olivotto. 6. 1998]. Iarna Fimbul. 2833. p. 32-33. 2000. 2000. Tomis. 1999]. [Elvira Sorohan. 13. 2000. Cassian Maria Spiridon. Iaşi : Editura Universităţii "Al. 5. 6 autori în oglinzi paralele. 2828. 2825. România literară. Un anticomunist. Contemporanul. Atitudini literare. vol. Scriitori români contemporani. [Elvira Sorohan. 33. [Virgil Sorin. o stare. Badea. Iaşi : Junimea. nr. Vasile. 33. 33. nr. Anchetă Luceafărul. [Cassian Maria Spiridon. 2000. Atitudini literare. 5. Familia. Craiova : Dionysos. 1999]. 2829. Barbu. Anchetă Luceafărul. 11. 384-388. În: Gheorghe Grigurcu. [Cassian Maria Spiridon. 2000. Clipa zboară c-un zâmbet ironic.50. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Cassian Maria Spiridon. România literară. 30. Ioan. SPIRIDON. Contemporanul. 2821. ***. [Cassian Maria Spiridon. Geo. Interviuri şi antologii critice. 11-12. nr. Atitudini literare. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. 7. p. 2000. 18. Bucureşti : Cartea Românească. 3. Craiova : Dionysos. 2000.2819. Bucureşti : Cartea Românească. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. Oboseala existenţială. Introducere în istoria literaturii române. Sub soarele culturii poetice. 14. I. p. nr. 2832. 35. nr. SOROHAN. Doina. 33. 6. 3. Iaşi : Junimea. p. ELVIRA În periodice: 2820. România literară. Radu. Etică şi poetică. nr. p. 1999]. p. [Elvira Sorohan. nr. 10. Bucureşti : Cartea Românească. Grigurcu. 5. Cassian Maria Spiridon . nr. 10. 2822. 45-46. Simion.

2000]. 33. România literară.. [Monica Spiridon. Marin. 425-430. [Monica Spiridon. 4. Iaşi : Polirom. Cassian Maria Spiridon. 6. Alfabetul cu "cifre" ironice. Apostrof. [Iaşi : Polirom. Tiron. 33. 2844. la text. 1. România literară. nr. Un volum superb. Synthesis. Vol. 20002001. SPIRIDON. Luceafărul. [Monica Spiridon. 27-28. nr. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Grigore. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. În volume: 2836. [Monica Spiridon. 2000]. Vol. nr. 2843. 2837. 2000. 45-46. 2842.[Gellu. Luceafărul. Iulia. 2. Ştefan. Corina. Tiron. Cluj : Echinox. Melancolia descendenţei. 2840. p. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. 2. Melancolia descendenţei. 2839. p. p. Alexa. nr. Iaşi : Polirom. p. p. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Corina. Interpretarea fără frontiere. 2841. 409 410 . 2000. 51-52. 2-3. Tomis. Iaşi : Polirom. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. Steaua. 389-394. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. 11. 2000. Trei poeţi moldavi. Radu. Poezie română contemporană. Tupan. Fernanda Emanuela. 2000. nr. 2000. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. În: Gheorghe Grigurcu. 30. 2835. 2000. p. Craiova : Dionysos. 219-220. Poezie română contemporană. Ion. 25. 2000]. 2000. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Monica Spiridon. 2000. Faiter. ***. p. Atitudini literare. [Monica Spiridon. Anchetă Luceafărul. p. 10. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Melancolia descendenţei. 12-13. 1998]. 41. nr. nr. [Casian Maria Spiridon. dispar. p. Melancoliile literaturii. Grigurcu. 22. Melancolia descendenţei. Gheorghe. [Monica Spiridon. p. 2000. Grigurcu. Gheorghe. 5. De la context. 2000]. 19. 2000]. p. p. Luceafărul. Fragment şi generalizare. 28. Luceafărul. mor. 10. VASILE 2838. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 51. p. 2000. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. 35. nr. Săplăcan. Borbély. 45-46. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846. nr. Iaşi : Polirom. 11. Atitudini literare. "Nostalgia originilor". Maria-Ana. 2845. 2000. Melancolia descendenţei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. STAHL. 2000. nr. ***. 2000]. Osman. Anchetă Luceafărul. Melancolia descendenţei. Iaşi : Polirom. 10-11. SPIRIDON. 6. Bucureşti : Cartea Românească]. O reeditare. Mincu.2834. 6. Luceafărul. [Cassian Maria Spiridon. p. nr. 5. Scarlat.. 2000. Nicolae Panaite]. [Interviu]. Dorian.

Timp scufundat]. [Dan Stanca. p. nr. 2000. 2000. 1999]. Holban. 1999]. Mântuirea prin literatură. Fotografia cu cruciuliţe. 14. Boerescu. 33. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. p. 1999]. Gheorghe. 2000. 33. Roşioru. Apă neagră. [Dan Stanca. p. 2000. nr. Grupul editorial Universalia. Zalis. DAN În periodice: 2854. 33. ***. Gheorghe. 2858. 6. 2859. Viorica. 28. România literară. RADU În periodice: 2862. Muntele viu. 2855. Apocalips amânat]. Popa. Henri. 4. p. Iaşi : Polirom. 33. NICOLAE În periodice: 2850. 2000. "Causeries du lundi". 10. 33. 8. Apă neagră. nr. Morminte străvezii. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Dominic Stanca. 25. 6. 2000]. Vasile. Apostrof. Apă neagră. Dobre. Şerban. nr. 20. Ioan. [Nicolae Stan. Anchetă Luceafărul. STAN. 1998]. nr. Un ceas de hârtie. p. Mureşanu. [Nicolae Stan. Bucureşti : Nemira. 1999]. 2000. Tomis. p. Bucureşti : Nemira. p. 3. Geo. p. 45-46. Tomis. 44. 11. 23. România literară. p. STANCA. Miruna. Mureşanu. [Nicolae Stan. 2861. Rădulescu. Apă neagră. 5. 2000. 2851. Mureşanu. 10. În: Iulian Rădulescu. Guy Marica. [Dan Stanca. 31. 411 412 . Timp scufundat. Bucureşti : Nemira. 2856. Bucureşti : Albatros. Lumea ca text. 2000. 2000. Miruna. 2857. 2-3. 3. nr. Bucureşti Allfa. 1. Diversitate tematică la Editura Gramar. 2852. nr. 39. În volum: 2849. nr. Universul cărţii. Luceafărul. nr. 6. Miruna. p. 10. 8. 35. Universul cărţii. 10. Arta şi sacrul. Proza câmpiei. p. [Dan Stanca. 2000. nr. 1999]. nr. [Dominic Stanca. 35. Eul literar ca dualitate. Ion. nr. Cuvîntul. STANCA. 1999]. [Nicolae Stan. Universuri paralele. nr. 2000. Apă neagră. Grigurcu. 5. STANCA. Iaşi : Timpul. 7. p. p. 6-7. p. 1998]. 11. Un ceas de hârtie. România literară. 2000. 12-13. 2000. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. Dan-Silviu. In memoriam. 10. Geo. Bucureşti : Nemira. Veninul metafizic. 11-12. p. Mărturisiri şi opţiuni. textul ca lume. DOMINIC În periodice: 2860. Catrinel. 5. Contemporanul. România literară. Iulian. 2853. 4. [Dan Stanca.2848. nr. Domnul clipei. 2000. Un ceas de hârtie. 90-94. Universul cărţii. România literară.

Contemporanul. Luceafărul. Mureşanu. Luceafărul. STĂNCHESCU. Zaharia Stancu. 2000. p. 2000. Radu Stanca. În: Apostol Gurău.un poet tragic. Ştefănescu. Ion. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 2864. 11. 38. Romane şi romancieri în secolul XX. p. nr. 206-213. nr. Radu Stanca . Luceafărul. 6. 2000]. Radu Stanca . Poezia experientelor estetice. Apostol. 10. p. nr. nr. [Diana Breaz. p. Editura Gramar. 36. [Valeriu Stancu. 45-46. p. poet baroc. 2000]. 2875. Universul cărţii. Anchetă Luceafărul. 1999]. Mincu. Turnul Babel. 26. 16. 2000. 10.un poet tragic. Radu Stanca. 19. Alex. Desculţ prin Balcania. 2000. nr. 5. Gurău. ***. Timişoara : Marineasa. 33. 2000. 35. 7. Simion. 7. În: Aureliu Goci. 2000. 1997]. nr. p. Contemporanul. Miruna. Sipoş. Petraş. 7-8. Alexandru. COSTEL 2871. România literară. Irina. p. Măştile solitudinii. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. 2000. Cu siliconul la bandulieră. nr. p. LAURIAN 2876. Luceafărul. George. Şatra]. Manilici. nr. 2873. 12-13. Măştile solitudinii. nr. George. Dreptul la spectacol. Galaţi : Logos. Luceafărul. ZAHARIA În periodice: 2872. Marin. Radu Stanca. 10. 7. 2865. 5. 2867. 2874. 51. [Costel Stancu. 8. La o nouă lectură Radu Stanca. STANCU. p. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. VALERIU În periodice: În periodice: 2870. Luceafărul. Marin. Aureliu. Mincu. p. 26. Contemporanul. 10. STANCU. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. p. nr. IOAN 413 414 . 9. 12-13. [Zaharia Stancu. 5. [Interviu cu Mioara Cremene]. 25. Apostrof. 2000. nr. STANOMIR. 2000. 2000. Cluj-Napoca : Motiv. 2868. [Radu Stanca. În volum: 2877. nr.2863. Mincu. Steaua. Marin. Piteşti : Paralela 45.un poet tragic. Celălalt. 2866. p. p. Goci. 10. Mariana. p. 8. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 9. inedit. Proză românească. p. 2000. În volum: În periodice: 2869. Roşioru. Radu Stanca . 75-77. 2000. STANCU. Călin. nr. Bărbulescu. Botoşani : Axa. 5. Zaharia Stancu în mai multe etape. Alexandru. 7.

Bucureşti : Editura Enciclopedică. 10. 35. [Nichita Stănescu. 1-2. Cătălin. 2000. 2000. 95. p. Alex. Luceafărul. p. Viaţa românească. 5. 2000. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 6. 9. Bucureşti : AMB. Universul cărţii. Rodica. Contemporanul. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. Tratat de voluptate. Luminiţa. Irina. p. 6. Îngerul cu o carte în mâini. [Amelia Stănescu. nr. 2000. 2000. 10. [Laurian Stănchescu. p. Petraş. 1999]. 2000. Milescu. Ştefănescu: Stănescu. 2000. România literară. 2000. Simion. 2. Euphorion. Bucureşti : Univers enciclopedic. Doi poeţi. 2000]. Breban. Astra. George Bocşa. 2891. Luceafărul. În volum: 2894. nr. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. 33. Vasile. Constanţa : Leda&Muntenia. 2000. Spiridon. 5. 1964]. Ţîrlea. 4. 2888. 2000. Alchimia poetică a verbului stănescian. Supravieţuitorul. 2886. O viziune a sentimentelor. 10.". 16. 2881. Breban. Axinte. Mihai. Bucureşti : Maşina de Scris. Draghincescu. nr. Doar mie mi-e frică. nr. Ion. nr. Bucureşti : Du Style. Constanţa : Muntenia. Doar mie mi-e frică. p. p. Contemporanul. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. 2893. 2000. AMELIA În periodice: 2880. 35. nr. Filip. Opera poetică.În periodice: 2878. p. [Nichita Stănescu. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Marcel. 6. 1999]. 3. Constanţa : Leda&Muntenia. Poetica stănesciană. nr. Emil. Lirismul paradoxal. Alexandrescu. 1-2. 3. [Amelia Stănescu. p. p. Contemporanul. 2000. Marcu. 18. 2000. Tomis. Contemporanul. antologie. 2890. p. 6. 11. Zăbovind puţin în eternitate. [Doina Uricariu. Ştefănescu. 1998]. Poezie românească. Bucureşti : Editura pentru Literatură. 8. Cuvîntul. 1999]. Roşioru. nr. Lucaciu. Ştefănescu. 2000. 3. 2000. 139-146. 1999]. Oraşul părăsit de sfinţi. 1999]. Nichita Stănescu (2). Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. 11. nr. 36. Doar mie mi-e frică. 2879. nr. STĂNESCU. 10. 1-2. Nichita Stănescu . 8-9. p. 2000. 10. STĂNESCU. 6. [Laurian Stănchescu. Contemporanul. Vasile. p. Cimpoi. Nicolae. 2000. p. 2884. Oraşul părăsit de sfânt. Nicolae. Tomis. 6. 2885.A unsprezecea elegie. Nichita Stănescu (1). De la prejudecată la paradox. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 17. nr. Geo. 3-4. Doar mie mi-e frică. nr. Mihaela. Contemporanul. Ştefănescu. [Alex. 33. 47. Nichita Stănescu. Literatura română în analize şi 415 416 . nr. Bucureşti : Humanitas. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 10. 11. 1999. Bărbulescu. p. 10. Victoria. p. nr. Nichita Stănescu. NICHITA În periodice: 2883. nr. nr. 2889. [Amelia Stănescu. Opere. 35. Eugen. Ion. 10. Roşioru. 2887. 2882. p. [Mihai Eminescu. 2892. poetul secolului XX. 48.

Leoaică tânără. STEROM. p. 458-460. Jurnalul fericirii]. 11. 67. Mircea. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. p. 453. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2901. Iaşi : Timpul. 8. Emil. p. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Ulici. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. iubirea. Alexandrescu. Emil. Iaşi : Timpul. Secunde frînte. România literară. În: Emil Alexandrescu. NICOLAE 2895. Stepan. p. Fragmente de ochean. Florin. Literatura română în analize şi sinteze. 1999. 1999. Braşov : Astra Nova. 456-457. p. 452-453.În dulcele stil clasic. Steinhardt. În: Emil Alexandrescu. 487-491. Laurenţiu. 2000. 2908. Braşov : Astra Nova. 51. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. Expeditor: N. p. Iaşi : Timpul. Emil. 2000. 2898. 33. Victor Sterom. Mureşanu. 249250. 2000. În: Emil Alexandrescu. Jurnalul fericirii de N. 2-3. 2000]. VICTOR În periodice: 2907. Steinhardt. Călăreţ pe vrăbii. 2000]. Nichita Stănescu . SAVIANA În volum: 2902. Bucureşti : Amurg Sentimental. În volume: 2905. Bogdan I. p. Ion Marinescu. STĂNESCU. În: Emil Alexandrescu. Nichita Stănescu .Noi. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Emil. Patinatorii. Alexandria : Teleormanul Liber. 218-219. Nichita Stănescu . 8-9. În: Emil Alexandrescu. Nichita Stănescu . Orientări. 2897. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Du Style. coordonate şi realizări în poezia românească. 10. În: Iulian Rădulescu. Editura Dacia. p. Alexandrescu.Evocare. 1999. 457-458. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Emil. [Victor Sterom. p. 2000. 2899. nr.Laudă omului. nr. Steinhardt. Iulian. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. p.Jurnalul fericirii. Zestre pentru înălţare. Alexandrescu. Nimicul ca o cruce. p. 455-456.sinteze. 2000. Rădulescu. 417 418 . Eboşe. 2906. Universul cărţii. 4-5-6. p. Saviana Stănescu: Proscrisa. p. 453-454. Iaşi : Timpul. 1999. Mitică şi Hyperion. tendinţe. În periodice: 2903. George Drăghescu. În: Laurenţiu Ulici. Iaşi : Timpul. 118-126. Literatura română în analize şi sinteze. Miruna. Alex. p. 18. Alexandrescu.Ars poetica. 2000. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 2000. 2904. 454-455. Lazăr. Iaşi : Timpul. [N. Iaşi : Timpul. Nicolae Steinhardt . Nichita Stănescu . Emil.Cântec. Nimicuri ca o cruce. 2000. Arca. nr. Emil. Iaşi : Timpul. 4. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. nr. 2000. 2000. Steaua. 2000. 2900. 2000. Nichita Stănescu . 2896. Alexandrescu. Nichita Stănescu . Ştefănescu. Pascu. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. STEINHARDT.

Fratele meu : poezii : 1972-2000. 1999]. 2918. Poezie română contemporană. 1999]. Familia. p. Gabriel. STOICA. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Povestiri cu înjurături. Forţa memoriei. 2. STOIAN. 7. Grigurcu. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Poezie română contemporană. 2919. 95. nr. 11. 2000. Răduţă. România literară. Vol. 2000. Timişoara : Helicon. 414-419. p. 7. 34. Grigurcu. [Alina Stoian. Viaţa românească. 88-94. SORIN În periodice: 2920. p. Timofte. Memoria poetului. 2000. [George Virgil Stoenescu. 2000]. Trandafir. 12. nr. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. STOENESCU. 2000. p. 6. 2000. 6. Magda. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Iulia. Bucureşti : Editura Eminescu. 41. Memoria sferei. Poemul coniacului regal. ALINA În periodice: 2913. 2. Luceafărul. Şambelan la curtea coniacului. 2000. Un sapienţal vitalist. Alexa. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. 2000. Aş fi vrut. Cioculescu. Grigurcu. În volum: 2910. 395404. Grigurcu. 2000. Bucureşti : Edass. 10. p. Luceafărul. Roşioru. 2000. Stănescu. [George Virgil Stoenescu . [Petre Stoica. 2. În: Gheorghe Grigurcu. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". Gheorghe. 183-184. Vol. STOICA. 2917. Gheorghe. 35. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ploieşti : Premier. În: Gheorghe Grigurcu. STOENESCU. România literară. PETRE În periodice: 2916. 11. Poeţi ce-ar fi putut să fie. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2000. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis". 408-413. STOICIU. 33. [Petre Stoica. În: Gheorghe Grigurcu. 2915. În: Gheorghe Grigurcu. Barbu. Viaţa la ţară a poetului. p. 26. 2000. Tomis. Vol. p. 2. ŞTEFAN În periodice: 2912. [Sorin Stoica. LIVIU IOAN 419 420 . Constantin. Fratele meu : poezii : 1972-2000. La scufundarea vasului Titanic. 2000]. Piteşti : Paralela 45. 2911. nr. [Interviu]. nr. p. 405-407. [Victor Sterom. Corespondenţe oculte. 2000]. Eugen. Ion. Poezie română contemporană. Negrici. p. 2000]. nr. 47. Vol. 33. Gheorghe. 2000. Doru. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. Bestiarul lui Petre Stoica. Gheorghe. p. 33.2909. Povestiri cu înjurături. 2. 11-12. nr.

p. Bucureşti : Humanitas. nr. 1999]. 2000. Bucureşti : Humanitas. Fandarac. Poesis. 2. 1990-1996). Vasile. 1999]. 8-9. 33. Poemul animal (crepuscular). [Botoşani : Axa. 24. 3-4. p. 4. SANDA În periodice: 2935. 2925. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2923. Ruinele romanului. 426-431. Gheorghe. 8. Poemul animal. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. 2. Elegie pentru exilul românesc. Marcel Ion. 2000. Spovedania unui învins. [Liviu Ioan Stoiciu. 11. p. Gheorghe. nr. 2. 2000. nr. Poezie română contemporană. nr. 2000. "Poemul animal". Deva : Călăuza. România literară. [Sanda Stolojan. În: Gheorghe Grigurcu. Lăsconi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. nr. 13. Poezia ca exorcizare a realului. 24-26. În: Andrei Bodiu. Deva : Călăuza. p. Poemul animal. Pană-Oltean. [Liviu Ioan Stoiciu. 29. Grigurcu. Nicolae. Poesis. 1999]. România. Grigurcu. O poezie fără happy end. 2922. p. 2000. 2926. Grijania. Vol. Hanu. Voinescu. 5. România literară. În volume: 2931. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. Spovedit şi împărtăşit. 2000. nr. 2930. p. nr. Piteşti : Paralela 45. 36. Moldovan. 45-46. 2000. Piteşti : Paralela 45. Vol. 1997]. 231-272. Cistelecan. 5. 4. 2932. 2000. 8. STORIN. 2000]. 1999]. 2933. 97-100. Postexpresionismul. O meditaţie pentru zilele noastre. 2000. nr. Caiete critice. Spiridon. 11-12. 2000. p. nr. 33. 12-13. 1999]. Grijania. Dan Bogdan. Grijania. 11. p. 420425. 2928. [Liviu Ioan Stoiciu. Radu. 2000. 4. AUREL În periodice: 421 422 . Grigurcu. Familia. [Liviu Ioan Stoiciu. p. Roxana. Vatra.În periodice: 2921. În: Gheorghe Grigurcu. Deva : Călăuza. Liviu Ioan Stoiciu. Grijania. 2924. Bârna. 2000]. 2000. [Liviu Ioan Stoiciu. p. Universul cărţii. nr. Clarviziune şi gravitate. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. 2000. [Liviu Ioan Stoiciu. Alex. Gheorghe. Nihilismul pozitiv. STOLOJAN. 6. 2000. 10. 2000]. Poezie română contemporană. Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. Bodiu. 1. 432-436. Domnule redactor-şef. nr. 2934. 2-3. Mureşan. Milescu. Grijania. Vol. Ştefănescu. [Sanda Stolojan. Viorel. Victoria. Vol. p. 2929. Piteşti : Paralela 45. Ioan. 19. Luceafărul. Epopeea fragmentată. [Liviu Ioan Stoiciu. p. 1. 7. 2936. Piteşti : Paralela 45. Cuvîntul. Elisabeta. mon amour. Andrei. 2927. 2000]. nr. Alexandru. p. p. Piteşti : Paralela 45. Poezie românească. 11. 7. Luceafărul. Poezie română contemporană. [Liviu Ioan Stoiciu. Direcţia optzeci în poezia română . 2. 2000. 10. p. Piteşti : Paralela 45.

Bucureşti : Casa Editorială Odeon. p. Boldea. 2000. 5. STREINU. nr. Zalis. 16. Trei poeţi. 2. Forum. 2944. STREINUL. 10. 2000. România literară. Diaconu. 109-118. 10-12. 2000. nr. Îngerul veneţian. 43. 10. 2941. Dragomir. 2000]. [Ion V. 25. Contemporanul. p. Bucureşti : Deliana. Moldovan. În periodice: 2950. 2949. Ioan. 33. 2. 2000. Grigurcu. Gheorghe. p. [Aurel Storin. 14. Vol. 2000. Luceafărul. Luceafărul. 2000. Caius Traian. Cele trei Crişuri. 2000. Sandrino. Poezie română contemporană. 490-491-492. 5. Vasile. 48. Cioculescu. 7. 2000. Am (re)descoperit un poet . LUCIAN 423 424 . [Ion Stratan. 10. Oameni care merg. 2000. nr. 2. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Geo. p. Poezia lui Ion Stratan. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 1. Grigurcu. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. nr. [Ion Stratan. nr. Plăceri ale textelor. 2000]. Henri. Matache. nr. 33. 39. Popas în universul dunărean. [Ion V. Piteşti : Paralela 45. Adevărul criticii literare. 3. Îngerul veneţian. Crucea verbului. Contemporanul. p. Strătescu.Ion Stratan. Pop. Nicoleta. Familia. p. 19. 2000. Barbu. 2945. Vol. Poezie română contemporană. Poeme cu scară interioară. 448-452. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. p. Henri. România literară. 2000. Crucea verbului. 63-66. nr. În volum: În periodice: 2948. MIRCEA 2943. 1998]. Contemporanul. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu.2937. 11. Nicolae. 2939. În periodice: 2946. Grigurcu. Ion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Havriliuc. 437-442. 11. Piteşti : Paralela 45. 2000]. Mircea Streinul: viaţa şi opera. Manualul fugii de lume. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. nr. Floarea şi atelierul. 6. p. Despre naivitate. p. 10. ION V. Daniela. STRĂTESCU. p. [Mircea A. Gheorghe. Ghinea. Poezie română contemporană. Cuvîntul. Zalis. p. p. Un avatar al romantismului. Portret în filigran: Vladimir Streinu. Strătescu. Poem. p. Ion Stratan]. 5. Iulian. VLADIMIR 2940. 2942. 33-35. Stratan. 2947. 443-447. 2000. STRATAN. nr. Vol. Apostrof. nr. 21. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 45. p. 2000. 6. 2951. 47. nr. Somnul fără deşteptare al amintirii. Ploieşti : Premier. 2000. STROCHI. În: Gheorghe Grigurcu. [Ioan Es. Pe "scara" poeziei. 42. ION În periodice: 2938. p. 5. nr. Gavriloaia.

SZABÓ. nr. 17. p. 10. A másik torony]. Kiss. Viaţa românească. Universul cărţii. Kányádi. Imre. GYULA În periodice: 2955. p. Zoltán. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. p. 12. 2000. 10. Veress. Láng. 2000.most. 2000. 2000. Helikon. [Nicolae Szekely. ***. SUCEVEANU. 2000. 2960. DOMOKOS În periodice: 2962. 1999]. Jenő. 4-5. SZÉKELY. p. Contemporanul. ". Bertha. 1-3.. Látó. p. nr. p. 2000. 2961. János. Miscellanea. 102-107. Jenő. Tatiana. nr. 2000. Alchimia divinului]. Iaşi : Moldova. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére. Zoltán. FERENC În periodice: 2958. Sándor. Horváth. Gizella. ADRIAN În periodice: 2954. Filep. Korunk. nr. nr. Alchimia divinului. p. 10. 2-3. 23. Infirmi şi perfecţionişti. Jékely. 11. Gusztáv. 2000.. Breviar. Petraş. 11. p. Mărul îndrăgostit de vierme. Látó. a katasztrófa küszöbén". Domokos. Zoltan. Luceafărul. 7. [Nicolae Szekely. 2963. 2957. 6. nr. [Lucian Strochi. p. Bărbulescu. 94-118 . Tamás Gusztáv. nr. Horváth. NICOLAE În periodice: 2956. Deva : Emia. Tóth. 85-91. 5. 95. Gizella. 200-201. Nopţi şi zile]. Spiridon. SZEKELY. Irina. 4. Bertha. Alchimia divinului. Helikon. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". Kiss. nr. Zsuzsa. 47. 1999]. Domokos. p. Vasile. [Székely János. Memoria fulgerului.În periodice: 2952. Simion. Látó. István]. 2000. 7. 2000. 11. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 1-2. 425 426 . [Adrian Suciu. Gondolattöredékek Székely Jánosról. Legenda Szilágyi Domokosról. [Arcadie Suceveanu. Hervay. ARCADIE În periodice: 2953. Rădulescu. 2000. Timişoara : Augusta. Dániel. Székely. 93-106. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). JÁNOS În periodice: 2959. [Szilágyi. Hervay. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. [Szilágyi. SZEMLÉR. SUCIU. Luceafărul. 11. 16. 5. nr. nr. ***. 1999]. p. Imre. SZILÁGYI. Albert.

Emil Şimăndan. nr. Székely. 6. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 1999]. 1112. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. 11-12. 6-7. Forum. Vitraliile unei existenţe obişnuite. [Călătorie prin veac. 9. 2973. Tomis. Szőcs. ŞERBAN. [Viorel Gheorghiţă. [Robert Serban. 2000. p. Helikon. Eminescu. Zoltán. Cistelecan. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. 35. nr. 35. 2000. Ioana. Piper pe limbă. GHEORGHE În periodice: 2974. p. 7-9. nr. ŞIMĂNDAN. Bucureşti : Cartea Românească.Kányádi. 2. 35. ŞINCAI. Cucu. Fire de lut.conştiinţă. Familia. Milescu. Zsófia. Tóth. 4. 2967. ah. Béla. 490491-492. 2000. 24. Eminescu . 2000]. nr. Tomis. ŞERBĂNESCU. 2970. 1. [Eugen Şerbănescu. Ion. Braşov : Orientul latin. Markó. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. 2000. Bertha. România literară. Faur. István]. p. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. 8-9. [Király. Ştefănescu. Sterom. p. SZŐCS. Ion. Sándor. 15-20. 1-3. Roşioru. VASILE În periodice: 2969. p. George. nr. Fire de lut. Alex. Braşov : Orientul latin. 1999]. 10. Tomis. p. 2000. 2000. 6. Fire de lut. 35. 1-3. EMIL 2965. Ştefan. 5. Timisoara : Brumar. [Robert Şerban. p. 28. 104-108. ŞERBAN. Nu mă face. Corbu. [Vasile Şelaru. 42. destin. 1999]. 181-182. nr. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. Ludicul intervievator. ***. 1999]. Géza. János. Victor. Fire de lut. nr. MARINELA În periodice: 2968. Deva : Emia. László. Helikon. nr. 1999]. 2000. Zoltan. nr. Antonio. Poezie românească. 10. 7. András]. 2000. EUGEN În periodice: 2971. p. 2000]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Vasile Şelaru. neam. 5. 2000. GÉZA În periodice: 2964. Balla. p. Contemporanul. p. [Vasile Şelaru. să văd stele verzi. p. Piper pe limbă. nr. conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 427 428 . 7. Victoria. nr. Fire de lut. 1999]. Fire de lut. 2966. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Jékely. Braşov : Orientul latin. p. Literatură şi spectacol. Visry. 2000]. 2000. Piper pe limbă. Cele trei Crişuri. Universul cărţii. nr. Roşioru. 2000. 33. 10. [Marinela Şerban. 2000. 6. Tomis. ŞELARU. Timişoara : Brumar.

Bucureşti : Eminescu. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. 2-3. Paralela 45. I. Chelu. 1999]. 11. Iulia. [Traian Ştef. Piteşti : Paralela 45. 2000]. Soviany. Octavian. Tireziada. Geo. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Grigurcu. Luceafărul. 11. 2000. 38. p. p. 2000. Mureşan. 33. ŞLAPAC. 2000. Mădălin. 2000]. Priviri. 6-7. ŞORA. Grigurcu. CORNELIU În periodice: 2987. Şansa verbalizării propriului trecut. p. 6. nr. Vol. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Cele trei Crişuri. Poezie română contemporană. nr. Râul tăcut. MARIANA În periodice: 2979. 1999]. România literară. 149-151. nr. 33. 5. 10-11. Tomis. p. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Despre calitatea umană. 51. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. Viorel. Ithaca. Eclipsa]. nr. Vatra. 7-8. Familia. 2000. Dus şi-ntors. 2000. ŞTEFĂNESCU. Tandreţea dintre noi. nr. Spectacol în spectacol. 59-62. Mărturisirile unui neisprăvit. 2986. 1997. Traian Ştef. 2000. ŞTEF. 27. În volum: 2985. Râul tăcut. Tîrgu Mureş : Arhipelag. nr. Tîrgu Mureş : Arhipelag. FLORIN În periodice: 2978. 2984. Botoşani : Axa. nr. Piteşti : Paralela 45. 2. Galu. 2983. 2977. 457-461. Un exerciţiu liniştitor. [Ara Alexandru Şişmanian. ŞIŞMANIAN. nr. Tandreţea dintre noi. 51. Trei poeţi. Poesis. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Grigurcu. 1. Scrisul agonic. [Florin Şlapac. Steaua. Viorel. Ochiul orb. Gheorghe. p. 2000. [Traian Ştef. Vasile. p. Tireziada. nr. 28-29. 1998. Paul Vinicius. Popovici. 1999]. Horj. 10-12. 62-64. p. 2. Constanţa : Ex Ponto. nr. 39. România literară. Gheorghe. p. [Ara Alexandru Şişmanian. p. 1999]. ŞTEFAN. Ulise ca prototip. 2000]. [Traian Ştef. 5. [Traian Ştef. 5. 34. Cristina. Vol. 2000. Roşioru. 33. Despre "neisprăvire". 1999]. Despre calitatea umană. Marin. Mureşan. 1999]. 12. Bucureşti : Cartea Românească. Paul. Arca. 2982. Matei şi Eva. [Mariana Şora. p. [George Vulturescu. Solilocviul lui Traian Ştef. 2000. [Corneliu Ştefan. Aventurile subiacenţei. 453-456. În: Gheorghe Grigurcu. 2981. p. Tireziada. 29-32. AL. Steaua. 1-2-3. 429 430 . Dumitru. 35. Silvestru. nr. 2000. p. TRAIAN În periodice: 2980. p.2975. 2000. Despre calitatea umană. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 7-8. Gheorghe.

p. iaşi : Institutul European. 2000. ALEX. Portrete literare (9) (Al. [Alex. 10. p. Ferestre 98. Marius Ianuş. antologie. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 33. Alex. Ştefănescu. p. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Mihai. nr. 1998].Nina Cassian <II>). Gheorghe. 24. 462-464. Ştefănescu . p. nr. Întâmplări. Bucur. Gheorghe. Boerescu. 1. Între lirism şi magie. p. Grigurcu. I. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Dan-Silviu. 14. Portrete literare (8) (Al. Cecilia Ştefănescu. 2991. 2993. 2000. Recunoaşterea autenticităţii. Contemporanul. 3000. Mircea Cărtărescu. 2. 11. 6. nr. Arca. Cuvîntul. Anchetă Luceafărul. ŞTEFĂNESCU. 2000. 2000. 2000. Iulian Băicuş. Luceafărul. poetul secolului XX. CECILIA În periodice: 2995. În: Gheorghe Grigurcu. Prietenie & literatură. Doina Ioanid. Arca. Florin Iaru. Doina Ioanid. Bucur. Lena. Marius Ianu. Iaşi : Institutul European. 10. Bucureşti : Image. Contemporanul. p. Mircea Cărtărescu. nr. ŞTEFĂNESCU. Ioan Godeanu. Falsa literatură . [Ioana Vlaşin. 2000. p. În volum: 2999. 2996."40238 Tescani". ELENA În periodice: 2998. 10. 40238 Tescani. 2000. Relativizare şi autenticitate. nr. Luminiţa. Romulus. 25. p. 2. Modelul Frankenstein. 4. 2. 162-163. 1-2. Angelo Mitchievici. 2000. 6. Nicolae. 2000]. Domnica Drumea. 14. 2997. România literară. 3001. 9-15. 6. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). 35. 11. ***. Victor Nichifor. Poezie română contemporană. p. Marius Ianuş. 2000 . Îngerul cu o carte în mâini. 2994. Cecilia Ştefănescu.Nina Cassian). Luceafărul. nr. Întâmplări. Poezie română contemporană. Chioaru. Ion. Breban. 9. nr. 431 432 . p. 2000]. 6. ŞTEFOI. Lazăr. 4-5-6. Bucureşti : Maşina de Scris. Domnica Domnea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. I. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Cecilia Ştefănescu. Gheorghe. p. 18. Euphorion. 1-2. p. [Alex. 2000]. Florin Iaru. Angelo Mitchievici. Angelo Mitchievici. Bucureşti : Image. [Nichita Stănescu. Vol. Grigurcu. 2000. Întâmplări. Ştefănescu. 1999]. 2000]. 19. Doina Ioanid. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. nr. p. Nicolae. În periodice: 2990. 17.În periodice: 2988. 11. Elena Ştefoi. 2000. 2989. 4-5-6. 2000. Marcu. nr. Vol. Tomis. Romulus. 2992. Ştefănescu. Oneşti : Aristarc. 10. Ştefănescu . Breban. Luceafărul. Roşioru. 45-46. Cimpoi. [Ioana Nicolaie. [Alexandru Ştefănescu. Dumitru. p. Vol. Ştefănescu. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. [Ioana Nicolaie. În: Gheorghe Grigurcu. 40238 Tescani. Ştefănescu: Stănescu. Poezie română contemporană. 465-472. Ioan Glodeanu. 473-478.

p. [Radu Şuiu. ŞTREMPEL. Poezie românească. Împărţit la 2. Luceafărul. nr. GABRIEL În periodice: 3004. România literară. 5. Aora. TACU. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. 2000. VICTOR TACHE. 3007. 2000. 42. 73-75. 9. Echinox. italice. [Viorel Ştirbu.ŞTIR. 2000]. Patetism şi autenticitate. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. 2000. p. [Cristina Tamaş. Alex. Ştefănescu. 33. p. 2000. 4. 2. 3009. Constanţa : Ex Ponto. C. Miruna. nr. 10. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. Descentralizarea vieţii literare. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. 433 434 . p. Aora. 2000. ŞUIU. Luceafărul. Mădălin. Rogozanu. 20. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011. 10. 2000. ŞUŞARĂ. România literară. 23. Universul cărţii. 4. p. România literară. 2000. 9. Anestina. ŞTIRBU. nr. nr. [Maria Tacu. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. p. Bucureşti : Crater.. Zoltán. Bucureşti : Crater. 43. 10. Bucureşti : Cartea Românească. Universul cărţii. 1999]. Editura Ex Ponto. Victoria.. TIMEA În periodice: 3012. nr. 44. Voinea. 6. Grigurcu. 31. nr. 7. Despre scriitură şi scriitori. "Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). 14. 33. PAVEL În periodice: 3006. 7-8-9. Împărţit la 2. VIOREL În periodice: 3003. TAMÁS. Mătuşa mea. Roşioru. nr. 33. 1999]. Bold-uri. [Simona Tache. 4. Marius. MARIA În periodice: 3010. Simona Tache: Împărţit la 2. 2000]. Aer proaspăt. [Bucureşti : Crater. 3008. Tomis. p. nr. p. 35. Vatra. Bertha. p. Mureşanu. Alex. Anghelescu. 2000. Ştefănescu. 11-12. Mircea. nr. p. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. 1999]. 4-5. Bărbulescu. Gheorghe. RADU TAMAŞ. nr. [Simona Tache. Simion. 2000]. Isus Tămăduitorul: [roman]. Milescu. 2000.

Luceafărul. 11. 12. Magyari. STELIAN În periodice: 3021. ÁRON În periodice: 3013. Bucureşti : Du Style. Miracolul revoluţiei. TANOU. 17-18. 3. Timea].. Apostol. 3-5. Magyari rózsafa]. p. Adrian. România literară. VALENTIN În periodice: 3017. ***. 2000. p. 2000. 3014. 88. nr. 22 plus. Lajos. Zoltán. p. 2000. 2000. [Tamási Áron. Poeme pentru orice eventualitate. 4. Laurenţiu. Ion. 16. Imre József. P. Ulici. Taina şarpelui ucis. Cuvîntul. 49. În volum: 3018. C. 3022. 11. 2000. Tamás. Galaţi : Hypatya. Csaba. Molnos. C. Marius. p. Helikon. Tanou pseudonim Edith Konradt]. p. În volum: 3023. 2000]. Farkas. 14. 2000. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii.. [Grete Tartler. Palade. Râsul ocrotit de lege : (versuri). 6. C. 35. nr. p. În: 435 436 . [P. Lajos. 2000. 9295. CONSTANTIN În periodice: 3019. Poesis. Egyed. Árpád. În: Laurenţiu Ulici. 13. nr. Lászláffy. Chivu. Chichere. Poeme pentru orice ocazie. Gurău. TAMÁSI. 22. Oana. [Lászláffy. 8. Rege a világ kiigazításáról. nr. [Constantin Tănase. [Iulia Tănase. Marino. p. Látó. Ion. Bertha. 2000. Supl. Stelian Tănase şi critica de idei. 10. p. Helikon. 2000. TĂNASE. Călătorie în Prafrica. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. nr. 22 a fost de la început în opoziţie. Emese. Balăs. Poezie. Fotache. 45-46. 2000]. IULIA În periodice: În periodice: 3015. Tanou. Aladár. Tomis. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Taina şarpelui ucis. GRETE În periodice: 3016. Tamási Áron. TARTLER. Bucureşti : Crater. (2). 23. 3-4.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Luceafărul. 4. nr. nr. [Interviu]. poezie. 4. TAŞCU. TĂNASE. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Roşianu. 8-9. Bucureşti : Humanitas. TĂNASE. [Stelian Tănase. p. 1999]. 6. nr. Mitică şi Hyperion. 33. 6. p. Poeta P. nr. 282-283. 2000. p. Rodica. 1995]. 3020. Anchetă Luceafărul.

Stanomir. [Ştefan Tănase. nr. Mircea. 3033. Galaţi : Logos. 6. Despre cîteva note false. 1997]. Contemporanul. În volum: 3024. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Bucureşti : Allfa. Petean. [Alexandra Târziu. 5-6. Ion. Cruceanu. 39. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. Bucureşti : Du Style. Din casa lui Faust. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. TITEL. 10-11. 16. 3-4. 51. TEODORESCU. p. 10. Porunca fiului sau povara destinului. 2000. Cioplitor de cuvinte. p. TEOC. Roşioru. [Flavia Teoc. p. Ţepeneag. Timişoara : Hestia. Flavia Teoc. p. Laurenţiu. 35. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. 2000. nr. Vighi. ca avangardă. False obiecte preţioase. 3032. Euphorion. CRISTIAN În volum: 3030. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. 2000. nr. TĂRÂŢEANU. Maria. p. 10. 11. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 1999]. p. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris.Apostol Gurău. Aureliu. Tomis. TĂNASE. 27. 7-8. Ioan. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. IONEL În periodice: 3028. FLAVIA În periodice: 3027. 1998]. 33. Murgeanu. Ion. nr. 1998]. [199?]. p. 11. 2000. Dumitru. 148155. nr. nr. Daniel. 2000. Mitică şi Hyperion. Luceafărul. 2000. Medelenismul. 10. 6. nr. În periodice: 3031. 2000. p. Ulici. Drăghici. TÂRZIU. p. p. 234-235. 5. Curierul românesc. 33. România literară. Goci. 10. 2000. nr. ALEXANDRA În periodice: 3029. 9. În: Laurenţiu Ulici. 78-81. Cristian Teodorescu . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Ionel Teodoreanu. VASILE În periodice: 3025.Povestiri din lumea nouă. [Ada D. Cioplitor de cuvinte. Steaua. p. Bucureşti : Albatros. 4. SORIN 3026. Celălalt. 2000. Slobozia : Star Tipp. 2000. Înzeire. 12. Aron. În: Aureliu Goci. Georgeta. În volume: 437 438 .

Vasile. TOHĂNEANU. Braşov : Aula. 12]. receptare critică. Curticăpeanu. receptare critică. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. Dosar de receptare critică. Frumosul pur. 2000. G. În: Daniel Vighi. [Fragmente din: Lucian Raicu. Cristea. În: Daniel Vighi. Dimisianu. Kovács. receptare critică. 138-141]. 2000. Monografie. 36. 2000. Crohmălniceanu. Braşov : Aula. Dosar de receptare critică. În: Daniel Vighi. În: Daniel Vighi. Familia. În: Daniel Vighi. Monografie. Monografie. 8183. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. 145-146]. 79-80. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. Monografie. 1989]. p. 90. Bucureşti : Seara. Bucureşti : Cartea Românească. Familia. Bucureşti : Cartea Românească. p. Monografie. 3035. Constantin. Doina. 2000. [Vasile Popovici. 2000. 3039. p. 3036. În: Daniel Vighi. antologie comentată. 89. p. 1983. p. În periodice: 439 440 . Dosar de receptare critică. Sorin Titel. Dosar de receptare critică. 1983]. Cornel. 3044. Sorin Titel. Cubleşan. 28-31. Dosar de receptare critică. Dosar de receptare critică. 294-295. 50-52. nr. 80-81. p. 3043. 2000. antologie comentată. 1981]. Monografie. Lamura vieţii. 1983. De ce Eminescu?. Raicu. 15]. p. Feeria cotidianului. 2000. Sorin Titel. Monografie. 3040. [Mircea Iorgulescu. 3037. 523-524]. Braşov : Aula. În: Daniel Vighi. 2000. Braşov : Aula. Proza românească de azi. Dosar de receptare critică. p. 2. 3041. Sorin Titel. Lucian. p. [Livius Ciocârlie.3034. EUGEN În periodice: 3045. 1977. Braşov : Aula. receptare critică. Sorin Titel. 3038. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. Reşiţa : Timpul. Dosar de receptare critică. Monografie. receptare critică. [Nicolae Manolescu. Braşov : Aula. în România literară. p. 18]. 1. 84-85. Martin. În: Daniel Vighi. receptare critică. Monografie. p. 325-326]. 1986. p. Ceea ce este important. Ciocârlie. Bucureşti : Editura Eminescu. Mircea. Bucureşti : Editura Eminescu. Braşov : Aula. Manolescu. p. nr. Timişoara : Facla. I. Pasărea şi umbra. Sorin Titel. nr. Dosar de receptare critică. p. nr. 3046. 91-93. Portretul scriitorului. Sorin Titel. Braşov : Aula. G. Nicolae. I. În: Daniel Vighi. Popovici. Braşov : Aula. 85-88. Ungureanu. antologie comentată. 2000. în Eseuri critice. antologie comentată. 2000. 2000. [Valeriu Cristea. [Eugen Todoran. Sorin Titel. Sorin Titel. TODORAN. 2000. Livius. Sorin Titel.testament. Valeriu. Dosar de receptare critică. Fragmente de timp. Resita : Timpul. 2000. 1984. antologie comentată. în România literară. 3042. 88-89. Ovid S. [Fragment din: Cornel Ungureanu. receptare critică. Mircea. Gabriel. Bucureşti : Cartea Românească. Braşov : Aula. Poetici clasice şi moderne. Albert. Nouă prozatori. în România literară. Sărbătoarea şi umbra. receptare critică. receptare critică. nr. antologie comentată. antologie comentată. Sorin Titel: Arta poetică . 2000. O monografie în foileton. 36. antologie comentată. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". antologie comentată. 90-91. Iorgulescu. receptare critică. 1991]. p. În: Daniel Vighi. 1985. În: Albert Kovács. Tohăneanu. p. antologie comentată. p. Monografie.

Vol. 9. GEORGE În periodice: 3057. nr. nr. Universul cărţii. p. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). Prinţul Tom. G. Bucureşti : Crater. TOMUŞ. Poezie românească. 50-52. 17. O monografie în foileton. Timişoara : Brumar. Imposibila definire a romanului. p. 1999]. Bucureşti : 100+1 Gramar. [Mircea Tomuş. nr. TOLCEA. 1999]. 2000. 6. Poezie română contemporană. 2. 17. 1. Deleanu. 3. p. În căutarea personajului]. Milescu. Grigurcu. nr. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Ioana. p. Tohăneanu. 12. 3059. nr. 6. 10. 479-486. 487-491. p. Bicicleta Van Gogh. Bucureşti : Crater. 2000. MARIA În periodice: 3050. 2. 7-8. Familia. Arca. România literară. Constantin. [Liviu Grăsoiu. Ion. 3056. 36. Roxana. p. 36. 28-31. Victoria.3047. I. TOMOZEI. p. Ornea. Grigurcu. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic. România literară. 2000. 51. De ce Eminescu?. 2-3. Doina. GHEORGHE În periodice: 3051. 441 442 . nr. 1999]. p. 3055. Bucureşti : 100+1 Gramar. 2000. Mureşanu. 1999]. Romanul romanului românesc. Romanul romanului românesc. 2000. "Cazul" Topârceanu. În: Gheorghe Grigurcu. 1991]. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. nr. 2. Diversitate tematică la Editura Gramar. p. 10. nr. Reşiţa : Timpul. [Eugen Todoran. TOMA. 12. Manu. Cubleşan. p. nr. [Liviu Grăsoiu. 3048. 33. vol. Gheorghe. Familia. p. Lamura vieţii. 2000. 7. TOPÂRCEANU. MIRCEA În periodice: 3054. Miruna. Simuţ. Cuvîntul. Luceafărul. Sorescu. În volum: 3052. 2000. Universul cărţii. De la fervoare la meşteşug. [Liviu Grăsoiu. Z. 2000. 19. Gheorghe. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. O nouă exegeză despre Topârceanu. p. nr. Mocuţa. MARCEL În periodice: 3049. 6. 1999]. 2000. 11. Diaconescu. 3058. 2000. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Curticăpeanu. 1. nr. [Maria Toma. 3053. 10. Romanul romanului românesc. Ţinutul absenţei]. [Mircea Tomuş. Gheorghe. Daniel. Vol. Steaua. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4-5-6. p. 22. 8. [Marcel Tolcea. Bucureşti : Crater. 2000. Luceafărul. 4. 2000. Emil. 33. Un alt Topârceanu. [Mircea Tomuş. 18-21. 1999].

Antiutopia lui Dorin Tudoran. RADU În volum: 3069. În: Gheorghe Grigurcu. p.Rapsodii de toamnă. 2. Rachieru. TRIF PLEŞA. [Chiril Tricolici. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 7. Adrian Dinu. Aureliu. 492495. Imre. 2000. Gizella. 2000. nr. Iaşi : Polirom. În: Apostol Gurău. Literatura română în analize şi sinteze. Gheorghe. nr. Tóth. Emil. 2000. p. Helikon. Grigurcu. Celălalt. István]. Domokos. Kiss. Universul cărţii. Székely. 6. Poezia lui Dorin Tudoran. Gheorghe. Victoria. TUDOSESCU. 33. 496-503. p. Poezie română contemporană. În volum: 3067. 30. Tînărul Ulise. În: Gheorghe Grigurcu. Canonul tăcerii. 66-71. România literară. p. p. Vol. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. p. 3068. Hervay. ISTVÁN În periodice: 3061. Grigurcu. p. Sándor. Gheorghe.În volum: 3060. Timişoara : Augusta. 2000. 201-205. TÓTH. nr. Apostol. Iaşi : Timpul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Radu Tudoran. Kányádi. Horváth. 2000. nr. [Dorin Tudoran. George Topârceanu . 2000. Tânărul Ulise]. TRIFAN. TUDORAN. 5. 2000. Vol. ION În periodice: 443 444 . Contemporanul. Jékely. 2000]. [Szilágyi. János. Bogdan. 2. p. p. [Dorin Tudoran. Fluxuri epice. Gurău. Bertha. 2000. 2000]. Bucureşti : Nemira. 45. Grigurcu. p. Milescu. ION În volum: 3063. În regatul suferinţei. 6. 3066. 280-282. Energism programatic: Dorin Tudoran. 1-3. 2000. 2000. TUDORAN. Literatura şi aventura. CĂLINA În periodice: 3064. Iadul cu versete. Goci. Zoltán. Poezie românească. 10. 2000]. Iancu. nr. Rolls-Royce. În: Emil Alexandrescu. [Călina Trifan. Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. 13. Jenő. CHIRIL În periodice: 3062. România literară. 10. TRICOLICI. Romane şi romancieri în secolul XX. Poezie română contemporană. 33. 5. Galaţi : Logos. În: Aureliu Goci. DORIN În periodice: 3065. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Zoltan.

34-35. MARIA-ANA În periodice: 3071. Universul cărţii. Timişoara : Eurostampa. 45-46. VASILE În periodice: 3075. 115-126. Un temperament meditativ. nr. 22. Craia. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 3072. Mureşanu. ALEXANDRU 445 446 . 8. ***. Irod. p. 1. Între literatură şi filosofie. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p.3070. TURCEA. Decrepitudine. 2-3. nr. [MariaAna Tupan. 7. 1999]. AUREL În periodice: 3079. 2. 3080. 35. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 2000. Poezie română contemporană. p. Luceafărul. 12. Sultana. p. 2000. p. Albert. O viziune extatică: Daniel Turcea. 1999]. Poezie română contemporană. Veronica. Anchetă Luceafărul. 2. Rachieru. p. 7. [Vasile Turcanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Decrepitudine. 10. TURCUŞ. Lucian Blaga concepţia ontologică. Bucureşti : Semne. Conul de sine. 6. TRISTAN În volum: 3081. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. [Ion Tudosescu. TURCANU. p. ***. 2000. 1999]. Maria. 504-506. 2000. 2000. "O parabolă a eternei reîntoarceri". 2000. Gheorghe. 3073. Bucureşti : Semne '9. p. Tomis. Kovács. nr. MARIUS În periodice: 3074. Universul cărţii. [Marius Tupan. În: Gheorghe Grigurcu. TZIGARA-SAMURCAŞ. nr. 35. 2000. avangardă şi alte isme. [Aurel Turcuş. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigurcu. Grigurcu. 2000. [Aurel Turcuş. Ion. Conul de sine. O nouă lectură a lui Dickens. Luceafărul. TUPAN. 1998]. Un analist al discursului. Adrian Dinu. 23. Discursul epic la Charles Dickens. 68. 1999]. Chinde. 4. 2000. [Marian Dopcea. p. 3. 2000. p. 1999]. Bucureşti : Seara. [Maria-Ana Tupan. Steaua. Poezia stărilor adânci. Contemporanul. p. Vol. nr. 5-6. Roşioru. Vol. 3. 507-512. Timişoara : Eurostampa. Patina solitudinii. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. 10. Tomis. Bistriţa : Mesagerul. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. 51. 7. nr. Ion. Rătăcirea Domnului]. Orizont. Patina solitudinii. DANIEL În volum: 3077. Charles Dickens. TZARA. nr. p. Gheorghe. Dadaism. 3078. Poetici clasice şi moderne. 2000. În: Albert Kovács. 2000. Frumosul pur. 1999]. 3076. Roşioru. Miruna. TUPAN. 1. 10. A discourse Ananlyst's Charles Dickens.

Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. [Gabriel Ţepelea.În periodice: 3082. 2000]. IOAN În periodice: 3089. 490491-492. 4. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. [Ioan Ţepelea. 3091. ŢEPELEA. Luceafărul. 6. Steaua. Secvenţe din purgatoriu. 3. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. Radu. 7. Poezie românească. 3092. 2-3. Bucureşti : Grai şi Suflet . Timişoara : Helicon. AL. 100-101. 4. 2000. 2000. Forum. 3084. Indivizibilitatea visului. Poesis. [Ioan Ţepelea. 5. 2. Meandrele memoriei. nr. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. nr. 3090.Cultura Naţională. p. 2000. 2000. Exerciţii într-o jumătate de vis. Bucureşti : Cartea Românească. nr. nr. 33. Memorii. Lirism biologic. nr. Ornea. p. [Ionuţ Ţene. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. Luceafărul. George. Cuvîntul. p. 2000. 10. p. 12. Al. ŢENE. Victoria. Mircea. 38. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 7. Viorel. 5. "Al nouălea cer al iluziei". nr. Voinescu. 2000. 51. 2000]. Cluj-Napoca : Napoca Star. 9-12. p. [Al. FLORIN În periodice: 3085. Grigurcu. Prolegomene înlăuntrul iluziei. [Victor Ţarină. 513-517. Gheorghe. nr. România literară. nr. ŢARINĂ. Bărbulescu. GABRIEL În periodice: 3087. 10. Tribuna. Petean. 1999]. 2000. Veghe şi somn. 16. Cluj-Napoca : Napoca Star. nr. p. Cristofor. 27. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei. Simion. 2000. Adrian. 4. p. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. Simuţ. Poezie română contemporană. 25. 9. Vitraliile unei existenţe obişnuie. 51. [Al. În volum: 3088. nr. Ion. Bucureşti : Cartea Românească. Victor Ţarină. TzigaraSamurcaş. Corbu. 6. 1999]. 1999]. p. [Călătorie prin veac. Vol. 1999]. Prolegomene în lăuntrul iluziei. 104-108. VICTOR În periodice: 3083. p. p. Florin Ţene. ŢENE. Luceafărul. [Timişoara : Helicon. Ion. 3-4. Universul cărţii. vol. 1999]. 42. 11. Steaua. p. 1999 ]. [Recenzie de carte]. [Ioan Ţepelea. 2000. 2000]. ŢEPELEA. p. Insula viscolului. 2000. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. În volum: 3093. Sfârlea. Mureşan. Z. 2000. nr. 2. De izvoare. 12. 447 448 . Ţion. IONUŢ În periodice: 3086.

Contemporanul. Crăciun. 83-85. 55. p. 3111. Bucureşti : Du Style.ŢEPENEAG. Pavel. 1999]. p. Ioan. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Alexandru. Nicolae Balotă. 2000. Contemporanul. p. Caiete critice. nr. 11. ŢEPOSU. Biografie şi ficţiune. Dragolea. Demiurgul postmodern. 2000. nr. 2000. 64-65. C. nr. 3103. p. p. Ioan. Viorel. 2000. Ion Pop. Contemporanul. Ioan. Ţeposu. [Dumitru Ţepeneag. p. Zalis. 26-29. 2000. nr. Critica poate învăţa să trăieşti. p. Vatra. 2000. Vatra. Geo.. Gheorghe. Marino. nr. 3110. Drăghici. 2000. nr. 50. 2000. Ascunsa melancolie. 2000. Vatra. nr. p. Mitică şi Hyperion. Momentul . Ţeposu. 20. Familia. Vatra. Groşan. 5. 3107. 6-7. Nicolae. Iulian. Familia. 2000. 63-64 . nr. 2000. 6667. 30-32. 49. 5. Vatra. Vatra. Omul şi criticul. DUMITRU În periodice: 3094. Vatra. 253-254. 3100.. 5. Un număr pentru Radu G. 5. 3113. 2000. Gabriela Melinescu]. p. p. Buduca. Gică şi Radu G. p. 6. Vatra. 3112. 3105. Cornel. Boldea. Pastenague sau romanul reconstituirii. 2000. Dora. p. Bârna. Familia. 449 450 . 44-51. Al. Adrian. Tablou obosit. 1. Nicolae. Muşina. 9. 2000. 3099. 3106. Vatra. Pont des arts. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. Mihai. "Istoria tragică" a criticului optzecist. Pont des arts. 43-45 . 2000. 49-57. p. 2000. 3108. 3096. 48-49. 1999]. nr. p. 3098. Ioana. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Moraru. Vatra. nr. 10. p. Bucureşti : Albatros. Bârna. p. Buciu. 9. 2000. Dumitru Ţepeneag. p. Oprea. 9. gazetar. Bianca Balotă. Interviuri radiofonice. Cuvîntul. nr. nr. RADU G. 17-22. p. p. Ţeposu.Ţepeneag. De la Paris spre Maramureş. nr. 3097. Laurenţiu. 11. 5. Marian Victor. 10. nr. Bucureşti : Albatros. 5. nr. Dinulescu. Articol fără final. Radu G. 3109. Ivăncescu. p. Vatra. 2000. 68-82. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. 5. nr. Nicolae. 5. nr. Mureşan. Vasile. nr. 65-66. p. p.durabil . 2000. Criticul în oglinda propriei generaţii. 53. Anchetă "Contemporanul": Cum. 10. 48. 2000. 3114. Gînduri despre Radu G. 5. [Interviuri]. 5. În periodice: 3102. În volum: 3101. 3095. 7. nr. Ulici. Convorbire despre Europa. Ruxandra. nr. nr. 5. 20. 2000. 3104. 5. Vatra. Prietene Cis. Moldovan. 57-58. Henri. Georgeta. 5. 3115. Vatra.

p. 5. 4. p. ŢOIU. Mărturii la sfârşit de veac. 3117. p. 2000. nr. Constantin Ţoiu povesteşte. Barbarius. la Izmir. 11. p. 1999]. 11. p. Cuvîntul. pe ţărmul vieţii. Blestemele şi scrisorile Creatorului. 50. În volum: 3128. nr. Simuţ. 36-42. Tot necunoscutul Arghezi. Ţeposu. Zanca. nr. 4. p. Ştefănescu. 1999]. nr. Tudorel. 6. Alexandru. 7. Vatra. Pogorîrile lui Radu. 5. [Pavel Ţugui. 1.3116. nr. Barbarius. 1999]. Vatra. 54-55. nr.. 3133. Galaţi : Arionda. p. Sorin. 7. 5. nr. Simuţ. 2000. nr. 59-60 . Vol. 5. Preda. PAVEL În periodice: 3132. Bucureşti : Allfa. p. 52. Radu G. George. p. 3130. 35. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. Vatra. 3. Alex. 3127. Drum invers. p. Necunoscutul Arghezi. nr. nr. nr. 2000. Ion. Alexandru. Pantea. Moise. p. p. 2000. Radu literar şi artistic. Surâsul postmodern al lui Radu G. 5. Ursa. Omul începuturilor de drum. 2000. 2000. nr. Lucian. Necunoscutul Arghezi. Menirea criticului. nr. 35. ŢUCU. Vatra. 3123. Gheorghe. Un text ca o viaţă. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. Vatra. 17. p. 2000. 12. Ţeposu. 2000. Mîhniri cumpănite. Vatra. STELIAN 451 452 . 3126. nr. 7. Proiecte şi nostalgii epistolare.[Interviu]. 5. p. 53-54. [Cezar Ţucu. Vighi. 2000. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. 3124. Vatra. 2000. 50-51. Vasiliu. Roşioru. Tomis. ŢURLEA. 1998]. Radu G. ŢUGUI. 6263. Pop. Vatra. Angela. Luceafărul. Eternul Barbarius. CEZAR 3122. CONSTANTIN În periodice: 3129. [Constantin Ţoiu. 60-62. 2000. 33. 3121. nr. 10. Necunoscutul Arghezi. Memento Radu G. p. România literară. 2000. [Pavel Ţugui. Iaşi : Junimea. Ion. 5. nr. 5. Ţeposu. Mihaela. Bucureşti : Allfa. 5. Bucureşti : Vestala. Vatra. 3125.. 2000. nr. 2000. Vatra. Bucureşti : Vestala. [Constantin Ţoiu. Urian. Baciu-Moise. p. 3120. 2000. Ţeposu. Dobre. Aurel. Luceafărul. Daniel. Ion. 2000. 3119. George. Traian Radu. Ungureanu. 10. 6. 11. 2000. 6. 3118. Tomis. Cuvîntul. 13. 178-183. 2000. p. Ion. p. 5657. Andrei. 5. 1998].

Iulian. Pavel. Cuvîntul. Viaţa românească. p. Pavel. nr. 41. Gârbea. 10. p. p. 3140. 41. p. 15. 3145. nr. Homo militans. Iulian.antrenor şi arbitru. Omagiu lui Laurenţiu Ulici. 45. România literară. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. Laurenţiu. 3151. 2000. 3141. România literară. 2000. 3142. 6. Pavel. 10. 2000. nr. nr. Cluj-Napoca : Napoca Star. Bărbulescu. 3146. 11. O poveste cuceritoare. Nicolae. Bărbulescu. 2000. 3143. FLOAREA În periodice: 3138. Scepticul constructiv. Caius Traian. 2000. 2000. Mariana. Luceafărul. 2000. [Floarea Ţuţuianu. LAURENŢIU În periodice: 3139. Radu. 33. 2000. România literară. Dimisianu. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. 2000. 113-118. nr. 44. 41. Breban. 7. p. 26. Gârbea. Laurenţiu Ulici . 33. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. Alex. Ecaterina. In memoriam Laurenţiu Ulici. Libresse oblige]. Horia. 2000. Femeia în faţa oglinzii poemului. p. 2. Chihaia. 12. p. 47. Curierul românesc. România literară. 3148. 2000. 4. 3137. Vă mulţumesc. Gelu. Luceafărul. 4. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. 47. Horia. Ionescu. 1-3. 13. 3149. 1. Neuitatul Ulici. Ionescu. p. Boldea. p. p.În periodice: 3134. Bucureşti : Humanitas. 2000. 2000. Popa. nr. In memoriam. 14. p. p. 46. 11-12. 6. nr. Chihaia. nr. ŢUŢEA. Laurenţiu. În: Iulian Rădulescu. p. 3147.marele jucător. Luceafărul. Mărturisiri şi opţiuni. Contemporanul. 1. ULICI. PETRE În periodice: 3135. Ştefănescu. Mircea. 9. 12. nr. nr. 10. 33. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. 12. 33. Gândirea exclamativă. Luceafărul. 2. 11. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. 12. 12. p. p. 5. ediţia a 2-a. Alex. Evanghelescu. [Stelian Ţurlea. 1999]. Dragomir. 1. În: Mircea Popa. p. nr. Gabriel. 2000. 2000. 4. 2000. Radu. Rădulescu. nr. Chihaia. nr. p. 3150. Alliance Belgo-Roumaine. Vatra. 2000. nr. Contemporanul. Jurnal cu Petre Ţuţea. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). Laurenţiu Ulici . 2000]. Ştefănescu. nr. [Petre Ţuţea. Neobosit şi vital. p. 453 454 . 114-119. Alexandria : Teleormanul Liber. Curierul românesc. In memoriam Laurenţiu Ulici. 3144. ŢUŢUIANU. În volume: 3136. nr. 26. 95.

Spiridon. 1999]. 3160. Jurnal (de) ludic.B. 33. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. Eugen. CORNEL 455 456 . 184-188. 1. p. MIHAI În periodice: 3167. Luceafărul. La plecarea unui scriitor. George.1944-1989. 2000.H. Ioan. 2000. 33.1944-1989. nr. Galaţi : Arionda. 2000. 1999]. 2000]. [Bogdan Ulmu. Alexandru. Jurnal (de) ludic. nr. 1974]. Magister ludi. România literară. 7. 42. 5. 2000]. Marius. 22. Bucureşti : D. Tupan. p. Uricaru. 44..B. Marius. Mărturii la sfârşit de veac. Nicolae. BOGDAN În periodice: 3164. Fundoianu. 7. Bacovia. In memoriam Laurenţiu Ulici. Baciu-Moise. p. Nu aşa se scrie istoria. 47. 13. 2000. Topolog. Holban. viaţa mi-o pierdui. nr. 51. 2000. Popa. Voiculescu. nr. Luceafărul. 2000. 2000. Din ludicitatea. 13. 1999].[Interviu]. nr. Avatarurile unui eşec.H. nr. 16. Maniu. În: Angela Baciu- Moise. 2000. Adrian. Vinea. 3161. Ştefănescu. 3155. Luceafărul. A murit o parte a conştiinţei noastre. nr. 12. 2000. Alex. p. 2000. 45. 33. nr. Barbu. 2000. Bărbulescu. 3. 3158. Vol. Întortocheatele căi ale literaturii. 33.. 2000. nr. Simion. România literară. Manu. Luceafărul. nr. Marele meu frate. In memoriam Laurenţiu Ulici. 3166.. 47. 10. 47. Ne va vorbi prin operă. p. 45-46. Steaua. 2000. 33. [Mihai Ungheanu. România literară. 3157. 2000. Manolescu. 6. p. [Mihai Ungheanu. p. Pillat. Vasile. 3165. 3169. p. p. p. 41. Ţîrlea. 2000. Iaşi : Bolta Rece. 2000. 47. 2-3. 2000. nr.H. p. Ultima verba. 43. p. In memoriam Laurenţiu Ulici. 41. Ion. Bucureşti : D. p.B. Luceafărul. nr.3152. Laurenţiu Ulici. Luceafărul. nr. Dumitru Radu. 8. UNGUREANU. 13. UNGHEANU. Bucureşti : D. nr. Ţion. Ultimul motiv. 5. Horia. Arghezi. Luceafărul. 33. 33. Iubind literatura română. Luceafărul. p. In memoriam Laurenţiu Ulici.iubitor şi creator al gagului. Contemporanul. 3. 42. 1. 6. Luceafărul. România literară. Emil. [Laurenţiu Ulici. Ion. [Bogdan Ulmu. nr. 2000. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Angela. nr. 2000]. Iaşi : Bolta Rece. Cătălin. 3156. 3168. Iaşi : Bolta Rece. Stratan. Holocaustul culturii române . Totul era scris. România literară. 13. Jurnal (de) ludic. Zilieru. ULMU. 3159. În volum: 3163. p. Alexandru. Măsluiri. 3153. 3154. Profesiunea de ludic. Un umorist. [Bogdan Ulmu. 12. Blaga. 5-7. [Mihai Ungheanu. p. p. România literară.1944-1989. George. 3162. p. 13. Holocaustul culturii române . Tupan. Holocaustul culturii române . nr.

3. 10. 4. Vasile. Poezie românească. Valeriu. [Doina Uricariu. Vatra. Victoria. 86-87. [Cornel Ungureanu. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. ILEANA În periodice: 3175. sculptor şi jurnalist.În periodice: 3170. 6-7. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. URMUZ În periodice: 457 458 . Universul cărţii. 10. p. Nichita Stănescu. 1995]. Ulici. 3172. De la prejudecată la paradox. URICARIU. 2000. 1998]. 2000. URCAN. Milescu. Callimachos. 33. [Eugen Uricaru. Un exilat fără exil. Bucureşti : Du Style. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. În: Emil Alexandrescu. 3177. Bota. 10. În volum: 3181. 6. Oancea (Tata Oancea). p. [Cornel Ungureanu. 2000. Reşiţa : Modus. p. 4. Luceafărul. 12. Vestitorul]. Ştefănescu. 1999]. p. 3173. Apostrof. Miruna. Urcan. Ionel. 8. 10. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. 2000. 12. nr. Mircea Eliade şi literatura exilului. ***. nr. Mureşanu. În: Laurenţiu Ulici. 45-46. Lirismul paradoxal. 23. nr. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. DOINA În periodice: 3178. 2000. ION În periodice: 3174. 2000. 8. Laurenţiu. Mihaela. poet. Aşteptându-i pe barbari]. Anchetă Luceafărul. Iaşi : Timpul. URICARU. România literară. p. 3171. 1999]. 187-188. "Geanta şi straiţa". Reşiţa : Modus. Marinescu. 4-16. O epopee critică eroi-comică. p. Uricariu. 2000. 2000. Alex. Proză românească. 9. 2000. Doina. EUGEN În periodice: 3180. nr. GRIGORE În volume: 3176. URECHE. 266-267. Mitică şi Hyperion. 3179. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Spiridon. 2000. Grigore Ureche. În: Antologie de literatură română veche . 5. p. Ursa. Universul cărţii. p. nr. [Cornel Ungureanu. 8. Contemporanul. nr. Orizont. Bucureşti : Viitorul Românesc. p. 2000. 6. 15. p. Bucureşti : Editura Universităţii. 11. nr. Oancea. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. UNTARU. Bucureşti : Du Style. Autoportret Doina Uricariu. 36. Alexandrescu. p. Ileana. nr. [Ion Untaru. Universul cărţii. p. 10. Emil.

Gheorghe. 10. 7. Petraş. nr. 2000. Poenar. Purgatoriu. 14. p. Ioan Romeo Roşiianu]. Timişoara : Orizonturi universitare. 3187. În periodice: 3189. Un punct nodal în critica optzecismului. [Mihaela Ursa. nr. 7-8-9. Lirismul contrastelor. Rachieru. Constantin. Infern. 2. p. 7. 50-51. Zalis. Grigurcu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Doi poeţi. 518-523. Vol. URS. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Pod în Balcani.. Maria. 5. [Cluj-Napoca : Paralela 45. Poezie română contemporană.. 51. Mincu. URSA. Urmuz în italiană. ION IANCU În periodice: 3193. Chişinău : Moldpres. Gheorghe. 7. nr. 1999]. p. 2. 2000. nr. 2000. 2000. La icoana singurătăţii. Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. MIHAELA În periodice: 3186. 1999]. Henri. Gheorghe. 35. [Lăcrimioara Ursa. 2000. Piteşti : Paralela 45. [Ion Iancu Vale. În volum: 3184. 2000. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului.anticipaţia textualismului. Tomis. Adrian Dinu. Simona-Grazia Dima. Steaua. 2000. Contemporanul. Mihaela Ursa. 4. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. p. Pod în Balcani. [Mihaela Ursa. Grigurcu. Irina. Steaua. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". 459 460 . 23. nr. Contemporanul. p. Mircean. Cubleşan. URSACHI. Grigurcu. În volum: 3190. [Alexandru VaidaVoevod. p. VALE. 34. MIHAI 3183. 553-558. Luminiţa Urs]. 16. 3191. Mihai Ursachi. Vol... Ovidiu. VAIDA-VOEVOD. Contemporanul. 31. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. 1. 34. nr. URSA. 2000. 2000. 2000. 9-10. p. LUMINIŢA În periodice: 3188. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. În: Gheorghe Grigurcu. p.[Carolina Ilica. 2000]. În absenţa Călăuzei. ALEXANDRU În periodice: 3192. O "legendă vie" a poeziei. 51. Ileana. 16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2-3. Piteşti : Paralela 45. 2000. 10. Contemporanul. Irod. Marin. 2000]. Poezie română contemporană. Din nou despre optzecism. nr. p. 2000. Marin. 10. Paradis. Horea. nr. 3. Luminiţa Urs: ". 5. Vol. 10. 524-530. Echinox. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 3.3182.

2000. Valjan. 2. Noi studii de românistică la Roma. De la muzica firii la muzica sferelor. Corbu. Bagatto Libri. Dan-Silviu. Lucianograme. Poezie românească. Doina. Privirea celuilalt. Poezie românească. Anchetă Luceafărul. 1999]. România literară. p. 3206. România literară. Iaşi : Junimea. Miscelanea. Comediile lui I. Gheorghe. 5-6. 3200. Fra storia e letteratura . Cuvîntul. Steaua. Bucureşti : Vremea. 2000. p. [Lucian Vasiliu. Poezie română contemporană. 16. 1983. VASILE. p. [I. 11. p. Galaţi : Arionda. Baciu-Moise. Luceafărul. Despre felul cum înaintez. 5. LUISA În periodice: 3195. Grigurcu. Bucureşti : Nemira. Universul cărţii. Lucianograme. 10. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). nr. ***. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. VALMARIN. LUCIAN În periodice: 3201. 32. 3133. Mărturii la sfârşit de veac. 32. 51. Roma : Bagatto Libri. 14. 1. Mona-Monada. Ioan. p. p. "Un patetic jignit". [Luisa Valmarin. Lucian Vasiliu. 2000. Ioana. 3196. 2000. 7.[Interviu]. 31. [Luisa Valmarin. Poesis. 6. VASILESCU. nr. ***. 45-46. 10. 2-3. Bot. 7. Holban. 52-53. 33. 3202. Popovici. 2. nr. nr. 51-52. Bucureşti : Albatros. Valjan. ***. 1. Percorsi rumeni. Cambei în China. [Lucian Vasiliu. 8-9. În: Angela BaciuMoise. [Lucian Vasilescu. Generaţia de sacrificiu. 2000. Constantin. 6. 2000. 11-12. Spirt. VASILIU. 3199. nr. 2. Botoşani : Axa. p. Cubleşan. În: Gheorghe Grigurcu. [Lucian. nr. [Vasile Vasile. I. 33. 1981. Lucian Vasiliu. Ioan. LUCIAN În periodice: 3198. 3203. 1999]. [Paulina Popa. 3204. 33. 2000]. p. Iaşi : Sedcom Libris. [Lucian Vasiliu. nr. În volume: 3205. 8. 2000. Vol. 2000. 1999]. 531-536. Vasilescu. 51. nr. p. nr. 2000. 1998]. Muzeul întîmplărilor de ceară. 6. p. Steaua. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 461 462 . 2000. Bucureşti : Petrion. VASILE În periodice: 3197. 2000. Fericirea şi nefericirea de a scrie. 2000]. nr. Daniel. O experienţă culturală. p. România literară. 1999]. Curticăpeanu. Muzeul întâmplărilor de ceară]. Angela. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. 2000. 2000. Percorsi rumeni. Botoşani : Axa.VALJAN. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Familia. Quaderni di Romania Orientale. Holban. Universul cărţii. Poezie veche şi nouă. 2000]. p. 189-194. În periodice: 3194. Boerescu. Ghilotina sinelui]. 25. Iulia. Spirt. nr. Vol.

p. Mărturii la sfârşit de veac. Steaua. Cuvîntul. Alexandrescu. p. Melancolia exilului interior. 4. Bucureşti : Vinea. Galaţi : Logos. Universul cărţii. 2000. 10. DUMITRU În periodice: 463 464 . p. nr. 51. Datcu. Dumitraşcu. nr. Teodor Vârgolici . 33. 5-6. IOAN RADU În periodice: 3211. Iulian. 195-202. [Ion Vădan. Celălalt. Angela. 14. 2000. Universul cărţii. Galaţi : Arionda. Mihaiu. Elena Văcărescu. 7-8. Moldovan. Boldea.3207. În volum: 3217. nr. nr. [Ion Vădan. p. 3215. 51. 1999]. 2000]. Steaua. 95. 12-15. VÂRGOLICI. TEODOR În periodice: 3216. 31. Iordan. Lucian Vasiliu: Lucinograme. Victoria. 3214. 2000]. 82-86. ELENA În volum: 3210. 2000.. 34-35. Victoria. Milescu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Week-end în infern. Iaşi : Timpul. 1999]. 533-535. Scrisori catre Edith Sődergran. Teodor Vârgolici. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Scriitori români care au creat în alte ţări. Got. ISABELA În periodice: 3208. Botosani : Axa. VATAMANIUC. Gurău. 1994]. p. [Ioan Radu Văcărescu. p. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. p.[Interviu]. 32-33. 1-2.. Petre. Apostol. p. nr. 2000. [Ion Vădan. Vol. Mistica platonică. Ioan. Familia. p. VĂCĂRESCU. nr. VĂDAN. VASILIU-SCRABA. 2000. Milescu. Dumitru. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. 10. [Isabela Vasiliu-Scraba. Exil în oraşul imperial. 2000. 1112.70. 3213. 2000. În: Emil Alexandrescu. DIMITRIE În periodice: 3209. p. ION În periodice: 3212. Botoşani : Axa. Poezie românească. În: Apostol Gurău. Virgil. Slobozia : Star Tipp. Lupta cu îngerul]. 2000. VĂCĂRESCU. În: Angela BaciuMoise. Viaţa românească. 1992. nr. Retrospecţii inconfortabile. VELEA. p. nr. 2000.pâna ce carnea va sângera peste litere". Poezie românească. 6. ". Steaua. 1. 3. Experienţe vizionare. 12. Baciu-Moise. Melancolii retorice. 2-3. [Ion Vădan. 4. 2000. 10. 51. 2000. Week-end în Infern.

51. Muzici şi faze. Iaşi : Timpul. Celălalt. Bucureşti : Univers. 2000. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Ancore de sânge. Nisipul cu oase. Decembrie. Sterian Vicol: Legato. Alexandrescu. 100. 3. Steaua. 476. Moarcăs. Poezie română contemporană. Decembrie. [Daniel Vighi. Iacovu. 3225. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. 87-88.cotidianul abulic. ora 10. 6. Apocalipsa 9 (retroproze). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigore Vieru . [Daniel Vighi. Arca. În: Emil Alexandrescu. 1. Aventura obiectuală. România literară. p. Tudor Vianu . Ţion. 2000]. [Dumitru Velea. Bucureşti : Albatros. p. orientări.Harpa . [Ovidiu Verdeş. Decembrie. Galaţi : Logos. În: Apostol Gurău. p. Sabău. VIGHI. p. 537-540. [Recenzie de carte]. Satu-Mare : Solstiţiu. Georgeta. ora 10. OVIDIU 3223. 1999]. 33. Emil. Eva. Adrian. 39. [George Vigdor. p. [Daniel Vighi. coordonate şi realizări în poezia românească. 26. "Pe fază". p. 2. Emil. Steaua. 1999]. Geo. 20. 3224. Deva : Călăuza. între senzaţie şi reverie. [Ovidiu Verdeş. Bucureşti : Albatros. nr. p. 2000. nr. 538-539. ION În periodice: În volum: 3219. 6. Euphorion. 2000. p. 51. Apostol. 92. Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. [Recenzie de carte]. nr. 1997].3218. Întâmplări din realitatea imediată. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. 11. 4-5-6. Gurău. Vol. Bucureşti : Univers. Contemporanul. nr. 2000]. 2000]. 2000. 10. p. p. nr. GRIGORE În volum: 3227. VIANU. ora 10. 64-66. 2-3. Vasile. 2000. 2000. Gheorghe. Muzici şi faze. VERDEŞ. nr. VIGDOR. 3220. În: Emil Alexandrescu. 2000. 11. Vocalizele unui stilist. STERIAN În volum: 3222. 5-6. VICOL. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. GEORGE În periodice: 465 466 . Bogdan.Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. Daniel Vighi . VIERU. 2000. 1997]. 22-28. 2000. DANIEL În periodice: 3226. tendinţe. Rădulescu. Ioana. ***. TUDOR În volum: 3221. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 3228. Orientări. Direcţii. VIERU. Vatra.

În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Bucureşti : Crater. Zsófia. În periodice: 3240. Vasile. Agonie şi adoraţie la gura tunelului. Ion Vinea]. Bucureşti : Crater. Arad : Mirador. p. Eclipsa]. 6.VINEA. Simuţ. 79-81. László. VISRY. Visry. Eclipsa. [Paul Vinicius. nr. 2000. Ion. nr. Marina. Grigurcu. VINICIUS. p. [Paul Vinicius. Luceafărul. Galu.[Paul Vinicius. Markó. nr. Poesis. 2. România literară. Mihail Sadoveanu. Un regizor al textului. 1999]. 1999]. O noua "metoda" lirică. 36. 2000. PAN M. Un alt fel de morală. Zoltán. Gheorghe. p. 2000. 6. ION În periodice: 3229. 1-2. 1999]. Sergiu. PAUL În periodice: 3232. Lucian Blaga. nr. [Francisc Vinganu. nr. Gheorghe. 33. 2000. Valeriu Mircea Popa]. Steaua. Calende. Trei poeţi. p. 51. Szőcs. În volum: 3230. Eclipsa. Iaşi : Timpul. FRANCISC 3235. Poezie română contemporană. probleme şi nelinişti. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. În volum: 3237. p. 467 468 . 2-3. [Paul Vinicius. Cristina. Ghinea. 5. Vol. VINGANU. Bucureşti : Crater. Sociabilitate şi solitudine. Gheorghe. Mocuţa. p. p. Eugen Lovinescu.Pan M. 33. Béla. p. nr. Sociabilitate şi solitudine. nr. Helikon. 25. Nicoleta. 2000. Spalas. 8-9. [Király. Eclipsa. 2000. 541-547. 1-3. 2. p. nr. Traian Ştef. 10. 2000. Familia. Contemporanul. Blestemat de cocoşi. Eclipsa. 11. 62-64. 9. Vizirescu. Bucureşti : Crater. 2. Scrisul agonic. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231. Balla. VIZIRESCU. În: Sergiu Ailenei. Ediţiile critice . 3233. Bârsilă. Stiluri în proza interbelică.ritmuri. Ailenei. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. Géza. Bertha. 22. 3239. 134-148. [George Vulturescu. 2000. András]. România literară. 2000. [Paul Vinicius. Tandreţea dintre noi. 3236. Geo. 9. 3234. Mircea. In memoriam . [Liviu Rebreanu. 2000. 5. 1999]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Paul Vinicius.

11. [Gelu Vlaşin. [Gelu Vlaşin. [Aurel Pantea. În: Emil Alexandrescu. IOANA 3241. Editura Clusium. 1-2. Borbély. nr. Husar. CĂLIN În periodice: 3242. 445-446. nr. nr. 5. 3247. Călin Vlasie. Victor Nichifor. 5. Emil. 6. 1999]. Oneşti : Aristarc. Iaşi : Timpul. Stroescu. Developări în perspectivă. Doina Ioanid. Vasile Voiculescu . 11. Bucur. Iulian Băicuş. Acţiunea interioară. 2000. Proprietar de spaţii poetice. 51. 1999]. VLĂDUŢESCU. Dumitru. 18. p. Mariana. Dincolo de pragul refulării. Petraş. 442-443. Piteşti : Paralela 45. 4-5. 2000. p. 8. 10. Henri. Versificaţia eminesciană. Nicolae. Zalis. Ferestre 98. p. În periodice: 3248. 2000. Chioaru. Contemporanul. p. Steaua. 33. VOICA. VASILE În volum: 3251. 469 470 . 193-196. VOICULESCU. 4-5-6. [Călin Vlasie. 10. Alexandrescu. 19.Bătea la poarta cerului. p. Acţunea interioară. Bucureşti : Vinea. 3-4. Prietenie & literatură.Călătorie spre locul inimii. 2000. Ionescu. nr. 46. VLASIE. 2000. p. Poeme în era computerelor. Irina. Arca. p. Euphorion. Iaşi : Timpul. Călin Vlasie. p. ADRIAN În periodice: 3250. [Ioana Vlaşin. 14. Angelo Mitchievici. nr. 3244. Cluj-Napoca : Paralela 45. Contemporanul. Tratat de psihiatrie. nr. 5. p. 10. 10. Emil. nr. [Călin Vlasie. p. nr. Luceafărul. 3252. Soviany. 1999]. Marius Ianuş. Poesis. VLAŞIN. Miscellanea. 2000. Tratat la psihiatrie. 2000. 2000. Ştefan. Acţiunea interioară. Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. Bucureşti : Vinea. Literatura română în analize şi sinteze. Paralela 45. 1999]. Alexandrescu. Romulus. [Adrian Voica. Cecilia Ştefănescu. 3243.nr. 3245. Universul cărţii. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. Octavian. 9-15. 30-31.". CHRISTIANA În periodice: 3249. Horea. 2000. 2000. VLAŞIN. p. 2000. Iaşi : Junimea. Vasile Voiculescu . O victorie covîrşitoare. Sentinţe cu sinele]. 42. nr. 95. Versificaţia eminesciană. Alexandru. 2000. 2. România literară. p. 11. 2000. Poenar. GELU În periodice: 3246. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu. nr. [Christiana Vlăduţescu. 1999]. 6. 1999]. În: Emil Alexandrescu. 1999. 1. Monolog în Computerland. 7. Literatura română în analize şi sinteze. 1998]. Viaţa românească.

Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Vasile Voiculescu . Alexandrescu. 2000. p. LEON În periodice: 3264. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. Vasile Voiculescu . Emil. p. nr. VOINESCU. Bucureşti : Humanitas. [Leon Volovici. p. Alexandrescu. 448-449. Vatra. [Luiza Carol. DAN În periodice: 3260. Mărturisiri şi opţiuni. p. Shaul Carmel. 61-75. 3256. Braşov : Astra. 3258.Sonetul 29. Elegii din depărtare. p. VOINESCU. Solo Har. 86-87. VOINOIU. 2000. 6. În: Emil Alexandrescu. nr. 448-449. MARGARETA În periodice: 3261. În: Emil Alexandrescu. 2000. p. OCTAVIAN N. 69. Poeţi argonauţi. 2000. Vasile Voiculescu . 10-11. 66. Note despre poeţii români din Israel. 471 472 .Iisus pe ape. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Iulian. Vasile Voiculescu . În: Emil Alexandrescu. Mihaela. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare].Noapte de martie. Malea Stroe. 3254. Elegii din depărtare. Mircea Gorun. Emil. 441-442. Malea Stroe. VOINESCU. Alexandru. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Octavian N. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune".3253. Emil. Adevărul şi temeiurile lui. p. Astra. 448. Luceafărul. 3257. Iaşi : Junimea. Iaşi : Timpul. RADU În periodice: 3262. Astra. 1999]. Andrei Fischof. Literatura română în analize şi sinteze. [Bucureşti : Nemira]. Iulian. Alexandria : Teleormanul Liber. 3255. Vasile Voiculescu . 1995]. p. Emil. 2000. În: Emil Alexandrescu. Vasile Voiculescu . Jurnalul unei doamne a culturii româneşti.Lostriţa. Mihaela. Iaşi : Timpul. 443-445. 10-11. Alexandrescu. nr. 4. 45-46. Anchetă Luceafărul. Iaşi : Timpul. Emil. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. ALICE În volum: 3259. Vatra. Boldea. nr. Bianca Marcovici. VOINESCU. nr. 2. În: Iulian Rădulescu. 2000.În grădina Ghetsemani. VOLOVICI. p. 2000. [Margareta Voinescu. Rădulescu. Emil. Apariţia scriitorului în cultura românească. 2000. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 447-448. Alexandrescu. p. 98-99. 2000. În: Emil Alexandrescu. În periodice: 3263. Literatura română în analize şi sinteze. Dan Voinescu]. p. 2000. Lungu. ***. p.Şarpele Aliodor. 2000. 1976.

35. IOAN În periodice: 3268. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 3-4. p. p. 5-6. Petru M. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". nr. 2000. O energie neagră. Poesis. Steaua. nr.[Interviu]. 11. nr. p. ***. 11. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. 62-64. 1. nr. 10. [Ioan Vulpe. Cristina. IOSIF În periodice: 3266. Baciu. nr. Horj. 3276. 1999]. Grigurcu. 1. 16. [George Vulturescu. p. Trei poeţi. 3278. Traian Ştef. Estetica scrisului agonic. 11. 2. GHEORGHE În periodice: 3265. 2000. Bărbulescu. 59-62. Revista de etnografie şi folclor. VRABIE. Vol. GEORGE În periodice: 3269. ***. 5. Vol. 3279. Poezie română contemporană. Galu. Milea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.Cultura Naţională. Ardelean. p. Mircea Zaciu .o pagină de biografie. MIRCEA În periodice: 3275. Grigurcu. VULCAN. [George Vulturescu. [George Vulturescu. 10-12. Ardelean. 3-4. 473 474 . 3273. 35-36 . In memoriam Mircea Zaciu. George Vulturescu. Scrisul agonic. 3271. 96-100. 2000. 1998]. 132-138. 37. Fişă bio-bibliografică. Gheorghe. Vatra. 45. 6. 2000. nr. Mirela. Contemporanul. p. p. În: Angela BaciuMoise. 3270. 2000. Jucan. Luceafărul. Poesis. p. p. Începuturile desacralizării. p. În: Gheorghe Grigurcu. Scrisul agonic. 2000. Cele trei Crişuri. Constant. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. Gheorghe. Călinescu. 2000. p. Martiriul]. p. Poezie română contemporană. 3274. 8. Galaţi : Arionda. [Bucureşti : Grai şi Suflet . O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. nr. România literară. 2000. Gheorghe Vrabie.Eclipsa]. 548-553. Bucureşti : Libra. Graţian. nr. 4-5-6. 3267. Arca. ZACIU. 2. Angela. 5. Petru M. 2000. De civitate rustica. p. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. 2-3. 36. Steaua. Vol. 71-74. p. Baciu-Moise. 554-560. În volume: 3272. Viorel. [Interviu]. 1999]. Paul Vinicius. VULPE. 2000. 58-61. Tandreţea dintre noi. Mircea Zaciu in memoriam. Gheara literei. p. 2000. 3277. nr. Hărţuirea spiritului. nr. nr. 203-209. Gheorghe. 11. 2000. Vatra. Monica. 8. 33. 2000. VULTURESCU. 2000. Botoşani : Axa. O energie neagră. 51. Simion. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . 51. 1. Grigurcu.

Ioan. 2000. Grănescu. Vatra. Chihaia. 3. Ivăncescu. nr. 3292. Mizantropul. nr. Efigia spiritului creator. p. Manolescu. 77-79. Vatra. 2000. Gabriela.3280. p. 3302. 8. 7. 2000. [Interviu]. Minciuni. Valentin. 33. 3307. Mircea Zaciu. Melinescu. p. 2226. nr. 8. 3283. 8. Între "creaţie" şi "analiză".. "Ca un maestru". 4. Vatra. Vatra. Ana. 13. 56. p. După Cornel Regman. 55. nr. 3286. Damian]. Iulian. p. nr. 475 476 . România literară. Maliţa. 16-17. 3281. 43-46. Ultima amiază. S. 8. nr. România literară. nr. nr. Vatra. 3300. 1. 3288. George. Lucia. 3299. nr. 2000. Luceafărul. Mircea Zaciu. 2000. Gabriel. Dimisianu. Blandiana. Vatra. Pentru Mircea Zaciu. "Sarcina chemării". 47-49. 2000. nr. 8. 2000. 7-9. Vatra. 13. Vatra. nr. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". Vatra. Vatra. 10. 3305. 11-12. Marin. Scrisori din "deceniul satanic". nr. 8. Vatra. 8. nr. Vatra. nr. [Mircea Zaciu. nr. 2000. Gabriel. 2000. p. nr. nr. 2000. Cordoş. Boldea. nr. Vatra. De la Echinox la Bunavestire. Glose. Vatra. 2000.. 8. 2000. Moldovan. p. Pavel. p. 2000. Mentorul. Un "neamţ": Mircea Zaciu. p. Afinităţi bucureştene. 16. Micu. In memoriam Mircea Zaciu. p. nr. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. 2000. Vatra. p. "Viaticum". Pavel. 8. 13. Nicolae. Ne-a părăsit un luminat cărturar. Marius. 6. 2000. 3289. Dom' profesor. p. 10-11. 12. 3301. 3298. 2000. p. p. 2000. p. 46-47. 2000. pasul în eternitate. p. 8. Sanda. nr. Luceafărul. 2000. Aurel Ion. 11. 8. 3296. 2000. Tribuna. Vatra. 13-16. 61-63. 2000. nr. Alexandru. 3297. p. nr. 3293. 2000. Liviu. nr. Brumaru. Adrian. Ne-a părăsit un luminat cărturar. 8. Caranica. 8. p. 8. 2000. 42. p. 2000. p. Dimisianu. 8. 26-30. 8. Ruxandra. Chioaru. Jucan. Mihai. Nicu. 22. Groşan Ioan. Chipul nocturn al unui lovinescian. Dragolea. Câmpeanu. nr. Vatra. Vatra. Vatra. nr. 3287. 9-10. 8. 2000. Mareş. 3282. 2000. Dumitru. Chihaia. 4-5. După 40 de ani. p. 8. 12-13. 3284. 3304. 8. Glose la o nouă lectură. Georgeta. Chifor. 19-20. Dan. 40-42. Vatra. p. 3285. p. nr. 3306. 3295. Liviu. Cuciureanu. nr. Drăghici. Drumul prin melancolie. p. p. 8. Secvenţe. Mincu. p. 3303. 3033. Vatra. 33. 3291. Astra. Culcer. 3294. 3290. p. 2000. Veşminte noi. Luceafărul. Dumitru. Analiză şi sinteză. Radu. p. 2122. nr. 20-21. 2000. 8.

1998]. 11.3308. 10. Vatra. 3314. 3317. Vatra. 3312. 2000. nr. Sav. Mureşan. Vol. 1. Ursa. Rusan. p. p. Amărăciune. 2000. 13-14. Lucia. Vatra. O recuperare necesară. Repere ale spiritului critic. p. 2000. 8. 7. 3329. nr. 8. Am fost lăptar la Mircea Zaciu. p. p. Vatra. Ştef. 2000. nr. 8. 3318. nr. Vatra. ZAHARIA. 8. Schiţă de portret. Titu. Muşlea. p. clasicism şi baroc în poezia românească. 1-2-3. Vatra. 3323. 14-16. 18-19. Magistratura lui Mircea Zaciu. 2000.[Interviu]. Alexandru. Ovidiu. 8. 8. 3322. Prezenţa lor argintie. În volum: 477 478 . Popescu. Galaţi : Arionda. Vatra. Exemplul. nr. p. Muşina. nr. Dumitru. nr. 2000. p. Curierul românesc.. 2000. octombrie 1997. nr. [Mircea Zaciu. 2000. În: Angela BaciuMoise. Arca. p. 49-53. Vatra. 16-17. Moraru. p. 13. Doclin. 33-35. Romantism. Vatra. 10. Alexandru. nr. Vatra. 63. Vădan. 2000. 3319. 22. 8. 2000. p. 13. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. Teodor. nr. nr. Baciu-Moise. [E. 210-215. 2000. 53-55. Vatra. La "Echinox". Dora. nr. Viaticum. nr. 9. Cluj-Napoca : Cartimpex. 3-4. Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. 8. p. Alborada : poezii gotice. 3324. Ioan. E. nr. 3309. 33. Ioan. Pavel. 8. 39-40. 8. nr. 3316. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". AR. Cornel. p. A mai murit un luptător. 3325. 2000. 3311. 79-81. nr. nr. 8. p.. 3320. Vatra. Ion. 1998]. nr. România literară. Ar. Mircea Zaciu. "O lege nouă". 3327. 2000. 8. p. Mureşan. Negoiţă. 15. Vlad. [Interviu]. 8. Oprea. 2000. [Interviu]. Vasile.. 2000. 33. 2000. 11. Horia. p. Viorel. p. nr. Contemporanul. p. Reşiţa : Modus. Critica literară şi "ispita creaţiei". 75-76. 3310. p. 3315. 2000. p. Vatra. Ursu. Angela. Mărturii la sfârşit de veac. 35-38. Pop. Ion. Pecican. Vatra. Romulus. "Idele lui Marte". Pompiliu. 8. 3326. 2000... Zaharia. Muşlea. 8. Vatra. În periodice: 3331. 2000. p. Octavian. 2000. În volum: 3330. 8. Ion. 2000. Vatra. 11. Traian. 55-57. 2000. Adrian. In memoriam Mircea Zaciu. Ar fi fost ziua sa. [Interviu]. p. 3321. O nuanţă mai palidă e gri. Popescu. nr. p. 2000. Profesorul. Mihaela. Vatra. 3328. 5. 8. nr. p. Pop. nr. 139-140. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. 3313. 2000. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". Vatra. 8. nr. Vatra. Nicolae. 8.. 11.

Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În: Angela BaciuMoise. 1999]. Constanţa : Ex Ponto. 1998. 2000. Aureliu. 3338. Goci. Grigurcu. În: Aureliu Goci. Poetul E. M. 10. Mureşanu. Tăceri de vitraliu. p. Galaţi : Logos. Emil. 2000. Poezie. Turnu Severin : Prier. Bucureşti : Editura Eminescu. Iaşi : Timpul. 284-288. nr. În: Apostol Gurău. Idolul şi Ion Anapoda]. Possssssster: [versuri] . Goală pe străzi. Ştefan. p. ZAMFIRESCU. p. 202-204. 6. p. Angela. Galaţi : Arionda. proză. Miruna. ZAMFIRESCU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mitică şi Hyperion. Diuliu Zamfirescu. Florina Zaharia. 2000. 1999]. Debuturi '98 (I). Poezie. 53-66. FLORINA În periodice: 3333. Zaharia. 10. Bucureşti : Amurg Sentimental. 479 480 . Domnişoara Nastasia de G. [George Mihail Zamfirescu. Mărturii la sfârşit de veac. Universul cărţii. Bucureşti : Amurg Sentimental. ZAMFIRESCU. Proză românească. Bucureşti : Cartea Românească. 2. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. În volume: 3334. nr. 19. 216-219. Baciu-Moise. Editura Gramar. [Florina Zaharia. Dănăilă. 2000. nr. 7. Ar. 1. 1998]. proză. Proză românească. Vol. Soviany. 561-572. p. 5. Poezie română contemporană. 89-92. În: Laurenţiu Ulici. Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului. Breviar teatral. 5. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. Universul cărţii. În volum: 3342.[Interviu]. ZAHARIA. 3335. 3341. Vol. Florina Zaharia: Goală pe străzi. 1. Gheorghe. [Damian Stănoiu. [Dima Zainea. [Doru Mareş. ZAINEA. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. Cronici literare. Ulici. 2000. 2000. Radu. Ion Zamfirescu. DIMA În periodice: 3336. 2000. Zamfirescu. Luceafărul. Alexandrescu. 2000. 2000. 300-301. nr. Tomis. p. Gurău. 2000. Apostol. p. Alegere de stareţă]. Romane şi romancieri în secolul XX. Domnişoara nastasia. Duiliu Zamfirescu . teatru. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Du Style. p. p. 6.3332. Cartea cu postere. 2000. Cronici literare. C. DUILIU În volume: 3337. ION În volum: 3343. În: Emil Alexandrescu. Octavian. Vol. Celălalt. 35. Vol. Editura Gramar. 3339. Mureşanu. În: Radu Dănăilă. Dănăilă. 7. Laurenţiu. 6. În: Radu Dănăilă. Miruna. 2000. Estetica tăcerii.Viaţa la ţară. Mimând orgasmul social. 116-142. Radu. 1. p. teatru.

Iaşi : Lorelei. ZECA-BUZURA. Iaşi : Loreley. Timişoara : Amarcord. 1. Th. Clasicii. 1998. [Dinu Zarifopol. 547. 3349. Naufragiul. Nicoleta. 1994]. ZĂRNEŞTI. 2000. p. Textul oricărei femei e o cheie. nr. PAUL În volum: 3354. 3352. Tomis. 58-59. Bacău : Lorelei. Universul cărţii. p. Vatra. Luceafărul. Moartea lui Levi. 17. nr. Vatra. Alexandrescu. Cliveţ. Crima generalului]. 54-55. 2000. DINU În periodice: 3344. II. vol. Ion. 5. Naufragiul. Timişoara : Amarcord. Un haijin. 1999 )]. 1. 50-52. 56-57. [Dinu Zarifopol. Naufragiul. p. Crima generalului]. Şah la rege]. O carte document. 2000. Anotimpul restanţelor. 56-57. 3350. Bucureşti : Coresi. Timişoara : Amarcord. 1. Sălcudeanu. 3345. 2000. p. [Dumitru Ene Zărneşti. p. [Dinu Zarifopol. Proză românească. Vatra. p. Moartea lui Levi. Timişoara : Amarcord. Nicoleta. 1. Alexandru. 1. nr. Paul Zarifopol. 2000. 2000. Naufragiul. Bucureşti : Coresi. 55-56. Boldea. IV. nr. Moartea lui Levi. Iulian. Drăghici. nr. O carte document. Naufragiul. 2000. vol. 3357. 43. 2000. ZARIFOPOL. III. 3346. Şah la rege.. [Daniela Zeca-Buzura. Stanca. 37. 1. nr.ZARIFOPOL. 1997. Crima generalului]. 1997. Iolanda. Vlad. Crima generalului. Şah la rege. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. 57-58. Vatra. Al. Iaşi : Timpul. 1. Mihai. Emil. Gavriloaia. 2000]. nr. nr. Sandrino. 5052. O carte "sentimentală şi cinică". Estetica detaliului. 6. I. Dan. 2000]. 5. DUMITRU ENE În periodice: 3355. Literatura română în analize şi sinteze. Vatra. p. 1997. Vatra. Şah la rege. [Interviu]. 1998]. Malamen. [Dinu Zarifopol. 3347. 2000. Romanul aspirator. 59-60. p. Naufragiul (vol. Moartea lui Levi. 35. [Dinu Zarifopol. [Dinu Zarifopol. 3351. Îngeri pe carosabil: proză. [Dinu Zarifopol. Cînd pleacă nemţii. 1. Şah la rege. 2000. Naufragiul. Mureşanu. nr. Moartea lui Levi. În: Emil Alexandrescu. nr. nr. 2000. Miruna. 8. Vatra. Vatra. DANIELA În periodice: 3356. 2000]. Îngeri pe carosabil: proză. Iulian. 1994. Bucureşti : Loreley. vol. Cocorul de pază. p. 2000. 10. 481 482 . 1994]. 8. Naufragiul. p.. Vatra. 3353. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". Timişoara : Amarcord. p. Boldea. Moartea lui Levi. Naufragiul. [Dinu Zarifopol. vin ruşii. Iaşi : Loreley. Roşioru. 2000. Dragolea. "Naufragiul" salvat de personaje. p. nr. 1998]. Timişoara : Amarcord. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 3348. nr. Ionescu. 2000. 1994. Luceafărul.. p. [Daniela Zeca-Buzura.. Constanţa : Leda&Muntenia. [Dinu Zarifopol. Georgeta. p. 1.

10. Maria. Epopee provincială. 6. Apostrof. nr. 51. 2000. [Vlad Zografi. Grigurcu. 4. Grigurcu. 11. 13. p. Cuvîntul. Omul disponibil. Costache. ZEGREANU. Pe scara unui gând. 35. p. 33. Botoşani : Axa. [Ion Zubaşcu. 10. În periodice: 3358. 6. p. nr. 2. p. [Octavian Gr. Omul disponibil. Noiembrie însângerat. Poezie românească. Bardan. Zegreanu. nr. OCTAVIAN GR.1999]. Cluj-Napoca : Gloria. 1999]. Cistelecan. nr. 7-8. Alexandru. O carte tulburătoare. Dan. nr. O revenire a "omului holografic". 7-8. 483 484 . p. Universul cărţii. Zegreanu. Steaua. România literară. nr. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. 2000. 23. 42. Milescu. ZINCĂ. Pe scara unui gând. 2000. 2000. VLAD În periodice: 3363. Cluj-Napoca : Gloria. "Viitorul e maculatură". nr. În: Gheorghe Grigurcu. 6. 6. Ornea. Bucureşti : Humanitas. În volum: 3368. România literară. Zegreanu. 5. [Haralamb Zincă. [Recenzie de carte]. Rogojan. p. Vol. 2000. 1999]. Victoria. Luceafărul. 6. 2000]. Dima. 33. Entuziasme şi sarcasme. p. 1999]. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. ION În periodice: 3365. 7. Poezie română contemporană. 2000]. 3361. Omul disponibil. 33-36. 2000. Groza. 8-9. 2000. nr. nr. "Albul gândului nerostit". 573-580. Pe scara unui gând. [Ion Zubaşcu. 9. 2000. 102-103. 12. Contemporanul. Claudiu. 5. Pe scara unui gând. p. 33. [Vlad Zografi. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tribuna. 2000. Cluj-Napoca : Gloria. Bucureşti : Fundaţia Pro. Gheorghe. 3367. ZUBAŞCU. [Octavian Gr. Botoşani : Axa. Bucureşti : Humanitas. nr. Florentina. 3366. p. ZOGRAFI. 2000. HARALAMB În periodice: 3362. Reconstituirea unui asasinat. 10. Laiu. [Octavian Gr. 37. [Ion Zubaşcu. 2000]. 2000]. Botoşani : Axa. Despre actualitate. p. 3359. Gheorghe. 3364. Poet şi cîntăreţ. Z. Simona-Grazia. 1999]. p. 2000. Florin. 3360.

Mihai Filimon. Mircea Eminescu. Alecu Sadoveanu. EMIL vezi: Alecsandri. Mihail Vinea. Octavian Hasdeu. Anatol E. Domokos ALBU. Grigore Vintilă. Duiliu Zarifopol. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. DIANA vezi: Babeţi. Ion Călinescu. Lucian Blandiana. Ion Bălcescu. Andrei Neagoe. Camil Philippide. Ştefan Augustin Druţă. Ion Băieşu. Mateiu Dan. Marin Stănescu. Mihai ADAMEK. Valeriu Anghel. Augustin Cantemir. Ion Davila. George Barbu. Martha Blaga. Emil Brătescu-Voineşti. Dimitrie Caragiale. Alexandru Papadat-Bengescu. Ioan Anania. Angela Ţeposu. Gala Goga. Tudor Baconsky. Paul Naum. Ion Costescu. vezi: Marinescu. Bacovia. Mihai Rebreanu. Mircea Cimpoi. Barbu Cocora. Petru Eliade. Alexandru Delavrancea. Costache Noica. Nichifor Creangă. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Peter Neagu. ALBERT. Pompiliu Costin. Maria ACTERIAN. Fănuş Neculce. Eugen Istrati. Vasile Alexandrescu. Constantin Odobescu. Ion Dumitrescu. Mateiu Caraion. Horia Macedonski. Ion Hogaş. Emil Constantinescu. Titu Minulescu. Gellu Spiridon. George Crainic. Grigore Văcărescu. Grigore Alexandru. Nicolae Galaction. C. Mirela Săhlean. Alexandru Sadoveanu. Ion AL. Alexandru Maiorescu. Geo Dumitriu. Ioan Sorescu. Nicolae Lovinescu. Mihail Slavici. Geo Botta. Ion Luca Caragiale. Constantin Cioran. Ştefan Bibescu. Eugen Barbu. Alexandru Ibrăileanu. SERGIU vezi: Blecher. Nicolae Topârceanu. Caragiale. Miron Coşbuc. Mihai Ciopraga. LUCIAN vezi: Dorian. Ana Bogza. Gellu ALEXA. I. Panait Labiş. Nichita Steinhardt. Constantin Cioculescu. Ion Negruzzi. Barbu Ştefănescu Dimov. MIHAELA vezi: Eminescu. Tudor Vieru. Adrian Daian. Calistrat Husar. Hortensia Perpessicius Petrescu. Al. VLAD vezi: 485 486 . George Cărtărescu. Eugen Lovinescu. Anton Petrescu. Liviu Russo. Mihai Roznoveanu.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Adriana AILENEI. Horia Voiculescu. M. Monica Stoica. Vasile Zamfirescu. Camil Philippide. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Ion Mureşan. Ion Popescu. Budai-Deleanu. Pavel Holban. Dumitru Radu Preda. Nicolae Bănulescu. Ion Buzura. IULIA vezi: Bodnaru. Leonid Doinaş. Alexandru Pillat. Paul ALEXANDRESCU. Garabet Ionescu. Sorin ALEXANDRESCU. Radu G. George Ureche. Marin Ralea. Dimitrie Arghezi. Elena Vianu. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. Adrian ALECSA.

Mihai Zaciu. BERDJ vezi: Eminescu. Nichita BABA. Grigore Papahagi. PAVEL vezi: Horia. BARUŢU T. Ştefan Ceranu. Laurenţiu Vasiliu. Eugen Simionescu. Gabriela BABEŢI. ANA vezi: Eminescu. Ion Regman. Mircea BACIU-MOISE. Mihály BALMUŞ. Horia-Roman ANDREESCU. ŞERBAN C. vezi: Balotă. Şerban Diaconescu. Ioana Caracostea. Mihai Micle. K. Mihai Cioculescu.Patapievici. Cioran. Tudor ARIEŞANU. Mihai AXINTE. PETRU M. MARIA vezi: Cruceanu. Spiridon. Emil Miloş. Titel. Teodor Vulturescu. DAN C. Cezar Manolescu. Mihai ANDRONESCU. Alexandru Ghiţulescu. GEORGETA vezi: Alecsandri. Ion Mihai Cimpoi. Dan C. Cristian Pop. CORINA vezi: Roşca. RÉKA vezi: Kaffka. Ulici. ION vezi: Eminescu. MIRELA vezi: Zaciu. Mircea Zamfirescu. Veronica ANDRU. Cassian Maria BADEA. Mircea ARGHEZI. Emil Cugler. Constantin Pica. vezi: Eminescu. Nina Dumbravă. EUGEN vezi: Stănescu. Ion Igna. Benő Tamási. George Zaciu. CEZAR 487 488 . Nicolae Eminescu. ANGELA vezi: Astaloş. Lucian Vârgolici. Mihai AVAKIAN. D. Marian Ştrempel. IOAN vezi: Furdui. Constantin Stan ANGHELESCU. Vintilă BALOGH. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Nicolae Cantacuzino. ION vezi: Abăluţă. Vasile Mihăilescu. Mihai Micle. Fănuş Pepino. Simion. Mihai BACIU. vezi: Eminescu. Sorin ARDELEAN. Christian W. Mihai BALÁZS. ADRIANA vezi: Beligan. Radu ARON. áron BALÁZS. Nicolae Creţan. Mircea Horia Ţeposu. vezi: Arghezi. Anamaria Eminescu. Nicolae Manu. vezi: Eminescu. Stan V. Cornel Sântimbreanu. Ada D. Gabriel ANTONESCU. Gizella Karácsony. NAE vezi: Cristea. Radu G. ATTILA vezi: Lakatos. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. NICOLAE vezi: Balotă. Eminescu. Mihai Fântâneru. Mircea Ivănescu. Barbu Codrin. Veronica BACIU. Ion BADEA. GRIGORE M. Constantin Amariţei. Mihai BALTAG. Gabriela Dan. Mihail George. George Breban. Sorin AŞGIAN. Mircea Schenk. Ion Neagu. Ioan-Victor APOSTOLEANU. VASILE vezi: Dogaru. MIRCEA vezi: Bot. Vasile ANTONESCU. Margit BALOTĂ.

NICOLAE vezi: Ciocârlie. Beldeanu. MIRCEA vezi: Ciocârlie. Ioan Izbăşescu. LIGIA vezi: Caragiale. Nicolae Cârneci. Marius BERINDEI. Alexandru Ghilimescu. Ion Butnaru. Victor BĂLU. Csaba Magyari. Livius BERCEANU. Ion Cârlan. ANA vezi: Sebastian. VASILE vezi: Arion. DAN vezi: Zegreanu. Mihail BĂDESCU. Gizella Horváth. Calistrat Cubleşan. Ioan Ploscaru. István BARBU. Géza Székely. Şerban Lungu. Lajos Páskándi. Florin Ulmu. ION vezi: Beniuc. Neculai V. Radu Cimpoi. Constantin Argeş. Bogdan Vulturescu. Lajos Markó. George BARDU. János Szilágyi. Laurenţiu BĂRBULESCU. Ovidia Bassarabescu. BARDAN. Valentin Drăgan. Radu Loghin. Viorel Nacu. RADU vezi: Ulici. Bujor Nistor. Viorel Ţene. Marin Spiridon. Géza 489 490 . Constantin Sorohan. Octavian Gr. Pavel Diaconu. Mihai BĂRBULESCU. Mihai Gâdea. Constantin Dan. Elvira BARDAN. Nicolae BARTON. Caragiale. George Cubleşan. Augustin Nedelcovici. ZOLTÁN vezi: Balla. Adrian Dinu Roşca. Aladár Lászláffy. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Liviu Ioan Ţepeneag. Cassian Maria Stancu. Imre Jékely. Sándor Király. Domokos Szőcs. MARIAN vezi: Arion. George Stoiciu. Emese Farkas. Mircea Liviu Grama. Mihai Eminescu. Dumitru BÂRSILĂ. Zsófia Egyed. Lucian BĂILEŞTEANU. DAN vezi: Eminescu. George BÂRNA. Titu Dolfi. Paul BELTECHI. ANDI vezi: Eminescu. Ion Luca Căliman. Clara Vinicius.vezi: Eliade. Băran. Sorin Sorescu. SIMION vezi: Abăluţă. Amelia Suceveanu. FĂNUŞ vezi: Cârneci. Mircea BENŢEA. Dan Mirea. Mihai BERTHA. Leo Calafeteanu. Daniel Eminescu. Arcadie Ştirbu. Valeriu Stănescu. Livius Cuşnarencu. László Kiss. árpád Hervay. Ştefan Ion Goga. A. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. Al. Béla Molnos. A. Mihai Costin. MIRCEA vezi: Mărgineanu. MIRCEA vezi: Iosif. NISTOR vezi: Saramandu. Dorin Popa. Mircea BARABÁS. Iancu Holban. Paulina Rachieru. Mihai BĂLU. Anghel George. GRATIELA vezi: Eliade. Zoltan Kányádi. I. Dinuţ. Marta Lanescu. Mircea A. Gheorghe Izsák. Jenő Lászláffy. Ion Luca BENGA. HORIA vezi: Blaga. Mihai BĂNICĂ. KÁLMÁN vezi: Dobos.

Aura Ciocârlie. ELENA vezi: Eliade. CHRISTIAN vezi: Eliade. Lucian BRUMARU. Mihai Georgescu. Nicolae Cordoş. Luisa BOTA. Floarea Văcărescu. Mihail Măran. Mihai Ivăncescu. Timea Tamási. Magda Ene. Al. Dorin Medeanu. Geo Eminescu. Cristina Crudu. Dumitru Culianu. Sorin Bănulescu. Marin Raicu. Mircea Ţeposu. Leon Zaciu. Adrian Cărtărescu. DACIANA vezi: Beligan. Emil Coşoveanu. Ştefan Călinescu. Vasile Dobrescu. Lucian BOGDAN. Mircea Eminescu. Dragolea. Mircea BOGDAN. Gabriel Dumitrescu. Al. NICOLAE vezi: Bănulescu. DORINA vezi: Cârneci. Iulian Bodnaru. I. Mircea Iaru. Dumitru BUCUR. Alina Spiridon. IULIAN vezi: Adamek. Vasilescu. Cornel BRANEA. András BÎFTOI. Áron Tóth. Adrian Mungiu-Pippidi. ANDREI vezi: Cărtărescu. Mircea BOT. Veronica Băicuş. Dumitru Nistor. AUREL ION vezi: Zaciu. Alex. Petru Christi. ROMULUS vezi: Balaj. Liviu Ioan BOERESCU. Lucian Cîrstea. Lucian Sălcudeanu. Florin Marin. Cârdu. Nicoleta Stănescu. Mircea A. Scarlat. Diana Anca. Geo Cassian. Mihai Valmarin. Dan Stan. Mircea Zarifopol. Nichita Ştefănescu. Daniel Blaga. Nichita Felea. George BOHANŢOV. Mariana Mureşan. Ioan Es. Gheorghe Pop. Victor Marino. Ţuţuianu. Ştefan Bogza. Nicolae Ştefănescu. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. IOANA vezi: Eminescu. ANDREI vezi: Eliade. ANDRA vezi: Blaga. Dumitru Radu Preda. Nina Dumitrescu. Grigore BOLDEA. Laurenţiu BRUCIU. Mircea Dan. Mihai Manolescu. Călin BORTĂ. ANA vezi: Zaciu. Ulici. Radu Sergiu Streinul. Alexandru Mugur. Ion Muşina. BLANDIANA. Ioan Radu Volovici. Dinu BOLOG. Mircea BORBÉLY. Ioan 491 492 . Livius Cioran. Daniel Gălăţanu. Ioan Petru Diaconu. Mircea BUCIU. Virgil Ignat. Geo George. Mihai Funeriu. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Ruxandra Mureşan. Iustin Sipoş. István Visry. Alexandru Maniuţiu. RADU vezi: Oprescu. Caius Domnea. Eugeniu Ruba. Anamaria BREBAN. I.Tamás. Ion Panţa. Domnica Godeanu. IONEL vezi: Ungureanu. Monica Vlasie. Paul Ivasiuc. Radu G. Florin Popescu. Mariana Ţepeneag. Mihai Ierunca. Alexandru Stoiciu. Mircea BODIU. Mihai Eliade. ŞTEFAN vezi: Balotă. Sanda Danilov.

Leonid CĂLUŢ. Zigu CAMPUS. NICU vezi: Eliade. Liviu BUZATU. Alexandru CANGE. CĂUŞ. Marius Iaru. Mircea CAZIMIR. Augustin Daneliuc. Stan V. Liviu BUD. G. Mircea Zaciu. Emil Rebreanu. Ioan Buzaşi.Ianuş. Ovid S. Mihai CĂLIN. Aurel Sergiu BUZEA. MIHAELA vezi: Miroiu. MIRCEA vezi: Buzura. RADU vezi: Eminescu. Mihai CĂLINESCU. Angelo Nichifor. IOSEF EUGEN vezi: Sever. ION vezi: Alexandru. Mihai BUICIUC. CONSTANŢA vezi: Albu. Cecilia Vlaşin. Ion Negrilă. Eminescu. MATEI vezi: Dimov. Ion BURUIANĂ. ELENA vezi: Nedelcovici. CONSTANT vezi: Alboiu. Radu G. NINA vezi: Crohmălniceanu. Mircea Vulpe. VIOREL vezi: Nicolae. IACOB vezi: Rebreanu. George Eminescu. Mircea CASSIAN. Mihaela CĂPUŞAN. Letiţia Ioanid. Adrian Popescu. Ioan Petru BULGĂR. GHEORGHE vezi: Marinescu. Mihai Flora. O. RAMONA vezi: Eminescu. Ioan BUDU. VERA vezi: Crohmălniceanu. Ioana BUCUR-PERŢE. FLOAREA vezi: Isac. Ioan Eminescu. Ion Eminescu. Ştefan Cioran. Ovid S. Emil Popescu. GHEORGHE vezi: Caraion. Cristian Tiberiu BURLACU. BOGDAN vezi: Eminescu. CĂLINESCU. Ioan Liiceanu. Liviu CĂRTĂRESCU. CRINA vezi: Groşan. CORNEL vezi: Rebreanu. Gabriel Ţeposu. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. ION vezi: Eminescu. Mihai 493 494 . DORU GEORGE vezi: Fanache. NICOLAE vezi: Ornea. BUDUI. Iulian Rebreanu. ION vezi: Culianu. Mihai CARAMITRU. Mihai CARANICA. Doina Marin. CONSTANTIN vezi: Popescu. Ovid S. Emil Crainic. Ion Cacoveanu. Vasile Istrate. Ştefănescu. Victor Nicolaie. Mihai Jucan. Mihai Micu. Petru BULEI. Maria Eminescu. Ionel CAJAL. Nichifor Cristea. Liviu BUZAŞI. CAU. ŞTEFAN vezi: Călinescu. Mariana Mitchievici. vezi: Eminescu. IOAN vezi: Buduca. Bujor BUDUCA. Mihai Manu. Florenţa Dumitrescu. Florin Ilea. Graţian Mărgineanu. Ioana Nimigean. Geo Ioanid. Ioan CĂLINESCU. Emil BUTA.

Aron CÂRLIGEANU. C. Maria-Ana CHIOARU. Constantin Gheorghiu. Petre Stănescu. Neagoe. RUXANDRA vezi: Calvus. Vlad Răduţă. Virgil Popescu. MAGDA vezi: Nicolescu. Constantin Arion. Basarab CENUŞĂ. EVELINA vezi: Codrescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Mircea CÂRLAN. Nicolae Cioran. Mircea M. Bogdan Mészáros. LIVIU vezi: Zaciu. VERONICA vezi: Greere. CRISTINA vezi: Beligan. Mihai Titel. Ruxandra Ghiu. Anca Luminiţa Moroşanu. DAN vezi: George. BARBU vezi: Abăluţă. Adrian CHELU. Stelian Sorin. DUMITRU vezi: Cesereanu. Antim I. Gheorghe CÂMPEANU. Alexandru CIMPOI. Sorin Tupan. CĂLIN vezi: Butnaru. RADU vezi: Caragiale. Judith Ştefoi. DUMITRU vezi: Horj. Mihai Fundoianu. George Balotă. LIVIUS vezi: Eminescu. Angela Melinescu. Sorin CIOCULESCU. Virgil Stoenescu. Jehan Marino. Toma CHIRILĂ. Emil Marinescu. Anamaria Cristea. NICOLAE vezi: Costin. Mihail CESEREANU. Benjamin Tanou. Ion CÂRNECI. PAVEL vezi: Ionescu. Vladimir CIOCULESCU. Alex. MIHAI vezi: Eminescu. Laurenţiu Zaciu. Gheorghe Olăreanu. Valeriu Mircea CIACHIR. Victoria CHIHAIA. Călin Zaciu. CHIFOR. Mircea CHIFOR. Viorica Roşca. Iulia CHRISTI. VALENTIN vezi: Zaciu. Mircea CHIPER. MARIUS vezi: Tănase. Miron Eminescu. RADU vezi: Popescu. Mircea CHINCEA. Nichita Ştefănescu. Mihai Jurcă. Liviu CERNĂTESCU. Ulici.CÂMPAN. Traian CHEVEREŞAN. Mihai Got. Geo CHIRIAC. TITA vezi: Dumitrescu. Costache Pleşea. AURA vezi: Balotă. George Cubleşan. Alexandru CIOCÂRLIE. George Virgil Streinu. Viorel CHIVU. MARIN vezi: Ştef. Adrian Oţoiu. Gabriel CIOBANU. ION vezi: Fundoianu. Dan CHICHERE. CIOACĂ-IOANID. Gabriela Popa. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. VASILE vezi: Murărescu. ALINA vezi: Pavel. Elena Vlasie. SIMONA 495 496 . DIANA vezi: Cubleşan. P. Benjamin Sadoveanu. Leo CHINDE. Mateiu Eminescu. Constantin Eminescu. Mihai Rebreanu. Mihai Pumnul. Tucu Mureşan. Bianca Călinescu.

ILEANA vezi: Selejan. Ioana Eliade. Gheorghe Sălcudeanu. Mircea CLIVEŢ. Nicoleta Simion. I. Alexandru CONSTANTINESCU. MARIANA vezi: Mălăncioiu. Mihai CISTELECAN. Aurel Eliade. vezi: Balotă. NICOLETA vezi: Căbuţi. Nicolae Blaga. Gabriel CORDOŞ. MIRCEA vezi: Eminescu. George Oprişan. Nichita Dimov. VAL vezi: Gheorghiu. Sanda Dan. Horia Alexandru Drăgan. Veronica Preda. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. Emil Ţepelea. THEODOR vezi: Eminescu. Vasile Danilov. COJOCARU. Mihai Rebreanu. Horia Alexandru CORDOŞ. LUMINIŢA 497 498 . GEORGE vezi: Şimăndan. Sorin Zaciu. Liviu COMĂNESCU. CONSTANTIN vezi: Pop. MARINA vezi: Moisescu. Valeriu CONSTANTINESCU. Mihai Ivăncescu. Ioan T. EMIL vezi: Eliade. Dimitrie Eminescu. Robert CIURTIN. Monica Marinescu. DOINA vezi: Eliade. Monica Micle. Mircea CIPARIU. Mihai Macedonski. Ioan Ianuş.vezi: Arghezi. Angela Popescu. Ion Zarifopol. Şerban Cioran. Mircea Fischof. Ion CISTELECAN. Ileana COFAN. ILIE vezi: Bolintineanu. Lucian CONSTANTIN. Mihai CODRUŢ. Liviu Ioan Zubaşcu. DANIEL vezi: Vasiliu. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Sorin Morar. G. NICOLAE vezi: Marinescu. Nicolae Eminescu. Emilian Neagoş. ILEANA vezi: Chihaia. Emil CIOPRAGA. Val CONSTANDACHE. Leonid Dumitraşcu. Tudor Cioculescu. Maria CIORAN. Simona CODREANU. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. ALEXANDRU vezi: Baltag. Irina CORBEA. Ana CONDEESCU. Ruxandra Lovinescu. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Mircea CORNEA. MIRCEA vezi: Eminescu. Pavel CORBU. Cezar Blandiana. Mircea CORNEA. SANDA vezi: Balotă. Lucian CORBU. Apostol CONDURACHE. EUGEN vezi: Eliade. G. Marius Lovinescu. Perian. CAMELIA vezi: Căbuţi. Eugen Stoiciu. Mihai CONSTANTINESCU. Liviu COLOŞENCO. Mircea Galaicu-Păun. Dinu COANDE. Cristian Călinescu. Angela Mărculescu. IOANA vezi: Şerban. Ana Boldea. Andrei Flora. Iulian Cordoş.

Ion Comnea. Gheorghe Popa. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Mihaela CRĂCIUN. Viorel Iordache. Viorica Todoran. ION vezi: Ţene. CREŢU. Mircea Glodeanu. Virgil CRISTIAN. ALIN vezi: Liiceanu. CONSTANTIN vezi: Al-George. Horia Alexandru Cuşnarencu. VIOREL vezi: Eminescu. Sorin CROITORU. VALERIU vezi: Titel. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Gellu Eminescu. DUMITRU vezi: Postolache. TEODORA vezi: Hrubaru. Victoria Dorian. Liviu Sâncrăian. Ioan CRĂCIUN. I. Alexandru CRAIA. HORIA vezi: Bernea. Ioan Rebreanu. Ovid S. COSMA. DAN vezi: Chimeţ. Mihai CRISTEA. DAN vezi: Almăjan. Dumitru Eminescu. NAGY. Vaida-Voevod. CAMELIA vezi: Căbuţi. Sorin CRISTEA-ENACHE. Alexandru Vasile. G. Veronica CORNEA. CORNELIU vezi: Derşidan. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. Géza CSÁK. George Cacoveanu. Florica CRISTEA. Miron CRUCERU. Alexandru Pleşu. Marin CRĂCIUN. SULTANA vezi: Blaga. Slavco CRISTEA. George Duda. 499 500 . GABRIEL vezi: Ioan. Andrei CRISTOFOR. Gheorghe CRĂCIUN. Eugen Tohăneanu. OVID S. IOANA NARCISA vezi: Doinaş. Constantin Paleologu. Ion CRĂCIUN. Vlad COŞOVEANU. Virgil Eliade. Mihai Micle. IBOLYA vezi: Páskándi. Sergiu Anania. Ţeposu. ALEXANDRA vezi: Naum. Ghenadie CS. Gheorghe Tudosescu.vezi: Eminescu. vezi: Crohmălniceanu. Marian CRĂCIUN. Ştefan Augustin CREŢU. Ovid S. RADU vezi: Crohmălniceanu. Vasile CUCIUREANU. Mihai COSTACHE. NICOLAE vezi: Rebreanu. LUCIA vezi: Eminescu. Ovid S. AVRAM vezi: Eminescu. DANIELA vezi: Papahagi. Iordan Kiropol. Liviu CRISTEA. Duda. COSAŞU. Emil Iovănel-Spineanu. Mihai Fay. Ovid S. Valeriu Băjenaru. Ştefan J. Doina Mihăilă. Radu G. Gabriel Noica. Horia CRUDU. Mihai Filipciuc. Mircea Popon. Mihai Horj. Viorel Dumitraşcu. Lucian Brad. Ion Glodeanu. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. Titel. Ovid S. Liviu CUBLEŞAN. DANA vezi: Anghelescu Irimia. FLORENTINA vezi: Zografi. Gellu Sorescu.

Drăgan. Dan Doclin. Ion Foarţă. ŞTEFAN vezi: Dima. Maria CURŞEU. Paul DELEANU. Ovid S. S. Paul CUCU. Cristina Lungu. G. Ion DIMISIANU. IOANA vezi: Grăsoiu. I. Mihai Grigorie. Liana Crohmălniceanu. Mihai CUCU. Radu Sîrbu. DASCĂLU. Mihai DEACONESCU. Mircea Cozea. Paul Corbea. Mircea CURSAN. Mihai DÁVID. DAN vezi: Eliade. Ilie Tomuş. IOAN DUMITRU vezi: Cristian. Elvira Todoran. Luisa CUŞNARENCU. ION vezi: Avram. Mihail Sebastian. DAN vezi: Damaschin. IOAN PETRU vezi: Eliade. Liviu Topârceanu. Mihail Zamfirescu. Alexandru DIMA. DOINA vezi: Benţea. Vasile CULCER. Ion Sadoveanu. Mircea CULIANU. vezi: Baltag. Ioana DAMASCHIN. DUMITRU vezi: Eminescu. ION vezi: Preda. Liliana Perşa. Mihai Georgescu. ALINA vezi: Ionescu. RADU vezi: Anegroaie.Zaciu. Eugen Tohăneanu. Paul Lascu. Teodor DAVIDESCU. Cezar Cîrstea. Paulina DĂNĂILĂ. IORDAN vezi: Petre. Valmarin. Toma Lazia. George DIACONU. S. Ion DIACONESCU. Mircea CUCU. Lazăr Popa. Ovid S. Constantin Eminescu. Mircea Zaciu. SZILÁRD vezi: Orbán. Lelia Petrescu. Marin DECIU. SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. vezi: Breban. ANDREEA vezi: Celan. Simona-Grazia Eminescu. Dan Roşioru. RADU SORIN vezi: Corbea. Ioan Mănucă. Ovid. IOAN vezi: Davideanu. GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Ion Rotund. Constantin DEACONU. Flaviu DERŞIDAN. DANIEL vezi: Guţan. Duiliu Zamfirescu. Nicolae Crohmălniceanu. Mihail Sorbul. George A. Mariana Zubaşcu. Gheorghe CURTICĂPEANU. GHEORGHE vezi: Eminescu. Mihail Dumitriu. NICOLETA vezi: Sorescu. DELIA vezi: Corlan. János Dénes DENCIU. Diaconescu. Eugen DIACONU. Vârgolici. Sorohan. Nicolae Şelaru. Mihai Pillat. GYULA vezi: Eminescu. BOGDAN MIHAI vezi: Celan. GABRIEL 501 502 . George Mihail DĂNCILĂ. Dan Nicolescu. Mircea DEMETER. Paul DATCU. Ion D. Dan DAMIAN. Maria Ardeleanu. IOAN vezi: Perian. Dana Eminescu. Octavian Ionescu. MIRCEA A.

DOINAŞ. ALEXANDRU vezi: Caragiale. DOBRE. Emil Eminescu. Liviu Ioan 503 504 . Mircea Zarifopol. Aurel Rebreanu. Laurenţiu Zaciu. Mircea Zarifopol. PAUL vezi: Bârna. VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. Ar. Daniel Eliade.vezi: Bănulescu. Sorin Ulici. Mihai Goma. Laurenţiu FABBRO. DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. Alexandra Ţeposu. Ştefan Oprea. László ELIADE. Pavel DUŢU. Ovid S. I. Henriette Yvonne FANACHE. IOANA vezi: Cuşnarencu. Constantin Dimitriu. George DRĂGHICEANU. Ovid S. Radu G. Nicolae Ţoiu. Mihai Gârbea. EVANGHELESCU. Dumitru Zaciu. Duda. Mihai FAITER. Dinu DUDA. vezi: Crohmălniceanu. E. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Radu G. Liviu Sîrbu. VASILE vezi: Eminescu. ION vezi: Stahl. GHEORGHE vezi: Eminescu. Mihai Gencărău. GEORGETA vezi: Bacovia. Mihai ENE. OCTAVIAN vezi: Zaharia. C. Constantin DOBRESCU. Florin Stoiciu. MIHAI vezi: Eminescu. Nicolae Rău. Virgil Dumitrescu. Flaviu DORIN. Alexandru Târziu. Mihai Stan. Liviu DUMITRAŞCU. Ion Ulici. ŞTEFAN AUG. RODICA vezi: Stănescu. vezi: Chiţimia. Paul Pop. DOMINCOVICI. Laurenţiu DRĂGAN. Livius Ţepeneag. Isabela DUNĂREANU. Dinu DRAGOMIR. OVIDIU vezi: Abăluţă. Ovid S. Iulian Ciocârlie. Gheorghe Macedonski. Mihai DOBRE. George Boldea. PÉTER vezi: Bogdán. Pop. Stratan. Ana DRĂGHICI. Mircea Eminescu. Tatiana EGYED. Ioan Es. Vlaicu Lungu. Tatiana DINULESCU. Ion D. Ştefan Crohmălniceanu. IUSTINELA vezi: Selejan. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. OLGA vezi: Slama-Cazacu. Geo Nicodim. Dinu Titel. Constantin Chihaia. Ion Luca DOCLIN. MIRCEA vezi: Eminescu. Nichita DRAGOLEA. Zaciu. MIHAI vezi: Boldea. MARCEL ION vezi: Muscalu. GABRIELA vezi: Naum. AL. FULVIO DEL vezi: Eminescu. Gellu DUGNEANU. Iulian Călin. IOANA vezi: Ţeposu. Horia Grigurcu. FANDARAC. Mihai DRAGHINCESCU. CORNELIU vezi: Cristian. Mircea DIMITRIU. ECATERINA vezi: Ulici.

Tudor FOTACHE. Nae GALEA. MIHAELA vezi: Stănescu. Attila FRUNTELATĂ. Marin GÂRBEA. Constantin Beniuc. PETRE vezi: Pamfile. Eminescu. B. Mihai GAVRILOAIA. HORIA vezi: Eminescu. OVIDIU vezi: Postelnicu. Mihai Morar. IOANARUXANDRA vezi: Pop. Ion Luca GEORGE. Marin Regman. HORST vezi: Eminescu. Aurel Zeca-Buzura. GEO vezi: Aldulescu. Mircea GENARU. Daniela GÂNSCĂ. Petre Petrescu. CRISTIAN vezi: Blandiana. Mihai Zaciu. Mihai Cioran. Andrei FILIPCIUC. MARIANA vezi: Albu. Ioana GENCĂRĂU. ANTONIO vezi: Bariţiu. ILEANA vezi: Mudure. Ioan T. vezi: 505 506 . RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Ioan FLORA. George Storin. Dan Popescu. Mircea GEORGESCU. IOANA vezi: Angelescu.FASSEL. Titu Pandrea. Mihaela GALERIU. CRISTINA vezi: Ştef. Laurenţiu GÁL. ISTVÁN vezi: Sántha. Alexandru Ierunca. Mihai GH. DAIANA vezi: Oţoiu. vezi: Ionescu. Mircea FOTACHE. Gyula FILIMON. Dan Horia FLOAREA. Paul Vulturescu. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Sultana Mazilu. ALEXANDRU vezi: Arghezi. Slavco FLOREA. George GANĂ. Pavel Ungheanu. Ştefan Preda. Virgil Ionescu. Tudor Beldie. S. SANDRINO vezi: Arion. Grete FRENŢIU. VASILE V. Silviu FRUNTELATĂ. George Şincai. TEODORA vezi: Craia. I. Ana GALU. Nae Lovinescu. Ulici. vezi: Oişteanu. Zaharia Ţugui. Nichita FILIP. Mihai FAUR. Adrian FILEP. ŞTEFAN vezi: Caragiale. Mihai G. Traian Vinicius. ION vezi: Eminescu. Mihai George. GEORGE vezi: Eminescu. Eugen Maiorescu. Radu FÎNTÎNARU. MIHAI vezi: Alexandru. Cornel Stancu. Emil Damian. JÓZSEF vezi: Eliade. IOAN vezi: Almăjan. Mihai FILIŞANU. Florenţa FILIP. MARCEL vezi: Martin. SILVIAN vezi: Eminescu. OANA vezi: Tartler. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. Gheorghe FELECAN.

Mihai GRĂMESCU. Marian GÖMÖRI. Augustin Caragiale. Eugen Dorian. Nicolae Gheţie. Mircea Petrescu. Pericle 507 508 . Ionel Tudoran. LIGIA vezi: Eminescu. Valeriu Ionel. Neagu. P. Claudia Manu. ILINCA vezi: Eminescu. Benjamin GHILIA. Petru Eliade. Sorin Eliade. GAROFIŢA vezi: Braga. Petru GLIGOR. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu. Viorel GIORGIONI. MIHAIL vezi: Eminescu. Mihai GOT. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. George Eminescu. Mateiu Dumitriu. Ovid S. Vlaicu Caragiale. Eugeniu GHEŢ. VASILE vezi: Eminescu. Panait Ivasiuc. Dumitru Radu Popescu. Mihai GHINEA. Ion Naghiu. Alexandru Bârna. Radu Zamfirescu. vezi: Glodeanu. Gib I. Dimitrie GOTIA. Liviu GHILIMESCU. András Ferenc Páskándi. Maria GOCI. Marta Ciorănescu. Ion Constantinescu. Mihai Florescu. Mihai GRĂNESCU. Mihai GOGEA. Jean Breban. Nicolae Buzura. Petre Săraru. VICTOR vezi: Coşeriu. Miklós Dsida. Liviu GLŰCK. Mihai Leonte. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. Duiliu GOGAN. Victor Fundoianu. LIVIU vezi: Anania. Garabet Istrati. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. MONICA vezi: Felea. Ion Marin Sălcudeanu. Slavco Eminescu. Camil Petrescu. Iosif Rusu. Mihai GHENCEANU. ANDREI vezi: Papahagi. Marin Rebreanu. EUGEN vezi: Berényi. Mircea Eminescu. Olga Delia Mihalache. Vinicius. Alexandru Mihăescu. V. Anca Maria Savin. Liviu GHERMAN. PETRE vezi: Eminescu. David Strătescu. Mihai Vatamaniuc. Sándor Kovács. AURELIU vezi: Barbu. vezi: Eminescu. Nicolae Mateescu. MIRCEA vezi: Anania. Mircea GRĂSOIU. Paul GHIŢULESCU. Adrian Curta. ADRIAN vezi: Zaciu. Carmen Mircea. NICULAE vezi: Rebreanu. Ion Keuterman Duminică. Ion V. Adrian Popescu. R. Eugen Bart. Gheorghe GHEORGHIU. Zaharia Teodoreanu. Dinu Stancu. GHERAN. Emil Martinescu.Almăjan. Liviu Sadoveanu. Mircea Ibrăileanu. Titel Eminescu. Valeriu Baciu. Fănuş Nedelciu. Jenő Kányádi. Ion Luca Caraion. Géza GRĂDINARU. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. REMUS VALERIU vezi: Popescu. Mihai GHINEA. Petru Preda. P. Cezar Popescu. Corin GLODEANU. GYÖRGY vezi: Bánffy.

Nicolae Negruzzi. Ion Breban. Radu Simionescu. Mircea Mărculescu. Caius Doinaş. vezi: Eminescu. Rodica Drăghici. Angela Martinescu. Ştefania Pop. Ruxandra Chifu. Mihail Genaru. Katia Gălăţanu. Eugen Iordache. Mihai Felea. Iolanda Marin. Mihai GRIGORE-NEARŞOVA. Nicolae Ionescu. Iacob Pârvulescu. Petre Hodjak. Gabriela Mihaiu. Daniel Bârsilă. Emil Iuga. Ion Dodu Bănulescu. Dan Got. Marta Pillat. Cristian Sîrbu. Romulus Butnaru. Nora Ivănceanu. Dan Stoica. Marius Sava. Marian Dumitraşcu. Mihai Marian. George Alui Gheorghe. Ioana GRIGOR. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Florenţa Almosnino. Nicolae Pantea. Gabriel Christi. Franz Hurezeanu.Mecu. Mariana Constantin. Nicolae Mugur. Sebastian Robescu. Miron Laurenţiu. Marin Mircea. Aurelian Titu Elin. Şerban Fodor. Ioan Es. Aura Ciobanu. Octavian Spiridon. Ion Moldovan. Pop. Victor Valeriu Mazilescu. Ion Ştef. Mircea Cârneci. Gabriela Danilov. Eugen Lungu. Petre Stoiciu. Daniel Coşovei. Ileana Măluţ. Sorohan. Marius Daniel Popescu. George Ierunca. Creţan. Viorel Naum. Aurel Regman. Irina Negoiţescu. Dan Lovinescu. Dumitru Radu Popescu. Barbu Codruţ. Nicolae Săplăcan. Mariana Marinescu. Ştefan Augustin Dorian. C. Sorin Melinescu. Vintilă Ivănescu. Viorel Panţa. Viorel Gheorghiu. Nicolae Brumaru. Ştefan Cassian. Victor Tomozei. Constanţa Buzinschi. Andrei Brad. Adrian Petean. Gellu Draghincescu. Cezar Ivănescu. Viorel Panaite. Ioan F. Cristian Popescu. Ioan Motoc. Alexandru Malamen. Mircea Kiropol. Monica Pituţ. Nichita Dima. Mariana Foarţă. Mircea Petrescu. Gheorghe Tudoran. Titus Prelipceanu. Gheorghe Plopeanu. Val Ghiţulescu. Radu Astaloş. Simona Popovici. Mihai Careja. Ilie Corbu. Victor Filimon. George Baltag. Emil Bucur. Augustin Pop. Constantin Cărtărescu. Zeno Ghiu. Constantin Albu. Vasile Rău. Dorin 509 510 . Leo Buzea. Liviu Ioan Stratan. Vitalie Cioculescu. Gellu Nechit. Simona-Grazia Dimov. George Bacovia. Adrian Popescu. Magda Cesereanu. Mircea Dobrescu. Valeriu Mircea Popescu. Carolina Iliescu. Traian T. Ion D. Elena Ştir. Pop. Ovidiu Gheorghiţă. Nicolae Proca. Constantin Beniuc. Adriana Bălan. Rodica GRIGURCU. Adrian Andriescu. Mihai Blandiana. Marius Padina. Ana Raluca Cantuniari. Radu Petreu. Cezar Barna. Leonid Dinescu. Traian Ştefoi. Florin Mureşan. Elvira Ionel. Iustin Păunescu. Nina Călin. Dinu Reichmann. Elvira Soviany. Mircea Ciobanu. Aurel Dumitrescu. Virgil Mincu. ANDREI vezi: Eminescu. Virgil Ilica. Virgil Mălăncioiu. Ion Oprea. Ion Popa. Bogdan Giosu. Cassian Maria Stanca. Ana Bodiu. Mircea Beldie. Emil Iarin.

Mircea Sâncrăian. EUGENIA vezi: Ivănescu. Florina GUŢAN. Mircea Handoca. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. Ion Olăreanu. Viorica HREHOR.Turcea. MIRCEA vezi: Eliade. Corneliu 511 512 . IOAN vezi: Agopian. NICOLAE vezi: Streinul. FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. IOAN vezi: Ţeposu. Ion Vinicius. Lucian Vieru. Ion Vasiliu. Costache Preda. Constantin I. Mihai HANDOCA. Apostol Izbăşescu. R. Jenő GURĂU. Ioan Urs. Andreea-Luciana Grossu. AUREL vezi: Eminescu. VIOREL vezi: Şincai. GEORGETA vezi: Bănulescu. Zaciu. APOSTOL vezi: Boerescu. Vlad HAŢIEGAN. Radu G. Liviu Dumitriu. Ioan Viorel Lazurca. GULÁZSI. Sorina GUY MARICA. Livia HERTA. Mihail Gârbea. ILIE vezi: Sîrbu. Marin Stancu. PETRU M. Mihai Vasiliu. vezi: Leu. Octavian Gălăţanu. AURÉLIA vezi: Dsida. VINTILĂ vezi: Eliade. Ştefan Cărtărescu. vezi: Eminescu. Dominic Ulmu. Sanda HAVRILIUC. Mircea Nedelcovici. Cătălin Neagoe. Lucian HOLOMEIA. Valeriu Tănase. Lucian Boldureanu. HORIA. László HANCU. Mihai HUSAR. Bogdan Vasiliu. Daniel Ţepelea. Adrian I. I. Sterian Zaharia. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Liviu Ioan HAŞ. Dan-Silviu Caraman. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. Radu GUZUN. László Kozma. Sorescu. Gheorghe Nedelciu. Cezar HAJDÚ. ÉVA vezi: Balogh. Lucian Vicol. Iosif HORODINCĂ. Ion GROŞAN. Ion D. SĂLUC vezi: Eminescu. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Gheorghe Vulcan. Mircea HANGIU. Paul Vulturescu. Mihai HANU. Dumitru Cordoş. Ştefan Antonesei. Bujor Negoiţescu. Radu Zegreanu. E. Luminiţa Ursachi. Mihai Eniceicu. Mircea Eminescu. Ar. Ovid S. Costache Petrescu. Sergiu Stanca. vezi: Alexiu. Ştefan HORVAT. Mária HOLBAN. George Zaharia. Horia Gurău. Mircea GROZA. ALEXANDRU vezi: Voica. ANCA vezi: Chioaru. Mircea HORJ. Mihai Popa. vezi: Abăluţă. Zubaşcu. Mircea HĂDĂRIG. B. Petru Olăreanu. Octavian Gr. CLAUDIU vezi: Creţia. VIORICA vezi: Stanca. Stelian Trif Pleşa.

Laurenţiu IONESCU. V. Cezar Crohmălniceanu. Maria-Ana Ursa. ŞTEFAN vezi: Bantoş. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. IORGA. ANTON vezi: Eminescu. Liviu ILISEI. Ştefan Cordoş. Mihai ILIESCU. Monica ILICA. Ovid S. Ion Izbăşescu. Ioan Nagy. ION TUDOR vezi: Dopcea. ION vezi: Crohmălniceanu. ALINA vezi: Eminescu. Mihai IONESCU. Mircea Petrescu. Gheorghe Soare. Anton Miloş. Mihai ILIE. Carmen Manolescu. GRAŢIAN vezi: Eminescu. Gellu Nisipeanu. DANIEL vezi: Lovinescu. Constantin IOANIDE. Mihai IANCU. BOGDAN vezi: Drăgănoi. AL. Mihai Eliade. Titel. IERUNCA. Zoe INEA. vezi: Zarifopol. vezi: Cuşnarencu. Cornel Tupan. CRISTINA vezi: Eminescu. Christiana IONESCU. Laurenţiu Vlăduţescu. MARIA vezi: Ivanciuc. Mihai IACOVU. Nicolae Naum. Liviu IORGULESCU. Zaciu. GHEORGHE vezi: Cristea. FARKAS vezi: Cuşa. Ovidiu IANCU. EUGEN vezi: Eliade. Ovid S. TH. Mihai ILIESCU. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. GABRIELA vezi: Cârneci. Iosif 513 514 .IACOB. VIRGIL vezi: Eliade. GAVRIL vezi: Rebreanu. Mircea Gârbea. Ana Firan. ION vezi: Eminescu. ILIN. Claudiu Tricolici. Mihaela ISTRATE. Liviu ISTRATE. STANCU vezi: Rebreanu. Alexandru ILIESCU. Ion IVĂNCESCU. NAE vezi: Ciocîlteu. Radu IONESCU. Marian IROD. Radu G. Pál JUCAN. MIRCEA vezi: Baltag. RUXANDRA vezi: Agopian. Radu IOANID. MARIANNE vezi: Eminescu. Mircea Ţeposu. AL. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. Mihai Filipciuc. George Daneliuc. IOVIAN. Dinu IONESCU. Sanda Dragolea. Sorin IOVA. Ioan Micu. Ovid S. Ulici. MARIANA vezi: Greceanu. BOGDAN vezi: Verdeş. Mircea IONESCU. Ion Vulcan. Mircea JENÖ. Chiril IANOŞI. Ioana Ulici. MARIA vezi: Eminescu. Valeriu Golopenţia. Horia Groşan. Mircea ILEA. S. GELU vezi: Damian. CONSTANTIN vezi: Macedonski.

Andrei LIVESCU. Bogdan I. George Ifrim. Valentin Drumea. ALBERT vezi: Caracostea. Lucia Gavrilă Ogoranu. Virgil Nimigeanu. Mihai Glodeanu. LEON vezi: Ibrăileanu. Vlad LAZĂR. Endre Kós. Ioan Pippidi-Mungiu. Ion Pascu. Ştefan Titel. Tristan KOVÁCS. C. Ovid S. Mircea LĂCĂTUŞU. Crainic. IOAN vezi: Cristea. MARIA vezi: Alexandru. LAJOS vezi: Páskándi. Veronica KÁNTOR. Emilian LAIU. Ioan Ianuş. Angelo Nicolaie. THOMAS vezi: Patapievici. Arthur KLEININGER. GABRIEL vezi: Pleşu. vezi: Galaicu-Păun. Gabor. Mircea Dolfi. Arthur Prelipceanu. Şerban Cărtărescu. Domnica Eminescu. ROBERT vezi: Eliade. Florin Ioanid. Alina LAZU. Mircea Lovinescu. Zografi. Maria Leon. Ferenc LEFTER. GUSZTÁV vezi: Szemlér. Garabet Micle. Ovid S. MARIUS vezi: Zaciu. Károly KALUSTIAN. Marius Iaru. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. SANDA vezi: Eliade. Nichita LUNGU. ELISABETA vezi: Stolojan. LENA vezi: Albu. ALEXANDRU vezi: 515 516 . Victor LAZĂR. Mircea KACSÓ. GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. Nichifor Crăsnaru. Mircea LOVINESCU. Florenţa Anghelescu. Ion Luca LUCACIU. MONICA vezi: Eliade. ALTAY vezi: Porumboiu. Doina Mitchievici. Nicolae Ştefănescu. Ştefan Porumboiu. SIMONA vezi: Dan. Géza KERIM. GHEORGHE vezi: Alecu. Sergiu Dan KOVÁCS. Elie Miron Eminescu. Sanda LĂZĂRESCU. LAZEA POSTELNICU. Sorin Tzara. Clelia Marinescu. Daniela Petică. D. LĂSCONI. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. RODICA vezi: Caragiale. Horia-Roman KONRADI. SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. Ştefan LIICEANU. Radu F. György KOZMA. Mihai LĂCUSTĂ. Sterom. KINGA vezi: Kós. George L. CRISTIAN vezi: Eminescu. Károly L. LEONID. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. FLORIN vezi: Drăghescu. ION vezi: Crohmălniceanu. Monica LUCACI. MARCEL vezi: Stănescu. Mircea V. Ioana Popa. Mihai LOGA. LAURA vezi: Ciobanu.JUCAN. Viorel LÁNG. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU.

Aurel MARINESCU. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. Iolanda MARINESCU. Alex. Andrei Gorun. Sorina Stănescu. EMIL vezi: Arghezi. FELICIA vezi: Malamen. Constantin Constantin. Sesto Păun. Ion Eminescu. Sorin Ungheanu. Sandu Fischof. Maiorescu. Emil George. Mircea Eminescu. Antim Popescu. LUPŞE. Ştefan Blaga. MALIŢA. C. Mircea Har. Călin Fântâneru. SILVIA vezi: Grigorescu. ILEANA vezi: Cărtărescu. Dan LUPAN. Ion Cantemir. Dimitrie Costin. Paul Rebreanu. Ştefan Ionescu. Manuela Pârâu. Mihai Lovinescu. RADU vezi: Crohmălniceanu. Mircea Urmuz MARIN. Ion Luca Damian. Radu Cojocaru. Radu Ureche. Shaul Carol. Mircea MANEA. Liviu Voinescu. Margareta Voinoiu. Mihai MAREŞ. Constantin MARCU. Sorin Mihaly. Mihai MARIN. RADU vezi: Zaciu. Bujor MAKKAI. NICOLAE vezi: Arghezi. Radu MANILICI. ALINA vezi: Nedelcovici. ÁDÁM vezi: Ignácz. NORMAN vezi: Blecher. IOLANDA vezi: Zarifopol. Solo Marcovici. Mariana Petrescu. Ion Luca Celan. LIVIU vezi: Zaciu. George Călin. Dorli Blaga. Ion Botez. Leonid Eminescu. Tudor Dragomir. Titu Noica. VALERIU vezi: Budai Deleanu. Luiza David. Nicolae Bălu. Mihu Eliade. Monica Sadoveanu. Miron Dosoftei Greceanu. Rózsa MALAMEN. Radu Ivireanul. Gheorghe Ulici. Octavian N. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. Eugen Vlad Voinescu. Mihai Georgescu. Bianca Pals. Carmen Scorobete. M. B. ANGELA vezi: Pantea. SOLOMON vezi: Barbu. Dan MARINA. Teodor Caragiale. Lucian Caragiale. Alexandru 517 518 . Grigore MARINO. Mihail Tomozei. Ion Ene. Nichita Ştefănescu. MARIN vezi: Creangă. LUMINIŢA vezi: Baconsky. Vasile Gh. Radu MANOLESCU. vezi: Bărbulescu. ADRIAN vezi: Cioran. Dinu MALEA STROE. Ovid S. Tudor Balotă. Sandra Muşat.Carmel. Ion Bănulescu. Ion Sorescu. Mihaela Chira. Paul Gencărău. Cătălina Horopciuc. Minerva Dumbravă. Marin. Constantin Preda. Laurenţiu MARCIAN. Diana Stanca. N. Marin Titel. MARCEL vezi: Bacovia. Eugen Mărculescu. CĂLIN vezi: Breaz. Mihai Zaciu. MARINCA. Theodor Dimov. Mircea MANU. MARCUS.

Stelian Ţeposu. Marta Tănase. Mihaela Diaconu. Anamaria Eminescu. Ion Manu. Marin Sipoş. Ilie Got. Ion Botez. Cătălin Rădulescu. Apostol MIHĂIEŞ. Liviu MATACHE. Alina MELINESCU. Ion Gorjan. Alexandru Călugăru Baciu. Cezar Crohmălniceanu. Mihai Morar. Mihai MĂNUCĂ. Emil Mavrodin. MIHĂILESCU. DAN C. Dan Miloş. Ion MATALĂ. George Bălan. Dumitru Augustin Dorian. Mariana MĂLINAŞ. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Marian MICU. Mircea Eminescu. vezi: Roşiianu. AUREL vezi: Baltag. Mihai Preda. GABRIELA vezi: Zaciu. Elena Cârneci. Ştefan Eminescu. Mihai Bogăţan. Cora Deleanu. Ileana Mănucă. MARTIN. Irina Mazilu-Crângaşu. Eminescu. Eliade. LAURA vezi: Mândrescu. Adrian Petreu. Gheorghe Eliade. Sergiu Handoca. Vintilă Mihuleac. Mircea A. Mihai Sorin MIHĂILESCU. Gheorghe MILESCU. DANIELA vezi: Stratan. Cezar MARTIN. ILEANA vezi: Bănulescu. DAN vezi: Eminescu. Radu Chichere. IRONIM vezi: Rebreanu. Doina Ivănescu. Mircea MIHAI. FLORIN vezi: Barbu. Gabriel Molnàr. Alexandru-Cristian Mincu. Ioan Romeo MIHAI. Mihai László. Elisabeta Caragea. Ioan T. vezi: Beligan. MIRCEA vezi: Beligan. Ovid S. Valeriu Astaloş. Gheorghe Papahagi. Luiza MIHĂESCU. Cezar Ivănescu. DUMITRU vezi: Baltag. Radu G. Mircea MESINA. Valeria Dima. Ileana Naum. VALENTIN F. Ioan Mălăncioiu. Mihai MĂRCULESCU. ION M. Lena Constantinescu. Gellu Drăgan. Mircea Machidon. Cecilia Cazacu. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. Mircea MIHAIU. Simona-Grazia Doman. Mihai Vrabie. Sorin MARŢIAN. Marin Mirea.Marino. Ion Constante. VIOLETA vezi: Eliade. Alexandru MILEA. Adrian Georgescu. ŞTEFANIA vezi: Carol. MIRCEA vezi: Baltag. George Bănescu. Mircea Iovănel-Spineanu. MONICA vezi: Pop. Petre Grossu. Anamaria Horia. VIRGIL vezi: Vădan. Constantin Virgil Beniuc. vezi: Gurău. Titel Corciova. Mircea Sadoveanu. Ion Malancu. Florenţa Anania. Constantin MĂLĂNCIOIU. Ruxandra 519 520 . VICTORIA vezi: Albu. Viorel Morega Spineanu. ANTONIU vezi: Andreescu. Mihai Frăţilă. Gellu Niculescu. Mihail Zaciu. Gustav MARTIN. DUMITRU vezi: Bărbulescu. Cezar Titel. Ion MIHALACHE. Mihai Constantinescu.

Nicolae Sommer. Mihai Duda. Alexandru Pascu. Ioan Bărbulescu. Ioan Untaru. Marin Spiridon. Ruxandra Ţeposu. Octavian Gr. Maria Prelipceanu. Radu Ursachi. Ion Zegreanu. TEODORA vezi: Blaga. Mihai Nistor. Daniel MOCUŢA. MINCU. Ioan Tolcea. Bogdan I. Dan Ioan MOANGĂ. Vasile Matiuţ. Mircea MIRCEAN. Mihai Breban. Anton Jurcă. Sanda Ursa. Ioan Nistru Ţigănuş. Cezar Barbu. Cassian Maria Stoiciu. Mircea Maiorescu. Adrian Petreu. Haig Ichim. Octavian Horvath. Alexandru Popa. Ovid S. ANGELO vezi: Bobe. Ştefan Cordoş. Laurian Stoiciu. Ioana Paleologu. Ioana Doclin. Marin Reichmann. MIROIU. Ioan Comănescu. Radu G. Păunescu. Aurel Handoca. Geo Eliade. Denisa Corcea. George Baconsky. Anatol E. Ştefan Botez. NICOLAE vezi: Dimisianu. Ion Zaciu. T. Valentin MORARU. Ana Cozmuţa. AL. IOAN vezi: Baba. Nicolae Rizeanu. Iosif Nicolau. Paul Grigurcu. Florica Ionescu. Gabriel MOŢ. Doina Cristian. MIRCEA vezi: Marin. GEORGE vezi: Eminescu. Horia-Roman MITCHIEVICI. Vădan. Radu Stănchescu. Gheorghe Gurghianu. Zaciu. Nicolae Roşculescu. Flaviu Dragolea. Dorin Ţepelea. Eugen Naghiu. Radu Folea. Mihaela MIRODAN. Ştefan Spiridon. vezi: Crohmălniceanu. CONSTANTIN vezi: Damian. MIRCEA vezi: Acterian. Nicolae Daneliuc. Ion Ţeposu. Mihai Zaciu. Lucian MOTOC. Elisabeth Petre. Victor Goma. Radu G. Mariana Sorescu. Gheorghe Jurcă. Mihai Micle. Lucian Baba. Virgil Ivăncescu. Liviu Ioan Stratan. Mihai Handoca. Cărtărescu. Titu Marino. Spiridon Postu. ATTILA vezi: Marton. Mircea MIU. Maria Tudoran. Mariana MÓZES. Baltag. GEORGETA vezi: Vighi. EMIL vezi: Fundoianu. Mircea Ierunca. Monica Stanca. Mircea Eminescu. Mircea Eminescu. Virgil Eliade. CORNEL vezi: Cornea. Papi-Emilian Rotaru. Marta Preda. Mircea MOTEŢ. Marinela Tache. Francisc MOLDOVAN. Simona Toma. Lili MUNTEAN. OVIDIU vezi: Borbély. MARIN vezi: Almosnino. Sebastian Sipoş. Theodor Eminescu. Mircea Dumitrescu. Marcel Vinganu. Zoe Pintescu. Ion Bănulescu. Paulina Popescu. Benjamin MOARCĂS. Vasile Man. GHEORGHE vezi: Alexiu. Virgil Nuţu-Piersică. O. MIHAELA vezi: Patapievici.Nistor. Ion Vădan. Mircea MORARIU. Veronica 521 522 . Mihai Felea. Liviu Ioan Şerban.

ALEXANDRU vezi: Ţeposu. Mateiu Eminescu. ROMUL vezi: Popa. Ion Chimeţ. Gabriel Dinger. Petre Tărâţeanu. Bujor S. Camil NEAMŢU. Mihai Micle. Iordan Comoroşan. Ara Alexandru Zaciu. Victor Setlacec. Iulia Hrubaru. Gheorghe Stoiciu. Zaciu. MIRUNA vezi: Baciu. Ana Boerescu. Aurel Scherer. Vilmos NASTASIA. Alexandru Eminescu. Jean Bădescu. Florica Ichim. Ion MUREŞAN. George Bălu. Virgil Glodeanu. Mircea Tupan. Lucian Blandiana. ION vezi: Alexandru. RODICA vezi: Beldeanu. Bujor Negrici. Nicolae Bart. Tudor Barbu. Marian Popa. Ion D. CARMEN vezi: Buda. Dominic Stancu. Leonid Perian. Gellu Nedelcovici. Nicolae Paleologu. Marius Uricaru. Ion Cristea. Dan-Silviu Breban. Radu G. C. Ion Blaga. Aurel Reschika. Veronica Pandrea. Ioan Fulga. Alexandru Paraschivescu. Valeriu Damian. Marin Rău. Marian Papilian. Shaul Dolfi. CARMEN vezi: Agopian. Paulina MUREŞAN. Titel Cotruş. Florica Ionescu. Ioan Ţeposu. Ovidiu Crainic. Mircea MUTHU. ION N. Alexandru Pandrea. Viorel Pantea. Mircea MUŞLEA. Radu G. Radu Popescu. Mihai Ene. Mircea Zaciu. Nicolae Tamaş. Petre Papadat-Bengescu. George Mihail Zarifopol. Zaciu. Mariana Jela. Stelian Preda. Ion Nicodim. Victor Flora. Dan Cristea. Mircea Mureşan. Laura Bălan. Ioan Arghezi. Eugen Zamfirescu. Ştefan MUŞINA. Virgiliu Felea. Augustin Caraion.MUNTEAN. VIOREL vezi: Boeriu. Şerban Drăgan. Doina Manolache. Gheorghe Hasdeu. Liviu NAGY. Cristina Tomuş. Nichifor Creangă. Alexandru Gheorghiu. Hortensia Papahagi. Emil Moldovan. MELINDA vezi: Molnár. Corneliu Buzura. Richard Şişmanian. Cristian Tiberiu Popescu. Ion Bernea. Mariana Sîrbu. Dinu Noica. IRONIM vezi: Eminescu. Nicolae Galaction. Mihai MUREŞAN. 523 524 . Traian Ţepelea. Petru Popescu. Hadrian Stanca. Alexandru Balotă. Mircea MUREŞAN. Soare. Dan Stanca. Valentin Eliade. Dragoş Naum. vezi: Petrescu. Dinu MURGEANU. Zaharia Steinhardt. Mircea MUREŞANU. DUMITRU vezi: Carmel. Mihai MUNTEANU. MIRCEA vezi: Iacob. Gala George. Ioana Ecovoiu. Dimisianu. Constantin Oprea. Eugen Nica. Nicolae Buzinschi. Eta Dimov. Dan Sipoş. Vasile MUŞAT. Sorin Constantinescu. MIRCEA vezi: Rebreanu. Liviu Ioan Ştef. S. IOAN vezi: Eliade. Manu. Horia Caragiale.

Vasile Groşan. TUDOR vezi: Cimpoi. CODIN vezi: Lazia. Constantin Popa. LUCIA vezi: Zaciu. ANCA vezi: Fanache. Constantin NIŢESCU. Mihai OPREA. SANDA vezi: Eliade. Adrian NICOLAICIUC. Mircea NIŢU. Ioan Noje. Mihai Eminescu. Titus NISTOR. Ştefan OLTEAN. Lucian Noica. Virgil NIMIGEANU. Catrinel Stoenescu. Mircea NEGRICI. George Virgil NEGRUZZI. Mihai NENADIC. MIRON vezi: Barbu. Ovid S. M. Nicolae OCINIC. Sorohan. Ion 525 526 . Mihai OLTEANU. Mihai NEUMANN. Liviu OLIVOTTO. Ştefan Codrescu. MILAN vezi: Eminescu. Elvira OLOGU.Ciobanu. Oana OLĂREANU. ALINA vezi: Popa. IACOB vezi: Eminescu. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. Liliana Ninulescu. Mihai NISTOR. VICHENTIE vezi: Eminescu. Mircea NUŞFELEAN. Anca Petean. Cezar NIŢESCU. Pituţ. BASARAB vezi: Eliade. vezi: Baltag. ALEXANDRA vezi: Ierunca. Nina NOJE. G. OCTAVIA vezi: Eminescu. EUGEN vezi: Agopian. Mircea NIŢU. Vasile V. Ovid S. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. EUGENIU vezi: Blaga. ELENA vezi: Rebreanu. G. Gheorghe OANCEA. Bianca NEDELCEA. Mircea Mateescu. ALEXANDRA vezi: Borbély. IONEL vezi: Cioran. ADRIAN vezi: Boia. Ştefan Ion Pandrea. Mircea NICULESCU. OLIEVSCHI. Eminescu. Mihai OPAIŢ. Mihai NICOLESCU. ION vezi: Eminescu. MARIA vezi: Ceranu. VICTOR vezi: Ierunca. Radu Draghincescu. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. OLIMPIU vezi: Filip. Răzvan Sîrbu. Mihai NEGOIŢĂ. Lucian Eminescu. vezi: Andronic. GEORGE L. NEDELCU. Ion D. ION vezi: Ghiur. Rodica NECULA. VASILE vezi: Eminescu. Mihai NEDELCIU. Emil Constandache. CHRIS vezi: Balotă. CRISTINA vezi: Ivănescu. NICOLAE vezi: Ioana. CARMEN vezi: Eminescu. M. Petre NEDEEA. Virgil Marino. Hortensia OLĂREANU. Ştefan Ciobanu. Ion NIŢĂ. Mihai Ghilimescu.

vezi: Agârbiceanu. Const. Adrian PAVEL. Radu G. Virgil ORNEA. Constantin Bibescu. Ovid S. Adrian Martinescu. Daniel Stoiciu. Ioan Eliade. Lucian Carageani. Marino. Mircea PAVEL.OPREA. Virgil Cernăianu. Fl. ANTONIO vezi: Blecher. M. Veronica Negruzzi. Eminescu. AUREL vezi: Marinescu. Djuvara. PAPAHAGI. Ioana Spiridon. Adrian Ţepeneag. Eugen PÂRVAN. Vilmos ORHEIANU. Mircea Hudiţă. DAN vezi: Marino. Iacob Nemoianu. Stelian PALEOLOGU. IOANA vezi: Arghezi. Mihai Ierunca. Moise Cionca. Iacob Olăreanu. Viorel Rudich. Z. Liviu Handoca. Gheorghe Ţeposu. Virgil Maiorescu. Ioan Lovinescu. RODICA vezi: Tănase. Veronica Negruzzi. Apostol PARASCHIV. Titu Micle. M. Nicolae Lăcustă. Monica PALADE. Virgil PANĂ-OLTEAN. Gala Georgescu. Alecu PECICAN. Ioan Ionescu. Radu G. George Eminescu. Ion Popescu. Mircea Eminescu. Nicolae Micle. MARIAN vezi: Alexandru. PETRE vezi: Chihaia. Zaciu. Tudor Beldie. Mircea Eminescu. Nicolae Grigurcu. Ion Luca Crohmălniceanu. Costache Papadat-Bengescu. Boia. Anton Grăsoiu. Pericle Mecu. M. Dumitru Zaciu. Ion PATRAŞ. George Tzigara-Samurcaş. Mircea Pop. Răzvan Crohmălniceanu. I. Angela Mureşan. Gala Ierunca. Alexandru Zincă. Mihai Fântâneru. Neagu Eliade. DORA vezi: Balotă. Gheorghe Carianopol. Golopenţia. Ovid S. A. Gabriela Nedelciu. Pavel ORBÁN. Nina Cioran. OVIDIU vezi: 527 528 . Tudor Caragiale. S. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. PAVEL. Hortensia Russo. Ovid S. Mircea Gurău. Mircea OPREA. Nae Iorga. Marta Rădulescu-Motru. Constantin Setlacec. NICOLAE vezi: Angelescu. Călin Cilibi. Mihai PÂRVU. Petreu. Liviu Ioan PANTEA. Bianca Balotă. KINGA vezi: Bodor. Dan Topârceanu. ROXANA vezi: Pişcu. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. RODICA vezi: Eminescu. VLAD ANDREI vezi: Cândea. ALAIN vezi: Omescu. Alina PÂRVULESCU. Emil Codrescu. ALEXANDRU vezi: Eliade. Martha Blecher. Mihai Galaction. Mihai Ene. PARUIT. Constantin Galaction. Gheorghe Melinescu. Ţeposu. Ádám Molnár. Ion Arghezi. N. ANCUŢA vezi: Pamfil. Haralamb OSMAN. Virgil Nottara. Monica Marian. Silviu Cuşnarencu. LAURA vezi: Ionescu.

DORU vezi: Muthu. Daniel Ştefan PETEAN. Gheorghe PIPPIDI. Simona-Grazia Glodeanu. PLOSCARU. Mihai PIENESCU. HOREA vezi: Pantea. Simona Rău. Irina POP. Ion Mureşan. Aurel POENAR. Aurel Ursa. Mircea 529 530 . Mihaela Vlasie. Eta Constantin. Ştefan Grapini. Mihai Firan. Florenţa Balotă. Doina Chioaru. Mariana Borbély. Nichita Suciu. Horia Alexandru Pantea. Viorel PERŞA. Mircea Goma. Laurenţiu Moşoiu. Monica Popescu. Dinu Ioanicescu. Adrian PIŢU. Călin PETRESCU. Virgil Philippide. Sergiu Maliţa. Sándor POP.Zaciu. Victor PETRAŞ. Ana Bojan. Simona-Grazia Eminescu. ALEXANDRU vezi: Gurău. Mircea PETRIC. Ioan Damian. Aura Ciocârlie. Mihai Motoc. Dumitru Chira. Norman Mălăncioiu. Carmen Goanţă. Mircea PIRU. IOAN AUREL vezi: Muthu. IRINA vezi: Albu. Sorin Haţegan. Mircea Noica. MIRCEA vezi: Buteanu. Ion Mureşan. Ioan Es. DAN vezi: Eminescu. Bianca Blandiana. Marcel Muthu. Mihai Pop. Ştefan Bulat. Liviu POP. GHEORGHE vezi: Anghel. Remus Hapa. MARIANA vezi: Eminescu. Maria Lucia Horvath. Flavia Ţarină. VIRGIL vezi: Căbuţi. ALEXANDRU vezi: Boeriu. Anton Mihăileanu. Daniel Teoc. Adrian Urs. Emil Cornu. ELISABETA vezi: Nechit. LIVIU vezi: Eliade. Anton Ianculescu. Daniel Dima. Mircea POP. GARBIEL vezi: Papahagi. Marin Stanca. Dimitrie Minulescu. Virgil Cârdu. Livius Cioran. Minerva Christi. Géza Reményik. vezi: Arghezi. Radu Stănescu. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu. Ioana Dima. Luminiţa Vlasie. Călin POMOGÁTS. Leon-Iosif Grecu. LUCA vezi: Eliade. Ileana Mureşan. Sultana Diaconescu. Ilie Corbu. Aurel Rebreanu. Aurel PODOABĂ. Viorel Mureşeanu. DORIN vezi: Dumitraşcu. G. Constantin Panait. Dumitru Cetea. Liviu Manea. Tudor PINTESCU. Alexandru Pillat. Mihai PLOPEANU. Petru Cerna. Liviu Sorescu. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. Aurora Craia. Mioara Horvath. BÉLA vezi: Páskándi. Nicolae Pocovnicu. Mircea PERIAN. Dan PLOAE-HANGANU. Paul Petrescu. Apostol Marino. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. ANDREI vezi: Eliade.

Liviu Spiridon. Daniel 531 532 . Ovidiu Motoc. Aurel Sălcudeanu. Cassian Maria Trifan. Mircea POP. Victoria RĂCARU. Monica Titel. Liubiţa Roman. ROXANA vezi: Doinaş. Victor Rebreanu. Petre POPESCU. Mihai Ghiţulescu. vezi: Eminescu. Mihai Goga. Constanţa Eminescu. LUCIAN vezi: Titel. Leonid Eliade. Mirela Zaciu. Doru Raichici. ŞTEFAN vezi: Arion. Călina Turcuş. Victor Dunăreanu. Sanda Dimov. Zeno Rebreanu. MARIAN vezi: Popescu. Richard Roznoveanu. ROXANA vezi: Balotă. Dan POPA. MIRCEA M. DUMITRU RADU vezi: Ulici. Lucian Ilana. Barbu PREDA. BOGDAN vezi: Drăgan. Ioana Nedelcovici.M. Bujor POPESCU. VASILE vezi: Ierunca. Florenţa Aretzu. Zaciu. Liviu Slavici. IULIA vezi: Boia. Mihai RACARU. SORIN vezi: Crohmălniceanu. Ion Călinescu. Radu G. Ştefan Augustin Gherghei. Lucian Eminescu. Mircea POPOVICI. Gheorghe Nedelciu. Mircea Martin. Simona-Grazia Dorian. Gellu Eminescu. Paul Caragiale. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. George Brezianu. Ioan Ţuţea. Petre Ştef. Octavian Papilian. CATRINEL vezi: Albu. Ion Luca Cubleşan. vezi: Schenk. Alina RACHIERU. IULIU vezi: Milescu. Mircea Naum. Aurel Ursa. RĂDULESCU. POP. Ion Blaga. Zaciu. Mihai Morar. Emil Dima. Gellu Papahagi. I. Constantin Petrescu. Traian Valjan. Mircea Ţeposu. Ioan Vighi. Christian W. Mircea A. DANA vezi: Astaloş. Nicolae R. Laurenţiu POPA. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. George PUIU. Goma. Ioan T. ADRIAN vezi: Balotă. Bianca Diaconu. Grişa Pamfil. Marian Ţeposu. Dan Mărgineanu. Lăcrimioara RAICU. Paul Dănilă. Liviu POPOVICI. George Cioran.POP. Virgil Lovinescu. MIRCEA vezi: Rebreanu. PUIU. EVA vezi: Matiuţ. Mihai Buzea. Radu G. Mircea POPESCU. Iacob Sasu. ION vezi: Baltag. Cezar Cordoş. Sorin POSTELNICU. Iulia Stanca. TITU vezi: Astaloş. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. ENACHE vezi: Corcheş. Sorin RAŢIU. Ovid S. Nicolae Banciu. POPOVICI. Ion Reschika. Nicolae POPA. Dumitru Radu POPA. Paul Iova. George Celan.

MAGDALENA vezi: Beligan. Petre RĂU. Constantin Bărbulescu. Irina Ene-Zărneşti. ION vezi: Rebreanu. Oarcaşu. ANDREIA vezi: Cărtărescu. ROGOJANU. Valentin E. Cassian Maria Stan. Dan Porumboiu. Dumitru Gavrilescu. Ion Corcheş. Ion REGMAN. Arthur Regman. Naum. Geo Culianu. Sebastian Sever. vezi: Bacovia. Petru Eliade. Amelia Stoian. Vasile Găbudean. Jeni Bogza. AUREL vezi: Baconsky. Mihai ROGOZANU. Radu ROTARU. Valentin Nicolae. Florin Spiridon. Henriette Yvonne Steinhardt. Liviu ROTUND. EUGEN vezi: Eminescu. Liviu Chichere. Dan Morar. Dumitriu. Calistrat Creangă. CORNEL vezi: Baltag. Val Ghica. Ioan T. Nae Istrati. Minerva Hanu. Octavian Gr. Ion Petrescu. Ioan Iacobaş. Florin Patrichi. Alexandru Simionescu. Emil Deaconescu. Alina Şelaru. Andrei Dumitru Ionescu. Emil Petrişor. Ştefan Gurău. C. Adrian Sebastian. Liviu Lungu. Mihai ROŞCA. Costel Stănescu. Cezar Bănulescu. Cezar Zărneşti. Ioan Chira. A. Ion Codrescu. George Braga. Aurelia ROŞIANU. ION C. IULIAN vezi: Acterian. Irina Şişmanian. Apostol ROGIN. Dan Bogdan Marica. Mircea Macovei. David Tănase. Anamaria ROMAN. Maria Gheorghiu. Constantin ROŞIORU. Mircea Horia Tacu. M. Perşa. Dan Dunăreanu. MĂDĂLIN vezi: Cioran. Ioan Petru Dragodan. Nicolae Miertoiu. Zegreanu. Doina Găbudean. Mircea ROSTIN. MIHAI vezi: Mirea. Ion Mavrodin. Victor Lungu. ION vezi: Abăluţă. Gellu Negoiţescu. Petre Szekely. Ovidiu Egli. Eugen Lupu. Vasile Şerban. Ara Alexandru Şuiu. Anatol E. Panait Maras. TATIANA vezi: Got. Mihai ROGOBETE. FLORIN vezi: Adam. ION vezi: Alexandru. Mircea Ionescu. Marcel A. Radu Reichmann. Petre Voinescu. Mircea Eminescu. Ion Doman. Ştefan Turcanu. Capşa. Nicolae Ţuţea. Vasile Ţucu. Victor Costin. Mihai Foarţă. Alex. Nicolae Stancu. Eugen Ionescu.RĂDULESCU. Mihail Stahl. MAGDA vezi: Stoica. Maria ROIBU. Radu Busuioc. SORIN vezi: Lăpuşan. Felix Mănucă. C. Robert Ştefănescu. Alice RĂDULESCU. Cornel Smărăndache. NICOLAE vezi: 533 534 . Viorel ROGOJAN. Marius Lovinescu. Radu Peia. Tănase. Mariana Loghin. Dumitru Ene ROŞIORU. Nicolae RĂDUŢĂ. THEODOR vezi: Eminescu. Ion Marino. vezi: Eminescu.

Petre RUXĂNDOIU. Nicolae RUJA. Ovid S. Ioan B. Ioan SAV. AL. Mircea Ivanciuc. Mihai Motoc. Lucian Noica. AUREL vezi: Alexandru. Cornel Perian. CARMEN vezi: Eminescu. JENICA vezi: Rebreanu. Radu Rebreanu. Corneliu SILVESTRU. Mihai SABĂU. NICOLETA vezi: Dragolea. Leonid SIMULESCU. Mariana Ştefan. Dafin Nistor. Matei. Ion Diaconescu. IOANA vezi: Bala. Ioana Pop. Ovid S. RADU vezi: Spiridon. C. Mircea SCHWARTZ. Dimov. Gheorghe Săucan. Simona-Grazia RUSAN. TITUS vezi: Pandrea. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Adrian Pandrea. Ovid S. Gabriel Ţeposu. Maria Parfene. Paul SCURTU. Mircea Blaga. Liviu Sadoveanu. ALEXANDRU vezi: Barbu. Cassian Maria SĂTMĂREAN. Minerva Davideanu. Nicoleta Vigdor. Ioan Pal. George SALADE. vezi: Mărgineanu. Vasile Marcuş. MARIANA 535 536 . GRIGORE vezi: Prelipceanu. GEO vezi: Blaga. vezi: Eminescu. vezi: Bulgăr. Ovid S. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. Mircea Gyr. Lucian Sălcudeanu. W. FERNAND vezi: Eliade. Liviu SIMION. Dinu SĂNDULESCU. Mihai Drăgan. Cassian Maria SCHENK. Ion SIPOŞ. Ion Cotruş. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. D. Mihail Tomuş. Alexandru Zarifopol. PAVEL vezi: Pop. Mircea Ţepelea. LUCIAN vezi: Chira. SCHWARTZ. VASILE vezi: Zaciu. ION vezi: Benţea. Victor George.Eminescu. Lucian Cordoş. Mircea Sebastian Alcalay. Cornel Dan. EUGEN vezi: Baltag. Radu G. Gheorghe Datcu. Petre Petrescu. RUSU. Sanda Felea. Liviu SĂVULESCU. Mihai SIMUŢ. Mircea RUSU. PAUL vezi: Ionescu. Vinea. Mircea SAVIN. Mihai SCHUSTER. Mihai SĂPLĂCAN. Dima. Radu SĂLCUDEANU. Ioan F. VALENTIN vezi: Rebreanu. Eugen Marino. Nicolae SASU. Ioana Eliade. SFÂRLEA. Alexandru Lovinescu. Ioan SILVESTRU. Nicolae Spiridon. vezi: Blaga. ROMULUS vezi: Zaciu. Emil Mureşeanu. Iordan Eminescu. Ion Cotuţiu. NICOLAE vezi: Eliade. Ovidiu Crohmălniceanu. AL. Gina Sever. Miron Ţepelea. Constantin SCARLAT. Cezar Crohmălniceanu.

VASILE vezi: Alui Gheorghe. Gabriela Naum. George Boeriu. Magda Cipariu. Mircea STEPAN. Mihai Livescu. Nicolae Bocşa. GABRIEL vezi: Stoenescu. Eminescu. Lucian Ulici. Ruxandra Pop. Maria-Luiza Diaconescu. Diana Marin. Mihai Marin.vezi: Ciobanu. George Balotă. Popa. Valentin E. Claudiu Şora. Liviu STANOMIR. Gelu Zaharia. Adrian Martin. Victor 537 538 . Adrian STEPAN. Ionel STĂNESCU. S. H. Cristian Livescu. Valentin Eliade. Pan M. Liviu Ioan Strochi. MARIN vezi: Bănulescu. Gheorghe Iacob. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. Angela Mocuţa. MIHAI vezi: Bărbulescu. Eta Brezianu. Gellu Nicolae. DAN vezi: Eminescu. Ion Stancu. Mirela Zeca-Buzura. Augustin Cârneci. TATIANA vezi: Goma. Geo Eminescu. Ştefan STĂNICĂ. Mircea Eminescu. DESPINA vezi: Rebreanu. Mariana Roznoveanu. Ioan Es. Zaharia SIRUNI. vezi: Eliade. Gabriela Cristescu. Marin Naghiu. Mihai SLAMA-CAZACU. Laurenţiu Uricariu. Ion Solacolu. MONICA vezi: Bănulescu. Paulina Soare. Valentin Iuga. SPIRIDON. Ioan Cremene. Horia Gherghei. Ioana Dolfi. Mircea SPIRIDON. N. Grişa Got. Barbu Busuioc. Florenţa Almosnino. SORINA vezi: Sîrbu. ROXANA vezi: Grăsoiu. Vladimir Dinescu. Mihai Goma. Liviu Ionescu. vezi: Eminescu. Mihai Flora. Pericle Teodoreanu. Paul SORESCU. Ioan Marinescu. Ion D. Traian T. Anamaria SORESCU. Doina STAN. OCTAVIAN vezi: Albu. CORINA vezi: Crânganu. George SORESCU. IOAN vezi: Eminescu. Nae Topârceanu. Daniela STANCIU. Ovidia Vizirescu. Petre Greceanu. Creţan. Mariana Vlaşin. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. MIRCEA vezi: Belity. Ştefan Lovinescu. Virgil SPIRIDON. Paul Omescu. Şerban STANCA. Paula Roşca. Emil Stănescu. Nora Manole. Dan Mircea Ciupureanu. Sorin Sterom. Mariana Mincu. STELIAN vezi: Dinger. Ioan Foarţă. MARINA vezi: Babu. Gheorghe Romanescu. Ioana Dumitrescu. Vitalie Constantinescu. Ionel Coşovei. DJ. Iosif Pop. SOVIANY. Mihai Martinescu. Mioara Damian. Mircea Evu. Nichita Stoiciu. Şerban Gârbea. Ştefan SORESCU. Buzea. Constanţa Buzura. Adrian Drăgan. Adela Grigurcu. Florina SPALAS. Marta STEINHARDT. Monica Marino.

Cezar Petrescu. Mihai STOIAN. Mihai ŞERBAN. vezi: Bădiliţă. Ioana Iuga. ROBERT vezi: Ciocârlie. Mircea Oancea. Petre Paul-Bădescu. Cristian Blandiana. Eminescu. CORNELIU vezi: Eminescu. Mihai STOICA. SUCEAVĂ. Florin SURDU. Pan M. Grid Naghiu. Mircea Zaciu. Mihail Stahl. Nicolae Capşa. Mateiu SUCIU. Leonid Maliţa. Şelaru. VICTOR vezi: Eminescu. Gheorghe ŞTEF. Bianca ŞIPEŢEAN. MIHAI vezi: Caragiale. C. Mircea STRATAN. ALEX. Eminescu. ŞERBAN. SANDA vezi: Eliade. Ion STROESCU. Pandrea. Ion Stanca. Ioan Groşan. Gheorghe Groşan. Mihai Manu. Emil STOLOJAN. LEO vezi: Crohmălniceanu. Mihai ŞORA. Traian T. Cristian Popescu. Laurenţiu STEROM. Ileana Micle. LUCIAN vezi: Doncea. BOGDAN vezi: Caragiale. NICOLAE vezi: Vizirescu. Costache Ornea. Şerban Eminescu. ION vezi: Stratan. Ana Breban. ALEXANDRU vezi: Eminescu. Ion Luca Cioculescu. Alexandru Grigurcu. LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. LUCIA vezi: Rebreanu. Gabriel Dinescu. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. Florica STOICA. Vasile STOENESCU. Cristian Tudor Popescu. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. GEO vezi: Crohmălniceanu. Mihai STOICIU. Sebastian. Petru E. Olăreanu. Vitalie Cosaşu. MILENA vezi: Căbuţi. Mihai Iova. ROBERT vezi: Doclin. Nicolae Rotaru. Adrian Mălăncioiu. Mihai Gălăţanu. Ştefan Grigoriu. Horia Alexandru ŞORA. Mihai ŞIPEŢEAN. Livius ŞTEFĂNESCU. Mircea ŞTEFAN. Dima ŞTEFAN. Mircea Dumitrescu. Radu Dimisianu. Geo Eminescu. vezi: Zainea. Dan Philippide. Veronica Modorcea. ALEX. TRAIAN vezi: Dimov. Henriette Yvonne ŞERBAN. Nicoleta Simuţ. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Liviu ŞENCHEA. Liviu Ciobanu. Ioan Ianuş. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Mihai STOLERU. Ovid S. Nora Marino. Petru Prelipceanu. VICTOR vezi: Coşovei. Ovid S. Marius Ieronim. Z. Mihail George. Ovid S. Iosif Nedelciu. Nicolae 539 540 .Ulici. Mircea ŞANDRU. GEORGE vezi: Eliade. Ion Sălcudeanu. Octavian ŞEREŞ. Ovid S. Alexandru Popescu. IRINA vezi: Marcovici. MARIA vezi: Eminescu. Radu Steinhardt.

Mircea Marino. DORIN vezi: Boldea. Adrian Platon. Emil Crohmălniceanu. Mircea TAMBURLINI. Eminescu. Zaharia TIUTIU. Ion Pavel. VICTOR vezi: Grigurcu. SIMION vezi: Eminescu. Mircea ŞTIR. Sanda Şerbănescu. Eugen Şuşară. Vasile TUPAN. George Călin. ION vezi: Eliade. Pavel Tache. Mircea TEODORESCU. Mihai Stoica. vezi: Eminescu. Vasile Ulici. CONSTANTIN vezi: Bacovia. N. Tudor Dumitru TERTULIAN. Adrian Spiridon. GIZA vezi: Eliade. Constantin TRANCU-IAŞI. ION vezi: Gurău. EUGENIA vezi: Albu. Liviu TOHĂNEANU. Constantin Ţurlea. Apostol Sterom. Mihai TOPOLOG. Eleonora ŞTEFĂNESCU. ŞERBAN vezi: Gurău. Adrian Eminescu. Mircea TELESCU. POMPILIU vezi: Zaciu. MIHAI vezi: Eminescu. vezi: Cioran. ILIE vezi: Alexe. Petre Ulici. Mihai TUDOR-ANTON. Stelian Ţuţea. EUGENIA vezi: Rebreanu. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. Constantin Gurău. Florenţa TUDURACHI. Constantin TANCO. I. George Firan. Laurenţiu TRAIAN. ADRIAN vezi: Fanache. MARIA-ANA 541 542 . Cornel ŞTEFĂNESCU. CONSTANTIN vezi: Goga. Ion Luca TEUTIŞAN. TEUTEIŞAN. Virgil TITIENI BOILĂ. Liviu TAVITIAN. Victor TRIFOI. Mihai TOLCEA. Octavian TEODOR. Crişu Doclin. DORU vezi: Dascălu. Lucian Moroşanu. Ovid S. CĂLIN vezi: Caragiale. TEODOR vezi: Micle. VLADIMIR vezi: Ierunca. GRIGORE vezi: Eminescu.Stolojan. Gheorghe TALOŞ. Laurenţiu Ungureanu. ANA-STANCA vezi: Eminescu. Mihai Perpessicius TIMOFTE. Carmen Nisipeanu. CĂLIN vezi: Gheţie. Mihai TĂTARU. Simona Ţoiu. George TĂTĂRESCU. Dora TIHAN. Iulian Eliade. Octavian Eminescu. Monica TISMĂNEANU. CORNELIA vezi: Hotineanu. Ovid S. MARCEL vezi: Bodnaru. TEODOR vezi: Eminescu. LIVIA vezi: Boilă. IERONIM vezi: Blaga. Mihai TRANDAFIR. CORINA vezi: Marino. Veronica Rebreanu. Mihai TĂBĂRAŞI. G. Petre TIRON. Mihai Savu.

Dinu Foarţă. Sorin ŢEPOSU. Alexandru ŢEPENEAG. Mihai Melinescu. Dan-Silviu Brumaru. CĂTĂLIN vezi: Blaga. Alexandru Cristian Mircea. DUMITRU vezi: Goma. Valentin Teodorescu. Laurenţiu TURCUŞ. DOINA vezi: Eminescu. Ştefan Astaloş. Paul Pituţ. Bogdan Velea. Florin Miloş. Alexandru Eliade. Liana Crohmălniceanu. Stela Balotă. Mihai Golia. Mircea Ţeposu. Mircea ŢURCANU. Apostol UNGUREAN. Şerban Fundoianu. Nicolae Bârlea. Radu G. FLORIN vezi: Eliade. CORNEL vezi: Cozea. vezi: Agopian. Grigore Traian Stănescu. Nora Lovinescu. MARIUS vezi: Balotă. Monica TUPAN. Marian Ecovoiu. Virgil Iuga. Emil Cărtărescu. Sorin UNGUREANU. Dumitriu. Monica Olăreanu. Cristian Ţepeneag. VERONICA vezi: Marcu. Nicolae Eminescu. URIAN. Veronica Miron. Mircea Eminescu. Radu G. RADU G. Dana Eminescu. Sorin Goma. Ioana Ghiţulescu. Cristian Pop. ŢINTAR. Vasile Scorobete. Alexandru Coşovei. vezi: Gurău. Veronica Nicolau. Ileana URCAN. Ion Luca Eminescu. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Cornel Ivănescu. Mihai Flămând. Nistru Ţigănuş. Laurenţiu ŢURCANU. Marian Pavel. Saviana Taşcu. Norman Mareş. Vasile Grigore Lazăr. Petre Stănescu. Mircea Ulici.vezi: Eminescu. Mihail ŢION. Minerva Coşereanu Vasilescu. Mihai Liiceanu. Ştefan Bănulescu. M. Virgil Poenaru. George Bebu. Gabriel Micle. ILEANA vezi: Urcan. Cezar Latiş. Mihai Spiridon. FLOAREA vezi: Olăreanu. ION vezi: Mihail. Costache ULICI. Eugen Zaharia. Covaci. Ştefan Augustin Drăghici. Zeno Nimigeanu. George L. URCAN. David Amariţei. Mihai UNGUREANU. Traian T. Ioana Eminescu. Nichita Ulici. Gabriela Micle. Lyana Gherguţ. ION vezi: Filip. Mircea Condeescu. Vasile V. 543 544 . Ovid. Adrian Paleologu. Dan Ţeposu. Paul ŢUŢUIANU. Ion Papahagi. Dumitru Uricaru. ADRIAN vezi: Alexandru. Ana Drăgan. Claudia Ierunca. Doru Mătrescu. MARCEL vezi: Eliade. Olimpia Chira. Paul Titel. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. Victor Ulmu. Mihai Martin. Gheorghe Titel. Radu G. Gheorghe Mihai Boerescu. Mircea Sebastian. Alexandru Perşa. Stela Doinaş. TUDOREL vezi: Blandiana. Ion Ţarină. Ştefan Eliade. Dumitru ŢÎRLEA. Lucian Caragiale. Benjamin Galiş. Costache Oţoiu. Paul Ivanciuc. Florina UNGHEANU. S. Simona Nicoleta Manea.

VINCZE. Radu G. Ion Danciu. Mihai VLAD. MARINA vezi: Luca. George Boerescu. Mirela Ruba. Virgil Stan. Petru Comnea. Alexandru Lovinescu. Mariana Mihăieş. MIHAELA vezi: Agopian. Nicolae Sorin. Dumitru Purdescu. Paul VASILIU. DIMITRIE vezi: Eminescu. Gherasim VARTIC. Aura Cimpoeşu. Emil VARVARI. Doina URICARU. Ioan Mirea. Mircea Eminescu. Mihai URSACHE. vezi: Călinescu. Viorel Naghiu. Vasile Dinulescu. Radu G. Ion Hurubă. EUGEN vezi: Ulici. Ruxandra Christi. Mircea Padina. Mircea Prelipceanu. ALEXANDRU vezi: Moldovan. Dumitru Verdeş. Ion Şlapac. Ecaterina Neşu. HORIA vezi: Zaciu. Eminescu. Marcel Ion Ghiviriga. ILEANA vezi: V. Nicolae Stănchescu. Cristina Roznoveanu. George Eliade. Mihai Titel. Eugen Slavici. Mircea URSACHE. Mihai VĂDAN. János VIDAM. TEODOR vezi: Buzaşi. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán.Eminescu. M. Radu G. ONUFRIE vezi: Mihăilă. ION vezi: Cioran. ION vezi: Zaciu. Viorel VANCI-PERAHIM. Florin Ţepeneag. GABRIELA vezi: Ivasiuc. Sorin Ţeposu. MAGDA vezi: Eminescu. Mircea Eminescu. Ioan Nica. Aurelian Titu Eliade. Iosif Negară. DOINA vezi: Uricariu. Mihai Grigore. Mihai URSACHI. MIHAI vezi: Galaicu-Păun. Ileana Bocşa. Ion Nicolcioiu. Laurian Stratan. Mihai VAKULOVSKI. Vasile Bălan. Ungureanu. Petru Eminescu. Dumitru Ionescu. DÁNIEL vezi: Székely. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Ioan URSU. Radu Sergiu Sineşti. Mircea URSU. Mihai Fandarac. Mihai URICARIU. Sorin Dan. Ştefan Cordoş. I. CRISTINA vezi: Eminescu. M. Cornel Zaciu. Victoria Comoroşan. VATAMANIUC. Gheorghe VIŞAN. Adrian Horea. Mariana Mazilu-Crângaşu. Nicolae Ţeposu. Gyöngyi VINŢELER. ALEXANDRU 545 546 . Ioan VAKULOVSKI. Gabriela VASILE. Laurenţiu URSA. Ioana Bâja. LUCIAN vezi: Ţeposu. Dan-Silviu Cesereanu. Emilian Marin. Ioana Dumitrescu. GEO vezi: Andru. Mihai Munteanu. Cristiana-Maria Rhea. Iosif Eminescu. PETRU vezi: Caraman. Ştefan VIGHI. VALERIU vezi: Linul. Mircea VERESS. Ovidiu Vinicius. Sanda Eliade.

Mihai ZANCA. Paleologu. Alexandru Cipariu. Dinu VRABIE. Felicia Mihăescu. Lucian Constantin. Mihail Sever. Corin Tache. Romul ZALIS. Gib I. MARIUS vezi: Braga. Alexandru Pandrea. Mircea Pandrea. ADRIAN vezi: Eminescu. Alexandru VOICA. DANIELA vezi: Handabura. Mihai 547 548 . Ion Scarlat. Lidia Mihuleac. Liviu Reichmann. Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. Doina Zaciu. Ioan VOINESCU. Gelu ZAMFIR. Mircea Liiceanu. Rodica Eminescu. ANDREI vezi: Cioran. Horia-Roman Pleşu. ANDREA vezi: Gergely. Ioan ZAHARIA. Streinu. Veronica ZECA-BUZURA. Nisipeanu. MARCELA vezi: Olăreanu. Liviu Ioan Ţepelea. Emilian Glodeanu. Dinu VLAH. Lidia ZILIERU. Alexandru Stanca. Petre Pelin. Cătălin Munteanu. Valeriu Flora. Mihai Micle. PETRA vezi: Lungu. Sorin Andru. Mihai VONCU. Andrei ZACIU. Constantin Biberi. Sebastian Roşiianu. Edit ZUBAŞCU. GEORGE vezi: Baias. Emil Ţeposu. Ilie Draghincescu. Petre Papadat-Bengescu. RĂZVAN vezi: Aderca. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. HORIA vezi: Ulici. Laurenţiu ZSIGMOND. NICU vezi: Eminescu. ION vezi: Eminescu. Simona VOINESCU. Romul Muthu. Ion Camilar. Valeriu Fundoianu. Vladimir Ţepeneag. Mihai Filimon. Ştefan Bârna. Eusebiu Mihali. Gheorghe Lazu. Dan Mircea Coşovei. Ion Iancu Vlaşin. ZARE. Ioan Romeo Sadoveanu. HENRI vezi: Bănulescu. Traian T. RADU vezi: Alexandrescu. MIHAI vezi: Eminescu.vezi: Cornea. Octavian Stoiciu. Marin Rebreanu. Benjamin Galaicu-Păun. Mihai VOINEA. Dumitru Radu Preda. RENATE vezi: Dinescu. Grigore WEBER. Ioan Săraru. Mihail Sebastian. Felix Barbu. Dumitru Vale. C. Hortensia Popescu. Ion V. SILVESTRU vezi: Eminescu. Gabriel Patapievici. LUMINIŢA vezi: Munteanu. Eugen Prelipceanu. Costache ZAMFIR. Radu G. Vasile Boz. Ion Lazu. Mircea Zarifopol. Vlaicu Beldie. Adrian Dinu Soviany. CHRISTINA vezi: Eminescu. Viorel Căprariu. Nicolae Rachieru. Cristea. Dan Strătescu. Mihai VULTURESCU. MIRCEA vezi: Alexandru.

1489. 44. 2764. 3148. 3160. 1298. 3097. 687. 1332. 2333. 3277. 1911. 1537. 1069. 1747. 412. 176. 431. 2014. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 2864. 670. 2568. 2350. 3141. 2085. 689. 1333. 411. 2308. 3049. 235. 1941. 1519. 1335. 2230. 1343. 1173. 231. 1992. 1498. 2751. 2037. 1796. 2360. 2948. 3244. 2472. 3093 CALENDE 17. 1620. 1524. 1673. 598. 625. 2569. 3266 CONTEMPORANUL 16. 2221. 468. 540. 1775. 3261. 879. 2536. 2216. 663. 2249. 305. 315. 2806. 1249. 3178. 875. 1650. 302. 1506. 1334. 2290. 2121. 25. 1611. 641. 2192. 1174. 716. 349. 1230. 1752. 1989. 643. 422. 59. 2003. 2276. 2148. 971. 549 550 . 1803. 2202. 377. 382. 2811. 2152. 2819. 464. 3220. 2027. 1094. 938. 1151. 1923. 396. 2065. 763. 170. 2123. 226. 600. 871. 1299. 188. 2175. 1210. 2497. 1646. 2743. 427. 1493. 2475. 779. 1162. 126. 1921. 2191. 1007. 1786. 2535. 1585. 180. 1732. 1057. 758. 293. 2907. 684. 1290. 3063. 2399. 317. 1308. 3236. 135. 250. 2776. 644. 1781. 1799. 251. 2758. 2184. 534. 2029. 1920. 2070. 909. 936. 653. 652. 2991. 1795. 2030. 3098. 2810. 958. 2540. 1596. 246. 668. 2618. 1852. 240. 2479. 1202. 306. 3139. 2609. 1291. 3248. 414. 1630. 2585. 548. 2449. 1660. 2878. 2035. 2754. 142. 2337. 2107. 890. 2319. 923. 184. 773. 60. 1271. 179. 642. 280. 2934. 710. 30. 2404. 654. 2941. 838. 659. 864. 1170. 2401. 55. 2863. 1982. 2728. 1868. 649. 610. 569. 2259. 3142. 212. 318. 2297. 129. 1513. 2151. 1753. 2683. 2100. 2668. 1227. 314. 788. 1566. 2451. 162. 3185. 1223. 2165. 2522. 562. 385. 1945. 323. 249. 2094. 195. 2011. 1985. 2884. 2807 CAIETE CRITICE 123. 1705. 361. 790. 2413. 255. 3022 APOSTROF 137. 2606. 519. 1720. 2482. 2183. 1516. 1248. 2577. 1512. 1654. 1172. 2092. 3193. 991. 2614. 183. 2973. 1777. 3321 CUVÎNTUL 15. 2295. 627. 2550. 287. 2154. 502. 2102. 925. 2266. 662. 612. 1810.INDICE DE REVISTE 22 291. 2147. 2882. 1841. 1622. 386. 1175. 1280. 2534. 1924. 1156. 2282. 1751. 1200. 2296. 2082. 2474. 2058. 218. 2045. 2481. 2946. 2402. 2118. 2128. 2752. 2839. 1857. 2310. 1339. 3268. 2707. 3263. 1955. 1194. 2327. 2212. 481. 3282 AXIOMA 219. 908. 2883. 1166. 2469. 364. 294. 2024. 2858. 282. 1517. 857. 1011. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 640. 1250. 378. 1137. 1562. 2510. 3175. 2209. 2113. 247. 491. 3025. 2225. 503. 2940. 1289. 2675. 1518. 2119. 895. 1738. 1106. 622. 578. 1593. 1281. 1122. 3079. 547. 2480. 2735. 2309. 1922. 781. 3229. 2984. 2990. 1212. 84. 1583. 2400. 561. 165. 605. 2091. 2969. 2133. 756. 966. 2670. 2861. 2831. 873. 2685. 520. 1613. 889. 1272. 2865. 743. 1504. 485. 658. 1668. 721. 1171. 1527. 952. 851. 2890. 2757. 2460. 2891. 931. 1543. 1228. 122. 1273. 1199. 2273. 1759. 1015. 1850. 2275. 2953. 1201. 1807. 1296. 3316. 1754. 2055. 2968. 2674. 606. 2558. 347. 1789. 1587. 2938. 80. 153. 253. 1496. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 413. 638. 2697. 789. 2703. 959. 434. 2019. 1641. 1155. 276. 1016. 1640. 274. 2866. 2920. 988. 2377. 1919. 2382. 1987. 1783. 2320. 2304. 2739. 325. 618. 1500. 1483. 563. 575. 392. 2093. 2686. 3032. 1002. 2369. 2009. 344. 651. 2403. 1278. 2805. 492. 3247. 3359 ARCA 56. 878. 1649. 1275. 2228. 108. 1598. 1187. 660. 2286. 451. 3183. 316. 270. 2355. 901. 2031. 2344. 599. 1631. 171. 2294. 1331. 587. 2160. 2983. 2892. 2679. 2284. 1782. 1277. 1274. 1851. 1735. 2033. 1794. 177. 906. 2261. 1318. 58. 326. 2709. 1276. 3099. 568. 369. 2970. 2240. 2518. 3189. 233. 539. 1006.

2908. 1072. 3031. 1487. 376. 2798. 2999. 501. 1896. 189. 1485. 1575. 141. 2922. 2843. 83. 1998. 1292. 2516. 2937. 897. 2986. 1181. 549. 883. 2964. 1749. 3090. 1236. 620. 292. 2084. 1806. 343. 2254. 3365 ECHINOX 406. 712. 374. 1681. 1337. 2619. 1243. 1736. 1330. 3016. 2929. 2365. 2367. 3170. 2493. 324. 1314. 2914. 265. 2324. 2954. 1005. 863. 1328. 2992. 842. 2596. 2557. 1680. 2827. 590. 2967. 624. 3072. 1022. 2601. 2959. 2687. 3357. 1931. 1903. 2153. 88. 2738. 1594. 2872. 1211. 1315. 2820. 2335. 2269. 85. 2876. 2108. 1169. 2088. 139. 281. 1929. 1712. 1983. 702. 484. 92. 667. 3014. 2217. 490. 1571. 1972. 1897. 2169. 2830. 2414. 2193. 1305. 753. 3147. 2515. 2975. 1961. 2809. 2099. 2507. 106. 972. 2663. 2219. 1928. 2441. 2512. 770. 459. 869. 191. 1307. 843. 955. 2840. 2708. 769. 3047. 887. 1787. 3164. 1659. 1892. 2363. 436. 1246. 1722. 762. 1829. 697. 225. 2602. 1750. 2328. 1816. 2957. 2283. 1580. 2853. 2167. 1661. 2170. 1257. 1309. 61. 2800. 2079. 1995. 190. 3005. 2720. 1818. 1960. 3269. 2778. 288. 2562. 71. 1123. 1909. 2235. 2998. 3140. 1179. 1126. 3051. 2171. 2220.2078. 192. 792. 1244. 2075. 1294. 2869. 1890. 3158. 2095. 2784. 3296. 739. 1676. 2823. 2455. 669. 1755. 2696. 1340. 1827. 2826. 3167. 1349. 1895. 695. 32. 2570. 3149. 480. 3087. 1643. 3056. 444. 3033. 2087. 1132. 566. 1644. 2802. 3198. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 898. 1875. 3070. 430. 2781. 301. 1572. 962. 1616. 3095. 2514. 3137. 134. 125. 703. 1293. 410. 2571. 2706. 1039. 2445. 1139. 2038. 771. 940. 186. 1190. 3356. 741. 290. 174. 2801. 2808. 311. 1329. 877. 3119. 1664. 465. 1582. 2013. 576. 1624. 2868. 2599. 900. 1297. 839. 423. 1708. 2993. 2347. 1541. 3227. 997. 2509. 3091. 2511. 2222. 1311. 2416. 2257. 1213. 1560. 1672. 2563. 2539. 3002. 533. 2213. 3168. 2689. 2334. 602. 1891. 1197. 2773. 1975. 1894. 102. 646. 1220. 1304. 1797. 1209. 499. 372. 896. 2949. 3059. 2442. 2874. 2987. 360. 1728. 2358. 1627. 2815. 2886. 3152. 911. 2044. 1238. 3286. 529. 1872. 2925. 1131. 3084. 2694. 862. 1610. 2050. 402. 463. 2608. 1907. 3143. 1838. 693. 405. 1926. 268. 2168. 3021. 105. 1990. 2194. 2780. 2939. 3215. 1927. 1511. 2387. 3003 LÁTÓ 999. 3045. 2598. 1208. 1679. 3239 KORUNK 935. 3157. 774. 1186. 1023. 365. 2508. 647. 2380. 1820. 1317. 3364 ORIZONT 2. 791. 859. 466. 52. 96. 2427. 167. 941. 101. 1934. 2487. 2604. 2150. 54. 2775. 2010. 1184. 1185. 3155. 2620. 2974. 2695. 295. 1595. 2491. 138. 3154. 1017. 1336. 1893. 2885. 1207. 462. 1148. 1711. 3187 EUPHORION 943. 507. 3096. 628. 583. 57. 3132. 674. 2681. 3086 HELIKON 166. 2195. 461. 1532. 168. 321. 2572. 4. 70. 1880. 1149. 1529. 754. 2052. 2849. 3230 FORUM 2950. 2419. 1338. 267. 2164. 1879. 2340. 1180. 551 552 . 2828. 2137. 2129. 2361. 2246. 3196. 1254. 2288. 1327. 45. 2844. 469. 2952. 2357. 1760. 1739. 2530. 1770. 1910. 1507. 626. 1245. 2047. 1883. 136. 718. 3240. 500. 3186. 2727. 1306. 1733. 3306. 3118. 103. 2958. 982. 1821. 1704. 3009. 3048. 1319. 782. 3109. 2127. 1677. 1252. 894. 175. 1067. 577. 3201. 2600. 1628. 1584. 1313. 1882. 2747. 1161. 2817. 1347. 2845. 2298. 2223. 283. 2921. 2951. 2833. 3004. 111. 749. 366. 2559. 312. 2388. 841. 1884. 580. 1723. 2492. 634. 3017. 2887. 3159. 1028. 3243 FAMILIA 12. 1792. 1606. 564. 2386. 623. 2672. 2112. 1902. 1037. 3262. 2603. 2495. 1609. 650. 981. 2281. 2871. 1523. 1158. 2285. 980. 1548. 2617. 1881. 1647. 2145. 3138. 2575. 1665. 3211. 1157. 2352. 3333. 2415. 2349. 3131. 1027. 1528. 1545. 870. 2201. 220. 3241. 933. 1785. 1191. 2136. 2454. 2348. 1229. 1678. 1657. 1847. 1000. 1766. 355. 752. 648. 155. 453. 1163. 1604. 724. 2198. 2325. 2936. 437. 2985. 706. 2589. 91. 572. 611. 289. 786. 345. 1901. 415. 75. 837. 2043. 2166. 1494. 2456. 1526. 2366. 2368. 187. 3012. 1495. 1258. 1918. 2824. 107. 2032. 2484. 2090. 2597. 666. 740. 2698. 173. 1973. 1632. 1237. 1279. 2879. 2255. 2299. 699. 1581. 588. 3046. 886. 1118. 682. 1629. 939. 2838. 508. 866. 2910. 2233. 3006. 284. 1994. 3094.

2007. 2323. 2867. 2564. 845.2527. 1603. 297. 320. 1134. 2214. 2200. 787. 2503. 1351. 418. 2004. 1669. 722. 1801. 2234. 2611. 2396. 536. 1567. 73. 2364. 3271. 172. 2126. 110. 1737. 467. 50. 2770. 1239. 2459. 149. 932. 2906. 3061. 285. 1944. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 1515. 2797. 3208. 2106. 1214. 2149. 645. 3203. 3234. 1977. 3212. 2292. 2678. 2586. 2312. 1552. 3083. 399. 1026. 2446. 1599. 2834. 1925. 1325. 1800. 3161. 442. 363. 1963. 310. 1499. 2444. 2889. 723. 1671. 1240. 1662. 2528. 1772. 2857. 573. 595. 692. 2034. 609. 243. 3242. 2782. 3010. 100. 1224. 3169. STEAUA 14. 3028. 2966. 2945. 2790. 2224. 858. 538. 3232. 185. 1877. 2546. 2057. 1302. 2067. 2461. 1663. 2519. 992. 393. 1497. 3071. 2587. 884. 479. 2486. 475. 850. 1225. 672. 65. 2928. 150. 2077. 2256. 299. 1168. 3027. 1682. 1165. 2786. 1773. 1600. 98. 1087. 26. 2732. 3204. 2277. 675. 1933. 217. 2533. 234. 1242. 2433. 2142. 62. 384. 2573. 2287. 1949. 630. 2071. 2006. 2156. 2977. 2725 553 554 . 2450. 2555. 3219. 1625. 1282. 2098. 633. 1484. 1601. 1322. 2502. 2375. 66. 3362. 944. 2852. 2158. 574. 2490. 2504. 2721. 535. 397. 1300. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 637. 2978. 3218. 2322. 1740. 2682. 3275. 1693. 1614. 2172. 2315. 2039. 629. 876. 109. 757. 1779. 2560. 488. 2772. 400. 2211. 2927. 1135. 2588. 2227. 279. 476. 49. 2263. 2787. 482. 2336. 1942. 3363. 3089. 1815. 2218. 356. 286. 1873. 3166. 2913. 82. 2699. 987. 3008. 655. 1798. 2428. 1793. 604. 2028. 1692. 93. 3216. 1932. 1192. 383. 1531. 2049. 1976. 2041. 1714. 603. 3150. 3197. 368. 511. 1233. 298. 2544. 95. 2610. 993. 514. 1670. 373. 2053. 39. 934. 3064. 1943. 460. 1885. 1991. 2083. 1492. 2919. 2270. 2239. 3235. 2452. 1592. 1839. 1959. 3319. 2306. 2816. 2173. 2245. 2979. 915. 3270. 3222. 1326. 1147. 1591. 1574. 3302. 151. 704. 3162. 2521. PHILOLOGIA 483. 1826. 2730. 169. 1703. 1150. 3165. 395. 3267. 2316. 2783. 1284. 3133. 99. 621. 1121. 903. 1182. 1043. 2505. 1124. 2762. 3081. 2159. 443. 1146. 1154. 1608. 1530. 2473. 2303. 2841. 2056. 1303. 2705. 2749. 2443. 617. 854. 2291. 2423. 777. 438. 2538. 2447. 394. 2353. 737. 2271. 2847. 2862. 1183. 1559. 1743. 2381. 2567. 2089. 1768. 3246. 252. 3057. 181. 143. 1287. 2669. 2621. 960. 1825. 597. 2457. 215. 1251. 1203. 924. 432. 2280. 2612. 2982. 2066. 2935. 601. 1690. 487. 1788. 2748. 3172. 3367 2313. 2701. 2818. 27. 1501. 2008. 1642. 1010. 3145. 104. 398. 714. 1153. 254. 3188. 969 SUD EST 738. 537. 3293. 1656. 2903. 2251. 1778. 914. 211. 1549. 18. 407. 161. 489. 357. 2330. 1353. 440. 615. 1915. 348. 1204. 676. 1286. 237. 2059. 2262. 592. 1578. 2305. 1716. 2605. 3054. 2046. 1324. 1103. 1205. 844. 1771. 1226. 2397. 1215. 2690. 3026. 2667. 2760. 31. 1725. 2343. 3058. 840. 2854. 1021. 2448. 1853. 2976. 1024. 1912. 565. 907. 1691. 307. 409. 2272. 2384. 1283. 1491. 1503. 1020. 216. 3015. 3202. 435. 1216. 696. 3134. 2947. 1674. 1145. 2354. 3226. 2926. 1579. 33. 552. 1715. 778. 72. 656. 2909. 2731. 1861 SYNTHESIS 1544. 1232. 3192. 1729. 1502. 2177. 872. 1019. 3001. 163. 1159. 3082. 1014. 2332. 2837. 47. 2338. 3171 POESIS 67. 2155. 1241. 849. 1860. 2229. 1547. 1081. 2431. 1935. 1974. 486. 2409. 2114. 2822. 2125. 964. 961. 2842 TEATRUL AZI 74. 1914. 3195. 1231. 2226. 1140. 1776. 635. 2592. 1745. 531. 1756. 2120. 2829. 750. 2742. 2104. 1551. 2574. 2506. 1003. 2103. 2453. 856. 147. 657. 2301. 1784. 1819. 154. 3078. 1805. 131. 3020. 2054. 2176. 2774. 579. 1125. 1120. 178. 1878. 2859. 2321. 2777. 619. 1514. 296. 3156. 1059. 1588. 2406. 2988. 3129. 97. 1234. 2722. 1119. 3245. 3194. 2726. 1080. 860. 1947. 2821. 1840. 1619. 2116. 3153. 1916. 1018. 2080. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 847. 2741. 303.

700. 1142. 3126. 990. 725. 1971. 3348. 593. 2426. 3284. 607. 1859. 1060. 3144. 3320. 3007. 2395. 238. 3055. 3297. 3336. 691. 596. 322. 1687. 2023. 3315. 589. 2955. 2359. 3115. 3292. 784. 2956. 1083. 3349. 89. 1310. 1061. 2196. 965. 127. 1602. 452. 2346. 2206. 389. 2478. 1675. 2582. 584. 3105. 764. 1096. 2924. 1320. 3324. 1832. 3050. 1295. 3120. 2785. 516. 3351. 1811. 1288. 861. 1734. 1089. 1269. 963. 41. 474. 1130. 1767. 1686. 3214. 2972. 2345. 1710. 1264. 957. 2779. 1053. 1093. 1521. 2410. 3309. 3298. 1538. 978. 3114. 1054. 2961. 1196. 1996. 3130. 1525. 759. 7. 570. 1813. 140. 1858. 2101. 775. 3344. 2174. 2274. 244. 2097. 984. 2379. 1913. 1648. 709. 1136. 1063. 3104. 2753. 1247. 720. 1830. 2729. 2250. 3200. 2060. 3019. 1653. 3322. 1044. 1078. 2432. 2856. 1068. 1104. 1573. 3355 TRIBUNA 441. 3281. 1652. 3106. 1082. 403. 874. 1046. 977. 2293. 1144. 1814. 1984. 526. 1167. 2068. 3260. 1623. 148. 2115. 2390. 1033. 3280. 3317. 707. 1586. 3121. 1256. 515. 2471. 2374. 989. 2278. 2020. 2911. 701. 1058. 2803. 76. 1133. 2258. 1876. 1707. 1940. 1742. 2673. 532. 3311. 719. 182. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 1004. 2860. 417. 524. 3111. 3103. 1188. 2565. 639. 2389. 2385. 1052. 2501. 3151. 2850. 3146. 671. 1342. 450. 1505. 2664. 1055. 304. 1265. 3314. 1164. 3250 555 556 . 2265. 1917. 3108. 390. 1486. 1683. 1856. 3341. 3209. 2549. 1831. 3303. 783. 1741. 1097. 1266. 2412. 2372. 1071. 2064. 2180. 28. 742. 3249. 2314. 942. 2880. 2048. 1748. 2300. 523. 1176. 1645. 2962. 2464. 2012. 2351. 2566. 319. 1051. 2231. 1626. 1988. 685. 2531. 1346. 1345. 2765. 545. 1689. 1042. 1812. 891. 271. 2855. 2341. 1563. 1834. 3113. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 1348. 3325. 2761. 1056. 164. 983. 3308. 3000. 2877. 2393. 1189. 1539. 232. 1655. 686. 1706. 2613. 1255. 2208. 3107. 2965. 3116. 3290. 3285. 2485. 1152. 518. 2179. 1939. 1129. 313. 1490. 3112. 1558. 2018. 1259. 1938. 2923. 976. 2902. 3318. 1195. 3101. 2763. 1100. 1312. 3287. 2912. 2584. 3350. 1688. 78. 1099. 1666. 2684. 1285. 3340. 715. 1079. 1065. 1178. 517. 1218. 2700. 229. 2362. 3213. 2373. 1344. 3180. 2583. 1128. 239. 375. 1160. 2676. 2124. 1076. 2545. 2537. 525. 3024. 2846. 1091. 2405. 359. 1038. 2425. 1260. 3346. 551. 2279. 528. 855. 272. 681. 1731. 1008. 1301. 664. 1064. 2391. 2205. 1321. 1070. 3294. 1088. 954. 1177. 522. 2796. 530. 1217. 893. 2873. 717. 985. 3179. 2692. 509. 1964. 3075. 3313. 1077. 1235. 852. 1713. 1979. 1316. 1105. 245. 1862. 2339. 711. 2556. 1090. 1049. 3299. 3329. 1957. 2302. 2997. 913. 1536. 2021. 527. 346. 3125. 3110. 765. 48. 1206. 661. 1709. 1198. 1981. 2532. 1564. 387. 953. 2069. 1050. 3174. 885. 1253. 846. 1550. 3291. 582. 2851. 2517. 2318. 1095. 713. 1828. 1867. 1769. 2561. 2331. 2963. 1997. 2408. 1685. 3122. 865. 2371. 748. 3011. 956. 3288. 3124. 2595. 1086. 1268. 1066. 1848. 2799. 3300. 853. 1817. 571. 1084. 1962. 3069. 2241. 868. 130. 2289. 1141. 2888. 3173. 2759. 594. 152. 2157. 1341. 1062. 930. 1590. 1774. 2680. 3228. 2554. 3182. 1261. 2750. 2688. 3360 VATRA 1. 3345. 2105. 2307. 3305. 1267. 3279. 3102. 550. 3307. 1908. 1520. 3328. 1970. 2576. 2465. 2513. 905. 2182. 2002. 1958. 1717. 3301. 2232. 1804. 986. 2960. 1047. 1048. 1127. 2881. 2418. 1540. 3323. 1270. 975. 194. 416. 1075. 1824. 1222. 3074. 2421. 1041. 3128. 755. 1193. 3304. 1001. 979. 1956. 8. 3088. 3073. 2132. 1143. 1684. 2036. 1221. 1098. 780. 2989. 2398. 683. 785. 3065. 2971. 1032. 673. 2693. 3283. 2178. 1730. 1092. 904. 3264. 1045. 269. 1323. 1542. 2207. 2737. 2788. 3326. 2204. 3352. 2109. 1557. 3085. 1263. 46. 478. 2745. 2061. 1262. 581. 388. 2789. 2063. 1074. 367. 3347. 708. 3327. 3310. 1040. 2422. 2691. 1352. 912. 433. 391. 2135. 1073. 275. 2140. 1101. 1565. 2040. 128. 3117. 300. 2719. 1102. 902. 2130. 124. 2832. 3278. 541. 1780. 1034. 2076. 690. 3123. 1036. 3199. 266. 2022. 3289. 3295. 2197. 1219. 1930. 2370. 1948. 1719. 1607. 2146.TOMIS 5. 546. 2420. 2001. 3312. 1138.