BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

p. Poezie română contemporană. În volume: În periodice: 38. p. [Radu Aldulescu. Piaţa norilor. FLORENŢA În periodice: 26. nr. Vasile Alecsandri. 2000. 2000. 54-60. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. 35. Mariana.25. Piteşti : calende. 2000. 6. Austru. Grigurcu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 33. Grigurcu. [Florenţa Albu. 12. 32. 1. Iaşi : Timpul. 5. 6. 33. Poeta şi totalitarismul. Vasile Alecsandri . [Florenţa Albu. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". Irina. 1999]. Georgeta. 40-46. Popa. În: Gheorghe Grigurcu. Efectul de seră. 37. 5-6. Grigurcu. Filimon. 1999]. 33. Vol. 2000. 79-80. Steaua. Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. Victoria. p. 6. 2-3. nr. p. O dialectică a singurătăţii. Antonescu. Poezie română contemporană. În volum: 40. Gheorghe. 51. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Maria Alboiu. Bucureşti : Editura Eminescu. România literară. nr. Casa din capătul cerului. De-a fantasmele. 6. ALDULESCU. 6. nr. Florenţa. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 2000 . nr. Austru. Austru. 1. Lena. 10. Constant. p. 1. p. Filişanu. 36. p. nr. 1999]. 1999]. 36. 2000. 1. nr. 6. Grigurcu. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. 2000. nr. În: Emil Alexandrescu. Emil. 1. ALBU. 15. [Florenţa Albu. În: Gheorghe Grigurcu. 6. 12. Gheorghe. 2000. 2000. p. Miscellanea. nr. Poezie română contemporană. Soviany. Petraş. Declaraţie sub jurământ. 7. Alexandrescu. 31. Contemporanul.Călătorul diplomat. Lazăr. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu. Eugenia. Constanţa. Octavian. Catrinel. p. Jurnalul unei poete. 33. Jocuri şi măşti. 2000. p. 5. 28. Milescu. 35. Austru. Geo. ALECSANDRI. 27. p. 130-131. 30. România literară. Viaţa românească. 47-53. 34-39. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Austru. Vol. 6. Literatura română în analize şi sinteze. [Florenţa Albu. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Tudor-Anton. 122-135. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Umbra arsă. Călinescu. 2000. Luceafărul. Gheorghe. 2000. Universul cărţii. p. 34. Gheorghe. 10. p. 33. Contemporanul. Tomis. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. 7. Poezie românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 95. 10. Vol. 2000. Buzea. VASILE În periodice: 39. Poezie română contemporană. 10. nr. 5 6 . nr. RADU 29.

Lăzărescu. Emil. 2000. 38. 11. Adrian. ALEXANDRESCU. Universul cărţii. 1999]. 113-114. În: Emil Alexandrescu. p. modernitatea. Steaua. ***. Roşianu. 2000. Deschiderile modernităţii. 17.Satiră. Crigarux. Ion. Emil. 51. 1999]. Piatra-Neamţ. 33. SORIN În periodice: 44. Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. Mihai. p. [Recenzie de carte]. Bucureşti : Univres. VIOREL În periodice: 41. 2000. Gheorghe.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Căderea din baobab. Iaşi : Timpul. Privind înapoi. 33. Grigore Alexandrescu . 47. Datorii faţă de Ioan Alexandru. Gheorghe. nr. Ion. 10. 1999]. p. ALEXANDRU. 47. nr. nr. România literară.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Papahagi. Sasu. 2000. Luceafărul. 1999]. 45. 2000. 11. 33. coordonate şi realizări în poezia românească. Privind înapoi modernitatea.ALECU. Momentul 1848 . Piatra Neamţ : Crigarux. Momentul 1848 . 113-114. 7 8 . 2. nr. 23. p. p. În: Emil Alexandrescu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. 49. 2-3. [Sorin Alexandrescu. Alexandrescu. Ioan Alexandru s-a mutat la clasici. 12. 10. Literatura română în analize şi sinteze. Curierul românesc. p. 1999]. Luceafărul. Alexandrescu. 4. 4.Clopotele. Contemporanul. 20-21. [Viorel Alecu. nr. p. Radu. Floarea. 99. Tomis. p. 35. Bacău : Corgal Press. tendinţe. ALEXANDRU. 2000. 2000. 8. Zaciu. Glodeanu.Umbra lui Mircea. Iaşi : Timpul. Emil. 52. Marian. IOAN 42. Literatura română în analize şi sinteze. Romanul unui istoric literar. 477-478. La Cozia. 2000. p. Voinescu. Orientări. nr. Ion. 35. GRIGORE În volume: În periodice: 46. Duhului meu. p. nr. [David Alexandru. ALEXANDRESCU. p. p. [Sorin Alexandrescu. 2000. 43. 51. În volum: 53. p. 4. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 10. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. nr. 2000. 50. Bucureşti : Univers. Grigore Alexandrescu . Buzaşi. Aurel. În: Emil Alexandrescu. Murgeanu. Iaşi : Timpul. DAVID În periodice: 48. Ion Alexandru . nr. [David Alexandru. nr. 7. Tomis. 2000. Mircea. Ţion. Alexandrescu. 2000. Ioan Alexandru. Ultimii ani. 6. 7. In memoriam Ioan Alexandru. 43.

În volume: 63. Gh. Gheorghe. 1999]. 6. 11. nr. Veteranii exilului şi ideea românească. [Adrian Alui Gheorghe. Radu F. Vol. ALEXANDRU. 12. ALMĂJAN. [Interviu]. Ghinea. Gheorghe. Corăbii pe Bega. 2000. George Alexe . 5. 59. Curierul românesc. 64. ADRIAN În periodice: 65. Almosnino. 11. 11. 2000. Soviany. 2000. 8. 61-63. 64-67. Mincu. 1997]. GEORGE În periodice: 55. Nicoleta. 33. nr. 1. p. Goliath. 2000. Flora. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Haş. Dan. nr. [Lucian Alexiu. 9 10 . 2000]. Vol. Poezie română contemporană. Lirism "de cameră". Grigurcu. 11. 2000. Gheorghe. 12. 33. Petru M. 33. În periodice: 54. nr. nr. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". [Lucian Alexiu. Ilie. 2000. Poezie română contemporană. 10. 62. Octavian. Grigurcu. 9. 30. Traian.11. Grigurcu. p. 44. În: Gheorghe Grigurcu. [Adrian Alui Gheorghe. Timişoara : Hestia. Luceafărul. 2000. Curierul românesc. Luceafărul. 2000. Marin. Eseu asupra colinei cu ulmi. 8. p. 2000. 1. 8. 42. 12-13. 2000. p. Un poet "nevăzut" de critică: G. Arca. 60.75! Curierul românesc. nr. Poetul energiei vorbitoare. 6. nr. Cristea. Maria. LUCIAN În periodice: 56. Luceafărul. Curierul românesc. p. p. Poezia limbajului. Supravieţuitorul şi alte poeme. Bucureşti : Libra. 4-5-6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. ALMOSNINO. p. p. 4. Timişoara : Hestia. 21. ALUI GHEORGHE. România literară. 2000. 6. nr. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. ALEXE. nr. Treptele devenirii poetice. ALEXIU. p. 11. 57. 10. p. p. Mocuţa. 2000. Botoşani : Axa. Poeţi ai "Şcolii nemţene". p. RADU F. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. România literară. Ioan. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 66. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). p. Laiu. România literară. Gheorghe. I. 11. Structuri narative. Poezia lui George Almosnino. 2000]. 204-206. nr. GEORGE În periodice: 61. 2000. SLAVCO În periodice: 58.

p. Valeriu Anania. De dincolo de ape. 1999. 1999]. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Ion Mircea. 1999]. 60-61. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. AMARIŢEI. Arieşanu. 5-6. 7. nr. [Sergiu Al-George. Luceafărul. În volume: 68. Adrian Alui Gheorghe . 5-6. Cluj : Dacia. Ghiţulescu. Grigurcu. p. VALERIU În periodice: 73. 1. 59. 1999]. 2000. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Meşterul Manole (teatru). 1. Iaşi : Cronica. 2000. Orizont. 1997]. Bucureşti : Herald. p. 51. 5. nr. Nicolae Ionel. 1999]. 1999. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Zidirea de viu. p. Bucureşti : Unitext. Mioriţa. 25. Universul cărţii. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. [Ştefan Amariţei. nr. 500-503. 516-517. 2000. AL-GEORGE. 11 12 . Steaua. Vasile. În: Gheorghe Grigurcu. 17.Între două utopii. Miniaturi critice. Mircea. "Mărturiile" I. Vol. Bucureşti : Anastasia. 10. Goliath. 2000. [Valeriu Anania. 69. ANCA. Din şi prin câmpul poeziei. Atitudini. Constantin. 2-3. Cubleşan. 1999]. 2000. Vol. Liviu. Pe malul Aheronului. În volum: 77. Editura Florile Dalbe. 75. Literatura română în analize şi sinteze. Valeriu Anania. Bucureşti : Libra.P. 2000. ANANIA. 4. nr. Rotonda plopilor aprinşi]. 2. 8-9. Mioriţa. Oedip. nr. Iulian. Victoria. Milescu. Luceafărul. [Ştefan Amariţei. Teatrul azi. p. Steaua. Spiridon. 2000. Gheorghe.S. 2000. nr. Încă o provincie lirică.67. Poezie română contemporană. nr. Grigurcu. Târgu Mureş : Arhipelag. Ieşirea din contur. Gheorghe. Boldea. [Sorin Anca. nr. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. Adrian. 11. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. Cluj-Napoca : Dacia. 72. Bucureşti : Anastasia. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. 1999].[Nicolae Sava. SERGIU În periodice: 70. [Recenzie de carte]. 358-364. 2000. Adrian Alui Gheorghe]. 2000. [Valeriu Anania. [Adrian Alui Gheorghe. 10. p. 43-44. 76. Ion. [Valeriu Anania. [Valeriu Anania. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. Ţion. Constantin. ŞTEFAN În periodice: 71. 1997. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Junimea. p. Iaşi : Cronica. Bartolomeu Valeriu Anania. 2000. Poezie română contemporană.S. 1999]. 12. p. nr. 2000. Emil. p. 2000. 74. Pe malul Aheronului. 14-15. p. 99. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 51. Grăsoiu. 8-9. Vatra. Încă un pas. 2. SORIN În periodice: 78. Pagini de jurnal si alte texte. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. Cubleşan. Poesis.

1999]. 34-37. Corabie spre Magonia. Ulici. Gustav Molnár. 85. ANDRONIC. Oprea. Silviu Angelescu. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 362-363. Cronici literare. 2000. [Silviu Angelescu. Orgoliul liniei înguste. VASILE În periodice: 83. Martin. ANGELESCU. nr. p. Stilistul paselor sofronice. 1999]. [Vasile Andru. nr. 1. Stela Anchidin. 10. 2000. 1999]. Luceafărul. 36. ANEGROAIE. Voinescu. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. ANGHEL. 11. nr. 3-4. Vol. Un roman-cronică. MARIA În volum: 86. [Gabriel Andreescu. 6. 16. 1-2-3. Vol. teatru. Luceafărul. Poesis. 84. 4.[Gabriela Creţan. 3. [Bucureşti : Univers. p. [Simona Nicoleta Lazăr. Romane de ieri şi de azi. Poezie. 2000. 1998. 1. George L. 2000. Păsările cerului: [roman]. Grigurcu. Mitul şi literatura. Revista de etnografie şi folclor. ANDRU. Familia. 45-46. 11. Vasile. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Maria Anegroaie 1955-1993. Nimigeanu. nr. p. Şapte zile pe pământ. 2000. p. Geo. TITUS În periodice: 82. ANDREESCU. nr. nr. Antoniu. În: Laurenţiu Ulici. p. În: Radu Dănăilă. În: Gheorghe Grigurcu. Nicolae. Păsările cerrului. Bucureşti : Du Style. p. Anchetă Luceafărul. Bucureşti : Semne. Radu. Dănăilă. Iaşi : Polirom. Bucureşti : Amurg Sentimental. Calpuzanii. 1999]. proză. Problema transilvană. 92-96. DIMITRIE În periodice: 13 14 . Laurenţiu. 2000. 2000. Hiperbolă şi litotă. Contemporanul. 38.ANCHIDIN. Titus Andronic. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. RADU În volum: 81. 1999]. Radu. 1999]. Arca. 74. Radu Andriescu]. ANDRIESCU. 44. Bucureşti : Humanitas. 2000. Mitică şi Hyperion. 92-104. 1. Poezie română contemporană. 2000. Fruntelată. 45. Bucureşti : Allfa. 148-149. SILVIU În periodice: 87. Ioana. p. Există o "problemă transilvană". STELA În volum: 79. Bucureşti : Allfa. p. GABRIEL În periodice: 80. 307-311. p. 88. ***. [Vasile Andru. 2000.

2000. 98. 21. nr. Cronici literare. Anghel. semne. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere. Paulina Popa.În grădină. Sacrul şi profanul. Bucureşti : Cartea Românească. Portretul scribului. ANTONESEI. nr. nr. confesiuni. 33. Radu. [Mihaela Anghelescu Irimia. Câteva precizări. Accente calendaristice. 51. Holban. 24. Steaua. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Poezie. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 1999. 215240. Vol. [Şerban Anghelescu. Popa. ARETZU. MIHAELA În periodice: 91. 15 16 . Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. Simion. Simbolismul. În: Emil Alexandrescu. [Izsák Marta. 1997. p. Emil. 4. 51. ARDELEANU. 10-11. Arghezi. p. Ion Căliman. Alexandrescu.. Pe urmele taliei . ARGHEZI. nr. Iaşi : Timpul. Dialoguri postmoderne. ANGHELESCU IRIMIA. 143-145. 16. p. Literatura română în analize şi sinteze. În volum: 90. Lena. nr. Fascinaţia dialogului. 2000. ARGEŞ. nr.. [Paul Aretzu. 7. p. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. Vatra. TUDOR 93. Steaua. România literară. Între tăcere şi tăcere. 1998]. Oglinda fermecată]. România literară. Bărbulescu. Ioan. p. În: Radu Dănăilă. 2000. Perian. Dana. 6. Bucureşti : Semne.89. Cântece de-ngălbenire. momente şi modele în cultura interbelică. Cuvinte sărutate de îngeri. Catrinel.dramaturgul Constantin Ardeleanu. Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). Baruţu T. Scrisori către fiii noştri : aforisme. p. ANGHELESCU. 2000. Târgu-Mureş : Custos. p. Luceafărul. nr. 236-237. 1. Gheorghe. 78. p. nr. Baruţu T. p. [D. 15. 1999]. 12. 2000. 1999]. CONSTANTIN În periodice: 97. 1999. [Liviu Antonesei. Arghezi. Luceafărul. CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. Dănăilă. vide. ŞERBAN În periodice: 92. Ultimul criterionist. PAUL În periodice: 95. 2000. 1999]. Audi. 1. Lazăr. Structuri. 2000. proză. 14. 33. teatru. Timişoara : Helicon. Nautilus. 2000. LIVIU În periodice: În volum: 94. 9. tace. Bucureşti : Cronica. Crăciun. Deva : Emia. Dimitrie Anghel . 1999. D. Orizont. 2-3. Lugoj : Dacia Europa Nova. Constanţa : Ex Ponto. 12.

Emil. România literară. Alexandru. În: Emil Alexandrescu. nr. 106. Luceafărul. O aniversare. 33. nr. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 2000. p. Tudor Arghezi . Manu. Luceafărul. "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". Necunoscutul Arghezi. Bucureşti : Minerva. nr. Emil. Luceafărul. 365-366. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. 7. Iaşi : Timpul. p. p. 102. Luceafărul. Pârvulescu. În: Emil Alexandrescu. România literară. În: Emil Alexandrescu. p. 11. 2000. Arghezi. 26. 7. 17 18 . 113. Ioana. nr. Tudor Arghezi. Tudor Arghezi. 1998]. Tudor Arghezi . 363. Literatura română în analize şi sinteze.Flori de mucigai. 2000. 2000. 2000. 7. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Necunoscutul Arghezi. 104. Emil. Steaua. 549-550. p. 22. Iulius şi Novembrius. Necunoscutul Arghezi. România literară. 24. Alexandrescu. 99. 2000. Emil. p. Luceafărul. Emil. Alexandru. Tudor Arghezi . Eminescu şi Arghezi (I).De-abia plecaseşi. [Pavel Ţugui. 17. 21. 104108. Alexandrescu. p. 110. [Tudor Arghezi. p. Proze. 8. 33. 3. Alexandrescu. 100.2000. În: Emil Alexandrescu. 2. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. George. 2000. p. Bucureşti : Vestala. 365. Iaşi : Timpul. 16. 11. 13. 2000. p. 111. Ion. 51. nr. Scrieri. Alexandrescu. 42. p. George. Arghezi 120. p.Nehotărâre. p. p. 2000. Alexandrescu. Manolescu. nr.Creion. 363-364. Simona. 109. 2000. Mihai Ralea. nr. În: Emil Alexandrescu. În volume: 112. Tudor Arghezi . Din publicistica lui Arghezi. G. 6. 2000. Alexandrescu. Manu. p. 33. 114. Luceafărul. Alexandrescu. 103. 33. Inutile silogisme de morală practică. Alexandru. Literatura română în analize şi sinteze. Eminescu şi Arghezi (II). Familia. Curierul românesc. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. George.Morgenstimmung. 118. România literară. Emil. În: Emil Alexandrescu. Baruţu T. Emil. 40. Emil. 7. 2000. Murgeanu. 362-363. 47. Bucureşti : Vestala. 117. 108. Emil. 36. Pienescu. 17. 17. 2000. 119. 5-6. 101. 107. 1999]. Nicolae. Iaşi : Timpul. nr. nr. 105. p. Literatura română în analize şi sinteze. Manu. 25. 9. 2000. nr. Iaşi : Timpul. nr. 2000. 1. vol. Literatura română în analize şi sinteze. Eminescu şi Arghezi (III). 12. Tot necunoscutul Arghezi. p. nr.poet sau prozator. 24-25. Emil. Tudor Arghezi . Iaşi : Timpul. 356-359. Emil. 2000. nr. Tudor Arghezi . 2000. 10-11. Ornea. 1998]. Z. 116. 2000. 115. Cioculescu. Iaşi : Timpul. O întoarcere la pământ. p. [Pavel Ţugui. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. Alexandrescu.

2000. Baciu-Moise. 48. Popescu. Bucureşti. nr. George Astaloş sau mecanica argoului. Titu. Universul cărţii. Iaşi : Timpul. Ion. Petroşani : Panorama. 5. 17-25. Despre agresiunea în cultură (I). 131. O lectură pentru o iarnă. Poezie românească. Victoria.[Interviu]. p. 125. Emil. 11. Poezie română contemporană. ARION. Iaşi : Timpul. 1. p. p. 14. 2000. 1999]. 48. 6. 19 20 . 124. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Universul cărţii. Cioculescu. p. GEORGE 120. Ştefan. Grigurcu. 10. Poezia ca un talisman. Tudor Arghezi . Vol. Victoria. p. 1. 10. nr.Iaşi : Timpul. Bucureşti. 129. p. Alexandrescu. Adrian. p. Bucureşti. Pe muche de suriu. Retorice. 4. Postelnicu. 130. Alexandrescu. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Gheorghe. Contemporanul. 10. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 11-12. 11. [George Arion. vol. 10. nr. 1999]. nr. Tudor Arghezi . [George Astaloş. p. Barbu. Angela. 2000. În: Angela BaciuMoise. 7. p. Bardan. 95. Literatura română în analize şi sinteze. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 109-111. 2 vol. 35. Galaţi : Arionda. p. 2000. libertatea şi-arată colţii. [George Arion. Milescu. Steaua. Vasile. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 2-3. Exilul ca parodie a decalării. p. Marian. nr.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România". 2000. p. 4. 128. Milescu. 12. Sandrino. Tomis. 121. 2000. 359-361. 1999].. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Vol. 367-371. Emil. Ţion. 9. Davidescu. Gavriloaia. Dana. 23. Caiete critice. 2000. În volume: 132. 1-2. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". [George Arion. O istorie a societăţii româneşti contemporane. 133. Puiu. 2000. 361-362. Contemporanul. p. ASTALOŞ. 2000. George Astaloş. 2000. 2000. p. 2000. 2000]. nr. 1. 123. 6. Luceafărul. nr. AVRAM. În periodice: 127. LAZĂR În periodice: 134. GEORGE În periodice: 122.Psalmul de taină. p. [George Astaloş. 126. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. [Gheorghe Truţă. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Bucureşti : Tritonic. nr. [Lazăr Avram. Dincolo de puşcărie. Barbu. 2000. Raiul şobolanilor. 5.Psalm. O istorie a României în interviuri. Poezie românească. 2000. Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. În: Gheorghe Grigurcu. Curierul românesc. Bucureşti : Tritonic. Viaţa românească. 2000. nr. Matinal. 179-181. III. Mărturii pentru urmaşi. [George Astaloş. nr. 1999]. 51. 68-71 . Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Lirism neptunic. [George Arion. Pe muchie de şuriu].

10. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Grăsoiu. p. ANATOL E. 4-5-6. IOAN În periodice: 135. 1999]. Spalas. BACIU. p. 11. Emil. Bătăliile pierdute. Revers avers. 2000. 7. 6. 7. Bucureşti : Cartea Românească. BABEŢI. 497-498. Marin. Mocuţa. p. 136. [Ovidia Babu. 5. Ioan. Familia. p. p. Alţi prozatori contemporani. E. Revers Avers. ADRIANA În periodice: 137. 1999]. 2000. Iarăşi despre memorialistică. Mureşanu. p. 143. Cărţile colegilor noştri. 178-179. nr. 1999]. Marina. Luceafărul. Timişoara : Marineasa. Europeanul A. Diana. Contemporanul. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. Bucureşti : Cartea Românească. PAUL EUGEN În periodice: 141. [Adriana Babeţi. 2000. nr. 2000]. 18-19 . 14. Baconsky. Literatura română în analize şi sinteze. E. Emil. Timişoara : Augusta. Baconsky . Timişoara : Amarcord. Bucureşti : Cartea Românească. 28-29. Gheorghe. 36.Rădăcini albe. nr.Echinoxul nebunilor. Salvarea prin cuvinte. nr. nr. [Ioan Baba. Steaua. [Paul Eugen Baciu. p. nr. 10. [Ioan Baba. 498-499. 1999]. 140. A. 12. BACIU. Universul cărţii. Editura Cartea Românească. p. 2000. BABA. p. 1999]. Miruna. Aurel. 2000. Alţi prozatori contemporani. Cantemir. Alexandrescu.Biserica neagră. Liviu. 1999]. 11. Mincu. 2000. În volume: 138. 11. ALEXANDRU În periodice: 139. BACONSKY. 2000. În periodice: 142. nr. 3. 46. [Alexandru 144. 5. Poezia revoltei şi melancoliei. p. Moldovan. Familia. 10. p. Apostrof. E. nr. nr. 7-8. nr. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. 16. BABU. Arca. Adamek. A. 2000. 145. E. 2000. ***. 99. p. Luceafărul. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. OVIDIA În periodice: Baciu. Stup împietrit. Timisoara : Augusta. Orizont. 3. 1998]. 21 22 . 51. Ploieşti : Premier. Alexandrescu. Baconsky . În: Emil Alexandrescu. Baconsky. [Alexandru Baciu. 1. În: Emil Alexandrescu. Rău. 56. Locuinţele lui A. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Iaşi : Timpul. 12.

160. nr. Emil. 30. Bacău : Agora. 152. 1999]. 151. TEODOR În periodice: 147. 150. Bacău : Agora. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. Marcian. Viaţa românească. 479-480. Iaşi : Timpul. 157. Emil. Constantin. Alexandrescu. Erudiţie şi capacitate de evocare. 2000]. 2000. Alexandrescu. 5. p. 1. "Iubitele" lui Bacovia. Rogozanu. România literară. 5. p. Bacău : Agora. Baconsky . nr. [Radu Petrescu. 1999]. Marcian. 320. 1999].Fluxul memoriei. Radu Petrescu despre G. În: Emil Alexandrescu. [Constantin Călin. Bacovia. G. 2000. 6. 2000. Orientări. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. p. ION În periodice: 161. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Dosarul Bacovia. nr. 1999]. Iaşi : Timpul. 2000. nr. [Satu-Mare : Solstiţiu. România literară. Piteşti : Paralela 45. GEORGE În periodice: 148. p. 20. 1999].Plumb. [Teodor Baconsky. Dosarul Bacovia. Dosarul Bacovia. 2000. C. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Marcel. Bacovia. 12. 95. George Bacovia . 5. 158. Bacovia. 43. 33. Contemporanul.Seară tristă. 318-319. p. Piteşti : Paralela 45. 2000. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Familia. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. 7. România literară. p. 2000. 11. [Radu Petrescu. Marcel. Urbanitatea credinţei. p. vol. 6. 317. 154. 2000. România literară. acelaşi Radu Petrescu. George Bacovia . p. 3. p. Piteşti : Paralela 45. tendinţe. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. George Bacovia . În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul.Lacustră. p. Iaşi : Timpul. Eseuri despre om şi epocă. 33. nr. 2000. 318. [Radu Petrescu. 23 24 . Gheorghe. [Constantin Călin. Vatra. Doi poeţi sătmăreni: 2. Literatura română în analize şi sinteze. 155. nr. 33. Bucureşti : Anastasia. Emil.146. Bacovia (I). Grigurcu. BACONSKY. Ion Baias: "Tăcere regală". Luminiţa. Gheorghe.Decembre. Dosarul Bacovia. 2000. p. [Constantin Călin. BAIAS. p. 159. p. 2000. 2000. 10. Emil. 2000. În: Emil Alexandrescu. 1999]. G. România literară. Gheorghe. 153. Trandafir. Anatol E. Emil. I. 44. 11. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. 110-112. 33. p. 315-316. Iaşi : Timpul. Bacovia (II). Un alt Bacovia. 39-41. 5. 33. p. 161-163. Georgeta. Grigurcu. George Bacovia . Poesis. Radu Petrescu despre G. nr. 10-11. George Bacovia . nr. Pseudonimele lui Bacovia. 1999]. nr. O viaţă a lui Bacovia. Drăghici. Alexandrescu. George. Alexandrescu. În volume: 156. Vulturescu. G. BACOVIA. Grigurcu.Note de primăvară. În: Emil Alexandrescu. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 1999]. 149. Bacău : Agora. Marcu.

Ioana. Arca. p. Dora. 2000. LUCIA László. Brazii se frâng. Helikon. 4-5-6. Satu-Mare : Solstiţiu. 11. Steaua. nr. Bucur. 3. 16. 25 26 . 2000]. 17-22. 5. Universul cărţii. BALA. 170. nr. nr. 171. 172. 11. dar nu se îndoiesc. 2000. BALOTĂ. 2000. Lucia Baki Nicoară. 2000. Petraş. [Recenzie de carte]. Barbu. BALLA. p. Markó. 26-29. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. Szőcs. România literară. Ion Pop. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Ritualuri de scrib. 197-198. Anchetă "Contemporanul": Cum. Breviar. p. 2000]. 45.8-9. 169.. [Bianca Balotă. nr. Bertha. 2000. 11. Contemporanul. [Bianca Balotă. ***. 51. Bianca Balotă. Chris. 4. 9. 18. 2000. Luceafărul. 8. p. BALAJ. Roxana. 1999]. NICOLAE 168. 22. Cioculescu. nr. Locurile memoriei. Micul palat baroc. 165. nr.totuşi. nr. Cafeneaua anticarului. În căutarea timpului ascuns. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. 33. Bucureşti : Universal Dalsi. Dantelărie de cristal. 7. BIANCA În periodice: În periodice: 163. 10. 1999]. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. nr. Poezia.. [Veronica Balaj. 10. éva. Irina. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Romulus. nr. Micul palat baroc. 6. 1999]. VERONICA În periodice: 164. BAKI NICOARĂ. M. Gheorghe. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Timişoara : Marineasa. 5-6. Helikon. Zoltán. BALOGH. Steaua. 14. Végig nyomomban volt a halál. [Veronica Balaj. Herta. Nedeea. András]. Géza. 167-170. Dumitru Ţepeneag. nr. Pavel. 2000. 5-6. Răcaru. Sabău. Bucureşti : Universal Dalsi. Oglinda kilometrică. Apostrof. p. 1999]. 2000. [Balogh. [Ion Bala. 2-3. 2000. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. 2000. Nicolae Balotă. Arca. Micul palat baroc. 92. 17-18. 4-5-6. Abside pentru crini. Timişoara : Excelsior. . p. Lazea Postelnicu. Balla. Gabriela Melinescu]. p. Mărirea şi decăderea palatului baroc. [Király. 2000. ION BALOTĂ. 2000. p. p. ZSÓFIA În periodice: 166. Béla. 1999]. 1-3. 167. [Bianca Balotă. nr. 51. Le café du bouquiniste]. p. Visry. vol. Zsófia.

Cartea rodirilor. Bucureşti : Cartea Românească. 12-14. 38. Profesorul meu. nr. nr. 1998]. 2000. Cordoş. Luceafărul. 1. p. Mureşanu. 10. 179. Tupan. Dumitru Ţepeneag. 174. 1-2. Eminescu . 175. Nicolae Balotă este o carte. Etic. 2000. 181. Constandache. 5. 2000. 180. Marius. 4. p. Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Aura. patetic. Poesis. Adrian. nr. 5. Soviany. 4. 6. 3-4. Dora. Eminescu. poet al iniţierii în poezie. Bucureşti : Cartea Românească. nr. p. [Nicolae Balotă. Luceafărul. Octavian. 2. Christi. 2. Balotă. 5. nr.omul universal". poet al iniţierii în poezie]. 192. 191. 111-116. p. 2000. Dora. 190. 2000. nr. 11. 2000. Vămile timpului. [Nicolae Balotă. Luceafărul. 7. nr. Luceafărul. 1. Despre maghiari. 7. 10. Universul cărţii. 2. Laurenţiu. Magister Nicolae Balotă. Luceafărul. Balotă (II). Gabriela Melinescu]. 176. 26-29. 2000. Sanda. 11. 11. 27 28 . Apostrof. 177. 2 vol. Apostrof. 187. nr. Pavel. 2000. 1-2. 1999]. Nicolae. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Ştefan. p. nr. 11. nr. 4. Tabel cronologic . 4. Pavel. 10. 7-19. 2000. Eminescu. p. nr. 10. p.Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). 189. Apostrof. Manolescu. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Mitică şi Hyperion. Balotă. 7. p. nr. Marius. Contemporanul. 33. cu naturaleţe. Lupta cu absurdul]. 1-2. p. p. Aura. [Nicolae Balotă. Războiul subteran.În periodice: 173. Balotă (IV). 6. 2000. 4. "Leonardo . 2000. 11. Luceafărul. Balotă (I). Nicolae Balotă. Borbély. România literară. 184. ***. Luceafărul. Luceafărul. În volum: 193. Bucureşti : Du Style. Tupan. Înfruntând absurdul. p. 12-13. 2000. nr. Bianca Balotă. 33. Popescu. nr. nr. Contemporanul. 307308. 43. Ulici. România literară. 2000. 5. Tupan. Nicolae. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?".. Christi. [Interviu]. Contemporanul. Euphorion. 2000. Dan C. p. [Nicolae Balotă. 2000]. 10. Balotă (III). 2000. 2000. 186. 31. 2000. 183. p. 2. 182. [Nicolae Balotă. 188. p. G. nr. p. 1998]. 2000. Octavian.poet al iniţierii în poezie. 7. p. Caietul albastru. 8-11. estetic. [Nicolae Balotă. Schiţe pentru un autoportret (I). p. Luceafărul. 2000. Nicolae. În: Laurenţiu Ulici. Schiţe pentru un autoportret (II). 4. p. p. Profesorul meu. Miruna. 185. Ion Pop. p. Contemporanul. nr. Tupan. Profesorul meu. 10. Soviany. Marius. Anchetă "Contemporanul": Cum. nr. 4. 5. 178. 2000. 17-22. 145-148. G. Profesorul meu. Marius. nr. nr. Badea. p. Cîrtiţa şi Hegel. Iniţierea în poezie.

Martin. 1996]. 202. antologie comentată. Gheorghe. receptare critică. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. Cezar Baltag monografie. 81-82. Vol. 201. 204. 2000. 2000. 203. Cezar Baltag. În: Mircea A. 78-79. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. Grigurcu. 1995]. Cezar Baltag. 199. Braşov : Aula. p. 79. antologie comentată. p. 1987]. În: Gheorghe Grigurcu. Eugen. antologie comentată. receptare critică . 207. Mircea A. Poezie şi livresc. Metaforă şi ontologie. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. 1. Braşov : Aula. 195. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.BALTAG. 82-83. Cezar Baltag monografie. Grigurcu. p. 208. 1986]. 7-77. Cezar Baltag. Diaconu. Cezar Baltag monografie. Vol. receptare critică. 72-77. 2000. [Dumitru Micu. Braşov : Aula. Selecţie din selecţie. Cezar Baltag. Braşov : Aula. Braşov : Aula. p. Cezar Baltag. Cezar Baltag monografie. 2000. Mircea. Dumitru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Mircea Iorgulescu. Un gînd pentru Cezar Baltag. Braşov : Aula. 79-80. 200. În: Mircea A. Diaconu. Cezar Baltag. 29-32. antologie comentată. În: Gheorghe Grigurcu. 198. 29 30 . nr. Cezar Baltag. În: Mircea A. 1. Cezar Baltag. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Cistelecan. 1978]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. antologie comentată. Diaconu. Pop. Scriitori români de azi. Diaconu. receptare critică. În: Mircea A. Viaţa românească. 2000. receptare critică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cezar Baltag. CEZAR În periodice: 194. 1. eseist. p. 1. p. receptare critică. 95. Braşov : Aula. În: Mircea A. Martin. p. antologie comentată. 80. 1976]. 2000. p. 83-85. Cistelecan. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag monografie. Vol. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. antologie comentată. 84-88. Cezar Baltag in extremis. receptare critică. p. 2000. 1972]. Diaconu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Mircea A. receptare critică. [Poeţi contemporani. Mincu. Diaconu. 209. 2000. 2000. receptare critică. 93. 1. 1967]. [Cornel Regman. În căutarea unei poetici. poet al fervorilor abstracte. 205. Mircea A. p. 206. Mircea. Poezie română contemporană. Grigurcu. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. 1. Iorgulescu. p. Diaconu. 2000. 89-92. un poet orfic. Diaconu. p. Diaconu. 3. [Poeţi contemporani. 1984]. Cezar Baltag. Poezie română contemporană. Regman. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandru. În: Mircea A. Gheorghe. Gheorghe. În: Mircea A. Micu. Diaconu. Braşov : Aula. Gheorghe. M. Vol. Niţescu. Gheorghe. 12. În volume: 196. Grigurcu. [Eugen Simion. 78-83. 210. Contemporanul. antologie comentată. 197. 2000. 2000. 2000. 2000. 6. [Mircea Martin. Poezie română contemporană. Cornel. 10. A-C. Aurel. nr. Diaconu. Cezar Baltag monografie. Limbaje moderne în poezia românească de azi. p. [Dicţionarul scriitorilor români. antologie comentată. Al doilea rond. 85-87. receptare critică. Braşov : Aula. vol. 2000. În: Mircea A. 80-81. Cezar Baltag monografie. Simion. [Al. p. Ion. Marin. Vol. Cezar Baltag. Braşov : Aula. 2000. antologie comentată.

Alexandrescu. 31. Solomon. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.. 220.. 223. BARBU. BARBU. [Ion Barbu. p. Alexandrescu. 214. 11. ANA În periodice: 212. 2000. Iaşi : Timpul. 2000. România literară. 218. 33.. 13. p. Curierul românesc. nr. ION În periodice: 215. p. Alexandru. 1. Ruja. În oglinzi paralele . Binom aniversar: Mateiu Caragiale . 2000. 2000. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Emil. OVIDIA 31 32 . 216. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 2000. În: Aureliu Goci. Popescu. Adrian. BARBU. p.BANCIU. p. Dan Barbilian în amintirile unui student. 2000]. 26. În: Emil Alexandrescu. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". Ion Barbu . 2000. BANTOŞ. p. vol. nr. nr. Miron. 2000. Curierul românesc. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. p. 19. 1999]. Ştefan. "Sunt numai o verigă din marea îndoire. Alexandrescu. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. p. MIHAI În periodice: 211. Ermetism şi virtuozitate. Alţi prozatori contemporani. 222. [Mihai Botez. 8. Emil. Steaua. 353. Bilanţ al pierderilor. Oprea. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Murgeanu. p. 51. 12. 28. 1998]. Opere. 2000. Ion Barbu . p. 1. [Mihai Botez. 11. 4. Emil. 2000. 224. Marcus. Alexandrescu. Goci. nr. 22. 20.. Steaua. 2000. În volume: 221. 49-50. Mihăilescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. România literară. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Ioanid. Eugen Barbu.Ritmuri pentru nunţile necesare.Riga Crypto şi lapona Enigel. În: Emil Alexandrescu. Eugen Barbu.Copacul. 261-278. Literatura română în analize şi sinteze. Ion. Ion Barbu . Barbiana. [Mihai Banciu. nr. nr. Ion Barbu . 352-353. 346-349. 11. 2000].Însemnări despre Ion Barbu. 349-351. dedus. Florin. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 12. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Alexandrescu. 217. 1. 2. Marin. 500-501. p. 51. Adevărata dificultate .Ion Barbu. 1.Din ceas. Iaşi : Timpul. 2000. Groapa. nr. Iaşi : Timpul. p. Aureliu. p. Orizont. În: Emil Alexandrescu. p. În: Emil Alexandrescu. 1999]. 33. 2-3. Între parabola politică şi serialul erotic. 219. Ion Barbu într-un document revelator. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 10. Emil. EUGEN În volume: 213. Mincu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. Axioma. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro.".

Mureşanu. 3. György. MIKLÓS 227. Proză românească. Răzvan. 2000. p. Luceafărul. p. 2000]. [Jean Bart. 2000. 2000. A. nr. p. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. 16. Schiţe marine din lumea porturilor]. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Gusturi şi scrieri. Cele trei Crişuri. Jean Bart. Altfelitatea prozei lui I. Mureşanu. 10. BĂDILIŢĂ. A. Ioan Nistor. Antonio. [Ovidia Barbu. BART. Contemporanul. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. 2000. BASSARABESCU. BARNA. BÁNFFY. În: Gheorghe Grigurcu. [Laura Bădescu. GEORGE În periodice: În periodice: 231. Voncu. Grigurcu. Bucureşti : Cartea Românească. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Satu Mare : Solstiţiu. Miruna. Adriana Barna]. 2000. [Interviu]. 2000. 10. p. Bărbulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Dorin Ploscaru. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". Aureliu. nr. Bassarabescu în contextul epocii. Gömöri. nr. Universul cărţii.[Mircea Măluţ. 2000. VIOREL În periodice: 229. 21-29. BĂDESCU.succesul diversităţii. 2000. CRISTIAN În periodice: 33 34 . 2. Angliai levél. 93-99. Simion. Romane şi romancieri în secolul XX. Caiete critice. LAURA În periodice: 233. 7-9. În volum: 230. nr. p. JEAN În periodice: În periodice: 232. Goci. 3. 2-3.În periodice: 225. Miruna. Helikon. 7. Vol. 6. Poezie română contemporană. p. p. Editura Minerva . 8-9. Retragere şi expansiune. Universul cărţii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. BARIŢIU. 7. Simion. Gheorghe. 113-122. 1. Flaşneta. 10. 16. 125-129. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). nr. I. Bucureşti : Libra. Bărbulescu. 2000. Jurnal de bord. ADRIANA În volum: 228. 1999. BARBU. p. 2000. p. În: Aureliu Goci. nr. Stup împietrit. 7. nr. 226. Editura Gramar. 30. Faur.

Universul cărţii. Vol. Bucureşti : Corrida. Eminescu . 1. p.vis animi]. 1998]. BĂIEŞU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Emil. Doina Ioanid. 2000]. 2000. Iaşi : Polirom. Steaua. Caiete critice. 32. Cubleşan. [Cristian Bădiliţă. Gheorghe. nr. 2000. Poezii. 120-121. Geo. 4-5-6. 5. BĂLU. Oneşti : Aristarc. Universul cărţii. GEORGE În periodice: 238. Poezie română contemporană. 1. 2000. ION 35 36 . BĂLAN. Literatura română în analize şi sinteze. Ion Nica. 1999]. BĂLAN. 11. 2000. Iulian Băicuş. Emil. Victoria. frumoasa din lagăr. 1. Romulus. Satu Mare : Solstiţiu. 2000. 87. 1. În: Gheorghe Grigurcu. p. Tentaţia mizantropiei (Stromate). nr. 9-15. NICOLAE În volum: 243. Arca. BĂJENARU. 10. 2000. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Milescu. 33. 4. Alex. Ştefănescu. Editura Florile Dalbe. Cartea micilor erezii. mon amour. Angelo Mitchievici. [George Bălan. Constantin. Caiete critice. Între sublim şi tragic. IOANA În periodice: 241. Nicolae Bălcescu . BĂLCESCU. p. Miscelanea. nr.Românii supt MihaiVoievod Viteazul. Ally. ION În volum: 237. Nebănuitul Eminescu. 2000. 10.234. Bucureşti : Cerna. p. nr.o provocare permanentă. În: Emil Alexandrescu. Prietenie & literatură. 240. 1999]. Geniul eminescian . 516. [Ioana Vlaşin. Cofan. 2000. p. [Cristian Bădiliţă. Momentul 1848 . 7. Ion Băieşu. Evoluţia dramaturgiei contemporane. România. 19. 5-6. nr. 94-98. p. BĂICUŞ. Iaşi : Timpul. O gândire provocatoare. Boul şi viţeii. 4. 235. [George Băjenaru. Marius Ianuş. Mureşanu. Bucur. 1998]. Patimile după Ally sau cocktail-fiction. În: Emil Alexandrescu. Victor Nichifor. Moartea citeşte poemul. ION DODU În volum: 242. Poezia nomenclaturii. 51. p. Vasile. p. George Bălan. 2000. Alexandrescu. [Mihai Eminescu. Ferestre 98. 2000. p. Misterul Bach]. România literară. [Ioana Bălan. Alexandrescu. IULIAN În periodice: 236. Miruna.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. BĂLAN. Aluniţa. GEORGE În periodice: 239. nr. Cecilia Ştefănescu. Grigurcu. nr. 82-84. p.

258. Emil. 11-12. 2000. 16. Cu limbă de viaţă şi de moarte. Bucureşti : Vinea. Ştefan Bănulescu . nr. Literatura română în analize şi sinteze. BĂNULESCU. nr. 10. 251. Alţi prozatori contemporani. 2000. Contemporanul. nr. nr. BĂNESCU. 1-2. 16. 2000. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). 11. 14. comentarii la Ştefan Bănulescu. DANIEL În periodice: 247. "Diversionist în sectorul ideologic". 6. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. Mălăncioiu. Iaşi : Timpul. Boldea. Ce rămâne după dictare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Portrete literare (2). Milescu. Alţi prozatori contemporani. 2000. În volume: 257. 255. 3-6. Portrete literare (1). 1-2. 248. Poezie română contemporană. nr. 8-9. BĂNULESCU. România literară. Apostrof. p. Republica federală Daniel Bănulescu. femeia şi ocheada. 51-52. IV]. nr. Viaţa lui Lucian Blaga. 17. Georgeta. Ştefan Bănulescu . 10. [Dorli Blaga. Ileana. 245.În periodice: 244. Elegii la sfârşit de secol. Nicolae. Câinele. 11. Breban. nr. Ceafa lui Daniel Bănulescu. 33. 10. În: Emil Alexandrescu. 6. Breban. 2000. Henri. Alexandrescu. 10. 254. Emil. 30. 8. Manolescu. [Ştefan Bănulescu. Bucureşti : Allfa. 2000. nr. Contemporanul. 2000. 5. 1999]. În volum: 249. 2000. 1999]. p. Boerescu. 33. Iaşi : Timpul. 256. Nicolae. Iaşi : Timpul. 2000. Universul cărţii. Bucureşti : Vinea. 14. 8-9. 2000. 2000. Editura Libra. 2000]. Republica federală Daniel Bănulescu. CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. 37 38 . p. Cuvîntul. p. În: Emil Alexandrescu. Mureşanu.Mistreţii erau blânzi. Dimisianu. [Constantin Virgil Bănescu. Contemporanul. Cuvîntul. 8. Grigurcu. Marian Victor. Universul cărţii. p. În: Gheorghe Grigurcu. Zalis. Literatura română în analize şi sinteze. Cluj-Napoca : Apostrof. p. Dan-Silviu. 253. 10. Bucureşti : Allfa. 1. Ion Bălu. Memorii neconvenţionale. Nicolae. Elegii la sfârşit de secol. Buciu.Cartea milionarului. nr. 99-103. Contemporanul. 2000. 2000. Victoria. 1. Autoportrete de epocă. Horodincă. nr. Gabriel. p. ŞTEFAN În periodice: 250. [Ion Bălu. [Daniel Bănulescu. Dicomesianul. vol. 2000. nr. 2000]. 5. 23. 2000]. Miruna. p. p. 1999]. Vol. 494-497. 33. p. 10. România literară. nr. p. România literară. Gheorghe. Poezie românească. 252. [Daniel Bănulescu. Blaga supravegheat de securitate. Iulian. p. 5. p. Alexandrescu. p. 2000. [Ştefan Bănulescu. 7. 11. 10.

84-86. Constanţa : Ex Ponto. 260. 16. p. Nicolae. Gheorghe. 2000]. 2000. 262. 2000. 39 40 . Stănică. BĂRBULESCU. antologie comentată. În: Monica Spiridon. antologie comentată. 2000. Ştefan Bănulescu. 1-2-3. 1978.. Statu quo. p. 112-115]. Piteşti : Carminis. nr. Ştefan Bănulescu. Ştefan Bănulescu monografie. Ştefan Bănulescu. Băran. antologie comentată. 259. Un jongler cu moi cerneluri. Arca lui Noe. [Marta Bărbulescu. 263. Sorescu. Regman. În: Monica Spiridon. Radu G. 82-84. 2000. 1999]. 4. Ştefan Bănulescu monografie. receptare critică. [Marta Bărbulescu. un film. 493-494. XI-XIII]. Mihai. BĂRBULESCU. Aşergător de cursă lungă: poeme. p. 1969. NECULAI V. antologie comentată. MARTA În periodice: 268. Nuvele şi povestiri. Marin. Simion. 1999]. 1983. Braşov : Aula. nr. Bărbulescu. Ştefan Bănulescu. [Cornel Regman. 2000. nr.Neculai V. p. În: Monica Spiridon. 2000. Mocuţa. 10. Luceafărul. vol. 2000. 2000. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. Alergător de cursă lungă. Ştefan Ion. 79-82. BĂRBULESCU. 394-395]. 3. p. Braşov : Aula. Bucureşti : Allfa. B. 265. În: Monica Spiridon. p. Universul cărţii. p. Ţeposu. Poemul ca statu quo. p. Braşov : Aula. receptare critică. 16. p. [Radu Bărbulescu. p..p. Marina. 271. antologie comentată. Statu quo. 261. Un regat imaginar. RADU În periodice: 270. p. Ştefan Bănulescu monografie. Braşov : Aula. Un erudit . receptare critică. Constanţa : Ex Ponto. nr. receptare critică. 78-79. p. 42. 8. Braşov : Aula. Ştefan Bănulescu monografie. 2000. 9. 86-87. 285-288]. nr. p. 2000. 134-136]. Arca. Uşor cu pianul pe scări. O zi şi jumătate. Bucureşti. CONSTANTIN În periodice: 267. Ţeposu. Matală. p. 1999]. p. Braşov : Aula. Horodincă. 7-77. antologie comentată. Luceafărul. p. Tomis. [Marin Sorescu. 35. Georgeta. Luceafărul. BĂRAN. [Constantin Bărbulescu. [Georgeta Horodincă. p. Cornel. Bucureşti : Cartea Românească. Monica. C. 88-89. Viaţa şi opiniile personajelor. Bucureşti : Editura Eminescu. 11. 174-177]. receptare critică. p. Ştefan Bănulescu. receptare critică. Piteşti : Carminis. 264. 7. Mincu. Critice. antologie comentată. 2000. [Radu Bărbulescu. 16. Braşov : Aula. Marin. Ghilimescu. Ştefan Bănulescu monografie. 3. Bucureşti : Cartea Românească. Spiridon. În periodice: 266. Ştefan Bănulescu monografie. Dumitru. Ştefan Bănulescu monografie. 1999]. 269. Salvarea existenţială prin poezie. 1985. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Manolescu. O carte. [Marin Mincu. 11-12. nr. Ştefan Bănulescu. [Nicolae Manolescu. În: Monica Spiridon. Explorări în actualitatea imediată. [Radu G. În: Monica Spiridon. 1983. receptare critică.

Geo. MIRCEA 272. 175-179. 40. 10.un ironic solitar confesiv. nr. 2000. 2000. VLAICU În periodice: 275. Poezie română contemporană. Roşioru. Iluzii cu ieşire la viaţă. 286-287. nr. Timişoara : Augusta. [Recenzie de carte]. Luceafărul.. BELDEANU. Din nou despre memorialistică. 6. p. Ţion. Dugneanu. Poezie. Bucureşti : Albatros. nr. 1998]. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. Viaţa românească. Sburătorul poet. Poezie română contemporană. 2000. Între Capşa şi Corso. "Exerciţii de existenţă". 11. 2000. 18. [Ion Beldeanu. Bărbulescu. ILEANA În periodice: 273. Ceaiul de după execuţie: versuri. Contemporanul. 2000. 1-2. 1999]. 277. Caiete critice. 1. Vol. Statu quo. Bucureşti : Albatros. Toamna iubirii.. 3. [Ion Beldeanu. nr. 35. 279. Evocarea vitalităţii.. 2000. 109-111. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ceaiul de după execuţie. Rodica. nr. (4). [Vlaicu Bârna. Zalis. BÂRSILĂ. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. Liviu. Adrian. 1999]. 1. 51. 2000. Vol. [Ion Beldeanu. 41 42 . ION În periodice: 281. 95. Tomis. Ceaiul de după execuţie. nr. 2000. 10. Constanţa : Ex Ponto. 10. 5. 1999]. nr. 280. [Vlaicu Bârna. 24-28. Timişoara : Augusta. Ion Beldeanu . Între Capşa şi Corso. Grigurcu. 104-108. În: Laurenţiu Ulici. 276. 39. În: Gheorghe Grigurcu. 2-3. p. BÂJA. Gheorghe. 7. Henri. Rachieru. Adrian Dinu. Gâtul păsării. Contemporanul. 2-3. p. 1999]. 1. Grigurcu. 104-105. Tomis. p. nr. [Radu Bărbulescu. 283. Risipitorul de amintiri.2000. Între Capşa şi Corso. Bucureşti : Albatros. p. Simion.. 1999]. Mureşan. p. p. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. [Ileana Bâja. Statu quo. 6. 35. Steaua. nr. 1998]. BÂRNA. 100. Ion. 2000. poezie. Gheorghe. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. Timişoara : Augusta. 6. p.mâna mea dreaptă. Mitică şi Hyperion. [Olimpia Bebu. Constanţa : Ex Ponto. BEBU. Vasile. [Vlaicu Bârna. Laurenţiu. p. Grăsoiu. 282. Farmecul discret al amintirii. p. 1998]. Paul. 2000. Bucureşti : Du Style. Gâtul păsării . Contemporanul. 1999]. p. BÂRLEA. 2000. Cluj-Napoca : Limes. Ulici. 2000.

Gheorghe. 1-2-3. Scrisori către Monalisa. Mihăilescu. BENIUC. Mircea. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Alexandru. 33. VLADIMIR În periodice: 294. 12. Branea. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. George. [Vladimir Belity. 1. 1999]. 1999]. 9. 288. nr. 33. 3. Zalis. Mihăieş. Rectificări. 2000. 291. nr. Memoriile lui Mihai Beniuc. 15. 7. 10. [Constantin Beldie. Cristina. Petre Pandrea]. nr. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. nr. nr. [Anamaria Beligan. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). România literară. 13. p. 144-145. Iaşi : Polirom. Iaşi : Polirom. 41. 296. 12. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Bucureşti : Polirom. Bălu. România literară. Orizont. [Constantin Beldie. 2000. Luceafărul. 8. 2000. Grigurcu. 2000. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). [Mihai Beniuc. p. 1998]. 12. Arcadia ca infern. 7. 16. 290. 5. Ion. 1999]. 2000. 1999]. 2000. Cătălin Mihuleac. 2000. 46. p. 1. Memorii înţelegătoare. MIHAI În periodice: 295. 7. p. Încă o revelaţie (II). nr. p. 2000]. Henri. p. p. p. Dan C. Mircea. 5. 2000]. 286. Grigurcu. [Constantin Beldie. Luceafărul. p. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 32. 2000]. Bucureşti : Albatros. Arca. [Mihai Beniuc. nr. p. nr. p. Arad : Viaţa Arădeană. 7. Bucureşti : Albatros. 292. Orizont. [Anamaria Beligan. 1999]. 11. Arca fantastică. Bucureşti : Albatros. Încă un minut cu Monica Vitti. Evadând în ficţiune. 1999. 5. 2000. Memoriile unui hedonist. [Constantin Beldie. 2000. nr. 7. 4. Magdalena. 2000]. Adriana. Daciana. 285. [Interviu]. Titlu neprecizat. Contemporanul. Bucureşti : Albatros. 1. O struţo-cămilă ideologică (I). BELIGAN. 2000. p. ANAMARIA În periodice: 289. Roibu. România literară. Stare de haiku. Iaşi : Polirom. CONSTANTIN În periodice: 284. 11. 1. 2000]. 293. Orizont. 2000. George. Încă o revelaţie (I). Orizont. p. Alexandru. 2000. Scrisori către Monalisa. Ornea. Stepan. Z. De cealaltă parte. 6. [Constantin Beldie. nr. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 24. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. Luceafărul. 297. Iaşi : Polirom. 2000. nr. 33. Gheorghe. 31. 287. BELITY. George. (În)spre tristih. 12. Apostrof. 1998. Scrisori către Monalisa. 22. [Anamaria Beligan. 2000. nr. Chevereşan. 10. nr. 10. Încă un minut cu Monica Vitti.BELDIE. [Anamaria Beligan. Babeţi. p. Iaşi : Polirom. 36. 43 44 . Bucureşti : Albatros. nr. 4-5. Alexandru.

Horia. Memorii (1940-1975)]. Zalis. 2000. BENŢEA. 67. O struţo-cămilă ideologică (IV). nr. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 3-4. Cluj-Napoca : Dacia. p. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Martha Bibescu. 33. MARTHA În periodice: 308. BIBERI. Emil. O struţo-cămilă ideologică (III). p. Henri. 2000. România literară. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 5. [Mihai Beniuc. 12. 1999]. BIDILICĂ-VASILACHE. 1999]. p. 300. 2000]. HORIA În periodice: 305. 12. p. BERÉNYI. nr. Un sacrificiu regal. p. Ornea. 2000. Doina. Alexandrescu. 10. Cuvîntul. 5. 303. 4. Contemporanul. Iaşi : Timpul. Editura Ion Cristoiu. 6. 6. 535-536. nr. 11. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. Milescu. 2000. 33. 24-25. Cluj-Napoca : Dacia. p. ION În periodice: 307. Simuţ. [Mihai Beniuc. Z. nr. 33. Grigurcu. Eugen. Curticăpeanu. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. Sub patru dictaturi. 5. În volum: 309. p. Gheorghe. p. Murgeanu. 33. 2000. p. 2000. În: Emil Alexandrescu. MARIA În periodice: 304. Radu Petrescu. eseist de substanţă. 2000]. 49-50. Ion. 306. 36-38. 7. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană. [Mihai Beniuc. Ion. BIBESCU. 2000. Gheorghe. nr. Radu Petrescu. România literară. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. O struţo-cămilă ideologică (II). p. 1. Scriitori români care au creat în alte ţări. 1999]. [Mircea Benţea. România literară. Gheorghe. Anotimpuri intermediare. Familia. Regele Ferdinand. nr. p. 16. 2000]. Universul cărţii. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 2000. [Martha Bibescu. 11. 10. 35. Bucureşti : Compania. Poesis. Ferdinand al României. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 17. Horia Bernea. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 6. [Mihai Beniuc. Grigurcu. nr. nr. Un prozator actual în vizor. nr. Curierul românesc.298. MIHAELA În periodice: 45 46 . 51-52. 9. p. 18. România literară. 2000. MIRCEA În periodice: 302. 2000. Grigurcu. 2000. Victoria. [Mircea Benţea. 2000. nr. 11. 6-7. Glűck. Ion Biberi. Cruceru. Tomis. 299. nr. BERNEA. 301.

18. 4. G. Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. nr. G. 3. 1999]. 313. 2000. 11. 4. Nicolae. Bădescu. p. p. Credea Blaga în marele anonim? (I). Craia. Între literatură şi filosofie. nr. nr. 324. 2000. Existenţe. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". G. p. Iulian. Familia. nr. Constandache. Moteţ. 319. Lucian Blaga . 16-21. Axioma. Simuţ. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. Constantin Noica]. Astra. 10. Teodora. Malea Stroe. "Diversionist în sectorul ideologic". 20. G. 2000. Constandache. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. 32. Contemporanul. 19. Contradicţia lui Blaga. 10. [Ion Tudosescu. Nicolae. 2000. 314. p. Eugen Lovinescu. Contemporanul. Ion Bălu. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. Mureşanu. nr. 63. 12-13. 317. 10. 2000. nr. Universul cărţii. Editura Libra. Mihail Sadoveanu. 10. G. p. Ion Vinea]. 2000. [Lucian Blaga. Horia. Universul cărţii. Mihaela. 1. p. Târgu-Mureş : Ardealul. Manolescu.ritmuri.310. 1999]. IV]. 1. 10. G. nr. 2-3. 325. 2000. Contemporanul. [Eugeniu Nistor. Cluj-Napoca : Apostrof. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. 1. p. nr. Constandache. România literară. Contemporanul. [Liviu Rebreanu. nr. "Diversionist în sectorul ideologic". 36. nr. 12-13. Braşov : Astra. nr. Cluj-Napoca : Apostrof. nr. Luceafărul. În volume: 47 48 . nr. Miruna. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. BLAGA. nr. LUCIAN În periodice: 312. 318. Blaga supravegheat de securitate. Lucian Blaga. 8. BLAGA. 1. Contemporanul. 2000. p. 1. Ţîrlea. p. p. 10. p. Existenţe. DORLI În periodice: 311. Luceafărul. nr. 2.eresul nostru. 33. Boldea. 2000. Ediţiile critice . Bruciu. 8-9. 34. Blaga supravegheat de securitate. 2000. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. 2000. G. G. 8. 10. [Ion Bălu. 10. vol. [Dorli Blaga. [Mihaela BidilicăVasilache. 79-81. 320. Blaga şi matricea stilistică. G. Geo. 2000. Luceafărul. 1999]. p. 327. 2000. 323. Săvulescu. Profesorul Petre Nicolau. probleme şi nelinişti. 1999]. 2000. 10. 326. 315. 2000. 322. p. Ion Bălu. 3. 5. 8. Vatra. 1999]. 2000 . G. nr. Andra. p. 33. p. Ion. 1999]. România literară. p. p. Sultana. [Petre Nicolau. Tătaru. 10. 38. Contemporanul. 321. Viaţa lui Lucian Blaga. p. [Dorli Blaga. 10. 2000. nr. 4. 35. Constandache. 10. 10. 35. Cătălin. Contemporanul. Lucian Blaga concepţia ontologică. 316. Ieronim. 10. 8. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. Credea Blaga în marele anonim? (II). Teoria blagiană despre matricea stilistică. Manolescu. Constandache. nr.

Lucian Blaga . Iaşi : Timpul.Noi şi pământul.Paradis în destrămare. În: Emil Alexandrescu.Linişte. Literatura română în analize şi sinteze. Târgu Mureş : Ardealul. Manuscrisele din Remesias. Sfârlea. 2000. p. Emil. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Al. Iaşi : Timpul. Emil. Emil. Iaşi : Timpul. 2000. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. p. În: Emil Alexandrescu. Emil. Oradea : Cogito. 331. 2000. p. 2000. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Emil. Lucian Blaga . Alexandrescu. 325-328. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Literatura română în analize şi sinteze. 342.328.configuraţia angajării. Emil. Alexandrescu.Gorunul. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Nistor. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. 4. Lumina raiului. În: Emil Alexandrescu. p. BLANDIANA. p. 337. 332. BLAGA. 340.2000. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. MIRON În periodice: 344. Alexandrescu. 2000. 337-338. Emil. Emil. Emil. Iaşi : Timpul. 334. 2000. Emil. 2000. [Ana Blandiana.Meşterul Manole. Mircea. 339-340. În: Emil Alexandrescu. 2000. Lucian Blaga . 2000. 82-103.Mirabila sămânţă. 336. p. În: Emil Alexandrescu. 331. 340-341. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 343. 2000. Bucureşti : Du Style. Homo militans. În: Emil Alexandrescu. 332-334. p. Alexandrescu. 2000. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 329. Luceafărul.Nu-mi presimţi. p.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Iaşi : Timpul. 338. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 334-335. Izvorul nopţii. p.Scrisoare. 2000. Soarele de apoi. Cluj-Napoca : Napoca Star. În: Emil Alexandrescu.Munte vrăjit. 330-331. 49 50 . Lucian Blaga . 332. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandru. În: Mircea Popa. p. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 2000]. Întoarcerea din concediu. Lucian Blaga . În: Emil Alexandrescu. 329. Alexandrescu. 342-343. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Lucian Blaga . 339. 330. 341. Lucian Blaga . Eugeniu. Iaşi : Timpul. Cistelecan. 333. Manuscrisele din Remesias. Popa. Lucian Blaga . Alexandrescu. 25. Literatura română în analize şi sinteze. Studii şi cercetări. Emil. În: Eminescu . 335-337. 337. [Miron Blaga. Emil. p. Lucian Blaga . Lucian Blaga . 335. Lucian Blaga . În: Emil Alexandrescu. 2000. 27-32. nr. Emil. 2000. p. Lucian Blaga .Cântecul spicelor. Alexandrescu. p.Tristeţe metafizică.La curţile dorului. 329-330. ANA În periodice: 345. p. Emil.Zamolxe. Lucian Blaga . p.

358. 2000. 3. Bucureşti : Univers. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. 47. p. 354. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. Alex. Luceafărul. Familia. Bucureşti : Du Style. O corespondenţă revelatoare. 2000. Iaşi : Timpul.Avram Iancu. p. Reţeaua de simboluri. Aplauze pentru Ana Blandiana. 1999]. 11-28. Poezie română contemporană. Soarele de apoi. BOBE. România literară. 1. Blecher . 476-477. M. O. 346. tendinţe. Miruna. Petraş. 33. România literară. Orientări. Contemporanul. Civismul poeziei şi poezia civismului. În volum: 359. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". p. 35. [T. Gheorghe. 352. 2000. 10. 2000]. 2000. Alexandrescu. 47. Poezie română contemporană. Blecher. 7. 1. Iaşi : Editura În periodice: 356. 2000. Ana Blandiana. nr. 6. 2000. Revistei Convorbiri Literare. 2000. nr. [Interviu]. p. Recitind poezia Anei Blandiana. Iaşi : Timpul. M. 5. 347. În lumea lui M. p. Emil. p. nr. Oglinda mapamondului. p. 1. Tomis. Vol. 6. Manea. 123-128. De vorbă cu. 350. O. Bucureşti : Hasefer. 2000. nr. BLECHER. [Ana Blandiana. 11-12. Bucureşti : Du Style. Mureşanu. Grigurcu. p. Vol. În: Emil Alexandrescu. 33. Literatura română în analize şi sinteze. 25. Sergiu. [M. 355. Vol. 4. Grigurcu. Galeriu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 14. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Ghicitul în mulţimi. p. 2000. BOCŞA. Angelo. 5. 2000. 123-127 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. GEORGE În periodice: 51 52 . [Interviu]. Stiluri în proza interbelică. Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". 1. nr. 2000. În: Sergiu Ailenei. În: Gheorghe Grigurcu. Viaţa şi frizeria ei. 2000]. Vol. coordonate şi realizări în poezia românească. mai puţin cunoscut. 2000. nr. 112-122. p.între biografie şi creaţie. T.Cuvîntul. 178-198. 33. 41. Blecher. În: Gheorghe Grigurcu. 9. Patraş. 349. Poezie română contemporană. 7-8. În periodice: 360. p. Ana Blandiana sau despre încredere. p. nr. p. nr. Cristian. 2000. p. Gheorghe. Tudorel. Norman. 2000. 12. Urian. Un dialog despre cultură şi violenţă.. 24. Universul cărţii. Ana Blandiana. Ştefănescu. Cuvîntul. Bobe. 12-13. În volume: 351.. Gheorghe. Ana Blandiana . Poezie română contemporană. Bucla. Mitchievici. 2000. nr. 2000. 1. 128-131. 348. 10. 7. Z. p. Antonio. Ailenei. Irina. 357. Ornea. Grigurcu. 2000. 353. [Interviu]. 10.

p. 362. Sinistra körzet. [Adrian Bodnaru. Vasile. 2000. Bucureşti : Du Style. nr. [Bodor ádám.. Geo. 372. Bodnaru. 3. Bucureşti : Editura Enciclopedică. [Adrian Bodnaru. 6. Toate drepturile rezervate. Principiul şi caracteristica. Orbán. Gurău. George Bocşa. ANDREI În volum: 363. 1999]. 5. Poeţii nouăzecişti. 46. BODIU. 4. Iulia. nr. Desant epic pentru 2000. nr. Geo. Geo. "Durabila candoare". Timişoara : Brumar.. [Adrian Bodnaru. Vol. 1. Toate drepturile rezervate. Contemporanul. p. 251-252.361. Laurenţiu. DAN-SILVIU În periodice: 368. inclusiv Suedia şi Norvegia. Bucur. [DanSilviu Boerescu. [Bucureşti : All. 4. Orizont. BOERESCU. p. 2000. nr. 4. Contemporanul. 11. Kinga.. ADRIAN În periodice: 364. 1. Marius Oprea]. A treiA. 33. [Dan-Silviu Boerescu. [Eta Boeriu. 17. 2000. 365. Apostol. Mureşan. Celălalt. ETA În periodice: 373. Grigurcu. 6. nr. p. Soviany. p. Simona Popescu. Toate drepturile rezervate. 366. Bucureşti : AMB. inclusiv Norvegia şi Suedia. [Dan-Silviu Boerescu. Vasile. 2000. Editura Ex Ponto. Vasile. p. În: Laurenţiu Ulici. 4-5-6. Despre scriitură şi scriitori. nr. BOERIU.". 2000]. ÁDÁM În periodice: 367. 10. 1998]. Gheorghe. 11. Octavian. 2000]. Timişoara : Brumar. Mitică şi Hyperion. inclusiv Suedia şi Norvegia. Păcatele tinereţilor]. Din 53 54 . Toate drepturile rezervate. Viorel. Miruna. 1992]. p. Doi poeţi. Ulici. Marcel. 6. p. p. BODOR. p. Poezie română contemporană. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). 12. 5-10. 6. Mureşanu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Alexa. 2000. Mimusul burlesc al eşecului. O seamă de prozatori pentru mileniul III. nr. Arca. 2000. 10.. În volume: 371. Oraşul părăsit de sfinţi. Bucureşti : Allfa. Universul cărţii. 31. nr. Helikon. 2000. 369. [Laurian Stănchescu. BODNARU. Caius Dobrescu. Timişoara : Brumar. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. Bucureşti : Allfa. 2000. 2. Galaţi : Logos. 2000. 33. Luceafărul. 370. p. 10. 1999].[Andrei Bodiu. 1999]. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Budapest : Magvető. "A dolog a medvéktől is függ. 160-161. Romulus. Plaja nudiştilor. 11-12. nr. 132-138. Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. În: Apostol Gurău. România literară. România literară. 1998]. 2000. Tolcea. Plaja nudiştilor. 1999.

6. nr. "Memoriile lui Zaharia Boilă". p. Zodia dezlegătorilor de semne. Péter. Helikon. tendinţe. BOGDÁN. p. 2000.pragul scrisului statornic. p. Jocul cu trecutul. Familia. nr. Z. "Măştile" poeziei Etei Boeriu. p. 1-2. Octavian. 4-5. [Lucian Boia. 2000. Primul Geo Bogza. Alexandru. 9. 20. BOGZA. Pentru o istorie a imaginarului. p. coordonate şi realizări în poezia românească. Nicolae. [Lucian Boia. 483-486. În: Iulian Rădulescu. Adrian. 2000]. 2000. [Bogdán. 8-9. 379. România literară. Bucureşti : Humanitas. 2000. 6. 36. Breban. Portrete literare (4) (Geo Bogza). p. Mărturisiri şi opţiuni. Milescu. 17. Mely idők és mellyebb erkölcsök. Portrete literare (5) (Geo Bogza . 5-7. BOIA. 33. 7-8.Cartea Oltului. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. p. Contemporanul. GEO În periodice: În volume: 380. [Eta Boeriu. LÁSZLÓ În periodice: 377. Orientări. Breban. 10. În: Iulian Rădulescu. Piteşti : Paralela 45. 21. Alexandria : Teleormanul Liber. Poesis. 26. Alexandrescu. Mărturisiri şi opţiuni. 6. nr. Naţiunea . 5. Piteşti : Paralela 45. 34. 1999]. 2000. nr. 381. nr. Ornea. nr. László: Agitátorok éjszaka. p. BOILĂ. Poezie românească. 1-2. Bucureşti : Humanitas. Luceafărul. 1999]. Ultimul Geo Bogza. 382. 2000. 375. 2000. Soviany. [Elisabeta Bogăţan. 10. nr. 11. p. Titieni Boilă.II). Din pragul frigului statornic. Nicolae. Niţă. 2000. Istorie şi adevăr. Iulian. 1998]. 374. Iulia. 62-67. BOGĂŢAN. 1995]. Victoria. 1999]. Rădulescu. 1. În: Emil Alexandrescu. ZAHARIA 378. 76-81. 10. Popovici. Geo Bogza . p. Pintescu. 2000. Universul cărţii. Din pragul frigului statornic. 2000. Piteşti : Paralela 45. 384. 2000. p. 2. Iulian. [Lucian Boia. Iaşi : Timpul. nr. 2000. 81-90. Istoria între adevăr şi ficţiune. 11. p. 10. nr. [Eta Boeriu. Contemporanul. Contemporanul. 1999]. Chemarea rugului. LUCIAN În periodice: 383. nr. 2000. Apostrof. România literară. p. ELISABETA În periodice: 376. Egyed. 33. 20. Două secole de mitologie naţională.geneză. Emil. 9. prezent şi viitor. nr. Bucureşti : Humanitas. p. În periodice: 386. 385. 1999]. Jocul cu imaginarul. Alexandria : Teleormanul Liber. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Rădulescu. 10. Bucureşti : Cartea Românească. 55 56 . Livia.

Iulian Boldea. Mihai. 11. p. Anghelescu. Casa şi memoria lui Avram Procator. 2000. Omul rotund. 3. nr. [Iulian Boldea. Metamorfozele textului. 2000. p. BOLDEA. 42. 3. MARIANA În periodice: 387. Vatra. DIMITRIE În periodice: 394. BOLDUREANU. 2000. nr. 135-138. 392. 8-9. Dragolea. Dorin. nr. 44. nr. 2000]. 6. Irina. p. 1-2-3. 24.BOJAN. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. Georgeta. Vatra. Procesul Caracostea. 31. 2000. Solomon. 30 de ani cu Mihai Botez. Vatra. [Mariana Bojan. [Ştefan Borbély. Mihai. Olivotto. p. România literară. Jocul lupului de stepă. [Ioana Bot. nr. Dragolea. Ştefănescu. p. Mircean. 36-38. Străinul de lîngă mine. 389. p. 31. 2000. Haş. Cistelecan. 43. Petraş. Apostrof. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. 7. 18. 36-38. 3. nr. Drăghici. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. Ilie. 5-6. Constantin. Faţa şi reversul textului. teoretician şi critic literar. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . 51. BORBÉLY. [Iulian Boldea. Târgu Mureş : Ardealul. 1998]. Mircea. Medalia Caragiale. "Un tremur sensibil al umbrei". Apostrof. 2000. Visul lupului de stepă. IOANA În periodice: 398. 5. p. 1999]. [Ştefan Borbély. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia. 391. Eminescu. 2000]. 33. România literară. Timişoara : Marineasa. Marcus. Târgu Mureş : Ardealul. p. Alexandra. nr. 1999]. 33. Epistole din Piaţa Norilor. Vatra. 1999]. Visul lupului de stepă. IULIAN BOLINTINEANU. Critica generoasă. 2000. Petraş. 2000. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. Lupus in fabula. Vatra. MIHAI 393. Ovidiu. Irina. nr. O călătorie în Sămăctar. Omul rotund. Visul lupului de stepă. Arca. 56-57. 12-13. Cluj-Napoca : Dacia. 11. 6. 2000. nr. România 395. 396. Petru M. Caracostea. Bucureşti : Minerva. 3. 1999]. [Iulian Boldea. Cluj-Napoca : Dacia. D. BOT. Steaua. nr. 2000. p. 57 58 . [Ioan Viorel Boldureanu. 3. Alexandru. 33. 390. România literară. 11. p. nr. În periodice: 399. p. p. "Mihnea şi baba". Piteşti : Paralela 45. 2000. 1996]. 397. Dincolo de mode. nr. [Ştefan Borbély.

Voinea. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000]. ION În periodice: 404. 94-98. BRAGA. BRAD. 13. DIANA În periodice: 59 60 . Marin. 2000. 1999]. Grigurcu. 6. 1. 1. Masca lui Eminescu. Rogozanu. Craia. p. 6. p. Emil. 1. BOTTA. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. BOZ. 2000. 2000. 13. Mincu. România literară. Etnopsihologie şi eminescologie. Corin Braga: Oniria. 2000. 33. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. BRĂTESCU-VOINEŞTI. 10. 15.Însemnări despre Ion Barbu. Alexandrescu. Florin. EMIL În volum: 402. 2000. BRAGA. Al. În oglinzi paralele . Barbiana. p. 2000. 1999]. Cultura. ION ALEXANDRU În volum:: 409. nr. 1999]. C. Orizont. Bucureşti : Vinea. 2000. 2000. 1998]. [Lucian Boz. p. tendinţe. Al doilea suflet. Emil. 31. Dimensiunea "tonică" a culturii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. p. [Corin Braga. 2000]. Luceafărul. CORIN În periodice: 406. BREAZ. Emil Botta . 401. p. nr. 2000. 10-11. Iaşi : Timpul. Mihăilescu. [Ion Brad. Voinescu. Oniria : jurnal de vise. Alexandrescu. coordonate şi realizări în poezia românească. Iaşi : Timpul. [Mihai Botez. nr. În: Emil Alexandrescu. I. Echinox. 40.Fachir. nr. 400. Oniria jurnal de vise. 51. 7-8-9.literară. Adevărata dificultate . 283-284. 33. În volum: 405. Poetul în oglindă. Universul cărţii. 23. Bucureşti : Albatros. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. [Corin Braga. În: Emil Alexandrescu. LUCIAN În periodice: 403. 12. nr. 6. Sibiu : Imago. Marius. nr. 407. Garofiţa. Poezie română contemporană. 28.Puiul. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. MIRCEA În periodice: 408. Orientări. 33. nr. 474. Între lumi. nr. Vol. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. p. o utopie asumată?. Brătescu-Voineşti . 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. p. Sultana. Gligor. România literară. Steaua. 8-9. p. [Mihai Botez. 1. [Mircea Braga. Poezia nomenclaturii. 31. Radu.

nr. Galaţi : Arionda. nr. 11. p. Animale bolnave. nr. În: Aureliu Goci. Manieră şi mit. p. 2000. [Nicolae Breban. nr. 2000. 10. p. 414. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. p. Mitică şi Hyperion. 1999]. Ştefănescu. S. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Nicolae Breban. p. Marin. p. Vol. Manilici. Bucureşti : Allfa. Slăbiciuni secrete. Radu Stanca. 422. Luceafărul. 1998]. 413. 14. Bucureşti : Du Style. 2000]. Gheorghe. Cluj-Napoca : Motiv. 139-144. S. Silueta cîinelui (II). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 51. 338-344. 417. Nicolae Breban. 8. nr. Contemporanul. eseist amator. Octavian. 20-22. [Diana Breaz. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 23. Vol. Mincu. 4. 418. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). p.[Interviu]. nr. 5. Luceafărul. 10. 10. S. 19. Bucureşti : Gramar. Bucureşti : Allfa. În: Angela BaciuMoise. p. [Nicolae Breban. Ştefan. S. Mureşanu. 2000. 2000. România literară. 419. Damian. 27-29. 26-32. 8-9. Gheorghe. 1. 11. 426. p. 10. 2000. Ulici. 2000. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Laurenţiu. 2000. Vol. Ziua şi noaptea. 30. Damian. EMIL În volume: 425. 412. 10. Miruna. Universul cărţii. Mureşanu. BREZIANU. Proză românească. 2000. ROMULUS În volum: 61 62 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 4. BRUMARU. Nicolae Breban. 6. Baciu-Moise. Soviany. Grigurcu. BUCUR. 2000. Universul cărţii. Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 7. nr. [Barbu Brezianu. p. 424. Apostrof. Contemporanul. Angela. nr. Spectacolul Breban. Poezie română contemporană. Desferecare. 2000]. 145-150. Aureliu. 36. p. Apostrof. Alex. 4. Superomanul şi labirintul simetric. BARBU În periodice: 423. Radu Stanca. poet baroc. 2000]. O demonie compensată. nr. p. p. Goci. 2000. 32. Postelnicu. p. Luceafărul. [Nicolae Breban. Călin. nr. 421. Joc de lumini.410. p. Romane şi romancieri în secolul XX. 5. Barbianism în cheie absurdă. BREBAN. 7. nr. 2000. 294-295. 25. Contemporanul. Gustând din fructul oprit . ***. În: Laurenţiu Ulici. 2000. În volume: 420. Miruna. NICOLAE În periodice: 411. Poezia experienţelor estetice. 2000. Damian. 415. Damian. 1. p. Silueta cîinelui (I). În: Gheorghe Grigurcu. 20. 1. nr. 2000. 416. Grigurcu. Poezie română contemporană. 7-8. 7-8. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. Steaua. 2000. 1. Psihism abisal.

2000. 22. nr. Iluminismul . nr. BUTEANU. 11. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. 33. Carmen. 2000. Vortex. Vortex.. Bucureşti : Saeculum. Arad : Mirador. Poezia substanţei. Luceafărul. Momentul Eminescu în cultura română. nr. Soviany. Vortex. România literară. 7-8. p. 2000. 434. nr. 2000. Bulgăr. p. 35. 99-100. 1. 2000. 2000. 51. VIRGIL În periodice: 436. Iaşi. LEO În periodice: 437. [Gh. 2000. 6. Contemporanul. 24. GHEORGHE În periodice: 433. BUDA. Vol. 5. 5. 26. 435. Mircea. Grigurcu. nr. Gheorghe. Ioan Buteanu. 2000]. BUDAI-DELEANU. 183-184. 48. Tomis. Petean.. Student pe timpul rinocerilor. 151-154. BULGĂR. 1999]. 1999]. p.p. p. IOAN În periodice: 431. 10. 11. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 430.curent naţional şi european. Ion Budai-Deleanu. [Valentin E. 2000. Steaua. Sarea poemelor. Irina. Bărbulescu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000.427. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Literatura română în analize şi sinteze. Petraş. Buda. Busuioc. În: Antologie de literatură română veche . [Valentin E. BUJOR S. Octavian. Marinescu. Bucureşti : Editura Universităţii. Contemporanul. 2000]. În periodice: 428. Simion. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie). 2000. nr. Buduca. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". Ion Budai Deleanu . IOAN În periodice: 63 64 . Roşioru. Luceafărul. Valeriu. Un jurnal conceput ca bildungsroman. 4-5-6. Al. nr. 6. [Bujor S. Emil. ION 432. p. [Leo Butnaru. Ion. p. Neamţu. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. BUTNARU. BUDUCA. Busuioc. Arca. În periodice: În volume: 429. 7. 1. Ioan. În: Emil Alexandrescu. BUSUIOC.Ţiganiada. Iaşi : Timpul. BULAT. Heidelbergul nostru de altădată. p. 147-156. VALENTIN E. Momentul Eminescu. Poezie română contemporană. domnului Dumitru Ţepeneag). Alexandrescu. 1. Est-etica (scrisoare deschisă. Săndulescu. nr. 1999]. 10.

Roua contemplării. Roua plural. 2000. 1999]. [Leo Butnaru. Vol. Grigurcu.p. Vol. Vidam. 2-3. 166-170. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Helicon. 2000. Gheorghe. Danciu. 179-184. 33. BUZINSCHI. Oradea : Cogito. 447. Pastel amoros. 2000. p. În volume: 446. Vol. 438. 42. nr. BUZEA. Grigurcu. ANA RALUCA În volume: 449. Poesis. nr. [Ion Buzaşi. Constanţa Buzea sub "camuflaj". I. Poezia Constanţei Buzea. 2000. Irina Nechit. 16. p. Octavian. Ştefan Munteanu. p. M. 1997. Vol. 5. Vol. Blaj : Astra. 2000. Gheorghe. p. CONSTANŢA În periodice: 443. Vol. Poezie română contemporană. p. Gheorghe. Grigurcu. 8-9. nr. Grigurcu. 2000. Grigurcu. 1. ION În periodice: 441. 11. p. BUZINSCHI. Gheorghe. Un viitor obosit. 450. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 33. Timişoara : Augusta. Triptic eminescian. nr. Ironie şi patetism. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. "Eu. 1998]. p. Buzaşi. Grigurcu. 29-32. 440. Poezia Constanţei Buzea. nr. Pe o altă buclă a spiralei. Pastelul amoros. 11. Ironie şi patetism. Chincea. Ion Mărgineanu. Tribuna. 2000. p. 163-165. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ion. Poezie română contemporană. 155-162. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 442. 1. Gheorghe. Poezia ca existenţă. Grigurcu. 2000. Călin. În: Gheorghe Grigurcu. Teodor. Identificare de adresă. Poezie română contemporană. 185-188. În: Gheorghe Grigurcu. O carte despre "ardelenismul" eminescian. Adrian. [Constanta Buzea. 6. nr. p. În: Gheorghe Grigurcu. Poet al firescului. [Constanţa Buzea. Timişoara : Augusta. 51. Gheorghe. p. Poezie română contemporană. 1. 41. Eminescu. România literară. În scorbura din oglindă. Roua plural]. p. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. Gheorghe. 444.[Leo Butnaru. În volume: 439. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. CORNELIU 65 66 . Popescu. 2000 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 7. 2000. Steaua. 1999. 1. Grigurcu. 4. Luceafărul. Eminescu şi Blajul. Gheorghe. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 12. Luceafărul. 2000. 1. 5. Alba Iulia : Altip. 2000. Irina Nechit]. 4-5. Soviany. Poezie română contemporană. 1998]. 1. 4. 445. p. Poezie română contemporană. 49. nr. 2000. 3. BUZAŞI. 448. Bucureşti : Vinea. urma închisă-n primăvară". 1997]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Ion Buzaşi. [Constanţa Buzea. 171-178.

Augustin Buzura . 2000]. Vocile nopţii. 2000. Augustin Buzura. Luceafărul. 461. În: Aureliu Goci. Simion. Ştefan Cacoveanu . 456. Noutăţi editoriale . 492. 2000. Miruna. nr. VIOREL În volum: 463. p. CACOVEANU. 8-9. CALAFETEANU. nr. În periodice: 464.În periodice: 451. 458. 5.Universal Dalsi. Familia. 491. 1. [Augustin Buzura. Bucureşti : Universalia. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. tendinţe. În: Emil Alexandrescu. 333-337. Literatura română în analize şi sinteze. coordonate şi realizări în poezia românească. p. Înmormântare via F. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. 67 68 . 2000. Cau. 10. p. Poesis. Familia. Recviem pentru nebuni şi bestii. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Romanul mâniei. A. Mureşanu. Ion. Alexandrescu. Romane şi romancieri în secolul XX. Universul cărţii. Cluj-Napoca : Clusium. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. 2000. [A. p. 459. 36. 454. Bărbulescu. p. Ion. Orientări. Mureşanu. 36. Buzaşi.. În: Emil Alexandrescu. 11. [Cluj-Napoca : Dacia. Emil. Pagini memorialistice despre Eminescu. 1999]. tendinţe.inedit.Orgolii. Luceafărul. : schi ţe umoristice. Alexandrescu. Ion. Literatura română în analize şi sinteze. nr. În: Emil Alexandrescu. ŞTEFAN În periodice: 460. nr. 16. nr. Alexandrescu. 1.I. 492-493. Soviany. [Corneliu Buzinschi. Emil. Miruna. Augustin Buzura . coordonate şi realizări în poezia românească. p. coordonate şi realizări în poezia românească. Universul cărţii. p. 5. Mircea. Aureliu. 10. 43. Emil. p. nr. Augustin Buzura . Recviem pentru nebuni şi bestii.Mistreţii erau blânzi. 2000. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu. 79-81. 2000. Feţele fricii. 4. [Viorel Cacoveanu. 2000. Constantin. 462. Emil. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Buzaşi. Orientări. nr. Augustin Buzura . AUGUSTIN În periodice: 452. tendinţe. Buzaşi. Noaptea uşilor închise]. Iaşi : Timpul.. Ştefan Cacoveanu . [Augustin Buzura. 2000. Proză românească. 453. 10. 1. Bucureşti : Univers. Alţi prozatori contemporani. Caiete critice. Literatura română în analize şi sinteze. BUZURA. p. Goci. Iaşi : Timpul. [Augustin Buzura. nr. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Univers. Orientări. CACOVEANU. În volume: 455. Octavian. 2-3. 19. 2000. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu.Vocile nopţii. 2000]. 457. p. Alexandrescu.Drumul cenuşii. Iaşi : Timpul. O zguduitoare frescă de epocă. 492-493. 2000. 58-59. 55-61. p.M.inedit. 1999]. 1999]. Cubleşan. p. 5. p.

1999]. Ruxandra. Am mai citit. 475. 5. JEHAN În volum: 470. Alex. nr. 2000]. Zalis. Poezie română contemporană. p. 33-39. 7-8-9.. ***. 6. 2000. 10. Bucureşti : Editura Universităţii. Bucureşti : Editura Eminescu. Baumgartes al II-lea. p. 10. Gheorghe. Piteşti : Paralela 45. Patimă şi vis. p. Bucureşti : Cartea Românească. 94-97. nr. 9. 1998]. În: Gheorghe Grigurcu. 465. 6. Târgu Mureş : Arhipelag. 2000. Luceafărul. Tomis. Bărbulescu. 1. Mesaje pe robot. Ştefănescu. Steaua. Ion. Dezastrul. Galaţi : Arionda. 35. 35. 2000. În: Antologie de literatură română veche . Studii şi culegeri de folclor românesc]. ION MIHAI 473. 2000. 31. [Liviu Capşa. Grigurcu. CALVUS. Bucureşti : Universal Dalsi. Cesereanu. Dimitrie Cantemir. Bucureşti : Romfel. 1999]. p. Iaşi : Timpul. Un roman al parvenirii. Dimitrie Cantemir . LIVIU În periodice: 474. Un debut fulminant: o carte a vieţii. Echinox. [Mihail Canianu. [A. Angela. 2000. nr. 2000. CAMILAR. Cesereanu. Marinescu. CANTUNIARI. Baciu-Moise. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea. Bucureşti : Dalsi. 51. p. [Jehan Calvus. Contemporanul. MIHAI 69 70 . p. 8. Vol. CAPŞA. 2000. Bumgartes al II-lea. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 16. Roşioru. p. p. CANTACUZINO. CANIANU. Simion. p. Cea dintâi virtute a memoriei.Calafeteanu.. 2000.[Interviu]. În: Angela Baciu-Moise. Parodii optzeciste. nr. Mărturii la sfârşit de veac. 1999]. 472. [1997]. CANTEMIR. 1. MIHAIL În periodice: 469. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. Henri. [Jehan Calvus. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. p. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. 4. 12. 1. Calafeteanu. 20. Orizont. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. 9. Vol. 6. Valeriu. nr. Ruxandra. 15. Mesaje pe robot. 2000. Contemporanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 130-146. 2000. Solitudine şi caligrafie. 2000.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. 189-192. 467. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. România 471. Alexandrescu. nr. p. Emil. În: Emil Alexandrescu.

nr. Dobrescu. 1999]. p. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Kovács. nr. România literară. 2000. nr. Mihai. Dicţionar de numere. 484. 1999]. [Ioana Bot. [Şerban Cioculescu. 6. Caragiale numărat. Popa. Axioma. p. 33. p. Frumosul pur. [Gheorghe Carageani. mereu Caragiale. 2000. p. Liviu. 490. 3. 80-96. 33. 35. 31. L. Caracostea. Bărbulescu. CARACOSTEA. [Constantin Cubleşan. nr. 1999]. România literară. Cluj-Napoca : Motiv. Anghelescu. Bucureşti : Minerva. 17. 1. Opera literară a lui Pavel Dan. ION LUCA În periodice: 480. 481. Milescu. nr. Philologia. nr. 1. Stoian. Pârvulescu. [I.. România literară. Caragiale în conştiinţa critică. Axioma. 2000. 2000. Grăsoiu. 33. p. CARAGIALE. p. Procesul Caracostea. p. nr. nr. România literară. Studii aromâne. p. 19. 14. Dale carnavalului].Cele mai frumoase scrisori. nr. D. I. 482. România literară. p. 3. Rodica. Nicolae. L. 2000. 18.. 10-11. 33. Caracostea. 18. nr. 61-70. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. 10. "Franzela albă a surghiunului". Victoria. 2000. Fiinţa carnavalescă. 9. p. I. p. 7. 1. Caragiale. p. CECILIA În periodice: 478. p.literară. Caragiale . 1999]. Catrinel. Oradea : Cogito. Lucaci. Bucureşti : Seara. La oglindă. 45. 1. nr. 2000. Din nou Caragiale. Oradea : Cogito. 26. 7.termen de comparaţie în critica lui D. În: Albert Kovács. 486. 34. [Constantin Cubleşan. Editura Dacia. 33. 6. În volum: 477. Albert. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. CARAGEANI. 1999].. 3. 2000. 2000. 2000. Manolescu. Luceafărul. Beltechi. CARAGEA. România literară. nr. 488. Viaţa lui I. nr. 10. Ştefan. Ploieşti : Atheneum. Ornea. Simion. Bucureşti : Viitorul Românesc. 489. numărul ca expresie a hazardului. Ligia. p. 2000. Gencărău. 15. 33. Mofturi virile. Caragiale]. Caragiale în conştiinţa critică. [Ştefan Gencărău. Eminescu şi Caragiale. Caragiale. 4. Din nou despre tragedia aromânilor. GHEORGHE În periodice: 479. Poetici clasice şi moderne. 4. 483. 485. D. Alexandru. Un împătimit al cercetării critice. Universul cărţii. Ioana. [Cecilia Caragea. 71 72 . Luceafărul. 33. 2000. În periodice: 476. Luceafărul. L. 1. 2000. Marcu. [Ion Luca Caragiale. 16. Dialog cu Zoe Petre]. nr. teoretician şi critic literar. p. Luminiţa. 2000. Mircea. 35. Caragiale.. România literară. Z. L. 16. 1999. Literaturile slave . 1. 2000. Absurdul comic. 2000. 45. 487. 33. p.

[Mateiu Caragiale. Bogdan. 412-414.Vizită. 2000. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. 42. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . nr. p. 217-219. Emil. 492. p. 17. Mateiu I. Ion Luca Caragiale . 2000. În: Emil Alexandrescu. 498. Romane şi romancieri în secolul XX. 214-216. Luceafărul. 26. Emil. Ion Luca Caragiale . Misterele din subteranele curţii vechi (I). Craii de Curtea-Veche]. 14. 502. Alexandrescu. Alexandrescu.Ion Barbu. nr. Emil. În: Emil Alexandrescu.În vreme de război.La hanul lui Mânjoală. Caragiale. CARAGIALE. 20. O monografie: Ion Caraion. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Sergiu. ION În periodice: 507. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". Alexandrescu.Craii de CurteaVeche. CARAION. p. 497. 17. 2000. 18. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 1999]. 2000. Contemporanul. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Alexandrescu. Alexandrescu. 11. Curierul românesc. 5. 73 74 . În volume: 504. "Prinţul Arcanelor". Goci. MATEIU În periodice: 499. 2000. nr. nr. 44. 496. 4. Radu. Gheorghe. Radu. 1. 15. nr. Murgeanu. Năpasta]. Luceafărul. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. p. Ion Caraion. 216-217. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Ion Luca Caragiale . 2000. p. Iaşi : Timpul. 43. 17. 2000. Contemporanul. 10. 501. [Emil Manu. Iaşi : Timpul. Suceavă. 17. [Ion Luca Caragiale. Craii de Curtea- Veche]. 503. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu.491. Emil. Iaşi : Timpul. Cătălin. 2000. Ailenei. Cernătescu. Caragiale . Luceafărul. Iaşi : Timpul. nr. p. Literatura română în analize şi sinteze. Craii de Curtea-Veche]. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. 130-135. Axioma. 1. ". nr. Bulgăr. Cernătescu. Misterele din subteranele curţii vechi (III). 2000. Cernătescu. În: Sergiu Ailenei. 500.Telegrame. 2000. Luceafărul. 2000. [Mateiu Caragiale. 2000. 494. 220-221. Emil. Radu. 219-220... 505. Teuteişan. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Emil. Alexandrescu. Ţîrlea. Stiluri în proza interbelică. Aureliu. 211-214. [Mateiu Caragiale. Călin. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Emil. Literatura română în analize şi sinteze. p. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Iaşi : Timpul. Ion Luca Caragiale . Mateiu I. Balcanismul ca tipologie. Ion. p. p. Iaşi : Timpul. 495. p. 2000. 506. În volume: 493. p. Ion Luca Caragiale . Ion Luca Caragiale. p. 2000. 3. Avatarii nebuniei. p. În: Emil Alexandrescu. p. p. 2000.Bacalaureat. 39-112. 10.

193-199. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. Iaşi : Timpul. 86-87. 100-101. p. Literatura română în analize şi sinteze. Vatra. Evocări verosimile. 3. 2000. 10-11. [Bucureşti : All. Liviu. nr. Vatra. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. 2000. Petru Caraman. Andrei Fischof. Alexandrescu. PETRU În periodice: 511. LUIZA În periodice: 517. Revista de etnografie şi folclor. CARAMAN. Dumitru. p. coordonate şi realizări în poezia românească. Jurnalul fericirii mele. Shaul Carmel. CARIANOPOL. 33. Note despre poeţii români din Israel. Zeno Ghiţulescu. nr. Mircea Gorun. Alexandru. nr. SHAUL În periodice: 515. Shaul Carmel. 1999]. [Emil Manu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 10-11. p. Mihalache. 4. În: Apostol Gurău. 2000.[Ştefan Careja. 10-11. În volum: 510. 2000. 2000. 2000. 1. Poeţi argonauţi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ursache. 10. p. Solo Har. În: Gheorghe Grigurcu. 509. 11-13. 2-3. Dan Voinescu]. Bucureşti : Cartea Românească. CARMEL. p. VIRGIL În periodice: 514. Poeţi argonauţi. p. nr. Ion Caraion . Grigurcu. Candoarea simplităţii. CASSIAN. CAREJA. Galaţi : Logos. 25. Ornea. Miruna. 96-97. p. 475-476. NINA 75 76 . [Shaul Carmel. Emil. Solo Har. [Virgil Carianopol. Petru. [Luiza Carol. 4. În: Emil Alexandrescu. Z. Gurău. Mureşan. Gheorghe. 86-87. p. Dan Voinescu]. ŞTEFAN În volum: 513. Bucureşti : Universal Dalsi. nr. [Luiza Carol. 45. Mircea Gorun. Andrei Fischof. Lungu. [Luiza Carol. p. 2000. ŞTEFAN În volum: 512. Lungu. 1999]. 518. Ştefania. Numele savantului. p. 1998]. CARAMAN. 10-11. Bianca Marcovici. Neconsimţiri. 2000]. Ion Caraion]. 516. nr. ClujNapoca : Clusium. Note despre poeţii români din Israel. Vatra. Luceafărul. 11. Bianca Marcovici. Vânzătorul de zăpadă. 2000. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară.508. Mureşanu. Alexandru.Universal Dalsi. 2000. Noutăţi editoriale . CAROL. România literară. nr. 2000.Fântână. Ion Caraion. [Emil Manu. Grăsoiu. Elvira Iliescu]. 9. Apostol. Vatra. Poezie română contemporană. Celălalt. 1. Universul cărţii. Vol. Critică şi prietenie. tendinţe. p. nr. Orientări. 1999].

25. p. Cordoş. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 2. p. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Oradea : Biblioteca Revistei 526. 2000. Între tăcere şi tăcere. CONSTANTIN În periodice: 530. CAZACU. Paulina Popa.Familia. confesiuni. 10. nr. [Izsák Marta. 2000. 21. 2000. [Horia Alexandru Căbuţi. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524. 110-112. 4. 48-49. Bucureşti : Semne. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 3. 10. 2000]. 47. Dosarul Bacovia. nr. Vatra. [Horia Alexandru Căbuţi. [Constantin Călin. Universul cărţii. CĂBUŢI. Dosarul Bacovia. vide. Victoria. 1999. Lugoj : Dacia Europa Nova. 1-2. Simion. 1999. Ion Căliman. Fascinaţia fantasticului. Vatra. Rumeguşul orelor de jă]. CĂLIN. p. nr. Poezie românească. 1-2. 1997]. Luceafărul. Breban. Încăperea diacului. p. p. 2000. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. ION În periodice: 529. Milescu. p. nr. Nicolae. nr. Vatra. 2000. Timişoara : Helicon. Contemporanul. Audi. p. 77 78 . O viaţă a lui Bacovia. 16. p. 10. [Alexandru Cazacu. Vatra. I. Încăperea diacului. 33. Universul cărţii. nr. 2. 528. p. 2000. Cliveţ. 1998]. Poezie românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Gheorghe. 531. Bacău : Agora. 525. 10. 2000. 200-205. 1999. Cuvinte sărutate de îngeri. CĂLIMAN. [Interviu]. Contemporanul. România literară. tace.Nina Cassian). [Horia Alexandru Căbuţi. nr. Grigurcu. 24. 1997]. "Coşmarul" Ninei Cassian. [Alexandru Cazacu. Poezie română contemporană.Nina Cassian <II>). Virgil. În volum: 521. 1. Viaţa românească. 520. Georgeta. p. 48-49. Victoria. p. semne. 30. 12. Convertirile unui narator. Milena. nr. Şipeţean. 95. [Horia Alexandru Căbuţi. nr. 2. Gheorghe. nr. 1999]. 2. Drăghici. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Încăperea diacului. 4. 44-46. În: Gheorghe Grigurcu. Târgu-Mureş : Custos. 1999]. Încăperea diacului. 2000. Crăciun. p. Ştefănescu . Horia Al. ALEXANDRU În periodice: 522. Vol. Vatra. Bacău : Agora. Deva : Emia. 10. 2000. Nicolae. 2. Fascinaţia fantasticului. 2000. 5. 527. 1997]. În periodice: 519. Nicoleta. 2000. Camelia. O proză aproape fantastică. 2000. Exilul semiramidei. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Ştefănescu . p. 1997. Milescu. 49-50. Cântece de-ngălbenire. Portrete literare (8) (Al. Portrete literare (9) (Al. 1. Bărbulescu. nr. Breban. 2000. I. Podoabă. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Grigurcu. 1997]. nr. Camelia. 523. Bucureşti : Amurg Sentimental. vol.

8. 33. 2000. nr. ELENA În periodice: 545. Contemporanul. Caiete critice. Breviar. România literară. 5. Universul cărţii. Marcel. 1-2. V. 2000. 11-12. Reeditări necesare. Enigmele unei personalităţi G. p. M. 39-41. Călinescu. nr. 22. Călinescu. 543. 546. Alexandrescu. 544. 2000. Viaţa lui Mihai Eminescu]. Direcţii. 10. Dosarul Bacovia. Glose. Bucureşti : Vestala. [Elena Călugăru Baciu. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 537. 37.Cartea nunţii. Emil. În: Emil Alexandrescu. Călinescu şi cenzura. Cioculescu. Marcian. În: Emil Alexandrescu. 538. Emil. Călinescu şi cenzura. 10. p. 2000. Aluniţa. 2000. România literară. p. Iaşi : Timpul. CĂPRARIU. Cazimir. AL. Gheorghiu-Dej. nr. Iaşi : Polirom. 2000]. Ştefan. CĂLINESCU. Cazimir. Contemporanul. Alexandrescu. nr. Rachieru. 33. 2000. Universul cărţii. George Călinescu . reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 2000. Milescu. 10. 533. 1998]. Cofan.Gh. 105-107. 16. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . Interstiţii. GEORGE În periodice: 535. Călinescu. Constantin. Opera lui Mihai Eminescu]. [Elena Călugăru Baciu. 41. Întâlnire G. 34. 2000. În: Emil Alexandrescu. Adrian Dinu. 5. Victoria. Călinescu. Buciu. p. 2000. Erudiţie şi capacitate de evocare. 33. [George Călinescu. 2-3. p. Bacău : Agora. 409-410. Eseuri despre om şi epocă. În volume: 542. Alexandrescu.Enigma Otiliei. Bacău : Agora. nr. Barbu. Ştefan. 5. Iaşi : Timpul. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. 33. 2000. [Constantin Călin. Călinescu . 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 41. p. Poezie românească. În periodice: 534. 540-541. "Iubitele" lui Bacovia. p. Trandafir. nr. G. Vatra. G. I. 2-3. 536. [Al. nr. 405-409. 10-11. blocnotes. 10. 10. 2000. p. nr. [I. p. 14-15. 161-163. 1999].532. nr. [G. Bucureşti : Amurg Sentimental. G. Emil. 541. ***. p. G. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Albatros. 11. 2000. p. 1999]. 6. Dosarul Bacovia. Familia. [G. Oprişan. Din nou Cain]. p. 1999]. 540. 539. G. Marian Victor. Cazimir. p. p. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. CĂLUGĂRU BACIU. 39. [George Călinescu. Iaşi : Timpul. Călinescu. 1999]. Ştefan. nr. orientări. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 2000. CĂLINESCU. 10. Călinescu for ever. România literară. 7. 12-13. Universul cărţii. [Constantin Călin. George Călinescu . Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. nr. spectacolul personalităţii. Principiul textelor comunicante. nr. p.

Laurenţiu. 1. p. Bucureştiul lui Cărtărescu. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". Iaşi : Timpul. 35. 2000. [Interviu]. 4. Voncu. Mitchievici. [Mircea Cărtărescu. Alţi prozatori contemporani. Gheorghe. Celălalt. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. Postmodernismul fără frontiere. Andrei. 2. . Doina Ioanid. Orbitor]. Poezie română contemporană. 11. Bucur. Modelul Frankenstein. CÂRDU. 550. Florin Iaru. 558. 2000. 560. Vlad Andrei. 556. nr. În volume: 553. Bucureşti : Viitorul Românesc. 35. Postmodernismul românesc. Direcţia optzeci în poezia română. 4. 2000].547. Apostol. Poezie română contemporană. 162-163. 2000. 1. Bucureşti : Image. p. nr. 2000. Levantul]. Luceafărul. 214-222. Apostol. Alexandrescu. Mircea Cărtărescu. 14-18. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Lena. 552. Mircea Cărtărescu. În: Apostol Gurău. "Zile cu trei sori în frunte". Iaşi : Timpul. 5. Andreia. p. În: Gheorghe Grigurcu. Ulici. nr. Mircea Cărtărescu. 33. [Ioana Nicolaie. 4-5-6. Marius Ianuş. 554. Lazăr. 40238 Tescani . 43. 2000. 40238 Tescani. Redescoperirea lui Al. Piteşti : Paralela 45. 559. Bucureşti : Du Style. Roman. 4. Grigurcu. PETRU 81 82 . 1. Mitică şi Hyperion. Romulus. Vol. Literatura română în analize şi sinteze. p. 41-90. Curierul românesc. În: Apostol Gurău. VIRGIL În periodice: 561. 2000. [Ioana Nicolaie. 549. CĂRTĂRESCU. 9-12. Galaţi : Logos. p. Celălalt. În: Emil Alexandrescu. 551. Grigurcu. p. 11. Emil. Tomis. 19-27. Vol. În: Andrei Bodiu. Levantul în societate. Mircea Cărtărescu. În: Gheorghe Grigurcu. 557. Cu sinceritate despre Academia Română. Caiete critice. 507-513. Gheorghe. Tomis. O capodoperă. Angelo. 24. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Arca. p. 2000. 2-3. Orbitor. În: Laurenţiu Ulici. 2000. p. Angelo Mitchievici.. 206-213. [Bucureşti : Humanitas. [Alexandru Căprariu. 2000. Domnica Drumea. poate singura. [Mircea Cărtărescu. Orheianu. Bodiu. Alexandrescu. 292-293. 11. 555. 1998]. Galaţi : Logos. Gurău. Domnica Domnea. Postmodernismul românesc. Bucureşti : Image. [Mircea Cărtărescu. [Interviu]. p. 2000. nr. 7. Răzvan. p. 2000]. 14. Ioan Godeanu.delfinii nu ştiu de ce. Bucureşti : Humanitas. Nostalgia. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. Florin Iaru. p. Doina Ioanid. Ioan Glodeanu. Gurău. Vol. Alţi prozatori contemporani. Ileana. 504-507. Corespondenţă (I). Marin. Emil. Marius Ianu. [Bucureşti : Humanitas. nr. Falsa literatură . p. CÂNDEA. p."40238 Tescani". 2000]. Cecilia Ştefănescu. p. 2000. nr. MIRCEA În periodice: 548. 1999]. Mircea Cărtărescu. Căprariu. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. 2000. România literară. Angelo Mitchievici. p.. Cecilia Ştefănescu.

Orizont. "Reeducarea eului". Luceafărul. 5. În: Gheorghe Grigurcu. nr. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568. 2000. Haosmos : poeme : 1985-1989. Marcu. 570. 11. 6. 5. 2000. 7. Bucureşti. Andreea. Cruciada verde. 1999]. [Petru Cârdu. CÂRLAN. 6. 1998]. Poezie română contemporană. 21. nr. Iaşi : Polirom. Ochiul meu rămâne să veghez]. 19. Irina. 569. Bucureşti : Orion. nr. O tăcere asurzitoare. 574. nr. Contemporanul. 2000. Titu. p. 10. 1999]. 14. Petraş. Dorina. p. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. 2000]. 13. Heraldica iubirii. 10. Iaşi : Polirom. Bucureşti : Minerva. [Radu Cârneci. Poeme/ Poems. 2000. Biografie şi interpretare. [Magda Cârneci. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. Bohanţov. nr. România literară. CÂRNECI. 2000. 2000. [Radu Cârneci.. Victoria.în antologie. 22. În volum: 567. Bogdan Mihai. nr. Deciu. nr. Poezia pădurii. Bărbulescu. Inea. 2000. Contemporanul. Octavian. 14. 1999]. 572. vol. 10. [Nicolae Cârlan. România literară. Băileşteanu. Poetul/omul Paul Celan. p. România literară. 34. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti. 573. [Radu Cârneci. p. 571. Popescu. Buciu. Braşov : Paralela 45. nr. Piteşti. 46. "Haosmos"-ul textului. NICOLAE În periodice: 564. Tomis. [Radu Cârneci. Astra. p. 16. Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. p. 66-67. 10. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. 12. Bărbulescu.". 2. 566. 2000. 9. 2000. 5. Poeme poltice]. 1. 223-229. Poetica magnoliei. 6. RADU 562. 83 84 .. Autori din diaspora. Milescu. Gheorghe. 42. 8. Luminiţa. nr. 5. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2000]. 563. [Paul Celan. [Paul Celan. 33. Paul Celan. Poezia pădurii . Luceafărul. Simion. Oficieri tainice. nr. p. 2000. Marian Victor. Simion. 2000]. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. 2000. nr. Craiova : Pasărea Măiastră. Poezia românească. 2000. 575. Grigurcu. MAGDA CELAN. Soviany. 2000]. p.În periodice: CÂRNECI. 6. [Magda Cârneci. Fănuş. Poezia pădurii]. PAUL În periodice: În periodice: 565. Eminescu şi "dulcea Bucovină". p. Şcoala exilului. Bucureşti : Orion. p. 33. 33. Poezia pădurii. Gabriela. Universul cărţii. Dascălu. Contemporanul. 2000. p. 5. Paul Celan şi prietenii săi. p. p. Vol. 35.

CERANU. 2000]. Oceanul schizoidian. O contrafacere grobiană. DOINA În periodice: 85 86 . Poezie română contemporană. Poezie română contemporană.lui Paul Celan". Chioaru. Suprimarea gazetarului.. 16. Orizont. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. 1998]. Arieşanu. nr. Oceanul schizoidian. 584. NINA 580. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul. ***. Miniaturi critice. Vol. nr. 12. 230-233. 10. 583. Tamaşi : Semnele Timpului. 23. nr. 75. Casa morţilor.. Sorescu. Irina. 1. 2000. 23. Maria. Femeia-cruciat. Ornea. 6. Orizont. Vasile. Anchetă Luceafărul. Oceanul schizoidian. p. Timişoara : Augusta. [Nina Ceranu. Petraş. Cluj-Napoca : Paralela 45. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Timişoara : Augusta. CĂLIN În periodice: 579. 5. Gheorghe. [Ruxandra Cesereanu. Tomis. 2000. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. 582. Timişoara : Marineasa. Piteşti : Paralela 45. Vol. 2000. 1999]. [Călin Cernăianu. 2000. 1. 12. România literară. [Ruxandra Cesereanu. 1. 1. CETEA. 2000. [Ruxandra Cesereanu. Vatra. p. Grigurcu. 1998]. nr. 577. CERNĂIANU. 39. 11. nr. 2. Poveştile femeii-cruciat. Vatra. Timişoara : Marineasa. În: Gheorghe Grigurcu. 35. p. Dumitru. Cluj-Napoca : Paralela 45. [Ruxandra Cesereanu. p. p. 2000. 2000. Luceafărul. 1. 234-240. [Nina Ceranu. 29. [Richard Reschika. Femeia-cruciat. nr. 2000. 12. 45-46. 586. Dumitru. RADU În periodice: 581. În volum: 585. Geo. Niţu. Contemporanul. Z. Cartea morţilor. Curierul românesc. nr. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. Despre Ruxandra Cesereanu. 33. 16. Despre Ruxandra Cesereanu. CERNA. p. p. 2000. 7. p. Ion.". nr. Elanul antimetafizic. 2000. DUMITRU În periodice: 578. 10. nr. Grigurcu. Annemarie. p. CESEREANU. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. Realismul obiectiv redivivus. Chioaru. 1998]. 75. 1999]. Recurs Eminescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 17. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna. 1998]. p. 2000]. 2000. 9. p. nr. CERNĂTESCU.

Bucureşti : Universal Dalsi. CHIOARU. [Interviu]. Irina. [Ion Chichere. În periodice: 87 88 . 35. Grigurcu. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" . Vatra-dialog. nr. 10. Irina. Poezie română contemporană. [Dumitru Chioaru. PAVEL În periodice: România literară. 590. p. Ion. 12-13. CHEIE-PANTEA. 2000]. 598. Croitoru.587. Timişoara : Augusta. 15. 2000. p. Petre. nr. 7.Universal Dalsi. 11. 2000. Dunăreanu. Universul cărţii. 4. Corbea. 2000. Ileana. 7. nu mai eram eu. CHIFU. România literară. 20. 1999]. p. 2000. 51. 16. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 4. Victoria. 2000. 1999]. IORDAN În periodice: 595. Vatra. Petraş. CHICHERE. 8. 6. Luceafărul. Contemporanul. CHIHAIA. Călătorie spre miazănoapte. 2000. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. 1999]. Fizeş. Repere eminesciene. Gheorghe. 2000. 8-9. p. [Iosif Cheie-Pantea. Exil. 10. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. 10. nr. p. p. 57. 1999]. 33. Excalibur. MINERVA 592. 3. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. Radiografiile timpului. Ovidiu. Roşioru. Un nou "rău al veacului". 12. Exil. 9-12.. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. Timişoara : Marineasa. nr. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". DUMITRU În periodice: 597. Vighi. Vol. Dan. CHIMEŢ. p. GABRIEL În volum: 591. [Interviu]. nr. [Iordan Chimeţ. nr. Anca. nr. [Interviu]. Milescu. p. Haţiegan. 5. Tomis. 2000. 2000. Petraş. 2-3. Timişoara : Excelsior. 1998]. p. p. Universul cărţii. 2000. nr. 5.. p. 2000. Dumitru Chioaru: ". ascultând clopotele unui oraş spectral". [Ion Chichere. 17-18. 33. ION În periodice: 589. Botoşani : Axa. Învierea din poem. Bucureşti : Universal Dalsi. 1. Fizeş. 4. nr. 2000. nr. 593. p. 10. IOSIF În periodice: 588. 5-6. Mureşanu. nr. Poezie românească. Oprea. 596. 594. CHIRA. În: Gheorghe Grigurcu. [Iordan Chimeţ. 241-247. Steaua. eram un altul". Daniel. Noutăţi editoriale . Contemporanul. Miruna. Luceafărul.

1999]. 5. [Mihai Cimpoi. p. 44. 7. Contemporanul. p. 2000. 602. Vasile. 10. 5. În periodice: 604. 1999]. Ultimul zid. Cluj : Clusium. p. Steaua. p. 2000. [Minerva Chira. 6. Florin. 2000. Bucureşti : David. 16. Cluj-Napoca : Clusium. Steaua. Petraş. 606. 1999]. Leandrii Greciei. I. Geo. 45. non verba. 2000. Petraş. Ţion. 2000. 33. 2-3. 2000]. [Minerva Chira. 99. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. CILIBI. 2000. 12. 2000]. [Recenzie de carte]. 2000. 2000]. 89 90 . Grefierul şi victima. p. CHRISTI. [Cilibi Moise. 68. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. C. ClujNapoca : Clusium. Al. Vestitul în Ţara Românească. 1. MIHAI În periodice: 611. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000]. Vol. 6-7. 1. Irina. Luceafărul. Aura Christi: Ultimul zid. Mihaela. AURA În periodice: 605. 601. Vasile. 607. Cluj-Napoca : Dacia. 103. p. 7. [Minerva Chira. 25. Astra. Tomis. 5. nr. Scurtu. I. 9. 1999]. nr. p. În volum: 608. Cluj : Clusium. 1999]. 2000. Eminescu . [Petru Cimpoeşu. 2000. 2000. Buciu. 35. Ornea. Geo. [Aura Christi. nr.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. CIMPOI. Z. 23. p. [Bucureşti : Editura Eminescu. 248-252. 2000. cu recunoştinţă. Ultimul zid.. 1999]. 603. Familia. Irina. C. nr. 10. 1. PETRU În periodice: 610. 51. Dobre. Lucian. Gheorghe. 51. 2000. [Minerva Chira. 10. 2000. Scrâşnetul muceniţei.. Chişinău : Litera. 10. Adrian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Simion. nr. Un înţelept. [Recenzie de carte]. Malea Stroe. 9. CIMPOEŞU. CHIŢIMIA. nr. Bucureşti : Hasefer. p.599. Acta. Cântecul lumânării. Grigurcu. Leandrii Greciei. Leandrii Greciei. nr. 78. 63-71. Bărbulescu. nr. Leandrii Greciei. Cântecul lumânării. p. MOISE În periodice: 609. Demonului. Contemporanul. Revista de etnografie şi folclor. România literară. p. nr. Contemporanul. p. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". 99-100. p. Povestea Marelui Brigand. nr. 1. Rogojan. nr. 600. Contemporanul. nr. [Minerva Chira. Marian Victor. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile". Cluj-Napoca : Clusium.

Negrici. 58-59. CIOBANU. CIOBANU. 1. Caiete critice. [Radu Ciobanu. România literară. [Vitalie Ciobanu. Bârna. 2000. 623. 13-18. cronici literare. Emil. Caiete critice. 23. În periodice: 617. p. Literatura română în analize şi sinteze. Încă un jurnal. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. p. nr. 614. p. nr. 620. [Livius Ciocârlie. Frica de diferenţă. LIVIUS În periodice: 622. În: Emil Alexandrescu. 2000. 18. nr. Ştefănescu. 12-13. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea.[Interviu]. 1. Jurnal. MIRCEA V. 33. 182-183. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Laura. MIRCEA În periodice: 615. p. Direcţii. RADU În periodice: 618. Mihai Cimpoi. 4-5-6. Luceafărul. 91 92 . 11-12. Mihai Cimpoi. 2000. Lazăr Zăvăleanu. 1999]. O istorie a literaturii române din Basarabia. nr. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. CIOCÂRLIE. Familia. nr. nr. 2000. Destinul unui prozator. Nicolae. nr. 2000. eseuri. p. Galaţi : Arionda. [Chişinău : Arc. p. 1999]. Caietele lui Cioran. Nedelcea. p. 2-3. 253-260. 543-545. Sipoş. 1. 1999]. 1999]. 2000. cronici literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Criza de identitate. Revolta împotriva maselor. 2000. p. 2000. Timişoara : Amarcord. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. VITALIE În periodice: 619. 70-79.612. p. 66-67. nr. Gheorghe. 51. Alexandrescu. Eminescu. 2000. p. Eugen. CIOBANU. Mărturii la sfârşit de veac. Neamţu. Gheorghe. Motivul originilor. [Vitalie Ciobanu. 2000. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. România literară. Iaşi : Timpul. nr. 2000. 2000. 621. Arca. 6. Vol. p. Mariana. CIOBANU. În: Angela BaciuMoise. 1999]. orientări. Tudor. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 11. 33. 5. [Vitalie Ciobanu. 40-46. 33. În volum: 616. Benţea. Angela. Frica de diferenţă: articole. Poezie română contemporană. În volume: 613. Craiova : Scrisul Românesc. Mircea V. Alex. 38. eseuri. 10. România literară. 1995]. Grigurcu. Grigurcu. Carmen. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". Să te oglindeşti hlizindu-te. Steaua. Baciu-Moise. p. Frica de diferenţă: articole. Vol.

Vol. 634. Iaşi : Timpul. Simona. p. [Livius Ciocârlie. 2000. Robert. p. [Şerban Cioculescu. p. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu.624. nr. Vol. 2000. p. 2000. Poeţi uitaţi : V. 542-543. 2000. nr. Barbu Cioculescu. 53-66. Cioculescu. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. Constantin Ciopraga. Liniile lecturii: L. 4. Bucureşti : Ars Docendi. Ionescu. Caietele lui Cioran. 627. Abăluţă. 80-81. [Interviu]. Marian Victor. 1. Mihai. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În periodice: 629. Tatăl lui Ciprian Porumbescu.[Interviu]. L. Galaţi : Arionda. p. Buciu. Apostrof. Craiova : Scrisul Românesc. 2000. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". p. 1. 2. Dragolea. România literară. În volume: 631. În: Emil Alexandrescu. Caragiale]. 2000. 632. 3-4. M. 23-24. 261-267. Un portret puţin mişcat. 11-12. p. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. ŞERBAN În periodice: 633. Angela. 2000. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. CIOCULESCU. Contemporanul. 67-69. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 11. V. Barbu Cioculescu. nr. În: Angela BaciuMoise. CIONCA. 33. p. 1999]. 10. Profunzimea neseriozităţii. CIOCULESCU. "Tema. nr. Viaţa lui I. Irina. dacă există una. În periodice: 635. 2000. CIOPRAGA. nr. Direcţii. 625. 40. 33. Mihai. p. Ornea. Nae. Cioran. CONSTANTIN În volum: 636. Stoian. p. 11. Constantin. [Nina Cionca. 3-4. Poesis. 47-54. 17. Mărturii la sfârşit de veac. Familia. Poesis. nr. nr. Baciu-Moise. Alexandrescu. 17-18. 628. CIORAN. 1999]. "Franzela albă a surghiunului". Ciocîrlie (de)spre E. p. Z. EMIL În periodice: 93 94 . 2000. 2000. Luceafărul. nr. Ştefan. 11-12. Ciocîlteu. Benţea. 2000. 9. p. p. Petraş. 2000. Personalitatea literaturii române. Grigurcu. 10-11. 68. 30-33. România literară. Un basm pentru adulţi. BARBU În periodice: 630. Jocul de-a jurnalul. 626. Poezie română contemporană. Mircea. orientări. Familia. NINA CIOCÎLTEU. Familia. 35. 11. nr. 1112. nr. 2000. 76-77.

O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. 658. Cioculescu. Bucureşti : Humanitas. 650. 119-122. Irina. 10. p. nr. Lecturi de portărese. 2000. 14. Adrian Dinu. Caiete II. Rachieru. 11. Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. Aura. p. nr. Luceafărul. Cioran la o citire în răspăr. 40. 2000. nr. nr. 1999]. Jocul de-a jurnalul. 20. nr. 2000. Ionel. Caius Traian. Tomis. 1999]. Alexandru. nr. p. Ornea. 647. [Marta Petreu. 8-9. 10. 653. 1966-1968. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). 2000. 15. [Emil Cioran. 40-41. Ornea. 10. 10. Cuvîntul. nr. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". 2000. p. Buciu. Mircea. Contemporanul. nr. Cioran . p. Liniile lecturii: L. 2000. 10. p. 10. Anghelescu. 33.637. 8. 2000. nr. 33. Omul . 639. 11. Ion. Familia. 30-33. nr. Marian Victor. 9. Contemporanul. Buzaşi. Contemporanul. 20. Necula. nr. 657. 46. Simona. Luceafărul. p. 11. Aura.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. 4. p. Petraş. Craiova : Scrisul Românesc. 10. 1. 638. 649. Cioran şi aventura stilului. 640. 645. p. Z. Ornea. Emil Cioran sub noi lumini (II). Aura. Genealogia autodevorării. Apostrof. Z. 2. nr. 2000. 643. Aura. 48. 2000. 11. nr. Dragomir. 2000. Pe cine mai ispiteşte Cioran. p. 2000. 651. Ciocîrlie (de)spre E. România literară. 42. Contemporanul. 30-33. 14. Caiete III. 34. Christi. 10. 2000. nr. 36. 33. 7. 23-24.între o iubire disperată şi 95 96 . 644. 2000. Contemporanul. 2000. 43. 1999]. Necula. nr. România literară. Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. Marino. 2000. 655. 9. George. 648. 4. Ionel. 10. Adrian. 9. Cioran sub lupă. p. Necula. 2000. 9. 11. [Marta Petreu. Un jurnal al lui Cioran. Necula. 1999]. 2000. 11. 33. Cioran din Caiete. Adrian Dinu. Ionel. M. 641. 646. 11-12. 2000. p. 7. Contemporanul. 33. Necula. Contemporanul. 33. 1967-1972. 5. Sihastrul din Paris. 642. România literară. România literară. 656. Alexandru. 654. p. 15. 34. 660. p. George. Ionel. p. p. 3. 659. Christi. 1999]. p. Cioran . nr. Contemporanul. Cioran. 652. Contemporanul. Caietele lui Cioran. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. 38. 35. Christi. nr. 2000. 2000. 2000. 7. 17-18. p. Luceafărul. nr. Opera românească a lui Cioran. p. [Livius Ciocârlie. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). Ionel. p. nr. Contemporanul. nr. Christi. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. E. nr. 2000. nr. nr.labirint. România literară. Aura. Rachieru. 21. 11. Bucureşti : Humanitas. Emil Cioran sub noi lumini. 10. p. 10. 2000. p. 6. 10. Christi. p. Emil Cioran despre Eminescu. Z. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României.

10. Ion. În periodice: 668. Cuvîntul. CIUPUREANU. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. 12. 2000]. 2000. 11. 1999]. Viaţa românească. IONEL 663. Poesis .: convorbiri cu Emil Cioran. 14. Ştefan Ion. nr. 69. Luceafărul. [Dan Mircea Cipariu. 10. Apostrof. Traian T. [Ion Deaconescu. CIORĂNESCU. Mahalaua "Pe două voci". Ghilimescu. Octavian. 35. Tomis. Mahalaua de azi pe mâine. 11.. nr. Poeme trăite. 11. 7. Vartic. nr. p. Luceafărul. 11. Boldea. [Cristina Cîrstea. Octavian. Chişinău : Cartier. Ion Cocora. În periodice: 669. Vatra. [Cristina Cîrstea. Autoportrete din memorie. 12. Luceafărul. 662. Iulian. 6. p. [Dan Mircea Cipariu. 121-124. p. p. O lecţie despre postmodernitate. Mircea A. nr. nr. 16-18. Ceva care să-i amintească de mine. p. N. Iaşi : Timpul. Voncu. Ceva care să-mi amintească de mine. Abăluţă. Bucureşti : Vinea. 8-9. DAN MIRCEA În periodice: 667. p. În volum: 665. 2000. Constantin. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. p. 671. Dacă m-aş fi aruncat în Sena."rugăciunea negativă" (II). 30. Emil. nr. 2000. ION În periodice: 672. 5. 95. Soviany. p. 5. Amurgul gândurilor. Coşovei. 2000. Diaconu. p. 97 98 . p. Craiova : Scrisul Românesc.Cioran. 2000]. 2000.. 2000... p. 2000. Mahalaua de azi pe mâine. nr. Traian T. 12-13. 2000. nr. 2000]. nr. CRISTINA În periodice: 670. 664. Perioada românească a lui E. Contemporanul. GEORGE În periodice: 666. Craiova : Europa. Cântece de putreziciune. 2000]. 2000. Zanca. 4. Andrei. M. nr. Un CD . 1. Coşovei. 2000. 14. [Ionel Ciupureanu. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 15. 5. Soviany. Roşioru. Emil Cioran. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Fălci. 2000. Tertulian. Mădălin. 2000. 36. Bucureşti : Cartier. 3-4. nr. CÎRSTEA. CIPARIU. 4-5. 6. 10. În: Emil Alexandrescu. Apostrof. p. p. nr. Prăbuşirea turnului Babel. 661. Cioran. 2000]. Poeme trăite. 545-547. 2000. Bucureşti : Vinea. Răzvan. 95. COCORA. Nobleţea mahalalei poetice. Ministrul de externe al exilului românesc. Contemporanul.

p. Gheorghe. 680. CODRUŢ. 7. nr. rengay. În periodice: În periodice: 675. Bucureşti : Editura Eminescu. [Răzvan Codrescu. p. 6. România literară. 8. 2-3. p. RĂZVAN Grigurcu. [Vasile Gh. Sultana. 2000. 278-281. Grigurcu. 2000. 1999]. 2000. MARIANA În volum: 678. 9. Constanţa : Ex Ponto. 684. p. Existenţă organică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. C. VICTORIA În periodice: 683. 35. ŞERBAN În volum: 677. 2000.A foreign guest. Z. 37. 1999]. Moldovan. 1. Vol. 11. 2000. Profilul unei poete. VASILE GH. 36. În: Gheorghe Grigurcu. 35. p. COMĂNESCU. Poezie română contemporană. nr. nr. Grigurcu. [Ion Codrescu. p.[Interviu]. [Ion Codrescu. Grigurcu. Olivotto. Familia. Urma de foc. COJOCARU. 2000. Navigând prin "eterrealitate". 33. Vol. 1. Evelina. Ornea. nr. Bucureşti : Anastasia. 1. ION În periodice: 673. Tomis. Editura Eminescu. Vasile. Contemporanul. 2000]. Vedere din Mirador. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. DENISA În periodice: 682. 6. De la Eminescu la Petre Ţuţea. 6. România literară. 2000. p. p. Cojocaru. 2000. Geo. Gheorghe. haibun şi renku . 10. [Denisa Comănescu. Şerban Codrin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 33. 1. B. nr. Tomis. Perfect distractiv. 46-47. Gheorghe. Bucureşti : Anastasia. p. 272-277. Vol. 268-271. Trăsăturile unui autoportret. 1. Baciu-Moise. Roşioru. Un doctrinar leionar de azi. CODRIN. Perfect distractiv]. Galaţi : Arionda. 1998]. p. 674. De la Eminescu la Petre Ţuţea. 676. 9. 13. În: Gheorghe COMNEA. 10. p. Vocile muntelui]. Botoşani : Axa. 1999]. "Dreptăciuni" pseudocritice. 55-66. Vocile muntelui. [Victoria Comnea. 681. Alexandra. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. CODRESCU. În: Angela BaciuMoise. Constanţa : Europolis. 99 100 . 2000. 33. Mărturii la sfârşit de veac. Oaspete străin : haiku. Luceafărul. Oaspete străin. 2000. Vedere din Mirador.CODRESCU. 10. nr. Vol. 679. Claudia şi lapidatorii. Craia. Universul cărţii. Angela. 4. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. p. 2000. nr. [Victoria Comnea. Cârligeanu. [Răzvan Codrescu. Ion. Ioan. Marina. 2000.

nr. 2000]. 6. 46. 693. 10. 10. p. [Interviu]. [Ilie Constantin. 6. 1999]. Voinescu. De vorbă cu. ClujNapoca : Dacia. Grigurcu. În periodice: 689. CONSTANTIN. COMOROŞAN. CĂLIN În periodice: 691. Geo. 5. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". nr. 687. Universul cărţii. 7. CONSTANTINESCU. CONSTANTE. Ilie Constantin sau criza formei. 101 102 . Bucureşti : Libra. 1.Evadarea tăcută]. 10. 11. Vasile. CONSTANTIN. 2000. p. Poezie română contemporană. p. p. LENA În periodice: 690. Poesis.. Dosarul Bacovia. Miruna. Ionel. Milescu. Nedespărţirea de Borges]. Alexandru Condeescu: Planeta Moft. Universul cărţii. Marcel. 686. Cum ne ţesem eul. vol. 2000. CONSTANDACHE. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. 10. 1011. 8. Le lettré raffiné. 2000. [Sorin Comoroşan. Victoria. [Călin Constantin. 10. În volum: 694. nr. Contemporanul. G. 4. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 2000. 1. [Ilie Constantin. 1994. Universul cărţii. Constandache. Lecturi împreună. Ulici. 2000. 13. Miruna. 241-242. Bacău : Agora. Complicitatea fertilă. Bucureşti : All. 20.Sorin Comoroşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Laurenţiu Ulici. p. [Interviu]. 3-4. Vatra. 11. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. p. Mitică şi Hyperion. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. 2000. Nedespărţirea de Borges. 1998]. Mureşanu. Mureşanu. Laurenţiu. Sipoş. Luceafărul. G. IOAN În periodice: 695. p. 161-163. p. Editura Florile Dalbe. Mariana. 7. [Lena Constante. 2000. ILIE În periodice: 692. 38-39. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. 282-288. SORIN În periodice: 685. "Iubitele" lui Bacovia. Necula. Bucureşti : Du Style. Scenarii de supravieţuire a visului. Pintescu. [G. Vol. nr. G. Contemporanul. CONDEESCU. Marcian. nr. 2000. Proză românească. Bucureşti : Libra. 1998]. Alexandru. nr. nr. nr.. Gheorghe. 2000. Radu. [Sorin Comoroşan. 12. ALEXANDRU În volum: 688. p.

În volum: 705. Memorii. Paul Celan. Biografie şi interpretare.Luceafărul. Bucureşti : Univers enciclopedic. Orizont. ***. nr. Poezie română contemporană. nr. Jurnale. CONSTANTINESCU. [Mihaela Constantinescu. MIHAELA În periodice: 696. CORBU. [Titel Constantinescu. Direcţii. 46. 7. ANA 103 104 . Liviu. 2000. 1998]. Emil. Paul Celan şi meridianul său. CONSTANTINESCU. 1999]. 701. 2000. CONSTANTINESCU. p. DANIEL În periodice: 704. 1314. Bucureşti : Polirom. CORCEA. Postume. p. Orizont. 4. Gheorghe. Un supraromantism. nr. 4. Frica şi. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. POMPILIU În volum: 698. nr. PAUL În periodice: 702. Consideraţii asupra romanului românesc. Miruna. 7. Pintescu. Mihăilescu. alte spaime. Postmodernismul. p. "Alle Dichter sind Juden". Idei în mişcare. 51. 2000. Grigurcu.. Universul cărţii. 541. Radu Sorin. [Titel Constantinescu. orientări. 23. Alexandru. 11. p. Victoria. 1. 1999]. [Titel Constantinescu. Dascălu. 5-6. p. TITEL În periodice: 699. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Paul Corbea. p. 12. 24. Geografii culturale bucovinene. Luceafărul. 700. 1. Alexandrescu.. 289-295. 12. Bogdan Mihai. 7. 10. p. 1999]. Moda de toamnă. 45-46. 2000. nr. Cucu. Florin. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 2000. [Daniel Corbu. În: Gheorghe Grigurcu. p. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Steaua. 11. Forme în mişcare. 1992]. 67. Iaşi : Polirom. Grăsoiu. Moda de toamnă. Jurnal (1978-1989)]. 8-9. Mureşanu. 7. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. Universul cărţii. 1. Vol. Steaua. Poezie românească. 703. CORBEA. nr. Anchetă Luceafărul. p. 2000. 2000. p. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. CONSTANTINESCU. Piatra Neamţ : Panteon. 2000. p. nr. Pompiliu Constantinescu. 2000]. 2000. Ploieşti : Printeuro. 2000. nr. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. În: Emil Alexandrescu. Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. Luceafărul. 10. MIRCEA În periodice: 697. 2000. 2. 51. Milescu. nr.

VICTOR În periodice: 707. p. Ioan. 712. 6. 4. Echinox. 34-35. 2000. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Vatra. [Sanda Cordoş. p. Cuvîntul. nr. 713. 72-74. Ivăncescu. nr. p. Milescu. [Constanţa : Ex Ponto. [Cora Corciova. nr. 2000.În periodice: 706. 2000. Tomis. Alexandru. Cu pălărie. Orizont. 51. p. CORCIOVA. Şansa. 7-8. 5. 711. [Sanda Cordoş. nr. Vatra. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. 4. 10. Timişoara : Hestia. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. 75-77. ION În periodice: 718. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 35. Nunta. Mircean.. 716. Portretul Andei. nr. Ochiul fîntînilor. 1999]. nr. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. [Ana Corcea. p. Familia. nr. Tomis. nr. Ion. 67. [Sanda Cordoş. Pop.. 2000. Steaua. CORA În periodice: 709. 714. Aripa neiertătoare a timpului. CORDOŞ. . 52. 717. Ion. nr. p. 2000. 2000]. 2000. Se duce soarele. Ovidiu. p. 12. Apostrof. Delia. 35. Puiu. 4. Prizonierii. 77-78. CORCHEŞ. p. 5. Bucureşti : Editura Eminescu]. CORNEA. 2000]. 5. 6-7. 8. Anca. Cluj : Biblioteca Apostrof. Timişoara : Mitron : 2000]. Moldovan. [Sanda Cordoş. nr. Literatura crizei. Pene din aripa timpului. p. DOINA În periodice: 105 106 . Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 3. 6. 2000. p. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 10. [Constanţa : Ex Ponto. 715. Criza literaturii şi politica crizei. 4. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 4. Ştefan. Simuţ. Cluj : Biblioteca Apostrof. Poezie românească. Ursa. 7-8-9. 2000. Haţiegan. CORLAN. 78-79. Universul cărţii. Vatra. 2000]. Mihaela. Dezvăluiri lirice târzii. 1999]. 2000. O literatură pentru neliniştea noastră. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Roşioru. nr. 31. nr. Victoria. Ion. p. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 2000. p. Ruxandra. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 1999]. 10. 18.Ruxandra Ivăncescu. 8-9. SANDA În periodice: 710. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. nr. 1999]. 11. [Ion Corlan. Vatra. 2000. Cistelecan. Enache. 708. Borbély. 5. O incursiune în uman pintre rinoceri. 1999]. 2000. p. 2000. Cursan.

[Doina Cornea. 2000. CORNU. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. p. 725.modelul cărturarului patriot. COSTIN. nr. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Poezii. pentru inventar : (versuri şi reversuri). Nicolae. [Doina Cornea. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 17-48. 2000. p. MARIA COŞBUC. 107 108 . Miron Costin . 11. Emil. Poezie zen. Emil. George Coşbuc . Vatra. nr. 1995]. nr. Tomis. 1999]. Studii şi materiale. 35. De viaţă. Alexandru. Emil. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. 7-8. Petraş. Iaşi : Timpul. Alex.Moartea lui Gelu.Moartea lui Fulger. Închis . 32. 2000. 2000. 2000. nr. 33-34. Miron Costin. Iaşi : Timpul. nr. Costescu. Alexandrescu. 87-88. Constantin. În: Emil Alexandrescu. COSAŞU. George Coşbuc . p. p. Vatra. 2000. p. 2. 260-263. 16. Valeriu. Ştefănescu. Bucureşti : Editura Universităţii. COSTESCU. În: Emil Alexandrescu. p. de moarte. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Cluj-Napoca : Dacia. Cluj-Napoca : Dacia. [Calistrat Costin. 11. Bacău : Corgal Press. Apostrof. nr. 70. RADU În periodice: 722. Iaşi : Timpul. Din altă viaţă. GEORGE În periodice: În volume: 723. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 11.719. nr. Alexandrescu. de lume. 2. 726. [Calistrat Costin. Lecţia de memorialistică. COSTIN. Literatura română în analize şi sinteze. p. Abăluţă. 2000. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 728. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. Marinescu. Bacău : Corgal Press. 2000]. 33. Alexandrescu. Irina.. 252-253. Roşioru. 2000. 29-38. 1998]. 42. 1999]. Luceafărul. Cornel. p. p. 3-4.. 727. 6. România literară. [Aurora Cornu. În: Emil Alexandrescu. 2000. Vlad. În: Nicolae Cârlan. p. Cârlan. 7-8. 16. p. 2000. Marina. 729. 2000. Ion. 9. Literatura română în analize şi sinteze. Poesis. În: Antologie de literatură română veche . Literatura română în analize şi sinteze. Bărbulescu. AURORA 724. 720. MIRON În volume: În periodice: 721. Simion. Radu Cosaşu. Moraru. CALISTRAT În periodice: 730.

Vara. Coşovei. Adrian. p. Bună dimneaţa.731. 2000. 2000. nr. Emil. COŞOVEI. 733. Nopţile (ne)iubirii. Iaşi : Timpul. Nobleţea mahalalei poetice. 2000. Octavian. Emil. p. 2000. Coşovei. 1. 734. Tomis. 5. Deva : Călăuza. [Dan Mircea Cipariu. 253-254. Gheorghe. În volume: 744. Voncu.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. 736. În: Emil Alexandrescu. 250-252. Iaşi : Timpul. Vol. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. George Coşbuc . p. Răzvan. [Recenzie de carte]. [Traian T. 23. Alexandrescu. Marian Victor. Soviany. Ambiguitatea poeziei optzeciste. 10. George Coşbuc . p. 2000. nr. Victor. 15. Buciu. 2000.Paşa Hassan.Nunta Zamfirei. Iaşi : Timpul. În periodice: 740. Coşovei. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. O generaţie pierdută?. p. 11. Luceafărul. 1999]. p. În: Emil Alexandrescu. Octavian. 30. 2000]. Alexandrescu.O scrisoare de la Muselim-Selo. Steaua. 2000]. 2000. Gherman. 2000. 109 110 . 2-3. 735. Sud Est. 2000. Mahalaua "Pe două voci". Soviany. p. 258-260. În: Gheorghe Grigurcu. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Bună dimineaţa. 4. Vietnam!.Poetul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. 2000]. Iaşi : Timpul. 743. TRAIAN T. p. Deva : Călăuza. În: Emil Alexandrescu. [Ioana Coşereanu Vasilescu. Contemporanul. 255-258. Iaşi : Junimea. 2000. Bucureşti : Vinea. Alexandrescu. nr. Ţion. nr. 35. [Dan Mircea Cipariu. Vietnam! [Traian T. Emil. George Coşbuc . 742. Emil. 1999]. Poezie română contemporană. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 36. 741. p. George Coşbuc . George Coşbuc . Arta machiajului. 51. Craiova : Scrisul Românesc. Alexandrescu. nr. George Coşbuc . Sterom. p. 1999]. Poeme trăite. Alexandrescu. Vietnam!. COŞOVEANU. 2000. 254. Grigurcu. 15. 118. Literatura română în analize şi sinteze. 5. Bună dimineaţa. Victor. Mahalaua de azi pe mâine. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 101. 2000. Alexandrescu. p. nr. GABRIEL În periodice: 739. 1999]. 253. IOANA În periodice: 737. [Gabriel Coşoveanu. Literatura română în analize şi sinteze. Mahalaua de azi pe mâine. 732. Emil. p. Bucureşti : Vinea. [Chişinău : Arc. Traian T. p. COŞERIU. COŞEREANU VASILESCU. EUGENIU În periodice: 738. În: Emil Alexandrescu. 307-311. Iaşi : Timpul. 7. Emil. Lecţii de lingvistică generală. 4. Traian T. Luceafărul. Luceafărul. Coşovei. Eugeniu Coşeriu.

2000. [Liana Cozea. Ulici. p. Universul cărţii. 239-240. Secretele "jumătăţii tăcute". p. Piteşti : Paralea 45. Mitică şi Hyperion. p. IOANA În periodice: 754. Steaua. Sensuri lirice . Îngeri. [Ovidiu Cotruş. Fîntînaru. 296-298. nr. 2000]. COVACI. Piteşti : Paralea 45. Poezie română contemporană. nr. Dana Dumitriu . 151-153. nr. Stela Covaci: Timpul asasinilor.. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. p. Orizont. 299-306. Laurenţiu. 2000. Bucureşti : Univers enciclopedic. 9.745. Bucureşti : Du Style. COTUŢIU. 2000. . Aurel Rău. Curticăpeanu. [Ovidiu Cotruş. Sabău. Grigurcu. Ungureanu. Apostrof. Am fost pe lumea cealaltă. 10-11. p. p. p. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. Ioana. Alexandru. Gheorghe. COTRUŞ. 5-6. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. Mitică şi Hyperion. [Recenzie de carte]. Ioan. 2000]. 2000. 6. 749. 2000.portretul unei doamne. 12. COZEA. p. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Portret în oglindă. Ulici. Ferometalul acesta de viaţă. Eseuri. CRAIA. Teodora. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. Vol. Irina. CORNEL În periodice: 750. Familia. SULTANA În periodice: 755. Lecturi subiective. de la Olahus la Emil Cioran]. Poezie română contemporană. 2000]. 10. Rondul de noapte al poetului. 111 112 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cezar Ivănescu. 11-12. 12. Petraş. LIANA În periodice: 752. 1999]. Bucureşti : Du Style. Dana Dumitriu . Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. 746. p. 2000. Bistriţa : Aletheia. [Liana Cozea. 10. nr. STELA În volum: 751. Semnul diagonalei. OVIDIU În periodice: 748. Editura Cartea Românească. 13.portretul unei doamne. Îngeri. critică literară. În: Laurenţiu Ulici. Familia. 8-9. 1. 1. Laurenţiu. 756. nr. 26. demoni şi muieri. 2000. 1999]. Gheorghe. Vol. 1999]. 2000. 51. 26-27. [Sultana Craia. 747. 753.Traian T. Un spirit transilvan. nr. Dialoguri.. 2000. Doina. Titu Maiorescu şi cultura română. nr. nr. 2000. Citadinism şi ironie. 2000]. 23. 92. Cornel. 7-8. Mureşanu. 38-41. p. 268-269. În: Gheorghe Grigurcu. Miruna. Expo 99. [Ioana Cozmuţa. COZMUŢA. 11. Universul cărţii. [Sultana Craia. În: Laurenţiu Ulici. Moldovan. 10. demoni şi muieri. Familia. [Cornel Cotuţiu. p. Ruja.

1999]. CREMENE. Corina. Buzaşi.Povestea lui Harap Alb. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. 3. Cea mai perfectă dintre lumi. Poetici clasice şi moderne. 296-300. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. Editura Minerva . Miruna. p. 551-552. 2-3. 1998]. Kovács. 2000. 7. 759. [Ion Creangă. 2000. nr. În volum: 766. Marian-Bălaşa. p. nr. Tomis. nr. CRÂNGANU. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 2000. Stepan. p. 40. 12. nr. 8-9. Emil. Mihai Eminescu].succesul diversităţii. 2000. 2000. 758. Timişoara : Marineasa. 205-208. În: Emil Alexandrescu. 6. 8. Mureşanu. NICHIFOR În periodice: 757. Literatura română în analize şi sinteze. Coincidentia oppositorum. Nichifor Crainic.CRAINIC. Emil. 10. Iaşi : Timpul. 1998]. 23. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. Literatura română în analize şi sinteze. Miruna. Albert. 8-9. 3. Marin. MIOARA În periodice: 113 114 . [Adrian Crânganu. 48. p. 1999]. Ion. Emil. nr. 33. Iaşi : Timpul. 2000. Orizont. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. Kovács. Ion Creangă . 1999]. 1. nr. În: Emil Alexandrescu. 10. Iaşi : Sagittarius Libris. Iaşi : Timpul. p. p. Ion Creangă . Ion Creangă. 10. Spiritualitatea poeziei româneşti. DANIELA În volum: 761. p. Universul cărţii. ADRIAN În periodice: 762. 764. Dostoievski şi creştinismul rus. [Valeriu Cristea. Alexandrescu. Nostalgia paradisului. 2000. p. 3. 767. Mureşanu. 201-204. p. [Nichifor Crainic. Emil. În: Albert Kovács. 765. 6. Alexandrescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. ION În periodice: 763. p. În: Emil Alexandrescu. 35.Dănilă Prepeleac. Ion. CRĂSNARU. 2000. Roşioru. Iaşi : Timpul. 2000. Frumosul pur. Alexandrescu. Bucureşti : Seara. În: Emil Alexandrescu. 204-205. Confirmarea valorii. Albert. [Laura Bădescu. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Poezia în perspectivă teologică. p. De la istorie la memoria istoriei. Cluj-Napoca : Anastasia. nr. 2000. România literară. Nepoţii lui Candide. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Contemporanul. 768. 2000. CREANGĂ. p. Contemporanul. În volum: 760. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. 10. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. [Nichifor Crainic. 2000.

Luceafărul. nr. 1999]. 12-13. 7. Stan V. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. [Gabriela Creţan. p. Alexandria : Tipoalex. Apostrof. "D'ale carnavalului". CRISTEA. Ioan.[Gabriela Creţan. p. 2000. p. Antonescu. Ion. Bucureşti : Cartea Românească. 6. Chevereşan. CREŢIA. p. Aspecte bibliografice. CREŢAN. Nae. În periodice: 777. 4. 780. 2000]. 11. Soare din Macbeth. Soviany. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. p. Grigurcu. CRISTEA. Curierul românesc. Miruna. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. Groza. Orizont. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. Dicţionarul personajelor lui Creangă . [Valeriu Cristea. 2000. 25. Radu Andriescu]. 771. 38. Poezie română contemporană. 2000. În volum: 772. GABRIELA În periodice: 770. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. Gheorghe. În: Ideea de Eminescu. România literară. Dan C. Sipoş. 11. [Dan Cristea. Eminescu şi Teleormanul. Badea. 12. 307-311. 18. Cristea. 2000. 7. 2000. p. Octavian. Sf. STAN V. 33. 6. 31. Gheorghe. Buzaşi. Cristina. [Interviu cu Mioara Cremene]. p. p. Soarele negru. 14. Gheorghe : Arcuş. Versiune şi subversiune. Versiune şi subversiune. 12. Trasee eminesciene. Miruna. 44. 2000. Hiperbolă şi litotă. 1999]. Infern cu floarea soarelui]. Universul cărţii. [Gabriela Creţan. 2000. Luceafărul. Între Eros şi Thanatos. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 775. 115 116 . [Alexandria : Tipoalex. p. Universul cărţii. nr. 778. VALERIU În periodice: 779. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 1999]. 2000]. nr. p. Lăcătuşu. Poesis. Editura Cartea Românească. Mariana. 1999]. 5. 1. Claudiu. Bucureşti : Cartea Românească. [Stan V. CRISTEA. 2000. CRISTEA. "Scrisori din Transilvania extremă". nr. 10. De la istorie la memoria istoriei. Elie Miron Cristea . 133-136. 5. 2000. [Dan Cristea. 2-3. Istrate. 11. nr. 26. ELIE MIRON În volum: 776. Mureşanu. Luceafărul. [Valeriu Cristea. nr.769. p. Mureşanu. nr. DAN În periodice: 774.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 8-9. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. PETRU În periodice: 773. nr.

[Ovid S. 2000. [Flaviu Cristian. Crohmălniceanu. [Valeriu Cristea. Răzvan. S. 12. La aniversară. Doina. Un om pentru toate dialogurile. S. Crohmălniceanu. nr. nr. p. Holomeia. Crohmălniceanu. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 11-13. 2000. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. 1999]. Crohmălniceanu. Cărtărescu. Crohmălniceanu. "Ştiinţa" de a muri. 1999]. nr. Bucureşti : Universal Dalsi. 791. 789. 2000. La răscruce de drumuri. 788. 26. 26. 2000. Ruja. p. p. 784. Crohmălniceanu (1921-2000). 2000. 41. Un om pentru toate dialogurile. Familia. Curierul românesc.aşa cum îl ştiu eu. 2000. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. Despre Cercul Literar. nr. 792. Klaus Heitmann. Orizont. 346. nr. Damian. Călin. 2000. Vatra. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universalia. Luceafărul. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. În volume: 793. 2000. 795.. Cassian. [Ovid. nr. La răscruce de drumuri. In memoriam Ovid S. [Maria-Luiza Cristescu. nr. Mesajul lui Buddha. S. 47. 8. 10. Bucureşti : 117 118 . 27. Între oglinzi paralele. 2000]. Contemporanul. Crohmălniceanu. O autobiografie critică. Ungureanu. 2-3. Voncu. 10. Crohmălniceanu. p. 8-9. p. 790. 2000. În: Ovid S. 11. 12. Denciu. 10-11. OVID. 2000]. Damian. Târgu Mureş : Arhipelag. Klaus Heitmann. Crohmălniceanu. [Ovid. 10-11. 1. România literară. p. 8-9. Vera. Acelaşi "tata Croh". 5. 43.10. Târgu Mureş : Arhipelag. Despre Cercul literar. CRISTESCU. Un om pentru toate dialogurile. nr. S. p. Bucureşti : Adevărul. 794. 36-38. Soviany. 2. p. 1999]. S. 2000. nr. nr. 12-14 . Cornel. MARIA-LUIZA În periodice: 782. Domincovici. [Flaviu Cristian. În periodice: 786. O scrisoare de la Ov. nr. 2000]. Moraru. 2000. Vatra. 2000. nr. Octavian. 9. 1999]. 12. Curticăpeanu. 177-178. Nina. 2000. 2000. 3. Bucureşti : Universal Dalsi. 1999]. CROHMĂLNICEANU. 5. S. Oceanul şi flacăra. Portrete în mişcare. Drama barocă a povestirii. Vatra. Croh . 35. Cornel. 69-71. Caiete critice. 796. p. Klaus Heitmann. nr. p. CRISTIAN. Ioan Dumitru. 177-178. După-amiaza de sâmbătă. Lotusul cu o mie de petale. p. 33. 781. 787. În: Ovid S. Cluj-Napoca : Dacia. Sub semnul provizoriului. Mircea. Virgil.. 6. Alexandru. Mircea. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. p. p. Contemporanul. Damian. Orizont. [Flaviu Cristian. Corneliu. p. FLAVIU În periodice: 783. 785. Cărtărescu. 72-74. În: Ovid S. 2000. Prinţesele: (proză). S.

Iliescu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. p. Un om pentru toate dialogurile. 810. p. În: Ovid S. 2000. Iorgulescu. Un om pentru toate dialogurile. 807. 43-45. Crohmălniceanu. p. Cuşnarencu. 14-16. Mihai Dinu. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 811. Crohmălniceanu. 32-34. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. 806. Gabriel. 28-29. Un om pentru toate dialogurile. 801. Criticul şi potrivniciile istoriei. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 65-68. În: Ovid S. 2000. Cornea. 147-150. 27. p. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. p. 168-169. Un om pentru toate dialogurile. Un desant spre o altă lume. Vrăjitor cu pipă stinsă. 814. Lăcustă. Lefter. Bucureşti : Universal Dalsi. 799. Cuşnarencu. "Junimea" lui Crohmălniceanu. Cosaşu. Un om pentru toate dialogurile. 804. 2000. 812. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Numai tăcerea ar putea să exprime. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 35-36. 2000. Competenţa activă de care aveam nevoie. p. Un om pentru toate dialogurile. 99-102. George. Sub privirea sa lucidă.Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Ene. 2000. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. George. Rodul şi rodiile prieteniei. "Croh". În: Ovid S. În: Ovid S. Lefter. 2000. p. Un om pentru toate dialogurile. Iova. Cristea-Enache. Paul. umbra lui generoasă. Lupan. În: Ovid S. 805. Cămările memoriei. Radu. În: Ovid S. 157-159. 83-88. Moni. Gheorghe. O pierdere grea. p. Crăciun. Un om pentru toate dialogurile. p. În: Ovid S. În: Ovid S. 164-167. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Radu. Ion Bogdan. Ion. p. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. În: Ovid S. Gheorghe. 813. În: Ovid S. Dimisianu. Portretul din umbră. 93-95. Bucureşti : Universal Dalsi. 37-38. În: Ovid S. 23-25. p. Crohmălniceanu. 2000. 2000. Ion. Un om pentru toate dialogurile. Câteva însemnări subiective. 800. 53-64. În: Ovid S. Nicolae. 815. Ştefan Aug. Bucureşti : Universal Dalsi. Daniel. p. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Prietenul meu. 803. p. Crohmălniceanu. p. 798. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Crohmălniceanu. Uneori. 119 120 . p. Bucureşti : Universal Dalsi. Ianoşi. Nicolae. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. Crohmălniceanu. 153. Bucureşti : Universal Dalsi. 809. 123-126. Profesorul de libertate interioară. Crohmălniceanu. 808. 160-163. p. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Gheorghiu. p. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 802. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Mircea. În: Ovid S. Ion Bogdan. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. 797. 2000. Un om pentru toate dialogurile. p. La Berlin. Bucureşti : Universal Dalsi. Gheorghe. În: Ovid S. Crohmălniceanu. În: Ovid S. p. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Doinaş. Un om pentru toate dialogurile. Iliescu.

Mircea. 2000. 17-18.816. Un om pentru toate dialogurile. p. Pârvulescu. Simion. Un om pentru toate dialogurile. Profesorul şi desantul. Capitol de dicţionar. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. p. 127-131 . de când lumea. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Şerban. Alex. Un om pentru toate dialogurile. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. 2000. Crohmălniceanu. 2000. Crohmălniceanu. 19-21 . 89-92. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 817. Bucureşti : Universal Dalsi. Rămas bun! În: Ovid S. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Crohul . Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Şerban. p. p. 829. Ioana. Al. Crohmălniceanu. 111-116. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Gabriel. p. 2000. 833. Bucureşti : Universal Dalsi. Nedelciu. Geo. Crohmălniceanu . Un om pentru toate dialogurile. Şora. Amintire nedeghizată. 827. p. Crohmălniceanu. 49-50. Scurtă sinteză. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 822. 835. 2000. Cristian. Ioana. 2000. În: Ovid S. 831. p. p. Teodorescu. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. parcă. Criticul ca secretar al publicului. Un om pentru toate dialogurile. Scrisori berlineze. 151. Amintiri regizate. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 132-144. p. Ştiut. 823. 819. Un om pentru toate dialogurile. 830. Un om pentru toate dialogurile. Paraschiv. 2000. Mariana. Schuster. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Omul minunat. Leo. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Olăreanu. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Z. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. 117-122. În: Ovid S. 121 122 . 2000. Crohmălniceanu. p.libertate şi luciditate. 2000. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Mirodan. 818. Pârvulescu. Pârvulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 2000. În: Ovid S. Preda. Crohmălniceanu. 39-42. În: Ovid S. Ioana. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Simion. 22. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 821. 824. Un om pentru toate dialogurile. Ornea. Rusu. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. 172-177. Paul. Şora. p. Micu. Teodorescu. Pe scena "obsedantului deceniu". p. Ceremonia râsului. 2000. Probe de viaţă interioară complexă. În: Ovid S. Mihai. 9-13. Crohmălniceanu. 2000. p. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Pasiune şi loialitate. p. p. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. p. 826. În: Ovid S. Eugen. Costache. 2000. 96-98. 2000. În: Ovid S. 2000. Crohmălniceanu. Dumitru. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 825. Părintelui meu literar. Un om pentru toate dialogurile. p. 30-31. 75-82. Eugen. 832. Sorin. 2000. 828."dincolo". Cristian. 152. Crohmălniceanu. 820. 105-110. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Florin. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 154-156. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. 834. 170-171. Un om pentru toate dialogurile.

Aron. Iulian. 1999]. Caragiale în conştiinţa critică.Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan. 5. Caragiale în conştiinţa critică. 2000. Timişoara : Hestia. nr. p. Ioan Petru Culianu în Italia. 33. Boldea. Iulian. nr. p.. Piteşti : Paralela 45. p. 35. Barbu. 1994. Din nou Caragiale. Un împătimit al cercetării critice. 18. 23. 14. Luceafărul. Destinul postum al lui Grigore Cugler. [Constantin Cubleşan. Visszaút. Crohmălniceanu. În periodice: 837. Boldea. Câmpan. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 9.. 11. Ion. Hajdú. Helikon. Opera literară a lui Pavel Dan. 1999]. [Constantin Cubleşan. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. România literară. Vedere şi viziune. p. 10. 6. 1999. GRIGORE În periodice: 845. 16. Bucureşti : Universal Dalsi. N. În: Ovid S. Oradea : Cogito. nr. [Csiki László. Fenomenologia ideilor religioase. nr. Barbu. Bucureşti : Nemira. 35. Catrinel. 2-3. 1999]. Bucureşti : Viitorul Românesc. 33. [Constantin Cubleşan. 178-179. Csiki László Visszaút című kötetéről.. [199?]. 1994]. Porunca fiului sau povara destinului. Falsul Dimitrie. 2000. Luceafărul.836. CULIANU. 2000. Maria. [Ioan Petru Culianu. 51. ADA D. Popa. [Constantin Cubleşan. Luceafărul. p. [Dumitru Crudu. O constiinţă a zilelor noastre. Eminescu în orizontul criticii. nr. Luceafărul. 35. 2000. [Ada D. 1995]. p. Cruceanu. Anghelescu. p. 2000. IOAN PETRU În periodice: 846. Cuvîntul. 14. Bulei. Farkas Zoltán. 2000. Oradea : Cogito. Mircea. LÁSZLÓ În periodice: 839. 2000. 2000. nr. România literară. 847. CUGLER. Criticând critica. 6. 2000]. 2000. 2000. 2000. Opera literară a lui Pavel Dan. 123 124 . Simion. 843. 2000]. 841. 844. 46-48. Un om pentru toate dialogurile. 1999]. CUBLEŞAN. 30. Steaua. p. Cioculescu. E închis vă rugăm nu insistaţi. Bărbulescu. 842. nr. nr. Bucureşti : Viitorul Românesc. DUMITRU În periodice: 838. CRUDU. . nr. 6. Vatra. 16. CONSTANTIN În periodice: 840. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Tertulian. p. Figură reprezentativă. p. p. p. nr. 6-7. 22. 24. CSIKI. Mircea Eliade. 2000. nr. 33. CRUCEANU. Diana. 4. Marian. Constanţa : Ex Ponto. România literară.

nr. CUŞA. 9. 856. 852. Ioanide. Oprea. Misterul asasinării profesorului I. Iulian. [Dan Damaschin. p. Farkas. 33. Crăciun. Ghinea. Petean. [Interviu]. nr. România literară. Adevăr despre revoluţie. Trandafirul tăcerii depline. 853. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. nr. România literară. Mingea de păr. Apostrof. [George Cuşnarencu. p. nr. Cartea expierilor. nr. Jenö. GEORGE DAMIAN. 2000]. PAUL În periodice: În periodice: 849. S. 33. Bucureşti : Allfa. 1998]. 33. 9. 26. Nici o clipă fără iubire. 855. Bucureşti : Coresi. 33. 7-8. Requiem. 15.În volum: 848. p. S. Culianu. DAIAN. 1996]. Requiem. CUŞNARENCU.. 46. Caiete critice. Rădulescu. George. Nicolae. p. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Dan. p. 2000. Drăgan. Mircea. Minciuni. În periodice: 859. [Mircea Zaciu. nr. 2000. Vitrina Allfa. Alexa. Generis. Dumitru Chioaru. [Paul Daian. 87. DAN În periodice: În periodice: 850. Damaschin. 1. [George Cuşnarencu. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. 1999]. 125 126 . [Eugen Curta.George Cuşnarencu. Vatra. p. Bârna. Vatra. p. 1999]. 857.. Iulia. 10. P. Vatra. 3. 179-184. Al. 2000. 80. [George Cuşnarencu. 6. Bucureşti : Allfa. nr. DAMIAN. 2000. Restul e. 2021. 10. EUGEN 854. Remus Damian. nr. Damian]. Bucureşti : Allfa. 2000. p. 858. 11. 2000. 2000. discipolul lui Mircea Eliade. 36. 14-19. Nicoleta. În: Iulian Rădulescu. p. 2000. Ioana. nr. Camelia. 2000. România literară. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. Penultimul Don Juan. 8586. CURTA. Parodia requiemului. 1999]. REMUS În periodice: În periodice: 851. România literară. Mărturisiri şi opţiuni. 12. 51. Steaua. Mingea de păr a vieţii. 9. 1998]. nr. p. Despre sine la persoana a treia. Nicolae. Arta imprevizibilului. istorie. Trandafirul tăcerii depline. Bucureşti : Allfa. [George Cuşnarencu. Alexandru. 2000. IOAN DAMASCHIN. 6.

Fiul craiului şi spânul. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. p. Supl. 51. p. 93.Luceafărul. THEODOR În periodice: 864. Ailenei. Luceafărul. 42. 862. Simion. Dimineaţa învierii. 33. 1999]. 10. Tomis. 12. 11. 2. Mariana. Caragiale în conştiinţa critică. Mureşanu. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II). Arad : Mirador. Miu. nr. S. 863. 2000. nr. 127 128 . Botoşani : Axa. Badea. 6. 6. [Interviu]. Liturghia cuvântului. 2000. 12-13. 2000. Oradea : Cogito. Manolescu. p. Bucur. Grupul editorial Universalia. SERGIU DAN În periodice: 868. 2000. 6. Bărbulescu. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. 2000. Cistelecan. Dan C. 27. Rugăciuni în infern. Damian. Sipoş. România literară. 865. nr. p. Gelu. 2000. În volum: 867. 2000. Stiluri în proza interbelică. 21. [Constantin Cubleşan. 9-12. 10. Curierul românesc. DAMIAN. [Recenzie de carte]. Konradi. Ionescu. DAN. nr. [S. 1998]. VASILE În periodice: 869. Un împătimit al cercetării critice. nr. Ioana. Ascetica rostirii. 7. [Interviu]. Arad : Mirador. 872. Pielea poetului. 2000]. nr. Cluj-Napoca : Dacia. 37. p. Luceafărul. Universul cărţii. 7. S. p. 871. p. 2000. 2000. Pielea poetului. 27. 2000]. Luceafărul. Damian la 70 de ani. p. [Theodor Damian. Sabău. 2000. 7. Pielea poetului. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). Constantin. Contemporanul. Opera literară a lui Pavel Dan. Damian. Literatura deterministă. Geo. Arad : Mirador. [Sergiu Pavel Dan. "Cenuşa cu semne". 870. Vasile. nr. 2000. [Vasile Dan. nr. 5. p. 1999]. 35. p. Simona. Miruna. 861. Tribuna. p. 10. 35. Acolade şi reevaluări. 860. 1999. nr. 199-206. Iaşi : Timpul. S. Familia. Pielea poetului. nr. 2000]. Mariana. 16. nr. PAVEL În periodice: 866. p. [Vasile Dan. 2000]. p. nr. Aruncând mănuşa. 20. [Th. 16. 5-6. Veşti din occidentul nostru poetic. p. 873. 36-38. Cuvîntul. Nicolae. 2000. 18. Alexandru. 2000. 11. 2000. 6. Arad : Mirador. 1999]. [Vasile Dan. 12-13. În: Sergiu Ailenei. Botoşani : Axa. Luceafărul. 2000]. [Vasile Dan. 7-8. DAN. Bucureşti : Du Style. nr. Sergiu. Sipoş. nr. DAN. Romulus. p. 2. Steaua.

1997]. 1. 876. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 11. Procesarea parabolică. 882. 2000. Vol. nr. 1999]. nr. Tribuna. p.Mircea Daneliuc. Marin. Oradea : Cogito. 38. 6. Îngerul narcisiac. I. 107-109. Acum ca şi-atunci. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic. CRIŞU În periodice: 883. Gheorghe. p. 2000. 2000. Eminescu şi Blajul. 2000. nr. 2000. Marilena şi câteva voluptăţi. Timişoara : Augusta. p. 11. Vidam. p. 17. 11. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. NICHITA În periodice: 878. 329-334. nr. Ioanide. 2000. Borbély. 879. Timofte. Grigurcu. [Mircea Daneliuc. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Triptic eminescian. 33.Cuvîntul. 17. MIRCEA În periodice: 875. DASCĂLU. SANDU În periodice: În volum: 880. Teodor. M. Suflete la second-hand. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 129 130 . 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Universal Dalsi. Grigurcu. [Mircea Daneliuc. Vol. Mincu. 2000]. Un fals blagian. 15. 12. [Mircea Daneliuc. Gheorghe. Un mit: Toma Alimoş. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Univers. Caiete critice. 7. Insurecţia respectuoasă. Săndulescu. nr. DANELIUC. [Crişu Dascălu.Toma Alimoş. Luceafărul. 8. Vol. nr. 33. Un mit . DANCIU. 2-3. [Ion Buzaşi. 7-8. 4. Mircea. p. Bucureşti : Univers. Decelarea paradigmelor. IORDAN În periodice: 884. 1. [Nichita Danilov. 2000. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. Vitrina Allfa. 2000. p. Bucureşti : Vinea. 2000. România literară. Danciu. Alexandru. 320-328. În scorbura din oglindă. Democraţia herniei. Luceafărul. I. 1999]. p. 1999]. Apostrof. p. În periodice: 874. În: Gheorghe Grigurcu. Doru. 1. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. nr. 2000]. Grigurcu. DATCU. 881. 29-32. 1997. 877. Poezie română contemporană. 10. România literară. 2000. 2000. Ştefan. 9. 6. Gheorghe. [Iordan Datcu. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. Al. M. Bucureşti : Allfa. Cau. Poezie română contemporană . p. Ştefan Munteanu. p. 335-339. Blaj : Astra. Bucureşti : Vinea. nr. Suflete la second-hand. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. 2000]. DANILOV. Cistelecan. Al. DAVID. [Nichita Danilov. Un romancier autentic .

Un poet israelian de origine română. [Ion Davideanu. p. Tomis. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. p. Popescu. 10. Între istorie culturală şi exegeză literară. nr. 2000]. ALEXANDRU În volum: 892. 2000. DERŞIDAN. 887. 6. DAVILA. 10. ION În periodice: 894. Familia. 2000. [Ion Davideanu. Poeme]. Crăciun. Familia. DAVIDEANU. Autori din diaspora. Un poet al esenţelor. Vatra. Dima. p..Hagi Tudose. Melancolii refulate. nr. DIACONESCU. 890. DELAVRANCEA. 278-280. 10. 7-8. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 11. 2000]. 2000. 1. p. Victoria. IOANA DEACONESCU. Ioan. Alexandru Davila . Clasicii junimişti şi învăţămîntul. 29. Manuscrisul neterminat. ION În periodice: În periodice: 891. p. Ruginile de pe jos. Lungu. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Lucian. 1999]. Universul cărţii. p. 9. 7. 2000. VALERIA În periodice: În volum: 888.. Bucureşti : Amurg Sentimental. nr. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. În: Emil Alexandrescu. Simona-Grazia. 2000. nr. Alexandru. DĂNILĂ. nr. Alexandrescu. 11. Milescu. p. 35. [Dan Dănilă. Derşidan. p. Corneliu. Barbu Ştefănescu Delavrancea . 6. Craiova : Europa. 84-85. Roşioru. Oradea : Brevis.Vlaicu Vodă. Mădălin.885. nr. Alexandrescu. Titu. 2000. Oradea : Abaddaba. 2000. IOAN 131 132 . Contemporanul. Dacă m-aş fi aruncat în Sena.. DELEANU. 38. 893. nr. nr. [Ion Deaconescu. Emil. 2000. p. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi : Timpul. 242-245. Poezie românească. 2000. Familia. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu". 42-44. 2000]. Scurtu. DAN În periodice: În periodice: 889. 1999]. 156-157. 10-11.. p. 38-39. 36. Note despre poeţii români din Israel. Pornind de la apogeu.: convorbiri cu Emil Cioran. Umorul sfios. [Valeria Deleanu. 2000. 3. [Ioan Derşidan. Curierul românesc.

1999]. MIRCEA A. Rachieru. 35. 897. p. 13. Irina. Victoria. nr. 905. Din timpul iluziei. Iaşi : Timpul. Scurtu. [Simona-Grazia Dima. 5. 7. p. Roxana. Lucian. 12. Vizuina Îngerului. 4. 1999]. 2000. p. 1999]. 10. [Mircea A. Confesor de tigri. Ştefan. 908. 1999]. Baciu-Moise. Alexandru. p. 106109. 1-2. [Mircea A. nr. 6. Bucureşti : Alcor Edimpex. 2000. Instantanee critice. Târgu-Mureş : Aarhipelag. nr. "Textualism" sau ontologie. p. Contemporanul. Arcadia. nr. Poeme cu îngeri. Botoşani : Axa. p. Noaptea romană. România literară. [Ioana Diaconescu. 2000. 14. 16. 1. 903. Adrian Dinu. 901. 2000. p. 8-9. [Simona-Grazia Dima. 17. "Scara" poeziei. 6. Octavian. 2000. 10. Bucureşti : Editura Eminescu. Istoria literaturii dacoromane. 10. 906. 1998]. 1998]. Diaconu. [Ioana Diaconescu. Confesor de tigri. Confesor de tigri. Mircea Streinul: viaţa şi opera. Ioana Diaconescu: ". În volum: 899. nr. Curticăpeanu. 51-54. nr. Poesis. Pintescu. 2000. 11. 902. Adevărul criticii literare. Poezie românească. Luceafărul. Diaconu. 133 134 . 2000. Florin. Botoşani : Axa. 33. 24-25. 2000. Feţele poeziei. MIHAIL În periodice: 898. Viaţa românească. nr. Luceafărul. Simion. Arcadia. Individualitatea literaturii dacoromane. nr. Răcaru. 39. p. [Mihail Diaconescu. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. nr. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". 1997]. Tomis. Mihăilescu. Iulian. 6. Petraş. p. 1999]. 6. Doina. Iaşi : Moldova. 2. Calende. Cuvîntul. Confesor de tigri. DIACONU. Familia. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. [Ioana Diaconescu. nr. p. 1999]. 4. Contemporanul. 5. 1998].. Confesor de tigri. 5. Iaşi : Junimea. p. Angela. 2000. [Simona-Grazia Dima. Fragmente critice . SIMONA-GRAZIA În periodice: 904. p. Alexandru. Dincolo de regionalism. Petraş. Irina. p. 20. nr. 1999]. Ruja. Critice şi metacritice.[Interviu]. [Mircea A. Un critic cu intuiţie sigură. Familia. Trecerea pragului. Milescu. DIACONESCU. Feţele poeziei: fragmente critice. îl modula vântul". Diaconu. 36. Cucu. în trombe şi iertare. 99. 95. [Simona-Grazia Dima. Botoşani : Axa. 909. 2000. În: Angela BaciuMoise. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. Mihail Diaconescu. [Mircea A. Bucureşti : Editura Eminescu. Boldea. 16. Iaşi : Junimea. 43.. p. p. Diaconu. Confesor de tigri. nr. Universul cărţii. 1998. Galaţi : Arionda. Bărbulescu. Soviany. 896. 7. Bucuresti : Editura Eminescu. Botoşani : Axa.895. 10. Arcadia. nr. 907. 2000. 7. 2000. 1999]. Contemporanul. Simona-Grazia Dima: "Impresional. Mişcarea "Iconar". [Simona-Grazia Dima. 1998]. Botoşani : Axa. [Simona-Grazia Dima. În periodice: 900. 2000. nr. Vol. 67-75. 10. DIMA. 2000. 2000.

1986. Traian Ştef. Ion. 478-479. Luminiţa Urs]. receptare critică. Leonid Dimov. 912. Alex. Onirismul bine temperat. DIMISIANU. LEONID 916. 2000. [Gabriel Dimisianu. antologie 135 136 . [Daniel Dimitriu. 920. 2000. Scotocind prin cămările memoriei. [Fragment din: Matei Călinescu. Grădinile suspendate. 2000. nr. 2000. Manolescu. 36. Editura Fundaţiei Culturale Române. Mureşanu. Fragmentarium. Traian Ştef. Georgeta. Literatura română în analize şi sinteze. Dosar de receptare critică. Dosar de receptare critică. antologie comentată. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. nr. Monografie. 33. [Fragment din: Ion Pop. 25. 11. receptare critică. Leonid Dimov. Traian Ştef. nr. Eugen. Braşov : Aula. [Gabriel Dimisianu. 914. DIMITRIU. 136]. Nicolae. 919. 88-89. Simona-Grazia Dima. antologie comentată. Braşov : Aula. În: Viorel Mureşan. p. în România literară. 33. 6.În volum: În volume: 910. antologie comentată. Monografie. Poezie şi livresc. DANIEL În periodice: 915. Motoc. 1999]. Adevăratul Macedonski. Iaşi : Timpul. 2000]. 2000. Paradis. Matei. Grigurcu. Traian Ştef. Monografie. Lumea criticului. 7. p. Monografie. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. [Fragment din: Al. Infern. p. Luceafărul. 2000. Dosar de receptare critică. p. Ştefănescu. p. antologie comentată. 1973. p. antologie comentată. 921. 91-92. În: Viorel Mureşan. Braşov : Aula. 2000. Tomis. Leonid Dimov. 92-93. 913. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 11. Călinescu. Bucureşti : Cartea Românească. Anchetă Luceafărul. GABRIEL În periodice: 911. 7. 348]. p. p. Traian Ştef. Purgatoriu. 108]. 35. Jocul poeziei. 45-46. România literară. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Traian Ştef. Poezia lui Alexandru Macedonski. Pop. Gheorghe. Cistelecan. Miruna. 12. 4. 89-90. Braşov : Aula. Gheorghe. Simion. În: Viorel Mureşan.[Carolina Ilica. 1987]. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. p. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. 553-558. Drăghici. Vol. În: Viorel Mureşan. [Nicolae Manolescu. 922. România literară. Universul cărţii. 32. Leonid Dimov. Leonid Dimov. tendinţe.Poemul odăilor. Leonid Dimov . Cluj : Dacia. receptare critică. Dosar de receptare critică. 918. 10. DIMOV. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Existenţa poeziei. Consecvenţă şi bun-gust. 1. Alexandru. Dosar de receptare critică. ***. 90-91. Alexandrescu. Cistelecan. 2000. 1991]. coordonate şi realizări în poezia românească. Grigurcu. Nicolae. p. Lumea criticului]. nr. p. p. Braşov : Aula. p. receptare critică. Emil. Monografie. 2000. Iaşi : Polirom. 1985. [Gabriel Dimisianu. 917. 2000]. nr. Orientări. receptare critică. Lumea criticului. Dosar de receptare critică. Leonid Dimov. În: Viorel Mureşan. Monografie. În: Viorel Mureşan.

Mircea Dinescu pamfletarul. Mircea Dinescu. România literară. NEAGU În periodice: 934. Preţul supravieţuirii : roman eseu. 348-355. Avangarda funcţională. nr.. 2000. 33. DINULESCU. Grigurcu. Soldat. p. 10. 361-367. Ornea. 11. Luceafărul. 2000. 1999]. 356-360. 2000. receptare critică. Între ubicuitate şi finitudine. Scriitori români de azi. Bucureşti : Seara. p. [Fragment din: Eugen Simion. 2000. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. nr. Proză românească. În: Gheorghe Grigurcu. p. Andrei Pleşu]. 931. 1999]. [Ioana Dinulescu. Vol. Sarcasm pedepsitor. DINGER. nr. p. Turnu-Severin : Prier. DINUŢ. 340-347. 92. 295]. p. 145147. 2000. Comoara lui Tudor. 1999]. 924. nr. p. Bucureşti : Occident. [HoriaRoman Patapievici. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). 928. Stan. Gheorghe. nr. p. Ştefănescu. Gheorghe. 1984. 6. Miruna. O decizie şi două încălcări ale legii. nr. ŞERBAN În periodice: 930. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1. 2000. 137 138 . 33. Gheorghe. Braşov : Aula. Z. TITU În periodice: 933. 16. Stepan. 1999]. Mureşanu. vol. Preţul supravieţuirii : roman eseu. nr. 4. [Şerban Dinger. 2000. IOANA În periodice: 932. p. 4-5. 1999]. 2000. 22. Vasile. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 5. 1. 927. 2000. 3. DINESCU. MIRCEA În periodice: 923. Poezie română contemporană. p. 9. Geo. Meditînd la trecutul României. 2000. În volum: 926. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. Renate. Axioma. 2000.comentată. România literară. 16. 20. Poezie română contemporană. p. În: Gheorghe Grigurcu. [Neagu Djuvara. 33. 1. Mircea. nr. [Titu Dinuţ. p. 48. p. Arca. 8. DJUVARA. Grigurcu. Weber. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. România literară. p. Bărbulescu. O scurtă istorie a Românilor. 1. Un optzecist necanonic. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu. Bucureşti : Occident. Alex. Vol. 8. 929. [Mircea Dinescu. Universul cărţii. Bucureşti : Humanitas. Vol. Simion. 925. 2000. p. Stelian. Craiova : MJM. majordom la Stat. 1-2-3. Grigurcu.. Gheorghe. Vol. [Şerban Dinger. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. Mircea Dinescu. 5. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Steaua lui Ion. 1999]. Poezie română contemporană. Bucureşti : Cartea Românească.

1-2-3. 2000. 3. 125-126 . Alexandrescu. Poemele dinaintea tăcerii. Contemporanul. La lizieră. 2000. 939. Doinaş. Bucureşti : Editura Eminescu.p. 7. ISTVÁN În periodice: 935. Timofte. Grigurcu. p. 11. CAIUS În periodice: 936. 2000. nr. Reşiţa : Timpul. DOCLIN. 132-138. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . p. Gheorghe. p. 33. Vol. În volum: În periodice: 937. [Octavian Doclin. Poezie română contemporană. Euphorion. Poeţii nouăzecişti. Korunk. 32. Navigând prin "eterrealitate". 11. Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"". 32. 1999]. Vasile. 1995]. coordonate şi realizări în poezia românească. tendinţe. Romulus. p. [Caius Dobrescu. 95. Orientări. Robert. Emil. Előfutárok a horizonton . Arca. 6. Reşiţa : Timpul. Şerban. Moldovan. Miscellanea. Roxana. Literatura română în analize şi sinteze. Doinaş. nr. Familia. 944. 36. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. 47-48. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ploieşti : Bioedit. DOBOS. 942. p. Simona-Grazia. 1999]. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. Racaru. DOBRESCU. Alaktan és értelmezéstörténet. Doru. În: Emil Alexandrescu. Poeţi români. 943. Iaşi : Timpul. Creţu. 470-471. În volume: 945. Marius Oprea]. 12-14. Vîrsta lirică. Poemele dinaintea tăcerii. [Octavian Doclin. 2000. Filosofia şi harul. nr. Poemele dinaintea tăcerii. Literatura română în analize şi sinteze. p. 1998]. nr. Luceafărul. nr. Emil. [Constantin Stan Dogaru. DOINAŞ. 2000 . 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Ştefan Augustin Doinaş Măşti. Simona Popescu. Bucur. 940. Deadevă şi de ziceam că. 1. 2000.[Andrei Bodiu. 2000. tendinţe. 1999]. nr. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. Andru. p. 2000. 2000]. [Dobos István. Luceafărul. 2000. nr. 4. 3-4. [Ştefan Aug. Viaţa românească. Caius Dobrescu. p. Fiinţa la răspântiile limbajului. 45. Înaintea tăcerii. Kálmán. p. 2000. 1999]. 2000. 11. DOGARU. 125126. [Octavian Doclin. 946. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. coordonate şi realizări în poezia românească. În: Emil Alexandrescu. România literară. 2. Ioan. Ioana Narcisa. Iaşi : Timpul. 10. 1. Barabás. Alexandrescu. [Interviu]. 12. Poetica limbajului la Ştefan Aug. Deadevă. Dima. p. Orientări. nr. OCTAVIAN În periodice: 938. Reşiţa : Timpul. 16-20. 469-470. p.

DOMNEA. 954. Suciu. 4-5-6. Bucureşti : Cartea 958. 948. nr. nr. Poezia ca "buncăr de hârtie". 7. 10. 162-163. În: Emil Alexandrescu. 1. [Valentin Dolfi. 417-422. Liniştea din dojo. Poezie română contemporană. Lecţia de judo. Literatura română în analize şi sinteze. Gheorghe. Milescu. nr. Modelul Frankenstein. 2000. 2000. 1999]. Mănuşa din vitrină. Contemporanul. Doina Ioanid. Soviany. nr. Octavian. Buncărul de hârtie. Despre Doinaş. p. Dumitru. 22. Marius Ianu. p. Vatra. Ulici. 2000. 1. 2000. [Valentin Dolfi. p. Angelo Mitchievici. 5. Târgu Mureş : Ambasador. coordonate şi realizări în poezia românească. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. 2000. p. Vol. 7. 2000. Orientări. 6. Bucureşti : Cartea Românească. DOLFI. 2000. Lena. nr. Grigurcu. 18. Lecţia de melancolie. DOMAN. Florin Iaru. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. 4. Buncărul de hârtie. Ioan Godeanu. Bucureşti : Cartea Românească. 11. DONCEA. 1. 951. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ioana Nicolaie. Gheorghe. clasicul.947. Bucureşti : Cartea Românească. 368-416. 128-130. Breviar. 2000. 471-472. 1999]. 955. [Valentin Dolfi. În: Gheorghe Grigurcu. ŞTEFAN În periodice: 959. 2000. Bucureşti : Image. 2000. Laurenţiu. 2000]. Universul cărţii. nr. Bărbulescu. Bucur. Mircea Cărtărescu. Victoria. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Arca. Buncărul de hârtie: [versuri]. Vol. 2000. [Dumitru Augustin Doman. 950. p. Arca. Roşioru. În: Gheorghe Grigurcu. 233. Un poet . Lucian. Mitică şi Hyperion. În: Laurenţiu Ulici. p. Ştefan Augustin Doinaş . 40238 Tescani . p. 1. DAN În periodice: 956. Tomis. 949. Dan Doman. 1999]. Iaşi : Timpul. Domnica Domnea. p. 2000]. p. [Radu Patrichi. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 7. Buncărul de hârtie. Gheorghe. 10. 423-424. Piteşti : Calende. p. [Valentin Dolfi. [Ştefan Doncea. p. DOMAN. nr. Sfârşitul epocii cartofilor. VALENTIN Românească. 1999]. Romulus. Alexandrescu. 2000. p. Poezie română contemporană. Simion. nr. 9. 1999]. Bucureşti : Du Style. tendinţe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 1999]. 35. Grigurcu. 43-44. 953. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. Lazăr.despre iluziile şi realităţile vieţii. p. Cecilia Ştefănescu. 7. 35. Tomis. Psalmistul Doinaş. Emil. Doinaş. 1-2-3. Luceafărul.Psalmi. Mănuşa din vitrină. Buncărul de hârtie. Mureşan. Vol. Poezia lui Ştefan Aug. 141 142 . Timişoara : Solness. Ion. Grigurcu.

vol. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 2000. Ion Tudor. 1. Pe urmele lui Eminescu. p. Iovian. Decrepitudine. România literară. 2000. Iaşi : Junimea. Paşii poetului. 2000]. 1999]. p. p. DAVID În periodice: 961. 10. 36. 972. 180-182. Grigurcu. Dosoftei. 10. [Gellu Dorian. Poesia mirabilis. Craun! [Rodica Draghincescu. 2000. Iaşi : Timpul. 8. Craun. Alecsa. [Gellu Dorian. 10. În volum: 967. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2000. 1. cuminte". Grigurcu. 1999]. [Gellu Dorian. Jurnal iluzoriu. Universul cărţii. Nicolae Panaite]. 10. Carmen. p. Emil Iordache. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. Viaţa şi petreacerea svinţilor. Poesis. [David Dorian. 36. 2000. DOPCEA. Craun. p. Piteşti : 143 144 . Gheorghe. Un lirisn existenţial. 45. România literară. Philologia. [Marian Dopcea. Bistriţa : Mesagerul. Arca. [Gellu Dorian. Universul cărţii. 11. Iaşi : Timpul. Neamţu. 1999]. 129-142. 968. 6. Valeriu. 2000. Rachieru. Rodica.nr. Poezie română contemporană. [Rodica Draghincescu. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. p. Gheorghe. Studia Universitatis BabeşBolyai. 2000]. vol. nr. 2000. p. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu.[Gellu. "Poesia mirabilis". 2000. 4-5-6. 963. R. p. 966. În: Antologie de literatură română veche . nr. Bucureşti : Editura Universităţii. Dorian. 100-109. Contemporanul. 11-12. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Radu. Nicoleta. p. nr. Adrian Dinu. Gheorghe. nr. Luceafărul. Un lirism existenţial. În volum: 970. 4. 11. 964. MARIAN În periodice: 960. Craia. 11. DOSOFTEI În periodice: 969. Cassian Maria Spiridon. Poezie românească. 5. 1. Trei poeţi moldavi. p. Braşov : Paralela 45. GELLU În periodice: 962. RODICA În periodice: 971. 431-437. DORIAN. p. DRAGHINCESCU. Victoria. 2000. Draghincescu? Nu. Vieţile poetului. 33. 2000. Frenţiu. DORIAN. nr. Iaşi : Timpul. 2000. 1999]. Poesia mirabilis. Marinescu. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Poesia mirabilis. Milescu. 33. Lucian. 3-4. 2000]. Bucureşti : Editura Eminescu. Jurnal iluzoriu. 425-430. Vol. 17. nr. 965. 45-46. Ghinea. 2. p. Voinescu. Poezie română contemporană. 7. Sultana.

nr. Iulian. nr. Universul cărţii. 1999]. 207-211. Luceafărul. De la poezie la roman. 2000. 36-38. Luceafărul. 45-46. 5. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. Nicoleta. Mărturiile poetului C. Amorul sacru şi amorul profan. nr. 3. 2000. Vatra. Alexandria : Teleormanul Liber. Milescu. DRAGOMIR. 1998]. p. 3. nr. 1. Rădulescu. 3638. În căutarea ficţiunii. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. nr. 979. GHEORGHE 977. 2000. p. C. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 981. 2000. Cronica în farâme. Vol. A. p. 39-40. DRAGOMIR. 4. Piteşti : Paralela 45. Emil. Iulian. 2000]. 7. DRĂGAN. Boldea. 2000. [Mihai Dragolea. 2000. Poezie română contemporană. 16. Anul Eminescu. p. [Daniel Drăgan. Un prozator. Dan Mănucă. 3. p. 2000. Ivăncescu. 978. MIHU În volum: În periodice: 974. 2000. 11. În volum: Napoca : Dacia. A. p. Farmecele povestitorului. [Mihai Eminescu. Vatra. Poetică eminesciană. p.Iulian Boldea. Cornel. Sălcudeanu. Grigurcu. nr. 2000. 484-490. 19. IOANA În periodice: 983. Mărturisiri şi opţiuni. 41. 40-41. Luceafărul. nr. ***. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . p.[Katia Fodor. nr. 2000]. Literatura fragmentară. DRAGODAN. Stăpânii lumii. DRAGOLEA. Victoria. Vatra. CAIUS TRAIAN 973. M. În periodice: 980. Braşov : Arania. Călătorii pe muchie de cuţit. 3.Paralela 45. 1999. Piteşti : Paralela 45. 10. 1999]. Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. ClujDRĂGAN. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. nr. Rodica Draghincescu]. 1. Manu. Vatra. Temeiuri folclorice]. Ruxandra. Călătorii pe muchie de cuţit. p. Poezii/ Poesias. Arhiva de goluri şi plinuri. [Mihai Dragolea. MIHAI În periodice: 975. [Mihai Dragolea. Braşov : Arania. pelerinaj spre fiinţă. Boldea. În căutarea ficţiunii. 145 146 . 2000. Bărbulescu. În: Iulian Rădulescu. 8. Iulian. 3. 2000. Gheorghe. 2000. nr. Dragodan. În: Gheorghe Grigurcu. Poezii/ Poems. Moraru. p. p. DRĂGAN. Vatra. Eminescu. Simion. 17. DANIEL În periodice: 982. 976. Clipa de apoi. Gheorghe Drăgan.

33. 44. Sălcudeanu. 1999. Victor Sterom. Urian. 2-3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Bucureşti : Du Style. DRĂGĂNOI. 1. Pascu. [Ioana Drăgan. 438-440. Braşov : Astra Nova. Bogdan I. Bucureşti : Atlas. [Ioana Drăgan. 1999]. Poveştile Monei. Florin. de soare şi de cal. ClaudiaSan sau Poemul celular. Secunde frînte. Iancu. Vol. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1999]. 9. 2000. 67. p. 9. Poezia cinismului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GEORGE 985. Miruna. Steaua. 1999]. Laurenţiu. 9. Literatura unisex. Ulici.În periodice: 984. Bucureşti : Atlas. 247-248. 996. Fernanda Emanuela. p. 1999. Ultima noapte a iluziilor. Bucureşti : Atlas. 2000. Tudorel. Mitică şi Hyperion. Călăreţ pe vrăbii . p. 6. 6. 2. nr. 7. Ochelari de vedere. România literară. Spiridon. Poveştile Monei. Romanul unei fete de tranziţie. Osman. În: Gheorghe Grigurcu. Trei femei numite Mona. ION În periodice: În periodice: 993. Un poet bucureştean. Caiete critice. nr. 4. Bucureşti : Atlas. 84. Gheorghe. Zestre pentru înălţare. prima noapte de iubire. p. Femei în războiul cotidian. Patinatorii. p. nr. Bogdan. 2000. [Ioana Drăgan. Vatra. nr. p. Bucureşti : Coresi. Vatra. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. În: Laurenţiu Ulici. 1999]. Bucureşti : Atlas. Bogdan. Necunoscuta de lîngă noi. Poveştile Monei. nr. p. 51. nr. nr. George. [Ioana Drăgan. Nicoleta. 988. Poezie română contemporană. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Bucureşti : Atlas. 1999. Vatra. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. Ion Marinescu. 441-445. Ieşiri din decor. Poveştile Monei. Vol. 989. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. 81-82. Gheorghe. Cuşnarencu. 991. 2000]. 6. p. 2000. DRUMEA. 9. Poveştile Monei. Poveştile Monei. Universul prozei. 1. 1999]. [Ioana Drăgan. 93-95. 2000. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 986. Poezie română contemporană. 82-83. 2000. MARIAN În volume: 994. Bucureşti : Atlas. 2000. 33. nr. 995. Cuvîntul. Nicoleta. Mureşanu. p. [Ioana Drăgan. Nimicuri ca o cruce. 992. 2-3. Popescu. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Grigurcu. 1999]. 2000. Fragmente de ochean. Grigurcu. 1. George Drăghescu. 4. 2000. 2000. 2000. Cliveţ. 987. DRĂGHICI. p. p. p. Vasile. 80. Vatra. 990. Lazăr. p. România literară. nr. [Ioana Drăgan. [Ion Drăgănoi. Poveştile Monei. 1999]. 10. Universul cărţii. 2000]. DRĂGHESCU.George Cuşnarencu. nr. DOMNICA În periodice: 147 148 . Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. 1999. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim.

Bucureşti : Cartea Românească. nr. p. Disda. 446-451. 2000. Helikon. 2000. 7. 33. 1003. 11. Gulăsi. 12. [Virgil Duda. Crăciun. Mihaela. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. Alvis şi destinul. Caiete critice. Iaşi : Editura Moldova. 14. DUDA. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Marius Ianuş. 2000. Alexandrescu. În volum: 1009. 1999]. Luceafărul. 2000. Cistelecan. 2000. Bucureşti : Hasefer. György. Puhoiul de maci. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. 36. 2000. p. 19-22. Cecilia Ştefănescu. [Ioana Nicolaie. DUMITRAŞCU. Bizarerii de aprilie. 1. 1000. 1002. Jenő. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. p. p. 2000. 1999]. [Aurel Dumitraşcu. 1. Arieşanu. Bucureşti : Hasefer. Vatra. Dorin. Povara bunătăţii noastre. Ion Druţă.997. [Ion Dumbravă. 1. [Ion Dumbravă. Cuvîntul. 2000. România literară. 1004. [Virgil Duda. 33. p. Literatura română în analize şi sinteze. Fiara melancolică. 89-91. Grigurcu. A trăi în păcat. nr. Malea Stroe. ION În volum: 998. Cornel. Poezie română contemporană. 1996]. Cronica unei nevroze. Botoşani : Axa. 502-503. Vatra. 4. Ioan Glodeanu. Ion. 10-11. Fiara melancolică. Domnica Drumea. Vatra. 1999]. nr. 12. Gabriel. [Virgil Duda. Viaţa cu efect întârziat. Florin Iaru. Bucureşti : Image. Angliai levél. 1999]. 64. AUREL În periodice: 1007. p. Bizarerii de aprilie. Orizont. Ploscaru. nr. Miniaturi critice. p. În: Gheorghe Grigurcu. DUMITRAŞCU. Moraru. Iaşi : Timpul. 96-102."40238 Tescani". Dimisianu. Látó. 40238 Tescani. 1006. 6. În: Emil Alexandrescu. 10-11. nr. Iaşi : Editura Moldova. DUMBRAVĂ. Daniel. nr. Botoşani : Axa. 1993]. 3. [Aurel Dumitraşcu. 2000. VIRGIL În periodice: 1001. ION În periodice: 1005. 1999]. 2000. Viaţă cu efect întârziat. nr. Bizarerii de aprilie. DRUŢĂ. Lena. Doina Ioanid. Expresionismul din sertar. 3. Camelia. 7. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. 1008. Memoria suferinţei. nr. [Virgil Duda. Lazăr. 2000. Vol. p. Alexandru. Mircea Cărtărescu. Gömöri. Cristea-Enache. 4. Astra. 2000. 11. DUMITRU 149 150 . nr. Romancierul apatic. Angelo Mitchievici. p. Falsa literatură . Emil. Aurélia. p. p. JENŐ În periodice: 999. 2000]. 3. Alţi prozatori contemporani. p. 87-89. 2000. 23. nr. DSIDA. p. Gheorghe. nr.

Bucureşti : Curtea Veche. Spiridon. [D. Gheorghe. nr. 2000. 19. 23. 19. Excentrica nevoie de cercuri. nr. România literară. 12. Buzea. patimi. Vinea. Gabriel. 5-6. Vasile. Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu.În periodice: 1010. 2000]. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Breban. nr. Literatura 151 152 . 1-2. 10. nr. GEO În periodice: 1015. Bucureşti : Curtea Veche. 1021. AURELIAN TITU În periodice: 1011. 32. 2000. Dumitraşcu. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. Buciu. România literară. Luceafărul. "Zadarnic ca un cuc pe Niagara". Contemporanul. [Interviu]. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele". "Înşurubarea în real". 33. Alexandrescu. Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . 12-13. 1-2. Ilisei. 1023. 22. 2000. 14. 1. p. 11. Nicolae. În volum: 1012. În perspectiva contemplaţiei. 33. România literară. 1022. nr. România literară. Luceafărul. În volum: 1025. Bucureşti : Semne. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). 455-459. 51. 19. ediţie completă şi definitivă. 1999]. Luceafărul. 19. 33. nr. Vol. 2000. DUMITRESCU BUŞULENGA. ZOE În periodice: 1014. 33. Vasile. 1019. Grigore. Alex. Poezie română contemporană. Sonete: vămi. 2000. Poezii. nr. nr. Orientări. 2000. România literară. [Aurelian Titu Dumitrescu. Emil.în ediţie definitivă şi completă. 2000. Vol. 1999]. Nicolae. Tita. p. Grigurcu. p. p. p. 2000 . p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Craiova : Scrisul Românesc. O generaţie pierdută?. Contemporanul. nr. 19. Poezie română contemporană. Geo Dumitrescu. 1. 10. 1024. p. Geo Dumitrescu . 13. Cubleşan. Director de conştiinţă. 4. Gabriel. Miscelanea. Mincu. Sfânt îndârjit. Marian Victor. 33. 33. p. [Geo Dumitrescu. nr. 33. 1999]. 23. Constantin. 2000. p. nr. Breban. Geo. Contemporanul. Marin. tendinţe. p. DUMITRESCU. p. Constanţa. 7. [Geo Dumitrescu. Ridicarea spre sine. nr. 2000. Geo Dumitrescu. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. p. 15. 1020. 2000. 452-454.2). 10. 2000. DUMITRESCU. Chiper. 1018. coordonate şi realizări în poezia românească. 1017. 12-13. Ştefănescu. 22. Geo Dumitrescu. Dimisianu. 2000. p. p. România literară.Libertatea de a trage cu puşca. Dimisianu. Geo Dumitrescu . p. 1013. Steaua. Scrisoarea rătăcită. [Gabriel Coşoveanu. Poezii. închipuiri. 2000. 1016. 23. 2000]. Geo Dumitrescu. Evoluţie. 3. 13. Grigurcu.

33. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000]. Un debut. Ioan. 252260. 2. Mitică şi Hyperion. 1028. 2000. 8. 35. Roşioru. ALEXANDRU În periodice: 1034. p. ECOVOIU. Petru Dumitriu. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 2000. nr. 2000. Călăuza tăcerii. [Constanţa : Ex Ponto. EGLI. Dana Dumitriu . Ulici. Ion. 151-153. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. p. Puiu. 6. 2000. Enache.portretul unei doamne. Iaşi : Cronica. Tomis. [Constanţa : Ex Ponto.română în analize şi sinteze. Doina. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. 35. Iaşi : Timpul. IRINA În periodice: 1036. Emil. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Mureşanu. 10. DANA În periodice: 1027. Tomis. România literară. p.portretul unei doamne. Curticăpeanu. Constanţa : Ex Ponto. 1031. Piteşti : Paralea 45. Reîntoarcerea în proza românească. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Dana Dumitriu . 2000. Goci. 1999]. Laurenţiu. Petru Dumitriu. Saludos]. 501-502. În: Laurenţiu Ulici. nr. 1033. 2000. Universul cărţii. Pitesti : Paralea 45. 21. Cornel. Sânge amestecat. DUMITRIU. [Liana Cozea. nr. DUMITRIU. 153 154 . În: Aureliu Goci. 5. Miruna. 2000. 475. 7. nr. Semnul diagonalei. 2000. nr. Familia. 9. 35. În: Iulian Rădulescu. PETRU În volume: 1029. p. 1999]. 2000]. Mărturisiri şi opţiuni. Bucureşti : Du Style. Iulian. 38-41. Alţi prozatori contemporani. p. Familia. Alexandrescu. 2000. p. 1030. În: Emil Alexandrescu. 10. DUNĂREANU. 10. Rădulescu. 2000]. Aureliu. Alexandria : Teleormanul Liber. [Andreea-Luciana Dumitriu. Tomis. Ion. Portret în oglindă. 5. 243-244. Roşioru. Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. p. 2000]. 2000. p. Bijuterii de familie. 7-8. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. 2000. 2000. [Irina Egli. p. 2-3. 94-100. DUMITRIU. În volum: 1035. Holban. p. p. [Alexandru Ecovoiu. Diversitate tematică la Editura Gramar. Motivul dublului. Ungureanu. nr. nr. OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. [Liana Cozea.

nr. Georgeta. 6-7. [Gheorghe Glodeanu. 2000. 1049. Andrei. Nicoleta. Ioan Petru. 2000. p. 2000. Bolog. p. Vatra. 6-7. Bortă. 8. 17. Helikon.. Eliadiana. 1996]. Ciurtin. Zoltán. Nicu. 2000. p. p. 6-7. 132-133. Recuperarea sensurilor. 6-7. 2000. Lajos. Bucureşti : Humanitas. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Cezar. nr. 1048.. [Eugen Simion. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. nr. 6-7. [Lászláffy. 1. EMESE În periodice: 1037. Vatra. un spirit al amplitudinii. Memorii. 2000. 6-7. Savantul transcontinental. nr. Alexandru. 2000. nr. 12. Camelia. 162-167. 1055. 6-7. 139-142. Bucureşti : Nemira. Rennie. 2000. 2000. 2000. Reconstructing Eliade. p. nr. [Bryan S. Destinul ca "probă a labirintului". p. Eliade şi legile curtoaziei. 118-119. 1039. Vatra. Culianu. nr. 6-7. Bertha.. 190. Cistelecan. Magyari. 6-7. nr. Farkas. Mircea Eliade. nr. 6-7. Egyed. nr. 1040. Fenomenologia ideilor religioase. p. 178-179. 6-7. Asia. Lajos. 2000. 2000. p. Cornea. 181-183. Paris : Gallimard. [Ion Neagoş. Mircea Eliade. nr. "Complexul lui Parsifal" (1). America. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". 6-7. MIRCEA În periodice: 1038. Vatra. 2000. 102-104. 6-7. 1041. Culcer. 2000. p. Vatra. Mircea Eliade. nr. p. Vatra. Începuturile unei prietenii. [Mircea Eliade. p. România literară. 2000. Cliveţ. Christian. Dan. Gratiela. Vatra. 1052. Iulian. 1999]. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. Mitul Iubirii. 1995]. Orizont. 150-152. ***. Bucureşti.EGYED. 6-7. 1047. Europa. 1997]. 1046. Vatra. 1050. Tamás. 33. Baltag. Nicoleta. 2000. Vatra. Doina. Vatra. 152-155. nr. 169-171. Bogdan. p. Vatra. Benga. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 1999]. [Mircea Eliade. 1999]. 1042. nr. nr. 6-7. Timea]. 1043. 189. Aladár. Cioran. Mahâparinirvâna. p. Árpád. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". nr. Vatra. 94-96. Boldea. 1053. Mircea Eliade în viaţa mea. 108-110. ELIADE. 1054. 1045. Caranica. Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. p. Making sense of religion]. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Mircea Eliade. 175. Elena. p. Vatra. Drăghici. 33. 6-7. p. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". [Ioan Petru Culianu. A schimba ceva în vibraţia lumii. 12. Vatra. Eugen. Vatra. p. Emese. 2000. Crăciun. 2000. Molnos. nr. 23. 1051. Lászláffy. p. nr. Vatra. Cliveţ. Csaba. 1044. Emil. 2000. p. 155 156 . nr. Bucureşti : Paralela 45. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). Introducere în literatura eliadescă. 3-5.

1999]. 1062. nr. 107-108. nr. 6-7. Marin. 171-172. 2000. Horia. József. 6-7. 176-177. Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti : Amurg Sentimental. vol. Victoria. nr. p. 159-162. 4. Vatra. 2000. Cornel. Ioan. Bucureşti : Minerva. Mircea. 1068. 2000. 1074. 12. 6-7. [Mircea Handoca. 2000. 1067. 1064. 2000. 122. Ierunca. 6-7. nr. 18-28. A doua moarte a lui Mircea Eliade. 10. 1060. 2000. 2000. 47. 6-7. Muşlea. 2000. 2000. p. nr. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. 1. p. nr. Bucureşti : Univers. Noaptea de Sânziene]. nr. nr. p. O întâlnire de gradul trei. nr. 6-7. 1065. 157 158 . 7. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade]. Vatra. 6-7. 6-7. Manu. p. Ioan. Interviuri cu Alain Paruit. Micu. 2. Vatra. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 6-7. Luceafărul. Glodeanu. 183-187. Vatra. Bucureşti : Jurnalul Literar. 1057. 1059. p. [Mircea Handoca. Vatra. 6-7. 100-101. 2000. 2. 2000. Ioan. Mircea. Milescu. Monica. Mureşan. Victoria. "Dosarul" Mircea Eliade. 6-7. Milescu. p. Universul cărţii. Vatra. 2000. 7. nr. Dumitru. Logica mitului. Vatra. [Ion Machidon. În umbra lui Mircea Eliade. Mircea Eliade. p. Interviuri cu prof. 33. 1070. 155-158. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 1073. [Mircea Handoca. vol. Lovinescu. 1072. p. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. nr. nr. Handoca. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. Handoca. România literară. Vatra. Nicolescu. 2000. Introducere în opera lui Mircea Eliade. p. Vatra. 10. Virgil. Viaţa lui Mircea Eliade. p. Istorie literară. nr. 6-7. 17. Mihai. p. 6-7. Ionescu. nr. p. p. Sanda. 1061. Vatra. 94. Vatra. Vatra. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. p. 2000. 2000. 6-7. Dumitru. despre Eliade. Gheorghe. 1. 97-98 . Din amintirile unui prieten. Bucureşti : Saeculum. Moshe Ydel. p. nr. 1071. la Mircea Eliade. Luceafărul. Loga. [Mircea Eliade. Vatra. 1997]. 89-90. p. Mircea Eliade şi obsesia României. 6-7. [Richard Reschika. 1999].1056. Lazu. Moraru. Basarab. Universul cărţii. Mircea Eliade şi teologii (I). p. Muşlea. Vatra. 1058. Contemporanul. 2000. 146150. nr. Editura Dacia. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. 13. 2-3. Emil. Repere biobibliografice. 29. [Mircea Eliade. 10. Ruxandra. nr. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. p. Jurnalul total. [Sorin Alexandrescu. Noaptea de Sânziene . Robert. nr. 10.romanul evadării din Istorie. 2000. Mircea Eliade şi timpul. 98-100. nr. 2000. Vatra. Gál. p. Romanele solstiţiului. nr. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 1999]. 2000]. 1063. nr. 35. nr. 1076. 1075. p. 1077. 2000]. nr. 2000. Muşlea. De la poet la poeţi. Eugen. Vintilă. Axioma. 2000. 1069. 6-7. 2000. p. p. 18. 113-116. Vatra. Violeta. Comparatistul Mircea Eliade. 8. Ivăncescu. 90-93. 1078. 1066. Privind înapoi. 2000. Mincu. modernitatea.

6-7. Pop.. p. Sălcudeanu. 6-7. nr. Orpheu şi Eurydice. 2000. Octavian. 1097. nr. 2000. Fernand. 20-21. o lectură reală a comportamentului real. 6-7. 1101. Vatra. 1089. nr. Noaptea de Sânziene. 300-303. 176. Un postmodernism saudoso? Vatra. 133-134. George. România literară. Încercarea înţelegerii.1079. Radu G. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. 6-7. Comptes rendus. nr. p. 1098. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. p. 6-7. nr. Savin. p. Giza. Căile libertăţii. Cum îl văd. N. 116-117. Pippidi. Liviu. 1095. nr. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. Pe strada Mântuleasa. nr. Andrei. 6-7. p. Ţeposu. România literară. 1080. Nicoleta. [Adrian Marino. 88-89. Vatra. vol. p. Vatra. Cu cărţile pe masă. 2000. 1086. 1090. 2000. 2000. să înţeleg. Viaţa românească. 104-107. Europa. nr. 12.. p. Vatra. Z. 33. Vatra. p. nr. ["Dosarul" Mircea Eliade. nr. nr. Tehnici yoga. 6-7. p. p. Sălcudeanu. 66-71. 33. 1094. O ediţie neconcludentă. 1088. 2000. 6-7. 1096. Bucureşti : Curtea Veche. Vatra. Romanul nemărginirii sentimentale. 1082. 179-181. Papahagi. p. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. 1: A-H. 2000. 33. 172-174. 2000. 2000. 1999]. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 17. II (1928-1944). nr. 2000. [Mircea Eliade. 6-7. Piţu. p. 2000. 134-136. 1100. Tătărescu. Ştefănescu. Fernand. nr. nr. 6. p. 1091. p. Din epistolarul Mircea Eliade. 2000. 84-86. 2000. 1099. [Mircea Eliade. nr. Antropoloia profundă. p. Cuvîntul. 138-139. 4. 1087. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). Marian. Fernand. A-H. 6. 2000. vol.. Sanda. Taloş. Alexandru. Vatra. Bucureşti : Humanitas. Steinhardt. 6-7. Amintiri despre Mircea. 1. 6-7. p. Schwartz. 2000. Vatra. 1999]. Corespondenţă. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. 143-146. 6-7. [Mircea Eliade. Schwartz. Paleologu. Reînvăţarea dialogului cu miturile. 7. Vatra. 9. 2000.. 110-112. 1084. Vatra. Stolojan. p. Nicoleta. 127-132. 1092. Petrescu.". Despre aventură. nr. p. 95. 6-7. "Să mă-nţeleg. Vatra. 6-7. corespondenţă. Dorin. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Ion. America. Z. Vatra. [Mircea Eliade. "Pe mine mie redă-mă". Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. Asia. Sanda. Justa]. 119-121. Niţescu. 6-7. Cluj-Napoca : Dacia. Nicolae. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 167-169. Ornea. Două romane cu cântec la cheie. 2000. 2000. nr. Bucureşti : Humanitas. nr. p. nr. 1-2. Vatra. 1083. nr. Ion. nr. 86-88. 2000. 9. p. 6. 159 160 . p. 1093. Vatra. 2000. România literară. Ornea. Paul Goma. 18. 2000. 1085. Surdu. Luca. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. 1980]. 1999]. 6-7. Evocare de acum 55 de ani. p. 6-7. nr. Vatra. o carte a destinului şi a memoriei. 2000]. Soviany. nr. Vatra. 2000. 1081. 136-138. 2000. p. Schwartz.

Iulian. Vatra. Mircea Eliade . Romane şi romancieri în secolul XX. 1105. 2000. nr. Contemporanul. p. p. p. 2000. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Mircea Eliade . 2000. Emil. 2000. 10. 2000. 272-273.conştiinţă. 1109. 17. Emil. neam. 2000. 430-433. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 460-465. Ţurcanu. 174. 187-188. Vatra.Douăsprezece mii de capete de vite. Iaşi : Timpul. 2000. [Cornel Ungureanu. EMINESCU. [Viorel Gheorghiţă. 1103. 2000. nr. În: Emil Alexandrescu. 6-7. Literatura română în analize şi sinteze. Mircea Eliade. 8-9. Laurenţiu.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. Goci. p. 424-430. nr. Ţintar. 1108. În: Emil Alexandrescu. Emil. Mircea Eliade. Florin. Iaşi : Timpul. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. p.Romanul adolescentului miop. Sub "teroarea istoriei" . 2000. Emil. Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. Vatra. Vol. 2000. 2000]. p. Geo. Literatura română în analize şi sinteze. Portret Gregor Samsa din juneţe. 10. Mircea Eliade . Jurnalul lui Mircea Eliade. 414-415. În: Emil Alexandrescu. 1111.La ţigănci. Poezie română contemporană. 165-178. Emil. Fantasticul şi mitografia personajului. p. Alexandria : Teleormanul Liber. 24. Literatura română în analize şi sinteze. România literară.1102. 1. 161 162 . p.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. destin. Literatura română în analize şi sinteze. Emil Şimăndan. Grigurcu. 1110. Mitică şi Hyperion. Rădulescu. p. 1115. M. În: Aureliu Goci. p. p. p. ***. 1112. p. Eliadiana. V. Alexandrescu. Noaptea de Sânziene]. Emil. Bucureşti : Du Style. Mircea Eliade . Bucureşti : Viitorul Românesc. Mihaela. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. MIHAI În periodice: 1118. În: Gheorghe Grigurcu. 1104. În: Iulian Rădulescu. Mircea Eliade între sacru şi profan. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 421. Ursa. Aureliu. 422-424. În: Laurenţiu Ulici. În: Emil Alexandrescu. 10. [Mircea Eliade. 67. Contemporanul.Maitreyi. Vasile. 12. În: Emil Alexandrescu. p. Emil. 2000. MIHAI În volum: 1117. ELIN. În volume: 1107. 20. Mircea Eliade . Eminescu . p. 415-417. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". 1114. 1995]. 177193. p. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. Gheorghe. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2000. Alexandrescu. scrisori către Georges Dumezil. Mircea Eliade şi literatura exilului. 1113. Iaşi : Timpul. nr.Noaptea de Sânziene. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". În: Emil Alexandrescu. 8-9. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 33. 1106. 6-7. 2000. Cochilia poeziei. 1116. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. p. Ulici. Marcel. 2000. Un exilat fără exil. 418-421. nr. 2000. Mircea Eliade .

26. 1-2. eu n-aş faceo. poet naţional român". Cuvîntul. Bulgăr. 1127. nr. 1. Simion. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. Ion. 49-54. 1130. Eminescu . 2. 2000. [Graţian Jucan. 29. 2000. nr. Mihaela. nr. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 26. 1122. Luceafărul. Eminescu. Nicolae. Baciu. Mihai Eminescu în context bucovinean. nr. Ramona. 7. 4-6. Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu. [Interviu]. 2000. 1137. p. M. nr. Romantismul lui Eminescu. Petru M. 1. Antonescu. "Mihai Eminescu. Ion. Coregrafii erotice. 35. 1126. 2000. România literară. p. Budui. p. 6. [Mihai Cimpoi. p. Tomis. 1132. Stan V. 1129. 22. 1. nr. Eminescu. 1138. 2000. Balotă. 107-112 . 13. 1999]. Poesis. Viaţa românească. nr. 11.. 14. 9. 8-9.. Scepticismul major. p. 24. Nicolae. Buzaşi. Luceafărul. Limbajul publicistic eminescian. Babeţi. nr. nr. nr. Ediţii Eminescu. p. 2000]. 51. 1-2. Bănică. Ioan. 33. Ion. p. România literară. Berindei. 2000. Andreescu. 1120. 2000]. 33. Simion. 5. Ardelean. Lexicul arhaic eminescian (2). 2000. 1140. p. Ion. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. Eminescu : Antiteza. Antiteza lui Eminescu. Dan. 14-15. p. 2000. 2000 . 10. 1-2-3. Luceafărul. Luceafărul. 1123. Viaţa românească. 95. 16. nr. p. nr. 35. Ştefan Viorel. 1136. România literară. 12-13. Ioana. 2000. 2000. Bărbulescu. Adriana. Bălu. p. Chişinău : Litera. 50-52. 1133.Veronica Micle. 1. 2000]. 2. Bîftoi. 1998]. 16. 162-167. nr. 2000. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. nr. Ştefan. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. Ana. p. p. 1139. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 1125.". nr. 33. 11. 12-13. 2000. 2000. nr. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. 95. nr. p. Andronescu. Ipostaze ale erosului eminescian. 12. p. Despre "ardelenismul" eminescian. p. Arca. Şerban C. Badea. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". Bărbulescu. p. 17. Nae. Tomis. [Cristian Tiberiu Popescu. 35. Bălu. Eminescu şi posteritatea de celuloid. atracţia spre fantastic. 163 164 . Dorin-Liviu. 2000. nr. p. 1131. nr. 2000. 1128. nr.. p. 2000. Buduca. Orizont. eroul incomod. 1134. [Nicolae Cârlan. [Alexandria : Tipoalex. Viaţa românească. Bot. nr. Acta. 44. 12. 2000. Bălu. 51. 2000. Luceafărul. Viaţa românească. 2000. România literară. 8. nr. 1-2. 1124.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. 5. 1141. p. Andi. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. Steaua. 2000. 51. p. Bucureşti : Libra. 1121. 33. 2000. Scrisorile Eminescu . 33. 6. 12-13. Albu. p. p. Tomis. Eminescu şi Ardealul. Bucureşti : David. Gheorghe. 12-13.1119. 34. Breban. 27. 2. 19-22. Steaua. 95. România literară. non verba. 1. 95. 1135. nr. 2000. 1..

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

6. p. 10. nr. p. nr. 8. Ionel. 1274. 1278. 12-13. Nedelcea. nr. 5. Eminescu . George. Curierul românesc. Bucureşti : Libra. 2000. nr. p. 2000. Nebănuitul Eminescu. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. 36. 10. p. nr. 1271. p. 20. 2000. [Mihai Eminescu. 39. 35. Editura Saeculum I. Miruna. 2000. 1277. 35. Tomis. Ion. 1260. 1270. Iaşi : Polirom. 7.vis animi]. Universul cărţii. Mureşanu. nr. Eminescu . p. p. 23. Poezii. Olteanu. 20. Curierul românesc. Miu. Murgeanu. Ion. Miruna. nr. nr. 2. [Nicolae Balotă. 2000. 1263. Ion Nica.promotor al progresului. p. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. 2000]. Scenariul erotic. Tomis. 2. Necula. 7. 2000. p. Antiteza. Luceafărul. Geniul eminescian . p. 6. p. Contemporanul. 37. 2. 10. Murgeanu. 1. Contemporanul. 2. nr. 48. 1. 1275. nr. 2000. 2000. p. Octavia. 16-26. Mureşanu. Constantin. 1262. 10. Eminescu. 1. 10. p. 35. 10. Ion. 5. Aglae şi Mihai. p. 8. 2000. Murgeanu. nr. 1. 1. p. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. Muntean.o provocare permanentă. 2. 6. 35. 2. 95. Constantin. p. 2000.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. 11. Muntean. nr. 2000. 35. [Cristian Tiberiu Popescu. 10. nr. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. Universul cărţii. p. 2000. 66-67. Miruna. nr. 3. Curierul românesc. p. 2-3. 1265. 7. nr. p. Caiete critice. Universul cărţii. p.Veronica Micle. Ionel. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Contemporanul. Necula. Confluenţe eminesciene. 24-25. 1267. Harieta.poet al iniţierii în poezie. 1258. 2000. nr. p. O. nr. 2000. Muntean. George Bălan. 24. Mureşanu. 4. Muntean. Viaţa românească. 2000. 35. 2000. 1266. 11. Miu. Eminescu şi războiul e independenţă.Luceafărul. 1276. Europenism eminescian. 35. 2000. Ionel. 2000. p. Tomis. 2000. p. 11. [Helmuth Frisch. Mureşanu. 1280. 1273. 2. nr. O carte de referinţă. nr. George. Universul cărţii. 22. nr. Eminescu. Mureşanu. nr. poet al iniţierii în poezie ]. Muntean. Ionel. Via Regia sau calea către Dumnezeu. Eminescu . Eminescu şi Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. 2000. George. Noutăţi eminesciene. Trecerea "de al lumii hotar" . 11. 1264. Mincu. Miruna. Ion. Tomis. 1-2. nr. 10. Eminescu . 2000]. Arghezi 120. Universul cărţii. nr. Contemporanul. Marin. 2000. 1261. Miruna. Tomis. Necula. 16. p. Tomis. 175 176 . nr. George. Tudor. 3. Nedelcu. 1259. 1272. 1269. 10. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. Necula. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . 2000. 10.note despre debutul literar. Eminescu. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. 6-7. 1268. 1279. 5. George. Contemporanul. 2000. 2000. 8. 7. 10. 5. Eminescu .

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

Căuş. Câmpan. p. 1401. Boldea. Iulian. Diana. 34-36. Ion. Ion. 2000. Ion. 187 188 . În: Eminescu . 1407. 2000. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cârlan. Câmpan. În: Eminescu. p. Câmpan. 80-87. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Studii şi materiale. În: Eminescu. 1394.1388. Eminescu. Studii şi cercetări. 1403. p. Eminescu în armeneşte. p. Eminescu. 1390. Târgu Mureş : Ardealul. p. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. 73-74. p. 1395. rămâi. Rugăciune. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. Alba Iulia : Şcoala Albei. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 2000. 1393. Ce te legeni. În: Eminescu. 1392. Colinde! Colinde! În: Eminescu.2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Câmpan. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 3. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 45-46. Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. 2000. 70-74. 1397. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Altip. În: Eminescu 2000. p. poet naţional şi universal. Sf. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. În: Eminescu. 82-91. Despre Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. 2000. 2000. Câmpan. 1406. Buzaşi. 1396. 2000. Nicolae. Buzaşi. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. p. Călinescu. 1404. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Diana. Buzaşi. 39-41. Povestea codrului. Bogdan. 1398. 34-38. 2000. În: Ideea de Eminescu. 1391. 2000. 1399. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ion. Buzaşi. Ambivalenţa timpului la Eminescu. În: Eminescu. 1400. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. O. Diana. 2000. În: Nicolae Cârlan. 1405. p. Studii şi cercetări. Ion. 54-56. 1389. Alba Iulia : Şcoala Albei. 33-47. p. Peste vârfuri. Avakian. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Diana. În: Eminescu. 2000. 2000. 2000. 123-126. Ion. 96-97. Câmpan. Grigore M. Buzaşi. Alba Iulia : Şcoala Albei. 13-18. Berdj. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Privesc oraşul furnicar. Ion. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu văzut de armeni. În: Caietele Rebreanu. 2000. 2000. În: Eminescu. Bucureşti : Ararat. G. În: Eminescu. 106-107. p. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. p. 42-44. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. p. În: Eminescu . În: Eminescu. Diana. Aşgian. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Doina. 105. Buzaşi.2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Diana. p. Răsai asupra mea. Buzaşi. p. 2000. p. 1402. Bucureşti : Ararat. Mihai Eminescu în context bucovinean. Târgu Mureş : Ardealul. 18-26. Diana. 20-24. În: Eminescu. Câmpan. Freamăt de codru. 101-104.

Nicolae. Suceava între imaginar şi autentic. Studii şi materiale. 1423. Cucu. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2000. 13-21. 7-12. 105-115. M. 1. Nicolae. Gheorghe : Arcuş. Nicolae. 75-76. Cornea. În: Nicolae Cârlan. Nicolae. Sf. Poemul dramatic "Decebal" de M. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Studii şi materiale. 2000. D. În: Nicolae Cârlan. Prefaţă. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. 92-150. 1417. Cronologia lui Eminescu. Luminiţa.modelul cărturarului patriot. În: Eminescu. 118-122. Eminescu. Făt-Frumos din lacrimă. p. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2000. p. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1424. p. Radu. 3-6. Vol. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. În: Nicolae Cârlan. 2000. p. Gheorghe. În: Nicolae Cârlan. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. 61-69. Luminiţa. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cârlan. În: Ideea de Eminescu. 1414. Sf. Cezara . Mihai Eminescu în context bucovinean. Studii şi materiale. 2000. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. 1419. Mihai Eminescu în context bucovinean. Romantismul eminescian. În: Nicolae Cârlan. Studii şi materiale. p. Gheorghe : Arcuş. 142-146. Dănăilă. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. 29-33. 5-12. În: Eminescu. 1416. 2000. Nicolae. În: Nicolae Cârlan. 1421. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Mihai Eminescu şi Iaşiul. 1413. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1415. Studii şi materiale. Poetul în posteritate bucovineană. Cenuşă. Dăncilă. Nicolae. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. 189 190 . Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Mihai Eminescu în context bucovinean. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Ideea de Eminescu. p. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. "Momentul Phönix al neamului românesc". 2000. 2000. p. Eminescu şi A. Când amintirile. p. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Avram. 1412. 1418. p. Nicolae. 2000. 2000. 2000. Sf. 2000. 1425. proză. 39-44. 1422. Cornea. 2000. Grigore Ghica. Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. Studii şi materiale. Poezie. 2000. Gheorghe. Românii şi alte etnii din Bucovina. primul martir al Bucovinei. În: Eminescu. Dumitru. Gheorghe : Arcuş. Coloşenco. 2000.simbol între fantasm şi realitate. Studii şi materiale. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1409. 2000. Cârlan. 45-60. Miron Costin . p. teatru. Mihai Eminescu în context bucovinean. În: Nicolae Cârlan. Nicolae. Mircea. Studii şi materiale. 2000. Cârlan. p. Dăncilă. 1420. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Cristea. 114-117. Mircea. Nicolae.1408. p. 29-38. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Mihai Eminescu în context bucovinean. 69-74. 75-82. 1411. 127-130. Studii şi materiale. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Nicolae Cârlan. Xenopol. Cârlan. Studii şi materiale. Mihai Eminescu în context bucovinean. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Cuvânt înainte. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. Cronici literare. 1410. În: Radu Dănăilă. În: Ideea de Eminescu. Cârlan. Mihai Eminescu 1850-1889. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Perenitatea unui simbol naţional. Alba Iulia : Şcoala Albei. Cârlan. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.

2000. 2000. 2000. În: Ideea de Eminescu. Maria.2000. 47-48. 133-135. 1429. 1441. 123-126. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. Târgu Mureş : Ardealul. p. 1427. Sf. O posibilă interpretare. p. 2000. În: Eminescu. 2000. Eminescu la Alba Iulia. Marianne. Muntean. p. Dăncilă. 5-194. 60-62. 57-59. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". p. Ironim. În: Ideea de Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre. 2000. 1439. p. p. Crăiasa din poveşti. În: Eminescu. La mijloc de codru. p. Hancu. Apostol. 133-136. 1435. Textul epic eminescian ca palimpsest. 8-17.2000. 1436. 1431. În: Eminescu. Eliade. Ligia. Ironim. Gheorghe. 2000. În: Eminescu . În: Eminescu. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cristina. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. Celălalt. Studii şi cercetări. 51-53. 113-115. Mircea. 191 192 . Maria. p. Ironim. 1438. Iacob. 1434. Ars poetica. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Iliescu. Crochiuri de bibliografie.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". Mai am un singur dor. Moraru. În: Eminescu. 1444. p. 1428. În: Eminescu . 86-89. 1433. întregiri. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. Maria. Floare albastră. Alba Iulia : Şcoala Albei. Târgu Mureş : Ardealul. Iancu. p. În: Eminescu . p. Ion. Mihai Eminescu în publicistică. Lăcătuşu. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Gheorghe : Arcuş. p. 1442. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Dorinţa. Mihai Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Gurău. Ionescu. p. Galaţi : Logos. Alba Iulia : Şcoala Albei. Muntean. Articole politice. 48-56. Completări. Ioan. 2000. 1443. p. În: Eminescu. În: Eminescu. Ironim. precizări. 26-29. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. 21-28. Aspecte bibliografice. În: Eminescu. 2000. 49-50. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. În: Ideea de Eminescu. Cornel. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Muntean. p. Studii şi cercetări. 1437. Studii şi cercetări. În: Apostol Gurău. p. Sf. Ironim. p. 2000. 3. 2000. 65.1426. Iliescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. Gheorghe : Arcuş. 1440. Gheorghe : Arcuş. Timişoara : Mirton. 23-25. Iacob. Aurel. Elie Miron Cristea . Iacob. Ghinea. Sf. În: Ideea de Eminescu. Sf. Sf. Când însuşi glasul. p. 68-70. p. 1430. Muntean. p. 28-31. Călin (file din poveste). În: Eminescu. Ironim. Alina. 2000.2000. 1432. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Mitologia nihilismului la Eminescu. Eminescu şi istoria. 2000. În: Eminescu. "Ipoteştiul . 2000. Despre Eminescu. 1445. Alba Iulia : Şcoala Albei.

azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. p. 1448. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. 2000. Ironim. 2000. Muntean. Trecut-au anii. În: Eminescu . Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ironim. 133-152. 2000. Popa. p. Muntean. Viena. Muntean. Vasile. Bucureşti : Ararat. Revedere. 2000. În: Eminescu. Luceafărul.1446. În: Ideea de Eminescu. Negruzzi. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. În: Eminescu. Scrisoarea I. 1453. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Muntean. În: Eminescu. În: Eminescu. 1456. În: Eminescu. 80-82. 2000. 1455. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 66-67. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Gheorghe : Arcuş. Muntean. 1449. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1466. Ironim. 1462. Rodica. Muntean. În: Eminescu văzut de armeni. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Mihai Eminescu . 1460. 94-101. 2000. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1458. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. Editarea creaţiei eminesciene. 43-48. 111-113. 1454. Gheorghe : Arcuş. În: Mircea Popa. Bucureşti : Ararat. Ironim. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. 153-158. Muntean. 2000. Muntean. 27-32. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 1464. În: Eminescu. 49-56. Carmen. p.2000. Ironim. 1447. Alba Iulia : Şcoala Albei. 137-141. În: Ideea de Eminescu. 1450. Ironim. 2000. Vasile. Eminescu. 63-64. Ironim. 1465. 1461. Nicolaiciuc. Iacob. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 37-38. Sara pe deal. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ironim. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Opaiţ. 193 194 . Gheorghe : Arcuş. Muntean. Eugeniu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1463. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Vichentie. Sărmanul Dionis. 2000. Oltean. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. La moartea lui Eminescu. Iacob. Scrisoarea III. Mircea. Oltean. Pârvan. 19-22. 1452. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ironim. Ironim. În: Ideea de Eminescu. p. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. Sf. 2000. În: Ideea de Eminescu. 147-150. p. Miturile eminesciene. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cluj-Napoca : Napoca Star. Târgu Mureş : Ardealul. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. 30-33. Gheorghe : Arcuş. 92-95. Alba Iulia : Şcoala Albei. Negruzzi. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Gheorghe : Arcuş. 2000. La steaua. Nistor. 2000. În: Eminescu. Ironim. Ironim. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu văzut de armeni. p. Odă (în metru antic). 1457. În: Eminescu. p. p. Muntean. 71-72 . Studii şi cercetări. p. p. 127-132. Scurt istoric. 2000. 77-79. p. 1459. 83-91. 2000. Sf. Aspecte majore. 2000. Homo militans. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . 2000. p. 1451. 2000. p.poet naţional. 2000. Glossa. Muntean. În: Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Sf. p. În: Eminescu. 2000.

2000. 65-73. nr. Carmen. 80-85. Sf. Ursache. 151-152. Târgu Mureş : Ardealul. 1478. Astra. Nicu. Teodor. p. 33. Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". 1473. Bucureşti : Ararat. 1477. 187. Studii şi cercetări . 59-64. 1469. Vişan. Braşov : Astra. p. 2000. În: Ideea de Eminescu. 2000. Sf. Ursache. Mihai. În: Ideea de Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Mihaela. p. Cristina. Gheorghe : Arcuş. p. Eminescu şi limba latină. ENE. Aluviuni textuale.2000. Cum i-am cunoscut. 1481. Piteşti : Paralela 45. Trifoi. 2000. 6. Bucureşti : Ararat. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. p. Gheorghe : Arcuş. ENE. România literară. p. În: Ideea de Eminescu. 116-122. p. Tavitian. 102-104. 1479. Sf. O spovedanie a textului. 1471. Sf. 1472. G. 2000. 19-25. 2000. p. În: Ideea de Eminescu. 2000. Magda. Bohanţov. Familia. Ideea de Eminescu. Doina.2000. 188-205. Sf. 1482. Siruni. 1999]. 1467. În: Ideea de Eminescu. Sf. Sf. Deconstrucţie de text. Oprea. Sf. 39-42. În: Eminescu văzut de armeni. GHEORGHE În periodice: 1484. Jocul silabelor. 1480. 2000]. 1475. În: Eminescu . Popa. În: Ideea de Eminescu. Eminescu la Constanţa. Gheorghe : Arcuş. Studii şi cercetări. Sf.. [Cătălina Ene.. 1474. la prima audiţie. Eminescu şi poezia latină . nr. Gheorghe : Arcuş. Maria. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. Eminescu. Eminescu. Malea Stroe. În: Eminescu . Eminescu în limba esperanto. Sf. În: Ideea de Eminescu. CĂTĂLINA În periodice: 1483. Sf.2000. Bucureşti : Ararat. Ungurean. 11-17. Cenuşa geniului. 2000. Grigore. poet neoteric. Simion. p. Nicolae. 74-79. 2000. Tohăneanu. Mircea. p. Trancu-Iaşi. Pitesti : Paralela 45. O spovedanie a textului. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. 1999]. 107-112. 2000. p. Grigore. Eminescu economist. p. p. 5. [Gheorghe Ene. Eugen. p. 2000. În: Ideea de Eminescu. 4-5. p. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. În: Ideea de Eminescu.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. Gheorghe : Arcuş. Gheorghe : Arcuş. Gheorghe : Arcuş. Vidam. 2000. 2000. [Gheorghe Ene. Gheorghe : Arcuş. 64-65. 1485. p. Trancu-Iaşi. Gheorghe : Arcuş. 1476. nr. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. În: Eminescu văzut de armeni. p. "Jocul silabelor". 7. 2000. În: Ideea de Eminescu. Vrabie. 167-182. 2000. I. VIRGILIU 195 196 . Dorina. p. 35-37. 1468. 9. Doina. Târgu Mureş : Ardealul. Triptic eminescian. Simulescu. 1470. 2000. p. p. În: Ideea de Eminescu. 90-93. ENE. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. 2000. Dj. Gheorghe : Arcuş. 58-60. Petru. H. Rostin. Stoica. 2000.

V. Endre. p. 2000. Bertha. nr. Cluj-Napoca : Motiv. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. FARKAS WELLMANN. 26-27. Ion. 32-33. Doru George. Apostol. 1492. [Dumitru Ene-Zărneşti. MARCEL ION În periodice: 1493. FARKAS. Lecturi sub vremuri. Aladár. 83-85. 10. ENICEICU. Contemporanul. 51. nr. [Vasile Fanache. Egyed. 125-126. [Ioan Evu. Cluj-Napoca : Motiv. [Vasile Fanache. Vatra. Molnos. p. 6. [Marcel Ion Fandarac. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Stepan. nr. 2-3. Lajos. Kulipendium. Galaţi : Logos. 4. Roşioru. 2000]. nr. Steaua. 12. [Lászláffy. "Cocorul de pază". FANDARAC. Lecturi sub vremuri. 1491. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann.În periodice: 1486. 10. Lajos. 4. VASILE În periodice: 1490. Gurău. 1999]. Lecturi sub vremuri. 2000. p. 2000. Scriitori satirici români]. ENE-ZĂRNEŞTI. 2000. 2000. Luceafărul. nr. nr. 2000. Árpád. 1999]. Sufletul baroc pe cont propriu. Anca. Un alt fel de a vorbi despre sine. p. 141-143. p. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Cluj-Napoca : Motiv. 28. p. 2-3. Gheorghe Mocuţa. Adrian. OCTAVIAN În volum: 1488. Steaua. Lecturi sub vremuri. [Virgiliu Ene. Tamás. 51. Lászláffy. Timea]. Zoltán. Vasile. Bucureşti : Corrida. 2-3. 8. 2000]. 3-5. Tudurachi. p. Farkas. Amintirile sufletului : fantumuri. Burlacu. FANACHE. În: Apostol Gurău. 2000. Korunk. 1-2-3. 10. Universul cărţii. Noje. Geo. O carte pe din trei. nr. EVU. Mureşanu. nr. p. Constanţa : Leda : Muntenia. 43. Mircea. Sorin Roşca. 197 198 . DUMITRU În periodice: 1487. éva. Noutăţi editoriale . p. [Vasile Fanache. 1999]. p. ENDRE În periodice: 1495. ÁRPÁD În periodice: 1494. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. 2000]. Kozma. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. nr.Universal Dalsi. Helikon. Celălalt. Miruna. 11. 2000. Csaba. 2000]. IOAN În periodice: 1489. 2000. Fanache: Lecturi sub vremuri. 2000. Magyari. Arca. 6. Emese.

Uimire. Jurnalul unui poet leneş. 2000. FELVINCZI. Ornea. 35. Steaua. Sokrateion. 8-9. nr. România literară. Râsul morţilor de aur]. 2000. nr. Grigurcu. 2000. p. 8. Universul cărţii. 1498. 1502. Mincu. 171-177. Monica. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. [Constantin Fântâneru. România literară.FAY. 11. Jurnalul unui poet leneş]. [Constantin Fântâneru. 2000]. p. 4. p. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Marin. 11. Gheorghe. Miruna. 2. p. [Ştefan J. 8. 2000. p. 1506. [Victor Felea. 2000. Jurnalul lui Victor Felea (II). Bucureşti : Albatros. 2000. sensibilitate. 49-50. Bucureşti : Albatros. 33. nr. Gheorghe. Lucia. În periodice: 1496. Kolozsvár költője: Felvinczi György. 9. [Victor Felea. Gheorghe. p. 2000. FELEA. În: Gheorghe Grigurcu. Apostrof. nr. 11. 9. Jurnalul unui poet leneş. 18-19. p. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). Cuvîntul. nr. Fay. Cărţi şi o altă carte. 2000. ŞTEFAN J. 2000. [Victor Felea. 6. 72-73. p. Vol. 1501. FÂNTÂNERU. Vol. 6. Victor Felea . 2000]. Ţigara care arde cum o candelă. 35. MARIANA În volum: 1508. Grigurcu. FILIMON. p. Ianuarie 1955-martie 1993. 1-2. Jurnalul unui poet leneş. Sándor Iván. p. 1505. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. Simuţ. 1. Poezie română contemporană. Jurnalul unui om serios. Nae. p. Arca. 5. 5. 2000]. Bucureşti : Albatros. 10. 51. 7. 33. VICTOR În periodice: 1500. 2000. 31. Bucureşti : Albatros. Kovács. Bucureşti : Humanitas. Între Kafka şi Bacovia. p. 33. 1504. Ştefan. Jurnalul unui poet leneş. Borbély. 78. 2000]. Jurnalul unui poet. 466-469. Caietele lui Constantin Fântâneru. 1999]. nr. 2000. [Victor Felea. 470-475. 199 200 . Bucureşti : Minerva. România literară. p. Marcel. nr. 1. 4-56. 1499. nr. Helikon. Jurnalul lui Victor Felea (I). Gheţ. Bucureşti : Albatros. Grigurcu. Antonescu. CONSTANTIN În periodice: 1497. 7. Memorii. Gheorghe. Contemporanul. nr. 10. p. Mureşanu. nr. 1998]. Un scriitor de raftul doi. 2829. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GYÖRGY În periodice: 1507. 1503. 2000. Jurnalul unui poet leneş. În: Gheorghe Grigurcu. [Victor Felea. Z. [Victor Felea. 2000. nr. 2000]. 1509. nr. Cuciureanu. Jurnale.un poet necunoscut. 10. Ion. Contemporanul. 11. Grigurcu. Poesis. Marcian. 2000.

nr. [Ion Filipciuc. 14. 5. 2000. Apostrof.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. p. 10-11. FIRAN. Curierul românesc.. 11. 2000. NICOLAE În volum: 1510. 1999]. p. 10-11. p. 26. 2000. [Carmen Firan. Drumul împărătesc. 11. Drumul împărătesc al poetului. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. 11. Ion. Drumul împărătesc al poetului. Candori pedepsite. Dan Voinescu]. p. În: Emil Alexandrescu. p. 11. Iaşi : Timpul. 86-87. FILIPCIUC.FILIMON. Petraş. [Vasile V. 102. Imaginaţia sceptică. Carmen Firan. Traian. 2000. Colinda în mitologia românească. 1999]. Bucureşti : Grai şi Suflet . nr. Târgovişte : Editura Macarie. Candori pedepsite/Punished candors. Alexandru. p. Mircea Gorun. Universul colindei româneşti. 2000. [Carmen Firan. 2000. 2000]. 1999]. nr. 1519. p. 26-28. Apostrof. 1518. 1521. Cubleşan. Curierul românesc. Filip. Irina. Vatra. FILIMON. Bianca Marcovici. nr. 19-20. Andrei Fischof. [Ion Filipciuc. Poesis. nr. 2000. 2000. 11. Candori pedepsite. 3-4. Poetica imaginarului românesc. Femeia de nisip. Vatra. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 24-25. 38. Atingerea umbrei. 2000. Lungu. 11. p. Nuşfelean. nr. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 1999]. Luceafărul. 2000]. CARMEN În periodice: 1516. 11. p. Solo Har. Voinescu. Radu. Târgovişte : Editura Macarie. Shaul Carmel. 39. Alexandru. Olimpiu. ION În periodice: 1514.Cultura Naţională. 1999]. FISCHOF. 2000. 1513. FILIP. Ianus bifrons. 2000. 2000]. [Luiza Carol. Constantin. ANDREI În periodice: 1520. Contemporanul. [Andrei Fischof. p. 4. Petraş. Nicolae Filimon . 6. Ontic şi estetic. Cistelecan. 10. Bucureşti : Saeculum. Ioanid. nr.. O carte falsă şi eminescologia. [Valeriu Filimon. FLĂMÂND. Irina. 1517. 26-27. Filip. 1515. VALERIU În periodice: 1511. VASILE V. nr. 7-8. Graţian. Jucan. DINU 201 202 .Ciocoii vechi şi noi. Târgu Mureş : Arhipelag. În periodice: 1512. Urcan.". Note despre poeţii români din Israel. Contemporanul. Universul colindei româneşti . Poesis . Bucureşti : Univers Enciclopedic. Ilie. [Vasile V. Emil. Bucureşti : Saeculum. Alexandrescu. nr. p. 2000]. 3-4. Poeţi argonauţi. p. Ştefan. 6. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. Poezia şi spiritul dislocat. 11. 136-138. nr. 10.

Timişoara : Brumar. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 5. p. Timişoara : Brumar. 15. "Medeea şi maşinile ei de război". Novisad : Libertatea. p. [Maria Foarţă. FOARŢĂ. 2000. 284-285. p. p. În volume: 1533. Poezia lui Şerban Foarţă. 1999]. 1525. 1998]. Cistelecan. Gheorghe. 2000. p. 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Timişoara : Brumar. Breviarul cavalerului postmodernist. 2000. 2000.. Un castel în Spania pentru Annia. Timişoara : Brumar. Editura Cartea Românească. Luceafărul. Rogozanu. 1526. Mureşanu. 6. Soviany. Universul cărţii. 5. Cuvîntul. România literară. nr. Voncu. Medeea şi maşinile ei de război]. Grigurcu. Vol. 2000. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. Poezia lui Şerban Foarţă. 1. p. p. Octavian. 2000. 37. Octavian. [Ioan Flora. 476-483. p. Alexandru. XX). Medeea şi maşinile ei de război: poeme. Soviany. Laurenţiu. 5. Antologia poeziei sârbe (sec. [Şerban Foarţă. [Ioan Flora. Novisad : Libertatea. Timişoara : Brumar. 12. [Ioan Flora. 1527. [Ioan Flora. Caragialeta. poezie. [Maria Foarţă. Bucureşti : Du Style. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. 1524. Ulici. Inventare şi parabole. [Şerban Foarţă. p. 1999]. (3). IOAN În periodice: 1523. În: Laurenţiu Ulici. Ulici. În: Gheorghe Grigurcu. 31. 12-13. 5. nr. Caragialeta după Caraşerban. 1532. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. nr. FLORESCU. Delia. Apelul nominal al lucrurilor. 10.. p. România literară. Orizont. 2000. [Interviu]. XIII . Cursan. C. Grăsoiu. Liviu. Grigurcu. FOARŢĂ. p. 1999]. poezia muzicii. 7. FLORA. 10. nr. 2000. Gheorghe. 364-365. 5. 2000]. nr. 1530. nr. Duet/lul celor două muze. 7. 6. KATIA 203 204 . Poezie. Laurenţiu. şi vânzători". 4. Mitică şi Hyperion. nr. p. Miruna. 1999]. 32. p. Bucureşti : Cartea Românească. Limba de rouă. Şalul. Duet/lul celor două muze. 2000. 1999].sec. 2000. nr. Răzvan. nr. 2000 ]. Bucureşti : Du Style. Contemporanul. Buduca. 9. 1534. Poezie română contemporană. 16. 33. 5. şi laşi. Luceafărul. Ioan. [Ioan Flora. Duet secund antifonic. Muzica poeziei. Antologia poeziei sârbe (sec. XIII-XX)]. NICOLAE În periodice: 1528. 5. Luceafărul. 33.În volum: 1522. FODOR. Un monument poetic. nr. 1. MARIA În periodice: 1529. [Şerban Foarţă. ŞERBAN În periodice: 1531. Luceafărul. 2000. Mitică şi Hyperion. 2000.

Bucureşti : Editura Eminescu. Destin şi putere. Vatra. p. Cernătescu. 3. [Adrian Frăţilă. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 27-28. II: Jocul puterii. NICOLAE În periodice: 1540. [Nicolae Fulga. Arca. Amorul sacru şi amorul profan. 2000. nr. 288-289. p. [I. Miruna. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. FULGA. 2000. [B. Gheorghe. Gheţ. 1999]. Breviar. Cassia. Funeriu. Ulici. 2000]. Destin şi putere (Jocul destinului). Radu. Mahnó şi cele 300 de aripi]. 11. 2000. Un proiect ambiţios. 2000-2001. p. Vol. Rodica Draghincescu]. BENJAMIN În periodice: 1541. Vol. Synthesis. nr. 2000. Bucureşti : Hasefer. 1539. p. Gheorghe. Universul cărţii. Chichere. nr. 1999]. 196-200. Poezie română contemporană. ADRIAN În periodice: 1538. 4. 1537. p. 12. p. Timişoara : Marineasa. 1-2-3. Fundoianu. Mocuţa. FUNERIU. nr. Universul cărţii. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. Monica. nr. Miscellanea. [Vasile Folea. Proză românească. p. 1. Duminica păcatelor. Luceafărul. p. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. Laurenţiu. 7. nr. 10. 14-15. 16. Emil. Apostrof. Dorin-Liviu. Actualitatea lui B. Victoria. 7. 1998]. 2-3. Ion. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 484-490. Eseuri lingvistice antitotalitare. 1545. FOLEA. Fundoianu: Landscapes' limelight. Mocuţa. 10. FRĂŢILĂ. [Vasile Folea. Bucureşti : Du Style. Mureşanu. 132-133. 1542. Curs de sinceritate. 10. 95. 5. 125-127. 2000. Milescu. p. p. 2000]. Iudaism şi elenism. ***. Grigurcu. 17. 2000. 10. p. Fundoianu. 17. nr. 6. Întoarcerea la sine a poemului. 2000. 2000. Centenar Fundoianu. Voinescu. 1544.[Katia Fodor.În volum: 1535. 71-72. În volum: 1546. p. Iudaism şi elenism. În periodice: 1547. 10-11. VASILE În periodice: 1536. 33. Cassia. I. În: Laurenţiu Ulici. Viaţa românească. Radu. FUNDOIANU. Luceafărul. [Adrian Frăţilă. p. 1543. 2000. 205 206 . Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. Universul cărţii. nr. 6. B. 5. 2000. 2000. nr. Mitică şi Hyperion. Bîftoi. Moangă. Presiunea memoriei. Mahnó şi cele 300 de aripi]. 11. Gheorghe. 2000. nr.

p. 1558. Mihai. Alexandrescu. nr. 12. 2000.FURDUI. Literatura română în analize şi sinteze. Vatra. 4. 7. La răspîntie de veacuri. 4. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. 1998]. Alexandrescu. 274. Luceafărul. Ornea. p. Literatura română în analize şi sinteze. Baba. Editura Albatros . Iaşi : Timpul. [Gala Galaction. 97. Laura. Cliveţ. În: Emil Alexandrescu. GALA În periodice: 1550.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu. 7. p. 33. MARIA În periodice: 1549. vol. În: Emil Alexandrescu. Radu. vol. În volum: 1554.Papucii lui Mahmud. 1555. Mureşanu. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. [Interviu]. În: Emil Alexandrescu. nr. 23-24. 5: Romane. GALACTION. Critica la zi. 1559. 1552. 11. Voinescu. Bucureşti : Minerva. Emil. 2000. [Gabriela Furdui. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". p. 274-275. p. Gala Galaction. 275-277. România literară. [Gala Galaction. 2000. Iaşi : Timpul. 4. Bucureşti : Albatros. nr. [Em. Familia. Laurenţiu. Pârvulescu. [Interviu]. 2000. p. nr. C. 1999]. 59. Nicoleta. 2000. Universul cărţii. Bucureşti : Vinea.De la noi la Cladova. Ultimul deceniu. 21. Ioan. 3. Gala Galaction . Ulici. Iaşi : Timpul.memorialistică. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). Z. Yin Time. 2000. Lazăr Zăvăleanu. 9. 2000. Mitică şi Hyperion. 2000. Emil. nr. EMILIAN În periodice: 1557. 33. 33. Tomis. În: Laurenţiu Ulici. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. Steaua. LYANA În volum: 1553. 51-52. Poezie de după poezie. 1561. L. 3]. dupa ora Bucureştiului. nr. Miruna. Iaşi : Timpul. Emil. 2000. Bucuresti : Gnosis. p. 2000. 245-246. Gala Galaction . 12-13. 10. 5. 1999]. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie". 1560. Gala Galaction . [Gala Galaction. 2000. vol. 6. Literatura română în analize şi sinteze. p. GALIŞ. 1551. GABRIELA În periodice: 1548. Opere. Poeta din Basarabia. GALAICU-PĂUN. 2000]. GABOR. Chişinău : Cartier. Jurnal. p. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. nr. p. Opere. 5. Ioana. România literară. [Emilian Galaicu-Păun. 2000. p. Emil. 273-274. 2000. Bucureşti : Du Style. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". Întoarcere în Marele Volum. nr. Galaicu-Păun. nr. 3. România literară. 35. ediţie îngrijită. Alexandrescu. Vakulovski. Alexandrescu. p. 1556. Versantul întunecat. 207 208 . 1999]. 51.

1566. România literară. 2000. Brazii se frâng. nr. Cuvîntul.. Simion. 491-494. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea. Celălalt. Lucia Baki Nicoară. 6. 35. Tomis. 9. 2000.Everything is happening today. p. 2000. 2000. p. Lazea Postelnicu. DOINA În periodice: 1564. p. Poezia. 2000]. 1569. [Mihail Gălăţanu. Gheorghe. dar nu se îndoiesc. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. Bucureşti : Coresi. 4-5-6. 35. Ion. p. GÂRBEA. nr. 1567. GÂDEA. 2000. Grigurcu. HORIA În periodice: 1572. Alex. 9. GĂLĂŢANU. ***. În: Gheorghe Grigurcu. nr. IOAN În periodice: 1565. 3.totuşi. Roşioru. 2. Toate se întâmplă azi . 2000. Grigurcu. Arca. nr. [Vasile Gavrilescu. vol. 33. 35. 1999]. GĂBUDEAN. 6. Roşioru. Gheorghe. 1999]. Apostol. 14. Târgu Mureş : Ambasador. Toate se întâmplă azi. Roşioru. 197-198. 11. Posibila glorie: versuri. 2000. Ion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GĂBUDEAN. 1998]. Un gheizer liric. 15. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. Vară fierbinte. Bărbulescu. Ion. p. nr. Poezie română contemporană. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). Bucureşti : Coresi. Vară fierbinte. În: Gheorghe Grigurcu. 1. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu.. 495-497. 5. 4. Luceafărul. GAVRILESCU. Târgu Mureş : Brăduţ. ANGHEL În periodice: 1571. Poezia ca "violon d'ingres". Raiul nemernicilor. Tomis. Timişoara : Marineasa. Dan-Silviu. Boerescu. 34-38. nr. 45-46. 36. 2000. p. VASILE În periodice: 1563. Raiul nemernicilor. Proza fals prozaică. Constanţa : Ex Ponto. 6. 1570. Bucureşti : Editura Eminescu. Luceafărul. În volume: 209 210 . Gurău.În periodice: GAVRILĂ OGORANU. În: Apostol Gurău. p. 1. 2000. Vol. Ştefănescu. 6. [Anghel Gâdea. MIHAIL 1568. . Tomis. Gheorghe. 2000]. [Doina Găbudean. IOAN În periodice: 1562. [Ioan Găbudean. p. p. 2. 2000. Memorialul plăcerii. 2000. Poezie română contemporană. Memorialul plăcerii. [Mihail Gălăţanu. 16. p. Vol. 2000]. p. 1999]. Galaţi : Logos. Anchetă Luceafărul. nr.

6. Ciachir. 1999]. 1. Al. nr. 1581. 10. Bucureşti : Allfa. Cuvîntul. 1999]. 498-499. 33. 2000. Luminiţa. ALEXANDRU În periodice: 1580. Celălalt. Alexandru George. [Ştefan Gencărău. 14. p. Apostol. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". 45-46. Ovidiu Genaru. Eroi de subsol. 36. 14. Angela. p. 7. Dan. 1575. Mărturii la sfârşit de veac. Marcu. p. nr. 2000. Marino. 33. Vitrina Allfa. 6. Vatra. Alexandru George. nr. nr. Cluj-Napoca. ŞTEFAN În periodice: 1578. Târgovişte : Bibliotheca. Poezie română contemporană.. 10. Marian Victor. 27. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei.. George.1573. p. 2000. nr. 2000. OVIDIU În volum: 1577. Numărul ca expresie a hazardului. p. 23. Mureşanu. p. Bucureşti : Allfa. în direct : texte pentru teatru. decembrie în direct.. Galaţi : 211 212 . Steaua. Caiet pentru. Luceafărul. Vol. Adrian. [Horia Gârbea. 39-41. p. Caragiale numărat. 12-13. Confesiuni împotrivă. Gurău. 23. nr. p. Grigurcu. O reverenţă întîrziată. 1583. 95-98. Simuţ. Cuvîntul. p. nr. I. 10. p. Bucureşti : Albatros. Buciu. nr. p. În: Apostol Gurău. 2000. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. Luceafărul. L. Anchetă Luceafărul. 4. GENCĂRĂU. Fanache. 2000. 19. [Alexandru George. L. 1584. 5. Decembrie. I. Luceafărul.[Interviu]. 2000. Caiet pentru. 1587. Confesiuni împotrivă]. 1999]. 7. 6.. Ion. Faţa "en rose" a nimicniciei. ***. 2000. p. În volum: 1589. 15. 2000. 1582. Drăghici. Editura Albatros . 1586. Georgeta.memorialistică. Bucureşti : Allfa. Caragiale. Ştefănescu. Galaţi : Logos. 2000. Vasile. [Horia Gârbea. 13. Luceafărul. Vol. 1574. Gheorghe. 1999]. România literară. 1585. 16.. 1. 1588. Conformismul unui liberal. Alexandru. 2000. [Interviu]. 2000. Cuvîntul. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. noul roman. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Virtuţile limbajului. numărul ca expresie a hazardului. nr. În: Angela BaciuMoise. Simion. Miruna. Caragiale. 167-168. nr. Universul cărţii. nr. România literară. Baciu-Moise. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul. nr. 38. 1579. GEORGE. Cluj-Napoca : Motiv. În: Gheorghe Grigurcu. p. p. 7. România literară. În volum: 1576. GENARU. 6. Ioanide. [Alexandru George. Alex. Octavian. Decembrie. Bărbulescu. 1999]. 2000]. 2000. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. Soviany. p. 2000. nr. 2000. 4. 51. [Ştefan Gencărău. 33. 13. nr. 3. [Alexandru George. în direct : texte pentru teatru. 2000]. [Horia Gârbea. 10-11. Decembrie. în direct: texte pentru teatru. 12-13.

nr. Manolescu. Poezie română contemporană. 24. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. 1-2. România literară. [N. [Viorel Gheorghiţă. p. În periodice: GEORGESCU. nr. p."om al speranţei". 1595. Iaşi : Polirom. nr. constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. VIOREL GEORGESCU. Cercul strîmt. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. nr. 2000]. Contemporanul. A doua viaţă a lui Eminescu. Eminescu . Ornea. 33. 3.conştiinţă. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. Georgescu. 1995]. nr. Breban. 2000. GERGELY. nr. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 2000. 33. Victoria. Gheorghe. Pretenţiile barcagiului Caron. p. [Val Gheorghiu. Cluj : Biblioteca Apostrof. 6. p. Nicolae. nr. România literară. 7. 2000. România literară. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. 6. [Ion Georgescu. 2000. N. Előretolt Helyőrség Könyvek. 2000]. Grigurcu. Familia. Milescu. Curticăpeanu. p. GHEORGHIU. 1. 28-30. 1994. VAL În periodice: 1598. 9. 10. p. 10. Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. Bucureşti : Europa Nova. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). Potriveli şi maşinaţiuni. 22. Doina. ***. [Paul Georgescu. "Discreţia unui adînc răvaş". p. nr. 2000. nr. Contemporanul. În volum: 1597. PAUL În periodice: 1593. Val. 76-83. Rogozanu. Iaşi : Polirom. Bucureşti : Floare albastră. Bucureşti : Floarea Albastră. În: Gheorghe Grigurcu. 18. Gheorghe. p. Vol. 2000]. Proze haiku. O existenţă artistică: Val Gheorghiu. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. [Val Gheorghiu. 1999]. [Val Gheorghiu. Georgescu. Grigurcu. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. Poezie românească. 1600. România literară. 2000. 1. 2000. Cuvîntul. C. 120121. 1592. Iaşi : Polirom. Universul cărţii. Eminescu. Testszínű szavak. 6. Condurache. 1599. Nicolae. neam. p. [Gergely Edit. 2000. 213 214 . 6. 2000]. p. 5. destin. GHEORGHIŢĂ. 2000 . Andrea. [N. 19. Poemele biblice]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Breviarul criticului . Z. 1594. 504-507. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". p. 1995].Arionda. ION În periodice: 1590. Zsigmond. 10. 2000]. Emil Şimăndan. 33. 10. Pretenţiile barcagiului Caron. 2000. 8-9. Korunk. Pretenţiile barcagiului Caron. GEORGESCU. În periodice: 1591. 1. EDIT În periodice: 1596.

8. 7. 2000. p. Încotro?. 1611. Mitică şi Hyperion. C. 1999]. p. 10. 2000. 2. 2000. 4. 1607. Ulici. Luceafărul. Anchetă Luceafărul. 2000. nr. GHICA. Paşii lui Hermes. nr. VIRGIL În periodice: 1601. 2-3. Memorii. nr. Bonita. p. 6. Incotro?. România literară. Miruna. Grăsoiu. Panoramele paradisului. 4-5. p. Lola. [Ion Gheţie. Sub oblăduirea lui Hermes. p. Soviany. Cristian Pavel. p. 1610. GHERGUŢ. Iaşi : Institutul European. p. p. nr. 2000. nr. nr. p. 2000 . [Sorin Gherguţ. ***. 2000. 5. [Virgil Gheorghiu. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. Simion. 2000. nr. nr. Cioculescu. Decapitat la masa de scris]. GRIŞA În periodice: 1603. nr. Craiova : Scrisul Românesc. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. Barbu. ION În periodice: 1606. 2000. 18. Luceafărul. România literară. Ionel. GHEORGHIU. 33. Bucureşti : Cartea Românească. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Octavian. 12. 33. Un altfel de mod de a înţelege poezia. p. 12. Tinereţile romancierului. Culisele raiului. [Grişa Gherghei. 10. p. p. Diversitate tematică la Editura Gramar. Culise şi ironii. Liviu. Laurenţiu. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 1602. 6. Racaru. 16. 1-4. SORIN În periodice: 1605. 7. Rogozanu. Bucureşti : Coresi. Universul cărţii. GHERGHEI. Culisele raiului. 45. Bărbulescu. Necula. GHIŢULESCU. 2000.33. 2000. În: Laurenţiu Ulici. nr. 44. Debuturi (II). Tribuna. 46. România literară. 1: Martorul orei 25. Time-out. MARIUS În periodice: 1608. [Ştefan Ion Ghilimescu. MIRCEA În volum: 215 216 . Bucureşti : Coresi. Roxana. [Virgil Gheorghiu. Luceafărul. Mureşanu. 304-306. 6. Iaşi : Institutul European. GHEŢIE. [Ion Gheţie. 15. 2000. 2000]. Lolita. 1604. Bucureşti : 100+1 Gramar. 1999]. 30-31. Teutişan. Luceafărul. 45-46. GHILIMESCU. [Marius Ghica. vol. Contemporanul. Memorii]. [Grişa Gherghei. 2000]. 2000]. Bucureşti : Du Style. Călin. 1999]. 33. O biografie. 33. 1999]. nr.

Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 2000. 1618. p. Ştefan. GLODEANU. 2000]. Curierul românesc. În: Gheorghe Grigurcu. Gheara melancolică. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 27. 508-513. Dumitru. Pod peste abis. Pod peste abis. 2000. Galaţi : Arionda. p. Adrian. p. Sanatoriul generaţiei pierdute. 2000. [Ion Ghiur. p. Adrian Dinu. 2000. 1999]. Vol. 1. Botoşani : Axa. BOGDAN În periodice: 1616.[Ştefan Careja. [Recenzie de carte]. Contemporanul. În: Angela BaciuMoise. Baciu-Moise. 514-518. 1999]. nr. Impostorul. Poezie română contemporană. Grigurcu. 11. [Zeno Ghiţulescu. [Mihai Ghiviriga. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Bogdan Ghiu. În volum: 1617. Mărturii la sfârşit de veac. p. DAN În volum: 1621. 2000.[Interviu]. Bucureşti : Scriptum 2000. Faunul moldav. Arhipelagos. 2000. 10. 519-521. nr. Luciditatea poetului. Developări în perspectivă. 45. GHIVIRIGA. Euphorion. 1997]. nr. Contemporanul. Vol. 2000. 6. 1. Angela. Gheorghe. 217 218 . p. Gheorghe. ZENO În periodice: 1613. [Bucureşti : Libra. Elvira Iliescu]. Ţion. GHIŢULESCU. 11. Grigurcu. Gheorghe. 2000. Cioacă-Ioanid. Gheorghe. 7-8. Timişoara : Marineasa. 2-3. 18. Mesaje de uitare. 51. Grigurcu. nr. Rachieru. Zeno Ghiţulescu. p. p. Neconsimţiri. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 1999]. 193-199. p. 1614. Ion. Chioaru. 1. 7. Bucureşti : Editura Niculescu. Poesis. Geo. GIOSU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 101. 3-4. [Bogdan Ghiu. MIHAI În periodice: 1620. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea Ghiţulescu. 2000. Bucureşti : Editura Niculescu. Dialectica golului. 3-4. Călător învins de-o pasăre. 19. 1. ION În periodice: 1619. 2000. p. 11. nr. GHEORGHE În periodice: 1622. 84-86. Nistor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În volum: 1615. 44-45. [Zeno Ghiţulescu. Steaua. Vol. 10. GHIUR.1612. Poezie română contemporană. Vol. Grigurcu. 1999]. Vasile. Gheorghe Glodeanu. 1. GHIU.

Steaua. Craiova : MJM. [Ioana Nicolaie. 1997]. 1999]. 10. p. p. GLODEANU. [Gheorghe Glodeanu. p. p.. Domnica Domnea. Mircea Eliade. 1627. [Mircea Liviu Goga. GODEANU. 6-7. Voinescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Libra.. Petraş. Constantin. 40238 Tescani. nr. nr. V. 266-267. Lazăr. nr. [Ştefan Goanţă. Camelia. Ioan Godeanu. 1624. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. Radu."40238 Tescani". 40238 Tescani. IOAN În periodice: 1629. 1626. Avatarurile prozei. 1634. Luceafărul. GOGA. [Gheorghe Glodeanu. [Gheorghe Glodeanu. Bucur. Doina Ioanid. [Ioana Nicolaie. Cecilia Ştefănescu. Luceafărul. 9-10. Domnica Drumea. 10. nr. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Bucureşti : Libra. Bucureşti : Image. IOAN În periodice: 1631. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei".Noi. 1628. p. Miruna. Irina. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. Doina Ioanid. p. ŞTEFAN În periodice: 1630. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. Alexandru. Pintescu. 2000]. Mircea Cărtărescu. 2000. R. Modelul Frankenstein. Vatra. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 82. 2000. Angelo Mitchievici. [Gheorghe Glodeanu. Cecilia Ştefănescu. Universul cărţii. Marius Ianuş. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. 1999]. Zodia Tirului. Din perspectiva unei inefabile anamneze. GOANŢĂ. Octavian Goga . Ghenceanu. nr. Emil. În: Emil 219 220 . 1998]. 1999]. [Gheorghe Glodeanu. p. Romulus. 38. Ioan Glodeanu. Alexandrescu. 14. 1625. Familia. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. 10. Cubleşan. Simion. GOGA.1623. 2000. nr. p. Luceafărul. OCTAVIAN În volume: 1633. 2000. Emil. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. 8-9. nr. 77-81. 7-8. Florin Iaru. 17. 1998]. Apostrof. 22. 2000. 162-163. 19. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. Un studiu despre romanul românesc interbelic. Bărbulescu. Bucureşti : Libra. Luceafărul. Zodia Tirului. Jumătate Vidros. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. Bucureşti : Libra. 189. Falsa literatură . Mureşanu. p. [Gheorghe Glodeanu. nr. nr. 2000]. 2000. Octavian Goga . 16.Oltul. Florin Iaru. Lena. Iaşi : Timpul. 4-5-6. Avatarurile prozei lui Eminescu. 11. nr. Editura Libra. 2000. p. 2000. Marius Ianu. Alexandrescu. 8. 51. Mircea Cărtărescu. 11. Angelo Mitchievici. 11. Crăciun. Bucureşti : Image. 2000 . p. 4. 5. Arca.

p. Scrisuri : (1972-1998). 16. p. 6. Pe strada Mântuleasa. 1635. Iaşi : Timpul. [Mircea Eliade. 45. 2000. nr. 7. 10. Tudorel. Literatura de gang. 10. nr. nr. 10. 10. Bucureşti : Nemira. Cuvîntul.Rugăciune . nr. Luca. Alexandrescu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 9. nu de privitor ca la teatru". Popa. p. Iaşi : Timpul. 4. România literară. Bucureşti : Nemira. Ţepeneag. Paul Goma în aşteptarea gloriei. 6. 2000. Luceafărul. Preda. 1647. nr. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. nr. Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. 2000. 46-54.Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. 2000. p. Un alt Paul Goma. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. [Paul Goma. Luceafărul. 116-128. Urian. Curierul românesc. Homo militans. p. Mircea. Popa. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Studiu de istorie literară. În: Emil Alexandrescu. 265-266. Cuvîntul. CLAUDIA În periodice: 1640. 34. nr. 2000. 1638. [Anton Golopenţia. Cluj-Napoca : Napoca Star. 1644. Ceasul misiunilor reale. 2000. 1650. Tokyo by night. 2000. p. Marin. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. p. Tatiana. p. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. Breban). 1645. nr. p. GOLIA. Dumitru. Gheorghe. Iaşi : Timpul. GOLOPENŢIA. 1636. Ceasul misiunilor reale. Reşiţa : Timpul. 41-45. Telescu. PAUL În periodice: 1643. p. 1999]. 2000. În: Mircea Popa. p. 2000 . 1648. Octavian Goga . 1999]. Dragomir. 2000. nr. 38. Contemporanul. personalitate şi limbaj: Paul Goma. 10-11. GOMA. Scrisuri : (1972-1998). Istrate. Slama-Cazacu. Ornea. 18. p. 39. Constantin. 95. 5-95. Viaţa românească. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. În: Emil Alexandrescu. p. 66-71. 1999]. 1999]. Ţepeneag. Dumitru. Sipoş. 1649. Paul Goma. 2000. Justa]. Piţu. 26. Alexandrescu. 221 222 . 1639. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 1637. Literatura română în analize şi sinteze. Paul Goma . p. Viaţă. Bucureşti : Nemira.Plugarii. 1646. 2000. Emil. În: Mircea Popa. Octavian Goga şi societate "Astra". 2-3. p. 7. Mincu. 12. p. Mircea. 2000. Sorin. 11. 264-265. 267-270. Z. p. Luceafărul. 2000]. Emil. Contemporanul. [Paul Goma. 1642. Mariana. [Anton Golopenţia. Vatra. 4. 3. 33. 2000. nr. [Interviu]. 2000.Alexandrescu. Caius Traian. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. 2000. 4. [Claudia Golia. Două romane cu cântec la cheie. ANTON În periodice: 1641. 19. Literatura română în analize şi sinteze. Octavian Goga . Homo militans.

Luceafărul. 2000. Victoria. Soviany. nr. Luceafărul. nr. În volum: 1658. Plâns de heruvim. 33. Victoria.Jurnal. 10. Ulici. nr. nr. 2000. Contemporanul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Milescu. Tăcerea cu sufletul gol. Dan Voinescu]. Molizii din faţa casei. Bacău : Corgal Press. p. Milescu. Gheorghe. G. [Petre Got. MIRCEA În periodice: 1653. Un debut la vârsta a treia. 1999]. nr. 1999. În: Laurenţiu Ulici. 11-12. GRĂSOIU. Grigurcu. Solo Har. Paul Goma . Bacău : Corgal Press. 11. 45-46. Poesis. "Cazul" Topârceanu. Andrei Fischof. 1999]. 1999]. Plâns de heruvim. 2000. Tandem liric]. Note despre poeţii români din Israel. nr. Petraş. p. 10-11. Anchetă Luceafărul. Vatra. Universul cărţii. p. 1655. 2000. Universul cărţii. 2000. Alexandru.În volum: 1651. Acul Cleopatrei. 2-3. 3-4. nr. 20. GRAPINI. Bărbulescu. 2000. PETRE În periodice: 1654. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 1656. 5. Tatiana. p. 2000. Cetatea cu nebuni. p. Nicolae Rotaru. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. Bianca Marcovici. 26. Shaul Carmel. Apostrof. 33. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. GRAMA. Bacău : Corgal Press. 5. [Petre Got. Cetatea cu nebuni. GOT. LEON-IOSIF În periodice: 1660. nr. Laurenţiu. 16. 1999]. Diaconescu. 2000. 10. Mihai. 10. 237-238. ILIE În periodice: 1652. GORUN. Octavian. Cimpoi. 522-531. Mitică şi Hyperion. p. Irina. Bucureşti : Editura Eminescu. 12. România literară. 10. 7. 16. Simion. p. 1. Poezie română contemporană. 7. Mircea Gorun. Rădulescu. 47-48. Luceafărul. 1999]. p. Ioana. Lungu. 2000. Plâns de heruvim. Poezie românească. Poezie românească. [Liviu Grăsoiu. Însemnele clarităţii. p. [Iancu Grama. nr. 11. Seceta şi rodirea. 2000. 86-87. 2000. Poeţi argonauţi. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GORJAN. 1999. Bucureşti : Du Style. [Leon-Iosif Grapini. 1657. LIVIU În periodice: 1661. ***. p. [Luiza Carol. Bucureşti : Crater. 1662. [Petre Got. 223 224 . [Ilie Gorjan. p. Vol. Un poet neotradiţionalist. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. IANCU În periodice: 1659. 2000]. Poezia unui nou început. 11-12.

Piteşti : Paralela 45. ADELA În periodice: 1665. [Adrian Grigore. Editura Eminescu. 1663. Octavian. nr. 2000. Contemporanul. p. p. Pudriera cu apă. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. O nouă exegeză despre Topârceanu. 5-6.". 2000. 33. 49-59. 10. [Liviu Grăsoiu. Chinde. 19. Dan Grigorescu. TOMA În periodice: 1672. 1999]. [Toma Grigorie. În: Antologie de literatură română veche . GRECU. 18. Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. GRECEANU. ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. [Bucureşti : Universal Dalsi. 10. [Sorin Grecu. nr. 1999]. 1998]. Aventuri la apa Teleormanului. Roxana. [Anca Luminiţa Greere. Irina. Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. nr. 2000-2001. Jocul cu oglinzile. p. Mariana. [Liviu Grăsoiu. 225 226 . 2000. Luceafărul. p. Kerouac. România literară. [Ioana Greceanu. Geo. Silvia. Petraş. Calea de întoarcere. Universul cărţii. Bucureşti : Editura Universităţii. 27-28. Marin. 2000. SORIN În periodice: 1668. nr. 1999]. 1999]. Candorile perversiunii. Bucureşti : Crater. Poeme în pierdere]. 2000. GRIGORESCU. Cluj-Napoca : Clusium. Veronica. Marinescu. 2000. IOANA În periodice: 1666. nr. GREERE. F. 10. Z. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 2000. 1664. 1999]. Un alt Topârceanu. 33. Ştefan. GRIGORIE. Bucureşti : Editura Eminescu. Traga şerpilor. RADU În volum: 1667. Valeriu. 17. 3. Soviany. Bucureşti : Albatros. GRECEANU. nr. GRECEANU. 39.M. G. "Mierea cuvintelor". Steaua. Cucu. 17. p. 51. Experienţa condiţiei subterane. 9. p. România literară. Ornea. GRIGORE. Vasile. Sorescu. J. p. p. 2000. Bucureşti : Crater. ADRIAN În periodice: 1670. 5. Radu Greceanu. 2000]. Luceafărul. DAN În periodice: 1671. 6. Ionescu. Dostoievski vs. Synthesis.p. 5. 68-69. 209210. p. 6. Luceafărul. nr. 5.

21.nr. nr. România literară. Ştefănescu. Marin. GHEORGHE În periodice: 1674. Miscellanea. nr. Suciu. nr. Viaţa românească. nr. 130-131. nr. Vatra. 10. p. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). 19. 2000. p. Bucureşti : Cartea Românească. Spaţiul dintre corole. Bucureşti : Coresi. 2000. p. Dora. 65-67. 1678. 2000. nr. 2000]. FLORIN În periodice: 1673. Ştir. Dora. 164-166. Drăghici. 2000]. 1999]. Luceafărul. 95. Fiul cel pierdut . Ştir. 31. 1686. 2000. nr. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). [Interviu]. 18. 1998]. 227 228 . 2000. Mincu. Cartea neagră a literaturii române. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). Mincu. p. nr. 2000. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). 12-13. Amurgul idolilor. Ioan. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). Vatra. p. 2000. [Florin Grigoriu. Victor. Chipul omului dinlăuntru. Milescu. 4. [Interviu]. Victor. Pavel. ***. 2000. [Interviu]. 30. Victor. 2000]. 2000. Ştir. SERGIU În periodice: 1687. p. [Interviu]. 73-75. 1680. 33. 4. Vatra. [Gheorghe Grigurcu. 1999]. 2000. [Sergiu Grossu. 2. p. 2000. Soviany. Georgeta. 10. Luceafărul. Bucureşti : Nemira. Universul cărţii. nr. Poezie românească. [Interviu]. Pavel. 11. Marin. 17. 1675. La judecata florilor. 2000. 1999. Critica etico-estetică. [Gheorghe Grigurcu. 1684. Poemele destrămării. 2000. 47. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). nr. Vatra. Holban. 1676. 12-13. 8890. Bucureşti : Editura Eminescu. [Gheorghe Grigurcu. nr. 1-2-3. p. Victoria. GRIGORIU. Ştir. p. [Interviu]. 1688. Un îmblânzitor al cuvintelor. 2000. 18. p. 33. 1679. 10-11. 12-13. [Interviu]. Literatura sentimentului religios. nr. Pavel. 1682. p. Bucureşti : Editura Eminescu. România literară. 1683. Luceafărul. p. Apostrofarea "Apostrof"-ului. p. p. 12. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). 1. GROSSU. Victor. GRIGURCU. p. 8-9. Banul. nr. 5. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). Bucureşti : Editura Eminescu. Peisaj critic. Năpârlirile criticului. 10. 5. Alex. Dora. Luceafărul. 10. 125. 77-79. Bucureşti : Amurg Sentimental. Vatra. Luceafărul. 2000. Octavian. nr. 11. 2000. [Sergiu Grossu. p. Luceafărul. Lucian. 1681. [Interviu]. nr. 40. 2000. p. 1677. Arca. 1685. nr. 10-11.

p. 35. Vitrina Allfa. p. 1701. Începutul verii astronomice. România literară. Celălalt. Bud. Celălalt. M. Galaţi : Logos. 8-9. GURĂU. 2000. 1693. Senzaţionalul cotidianului. Farmecul unei lumi (II). Spovedania lui Groşan. 10-11. În: Apostol Gurău. În: Apostol Gurău. 2000. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Cartea Românească. Celălalt. Începutul verii astronomice. p. Galaţi : Logos. 33. Alex. Galaţi : Logos. 168-170. În: Apostol Gurău. Celălalt. Trandafir. Ungheanu. 116-124. Condeescu. 33. 1702. Celălalt. Povestiri alese. Un drog peisajul. La liziera experimentului. 1978]. p. [Ioan Groşan. 1698. 1981]. p. 2000]. 2000. 1697. 2000. Tamburlini. 2000. 2000. Apostol Gurău: "Defonia". nr. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). Şerban. 103-107. p. [Ioan Groşan. Un prozator şi nuvelele sale "exemplare". 2000. Ioanide. p. 1986]. Dan Alexandru. Celălalt. 33. 5. Ştefănescu. Alexandru. VASILE În periodice: 229 230 . Mihăescu. 2000. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). Timişoara : Hestia. nr. România literară. 1691.GROŞAN. 2000. 15. 4. Cartea de debut. Vatra. Al. Bucureşti : Allfa. [Bucureşti : Cartea Românească. 1699. Carnavalcada lirismului. Regman. 11. [Apostol Gurău. Ştefănescu. nr. nr. Povestiri alese. Papahagi. 1999]. 103-107. Anca. 1978]. Cornel. 95-98. Bucureşti : Alfa. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. Poesis. 135-148. Galaţi : Logos. APOSTOL În volume: 1694. Celălalt. 1692. p. Galaţi : Logos. Povestiri alese. 10. 1700. Constantin. p. 113-115. 99-102 . Apostol. Condeescu. Galaţi : Logos. Galaţi : Logos. [Apostol Gurău. România literară. p. Crina. În: Apostol Gurău. Galaţi : Logos. În: Apostol Gurău. 2000. 1981]. Celălalt. ediţie definitivă. Dan Alexandru. CONSTANTIN În periodice: 1703. 33. Scurte istorii. 1999]. 5-6. În: Apostol Gurău. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Allfa. p. Ispita mării verzi. Noje. Steaua. [Bucureşti : Cartea Românească. Piru. 1999]. nr. Marian. 4. 128-132. Celălalt. [Bucureşti : Cartea Românească. [Constantin Gurău. p. p. 2000. Note biobibliografice. 2000. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. O retrospectivă Ioan Groşan. 125-127. 1978]. Farmecul unei lumi (I). Bucureşti : Cartea Românească. Alex. [Ioan Groşan. [Apostol Gurău. p. GURĂU. 26. 1696. p. 2000. Gurău. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Cartea Românească. 1695. [Apostol Gurău. Începutul verii astronomice. Valentin F. IOAN În periodice: 1689. 2000. 1981]. nr. 1690. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". Galaţi : Logos. GURĂU. 51.

[Mircea Handoca. 2000. 6-7. vol. [Lidia Handabura. MIOARA 231 232 . GUŢAN. 10. Cluj-Napoca : Dacia. Ion. 196-198. Constanţa : Ex Ponto. nr. Z.1704. AUREL În periodice: 1705. p. p. Bucureşti : Humanitas. 1997]. Savin. Vatra. p. 51. nr. 2000. Luceafărul. Contemporanul.poezia închisorilor comuniste. nr. [Dan Bogdan Hanu. Corespondenţă. p. Intransigenţa criticii asupra criticii. Victoria. [Mircea Handoca. 6. Critica şi actul lecturii. GYR. 176-177. Bucureşti : Minerva. 2000. 2. Milescu. Universul cărţii. Mincu. 1714. România literară. 10. 6-7. În umbra lui Mircea Eliade. Timişoara : Hestia. Nicolae. 2000]. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. În umbra lui Mircea Eliade. p. 16. vol. Mincu. 33. 2000. tata. 1999]. MIRCEA În periodice: 1709. Marin. nr. 18. 2000]. Un premiu pentru mama. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. Cornel. 3. 2000. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade. Florin. Vatra. Steaua. Vindecarea de simetrie. RADU În periodice: 1707.un alt poet necunoscut. [Ilie Guţan. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 32. LIDIA HANDOCA. Vatra. [Mircea Eliade. HANDABURA. 1713. Marin. 2000. HANU. Mincu. nr. unchiu' Stelu şi Chiril. Editura Dacia. Bucureşti : Minerva. nr. [Mircea Handoca. [Vasile Gurău. 2000. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. [Mircea Handoca. 1715. Drum bifurcat. 66-69. Repere biobibliografice. 10. Bucureşti : Jurnalul Literar. 1711. Rogojan. 18-28. 1999]. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. Sibiu : Imago. ILIE În periodice: 1706. [Recenzie de carte]. p. 6. 5-6. Miscellanea. Topolog. p. 23. p. 93. Iaşi : Cronica. nr. 2000. 5. 18. Zeca-Buzura. 2000. HAPA. 1710. p. Luceafărul. 1712. nr. nr. 1: A-H. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Marin. 10. Din epistolarul Mircea Eliade. 2000. 1-2. Mircea. Moraru. 2. Vocaţie a evocării. Viaţa lui Mircea Eliade]. Handoca. Deleanu. 12. nr. 1999]. vol. Ornea. Povestiri din anul Cometei. p. 7. 1999]. GURGHIANU. p. p. Radu Gyr . Daniela. nr. 2000. Aurel Gurghianu . 95. nr. 2000]. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Viaţa românească. 4. Daniel. 9. Luceafărul. Luceafărul. 1999].

Hervay. nr. Kiss. HAŢEGAN. În: Emil Alexandrescu. p. Ion Heliade Rădulescu . Alexandrescu. p. Emil. Solo Har. Mureşanu. nr. Bianca Marcovici. [Szilágyi. Gheorghe. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. Horváth. 10. 7-8. Lungu. nr. 1. Tóth. Bucureşti : Limes.Zburătorul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. 8-9. 1723. HASDEU. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. Mircea. 532-537. Iaşi : Timpul. Andrei Fischof. Bertha. 1999]. Extenuarea unei idei. Gizella. HODJAK. HAR. János. Irina. 2000. 2000. Alexandru. 2000. Imre. Ochiul de la capătul zilei. HASDEU. István]. 5-6. 10-11. Steaua. 10. 2000. Színes kavicsok. 2000. 112-113. 27. 2000. Zoltán. FRANZ În volum: 1724. Mioara Hapa. 141-143. Literatura română în analize şi sinteze. [Maria Lucia Haţegan. HERVAY. 15-17. 86-87. În: Emil Alexandrescu. Korunk. Iaşi : Timpul. p. Dispăruţii. Manolache.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. HELIADE RĂDULESCU. Poezie română contemporană. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea Gorun. Vol. Zoltan. Emil. p. Helikon. Jenő. p. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Jékely. Domokos. Universul cărţii. Balăs. [C. 2000]. HOGAN. SOLO În periodice: 1717. Shaul Carmel. 1-3. nr. p. GIZELLA În periodice: 1722. IULIA În periodice: 1719. p. p. Imre József. Grigurcu. Sándor.editura Saeculum. [Mioara Hapa. Apostrof. Poeţi argonauţi. Momentul 1848 . 7. Petean. Vatra. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. Dan Voinescu]. 10. LINDA În periodice: 233 234 . 2000. nr. Idealitatea recîştigată. [Luiza Carol. Alexandrescu. MARIA LUCIA În periodice: 1720. Kányádi. Miruna. 11. Székely.În periodice: 1716. ION În volum: 1721. 51. Note despre poeţii români din Israel. 2000. 7. Cultură şi valoare . Petraş.

Vasile. 10. Sergiu. [Viorel Horj. 11. Iaşi : Editura Timpul. 1999]. 2-3. 1995]. 2000. [Vintilă Horia. 2000. Ailenei. 1734. Luceafărul. Bărbulescu. p. 4. Calistrat Hogaş . 63-64. 154-156. 82. Iaşi : Timpul. 1992]. 16. Privire în trecut. Craia. Chirilă. Romanul egocentric. 1999]. 13. CALISTRAT În periodice: 1726. p. Datorii de onoare. HORIA. Linda Hogan. HOROPCIUC. 10. 10. 2000. Pavel. 3. 15. ION În periodice: 1733. Dumitru. Bătăi în dungă. [Manuela Horopciuc. Geo. p. 1999]. Stiluri în proza interbelică. Celălalt pas. p. HOREA. Bucureşti : Albatros. 16-17 . 15. nr. VIOREL 1727. Universul cărţii. IOAN În periodice: 1728. Universul cărţii. nr. p. 2000. Salonul refuzaţilor. nr. Oradea : Abaddada. 8-9. p. 5. Via crucis. Iaşi : Moldova. 1732. 1731. nr. Alexandrescu. 3. [Mihai Sorin Rădulescu. România literară. 2000. 1. 2000. Moartea morţii mele]. Mihaela. HOGAŞ. 271-273. [Ion Horea. [Vintilă Horia. Mărirea şi decăderea artiştilor. 1999. ***. p. Simion. ***. nr. Iaşi : Timpul. Calul troian. [Viorel Horj. ANTON În volum: În periodice: 1730. Balmuş. Sultana. 33.Singur. Malea Stroe. Tomis. Emil. HOLBAN. p. p. 6. 1999]. HORJ. Astra.1725. nr. Bucureşti : Albatros. nr. 2000. ANTON 235 236 . [Ioan Holban. 2000. Familia. Critica universitară. nr. Celălalt pas. p. Dan C. nr. Vintilă Horia. HOLBAN. 2000. În: Emil Alexandrescu. p. Mai sus de miazănoapte. Poesis. 22. Calul troian. 164-177. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. 3-4. Genealogii. La răspântie de drumuri. Breviar. Mihăilescu. În: Sergiu Ailenei. Bucureşti : Jurnalul Literar. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 7-8. 1999]. HORVATH. Bucureşti : Cartea Românească. VINTILĂ În periodice: 1735. MANUELA În periodice: În periodice: 1729. 2000. Oradea : Anotimp : Abaddaba. 35.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

IOANID. nr. Alexandria : Teleormanul Liber. nr. Grigurcu. 247 248 . Florin Iaru. nr. Cecilia Ştefănescu. Cum l-am cunoscut pe Ionescu. Constanţa. Doina Ioanid. Laura. 1807. 9-15. Diaconu. [Nicolae Ionel. 1-2. Nicolae Ionel. Mircea Cărtărescu. Contemporanul. 2000.Mitchievici. 11. În: Emil Alexandrescu. Crinul deschis. 1804. 43-44. Oneşti : Aristarc. Lazăr. 1805. Pavel. Oedip. Marcu. Mioriţa. 2000]. Doina Ioanid. Bucureşti : Image. 1800. Prietenie & literatură. 6. Luminiţa. 2. Arca. Falsa literatură . Iaşi : Timpul. Scriitori români care au creat în alte ţări. Grigurcu. 1796. p. 1997. 1806. Ion Mircea. Bucureşti : Image. 14. 6. Victor Nichifor. Ioan Glodeanu. 2000. 24. Bucur. În volume: 1808. 95. 2000. 1997]. IONEL. Bucureşti : Unitext. 170-175. Iaşi : Junimea. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Contemporanul. 1. 1994. nr. 10. Marius Ianuş. Poezie română contemporană. Antigona din Meşterul Manole. nr. Mircea Cărtărescu. 162-163. Mărturisiri şi opţiuni. Marius Ianuş. 2000. p. Teatrul azi. 10. Iaşi : Timpul. EUGEN În periodice: 1803. Doina Ioanid. IONESCU. Manole. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. 33. [Ioana Nicolaie. p. [Anca-Maria Rusu."40238 Tescani". 4. p. [Nicolae Ionel. 5. Ferestre 98. Mircea. O "carte . Din şi prin câmpul poeziei. 1999. 559-564. Ghiţulescu. Ionel Ioanid. Gheorghe. nr. 5-6. Ghiţulescu. Morariu. Vol. 2000. 12-14. Lena. 520-523. Iaşi : Junimea. Ionesco după Ionesco. 2000. În: Iulian Rădulescu. Romulus. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. 1801. 6. 4-5-6. 2000 . 2000. p. 2000. nr. IONEL În periodice: 1798. 1797. Gheorghe. Eugen Ionescu. Domnica Drumea. Florin Iaru. Arca. 40238 Tescani. Mircea. [Ioana Vlaşin. [Valeriu Anania. Cecilia Ştefănescu. 1999]. România literară. Familia. 38. 33. 4-5-6. 2000. În volum: 1802. 2000]. 6. 100-103. nr. p. 2000. Alina. Gheorghe. Misticul rebel. Meşterul Manole (teatru). 1998]. Cluj : Dacia. p. Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. 2000]. 2000. Oedip. 49-50. România literară. 33. nr. 10.Apostrof". p. În: Gheorghe Grigurcu. 40238 Tescani. Contemporanul. România literară. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Alexandrescu. nr. 2000. 8. Grigurcu. Viaţa românească. Angelo Mitchievici. 94-95. Misticul rebel. 2000. Iulian Băicuş. Buzea. nr. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. Iulian. Noe care ne străbate memoria e o femeie. p. nr. 11. 1809. Emil. p. 6. Rădulescu. Mircea. p. Angelo Mitchievici. Luceafărul. p. Cecilia Ştefănescu. NICOLAE În periodice: 1799. 15.

Recuperări. 1999]. 15. În: Iulian Rădulescu. p. Roşioru. p. Luceafărul. 2000. [Nae Ionescu. Alexandria : Teleormanul Liber. IONESCU. 17. IORDACHE. 2000. [Interviu]. Roxana. p. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. p. 1812. 1999]. Rădulescu. IONESCU. 35. Tomis. B. 2-3. Silvestru. Z. 10. 2000. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. Proză de cameră. Un curs de filosofie. Bucureşti : Editura Eminescu. Sultana. p. p. 10. 1820. Bucureşti : Roza Vânturilor. Vasile. Paul. 2000. NAE În periodice: 1817. 1811. 22. Mariana Ionescu. Geografie cu îngeri.. [Mariana Ionescu. Universul cărţii. 1821. 1823. "Exerciţii de fidelitate". 1999]. 9. Roxana. Ionescu. 1997]. 140-143. Taximetrist de noapte la New York. Emil 249 250 . [Mariana Ionescu. 13. 7. 7. 6. p. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Pravilă de morală practică. 24. Sorescu. nr. 2000. 9. Iulian. Publicistica lui Nae Ionescu (II). [Mircea M. 1. 143-157. 16. p. Mărturisiri şi opţiuni. [Nae Ionescu. 1819. 33. 1815. p. 33. 1818. Exerciţii de fidelitate. nr. De vorbă cu. Bucureşti : Semne. C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. 7. 10. Ion. Geo. 19. Contemporanul. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. 10. nr. Alexandru. nr. Publicistica lui Nae Ionescu (I). Rădulescu. MARIANA În periodice: 1810. nr. Craia. Roşioru. 2000.IONESCU. Luceafărul. Exerciţii de fidelitate. George. 1999]. Luceafărul. 6. nr. 2000. nr. Mărturisiri şi opţiuni. Exerciţii de fidelitate. EMIL În periodice: 1824. MIRCEA M. 16. 35. [Mariana Ionescu. vol. p. G. Simona-Grazia. Dima. 1814. 2000. 35. Iulian. p. [Mariana Ionescu. Ion. 2000. Sorescu. Ornea. Miruna. Tratat de metafizică. În volum: 1822. Luceafărul. Tomis. România literară. Bucureşti : Roza Vânturilor. În periodice: 1816. Universul cărţii. Exerciţii de fidelitate. 2000. nr. Alexandria : Teleormanul Liber. 7. 17. 1813. nr. p. Pentru întelegerea unui moment istoric. nr. Exerciţii de fidelitate. 10. Cazul Nae Ionescu.arhetip şi căderea sa în lume. Bucureşti : Crater. Iubirea . [Gellu Dorian. 2000. 2000. Tratat de metafizică : curs inedit. 2. Pavel. Chihaia. [Nae Ionescu.. În: Iulian Rădulescu. 2000]. Universul cărţii. Mureşanu. 2000. 10. 1999]. nr. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Opere. 7. Bucureşti : Editura Eminescu. Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Pe urmele lui Eminescu. 2000. [Mariana Ionescu. 1999]. 2. p. România literară.

Mihai. cea fără de păcat. p. 2000]. EMIL În volum: 1833. Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. Ornea. 14-15. 1998]. 2000. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Alba Iulia : Altip. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". Craia. Vatra. Iorga. ISTRATI. DOINA În volume: 1835. Iaşi : Timpul. [Doina IovănelSpineanu. [Emil Iordache. p. 33. Iaşi : Timpul. Familia. p. p. Ana. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Floarea. [Doina IovănelSpineanu. Scriitori români care au creat în alte ţări. p. Berceanu. Gheorghe. nr. 2000]. Sultana. 1. nr. Şora. ISTRATE. Schiţă de portret. Milescu. Mircea. nr. nr. Poezie românească. 46. Tragedie şi haiku. 2000. Un Gogol dezideologizat. nr. Relatia epică. 2000. În: Emil Alexandrescu. IORGA. 9. 1999]. Victoria. 1832. Relaţia epică. În: Caietele Rebreanu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 1831. 1999]. Z. România literară. PANAIT 1829. Iaşi : Timpul. Universul cărţii. Universul cărţii. 11-12. 10. Panait Istrati. 1. [Marius Iosif. 5. N. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Tărâmul cerului pierdut. Universul cărţii. Lecturi subiective. p. 10-11. nr. 5. 524-525. 2000. 10. 10. MARIUS În periodice: 1827. 2000. 33. Paşii poetului. Alexandrescu. p. Luceafărul. 9-15. 1999]. Emil. [Ion Istrate. [Gheorghe Iova. 172-174. 251 252 . p. În periodice: 1830. 2000. 2000. România literară. Iaşi : Polirom. 37-39. IOSIF. 30. 2000. Doru George. Cluj-Napoca : Dacia. nr. IOVA. 11-12. Preda. [Interviu]. Sorin. Povestea unei femei. 1999]. Cluj-Napoca : Napoca Star. Bucur-Perţe. p. [N. 2000. 11-12. Studiu despre Gogol. Învăţarea iubirii. teoretician al istoriei.Iordache. 2000. Burlacu. nr. Milescu. 9. nr. 2000]. Universul cărţii. p. Generalităţi cu privire la studiile istorice. 6. Vatra. ISAC. ION În periodice: 1834. p. IOVĂNEL-SPINEANU. [Doina IovănelSpineanu. 1. 23. 1825. 9. NICOLAE În periodice: 1826. GHEORGHE În periodice: 1828. 2000. Victoria. p. Grigurcu. Piteşti : Paralela 45. 1999]. nr. 3. Iorga. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 10. Tragedie şi haiku.

Gheorghe. Grigurcu. 85-86. p. Praf de stele. Goci. De la cântecele focului la cântecele cernelii. Cuvîntul. Cartea cuceririlor. IUGA. 1. atâta sinceritate. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Ulici. nr. Poezie română contemporană. România literară. Iulian. 1837. În: Aureliu Goci. Tudorel. 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. România literară. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Câtă cultură. nr. Contemporanul. Romane şi romancieri în secolul XX. Poezia nefeminină a Norei Iuga. 588-596. Sexagenara şi tânărul. 2000. Întâmplări în suprarealitatea imediată.1836. Alex. CORNEL 1838. Vol. 23. 1999]. Inima ca un pumn de boxeur. 2000]. Bucureşti : Albatros. 1845. 2000]. [Nora Iuga. nr. Nicolae. Ştefănescu. 46. p. În volum: 1842. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Cartea Românească. 581-587. Bucureşti : Cartea Românească. IVASIUC. 1840. În: Iulian Rădulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2000. Alex. 100-112. [Cornel Ivanciuc. Poezie română contemporană. 2000. Grigurcu. Nicoleta. p. 26. p. lapte cu miere şi puţin ardei iute. 2000. Panait Istrati. p. Gheorghe. 4. Sălcudeanu. 570-575. Blestem şi libertate în Levant. Bucureşti : Albatros. 33. p. Farmecul mişcării. 15. Luceafărul. 1. Octavian. p. 1999]. Breban. Regăsirea timpului pierdut. 576-580. p. ALEXANDRU În periodice: 1850. 1843. Poezie română contemporană. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. Ştefănescu. În: În periodice: 1847. 1. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Sarcasmul adevărului. IVANCIUC. p. 565-569. Alexandria : Teleormanul Liber. Maria. p. Luceafărul. 360-361. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vatra. 2000. "Porunca inimii". Poezie română contemporană. 2000. nr. 33. [Cornel Ivanciuc. Lirism domestic: Nora Iuga. Vol. p. Grigurcu. Cartea cuceririlor. 1839. p. Grigurcu. 40. 157-165. Bucureşti : Cartea Românească. 12. Vol. 2000. [Cornel Ivanciuc. Vol. 34. 1844. Bucureşti : Vinea. În volum: 1849. Irod. Vol. Laurenţiu. nr. [Nora Iuga. Alexandru Ivasiuc (1). 2000]. nr. 1846. 1. Mărturisiri şi opţiuni. p. Poezia Norei Iuga. 10. Soviany. 1841. 253 254 . 5. 6. Aureliu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2000. 7. 2000. Poezie română contemporană. Rădulescu. [Nora Iuga. p. În: Gheorghe Grigurcu. În: Laurenţiu Ulici. 4. Cartea cuceririlor. Sexagenara şi tânărul. Urian. 1. 1-2. 4. Bucureşti : Du Style. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000. 2000. 2000. O carte cuceritoare. nr. 1848.

Goci. nr. p. 28. 1. Angela. [Cezar Ivănescu. 80-81. Grigurcu. 1999]. 42. 2000. 1865. 81-82. 4. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. Bucureşti : Paralela 45. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. În volume: 1863. 1853. Vintilă Ivănceanu. 2000. O posibilă viziune asupra prozei actuale. Galaţi : Arionda. p. 1859. nr. Poezie română contemporană. 11-12. Alexandru Ivasiuc (3). Gheorghe. Cezar Ivănescu. Contemporanul. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . Piteşti : Paralela 45. 10. Bucureşti : Minerva. În: Aureliu Goci. 2000. Gheorghe. Poezie română contemporană. Cezar Ivănescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. 2000. 239-240. nr. VINTILĂ În volum: 1855. În: Gheorghe Grigurcu. 4. 1852. p. CEZAR În periodice: 1860. RUXANDRA În periodice: 1856. 597-599. 33. 1. p. Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". Laurenţiu. Vol. Grigurcu. Gabriela. Bucureşti : Crater. Nicolae. 1-2. Boldea. Nicolae. 1999]. Gheorghe. 4. 1-2. Grigurcu. IVĂNESCU. Cuvîntul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Vatra. Milescu. România literară. nr. Vol. p. 2000. nr. Sanda. 255 256 . 2000].Ruxandra Ivăncescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1861. Breban. [Ruxandra Ivăncescu. p. Mitică şi Hyperion. 2000. Stela Covaci: Timpul asasinilor. nr. p. 14. Vatra. Alexandru Ivasiuc (2). 2000.[Interviu]. 1862. p. 6. 1866. Iulian. IVĂNCEANU. Poezia lui Cezar Ivănescu. 1. p. [Interviu]. 10. Efebul de la Marathon. Poezie română contemporană. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 2000. 4. nr. Boldea. În: Laurenţiu Ulici. România literară. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. p. Poezie românească. Aureliu. Universul cărţii. 2000. Ursachi. Contemporanul. 33. p. Bucureşti : Paralela 45. 1858. 92-102. Cordoş. Baciu-Moise. 5. 606-613. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. [Ruxandra Ivăncescu. Romane şi romancieri în secolul XX. 1864. Timpul "vrăjit" al lecturii. 2000. 2000. Alexandru Ivasiuc. Eugenia. p. 1857. Bucureşti : Du Style. Ulici. Vol. Cornel. 87-93. p. p. nr. 72-74. 10. 279-290. 10. [Cezar Ivănescu. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. În: Angela BaciuMoise. 1. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Poeme. Poetul şi moartea. Poezia lui Cezar Ivănescu. 10. 2000. Victoria. Tentaţia clarificării critice. Vatra. Guzun. Vol. 600-605. Sud Est. Micul gladiator. 1999]. Breban.1851. Gheorghe. 41. nr. Iulian. 4. [Ruxandra Ivăncescu. 2000. 2000. Moraru. p. Iulie. O nouă viziune asupra prozei contemporane. În volum: 1854. IVĂNCESCU. p.

nr. Horváth. Valeriu. nr. În volum: 1867. Bogdan. JÉKELY. 2000. Deva : Emia. Un pretins optzecist. 614621. [Izsák Marta. 1999. 6. 42-48. [Szilágyi. Paulina Popa. Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului.. deopotrivă. Mică epopee şi. 2000. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bărbulescu. p. Poezie română contemporană . Gheorghe. Hervay. MARTA În volume: În periodice: 1869. 1998]. Luceafărul. 2000]. 1877. 622-626. Ion Căliman. vide. 1875. p. 1874. Antim Ivireanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare."La aniversară". 1. [Gheorghe Izbăşescu. IZSÁK. DOINA În periodice: 1876. Bertha. IVIREANUL.. [Interviu]. De vorbă cu. 2000. Domokos. 6. p. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 16. 1870. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). confesiuni. JELA. nr. GHEORGHE În periodice: 1872. 15. În: Antologie de literatură română veche . Simion. 5. 1. Bucureşti : Editura Universităţii. Gizella. Imre. p. Luceafărul. 2000. Lugoj : Dacia Europa Nova. Galaţi : Logos. Grigurcu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Milescu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Mona-Ra. Colecţia BPT a editurii Minerva. Bărbulescu. România literară. 110-129. ANTIM În volum: 1871. 6. 1868. MIRCEA În periodice: 1873. tace. Mureşanu. Grigurcu. p. Universul cărţii. 16. 2000. 33. p. 10. 2000. Jenő. Kiss. p. Miruna. Cântece de-ngălbenire. Cuvinte sărutate de îngeri. Gurău. [Mircea Ivănescu. 1999. p. nr. nr. Contemporanul. Niţu. Cristina. Apostol. Universul cărţii. Târgu-Mureş : Custos. Marinescu. IZBĂŞESCU. 36. 5. Timişoara : Helicon. Celălalt. 2000. Poesii vechi şi nouă]. 10. Timişoara : Augusta. 33. nr. ZOLTAN În periodice: 257 258 . 21. p. Vol. Simion. Doina Jela. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". 10. Bucureşti : Semne. În: Apostol Gurău. 2000. Poezie română contemporană. Audi. În: Gheorghe Grigurcu.IVĂNESCU. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Iancu. p. Victoria. semne. 12. 1999. Între tăcere şi tăcere. Mircea Ivănescu . Vol. 1997. roman liric. Zoltán.

nr. Kányádi. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 6. MARGIT În periodice: În periodice: 1886. Domokos. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881. p. nr. Gizella. KARÁCSONY. Grăsoiu. Dezvăluiri lirice târzii. 33. 1. Tóth. nr. 3. Imre. SÁNDOR 259 260 . [Graţian Jucan. György. [Szilágyi. 51. JURCĂ. 6. 7. 2000. p. JURCĂ. Zoltan. Székely. Kiss. Látó. Ion. Liviu. Despre "ardelenismul" eminescian. p. nr. 7. Hervay. 2000]. p. Ioan. 5. Helikon. Balogh. 2000. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. Zoltan. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". JUCAN. Baia Mare : Cybela. 10. Scara de nisip. 2000. Luceafărul. 2000. 2000. Jékely. 27. Moldovan. 89-93. Viaţa şi moartea în culori şi sunete. Tóth.. Scara de nisip. 1-3. nr. p. Helikon. p. István]. Cluj-Napoca : Dacia. p. 2000. CLAUDIA 1883. Korunk.. Eminescu şi Ardealul. Mai există "violon d'ingres". 2000. nr. p. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. 1880. 3. Bucureşti : Semne. p. Sensuri lirice. Sándor. Poeme uitate. nr. 35. România literară. Diana. boeme regăsite. ". 2000]. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. 11. Gömöri. 7-8. GRAŢIAN 1882. 83. 97-101. LÁSZLÓ 1884. KIRÁLY. 2000. [Gheorghe Jurcă. Jenő. Horváth. Imre József. 1885. nr. János. Színek és évek. [Gheorghe Jurcă. nr.hogy jó feleség váljon belőle". Moldovan. Don Quijote şi jocul de-a memoria. p. KAFFKA. 1998]. [Ştefan Jurcă. Bertha. Balăs. KÁNYÁDI. Réka. Jékely. 2000. 43. 2000]. Musafira de la miezul nopţii. 2000. 16. M. 7. 2000]. Székely. 1973]. Buzaşi. [Kaffka Margit. Ioan. 2000. Karácsony Benő. Câmpan. Helikon. János. Familia. Steaua. István]. Cluj-Napoca : Clusium. nr. KEUTERMAN DUMINICĂ. 1-3. [Claudia Keuterman Duminică. Zoltán. Familia. Cluj-Napoca : Dacia. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Sándor.Kányádi. Angliai levél.

coordonate şi realizări în poezia românească. István]. p.. Emil. 1968-1978. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. KISS. Markó. JENŐ Kányádi. p. 1898. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. 2000. 3. Zsófia. nr. nr. 111-113. szakad és omlik. 1. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 627-632. p. Jenő. Géza. Kozma. Székely. 1897.1887. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Vol. 1999]. Gizella. Croitoru. Béla. Partomlás. nr. Visry. Helikon. 1. [Miron Kiropol. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 1-3. 7. 2000. Vallás mint hazafiság. tendinţe. p. 1890. nr. 2000. 2000]. éva. Dilema lui Făt-Frumos. p. Orientări. Zoltán. Iaşi : Timpul. Helikon. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. LABIŞ. În: Gheorghe Grigurcu. p. Hervay. Poezia lui Miron Kiropol. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. András]. În: Gheorghe Grigurcu. Helikon. 1891. János. 2000. Vol. Imre. 3. 9. 4. 639-645. László. Horváth. éva. Angliai levél. MÁRIA În periodice: 1895. szakad és omlik. Gheorghe. Tóth. nr. Jékely. Gheorghe. 108-111. Grigurcu. György. 1892. 646-653. Balla. 2000. Imposibila euharistie.. A part pedig. 2000. p. nr. 33. 2000. Grigurcu. p. 1-3. 5. Bertha. KÁROLY În periodice: 1896. 261 262 . Poezie română contemporană. [Király. Literatura română în analize şi sinteze. Un rimbauldian român. Kiss. Szőcs. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Bertha. Herta. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2000. 7. KOZMA. Alexandrescu. 2000. p. Poezie română contemporană. Korunk.Meşterul. 7. 7. Kós Károly kiáltása. Kinga. Poezie română contemporană. Grigurcu. 1. În volum: 1889. Gheorghe. nr. 21. KÓS. 2000. Estetism şi panteism. Helikon. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. Domokos. Grigurcu. p. Zoltán. KIROPOL. Dan. MIRON În periodice: 1888. 471-472. 2000. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Szilágyi. Nicolae Labiş . Gömöri. Kacsó. 633-638. România literară. KOVÁCS. Gheorghe. [Kozma Mária. 1. Ceea ce sferele gândesc despre noi. Korunk. Sándor. Zoltan.

1. 4.. Bucureşti : Semne. Balăs. 2000. Emil. ploi. 2000. Simion. Craiova : Ramuri. 2000. [Simona Nicoleta Lazăr. K. Codin. Gheorghe. Baia Mare : Proema. nr. Iaşi : Timpul. p. Un demonic. [Liliana Lazia. În: Laurenţiu Ulici. 321-322. 2000. VASILE GRIGORE 1907. Bărbulescu. În: Gheorghe Grigurcu. 3. 123-125. 1999]. p. Cucu. Exerciţii de libertate. nisipuri". nr. coordonate şi realizări în poezia românească. Vol. "Mătăsuri. Un aisberg deasupra mării. Emil. ploi. [Şerban Lanescu. Poezie română contemporană. LANESCU. 2. 1999]. Nicolae Labiş . IOAN În volum: 1904. [Lakatos Mihály: A ribanc. Tomis. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. 2000. Orientări. Grigurcu. 32-32. Iaşi : Timpul. p. LAKATOS. Ştefan. Şapte zile pe pământ. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. 36. 1999]. 7. 2000. Orgoliul liniei înguste. ploi. Bucureşti : Du Style. Mătăsuri. p. p. Curticăpeanu. coordonate şi realizări în poezia românească. Olăreanu. Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice. Doina.1899. 1999]. LAZĂR. . În: Laurenţiu Ulici. 35. În: Emil Alexandrescu. 1999]. nr. [Ioan Lascu. ploi. LATIŞ. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alexandrescu. 2000. Urcarea "muntelui alb". Orientări. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Bucureşti : Editura Eminescu. 654-656. nisipuri. [Vasile Grigore Latiş. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. 3. tendinţe. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. 1998. ŞERBAN În periodice: 1902. 1908. Ulici. 10. 26. p. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Korunk. 6. Laurenţiu. DAN În volum: 1905. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. Familia.Mioriţa. nisipuri. tendinţe. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. 25. Mătăsuri. p. LAURENŢIU. 362-363. Attila. LASCU. LAZIA. Socrate se plânge după Diotima. p. p. Corabie spre Magonia. Ulici. 474.Moartea căprioarei. 472-473. Stela Anchidin. Bucureşti : Du Style. Mitică şi Hyperion. Nicolae Labiş . Un "arhivar" al Iubirii. Mitică şi Hyperion.. 1900. nr. 2000]. Mătăsuri. Laurenţiu. 2000. nr. 2000. MIHÁLY În periodice: 1901. Luceafărul. 2000. Câinele din Pompei. 263 264 . [Liliana Lazia.

Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 41 de luni care au schimbat România. România literară. LÁSZLÓ. Bucureşti : Vinea. 9. ION În periodice: 1909. 2000]. 2000. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Arca. Lászláffy. 23. p. Zoltán. Adevăr şi diversitate. Imaginea unei vremi încrîncenate. nr. 2000. CĂTĂLIN În periodice: 1911. Cuvinte lângă zid. Lajos. p. Constanţa : Mondograf. nr. LÁSZLÁFFY. 1999]. [Cătălin Lazurca. Radu. Efuziuni delicate. p. 11. nr. Luceafărul. Egyed. 2000. AURELIA În periodice: 1914. Helikon. 3-5. ALEXANDRU În periodice: 265 266 . Cluj-Napoca : Dacia. Zoltán. Aladár. E putred misterul. Csaba. Steaua. Timea]. Ornea. Bertha. 2000. Helikon. Presă şi teatru în Dobrogea. p. [László Alexandru. Lajos. Voinescu. p. LAZU. Orient Expres. Florin. Radu. Tamás. [Lászláffy. nr. [Aurelia Lăpuşan. nr. Şansa poemului în proză. Haş. Z. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. Tamás. nr.În periodice: LAZU. Bertha. 8. Lajos. Emese. [Lászláffy. LIDIA În periodice: 1910. 11. [Ion Lazu. 8. 2000. nr. Lászláffy. LĂCUSTĂ. Bucureşti : Vinea. Roşca. p. 2000]. Continuarea cuvântului. 2000. Árpád. Farkas. Csaba. Lajos. 33. 6. Tomis. Emese. Magyari. 4-5-6. CSABA 1916. 11. [Ioan Lăcustă. Aladár. nr. Timea]. LAZURCA. IOAN În periodice: 1913. LEON. 1999]. 8. Luceafărul. 24. ALADÁR În periodice: 1912. Molnos. p. Petru M. 47-48. 202-204. Egyed. Timişoara : Marineasa. Molnos. Farkas. 8. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. 3-5. [Lidia Lazu. Voinescu. 11. LÁSZLÁFFY. 2000. 35. 1998]. VIRGIL În periodice: 1915. Mihăilescu. 51. Remix. Sorin. 1999]. Árpád. p. LĂPUŞAN. Magyari.

18. 39. reviste. 1997]. "Stampa ornata". 10. 11. p. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. 8. nr. LIICEANU. Cristian. 3. nr. 1998]. 12. 5. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. nr. 45-46. 2000. Andrei Pleşu. cărţi şi reviste.1917. Cristian. 2000. 2000. Valeriu. nr. Lazăr Zăvăleanu. 1922. 1999]. Anchetă Luceafărul. 1999]. Bu-hu-huo! Contemporanul. Weber. 10. 2-3. Contemporanul. Iarna iubirii. 2000. [Gabriela Livescu. Renate. LEONTE. 2000]. 2000. 51. p. 1928. 2000. Contemporanul. Piatra Neamţ : Crigarux. 41-44. Spiridon. LIVESCU. 7. p. 2000. nr. 8. Despre limită. Alin. R. Despre scriitori. Cătălin. Cristian. Bucureşti : Humanitas. Steaua. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. p. Vasile. Iarna iubirii. 2000. Bucureşti : Realitatea. Gheorghe. 2000. Varvari. 6. Piatra-Neamţ : Crigarux. nr. p. 1921. 35. 55. LEU. GABRIELA În periodice: 1927. p. Laura. Familia. 4. LIVESCU. Întâiul Eminescu. Iaşi : Cronica. 1997]. nr. Virgil Leon: "2". I. nr. [Liviu Leonte. 4. p. Despre limită. 12. Tomis. nr. 11. 51. Atunci când legea nu ne place. 2000. Steaua. 55. Buduca. Vasile. p. p. nr. Constantin Noica]. Luceafărul. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. Contemporanul. 4. p. Ţîrlea. Contemporanul.falsul epigon. 1929. Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. Cluj : Napoca Star. 267 268 . LINUL. Alin. nr. p. [Corneliu Leu. GABRIEL 1924. 1926. 2000. 9. Cristian. 7. 10. [Cristian Livescu. Spiridon. 10. 49-50. p. 2000. 2000. GABRIELA În periodice: 1930. 4. 4. Alin. 58. p. Convivialitatea cu şi fără strigături. 8-9. 10. Alin. Scriitori. Glodeanu. Bucureşti : Humanitas. nr. 51. [Gabriel Liiceanu. Gabriela Linul. Steaua. Luceafărul. Luceafărul. 22. Eternul acum. CORNELIU În periodice: 1919. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. 1923. p. [Nicolae Trifoiu. LIVIU În periodice: 1918. 7. 2000. nr. 9. ***. 1990]. Eminescu . cărţi. Ioan. Doi năsăudeni. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 1925. nr.

42. 514-516. Direcţii. La apa Vavilonului. La apa Vavilonului. [Nicolae Cristea. Literatura română în analize şi sinteze. p. Vatra. Horia Lovinescu. Alexandrescu. 2000. Bătălia pentru Lovinescu. reprezentanţi în 1940. [Monica Lovinescu. EUGEN evoluţia criticii literare. 24-25. 10. Studiu introductiv. nr. 29. E. 2000. Alexandrescu. 1934. România literară. p. 1944. Alexandru. 6. MONICA În periodice: În periodice: 1933. Monica Lovinescu. De la jurnale la memorii. 6. Literatura română în analize şi sinteze. 1936. îngrijirea ediţiei. 7. 1942. Sanda. 2000. Băileşteanu. note şi comentarii de Anca Sârghie]. 35. Adam fără Eva. Ornea. În volum: 1938. 2000. nr. [I. 1941. 2000. p. 1. [Liviu Rebreanu. 33. 12. Vatra. Fănuş. 5. p. 2000. La apa Vavilonului. Despre E. Ion. Roşioru. Cistelecan. România literară. 4. Lovinescu. 2. Constanţa : Leda. Curierul românesc. 2000. Ilea. 36. Bucureşti : Humanitas. nr. Acest plural. 2000. p. În: Emil Alexandrescu. 33. p. p. Piteşti : Paralela 45. p. 1943.ritmuri. 1. Tomis. p. 11. probleme şi nelinişti. 33. 1999]. 22-23. 2000. VICTOR În periodice: 1931. Daniel. Vatra. 9. La apa Vavilonului. Cordoş. [Monica Lovinescu. Ion. George. 269 270 . 35. Bucureşti : Humanitas. 7-8. 1935. 14. nr. HORIA În volum: 1939. nr. 1999]. 25. Negoiţescu. 79-81. Familia. p. nr. România literară. Iaşi : Timpul. 1999]. Rogozanu. 42. Emil. Manu. Constanţa : Leda & Muntenia. Piteşti : Paralela 45. p. Gheorghe. File de memorialistică. 10. [Victor Loghin. [Monica Lovinescu. Jurnalul unui memorandist. Emil. Lovinescu. nr. Z. Luceafărul. 7. nr. nr. LOVINESCU. p.Istoria literaturii române contemporane. 1. 1999]. Un medic şi romanele sale. O reeditare binevenită. p. 1932. nr. Bucureşti : Humanitas. Despre E. 2000. Mihail Sadoveanu. orientări. Moartea unui artist. Cu necruţare de sine. 1999]. 1937. 1999]. Lucian Blaga. 539-540. C. Grigurcu. Emil. Luceafărul. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Adam şi Eva. Simuţ. [Victor Loghin. nr. Jurnal. nr. Eugen Lovinescu. LOVINESCU.LOGHIN. 1999]. În: Emil Alexandrescu. p. Ursachi. [Monica Lovinescu. Adam fără Eva. 1999]. LOVINESCU. 2000. Gabriela. Lovinescu . 2000. 33. 2000. Octombrie. Ion Vinea]. 2000. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Humanitas. România literară. Ediţiile critice . [I. Actualitatea unui manifest. Alexandru. Negoiţescu.

7. Chetă la flegmă. [Monica Lovinescu. Vol. 10. Bucureşti : Humanitas. receptare critică. nr. p. Un univers al deriziunii şi al degradării. poate fi dăruire. p. Cuplul mitic al culturii române.. 271 272 . 2000. 8. La apa Vavilonului. p. 2000. Viaţa românească. p. 10-11. p. Ştefan Bănulescu monografie. 2. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". 75-79. 2. Cu mîna dreaptă. 7-9. seismograme. Cuvîntul. 2. Diaconu. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1955. 6. 17-21. [Interviu]. 1947. Întâmplare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ci într-o împlinire totală . Tudorel. Poesis. Grigurcu. Gheorghe. p. Gheorghe.. DAN 1949. Vol. Vol. Bărbulescu. Bucureşti : Folio. 10-16. 2000. Gherasim Luca în România. nr. Ornea. 2000. Urian. nr. Petra. Popovici. Tomis. Grigurcu. România literară. [Liviu Lungu. 2000. 22-28.1945. [Monica Lovinescu. nr. 2000. Bucureşti : Humanitas. În: Gheorghe Grigurcu. 8-9.. Poezie română contemporană. 1999]. Lovinescu. 1946. Contemporanul. 8-9. GHERASIM În periodice: În volum: 1952. În volum: 1948. 36-44. LUNGU. Z. a spiritului. În: Gheorghe Grigurcu. Monica Lovinescu despre sine. p. "Roua de apocalips". p. Simion. Grigurcu. nr. 2000. Gheorghe. 5-6. 199. În: Gheorghe Grigurcu. 11. Monica. Vol. 87-88. 12. După-amiaza poetului. 8-9. p. 2. 2000. 6. 2000. p. Paul.. Poezie română contemporană. 1954. Poesis. LUNGU. p. 33. 1. 95. Poezie română contemporană. nu numai prin esenţa sa. 2000. 251-252]. 6.. p. România literară. p. Vanci-Perahim. nr. 2000. Braşov : Aula. Mircea A. 2000. nr. LUNGU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. Marina. 33. 11. 7. Vol.şi în întruchipările sale publice.. 2. antologie comentată. Grigurcu.. Doctor Faustus. 8. La apa Vavilonului. Poezia lui Alexandru Lungu. Ştefan Bănulescu. 1956. 1999]. În: Monica Spiridon. 1951.". Gheorghe. LIVIU În periodice: 1958. p. nr. Poezie română contemporană. Vasile. 35. [Dan Lungu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. O poezie mistică. ALEXANDRU În periodice: 1950. "Poezia. În periodice: 1957. Gheorghe. Vlah. 9. 2000. Bucureşti : Humanitas. 10. [Monica Lovinescu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Dugneanu. 1999]. Vocea inconfundabilă. Poezie română contemporană. Grigurcu. LUCA. Iaşi : Ou Topos. Unde scurte II. În: Gheorghe Grigurcu. 1953.

nr. MIRCEA În periodice: 1960. Învăţăturile lui Nea Goe. 1969. Victoria. LUNGU. Neagoe şi Nea Goe. nr. Georgeta. 1999]. Roşioru. vol. Bucureşti : Editura Eminescu. Roşioru. 1968. Universul cărţii. 2. De la poet la poeţi. ION În periodice: În periodice: 1962. Constantin. 2000. "Dosarul" Mircea Eliade.. [Felix Lupu. 238-239. FELIX În periodice: 1961.Psalmi. România literară. 1999]. 32. 6. 35. Emil. Roşioru. Iaşi : Timpul. Noaptea de aprilie. Istorie literară. Bucureşti : Amurg Sentimental. Tomis. 2000. 2. 241-242. Tomis. p. Alexandrescu. Vatra. p. Violon d'Ingres. 6. MACHIDON. Milescu. Iaşi : Timpul. 1963. Poezia lui Alexandru Macedonski. 35. Constantin. 2000. p. Ion. Întâmplare. 2000. Alexandru Macedonski. Adevăratul Macedonski. p. p. Alexandrescu. [Ion Machidon. Textul ca metaforă.Rondelul rozelor ce mor. Alexandru Macedonski . un poet pus pieziş în faţa destinului. C.Noaptea de decemvrie. p. un poet pus pieziş în faţa destinului. Ilie. 11.1959. nr. Grădinile suspendate. p. Tomis. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Alexandrescu.. Alexandrescu. Ion. 2000]. p. Nevoia de certitudini.Rondelul rozei ce-nfloreşte. nr. Ion. ALEXANDRU 1965. Emil. MACOVEI. p. Noaptea de noiembrie. 239-240. În: Emil Alexandrescu. 1964. 2000. 1967. 7. 2. Noaptea de mai]. Singurătatea nu-mi aparţine. 2000. 45. 10. 8. LAJOS 273 274 . [Liviu Lungu. În: Emil Alexandrescu. 19-26. [Mircea Lungu. Literatura română în analize şi sinteze. Drăghici. Contact. 1998]. 347. 33. 1999]. Bucureşti : Folio. 10. Emil. Alexandru Macedonski . nr. 2000. 13. 2-3. 6. Iaşi : Timpul. MACEDONSKI. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. NICOLAE În periodice: 1971. p. În: Emil Alexandrescu. Alexandru Macedonski .Rondelul rozelor de august. Iaşi : Timpul. Emil. 2000. Iaşi : Polirom. 2000. Alexandru Macedonski. Vatra. 2000. MAGYARI. 1999]. LUPU. În: Emil Alexandrescu. 35. Stepa. 2000. [Alexandru Macedonski. Ilie. 1966. În: Emil Alexandrescu. [Nicolae Macovei. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Constanţa : Dada. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 241. Alexandru Macedonski . 33. România literară. nr. [Daniel Dimitriu. 19-25 . 240-241. Alexandru Macedonski .. p. p. 2000. Vinea. Rogozanu. În volum: 1970. Literatura română în analize şi sinteze. nr. p.

44. 2000]. nr. Aladár. 33. În: Emil Alexandrescu. Un bărbat modern. nr. Lajos. 46. MALIŢA. 16. Helikon. Felicia. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI. 12. MAIORESCU. Lászláffy. nr. [Liviu Maliţa. Csaba. Miscellanea. MALAMEN. p. MIRCEA 1978. p. 1. 18. 2000. Bucureşti : Crater. Apostrof. Magyari. 127129. Viaţa românească. Vol. p. p. 2000. 7. 2000. p. Manolescu. 7. nr. 2000. Bucureşti : Crater. p. 7. Titu Maiorescu. p. 2000. p. [Iolanda Malamen. Poezie română contemporană. Alt Rebreanu. Ştef. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 2000. Sufletul din oglindă]. "Geomodernitatea". George. Ioana. Mincu. 6-7. Iaşi : Timpul. Cluj : Cartimpex. Traian. Farkas. 9. 1999. MALIŢA. Victoria. nr. Nicolae. [Ion Malancu. TITU În periodice: 1979. Universul cărţii. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. 2000. 2000. Între candoare şi teamă. 10. Irina. [Mircea Maliţa. p. Egyed. nr. p. 2000. nr. 33. 1976. 7. 44. Familia. România literară. Alexandru. 2629. 1977. [Lászláffy. Dumnezeu nu e tatăl.În periodice: 1972. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu. Felipe şi Margherita. 2000. Alexandrescu. România literară. Emese. p. 2000]. astăzi. În volum: În periodice: 1981. 33. Marinca. 10. Zoltán. 8. 144-147. Molnos. 29-33. LIVIU În periodice: 1982. ION 1973. 1975. Poezie şi proză. 11. 275 276 . În volum: 1980. Eu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Maiorescu. MALANCU. Zece mii de culturi. Pârvulescu. p. 7. nr. nr. Marin. Lajos.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. Petraş. 2. Gheorghe. Bertha. Bucureşti : Nemira. Tamás. Maiorescu asasin? Luceafărul. 1998]. Breviar. Grigurcu. 1974. 10. 3-5. 95. România literară. Timea]. 2000. Ioana. 37. Emil. meseria de călău şi melancolica regină . Pârvulescu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Eminescu . Sentimentul bine temperat. Árpád.

1986. 2000. În: Laurenţiu Ulici. nr. În volum: 1989. Arad : Mirador. Mureşanu. 2000. p. Alexandru.Despre clovni: dictatorul şi artistul. 94-96. DIANA În periodice: În periodice: 1984. 7. 3. 10. Buciu. 1998]. 10. 2-3. 11. Miscellanea. 1990. 2000]. 7. nr. Virtuţile naraţiunii virtuale. nr. p. Norman Manea . Mitică şi Hyperion. Ioanid. Laurenţiu. [C. 1998]. Ulici. p. Viaţa românească. Curierul românesc. 1997]. VASILE MANOLE. Istorii pe care n-am să le scriu. Apostrof. 1. Galaţi : Arionda. 3-4. EMIL MANOLESCU. Nicolae Manolescu. [Vasile Man. Universul cărţii. Ştefan. Contemporanul. Octavian. [Norman Manea. Înscrierea la neo-onirici. Buciu. 1993. O antologie a scriitorilor arădeni. [Ion Manolescu. p. În: Angela BaciuMoise. Soviany. Casa melcului. Cultură şi valoare . În periodice: 1988. ION În periodice: 1991. MANEA. [Diana Manole. p. 2000. 51. nr. Petraş. [Mihai Maniuţiu. Bucueşti : Editura Eminescu. 2000. [Diana Manole. Contemporanul. MANU. Angela. nr. 16-17. 2000. p. 5. 2000. Bucureşti : Univers. Bucureşti : Du Style. Soviany. Scrierea şi cosmetica. Vol. MANOLACHE. nr. Bucureşti : Allfa. 2000. Mocuţa. Baciu-Moise. Bucureşti : Du Style. Bucureşti : Hasefer. 70-71. Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. MANIUŢIU. MIHAI În periodice: 1987. Luceafărul. p. Gheorghe.MAN. 255-256. O antologie a literaturii române arădene de azi. Marian Victor. p. Manolache. Tabieturi de seară. 11. 2000. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". 17. nr. 277 278 . Liftul din călimare. NICOLAE În periodice: 1992. p. 12. 11. 2000. C. 1999]. 1998]. 10. 131-132. Octavian. 2000. 5. Steaua. p.[Interviu]. Mărturii la sfârşit de veac. Irina. MANOLESCU. Dragoste printre etaje. nr. Marian Victor. 10. NORMAN În volume: 1985. 4.editura Saeculum. 95. 10. Miruna.

Bucure şti : Doina. [Ioan B. Bucureşti : Universal Dalsi. [Emil Manu. 2000. 1998. nr. Cele trei Crişuri. 10-11. [Emil Manu. 7. [Bianca Marcovici. 97-103. 17.[Interviu]. Milescu. 1996. Vol. Rădulescu. Goală pe străzi. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. 2000]. p. Mărturisiri şi opţiuni. Gheorghe. Turcuş. Stoleru. Alexandru. nr. Dan Voinescu]. nr. [Recenzie de carte]. Bulgăr. Grăsoiu. Cluj-Napoca : Risoprint. Universul cărţii. MARCUŞ. 2000. 2000. 2000. p. 2002. În: Iulian Rădulescu. Vatra. "Eminescu în timp şi spaţiu". Mimând orgasmul social. Vesperalia. 2000. 10. În periodice: 2004. Bucureşti : Editura Eminescu. [Emil Manu. Luceafărul. Lungu. 1997. 1999]. 51. În volum: 1999. 4-6. 2000. Marcuş. nr.Universal Dalsi. Veronica. 2000. Shaul Carmel. 78. 2000. Bianca Marcovici. Andrei Fischof. Angela. Bucureşti : Cartea Românească. Mircea Gorun. MAREŞ. 4. 31-39. În: Angela Baciu-Moise. Steaua. ALEXANDRU În periodice: 2003. Cluj-Napoca : Clusium. Bucureşti : Du Style. p. 2000]. Laurenţiu. 300-301. p. Noutăţi editoriale . p. Emil Manu. Solo Har. p. nr. Victor. Ioana. MARAS. 1. p. nr. Şipeţean. 10-11. 1999]. 13. Ulici. nr. Note despre poeţii români din Israel. Vatra. 99-100. [Emil Manu. Poeţi argonauţi. 27. Ion Caraion. 102. Liviu. 1998. Amprente ale literaturii în Israel. Victoria. 1999]. Imaginea lucrurilor. 2000. 25. Critică şi prietenie. DORU În volum: 2005. 1. nr. Mărturii la sfârşit de veac. Debuturi '98 (I). 86-87. nr. MARCOVICI. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. [Doru Mareş. 10. 126-133. Amprente. Irina. Florina Zaharia. 1999]. p.În periodice: 1994. Iulian. Sabău. Mureşanu. În: Laurenţiu Ulici. 279 280 . 2000. Luceafărul. p. Miruna. Luceafărul. 2-3. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Ion Caraion. 1995. Poezie românească. 1998]. Bucureşti : Editura Eminescu. Mitică şi Hyperion. 2000. Baciu-Moise. 11. p. [Luiza Carol. Ion Caraion]. IOAN B. p. ION În volum: 2000. 20. Universul cărţii. O interesantă piesă de teatru-eseu. Galaţi : Arionda. 2-3. MARCU. O monografie: Ion Caraion. BIANCA În periodice: 2001. [Emil Manu. p.

Vol. Mutilarea artistului la tinereţe. Târgu Mureş : Cezara. 11. 2. Atelierele : 1980-1984. 2000. 1999]. Manea. 1. Vakulovski. 2014. Bodiu. Steaua. p. 50-51. Vol. nr. p. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Octavian. Mutilarea artistului la tinereţe. Romulus. 2017. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 95. nr. Angel(ic)a. MARICA. 26-29. Fl. S. România literară. [Mariana Marin. 23. 36. 1999]. Steaua. Apostrof. 6. Mutilarea artistului la tinereţe. Gheorghe. [Recenzie de carte]. p. Poezie română contemporană. MARINESCU. Poemele agoniei. 96. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4-5-6. Luceafărul. MARIANA În periodice: 2009. Astra. [Valentin Marica. Condiţia de spectator. Norman. 2000. 2010. Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. Arca. nr. Bucureşti : Cartea Românească. [S. 2000. Mariana Marin. 33. Soviany. p. 1517. Cluj-Napoca : Remus. 22-23. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. MARIAN. [Mariana Marin. 11. VALENTIN În periodice: 2008. Vatra. 2000. 2000. [Mariana Marin. 2000. Stanca. 2000. p. 2000]. 7-8. Ornea. p. 34-41. Laguna umbrei. Vol. p. Rogojan. 1. 281 282 . 42-48. 4. p. Mircea. 2000. nr. 9. nr. Mihai. Moţ. 1. Trilogie etnografică. 11. Bucureşti : Saeculum. p. Mutilarea artistului la tinereţe. 2000. p. Bucur. În: Andrei Bodiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. C. 1-2. 2016. Solitudinea Marianei Marin. p.C. În periodice: 2007. 2013. 2000. 1999]. În volume: 2015. 2000. 181-183.. În: Gheorghe Grigurcu. "Marea temă" a Marianei Marin. nr. Grigurcu. 129-162. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. 2000. 2. Z. nr. [Mariana Marin. 1999]. Mutilarea ca soluţie. Direcţia optzeci în poezia română. 1999]. Gheorghe. AL. 1990]. nr. Florin. Andrei. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Naşterea la români. 51. p. 2011. Familia. [Mariana Marin. Viaţa românească. Mutilarea artistului la tinereţe. Poezie şi radicaliate morală. Modulul M. 5. nr. [Rodica Marian. Piteşti : Paralela 45. ANGELA În periodice: 2018. 2012. Grigurcu. Marian. Studiu etnografic. "Lumile" Luceafărului. 102. 1999]. RODICA În periodice: 2006. 27. 51. p.MARIAN. marchiza nouăzeciştilor. Dan.. Grigore-Nearşova. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. [Mariana Marin. 2000. 1. Vremea poemului înalt. MARIN. FL. Lumile Luceafărului.

Gheorghe. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. 67-68. 69-70. Victor. 2021. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Biografia ideii de literatură. [Adrian Marino. Craiova Aius. 9. p. Cartea falei şi a silei. 2020. Cuvîntul. 2. 27-28. 10. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Blindajul final. 2000]. Adrian. Christi. Angela Marinescu şi jocurile forţei. nr. 4-5-6. Contemporanul. Vol. 10. Dincoace de "figura spiritului pur". p. Arca. Bucureşti : Cartea Românească. 2031. 2032. 11. p. Vatra. 51. [Adrian Marino. 70-72. nr. nr. 11. Vatra. Gheorghe. 6. După "poezie". Apostrof. Bucureşti : Amurg Sentimental. Călăreţ pe vrăbii. 2034. Bucureşti : Cartea Românească. p. nr. 58-62. nr. Poezie română contemporană. p. 2000. Aurel Sergiu Marinescu. Ornea. 2026. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. 2000. 2-3. [Angela Marinescu. 1999. 67. 6. Marin. 2000 . Satul prin care mă plimbam rasă în cap. 10. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. nr. 2000. nr. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. [Angela Marinescu. 6. 29. Vol. [Adrian Marino. O operă monumentală. nr. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Z. Cuvîntul. [Angela Marinescu. George Drăghescu. [Bucureşti : Vremea. 1997]. Pantea. 9. 2000. Mircea. 10. Stepan. 2000. p. 2000. 11. 3. nr. p. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Marino. Grigurcu. Borbély. 9. nr. Ştefan. Conspect cu Angela (I). 9. Fragmente de ochean. istoria exilului" (vol. p. ION În periodice: 2028. În volum: 2025. Aura. 1999. 16. 215-216. 1). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alexandru. 11-12. 1981]. 2000.2019. Coande. 11. Antiscrisă. 11. Apostrof. Ion Marinescu. Grigurcu. Antiscrisa. 2000. Cistelecan. 1999. Vatra. nr. Lazăr. cenzuraţii şi analistul lor . Demonica Angela. 2000. vol. Florin. 6. Nicolae. 2030. Pascu. Neumann. Gheorghe. ClujNapoca : Dacia. p. Steaua. AUREL SERGIU În periodice: 2027.Aurel Pantea. 2000. "O contribuţie la În periodice: 2029. 49-57. 15. 2000]. Bogdan I. 2033. MARINO. p. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. MARINESCU. Victor Sterom. p. Bucureşti : Vinea. Zestre pentru înălţare. Mincu. Cenzorii. 69-70. 2000. 2000. Cenzura în 283 284 . Faţă-n faţă Angela Marinescu . Nimicuri ca o cruce. Cenzura în Romania. Luceafărul. 1999. Buzatu. p. Cenzura şi vocaţia. nr. Coande. MARINESCU. După "poezie". 2023. 1997]. Skanderberg. p. [Angela Marinescu. Curierul românesc. Nicolae. 2. 2000. p. 2000]. 28-29. 2000. 1999]. Secunde frînte. Cesereanu. 12. Braşov : Astra Nova. 1998]. Aurel. p. Patinatorii. Ruxandra. 1112. Fascinaţia căii. Bucureşti : Cartea Românească. 2022. Poezie română contemporană. nr. ADRIAN 2024. Vatra.

44. Zsófia. Dan. Viaţa românească. Constanţa : Ex Ponto. nr. Craiova : Aius. Pavel. Cuvîntul. Biografia ideii de literatură. 2000. Simuţ.. Piru către Adrian Marino. 285 286 . 11. Pop. Cuvîntul. Schiţă istorică introductivă. nr. 1-4. 33. 13. p. În periodice: 2044. Cluj-Napoca : Dacia. 1999]. 12. nr. 2040. 26-28 . 38. Markó. Craiova : Aius. nr. 6. Liviu. Tiron. nr. Filigranul amintirii. 4. să înţeleg. Cenzura în România. 2000. 2000]. România literară. 2000]. 179-181. p. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Alex. Synthesis. Adrian Marino. 6. Mitul "situaţiei ireversibile". [Craiova : Aius. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Luceafărul. MIRCEA 2037. nr. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. "Să mă-nţeleg. Tinereţea canonului. BÉLA În periodice: 2043. p. 2000. 6-7.. nr. 2000. [Pericle Martinescu. 12. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. Ornea. [Adrian Marino. p. Géza. Ştefănescu. 2000]. PERICLE În periodice: 2048. 2036. p. nr. [Király. 1-3. Un alt fel de epopee. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. Luceafărul. Mărturisiri şi opţiuni. 11. [Adrian Marino. Béla. p. Visry. [Adrian Marino. În: Iulian Rădulescu. 2000. 2041. Alexandru. Corina. 9. 95. p. Al. România literară. [Adrian Marino. 7. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000-2001. 12-13. 33. Bertha. Marcel. 17. vol. 2000. MARKÓ. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. Ştefănescu. 33. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. Cenzura în România.România. nr. Fotache. p. Marius. 12. 6. Figuri în filigran. Spiridon. 194-198. nr. În volum: 2042. p. 2035. 33. Mircea Martin sau demnitatea criticii. Iulian. nr. 2047. 2000. 2000]. 1980]. 12. László. 2049. Ion. Apostrof. [Adrian Marino. 2000. Balla. Z. [Interviu]. 19. Ce poate critica? România literară. 220-222. András]. 2000. 13. 2000. Craiova : Aius. Spiridon. Piru. Tribuna. p. 6. 2000. MARTINESCU. p. Szőcs. 2038. 6. Helikon. 2000. 2000]. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". p. Bucureşti : Albatros. 2000]. Dorin. 1. 2039. 10. Monica. Tupan. p.". Vatra. Luceafărul. Grăsoiu. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. 2000]. 6. MARTIN. 2728. nr. Enciclopedia literaturii. 2046. România literară. 36. Schiţă istrică şi introductivă. nr. 2000. Ion. Cenzura în România. [Pericle Martinescu. Rădulescu. Zoltán. 2045. p. 9. p. Monica. 23-25. Craiova : Aius.

Eva. Roşioru. Umbre. 2000]. Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. OLGA DELIA În periodice: 2054. Helikon. [Ioan Matiuţ. Eugen. 2000. nr. p. IRINA 2053. Arad : Mirador. România literară. 1999]. 14. 4. MATIUŢ. Ioan. nr. 2000. [Emil Matei. Ioana. 2. nr. [Olga Delia Mateescu. Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". Mădălin. Bucureşti : Cartea Românească. p. Satu-Mare : Solstiţiu. 14. 9. 4-5-6. Stanomir. nr. 2000. Mircea. Umbre. 1999]. Mocuţa. 112. 8. 2061. MARTON. Punere în abis. Negrici. Contemporanul. Pericle Martinescu . MATEESCU. p. personaj ascuns. 7-8-9. MAVRODIN. p. 92. Lilike. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. IOAN În periodice: 2057. MARTINESCU. Gheorghe. 12-14. 9. 7. Universul cărţii. 10. 6. 2000. p. 11. Gheorghe. [Interviu]. 33. 2000. Arca. Victoria. Statuia libertăţii. Sabău. 2000. nr. EMIL În periodice: 2056. [Olga Delia Mateescu. 63-67. 2060. 211-212. p.nr. Steaua. 2050. 2000. Teatrul azi. 5-6. Actriţa-autoare. p. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 2000. [Ioan Matiuţ. 2000. Muguraş. Experimentul unui experiment. nr. 33. MATEESCU. 11. Luceafărul. 2000. [Irina Mavrodin. Rădulescu. o teribilă stare de 287 288 . Mózes. 51. nr. Poesis. 1999]. p. 2000. Arad : Mirador. Poezie românească. În umbra umbrei. VICTOR VALERIU În volum: 2051.Portret al scriitorului ca memorialist. MATEI. 46. România literară. CONSTANTIN În periodice: 2055. Statuia libertăţii. 8. 3-4. 2058. [In memoriam]. Vol. Oraşul ascuns. Ghiţulescu. p. Un scriitor discret. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. nr. Poezie română contemporană. 7. [Recenzie de carte]. Milescu. Statuia libertăţii. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În periodice: 2059. 39. p. Attila. 12-13. Mircea. p. În: Gheorghe Grigurcu. LILI În periodice: 2052. nr. Grigurcu. 11-12. Constantinescu. 2000]. Ghiţulescu. 2000. 1999].

p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. Gheorghe. nr. România literară. nr. Iaşi : Polirom. p. Grigurcu. [Interviu]. nr. 10.pionierat. Grigurcu. Ileana Mălăncioiu. Mariana. 2071. 5. Poezia Ilenei Mălăncioiu. 74-83. 2000. Victoria. 2069.[Mircea Măluţ. p. Vol. 4.. Universul cărţii. 33. În: Gheorghe Grigurcu. p. Ileana Mălăncioiu. 68-73. 40. 2000. Iaşi : Polirom. p. Vol. MĂLĂNCIOIU. Contemporanul. nr. Gheorghe. 2068. Universul cărţii. România literară. 6. 10. p. 33. p. Vasile. [Ioan Mazilu-Crângaşu. Vol. [Ileana Mălăncioiu. Teodora. 2000. [Ileana Mălăncioiu. Victoria. 93-99. Geo. p. 2. 2070. 10. Contemporanul. Ştefănescu. MIRCEA În volum: 2074. 2065. MAZILU. MAZILU-CRÂNGAŞU. nr.". Poezie română contemporană. p. 6. MAZILESCU. Universul cărţii. Fals tratat de imagologie. Milescu. 1999]. Grigurcu. 10. nr. România literară. Milescu. 10. Gheorghe. MĂLUŢ. p. 8. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Numai că eu nu sunt Ana. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 14. Cristale de 14 carate. 3. Victoria. 1.. Petraş. 2000. 2000. Adriana Barna]. 2073. 289 290 . 2000. 84-92. 25. Grigurcu. Retragere şi expansiune. 2000. p. Alex. "Odaia de ţinut". Iaşi : Polirom. VIRGIL În volum: 2062. p. De vorbă cu. În: Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. Cămaşa de sare. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole. 2000. 11. Tomis. Gheorghe. Irina.. Linia vieţii. Universul cărţii. Cămaşa poeziei. Poezie română contemporană.". 2000. 2. Poezia Ilenei Mălăncioiu. ILEANA În periodice: 2066. Linia vieţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Codruţ. 2000. 2. Autopedepsirea poetului. Poezie românească. În volum: 2072. Grigurcu. 4. 2000. Noi despre ceilalţi. p. Fîntînaru. 2067. Bucureşti : Editura Eminescu. 13. 1999]. 7. Poezie română contemporană. IOAN În periodice: 2064. 10. Vol. 2000. 33. [Ioan Mazilu-Crângaşu.. 2-3. 1999]. nr. Lecturi subiective. Milescu. 12-13. 2. Gheorghe. DAN HORIA În periodice: 2063. nr. 10. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Poezie română contemporană. 35. [Dan Horia Mazilu. 5. 2000. nr. Cămaşa de sare]. 5. 1999]. 12. 2000. Călătoria spre sine a poetei.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

Bucureşti : Editura Eminescu. Vol. MIREA. Gheorghe. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Vol. Textualism. Meşterul Manole (teatru). Din şi prin câmpul poeziei. Bucureşti : Minerva. Baciu-Moise. 117-123. p. Nicolae Ionel. Vol. 104-115.[Interviu]. În volume: 2143. 2144. Gheorghe. 1997. Narcis faţă cu realul. Emil. 1. Iaşi : Timpul. VIOREL În periodice: 2142. 2000. p. 133-141. Universul cărţii. 1999. Colecţia BPT a editurii Minerva. [Valeriu Anania. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. Ulici. Octavian. Gheorghe. 5-6. p. 3. MIRCEA. În: Gheorghe Grigurcu. 2. Grigurcu. 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Octavian. Am visat că visez că sunt înger. 2000. 124-132. Curierul românesc. Mioriţa. Galaţi : Arionda. Milescu. 2000. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. În volum: MINULESCU. Poezie română contemporană. 10. [Marin Mincu. p. 2000. Gheorghe. Laurenţiu. 2000. Angela. "Drumul ecorşeului". [Marin Mincu. nr. 323-324. În volum: 2138. Mircea. nr. MARIN 2141. vol. nr. Ion Minulescu The Best. Gheorghe. Cluj : Dacia. 2000. 2000. Simbolismul. Teatrul azi. apocaliptic. Mitică şi Hyperion. Ion Minulescu . 237-238. Iaşi : Junimea. Perian. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Poezie română contemporană. 2. Ion Miloş. În: Emil Alexandrescu. 2139. p. p. În: Angela Baciu-Moise. 3. Luceafărul. Alexandrescu.În periodice: 2133. Bucureşti : Du Style. ION În periodice: În periodice: 2135. 43-44. nr. 2136. 301 302 . Vol. 24. 2000]. Mărturii la sfârşit de veac. Poezia lui Marin Mincu. Soviany. 5. 2. Grigurcu. p. Poetul ca dramaturg. 2137. p. [Marin Mincu. Vatra. Istrate. 11. Constanţa : Pontica. 5. p. nr. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 9.Romanţa celor trei corăbii. Cartea cu şiruri. În volum: 2134. Vine frigul!. 10. nr. Oedip. 2000. 6. ION În periodice: 2140. 1999]. Ghiţulescu. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Miloş . Grigurcu. 2000. Bucureşti : Unitext. Soviany. 2000.70. p. Poezie română contemporană. Victoria. 22-24. MINCU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ion Mircea. Luceafărul. p. Poezia română actuală. 1998]. post-textualism. În: Gheorghe Grigurcu. 2.

Marius Ianu. Luceafărul. Romulus. Falsa literatură . 2000]. Contemporanul. VALERIU În periodice: 2156. Angelo Mitchievici. Solstiţiul câinelui. p. Marius Ianuş. Prietenie & literatură. nr. O carte pe din trei. nr. 2000 . Despătimirea. 16. [Viorel Mirea. nr. 94. Stepan. p. 40238 Tescani. Angelo Mitchievici. 6. 2000. 2153. 2000. [Ioana Vlaşin. Căluţ. 2000]. 51. 303 304 . Mircea Cărtărescu. Solstiţiul Câinelui. Bucureşti : Semne. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. 2000. Contemporanul. [Valeriu Moisescu. Florin Iaru. 33. Doina Ioanid. nr. Mircea Cărtărescu. Doina Ioanid. Bucureşti : Editura Trei. 6. 2000]. 1998]. 2000. 4. Bucureşti : Image. Bucur. Cornel. nr. Paul Miron. 141-143. Doina Ioanid. Arca. 1-2-3. Marius Ianuş. 2000. nr. Ioan Glodeanu. p. Luceafărul. Arca. O carte de scandal. Victoria. 2000]. [Viorel Mirea. [Ioana Nicolaie. nr. 2000. 4-5-6. Un poet în toată puterea cuvântului. Exerciţii de stil. [Ioana Nicolaie. Arca. Ferestre 98. Bucureşti : Image. Lena. MOCUŢA. MIHAELA În periodice: 2149. MODORCEA. Cecilia Ştefănescu. Domnica Domnea. 2000]. [Viorel Mirea. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. România literară. Modelul Frankenstein. [Viorel Mirea. Sorin Roşca. Angelo Mitchievici. MITCHIEVICI. Romulus. Bucur. MIRON.2145. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. p. 11. Gheorghe Mocuţa. GRID În periodice: 2155. 1999]. 2146. Poezie românească. 2152. Solstiţiul câinelui. Bucureşti : Cartea Românească. 9-15. 10. Florin Iaru. PAUL În periodice: 2150. p. Echinoxul cubului. 4-5-6. Bărbulescu. MIROIU. Feminism şi conservatorism. 162-163. 1999]. Vasile. 2147. p. 2000. Solstiţiul câinelui. Steaua. nr. 6. 11. 10. Victor Nichifor. 34. Ştefănescu."40238 Tescani". 2000. [Grid Modorcea. Cecilia Ştefănescu. nr. 10. 2000]. Simion. MOISESCU. Bucureşti : Cartea Românească. Lazăr. Universul cărţii. 2000. 4. 25. Iulian Băicuş. Mihaela. Cecilia Ştefănescu. p. 1999]. 2. nr. 2148. Domnica Drumea. Constantinescu. GHEORGHE În periodice: 2154. ANGELO În periodice: 2151. p. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. 4. Ioan Godeanu. Oneşti : Aristarc. Luceafărul. nr. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. p. Mihai. Milescu. 14. Geo. 10. Ungureanu. Marina. [Mihaela Miroiu. 48. 40238 Tescani. 17. 11. [Ioan Evu. Rogobete. 2-3. Mircea. Alex. Societatea retro.

p. nr. Jóságos próza. 11. 1999. 1-2-3. Martin. Mureşanu. Bucureşti : Unitext. 33. Pornind de la "versetele satanice". 142-144. Levél Szingapúrból. 2. 2. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Farkas. 11. 2000. 40-42. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. 3-4. p. Poezie română contemporană. 2000. 148-149.o biografie romanţată". 105-108. Tratat de oboseală. "O repliere a simţurilor". nr. Orbán. Magyari. 1. Problema transilvană. 2160. 11. Analiză lirică. Grigurcu. Iaşi : Polirom. 2000. Botoşani : Axa. 2000.Însemnări contradictorii. [Molnár Vilmos. Orbán. În: Gheorghe Grigurcu. 12. 142-144. Molnos. Lajos. 2159. 2000. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. Gustav Molnàr. 2164. Kinga. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Tamás. Docurile nimănui sau ""Jirair . nr. 1993]. [Gabriel Andreescu. Kinga. Látó. A tetten ért csoda. În: Gheorghe Grigurcu. Nagy. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. MOLNÀR. Aladár. Botoşani : Axa. p. 145-148. [Molnár Vilmos. 11. 2166. IOAN În periodice: 2158. 1999]. Bertha. 40. 9. 2000]. 2. p. Gheorghe. ***. O uitare de texte. nr. 3-5. 149-153. 8. p. 305 306 . Emese. 6. Zoltán. În volum: 2161. Există o "problemă transilvană". nr. Melinda. p. 2000. p. Grigurcu. România literară. Látó. 1999]. [Molnár Vilmos. Arca. Vol. 2000. 2000. Vakulovski. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. De la creier de aur la cadavru în descompunere. Gheorghe. nr. Grigurcu. nr. 1999]. 1999]. p. p. 10. GUSTAV În periodice: 2168. nr. Timea]. LAJOS În periodice: 2167. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Alexandru. 1999]. 1999]. Poezie română contemporană. 33. 1999]. DRAGOŞ 2163. Proză românească. 2000. Poezie română contemporană. [Ioan Moldovan. 2165. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. p. Az értelmetlen csoda. 10. 2162. Între civilizaţii. nr. Tratat de oboseala. Egyed. MOLNOS. 16. [Lászláffy. MOLDOVAN. România literară. p. În: Gheorghe Grigurcu. 10. nr. Korunk. Cluj-Napoca : Clusium. Apostrof. Marosvásárhely : Mentor Kiadó. MOLDOVAN. [Dragoş Moldovan. 5. Helikon. Miruna. p. Cluj : Clusium. Gheorghe. O uitare de texte. Lajos. Jóságos próza. Az értelmetlen csoda. Gheorghe. [Ioan Moldovan. Grigurcu. 10. Universul cărţii. MOLNÁR. p. [Ioan Moldovan. Antoniu. Árpád. Csaba. Poesis. 2000. 5. Lászláffy. 105-108. 2000.

[Constanţa : Ex Ponto. 2172. Şovăiala. Poezie română contemporană. 19. 2. La mansarda unui vis. Masca alchimică. nr. 2170. Steaua. Gârbea. 1999]. nr. Orizont. Axioma. p. În volum: În periodice: 2175. "Dublu click pe inimă". 2000]. 2000. 1. Steaua. 1999]. 31. [Ioan T. Cistelecan. nr. 2000]. Popescu. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". În periodice: 2169. 2000. p. Petean. România literară. Universul cărţii. [Tucu Moroşanu. 2171. 154-158. Victoria. 2000. MOTOC. Steaua. p. Gheorghe. Tomis. 2000]. 2000]. 2180. Şovăiala. Mihăieş. Timişoara : Brumar. NICOLAE În periodice: 2178. 2000. [Daniel Moşoiu. Tomis. GEORGE MOROŞANU. 2000. Perşa. nr. Tmişoara : Brumar. nr. p. [Ileana Morega Spineanu. 2000. 1999]. DANIEL În periodice: 2177. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. Cuvîntul. 51. p. 38. Chinde. Enache. MOŞOIU. [Ioan T. TUCU În periodice: 2176. 5. 6.MORAR. Marea ezitare a micului caporal. 4. Dan. p. 2000. Provocări imergente. Rotund. 35. George Moroşanu. nr. Şovăiala. p. 2000. [Ioan T. Daniel Moşoiu. 4. [Recenzie de carte]. p. 1. 307 308 . Tomis. Grigurcu. 5. 35. Morar. 2179. Nicolae. 7-8. 6. 51. C. Tătaru. Poemul din mers. p. Mircea. 2000. Poezie românească. Morar. 12. 51. Şovăiala. p. Drumuri de rouă. 13. Vol. 33. Timişoara : Brumar. [Ioan T. Milescu. 2-3. Adrian. Morar. 2000. poeme de Nicolae Motoc. 5. 2173. Provocări imergente. 104. nr. nr. 1. p. 35. nr. Puiu. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Timişoara : Brumar. Veronica. Morar. ILEANA În periodice: 2174. O contemplaţie fantastă. poeme de Nicolae Motoc. Mircea. 6. nr. nr. În: Gheorghe Grigurcu. nr. IOAN T. poeme de Nicolae Motoc. MOROŞANU. Iaşi : Timpul. Maturitatea unui poet. 11. 2000. [Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. 4. 23. p. Melancolia de gală. Rogozanu. Alexandru. 33. 1999]. 2181. Ieronim. [Constanţa : Ex Ponto. 2000]. Horia. 11-12. 2000. 10. 2000. 6. MOREGA SPINEANU. 11. Provocări imergente.

2192. Bucureşti : Libra. Gheorghe. 2195. 10. Contemporanul. Poezie română contemporană. Gheorghe. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. [Alina MungiuPippidi. Anchetă Luceafărul. Breban. Gheorghe. 6. 2. 183-186. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. Radu. Raluca. 2188. Radu. [Alina Mungiu-Pippidi. ROMUL În periodice: 2193. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. nr. p. Galea. lipsit de simple orgolii locale". Romul Munteanu: "În critică. 30-33. Florin Mugur. Grigurcu. nr. nr. [Romul Munteanu. Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu.Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 3. Transilvania de cabinet. ***. 35. 42. În periodice: 2191. 2. [Interviu]. 4. 187-188 . "Firea" poeziei lui Florin Mugur. Jurnal de cărţi. Nedreptăţitul Florin Mugur. vol. Borbély. 11. În: Gheorghe Grigurcu. Tomis. 2000. FLORIN În periodice: 2183. 2000. Apostrof. 10. vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Nicolae. Luceafărul. 2000. p. 19. Poezie română contemporană. 2000. [Romul Munteanu. 12. Zaharia. p. p. Nicolae. Luminiţa. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). 309 310 . 175-182. 2000. Feminine . Vol. p. 2. 4. Ileana. 32-33. Vol. Grigurcu. 10. 165-174. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. p. 2000. 15. 2194. p. 2. Un sacerdot al Poeziei. Cartea. ClujNapoca : Star. 2. p. nr. 2000. Transilvania subiectivă. Jurnal de cărţi. 2187. În volum: 2185. Vol. p. Poezie română contemporană. 1. 45-46. Portrete literare (10) (Florin Mugur). Bucureşti : Humanitas. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1998]. 2000. Bucureşti : Humanitas. Criticul şi cărţile (I). 1998]. Gheorghe. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 43. 2189. Contemporanul. p. ALINA MUGUR. Transilvania . 22. 4. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 159-164. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Breban. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Voinescu. MUNTEANU. Grigurcu. Grigurcu. Voinescu. Transilvania subiectivă. MUDURE. 2000. p. 3. 1999]. 2186. 2000. Vol. nr. 26-29. nr. Poezie română contemporană. Bucureşti : Libra. 2. 189-193. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. Grigurcu. Criticul şi cărţile (II). Luceafărul. 25-28. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mărculescu. 2000. 2. nr. 2000]. MUNGIU-PIPPIDI. 2190. Ştefan. 2196. 2184. nr. 1999]. [Mihaela Mudure. p.demontarea prejudecăţilor. nr. MIHAELA În periodice: 2182. 2. 1. p. Simpatie şi ironie. 2000. Tribuna. Vol. Vol. 2.

Vasile. 2000. 2000. nr. Pantea. MURĂRESCU. Ion Mureşan. 2. [Recenzie de carte].Andrei Mureşan. Anonimus. În: Andrei Bodiu. 2206. p. nr. Bodiu. DUMITRU În periodice: 2201. 2000. Vizite exemplare în suprareal. 37. Alexandrescu. 2000. Euphorion. p. Ramele nordului. [Antim I. [Victoria Murărescu. 12. 2000. Triptic eminescian. Piteşti : Paralela 45. Ştefan Munteanu. În volum: 2203. Steaua. nr. 1998]. Andrei. p. 2000. p. 1998]. nr. 51. Irina. În scorbura din oglindă. ANTIM I. 20. 2000. ŞTEFAN În periodice: 2197. 1. Vizite exemplare în supranatural. Lira meditativă. 1998]. MUREŞAN. [Viorel Mureşan. 11. 2000. 165-191. Melancolie şi meditaţie lirică. Mihail Eminescu . MUREŞAN. Mureşan. Arad : Mirador. 2000. p. Blaj : Astra. 1998]. Luceafărul. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". 38-39. MUREŞAN. M. [Ion Buzaşi. Moarte şi memorie. 2. Contemporanul. Vatra. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 10. Aurel. Literatura română în analize şi sinteze. Vatra. nr. 78. 2000]. 2. Pantea. Aurel. nr. Imaginaţia formelor. 37. nr. 4. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Teodor. VICTORIA În periodice: 2198. [Dumitru Mureşan. Târgu-Mureş : Arhipelag. p. nr. Oradea : Cogito. 2205. [Viorel Mureşan. 1997. 104. Ramele nordului. Vidam. 29-32. Tribuna. Sibiu : Imago. p. În periodice: 2200. 12. În căutarea Poeziei. ANDREI În volum: 2199. Chifor. 5. În: Emil Alexandrescu. [Viorel Mureşan. ION În periodice: 2202. Danciu. 2000. Eminescu şi Blajul. Vatra. Chinde. 25. MUREŞAN. 2000. Cluj : Dacia. Cluj-Napoca : Dacia. 311 312 . Cluj : Dacia. Vol. Ramele nordului. Iulian. Mureşan. p. 2. Dumitru. În căutarea lui Anonimus. VIOREL În periodice: 2204. I. 4. 1997]. Petraş. Iaşi : Timpul. Emil.MUNTEANU. MUREŞAN. p. Direcţia optzeci în poezia română . Boldea. Veronica. 195-196. p. 2000].

Mircea Muthu: Dinspre sud-est. Marcel Mureşeanu: ". 33. 2000. 41. Vol. Piteşti : Paralela 45..". 5-6. 2000. 2219. 2000. 2. 2000. Radu. Fandarac.Gheorghe Perian. p. 2218.şi . Lumina absentă. 18. Piteşti : Paralela 45. MUSCALU. 2000]. Vol. Rafinament şi inadaptare. FLORIN În periodice: 2213. 1998].. [Mircea Muthu. Steaua. Vatra. 29. 7. Recuperarea lui între sau despre interval. 92. 1999]. În: Andrei Bodiu. 5. 6. ALEXANDRU În volum: 2215. nr. 2000. Luceafărul. 2000. "paet". Alexandru Muşina.. 16. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Echinox. nr. 1999]. [Mircea 313 314 . Perian. [Viorel Mureşan. 194-196. MUŞAT. nr.. p. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. nr. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Pop. 2000. 6-7. Vatra. Dinspre Sud-Est. Pentru o poetică a explorării. p. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". Bucureşti : Libra.şi" (?!).2207. 5. [Dafin Mureşeanu. 2000. Andrei. p.. nr. 2217. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . nr. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii. Marcel Ion. Irina. nr. MUŞINA. 11. 2208. nr.. 2000. 10. Un singur ucigaş. Pe ruseste. Pe ruseşte. 31. Gheorghe. 6. Petraş. Apostrof. 35-36.. Ioana. 195-227. p. Contemporanul. 2. 35-36. CARMEN În periodice: 2214. MUREŞEANU.. Conceptul de. nr. DAFIN În periodice: 2211. Petraş. Ioan Aurel. Luminiţa.. Gheorghe. 13. Irina. 2000]. Doru.: ". nr. [Bucureşti : Libra.. 2000. Perian. MUTHU. 2000]. Domnule director Laurenţiu Ulici. Gheorghe. Piteşti : Paralela 45. Dinspre Sud-Est. Bucureşti : Libra. În volum: 2210. 2000. Voinescu. MUREŞEANU. 5. 51. [Carmen Muşat. Cluj-Napoca : Clusium. p. 347. 7-8-9. 1. MARCEL În periodice: 2212. p. Sabău. Petraş. O critică postmodernă despre postmodernitate. p. 2000. Bodiu. MIRCEA În periodice: 2216. 2209. 10. 51. [Recenzie de carte]. "paet". Contemporanul. Dinspre Sud-Est. [Mircea Muthu. Irina. Direcţia optzeci în poezia română. p. România literară. Steaua. p. p. Poezie română contemporană. Pop. Marcu. 1.

Caiete critice. 2000. Luceafărul. 2000. 36. 6. 1936]. [Gellu Naum. 16. AUGUSTIN În periodice: 2220. 2000. GELLU În periodice: 2227. p. Bucureşti : Cartea Românească. 4. Farkas. Bucureşti : Libra. Universul cărţii. 16. 2000. Gabriela. Ion. [Gellu Naum. Marele teatru al textului. [Interviu]. Contemporanul. 2000. Soviany. p. 2000. Simion. 6. Luceafărul. nr. Teatru scurt de Iosif Naghiu. 2000. 315 316 . Milescu.85. 2228. nr. p. 2000. Traian T. Geo. 2223. NACU. nr. [Iosif Naghiu. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor. p. 1999]. 8. Mureşanu. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris.. 6. Vasile. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. nr. p. Bucureşti : Coresi. Familia. Gellu Naum . 29. p. nr. 47. Ştefan. NAGY. 2225. p. 2000. 4. 6. 1999]. 1. Întrebătorul. 2232. 10. Luceafărul. 10. Contemporanul. Teatru scurt. Înaintarea spre centru. [Dan Mircea Cipariu. 2021. Curierul românesc. [Gellu Naum. Retrospectiva Iosif Naghiu.. Ascet la baraca de tir : poeme. 12-14. [Gellu Naum. Teatru scurt. Mahalaua de azi pe mâine. nr. nr. 33. 2224. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. Jenö. Octavian. 10. Luceafărul. Victoria. 11. Ghiţulescu. Bucureşti : Vinea. 1999]. p. Ioanid. Miruna. p. 2000. România literară. 12. 7. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. p. 2000. Mircea. Ascet la baraca de tir]. România literară. [Iosif Naghiu. 41. 12-13. România literară. nr. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. 33. 39. Teatru scurt. Poezie românească. Alexandra. nr. Alex. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. şi cuprinzător. [Iosif Naghiu. 10. Poeme trăite. 2000]. 2230. Duda. PÁL În periodice: 2226. 5. 27. 2000]. 33. Bucureşti : Editura Eminescu. [Augustin Nacu. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Dinspre sud-est. Editura Fundaţiei Culturale Române. NAGHIU. 2000]. România literară. 2000.Muthu. 2233. 2222. 2229. p. Drumeţul incendiar. Bucureşti : Editura Eminescu. 5. Un debut poetic incendiar. 84-85. Pop. 1999]. nr. 2231. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. p. 1999]. Morariu. 2000. 122-123. 1999]. Alexa. 10. Teatru scurt. NAUM. Ştefănescu. Iulia. 33. nr. Coşovei. nr. 2. nr. 10. [Iosif Naghiu. Crăciun. 5. Mircea. IOSIF În periodice: 2221. Poetica sensului giratoriu. nr. Teatru scurt. 2000. Grup de orbi într-o sală de cinema. p. p. Universul cărţii. [Gellu Naum. Poeme de mahala. [Iosif Naghiu. p. Bărbulescu.

499-500. 1998]. p. nr. Godot Eliberatorul. 51. În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. Fănuş Neagu . Chinde. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. C. Emil. 6. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu. NEAGOE. p. Luceafărul. 12-13. 1999]. Eliade şi legile curtoaziei. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Un viitor obosit. În: Emil Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. p. 204208. 6. Mircea Eliade. Aureliu. În volum: 2236. Bucureşti : Vinea. Puncte de sprijin pentru suflet. Familia. 1999. 116-121. Veronica. PETER În volum: 2238. 7. Timişoara : Augusta. Bucureşti : Vinea. Ironie şi patetism. Irina Nechit. nr. 530-533. NECHIT. Petru M. Pop. p. nr. [Vlad Neagoe. 2000. Puncte de sprijin pentru suflet. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ce-ţi trebuie ţie. Literatura română în analize şi sinteze. p. Steaua. Cartea Babilonului. [Leo Butnaru. Gheorghe. 4. Vol. Bucureşti : Paralela 45. Identificare de adresă. 190. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. 97-98. 2000. NEAGOE. Cliveţ.[Interviu]. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. Arca. Baciu-Moise. nr. Haş. Persoana întîi singular. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 3. Literatura română în analize şi sinteze.Acasă. 1. Vol. p. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. Chişinău : Cartier. Alexandrescu. Alţi prozatori contemporani. FĂNUŞ În volume: 2242. Angela.2234. 2000. Întrebătorul. 132-135. Cartea Babiblonului. 1999]. p. 1999]. 2. NEAGU. p. 2244. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. Grigurcu. ION În periodice: 2241. 6-7. 1999]. VLAD În periodice: 2239. Gheorghe. Nicoleta. Gheorghe. băiet sărac. Scriitori români care au creat în alte ţări. 1-2-3. NEAGOŞ. Timişoara : Augusta. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. p. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. 197-203. [Gellu Naum. p. Iaşi : Timpul. 317 318 . 2000. nr. Rogozanu. 30. nr. Elisabeta. Mitul Iubirii. Emil. 11. 2. 2243. Spiridon. Alexandrescu. [Irina Nechit. 27. România literară. 33. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gellu Naum dincolo de suprarealism. Goci. Galaţi : Arionda. În: Angela BaciuMoise. 1999]. 2240. [Ion Neagoş. 2237. 2000. 4-5. 2000. Peter Neagoe. Vol. IRINA În periodice: 2245. vastă marea? [Vlad Neagoe. Fănuş Neagu. Vatra. 2235. Poezie română contemporană. nr. 2246. p. 345-361. Grigurcu. Fănuş Neagu. 2000. 2000. p. "Unele lucruri îşi schimbă natura". p. Vasile. 33.

p. Luceafărul.În volum: 2247. Romane şi romancieri în secolul XX. 36. Popescu. În volume: 2252. Goci. Ironie şi patetism. film. nr. 2251. O trilogie cu semnificaţii actuale. Gabriela Melinescu]. 2000. Miruna. p. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. 1998]. 2253. Galaţi : Logos. 17-22. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Galaţi : Logos. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 2000]. nr. p. România literară. Apostol. "Zodia scafandrului" . 2000. 15. 16-17. [Mircea Nedelciu. 2259. Dora. Grigurcu. 2000. În volum: 2260. 2254. 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). Budu. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 155-162. 319 320 . 2000. 2000. nr. Preda. În: Gheorghe Grigurcu. Dumitru Ţepeneag. MIRCEA În periodice: 2249. 4. 16. [Interviu]. Operă. BUJOR În periodice: În volum: 2248. Alexandrescu. ***. 26-29. 2000. 6. Ştefănescu. Zodia scafandrului.exerciţii de suferinţă. Luceafărul. 3. [Bujor Nedelcovici. 2000. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. Somnul vameşului. NECULCE. 1999]. Gheorghe. 54-58. Simion. p. 12. 10. 12-13. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2257. Vol. 33. 51-52. 33. Bucureşti : Compania. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Elena. 1981]. 1. Celălalt. p. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. 2000. Gurău. România literară. În: Apostol Gurău. 2000. 10. p. scenariu. Vatra. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Iaşi : Timpul. nr. 12-13. În: Aureliu Goci. Anchetă Luceafărul. p. 2000. Ultimii]. 3712256. 45-46. Iarba zeilor. 2258. Celălalt. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. Lupşe. Pavel. NEDELCOVICI. Alina. Emil. p. Grupul editorial Universalia. p. 2000. [Bujor Nedelcovici. p. 33. Mureşanu. Anchetă "Contemporanul": Cum.. În: Emil Alexandrescu. p. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. Gurău. 89-90. 2000. Nicolae Balotă. "Suntem Dumnezei muritori". Caiete critice. [Bujor Nedelcovici. nr.. 77-79.[Leo Butnaru. 2255. Universul cărţii. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev. Bucureşti : Cartea Românească. Şarpele se află acolo încă de la început. În: Apostol Gurău. Poezie română contemporană. Bărbulescu. Apostol. 2250. 2000. Ion Pop. NEDELCIU. 49-53. 1. Irina Nechit]. Luceafărul. Alex. Bianca Balotă. Aureliu. Mircea Nedelciu. p. Contemporanul. [Bujor Nedelcovici. Sorin. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. p. ION 375. 11-12. Bogdan.

2270. Interzis minorilor şi amatorilor. nr. p.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Gheorghe. Luceafărul. Pârvulescu. Ruletistul berlinez. Costache Negruzzi . 116-117. p. 2268. 4-5-6. Emil. 7. Piteşti : Paralela 45. [I. Negoiţescu. nr. nr. Negoiţescu: Ora oglinzilor. 33. Iaşi : Timpul. p. Secretarul perpetuu al Junimii. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. NEGOIŢESCU. Contemporanul. 33. 9. 7. p. Vasile. Momentul 1848 . ION În periodice: 2262. Celălalt. p. O reeditare binevenită. 118-120. Piteşti : Paralela 45. Ornea. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. Bucureşti : Minerva. 2000. p. 2000. În volum: 2264. Lovinescu. [Nicolae Mecu. 1999]. nr. 1999]. 13. 6. NEMOIANU. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Geo. Lovinescu. Arca. În: Emil Alexandrescu. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. [I.NEGARĂ. Negoiţescu. C. România literară. 4. 33. 2271. Expresivitatea involuntară]. Actualitatea unui manifest. p. 11-12. În: Apostol Gurău. 1999]. 2000. 33. [Arad : Multimedia International. 59-60.Alexandru Lăpuşneanul. COSTACHE În volum: 2267. nr. Iulian Negrilă. ECATERINA În periodice: 2261. 2000. România literară. NEGRUZZI. 2263. Grăsoiu. 1999]. Katerina de neant. 207-210. 6. 1999]. Despre E. 10. Bucureşti : Gnosis. Buzaşi. Alexandrescu. 13. Grupul editorial Universalia. România literară. 13. În: Emil Alexandrescu. Miruna. I. 33. Presa literară românească arădeană (1869-1944). Apostol. 2000. nr. Costache Negruzzi . Rogozanu. Mureşanu. Gurău. 2000. Galaţi : Logos. România literară. p. p. Liviu. 2000. 10. IULIAN În periodice: 2266. nr. Ioana. 3. Despre E. Ion. [Nicolae Mecu. VIRGIL În periodice: 321 322 . NEGRICI. Momentul 1848 . 11. 42.Sobieski şi românii.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. NEGRUZZI. p. 1999]. [Ecaterina Negară. 5. EUGEN În periodice: 2265. Emil. Bucureşti : Minerva. 2000. Z. IACOB În periodice: 2269. 2000. Grigurcu. Subiect epuizat. Universul cărţii. 2000. nr. NEGRILĂ. [Eugen Negrici.

Angelo Mitchievici. 40238 Tescani. p. 2283. 4-5-6. [Ioan Neşu. Viorel. Iulian Băicuş. 1999]. Thriller. [Ion Nica."40238 Tescani". [Mihai Eminescu. Doina Ioanid. Proză românească. Romulus. Prietenie & literatură. 2000. Viaţa şi moartea unui miliardar. p. 9-15. Steaua. NICODIM. Contemporanul. Spiridon. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. 2000. Viaţa românească. p. Arca. Victor Nichifor. nr. Natură moartă cu statuie. 2000. DINU În periodice: 2277. 5. Vasile. 24. 10. 2000]. 2275. nr. Miruna. Estetica imperfecţiei. 95. 2000]. p. Marius Ianu. Bucur. 5. nr. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. p.vis animi. Luceafărul. 11. România literară. George Bălan. 7-8. Miruna. Florin. Piatra-Neamţ : Crigarux. Ioan Godeanu. nr. 2000]. Doina Ioanid. NICOLAIE. 2000]. 51. NICOLAE. [Emil Nicolae. Revoluţia. p. Marius Ianuş. [Dinu Nicodim. Omul de hârtie. 4. Geniul eminescian . 2000. Gabriel. Eminescu . 2278. Cecilia Ştefănescu. Contemporanul. IOAN În periodice: 2273. NEŞU. Ion Nica. Romulus. [Emil Nicolae. 1. Z. Eminescu . Miscellanea. Un mare roman ignorat. 2280. Lazăr. Universul cărţii. Dimisianu. Revoluţia. 103-104. 44. Vasile.vis animi]. Bucur. Domnica Domnea. 5. România literară. 10. ION În periodice: 2274. p. Bucureşti : Image. NICHIFOR.2272. [Ioana Vlaşin. 1998]. [Dinu Nicodim. România şi liberalismele ei. 12. Bucureşti : Coresi. Piatra Neamţ : Crigarux. 4. [Recenzie de carte]. 33. Ferestre 98. Cecilia Ştefănescu. Oneşti : Aristarc. 9. Modelul Frankenstein. nr. Mureşanu. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000]. Mircea Cărtărescu. Buruiană. 10. Poezii. Geo. 33. Florin Iaru. Mureşanu. 2000. p. [Ioana Nicolaie. 2000. 22. Ornea. 5.o provocare permanentă. 1999]. Lena. p. Omul de hârtie : thriller. 4-5-6. Falsa literatură . 11. Universul cărţii. EMIL În periodice: 2279. 2000. 129-130. nr. 1999]. [Ioana 323 324 . Angelo Mitchievici. nr. IOANA În periodice: 2282. nr. VICTOR În periodice: 2276. p. 2281. 10. 47. Bucureşti : Albatros. Geo. [Emil Nicolae. Nebănuitul Eminescu. nr. nr. Rogojan. 1999]. p. Solidaritate confraternă. Bucureşti : Albatros. Omul de hârtie. nr. 2000. NICA. Vasile. [Virgil Nemoianu. 2000. 162-163. 24. Arca. Omul de hârtie.

4. 1. Laura. 2000.Nicolaie. 10. 13. 11. PETRE În periodice: 2284. p. Urcarea "muntelui alb". p. nr. p. 20-23. 2000. 325 326 . nr. Familia. Iaşi : OuTopos. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Lazăr Zăvăleanu. p. Curticăpeanu. 2000. Pe streaşina veacului. Cătălin. 1999]. 9. 3. p. NICULESCU. [Dumitru Nicolcioiu. [Ruxandra Niculescu. Mircea. Milescu. Doina. NICOLAU. Bucureşti : Image. Meseria exilului. 2000]. 2-3. O. Ion D. 2000. Victoria. p. nr. 4. nr. Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. NICOLESCU. Nimigeanu. [O. 8-9. [Petre Nicolau. Steaua. 1999]. Familia. Ioan Glodeanu. Mircea Cărtărescu. RUXANDRA În periodice: 2289. 22. 58. 6. Angelo Mitchievici. nr. 2000]. 11. p. Nimigean. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. În periodice: 2291. VALENTIN În periodice: 2285. Universul cărţii. Profesorul Petre Nicolau. O viziune (mai) coerentă a lumii. Geo. Bucureşti : Viitorul Românesc. nr. Steaua. 2000. 116-117. 42. 100. Doina Ioanid. Ţion. NICOLAU. 51. 4. 1998]. 40238 Tescani. nr. 2000. Luceafărul. 2000 . 2292. Sîrbu despre sine şi lume. NICOLCIOIU. [George L. p. Romulus. Florin Iaru. 2000. Cecilia Ştefănescu. Lentila morală. p. 30-31. Arca. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 1-2-3. Marius Ianuş. George L. Magda. Bucureşti : Editura Eminescu. Contemporanul. Cârneci. 14. 51. nr. 2000. Poezie românească. Domnica Drumea. Vasile. România literară. 33. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". Ţîrlea. Morariu. Adrian. p. Adio adio dragi poezii. [Recenzie de carte]. 1999]. 10. Timişoara : Augusta. 10. 2000. GEORGE L. LELIA În periodice: 2288. "Singurătatea intelectuală". nr. [Lelia Nicolescu. NIMIGEANU. Libertatea de a purta cătuşe. 36. Bucur. NIMIGEAN. NICOLESCU. BASARAB În periodice: 2287. Craiova : Scrisul Românesc. 1999]. Contemporanul. nr. 3. În periodice: 2290. DUMITRU În periodice: 2286.

Nisipeanu. 2-3. nr. Universul cărţii. În periodice: 2299. 92. Cu vinerea-n lacrimi. Curierul românesc. p. 2000. 2300. Stup împietrit. 1999]. 1998]. p. Cu vinerea-n lacrimi. 6-7. Poetul şi fiul său. Adrian. 5-6. 5. Steaua. p. Elegiile maligne. 10. Blaga şi matricea stilistică. 86. 30. 99-100. Milescu. Luceafărul. Satu Mare : Solstiţiu. 2000. nr. Constantin. Ioanid. cu duminica-n gînd. p. p. Un itinerar împlinit. Steaua. 2000]. [Virgil Nistru Ţigănuş. 47. Ioana. Galaţi : Alma. 2000. [C. Victoria. [Ovidia Barbu. nr.NINULESCU. Miu. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. 2000. 10. 1996. Sabău. Traian. 4. DAN IOAN În periodice: 2297. 3. Flaşneta. Constantin Nisipeanu. 16. 4. [Recenzie de carte]. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris. Galaţi : Alma. Universul cărţii. NISIPEANU. 327 328 . nr. Constanţa : Metafora. Satu Mare : Solstiţiu. 1999]. Boldea. Dorin Ploscaru. [Oana Ninulescu. NISTOR. VIRGIL NISTOR. Arbori cu aripi de mătase]. NISTOR. Rotire continuă. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". 2303. 1999. [Ioan Nistor. 2000]. 2000. p. Victoria. Astra. CONSTANTIN În periodice: 2294. 1999]. 51. [Dan Ioan Nistor. Gusturi şi scrieri. Simion. Curierul românesc. 4. 2000]. [Eugeniu Nistor. Poezie românească. [Virgil Nistru Tigănuş. 51. 11. 2301. 11. 2000]. 4. nr. Mistica iubirii peregrinului spiritual. Bucureşti : Libra. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. p. EUGENIU În periodice: 2302. 5. 26. 2000. 2296. 2000. p. 2000. Ilie. Contemporanul. p. NISTRU ŢIGĂNUŞ. Zalis. 2000. 2000. Doamne. Satu-Mare : Solstiţiu. nr. 4. p. 10. IOAN 2293. Codin. NOICA. 10. Ioan Nistor. cu duminica-n gând. 2. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. nr. Luceafărul. [Timişoara : Augusta. nr. 6. nr. 35. Olăreanu. Poezie românească. 2295. Iulian. p. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Ţion. Tomis. 2000. Rotire continuă]. Pelerin pe drumul măslinilor. Ştefan. Constanţa : Metafora. Bărbulescu. [Ioan Nistor. 2000. [Recenzie de carte]. Milescu. nr. Henri. Târgu-Mureş : Ardealul. 5. nu spre semeţia mea.

Creaţie şi frumos în rostirea românească. Pagini despre sufletul românesc. ANCA În periodice: 2312. OANCEA. Constantin Noica. Anca. 5-6. 43. Iaşi : Timpul. 42. Z. Temeiuri folclorice. NOJE. 10. nr. Reşiţa : Modus. Manolescu. Victoria. Bucureşti : Humanitas. Nicolae. Emil. 329 330 . Universul cărţii. România literară. 2307. Poetica eminesciană. Universul cărţii. Irina. Poetica eminesciană. Alexandrescu. 2000]. Noje. Temeiuri folclorice. 33. Adrian. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. Andrei Pleşu. Sufletul românesc. Bucureşti : Humanitas. NUŢU-PIERSICĂ. 2308. I. Steaua. 6. 2000. 10. În periodice: 2313. 51. p. [Cornel Ungureanu. nr. nr. 35. Alex. 15. Bucureşti : Polirom. nr. 2309. Pagini despre sufletul românesc. A. Convivialitatea cu şi fără strigături. CONST. p. 10. 49-50. 10. Contemporanul. 2305. 2000]. poet. p. În periodice: 2315. 1. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. I. [Gheorghe Drăgan. 1999]. 2000. IOANA În periodice: 2314. 2000. nr. nr. ION În periodice: 2316. Poezie românească. 5. 2000. Steaua. sculptor şi jurnalist. Nicolae. Viaţa ca un dar. NOTTARA. nr. p. [Lucian Blaga. Săvulescu. Literatura română în analize şi sinteze. 33. Aurel. 5. nr. 5. PETRU E. Contemporanul. nr. 2306. [Constantin Noica. 46. p. p. Constantin Noica]. nr. O epopee critică eroi-comică. 548. 2000. 2000. Niţă. Constantin Noica]. Milescu. 1997]. România literară. Contemporanul. 33. Contemporanul. 8. 5. Măsură pentru măsură. 11-12. p. OARCAŞU. 8-9. În volum: 2311. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Pagini despre sufletul românesc. p. 2000].2304. România literară. 2000. [Const. 36. O iniţiativă temerară. 1. Mureşanu. 31. Ornea. România literară. 9. Rău. Cristian. 2000. p. 4. Nottara. 2310. Suflete obosite. Bucureşti : Humanitas. 2000. Gazetarul Noica. Ştefănescu. Geo. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. 35. Un om al cărţilor. [Constantin Noica. Oancea (Tata Oancea). Editura Humanitas. 2000. [Gabriel Liiceanu. 25. [Ioana Nuţu-Piersică. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". nr. 51. [Constantin Noica. 10. 1999]. Bucureşti : Amurg Sentimental. Petraş. 10. A. 2000. p. 2000. În: Emil Alexandrescu. 33. p. Bucureşti : Galaxia. Manolescu. nr. 1999]. Miruna. 2-3. Alin. p. p. 2000.

11. Mythos & Logos. p. 2000. 39. 36. Luceafărul. Odobescu . p. p. Poeţii nouăzecişti. 33. 7. OMESCU. nr. Luceafărul. Iaşi : Timpul. 10.Pseudo-Kynegeticos. Ţuţuianu. România literară. Poezie română contemporană. În volum: 2326.[Andrei Bodiu. Caius Dobrescu. 39. 10-11. Apostol. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. În: Apostol Gurău. Marius Oprea]. ALEXANDRU În periodice: 2317. 61-65. Galaţi : Logos. 2320. Studii şi eseuri de antropologie culturală. 2322.In memoriam. Groza. Emil. p. Floarea. 2000. p. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". Urian. 10. Vol. 7. România literară. 21. nr. 2000. Vasile V. Ultima poveste a Sheherezaei. Fereastra închisă. 7. nr. p. 6. nr. 2323. 6. 7. MARIUS În volum: 2329. De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. p. Mariana. 2000. p. 2000. 1997-1998]. Filip. În: Emil Alexandrescu. Apostrof. Gurău. [Interviu].ODOBESCU. In memoriam Costache Olăreanu. 43. OPREA. 2000. nr. 11. Vatra. nr. OLĂREANU. nr. 132-138. Bucureşti : Persona. Simona Popescu. 2321. 33. 10. 170-171. Alexandrescu. Costache Olăreanu (1929-2000). ANDREI În periodice: 2318. Claudiu. Cuvîntul. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). COSTACHE În periodice: 2319. 2000. 2000]. Paruit. Marcela. Alain. Cioacă-Ioanid. NICOLAE În periodice: 331 332 . Ioana. In memoriam Costache Olăreanu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Al. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Celălalt. nr. Discreţie şi eleganţă. 12. Sipoş. 139-141. Gheorghe. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici. Bucureşti : Nemira. Zamfir. 2328. 2000. 2000. 10. România literară. ION În periodice: 2327. Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Ştefan. p. [Andrei Oişteanu. 2325. 42. p. 12-14. 2000. [Interviu]. OPREA. 1. Curierul românesc. OIŞTEANU. Ştefănescu. Tudorel. In memoriam Costache Olăreanu. 33. p. Alex. 2000. nr. p. Grigurcu. Ion Omescu . 2324. p. nr. Sancho Panza al II-lea. [Costache Olăreanu. 39. 8. Pârvulescu.

Cofan. Steaua. p.. VIOREL În periodice: 333 334 . Hümér nehézüteggel. OŢOIU. Povestiri computerizate. Z. GEORGE În periodice: 2332. Editura Paralela 45. 1999]. nr. 5. Împlinirile unui mare cărturar. 2000. Daiana. Tudorel. p. 14-15. I. 49. Párbaj a Grand-Hotelben. Cuvîntul. p. România literară. 24-25.. 1999]. 2000. 2000. Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. Ion D. ORBÁN. p. 2337. nr. Fanache. spectacolul personalităţii. p. Bucureşti : Vestala. 1999]. nr. nr. Stângăcii şi enormităţi. 51. Stîngăcii şi enormităţi. ZIGU În periodice: 2336. 2331. Mureşanu. Caiete critice. Călinescu. Vatra. Ornea la 70 de ani. GYÖNGYI În periodice: 2334. ORBÁN. nr. 119-120. Ruxandra. 2-3. p. 2000]. nr. ORNEA. În periodice: 2333. [Adrian Oţoiu. 9. Ştefănescu. 4. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Stîngăcii şi enormităţi. p. nr. Vincze. nr. Texte care încep aici şi se sfârşesc. Miruna. [Nicolae Oprea. 11. [Orbán János Dénes. G. [Adrian Oţoiu. ADRIAN În periodice: 2338. Kata Zsófia. 23. Profesorul şi falsurile. 34. 2000. OPRIŞAN. 5-6. Sîrbu şi timpul romanului]. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. 2339.70. 7. Bogdan. PADINA. nr. Korunk. Sârbu şi timpul romanului. 5. [Nicolae Oprea. 33. p. [Adrian Oţoiu. Radu.2330. Piteşti : Paralela 45. Vasile. p. Curierul românesc. 2000. Călinescu. nr. Aluniţa. 2340. 2000. Cajal. Korunk. nr. 9. 10. 6. Piteşti : Paralela 45. Szilárd. [I. Esztétikai olvasókönyv. Cesereanu. 33. 2000. Steaua. 51. OPRESCU. 126-127. Enigmele unei personalităţi G. 2000. 6. Nicolae. Oprişan. p. 2000 . Omagiu Zigu Ornea . 2000. 2000. Demeter. 6. 27. România literară. 5-6. 8-9. Ion D. Felecan. Bucureşti : Paralela 45. Urian. p. 3. 1999]. Alex. Album second hand. 105-107. Universul cărţii.

6. Ioana. Alexandru. Universul cărţii. 85-86. nr. p. 3. Echinox. 2000. Milescu. 5. p. 12. Urian. nr. nr. 2. nr. 8. TUDOR În periodice: 335 336 . 5. Cluj-Napoca : Dacia. [Viorel Padina. Politeţea ca armă. 1991]. [Cluj-Napoca : Dacia. [Interviu]. 209-213. p. Sabău. 7-8-9. 2000. Editura Dacia. 6. Poezie română contemporană. 5. p. [Interviu]. p.2341. 10. Tudorel. 2346. p. nr. 2000. p. [Paul Păun. 9-10. p. PAL. Lucrurile cu adevărat importante (I). 2000]. [Recenzie de carte]. Grigurcu. excelenţa voastră? Contemporanul. 10. Universul cărţii. Alin. O formă a neliniştii. [Al. 12. Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". PAMFILE. Gheorghe. MARIA În periodice: 2343. nr. nr. [Al. 1999]. Vatra. Eseul o formă a neliniştii. Al. 2000]. Sesto Pals]. Neliniştea din jurul eseului. Bufonul de oţel. Viorel Padina sau poemul oţelit. Cluj-Napoca : Dacia. 2348. Roxana. În: Gheorghe Grigurcu. 2345. PAMFIL. Lucrurile cu adevărat importante (II). p. nr. Nesomnul metaforei. Mureşanu. Bucureşti : Cartea Românească. Tudorel. 2353. 2000]. Pârvu. Henri. Racaru. Urian. [Alexandru Paleologu. 2000. Dar ştiu că nu e chiar aşa". nici răul". Steaua. Paleologu. 118-120. Urian. De-a noastră. Note despre poeţii români din Israel. 5-6. Poemul de oţel. 2349. Lucrurile cu adevărat importante (III). nr. [Alina Pamfil. 10. [Interviu]. 51. p. 2000]. 2000]. Lungu. Vakulovski. Paleologu. 10. 5. 5. Contemporanul. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 2000. ALEXANDRU În periodice: 2344. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. PALEOLOGU. 4. Cuvîntul. 2000. 2350. Zalis. 31. Editura Dacia. p. Mihai. 6. Paleologu. Alina Pamfil: Eseul. 7. nr. 8-9. [Maria Pal. 2000. Ancuţa. ALINA În periodice: 2352. 2000. 6. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. PALS. Victoria. Cluj-Napoca : Dacia. nr. Cuvîntul. 30-33. Miruna. 40. 2000. România literară. 2000. 49. 93. 2347. p. Vol. Politeţea ca armă. Piatra Neamţ : Crigarux. 7. Politeţea ca armă. Cuvîntul. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. Nici binele. Cristian. 10-11. SESTO În periodice: 2351. 33. Viaţa românească. 2000. Doi suprearealişti. În volum: 2342. 2000. eseist seducător. Tudorel. nr. 95.

11-37. 9. p. Cuvîntul. p. Universul cărţii. 2000. Mureşanu. Meandrele unei epoci (III).[Gellu. PETRE În periodice: 2357. nr. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah. 10. p. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. p. Curierul românesc. 7. 2000]. 2000. Memoriile mandarinului valah. 1. Luceafărul. 20. Bucureşti : Albatros. Petre. 4. 2000. 2361. Simuţ. 33. 2000. Petre Pandrea]. 2000. 30.2354. Memoriile mandarinului valah. Bucureşti : Albatros. George. Memoriile mandarinului valah. nr. 6. 2000. 6. 2363. PANDREA. 2000]. 1. 4. Luceafărul. 2000]. Tudor Pamfile. 2000. p. 2000. Grigurcu. 16. 32. nr. 337 338 . 2362. p. Bucureşti : Albatros. Voinescu. nr. Zalis. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. Luceafărul. 11. 2369. [Petre Pandrea. 2000. 4. Memoriile mandarinului valah. În: Gheorghe Grigurcu. Nicolae Panaite]. Ion. Titus. Memoriile mandarinului valah. 4. 45. Radu. Vol. nr. 2358. Ionel. 9. George. Radu. Ştefănescu. Cu un diavol în infern. 4. nr. 26-27. 10. 34. 2000]. Luceafărul. p. În descendenţa marilor moralişti. nr. Bucureşti : Albatros. Meandrele unei epoci (IV). 11. nr. Alex. 14. Alexandru. p. Rusu. Luceafărul. 5. nr. Ion. Luceafărul. 425-430. p. 2000]. 35. Proiectul şi opera. NICOLAE În volum: 2356. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. România literară. nr. nr. Memoriile mandarinului valah. 15. nr. 2000]. [Petre Pandrea. Gheorghe. Mandarinul valah. Bucureşti : Albatros. 2000]. Apostrof. nr. [Petre Pandrea. 10. Memoriile mandarinului valah. 2000]. Trei poeţi moldavi. VIRGIL În periodice: 2355. Dorian. [Mihai Beniuc. Henri. p. 10. Oameni de lume. Memoriile mandarinului valah. 3. 2000. 2000]. PANAITE.memorialistică. 2000]. 9. Memoriile mandarinului valah. Voinescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Radu. 5. [Petre Pandrea. Tomis. [Petre Pandrea. Alexandru. 2366. 2000. Rectificări. 33. Cuvîntul. Memoriile mandarinului valah. Voinescu. 2360. Meandrele unei epoci (I). Florea. Poezie română contemporană. 2000. p. p. Necula. Revista de etnografie şi folclor. nr. Meandrele unei epoci (II). 31. p. PANAIT. Murgeanu. 2000. Bucureşti : Albatros. Memoriile mandarinului valah. 2000]. p. Contemporanul. 2000. 8-9. Radu. Bucureşti : Albatros. 4. 2367. Irina. 2000. Editura Albatros . 27-28. 2368. 2000. p. 2359. Bucureşti : Albatros. Voinescu. 10. [Petre Pandrea. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. 2000]. nr. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. Contribuţii biobibliografice (II). 2365. Înscenarea verbului. p. [Petre Pandrea. Cassian Maria Spiridon. Petraş. 2364. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. [Petre Pandrea. Tranşantă proiecţie de sine. Miruna. [Petre Pandrea.

p.Aurel Pantea. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2373. 2000. 9. Universul cărţii. 2000. 5. AUREL În periodice: 2370. 2000. IUSTIN În periodice: 2377. Angela. 9. 11. Proză românească. p. 1999]. p. Henri. Euphorion. 35. 67-68. Deschideri spre universalitate. p. VIOREL În volum: 2376. Horea. 403-405. România literară. nr. HORTENSIA În periodice: 2379. 2374. 2380. 2000. 2. Emil. Podoabă. Noua literatură problematizantă. Vatra. 10. Marinescu. 2372. Buciu. Aurel Pantea între extreme (II). 10-11. 2000. O victorie covîrşitoare. 17. 3-4. "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". 1. Rădăcini]. nr. Ioana. 7. 218-222. Steaua. Vatra. Virgil. [Hortensia PapadatBengescu. 51. Vatra.un dialog. nr. Un regizor al obiectelor. 1998]. 129-141 . p. Preţiozitatea durităţii. Contemporanul. Miruna. 2000. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. PANŢA. nr. Poenar. nr. p. [Aurel Pantea. În volum: 2383. p. nr. p. 2000.Concert din muzică de Bach. Mureşan. O victorie covârşitoare. 2000. Proprietar de spaţii poetice. Literatura română în analize şi sinteze. PANTEA. Virgil. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999. PAPADAT-BENGESCU. p. 7679. Femeia în faţa oglinzii]. 2000. Bucureşti : Albatros. PAPAHAGI. 33. 2. 25. 8. Călin Vlasie. Acţiunea interioară. Gheorghe. Faţă-n faţă Angela Marinescu . Cluj-Napoca : Paralela 45. În: Emil Alexandrescu. Pârvulescu. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. MARIAN 339 340 . 73-76.PANTEA. Mureşanu. Grigurcu. Hortensia Papadat-Bengescu . Cluj-Napoca : Paralela 45. echilibrul stabil . Zalis. Marian Victor. Poezie română contemporană. Virgil. Podoabă. Imagini din Valea Plângerii. 2381. 10. 2000. 30-31. 2000. p. nr. [Aurel Pantea. 2. Vatra. p. 9. Bărbatul în faţa oglinzii femeii. 2000. 2371. [Hortensia Papadat-Bengescu. Contemporanul. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. [Iustin Panţa. nr. 1999]. 5. 10. 12. 2000. p. Ocinic. Poezie română contemporană. Banchetul. Vol. Mirela. 2382. 2375. 214-217. Dumitru. Aurel Pantea între extreme (III). Vol. Podoabă. Vatra. p. 7. p. Între extreme (I). nr. 81-84. nr. În volum: 2378. Gheorghe.

Vatra. 5. [Bucureşti : Atlas. Daniela. p. 10. Anghelescu. 9. Proză românească. p. 2000. 2. Mureşanu. Iaşi : Editura Convorbiri literare. nr. Cluj-Napoca : Napoca Star. 7. Ion Marinescu. nr. [Marian Papahagi. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. În periodice: 2397. 2000. 2000. 2385. 1. 2388. 2000. În: Laurenţiu Ulici.publicistul. 2000. Luceafărul. Florin. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. Dihorul. p. Lazăr. PARASCHIVESCU. Sabău. 2391. 8. Miruna. Laurenţiu. Bucureşti : Atlas. Raţiuni de a fi. Laura. Andrei. Pop. Miruna. 35. 1213. Bucureşti : Atlas. [Interviu].În periodice: 2384. Mircea. PARFENE. George Drăghescu. Crăciun. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Universul cărţii. Efemeriada. 1999. nr. 51. Laura. 1999]. LUCIAN În periodice: 2396. [Radu Paraschivescu. Ochiul Irod. Gotia. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. nr. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 7. 2000. 32-34. 7-8-9. Bucureşti : Universalia. 2390. 16. VICTOR 2386. [Marian Papahagi. [Recenzie de carte]. Patinatorii. 24. 5. p. Bucureşti : Du Style. 104113. p. 31. Marian Papahagi şi critica de sistem. Universul cărţii. Fragmente de ochean. Garbiel. nr. Popa. 33. 2000. 1. 10. p. p. nr. Proză românească. p. nr. p. 102. Ulici. PAPILIAN. [Lucian Parfene. 2000. În periodice: 2393. PASCU. Mitică şi Hyperion. Călăreţ pe vrăbii. 1999]. Tomis. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. p. Victor Papilian . 1999]. Homo militans. Ioana. 2389. Steaua. România literară. 2000. În: Mircea Popa. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. 10. 1999. Zestre pentru înălţare. 2000. 302-303. Marian Papahagi. Sub semnul familiilor aristocrate. ALEXANDRU 2394. [Alexandru Papilian. Tomis. Mircea. În volum: 2392. Grupul editorial Universalia. 1999]. In memoriam Marian Papahagi. Mureşanu. 2000. 10. Petric. p. Amintirii profesorului Marian Papahagi. 7-8. p. Bucureşti : Libra. 2. RADU În periodice: 2395. Tîrgu Jiu : 341 342 . nr. 10. Luceafărul. Miruna. nr. 10. 2387. 2000. 6. 2000]. Ion. Mureşanu. nr. Echinox. BOGDAN I. Universul cărţii. Mesina. 35. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". nr. 2000]. 2000. PAPILIAN. Raţiuni de a fi. p. Mesina. 12-13.

1. 95. nr. p. nr. Alina. 35. 7. 1999. 4. Kleininger. 2000. nr. DORA 2402. România literară. 2-3. Miroiu. Cristian Pavel. 2000. ***. Creier intermediar. PATAPIEVICI. p. 2403. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. atitudini. Weber. ***.Editura Alexandru Ştefulescu. 67. reacţii din presa anului 1998. nr. 2000. 2000. 6. Naraţiuni întâmplătoare. 2000. 1. În: Laurenţiu Ulici. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1. 2000. 2000. 2000]. RADU În periodice: 2405. Mitică şi Hyperion. [ Cazul Eminescu: polemici. O alegorie a depărtării. 7. p. 2. Teutişan. România literară. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. 22. p. Cluj-Napoca : Dacia. [Sorin Gherguţ. 22. Bogdan I. Victor Sterom. Vlad. p. Poezie românească. p. Cluj-Napoca : Dacia. 6. Mănuşa din vitrină. [Bogdan I. Alexandrescu. p. 2000. Mănuşa din vitrină. 5. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. p. Time-out. Nimicuri ca o cruce. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. Alex. Mircea Dinescu. PAVEL. Braşov : Astra Nova. 51. Ulici. 6. 1997. 10. 1989. 22. PAVEL. Ştefănescu. Bucureşti : Du Style. 6. PAVEL. Roşioru. p. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 12. 10. 22. Thomas. Secunde frânte. Patapievici. Esthera. p. CEZAR În periodice: 2406. Pascu. 2401. 304-306. Pascu. Debuturi (II). p. Decapitat la masa de scris]. 112-117. 2400. 4. Universul cărţii. Despre pseudoargumente. Victoria. p. 1. 10. Steaua. nr. 2407. 1. Viaţa românească. 1999. Milescu. Târgu Mureş : Ambasador. 1999]. Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). 10. 2000. PATRICHI. nr. Protest ISL. Andrei Pleşu]. Chiriac. 2404. 2000. 1994. Laurenţiu. 1. nr. [Toma Pavel. 22. 2000. p. 7. Întoarce-te. Călin. 10. O decizie şi două încălcări ale legii. [Dora Pavel. False dileme. Renate. nr. nr. 1999]. Dan Doman. 1999]. [HoriaRoman Patapievici. 1999]. În volum: 2408. Secunde frînte. 2000]. 6. 2398. Bucureşti : Nemira. 33. Bucureşti : Amurg Sentimental. 19. nr. TOMA În periodice: 2409. 2000.-R. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399. Poemul deshumat. [Radu Patrichi. 1. nr. 22. 2000. 33. Membrii GDS susţin candidatura lui H. Mihaela. 343 344 . 10. nr. Tomis. 10. Ion. Oradea : Cogito.

1966]. Kántor. Alexandru. 2412. Victoria. 1998]. 2000. PEIA. Helikon. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó. 345 346 . 2000. nr. A költő kilincse. p. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. p. M. Vol. [Ioana Pârvulescu. nr. Doi suprearealişti. Lajos. Nagy. Elisabeth Păunescu. 2000. [Paul Păun. 16-18. Malea Stroe. 2000. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. 6. PÂRVULESCU. 85-86. Gömöri. 1. Gheorghe. 1999]. PĂUNESCU. [Interviu]. 12-13. [Páskándi Géza. 23. GÉZA În periodice: 2410. nr. 2417. A költő kilincse. Alfabetul doamnelor : de la doamna B. Cs. Zoltán. p. PĂUNESCU. Peia.. Korunk. erkölcs. Helikon. nr. Poeziile copilăriei. 2411. Lajos. Hiperesenţele. Poezie română contemporană. nr. 7. În: Gheorghe Grigurcu. 11. nr. Liviu. 2414. 2000. De vorbă cu. 2000. Lungu. 64-66. 2000. nr. IOANA În periodice: 2420. p. 14. p. 9. nr. Luceafărul. Budapest. Hiperesenţele.PÁSKÁNDI. nr. Grigurcu. Milescu.. 2000. Note despre poeţii români din Israel. p. PAUL În periodice: 2416. Korunk. Poeta ludens. "Poeziile copilăriei". Helikon. Nemzetsors. Bucureşti : Crater. 10. 5. Vatra. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 64-66. 2000]. 10-11. În periodice: 2421. Braşov : Concordia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. p. Mihaela. PÂRÂU. 6. p. György. Universul cărţii.. [M. 65-66. Páskándi Géza költészete és a játékosság. 1999]. Grăsoiu. Pomogáts. p. Páskándi Géza: Pornokrácia. p. 3. 14-15. 223224. [Eugen Vlad Pârâu. 2000. Ion. nr. 21. 2415. Şansele eseisticii se confirmă. [Páskándi Géza. 12. Bukarest. Holdbumeráng. Bertha. Béla. 2. 14. történelem. ELISABETH În periodice: 2418. Roşioru. 2000. 15. Astra. A megvallás. Angliai levél. 2000. 2000. la doamna T. p. PĂUN. Luceafărul. Kántor. EUGEN VLAD 2413. nr. p. Ibolya. Helikon. Sesto Pals]. Timişoara : Marineasa.

nr..PELIN.. p. PERIAN. nr. Fatma sau Focul de paie]. p. 2. Urian. Vatra. 2425.. Dezertarea de pe front. 2427. 2432. EUGEN În periodice: 2422. 5. 1999]. PETEAN. 2000. 4. 41-43. [Mircea Petean. 5. 2433. Bucureşti : Albatros. Vatra. p. Cristian Pepino. 2000. În: Angela BaciuMoise. Mureşan. p. PERŞA. Cistelecan. Târgu-Mureş : Ardealul. DAN În periodice: 2431. nr. p. [Eugen Pelin. Galaţi : Arionda. 35-36 . Mărturii la sfârşit de veac. Radu. Şah orb. PERPESSICIUS În periodice: 2429. Iaşi : Timpul.. Nicoleta. 51. 7-89. Un "constructor" al generaţiei '80. Alexandru.Gheorghe Perian. 2000. [Dan Perşa. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. 5. 2000. nr. 347 348 . 40-41. Voinescu. 1998]. Şah orb..[Interviu]. Ioan. 1. 1999]. MIRCEA În periodice: 2434. [Dan Perşa. Cucu. Baciu-Moise. 2000. Teodor. 8. pelin. 5. 2000.. Nectar cu. Jocul vieţii şi al literaturii. Menţiuni critice. 541. [Cluj-Napoca : Ardealul. Direcţii. p. Roşioru. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. 2. PEPINO. [Dan Perşa. Steaua. În: Emil Alexandrescu. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară. Cluj-Napoca : Limes. p. Viorel. Şah orb. 1. Angela. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Ion. 1999].. 2426. nr. Noje. p. Cartea întâlnirilor. Viorel. 2000. 7. În volum: 2430. 4. nr. 347. Emil. CRISTIAN În volum: 2423. 42-43. Pagini de critică şi de istorie literară. nr. p. 35. 2000. Pasărea gramofon. Ştefan.. p. nr.. [Gheorghe Perian. 2000. Tomis. Vatra. Romanul Fatma într-un dosar editorial. 2000]. Cuvîntul.. nr. 31. GHEORGHE În periodice: 2424. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . 35-36. Panaitescu). Literatura română în analize şi sinteze. nr. 2000. 2428. 2000. Vatra. Bucureşti : Florile Dalbe. Anca. 2. Sub zodia prieteniei. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. 6. p. Curşeu. Tomis. Vol. [Perpessicius.. Un "constructor" al generaţiei '80. Luceafărul. 35. Sălcudeanu. Alexandrescu. Andreas Wellman. Mureşan. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. 1999]. 44. Echinox. Tudorel. 1999]. Perpessicius (Dimitrie S. p. Tihan. 2000. 122-125. orientări.

Cezar Petrescu. 387-392. 2000. GEORGE A. 2. Logica sentimentelor. Sergiu. Camil Petrescu . nr. În: Emil Alexandrescu. p. Datcu. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. 2000. ŞTEFAN În volum: 2436. nr. 164-176. PETRESCU. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 2-3. În: Sergiu Ailenei. Literatura română în analize şi sinteze. Grigurcu. Ailenei. p. 392-396. 2000. Victoria. Iaşi : Timpul. Nastasia. Albert. În: Aureliu Goci. Aureliu.Steaua. 5-6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Goci. 2000. 349 350 . Universul cărţii. Camil Petrescu . 2441. [Cecilia Caragea. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandrescu. p. Bucureşti : Seara. 2000. 2443. Steaua. 136-147. nr. CEZAR În volum: 2446. Iaşi : Timpul.Ultima noapte de dragoste. Ion N. Emil. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Alexandrescu. Emil. 2000. În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. Kovács. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Literatura română în analize şi sinteze. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. PETICĂ. Emil.Suflete tari. 31. 2000. 2000.Patul lui Procust. Aureliu. Dialog cu Zoe Petre]. PETRE. Iordan.Jocul ielelor. Iaşi : Timpul. p. Camil Petrescu . Poetici clasice şi moderne. Stiluri în proza interbelică. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 2442. În periodice: 2437. 12. întâia noapte de război. În: Emil Alexandrescu. Emil. p. p. Poezie română contemporană. 45. În volum: 2435. 4. Gheorghe. Milescu. CAMIL În periodice: 2439. 2000. 398-401. 51. Literatura română în analize şi sinteze. 7. Frumosul pur. În volume: 2440. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. PETRESCU. p. 2000. p. 33. 396-398. Literatura română în analize şi sinteze. Două evocări camilpetresciene. Dramatismul "modestiei". Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. Camil Petrescu . Camil Petrescu. 10. 2000. PETRE. p. p. 51. 2445. În: Albert Kovács. 149-163. 133-143. ZOE În periodice: 2438. 2000. Editura Dacia. 2444. România literară. 7. Romane şi romancieri în secolul XX. Iaşi : Timpul. 2000. Goci. 225-227. p.

Claudiu. Ion. Radu Petrescu despre G. 48. Rogozanu. Bucureşti : Humanitas. 5. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. România literară. Manea. 15. 11. 44. Răfuiala. O bizarerie. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. 15-18. 2000. 2448. Piteşti : Paralela 45. Cluj-Napoca : Dacia. 2453. Un alt Bacovia. 1999]. Farmecul discret al autoreflexivităţii. [Dan Petrescu. 45. Bacovia. RADU În periodice: 2451. Bucureşti : Univers. 36-38. nr. Ocheanul întors. În răspăr. 1999]. 2000. 1: 19461951/ 1954-1956. 1999]. 2000]. Bucureşti : Nemira. G. Rogozanu. 33. p. Catrinel. 2000. [Mircea Benţea. 1999]. Catalogul mişcărilor mele zilnice. 7. Al. Familia. 2454. 33. 2462. 2000. România literară. C. Cluj-Napoca : Dacia. PETRESCU. nr. Dan Petrescu enervat de literatura română. nr. 1999]. Cioran sub lupă. [Marta Petreu. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Un prozator actual în vizor. [Radu Petrescu. 5. p. România literară. România literară. 2000]. 33. 2452. Radu Petrescu. 2000. România literară. Sinuciderea unui pahar de Bacara. nr. "Scrisori din Transilvania extremă". [Dan Petrescu. Familia. 12. G. 351 352 . România literară. [Radu Petrescu. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". p. 19461951/ 1954-1956. Bacovia (I). Apocalipsa după Marta. Gheorghe. [Radu Petrescu. 2455. România literară. 7. Apostrof. Gheorghe. 2449. Ithaca. Grigurcu. nr. 9. 2000]. 29-30. Luceafărul. nr. [Radu Petrescu. Radu Petrescu despre G. 43. vol. p. Piţu. 2000. nr. 2000. Luca. 5. 2000. Bucureşti : Nemira. Ştefănescu. Bacovia. 2000. 5. [Marta Petreu. 1999]. [Mircea Bentea. DAN În periodice: 2447. 6. acelaşi Radu Petrescu. 20. 2457. 2000. Grigurcu.PETRESCU. 6. p. Revine în forţă Dan Petrescu. Alex. p. Bacovia. 2000. Alexandru. Groza. p. 6. Apostrof. 2000. p. 43. 18. 4. nr. Radu Petrescu. nr. p. p. nr. 10. nr. [Iulia Petrescu. Cuvîntul. p. 11. Grigurcu. 33. Bucureşti : Allfa. p. Mincu. 6. PETREU. 6. 2458. nr. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Popa. p. Vitrina Allfa. MARTA În periodice: 2461. p. 43. Cuvîntul. 15. Curticăpeanu. 2460. p. Piteşti : Paralela 45. PETRESCU. 2000. nr. Bacovia (II). Adrian. Luceafărul. Simuţ. 6. nr. 27. 33. Cluj : Biblioteca Apostrof. G. 6. 3. Naşterea lui Iliescu. C. 2000]. 2000. IULIA În periodice: 2450. Anotimpuri intermediare. 2000. p. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. În răspăr. 2000]. [Radu Petrescu. Piteşti : Paralela 45. 33. 10. 2000. George. Jurnal. Marino. 2459. [Radu Petrescu. 2456. Marin. estetica şi "est-etica". nr. Ioanide. 2000]. Catalogul mişcărilor mele zilnice. Bucureşti : Humanitas. România literară. 33. Norman. Gheorghe. nr. 5. Doina. 33. 1999].

Nae. 207-214. 2000. Dănăilă. 372-373. În volume: 2468. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Vegheam la Styx. PILLAT. Vol. Alexandrescu. În: Sergiu Ailenei. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. 10. PHILIPPIDE. Al. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. 9. În: Gheorghe Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze.2463. p. Grigurcu. PICA. Iaşi : Timpul. România literară. Stiluri în proza interbelică. 10-11. p.. IOAN-VICTOR 2464. p. Cluj-Napoca : Dacia.În vie. Florin. În periodice: 2470. 23. Rogojan. În periodice: 2465. Memorii din temniţă. 12. teatru. Orientări. 51. 2000. ALEXANDRU În periodice: 2466. Vol. Alexandru Philippide. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 2000. Tratat de tremurat. 171-172. Irina. România literară. nr. nr. Gheorghe. 33. Opera românească a lui Cioran. Ornea. 2000]. Braşov : Dealul Melcilor. 2000. În: Radu Dănăilă. MARCEL A. Alexandrescu. proză. Iaşi : Timpul. [Ioan-Victor Pica. Nae. PILLAT. 2000. Contemporanul. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000]. Petraş. 1. Z. 7-91. 371-372. 2467. p. nr. p. 2000. p. Poezie. Ion Pillat . 2000. p. Emil. nr. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Alexandrescu. Petraş. 2474. p. 2473. Iaşi : Timpul. Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . 2471. 1999]. 480-482. Vatra. Călăuza pustiurilor]. Iaşi : Timpul./ Ros de-ndoieli. 2. 21. 2000. 2000. 33. În: Emil Alexandrescu. [Recenzie de carte]. În: Emil Alexandrescu. p.Aci sosi pe vremuri. Alex. [Marcel A. 10-11. PETRIŞOR. În volum: 2469. MONICA În periodice: 2475. [Marta Petreu. Antonescu. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. p. Petrişor. Literatura română în analize şi sinteze. coordonate şi realizări în poezia românească. Emil. p. Sergiu. Radu. 2000. tendinţe. Steaua. p. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". 12-13. Ştefănescu. 2000. nr. ION În volume: 2472.. Ailenei. [Ioan-Victor Pica. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. 102. 5. nr. Nici un rând pentru contemporani. Memorii de temniţă. Irina. Cronici literare. Antonescu. Emil. 2000. 7-8.". 171-172 . Ion Pillat . Vatra. 228-232.

p. 20. p. PITUŢ. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Universul cărţii. [Daniel Pişcu. Mă chemau păsările. 5. Curierul românesc. Grigurcu. 41-42. 2000. Gheorghe. 21. GABRIEL 356 355 . [Alexandru Pintescu. Poezie română contemporană. 2000. Poezia lui Gheorghe Pituţ. Timişoara : Marineasa. 2000]. PINTESCU. nr. 1999]. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. O ancoră în cer. [Gabriel Pleşea. MIRCEA În periodice: 2484. În: Gheorghe Grigurcu. 1998]. Cioacă-Ioanid. 10. PLATON. 233-235. 33. 2000. Ştefănescu. 1112. Vol. Milescu. Teologie şi haiduci. 4. Gheorghe. 2000. p. 6. 2000. p. Pană-Oltean. Contemporanul. Ştefan. Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. ALEXANDRU În periodice: 2477. 2000. Gheorghe. Vârsta şi scriitura inocenţei. nr. nr. Poezie română contemporană. Roxana. p. nr.În volum: 2482. Timişoara : Augusta. aşteptare". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11. [Mircea Platon. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. PLEŞU. Vol. Poezie românească. 22. PLEŞEA. Enclave. ANDREI 2483. PIŞCU. p. 2. nr. Scriitori români la New York. p. 2000. Scriitori români la New York. 2-3. 1998]. 1. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. 10. 2. 2. Stil şi autenticitate. Botoşani : Axa. 244-249. Bucureşti : Vestala. Grigurcu. România literară. Vatra. Dorin. În volum: 2476. 240-243. Victoria. Vol.

p. 2000. 2000]. 236-239. Vol. nr. POP. 1999]. 2000. Stup împietrit. Ulici. 49-50. POCOVNICU. 2000. Andrei Pleşu. p. 8. Trăgătorul la ţintă. 10. Simion. 7. Weber. În: Gheorghe Grigurcu. Gusturi şi scrieri. Bucureşti : Libra. POP. 18. p. nr. [Daniel Ştefan Pocovnicu. p. 9. Constantin Noica]. 2487. Alin. 2000. Satu Mare : Solstiţiu. p. 30. O decizie şi două încălcări ale legii. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. 8-9. 2488. Laurenţiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 16. În: Gheorghe Grigurcu. POENARU. Sorescu. p. 1999]. 10. [HoriaRoman Patapievici. 35. Adrian. 2000. POP. p. Orizont. Grigurcu.2486. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 2. 10. 2. Mitică şi Hyperion. La trapezul livrescului. 1. Annemarie. ANAMARIA În periodice: 2493. 10. p. Bucureşti : Coresi. Jungla marină. Andrei Pleşu]. [Gabriel Liiceanu. 2000. 12. Dorin Ploscaru. Grigurcu. Poezie română contemporană. În: Laurenţiu Ulici. Cristian. nr. Luceafărul. 2000. Dan. Bucureşti : Du Style. [Anamaria Pop. În periodice: 357 358 . 272-273. p. 22. Sub "teroarea istoriei" . 101. nr. Perşa. 22. nr. Vol. Iaşi : Timpul. nr. Mircea Dinescu. Portret de premiat hulit (I). Gheorghe. IOAN ES. 2-3. Nuanţele plecării. VASILE În periodice: 2492. Trăgătoarea la ţintă. [Vasile Poenaru. 2000. 1999. Steaua. PLOPEANU. 2000. Ioan Nistor. Bărbulescu. 1999]. 51. Canonul feminin. Renate. 2. p. 2000. PLOSCARU. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. nr. DORIN În periodice: 2490. Bucureşti : Cartea Românească. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. Gabriel. AUGUSTIN În volum: 2494. Flaşneta. 2000. Piteşti : Paralela 45. Ţion. [Recenzie de carte]. 250-252.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. Convivialitatea cu şi fără strigături. Contemporanul. ŞTEFANIA În volum: 2489. 5. Nuanţele plecării. [Ovidia Barbu. Liiceanu. Tomis. POP. Gheorghe.

Caina sau Surorile Kretov]. Bucureşti : Cartea Românească. Rigoarea melancoliei. Gheorghe. MIHAI În periodice: 2508. Revista 359 360 .[Interviu]. Gheorghe. Dumitru Ţepeneag. Galaţi : Arionda. Anchetă "Contemporanul": Cum. [Ioan Es. p. Baciu-Moise. Caius Traian. 19. Dragomir. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. 2000. [Ioan F. Vol. Pop. Aventura semnului. Agonia chirurgicalaă. 2505. Dorina. POP. 2000. Pantelimon 113 bis. p. 17-22. Bravadă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Scurtu. Octavian. Contemporanul. POP. p. Grigurcu. 23. 33. p. Vol. Cluj-Napoca : Dacia. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Mihai Pop (1907-2000). Dobre. Revista de etnografie şi folclor. [Ioan Es. p. 111-115. 26-29. Pop. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Trei poeţi. Poezie română contemporană. Ştefania. Poeme de sedus realitatea. nr. Ion Pop. Gheorghe. Pantelimon 113 bis . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 262-267. Vol. Pop. 2498. [Bucureşti : Univers. 11. În volume: 2504. Ieşirea prin apocalipsă. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 7. Ion Stratan]. Poezie română contemporană. 253-256. [Ioan Es. Gabriela Melinescu]. Grigurcu. Luceafărul. 2. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Tomis. 2000]. Fruntelată. Gheorghe. Bohanţov. [Maria Pop. 2000. [Ioan Es. Nicolae Balotă. Pantelimon 113 bis. În: Angela Baciu-Moise. Vol. nr. Ciopraga. POP. 45. nr. Poezia neagră. Ion Pop. 10. 126-133. Pantelimon 113 bis. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. IOAN F. Pop. 1112. 2000. 6. Familia. 2-3. 268-272. Mărturii la sfârşit de veac. nr. 2506. 2000. nr. În volum: 2500. Obiceiuri tradiţionale româneşti. Luceafărul. 2000. 6. Al. Dora. România literară. p. p. Pantelimon Ioan Es. 2497. Plopeanu. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. În volum: 2502. 2000. Ioana-Ruxandra. 35. 257-261. Luceafărul. 2000. Un roman în cheie tragică. p. 2. 2000. p. 40-41. Lucian. Pavel. 3. 1. Mihai Pop. Grigurcu. 2. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Pop. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. p. nr. 1999]. 2509. POP. 21. 1999]. p. 2499. 2. p. nr. Pop. Soviany. ION În periodice: 2503.2496. 2000. În periodice: 2501. MARIA În periodice: 2507. 6. Bianca Balotă. 4.apocaliptica. 1999]. Angela. Constantin.

Între tăcere şi tăcere. Eminescu în Transilvania. [Mircea Popa. Pavel. 1866-1918. 2000. Mâna care este gata să ardă. 1998]. Între tăcere şi tăcere. 45-46. 2000. Deva : Emia. Scrisori către fiii noştri : aforisme.de etnografie şi folclor. [Paulina Popa. p. Victoria. Soviany. Luceafărul. Bărbulescu. nr. 1998]. 2520. p. 45. Bucureşti : Semne. p. Audi. MARIAN În periodice: 2513. Poezie românească. 2000. România literară. nr. 1997. Luceafărul. Ion Căliman. Davidescu. nr. 2000. 2518. p. 11. 2510. Romul. Monica. 11-12. Constantin. p. 222-226. Viorica Sâncrăian. Viorica Sâncrăian. Mister şi poezie. Cubleşan. Universul cărţii. 2511. Revista de etnografie şi folclor. 2000. p. p. 29. Eugen. 33. nr. [Paulina Popa. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. 15. 8-9. nr. Contemporanul. 1997. nr. Lugoj : Dacia Europa Nova. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. 1998]. 2000. 2516. Luceafărul. 2000. Cântece de-ngălbenire. p. Ruxăndoiu. 2000. Anchetă Luceafărul. 45. 2-3. 1998. Bibliografie adnotată. Debut Catrinel Popa. Cuvinte sărutate de îngeri. 2000]. p. Luceafărul. 5. PAULINA În periodice: 2517. 2000]. 4. 38. [Paulina Popa. 2000]. p. Munteanu. 2000. 7. confesiuni. 2514. Milescu. Folclor românesc. 16. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 37. 2000. Candoare agresivă. Timişoara : Helicon. vide. 45. [Bucureşti : Grai şi Suflet . ***. Cazul "Popa Marian". nr. 1999. Octavian. Poezia evlavioasă. POPA. Paulina Popa. Târgu-Mureş : Custos. CATRINEL În periodice: 2512. 184. 217-222. Timişoara : Helicon. Horvat. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Familia. Ion. 2521. 24. tace. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 2000. Bucuresti : Vinea. 2-3. 2519. Timişoara : Helicon. 1999. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. POPA. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Deva : Emia. 11. 2000. Negrici. 11. Cuvinte sărutate de îngeri. nr. 21. Între tăcere şi tăcere. Timişoara : Helicon. MIRCEA În periodice: 2515. Milea. Simion. p. POPA. 2000]. Ghilotina sinelui. nr. 1999. nr. [Mircea Popa. 10. 36. Romul. 29. 12. POPA.Cultura Naţională. 2000. Mihai Pop. 2-3. nr. Revista de etnografie şi folclor. nr. nr. Luceafărul. [Izsák Marta. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Munteanu. Săluc. POPA. p. Profesor şi discipoli. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . 117-120. Ghilotina sinelui. Contribuţii bibliografice. semne. 1998]. p. 10. [Paulina Popa.

2523. Contemporanul. Ologu. 2. 2000. p. p.[Paul Vinicius. Grigurcu. 10. Sociabilitate şi solitudine. nr. 2000]. Poezie română contemporană. Radu. 1. p. 289-296. 2. 284-288. POPESCU. Dora. nr. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 541-547. Grigurcu. Războinicul şi jobenul galben. Remus Valeriu. Gheorghe. Lumea poveştilor animaliere. Vol. 2000. 2. De la calofilie la extaz. 2525. "Cărţile îşi răspund polifonic". Gheorghe. 2528. 2000. 5. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". p. Lumea poveştilor animaliere. 25. Grigurcu. Christi. p. Tradiţionalismul europenizant. 2. POPA. 2000. nr. Orizont. Vol. 33. Vol. 13. Un cabotin sever. 1999]. Lumea poveştilor animaliere. Ştefănescu. Giorgioni. 15. ADRIAN 2533. p. Contemporanul. Poezie română contemporană . [Ştefan Popa. [Interviu]. 12. Lena. Constantin. nr. 33. [Ştefan Popa. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 30-33. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 44. p. 19. 4-5. [Interviu]. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. Poezie română contemporană. Alex. Ultimele pătrate de frig. Grigurcu. Ciobanu. Gheorghe. 2534. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Aura. p. 2530. [Alexandru Popescu. 14-15. 2000. Vol. POPESCU. 2532. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. ALEXANDRU În periodice: 2526. POPESCU. 1999]. Pavel. Grigurcu. 1998]. Valeriu Mircea Popa]. nr. Grigurcu. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". Constanţa : Ex Ponto. 2000. p. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. În volum: În volum: 2529. 2000. Grigurcu. Vol. România literară. Viena românească: un ghid sentimental. Conexiuni şi motive. 2000. nr. Gheorghe. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 12. 2000. 10. Sociabilitate şi solitudine. În volum: 2535. 35. 2531. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Eminescu. 11. 273-278. În: Gheorghe Grigurcu. Chemarea Vienei. [Valeriu Mircea Popa. Lazăr. Poezie română contemporană. nr. România literară. Buiciuc. Gheorghe.2522. 22. Gheorghe. 2000. 2000. Constanţa : Ex Ponto. p. 4. 6-7. Luceafărul. 279-283. Alina. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. Creştinism şi păgânism. p. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe 363 364 . În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Tomis. 33.

Henri. Aureliu. 33. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 7. Mureşanu. Contemporanul. [Dumitru Radu Popescu. 2000. 10. Romane şi romancieri în secolul XX. POPESCU. 2545. Poezie română contemporană.. Breviar. 2000]. Ştefănescu. România literară. 2538. Breban. 1-2. 2542. Popescu. p. Eminescu. 37. Gheorghe. Universul cărţii. O legendă spulberată. Breban. Antiteza. p. POPESCU. Bucureşti : Viitorul Românesc. 517-518. [Cristian Tiberiu Popescu. 10. Popescu). 35. nr. POPESCU. 10. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Vol. R. [Cristian Tiberiu Popescu. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. 17. 2000. 34. p. [Cristian Tudor Popescu. p. 1999]. DUMITRU RADU În periodice: 2540. Popescu. 2543. R. Aceşti îngeri trişti. POPESCU. 2000. R. 2000. Ambiguizare şi relativizare la D. ficţiuni speculative. Fişă psiho-lirică. 12-13. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. 33. Imaginarul propus de realitate. [Dumitru Radu Popescu. Antiteza lui Eminescu. p. Alexandrescu. Complexul Ofeliei. p. 2000. nr. Actori la curtea prinţului Hamlet. 1-2. Cristian Tiberiu Popescu. 10. D. 2000 . 2000. Nicolae. Dumitru Radu Popescu. Miruna. [Interviu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mureşanu. 10. În volume: 2547. MARIUS DANIEL În volum: 2549. Literatura română în analize şi sinteze. p. 1-2. România literară. nr. Portrete literare (12) (D. 1999]. p. Marian. În: Emil Alexandrescu. nr. 314-332. O carte de referinţă. 2000. 300-302. 2000. Contemporanul. Pe scenă şi din culise. 2000.. p. R. p. 10. 2000]. p. 2000. POPESCU. 2544. 34. 12-13. Bucureşti : Viitorul Românesc. Popescu <II>). 12. Eminescu : Antiteza. 2541. 2000. nr. Omohom. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bulgăr. 2548. Nicolae. Contemporanul. Poezie română contemporană. Emil. ***. 4. Vol. 2000]. Luceafărul. 16. p. p. Zalis. Gheorghe. Miruna. Grigurcu. Popa. Portrete literare (13) (D. 1998]. 27. 2000. Contemporanul. Bucureşti : Libra. 297-299. Nicolae. nr. Luceafărul. Portrete literare (14) (D. R. Universul cărţii. 2000. Universul cărţii. nr. nr. 2-3. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. 2. 2. [Dumitru Radu Popescu.Grigurcu. 5. Iaşi : Polirom. Breban. 31. 7. 5. p. 7. Bucureşti : Libra. 36. Alex. Săptămâna de miere. p. nr. Popescu <III>). nr. 2537. Goci. În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. nr. 2546. 2000. Timişoara : Augusta. De vorbă cu. PETRU 365 366 . 10. Grigurcu.

Victoria. 2551. 2000. 46. În volume: 2557.memorialistică. 2000. 306-312. Milescu. Grigurcu. 46. SPIRIDON În periodice: 2560. 6. 18. Editura Gramar. p. Gheorghe. 2000. [Petru Popescu. Poezie română contemporană. 2562. 2556. 2000. Alex. Goci. [Simona Popescu. 1. Piteşti : Paralela 45. nr. Romane şi romancieri în secolul XX. Constantin. [Stelian Popescu. Cioculescu. [Spiridon Popescu. 2559. Apostrof. Poeţii nouăzecişti. nr. 367 368 . [Simona Popescu. 2. Irina. nr. 1998]. 1998]. POPESCU. 3. p. Universul cărţii. Radu Popescu. Dulce ca mierea e glonţul patriei]. 2000]. POPESCU. [Stelian Popescu. [Interviu]. RADU În volum: 2554. Gândirea continuă. În: Gheorghe Grigurcu. Buiciuc. Petraş. 10. Giorgioni. Poezie română contemporană. 2000. 367-370. 10. p. p. În: Aureliu Goci. 36-38. 7. nr. p. Amintiri]. p. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". 13.[Andrei Bodiu. România literară. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Alcor. 2000. 4. 2558. 5. 10. Treptele alienării. 33. Aureliu. Universul cărţii. 132-138. POPESCU. Remus Valeriu. Volubilis. Valeriu. În: Antologie de literatură română veche . 2000.În periodice: 2550. 33. Grigurcu. Amintiri. Grigurcu. 303-305. Ştefănescu. În volum: 2553. Petru Popescu. Caius Dobrescu. Proză românească. STELIAN În periodice: 2561. p. Piteşti : Paralela 45. România literară. O poetică a frontierei. Bucureşti : Editura Universităţii. Simona Popescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. 8-9. Marius Oprea]. 2000. Miruna. nr. p. 2000. nr. 12-13. Marinescu. Noapte sau zi. 10. Universul cărţii. În: Gheorghe Grigurcu. p. Gheorghe. Mureşanu. 2000. România literară. Eseu despre glorie. SIMONA În periodice: 2555. Editura Albatros . Petru Popescu. 2000. p. p. 1. 2552. Coande. Poezie română contemporană. 2000. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. 10. 72-99. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vatra. 33. POPESCU. Barbu. Poezie românească. p. Gheorghe. Vol. 1998]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11. p. nr. ca în vis. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Un boss al presei de altădată. Miruna. 2. visul ca poezie. 2000. Nicolae. aşa. Mureşanu. Poezia ca vis. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro.

12-13. 9. 11. p. 2000. Lena. nr. 11. Victoria. Kerim. Constanţa : Ex Ponto. 2000]. Bucureşti : Cartea Românească. Domnule copil . 1995]. Tomis. PORUMBOIU. Bucureşti : Albatros. GHENADIE În periodice: 2571. România literară. Luceafărul. Ovidiu. 2000. p. 35. Bucureşti : Maşina de Scris. Constantin. [Interviu]. 2000. Altay. Cubleşan. 16. 7. Constanţa : Ex Ponto. 33. Întâlnire cu Altamira. 2000. p. IOANA În periodice: 2570. 1998]. Luceafărul. 1978]. 2569. Vatra. "Domnule copil". 2000. 10. p. 2000. Milescu. [Arthur Porumboiu. Nume pe apă. Grigurcu. p. nr. 17. 6. 1. Varianta turcă a unei cărţi de debut. [Maria Postu. Gheorghe. 1999]. [Paul Popescu-Neveanu. nr. La 90 de ani. Analogii tipologice. Schwartz. 16. ŞTEFAN În periodice: 2563. Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. Dicţionar de psihologie. IOAN În periodice: 2565. 2000.POPESCU. 1-2-3. O clarificare necesară. 4. Interviurile "României literare". TITUS În periodice: 2566. nr. 369 370 . Lazăr. POPESCU-NEVEANU. 33. MARIA În periodice: 2572. nr. [Arthur Porumboiu. Genaru. 1999. George. [Arthur Porumboiu. Crudu. 1999]. p. 1974 ]. 9-10. 12-13. "Nume pe apă". nr.Cocuk efendi. POPOVICI. Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. 47. p. p. Alexandru. POSTOLACHE. nr. POSTU. nr. 33-40. Gheorghe. 5. p. PAUL În periodice: 2564. [Titus Popovici. 2000. nr. nr. 4. Arca. 2000. Disciplina dezordinii. România literară. POPON. Luceafărul. 2568. varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. p. POSTELNICU. Giula : Noi. Bucureşti : Editura Eminescu. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". 35. [Interviu]. Roşioru. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. [Ioan Popon. 5. Poezie românească. Ion. 30. Cocuk efendi. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. Universul cărţii. ARTHUR În periodice: 2567. 2000. Duplicitatea lui Titus Popovici. Dumitru.

Întâlnirea din pământuri]. 2000. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p.Cel mai iubit dintre pământeni. Te-am iubit soldateste. Mălăncioiu. Bucureşti : Vinea. Aureliu. Apostol. 2000. 2575. Marin Preda (2). mărturii şi foto-documente. PREDA. 10. Un anumit fel de literatură. Vatra. nr. 2585. nr. 1999]. 434-436. 2000. cu dragostea unui intreg regiment. Diversitate tematică la Editura Gramar. În: Emil Alexandrescu. 2-3. [Marin Preda. Miruna. mărturii şi foto-documente. 2578. 10. 10. 2000. Nicolae. p. Nicolae. Goci. Breban. Steaua. George. declaraţii. În: Emil Alexandrescu. 10-11. Henri. 2587. Alexandru. Calul]. Luceafărul. Timişoara : Amarcord. 24. Viaţa ca o pradă]. p. [Marin Preda. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. nr. Celălalt. Literatura română în analize şi sinteze. 2577. 33. Alexandru. 214-251. 1. 2000. 5. Ileana. 13. p. 12-13. nr. Timişoara : Amarcord. 40. Parţial color]. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. 44. Marin Preda (1). [Mariana Sipoş. nr. 2-3. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Marin. arhive ale Securităţii. 7. 2000. p.. 141-142. nr. 2000. Emil. p. nr. Emil. 10. p. 1999]. Mureşanu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. George. 2579. Iaşi : Timpul. Galaţi : Logos. PREDA. În: Aureliu Goci. O clarificare necesară. Marin Preda . nr. Romane şi romancieri în secolul XX. 15. 371 372 . Sanda. Ion. Zalis. După o nouă lectură. 2000. p. 436-439. Contemporanul. Marin Preda sub 76 de dioptrii. Contemporanul. 64. ". cu dragostea unui întreg regiment. 10. Marin Preda . CONSTANTIN În periodice: 2573. În periodice: 2588. [Sorin Preda. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. [Constantin Preda. Luceafărul. 2586. p. 1999]. p. 1-2. Luceafărul. 33. p. 8. 2583. nr. nr. p. Contemporanul. nr. Alexandrescu. Universul cărţii. [Mariana Sipoş. Alexandru. SORIN 2580. 2000. Cordoş. 28. 2582. Marin Preda. România literară. Manolescu. 10. 72-74. [Marin Preda. 11. Sunt un om terminat". p. 2000. 1-2. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". 2000.Moromeţii. Gurău. Iaşi : Timpul. Deaconescu. 2581. Mincu. 2000. România literară. În volume: 2584. nr. declaraţii.PREDA. Moromeţii]. p. 51. 7.. 46. MARIN În periodice: 2574. 2000. [Marin Preda. p. arhive ale Securităţii. 2576. Breban. 2000. George. Luceafărul. 2000. p. Corelaţii psihologice. Te-am iubit soldăţeşte. Recitind "Parţial color". 20. Nicolae. Alexandrescu.

[Nicolae Prelipceanu. 1998. nr. [Nicolae Prelipceanu. 2000. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. Apostrof.PRELIPCEANU. [Nicolae Prelipceanu. p. NICOLAE În periodice: 2589. Radu. 35. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Eminescu. Ambigua. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Studii şi materiale. 2593. Grigurcu. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. Nicolae. Mihai Eminescu în context bucovinean. Grigurcu. 3-4. Voinescu. 2592. Vol. 7-8. Plusăm la infinit. 45-60. Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. Scarlat. 1999]. Un post-simbolist. VASILE În periodice: 2598. Vol. Poezie românească. Victoria. 313-315. Abatorul îngerilor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. 5. Poezie română contemporană. Poesis. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. 10. 51. 5. nr. 11. Grigurcu. [Nicolae Prelipceanu. Lazăr. nr. 2000. p. România literară. O tendinţă antibarocă. PUMNUL. 1999]. 1999]. Gheorghe. p. 1998]. 2000. p. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. p. 11. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Oradea : Cogito. Înfăşurat în "mantia damnării". 2000. În volum: 2596. Vol. 2000. p. Tomis. 1999]. 316-319. Pop. p. 2000. 9. PURDESCU. Grigurcu. Frumuseţea ideilor. Ursa. Steaua. nr. 2591. 2594. Ştefana. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigore. Bucureşti : Editura Eminescu. [Nicolae Prelipceanu. 2-3. 2. Mihaela. 2000. 1999]. 1999]. 9-10. PROCA. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Cârlan. 1999]. Amor & Psyche . CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. [Vasile Proca. Înfăşurat în "mantia damnării". p. Alex. Poezie română contemporană. Ştefănescu. Lena. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 11. 6. 2595. Vasile. Bucureşti : Editura Eminescu. De neatins. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 4. 2. nr. 320-323. România literară. 4. Gheorghe. Iaşi : Moldova. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 2599. Nicolae Prelipceanu în antologie. p. Milescu. Geo. 2000. Un civil al secolului. 2597. Bucureşti : Editura Eminescu. Universul cărţii. p. 2000. Luceafărul. 7. 7. 373 374 . p. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu.sau eliberareaa sinelui. 18-19. În: Nicolae Cârlan. nr. Gheorghe. Un poet al vremurilor sale. ARON În volum: 2600. 33. 2590. p. 4. [Nicolae Prelipceanu. 2000. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 32. de neatins.

Luceafărul. 2607. RĂDULESCU-MOTRU. 2000. 22. Contemporanul. nr. 33. Iaşi : Timpul. Ornea. România literară. Datorii de onoare. ediţie alcătuită. 9. p. Anchetă Luceafărul. RALEA. nr. Sârbeşte. RACHIERU. Rădulescu-Motru. RĂDULESCU. ***. p. 16. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. Bărbulescu. Luceafărul. 2000. Trei poeţi bănăţeni. notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru. 37. Universul cărţii. Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. într-o limbă necunoscută. Anchetă Luceafărul. Alexandrescu. Genealogii. Bătălia pentru Basarabia. Tudor Arghezi. Iacob Roman. 10. Elitism şi postmodernism. Reştiţa : Timpul. nr. Timişoara : Augusta. Vintilă Horia. Corespondenţă. Bucureşti : Albatros. Radu. 2000. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 2000. 41. Luceafărul. [Adrian Dinu Rachieru. Nicolae. Mihăilescu. 11. 2000. În: Emil Alexandrescu. Elitism şi postmodernism. CONSTANTIN În periodice: 2610. p. 2000. RAICHICI. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. România literară. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Bucureşti : Jurnalul Literar. 8-9. nr. p. Breban. 2000. Adecvarea istoriei. 2000. îngrijită. 1. [Liubiţa Raichici. 45-46. 1. Simion. Mihai Ralea. 7. 33. Poezii. 45-46. RĂDULESCU. 2604. [C. LIUBIŢA În periodice: 2605. studiu introductiv. p. Popovici. nr. Lucian Raicu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Ce ţară-i aceasta?. nr. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 1999]. 1999]. p. 2. O ediţie curioasă. Timişoara : Augusta. 2000. nr. 6. ADRIAN DINU 2000. Voinescu. Dan C. MIHAI În volum: În periodice: 2602.Nec plus ultra. RAICU. Chişinău : Garuda-art.[Cristiana-Maria Purdescu. nr. [Mihai Sorin Rădulescu. 27. Postmodernismul . CARMEN LIGIA În periodice: 2608. Doru Ilana. nr. LUCIAN În periodice: 2606. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 10. 2000. p. 18. 15. 10. 2603. Emil. MIHAI SORIN În volum: 2609. 43. Timişoara : Marineasa]. Z. Iaşi : Junimea. 2000]. [Adrian Dinu Rachieru. 1999. Iulia. 1-2. p. 549-550. 1999]. 2000]. ***. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. 375 376 .

Niculae. Apostrof. nr. 2000. 1998]. 10. Liviu Rebreanu . 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Despre Aurel Rău. nr. p. 6-7. 9-15. Bucur-Perţe. În volum: 2615. [Aurel Rău. 89-94. nr. p. Alba Iulia : Altip. Poezie română contemporană. Alt Rebreanu. Gheorghe. 2616. Emil. Irina. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. 2618. [Liviu Rebreanu. 2000. LIVIU În periodice: 2617. Miruna. Ion Vinea]. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. 2000. VIORICA În periodice: 2611. Familia. Simuţ. În volume: 2622. Grigurcu. de la Olahus la Emil Cioran ]. p. Alexandrescu. 2621. 6. Poezie română contemporană. 6. 2. 4. Irina. Cluj : Cartimpex. 2000. Liviu Rebreanu . 10. Emil. Iacob. 2000. Vol. Lucian Blaga. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Aurel Rău. nr. Liviu Rebreanu . vol. 377 378 . 2000. 378-381. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu.Ion. 2614. Vasile. 2000. Mureşanu. Chinde. [Recenzie de carte]. 2000. Alba Iulia : Altip. Petraş. Steaua. 12-13. Eseuri. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. 2624. Expo '99. 2000. Lipsa la psalmi]. 381-385. [Liviu Maliţa. Vol. Liviu Rebreanu . 7-8. Eugen Lovinescu. 2000]. AUREL În periodice: 2612.Răscoala . Simuţ. 2619. Floarea. Opere. 2000. p. Ion. 2000. p. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost.Pădurea spânzuraţilor. Aurel Rău sau despre rafinament. Grigurcu. 2000. 8-9. Fanache. p. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. 51. Ediţiile critice . p. Simuţ. p. Universul cărţii. În: Caietele Rebreanu. p. Gheorghe. Ion. 10. În: Emil Alexandrescu. nr. ne prinde târziul". Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu. critică literară. p.RĂDUŢĂ. 11. Veronica. Cuvîntul. [Liviu Rebreanu. [Viorica Răduţă. 104. Dumnezeu nu e tatăl. p. 1. 33.ritmuri. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă. Ion. Expo 99. 5. Povestind. 2. În: Caietele Rebreanu. 11. În: Gheorghe Grigurcu. [Ovidiu Cotruş. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. 36. nr. Bucureşti : Minerva. probleme şi nelinişti. Buta. REBREANU. 2613. 324-329. Gheran. RĂU. 373-378. În: Emil Alexandrescu. 2620. 36. nr. este şi va fi o problemă de stat". Alexandrescu. 2623. p. 2. Iaşi : Timpul. 2626. 2000. 17-18. Contemporanul. Jurnalul conştiinţei politice. nr. 10. 79-81. De la Olahus la Emil Cioran. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Valori exponenţiale. Dialoguri. Steaua. Alexandrescu. p. Familia. ediţie critică de Niculae Gheran. 51. România literară. 330-335. Editura Cartea Românească. 2. 2000. 2625.un filogerman consecvent (I). Iaşi : Timpul. Petraş. Emil. 22. 23. Bucureşti : Cartea Românească.

. Alba Iulia : Altip. Mircea. Pop. 2640. Mircea. Mircea. Liviu Rebreanu. 2642. 108-113. Liviu Rebreanu şi teatrul. 41-46.faţă cu Unirea. Popa. Alba Iulia : Altip. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. Fanache. 2650. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Gavril. 2000. Povestea unei agonii zbuciumate". Alba Iulia : Altip. 62-68. Lungu. 2630. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. "Gorila". Adrian Dinu. Alexandru. Nicolae. p. 2000. p.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. p. 3-29. Ironim. 2000. În: Caietele Rebreanu. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. 77-84. Creţu. 2000. 2644. Adam şi Eva . 2000. p. Mircea. În: Caietele Rebreanu. 102-107. Alba Iulia : Altip. 146-148.periplu publicistic. 2000. În: Caietele Rebreanu. Pământul . Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). În: Caietele Rebreanu. 2629. 2638. p. György. 2627. Alba Iulia : Altip. 2000. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. Sistemul narativ şi imaginarul social. Coloşenco. În: Caietele Rebreanu. 2000. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 20-24. În: Caietele Rebreanu. Aureliu. Alba Iulia : Altip. p. 2639. p. Traducătorul Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. 2641. p. Alba Iulia : Altip. Buzaşi. Rebreanu par lui-męme. Alba Iulia : Altip. Liviu Rebreanu . Gheran. În: Caietele Rebreanu.Metamorfozele eternului. 2000. 2000. Ion. 114-119. 2636. p. 2632. p. Alba Iulia : Altip. p. Mircea. 2000. În: Caietele Rebreanu. 138-140. Poetica dublei coerenţe. Olievschi. 2628. p. Istrate. 2000. 66-99. p. 2633. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2000. Liviu Rebreanu (1885-1944). 141-145. Elena. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 93-94. În: Aureliu Goci. Alba Iulia : Altip. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Căpuşan. Iorga. Romane şi romancieri în secolul XX.. 379 380 . 124-133. Rebreanu . 69-76. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. p. Alexandru. Csák. 52-61. Alba Iulia : Altip. 2631. Stancu. 47-51. În: Caietele Rebreanu. 2643. Cenuşă. p. În: Caietele Rebreanu. Ghilia. p. p. Cojocaru. Marţian. Alexandru. Grigore Traian.arhitectonica romanescului. 2645. 2649. Alba Iulia : Altip. În: Mircea Popa. 65-81. p. 2000. 2000. Popovici. 16-19. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. 2647. În: Caietele Rebreanu. 2000. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. Popa. p. Alba Iulia : Altip. 134-137. p. p. Publicistul. Alba Iulia : Altip. Vasile. Muthu. În: Caietele Rebreanu. Cluj-Napoca : Napoca Star. 30-40. Homo militans. 2000. Rachieru. 2000. Rebreanu la Năsăud. Niculae. 2000. 2000. 2637. În: Caietele Rebreanu.2000. 149-152. 2000. 2634. Mircea. 85-92. ". 2646. Alba Iulia : Altip. Alecu Ivan. Alba Iulia : Altip. p. Cubleşan. Liviu Rebreanu . Constantin. 2648. Ilin. p. 2000. p. 2635. În: Caietele Rebreanu. Cornel. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. 120-123. În: Caietele Rebreanu. Goci. Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu.

2000. 178-188. Mariana Nela. 203-206. Umorul. Luceafărul. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . 2655. 175-177. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. 134-141. În: Caietele Rebreanu. Baciu-Moise. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 2661. 2000. Alba Iulia : Altip. Şandru. p. 2657. Stop cadru. 1990]. Familia Rebreanu la Aiud. o armă de luptă. Alexandru. Eugenia. 212-217. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Tiutiu. 228-237. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alba Iulia : Altip. Bucureşti : Litera. Rotaru. În: Caietele Rebreanu. 336-339. Ioan. 1997]. Aiud . Vol. Bucureşti : Jurnalul Literar. În: Caietele Rebreanu. Simuţ.în romanul "Crăişorul Horea". REGMAN. Tiutiu. 2000. [Cornel Regman.[Interviu]. Gheorghe. 238-242.[Dinu Regman. Alba Iulia : Altip. Galaţi : Arionda. 2000.p. Roşioru. 7. p. Alba Iulia : Altip. 2653. Ion. Zalis. 1. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet. 2000. Silvestru. 2000. p. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. p. 2664. Poezie română contemporană. 2000. Alba Iulia : Altip. George. Ion. p. Tanco. p. Romanul iubirii metafizice. Aforisme vesele. Despina. LIVIA În periodice: 2662. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Grigurcu. În: Caietele Rebreanu. nr. 2000. Lucia. Jenica. Stop cadru. Valentin. 2000. În: Caietele Rebreanu. 2000. Eugenia. 2000. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". 2000. Alba Iulia : Altip. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Zare. 2651. "Singurătatea" lui Rebreanu. 2000. 2658. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. DINU În volum: 2666. 2. 6. pe urmele lui Liviu Rebreanu. 168-174. 2656. p. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. La Gyula. Tomis. Mărturii la sfârşit de veac. 35. 2654. 2000. 98-101. 189-201. p. Sătmărean. 153-162. CORNEL În periodice: 2663. Alba Iulia : Altip. p. REBREANU-HULEA. nr. În: Caietele Rebreanu. p. 3. În: Angela BaciuMoise. Cornel Regman. În: Caietele Rebreanu. Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. p. 2. 223-227. Ion. 2652. REGMAN. p. 2000. 218-222. p. 2000. REICHMANN. p. 2660. În: Gheorghe Grigurcu. p. Teodor. Hădărig. În: Caietele Rebreanu. Angela. În volum: 2665. Henri. Cuvânt înainte. p. Vol. 2659. 5-8. Stanciu. În: Caietele Rebreanu.

2668. nr. p. CRISTINA În periodice: 2675. Universul cărţii. [Richard Reschika. 2000. Zalis. 2000. nr. Audienţă captivă. 2. În: Gheorghe Grigurcu. p. Vol. 10. [Sebastian Reichmann. Contemporanul. Bucureşti : Editura Eminescu. 7. IACOB 2673. Contemporanul. Trei poeţi bănăţeni. [Sebastian Reichmann. nr. Geo. Popovici. 183-187. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről. În: Gheorghe Grigurcu. Podul Charles al Apocalipsei. Mic regal poetic. Din cutia Pandorei. Iulia. Bucureşti: Editura Eminescu.Sebastian Reichmann. 6-7. 20. 348-354. 89. 26. Curierul românesc. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Nicolae Rizeanu. 2000. Titu. 5. Helikon. 1998]. 11. România literară. p. p. 383 384 . Audienţă captivă. nr. Gheorghe. nr. Poezie română contemporană. 2000]. 6. REMÉNYIK.2667. Poezie românească. Bucureşti: Editura Eminescu. Stilistica sensibilităţii. nr. Milescu. Audienţă captivă. 10. Dumitru. Contemporanul. 29. 2000]. p. Grigurcu. 1314. Feeria libertăţii. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". NICOLAE În periodice: 2676. ROBESCU. Pomogáts. Poezie română contemporană. 18.. Grigurcu. p. Henri. nr. 2000]. Grigurcu. Béla. Autori din diaspora. [Sebastian Reichmann. nr. Bucureşti : Saeculum. [Liubiţa Raichici. Piteşti : Paralela 45. 2000. 1999]. 2. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. Vasile. Un poet bilingv . Popescu. Cercul de foc]. 10. 340-347. 5. 2000. Iaşi : Ars Longa. p. 10. SÁNDOR În periodice: 2672. 33. ROMAN. Vatra. Logica mitului. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. 1999]. În periodice: 2678. În volum: 2671. p. 2000. RESCHIKA. 2669. 10. 33. 2000. 5. 5. 39. Rogozanu. 2000. Complexul modern al lui Marius Robescu. [Richard Reschika. 7. RICHARD În periodice: 2674.. 2000. [Rhea Cristina. p. Victoria. RHEA. RIZEANU. Marin. 2670. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Gheorghe. Mureşan. [Sebastian Reichmann. MARIUS În volum: 2677. Mincu. 1999]. C. România literară. Bucureşti : Coresi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. nr. p. Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. Feeria libertăţii. Gheorghe. 10. p. Vol.

Corina. 1999]. ION În periodice: 2687. Arca. Timişoara : Marineasa]. p. Bucureşti : Edituraa Niculescu. [Sorin Roşca. Iacob Roman. Blestemul care stinge lumânări]. 2000. Bucureşti : Alcor Edimpex. Timişoara : Marineasa. nr. [Ion Rotaru. O istorie a literaturii române. Ioan Romeo Roşiianu]. 2000]. ROŞIORU. 2690. 1999].. Arca. 2000. Alex. 2000. 6. 7-8. 35. Ce ţară-i aceasta?. 51. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. 2686. 2000. Reştiţa : Timpul. IOAN ROMEO În periodice: 2685. Mircea. Steaua. [Papi-Emilian Roşculescu. 16. ROTARU. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. 2000. p. 45-46. Constanţa : Ex Ponto. Bărbulescu. nr. 11. Universul cărţii. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 1998]. 2683. Victoria. SORIN În periodice: 2680. nr. Ştefan. O carte pe din trei. 33. Anchetă Luceafărul. 11. nr. 45-6.Într-un obiect numit poem. 6. p. Timişoara : Augusta. Doi poeţi. Doru Ilana. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. Ion Roşioru. România literară. ROŞIIANU. 104. 2000. Cucu. Contemporanul. 4. ***. [Ioan Romeo Roşiianu. 16. 141-143. 5. 2000. 385 386 . "Sezonul indiferenţei". Sezonul indiferenţei. p. Gheorghe Mocuţa. Luceafărul. 12. 2000. Şoptita nemurire. Contemporanul. 24. 2682. Ion M. Tomis. 35. [Sorin Roşca. [Sorin Roşca. ION În periodice: 2689. vol. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. 2000. Constanţa : Ex Ponto. 11. 2000. 33. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Constanţa : Ex Ponto. 1999]. Luceafărul. nr. p. 10. Sezonul indiferenţei. [Ioan Evu. Apostoleanu. 10. [Ion Iancu Vale. p. 36. ROMANESCU. 2000].. 37. 47. ROŞCULESCU. 1-2-3. Stepan. nr. 2000. nr. 29. Mircea. p. p. nr. p. Stepan. 10. Anchetă Luceafărul. PAULA În periodice: 2679. . Poezie românească. Simion. [Recenzie de carte]. Milescu. 2000. 2000. [Paula Romanescu. 5. Henri. Zalis. Ştefănescu. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. DialogDialogue. p. nr. Tomis. 2000. 2688. 2681. 5. România literară. 1999]. nr. nr. într-o limbă necunoscută. Luceafărul. Veronica. ROŞCA. nr. 10. nr. Poezi (oare!?). Mihai. ***. p. 7. Sezonul indiferenţei. Sorin Roşca. Sezonul indiferenţei.Sârbeşte. 217-218. 45-46. Chinde. p. 7.

2000. Emoţii cărunte]. Stanca. 2000. Aurel. Cucu. Ioana. 2000. 3. nr. 1999]. 1999]. nr. Luceafărul. 3. [Ilie Gorjan. p. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. M. p. NICOLAE În periodice: 2693. Victoria. Contemporanul. p. 2000. 6. [Nicolae Rotaru. Geo. Tandem liric]. 2697. 37. Vasile. 6. 2692. 5. 121-122. Alexandrescu. "Platonia". 5. Universul cărţii. 10. NICOLAE Roznoveanu. nr. nr. Botoşani : Axa. Vatra. Vasile. [Mirela În periodice: 2701. Bucureşti : Univers. ROTARU. Poezii]. MIRELA În periodice: RUSSO. Titu. Poezie românească. Bucureşti : Cartea Românească. 2699. Nicolae Rotaru. p. Victoria. Pantea. 4. Timpul mai are răbdare. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. 4. 2698. Ştefan. Nicolae Rotund. Rudich. Dan. Iulian. 10. Tomis. Botoşani : Axa. nr. 1999]. p. 2696. 10. p. 2000. Geo. 103. Platonia. 2000. ROZNOVEANU. p. 9. p. [Radu Sergiu Ruba. 33. 4. 7. nr. 2695. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. 2000. 10-11. Timpul celor aleşi. Luceafărul. nr. 10. 1999]. [Mirela Roznoveanu. [Mirela Roznoveanu. p. Poezie românească. 11-12. Boldea. nr. 387 388 .Cântarea României. Alecu Russo . 4. [Mirela Roznoveanu. Milescu. 4. 2000. Mihaela. În căutarea sinelui. 14. nr. România literară. RUDICH. Universul cărţii. [M. p. 35. Horoscop baroc. Timpul celor aleşi. Emil. 2000. Albu. Bucureşti : Cartea Românească. Rîsul lui Russo. nr. Timpul celor aleşi. În periodice: 2700. 33. p. Literatura română în analize şi sinteze. Dacă pleci în căutarea mea. 1999]. În volum: 2702. Pârvulescu. 1999]. Platonia. 2000. 6.2000. ALECU 2694. p. nr. 42. Sublimul ce-şi ucide eroina. ROTUND. Bucureşti : Univers.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Popescu. 10. p. 2000. Momentul 1848 . Dacă pleci în căutarea mea. 10. 2000. Milescu. [Radu Sergiu Ruba. România literară. RUBA. 22. Cuvîntul. Iaşi : Timpul.

14. Iaşi : Timpul. 2000. Emil. 308-309. Cernătescu. 2000. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 2710.Baltagul. În: Emil Alexandrescu. 2000. p. probleme şi nelinişti. 2000. 112-133. Micu. [Mihail Sadoveanu. Ghiţulescu. 309-312. teatru. 5. Sadoveanu . 2000. 1. I. Mihail Sadoveanu . Emil. 79-81. 36. Alexandrescu. Vol. Ion Vinea]. 5. Iaşi : Timpul. p. Eugen Lovinescu. Pe tărâmuri sadoveniene. proză. Mihail Sadoveanu .Domnu Trandafir. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Emil Alexandrescu. 2000. Familia. 303-304. p. 33. p. p. p. p. p. Alexandrescu. 2000. 2707. Mihail Sadoveanu . p. Cronici literare.Ţara de dincolo de negură.În volume: RUSU.Hanu Ancuţei. p. 2000 . 297-303. 2712. Aureliu. Iaşi : Timpul. 2000. 389 390 . p. 2000. 2716. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 194-200. În: Emil Alexandrescu. [Anca Maria Rusu. Mihail Sadoveanu. Literatura română în analize şi sinteze. 143-199. Luceafărul. ANCA MARIA În periodice: 2703. Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. 305-308. Baltagul]. 10. Alexandrescu. Emil. În: Emil Alexandrescu. p. nr. Stiluri în proza interbelică. Mihail Sadoveanu . Goci. Radu. Sergiu. Zalis. 1999]. Emil. SADOVEANU. 2000. În: Sergiu Ailenei. 2708. Contemporanul. În: Aureliu Goci. 2714. Ailenei. Mihail Sadoveanu . Alexandrescu. 11. 2718. Caiete critice. 2-3. Iaşi : Timpul. România literară. 2000. 44. Lucian Blaga. ION MARIN În volum: 2704. Ion. 2711. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. 2713. 2715. 2709. Emil. 2000. SADOVEANU. 17. 6. Ediţiile critice .Zodia Cancerului. 2717. În: Emil Alexandrescu. p. Emil. nr.Fraţii Jderi. Iaşi : Timpul. p. M. Radu. 22. 2706. Monotonia semnificativă. nr. Mihail Sadoveanu 1880-1961.Neamul Şoimăreştilor. Alexandrescu. p. Sadoveanu şi Eminescu. Literatura română în analize şi sinteze. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. 2000. nr. Printre scriitori Mihail Sadoveanu. 290-294. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Henri. 2000. 2000. 294-297. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Mircea. Dumitru. Contemporanul. 2. Sadoveanu. Iaşi : Timpul. Poezie.critic literar. nr. Dănăilă. Manu. Literatura română în analize şi sinteze. Mihail Sadoveanu . Literatura română în analize şi sinteze. [Liviu Rebreanu. Emil. Cercurile concentrice ale absurdului. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Emil. Mihail Sadoveanu . 63-66. Iaşi : Timpul. În: Radu Dănăilă. Iaşi : Timpul. Cercuri concentrice.ritmuri. Bucureşti : Amurg Sentimental. MIHAIL În periodice: 2705. Simuţ.

nr.SARAMANDU. p. România literară. Teodorescu. 5. Gheorghe. SASU. Botoşani : Axa. Teatrul din cărţi. p. 12-13. 24. [Interviu]. Vers-e ( még. 2000. Iulia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 2000. In memoriam Tudorică. Luceafărul. ***. domnilor. 2. 20. [Interviu]. 9-11. 2000. 6. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén). NICOLAE În periodice: 2722. p. 2726. 3.. [Nicolae Sava. Gheorghe. p. 2000. 2000. 2000. Poezie română contemporană. 33. Jocuri. 2721. SĂHLEAN. 2000. ATTILA 2727. 1999]. 355-357. 2. România literară. Jurnal din anii postmoderni.". Mircea. Luceafărul. nr. nr. În volum: 2723. 35. 2000. NICOLAE SAVIN. Nicolae. nr. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. p. nr. Anchetă Luceafărul. 11. [Nicolae Sava. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2724. Grigurcu. eu n-aş faceo. [Nicoleta Sălcudeanu. 1999]. proză!. Adrian Alui Gheorghe]. István. Bucureşti : Atlas. AUREL SAVU. SĂLCUDEANU. 44. România literară. Teatrul azi. Gheorghe. Jurnal american. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. 391 392 . 89-90. 2000. Spiritualitate balcanică . [Aurel Sasu.spiritualitate europeană. 33. 21. Vol. Vol. Grigurcu. p. 10-11. SÁNTHA. Cristian. Bardu. 358-364. 20. Popovici. [Viorel Savin. NICOLETA În periodice: 2729. ADRIAN În periodice: 2728. În: Gheorghe Grigurcu. nr. p. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Poeţi ai "Şcolii nemţene". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. SAVA. Breban. Tomis. 33. Fried. nr. Strateia disperării. Helikon. 10. már).. 6. 5. Ghiţulescu. Mihaela. Grigurcu. Iaşi : Junimea]. 2000. Proză. p. 2. 2000. Albu. Contemporanul. 45-46. Nistor. nr. 1997]. 2725. 28. Efectul adolescenţei. VIOREL În periodice: În periodice: 2719. Grafitti. p. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Grafitti.

p. Aureliu. Viorica Sâncrăian. [Mircea Popa. [Dinu Săraru. 11. 11. 33. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 51. 22-23. MIRCEA În periodice: 2738. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. p. p. nr. Cubleşan. 36. 291313. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Cruzime de critic literar. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 362-366. Popovici. Ioana. 2000. Săluc. Iulia. Luceafărul. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. Goci. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. România literară. 2731. Bibliografie adnotată. 86-88. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Viorica Sâncrăian. Graffiti. SĂRARU. nr. 94-95. În: Gheorghe Grigurcu. Descentralizarea vieţii literare. 10-11. 2000. Contribuţii bibliografice. Grigurcu. În volum: În periodice: 2736. Nişte ţărani]. Nicoleta. nr. În: Aureliu Goci. SĂLCUDEANU. 20. SĂPLĂCAN. Răzvan. 7-8. În: Aureliu Goci. În volum: 2737. nr. 2000]. 2000. 102. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. Voncu. nr. DINU În periodice: 2739. nr. Alexandru. p. Petre Sălcudeanu. PETRE În periodice: 2733. [Nicoleta Sălcudeanu. Cistelecan. 1866-1918. 2740. p. 2000. 2000. 5. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. 33. nr. Farmecul incisivităţii. [Nicoleta Sălcudeanu. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000]. Bucureşti : Cartea Românească. Goci. Alex. 36. p. 1999]. SÂNCRĂIAN. 4. p. 2732. Steaua. Vatra. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 365-370. Sauna. Poezie română contemporană. [Recenzie de carte]. Horvat. Ştefănescu. Formă şi existenţă. Graffiti. Ectoplasme de limbaj. 2-3. [Mircea Popa. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. SĂUCAN. 6. 2000. 2000. VIORICA 2734. p. Sabău. Misterele literaturii de trei parale. SÂNTIMBREANU. Vol. Graffiti. 10. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. 2. 2000. Eminescu în Transilvania. MIRCEA 393 394 . Dinu Săraru. RADU În volum: 2735.2730. 7. 1999]. 2000. [Petre Sălcudeanu. Contemporanul. Sălcudeanu. 2000. nr. p. Gheorghe. Vatra. Aureliu. România literară. Romane şi romancieri în secolul XX. 1999]. Caiete critice. Constantin. [Nicoleta Sălcudeanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p.

Alba Iulia : Altip. Noaptea orgoliilor. 10. nr. 2746. 1999]. Miruna. 11. Mureşanu. p. p. 2000]. Mărturii la sfârşit de veac. SCOROBETE. 10. p. Luceafărul.[Interviu]. În: Angela Baciu-Moise. 207-211. 2000. 1. 2000. 2743. Vol. 5. 71. Bucureşti : Editura Eminescu. Schenk. Mărturii la sfârşit de veac. Galaţi : Arionda. 33. Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . Cercul dragostei. În volum: 2745. Resuscitarea romantismului. VICTOR În periodice: 2749. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Vulturescu. CHRISTIAN W. 45-46. 2000. Timişoara : Hestia. Schenk. 6. 2000.[Interviu]. p. 2-3. 142-147. Mircea Sântimbreanu. Christian W. Cluj : Biblioteca Apostrof. Baciu-Moise. nr. Noaptea orgoliilor. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. Mircea M. SCHWARTZ. [Victor Scherer. Steaua. SCHUSTER-REBREANU. Timişoara : Hestia. [Ion Scorobete. Angela. Prizonier în deşert. Poesis. 6. 2000. 2000. 51. nr. Proză românească. Baciu-Moise. O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W. SCARLAT. SCHERER. Stoica. p. 40. 8-9. GHEORGHE În periodice: 2748. p. Laurean. 6. Pop. 2000]. Luminiţa. Bohanţov. În: Angela Baciu-Moise. 167-177. [Grigore Scarlat. Noaptea orgoliilor. 3. 2000. 5. Universul cărţii. 33. Adrian. Umbrele trecutului. 2750. 2000. nr. ***. Cunoaştere de noapte. SEBASTIAN ALCALAY. 10.În volum: 2741. Marcu. George. p. nr. GINA În periodice: 2751. 22. Doi poeţi sătmăreni: 1. [Cluj-Napoca : Apostrof. nr. FLORICA În periodice: 2747. Ţion. 1. Anchetă Luceafărul. În: Caietele Rebreanu. România literară. ION În periodice: În periodice: 2744. România literară. 2000]. Galaţi : Arionda. Angela. p. [Ion Scorobete. nr. Vol. Contemporanul. Sălcudeanu. p. 2000. Dorina. 16. GRIGORE În periodice: 2742. Nicoleta. SCHENK. p. 1999].

2000. p. Vatra. Viaţa unui chirurg. 2000. Amintiri. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Alexandru Sever. [Mircea Dinescu. Rădulescu. Iosef Eugen. 2000. Cartea morţilor. nr. 43. 12. 1. Henri. 10-11. proză. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 2000. Jurnalul lui Mihail Sebastian. 2000. Zalis. p. România literară. nr. p. Cronici literare. Mărturisiri şi opţiuni. Efervescentul Mihail Sebastian. nr. 1998]. [Ana Selejan. nr. 10. Ţintar. Ileana. De la ebuliţie la agonie. Pe urmele altora. nr. 1999]. 2000. p. p.memorialistică. Fluierături în biserică. 9. 397 398 . nr. Comănescu. 6. Iulian. 1999]. Amintiri. Contemporanul.Moartă. Ana. opinii. 2000. Inventarul obsesiilor circulare. nr. Poveste pentru Dumnezeu. 205208. nr. 1997]. Henri. nr. 9394. 2000. Portret Gregor Samsa din juneţe. 2-3. 3. C. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. Zalis. În: Radu Dănăilă. Nicoleta. Breviar teatral.". Bucureşti : Albatros. În: Iulian Rădulescu. 12-13. 2000. Geo. Şerban. 2000. 42. 5. 184-194. Cartea morţilor. p. p. Contemporanul. 10-11. Cluj-Napoca : Apostrof. Marcel. p. 67. Vol. Alexandria : Teleormanul Liber. [Dan Setlacec. 5. Vatra. Inventarul obsesiilor circulare. [Gina Sebastian Alcalay. p. Literatura în totalitarism 1957-1958. Radu. ALEXANDRU În volume: 2756. 18. nr. Inventarul obsesiilor circulare. DAN În periodice: 2760. 2000. 2000]. Sălcudeanu. Z. 37. p. 38. Jurnalul ca inventar. 8-9. [Alexandru Sever. 10. 2765. 2000. 2754. Bucureşti : Cartea Românească. 2-3. 10. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Bucureşti : Albatros. p. 1999]. 12. Mărturii. Barton.. [Dan Setlacec. [Alexandru Sever. Iustinela. 10. 39. 2757. "Sine ira et studio. Bucuresti : Albatros. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. p. 1999]. 2000. 3. SETLACEC. Mureşanu. Universul cărţii. p. Ornea. mărturii. 2764. Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. 2761. Dănăilă. 2759. Opinii]. 2753. 33. 2755. Poezie. Bucureşti : Seara. 91-92. 2763. Campus. nr. România literară. Rogozanu. nr. SELEJAN. ANA În periodice: 2758. [Alexandru Sever. 100-101. Muzeograful gândurilor. Bucureşti : Cartea Românească. p.. 174. 1997]. MIHAIL În periodice: 2752. Contemporanul. critice. Drăghiceanu. Tribuna. Editura Albatros . SEBASTIAN. 2000. 1997. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 101-103. Caiete critice. teatru. nr. 33. Vatra. Caiete În periodice: 2762. Miruna. SEVER. 2000. p. 13-16. 10.

19. 2000. 1. 374-378. nr. 4. 1999]. 1995]. Un bilanţ. 45-46. 181-183. SINEŞTI. Grigurcu. În: Angela BaciuMoise. Bucureşti : Editura Eminescu. p. p. ION În periodice: 2773. România literară. EUGEN În periodice: 2766. Poezie română contemporană. Vol. Mărturii la sfârşit de veac. Gheorghe. p. România literară. Cistelecan. Mircea Eliade. Gheorghe. Vol. SIPOŞ. În: Gheorghe Grigurcu. CRISTIAN În volum: 2768. Vol. 2000. ***. 2000]. SIMIONESCU. 2000. [Ion Simuţ. În: Gheorghe Grigurcu. SIMIONESCU. SIN. Mircea Horia Simionescu. p. nr. În volum: 2767. Alexandru. MIHAI În periodice: 2774. 31. Baciu-Moise. nr. Rogozanu. p. 2000. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. 6. Clipă şi durată. 158-166. Grigurcu. Vasile. 33. 43. 2769. spirit al amplitudinii. 2000]. Angela. 148-157. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 9. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. 2000. p. NICOLAE În periodice: 2775. Răpirea lui Ganymede. Iaşi : Demiurg. nr. Mărturii la sfârşit de veac. [Mircea Horia Simionescu. 379-383. [Eugen Simion. Atemporalitatea poetului. nr. Vol. Introducere în literatura eliadescă. Poezie română contemporană. Bucureşti : Elion. 371-373. Galaţi : Arionda. Geo. Baciu-Moise. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Luceafărul. p.În volum: SIMION. Viaţa şi moartea satirei.[Interviu]. 2000. În: Angela Baciu-Moise. Luceafărul. 2000. 2. Vatra. 33. Fals tratat de călătorie. Privirea care înnobilează textele. [Nicolae Sineşti. p. 2000. 1. 6-7. SIMUŢ. p. 25. România literară. 45-46. C. 2000.[Interviu]. ***. Galaţi : Arionda. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Gheorghe. Grigurcu. Ştefănescu. 2772. 33. Angela. Poezie română contemporană. 2. 2770. p. Anchetă Luceafărul. Iaşi : Polirom. 399 400 . Eugen Simion. 2000. Povara celor zece porunci. Arena actualităţii. Alex. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MARIANA În periodice: 2776. Anchetă Luceafărul.

2784. 33. 28. 33. În periodice: 2781. Curticăpeanu. 1999]. nr. p. Sârbu şi timpul romanului. 2000. Un jurnal. România literară. Ilie. [Nicolae Oprea. Urcarea "muntelui alb". Urcarea "muntelui alb". 24. Un spirit captiv. declaraţii. Marian Victor. 36. 2000. 2782. 2000. nr. Miscellanea. 2000. [Elvira Sorohan. August. SLAMA-CAZACU. Mincu. Miruna. Luceafărul. 9. Ion D. Ion D. Ileana. 24-25. România literară. 14-15. Steaua. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 1999]. 33.2777. nr. nr. 10. Dosarul "Marin Preda". 35. Iaşi : Junimea. o metodă. nr. 2000. Timişoara : Amarcord. Editura Paralela 45. Sîrbu şi timpul romanului]. Ion D. Ioan D. mărturii şi foto-documente. Ursachi. Timişoara : Amarcord. Tomis. nr. 10. Piteşti : Paralela 45. 30-31. 20. "Singurătatea intelectuală". 2000. Ion D. 10. [Sorina Sorescu.. 2000. [Mariana Sipoş. O canonizare fără concept: Ion D. [Mariana Sipoş. 2000. 1998]. 1. 11. Doina. SLAVICI. 32-33. 51. 95. România literară. [Tatiana Slama-Cazacu. 10. declaraţii. Sorina. nr. 2000. Sîrbu în instanţa criticii. O mamă în vechiul Bucureşti. 3. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. p. 2785. 2. [Nicolae Oprea. Mălăncioiu. 2787. nr. Sîrbu. nr. 1999]. 2000. Dimitriu. 1999]. Buciu. Mureşanu. 2783. Iarna Fimbul. 1999]... 6. [Elvira Sorohan. Gabriela. [Elvira Sorohanu. Craiova : Scrisul Românesc. România literară. nr. [Tatiana Slama-Cazacu. ION D. Olivotto. 8-9. 20. 2000. 24. Un copil în vechiul Bucureşti. 2786. p. Viaţa românească. p. SÎRBU. Gheorghe. nr. 5-6. Universul cărţii. p. 1998]. nr. 2000. 1999]. 2778. Sorescu. Craiova : Aius. nr. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. În volume: 401 402 . 2000. mărturii şi foto-documente. Mureşanu. Timişoara : Amarcord. p. Miruna. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. arhive ale Securităţii. p. 10. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". Victoria. p. nr. 8. IOAN În periodice: 2791. Olga. Bucureşti : Du Style. 5. nr. o stare. 2000]. Sirbu despre sine şi lume. Un copil în vechiul Bucureşti. Euphorion. Iaşi : Junimea. TATIANA În periodice: 2789. Contemporanul. p. Bucureşti : Du Style. p. 36. Universul cărţii. Alexandra. Revanşa postumă a unui mare scriitor. 3. Doina. Duţu. p. 2788. p. Familia. Mariana Sipoş. 2780. Iaşi : Junimea. Ion D. 1. [Interviu]. 2000. p. 30. 1999]. Curticăpeanu. Ion D. 2779. [Lelia Nicolescu. 1-2. 6. 8-9. 33. 16. 33. 198-200. De vorbă cu. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. arhive ale Securităţii. 33. Marin. 2790. 1999]. 10. Un copil în vechiul.. p. Familia. Guţan. România literară. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. p. 3. Vasile. Fanache. Grigurcu. 27. 2000.

Luceafărul. ***. 2796. În: Emil Alexandrescu. [Florin Smărăndache. p. Octavian. [Claudiu Soare. Ion. Soviany. Alexandrescu. Emil. Luceafărul. Roşioru. 2794. 229-230. 5. În exces. nr.Lumea prin care am trecut. Milescu. Mureşanu. 6. 2000. Popa. 2000. nr. ION În periodice: 2801. 35. 230-232. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. SMĂRĂNDACHE. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). RADU În periodice: 2804. Miruna. SOMMER. p. Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. 2000. 1999]. Luceafărul. 2000.De la Vaţ la Văcăreşti. 2000. Ioan Slavici . 2000]. În: Emil Alexandrescu. În: Mircea Popa. 26-40. [Interviu]. Ioan Slavici . Iaşi : Timpul. Bucureşti : Vinea. Ioan Slavici .Moara cu noroc. Oradea : Abaddaba. Cluj-Napoca : Napoca Star. Bucureşti : 403 404 . p. SOLACOLU. 42. [Hadrian Soare. 12-13. Emil. Mircea. CLAUDIU În periodice: 2798. Iaşi : Timpul. p. Cântece de mahala. Sipoş. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. 224-225. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. SOARE. Anchetă Luceafărul. p. 2000. Triumful lui Ares].Mara. În: Emil Alexandrescu. nr. În: Emil Alexandrescu. Cântece de mahala. nr. Universul cărţii. România literară. nr. 45-46. 2793. Iaşi : Timpul. 1999]. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Tomis. nr. Emil. p. 9. Editura Paralela 45. nr. Ioan Slavici . Ioan Slavici . 8. [Interviu]. 8. 2000. Homo militans. Iancu.2792. 8-9. Emil. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). p. Victoria. FLORIN În periodice: 2797. 2795. Vorbirea pulverizată. SOLOMON. Evul relei credinţe.Pădureanca . Iaşi : Timpul. 2802. 6. Alexandrescu. p. 226-228. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. [Claudiu Soare. p. Evul relei credinţe. 33. 2000. SOARE. [Radu Sommer. p. Sipoş. 10. Mariana. 28. Mariana. 2000. DUMITRU În periodice: 2803. 12-13. p. p. Demoniacul celest. 2799. HADRIAN În periodice: 2800. Alexandrescu. Bogdan. 2000. 2000. 7.

1. 1. Contemporanul.. 6. Literatura română în analize şi sinteze. Contemporanul. "Romanul călătoriilor" . p. SORESCU. 7. Marin. 464-467. Caiete critice. 1. 2000. nr. Jurnal. 1. p. Euphorion. Emil. Bucureşti : Amurg Sentimental. Patima roşie de Mihail Sorbul. Gânscă. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. 33. p. Despre I. 2000. Contemporanul. Portrete şi declaraţii. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. Guţan. 2000. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. Irina. Interviuri şi antologii critice. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Breviar teatral. 2810. 10. 2809. 2000. 200-202. Craiova : Aius. 2000.Iona. p.. Literatura română în analize şi sinteze. Barbu. [Marin Sorescu. [Virgil Sorin. În periodice: 2816. 36. 1. 5. 2808. 2000. Nicoleta. SORESCU. Romanul călătoriilor. 2-3. Deaconu. 6. 13. nr. Dănăilă. Sîrbu în instanţa criticii. 21. p. Cronici literare. 405 406 . 16. 462-464. Jocurile semnăturii. 2000. Ilie. nr. nr.Shakespeare.. Jurnalistul fără jurnal. Alexandrescu. 1999]. Familia. 2000. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu. Luceafărul. SORINA 2807. Ion D. 10. p. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul.Răceala. 2815. VIRGIL În periodice: 2818. mările. p. MARIN În periodice: 2806. p. Alexandrescu. Axioma. 36. p. Alexandra. 7. Bucureşti : Cartea Românească. Crăciun. 1999]. p. 2811. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. Marin Sorescu in memoriam. Emil. În volum: 2813. În: Emil Alexandrescu. râurile. Mincu. 6. 2000]. Marin Sorescu .". 9. teatru. 2814. Crenguţa. Vol. SORBUL. p. proză. Sîrbu. p. Universul cărţii. Marin Sorescu . nr. Petraş. Simion. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. 10. altfel. În: Radu Dănăilă. Luminiţa. nr. nr. 2000. 2000. nr.. nr. În: Emil Alexandrescu. p. 3133. 462. 2817. 11. 2000. 2000. Printre poeţi: ". Romanul călătoriilor. 10.Editura Eminescu. Petraş. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. MIHAIL În volum: 2805. În: Emil Alexandrescu. 2000. România literară. 96-97. 5. Cioculescu. 1999]. Jurnal. 1999]. Bărbulescu. 2. p. Poezie. 1999]. Craiova : Aius. Marcu. 7. [Sorina Sorescu. D. Irina. Iaşi : Timpul. Radu. Emil. 11. [Sorina Sorescu. Scriitori români contemporani. SORIN. nr. p. Iaşi : Timpul. 2812.o probă a vizibilităţii. Iaşi : Timpul. 10. Marin Sorescu . vol. nr. Alexandrescu.

nr. 1. Cartea jubilaţiilor. 2000. Luceafărul. I. 2000. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv.50. p. 407 408 . Rachieru. 10. nr. nr. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 18. [Octavian Soviany. 11. 28. Iarna Fimbul. ELVIRA În periodice: 2820. p. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. [Elvira Sorohan. [Cassian Maria Spiridon. Ioan D. Iaşi : Editura Universităţii "Al. Un spirit captiv. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. 2000. 33. critic şi poet. Alexandra. 29. 35. Etică şi poetică. SOROHAN. Bucureşti : Cartea Românească. [Cassian Maria Spiridon. 1999. 3. 1999]. Familia. 2000. Un anticomunist. nr. Oboseala existenţială. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ***. 2828. 2000. Interviuri şi antologii critice. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. [Cassian Maria Spiridon. p. Craiova : Dionysos. ***. p. Luceafărul. 35-36. Grigurcu. România literară. 2000. 2000]. 1999]. Contemporanul. 36. [Cassian Maria Spiridon. Anchetă Luceafărul. Doina. 3. p. Cassian Maria Spiridon . 2831. 2821. Vasile. [Elvira Sorohan. Luceafărul. p. 2000. Geo. Vol. Voinescu. 2833. 3. România literară. p. Scriitori români contemporani. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cassian Maria Spiridon. 2825. p. România literară. 4. Atitudini literare. 5. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. 7. 1999]. Ion D. Adrian Dinu. nr. Moldovan. p. Contemporanul. 2000. nr. Cuza". Timişoara : Augusta. SOVIANY. Radu. vol. 384-388. Craiova : Dionysos. 30. Tomis. p. Marian. 12. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. 5. 2823. 33. 2822. p. 2000. 24. Bucureşti : Cartea Românească. Ion. Familia. Iaşi : Junimea. 2832. Atitudini literare. Atitudini literare. Curticăpeanu. 2000. 1999]. OCTAVIAN În periodice: 2824. Olivotto. p. [Virgil Sorin. nr. Roşioru. 2000. Introducere în istoria literaturii române. nr. Botoşani : Axa. nr. 32-33. 1999]. Badea. Atitudini literare. 1999]. 2000. Dan C. Gheorghe. Bucureşti : Cartea Românească. Luceafărul. Atitudini literare. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. o stare. 33. [Elvira Sorohan. Urcarea "muntelui alb". 45-46. 1. nr. 2000. 1999]. Bărbulescu. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. nr.2819. România literară. p. 1998]. 2830. Iaşi : Junimea. Gheorghe. 2000. Simion. 5. În volum: 2826. vol. Anchetă Luceafărul. Grigurcu. 14. Ioan. 11-12. 10. 13. o metodă. [Cassian Maria Spiridon. 5. 2. 2829. SPIRIDON. 1999]. 2000. nr. 6. Barbu. Grigurcu. [Elvira Sorohan. 27. Ion D. Luceafărul. Textele de la Montsalvat. Bucureşti : Cartea Românească. p. 46. 6 autori în oglinzi paralele. 11. nr. 45-46. Sub soarele culturii poetice. Un jurnal. Dintr-o haltă părăsită. Iaşi : Junimea. Poezie română contemporană. 1998]. nr. sfiala poetică. 16. p. [Cassian Maria Spiridon. 33.

2000. [Iaşi : Polirom. 1. 2842. Iulia. nr. 10-11. nr. p. [Monica Spiridon. 2000. 2844. Interpretarea fără frontiere. 2000. 25. 51. p. Melancolia descendenţei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cassian Maria Spiridon. p. 22. mor. [Monica Spiridon. dispar. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. O reeditare. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 30. Trei poeţi moldavi. Bucureşti : Cartea Românească]. Iaşi : Polirom. VASILE 2838. De la context. 2843. 12-13. nr. Un volum superb. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. România literară. p. Steaua. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. Craiova : Dionysos. Poezie română contemporană. Gheorghe. Săplăcan. Fernanda Emanuela. Faiter. p. nr. p. Vol. [Monica Spiridon. Grigurcu. Dorian. [Monica Spiridon. nr. Osman. Luceafărul. Apostrof. p. nr. Radu. 45-46. 2000]. 28. România literară. 19.. p. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 409 410 . Cluj : Echinox. 6. 425-430. STAHL. Luceafărul. p. 45-46. Melancolia descendenţei. În: Gheorghe Grigurcu. la text. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". p. Iaşi : Polirom. O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846. Melancolia descendenţei. Grigurcu. "Nostalgia originilor". 20002001. 2000. [Interviu]. nr. 51-52.[Gellu. SPIRIDON. Melancolia descendenţei.2834. Luceafărul. Tupan. 2000. 5. 1999]. [Cassian Maria Spiridon. Luceafărul. Gheorghe. 2000. nr. Fragment şi generalizare. 35. Melancolia descendenţei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Melancoliile literaturii. 27-28. 6. 2000]. SPIRIDON. 389-394. Iaşi : Polirom. Poezie română contemporană. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. p. Alexa. [Monica Spiridon. Tomis. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Anchetă Luceafărul. Alfabetul cu "cifre" ironice. Synthesis. 11. p. Luceafărul. Anchetă Luceafărul. 2840. p. 10. Vol. nr. Corina. Maria-Ana. Luceafărul. 2000. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. 2841. 1998]. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 2. 41. nr. 2835.. Iaşi : Polirom. ***. 2000]. Ştefan. Scarlat. Atitudini literare. Monica Spiridon. 2000]. 2000. 2000. Grigore. 2839. Nicolae Panaite]. Marin. 2-3. 6. Corina. 33. 2000]. 219-220. 10. În volume: 2836. 33. Iaşi : Polirom. Tiron. 2. Borbély. Ion. 2000. Tiron. 5. 2000. 2837. Melancolia descendenţei. Mincu. În: Gheorghe Grigurcu. [Monica Spiridon. 4. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. ***. 2000. 11. 2000]. 2845. Atitudini literare. [Casian Maria Spiridon. 2000. nr.

8. nr. 33. Universul cărţii. [Dominic Stanca. nr. Holban. 2000. [Nicolae Stan. 33. Gheorghe. nr.2848. 2856. Un ceas de hârtie. p. 2-3. România literară. p. 2000. Iulian. Luceafărul. Un ceas de hârtie. Iaşi : Polirom. NICOLAE În periodice: 2850. Universul cărţii. Bucureşti : Nemira. Grigurcu. 90-94. 35. 10. "Causeries du lundi". 2000. 1999]. Tomis. Apostrof. Diversitate tematică la Editura Gramar. 2000. România literară. 2859. Apă neagră. Mureşanu. 7. nr. p. [Nicolae Stan. [Nicolae Stan. 1998]. Timp scufundat. 2853. Mărturisiri şi opţiuni. STANCA. Roşioru. Mântuirea prin literatură. 35. textul ca lume. Apocalips amânat]. Şerban. Bucureşti : Nemira. 2000. [Dan Stanca. Bucureşti Allfa. 2000. 2000. Gheorghe. p. Catrinel. Mureşanu. 8. [Dominic Stanca. 2000. p. Anchetă Luceafărul. p. nr. Proza câmpiei. 6. 44. 6. România literară. 3. 1999]. 3. Apă neagră. Apă neagră. [Dan Stanca. România literară. Tomis. Guy Marica. Domnul clipei. nr. Vasile. STANCA. Arta şi sacrul. 25. [Dan Stanca. [Dan Stanca. 1. Rădulescu. 6-7. Cuvîntul. Geo. p. nr. Eul literar ca dualitate. 5. ***. Timp scufundat]. 2851. p. Alexandria : Teleormanul Liber. Iaşi : Timpul. Miruna. p. nr. In memoriam. Bucureşti : Nemira. 5. 4. DAN În periodice: 2854. Viorica. 1999]. În: Iulian Rădulescu. 2852. Bucureşti : Albatros. 2857. p. nr. nr. 411 412 . 10. Fotografia cu cruciuliţe. nr. Zalis. [Nicolae Stan. Universul cărţii. 2861. 10. 33. Bucureşti : Nemira. Apă neagră. 28. 33. 14. Miruna. În volum: 2849. STAN. 11-12. 2000. Ioan. 31. 12-13. Un ceas de hârtie. 2000. 11. 33. 2000. Apă neagră. 23. Popa. 1998]. p. 1999]. 1999]. 10. 2855. 2000. Dobre. [Dan Stanca. 4. Grupul editorial Universalia. Muntele viu. nr. 2000. Ion. România literară. Geo. Mureşanu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Contemporanul. 6. 5. 2000. Henri. p. p. Dan-Silviu. p. 45-46. 10. 20. 1999]. RADU În periodice: 2862. Universuri paralele. Miruna. 2858. nr. DOMINIC În periodice: 2860. 11. Lumea ca text. 2000]. Boerescu. nr. STANCA. Morminte străvezii. Veninul metafizic. p. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. 39. 2000.

Editura Gramar. inedit. 7. 1999]. Alexandru. Cu siliconul la bandulieră. 2874. 7-8. Steaua. 10. 35. STANCU. p. În: Aureliu Goci. p. 26. 5. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Ştefănescu. 10. Radu Stanca.un poet tragic. 2000]. Mincu. p. Zaharia Stancu în mai multe etape. Radu Stanca . 9. STĂNCHESCU. p. STANCU. Radu Stanca. 12-13. [Valeriu Stancu. 2000. Turnul Babel.un poet tragic. Şatra]. Luceafărul. Celălalt. Alexandru. George. p. În volum: În periodice: 2869. La o nouă lectură Radu Stanca. p. Marin. Ion. [Costel Stancu. 2000. p. 2000]. Apostrof. Dreptul la spectacol. STANCU. România literară. nr. 8. p. Radu Stanca. 2000. 2867. Miruna. Mariana. [Diana Breaz. nr. Călin. 26. Marin. p. Mincu. nr. 2865. 7. Luceafărul. Galaţi : Logos. Mincu. 2000. nr. 8. Alex. poet baroc. 75-77. p. 51. 10. 10. nr. Gurău. [Radu Stanca. LAURIAN 2876. Piteşti : Paralela 45. Apostol. 2000. Contemporanul. nr. 12-13. ZAHARIA În periodice: 2872. Contemporanul. 2000. Desculţ prin Balcania. Proză românească. Manilici. nr. 6. George. nr. Simion. nr. IOAN 413 414 . 16. ***. COSTEL 2871. 5. 2875. p. 19. 45-46. 2000. Anchetă Luceafărul. 2868. 5. 11. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. Luceafărul. Petraş. Marin. 25. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 1997]. Măştile solitudinii. 2873. Irina. 2000. 2000. 33. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. p. 9. p. Contemporanul. p. p. 2000. 36. 2000. nr. Luceafărul. 2864. Bărbulescu. 7. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Roşioru. Măştile solitudinii. Poezia experientelor estetice. Luceafărul. Universul cărţii. Mureşanu. Romane şi romancieri în secolul XX.2863. 2000. 2866. Sipoş. 2000. 206-213. 10. Zaharia Stancu. nr. Botoşani : Axa. În: Apostol Gurău. VALERIU În periodice: În periodice: 2870.un poet tragic. Luceafărul. nr. Aureliu. [Zaharia Stancu. nr. Radu Stanca . 38. Timişoara : Marineasa. În volum: 2877. Goci. 2000. [Interviu cu Mioara Cremene]. 2000. 7. STANOMIR. 5. Cluj-Napoca : Motiv. Radu Stanca .

Cuvîntul. nr. 2892. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. 95. România literară. În volum: 2894. p. 2884. p. Doar mie mi-e frică. 2889. 6. Simion. 33. p. Luminiţa. 48. Lirismul paradoxal. 1999]. Literatura română în analize şi 415 416 . p. 6. p. Mihai. 2000. nr. Luceafărul. Lucaciu. p. p. 2888. 35. Eugen. p. Vasile. 3. Euphorion. Geo. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 1999]. Bărbulescu. 2890. Viaţa românească. Nicolae. 1-2. Bucureşti : Univers enciclopedic. p. 2000. Rodica. 5. 139-146. 1999]. Alex. Roşioru. 1999]. Opera poetică. 1964]. Contemporanul. George Bocşa. nr. Astra. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. Constanţa : Muntenia. AMELIA În periodice: 2880. Îngerul cu o carte în mâini. 2000. 5. nr. 2891. 1-2. 2000. p. Poetica stănesciană. Opere. 2000. 2886. De la prejudecată la paradox. nr. Ion. Ştefănescu. 35. p. 10. 10. 10. 6. 3. Victoria. poetul secolului XX. Marcu. 2000. [Doina Uricariu. [Nichita Stănescu. 47. 2879. 2000. p. Nichita Stănescu. 10. 3-4. 10. Doar mie mi-e frică. Breban. Breban. 1999]. nr. Contemporanul. Alchimia poetică a verbului stănescian. 16. Universul cărţii. STĂNESCU. Ştefănescu. Ştefănescu: Stănescu. Bucureşti : Editura pentru Literatură. Axinte. Vasile. Bucureşti : Du Style. Ştefănescu. 2000. 1999]. 2000. 6. [Nichita Stănescu. nr. NICHITA În periodice: 2883. 3. 9. Contemporanul. nr. Bucureşti : Maşina de Scris. Ion. Nichita Stănescu (2). STĂNESCU. 35. Milescu. Constanţa : Leda&Muntenia. 2893. Marcel. [Mihai Eminescu. 2882. 8.A unsprezecea elegie. nr. antologie. [Amelia Stănescu. 1998]. 2000. nr. 4. 2881. Cimpoi. Doi poeţi. Zăbovind puţin în eternitate. 1-2. Tomis. [Laurian Stănchescu. 10. Contemporanul. 10. 11. Supravieţuitorul. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. 2000. nr. 18. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Bucureşti : AMB. 2. p. În: Emil Alexandrescu. nr. Contemporanul. [Laurian Stănchescu. nr. 8-9. 6. Nichita Stănescu. p.". Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 2000. Nichita Stănescu . Oraşul părăsit de sfânt. Doar mie mi-e frică. 2000]. p. Nichita Stănescu (1). nr. 2000. Mihaela. Luceafărul. 6. Alexandrescu. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Constanţa : Leda&Muntenia. 10. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. O viziune a sentimentelor. 2000. nr. nr. Cătălin. 2000. Draghincescu. 2000. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. Emil. 2000. 11. Nicolae. 11. [Amelia Stănescu. Ţîrlea. Petraş. p. Tratat de voluptate.În periodice: 2878. Oraşul părăsit de sfinţi. 1999. 17. Doar mie mi-e frică. 33. Poezie românească. Contemporanul. Bucureşti : Humanitas. Filip. 36. Roşioru. [Alex. 2885. 2887. [Amelia Stănescu. Irina. Spiridon. Tomis.

2898. Nimicuri ca o cruce. VICTOR În periodice: 2907. 453-454. [N. Mircea. Literatura română în analize şi sinteze. Fragmente de ochean. 452-453. nr. 2000. p. Alexandrescu. 2000. 1999. Steaua. În: Laurenţiu Ulici. În: Emil Alexandrescu. p. 455-456. 2908. Emil. Mureşanu. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu.Noi. Universul cărţii. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. 2899. 18. STEROM. 51. Emil. Braşov : Astra Nova. Emil. Ion Marinescu. Iaşi : Timpul. Bogdan I. p. 4-5-6. 2896. Nichita Stănescu . Saviana Stănescu: Proscrisa. 1999.sinteze.Evocare. Steinhardt. 2904. Jurnalul fericirii]. 118-126. nr. 2000]. România literară. Pascu. 2000. nr. 8. 10. coordonate şi realizări în poezia românească.Ars poetica. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 67.În dulcele stil clasic. p. p. Braşov : Astra Nova. SAVIANA În volum: 2902. Rădulescu. 2000. În: Emil Alexandrescu. NICOLAE 2895. Emil. p. Steinhardt. În: Emil Alexandrescu. 8-9. p. Iaşi : Timpul. 2000. Iaşi : Timpul. Florin. 4. 2897. 11. [Victor Sterom. 2000. Alexandrescu.Jurnalul fericirii. 218-219. Literatura română în analize şi sinteze. Stepan. Literatura română în analize şi sinteze. 1999. Arca. Nichita Stănescu . Iaşi : Timpul. nr. Nichita Stănescu . Alexandrescu. 2906. 2000. 454-455. 456-457. Emil. Laurenţiu. Steinhardt.Laudă omului. 2000. 2000. Nichita Stănescu . 2900. Alexandria : Teleormanul Liber. Ulici. 457-458. Alex. Nichita Stănescu . p. George Drăghescu. Iaşi : Timpul. 2000. În volume: 2905. Literatura română în analize şi sinteze. Nichita Stănescu . 2000. Mărturisiri şi opţiuni. Ştefănescu. Mitică şi Hyperion. Emil. p. Jurnalul fericirii de N. Lazăr. Emil. 2000. Iaşi : Timpul. Expeditor: N. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 1999.Leoaică tânără. 2-3. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2901. Zestre pentru înălţare. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. Secunde frînte. 2000. 487-491. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. STEINHARDT. 458-460. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Du Style. 2000. 249250. Literatura română în analize şi sinteze. Iulian. Nichita Stănescu . Nicolae Steinhardt . p. Miruna. 417 418 . În: Emil Alexandrescu. tendinţe. Călăreţ pe vrăbii. Victor Sterom. În periodice: 2903. Eboşe. În: Iulian Rădulescu. Editura Dacia. p. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Emil. În: Emil Alexandrescu. 453. Alexandrescu. p. Alexandrescu. iubirea. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. Nimicul ca o cruce. 2000]. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Orientări. STĂNESCU.Cântec. 33. Patinatorii. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu.

2000]. 414-419. 7. 95. STOICIU. Poeţi ce-ar fi putut să fie. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. STOICA. 88-94. Gheorghe. Gabriel. Grigurcu. Vol. 2000. STOIAN. La scufundarea vasului Titanic. p. [Alina Stoian. Roşioru. [Petre Stoica. Memoria poetului. În: Gheorghe Grigurcu. Povestiri cu înjurături. Grigurcu. p. Aş fi vrut. 2000]. Poezie română contemporană. p. 11-12. LIVIU IOAN 419 420 . 2000. [Victor Sterom. Iulia. ALINA În periodice: 2913. Tomis. 6. 405-407. 2000]. 2917. nr. Eugen. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2911. nr. Un sapienţal vitalist. [Sorin Stoica. SORIN În periodice: 2920. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". Trandafir. Alexa. p. 1999]. STOENESCU. Bucureşti : Editura Eminescu. p. p. 2000. 34. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. Familia. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis". Cioculescu. [Petre Stoica. 2000.2909. Şambelan la curtea coniacului. 2000]. 2000. Poezie română contemporană. ŞTEFAN În periodice: 2912. Gheorghe. 11. 408-413. 1999]. 1999]. STOICA. Negrici. Grigurcu. Răduţă. p. [George Virgil Stoenescu. 2915. 2919. România literară. Luceafărul. 11. 2918. 2. 2000. STOENESCU. 35. Gheorghe. Vol. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. 33. Vol. Magda. 6. Vol. Poemul coniacului regal. 2. România literară. Piteşti : Paralela 45. În: Gheorghe Grigurcu. Ion. Doru. 33. p. 2000. Fratele meu : poezii : 1972-2000. 7. Luceafărul. Bucureşti : Edass. 395404. nr. Stănescu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. nr. p. p. p. Timişoara : Helicon. Corespondenţe oculte. 2. 47. Ploieşti : Premier. Barbu. 2000. 2000. 33. Viaţa românească. Povestiri cu înjurături. nr. 12. Forţa memoriei. nr. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 2. 26. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2000. Bestiarul lui Petre Stoica. 2000. În volum: 2910. În: Gheorghe Grigurcu. 183-184. Fratele meu : poezii : 1972-2000. Viaţa la ţară a poetului. Constantin. PETRE În periodice: 2916. România literară. 2. nr. Timofte. [Interviu]. [George Virgil Stoenescu . Memoria sferei. 10. Gheorghe. 41.

p. Spiridon. Alexandru. Postexpresionismul. 2000]. nr. România. Luceafărul. Caiete critice. [Liviu Ioan Stoiciu. p. Ruinele romanului. 2000. Clarviziune şi gravitate. nr. 2926. Fandarac. 1990-1996). 426-431. [Liviu Ioan Stoiciu. Elisabeta. Bucureşti : Humanitas. Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Pană-Oltean. [Sanda Stolojan. 10. Andrei. Spovedania unui învins. Grijania. Piteşti : Paralela 45. 2000]. Vatra. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Piteşti : Paralela 45. 1. 2933. Vol. 36. 11-12. p. 13. 2000. mon amour. 6. Voinescu. p. Victoria. Gheorghe. Dan Bogdan. 2000. [Liviu Ioan Stoiciu. p. 24. 12-13. nr. "Poemul animal". p. Radu. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. nr. Vol. STOLOJAN. 8. 24-26. Mureşan. Poemul animal. 2927. În volume: 2931. Piteşti : Paralela 45. nr. 97-100. 2-3. Vol. p. p. Viorel. [Liviu Ioan Stoiciu. Deva : Călăuza. Poezie română contemporană. Contemporanul. Ştefănescu. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. 2000. AUREL În periodice: 421 422 . Grijania. Marcel Ion. Milescu. 2000. 2000. Familia. 4. Grigurcu. [Sanda Stolojan. 1997]. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. Piteşti : Paralela 45. 5. Cistelecan. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. p. 1999]. Poesis. 2000]. Deva : Călăuza. Deva : Călăuza. 2000. 231-272. 2925. O poezie fără happy end. 11. 33. Poezie românească.În periodice: 2921. Poezie română contemporană. Elegie pentru exilul românesc. 1999]. Grijania. nr. p. p. Vol. 2000]. 2. 2922. 45-46. 432-436. Nicolae. 8. Universul cărţii. 2000. 2929. 2928. Direcţia optzeci în poezia română . 2000. 11. Bucureşti : Humanitas. România literară. 2000. 2923. 2000. 2000. 5. Lăsconi. p. 4. [Liviu Ioan Stoiciu. În: Andrei Bodiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Hanu. Moldovan. Poemul animal (crepuscular). Gheorghe. 1999]. p. 10. Vasile. 2. 4. nr. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). România literară. nr. Nihilismul pozitiv. SANDA În periodice: 2935. p. 2000. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. [Liviu Ioan Stoiciu. 19. Roxana. 29. 1. 11. Grijania. Spovedit şi împărtăşit. [Liviu Ioan Stoiciu. [Botoşani : Axa. 420425. Grijania. nr. 2924. Alex. 2936. p. 2000. Poezie română contemporană. 1999]. 7. 7. [Liviu Ioan Stoiciu. Gheorghe. 2930. 1999]. Piteşti : Paralela 45. 2932. 2934. Ioan. Poesis. nr. Epopeea fragmentată. Piteşti : Paralela 45. 2. Poezia ca exorcizare a realului. p. Domnule redactor-şef. Liviu Ioan Stoiciu. Bârna. Poemul animal. 8-9. Bodiu. 3-4. O meditaţie pentru zilele noastre. STORIN. 2000. 2000. 33. 1999].

2000. Adevărul criticii literare. Îngerul veneţian. p. Caius Traian. Un avatar al romantismului. 2. 2000]. 63-66. 109-118. Daniela. Floarea şi atelierul. Dragomir. 2000. 11. STREINU. 2949. Oameni care merg. Vasile. 2000]. 2000]. p. 6. STROCHI. Zalis. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 437-442. Contemporanul. MIRCEA 2943. 490-491-492. p. Piteşti : Paralela 45. 48. 2000. 1. 21. Nicoleta. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. STRĂTESCU. nr. 2000. 33-35. Strătescu. Grigurcu. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu. Forum. Strătescu. Gheorghe. 10. p. Cele trei Crişuri. 2942. Crucea verbului. 7. Poezie română contemporană. 2000. nr. 39. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Somnul fără deşteptare al amintirii. Boldea. p. 11. Contemporanul. p. Zalis. STREINUL. Pop. nr. România literară. 2000. 19. Cioculescu. 448-452. Am (re)descoperit un poet . Henri. 2000. nr. p. Sandrino. [Ioan Es. Barbu. nr. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. 2941. LUCIAN 423 424 . Geo. 10. nr. 45. 2000. Îngerul veneţian. Poeme cu scară interioară. 10. Poezie română contemporană. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. nr. 5. Poezia lui Ion Stratan. 2000. Stratan. 33. Popas în universul dunărean. În: Gheorghe Grigurcu. 5. Portret în filigran: Vladimir Streinu. Nicolae. Luceafărul. nr. p. Contemporanul. 47. ION V. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 5. p. STRATAN. 14. Vol. 2000. Luceafărul. [Ion V. 2944. 3. Crucea verbului. 10. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. [Ion Stratan. 16. Gavriloaia. Ghinea. 10-12. Vol. nr. 2000. [Mircea A. 2. 2939. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 42. Pe "scara" poeziei. [Ion Stratan. 2000. 6.Ion Stratan. nr. nr. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. Despre naivitate. Ion. [Ion V. Gheorghe. p. 33. Diaconu.2937. Mircea Streinul: viaţa şi opera. p. Cuvîntul. ION În periodice: 2938. Iulian. 2951. Poem. Plăceri ale textelor. Bucureşti : Deliana. 2945. 25. Manualul fugii de lume. Moldovan. Havriliuc. 2947. Grigurcu. p. Gheorghe. Apostrof. În periodice: 2950. 5. Poezie română contemporană. Trei poeţi. 2000]. 2000. 2000. 2000. Familia. Ploieşti : Premier. În volum: În periodice: 2948. p. Ioan. 1998]. VLADIMIR 2940. p. Matache. 43. [Aurel Storin. p. 2. 443-447. nr. Ion Stratan]. În periodice: 2946. Henri.

SZÉKELY. Helikon. Mărul îndrăgostit de vierme. SUCIU. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). Memoria fulgerului. Látó. p. 6. 11. Kányádi. Látó.most. Bertha. Székely. Rădulescu. Zoltán. Jékely. Luceafărul. p. nr. nr. Dániel. Zoltán. p. Luceafărul. FERENC În periodice: 2958. SZILÁGYI. 2000. [Nicolae Szekely. p. Hervay. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére. ***. Alchimia divinului. SUCEVEANU. 95. Helikon. 94-118 . Bărbulescu. Korunk. Jenő. Domokos. 2000. 11. Nopţi şi zile]. A másik torony]. p. 2000. Tatiana. 7. 2000. Gizella. 1-2. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". Látó. 11. 2000. a katasztrófa küszöbén". Filep. p. 2963. 1999]. Kiss. 5. Timişoara : Augusta. Tamás Gusztáv. Gusztáv. 2960. János. 4. Zoltan. Albert. p. GYULA În periodice: 2955. Miscellanea. 7. Iaşi : Moldova. p. Horváth. Kiss. nr. 1999]. Alchimia divinului. Gondolattöredékek Székely Jánosról. ARCADIE În periodice: 2953. Deva : Emia. Domokos. SZEMLÉR. 85-91. Legenda Szilágyi Domokosról. István]. [Székely János. nr. ". [Arcadie Suceveanu. 200-201. Viaţa românească. Jenő. SZEKELY. 10. Sándor. nr. nr. 2000. [Szilágyi. p. Petraş. NICOLAE În periodice: 2956. 2000. Spiridon. Imre. Zsuzsa. p. 12. Gizella. 102-107. nr. 2000.În periodice: 2952. 11. 2957. Imre. 2-3. nr. 23. Hervay.. 2000. nr. Breviar. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Universul cărţii. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 1-3. Bertha. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. [Adrian Suciu. Veress. 5. Horváth. ADRIAN În periodice: 2954. Irina. 2961. [Lucian Strochi. Vasile. 4-5. 425 426 . SZABÓ. 10. JÁNOS În periodice: 2959. nr. Alchimia divinului]. [Szilágyi. nr. 2000. DOMOKOS În periodice: 2962. 93-106. 16. Simion. 1999]. 47.. 2000. Tóth. Infirmi şi perfecţionişti. p. [Nicolae Szekely. 17. ***. 10. Láng. Contemporanul.

Roşioru. 9.conştiinţă. Emil Şimăndan. 2000. Zoltán. 1-3. 6-7. [Robert Serban. 2970. 28. 6. [Király. [Robert Şerban. 7. 2000. p. ŞIMĂNDAN. nr. 10. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Universul cărţii. Nu mă face. nr. 10. Markó. GÉZA În periodice: 2964. 2000]. [Vasile Şelaru. SZŐCS. 2000. Roşioru. Tomis. Tomis. Piper pe limbă. Sándor. Braşov : Orientul latin. EMIL 2965. ŞERBAN. să văd stele verzi. [Eugen Şerbănescu. p. Balla. ŞERBAN. George. 1999]. 2000. p. Antonio. 2000. Cistelecan. 33. 2000. Béla. nr. Ion. 2000. Ştefănescu. [Vasile Şelaru. Contemporanul. 2000]. Cele trei Crişuri. Timisoara : Brumar. Milescu. 35. România literară. Fire de lut. 6. p. 4. 490491-492. 2967. Eminescu. Tomis. p. [Marinela Şerban. EUGEN În periodice: 2971. Victoria. 2000]. ŞINCAI. nr. Ion. Fire de lut. 7. p. Zsófia. 24. nr. Zoltan. p. Tomis. Poezie românească. Jékely. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Vitraliile unei existenţe obişnuite. nr. Ludicul intervievator. nr. VASILE În periodice: 2969. Bertha. Piper pe limbă. 1999]. Fire de lut. Forum. destin. 104-108. 2966. GHEORGHE În periodice: 2974. nr. [Vasile Şelaru. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. 181-182. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 1999]. László. 35. p.Kányádi. János. Székely. ah. 42. Corbu. [Viorel Gheorghiţă. 1999]. ***. Szőcs. Timişoara : Brumar. Tóth. András]. Fire de lut. p. 1999]. 1. 10. 2000. Piper pe limbă. ŞELARU. 5. nr. 15-20. 427 428 . Helikon. Literatură şi spectacol. [Călătorie prin veac. Fire de lut. Fire de lut. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. Deva : Emia. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. 6. István]. 5. Ştefan. Sterom. nr. 2000. Familia. 2. nr. 2000. Alex. 1112. 35. Faur. MARINELA În periodice: 2968. Victor. Braşov : Orientul latin. Géza. neam. 2000. 7-9. 8-9. 1-3. Visry. Braşov : Orientul latin. nr. p. 2973. Helikon. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Eminescu . conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 11-12. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. 2000. 1999]. Ioana. p. Bucureşti : Cartea Românească. ŞERBĂNESCU. 35. Cucu.

Şansa verbalizării propriului trecut. 1999]. 1. Tireziada. Vol. Un exerciţiu liniştitor. [Traian Ştef. 2000. Tandreţea dintre noi. nr. I. Marin. Spectacol în spectacol. Poezie română contemporană. p. Mărturisirile unui neisprăvit. nr. Grigurcu. AL. 2. Tomis. 149-151. p. Horj. [Florin Şlapac. 7-8. Soviany. ŞLAPAC. 12. Viorel. 2982. Mădălin. Constanţa : Ex Ponto. nr. 2977. Vasile. p. Grigurcu. [Traian Ştef. 2000. 39. Iulia. 27. 1999]. Solilocviul lui Traian Ştef. [Ara Alexandru Şişmanian. 33. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. 33. 2000. Tîrgu Mureş : Arhipelag. TRAIAN În periodice: 2980. 2000. Luceafărul. 28-29. Gheorghe. 2000]. 2-3. 2000. nr. 38. [Traian Ştef. 34. Poezie română contemporană. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Trei poeţi. Priviri. ŞORA. nr. Dus şi-ntors. nr. 429 430 . Despre calitatea umană. Galu. Steaua. Familia. 11. 457-461. Dumitru. Botoşani : Axa. România literară. 2000]. 2000. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. p. Gheorghe. [Ara Alexandru Şişmanian. 10-11. 6. Cristina. 2981. p. 453-456. 5. p. 59-62. 11. Vatra. Piteşti : Paralela 45. Vol. 2984. p. În: Gheorghe Grigurcu. [Traian Ştef. 29-32. Piteşti : Paralela 45. Arca. Gheorghe. Râul tăcut. 10-12. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poesis. nr. Octavian. Ulise ca prototip. [George Vulturescu. 1999]. Silvestru. CORNELIU În periodice: 2987. ŞTEFĂNESCU. p. 2000]. Paul Vinicius. 1997. 51. 1999]. Ithaca. FLORIN În periodice: 2978. România literară. Matei şi Eva. Aventurile subiacenţei. Tandreţea dintre noi. În volum: 2985. 2000. 51. MARIANA În periodice: 2979. p. p. Roşioru. 5. Paul. 2000.2975. [Mariana Şora. 33. 5. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 35. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Viorel. ŞTEF. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6-7. p. 1-2-3. 2983. Mureşan. Tireziada. p. Mureşan. Cele trei Crişuri. Tireziada. ŞIŞMANIAN. 1999]. Steaua. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. 7-8. Traian Ştef. 2000. 62-64. Bucureşti : Eminescu. Despre calitatea umană. Paralela 45. Grigurcu. p. Ochiul orb. nr. 1998. 2000. ŞTEFAN. Chelu. Eclipsa]. 1999]. 2. [Corneliu Ştefan. Scrisul agonic. 2000. Despre calitatea umană. nr. 2986. nr. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Geo. 2000. Popovici. Despre "neisprăvire". Râul tăcut.

462-464. Vol. p. nr. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). Luminiţa. Contemporanul. Întâmplări. Bucureşti : Image. poetul secolului XX. Angelo Mitchievici. Ştefănescu. p. 4. Bucur. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. antologie. [Ioana Vlaşin. 10. ALEX. Întâmplări. 2997. p. 2. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 2000]. 2996. p. p. p.Nina Cassian). [Ioana Nicolaie. nr. Angelo Mitchievici. Iulian Băicuş. 18. 2000. 9. Romulus. ŞTEFOI. 162-163. Cecilia Ştefănescu. Marius Ianuş. [Alexandru Ştefănescu. Florin Iaru.Nina Cassian <II>). Modelul Frankenstein. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 2989. 17. 2000. Grigurcu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Portrete literare (9) (Al. nr. Contemporanul. [Ioana Nicolaie. România literară. Victor Nichifor. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. 45-46. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2994. 2000. nr. 4-5-6. Ioan Godeanu. Arca. 40238 Tescani. nr. Recunoaşterea autenticităţii. [Alex. 6. nr. Portrete literare (8) (Al. 2000. p. 33. 2000]. Mihai. Elena Ştefoi. 6. p. ŞTEFĂNESCU. Între lirism şi magie. Cecilia Ştefănescu. 1-2. nr. Ştefănescu . Nicolae. Vol. Florin Iaru. Falsa literatură . CECILIA În periodice: 2995. p. Domnica Domnea.În periodice: 2988. Domnica Drumea. Alex. 9-15. Ştefănescu. Boerescu. Chioaru. p. ŞTEFĂNESCU. Grigurcu. 2000. Cimpoi. Romulus. 10. Ştefănescu. 2000. 2991. Tomis. 24. Doina Ioanid. 2992. ***. Întâmplări. Breban. Euphorion. 2993. Lena. Marcu. 10. Gheorghe. nr. 2000. Mircea Cărtărescu. Angelo Mitchievici. 6. Gheorghe. Ştefănescu . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Ioan Glodeanu. Poezie română contemporană. 2000]. În periodice: 2990. Cuvîntul. 6. Bucureşti : Maşina de Scris. 11. p. 2000. Luceafărul. Poezie română contemporană. 35. În: Gheorghe Grigurcu. p. 10. Iaşi : Institutul European. Nicolae. nr. Prietenie & literatură. Arca. nr. Cecilia Ştefănescu. Dumitru. 40238 Tescani. 2000. 3001. Breban. Vol. 25. [Nichita Stănescu. 2. 2000. 1. Marius Ianuş. 19. În volum: 2999. Ştefănescu: Stănescu. 3000. p. I. 2000. 11. Bucureşti : Image. 2000. I. În: Gheorghe Grigurcu. 2. Lazăr. 465-472. Îngerul cu o carte în mâini. iaşi : Institutul European. Anchetă Luceafărul. 1998]. Dan-Silviu. Bucur. Relativizare şi autenticitate. nr. [Alex. Ferestre 98. 1-2. 4-5-6. Luceafărul. Ştefănescu. În: Gheorghe Grigurcu. Roşioru. Oneşti : Aristarc. Poezie română contemporană. Doina Ioanid. Luceafărul. 11. Doina Ioanid. 14. 14. Mircea Cărtărescu. p. Ion. 2000]. 431 432 . ELENA În periodice: 2998."40238 Tescani". 2000 . 1999]. Gheorghe. 473-478. Grigurcu. Marius Ianu.

Tomis. p. 43. 11-12. Isus Tămăduitorul: [roman]. 2000. Aer proaspăt. Miruna. 9. [Cristina Tamaş. Roşioru. [Bucureşti : Crater. Rogozanu. Descentralizarea vieţii literare. 2000. Ştefănescu. 10. 2000. 3008. Bucureşti : Viitorul Românesc. Universul cărţii. Bucureşti : Crater. 7. Universul cărţii. p. 4-5. 4. Aora. 2000. 9. 20. p. 2000. 1999]. 3007. nr. 33. nr. 2000. 2000]. Alex. Zoltán. Simion. Mătuşa mea. Mircea. 33. p. Gheorghe. 3009. 2000]. 14. Editura Ex Ponto. nr. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. [Simona Tache. 433 434 . Alex. Bucureşti : Cartea Românească. VIOREL În periodice: 3003. Victoria. 2000. ŞTREMPEL. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. RADU TAMAŞ. Marius. [Simona Tache. Simona Tache: Împărţit la 2. Grigurcu. p. Poezie românească. România literară. 35. 2000. ŞUIU. TACU. nr. ŞUŞARĂ. Ştefănescu. Bărbulescu. nr. 44. Împărţit la 2. [Maria Tacu. "Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). 2000. 10. 73-75. Luceafărul. Vatra. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. 33. Voinea. C. Împărţit la 2. 5. 4. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. p. 31.ŞTIR. 10. ŞTIRBU. 7-8-9. Bucureşti : Crater. Despre scriitură şi scriitori. Mădălin. 4. p. TAMÁS. 2. nr. Luceafărul. PAVEL În periodice: 3006. Anestina. MARIA În periodice: 3010. Echinox. Mureşanu. nr. [Radu Şuiu. p. Bertha. nr. 2000. Milescu. GABRIEL În periodice: 3004. Bold-uri. 1999]. p. România literară. Anghelescu. nr. nr. p.. 23. [Viorel Ştirbu. 6. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. 2000]. Constanţa : Ex Ponto. România literară. TIMEA În periodice: 3012. italice. 42. 1999]. Aora. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011.. Patetism şi autenticitate. VICTOR TACHE.

p. Mitică şi Hyperion. 3022. Poezie. 6. 1999]. Helikon. Tamási Áron. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. 4. 4. În: 435 436 . Ion. TĂNASE. Luceafărul. România literară. Apostol. Bertha. GRETE În periodice: 3016. 11. 22 a fost de la început în opoziţie. 4. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. Timea]. C. 2000. Roşianu. [Grete Tartler. 6. C. 11. (2). Egyed. În: Laurenţiu Ulici. Oana. Aladár. 282-283. 22.. Molnos. nr. Luceafărul. 10. Tanou pseudonim Edith Konradt]. 23. Árpád. p. Lajos. Taina şarpelui ucis. Râsul ocrotit de lege : (versuri). p. [Lászláffy. 14. Magyari. Tamás. Balăs. 3020. Fotache. 2000. nr. Lászláffy. Látó. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii. Galaţi : Hypatya. Ulici. Laurenţiu. Farkas. 1995]. p. Cuvîntul. 9295. 2000. 2000]. TĂNASE. 12. STELIAN În periodice: 3021. p. 2000. TAŞCU. 8. Ion. 13. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 2000. p. TĂNASE. [Tamási Áron. 8-9. Rege a világ kiigazításáról. Lajos. [Iulia Tănase. nr. Csaba. 35. TANOU. Helikon. Bucureşti : Crater. p. Adrian. p. Rodica. ÁRON În periodice: 3013. 45-46. TARTLER. [P. 49. 88. poezie. Călătorie în Prafrica. 3. Magyari rózsafa]. 3-4. În volum: 3023. Miracolul revoluţiei. Tanou. Marino. P. p.. 16. nr. [Constantin Tănase. Supl. p. ***. Bucureşti : Du Style. 33. 2000. TAMÁSI. nr. 3014. Tomis. nr. Poeme pentru orice ocazie. 2000. CONSTANTIN În periodice: 3019. 6. C. Palade. nr. Gurău. IULIA În periodice: În periodice: 3015. nr. 2000. Chichere. 3-5. [Interviu]. Emese.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Stelian Tănase. p. Zoltán. Poeme pentru orice eventualitate. 22 plus. Poesis. Imre József. Poeta P. Stelian Tănase şi critica de idei. Chivu. Anchetă Luceafărul. 2000. Taina şarpelui ucis. nr. 17-18. În volum: 3018. Marius. VALENTIN În periodice: 3017. Bucureşti : Humanitas. nr.

p. 4. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Petean. p. Ioan. IONEL În periodice: 3028.Apostol Gurău. 12. 234-235. Bucureşti : Du Style. Din casa lui Faust. Daniel. 5. Aron. Dumitru. 33. În: Aureliu Goci. Drăghici. p. p. [199?]. False obiecte preţioase. Murgeanu. Bucureşti : Albatros. p. Luceafărul. FLAVIA În periodice: 3027. Mircea. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Ion. nr. [Ada D. România literară. 39. 5-6. 78-81. 2000. Ulici. 1999]. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. [Ştefan Tănase. 2000. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. 16. 6. Porunca fiului sau povara destinului. [Flavia Teoc. TÂRZIU. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. 33. Slobozia : Star Tipp. 3033. 7-8. 1998]. nr. nr. Cioplitor de cuvinte. Înzeire. VASILE În periodice: 3025.Povestiri din lumea nouă. Goci. Flavia Teoc. 2000. 10-11. Medelenismul. 2000. nr. p. ALEXANDRA În periodice: 3029. nr. În periodice: 3031. 2000. Aureliu. p. 10. SORIN 3026. Tomis. Celălalt. Mitică şi Hyperion. p. TĂRÂŢEANU. 148155. 2000. Georgeta. 10. p. Ţepeneag. 10. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. 2000. [Alexandra Târziu. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. În: Laurenţiu Ulici. nr. Cruceanu. Maria. 11. În volum: 3024. Curierul românesc. nr. Laurenţiu. 51. 2000. 9. ca avangardă. p. Ionel Teodoreanu. 2000. 6. Roşioru. Cioplitor de cuvinte. 35. TĂNASE. Contemporanul. Ion. Euphorion. Steaua. 1998]. CRISTIAN În volum: 3030. 11. Cristian Teodorescu . nr. 1997]. Timişoara : Hestia. Stanomir. p. TEODORESCU. [Bucureşti : Allfa. 3032. Vighi. TITEL. 2000. Galaţi : Logos. Romane şi romancieri în secolul XX. 3-4. Despre cîteva note false. TEOC. În volume: 437 438 . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. 27.

O monografie în foileton. Bucureşti : Editura Eminescu. Dosar de receptare critică. Monografie. 1984. 3035. 2000. p. 1983. Sorin Titel. Sorin Titel. 325-326]. Dosar de receptare critică. 1. Sorin Titel. Timişoara : Facla. Dosar de receptare critică. antologie comentată. antologie comentată. nr. Nicolae. Monografie. receptare critică. TOHĂNEANU. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Dosar de receptare critică. 2000. Monografie. 3039. G. [Valeriu Cristea. Iorgulescu. p. Monografie. În: Daniel Vighi. Valeriu. [Mircea Iorgulescu. Dosar de receptare critică. Sorin Titel: Arta poetică . p. 91-93. p. receptare critică. Sorin Titel. Crohmălniceanu. EUGEN În periodice: 3045. 1983]. 2. 3046. 1981]. 3038. Livius. Braşov : Aula. antologie comentată. Frumosul pur. 90-91. 3041. Feeria cotidianului. 88-89. În: Daniel Vighi. antologie comentată. p. antologie comentată. Lamura vieţii. 145-146]. Dosar de receptare critică. [Eugen Todoran. 80-81. Lucian. [Nicolae Manolescu. TODORAN. antologie comentată. Resita : Timpul. [Livius Ciocârlie. Familia. Monografie. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 1991]. 15]. 18]. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". Sorin Titel. 50-52. 36. 2000. Manolescu. Bucureşti : Cartea Românească. 294-295. Mircea. Nouă prozatori. 3036. receptare critică. Bucureşti : Seara. În: Albert Kovács. Portretul scriitorului. Sorin Titel. Popovici. Ovid S. Constantin. Ciocârlie. I. Kovács. 1983. 1985. În periodice: 439 440 . 1986. Monografie. 2000. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. Doina. Sorin Titel. receptare critică. 2000. Familia. [Vasile Popovici. în România literară. receptare critică. nr. p. 2000. Sorin Titel. în România literară. 2000. Braşov : Aula. p. 1989]. p. 1977. receptare critică. receptare critică. 89. 84-85. 3037. receptare critică. Pasărea şi umbra. În: Daniel Vighi. 138-141]. În: Daniel Vighi. 2000. 2000. Cubleşan. p. 36. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. Mircea. p. Albert. Monografie. antologie comentată. 3040. 3042. în Eseuri critice. Braşov : Aula. În: Daniel Vighi. Dosar de receptare critică. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. Sorin Titel. Bucureşti : Cartea Românească. Raicu. receptare critică. Fragmente de timp.testament. p. De ce Eminescu?. Gabriel. 2000. p. 8183. Braşov : Aula. Cornel. 28-31. 85-88. antologie comentată. 79-80. În: Daniel Vighi. În: Daniel Vighi.3034. I. Cristea. nr. Monografie. Dimisianu. Dosar de receptare critică. p. Dosar de receptare critică. Ungureanu. 2000. Braşov : Aula. [Fragment din: Cornel Ungureanu. Dosar de receptare critică. Reşiţa : Timpul. nr. antologie comentată. antologie comentată. G. Tohăneanu. Poetici clasice şi moderne. [Fragmente din: Lucian Raicu. Martin. 2000. Braşov : Aula. Braşov : Aula. Braşov : Aula. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. În: Daniel Vighi. nr. p. 12]. Monografie. Sorin Titel. Curticăpeanu. În: Daniel Vighi. 3043. p. Vasile. receptare critică. p. 523-524]. 3044. Sărbătoarea şi umbra. În: Daniel Vighi. Braşov : Aula. 90. în România literară. Ceea ce este important. Braşov : Aula. 2000. Monografie. Proza românească de azi.

3. Reşiţa : Timpul. MARIA În periodice: 3050. 487-491. p. Universul cărţii. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 1999]. 3058. p. 3053. p. Sorescu. Doina. 51. 11. Gheorghe. Romanul romanului românesc. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. Bicicleta Van Gogh. De la fervoare la meşteşug. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Ion. Familia. GEORGE În periodice: 3057. 1999]. Bucureşti : 100+1 Gramar. 1. 3048. 2. Timişoara : Brumar. nr. Universul cărţii. România literară. p. În: Gheorghe Grigurcu. Romanul romanului românesc. 1. 1999]. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic. 7. Milescu. p. p. Bucureşti : Crater. p. Arca. 2000. 6. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh. TOPÂRCEANU. Diaconescu. 7-8. 2000. 22. Poezie română contemporană. 28-31. nr. 2000. [Mircea Tomuş. Z. Bucureşti : Crater. MIRCEA În periodice: 3054. 33. Gheorghe. 2000. [Mircea Tomuş. p. Manu. De ce Eminescu?. 1991]. 10. TOMA. 19. [Liviu Grăsoiu. nr. 6. 441 442 . 4-5-6. TOMOZEI. Poezie română contemporană. 12. Curticăpeanu. 6. Imposibila definire a romanului. 2000. MARCEL În periodice: 3049. 36. Luceafărul. 2000. 479-486. Un alt Topârceanu. nr.3047. [Liviu Grăsoiu. 3056. 2000. 2000. 2000. TOMUŞ. nr. Familia. Ornea. Emil. Romanul romanului românesc. 3055. [Eugen Todoran. 2. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 1999]. 8. 2000. Miruna. 9. 17. 2. Luceafărul. 18-21. [Mircea Tomuş. O monografie în foileton. p. 50-52. 17. Mureşanu. Gheorghe. nr. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). 2000. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Lamura vieţii. Simuţ. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cubleşan. GHEORGHE În periodice: 3051. 10. nr. Daniel. Grigurcu. Vol. 12. Mocuţa. [Maria Toma. 3059. 10. nr. Bucureşti : Crater. Constantin. Cuvîntul. [Marcel Tolcea. Poezie românească. Bucureşti : 100+1 Gramar. România literară. O nouă exegeză despre Topârceanu. 2-3. În volum: 3052. Prinţul Tom. Diversitate tematică la Editura Gramar. nr. Tohăneanu. I. 36. TOLCEA. Ţinutul absenţei]. Deleanu. 1999]. În căutarea personajului]. Steaua. p. Ioana. nr. p. Victoria. vol. p. 4. 33. 2000. G. nr. Grigurcu. "Cazul" Topârceanu. [Liviu Grăsoiu. Roxana.

2000. 2000]. 30. 13. Domokos. În: Apostol Gurău. [Dorin Tudoran. Imre. nr. TUDORAN. În: Emil Alexandrescu. Goci. Literatura română în analize şi sinteze. Kiss. Grigurcu. 10. Tóth. Gheorghe. p. Radu Tudoran. TRIF PLEŞA. Sándor. [Szilágyi. 6. În: Aureliu Goci. Bogdan. János. RADU În volum: 3069. Poezia lui Dorin Tudoran. 2000]. 201-205. 2000. p. 45. Tânărul Ulise]. Adrian Dinu. 496-503. p. p. Grigurcu.În volum: 3060. Poezie română contemporană. Vol. 2000. 2000. Gurău. 3066. nr. Gheorghe. [Dorin Tudoran. 6. 33. România literară. Zoltan. Gizella. Timişoara : Augusta. TUDORAN. Antiutopia lui Dorin Tudoran. 3068. Victoria. 2. p. 7. 6. Jenő. În volum: 3067. nr. Poezie română contemporană. 2000. 5. Tînărul Ulise. Grigurcu. 2000. Zoltán. Fluxuri epice. 2000. 33. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Alexandrescu. p. Helikon. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. CĂLINA În periodice: 3064. 2000. Canonul tăcerii. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Timpul. Celălalt. CHIRIL În periodice: 3062. Aureliu. Romane şi romancieri în secolul XX. TUDOSESCU. 66-71. Székely. István]. Bertha. p. TÓTH. Vol. Apostol. p. TRICOLICI. nr. Emil. 10. TRIFAN.Rapsodii de toamnă. p. Rolls-Royce. În regatul suferinţei. Galaţi : Logos. 5. [Chiril Tricolici. Poezie românească. Contemporanul. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. DORIN În periodice: 3065. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. În: Gheorghe Grigurcu. Jékely. 1-3. Iancu. 492495. Horváth. 280-282. Bucureşti : Nemira. [Călina Trifan. George Topârceanu . nr. Milescu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. România literară. 2000. 2000. Energism programatic: Dorin Tudoran. ION În volum: 3063. Literatura şi aventura. Iadul cu versete. Kányádi. Iaşi : Polirom. Rachieru. 2. Hervay. Universul cărţii. ION În periodice: 443 444 . 2000]. p. ISTVÁN În periodice: 3061.

Grigurcu. 2000. Veronica. O nouă lectură a lui Dickens. 2000. Luceafărul. Decrepitudine. nr. Miruna. nr. 2. Patina solitudinii.3070. 1999]. ***. Vol. Orizont. Bucureşti : Semne '9. 507-512. Decrepitudine. nr. Mureşanu. Poetici clasice şi moderne. p. Vol. 1999]. 2000. Universul cărţii. Craia. 10. p. Bucureşti : Semne. Frumosul pur. 51. 23. 7. Conul de sine. Poezie română contemporană. 115-126. 35. Ion. TURCANU. TZIGARA-SAMURCAŞ. 3078. 45-46. 2-3. 68. 3073. Bucureşti : Seara. 1999]. Gheorghe. 35. Tomis. 3076. 1999]. Universul cărţii. ***. A discourse Ananlyst's Charles Dickens. MARIA-ANA În periodice: 3071. 1998]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 3. Discursul epic la Charles Dickens. 1999]. În: Albert Kovács. În: Gheorghe Grigurcu. TZARA. TUPAN. [Aurel Turcuş. VASILE În periodice: 3075. Anchetă Luceafărul. 22. Lucian Blaga concepţia ontologică. MARIUS În periodice: 3074. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Timişoara : Eurostampa. Între literatură şi filosofie. Maria. p. Kovács. p. 8. p. nr. Poezie română contemporană. 3072. 2000. AUREL În periodice: 3079. Chinde. [Marian Dopcea. 2000. [MariaAna Tupan. Dadaism. TURCUŞ. 2000. p. 10. Grigurcu. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. TUPAN. 2. TURCEA. TRISTAN În volum: 3081. nr. 10. Un temperament meditativ. 4. 6. 2000. p. 1. DANIEL În volum: 3077. Adrian Dinu. p. 2000. Tomis. Roşioru. 7. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. nr. Charles Dickens. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Rătăcirea Domnului]. [Marius Tupan. Contemporanul. 2000. Irod. p. Sultana. ALEXANDRU 445 446 . Albert. Bistriţa : Mesagerul. 12. 2000. O viziune extatică: Daniel Turcea. Patina solitudinii. Poezia stărilor adânci. 3. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. Timişoara : Eurostampa. Roşioru. [Maria-Ana Tupan. 1. nr. avangardă şi alte isme. 1. "O parabolă a eternei reîntoarceri". [Ion Tudosescu. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 7. Rachieru. [Aurel Turcuş. nr. 2000. Un analist al discursului. Gheorghe. 504-506. 5-6. 34-35. p. [Vasile Turcanu. Luceafărul. Conul de sine. Steaua. Ion. 3080.

Mircea. 25. nr. 5. Prolegomene înlăuntrul iluziei. 1999]. Exerciţii într-o jumătate de vis. 9-12. ŢEPELEA. p. 2000. 9. 1999]. 12. 2000. Ion. 33. 4. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. 2000. Luceafărul. Cluj-Napoca : Napoca Star. Simuţ.Cultura Naţională. 51. Florin Ţene. 104-108. Bucureşti : Grai şi Suflet . Simion. Tribuna. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. [Ioan Ţepelea. Universul cărţii. p. Memorii. Forum. nr. 2000]. 1999]. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Corbu. ŢENE. 27. nr. 5. Bucureşti : Cartea Românească. Meandrele memoriei. Veghe şi somn. nr. nr. p. 2000]. p. 2000. [Călătorie prin veac. Vitraliile unei existenţe obişnuie. ŢENE. Voinescu. GABRIEL În periodice: 3087. Timişoara : Helicon. Bărbulescu. 4. Steaua. nr. nr. Petean. [Gabriel Ţepelea. Cluj-Napoca : Napoca Star. p. Mureşan. Ornea. 1999]. 10. 2000. Sfârlea. Prolegomene în lăuntrul iluziei. [Al. p. Luceafărul. 100-101. nr. IOAN În periodice: 3089. ŢEPELEA. 2000. Viorel. Bucureşti : Cartea Românească. Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. Ion. 7. 513-517. Victoria. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 7. p. 10. Insula viscolului. IONUŢ În periodice: 3086. 11. 490491-492. nr. [Victor Ţarină. Luceafărul. p. 2. 3. Ţion. În volum: 3088. 1999]. 3091. p. AL. [Al. De izvoare. 2000]. 16. 447 448 . 6. p. Al. 1999 ]. 2000. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. [Ioan Ţepelea. Radu. Lirism biologic. p. 3090. Z. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 4. În volum: 3093. 1999]. 3092. 2. 2000. 42. Cristofor. Poezie română contemporană. "Al nouălea cer al iluziei". 51. ŢARINĂ. [Timişoara : Helicon. [Ionuţ Ţene. Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. 2-3. 38. Indivizibilitatea visului. TzigaraSamurcaş. 3-4. nr. 2000. Vol. Adrian. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei. nr. FLORIN În periodice: 3085. Poezie românească. p. Secvenţe din purgatoriu. George. Victor Ţarină. România literară. Poesis. Steaua.În periodice: 3082. 2000. [Ioan Ţepelea. 3084. 2000. VICTOR În periodice: 3083. vol. 2000. 12. Cluj-Napoca : Napoca Star. Grigurcu. Milescu. Gheorghe. 6. [Recenzie de carte].

DUMITRU În periodice: 3094. În volum: 3101. 2000. nr. 2000. p. 3104. 26-29. 6. Viorel. 48-49. Ţeposu. Familia. 9. 2000. 2000. Muşina. 3112. 3095. Vatra. Ion Pop. p. 5. p. 49-57. Bucureşti : Du Style. Al. 3113. 3096. 5. 3106. Marino. Vatra. 2000. Bârna. 2000. Tablou obosit. 11. 3105. nr. 2000. Critica poate învăţa să trăieşti. Mitică şi Hyperion. 44-51. 6-7. Ascunsa melancolie. 64-65. Buciu. 5. p. Cuvîntul. Bârna. nr. 50. nr. Vasile. 5. 1. Vatra. [Interviuri]. 3099. 5. Pavel. 5. p. 2000. 253-254. p. Ioan. p. Ţeposu. Omul şi criticul. Un număr pentru Radu G. [Dumitru Ţepeneag. 2000. Moraru. nr. Pont des arts. Alexandru. 49. Convorbire despre Europa. În periodice: 3102. Contemporanul. p. ŢEPOSU. 2000. p. p. 57-58. Vatra. p. 3114. 5. 6667. Moldovan. 3109. Anchetă "Contemporanul": Cum. p. nr. Vatra. RADU G. Vatra. 17-22. nr. Prietene Cis. Iulian. 63-64 . nr. nr. 3100. 2000. Familia. 2000. Gînduri despre Radu G. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. Adrian. Mureşan. 2000. Nicolae. 3111. C. 83-85. 53. 449 450 . Nicolae. 5. Ivăncescu. 2000. Vatra. p. nr. Drăghici. Caiete critice. 11. 1999]. 43-45 . 10. Georgeta.. Vatra. Ruxandra. Nicolae Balotă. 2000. 2000. Groşan. nr. Dora. Ulici. Dinulescu. p. 2000. Cornel. nr. nr. 5. Dumitru Ţepeneag. 3108. 65-66. 20. Dragolea. Vatra. Radu G. În: Laurenţiu Ulici. Biografie şi ficţiune.durabil . 5.Ţepeneag. Pont des arts. p. Zalis. 7. 55. 3107. "Istoria tragică" a criticului optzecist. Criticul în oglinda propriei generaţii. Ioan. 2000. 3115. 2000. Geo. nr. Contemporanul. 2000. Ioana. p. gazetar. Marian Victor. p. p. Buduca. Vatra.ŢEPENEAG. Bucureşti : Albatros. Pastenague sau romanul reconstituirii. Interviuri radiofonice. Gabriela Melinescu]. 10. nr. Momentul . Familia. Henri. nr. 9. 20. Crăciun. nr. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. 1999]. 9. Bucureşti : Albatros. Vatra. De la Paris spre Maramureş. Mihai. 3103.. Oprea. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Ţeposu. 3098. nr. p. 10. Nicolae. Ioan. Gheorghe. 3097. 2000. 68-82. Vatra. Gică şi Radu G. Laurenţiu. nr. 3110. nr. p. nr. p. Articol fără final. 2000. 30-32. 5. p. 5. 48. Boldea. Vatra. Bianca Balotă. 5. Demiurgul postmodern. Contemporanul.

12. Eternul Barbarius. p. ŢOIU. p. 3120. nr. nr. 2000. 2000. 2000. Vatra. Simuţ. Tudorel. [Constantin Ţoiu. Vatra. Andrei. Necunoscutul Arghezi. [Constantin Ţoiu. p. [Cezar Ţucu. nr. Barbarius. 2000. Ion. 50-51. 11. Vasiliu. Ion. 5. PAVEL În periodice: 3132. Tot necunoscutul Arghezi. Drum invers. nr. 2000. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. Menirea criticului. Iaşi : Junimea. Bucureşti : Allfa. nr. Cuvîntul. 1999]. Cuvîntul. nr. 5.3116. În volum: 3128. Ştefănescu. 5657. Pogorîrile lui Radu. Pop. Preda. 1. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. Tomis. 3126. p. Luceafărul. ŢUCU. 2000. Luceafărul. 2000. Sorin. Memento Radu G. Vatra. nr. Ţeposu. Vatra. 3123. Ţeposu. Simuţ. Barbarius. Vatra. nr. 5. 3130. Mihaela. Lucian. 13. Bucureşti : Allfa. p. 2000. p. 1998]. 10. 5. Daniel. CEZAR 3122. Vighi. Omul începuturilor de drum.. [Pavel Ţugui. p. 5. Vatra. Mîhniri cumpănite. 4. 7. 2000. Alexandru. 50. 1999]. nr. Vatra. Necunoscutul Arghezi. Proiecte şi nostalgii epistolare. STELIAN 451 452 . Mărturii la sfârşit de veac. Necunoscutul Arghezi. 5. 3119. 60-62. 3127. Vatra. Blestemele şi scrisorile Creatorului. 2000. nr. Gheorghe. 3117.[Interviu]. ŢURLEA. 1998]. Radu literar şi artistic. 17. p. Alex. Pantea. 59-60 . nr. Angela. 2000. George. 2000. 6263. Ursa. Vol. Tomis. 1999]. p. p. p. 35. George. Vatra. pe ţărmul vieţii. 3121. Un text ca o viaţă. 5. 2000. Roşioru. Alexandru. 11. Bucureşti : Vestala. 10. p. 7. Baciu-Moise. p. nr. Ion. 7. nr. Ion. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. 2000. 53-54. p. 33. 2000. 3. Traian Radu. Moise. nr. 5. 178-183. Galaţi : Arionda. Vatra. Radu G. 2000. Constantin Ţoiu povesteşte. Ţeposu. nr. p. Surâsul postmodern al lui Radu G. ŢUGUI. la Izmir. 6. [Pavel Ţugui. 5. CONSTANTIN În periodice: 3129. 6. Dobre.. 6. Aurel. nr. 11. Ţeposu. Zanca. Radu G. 4. p. p. nr. Urian. România literară. Ungureanu. 2000. 3133. 35. 5. 2000. p. 54-55. 36-42. 3118. 3124. Bucureşti : Vestala. 52. 3125.

ŢUŢEA. Gândirea exclamativă. Caius Traian. 33. 3149. p. nr. 2000. Gelu. România literară. Bucureşti : Humanitas. Dragomir. Curierul românesc. 12. 2000. 1. 12. 11. Dimisianu. 1999]. 2000. nr. Chihaia. p. Cluj-Napoca : Napoca Star. 33. Alex. FLOAREA În periodice: 3138. 2000. Radu. Scepticul constructiv. LAURENŢIU În periodice: 3139. Contemporanul. nr. 114-119. Bărbulescu. 3145. Cuvîntul. În: Mircea Popa. 12. ŢUŢUIANU. Omagiu lui Laurenţiu Ulici. 2. România literară. 2000. 3151. nr. 44. 26. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. 3137. Luceafărul. 47. In memoriam Laurenţiu Ulici. 3142. 3150. Laurenţiu. [Floarea Ţuţuianu. 453 454 .antrenor şi arbitru. 10. Radu. Viaţa românească. 2000. Bărbulescu. p. Laurenţiu Ulici . Gârbea. Ionescu. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. 10. Chihaia. 3140. Vatra. 3146. Curierul românesc. nr. ULICI. 41. 13. 4. Gârbea. 3148. 2000. 2. Alex. Luceafărul. Jurnal cu Petre Ţuţea. 2000. Neuitatul Ulici. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000.marele jucător. 2000. Horia. O poveste cuceritoare. p. 2000. Laurenţiu Ulici . Luceafărul. 1. p. România literară. p. Ştefănescu. 2000]. nr. p. 2000. p. 33. [Petre Ţuţea. 4. În volume: 3136. Evanghelescu. Ştefănescu. 11. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). 7. 3141. 41. p. Mărturisiri şi opţiuni. 4. Mircea. ediţia a 2-a. Luceafărul. Contemporanul. Rădulescu. p. Alliance Belgo-Roumaine. Pavel. p. 11-12. 26. 9. Pavel. p. 41. nr. Horia. Vă mulţumesc. In memoriam Laurenţiu Ulici. nr. Homo militans. Iulian. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. 1-3. 2000. 5. p. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. 12. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. Laurenţiu. 95. Nicolae. PETRE În periodice: 3135. p. Mariana. Iulian. 2000. Popa. În: Iulian Rădulescu. 2000. Femeia în faţa oglinzii poemului. 46. nr. nr. nr. Pavel.În periodice: 3134. p. Breban. Ecaterina. Libresse oblige]. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. 45. nr. Ionescu. 15. nr. p. 2000. [Stelian Ţurlea. nr. România literară. In memoriam. 3143. 6. Gabriel. 6. p. 3147. 12. Neobosit şi vital. 2000. 10. 3144. 33. 14. 1. 47. Boldea. nr. Chihaia. 113-118. p. 2000.

nr. p. 3160. 13. Un umorist. România literară. Vinea. 7. 47. p. Magister ludi. 41. nr. Holocaustul culturii române . George. Jurnal (de) ludic. România literară. În volum: 3163.3152. p.1944-1989. 3158. 2000]. 47. 2000. La plecarea unui scriitor. Iubind literatura română. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. 13. nr. 2000]. Ţîrlea. 1. 5. Profesiunea de ludic. Ne va vorbi prin operă.iubitor şi creator al gagului. 33. Topolog. In memoriam Laurenţiu Ulici. 12. Stratan. 47. 6. 10. 2000. 2000. 3162. nr. 7. 2000. 2000. Tupan. 1. p. BOGDAN În periodice: 3164.. p. In memoriam Laurenţiu Ulici. nr. UNGHEANU. p. Bucureşti : D. Emil. George. p. 2000. 3. 33. Marele meu frate. Baciu-Moise. p. [Mihai Ungheanu. În: Angela Baciu- Moise.. Ultima verba. viaţa mi-o pierdui. p. Alexandru. 2000. 12. Alex.B. Ţion. 47. 184-188. [Bogdan Ulmu. 3165. Contemporanul. Luceafărul. nr. Arghezi. 3. Bucureşti : D.1944-1989. Uricaru. p. In memoriam Laurenţiu Ulici. Manolescu. 22. Mărturii la sfârşit de veac.[Interviu]. 3156. 33. 2000]. 3169. nr. p. 45. nr. 1999]. [Mihai Ungheanu. Luceafărul.B. Alexandru. Holocaustul culturii române . Dumitru Radu. Manu. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. nr. 3153. Angela. Popa. p. Pillat. 2000. 8. 2000. [Bogdan Ulmu. Din ludicitatea. 42. 33. România literară. 43.H. ULMU. Simion. Laurenţiu Ulici. Luceafărul. 1974]. p. Jurnal (de) ludic. Totul era scris. Iaşi : Bolta Rece. România literară. p. Luceafărul. Cătălin.H. 2000. Întortocheatele căi ale literaturii. 42. 33. Luceafărul. Zilieru. Voiculescu. Barbu. 13. 3159. 3161. Tupan. 51. Marius. Luceafărul. România literară. Holban. 5-7. UNGUREANU. nr. nr. Iaşi : Bolta Rece. Ion. MIHAI În periodice: 3167. Holocaustul culturii române . nr. nr. Luceafărul. 1999]. 3157. 2000. Maniu. Măsluiri. 2000. p. [Laurenţiu Ulici. [Mihai Ungheanu. 13. 44.B. 45-46. Blaga. Vasile. 5. 2000. A murit o parte a conştiinţei noastre. Luceafărul. 2000. Bucureşti : D. 2-3. 2000.. 2000. nr. Jurnal (de) ludic. România literară. Ultimul motiv. 2000. [Bogdan Ulmu. 33. Avatarurile unui eşec. 41. Galaţi : Arionda. 3154. Iaşi : Bolta Rece. Nicolae. 33. p. Vol. Fundoianu. Spiridon. Horia. nr. 3166. nr. 16.H. Adrian. Luceafărul. Ion. Eugen. nr.1944-1989. 1999]. Marius. Ştefănescu. 3168. Steaua. CORNEL 455 456 . 6. p. Bărbulescu. 13. Bacovia. 2000. Ioan. p. 3155. Nu aşa se scrie istoria. In memoriam Laurenţiu Ulici.

Alex. 23. De la prejudecată la paradox. 3171. nr. 11. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. nr. Orizont. ION În periodice: 3174. p. EUGEN În periodice: 3180. 4. 6. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Callimachos. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 1998]. Ileana. 8. [Cornel Ungureanu. 4. Mureşanu. Nichita Stănescu. ***. ILEANA În periodice: 3175. Ionel. p. Milescu. Contemporanul. p. Aşteptându-i pe barbari].În periodice: 3170. Miruna. p. nr. 10. [Doina Uricariu. Urcan. Marinescu. 2000. sculptor şi jurnalist. Ştefănescu. Laurenţiu. 12. Universul cărţii. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. Victoria. 1999]. nr. 2000. p. 5. România literară. 2000. UNTARU. p. nr. Proză românească. Spiridon. 2000. 45-46. 10. 3172. [Cornel Ungureanu. 10. 9. În volum: 3181. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Grigore Ureche. 10. Un exilat fără exil. 4-16. 1995]. 6. URICARIU. Reşiţa : Modus. p. URICARU. Autoportret Doina Uricariu. Lirismul paradoxal. p. 8. URMUZ În periodice: 457 458 . Vestitorul]. 3179. Mihaela. URCAN. Apostrof. O epopee critică eroi-comică. Universul cărţii. 6-7. [Eugen Uricaru. 1999]. poet. 2000. Luceafărul. 3173. Ursa. 2000. Uricariu. 33. Doina. Vasile. În: Antologie de literatură română veche . 266-267. nr. Reşiţa : Modus. p. Literatura română în analize şi sinteze. Oancea (Tata Oancea). 2000. 86-87. 2000. DOINA În periodice: 3178. "Geanta şi straiţa". Bucureşti : Viitorul Românesc. Poezie românească. Bucureşti : Du Style. p. Bota. nr. Emil. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Ulici. Bucureşti : Du Style. 3177. 3. 12. 36. Anchetă Luceafărul. Mitică şi Hyperion. nr. 10. [Cornel Ungureanu. 8. Oancea. 2000. În: Emil Alexandrescu. URECHE. p. 2000. Valeriu. GRIGORE În volume: 3176. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. [Ion Untaru. 15. În: Laurenţiu Ulici. Universul cărţii. p. Bucureşti : Editura Universităţii. 2000. Mircea Eliade şi literatura exilului. Vatra. nr. 187-188.

Contemporanul. Un punct nodal în critica optzecismului. 51. Vol. 34. p. Irina. nr. 10. MIHAELA În periodice: 3186. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". În: Gheorghe Grigurcu.. 2000. 2000]. Grigurcu. MIHAI 3183. 2000. 1. Piteşti : Paralela 45. [Mihaela Ursa. Mincu. 1999]. 23. Infern. 518-523.[Carolina Ilica. Marin. p.. 2000. Irod. Steaua. 2000]. URSA. Chişinău : Moldpres. Echinox. 2. [Mihaela Ursa. 16. 35. 50-51. p. p. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. În: Gheorghe Grigurcu. 9-10. Gheorghe. p. Tomis. 524-530. Luminiţa Urs: ". LUMINIŢA În periodice: 3188. [Alexandru VaidaVoevod. [Ion Iancu Vale. ION IANCU În periodice: 3193. Cubleşan. 2000. 1999]. Gheorghe. Vol. Din nou despre optzecism. 10. 34. Contemporanul. Henri.. 7. 7. 7. [Cluj-Napoca : Paralela 45. 5. Ileana.3182. Luceafărul. p. nr. Grigurcu. Poezie română contemporană. 3187. p. p. URS. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2-3. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 3184. 553-558. Purgatoriu. 3191. 2. Marin. Poezie română contemporană. Petraş. nr. nr. Ioan Romeo Roşiianu]. Poezie română contemporană. 2000. Poenar. 5. 2000. Timişoara : Orizonturi universitare. La icoana singurătăţii. VALE. Mircean. În: Gheorghe Grigurcu. 14. Gheorghe. Paradis. Adrian Dinu. Piteşti : Paralela 45. 4. În volum: 3190. nr. nr. Mihaela Ursa. 1999]. 2000. nr. Pod în Balcani. Mihai Ursachi. Zalis.anticipaţia textualismului. 3. Urmuz în italiană. Contemporanul. p. nr. Lirismul contrastelor. 459 460 . În absenţa Călăuzei. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. 16. [Lăcrimioara Ursa. Luminiţa Urs]. 31. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 7-8-9. O "legendă vie" a poeziei. VAIDA-VOEVOD. Pod în Balcani. 2000. 2000. nr. 2000. Simona-Grazia Dima. Doi poeţi. URSA. ALEXANDRU În periodice: 3192. 51. Maria. p.. În periodice: 3189. 2000. Ovidiu. Rachieru. URSACHI. Steaua. p. Grigurcu. Horea. 10. p. Contemporanul. Vol. 10. 3. Constantin. 2000.

nr. Holban. 51. 3202. 51-52. 1998]. VASILESCU. 2-3. 531-536. Poezie veche şi nouă. Cuvîntul. România literară. ***. Universul cărţii. nr. România literară. Universul cărţii. VALMARIN. Iaşi : Sedcom Libris. Privirea celuilalt. 1. Comediile lui I. 2000. Ioan. 6. Valjan. 2000. nr. Bagatto Libri. Angela. Corbu. 31. nr. Bot. [Lucian Vasiliu. 32. Mona-Monada. Constantin.[Interviu]. VASILIU. În: Angela BaciuMoise. p. 1999]. Vol. 2000. Steaua. ***. Luceafărul. VASILE În periodice: 3197. Despre felul cum înaintez. 3196. 1999]. p. p. Cambei în China. 3133. Gheorghe. Baciu-Moise. Roma : Bagatto Libri. [Lucian. Cubleşan. Bucureşti : Petrion. 2000. p. 6. Ioan. p. 16. Lucianograme. LUCIAN În periodice: 3201. [Lucian Vasilescu. Holban. [Lucian Vasiliu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 7. 3200. 5-6. 8. Spirt. Doina. Iaşi : Junimea. Fra storia e letteratura . [Vasile Vasile. Generaţia de sacrificiu. 1. Anchetă Luceafărul.VALJAN. nr. Valjan. Iulia. 1999]. Steaua. Bucureşti : Nemira. "Un patetic jignit". Vol. 45-46. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. Familia. p. Noi studii de românistică la Roma. 33. Percorsi rumeni. p. 2000. 2000. 1983. Mărturii la sfârşit de veac. 6. LUCIAN În periodice: 3198. Bucureşti : Vremea. 2000]. p. 1999]. 8-9. 2000. [I. Botoşani : Axa. Popovici. Curticăpeanu. Ghilotina sinelui]. p. p. Botoşani : Axa. VASILE. I. 2000. Lucian Vasiliu. 1981. nr. nr. LUISA În periodice: 3195. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 5. 10. [Luisa Valmarin. Dan-Silviu. O experienţă culturală. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). 189-194. Poezie română contemporană. 7. 2000]. p. 2. 33. Muzeul întîmplărilor de ceară. Ioana. 51. Boerescu. 2000. 3203. Spirt. Galaţi : Arionda. De la muzica firii la muzica sferelor. 25. [Paulina Popa. ***. nr. Poezie românească. 11-12. Grigurcu. [Lucian Vasiliu. 2000. Vasilescu. 11. 2. Miscelanea. 33. 3199. 32. 2. 52-53. Lucian Vasiliu. 14. Fericirea şi nefericirea de a scrie. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Poezie românească. 10. 2000. 3206. Lucianograme. Daniel. nr. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Percorsi rumeni. În periodice: 3194. p. nr. Bucureşti : Albatros. 461 462 . 2000. [Luisa Valmarin. 3204. În volume: 3205. 2000]. nr. România literară. Quaderni di Romania Orientale. Poesis. Muzeul întâmplărilor de ceară].

Familia. Melancolia exilului interior. p. p. 2000. 32-33. 12. 2000.. Baciu-Moise. p. [Ion Vădan. VASILIU-SCRABA. VELEA. 1994]. Angela. p. Teodor Vârgolici . Retrospecţii inconfortabile. IOAN RADU În periodice: 3211. [Ion Vădan. 2000. Bucureşti : Vinea. nr. Melancolii retorice. Poezie românească. 31. nr. 3215.[Interviu]. 1992. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. [Ioan Radu Văcărescu. p. Gurău. În volum: 3217. p. 4. Scrisori catre Edith Sődergran. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. Iaşi : Timpul. Dumitraşcu. p. Steaua. Week-end în Infern. Lucian Vasiliu: Lucinograme. DIMITRIE În periodice: 3209. Cuvîntul. Petre. 533-535. VĂCĂRESCU. 10. 95. 2000. nr. 2000. Exil în oraşul imperial. nr. nr. ELENA În volum: 3210. Celălalt. În: Apostol Gurău. Boldea. În: Angela BaciuMoise. 3. Datcu. Mărturii la sfârşit de veac. VÂRGOLICI. 10. Teodor Vârgolici. Victoria. Apostol. 82-86. În: Emil Alexandrescu. 33. p. 10. 1. Emil. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Poezie românească. Elena Văcărescu. Mihaiu. 2000]. 2000.3207. Slobozia : Star Tipp. Botosani : Axa. Got.pâna ce carnea va sângera peste litere". 2000. 14. Week-end în infern. Scriitori români care au creat în alte ţări. 2-3. 34-35. 2000. [Ion Vădan. 51. 2000. 7-8. 1112. VATAMANIUC. Steaua. Iordan. 2000. Botoşani : Axa. Mistica platonică. Lupta cu îngerul]. Steaua. nr. Milescu. 6.70. 1999]. ". 1-2. Experienţe vizionare. [Isabela Vasiliu-Scraba. Galaţi : Arionda. p. Galaţi : Logos. Iulian. 51. Dumitru. 3213. Moldovan. ION În periodice: 3212. 12-15. TEODOR În periodice: 3216. Virgil. VĂCĂRESCU. Literatura română în analize şi sinteze. ISABELA În periodice: 3208. p. DUMITRU În periodice: 463 464 . 51. Viaţa românească. Alexandrescu. 3214. Universul cărţii. nr. 2000]. Vol. Universul cărţii. p. Victoria. nr. VĂDAN. 5-6.. 2000. Milescu. [Ion Vădan. Ioan. 1999]. 4. 195-202.

Steaua. ***. p. ora 10. Decembrie. Muzici şi faze. Întâmplări din realitatea imediată. VIGHI. Literatura română în analize şi sinteze. 3228. [Daniel Vighi. Alexandrescu. p. Daniel Vighi . Deva : Călăuza. Iaşi : Timpul. tendinţe. OVIDIU 3223. [Daniel Vighi. 1999]. ora 10. STERIAN În volum: 3222. 2000. Bucureşti : Albatros. Contemporanul. Gheorghe. 2000].Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. Steaua. VICOL. Literatura română în analize şi sinteze. În: Apostol Gurău. 2000. [George Vigdor. ora 10. Grigore Vieru . Vocalizele unui stilist. Decembrie. 3224. 1997]. 2000. [Dumitru Velea. VERDEŞ. nr. Galaţi : Logos. Orientări. p. 51. GEORGE În periodice: 465 466 . Aventura obiectuală. Emil. 2000. 26. p. "Pe fază". [Recenzie de carte]. Ancore de sânge. nr. 100. Rădulescu. Vatra. Arca. Poezie română contemporană. Bogdan. Iacovu. Direcţii. 2. 2000. 11. între senzaţie şi reverie. 3. ION În periodice: În volum: 3219. GRIGORE În volum: 3227. Ioana. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Tudor Vianu . Iaşi : Timpul. nr. Decembrie. 64-66. 476. 39. VIANU. Ţion. p. 20. 4-5-6. Vasile. Nisipul cu oase. orientări. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. [Recenzie de carte]. Emil. 2000. Apostol. 10. 1999]. 22-28. Grigurcu. Muzici şi faze. 2000. DANIEL În periodice: 3226. 2000. Geo. Bucureşti : Univers. 87-88. 33. 2000]. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. [Daniel Vighi. 2000. Apocalipsa 9 (retroproze). Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45.Harpa . 51. 6. 3220. 2000]. Sabău. Euphorion. TUDOR În volum: 3221. În: Emil Alexandrescu. 5-6. Bucureşti : Univers. România literară.cotidianul abulic. 92. VIERU. p. coordonate şi realizări în poezia românească. În: Emil Alexandrescu. [Ovidiu Verdeş. 1. 3225. nr. Eva. Georgeta. p. Alexandrescu. p. 2-3. Celălalt. 11. 2000. VIERU. Satu-Mare : Solstiţiu. VIGDOR. 6. p. 538-539. Gurău. nr. 2000. Sterian Vicol: Legato. Moarcăs. 1997].3218. 537-540. [Ovidiu Verdeş. Adrian. Vol. Bucureşti : Albatros. nr.

Sociabilitate şi solitudine. [George Vulturescu. Gheorghe. Vizirescu. Ion. 1999]. Un alt fel de morală. VISRY. Markó. O noua "metoda" lirică. VINICIUS. probleme şi nelinişti. 1999]. Nicoleta. [Paul Vinicius. 2000. Calende. p. András]. Eclipsa. 1-2. ION În periodice: 3229. Tandreţea dintre noi. 36. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. România literară. Géza. 62-64. 3233. Iaşi : Timpul. 9. 22. Poezie română contemporană. 1-3. Scrisul agonic. Sociabilitate şi solitudine. PAN M. Eugen Lovinescu. nr. László. 2. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. Stiluri în proza interbelică. 2000. p.ritmuri. Valeriu Mircea Popa]. PAUL În periodice: 3232. Un regizor al textului. Cristina. FRANCISC 3235. Blestemat de cocoşi. Bârsilă.Pan M. Ion Vinea]. 541-547. In memoriam . p. [Paul Vinicius. [Király. În: Sergiu Ailenei. p. [Liviu Rebreanu. Eclipsa. Bucureşti : Crater. Ailenei. [Paul Vinicius. Eclipsa. 2. 3236. nr. Mocuţa. 33. 1999]. În volum: 3230. Trei poeţi. 2000. p. nr. Grigurcu. Poesis. Visry. Eclipsa]. 3239. Mihail Sadoveanu. 51. România literară. Marina. 2. Vasile. Zsófia. Helikon. Spalas. Béla. 2000. 8-9. Geo. p. Luceafărul. 5. nr. nr. Gheorghe. 6. Bucureşti : Crater. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231. Balla. În: Gheorghe Grigurcu. 11. 2000. VIZIRESCU. Ediţiile critice . 2000. 1999]. Steaua. 33. Simuţ. 9. Traian Ştef. Bertha. 5. nr. Zoltán. 10. Bucureşti : Crater. 6. 134-148. p. p. Arad : Mirador. Galu. Paul Vinicius. Bucureşti : Crater. Mircea. 79-81. Szőcs. În volum: 3237. 2000. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2-3. 2000. 467 468 . Sergiu. Ghinea. Gheorghe.[Paul Vinicius. nr. [Paul Vinicius. p. Eclipsa. 3234. Vol. [Francisc Vinganu. Lucian Blaga. nr. Agonie şi adoraţie la gura tunelului.VINEA. 2000. VINGANU. 25. Contemporanul. Familia. Grigurcu. În periodice: 3240. 1999].

6. [Gelu Vlaşin. 4-5. CHRISTIANA În periodice: 3249. 3245. Acţiunea interioară. 42. 33. Victor Nichifor. 51. Universul cărţii. Bucureşti : Vinea. p. 95. 2000. Angelo Mitchievici. [Adrian Voica. [Gelu Vlaşin. Emil. Bucureşti : Vinea. Soviany. Iaşi : Junimea. 19. 2. 7. 10. Viaţa românească. 1999]. p. 9-15. Călin Vlasie. p. p. Oneşti : Aristarc. p. Alexandru. Poesis. 2000. nr. 442-443. 2000. [Aurel Pantea. 8. VLASIE. IOANA 3241. [Călin Vlasie. Iulian Băicuş. Steaua. Arca. 10. Editura Clusium. Contemporanul. Iaşi : Timpul. Husar. Călin Vlasie. 193-196. Euphorion. 2000. Acţunea interioară. p. nr.Călătorie spre locul inimii. VLAŞIN. Emil. 1-2. Proprietar de spaţii poetice. În periodice: 3248. În: Emil Alexandrescu. 3252. Paralela 45. 2000. Ionescu. 445-446. Cluj-Napoca : Paralela 45. Monolog în Computerland. Zalis. 4-5-6. nr. Luceafărul. p. 1999]. 18. Chioaru. Cecilia Ştefănescu. p. VLĂDUŢESCU. În: Emil Alexandrescu. 14. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Developări în perspectivă. 1. 46. 1999]. 2000. 2000. Poeme în era computerelor. 2000.". 2000. Petraş. Alexandrescu. nr. 10. Iaşi : Timpul. 5. 1999]. VOICULESCU. Bucur. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu. [Christiana Vlăduţescu. 3-4. CĂLIN În periodice: 3242. nr. Horea. 1999]. 11. Romulus. Poenar. Dincolo de pragul refulării. Borbély. [Ioana Vlaşin. 5. Henri. p. 469 470 . Vasile Voiculescu . 6. Acţiunea interioară. Alexandrescu. GELU În periodice: 3246. Tratat de psihiatrie. 1999. p. 30-31. p. Prietenie & literatură. 3244.nr. Ştefan. p. Doina Ioanid. Dumitru. Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. 2000. nr. 3247. Ferestre 98. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. 3243. 11.Bătea la poarta cerului. 1999]. O victorie covîrşitoare. 2000. Nicolae. România literară. VASILE În volum: 3251. 11. ADRIAN În periodice: 3250. 10. Versificaţia eminesciană. [Călin Vlasie. Mariana. Marius Ianuş. Literatura română în analize şi sinteze. 5. 1998]. VLAŞIN. Miscellanea. Octavian. Piteşti : Paralela 45. Contemporanul. Versificaţia eminesciană. Tratat la psihiatrie. Irina. Stroescu. Vasile Voiculescu . nr. 2000. nr. Sentinţe cu sinele]. p. nr. VOICA.

nr. Lungu. VOINESCU.Şarpele Aliodor.În grădina Ghetsemani. Iaşi : Timpul. 2000. În: Emil Alexandrescu. 10-11. nr. VOLOVICI. VOINOIU. Iaşi : Timpul. Apariţia scriitorului în cultura românească. Emil. nr. Elegii din depărtare. Alexandrescu. Emil. 3257. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 471 472 . Literatura română în analize şi sinteze. Vasile Voiculescu . 3254. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune".Noapte de martie. Alexandrescu. Adevărul şi temeiurile lui. VOINESCU. OCTAVIAN N. Vasile Voiculescu . Vasile Voiculescu . Dan Voinescu]. 2000. 6. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2000. Boldea. Astra. Luceafărul. Vatra. Vasile Voiculescu . p. p. 2000. 2000. 443-445. Malea Stroe. 2. 1999]. 1995]. 69. 2000. Poeţi argonauţi. 448. 3255. 98-99. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. Emil. p. Mihaela. [Margareta Voinescu. LEON În periodice: 3264. 2000. ALICE În volum: 3259. [Bucureşti : Nemira].3253. 2000. Solo Har. Shaul Carmel. DAN În periodice: 3260. Rădulescu. Bucureşti : Humanitas. VOINESCU. Alexandria : Teleormanul Liber.Iisus pe ape. 447-448. MARGARETA În periodice: 3261. Mircea Gorun. 45-46. p. Literatura română în analize şi sinteze. Braşov : Astra. În: Emil Alexandrescu. 10-11. Vasile Voiculescu . Alexandru. În: Emil Alexandrescu. RADU În periodice: 3262. Malea Stroe. VOINESCU. nr. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Emil. Vatra. p. 2000. 2000. Iulian. Mihaela. În: Emil Alexandrescu. 4. p. 66. 448-449.Lostriţa. Iaşi : Timpul. p. p. Anchetă Luceafărul. Mărturisiri şi opţiuni. 441-442. 1976. Andrei Fischof. 3258. 3256. În: Emil Alexandrescu. p. p. Vasile Voiculescu . ***. Elegii din depărtare. Literatura română în analize şi sinteze. Octavian N. În: Iulian Rădulescu. În periodice: 3263. Jurnalul unei doamne a culturii româneşti. [Leon Volovici.Sonetul 29. Alexandrescu. Note despre poeţii români din Israel. Bianca Marcovici. 61-75. Alexandrescu. p. Astra. 448-449. Iaşi : Timpul. Iulian. 86-87. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Junimea. Emil. p. [Luiza Carol. 2000. Iaşi : Timpul.

Luceafărul. Petru M. 3267. În volume: 3272. 11. Hărţuirea spiritului. ***. nr.Eclipsa]. Grigurcu. [George Vulturescu. Arca. Poesis. p. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. Traian Ştef. 2000. Vol. p. p. IOAN În periodice: 3268. 96-100. România literară. p. 2000. 132-138. Vatra. 3-4. Gheorghe. 62-64. În: Gheorghe Grigurcu. Angela. nr. Horj. 548-553. 473 474 . 59-62.o pagină de biografie. Mircea Zaciu . 2000. 2000. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. [George Vulturescu. nr. 35. 1999]. 3276. 2000. p. Milea. nr. Revista de etnografie şi folclor. Cristina. VRABIE. Tandreţea dintre noi. p. Fişă bio-bibliografică. Gheorghe. VULCAN. Baciu. 5. p. nr. 35-36 . 1999]. 2000. nr. p. Viorel. Constant. p. Călinescu. 33. De civitate rustica. Bucureşti : Libra. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". GEORGE În periodice: 3269. Începuturile desacralizării. 10-12. 2. 2000. 6. Petru M. 11. O energie neagră. Steaua. Jucan. nr. 1998]. [Ioan Vulpe. Mărturii la sfârşit de veac. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000.Cultura Naţională. p. George Vulturescu. [George Vulturescu. Vol. IOSIF În periodice: 3266. 2000. Poesis. p. 2000. [Interviu]. 1. nr. 71-74. p. 11. 2000.[Interviu]. 3278. Trei poeţi. 11. Cele trei Crişuri. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. 58-61. 2000. Martiriul]. nr. nr. 8. Poezie română contemporană. 51. Scrisul agonic. VULPE. 1. Graţian. 3270. 3274. Contemporanul. 3279. 51. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . Gheorghe Vrabie. 5. MIRCEA În periodice: 3275. 5-6. 3273. O energie neagră. 2. 3-4. 10. Poezie română contemporană. Gheara literei. nr. 4-5-6. 2-3. Baciu-Moise. 554-560. Mircea Zaciu in memoriam. 37. VULTURESCU. 2000. 2000. Ardelean. În: Angela BaciuMoise. 16. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Paul Vinicius. Vatra. Vol. 8. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p. In memoriam Mircea Zaciu. 36. Galu. Bărbulescu. nr. GHEORGHE În periodice: 3265. 3271. Galaţi : Arionda. ***. Estetica scrisului agonic. 3277. Grigurcu. Gheorghe. Scrisul agonic. 2000. p. Steaua. Ardelean. Grigurcu. ZACIU. Mirela. Simion. Monica. Botoşani : Axa. 1. 45. 203-209.

p.. S. Pentru Mircea Zaciu. 2000. Blandiana. nr. Pavel. Luceafărul. 8. "Ca un maestru". nr. 475 476 . 26-30. nr. 8. 61-63. p. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". p. Culcer. Chihaia. Vatra. 8. Vatra. 2000. 22. nr. p. 8. Analiză şi sinteză. Dumitru. 10-11. 8. 2000. Mentorul. nr. Melinescu. 3298. Chipul nocturn al unui lovinescian. 6. nr. 2000. 56. p. Ne-a părăsit un luminat cărturar. nr. 2000. 16-17. p. 13-16. 11. 2000. Mizantropul. Chioaru. Drumul prin melancolie. Vatra. Un "neamţ": Mircea Zaciu. 55. 3033. 3295. 47-49. p. p. 2000. 2000. 2000. p. nr. 3297. 13. Vatra. nr. nr. 8. 2000. Mareş. 8. p. Vatra. Dragolea. p. 2000. 2000. Marin. Dimisianu. 3301. 2000. Pavel. 3285. Vatra. Vatra. 2000. 3300.. Ultima amiază. p. p. Maliţa. Grănescu. 7. Vatra. 2000. Glose. nr. 2122. 2000. Dom' profesor. 2000. Georgeta. Vatra. 2000. După Cornel Regman. Chihaia. 3307. 2226. Marius. Vatra. Liviu. "Sarcina chemării". nr. Secvenţe. Vatra. Groşan Ioan. nr. 42. Ne-a părăsit un luminat cărturar. Micu. 3292. 8. Chifor. nr. Glose la o nouă lectură. p. Tribuna. pasul în eternitate. 16. 3293. 11-12. 8. p. 2000. Jucan. Brumaru. nr. 1. 2000. După 40 de ani. 7-9. România literară. Drăghici. Vatra. p. Mircea Zaciu. 8. Caranica. 43-46. 8. 8. 8. p. Ana. 3284. 33. p. Boldea. 2000. Radu. Luceafărul. Scrisori din "deceniul satanic". Între "creaţie" şi "analiză". 8. 8. 13. Efigia spiritului creator. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. 3306. George. Vatra. [Interviu]. Moldovan. Vatra. 2000. p. Vatra. Câmpeanu. 3286. 3282. 3289. Vatra. 8. 12-13. nr. 3305. Dimisianu. 46-47. De la Echinox la Bunavestire. nr. 9-10. Ioan. Ruxandra. nr. 3. 2000. nr. Cuciureanu. Mircea Zaciu. 3294. [Mircea Zaciu. 3281. 3303. p. nr. Lucia. Dumitru. Alexandru. Valentin. 8.3280. nr. 2000. 13. 3299. 77-79. Vatra. Luceafărul. 8. Vatra. Afinităţi bucureştene. nr. Liviu. Gabriel. 40-42. Astra. "Viaticum". p. 2000. Cordoş. 20-21. Damian]. Vatra. 3290. 8. 2000. p. Veşminte noi. 4. Vatra. nr. Gabriela. nr. 3296. Ivăncescu. p. Gabriel. 3291. 3304. 33. 10. Dan. 8. Aurel Ion. Sanda. Adrian. 4-5. nr. 3288. Minciuni. Manolescu. România literară. p. In memoriam Mircea Zaciu. 3302. p. 3283. 12. p. Nicu. 2000. Iulian. nr. 2000. Nicolae. Mincu. nr. p. 8. 19-20. nr. Vatra. 3287. p. Mihai.

nr. Viorel. Pop. România literară. 2000. În: Angela BaciuMoise. Vădan. Profesorul. 11. 3317. 2000. p. nr. Adrian. 55-57. Reşiţa : Modus. p. Vatra. 8. p. nr. Titu. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. 33-35. 2000. p. nr. 8. 8. nr. Curierul românesc. Critica literară şi "ispita creaţiei". Ursu. nr. 13. 1998]. [Mircea Zaciu. Schiţă de portret. 2000. nr. 8. 9. Vatra. 13.. Ar fi fost ziua sa. 33. Pavel. 1. p. 139-140. [Interviu]. 13-14. 8. Oprea. nr. 3322.. Mureşan. ZAHARIA. nr. Magistratura lui Mircea Zaciu. Vatra. La "Echinox". Vatra. Mureşan. nr. Dumitru. 2000. 2000. nr. 16-17. 2000. Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. 5. 3314. Vol. În volum: 3330. 8. Vatra. Ion. 3329. 8. 18-19. 2000. 2000. 2000. În volum: 477 478 . p. Prezenţa lor argintie. 11. Mihaela. "Idele lui Marte". O nuanţă mai palidă e gri. 2000. nr. Vatra. 2000. 3313. Vlad. 210-215. Vatra. 8. Exemplul. 15. Ioan. Alborada : poezii gotice.. 1998]. Viaticum. Am fost lăptar la Mircea Zaciu. 3315. Ion. Lucia. 8. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". Alexandru. 8. Dora.[Interviu]. nr. Vatra. 10. 79-81. p. Vatra. nr. p. Negoiţă. 39-40. 3316. nr. Ovidiu. Vatra. 3310. 2000. [Interviu]. 3327. p. octombrie 1997. 2000. 35-38. Galaţi : Arionda.. Muşlea. Octavian. 10. nr. A mai murit un luptător. nr. p. 2000. 8. Sav. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". p. Romantism. 22. 3318. Vatra. [E. 49-53. Pop. Ar. 11. 8. Rusan. nr. Horia. 33. 3312. p. Mărturii la sfârşit de veac. Ştef. 3325. Doclin. p. 7. nr. 63. 2000. AR. 3321. Popescu. Nicolae. 8. 2000. Vatra. Ursa. 3324. p. "O lege nouă". p. Baciu-Moise. E. 3311. p. 2000. Muşina. 8. Moraru. p. Popescu. Alexandru.3308. 53-55. Mircea Zaciu. 2000. 14-16. nr. Cornel. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. Vatra. [Interviu]. p. p. 3326. 2000. 8. Angela. 11. Vatra. Zaharia. Vasile. 75-76. p. Amărăciune. 1-2-3. Romulus. Ioan. 8. Teodor. 2000. nr. p. În periodice: 3331. 3-4. Muşlea. 2000. p. 2000. Vatra. 3309. 3323. 2000. nr.. Cluj-Napoca : Cartimpex. 3328.. Contemporanul. Ion. 3320. Vatra. Pecican. Vatra. Vatra. 3319. 8. In memoriam Mircea Zaciu. 8. p. clasicism şi baroc în poezia românească. p. O recuperare necesară. Repere ale spiritului critic. 8. Vatra. Arca. Pompiliu. nr. Traian.

[Interviu]. 300-301. DIMA În periodice: 3336. Duiliu Zamfirescu . 1999]. ZAINEA. 1. Angela. 202-204.3332. p. [Dima Zainea. Iaşi : Timpul. Apostol. În: Gheorghe Grigurcu. Diuliu Zamfirescu. Bucureşti : Du Style. Romane şi romancieri în secolul XX. Zamfirescu. Mitică şi Hyperion. Universul cărţii. Bucureşti : Cartea Românească. În: Aureliu Goci. 2000. 3335. Possssssster: [versuri] . Poezie. nr. Proză românească. teatru. 561-572. Radu. Tomis. C. Poezie. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 6. Miruna. Vol. Cartea cu postere. Constanţa : Ex Ponto. 1. 3339. 2. p. 5. Cronici literare. p. Luceafărul. ZAMFIRESCU. Idolul şi Ion Anapoda]. 2000. Dănăilă. Bucureşti : Amurg Sentimental. Dănăilă. Florina Zaharia: Goală pe străzi. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. 1998. FLORINA În periodice: 3333. ZAMFIRESCU. 2000. Estetica tăcerii. Octavian. Miruna. M. Editura Gramar. 3341. [George Mihail Zamfirescu. Goci. Poezie română contemporană. Galaţi : Arionda. În: Apostol Gurău. 2000. 6. p. Universul cărţii. proză. ZAMFIRESCU. Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze. 19.Viaţa la ţară. 216-219. În: Angela BaciuMoise. Mimând orgasmul social. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. teatru. Ulici. În: Emil Alexandrescu. Breviar teatral. În volum: 3342. p. 284-288. 2000. 1998]. p. Galaţi : Logos. Proză românească. Editura Gramar. 5. Ion Zamfirescu. 10. 3338. Bucureşti : Editura Eminescu. Alegere de stareţă]. În: Radu Dănăilă. Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Florina Zaharia. p. 35. Domnişoara Nastasia de G. p. Vol. [Florina Zaharia. 479 480 . 2000. 2000. Goală pe străzi. 7. nr. Alexandrescu. Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului. Tăceri de vitraliu. 53-66. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 116-142. DUILIU În volume: 3337. Gheorghe. 89-92. Ar. Domnişoara nastasia. Radu. p. nr. Celălalt. Gurău. În: Laurenţiu Ulici. Vol. Mureşanu. [Doru Mareş. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Damian Stănoiu. 2000. Vol. 6. Zaharia. ION În volum: 3343. ZAHARIA. Turnu Severin : Prier. Cronici literare. p. Emil. proză. Baciu-Moise. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. În: Radu Dănăilă. 2000. p. Mureşanu. În volume: 3334. 7. 1999]. 10. Aureliu. 2000. Laurenţiu. Debuturi '98 (I). 1. Ştefan. Poetul E. p. nr. Soviany.

Îngeri pe carosabil: proză. p. p. 2000. 3357. Constanţa : Leda&Muntenia. 3347. DINU În periodice: 3344. 3346. Şah la rege. 5052. Vatra. [Dinu Zarifopol. Timişoara : Amarcord. ZĂRNEŞTI. 54-55. În: Emil Alexandrescu. 1994]. Cliveţ. Universul cărţii. O carte document. [Interviu]. Malamen. nr. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". Iolanda.. 481 482 . 59-60. PAUL În volum: 3354. Dan. Iaşi : Lorelei. p. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. Îngeri pe carosabil: proză. Vatra. 10. Sălcudeanu. 1997. Emil. 55-56. nr. p. Sandrino. Moartea lui Levi. nr. p. 57-58. Naufragiul. 1. 1. 1. Cocorul de pază. 58-59. Moartea lui Levi.. Vatra. 2000. Drăghici. DUMITRU ENE În periodice: 3355. 1997. Iaşi : Loreley. Paul Zarifopol. [Dinu Zarifopol. Naufragiul. 3345. "Naufragiul" salvat de personaje. 2000]. Naufragiul. Bucureşti : Coresi. Timişoara : Amarcord. Vlad. p. Timişoara : Amarcord. [Dinu Zarifopol.ZARIFOPOL. 2000. 1998]. nr. 56-57. Textul oricărei femei e o cheie. 2000. Bucureşti : Loreley. 1994]. p. nr. Gavriloaia. 1994. Crima generalului. 1. Moartea lui Levi. nr. [Dinu Zarifopol. Proză românească. Şah la rege. 3353. Clasicii. 2000. 56-57. II. Anotimpul restanţelor. Ionescu. [Dinu Zarifopol. 1994. Iulian. [Dinu Zarifopol. ZARIFOPOL. 2000. nr. 3350. 17. Al. III. Naufragiul. 2000]. [Daniela Zeca-Buzura. vol. vol. 3348. Un haijin. 2000]. [Dinu Zarifopol. Stanca. Crima generalului]. Nicoleta. p. Miruna. Timişoara : Amarcord. Mureşanu. 1. 2000. O carte document. Alexandru. 1. 2000. p. 2000. 37. Vatra. Crima generalului]. 3351. Şah la rege. nr. Naufragiul (vol. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 1998. 1999 )]. Vatra. Moartea lui Levi. 8. Georgeta. Alexandrescu. DANIELA În periodice: 3356. 2000. 1. 35. Moartea lui Levi. IV. Th. p. 6. Crima generalului].. nr. 3349. Cînd pleacă nemţii. [Dinu Zarifopol. [Daniela Zeca-Buzura.. Estetica detaliului. Literatura română în analize şi sinteze. Şah la rege. Iulian. Luceafărul. Romanul aspirator. Bacău : Lorelei. 2000. 1998]. Vatra. 2000. Boldea. Naufragiul. Ion. nr. Mihai. Timişoara : Amarcord. 5. Luceafărul. 1. Tomis. O carte "sentimentală şi cinică". Bucureşti : Coresi. Vatra. Vatra. nr. p. p. 2000. 547. nr. p. I. [Dumitru Ene Zărneşti. Şah la rege]. Vatra. Naufragiul. 5. [Dinu Zarifopol. vin ruşii. Naufragiul. ZECA-BUZURA. Moartea lui Levi. Naufragiul. Iaşi : Loreley. Nicoleta. Roşioru. 43. nr. Boldea. Iaşi : Timpul. Timişoara : Amarcord. p. 50-52. 1. 1997. 2000. Dragolea. vol. 8. 3352.

3359. 6. 33-36. nr. 483 484 . p. Rogojan. O revenire a "omului holografic". Dan. România literară. Claudiu. 2000. Z. Victoria. "Albul gândului nerostit". Omul disponibil. 6. În periodice: 3358. 42. Bucureşti : Fundaţia Pro. Omul disponibil. Entuziasme şi sarcasme. În: Gheorghe Grigurcu. 5. ZEGREANU. Steaua. p. 33. 23. "Viitorul e maculatură". 2. ZUBAŞCU. nr. Cluj-Napoca : Gloria. Groza. Vol. nr. Maria. 7-8. ZOGRAFI. 2000. Poezie românească. 9. nr. Florentina. [Octavian Gr. Zegreanu. Poezie română contemporană. Reconstituirea unui asasinat. Cistelecan. 3366. 7. Cluj-Napoca : Gloria. Botoşani : Axa. ZINCĂ. nr. Despre actualitate. 6. 5. 1999]. 37. nr. OCTAVIAN GR. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Laiu. p. Poet şi cîntăreţ. p. [Ion Zubaşcu. Botoşani : Axa. 2000. Costache. p. Omul disponibil. [Recenzie de carte]. 2000]. 10. Dima. VLAD În periodice: 3363. 1999]. Milescu.1999]. [Vlad Zografi. Zegreanu. România literară. Bardan. Cluj-Napoca : Gloria. Grigurcu. Pe scara unui gând. Pe scara unui gând. [Octavian Gr. [Ion Zubaşcu. 573-580. Contemporanul. 6. nr. Luceafărul. 2000. 2000. 11. Universul cărţii. 8-9. [Ion Zubaşcu. 10. 2000. Simona-Grazia. 2000]. 2000. 4. Tribuna. Cuvîntul. În volum: 3368. Epopee provincială. Bucureşti : Humanitas. 1999]. Apostrof. 2000]. 1999]. 3361. Pe scara unui gând. 51. 33. [Haralamb Zincă. p. 33. Gheorghe. 2000. 3367. 10. Botoşani : Axa. Florin. ION În periodice: 3365. Pe scara unui gând. p. 2000. Alexandru. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. nr. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. Noiembrie însângerat. [Octavian Gr. 7-8. Grigurcu. p. nr. Bucureşti : Humanitas. 2000. p. [Vlad Zografi. 35. 102-103. 13. 2000. 3360. 12. 3364. 2000]. România literară. Zegreanu. nr. p. Ornea. Gheorghe. O carte tulburătoare. HARALAMB În periodice: 3362.

Ion Luca Caragiale. Barbu Cocora. Constantin Cioran. M. Mateiu Dan. Dumitru Radu Preda. Vasile Zamfirescu. Constantin Odobescu. Ştefan Bibescu. Duiliu Zarifopol. Tudor Vieru. Grigore Alexandru. Ion Davila. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. I. Nicolae Lovinescu. Petru Eliade. Budai-Deleanu. Geo Botta. Mihai Rebreanu. Titu Minulescu. Anton Petrescu. Panait Labiş. IULIA vezi: Bodnaru. Miron Coşbuc. Octavian Hasdeu. Valeriu Anghel. Grigore Văcărescu. ALBERT. Marin Stănescu. George Ureche. Ion Călinescu. Calistrat Husar. Ion Hogaş. Al. vezi: Marinescu. Dimitrie Arghezi. Lucian Blandiana. Ştefan Augustin Druţă. Geo Dumitriu. Paul ALEXANDRESCU. Nicolae Galaction. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Mihai ADAMEK. Mihail Slavici. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Paul Naum. Mihai Roznoveanu. Ion Costescu. Eugen Lovinescu. Ion Negruzzi. LUCIAN vezi: Dorian. Sorin ALEXANDRESCU. Camil Philippide. Vasile Alexandrescu. Mircea Cimpoi. Gellu Spiridon. Peter Neagu. Pavel Holban. Eugen Istrati. Nichifor Creangă. Adrian Daian. Grigore Vintilă. Emil Constantinescu. Pompiliu Costin. Ioan Sorescu. George Cărtărescu. Mihail Vinea. Mihai Ciopraga. Ion Mureşan. Ioan Anania.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Monica Stoica. Mirela Săhlean. Martha Blaga. Ion Popescu. Caragiale. Adrian ALECSA. Dimitrie Caragiale. Emil Brătescu-Voineşti. MIHAELA vezi: Eminescu. Barbu Ştefănescu Dimov. Mihai Filimon. Nichita Steinhardt. Alexandru Delavrancea. SERGIU vezi: Blecher. Marin Ralea. Elena Vianu. EMIL vezi: Alecsandri. Eugen Barbu. Adriana AILENEI. Bacovia. VLAD vezi: 485 486 . Maria ACTERIAN. Horia Macedonski. Constantin Cioculescu. Liviu Russo. Ion Buzura. C. Mateiu Caraion. Alexandru Maiorescu. George Barbu. Nicolae Topârceanu. Gala Goga. Andrei Neagoe. Gellu ALEXA. Radu G. Ion Bălcescu. Horia Voiculescu. Nicolae Bănulescu. Anatol E. Fănuş Neculce. Alecu Sadoveanu. Ion Băieşu. Mircea Eminescu. Alexandru Ibrăileanu. Ana Bogza. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. Alexandru Sadoveanu. Augustin Cantemir. Leonid Doinaş. Domokos ALBU. Hortensia Perpessicius Petrescu. Ion Dumitrescu. Ion AL. Angela Ţeposu. Costache Noica. Camil Philippide. Tudor Baconsky. Garabet Ionescu. George Crainic. Alexandru Papadat-Bengescu. DIANA vezi: Babeţi. Alexandru Pillat.

ŞTEFAN vezi: Eminescu. ION vezi: Abăluţă. Fănuş Pepino. Nicolae Cantacuzino. GEORGETA vezi: Alecsandri. Mihai AXINTE. Mihai AVAKIAN. Anamaria Eminescu. Titel. vezi: Eminescu. Constantin Pica. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. Mircea ARGHEZI. Eminescu.Patapievici. áron BALÁZS. Mircea BACIU-MOISE. Ion Regman. Dan C. Mircea Ivănescu. Radu G. GRIGORE M. Mihai ANDRONESCU. Nicolae Manu. PETRU M. ANA vezi: Eminescu. vezi: Eminescu. Mircea Zamfirescu. MARIA vezi: Cruceanu. Ion BADEA. RÉKA vezi: Kaffka. K. Sorin ARDELEAN. Cristian Pop. Veronica ANDRU. Veronica BACIU. ANGELA vezi: Astaloş. Christian W. Ioan-Victor APOSTOLEANU. Nicolae Eminescu. Mihai Fântâneru. PAVEL vezi: Horia. EUGEN vezi: Stănescu. Vasile ANTONESCU. Mircea Schenk. Grigore Papahagi. BARUŢU T. Nicolae Creţan. Teodor Vulturescu. Ion Neagu. Ştefan Ceranu. ŞERBAN C. Gizella Karácsony. Mihai BALÁZS. Lucian Vârgolici. Constantin Stan ANGHELESCU. Cezar Manolescu. Horia-Roman ANDREESCU. vezi: Eminescu. Cioran. DAN C. Mircea Horia Ţeposu. Mihai Zaciu. Emil Cugler. ATTILA vezi: Lakatos. IOAN vezi: Furdui. Benő Tamási. NICOLAE vezi: Balotă. BERDJ vezi: Eminescu. Ion Igna. vezi: Arghezi. Constantin Amariţei. Cassian Maria BADEA. VASILE vezi: Dogaru. Mihai Micle. Şerban Diaconescu. Simion. Mihai BACIU. Stan V. Spiridon. Ioana Caracostea. Gabriela Dan. Mihály BALMUŞ. George Breban. Radu ARON. Nina Dumbravă. Barbu Codrin. CORINA vezi: Roşca. Vintilă BALOGH. Eugen Simionescu. Vasile Mihăilescu. vezi: Balotă. Cornel Sântimbreanu. NAE vezi: Cristea. Nichita BABA. MIRCEA vezi: Bot. Ion Mihai Cimpoi. Ulici. Mihai Cioculescu. Tudor ARIEŞANU. CEZAR 487 488 . ADRIANA vezi: Beligan. George Zaciu. Sorin AŞGIAN. MIRELA vezi: Zaciu. Gabriel ANTONESCU. ION vezi: Eminescu. Mihai Micle. Alexandru Ghiţulescu. Emil Miloş. Marian Ştrempel. Margit BALOTĂ. Ada D. Mihail George. Laurenţiu Vasiliu. Gabriela BABEŢI. Mihai BALTAG. D.

Cassian Maria Stancu. Lajos Markó. Titu Dolfi. Neculai V. Viorel Nacu. Arcadie Ştirbu. Ioan Izbăşescu. Ovidia Bassarabescu. Viorel Ţene. Imre Jékely. Mihai Costin. I. Mircea Liviu Grama. George Stoiciu. Livius BERCEANU. Ion Luca BENGA. Marta Lanescu. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Bujor Nistor. Beldeanu. István BARBU. VASILE vezi: Arion. HORIA vezi: Blaga. Livius Cuşnarencu. Zsófia Egyed. Mihai Eminescu. Victor BĂLU. Caragiale. Paulina Rachieru. MIRCEA vezi: Mărgineanu. MIRCEA vezi: Ciocârlie. Ion Butnaru. DAN vezi: Zegreanu. Leo Calafeteanu. Mihai BĂNICĂ. Dinuţ. Zoltan Kányádi. NISTOR vezi: Saramandu. Radu Cimpoi. Liviu Ioan Ţepeneag. Calistrat Cubleşan. Gizella Horváth. Mircea BENŢEA. Csaba Magyari.vezi: Eliade. Mihai BERTHA. Laurenţiu BĂRBULESCU. Constantin Sorohan. Octavian Gr. János Szilágyi. Aladár Lászláffy. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. LIGIA vezi: Caragiale. László Kiss. Constantin Argeş. Sándor Király. George Cubleşan. Mihail BĂDESCU. Dorin Popa. Adrian Dinu Roşca. Augustin Nedelcovici. Clara Vinicius. Ştefan Ion Goga. árpád Hervay. Anghel George. Amelia Suceveanu. Mihai Gâdea. Ion Luca Căliman. Nicolae BARTON. ION vezi: Beniuc. ANDI vezi: Eminescu. Radu Loghin. Ion Cârlan. SIMION vezi: Abăluţă. George BARDU. Nicolae Cârneci. Emese Farkas. Bogdan Vulturescu. ZOLTÁN vezi: Balla. Alexandru Ghilimescu. MARIAN vezi: Arion. BARDAN. Sorin Sorescu. Marin Spiridon. Iancu Holban. Dan Mirea. Pavel Diaconu. George BÂRNA. A. Lajos Páskándi. Béla Molnos. Géza 489 490 . GRATIELA vezi: Eliade. Marius BERINDEI. Paul BELTECHI. Ioan Ploscaru. Florin Ulmu. A. Elvira BARDAN. Dumitru BÂRSILĂ. Şerban Lungu. Constantin Dan. Mihai BĂLU. Géza Székely. FĂNUŞ vezi: Cârneci. ANA vezi: Sebastian. Gheorghe Izsák. Băran. MIRCEA vezi: Iosif. Daniel Eminescu. Mircea A. Domokos Szőcs. RADU vezi: Ulici. NICOLAE vezi: Ciocârlie. Valentin Drăgan. DAN vezi: Eminescu. Al. Valeriu Stănescu. Jenő Lászláffy. Lucian BĂILEŞTEANU. Mircea BARABÁS. KÁLMÁN vezi: Dobos. Mihai BĂRBULESCU.

Dorin Medeanu. ANDRA vezi: Blaga. Daniel Gălăţanu. AUREL ION vezi: Zaciu. Mircea Ţeposu. Alexandru Mugur. Ioan Radu Volovici. Cristina Crudu. Mihai Eliade. Liviu Ioan BOERESCU. Dumitru Culianu. Emil Coşoveanu. Mircea Iaru. Eugeniu Ruba. Mircea BUCIU. Călin BORTĂ. Diana Anca. Mihai Georgescu. Mircea A. Dumitru Nistor. Grigore BOLDEA. Veronica Băicuş. Livius Cioran. Ion Panţa. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. Mircea BOGDAN. Nichita Ştefănescu. ANA vezi: Zaciu. Mihai Valmarin. Nichita Felea. Al. Lucian Cîrstea. Ioan Es. ANDREI vezi: Eliade. Mihai Ierunca. Daniel Blaga. ELENA vezi: Eliade. Cornel BRANEA. Mircea Eminescu. ANDREI vezi: Cărtărescu. András BÎFTOI. Ştefan Călinescu. I. Mihai Ivăncescu. Nicolae Cordoş. Victor Marino. Mihai Funeriu. Cârdu. IULIAN vezi: Adamek. Mihai Manolescu. Dumitru Radu Preda. Geo George. Adrian Cărtărescu. Vasilescu. Gheorghe Pop. Sorin Bănulescu. Sanda Danilov. Al. Luisa BOTA. Dinu BOLOG.Tamás. Aura Ciocârlie. Vasile Dobrescu. Alexandru Stoiciu. Magda Ene. István Visry. Adrian Mungiu-Pippidi. Geo Cassian. Radu Sergiu Streinul. Ioan 491 492 . ROMULUS vezi: Balaj. IONEL vezi: Ungureanu. Iulian Bodnaru. Florin Marin. Nicolae Ştefănescu. Mariana Ţepeneag. George BOHANŢOV. Mircea BODIU. Mircea BORBÉLY. Nicoleta Stănescu. Iustin Sipoş. Lucian BRUMARU. Dan Stan. Ulici. Ţuţuianu. Ion Muşina. Laurenţiu BRUCIU. Alexandru Maniuţiu. Dumitru BUCUR. Leon Zaciu. RADU vezi: Oprescu. Lucian Sălcudeanu. Monica Vlasie. Ruxandra Mureşan. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. IOANA vezi: Eminescu. Florin Popescu. Geo Eminescu. I. Mircea BOT. BLANDIANA. NICOLAE vezi: Bănulescu. Mircea Zarifopol. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Timea Tamási. Lucian BOGDAN. DORINA vezi: Cârneci. Ştefan Bogza. Mircea Dan. Alex. Dragolea. Radu G. Petru Christi. Gabriel Dumitrescu. Ioan Petru Diaconu. Caius Domnea. CHRISTIAN vezi: Eliade. Nina Dumitrescu. Mihail Măran. ŞTEFAN vezi: Balotă. Mariana Mureşan. Anamaria BREBAN. Floarea Văcărescu. Marin Raicu. Áron Tóth. Virgil Ignat. Scarlat. Paul Ivasiuc. Alina Spiridon. Domnica Godeanu. DACIANA vezi: Beligan.

Mihaela CĂPUŞAN. Petru BULEI. Ovid S. Ştefan Cioran. ION vezi: Alexandru. ION vezi: Eminescu. Ioan Buzaşi. ELENA vezi: Nedelcovici. Mihai 493 494 . Emil BUTA. Nichifor Cristea. RADU vezi: Eminescu. CORNEL vezi: Rebreanu. Alexandru CANGE. Gabriel Ţeposu. Liviu BUZATU. VERA vezi: Crohmălniceanu. CĂUŞ. Mihai Manu. Emil Crainic. Liviu CĂRTĂRESCU. Adrian Popescu. CĂLINESCU. Ioan Liiceanu. Cristian Tiberiu BURLACU. CAU. Graţian Mărgineanu. Ion Cacoveanu. NICU vezi: Eliade. Liviu BUD. Mariana Mitchievici. IACOB vezi: Rebreanu. Maria Eminescu. Bujor BUDUCA. Mihai CĂLIN. vezi: Eminescu. ŞTEFAN vezi: Călinescu. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. Mircea CAZIMIR. G. Mircea Vulpe. Mihai CĂLINESCU. GHEORGHE vezi: Marinescu. Ioana BUCUR-PERŢE. Mihai Jucan. Florenţa Dumitrescu. Mircea Zaciu. Ionel CAJAL. O. Ioan BUDU. George Eminescu. IOSEF EUGEN vezi: Sever. Angelo Nichifor. Eminescu. Ovid S. Ioana Nimigean. Mircea CASSIAN. Cecilia Vlaşin. Victor Nicolaie. CONSTANŢA vezi: Albu. CRINA vezi: Groşan. IOAN vezi: Buduca. Emil Rebreanu. Mihai Flora. GHEORGHE vezi: Caraion. ION vezi: Culianu. Mihai CARAMITRU. BUDUI. Geo Ioanid. Mihai BUICIUC. DORU GEORGE vezi: Fanache. Mihai Micu. Ion BURUIANĂ. Ion Eminescu. Leonid CĂLUŢ. Ioan Petru BULGĂR. FLOAREA vezi: Isac. VIOREL vezi: Nicolae. Ovid S. Ştefănescu. CONSTANTIN vezi: Popescu. Ioan Eminescu. MIRCEA vezi: Buzura. MATEI vezi: Dimov. NINA vezi: Crohmălniceanu. NICOLAE vezi: Ornea. Doina Marin. Iulian Rebreanu. Liviu BUZAŞI. Augustin Daneliuc. CONSTANT vezi: Alboiu. RAMONA vezi: Eminescu. Radu G. Ioan CĂLINESCU.Ianuş. Vasile Istrate. Aurel Sergiu BUZEA. Ion Negrilă. Letiţia Ioanid. Stan V. Emil Popescu. BOGDAN vezi: Eminescu. MIHAELA vezi: Miroiu. Marius Iaru. Florin Ilea. Mihai CARANICA. Zigu CAMPUS.

RADU vezi: Popescu. Basarab CENUŞĂ. Aron CÂRLIGEANU.CÂMPAN. BARBU vezi: Abăluţă. Călin Zaciu. Virgil Popescu. Mateiu Eminescu. LIVIU vezi: Zaciu. Mihai Fundoianu. Geo CHIRIAC. Elena Vlasie. ALINA vezi: Pavel. Constantin Gheorghiu. Anamaria Cristea. VASILE vezi: Murărescu. Mircea CHIPER. Mihail CESEREANU. RUXANDRA vezi: Calvus. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. DUMITRU vezi: Horj. Mircea CHINCEA. Gheorghe Olăreanu. P. MIHAI vezi: Eminescu. C. Alexandru CIMPOI. Judith Ştefoi. RADU vezi: Caragiale. AURA vezi: Balotă. DAN vezi: George. Mihai Jurcă. Nichita Ştefănescu. Miron Eminescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Mircea M. Antim I. Costache Pleşea. Iulia CHRISTI. MARIUS vezi: Tănase. Leo CHINDE. Adrian CHELU. EVELINA vezi: Codrescu. Mihai Rebreanu. Liviu CERNĂTESCU. Viorel CHIVU. Constantin Arion. MAGDA vezi: Nicolescu. CHIFOR. DIANA vezi: Cubleşan. Victoria CHIHAIA. CIOACĂ-IOANID. Viorica Roşca. Maria-Ana CHIOARU. Mircea CÂRLAN. ION vezi: Fundoianu. Gheorghe CÂMPEANU. MARIN vezi: Ştef. Tucu Mureşan. LIVIUS vezi: Eminescu. Constantin Eminescu. Alex. Vlad Răduţă. Benjamin Tanou. Dan CHICHERE. VERONICA vezi: Greere. Bianca Călinescu. Neagoe. Nicolae Cioran. NICOLAE vezi: Costin. DUMITRU vezi: Cesereanu. Mircea CHIFOR. George Balotă. Angela Melinescu. Ulici. Virgil Stoenescu. CRISTINA vezi: Beligan. George Cubleşan. VALENTIN vezi: Zaciu. Alexandru CIOCÂRLIE. Stelian Sorin. Toma CHIRILĂ. Sorin CIOCULESCU. PAVEL vezi: Ionescu. Mihai Got. Ion CÂRNECI. Jehan Marino. CĂLIN vezi: Butnaru. Sorin Tupan. Traian CHEVEREŞAN. Benjamin Sadoveanu. Laurenţiu Zaciu. Mihai Titel. Ruxandra Ghiu. George Virgil Streinu. TITA vezi: Dumitrescu. Vladimir CIOCULESCU. Adrian Oţoiu. Gabriela Popa. Petre Stănescu. Bogdan Mészáros. Mihai Pumnul. Valeriu Mircea CIACHIR. Gabriel CIOBANU. Anca Luminiţa Moroşanu. Emil Marinescu. SIMONA 495 496 .

Emil Ţepelea. Ion CISTELECAN. Nichita Dimov. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Gheorghe Sălcudeanu. Aurel Eliade. Horia Alexandru CORDOŞ. Nicolae Eminescu. VAL vezi: Gheorghiu. Ruxandra Lovinescu. Ileana COFAN. Mihai CODRUŢ. Robert CIURTIN. DOINA vezi: Eliade. Ion Zarifopol. Sorin Zaciu. Liviu COMĂNESCU. MIRCEA vezi: Eminescu. I.vezi: Arghezi. Mihai CISTELECAN. Iulian Cordoş. Simona CODREANU. George Oprişan. Liviu COLOŞENCO. Val CONSTANDACHE. G. Dimitrie Eminescu. Mihai Macedonski. Mircea Galaicu-Păun. Lucian CONSTANTIN. Angela Mărculescu. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Perian. Pavel CORBU. MARINA vezi: Moisescu. Mircea Fischof. Valeriu CONSTANTINESCU. GEORGE vezi: Şimăndan. Mircea CIPARIU. Monica Micle. LUMINIŢA 497 498 . G. Nicoleta Simion. Ioana Eliade. Tudor Cioculescu. Lucian CORBU. ILEANA vezi: Chihaia. Mihai CONSTANTINESCU. Andrei Flora. EUGEN vezi: Eliade. Sorin Morar. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. Cezar Blandiana. CAMELIA vezi: Căbuţi. Ana Boldea. Leonid Dumitraşcu. Mihai Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Pop. Emilian Neagoş. Horia Alexandru Drăgan. MARIANA vezi: Mălăncioiu. Mircea CORNEA. Alexandru CONSTANTINESCU. Emil CIOPRAGA. Mihai Ivăncescu. IOANA vezi: Şerban. Cristian Călinescu. Ana CONDEESCU. NICOLETA vezi: Căbuţi. Mircea CORNEA. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. Maria CIORAN. DANIEL vezi: Vasiliu. Irina CORBEA. Marius Lovinescu. vezi: Balotă. Sanda Dan. THEODOR vezi: Eminescu. Liviu Ioan Zubaşcu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Gabriel CORDOŞ. Eugen Stoiciu. Şerban Cioran. Apostol CONDURACHE. ALEXANDRU vezi: Baltag. NICOLAE vezi: Marinescu. COJOCARU. Monica Marinescu. Ioan T. SANDA vezi: Balotă. Angela Popescu. Nicolae Blaga. Mircea CLIVEŢ. Dinu COANDE. Ioan Ianuş. ILIE vezi: Bolintineanu. Vasile Danilov. MIRCEA vezi: Eminescu. EMIL vezi: Eliade. Veronica Preda. ILEANA vezi: Selejan.

Viorel Dumitraşcu. Ovid S. vezi: Crohmălniceanu. Constantin Paleologu. Radu G. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. Gheorghe Popa. CONSTANTIN vezi: Al-George. Virgil CRISTIAN. VALERIU vezi: Titel. Alexandru Pleşu. LUCIA vezi: Eminescu. Mihaela CRĂCIUN. Horia CRUDU. Gellu Eminescu. OVID S. Titel. Victoria Dorian. Virgil Eliade. Mihai COSTACHE. Sorin CRISTEA-ENACHE. Ioan CRĂCIUN. Alexandru Vasile. Emil Iovănel-Spineanu. Marin CRĂCIUN. DAN vezi: Almăjan. Ion CRĂCIUN. Miron CRUCERU. Ioan Rebreanu. Sergiu Anania. SULTANA vezi: Blaga. HORIA vezi: Bernea. Sorin CROITORU. Horia Alexandru Cuşnarencu. Mihai Filipciuc. COSAŞU. AVRAM vezi: Eminescu. CAMELIA vezi: Căbuţi. TEODORA vezi: Hrubaru. Viorica Todoran. ION vezi: Ţene. Viorel Iordache. 499 500 . George Cacoveanu. Mihai Horj. Gellu Sorescu. Andrei CRISTOFOR. Ovid S. Alexandru CRAIA. G. COSMA. Ţeposu. Ştefan J. Ion Comnea. FLORENTINA vezi: Zografi. DUMITRU vezi: Postolache. Vlad COŞOVEANU. Marian CRĂCIUN. CREŢU. Mihai CRISTEA. Liviu CUBLEŞAN. Duda. Eugen Tohăneanu. I. Vasile CUCIUREANU. Mihai Micle. DANA vezi: Anghelescu Irimia. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Mihai Fay. ALEXANDRA vezi: Naum. Ovid S. IOANA NARCISA vezi: Doinaş. Ştefan Augustin CREŢU. Gheorghe CRĂCIUN. NICOLAE vezi: Rebreanu. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. George Duda. Dumitru Eminescu.vezi: Eminescu. NAGY. IBOLYA vezi: Páskándi. Vaida-Voevod. GABRIEL vezi: Ioan. Florica CRISTEA. Lucian Brad. RADU vezi: Crohmălniceanu. VIOREL vezi: Eminescu. Liviu Sâncrăian. Doina Mihăilă. Ovid S. Iordan Kiropol. DANIELA vezi: Papahagi. Mircea Popon. Géza CSÁK. Valeriu Băjenaru. CORNELIU vezi: Derşidan. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Ghenadie CS. Ion Glodeanu. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. Ovid S. Liviu CRISTEA. DAN vezi: Chimeţ. Slavco CRISTEA. ALIN vezi: Liiceanu. Veronica CORNEA. Mircea Glodeanu. Gheorghe Tudosescu. Gabriel Noica.

George Mihail DĂNCILĂ. GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Maria Ardeleanu. Alexandru DIMA. Mihai Georgescu. Ilie Tomuş. Ioana DAMASCHIN. ŞTEFAN vezi: Dima. Octavian Ionescu. Dan DAMIAN. I. Mihai Pillat. Mihail Sorbul. G. Ovid S.Zaciu. Paul Lascu. BOGDAN MIHAI vezi: Celan. DAN vezi: Eliade. Constantin DEACONU. George A. Liviu Topârceanu. DELIA vezi: Corlan. Marin DECIU. Mircea Cozea. Teodor DAVIDESCU. Ion Sadoveanu. Paul CUCU. Mihail Zamfirescu. Paul DELEANU. Mircea CURSAN. S. Mircea DEMETER. RADU SORIN vezi: Corbea. Eugen Tohăneanu. Eugen DIACONU. Mariana Zubaşcu. Paul Corbea. vezi: Baltag. Vasile CULCER. GHEORGHE vezi: Eminescu. ION vezi: Preda. Duiliu Zamfirescu. DANIEL vezi: Guţan. Ion D. DUMITRU vezi: Eminescu. IOANA vezi: Grăsoiu. Valmarin. Drăgan. Sorohan. Liana Crohmălniceanu. Nicolae Crohmălniceanu. Ovid. GABRIEL 501 502 . Elvira Todoran. GYULA vezi: Eminescu. Paul DATCU. ALINA vezi: Ionescu. Dan Roşioru. Simona-Grazia Eminescu. George DIACONU. IOAN vezi: Perian. Cezar Cîrstea. Ion DIMISIANU. Ion Rotund. Mihai DÁVID. Ion DIACONESCU. Diaconescu. Mihai CUCU. Ovid S. Constantin Eminescu. Radu Sîrbu. S. NICOLETA vezi: Sorescu. Lelia Petrescu. DAN vezi: Damaschin. vezi: Breban. Mircea Zaciu. Dan Nicolescu. Dan Doclin. Mircea CULIANU. Mircea CUCU. DOINA vezi: Benţea. Luisa CUŞNARENCU. Mihai Grigorie. MIRCEA A. IOAN DUMITRU vezi: Cristian. DASCĂLU. Maria CURŞEU. SZILÁRD vezi: Orbán. Gheorghe CURTICĂPEANU. Mihail Dumitriu. Vârgolici. Flaviu DERŞIDAN. Cristina Lungu. János Dénes DENCIU. IOAN vezi: Davideanu. Toma Lazia. ION vezi: Avram. Mihail Sebastian. IORDAN vezi: Petre. Liliana Perşa. RADU vezi: Anegroaie. Ioan Mănucă. Lazăr Popa. Mihai DEACONESCU. Nicolae Şelaru. SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. Dana Eminescu. Paulina DĂNĂILĂ. Ion Foarţă. ANDREEA vezi: Celan. IOAN PETRU vezi: Eliade.

Mihai Gencărău. OLGA vezi: Slama-Cazacu. Liviu Ioan 503 504 . DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. Iulian Călin. DOBRE. Mihai Gârbea. PÉTER vezi: Bogdán. I. Mircea Zarifopol. Horia Grigurcu. Dinu DUDA. Ştefan Oprea. ION vezi: Stahl. PAUL vezi: Bârna. EVANGHELESCU. Mihai DOBRE. Alexandru Târziu. Nichita DRAGOLEA. Stratan. RODICA vezi: Stănescu. ALEXANDRU vezi: Caragiale. FANDARAC. Mihai ENE. ECATERINA vezi: Ulici. FULVIO DEL vezi: Eminescu. Radu G. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. Daniel Eliade. Laurenţiu FABBRO. Pop. Liviu Sîrbu. Mihai FAITER. Mircea Eminescu. Gheorghe Macedonski. Mircea DIMITRIU. Geo Nicodim. IOANA vezi: Cuşnarencu. DOMINCOVICI. GEORGETA vezi: Bacovia. Ana DRĂGHICI. Vlaicu Lungu. Henriette Yvonne FANACHE. Radu G. Zaciu. Isabela DUNĂREANU. Iulian Ciocârlie. Mircea Zarifopol. AL. Virgil Dumitrescu. Ion Luca DOCLIN. Ion Ulici. OCTAVIAN vezi: Zaharia. Ion D. George Boldea. Alexandra Ţeposu. Tatiana DINULESCU. Ovid S. MIRCEA vezi: Eminescu. vezi: Crohmălniceanu. Mihai Stan. Emil Eminescu. Nicolae Ţoiu. MARCEL ION vezi: Muscalu. MIHAI vezi: Eminescu. C. Ar. George DRĂGHICEANU. Constantin Dimitriu. Pavel DUŢU. MIHAI vezi: Boldea. Tatiana EGYED. Laurenţiu DRĂGAN. Aurel Rebreanu. Ştefan Crohmălniceanu. Mihai Goma. László ELIADE. Gellu DUGNEANU. IOANA vezi: Ţeposu. DOINAŞ. Sorin Ulici. Liviu DUMITRAŞCU. GABRIELA vezi: Naum. Ovid S. vezi: Chiţimia. Constantin DOBRESCU. Laurenţiu Zaciu.vezi: Bănulescu. Florin Stoiciu. Nicolae Rău. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. ŞTEFAN AUG. Ioan Es. Livius Ţepeneag. E. CORNELIU vezi: Cristian. Duda. Dinu DRAGOMIR. Dumitru Zaciu. Flaviu DORIN. Mihai DRAGHINCESCU. Paul Pop. GHEORGHE vezi: Eminescu. Constantin Chihaia. VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. VASILE vezi: Eminescu. IUSTINELA vezi: Selejan. Dinu Titel. Ovid S. OVIDIU vezi: Abăluţă.

Attila FRUNTELATĂ. Mircea FOTACHE. Mihai GAVRILOAIA. Grete FRENŢIU. Virgil Ionescu. Mihai Morar. Nae GALEA. MARIANA vezi: Albu. ŞTEFAN vezi: Caragiale. Tudor FOTACHE. Emil Damian. Traian Vinicius. Sultana Mazilu. CRISTINA vezi: Ştef. B. Daniela GÂNSCĂ. ANTONIO vezi: Bariţiu. IOANA vezi: Angelescu. Nae Lovinescu. Pavel Ungheanu. Radu FÎNTÎNARU. Florenţa FILIP. George GANĂ. Slavco FLOREA. vezi: Ionescu. Ioan T. George Şincai. Gheorghe FELECAN. DAIANA vezi: Oţoiu. Petre Petrescu. Titu Pandrea. Silviu FRUNTELATĂ. OVIDIU vezi: Postelnicu. Adrian FILEP. Paul Vulturescu. S. Alexandru Ierunca. SILVIAN vezi: Eminescu. OANA vezi: Tartler. Ştefan Preda. Laurenţiu GÁL. Ana GALU. MARCEL vezi: Martin. ILEANA vezi: Mudure. HORST vezi: Eminescu. Ion Luca GEORGE. HORIA vezi: Eminescu. Mircea GEORGESCU. vezi: 505 506 . GEO vezi: Aldulescu. Mihai GH. Mihai George. CRISTIAN vezi: Blandiana. Mihai Cioran. Mihai G. Zaharia Ţugui. Gyula FILIMON. Dan Horia FLOAREA. vezi: Oişteanu. SANDRINO vezi: Arion. Aurel Zeca-Buzura. Constantin Beniuc. Dan Popescu. JÓZSEF vezi: Eliade. Mihaela GALERIU. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Eminescu. Mihai FAUR. Andrei FILIPCIUC. IOAN vezi: Almăjan. MIHAI vezi: Alexandru. TEODORA vezi: Craia. ION vezi: Eminescu. IOANARUXANDRA vezi: Pop. Nichita FILIP.FASSEL. Eugen Maiorescu. George Storin. MIHAELA vezi: Stănescu. Mihai Zaciu. VASILE V. RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Ioan FLORA. ALEXANDRU vezi: Arghezi. PETRE vezi: Pamfile. GEORGE vezi: Eminescu. Mihai FILIŞANU. Tudor Beldie. Ioana GENCĂRĂU. Ulici. Marin GÂRBEA. Mircea GENARU. Cornel Stancu. I. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. Marin Regman. ISTVÁN vezi: Sántha.

Viorel GIORGIONI. Augustin Caragiale. Ion V. Anca Maria Savin. Ion Constantinescu. Corin GLODEANU. Gib I. Sándor Kovács. Mihai GOT. VICTOR vezi: Coşeriu. Nicolae Gheţie. Miklós Dsida. Camil Petrescu. Duiliu GOGAN. Eugeniu GHEŢ. Carmen Mircea. Alexandru Mihăescu. Victor Fundoianu. Gheorghe GHEORGHIU. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. Nicolae Buzura. MIHAIL vezi: Eminescu. EUGEN vezi: Berényi. Dimitrie GOTIA. Mihai GRĂMESCU. AURELIU vezi: Barbu. Cezar Popescu. Mihai Florescu. Géza GRĂDINARU. Emil Martinescu. Mateiu Dumitriu. Dumitru Radu Popescu. Ovid S. David Strătescu. Ion Naghiu. András Ferenc Páskándi. Sorin Eliade. Liviu GHILIMESCU. Mircea Eminescu. Pericle 507 508 . Mihai GOGEA. Mircea Petrescu. Slavco Eminescu. MIRCEA vezi: Anania. Mihai GHINEA. NICULAE vezi: Rebreanu. VASILE vezi: Eminescu. Vinicius. Valeriu Ionel. ILINCA vezi: Eminescu. P. Vlaicu Caragiale. GYÖRGY vezi: Bánffy. Nicolae Mateescu. Liviu GLŰCK. Jean Breban. Ionel Tudoran. Neagu. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. ANDREI vezi: Papahagi. Benjamin GHILIA. Petru Preda. Olga Delia Mihalache. V. Mihai Vatamaniuc. Maria GOCI. P. GAROFIŢA vezi: Braga. LIGIA vezi: Eminescu. Jenő Kányádi. Iosif Rusu. vezi: Eminescu. ADRIAN vezi: Zaciu. Petru Eliade. Zaharia Teodoreanu. Marin Rebreanu. Alexandru Bârna. Mihai GRĂNESCU. MONICA vezi: Felea. Titel Eminescu. Mihai Leonte. George Eminescu. Liviu GHERMAN. Dinu Stancu. Eugen Dorian. Mihai GHENCEANU. LIVIU vezi: Anania. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. Petru GLIGOR. Eugen Bart.Almăjan. Ion Marin Sălcudeanu. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu. Marta Ciorănescu. Fănuş Nedelciu. PETRE vezi: Eminescu. GHERAN. Paul GHIŢULESCU. R. Valeriu Baciu. Panait Ivasiuc. REMUS VALERIU vezi: Popescu. Liviu Sadoveanu. Ion Luca Caraion. Mircea GRĂSOIU. Adrian Popescu. Adrian Curta. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. Marian GÖMÖRI. Mircea Ibrăileanu. Radu Zamfirescu. vezi: Glodeanu. Ion Keuterman Duminică. Garabet Istrati. Mihai GHINEA. Claudia Manu. Petre Săraru.

George Bacovia. Dumitru Radu Popescu. Angela Martinescu. Dinu Reichmann. Nina Călin. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Daniel Coşovei. Gheorghe Plopeanu. Ovidiu Gheorghiţă. Gabriela Mihaiu. Marius Padina. Pop. Ruxandra Chifu. Marius Daniel Popescu. Mircea Dobrescu. Vasile Rău. Andrei Brad. Traian T. Viorel Gheorghiu. Ştefan Augustin Dorian. Petre Hodjak. Mihail Genaru. Ion Breban. Caius Doinaş. Mircea Kiropol. Nicolae Ionescu. ANDREI vezi: Eminescu. Ioan Motoc. Ileana Măluţ. Constantin Cărtărescu. Ioan Es. Nicolae Pantea. Cassian Maria Stanca. Vintilă Ivănescu. Viorel Panaite. George Ierunca. Augustin Pop. Iacob Pârvulescu. Marius Sava. Nichita Dima. Valeriu Mircea Popescu. Constanţa Buzinschi. Ion Ştef. Dorin 509 510 . Radu Petreu. C. Rodica GRIGURCU. Adriana Bălan. Mircea Cârneci. Adrian Popescu. Elvira Ionel. Virgil Mincu. Ana Raluca Cantuniari. Sorohan. Gheorghe Tudoran. Traian Ştefoi. Barbu Codruţ. Adrian Andriescu. Aurelian Titu Elin. Nora Ivănceanu. Constantin Beniuc. Simona Popovici. Constantin Albu. Titus Prelipceanu. Ion Moldovan. Marian Dumitraşcu. Sorin Melinescu. Florin Mureşan. Gellu Draghincescu. Emil Iarin. Romulus Butnaru. vezi: Eminescu. Florenţa Almosnino. Carolina Iliescu. Eugen Lungu. Zeno Ghiu. George Baltag. Mircea Petrescu. Victor Filimon. Cristian Sîrbu. Cezar Ivănescu. Mihai Marian. Pop. Victor Tomozei. Leo Buzea. Gabriel Christi. Ştefan Cassian. Mircea Beldie. Ilie Corbu. Nicolae Brumaru. Leonid Dinescu. Iolanda Marin. Nicolae Proca. Mihai Blandiana. Ştefania Pop. Aurel Dumitrescu. Miron Laurenţiu. Emil Bucur. Ion Dodu Bănulescu. Gabriela Danilov. Mariana Marinescu. Dan Got. Marta Pillat. Creţan. Mircea Ciobanu. Elvira Soviany. Katia Gălăţanu. Franz Hurezeanu. Viorel Panţa. Aura Ciobanu. Petre Stoiciu. Mariana Constantin. Octavian Spiridon. Ioan F. Adrian Petean. Nicolae Mugur. Emil Iuga. Radu Astaloş. Sebastian Robescu. Alexandru Malamen. Irina Negoiţescu. Dan Lovinescu. Val Ghiţulescu. Ana Bodiu. Bogdan Giosu. Nicolae Săplăcan. Liviu Ioan Stratan. Monica Pituţ. Nicolae Negruzzi. Elena Ştir. Iustin Păunescu. Cezar Barna. Simona-Grazia Dimov. Cristian Popescu. Mircea Mărculescu. Dan Stoica. Virgil Mălăncioiu. Mariana Foarţă. Virgil Ilica. Viorel Naum. Mihai Careja. Vitalie Cioculescu. Daniel Bârsilă. Mihai Felea. Mihai GRIGORE-NEARŞOVA.Mecu. Şerban Fodor. Ioana GRIGOR. Magda Cesereanu. Marin Mircea. Victor Valeriu Mazilescu. Gellu Nechit. Eugen Iordache. George Alui Gheorghe. Ion Oprea. Ion D. Ion Popa. Aurel Regman. Radu Simionescu. Rodica Drăghici.

Viorica HREHOR. HORIA. Mihail Gârbea. Ar. SĂLUC vezi: Eminescu. Jenő GURĂU. Gheorghe Nedelciu. Zubaşcu. B. Daniel Ţepelea. ILIE vezi: Sîrbu. EUGENIA vezi: Ivănescu. AUREL vezi: Eminescu. Lucian HOLOMEIA. Radu G. IOAN vezi: Agopian. Mihai HANU. Radu GUZUN. Vlad HAŢIEGAN. Luminiţa Ursachi. Dumitru Cordoş. Mihai Vasiliu. Ion Vasiliu. VIORICA vezi: Stanca. Liviu Dumitriu. Mircea Nedelcovici. Marin Stancu. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. Bogdan Vasiliu. Lucian Vicol. Ion D. Radu Zegreanu. GULÁZSI. Florina GUŢAN. Mircea Eminescu. Octavian Gălăţanu. GEORGETA vezi: Bănulescu. Ştefan HORVAT. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. Sorescu. PETRU M. Apostol Izbăşescu. Paul Vulturescu. VINTILĂ vezi: Eliade. Valeriu Tănase. Dominic Ulmu. FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. Bujor Negoiţescu. NICOLAE vezi: Streinul. Ion Olăreanu. Mihai Popa. Mária HOLBAN. Sorina GUY MARICA. George Zaharia. Cătălin Neagoe. Ştefan Antonesei. CLAUDIU vezi: Creţia. Adrian I. Mircea HORJ. ANCA vezi: Chioaru. Liviu Ioan HAŞ. Mircea HANGIU.Turcea. Ştefan Cărtărescu. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Livia HERTA. Iosif HORODINCĂ. Zaciu. Ovid S. IOAN vezi: Ţeposu. Gheorghe Vulcan. Lucian Vieru. Petru Olăreanu. E. Ioan Viorel Lazurca. Mihai HANDOCA. Ioan Urs. Andreea-Luciana Grossu. I. vezi: Eminescu. Sanda HAVRILIUC. Dan-Silviu Caraman. APOSTOL vezi: Boerescu. R. Mircea Sâncrăian. ALEXANDRU vezi: Voica. Stelian Trif Pleşa. ÉVA vezi: Balogh. Lucian Boldureanu. vezi: Alexiu. László Kozma. Costache Petrescu. Ion GROŞAN. Mihai Eniceicu. Cezar HAJDÚ. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Horia Gurău. Mihai HUSAR. Mircea GROZA. Costache Preda. László HANCU. MIRCEA vezi: Eliade. Mircea HĂDĂRIG. Constantin I. Octavian Gr. VIOREL vezi: Şincai. Mircea Handoca. AURÉLIA vezi: Dsida. Corneliu 511 512 . vezi: Leu. Ion Vinicius. Sterian Zaharia. vezi: Abăluţă. Sergiu Stanca.

Zoe INEA. Cezar Crohmălniceanu. Mircea Petrescu. Radu IOANID. Liviu ISTRATE. Gellu Nisipeanu. ION TUDOR vezi: Dopcea. Zaciu. GHEORGHE vezi: Cristea. MARIA vezi: Eminescu. GAVRIL vezi: Rebreanu. Dinu IONESCU. Mihaela ISTRATE. Radu G. GABRIELA vezi: Cârneci. ION vezi: Crohmălniceanu. ANTON vezi: Eminescu. Titel. Valeriu Golopenţia. BOGDAN vezi: Verdeş. Mihai Eliade. Nicolae Naum. Sanda Dragolea. V. ION vezi: Eminescu. Anton Miloş. Mihai IACOVU. IORGA. Alexandru ILIESCU. TH. Mircea Gârbea. Mihai Filipciuc. Mihai ILIESCU. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Liviu IORGULESCU. Mircea ILEA. Gheorghe Soare. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. VIRGIL vezi: Eliade. Laurenţiu IONESCU. Ioan Nagy. Ulici. Ovid S. GRAŢIAN vezi: Eminescu. Radu IONESCU. Mihai ILIESCU. Iosif 513 514 .IACOB. MARIA vezi: Ivanciuc. AL. Ioan Micu. vezi: Cuşnarencu. Mircea JENÖ. GELU vezi: Damian. Ovid S. S. Marian IROD. Ovidiu IANCU. Ovid S. Ion IVĂNCESCU. Ioana Ulici. Mihai IANCU. Horia Groşan. Mihai ILIE. Ştefan Cordoş. Maria-Ana Ursa. Sorin IOVA. Carmen Manolescu. Chiril IANOŞI. Claudiu Tricolici. FARKAS vezi: Cuşa. Christiana IONESCU. EUGEN vezi: Eliade. Mircea Ţeposu. BOGDAN vezi: Drăgănoi. Ion Izbăşescu. MARIANNE vezi: Eminescu. DANIEL vezi: Lovinescu. RUXANDRA vezi: Agopian. Pál JUCAN. MARIANA vezi: Greceanu. AL. CONSTANTIN vezi: Macedonski. MIRCEA vezi: Baltag. Constantin IOANIDE. IERUNCA. Cornel Tupan. ŞTEFAN vezi: Bantoş. Mircea IONESCU. IOVIAN. Laurenţiu Vlăduţescu. NAE vezi: Ciocîlteu. ILIN. Ana Firan. STANCU vezi: Rebreanu. George Daneliuc. Ion Vulcan. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Monica ILICA. Liviu ILISEI. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. ALINA vezi: Eminescu. CRISTINA vezi: Eminescu. Mihai IONESCU. vezi: Zarifopol.

Mircea LOVINESCU. Valentin Drumea. KINGA vezi: Kós. Sergiu Dan KOVÁCS. Veronica KÁNTOR. Maria Leon. ELISABETA vezi: Stolojan. Lucia Gavrilă Ogoranu. Mircea LĂCĂTUŞU. Ioana Popa. Károly L. Vlad LAZĂR. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. IOAN vezi: Cristea. Mihai LĂCUSTĂ. Mircea Lovinescu. Monica LUCACI. LEONID. GUSZTÁV vezi: Szemlér. Domnica Eminescu. D. Virgil Nimigeanu. SANDA vezi: Eliade. Nichita LUNGU. Emilian LAIU. Bogdan I. Crainic. Mihai Glodeanu. THOMAS vezi: Patapievici. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. MARIA vezi: Alexandru. Sorin Tzara. Radu F. Ferenc LEFTER. SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. Ion Luca LUCACIU. Nicolae Ştefănescu. Zografi. Endre Kós. GHEORGHE vezi: Alecu. Viorel LÁNG. Doina Mitchievici. Victor LAZĂR. Nichifor Crăsnaru. Ovid S. Florin Ioanid. Garabet Micle. Ioan Ianuş. LAZEA POSTELNICU. George Ifrim. MONICA vezi: Eliade. Mihai LOGA. LAJOS vezi: Páskándi. Arthur Prelipceanu. Mircea V. vezi: Galaicu-Păun. Marius Iaru. Tristan KOVÁCS. MARIUS vezi: Zaciu. SIMONA vezi: Dan. Florenţa Anghelescu. Mircea Dolfi. Ion Pascu. Ştefan Titel. Géza KERIM. RODICA vezi: Caragiale. Şerban Cărtărescu. GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. ION vezi: Crohmălniceanu. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU. Ovid S. LAURA vezi: Ciobanu. ALBERT vezi: Caracostea. LĂSCONI. George L. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. Ioan Pippidi-Mungiu. Ştefan Porumboiu. LENA vezi: Albu. Károly KALUSTIAN. Gabor. ALEXANDRU vezi: 515 516 .JUCAN. ALTAY vezi: Porumboiu. Ştefan LIICEANU. Alina LAZU. György KOZMA. CRISTIAN vezi: Eminescu. Arthur KLEININGER. Andrei LIVESCU. GABRIEL vezi: Pleşu. Daniela Petică. Mircea KACSÓ. C. MARCEL vezi: Stănescu. ROBERT vezi: Eliade. Angelo Nicolaie. Clelia Marinescu. Elie Miron Eminescu. LEON vezi: Ibrăileanu. Sterom. Sanda LĂZĂRESCU. Horia-Roman KONRADI. FLORIN vezi: Drăghescu.

Paul Rebreanu. Ion Botez. Vasile Gh. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. SOLOMON vezi: Barbu. Liviu Voinescu. Constantin Preda. Miron Dosoftei Greceanu. Luiza David. Marin. vezi: Bărbulescu. Mircea Urmuz MARIN. Bujor MAKKAI. Radu MANILICI. Tudor Dragomir. IOLANDA vezi: Zarifopol. Paul Gencărău. C. Mircea Eminescu. SILVIA vezi: Grigorescu. LUPŞE. Mihai MARIN. Radu Ureche. EMIL vezi: Arghezi. Constantin Constantin. Ion Ene. Sorin Ungheanu. Eugen Mărculescu. Ion Cantemir. Emil George. Nicolae Bălu. Sorin Mihaly. MARIN vezi: Creangă. Ion Eminescu. FELICIA vezi: Malamen. MARCEL vezi: Bacovia. Mihai Zaciu. Teodor Caragiale. Cătălina Horopciuc. Ovid S. Dinu MALEA STROE. M. Ion Bănulescu. Shaul Carol. RADU vezi: Zaciu. Andrei Gorun. Mihail Tomozei. Gheorghe Ulici. MARCUS. Dorli Blaga. Rózsa MALAMEN. ALINA vezi: Nedelcovici. Alex. NORMAN vezi: Blecher. LIVIU vezi: Zaciu. Dan MARINA. Sandra Muşat. Theodor Dimov. Mariana Petrescu. Aurel MARINESCU. Radu Ivireanul. Tudor Balotă. ÁDÁM vezi: Ignácz. Iolanda MARINESCU. Mircea MANEA. Diana Stanca. MARINCA. ADRIAN vezi: Cioran. Radu Cojocaru. Solo Marcovici. Antim Popescu. B. Eugen Vlad Voinescu. Mihu Eliade. Octavian N. NICOLAE vezi: Arghezi. Sesto Păun. Carmen Scorobete. Ion Sorescu. Constantin MARCU. Monica Sadoveanu. Margareta Voinoiu. Lucian Caragiale. Grigore MARINO. N. Leonid Eminescu. Ştefan Blaga. Mihaela Chira. Dimitrie Costin. Dan LUPAN. Mircea Har. Marin Titel. Titu Noica. ILEANA vezi: Cărtărescu. Călin Fântâneru. George Călin. ANGELA vezi: Pantea. Mihai Lovinescu. Nichita Ştefănescu. Alexandru 517 518 . Mihai MAREŞ. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. Mihai Georgescu. Mircea MANU. Minerva Dumbravă. LUMINIŢA vezi: Baconsky. RADU vezi: Crohmălniceanu. MALIŢA. Manuela Pârâu. Bianca Pals. Sorina Stănescu. Ştefan Ionescu. Maiorescu. Laurenţiu MARCIAN. Ion Luca Celan. Ion Luca Damian. Radu MANOLESCU.Carmel. Sandu Fischof. CĂLIN vezi: Breaz. VALERIU vezi: Budai Deleanu.

Anamaria Horia. Ovid S. Ileana Naum. Mircea Machidon. Ruxandra 519 520 . MIHĂILESCU. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Luiza MIHĂESCU. Ion Gorjan. Ion Constante. Titel Corciova. Eminescu. Marta Tănase. Mihail Zaciu. Mihai Sorin MIHĂILESCU. MIRCEA vezi: Beligan. Gheorghe Eliade. Cezar Ivănescu. Mircea Iovănel-Spineanu. vezi: Roşiianu. Alexandru Călugăru Baciu. Cezar MARTIN. Ioan Mălăncioiu. Ion Manu. Mihai MĂRCULESCU. IRONIM vezi: Rebreanu. George Bălan. Marin Mirea. Mihai Constantinescu. George Bănescu. Cezar Crohmălniceanu. Ion Botez. Ilie Got. Valeriu Astaloş. vezi: Beligan. Marian MICU. Gustav MARTIN. Mihai Preda. DAN vezi: Eminescu. MONICA vezi: Pop. DAN C. MIRCEA vezi: Baltag. Mihai László. Radu Chichere. Constantin MĂLĂNCIOIU. Mircea Sadoveanu. DUMITRU vezi: Baltag. Gellu Niculescu. AUREL vezi: Baltag. Stelian Ţeposu. Ion MIHALACHE. Mihaela Diaconu. Ioan Romeo MIHAI. Marin Sipoş. Sergiu Handoca. VIRGIL vezi: Vădan. Ştefan Eminescu. Adrian Petreu. ILEANA vezi: Bănulescu. Sorin MARŢIAN. VIOLETA vezi: Eliade. Mihai MĂNUCĂ. Mariana MĂLINAŞ. Valeria Dima. Cezar Titel. Ioan T. Viorel Morega Spineanu. DUMITRU vezi: Bărbulescu. Cătălin Rădulescu. Alexandru-Cristian Mincu. Petre Grossu. Gheorghe MILESCU. Mihai Frăţilă. Mihai Bogăţan. ION M. Cecilia Cazacu. VALENTIN F. Mircea MIHAI. Elena Cârneci. DANIELA vezi: Stratan. GABRIELA vezi: Zaciu. Elisabeta Caragea. Cora Deleanu. Adrian Georgescu. Mircea Eminescu. Mihai Vrabie. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. Dan Miloş. LAURA vezi: Mândrescu. Vintilă Mihuleac. Ion Malancu. ŞTEFANIA vezi: Carol. Eliade. Irina Mazilu-Crângaşu. FLORIN vezi: Barbu. Florenţa Anania. Doina Ivănescu. Gheorghe Papahagi. Mircea MIHAIU.Marino. MARTIN. vezi: Gurău. Mircea MESINA. Liviu MATACHE. VICTORIA vezi: Albu. Dumitru Augustin Dorian. Anamaria Eminescu. ANTONIU vezi: Andreescu. Alexandru MILEA. Mircea A. Emil Mavrodin. Gabriel Molnàr. Radu G. Alina MELINESCU. Apostol MIHĂIEŞ. Ion MATALĂ. Simona-Grazia Doman. Ileana Mănucă. Constantin Virgil Beniuc. Mihai Morar. Lena Constantinescu. Gellu Drăgan.

Ovid S. vezi: Crohmălniceanu. Valentin MORARU. Marcel Vinganu. Ioana Doclin. Ioan Untaru. Mircea Ierunca. Cărtărescu. Virgil Eliade. T. Mihaela MIRODAN. Ştefan Spiridon. Cezar Barbu. Radu Ursachi. Ioan Tolcea. Lucian MOTOC. Haig Ichim. Geo Eliade. Ştefan Botez. ANGELO vezi: Bobe. O. Marinela Tache. Zoe Pintescu. Veronica 521 522 .Nistor. Mircea MIU. Lucian Baba. Radu G. Ruxandra Ţeposu. Nicolae Daneliuc. MIROIU. Radu Stănchescu. Marin Reichmann. Sanda Ursa. Mircea Eminescu. Ion Zaciu. MIRCEA vezi: Marin. Mihai Handoca. Ion Zegreanu. Mircea MORARIU. CONSTANTIN vezi: Damian. Anatol E. EMIL vezi: Fundoianu. Spiridon Postu. Mihai Breban. Mihai Zaciu. Daniel MOCUŢA. Ana Cozmuţa. Ioan Comănescu. AL. Maria Tudoran. Păunescu. Octavian Gr. Ion Vădan. Liviu Ioan Şerban. Sebastian Sipoş. Octavian Horvath. Mircea Eminescu. Gheorghe Gurghianu. Virgil Nuţu-Piersică. Paulina Popescu. Doina Cristian. OVIDIU vezi: Borbély. Marta Preda. Ioana Paleologu. Horia-Roman MITCHIEVICI. Ioan Bărbulescu. Gabriel MOŢ. Florica Ionescu. Papi-Emilian Rotaru. Mircea MIRCEAN. GHEORGHE vezi: Alexiu. Ştefan Cordoş. Eugen Naghiu. Baltag. NICOLAE vezi: Dimisianu. Mihai Nistor. MARIN vezi: Almosnino. Alexandru Popa. Francisc MOLDOVAN. Iosif Nicolau. Mihai Duda. Adrian Petreu. Aurel Handoca. Benjamin MOARCĂS. Dan Ioan MOANGĂ. Elisabeth Petre. Paul Grigurcu. Mircea Maiorescu. Simona Toma. GEORGE vezi: Eminescu. Mariana Sorescu. Denisa Corcea. Nicolae Sommer. Titu Marino. Ion Bănulescu. Vădan. Victor Goma. Radu Folea. Monica Stanca. Liviu Ioan Stratan. Alexandru Pascu. Bogdan I. CORNEL vezi: Cornea. Zaciu. Ion Ţeposu. MIRCEA vezi: Acterian. Radu G. Maria Prelipceanu. Mihai Felea. Flaviu Dragolea. Nicolae Roşculescu. Ioan Nistru Ţigănuş. Mihai Micle. Theodor Eminescu. Mircea Dumitrescu. MIHAELA vezi: Patapievici. Anton Jurcă. Laurian Stoiciu. Gheorghe Jurcă. GEORGETA vezi: Vighi. Mariana MÓZES. Mircea MOTEŢ. Vasile Man. Virgil Ivăncescu. Lili MUNTEAN. ATTILA vezi: Marton. TEODORA vezi: Blaga. Dorin Ţepelea. IOAN vezi: Baba. Vasile Matiuţ. Nicolae Rizeanu. George Baconsky. Marin Spiridon. Cassian Maria Stoiciu. MINCU.

Doina Manolache. CARMEN vezi: Buda. Mircea MUREŞAN. Radu Popescu. Marian Popa. Mateiu Eminescu. Mariana Jela. Ovidiu Crainic. vezi: Petrescu. Virgil Glodeanu. Dragoş Naum. Augustin Caraion. Laura Bălan. Mihai Ene. Virgiliu Felea. Gellu Nedelcovici. Dinu MURGEANU. Manu. Liviu Ioan Ştef. Lucian Blandiana. Petru Popescu. Zaharia Steinhardt. Viorel Pantea. Mihai MUREŞAN. Eugen Zamfirescu. Mihai MUNTEANU. Şerban Drăgan. Mariana Sîrbu. Jean Bădescu. VIOREL vezi: Boeriu. Gheorghe Hasdeu. Florica Ionescu. Zaciu. Dan Stanca. Ion D. Constantin Oprea. Sorin Constantinescu. Mircea MUŞLEA. Marius Uricaru. Leonid Perian. Aurel Reschika. Radu G. Bujor S. Dan Cristea. MIRCEA vezi: Iacob. Marian Papilian. Mircea Mureşan. Veronica Pandrea. Mircea Tupan. Dinu Noica. Nicolae Bart. Emil Moldovan. Cristian Tiberiu Popescu. IOAN vezi: Eliade. Iordan Comoroşan. Gheorghe Stoiciu. Gabriel Dinger. Eta Dimov. Alexandru Gheorghiu. Ştefan MUŞINA. Nicolae Galaction. Vilmos NASTASIA. Ioana Ecovoiu. Alexandru Eminescu. MIRCEA vezi: Rebreanu. Richard Şişmanian. Ara Alexandru Zaciu. Ion Bernea. Valeriu Damian. Cristina Tomuş. Ioan Fulga. Tudor Barbu. Ion MUREŞAN. IRONIM vezi: Eminescu. Mircea MUREŞANU. Gala George. Mircea Zaciu. Alexandru Balotă. Vasile MUŞAT. Alexandru Pandrea. ION vezi: Alexandru. Petre Tărâţeanu. Ion Chimeţ. Eugen Nica. George Mihail Zarifopol. Valentin Eliade. Iulia Hrubaru. Mihai Micle. Nicolae Tamaş. Nichifor Creangă. Nicolae Paleologu. Radu G. Victor Flora. ROMUL vezi: Popa. Petre Papadat-Bengescu. Ioan Ţeposu. Dan-Silviu Breban. Nicolae Buzinschi. C. Paulina MUREŞAN. Hadrian Stanca. Ion Blaga. Liviu NAGY. Ion Cristea. Horia Caragiale. MELINDA vezi: Molnár. S. Dominic Stancu. Victor Setlacec. ALEXANDRU vezi: Ţeposu. Zaciu. Ioan Arghezi.MUNTEAN. Marin Rău. Soare. MIRUNA vezi: Baciu. Bujor Negrici. Alexandru Paraschivescu. Ion Nicodim. ION N. Corneliu Buzura. Camil NEAMŢU. Titel Cotruş. DUMITRU vezi: Carmel. Aurel Scherer. Dan Sipoş. 523 524 . Dimisianu. Traian Ţepelea. Shaul Dolfi. Ana Boerescu. Florica Ichim. RODICA vezi: Beldeanu. Hortensia Papahagi. Mircea MUTHU. Stelian Preda. CARMEN vezi: Agopian. George Bălu.

OCTAVIA vezi: Eminescu. Ion NIŢĂ. Mircea NIŢU. G. Ovid S. Pituţ. vezi: Andronic. M. Răzvan Sîrbu. CHRIS vezi: Balotă. Vasile V. vezi: Baltag. Ştefan OLTEAN. Hortensia OLĂREANU. SANDA vezi: Eliade. Lucian Eminescu. Bianca NEDELCEA. Ovid S. OLIMPIU vezi: Filip. Mihai NEGOIŢĂ. Eminescu. Virgil NIMIGEANU. Mihai NICOLESCU. Petre NEDEEA. Titus NISTOR. Mihai NISTOR. Mircea NUŞFELEAN. Lucian Noica. Virgil Marino. Mihai NEDELCIU. Mihai NENADIC. GEORGE L. CODIN vezi: Lazia. ION vezi: Eminescu. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. Mircea NICULESCU. NICOLAE vezi: Ioana. IONEL vezi: Cioran. ION vezi: Ghiur. ALINA vezi: Popa. TUDOR vezi: Cimpoi. Nina NOJE. Mihai OPAIŢ. Elvira OLOGU. Sorohan. MARIA vezi: Ceranu. G. BASARAB vezi: Eliade. EUGENIU vezi: Blaga. ALEXANDRA vezi: Borbély. Mircea Mateescu. M. Emil Constandache. ELENA vezi: Rebreanu. Mircea NIŢU. Constantin Popa. LUCIA vezi: Zaciu. Mihai Ghilimescu. Mihai NEUMANN. Vasile Groşan. Oana OLĂREANU. Cezar NIŢESCU. NEDELCU. Anca Petean. IACOB vezi: Eminescu. Nicolae OCINIC. ALEXANDRA vezi: Ierunca. Mihai OPREA. OLIEVSCHI. MIRON vezi: Barbu. Ion 525 526 . Rodica NECULA. Ion D. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. Adrian NICOLAICIUC. Catrinel Stoenescu. CRISTINA vezi: Ivănescu. ADRIAN vezi: Boia. Constantin NIŢESCU. Ştefan Ion Pandrea. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. CARMEN vezi: Eminescu. Mihai Eminescu. Mircea NEGRICI. VICTOR vezi: Ierunca. Mihai OLTEANU. EUGEN vezi: Agopian. Ioan Noje.Ciobanu. Liliana Ninulescu. Gheorghe OANCEA. Ştefan Ciobanu. Ştefan Codrescu. Radu Draghincescu. George Virgil NEGRUZZI. MILAN vezi: Eminescu. ANCA vezi: Fanache. VASILE vezi: Eminescu. VICHENTIE vezi: Eminescu. Liviu OLIVOTTO.

Iacob Nemoianu. Constantin Galaction. Eminescu. Alina PÂRVULESCU. Virgil Cernăianu. Ádám Molnár. Marino. vezi: Agârbiceanu. Silviu Cuşnarencu. Petreu. Virgil Nottara. Nicolae Micle. PARUIT. Mihai Ene. Mircea Hudiţă. Angela Mureşan. M. Virgil PANĂ-OLTEAN. Virgil ORNEA. VLAD ANDREI vezi: Cândea. Adrian Ţepeneag. Mircea Pop. Virgil Maiorescu. Pavel ORBÁN. Haralamb OSMAN. Mircea OPREA. Boia. M. Zaciu. DAN vezi: Marino. KINGA vezi: Bodor. Alecu PECICAN. Radu G. Nina Cioran. Bianca Balotă. Pericle Mecu. ANTONIO vezi: Blecher. Mircea Gurău. Liviu Handoca. Gheorghe Ţeposu. LAURA vezi: Ionescu. Ovid S. Ion Popescu. Const. S. Mircea Eminescu. Ţeposu. Călin Cilibi. Tudor Caragiale. Vilmos ORHEIANU. Mircea PAVEL. Gheorghe Melinescu. Răzvan Crohmălniceanu. Adrian Martinescu. Neagu Eliade. Constantin Setlacec. Apostol PARASCHIV. Gabriela Nedelciu. Mihai Ierunca. Moise Cionca. Veronica Negruzzi. Mihai Fântâneru. DORA vezi: Balotă. Ioan Ionescu. Mihai Galaction. OVIDIU vezi: 527 528 . Gala Ierunca. Nicolae Grigurcu. Stelian PALEOLOGU. Ion Arghezi. ALEXANDRU vezi: Eliade. Adrian PAVEL. Lucian Carageani. Ovid S. Golopenţia. Z. Mihai PÂRVU. Veronica Negruzzi. RODICA vezi: Eminescu. Radu G. RODICA vezi: Tănase. Gala Georgescu. George Eminescu. Monica Marian. Viorel Rudich. Dan Topârceanu. Anton Grăsoiu. Eugen PÂRVAN. Hortensia Russo. N. PAVEL. PAPAHAGI. Nae Iorga. Fl. IOANA vezi: Arghezi. George Tzigara-Samurcaş. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. Ion PATRAŞ. ANCUŢA vezi: Pamfil. ROXANA vezi: Pişcu. Ioana Spiridon. Liviu Ioan PANTEA. NICOLAE vezi: Angelescu. I. Constantin Bibescu. ALAIN vezi: Omescu. Ovid S. Titu Micle. Tudor Beldie. M. Gheorghe Carianopol. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. Djuvara. Mircea Eminescu. Emil Codrescu. Dumitru Zaciu. Alexandru Zincă. MARIAN vezi: Alexandru. Nicolae Lăcustă. Monica PALADE. A. Iacob Olăreanu. Ioan Eliade. Costache Papadat-Bengescu. Ioan Lovinescu. Ion Luca Crohmălniceanu. Daniel Stoiciu. AUREL vezi: Marinescu. Marta Rădulescu-Motru.OPREA. PETRE vezi: Chihaia. Martha Blecher.

Mircea Noica. Virgil Cârdu. Ioana Dima. Sorin Haţegan. GHEORGHE vezi: Anghel. Ilie Corbu. MARIANA vezi: Eminescu. Simona-Grazia Glodeanu. Horia Alexandru Pantea. Aurel Ursa. Marin Stanca. Leon-Iosif Grecu. Dimitrie Minulescu. Ion Mureşan. Victor PETRAŞ. Mircea PIRU. Simona Rău. Anton Ianculescu. DAN vezi: Eminescu. Daniel Dima. Remus Hapa. Petru Cerna. Radu Stănescu. Mioara Horvath. DORU vezi: Muthu. Paul Petrescu. vezi: Arghezi. Ana Bojan. Daniel Ştefan PETEAN. Mircea POP. Doina Chioaru. IRINA vezi: Albu. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. ANDREI vezi: Eliade. Aurel POENAR. Ileana Mureşan. HOREA vezi: Pantea. LIVIU vezi: Eliade. ELISABETA vezi: Nechit. Mihai Motoc. Bianca Blandiana. Dumitru Chira. Sultana Diaconescu. Mircea Goma. Aura Ciocârlie. Viorel PERŞA. Marcel Muthu. DORIN vezi: Dumitraşcu. Aurora Craia. Constantin Panait. Sándor POP. Florenţa Balotă. Géza Reményik. Liviu Manea. Daniel Teoc. Dumitru Cetea. Norman Mălăncioiu. Dinu Ioanicescu. Nicolae Pocovnicu. Liviu Sorescu. Ştefan Bulat. ALEXANDRU vezi: Gurău. Flavia Ţarină. Aurel Rebreanu. Mircea PERIAN. Virgil Philippide. Minerva Christi. Maria Lucia Horvath. Adrian Urs. Sergiu Maliţa. Liviu POP. Mihai Pop. Carmen Goanţă. Simona-Grazia Eminescu. Emil Cornu. Eta Constantin. VIRGIL vezi: Căbuţi. Mircea PETRIC. LUCA vezi: Eliade. GARBIEL vezi: Papahagi. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. Luminiţa Vlasie. Monica Popescu. Ştefan Grapini. Mihai PIENESCU. Călin PETRESCU. Ioan Damian. Gheorghe PIPPIDI. Viorel Mureşeanu. G.Zaciu. Mihaela Vlasie. Laurenţiu Moşoiu. Ion Mureşan. IOAN AUREL vezi: Muthu. ALEXANDRU vezi: Boeriu. Ioan Es. Anton Mihăileanu. Dan PLOAE-HANGANU. Apostol Marino. Mircea 529 530 . Livius Cioran. Alexandru Pillat. Mariana Borbély. Adrian PIŢU. Tudor PINTESCU. Nichita Suciu. BÉLA vezi: Páskándi. Mihai PLOPEANU. MIRCEA vezi: Buteanu. PLOSCARU. Aurel PODOABĂ. Mihai Firan. Irina POP. Călin POMOGÁTS. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu.

Ioana Nedelcovici. Radu G. CATRINEL vezi: Albu. Emil Dima. Ioan Vighi. Nicolae POPA. Aurel Ursa. Liubiţa Roman. EVA vezi: Matiuţ. Iulia Stanca. ROXANA vezi: Doinaş. Leonid Eliade. Richard Roznoveanu. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. Constanţa Eminescu. DANA vezi: Astaloş. Barbu PREDA. Victoria RĂCARU. Dan POPA. Mircea A. LUCIAN vezi: Titel. Petre POPESCU. Liviu POPOVICI. ENACHE vezi: Corcheş. Liviu Slavici. Lucian Eminescu. Ştefan Augustin Gherghei. Gellu Papahagi. Gheorghe Nedelciu. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. Paul Caragiale. Octavian Papilian. Mihai Ghiţulescu. George PUIU. RĂDULESCU. Lăcrimioara RAICU. Alina RACHIERU. Mihai Morar. Marian Ţeposu. George Celan. Mircea POPOVICI. Constantin Petrescu. George Cioran. Mircea Ţeposu. Victor Rebreanu. IULIA vezi: Boia. Ion Blaga. Zaciu. Ioan Ţuţea. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. vezi: Schenk. Nicolae R. Aurel Sălcudeanu. Mircea POP. Ioan T. Virgil Lovinescu. Ion Reschika. Iacob Sasu. PUIU. POP. Daniel 531 532 .M. I. Goma. BOGDAN vezi: Drăgan. Sanda Dimov. Zeno Rebreanu. Radu G. SORIN vezi: Crohmălniceanu. Bujor POPESCU. Dan Mărgineanu. Doru Raichici. Mirela Zaciu. Lucian Ilana. POPOVICI. ROXANA vezi: Balotă. VASILE vezi: Ierunca. Ovid S. Cassian Maria Trifan. Mihai Goga. Grişa Pamfil. DUMITRU RADU vezi: Ulici. IULIU vezi: Milescu. MIRCEA vezi: Rebreanu. Ion Călinescu. Liviu Spiridon. Mircea Naum. Mircea Martin. Cezar Cordoş. ION vezi: Baltag. Mihai RACARU. Paul Dănilă. MARIAN vezi: Popescu. Ion Luca Cubleşan. Nicolae Banciu. Traian Valjan. Paul Iova. Gellu Eminescu. Mihai Buzea. Simona-Grazia Dorian. Victor Dunăreanu. George Brezianu. Zaciu. Dumitru Radu POPA. TITU vezi: Astaloş. ADRIAN vezi: Balotă. Bianca Diaconu. Laurenţiu POPA. Florenţa Aretzu. MIRCEA M. Mircea POPESCU. Călina Turcuş. Sorin POSTELNICU. Monica Titel. Sorin RAŢIU. Petre Ştef. Christian W. ŞTEFAN vezi: Arion. Ovidiu Motoc. vezi: Eminescu.POP.

Ioan T. Eugen Ionescu. Mihail Stahl. Ion Codrescu. Alexandru Simionescu. MĂDĂLIN vezi: Cioran. ION vezi: Alexandru. Marius Lovinescu. Vasile Găbudean. Mircea Ionescu. Valentin Nicolae. ANDREIA vezi: Cărtărescu. Naum. MIHAI vezi: Mirea. Mircea Macovei. Dumitru Gavrilescu. C. Arthur Regman. ION C. FLORIN vezi: Adam. Perşa. Dan Porumboiu. TATIANA vezi: Got. SORIN vezi: Lăpuşan. Vasile Ţucu. Henriette Yvonne Steinhardt. Ioan Petru Dragodan. A. Ioan Iacobaş. Cezar Zărneşti. Ştefan Gurău. Andrei Dumitru Ionescu. Cassian Maria Stan. Liviu ROTUND. Valentin E. Cornel Smărăndache. Liviu Chichere. Radu Reichmann. Maria Gheorghiu. Tănase. Gellu Negoiţescu. Florin Spiridon. CORNEL vezi: Baltag. Liviu Lungu. Ara Alexandru Şuiu. Victor Costin. Mircea Eminescu. Dan Bogdan Marica. Minerva Hanu. Geo Culianu. Ion REGMAN. Emil Petrişor. Alina Şelaru. vezi: Eminescu. George Braga. Irina Ene-Zărneşti. M. Oarcaşu. Anatol E.RĂDULESCU. Radu ROTARU. vezi: Bacovia. Ovidiu Egli. Octavian Gr. Nicolae Miertoiu. Ion Mavrodin. Amelia Stoian. Ştefan Turcanu. Radu Busuioc. Florin Patrichi. Ion Marino. Radu Peia. Val Ghica. Dan Morar. Ioan Chira. Mircea Horia Tacu. MAGDA vezi: Stoica. C. Doina Găbudean. Cezar Bănulescu. AUREL vezi: Baconsky. Jeni Bogza. Capşa. Petre Szekely. Nicolae Ţuţea. Constantin Bărbulescu. Marcel A. Viorel ROGOJAN. Sebastian Sever. Mariana Loghin. EUGEN vezi: Eminescu. ION vezi: Abăluţă. Panait Maras. Irina Şişmanian. Adrian Sebastian. Ion Doman. Apostol ROGIN. Alex. Zegreanu. Dumitru Ene ROŞIORU. Mihai ROŞCA. Mihai ROGOBETE. Ion Petrescu. Anamaria ROMAN. ION vezi: Rebreanu. Aurelia ROŞIANU. Petre Voinescu. Petre RĂU. THEODOR vezi: Eminescu. Nicolae RĂDUŢĂ. IULIAN vezi: Acterian. Dan Dunăreanu. Petru Eliade. Robert Ştefănescu. Dumitriu. Nicolae Stancu. Constantin ROŞIORU. MAGDALENA vezi: Beligan. Mihai Foarţă. Calistrat Creangă. ROGOJANU. Eugen Lupu. Alice RĂDULESCU. Victor Lungu. David Tănase. Nae Istrati. NICOLAE vezi: 533 534 . Mircea ROSTIN. Emil Deaconescu. Felix Mănucă. Ion Corcheş. Vasile Şerban. Maria ROIBU. Costel Stănescu. Mihai ROGOZANU.

RUSU. Victor George. Mihai Drăgan. JENICA vezi: Rebreanu. Radu Rebreanu. Ovid S. MARIANA 535 536 . George SALADE. Eugen Marino. Vasile Marcuş. Ovidiu Crohmălniceanu. IOANA vezi: Bala. Ion Cotruş. Ioan Pal. vezi: Eminescu. Ion SIPOŞ. Cezar Crohmălniceanu. Alexandru Zarifopol. Gina Sever. CARMEN vezi: Eminescu. Mircea Gyr. Minerva Davideanu. Mihai SIMUŢ. Petre Petrescu. Ioana Eliade. Iordan Eminescu. Mircea Ţepelea. Cassian Maria SCHENK. Mircea RUSU. Petre RUXĂNDOIU. PAUL vezi: Ionescu. Cassian Maria SĂTMĂREAN. AUREL vezi: Alexandru. Ioan B. Vinea. Emil Mureşeanu. Leonid SIMULESCU. ROMULUS vezi: Zaciu. Lucian Sălcudeanu. EUGEN vezi: Baltag. vezi: Mărgineanu. Dafin Nistor. Dimov. ALEXANDRU vezi: Barbu. PAVEL vezi: Pop. GEO vezi: Blaga. Nicolae RUJA. Dima. Nicolae Spiridon. Mircea SCHWARTZ. Ioana Pop. Mihai SCHUSTER. Maria Parfene. C. Matei. vezi: Bulgăr. Lucian Noica. LUCIAN vezi: Chira. Simona-Grazia RUSAN. Mircea SAVIN. W. Mircea Ivanciuc. Mihai Motoc. Mihai SĂPLĂCAN. Gheorghe Datcu. Dinu SĂNDULESCU. Alexandru Lovinescu. Liviu Sadoveanu. ION vezi: Benţea. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. Radu G. Ovid S. TITUS vezi: Pandrea. Mariana Ştefan. Gabriel Ţeposu. Ovid S. Nicolae SASU. Cornel Dan. Nicoleta Vigdor. Miron Ţepelea. FERNAND vezi: Eliade. Mircea Blaga. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Corneliu SILVESTRU. Sanda Felea. Ion Cotuţiu. RADU vezi: Spiridon. Adrian Pandrea. Ioan SILVESTRU. Lucian Cordoş.Eminescu. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. Mihail Tomuş. Mircea Sebastian Alcalay. Radu SĂLCUDEANU. Ioan F. GRIGORE vezi: Prelipceanu. Ioan SAV. AL. Liviu SĂVULESCU. NICOLAE vezi: Eliade. VASILE vezi: Zaciu. Mihai SABĂU. Liviu SIMION. Ovid S. VALENTIN vezi: Rebreanu. Paul SCURTU. SFÂRLEA. Gheorghe Săucan. NICOLETA vezi: Dragolea. AL. Cornel Perian. vezi: Blaga. Constantin SCARLAT. Ion Diaconescu. D. SCHWARTZ.

Adrian Martin. Paula Roşca. Liviu STANOMIR. Valentin E. OCTAVIAN vezi: Albu. Adrian Drăgan. VASILE vezi: Alui Gheorghe. Paul SORESCU. Mariana Vlaşin. Nae Topârceanu. MONICA vezi: Bănulescu. Gheorghe Iacob. Paulina Soare. Gelu Zaharia. Anamaria SORESCU. Laurenţiu Uricariu. Geo Eminescu. TATIANA vezi: Goma. Liviu Ionescu. Şerban Gârbea. H. Mircea SPIRIDON. Grişa Got. George SORESCU. Mariana Mincu. DAN vezi: Eminescu. Mariana Roznoveanu. Virgil SPIRIDON. Valentin Eliade. Traian T. Florina SPALAS. IOAN vezi: Eminescu. Sorin Sterom. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. Adrian STEPAN. Ion D. Ovidia Vizirescu. Barbu Busuioc. Monica Marino. Mihai Marin. Magda Cipariu.vezi: Ciobanu. Eminescu. Ioana Dumitrescu. SORINA vezi: Sîrbu. George Balotă. Augustin Cârneci. Ioan Cremene. Constanţa Buzura. Ştefan STĂNICĂ. Mircea Evu. Mihai Goma. Gheorghe Romanescu. Maria-Luiza Diaconescu. Mircea STEPAN. Paul Omescu. Mihai Livescu. Claudiu Şora. Daniela STANCIU. Petre Greceanu. STELIAN vezi: Dinger. Cristian Livescu. Marin Naghiu. Mioara Damian. ROXANA vezi: Grăsoiu. Nicolae Bocşa. Vladimir Dinescu. Mihai SLAMA-CAZACU. Pericle Teodoreanu. Dan Mircea Ciupureanu. Mircea Eminescu. vezi: Eliade. Ioana Dolfi. Diana Marin. Florenţa Almosnino. Angela Mocuţa. MIHAI vezi: Bărbulescu. DJ. Şerban STANCA. Nichita Stoiciu. Mihai Flora. Victor 537 538 . Valentin Iuga. CORINA vezi: Crânganu. Mirela Zeca-Buzura. Ştefan Lovinescu. SOVIANY. Lucian Ulici. Ruxandra Pop. Adela Grigurcu. DESPINA vezi: Rebreanu. SPIRIDON. Creţan. Popa. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. Liviu Ioan Strochi. MARIN vezi: Bănulescu. MIRCEA vezi: Belity. Ion Solacolu. Gellu Nicolae. Marta STEINHARDT. Ionel Coşovei. Horia Gherghei. Ioan Marinescu. Pan M. vezi: Eminescu. George Boeriu. Eta Brezianu. Zaharia SIRUNI. Gabriela Naum. Iosif Pop. Ştefan SORESCU. Buzea. Doina STAN. Ion Stancu. N. Emil Stănescu. Ioan Es. Gabriela Cristescu. GABRIEL vezi: Stoenescu. Nora Manole. Ionel STĂNESCU. Vitalie Constantinescu. Ioan Foarţă. S. MARINA vezi: Babu. Mihai Martinescu.

SUCEAVĂ. Nicolae 539 540 . Iosif Nedelciu. Mihai ŞORA. Nicolae Capşa. VICTOR vezi: Eminescu. Olăreanu. Marius Ieronim. Liviu ŞENCHEA. Horia Alexandru ŞORA. Mircea ŞTEFAN. Mateiu SUCIU. LEO vezi: Crohmălniceanu. LUCIAN vezi: Doncea. ŞERBAN.Ulici. Ioana Iuga. Mihai Iova. Traian T. Mircea Oancea. C. Livius ŞTEFĂNESCU. ROBERT vezi: Ciocârlie. MARIA vezi: Eminescu. Ion Stanca. vezi: Zainea. Nicolae Rotaru. Veronica Modorcea. LUCIA vezi: Rebreanu. Petru Prelipceanu. Petre Paul-Bădescu. Şelaru. Z. Gheorghe ŞTEF. Dan Philippide. Leonid Maliţa. Mihai ŞERBAN. Florica STOICA. NICOLAE vezi: Vizirescu. Mihai STOIAN. Ştefan Grigoriu. Gabriel Dinescu. Radu Steinhardt. Grid Naghiu. GEORGE vezi: Eliade. Mihai STOLERU. Ioan Ianuş. Henriette Yvonne ŞERBAN. MILENA vezi: Căbuţi. Ovid S. IRINA vezi: Marcovici. Nicoleta Simuţ. Alexandru Grigurcu. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Liviu Ciobanu. Vasile STOENESCU. Cristian Popescu. Radu Dimisianu. Mircea Dumitrescu. ALEX. Mircea STRATAN. Ioan Groşan. ION vezi: Stratan. Alexandru Popescu. Octavian ŞEREŞ. Mircea Zaciu. Mihai Manu. Petru E. Mircea ŞANDRU. Mihai STOICIU. Mihail George. CORNELIU vezi: Eminescu. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. Pandrea. SANDA vezi: Eliade. Mihai STOICA. Gheorghe Groşan. GEO vezi: Crohmălniceanu. Ion STROESCU. Ovid S. Sebastian. Laurenţiu STEROM. Mihai Gălăţanu. Emil STOLOJAN. Florin SURDU. Eminescu. Ovid S. Şerban Eminescu. Adrian Mălăncioiu. Ileana Micle. Eminescu. Ion Sălcudeanu. BOGDAN vezi: Caragiale. MIHAI vezi: Caragiale. TRAIAN vezi: Dimov. Dima ŞTEFAN. VICTOR vezi: Coşovei. Ana Breban. ALEXANDRU vezi: Eminescu. Cristian Blandiana. Geo Eminescu. Bianca ŞIPEŢEAN. Mihail Stahl. Cristian Tudor Popescu. Cezar Petrescu. vezi: Bădiliţă. Mihai ŞIPEŢEAN. Costache Ornea. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Nora Marino. LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. Vitalie Cosaşu. Pan M. Ion Luca Cioculescu. Ovid S. ALEX. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. ROBERT vezi: Doclin.

George Firan. ION vezi: Eliade. Vasile Ulici. Ovid S. vezi: Eminescu. MIHAI vezi: Eminescu. MARIA-ANA 541 542 . TEUTEIŞAN. Liviu TAVITIAN. Lucian Moroşanu. Adrian Platon. CONSTANTIN vezi: Goga. MARCEL vezi: Bodnaru. Laurenţiu Ungureanu. Dora TIHAN. ADRIAN vezi: Fanache. ANA-STANCA vezi: Eminescu. Mihai Stoica. Ovid S. GRIGORE vezi: Eminescu. GIZA vezi: Eliade. Monica TISMĂNEANU. Adrian Eminescu. vezi: Cioran. Apostol Sterom. Mircea TEODORESCU. Gheorghe TALOŞ. Mihai TĂTARU. Mihai TOLCEA. ŞERBAN vezi: Gurău. I. Mihai TUDOR-ANTON. Adrian Spiridon. CĂLIN vezi: Caragiale. SIMION vezi: Eminescu. Cornel ŞTEFĂNESCU. Emil Crohmălniceanu. Tudor Dumitru TERTULIAN. VICTOR vezi: Grigurcu. Petre Ulici. Octavian Eminescu. LIVIA vezi: Boilă. Laurenţiu TRAIAN. Sanda Şerbănescu. Octavian TEODOR. TEODOR vezi: Eminescu. Constantin TRANCU-IAŞI. Mihai TRANDAFIR. G. CORNELIA vezi: Hotineanu. Simona Ţoiu. IERONIM vezi: Blaga. George Călin. Carmen Nisipeanu. ILIE vezi: Alexe. POMPILIU vezi: Zaciu. DORIN vezi: Boldea.Stolojan. Mihai TOPOLOG. George TĂTĂRESCU. EUGENIA vezi: Rebreanu. Veronica Rebreanu. Mihai Savu. ION vezi: Gurău. Zaharia TIUTIU. Victor TRIFOI. CONSTANTIN vezi: Bacovia. Petre TIRON. VLADIMIR vezi: Ierunca. Virgil TITIENI BOILĂ. Liviu TOHĂNEANU. Vasile TUPAN. Eminescu. Pavel Tache. Constantin Ţurlea. Florenţa TUDURACHI. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. Mircea ŞTIR. Ion Luca TEUTIŞAN. TEODOR vezi: Micle. Constantin TANCO. Iulian Eliade. Eleonora ŞTEFĂNESCU. Mircea TELESCU. DORU vezi: Dascălu. Eugen Şuşară. EUGENIA vezi: Albu. CĂLIN vezi: Gheţie. Mihai Perpessicius TIMOFTE. Crişu Doclin. Mircea Marino. CORINA vezi: Marino. Mihai TĂBĂRAŞI. N. Stelian Ţuţea. Ion Pavel. Constantin Gurău. Mircea TAMBURLINI.

Paul ŢUŢUIANU. George Bebu. Ion Ţarină. vezi: Agopian. Mihai Golia. Mircea Sebastian. ION vezi: Filip. ION vezi: Mihail. Covaci. Costache ULICI. Mircea Eminescu. George L. Ileana URCAN. Veronica Nicolau. Nora Lovinescu. Paul Pituţ. Radu G. Lucian Caragiale.vezi: Eminescu. Gabriel Micle. Lyana Gherguţ. URIAN. CĂTĂLIN vezi: Blaga. DOINA vezi: Eminescu. Gheorghe Titel. Dumitriu. Grigore Traian Stănescu. Claudia Ierunca. Adrian Paleologu. Florina UNGHEANU. Ioana Ghiţulescu. Norman Mareş. Florin Miloş. Sorin ŢEPOSU. FLORIN vezi: Eliade. vezi: Gurău. Dan-Silviu Brumaru. Ion Luca Eminescu. Olimpia Chira. Sorin UNGUREANU. Monica Olăreanu. Cornel Ivănescu. Mihail ŢION. Cezar Latiş. Marian Pavel. M. Nistru Ţigănuş. Alexandru Cristian Mircea. Stela Balotă. TUDOREL vezi: Blandiana. Mihai Flămând. Ion Papahagi. Liana Crohmălniceanu. Mircea Condeescu. Mircea ŢURCANU. Laurenţiu ŢURCANU. Dumitru Uricaru. Dana Eminescu. Ovid. ŢINTAR. Mihai Spiridon. Cristian Pop. David Amariţei. Ştefan Astaloş. Veronica Miron. Valentin Teodorescu. Vasile Scorobete. Şerban Fundoianu. Ştefan Augustin Drăghici. MARIUS vezi: Balotă. Vasile V. Minerva Coşereanu Vasilescu. Mihai Melinescu. Radu G. Alexandru Eliade. URCAN. Gheorghe Mihai Boerescu. Ana Drăgan. RADU G. S. Radu G. Costache Oţoiu. Mihai Martin. Virgil Iuga. Petre Stănescu. FLOAREA vezi: Olăreanu. Traian T. Nicolae Eminescu. Sorin Goma. Alexandru Perşa. Eugen Zaharia. Saviana Taşcu. Monica TUPAN. Dumitru ŢÎRLEA. Nicolae Bârlea. Vasile Grigore Lazăr. Victor Ulmu. Mircea Ţeposu. ADRIAN vezi: Alexandru. VERONICA vezi: Marcu. Zeno Nimigeanu. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. Doru Mătrescu. Apostol UNGUREAN. Nichita Ulici. Stela Doinaş. Cristian Ţepeneag. Emil Cărtărescu. Gabriela Micle. Virgil Poenaru. Ştefan Eliade. Ştefan Bănulescu. Paul Ivanciuc. Benjamin Galiş. Alexandru Coşovei. Mihai Liiceanu. Alexandru ŢEPENEAG. Mircea Ulici. Bogdan Velea. Dan Ţeposu. ILEANA vezi: Urcan. Paul Titel. CORNEL vezi: Cozea. Laurenţiu TURCUŞ. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Marian Ecovoiu. MARCEL vezi: Eliade. Ioana Eminescu. Simona Nicoleta Manea. Dinu Foarţă. DUMITRU vezi: Goma. 543 544 . Mihai UNGUREANU.

Gabriela VASILE. Ioan URSU. MIHAI vezi: Galaicu-Păun. János VIDAM. Ungureanu. Laurian Stratan. I. Radu G. Radu G. GEO vezi: Andru. Dan-Silviu Cesereanu. Dumitru Verdeş. Iosif Eminescu. Sanda Eliade. Ioan Mirea. Mihai Fandarac. Laurenţiu URSA.Eminescu. Viorel Naghiu. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Ovidiu Vinicius. VATAMANIUC. Ruxandra Christi. Dumitru Ionescu. Marcel Ion Ghiviriga. Mihai URSACHI. Ileana Bocşa. DÁNIEL vezi: Székely. Ion Nicolcioiu. Ion Danciu. MARINA vezi: Luca. Mircea URSACHE. Mihai URSACHE. VALERIU vezi: Linul. Dumitru Purdescu. M. Mihai VĂDAN. Ioan VAKULOVSKI. Mihai Grigore. Ştefan VIGHI. ALEXANDRU vezi: Moldovan. Cornel Zaciu. M. Nicolae Ţeposu. Radu G. Ioana Dumitrescu. Alexandru Lovinescu. George Eliade. Paul VASILIU. Sorin Dan. HORIA vezi: Zaciu. Viorel VANCI-PERAHIM. Virgil Stan. Mariana Mihăieş. Doina URICARU. Eugen Slavici. Emil VARVARI. Ştefan Cordoş. ION vezi: Cioran. ONUFRIE vezi: Mihăilă. Iosif Negară. Mircea URSU. Mircea Prelipceanu. Nicolae Stănchescu. MIHAELA vezi: Agopian. Florin Ţepeneag. vezi: Călinescu. MAGDA vezi: Eminescu. ION vezi: Zaciu. Cristiana-Maria Rhea. Nicolae Sorin. Mircea VERESS. EUGEN vezi: Ulici. Adrian Horea. Mihai Munteanu. DIMITRIE vezi: Eminescu. Aura Cimpoeşu. Mircea Eminescu. Petru Eminescu. Aurelian Titu Eliade. LUCIAN vezi: Ţeposu. Gheorghe VIŞAN. Ecaterina Neşu. Mihai Titel. Victoria Comoroşan. ILEANA vezi: V. Ion Şlapac. Ioan Nica. George Boerescu. Radu Sergiu Sineşti. Cristina Roznoveanu. Mircea Eminescu. Emilian Marin. TEODOR vezi: Buzaşi. Ion Hurubă. Petru Comnea. Mirela Ruba. Eminescu. Gyöngyi VINŢELER. DOINA vezi: Uricariu. Mihai VLAD. Mariana Mazilu-Crângaşu. Gherasim VARTIC. CRISTINA vezi: Eminescu. PETRU vezi: Caraman. VINCZE. GABRIELA vezi: Ivasiuc. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán. Mircea Padina. Mihai VAKULOVSKI. Ioana Bâja. ALEXANDRU 545 546 . Vasile Bălan. Mihai URICARIU. Vasile Dinulescu. Sorin Ţeposu.

Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. Mihail Sebastian. Alexandru Pandrea. Doina Zaciu. Ioan VOINESCU. Alexandru Cipariu. Ştefan Bârna. Liviu Reichmann. Constantin Biberi. RADU vezi: Alexandrescu. Radu G. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. Simona VOINESCU. Ilie Draghincescu. Mihai Micle. Dumitru Radu Preda. Lidia Mihuleac. ANDREI vezi: Cioran. Eugen Prelipceanu. MARIUS vezi: Braga. Alexandru Stanca. Paleologu. Cristea. Laurenţiu ZSIGMOND. CHRISTINA vezi: Eminescu. Lucian Constantin. HENRI vezi: Bănulescu. Mircea Zarifopol. Dinu VRABIE. Rodica Eminescu. Ioan ZAHARIA. ZARE. LUMINIŢA vezi: Munteanu. Vladimir Ţepeneag. Andrei ZACIU. Ion V. ANDREA vezi: Gergely. Gib I. Mihai VOINEA. Mihai 547 548 . Octavian Stoiciu. Gabriel Patapievici. Dan Mircea Coşovei. Hortensia Popescu. Mihail Sever. Mihai VONCU. Cătălin Munteanu. Liviu Ioan Ţepelea. Ion Lazu. Veronica ZECA-BUZURA. Sebastian Roşiianu. Felix Barbu. Grigore WEBER. Vlaicu Beldie. Sorin Andru. ION vezi: Eminescu. RENATE vezi: Dinescu. PETRA vezi: Lungu. Mircea Liiceanu. Traian T. Eusebiu Mihali. Horia-Roman Pleşu. Marin Rebreanu. DANIELA vezi: Handabura. Dumitru Vale. Viorel Căprariu. Streinu. Ioan Romeo Sadoveanu. Mihai ZANCA. Mihai VULTURESCU. Lidia ZILIERU. Dan Strătescu. Ioan Săraru. Costache ZAMFIR. C. Nicolae Rachieru. Romul Muthu. Gelu ZAMFIR. Valeriu Fundoianu.vezi: Cornea. Ion Camilar. Petre Papadat-Bengescu. Nisipeanu. Ion Iancu Vlaşin. Emilian Glodeanu. NICU vezi: Eminescu. Mihai Filimon. Corin Tache. Valeriu Flora. Romul ZALIS. Ion Scarlat. Mircea Pandrea. Petre Pelin. RĂZVAN vezi: Aderca. Adrian Dinu Soviany. MIHAI vezi: Eminescu. ADRIAN vezi: Eminescu. MARCELA vezi: Olăreanu. Gheorghe Lazu. Vasile Boz. SILVESTRU vezi: Eminescu. Alexandru VOICA. HORIA vezi: Ulici. GEORGE vezi: Baias. Dinu VLAH. MIRCEA vezi: Alexandru. Benjamin Galaicu-Păun. Edit ZUBAŞCU. Emil Ţeposu. Felicia Mihăescu.

3139. 294. 3268. 270. 1512. 1276. 1646. 2165. 183. 2310. 1199. 2863. 643. 1277. 958. 1519. 773. 838. 2577. 344. 2399. 3141. 369. 2449. 2228. 889. 1332. 606. 3148. 779. 2751. 1622. 2991. 84. 282. 1223. 1106. 662. 2839. 1735. 2685. 44. 1789. 392. 2480. 411. 1173. 1562. 2469. 1280. 1945. 871. 1922. 578. 2941. 2031. 3093 CALENDE 17. 1172. 1278. 2154. 316. 2413. 864. 129. 1795. 255. 1850. 2866. 2404. 176. 1194. 2482. 3236. 668. 2019. 2175. 2973. 60. 2282. 1155. 1799. 2102. 1751. 1187. 251. 2709. 2739. 2118. 991. 2679. 1660. 2024. 280. 1175. 684. 2382. 2861. 959. 2558. 2735. 240. 2878. 3063. 2475. 135. 2275. 1673. 1783. 226. 3229. 287. 2209. 2518. 30. 1308. 1122. 1720. 2286. 2865. 1248. 1493. 936. 2402. 2266. 1631. 1273. 2534. 1654. 1596. 3359 ARCA 56. 1759. 2810. 3266 CONTEMPORANUL 16. 1640. 938. 180. 1162. 2764. 644. 2892. 1668. 253. 2225. 547. 2940. 2216. 2990. 1920. 2884. 1299. 1987. 1992. 3185. 276. 2152. 931. 3175. 534. 1841. 2147. 3282 AXIOMA 219. 652. 2907. 2758. 1593. 658. 2811. 249. 25. 625. 2121. 377. 2037. 1919. 1271. 386. 2510. 3079. 422. 1598. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 1786. 1641. 2948. 1069. 2100. 1777. 3098. 2309. 909. 382. 2890. 2819. 2474. 385. 3142. 890. 906. 1941. 2882. 1249. 2119. 2946. 1094. 2290. 1202. 756. 1334. 1057. 1923. 485. 318. 1537. 2093. 2609. 2697. 651. 2014. 2703. 1513. 347. 2261. 2377. 2568. 1857. 3178. 2481. 315. 2953. 3248. 2151. 2891. 3160. 314. 2752. 2295. 2540. 1506. 618. 2831. 1289. 2536. 2029. 2276. 323. 58. 3277. 1803. 1318. 235. 3025. 1498. 1955. 2128. 1868. 2806. 2091. 2858. 325. 1782. 414. 988. 2123. 233. 659. 1331. 612. 412. 326. 2284. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 721. 305. 1613. 231. 3183. 55. 1852. 1753. 2360. 1794. 2728. 2055. 2148. 781. 464. 492. 1137. 2058. 2707. 901. 2113. 122. 1007. 622. 1016. 1230. 873. 3099. 2221. 758. 1006. 2968. 170. 2191. 716. 2585. 660.INDICE DE REVISTE 22 291. 857. 642. 1543. 218. 1201. 142. 179. 2864. 491. 1921. 2569. 126. 246. 1518. 2308. 1275. 2192. 3022 APOSTROF 137. 1754. 1200. 627. 2934. 188. 3193. 540. 3097. 1630. 2497. 1585. 2776. 851. 1151. 2606. 1500. 952. 1705. 108. 2070. 908. 3032. 361. 2033. 2304. 364. 2522. 3247. 2319. 895. 599. 568. 641. 274. 184. 605. 610. 2065. 569. 1517. 2807 CAIETE CRITICE 123. 2983. 875. 1343. 2183. 2675. 2400. 1587. 2027. 1274. 2230. 925. 396. 378. 1611. 427. 2133. 177. 878. 1752. 1775. 763. 2259. 1524. 1649. 1272. 2472. 587. 3321 CUVÎNTUL 15. 2297. 1747. 302. 2743. 195. 3049. 2003. 1015. 1212. 1516. 879. 710. 689. 250. 153. 2009. 2011. 548. 1333. 598. 2094. 653. 1807. 3244. 1227. 2344. 1483. 1566. 790. 640. 519. 1171. 966. 2240. 2202. 1527. 2674. 2920. 2969. 2327. 1339. 561. 503. 2668. 349. 575. 520. 687. 2535. 1504. 2355. 1810. 2369. 1174. 2451. 2337. 2350. 247. 2160. 2970. 171. 1982. 2092. 1281. 1011. 2333. 2805. 451. 468. 1335. 2294. 1620. 1489. 649. 2184. 1924. 293. 1732. 923. 1210. 59. 3316. 3189. 2045. 1650. 1738. 2754. 1156. 2938. 600. 788. 2670. 638. 2686. 2035. 563. 1228. 502. 1985. 434. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 562. 2030. 1166. 2618. 670. 663. 2082. 1781. 481. 1002. 2984. 317. 162. 1496. 3261. 743. 2212. 1583. 971. 2403. 80. 1291. 1298. 2320. 1250. 431. 2249. 3220. 1170. 2683. 1796. 1290. 2401. 654. 2460. 306. 549 550 . 212. 1296. 2550. 2479. 2883. 2757. 3263. 2085. 165. 2273. 789. 1989. 2296. 1911. 1851. 413. 539. 2107. 2614.

2868. 1179. 1229. 1818. 2530. 1131. 529. 2108. 771. 2388. 2601. 2507. 1797. 289. 2559. 1664. 139. 3033. 572. 2844. 1983. 1246. 3090. 187. 2849. 863. 1827. 3005. 1023. 1257. 281. 2823. 3296. 174. 1894. 2597. 695. 2047. 290. 786. 2939. 2380. 3357. 2283. 321. 1005. 324. 2010. 2198. 463. 839. 1659. 699. 2328. 2975. 2044. 1628. 1571. 2964. 939. 2213. 1149. 576. 1314. 2511. 1237. 1311. 2604. 1926. 508. 2145. 2223. 1511. 2166. 1883. 3157. 3056. 588. 1882. 1704. 762. 105. 1708. 697. 2170. 2416. 3051. 792. 3365 ECHINOX 406. 3006. 2780. 2738. 268. 1644. 1347. 2809. 3215. 2598. 2137. 366. 2827. 2951. 2164. 70. 1661. 3070. 1072. 2257. 2958. 647. 1541. 3016. 2153. 3286. 1629. 2361. 405. 2233. 866. 646. 1329. 1903. 1181. 2340. 566. 2090. 3239 KORUNK 935. 3186. 2368. 2879. 666. 980. 887. 3201. 1161. 877. 1292. 626. 155. 2800. 1672. 2987. 295. 1604. 3002. 2600. 1787. 997. 2492. 2921. 1657. 3014. 2571. 2798. 634. 2220. 1487. 886. 2922. 1821. 2952. 1680. 1315. 1711. 1960. 580. 3094. 1338. 2925. 549. 3187 EUPHORION 943. 1022. 1895. 402. 1998. 3109. 436. 1327. 1207. 1595. 2084. 1185. 1148. 982. 3138. 1749. 2929. 1529. 2334. 590. 2363. 1027. 2885. 1770. 301. 2219. 1532. 1910. 1972. 1254. 2808. 1884. 1039. 702. 168. 462. 1340. 752. 1245. 897. 1507. 1712. 372. 288. 1208. 453. 3118. 3240. 1294. 1197. 175. 103. 2937. 1118. 2445. 141. 1961. 1760. 2663. 3333. 2052. 3046. 136. 1485. 3158. 2013. 972. 859. 1304. 2620. 186. 754. 2828. 2986. 2079. 1624. 1722. 1575. 740. 1880. 2455. 220. 1191. 3137. 1157. 2949. 312. 1317. 1349. 2415. 2596. 2599. 1528. 2281. 1158. 507. 466. 2493. 1676. 2335. 3164. 2672. 2512. 92. 3131. 173. 423. 2570. 2874. 2562. 1907. 1330. 898. 1523. 3152. 1548. 490. 837. 3012. 360. 2696. 2194. 706. 3269. 1931. 1918. 770. 1244. 2075. 2817. 3196. 2386. 533. 3198. 1643. 703.2078. 3095. 2974. 841. 2727. 2269. 1220. 1893. 107. 1307. 2366. 2298. 1163. 2773. 682. 1067. 1495. 3306. 2603. 3356. 345. 2815. 693. 3143. 1816. 1897. 2853. 1975. 3031. 45. 1337. 2352. 430. 1526. 2193. 3047. 267. 225. 2087. 71. 1126. 1209. 2689. 1582. 1028. 2887. 2167. 1610. 83. 2516. 2869. 2043. 2563. 2484. 96. 1494. 2820. 2235. 2491. 2348. 1665. 667. 1243. 774. 602. 3167. 2957. 2608. 2967. 343. 3227. 2285. 1750. 2169. 2802. 459. 1037. 1328. 862. 2914. 1238. 1681. 3170. 2557. 1584. 2127. 3059. 753. 782. 2441. 1017. 2687. 624. 106. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 1186. 2112. 2168. 2959. 2539. 1211. 2201. 1875. 2708. 1305. 1139. 1258. 981. 1632. 2038. 138. 1677. 2784. 2324. 2456. 134. 749. 1236. 2826. 2508. 577. 1279. 900. 2681. 91. 2830. 1306. 3004. 191. 1990. 2871. 1891. 741. 1792. 3119. 500. 2602. 3154. 2367. 1297. 2195. 2876. 1594. 1169. 1309. 769. 2349. 1647. 1928. 1736. 870. 2427. 2781. 2619. 2575. 85. 167. 1929. 2358. 75. 1180. 3243 FAMILIA 12. 712. 3009. 292. 1313. 461. 2886. 376. 1627. 469. 1973. 2442. 2845. 465. 410. 1319. 1872. 32. 374. 3045. 1739. 2050. 1184. 437. 1609. 2706. 2698. 2136. 2171. 1766. 111. 1723. 61. 3159. 415. 2992. 2910. 2515. 3262. 355. 2246. 189. 284. 739. 1132. 2720. 1820. 1581. 1896. 3147. 2843. 1995. 1927. 2838. 1190. 2365. 3364 ORIZONT 2. 2299. 1994. 1838. 2908. 1829. 911. 724. 192. 1909. 283. 501. 265. 3086 HELIKON 166. 1545. 940. 2454. 2088. 933. 1785. 869. 551 552 . 2833. 611. 2129. 674. 2999. 1728. 791. 3241. 3096. 444. 101. 842. 896. 883. 2694. 2778. 2347. 3149. 1679. 3087. 2288. 1879. 1934. 480. 3168. 2099. 3091. 499. 365. 1881. 3021. 1123. 2801. 102. 2222. 2747. 2985. 2872. 1000. 2998. 52. 3048. 2325. 564. 2387. 1560. 1890. 311. 1892. 620. 2254. 2217. 2840. 1580. 2695. 3017. 54. 669. 2495. 2954. 1806. 2032. 1572. 57. 718. 1678. 1336. 1293. 648. 1606. 2936. 3211. 2572. 2357. 583. 190. 1733. 3155. 2419. 3003 LÁTÓ 999. 2414. 3140. 2824. 1616. 125. 1755. 1847. 843. 2589. 88. 3084. 955. 2514. 2150. 1902. 962. 1213. 941. 894. 628. 2487. 4. 623. 3230 FORUM 2950. 1252. 484. 2993. 2509. 1901. 2617. 3072. 650. 2775. 2095. 3132. 2255.

1547. 2322. 2006. 2446. 99. 1592. 737. 479. 860. 234. 2731. 2239. 714. 215. 2701. 2935. 2303. 2927. 944. 1497. 2007. 676. 3302. 3267. 1043. 1825. 320. 2227. 2682. 161. 932. 384. 2490. 579. 1024. 1801. 2546. 3166. 2903. 2077. 675. 1241. 2762. 1944. 1216. 924. 3204. 3219. 1932. 2375. 1779. 2338. 1502. 31. 3133. 286. 2229. 2988. 1153. 722. 2034. 2786. 2889. 3134. 3027. 407. 2177. 1234. 2699. 1773. 1693. 1771. 2291. 395. 487. 163. 1014. 47. 2443. 1619. 2004. 66. 2028. 1251. 442. 3129. 460. 847. 1203. 1146. 2287. 3071. 1484. 2098. 2777. 2301. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 1912. 2428. 1018. 3203. 2054. 488. 151. 2114.2527. 368. 750. 1121. 2611. 486. 1019. 72. 373. 147. 356. 2083. 1231. 2409. 3270. 914. 1351. 964. 1800. 438. 3275. 565. 2726. 1119. 1287. 3169. 2423. 443. 656. 617. 1788. 552. 2928. 2277. 3242. 2104. 3293. 1691. 2262. 254. 903. 603. 538. 1933. 2567. 2459. 2978. 1768. 2852. 357. 592. 211. 1591. 237. 2913. 1714. 1154. 2721. 1226. 1690. 154. 630. 2847. 2126. 696. 100. 2519. 1915. 1552. 2049. 3192. 2315. 2829. 3150. 482. 285. 98. 1682. 2280. 2056. 2502. 1021. 2818. 1861 SYNTHESIS 1544. 2822. 3232. 348. 1878. 2760. 2592. 2605. 2453. 2732. 297. 1625. 635. 2173. 3015. 2909. 2057. 1283. 2381. 884. 1150. 3194. 2919. 3020. 2245. 2730. 645. 3226. 1772. 2560. 514. 2588. 252. 143. 854. 1559. 1567. 2447. 960. 1784. 2452. 2678. 1135. 2555. 1815. 3235. 1182. 1671. 915. 2977. 1776. 39. 1531. 2312. 2271. 1574. 2573. 704. 1819. 672. 2306. 1662. 104. 2457. 657. 1303. 178. 2336. 2305. 2770. 185. 2172. 394. 1963. 2705. 1805. 2103. 1282. 2538. 1656. 303. 1224. 95. 2854. 2610. 2159. 2486. 1947. 1877. 1743. 1873. 2461. 216. 845. 1225. 3010. 633. 1322. 1740. 1515. 2224. 1935. 1991. 1087. 1326. 2116. 3028. 1242. 777. 397. 2406. 243. 2226. 2149. 3171 POESIS 67. 1840. 1601. 2473. 2444. 536. 82. 1756. 363. 2772. 872. 467. 2857. 2816. 2574. 110. 2321. 3008. 849. 1120. 2120. PHILOLOGIA 483. 2251. 1976. 3165. 2053. 2200. 97. 2506. 3078. 961. 2270. 609. 2211. 615. 1103. 1324. 383. 597. 3064. 1240. 844. 1715. 2450. 2323. 62. 49. 2612. 1737. 1302. 2797. 1778. 489. 2976. 2059. 2354. 2504. 3245. 298. 621. 2397. 840. 1974. 418. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 2783. 2263. 393. 3153. 27. 1663. 934. STEAUA 14. 2748. 1233. 2621. 2725 553 554 . 2749. 3058. 1124. 876. 3061. 2067. 2533. 2125. 1140. 850. 3001. 1977. 2089. 3162. 1925. 1530. 3089. 33. 1501. 307. 2945. 2046. 2384. 1125. 3161. 398. 400. 2834. 1959. 3362. 2774. 2982. 2080. 2041. 2521. 604. 858. 432. 1514. 3057. 2316. 1745. 1642. 1020. 440. 1949. 279. 2396. 856. 2071. 2859. 2039. 2669. 1600. 629. 1081. 1134. 601. 1943. 2842 TEATRUL AZI 74. 1168. 2722. 3234. 1503. 1003. 778. 1579. 2353. 2586. 987. 3156. 1614. 1204. 2906. 573. 2106. 1674. 3271. 1603. 2690. 1215. 1551. 2256. 1578. 2741. 3195. 1353. 150. 3222. 2544. 619. 3197. 1286. 409. 3188. 2528. 3319. 2218. 476. 2448. 692. 637. 1059. 1916. 109. 26. 149. 1491. 2158. 1793. 1499. 1669. 1159. 310. 531. 475. 93. 2862. 3083. 1914. 2433. 399. 3054. 1860. 2587. 73. 2787. 993. 1325. 535. 2364. 1716. 2979. 2431. 1239. 1826. 1853. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 1729. 2782. 2155. 1145. 2867. 3367 2313. 3026. 3202. 1232. 131. 1692. 1599. 3208. 907. 435. 1839. 1725. 511. 1549. 1026. 2234. 2837. 2066. 3212. 172. 1300. 18. 1147. 2292. 1588. 1885. 1192. 296. 2926. 217. 2156. 3218. 1214. 1942. 2742. 2790. 1798. 2947. 655. 3081. 2966. 3246. 1670. 2841. 1205. 723. 537. 3145. 3216. 1284. 595. 3363. 2505. 2343. 1608. 757. 2330. 181. 299. 2667. 1010. 2176. 2821. 1183. 50. 1703. 1165. 574. 2503. 3082. 2564. 2142. 2008. 992. 2332. 3172. 2214. 65. 2272. 169. 787. 1492. 1080. 969 SUD EST 738.

2362. 194. 1001. 912. 1689. 3329. 3007. 2174. 3294. 1100. 546. 518. 2545. 2856. 1102. 1086. 685. 1301. 3360 VATRA 1. 3288. 3050. 1127. 1958. 780. 2060. 1219. 3317. 1956. 1310. 2205. 2036. 3340. 3122. 3312. 2850. 3322. 2372. 124. 902. 1917. 1082. 671. 2485. 3299. 711. 3350. 3069. 1684. 1092. 2293. 3320. 1295. 2880. 1167. 985. 3180. 2924. 1041. 1320. 2691. 3355 TRIBUNA 441. 2341. 182. 3298. 1098. 3126. 1054. 683. 3328. 2855. 89. 1970. 1138. 2135. 304. 1858. 3182. 1053. 2680. 3307. 2576. 3308. 2432. 2398. 2274. 2989. 1160. 701. 589. 2912. 1077. 3073. 1070. 784. 3349. 3151. 1058. 3101. 2421. 2115.TOMIS 5. 3301. 2231. 2278. 3114. 2531. 2390. 2566. 8. 2737. 1164. 522. 127. 755. 3315. 3283. 1344. 3341. 2064. 2832. 1352. 1538. 1814. 3285. 3292. 1645. 977. 2955. 403. 571. 2425. 2693. 3345. 3179. 1828. 1129. 1063. 2048. 2157. 2745. 2761. 2265. 3085. 1536. 2765. 1856. 2351. 2960. 1071. 1996. 1930. 2888. 2788. 1741. 3279. 387. 1260. 1713. 3200. 1104. 1247. 1188. 3297. 1706. 3284. 551. 450. 2132. 41. 775. 275. 322. 3113. 2422. 3146. 3110. 1055. 28. 690. 1073. 1774. 524. 3310. 3348. 2196. 1050. 148. 2410. 2022. 244. 1255. 1341. 2101. 978. 3065. 2911. 3278. 868. 2465. 1817. 1065. 1066. 1046. 2561. 2023. 2962. 1079. 2197. 2076. 3019. 3213. 664. 2501. 1099. 2420. 391. 956. 3106. 2130. 2331. 1218. 942. 1176. 865. 700. 1687. 2688. 266. 3144. 1044. 2537. 1542. 3264. 2613. 2379. 2370. 545. 140. 1648. 570. 639. 1042. 1521. 3011. 48. 2258. 607. 2068. 3105. 582. 2997. 785. 239. 1769. 76. 3325. 1061. 983. 3214. 1206. 2803. 2179. 2799. 1940. 1193. 3318. 1090. 2241. 1267. 509. 3111. 346. 957. 1876. 891. 1263. 417. 2846. 1084. 2584. 526. 3024. 1675. 2359. 1008. 2001. 1623. 715. 2426. 3304. 861. 1686. 596. 3300. 1505. 1550. 3351. 975. 1731. 78. 2069. 1707. 2478. 2182. 2346. 3125. 1038. 3199. 272. 2956. 2923. 3326. 2345. 874. 2124. 130. 3311. 2851. 1259. 3102. 581. 1984. 232. 2513. 1997. 1688. 2279. 1152. 3305. 2779. 1268. 1685. 1142. 1748. 2902. 271. 2464. 7. 2061. 2097. 3249. 1848. 1189. 2318. 1913. 1045. 1285. 1097. 2582. 1962. 3121. 1804. 3088. 1831. 2877. 2759. 1091. 686. 1908. 1128. 1143. 527. 3347. 3209. 1052. 764. 1957. 530. 986. 3128. 3130. 1217. 681. 1939. 3290. 3228. 1076. 2583. 720. 989. 1221. 2412. 2208. 1074. 2314. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 965. 152. 594. 1265. 2554. 433. 1971. 3336. 1095. 2178. 2763. 1655. 1048. 541. 1520. 976. 2391. 2873. 2676. 3313. 1730. 885. 748. 1253. 1683. 2339. 3289. 2389. 3000. 2881. 1032. 2289. 1602. 1964. 1133. 2972. 2673. 707. 742. 661. 1078. 1652. 1088. 1130. 2471. 1256. 2753. 3116. 719. 3309. 2408. 2971. 2965. 1486. 853. 1036. 1830. 474. 1734. 1626. 2517. 1345. 1742. 1262. 1083. 2180. 3344. 1342. 478. 1093. 2789. 389. 708. 1811. 2565. 1033. 1105. 523. 1316. 3291. 3123. 1709. 1780. 517. 1557. 3107. 2105. 1060. 1089. 1198. 3314. 2018. 375. 2374. 3074. 359. 388. 3352. 725. 1047. 2040. 3124. 3055. 367. 1068. 1321. 1040. 846. 2556. 3120. 1261. 1590. 852. 452. 893. 963. 300. 1565. 3324. 2021. 1948. 1988. 717. 2860. 593. 1867. 3346. 1719. 1346. 1859. 3112. 1136. 528. 930. 2785. 516. 1270. 1558. 2418. 1938. 319. 2684. 2302. 673. 390. 525. 1235. 3075. 1813. 2373. 128. 2204. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 2719. 2549. 1710. 990. 2692. 1586. 3323. 1540. 1323. 515. 2961. 1049. 1177. 713. 1141. 584. 3303. 2796. 2109. 1767. 1096. 3115. 2063. 2002. 2300. 1101. 1834. 1607. 2385. 759. 2307. 245. 1196. 1717. 855. 416. 709. 765. 1490. 1312. 1573. 1004. 1348. 1288. 2963. 3295. 1832. 1666. 2020. 532. 1862. 229. 1178. 954. 2206. 1564. 979. 2595. 913. 1266. 3103. 1563. 1981. 2140. 3174. 2532. 269. 3104. 1062. 2207. 1269. 1034. 905. 904. 953. 1051. 3327. 2664. 783. 238. 2371. 1144. 3260. 3281. 1222. 3250 555 556 . 2146. 2700. 3287. 1525. 3108. 691. 2393. 3117. 2250. 1979. 550. 46. 1824. 1075. 2395. 1056. 3280. 3173. 2405. 1195. 1064. 1264. 164. 2232. 1539. 2012. 2729. 1653. 984. 313. 1812. 2750.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful