BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

Călinescu. 33. p. 32. 2000. 33.25. Austru. nr. 1. Florenţa. VASILE În periodice: 39. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. 6. Tudor-Anton. 2000. Grigurcu. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. Contemporanul. Bucureşti : Editura Eminescu. 28. 35. Bucureşti : Editura Eminescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Victoria. Tomis. Viaţa românească. p. Constant. 1999]. 1. 37. p. p. Gheorghe. 6. 10. Vol. 1999]. p. 10. Poezie românească. Austru. 130-131. nr. p. [Maria Alboiu. Poeta şi totalitarismul. Eugenia. Buzea. 12. 2000. Soviany. nr. Mariana. 5. România literară. Catrinel. p. 79-80. p. 1999]. 7. România literară. 31. Austru. nr. Octavian. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". 1. p. 2000. România literară. nr. 2000. nr. 1999]. 6. p. Georgeta. 6. [Florenţa Albu. Emil. Contemporanul. Jocuri şi măşti. p. Gheorghe. [Florenţa Albu. Declaraţie sub jurământ. 2-3. 33. 5-6. nr. ALDULESCU. În volume: În periodice: 38. [Florenţa Albu. Grigurcu. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. Literatura română în analize şi sinteze. 47-53. Casa din capătul cerului. 33. nr. Vasile Alecsandri. Umbra arsă. Petraş. 27. Iaşi : Timpul. Popa. 36. O dialectică a singurătăţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Austru. [Florenţa Albu. În: Gheorghe Grigurcu. p. 6. Austru. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Vol. Piteşti : calende. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandrescu. ALBU. Constanţa. 2000. 10. Lena. 1. [Radu Aldulescu. FLORENŢA În periodice: 26. Filişanu. Steaua. 5. Gheorghe. Bucureşti : Editura Eminescu. Vasile Alecsandri . p. 6. 12. 34-39. 5 6 . 36. Vol. 15. Gheorghe. Irina. 2000 . 10. România literară.Călătorul diplomat. nr. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Poezie română contemporană. Vol. 2000. 95. 35. Poezie română contemporană. 34. 2000. 122-135. Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. 40-46. De-a fantasmele. Piaţa norilor. 1999]. 33. Miscellanea. Poezie română contemporană. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Antonescu. ALECSANDRI. Efectul de seră. 51. 7. Filimon. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Universul cărţii. p. Milescu. 2000. 30. În volum: 40. 6. Jurnalul unei poete. 54-60. Grigurcu. Geo. RADU 29. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Lazăr. 2000. 1999]. 2000.

Ultimii ani. ALEXANDRESCU. IOAN 42. 47. nr. 2-3. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. nr. Radu. 2000. 2000. 45. 2000. [David Alexandru. p. nr. Duhului meu. 477-478. 43. p. p. p. În: Emil Alexandrescu. Privind înapoi modernitatea. In memoriam Ioan Alexandru. 8. p. p. 33. Căderea din baobab. 7 8 . Bucureşti : Univers. 4. Ion. 43. Luceafărul. 51. Bacău : Corgal Press. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Adrian. Universul cărţii. 2000. Curierul românesc. 2000. SORIN În periodice: 44.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Ion. 11. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. Deschiderile modernităţii. 10. 51. 2000. La Cozia. Emil. 23. p. 2000. Alexandrescu. 50. 12.Clopotele. 33. Iaşi : Timpul. Mircea. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. 7. Tomis. [David Alexandru. Ţion. [Viorel Alecu. Grigore Alexandrescu . 1999]. [Sorin Alexandrescu. Voinescu. Steaua. p. Crigarux. Ioan Alexandru. ALEXANDRU. Luceafărul. România literară. Piatra-Neamţ. nr. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. modernitatea.Umbra lui Mircea. p.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Bucureşti : Univres. tendinţe. Romanul unui istoric literar. 2000. Roşianu. Papahagi. p. 38. Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. 4. Momentul 1848 . Tomis. 17. 2000. 113-114. [Sorin Alexandrescu. 4. 6. nr. În volum: 53. 2. DAVID În periodice: 48. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade.ALECU. Grigore Alexandrescu . Marian. coordonate şi realizări în poezia românească. Glodeanu. Emil. 10. Orientări. Literatura română în analize şi sinteze. Aurel. 2000. Datorii faţă de Ioan Alexandru. 35. 10. Mihai. 33. 20-21. 47. 113-114. Murgeanu. 1999]. ALEXANDRU. Contemporanul. Ion Alexandru . Ioan Alexandru s-a mutat la clasici. nr. Piatra Neamţ : Crigarux. Zaciu. 1999]. Emil. p. [Recenzie de carte]. p. nr. ***. nr. nr. Floarea. Gheorghe. Privind înapoi. Alexandrescu. 1999]. 7. GRIGORE În volume: În periodice: 46. În: Emil Alexandrescu. 49. Momentul 1848 . 1999]. 99. Gheorghe.Satiră. 52. 11. p. România literară. 2000. Buzaşi. Lăzărescu. Ion. ALEXANDRESCU. nr. VIOREL În periodice: 41. Sasu. În: Emil Alexandrescu. 35.

2000. ALEXE. [Interviu]. nr. nr. Timişoara : Hestia. Ghinea. 2000. p. p. 11. Corăbii pe Bega. Gh. [Lucian Alexiu. Maria. 12. 2000. Gheorghe. nr. 204-206. 8. nr. p. 5. George Alexe . Structuri narative. Cristea. p. 1997]. Flora. Almosnino. Nicoleta. 1. Luceafărul. p. [Adrian Alui Gheorghe. 2000. Grigurcu. Bucureşti : Libra. 66. România literară. I. 21. Veteranii exilului şi ideea românească. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. Laiu. ALUI GHEORGHE. p. În volume: 63. Lirism "de cameră". Poezie română contemporană. 2000]. [Adrian Alui Gheorghe. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. nr. Haş. 60. Marin. 6. Vol. 42. p. 4. 12-13. 2000. Ilie. p. GEORGE În periodice: 55. p. Radu F. Arca. Vol. RADU F. 2000. Treptele devenirii poetice. Ioan. 61-63. Gheorghe. Poetul energiei vorbitoare. 8. 33. 2000. Mincu. În periodice: 54. România literară. 62. 33. nr.11. 59. 30. Petru M. ALEXANDRU. 64. 2000. Luceafărul. 64-67. nr. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. Un poet "nevăzut" de critică: G. Curierul românesc. Grigurcu. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. GEORGE În periodice: 61. 2000. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 44. 4-5-6. 57. Curierul românesc. 11. ALMĂJAN. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). 10. Gheorghe. 2000. 8. 2000. Luceafărul. Soviany. Supravieţuitorul şi alte poeme. Timişoara : Hestia. p. ADRIAN În periodice: 65. nr. p. Gheorghe. 11. 12. nr. Botoşani : Axa. LUCIAN În periodice: 56. 1. 33. 11. 1999]. 2000. Dan. Octavian. Grigurcu. SLAVCO În periodice: 58. Mocuţa. Traian. Poezia lui George Almosnino. [Lucian Alexiu. Poezia limbajului.75! Curierul românesc. 11. Curierul românesc. ALMOSNINO. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. ALEXIU. 6. 9 10 . 9. România literară. 10. nr. 2000]. Goliath. p. Eseu asupra colinei cu ulmi. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". p. 6.

5. p. 1.P. Grigurcu. 2. ANANIA. 11. 2-3. 10. nr. Cluj : Dacia. Poezie română contemporană.S. Târgu Mureş : Arhipelag. Iaşi : Timpul. Ion. Spiridon. Cubleşan. 60-61. Bucureşti : Herald. 4. 99. Vatra. Ţion. p. 17. [Sergiu Al-George. Mioriţa. Adrian Alui Gheorghe . Noe care ne străbate memoria e o femeie. Iaşi : Junimea. 72. SORIN În periodice: 78. 14-15. Bucureşti : Libra. p. Gheorghe. ANCA. p. nr. AMARIŢEI. Atitudini. Liviu. [Recenzie de carte]. SERGIU În periodice: 70. 74. 2000. Încă o provincie lirică. Din şi prin câmpul poeziei. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. 75. p. Bucureşti : Unitext. [Valeriu Anania. [Ştefan Amariţei. Cubleşan. 7. 2000. Milescu. 2. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Vasile. Încă un pas. 2000. Gheorghe. Constantin. Ghiţulescu. 11 12 . Evoluţia dramaturgiei contemporane. Bartolomeu Valeriu Anania. 2000. 1999]. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. nr. Orizont. Adrian Alui Gheorghe]. 2000. Constantin. p. Literatura română în analize şi sinteze. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. 1999. nr. 1999]. Teatrul azi. [Ştefan Amariţei. În: Gheorghe Grigurcu. Pagini de jurnal si alte texte. Pe malul Aheronului. Ion Mircea. nr. 51. Goliath. 1999. 1997. Grăsoiu. 2000. [Valeriu Anania. Zidirea de viu. 12. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. VALERIU În periodice: 73. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. 8-9. nr. Miniaturi critice. [Valeriu Anania. 1999]. Iulian. 25. 2000. Nicolae Ionel. 8-9. Mioriţa.67. 5-6.[Nicolae Sava. Oedip. Adrian. p. Poezie română contemporană. 1999]. Bucureşti : Anastasia. 1997]. 5-6. Poesis. În volum: 77. p. 2000. Rotonda plopilor aprinşi]. Valeriu Anania. În volume: 68. Grigurcu. Emil. Bucureşti : Anastasia. Luceafărul. 516-517. 1999]. Boldea. 76. În: Emil Alexandrescu. 43-44. 500-503. "Mărturiile" I. Ieşirea din contur. Luceafărul. 1999]. Victoria. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. p. 2000. Arieşanu. Alexandrescu. Mircea. De dincolo de ape. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Cronica. AL-GEORGE. nr. 358-364. Vol. p. [Valeriu Anania. 1999]. Steaua. [Adrian Alui Gheorghe.Între două utopii. Pe malul Aheronului. nr. ŞTEFAN În periodice: 71. [Sorin Anca. Editura Florile Dalbe. Meşterul Manole (teatru). Universul cărţii. p. Steaua. Valeriu Anania. Vol. 59. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 69.S. 1. 10. 2000. 51. Iaşi : Cronica.

Titus Andronic. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. TITUS În periodice: 82. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1999]. 307-311. 44.ANCHIDIN. 1999]. Poezie. Silviu Angelescu. ANGHEL. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Simona Nicoleta Lazăr. 2000. Există o "problemă transilvană". Bucureşti : Allfa. 45. 92-104. Radu Andriescu]. 3-4. Stilistul paselor sofronice. Anchetă Luceafărul. 88. DIMITRIE În periodice: 13 14 . Bucureşti : Humanitas. Corabie spre Magonia. nr. 362-363. 2000. Voinescu. Păsările cerului: [roman]. 74. Laurenţiu. nr. Dănăilă. Arca. 1999]. nr. 11. [Bucureşti : Univers. Radu. 1999]. Poesis. Familia. 10. ANDRONIC. 38. 1-2-3. George L. p. 1998. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. În: Gheorghe Grigurcu. Geo. 6. 16. p. 3. Bucureşti : Semne. Mitică şi Hyperion. Şapte zile pe pământ. Stela Anchidin. 92-96. 2000. 2000. Poezie română contemporană. 2000. 36. [Vasile Andru. Calpuzanii. Oprea. Hiperbolă şi litotă. 84. 148-149. 45-46. Nicolae. ANGELESCU. Luceafărul. p. p. ***. 1. p. Radu. [Vasile Andru. MARIA În volum: 86. 1999]. [Gabriel Andreescu. Păsările cerrului. Cronici literare. Maria Anegroaie 1955-1993. 1. 1999]. Romane de ieri şi de azi. RADU În volum: 81. 1. Bucureşti : Allfa. SILVIU În periodice: 87. Vol. 11. Contemporanul. 2000. 4. Nimigeanu. Fruntelată. 2000. 85. [Silviu Angelescu. nr. Bucureşti : Du Style. GABRIEL În periodice: 80. Grigurcu. VASILE În periodice: 83. Vasile. teatru. p. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Radu Dănăilă. În: Laurenţiu Ulici. nr. ANDRIESCU. Gheorghe.[Gabriela Creţan. ANDREESCU. ANEGROAIE. p. 2000. Orgoliul liniei înguste. Mitul şi literatura. Vol. nr. Iaşi : Polirom. Ioana. Luceafărul. ANDRU. 34-37. Antoniu. p. Revista de etnografie şi folclor. p. p. 2000. Ulici. nr. Un roman-cronică. STELA În volum: 79. Gustav Molnár. 2000. Problema transilvană. proză. Martin.

Dimitrie Anghel . În: Radu Dănăilă. 1. 2000. 2000. Anghel. Nautilus. 2-3. 1999. confesiuni. semne. Vatra. Crăciun. 2000. 1999. 1999]. Lena. ANGHELESCU. Catrinel. Constanţa : Ex Ponto. 1. Pe urmele taliei . Semnificaţii majore ale poeziei minore. [Paul Aretzu. Deva : Emia. Paulina Popa. 14. [D. nr. ARGHEZI. Accente calendaristice. Târgu-Mureş : Custos. Cronici literare. 1998]. p. 24. Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). 10-11. 2000.. Luceafărul. Bucureşti : Cartea Românească. p. [Izsák Marta. ANTONESEI. 21. 15 16 . Bărbulescu. Gheorghe. Alexandrescu. 1999]. Fascinaţia dialogului. nr.89. Bucureşti : Amurg Sentimental. ARETZU. În: Emil Alexandrescu. Ion Căliman. p. nr. 51. 2000. 2000.. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Literatura română în analize şi sinteze. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 78. Oglinda fermecată]. Holban. 4. Arghezi. CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. ARGEŞ. Perian. Lugoj : Dacia Europa Nova. Între tăcere şi tăcere. nr. Sacrul şi profanul. România literară. 16. 2000. Steaua. 9. p. [Mihaela Anghelescu Irimia. Dialoguri postmoderne. ARDELEANU. Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. nr. 2000. Dana. Arghezi. Simbolismul. Popa. nr. Steaua. 236-237. nr. În volum: 90.În grădină. 98. 1997. România literară. p. 1999]. LIVIU În periodice: În volum: 94. Ultimul criterionist. Orizont. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere. 6. 33. Baruţu T. teatru. tace. Iaşi : Timpul. p. Dănăilă. Emil. PAUL În periodice: 95. TUDOR 93. p. ANGHELESCU IRIMIA. p. Vol. 215240. 12. 51. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Lazăr. Cuvinte sărutate de îngeri. Simion. [Liviu Antonesei. Radu. proză.dramaturgul Constantin Ardeleanu. p. momente şi modele în cultura interbelică. 33. Portretul scribului. Audi. Câteva precizări. 12. 7. Ioan. [Şerban Anghelescu. D. vide. Structuri. Cântece de-ngălbenire. nr. Timişoara : Helicon. 1999]. Poezie. 2000. Bucureşti : Cronica. Bucureşti : Semne. Luceafărul. CONSTANTIN În periodice: 97. ŞERBAN În periodice: 92. 143-145. 15. 1999. MIHAELA În periodice: 91. Baruţu T.

104. nr. 22. Cioculescu. Pienescu. p. 99. 26.2000. 549-550. George. Eminescu şi Arghezi (III). p. nr. 100. 5-6. Luceafărul. În volume: 112. Necunoscutul Arghezi. 33. 2000. nr. 2000. 7. Manolescu. 21. 1998]. 9. Iaşi : Timpul. p. Tudor Arghezi . Emil. 36. 13. [Pavel Ţugui. În: Emil Alexandrescu. 2000. Familia. Alexandru. 8. 104108. 3. 2000. 116. 33. 24. Iaşi : Timpul. nr.Nehotărâre. nr. Iaşi : Timpul. 2000. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Minerva. p. 2000. Emil. p. George. Literatura română în analize şi sinteze. 108. 114. Tudor Arghezi . Emil.Morgenstimmung. 103. Luceafărul. 2000.Creion. În: Emil Alexandrescu. 105. 11. nr. 2000. Manu. 17. 2000. Necunoscutul Arghezi. 1. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Luceafărul. Bucureşti : Vestala. Emil. 7. Murgeanu. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 107. p. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Manu. "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". [Pavel Ţugui. 106. Tudor Arghezi . O întoarcere la pământ. România literară. nr. Simona. 362-363. Ornea. Scrieri. p. Alexandrescu. p. p. Luceafărul. 119. 25. vol. 101. 6. Tudor Arghezi . Din publicistica lui Arghezi. În: Emil Alexandrescu. O aniversare. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. nr. 17 18 . 2000. 40. Ioana. 117. 356-359. 24-25. Alexandrescu. 365-366. Arghezi. 7. p. p. Emil. Luceafărul. 33. 12. p. Alexandru. În: Emil Alexandrescu. Z. Tot necunoscutul Arghezi. Literatura română în analize şi sinteze. Eminescu şi Arghezi (I). George. Arghezi 120. nr. Iulius şi Novembrius. România literară. Bucureşti : Vestala. În: Emil Alexandrescu. 2000. Inutile silogisme de morală practică. 1998]. 17. 2000. Eminescu şi Arghezi (II). 102. 109. 42. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Emil. 113. Iaşi : Timpul. 2000. G. [Tudor Arghezi. Nicolae. Emil. p. p. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000.poet sau prozator. 111. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Proze. Tudor Arghezi . Ion. Manu. 47. Tudor Arghezi. 2000. Alexandrescu.Flori de mucigai. 10-11. Literatura română în analize şi sinteze. p. Tudor Arghezi. 16. 11. nr. p. România literară. 7. nr. 2000. Alexandrescu. 118. 365. p. Iaşi : Timpul. 115. Mihai Ralea. Necunoscutul Arghezi. 33.De-abia plecaseşi. 2000. Curierul românesc. Alexandrescu. p. 363-364. 2000. Emil. 110. nr. Tudor Arghezi . România literară. 17. Pârvulescu. p. 363. Alexandru. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Baruţu T. Emil. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. În: Emil Alexandrescu. 2000. 1999]. 51. 2. Luceafărul. Steaua. p.

p. 6. 359-361. Grigurcu. O istorie a societăţii româneşti contemporane. ASTALOŞ. Angela. Alexandrescu. GEORGE 120. Vol. 129. nr. nr. George Astaloş sau mecanica argoului. Literatura română în analize şi sinteze. 17-25. Cioculescu. Bucureşti. 11-12.[Interviu]. Pe muchie de şuriu]. [George Astaloş. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Victoria. Ion.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România". 1999]. O istorie a României în interviuri. Viaţa românească. 48. 9. Iaşi : Timpul. Pe muche de suriu. p. [Lazăr Avram. 6. 125. 123. 2-3. Galaţi : Arionda. 1. 130. Gavriloaia. În: Gheorghe Grigurcu. p. 4. Despre agresiunea în cultură (I). Dincolo de puşcărie. 2000. 4. 5. 2000. Bardan. 121. Barbu. GEORGE În periodice: 122. Matinal. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. nr. 1. 128. vol. Dana. ARION. 10. 131. Postelnicu. 1999]. nr. Gheorghe. [Gheorghe Truţă. 14. Universul cărţii. 2000. p. Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. 35. Ştefan. Davidescu. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Mărturii pentru urmaşi. 5. Adrian. Luceafărul. [George Arion. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. În: Angela BaciuMoise. Petroşani : Panorama. Vol. În periodice: 127. Steaua. p. În volume: 132. p. Popescu. Marian. 1. p. Emil. Sandrino. 2000. O lectură pentru o iarnă. Puiu. Raiul şobolanilor.Psalm. Lirism neptunic. 2000. 12. 7. LAZĂR În periodice: 134. 19 20 . [George Astaloş. 361-362. 48. 2000. Alexandrescu. Poezia ca un talisman. [George Arion. Exilul ca parodie a decalării. nr. p. 2000. 10. nr. 2000. 2000. 2000. 124. Milescu. nr. 10. 10. Tudor Arghezi . p. 133. 10. Ţion. Bucureşti. 2000]. Titu. 2000. 109-111. Poezie românească. Victoria. p.. Tudor Arghezi . Milescu. 68-71 . 1-2. George Astaloş. Universul cărţii. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.Iaşi : Timpul. p. Retorice. Bucureşti : Tritonic. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Contemporanul. Baciu-Moise. 11. Barbu. 23. 126. 51. 2000. [George Arion. 95. III. 11. p. Contemporanul. 1999]. Emil. 2000. Vasile. Mărturii la sfârşit de veac. AVRAM. [George Astaloş. 367-371. 179-181. nr. 1999]. Poezie românească. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Curierul românesc. Poezie română contemporană. Bucureşti. Tomis. [George Arion. nr. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 2000. libertatea şi-arată colţii. Bucureşti : Tritonic. p. 2 vol. 1999]. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. În: Emil Alexandrescu. Caiete critice. p. 1999].Psalmul de taină.

Liviu. Moldovan. Orizont. E.Biserica neagră. 178-179. BABA. Mincu. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 16. În volume: 138. Timisoara : Augusta. 2000. nr. Luceafărul. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. 2000. 7. [Alexandru 144. 2000. Miruna. p. Iaşi : Timpul. Timişoara : Amarcord. PAUL EUGEN În periodice: 141. Europeanul A. În: Emil Alexandrescu. Emil. BABU. 11. p. Grăsoiu. 4-5-6. Arca. nr. 1999]. E. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. BACONSKY. [Ovidia Babu. Familia. Alexandrescu. 51. Contemporanul. Steaua. 12. Ioan. 10. E. p. Poezia revoltei şi melancoliei. Mureşanu. IOAN În periodice: 135. 3. Baconsky . p. Bătăliile pierdute. 11. Timişoara : Augusta. 143. Bucureşti : Cartea Românească. p. 56. Ploieşti : Premier. OVIDIA În periodice: Baciu. Mocuţa. 5. p. nr. 1999]. Marina. Emil. Adamek. 46. 2000. Baconsky. 136. 14. ADRIANA În periodice: 137. Revers Avers. 2000. 7-8. 5. Aurel. nr. 99. Luceafărul. Alexandrescu. ALEXANDRU În periodice: 139. [Ioan Baba. 1998]. Apostrof. 1999]. BACIU. În periodice: 142. 2000. Iarăşi despre memorialistică.Rădăcini albe. Timişoara : Marineasa. 21 22 . 140. Cantemir.Echinoxul nebunilor. 2000]. 6. Salvarea prin cuvinte. 1999]. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Baconsky . Marin. p. Spalas. p. Rău. Alţi prozatori contemporani. nr. 145. 10. nr. Diana. p. 2000. Universul cărţii. 498-499. 1999]. p. 36. 497-498. BACIU. 11. 18-19 . nr. Cărţile colegilor noştri. 28-29. 3. p. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. 2000. BABEŢI. [Paul Eugen Baciu. nr. Baconsky. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. Locuinţele lui A. A. [Adriana Babeţi. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. nr. ANATOL E. 2000. 1. Editura Cartea Românească. 12. Familia. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Timpul. ***. Literatura română în analize şi sinteze. p. Revers avers. 7. [Alexandru Baciu. 1999]. Stup împietrit. 10. A. Alţi prozatori contemporani. E. 2000. [Ioan Baba.

România literară. p. 23 24 . 33. 2000.Seară tristă. Anatol E. Iaşi : Timpul. 5. vol. Dosarul Bacovia. 157. p. 152. [Constantin Călin. 3. 1999]. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. [Radu Petrescu. p. 5. Alexandrescu. 158. Bacău : Agora. 2000. Alexandrescu. nr. 33. p. 110-112. nr. G. George Bacovia . Literatura română în analize şi sinteze. Bacău : Agora. 318-319. 20. O viaţă a lui Bacovia. TEODOR În periodice: 147. 149. Georgeta. În: Emil Alexandrescu. George Bacovia . 2000. George. Drăghici. Bacău : Agora. 151. 1999]. I. Alexandrescu. Marcian. George Bacovia . C. Ion Baias: "Tăcere regală". La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 95. 159. p. Familia. 39-41. Alexandrescu. 2000. George Bacovia . nr. Piteşti : Paralela 45. 1999]. Emil. Emil. 317. Un alt Bacovia. Emil. 315-316. 11. 30. Dosarul Bacovia. p. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. nr. p. [Radu Petrescu. 10. Iaşi : Timpul. 2000. 2000. p.Decembre. 2000]. 154. p. 10-11. În: Emil Alexandrescu. 33. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. G. 2000. 155. 2000. România literară. 12. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Anastasia.146. "Iubitele" lui Bacovia. [Teodor Baconsky. 1999]. 1. 2000. 150. Literatura română în analize şi sinteze.Note de primăvară. Marcel. p. Grigurcu. Poesis. România literară. 160. 7. Piteşti : Paralela 45. 6. 320. Bacovia. România literară. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. tendinţe. Pseudonimele lui Bacovia. Urbanitatea credinţei. Eseuri despre om şi epocă. p. p.Fluxul memoriei. Luminiţa. Erudiţie şi capacitate de evocare. ION În periodice: 161. Bacovia (II). Orientări. Vulturescu. Marcel. Rogozanu. Alexandrescu. 1999]. George Bacovia . Dosarul Bacovia. 33. [Satu-Mare : Solstiţiu. Grigurcu. 43. Emil. Marcian. Bacovia (I). [Constantin Călin.Plumb. Gheorghe. 318. BAIAS. nr. G. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. 6. Radu Petrescu despre G. 11. Literatura română în analize şi sinteze.Lacustră. 2000. Emil. Radu Petrescu despre G. BACOVIA. 153. nr. GEORGE În periodice: 148. Grigurcu. Trandafir. nr. În volume: 156. 479-480. nr. Iaşi : Timpul. Bacovia. Emil. nr. Iaşi : Timpul. 2000. [Radu Petrescu. 1999]. 2000. Vatra. Baconsky . Bacovia. Gheorghe. 2000. Gheorghe. 161-163. 5. 1999]. Doi poeţi sătmăreni: 2. Marcu. Literatura română în analize şi sinteze. p. România literară. Piteşti : Paralela 45. [Constantin Călin. p. Contemporanul. 1999]. p. În: Emil Alexandrescu. 33. Constantin. BACONSKY. 5. Bacău : Agora. Dosarul Bacovia. Viaţa românească. acelaşi Radu Petrescu. 44.

Micul palat baroc. Răcaru. 6. LUCIA László. 2000. Locurile memoriei. 3. 17-18. [Király. Ioana. 26-29.. 170. 5-6. BALOTĂ. éva. Lazea Postelnicu. 92. nr. ***. ION BALOTĂ. Poezia. 1999]. 1999]. nr. 2000. Ritualuri de scrib. 33. Dora. Helikon. Irina. Pavel. Arca. 2000. [Bianca Balotă. 171. nr. Contemporanul. Géza. Cafeneaua anticarului. p. 17-22. nr. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Bucureşti : Universal Dalsi. Timişoara : Excelsior. BALA. András]. Luceafărul. 2000. Szőcs. Helikon.totuşi. Végig nyomomban volt a halál. nr. 2000]. [Ion Bala.8-9. p. nr. 8. 2000. 2000. Herta. p. 167-170. BAKI NICOARĂ. 1999]. 5-6. BALAJ. 10. 4. Sabău. Nedeea. 165. dar nu se îndoiesc. Lucia Baki Nicoară. [Bianca Balotă. Bucureşti : Universal Dalsi. NICOLAE 168. Bucureşti : Universal Dalsi. Oglinda kilometrică. Markó. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Zoltán. Timişoara : Marineasa. nr. Mărirea şi decăderea palatului baroc. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. 10. Gabriela Melinescu]. ZSÓFIA În periodice: 166. Balla. Universul cărţii. 11. 11. Micul palat baroc. Apostrof. p. 4-5-6. 2000. Roxana. [Veronica Balaj. Satu-Mare : Solstiţiu. 51. Arca. 16. M.. VERONICA În periodice: 164. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. Gheorghe. 172. 1999]. Visry. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. 51. 11. Breviar. Anchetă "Contemporanul": Cum. În căutarea timpului ascuns. 169. Bianca Balotă. Cioculescu. 18. 14. Bucur. Zsófia. Brazii se frâng. Abside pentru crini. 9. Petraş. 2000. 2000. . 1999]. p. Dantelărie de cristal. 22. 2000. nr. 45. 2000]. 2000. nr. 25 26 . 5. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. p. Steaua. nr. Micul palat baroc. 1-3. BALLA. 2-3. p. Dumitru Ţepeneag. p. 197-198. p. nr. Ion Pop. p. România literară. Béla. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Bianca Balotă. BALOGH. [Veronica Balaj. Nicolae Balotă. 4-5-6. Chris. Bertha. Steaua. 7. Le café du bouquiniste]. 2000. vol. BIANCA În periodice: În periodice: 163. 167. Barbu. p. p. Romulus. [Recenzie de carte]. [Balogh.

Profesorul meu. 6. 2. Aura. 185. [Interviu]. Bianca Balotă. p. p. p. 5. 2000. nr. 6. În: Laurenţiu Ulici. 1-2. Mureşanu. Tupan. Octavian. nr. Universul cărţii. 5. 2. nr. G. Soviany. p. Cordoş. 177. 10. Magister Nicolae Balotă. 2. Vămile timpului. estetic. nr. 188. 307308. 5. Dora. Manolescu. Luceafărul. Balotă (II). Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Borbély. 31. Ştefan. Cartea rodirilor. 189. nr. Războiul subteran. 7. nr. 2000. cu naturaleţe. 10. [Nicolae Balotă. Profesorul meu. nr. 2000]. 2000. 7. Sanda. poet al iniţierii în poezie]. Luceafărul. 2000. 182. 11. În volum: 193. poet al iniţierii în poezie. nr. 2000. Marius. Contemporanul. 4. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?". Înfruntând absurdul. Luceafărul. 7-19. Tabel cronologic . 12-14. "Leonardo . p. 2000. Laurenţiu. Adrian. [Nicolae Balotă.omul universal". 2000. Nicolae Balotă este o carte. Dumitru Ţepeneag. nr. Pavel. 186. 190. Nicolae. Pavel. Popescu. Ion Pop. [Nicolae Balotă. Apostrof. Balotă (I). 2. 2000. p.În periodice: 173. 10. Contemporanul. nr. 1999]. 8-11. 176. 179. Anchetă "Contemporanul": Cum. nr. nr. p. Apostrof. 10. p. Balotă. Ulici. nr. Caietul albastru. 2 vol. Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. 175. Despre maghiari. 11. [Nicolae Balotă. 7. Nicolae. G. Aura. 2000. patetic. Contemporanul. Etic. 1. 183. nr. p. 2000. Marius. ***. 1998]. 43. 4. 10. 180. p. 7. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Bucureşti : Du Style. Profesorul meu. 2000. Eminescu. p. Soviany. Schiţe pentru un autoportret (II). Luceafărul.poet al iniţierii în poezie. Contemporanul. [Nicolae Balotă. 33. 174. Tupan. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Christi. Balotă. 17-22. 3-4. p. p. 2000. Apostrof. 187. p. 11. 2000. 33. Dan C. nr. nr. Balotă (III). România literară. Badea. p. 2000. 4. 11. 1-2. 2000. 4. Marius. Gabriela Melinescu]. p. Mitică şi Hyperion. 12-13. p. 2000. Octavian. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 38. Luceafărul. nr. 1-2. Luceafărul. Poesis. 111-116. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 184. Nicolae Balotă. [Nicolae Balotă. Cîrtiţa şi Hegel. 26-29. Luceafărul. 2000. 178. 4. 4. Dora. nr. Lupta cu absurdul]. 11. Nicolae. 5. 27 28 . 192. România literară. p. 181. nr. 1998]. Balotă (IV). Eminescu . Iniţierea în poezie. Luceafărul. 10. Constandache. Profesorul meu. Miruna. p. 4. 1. 191. Tupan. Euphorion. p..Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). Tupan. 2000. Marius. 145-148. Christi. nr. Schiţe pentru un autoportret (I). Luceafărul. p. Eminescu. 5. 2000.

Cezar Baltag. 93. 81-82. 198. Vol. 78-83. Diaconu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Un gînd pentru Cezar Baltag. poet al fervorilor abstracte. 200. Diaconu. 1978]. p. Gheorghe. receptare critică. Poezie română contemporană. 1. 80. Aurel. 195. 83-85. În: Mircea A. Braşov : Aula. Diaconu. Niţescu. Marin. Cezar Baltag monografie. nr. p. Cezar Baltag in extremis. Viaţa românească. Cezar Baltag monografie. receptare critică. În: Gheorghe Grigurcu. Dumitru. În: Mircea A. p. Braşov : Aula. În: Mircea A. eseist. Martin. În: Mircea A. 82-83. Poezie română contemporană. Cezar Baltag monografie. receptare critică . p. p. Cezar Baltag. Braşov : Aula. Cezar Baltag monografie. Diaconu. 2000. Diaconu. 29 30 . Eugen. 2000. [Mircea Iorgulescu. [Mircea Martin. Poezie română contemporană. p. Cezar Baltag. Metaforă şi ontologie. nr. Regman. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Ion. receptare critică. antologie comentată. p. 85-87. 207. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie şi livresc. Cezar Baltag monografie. antologie comentată. 78-79. 2000. Vol. 209. 2000. Poezie română contemporană. Cezar Baltag monografie. Braşov : Aula. 2000. Braşov : Aula. 2000. 205. Diaconu. Braşov : Aula. [Eugen Simion. Grigurcu. p. 1. În: Mircea A. p. Diaconu. Diaconu. 1. 12. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 7-77. antologie comentată. 79-80. receptare critică. p. În: Gheorghe Grigurcu. Cistelecan. 2000. antologie comentată. p. Cezar Baltag monografie. Cistelecan. Micu. antologie comentată. Vol. Alexandru. În: Mircea A. Iorgulescu. 208. 202. Braşov : Aula. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. Grigurcu. 2000. Cornel. antologie comentată. M. Cezar Baltag. 203. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. 2000. 2000. 79. În căutarea unei poetici. antologie comentată.BALTAG. Braşov : Aula. 1986]. Martin. 2000. Vol. 197. 6. Cezar Baltag. Gheorghe. [Poeţi contemporani. Mircea A. [Poeţi contemporani. 29-32. 2000. Mincu. 199. Mircea A. 89-92. Gheorghe. receptare critică. Cezar Baltag. 2000. 72-77. 84-88. Mircea. Cezar Baltag monografie. 1. antologie comentată. Pop. p. antologie comentată. 206. În: Mircea A. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Mircea A. Cezar Baltag. antologie comentată. 1987]. 1976]. 204. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. În volume: 196. Mircea. CEZAR În periodice: 194. Limbaje moderne în poezia românească de azi. receptare critică. Grigurcu. Cezar Baltag. 1. [Dumitru Micu. vol. Diaconu. Braşov : Aula. În: Mircea A. [Dicţionarul scriitorilor români. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Al. Simion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1984]. Vol. p. 3. Cezar Baltag. Grigurcu. Cezar Baltag. 1995]. [Cornel Regman. receptare critică. A-C. 210. Diaconu. Cezar Baltag. 2000. un poet orfic. 2000. receptare critică. p. 2000. Diaconu. Contemporanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Gheorghe. 95. Selecţie din selecţie. receptare critică. Cezar Baltag. Al doilea rond. 80-81. 1972]. p. Braşov : Aula. Gheorghe. Cezar Baltag monografie. 2000. p. 201. 1996]. p. 1967]. Scriitori români de azi.

2000. 1999]. Miron. 28. Adevărata dificultate .Din ceas. Solomon. nr. Aureliu. 219. 224. În oglinzi paralele . dedus. Alexandrescu. p. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 1998]. 12. 1.Ritmuri pentru nunţile necesare. 10. Florin. p. Literatura română în analize şi sinteze. 218.Ion Barbu. România literară. Curierul românesc. vol. Bilanţ al pierderilor. 11. ION În periodice: 215. p. Ion Barbu . 2000. 223. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. [Ion Barbu.". 33. 2000. Dan Barbilian în amintirile unui student. 1. Mincu. BANTOŞ. Curierul românesc. 2000. Ion. 1. p.. 2000. "Sunt numai o verigă din marea îndoire. 20.. Mihăilescu. Alexandrescu. Alţi prozatori contemporani. nr. 2000. BARBU. Emil. 4. 19. BARBU. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Ştefan. Iaşi : Timpul. Orizont. 346-349. Emil. 220. Oprea. Marin. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. p. 49-50. 2000. [Mihai Botez. Ion Barbu . Opere. Steaua. Adrian. 51. [Mihai Botez. p. 216.. nr. 2000]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. p. 2-3. p. Groapa. În: Emil Alexandrescu. Ermetism şi virtuozitate. 2000. Alexandrescu. În: Aureliu Goci. nr. ANA În periodice: 212. 2000]. 500-501. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Emil Alexandrescu.Riga Crypto şi lapona Enigel. Murgeanu. Iaşi : Timpul. [Mihai Banciu. p. Emil. Ruja. Iaşi : Timpul. Ion Barbu într-un document revelator. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. Popescu. Literatura română în analize şi sinteze. În volume: 221. Barbiana. nr. Alexandru. Ion Barbu . Iaşi : Timpul. BARBU. 353. Ion Barbu .BANCIU. 26. 31. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 8. 33.. 217. p. 222. p. Axioma. EUGEN În volume: 213. În: Emil Alexandrescu. 11. Literatura română în analize şi sinteze. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Eugen Barbu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 349-351. 2000. 1999]. România literară.Copacul. nr. Marcus. Ioanid. 12. 13. 2000. Emil. 352-353. Eugen Barbu. 261-278. Iaşi : Timpul. Steaua. 22. 2000. Goci. 2000. MIHAI În periodice: 211. Alexandrescu. 1. p. p. 51. 11. 214. 2. OVIDIA 31 32 . Între parabola politică şi serialul erotic.Însemnări despre Ion Barbu. Emil.

3. 2000. ADRIANA În volum: 228. Bărbulescu. nr. Bărbulescu. [Ovidia Barbu. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). A. nr. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Editura Minerva . A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. GEORGE În periodice: În periodice: 231. 10. Aureliu. p. nr. p. Vol. Caiete critice. Satu Mare : Solstiţiu. Retragere şi expansiune. BARNA. Miruna. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". 1999. BĂDESCU. Dorin Ploscaru. 2000. Bassarabescu în contextul epocii. Jean Bart. Bucureşti : Libra. Cele trei Crişuri. Miruna. 2. BASSARABESCU. Proză românească. 7. LAURA În periodice: 233. 10. Poezie română contemporană. A. 10. 7. 113-122. Goci. nr. p. În: Aureliu Goci. JEAN În periodice: În periodice: 232. BĂDILIŢĂ. 21-29. Mureşanu. p. Contemporanul. Adriana Barna]. Mureşanu. 1. VIOREL În periodice: 229. 3. Faur. 7-9. 2000. 8-9. p. 226. I. 2000. Simion. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p.[Mircea Măluţ. Ioan Nistor.succesul diversităţii. 2000. Gheorghe. 2-3. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. Flaşneta. Jurnal de bord. Stup împietrit. MIKLÓS 227. Răzvan. BÁNFFY. Luceafărul. 125-129. Bucureşti : Cartea Românească. BARIŢIU. nr. Helikon. 2000]. Antonio. Simion. 2000. p. p.În periodice: 225. Gusturi şi scrieri. 16. 6. În: Gheorghe Grigurcu. Schiţe marine din lumea porturilor]. 93-99. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Romane şi romancieri în secolul XX. Altfelitatea prozei lui I. Grigurcu. Angliai levél. [Laura Bădescu. 2000. BARBU. nr. [Jean Bart. [Interviu]. p. 2000. BART. CRISTIAN În periodice: 33 34 . Gömöri. Universul cărţii. Voncu. 2000. 2000. Editura Gramar. György. 30. 7. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 16. Universul cărţii. În volum: 230.

Între sublim şi tragic. Nebănuitul Eminescu. Caiete critice. Geo. Victoria. Moartea citeşte poemul. GEORGE În periodice: 239. În: Gheorghe Grigurcu. Cubleşan. GEORGE În periodice: 238. 1998]. 19. Ferestre 98. p. 1999].o provocare permanentă. 2000. Misterul Bach]. Alex. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Polirom. 10. nr. BĂLU. 1999]. ION În volum: 237. 2000. România literară. 2000. 4-5-6. Universul cărţii. Doina Ioanid. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Vasile. 33.Românii supt MihaiVoievod Viteazul. Oneşti : Aristarc. Iaşi : Timpul. 32. 1. BĂLAN. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 9-15. [George Băjenaru. 1. NICOLAE În volum: 243.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Iaşi : Timpul. [Cristian Bădiliţă. 51. 2000. ION 35 36 . În: Emil Alexandrescu. Mureşanu. p. Emil. BĂLCESCU. Ion Băieşu. 120-121. [Cristian Bădiliţă. 4. George Bălan. nr. 2000]. 82-84. nr. 4. Aluniţa. Poezia nomenclaturii. IULIAN În periodice: 236. Cofan. nr. Universul cărţii. Poezie română contemporană. 7. p. 11. Victor Nichifor. p. 2000. Cecilia Ştefănescu. Bucureşti : Cerna. [Mihai Eminescu. Poezii.234. Gheorghe. BĂLAN. p. Vol. Boul şi viţeii. 10. Nicolae Bălcescu . 2000. Satu Mare : Solstiţiu. 235. 2000. 1998]. Eminescu . Editura Florile Dalbe. BĂIEŞU. O gândire provocatoare. Arca. Patimile după Ally sau cocktail-fiction. mon amour. Grigurcu. Geniul eminescian . Ally. 1. 2000. Caiete critice. BĂLAN. p. 87. [George Bălan. 516. Tentaţia mizantropiei (Stromate). Milescu. p. Miscelanea. Romulus. Steaua. p. [Ioana Vlaşin. 5-6. 2000. Alexandrescu. 94-98. Evoluţia dramaturgiei contemporane. IOANA În periodice: 241. Ştefănescu. România. Prietenie & literatură. p. 240. 5. Bucur. Emil. Marius Ianuş. nr. Angelo Mitchievici. ION DODU În volum: 242.vis animi]. 1. Cartea micilor erezii. Iulian Băicuş. BĂICUŞ. BĂJENARU. Momentul 1848 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ion Nica. [Ioana Bălan. Miruna. nr. Constantin. Bucureşti : Corrida. nr. frumoasa din lagăr.

p. 8. 253. Poezie română contemporană. "Diversionist în sectorul ideologic". Viaţa lui Lucian Blaga. p. nr. Poezie românească. p. România literară. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 2000. Memorii neconvenţionale. Alţi prozatori contemporani. Cluj-Napoca : Apostrof.Mistreţii erau blânzi. nr. 10. Zalis. 2000. Bucureşti : Allfa. DANIEL În periodice: 247. 16. p. Autoportrete de epocă. 258. 11. Emil. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). BĂNESCU. Manolescu. Republica federală Daniel Bănulescu. 5. 14. 8-9. Horodincă.În periodice: 244. În volum: 249. Vol. Contemporanul. În: Emil Alexandrescu. 1999]. femeia şi ocheada. Iulian. 8. 2000]. România literară. Contemporanul. Iaşi : Timpul. Portrete literare (1). Cuvîntul. 10. Literatura română în analize şi sinteze. Georgeta. p. 10. 1-2. 254. 10. Nicolae. 5. Miruna. 33. [Ion Bălu. Dicomesianul. 2000. Henri. Gabriel. Gheorghe. 2000. Dan-Silviu. Mălăncioiu. În volume: 257. Contemporanul. 7. 2000. Editura Libra. 2000. BĂNULESCU. IV]. Universul cărţii. 255. nr.Cartea milionarului. 14. Nicolae. Cuvîntul. 251. comentarii la Ştefan Bănulescu. [Daniel Bănulescu. Boldea. 245. Ceafa lui Daniel Bănulescu. Câinele. Nicolae. Iaşi : Timpul. p. 2000. 23. 1-2. Alexandrescu. nr. Ce rămâne după dictare. p. 2000. 2000. p. 248. 30. Buciu. 33. nr. 51-52. 11. Ştefan Bănulescu . Apostrof. p. Blaga supravegheat de securitate. nr. Iaşi : Timpul. Contemporanul. Bucureşti : Vinea. 5. Breban. BĂNULESCU. nr. p. Ion Bălu. Cu limbă de viaţă şi de moarte. Milescu. 99-103. 33. Universul cărţii. 1999]. Ileana. Bucureşti : Allfa. p. 2000. 10. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. România literară. Ştefan Bănulescu . 11. 16. Elegii la sfârşit de secol. 10. nr. 10. Marian Victor. Emil. CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. Dimisianu. Alexandrescu. 494-497. [Ştefan Bănulescu. vol. Portrete literare (2). 8-9. nr. 2000. 256. Victoria. [Dorli Blaga. nr. 252. 37 38 . 2000. 11-12. 1. p. [Constantin Virgil Bănescu. 1999]. 6. Elegii la sfârşit de secol. Republica federală Daniel Bănulescu. 17. ŞTEFAN În periodice: 250. 2000. p. [Ştefan Bănulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 6. Boerescu. 3-6. Breban. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. nr. Alţi prozatori contemporani. 2000. Grigurcu. [Daniel Bănulescu. Bucureşti : Vinea. Mureşanu. p. nr. 2000. 2000].

[Marta Bărbulescu. 259. Statu quo. 112-115]. 82-84. p. Bărbulescu. Salvarea existenţială prin poezie. 88-89.. receptare critică. Arca. 2000. 260. Un jongler cu moi cerneluri. Regman. Bucureşti : Cartea Românească. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. p. 2000. p. receptare critică.. Monica. În: Monica Spiridon. p. Viaţa şi opiniile personajelor. Matală. Critice. Ştefan Bănulescu monografie. Ţeposu. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. Ştefan Bănulescu. antologie comentată. Ştefan Bănulescu monografie. BĂRAN. Braşov : Aula. p. 263. 261. 1999]. Constanţa : Ex Ponto. Radu G. 2000. 2000. 174-177]. Horodincă. Ştefan Ion. [Cornel Regman. Un regat imaginar. 394-395]. 1983. 264. Ştefan Bănulescu. p. 16. Uşor cu pianul pe scări. [Marin Sorescu. Mincu. 271. receptare critică. 8. 78-79. 1985. p. În periodice: 266. Ştefan Bănulescu. 134-136]. [Georgeta Horodincă. p. BĂRBULESCU. 16. nr. receptare critică. receptare critică. 1969. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Allfa. Ştefan Bănulescu monografie. antologie comentată. Nicolae. Tomis. Piteşti : Carminis. 1999]. p. antologie comentată. În: Monica Spiridon. 1978. nr. [Constantin Bărbulescu. receptare critică. [Radu G.p. 2000. BĂRBULESCU. Marin. p. [Marta Bărbulescu. 2000. 2000. p. 7. 2000. antologie comentată. antologie comentată. 269. Luceafărul. 84-86. RADU În periodice: 270. 2000. Dumitru. [Radu Bărbulescu. 2000. p. Mocuţa. În: Monica Spiridon. 11-12. 7-77. Marina. antologie comentată. Bucureşti. Ştefan Bănulescu. 16. 1983. 2000. p. 9. Alergător de cursă lungă. Constanţa : Ex Ponto. p. Ştefan Bănulescu. Braşov : Aula. nr. [Radu Bărbulescu. Braşov : Aula. Cornel. O carte. În: Monica Spiridon. Ghilimescu. Simion. 3. p. 285-288]. Explorări în actualitatea imediată. O zi şi jumătate. 265. Luceafărul. p. 42. Braşov : Aula. Georgeta. Un erudit . Manolescu. NECULAI V. receptare critică. 10. Spiridon. p. un film. antologie comentată. 1-2-3. Băran. 11. 79-82. [Marin Mincu. Stănică. 4. Arca lui Noe. Nuvele şi povestiri. 2000. Braşov : Aula. 39 40 .Neculai V. Ştefan Bănulescu. 262. C. Statu quo. 3. Braşov : Aula. Bucureşti : Editura Eminescu. Marin. BĂRBULESCU. XI-XIII]. MARTA În periodice: 268. Aşergător de cursă lungă: poeme. Ştefan Bănulescu monografie. CONSTANTIN În periodice: 267. Luceafărul. 86-87. Gheorghe. 1999]. nr. p. Braşov : Aula. Piteşti : Carminis. În: Monica Spiridon. [Nicolae Manolescu. Universul cărţii. nr. Ţeposu. vol. B. Ştefan Bănulescu monografie. 493-494. Poemul ca statu quo. Sorescu. În: Monica Spiridon. Mihai. 35. 1999]. Ştefan Bănulescu monografie. nr. Ştefan Bănulescu monografie.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. Adrian. 279. p. 18. Poezie. Bucureşti : Albatros. 40. Vol. Henri. p. BELDEANU. p. 2000. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. 95. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 175-179. Roşioru. p. Tomis.. Grăsoiu. Ulici. 1999]. Din nou despre memorialistică. 104-105. Viaţa românească. MIRCEA 272. Grigurcu. Mureşan.un ironic solitar confesiv. 1. [Ion Beldeanu.. În: Laurenţiu Ulici. 1. Adrian Dinu. 1-2. p. "Exerciţii de existenţă". Gheorghe. 2000. Gâtul păsării . Evocarea vitalităţii. p. 2000. 286-287. BEBU. 109-111. 6. 10. Bucureşti : Albatros.2000. 35. Ion Beldeanu .. p. Simion. 41 42 . Statu quo. p. [Ion Beldeanu. 11. Între Capşa şi Corso. Cluj-Napoca : Limes. 280. Geo. 10. 1999]. Dugneanu. nr. Poezie română contemporană. nr. [Radu Bărbulescu. Bucureşti : Du Style. Gâtul păsării. p. 1999]. 283. Ceaiul de după execuţie. nr. Risipitorul de amintiri. Liviu. 2-3. 24-28. [Olimpia Bebu. Bărbulescu. Steaua. 1998]. 3. p. [Vlaicu Bârna. 5. p. Statu quo. BÂRNA. 2000. Ion. ILEANA În periodice: 273. Luceafărul. 35. poezie. Sburătorul poet. Contemporanul. nr. p. 2000. (4). 39. 2000. [Vlaicu Bârna. Între Capşa şi Corso. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ceaiul de după execuţie: versuri. 2-3. 277. 104-108. Contemporanul. Ţion. 1. Laurenţiu. Contemporanul. Mitică şi Hyperion. 282. 1998]. nr. Caiete critice. Toamna iubirii.. BÂJA. 7. 51. [Ion Beldeanu. Vasile. 1998]. ION În periodice: 281. 6. nr. Constanţa : Ex Ponto. 10. Poezie română contemporană. Între Capşa şi Corso. p. Timişoara : Augusta. Timişoara : Augusta. Tomis. BÂRSILĂ. 2000. VLAICU În periodice: 275. Timişoara : Augusta. Grigurcu. nr. 2000. 2000. Ceaiul de după execuţie. 2000. Rachieru. Zalis. 276. Constanţa : Ex Ponto. [Recenzie de carte]. 2000. nr. 1999].mâna mea dreaptă. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. 1999]. [Vlaicu Bârna. [Ileana Bâja. Gheorghe. Farmecul discret al amintirii. Bucureşti : Albatros. 100. Rodica. nr. 6. Vol. 10. 1999]. Paul. BÂRLEA. Iluzii cu ieşire la viaţă.

Bucureşti : Albatros. Petre Pandrea]. 31. Arca. Stare de haiku. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 10. Z. 2000. Arca fantastică. 12. 8. Grigurcu. Henri. p. 2000. Încă un minut cu Monica Vitti. Rectificări. 2000]. nr. Alexandru. 2000]. Scrisori către Monalisa. 1-2-3. Orizont. 1999]. Apostrof. 296. Memoriile unui hedonist. 1. [Anamaria Beligan. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 13. p. 10. Stepan. Babeţi. Cristina. Bucureşti : Albatros. George. Bucureşti : Polirom. Grigurcu. [Constantin Beldie. 297. nr. nr. p. 33. 5. 12. Mircea. Iaşi : Polirom. p. 1998. Iaşi : Polirom. [Constantin Beldie. 16. 2000]. 1999]. nr. nr. Mihăieş. 2000]. nr. VLADIMIR În periodice: 294. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. Încă o revelaţie (II). Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Chevereşan. Zalis. Arad : Viaţa Arădeană. CONSTANTIN În periodice: 284. Branea. 1999]. 2000. 2000. Gheorghe. 5. (În)spre tristih. 4. 2000. [Constantin Beldie. De cealaltă parte. Iaşi : Polirom. 2000. 288. Cătălin Mihuleac. [Vladimir Belity. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. nr. 1999. 15. 2000. 2000. 7. nr. 1. Gheorghe. 1999]. Orizont. România literară. 5. Evadând în ficţiune. 7. Scrisori către Monalisa. O struţo-cămilă ideologică (I). 11. 7.BELDIE. Dan C. 290. Luceafărul. 2000. Bălu. 287. BELITY. 7. [Interviu]. Iaşi : Polirom. 10. 36. 2000. România literară. 1. BENIUC. MIHAI În periodice: 295. p. nr. p. 9. p. 2000. Ornea. 33. 1. Roibu. 285. BELIGAN. [Constantin Beldie. Memorii înţelegătoare. 41. p. [Mihai Beniuc. Ion. Iaşi : Polirom. Orizont. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Adriana. 293. ANAMARIA În periodice: 289. Daciana. Bucureşti : Albatros. 1999]. Alexandru. [Mihai Beniuc. Titlu neprecizat. 33. [Anamaria Beligan. Luceafărul. 11. nr. 7. Bucureşti : Albatros. Încă un minut cu Monica Vitti. 46. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 291. 12. p. 2000. 144-145. 2000]. 43 44 . Contemporanul. România literară. 22. p. George. nr. 2000. Magdalena. Scrisori către Monalisa. George. Memoriile lui Mihai Beniuc. Luceafărul. p. Orizont. 3. 1998]. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 292. [Anamaria Beligan. 6. nr. 24. Mircea. 4-5. Încă o revelaţie (I). Arcadia ca infern. [Anamaria Beligan. p. nr. Bucureşti : Albatros. 32. 286. p. 12. Mihăilescu. [Constantin Beldie. 2000. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). p. Alexandru. nr.

Literatura română în analize şi sinteze. 3-4. 2000]. Ferdinand al României. Emil. nr. MARIA În periodice: 304. Zalis. 1999]. Scriitori români care au creat în alte ţări. 7. p. O struţo-cămilă ideologică (III). Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. România literară. MIHAELA În periodice: 45 46 . BIDILICĂ-VASILACHE. 11. BENŢEA. 300. Simuţ. nr. O struţo-cămilă ideologică (IV). Grigurcu. Horia. Eugen. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. [Mihai Beniuc. 2000. Cuvîntul. Un prozator actual în vizor. Cluj-Napoca : Dacia. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 6-7. p. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. 12. România literară. MIRCEA În periodice: 302. Curticăpeanu. Murgeanu. 17. p. În: Emil Alexandrescu. 1. 6. Ion. 2000. 535-536. [Mircea Benţea. nr. BIBERI. 2000. 2000. Sub patru dictaturi. 2000. nr. 10. 9. p. Ion Biberi. 2000. Grigurcu. 5. [Mihai Beniuc. Ion. 2000. nr. Memorii (1940-1975)]. Grigurcu. Alexandrescu. nr. [Martha Bibescu. nr. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană. Poesis. România literară. 2000. 67. BIBESCU. Gheorghe. 2000. Henri. p. p. 2000. p. 18. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 299. Doina. Tomis. nr. 10. 36-38. Cruceru. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. [Mihai Beniuc.298. 6. BERÉNYI. MARTHA În periodice: 308. nr. 24-25. BERNEA. 33. Victoria. p. Regele Ferdinand. România literară. Milescu. Iaşi : Timpul. 1999]. Gheorghe. 49-50. 2000]. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 301. 2000. [Mircea Benţea. [Mihai Beniuc. Un sacrificiu regal. Glűck. Horia Bernea. În volum: 309. Ornea. 6. Z. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Curierul românesc. Radu Petrescu. 12. 11. 2000. 5. 11. 4. Gheorghe. 5. 51-52. eseist de substanţă. nr. Contemporanul. 303. 33. 35. 33. 2000]. Anotimpuri intermediare. Universul cărţii. p. O struţo-cămilă ideologică (II). Familia. Cluj-Napoca : Dacia. 10. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). nr. 1999]. Radu Petrescu. p. Bucureşti : Compania. Martha Bibescu. p. Editura Ion Cristoiu. ION În periodice: 307. 16. 33. p. HORIA În periodice: 305. 306.

4. p. p. 10. 10. 2000. 10. 322. Universul cărţii. nr. 33. Universul cărţii. 2000. p. Cluj-Napoca : Apostrof. 2000.310. Iulian. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". România literară. Mihail Sadoveanu. Existenţe. Blaga supravegheat de securitate. Constandache. 20. Contemporanul. 5. 319. 314. 317. Ion Bălu. 327. 318. 8. 2000. Între literatură şi filosofie. Eugen Lovinescu. Blaga şi matricea stilistică. G. Familia. nr. 316. 1. Constandache. Lucian Blaga concepţia ontologică. Bruciu. Axioma. p. 1999]. Credea Blaga în marele anonim? (II). 8. 2000. Sultana. 10. Contemporanul. Geo. Contemporanul. Lucian Blaga . G. [Dorli Blaga. p. 315. 12-13.eresul nostru. p. Bucureşti : Viitorul Românesc. nr. Mureşanu. Manolescu. Constandache. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 18. 10. p. 10. vol. Ion Bălu. nr. DORLI În periodice: 311. 10. 8-9. Tătaru. 2000. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. 4. Nicolae. Contemporanul. 35. Constantin Noica]. [Lucian Blaga. LUCIAN În periodice: 312. Horia. Simuţ. Ieronim. nr. Constandache. p. Ion. 2000. Existenţe. 3. nr. 2000. p. "Diversionist în sectorul ideologic". 1. G. 32. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. 10. Contradicţia lui Blaga. 2. Malea Stroe. Contemporanul. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. [Petre Nicolau. nr. 2000 . Profesorul Petre Nicolau. 10. Astra. p. G. Braşov : Astra. Luceafărul. p. 1. Nicolae. 10. 10. 321. 19. "Diversionist în sectorul ideologic". Ediţiile critice . G. Teodora. 324. [Dorli Blaga. p. 313. Târgu-Mureş : Ardealul. 8. G. 323. Craia. 3. Lucian Blaga. 4. 325. 36. 11. 33. nr. 2000. Constandache. 2000. p. [Ion Bălu. G. 2000. 38. p. nr. 34. Editura Libra. Andra. Mihaela. Miruna. 16-21.ritmuri. Săvulescu. 10. 2000. 10. Vatra. 1999]. În volume: 47 48 . Cătălin. p. nr. 10. 1. 2000. 1999]. 63. 1999]. nr. Cluj-Napoca : Apostrof. Ion Vinea]. Boldea. [Ion Tudosescu. România literară. [Liviu Rebreanu. 2000. Ţîrlea. nr. Bădescu. [Mihaela BidilicăVasilache. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 12-13. G. nr. BLAGA. Viaţa lui Lucian Blaga. 2000. nr. Contemporanul. 320. IV]. Manolescu. 35. [Eugeniu Nistor. 326. G. 8. p. probleme şi nelinişti. nr. G. 1999]. 79-81. Luceafărul. p. 2000. Luceafărul. BLAGA. Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. Moteţ. nr. 2-3. Credea Blaga în marele anonim? (I). nr. 2000. 1. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. 1999]. Teoria blagiană despre matricea stilistică. nr. Blaga supravegheat de securitate. Contemporanul. p.

Scrisoare. Alexandrescu. p. 334. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. BLAGA. În: Emil Alexandrescu. 343. Alexandrescu. 339. Studii şi cercetări.Tristeţe metafizică. Emil. Lucian Blaga . 330-331. p.Noi şi pământul. Lucian Blaga . Alexandru. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Lucian Blaga . Nistor. BLANDIANA. 329. În: Emil Alexandrescu.Zamolxe. Alexandrescu. 337-338. Literatura română în analize şi sinteze.2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Bucureşti : Du Style. Întoarcerea din concediu. În: Emil Alexandrescu. În: Eminescu . Iaşi : Timpul. Manuscrisele din Remesias. Iaşi : Timpul.La curţile dorului. Iaşi : Timpul. 2000. În: Emil Alexandrescu. Emil. 329. Emil. Emil. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Emil. p. Alexandrescu. Alexandrescu. p. În: Emil Alexandrescu. Emil. Emil. p. 340-341. Lucian Blaga . p. Mircea. nr. Lucian Blaga . În: Emil Alexandrescu.Gorunul. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. 342. 333. 2000. Literatura română în analize şi sinteze.Cântecul spicelor. Homo militans. 337. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 325-328. Iaşi : Timpul. 2000. Iaşi : Timpul. 49 50 . Lucian Blaga . 338. Sfârlea. În: Emil Alexandrescu. 4. Lucian Blaga . Alexandrescu. Cistelecan. 2000]. p. Alexandrescu. Alexandrescu. [Ana Blandiana. 2000. Emil. Luceafărul. Literatura română în analize şi sinteze. 27-32. Lumina raiului. 2000. p. Iaşi : Timpul. 2000. Lucian Blaga . Lucian Blaga . Lucian Blaga . În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu.Paradis în destrămare. [Miron Blaga. Al. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Izvorul nopţii.Meşterul Manole. În: Emil Alexandrescu. 331.Munte vrăjit. 2000.328. Manuscrisele din Remesias. 82-103. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 340. 331. Literatura română în analize şi sinteze. 334-335.Linişte. Alexandrescu. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 332. Emil. Oradea : Cogito. p. 332-334. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu.Nu-mi presimţi. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. 2000. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. p. 339-340. Lucian Blaga . Lucian Blaga . 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze.Mirabila sămânţă. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Alexandrescu. p. 2000. 337. p. 336. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze.configuraţia angajării. 330. Eugeniu. 2000. 335-337. p. Soarele de apoi. 2000. 329-330. Emil. 335. Târgu Mureş : Ardealul. p. Lucian Blaga . Emil. 2000. Popa. 25. 332. În: Mircea Popa. p. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. MIRON În periodice: 344. 341. Emil. 342-343. ANA În periodice: 345. Iaşi : Timpul.

Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. p. Grigurcu. O. Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". Ana Blandiana. 2000]. 2000. 2000]. 348. nr. România literară. În: Sergiu Ailenei. 2000. 2000. Oglinda mapamondului. Soarele de apoi. Bobe. BLECHER. Antonio. p. 7. Bucureşti : Hasefer. Grigurcu. Tomis. Patraş. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.. Cuvîntul. 1. 2000. Vol. Iaşi : Editura În periodice: 356. Alex. 2000. Tudorel. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Du Style. 347. 12-13. 352. 3. p. M. O. Manea. p. 123-127 . 10. 1. Petraş. p. Iaşi : Timpul. În periodice: 360. 353. Mitchievici. 1. 346. Ornea. p. Z. Blecher. nr. Ana Blandiana. nr. În volum: 359. p. mai puţin cunoscut. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 10. Viaţa şi frizeria ei. Poezie română contemporană. Cristian. 9. Ana Blandiana sau despre încredere. Angelo. GEORGE În periodice: 51 52 . 357. 35. 6. p. Blecher . Recitind poezia Anei Blandiana. 350. 6. Ştefănescu. 123-128. În: Emil Alexandrescu. 2000. 24. Gheorghe. tendinţe. În volume: 351. Miruna. [T. nr. Poezie română contemporană. 10. Irina. p. Poezie română contemporană. BOCŞA. T. Aplauze pentru Ana Blandiana. nr. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 1. Literatura română în analize şi sinteze. În: Gheorghe Grigurcu. Ghicitul în mulţimi. 7. 14. BOBE. 2000. [Interviu]. Norman. nr. Urian.Cuvîntul. nr. [M. Civismul poeziei şi poezia civismului. De vorbă cu. nr. coordonate şi realizări în poezia românească. O corespondenţă revelatoare. Alexandrescu. 128-131. Vol. 47. Vol. p. 33. Bucureşti : Du Style. Grigurcu. 2000. 11-12. 47. Universul cărţii. 11-28. Bucureşti : Univers. Un dialog despre cultură şi violenţă. Blecher. 2000. 2000. 354. 2000. Iaşi : Timpul. nr. 5. Poezie română contemporană. 349. 33. 1. 12. [Interviu]. Mureşanu. p. Gheorghe. Ailenei. 2000. Galeriu. 2000. 2000.Avram Iancu. Orientări. 355. [Ana Blandiana. 2000. Luceafărul. nr. p. p. Vol. Gheorghe. 5. 476-477. Reţeaua de simboluri. 33. M. p. 7-8. Sergiu. Stiluri în proza interbelică. Bucla. p. 41. În lumea lui M.. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". 1999]. Gheorghe. Emil. 358. 2000. 178-198. Revistei Convorbiri Literare. 25. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. Ana Blandiana .între biografie şi creaţie. 112-122. 4. România literară. [Interviu].

Editura Ex Ponto. Bucureşti : Allfa. Toate drepturile rezervate. Geo. 6. p. Geo. Octavian. [Dan-Silviu Boerescu. 2000. Luceafărul. Desant epic pentru 2000. 372. 12. 4. Universul cărţii. Arca. Toate drepturile rezervate. p. [Laurian Stănchescu. p. DAN-SILVIU În periodice: 368. p. Mitică şi Hyperion. Bodnaru. 2000. p. Vol. A treiA. George Bocşa. 10. [DanSilviu Boerescu. Bucureşti : AMB. inclusiv Suedia şi Norvegia. Toate drepturile rezervate. 2000. 11-12. [Adrian Bodnaru. [Bodor ádám. Plaja nudiştilor. nr. 5-10. Mureşan. Grigurcu. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 1.. România literară. Doi poeţi. Mureşanu. 6. Din 53 54 . 2000. Iulia. [Adrian Bodnaru. Alexa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Timişoara : Brumar. Miruna. Gurău. Contemporanul. ETA În periodice: 373. [Bucureşti : All. nr.". inclusiv Suedia şi Norvegia. Despre scriitură şi scriitori. 10. Bucur. Principiul şi caracteristica. Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. BOERIU. Gheorghe. 2000. Mimusul burlesc al eşecului. 366. 2000. 5. 2000]. 2000]. 6. Vasile. Geo. 132-138. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). O seamă de prozatori pentru mileniul III.. 33. Marcel. nr. "Durabila candoare". nr. Helikon. 17. Timişoara : Brumar. 2. nr. Galaţi : Logos. În: Gheorghe Grigurcu.361. Orbán. 4. Celălalt. nr. 1999]. ADRIAN În periodice: 364. Plaja nudiştilor. Budapest : Magvető. 33. p. Poezie română contemporană. [Eta Boeriu. Kinga. În: Apostol Gurău. 1. 4-5-6. 31. Contemporanul. ÁDÁM În periodice: 367. [Dan-Silviu Boerescu. 1998]. 46. Soviany. Timişoara : Brumar. 160-161. Ulici. În: Laurenţiu Ulici. "A dolog a medvéktől is függ. 369. BODNARU.. 2000. Marius Oprea]. 362. Vasile. 1998]. p. În volume: 371. 11. 370. Romulus. Caius Dobrescu. 1999. BODIU. p. 2000. Toate drepturile rezervate. Poeţii nouăzecişti. 2000. Bucureşti : Du Style. p. p. nr. nr. Păcatele tinereţilor]. 365. 251-252. 2000. p. nr. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. 6. Viorel. ANDREI În volum: 363. 4. 3.[Andrei Bodiu. 2000. 1992]. 10. Simona Popescu. inclusiv Norvegia şi Suedia. BODOR. 2000. Orizont. Oraşul părăsit de sfinţi. Bucureşti : Allfa. Apostol. p. Vasile. Laurenţiu. Tolcea. 1999]. [Adrian Bodnaru. 11. 1999]. Sinistra körzet. România literară.. BOERESCU.

Egyed. nr. Niţă. Soviany. 1-2. Ornea. Luceafărul. În: Iulian Rădulescu. În periodice: 386. Z. 2000. 379. tendinţe.geneză. 7-8. ZAHARIA 378. România literară. p. 10. 2000. Universul cărţii. 2000. "Memoriile lui Zaharia Boilă". 5-7. coordonate şi realizări în poezia românească. Pintescu. 11. 1999]. 1999]. p. Literatura română în analize şi sinteze. Piteşti : Paralela 45. p. 10. 33. Péter. Apostrof. 2000. 1999]. nr. Portrete literare (5) (Geo Bogza . Octavian. 2000. Contemporanul. Adrian. 2000. 381. 26.II). p. Jocul cu imaginarul. Breban. 8-9. 34. 483-486. 1999]. Istoria între adevăr şi ficţiune. p. Istorie şi adevăr. Bucureşti : Humanitas. Milescu. BOIA. Iulian. Victoria. 76-81. Pentru o istorie a imaginarului. Mărturisiri şi opţiuni. 1-2. ELISABETA În periodice: 376. Popovici. p. "Măştile" poeziei Etei Boeriu. nr. Portrete literare (4) (Geo Bogza). 62-67. Bucureşti : Cartea Românească. 6. 11. 9. Geo Bogza . 2000. Din pragul frigului statornic. Livia. [Lucian Boia. 21. [Eta Boeriu. 55 56 . nr. 2000. [Lucian Boia. 2000. 20. [Lucian Boia. 375. Contemporanul. Jocul cu trecutul. 81-90. 6. Primul Geo Bogza. Piteşti : Paralela 45. Orientări. Emil. BOGZA. prezent şi viitor. Poezie românească. Rădulescu. LÁSZLÓ În periodice: 377. 2000. 17. p. 20.Cartea Oltului. 2. Contemporanul. 6.pragul scrisului statornic. Bucureşti : Humanitas. 1995]. 2000. Piteşti : Paralela 45. 36. p. 1998]. Alexandrescu. Alexandru. 1999]. László: Agitátorok éjszaka. 4-5. nr. Ultimul Geo Bogza. Mely idők és mellyebb erkölcsök. Poesis. nr. BOGDÁN. Iaşi : Timpul. p. [Eta Boeriu. GEO În periodice: În volume: 380. 2000. Bucureşti : Humanitas. Chemarea rugului. Nicolae. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. p. 10. p. 5. Titieni Boilă. BOGĂŢAN. Naţiunea . În: Emil Alexandrescu. nr. 382. LUCIAN În periodice: 383. Helikon. p. 9. p. Rădulescu. Breban. Familia. 385. 10. Zodia dezlegătorilor de semne. 2000. 384. Mărturisiri şi opţiuni. Alexandria : Teleormanul Liber. nr. 33. Din pragul frigului statornic. nr. 374. p. Nicolae. nr. [Bogdán. Iulian. În: Iulian Rădulescu. 2000. 1. Două secole de mitologie naţională. nr. Iulia. 10. [Elisabeta Bogăţan. Alexandria : Teleormanul Liber. BOILĂ. România literară. 2000].

Cluj-Napoca : Dacia. România literară. p. Vatra. p. p. Cistelecan. 1999]. nr. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. 8-9. Alexandru. p. teoretician şi critic literar. nr. 2000. Procesul Caracostea. Dragolea. p. Drăghici. 1-2-3. 30 de ani cu Mihai Botez. [Ştefan Borbély. Marcus. 11. Străinul de lîngă mine. 6. 18. Petraş. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . Medalia Caragiale. Mihai. 2000. 51. nr. 44. Ovidiu. [Mariana Bojan. p. Cluj-Napoca : Dacia. [Ioan Viorel Boldureanu. MARIANA În periodice: 387. 2000. 2000. 5. 1999]. Petraş. 135-138. Dorin. 5-6. 2000. 2000. Jocul lupului de stepă. p. Omul rotund. Ilie. 43. Vatra. nr. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia. 392. Dincolo de mode. 3. Târgu Mureş : Ardealul. România literară.Iulian Boldea. Dragolea. nr. nr. 2000. România 395. nr. nr. Critica generoasă. 2000. Vatra. Apostrof. 56-57. nr. p. Solomon. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. 36-38. 3. Târgu Mureş : Ardealul. O călătorie în Sămăctar. 2000. nr. [Iulian Boldea. 42. 390. nr. 11. Vatra. "Un tremur sensibil al umbrei". p. p. 3. 1999]. Anghelescu. Georgeta. Alexandra. BOT. Lupus in fabula. Metamorfozele textului. Eminescu. MIHAI 393. [Ştefan Borbély. 33. 7. 3. Faţa şi reversul textului. Apostrof. 2000. 31. 2000. 1999]. Steaua. 1998]. 33. 396. DIMITRIE În periodice: 394. nr. 389. 397. Mircea. 6. Ştefănescu. 33. 2000]. Irina. Timişoara : Marineasa. BOLDUREANU. p. [Iulian Boldea. În periodice: 399.BOJAN. [Ioana Bot. 24. "Mihnea şi baba". BOLDEA. 57 58 . Olivotto. Constantin. Arca. Haş. Târgu Mureş : Ardealul. Mircean. Casa şi memoria lui Avram Procator. 1996]. D. România literară. IOANA În periodice: 398. [Iulian Boldea. Petru M. IULIAN BOLINTINEANU. Visul lupului de stepă. 36-38. BORBÉLY. 31. Visul lupului de stepă. 3. Vatra. [Ştefan Borbély. 391. Bucureşti : Minerva. 2000. Omul rotund. 11. Visul lupului de stepă. Epistole din Piaţa Norilor. p. 2000]. 12-13. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. Mihai. Piteşti : Paralela 45. Irina. Caracostea.

nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 12. Echinox. I. 1. 33. 28. 2000. Alexandrescu. 2000. Voinea.Puiul. România literară. Orizont. CORIN În periodice: 406. Sultana. BREAZ. 31. 2000. o utopie asumată?. [Corin Braga. Literatura română în analize şi sinteze. 6. 407. BRAGA. p. 474. Marius. 1. Garofiţa. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Etnopsihologie şi eminescologie. Universul cărţii. 2000. [Mircea Braga. Masca lui Eminescu. 1. Emil. Radu. p. Oniria : jurnal de vise. LUCIAN În periodice: 403. 40. 1999]. nr. 1999]. BRAGA. Brătescu-Voineşti . Luceafărul. nr. În: Emil Alexandrescu. EMIL În volum: 402. p. C. p. BOTTA. Grigurcu. p. ION ALEXANDRU În volum:: 409. p. 2000]. 1. 400. Barbiana. p.Fachir. Emil Botta . DIANA În periodice: 59 60 . Voinescu. Craia. [Lucian Boz. 51. 2000. p. nr. Mihăilescu. 401. Bucureşti : Albatros. Poezie română contemporană. 8-9. 2000. 13. tendinţe. Steaua. 6. Cluj-Napoca : Paralela 45. Iaşi : Timpul. Poezia nomenclaturii. nr. 1999]. Poetul în oglindă. 15. 23. Florin. [Corin Braga. 2000. 2000. 10. Orientări. Dimensiunea "tonică" a culturii. Marin. În oglinzi paralele . nr. p. 2000. Alexandrescu. 94-98. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. 13. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 33. Al. p. 2000]. Cultura. Al doilea suflet. 1999]. 283-284. Literatura română în analize şi sinteze. Emil.Însemnări despre Ion Barbu. Cluj-Napoca : Paralela 45. Vol. Sibiu : Imago. nr. Iaşi : Timpul. 31. În volum: 405. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 6. MIRCEA În periodice: 408. 7-8-9. 10-11. Oniria jurnal de vise.literară. 2000. BOZ. 1998]. [Mihai Botez. Rogozanu. p. În: Emil Alexandrescu. 33. Mincu. Adevărata dificultate . [Ion Brad. România literară. Gheorghe. 10. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. Corin Braga: Oniria. Bucureşti : Vinea. ION În periodice: 404. BRĂTESCU-VOINEŞTI. BRAD. Gligor. Între lumi. [Mihai Botez.

Miruna. 2000. Ştefan. Universul cărţii. nr. 7-8. 419. Vol. 421. O demonie compensată. nr.[Interviu]. 5. Mureşanu. p. România literară. 2000. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 11. eseist amator. EMIL În volume: 425. 7. Poezia experienţelor estetice. S. Slăbiciuni secrete. Spectacolul Breban. Mitică şi Hyperion. [Nicolae Breban. Luceafărul. 2000. Călin. Vol. Proză românească. Mărturii la sfârşit de veac. 8. p. p. nr. 20-22. Gustând din fructul oprit . Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 5. Radu Stanca. Poezie română contemporană. 51. [Diana Breaz. În: Aureliu Goci. 20. Animale bolnave. nr. BREZIANU. Ziua şi noaptea. Bucureşti : Du Style. În: Angela BaciuMoise. Miruna. 2000. Desferecare. 4. 338-344. Baciu-Moise. 417. Marin. 416. p. p. ROMULUS În volum: 61 62 . 422. 145-150. p. 7. 2000. 30. 8-9. Ştefănescu. nr. 2000]. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). 2000. 424. 2000. [Barbu Brezianu. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Luceafărul. Psihism abisal. 2000]. Silueta cîinelui (I). Nicolae Breban. 294-295. Mincu. 2000. 2000. Joc de lumini. 10. Ulici. Vol. poet baroc. Alex. ***. nr. Aureliu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Universul cărţii. 6. 2000]. 32. Damian. Gheorghe. Bucureşti : Allfa. Cluj-Napoca : Motiv. [Nicolae Breban. 418. Gheorghe. p. Poezie română contemporană. nr. 26-32. NICOLAE În periodice: 411. S. Contemporanul. nr. Galaţi : Arionda. 10. S. 11. Mureşanu. p. p. p. 1998]. 415.410. 1. Contemporanul. 7-8. 2000. Octavian. 2000. 1. [Nicolae Breban. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 139-144. 25. 1. În: Laurenţiu Ulici. Silueta cîinelui (II). 14. p. S. Radu Stanca. 10. BRUMARU. 1. 10. Superomanul şi labirintul simetric. Soviany. Nicolae Breban. 2000. p. Damian. 4. 23. Postelnicu. p. BREBAN. 414. Goci. Grigurcu. 19. Bucureşti : Allfa. 36. 33. Manieră şi mit. Laurenţiu. Grigurcu. p. nr. Angela. BUCUR. Romane şi romancieri în secolul XX. 27-29. p. Contemporanul. BARBU În periodice: 423. 2000. nr. 2000. 426. Luceafărul. Nicolae Breban. 10. nr. p. 413. nr. Bucureşti : Gramar. Damian. 2000. Barbianism în cheie absurdă. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Steaua. Apostrof. p. 2000. 10. Manilici. 2000. 4. Apostrof. Damian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În volume: 420. 412.

Tomis. VALENTIN E. Steaua. 11. 1999]. Luceafărul. nr. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Eminescu. BUJOR S. ION 432. Bărbulescu. Luceafărul. 1. Vortex.. Literatura română în analize şi sinteze. Poezia substanţei. 22. România literară. 24. p. 2000]. BULGĂR. 7-8. BUDAI-DELEANU. 435. Arad : Mirador. Grigurcu.427. 2000. Iluminismul . 2000. 2000. VIRGIL În periodice: 436. [Leo Butnaru. 10. Est-etica (scrisoare deschisă. Momentul Eminescu în cultura română. p. În periodice: În volume: 429. 1.. Ion Budai Deleanu . LEO În periodice: 437. Buda. nr. Irina. p. Gheorghe. nr.curent naţional şi european. p. p. 2000]. Bucureşti : Saeculum. 99-100. Student pe timpul rinocerilor. Neamţu. Simion. p. Sarea poemelor. BUTNARU. nr. 51. 6. Mircea. BUDA. Emil. Heidelbergul nostru de altădată. Iaşi : Timpul. [Gh. Soviany. Busuioc. nr. Petraş. [Valentin E. 1999]. 26. Vortex. 1. GHEORGHE În periodice: 433. BUTEANU. nr. 5. Arca. BUDUCA. 2000. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 5. Roşioru. Momentul Eminescu. Bucureşti : Editura Universităţii. 7. Săndulescu. 6. Iaşi. Alexandrescu. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie). p. 2000. Un jurnal conceput ca bildungsroman. În: Antologie de literatură română veche . 10. Valeriu. Bulgăr. IOAN În periodice: 63 64 . Al. În periodice: 428. Petean.p. nr. 11. 35. 48. Carmen. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". Ioan. Ion Budai-Deleanu. Vortex. 2000. 2000. 4-5-6. Contemporanul. 147-156. nr. Vol. Busuioc. 33.Ţiganiada. 2000. domnului Dumitru Ţepeneag). Marinescu. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. BUSUIOC. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 183-184. Buduca. p. BULAT. Contemporanul. 1999]. 2000. 434. p. 151-154. 2000. IOAN În periodice: 431. Octavian. Ioan Buteanu. 430. În: Emil Alexandrescu. [Bujor S. [Valentin E. Ion.

Ion Mărgineanu. Vol. ANA RALUCA În volume: 449. În: Gheorghe Grigurcu. 163-165. 2000. Călin.[Leo Butnaru. Buzaşi. Poezie română contemporană. 11. 2000. M. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2-3. Luceafărul. 8-9. p. 445. 2000. 2000. O carte despre "ardelenismul" eminescian. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. BUZEA. 42. 1997. Grigurcu. Gheorghe. CONSTANŢA În periodice: 443. România literară. BUZINSCHI. Poezia Constanţei Buzea. Poezia ca existenţă. nr. 442. Gheorghe. Grigurcu. p. Eminescu şi Blajul. 4. 444. Poezie română contemporană. 2000]. Pe o altă buclă a spiralei. [Constanta Buzea. p. BUZINSCHI. 29-32. nr. [Ion Buzaşi. Adrian. 2000. p. 171-178. Irina Nechit. 6. 185-188. Timişoara : Helicon. 2000. Grigurcu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. 1. 179-184. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 7. Grigurcu. p. Grigurcu. I. nr. Poezie română contemporană. 33. Ironie şi patetism. 1. Poesis. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. În: Gheorghe Grigurcu. 16. 12. Steaua. Oradea : Cogito. p. p. Gheorghe. 447. Popescu. Identificare de adresă. 1. 155-162. 1. Danciu. Grigurcu. Grigurcu. Ion. Gheorghe. Irina Nechit]. Gheorghe. p. 1999]. Vidam. Poezia Constanţei Buzea. Teodor. Gheorghe. 1998]. Roua plural. România literară. Vol. Pastelul amoros. Poet al firescului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 450. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. "Eu. ION În periodice: 441. Vol. Constanţa Buzea sub "camuflaj". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 51. Ştefan Munteanu. Bucureşti : Vinea. 2000. [Constanţa Buzea. Alba Iulia : Altip. Vol. Soviany. BUZAŞI. [Constanţa Buzea. 4-5. 440. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 5. Timişoara : Augusta. p. 1. În scorbura din oglindă. Poezie română contemporană. 2000 . Timişoara : Augusta. Roua plural]. 166-170. 3. Un viitor obosit.p. În volume: 446. Vol. 2000. [Ion Buzaşi. CORNELIU 65 66 . Octavian. Grigurcu. 2000. 1999. 438. Eminescu. 2000. [Leo Butnaru. 5. 11. 2000. 33. Pastel amoros. 1997]. 4. Blaj : Astra. 448. 1998]. p. Gheorghe. Tribuna. urma închisă-n primăvară". 1. Poezie română contemporană. Vol. Ironie şi patetism. p. nr. 2000. 41. Roua contemplării. Triptic eminescian. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 49. În volume: 439. nr. nr. p. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. Chincea. Poezie română contemporană. p.

79-81. 16. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Buzaşi. Feţele fricii. Emil. Romanul mâniei. 5. 67 68 . 459. Înmormântare via F. Familia. Poesis. Romane şi romancieri în secolul XX. p. Goci. 36.Mistreţii erau blânzi. Ştefan Cacoveanu . Vocile nopţii. coordonate şi realizări în poezia românească. Mircea. BUZURA. Iaşi : Timpul. 8-9. 2000. p. Luceafărul. 4. În periodice: 464. tendinţe. 36. 2000. [Augustin Buzura. p. 2000]. 2000]. Alexandrescu. Bucureşti : Univers. 11. p. [Augustin Buzura. p. Familia. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu. 453.În periodice: 451. 1. Recviem pentru nebuni şi bestii. 2000. [Augustin Buzura. Cluj-Napoca : Clusium. 492. nr. p. Ion. Constantin. [A. Augustin Buzura . p. Luceafărul. nr. p. p. Iaşi : Timpul. Orientări. 2-3.Universal Dalsi. Soviany. 2000. p. 55-61. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. [Viorel Cacoveanu. 1. Augustin Buzura. nr. Universul cărţii. Cau. 2000. Orientări. În volume: 455. AUGUSTIN În periodice: 452. CALAFETEANU. [Corneliu Buzinschi. p. Miruna. nr. Emil.inedit. Ion. Ştefan Cacoveanu . Bucureşti : Univers. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 10. : schi ţe umoristice. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 456. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 19. coordonate şi realizări în poezia românească. 5. Literatura română în analize şi sinteze. Cubleşan. Aureliu. Iaşi : Timpul. Caiete critice.. Augustin Buzura . Pagini memorialistice despre Eminescu. 5. Emil. 454. nr. Iaşi : Timpul. 2000. 43. 462. nr. 58-59. CACOVEANU. Alţi prozatori contemporani. Octavian. A. 333-337.Orgolii. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu.Drumul cenuşii. 457. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. nr. tendinţe. Miruna. Recviem pentru nebuni şi bestii. Emil. Buzaşi. 2000. Noaptea uşilor închise]. Universul cărţii. p. 10. 1. Bărbulescu.I. 491. 2000. 492-493. Alexandrescu. Ion. Simion. 2000. VIOREL În volum: 463. ŞTEFAN În periodice: 460. 10. O zguduitoare frescă de epocă. 461. În: Emil Alexandrescu. [Cluj-Napoca : Dacia.inedit. p. Buzaşi. 1999]. nr. Augustin Buzura . tendinţe. 1999]. Noutăţi editoriale . 492-493. Mureşanu. 458. Mureşanu.M. 2000. Orientări. Bucureşti : Universalia.Vocile nopţii. În: Emil Alexandrescu.. 1999]. Augustin Buzura . Alexandrescu. CACOVEANU. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. În: Aureliu Goci. Proză românească.

189-192. [Jehan Calvus. nr. 2000. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. Studii şi culegeri de folclor românesc]. CAMILAR. Dimitrie Cantemir . Dimitrie Cantemir. Baumgartes al II-lea. Poezie română contemporană. Calafeteanu. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Cartea Românească. CAPŞA. 6. Henri. 1.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. p. Un roman al parvenirii. MIHAI 69 70 . ION MIHAI 473. Solitudine şi caligrafie. 1. Bucureşti : Editura Universităţii. 33-39. Orizont. 94-97. 1999]. Baciu-Moise. 2000. Mesaje pe robot. 2000. p. p. Mesaje pe robot. CANIANU. [A. Piteşti : Paralela 45. Am mai citit. În: Gheorghe Grigurcu. CALVUS. Alexandrescu. Contemporanul.[Interviu]. Valeriu. Cea dintâi virtute a memoriei. Alex. 6. Mărturii la sfârşit de veac. p. 130-146.Calafeteanu. Grigurcu. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea. România 471. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. 35. 2000. Cesereanu. Bărbulescu. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. p. 2000. p. Roşioru. 9. 2000. nr. Tomis. În: Angela Baciu-Moise. 467. 10. 2000. CANTACUZINO. 20. 9. p. Luceafărul. ***. Bucureşti : Dalsi. 4. Bumgartes al II-lea. Literatura română în analize şi sinteze. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. Bucureşti : Universal Dalsi. Ion. 1999]. Contemporanul. Emil. p. 15. Angela. nr. Vol. LIVIU În periodice: 474. Un debut fulminant: o carte a vieţii. [Liviu Capşa. nr. nr. Bucureşti : Romfel. Bucureşti : Editura Eminescu. Simion. 31. 51. CANTEMIR. 2000. 1999]. 1. p. p. 472. nr. 16. Marinescu. Gheorghe. MIHAIL În periodice: 469. Cesereanu. 12. Vol. Zalis. [Mihail Canianu. Galaţi : Arionda. Echinox. 475. Steaua. În: Antologie de literatură română veche . 7-8-9. p. Iaşi : Timpul. 10. 2000. nr. 8. Parodii optzeciste.. 35. 465. Dezastrul. În: Emil Alexandrescu.. Târgu Mureş : Arhipelag. [1997]. 6. Ştefănescu. 5. 1998]. Ruxandra. Ruxandra. 2000. [Jehan Calvus. Patimă şi vis. CANTUNIARI. JEHAN În volum: 470. 2000.

nr. Caragiale în conştiinţa critică. 16. 6. nr. nr. 1999]. Luceafărul. 34. Caracostea. Grăsoiu. Liviu.. Bucureşti : Viitorul Românesc. nr. [Ion Luca Caragiale. 1999]. ION LUCA În periodice: 480. 18. Viaţa lui I. Mircea. 2000. 10. Bucureşti : Seara. p.. 2000. Anghelescu. 2000. Luceafărul. Alexandru. p. Editura Dacia. 488. 1. 33. Dialog cu Zoe Petre]. 19. Philologia. 35. Din nou despre tragedia aromânilor. 485. [Cecilia Caragea. 1. Caracostea. 3. Oradea : Cogito. 1999. p. Frumosul pur. 3. 45. 10. Ştefan. L. mereu Caragiale. Studii aromâne. 2000. România literară. 35. 2000. Ploieşti : Atheneum. Stoian. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Gheorghe Carageani. 486. I. 7. 26. D. Axioma. p. Lucaci. p. p. 31.termen de comparaţie în critica lui D. Manolescu. "Franzela albă a surghiunului". Albert. Popa. România literară. nr. 33. 17. 2000. Ligia. Caragiale în conştiinţa critică. La oglindă. Bucureşti : Minerva. 2000. 15. 2000. p. numărul ca expresie a hazardului. 71 72 . Eminescu şi Caragiale. nr.Cele mai frumoase scrisori. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 4. CARAGEA. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. 2000. Luceafărul. 1999]. Din nou Caragiale. Poetici clasice şi moderne. CARAGEANI. nr. Kovács. Universul cărţii. Z. 33. 33. Caragiale numărat. Absurdul comic. nr. Caragiale. Nicolae. România literară. România literară. Dobrescu.. 4. p. CECILIA În periodice: 478. 33. I. Ornea. În volum: 477. 2000. Pârvulescu. 1. Literaturile slave . p. Dale carnavalului]. 482. 6. România literară. [I. p. 61-70. Catrinel. 481. 1. p. Simion. 484. 14. 1. nr. 490. 489. nr. 2000. CARACOSTEA. 33. Opera literară a lui Pavel Dan. 33. D. 2000. p. Procesul Caracostea. Fiinţa carnavalescă. Marcu. Beltechi. [Constantin Cubleşan. Bărbulescu. [Constantin Cubleşan. 18. nr. În: Albert Kovács. nr. Victoria. Caragiale. [Ioana Bot. 1999]. Ioana. CARAGIALE. 2000. [Ştefan Gencărău. L. 1. 483. L. Rodica. Mihai. p.. România literară. [Şerban Cioculescu. 9. 2000. România literară. GHEORGHE În periodice: 479. Caragiale . 80-96. 1999]. Caragiale. În periodice: 476.literară. Oradea : Cogito. teoretician şi critic literar. Dicţionar de numere. 33. Un împătimit al cercetării critice. Luminiţa. nr. Gencărău. Axioma. Cluj-Napoca : Motiv. p. Milescu. Caragiale]. Mofturi virile. p. nr. 10-11. 2000. 7. 16. L. 2000. p. 45. 3. 487.

Ion Luca Caragiale . Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 10. Gheorghe. Bogdan. Iaşi : Timpul. nr. 500. p. 10. Curierul românesc. 2000.Telegrame. 2000. 42. p. 3. Alexandrescu. Ion Luca Caragiale. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. 503. Ion. 2000. Iaşi : Timpul. Axioma. p. Cătălin. nr. 492. Alexandrescu. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. Literatura română în analize şi sinteze. Murgeanu. 15. "Prinţul Arcanelor". Aureliu. Bucureşti : Universal Dalsi. Ion Luca Caragiale . Ailenei.Craii de CurteaVeche. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Emil.În vreme de război. Radu. Contemporanul. 11. p. [Emil Manu. 2000. Contemporanul. Literatura română în analize şi sinteze. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Bulgăr. Craii de Curtea-Veche]. 2000. p. 4. Caragiale. 73 74 . 44. Teuteişan. 219-220. O monografie: Ion Caraion. 220-221. 497. Emil. 2000. 2000. 494. Goci. Ion Luca Caragiale . 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 216-217.. 412-414. Luceafărul. 130-135. Luceafărul. Emil. MATEIU În periodice: 499. Cernătescu. p. 18. În: Emil Alexandrescu. Stiluri în proza interbelică. Radu. Cernătescu. Alexandrescu. Ion Luca Caragiale . Călin. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Emil Alexandrescu. 20. p. În: Emil Alexandrescu. Radu. 2000. 496. 1. Misterele din subteranele curţii vechi (I). În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. p. 14. 2000. p. ION În periodice: 507. [Ion Luca Caragiale. nr. 214-216. [Mateiu Caragiale. nr. Iaşi : Timpul. CARAGIALE. 505. p. 2000. Balcanismul ca tipologie. Alexandrescu. 2000.491. Iaşi : Timpul. Năpasta]. Craii de Curtea-Veche]. Emil. 502. 498. 1999]. 211-214. 506. Luceafărul. Sergiu. Ion Caraion. 501. Literatura română în analize şi sinteze. p. Avatarii nebuniei. Luceafărul.Vizită. Caragiale . Iaşi : Timpul. Misterele din subteranele curţii vechi (III). Emil. p. 43. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. Iaşi : Timpul. Cernătescu. ". Emil. p. p.. Ţîrlea. 17.Ion Barbu. În volume: 493. În volume: 504. 26. Emil. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 1. 2000. p. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . CARAION. [Mateiu Caragiale. Alexandrescu. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". Craii de Curtea- Veche]. p. nr. 17. În: Sergiu Ailenei. 2000. 17. nr. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. 217-219. Ion Luca Caragiale . Alexandrescu. 495. În: Emil Alexandrescu. 2000. Mateiu I. 39-112. Iaşi : Timpul. Mateiu I. p.Bacalaureat. 5. [Mateiu Caragiale. 17. Suceavă.La hanul lui Mânjoală. Literatura română în analize şi sinteze.

Mircea Gorun. Grigurcu. Celălalt. p. Orientări. Neconsimţiri. p. p. [Luiza Carol. 2000. Petru Caraman.508. 86-87. Dan Voinescu]. p. În volum: 510. 509. p. [Bucureşti : All. Mureşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. Note despre poeţii români din Israel. 10. Petru. nr. p. 1999]. Alexandru. Ursache. Z. Galaţi : Logos. CARAMAN. 86-87. Vânzătorul de zăpadă. 10-11. Shaul Carmel. Gheorghe. 2000. 2000. [Emil Manu. Dan Voinescu]. Lungu. În: Gheorghe Grigurcu. p. Miruna. 2000. Note despre poeţii români din Israel. 33.[Ştefan Careja. 100-101. Andrei Fischof. Ion Caraion. 2000. p. ClujNapoca : Clusium. Poeţi argonauţi. 2000. Numele savantului. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară. CAREJA. 9. 4. Vatra. Poeţi argonauţi. 2-3. 10-11. Gurău. Solo Har. [Virgil Carianopol. Emil. Solo Har. Grăsoiu. Critică şi prietenie. 475-476. [Luiza Carol. Literatura română în analize şi sinteze. Ion Caraion . Candoarea simplităţii. Vol. Bucureşti : Universal Dalsi. România literară. nr. SHAUL În periodice: 515. Ion Caraion]. Bianca Marcovici. nr. 1998]. Vatra. 2000. Ornea. 518. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. Noutăţi editoriale . Dumitru. 193-199. Andrei Fischof. Universul cărţii. 1999]. coordonate şi realizări în poezia românească. 4. ŞTEFAN În volum: 512. Elvira Iliescu]. Bianca Marcovici. Vatra.Fântână. 2000. 2000. Luceafărul.Universal Dalsi. [Luiza Carol. Liviu. Ştefania. [Shaul Carmel. NINA 75 76 . nr. p. tendinţe. Vatra. [Emil Manu. nr. În: Apostol Gurău. 11. nr. ŞTEFAN În volum: 513. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Mureşanu. 516. p. nr. Mihalache. Revista de etnografie şi folclor. 10-11. Zeno Ghiţulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. nr. CARAMAN. 11-13. Apostol. CARMEL. Jurnalul fericirii mele. 45. PETRU În periodice: 511. p. 10-11. 1. Lungu. 2000. LUIZA În periodice: 517. 1. CARIANOPOL. 25. Mircea Gorun. Bucureşti : Cartea Românească. 3. CASSIAN. 1999]. Alexandrescu. 2000]. VIRGIL În periodice: 514. Shaul Carmel. 96-97. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. Evocări verosimile. CAROL. Alexandru.

semne. 30. p. În periodice: 519. Victoria. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524.Nina Cassian <II>). 1999]. 1-2. Universul cărţii. p. [Constantin Călin. 48-49. nr. 3. 24. 1. ION În periodice: 529. Grigurcu. 47. nr. 1997.Nina Cassian). [Alexandru Cazacu. 528. p. ALEXANDRU În periodice: 522. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 2000. 1999. 523. 2000. Dosarul Bacovia. [Horia Alexandru Căbuţi. Horia Al. O proză aproape fantastică. I. Gheorghe. [Interviu]. 2. 10. 520. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 5. Victoria. 49-50. Vatra. CĂLIN. Poezie românească. Bărbulescu. p. 1999]. Vatra. Portrete literare (8) (Al. nr. 200-205. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Bucureşti : Semne. 2000. 2000. 4. O viaţă a lui Bacovia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vol. CĂLIMAN. Contemporanul. [Alexandru Cazacu. 2000. 4. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 33. Camelia. Între tăcere şi tăcere. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 25. Bacău : Agora. Bacău : Agora. 1997]. 525. Exilul semiramidei. 2000. 95. 44-46. "Coşmarul" Ninei Cassian. 21. Lugoj : Dacia Europa Nova. vide. p. 2000. Cordoş. Simion. Poezie românească. Audi. p. 2000. Fascinaţia fantasticului. confesiuni. Încăperea diacului. 2. Vatra. Viaţa românească. Dosarul Bacovia. Fascinaţia fantasticului. nr. Universul cărţii. Oradea : Biblioteca Revistei 526. Ion Căliman. nr. 10. 1. Deva : Emia. Paulina Popa. Portrete literare (9) (Al. Cântece de-ngălbenire. 10. CAZACU. Nicoleta. p. 2. 16. Şipeţean. 2. vol. 2. Timişoara : Helicon. 110-112. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Cuvinte sărutate de îngeri. 2000. p. 527. 1997]. p. Vatra. 10. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". 2000. [Horia Alexandru Căbuţi. 12. nr. Poezie română contemporană. p. Încăperea diacului. Cliveţ. Milescu. Nicolae. Rumeguşul orelor de jă]. Georgeta. nr. Grigurcu. 2000]. Convertirile unui narator. Nicolae. 1997]. p. CĂBUŢI. nr. Luceafărul.Familia. [Horia Alexandru Căbuţi. nr. Milena. Încăperea diacului. Podoabă. CONSTANTIN În periodice: 530. 531. Târgu-Mureş : Custos. Virgil. 1-2. 77 78 . 1999. 1997]. În volum: 521. Ştefănescu . [Horia Alexandru Căbuţi. 2000. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 48-49. Crăciun. [Izsák Marta. Breban. nr. Drăghici. Milescu. Breban. 2000. 1999. tace. I. Camelia. nr. Contemporanul. Încăperea diacului. Ştefănescu . p. p. nr. România literară. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1998]. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 10. Vatra. Gheorghe.

p. Oprişan. nr.Enigma Otiliei. p. 2000. Marcel. ***. Viaţa lui Mihai Eminescu]. Cofan. 41. Glose. Bucureşti : Vestala. Dosarul Bacovia. 2000. 10. 2000. Alexandrescu. [G. Ştefan. G. 11-12. V. nr. 10. Emil. p. 6. nr. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. orientări. În: Emil Alexandrescu. Emil. Iaşi : Timpul. 541. 2000. 536. [Elena Călugăru Baciu. GEORGE În periodice: 535. 2000. p. [George Călinescu. Călinescu şi cenzura. Alexandrescu. Direcţii. Universul cărţii. p. nr. blocnotes. Bacău : Agora. AL. G. Contemporanul. p. [Al. 39. Iaşi : Timpul. Călinescu for ever. Enigmele unei personalităţi G. 2000. 405-409. Adrian Dinu. p. 2000. 2-3. În: Emil Alexandrescu. România literară. Ştefan. 10. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. nr. p. [Elena Călugăru Baciu. Familia. Vatra. nr. Poezie românească. Călinescu. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 540-541. 1998]. 2-3. 33. 11. 543. Erudiţie şi capacitate de evocare. G. Dosarul Bacovia. 105-107. 1999]. În: Emil Alexandrescu. 2000. Călinescu . 1999]. Opera lui Mihai Eminescu]. 537. Victoria. Călinescu. [Constantin Călin. p. CĂLINESCU. 10. 161-163. Alexandrescu. nr. 539. 5. Cazimir. nr. 7. p. În volume: 542. 10. [George Călinescu. M. 2000. Iaşi : Timpul. Cazimir. [G. 1999]. 10-11. Trandafir. 22. 12-13. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. Bucureşti : Amurg Sentimental. Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. Gheorghiu-Dej. Universul cărţii.Cartea nunţii. spectacolul personalităţii. Rachieru. Iaşi : Polirom. Cazimir. 2000. nr. Ştefan. nr. Breviar. Aluniţa. p. Cioculescu. 546. 33. 1999]. România literară. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . Buciu. Întâlnire G. Principiul textelor comunicante. I. 8. 5. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 33. Universul cărţii. G. România literară. Contemporanul. În periodice: 534. Literatura română în analize şi sinteze.532. 540. 409-410. Bucureşti : Albatros. CĂLINESCU. Marcian. Călinescu. 2000. p. ELENA În periodice: 545. 544. 10. Marian Victor. Din nou Cain]. nr. 2000. 5. "Iubitele" lui Bacovia. p. Milescu. Literatura română în analize şi sinteze. 533. 33. Călinescu şi cenzura. 16. 2000]. CĂLUGĂRU BACIU. 2000. 34. Interstiţii. Constantin. 1-2. Călinescu. nr. p. George Călinescu . Barbu. 39-41.Gh. 41. 2000. George Călinescu . [Constantin Călin. 538. CĂPRARIU. Călinescu. 37. G. [I. Reeditări necesare. 2000. Eseuri despre om şi epocă. 14-15. Caiete critice. p. România literară. Bacău : Agora.

Vol.547. 1999].. Florin Iaru. 504-507. 2000. Levantul în societate. nr. 11. 40238 Tescani . Mircea Cărtărescu. p. 554. 14-18. În: Andrei Bodiu. 2000. poate singura. [Mircea Cărtărescu. Orbitor]. nr. Bucureşti : Viitorul Românesc. 4. Nostalgia. Grigurcu. Emil. Voncu. Bucureşti : Humanitas. Celălalt. Romulus. Literatura română în analize şi sinteze. 559. Doina Ioanid. Mitică şi Hyperion. 2-3. Caiete critice. p. Orbitor. Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu. Vlad Andrei. 2000.. 1. Orheianu. 43. România literară. 2. 549. Celălalt. Ioan Godeanu. 2000. Alţi prozatori contemporani. 551. O capodoperă. Levantul]. nr. . În: Apostol Gurău. CÂRDU. Bucureştiul lui Cărtărescu. 2000]. În volume: 553.delfinii nu ştiu de ce. Florin Iaru. [Alexandru Căprariu. Galaţi : Logos. 556. Mitchievici. Corespondenţă (I)."40238 Tescani". p. Ileana. Andreia. Gurău. Curierul românesc. 4-5-6. 555. Lena. Bucur. Laurenţiu. 14. p. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. Bucureşti : Du Style. Domnica Drumea. Postmodernismul românesc. p. Marin. Postmodernismul românesc. 214-222. Domnica Domnea. 2000. Doina Ioanid. nr. Poezie română contemporană. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". 2000. 2000. nr. Mircea Cărtărescu. 557. Galaţi : Logos. Bucureşti : Image. Angelo. Alexandrescu. VIRGIL În periodice: 561. 33. 35. p. 4. 552. "Zile cu trei sori în frunte". Piteşti : Paralela 45. Postmodernismul fără frontiere. Gheorghe. Redescoperirea lui Al. Apostol. Roman. Marius Ianuş. Gurău. 2000. Falsa literatură . Angelo Mitchievici. Cu sinceritate despre Academia Română. 292-293. Cecilia Ştefănescu. 560. Cecilia Ştefănescu. MIRCEA În periodice: 548. 507-513. Iaşi : Timpul. Grigurcu. Alexandrescu. 2000. [Interviu]. Vol. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 24. Bodiu. 2000. Bucureşti : Image. [Ioana Nicolaie. nr. 2000]. 1999]. CĂRTĂRESCU. nr. Luceafărul. 19-27. Vol. 2000. 550. Ulici. Tomis. p. Iaşi : Timpul. [Bucureşti : Humanitas. 11. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. În: Apostol Gurău. În: Emil Alexandrescu. [Ioana Nicolaie. Tomis. În: Laurenţiu Ulici. 4. 1. p. [Interviu]. Angelo Mitchievici. 9-12. 11. Emil. 40238 Tescani. PETRU 81 82 . 2000. CÂNDEA. p. p. Arca. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. p. p. p. Apostol. Andrei. Alţi prozatori contemporani. Ioan Glodeanu. [Bucureşti : Humanitas. Direcţia optzeci în poezia română. Mircea Cărtărescu. 41-90. 162-163. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 558. Gheorghe. 2000]. 206-213. Modelul Frankenstein. Răzvan. 5. 1. 7. Marius Ianu. [Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. Căprariu. 2000. Lazăr. 35. 1998]. [Mircea Cărtărescu. 2000.

16. 2000. [Radu Cârneci. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Deciu. nr. Luminiţa. Cruciada verde. [Paul Celan. Universul cărţii. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti. MAGDA CELAN. p. 5. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. nr. 570. Gheorghe. Bărbulescu. Poezia pădurii. Tomis. Buciu. 42. Bucureşti : Orion. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 2000. Titu. 575. CÂRNECI. Poezia pădurii]. CÂRLAN. p. 8. 14. "Reeducarea eului". Bucureşti : Orion. 1999]. Bucureşti : Minerva. Iaşi : Polirom. Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. 10. 1. NICOLAE În periodice: 564. 6. 12. Bucureşti. Inea. nr. 10. 1998]. Iaşi : Polirom. p. 5. Poetica magnoliei. 1999]. p. nr. Marian Victor. Simion. 19. 35. Şcoala exilului. 10.. 14. vol. Contemporanul. 572. 10. p. Dorina. Poezie română contemporană. Soviany. 2000. Gabriela. Oficieri tainice. Poeme poltice]. În volum: 567. 2000. Poezia pădurii . Paul Celan. 5. 7. Luceafărul. p. Bogdan Mihai. 573. Haosmos : poeme : 1985-1989. Octavian. p. 83 84 . 2000. 2000. Milescu. Luceafărul. Mihai Eminescu în context bucovinean. Braşov : Paralela 45. 223-229. Autori din diaspora. p. Poezia pădurii. 5. Orizont. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. 13. În: Gheorghe Grigurcu. Contemporanul. 66-67. [Nicolae Cârlan. nr. 33. O tăcere asurzitoare.". 2000. Andreea. România literară. 569. [Radu Cârneci. 2000. 1999]. Craiova : Pasărea Măiastră. 2000. nr. Poezia românească. 571. 2000]. Fănuş. [Petru Cârdu. Irina. Popescu. Piteşti. 2000]. RADU 562. Bohanţov. 33. 2000]. 2000]. nr. 2000. 6. p. România literară. Vol. [Magda Cârneci. 2. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568. Victoria. p. 46. Paul Celan şi prietenii săi. Petraş. 21. p. Poetul/omul Paul Celan. 574. România literară. 6. 5. nr. nr. Băileşteanu. 33. PAUL În periodice: În periodice: 565. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. nr. 6. p. 34. Bărbulescu.în antologie. Ochiul meu rămâne să veghez]. Heraldica iubirii. "Haosmos"-ul textului. p. nr. Contemporanul. 11. [Paul Celan.În periodice: CÂRNECI. [Radu Cârneci. Simion. Biografie şi interpretare. 22. 9. [Radu Cârneci.. Grigurcu. 2000. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. Marcu. Dascălu. 2000. Astra. 563. 2000. nr. 566. Poeme/ Poems. [Magda Cârneci.

Z. 35.. 1998]. Vasile. Femeia-cruciat. 2000. 29. Gheorghe. p. 12. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. 2000. [Nina Ceranu. Oceanul schizoidian. p. 577. Niţu. 1. 583. Realismul obiectiv redivivus. Orizont. 1. p.lui Paul Celan". Oceanul schizoidian. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna. 16. 2. CERANU. Gheorghe. ***. CERNĂIANU. DUMITRU În periodice: 578. nr. 582. 1. 9. 23. Miniaturi critice. Geo. Timişoara : Augusta. p. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 12. p. 234-240. CESEREANU. Poveştile femeii-cruciat. Arieşanu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. [Richard Reschika. 6. p. Petraş. 1998].. Ornea. 2000. Vol. 16. Despre Ruxandra Cesereanu. Curierul românesc. nr. 2000. RADU În periodice: 581. p. DOINA În periodice: 85 86 . CERNĂTESCU. Luceafărul. Irina. 2000. 2000. 33. Ion. Maria. 1999]. 11. Elanul antimetafizic. Vatra. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. [Ruxandra Cesereanu. Oceanul schizoidian. Grigurcu. Vol.". 2000. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. 12. O contrafacere grobiană. Cluj-Napoca : Paralela 45. NINA 580. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cartea morţilor. Cluj-Napoca : Paralela 45. 75. 586. Chioaru. CERNA. CETEA. CĂLIN În periodice: 579. 75. 2000. Dumitru. Recurs Eminescu. nr. Sorescu. 2000. 45-46. 1. Grigurcu. 17. nr. Piteşti : Paralela 45. nr. Tomis. Annemarie. 2000. 1998]. 584. p. Femeia-cruciat. 39. Chioaru. 2000]. 2000]. Timişoara : Marineasa. Luceafărul. Despre Ruxandra Cesereanu. Tamaşi : Semnele Timpului. 1. nr. [Ruxandra Cesereanu. p. [Ruxandra Cesereanu. 1998]. Anchetă Luceafărul. 23. Orizont. În: Gheorghe Grigurcu. [Călin Cernăianu. 5. Contemporanul. Casa morţilor. p. Timişoara : Augusta. p. 10. 1999]. În volum: 585. nr. [Nina Ceranu. nr. Timişoara : Marineasa. 230-233. Poezie română contemporană. [Ruxandra Cesereanu. 7. p. România literară. 10. Poezie română contemporană. Suprimarea gazetarului. Dumitru. Vatra.

Un nou "rău al veacului". 2000. Anca. Fizeş. Timişoara : Marineasa. 2000. p. nr. Exil. 1999]. p. CHIRA. [Interviu]. [Ion Chichere. ascultând clopotele unui oraş spectral". p. p. ION În periodice: 589. Ovidiu. Petre. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" . 2000]. Ion. 596. Poezie românească. p. CHIMEŢ. 2000. Croitoru. 1999]. 2000. 10. MINERVA 592. 5. p. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu.. 9-12. Miruna. Vol. 57. 16. Daniel. 10. p. Călătorie spre miazănoapte. p. Petraş. 8-9. 2000. [Interviu]. 6. 2000. Tomis. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Iordan Chimeţ. nr.587. p. Contemporanul. Oprea. 12-13. 5-6. 598. Grigurcu. 2000. 10. 241-247. Vighi. p. CHEIE-PANTEA. nr. 593. Haţiegan. 33. 1. IOSIF În periodice: 588. Timişoara : Excelsior. CHICHERE. Irina. Dumitru Chioaru: ". CHIFU. 2000. nr. 51. Repere eminesciene. nr. Fizeş. 5. 4. 17-18. Vatra. 8. Botoşani : Axa. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 35. Contemporanul. 1998]. 33. Universul cărţii.Universal Dalsi. nr. nr. România literară. 4. Luceafărul. nu mai eram eu. 7. Dunăreanu. 15. 2000. [Ion Chichere. Luceafărul. DUMITRU În periodice: 597. p. 20. Radiografiile timpului. Gheorghe. 7. 2000. IORDAN În periodice: 595. Vatra-dialog. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. eram un altul". Petraş. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. Învierea din poem. Exil. PAVEL În periodice: România literară. Irina. 1999]. Ileana. [Iosif Cheie-Pantea. 2000. 3. Corbea. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". 4. 11. [Interviu]. Mureşanu. nr. 2-3. nr. 2000. CHIOARU.. [Iordan Chimeţ. Universul cărţii. 594. Dan. Steaua. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. Victoria. Bucureşti : Universal Dalsi. Timişoara : Augusta. Roşioru. GABRIEL În volum: 591. 590. 12. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. Noutăţi editoriale . nr. CHIHAIA. 1999]. Excalibur. [Dumitru Chioaru. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. În periodice: 87 88 . Poezie română contemporană.

Cluj-Napoca : Dacia. nr. p. Revista de etnografie şi folclor. Luceafărul. 63-71. non verba. p. 103. Bucureşti : David. Contemporanul. În periodice: 604. 51. Vestitul în Ţara Românească. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". [Petru Cimpoeşu. 10. 601. Z. 12. AURA În periodice: 605. [Cilibi Moise. 2000. Tomis. 2000. Gheorghe. I. Grefierul şi victima. România literară. nr. Contemporanul. Cântecul lumânării. 603. Bucureşti : Editura Eminescu. Irina. Cluj : Clusium. În volum: 608. Florin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Mihaela. În: Gheorghe Grigurcu. Adrian. 2-3. 2000. 16..599. p. Cântecul lumânării. Vol. Lucian. CIMPOEŞU. CIMPOI. Rogojan. Ornea. 248-252. Petraş. Chişinău : Litera. Povestea Marelui Brigand. Un înţelept. Contemporanul. nr. CHRISTI. 51. 2000.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. [Minerva Chira. 9. 1999]. 33. Contemporanul. 2000. nr. 2000. 68. [Aura Christi. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile". 1999]. p. 23. p. nr. Familia. [Mihai Cimpoi. 1. [Minerva Chira. [Recenzie de carte]. [Minerva Chira. Acta. Aura Christi: Ultimul zid. 10. Scurtu. p. Vasile. 602. 5. 10. nr. 2000]. Ţion. 2000. Ultimul zid. Ultimul zid. p. MIHAI În periodice: 611. nr. PETRU În periodice: 610. 607. Leandrii Greciei. 25. 89 90 . ClujNapoca : Clusium. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. nr. Malea Stroe. 1999]. 2000]. [Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. [Minerva Chira. nr. nr. Poezie română contemporană. p. Vasile. Irina. 99. Steaua. Demonului. Astra. 78. cu recunoştinţă. 606. 7. Leandrii Greciei. p. Petraş. Eminescu . Bărbulescu. 45. 1999]. p. 2000. 2000. 600. Leandrii Greciei. Geo. 2000]. MOISE În periodice: 609. Grigurcu. nr. Geo. Scrâşnetul muceniţei. nr. Simion. 44. 35. Marian Victor. CILIBI. [Minerva Chira. 10. 1999]. 6. 2000. Bucureşti : Hasefer. 6-7. Cluj-Napoca : Clusium. 2000. C. 2000. p. I. 9. Cluj-Napoca : Clusium. Steaua. Cluj : Clusium. 1999]. 1. 2000]. p. [Recenzie de carte]. 1. Buciu. CHIŢIMIA. p. 99-100.. Al. 5. 7. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. Leandrii Greciei. C. Dobre. 1. 5.

p. p. 2000. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. În volum: 616. CIOCÂRLIE. 70-79. România literară. Carmen. Caiete critice. 51. 620. Destinul unui prozator. Vol. 1. În: Angela BaciuMoise. [Vitalie Ciobanu. orientări. [Vitalie Ciobanu. CIOBANU. MIRCEA V. [Vitalie Ciobanu. Bârna. p. Frica de diferenţă: articole. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Livius Ciocârlie. Emil. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. Să te oglindeşti hlizindu-te. CIOBANU. p. 33. 1999]. eseuri. nr. Negrici. 1999]. LIVIUS În periodice: 622. nr. Vol. cronici literare. Literatura română în analize şi sinteze. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". p. Alexandrescu. 2000. 4. 2000. 91 92 . 13-18. Familia. CIOBANU. 2000. Benţea. Jurnal. p. Poezie română contemporană. 6. nr. 33. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. Angela. Luceafărul. Eugen. [Radu Ciobanu. 2000. În: Emil Alexandrescu. Revolta împotriva maselor. Mircea. p. Nicolae. p. Neamţu. România literară. CIOBANU. 1995]. 614. 5. p. Eminescu. Criza de identitate. 2000. 58-59. Mariana. Încă un jurnal. În: Gheorghe Grigurcu. 623. Gheorghe. nr. 182-183. RADU În periodice: 618. Alex. 2000. nr.[Interviu]. În periodice: 617. 38. p. 253-260. În volume: 613. 1. p. 1999]. 12-13. Tudor. VITALIE În periodice: 619. 4. Craiova : Scrisul Românesc. Frica de diferenţă. nr. Iaşi : Timpul. Caietele lui Cioran. Direcţii. 2-3. 2000. 2000. Arca. 10. O istorie a literaturii române din Basarabia. Nedelcea. Mihai Cimpoi. Lazăr Zăvăleanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 621. Ştefănescu. Laura. 40-46. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. 33. 11-12. Motivul originilor. eseuri. România literară. Grigurcu. Frica de diferenţă: articole. Caiete critice. 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Sipoş. 4-5-6. MIRCEA În periodice: 615. 23. 2000. 18. [Chişinău : Arc. 543-545. 2000. Grigurcu. nr. 11. p. Gheorghe. Steaua. Galaţi : Arionda. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. 2000. 1.612. Mihai Cimpoi. 66-67. cronici literare. Timişoara : Amarcord. Mărturii la sfârşit de veac. Baciu-Moise. nr. Mircea V.

261-267. 11. Barbu Cioculescu. Contemporanul. Bucureşti : Ars Docendi. 11. 542-543. Caragiale]. Liniile lecturii: L. Apostrof. Mihai. 2000. CIOPRAGA. Angela. NINA CIOCÎLTEU. 11-12. 17. Dragolea. BARBU În periodice: 630. 3-4. 23-24. p. Luceafărul. nr. Viaţa lui I. nr. Stoian. nr. În periodice: 629. p. "Tema. 67-69. p. dacă există una. Alexandrescu. p. În: Angela BaciuMoise. 2. Ciocîrlie (de)spre E. p. 47-54. 11. p. În: Emil Alexandrescu. Barbu Cioculescu. 2000. Un portret puţin mişcat. Irina. Ştefan. Robert. Mihai. 1. Literatura română în analize şi sinteze. Profunzimea neseriozităţii. 10. ŞERBAN În periodice: 633. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 628. Gheorghe. În volume: 631. 2000. 17-18. [Interviu]. p. CIOCULESCU. România literară. 33. Poeţi uitaţi : V. 68. Simona. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. 2000. 2000. Nae. nr. 11-12. 10-11. V. EMIL În periodice: 93 94 . 3-4. Tatăl lui Ciprian Porumbescu. 4. 2000. România literară. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. Vol. Familia. 627. orientări. Craiova : Scrisul Românesc. Caietele lui Cioran. Direcţii. CONSTANTIN În volum: 636. 626. nr. Personalitatea literaturii române. În periodice: 635. Ornea. CIORAN. 625.624. nr. Mărturii la sfârşit de veac. Ciocîlteu. Mircea. Poesis. 76-77. 33. Galaţi : Arionda. 30-33. 2000. "Franzela albă a surghiunului". [Nina Cionca. 2000. [Livius Ciocârlie. 80-81. Poezie română contemporană. 1999]. Abăluţă. Familia. 1. 9. 2000. Poesis. 2000. CIONCA. p. Z. p. Constantin. Ionescu. CIOCULESCU. nr. 40. nr. 632. Emil. Cioran. p. Vol. Familia. Petraş. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu.[Interviu]. Jocul de-a jurnalul. 53-66. Benţea. Grigurcu. Un basm pentru adulţi. Baciu-Moise. p. [Şerban Cioculescu. Cioculescu. nr. 1112. Marian Victor. 634. Buciu. Constantin Ciopraga. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". 35. nr. M. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. p. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. L. 1999].

34. Adrian Dinu. Cioran . Contemporanul. Christi. Christi. 2000. Bucureşti : Humanitas. 5. 1999]. România literară. 2000. E. 641. Ionel. Contemporanul. 9. p. 639. p. nr. p. 2000. 2000. 4. Christi. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Familia. 1999]. p. p. 7. 11. p. Genealogia autodevorării. 1967-1972. 654. nr. p. [Marta Petreu. 2000. Luceafărul. Opera românească a lui Cioran. 9. Emil Cioran despre Eminescu. 657. 9. Liniile lecturii: L. Anghelescu. 33. Aura. nr. 653. 11. 2000. 11. Aura. p. 42. nr. Contemporanul. Caiete II. Z. Rachieru. 10. Z. 645. 2000. România literară. Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. 48. Ornea. Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. nr. Alexandru. M. Petraş. 119-122. 9. p. p. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. George. p. 2000. p. 2000. 46. Cioran . Bucureşti : Humanitas. p. 644. Aura. 2000. Caietele lui Cioran. 658. Ionel. 11. Ionel. 10. 10. 638. Luceafărul. Buciu. 40. p. 2000. p. Christi. George. p. p. Mircea. 647. Omul . Contemporanul. 11. 10. 2000. nr. Contemporanul. Z. nr. Dragomir. 38. Cioculescu. 2000. 656. 660. 10. Rachieru. 30-33. 2000. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. p. 14. 10. 15. 3. Emil Cioran sub noi lumini. nr. Apostrof. Adrian Dinu. 2000. Simona. România literară. nr. [Emil Cioran. 10. Contemporanul. Ionel. p. Un jurnal al lui Cioran. 2000. 20. 40-41. Necula. 2. 7. Contemporanul. 2000. Caius Traian. Cioran şi aventura stilului. 33. Cioran. nr. Caiete III. 33. 1966-1968. Aura. nr. Contemporanul. 7. [Marta Petreu. nr. nr. 648. 2000. Contemporanul. nr. 20. nr. nr. 1999]. Sihastrul din Paris. 23-24. Tomis. 6. Ornea. [Livius Ciocârlie. Buzaşi. 21. 643. 33. 4. Cioran sub lupă. 2000. România literară. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). 655. Aura. Jocul de-a jurnalul. 649. nr. Craiova : Scrisul Românesc. p. 15. 11. Emil Cioran sub noi lumini (II). nr. 17-18. 10. 651. 11-12. Necula. 640. Alexandru. nr. 1999].între o iubire disperată şi 95 96 . 33.labirint.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). Irina. Ornea. Necula. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). 10. Christi. 659. Luceafărul. 11. 34. O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. 2000. Ion. 8. Ciocîrlie (de)spre E. 10. 2000. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". Marian Victor. p. 652. 1999]. Cuvîntul. Cioran din Caiete. 33. nr. Lecturi de portărese. 646. Pe cine mai ispiteşte Cioran. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. nr. 30-33. Marino.637. 2000. Adrian. 2000. 1. Contemporanul. Necula. 8-9. Necula. Cioran la o citire în răspăr. 43. 36. nr. nr. 10. 10. p. p. 642. 650. 14. Ionel. 35. România literară.

661. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. 2000. nr. 2000]. nr. 2000]. Ceva care să-i amintească de mine. Bucureşti : Vinea. nr. Voncu. Literatura română în analize şi sinteze. 545-547. 671. Ion. 11. 15. 6. GEORGE În periodice: 666. p. Amurgul gândurilor. 6. Nobleţea mahalalei poetice. p. [Cristina Cîrstea."rugăciunea negativă" (II). Apostrof. 2000.Cioran. nr. 97 98 . nr. nr.. Viaţa românească. Răzvan. Ministrul de externe al exilului românesc. Mădălin. ION În periodice: 672. N. Un CD . Fălci. 7. 2000. Roşioru. Cuvîntul. nr. nr. O lecţie despre postmodernitate. p. Emil. [Ionel Ciupureanu. 5. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. Mahalaua "Pe două voci". Luceafărul. CRISTINA În periodice: 670. Tertulian. 4. nr. COCORA. 36. Traian T. 11. 8-9. 2000. Boldea. 12-13. Andrei. 95.. Tomis. Poeme trăite. Ghilimescu. 12. p. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. În periodice: 669. Abăluţă. 1.: convorbiri cu Emil Cioran. Ceva care să-mi amintească de mine. 69. Apostrof. 2000. CIORĂNESCU. 664. 10. Mahalaua de azi pe mâine. [Dan Mircea Cipariu. Emil Cioran. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. p. Craiova : Scrisul Românesc. Mircea A. 2000.. p. Prăbuşirea turnului Babel. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. [Ion Deaconescu. p. 3-4. Perioada românească a lui E. [Dan Mircea Cipariu. Coşovei. În periodice: 668. 2000. p. nr. p. CIUPUREANU. Mahalaua de azi pe mâine. Contemporanul. În volum: 665. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. Cântece de putreziciune. Octavian. 2000. 2000. 11. 10. 14. Craiova : Europa. 11. Diaconu. 14. 95. Soviany. 5. 2000. IONEL 663. CIPARIU. Constantin. nr. 2000]. 10. Poesis . 30. 2000. Octavian. Luceafărul. Zanca. p. 1999]. 121-124. 2000]. 35. Ştefan Ion. Vartic. Bucureşti : Cartier. DAN MIRCEA În periodice: 667. Cioran. Autoportrete din memorie. Alexandrescu. 5. Iulian. 662.. 2000. Vatra. M. CÎRSTEA. Coşovei. Ion Cocora. p. 2000]. Contemporanul. Soviany. nr. Chişinău : Cartier. 2000. 16-18. 4-5. Traian T. Poeme trăite. 12. [Cristina Cîrstea. p. p.

nr. 35. VICTORIA În periodice: 683. nr. Vocile muntelui]. Botoşani : Axa. COMĂNESCU. 684. 2000. Ion. [Victoria Comnea. 35. 6. Roşioru. p. p. p. 2000. Ioan. 268-271. 2000. Ornea. p. 9. p. 33. C. 6. 2000. Vasile. Bucureşti : Editura Eminescu. Z. 1999]. nr. 272-277. 278-281. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. ION În periodice: 673. CODRESCU. În: Gheorghe Grigurcu. Un doctrinar leionar de azi. 2000. Evelina. Bucureşti : Anastasia. MARIANA În volum: 678. 2000. p. nr. România literară. De la Eminescu la Petre Ţuţea. 1. Familia. 679. Geo.[Interviu]. p. Galaţi : Arionda. VASILE GH. Luceafărul. 676. COJOCARU. nr. "Dreptăciuni" pseudocritice. haibun şi renku . Perfect distractiv]. [Ion Codrescu. Universul cărţii. România literară. 36. Profilul unei poete. Poezie română contemporană. nr. Poezie română contemporană. Perfect distractiv. Vedere din Mirador. Alexandra. 46-47. 2-3. Gheorghe. Marina. Vol. Grigurcu. [Ion Codrescu. Bucureşti : Anastasia. 4. 2000. Cârligeanu. Tomis. 681. 2000. Trăsăturile unui autoportret. Baciu-Moise. Navigând prin "eterrealitate". [Denisa Comănescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. De la Eminescu la Petre Ţuţea. Gheorghe. p. Urma de foc. Angela. CODRUŢ. Moldovan. 1998]. 10. 33. Constanţa : Ex Ponto. Poezie română contemporană. 674. p. 10. [Răzvan Codrescu. p. Grigurcu. Grigurcu. 2000]. 8. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000.A foreign guest. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Existenţă organică. [Răzvan Codrescu. 13. Olivotto. [Victoria Comnea. CODRIN. 1. 1. 2000. În: Gheorghe COMNEA. 1. 11. 37. rengay. DENISA În periodice: 682. 55-66. 1. Mărturii la sfârşit de veac. Sultana. 6. nr. [Vasile Gh. 2000. 1999]. Vol.CODRESCU. 2000. În periodice: În periodice: 675. 9. Contemporanul. Cojocaru. 33. 2000]. Oaspete străin. Vocile muntelui. p. B. Tomis. ŞERBAN În volum: 677. Oaspete străin : haiku. Editura Eminescu. Vol. 10. 680. nr. p. 1999]. Vedere din Mirador. 7. Claudia şi lapidatorii. Craia. 99 100 . Constanţa : Europolis. RĂZVAN Grigurcu. În: Angela BaciuMoise. Şerban Codrin.

Luceafărul. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. [Sorin Comoroşan. Cum ne ţesem eul. [G. [Sorin Comoroşan. Alexandru. Ulici. 8. COMOROŞAN. nr.. Miruna. p. Nedespărţirea de Borges]. CONDEESCU. 6. 2000. Poezie română contemporană. Marcel. 161-163. 7. 3-4. Vatra. Mitică şi Hyperion. Scenarii de supravieţuire a visului. Vol. p. Universul cărţii. Necula. Voinescu. 693. 10. 2000. [Interviu]. 1. Proză românească. p. ALEXANDRU În volum: 688. p. Grigurcu..Sorin Comoroşan. 1999]. CONSTANDACHE. 20. Bacău : Agora. 2000. CĂLIN În periodice: 691. 5. 686. CONSTANTINESCU. p. 1. nr. Bucureşti : Libra. Contemporanul. [Interviu]. De vorbă cu. 2000. 2000. Radu. Mureşanu. Bucureşti : Libra. 1011. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". Mariana. Mureşanu. 241-242. G. nr. 6. 2000. Ilie Constantin sau criza formei. p. nr. Editura Florile Dalbe. Ionel. 1994. În volum: 694. Contemporanul. 12. SORIN În periodice: 685. Universul cărţii. Geo. Universul cărţii. [Ilie Constantin. G. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. 2000. 11.Evadarea tăcută]. Pintescu. 2000]. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. 687. p. LENA În periodice: 690. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 101 102 . Alexandru Condeescu: Planeta Moft. Bucureşti : All. 2000. [Ilie Constantin. Bucureşti : Du Style. p. 38-39. [Lena Constante. 282-288. G. Miruna. 11. CONSTANTE. 10. Marcian. ILIE În periodice: 692. ClujNapoca : Dacia. Victoria. Gheorghe. Constandache. În: Laurenţiu Ulici. 1998]. 2000. 1999]. CONSTANTIN. 1998]. Sipoş. 13. 10. IOAN În periodice: 695. Laurenţiu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 46. 4. 7. Lecturi împreună. CONSTANTIN. 10. p. Poesis. p. nr. nr. vol. nr. 10. Complicitatea fertilă. Nedespărţirea de Borges. "Iubitele" lui Bacovia. Bucureşti : Editura Eminescu. Milescu. Le lettré raffiné. Dosarul Bacovia. nr. Vasile. În periodice: 689. [Călin Constantin.

Iaşi : Timpul. Radu Sorin. 1314. 541. p. Moda de toamnă. În: Emil Alexandrescu. Frica şi. Postmodernismul. Paul Celan şi meridianul său. Pintescu. Poezie românească. 2000. Victoria. 51. Milescu. nr. 701. 7. 2000. Luceafărul. 4.. 1. CONSTANTINESCU. Mureşanu. Cucu. Dascălu. 10. p. 10. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. 703. Gheorghe. Ploieşti : Printeuro. TITEL În periodice: 699. 7. p. 24. 1998]. CONSTANTINESCU. ANA 103 104 . Pompiliu Constantinescu. Geografii culturale bucovinene. Orizont. alte spaime.Luceafărul. Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. Bucureşti : Univers enciclopedic. p. Alexandrescu. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. Vol. "Alle Dichter sind Juden". Steaua.. Paul Celan. nr. 2. [Mihaela Constantinescu. nr. p. Consideraţii asupra romanului românesc. Poezie română contemporană. CORCEA. 2000. nr. p. Bucureşti : Polirom. Grăsoiu. 11. 8-9. 5-6. Jurnale. p. Alexandru. Anchetă Luceafărul. [Paul Corbea. 12. 45-46. 23. Universul cărţii. 1999]. Florin. CONSTANTINESCU. Miruna. Memorii. nr. nr. Un supraromantism. Universul cărţii. MIRCEA În periodice: 697. 46. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. [Titel Constantinescu. Piatra Neamţ : Panteon. 2000. Forme în mişcare. Emil. 2000. Moda de toamnă. MIHAELA În periodice: 696. 2000. Idei în mişcare. Grigurcu. 2000. nr. 1. Steaua. 2000. Postume. nr. nr. Mihăilescu. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 1999]. p. În: Gheorghe Grigurcu. 1. PAUL În periodice: 702. 67. DANIEL În periodice: 704. ***. 4. p. Direcţii. Literatura română în analize şi sinteze. Biografie şi interpretare. [Titel Constantinescu. [Daniel Corbu. Jurnal (1978-1989)]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. CORBEA. Iaşi : Polirom. 2000. p. 289-295. CONSTANTINESCU. Liviu. 2000]. 12. CORBU. Bogdan Mihai. POMPILIU În volum: 698. 700. 2000. 7. 1999]. 51. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. În volum: 705. 11. orientări. Orizont. [Titel Constantinescu. 7. p. 2000. Luceafărul. 1992].

712. nr. 4. Roşioru. 2000. p. Timişoara : Mitron : 2000]. p. 31. SANDA În periodice: 710. Ursa. 4. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. p. Ion. [Ana Corcea. nr. Mircean. Portretul Andei. Puiu. 2000. 6-7. VICTOR În periodice: 707. Ştefan. Ioan. p. 2000. 7-8-9. 5. O incursiune în uman pintre rinoceri. CORCHEŞ. Literatura crizei. 7-8. [Sanda Cordoş. p. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. Vatra. 10. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. 75-77. p. Şansa. 2000. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 5. 2000. Timişoara : Hestia. 5. Borbély. Vatra. Ochiul fîntînilor. Moldovan. [Constanţa : Ex Ponto. Vatra. p. p. nr. 717. 2000. CORLAN. Cluj : Biblioteca Apostrof. Cursan. Anca. Haţiegan. Victoria.Ruxandra Ivăncescu. ION În periodice: 718. p. Vatra. Tomis. Delia. 711.În periodice: 706. 1999]. Aripa neiertătoare a timpului. O literatură pentru neliniştea noastră. Ion. 72-74. Steaua. Ivăncescu. nr. 4. [Sanda Cordoş. Familia. Mihaela. Cuvîntul. 5. nr. 713. 715. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. . Nunta. Criza literaturii şi politica crizei. 1999]. 1999]. 1999]. 4. 77-78. Dezvăluiri lirice târzii. 8. 714. 35. Poezie românească. 2000]. 2000. nr. 708.. CORCIOVA. Echinox. CORA În periodice: 709. 18. Ovidiu. Enache. 2000. 4. 34-35. nr. Cistelecan. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Pene din aripa timpului. [Sanda Cordoş. nr. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 2000. 2000. 11. Pop. 51. Cluj : Biblioteca Apostrof. Cu pălărie. Prizonierii. Milescu. Orizont. 10. 6. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. 6. p. DOINA În periodice: 105 106 . 52. Tomis. 2000. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. CORNEA. [Ion Corlan. CORDOŞ. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 12. 78-79. 2000. [Cora Corciova. Apostrof. 2000]. p. Ruxandra. 35. nr. 3. p. nr. 716. p. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Alexandru.. 2000]. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. 2000. Universul cărţii. Ion. [Sanda Cordoş. 1999]. nr. Simuţ. Bucureşti : Editura Eminescu]. nr. [Constanţa : Ex Ponto. Se duce soarele. nr. 10. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 67. 8-9.

În: Antologie de literatură română veche . Emil. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. Nicolae. nr. 2000. 87-88. COSTIN. nr. Cornel. Poesis. 9. 6. Alexandrescu. Constantin. Miron Costin . nr. Lecţia de memorialistică. MIRON În volume: În periodice: 721. 2000. De viaţă. Luceafărul. Ion. nr. MARIA COŞBUC. Irina. Iaşi : Timpul. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 42.. Miron Costin. 728. Tomis. Cârlan. 2000. p. 2. Iaşi : Timpul.. 11. 2000. 2000]. p. pentru inventar : (versuri şi reversuri). Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 1999]. În: Emil Alexandrescu. În: Nicolae Cârlan. Abăluţă. 2000. George Coşbuc . de moarte. p. [Doina Cornea. RADU În periodice: 722. 727. 11. Vatra. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. GEORGE În periodice: În volume: 723. 107 108 . 3-4. Valeriu. Studii şi materiale. Bucureşti : Editura Universităţii. AURORA 724. 16. Bacău : Corgal Press. Emil.Moartea lui Fulger. Bucureşti : Cartea Românească. 7-8. Marina. Bărbulescu. 1999]. 29-38. 2000. 252-253. p. Alexandru. Radu Cosaşu. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. Alexandrescu. România literară. Din altă viaţă. p. p. 2000. Poezie zen. Alex. Bacău : Corgal Press. 1995]. 726. 2000. nr. Costescu. 2000. 11. 70. 2. 1998]. [Calistrat Costin. Apostrof. p. În: Emil Alexandrescu. George Coşbuc . 33. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Poezii. Petraş. 35. [Doina Cornea. Mihai Eminescu în context bucovinean. p.719. p. p.Moartea lui Gelu. [Calistrat Costin. COSAŞU. 32. Simion. 33-34. Ştefănescu.modelul cărturarului patriot. Vlad. Roşioru. 7-8. Iaşi : Timpul. COSTIN. CALISTRAT În periodice: 730. p. 720. 260-263. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Vatra. 16. Emil. 2000. Alexandrescu. p. Cluj-Napoca : Dacia. [Aurora Cornu. Închis . 2000. Moraru. Literatura română în analize şi sinteze. COSTESCU. CORNU. 729. nr. 17-48. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. de lume. Marinescu. 725. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.

Gheorghe. George Coşbuc . [Recenzie de carte]. Steaua. Iaşi : Timpul. p. Coşovei. Alexandrescu. Luceafărul. Octavian. Deva : Călăuza. 1999]. 2000. 15. În volume: 744. 253-254. p. Iaşi : Timpul. George Coşbuc . Alexandrescu. 733. Nobleţea mahalalei poetice. 2000. În: Emil Alexandrescu. nr.O scrisoare de la Muselim-Selo. 742. 732. În: Emil Alexandrescu. p. nr. 2000. Literatura română în analize şi sinteze.Nunta Zamfirei. nr. 30. Nopţile (ne)iubirii. Adrian. Craiova : Scrisul Românesc. Bucureşti : Vinea.Paşa Hassan. Bună dimineaţa. 23. Răzvan. Voncu. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. Soviany. Poezie română contemporană. În: Emil Alexandrescu. [Dan Mircea Cipariu. Emil. Mahalaua "Pe două voci". p. nr. 2-3. p. 7. 250-252. În: Emil Alexandrescu.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. 11. Traian T. COŞERIU. Emil. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Buciu. 101. nr. 743. Emil. 254. 1999]. 15. Literatura română în analize şi sinteze. Coşovei. Deva : Călăuza. [Traian T. 307-311. 1999]. O generaţie pierdută?. 5. Traian T. 2000. nr. 2000. Contemporanul. Vol. Iaşi : Timpul. Soviany. Alexandrescu. Victor. Iaşi : Junimea. 2000. GABRIEL În periodice: 739. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. George Coşbuc . Octavian. Tomis. p. Ambiguitatea poeziei optzeciste. Grigurcu. George Coşbuc . 735. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 4. p. 2000]. Sterom. Gherman. 734. Literatura română în analize şi sinteze. Ţion. 2000]. 4. [Gabriel Coşoveanu. Emil. COŞOVEANU.731. În periodice: 740. Victor. p. Luceafărul. Coşovei. 36. 1999]. p. George Coşbuc . TRAIAN T. Lecţii de lingvistică generală. Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. COŞEREANU VASILESCU. 736. 118. Alexandrescu. Mahalaua de azi pe mâine. p. IOANA În periodice: 737. Coşovei. [Chişinău : Arc. 51. 741. p. 2000. Mahalaua de azi pe mâine. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Luceafărul. Marian Victor. 255-258. EUGENIU În periodice: 738. p. Vietnam! [Traian T. Bună dimineaţa. 1. 253. 2000]. Iaşi : Timpul. [Ioana Coşereanu Vasilescu. [Dan Mircea Cipariu. Vietnam!. Bucureşti : Vinea. 35.Vara. Alexandrescu. 2000. Bună dimneaţa. În: Emil Alexandrescu. COŞOVEI. Iaşi : Timpul. 109 110 .Poetul. 258-260. 2000. Sud Est. Eugeniu Coşeriu. 10. Poeme trăite. Emil. Vietnam!. 2000. Emil. 5. 2000. Arta machiajului. p. p. George Coşbuc .

Steaua.Traian T. În: Laurenţiu Ulici. Apostrof. COVACI. Miruna. Mitică şi Hyperion. Dana Dumitriu . nr. Doina. p. 10. Sensuri lirice . 23. 299-306. Gheorghe. [Recenzie de carte]. 2000. 747. În: Laurenţiu Ulici. p. Aurel Rău. 92. Alexandru. LIANA În periodice: 752. 2000]. 746. 10-11. 5-6. nr. 11. Mureşanu. 7-8. Dialoguri. Rondul de noapte al poetului. Laurenţiu. demoni şi muieri. OVIDIU În periodice: 748. Piteşti : Paralea 45. Ungureanu. 151-153. Curticăpeanu.745. Expo 99. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. 1. Lecturi subiective. p. Cornel. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. 2000]. Bucureşti : Du Style. Eseuri. 2000. 268-269. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 51. 11-12. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. nr. 1999]. 1. p. Ioan. demoni şi muieri. 8-9. 756. Irina. Îngeri. Bucureşti : Univers enciclopedic. 2000]. COZEA. [Liana Cozea. 2000. Ioana. [Ovidiu Cotruş. Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. p.portretul unei doamne. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Titu Maiorescu şi cultura română. CRAIA. Ulici. nr. 2000. Editura Cartea Românească. p. 2000. 38-41. IOANA În periodice: 754. Bistriţa : Aletheia. de la Olahus la Emil Cioran]. p. COTUŢIU. Semnul diagonalei. 6. CORNEL În periodice: 750. Bucureşti : Du Style. 2000. Teodora. 753. Cluj-Napoca : Paralela 45. [Sultana Craia. Petraş. Familia. STELA În volum: 751. 749. Poezie română contemporană. Portret în oglindă. 2000. Citadinism şi ironie. [Cornel Cotuţiu. 10. [Sultana Craia. Un spirit transilvan. 12. Piteşti : Paralea 45. Moldovan. Cezar Ivănescu. 2000. 239-240. Ferometalul acesta de viaţă. Familia. Poezie română contemporană. p. Gheorghe. 1999]. 12. 2000. Am fost pe lumea cealaltă. Grigurcu. Ulici. p.portretul unei doamne. Mitică şi Hyperion. p. ... 2000. Vol. Ruja. 10. Secretele "jumătăţii tăcute". 2000. [Ioana Cozmuţa. COZMUŢA. Laurenţiu. nr. nr. Grigurcu. 2000. SULTANA În periodice: 755. [Liana Cozea. 9. nr. 2000]. Îngeri. [Ovidiu Cotruş. 13. Universul cărţii. Sabău. p. 111 112 . 26. 296-298. 26-27. COTRUŞ. critică literară. Vol. Dana Dumitriu . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Orizont. Familia. Fîntînaru. Stela Covaci: Timpul asasinilor. Universul cărţii.

[Adrian Crânganu. În volum: 760. Ion Creangă . Ion Creangă. CRĂSNARU.Povestea lui Harap Alb. p. Contemporanul. p. nr. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. nr. Kovács. Frumosul pur. p. 35. Timişoara : Marineasa. p. Ion Creangă . Iaşi : Timpul. În: Albert Kovács. 2000. Stepan. 758. 3. Kovács. 759. 6. În: Emil Alexandrescu. [Nichifor Crainic. Confirmarea valorii. CRÂNGANU. Albert. 2000. 8. MIOARA În periodice: 113 114 . 12. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. 1. NICHIFOR În periodice: 757. 2000. 2000. Mureşanu. Spiritualitatea poeziei româneşti. nr. Nostalgia paradisului. p. 23. 2000. Editura Minerva . 2000. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. 2000. Mureşanu. Albert. Literatura română în analize şi sinteze. p. România literară. 296-300. 2000. 2000. Ion. 2000. nr. Marin. [Ion Creangă. Miruna. 1999]. 3. Literatura română în analize şi sinteze. Dostoievski şi creştinismul rus. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandrescu. Emil. 1999]. Iaşi : Timpul. 1998]. 764. Mihai Eminescu]. 33. 1999]. 10. Poezia în perspectivă teologică. Iaşi : Timpul. Nepoţii lui Candide. Alexandrescu. Universul cărţii. 768. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 8-9. 205-208. 201-204. Universul cărţii. p. p.succesul diversităţii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. CREMENE. Tomis. 1998]. 8-9. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 551-552. Roşioru. Cea mai perfectă dintre lumi. DANIELA În volum: 761. În: Emil Alexandrescu.CRAINIC. Emil. nr. nr. Ion. Marian-Bălaşa. ION În periodice: 763. Emil. [Nichifor Crainic. [Laura Bădescu.Dănilă Prepeleac. 2000. 6. Emil. [Valeriu Cristea. nr. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. Orizont. Miruna. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. În: Emil Alexandrescu. 10. ADRIAN În periodice: 762. Bucureşti : Seara. Poetici clasice şi moderne. Nichifor Crainic. Iaşi : Timpul. De la istorie la memoria istoriei. 10. CREANGĂ. Corina. Alexandrescu. 765. Buzaşi. 2-3. 3. În: Emil Alexandrescu. 767. 10. p. p. 2000. p. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. 7. 40. 204-205. 48. p. Contemporanul. Cluj-Napoca : Anastasia. Literatura română în analize şi sinteze. În volum: 766. Coincidentia oppositorum. Iaşi : Sagittarius Libris.

Între Eros şi Thanatos. Alexandria : Tipoalex. Hiperbolă şi litotă. [Dan Cristea. nr. Buzaşi. 14. p. În: Gheorghe Grigurcu. ELIE MIRON În volum: 776. Luceafărul. 2000. 7. [Valeriu Cristea. 31. Soare din Macbeth. Aspecte bibliografice. Universul cărţii. VALERIU În periodice: 779. Poezie română contemporană. 307-311. Gheorghe. Infern cu floarea soarelui]. 38. 775. p. [Valeriu Cristea. 5. Ioan. Gheorghe. DAN În periodice: 774. 11. 778. 2-3. 780. GABRIELA În periodice: 770. p. p. Istrate. Miruna. Grigurcu. CRISTEA. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. În: Ideea de Eminescu. 2000. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. STAN V. nr. p. Sipoş.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. Soarele negru. Dan C. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Curierul românesc. "Scrisori din Transilvania extremă". Ion. p. Nae. 1999]. [Interviu cu Mioara Cremene]. 2000. 25. Versiune şi subversiune. România literară. 2000. De la istorie la memoria istoriei. Gheorghe : Arcuş. În periodice: 777. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Universul cărţii. 18. Soviany. 2000]. 33. nr. Versiune şi subversiune. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale.769. Sf. 1999]. p. 11. Chevereşan. p. 2000. 2000. Mureşanu. CRISTEA. Dicţionarul personajelor lui Creangă . Eminescu şi Teleormanul. 2000. Poesis. 44. Orizont. Octavian. Lăcătuşu. 7. În volum: 772. 12-13. Stan V. 2000. Claudiu. 8-9. 2000. 26. p.[Gabriela Creţan. Cristea. Mariana. 1999]. 771. CRISTEA. CREŢAN. [Dan Cristea. Bucureşti : Editura Eminescu. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 133-136. PETRU În periodice: 773. 6. 2000. Groza. 115 116 . Miruna. nr. Cristina. [Gabriela Creţan. Elie Miron Cristea . Trasee eminesciene. Luceafărul. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 2000. nr. nr. 1999]. p. Radu Andriescu]. [Alexandria : Tipoalex. Apostrof. Mureşanu. CREŢIA. Antonescu. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. "D'ale carnavalului". 10. CRISTEA. Bucureşti : Cartea Românească. Editura Cartea Românească. [Stan V. Badea. nr. Vol. 2000]. 6. 11. Luceafărul. p. 4. 12. [Gabriela Creţan. 5. 12.

Cărtărescu. Mircea. 2000. Domincovici. 26. Damian. [Maria-Luiza Cristescu. nr. Târgu Mureş : Arhipelag. Despre Cercul Literar. După-amiaza de sâmbătă. În periodice: 786. Klaus Heitmann. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Virgil. p. 796. Klaus Heitmann. CRISTESCU. p. La aniversară. Cluj-Napoca : Dacia. S. 2-3. Familia. 177-178. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. 5. Crohmălniceanu. 1999]. 26. Ruja. 1999]. [Ovid. nr. Curticăpeanu. FLAVIU În periodice: 783. Mesajul lui Buddha. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universalia. 11-13. 2000. 72-74. 2000]. În: Ovid S. 27. [Valeriu Cristea. 789. CRISTIAN. Denciu. Ioan Dumitru. 36-38. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu (1921-2000). nr. nr. 10. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. S. Un om pentru toate dialogurile. S. S. România literară. Bucureşti : Universal Dalsi. nr. Moraru. La răscruce de drumuri. Crohmălniceanu. p. 3. p. 2000. 794. 2000. nr. Vera. 795. 12. Caiete critice. 12. p. Croh . 2000. 41. 2000. S. p. Oceanul şi flacăra. La răscruce de drumuri. 2000. Contemporanul. Călin. Un om pentru toate dialogurile. Damian. Ungureanu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Crohmălniceanu. Luceafărul. 8-9. 10-11. p. 6. 69-71. Lotusul cu o mie de petale. Soviany. 2. nr.aşa cum îl ştiu eu. Octavian. Cornel.. Sub semnul provizoriului. p. 781. S. p. Un om pentru toate dialogurile. 47. nr. 1. OVID. 2000].10. Drama barocă a povestirii. Bucureşti : 117 118 . Orizont. Acelaşi "tata Croh". Mircea. 1999]. [Flaviu Cristian. p. 346. p. 2000. Corneliu. 35. CROHMĂLNICEANU.. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. În: Ovid S. [Ovid S. 12. p. "Ştiinţa" de a muri. 9. 1999]. p. 791. 785. nr. Nina. 11. În volume: 793. Bucureşti : Adevărul. 1999]. S. 2000. 2000. p. Vatra. Portrete în mişcare. 2000. 792. p. Holomeia. 43. Între oglinzi paralele. 2000]. nr. 784. Prinţesele: (proză). 2000. 5. În: Ovid S. nr. Cărtărescu. Un om pentru toate dialogurile. 12-14 . In memoriam Ovid S. O scrisoare de la Ov. p. Damian. Târgu Mureş : Arhipelag. 788. Crohmălniceanu. Cassian. Vatra. nr. [Flaviu Cristian. Crohmălniceanu. Bucureşti : Cartea Românească. Despre Cercul literar. 177-178. [Flaviu Cristian. 8. 2000. 2000. 10. 8-9. 787. Crohmălniceanu. 10-11. Orizont. Cornel. Vatra. Voncu. Crohmălniceanu. Alexandru. O autobiografie critică. 2000. MARIA-LUIZA În periodice: 782. Doina. Klaus Heitmann. Contemporanul. nr. Răzvan. Curierul românesc. 33. 790. [Ovid.

Un om pentru toate dialogurile. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. În: Ovid S. Mihai Dinu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Cuşnarencu. p. La Berlin. Nicolae. 37-38. Crohmălniceanu. p. 123-126. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Crohmălniceanu. Lefter. 815. p. 803. 32-34. Bucureşti : Universal Dalsi. Cristea-Enache. Ene. 800. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Vrăjitor cu pipă stinsă. 147-150. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Ion Bogdan. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Doinaş. Bucureşti : Universal Dalsi. Moni. Gheorghe. 99-102. 806. p. Daniel. "Junimea" lui Crohmălniceanu. p. 2000. George. p. 2000. Cornea. În: Ovid S. O pierdere grea. 808. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Iorgulescu. 810. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 814. 93-95. Cămările memoriei. Crăciun. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Iliescu. Bucureşti : Universal Dalsi. Cosaşu. Ştefan Aug. În: Ovid S. 799. p. p. Ion Bogdan. Bucureşti : Universal Dalsi. Gheorghe. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Un desant spre o altă lume. 2000. 157-159. 813. Un om pentru toate dialogurile. 802. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Radu. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 168-169. 2000. 804. 119 120 . p. 2000. În: Ovid S. p. Crohmălniceanu. 164-167. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. p.Universal Dalsi. 812. Gabriel. Crohmălniceanu. 2000. 83-88. Ion. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Mircea. Radu. Un om pentru toate dialogurile. 797. Bucureşti : Universal Dalsi. Uneori. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Rodul şi rodiile prieteniei. p. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 27. 160-163. umbra lui generoasă. Prietenul meu. Crohmălniceanu. Sub privirea sa lucidă. Ianoşi. 2000. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. 2000. Dimisianu. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 801. Lupan. 153. 2000. 43-45. Iliescu. În: Ovid S. Câteva însemnări subiective. 2000. Portretul din umbră. 805. Cuşnarencu. Gheorghiu. Criticul şi potrivniciile istoriei. 65-68. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 14-16. Lefter. Iova. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 53-64. Lăcustă. p. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Paul. Ion. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 811. Crohmălniceanu. 807. 2000. "Croh". În: Ovid S. Gheorghe. 809. 2000. 23-25. Profesorul de libertate interioară. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. p. Crohmălniceanu. George. 28-29. Un om pentru toate dialogurile. Nicolae. În: Ovid S. În: Ovid S. 35-36. Un om pentru toate dialogurile. Numai tăcerea ar putea să exprime. 2000. Competenţa activă de care aveam nevoie. 798. p. p.

Crohmălniceanu. p. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. Eugen. În: Ovid S. p. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. p. p. 105-110. Pârvulescu. Un om pentru toate dialogurile. Ioana. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Amintiri regizate. Mariana. Cristian. 132-144. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. p. 152. 830. 2000. Profesorul şi desantul. Scrisori berlineze. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. 17-18. Bucureşti : Universal Dalsi. Criticul ca secretar al publicului. Un om pentru toate dialogurile. Simion. Preda. Un om pentru toate dialogurile. p. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Sorin. În: Ovid S. 833. 834. 39-42. Un om pentru toate dialogurile. Geo. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 2000. p. p. 2000. Ioana. Un om pentru toate dialogurile. Gabriel. Un om pentru toate dialogurile. 826. 825. 2000. p. 831. 89-92. de când lumea. 30-31. 829. 2000. 172-177. 96-98. 2000. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 2000. 817. În: Ovid S. 121 122 . 117-122. Un om pentru toate dialogurile. Pe scena "obsedantului deceniu". p. Pasiune şi loialitate. Bucureşti : Universal Dalsi. Florin. p. Nedelciu. 832. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 819. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Ceremonia râsului. 835. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohul . 2000. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Ornea. Crohmălniceanu. 828. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Ioana. 2000. 2000. 19-21 . Crohmălniceanu. p. 2000. 75-82. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Simion. Şora. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Omul minunat. Un om pentru toate dialogurile. 22. Un om pentru toate dialogurile. Probe de viaţă interioară complexă. Teodorescu. Costache. p. Scurtă sinteză. Crohmălniceanu . p. p. În: Ovid S. Şerban. Paul. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 127-131 . Amintire nedeghizată. 827. 9-13. Crohmălniceanu. 2000. Un om pentru toate dialogurile. p. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Paraschiv.816. Olăreanu. p.libertate şi luciditate. 2000. Pârvulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Al. Mircea. Leo. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Micu. Bucureşti : Universal Dalsi. 49-50. 154-156. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Z. Eugen. În: Ovid S. Rusu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 111-116. Pârvulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. 818. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 823. Schuster. Bucureşti : Universal Dalsi. Mirodan. Dumitru."dincolo". Părintelui meu literar. Ştiut. Crohmălniceanu. p. În: Ovid S. Şora. 822. 820. În: Ovid S. Rămas bun! În: Ovid S. Crohmălniceanu. Alex. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. 824. Capitol de dicţionar. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. 2000. Crohmălniceanu. 151. Teodorescu. Mihai. În: Ovid S. parcă. 821. 170-171. Cristian. Şerban. Crohmălniceanu.

2000. DUMITRU În periodice: 838. nr. 14. 2000. 1995]. 1999. Catrinel. 2000. Anghelescu. Visszaút. . nr. 16. Cioculescu. LÁSZLÓ În periodice: 839. CRUDU. [Constantin Cubleşan. p. p. 33. 46-48. Bărbulescu. 2-3. nr. Tertulian. Criticând critica. p. 844. Piteşti : Paralela 45. 23. 18. Marian. nr. Mircea. Bucureşti : Nemira. Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan. 1999]. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. 2000. Bulei. 6-7. p. Cuvîntul. România literară. Boldea. 178-179. 2000. 9. Din nou Caragiale. 16. 22. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. [Ada D. 2000. [199?]. p. 841. 33. Luceafărul. 842. 4. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. CSIKI. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. p. 847. Vatra. România literară. Iulian. [Csiki László. 6. 2000. nr. GRIGORE În periodice: 845. nr. Csiki László Visszaút című kötetéről. nr. 35. 2000]. Ioan Petru Culianu în Italia. Popa. 843. 51. nr. CULIANU. Barbu. Vedere şi viziune. 10. [Dumitru Crudu. 35. Bucureşti : Viitorul Românesc. [Constantin Cubleşan. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. Hajdú. Crohmălniceanu. 1994]. CUBLEŞAN. Diana. 1999].. 5. Timişoara : Hestia. Un împătimit al cercetării critice. 123 124 . Ion. 35. Caragiale în conştiinţa critică. În: Ovid S. [Ioan Petru Culianu. Steaua. 24. 2000. p. p. Iulian. Figură reprezentativă. 1999]. Falsul Dimitrie. Luceafărul. [Constantin Cubleşan. Cruceanu. IOAN PETRU În periodice: 846. În periodice: 837. Luceafărul. Aron. [Constantin Cubleşan. CRUCEANU. p. N. Opera literară a lui Pavel Dan. 1999].Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". 11. E închis vă rugăm nu insistaţi. 1994. p. Constanţa : Ex Ponto. 30.. Barbu. 6. Mircea Eliade. CONSTANTIN În periodice: 840. 2000. Simion. p. Destinul postum al lui Grigore Cugler. Câmpan. nr. Oradea : Cogito. p. Porunca fiului sau povara destinului. Helikon. ADA D. 2000]. Un om pentru toate dialogurile. 14. Fenomenologia ideilor religioase. Maria. nr. Luceafărul. 6.836. Oradea : Cogito. Farkas Zoltán. Boldea.. Opera literară a lui Pavel Dan. 2000. Caragiale în conştiinţa critică. 33. CUGLER. România literară. nr. Eminescu în orizontul criticii. O constiinţă a zilelor noastre.

2000. În: Iulian Rădulescu. 26. 51. p. 2000. REMUS În periodice: În periodice: 851. Requiem. 15. [Dan Damaschin. nr. IOAN DAMASCHIN. p. DAIAN. p. Culianu. Bârna. Trandafirul tăcerii depline. Nici o clipă fără iubire. 2000. România literară. 33. România literară. Vatra. p. Farkas. Requiem. 2000. În periodice: 859. 8586. 9. Oprea. Iulia. Iulian. p. 2000]. discipolul lui Mircea Eliade. 6. PAUL În periodice: În periodice: 849. Minciuni.George Cuşnarencu. Alexa. [George Cuşnarencu. CUŞA. Alexandru. 33. nr. Nicolae. p. Bucureşti : Allfa. nr. Ioanide. Damian]. Al. România literară. 852. Vitrina Allfa. nr. nr. nr. 46. DAMIAN. Mingea de păr a vieţii. 1999]. nr. Rădulescu. GEORGE DAMIAN. Apostrof. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000. 3. p. Damaschin. 80. 9. Ioana. 2021. [George Cuşnarencu. Cartea expierilor. Trandafirul tăcerii depline. EUGEN 854. 179-184. Remus Damian. Crăciun. 2000. 853. Bucureşti : Allfa. Bucureşti : Allfa. Mircea. p. Parodia requiemului. 857. Nicolae. 11. Misterul asasinării profesorului I. 9. [Eugen Curta. Despre sine la persoana a treia. România literară. 2000. istorie. Mingea de păr. 1998]. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. 1. Generis. Nicoleta. nr. 7-8. 1999]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. Petean. Adevăr despre revoluţie. 855. 2000. Dan. Mărturisiri şi opţiuni. 33. 14-19. Vatra. Caiete critice. [George Cuşnarencu. CURTA. [Paul Daian. nr. 2000. 12. CUŞNARENCU. Dumitru Chioaru. nr. Steaua. p. Restul e. 33.În volum: 848. 856. Bucureşti : Coresi. George. Camelia. 36. Drăgan. 87. 2000. DAN În periodice: În periodice: 850.. 1996]. p. Bucureşti : Allfa. Vatra. [Mircea Zaciu. 10. Arta imprevizibilului. Penultimul Don Juan. 6. 1998]. S.. P. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . 858. 2000. Jenö. [Interviu]. [George Cuşnarencu. S. Ghinea. 10. 125 126 . 1999].

[S. S. 6. p. Luceafărul. 36-38. 861. p. Acolade şi reevaluări. 33. 865. p. 10. nr. p. nr. 11. Damian. 127 128 . 2000]. 863. [Vasile Dan. S. DAMIAN. nr. 872. 6. Dan C. p. Geo. 10. Cluj-Napoca : Dacia. Manolescu. Konradi. 5-6. nr. În volum: 867. 873. Sergiu. 7. Literatura deterministă. Simion. Supl. Pielea poetului. 2000. [Vasile Dan. 2. Tomis. Stiluri în proza interbelică. Arad : Mirador. p. Miu. 12. 10. 199-206. Arad : Mirador. 27. p. 35.Luceafărul. DAN. 2000]. nr. 2000]. 16. p. Sabău. nr. Vasile. 2000. [Th. 16. Ailenei. Arad : Mirador. p. 21. Alexandru. [Interviu]. "Cenuşa cu semne". Sipoş. p. 6. [Constantin Cubleşan. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II). [Theodor Damian. Cistelecan. THEODOR În periodice: 864. 2000. Oradea : Cogito. Mureşanu. Botoşani : Axa. VASILE În periodice: 869. Luceafărul. [Vasile Dan. 42. 2000. [Interviu]. 7-8. 1999]. Simona. 860. [Vasile Dan. 93. p. 9-12. Bucureşti : Viitorul Românesc. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. Fiul craiului şi spânul. nr. Tribuna. [Sergiu Pavel Dan. Constantin. 2000. 1999. Mariana. Damian. nr. Mariana. Iaşi : Timpul. 20. Gelu. Bucur. Arad : Mirador. 2000]. 2000. 2000]. nr. 862. Sipoş. p. 1998]. Damian la 70 de ani. Veşti din occidentul nostru poetic. DAN. Badea. România literară. Curierul românesc. Pielea poetului. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. Steaua. Familia. 35. S. Luceafărul. 1999]. Ascetica rostirii. Contemporanul. 870. Pielea poetului. nr. 37. 2000. 7. Miruna. Dimineaţa învierii. DAN. Bărbulescu. Grupul editorial Universalia. 1999]. Aruncând mănuşa. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). 5. SERGIU DAN În periodice: 868. [Recenzie de carte]. Caragiale în conştiinţa critică. 2000. 871. p. Universul cărţii. Luceafărul. Pielea poetului. 2. nr. Cuvîntul. Bucureşti : Du Style. 2000. PAVEL În periodice: 866. nr. 2000. nr. În: Sergiu Ailenei. Romulus. 2000. 18. 27. 51. p. Opera literară a lui Pavel Dan. Un împătimit al cercetării critice. Liturghia cuvântului. nr. Nicolae. 12-13. 6. 2000. 2000. 2000. Rugăciuni în infern. 11. 7. 2000. Ionescu. 12-13. Ioana. p. Botoşani : Axa.

1999]. [Nichita Danilov. 17. 2000]. p. 2000. p. România literară. Eminescu şi Blajul. 2000]. În scorbura din oglindă. În: Gheorghe Grigurcu. Al. p. MIRCEA În periodice: 875. 1. 6. Luceafărul. 2000. 7. Poezie română contemporană. 2000. 2000. 2000. Borbély. 6. [Iordan Datcu. Acum ca şi-atunci. IORDAN În periodice: 884. Un romancier autentic . p. Ioanide. 2000]. 2000. 320-328. Teodor.Toma Alimoş. 2000. Oradea : Cogito. 9. Gheorghe. Doru. Ştefan. 107-109. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. Triptic eminescian. Bucureşti : Univers. Grigurcu. 12. Cistelecan. Vidam. 2-3. [Mircea Daneliuc. p. Vol. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 129 130 . Blaj : Astra. Bucureşti : Vinea. 11. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 29-32. p. 38. Suflete la second-hand. Suflete la second-hand. Săndulescu. nr. Ştefan Munteanu. p. DANELIUC. 33. 1. 2000. nr. nr. p. 10. 8. Apostrof. Poezie română contemporană. Insurecţia respectuoasă. Decelarea paradigmelor. 335-339. CRIŞU În periodice: 883. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. Cau. [Ion Buzaşi. 4. 1997.Cuvîntul. p. [Crişu Dascălu. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.Mircea Daneliuc. 15. 1999]. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). Un mit . Vitrina Allfa. 881. nr. [Nichita Danilov. Caiete critice. 2000. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic. Un mit: Toma Alimoş. p. DASCĂLU. În periodice: 874. În: Gheorghe Grigurcu. 329-334. România literară. Vol. Vol. DAVID. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. DATCU. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Procesarea parabolică. DANILOV. 2000. Democraţia herniei. Mincu. 1997]. I. 11. 876. SANDU În periodice: În volum: 880. 882. nr. Tribuna. Bucureşti : Vinea. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 2000. 877. [Mircea Daneliuc. nr. 17. Marin. Îngerul narcisiac. Gheorghe. M. Bucureşti : Allfa. I. Grigurcu. Grigurcu. 1999]. Al. 7-8. 879. 1999]. Gheorghe. Poezie română contemporană . Luceafărul. NICHITA În periodice: 878. nr. Timofte. Marilena şi câteva voluptăţi. [Mircea Daneliuc. Danciu. DANCIU. 1. M. Mircea. Timişoara : Augusta. p. Un fals blagian. Bucureşti : Univers. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. Alexandru.

Iaşi : Timpul. 10. nr. 2000. Contemporanul. 36. Literatura română în analize şi sinteze. DAVIDEANU. Un poet israelian de origine română. Dima. [Ion Deaconescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. p. p. Alexandru Davila . Roşioru. DERŞIDAN. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu". Emil. [Valeria Deleanu. Oradea : Abaddaba. VALERIA În periodice: În volum: 888. [Ion Davideanu. Familia. p. DĂNILĂ. nr. p. Familia. 11. nr. [Dan Dănilă.: convorbiri cu Emil Cioran. 2000. Corneliu. Manuscrisul neterminat. 893. ALEXANDRU În volum: 892. 156-157. 2000]. Scurtu.885. 10-11. 6. Lungu. [Ion Davideanu. Derşidan. Pornind de la apogeu. 2000. DIACONESCU.. Note despre poeţii români din Israel. Ruginile de pe jos. Autori din diaspora. Între istorie culturală şi exegeză literară. nr. p. Poeme]. Mădălin. 2000. DAVILA. DAN În periodice: În periodice: 889. Lucian. Oradea : Brevis. Milescu. 2000. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Simona-Grazia.Hagi Tudose. Victoria. Poezie românească. Iaşi : Timpul. 3. Emil.. Melancolii refulate. 35. 9. Barbu Ştefănescu Delavrancea . nr. Alexandrescu. 2000]. 38. DELEANU. nr. 2000. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. p. 242-245. În: Emil Alexandrescu. nr. p. 1. Un poet al esenţelor. ION În periodice: În periodice: 891. 38-39. Popescu. 6. p. 278-280. ION În periodice: 894. 11. 10. 2000. 1999]. 10. IOANA DEACONESCU. Clasicii junimişti şi învăţămîntul.. Vatra. Universul cărţii. 890. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. [Ioan Derşidan. În: Emil Alexandrescu. DELAVRANCEA. 7. Alexandru. 2000. Ioan. p.Vlaicu Vodă. 887. 7-8. Familia. 2000]. 1999]. Umorul sfios. 84-85. Alexandrescu. Craiova : Europa. 2000. Titu. Tomis. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 42-44. IOAN 131 132 . Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. Crăciun. 29. Curierul românesc..

Confesor de tigri. Angela. Alexandru. Bucuresti : Editura Eminescu. nr. Individualitatea literaturii dacoromane. 2000. Luceafărul. 1999]. În: Angela BaciuMoise. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". Răcaru. DIACONU. 51-54. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. p. Poesis. Cuvîntul. Târgu-Mureş : Aarhipelag. 2000. 1998]. Rachieru. 7. p. DIACONESCU. 2000. Universul cărţii. 1999]. 7. Noaptea romană. 2000. 17. Confesor de tigri. 16. nr. "Textualism" sau ontologie. Arcadia. 2000. Diaconu. 2000. România literară. 11. p. Botoşani : Axa. 67-75. Victoria. [Simona-Grazia Dima. Confesor de tigri. 43. 1998]. 6. Petraş. Bucureşti : Alcor Edimpex. 1. p. Galaţi : Arionda. 33. Luceafărul. 2000. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 896. Octavian. 1999]. Alexandru. 1999]. Confesor de tigri. [Simona-Grazia Dima. Irina. p. Iulian. nr. Iaşi : Moldova. 2000. În volum: 899. Critice şi metacritice. Feţele poeziei: fragmente critice. Feţele poeziei. Lucian. Roxana. Confesor de tigri. 902. 24-25. Baciu-Moise. 901. [Simona-Grazia Dima. 2000. Mircea Streinul: viaţa şi opera. nr. Trecerea pragului. [Ioana Diaconescu. 95. Vol. 13. 5. Botoşani : Axa. Familia. 1998. 39. 4. Petraş. Simona-Grazia Dima: "Impresional. în trombe şi iertare. nr. 6. 14. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. Diaconu. [Mihail Diaconescu. 897. 10. Botoşani : Axa. MIHAIL În periodice: 898. p. Boldea. Poezie românească. îl modula vântul". 2000. Confesor de tigri. 10. p.. nr. 1-2. nr. 1999]. Iaşi : Junimea. Milescu. 905. 8-9.895. Soviany. nr. p. 908. [Ioana Diaconescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Simion. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. 10. [Simona-Grazia Dima. 906. Dincolo de regionalism. Doina. [Mircea A. 6. 106109. 1999]. 99. Istoria literaturii dacoromane. Ştefan. [Mircea A. 7. Iaşi : Junimea. p. Mihail Diaconescu. 1998]. Arcadia. p. Mişcarea "Iconar". Scurtu. Instantanee critice. Adevărul criticii literare.. Botoşani : Axa. Florin. "Scara" poeziei.[Interviu]. 1999]. Fragmente critice . p. [Ioana Diaconescu. 5. Cucu. [Mircea A. Diaconu. nr. Botoşani : Axa. 133 134 . 907. 2000. 1998]. [Mircea A. Iaşi : Timpul. nr. nr. 2. 36. Ruja. Poeme cu îngeri. nr. 35. Mihăilescu. Contemporanul. Diaconu. Tomis. DIMA. nr. Din timpul iluziei. Adrian Dinu. [Simona-Grazia Dima. În periodice: 900. 2000. 2000. p. Ioana Diaconescu: ". 6. 2000. SIMONA-GRAZIA În periodice: 904. 5. Arcadia. Un critic cu intuiţie sigură. nr. 20. Contemporanul. Vizuina Îngerului. 16. 4. 1999]. Curticăpeanu. p. p. Contemporanul. 12. 903. 1997]. Viaţa românească. 10. Bărbulescu. [Simona-Grazia Dima. Calende. Pintescu. Irina. 909. 10. p. MIRCEA A. Familia.

Onirismul bine temperat. Braşov : Aula. în România literară. p. Dosar de receptare critică. 7. Braşov : Aula. nr. Dosar de receptare critică. Emil. Drăghici. Cistelecan. 10. 1. DIMISIANU. LEONID 916. nr. Miruna. 2000. p. receptare critică.Poemul odăilor. 1986. Luminiţa Urs]. receptare critică. Luceafărul. antologie comentată. 12. p. [Fragment din: Matei Călinescu. p. Simion. Iaşi : Timpul. 33. p. Paradis. 136]. Dosar de receptare critică. 91-92. antologie comentată. 2000. 1999]. Monografie. Grădinile suspendate. În: Viorel Mureşan. 914. Grigurcu. Leonid Dimov. Nicolae. Braşov : Aula. Călinescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Gabriel Dimisianu. Leonid Dimov. 2000]. Eugen. 918. Consecvenţă şi bun-gust. În: Gheorghe Grigurcu. antologie comentată. receptare critică. p. 2000. România literară. 25. Cluj : Dacia. Leonid Dimov. În: Viorel Mureşan. 920. 35. Alexandrescu. DIMOV. 2000. Existenţa poeziei. Anchetă Luceafărul. receptare critică. 922. Mureşanu. antologie comentată. Traian Ştef. p. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Fragmentarium. 32. 92-93.În volum: În volume: 910. Motoc. [Nicolae Manolescu. 1987]. Pop. DIMITRIU. nr. Monografie. Gheorghe. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. În: Emil Alexandrescu. antologie 135 136 . Braşov : Aula. Iaşi : Polirom. p. Braşov : Aula. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandru. Ion. 913. [Daniel Dimitriu. Monografie. Gheorghe. Dosar de receptare critică. Leonid Dimov. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. 1973. Lumea criticului. tendinţe. 2000. Leonid Dimov. În: Viorel Mureşan. 912. 4. În: Viorel Mureşan. 11. 2000. 45-46. nr. nr. Traian Ştef. receptare critică. Tomis. Jocul poeziei. 108]. Simona-Grazia Dima. 553-558. coordonate şi realizări în poezia românească. 348]. p. 1991]. 11. În: Viorel Mureşan. ***. Ştefănescu. p. Nicolae. antologie comentată. Poezie şi livresc. 921. Traian Ştef. 917. Dosar de receptare critică. 2000]. În: Viorel Mureşan. 33. Universul cărţii. [Fragment din: Al. 90-91. Traian Ştef. p. p. 2000. p. Infern. Scotocind prin cămările memoriei. Georgeta. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Purgatoriu. 919. 7. 2000. 88-89. Dosar de receptare critică. Leonid Dimov. 478-479. 2000. DANIEL În periodice: 915. Traian Ştef. Bucureşti : Cartea Românească. GABRIEL În periodice: 911. Monografie. Leonid Dimov . 36. p. Editura Fundaţiei Culturale Române. Poezie română contemporană. 6.[Carolina Ilica. Matei. Lumea criticului. [Gabriel Dimisianu. Traian Ştef. Lumea criticului]. 89-90. Monografie. Cistelecan. Adevăratul Macedonski. p. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1985. România literară. [Gabriel Dimisianu. Grigurcu. Bucureşti : Cartea Românească. Orientări. Vol. Poezia lui Alexandru Macedonski. Manolescu. Monografie. [Fragment din: Ion Pop. Alex.

Soldat. Gheorghe. 2000. 1999]. Preţul supravieţuirii : roman eseu. 1999]. nr. majordom la Stat. nr. Grigurcu. 1. 928. 33. Vol. 361-367. Luceafărul. Vol. 20. Mureşanu. 1. 8. Steaua lui Ion. România literară. Proză românească. nr. 1999]. 33. Poezie română contemporană. p. Bărbulescu. Bucureşti : Humanitas. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). 2000. Meditînd la trecutul României. Stelian. 11. Stan. p. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. 16. [Mircea Dinescu. [Neagu Djuvara. 1999]. 5. Geo. Turnu-Severin : Prier. 1999]. p. 1984. 2000. 1. Bucureşti : Seara. Bucureşti : Occident. [HoriaRoman Patapievici. p. p. Craiova : MJM. [Ioana Dinulescu. 2000. p. Bucureşti : Occident. 924. 92. 2000. Renate. 6. Mircea Dinescu pamfletarul. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. Sarcasm pedepsitor.comentată. Între ubicuitate şi finitudine. România literară. Miruna. 33. p. Preţul supravieţuirii : roman eseu. Universul cărţii. 10. 931. 1. 3. Grigurcu. Mircea Dinescu. 10. DINESCU. Vol. Z. Ştefănescu. ŞERBAN În periodice: 930. nr. 2000. 1999]. IOANA În periodice: 932. Grigurcu. Andrei Pleşu]. NEAGU În periodice: 934. DINULESCU. România literară. 2000. 5. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Avangarda funcţională. DINGER. p. 16. 1-2-3. 2000. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu.. Mircea. Weber. 925. p. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu. 4-5. Gheorghe. 1. Vol. [Şerban Dinger. Gheorghe. Stepan. Arca. Scriitori români de azi. 9. Ornea. [Fragment din: Eugen Simion. 1. p. O scurtă istorie a Românilor. nr. 1. Bucureşti : Cartea Românească. [Şerban Dinger. Comoara lui Tudor. 295]. receptare critică. 356-360. 348-355. 8. Un optzecist necanonic. TITU În periodice: 933. 2000. Grigurcu. p. Simion. Braşov : Aula. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. DINUŢ. 2000. DJUVARA. 22. 340-347. Vasile. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 145147. În: Gheorghe Grigurcu.. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. MIRCEA În periodice: 923. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Axioma. vol. 927. Gheorghe. 929. O decizie şi două încălcări ale legii. 48. Poezie română contemporană. [Titu Dinuţ. Mircea Dinescu. Alex. În volum: 926. 4. 137 138 . Poezie română contemporană.

470-471. 1998]. Viaţa românească. Timofte. 1. Barabás. 7. 939.[Andrei Bodiu. Poezie română contemporană. 36. coordonate şi realizări în poezia românească. 3-4. 16-20. Luceafărul. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. ISTVÁN În periodice: 935. Ploieşti : Bioedit. 12. Caius Dobrescu. Poemele dinaintea tăcerii. Orientări. Miscellanea. Navigând prin "eterrealitate". Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"". Ioan. 11. p.p. În volume: 945. Grigurcu. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . p. DOBOS. 1999]. 2. DOINAŞ. Emil. Arca. Fiinţa la răspântiile limbajului. Creţu. 3. p. tendinţe. Alaktan és értelmezéstörténet. [Octavian Doclin. 943. În volum: În periodice: 937. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000 . Vasile. În: Emil Alexandrescu. 6. Ioana Narcisa. [Octavian Doclin. 1999]. Andru. Korunk. Literatura română în analize şi sinteze. p. CAIUS În periodice: 936. Emil. tendinţe. 1999]. Euphorion. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. p. Iaşi : Timpul. nr. nr. Reşiţa : Timpul. Roxana. nr. Contemporanul. 946. p. DOGARU. Bucur. 1-2-3. 12-14. OCTAVIAN În periodice: 938. [Caius Dobrescu. 95. Poeţi români. 1999]. 1. 2000. 11. 944. Orientări. 33. Simona-Grazia. Alexandrescu. 1995]. Poeţii nouăzecişti. 2000. 2000. 32. [Octavian Doclin. p. 2000. DOBRESCU. coordonate şi realizări în poezia românească. Doinaş. Doru. Doinaş. p. Şerban. 125-126 . Iaşi : Timpul. nr. 2000. 11. 10. Deadevă. Vol. Racaru. [Constantin Stan Dogaru. Kálmán. Reşiţa : Timpul. Înaintea tăcerii. [Ştefan Aug. 2000]. Deadevă şi de ziceam că. [Interviu]. 940. 2000. DOCLIN. Ştefan Augustin Doinaş Măşti. nr. Filosofia şi harul. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Simona Popescu. p. Előfutárok a horizonton . 125126. România literară. Marius Oprea]. Vîrsta lirică. 45. p. 4. nr. 942. 32. nr. Familia. p. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. În: Emil Alexandrescu. La lizieră. Dima. nr. Gheorghe. 2000. Reşiţa : Timpul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 47-48. 2000. Poemele dinaintea tăcerii. Moldovan. [Dobos István. 2000. Robert. 132-138. Luceafărul. Romulus. nr. 469-470. Poetica limbajului la Ştefan Aug. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. Alexandrescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Poemele dinaintea tăcerii.

Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Alexandrescu. DONCEA. 4-5-6. 22. Romulus. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Emil. Lucian. nr. clasicul. Doinaş. 11. Ştefan Augustin Doinaş . Luceafărul. 953. Sfârşitul epocii cartofilor. Orientări. 2000. Gheorghe. 2000. Un poet .Psalmi. 7. Arca. [Valentin Dolfi. 43-44. Lecţia de judo. nr. 2000. 5. Buncărul de hârtie. 949. Poezie română contemporană. p. 1999]. nr. Dan Doman. 1. Ion. Despre Doinaş. Simion. Liniştea din dojo. 1. 423-424. 948. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Timpul. Grigurcu. DOMAN. p. [Valentin Dolfi. Mănuşa din vitrină. Angelo Mitchievici. DOMNEA. Cecilia Ştefănescu. 1999]. 2000]. 368-416. Breviar. 1999]. Buncărul de hârtie: [versuri]. 4. Literatura română în analize şi sinteze. p. 40238 Tescani . coordonate şi realizări în poezia românească. 35. Psalmistul Doinaş.947. p. [Ioana Nicolaie. nr. Lena. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. 6. Mureşan. [Radu Patrichi. p. 9. DAN În periodice: 956. Ulici. Bucureşti : Cartea Românească. Roşioru. Suciu. Victoria. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. [Dumitru Augustin Doman. Tomis. Arca. 2000. 951. 1. 2000. 2000. p. ŞTEFAN În periodice: 959. Mănuşa din vitrină. În: Laurenţiu Ulici. Ioan Godeanu. Buncărul de hârtie. Poezie română contemporană. nr. nr. p. Bucur. Mircea Cărtărescu. 471-472. Doina Ioanid. 2000. Bucureşti : Cartea 958. 18. [Valentin Dolfi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Domnica Domnea. Milescu. Vol. Soviany. 141 142 . 2000]. Laurenţiu. În: Emil Alexandrescu. p. 162-163. Florin Iaru. Mitică şi Hyperion. 2000. 955. Timişoara : Solness. p. 1999]. DOLFI. 7. 1999]. p. tendinţe. 11. Grigurcu. [Valentin Dolfi. 954. VALENTIN Românească. Dumitru. Buncărul de hârtie. Lecţia de melancolie. 35. Modelul Frankenstein. nr. 10. Contemporanul. 950. Buncărul de hârtie. Gheorghe. 417-422. 233. p. 2000. Poezia lui Ştefan Aug. Marius Ianu. 1-2-3. Bărbulescu. DOMAN. 128-130. Tomis. 7. Bucureşti : Du Style. Vatra. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Universul cărţii. 7. [Ştefan Doncea. Lazăr. 1. Bucureşti : Image. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. Piteşti : Calende. Poezia ca "buncăr de hârtie". 2000. Poezie română contemporană. p. 10. Octavian. Vol. Grigurcu. Târgu Mureş : Ambasador.despre iluziile şi realităţile vieţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

Nicoleta. p. p. Contemporanul. 965. Gheorghe. cuminte". 10.[Gellu. 2000. Dosoftei. 10. Cassian Maria Spiridon. 11. Ion Tudor. nr. DRAGHINCESCU. p. 7. Philologia. Iaşi : Timpul. [Marian Dopcea. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe. 11. 2000]. [Gellu Dorian. DORIAN. Studia Universitatis BabeşBolyai. 431-437. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. Bistriţa : Mesagerul. Poesia mirabilis. 1. 966. 2000. Universul cărţii. Nicolae Panaite]. 972. În: Gheorghe Grigurcu. 963. [David Dorian. p. Un lirism existenţial. 2000. p. DAVID În periodice: 961. 964. 1999]. Poesia mirabilis. Jurnal iluzoriu. 2000. 425-430. Emil Iordache. MARIAN În periodice: 960. 2000. Craun. 4. 45-46. Craun. Alecsa. DOSOFTEI În periodice: 969. Adrian Dinu. Bucureşti : Editura Universităţii. Universul cărţii. Iaşi : Timpul. 10. Rachieru. 2000. Rodica. Victoria. 968. Vol. În volum: 970. Piteşti : 143 144 . 33. p. Braşov : Paralela 45. Craia. 1999]. Iaşi : Timpul. Dorian. Frenţiu. 1. Iaşi : Junimea. 36. 8. 1999]. p. Grigurcu. 36. Poezie română contemporană. Un lirisn existenţial. "Poesia mirabilis". Vol. p. 2000]. 2000. Valeriu. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Milescu. În volum: 967. Iovian. Trei poeţi moldavi. 2. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. RODICA În periodice: 971. vol. Poezie română contemporană. Viaţa şi petreacerea svinţilor. 2000. 5. Grigurcu. Voinescu. 2000. 180-182. GELLU În periodice: 962. Lucian. [Gellu Dorian. 1999]. 129-142. p. 2000. Luceafărul. Ghinea. Pe urmele lui Eminescu. p. În: Antologie de literatură română veche . 1. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Paşii poetului. [Gellu Dorian. Draghincescu? Nu. nr. 1. 2000. Carmen. p. 2000. [Rodica Draghincescu. Marinescu. Decrepitudine. Neamţu. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu. Craun! [Rodica Draghincescu. Sultana. Radu. nr. 11. Jurnal iluzoriu. p. 100-109. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. 10. nr. 45. Poesis. [Gellu Dorian. România literară. Poesia mirabilis. vol. nr. Vieţile poetului. Poezie românească. 6. 4-5-6. nr. 17. 11-12. R.nr. Arca. România literară. nr. nr. Grigurcu. DORIAN. 3-4. DOPCEA. Gheorghe.

În căutarea ficţiunii. Călătorii pe muchie de cuţit. 2000. 4. Clipa de apoi. Luceafărul. [Mihai Dragolea. În periodice: 980. IOANA În periodice: 983. nr. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . Ruxandra. Simion. MIHAI În periodice: 975. Rădulescu. nr.Iulian Boldea. Temeiuri folclorice]. Piteşti : Paralela 45. nr. nr. nr. DRĂGAN. [Mihai Dragolea. Iulian. Poezii/ Poesias. 3638. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 41. Anchetă Luceafărul. Bărbulescu. Manu. Farmecele povestitorului. 145 146 . 1998]. [Daniel Drăgan. nr. Ivăncescu. Grigurcu. 3. 19. 3. Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. Luceafărul. Vatra. 484-490. 2000. DRAGOMIR. Nicoleta. nr. [Mihai Eminescu. 1999]. M. Vatra.Paralela 45. CAIUS TRAIAN 973. 2000. 2000]. 2000. 3. DRĂGAN. Călătorii pe muchie de cuţit. 5. Vatra. GHEORGHE 977. p. Dan Mănucă. Iulian. 7. Cronica în farâme. Arhiva de goluri şi plinuri. Mărturiile poetului C. 2000. Gheorghe. 2000. 17. Alexandria : Teleormanul Liber. p. Milescu. Amorul sacru şi amorul profan. Vatra. 2000. De la poezie la roman. 2000]. 981. Poezii/ Poems. Anul Eminescu. Eminescu. Dragodan. 978. Boldea. nr. 3. Literatura fragmentară. Rodica Draghincescu]. 1. pelerinaj spre fiinţă. În căutarea ficţiunii. nr. p. Un prozator. ***. 2000. Vol. Moraru. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. ClujDRĂGAN. Iulian. 1999]. Luceafărul. 207-211. 3. Universul cărţii. Braşov : Arania. 8. p. Gheorghe Drăgan. 2000. Braşov : Arania. DRAGODAN. p. DRAGOLEA. 45-46. DANIEL În periodice: 982. 36-38. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. 2000. 11. 10. 1. Luceafărul. p. C. 40-41. p. [Mihai Dragolea. 1999. Poetică eminesciană. A. Sălcudeanu. DRAGOMIR. Cornel.[Katia Fodor. 976. p. În volum: Napoca : Dacia. Poezie română contemporană. Boldea. p. Stăpânii lumii. MIHU În volum: În periodice: 974. Emil. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. Piteşti : Paralela 45. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 979. Vatra. 39-40. Victoria. 16. A. p.

2000. Mureşanu. Florin. 2000. p. p. Bucureşti : Atlas. p. DRUMEA. 2000. Romanul unei fete de tranziţie. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Ioana Drăgan. 991. 1999]. Bucureşti : Atlas. 1999]. Poveştile Monei. 2-3. 4. Călăreţ pe vrăbii . Bucureşti : Atlas. prima noapte de iubire. Victor Sterom. Cuşnarencu. Ochelari de vedere. Cliveţ. 51. Caiete critice. p. nr. Bucureşti : Du Style. 6. 2000. 987. Poveştile Monei. Urian. 2000. Cuvîntul. Trei femei numite Mona. [Ioana Drăgan. 2000. Poezie română contemporană. Tîrgu-Mureş : Ambasador. nr. Poveştile Monei. În: Gheorghe Grigurcu. [Ioana Drăgan. 1. Vatra. George. ClaudiaSan sau Poemul celular. Bogdan I. p. 1999. Ion Marinescu. 44. 33. Ultima noapte a iluziilor. Steaua. Poezia cinismului. Poveştile Monei. 93-95. GEORGE 985. [Ioana Drăgan. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . 1999]. Femei în războiul cotidian. Secunde frînte. Tudorel.În periodice: 984. Osman. 9. 82-83. 2. Ieşiri din decor. DRĂGHESCU. 1999]. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Miruna. [Ioana Drăgan. 80. Universul cărţii. Poezie română contemporană. 438-440. În: Laurenţiu Ulici. În: Gheorghe Grigurcu. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. 10. 33. DRĂGĂNOI. Iancu. 2000. Patinatorii. 2-3. Un poet bucureştean. 989. Vol. nr. Pascu. 996. 2000. nr. Zestre pentru înălţare. [Ioana Drăgan. Grigurcu. 6. Bucureşti : Coresi. 1999]. 990. 2000. DRĂGHICI. 6. 1999].George Cuşnarencu. [Ioana Drăgan. 2000. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Sălcudeanu. 1999. 992. 9. Bucureşti : Atlas. Laurenţiu. p. Vasile. 2000. Universul prozei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 441-445. Nimicuri ca o cruce. Bucureşti : Atlas. Nicoleta. 247-248. Bucureşti : Atlas. Poveştile Monei. George Drăghescu. 67. Ulici. nr. Grigurcu. nr. Literatura unisex. Poveştile Monei. nr. 1. 9. Vatra. 81-82. Bucureşti : Atlas. 1999]. Nicoleta. ION În periodice: În periodice: 993. Mitică şi Hyperion. p. Poveştile Monei. 2000. nr. p. România literară. 2000]. 988. p. de soare şi de cal. 7. Fragmente de ochean. Gheorghe. Popescu. p. 9. 2000. 1. 4. 84. 1999. Bogdan. p. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Vatra. 986. p. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. MARIAN În volume: 994. nr. Vol. 2000]. Fernanda Emanuela. Necunoscuta de lîngă noi. Vatra. Spiridon. Braşov : Astra Nova. [Ion Drăgănoi. nr. România literară. Bogdan. DOMNICA În periodice: 147 148 . Lazăr. 995. p. 1999.

Miniaturi critice. Ioan Glodeanu. p. 2000. Cecilia Ştefănescu. p. DUMITRU 149 150 . Jenő. Cistelecan. 2000. 19-22. 11. 1008. 1999]. 2000. DSIDA. 89-91. nr. 2000. DUMBRAVĂ. Angliai levél. [Aurel Dumitraşcu. 1004. Bizarerii de aprilie. 2000. nr. Viaţa cu efect întârziat. Bucureşti : Hasefer. Iaşi : Editura Moldova. Arieşanu. Bizarerii de aprilie. Gömöri. [Virgil Duda. România literară. 3. Bucureşti : Hasefer. În: Emil Alexandrescu. 2000. Disda. Ion Druţă. Gabriel. 2000. 2000. [Virgil Duda. Cuvîntul. 96-102. Mircea Cărtărescu. 2000. 36. Memoria suferinţei. Marius Ianuş. Caiete critice. 2000. Aurélia. Romancierul apatic. 7. 3. Ploscaru. 23. 446-451. Grigurcu. Lena. Botoşani : Axa. nr. Iaşi : Timpul. Helikon. Vatra. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. Alţi prozatori contemporani. Orizont. Florin Iaru. DRUŢĂ. nr. [Aurel Dumitraşcu. Mihaela. Cornel. p. György. Gheorghe. ION În volum: 998. Bucureşti : Image. Dimisianu. 12. 3. 11. 1000. nr. 12. Crăciun. p. 1999]. Dorin. 87-89. 2000. p. nr. În volum: 1009. 1. Astra. Moraru. 14. Botoşani : Axa. Camelia. p. Vol. Ion. nr. 10-11. 4. 4. 10-11. Cronica unei nevroze. 1006. p. DUMITRAŞCU. [Virgil Duda. 2000. 1003. Luceafărul. 2000. Gulăsi. Puhoiul de maci. 1993]. nr. VIRGIL În periodice: 1001. 1999]. 1999]. Alexandru. nr. Malea Stroe. Látó. Povara bunătăţii noastre. Doina Ioanid. [Ion Dumbravă. A trăi în păcat. Falsa literatură . Literatura română în analize şi sinteze. Angelo Mitchievici. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. 1999]. Iaşi : Editura Moldova. ION În periodice: 1005. p. 6. p. În: Gheorghe Grigurcu. DUMITRAŞCU. Bucureşti : Cartea Românească. [Virgil Duda. 64. p. [Ioana Nicolaie. JENŐ În periodice: 999. p. Vatra. 1. 33. Poezie română contemporană. 40238 Tescani. 1996]. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. Alexandrescu. Expresionismul din sertar. 1. Fiara melancolică. 33. 1999]. Alvis şi destinul. Daniel. Emil. Vatra. Cristea-Enache. AUREL În periodice: 1007. Bizarerii de aprilie.997. 1002. DUDA. Viaţă cu efect întârziat. [Ion Dumbravă. Domnica Drumea. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 7. Lazăr. Fiara melancolică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare."40238 Tescani". nr. 2000]. p. 502-503.

p. 19. Buzea. 22. Grigurcu. 1021. Geo Dumitrescu. Evoluţie. Grigurcu. Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu. 23. Director de conştiinţă. România literară. p. p. nr. 19. Contemporanul. Bucureşti : Semne. 1-2. Vinea. O generaţie pierdută?. 12-13. Constanţa. nr. 2000]. 1. În volum: 1012. Gabriel. Vol. 33. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. Orientări. 10. Geo Dumitrescu . Tita. 15. Grigore. 2000. 2000. p. 2000. AURELIAN TITU În periodice: 1011. nr. p. Poezie română contemporană. Steaua. nr. 14. 1016. Contemporanul. Geo Dumitrescu. Bucureşti : Curtea Veche. 1999]. [Geo Dumitrescu. 2000 . Mincu. 10. 1018. Nicolae. Scrisoarea rătăcită. închipuiri. DUMITRESCU. Marin. Luceafărul. Nicolae. ZOE În periodice: 1014. Gheorghe. Contemporanul. Dumitraşcu. Geo. 12-13. Vol. 51. p. 32. nr. 1-2. patimi. Alex. [Aurelian Titu Dumitrescu. 23. 1017. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Cubleşan. Gheorghe. Geo Dumitrescu. ediţie completă şi definitivă. Constantin. Luceafărul. 2000]. p. Emil. [Gabriel Coşoveanu. 23. nr. Sonete: vămi. 2000. 1013. DUMITRESCU BUŞULENGA. România literară. Spiridon. Vasile. 19. 22. 2000. Marian Victor. 13. 1019. 1. 19. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. 1024. 33. 11. Gabriel. Vasile. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). 3. 1022. 33. Sfânt îndârjit.2). România literară.în ediţie definitivă şi completă. nr. Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . Poezii. [Interviu]. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 33. Ştefănescu.În periodice: 1010. Craiova : Scrisul Românesc. Poezie română contemporană. România literară. Breban. 4. DUMITRESCU. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele". Literatura 151 152 . 1999]. "Înşurubarea în real". nr. 452-454. Bucureşti : Curtea Veche. 455-459. 1999]. România literară. nr. În: Emil Alexandrescu. Dimisianu. Ilisei. p. În: Gheorghe Grigurcu. În perspectiva contemplaţiei. 2000. 19.Libertatea de a trage cu puşca. Chiper. 2000. nr. Excentrica nevoie de cercuri. Breban. 33. GEO În periodice: 1015. 7. p. Geo Dumitrescu. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. p. 13. Poezii. [Geo Dumitrescu. Alexandrescu. Dimisianu. p. 2000. 10. p. [D. Miscelanea. p. 2000. 2000. 1020. Geo Dumitrescu . 33. nr. 2000. În volum: 1025. p. tendinţe. 33. "Zadarnic ca un cuc pe Niagara". 2000. 1023. Buciu. Ridicarea spre sine. 12. coordonate şi realizări în poezia românească. p. 5-6. nr.

2000. 252260. În: Emil Alexandrescu. 6. Sânge amestecat. 33. 151-153. Tomis. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. 153 154 . Iaşi : Timpul. [Irina Egli. Motivul dublului. 5. Rădulescu. 9. Bucureşti : Du Style. 2000. Mureşanu. Constanţa : Ex Ponto. 1999]. Petru Dumitriu. p. [Alexandru Ecovoiu. p. 2000. nr. nr. 2-3. Diversitate tematică la Editura Gramar. Doina. 1033. 2000. nr. 10. nr. 1031.română în analize şi sinteze. Tomis. 35. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. 1999]. ECOVOIU. Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. Tomis. p. [Constanţa : Ex Ponto. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Laurenţiu. p. Holban. ALEXANDRU În periodice: 1034. 2000. nr. 2000]. Semnul diagonalei. 38-41. Romane şi romancieri în secolul XX. Roşioru. PETRU În volume: 1029. Călăuza tăcerii. [Liana Cozea. [Liana Cozea. Cornel. Dana Dumitriu . 10. EGLI. Universul cărţii. Iulian. Aureliu. Petru Dumitriu. România literară. nr. Alexandrescu. Roşioru. Familia. Puiu. Ion. 1030. Mărturisiri şi opţiuni. 2000]. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 10. IRINA În periodice: 1036. p. Mitică şi Hyperion. DUMITRIU.portretul unei doamne. nr. Curticăpeanu. În: Iulian Rădulescu. 475. p. Alţi prozatori contemporani. 2000]. 7-8. Iaşi : Cronica. 243-244. p. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Constanţa : Ex Ponto. DANA În periodice: 1027. 2000. 94-100. 2000. Ulici. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. În volum: 1035. Saludos]. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 35. 35. DUNĂREANU. Enache. Portret în oglindă. 21. 7. Goci. Miruna. p. 5. Ungureanu. DUMITRIU. Pitesti : Paralea 45. 2. Familia. [Andreea-Luciana Dumitriu. p. 501-502. Emil. În: Aureliu Goci. 1028.portretul unei doamne. 2000. DUMITRIU. Piteşti : Paralea 45. p. Reîntoarcerea în proza românească. Ioan. 2000. Bijuterii de familie. 2000. Dana Dumitriu . 8. Ion. p. 2000]. Un debut.

Doina. 162-167. nr. Bucureşti : Humanitas. 2000. Vatra. 1996]. nr. Cliveţ. Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. Vatra. p. Mircea Eliade. 6-7.. Introducere în literatura eliadescă. România literară. Vatra. ELIADE. 17. MIRCEA În periodice: 1038. 2000. nr. Vatra. Magyari. 1999]. 2000. A schimba ceva în vibraţia lumii. ***. Mircea Eliade în viaţa mea. 6-7. 152-155. 132-133. 1049. Baltag. p. 155 156 . [Ion Neagoş. Rennie. Savantul transcontinental. Cezar. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). p. 190. Camelia. Egyed. nr. p. Boldea. Mircea Eliade. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. p. 1043. nr. Asia. 6-7. Paris : Gallimard. Vatra. 6-7. Vatra. 12. nr. Ioan Petru. nr. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. 1997]. 6-7. 6-7. 2000. 2000. Bogdan. Timea]. Georgeta. 1044. nr. 2000. Bucureşti : Nemira. 1042. Eugen. nr. Lászláffy. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Eliadiana. un spirit al amplitudinii. Vatra. 94-96. Mahâparinirvâna. 150-152. 1053. Reconstructing Eliade. Orizont. Bucureşti. Making sense of religion]. 6-7. Vatra. 178-179. Vatra. nr. 102-104. Vatra. 6-7. 108-110. 1055. 2000. Bortă. Tamás. [Mircea Eliade. Bucureşti : Paralela 45. "Complexul lui Parsifal" (1). p.. Benga. Molnos. Alexandru. nr. 1046. 118-119. Mircea Eliade. 33. Lajos. Drăghici. 2000. Csaba. Nicoleta. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". Andrei. p. [Mircea Eliade. 2000.. [Eugen Simion. nr. nr. 1041. Cornea. Iulian. 1040. 1054. 169-171. Culianu. [Gheorghe Glodeanu. 2000. 1045. 1039. Emil. 3-5. p. [Lászláffy. 1995]. 1052. [Ioan Petru Culianu. 23. 6-7. Recuperarea sensurilor. Începuturile unei prietenii. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Destinul ca "probă a labirintului". nr. Vatra. Bertha. Dan. Crăciun. 1051. 2000. 6-7. Elena. 6-7. 33. Mircea Eliade. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". Vatra. Caranica. Vatra. 1048. p. 2000. Lajos. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. 2000. 12. Fenomenologia ideilor religioase. Gratiela. Memorii. p.EGYED. Árpád. Culcer. 1999]. Cioran. p. p. p. Bolog. 2000. Vatra. p. 139-142. 1050. Europa. 175. 6-7. Farkas. 2000. America. 6-7. [Bryan S. Ciurtin. nr. nr. 189. 181-183. 1. 2000. 2000. Emese. 6-7. Nicoleta. Nicu. p. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. Helikon. p. p. Vatra. Cistelecan. 8. Aladár. nr. Cliveţ. Christian. 1999]. 1047. 6-7. Mitul Iubirii. 2000. p. nr. 6-7. Zoltán. 2000. nr. EMESE În periodice: 1037. Vatra. Eliade şi legile curtoaziei.

nr. nr. 1069. la Mircea Eliade. Luceafărul. 6-7. 2000. Emil. Manu. p. nr. 146150. vol. 6-7. 2000. 6-7. Violeta. 2000. 183-187. 2000]. 2. p. Vatra. 1060. p. 107-108. 17. 1062. Milescu. 6-7. Vatra. 94. 6-7. Vatra. nr. Glodeanu. p. 10. p. Mureşan. Viaţa lui Mircea Eliade. 1073. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. 176-177. Interviuri cu Alain Paruit. 2000. Gál. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. Horia. 2000].1056. p. 97-98 . 1077. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. Mircea. 6-7. Dumitru. 1. Monica. nr. [Mircea Handoca. Vatra. 10. 2000. Marin. 1999]. 13. Cornel. p. Comparatistul Mircea Eliade. Mircea Eliade şi timpul. p. nr. Ruxandra. Loga. Privind înapoi. Vatra. nr. 159-162. 157 158 . nr. Bucureşti : Jurnalul Literar. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. p. p. Vatra. p. p. 1065. 1074. nr. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade]. p. 10. 1063. 2000. nr. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Dumitru. p. Sanda. nr. nr. p. p. 6-7. Mircea Eliade. 6-7. 2000. 1076. 2000. 1067. nr. 18-28. 29. 1999]. p. 6-7. 1066. 2. De la poet la poeţi. Mincu. 1064. 100-101. nr. [Sorin Alexandrescu. O întâlnire de gradul trei. 2000. modernitatea. [Mircea Handoca. Contemporanul. [Mircea Eliade. 2000. 4. 18. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. 2000. 6-7. Ierunca. 122. Micu. 7. Eugen. 1068. nr. nr. Victoria. 2000. 33. nr. Vatra. 89-90. Ioan. 1072. 7. Vatra. Interviuri cu prof. A doua moarte a lui Mircea Eliade. Handoca. Lazu. nr. Noaptea de Sânziene . Vatra. nr. 10. 6-7. În umbra lui Mircea Eliade. Repere biobibliografice. 2000. Universul cărţii. 1071. Moraru. Ioan. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. Axioma. Universul cărţii. 2000. 90-93. 6-7. p. Vatra. Ioan. Lovinescu. 2000. p. 6-7. 2000. Bucureşti : Univers. 2-3. 2000. 171-172. 155-158. Vatra. p. 6-7. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Noaptea de Sânziene]. Luceafărul. Vatra. Vatra. 2000. nr. Basarab. Milescu. Muşlea. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 12. 1057. Bucureşti : Minerva. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. Muşlea. Virgil. p. József. 1999]. [Mircea Eliade. 6-7. [Ion Machidon. Vatra. 113-116. 8. Moshe Ydel. [Mircea Handoca. Vatra. Istorie literară. Gheorghe. Bucureşti : Amurg Sentimental. Jurnalul total. Mihai. despre Eliade. p. nr. 35. 1061. Din amintirile unui prieten. Handoca. Ivăncescu. Bucureşti : Saeculum. vol. 1070. 1997]. [Richard Reschika. Nicolescu. 1059. nr.romanul evadării din Istorie. 2000. 1. 98-100. Robert. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. Muşlea. Editura Dacia. Mircea. Ionescu. Logica mitului. România literară. 47. 6-7. 1075. Vintilă. Romanele solstiţiului. 1078. p. Vatra. 2000. Victoria. 2000. nr. 1058. "Dosarul" Mircea Eliade. Mircea Eliade şi teologii (I). Mircea Eliade şi obsesia României.

Piţu. 6.. p. nr. Sanda. vol. 2000. 9. "Să mă-nţeleg. p. 1999]. 1089. Vatra. Vatra. Pop. Taloş. Fernand. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. nr. Schwartz. nr. Un postmodernism saudoso? Vatra. 136-138. 1090. Sanda. 2000. 2000]. 1097. O ediţie neconcludentă. corespondenţă. "Pe mine mie redă-mă". 6-7. o lectură reală a comportamentului real. 6-7. 116-117. Ion. Ştefănescu. 1082. p. Vatra. 84-86. p. 6-7. 1099. 1087. Vatra. Antropoloia profundă. 2000. 2000. Vatra. 119-121. Vatra. 1086. 127-132. Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. Schwartz. Cu cărţile pe masă. 104-107. Pippidi. 12. o carte a destinului şi a memoriei. Ion. 86-88. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 110-112. p. p. Vatra. Vatra. Bucureşti : Humanitas. 6-7. Paleologu. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. 2000. 2000. Dorin. 2000. Două romane cu cântec la cheie. 1101. 18. Liviu. 2000. Marian. 2000. Savin. nr. România literară. Vatra. 2000. 2000. 7. Radu G. 6-7.1079.. Bucureşti : Curtea Veche. Încercarea înţelegerii. 2000. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Căile libertăţii. p. nr. Din epistolarul Mircea Eliade. Evocare de acum 55 de ani. 6-7. Bucureşti : Humanitas. 2000. 1083. 6-7. 88-89. p. 1081. 1096. 2000. 2000. Nicolae. Ornea. p. România literară. nr. România literară. nr. nr. Asia. nr. 300-303. 1093. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. Justa]. [Mircea Eliade. 133-134. Cum îl văd. Cuvîntul. Fernand. 138-139. Vatra. [Mircea Eliade. Vatra. Comptes rendus. 95. Alexandru. Sălcudeanu. nr. nr. 6-7. Vatra. N. 1085. [Mircea Eliade. 167-169. 1088. nr. p. p. Viaţa românească. Corespondenţă. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. 33. p. p. [Mircea Eliade. nr. 1980]. Amintiri despre Mircea. Octavian. Nicoleta. p. Ornea. ["Dosarul" Mircea Eliade. Vatra. nr. A-H. Fernand. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. p. 6-7. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. Luca. 6-7. p. 1-2. Z. Reînvăţarea dialogului cu miturile. Vatra. 6. Giza. p. 33. Europa. 33. 1. 4. 2000. Surdu. Petrescu. 6-7. nr. nr. Nicoleta. 2000. 159 160 . 1080. nr. Niţescu.. 2000. 176. Ţeposu. 20-21. 6-7. [Adrian Marino. Tehnici yoga. p. 2000. 66-71. 1092. Paul Goma. 179-181. vol. 6-7. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. 1095. Vatra. nr. nr. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). p. p. 6-7. 1: A-H. nr. Papahagi. nr. 1094. 172-174. 6-7. Pe strada Mântuleasa. 2000. 1100. 143-146. Noaptea de Sânziene. 2000. Soviany. 2000.". Sălcudeanu. 1091. II (1928-1944). 1999]. Schwartz. Z. 9. p. 1084. Despre aventură. Orpheu şi Eurydice. America. George. Andrei. 134-136. 6-7.. Stolojan. 17. 6. Romanul nemărginirii sentimentale. Steinhardt. p. să înţeleg. nr. nr. 6-7. Vatra. 1999]. p. Tătărescu. 1098.

Iaşi : Timpul. 174. Vasile. Ursa. [Mircea Eliade. Alexandrescu. Emil Şimăndan. Geo. 10. nr. Mircea Eliade . 2000. p. 1108. Emil. În: Iulian Rădulescu. 8-9. neam. p. 2000. p. Mitică şi Hyperion. 1109. Literatura română în analize şi sinteze. nr. p. Mircea Eliade şi literatura exilului. 418-421. p. Mărturisiri şi opţiuni. Eminescu . În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. Sub "teroarea istoriei" . 2000. 272-273. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". Un exilat fără exil. 67. Vatra. 1995]. Aureliu. p.conştiinţă. Emil. Noaptea de Sânziene]. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade . Vol. 1114.1102. 1110. Rădulescu. 1103. Emil. Laurenţiu. În: Emil Alexandrescu.Maitreyi. Eminescu.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. 187-188. Ţurcanu. 2000. M.La ţigănci. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Alexandria : Teleormanul Liber. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 10. Iulian. Mircea Eliade . Mircea Eliade. ***. Contemporanul. 12. Gheorghe. 1116. Goci. Iaşi : Timpul. [Cornel Ungureanu. 2000. ELIN. Literatura română în analize şi sinteze. 414-415. p. 1111. În: Emil Alexandrescu. destin. În: Laurenţiu Ulici. 1106. Eliadiana. 422-424. Marcel. Grigurcu. 165-178. Iaşi : Timpul. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade între sacru şi profan. Poezie română contemporană. Iaşi : Timpul. MIHAI În periodice: 1118. Alexandrescu. Contemporanul. 6-7. 24. Iaşi : Timpul. scrisori către Georges Dumezil. [Viorel Gheorghiţă.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. Emil. Iaşi : Timpul. 2000. 2000. 2000. Mircea Eliade . Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. MIHAI În volum: 1117. Mihaela. Emil. p. 430-433. 177193. 1104. În: Emil Alexandrescu. V. 2000. Iaşi : Timpul. Mircea Eliade. Mircea Eliade . 2000. 10. Ulici. Fantasticul şi mitografia personajului. 460-465. 2000. 2000. Portret Gregor Samsa din juneţe. Mircea Eliade . p. EMINESCU. 17. p. nr. 424-430. p. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 1. În volume: 1107. 2000. 1105. Literatura română în analize şi sinteze. 415-417. p. Jurnalul lui Mircea Eliade. p. Alexandrescu. Alexandrescu. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Emil. p. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cochilia poeziei. 20. Literatura română în analize şi sinteze. Ţintar. România literară. 1115. Alexandrescu. p. 161 162 . Bucureşti : Viitorul Românesc. Bucureşti : Du Style. 8-9.Noaptea de Sânziene. Vatra.Romanul adolescentului miop. Emil. Vatra. p. 1113. p. nr. Alexandrescu. 2000. 1112. 421. 33. 6-7. Florin.Douăsprezece mii de capete de vite.

16. nr. nr. atracţia spre fantastic. eu n-aş faceo. 2000. 6. Petru M. Antonescu. 2. Buzaşi. 1134. 2000. Ştefan Viorel. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". p. 35. 95. 2000. 1122. Tomis. 1127. Bot. 12-13. Stan V. Ştefan. 14-15. p. 2000. 1120. p. p. Ardelean. 1125. 1136. 1-2-3. 10. nr. Acta. Luceafărul. 1138. Ion. 2000]. 26. Andreescu. 11. nr. 2000. Coregrafii erotice. Ion. 22. Lexicul arhaic eminescian (2). Mihai Eminescu în context bucovinean. Simion. 1126. 2000. Bălu. p. p. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 29. 1141. p. 2. 107-112 . 1124. nr. nr. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. p. 1-2. 19-22. 1. 1. Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu.. [Alexandria : Tipoalex. nr. 4-6. Ion. 2000. Adriana. [Mihai Cimpoi. 1135. Simion. 16. Buduca. 2000. 5. nr. România literară. Limbajul publicistic eminescian. 33. 44. 12-13. Nicolae.. 2000. 8. Bănică. 95.. 2000. Ana. Bulgăr. nr. 163 164 . nr. nr. 1123. p.". nr. p. 8-9. România literară. Budui. 1128. p.Veronica Micle. Eminescu : Antiteza. Bărbulescu. 1-2. Poesis. 33. Cuvîntul. nr. Chişinău : Litera. Bucureşti : Libra. 6. 2000 . nr. România literară. 1. 1130. 2000. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. Eminescu şi Ardealul. 35.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. Babeţi. Şerban C. p. Steaua. Tomis. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 2000. 1140. 1998]. Ipostaze ale erosului eminescian. Eminescu. 95. 11. 2000. 1137. 2000. 12-13. 9. 2000. nr. Romantismul lui Eminescu. Dan. "Mihai Eminescu. 7. 13. nr. Eminescu . România literară. nr. 1121. 14. Luceafărul. Bîftoi. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. 50-52. 1131. 2000. p. Antiteza lui Eminescu. Scepticismul major. M. 95. Luceafărul. Luceafărul. eroul incomod. p. nr. Eminescu. poet naţional român". Bălu. Viaţa românească. 17. Bucureşti : David. 33. p. 2000. 2000. 1-2. 2. 27. Eminescu şi posteritatea de celuloid. România literară. 51. Arca. [Interviu]. Breban. nr. Balotă. p. nr. 34. 1133. p. p. Scrisorile Eminescu . Tomis. 2000. Mihaela. Andi. 2000. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. Ioan. Badea. nr. Nicolae. 2000]. 33. [Cristian Tiberiu Popescu.1119. 12. nr. 1139. Ediţii Eminescu. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei.. 1132. Albu. p. [Nicolae Cârlan. Viaţa românească. 49-54. Ion. non verba. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. nr. 5. 1129. 2000]. 1. 35. Berindei. p. Bărbulescu. Viaţa românească. Bălu. Steaua. 26. 51. 1. Andronescu. 51. 24. [Graţian Jucan. Ioana. 2000. Despre "ardelenismul" eminescian. p. Dorin-Liviu. 33. 1999]. Ramona. 162-167. p. Viaţa românească. p. Orizont. 12. 12-13. Gheorghe. Nae. Luceafărul. 1. 2000. Baciu.

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

1276. 1280. 2.o provocare permanentă. p. nr. 2. 11. 2000. p. 2000. 2000]. p. nr. 1266. nr. 2000. 1267. 10. 11. Antiteza. 6. 1. 2000. Contemporanul. 24. Curierul românesc. Nebănuitul Eminescu. 11. nr. Ion. nr. nr. 2000. p. 10. Ion Nica. 35. Necula. Tomis. Ionel. 22. Miruna. Ion. 10. 4. Mincu. 2000. p. Ionel. p. nr. Luceafărul. nr. Europenism eminescian. 1264. Contemporanul. 175 176 . 2000. Eminescu şi Veronica Micle. Nedelcea. Tudor. Muntean. 12-13. George Bălan. p. Mureşanu. 5. 1-2. Murgeanu. Muntean. Muntean. Miruna. Constantin. 5. Ionel. Murgeanu. [Cristian Tiberiu Popescu. p. 5. p. 6-7. 2. 10. nr. 1269. 3. Universul cărţii. 35. 1.vis animi]. Tomis. 1273. Mureşanu. 48. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. 2000. 1. 2000. 2000. nr. 1258. p. Necula. 16. Contemporanul. 2000. Eminescu . George. nr. Editura Saeculum I. 7. 39. Harieta. Eminescu . 2000. Ion. 7. Necula. 2-3. p. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Miu. 10. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. Tomis. p. 1262. 35. Contemporanul. 95. 2000. nr. Constantin. 1275. Contemporanul. 66-67. nr. Miu. 23. 1278. 5. 35. 1259. p. 2000. Eminescu. 2000. Curierul românesc. 1271. nr. 1263. Arghezi 120. p. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. George. p. 1277. Tomis. Olteanu. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. George. p. 2000. [Mihai Eminescu. Nedelcu.poet al iniţierii în poezie. O. 2000. Curierul românesc. Eminescu . Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle.promotor al progresului. p. Marin. 1272. 24-25. [Nicolae Balotă. 2000. Eminescu. Universul cărţii. nr.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. O carte de referinţă. Noutăţi eminesciene. 10. Trecerea "de al lumii hotar" . 35. nr. p. 2. Miruna. 6. 1261. Confluenţe eminesciene. Viaţa românească. 11. 10. p. 1270. Universul cărţii. 2000]. 16-26. Aglae şi Mihai. Murgeanu. Eminescu şi războiul e independenţă. 10. 2. 1. nr. Universul cărţii. p. Muntean. Octavia. Miruna. 2000. 37. Mureşanu. Scenariul erotic. 2000. nr. nr. 1. 2. Eminescu . 20. 8. 8. nr. 1279. 20. Caiete critice. 2. p. Bucureşti : Libra. 36. Via Regia sau calea către Dumnezeu. 8. Mureşanu. Tomis. nr. 10. p. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. 1274.Veronica Micle.Luceafărul. Eminescu. nr. 10. poet al iniţierii în poezie ]. 3. p. 35. Necula. 1260. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. George. p. 1268. Geniul eminescian . 2000. Muntean. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . Eminescu . Universul cărţii. 1265. 2000. Miruna. 10. 2000. Ionel. 6. Tomis. nr. Poezii. Mureşanu. 2000. [Helmuth Frisch. George. Iaşi : Polirom.note despre debutul literar. Ion. 7. nr. 7. 35.

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

În: Caietele Rebreanu. 54-56. Eminescu în armeneşte. p. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Ion. 39-41. Căuş. 2000. În: Nicolae Cârlan. 34-36. Eminescu. Diana. Câmpan. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Doina. 2000. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. 20-24. G. În: Eminescu. poet naţional şi universal. Buzaşi. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ce te legeni. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1405. În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Călinescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 42-44. 1392. 1395. 2000.2000. O. 1402. Sf. 34-38. p. 13-18. 105. Studii şi cercetări. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Ideea de Eminescu. p. Buzaşi. Alba Iulia : Şcoala Albei. Colinde! Colinde! În: Eminescu. Câmpan. Boldea. Cârlan. Buzaşi. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. Ion. Ion. Avakian. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. 82-91. p. Iulian. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 18-26. 2000. p. Studii şi materiale. p. 45-46. Rugăciune. 96-97. 106-107. 1399. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1391.1388. p. 1400. Câmpan. 1397. 2000. 1401. 2000. Câmpan. Bogdan. Câmpan. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu 2000. p. 1393. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. Câmpan. Ion. Studii şi cercetări. Alba Iulia : Altip. 2000. 2000. 1403. În: Eminescu . 1404. Ion. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat. 1407. În: Eminescu. Gheorghe : Arcuş. p. 3. 1390. p. p. Aşgian. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Berdj. p. 1394. Privesc oraşul furnicar. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu văzut de armeni. 2000. 2000. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. Freamăt de codru. 70-74. În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Grigore M. 1389. 80-87. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 187 188 . 2000. Diana. Povestea codrului. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. În: Eminescu. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. 123-126. 1396. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Eminescu. Despre Eminescu. p. 2000. p. Buzaşi. Buzaşi. Târgu Mureş : Ardealul. În: Eminescu. În: Eminescu. 1406. Ion. Răsai asupra mea. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Târgu Mureş : Ardealul. Diana. Nicolae. Diana.2000. rămâi. Mihai Eminescu în context bucovinean. 33-47. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Peste vârfuri. Diana. 2000. p. Bucureşti : Ararat. 1398. 101-104. În: Eminescu. În: Eminescu . 73-74. Ion. p. Buzaşi. Ambivalenţa timpului la Eminescu. Buzaşi. Câmpan. Studii şi cercetări. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000.

Mihai Eminescu 1850-1889. p. Românii şi alte etnii din Bucovina. p. Studii şi materiale. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. D. Bucureşti : Amurg Sentimental. Dăncilă. 1422. Cristea. Nicolae. 2000. Eminescu. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 7-12. Eminescu şi A. Sf. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1412. Cuvânt înainte. 2000.1408. 2000. 1411. Studii şi materiale. În: Nicolae Cârlan. 1417. Mihai Eminescu în context bucovinean. Poetul în posteritate bucovineană. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 105-115. Gheorghe : Arcuş. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1415. Făt-Frumos din lacrimă. 75-76. Studii şi materiale. proză. 2000. Gheorghe. Sf. În: Eminescu. Cârlan. p. Nicolae. p. p. 1425. Mircea. Nicolae. 3-6. Studii şi materiale. 127-130. 69-74. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1410. În: Ideea de Eminescu. p. Studii şi materiale. 118-122. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Cronici literare. Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Cucu. Prefaţă. 2000. primul martir al Bucovinei. În: Nicolae Cârlan. Mihai Eminescu în context bucovinean. 75-82. Nicolae. 2000. 189 190 . În: Nicolae Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Cornea. 1423. Cârlan. Cornea. Mihai Eminescu în context bucovinean. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. p. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. În: Nicolae Cârlan. Poemul dramatic "Decebal" de M. În: Nicolae Cârlan. 2000. Radu. Când amintirile. Suceava între imaginar şi autentic. Luminiţa. În: Eminescu. Luminiţa. Dăncilă. p. Dănăilă. Studii şi materiale. Cenuşă. 1. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Nicolae. 2000.simbol între fantasm şi realitate. Miron Costin . Mihai Eminescu în context bucovinean. Nicolae. În: Nicolae Cârlan. Mihai Eminescu şi Iaşiul. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. Poezie. În: Eminescu. Studii şi materiale. Gheorghe : Arcuş. 1416. Vol. 1421. Cârlan. În: Radu Dănăilă. Dumitru. 2000. Nicolae. 2000. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. "Momentul Phönix al neamului românesc". Cezara . Cârlan. 1419. Studii şi materiale. Cronologia lui Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Studii şi materiale. În: Ideea de Eminescu. Mihai Eminescu în context bucovinean. Grigore Ghica. Nicolae. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 142-146. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. Mircea. 2000. p. 1420. p. p. p. 39-44. 1424. 2000. 1409. Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. 2000. 2000. 5-12. Alba Iulia : Şcoala Albei. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1413. 29-38. 1418. 2000. teatru. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 114-117. În: Ideea de Eminescu. 2000. Gheorghe. În: Nicolae Cârlan. Nicolae. Xenopol. Cârlan. Romantismul eminescian. Sf. 13-21. Avram. 45-60. 1414. Mihai Eminescu în context bucovinean.modelul cărturarului patriot. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Coloşenco. M. p. Gheorghe : Arcuş. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Alba Iulia : Şcoala Albei. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Perenitatea unui simbol naţional. p. 61-69. 2000. Studii şi materiale. 2000. 29-33. 92-150.

Muntean. 1445. 1440. 2000. Târgu Mureş : Ardealul.2000. Studii şi cercetări. 2000. Când însuşi glasul. Articole politice. 60-62. Maria. p. Iacob. 2000. 2000. Dăncilă. Ionescu. Maria. Mihai Eminescu. 3. 1435. Maria. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu. Elie Miron Cristea . Târgu Mureş : Ardealul. Mitologia nihilismului la Eminescu. 2000. Galaţi : Logos. În: Eminescu. 68-70. 1427. Eminescu la Alba Iulia. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Celălalt. Mircea. p. p. 1437. Dorinţa. p. În: Eminescu. În: Eminescu. p. 1438. Iliescu. 1439. 1432. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Gheorghe : Arcuş. Muntean. Ars poetica. Aurel. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Muntean. Muntean. Eminescu şi istoria. Studii şi cercetări. 133-135. Textul epic eminescian ca palimpsest. Alina. În: Eminescu.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". 2000. 65. În: Apostol Gurău. 2000. În: Eminescu . 1430. Gheorghe. "Ipoteştiul . azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1434. 49-50. Completări. 191 192 . 1433. Sf. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. În: Eminescu. p. Marianne. p.2000. 26-29. În: Eminescu. Floare albastră. Gheorghe : Arcuş. p. În: Ideea de Eminescu. Ghinea.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 48-56. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. În: Eminescu. Aspecte bibliografice. Ironim. 51-53. Călin (file din poveste).2000. precizări. Ironim. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu . Ioan. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre. Mai am un singur dor. Târgu Mureş : Ardealul. Sf. p. În: Ideea de Eminescu. Iancu. 1443. Timişoara : Mirton. Alba Iulia : Şcoala Albei. 123-126. Alba Iulia : Şcoala Albei. 86-89. Crochiuri de bibliografie. Hancu. La mijloc de codru. Despre Eminescu. p. Ion. Iacob. Muntean. 28-31. 2000. Lăcătuşu. Ironim. Cristina. 133-136. 2000. Moraru. 21-28. 113-115. 1444. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.1426. Cornel. Crăiasa din poveşti. 1431. 2000. întregiri. O posibilă interpretare. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 47-48. Gheorghe : Arcuş. Studii şi cercetări. În: Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 2000. Ironim. 2000. p. Apostol. Ironim. p. 2000. În: Ideea de Eminescu. 1442. 8-17. 1428. Alba Iulia : Şcoala Albei. Iliescu. Sf. Eliade. În: Eminescu . p. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". 2000. Gurău. Ligia. 2000. p. 5-194. 2000. 23-25. Iacob. p. 2000. Ironim. 1429. 1441. 1436. În: Ideea de Eminescu. 57-59. 2000. În: Eminescu. Mihai Eminescu în publicistică. Muntean. Sf.

2000. În: Eminescu. p. 1463. 77-79. Muntean. Sf. În: Ideea de Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 43-48. 1447. 1465. Bucureşti : Ararat. În: Eminescu. 2000. 27-32. În: Eminescu. Muntean. 83-91.poet naţional. Eugeniu. În: Eminescu văzut de armeni. Alba Iulia : Şcoala Albei. Târgu Mureş : Ardealul. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Muntean. 133-152. 137-141. Studii şi cercetări. 1450. Ironim. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. Revedere. Ironim. 127-132. Muntean. 1455. Gheorghe : Arcuş. 1458. p. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Vichentie. În: Eminescu. În: Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Editarea creaţiei eminesciene. 1466. Iacob. p. Viena. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ironim. Sf. 2000. 1448. 1453. Ironim. Muntean. 1464. Popa. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Vasile. Miturile eminesciene. 37-38. În: Ideea de Eminescu. Odă (în metru antic). 2000. 2000. 2000. În: Eminescu. p. p. Scrisoarea I. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . Ironim. Carmen. Homo militans. Muntean. 111-113. În: Eminescu. 30-33. În: Ideea de Eminescu. 1461. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Bucureşti : Ararat. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Muntean. Negruzzi. 2000. 1456. Vasile.1446. Alba Iulia : Şcoala Albei. Mircea. 2000. Ironim. 2000. Sf. Scrisoarea III. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. Nicolaiciuc. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu. 2000. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. În: Mircea Popa. Nistor. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Ideea de Eminescu. Sf. 153-158. Sara pe deal. 92-95. p. Muntean. 49-56. p. p. Muntean. Aspecte majore. În: Eminescu. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. 2000. p. 2000. p. În: Eminescu . azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cluj-Napoca : Napoca Star. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu văzut de armeni. 71-72 . Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. 63-64. Ironim. Iacob. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Scurt istoric. La steaua. Negruzzi. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Oltean. 2000. 1457. 193 194 . Sărmanul Dionis. 94-101. 1451. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. 1462.2000. 1449. 1454. 2000. 1452. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. Rodica. Opaiţ. Ironim. p. Ironim. Muntean. p. p. 1460. 2000. 2000. 66-67. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Eminescu. Mihai Eminescu . Ironim. În: Eminescu. 147-150. Ironim. p. 2000. Ironim. Luceafărul. p. 80-82. Muntean. p. Trecut-au anii. p. Glossa. La moartea lui Eminescu. În: Eminescu. Pârvan. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Muntean. 19-22. Gheorghe : Arcuş. 1459. Oltean.

1478. Bucureşti : Ararat. Eminescu şi limba latină. 2000. 33. În: Ideea de Eminescu.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. 5. 2000. nr. În: Ideea de Eminescu. 11-17. În: Ideea de Eminescu. Gheorghe : Arcuş. poet neoteric. ENE. Cenuşa geniului. Studii şi cercetări. Tavitian. Ursache. 1999]. Cristina. Gheorghe : Arcuş. p. 2000. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. 74-79. 1476. În: Ideea de Eminescu. 90-93. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. Gheorghe : Arcuş.2000. Stoica. 1477.. Eminescu. Târgu Mureş : Ardealul. Gheorghe : Arcuş. 2000. Oprea. În: Eminescu . Familia. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat. 2000. 151-152. 1999]. la prima audiţie. Gheorghe : Arcuş. p. 58-60. VIRGILIU 195 196 . Maria. În: Ideea de Eminescu. 2000. În: Ideea de Eminescu. Gheorghe : Arcuş. 167-182. p. 80-85. Sf. Sf. În: Ideea de Eminescu. p. Gheorghe : Arcuş. România literară. p. Sf. Triptic eminescian. 2000. Sf. 7. 2000. 1475. 9. Grigore. Sf. Nicu. Gheorghe : Arcuş. p. 65-73. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. În: Ideea de Eminescu. 1471. Pitesti : Paralela 45. 64-65. 2000. p. 1470. Nicolae. Mircea. Sf. Carmen. Eminescu şi poezia latină . 187. ENE. [Gheorghe Ene. Gheorghe : Arcuş. 1474. I. Deconstrucţie de text. Doina. p. Trifoi. Jocul silabelor.2000. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. În: Eminescu văzut de armeni. Piteşti : Paralela 45. p. Eminescu în limba esperanto. O spovedanie a textului. CĂTĂLINA În periodice: 1483. p. Trancu-Iaşi. p. Bucureşti : Ararat. 2000. p. 1482. 102-104. p. Studii şi cercetări . nr. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. Dj. ENE. Eminescu economist. Popa. 2000. Magda. Bohanţov. Eminescu la Constanţa. 2000. Ungurean.2000. Vidam. Malea Stroe. 2000. Sf. 2000. 2000. 1469. Mihai. O spovedanie a textului. Ideea de Eminescu. 2000. 1468. p. Trancu-Iaşi. Vrabie. Sf. Mihaela. p. Cum i-am cunoscut. GHEORGHE În periodice: 1484. Vişan. p. Simion. 188-205. Doina. Grigore. 1472. În: Ideea de Eminescu. 1480. Gheorghe : Arcuş. p. Aluviuni textuale. 1479. Tohăneanu. Astra. Rostin. Braşov : Astra. Sf. Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". 2000. 19-25. G. În: Eminescu văzut de armeni. 6. 1481. Gheorghe : Arcuş. 2000]. p. În: Ideea de Eminescu. Eugen. Dorina. 39-42. În: Eminescu .. Sf. Simulescu. 1485. Petru. p. 35-37. nr. 4-5. Siruni. H. 2000. În: Ideea de Eminescu. 1473. 2000. Teodor. Târgu Mureş : Ardealul. 107-112. [Cătălina Ene. [Gheorghe Ene. Sf. 59-64. 1467. Eminescu. p. Ursache. "Jocul silabelor". 116-122.

FANACHE. p. [Vasile Fanache. [Dumitru Ene-Zărneşti. 1999]. [Lászláffy. Zoltán. FARKAS. V. Amintirile sufletului : fantumuri. [Ioan Evu. 2000. IOAN În periodice: 1489. p. MARCEL ION În periodice: 1493. nr. 3-5. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. 2000. p. O carte pe din trei. Korunk. 32-33. Celălalt. Helikon. 10. Tamás. 2000. Timea]. Bucureşti : Corrida. Sufletul baroc pe cont propriu. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann. Steaua. FANDARAC. Apostol. 2000]. 4. Lászláffy. p. Mureşanu. Fanache: Lecturi sub vremuri. p. Cluj-Napoca : Motiv.Universal Dalsi. [Virgiliu Ene. p. Sorin Roşca. Scriitori satirici români]. Bertha. 1999]. Steaua. Stepan. p. p. Doru George. Tudurachi. ENDRE În periodice: 1495. Ion. 83-85. Contemporanul. Gurău. VASILE În periodice: 1490. nr. Geo. 10. Kulipendium. Vasile. 4. nr. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. EVU. [Vasile Fanache. Galaţi : Logos. nr. nr. Constanţa : Leda : Muntenia. Anca. DUMITRU În periodice: 1487. Noutăţi editoriale . 10. Kozma. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Roşioru. Burlacu. 2000]. 2000. "Cocorul de pază". nr. 1999]. 197 198 . Lecturi sub vremuri. 11. 2000]. Gheorghe Mocuţa. Aladár. éva. 6. Árpád. ENE-ZĂRNEŞTI. 26-27. 51. 1-2-3. Vatra. 1492. p. Lecturi sub vremuri. 6. Arca. 125-126. Cluj-Napoca : Motiv. Universul cărţii. 2-3. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Lajos. Farkas. nr. Luceafărul. 2000]. Adrian. Lecturi sub vremuri. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. 43. Lajos. 2000. Magyari. Mircea. FARKAS WELLMANN. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Cluj-Napoca : Motiv. 2-3. În: Apostol Gurău. 2000. p. OCTAVIAN În volum: 1488. 51. Lecturi sub vremuri. 2-3. nr. 2000. Emese. [Vasile Fanache. nr. Miruna. Endre. 28. [Marcel Ion Fandarac. ÁRPÁD În periodice: 1494. ENICEICU. 2000. Un alt fel de a vorbi despre sine. Noje.În periodice: 1486. Egyed. 141-143. Molnos. Csaba. 2000. 12. 1491. 8. 2000.

Apostrof. Sokrateion. FELEA. 2000. 2000. 33. [Victor Felea. Poesis. 49-50. [Constantin Fântâneru. FELVINCZI. Jurnalul unui om serios. 51. Arca. Gheorghe. 7. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. Ţigara care arde cum o candelă. 10. Nae. 9. Cărţi şi o altă carte. p. 6. Bucureşti : Albatros. nr. 199 200 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 78. 11. 466-469. Bucureşti : Albatros. 2000]. Vol. Contemporanul. 6. 11. Universul cărţii. 1505. Marcel. 4-56. 2000]. România literară. 10. 9. Jurnalul unui poet leneş. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. 2000. Jurnalul lui Victor Felea (II). 2829. 11. 1504. FILIMON. Memorii. 2000. nr. nr. Lucia. România literară. 8-9. [Victor Felea. p. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. Fay. Vol. Monica. Z. p. 171-177. Grigurcu. p. Victor Felea . p. Sándor Iván. Ianuarie 1955-martie 1993. 8. p. 35. 31. 1998]. 2000]. Helikon. 2000. 2000. 470-475. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Gheorghe. Kovács. Poezie română contemporană. Marin. 2000]. În periodice: 1496. 8. 1509. MARIANA În volum: 1508. Borbély. [Constantin Fântâneru. GYÖRGY În periodice: 1507. ŞTEFAN J. Marcian. 2000. 1501. nr. 35. Antonescu. [Victor Felea. Un scriitor de raftul doi. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). Ion. 4. 1. Jurnalul unui poet leneş]. p. Gheorghe. nr. Cuvîntul. Kolozsvár költője: Felvinczi György. Jurnale. România literară. Râsul morţilor de aur]. sensibilitate. 18-19. 33. Jurnalul unui poet leneş. nr. [Victor Felea. 11. Uimire. Bucureşti : Albatros. Jurnalul lui Victor Felea (I). 2000. Mureşanu. CONSTANTIN În periodice: 1497. nr.un poet necunoscut. Miruna. p. 2. p. Cuciureanu. 10. 1999]. 1498. Poezie română contemporană. 1503. 2000. Jurnalul unui poet leneş. Ornea. 1502. 1. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Gheţ. p. 1-2. Contemporanul. Caietele lui Constantin Fântâneru. nr. Grigurcu. p. 5. Simuţ. Jurnalul unui poet. Steaua. [Victor Felea. 2000. Jurnalul unui poet leneş. 5. [Victor Felea. Mincu. 1506. 2000]. nr. Grigurcu. Jurnalul unui poet leneş.FAY. În: Gheorghe Grigurcu. 33. 2000. 1499. Între Kafka şi Bacovia. Bucureşti : Minerva. Bucureşti : Humanitas. VICTOR În periodice: 1500. Gheorghe. Ştefan. p. nr. 72-73. nr. FÂNTÂNERU. 7. [Ştefan J. nr. Grigurcu.

nr. Luceafărul. 2000. 6. Petraş. Atingerea umbrei. Târgovişte : Editura Macarie. 1999]. 2000.FILIMON. Voinescu. Literatura română în analize şi sinteze. FISCHOF. Femeia de nisip. Cubleşan. Alexandru. 136-138. 11. Filip. 2000. În: Emil Alexandrescu. Candori pedepsite. 5. Ontic şi estetic. DINU 201 202 . nr. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 10-11. p. [Valeriu Filimon. ION În periodice: 1514. Curierul românesc. Târgu Mureş : Arhipelag. [Ion Filipciuc. Contemporanul. VALERIU În periodice: 1511. Ioanid. Poesis.". În periodice: 1512. 11. Ilie. 14. nr. FILIMON. Târgovişte : Editura Macarie. 2000]. p. 86-87. Mircea Gorun. p. FIRAN. 19-20. 11. 3-4. Iaşi : Timpul. [Vasile V. Shaul Carmel. Ion. Drumul împărătesc al poetului. Curierul românesc. 1999]. 11. 26-28.Cultura Naţională. [Carmen Firan. 11. 1999]. 1999]. p. Drumul împărătesc al poetului. 1513. 2000]. Imaginaţia sceptică. p. VASILE V. NICOLAE În volum: 1510. O carte falsă şi eminescologia. Vatra. [Luiza Carol. Apostrof. 2000]. Cistelecan.. 11.Ciocoii vechi şi noi. Irina. Irina. Colinda în mitologia românească. Poezia şi spiritul dislocat. CARMEN În periodice: 1516. [Ion Filipciuc. Vatra. 3-4. Nuşfelean. 10. Candori pedepsite. p. nr. Universul colindei româneşti. p. Apostrof. FILIP. 7-8. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 4. 1515. 6. Dan Voinescu]. Drumul împărătesc. p. nr. nr. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. Contemporanul. Traian. 1999]. nr. p. Filip. 2000]. Alexandru. 1519. 24-25. 10. Universul colindei româneşti . p. 11. Constantin. [Vasile V. Solo Har. Poeţi argonauţi. Jucan. Petraş. Nicolae Filimon . 10-11. 2000. Lungu. Bucureşti : Saeculum. 2000. FILIPCIUC. 26-27. Emil. Andrei Fischof. 38. 2000. nr. Graţian. 11. Note despre poeţii români din Israel. p. Bianca Marcovici. 2000. 2000. 26. nr. 2000. Alexandrescu. 2000. 1517.. [Carmen Firan. Carmen Firan. 2000. Ianus bifrons. Candori pedepsite/Punished candors. 1521. p. FLĂMÂND. [Andrei Fischof. nr. Poetica imaginarului românesc. 1518.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. 39. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. Radu. Ştefan. Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000. Poesis . 102. ANDREI În periodice: 1520. Bucureşti : Saeculum. Urcan. Olimpiu.

6. 1999]. Laurenţiu. nr. 2000. Universul cărţii. KATIA 203 204 . Medeea şi maşinile ei de război: poeme. [Ioan Flora. Un monument poetic. Inventare şi parabole. 2000. 2000. 1534. Luceafărul. Luceafărul. 2000. Novisad : Libertatea. 12-13. Duet/lul celor două muze. 5. 33. Gheorghe. 12. FOARŢĂ. Contemporanul. Octavian. 5. Luceafărul. [Ioan Flora. 4. p. România literară. Ulici.sec. 1525. Timişoara : Brumar. 1532. 5. 7. [Ioan Flora. [Şerban Foarţă. 10. poezia muzicii. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. Editura Cartea Românească. Mitică şi Hyperion. 1526. 15. 33. p. 2000. 2000. 2000. nr. p. nr. Antologia poeziei sârbe (sec. p. Cuvîntul. Grigurcu. 1. Voncu. Poezia lui Şerban Foarţă. nr. 364-365. Cistelecan. 1999]. 5. Medeea şi maşinile ei de război]. Grigurcu.În volum: 1522. 1999]. 2000. p. 9. Novisad : Libertatea. [Maria Foarţă. Ulici. [Şerban Foarţă. Muzica poeziei. Duet/lul celor două muze. Grăsoiu. 1530. 10. 2000. p.. 1998]. 284-285. Timişoara : Brumar. 7. Liviu. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ioan Flora. 2000. Poezia lui Şerban Foarţă. Limba de rouă. XIII . poezie. 476-483. România literară. Mitică şi Hyperion. Vol. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. MARIA În periodice: 1529. FLORESCU. 1999]. p. [Maria Foarţă. p. 5. FLORA. În volume: 1533. Mureşanu. FOARŢĂ. XIII-XX)]. 2000.. Timişoara : Brumar. Soviany. Duet secund antifonic. 2000. (3). Delia. 32. nr. p. Laurenţiu. Bucureşti : Du Style. şi laşi. 31. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. Antologia poeziei sârbe (sec. 2000]. [Interviu]. Octavian. Orizont. [Ioan Flora. 1999]. Luceafărul. 1. În: Laurenţiu Ulici. 2000. IOAN În periodice: 1523. 16. Apelul nominal al lucrurilor. 6. 37. ŞERBAN În periodice: 1531. FODOR. Gheorghe. 5. nr. 1524. Timişoara : Brumar. Caragialeta. Bucureşti : Cartea Românească. 1527. 5. p. 5. Poezie. nr. nr. p. şi vânzători". Timişoara : Brumar. "Medeea şi maşinile ei de război". nr. 2000 ]. Şalul. [Şerban Foarţă. Un castel în Spania pentru Annia. Alexandru. C. nr. XX). În: Laurenţiu Ulici. Cursan. Răzvan. Rogozanu. p. Soviany. Buduca. Breviarul cavalerului postmodernist. Bucureşti : Du Style. Caragialeta după Caraşerban. Miruna. Poezie română contemporană. p. Ioan. NICOLAE În periodice: 1528.

10. Miruna. Emil. 1544. Eseuri lingvistice antitotalitare. 2000. p. Gheorghe. p. În volum: 1546. Grigurcu. Mahnó şi cele 300 de aripi]. nr. Miscellanea. Proză românească. Vatra. Viaţa românească. [I. Gheorghe. II: Jocul puterii. 288-289. Fundoianu. Centenar Fundoianu. Luceafărul. 71-72. p. 11. Bucureşti : Hasefer. Universul cărţii. Funeriu. 1. Iudaism şi elenism. 5. Mocuţa. 10-11. 2-3. nr. [Vasile Folea. 1542. 1543. Bîftoi. Radu. 1545. [Adrian Frăţilă. p. Arca. 205 206 . Apostrof. 33. 1537. p. Timişoara : Marineasa. Fundoianu: Landscapes' limelight. 11. ADRIAN În periodice: 1538. Dorin-Liviu. nr. p. Synthesis. Actualitatea lui B. p. 17. 2000. Presiunea memoriei. Gheţ. Poezie română contemporană. 196-200. [B. B. VASILE În periodice: 1536. 2000. FUNERIU. nr. FRĂŢILĂ. 2000. FOLEA. [Vasile Folea. Voinescu. 7. Monica. 2000. 1998]. Curs de sinceritate. 2000. FUNDOIANU. 2000. În periodice: 1547. Laurenţiu. 6. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Mitică şi Hyperion. Un proiect ambiţios. 2000]. nr. Bucureşti : Du Style. Milescu. Universul cărţii. 484-490. NICOLAE În periodice: 1540. Chichere. 12. 4. 132-133. BENJAMIN În periodice: 1541. p. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Laurenţiu Ulici. Destin şi putere. ***. Luceafărul. [Adrian Frăţilă. 2000. Universul cărţii. 10. Mahnó şi cele 300 de aripi]. Rodica Draghincescu]. Vol. nr. p. Iudaism şi elenism. I. 2000. 2000-2001. 1539. 10. [Nicolae Fulga. 6. Ulici. România literară. nr. Cernătescu. Întoarcerea la sine a poemului. Victoria. Amorul sacru şi amorul profan.În volum: 1535.[Katia Fodor. p. 7. 17. Radu. nr. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. 16. nr. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. 5. 2000. 10. 14-15. 1999]. p. Vol. 3. 2000]. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. 125-127. 95. nr. FULGA. 2000. 27-28. Breviar. Moangă. Destin şi putere (Jocul destinului). Fundoianu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mureşanu. Duminica păcatelor. Ion. 2000. Cassia. 1999]. Mocuţa. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. Cassia. 1-2-3. Gheorghe.

p. Opere. România literară. Familia. Emil. Jurnal. Chişinău : Cartier. Alexandrescu. nr. 33. Nicoleta.FURDUI. 2000. Bucureşti : Albatros. 2000. GALIŞ. 7. 3]. Radu. Iaşi : Timpul. p. p. vol. p. 2000]. nr. nr. L. Bucureşti : Vinea. Literatura română în analize şi sinteze. p. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 1561. Vatra. Ioana. EMILIAN În periodice: 1557. 1999]. 274-275. Pârvulescu. LYANA În volum: 1553. ediţie îngrijită. 12. 23-24. MARIA În periodice: 1549. 33. 2000. Versantul întunecat. 11. Tomis. Gala Galaction. Bucureşti : Du Style. [Interviu]. Gala Galaction . p. nr. Critica la zi. 245-246. [Gala Galaction.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu. [Gala Galaction. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. În: Laurenţiu Ulici. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. 2000. Opere. 2000. 2000. nr. Bucuresti : Gnosis. În: Emil Alexandrescu. 7. Alexandrescu.De la noi la Cladova. 1999]. p. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). 275-277. Mureşanu. p. p. Ulici. Alexandrescu. GALAICU-PĂUN. Laurenţiu. România literară. 274. GALA În periodice: 1550. Întoarcere în Marele Volum. 4. 207 208 . nr. 5. p. Voinescu. 51. Emil. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. Ioan. 4. GALACTION. Yin Time. Luceafărul. 1998]. Vakulovski. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". Universul cărţii. 2000. GABOR. 9. 1556. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie". În: Emil Alexandrescu. Miruna. Bucureşti : Minerva. Editura Albatros . Emil. 2000. 2000. Mitică şi Hyperion. [Em. nr.Papucii lui Mahmud. Z. 1999]. Cliveţ. [Gabriela Furdui. Poezie de după poezie. România literară. nr. 5: Romane. [Interviu]. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. [Gala Galaction. Ornea. 3. 35. Iaşi : Timpul. 59. 1558. 2000. 6. p. Laura. 5. În volum: 1554. 21. p. Literatura română în analize şi sinteze. GABRIELA În periodice: 1548. Steaua. Ultimul deceniu. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". 2000. 2000. Galaicu-Păun. Poeta din Basarabia. 12-13. 1551. La răspîntie de veacuri. Lazăr Zăvăleanu. 1559. 4. vol. 1560. Mihai. În: Emil Alexandrescu. vol. nr. 1552. 3. 10. 2000. 33. p. Gala Galaction . [Emilian Galaicu-Păun. C. Baba. Iaşi : Timpul. p. Emil. Iaşi : Timpul.memorialistică. 1555. 273-274. 51-52. 97. Gala Galaction . dupa ora Bucureştiului.

În: Apostol Gurău. 197-198. Vară fierbinte. 1566. [Mihail Gălăţanu. 5. Bucureşti : Coresi. Arca. Bucureşti : Editura Eminescu. Memorialul plăcerii. 2. 2000. 11. p. 6. Celălalt. Lazea Postelnicu. 1999]. 6. 45-46. Poezie română contemporană.Everything is happening today. 16. GAVRILESCU. 15. 6. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. 2000.În periodice: GAVRILĂ OGORANU. Simion. Roşioru. [Mihail Gălăţanu. 2000. Timişoara : Marineasa. p. Bărbulescu. 1570. 2000. 2000. Gheorghe. ANGHEL În periodice: 1571. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea. 495-497. 2000]. nr. nr. nr. Toate se întâmplă azi . Tomis. [Vasile Gavrilescu. 34-38. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 9. Un gheizer liric. HORIA În periodice: 1572. 2000]. Vol. Tomis. Grigurcu. 2000. În volume: 209 210 . p. Raiul nemernicilor. 1999]. 1999]. 1998]. Poezie română contemporană. nr. 35. 2000. Alex. Raiul nemernicilor. p. 2000. nr. Constanţa : Ex Ponto. În: Gheorghe Grigurcu. p. Dan-Silviu. GÂRBEA. Lucia Baki Nicoară. 2000. DOINA În periodice: 1564. p. Gurău. GĂBUDEAN. IOAN În periodice: 1562. nr. Brazii se frâng. GĂBUDEAN. Memorialul plăcerii. VASILE În periodice: 1563. 2. 33. . Târgu Mureş : Ambasador. 6. Tomis. GĂLĂŢANU. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). România literară. Luceafărul. 3. [Doina Găbudean.totuşi. Luceafărul. MIHAIL 1568. nr. Târgu Mureş : Brăduţ. Proza fals prozaică. p.. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vară fierbinte. 1569. p. GÂDEA. 35. 35. Boerescu. ***. Ion. [Ioan Găbudean. Grigurcu. Ion. nr. [Anghel Gâdea. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. Apostol. Poezia. Cuvîntul.. p. Vol. 1. 1567. 1. Roşioru. Bucureşti : Coresi. 4. 9. 4-5-6. 2000. IOAN În periodice: 1565. 36. Gheorghe. p. p. Posibila glorie: versuri. Poezia ca "violon d'ingres". Anchetă Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Toate se întâmplă azi. dar nu se îndoiesc. 491-494. vol. 2000]. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. Ştefănescu. Galaţi : Logos. Roşioru. 2000. Ion. 14.

6. Simion. nr..[Interviu]. 1586. 36. 19. 38. ŞTEFAN În periodice: 1578. România literară. 1. în direct: texte pentru teatru. p. Alexandru. Marcu. [Alexandru George. p. 1588. nr. în direct : texte pentru teatru. 2000. 6. 2000. 2000. 2000. 14. Luceafărul. 12-13. nr. Ciachir. [Ştefan Gencărău. nr. 1. Luminiţa. 39-41. În volum: 1576. p. Decembrie. 33. Târgovişte : Bibliotheca. GEORGE. nr. ALEXANDRU În periodice: 1580. Vitrina Allfa. p. p.1573. 1583. în direct : texte pentru teatru. Cuvîntul. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Allfa. 10. 45-46. 4. nr. 2000. 5. Miruna. 3. 6. 1574. p. 7. nr. I. 15. p. Ovidiu Genaru. 1585. nr. 16. Eroi de subsol. 33. Mureşanu. 2000]. 1575. ***.. 1581. nr. 6. Virtuţile limbajului.. 2000. Caragiale. 1584. 7. [Horia Gârbea. Galaţi : Logos. p. Alexandru George. Faţa "en rose" a nimicniciei. p. Angela. Anchetă Luceafărul. p. România literară. nr. [Interviu]. 2000. p. 33. Vol. 10. În: Angela BaciuMoise. 23. 1587. 10-11. 10. Caragiale numărat. [Ştefan Gencărău. George. [Horia Gârbea. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul. p. În volum: 1589. 13. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Conformismul unui liberal. 2000. Caiet pentru. 1579. Alexandru George. Luceafărul. Steaua. 1999]. p. Celălalt. 27. Bărbulescu. Al. Galaţi : 211 212 . 14.. Cuvîntul. Luceafărul. 12-13. Caragiale. OVIDIU În volum: 1577. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. 7. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. Numărul ca expresie a hazardului. 2000. 498-499. 13. Gheorghe. Apostol. nr. România literară. 2000. Bucureşti : Allfa. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. 2000. Ion. Georgeta. Decembrie. 51. GENARU. decembrie în direct. noul roman. 1582. Octavian. Confesiuni împotrivă. p. Cuvîntul.memorialistică. Bucureşti : Allfa. 1999]. Ioanide. Drăghici. Baciu-Moise. p. 1999]. L. Vol. Poezie română contemporană. nr. Gurău. 4. Buciu.. Confesiuni împotrivă]. Bucureşti : Albatros. [Horia Gârbea. I. Decembrie. Adrian. 95-98. Caiet pentru. Cluj-Napoca. Marino. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. L. Marian Victor. 2000. Vasile. Grigurcu. nr. 1999]. Simuţ. numărul ca expresie a hazardului. p. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. Universul cărţii. 167-168. Ştefănescu. GENCĂRĂU. 2000. Cluj-Napoca : Motiv. [Alexandru George. 1999]. Editura Albatros . Fanache. 23. Vatra. Alex. Soviany. nr. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". O reverenţă întîrziată. Dan. [Alexandru George. 2000].

Georgescu. 19. 2000. nr. nr. Testszínű szavak. nr. 1999]. EDIT În periodice: 1596. 2000. 120121. 6. Manolescu. 6. 1995]. În periodice: 1591. 6. [N. 1592. [Paul Georgescu. p. 1995]. 6. 10. Iaşi : Polirom. [Val Gheorghiu. Contemporanul. Poemele biblice]. Iaşi : Polirom. 2000. Grigurcu. 2000]. nr. Victoria. 18. 1595. Emil Şimăndan. 2000. 1. 24. 33. neam. Iaşi : Polirom. 22. 2000]. [Gergely Edit. nr. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 33. GERGELY. Poezie română contemporană. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. 2000]. 1994. Andrea. p.Arionda.conştiinţă. Bucureşti : Floare albastră. p. 1594. 3. Z. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. Előretolt Helyőrség Könyvek. 2000. 1. Val. destin. Universul cărţii. nr. C. Nicolae. p. N. p. Zsigmond. 9. Bucureşti : Europa Nova. 2000 . 213 214 . constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Rogozanu. Poezie românească. Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. 2000. nr. p. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). România literară. p. În: Gheorghe Grigurcu. Pretenţiile barcagiului Caron. Familia. În periodice: GEORGESCU. 1-2. nr. 33. 1599. Grigurcu. 2000. Eminescu . A doua viaţă a lui Eminescu. Gheorghe. O existenţă artistică: Val Gheorghiu. 10. Proze haiku. 2000]. PAUL În periodice: 1593. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. GHEORGHIŢĂ. Gheorghe. GEORGESCU. În volum: 1597. Ornea. Cluj : Biblioteca Apostrof. Condurache. Pretenţiile barcagiului Caron. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. nr. 76-83. România literară. ION În periodice: 1590. [Val Gheorghiu. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. Korunk. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. VAL În periodice: 1598. [Viorel Gheorghiţă. Potriveli şi maşinaţiuni. Doina. Bucureşti : Floarea Albastră. 2000. Nicolae. "Discreţia unui adînc răvaş". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Georgescu. Milescu. Cuvîntul. 1. Cercul strîmt. Breban. 2000]. 28-30. [Ion Georgescu. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. ***. 10. 10. 7. 2000. GHEORGHIU. Breviarul criticului . p. p. 8-9. p. [Val Gheorghiu. p. [N. 5. Curticăpeanu. România literară. Pretenţiile barcagiului Caron. 504-507. 2000. România literară. VIOREL GEORGESCU. 1600. Eminescu. Contemporanul. Vol."om al speranţei".

Paşii lui Hermes. Bărbulescu. Laurenţiu. nr. p. 6. 2000. 2000. ***. nr. Bucureşti : 100+1 Gramar. 1602. România literară. Miruna. [Grişa Gherghei. 2000. Luceafărul. 45-46. 2000. 46. p. Universul cărţii. 45. p. Lola. 4-5. 44. Iaşi : Institutul European. Cristian Pavel. 2000. [Virgil Gheorghiu. Cioculescu. Ionel. 2000. Culisele raiului. 15. p. Mitică şi Hyperion. p. vol. Decapitat la masa de scris]. p. 2000. Culise şi ironii. nr. 1604. [Ştefan Ion Ghilimescu. Simion. Lolita. [Grişa Gherghei. 33. GHERGUŢ. 33. [Sorin Gherguţ. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Anchetă Luceafărul. Necula. nr. 7. nr. Culisele raiului. Contemporanul. 2-3. nr. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 1999]. Încotro?. p. Rogozanu. 2000. 1611. Incotro?. MIRCEA În volum: 215 216 . 1-4. 2000]. nr. În: Laurenţiu Ulici. 1999]. 33. GHILIMESCU. 2. România literară. GHERGHEI. SORIN În periodice: 1605. Bucureşti : Coresi. Racaru. Memorii. Luceafărul. Călin. MARIUS În periodice: 1608. 1: Martorul orei 25. 2000 . 1607. [Ion Gheţie. Luceafărul. 6. Liviu. p. 12. O biografie. Memorii]. 1999]. 5. GHEORGHIU. 12. Time-out. p. Bonita. C. 2000. nr.33. Grăsoiu. nr. [Virgil Gheorghiu. 304-306. 1610. 2000. Roxana. Tribuna. 10. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. Bucureşti : Du Style. 4. p. 2000. Soviany. 7. 8. Teutişan. 1999]. Iaşi : Institutul European. Bucureşti : Cartea Românească. ION În periodice: 1606. Tinereţile romancierului. Panoramele paradisului. GHIŢULESCU. Un altfel de mod de a înţelege poezia. Octavian. [Marius Ghica. România literară. GRIŞA În periodice: 1603. p. 30-31. 16. [Ion Gheţie. Bucureşti : Coresi. VIRGIL În periodice: 1601. Sub oblăduirea lui Hermes. nr. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. p. Diversitate tematică la Editura Gramar. 10. 33. 6. GHEŢIE. nr. 2000]. 2000]. GHICA. Ulici. Mureşanu. Barbu. Craiova : Scrisul Românesc. 18. Luceafărul. Debuturi (II).

10. 2000. 217 218 . Nistor. p. 2000. 44-45. 2-3. În: Gheorghe Grigurcu. GHIVIRIGA. Baciu-Moise. Poesis. p. p. p. În volum: 1615. 1618. 2000. 1614. BOGDAN În periodice: 1616. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 193-199. Dumitru. Ştefan. 84-86. 2000. Steaua. Gheorghe. [Ion Ghiur. ION În periodice: 1619.[Interviu]. Adrian Dinu. p. p. 45. Pod peste abis. Rachieru. Euphorion. 1999]. În: Angela BaciuMoise. 1. [Bogdan Ghiu.[Ştefan Careja. GHIŢULESCU. Vol. nr. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 27. Impostorul. DAN În volum: 1621. p. 11. Contemporanul. Mărturii la sfârşit de veac. Călător învins de-o pasăre. p. Zeno Ghiţulescu. Vasile. [Recenzie de carte]. Gheorghe. 519-521. nr. 514-518. [Mihai Ghiviriga. Adrian. Ţion. Gheorghe. Bucureşti : Editura Niculescu. Mesaje de uitare. 11. Elvira Iliescu]. Vol. 1. Contemporanul. GHEORGHE În periodice: 1622. 6. 18.1612. MIHAI În periodice: 1620. Bucureşti : Scriptum 2000. 508-513. Gheorghe Glodeanu. Chioaru. 11. Angela. GHIU. [Bucureşti : Libra. p. Mircea Ghiţulescu. Pod peste abis. nr. 2000]. 2000. 101. Faunul moldav. GIOSU. GHIUR. Developări în perspectivă. ZENO În periodice: 1613. [Zeno Ghiţulescu. Neconsimţiri. 1997]. 1. Sanatoriul generaţiei pierdute. Bogdan Ghiu. 2000. Geo. Poezie română contemporană. Timişoara : Marineasa. 2000. 51. 1999]. Grigurcu. 3-4. Poezie română contemporană. 1999]. 2000. [Zeno Ghiţulescu. Galaţi : Arionda. 1999]. Arhipelagos. Gheara melancolică. Botoşani : Axa. Curierul românesc. Grigurcu. p. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Luciditatea poetului. 1. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. În: Gheorghe Grigurcu. nr. GLODEANU. Grigurcu. 10. Vol. 7. Ion. nr. 2000. 19. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 3-4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cioacă-Ioanid. 2000. În volum: 1617. 7-8. p. Vol. Bucureşti : Editura Niculescu. Dialectica golului. Poezie română contemporană. 2000. Poezie română contemporană. Vol.

GODEANU. 11. 2000]. Lena. Din perspectiva unei inefabile anamneze. Romulus. 162-163. Angelo Mitchievici. Jumătate Vidros. nr. Bărbulescu. [Ştefan Goanţă. Petraş. 17. 6-7. Luceafărul. [Gheorghe Glodeanu. 10. Avatarurile prozei. 9-10. R. OCTAVIAN În volume: 1633. 10. 11. Arca. nr. Ghenceanu. 38. În: Emil 219 220 . Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". 2000. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 1997]. Miruna. p. [Gheorghe Glodeanu. 1625. 51. 2000 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. [Ioana Nicolaie. 77-81.1623. [Gheorghe Glodeanu. 4. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. p.. Octavian Goga .Oltul. Bucureşti : Image. Domnica Drumea. Apostrof. GLODEANU. Zodia Tirului. 2000. Mircea Cărtărescu. [Gheorghe Glodeanu."40238 Tescani". 8. 1998]. 82. Octavian Goga . 40238 Tescani. Alexandrescu. nr. Familia. Marius Ianuş. Alexandru. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. 2000. nr. Simion. nr. Steaua. IOAN În periodice: 1631. 19. 14. GOANŢĂ. Cubleşan. Bucureşti : Libra. 1999]. GOGA. V. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Image. Ioan Godeanu. 7-8. 5. 16. Camelia. Modelul Frankenstein. p. Crăciun. Luceafărul. 1999]. 1626. 1624. 22. 2000. 189. Lazăr.Noi. 1634. Voinescu. 11. 8-9. 2000. 40238 Tescani. 2000. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. IOAN În periodice: 1629. Iaşi : Timpul. Radu. 2000. nr. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei". Constantin. 1628. p. Editura Libra. Falsa literatură . Domnica Domnea. Mircea Eliade. Irina. 1998]. Universul cărţii. 266-267. Zodia Tirului. 1627. Craiova : MJM. Vatra. nr. [Gheorghe Glodeanu. Bucur. Florin Iaru. Luceafărul. Doina Ioanid. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. nr. 2000]. Angelo Mitchievici. Emil. 1999]. Cecilia Ştefănescu. [Gheorghe Glodeanu. 10. p. 2000]. p. 2000. Mircea Cărtărescu. [Mircea Liviu Goga. Bucureşti : Libra. Mureşanu. Avatarurile prozei lui Eminescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. Doina Ioanid. p.. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. p. Cecilia Ştefănescu. p. 4-5-6. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. Marius Ianu. Emil. [Ioana Nicolaie. Un studiu despre romanul românesc interbelic. p. Alexandrescu. Luceafărul. nr. p. GOGA. Ioan Glodeanu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. ŞTEFAN În periodice: 1630. Pintescu. Florin Iaru. nr. 2000. Bucureşti : Libra. Bucureşti : Libra.

Homo militans. 10. nr. Tokyo by night. Emil. 46-54. 2000. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. personalitate şi limbaj: Paul Goma. 2000. Luca. Ţepeneag. [Interviu]. 33. p. Literatura română în analize şi sinteze. Mariana. GOLIA. 6. Cuvîntul. 7. [Paul Goma. Popa. Dumitru. p. 2000. nr. 1645. 3. 2000. p. 2000. Tudorel. GOLOPENŢIA. Alexandrescu. [Anton Golopenţia. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. 2000. Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. Contemporanul. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. Iaşi : Timpul. 1999]. [Claudia Golia.Rugăciune . 4. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. nu de privitor ca la teatru". 6. p. 66-71. Iaşi : Timpul. Reşiţa : Timpul. Luceafărul. nr. Bucureşti : Nemira. nr. nr. 9. 95. Dumitru. Bucureşti : Nemira. Literatura de gang. În: Emil Alexandrescu. [Paul Goma. p. Contemporanul. 16. 1999]. Tatiana. 1638. 265-266. Un alt Paul Goma. Dragomir. p. Homo militans. 7. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. ANTON În periodice: 1641. Gheorghe. Pe strada Mântuleasa. Sipoş. Octavian Goga . Ceasul misiunilor reale. 1999]. 11. 2000. 264-265. Mircea. 5-95. Paul Goma . p. Caius Traian. 2000. Două romane cu cântec la cheie. 116-128. GOMA. Cluj-Napoca : Napoca Star. Paul Goma. p. 221 222 . Istrate. 10. Ceasul misiunilor reale. 2000. p. Iaşi : Timpul. [Anton Golopenţia. Popa. 1637. nr. nr. 39. Viaţă. Scrisuri : (1972-1998). Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. În: Mircea Popa. Octavian Goga şi societate "Astra". 10-11. 41-45. Constantin. 10. Paul Goma în aşteptarea gloriei. 2000. nr. 2000. Justa]. 2000. Sorin. 1644. p. 38. p. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. p. În: Mircea Popa. p. 2000. Mincu. Breban). [Mircea Eliade. 2000. p. 34. România literară. Telescu. Luceafărul. Cuvîntul. Bucureşti : Nemira. Emil. nr. 18. Octavian Goga . Marin. 2-3. 12. 26. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. 4. 1650. 1635. 267-270. Scrisuri : (1972-1998). Ornea. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. 1646. PAUL În periodice: 1643.Alexandrescu. Preda. Viaţa românească. 10. 1636.Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. p. 19. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. CLAUDIA În periodice: 1640. p. Ţepeneag. 1648. Piţu. Mircea. Slama-Cazacu. Studiu de istorie literară.Plugarii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. 1647. 2000. Curierul românesc. 45. p. 1639. 2000 . Alexandrescu. 1642. 1649. Urian. 2000. Z. nr. Vatra. Cluj-Napoca : Napoca Star.

România literară. 11-12. Cetatea cu nebuni. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. nr. [Ilie Gorjan. 10. Vatra. Universul cărţii. Mitică şi Hyperion. 7. [Petre Got. p. În: Gheorghe Grigurcu.În volum: 1651. 10. GRAPINI. Poezie românească. Victoria. p. Tandem liric]. GORJAN. Însemnele clarităţii. 1999. 5. Shaul Carmel. Andrei Fischof. p. Soviany. Victoria. Ioana. Plâns de heruvim. Bacău : Corgal Press. 237-238. 16. 2000. 223 224 . 26. p. 2000. Molizii din faţa casei. Seceta şi rodirea. 2000. nr. nr. Nicolae Rotaru. 47-48. 10-11. 2000. p. 1999. 2000. 2000. 1999]. Tăcerea cu sufletul gol. [Petre Got. 2000]. [Luiza Carol. Luceafărul. Milescu. nr. 2-3. Acul Cleopatrei. Plâns de heruvim. nr. p. 10. Luceafărul. Rădulescu. 1999]. [Iancu Grama. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 45-46. 1999]. Simion. Tatiana. Bacău : Corgal Press. Milescu. LEON-IOSIF În periodice: 1660. Cimpoi. 11. Poesis. 2000. p. [Liviu Grăsoiu. 12. Bacău : Corgal Press. Poeţi argonauţi. 7. 2000. Vol. p. p. Poezie românească. Irina. Universul cărţii. Un debut la vârsta a treia. ***. nr. Petraş. Gheorghe. 2000. 1655. ILIE În periodice: 1652. Bucureşti : Editura Eminescu. GRAMA. [Leon-Iosif Grapini. Poezia unui nou început. Un poet neotradiţionalist. 11-12. 20. Luceafărul. 1662. "Cazul" Topârceanu. GOT. 3-4. 1. Paul Goma . LIVIU În periodice: 1661. 1999]. Laurenţiu. 11. 2000. Bucureşti : Crater. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. Bianca Marcovici. Lungu. 33. Apostrof. Bărbulescu. 522-531. p. Octavian. Poezie română contemporană. p. 10. 1657. nr. 1656. Bucureşti : Du Style. G. 16. Mircea Gorun. Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. Diaconescu. [Petre Got. 2000. 2000. Plâns de heruvim. nr. În: Laurenţiu Ulici. 86-87. 1999]. Note despre poeţii români din Israel. GRĂSOIU. Ulici. Anchetă Luceafărul. 5. Dan Voinescu]. IANCU În periodice: 1659. Mihai. Solo Har.Jurnal. PETRE În periodice: 1654. Contemporanul. 33. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. În volum: 1658. Alexandru. Cetatea cu nebuni. GORUN. MIRCEA În periodice: 1653. nr. Bucureşti : Editura Eminescu.

nr. 1999]. 2000. Traga şerpilor. Chinde. 1663. Octavian. F.p. 5. Universul cărţii. [Adrian Grigore. IOANA În periodice: 1666. Petraş. GRIGORIE. Mariana. Poeme în pierdere]. Vasile. Experienţa condiţiei subterane. 10. 1999]. Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. 3. 6. p. Ştefan. GREERE. nr. GRECEANU. România literară. 2000. 9. p. 5. 1999]. 10. 2000. 49-59. G. Dan Grigorescu. Aventuri la apa Teleormanului. ADELA În periodice: 1665. Un alt Topârceanu. 2000. 1998]. Bucureşti : Albatros. GRECU.M. Z. Bucureşti : Editura Universităţii. [Toma Grigorie. 39. Irina. 2000. Synthesis. 225 226 . RADU În volum: 1667. Calea de întoarcere. România literară. nr. GRECEANU. 6. nr. 2000. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române.". Soviany. Roxana. [Sorin Grecu. Luceafărul. 2000]. Marin. p. Cucu. 1999]. 1664. nr. p. Silvia. ADRIAN În periodice: 1670. Piteşti : Paralela 45. p. [Ioana Greceanu. 2000-2001. Jocul cu oglinzile. GRIGORE. 10. 68-69. TOMA În periodice: 1672. 5-6. O nouă exegeză despre Topârceanu. Dostoievski vs. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 17. Editura Eminescu. 51. 19. nr. Luceafărul. Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. Bucureşti : Crater. Steaua. Contemporanul. 2000. Cluj-Napoca : Clusium. [Anca Luminiţa Greere. [Liviu Grăsoiu. p. Luceafărul. Kerouac. 17. ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. 33. p. 27-28. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 209210. Radu Greceanu. În: Antologie de literatură română veche . SORIN În periodice: 1668. [Bucureşti : Universal Dalsi. 33. 1999]. p. [Liviu Grăsoiu. Sorescu. Pudriera cu apă. Valeriu. Veronica. Ionescu. "Mierea cuvintelor". GRIGORESCU. J. GRECEANU. 2000. Bucureşti : Crater. Marinescu. Candorile perversiunii. 5. Ornea. nr. Geo. 18. DAN În periodice: 1671.

2000. nr. Victor. Milescu. p. 47. Drăghici. 1999. 1675. nr. p. nr. Luceafărul. [Interviu]. 10. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). 19. 2000. Ştefănescu. 2000]. Pavel. 12. GROSSU. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). 10-11. 73-75. 4. Viaţa românească. Dora. 2000. 11. 2000. 1-2-3. p. La judecata florilor. p. nr. [Gheorghe Grigurcu. 17. nr. nr. Holban. nr. Ştir. 18. [Florin Grigoriu. nr. [Interviu]. GRIGURCU. 31. 1688. 77-79. 1678. Universul cărţii. p. Victor. 2000. Marin. nr. Literatura sentimentului religios. Miscellanea. Cartea neagră a literaturii române. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 2000]. nr. 2000. Un îmblânzitor al cuvintelor. ***. Poezie românească. p. 5. p. p. FLORIN În periodice: 1673. Lucian. Ştir. Dora. Bucureşti : Nemira.nr. Amurgul idolilor. Apostrofarea "Apostrof"-ului. Chipul omului dinlăuntru. 8-9. Vatra. România literară. 1683. 4. Vatra. 1686. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). 1999]. Mincu. nr. 1685. [Interviu]. 95. [Gheorghe Grigurcu. 164-166. Georgeta. 10. Soviany. 2000. [Interviu]. nr. 65-67. Ioan. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1679. 2000. [Gheorghe Grigurcu. 21. Bucureşti : Editura Eminescu. 12-13. 227 228 . Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. 2000. 8890. Vatra. [Sergiu Grossu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). Bucureşti : Editura Eminescu. Marin. Poemele destrămării. 2000. Năpârlirile criticului. 1676. Luceafărul. GHEORGHE În periodice: 1674. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). Vatra. Dora. 12-13. 10-11. 2000]. nr. 2000. nr. România literară. Spaţiul dintre corole. Mincu. p. p. Luceafărul. Ştir. Victoria. Ştir. 130-131. 10. 2000. Victor. 125. 40. 33. Fiul cel pierdut . GRIGORIU. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). 1677. Vatra. 12-13. 1998]. Pavel. p. [Interviu]. SERGIU În periodice: 1687. Octavian. 1. Banul. 2000. p. nr. 1684. 5. [Interviu]. 33. 2000. p. Luceafărul. Pavel. 11. 1681. 10. Alex. 2000. p. 18. 2000. Luceafărul. [Sergiu Grossu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). 2. Bucureşti : Coresi. [Interviu]. p. Peisaj critic. 1682. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). 30. Critica etico-estetică. Arca. 1680. Suciu. p. Victor. Luceafărul. p. [Interviu].

Farmecul unei lumi (I). Steaua. p. Bucureşti : Cartea Românească. În: Apostol Gurău. nr. p. p. Ispita mării verzi. [Bucureşti : Cartea Românească. 103-107. 10. p. Note biobibliografice. 99-102 . 135-148. Celălalt. Alex. 10-11. Trandafir. Ştefănescu. 125-127. [Apostol Gurău. 5-6. În: Apostol Gurău. 5. Celălalt. GURĂU. 1702. 2000. GURĂU. p. nr. 8-9. Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Allfa. 2000. nr. 33. 1698. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). 2000. Tamburlini. În: Apostol Gurău. Galaţi : Logos. 2000]. 2000. APOSTOL În volume: 1694. p. nr. 2000.GROŞAN. 2000. 4. 1690. Începutul verii astronomice. Povestiri alese. Celălalt. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". 1981]. Vitrina Allfa. 1696. 11. [Apostol Gurău. Cartea de debut. 2000. M. 95-98. p. Povestiri alese. 2000. Timişoara : Hestia. Condeescu. 1693. România literară. Noje. 2000. 1701. Condeescu. Crina. 2000. Ştefănescu. Carnavalcada lirismului. Galaţi : Logos. Poesis. [Constantin Gurău. Galaţi : Logos. Celălalt. Bucureşti : Alfa. În: Apostol Gurău. [Apostol Gurău. 128-132. 1699. [Ioan Groşan. Ungheanu. Galaţi : Logos. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. Apostol Gurău: "Defonia". Al. Cornel. 1695. 2000. 1981]. În: Apostol Gurău. În: Apostol Gurău. 51. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 33. 35. 116-124. 2000. Celălalt. Papahagi. VASILE În periodice: 229 230 . 1692. GURĂU. 1999]. p. Valentin F. 33. 168-170. Constantin. 1697. IOAN În periodice: 1689. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). p. 1691. România literară. În: Apostol Gurău. Piru. Spovedania lui Groşan. Galaţi : Logos. Regman. ediţie definitivă. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Celălalt. Bud. 103-107. Apostol. Senzaţionalul cotidianului. 4. Ioanide. O retrospectivă Ioan Groşan. Celălalt. 1978]. Dan Alexandru. Un drog peisajul. Începutul verii astronomice. Celălalt. 2000. Vatra. [Bucureşti : Cartea Românească. Gurău. 113-115. Marian. 1999]. 15. 2000. Mihăescu. Bucureşti : Allfa. Farmecul unei lumi (II). p. 1978]. 1700. 1999]. nr. Şerban. Povestiri alese. 33. Alex. În: Apostol Gurău. 1981]. [Bucureşti : Cartea Românească. 1978]. Scurte istorii. p. Galaţi : Logos. 1986]. Anca. 26. Un prozator şi nuvelele sale "exemplare". p. Celălalt. Dan Alexandru. p. [Apostol Gurău. Alexandru. p. În: Apostol Gurău. [Ioan Groşan. Galaţi : Logos. România literară. p. Începutul verii astronomice. La liziera experimentului. [Ioan Groşan. Galaţi : Logos. CONSTANTIN În periodice: 1703. Galaţi : Logos.

Moraru. p. nr. 10. Vocaţie a evocării. 1999]. 196-198. Deleanu. Mincu. 2000. Daniel. p. 176-177. Viaţa lui Mircea Eliade. AUREL În periodice: 1705. 2. Bucureşti : Jurnalul Literar. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 9. 1999]. Din epistolarul Mircea Eliade. Mircea. Intransigenţa criticii asupra criticii. [Vasile Gurău. 1713. Luceafărul. 6. 18-28. 6-7. 1999]. 93. 2000. Zeca-Buzura. RADU În periodice: 1707.un alt poet necunoscut. Steaua.poezia închisorilor comuniste. Ornea. GUŢAN. Mincu. GYR. Bucureşti : Minerva. Miscellanea. Daniela. Victoria. Povestiri din anul Cometei. Mincu. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Corespondenţă. MIRCEA În periodice: 1709. Bucureşti : Minerva. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 1-2. 1999]. Timişoara : Hestia. Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. nr. Universul cărţii. tata. 2. 2000. 10. 2000. 2000]. 32. 33. Marin. 1999]. Luceafărul. p. vol. Radu Gyr . Vatra. p. nr. România literară. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. Viaţa românească. Viaţa lui Mircea Eliade]. MIOARA 231 232 . În umbra lui Mircea Eliade. [Lidia Handabura. p. nr. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. nr. Z. 4. 66-69. Florin. Repere biobibliografice. 3. Marin. p. 5. [Dan Bogdan Hanu. p. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 6-7. Critica şi actul lecturii. [Recenzie de carte]. 5-6. Rogojan. 2000. Bucureşti : Humanitas. p. 2000]. 95. [Mircea Eliade. 23. 1714. [Mircea Handoca. ILIE În periodice: 1706. 2000.1704. 1711. Un premiu pentru mama. 10. Handoca. Contemporanul. vol. [Ilie Guţan. p. 2000]. Aurel Gurghianu . nr. LIDIA HANDOCA. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. În umbra lui Mircea Eliade. Editura Dacia. HANDABURA. 2000. 1997]. [Mircea Handoca. Vindecarea de simetrie. Vatra. 12. GURGHIANU. Nicolae. 10. Sibiu : Imago. HANU. Vatra. nr. 2000. Milescu. [Mircea Handoca. Marin. nr. Luceafărul. 2000. [Mircea Handoca. vol. 18. Ion. 7. Iaşi : Cronica. 1715. 1710. unchiu' Stelu şi Chiril. Savin. nr. 6. p. 2000. p. 2000. Cornel. nr. 2000. p. Topolog. nr. nr. 1712. Drum bifurcat. 16. 51. HAPA. 18. Cluj-Napoca : Dacia. 1: A-H.

Andrei Fischof. HASDEU. 86-87. 2000. p. 7. Poezie română contemporană. Dan Voinescu]. În: Emil Alexandrescu. [Maria Lucia Haţegan. Gizella. Emil. Mircea. p. 2000. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Mioara Hapa. HODJAK. 10. Vol. 7. Poeţi argonauţi. p. Solo Har. Bogdan Petriceicu Hasdeu. 51. 1. Horváth. Iaşi : Timpul. Kiss. Miruna. Mureşanu. Apostrof. Lungu. 532-537. IULIA În periodice: 1719. Korunk. 10. Note despre poeţii români din Israel. ION În volum: 1721. Hervay. Universul cărţii. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. [Szilágyi. HAŢEGAN. 27. Alexandrescu. Zoltan. [Luiza Carol. 2000. p. Vatra. 11. nr. Balăs. Extenuarea unei idei. [C. 2000. 1999]. p. Tóth. Cultură şi valoare . Zoltán. 7-8. 141-143. Steaua. 2000. Ion Heliade Rădulescu . Mircea Gorun. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. 15-17. Shaul Carmel. HASDEU. GIZELLA În periodice: 1722. [Mioara Hapa. Literatura română în analize şi sinteze. Momentul 1848 . p. János. nr. nr. Jenő. Manolache. 112-113. p.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Domokos. Bertha. Kányádi. Petean. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. Imre József. Alexandru.În periodice: 1716.editura Saeculum. István]. Jékely. Bianca Marcovici. 5-6. Helikon. Irina. 1-3. Grigurcu. 1723. nr. În: Emil Alexandrescu. Dispăruţii. p. FRANZ În volum: 1724. Sándor. 8-9. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. 10-11. SOLO În periodice: 1717. 2000. 2000. Gheorghe. HERVAY. HELIADE RĂDULESCU. HOGAN. p. 2000. Ochiul de la capătul zilei. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alexandrescu. Bucureşti : Limes. Imre. Iaşi : Timpul. În: Gheorghe Grigurcu. Székely. 2000. LINDA În periodice: 233 234 . HAR. 10. nr.Zburătorul. Idealitatea recîştigată. Színes kavicsok. Petraş. Emil. MARIA LUCIA În periodice: 1720.

nr. Iaşi : Editura Timpul. nr. 1999]. Celălalt pas. Dan C. Mihaela. [Ioan Holban. 8-9.1725. p. 22. 2000. Geo. Critica universitară. Craia. Stiluri în proza interbelică. Simion. 271-273. [Vintilă Horia. 15. [Manuela Horopciuc. Bucureşti : Cartea Românească. 154-156. ANTON 235 236 . 82. 2000. 2000. Ailenei. Universul cărţii. MANUELA În periodice: În periodice: 1729. 33. 63-64. 1732. [Vintilă Horia. Iaşi : Moldova. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. HOLBAN. nr. ANTON În volum: În periodice: 1730. Familia. Bucureşti : Albatros. HOROPCIUC. p. p. 4. VIOREL 1727. Emil. 3-4. nr. ION În periodice: 1733. HOREA. HORIA. România literară. 1731. p. Breviar. 2000. p. 2000. nr. Dumitru. HORJ. Mai sus de miazănoapte. 10. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. 15. Tomis. HORVATH. Calul troian. 35. 1999. 3. Pavel. 2000. Chirilă. 11. Mărirea şi decăderea artiştilor. 5. ***. Oradea : Abaddada. Calistrat Hogaş . [Ion Horea. CALISTRAT În periodice: 1726. Luceafărul. 2000. 2-3. Bătăi în dungă. Romanul egocentric. 13. 2000. nr. p. 164-177. Vasile. Via crucis. Salonul refuzaţilor. 7-8. În: Sergiu Ailenei. nr. Sergiu. Calul troian. 2000. Iaşi : Timpul. 1. Mihăilescu. 10. 3. 1999]. Bucureşti : Jurnalul Literar. Bucureşti : Albatros. Sultana. 2000. 16. Privire în trecut. 1734. Vintilă Horia. Datorii de onoare. p. nr. [Mihai Sorin Rădulescu. Malea Stroe. Astra. 1995]. 1999]. 1999]. ***. HOGAŞ. 10. 6. p. Oradea : Anotimp : Abaddaba. Genealogii. Literatura română în analize şi sinteze. Celălalt pas. La răspântie de drumuri. Linda Hogan. p. 1999]. Alexandrescu. nr. p. IOAN În periodice: 1728. HOLBAN. 1992]. [Viorel Horj. 2000. Moartea morţii mele]. Poesis. Bărbulescu. Universul cărţii. Balmuş.Singur. 16-17 . [Viorel Horj. VINTILĂ În periodice: 1735.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

33. Cluj : Dacia. Constanţa. Florin Iaru. 2000. 11. [Ioana Vlaşin. Iaşi : Junimea. 162-163. 11. 100-103. Misticul rebel. Falsa literatură . Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. 8. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. În volume: 1808. Crinul deschis. România literară. Rădulescu. Bucur. Oedip. Ionesco după Ionesco. Manole. 24. [Ioana Nicolaie. Scriitori români care au creat în alte ţări. [Valeriu Anania. 43-44. 1997]. Lena. 1997. Gheorghe. 10. p. În: Iulian Rădulescu. IOANID. Contemporanul. 1801. 1994. 170-175. 5-6. România literară. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Cecilia Ştefănescu. În: Emil Alexandrescu. Oedip. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. Lazăr. 40238 Tescani. Cecilia Ştefănescu. EUGEN În periodice: 1803. 2. Vol. România literară. Doina Ioanid. p. nr. nr. nr. Ferestre 98. Alexandrescu.Mitchievici. Cecilia Ştefănescu. 2000. 6. nr. Literatura română în analize şi sinteze. IONEL În periodice: 1798. Oneşti : Aristarc. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. p. Laura. p. Bucureşti : Unitext. Mircea. 247 248 . 1998]. Contemporanul. [Nicolae Ionel. Teatrul azi. 1. p. 1805. 2000. Iaşi : Timpul. p. 6. Mircea. 1-2. 2000. [Anca-Maria Rusu. p. 1796. Mărturisiri şi opţiuni. Grigurcu. 9-15. nr. 1809. Victor Nichifor. 1999]. p. nr. p. Antigona din Meşterul Manole. Luminiţa. Misticul rebel. În volum: 1802. 2000. 5. Eugen Ionescu. Mioriţa. p. p. 1797. p. 1999. Iaşi : Timpul. Mircea Cărtărescu. 1806. Emil. 1804. 10. Viaţa românească. 4-5-6. [Nicolae Ionel. 6. nr. Arca. 2000. Gheorghe. 40238 Tescani. Mircea. IONEL. Ghiţulescu. 33. Marius Ianuş. Iulian. Pavel. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Bucureşti : Image. Marcu. Ioan Glodeanu. nr. 2000. Doina Ioanid. 2000. 4. Grigurcu. 12-14. 33. Ionel Ioanid. 2000."40238 Tescani". nr. Contemporanul. 4-5-6. Alexandria : Teleormanul Liber. Ion Mircea. Angelo Mitchievici. Familia. 95. NICOLAE În periodice: 1799. Iulian Băicuş. 49-50. Prietenie & literatură. nr. nr. 10. Ghiţulescu. 1800. Arca. 2000. 2000 . 38. 1807. 2000. Doina Ioanid. 2000]. Diaconu. Bucureşti : Image. 6. Poezie română contemporană. 2000. 1999]. 14. Buzea. O "carte . nr. 520-523. 2000. Mircea Cărtărescu. 559-564. Florin Iaru. p. Nicolae Ionel. Alina. Meşterul Manole (teatru). 2000]. Domnica Drumea. 2000]. Cum l-am cunoscut pe Ionescu.Apostrof". Gheorghe. p. Marius Ianuş. 94-95. Din şi prin câmpul poeziei. IONESCU. p. Angelo Mitchievici. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. Iaşi : Junimea. 2000. 15. Morariu. Romulus. Grigurcu.

Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. 2. nr. Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Dima. 1821. nr. [Mariana Ionescu. 7. 2000. MIRCEA M. Recuperări. nr. 10.. 17. 1819. Craia. 35.IONESCU. IONESCU. 2000]. nr. B. nr. Exerciţii de fidelitate. [Mircea M. Alexandria : Teleormanul Liber. Mureşanu. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Tomis. Tratat de metafizică : curs inedit. G. Paul. Roşioru. Contemporanul. p. 1999]. nr. Cazul Nae Ionescu. nr. p. 2000. Roxana. 7.. 2000. În volum: 1822. IONESCU. Z. 13. Exerciţii de fidelitate. Chihaia. NAE În periodice: 1817. Tomis. IORDACHE. 1999]. EMIL În periodice: 1824. [Nae Ionescu. p. Alexandru. Bucureşti : Semne. Ornea. 2000. p. 10. Luceafărul. Exerciţii de fidelitate. [Interviu]. 1823. 33. p. 143-157. 1997]. [Nae Ionescu. Alexandria : Teleormanul Liber. 1999]. 7. 1999]. Pentru întelegerea unui moment istoric. Un curs de filosofie. Bucureşti : Crater. 33. Geografie cu îngeri. Ion. 9. 10. Luceafărul. C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. p. "Exerciţii de fidelitate". p. [Mariana Ionescu. 2000. [Mariana Ionescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Geo. Roxana. 7. Bucureşti : Editura Eminescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Gellu Dorian. p. Emil 249 250 . 1999]. [Mariana Ionescu. În: Iulian Rădulescu. 1812. Taximetrist de noapte la New York. 35. 140-143. Tratat de metafizică. Sultana.arhetip şi căderea sa în lume. Exerciţii de fidelitate. 17. Mariana Ionescu. nr. 10. 1. 22. 7. Proză de cameră. 16. Pavel. p. În periodice: 1816. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. Opere. Sorescu. 10. 2. 10. Vasile. 2000. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. MARIANA În periodice: 1810. 24. Luceafărul. 15. nr. Pravilă de morală practică. Universul cărţii. Mărturisiri şi opţiuni. Rădulescu. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Universul cărţii. Exerciţii de fidelitate. România literară. Publicistica lui Nae Ionescu (II). 2000. Publicistica lui Nae Ionescu (I). 2-3. p. 1814. p. Rădulescu. 2000. 1815. Bucureşti : Roza Vânturilor. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Iubirea . nr. vol. nr. De vorbă cu. George. Sorescu. 1999]. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. 16. 19. Miruna. [Mariana Ionescu. 2000. 2000. Universul cărţii. 6. România literară. 1811. 1813. 1820. p. Bucureşti : Roza Vânturilor. [Nae Ionescu. 1999]. Roşioru. 2000. 35. Silvestru. Iulian. Pe urmele lui Eminescu. 9. În: Iulian Rădulescu. 1818. Ion. nr. 2000. Ionescu. Iulian. Simona-Grazia. Luceafărul.

Milescu. 2000. Victoria. nr. Gheorghe. Sorin. Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. p. Iorga. Ornea. p. Universul cărţii. p. IOVĂNEL-SPINEANU. p. p. 1998]. Şora. Alba Iulia : Altip. 46. 30. 9. Mihai. Floarea. p. [Emil Iordache. Tărâmul cerului pierdut. 2000. [Doina IovănelSpineanu. Luceafărul. 1. ISTRATE. p. [Gheorghe Iova. 1999]. Tragedie şi haiku. Un Gogol dezideologizat. 2000. 2000. 5. IOVA. nr. 9. 2000. 2000. Studiu despre Gogol. MARIUS În periodice: 1827. 9. Preda. 10. Relatia epică. 33. [N. ISAC. 1831.Iordache. IORGA. DOINA În volume: 1835. Vatra. Iorga. 23. Literatura română în analize şi sinteze. GHEORGHE În periodice: 1828. p. Tragedie şi haiku. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Universul cărţii. Burlacu. [Doina IovănelSpineanu. Cluj-Napoca : Napoca Star. 1999]. 1. 10. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". Sultana. nr. 251 252 . 11-12. 2000]. Mircea. teoretician al istoriei. 2000. 9-15. Relaţia epică. Milescu. Povestea unei femei. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. IOSIF. nr. 524-525. 2000]. p. 1999]. Paşii poetului. România literară. Scriitori români care au creat în alte ţări. nr. Piteşti : Paralela 45. 1999]. PANAIT 1829. 10. nr. [Doina IovănelSpineanu. Emil. 2000]. În periodice: 1830. Victoria. Grigurcu. Cluj-Napoca : Dacia. ISTRATI. 10. p. 10-11. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Z. Ana. Doru George. nr. cea fără de păcat. 5. 11-12. nr. 172-174. 2000. 6. Craia. EMIL În volum: 1833. Poezie românească. nr. Familia. 1832. Panait Istrati. 1. [Ion Istrate. În: Emil Alexandrescu. NICOLAE În periodice: 1826. 33. p. [Interviu]. 2000. Berceanu. Schiţă de portret. 1825. În: Caietele Rebreanu. Universul cărţii. 14-15. Bucur-Perţe. [Marius Iosif. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. Iaşi : Timpul. Iaşi : Polirom. România literară. 2000. nr. 37-39. 3. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Învăţarea iubirii. Lecturi subiective. 1999]. 11-12. Universul cărţii. Generalităţi cu privire la studiile istorice. ION În periodice: 1834. Vatra. 2000. 2000. N.

Urian. 2000. [Cornel Ivanciuc. p. Farmecul mişcării. Octavian. Vol. p. Sexagenara şi tânărul. Nicoleta. Sălcudeanu. Bucureşti : Cartea Românească. În: În periodice: 1847. [Nora Iuga. 34. Câtă cultură. Poezia Norei Iuga. 4. Grigurcu. Grigurcu. nr. p. 7. Alexandria : Teleormanul Liber. Gheorghe. 23. 33. 1837. 4. [Nora Iuga. Panait Istrati. 2000. Bucureşti : Albatros. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Cartea cuceririlor. atâta sinceritate. 15. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Vol. Bucureşti : Cartea Românească. Laurenţiu. Bucureşti : Cartea Românească. 1840. 576-580. 26. "Porunca inimii". Sexagenara şi tânărul. 2000. Poezie română contemporană. Blestem şi libertate în Levant. 1848. 5. Gheorghe. 1844. IVASIUC. Alex. 1999]. Soviany. Grigurcu. p. Întâmplări în suprarealitatea imediată. 1843. Vol. 1. Bucureşti : Vinea. 85-86. IUGA. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. 1. 2000. 2000. nr. Bucureşti : Albatros. Poezie română contemporană. p. p. 1839.1836. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 581-587. De la cântecele focului la cântecele cernelii. 2000]. 6. 1846. Mitică şi Hyperion. 1-2. În volum: 1842. [Cornel Ivanciuc. 360-361. 157-165. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. [Cornel Ivanciuc. 1. Irod. Vatra. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. p. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. 2000. 46. 1845. Romane şi romancieri în secolul XX. p. Poezia nefeminină a Norei Iuga. Gheorghe. p. Aureliu. Gheorghe. Ulici. ALEXANDRU În periodice: 1850. Cartea cuceririlor. Grigurcu. Vol. 4. lapte cu miere şi puţin ardei iute. 2000. Luceafărul. [Nora Iuga. În volum: 1849. 40. Alex. O carte cuceritoare. 1999]. 2000. Iulian. 12. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Aureliu Goci. Rădulescu. Sarcasmul adevărului. 1999]. p. nr. Ştefănescu. Maria. 2000. 253 254 . nr. 100-112. Cartea cuceririlor. Breban. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandru Ivasiuc (1). p. Grigurcu. nr. p. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Du Style. 588-596. Inima ca un pumn de boxeur. 2000. Ştefănescu. Poezie română contemporană. 565-569. p. IVANCIUC. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 570-575. Cuvîntul. Luceafărul. Contemporanul. p. România literară. 1. 1841. Gheorghe. Goci. 1. p. 2000]. 33. nr. Tudorel. Praf de stele. Regăsirea timpului pierdut. CORNEL 1838. Poezie română contemporană. Lirism domestic: Nora Iuga. 10. nr. România literară. Nicolae. 2000.

92-102. 2000.Ruxandra Ivăncescu. 4. România literară. Breban. Vatra. p. p. Gheorghe. nr. Poezia lui Cezar Ivănescu. 28. 33. [Ruxandra Ivăncescu. 1999]. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. 255 256 . Mitică şi Hyperion. Gheorghe. 2000. 10. 1859. Iulian. [Ruxandra Ivăncescu. 2000. Stela Covaci: Timpul asasinilor. nr. nr. 4. p. Breban. Alexandru Ivasiuc (2). IVĂNCESCU. Bucureşti : Crater. Milescu. 2000. În: Aureliu Goci. 10. Contemporanul. 1. 1858. Eugenia. 1-2. IVĂNCEANU. RUXANDRA În periodice: 1856. Angela. 2000. În volum: 1854. 600-605. Galaţi : Arionda. p. 1862. Poezie românească. Contemporanul. Poezie română contemporană. 11-12. Nicolae. Boldea. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Poeme. 2000. Bucureşti : Du Style. 10. România literară. 2000. Timpul "vrăjit" al lecturii. nr.1851. O nouă viziune asupra prozei contemporane. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Moraru. 2000. nr. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 80-81. 2000. Tentaţia clarificării critice. 1999]. 1865. p. 2000. Cuvîntul. p. Piteşti : Paralela 45. 87-93. 1-2. [Cezar Ivănescu. 1852. 4. 1866. Boldea. Ulici. 6. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vatra. 1864. Universul cărţii. Iulie.[Interviu]. 72-74. Laurenţiu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. [Interviu]. Iulian. p. nr. 1861. 1999]. 81-82. 606-613. p. Nicolae. Alexandru Ivasiuc. [Ruxandra Ivăncescu. Micul gladiator. p. Aureliu. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Paralela 45. 2000. VINTILĂ În volum: 1855. 2000. Alexandru Ivasiuc (3). Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". Poezia lui Cezar Ivănescu. Sanda. Ursachi. p. p. 5. Guzun. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 42. 10. Vol. Bucureşti : Minerva. Baciu-Moise. Cezar Ivănescu. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . Vatra. În volume: 1863. 14. 279-290. O posibilă viziune asupra prozei actuale. Sud Est. nr. 597-599. CEZAR În periodice: 1860. Grigurcu. Vintilă Ivănceanu. Grigurcu. Poezie română contemporană. 1857. nr. p. Cornel. nr. Cordoş. Vol. IVĂNESCU. p. Vol. Gabriela. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Victoria. 2000. Bucureşti : Paralela 45. În: Laurenţiu Ulici. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. p. 33. În: Angela BaciuMoise. Vol. 1. Mărturii la sfârşit de veac. p. 4. 1853. 2000. Cezar Ivănescu. Grigurcu. 239-240. Poezie română contemporană. Grigurcu. [Cezar Ivănescu. Goci. Poetul şi moartea. 41. Gheorghe. 10. 4. 2000]. 10. Gheorghe. Efebul de la Marathon. p. 1999].

16. 614621. p. În volum: 1867. Celălalt. Bertha. 2000. Marinescu. confesiuni. 2000. 1875. p. Mona-Ra.IVĂNESCU. 1997. În: Antologie de literatură română veche .. Mică epopee şi. Mureşanu. Simion. Simion. p. p. Între tăcere şi tăcere. 1874. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Contemporanul. 1870. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Hervay. nr. În: Apostol Gurău. Gizella. Valeriu. Horváth. Timişoara : Augusta. 1877. nr. p. Cuvinte sărutate de îngeri. Bogdan. JELA. 2000. Bărbulescu. Kiss. 33. Bucureşti : Editura Universităţii. Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. Antim Ivireanul. Miruna. Galaţi : Logos. Poezie română contemporană . Bărbulescu. Gurău. Lugoj : Dacia Europa Nova. 16. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 6. Audi. nr. 1. 2000. 6. GHEORGHE În periodice: 1872. p. Deva : Emia. 10. Universul cărţii. 2000. Iancu. Victoria. [Szilágyi."La aniversară". IVIREANUL. Cristina. 1999. Apostol. De vorbă cu. vide.. Doina Jela. [Gheorghe Izbăşescu. MARTA În volume: În periodice: 1869. Luceafărul. 2000. Semnificaţii majore ale poeziei minore. România literară. Domokos. 110-129. Poesii vechi şi nouă]. Un pretins optzecist. nr. 1868. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului. JÉKELY. Timişoara : Helicon. 1998]. Paulina Popa. Mircea Ivănescu . roman liric. Niţu. Ion Căliman. [Interviu]. Poezie română contemporană. Grigurcu. IZBĂŞESCU. Gheorghe. 21. 42-48. Imre. 10. Târgu-Mureş : Custos. ANTIM În volum: 1871. 10. p. semne. Gheorghe. Cântece de-ngălbenire. 2000. 5. Milescu. [Izsák Marta. IZSÁK. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. deopotrivă. nr. 2000. Universul cărţii. 1. Jenő. 15. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Colecţia BPT a editurii Minerva. p. [Mircea Ivănescu. 33. DOINA În periodice: 1876. 36. 622-626. 2000. Bucureşti : Semne. 12. 6. 5. tace. 1999. Luceafărul. MIRCEA În periodice: 1873. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 1999. nr. 2000. 2000]. p. p. Zoltán. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". Grigurcu. ZOLTAN În periodice: 257 258 .

nr. Hervay. 7-8. 1-3. Cluj-Napoca : Clusium. boeme regăsite. p. Gömöri. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881. 1-3. p. Moldovan. nr. Balogh. Sándor. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. Zoltan. 6. KARÁCSONY. SÁNDOR 259 260 . Sándor. 27. MARGIT În periodice: În periodice: 1886. LÁSZLÓ 1884. 83. p. János. Ioan. Kiss. 89-93. KEUTERMAN DUMINICĂ. Familia. Imre. 1973]. 2000. Korunk. JUCAN. KIRÁLY. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 1998]. 2000. 2000. 7. 2000]. ". [Gheorghe Jurcă. nr. Bucureşti : Semne. Cluj-Napoca : Dacia. Poeme uitate. Jékely. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. Dezvăluiri lirice târzii. Színek és évek. 1. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". Horváth. Zoltan. 3. Székely. 1885. 2000. Liviu. Ioan. p. [Ştefan Jurcă. Scara de nisip. 7. Látó. CLAUDIA 1883. Despre "ardelenismul" eminescian. 11. Scara de nisip. Helikon. p. Eminescu şi Ardealul. [Graţian Jucan. Jékely. nr. Helikon. János. KAFFKA. nr. 51.. Balăs. Zoltán. Steaua.hogy jó feleség váljon belőle". Câmpan. György. Viaţa şi moartea în culori şi sunete. 33. Karácsony Benő. Székely. M. Gizella. GRAŢIAN 1882. Don Quijote şi jocul de-a memoria. 2000. p. Imre József. JURCĂ. 6. p. Moldovan. Buzaşi. nr. Luceafărul. 2000. nr. 3. 2000].Kányádi. Diana. Réka. [Claudia Keuterman Duminică. 2000]. Angliai levél. 2000. nr. 35. Domokos. p. [Gheorghe Jurcă. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. 43. Ion. JURCĂ. Tóth. 10. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 2000. Kányádi. Baia Mare : Cybela. Grăsoiu. 7. p. István]. Bertha. Jenő. 5.. nr. KÁNYÁDI. Mai există "violon d'ingres". nr. Sensuri lirice. [Szilágyi. [Kaffka Margit. 97-101. p. 2000. 16. 2000]. Musafira de la miezul nopţii. 1880. România literară. Familia. István]. Helikon. 2000. Tóth.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Hervay. p. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. Kozma.. Székely. 1892. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 108-111. Jékely. [Király. Helikon. p. 1. 7. Poezie română contemporană. nr. Croitoru. 111-113. Iaşi : Timpul. Jenő. Helikon. Poezia lui Miron Kiropol. Visry. Un rimbauldian român. Dilema lui Făt-Frumos. Gömöri. György. 2000. szakad és omlik. tendinţe. nr. 1. Tóth. p. p. Dan. 1891. MIRON În periodice: 1888. În: Emil Alexandrescu. KOZMA. KÓS. Vol. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. szakad és omlik. KIROPOL. În: Gheorghe Grigurcu. Bertha. Domokos. nr. János. 2000. Géza. Emil. Bertha. 7. Partomlás. În: Gheorghe Grigurcu. Korunk. Szőcs. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. p. Kiss. 261 262 . nr. Zoltán. Zoltán.. p. Orientări. Helikon. 33. 4. În volum: 1889. 2000. Ceea ce sferele gândesc despre noi. JENŐ Kányádi. 633-638. 7. 3. András]. 2000. Imposibila euharistie. KOVÁCS. László. Helikon.Meşterul. István]. A part pedig. p. Markó. nr. Horváth. Grigurcu. Gheorghe. nr. 1999]. Grigurcu. 7. Poezie română contemporană. KISS. Angliai levél. 1-3. 9. Kinga. 1-3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Estetism şi panteism. [Kozma Mária. Gheorghe. Gheorghe. 1890. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 5. Herta. 646-653. p. [Miron Kiropol. România literară. Grigurcu. KÁROLY În periodice: 1896. Kós Károly kiáltása. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Béla. Gizella. p. 1968-1978. éva. 1. 2000. 2000. Korunk. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. p. 2000]. 3. MÁRIA În periodice: 1895. [Szilágyi. Poezie română contemporană. Nicolae Labiş . Sándor. LABIŞ. 2000. 2000. Poezie română contemporană. 1897. 21. Imre.1887. 1. 639-645. 627-632. În: Gheorghe Grigurcu. Vallás mint hazafiság. Zoltan. Iaşi : Timpul. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. coordonate şi realizări în poezia românească. nr. Zsófia. éva. Gheorghe. Alexandrescu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. 2000. Kacsó. p. Balla. Vol. p. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 1898. 471-472. Vol.

Orientări. [Lakatos Mihály: A ribanc. Familia. 2000. Un aisberg deasupra mării. 1999]. "Mătăsuri. Luceafărul. 1999]. 1900. Alexandrescu. Câinele din Pompei. Grigurcu. 6. În: Gheorghe Grigurcu. MIHÁLY În periodice: 1901. Bucureşti : Du Style. Iaşi : Timpul. Ulici. LANESCU. Ştefan. Poezie română contemporană. 654-656. Gheorghe. p. VASILE GRIGORE 1907. nisipuri. 7. nr. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. 2000. 32-32. p. 474. 2000]. 2000. K. [Liliana Lazia. Attila. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Editura Eminescu. IOAN În volum: 1904. Nicolae Labiş . Emil. Orientări. În: Emil Alexandrescu. Codin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Liliana Lazia. 2000. p. [Vasile Grigore Latiş. Mitică şi Hyperion. p. Doina. Orgoliul liniei înguste. 1999]. Iaşi : Timpul. 3. nr. 25. Mătăsuri. 472-473. coordonate şi realizări în poezia românească. nr. Un demonic. DAN În volum: 1905. 36. LAURENŢIU.Moartea căprioarei. 1999]. coordonate şi realizări în poezia românească.1899. p. [Simona Nicoleta Lazăr. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Bucureşti : Du Style. Şapte zile pe pământ. tendinţe. Stela Anchidin. Alexandrescu. Nicolae Labiş . 1999]. Olăreanu. Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. Corabie spre Magonia. În: Emil Alexandrescu. nisipuri. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. ploi. p. Mătăsuri. 2000. Urcarea "muntelui alb". Vol. . [Şerban Lanescu. Socrate se plânge după Diotima. Exerciţii de libertate. p.Mioriţa. ploi. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. 123-125. 263 264 . tendinţe.. Laurenţiu. ploi. LAKATOS. 4. 2000. Baia Mare : Proema. În: Laurenţiu Ulici. Laurenţiu. 2000. 35. În: Laurenţiu Ulici. Ulici. Tomis. 10. Simion. Bărbulescu. Curticăpeanu. Mitică şi Hyperion. [Ioan Lascu. 1908. LASCU. 2000.. Literatura română în analize şi sinteze. Luceafărul. Cucu. nr. 321-322. 362-363. LATIŞ. ploi. LAZIA. 2000. Korunk. p. Emil. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Un "arhivar" al Iubirii. Mătăsuri. Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice. 1. 2000. Craiova : Ramuri. LAZĂR. 3. Bucureşti : Semne. ŞERBAN În periodice: 1902. p. Balăs. 2. 1998. p. nr. 26. nisipuri". Bucureşti : Editura Eminescu.

2000]. 2000. Lászláffy. LIDIA În periodice: 1910. LÁSZLÁFFY. Helikon. Timea]. [Lászláffy. Luceafărul. 8. 4-5-6. Radu. 8. ION În periodice: 1909. Luceafărul. 2000. Csaba. nr. 11. Egyed. Molnos. nr. Voinescu. 24.În periodice: LAZU. E putred misterul. 1999]. Emese. 51. nr. 8. Ornea. [Lidia Lazu. Lajos. 8. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. Aladár. CSABA 1916. 11. 1999]. Egyed. LAZU. Bucureşti : Vinea. LAZURCA. Bucureşti : Vinea. LEON. Adevăr şi diversitate. LĂPUŞAN. [Ioan Lăcustă. 1998]. Timişoara : Marineasa. 2000]. Árpád. [Cătălin Lazurca. Cuvinte lângă zid. p. [Ion Lazu. Lajos. IOAN În periodice: 1913. Florin. [Lászláffy. 3-5. Emese. 2000. Aladár. p. 9. 2000. Tamás. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [László Alexandru. VIRGIL În periodice: 1915. Magyari. LÁSZLÁFFY. 41 de luni care au schimbat România. 2000. Sorin. Molnos. 1999]. 47-48. 2000. nr. Farkas. 23. Presă şi teatru în Dobrogea. 6. Şansa poemului în proză. Constanţa : Mondograf. 33. 202-204. [Aurelia Lăpuşan. 35. p. Magyari. Orient Expres. nr. Voinescu. Tamás. nr. p. Haş. AURELIA În periodice: 1914. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. Tomis. Steaua. Remix. nr. CĂTĂLIN În periodice: 1911. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Bertha. Zoltán. Timea]. p. p. Csaba. Imaginea unei vremi încrîncenate. România literară. 11. Helikon. Arca. Bucureşti : Viitorul Românesc. Z. LÁSZLÓ. Zoltán. nr. Lajos. ALADÁR În periodice: 1912. Bertha. Mihăilescu. Petru M. 2000. Lajos. Continuarea cuvântului. p. Efuziuni delicate. Radu. 11. 3-5. Lászláffy. Árpád. ALEXANDRU În periodice: 265 266 . p. LĂCUSTĂ. Roşca. Farkas.

51. reviste. p. p. Iaşi : Cronica. Atunci când legea nu ne place. 18. 2000. Spiridon. Vasile. 12. Laura. [Gabriel Liiceanu. CORNELIU În periodice: 1919. Valeriu. 7. Iarna iubirii. Contemporanul. nr. 11. 1928. R. Eternul acum. Constantin Noica]. 7. 2000.1917. nr. Varvari. 39. Alin. nr. Luceafărul. 8. 9. Piatra-Neamţ : Crigarux. ***. 2000. 2000. GABRIELA În periodice: 1930. [Nicolae Trifoiu. 5. 35. 8-9. Glodeanu. 11. Alin. 1997]. 1926. Virgil Leon: "2". Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. 41-44. I. Ţîrlea. 1999]. Ioan. LIICEANU. Contemporanul. Weber. Spiridon. LIVESCU. Anchetă Luceafărul. 2000. Alin. 1999]. Despre limită. 267 268 . 7. 2000. [Gabriela Livescu. Steaua. nr. 2000. 2000. 55. Doi năsăudeni. 1998]. 51. Despre scriitori.falsul epigon. 2-3. Convivialitatea cu şi fără strigături. p. LEU. Gabriela Linul. LEONTE. Lazăr Zăvăleanu. 2000. Întâiul Eminescu. Contemporanul. 12. GABRIELA În periodice: 1927. p. cărţi şi reviste. "Stampa ornata". Vasile. LINUL. Cristian. p. Andrei Pleşu. p. Cătălin. 10. Cristian. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 1990]. [Corneliu Leu. 1923. Steaua. nr. 1997]. p. nr. Piatra Neamţ : Crigarux. Luceafărul. 2000]. nr. Bucureşti : Humanitas. 49-50. 1921. 9. p. nr. Buduca. p. 45-46. 2000. GABRIEL 1924. 10. [Cristian Livescu. Scriitori. Gheorghe. 22. 58. Luceafărul. Tomis. nr. 4. 2000. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Bucureşti : Realitatea. 10. p. Cristian. 4. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. 2000. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. Cluj : Napoca Star. 2000. p. 55. 10. 4. nr. Contemporanul. Steaua. LIVIU În periodice: 1918. 6. 2000. 4. Iarna iubirii. Familia. p. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. 3. 8. nr. Cristian. 1929. p. 1922. Eminescu . Despre limită. Bucureşti : Humanitas. Alin. p. 10. 1925. Renate. 4. nr. Bu-hu-huo! Contemporanul. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. 51. LIVESCU. nr. cărţi. [Liviu Leonte.

24-25. 2000. p. 11. Roşioru. nr. [Victor Loghin. LOVINESCU.Istoria literaturii române contemporane. Z. p. nr. Luceafărul. La apa Vavilonului. Emil. Grigurcu. HORIA În volum: 1939. Băileşteanu. nr. România literară. îngrijirea ediţiei. 1943. Vatra. 2000. p. orientări. p. 2000. Fănuş. 1999]. 42. Lovinescu . În: Emil Alexandrescu. nr. 5.LOGHIN. EUGEN evoluţia criticii literare. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Sanda. România literară. Vatra. Curierul românesc. nr. 14. [Monica Lovinescu. nr. 1. Mihail Sadoveanu. Literatura română în analize şi sinteze. [Nicolae Cristea. Moartea unui artist. 2000. La apa Vavilonului. 2000. Monica Lovinescu. 1999]. Octombrie. p. reprezentanţi în 1940. Gheorghe. 29. Constanţa : Leda. [Victor Loghin. 36. Iaşi : Timpul. nr. p. 1999]. 2000. 1999]. 10. [I. O reeditare binevenită. Jurnal. 1935. nr. Cordoş. 35. 7-8. Lovinescu. Lucian Blaga. note şi comentarii de Anca Sârghie]. România literară. 514-516. 4. 2000. p. Ursachi. Manu. nr. 1934. 1999]. 22-23. 2000. 1944. Daniel. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Despre E. File de memorialistică. 2000. 1. În volum: 1938. p. 35. Alexandru. nr. 1937. Emil. 1999]. Studiu introductiv. 79-81. 2000. 2000. 2000. 2. Simuţ. Gabriela. Eugen Lovinescu. 12. probleme şi nelinişti. [Monica Lovinescu. 1936. Adam fără Eva. Cistelecan. p. Horia Lovinescu. 2000. La apa Vavilonului. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. Acest plural. Ion Vinea]. 9. Lovinescu. 1. La apa Vavilonului. 539-540. nr. Rogozanu. [Liviu Rebreanu. 6. Bucureşti : Humanitas. Constanţa : Leda & Muntenia. 2000. Ilea. nr. 10. Un medic şi romanele sale. Bucureşti : Humanitas. Bucureşti : Humanitas. România literară. George. Alexandru. 6. 33. Jurnalul unui memorandist. Bătălia pentru Lovinescu. 25. Emil. 7. Tomis. LOVINESCU. 1941. Ion.ritmuri. Ediţiile critice . 1942. 7. Negoiţescu. E. MONICA În periodice: În periodice: 1933. Iaşi : Timpul. [Monica Lovinescu. Cu necruţare de sine. C. Ion. 269 270 . Actualitatea unui manifest. De la jurnale la memorii. Despre E. Bucureşti : Humanitas. 1932. LOVINESCU. 33. 33. Adam fără Eva. Piteşti : Paralela 45. Familia. Alexandrescu. p. [Monica Lovinescu. 1999]. Adam şi Eva. Luceafărul. Direcţii. VICTOR În periodice: 1931. 33. Negoiţescu. [I. Ornea. p. 42. Alexandrescu. p. p. p. Piteşti : Paralela 45.

8. 2000.. Bucureşti : Humanitas. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. Monica. Bărbulescu. Vol. România literară. nr. LUNGU. Bucureşti : Humanitas. O poezie mistică.. 7-9. p. ci într-o împlinire totală . 5-6. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. LUCA. nr. p. p. 2. 2. nr. 22-28. În: Gheorghe Grigurcu. Gherasim Luca în România. 1999]. La apa Vavilonului. 17-21. Z. p. 2000.şi în întruchipările sale publice. p. La apa Vavilonului. Vasile. 2000. 75-79. În periodice: 1957. 271 272 . Unde scurte II. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Petra. [Interviu]. Mircea A. 1955. 8. În: Gheorghe Grigurcu. p. Braşov : Aula. Viaţa românească. [Dan Lungu. Gheorghe. 2000. Doctor Faustus. Gheorghe. Tudorel. nr. 11. "Poezia. 1999]. În: Monica Spiridon. LUNGU. p. 1951. 8-9. LIVIU În periodice: 1958. Gheorghe. 36-44. Gheorghe. "Roua de apocalips". 11. nr. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". Simion. Vol. nr. 87-88. p. 1953. Vol. Paul.. [Liviu Lungu. Poesis. 2000. Grigurcu. nr. Poezie română contemporană. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Diaconu. Vlah. 1. 2000. Monica Lovinescu despre sine. antologie comentată. 6. 33. Vol. 199. Cu mîna dreaptă. 1946. Ştefan Bănulescu. poate fi dăruire. 251-252]. Grigurcu. Cuvîntul. p. Bucureşti : Humanitas. Grigurcu. Dugneanu. 2000. Poesis. Ştefan Bănulescu monografie.. 1947. În: Gheorghe Grigurcu.. 10-11. [Monica Lovinescu. 12. Iaşi : Ou Topos.". 1999]. nr. p. Întâmplare. Lovinescu. 2000. Grigurcu. 7. ALEXANDRU În periodice: 1950. Vocea inconfundabilă. Grigurcu. Un univers al deriziunii şi al degradării. Marina. În volum: 1948. a spiritului. Poezie română contemporană. 6. p. receptare critică.1945. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. 7. După-amiaza poetului. Bucureşti : Folio. DAN 1949. 1954. Poezia lui Alexandru Lungu. Gheorghe. Chetă la flegmă. 2000. Popovici. 2000. Tomis. Contemporanul. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 8-9. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 35. 2. 2000. 6. Ornea. Vanci-Perahim. 1956. Poezie română contemporană. 8-9. p. Poezie română contemporană. Vol. 10. 10-16. 33.. 1999]. 10. 95. p. [Monica Lovinescu. Cuplul mitic al culturii române. nu numai prin esenţa sa. Urian. 2000. GHERASIM În periodice: În volum: 1952. p. LUNGU. 2. 9. seismograme. p.. [Monica Lovinescu.

NICOLAE În periodice: 1971. p. MACOVEI. 2000]. În: Emil Alexandrescu. [Liviu Lungu. 2. În volum: 1970. un poet pus pieziş în faţa destinului. MAGYARI. 2000. [Alexandru Macedonski. [Mircea Lungu. Alexandru Macedonski . Vatra. 238-239. p. 2000. Alexandru Macedonski. 1998]. Alexandru Macedonski . Constantin. Emil. ION În periodice: În periodice: 1962. 6. 45. 11. 35. 1967. Roşioru. Ilie. 2000. LUPU. 241. Alexandru Macedonski . 2000. Iaşi : Timpul. 1999]. FELIX În periodice: 1961.. 1964. un poet pus pieziş în faţa destinului. Alexandrescu. Tomis. Textul ca metaforă. Iaşi : Timpul. 240-241. nr. Întâmplare. Emil. 19-25 .Rondelul rozei ce-nfloreşte. nr. MIRCEA În periodice: 1960. Literatura română în analize şi sinteze. 13. 2000. Roşioru.. Iaşi : Timpul. Violon d'Ingres. 2000. 1999]. Noaptea de noiembrie. Alexandru Macedonski . Emil. În: Emil Alexandrescu. p. Universul cărţii. Grădinile suspendate. În: Emil Alexandrescu. nr. Contact. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu.Psalmi. Istorie literară. Singurătatea nu-mi aparţine.Rondelul rozelor ce mor. [Felix Lupu. 2-3. 6. p. Victoria. Alexandru Macedonski . Ion. "Dosarul" Mircea Eliade. Georgeta. Drăghici. Noaptea de mai]. Ion. 1966. nr. Ion. nr. p. 347. LAJOS 273 274 . Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. nr. [Ion Machidon. 35. [Nicolae Macovei. Stepa. 1963. În: Emil Alexandrescu. Adevăratul Macedonski. Alexandru Macedonski. România literară. Milescu.Rondelul rozelor de august. 2. ALEXANDRU 1965. 8. 33. Rogozanu. Alexandrescu.1959. Constantin. În: Emil Alexandrescu. De la poet la poeţi. Alexandrescu. 10. MACEDONSKI. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. [Daniel Dimitriu. 241-242. p. Iaşi : Timpul. Vinea. p. 2000. 239-240. p. Roşioru. 2000. Emil. Iaşi : Polirom. 2000. Poezia lui Alexandru Macedonski. C. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Constanţa : Dada. 1999]. 2. Bucureşti : Amurg Sentimental. 32. Neagoe şi Nea Goe. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Folio.Noaptea de decemvrie. Noaptea de aprilie. 6. nr. Iaşi : Timpul. 10. vol. LUNGU. Vatra. Alexandrescu. 35. Tomis. 2000. MACHIDON. 1999]. România literară. Ilie. 1968. 19-26. Nevoia de certitudini. nr. 2000. p. 1969. Învăţăturile lui Nea Goe. 33. 2000. 7. Tomis. Literatura română în analize şi sinteze.. p. p.

2000. Miscellanea. 29-33. România literară. 2000]. Breviar. Ioana. Viaţa românească. 2000]. p. Bucureşti : Nemira. p. [Ion Malancu. Milescu. Pârvulescu. 10. Lajos. p. 1975. 275 276 . Lajos. p. Bertha. Apostrof. Alt Rebreanu. Felipe şi Margherita. 144-147. 11. meseria de călău şi melancolica regină . Titu Maiorescu. Poezie şi proză. Dumnezeu nu e tatăl. p. 10. Magyari. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI. TITU În periodice: 1979. MALANCU. 2000. 2000.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. 1977. Lászláffy. 2000. Eminescu . 8. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2000. Poezie română contemporană. Csaba. Vol. Eu. nr. Egyed. 2629. Familia. Emese. 7. 7. 2. Bucureşti : Crater. 2000. Victoria. 1. 37. MIRCEA 1978. Bucureşti : Crater. MAIORESCU. Marin. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. MALAMEN. Marinca. Aladár. 33. nr. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Zece mii de culturi. Farkas. 12. Felicia. Zoltán. În volum: În periodice: 1981. Mincu. Emil. Cluj : Cartimpex. 33. p. 7. MALIŢA. George. 127129.În periodice: 1972. Un bărbat modern. Sentimentul bine temperat. Ioana. Árpád. 2000. nr. 10. 7. 7. Grigurcu. România literară. nr. 1998]. Alexandru. Sufletul din oglindă]. Manolescu. Între candoare şi teamă. MALIŢA. 1976. Maiorescu asasin? Luceafărul. 6-7. Tamás. Timea]. astăzi. p. nr. În: Emil Alexandrescu. "Geomodernitatea". În volum: 1980. Maiorescu. 46. 2000. 2000. nr. 95. nr. Petraş. p. 1999. [Lászláffy. p. p. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. Ştef. Gheorghe. ION 1973. România literară. Pârvulescu. [Liviu Maliţa. LIVIU În periodice: 1982. 2000. Helikon. Irina. 3-5. 1974. 9. nr. Alexandrescu. 16. Traian. 44. Molnos. Universul cărţii. 2000. 44. p. Iaşi : Timpul. [Mircea Maliţa. 33. p. 18. Nicolae. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Iolanda Malamen.

Octavian. nr. 10. nr. 7. Buciu. MANOLACHE. În volum: 1989. Soviany. 2000. Viaţa românească. Octavian. Ioanid. Liftul din călimare. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 2-3. 3. EMIL MANOLESCU. MANIUŢIU. 5. Soviany. 2000. Marian Victor. [Mihai Maniuţiu. Ştefan. p. Petraş. 2000. nr. [C. Tabieturi de seară. MANU. Miscellanea. MIHAI În periodice: 1987. p. NICOLAE În periodice: 1992. Steaua. 131-132. Luceafărul. 1998].[Interviu]. Arad : Mirador. Miruna. 11. Norman Manea . În periodice: 1988. Bucureşti : Allfa.MAN. nr. 2000. 7. Scrierea şi cosmetica. 5. 11. 16-17. nr. 2000. O antologie a scriitorilor arădeni. Ulici. Bucureşti : Du Style. Mărturii la sfârşit de veac. Mitică şi Hyperion. Contemporanul. Buciu. 2000. 95. [Norman Manea. Bucureşti : Univers. Nicolae Manolescu. p. 1997]. Apostrof. Dragoste printre etaje. nr. Virtuţile naraţiunii virtuale. 94-96. nr. Laurenţiu. Marian Victor. Manolache. p. Angela. 10. 10. Gheorghe. Istorii pe care n-am să le scriu. 10. Bucueşti : Editura Eminescu. În: Angela BaciuMoise. Casa melcului.editura Saeculum. Galaţi : Arionda. Irina. Alexandru. 2000. 3-4. p. 70-71. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. 2000. DIANA În periodice: În periodice: 1984. Contemporanul. Baciu-Moise. 17. [Ion Manolescu. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". 1990. 255-256. p. p. 10. C. 277 278 . 1. [Diana Manole. [Diana Manole. Mocuţa. Universul cărţii. 1998]. Cultură şi valoare . O antologie a literaturii române arădene de azi. 1986. 12. 11. Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". 4. Vol. [Vasile Man. Bucureşti : Du Style. MANOLESCU. 1998]. Mureşanu. 1999]. 1993. Bucureşti : Hasefer.Despre clovni: dictatorul şi artistul. VASILE MANOLE. 2000]. 2000. nr. 51. ION În periodice: 1991. p. MANEA. p. NORMAN În volume: 1985. Curierul românesc. Înscrierea la neo-onirici. p.

p. Irina. p. p. 279 280 . 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. [Emil Manu. nr. 300-301. 20. 2000. 25. Stoleru. Mitică şi Hyperion. 4-6. 10. 86-87. BIANCA În periodice: 2001. Ion Caraion. Bucureşti : Universal Dalsi. Gheorghe. 2000. Universul cărţii. 99-100. 2000. 126-133. Cele trei Crişuri. 1997. Luceafărul. Ion Caraion]. Vol. Bucureşti : Universal Dalsi. p. "Eminescu în timp şi spaţiu". Bulgăr. 11. Vesperalia. Victoria.În periodice: 1994. Bianca Marcovici. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. [Emil Manu. Angela. p. Mimând orgasmul social. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. nr. Universul cărţii. O interesantă piesă de teatru-eseu. Debuturi '98 (I). ALEXANDRU În periodice: 2003. MARAS. În: Laurenţiu Ulici. nr. 13. Liviu. Vatra. Dan Voinescu]. În: Iulian Rădulescu. nr. Marcuş. Bucureşti : Editura Eminescu.[Interviu]. 2000. În: Angela Baciu-Moise. nr. [Luiza Carol. nr. Emil Manu. Sabău. Critică şi prietenie. Victor. Andrei Fischof. Alexandria : Teleormanul Liber. [Emil Manu. Noutăţi editoriale . 1999]. 2000]. nr. Rădulescu. p. Cluj-Napoca : Risoprint. Poezie românească. [Ioan B. Veronica. 51. 10-11. p. În volum: 1999. 102. 2000. 2000]. p. Note despre poeţii români din Israel. 2000. Amprente ale literaturii în Israel. [Emil Manu. Bucureşti : Cartea Românească. 2-3. nr. DORU În volum: 2005. MAREŞ. Amprente. Steaua. MARCUŞ. Laurenţiu. 31-39. Lungu. [Bianca Marcovici. Alexandru. Vatra. Poeţi argonauţi. Şipeţean. Milescu. Imaginea lucrurilor. 1998. 1. p. 2000. 1998. ION În volum: 2000. 1999]. 27. 2000. 1999]. Turcuş. MARCOVICI. Mureşanu. Bucure şti : Doina. 97-103. 1. Florina Zaharia. 2-3. 7. În periodice: 2004. Goală pe străzi. Miruna. Galaţi : Arionda. Ioana. Grăsoiu. Luceafărul. Ulici. 2000. 2000. 2002. [Recenzie de carte]. p. Shaul Carmel. 10-11. 17. Cluj-Napoca : Clusium. Mărturisiri şi opţiuni. p. IOAN B. 78. Solo Har. 10.Universal Dalsi. [Doru Mareş. 1996. Bucureşti : Du Style. Mircea Gorun. 2000. Ion Caraion. Luceafărul. Baciu-Moise. nr. Iulian. MARCU. activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. 2000. 4. p. 1998]. Mărturii la sfârşit de veac. 1995. [Emil Manu. O monografie: Ion Caraion.

p. Poezie română contemporană. 2. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Solitudinea Marianei Marin. Mutilarea artistului la tinereţe. Andrei. p. 1999]. 1517. 11. MARINESCU. p. "Marea temă" a Marianei Marin. 11. Bucur. p. 2011. Bucureşti : Saeculum. Lumile Luceafărului. Direcţia optzeci în poezia română. 181-183. Poezie şi radicaliate morală. Naşterea la români. nr. Gheorghe. [Mariana Marin. Octavian. Angel(ic)a. 51. Fl. 42-48. Steaua. 1. 2016. p. AL. p. Manea. "Lumile" Luceafărului. [Recenzie de carte]. nr. 51. [Valentin Marica. 27. 2017. MARIAN. 4-5-6. nr. 2000. 11. Arca. 5. 2014. nr. 2000]. Stanca. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 26-29. 2000. 2010. Poezie română contemporană. Vatra. Mutilarea artistului la tinereţe. Mutilarea ca soluţie. Mihai. Dan. Steaua. Grigurcu. Vol. 23. Vremea poemului înalt. În periodice: 2007. Studiu etnografic. Cluj-Napoca : Remus. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. 34-41. 129-162. 2000. MARIN. 1-2. 1. p. Z. Florin. 1999]. Mutilarea artistului la tinereţe. MARIANA În periodice: 2009. VALENTIN În periodice: 2008. Familia. Mutilarea artistului la tinereţe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1.C. [Mariana Marin. 1990]. 36. România literară. 2000. MARICA. nr. nr. 102. Vakulovski. [Mariana Marin. p. În: Andrei Bodiu. C. RODICA În periodice: 2006. 96. Ornea. 9. Astra. 7-8. Soviany. p. 33. Rogojan. [Mariana Marin. [S. nr. Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. În: Gheorghe Grigurcu. Trilogie etnografică. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 2000. [Mariana Marin. Moţ. Atelierele : 1980-1984. 2000. nr. [Rodica Marian. 1. 22-23. Laguna umbrei. Condiţia de spectator. Mariana Marin. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Grigore-Nearşova. 2000. Mircea. Mutilarea artistului la tinereţe. 95. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române.MARIAN. 4. Luceafărul. Târgu Mureş : Cezara. 2000. Grigurcu. Modulul M. 281 282 . 50-51. 6. 1999]. Norman. nr. Marian. 2000. p. ANGELA În periodice: 2018. 2. [Mariana Marin. Viaţa românească. 2000. Poemele agoniei. 1999].. Romulus. În volume: 2015. p. Vol. Bodiu. p. marchiza nouăzeciştilor.. FL. 1999]. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 2012. 1999]. p. 2013. Apostrof. 2000. Gheorghe. S. Vol. 2000. 2000.

9. 2030. 11. Buzatu. Curierul românesc. ION În periodice: 2028. 1997]. nr. Cenzura şi vocaţia. Aurel. După "poezie". Gheorghe. [Adrian Marino. George Drăghescu. Cenzura în Romania. 2022. 10. p. Grigurcu. MARINESCU. 2020. p. Călăreţ pe vrăbii. 2000]. p. Luceafărul. Pascu. Marin. 2000. Cenzura în 283 284 . Nicolae. Bucureşti : Cartea Românească. "O contribuţie la În periodice: 2029. vol. 2000 . Alexandru. 1112. Pantea. ClujNapoca : Dacia. 10. p. 2033. Gheorghe. [Adrian Marino. [Angela Marinescu. p. Coande. Ion Marinescu. Bucureşti : Cartea Românească. Grigurcu. Stepan. 11.Aurel Pantea. 1998]. cenzuraţii şi analistul lor . ADRIAN 2024. 1999]. 51. nr. 69-70. Coande. 4-5-6. 6. istoria exilului" (vol. 2000. Antiscrisă. 2. 2000]. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. Adrian. 1997]. nr. Ornea. 15. p. Cuvîntul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MARINESCU. 67. nr. 1999. 1999. 2000. O operă monumentală. 67-68. 2026. 10. Aurel Sergiu Marinescu. Aura. 2000. Angela Marinescu şi jocurile forţei. Poezie română contemporană. Craiova Aius. 11-12. Fragmente de ochean. 1). nr. 2000. Demonica Angela. 11. 2000. Steaua. Victor. p. 2000. 58-62. p. nr. Vol. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. Cistelecan. Z. p. Christi. Lazăr. p. 2000. 2034. p. nr. Braşov : Astra Nova. Cuvîntul. MARINO. Zestre pentru înălţare. Gheorghe. 2000. După "poezie". Tîrgu-Mureş : Ambasador. Florin. 2023. 2-3. [Adrian Marino. Apostrof. Bucureşti : Vinea. Bucureşti : Cartea Românească. În volum: 2025. 69-70. Conspect cu Angela (I). În: Gheorghe Grigurcu. 16. Marino. Vatra. nr. 6. AUREL SERGIU În periodice: 2027. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. 2000. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 49-57. Cartea falei şi a silei. nr. nr. 2000. Cesereanu. Vatra. nr. Mincu. Mircea. Bogdan I. 11. nr. Antiscrisa. Vatra. p. 29. 9. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. 2. Apostrof. 1999. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. [Angela Marinescu. 9. Vol.2019. Patinatorii. Neumann. [Bucureşti : Vremea. p. 2021. 2000. Dincoace de "figura spiritului pur". 27-28. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Vatra. 6. 2000. 1981]. 2032. Faţă-n faţă Angela Marinescu . Nicolae. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. 3. 1999. 70-72. 2000. Borbély. Blindajul final. Nimicuri ca o cruce. Victor Sterom. 28-29. 9. Cenzorii. 12. Ştefan. 2031. Contemporanul. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. 10. [Angela Marinescu. Arca. Skanderberg. Fascinaţia căii. 215-216. Ruxandra. [Angela Marinescu. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. 2000]. Secunde frînte. 6. Biografia ideii de literatură. 11. Poezie română contemporană.

Z. p. 6. 2728. nr. 1. p. 12-13. 2000]. [Pericle Martinescu. 2000]. Bucureşti : Albatros. 2000. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. Grăsoiu. Helikon. 6. p. Ce poate critica? România literară. Enciclopedia literaturii. 12. [Adrian Marino. 12. nr. nr. 2000. În periodice: 2044. 2040. nr. 2000. nr. 2047. p. 2000-2001. Hermeneutica lui Mircea Eliade. 44. 1999]. 2000. 9. România literară. Mărturisiri şi opţiuni. 26-28 . MIRCEA 2037. 2000]. Zsófia. 11. Filigranul amintirii. Luceafărul. nr. Cenzura în România. MARTINESCU.România. 36. Alexandria : Teleormanul Liber. În volum: 2042. p. Markó. Ştefănescu. 6-7. 10.". 2000]. Rădulescu. 19. Monica. p. [Craiova : Aius. nr. 2000. 2000. Corina. Cluj-Napoca : Dacia. p. Dorin. 33. 2000. 2000. nr. nr. Iulian. 6. 194-198. Alexandru. 95. 2049. Luceafărul. Monica. Apostrof. 12. 4. 7. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. nr. Al. nr. Marcel. [Adrian Marino. p. Spiridon. p. 285 286 . 13. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. András]. 2000. [Adrian Marino. Piru către Adrian Marino. Balla. 220-222. Ornea. Géza. nr. Alex. Un alt fel de epopee. Biografia ideii de literatură. p. Tiron. Ion. Piru. Bertha. 179-181. 12. 2046. 2039. 2038. Marius. 1-4. Craiova : Aius. 2000. Constanţa : Ex Ponto. Cenzura în România. [Pericle Martinescu. Craiova : Aius. În: Iulian Rădulescu. p. Figuri în filigran. [Adrian Marino. MARKÓ. 13. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Luceafărul. 38. 2000]. 23-25. Szőcs. Fotache. [Király. MARTIN. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. să înţeleg. Mitul "situaţiei ireversibile". Schiţă istorică introductivă. Vatra.. 2000. 11. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". Pop. Tupan. Synthesis. László. Simuţ. Schiţă istrică şi introductivă. vol. 2000]. Cenzura în România. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. Dan. Ştefănescu. 9. 2000]. Béla. "Să mă-nţeleg. Viaţa românească. Cuvîntul. Tribuna. 1980]. p. BÉLA În periodice: 2043. 33. 33. Craiova : Aius. 2000. [Adrian Marino. 6. Craiova : Aius. p. Cluj-Napoca : Dacia. Mircea Martin sau demnitatea criticii. Liviu. Pavel.. 33. PERICLE În periodice: 2048. Ion. p. nr. 2036. Spiridon. România literară. Zoltán. 2000. p. România literară. Cuvîntul. 6. Adrian Marino. 2035. 2041. 2045. Tinereţea canonului. 6. 1-3. 2000. Visry. [Interviu]. 17.

nr. Mózes. Un scriitor discret. Ghiţulescu. p. [Recenzie de carte]. România literară. MATEI. p. 7. CONSTANTIN În periodice: 2055. 2000. p. Milescu. 2060. Experimentul unui experiment. Eva. MATIUŢ. 5-6. Arad : Mirador. Helikon. [Interviu]. 2061. Vol. p. Bucureşti : Cartea Românească. VICTOR VALERIU În volum: 2051. nr. nr. 2000. 1999]. 4-5-6. 2000. 8. OLGA DELIA În periodice: 2054. 51. Satu-Mare : Solstiţiu. 1999]. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. Victoria. Ghiţulescu. Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". 63-67. Contemporanul. Constantinescu. Statuia libertăţii. Sabău. p. 2000]. Mircea. nr. 2000. 46. p. 7. Arca. 2000. 2058. Steaua. Universul cărţii. Gheorghe. [Ioan Matiuţ. Ioan. MARTINESCU. Statuia libertăţii. [Irina Mavrodin. nr. Arad : Mirador. 33. 2000. Attila. 8. 11. EMIL În periodice: 2056. MAVRODIN. România literară. Lilike. MATEESCU. 3-4. [In memoriam]. 11-12. 1999]. 9. p. p. Pericle Martinescu . 6. LILI În periodice: 2052. Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. Actriţa-autoare. 12-14. [Olga Delia Mateescu. Punere în abis. 33. 2000. Mocuţa. Eugen. În: Gheorghe Grigurcu. 39. 2000. Stanomir. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. 2. nr. p. 10. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 2000. Ioana. 112. 4. 2000]. 92. p. personaj ascuns. 2050. 10. [Emil Matei. Roşioru. Poezie românească. Statuia libertăţii. 11. 2000. MATEESCU. Teatrul azi. Umbre. Poesis. [Olga Delia Mateescu. 12-13. IOAN În periodice: 2057. 2000. IRINA 2053. Oraşul ascuns. 14. p. nr. Grigurcu. În umbra umbrei. Gheorghe. 9. Negrici. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Muguraş. 1999]. 211-212. Mădălin.nr. p. o teribilă stare de 287 288 . Mircea. Umbre. Rădulescu.Portret al scriitorului ca memorialist. În periodice: 2059. 14. nr. 2000. Poezie română contemporană. Luceafărul. 7-8-9. [Ioan Matiuţ. MARTON.

Linia vieţii. 1. 2065. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Geo. Lecturi subiective. 2000. 25. 2070. 33. Linia vieţii. Victoria. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. 2000. 33. Cămaşa de sare]. ILEANA În periodice: 2066. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Gheorghe. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 2-3. MĂLUŢ. Adriana Barna]. "Odaia de ţinut". p. Cămaşa poeziei. nr. nr. Poezie românească. MIRCEA În volum: 2074. 12-13. 2000. 10. În: Gheorghe Grigurcu. IOAN În periodice: 2064. Iaşi : Polirom. [Ileana Mălăncioiu. nr. Iaşi : Polirom. Victoria. 10. p. 6. 6. 2000. 2. nr. nr. 5. 68-73. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. 10. DAN HORIA În periodice: 2063. Milescu. 10. În volum: 2072. Tomis. Ştefănescu. VIRGIL În volum: 2062. De vorbă cu. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole. Universul cărţii. Iaşi : Polirom. 1999]. 2. p.. Poezie română contemporană. Poezia Ilenei Mălăncioiu. În: Gheorghe Grigurcu. 2069. 11. 2073. p.pionierat. 33. Vol. Ileana Mălăncioiu. 2068. 4. Alex. Universul cărţii.". Grigurcu. 40. 2000. 2000. [Ioan Mazilu-Crângaşu.. 2000. Fals tratat de imagologie. În: Gheorghe Grigurcu. p. Contemporanul. [Interviu]. Poezie română contemporană. 3. România literară. Ileana Mălăncioiu. Petraş. Mariana. Contemporanul. 7. 14. Gheorghe. p. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Fîntînaru. p. 2. Vol. [Dan Horia Mazilu. Retragere şi expansiune.[Mircea Măluţ. Teodora. 13. MĂLĂNCIOIU. 2000. nr.. p. 2000. Universul cărţii. 84-92. 2000. Poezie română contemporană. 1999]. MAZILU. 2067. Grigurcu. 74-83. Cămaşa de sare. [Interviu]. 8. 2. Poezia Ilenei Mălăncioiu. 2000. Codruţ. 2071. 10. 5. 1999]. Vasile. Gheorghe. Poezie română contemporană. 1999]. Autopedepsirea poetului. Grigurcu. MAZILU-CRÂNGAŞU. 93-99. MAZILESCU. p. 12. 289 290 . Universul cărţii. nr. Cristale de 14 carate. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Gheorghe. 10.. p. [Ileana Mălăncioiu. 2000. 5. 2000. 10. 35. Milescu. p. Vol. nr.". Noi despre ceilalţi. Călătoria spre sine a poetei. p. p. Irina. p. Numai că eu nu sunt Ana. România literară. Vol. Grigurcu. Milescu. Victoria. Grigurcu. 4.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

2. [Marin Mincu.În periodice: 2133. Angela. nr. Milescu.70. Alexandrescu. Ion Miloş . p. p. Curierul românesc. [Marin Mincu. nr. Gheorghe. p. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. nr. Grigurcu. Ion Mircea. Bucureşti : Editura Eminescu. Poezie română contemporană. nr. 10. 323-324. 2000. Cluj : Dacia. Constanţa : Pontica. 1999]. 133-141. 2139.Romanţa celor trei corăbii. p. 6. Bucureşti : Unitext. Octavian. Iaşi : Junimea. 2000. Mitică şi Hyperion. 3. Ion Minulescu . ION În periodice: În periodice: 2135. 2000. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Laurenţiu. ION În periodice: 2140. post-textualism. [Valeriu Anania. 10. Poezia lui Marin Mincu. p.[Interviu]. Luceafărul. VIOREL În periodice: 2142. [Marin Mincu. 237-238. 2000. 2144. În: Gheorghe Grigurcu. 2. Literatura română în analize şi sinteze. MIRCEA. Vol. Grigurcu. Textualism. Baciu-Moise. Istrate. Perian. Cartea cu şiruri. Poetul ca dramaturg. apocaliptic. p. În: Angela Baciu-Moise. Luceafărul. 2. Simbolismul. Vine frigul!. Soviany. 2136. Ion Minulescu The Best. 1999. Vol. vol. Soviany. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Galaţi : Arionda. 2000. Universul cărţii. Ghiţulescu. p. Octavian. 2. 124-132. 2000. Oedip. În: Emil Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Ion Miloş. 1997. Meşterul Manole (teatru). Grigurcu. Colecţia BPT a editurii Minerva. MARIN 2141. Victoria. 2000. MIREA. 11. 301 302 . p. Ulici. Gheorghe. Narcis faţă cu realul. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. Vol. Nicolae Ionel. Teatrul azi. 2000. Din şi prin câmpul poeziei. Gheorghe. 2137. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Mioriţa. 5. nr. Bucureşti : Minerva. 2000. nr. 24. Gheorghe. Poezie română contemporană. 3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 43-44. 9. 2000]. Emil. În volum: 2138. 5-6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. p. MINCU. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 5. Am visat că visez că sunt înger. 22-24. p. Poezia română actuală. Gheorghe. Iaşi : Timpul. Vatra. "Drumul ecorşeului". 1998]. 5. Mircea. p. În volum: MINULESCU. 1. 117-123. 1999]. Bucureşti : Du Style. În volume: 2143. 104-115. În volum: 2134.

Marius Ianuş. Marina. Constantinescu. 4. Bucureşti : Cartea Românească. Luceafărul. Oneşti : Aristarc. 2000. 4. 1999]. Cecilia Ştefănescu. Mihai. [Ioana Nicolaie. Bucur. 25. MOISESCU. GHEORGHE În periodice: 2154. Bucureşti : Editura Trei. 14. 4-5-6. 2148. nr. PAUL În periodice: 2150. 2000]. 6. [Viorel Mirea. Victoria. Mihaela. nr. Bucureşti : Cartea Românească. O carte pe din trei. nr. nr. Marius Ianu. Solstiţiul câinelui. [Valeriu Moisescu. p. p. Mircea. 34.2145. Rogobete. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. Doina Ioanid. 11. nr. Arca. p. 2000. 2000. 2153. Romulus. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu."40238 Tescani". 1-2-3. Căluţ. Universul cărţii. 2000. nr. Luceafărul. Ioan Godeanu. Stepan. nr. 2000. 2000. p. 51. 33. [Ioan Evu. Bucureşti : Image. 2000. 2-3. [Viorel Mirea. 2000]. Exerciţii de stil. Domnica Drumea. Mircea Cărtărescu. 2000. Un poet în toată puterea cuvântului. p. Victor Nichifor. 10. Contemporanul. Lazăr. [Ioana Nicolaie. [Ioana Vlaşin. [Mihaela Miroiu. MIRON. p. 2000. 94. 2000. Florin Iaru. 2000]. Arca. 6. 10. [Viorel Mirea. Sorin Roşca. nr. Vasile. Ferestre 98. ANGELO În periodice: 2151. 303 304 . VALERIU În periodice: 2156. Mircea Cărtărescu. 2000 . Milescu. 10. 6. Paul Miron. GRID În periodice: 2155. Doina Ioanid. Geo. Simion. Prietenie & literatură. Angelo Mitchievici. 2152. 2000]. Ioan Glodeanu. MODORCEA. 2. MITCHIEVICI. 1999]. 162-163. Steaua. Bucureşti : Semne. 11. Falsa literatură . 10. Solstiţiul câinelui. Bucureşti : Cartea Românească. Cecilia Ştefănescu. 2000]. [Viorel Mirea. 2146. p. Doina Ioanid. MIROIU. p. Cecilia Ştefănescu. Bărbulescu. Poezie românească. Bucureşti : Image. Angelo Mitchievici. 2000]. MOCUŢA. p. nr. 2147. 17. nr. Societatea retro. Feminism şi conservatorism. 1999]. Lena. [Grid Modorcea. Ştefănescu. Romulus. Iulian Băicuş. Angelo Mitchievici. Gheorghe Mocuţa. 48. Bucureşti : Cartea Românească. Solstiţiul Câinelui. Bucur. p. 16. 40238 Tescani. Luceafărul. Despătimirea. Ungureanu. Contemporanul. Echinoxul cubului. Domnica Domnea. Modelul Frankenstein. 4. p. 141-143. 11. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Arca. MIHAELA În periodice: 2149. 9-15. România literară. 40238 Tescani. O carte de scandal. 1998]. Florin Iaru. nr. 4-5-6. Marius Ianuş. Solstiţiul câinelui. Cornel. Alex.

33. p. Kinga. p. Alexandru. 2000. Vol. 11. Vakulovski. Vol. 5. nr. IOAN În periodice: 2158. Bucureşti : Editura Eminescu. Poezie română contemporană. MOLNÁR. Orbán. 12. [Molnár Vilmos. 10. Gheorghe. Marosvásárhely : Mentor Kiadó. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Melinda. [Gabriel Andreescu. Poezie română contemporană. 1. Tratat de oboseală. 142-144. Árpád. Levél Szingapúrból. 1-2-3. Lászláffy. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 40-42. Cluj : Clusium. 2000. 3-4. Tamás. Pornind de la "versetele satanice". Helikon. 2000. O uitare de texte. [Molnár Vilmos. ***. Aladár. MOLDOVAN. 105-108. 2000. nr. 2000. Grigurcu. Bucureşti : Unitext. p. Látó. 142-144. DRAGOŞ 2163. Iaşi : Polirom. Docurile nimănui sau ""Jirair . Grigurcu. Gheorghe. 2160. Grigurcu. Miruna. 2162. [Dragoş Moldovan. 2164. 11. Timea]. 2000. Poezie română contemporană. Martin. GUSTAV În periodice: 2168. "O repliere a simţurilor". 5. Lajos. Proză românească. [Ioan Moldovan. 1999. 2165. 2. Látó. În: Gheorghe Grigurcu. Kinga. Az értelmetlen csoda. MOLNOS. p. nr. Jóságos próza. 9. 11. MOLNÀR. Az értelmetlen csoda. Magyari. Arca. 2. nr. În volum: 2161. Gheorghe. 1999]. MOLDOVAN. [Molnár Vilmos. 11. 1999]. nr. Egyed. 6. Botoşani : Axa. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. p. Vol.Însemnări contradictorii. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Între civilizaţii. 33. 11. Lajos. 2000. Gustav Molnàr. 8. 40. Bertha. 3-5. 10. nr. p. A tetten ért csoda. Analiză lirică. Csaba. 1993]. Emese. Universul cărţii. 2000. De la creier de aur la cadavru în descompunere. Jóságos próza. Molnos. 305 306 . România literară. 2000. 2000. O uitare de texte. [Ioan Moldovan. p. În: Gheorghe Grigurcu. 148-149. Există o "problemă transilvană". 2000]. 16. Poesis. 145-148. 2. p. 10. 2000. 2159. Mureşanu. România literară. p. Apostrof. Antoniu. Orbán. 149-153. nr. LAJOS În periodice: 2167. [Lászláffy. 1999].o biografie romanţată". Grigurcu. 105-108. Farkas. nr. 1999]. p. 1999]. Nagy. 1999]. nr. [Ioan Moldovan. nr. Tratat de oboseala. p. Cluj-Napoca : Clusium. 10. Zoltán. 2000. Problema transilvană. p. p. Korunk. 2166. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. Botoşani : Axa. 1999]. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. În: Gheorghe Grigurcu.

[Ileana Morega Spineanu. Morar. 6. [Ioan T. GEORGE MOROŞANU. 1999]. DANIEL În periodice: 2177. 2-3. 4. 2000. 1. 51. Morar. Tomis. 2. 2000. Luceafărul. [Ioan T. 104. Şovăiala. 2000. Iaşi : Timpul. "Dublu click pe inimă". nr. 2000. Şovăiala. Petean. nr. 11. poeme de Nicolae Motoc. Provocări imergente. Chinde. 2000]. 2179. nr. nr. 51. p. Tmişoara : Brumar. Steaua. 33. 35. 5. [Constanţa : Ex Ponto. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Cuvîntul. Marea ezitare a micului caporal. 51. 1999]. Steaua. p. Provocări imergente. p. p. Gârbea. 12. Enache. Milescu. [Constanţa : Ex Ponto. NICOLAE În periodice: 2178. 4. 19. 11-12. 33. 2171. Timişoara : Brumar. Axioma. 2181. Tomis. [Recenzie de carte]. 6. Ieronim. 2170. 2000. În volum: În periodice: 2175. [Ioan T.MORAR. poeme de Nicolae Motoc. Horia. nr. 35. Maturitatea unui poet. Provocări imergente. 2172. p. Universul cărţii. nr. p. Vol. România literară. 1999]. nr. 2000. nr. 154-158. Timişoara : Brumar. 1999]. Poezie românească. Rogozanu. George Moroşanu. Dan. Mihăieş. Şovăiala. Victoria. Tătaru. Tomis. 10. Morar. Popescu. 2000. 2000. La mansarda unui vis. 2180. [Daniel Moşoiu. MOTOC. ILEANA În periodice: 2174. 1. p. nr. 1. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 2000. Grigurcu. 2000]. Şovăiala. p. Timişoara : Brumar. Melancolia de gală. p. Poemul din mers. 13. 23. 4. 35. Perşa. p. 6. p. [Tucu Moroşanu. Orizont. Mircea. 11. Rotund. 5. Morar. C. 31. O contemplaţie fantastă. Veronica. MOŞOIU. 2000]. 2000]. Adrian. MOROŞANU. TUCU În periodice: 2176. 11. 5. Cistelecan. Drumuri de rouă. În periodice: 2169. Puiu. nr. 2000. p. 2000]. Steaua. Gheorghe. [Constanţa : Ex Ponto. [Ioan T. Daniel Moşoiu. IOAN T. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. 2000. Alexandru. 38. 307 308 . 6. 2173. Poezie română contemporană. nr. 2000. p. 7-8. 2000. Masca alchimică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Nicolae. MOREGA SPINEANU. poeme de Nicolae Motoc. Mircea.

2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. FLORIN În periodice: 2183. ALINA MUGUR. Transilvania de cabinet. lipsit de simple orgolii locale". Romul Munteanu: "În critică. 2000. 2190. Contemporanul. 2. vol. Grigurcu. Poezie română contemporană. Transilvania subiectivă. 183-186. 1998]. p. Un sacerdot al Poeziei. În: Gheorghe Grigurcu. 187-188 . 30-33. 309 310 . Grigurcu. Anchetă Luceafărul. Voinescu. p. MUDURE. Galea. 2. Ştefan.demontarea prejudecăţilor. Zaharia. 2000. Grigurcu. p. 2. 2192. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Feminine . Tomis. 2. 2000. Vol. Jurnal de cărţi. Nicolae. nr. ClujNapoca : Star. Grigurcu. Transilvania subiectivă. În periodice: 2191. Apostrof. 10. 25-28. Criticul şi cărţile (II). 12. 22. 3. Cartea. 2196. Luminiţa. MUNTEANU. Grigurcu. Radu. 2188. Voinescu. Vol. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. p. p. 2. Portrete literare (10) (Florin Mugur). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1998]. [Alina Mungiu-Pippidi. În: Gheorghe Grigurcu. vol. p. nr. 175-182. Nedreptăţitul Florin Mugur. În: Gheorghe Grigurcu. p. 35. 45-46. Mărculescu. Gheorghe. nr. 2194. p. ROMUL În periodice: 2193. 2000. Vol. Borbély. Poezie română contemporană. 2. 2. 10. p. 15. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. 4. Poezie română contemporană. [Interviu]. Vol. Gheorghe. 26-29.Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. Tribuna. Contemporanul. 10. Criticul şi cărţile (I). [Romul Munteanu. 159-164. Bucureşti : Libra. nr. Gheorghe. Vol. 2000. 2. 19. Florin Mugur. Nicolae. Simpatie şi ironie. 2000. Raluca. 2186. 2184. Gheorghe. Jurnal de cărţi. nr. Breban. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2195. 2000]. [Romul Munteanu. 2000. Luceafărul. Poezie română contemporană. 4. nr. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Transilvania . Bucureşti : Libra. MIHAELA În periodice: 2182. 165-174. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 189-193. 11. [Alina MungiuPippidi. 4. [Mihaela Mudure. 2000. 1999]. p. În volum: 2185. Breban. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. 42. În: Gheorghe Grigurcu. 3. nr. 2000. Vol. Bucureşti : Humanitas. Poezie română contemporană. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). Ileana. nr. MUNGIU-PIPPIDI. 43. 2000. 2189. 1. 2187. 2. Grigurcu. 32-33. Bucureşti : Humanitas. 2000. p. "Firea" poeziei lui Florin Mugur. Gheorghe. ***. 6. Radu. Gheorghe. 1. 2000. p.

25. Chifor. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 2. MUREŞAN. 195-196. Contemporanul. [Viorel Mureşan. 104. nr. 38-39. 2000. Vatra. Cluj : Dacia. Andrei. Ramele nordului. În volum: 2203. ION În periodice: 2202. MUREŞAN. MUREŞAN. 2000. Veronica. 11. 2000. Ramele nordului. Iaşi : Timpul. Emil. 4. 2000. Bodiu. În scorbura din oglindă. ŞTEFAN În periodice: 2197. [Dumitru Mureşan. nr. Vizite exemplare în suprareal. nr. 12. 1997]. 1998]. Ramele nordului. Danciu. nr. Vizite exemplare în supranatural. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. VICTORIA În periodice: 2198. p. 2. [Victoria Murărescu. 29-32. 1998]. [Viorel Mureşan. Chinde. p. 2. Vatra. Blaj : Astra. 2000]. Cluj : Dacia. Ion Mureşan. M. Teodor. nr. Arad : Mirador. p. Direcţia optzeci în poezia română . ANDREI În volum: 2199. Sibiu : Imago. 2000. 1998]. MUREŞAN. Pantea. Steaua. Alexandrescu. VIOREL În periodice: 2204. 10. 2205. ANTIM I. Mureşan. 1997. [Ion Buzaşi.MUNTEANU. Eminescu şi Blajul. 37. În căutarea lui Anonimus. 2000. Târgu-Mureş : Arhipelag. 4. 37. Triptic eminescian. [Viorel Mureşan. Irina. În: Emil Alexandrescu. Mureşan. 2206. p. p. 1998]. Luceafărul. Dumitru. DUMITRU În periodice: 2201. Anonimus. Iulian. În periodice: 2200. Aurel. Aurel. p. [Antim I. 12. 20.Andrei Mureşan. Euphorion. Literatura română în analize şi sinteze. Moarte şi memorie. 2000. I. nr. Vidam. 2000. 2. Lira meditativă. Vasile. Vatra. Ştefan Munteanu. Petraş. Cluj-Napoca : Dacia. Melancolie şi meditaţie lirică. Mihail Eminescu . Tribuna. Pantea. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". MUREŞAN. MURĂRESCU. nr. 311 312 . p. Piteşti : Paralela 45. 1. 2000. 51. 2000. Boldea. În căutarea Poeziei. Vol. Oradea : Cogito. p. 2000. 2000]. p. p. 165-191. Imaginaţia formelor. 5. 78. nr. [Recenzie de carte]. În: Andrei Bodiu.

MUSCALU. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". Poezie română contemporană. nr. 2217. Irina. [Mircea 313 314 . Gheorghe. MUŞINA. nr. Pe ruseste. România literară. 1. 5. Un singur ucigaş. Pop. Apostrof. Fandarac. [Recenzie de carte]. 1998]. FLORIN În periodice: 2213. MIRCEA În periodice: 2216. Ioana. 6-7. Perian. 2000.. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii.. "paet".: ". Conceptul de. [Mircea Muthu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 7.Gheorghe Perian. 35-36. Steaua. Vatra.. Bucureşti : Libra. Pe ruseşte. 2000]. 2. Bodiu. Vol. 51. Marcel Mureşeanu: ". Piteşti : Paralela 45. 2208. 2000. Recuperarea lui între sau despre interval. 2000. Contemporanul. 41. 2209. Petraş. Steaua. 5. 2000. p. O critică postmodernă despre postmodernitate. 2000. Voinescu. MUTHU. Marcu. MUŞAT. Vatra. Dinspre Sud-Est. 2. p.. p. p. Mircea Muthu: Dinspre sud-est. [Dafin Mureşeanu. [Bucureşti : Libra. 13. Luceafărul. Petraş. 51.. Grigurcu. Lumina absentă. p. Piteşti : Paralela 45. [Carmen Muşat.şi . MARCEL În periodice: 2212. nr. nr. Marcel Ion. 11. Luminiţa. 92. 2000]. 1. Dinspre Sud-Est. [Viorel Mureşan. Vol. Bucureşti : Libra. ALEXANDRU În volum: 2215. În: Gheorghe Grigurcu. 5. Doru. Piteşti : Paralela 45. p. Andrei. [Mircea Muthu. 2000. Rafinament şi inadaptare. Echinox. DAFIN În periodice: 2211. Petraş. nr. MUREŞEANU. 2000].. 2000. Ioan Aurel. p. p. 18.. p.". 6. Perian. Gheorghe. 194-196. Sabău. Radu. "paet". Alexandru Muşina. 31. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. 2000. 7-8-9. Irina. 1999]. În: Andrei Bodiu. 347.. nr. 2219. 2000. 2000.. 5-6. 6. Irina. 2000. Gheorghe.2207. nr. Pop. 29. CARMEN În periodice: 2214. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . În volum: 2210. 2000. Domnule director Laurenţiu Ulici. 35-36. nr. MUREŞEANU. 33. 1999].şi" (?!). Contemporanul. nr. 2218. Direcţia optzeci în poezia română. Pentru o poetică a explorării. p. Dinspre Sud-Est. 10. 195-227. p. 10. 16.. p. Cluj-Napoca : Clusium.

nr. 8. Mahalaua de azi pe mâine. [Iosif Naghiu. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. 2000. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. Pop. 10. 2000. 2000]. 27. Contemporanul. Bucureşti : Editura Eminescu. Universul cărţii. AUGUSTIN În periodice: 2220. Alex. 1999].85. NAUM. 10. 4. 1999]. 7. 2. p. p. 1936]. 2000. p. 5. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. Drumeţul incendiar. Bucureşti : Editura Eminescu. Teatru scurt.Muthu. Înaintarea spre centru. 12-13. [Iosif Naghiu. Jenö. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. Duda. România literară. 33. 2233. Gellu Naum . 2000. Caiete critice. 2222. 36. Vasile. nr. 47. p. 10. [Iosif Naghiu. nr. Universul cărţii. [Dan Mircea Cipariu. 315 316 . Bucureşti : Coresi. Victoria. 1999]. 1. Ascet la baraca de tir : poeme. Alexa. 33. nr. Bărbulescu. 11. Întrebătorul. 2223. 2000. Ştefan. 16. Milescu. 2000. şi cuprinzător. [Interviu]. nr. 10. Teatru scurt. Bucureşti : Cartea Românească. 5. 12. 2000. Luceafărul. România literară. 2000. 33. Familia. 2021. IOSIF În periodice: 2221. 2000. [Augustin Nacu. Marele teatru al textului. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Alexandra. 1999]. Bucureşti : Vinea. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. Curierul românesc. nr. Ion. Mureşanu. PÁL În periodice: 2226. NACU. 12-14. Luceafărul. Luceafărul. 41. Poetica sensului giratoriu. nr. Bucureşti : Libra. 2000. nr. NAGHIU. 2229. p. 6. p. 10.. [Gellu Naum. 39. [Iosif Naghiu. nr. nr. Teatru scurt de Iosif Naghiu. 2231. p.. 16. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Contemporanul. p. 2000]. Teatru scurt. Grup de orbi într-o sală de cinema. p. Morariu. Crăciun. [Gellu Naum. p. 2000. 6. nr. Retrospectiva Iosif Naghiu. Poeme de mahala. p. nr. [Iosif Naghiu. Ioanid. Mircea. 29. Traian T. Simion. 2000. 10. Un debut poetic incendiar. 2000]. 1999]. [Gellu Naum. [Gellu Naum. Octavian. 2225. Poeme trăite. 2000. 33. Poezie românească. Teatru scurt. 2232. p. Teatru scurt. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. p. 10. 2230. Dinspre sud-est. p. Geo. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor. 122-123. Soviany. 2000. Ghiţulescu. Miruna. [Gellu Naum. Editura Fundaţiei Culturale Române. România literară. 5. 4. 84-85. nr. Luceafărul. România literară. Ascet la baraca de tir]. Farkas. Iulia. Ştefănescu. 2224. GELLU În periodice: 2227. p. Gabriela. 1999]. 6. Coşovei. 2228. NAGY. 2000. Mircea.

Emil. Chişinău : Cartier. Grigurcu. 2000. nr. 204208. 2235. 27. 2. Vatra. Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. [Leo Butnaru. 2243. 1999]. 51. 4-5. 1999]. p. Veronica.2234. 2000. vastă marea? [Vlad Neagoe. Mircea Eliade. 3. nr. Timişoara : Augusta. 12-13. 2246.Acasă. 2000. 499-500. Peter Neagoe. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. În: Angela BaciuMoise. p. [Vlad Neagoe. 4. VLAD În periodice: 2239. Rogozanu. 7. p. Goci. "Unele lucruri îşi schimbă natura". Bucureşti : Paralela 45. Gheorghe. România literară. p. NECHIT. România literară. Poezie română contemporană. Puncte de sprijin pentru suflet. 530-533. Romane şi romancieri în secolul XX. Gellu Naum dincolo de suprarealism. Poezie română contemporană. nr. Vol. p. [Ion Neagoş. Godot Eliberatorul. Bucureşti : Vinea. p. Un viitor obosit. Întrebătorul. 1. Fănuş Neagu. 345-361. Grigurcu. 6-7. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. [Irina Nechit. Ce-ţi trebuie ţie. Cartea Babilonului. Irina Nechit. p. Literatura română în analize şi sinteze. [Gellu Naum. Spiridon. În: Emil Alexandrescu. NEAGOŞ. 2000. Bucureşti : Vinea. 1999. 2000. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. În: Gheorghe Grigurcu. băiet sărac. Cliveţ. 1-2-3. 2000. NEAGOE. Iaşi : Timpul. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. 2244. Timişoara : Augusta. 33. Fănuş Neagu. Mărturii la sfârşit de veac. Pop. NEAGOE. Mitul Iubirii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Eliade şi legile curtoaziei. 317 318 . 2000. 2. 2000. 197-203. Galaţi : Arionda. Angela. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. C. 6. În: Aureliu Goci. 11. 116-121. Vasile. Baciu-Moise. Identificare de adresă. ION În periodice: 2241. 33. 1999]. p. Cartea Babiblonului. p. Ironie şi patetism. Iaşi : Timpul. Arca. Literatura română în analize şi sinteze. PETER În volum: 2238. nr. Emil. 6. 2237. p. Scriitori români care au creat în alte ţări. Fănuş Neagu . 2000. În volum: 2236. 97-98. 132-135. p. nr. În: Emil Alexandrescu. Steaua.[Interviu]. FĂNUŞ În volume: 2242. Luceafărul. Vol. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. Haş. Alexandrescu. Alţi prozatori contemporani. nr. Aureliu. 2000. 2000. Puncte de sprijin pentru suflet. Familia. 2000. 2240. Chinde. 1999]. 2000. nr. Elisabeta. 190. NEAGU. Nicoleta. IRINA În periodice: 2245. 30. Grigurcu. 1998]. Persoana întîi singular. Petru M. 1999].

Zodia scafandrului.. [Bujor Nedelcovici. 2254. Contemporanul. 2000. "Zodia scafandrului" . Literatura română în analize şi sinteze. O trilogie cu semnificaţii actuale. România literară. În: Apostol Gurău. 2000. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Gurău. 16-17. Budu. Sorin. În: Emil Alexandrescu. 33. 2251. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Miruna. Bianca Balotă. 2255. NECULCE. 15. 12-13. Alexandrescu. Alex. Elena. Ştefănescu. nr. Mircea Nedelciu. 2000. Poezie română contemporană. 2000. 1998]. p. [Bujor Nedelcovici. nr. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. Bogdan. NEDELCOVICI. Ion Pop. 2000. Goci. Nicolae Balotă. p. Caiete critice. [Mircea Nedelciu.exerciţii de suferinţă. p. Universul cărţii. Luceafărul. În volume: 2252. 89-90. nr. Vol. 16. nr. 10. Iaşi : Timpul. Apostol. nr. 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). BUJOR În periodice: În volum: 2248. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. Dora. nr. p. 2000. 3712256. film. p. 2250. 2000. 49-53. p. Iarba zeilor.În volum: 2247. Dumitru Ţepeneag. Bărbulescu. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Gheorghe. scenariu. p. p. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Anchetă Luceafărul. 1. 1. 2000. Irina Nechit]. 11-12. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev. 2000]. Galaţi : Logos. nr.. Galaţi : Logos. 2258. [Bujor Nedelcovici. Luceafărul. 54-58. p. Gurău. 1999]. 33.[Leo Butnaru. Aureliu. Şarpele se află acolo încă de la început. [Bujor Nedelcovici. Grigurcu. 2000. 155-162. Apostol. 77-79. În: Apostol Gurău. În: Aureliu Goci. Bucureşti : Editura Eminescu. p. ION 375. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. Simion. p. Anchetă "Contemporanul": Cum. 2000. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. 319 320 . [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 45-46. Grupul editorial Universalia. Romane şi romancieri în secolul XX. 51-52. Operă. 33. Celălalt. Somnul vameşului. 2257. p. 26-29. Alina. Celălalt. Pavel. Gabriela Melinescu]. România literară. MIRCEA În periodice: 2249. 17-22. 36. Ironie şi patetism. 4. 2000. 1981]. 2000. ***. NEDELCIU. "Suntem Dumnezei muritori". p. În volum: 2260. 10. 2259. nr. 12-13. Bucureşti : Cartea Românească. Lupşe. 2253. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Preda. 2000. p. 3. 6. Ultimii]. Popescu. 12. Bucureşti : Compania. [Interviu]. Vatra. Mureşanu. Emil.

Alexandrescu. Secretarul perpetuu al Junimii. 2000. nr. 2000. În volum: 2264. 1999]. 2000. NEGRUZZI. Ion. [I. p. Literatura română în analize şi sinteze. Grupul editorial Universalia. 10. 11-12. 33. Mureşanu. Grăsoiu. Bucureşti : Gnosis. NEGRILĂ. I. 4-5-6. 33. Vasile. Galaţi : Logos. ECATERINA În periodice: 2261. NEMOIANU. 2000. Alexandrescu. România literară. 116-117. Bucureşti : Minerva. Katerina de neant. Ruletistul berlinez. Rogozanu. România literară. NEGOIŢESCU. Actualitatea unui manifest. Buzaşi. p. 1999]. VIRGIL În periodice: 321 322 . 33. nr. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. 13. 33. Luceafărul. p. Negoiţescu: Ora oglinzilor. 2263. În: Emil Alexandrescu. [I. EUGEN În periodice: 2265. p. Celălalt. Iaşi : Timpul. 6. [Eugen Negrici. 1999]. p. 1999]. Grigurcu. 4. Ornea. 7. Expresivitatea involuntară]. p. O reeditare binevenită. NEGRICI. Geo.NEGARĂ. Ioana. Contemporanul. 2271. Iaşi : Timpul. [Arad : Multimedia International. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. nr. Z. 7. C.Sobieski şi românii. IACOB În periodice: 2269. 118-120. 2000. Universul cărţii.Alexandru Lăpuşneanul. Piteşti : Paralela 45. Negoiţescu. [Nicolae Mecu. Momentul 1848 . 42. 2000. Apostol. p. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Minerva. 207-210. Piteşti : Paralela 45. Despre E. nr. 5. România literară. nr. IULIAN În periodice: 2266. Pârvulescu. Momentul 1848 . 2000. Costache Negruzzi . Gurău. 2268. România literară. 2000. 2270. p. Lovinescu. p. 10. nr. 11. 13. 2000. 9. Liviu. Emil. Negoiţescu. NEGRUZZI. 33. Emil. Arca. Miruna.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 3. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Lovinescu. nr. Iulian Negrilă.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. COSTACHE În volum: 2267. [Ecaterina Negară. 13. nr. 6. 1999]. ION În periodice: 2262. 59-60. Presa literară românească arădeană (1869-1944). Interzis minorilor şi amatorilor. Despre E. p. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Subiect epuizat. Costache Negruzzi . p. Gheorghe. [Nicolae Mecu.

Viaţa şi moartea unui miliardar. 10. 4. 1. p. Ferestre 98. EMIL În periodice: 2279. 2000. 5. Omul de hârtie. nr. Bucureşti : Albatros. Romulus. Lazăr. Vasile. NICA. Geo. [Recenzie de carte]. nr. Gabriel. Florin. Ioan Godeanu. Geniul eminescian . Iulian Băicuş. Natură moartă cu statuie. [Virgil Nemoianu. Cecilia Ştefănescu. Bucur. Arca. NICODIM. Romulus. [Dinu Nicodim. nr. Lena. 2000. Rogojan. p. Bucureşti : Image. 2000. 2000. 2280. Omul de hârtie. 40238 Tescani. Ornea. Contemporanul. [Ioana 323 324 . Steaua. Angelo Mitchievici. nr. nr. [Mihai Eminescu. 2283. 162-163. Z. p. Miruna. 47. 2281. Spiridon. Vasile. IOANA În periodice: 2282. 1998]. Miruna. Estetica imperfecţiei. 2000. Buruiană. p. Viorel. România literară. Universul cărţii. Victor Nichifor. 1999]. 4-5-6. 4-5-6. România şi liberalismele ei. 1999]. [Ioana Vlaşin. NICHIFOR.vis animi]. p. Marius Ianu. p. 10. ION În periodice: 2274. [Emil Nicolae. 12. 2000]. Doina Ioanid. 2000]. 1999]. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. Dimisianu. p. Poezii. Thriller. Miscellanea. Proză românească. NICOLAE. [Ion Nica. 9. Angelo Mitchievici. 2000. 2000. România literară. 2000. Mureşanu. [Emil Nicolae. 5. 2000]. p.o provocare permanentă. Bucureşti : Coresi. 33. 95. 5. p. Oneşti : Aristarc. nr. Vasile. VICTOR În periodice: 2276. 11. nr. 4. Bucur. Revoluţia. 9-15. Doina Ioanid. Marius Ianuş. 10. Eminescu ."40238 Tescani". Omul de hârtie. DINU În periodice: 2277. nr. nr. IOAN În periodice: 2273. George Bălan. [Dinu Nicodim. [Emil Nicolae. 33. Florin Iaru. Cecilia Ştefănescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Modelul Frankenstein. Universul cărţii. 51. Contemporanul. Solidaritate confraternă. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. nr. Piatra-Neamţ : Crigarux. 2000.2272. Nebănuitul Eminescu. Revoluţia. 2000]. 11. Piatra Neamţ : Crigarux. 24. p. Omul de hârtie : thriller. Bucureşti : Albatros. 10. 2278. Mureşanu. Falsa literatură . Viaţa românească. Geo. Prietenie & literatură. 2000. NEŞU. [Ioana Nicolaie. 129-130. Ion Nica. 2000. 44. p. NICOLAIE. 10. 103-104. Eminescu . 24. Luceafărul. Domnica Domnea. 22. [Ioan Neşu. 2275. 5. 2000]. 7-8. Arca.vis animi. Un mare roman ignorat. 1999]. Mircea Cărtărescu.

Urcarea "muntelui alb". Nimigean. Steaua. p. Cătălin. Lazăr Zăvăleanu. 1998]. 40238 Tescani. 116-117. Romulus. Adio adio dragi poezii. Victoria. Ţîrlea. Doina. Lentila morală. Adrian. 2292. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". Ioan Glodeanu. 10. [Lelia Nicolescu. NICOLESCU. Geo. Marius Ianuş. GEORGE L. 2000]. 6. Sîrbu despre sine şi lume. "Singurătatea intelectuală". nr. 100. NICOLESCU. [Petre Nicolau. p. Arca. Domnica Drumea. George L. NICULESCU. Bucur. NICOLCIOIU. 14. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. 1999]. O. 36. Magda. Angelo Mitchievici. Craiova : Scrisul Românesc. Doina Ioanid. 2000. [O. În periodice: 2291. 4. [Ruxandra Niculescu. nr. 325 326 . 3. 33. NIMIGEAN. p. nr. PETRE În periodice: 2284. Timişoara : Augusta. [Recenzie de carte]. Contemporanul. 1999]. p. 3. 2000. nr. 2000. Universul cărţii. 2000. 1999]. În periodice: 2290. 4. 22. 2000. nr. p. Luceafărul. Profesorul Petre Nicolau. Cecilia Ştefănescu. 30-31. [Dumitru Nicolcioiu. Ion D. 2000. 51. [George L. VALENTIN În periodice: 2285. Mircea Cărtărescu. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. NICOLAU. 9. Mircea. Libertatea de a purta cătuşe. Familia. 20-23. O viziune (mai) coerentă a lumii. 58. 2000]. Vasile. 51. RUXANDRA În periodice: 2289. Contemporanul. nr. Steaua. p. Laura. Meseria exilului. Familia.Nicolaie. nr. 1. p. 1999]. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2-3. p. Iaşi : OuTopos. nr. Pe streaşina veacului. nr. 2000. LELIA În periodice: 2288. NICOLAU. nr. 10. Bucureşti : Editura Eminescu. Nimigeanu. 13. România literară. NIMIGEANU. Bucureşti : Image. p. 1-2-3. 11. 10. Cârneci. 8-9. Milescu. 2000. 2000 . DUMITRU În periodice: 2286. BASARAB În periodice: 2287. 42. Florin Iaru. Ţion. 11. Morariu. p. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. Poezie românească. Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. 2000. Curticăpeanu. 4.

1998]. cu duminica-n gând. 5. 2000. 2000. 2000]. 2000. p. 16. 10. Cu vinerea-n lacrimi. nr. Tomis. p. Curierul românesc. 2296. NOICA. 5. 327 328 . 86. Ştefan. Târgu-Mureş : Ardealul. Miu. [Dan Ioan Nistor. Elegiile maligne. Luceafărul. 4. Olăreanu. Sabău. p. Victoria. [Eugeniu Nistor. 2000. Poezie românească. Milescu. nu spre semeţia mea. 2303. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. 4. Mistica iubirii peregrinului spiritual. nr. Rotire continuă]. 47. Henri. [C. [Ovidia Barbu. NISTOR. [Ioan Nistor. 2. 2000]. 92. Un itinerar împlinit. nr. Bărbulescu. Ţion. [Virgil Nistru Tigănuş. p. Cu vinerea-n lacrimi. 1996. Poetul şi fiul său. NISTRU ŢIGĂNUŞ. În periodice: 2299. Satu Mare : Solstiţiu. Galaţi : Alma. [Ioan Nistor. Arbori cu aripi de mătase]. Ioan Nistor. Victoria. 1999]. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". Universul cărţii. CONSTANTIN În periodice: 2294. Nisipeanu. 30. 5. Iulian. 2295. Curierul românesc. 35. p. 2000. 2000. 3. 2000. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. Pelerin pe drumul măslinilor. 99-100. 2000. [Recenzie de carte]. 26. Ilie. nr. 6. Doamne. Satu-Mare : Solstiţiu. Bucureşti : Cartea Românească. [Recenzie de carte]. DAN IOAN În periodice: 2297.NINULESCU. EUGENIU În periodice: 2302. 10. Simion. Steaua. VIRGIL NISTOR. Ioana. p. IOAN 2293. nr. 2000. 2000. [Timişoara : Augusta. Codin. nr. 2301. 2000. NISTOR. 11. 1999]. Boldea. NISIPEANU. Constantin. Zalis. 10. Galaţi : Alma. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. 1999]. Milescu. 2300. 11. Flaşneta. Universul cărţii. 4. 4. 51. Contemporanul. Steaua. Rotire continuă. nr. 2-3. [Virgil Nistru Ţigănuş. Constanţa : Metafora. Gusturi şi scrieri. Poezie românească. p. nr. Dorin Ploscaru. 1999. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris. 6-7. Blaga şi matricea stilistică. [Oana Ninulescu. Bucureşti : Libra. nr. nr. nr. 51. Constanţa : Metafora. Adrian. 10. 4. cu duminica-n gînd. Astra. Stup împietrit. 2000]. Constantin Nisipeanu. p. p. 2000]. Ioanid. Luceafărul. 5-6. Traian. Satu Mare : Solstiţiu. p. p. 2000.

6. Noje. Andrei Pleşu. 33. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. NOJE. Pagini despre sufletul românesc. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". NUŢU-PIERSICĂ. În periodice: 2313. Oancea (Tata Oancea). [Cornel Ungureanu. 10. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. 5. nr. 51. Alexandrescu. 33. 4. 43. Iaşi : Timpul. Măsură pentru măsură. p. 49-50. Aurel. NOTTARA. 2000. 5. Manolescu. nr. O iniţiativă temerară. Temeiuri folclorice. 2000. Z. Săvulescu. Reşiţa : Modus. Pagini despre sufletul românesc. Nottara. 1999]. Poezie românească. În periodice: 2315. [Const. Ornea. 2000. 25. 5. 2306. Victoria. 2000]. A. 36. 1999]. Contemporanul. 2-3. 10. IOANA În periodice: 2314. 548. 1. 51. Constantin Noica. A. Poetica eminesciană. În volum: 2311. Niţă. Universul cărţii. Adrian. 2000. poet. 2000]. p. Petraş. Constantin Noica]. p. Milescu. 2309. România literară. 8. Contemporanul. Alin. 33. 33. p. Convivialitatea cu şi fără strigături. 31. O epopee critică eroi-comică. Miruna. Gazetarul Noica. 10. Creaţie şi frumos în rostirea românească. nr. p. ANCA În periodice: 2312. Rău. [Constantin Noica. 2310. 2000. Steaua. 329 330 . Bucureşti : Galaxia. 35. Nicolae. nr. 11-12. 9. Viaţa ca un dar. 10. Nicolae. ION În periodice: 2316. În: Emil Alexandrescu. 2000. Anca. 8-9. 2000. 2000. 1999]. Contemporanul. Constantin Noica]. nr. nr. România literară. CONST.2304. Temeiuri folclorice. PETRU E. OARCAŞU. I. 10. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Alex. p. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. Bucureşti : Humanitas. 15. p. p. România literară. Contemporanul. [Lucian Blaga. p. 2000. Pagini despre sufletul românesc. nr. sculptor şi jurnalist. 2305. Un om al cărţilor. 2000. p. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. Steaua. Ştefănescu. Emil. [Gheorghe Drăgan. [Constantin Noica. Literatura română în analize şi sinteze. p. [Gabriel Liiceanu. 1997]. 10. Suflete obosite. 42. Geo. Sufletul românesc. I. Bucureşti : Polirom. Mureşanu. Irina. [Ioana Nuţu-Piersică. nr. 5-6. p. OANCEA. 2000. 46. 5. nr. nr. Cristian. România literară. Universul cărţii. Bucureşti : Humanitas. [Constantin Noica. p. 35. 2000. 2000]. Bucureşti : Humanitas. Editura Humanitas. nr. Poetica eminesciană. 2308. Manolescu. 2307. nr.

nr.ODOBESCU. 2000. Ultima poveste a Sheherezaei. Galaţi : Logos. [Interviu]. Marcela. 2000. 2000. p. 7. Gheorghe. [Interviu]. Poezie română contemporană. Ştefan. nr. Paruit. Costache Olăreanu (1929-2000). 7. 10. 12-14. p. nr. Urian. Gurău. 33. Ion Omescu . În: Emil Alexandrescu. 2323. nr. Cioacă-Ioanid. 2000. p. NICOLAE În periodice: 331 332 . Alexandrescu. 2000. Vatra. Filip. 39. 8. În: Gheorghe Grigurcu. Claudiu. Vasile V. Floarea. Alain. 11. 2324. Apostol. 33. Fereastra închisă. Cuvîntul. 10. p.Pseudo-Kynegeticos. nr. Mariana. 21. Alex. Apostrof. 1997-1998]. Bucureşti : Persona. 11. 2000. p. Luceafărul. Ioana. 2321. nr. In memoriam Costache Olăreanu. Sancho Panza al II-lea. p. Grigurcu. Ţuţuianu. nr. Ştefănescu. [Costache Olăreanu. 2328. OPREA. 139-141. Discreţie şi eleganţă. 2320. OIŞTEANU. 2000. nr. 10. Literatura română în analize şi sinteze. 6. 2000. Odobescu . Marius Oprea]. Sipoş. 7. 2000. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). 39. p. p. p. [Andrei Oişteanu.[Andrei Bodiu. Poeţii nouăzecişti. 6. 61-65. 2000. 33. MARIUS În volum: 2329. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". România literară. OPREA. p. 2000. Tudorel. Iaşi : Timpul. OMESCU. Vol. 10-11. Bucureşti : Nemira. 170-171. Emil. 42. In memoriam Costache Olăreanu. Contemporanul. 43. OLĂREANU. Zamfir. 36. 1. În volum: 2326. COSTACHE În periodice: 2319. In memoriam Costache Olăreanu. Luceafărul. Groza. România literară. Curierul românesc. România literară. nr. 2000. 39. Mythos & Logos. Simona Popescu. p. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. Studii şi eseuri de antropologie culturală. ANDREI În periodice: 2318. În: Apostol Gurău. Caius Dobrescu. 132-138. 2325. 12. 2322.In memoriam. ALEXANDRU În periodice: 2317. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici. De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. nr. ION În periodice: 2327. 2000]. 10. 7. Celălalt. 2000. Pârvulescu. p. Al.

Felecan. 51. 10. Steaua. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. 5-6. p. Vincze. 33. 126-127. 5. 9. Profesorul şi falsurile. 2000 . Ruxandra. nr. 2000. ZIGU În periodice: 2336. Tudorel.2330. Bucureşti : Paralela 45. Stîngăcii şi enormităţi. 2340. Korunk. 8-9. Ion D. 24-25. 4. Párbaj a Grand-Hotelben. Mureşanu. 51. Vasile. Sârbu şi timpul romanului. Alex. Kata Zsófia. [I. Daiana. p. Miruna. Demeter. România literară. nr. 2000. Călinescu. OPRIŞAN. România literară. Esztétikai olvasókönyv. PADINA. nr. Povestiri computerizate. Editura Paralela 45. [Adrian Oţoiu. Hümér nehézüteggel. nr. 23.70. Cesereanu. 1999]. 2000. Sîrbu şi timpul romanului]. VIOREL În periodice: 333 334 . p. Radu. În periodice: 2333. Steaua. Stîngăcii şi enormităţi. 1999]. 1999].. Nicolae. Omagiu Zigu Ornea . Album second hand. 2000. OŢOIU. 2331. p. 2000]. 7. 5-6. 2337. Ion D. I. [Nicolae Oprea. 105-107. [Adrian Oţoiu. Ornea la 70 de ani. 49. Oprişan. Călinescu. 5. ORBÁN. 1999]. Împlinirile unui mare cărturar. 27. Korunk. Cofan. 119-120. [Adrian Oţoiu. 6. p. 14-15. 2-3. 6. G. 2339. 33. nr. 9. 2000. Cajal.. Z. ADRIAN În periodice: 2338. nr. OPRESCU. 2000. p. [Orbán János Dénes. 11. ORBÁN. nr. p. Szilárd. Piteşti : Paralela 45. Vatra. nr. nr. spectacolul personalităţii. 6. 3. Fanache. Stângăcii şi enormităţi. Bogdan. 34. Curierul românesc. nr. Universul cărţii. Revanşa postumă a unui mare scriitor. [Nicolae Oprea. Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. p. Urian. GYÖNGYI În periodice: 2334. Ştefănescu. GEORGE În periodice: 2332. 2000. Enigmele unei personalităţi G. nr. Aluniţa. p. ORNEA. Cuvîntul. Piteşti : Paralela 45. 2000. p. 2000. Texte care încep aici şi se sfârşesc. 2000. Bucureşti : Vestala. p. Caiete critice.

5. 2000. Politeţea ca armă. Poemul de oţel. Al. Note despre poeţii români din Israel. Editura Dacia. Cuvîntul. Tudorel. Editura Dacia. 2000. 2000. [Al. nr. Paleologu. Viorel Padina sau poemul oţelit. Poezie română contemporană. 2000. O formă a neliniştii. Vol. [Cluj-Napoca : Dacia. Lungu. Sabău. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. PALS. Tudorel. PALEOLOGU. 10. 5. Viaţa românească. 2000. 5-6. Neliniştea din jurul eseului. 2346. ALINA În periodice: 2352. nr. 3. Lucrurile cu adevărat importante (III). 2000. 1999]. Paleologu. 2353. Cluj-Napoca : Dacia. p. 31. nr. MARIA În periodice: 2343. 2000]. 2000]. Politeţea ca armă. 6. p. 2000]. Cluj-Napoca : Dacia. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. Echinox. p. nr. 4. 30-33. 40. 12. Dar ştiu că nu e chiar aşa". Lucrurile cu adevărat importante (II). PAL. excelenţa voastră? Contemporanul. 33. România literară. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. nici răul". p. 8-9. Ioana. 2349. [Paul Păun. 10. 118-120. Alina Pamfil: Eseul. Vatra. [Alina Pamfil.2341. TUDOR În periodice: 335 336 . 10-11. p. Nici binele. 49. Politeţea ca armă. În volum: 2342. 95. nr. 12. Cluj-Napoca : Dacia. [Interviu]. nr. Alin. nr. 2000]. Doi suprearealişti. Ancuţa. 6. Urian. Vakulovski. Nesomnul metaforei. 7. PAMFILE. Urian. Miruna. 2000. 1991]. Sesto Pals]. 2345. Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. p. Urian. 6. 2350. 7-8-9. Mihai. nr. p. PAMFIL. Eseul o formă a neliniştii. 5. 4. p. Mureşanu. Cuvîntul. 93. [Viorel Padina. 8. 51. Zalis. 5. Pârvu. 9-10. [Alexandru Paleologu. nr. 209-213. Bucureşti : Cartea Românească. Alexandru. p. Grigurcu. 2000]. 85-86. p. 5. Lucrurile cu adevărat importante (I). De-a noastră. Bufonul de oţel. ALEXANDRU În periodice: 2344. p. Paleologu. 2000. 6. Victoria. Universul cărţii. Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". Milescu. [Al. 2000. [Maria Pal. nr. 2347. 2000. eseist seducător. 10. Universul cărţii. Racaru. Cluj-Napoca : Dacia. 10. Gheorghe. Cristian. 2348. 7. Piatra Neamţ : Crigarux. [Interviu]. 2000. Henri. [Interviu]. Roxana. SESTO În periodice: 2351. p. 2. Steaua. nr. 2000. 2000. p. Contemporanul. [Recenzie de carte]. Tudorel.

2361. 14. p. Radu. [Petre Pandrea. Contribuţii biobibliografice (II). Poezie română contemporană. Dorian. Miruna. Ştefănescu. 2359. Bucureşti : Albatros. nr. Simuţ. Memoriile mandarinului valah. Oameni de lume. 2000]. p. Bucureşti : Albatros. 11. Petraş. Rectificări. p. Meandrele unei epoci (IV). Radu. 2360. [Petre Pandrea. 33. Voinescu. [Petre Pandrea. 2000. 10. 2363. p. nr. Zalis. Henri. Bucureşti : Albatros. Luceafărul. nr. PETRE În periodice: 2357. 2362. Bucureşti : Albatros. 7. 33. Alex. Cassian Maria Spiridon. 10. p. Necula. 2000. p. Proiectul şi opera. În descendenţa marilor moralişti. Universul cărţii. 45. 32. 2000]. 2000. 2000]. Rusu. nr. 4. Gheorghe. 31. Murgeanu. Meandrele unei epoci (II). Cuvîntul. Petre Pandrea]. 4. Ion. Memoriile mandarinului valah. Voinescu. 2000]. 27-28. 2000]. p. Cu un diavol în infern. Tranşantă proiecţie de sine. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. 4. p. NICOLAE În volum: 2356. Luceafărul. 2000. Ionel. Înscenarea verbului. Revista de etnografie şi folclor. 425-430. 6. Curierul românesc. Bucureşti : Albatros. 2000. nr. 1. 2000. 6. nr. 2000. 2000. nr. 30. 2365. România literară. Ion. Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah. 2000. 2369. Luceafărul. 2366. 2368. 5. 2000. nr. 4. Trei poeţi moldavi. p. Memoriile mandarinului valah. 2000. nr. [Petre Pandrea. 2000. Radu. p. nr. Luceafărul. Luceafărul. Bucureşti : Albatros. 2358. Meandrele unei epoci (III). Memoriile mandarinului valah. 16. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. Memoriile mandarinului valah. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. Bucureşti : Albatros. Editura Albatros . 2000. p. 2367. 4. nr. 2000]. 15. 9. Memoriile mandarinului valah. Radu. Apostrof. p.[Gellu. Voinescu. Irina. Mandarinul valah. nr. 11. 2000. 2364. 10. [Petre Pandrea. 9. Titus. Luceafărul. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. [Petre Pandrea. 26-27. 2000]. 2000]. Voinescu. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. nr. Nicolae Panaite]. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. 34. Cuvîntul. Bucureşti : Albatros. PANDREA. 11-37. Mureşanu. 2000].memorialistică. Memoriile mandarinului valah. Meandrele unei epoci (I). p. Grigurcu. [Petre Pandrea. 4. [Petre Pandrea. 35. PANAIT. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. Florea. Memoriile mandarinului valah. VIRGIL În periodice: 2355. Memoriile mandarinului valah. 5. p. 2000]. nr. George. Memoriile mandarinului valah. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. Alexandru. PANAITE. În: Gheorghe Grigurcu. 10. p. [Mihai Beniuc. 2000. Tudor Pamfile.2354. 8-9. [Petre Pandrea. 1. Petre. 9. 2000]. nr. 3. 2000. Vol. 337 338 . 10. Contemporanul. Alexandru. George. p. Tomis. 20.

Marinescu. p. 1999]. [Iustin Panţa. Poezie română contemporană. Podoabă. Vatra. Buciu. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. 2000. nr. 2. PAPADAT-BENGESCU. 5. 214-217. Euphorion. 10-11. 5. 2000. 2000. p. 2000. Vol.PANTEA. Vol.Aurel Pantea. Rădăcini]. PAPAHAGI. 2000. Ioana. VIOREL În volum: 2376. 1998]. 51. Aurel Pantea între extreme (III). Vatra. Aurel Pantea între extreme (II). 2000. Miruna. 9. 2000. Faţă-n faţă Angela Marinescu . 2374. Hortensia Papadat-Bengescu . p. 2000. Mirela. 7. 2371. Acţiunea interioară. 11. Contemporanul. "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". Mureşan. Deschideri spre universalitate. Vatra. Steaua. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Proză românească. nr. echilibrul stabil . Cluj-Napoca : Paralela 45. În: Emil Alexandrescu. 81-84. p. 2375. 403-405. 1. Vatra. 2000. 129-141 . 1999. p. România literară. Universul cărţii. nr. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. Alexandrescu.Concert din muzică de Bach. 67-68. p. Între extreme (I). nr. p. 2380. nr. Călin Vlasie. 10. 2000. MARIAN 339 340 . Bărbatul în faţa oglinzii femeii. Emil. 17. Ocinic. Poenar. În volum: 2383. p. Poezie română contemporană. Bucureşti : Albatros. 2000. p. Imagini din Valea Plângerii. Angela. p. 2000. 2000. 9. 35. 25. Banchetul. 2372. nr. 3-4. Un regizor al obiectelor. PANTEA. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. 1999]. HORTENSIA În periodice: 2379. AUREL În periodice: 2370. 33. Vatra. 2. Horea. p. 7679. [Aurel Pantea. Dumitru. 12. Piteşti : Paralela 45. Marian Victor. 7. Cluj-Napoca : Paralela 45. PANŢA. Virgil. Preţiozitatea durităţii. O victorie covîrşitoare. Proprietar de spaţii poetice. Pârvulescu. 73-76. Henri. Grigurcu. IUSTIN În periodice: 2377. Contemporanul. O victorie covârşitoare. În volum: 2378. Podoabă.un dialog. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. [Aurel Pantea. nr. Gheorghe. p. nr. 2373. Virgil. Femeia în faţa oglinzii]. Podoabă. 8. [Hortensia Papadat-Bengescu. 30-31. Noua literatură problematizantă. nr. nr. 9. Zalis. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2382. p. 10. 218-222. nr. Virgil. 2000. 2381. Mureşanu. [Hortensia PapadatBengescu.

10. Lazăr. 2000. 2000]. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2000. 1. 5. 10. nr. Anghelescu. nr. 12-13. Bucureşti : Du Style. 10. p. Mircea. Ochiul Irod. 51. [Bucureşti : Atlas. Garbiel. 1999. p. nr.publicistul. PASCU.În periodice: 2384. Amintirii profesorului Marian Papahagi. 102. 1. nr. 2. Sabău. 7-8. Florin. 2000. 32-34. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. [Marian Papahagi. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Proză românească. 1999]. p. p. Bucureşti : Atlas. Universul cărţii. Pop. 2391. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. Mitică şi Hyperion. În: Mircea Popa. 5. 2000. 7. Mesina. 2000. 24. 7. Bucureşti : Universalia. În volum: 2392. Homo militans. Ion. Laura. 1999]. 1213. 16. Miruna. RADU În periodice: 2395. Crăciun. Ioana. 10. p. Efemeriada. Proză românească. 302-303. Laura. PAPILIAN. Steaua. 2000. Luceafărul. Sub semnul familiilor aristocrate. 2000. Miruna. [Radu Paraschivescu. 2000. 2000]. Marian Papahagi. 10. In memoriam Marian Papahagi. p. 10. nr. Grupul editorial Universalia. [Marian Papahagi. 7-8-9. VICTOR 2386. Cluj-Napoca : Napoca Star. Marian Papahagi şi critica de sistem. 2000. În: Laurenţiu Ulici. p. p. Fragmente de ochean. Ulici. Andrei. Dihorul. [Interviu]. Petric. [Recenzie de carte]. 6. 2000. 33. Raţiuni de a fi. LUCIAN În periodice: 2396. Vatra. 9. 2000. În periodice: 2393. Mureşanu. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. Mircea. 1999. Bucureşti : Libra. Ion Marinescu. 2385. 2. George Drăghescu. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. nr. p. Miruna. Raţiuni de a fi. 35. Daniela. Tomis. PARFENE. 2000. Universul cărţii. Laurenţiu. nr. Universul cărţii. În periodice: 2397. Echinox. nr. Mureşanu. Popa. nr. Călăreţ pe vrăbii. PARASCHIVESCU. Tîrgu Jiu : 341 342 . p. p. Zestre pentru înălţare. [Lucian Parfene. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". PAPILIAN. [Alexandru Papilian. Victor Papilian . Bucureşti : Atlas. 2000. p. 2388. BOGDAN I. 35. Mureşanu. 1999]. Patinatorii. Luceafărul. 2389. 31. Gotia. 104113. 2390. 1999]. 2387. Tomis. nr. p. Mesina. Iaşi : Editura Convorbiri literare. România literară. ALEXANDRU 2394. 8. nr.

304-306. Patapievici. O decizie şi două încălcări ale legii. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. Bogdan I. 2-3. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. 6. România literară. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. p. 2000. Alina. Victor Sterom. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). [Radu Patrichi. Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. 7. Cluj-Napoca : Dacia. Andrei Pleşu]. nr. 1. p. 1999]. [Toma Pavel. 2000. 1989. 1. nr. Viaţa românească. Vlad. p. 2000. nr. Bucureşti : Nemira. Teutişan. nr. 2401. p. 2407. p. 1994. 2404. Roşioru. 2000. România literară. Time-out. Thomas. 6. Ion. Alex. 1999]. Pascu. [HoriaRoman Patapievici. 22. 10.-R. 2000]. nr. Debuturi (II). Poemul deshumat. Kleininger. 112-117. CEZAR În periodice: 2406. Poezie românească. Laurenţiu. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. O alegorie a depărtării. ***. 67.Editura Alexandru Ştefulescu. Renate. Cluj-Napoca : Dacia. Milescu. Nimicuri ca o cruce. Membrii GDS susţin candidatura lui H. Universul cărţii. 1997. 2000. 6. Oradea : Cogito. nr. Călin. 95. 1999. 7. PAVEL. 22. nr. 2000]. Mircea Dinescu. PAVEL. TOMA În periodice: 2409. 1999]. nr. 2. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. p. 6. RADU În periodice: 2405. În: Laurenţiu Ulici. 10. 6. 4. 33. 4. Cristian Pavel. PAVEL. Bucureşti : Du Style. p. 10. 35. 33. În volum: 2408. PATRICHI. Pascu. Ştefănescu. 2398. Chiriac. 1. Secunde frînte. [Bogdan I. 1. 2000. Weber. [Dora Pavel. nr. 22. PATAPIEVICI. 1. Creier intermediar. 22. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399. 2000. Braşov : Astra Nova. Despre pseudoargumente. 1999]. 12. 2000. p. p. Victoria. 2000. nr. Decapitat la masa de scris]. Ulici. nr. 2400. p. 5. Mihaela. 10. Mănuşa din vitrină. 10. 2000. ***. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. 1999. atitudini. Târgu Mureş : Ambasador. 7. 343 344 . Întoarce-te. 1. Dan Doman. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. False dileme. Naraţiuni întâmplătoare. 2000. Alexandrescu. Piteşti : Paralela 45. DORA 2402. 2000. Esthera. Tomis. 22. Steaua. Secunde frânte. Mănuşa din vitrină. 10. nr. Miroiu. 1. 19. Protest ISL. reacţii din presa anului 1998. 10. Mitică şi Hyperion. 22. [ Cazul Eminescu: polemici. [Sorin Gherguţ. p. 51. p. 2403.

Ibolya. 1999]. Braşov : Concordia. 14. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. 2000. 2411. Poeta ludens.. p. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Sesto Pals]. 2000. 10-11. Vatra. erkölcs. PEIA. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Holdbumeráng. 64-66. 23. 16-18. 6. M. nr. Bucureşti : Crater. [Paul Păun. Lungu.. Milescu. 14. Páskándi Géza költészete és a játékosság. 2000. p. 1966]. p. 15. Grăsoiu. Zoltán. 2000. GÉZA În periodice: 2410. Pomogáts. Gheorghe. 2000. 2000. nr. [Interviu]. [Eugen Vlad Pârâu. 9. 12. 1998]. Peia. nr. nr. Budapest. 2000. Nagy. 2000. Roşioru. ELISABETH În periodice: 2418. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. p. p. nr. 10. p. Luceafărul. p. nr. p. Kántor. 14-15. Helikon. Nemzetsors. Ion. Helikon. 2414. Hiperesenţele. 2000. 2. 12-13. 2000]. 65-66. Timişoara : Marineasa. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó.. Grigurcu. 2000. Doi suprearealişti. PĂUNESCU. nr. nr. 11. Lajos. Bertha. Note despre poeţii români din Israel. 1999]. [Páskándi Géza. Hiperesenţele. Kántor. Helikon. 64-66. Korunk. Vol. EUGEN VLAD 2413. 7. PÂRÂU. nr. György. 6. p. Poeziile copilăriei. Cs. p. Korunk. Helikon. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. Angliai levél. nr. 345 346 . Liviu. A megvallás. 85-86. történelem. p. Şansele eseisticii se confirmă. nr. PĂUN. Bukarest.PÁSKÁNDI. Lajos. PAUL În periodice: 2416. 2412. A költő kilincse. PĂUNESCU. [Páskándi Géza. 2000. [Ioana Pârvulescu. Elisabeth Păunescu. 2417. PÂRVULESCU. Astra. 21. 223224. "Poeziile copilăriei". Mihaela. Universul cărţii. Páskándi Géza: Pornokrácia. Béla. 2415. 5. Malea Stroe. Alfabetul doamnelor : de la doamna B. Gömöri. [M. În periodice: 2421. 2000. la doamna T. p. De vorbă cu. Alexandru. Poezie română contemporană. Victoria. IOANA În periodice: 2420. A költő kilincse. 3.

. 5. Un "constructor" al generaţiei '80. Direcţii. 2432. Tudorel. Romanul Fatma într-un dosar editorial. Angela. Ioan. Teodor.. Cuvîntul. 35. 2000. Cluj-Napoca : Limes. 1999]. Galaţi : Arionda. p. 2. Alexandru. EUGEN În periodice: 2422. Echinox. 1. 5. 2000. 122-125. PERIAN. p. [Eugen Pelin. 42-43. p. Andreas Wellman. 541. PERPESSICIUS În periodice: 2429. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . 44. Viorel. 2425. p. Târgu-Mureş : Ardealul. În volum: 2430. p. nr. PERŞA. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. 31. nr. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. MIRCEA În periodice: 2434. Bucureşti : Albatros. 5. Pagini de critică şi de istorie literară. Sălcudeanu. 1998]. 2000. DAN În periodice: 2431. 2000.. [Cluj-Napoca : Ardealul. 1. nr. 347 348 .Gheorghe Perian. 2000. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară. 2000. Radu. Roşioru. Mărturii la sfârşit de veac. orientări. Luceafărul. 4. CRISTIAN În volum: 2423. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. [Perpessicius. nr. Iaşi : Timpul. Vol. Mureşan. 2000. Tomis. Şah orb.. 35. 2000. 1999]. Steaua. p. Anca. Sub zodia prieteniei. p. Ştefan. nr. Perpessicius (Dimitrie S. 2000. 1999].. În: Angela BaciuMoise. 51. Vatra. 2428. Cristian Pepino. Tomis. 7-89. 2427. Cistelecan. Dezertarea de pe front. nr... Bucureşti : Florile Dalbe. Cartea întâlnirilor. În: Emil Alexandrescu.[Interviu]. Vatra. 40-41. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. PETEAN. 2000]. PEPINO. Fatma sau Focul de paie]. Viorel. Panaitescu). Bucureşti : Albatros. p. Vatra. Tihan. 6. p. Emil. Noje. 2000. 2000. 5. nr. 2000. Vatra. Bucureşti : Albatros. 7.. p. Baciu-Moise. 35-36. 2. Menţiuni critice. Şah orb. Ion. Pasărea gramofon. nr.. 2433. 8. 2. Alexandrescu. 4. Nicoleta. Nectar cu. Urian. Şah orb. 41-43. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. GHEORGHE În periodice: 2424. [Dan Perşa. Un "constructor" al generaţiei '80. 35-36 . 1999]. pelin. Mureşan.PELIN. p. 2426.. Voinescu. p. [Mircea Petean. 347. [Gheorghe Perian. nr. [Dan Perşa. [Dan Perşa. Jocul vieţii şi al literaturii. Curşeu. Cucu.. nr.

Sergiu. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. p. 164-176. 12. 2000. Literatura română în analize şi sinteze.Patul lui Procust. p. 2-3. 45. Iaşi : Timpul. În: Aureliu Goci. Camil Petrescu . p. PETRESCU. 2000. p. Dialog cu Zoe Petre]. Kovács. Editura Dacia. În: Gheorghe Grigurcu.Steaua. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.Suflete tari. nr. Camil Petrescu. 133-143. Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. Romane şi romancieri în secolul XX. PETICĂ. Vol. În periodice: 2437. 7. nr. Iaşi : Timpul. În: Aureliu Goci. 349 350 . 2000. CEZAR În volum: 2446. Logica sentimentelor. p. Ailenei. 398-401. ZOE În periodice: 2438. 33. 2000. În: Sergiu Ailenei. p. Universul cărţii. p. Victoria. 2444.Jocul ielelor. Frumosul pur. 2000. 2000. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Goci. 396-398. Emil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 387-392. În volum: 2435. întâia noapte de război. 5-6. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. [Cecilia Caragea. În volume: 2440. În: Albert Kovács. 2443. 10. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Iordan. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Emil. Ion N. Dramatismul "modestiei". nr. Camil Petrescu . Poetici clasice şi moderne. Albert. PETRE. România literară. 7. Camil Petrescu . 51. PETRESCU. PETRE. Iaşi : Timpul. Goci. 2000. CAMIL În periodice: 2439.Ultima noapte de dragoste. nr. 2. ŞTEFAN În volum: 2436. 392-396. p. 2000. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. Cezar Petrescu. GEORGE A. 31. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Emil Alexandrescu. 2442. Literatura română în analize şi sinteze. p. Alexandrescu. 149-163. Steaua. Emil. Bucureşti : Seara. În: Emil Alexandrescu. p. Gheorghe. Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. 2000. Aureliu. În: Emil Alexandrescu. Milescu. 2441. Camil Petrescu . Iaşi : Timpul. Nastasia. Stiluri în proza interbelică. Poezie română contemporană. 136-147. Două evocări camilpetresciene. 51. Grigurcu. p. Aureliu. 2445. 225-227. Alexandrescu. Emil. Datcu.

Norman. Simuţ. România literară. estetica şi "est-etica". Un alt Bacovia. nr. Ocheanul întors. 1999]. DAN În periodice: 2447. 2000. vol. Grigurcu. 45. Grigurcu. 2000]. p. O bizarerie. 6. 5. 2000]. 3. Naşterea lui Iliescu. nr. Dan Petrescu enervat de literatura română. Adrian. [Mircea Bentea. Ion. 2000. RADU În periodice: 2451. Farmecul discret al autoreflexivităţii. p. [Radu Petrescu. Popa. 2457. [Radu Petrescu. Familia. Răfuiala. nr. 2000. Gheorghe. 33. Sinuciderea unui pahar de Bacara. 33. Piţu. 11. Apostrof. Al. p. Alexandru. 351 352 . nr. Catrinel. România literară. p. 43. Radu Petrescu. 2000. 2000. p. 1999]. 2000. Radu Petrescu despre G. Bucureşti : Univers. Cluj-Napoca : Dacia. 2000]. p. nr. p. 6. Marino. 2452. [Marta Petreu. România literară. 44.PETRESCU. În răspăr. nr. 9. p. 2462. Rogozanu. p. 2458. 33. 7. 1999]. 12. 1999]. 33. Bacovia. 2448. 2000. MARTA În periodice: 2461. PETRESCU. Cluj : Biblioteca Apostrof. G. 2000]. Groza. România literară. [Iulia Petrescu. 43. În răspăr. 5. Ştefănescu. 2456. Radu Petrescu despre G. [Marta Petreu. România literară. Grigurcu. 2453. 6. Doina. p. Catalogul mişcărilor mele zilnice. Curticăpeanu. 20. IULIA În periodice: 2450. 5. [Mircea Benţea. nr. 2459. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Bucureşti : Allfa. 18. 1999]. 10. Luca. Piteşti : Paralela 45. Bacovia. 4. 2000. 2460. nr. p. Alex. Catalogul mişcărilor mele zilnice. Revine în forţă Dan Petrescu. [Dan Petrescu. p. C. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. Bucureşti : Humanitas. Claudiu. 1999]. 2449. 6. România literară. 2454. Gheorghe. 5. 5. Bacovia. 2000]. Piteşti : Paralela 45. 10. PETREU. 7. nr. 2000. Mincu. 43. C. Ithaca. 15-18. 33. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. 1: 19461951/ 1954-1956. G. Marin. Luceafărul. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 2000. 48. acelaşi Radu Petrescu. Vitrina Allfa. 27. [Radu Petrescu. Familia. Un prozator actual în vizor. 11. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Humanitas. Anotimpuri intermediare. p. 15. Apocalipsa după Marta. "Scrisori din Transilvania extremă". G. Rogozanu. p. Radu Petrescu. nr. [Dan Petrescu. nr. nr. 36-38. 2000. România literară. 33. 2000. Luceafărul. Cuvîntul. 6. 6. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. Manea. Bucureşti : Nemira. 15. Bucureşti : Nemira. 2000. România literară. Farmecul discret al autoreflexivităţii. p. 19461951/ 1954-1956. Ioanide. 2000. nr. Bacovia (II). Cioran sub lupă. [Radu Petrescu. 29-30. nr. 1999]. p. [Radu Petrescu. George. Jurnal. nr. 2000. Gheorghe. 33. 2000]. Apostrof. Bacovia (I). 33. PETRESCU. 2455. nr. [Radu Petrescu. 6. Cuvîntul. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României".

nr. Cluj-Napoca : Dacia. 480-482. Rogojan. Al. Antonescu. Alexandrescu. [Marcel A. Steaua. Literatura română în analize şi sinteze. [Marta Petreu. 9. Memorii de temniţă. 2000]. Vol. Braşov : Dealul Melcilor. teatru. Sergiu. 12. PICA. Irina. Orientări. 2000. Nae. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. Vatra. 171-172. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PILLAT. 102. 2000. 21. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. [Recenzie de carte]. Petrişor.. Iaşi : Timpul. p. 2000. MARCEL A. 23. Nici un rând pentru contemporani. 5. Tratat de tremurat. În: Radu Dănăilă. p. În periodice: 2465. p. proză. [Ioan-Victor Pica.". Contemporanul. [Ioan-Victor Pica. Petraş.Aci sosi pe vremuri.. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. p. PHILIPPIDE. Alex. Ştefănescu. Ornea. IOAN-VICTOR 2464. Gheorghe. În volum: 2469. p. Vol. p. 2. ION În volume: 2472. 2000. Iaşi : Timpul. nr. Irina. Literatura română în analize şi sinteze. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandrescu. nr. În: Sergiu Ailenei. Ion Pillat . Petraş. 2000. 7-8. România literară. Emil. Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . 171-172 . nr. tendinţe. 2467. p.2463. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. 7-91. 1. 2000. Ailenei. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. În periodice: 2470. Stiluri în proza interbelică. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". 2000. p. p. 33. Z. Memorii din temniţă. p. Radu. Dănăilă. 51. Emil. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. 10-11. Antonescu. În: Emil Alexandrescu. Florin. 228-232./ Ros de-ndoieli. Poezie. Vegheam la Styx. 2474. PILLAT. ALEXANDRU În periodice: 2466. Alexandru Philippide. 12-13. 372-373. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. p. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu.În vie. nr. Cronici literare. 33. p. nr. Opera românească a lui Cioran. 10. 371-372. În volume: 2468. 2000. România literară. Emil. 2471. 2000. 207-214. 2473. Călăuza pustiurilor]. 2000. 1999]. Bucureşti : Amurg Sentimental. Nae. Iaşi : Timpul. 10-11. Ion Pillat . 2000. PETRIŞOR. MONICA În periodice: 2475. Iaşi : Timpul. Grigurcu.

Scriitori români la New York. În volum: 2476. Roxana. 2000. Pană-Oltean. [Daniel Pişcu. 2000. 2000. 2. Dorin. Vatra. Ştefan. Poezie română contemporană. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Alexandru Pintescu. PITUŢ. Poezia lui Gheorghe Pituţ. ALEXANDRU În periodice: 2477. Scriitori români la New York. 2. Vol. Poezie română contemporană. Cioacă-Ioanid. 244-249. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 1112. PLEŞU. 20. Grigurcu. Milescu. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Marineasa. [Gabriel Pleşea. Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. Vol. p. Victoria. GABRIEL 356 355 . 5. [Mircea Platon. p. 6. Grigurcu. 41-42. Vol.În volum: 2482. 240-243. PLATON. Enclave. Grigurcu. O ancoră în cer. Ştefănescu. Vârsta şi scriitura inocenţei. Poezie română contemporană. 4. 1. 2. 1998]. Gheorghe. România literară. Mă chemau păsările. nr. ANDREI 2483. Timişoara : Augusta. p. 2000. 22. aşteptare". Poezie românească. p. 10. 2000]. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Universul cărţii. 21. MIRCEA În periodice: 2484. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Vestala. p. Contemporanul. Botoşani : Axa. nr. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. nr. 1998]. Gheorghe. PINTESCU. Teologie şi haiduci. 10. Stil şi autenticitate. 1999]. 2000. 2-3. nr. Curierul românesc. 233-235. Gheorghe. PIŞCU. p. 33. nr. PLEŞEA. p.

p. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. Iaşi : Timpul. 2000. Steaua. 1999]. [Daniel Ştefan Pocovnicu. Vol. Mitică şi Hyperion. Satu Mare : Solstiţiu. Laurenţiu. Trăgătoarea la ţintă. Nuanţele plecării. ŞTEFANIA În volum: 2489. Ioan Nistor. Flaşneta. nr. 2000. Weber. Orizont. 2000]. 12. p. Grigurcu. Constantin Noica]. p. Adrian. 22. nr. Liiceanu. 2000. Tomis. 10. 51. [Ovidia Barbu. 30.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis.2486. 9. Renate. 5. Simion. p. Piteşti : Paralela 45. 2000. [Vasile Poenaru. 2. POCOVNICU. 22. Bucureşti : Du Style. Luceafărul. ANAMARIA În periodice: 2493. Dan. Stup împietrit. 2000. [Anamaria Pop. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2000. POP. Trăgătorul la ţintă. 2487. 236-239. nr. PLOPEANU. POP. p. 1999]. 2. Perşa. 2. p. Jungla marină. În: Gheorghe Grigurcu. Alin. În periodice: 357 358 . Contemporanul. POP. Cristian. Ulici. 2000. Poezie română contemporană. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. 2000. p. 2000. Bucureşti : Libra. p. Andrei Pleşu. Canonul feminin. 272-273. Sub "teroarea istoriei" . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Dorin Ploscaru. 18. nr. 16. 10. POP. Mircea Dinescu. Bărbulescu. 1999]. O decizie şi două încălcări ale legii. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 101. 250-252. nr. Annemarie. nr. 8-9. Gheorghe. 35. IOAN ES. Nuanţele plecării. 2488. [HoriaRoman Patapievici. p. Convivialitatea cu şi fără strigături. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. 49-50. 1999. Vol. AUGUSTIN În volum: 2494. La trapezul livrescului. DORIN În periodice: 2490. POENARU. [Recenzie de carte]. 10. 1. Ţion. 2000. Gheorghe. p. [Gabriel Liiceanu. VASILE În periodice: 2492. Sorescu. Gusturi şi scrieri. Gabriel. PLOSCARU. 8. Bucureşti : Coresi. 7. Portret de premiat hulit (I). 2-3. 10. Grigurcu. În: Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Cartea Românească. Poezie română contemporană. Andrei Pleşu].

Poezie română contemporană. p. Familia. În volum: 2500. IOAN F.2496. p. Bohanţov. MIHAI În periodice: 2508. p. Gheorghe. 2000. Pop. 2505. POP. Constantin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Luceafărul. Mihai Pop (1907-2000). nr. Bucureşti : Cartea Românească. Vol. 2000. 2499. 7. Pantelimon 113 bis. 2000. 26-29. 21. Agonia chirurgicalaă. 1112. 1999]. 1999]. 2498. Al. 2. Vol. Grigurcu. Bravadă. 3. 40-41. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2. În: Gheorghe Grigurcu. Pop. 2000. POP. 268-272. 2000]. Caius Traian. [Ioan Es. p. Pop. Pop. 2000. [Bucureşti : Univers. nr. 11. Trei poeţi. Vol. Poeme de sedus realitatea. Gheorghe. 2000. 126-133. 2000. 19. 1999]. p. Lucian. 6. nr. 262-267. Bucureşti : Cartea Românească. În: Gheorghe Grigurcu. 17-22. Dumitru Ţepeneag. Luceafărul. Soviany. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Bianca Balotă. Ion Pop. 10. 1. Tomis. Dora. Revista 359 360 . p. Angela. Un roman în cheie tragică. 2506. Fruntelată. [Ioan Es. 253-256. În periodice: 2501. [Ioan F. Revista de etnografie şi folclor. nr. Aventura semnului. 2. 6. 111-115. nr. Pop. Bucureşti : Cartea Românească. 23. nr. [Ioan Es. Poezie română contemporană. Grigurcu. Dorina. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 2502. Galaţi : Arionda. Ion Stratan]. Mihai Pop. 4. Cluj-Napoca : Dacia. Anchetă "Contemporanul": Cum. Grigurcu. ION În periodice: 2503. Grigurcu. Dobre. Nicolae Balotă. 2000. 257-261. Caina sau Surorile Kretov]. Pantelimon 113 bis. 33. 2509. Baciu-Moise. 2000. 2-3. p. Poezia neagră. Gheorghe. 45. MARIA În periodice: 2507. Gabriela Melinescu]. 6. Ion Pop. p. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. p. 2000. POP. Plopeanu. Obiceiuri tradiţionale româneşti. 2. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volume: 2504.apocaliptica. 2000. Luceafărul. 2497. 35. Mărturii la sfârşit de veac. Poezie română contemporană. România literară. Ciopraga. Pantelimon 113 bis . Octavian. p. Ştefania. 2000.[Interviu]. Pop. Ioana-Ruxandra. Contemporanul. Vol. POP. 1999]. Scurtu. Pantelimon Ioan Es. Pantelimon 113 bis. Rigoarea melancoliei. nr. [Maria Pop. În: Angela Baciu-Moise. Dragomir. nr. Ieşirea prin apocalipsă. Pavel. Vol. [Ioan Es. p.

nr. Poezia evlavioasă. Bucureşti : Semne. tace. 11. 2-3. Mister şi poezie. 45. Bărbulescu. Profesor şi discipoli. Timişoara : Helicon. Timişoara : Helicon. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Horvat. [Paulina Popa. Negrici. Deva : Emia. Anchetă Luceafărul. 1998]. Ghilotina sinelui. 1998]. Săluc. Bucureşti : Vinea. 1998]. Luceafărul. 36. Târgu-Mureş : Custos. 2510. Viorica Sâncrăian. 2519. p. Mâna care este gata să ardă. Timişoara : Helicon. p. POPA. 16. p. 1999. 2000. 2516. Simion. Luceafărul. Ion Căliman. Milea. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 12. confesiuni.de etnografie şi folclor. nr. semne. 2000. nr. 45-46. 29. 2000. POPA. Ghilotina sinelui. Luceafărul. Paulina Popa. Revista de etnografie şi folclor. 117-120. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 2000. POPA. p. nr. Timişoara : Helicon. 2000. Contemporanul. 8-9. [Mircea Popa. Cazul "Popa Marian". 2514. 33. 2000]. nr. Romul. nr. 2521. nr. nr. p. Folclor românesc. 2000. Între tăcere şi tăcere. 15. [Paulina Popa. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1999. Bucuresti : Vinea. România literară. POPA. p. PAULINA În periodice: 2517. p. Revista de etnografie şi folclor. vide. 5. 2-3. 222-226. nr. p. Mihai Pop. Eminescu în Transilvania. 217-222. Luceafărul. p. 11. 1997. Debut Catrinel Popa. 10. Davidescu. 2000]. [Mircea Popa. 2520.Cultura Naţională. [Paulina Popa. 1999. Milescu. Munteanu. Cântece de-ngălbenire. 24. 2000. MIRCEA În periodice: 2515. 2000. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. Între tăcere şi tăcere. CATRINEL În periodice: 2512. p. 2518. 1997. MARIAN În periodice: 2513. POPA. 2000. Constantin. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Candoare agresivă. 2000]. Monica. Universul cărţii. 11. 11-12. nr. 38. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Ruxăndoiu. 29. nr. Lugoj : Dacia Europa Nova. nr. [Izsák Marta. 2511. [Paulina Popa. Deva : Emia. Romul. Între tăcere şi tăcere. 10. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . 184. Familia. Ion. 7. Poezie românească. Cuvinte sărutate de îngeri. Contribuţii bibliografice. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 2000. Munteanu. 1866-1918. Cuvinte sărutate de îngeri. 1998. Luceafărul. 2000. Viorica Sâncrăian. 45. Pavel. p. Bibliografie adnotată. p. nr. 2000. Cubleşan. 21. Audi. 2000. 2000]. Soviany. Victoria. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Octavian. 37. 45. p. ***. 2-3. Luceafărul. Eugen. 4. 1998].

De la calofilie la extaz. POPA. 2000. nr. Gheorghe. 12. 2525. Poezie română contemporană. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 14-15. Grigurcu. ADRIAN 2533. POPESCU. Gheorghe. Constanţa : Ex Ponto. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. Orizont. nr. Ologu. 6-7. 284-288. Tradiţionalismul europenizant. 10. 15. Un cabotin sever. p. nr. Viena românească: un ghid sentimental. Ciobanu. Poezie română contemporană. Buiciuc. p. 2. 2530. 541-547. 273-278. Contemporanul. nr. p. nr. În: Gheorghe Grigurcu. "Cărţile îşi răspund polifonic". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. 2000. Christi. Conexiuni şi motive. 5. Alina. Pavel. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". 33. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu.[Paul Vinicius. p. România literară. 4-5. 289-296. POPESCU. 2000. [Alexandru Popescu. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2. [Ştefan Popa. Lazăr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tomis. 2000. 2000. Grigurcu. nr. 1999]. 2000. Vol. Lena. p. 11. 35. [Interviu]. Vol. p. Grigurcu. 2528. 2. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". Contemporanul. p. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Aura. 1999]. nr. Giorgioni. [Ştefan Popa. 2000. Ştefănescu. Lumea poveştilor animaliere. Alex. 1998]. Gheorghe. 2000. În: Gheorghe 363 364 . Poezie română contemporană. 19. 2. 44. 25. p. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. Războinicul şi jobenul galben. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000]. Dora. 2000. Gheorghe. Lumea poveştilor animaliere. 1. 2532. 279-283. p. Constantin. În volum: 2535. nr. Luceafărul. În volum: În volum: 2529. Sociabilitate şi solitudine. POPESCU. 30-33. 2523. [Valeriu Mircea Popa. Constanţa : Ex Ponto. Lumea poveştilor animaliere. p. Sociabilitate şi solitudine. Poezie română contemporană . Gheorghe. Remus Valeriu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. România literară. 2000. Gheorghe. 2. 2000. 12. Valeriu Mircea Popa]. 4. Ultimele pătrate de frig. 13. 2534. 2000.2522. Vol. 2000. Vol. ALEXANDRU În periodice: 2526. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Grigurcu. Vol. 2531. p. p. Grigurcu. Poezie română contemporană. [Interviu]. Creştinism şi păgânism. 10. 22. Chemarea Vienei. Radu.

314-332. Vol. R. Aceşti îngeri trişti. Romane şi romancieri în secolul XX. Contemporanul. 31. Dumitru Radu Popescu. Timişoara : Augusta. Breban. 2000. Actori la curtea prinţului Hamlet. p. p. Mureşanu. 1998]. Nicolae. 2546. 7. R. 2548. R. Eminescu : Antiteza. p. nr. 2000]. D. Marian. Pe scenă şi din culise. Bucureşti : Libra. 2000 . 12. Bucureşti : Libra. POPESCU. România literară. Breban. ficţiuni speculative. 2543. Henri. 16.. 17. 2000. Gheorghe. [Dumitru Radu Popescu. 1999]. 7. 27. Goci. Săptămâna de miere. În: Aureliu Goci. 7. nr. Ambiguizare şi relativizare la D. Universul cărţii. Vol. În volume: 2547. Antiteza lui Eminescu. Eminescu. Mureşanu. O legendă spulberată. Miruna. 34. Zalis. 10. Poezie română contemporană. Universul cărţii. 517-518. Gheorghe. nr. nr. p. Iaşi : Timpul. 10. 297-299. 2000. O carte de referinţă. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. 37. Alex. Portrete literare (13) (D. Portrete literare (12) (D. Popescu <II>). 2000. MARIUS DANIEL În volum: 2549. [Cristian Tiberiu Popescu. Complexul Ofeliei. 2. Poezie română contemporană. 2000. 10. Aureliu. POPESCU. p. p. Omohom. PETRU 365 366 . 2000. 2000. Contemporanul. 10. 2544. [Cristian Tiberiu Popescu.. În: Emil Alexandrescu. POPESCU. 2000. Breban. p. p. Iaşi : Polirom. Luceafărul. nr. 1-2. 5. Gheorghe. Alexandrescu. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. Contemporanul. Popescu. Imaginarul propus de realitate. Popescu <III>). 12-13. 2000]. 2000. 1-2. Portrete literare (14) (D. Evoluţia dramaturgiei contemporane. nr. Emil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. POPESCU. POPESCU. Nicolae. Bucureşti : Viitorul Românesc. Universul cărţii. 2537. Popescu. Nicolae. 34. 33. [Cristian Tudor Popescu. 2000]. 2545. 2. Miruna. 1-2. 10. 2538. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 5. 2000. nr. 2542. Antiteza. De vorbă cu. 35. nr. Contemporanul. Luceafărul. 12-13. [Dumitru Radu Popescu. 2541. p. 10. 2000. p. p. ***. Cristian Tiberiu Popescu. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. 36. Grigurcu. 300-302. 33. România literară. 2-3. R. 2000. 2000. Grigurcu. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. Literatura română în analize şi sinteze. Popescu). p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. Popa. nr. Fişă psiho-lirică. Bulgăr. p. 4. nr. Bucureşti : Viitorul Românesc. p. [Interviu].Grigurcu. R. Breviar. 2000. DUMITRU RADU În periodice: 2540. Ştefănescu. 10. [Dumitru Radu Popescu.

Volubilis. Milescu. Goci. 2000]. Vol. Dulce ca mierea e glonţul patriei]. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". Mureşanu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Vol. 2558. România literară. Constantin. 2000. Gândirea continuă.memorialistică. Simona Popescu. Noapte sau zi.În periodice: 2550. 2556. 2551. POPESCU. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Piteşti : Paralela 45. p. Petru Popescu. În: Antologie de literatură română veche . Alex. Cioculescu. 367 368 . În: Aureliu Goci. 2000. 2000. Miruna. 10. Aureliu. Victoria. 5. Mureşanu. [Spiridon Popescu. Piteşti : Paralela 45. 6. p. 2000. Eseu despre glorie. Apostrof. 3. 2000. p. 132-138. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. p. Bucureşti : Albatros. 4. 2000. Coande. Un boss al presei de altădată. Irina. Gheorghe. 367-370. p. 2000. p. 1998]. Poezie românească. Gheorghe. În volume: 2557. România literară. 46. Petru Popescu.[Andrei Bodiu. Grigurcu. [Stelian Popescu. 2000. Grigurcu. 13. STELIAN În periodice: 2561. 1. Miruna. Giorgioni. Caius Dobrescu. [Petru Popescu. Proză românească. p. RADU În volum: 2554. Editura Gramar. 2000. aşa. În: Gheorghe Grigurcu. 7. Marius Oprea]. Marinescu. p. În volum: 2553. Poezie română contemporană. 2. Universul cărţii. ca în vis. p. 12-13. 306-312. 1998]. POPESCU. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2000. nr. SPIRIDON În periodice: 2560. visul ca poezie. 2. Romane şi romancieri în secolul XX. [Interviu]. nr. 10. 33. SIMONA În periodice: 2555. Poezia ca vis. Remus Valeriu. Bucureşti : Alcor. nr. 11. Bucureşti : Editura Universităţii. 72-99. 10. Amintiri. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. 2000. p. 2552. 36-38. Amintiri]. Poezie română contemporană. nr. Radu Popescu. România literară. Petraş. 10. 2000. Vol. 2562. 1. Universul cărţii. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. O poetică a frontierei. [Simona Popescu. Ştefănescu. 33. Grigurcu. [Stelian Popescu. 46. Poeţii nouăzecişti. [Simona Popescu. Nicolae. POPESCU. 8-9. POPESCU. 303-305. Gheorghe. p. 1998]. 10. 2559. Vatra. Editura Albatros . Treptele alienării. nr. Barbu. Valeriu. p. Buiciuc. Universul cărţii. Poezie română contemporană. 18. nr.

p. O clarificare necesară. Gheorghe. Kerim. Interviurile "României literare". 2000. GHENADIE În periodice: 2571. p. La 90 de ani. 33-40. Universul cărţii. Luceafărul. 1. "Domnule copil". 1998]. România literară. p. 2568. 2000. Cocuk efendi. [Titus Popovici. 5. Disciplina dezordinii. 33. 30. 2000. Bucureşti : Albatros. 35. p. nr. [Paul Popescu-Neveanu. POPOVICI. Giula : Noi. 11. 2000. 369 370 . 2000. Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. nr. [Interviu]. TITUS În periodice: 2566. 4. ŞTEFAN În periodice: 2563. 4.POPESCU. [Arthur Porumboiu. 2000]. Varianta turcă a unei cărţi de debut. Roşioru. POPON. "Nume pe apă". 2000. 12-13. România literară. 16. Vatra. POSTELNICU. 1999]. 10. Duplicitatea lui Titus Popovici. Grigurcu. IOAN În periodice: 2565. Constanţa : Ex Ponto. 5. [Maria Postu. 16. Schwartz. 1-2-3. 2000. Analogii tipologice. 35. nr. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. p. 9. p. 2000. Întâlnire cu Altamira. nr. Genaru. nr. p. Lena. 17.Cocuk efendi. Luceafărul. [Ioan Popon. 33. Luceafărul. Lazăr. 2000. 47. p. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. nr. 6. Nume pe apă. 2569. nr. varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. Constanţa : Ex Ponto. 1995]. 1999. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. 2000. [Arthur Porumboiu. IOANA În periodice: 2570. p. Altay. Crudu. Constanţa : Ex Ponto. Domnule copil . 7. Tomis. Victoria. POSTOLACHE. Constantin. POPESCU-NEVEANU. 9-10. Cubleşan. 12-13. Dumitru. 1978]. 1974 ]. Ion. Luceafărul. PAUL În periodice: 2564. POSTU. PORUMBOIU. ARTHUR În periodice: 2567. Gheorghe. nr. Arca. [Arthur Porumboiu. Poezie românească. Milescu. [Interviu]. Bucureşti : Maşina de Scris. Ovidiu. MARIA În periodice: 2572. 1999]. Alexandru. p. nr. 11. Dicţionar de psihologie. George.

Apostol. ". Te-am iubit soldateste. În: Emil Alexandrescu. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. În periodice: 2588. 141-142. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Luceafărul. nr. p. Marin Preda . p. Marin. p. Contemporanul. 15. 64. 2000. Nicolae. 1999]. p. p. nr. p. Aureliu. 2000. Ion. arhive ale Securităţii. Breban. Iaşi : Timpul. nr. Alexandrescu. 24. nr. 2000. p. [Marin Preda. cu dragostea unui intreg regiment. 2586. Universul cărţii. Manolescu. 2575. p. Contemporanul. Viaţa ca o pradă]. p. Diversitate tematică la Editura Gramar. PREDA. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". O clarificare necesară. Celălalt. Gurău. Marin Preda (2). 2578. Cordoş. 1-2. mărturii şi foto-documente. 2581. p. Literatura română în analize şi sinteze. Contemporanul. Henri. România literară. Alexandrescu. CONSTANTIN În periodice: 2573. 10-11. George. p. [Sorin Preda. 2000. 434-436. 51. nr. 2000. declaraţii. Timişoara : Amarcord. 2000. nr. Mălăncioiu. 2582. 2577. 2585. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. Breban. Iaşi : Timpul. p. 2000.Cel mai iubit dintre pământeni. Ileana. Vatra. George. 33. Mureşanu. p. 2583. [Marin Preda. 436-439. declaraţii. [Constantin Preda. 10. [Marin Preda. 2000. Emil. Alexandru. Marin Preda (1). 10. Luceafărul. 2000. 2000. 2000. 371 372 . Goci. În: Emil Alexandrescu. 1999]. 7. Marin Preda . 214-251. Timişoara : Amarcord. arhive ale Securităţii. Luceafărul. 1. După o nouă lectură. Steaua. nr. Zalis.PREDA. nr. 10. Nicolae. [Mariana Sipoş. 13. 10. 10. 2000. 40. Calul]. 2000. Întâlnirea din pământuri]. George. 2000. 20. Alexandru. 1-2. Bucureşti : Vinea. 8. Nicolae. Deaconescu. 2000. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 44. În volume: 2584. Luceafărul. Emil. Alexandru. nr. Parţial color]. 2-3. nr.. cu dragostea unui întreg regiment. Sunt un om terminat". 5. Sanda. nr. În: Aureliu Goci. În: Apostol Gurău. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. PREDA. 72-74. 28. 46.Moromeţii. 2000. 1999]. 33. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Corelaţii psihologice. 7. 2-3.. mărturii şi foto-documente. nr. 2587. p. 2579. p. 12-13. Te-am iubit soldăţeşte. Moromeţii]. Marin Preda. 2576. Marin Preda sub 76 de dioptrii. p. Mincu. [Marin Preda. 10. Un anumit fel de literatură. Galaţi : Logos. 11. Miruna. Romane şi romancieri în secolul XX. MARIN În periodice: 2574. SORIN 2580. Recitind "Parţial color". [Mariana Sipoş.

[Nicolae Prelipceanu. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. 11. Ursa. Nicolae Prelipceanu în antologie. 2594. [Nicolae Prelipceanu. Vol. 2000. Plusăm la infinit. 2000. nr. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1999]. Poezie română contemporană. 320-323. 9. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mihaela. Alex. 9-10. Cârlan. 2592. p. 373 374 . 32. [Nicolae Prelipceanu. Poezie română contemporană. Studii şi materiale. 2593. Steaua. 2. Înfăşurat în "mantia damnării". Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. Milescu. Geo. p. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 2000. 316-319. p. 10. Gheorghe. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. nr. 1999]. 4. Bucureşti : Editura Eminescu. 2-3. 5. 1998. 6. Vol. Grigurcu. [Nicolae Prelipceanu. Ambigua. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. 2. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. ARON În volum: 2600. 7. Grigurcu. 1998]. [Nicolae Prelipceanu. 3-4. Lena. 18-19. România literară. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Ştefana. Gheorghe. 1999]. 2. 1999]. 2000. Vasile. 2000. 45-60. [Vasile Proca. Poezie românească. 2597. 2590. p. 33. Gheorghe. În volum: 2599. Apostrof. 1999]. 7. p. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. 11. 2591. p. Abatorul îngerilor. PUMNUL. VASILE În periodice: 2598. În: Nicolae Cârlan. nr. 51. 5. Voinescu. 1999]. Vol. Amor & Psyche . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.sau eliberareaa sinelui. 4. 33. p. nr. nr. Ştefănescu. 2000. 2000. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. 4. [Nicolae Prelipceanu. Bucureşti : Editura Eminescu. Lazăr. nr. CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. 2000. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Un post-simbolist. de neatins. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. Înfăşurat în "mantia damnării". 2000. Tomis. p. Grigurcu. p. Nicolae. 35. NICOLAE În periodice: 2589. 2000. De neatins. 1999]. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Oradea : Cogito. 7-8. Scarlat. 313-315. În volum: 2596. p. PROCA. Un civil al secolului. 11. Poesis. Universul cărţii. 2595. Frumuseţea ideilor.PRELIPCEANU. O tendinţă antibarocă. Pop. Victoria. Un poet al vremurilor sale. Iaşi : Moldova. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. Grigore. Luceafărul. p. 2000. nr. Grigurcu. PURDESCU. Radu.

1. Mihăilescu. [C. 9. îngrijită. Datorii de onoare. RAICHICI. Rădulescu-Motru. Anchetă Luceafărul. nr. Emil. 2607. 41. Lucian Raicu. RĂDULESCU-MOTRU. 2603. Iaşi : Junimea. Vintilă Horia. ***. 2000. Elitism şi postmodernism. Sârbeşte. Genealogii. 2000. 16. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. Tudor Arghezi. Voinescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Ce ţară-i aceasta?. p. p. notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru. Mihai Ralea. [Mihai Sorin Rădulescu. 2000. 1999]. p. Poezii. p. [Liubiţa Raichici. p. Dan C. 10. RĂDULESCU. 2000. 1999]. p. 1999]. studiu introductiv. 18. Breban. Bucureşti : Editura Eminescu. 33. p. 2000. 45-46. RACHIERU. Luceafărul. [Adrian Dinu Rachieru. nr. [Adrian Dinu Rachieru. 43. Bătălia pentru Basarabia. Anchetă Luceafărul. 6. 10. 2000]. p. Bărbulescu. ADRIAN DINU 2000. CONSTANTIN În periodice: 2610. Z. Popovici. p. Nicolae. Chişinău : Garuda-art. România literară.[Cristiana-Maria Purdescu. Trei poeţi bănăţeni. Iulia. Radu. RALEA. Timişoara : Marineasa]. MIHAI SORIN În volum: 2609. Timişoara : Augusta. Universul cărţii. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 2000]. Corespondenţă. Literatura română în analize şi sinteze. CARMEN LIGIA În periodice: 2608. Alexandrescu. 27. nr. Iacob Roman. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. nr. România literară. Simion. 2000. LUCIAN În periodice: 2606. p. 549-550. 45-46. Luceafărul. Luceafărul. nr. O ediţie curioasă. 1999. Ornea. RĂDULESCU. Postmodernismul . 2000. 2000. ***. 7. nr. 1-2. Adecvarea istoriei. într-o limbă necunoscută. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Elitism şi postmodernism. 8-9. 22.Nec plus ultra. 10. nr. Doru Ilana. 33. Reştiţa : Timpul. Timişoara : Augusta. Bucureşti : Albatros. 2604. MIHAI În volum: În periodice: 2602. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. nr. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 11. 2000. Luceafărul. ediţie alcătuită. 2000. 37. LIUBIŢA În periodice: 2605. 2. 375 376 . 1. Iaşi : Timpul. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. Bucureşti : Jurnalul Literar. Contemporanul. 15. RAICU.

10. Grigurcu. Liviu Rebreanu . 2000.un filogerman consecvent (I). probleme şi nelinişti. 6. 2000. Despre Aurel Rău. 378-381. Ion. nr. Vasile. 2000. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu.RĂDUŢĂ. Expo '99. 381-385. Irina. 2000. LIVIU În periodice: 2617. În: Caietele Rebreanu. 8-9. Eugen Lovinescu. Alexandrescu. este şi va fi o problemă de stat". Chinde. Alt Rebreanu. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost. Steaua. 5. 2000. Alba Iulia : Altip. de la Olahus la Emil Cioran ]. Contemporanul. nr. Povestind. Emil. Opere. Grigurcu. Ion. 36. 33. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. p. 22. Bucureşti : Minerva. 104. p. 373-378. De la Olahus la Emil Cioran.ritmuri. 10. 324-329. În volum: 2615. Simuţ. 2619. Petraş. nr. AUREL În periodice: 2612. 2000. Aurel Rău. Mihail Sadoveanu. 79-81. 7-8. 10. Liviu Rebreanu . Gheorghe. 36. Buta. p. nr. Mureşanu. 23. 330-335. Cuvîntul. nr. România literară. În: Emil Alexandrescu. 4. 2620. Gheran. ediţie critică de Niculae Gheran. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Poezie română contemporană. Dumnezeu nu e tatăl. nr. Iaşi : Timpul. Floarea. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 2000. Cluj : Cartimpex. critică literară. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 377 378 . 2000. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă. 1998]. Alba Iulia : Altip. p. p. [Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu . În: Emil Alexandrescu. Simuţ. 10. Lucian Blaga. 17-18. 89-94. p. Dialoguri. Steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Gheorghe Grigurcu. 51. p. p.Ion. 2625. nr. Apostrof.Pădurea spânzuraţilor. [Liviu Rebreanu. REBREANU. p. Fanache. VIORICA În periodice: 2611. Gheorghe. 11. Ediţiile critice . Familia. p. 2618. Poezie română contemporană. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. RĂU. Bucureşti : Cartea Românească. p. [Liviu Maliţa. 2000. [Recenzie de carte]. 2. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. 1. p. 2613. 2621. Ion Vinea]. 2614. Universul cărţii. 2000. Emil. vol. 2624. Miruna. 11. Aurel Rău sau despre rafinament. Expo 99. Niculae. Alexandrescu. 12-13. Bucur-Perţe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2623. 1999]. Veronica. p. Familia. Ion. 2. 2000]. Vol. Eseuri. Iacob. Lipsa la psalmi]. Liviu Rebreanu .Răscoala . [Aurel Rău. p. 6. 9-15. Iaşi : Timpul. nr. 2. 51. [Viorica Răduţă. În volume: 2622. 2000. În: Caietele Rebreanu. Jurnalul conştiinţei politice. 2626. Vol. ne prinde târziul". [Ovidiu Cotruş. 2000. 2. Simuţ. 2616. p. Editura Cartea Românească. Irina. Alexandrescu. Petraş. 2000. Valori exponenţiale. 2000. 6-7. nr. În: Gheorghe Grigurcu.

p. 149-152. Popovici. Alba Iulia : Altip. Rebreanu . p. Mircea. Cornel. 2000. 2635. Poetica dublei coerenţe. În: Caietele Rebreanu. p. 146-148. În: Caietele Rebreanu. 120-123.periplu publicistic. Gheran. 134-137. György. În: Caietele Rebreanu. Căpuşan. 2000. p. 2000. 2630. Olievschi. În: Caietele Rebreanu. 2000. ". Ilin. p. Mircea. În: Mircea Popa. 2645. În: Caietele Rebreanu. 2000. 2638. p. Alba Iulia : Altip. 20-24. 138-140. Alecu Ivan. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. Alba Iulia : Altip. 2632. p. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu.faţă cu Unirea. 2000. 2000. Alba Iulia : Altip. Rebreanu par lui-męme. Iorga. 30-40. Creţu. Alba Iulia : Altip. p. 2631. 2000. Vasile. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. 62-68. Alba Iulia : Altip. 2647. Pop. p. p. În: Caietele Rebreanu. Publicistul. Liviu Rebreanu . Aureliu. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. Niculae. Mircea. Homo militans. 2000. p. Grigore Traian. Goci. Alexandru. Istrate. p. Cubleşan. În: Caietele Rebreanu. p. p. 102-107. 2641. 85-92. În: Caietele Rebreanu. 41-46. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. Liviu Rebreanu şi teatrul. 2640.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. Alexandru. Constantin. Popa. 2642. Muthu. Cenuşă. 141-145. p. În: Caietele Rebreanu. p. Stancu. Sistemul narativ şi imaginarul social. 2000. 2636. 2000. 2000. 2000. p. Csák. În: Aureliu Goci. Ghilia. 2650. Ironim. 2639. 124-133. 2000. 2648. 2000. 2628. În: Caietele Rebreanu. 2000. În: Caietele Rebreanu. 69-76. Liviu Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 379 380 . Pământul . 2000. Traducătorul Rebreanu. Rebreanu la Năsăud. Popa. Alba Iulia : Altip.arhitectonica romanescului. Lungu. Alba Iulia : Altip. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Caietele Rebreanu. Elena. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. 108-113. Alexandru. Alba Iulia : Altip. p. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Caietele Rebreanu. Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu. Adam şi Eva .. 66-99. 3-29. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 77-84. p. Buzaşi. Cojocaru. 2644. Liviu Rebreanu (1885-1944). Mircea. 114-119. "Gorila".. În: Caietele Rebreanu. 2000. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. 65-81. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Coloşenco. p. 2000. p. Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). În: Caietele Rebreanu. p. 2000. Rachieru. În: Caietele Rebreanu. Adrian Dinu. Jurnalul lui Liviu Rebreanu.2000. p. Mircea. Alba Iulia : Altip. 47-51. În: Caietele Rebreanu. 93-94. 2634. 2000. Nicolae. Mircea. 2643. Marţian. Liviu Rebreanu . Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. 2633. 2000. 16-19. 2629. 2646. Fanache. 2637. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Gavril. p. Ion. În: Caietele Rebreanu.Metamorfozele eternului. Povestea unei agonii zbuciumate". 2627. În: Caietele Rebreanu. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. În: Caietele Rebreanu. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. 52-61. În: Caietele Rebreanu. 2649.

p. REGMAN. Stop cadru. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . Alba Iulia : Altip. Stanciu. Umorul. Alba Iulia : Altip. Angela. Familia Rebreanu la Aiud. În: Angela BaciuMoise. p. Alba Iulia : Altip. 168-174. Alba Iulia : Altip. REICHMANN.[Dinu Regman. În: Caietele Rebreanu. Cuvânt înainte. 153-162. Galaţi : Arionda.în romanul "Crăişorul Horea". Luceafărul. p. LIVIA În periodice: 2662. 2000. p. Baciu-Moise. Valentin. Hădărig. Silvestru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. pe urmele lui Liviu Rebreanu. 2000. Mariana Nela. Alba Iulia : Altip. p. p. George. În volum: 2665. În: Caietele Rebreanu. 178-188. [Cornel Regman. Eugenia. 212-217. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 2651. nr. 2654. Romanul iubirii metafizice. 6. În: Caietele Rebreanu. 2000. Sătmărean. p.p.[Interviu]. p. Eugenia. Alba Iulia : Altip. 2000. 2000. Alba Iulia : Altip. 2000. p. 238-242. În: Caietele Rebreanu. 2664. Tiutiu. 2659. 2658. 2000. o armă de luptă. p. Cornel Regman. 2000. 2652. În: Caietele Rebreanu. 189-201. 2000. Rotaru. 98-101. Jenica. 2000. Şandru. Poezie română contemporană. Grigurcu. Aforisme vesele. 2655. Zare. 336-339. În: Caietele Rebreanu. 2656. 35. p. REBREANU-HULEA. În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. Vol. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Bucureşti : Litera. Ion. Henri. Alexandru. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet. În: Caietele Rebreanu. 134-141. "Singurătatea" lui Rebreanu. Roşioru. 7. 2660. 5-8. Ion. Stop cadru. Gheorghe. 228-237. p. Tomis. În: Gheorghe Grigurcu. p. 218-222. p. nr. DINU În volum: 2666. Aiud . Alba Iulia : Altip. Vol. Tiutiu. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. În: Caietele Rebreanu. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". Bucureşti : Jurnalul Literar. 3. Teodor. 1997]. 2000. p. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. La Gyula. 2000. 2661. 2000. Simuţ. Alba Iulia : Altip. 1. 2653. REGMAN. CORNEL În periodice: 2663. 2657. Lucia. 175-177. Despina. 2. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. Zalis. 203-206. 1990]. Ion. 2000. Tanco. Ioan. 223-227. 2. p. În: Caietele Rebreanu.

Poezie românească. Titu. 10. Feeria libertăţii. Popovici. Iaşi : Ars Longa. Piteşti : Paralela 45. 10. În volum: 2671. 5. Victoria. Autori din diaspora.Sebastian Reichmann. 1314. 5. 2000. [Sebastian Reichmann. 2000]. nr. MARIUS În volum: 2677. Vol. Complexul modern al lui Marius Robescu. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. RHEA. 340-347. 2000. Milescu. REMÉNYIK. nr. 10. p. Bucureşti : Coresi. nr. Trei poeţi bănăţeni. Marin. În periodice: 2678. Contemporanul. 5. 29. Grigurcu. nr. IACOB 2673. Curierul românesc. [Liubiţa Raichici. Henri. CRISTINA În periodice: 2675. 1999]. 2. Contemporanul. 18. [Richard Reschika. 2000. Stilistica sensibilităţii. 2670. ROBESCU. Mureşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 20. ROMAN. [Richard Reschika. 2000. p. Bucureşti : Saeculum. Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről. 2000. 6-7. [Rhea Cristina.. p. [Nicolae Rizeanu. 1999]. 2000]. 33. Audienţă captivă. Vatra.. Contemporanul. Un poet bilingv . Bucureşti: Editura Eminescu. nr. 2000. p. 2000. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. [Sebastian Reichmann. 1999]. Din cutia Pandorei. În: Gheorghe Grigurcu. RESCHIKA. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". 33. SÁNDOR În periodice: 2672. RICHARD În periodice: 2674. 2000. p. Logica mitului. 26. Audienţă captivă. 2669. Popescu.2667. [Sebastian Reichmann. Bucureşti: Editura Eminescu. p. NICOLAE În periodice: 2676. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vasile. Mincu. 2000. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. Geo. Helikon. 383 384 . Béla. Bucureşti : Editura Eminescu. C. Rogozanu. 1998]. Grigurcu. România literară. Feeria libertăţii. nr. 183-187. [Sebastian Reichmann. România literară. 2. Gheorghe. 11. Audienţă captivă. nr. Poezie română contemporană. Dumitru. Mic regal poetic. Gheorghe. Poezie română contemporană. Cercul de foc]. 39. p. p. p. Vol. 348-354. 2000. 10. Grigurcu. 7. Podul Charles al Apocalipsei. 7. 2000]. 89. Zalis. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Pomogáts. RIZEANU. p. 10. nr. Universul cărţii. 10. p. 5. 2000. 2668. Iulia. 6.

Corina. Mihai. Doru Ilana. 10. nr. 2682. Constanţa : Ex Ponto. 2000. p. 4. 2000. 2000. 11. 7-8. Veronica. [Paula Romanescu. Zalis. 37. nr. . Sezonul indiferenţei. IOAN ROMEO În periodice: 2685. 33. Tomis. Henri. [Sorin Roşca. Arca. 6. 2681. [Ion Rotaru. DialogDialogue. 104. 45-6. 10. 1999]. Tomis. Şoptita nemurire. Stepan. 11. 1999]. Constanţa : Ex Ponto. România literară. ROŞIORU. Luceafărul. Doi poeţi. Stepan. 2683. p. nr. Chinde. 5. [Recenzie de carte]. 2000. Anchetă Luceafărul. nr.. [Sorin Roşca. Sezonul indiferenţei. 2000]. 2000. nr. p. 12. ION În periodice: 2689. 1998]. Ion Roşioru. O istorie a literaturii române. România literară. p. Bucureşti : Alcor Edimpex. Timişoara : Marineasa. Reştiţa : Timpul. Arca. Steaua. nr. Ion M. Universul cărţii. ION În periodice: 2687. ROMANESCU. nr. 1999].. Sorin Roşca. ***. 45-46. 2000]. Apostoleanu. într-o limbă necunoscută. ROŞCA. Blestemul care stinge lumânări]. Mircea. 217-218. nr. Bărbulescu. 2000. 36. ROTARU. [Ioan Evu. 45-46. Gheorghe Mocuţa. Luceafărul. nr. Alex. 2000. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. 51. 2000. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. ROŞCULESCU. 2000. 33. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. p. nr. p. nr. "Sezonul indiferenţei". 2000. 5. 1-2-3. p. Ştefănescu. 29. [Ion Iancu Vale. 10.Într-un obiect numit poem. 2000.Sârbeşte. Ce ţară-i aceasta?. PAULA În periodice: 2679. O carte pe din trei. 11. 2686. 47. Bucureşti : Edituraa Niculescu. 16. Poezie românească. 7. 385 386 . 16. Sezonul indiferenţei. 2000. Contemporanul. 2690. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 141-143. Constanţa : Ex Ponto. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. p. Ioan Romeo Roşiianu]. Anchetă Luceafărul. Mircea. Timişoara : Augusta. ROŞIIANU. ***. Poezi (oare!?). p. nr. 10. Milescu. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Ştefan. Iacob Roman. p. Contemporanul. [Ioan Romeo Roşiianu. Sezonul indiferenţei. 1999]. 35. nr. 24. [Papi-Emilian Roşculescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cucu. 5. Timişoara : Marineasa]. [Sorin Roşca. p. 2688. vol. SORIN În periodice: 2680. 2000. 35. Luceafărul. 6. 2000. p. 7. Simion. Victoria.

Nicolae Rotaru. [Mirela Roznoveanu. Dacă pleci în căutarea mea. ROZNOVEANU. 11-12. Contemporanul. 2698. nr. 2000. M. Emil. 1999]. Vasile. Botoşani : Axa. Cucu. nr. 2695. 2692. Universul cărţii. [Nicolae Rotaru. Aurel. 35. Bucureşti : Cartea Românească. p. 14. nr. MIRELA În periodice: RUSSO. Alecu Russo . 42. p. Boldea. Sublimul ce-şi ucide eroina. nr. Mihaela. [Mirela Roznoveanu. România literară. Tandem liric]. 33. Geo. 387 388 . Ştefan. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. Luceafărul. nr. Albu.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 37. În căutarea sinelui. Literatura română în analize şi sinteze. nr. p. Vatra. Rudich. NICOLAE În periodice: 2693. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. ALECU 2694. nr. Emoţii cărunte]. 2696. Poezii]. Milescu. România literară. [Mirela În periodice: 2701. [M. 2000. 2000. 6. 1999]. Milescu. 6. p. Tomis. Alexandrescu. 1999]. Pârvulescu. 10. 2000. 2000. 2000. 10. 4. Titu. Iulian. 4. 103. Cuvîntul. 1999]. 3. Rîsul lui Russo. 2697. 5. 10. Botoşani : Axa. p. p. Platonia. Iaşi : Timpul. 1999]. ROTUND. 4. p. 10. Universul cărţii. "Platonia". 2699.Cântarea României. 2000. [Mirela Roznoveanu. Timpul celor aleşi. Timpul celor aleşi. p. Poezie românească. Bucureşti : Univers. nr. În: Emil Alexandrescu. 2000. NICOLAE Roznoveanu. p. Luceafărul. p. 6. 121-122. nr. Ioana. RUBA. Nicolae Rotund. [Radu Sergiu Ruba. Bucureşti : Cartea Românească. Stanca. 10. Victoria. Poezie românească. 9. Victoria. [Radu Sergiu Ruba. 2000. p. Popescu. Timpul celor aleşi.2000. Momentul 1848 . 33. 3. p. Dan. 2000. 4. 2000. Bucureşti : Univers. În periodice: 2700. Dacă pleci în căutarea mea. 1999]. 10. Timpul mai are răbdare. Pantea. Vasile. RUDICH. [Ilie Gorjan. Horoscop baroc. ROTARU. 22. p. 7. nr. 4. Luceafărul. nr. Platonia. Geo. În volum: 2702. 10-11. 2000. 5.

2706.critic literar. Sadoveanu şi Eminescu. 2711. 303-304.Baltagul. proză. Poezie. p. 2. p. 297-303. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. 2000. 2000. Alexandrescu. Emil. p. Mihail Sadoveanu . 389 390 . ION MARIN În volum: 2704. p. Mihail Sadoveanu 1880-1961. nr. Iaşi : Timpul. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Amurg Sentimental. Dănăilă. Alexandrescu. Dumitru. Simuţ. nr. p. 2000 . Contemporanul. 2000. Mihail Sadoveanu . p. Emil. Caiete critice. Emil. 309-312. Sadoveanu. 2000. 294-297. 2000. 2712. 2000. Luceafărul. 11. Stiluri în proza interbelică. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2-3. 14. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 290-294. Literatura română în analize şi sinteze. Sergiu. Cercuri concentrice. Baltagul]. 10. Ediţiile critice . Emil. teatru. 2714. SADOVEANU. Iaşi : Timpul.Domnu Trandafir. Alexandrescu. Cronici literare. [Liviu Rebreanu. Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu . 308-309. Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu . Ion. I. p. Pe tărâmuri sadoveniene. În: Radu Dănăilă. 2717. Lucian Blaga. Sadoveanu . În: Emil Alexandrescu. 143-199. Mircea. 305-308. MIHAIL În periodice: 2705. Ion Vinea]. 2708. p. Literatura română în analize şi sinteze. Monotonia semnificativă. Iaşi : Timpul. Eugen Lovinescu. p.ritmuri. Alexandrescu. 36. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. 2000. Aureliu. Mihail Sadoveanu. În: Emil Alexandrescu. 5.Ţara de dincolo de negură. În: Emil Alexandrescu. 17. probleme şi nelinişti. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. p. 2716. 22. nr. În: Aureliu Goci. p. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Printre scriitori Mihail Sadoveanu. SADOVEANU. p. 112-133. În: Sergiu Ailenei. 44. p. Vol. 194-200. Ailenei. Iaşi : Timpul. Micu. p.Fraţii Jderi. nr. 2000. 2715. Familia. Radu. p. 2000. Emil. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu . 2713. Cercurile concentrice ale absurdului. Goci. 2000. 2000. Emil. Iaşi : Timpul. 2000. 2709. 33. 2707. România literară.Neamul Şoimăreştilor. 5. Henri. Radu.Zodia Cancerului. Mihail Sadoveanu . Literatura română în analize şi sinteze. [Mihail Sadoveanu. 2000. Mihail Sadoveanu . 2718. 2000. 2000. Zalis. M. Ghiţulescu. [Anca Maria Rusu. 6. Emil. ANCA MARIA În periodice: 2703. 1999]. Emil.Hanu Ancuţei. Contemporanul.În volume: RUSU. Cernătescu. În: Emil Alexandrescu. 79-81. Alexandrescu. Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. nr. În: Emil Alexandrescu. 63-66. Manu. 2710. 1.

p. [Aurel Sasu. 10-11. 33. ADRIAN În periodice: 2728. 391 392 . 10. 24. 2. AUREL SAVU. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén). 3. Gheorghe. 2000. 35. Vers-e ( még. 21. 355-357. p. SASU. már). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2000. Iaşi : Junimea]. Bardu. 2721. SĂHLEAN. NICOLAE În periodice: 2722. Teodorescu. ***. Vol. Adrian Alui Gheorghe]. 45-46. Iulia. [Interviu]. Nistor. Bucureşti : Atlas. [Interviu]. Jurnal din anii postmoderni. Poezie română contemporană. România literară. 28. Luceafărul. eu n-aş faceo. 44. Bucureşti : Cartea Românească.spiritualitate europeană. Albu. 5. NICOLAE SAVIN. 2. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 2724. Poeţi ai "Şcolii nemţene". [Viorel Savin. 2000. 2000. 2000. p. Gheorghe. Proză. SĂLCUDEANU. nr. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. Helikon. România literară. ATTILA 2727. 6. 2000. 2000. Gheorghe. Grigurcu. Teatrul din cărţi. nr. Nicolae. 2725. Botoşani : Axa. Popovici. Vol. 89-90. În volum: 2723. nr. Breban. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720. Poezie română contemporană. Teatrul azi. 20. 12-13. 2000. Efectul adolescenţei. Anchetă Luceafărul. Spiritualitate balcanică . 20. proză!. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. 2000. Jocuri. 6. Grigurcu. 2726.SARAMANDU. 11. p. 1997]. 358-364. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 5. Grafitti. Grafitti. În: Gheorghe Grigurcu.". [Nicolae Sava. p. SÁNTHA.. p. 33. 1999]. SAVA. Strateia disperării. Cristian. p. Grigurcu. nr. 2000. p. Luceafărul. NICOLETA În periodice: 2729. 9-11. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Contemporanul. 2. 1999]. 33. domnilor. István. nr. In memoriam Tudorică. p. 2000.. Tomis. Ghiţulescu. nr. Mihaela. [Nicolae Sava. Fried. Mircea. nr. VIOREL În periodice: În periodice: 2719. [Nicoleta Sălcudeanu. Jurnal american. nr.

nr. Bucureşti : Cartea Românească. nr. VIORICA 2734. Săluc. [Nicoleta Sălcudeanu. România literară. p. 2731. Descentralizarea vieţii literare. SĂLCUDEANU. 4. Sauna. SÂNCRĂIAN. Vatra. 362-366. În: Aureliu Goci. 1999]. 10. În volum: 2737. 94-95. Alex. 1866-1918. p. 1999]. Cubleşan. Contemporanul. Goci. Alexandru. MIRCEA 393 394 . 2000. 22-23. Aureliu. p. PETRE În periodice: 2733. Vol. 2000. [Petre Sălcudeanu. p. Dinu Săraru. Ectoplasme de limbaj. Ioana. 2740. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. 36. 11. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. MIRCEA În periodice: 2738. [Recenzie de carte]. Constantin. [Nicoleta Sălcudeanu. 7. Farmecul incisivităţii. DINU În periodice: 2739. 365-370. 10-11. În volum: În periodice: 2736. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Caiete critice. Bucureşti : Cartea Românească. Misterele literaturii de trei parale. [Mircea Popa. nr. Graffiti. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Formă şi existenţă. Steaua. 6. [Nicoleta Sălcudeanu. Contribuţii bibliografice. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000]. În: Aureliu Goci. SÂNTIMBREANU. 2000. 33. 1999]. nr. p. Cruzime de critic literar. Petre Sălcudeanu. Nişte ţărani]. Vatra. Horvat. 20. 2000. Gheorghe. Luceafărul. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. p. 2000. p. 2-3. Graffiti. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. p. nr. Poezie română contemporană. 11. România literară. 86-88.2730. Cistelecan. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Graffiti. Sălcudeanu. Răzvan. 2732. Aureliu. Ştefănescu. 2000. 2000. Iulia. p. 2000]. 33. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. Grigurcu. nr. RADU În volum: 2735. nr. Goci. 2. 2000. SĂRARU. 51. 291313. Viorica Sâncrăian. Nicoleta. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. Bibliografie adnotată. Voncu. 2000. 2000. [Mircea Popa. [Dinu Săraru. Romane şi romancieri în secolul XX. SĂUCAN. 2000. 7-8. Sabău. 5. Eminescu în Transilvania. 102. Popovici. 36. SĂPLĂCAN. 1999]. Viorica Sâncrăian. p. Bucureşti : Cartea Românească.

Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . p. 10. SEBASTIAN ALCALAY. Steaua. Noaptea orgoliilor. În: Angela Baciu-Moise. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". Mărturii la sfârşit de veac. 33. Schenk. Mureşanu. Noaptea orgoliilor. SCARLAT. Adrian. ***. România literară. 1. Pop. Sălcudeanu. ION În periodice: În periodice: 2744. Contemporanul. p. SCHWARTZ. 6. p. Resuscitarea romantismului. O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W. Cercul dragostei. Miruna.În volum: 2741. 2750. 1. În: Angela Baciu-Moise. Ţion. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. p. [Cluj-Napoca : Apostrof. FLORICA În periodice: 2747. [Victor Scherer. 1999]. Luceafărul. p. [Ion Scorobete. Umbrele trecutului. Noaptea orgoliilor. SCOROBETE. Timişoara : Hestia. Angela. Marcu. 22. Angela.[Interviu]. 2743. nr. nr. 207-211. Christian W. Mircea M. Anchetă Luceafărul. Schenk. 51. 40. nr. Prizonier în deşert. Cluj : Biblioteca Apostrof. Mircea Sântimbreanu. 2000]. Timişoara : Hestia. 2000. Luminiţa. SCHENK. În: Caietele Rebreanu. 10. p. România literară. 3. Baciu-Moise. 2000. [Ion Scorobete. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. Galaţi : Arionda. Doi poeţi sătmăreni: 1. 2746. Vol. GINA În periodice: 2751. 6. p. În volum: 2745. GHEORGHE În periodice: 2748. VICTOR În periodice: 2749. Bucureşti : Editura Eminescu. Dorina. Vulturescu. Alba Iulia : Altip. 2000. [Grigore Scarlat. Cunoaştere de noapte. Baciu-Moise. 11. 2000]. 2000. Nicoleta. GRIGORE În periodice: 2742. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. p. Proză românească. 142-147. p. nr. nr. 33. 71. 2000. 5. 1999]. 2000.[Interviu]. nr. 2000. Galaţi : Arionda. Vol. 45-46. nr. 8-9. SCHUSTER-REBREANU. 10. SCHERER. 167-177. George. 2000. Universul cărţii. 5. 2-3. Stoica. CHRISTIAN W. p. 2000]. Laurean. 16. Poesis. Bohanţov.

[Ana Selejan. C. Pe urmele altora. Ileana. În: Iulian Rădulescu. Cronici literare. p. 2755. [Alexandru Sever. 2763. Poveste pentru Dumnezeu. 3. 2761. Amintiri. opinii. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. p. Ana. Henri. Viaţa unui chirurg. 1999]. Rogozanu. 1997]. MIHAIL În periodice: 2752. 1. 100-101. 397 398 . p. Literatura în totalitarism 1957-1958. Marcel.. [Alexandru Sever. nr. nr. Vatra. SELEJAN. 2759. p. 18. 2000. 13-16. Vol. 33. 38. Rădulescu. [Mircea Dinescu. Jurnalul ca inventar. Jurnalul lui Mihail Sebastian. [Dan Setlacec. ANA În periodice: 2758. Fluierături în biserică. 1999]. România literară. Iulian. Efervescentul Mihail Sebastian. [Alexandru Sever. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. 2000. 1997]. 5. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Bucureşti : Albatros. Inventarul obsesiilor circulare. critice. nr. Bucureşti : Seara. Inventarul obsesiilor circulare. Bucureşti : Cartea Românească. 12. 8-9. 2000. Mărturii. Universul cărţii. 10-11. 6. Nicoleta. Bucureşti : Amurg Sentimental. În: Radu Dănăilă. 42. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. 2000. Cartea morţilor. Geo. Poezie. nr. De la ebuliţie la agonie. Z. Caiete critice. Tribuna. Campus. nr. p.Moartă. 2-3. Vatra. 3. nr. 9394. 101-103. 10.memorialistică. Dănăilă. p. p. 2764. Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. Alexandria : Teleormanul Liber. 205208. 2000. 1998]. Comănescu. Bucureşti : Albatros. "Sine ira et studio. Contemporanul.. Miruna. 2754. nr. SEBASTIAN. nr. [Gina Sebastian Alcalay. proză. 2000. Cluj-Napoca : Apostrof. Cartea morţilor. 10-11. 2-3. Zalis. p. SEVER. p. 2757. 2000. [Dan Setlacec. Muzeograful gândurilor. 2000]. Bucuresti : Albatros. Contemporanul. 2000. Breviar teatral. p. Ornea. DAN În periodice: 2760. Inventarul obsesiilor circulare. Mureşanu. 2000. 2000. Şerban. p. Portret Gregor Samsa din juneţe. 5. [Alexandru Sever. 33. nr. nr. nr. nr. p. 39. 2000. 10. 2000. Contemporanul. Opinii]. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 10. Barton. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. mărturii. România literară. Caiete În periodice: 2762. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 10. 10. nr. ALEXANDRU În volume: 2756. SETLACEC. 174. Henri. teatru. p. 2000. 2765. Radu. Zalis. p. Drăghiceanu. 1999]. Amintiri. Vatra. Iustinela. Iosef Eugen. 184-194. Ţintar. 37. 67. 12. Sălcudeanu. p. 9. Editura Albatros . 2753. 12-13. 1997.". 1999]. 91-92. 43.

România literară. SINEŞTI. 181-183. SIMIONESCU. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2770.[Interviu]. 2000. Luceafărul. Galaţi : Arionda. Alexandru. 2000. Vasile. Poezie română contemporană. 148-157. Răpirea lui Ganymede. 31. 6. ***. spirit al amplitudinii. În: Angela Baciu-Moise. Angela. Arena actualităţii. 1995]. p. Alex. Vol. 2000. Ştefănescu. 158-166. Povara celor zece porunci. 6-7. MARIANA În periodice: 2776. Mărturii la sfârşit de veac. nr.[Interviu]. 2. 2. 2000]. 33. MIHAI În periodice: 2774. Mircea Eliade. EUGEN În periodice: 2766. SIMIONESCU. Luceafărul. Vatra. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 2000. nr. C. 45-46. 6. [Eugen Simion. 25. În: Angela BaciuMoise. Anchetă Luceafărul. 374-378. 1999]. 371-373. Rogozanu. Iaşi : Demiurg. Poezie română contemporană. 9. România literară. nr. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Fals tratat de călătorie. p. România literară. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. În volum: 2767. 2000. p. 2. 1. Mărturii la sfârşit de veac. Clipă şi durată. Bucureşti : Elion. SIN. 2000. p. 399 400 . Galaţi : Arionda. Un bilanţ. p. Gheorghe. p. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Polirom. Cistelecan. 19. Grigurcu. 45-46. Baciu-Moise. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 4. SIMUŢ. CRISTIAN În volum: 2768. Viaţa şi moartea satirei. Vol. p. NICOLAE În periodice: 2775. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. Vol. Privirea care înnobilează textele. Gheorghe. Vol. Baciu-Moise. Poezie română contemporană. Vol. 33. Grigurcu. [Nicolae Sineşti. Angela. [Mircea Horia Simionescu. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. Introducere în literatura eliadescă. 2000. nr. Grigurcu. Geo. 2769. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. Anchetă Luceafărul. Atemporalitatea poetului. SIPOŞ. Bucureşti : Editura Eminescu. Eugen Simion. 379-383. 43. 2772. nr. ***. Mircea Horia Simionescu. 33. [Ion Simuţ. p. 2000.În volum: SIMION. 1. ION În periodice: 2773.

2777. Bucureşti : Du Style. 9. 2788. 1999]. Urcarea "muntelui alb". 51. Urcarea "muntelui alb". România literară. p. Mureşanu. Curticăpeanu. Craiova : Scrisul Românesc. Iaşi : Junimea. 11. 14-15. 2000. 2786. Ilie. Tomis. Revanşa postumă a unui mare scriitor. 5. Vasile. nr. arhive ale Securităţii. 33. August. Craiova : Aius. Iarna Fimbul. România literară. 36. p. Mălăncioiu. 3. Un copil în vechiul Bucureşti. Ion D. 2000]. Ursachi. Viaţa românească. 2000. SLAMA-CAZACU. Olivotto. 20. 2000. Ion D. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 2000. p. o metodă. Timişoara : Amarcord. Ion D. 20. Mincu. Contemporanul. 16. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. În periodice: 2781. 3. 2000. nr. mărturii şi foto-documente. Sîrbu şi timpul romanului]. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. 1. Sîrbu în instanţa criticii. p. nr. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Sorescu. nr. O mamă în vechiul Bucureşti. TATIANA În periodice: 2789. Un spirit captiv. 35. 2000. IOAN În periodice: 2791. ION D. O filă pentru Dosarul "Marin Preda".. 1. Miruna. 2787. 1998]. 1999]. p. [Elvira Sorohan. Familia. p. Universul cărţii. Sorina. România literară. 2784. 10. 1999]. [Nicolae Oprea. 2000. 27. SLAVICI. p. [Lelia Nicolescu. declaraţii. Dimitriu. [Tatiana Slama-Cazacu. 36. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Olga. Doina. 8. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. mărturii şi foto-documente. Doina. 2000. 10. 24-25. 1999]. 2000. Ion D. 2785. 8-9. Bucureşti : Du Style. 1999]. 28. p. 33. 2000. Miruna. Sirbu despre sine şi lume. p. Timişoara : Amarcord. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Editura Paralela 45. nr. Timişoara : Amarcord. "Singurătatea intelectuală". Iaşi : Junimea. [Nicolae Oprea. Fanache. declaraţii. Un jurnal. 1998]. 10. 2000. 2. nr. 24. 2780. 3. SÎRBU. p. Curticăpeanu. 32-33. [Mariana Sipoş. 1-2.. 2782. Dosarul "Marin Preda". 24. p. [Sorina Sorescu. 6. Ion D. nr. arhive ale Securităţii. România literară. nr. Un copil în vechiul. Sîrbu. Mureşanu. Steaua. nr.. 1999]. De vorbă cu. 30. 2000. Marin. Un copil în vechiul Bucureşti. Miscellanea. Marian Victor. Victoria. Euphorion. [Mariana Sipoş. Buciu. 6. p. 2000.. 33. [Tatiana Slama-Cazacu. Ioan D. 2779. Universul cărţii. 10. [Elvira Sorohanu. Mariana Sipoş. 8-9. 30-31. Grigurcu. [Elvira Sorohan. [Interviu]. Guţan. Ion D. nr. 2000. 2783. În volume: 401 402 . 95. Duţu. Familia. Iaşi : Junimea. 2000. 2778. p. România literară. 33. 33. nr. nr. Luceafărul. Alexandra. nr. nr. p. p. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 5-6. 10. 10. O canonizare fără concept: Ion D. 33. 2790. Sârbu şi timpul romanului. 1999]. o stare. Gabriela. 198-200. Gheorghe. 1999]. nr. Piteşti : Paralela 45. Ileana.

Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. Emil. Oradea : Abaddaba. Mariana. Triumful lui Ares]. 2000. Evul relei credinţe. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. nr. Ioan Slavici . p. Luceafărul. p. Emil. Bucureşti : 403 404 . Bucureşti : Vinea. Victoria. În: Emil Alexandrescu. Ioan Slavici . Ioan Slavici . 6. [Interviu]. 2795. CLAUDIU În periodice: 2798. Iaşi : Timpul. nr. 10. Mircea. 1999]. 45-46. 2793. 42. Evul relei credinţe. Literatura română în analize şi sinteze. Ioan Slavici . Universul cărţii. SMĂRĂNDACHE. 2000. 2000. 2796. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. Mariana. 2000. 229-230. Sipoş. nr. HADRIAN În periodice: 2800. 226-228. Roşioru. Editura Paralela 45. Luceafărul. Iaşi : Timpul. Tomis.Lumea prin care am trecut. 7.Pădureanca . Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). Emil. 1999]. p. În exces. 2000. SOARE. 26-40. 224-225. Emil. nr. nr. 2799. 2000. ***. Cântece de mahala. p. Luceafărul. 12-13.2792. Bucureşti : Vinea. p.Moara cu noroc. nr. Sipoş. Milescu. p. Bogdan. 9.Mara. 230-232. [Claudiu Soare. Iaşi : Timpul. 8-9. 8. Ion. Alexandrescu. 2000. 6. [Interviu]. Cântece de mahala. RADU În periodice: 2804. 2000. Anchetă Luceafărul. 2000. [Florin Smărăndache. Miruna. 6. FLORIN În periodice: 2797. Ioan Slavici . Octavian. DUMITRU În periodice: 2803.De la Vaţ la Văcăreşti. În: Emil Alexandrescu. 2000. SOARE. 2000]. [Claudiu Soare. SOLACOLU. Homo militans. 35. Soviany. nr. 2794. p. 5. Literatura română în analize şi sinteze. Iancu. Mureşanu. Vorbirea pulverizată. Alexandrescu. Popa. Alexandrescu. Demoniacul celest. Literatura română în analize şi sinteze. p. Luceafărul. SOMMER. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. În: Mircea Popa. 2802. 12-13. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). ION În periodice: 2801. 33. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. SOLOMON. [Hadrian Soare. 8. [Radu Sommer. 28. p. p.

p. 7. SORINA 2807. 1. Alexandrescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. Mincu. 10. Romanul călătoriilor. 21. Emil. 13. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul. 10. 5. Alexandrescu. Nicoleta. Ilie. 6. p. [Sorina Sorescu. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. 462. 1999]. 2812. 2000.. 96-97. 2000. Crăciun. nr. VIRGIL În periodice: 2818. D. Crenguţa. Alexandra. 1999]. Barbu. nr. râurile. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 2809. 2-3. Scriitori români contemporani. Emil. Craiova : Aius. Marin. Poezie. Cronici literare. Vol. Alexandrescu. 2808. 464-467. nr. p. Luminiţa. MIHAIL În volum: 2805. Deaconu. proză. vol. Jurnalistul fără jurnal. Cioculescu. Gânscă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.o probă a vizibilităţii. [Sorina Sorescu. 10. Irina. p. Iaşi : Timpul. p. nr. 11. 2000]. Contemporanul. Marin Sorescu . 1.Editura Eminescu. 2810. nr. 2811. SORBUL. România literară. teatru. SORIN. [Virgil Sorin. 462-464. Iaşi : Timpul. 36. Sîrbu. 200-202. În: Radu Dănăilă. 2. 36. 1. 7. Guţan. Romanul călătoriilor. p. Craiova : Aius. 2000. p. Sîrbu în instanţa criticii. Jurnal.Iona. Axioma. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. Bucureşti : Cartea Românească. În periodice: 2816. Iaşi : Timpul. Emil. nr. 9. 2000. Marcu. p. Marin Sorescu . 2000. 405 406 . Marin Sorescu .. 2000. p. 6. Jurnal. nr. Radu. Irina. 2817. p. Marin Sorescu in memoriam. altfel. Jocurile semnăturii. 7. 5. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. Ion D.". "Romanul călătoriilor" . nr.Răceala. 3133. 1999]. p. Simion. p. 6. În volum: 2813. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. 2000. Dănăilă. 2000. Luceafărul. 10. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu. 2000. 2000. 2000. 11.Shakespeare. Euphorion. Literatura română în analize şi sinteze. 16. 1999]. p. Caiete critice. 2815. nr. Bărbulescu. 2000. Familia. 2814. p. 2000. Despre I. nr. Contemporanul. SORESCU. nr. 33.. Petraş. 1. Printre poeţi: ". 2000. p. Petraş. mările. Breviar teatral. 10. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. Bucureşti : Amurg Sentimental. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. Portrete şi declaraţii. MARIN În periodice: 2806.. 1. SORESCU. [Marin Sorescu. Patima roşie de Mihail Sorbul. Contemporanul. Interviuri şi antologii critice.

Atitudini literare. [Cassian Maria Spiridon. 2821. nr. [Elvira Sorohan. Anchetă Luceafărul. 11-12. România literară. ***. nr. Iarna Fimbul. nr. Ion D. 2000. 11. Atitudini literare. În: Gheorghe Grigurcu. 2828. p. 1999]. Atitudini literare. nr. Textele de la Montsalvat. 6. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Vasile. România literară. 6. Grigurcu. 45-46. 2822. 5. 2831. 2000. p. nr. o metodă. Luceafărul. [Cassian Maria Spiridon. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 10. În volum: 2826. 24. p. 2. p. [Elvira Sorohan. Grigurcu. nr. 2000. p. 14. Iaşi : Editura Universităţii "Al. Bucureşti : Cartea Românească. p. 2833. 2000. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Marian. Bărbulescu. SPIRIDON. I. 3. Bucureşti : Cartea Românească. 407 408 . 1. p. 12. 1999]. 5. sfiala poetică. Un jurnal. 33. Gheorghe. Luceafărul. Gheorghe. 16. Grigurcu. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. 3. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. 2000. nr. nr. Craiova : Dionysos. nr. 5. Contemporanul. Dan C. Timişoara : Augusta. Craiova : Dionysos. Dintr-o haltă părăsită. OCTAVIAN În periodice: 2824. Badea. p. nr. o stare. 35-36. [Cassian Maria Spiridon. Roşioru. Introducere în istoria literaturii române. 10. 1999]. Radu. 45-46. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Atitudini literare. Sub soarele culturii poetice. Voinescu. 2830. 1. [Cassian Maria Spiridon. Barbu. 5. Vol. 2000. 1999]. 2000. p. 1999]. 35. Botoşani : Axa. 2000. 18. 1999]. 1998]. 6 autori în oglinzi paralele. România literară. Alexandra. 33. [Octavian Soviany. 4. Poezie română contemporană. 2829. Cassian Maria Spiridon. Ion. 1999]. p. Iaşi : Junimea. 2000. Geo. SOROHAN. Anchetă Luceafărul. România literară. 11. p. 384-388. Cartea jubilaţiilor. 29. 2832. Simion. [Virgil Sorin. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. 30. Luceafărul. ELVIRA În periodice: 2820. vol. 2825. Moldovan. 32-33. Interviuri şi antologii critice. 46. 3. 7. 33. nr. 27. [Elvira Sorohan. 2000. Doina. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Un spirit captiv. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cassian Maria Spiridon . Contemporanul.2819. 36. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Familia. Gheorghe. Ioan D. Curticăpeanu. nr. p. Iaşi : Junimea. Ioan. 1999. Atitudini literare. critic şi poet. p. Luceafărul. [Cassian Maria Spiridon. Olivotto. Urcarea "muntelui alb". p. 33. 28. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Etică şi poetică. p. 2000. Familia. Iaşi : Junimea. 1998]. SOVIANY. Scriitori români contemporani. [Elvira Sorohan. 1999]. Cuza". Adrian Dinu. Luceafărul. Ion D. 2000. ***. 2000. Bucureşti : Cartea Românească.50. 13. Oboseala existenţială. 2823. Un anticomunist. vol. nr. Rachieru. 2000. 1999]. Tomis. [Cassian Maria Spiridon.

De la context. Interpretarea fără frontiere. Melancolia descendenţei. 2000. nr. nr. VASILE 2838. Luceafărul. 2000. 2837. În: Gheorghe Grigurcu. p. Iaşi : Polirom. 6. 12-13. mor. Grigurcu. 389-394. ***. 45-46. [Monica Spiridon. [Monica Spiridon. Luceafărul. O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846. 2839. 2000]. Nicolae Panaite]. p. 5. România literară. Săplăcan. 1998]. nr. În volume: 2836. 28. 2000]. 2000]. p. Luceafărul. Cluj : Echinox. Corina. Steaua. Tupan. Melancolia descendenţei. [Monica Spiridon.. nr. O reeditare. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. [Monica Spiridon.. Fernanda Emanuela. Ion. 2844. Vol. Cassian Maria Spiridon. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. 33. Trei poeţi moldavi. nr. p. 11. 2000. Radu. Fragment şi generalizare. [Monica Spiridon. 2000. Osman. 2000. Melancolia descendenţei. 30. nr. Marin. 11. 2835. Melancoliile literaturii. Corina. p. p. Ştefan. p. 2000]. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. Grigore. Tiron. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Iaşi : Polirom. p. Vol. 10. 425-430. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Scarlat. Tomis. 6. Melancolia descendenţei. 19. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Luceafărul. Poezie română contemporană. 2000. Synthesis. 51-52. Gheorghe. Alfabetul cu "cifre" ironice. 51. 2. 2000. p. p. Dorian. 20002001. 2845. Alexa. dispar. Iaşi : Polirom. Iulia. p. 5.2834. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. 22. p. 2000. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul. nr. 45-46. Bucureşti : Cartea Românească]. [Casian Maria Spiridon. Borbély. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 2841. Tiron. Craiova : Dionysos. nr. 2000]. 10. 33.[Gellu. Melancolia descendenţei. În: Gheorghe Grigurcu. Anchetă Luceafărul. 6. Un volum superb. România literară. 35. Atitudini literare. 2000. p. [Cassian Maria Spiridon. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 41. SPIRIDON. Maria-Ana. 2000. 409 410 . 2000. Iaşi : Polirom. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Apostrof. 219-220. 27-28. Monica Spiridon. 4. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. ***. [Interviu]. "Nostalgia originilor". 10-11. 2840. Poezie română contemporană. p. Grigurcu. 25. 2000]. [Monica Spiridon. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". nr. Faiter. STAHL. 2843. 2-3. SPIRIDON. 2000. [Iaşi : Polirom. 2842. Iaşi : Polirom. Luceafărul. Melancolia descendenţei. Anchetă Luceafărul. 2000. Atitudini literare. Mincu. Gheorghe. 1. la text. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. nr. 1999]. 2.

33. 2000. 11. Mureşanu. 10. 2000. 14. Diversitate tematică la Editura Gramar. 12-13. Iaşi : Timpul. Universuri paralele. [Nicolae Stan. 44. 1999]. RADU În periodice: 2862. 2000. 35. NICOLAE În periodice: 2850. Apostrof. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. STANCA. Rădulescu. Bucureşti : Nemira. În: Iulian Rădulescu. 33. 10. 7. nr. Bucureşti : Nemira. 2852. Eul literar ca dualitate. 10. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. [Dan Stanca. p. 1. Dobre. Grupul editorial Universalia. [Nicolae Stan. Gheorghe. 28. Luceafărul. [Dan Stanca. nr. Gheorghe. 2000. Timp scufundat]. 25. Miruna. nr. Un ceas de hârtie. 2858. 20. p. p. nr. nr. 1999]. 2000]. 11-12. STANCA. 2000. Anchetă Luceafărul. 10. 3. Iaşi : Polirom. Boerescu. 2000. 2000. Bucureşti Allfa. Proza câmpiei. 1998]. 33. STANCA. România literară. 2853. p. 90-94. 5. 2000. 31. Tomis. 2000. Grigurcu. p. Iulian. DOMINIC În periodice: 2860. nr. 4. 2859. Contemporanul. 6. p. [Dan Stanca. p. Un ceas de hârtie. Popa. 4. 2000. "Causeries du lundi". 2861. 2856. p. România literară. p. 6. 8. Apă neagră. p. Universul cărţii. [Dan Stanca. ***. 2855. 2857. 1999]. nr. Apă neagră. Mântuirea prin literatură. 23. România literară. nr. p. 11. 33. Un ceas de hârtie. Ion. nr. nr. Bucureşti : Nemira. DAN În periodice: 2854. 2000. p. Şerban. Mureşanu. Zalis. Geo. Roşioru. Morminte străvezii. 2000. Tomis. nr. Catrinel. In memoriam. 5. 1998]. [Nicolae Stan. Guy Marica. 33. 45-46. Lumea ca text. Henri. Alexandria : Teleormanul Liber. Bucureşti : Nemira. p. Vasile. STAN. 8. România literară. 2851. 1999]. Holban. [Dan Stanca. Timp scufundat. Universul cărţii. Mureşanu. Apă neagră. Ioan. 2000. 5. 10. 35. Veninul metafizic. p. Arta şi sacrul. nr.2848. 6-7. Bucureşti : Albatros. textul ca lume. 6. [Nicolae Stan. Cuvîntul. Domnul clipei. Viorica. nr. Universul cărţii. nr. Fotografia cu cruciuliţe. [Dominic Stanca. În volum: 2849. 1999]. p. Miruna. 39. 2000. Mărturisiri şi opţiuni. 1999]. 3. Miruna. 411 412 . România literară. Apă neagră. Geo. Apocalips amânat]. Apă neagră. [Dominic Stanca. Dan-Silviu. 2-3. 2000. Muntele viu.

Bărbulescu. Proză românească.un poet tragic. LAURIAN 2876. Radu Stanca. Universul cărţii. [Valeriu Stancu. ZAHARIA În periodice: 2872. Poezia experientelor estetice. 7. George. Desculţ prin Balcania. p. 38. Marin. p. Botoşani : Axa. nr. 2000. Irina. Steaua. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. nr. 5. [Costel Stancu. p. inedit. Alex. 2000. Cluj-Napoca : Motiv. Radu Stanca . Gurău. Sipoş. COSTEL 2871. 2875. 2000. 10. 2000. 25. 1997]. nr. George. p. 2000. Cu siliconul la bandulieră. 10. 6. VALERIU În periodice: În periodice: 2870. 45-46. [Zaharia Stancu. Celălalt. 2000. 2864. [Diana Breaz. STANCU. 16. 33. Simion. Luceafărul. nr. Dreptul la spectacol. 10. Şatra]. Contemporanul. 10. 5. În volum: În periodice: 2869. Anchetă Luceafărul. p. Radu Stanca . 8. 19. La o nouă lectură Radu Stanca. p. Editura Gramar. 206-213. Radu Stanca. Piteşti : Paralela 45. Contemporanul. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. În volum: 2877. Luceafărul. Marin. 12-13. 8. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. 2000]. 2000]. Marin. 9. nr. 7. STANCU. Ştefănescu. 75-77. 1999]. 26. 7-8. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Manilici. Miruna. Luceafărul. Mariana. Aureliu. 2000. p. 2000. nr. Goci. 2866. nr.un poet tragic. [Interviu cu Mioara Cremene]. nr. În: Aureliu Goci. 2868. [Radu Stanca. Turnul Babel. p. 9. nr. În: Apostol Gurău. nr. STANCU. Petraş. p. Galaţi : Logos. 7. 2873. 2865. p. Mureşanu. Călin. 11. 36. p. 2000. Mincu. nr. STĂNCHESCU. Apostol. Roşioru. Luceafărul. ***. România literară. Mincu. Zaharia Stancu în mai multe etape. nr. Radu Stanca.un poet tragic. Măştile solitudinii. Luceafărul. Ion. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. nr. Alexandru. STANOMIR. Mincu. Radu Stanca . 2874. 7. Măştile solitudinii. 2000. 35. 5. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. IOAN 413 414 . Apostrof. p. 2000. 51. 10. p. poet baroc. 26. Contemporanul. 2867. p. Zaharia Stancu. 2000. 12-13. Luceafărul.2863. p. Alexandru. Timişoara : Marineasa. 5.

A unsprezecea elegie. Contemporanul. Tratat de voluptate. 6. Nicolae. Luceafărul. În volum: 2894. 2000. Constanţa : Leda&Muntenia. p. nr. Ştefănescu. 5. 2000. 2879. Universul cărţii. Oraşul părăsit de sfânt. 10. p. 1999. STĂNESCU. 6. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. nr. Nichita Stănescu. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 2000. Literatura română în analize şi 415 416 . Marcel. 2000. nr. 2000. Alex. 18. Ştefănescu: Stănescu. [Amelia Stănescu. 36. nr. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 1999]. Contemporanul. nr. antologie. 6. 33. Constanţa : Leda&Muntenia. Lucaciu. 2000. 6. 1999]. 10. nr. 2882. Ţîrlea. Ştefănescu. 139-146. Draghincescu. 48. Contemporanul. 2881. Constanţa : Muntenia. [Laurian Stănchescu. nr. Eugen. [Amelia Stănescu. Euphorion. Bucureşti : AMB.". 2892. Opera poetică. 2000. 35. 2884. În: Emil Alexandrescu. 1999]. nr. Viaţa românească. 2000. Doar mie mi-e frică. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Contemporanul. România literară. p. Bărbulescu. p. Nicolae. Mihai. George Bocşa. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. 6. Supravieţuitorul. Vasile. Zăbovind puţin în eternitate. Tomis. [Amelia Stănescu. nr. Cuvîntul. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. Oraşul părăsit de sfinţi. p. Cimpoi. [Nichita Stănescu. Geo. Victoria. 2891. 35. Milescu. p. Simion. Alexandrescu. 1964]. Opere. Bucureşti : Editura pentru Literatură. NICHITA În periodice: 2883. AMELIA În periodice: 2880. Petraş. 10. 1999]. 6.În periodice: 2878. 2893. 1-2. p. p. 4. 33. 2000. De la prejudecată la paradox. nr. 2890. Mihaela. Doar mie mi-e frică. Rodica. Breban. 10. 1998]. 11. Astra. 2000]. 11. nr. poetul secolului XX. p. Nichita Stănescu . [Mihai Eminescu. O viziune a sentimentelor. 2888. Poezie românească. 11. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Contemporanul. Tomis. Bucureşti : Univers enciclopedic. Luminiţa. p. [Laurian Stănchescu. Luceafărul. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. 17. 10. 5. Poetica stănesciană. nr. 95. Vasile. p. p. Bucureşti : Maşina de Scris. 1-2. Alchimia poetică a verbului stănescian. Emil. p. nr. 2000. 10. Roşioru. 35. 3. 3. Axinte. 9. 1999]. 2000. nr. Lirismul paradoxal. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Spiridon. Cătălin. p. 8. Irina. [Nichita Stănescu. Roşioru. 10. 8-9. [Alex. 2. nr. Breban. Doar mie mi-e frică. Marcu. Nichita Stănescu (1). Doar mie mi-e frică. [Doina Uricariu. 2000. Bucureşti : Humanitas. Nichita Stănescu. Doi poeţi. 2889. 3-4. 2885. Ion. Filip. 10. 16. Îngerul cu o carte în mâini. 2000. 2000. 2000. 47. nr. 2887. Contemporanul. Ştefănescu. 2000. 2886. STĂNESCU. 1999]. p. Bucureşti : Du Style. 1-2. 2000. 3. p. Nichita Stănescu (2). Ion.

[Victor Sterom. Alexandria : Teleormanul Liber. p. Mărturisiri şi opţiuni. Alexandrescu.Cântec. Laurenţiu. p. Iaşi : Timpul. Secunde frînte. 18. p. Nichita Stănescu . Nichita Stănescu . Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. Bogdan I. 2000. Iaşi : Timpul. 51. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. 249250. Iaşi : Timpul. Patinatorii. 487-491. Steinhardt. 4.Leoaică tânără.sinteze. Emil. Alexandrescu. nr. Steinhardt. 453-454. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Steaua. 2906.Laudă omului. STEINHARDT. Alex. coordonate şi realizări în poezia românească. Ulici. 452-453. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. Bucureşti : Du Style. În periodice: 2903. p. SAVIANA În volum: 2902. Ştefănescu. 8-9.Noi. p. 2896. 1999. 4-5-6. 2901. 456-457. 2000. Nimicul ca o cruce. Alexandrescu. 453. 2000. Emil. [N. 1999. Pascu. VICTOR În periodice: 2907. În: Emil Alexandrescu. În volume: 2905. 458-460. Mircea. Alexandrescu. 218-219. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2904. Alexandrescu. Mitică şi Hyperion. Miruna. p. p. 417 418 .Evocare. nr. Emil. 2900. Literatura română în analize şi sinteze. Editura Dacia. Expeditor: N. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 2000. 2897. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. Stepan. 11. p. 1999. 2908. Iulian. Alexandrescu. România literară. 2000. nr.Ars poetica. p. 454-455. În: Emil Alexandrescu. În: Iulian Rădulescu. Emil. 455-456. Zestre pentru înălţare. STEROM. 2000. tendinţe. Nicolae Steinhardt . În: Emil Alexandrescu. STĂNESCU. Iaşi : Timpul.Jurnalul fericirii. 33.În dulcele stil clasic. 8. 2000. 118-126. Jurnalul fericirii de N. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Nichita Stănescu . Braşov : Astra Nova. Iaşi : Timpul. Nichita Stănescu . 2000]. Nichita Stănescu . Emil. Arca. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 67. George Drăghescu. NICOLAE 2895. 2000]. 2000. 1999. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Fragmente de ochean. Iaşi : Timpul. 10. Nimicuri ca o cruce. Iaşi : Timpul. 457-458. Eboşe. p. Emil. 2000. Saviana Stănescu: Proscrisa. Steinhardt. nr. Mureşanu. p. 2000. Nichita Stănescu . p. 2899. Victor Sterom. Lazăr. 2898. Emil. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. Braşov : Astra Nova. Călăreţ pe vrăbii. 2000. În: Emil Alexandrescu. Nichita Stănescu . iubirea. p. Orientări. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Rădulescu. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Emil. Jurnalul fericirii]. În: Laurenţiu Ulici. Florin. p. 2-3. Ion Marinescu.

Poezie română contemporană. România literară. Eugen. 2000. 2. Grigurcu. Grigurcu. STOICA. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis". 2000. p. Aş fi vrut. Magda. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. 26. 2000. 2000. Barbu. 1999]. 95. În volum: 2910. p. 408-413. [Victor Sterom. 1999]. p. 33. [Petre Stoica. p. ŞTEFAN În periodice: 2912. Gheorghe. Poezie română contemporană. Alexa. [Alina Stoian. 35. Vol. 33. 2000. Memoria poetului. 2918. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. LIVIU IOAN 419 420 . Bestiarul lui Petre Stoica. 11. Ploieşti : Premier. În: Gheorghe Grigurcu. 2. Povestiri cu înjurături. Răduţă. Corespondenţe oculte. 2000. 405-407. p. nr. Iulia. Doru. 2000. Fratele meu : poezii : 1972-2000. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2919. 2000. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigurcu. România literară. p. nr. La scufundarea vasului Titanic. nr. Forţa memoriei. p. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. STOICIU. 2000. Poemul coniacului regal. Gheorghe. p. 2. [George Virgil Stoenescu . Timofte. Timişoara : Helicon. 11-12. 7. nr. 2000]. p. Ion. Şambelan la curtea coniacului. 395404. STOENESCU. [Interviu]. 2. Gabriel. 2911. Constantin. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 33. 2915. nr. 6. Povestiri cu înjurături. 6. Viaţa românească. Tomis. 41. Gheorghe. Cioculescu. Luceafărul. 2000. Roşioru. Vol. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Memoria sferei. Un sapienţal vitalist. Familia. 2000.2909. În: Gheorghe Grigurcu. [Petre Stoica. Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. 7. 34. Piteşti : Paralela 45. Vol. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". PETRE În periodice: 2916. Stănescu. Poeţi ce-ar fi putut să fie. Luceafărul. p. 414-419. 12. [Sorin Stoica. Bucureşti : Edass. Negrici. România literară. STOICA. 2000]. p. 2000. Vol. Trandafir. Gheorghe. 1999]. STOIAN. 2917. 88-94. STOENESCU. ALINA În periodice: 2913. 11. Grigurcu. p. SORIN În periodice: 2920. Fratele meu : poezii : 1972-2000. 47. 183-184. [George Virgil Stoenescu. nr. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. Viaţa la ţară a poetului.

2000]. 2. 231-272. nr. Epopeea fragmentată. 8-9. [Liviu Ioan Stoiciu. STOLOJAN. Poesis. Poemul animal. 1. "Poemul animal". [Liviu Ioan Stoiciu. România literară. 2925. Luceafărul. 19. România. Spovedit şi împărtăşit. O poezie fără happy end. p. [Liviu Ioan Stoiciu. 29. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Piteşti : Paralela 45. 2000. 2000. 33. Elisabeta. Cistelecan. Gheorghe. nr. Ruinele romanului. În: Andrei Bodiu. Bârna. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. Alexandru. 2936. 1999]. p. [Botoşani : Axa. 2926. Clarviziune şi gravitate. 4. Nicolae. 1999]. nr. Piteşti : Paralela 45. Lăsconi. Vol. 1. 426-431. Poemul animal (crepuscular). 420425. 24-26. 10. 5. Piteşti : Paralela 45. Grijania. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). [Liviu Ioan Stoiciu. 3-4. Deva : Călăuza. Pană-Oltean. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. Vasile. 7. STORIN. Piteşti : Paralela 45. SANDA În periodice: 2935. Radu. 12-13. 2933. 2000. 2934. 2000. Elegie pentru exilul românesc.În periodice: 2921. Direcţia optzeci în poezia română . p. p. Contemporanul. 2000. p. p. 2000]. [Sanda Stolojan. 2-3. AUREL În periodice: 421 422 . Deva : Călăuza. Vatra. 2923. Grigurcu. 1999]. 11-12. nr. 432-436. 8. 10. Deva : Călăuza. Poezie română contemporană. Ioan. Gheorghe. Grigurcu. 2000]. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 1990-1996). 11. [Sanda Stolojan. 2000. 2928. 2932. 2000. Caiete critice. nr. Viorel. p. Vol. Nihilismul pozitiv. Dan Bogdan. Victoria. Grijania. Mureşan. Alex. Vol. 2000. Piteşti : Paralela 45. Grigurcu. 2000. p. p. 2927. Luceafărul. 6. Milescu. Vol. 1997]. 2000. România literară. [Liviu Ioan Stoiciu. Spiridon. p. Hanu. 5. 7. p. 2000. 13. Bucureşti : Humanitas. 2000. Cuvîntul. Poezie românească. 2000. mon amour. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poesis. Spovedania unui învins. p. nr. 2000. nr. Grijania. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Moldovan. 1999]. Grijania. p. 45-46. Grijania. 24. Poezie română contemporană. 2929. [Liviu Ioan Stoiciu. În volume: 2931. Andrei. 1999]. O meditaţie pentru zilele noastre. 36. 2930. p. Piteşti : Paralela 45. Ştefănescu. 8. 97-100. nr. 4. 2. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. Fandarac. 2924. Poezia ca exorcizare a realului. 11. 2000. Domnule redactor-şef. Roxana. [Liviu Ioan Stoiciu. 2000. Liviu Ioan Stoiciu. 2. [Liviu Ioan Stoiciu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Bodiu. Postexpresionismul. nr. Gheorghe. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. p. 11. Bucureşti : Humanitas. 2922. Marcel Ion. Universul cărţii. Familia. 2. 1999]. 2000]. Voinescu. Poemul animal. 4.

63-66. În volum: În periodice: 2948. p. Grigurcu.Ion Stratan. p. 2000]. Crucea verbului. Manualul fugii de lume. [Ioan Es. 42. Pe "scara" poeziei. Îngerul veneţian. p. Poezie română contemporană. p. [Mircea A. Am (re)descoperit un poet . 33. În periodice: 2950. 6. [Ion Stratan.2937. Luceafărul. Somnul fără deşteptare al amintirii. 2000. Strătescu. Plăceri ale textelor. Dragomir. Vol. 19. 5. Barbu. 10-12. Gheorghe. ION În periodice: 2938. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. Vol. Poezia lui Ion Stratan. 33. Pop. Ghinea. 33-35. 2000. 11. nr. 3. Trei poeţi. România literară. 448-452. Stratan. Strătescu. Cioculescu. Un avatar al romantismului. Vol. Apostrof. 2000. 437-442. Grigurcu. p. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. 2949. Oameni care merg. 39. Cele trei Crişuri. 16. În periodice: 2946. Caius Traian. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu. 11. p. nr. 45. Diaconu. 2. Floarea şi atelierul. Ion Stratan]. Despre naivitate. 47. Forum. p. nr. p. 2000. Nicoleta. 2000. 5. 2944. Piteşti : Paralela 45. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. p. 10. 5. STRATAN. 10. Ioan. [Ion V. STREINU. 7. Zalis. [Aurel Storin. 2000. Gavriloaia. 2000. 2000]. Nicolae. 2942. Havriliuc. 21. nr. 43. 2000. 2951. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2941. 6. 2000. [Ion Stratan. 2000]. p. nr. Popas în universul dunărean. p. 2. 490-491-492. Geo. p. nr. România literară. 1. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. Piteşti : Paralela 45. 109-118. Ploieşti : Premier. 14. Poeme cu scară interioară. 5. Gheorghe. Contemporanul. nr. STROCHI. 443-447. STRĂTESCU. 10. Îngerul veneţian. nr. Bucureşti : Deliana. nr. Cuvîntul. 2947. [Ion V. Matache. 48. 2000]. Henri. Adevărul criticii literare. Gheorghe. nr. 2000. Mircea Streinul: viaţa şi opera. Poem. VLADIMIR 2940. Crucea verbului. LUCIAN 423 424 . nr. Vasile. MIRCEA 2943. ION V. Poezie română contemporană. 2945. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1998]. Iulian. Contemporanul. p. Zalis. Sandrino. 25. Luceafărul. Daniela. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. Henri. Boldea. 10. 2000. Moldovan. Poezie română contemporană. p. 2939. 2. 2000. Ion. STREINUL. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. 2000. Contemporanul. nr. Portret în filigran: Vladimir Streinu. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

nr. nr. 6. ARCADIE În periodice: 2953. Imre. Dániel. Timişoara : Augusta. nr. SZEKELY. 2000.most. Korunk. 2957. Contemporanul. Horváth. DOMOKOS În periodice: 2962. Albert. Deva : Emia. [Szilágyi. János. ***. Luceafărul. [Lucian Strochi. Viaţa românească. 2000. SUCEVEANU. 12. SUCIU. 2000. Simion. 11. 2000. Gondolattöredékek Székely Jánosról. Veress. 1999]. ". 7. Legenda Szilágyi Domokosról. [Arcadie Suceveanu. FERENC În periodice: 2958. 4. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére. 5. 93-106. p. Luceafărul. Infirmi şi perfecţionişti. Tatiana. 425 426 . Láng. nr. 1-2. 47. 1999]. Breviar. 85-91. nr. Domokos. 2960. Iaşi : Moldova. Bertha. 10. Gizella. p. Jékely. Kiss. 2000. 10. 200-201. Filep. Látó. Tóth. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi. Alchimia divinului. 2000. 2000. 2961. Nopţi şi zile]. p. Gusztáv. SZILÁGYI. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". [Székely János. ***. 23. 17. 94-118 . 1999]. Hervay. 2963. Miscellanea. Helikon. Sándor. p. Domokos. Helikon.. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 11. Bărbulescu. GYULA În periodice: 2955. Universul cărţii. Székely..În periodice: 2952. Zsuzsa. Tamás Gusztáv. Rădulescu. nr. Spiridon. Petraş. Látó. nr. 102-107. SZEMLÉR. nr. 11. p. 2000. 2000. Látó. Horváth. Hervay. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. p. p. Memoria fulgerului. Bertha. [Nicolae Szekely. Alchimia divinului]. Jenő. [Nicolae Szekely. p. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). Mărul îndrăgostit de vierme. JÁNOS În periodice: 2959. SZABÓ. Kiss. 95. Kányádi. Vasile. nr. [Adrian Suciu. Irina. Zoltán. 2-3. 7. a katasztrófa küszöbén". Zoltan. ADRIAN În periodice: 2954. Imre. 5. 2000. Alchimia divinului. p. NICOLAE În periodice: 2956. Jenő. A másik torony]. SZÉKELY. nr. István]. 10. 16. nr. 1-3. p. p. Zoltán. 2000. 4-5. 11. Gizella.

[Robert Şerban. Eminescu. 35. László. 2000. ŞERBAN. destin. Contemporanul. Sándor. 1999]. 7-9. Nu mă face. [Robert Serban. p. Géza. 2000.conştiinţă.Kányádi. Victoria. p. 2000]. 2000. 2000]. p. Fire de lut. p. [Viorel Gheorghiţă. 11-12. Universul cărţii. 2000. nr. Ludicul intervievator. 1999]. p. 2967. 2. nr. Zsófia. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. János. Fire de lut. Ion. Fire de lut. [Király. 1999]. 490491-492. Roşioru. Visry. p. 2000. 24. Piper pe limbă. Székely. VASILE În periodice: 2969. Helikon. 2000. 6. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. 10. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 6-7. neam. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Poezie românească. [Vasile Şelaru. 9. Timisoara : Brumar. 181-182. Deva : Emia. ***. Piper pe limbă. Eminescu . [Vasile Şelaru. Balla. 2000. GHEORGHE În periodice: 2974. nr. Szőcs. conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 1999]. Corbu. Ioana. 5. Cucu. 2970. András]. Tomis. Piper pe limbă. p. nr. 2000. România literară. Victor. Literatură şi spectacol. Emil Şimăndan. 1-3. Fire de lut. Braşov : Orientul latin. p. Tomis. Alex. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. p. 28. ŞELARU. 427 428 . 1-3. 35. Zoltan. p. ŞIMĂNDAN. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. EUGEN În periodice: 2971. Timişoara : Brumar. nr. Tóth. Vitraliile unei existenţe obişnuite. nr. Sterom. 104-108. 8-9. Familia. 42. 2000]. Ştefan. nr. ŞINCAI. 2000. nr. nr. Béla. 1. Helikon. Bucureşti : Cartea Românească. [Vasile Şelaru. să văd stele verzi. Tomis. 2000. Jékely. Cistelecan. 10. 15-20. 7. 1112. [Eugen Şerbănescu. István]. GÉZA În periodice: 2964. MARINELA În periodice: 2968. SZŐCS. Ştefănescu. EMIL 2965. Fire de lut. Markó. 2000. 1999]. 10. George. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 33. ŞERBAN. Braşov : Orientul latin. 6. 5. Antonio. 1999]. Bertha. Faur. Forum. Zoltán. ŞERBĂNESCU. 2973. Milescu. 2000. nr. Cele trei Crişuri. Roşioru. 4. nr. [Marinela Şerban. 2966. Ion. 35. 6. nr. Tomis. p. [Călătorie prin veac. ah. Fire de lut. 7. 35. Braşov : Orientul latin.

38. Paralela 45. ŞIŞMANIAN. p. Piteşti : Paralela 45. Octavian. Ulise ca prototip. 34. 12. Galu. nr. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. 5. Despre calitatea umană. p. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 149-151. Solilocviul lui Traian Ştef. p. nr. Grigurcu. [Ara Alexandru Şişmanian. Familia. 2000. 2000. 1999]. Vasile. [Florin Şlapac. nr. 39. 457-461. [George Vulturescu. 2000]. Soviany. Popovici. 453-456. Dumitru. Matei şi Eva. Tandreţea dintre noi. [Corneliu Ştefan. 1997. Geo. Vol. p. 2984. 2000. 2000. 51. Viorel. Marin. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 1999]. [Ara Alexandru Şişmanian. ŞTEFAN. Gheorghe. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 33. 2000. 11. România literară. Steaua. 2. Constanţa : Ex Ponto. 5. nr. p. Trei poeţi. 1998. ŞTEF. Scrisul agonic. Gheorghe. Iulia. 62-64. 7-8. Grigurcu. Paul. 2-3. 59-62. Tireziada. [Mariana Şora. p. 2. ŞLAPAC. Râul tăcut. Poesis. TRAIAN În periodice: 2980. 2983. 2000]. Mădălin. Priviri. Steaua. Vatra. Luceafărul. 35. nr. Traian Ştef. 6. 51. Ithaca. Paul Vinicius. 2000. Tireziada. În: Gheorghe Grigurcu. 2986. Bucureşti : Eminescu. Eclipsa]. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 2000. În volum: 2985. MARIANA În periodice: 2979. [Traian Ştef. 2000. Botoşani : Axa. Mureşan. FLORIN În periodice: 2978. 1999].2975. 2977. p. 2000]. CORNELIU În periodice: 2987. p. Ochiul orb. 7-8. AL. Tomis. Spectacol în spectacol. [Traian Ştef. 2000. Dus şi-ntors. nr. Cristina. Râul tăcut. Mărturisirile unui neisprăvit. 33. Aventurile subiacenţei. 28-29. 1999]. Tireziada. p. Despre calitatea umană. 429 430 . Roşioru. Piteşti : Paralela 45. 2000. Gheorghe. 5. 1999]. 27. p. Despre calitatea umană. 10-11. Chelu. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2981. 1-2-3. ŞORA. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. Silvestru. 11. 1999]. România literară. Mureşan. [Traian Ştef. 33. p. Arca. Viorel. nr. nr. Vol. Şansa verbalizării propriului trecut. 2982. Tandreţea dintre noi. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 6-7. 10-12. Poezie română contemporană. 2000. Cele trei Crişuri. ŞTEFĂNESCU. Grigurcu. Un exerciţiu liniştitor. [Traian Ştef. nr. 2000. Poezie română contemporană. I. 29-32. p. Horj. 1. Bucureşti : Cartea Românească. În: Gheorghe Grigurcu. Despre "neisprăvire". 2000.

Poezie română contemporană. 2000. p. 40238 Tescani. 11. Ştefănescu . Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Domnica Domnea. Vol. nr. 2993. 10. Marcu. Grigurcu. nr. nr. Lazăr. 24. nr. Cecilia Ştefănescu. [Alexandru Ştefănescu."40238 Tescani". 465-472. Modelul Frankenstein. 162-163. 2000 . 1-2. nr. Bucur. 4-5-6. Întâmplări. Euphorion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Ioana Vlaşin. 2000. Angelo Mitchievici. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Luceafărul.Nina Cassian). p. Mihai. p. 3000. 1-2. p. 35. Ioan Godeanu. Iulian Băicuş. Contemporanul. nr. Angelo Mitchievici. Relativizare şi autenticitate. Ferestre 98. ŞTEFĂNESCU. 2000. Întâmplări. ŞTEFĂNESCU. 11. Ştefănescu. 2000. Victor Nichifor. I. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Iaşi : Institutul European. 18. 1. Întâmplări. 33. nr. Portrete literare (9) (Al. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. Poezie română contemporană. Doina Ioanid. 2. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 2000. [Ioana Nicolaie. [Nichita Stănescu. 2000]. 473-478. Cuvîntul. Ştefănescu. Florin Iaru. 2000]. Bucureşti : Maşina de Scris. 3001. În periodice: 2990.În periodice: 2988. Mircea Cărtărescu. 10. 2000]. 25. p. 2. Gheorghe. Arca. Prietenie & literatură. Lena. 462-464. În: Gheorghe Grigurcu. Marius Ianuş. Marius Ianuş. Gheorghe. 2000]. Anchetă Luceafărul. Elena Ştefoi. 6. Breban. Cecilia Ştefănescu. ALEX. 4-5-6. Dumitru. p. 2989. poetul secolului XX. 9. nr. p. antologie. 1999]. p. Dan-Silviu. p. Luceafărul. 2991. Ştefănescu. Alex. 431 432 . 17. Nicolae. 10. 2000. p.Nina Cassian <II>). Doina Ioanid. Cimpoi. 4. Bucureşti : Image. Doina Ioanid. Portrete literare (8) (Al. p. Roşioru. Cecilia Ştefănescu. 14. 10. 11. Grigurcu. Luceafărul. 2992. iaşi : Institutul European. Falsa literatură . Domnica Drumea. Vol. Bucur. Îngerul cu o carte în mâini. 2994. Contemporanul. Ştefănescu: Stănescu. România literară. ŞTEFOI. p. Romulus. În volum: 2999. [Alex. Recunoaşterea autenticităţii. 1998]. Vol. 2996. Chioaru. Poezie română contemporană. ELENA În periodice: 2998. Gheorghe. 6. Marius Ianu. Oneşti : Aristarc. 9-15. Arca. Ion. nr. 2000. Boerescu. 40238 Tescani. 2000. Angelo Mitchievici. Luminiţa. 19. nr. Între lirism şi magie. 6. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). 2. 6. 2000. I. Florin Iaru. p. Breban. [Alex. Grigurcu. ***. Ştefănescu . În: Gheorghe Grigurcu. p. [Ioana Nicolaie. Tomis. 14. 2997. Ioan Glodeanu. Ştefănescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 2000. Mircea Cărtărescu. 45-46. CECILIA În periodice: 2995. Nicolae. Bucureşti : Image. Romulus.

Universul cărţii. Echinox. 20. Mureşanu. Ştefănescu. [Radu Şuiu. Bucureşti : Viitorul Românesc. ŞTIRBU. 1999]. TIMEA În periodice: 3012. Zoltán. TACU. p. Isus Tămăduitorul: [roman]. Marius. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. 14. 1999]. Victoria. VICTOR TACHE. 3007. Aora. 1999]. GABRIEL În periodice: 3004. 2000. Bucureşti : Crater. 2000.ŞTIR. Alex. nr. Ştefănescu. 9. 2000]. Gheorghe. 44. Despre scriitură şi scriitori. 6. 43. 2. 4. nr. Simona Tache: Împărţit la 2. TAMÁS. p. Luceafărul. Aer proaspăt. Simion. nr. Voinea. Roşioru. 33. 23. nr. 2000]. Rogozanu. 31. nr. ŞUIU. 2000]. 2000. nr. 7-8-9. Bertha. Mătuşa mea. România literară. Mădălin. [Maria Tacu. Grigurcu. Constanţa : Ex Ponto. 3008. 10. Editura Ex Ponto.. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. Anghelescu. 33. [Viorel Ştirbu. "Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). 4-5. Bucureşti : Crater. 10. nr. [Simona Tache. Împărţit la 2. 7. 11-12. 2000. PAVEL În periodice: 3006. [Bucureşti : Crater. p. Bărbulescu. ŞUŞARĂ. 2000. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. Mircea. 73-75. p. MARIA În periodice: 3010. [Cristina Tamaş. Aora. 9. RADU TAMAŞ. Vatra. Descentralizarea vieţii literare. 35. nr. ŞTREMPEL. p. Miruna. România literară. p. C. Bold-uri. Poezie românească. 433 434 . Milescu. p. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. VIOREL În periodice: 3003.. Universul cărţii. 4. nr. p. italice. 5. Tomis. 42. [Simona Tache. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011. România literară. Anestina. 33. Bucureşti : Cartea Românească. Alex. p. 2000. Împărţit la 2. nr. 3009. 2000. 4. 2000. p. Patetism şi autenticitate. 2000. Luceafărul. 2000. 10.

p. Tamási Áron. TĂNASE. În: Laurenţiu Ulici. 4. 17-18. Ion. nr. 11. 2000. p. p. [Constantin Tănase. 1999]. Palade. 6. 1995]. nr. 22 plus. 2000]. Egyed. Látó. Lászláffy. Rodica. Timea]. În: 435 436 . 10. În volum: 3023. Anchetă Luceafărul. 33. Tamás. 3. 2000. Apostol. TANOU. Balăs. Ion. Marino. Csaba. [Interviu]. Molnos. 49. nr. Helikon. nr. Árpád. [Stelian Tănase. TARTLER. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 4. 2000. Chivu. Emese. Tanou pseudonim Edith Konradt]. 35. Miracolul revoluţiei. 3-4. Poezie. 9295. Tomis. 2000. VALENTIN În periodice: 3017. Mitică şi Hyperion. 282-283. p. 6. [Lászláffy. 23. Râsul ocrotit de lege : (versuri). 2000]. CONSTANTIN În periodice: 3019. Rege a világ kiigazításáról. [Tamási Áron. Fotache. nr. Supl. p. TAMÁSI. Poeta P. 11. Magyari. Tanou. Luceafărul. 2000. C. 6.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Adrian. 8.. TĂNASE. România literară. 3014. poezie. Gurău. Oana. Lajos. nr. nr. Chichere. Lajos. Bucureşti : Du Style. Stelian Tănase şi critica de idei. ÁRON În periodice: 3013. 2000. În volum: 3018. nr. Poeme pentru orice eventualitate. 16. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. 4. Farkas. Galaţi : Hypatya. nr. nr. 2000. GRETE În periodice: 3016. 45-46. Cuvîntul.. 3022. Helikon. Bucureşti : Humanitas. Zoltán. 2000. p. Bucureşti : Cartea Românească. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii. 22. Bertha. TĂNASE. STELIAN În periodice: 3021. Marius. Taina şarpelui ucis. 13. Laurenţiu. p. C. C. (2). 2000. 8-9. 2000. [P. [Iulia Tănase. Taina şarpelui ucis. P. [Grete Tartler. 3020. TAŞCU. p. Magyari rózsafa]. Poeme pentru orice ocazie. 12. IULIA În periodice: În periodice: 3015. 88. Aladár. 14. Luceafărul. 2000. Imre József. Ulici. p. Bucureşti : Crater. Călătorie în Prafrica. 22 a fost de la început în opoziţie. Poesis. Roşianu. p. p. ***. 3-5.

1998]. 10-11. Timişoara : Hestia. Ion. Bucureşti : Du Style. 6. 10. Cruceanu. Medelenismul. 2000. p. Din casa lui Faust. 2000. False obiecte preţioase. Flavia Teoc. 2000. 78-81. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. TEOC. 10. În: Laurenţiu Ulici. Aureliu. p. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 16. 33. p.Povestiri din lumea nouă. Euphorion. Ţepeneag. Despre cîteva note false. 2000. Cioplitor de cuvinte. Georgeta. În: Aureliu Goci. În periodice: 3031. Cioplitor de cuvinte. nr. CRISTIAN În volum: 3030. Roşioru. Maria. 33. 1998]. nr. 2000. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. Aron. 2000. Goci. nr. 3-4. [Ştefan Tănase. 35. TITEL. În volum: 3024. 2000. FLAVIA În periodice: 3027. Slobozia : Star Tipp. p. Dumitru. nr. Ioan. [Bucureşti : Allfa. SORIN 3026. 6. Luceafărul. 2000. nr. România literară. Mircea. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. Laurenţiu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. 27. 11. 5. nr. Ionel Teodoreanu. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Înzeire. 10. 1997]. Petean. 7-8. Porunca fiului sau povara destinului. 4. 234-235. TEODORESCU. Celălalt. Bucureşti : Albatros. 10. Galaţi : Logos. 11. p. 2000. 148155. nr. nr. Tomis. Contemporanul. p. 3032. 51. Daniel. Murgeanu. [Ada D. Ion. Stanomir. VASILE În periodice: 3025. 1999]. p. Vighi. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. ca avangardă. Steaua. [199?]. IONEL În periodice: 3028. ALEXANDRA În periodice: 3029. 5-6. [Flavia Teoc. p. p. Mitică şi Hyperion. TÂRZIU. Drăghici. 2000.Apostol Gurău. 3033. În volume: 437 438 . 9. Curierul românesc. TĂNASE. TĂRÂŢEANU. 12. [Alexandra Târziu. 39. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. Ulici. Cristian Teodorescu . p.

2000. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. nr. Sorin Titel. 3037. Pasărea şi umbra. 1989]. 50-52. 1991]. receptare critică. Bucureşti : Editura Eminescu. antologie comentată. Reşiţa : Timpul. Feeria cotidianului. Monografie. Popovici. În: Daniel Vighi. Portretul scriitorului. 18]. antologie comentată. [Fragmente din: Lucian Raicu. receptare critică. Dosar de receptare critică. p. Bucureşti : Cartea Românească. p. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. în Eseuri critice. De ce Eminescu?. 1977. Monografie. Braşov : Aula. p. p. Braşov : Aula. 138-141]. Manolescu. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. Monografie. În: Daniel Vighi. antologie comentată. 1983. 2000. Ceea ce este important. Cristea. Martin. 1981]. Sorin Titel. Albert. Gabriel. 85-88. 3042. În: Daniel Vighi. Crohmălniceanu. nr. Braşov : Aula. Constantin. 2000. Ovid S. p. Braşov : Aula. p. Sorin Titel. I. p. 3038. antologie comentată. Sorin Titel. Frumosul pur. Bucureşti : Editura Eminescu. receptare critică. O monografie în foileton. 90. Braşov : Aula. G. p. 2000. 325-326]. [Livius Ciocârlie. În: Daniel Vighi. 3035. Resita : Timpul. Monografie. Dosar de receptare critică. 2. 2000. 2000. Cornel. receptare critică. Monografie. [Vasile Popovici. Dosar de receptare critică. Familia. p. antologie comentată. 36. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". 3036. 12]. nr. receptare critică. 1. Dimisianu. 79-80. Dosar de receptare critică. Bucureşti : Seara. Raicu. Dosar de receptare critică. Braşov : Aula. Ciocârlie. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. Braşov : Aula. 2000. receptare critică. 91-93. Sorin Titel. Curticăpeanu. Nouă prozatori. Monografie. În: Daniel Vighi. Fragmente de timp. 2000. 2000. 36. Dosar de receptare critică. Vasile. 3043. Dosar de receptare critică. Sorin Titel: Arta poetică . p. în România literară. Dosar de receptare critică. Sorin Titel. Valeriu. Bucureşti : Cartea Românească. Livius. Tohăneanu. TOHĂNEANU. 84-85. p. 1983. Braşov : Aula. 1985. Proza românească de azi. Mircea. 2000. p. 15]. Lamura vieţii. nr. 1984. În: Albert Kovács. În periodice: 439 440 . Sorin Titel. în România literară. p. Braşov : Aula. nr. 89. 80-81. Lucian. Sorin Titel. 2000. În: Daniel Vighi. [Valeriu Cristea. 3041. 1983]. receptare critică. 3040. receptare critică. 3044. TODORAN. Dosar de receptare critică. antologie comentată. Nicolae. Sorin Titel. în România literară. Monografie. Monografie. Monografie. Sărbătoarea şi umbra. Cubleşan. Sorin Titel. [Fragment din: Cornel Ungureanu. 88-89. [Nicolae Manolescu. 90-91. 1986. Ungureanu. Mircea. 2000. p. I. receptare critică. 8183. EUGEN În periodice: 3045. Poetici clasice şi moderne. În: Daniel Vighi. 3046. Doina. 2000. Monografie. p. [Mircea Iorgulescu. p. Kovács. În: Daniel Vighi. antologie comentată. Familia. Timişoara : Facla. 2000. 28-31. Dosar de receptare critică. antologie comentată. antologie comentată. Braşov : Aula.testament. Bucureşti : Cartea Românească. Iorgulescu. p. 523-524]. 3039. G. 145-146].3034. În: Daniel Vighi. [Eugen Todoran. antologie comentată. receptare critică. În: Daniel Vighi. 294-295.

2000. România literară. 2000. [Liviu Grăsoiu. nr. 36. 1. 2000. [Eugen Todoran. 2000. [Mircea Tomuş. Un alt Topârceanu. GHEORGHE În periodice: 3051. GEORGE În periodice: 3057. 487-491. Romanul romanului românesc. 3055. 1991]. 50-52. 2000. nr. Z. Deleanu. TOPÂRCEANU. Prinţul Tom. Ion. 10. Familia. În volum: 3052. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Maria Toma. Diaconescu. 36. Poezie română contemporană. 2000. 2. 2000. "Cazul" Topârceanu. Vol. De ce Eminescu?. 2. Manu. 1999]. Romanul romanului românesc. Timişoara : Brumar. Luceafărul. Universul cărţii. p. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). Gheorghe. nr. TOMUŞ. Bucureşti : Crater. 33. Gheorghe. Victoria. 7. Ţinutul absenţei]. 3059. 10. 441 442 . 1999]. Roxana. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh.3047. 28-31. 3058. p. [Mircea Tomuş. p. 2000. Constantin. Milescu. G. 4-5-6. MARIA În periodice: 3050. Ornea. 6. Simuţ. Cuvîntul. nr. 1999]. p. În căutarea personajului]. România literară. nr. 479-486. Romanul romanului românesc. 3048. 8. Grigurcu. 19. Steaua. Ioana. I. 7-8. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. TOMA. Sorescu. [Mircea Tomuş. Bucureşti : Crater. De la fervoare la meşteşug. Poezie românească. 12. 3053. Arca. nr. 17. 4. MIRCEA În periodice: 3054. Miruna. [Liviu Grăsoiu. 2. Curticăpeanu. nr. 1999]. Daniel. TOMOZEI. TOLCEA. p. 12. p. nr. nr. p. O nouă exegeză despre Topârceanu. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic. p. 2-3. Bicicleta Van Gogh. 6. 6. p. 22. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 1999]. 2000. Tohăneanu. Bucureşti : 100+1 Gramar. Vol. [Marcel Tolcea. MARCEL În periodice: 3049. p. 9. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 2000. 1999]. 2000. Luceafărul. Mureşanu. Familia. 51. Gheorghe. 3056. Bucureşti : 100+1 Gramar. [Liviu Grăsoiu. vol. 1. Universul cărţii. 3. Mocuţa. Doina. 18-21. p. 17. Reşiţa : Timpul. nr. 33. Lamura vieţii. O monografie în foileton. Imposibila definire a romanului. 2000. p. Emil. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. p. 11. Bucureşti : Crater. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 2000. Cubleşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

Jenő. Iaşi : Polirom. Radu Tudoran. Tóth. 10. p. În: Emil Alexandrescu. DORIN În periodice: 3065. 33. Sándor. TUDOSESCU. România literară. TUDORAN. CĂLINA În periodice: 3064. Energism programatic: Dorin Tudoran. În: Gheorghe Grigurcu. Kiss. Aureliu. 1-3. 2000. Bogdan. 492495. Domokos. În: Apostol Gurău. Gurău. 2000. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. 45. Galaţi : Logos. nr. Poezia lui Dorin Tudoran. Iaşi : Timpul. Rachieru. p. Goci. Rolls-Royce. În: Gheorghe Grigurcu. 66-71. ION În periodice: 443 444 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 3068. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gizella. p. Grigurcu. nr. 3066. Gheorghe. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000]. nr. Bertha. Iadul cu versete. 7. Jékely. Universul cărţii. Milescu. Literatura şi aventura. TRIFAN. Imre. Tînărul Ulise. 496-503. 6. Contemporanul. Bucureşti : Nemira. p. Poezie română contemporană. Vol. Zoltan. Iancu. p. TUDORAN. Antiutopia lui Dorin Tudoran. [Chiril Tricolici. Horváth. p. Grigurcu. În volum: 3067. 2000]. Poezie română contemporană. 2000. nr. 5. 5. Canonul tăcerii. TRIF PLEŞA. p. George Topârceanu . 6. Poezie românească. 6. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Celălalt. TÓTH. [Dorin Tudoran.Rapsodii de toamnă. Gheorghe. Zoltán. Székely. Literatura română în analize şi sinteze. 280-282. Alexandrescu. nr. România literară. [Dorin Tudoran. [Szilágyi. 10. TRICOLICI. ION În volum: 3063. Tânărul Ulise]. Grigurcu. 2000. Hervay. Kányádi. 30. 2. Vol. Helikon. 2000. 33. Timişoara : Augusta. p. 2000. Apostol. István].În volum: 3060. ISTVÁN În periodice: 3061. 2. Victoria. Gheorghe. Emil. Fluxuri epice. 201-205. 2000. În regatul suferinţei. Adrian Dinu. 2000]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 13. RADU În volum: 3069. În: Aureliu Goci. János. 2000. 2000. CHIRIL În periodice: 3062. [Călina Trifan. p. p.

1. p. 3076. 3078. Anchetă Luceafărul. 3073. TRISTAN În volum: 3081. 2. p. Charles Dickens. p. 51. O nouă lectură a lui Dickens. Conul de sine. avangardă şi alte isme. nr. [Aurel Turcuş. Luceafărul. 68. Maria. Veronica. [Marius Tupan. În: Gheorghe Grigurcu. 2-3. 3080. TURCUŞ. p. Rătăcirea Domnului]. Roşioru. Steaua. 1999]. Roşioru. Bucureşti : Semne '9. Luceafărul. A discourse Ananlyst's Charles Dickens. Craia. 10. 4. 2000. Patina solitudinii. ***. 2000. "O parabolă a eternei reîntoarceri". ***. nr. 22. 1999]. 7. Discursul epic la Charles Dickens. 507-512. Mureşanu. TURCEA. p. 8. [Maria-Ana Tupan. Chinde. Tomis. Universul cărţii. Frumosul pur. nr. 35. 12. Vol. p. Grigurcu. DANIEL În volum: 3077. 1.3070. Albert. Bucureşti : Seara. 2000. Sultana. Ion. Grigurcu. 2000. TUPAN. nr. Ion. Lucian Blaga concepţia ontologică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Ion Tudosescu. O viziune extatică: Daniel Turcea. Decrepitudine. 2000. [Vasile Turcanu. Orizont. Poezie română contemporană. Un analist al discursului. 1. Kovács. Contemporanul. 2000. 1999]. 5-6. MARIUS În periodice: 3074. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. Conul de sine. VASILE În periodice: 3075. 3072. 2000. 2000. Adrian Dinu. În: Gheorghe Grigurcu. 34-35. Poezie română contemporană. nr. nr. Timişoara : Eurostampa. nr. MARIA-ANA În periodice: 3071. 7. nr. Universul cărţii. 7. 504-506. p. AUREL În periodice: 3079. Miruna. 3. Dadaism. p. 2. Irod. p. TZIGARA-SAMURCAŞ. 1999]. Bistriţa : Mesagerul. Poetici clasice şi moderne. Un temperament meditativ. [MariaAna Tupan. 6. Tomis. 115-126. 23. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p. 2000. 10. 35. 1998]. ALEXANDRU 445 446 . Bucureşti : Editura Eminescu. TZARA. Între literatură şi filosofie. 2000. TURCANU. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. [Aurel Turcuş. Decrepitudine. Gheorghe. [Marian Dopcea. Poezia stărilor adânci. TUPAN. Vol. Rachieru. 10. nr. Gheorghe. 1999]. Bucureşti : Semne. 1999]. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. Timişoara : Eurostampa. p. Patina solitudinii. 45-46. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 3. În: Albert Kovács.

Steaua. ŢENE. "Al nouălea cer al iluziei". p. Memorii. Forum. 1999]. 10. 2000. VICTOR În periodice: 3083. 6. Petean. Grigurcu. Cuvîntul. TzigaraSamurcaş. p. [Gabriel Ţepelea. 2000. Poezie românească. 6. 104-108. 2000]. vol. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei. Voinescu. 4. Milescu. 42. 2. Florin Ţene. nr. 38. 4. ŢARINĂ. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. 3091. 2000. Mircea. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. Z. p. 12. 11. În: Gheorghe Grigurcu. p. Luceafărul. Vitraliile unei existenţe obişnuie. 5. 33. 513-517. Veghe şi somn. Cluj-Napoca : Napoca Star. În volum: 3093. 490491-492. [Călătorie prin veac. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. nr. ŢEPELEA. Poezie română contemporană. p. 2000]. nr. 2000. 25. Sfârlea. IONUŢ În periodice: 3086. Prolegomene înlăuntrul iluziei. Ion. 1999]. nr. 447 448 . Victoria. 51. Ornea. Victor Ţarină. Timişoara : Helicon. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Cristofor. Ion. 2000. [Al. nr. Indivizibilitatea visului. p. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Bucureşti : Grai şi Suflet . 12. Steaua. Cluj-Napoca : Napoca Star. [Ioan Ţepelea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Cartea Românească. Luceafărul. Meandrele memoriei. 1999]. Luceafărul. Lirism biologic. Mureşan. [Ioan Ţepelea. 3090. 1999]. 16. 51. 2000. 3-4. În volum: 3088. 2. Tribuna. Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Ioan Ţepelea. Exerciţii într-o jumătate de vis. 2000. 2000. nr. 3. p. 2000]. Adrian. GABRIEL În periodice: 3087.Cultura Naţională. George. [Timişoara : Helicon. 7. Universul cărţii. 2000. Insula viscolului. Simuţ. România literară. Simion. 3084. nr. Gheorghe. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. 1999]. Vol. Bărbulescu. 100-101. ŢENE. Secvenţe din purgatoriu. AL. nr. [Ionuţ Ţene. [Recenzie de carte]. Ţion. 2000. p. ŢEPELEA. p. IOAN În periodice: 3089. Al. 5. [Victor Ţarină. 3092. Corbu. Viorel. [Al. De izvoare. 1999]. 27. 4.În periodice: 3082. p. 2000. 10. p. 9. nr. p. Prolegomene în lăuntrul iluziei. FLORIN În periodice: 3085. 1999 ]. Poesis. 2-3. Radu. 7. 9-12. nr.

Bârna. Vasile. 53. 65-66.. Critica poate învăţa să trăieşti. 3109. 2000. nr. 2000. p. gazetar. 55. 3115. 2000. Ţeposu. 2000. 20. 3106. Marian Victor. 2000. Ioan. 17-22. Mitică şi Hyperion. Zalis. 63-64 . 3113. p. 1999]. 3097. 5. În periodice: 3102. 3107. 5. Moraru. Caiete critice. 30-32. Pont des arts. Pastenague sau romanul reconstituirii. 3111. Groşan. Omul şi criticul. Gică şi Radu G. Pont des arts. 5. DUMITRU În periodice: 3094. 2000. p. p. Vatra. Drăghici. Muşina. Georgeta. p. În volum: 3101. 2000. Vatra. 5. 44-51. 11. Al. nr. 3108. p. nr. nr. Bucureşti : Du Style. Bucureşti : Albatros. p. Vatra. [Interviuri]. 6. p. [Dumitru Ţepeneag. Articol fără final. Iulian. 2000. 1. 3099. Nicolae Balotă. 43-45 . Dumitru Ţepeneag. 2000. Vatra. nr. 1999]. 57-58. Ulici. Vatra. 49. Interviuri radiofonice. Boldea. "Istoria tragică" a criticului optzecist. 5. 5. Criticul în oglinda propriei generaţii. 2000. Biografie şi ficţiune. Mureşan. p. 2000. 2000. p. Adrian. Buciu. Demiurgul postmodern. Nicolae. p. Oprea. 2000. p. 10. 10. Contemporanul. 3100. ŢEPOSU. nr.ŢEPENEAG. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. 49-57. De la Paris spre Maramureş. Ţeposu. Pavel. Vatra. Vatra. 6-7. Nicolae. nr. 5. C. Tablou obosit. 2000. 5. nr. Moldovan. 9. Ascunsa melancolie.. Contemporanul. nr. Familia. Prietene Cis. Vatra. 2000. p. 5. 2000. 2000. Dinulescu. Vatra. 5. nr. Dragolea. Crăciun. Contemporanul. Anchetă "Contemporanul": Cum. Buduca. Bârna. Ivăncescu. p. 3112. nr. nr. Gînduri despre Radu G. Bianca Balotă. 11. Mihai.Ţepeneag. Laurenţiu. 2000. nr. Bucureşti : Albatros. 3105. 26-29. 449 450 . p. Alexandru. Viorel. nr. p. Vatra. Vatra. Familia. 48-49. 7. 2000. p. 48. 3098.durabil . 2000. p. 3104. 2000. 2000. nr. 5. Familia. Radu G. 3103. 64-65. nr. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 3095. 10. p. 3110. 9. Gabriela Melinescu]. nr. 3096. p. Ţeposu. În: Laurenţiu Ulici. Henri. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. Un număr pentru Radu G. 3114. p. nr. 253-254. Cornel. Ioan. Momentul . 6667. Vatra. 20. 83-85. p. nr. Nicolae. 9. nr. Vatra. 68-82. 50. Convorbire despre Europa. 5. Ion Pop. 5. Ioan. Ioana. Ruxandra. Gheorghe. Dora. RADU G. Marino. Cuvîntul. nr. Geo.

3130. 36-42. Vol. 6263. Necunoscutul Arghezi. Tot necunoscutul Arghezi. nr. Gheorghe. Bucureşti : Allfa. nr. Vatra. Mihaela. 50. Simuţ. ŢOIU. p. Lucian. 4. CEZAR 3122. Angela. nr. 2000. Dobre. Ţeposu. Bucureşti : Vestala. În volum: 3128. Necunoscutul Arghezi. nr. Tomis. 5. Baciu-Moise. Zanca. Constantin Ţoiu povesteşte. Moise. p. Vatra. 50-51. Blestemele şi scrisorile Creatorului. 1999]. nr. 35. p. Vatra. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. 4. Omul începuturilor de drum. 3133. 5. 3. 6. STELIAN 451 452 . CONSTANTIN În periodice: 3129. Eternul Barbarius. p. nr. 2000. Vasiliu.. 3120. 2000. p. 2000. Cuvîntul. nr. Aurel. Traian Radu. 5. p. [Cezar Ţucu. p. Ion. Alexandru. Pop. Alex.3116. nr. Ion. p. nr. Mărturii la sfârşit de veac. 3121. 2000. 2000. Iaşi : Junimea. 1999]. 3117. Galaţi : Arionda. 5. Roşioru. 7. 3124. Ion. 5. nr. p. 1. 2000. Necunoscutul Arghezi. 3126. 2000. Memento Radu G. 17. Vatra. 3123. Bucureşti : Vestala. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. ŢURLEA. p. 2000. 33. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. Ştefănescu. [Pavel Ţugui. nr. 5. Sorin. Cuvîntul. Simuţ. Ion. Vatra. 2000. 1998]. [Pavel Ţugui. Luceafărul. 2000. p. Ungureanu. 5. 1998]. [Constantin Ţoiu. 13.. Daniel. 12. 1999]. 11. 2000. Mîhniri cumpănite. Radu literar şi artistic. Surâsul postmodern al lui Radu G. Vatra. Alexandru. 60-62. 3118. Tomis. Vatra. 6. 10. Ţeposu. 6. Tudorel. nr. Radu G. p. 3127. nr. 5. Ursa. 3125. România literară. Urian. Pogorîrile lui Radu. Menirea criticului. Drum invers. Radu G. George. 2000.[Interviu]. ŢUCU. Andrei. Vatra. 2000. 3119. 10. Preda. Vatra. 2000. p. Un text ca o viaţă. Luceafărul. nr. Pantea. nr. 53-54. 11. 5657. Ţeposu. Vatra. ŢUGUI. p. [Constantin Ţoiu. 5. 35. p. 7. la Izmir. p. 2000. p. 5. PAVEL În periodice: 3132. Barbarius. 59-60 . Proiecte şi nostalgii epistolare. Barbarius. nr. 178-183. p. 54-55. Bucureşti : Allfa. 7. 11. 52. 2000. nr. pe ţărmul vieţii. 2000. Ţeposu. George. Vighi.

41. Neobosit şi vital. 46. Gelu. Bărbulescu. p. 2000. România literară. România literară. Dragomir. FLOAREA În periodice: 3138. 11-12. 3151. 4. 3143. nr. 3149. 1. 12. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. In memoriam Laurenţiu Ulici. 1. ediţia a 2-a. nr. 2000. 2. 453 454 . Boldea. 2000.antrenor şi arbitru. 2000. Chihaia. nr. 4. 2000. 26. Chihaia. 2000. 2000. LAURENŢIU În periodice: 3139. Chihaia. [Stelian Ţurlea. 3150. p. 11. Scepticul constructiv. p. 3137. Caius Traian. p. Alex. Contemporanul. În volume: 3136. Iulian. Mărturisiri şi opţiuni. Libresse oblige]. Luceafărul. nr. 1-3. p. Bucureşti : Humanitas. 113-118. Bărbulescu. Viaţa românească. 33. In memoriam Laurenţiu Ulici. Jurnal cu Petre Ţuţea. 13. 95. 114-119. nr. Pavel. p. Radu. p. Neuitatul Ulici. 33. 15. Luceafărul. nr. Evanghelescu. Pavel. 2000. Curierul românesc. Ecaterina. 9. 3145. 6. 12. Mariana. 5. Pavel. nr.marele jucător. 44. 2000. 3146. 2. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). Omagiu lui Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. 2000. 33. In memoriam. p. Laurenţiu. 3140. 11. Popa. p. Laurenţiu. 3141. [Floarea Ţuţuianu. Vă mulţumesc. 10. nr. 10. Dimisianu. nr. Alex. Ştefănescu. 10. În: Iulian Rădulescu. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. nr. 12. Alexandria : Teleormanul Liber. p. p. Alliance Belgo-Roumaine. 2000. Breban. 12. ŢUŢEA. Horia. 12. Curierul românesc. Luceafărul. ŢUŢUIANU. p. 41. [Petre Ţuţea. Femeia în faţa oglinzii poemului. 3148. Mircea. p. Contemporanul. nr. Ionescu. Laurenţiu Ulici . p. 41. În: Mircea Popa. nr. 2000. Vatra. Ştefănescu. p. nr. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. 2000. 2000. 26. Rădulescu. Laurenţiu Ulici . 6. Iulian. 14. Radu. 2000. 47. ULICI. Gârbea. 2000]. 2000. p. O poveste cuceritoare. 2000. 2000. nr. 3144. 3147. România literară. 45. Gândirea exclamativă. 1. Nicolae. Gârbea. Gabriel. Cluj-Napoca : Napoca Star. România literară. Horia. 4. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. 3142. p. 47. PETRE În periodice: 3135. Homo militans. Cuvîntul. 1999]. nr. 7. Luceafărul. 33.În periodice: 3134. nr. Ionescu. p.

In memoriam Laurenţiu Ulici. 51. 3162. Jurnal (de) ludic. Stratan. 184-188. 33.H. 42. 2000. Holocaustul culturii române . 1999]. p. p. Iaşi : Bolta Rece. Iubind literatura română. Avatarurile unui eşec. 3169. Fundoianu. 47. [Mihai Ungheanu. 43. p. Manu. 1. În: Angela Baciu- Moise. Popa. 2000. nr. 2000. Galaţi : Arionda. Vinea. România literară. 3153. Barbu. nr.1944-1989.H. Mărturii la sfârşit de veac. p. Dumitru Radu. Luceafărul. Bucureşti : D. 2-3. 2000. 13. 10. 2000. 13. Bacovia. 2000. p. Vasile. 33. 47. 2000. România literară. Totul era scris. In memoriam Laurenţiu Ulici.[Interviu]. Holban. nr. nr. p. Arghezi. 3157. Tupan. Baciu-Moise. [Mihai Ungheanu. 2000]. Marius. In memoriam Laurenţiu Ulici. 2000. [Bogdan Ulmu. 2000. Simion. 2000]. nr. nr. Luceafărul. 45. 5. MIHAI În periodice: 3167. 5. Alexandru. 2000]. CORNEL 455 456 . p. BOGDAN În periodice: 3164. 1974]. Blaga.1944-1989. 5-7.B. 33. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. Ne va vorbi prin operă. Marius. Bărbulescu. Adrian. Steaua. 33. Ţion. Topolog. 12. UNGHEANU. nr. Luceafărul. p.. La plecarea unui scriitor. 33. Ultimul motiv. 3156. Zilieru. Marele meu frate. 3160. 7. 3159. România literară. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. [Bogdan Ulmu. 1999]. p. Un umorist. 2000. Ion. Ion.3152. 12. Nicolae. nr. Jurnal (de) ludic. A murit o parte a conştiinţei noastre. 6. 3165. România literară. 3. 3166. Luceafărul. Întortocheatele căi ale literaturii. 3155. Nu aşa se scrie istoria. p. p. nr. nr. UNGUREANU. 16. Iaşi : Bolta Rece.. p. 42. Manolescu. [Mihai Ungheanu. Bucureşti : D. 2000. Bucureşti : D. 33. nr. [Laurenţiu Ulici. Angela.iubitor şi creator al gagului.H. 2000. 33. 44.B. 3168. 2000. Cătălin. 3154. p. p. p. 2000. Laurenţiu Ulici. România literară. Eugen. Holocaustul culturii române . Măsluiri.1944-1989. Ştefănescu. Ioan. 3158. Maniu. Luceafărul. p. România literară. 8. Tupan. Luceafărul. 7. Emil. Vol. [Bogdan Ulmu. 45-46. ULMU. 47. 41. 13. George.. 1. Jurnal (de) ludic. În volum: 3163. 1999]. 3161.B. p. nr. Iaşi : Bolta Rece. 13. Alexandru. viaţa mi-o pierdui. nr. 2000. nr. Ultima verba. p. Profesiunea de ludic. nr. Luceafărul. In memoriam Laurenţiu Ulici. Spiridon. Uricaru. Pillat. George. Luceafărul. 3. 2000. 22. Magister ludi. Contemporanul. Holocaustul culturii române . nr. Luceafărul. Voiculescu. 2000. 41. nr. Horia. 6. 47. Din ludicitatea. 13. Ţîrlea. Alex. 2000.

Poezie românească. [Eugen Uricaru. 266-267. 1999]. URMUZ În periodice: 457 458 . 6-7. poet. 8. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Bota. 2000. 4-16. 10. Un exilat fără exil. 86-87. Reşiţa : Modus. Spiridon. Alex. 45-46. UNTARU. Victoria. Bucureşti : Du Style. 36. În volum: 3181. 3173. Mitică şi Hyperion. Grigore Ureche. 2000. 2000. URECHE. O epopee critică eroi-comică. Proză românească. 8. Ursa. p. Autoportret Doina Uricariu. Doina. nr. Lirismul paradoxal. Universul cărţii. 187-188. 23. Mureşanu. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Laurenţiu. Ulici. Callimachos. România literară.În periodice: 3170. ILEANA În periodice: 3175. Iaşi : Timpul. p. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. [Cornel Ungureanu. nr. nr. [Doina Uricariu. Universul cărţii. În: Laurenţiu Ulici. 5. [Cornel Ungureanu. p. 2000. Mircea Eliade şi literatura exilului. p. 12. sculptor şi jurnalist. Nichita Stănescu. 3177. 3172. Oancea (Tata Oancea). Miruna. 6. 4. 10. 1995]. nr. 11. Vasile. p. EUGEN În periodice: 3180. Contemporanul. 10. Universul cărţii. Aşteptându-i pe barbari]. GRIGORE În volume: 3176. 33. Ionel. Marinescu. Alexandrescu. p. 1999]. 15. nr. DOINA În periodice: 3178. URICARIU. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Mihaela. 2000. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. Ileana. Anchetă Luceafărul. p. Uricariu. 2000. Luceafărul. 3171. Reşiţa : Modus. nr. De la prejudecată la paradox. Valeriu. 3179. [Cornel Ungureanu. [Ion Untaru. Vestitorul]. 2000. "Geanta şi straiţa". Urcan. Emil. 10. 4. Ştefănescu. 2000. 10. În: Antologie de literatură română veche . Apostrof. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. 2000. URICARU. Oancea. Bucureşti : Du Style. 2000. Orizont. nr. p. 8. 6. 3. Bucureşti : Editura Universităţii. 2000. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. p. p. Milescu. URCAN. nr. 9. ***. Vatra. 2000. ION În periodice: 3174. p. 1998]. Bucureşti : Viitorul Românesc. p. nr. 12.

51. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. Chişinău : Moldpres. p. nr. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Luminiţa Urs: ". 51. Doi poeţi. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 10. Constantin. p. Luminiţa Urs]. ION IANCU În periodice: 3193. p. ALEXANDRU În periodice: 3192. Mincu. Luceafărul. 16. Gheorghe. 3. 31. Piteşti : Paralela 45. Grigurcu. Adrian Dinu. 4. 7. MIHAI 3183. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". Poenar. 553-558. [Lăcrimioara Ursa. Ioan Romeo Roşiianu]. Mihai Ursachi. Ovidiu. Steaua. 2000]. [Mihaela Ursa. p. Vol. nr. 7-8-9. Marin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. Lirismul contrastelor. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Poezie română contemporană. 2000. Irina. 35. 7. 5. Contemporanul. Contemporanul. Mircean. Pod în Balcani. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. 2. 1. Mihaela Ursa. p. În volum: 3190. URSACHI. Infern. În volum: 3184. p. 1999]. 2000]. 2000.[Carolina Ilica. 2000. 2000. 3187. Gheorghe. 10. 34. Grigurcu. 2000. 2-3. [Cluj-Napoca : Paralela 45. Maria.anticipaţia textualismului. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. 14.3182. [Alexandru VaidaVoevod. 524-530. 2000. 3191.. 2000. Zalis. Tomis. 3. Steaua. p. 23. [Ion Iancu Vale. Horea. 10. Paradis. VAIDA-VOEVOD. 459 460 . 2000. nr. Din nou despre optzecism. nr. p. Irod.. p. 2000. URSA. [Mihaela Ursa. URSA. 10. 518-523. O "legendă vie" a poeziei. 2000. Piteşti : Paralela 45. 34.. La icoana singurătăţii. nr. Vol. Vol. p. Purgatoriu. Echinox. p. 7. Un punct nodal în critica optzecismului. MIHAELA În periodice: 3186. Henri. Urmuz în italiană. Rachieru. Timişoara : Orizonturi universitare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În absenţa Călăuzei. 2. VALE. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ileana. Marin. Petraş. URS. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. nr. LUMINIŢA În periodice: 3188. În periodice: 3189. Poezie română contemporană. 50-51. nr. Gheorghe. 1999]. p. Contemporanul. Contemporanul. nr. 16. Simona-Grazia Dima. Cubleşan. 9-10. 5. Pod în Balcani. Poezie română contemporană. 1999].

p. 32. 3206. [Luisa Valmarin. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. Angela. 2. O experienţă culturală. 8-9. 1. Miscelanea. Popovici. 11-12. p. Botoşani : Axa. 25. 51. Poezie română contemporană. nr. 6. [Lucian.VALJAN. VASILE În periodice: 3197. 2000. nr. I. VASILE. p. 1983. Cubleşan. 51-52. 11. România literară. nr. ***. Galaţi : Arionda. Holban. p. 2-3. LUISA În periodice: 3195. Corbu. 1999]. Poezie românească. Lucianograme. 6. 2000]. Ghilotina sinelui]. Cuvîntul. p. Vasilescu. [Lucian Vasiliu. Privirea celuilalt. Universul cărţii. [I. 2000. 2000. Spirt. p. Boerescu. 1. ***. Roma : Bagatto Libri. 2000]. 6. Fericirea şi nefericirea de a scrie. 33. 8. Muzeul întîmplărilor de ceară. 33. 51. [Paulina Popa. Lucianograme. [Lucian Vasiliu. 16. 1981. Daniel. Steaua. Spirt. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Baciu-Moise. Percorsi rumeni. LUCIAN În periodice: 3201. Comediile lui I. România literară. 10. [Vasile Vasile. Bucureşti : Albatros. Bagatto Libri. Universul cărţii. 45-46. Lucian Vasiliu. În: Angela BaciuMoise. Lucian Vasiliu. 461 462 . Iaşi : Junimea. 1998]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Vol. 31. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Cambei în China. 3200. 14. nr. Ioan. 2000. Valjan. În periodice: 3194. 32. Poezie românească. 2000. În volume: 3205. nr. 3202. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. p. Bucureşti : Petrion. p. nr.[Interviu]. nr. Doina. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). 2. 2000. Muzeul întâmplărilor de ceară]. 2000. Holban. nr. 3199. Generaţia de sacrificiu. 2000. Noi studii de românistică la Roma. 189-194. p. VALMARIN. Bot. Bucureşti : Nemira. 7. nr. De la muzica firii la muzica sferelor. 5-6. 33. ***. 2000. Valjan. Anchetă Luceafărul. nr. 2. p. Gheorghe. 2000. România literară. Curticăpeanu. [Lucian Vasiliu. 1999]. p. 3133. VASILIU. 2000]. 1999]. Constantin. p. Fra storia e letteratura . Ioan. Iulia. 10. p. Poezie veche şi nouă. Familia. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Percorsi rumeni. Iaşi : Sedcom Libris. Quaderni di Romania Orientale. 2000. "Un patetic jignit". nr. 3203. Dan-Silviu. [Lucian Vasilescu. Mona-Monada. 5. Poesis. 2000. Ioana. Botoşani : Axa. Bucureşti : Vremea. 7. LUCIAN În periodice: 3198. 3204. Steaua. 3196. 52-53. Despre felul cum înaintez. [Luisa Valmarin. Luceafărul. VASILESCU. 531-536. Grigurcu.

5-6. Victoria. Virgil. Experienţe vizionare. Steaua. p. 1-2. VĂCĂRESCU. Botoşani : Axa. 2000. 1994]. Celălalt. Angela. Cuvîntul. Milescu. Lupta cu îngerul]. 2000. ISABELA În periodice: 3208. p. Got. Iordan. 51. 4. nr. VĂDAN. VASILIU-SCRABA. nr. Iulian. 33. Familia. Scrisori catre Edith Sődergran. Apostol. 51. 12-15. 195-202.3207. 31. 2000. ION În periodice: 3212. Retrospecţii inconfortabile. Emil. 82-86. 2000. Lucian Vasiliu: Lucinograme. [Ion Vădan. 2000. [Isabela Vasiliu-Scraba. Botosani : Axa. Mistica platonică. Milescu. 1999].70. p. p. Teodor Vârgolici . Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. Bucureşti : Vinea. nr. Universul cărţii. Week-end în Infern. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. Melancolia exilului interior. 3213. 12. 3215. TEODOR În periodice: 3216. ELENA În volum: 3210. nr. p. VĂCĂRESCU. VÂRGOLICI. Teodor Vârgolici. 2000. Week-end în infern. nr. 7-8. DIMITRIE În periodice: 3209. Iaşi : Timpul. 34-35.pâna ce carnea va sângera peste litere". În: Angela BaciuMoise. 4. Poezie românească. 2-3. Ioan. [Ioan Radu Văcărescu. 95. 10. 2000]. 32-33. Galaţi : Logos. Galaţi : Arionda. Dumitru. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Slobozia : Star Tipp. Exil în oraşul imperial. 533-535. În volum: 3217. 3. p. 2000. [Ion Vădan. În: Apostol Gurău. VATAMANIUC. Alexandrescu. Universul cărţii. 1. Petre. IOAN RADU În periodice: 3211. 1999]. p. Baciu-Moise. nr.. nr. Vol. 2000. Poezie românească. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.. Gurău. Victoria. Elena Văcărescu. Boldea. 10.[Interviu]. p. Mărturii la sfârşit de veac. VELEA. Mihaiu. ". 6. 1992. Scriitori români care au creat în alte ţări. 2000]. DUMITRU În periodice: 463 464 . [Ion Vădan. În: Emil Alexandrescu. Viaţa românească. p. [Ion Vădan. Steaua. 2000. Steaua. Datcu. Moldovan. 3214. 14. nr. p. 51. 2000. 10. Dumitraşcu. p. 1112. Melancolii retorice.

Grigore Vieru . 2000]. 1999]. Apostol. VERDEŞ. 26. În: Apostol Gurău. coordonate şi realizări în poezia românească. GEORGE În periodice: 465 466 . 1. Moarcăs. Emil. nr. 64-66. Întâmplări din realitatea imediată. orientări. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Vocalizele unui stilist. Bucureşti : Univers. între senzaţie şi reverie. [Recenzie de carte]. Decembrie. Ţion. Emil.cotidianul abulic. 1999]. [George Vigdor. 51. Muzici şi faze. Alexandrescu. Grigurcu. 3228. 100. p. Arca. [Ovidiu Verdeş. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. Rădulescu. Galaţi : Logos. Alexandrescu. Celălalt. nr. nr. 2000. [Dumitru Velea. p. [Daniel Vighi. Steaua. VIGDOR. Steaua. p. Georgeta. Nisipul cu oase. 11. Iacovu. Bucureşti : Albatros. 2000. Vasile. [Daniel Vighi. Gheorghe. tendinţe. [Ovidiu Verdeş. În: Emil Alexandrescu. 2000]. România literară. VIGHI. VIANU. În: Emil Alexandrescu. 3224. Muzici şi faze. [Daniel Vighi. 476. TUDOR În volum: 3221. Daniel Vighi . VIERU.Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. "Pe fază". nr. 538-539. 3. 2-3. Contemporanul. 537-540. Bogdan. Euphorion. p. Poezie română contemporană. Satu-Mare : Solstiţiu. Decembrie. 2000. 2000]. Iaşi : Timpul. ***. p. DANIEL În periodice: 3226. 51. nr. 92. p. Ioana. Geo. Sabău. Literatura română în analize şi sinteze. [Recenzie de carte]. nr. 20. STERIAN În volum: 3222. Orientări. Adrian. VIERU. 2. În: Gheorghe Grigurcu.Harpa . nr. OVIDIU 3223. ora 10. ora 10. 39. ora 10. 1997]. GRIGORE În volum: 3227. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Direcţii. ION În periodice: În volum: 3219. 11. VICOL. p. Vol. Gurău. p. 10. Deva : Călăuza.3218. Apocalipsa 9 (retroproze). 2000. Bucureşti : Albatros. 2000. 4-5-6. Decembrie. Sterian Vicol: Legato. Bucureşti : Univers. 2000. 6. 33. Ancore de sânge. 3225. Iaşi : Timpul. Eva. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. Tudor Vianu . 22-28. Aventura obiectuală. 5-6. 87-88. p. Vatra. 2000. 2000. 1997]. 6. p. 2000. 3220.

2000. p. 2000. 2000. Vasile. 5. p. Contemporanul. nr. Nicoleta. 2000.ritmuri. Béla.VINEA. 25. p. 1999]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 3239. Steaua. 2. Stiluri în proza interbelică. PAN M. VIZIRESCU. 79-81. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. 2. [George Vulturescu. p. Luceafărul. Lucian Blaga. Valeriu Mircea Popa]. Scrisul agonic. În volum: 3237. VINGANU. Paul Vinicius. Geo. 8-9. 3234. Vol. Cristina. VINICIUS. Poezie română contemporană. p. Grigurcu. p. Eclipsa. Grigurcu. Galu. ION În periodice: 3229. Gheorghe. András]. 33. PAUL În periodice: 3232. Ion Vinea]. 1999]. FRANCISC 3235. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. Trei poeţi. 36. VISRY. nr. [Paul Vinicius. 11. 9. Spalas. nr. Bertha.[Paul Vinicius. 2000. Helikon. Mocuţa. 3236. În periodice: 3240. 1999]. Eugen Lovinescu. 1-3. Bucureşti : Crater. O noua "metoda" lirică. 10. [Paul Vinicius. Balla. 9. probleme şi nelinişti. Poesis. Marina. Simuţ. Un regizor al textului. 3233. Bucureşti : Crater. 6. 2. 541-547. Bucureşti : Crater. 134-148. nr. Calende. [Paul Vinicius. Bucureşti : Crater. In memoriam . Zoltán. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231.Pan M. Ghinea. 5. 2-3. 467 468 . Zsófia. [Király. p. Mihail Sadoveanu. În volum: 3230. [Liviu Rebreanu. Familia. 22. 1-2. Bârsilă. Iaşi : Timpul. Agonie şi adoraţie la gura tunelului. p. 2000. 2000. 62-64. Eclipsa. Tandreţea dintre noi. p. Sergiu. [Paul Vinicius. Arad : Mirador. László. Eclipsa]. Traian Ştef. nr. Visry. Sociabilitate şi solitudine. În: Sergiu Ailenei. 6. Sociabilitate şi solitudine. 33. Eclipsa. 2000. [Francisc Vinganu. Blestemat de cocoşi. Gheorghe. nr. p. nr. Szőcs. România literară. 51. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. Markó. Un alt fel de morală. Ailenei. 1999]. Géza. Vizirescu. Ion. 2000. Eclipsa. nr. Gheorghe. Ediţiile critice . 2000. Mircea.

În: Emil Alexandrescu. Emil. 2000. Developări în perspectivă. Acţiunea interioară. 18. 5. Soviany. Luceafărul. Zalis. 2000. p. Bucureşti : Vinea. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu. Poesis. p.nr. VLASIE. Acţiunea interioară. p. 6. 95. Cecilia Ştefănescu. 445-446. Ionescu. 19. IOANA 3241. Monolog în Computerland. Acţunea interioară. 33. 1999]. GELU În periodice: 3246. Călin Vlasie. 46. Dincolo de pragul refulării. 2. O victorie covîrşitoare. Iaşi : Junimea. p. Literatura română în analize şi sinteze. VOICA. nr.Călătorie spre locul inimii. 1999]. Proprietar de spaţii poetice. Contemporanul. 8. Octavian. Euphorion. 1999]. [Călin Vlasie. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. VLĂDUŢESCU. 3-4. Contemporanul. Tratat la psihiatrie. Henri. 2000. Oneşti : Aristarc. Horea. Borbély. Piteşti : Paralela 45. Angelo Mitchievici. 4-5. 1999]. [Adrian Voica. VLAŞIN. [Christiana Vlăduţescu. În: Emil Alexandrescu. p. Vasile Voiculescu . Emil. 2000.". Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. nr. 11. p. nr. [Gelu Vlaşin. 3247. Cluj-Napoca : Paralela 45. 51. 1999]. 7. 2000. Romulus. Chioaru. p. Irina. p. 14. Doina Ioanid. 42. Arca. 2000. Poeme în era computerelor. Bucur. Alexandru. nr. Alexandrescu. nr. Tratat de psihiatrie. 442-443. 2000. 5. 2000. 1998]. Marius Ianuş. Viaţa românească. nr. Iaşi : Timpul. p. 3244. VLAŞIN. Iaşi : Timpul. România literară. 2000. Sentinţe cu sinele]. 9-15. Dumitru. 1-2. 3243. 10. Versificaţia eminesciană. 30-31. 2000. [Călin Vlasie. Nicolae.Bătea la poarta cerului. Universul cărţii. p. Prietenie & literatură. Petraş. Miscellanea. 1999. 11. 2000. 469 470 . nr. CHRISTIANA În periodice: 3249. Călin Vlasie. CĂLIN În periodice: 3242. Mariana. 3252. nr. p. [Aurel Pantea. Bucureşti : Vinea. 193-196. Versificaţia eminesciană. Ştefan. Paralela 45. 10. 5. Vasile Voiculescu . ADRIAN În periodice: 3250. 2000. 11. [Gelu Vlaşin. nr. Steaua. Editura Clusium. 1999]. VOICULESCU. 2000. 10. În periodice: 3248. Literatura română în analize şi sinteze. [Ioana Vlaşin. 1. 10. 6. Ferestre 98. 4-5-6. 3245. Victor Nichifor. Stroescu. nr. p. VASILE În volum: 3251. Husar. Alexandrescu. Iulian Băicuş. Poenar.

Anchetă Luceafărul. Emil. Vatra. Mărturisiri şi opţiuni. 2000.În grădina Ghetsemani. Elegii din depărtare. OCTAVIAN N. Astra. 2000. Iulian. RADU În periodice: 3262. Adevărul şi temeiurile lui. DAN În periodice: 3260. Malea Stroe. 447-448. În periodice: 3263. Jurnalul unei doamne a culturii româneşti. p. Literatura română în analize şi sinteze. 3258. Emil. VOINOIU. p. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. VOLOVICI.Iisus pe ape. 2000. LEON În periodice: 3264. Vasile Voiculescu . Iaşi : Timpul. 3257. 10-11. 2. Emil. p.Noapte de martie. Malea Stroe. 448-449. Apariţia scriitorului în cultura românească. 2000. 448-449. Bucureşti : Humanitas. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune". 2000. Iulian. Vasile Voiculescu . nr. p. [Margareta Voinescu. 2000.Lostriţa. Shaul Carmel. 471 472 . În: Emil Alexandrescu. Dan Voinescu]. Rădulescu. 4. 1999]. 1995]. Literatura română în analize şi sinteze. ***. p. Vatra. Andrei Fischof. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Solo Har. ALICE În volum: 3259. MARGARETA În periodice: 3261. Elegii din depărtare. 6. Vasile Voiculescu . În: Emil Alexandrescu. Vasile Voiculescu . Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. p. 86-87. Iaşi : Timpul. 1976. Mircea Gorun. 441-442. [Bucureşti : Nemira]. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. VOINESCU. 3255. Literatura română în analize şi sinteze. Note despre poeţii români din Israel. În: Emil Alexandrescu. 2000. Emil. 61-75. 448. Lungu. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 45-46. 2000. 443-445.3253.Şarpele Aliodor. Alexandru. nr. nr. Iaşi : Timpul. p. [Luiza Carol. [Leon Volovici. Alexandrescu. VOINESCU. Boldea. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. 66. Bianca Marcovici. Literatura română în analize şi sinteze. p. p.Sonetul 29. Mihaela. VOINESCU. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandria : Teleormanul Liber. Poeţi argonauţi. În: Emil Alexandrescu. 98-99. Mihaela. 3254. Alexandrescu. Emil. VOINESCU. Braşov : Astra. 10-11. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. 3256. Vasile Voiculescu . Emil. Octavian N. 2000. 2000. nr. Alexandrescu. În: Iulian Rădulescu. p. 2000. 2000. p. Astra. Vasile Voiculescu . 69. Iaşi : Junimea. p.

1998]. Monica. 2000. 71-74. 1999]. Hărţuirea spiritului. 5. 2000. 2000. IOSIF În periodice: 3266. George Vulturescu. 11. Petru M. 35-36 . Cristina. 33. 2. Paul Vinicius. 3267. nr. România literară. p. Gheorghe. 2000. 2000. Grigurcu. [George Vulturescu. Ardelean. În volume: 3272. O energie neagră. Petru M. 473 474 .Cultura Naţională. nr. 3270. De civitate rustica. p. Vol. 2000. p. p. Mircea Zaciu . 11. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. Bucureşti : Libra. Călinescu. MIRCEA În periodice: 3275. 2000. 51. In memoriam Mircea Zaciu. [George Vulturescu. 58-61. Horj. Scrisul agonic. Steaua. nr. [Ioan Vulpe. Gheara literei. Grigurcu. 36. 2000. VRABIE. Botoşani : Axa. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 35.o pagină de biografie. Simion. Mirela. 2000. VULCAN. [George Vulturescu. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. nr. p. Jucan. Baciu-Moise. 8. p. nr. p. Mircea Zaciu in memoriam. 5-6. 3274. Contemporanul. 2000. 1. Vol. 59-62. Începuturile desacralizării. Angela. nr. 2. În: Angela BaciuMoise. 2000. 11. nr. 1999]. 1. 3-4. 3273. ***. 3271. 3278. 4-5-6. Gheorghe. 548-553. Gheorghe. 3276. Graţian. nr. Tandreţea dintre noi. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 62-64.Eclipsa]. Poezie română contemporană. 8. 2000. 6. Constant. Milea. Revista de etnografie şi folclor. Grigurcu. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. 2000. Vol. p. 3277. nr.[Interviu]. VULTURESCU. Galaţi : Arionda. Cele trei Crişuri. Estetica scrisului agonic. Steaua. Gheorghe Vrabie. 3-4. 10. [Interviu]. IOAN În periodice: 3268. Bărbulescu. p. 16. Mărturii la sfârşit de veac. nr. Martiriul]. p. Scrisul agonic. Baciu. Vatra. [Bucureşti : Grai şi Suflet . Poesis. 554-560. GHEORGHE În periodice: 3265. 2000. 203-209. GEORGE În periodice: 3269. 10-12. Poesis. Trei poeţi. 3279. p. 51. ZACIU. 37. 132-138. nr. 11. VULPE. nr. ***. Poezie română contemporană. O energie neagră. Traian Ştef. p. Viorel. p. 45. Galu. 1. Ardelean. În: Gheorghe Grigurcu. Arca. 2-3. 5. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". Fişă bio-bibliografică. Vatra. 96-100. Luceafărul.

Mircea Zaciu. Glose. 46-47. 12-13. [Mircea Zaciu. Vatra. Minciuni. 2000. 2000. Alexandru. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". p. Luceafărul. Un "neamţ": Mircea Zaciu. Mihai. 2000. Vatra. p. nr. 13. nr. Vatra. 8. Liviu. 55. Luceafărul. 2000. 8. Vatra. Mareş. Pavel. nr. 2000. p. nr. 8. Ruxandra. p. p. 6.. 3282. 8. Nicolae. Maliţa. 2000. Valentin. p. Dumitru. Gabriela. Grănescu. Sanda. 8. Afinităţi bucureştene. nr. Cordoş. 3303. p. 33. Tribuna. 7-9. 2000. p. 12. p. 8. 77-79. nr. p. 3304. nr. 8. "Ca un maestru". 2000. Dan. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. In memoriam Mircea Zaciu. nr. Georgeta. p. 3298. 3293. 475 476 . 3289. 3287. Dragolea. p. Marin. Caranica. După Cornel Regman. 2000.. 3301. Manolescu. p. 3033. nr. Ana. Vatra. Cuciureanu. 3302. 8. Moldovan. 4. nr. Dumitru. 8. nr. 8. După 40 de ani. Mincu. Groşan Ioan. nr. nr. Culcer. 3294. 7. 2000. nr. Vatra. 2000. Pavel. 16-17. "Sarcina chemării". Vatra. nr. 13-16. 2000. 3288. nr. Jucan. Glose la o nouă lectură. Vatra. 2000. Pentru Mircea Zaciu. 33. 2122. 3305. 8. 11-12. Scrisori din "deceniul satanic".3280. nr. Efigia spiritului creator. Vatra. Chioaru. Aurel Ion. Chihaia. Ioan. 8. p. 26-30. pasul în eternitate. Veşminte noi. p. 3292. 3297. p. 2000. Vatra. 3285. nr. 13. Chipul nocturn al unui lovinescian. nr. 2226. p. 2000. Adrian. Dimisianu. 2000. 9-10. Iulian. 3306. Mentorul. Vatra. Câmpeanu. 2000. Secvenţe. 3281. p. Dimisianu. 42. Ivăncescu. Vatra. [Interviu]. 2000. Vatra. Vatra. Vatra. nr. 43-46. 2000. 13. p. 61-63. 8. S. 2000. p. p. De la Echinox la Bunavestire. nr. Marius. 3299. p. Mizantropul. Brumaru. 47-49. 8. Ultima amiază. nr. România literară. 2000. p. Dom' profesor. 20-21. 3296. Gabriel. 8. Liviu. Vatra. 8. nr. 40-42. "Viaticum". nr. 2000. Între "creaţie" şi "analiză". p. 3295. p. România literară. 3. Lucia. nr. 3300. 2000. Luceafărul. 8. 11. 3284. Vatra. nr. Analiză şi sinteză. 3290. Vatra. nr. 3283. 8. Nicu. 8. 3291. 8. Blandiana. 8. Mircea Zaciu. Drăghici. Vatra. 2000. 10. 3307. 3286. Melinescu. 22. Chifor. nr. 56. Ne-a părăsit un luminat cărturar. 19-20. Radu. p. 1. Astra. Vatra. George. Ne-a părăsit un luminat cărturar. 2000. p. Chihaia. 2000. Drumul prin melancolie. Gabriel. 16. 2000. 4-5. Damian]. p. 2000. 10-11. Boldea. Vatra. Micu.

63. Reşiţa : Modus. Vatra. nr. nr.[Interviu]. Critica literară şi "ispita creaţiei". Vatra. 3316. În volum: 3330. 11. 2000. 3324. Rusan. Alborada : poezii gotice. În periodice: 3331. p. 3314. nr. Pop. p. 3319. Zaharia. 1998]. Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. 7. Prezenţa lor argintie. 14-16.. p. nr. nr. nr. Doclin. Vatra. 33. Ar fi fost ziua sa. A mai murit un luptător. Ar. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 3327. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". Pop. 33-35. Horia. 33. 8. Vatra. Mureşan. Vatra.. 3311. Popescu. 2000. 2000. 10. Mihaela. E. Ion. Teodor. Contemporanul. nr. Ursu. Traian. 8. Ovidiu. 3323. În volum: 477 478 . Curierul românesc. 39-40. Romulus. 3310. p. "Idele lui Marte". 2000. 2000. p. Octavian. O recuperare necesară. Ion. Moraru. nr. [Interviu]. Negoiţă. 3328. Muşlea. Mureşan. Oprea. Cornel. ZAHARIA. 16-17.. p. 2000. Mircea Zaciu. 8. p. În: Angela BaciuMoise. p. p. p. 11. Vatra.. Muşlea. nr. Am fost lăptar la Mircea Zaciu. 3313. Vatra. 139-140. [Interviu]. 8. 8. 13. 55-57. 3318. nr. 22. "O lege nouă". Vatra. 11. nr. 3-4. 2000.3308. Ştef. 3326. 8. 2000. Profesorul. nr. 8. Vatra. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. p. 79-81. Vatra. 1-2-3. 8. Lucia. Pecican. 3325. p. Adrian. Vatra. p. 13-14. 2000. Pompiliu. 9. Angela. România literară. Arca. Galaţi : Arionda. 3312. 3317. Vatra. Vatra. 2000. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. p. Vol. 2000. Viorel. 2000. 49-53. 3322. [E. Romantism. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". [Interviu]. 2000. Exemplul. nr.. 8. 2000. [Mircea Zaciu. Titu. 8. 3320. Nicolae. nr. 8. 2000. 2000. Ion. 8. 13. Vatra. p. nr. AR. p. 8. La "Echinox". 2000. Vasile. Sav. 2000. p. nr. nr. 11. Vatra. p. 2000. Cluj-Napoca : Cartimpex. Schiţă de portret. Vădan. Alexandru. nr. Dumitru. 3321. nr. Ioan. p. Muşina. nr. Amărăciune. 53-55. Ursa. 18-19. Baciu-Moise. octombrie 1997. 2000. 8. Dora. p. nr. O nuanţă mai palidă e gri. 3329. 35-38. 3309. Vlad. p. 1998]. p. p. Pavel. 10. Magistratura lui Mircea Zaciu. 15. 5. Vatra. In memoriam Mircea Zaciu. clasicism şi baroc în poezia românească.. Vatra. 3315. nr. 2000. p. Ioan. 1. Viaticum. 2000. 8. 8. 210-215. Popescu. 75-76. 8. Vatra. Vatra. Repere ale spiritului critic. Alexandru. 2000. nr. 8. 8.

DUILIU În volume: 3337. Luceafărul. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. [George Mihail Zamfirescu. ZAINEA. teatru. Editura Gramar. p. ZAMFIRESCU. Romane şi romancieri în secolul XX. Mimând orgasmul social. Bucureşti : Editura Eminescu. Breviar teatral. p. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. Gurău. Debuturi '98 (I). Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului. Miruna. 6. 2000. Mureşanu. 2000. teatru. În: Gheorghe Grigurcu. p. p. nr. 1999]. Universul cărţii. p. Miruna. 53-66. Mureşanu. ZAMFIRESCU. În: Emil Alexandrescu. [Florina Zaharia. Emil. p. FLORINA În periodice: 3333. 3341. Radu. Poezie. Constanţa : Ex Ponto. ZAMFIRESCU. ION În volum: 3343. 35. 561-572.[Interviu]. În volum: 3342. În: Radu Dănăilă. 7. p. Iaşi : Timpul. 89-92.Viaţa la ţară. p. 2000. 3335. Aureliu. Bucureşti : Amurg Sentimental. Alexandrescu. Vol. Radu. Possssssster: [versuri] . Bucureşti : Du Style. Gheorghe. [Doru Mareş. Apostol. Vol. 116-142. Baciu-Moise. 10. Octavian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Idolul şi Ion Anapoda]. Mărturii la sfârşit de veac. 2. Editura Gramar. 284-288. Literatura română în analize şi sinteze. Goală pe străzi. nr. Galaţi : Logos. [Dima Zainea. 1999]. nr. DIMA În periodice: 3336. Cronici literare. 5. Poezie. Cronici literare. 2000. 216-219. În: Laurenţiu Ulici. Domnişoara Nastasia de G. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Turnu Severin : Prier. Ştefan. 2000. 202-204. Vol. 2000. Proză românească. Estetica tăcerii. Zaharia. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1998. 5. În: Angela BaciuMoise. 7. Bucureşti : Cartea Românească. Mitică şi Hyperion. Zamfirescu. Ion Zamfirescu. Proză românească. 2000. Domnişoara nastasia. Tomis. Laurenţiu. Duiliu Zamfirescu . 6. p. Cartea cu postere. M. 2000. Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. p. 10. 1998]. Poetul E. Florina Zaharia. 1. [Damian Stănoiu. 2000. Universul cărţii. În: Radu Dănăilă. Diuliu Zamfirescu. 6. 479 480 . Angela. Vol. Alegere de stareţă]. p. 2000. Soviany. 3338. Grigurcu. În volume: 3334. Ulici. Tăceri de vitraliu. 3339. nr. Goci. 300-301. 2000. p. 19. Dănăilă. Dănăilă. 2000. proză. Florina Zaharia: Goală pe străzi. ZAHARIA. În: Aureliu Goci.3332. proză. 1. Celălalt. În: Apostol Gurău. 1. Galaţi : Arionda. C. Ar. Poezie română contemporană.

1998. 2000. p. Crima generalului]. 1. Vatra. Iaşi : Timpul. [Dinu Zarifopol. nr. 54-55. Iaşi : Lorelei. [Dinu Zarifopol. Georgeta. [Dinu Zarifopol. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Vatra. Naufragiul. [Dumitru Ene Zărneşti. 5. 2000. Naufragiul.. Naufragiul (vol. Un haijin. Moartea lui Levi. Timişoara : Amarcord. 1. Moartea lui Levi. 8. 1997. 5052. nr. Moartea lui Levi. ZĂRNEŞTI. 1994. Moartea lui Levi. "Naufragiul" salvat de personaje. Naufragiul. Şah la rege. Cocorul de pază. Naufragiul. Îngeri pe carosabil: proză. 2000. 1. Mihai. p. 3349. 1997. 1998]. Roşioru. 58-59. 2000. Şah la rege]. 2000]. Universul cărţii. 2000]. I. Estetica detaliului. 1999 )]. p. Şah la rege. nr. 1994]. Iulian. Dragolea. 2000. Boldea. Vatra. Cliveţ. Nicoleta. Crima generalului]. O carte document. [Dinu Zarifopol. 55-56. Iolanda. 35. Stanca. Crima generalului.. 2000. nr. Naufragiul. 8. 3345. 1997. [Daniela Zeca-Buzura. Emil. Nicoleta. 2000. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". p. 6. II. 37. [Dinu Zarifopol. Vatra. 1. Moartea lui Levi. [Dinu Zarifopol. 57-58. Drăghici. Cînd pleacă nemţii. Moartea lui Levi. 1. Naufragiul. nr. Timişoara : Amarcord. 50-52. [Interviu]. 1994]. 43. Gavriloaia. Dan. Literatura română în analize şi sinteze. 3357. 17. DUMITRU ENE În periodice: 3355. 2000. Mureşanu. vin ruşii. p. p. 56-57. vol. Şah la rege. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Proză românească. nr. Alexandrescu. Sandrino. p. IV. 1. Iaşi : Loreley. Iaşi : Loreley. nr. p. Luceafărul. 2000. nr. 1. 56-57. DANIELA În periodice: 3356. 3348.. Constanţa : Leda&Muntenia. 2000. 3346. 2000. Bucureşti : Coresi. nr. Miruna. 3352. 3353. 1998]. nr. 3350. Alexandru. Vatra. Romanul aspirator. O carte "sentimentală şi cinică". Vatra. 1. Vatra. [Dinu Zarifopol. vol. nr. Bucureşti : Coresi. [Daniela Zeca-Buzura. 59-60. 2000. DINU În periodice: 3344. nr. O carte document. Ionescu. Timişoara : Amarcord. Timişoara : Amarcord. 3347. Naufragiul. Textul oricărei femei e o cheie. Timişoara : Amarcord. Boldea. 3351. 547. Ion. Malamen. p. Al. Timişoara : Amarcord. p. Bucureşti : Loreley. Sălcudeanu. Paul Zarifopol. [Dinu Zarifopol. Îngeri pe carosabil: proză. p.ZARIFOPOL. 10.. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. Th. PAUL În volum: 3354. 2000]. Vlad. nr. 2000. Clasicii. p. 1. Şah la rege. p. 2000. p. Iulian. Crima generalului]. ZARIFOPOL. Vatra. Anotimpul restanţelor. Naufragiul. Tomis. 481 482 . Bacău : Lorelei. 5. 1994. ZECA-BUZURA. III. Luceafărul. [Dinu Zarifopol. vol.

2000]. 2000. 483 484 . Despre actualitate. 2000. 2000. O revenire a "omului holografic".1999]. nr. 10. O carte tulburătoare. Zegreanu. 4. [Octavian Gr. p. 1999]. 2000. Botoşani : Axa. 8-9. Cluj-Napoca : Gloria. nr. [Vlad Zografi. p. nr. Steaua. Tribuna. Bucureşti : Fundaţia Pro. Noiembrie însângerat. p. 33. Pe scara unui gând. Alexandru. Laiu. Cluj-Napoca : Gloria. Florin. Contemporanul. p. Bucureşti : Humanitas. [Octavian Gr. Omul disponibil. Claudiu. Universul cărţii. 3361. Zegreanu. ZUBAŞCU. Botoşani : Axa. 1999]. Pe scara unui gând. 33. VLAD În periodice: 3363. Dima. "Albul gândului nerostit". 2000. Zegreanu. 7. Pe scara unui gând. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. 23. 7-8. 42. "Viitorul e maculatură". [Haralamb Zincă. Grigurcu. 12. 33-36. p. p. 7-8. 10. OCTAVIAN GR. În volum: 3368. Dan. Epopee provincială. Omul disponibil. Costache. Vol. p. România literară. nr. În: Gheorghe Grigurcu. [Vlad Zografi. p. Grigurcu. 35. [Ion Zubaşcu. p. Rogojan. nr. Cistelecan. 102-103. Ornea. Poezie românească. Pe scara unui gând. 3360. Bucureşti : Humanitas. 2000. Milescu. 6. România literară. Cuvîntul. 2000. ZEGREANU. 37. Groza. 2000]. 2000. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. 2000. 10. ZINCĂ. 2. Reconstituirea unui asasinat. 573-580. Gheorghe. 6. 2000. [Ion Zubaşcu. ZOGRAFI. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. nr. 9. 6. 2000]. p. nr. Luceafărul. 3366. 2000]. Cluj-Napoca : Gloria. România literară. 13. 6. Z. 1999]. Maria. 2000. Simona-Grazia. 33. Florentina. ION În periodice: 3365. 3359. 3364. 1999]. Gheorghe. 5. p. [Octavian Gr. Botoşani : Axa. Apostrof. Victoria. În periodice: 3358. HARALAMB În periodice: 3362. nr. Poezie română contemporană. Entuziasme şi sarcasme. Omul disponibil. nr. 51. 5. [Ion Zubaşcu. Poet şi cîntăreţ. Bardan. nr. 3367. [Recenzie de carte].

Adrian Daian. Costache Noica. Ioan Sorescu. Ion Luca Caragiale. Mateiu Caraion. Mihail Vinea. Emil Constantinescu. George Barbu. I. Anton Petrescu. DIANA vezi: Babeţi. Marin Stănescu. Martha Blaga.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Andrei Neagoe. Bacovia. Miron Coşbuc. Alexandru Sadoveanu. Ion Popescu. Panait Labiş. Alexandru Papadat-Bengescu. Ştefan Bibescu. LUCIAN vezi: Dorian. George Cărtărescu. Paul Naum. MIHAELA vezi: Eminescu. Fănuş Neculce. Sorin ALEXANDRESCU. Mihai ADAMEK. Horia Voiculescu. Mircea Eminescu. Calistrat Husar. Monica Stoica. IULIA vezi: Bodnaru. Constantin Cioculescu. Alexandru Ibrăileanu. Ion Buzura. Grigore Vintilă. Paul ALEXANDRESCU. Vasile Alexandrescu. C. Domokos ALBU. Alexandru Pillat. Ion Davila. Elena Vianu. Horia Macedonski. Marin Ralea. Dimitrie Caragiale. Barbu Ştefănescu Dimov. Ion Bălcescu. Caragiale. George Ureche. SERGIU vezi: Blecher. Nichita Steinhardt. Ion AL. Alecu Sadoveanu. Radu G. Al. Titu Minulescu. Nicolae Lovinescu. Nicolae Galaction. Eugen Barbu. Mihai Roznoveanu. Ştefan Augustin Druţă. EMIL vezi: Alecsandri. Vasile Zamfirescu. Constantin Cioran. Tudor Vieru. Dimitrie Arghezi. M. Ion Călinescu. Eugen Lovinescu. Adriana AILENEI. Alexandru Maiorescu. George Crainic. Leonid Doinaş. Budai-Deleanu. Eugen Istrati. Nicolae Topârceanu. Mihai Rebreanu. Geo Botta. Constantin Odobescu. Ioan Anania. Grigore Văcărescu. Ana Bogza. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Ion Negruzzi. Mirela Săhlean. Ion Costescu. Gala Goga. Ion Mureşan. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. Nichifor Creangă. Liviu Russo. Ion Dumitrescu. Geo Dumitriu. Anatol E. Nicolae Bănulescu. Dumitru Radu Preda. Mircea Cimpoi. Angela Ţeposu. Pompiliu Costin. Mateiu Dan. Mihai Filimon. Adrian ALECSA. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. Emil Brătescu-Voineşti. Alexandru Delavrancea. Grigore Alexandru. Camil Philippide. VLAD vezi: 485 486 . Gellu ALEXA. Lucian Blandiana. Ion Băieşu. Barbu Cocora. Valeriu Anghel. Garabet Ionescu. Gellu Spiridon. vezi: Marinescu. Duiliu Zarifopol. Mihail Slavici. Tudor Baconsky. Maria ACTERIAN. Ion Hogaş. Mihai Ciopraga. Octavian Hasdeu. Peter Neagu. Camil Philippide. ALBERT. Petru Eliade. Pavel Holban. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Augustin Cantemir. Hortensia Perpessicius Petrescu.

Grigore Papahagi. Gizella Karácsony. Veronica ANDRU. Vasile Mihăilescu. Mihai Fântâneru. vezi: Eminescu. NAE vezi: Cristea. Dan C. Mihai ANDRONESCU. Mihai Cioculescu. Ion BADEA. Nicolae Manu. Simion. Christian W. Titel. Sorin ARDELEAN.Patapievici. Ion Regman. Ion Mihai Cimpoi. Anamaria Eminescu. Lucian Vârgolici. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. PETRU M. BARUŢU T. Mihály BALMUŞ. Nicolae Creţan. Benő Tamási. vezi: Eminescu. MARIA vezi: Cruceanu. Mihai BALÁZS. Emil Cugler. vezi: Eminescu. Ada D. MIRELA vezi: Zaciu. Marian Ştrempel. Gabriel ANTONESCU. RÉKA vezi: Kaffka. Ştefan Ceranu. Nicolae Cantacuzino. ATTILA vezi: Lakatos. Mihai Zaciu. Emil Miloş. Tudor ARIEŞANU. Ioan-Victor APOSTOLEANU. Cristian Pop. Mircea Horia Ţeposu. ADRIANA vezi: Beligan. Eugen Simionescu. Gabriela Dan. Mihail George. Gabriela BABEŢI. Veronica BACIU. Margit BALOTĂ. Spiridon. ŞERBAN C. Constantin Stan ANGHELESCU. VASILE vezi: Dogaru. Nina Dumbravă. DAN C. PAVEL vezi: Horia. Constantin Pica. Eminescu. Ioana Caracostea. NICOLAE vezi: Balotă. MIRCEA vezi: Bot. Mihai Micle. Şerban Diaconescu. IOAN vezi: Furdui. Mihai BALTAG. GEORGETA vezi: Alecsandri. Mihai AVAKIAN. Laurenţiu Vasiliu. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Fănuş Pepino. áron BALÁZS. Mircea ARGHEZI. EUGEN vezi: Stănescu. Nichita BABA. CEZAR 487 488 . George Zaciu. K. Stan V. vezi: Arghezi. Radu ARON. Constantin Amariţei. Horia-Roman ANDREESCU. Mihai BACIU. Alexandru Ghiţulescu. Teodor Vulturescu. Mihai Micle. Radu G. ANGELA vezi: Astaloş. Cioran. Cassian Maria BADEA. Ion Igna. Cornel Sântimbreanu. CORINA vezi: Roşca. D. Mircea Ivănescu. Ion Neagu. Mircea Zamfirescu. ANA vezi: Eminescu. Mircea Schenk. Mihai AXINTE. vezi: Balotă. George Breban. Vasile ANTONESCU. Cezar Manolescu. ION vezi: Eminescu. GRIGORE M. Mircea BACIU-MOISE. Nicolae Eminescu. Ulici. Vintilă BALOGH. Sorin AŞGIAN. ION vezi: Abăluţă. BERDJ vezi: Eminescu. Barbu Codrin.

HORIA vezi: Blaga. Gizella Horváth. Nicolae BARTON. Paul BELTECHI. KÁLMÁN vezi: Dobos. Mihai Gâdea. Dinuţ. Constantin Dan. A. I. Caragiale. Mihai BĂNICĂ. Bujor Nistor. Ion Luca Căliman. Mircea BENŢEA. Ioan Ploscaru. Neculai V. Alexandru Ghilimescu. Ovidia Bassarabescu. Aladár Lászláffy. Csaba Magyari. MIRCEA vezi: Ciocârlie. Zsófia Egyed. Arcadie Ştirbu. János Szilágyi. Géza Székely. Mircea BARABÁS. Florin Ulmu. MIRCEA vezi: Iosif. Marin Spiridon. Ion Luca BENGA. István BARBU. Sándor Király. George Stoiciu. Mihai Eminescu. Nicolae Cârneci. MIRCEA vezi: Mărgineanu. Iancu Holban. Bogdan Vulturescu. Elvira BARDAN. László Kiss. Ioan Izbăşescu. A. ANA vezi: Sebastian. Beldeanu. FĂNUŞ vezi: Cârneci. Géza 489 490 . Pavel Diaconu. Clara Vinicius. Emese Farkas. ANDI vezi: Eminescu. ZOLTÁN vezi: Balla. Jenő Lászláffy. George BÂRNA. Constantin Argeş. Constantin Sorohan. NISTOR vezi: Saramandu. árpád Hervay. Mihail BĂDESCU. Marta Lanescu. Victor BĂLU. Leo Calafeteanu. Imre Jékely. Mircea A. Amelia Suceveanu. DAN vezi: Zegreanu. Augustin Nedelcovici. Calistrat Cubleşan. LIGIA vezi: Caragiale. Mihai BĂLU. Dan Mirea. Zoltan Kányádi. Domokos Szőcs. Marius BERINDEI. DAN vezi: Eminescu. Dorin Popa. Viorel Nacu. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. Ion Butnaru. Mihai BERTHA. GRATIELA vezi: Eliade. Valeriu Stănescu. Ştefan Ion Goga. BARDAN. ION vezi: Beniuc. Adrian Dinu Roşca. Paulina Rachieru. Radu Cimpoi. Viorel Ţene. Octavian Gr. VASILE vezi: Arion. Livius Cuşnarencu. Anghel George. Lajos Markó. Mihai Costin. Sorin Sorescu. Radu Loghin. Al. Daniel Eminescu. Băran. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Lucian BĂILEŞTEANU. Gheorghe Izsák. Livius BERCEANU. Ion Cârlan. MARIAN vezi: Arion. RADU vezi: Ulici.vezi: Eliade. Liviu Ioan Ţepeneag. Mircea Liviu Grama. Valentin Drăgan. George BARDU. Laurenţiu BĂRBULESCU. Cassian Maria Stancu. Dumitru BÂRSILĂ. Béla Molnos. NICOLAE vezi: Ciocârlie. SIMION vezi: Abăluţă. Lajos Páskándi. Şerban Lungu. Mihai BĂRBULESCU. George Cubleşan. Titu Dolfi.

Geo George. Ioan Radu Volovici. Sanda Danilov. Mircea BUCIU. Alexandru Mugur.Tamás. Mircea A. Virgil Ignat. ROMULUS vezi: Balaj. Ştefan Bogza. George BOHANŢOV. Mihai Ierunca. Victor Marino. Ştefan Călinescu. Mihai Ivăncescu. ANA vezi: Zaciu. Cristina Crudu. Leon Zaciu. Dumitru Culianu. Sorin Bănulescu. IONEL vezi: Ungureanu. Mircea Zarifopol. Călin BORTĂ. Livius Cioran. Mircea Ţeposu. Alex. Nichita Felea. AUREL ION vezi: Zaciu. Nina Dumitrescu. Luisa BOTA. István Visry. Laurenţiu BRUCIU. IULIAN vezi: Adamek. Mircea BOGDAN. Florin Marin. Nicoleta Stănescu. Nichita Ştefănescu. Emil Coşoveanu. Marin Raicu. Áron Tóth. Mihail Măran. Lucian BRUMARU. Cornel BRANEA. Scarlat. Alexandru Maniuţiu. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Aura Ciocârlie. Mircea BODIU. Mircea Eminescu. Adrian Cărtărescu. Nicolae Ştefănescu. ANDRA vezi: Blaga. Ţuţuianu. Dumitru Nistor. Alexandru Stoiciu. Adrian Mungiu-Pippidi. Mihai Georgescu. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. Mircea BOT. Iustin Sipoş. Paul Ivasiuc. Ioan Petru Diaconu. Ion Muşina. DORINA vezi: Cârneci. Mariana Mureşan. Gabriel Dumitrescu. Mihai Funeriu. Iulian Bodnaru. Geo Cassian. RADU vezi: Oprescu. Petru Christi. Florin Popescu. Dorin Medeanu. Mihai Manolescu. Ion Panţa. Anamaria BREBAN. Grigore BOLDEA. Radu G. ŞTEFAN vezi: Balotă. Vasile Dobrescu. Dinu BOLOG. Diana Anca. Alina Spiridon. CHRISTIAN vezi: Eliade. Daniel Blaga. Domnica Godeanu. Lucian Sălcudeanu. Ruxandra Mureşan. Liviu Ioan BOERESCU. Dumitru BUCUR. ANDREI vezi: Eliade. Dragolea. Lucian Cîrstea. Cârdu. Al. Nicolae Cordoş. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. DACIANA vezi: Beligan. Vasilescu. Mircea Iaru. BLANDIANA. Al. Radu Sergiu Streinul. Magda Ene. Eugeniu Ruba. Ulici. Caius Domnea. Mircea Dan. Ioan 491 492 . I. NICOLAE vezi: Bănulescu. Dan Stan. I. Dumitru Radu Preda. Mihai Valmarin. Geo Eminescu. András BÎFTOI. Mircea BORBÉLY. Mariana Ţepeneag. IOANA vezi: Eminescu. ELENA vezi: Eliade. Lucian BOGDAN. Floarea Văcărescu. Veronica Băicuş. Monica Vlasie. Daniel Gălăţanu. Mihai Eliade. Ioan Es. ANDREI vezi: Cărtărescu. Timea Tamási. Gheorghe Pop.

ŞTEFAN vezi: Călinescu. Ovid S. MATEI vezi: Dimov. Ovid S. Nichifor Cristea. Vasile Istrate. Radu G. Gabriel Ţeposu. IOAN vezi: Buduca. Ion Eminescu. Liviu BUZAŞI. Angelo Nichifor. Augustin Daneliuc. Emil Rebreanu. Mircea CAZIMIR. Letiţia Ioanid. Zigu CAMPUS. NICU vezi: Eliade. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. MIHAELA vezi: Miroiu. Florenţa Dumitrescu. Graţian Mărgineanu. Ovid S. BOGDAN vezi: Eminescu. Iulian Rebreanu. ION vezi: Alexandru. Mihai CĂLIN. George Eminescu. Liviu BUZATU. CĂUŞ. Mihai Flora. Ion BURUIANĂ.Ianuş. Liviu BUD. Mircea Zaciu. Ştefănescu. Ioan CĂLINESCU. IACOB vezi: Rebreanu. Ionel CAJAL. Florin Ilea. Stan V. ION vezi: Culianu. GHEORGHE vezi: Marinescu. CORNEL vezi: Rebreanu. Cecilia Vlaşin. DORU GEORGE vezi: Fanache. CRINA vezi: Groşan. Mihai Jucan. BUDUI. ELENA vezi: Nedelcovici. Mihai CĂLINESCU. MIRCEA vezi: Buzura. Emil BUTA. Alexandru CANGE. ION vezi: Eminescu. Emil Popescu. Ion Negrilă. Ioan Eminescu. FLOAREA vezi: Isac. CONSTANT vezi: Alboiu. Adrian Popescu. Ştefan Cioran. Ioan Petru BULGĂR. Bujor BUDUCA. Leonid CĂLUŢ. Eminescu. Mihaela CĂPUŞAN. Marius Iaru. GHEORGHE vezi: Caraion. NINA vezi: Crohmălniceanu. CĂLINESCU. Ion Cacoveanu. vezi: Eminescu. Ioan BUDU. Mihai BUICIUC. Liviu CĂRTĂRESCU. Petru BULEI. CONSTANTIN vezi: Popescu. Mihai CARANICA. Emil Crainic. CONSTANŢA vezi: Albu. Ioan Liiceanu. Cristian Tiberiu BURLACU. CAU. Mihai Manu. Mihai CARAMITRU. Geo Ioanid. RAMONA vezi: Eminescu. O. RADU vezi: Eminescu. Mihai 493 494 . Mircea Vulpe. Doina Marin. NICOLAE vezi: Ornea. Ioana Nimigean. Aurel Sergiu BUZEA. G. Maria Eminescu. Ioan Buzaşi. Mariana Mitchievici. Victor Nicolaie. Ioana BUCUR-PERŢE. Mircea CASSIAN. IOSEF EUGEN vezi: Sever. Mihai Micu. VERA vezi: Crohmălniceanu. VIOREL vezi: Nicolae.

Miron Eminescu. Mircea CHIPER. Gabriel CIOBANU. Mihai Pumnul. VASILE vezi: Murărescu. CIOACĂ-IOANID. NICOLAE vezi: Costin. Călin Zaciu. Alexandru CIOCÂRLIE. Mihai Got. Traian CHEVEREŞAN. Neagoe. Bianca Călinescu. EVELINA vezi: Codrescu. RUXANDRA vezi: Calvus. Virgil Stoenescu. Ruxandra Ghiu. Benjamin Tanou. Bogdan Mészáros. RADU vezi: Caragiale. Maria-Ana CHIOARU. Mihai Fundoianu. Constantin Arion. PAVEL vezi: Ionescu. Mircea M. MIRCEA vezi: Eminescu. TITA vezi: Dumitrescu. Mihai Titel. Adrian CHELU. Petre Stănescu. Nichita Ştefănescu. LIVIU vezi: Zaciu. Angela Melinescu. ALINA vezi: Pavel. MAGDA vezi: Nicolescu. MIHAI vezi: Eminescu. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. Mircea CHINCEA. Iulia CHRISTI. DUMITRU vezi: Cesereanu. George Cubleşan.CÂMPAN. Anca Luminiţa Moroşanu. Mihai Rebreanu. CHIFOR. Viorica Roşca. SIMONA 495 496 . Aron CÂRLIGEANU. Sorin CIOCULESCU. Judith Ştefoi. Ulici. Vlad Răduţă. Gheorghe Olăreanu. Antim I. Elena Vlasie. George Virgil Streinu. CRISTINA vezi: Beligan. VERONICA vezi: Greere. Gheorghe CÂMPEANU. Mateiu Eminescu. Nicolae Cioran. Valeriu Mircea CIACHIR. Constantin Gheorghiu. VALENTIN vezi: Zaciu. Mircea CÂRLAN. Adrian Oţoiu. DAN vezi: George. DIANA vezi: Cubleşan. C. AURA vezi: Balotă. George Balotă. Sorin Tupan. Liviu CERNĂTESCU. Ion CÂRNECI. Leo CHINDE. Viorel CHIVU. Tucu Mureşan. Emil Marinescu. P. CĂLIN vezi: Butnaru. ION vezi: Fundoianu. MARIN vezi: Ştef. Benjamin Sadoveanu. Alex. LIVIUS vezi: Eminescu. Alexandru CIMPOI. Vladimir CIOCULESCU. Basarab CENUŞĂ. Anamaria Cristea. DUMITRU vezi: Horj. Victoria CHIHAIA. Stelian Sorin. RADU vezi: Popescu. BARBU vezi: Abăluţă. Jehan Marino. Costache Pleşea. Gabriela Popa. Virgil Popescu. Toma CHIRILĂ. Dan CHICHERE. Mihai Jurcă. Mircea CHIFOR. Constantin Eminescu. Laurenţiu Zaciu. Mihail CESEREANU. MARIUS vezi: Tănase. Geo CHIRIAC.

ALEXANDRU vezi: Baltag. I. Mircea Fischof. Val CONSTANDACHE. Ioan Ianuş. Robert CIURTIN. CAMELIA vezi: Căbuţi. EUGEN vezi: Eliade. GEORGE vezi: Şimăndan. Ileana COFAN. Maria CIORAN. SANDA vezi: Balotă. G. Mircea Galaicu-Păun. Nicoleta Simion. Mihai CONSTANTINESCU. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. Nicolae Blaga. CONSTANTIN vezi: Pop. Gheorghe Sălcudeanu. Alexandru CONSTANTINESCU. Vasile Danilov. MARIANA vezi: Mălăncioiu. NICOLAE vezi: Marinescu. Pavel CORBU. Mihai CISTELECAN. Liviu Ioan Zubaşcu. Mircea CORNEA. Marius Lovinescu. ILIE vezi: Bolintineanu. ILEANA vezi: Chihaia. EMIL vezi: Eliade. IOANA vezi: Şerban. Horia Alexandru Drăgan. THEODOR vezi: Eminescu. Sorin Zaciu. Lucian CONSTANTIN. Ana Boldea. Ana CONDEESCU. Mircea CLIVEŢ. Andrei Flora. Monica Marinescu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Ioan T. Tudor Cioculescu. Iulian Cordoş. Mihai Macedonski. Sanda Dan. DOINA vezi: Eliade. Eugen Stoiciu. Sorin Morar. Irina CORBEA. Simona CODREANU. COJOCARU.vezi: Arghezi. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Mihai Rebreanu. Leonid Dumitraşcu. NICOLETA vezi: Căbuţi. Emilian Neagoş. Dinu COANDE. Mircea CIPARIU. George Oprişan. Cristian Călinescu. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Horia Alexandru CORDOŞ. VAL vezi: Gheorghiu. Ioana Eliade. ILEANA vezi: Selejan. Nichita Dimov. Cezar Blandiana. vezi: Balotă. Gabriel CORDOŞ. Nicolae Eminescu. G. Mihai Ivăncescu. Mihai CODRUŢ. Emil Ţepelea. Aurel Eliade. MARINA vezi: Moisescu. LUMINIŢA 497 498 . MIRCEA vezi: Eminescu. Angela Mărculescu. Ion Zarifopol. Dimitrie Eminescu. Ruxandra Lovinescu. Emil CIOPRAGA. Monica Micle. Perian. Mircea CORNEA. Apostol CONDURACHE. Valeriu CONSTANTINESCU. Angela Popescu. Liviu COMĂNESCU. Liviu COLOŞENCO. Lucian CORBU. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. DANIEL vezi: Vasiliu. Şerban Cioran. Ion CISTELECAN. Veronica Preda.

Gabriel Noica. Géza CSÁK. NAGY. LUCIA vezi: Eminescu. Mircea Glodeanu. Vasile CUCIUREANU. Alexandru CRAIA. DUMITRU vezi: Postolache. ION vezi: Ţene. Victoria Dorian. Viorica Todoran. Mihai COSTACHE. Marin CRĂCIUN. Andrei CRISTOFOR. Horia CRUDU. Gheorghe CRĂCIUN. Slavco CRISTEA. Ovid S. HORIA vezi: Bernea. Mircea Popon. Mihai Horj. COSAŞU. Sorin CROITORU. Gellu Sorescu. CORNELIU vezi: Derşidan. Viorel Iordache. Liviu CUBLEŞAN. Gheorghe Popa. ALIN vezi: Liiceanu. DAN vezi: Chimeţ. Alexandru Vasile. Ştefan Augustin CREŢU. DAN vezi: Almăjan. Ion CRĂCIUN. CONSTANTIN vezi: Al-George. Mihai Filipciuc. vezi: Crohmălniceanu. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. Ovid S. Virgil Eliade. George Cacoveanu. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Gheorghe Tudosescu. Virgil CRISTIAN. Emil Iovănel-Spineanu. ALEXANDRA vezi: Naum. Vlad COŞOVEANU. Florica CRISTEA. Mihaela CRĂCIUN. Titel. Constantin Paleologu. Ghenadie CS. Miron CRUCERU. NICOLAE vezi: Rebreanu. GABRIEL vezi: Ioan.vezi: Eminescu. SULTANA vezi: Blaga. Dumitru Eminescu. Liviu Sâncrăian. IBOLYA vezi: Páskándi. DANA vezi: Anghelescu Irimia. Ion Glodeanu. Ovid S. Marian CRĂCIUN. Gellu Eminescu. Sorin CRISTEA-ENACHE. CAMELIA vezi: Căbuţi. Ţeposu. OVID S. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Ştefan J. Vaida-Voevod. TEODORA vezi: Hrubaru. Radu G. CREŢU. Mihai CRISTEA. AVRAM vezi: Eminescu. Alexandru Pleşu. Ioan CRĂCIUN. 499 500 . VIOREL vezi: Eminescu. George Duda. DANIELA vezi: Papahagi. FLORENTINA vezi: Zografi. Mihai Micle. Horia Alexandru Cuşnarencu. IOANA NARCISA vezi: Doinaş. Sergiu Anania. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. I. Valeriu Băjenaru. VALERIU vezi: Titel. Liviu CRISTEA. Viorel Dumitraşcu. Lucian Brad. Iordan Kiropol. Doina Mihăilă. Veronica CORNEA. Duda. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. Eugen Tohăneanu. Mihai Fay. COSMA. G. RADU vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. Ion Comnea. Ioan Rebreanu.

IOAN DUMITRU vezi: Cristian. Octavian Ionescu. Liliana Perşa. Maria CURŞEU. Ovid S. MIRCEA A. Cristina Lungu. Paulina DĂNĂILĂ. Ioana DAMASCHIN. Paul CUCU. Valmarin. Ion DIMISIANU. Ion Sadoveanu. IOAN PETRU vezi: Eliade. Sorohan. G. Paul Lascu. Mihai DÁVID. Dan Nicolescu. Paul Corbea. DANIEL vezi: Guţan. RADU SORIN vezi: Corbea. George Mihail DĂNCILĂ. Marin DECIU. GYULA vezi: Eminescu. Dan Roşioru. Constantin Eminescu. Lelia Petrescu. ALINA vezi: Ionescu. Luisa CUŞNARENCU. DAN vezi: Eliade. Constantin DEACONU. ŞTEFAN vezi: Dima. Vârgolici. Eugen DIACONU. Mircea CURSAN. Mihai DEACONESCU. Maria Ardeleanu. S. IOANA vezi: Grăsoiu. Mihai Georgescu. Lazăr Popa. Mircea Zaciu. Paul DELEANU. S. DUMITRU vezi: Eminescu. Elvira Todoran. Mihai Pillat. János Dénes DENCIU. DOINA vezi: Benţea. Cezar Cîrstea. IOAN vezi: Perian. SZILÁRD vezi: Orbán. Paul DATCU. Mihail Zamfirescu. Mihai Grigorie. GHEORGHE vezi: Eminescu. Ovid. RADU vezi: Anegroaie. NICOLETA vezi: Sorescu. Alexandru DIMA. Simona-Grazia Eminescu. SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. Ion Foarţă. Nicolae Crohmălniceanu. Dan DAMIAN. DASCĂLU. ANDREEA vezi: Celan. vezi: Breban. GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Ion Rotund. Mircea CUCU. Ion D. DAN vezi: Damaschin. Mihail Sebastian. Toma Lazia. Ilie Tomuş. Mihail Dumitriu. DELIA vezi: Corlan. Liana Crohmălniceanu. Mircea DEMETER. Radu Sîrbu. George A. Diaconescu. Ioan Mănucă. Mircea CULIANU. Dan Doclin. Drăgan. ION vezi: Avram. Ion DIACONESCU. Ovid S. Flaviu DERŞIDAN. IORDAN vezi: Petre. George DIACONU. BOGDAN MIHAI vezi: Celan. Vasile CULCER. GABRIEL 501 502 . Mariana Zubaşcu. ION vezi: Preda. IOAN vezi: Davideanu. Nicolae Şelaru. vezi: Baltag. Gheorghe CURTICĂPEANU.Zaciu. Teodor DAVIDESCU. Dana Eminescu. Liviu Topârceanu. Duiliu Zamfirescu. Mihail Sorbul. Eugen Tohăneanu. Mircea Cozea. I. Mihai CUCU.

CORNELIU vezi: Cristian. Geo Nicodim. Isabela DUNĂREANU. Constantin Dimitriu. Dinu DRAGOMIR. Mihai ENE. MIHAI vezi: Boldea. VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. OVIDIU vezi: Abăluţă. Mihai Gencărău. Aurel Rebreanu. Dinu DUDA. Henriette Yvonne FANACHE. ECATERINA vezi: Ulici. George DRĂGHICEANU. Mihai DOBRE. Mihai Goma. Ion Luca DOCLIN. OCTAVIAN vezi: Zaharia. Liviu Ioan 503 504 . vezi: Chiţimia. I. MIHAI vezi: Eminescu. ŞTEFAN AUG. Nicolae Ţoiu. George Boldea. IOANA vezi: Ţeposu. Stratan. Emil Eminescu. PAUL vezi: Bârna. Sorin Ulici. Ovid S. ION vezi: Stahl. Paul Pop. GABRIELA vezi: Naum. IOANA vezi: Cuşnarencu. GHEORGHE vezi: Eminescu. Zaciu. DOBRE. MIRCEA vezi: Eminescu. Liviu DUMITRAŞCU. Flaviu DORIN. EVANGHELESCU. Mircea Zarifopol. Radu G. Constantin DOBRESCU. Mihai Gârbea. Mihai DRAGHINCESCU. Mircea DIMITRIU. Gheorghe Macedonski. László ELIADE. Dinu Titel. Duda. Virgil Dumitrescu. RODICA vezi: Stănescu. Tatiana EGYED. Pop. Pavel DUŢU. Radu G. E. Daniel Eliade. ALEXANDRU vezi: Caragiale. Mircea Zarifopol. DOMINCOVICI. Ion D. Gellu DUGNEANU. Mihai Stan. Livius Ţepeneag. PÉTER vezi: Bogdán. Nicolae Rău. IUSTINELA vezi: Selejan. Ovid S. Nichita DRAGOLEA. OLGA vezi: Slama-Cazacu. DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. Alexandru Târziu. GEORGETA vezi: Bacovia. Ana DRĂGHICI. Ioan Es. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Iulian Ciocârlie. Dumitru Zaciu. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. Ştefan Crohmălniceanu. AL. Mihai FAITER. DOINAŞ. Alexandra Ţeposu. VASILE vezi: Eminescu. Liviu Sîrbu. FANDARAC. Laurenţiu Zaciu. Laurenţiu FABBRO. Tatiana DINULESCU. Horia Grigurcu. Constantin Chihaia. Ar. Ovid S. MARCEL ION vezi: Muscalu. Ştefan Oprea. vezi: Crohmălniceanu. Laurenţiu DRĂGAN. Iulian Călin. Mircea Eminescu. Ion Ulici. C.vezi: Bănulescu. FULVIO DEL vezi: Eminescu. Florin Stoiciu. Vlaicu Lungu.

MARCEL vezi: Martin. IOAN vezi: Almăjan. Laurenţiu GÁL. MIHAI vezi: Alexandru. S. Marin Regman. Grete FRENŢIU. Eminescu. Zaharia Ţugui. Florenţa FILIP. Tudor FOTACHE. Mihai FAUR. ION vezi: Eminescu. Mihai GAVRILOAIA. JÓZSEF vezi: Eliade. CRISTIAN vezi: Blandiana. Pavel Ungheanu. GEORGE vezi: Eminescu. Traian Vinicius. vezi: 505 506 . Ioan FLORA.FASSEL. MARIANA vezi: Albu. I. PETRE vezi: Pamfile. OVIDIU vezi: Postelnicu. vezi: Oişteanu. George Storin. Gheorghe FELECAN. ILEANA vezi: Mudure. RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Mihai George. ISTVÁN vezi: Sántha. Mircea GENARU. Aurel Zeca-Buzura. Ulici. OANA vezi: Tartler. Mircea FOTACHE. VASILE V. Dan Popescu. George GANĂ. SANDRINO vezi: Arion. Mihaela GALERIU. Constantin Beniuc. Nae Lovinescu. ŞTEFAN vezi: Caragiale. IOANA vezi: Angelescu. Mihai GH. MIHAELA vezi: Stănescu. Mihai Zaciu. Attila FRUNTELATĂ. Emil Damian. Mihai Cioran. Nichita FILIP. HORST vezi: Eminescu. Silviu FRUNTELATĂ. Mihai Morar. Virgil Ionescu. Mihai G. vezi: Ionescu. Marin GÂRBEA. ALEXANDRU vezi: Arghezi. Slavco FLOREA. Ioana GENCĂRĂU. SILVIAN vezi: Eminescu. TEODORA vezi: Craia. Mircea GEORGESCU. Mihai FILIŞANU. Adrian FILEP. Titu Pandrea. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Cornel Stancu. IOANARUXANDRA vezi: Pop. DAIANA vezi: Oţoiu. Petre Petrescu. ANTONIO vezi: Bariţiu. Ioan T. GEO vezi: Aldulescu. Dan Horia FLOAREA. Radu FÎNTÎNARU. Nae GALEA. HORIA vezi: Eminescu. Eugen Maiorescu. Tudor Beldie. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. Daniela GÂNSCĂ. George Şincai. Ion Luca GEORGE. Sultana Mazilu. Ana GALU. B. Gyula FILIMON. Andrei FILIPCIUC. Alexandru Ierunca. Paul Vulturescu. CRISTINA vezi: Ştef. Ştefan Preda.

Valeriu Baciu. Paul GHIŢULESCU. Ion Keuterman Duminică. Mihai GOT. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu. Vinicius. Petru GLIGOR. Emil Martinescu. Valeriu Ionel. Olga Delia Mihalache. Mihai GHENCEANU. V. Mihai GRĂNESCU. Augustin Caragiale. AURELIU vezi: Barbu.Almăjan. vezi: Glodeanu. Eugen Bart. András Ferenc Páskándi. Vlaicu Caragiale. Mihai Vatamaniuc. Dinu Stancu. Jean Breban. Marta Ciorănescu. Duiliu GOGAN. ILINCA vezi: Eminescu. Jenő Kányádi. Anca Maria Savin. GYÖRGY vezi: Bánffy. Petru Eliade. Zaharia Teodoreanu. Maria GOCI. Petre Săraru. Ion Naghiu. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. Eugeniu GHEŢ. GHERAN. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. Marian GÖMÖRI. Liviu GLŰCK. David Strătescu. Gib I. Radu Zamfirescu. vezi: Eminescu. LIVIU vezi: Anania. Eugen Dorian. Slavco Eminescu. Nicolae Gheţie. GAROFIŢA vezi: Braga. Ion Luca Caraion. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. Liviu Sadoveanu. Miklós Dsida. Iosif Rusu. Garabet Istrati. Corin GLODEANU. VICTOR vezi: Coşeriu. R. ANDREI vezi: Papahagi. P. Mihai Florescu. Mihai GOGEA. NICULAE vezi: Rebreanu. Mihai GHINEA. Dimitrie GOTIA. Mircea Eminescu. Carmen Mircea. Mircea Petrescu. Ion Constantinescu. Adrian Popescu. Ionel Tudoran. MIHAIL vezi: Eminescu. Panait Ivasiuc. Dumitru Radu Popescu. Marin Rebreanu. ADRIAN vezi: Zaciu. Liviu GHERMAN. Petru Preda. Mateiu Dumitriu. REMUS VALERIU vezi: Popescu. Ovid S. Mihai Leonte. Gheorghe GHEORGHIU. Géza GRĂDINARU. Titel Eminescu. Nicolae Mateescu. Mircea Ibrăileanu. Liviu GHILIMESCU. Victor Fundoianu. Mihai GHINEA. VASILE vezi: Eminescu. Claudia Manu. Alexandru Bârna. Camil Petrescu. Cezar Popescu. Nicolae Buzura. PETRE vezi: Eminescu. Ion V. MIRCEA vezi: Anania. Mircea GRĂSOIU. Alexandru Mihăescu. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. Benjamin GHILIA. EUGEN vezi: Berényi. Ion Marin Sălcudeanu. Sorin Eliade. Fănuş Nedelciu. P. Adrian Curta. Pericle 507 508 . George Eminescu. MONICA vezi: Felea. Neagu. LIGIA vezi: Eminescu. Sándor Kovács. Viorel GIORGIONI. Mihai GRĂMESCU.

Eugen Lungu. Aurel Regman. Ion Ştef. Ovidiu Gheorghiţă. Vintilă Ivănescu. Nichita Dima. Ion Breban. Gheorghe Plopeanu. Simona Popovici. Caius Doinaş.Mecu. Zeno Ghiu. Vitalie Cioculescu. Mariana Constantin. Virgil Ilica. Mircea Ciobanu. Cassian Maria Stanca. Nicolae Brumaru. Ioan F. Viorel Naum. Petre Stoiciu. Cristian Sîrbu. Titus Prelipceanu. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Sorohan. Şerban Fodor. Franz Hurezeanu. Florin Mureşan. George Alui Gheorghe. Constanţa Buzinschi. Virgil Mincu. Constantin Albu. Bogdan Giosu. Mihai Felea. Vasile Rău. Dorin 509 510 . Gabriela Mihaiu. Viorel Gheorghiu. Octavian Spiridon. Sorin Melinescu. Victor Filimon. Rodica Drăghici. Dumitru Radu Popescu. Ion D. Gabriela Danilov. Valeriu Mircea Popescu. vezi: Eminescu. Pop. George Bacovia. Val Ghiţulescu. Aura Ciobanu. Adriana Bălan. Petre Hodjak. Nicolae Mugur. Ana Raluca Cantuniari. Emil Iuga. Ioan Es. Ioan Motoc. Victor Valeriu Mazilescu. Ilie Corbu. Traian Ştefoi. Nicolae Negruzzi. Elena Ştir. Nina Călin. Cristian Popescu. Marius Daniel Popescu. Mircea Cârneci. Marius Sava. Emil Iarin. Alexandru Malamen. Radu Petreu. Mihail Genaru. Iolanda Marin. Ştefania Pop. Elvira Ionel. Daniel Bârsilă. Dinu Reichmann. Romulus Butnaru. Mariana Foarţă. Simona-Grazia Dimov. Ruxandra Chifu. Cezar Ivănescu. Aurelian Titu Elin. Dan Stoica. ANDREI vezi: Eminescu. Mircea Petrescu. Viorel Panţa. Virgil Mălăncioiu. Aurel Dumitrescu. Nicolae Ionescu. Marius Padina. George Ierunca. Leonid Dinescu. Adrian Petean. Barbu Codruţ. Marta Pillat. Nicolae Săplăcan. Dan Got. Nicolae Proca. Liviu Ioan Stratan. Iacob Pârvulescu. Radu Astaloş. Mircea Kiropol. Nora Ivănceanu. Ana Bodiu. Emil Bucur. Creţan. Andrei Brad. Gheorghe Tudoran. Mircea Beldie. Mihai Blandiana. Florenţa Almosnino. Mihai GRIGORE-NEARŞOVA. Mihai Careja. Sebastian Robescu. Ion Moldovan. Ştefan Augustin Dorian. Irina Negoiţescu. Constantin Cărtărescu. Monica Pituţ. George Baltag. Magda Cesereanu. Cezar Barna. Victor Tomozei. Gellu Nechit. Gabriel Christi. C. Leo Buzea. Mircea Mărculescu. Carolina Iliescu. Constantin Beniuc. Mircea Dobrescu. Iustin Păunescu. Elvira Soviany. Angela Martinescu. Mariana Marinescu. Ileana Măluţ. Marian Dumitraşcu. Ion Oprea. Gellu Draghincescu. Daniel Coşovei. Traian T. Pop. Ioana GRIGOR. Dan Lovinescu. Katia Gălăţanu. Radu Simionescu. Eugen Iordache. Rodica GRIGURCU. Viorel Panaite. Miron Laurenţiu. Ion Dodu Bănulescu. Augustin Pop. Mihai Marian. Ion Popa. Adrian Andriescu. Nicolae Pantea. Marin Mircea. Ştefan Cassian. Adrian Popescu.

Gheorghe Vulcan. Mircea HANGIU. vezi: Leu.Turcea. Daniel Ţepelea. Sorina GUY MARICA. Livia HERTA. Valeriu Tănase. Mircea Eminescu. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Mária HOLBAN. EUGENIA vezi: Ivănescu. NICOLAE vezi: Streinul. Constantin I. Ion Vinicius. Lucian Boldureanu. Radu Zegreanu. ANCA vezi: Chioaru. IOAN vezi: Ţeposu. Lucian HOLOMEIA. FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. Costache Petrescu. APOSTOL vezi: Boerescu. Radu G. Ştefan Antonesei. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Mihai Popa. VINTILĂ vezi: Eliade. ILIE vezi: Sîrbu. Marin Stancu. Mircea HĂDĂRIG. Gheorghe Nedelciu. PETRU M. László Kozma. Stelian Trif Pleşa. vezi: Alexiu. VIOREL vezi: Şincai. vezi: Eminescu. Iosif HORODINCĂ. ÉVA vezi: Balogh. Ştefan HORVAT. CLAUDIU vezi: Creţia. Ovid S. Mihai HUSAR. R. Ştefan Cărtărescu. Mircea Handoca. Mihai Eniceicu. Dumitru Cordoş. Bujor Negoiţescu. Sergiu Stanca. Lucian Vicol. ALEXANDRU vezi: Voica. Petru Olăreanu. Paul Vulturescu. Corneliu 511 512 . Liviu Ioan HAŞ. Zaciu. Luminiţa Ursachi. Zubaşcu. Mircea Nedelcovici. MIRCEA vezi: Eliade. Mihai Vasiliu. Vlad HAŢIEGAN. Sanda HAVRILIUC. Ioan Urs. Cătălin Neagoe. Liviu Dumitriu. Lucian Vieru. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. Dan-Silviu Caraman. Horia Gurău. vezi: Abăluţă. Ion Olăreanu. Andreea-Luciana Grossu. Ion GROŞAN. Ioan Viorel Lazurca. VIORICA vezi: Stanca. Ion Vasiliu. Sorescu. Viorica HREHOR. Ion D. Mihai HANDOCA. GEORGETA vezi: Bănulescu. Radu GUZUN. SĂLUC vezi: Eminescu. GULÁZSI. Jenő GURĂU. Mircea Sâncrăian. Florina GUŢAN. Bogdan Vasiliu. E. IOAN vezi: Agopian. George Zaharia. Apostol Izbăşescu. Octavian Gălăţanu. Ar. Mihail Gârbea. Costache Preda. I. B. Mircea HORJ. AUREL vezi: Eminescu. Cezar HAJDÚ. Sterian Zaharia. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. HORIA. Adrian I. László HANCU. AURÉLIA vezi: Dsida. Mircea GROZA. Mihai HANU. Octavian Gr. Dominic Ulmu.

ALEXANDRU vezi: Rebreanu. TH. FARKAS vezi: Cuşa. Mircea Gârbea. ŞTEFAN vezi: Bantoş. Ioan Nagy. Laurenţiu IONESCU. Liviu ISTRATE. Gheorghe Soare. DANIEL vezi: Lovinescu. Monica ILICA. Pál JUCAN. Radu IONESCU. MARIA vezi: Ivanciuc. Liviu IORGULESCU. Mircea JENÖ. Ioana Ulici. ION vezi: Eminescu. Mihai ILIESCU. GRAŢIAN vezi: Eminescu. Sorin IOVA. MARIANA vezi: Greceanu. MARIA vezi: Eminescu. VIRGIL vezi: Eliade. Mihai Filipciuc. Ioan Micu. NAE vezi: Ciocîlteu. IORGA. Nicolae Naum. BOGDAN vezi: Drăgănoi. Ana Firan. Mihai ILIE. Chiril IANOŞI. Radu IOANID. Carmen Manolescu. Constantin IOANIDE. Dinu IONESCU. CRISTINA vezi: Eminescu. Mihai IANCU. MIRCEA vezi: Baltag. Laurenţiu Vlăduţescu. Cornel Tupan. RUXANDRA vezi: Agopian. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. BOGDAN vezi: Verdeş. V. GHEORGHE vezi: Cristea. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. Ovid S. Christiana IONESCU. Mircea ILEA. Valeriu Golopenţia. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. ANTON vezi: Eminescu. Gellu Nisipeanu.IACOB. Liviu ILISEI. Zaciu. AL. S. IERUNCA. Iosif 513 514 . Anton Miloş. Mircea Petrescu. Mihaela ISTRATE. IOVIAN. Ovid S. Ion Vulcan. EUGEN vezi: Eliade. Ion IVĂNCESCU. ILIN. Mircea IONESCU. Radu G. Claudiu Tricolici. Ion Izbăşescu. ION vezi: Crohmălniceanu. Cezar Crohmălniceanu. Ovid S. Sanda Dragolea. vezi: Zarifopol. GAVRIL vezi: Rebreanu. GELU vezi: Damian. Ovid S. Mihai IONESCU. Marian IROD. vezi: Cuşnarencu. CONSTANTIN vezi: Macedonski. Ulici. Titel. AL. Zoe INEA. STANCU vezi: Rebreanu. Ovidiu IANCU. George Daneliuc. MARIANNE vezi: Eminescu. Mihai ILIESCU. Mihai IACOVU. Ştefan Cordoş. Maria-Ana Ursa. ION TUDOR vezi: Dopcea. Mihai Eliade. Mircea Ţeposu. ALINA vezi: Eminescu. Horia Groşan. GABRIELA vezi: Cârneci. Alexandru ILIESCU.

Florin Ioanid. Ovid S. Lucia Gavrilă Ogoranu. LEONID. RODICA vezi: Caragiale. Mihai LOGA. Arthur KLEININGER. LAZEA POSTELNICU. Monica LUCACI. Alina LAZU. FLORIN vezi: Drăghescu. Károly L. ROBERT vezi: Eliade. MARIUS vezi: Zaciu. Sergiu Dan KOVÁCS. Doina Mitchievici. Vlad LAZĂR. C. Ion Pascu. Garabet Micle. Endre Kós. Şerban Cărtărescu. MONICA vezi: Eliade. György KOZMA. Ferenc LEFTER. Gabor. Mircea LĂCĂTUŞU. Ioan Ianuş. SANDA vezi: Eliade. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. Angelo Nicolaie. Tristan KOVÁCS. Mihai Glodeanu. Mircea LOVINESCU. GUSZTÁV vezi: Szemlér. Ioan Pippidi-Mungiu. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. Károly KALUSTIAN. Nichifor Crăsnaru. Marius Iaru. Sanda LĂZĂRESCU. LAURA vezi: Ciobanu. George L. Domnica Eminescu. LENA vezi: Albu. LAJOS vezi: Páskándi. Viorel LÁNG. Ştefan Porumboiu. IOAN vezi: Cristea. Elie Miron Eminescu. GABRIEL vezi: Pleşu. Andrei LIVESCU. Florenţa Anghelescu. Radu F. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. Mircea V. D. Mircea KACSÓ. Veronica KÁNTOR. George Ifrim. Daniela Petică. Valentin Drumea. ALTAY vezi: Porumboiu. SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. ELISABETA vezi: Stolojan. Sterom. Nicolae Ştefănescu. Ştefan Titel. Emilian LAIU. Mihai LĂCUSTĂ. CRISTIAN vezi: Eminescu. Horia-Roman KONRADI. KINGA vezi: Kós. LĂSCONI. Clelia Marinescu. LEON vezi: Ibrăileanu. Victor LAZĂR. GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. Ştefan LIICEANU. ALEXANDRU vezi: 515 516 . THOMAS vezi: Patapievici. Nichita LUNGU. ALBERT vezi: Caracostea. Ioana Popa. GHEORGHE vezi: Alecu. Sorin Tzara. Maria Leon. vezi: Galaicu-Păun. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU. Ovid S. Bogdan I. Géza KERIM. Arthur Prelipceanu. Ion Luca LUCACIU. Mircea Lovinescu.JUCAN. SIMONA vezi: Dan. MARCEL vezi: Stănescu. Virgil Nimigeanu. Zografi. ION vezi: Crohmălniceanu. MARIA vezi: Alexandru. Crainic. Mircea Dolfi.

Antim Popescu. Constantin Preda. LUMINIŢA vezi: Baconsky. Ion Botez. ILEANA vezi: Cărtărescu. Tudor Balotă. MARINCA. LIVIU vezi: Zaciu. Mihail Tomozei. Dimitrie Costin. C. Mihai MAREŞ. NORMAN vezi: Blecher. Ion Luca Celan. Bujor MAKKAI. Mariana Petrescu. Rózsa MALAMEN. RADU vezi: Zaciu. Radu Ureche. Paul Gencărău. Nicolae Bălu. Grigore MARINO. Aurel MARINESCU. Mihu Eliade. Ion Luca Damian. MARCUS. Laurenţiu MARCIAN. MALIŢA. Ovid S. Liviu Voinescu. Vasile Gh. Radu Ivireanul. Radu MANOLESCU. Mihaela Chira. Constantin Constantin. NICOLAE vezi: Arghezi. George Călin. B. ALINA vezi: Nedelcovici. EMIL vezi: Arghezi. Alex. Shaul Carol. Eugen Vlad Voinescu. Marin. Sesto Păun. Dinu MALEA STROE. Dorli Blaga. Tudor Dragomir. Minerva Dumbravă. Mircea Urmuz MARIN. RADU vezi: Crohmălniceanu. Sandra Muşat. Ştefan Ionescu. Sorin Mihaly. Gheorghe Ulici. Ion Bănulescu. ADRIAN vezi: Cioran. Nichita Ştefănescu. Mircea Har. Miron Dosoftei Greceanu. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. Ion Eminescu. Ion Ene. Titu Noica. Mihai Georgescu. Radu MANILICI. Paul Rebreanu. VALERIU vezi: Budai Deleanu. Eugen Mărculescu. Cătălina Horopciuc. Ion Sorescu. MARCEL vezi: Bacovia. vezi: Bărbulescu. Carmen Scorobete. CĂLIN vezi: Breaz. Iolanda MARINESCU. Ion Cantemir. Călin Fântâneru.Carmel. Margareta Voinoiu. M. Mircea MANU. Sandu Fischof. SOLOMON vezi: Barbu. Solo Marcovici. N. SILVIA vezi: Grigorescu. LUPŞE. Leonid Eminescu. Theodor Dimov. Sorin Ungheanu. Maiorescu. Manuela Pârâu. Andrei Gorun. Octavian N. Mihai MARIN. FELICIA vezi: Malamen. Dan MARINA. MARIN vezi: Creangă. Marin Titel. Monica Sadoveanu. Radu Cojocaru. Emil George. Mircea MANEA. Dan LUPAN. IOLANDA vezi: Zarifopol. Luiza David. Sorina Stănescu. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. Lucian Caragiale. ÁDÁM vezi: Ignácz. Diana Stanca. Mihai Zaciu. Bianca Pals. Ştefan Blaga. ANGELA vezi: Pantea. Alexandru 517 518 . Teodor Caragiale. Mihai Lovinescu. Constantin MARCU. Mircea Eminescu.

Ilie Got. Constantin Virgil Beniuc. Mihai Frăţilă. Valeriu Astaloş. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. Mihai Preda. George Bănescu. DAN C. Ion MATALĂ. VICTORIA vezi: Albu. VIOLETA vezi: Eliade. Marta Tănase. Ion Manu. Alexandru MILEA. Irina Mazilu-Crângaşu. ILEANA vezi: Bănulescu. Mihai Morar. Mircea Iovănel-Spineanu. Ileana Mănucă.Marino. DANIELA vezi: Stratan. Mariana MĂLINAŞ. Adrian Petreu. Mircea Eminescu. Ioan Romeo MIHAI. Alexandru-Cristian Mincu. LAURA vezi: Mândrescu. VALENTIN F. Lena Constantinescu. Gustav MARTIN. Mihai Sorin MIHĂILESCU. MONICA vezi: Pop. Emil Mavrodin. Valeria Dima. Mihail Zaciu. Marian MICU. Luiza MIHĂESCU. Simona-Grazia Doman. Sorin MARŢIAN. Anamaria Eminescu. vezi: Gurău. Adrian Georgescu. FLORIN vezi: Barbu. Cătălin Rădulescu. MIHĂILESCU. Mihai Constantinescu. Alexandru Călugăru Baciu. Dan Miloş. Ion Constante. Stelian Ţeposu. Ioan Mălăncioiu. Cora Deleanu. DUMITRU vezi: Bărbulescu. Mircea Sadoveanu. Cezar Crohmălniceanu. Mihai MĂRCULESCU. Mircea MESINA. Viorel Morega Spineanu. Mihai MĂNUCĂ. Petre Grossu. Marin Mirea. Titel Corciova. Cezar Ivănescu. Gheorghe MILESCU. George Bălan. IRONIM vezi: Rebreanu. Gellu Drăgan. GABRIELA vezi: Zaciu. ŞTEFANIA vezi: Carol. Ion MIHALACHE. Mircea MIHAIU. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Sergiu Handoca. Marin Sipoş. DAN vezi: Eminescu. Ileana Naum. Liviu MATACHE. Mihai László. Elisabeta Caragea. Radu Chichere. Vintilă Mihuleac. Elena Cârneci. Cecilia Cazacu. Ion Botez. MARTIN. MIRCEA vezi: Baltag. Mihai Bogăţan. Mihaela Diaconu. vezi: Roşiianu. Ioan T. DUMITRU vezi: Baltag. Cezar Titel. Cezar MARTIN. Mircea Machidon. Doina Ivănescu. Gabriel Molnàr. Dumitru Augustin Dorian. Gheorghe Eliade. vezi: Beligan. Gheorghe Papahagi. Mircea A. Florenţa Anania. MIRCEA vezi: Beligan. Ion Malancu. Eliade. Gellu Niculescu. Ion Gorjan. Radu G. Ovid S. Ruxandra 519 520 . ANTONIU vezi: Andreescu. Mihai Vrabie. Ştefan Eminescu. VIRGIL vezi: Vădan. Mircea MIHAI. Apostol MIHĂIEŞ. Eminescu. Anamaria Horia. Alina MELINESCU. AUREL vezi: Baltag. Constantin MĂLĂNCIOIU. ION M.

Ion Vădan. Eugen Naghiu. GHEORGHE vezi: Alexiu. Simona Toma. Radu Ursachi. AL. Haig Ichim. IOAN vezi: Baba. Mariana MÓZES. Mircea Eminescu. Valentin MORARU. MIRCEA vezi: Acterian. Nicolae Sommer. Daniel MOCUŢA. Laurian Stoiciu. Virgil Eliade. Titu Marino. Ion Zegreanu. Spiridon Postu. Dan Ioan MOANGĂ. Mihai Zaciu. Horia-Roman MITCHIEVICI.Nistor. Ioan Untaru. Ştefan Spiridon. vezi: Crohmălniceanu. Virgil Nuţu-Piersică. Nicolae Roşculescu. Gabriel MOŢ. TEODORA vezi: Blaga. O. Radu Stănchescu. Elisabeth Petre. Marinela Tache. ANGELO vezi: Bobe. Nicolae Rizeanu. Păunescu. Flaviu Dragolea. Zoe Pintescu. GEORGETA vezi: Vighi. Mihai Breban. Ion Zaciu. ATTILA vezi: Marton. MIRCEA vezi: Marin. Maria Tudoran. Lucian Baba. Mariana Sorescu. Mircea Maiorescu. Mihai Handoca. Ioan Bărbulescu. Ruxandra Ţeposu. Ana Cozmuţa. Papi-Emilian Rotaru. Lucian MOTOC. MARIN vezi: Almosnino. Octavian Horvath. Zaciu. Ion Ţeposu. Mircea MIU. Mihai Nistor. Cărtărescu. OVIDIU vezi: Borbély. Mircea Eminescu. Mircea MOTEŢ. Ioan Nistru Ţigănuş. T. Virgil Ivăncescu. Ioan Tolcea. Ştefan Cordoş. GEORGE vezi: Eminescu. Lili MUNTEAN. Ştefan Botez. Maria Prelipceanu. Benjamin MOARCĂS. Mircea Ierunca. Radu G. Ioana Doclin. Ion Bănulescu. Geo Eliade. Ioana Paleologu. Doina Cristian. Marin Reichmann. Marin Spiridon. MIROIU. Theodor Eminescu. Victor Goma. Dorin Ţepelea. Marcel Vinganu. Cassian Maria Stoiciu. Iosif Nicolau. CONSTANTIN vezi: Damian. Mircea MIRCEAN. Baltag. Monica Stanca. Mihai Duda. Bogdan I. MINCU. Paul Grigurcu. Ovid S. Sebastian Sipoş. Ioan Comănescu. EMIL vezi: Fundoianu. Vasile Matiuţ. Alexandru Popa. Nicolae Daneliuc. Marta Preda. Anatol E. Octavian Gr. Anton Jurcă. Gheorghe Gurghianu. Liviu Ioan Şerban. Adrian Petreu. Mihai Micle. Mihai Felea. Mircea MORARIU. Aurel Handoca. NICOLAE vezi: Dimisianu. Francisc MOLDOVAN. Vasile Man. George Baconsky. Paulina Popescu. Radu G. MIHAELA vezi: Patapievici. Liviu Ioan Stratan. Veronica 521 522 . Mihaela MIRODAN. Alexandru Pascu. Sanda Ursa. Florica Ionescu. Vădan. Mircea Dumitrescu. Gheorghe Jurcă. Radu Folea. Cezar Barbu. Denisa Corcea. CORNEL vezi: Cornea.

Vilmos NASTASIA. Zaharia Steinhardt. Zaciu. Radu G. Laura Bălan. Dragoş Naum. ION N. Constantin Oprea. Horia Caragiale. Marius Uricaru. Sorin Constantinescu. ALEXANDRU vezi: Ţeposu. Ion Nicodim. Shaul Dolfi. vezi: Petrescu. Aurel Reschika. Eugen Zamfirescu. Hadrian Stanca. Radu Popescu. Bujor Negrici. Jean Bădescu. Liviu Ioan Ştef. Emil Moldovan. Traian Ţepelea. MIRCEA vezi: Iacob. Ion Chimeţ. Richard Şişmanian. VIOREL vezi: Boeriu. Mihai MUREŞAN. C. Virgiliu Felea. Iordan Comoroşan. Mircea MUREŞANU. Iulia Hrubaru. Dan-Silviu Breban. Mihai Micle. Mateiu Eminescu. Mircea MUŞLEA. CARMEN vezi: Buda. Cristina Tomuş. Mircea Mureşan. RODICA vezi: Beldeanu. Alexandru Eminescu. IOAN vezi: Eliade. Ara Alexandru Zaciu. Gellu Nedelcovici. Marin Rău. CARMEN vezi: Agopian. Doina Manolache. Virgil Glodeanu. Şerban Drăgan. Aurel Scherer. Manu. George Bălu. Petru Popescu. Titel Cotruş. Leonid Perian. Ion Blaga. Nicolae Tamaş. MIRUNA vezi: Baciu. Soare. Gheorghe Hasdeu. Lucian Blandiana. Tudor Barbu. Vasile MUŞAT. Alexandru Paraschivescu. Dimisianu. Mircea Zaciu. Valeriu Damian. Ion D. Nicolae Galaction. Paulina MUREŞAN. Augustin Caraion. Dan Cristea. MELINDA vezi: Molnár. Mircea Tupan. Florica Ichim. Marian Papilian. Dinu Noica. Mircea MUREŞAN. Ştefan MUŞINA. Nichifor Creangă. Florica Ionescu. Ovidiu Crainic. Dan Stanca. Victor Setlacec. IRONIM vezi: Eminescu. Gheorghe Stoiciu. Gala George. Ion Bernea. Eugen Nica. S. Mariana Sîrbu. Corneliu Buzura. Stelian Preda. Mihai Ene. Zaciu. Hortensia Papahagi. George Mihail Zarifopol.MUNTEAN. Mircea MUTHU. Dominic Stancu. Nicolae Paleologu. Liviu NAGY. Marian Popa. Nicolae Bart. ION vezi: Alexandru. 523 524 . Ioana Ecovoiu. DUMITRU vezi: Carmel. Ion MUREŞAN. Petre Tărâţeanu. Gabriel Dinger. Ana Boerescu. Alexandru Balotă. Ion Cristea. Camil NEAMŢU. Dinu MURGEANU. Veronica Pandrea. ROMUL vezi: Popa. Ioan Ţeposu. Mariana Jela. Petre Papadat-Bengescu. Nicolae Buzinschi. Radu G. Bujor S. Ioan Fulga. Alexandru Pandrea. Cristian Tiberiu Popescu. Dan Sipoş. Eta Dimov. Viorel Pantea. Valentin Eliade. Victor Flora. Mihai MUNTEANU. Ioan Arghezi. MIRCEA vezi: Rebreanu. Alexandru Gheorghiu.

CHRIS vezi: Balotă. Catrinel Stoenescu. Cezar NIŢESCU. ION vezi: Ghiur. vezi: Andronic. Ştefan Ciobanu. Emil Constandache. Nina NOJE. Rodica NECULA. Mircea Mateescu. Lucian Noica. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. EUGENIU vezi: Blaga. Nicolae OCINIC. CRISTINA vezi: Ivănescu. Ştefan Codrescu. ALEXANDRA vezi: Borbély. Liviu OLIVOTTO. VASILE vezi: Eminescu. Mihai Eminescu. ANCA vezi: Fanache. Hortensia OLĂREANU. G. EUGEN vezi: Agopian. Mihai NEDELCIU. Mihai OPAIŢ. Ştefan Ion Pandrea. VICTOR vezi: Ierunca. Ovid S. Eminescu. Ion 525 526 . Radu Draghincescu. G. Gheorghe OANCEA. ADRIAN vezi: Boia. Vasile Groşan. Lucian Eminescu. MIRON vezi: Barbu. Virgil Marino. M. Ovid S. Mihai OLTEANU. Mihai Ghilimescu. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. Mircea NIŢU. Vasile V. SANDA vezi: Eliade. Ştefan OLTEAN. OLIEVSCHI. vezi: Baltag. Mihai NEUMANN. ALINA vezi: Popa. George Virgil NEGRUZZI. Bianca NEDELCEA. NEDELCU. Oana OLĂREANU. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. Pituţ. ION vezi: Eminescu. Sorohan. Mihai NENADIC. Mircea NIŢU. Anca Petean. Ion D. MARIA vezi: Ceranu. M. CODIN vezi: Lazia. GEORGE L. Mihai NISTOR. VICHENTIE vezi: Eminescu. Mihai OPREA. BASARAB vezi: Eliade. ALEXANDRA vezi: Ierunca. OCTAVIA vezi: Eminescu. Virgil NIMIGEANU. CARMEN vezi: Eminescu. NICOLAE vezi: Ioana. Constantin Popa. Mircea NEGRICI. MILAN vezi: Eminescu. Mihai NEGOIŢĂ. TUDOR vezi: Cimpoi. Ioan Noje. Liliana Ninulescu.Ciobanu. Mircea NICULESCU. Petre NEDEEA. Constantin NIŢESCU. Elvira OLOGU. Mircea NUŞFELEAN. OLIMPIU vezi: Filip. LUCIA vezi: Zaciu. Titus NISTOR. IONEL vezi: Cioran. ELENA vezi: Rebreanu. Ion NIŢĂ. Adrian NICOLAICIUC. Răzvan Sîrbu. Mihai NICOLESCU. IACOB vezi: Eminescu.

Constantin Bibescu. Radu G. Djuvara. Dan Topârceanu. Apostol PARASCHIV. M. Virgil Nottara. Gala Ierunca. Adrian Ţepeneag. Viorel Rudich. ROXANA vezi: Pişcu. S. Virgil Cernăianu. PETRE vezi: Chihaia. MARIAN vezi: Alexandru. Petreu. Tudor Caragiale. Veronica Negruzzi. LAURA vezi: Ionescu. Virgil Maiorescu. Mircea Hudiţă. Martha Blecher. Nae Iorga. Liviu Ioan PANTEA. Angela Mureşan. Călin Cilibi. George Eminescu. ANCUŢA vezi: Pamfil. Boia. M. Mircea Gurău. Emil Codrescu. Fl. PAPAHAGI. Gabriela Nedelciu. Virgil ORNEA. M. Iacob Olăreanu. N. Gheorghe Melinescu. Dumitru Zaciu. Pavel ORBÁN. ALEXANDRU vezi: Eliade. Ion Arghezi. Constantin Galaction. Mircea Eminescu. Gheorghe Ţeposu. Liviu Handoca. Neagu Eliade. Mihai Galaction. ALAIN vezi: Omescu. Ioan Lovinescu. George Tzigara-Samurcaş. NICOLAE vezi: Angelescu. Mihai Fântâneru. Ádám Molnár. Hortensia Russo. Ţeposu. Alina PÂRVULESCU. KINGA vezi: Bodor. Ion PATRAŞ. PARUIT. Zaciu. IOANA vezi: Arghezi. Ioan Eliade. Constantin Setlacec. Ovid S. Gheorghe Carianopol. DORA vezi: Balotă. Nicolae Micle. Ovid S. Virgil PANĂ-OLTEAN. Nicolae Grigurcu. Mihai Ene. Răzvan Crohmălniceanu. Mihai Ierunca. Ion Popescu. Daniel Stoiciu. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. Vilmos ORHEIANU. OVIDIU vezi: 527 528 . RODICA vezi: Eminescu. Lucian Carageani. Nina Cioran. Marta Rădulescu-Motru. Mircea PAVEL. Mihai PÂRVU. Ovid S. vezi: Agârbiceanu. Ioana Spiridon. Marino. Golopenţia. Costache Papadat-Bengescu. Mircea OPREA. Tudor Beldie. Mircea Eminescu. Ioan Ionescu. AUREL vezi: Marinescu. Mircea Pop. Ion Luca Crohmălniceanu. Eminescu. Iacob Nemoianu. Titu Micle. Const. Radu G. I. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. Bianca Balotă. Monica PALADE. Haralamb OSMAN. Adrian Martinescu. Alecu PECICAN. Stelian PALEOLOGU. Monica Marian. Z.OPREA. Alexandru Zincă. Nicolae Lăcustă. Moise Cionca. PAVEL. RODICA vezi: Tănase. Pericle Mecu. Silviu Cuşnarencu. VLAD ANDREI vezi: Cândea. Anton Grăsoiu. Adrian PAVEL. ANTONIO vezi: Blecher. Gala Georgescu. Eugen PÂRVAN. Veronica Negruzzi. A. DAN vezi: Marino.

Mircea PERIAN. Radu Stănescu. Anton Mihăileanu. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. Eta Constantin. Petru Cerna. Simona-Grazia Eminescu. Paul Petrescu. Aurel PODOABĂ. IOAN AUREL vezi: Muthu. Virgil Cârdu. Ion Mureşan. Mariana Borbély. Dumitru Chira.Zaciu. Viorel Mureşeanu. Mihaela Vlasie. MARIANA vezi: Eminescu. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. Sándor POP. IRINA vezi: Albu. Nichita Suciu. Călin POMOGÁTS. Daniel Ştefan PETEAN. Mircea Noica. Victor PETRAŞ. Liviu Manea. ANDREI vezi: Eliade. Ştefan Grapini. Nicolae Pocovnicu. LIVIU vezi: Eliade. Mihai Firan. G. Horia Alexandru Pantea. Norman Mălăncioiu. Liviu POP. Gheorghe PIPPIDI. Mihai PIENESCU. BÉLA vezi: Páskándi. Anton Ianculescu. Luminiţa Vlasie. Mircea 529 530 . Carmen Goanţă. Tudor PINTESCU. DORIN vezi: Dumitraşcu. Livius Cioran. Mihai Motoc. Florenţa Balotă. Aurel Ursa. Laurenţiu Moşoiu. DORU vezi: Muthu. vezi: Arghezi. Mircea POP. Liviu Sorescu. Ilie Corbu. Ion Mureşan. Mircea Goma. LUCA vezi: Eliade. Adrian Urs. MIRCEA vezi: Buteanu. Aurora Craia. Adrian PIŢU. Marcel Muthu. Ioana Dima. Aura Ciocârlie. Sergiu Maliţa. Daniel Dima. Bianca Blandiana. Daniel Teoc. Géza Reményik. Mihai PLOPEANU. Mircea PETRIC. Maria Lucia Horvath. Ioan Damian. ALEXANDRU vezi: Gurău. Alexandru Pillat. PLOSCARU. Sultana Diaconescu. ELISABETA vezi: Nechit. Sorin Haţegan. Monica Popescu. Minerva Christi. Flavia Ţarină. ALEXANDRU vezi: Boeriu. HOREA vezi: Pantea. Călin PETRESCU. Ileana Mureşan. Mircea PIRU. Ioan Es. Viorel PERŞA. DAN vezi: Eminescu. Leon-Iosif Grecu. Irina POP. Simona Rău. GHEORGHE vezi: Anghel. Dimitrie Minulescu. Doina Chioaru. Mioara Horvath. Remus Hapa. Simona-Grazia Glodeanu. Marin Stanca. Apostol Marino. Virgil Philippide. Dumitru Cetea. VIRGIL vezi: Căbuţi. Emil Cornu. Ştefan Bulat. Aurel POENAR. Mihai Pop. GARBIEL vezi: Papahagi. Dinu Ioanicescu. Ana Bojan. Aurel Rebreanu. Constantin Panait. Dan PLOAE-HANGANU. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu.

POP. Goma. Mircea Naum. Victor Dunăreanu. Florenţa Aretzu. Liviu Slavici. Dan Mărgineanu. George Cioran. RĂDULESCU.M. Ioan Ţuţea. Sorin RAŢIU. Mircea POPESCU. Lăcrimioara RAICU. George Celan. Daniel 531 532 . PUIU. Mihai Buzea. George PUIU. MARIAN vezi: Popescu. George Brezianu. Monica Titel. Petre Ştef. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. Gheorghe Nedelciu. Emil Dima.POP. Cezar Cordoş. DANA vezi: Astaloş. Iulia Stanca. vezi: Eminescu. Mircea POPOVICI. Leonid Eliade. Alina RACHIERU. Ioan Vighi. Radu G. Marian Ţeposu. ROXANA vezi: Balotă. Mirela Zaciu. ADRIAN vezi: Balotă. Lucian Ilana. EVA vezi: Matiuţ. Iacob Sasu. ROXANA vezi: Doinaş. Mihai Goga. Nicolae POPA. Traian Valjan. TITU vezi: Astaloş. Cassian Maria Trifan. Grişa Pamfil. Ioana Nedelcovici. Richard Roznoveanu. Zeno Rebreanu. Gellu Papahagi. Ion Luca Cubleşan. Mihai Morar. Constantin Petrescu. POPOVICI. IULIA vezi: Boia. MIRCEA M. IULIU vezi: Milescu. Ovid S. Victoria RĂCARU. Sorin POSTELNICU. Octavian Papilian. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. Ştefan Augustin Gherghei. SORIN vezi: Crohmălniceanu. Christian W. Dan POPA. Simona-Grazia Dorian. Ion Blaga. BOGDAN vezi: Drăgan. MIRCEA vezi: Rebreanu. Gellu Eminescu. Ovidiu Motoc. Lucian Eminescu. Mircea Ţeposu. Virgil Lovinescu. VASILE vezi: Ierunca. ŞTEFAN vezi: Arion. DUMITRU RADU vezi: Ulici. Petre POPESCU. Liubiţa Roman. Ioan T. Liviu Spiridon. Ion Reschika. Laurenţiu POPA. Nicolae R. Mihai RACARU. Victor Rebreanu. Zaciu. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. Sanda Dimov. Aurel Sălcudeanu. CATRINEL vezi: Albu. Paul Dănilă. Barbu PREDA. Mircea A. Bianca Diaconu. ION vezi: Baltag. Paul Iova. Aurel Ursa. Dumitru Radu POPA. Paul Caragiale. ENACHE vezi: Corcheş. Călina Turcuş. Doru Raichici. Constanţa Eminescu. Bujor POPESCU. Mircea Martin. vezi: Schenk. Liviu POPOVICI. Mircea POP. I. Mihai Ghiţulescu. Zaciu. Radu G. Ion Călinescu. LUCIAN vezi: Titel. Nicolae Banciu.

MĂDĂLIN vezi: Cioran. Ioan T. Alina Şelaru. Cezar Zărneşti. Maria ROIBU. FLORIN vezi: Adam. ION vezi: Alexandru. Alice RĂDULESCU. Geo Culianu. Nicolae RĂDUŢĂ. Anamaria ROMAN. Viorel ROGOJAN. C. vezi: Eminescu. Ion Mavrodin. Mihai ROGOBETE. Mihai Foarţă. Nicolae Miertoiu. Panait Maras. MAGDA vezi: Stoica. Henriette Yvonne Steinhardt. Capşa. Marcel A. Sebastian Sever. Liviu ROTUND. Adrian Sebastian. ION C. Mihai ROGOZANU. Petre Voinescu. Constantin Bărbulescu. Irina Şişmanian. Robert Ştefănescu. Nae Istrati. Ştefan Gurău. Petre Szekely. Ion Marino. Dan Bogdan Marica. Jeni Bogza. THEODOR vezi: Eminescu. Alexandru Simionescu. C. Arthur Regman. Tănase. Cornel Smărăndache.RĂDULESCU. Doina Găbudean. Nicolae Ţuţea. Minerva Hanu. Dumitru Ene ROŞIORU. Victor Costin. Liviu Chichere. Alex. Mircea Macovei. David Tănase. Constantin ROŞIORU. Florin Patrichi. Perşa. IULIAN vezi: Acterian. Ion Corcheş. Emil Deaconescu. Nicolae Stancu. Ion Codrescu. Florin Spiridon. George Braga. M. Mihail Stahl. ROGOJANU. Calistrat Creangă. Ioan Petru Dragodan. Val Ghica. Ion Petrescu. Victor Lungu. A. Radu Reichmann. Petre RĂU. Oarcaşu. AUREL vezi: Baconsky. Maria Gheorghiu. Mircea Ionescu. EUGEN vezi: Eminescu. Amelia Stoian. TATIANA vezi: Got. Eugen Lupu. Gellu Negoiţescu. ION vezi: Rebreanu. Radu ROTARU. Vasile Şerban. Vasile Găbudean. Vasile Ţucu. Dan Morar. vezi: Bacovia. Ioan Iacobaş. Mircea Eminescu. Marius Lovinescu. MAGDALENA vezi: Beligan. Irina Ene-Zărneşti. Petru Eliade. Radu Busuioc. Liviu Lungu. Apostol ROGIN. Felix Mănucă. Ştefan Turcanu. Cassian Maria Stan. Eugen Ionescu. Valentin Nicolae. Valentin E. Zegreanu. Dan Dunăreanu. Mircea Horia Tacu. Aurelia ROŞIANU. Ara Alexandru Şuiu. Ion REGMAN. CORNEL vezi: Baltag. Emil Petrişor. ANDREIA vezi: Cărtărescu. Mariana Loghin. Ovidiu Egli. Dumitru Gavrilescu. Anatol E. NICOLAE vezi: 533 534 . MIHAI vezi: Mirea. Radu Peia. Mihai ROŞCA. Costel Stănescu. Dan Porumboiu. Andrei Dumitru Ionescu. ION vezi: Abăluţă. Ioan Chira. Dumitriu. Ion Doman. Mircea ROSTIN. SORIN vezi: Lăpuşan. Naum. Octavian Gr. Cezar Bănulescu.

NICOLETA vezi: Dragolea. CARMEN vezi: Eminescu. Ovid S. Matei. Cornel Dan. AL. Ioan F. Corneliu SILVESTRU. Sanda Felea. Vasile Marcuş. Mihai SĂPLĂCAN. EUGEN vezi: Baltag. Ovid S. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. Simona-Grazia RUSAN. JENICA vezi: Rebreanu. Vinea. Cornel Perian. Ioan Pal. Ioana Eliade. Maria Parfene. Mihai Drăgan. Mircea RUSU. Ion Cotruş. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Lucian Cordoş. Victor George. PAUL vezi: Ionescu. Cezar Crohmălniceanu. Lucian Sălcudeanu. GRIGORE vezi: Prelipceanu. Mircea Blaga. Iordan Eminescu. Dinu SĂNDULESCU. Radu Rebreanu.Eminescu. W. D. Constantin SCARLAT. NICOLAE vezi: Eliade. Radu SĂLCUDEANU. FERNAND vezi: Eliade. C. vezi: Mărgineanu. AL. MARIANA 535 536 . George SALADE. Emil Mureşeanu. Alexandru Lovinescu. Gheorghe Săucan. Dima. Mircea Ţepelea. Dafin Nistor. vezi: Bulgăr. Gheorghe Datcu. Cassian Maria SĂTMĂREAN. RUSU. ION vezi: Benţea. SFÂRLEA. Mihai Motoc. Liviu SĂVULESCU. Petre Petrescu. Mihai SIMUŢ. ROMULUS vezi: Zaciu. GEO vezi: Blaga. Ovidiu Crohmălniceanu. Mihai SABĂU. Mircea SAVIN. Leonid SIMULESCU. Petre RUXĂNDOIU. Nicolae Spiridon. Alexandru Zarifopol. Nicolae SASU. Mihai SCHUSTER. ALEXANDRU vezi: Barbu. Mircea Gyr. Mircea SCHWARTZ. Mircea Ivanciuc. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. VASILE vezi: Zaciu. PAVEL vezi: Pop. Miron Ţepelea. vezi: Blaga. Paul SCURTU. RADU vezi: Spiridon. LUCIAN vezi: Chira. Ion Diaconescu. Mariana Ştefan. Adrian Pandrea. Ioan SILVESTRU. Ioan B. Nicoleta Vigdor. TITUS vezi: Pandrea. IOANA vezi: Bala. VALENTIN vezi: Rebreanu. Ovid S. Ion Cotuţiu. Cassian Maria SCHENK. Ovid S. Liviu SIMION. Eugen Marino. Ioan SAV. Ioana Pop. Gina Sever. Lucian Noica. Mihail Tomuş. AUREL vezi: Alexandru. Radu G. Ion SIPOŞ. Liviu Sadoveanu. Dimov. Mircea Sebastian Alcalay. Minerva Davideanu. SCHWARTZ. Nicolae RUJA. vezi: Eminescu. Gabriel Ţeposu.

CORINA vezi: Crânganu. Mihai SLAMA-CAZACU. Mircea STEPAN. vezi: Eminescu. Claudiu Şora. Ioana Dolfi. DJ. Pericle Teodoreanu. Monica Marino. Mioara Damian. Ioan Cremene. Constanţa Buzura. Magda Cipariu. Diana Marin. Virgil SPIRIDON. George SORESCU. Angela Mocuţa. Mihai Goma. Traian T. Gheorghe Iacob. Mirela Zeca-Buzura. Paula Roşca. Eminescu. Ioan Foarţă. Grişa Got. Adrian STEPAN. Petre Greceanu. IOAN vezi: Eminescu. Adrian Martin. Mihai Flora. Florenţa Almosnino. Ioan Marinescu. DESPINA vezi: Rebreanu. GABRIEL vezi: Stoenescu. TATIANA vezi: Goma. Popa. STELIAN vezi: Dinger. Maria-Luiza Diaconescu. Adrian Drăgan. Ionel STĂNESCU. Mircea SPIRIDON. H. Geo Eminescu. Mihai Livescu. Barbu Busuioc. Mircea Eminescu. Valentin Iuga. Ştefan SORESCU. Dan Mircea Ciupureanu. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. Horia Gherghei. S. Adela Grigurcu. George Boeriu. Mihai Martinescu. Iosif Pop. MARIN vezi: Bănulescu. Mariana Mincu. Sorin Sterom. Anamaria SORESCU. Eta Brezianu. Mariana Roznoveanu. Creţan. Marin Naghiu. Gellu Nicolae. Mircea Evu. Ruxandra Pop. Gelu Zaharia. Victor 537 538 . Paul Omescu. Paul SORESCU. Gabriela Cristescu. Laurenţiu Uricariu. Gheorghe Romanescu. N. Şerban STANCA. Pan M. DAN vezi: Eminescu. Florina SPALAS. OCTAVIAN vezi: Albu. Liviu Ioan Strochi. Ovidia Vizirescu. Daniela STANCIU. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. Vladimir Dinescu. Valentin Eliade. George Balotă. Liviu Ionescu. Ştefan Lovinescu. MARINA vezi: Babu. Lucian Ulici. Marta STEINHARDT. Augustin Cârneci. Nicolae Bocşa. Cristian Livescu. Paulina Soare. VASILE vezi: Alui Gheorghe. Valentin E. MONICA vezi: Bănulescu. Ştefan STĂNICĂ. Emil Stănescu. MIHAI vezi: Bărbulescu. Ion Stancu. Vitalie Constantinescu.vezi: Ciobanu. Mihai Marin. Ioana Dumitrescu. Ionel Coşovei. Ion Solacolu. Ioan Es. SOVIANY. Nichita Stoiciu. vezi: Eliade. Zaharia SIRUNI. ROXANA vezi: Grăsoiu. Nae Topârceanu. Mariana Vlaşin. SPIRIDON. MIRCEA vezi: Belity. Ion D. Doina STAN. Liviu STANOMIR. SORINA vezi: Sîrbu. Nora Manole. Şerban Gârbea. Gabriela Naum. Buzea.

SANDA vezi: Eliade. ŞTEFAN vezi: Eminescu. CORNELIU vezi: Eminescu. NICOLAE vezi: Vizirescu. ROBERT vezi: Doclin. MILENA vezi: Căbuţi. Nicolae 539 540 . LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. ION vezi: Stratan. Grid Naghiu. Dima ŞTEFAN. Mihail George. Bianca ŞIPEŢEAN. Petru E. Mihail Stahl. Z.Ulici. Alexandru Grigurcu. Mihai Manu. Mircea ŞTEFAN. Nora Marino. Ana Breban. Mateiu SUCIU. Petru Prelipceanu. Şelaru. Vasile STOENESCU. LEO vezi: Crohmălniceanu. Alexandru Popescu. Ovid S. Ioana Iuga. Henriette Yvonne ŞERBAN. Iosif Nedelciu. Mihai Gălăţanu. Radu Steinhardt. Ion Sălcudeanu. Mihai ŞIPEŢEAN. Mihai STOICIU. Pan M. Radu Dimisianu. Ioan Ianuş. IRINA vezi: Marcovici. Vitalie Cosaşu. Eminescu. Dan Philippide. Gabriel Dinescu. ALEXANDRU vezi: Eminescu. LUCIAN vezi: Doncea. Emil STOLOJAN. Gheorghe ŞTEF. Sebastian. C. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. Petre Paul-Bădescu. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Mihai STOLERU. Mihai ŞERBAN. Veronica Modorcea. Liviu Ciobanu. Laurenţiu STEROM. BOGDAN vezi: Caragiale. Cristian Blandiana. GEO vezi: Crohmălniceanu. Cristian Popescu. Florin SURDU. Ştefan Grigoriu. ALEX. Şerban Eminescu. Gheorghe Groşan. Mihai ŞORA. Ion STROESCU. Cezar Petrescu. Nicolae Rotaru. Olăreanu. LUCIA vezi: Rebreanu. Ileana Micle. Nicoleta Simuţ. SUCEAVĂ. Ion Stanca. ŞERBAN. ROBERT vezi: Ciocârlie. VICTOR vezi: Eminescu. TRAIAN vezi: Dimov. Mircea ŞANDRU. Ovid S. Mircea STRATAN. vezi: Bădiliţă. Mircea Oancea. Livius ŞTEFĂNESCU. vezi: Zainea. Geo Eminescu. Leonid Maliţa. Ion Luca Cioculescu. Costache Ornea. Adrian Mălăncioiu. Horia Alexandru ŞORA. Traian T. Nicolae Capşa. MARIA vezi: Eminescu. Mircea Dumitrescu. Ovid S. Liviu ŞENCHEA. Mihai STOICA. Ovid S. MIHAI vezi: Caragiale. VICTOR vezi: Coşovei. ALEX. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. Ioan Groşan. GEORGE vezi: Eliade. Pandrea. Marius Ieronim. Mihai STOIAN. Eminescu. Cristian Tudor Popescu. Mihai Iova. Mircea Zaciu. Florica STOICA. Octavian ŞEREŞ.

Octavian Eminescu. Adrian Platon. ANA-STANCA vezi: Eminescu. Veronica Rebreanu. Simona Ţoiu. SIMION vezi: Eminescu. CORNELIA vezi: Hotineanu. Petre TIRON. ADRIAN vezi: Fanache. Mircea ŞTIR. Mihai TOPOLOG. TEUTEIŞAN. Laurenţiu Ungureanu. VLADIMIR vezi: Ierunca. Virgil TITIENI BOILĂ. G. Eminescu. Eleonora ŞTEFĂNESCU. Ovid S. DORIN vezi: Boldea. Mihai TRANDAFIR. Stelian Ţuţea. CORINA vezi: Marino. GRIGORE vezi: Eminescu. MARIA-ANA 541 542 . ION vezi: Eliade. vezi: Cioran. TEODOR vezi: Eminescu. Vasile TUPAN. Constantin Gurău. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. vezi: Eminescu. Ion Pavel. CĂLIN vezi: Gheţie. Constantin Ţurlea. EUGENIA vezi: Albu. Constantin TRANCU-IAŞI. Mihai TĂBĂRAŞI. Mihai Perpessicius TIMOFTE. Ion Luca TEUTIŞAN. Mircea TELESCU. IERONIM vezi: Blaga. ILIE vezi: Alexe. Iulian Eliade. Adrian Eminescu. Constantin TANCO. Monica TISMĂNEANU. Sanda Şerbănescu. Gheorghe TALOŞ. George TĂTĂRESCU. CĂLIN vezi: Caragiale. Lucian Moroşanu. I. ION vezi: Gurău. CONSTANTIN vezi: Goga. MIHAI vezi: Eminescu. N. Mihai Stoica. Petre Ulici. Mihai TOLCEA. Octavian TEODOR. VICTOR vezi: Grigurcu. Mircea Marino.Stolojan. Zaharia TIUTIU. POMPILIU vezi: Zaciu. Tudor Dumitru TERTULIAN. GIZA vezi: Eliade. George Firan. Emil Crohmălniceanu. Crişu Doclin. Florenţa TUDURACHI. Mihai Savu. Mihai TĂTARU. ŞERBAN vezi: Gurău. Liviu TAVITIAN. Ovid S. Mihai TUDOR-ANTON. DORU vezi: Dascălu. George Călin. Victor TRIFOI. Mircea TAMBURLINI. Vasile Ulici. LIVIA vezi: Boilă. Liviu TOHĂNEANU. Pavel Tache. Dora TIHAN. Adrian Spiridon. Cornel ŞTEFĂNESCU. MARCEL vezi: Bodnaru. Carmen Nisipeanu. Apostol Sterom. Eugen Şuşară. EUGENIA vezi: Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Bacovia. TEODOR vezi: Micle. Laurenţiu TRAIAN. Mircea TEODORESCU.

Ion Ţarină. Apostol UNGUREAN. ADRIAN vezi: Alexandru. Mihai UNGUREANU. Ana Drăgan. DUMITRU vezi: Goma. Paul Ivanciuc. Covaci. Virgil Poenaru. Dumitru Uricaru. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. VERONICA vezi: Marcu. Marian Pavel. Veronica Miron. Zeno Nimigeanu. Radu G. Mircea Sebastian. TUDOREL vezi: Blandiana. Nora Lovinescu. Benjamin Galiş. Alexandru Coşovei. Gheorghe Titel. MARCEL vezi: Eliade. Veronica Nicolau. Laurenţiu TURCUŞ. Florin Miloş. Marian Ecovoiu. Gheorghe Mihai Boerescu. Vasile Scorobete. Doru Mătrescu. Şerban Fundoianu. Ştefan Astaloş. Alexandru ŢEPENEAG. vezi: Agopian. George L. Liana Crohmălniceanu. FLOAREA vezi: Olăreanu. URCAN. Ştefan Augustin Drăghici. Mircea Eminescu. Dumitru ŢÎRLEA. Sorin Goma. Cornel Ivănescu. Stela Doinaş. Lyana Gherguţ. Laurenţiu ŢURCANU. Costache Oţoiu. Nicolae Eminescu. Victor Ulmu. Mircea Ţeposu. Sorin ŢEPOSU. Saviana Taşcu. Paul Titel. Minerva Coşereanu Vasilescu. Dumitriu. FLORIN vezi: Eliade. Dan Ţeposu. Mircea Ulici. Claudia Ierunca. MARIUS vezi: Balotă. Vasile V. Mihail ŢION. RADU G. Vasile Grigore Lazăr. S. Mihai Martin. 543 544 . Ioana Ghiţulescu. Petre Stănescu. M. Radu G.vezi: Eminescu. Costache ULICI. Ioana Eminescu. URIAN. Ştefan Eliade. Nistru Ţigănuş. Paul ŢUŢUIANU. Dana Eminescu. Alexandru Cristian Mircea. Traian T. CORNEL vezi: Cozea. Mihai Spiridon. Mihai Melinescu. Ion Luca Eminescu. Ileana URCAN. Stela Balotă. Monica Olăreanu. Mihai Liiceanu. ION vezi: Filip. Mircea Condeescu. Mihai Golia. DOINA vezi: Eminescu. Cezar Latiş. Dan-Silviu Brumaru. Virgil Iuga. Florina UNGHEANU. Gabriel Micle. Nichita Ulici. ION vezi: Mihail. Mihai Flămând. Ovid. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Emil Cărtărescu. CĂTĂLIN vezi: Blaga. Cristian Ţepeneag. Lucian Caragiale. Dinu Foarţă. David Amariţei. Valentin Teodorescu. Grigore Traian Stănescu. Ştefan Bănulescu. vezi: Gurău. Ion Papahagi. Sorin UNGUREANU. Paul Pituţ. ŢINTAR. Olimpia Chira. Norman Mareş. Radu G. Alexandru Perşa. Bogdan Velea. Nicolae Bârlea. Cristian Pop. George Bebu. Gabriela Micle. ILEANA vezi: Urcan. Monica TUPAN. Simona Nicoleta Manea. Mircea ŢURCANU. Eugen Zaharia. Adrian Paleologu. Alexandru Eliade.

MIHAI vezi: Galaicu-Păun. Nicolae Sorin. Mihai Fandarac. LUCIAN vezi: Ţeposu. Ion Danciu. George Boerescu. Cornel Zaciu. Gabriela VASILE. Nicolae Stănchescu. Mircea Eminescu. Mihai URSACHI. Ştefan VIGHI. ALEXANDRU vezi: Moldovan. Mircea Eminescu. George Eliade. Ovidiu Vinicius. Cristiana-Maria Rhea. Mircea Padina. Ecaterina Neşu. Mihai Grigore. Sorin Dan. Petru Comnea. Iosif Eminescu. DIMITRIE vezi: Eminescu. Mircea Prelipceanu. Cristina Roznoveanu. Paul VASILIU. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Ungureanu. Dumitru Verdeş. MAGDA vezi: Eminescu. Florin Ţepeneag. Eminescu. Mirela Ruba. VALERIU vezi: Linul. ION vezi: Zaciu. Mircea VERESS. Mihai Munteanu. Victoria Comoroşan. Sorin Ţeposu. Doina URICARU.Eminescu. Mihai VLAD. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán. Eugen Slavici. Vasile Dinulescu. Mihai Titel. ILEANA vezi: V. Ştefan Cordoş. EUGEN vezi: Ulici. Petru Eminescu. Aurelian Titu Eliade. Mariana Mazilu-Crângaşu. Emil VARVARI. Marcel Ion Ghiviriga. Nicolae Ţeposu. MARINA vezi: Luca. vezi: Călinescu. Ioan Nica. Dan-Silviu Cesereanu. Sanda Eliade. Mihai URSACHE. Radu G. ION vezi: Cioran. Laurian Stratan. Mihai VAKULOVSKI. Virgil Stan. Mariana Mihăieş. Mircea URSU. VINCZE. TEODOR vezi: Buzaşi. Dumitru Purdescu. Aura Cimpoeşu. Gyöngyi VINŢELER. Radu G. Radu G. Ion Nicolcioiu. CRISTINA vezi: Eminescu. Ioan URSU. ALEXANDRU 545 546 . Gheorghe VIŞAN. Ioana Bâja. Ileana Bocşa. Gherasim VARTIC. Ion Hurubă. Dumitru Ionescu. Ruxandra Christi. János VIDAM. Ioan Mirea. DÁNIEL vezi: Székely. VATAMANIUC. DOINA vezi: Uricariu. GEO vezi: Andru. PETRU vezi: Caraman. Laurenţiu URSA. Radu Sergiu Sineşti. Alexandru Lovinescu. MIHAELA vezi: Agopian. GABRIELA vezi: Ivasiuc. I. Vasile Bălan. Ioana Dumitrescu. Mihai VĂDAN. Ioan VAKULOVSKI. ONUFRIE vezi: Mihăilă. HORIA vezi: Zaciu. Viorel Naghiu. Iosif Negară. M. Viorel VANCI-PERAHIM. Ion Şlapac. Adrian Horea. Mircea URSACHE. M. Mihai URICARIU. Emilian Marin.

Edit ZUBAŞCU. Vasile Boz. Dumitru Vale. GEORGE vezi: Baias. Laurenţiu ZSIGMOND. RENATE vezi: Dinescu. Valeriu Fundoianu. Romul Muthu. Rodica Eminescu. Liviu Reichmann. ADRIAN vezi: Eminescu. Dumitru Radu Preda. Petre Papadat-Bengescu. Emilian Glodeanu. HORIA vezi: Ulici. Grigore WEBER. Alexandru Pandrea. Ilie Draghincescu. Gheorghe Lazu. Doina Zaciu. Mihai ZANCA. Mihai VOINEA. Streinu. MIHAI vezi: Eminescu. Liviu Ioan Ţepelea. Dinu VRABIE. Benjamin Galaicu-Păun. Emil Ţeposu. ANDREI vezi: Cioran. RADU vezi: Alexandrescu. Mircea Pandrea. SILVESTRU vezi: Eminescu. Nisipeanu. Lidia ZILIERU. Octavian Stoiciu. Radu G. Gabriel Patapievici. Simona VOINESCU. Mihai VONCU. Mircea Liiceanu. Dan Mircea Coşovei. Traian T. Viorel Căprariu. Ion Lazu. Dan Strătescu. MARIUS vezi: Braga. PETRA vezi: Lungu. Horia-Roman Pleşu. ION vezi: Eminescu. Lidia Mihuleac. Lucian Constantin. Sorin Andru. Ioan Săraru. Mihai VULTURESCU. Mircea Zarifopol. CHRISTINA vezi: Eminescu. Gib I. RĂZVAN vezi: Aderca. Cătălin Munteanu. Ion V. LUMINIŢA vezi: Munteanu. Ion Scarlat. Felicia Mihăescu. Ioan ZAHARIA. Eusebiu Mihali. Mihai Filimon. Dinu VLAH. Alexandru Stanca. Valeriu Flora. Veronica ZECA-BUZURA. Paleologu. Costache ZAMFIR. Alexandru VOICA. Ştefan Bârna. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. Adrian Dinu Soviany. Andrei ZACIU. Ion Camilar. Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. DANIELA vezi: Handabura. Alexandru Cipariu. Mihail Sever. ZARE. Marin Rebreanu. Mihai 547 548 . Vladimir Ţepeneag. Felix Barbu. Ioan Romeo Sadoveanu. MARCELA vezi: Olăreanu. Mihai Micle. C. Romul ZALIS. Ion Iancu Vlaşin. Corin Tache. ANDREA vezi: Gergely. HENRI vezi: Bănulescu. Petre Pelin. Hortensia Popescu. Eugen Prelipceanu. Constantin Biberi. Nicolae Rachieru. Vlaicu Beldie. Cristea. Gelu ZAMFIR.vezi: Cornea. Sebastian Roşiianu. NICU vezi: Eminescu. Ioan VOINESCU. MIRCEA vezi: Alexandru. Mihail Sebastian.

2118. 895. 1598. 1278. 563. 659. 3247. 2707. 491. 600. 1941. 1162. 687. 2953. 1289. 2743. 2350. 2175. 1518. 2472. 2147. 3359 ARCA 56. 988. 2092. 2377. 2399. 3277. 2991. 293. 569. 1228. 361. 651. 503. 1796. 1275. 721. 1781. 2728. 314. 2403. 2449. 1199. 2031. 1172. 2668. 3220. 622. 1016. 251. 643. 2806. 2864. 660. 2266. 2831. 625. 2810. 539. 59. 2614. 838. 3079. 382. 392. 2550. 2536. 1587. 1987. 1777. 2819. 1775. 2304. 2355. 2534. 2469. 396. 1868. 2475. 2151. 2805. 2735. 422. 2093. 2764. 640. 2920. 2240. 1281. 1795. 3063. 317. 2202. 710. 247. 1794. 2154. 315. 1611. 2703. 612. 165. 1583. 2319. 1156. 2091. 1496. 2890. 2739. 3178. 864. 1911. 3268. 2192. 952. 180. 1841. 2275. 3321 CUVÎNTUL 15. 3244. 1585. 1517. 959. 2290. 3282 AXIOMA 219. 653. 2479. 1202. 1011. 2029. 2123. 971. 878. 2296. 2297. 195. 249. 58. 649. 2191. 2404. 2861. 1015. 2983. 2709. 1094. 280. 2024. 1166. 1173. 1332. 3248. 605. 2811. 1274. 2276. 1272. 2183. 548. 2228. 1483. 451. 1493. 1187. 587. 1002. 1852. 2055. 1506. 756. 1516. 55. 2030. 906. 520. 2618. 1277. 889. 2535. 1057. 2212. 2969. 578. 302. 378. 2308. 1945. 1922. 325. 1513. 2273. 2807 CAIETE CRITICE 123. 2946. 3263. 3160. 610. 1504. 2184. 1851. 1810. 575. 2058. 294. 1106. 326. 2011. 1006. 2310. 412. 2014. 2606. 2360. 1171. 1273. 2685. 287. 789. 240. 411. 2085. 2294. 2065. 2865. 1789. 2035. 3139. 1732. 1613. 2973. 1989. 1673. 606. 534. 2569. 84. 2757. 414. 1985. 246. 305. 2082. 3189. 1175. 226. 2033. 3093 CALENDE 17. 1759. 1170. 790. 2119. 126. 663. 502. 188. 925. 129. 931. 2683. 162. 873. 153. 641. 30. 231. 1543. 1620. 743. 638. 3266 CONTEMPORANUL 16. 851. 3025. 1248. 2558. 1280. 2009. 177. 2249. 179. 2518. 2482. 2776. 1630. 184. 2968. 1923. 1783. 2674. 1982. 2284. 1753. 2160. 431. 2282. 1250. 2686. 758. 644. 1754. 142. 1333. 2510. 1122. 3099. 427. 658. 763. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 598. 434. 1212. 958. 1200. 1920. 652. 1223. 122. 2320. 1654. 2107. 233. 3183. 2344. 1249. 2133. 3097. 1640. 1227. 599. 2413. 1631. 2481. 668. 306. 2019. 1747. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 1735. 670. 2369. 2113. 2878. 25. 3142. 2400. 481. 1308. 2295. 561. 2697. 2451. 2754. 1519. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 318. 347. 1537. 377. 3236. 2609. 1649. 3261. 1339. 1335. 1566. 1593. 1955. 642. 654. 2970. 2209. 2152. 938. 2128. 1271. 936. 2675. 2839. 1230. 344. 1194. 909. 282. 3032. 1596. 2225. 1752. 1007. 2884. 2758. 3098. 2327. 1921. 2230. 212. 2577. 2100. 2891. 689. 857. 2003. 413. 235. 1498. 540. 364. 3175. 547. 2866. 316. 3316. 2221. 519. 901. 253. 323. 2337. 1646. 255. 1562. 871. 627. 44. 788. 2261. 1705. 485. 1803. 2990. 1291. 1782. 183.INDICE DE REVISTE 22 291. 1786. 2027. 3193. 2751. 1276. 2094. 2883. 2102. 1924. 218. 1334. 2037. 135. 716. 2679. 1210. 3229. 385. 1174. 1919. 2460. 1296. 274. 879. 1500. 1489. 1807. 170. 2333. 2568. 108. 549 550 . 618. 1738. 1857. 966. 662. 2938. 2480. 2540. 1850. 250. 2216. 2863. 890. 2382. 1069. 1751. 1512. 2286. 1992. 1524. 2259. 3022 APOSTROF 137. 684. 2522. 2497. 562. 2941. 464. 2121. 1201. 60. 1660. 2934. 386. 2858. 1290. 1298. 1641. 2402. 773. 3148. 1137. 875. 568. 1343. 2045. 2752. 2670. 923. 1331. 1151. 1720. 369. 2907. 1799. 2892. 2882. 2070. 492. 2984. 276. 270. 991. 80. 3185. 2401. 176. 1299. 2940. 1650. 171. 2948. 1668. 1622. 2309. 1318. 2148. 2165. 468. 1527. 3049. 1155. 2585. 349. 781. 908. 779. 3141. 2474.

366. 2885. 1526. 886. 3132. 1604. 1304. 2347. 2387. 897. 577. 423. 2993. 2334. 551 552 . 2193. 360. 666. 1679. 887. 111. 2853. 1931. 3094. 1507. 3158. 3152. 611. 1629. 1067. 3215. 3143. 103. 1879. 4. 2328. 648. 1123. 2365. 1161. 3003 LÁTÓ 999. 972. 1149. 105. 83. 1664. 45. 167. 2166. 107. 2922. 1910. 461. 2257. 549. 2849. 1891. 2808. 2708. 1000. 2233. 225. 1787. 1191. 769. 52. 842. 634. 106. 2775. 301. 3005. 2512. 2824. 141. 1309. 2427. 2213. 2747. 2958. 1022. 1681. 646. 469. 2416. 3201. 508. 1994. 1883. 1884. 2809. 2246. 1213. 1736. 2419. 2828. 3012. 2967. 1818. 1252. 311. 2038. 1892. 1027. 1827. 2557. 2052. 1661. 2844. 2129. 283. 2687. 3096. 1990. 1338. 1704. 192. 173. 500. 724. 566. 2957. 415. 1330. 1238. 281. 507. 2619. 1896. 2570. 2171. 2689. 2974. 1523. 1560. 3009. 410. 2201. 2663. 2047. 2589. 2620. 1934. 896. 1306. 2780. 718. 940. 703. 1929. 1494. 839. 125. 533. 1181. 1643. 2219. 1610. 1644. 2695. 190. 1821. 786. 1575. 1907. 2871. 911. 1903. 1243. 1647. 3211. 2596. 1236. 321. 3031. 376. 374. 3365 ECHINOX 406. 1319. 939. 1190. 3196. 762. 2908. 1254. 669. 2283. 2223. 3006. 1584. 1315. 1179. 894. 837. 1548. 628. 1909. 706. 2415. 466. 1211. 863. 2801. 2170. 2845. 70. 2386. 1672. 1347. 2508. 1126. 1739. 2361. 1039. 1023. 2823. 2288. 92. 576. 290. 2910. 295. 2698. 2087. 3296. 1581. 3045. 2952. 2075. 324. 866. 2817. 2696. 2559. 955. 1918. 2254. 792. 102. 2013. 1028. 2095. 3087. 3118. 3157. 1750. 405. 1337. 1313. 2032. 3051. 1755. 841. 941. 355. 2886. 1975. 2600. 3356. 343. 268. 2108. 1606. 2137. 898. 1829. 2681. 32. 2720. 667. 2222. 1139. 96. 2706. 2830. 1528. 1294. 2388. 288. 2168. 1665. 1627. 71. 3187 EUPHORION 943. 1594. 3095. 1901. 2563. 1973. 1749. 602. 3017. 3119. 674. 75. 782. 1209. 1258. 1961. 1541. 2530. 1580. 3084. 712. 1292. 2511. 2929. 982. 2167. 1785. 2090. 2153. 85. 2608. 267. 1327. 88. 1960. 2575. 2727. 564. 2921. 2366. 499. 1760. 1349. 501. 1927. 1237. 2959. 2840. 2299. 2986. 1995. 682. 1928. 3164. 697. 2169. 1305. 1220. 2773. 2368. 2571. 1872. 2798. 189. 2367. 2975. 2493. 869. 623. 1072. 2515. 2939. 1495. 2601. 2833. 1711. 2800. 186. 1307. 1712. 3186. 1659. 2198. 312. 859. 1838. 61. 2491. 2843. 2495. 1820. 1328. 1197. 1545. 933. 626. 699. 1816. 883. 2784. 2998. 3016. 1017. 3170. 774. 1158. 2164. 436. 2598. 3033. 1297. 1728. 843. 588. 2363. 3048. 529. 2954. 3072. 2937. 2380. 437. 981. 2414. 2335. 583. 402. 136. 1632. 1875. 1208. 650. 3357. 900. 2914. 572. 1244. 1797. 2781. 3168. 2454. 2602. 1257. 1157. 2964. 2987. 2507. 2112. 265. 2255. 590. 3227. 702. 2514. 2484. 771. 3240.2078. 2887. 3090. 2348. 862. 3056. 1847. 1245. 1616. 2088. 2127. 2084. 3286. 2442. 2999. 770. 372. 2562. 3002. 1806. 3230 FORUM 2950. 2441. 1163. 2145. 134. 2509. 1676. 752. 459. 1185. 3131. 2079. 1680. 3149. 2340. 3140. 174. 139. 187. 2925. 430. 2992. 3333. 2445. 647. 2050. 2604. 2349. 1131. 741. 1792. 1529. 1487. 1657. 2492. 2195. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 2827. 2872. 175. 2217. 1881. 1571. 2456. 3155. 365. 2599. 2269. 138. 1229. 2043. 3306. 2516. 1926. 1998. 1733. 2150. 101. 2044. 1037. 2325. 2838. 480. 2099. 1317. 3004. 3159. 3109. 749. 1207. 1890. 2220. 2324. 2949. 292. 1880. 3262. 739. 1983. 444. 3059. 2815. 2879. 1609. 1770. 3364 ORIZONT 2. 870. 997. 1722. 2694. 2672. 1336. 1180. 2874. 1972. 1311. 620. 1582. 57. 1766. 2298. 2826. 1895. 1485. 1902. 2802. 1340. 3243 FAMILIA 12. 877. 2539. 2985. 1511. 2778. 284. 693. 1186. 2869. 1532. 2235. 3198. 962. 220. 465. 1624. 2603. 3239 KORUNK 935. 3046. 3070. 2010. 2194. 3047. 740. 2936. 2358. 168. 791. 1708. 1628. 345. 2868. 754. 2136. 3137. 753. 2597. 2352. 3167. 2572. 3147. 2738. 2876. 1894. 54. 580. 490. 463. 3241. 1572. 3269. 1148. 289. 1293. 3091. 191. 2455. 1677. 1184. 1897. 1893. 3086 HELIKON 166. 2281. 1005. 2617. 453. 462. 1132. 624. 484. 1882. 3138. 1169. 3014. 1678. 3021. 1595. 2487. 2357. 91. 1723. 155. 1314. 2951. 2820. 1279. 1246. 3154. 980. 695. 2285. 1329. 1118.

619. 2760. 2218. 1491. 3202. 2077. 2272. 73. 2332. 3169. 2306. 2461. 348. 2574. 285. 915. 383. 552. 2519. 1600. 2103. 1588. 2533. 1674. 3008. 3001. 2057. 2114. 442. 1756. 1716. 100. 2506. 2521. 2229. 161. 1877. 531. 486. 3081. 1215. 1574. 3165. 2782. 1963. 39. 2705. 438. 26. 858. 3234. 2089. 2316. 2979. 2059. 1145. 2978. 2947. 2730. 2859. 3083. 2041. 1300. 109. 2982. 856. 1974. 1326. 1325. 1026. 1944. 2748. 2234. 1915. 3078. 3026. 368. 2292. 2053. 1501. 2080. 99. 252. 993. 1059. 579. 1740. 2913. 597. 2224. 2423. 1233. 1234. 2008. 3245. 3363. 3082. 154. 1492. 1949. 1226. 1081. 2560. 1043. 151. 514. 2305. 476. 1682. 3270. 1737. 399.2527. 2262. 1124. 1815. 2200. 2172. 2409. 1933. 1251. 876. 574. 704. 47. 2227. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 2852. 3275. 2321. 2573. 2375. 110. 3129. 2732. 2071. 1805. 398. 2592. 2256. 356. 2847. 1159. 1547. 143. 1183. 2889. 172. 1642. 2473. 750. 211. 3271. 1121. 467. 3153. 27. 3246. 18. 692. 1146. 2774. 1614. 50. 2699. 847. 2007. 432. 609. 1497. 2354. 615. 33. 1671. 2177. 1514. 2701. 2546. 1873. 3172. 2528. 2245. 178. 2841. STEAUA 14. 215. 1663. 3162. 723. 2431. 1203. 393. 3071. 296. 98. 2790. 987. 3020. 2669. 1840. 1912. 3061. 737. 635. 1798. 357. 633. 2502. 1284. 2587. 1853. 1287. 2343. 2004. 1484. 2056. 3188. 1103. 2935. 2315. 1530. 944. 297. 2406. 854. 1608. 1771. 1885. 2797. 757. 2927. 2450. 3192. 2323. 2444. 2945. 147. 992. 395. 2777. 672. 1021. 1825. 3145. 1120. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 3362. 2039. 3150. 884. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 2977. 656. 2903. 3212. 696. 844. 3195. 72. 1020. 2125. 2504. 850. 2926. 279. 1531. 2867. 1241. 1286. 1977. 307. 3219. 604. 1773. 2816. 537. 1224. 1551. 511. 601. 298. 363. 2271. 1165. 1087. 1768. 1024. 2067. 2586. 914. 2621. 1231. 2364. 1125. 2312. 2538. 1242. 397. 2066. 131. 2749. 65. 1302. 95. 237. 3010. 3302. 66. 2610. 1014. 2486. 621. 97. 1692. 1140. 1168. 2783. 2837. 407. 2396. 2028. 475. 82. 2322. 303. 603. 2447. 2612. 3161. 2821. 3197. 373. 538. 840. 3054. 1715. 1503. 2919. 286. 2726. 1010. 384. 3226. 169. 93. 2505. 3057. 2239. 617. 1579. 2490. 1502. 3156. 254. 1943. 1691. 2211. 1283. 418. 2142. 2126. 1351. 2381. 2682. 149. 435. 488. 2106. 2742. 3218. 2741. 1743. 2397. 3194. 1914. 2452. 185. 2291. 3232. 2303. 2928. 2287. 1214. 163. 1625. 645. 2046. 2966. 2353. 2906. 1080. 1690. 2453. 676. 1322. 2251. 1003. 1656. 394. 1601. 2054. 1772. 2301. 3133. 2786. 2787. 3222. 2457. 845. 1991. 2428. 2722. 860. 2158. 1135. 3242. 535. 2976. 1567. 1725. 3027. 2611. 3319. 969 SUD EST 738. 1778. 479. 1932. 234. 3203. 1669. 1599. 1578. 1745. 1591. 1303. 62. 2156. 243. 1182. 2842 TEATRUL AZI 74. 2149. 1225. 1154. 1018. 961. 3204. 2822. 460. 2555. 1670. 1729. 1878. 1559. 2116. 777. 1662. 964. 1205. 1324. 1793. 657. 3293. 2564. 3267. 2214. 2104. 655. 637. 2772. 3208. 2120. 3064. 1839. 216. 1603. 1192. 1826. 217. 1860. 1925. 2098. 489. 3216. 3367 2313. 3166. 2433. 1947. 778. 1800. 1779. 849. 320. 2083. 409. 482. 1703. 3134. PHILOLOGIA 483. 714. 722. 2725 553 554 . 2829. 2721. 2336. 1153. 2857. 536. 1515. 2173. 2854. 1232. 1134. 2176. 1714. 2006. 903. 3171 POESIS 67. 675. 1353. 2226. 1147. 595. 1959. 2544. 872. 2567. 104. 2277. 630. 1150. 907. 1499. 1819. 2770. 934. 2731. 1216. 2503. 3028. 181. 2762. 310. 924. 2330. 1119. 1019. 2818. 2338. 400. 299. 1916. 1861 SYNTHESIS 1544. 3015. 2678. 1204. 2588. 3089. 1776. 2446. 1693. 3235. 2159. 629. 2049. 2270. 2667. 1240. 2448. 2909. 3058. 440. 1239. 2384. 1935. 592. 2263. 932. 1619. 2862. 960. 1282. 565. 2988. 2690. 787. 1788. 2834. 2605. 1592. 49. 573. 31. 1801. 443. 1549. 1976. 2459. 2280. 1784. 2155. 2034. 2443. 487. 150. 1942. 1552.

2583. 1741. 2902. 701. 2135. 2561. 1962. 1034. 661. 3346. 3336. 1813. 861. 1065. 3326. 478. 2250. 3144. 3295. 1685. 3300. 1352. 194. 1188. 391. 2765. 3104. 1312. 1270. 607. 2061. 1344. 1177. 3146. 3301. 3329. 1075. 3019. 1832. 522. 1348. 2972. 1341. 416. 1264. 1259. 3312. 1128. 2390. 3348. 3344. 2692. 1090. 2179. 2485. 3309. 1490. 2989. 1091. 2565. 1079. 1550. 1189. 130. 2924. 1558. 474. 2501. 3050. 546. 1095. 1045. 388. 41. 1830. 3116. 725. 1780. 89. 517. 1047. 2241. 2763. 1295. 3320. 2888. 390. 976. 2595. 269. 984. 1971. 1253. 1265. 990. 1222. 2851. 1218. 3122. 3328. 1129. 711. 1093. 2372. 1044. 846. 2537. 523. 2971. 713. 1073. 346. 2379. 2018. 3290. 304. 3307. 1178. 1939. 963. 593. 3055. 1316. 3074. 1056. 1001. 1689. 1064. 3345. 1105. 2745. 904. 1100. 2374. 1320. 3292. 1811. 1713. 2582. 3105. 1655. 1626. 3325. 1979. 2860. 322. 1089. 1956. 3114. 3174. 3250 555 556 . 1981. 271. 1602. 977. 3279. 1206. 2584. 3125. 2788. 541. 2803. 3007. 128. 1263. 1167. 1176. 1742. 1734. 3281. 450. 3287. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 2207. 1565. 748. 2693. 2359. 2465. 2566. 1046. 2422. 2393. 720. 1004. 3318. 1831. 1957. 2068. 942. 700. 375. 1856. 2130. 986. 2877. 1260. 3120. 2856. 2182. 1049. 1052. 2300. 127. 1908. 1984. 2464. 1268. 1862. 1557. 584. 3124. 673. 1193. 3351. 1525. 1648. 2180. 1930. 3106. 2197. 1164. 1590. 3349. 2963. 3011. 452. 1130. 2719. 3284. 2799. 780. 3112. 3000. 1076. 1774. 1564. 527. 3289. 1913. 902. 2063. 3115. 1195. 1645. 1748. 2002. 783. 229. 1143. 1063. 868. 1675. 1032. 3313. 2923. 7. 759. 3315. 2293. 1486. 2385. 3264. 2370. 1061. 3117. 2351. 1068. 1152. 1814. 3214. 2664. 1266. 2371. 2101. 2997. 1859. 3305. 1505. 1054. 874. 3179. 594. 1041. 532. 3327. 3123. 1196. 1198. 1828. 2576. 2232. 2955. 1136. 300. 124. 852. 2076. 765. 3260. 664. 1709. 1083. 2331. 1255. 1101. 2023. 691. 2425. 524. 2205. 1310. 1710. 1066. 3065. 1051. 2346. 2691. 1288. 3360 VATRA 1. 2124. 1683. 596. 389. 2676. 1088. 3249. 3151. 2231. 516. 387. 3209. 2412. 2140. 885. 785. 3088. 2204. 2785. 2208. 2036. 245. 2796. 1285. 2021. 2532. 865. 2737. 3101. 2132. 1097. 509. 78. 2517. 1688. 239.TOMIS 5. 1730. 1848. 1876. 2069. 989. 2105. 2471. 1684. 1817. 2012. 3322. 985. 956. 2554. 581. 551. 1060. 2421. 545. 2362. 3314. 2613. 2174. 3069. 2759. 2700. 313. 3297. 3291. 764. 28. 1077. 1607. 2432. 1996. 3121. 1092. 3130. 417. 1104. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 2673. 1652. 953. 1160. 1345. 2345. 3107. 893. 1038. 3324. 1687. 707. 784. 3298. 1221. 2258. 905. 1804. 2318. 3199. 1074. 2478. 2146. 3213. 2302. 2960. 686. 3085. 2962. 1540. 2965. 1769. 957. 1539. 1717. 2911. 3317. 582. 2064. 3073. 1133. 1520. 979. 526. 2373. 319. 717. 1099. 671. 2109. 2020. 891. 2022. 3341. 2912. 2779. 2391. 3355 TRIBUNA 441. 2531. 1138. 1917. 1858. 639. 2961. 1521. 2097. 1719. 570. 1707. 1666. 1938. 1070. 1036. 140. 1142. 1256. 1267. 1867. 1084. 3024. 2420. 3304. 1342. 518. 1321. 2115. 2549. 2289. 2750. 1235. 2832. 3285. 755. 3228. 3128. 742. 1048. 3323. 1586. 433. 589. 3288. 683. 266. 853. 359. 2729. 2265. 1053. 2410. 1323. 2178. 525. 2855. 3110. 954. 1261. 2206. 1008. 2688. 2880. 3180. 2680. 515. 1958. 1219. 3111. 912. 2545. 530. 715. 3200. 152. 1346. 2278. 571. 1731. 2418. 690. 1058. 1997. 2761. 2274. 1040. 1834. 3303. 975. 775. 2426. 930. 1098. 1096. 2196. 1542. 2339. 1538. 1127. 2048. 3347. 76. 3311. 708. 855. 2753. 978. 3182. 1964. 2060. 685. 3113. 2956. 367. 232. 1269. 528. 1706. 2408. 2873. 3173. 1071. 2789. 2001. 3352. 2314. 719. 1055. 3126. 3308. 148. 1988. 48. 1301. 913. 8. 1536. 164. 1563. 244. 1262. 681. 1623. 2513. 3310. 1086. 1082. 238. 1970. 2405. 709. 2279. 2307. 2556. 1050. 3075. 3294. 3278. 2684. 1144. 3340. 3350. 2846. 1686. 272. 1247. 1573. 3299. 2040. 1812. 403. 2157. 275. 1042. 2341. 1940. 2850. 1033. 2398. 1062. 182. 1078. 3108. 983. 3103. 550. 1653. 3280. 3102. 2881. 1948. 1102. 2389. 46. 1141. 3283. 1217. 1767. 965. 1824. 2395.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful