BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

7. 35. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Florenţa Albu. Vol. [Maria Alboiu. 54-60. ALBU. 2000. Mariana. 1999]. 1. 1999]. Gheorghe. 122-135. Tudor-Anton. p. p. 35. Viaţa românească. 30. Constanţa. Austru. [Florenţa Albu. p. Victoria. 12. Bucureşti : Editura Eminescu.25. 33. p. 5-6. p. 2000. Austru. Constant. Gheorghe. p. O dialectică a singurătăţii. Florenţa. Lena. Austru. Octavian. Vol. 2000. Buzea. 1999]. 1. Alexandrescu. 79-80. Jocuri şi măşti. Casa din capătul cerului. 6. Catrinel. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Grigurcu. p. 2000. Georgeta. 36. Călinescu. 2000 . Milescu. Miscellanea. 2000.Călătorul diplomat. 15. 51. 1999]. nr. 33. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. Tomis. 5. Grigurcu. 6. 6. VASILE În periodice: 39. p. ALECSANDRI. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. nr. De-a fantasmele. România literară. 33. România literară. Vasile Alecsandri. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Timpul. 1. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. Popa. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Florenţa Albu. 130-131. Bucureşti : Editura Eminescu. 7. Universul cărţii. 40-46. Poezie românească. Vol. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 34-39. România literară. 95. Petraş. 27. 12. Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Vol. Geo. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Austru. 10. 5. 6. nr. Jurnalul unei poete. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 1999]. 2000. 2000. [Radu Aldulescu. România literară. 10. 28. Irina. nr. Gheorghe. În volume: În periodice: 38. 31. [Florenţa Albu. 2000. 6. 2000. p. p. nr. 1999]. Piteşti : calende. 6. Poezie română contemporană. Luceafărul. p. 2000. Lazăr. Filişanu. Piaţa norilor. 2-3. 6. Declaraţie sub jurământ. Vasile Alecsandri . 34. FLORENŢA În periodice: 26. 2000. Poeta şi totalitarismul. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Eminescu. În volum: 40. p. Antonescu. p. 37. Steaua. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 36. Eugenia. 32. p. 33. Contemporanul. p. 2000. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". Poezie română contemporană. 2000. 1. 10. Austru. 5 6 . ALDULESCU. 2000. Soviany. Efectul de seră. Filimon. 1. 10. nr. Umbra arsă. Grigurcu. 33. Contemporanul. Emil. RADU 29. 47-53.

Căderea din baobab. Grigore Alexandrescu . Curierul românesc. 2000. Ultimii ani. Luceafărul. Ţion. Emil. România literară. 35. Zaciu. nr. Gheorghe. IOAN 42. 4. 2000. 2000. 1999]. Tomis. 51. 17. Iaşi : Timpul. p. Sasu. 2-3. Adrian. Tomis. 2000. nr. Iaşi : Timpul.Clopotele. 4. SORIN În periodice: 44. Orientări. Murgeanu. Datorii faţă de Ioan Alexandru. 2. [Sorin Alexandrescu. 2000. Papahagi.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. 113-114. Marian. p. p. Iaşi : Timpul. 1999]. Momentul 1848 . nr. nr. 45. [David Alexandru. p. 7 8 . 10. 10. ALEXANDRESCU. 1999]. Steaua. p. DAVID În periodice: 48. Literatura română în analize şi sinteze. Bacău : Corgal Press. nr. Ion. p. 23. 113-114. În: Emil Alexandrescu. 2000. [Recenzie de carte]. 4. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. 51. p. 11.ALECU. 2000. 49. Bucureşti : Univres. 33. Piatra Neamţ : Crigarux. 2000. p. VIOREL În periodice: 41. [Viorel Alecu. Alexandrescu. 8. 2000. 20-21. p. Ion. În volum: 53. ALEXANDRU. Privind înapoi. Grigore Alexandrescu . 12. 50. Roşianu. nr. Emil. Alexandrescu. 38. 33. [Sorin Alexandrescu. 52. In memoriam Ioan Alexandru. [David Alexandru. Luceafărul. Voinescu. La Cozia.Umbra lui Mircea. ALEXANDRU. Floarea. 43. nr. 10. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. Mircea. Ioan Alexandru. Gheorghe.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 35. nr. 11. 477-478. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. Piatra-Neamţ. 6. Aurel. Contemporanul. p. Alexandrescu. Deschiderile modernităţii. Mihai. coordonate şi realizări în poezia românească.Satiră. 33. Universul cărţii. Ion Alexandru . ALEXANDRESCU. 2000. 47. Lăzărescu. 99. 47. ***. Privind înapoi modernitatea. În: Emil Alexandrescu. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. 7. GRIGORE În volume: În periodice: 46. 1999]. Duhului meu. Momentul 1848 . nr. 43. România literară. modernitatea. 2000. 1999]. În: Emil Alexandrescu. tendinţe. Literatura română în analize şi sinteze. Buzaşi. 2000. Bucureşti : Univers. Ioan Alexandru s-a mutat la clasici. p. 2000. Romanul unui istoric literar. 7. Emil. Ion. p. Glodeanu. Radu. Crigarux.

2000. [Adrian Alui Gheorghe. Poezia limbajului. 1997]. 2000. 44. 57. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. 2000. ALEXE. 2000. Haş. Luceafărul. Gheorghe. Corăbii pe Bega. Marin. nr. 2000. ALMĂJAN. În volume: 63. 30. 8. 2000]. nr. Almosnino. 61-63. GEORGE În periodice: 61. p. Curierul românesc. LUCIAN În periodice: 56. Poezia lui George Almosnino. p. Timişoara : Hestia. 4-5-6. 12-13. 2000. 11. 11. 21. ALEXIU. Radu F. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. 66. 9.75! Curierul românesc. România literară. 10. 1. Dan. RADU F. Grigurcu. Veteranii exilului şi ideea românească. Ilie. 33. ALEXANDRU. Grigurcu. Lirism "de cameră". Supravieţuitorul şi alte poeme. Gheorghe. 4. Treptele devenirii poetice. ALMOSNINO. p. 33. 11. 2000. p. România literară. 12. Maria. Ghinea. p. p. 6. Soviany. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). Octavian. 10. Nicoleta. I. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Hestia. nr. 11. nr. [Interviu]. 42. Gh. Ioan. Poetul energiei vorbitoare. Vol. Grigurcu. Flora. Curierul românesc. nr. Traian. [Lucian Alexiu. nr. În periodice: 54. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 5. Eseu asupra colinei cu ulmi. Cristea. Laiu. ALUI GHEORGHE. Mocuţa. 9 10 . Bucureşti : Libra. SLAVCO În periodice: 58. nr. 2000. p. 1999]. Arca. [Lucian Alexiu. Curierul românesc. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Structuri narative. p. 2000]. Luceafărul. p. 6. În: Gheorghe Grigurcu. Un poet "nevăzut" de critică: G. 2000. Gheorghe. 8. 11. p. p. România literară. 6. 2000. 11. 62. Goliath. 12. 2000. Poezie română contemporană. [Adrian Alui Gheorghe. GEORGE În periodice: 55. 64-67. nr. Petru M. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". Vol. Gheorghe. nr. 64. 59. p. ADRIAN În periodice: 65. nr. p. 2000. George Alexe . Mincu.11. 1. Botoşani : Axa. 60. 33. 2000. 8. Luceafărul. 204-206.

Poezie română contemporană. 500-503. 69. Mioriţa. Rotonda plopilor aprinşi]. Bucureşti : Unitext. Valeriu Anania. Grigurcu. Teatrul azi. Zidirea de viu. Ghiţulescu. Literatura română în analize şi sinteze. 14-15.67. Mircea. p. Cluj-Napoca : Dacia. p. În: Emil Alexandrescu. 1999]. 358-364. Vasile. Cubleşan. Ion Mircea. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. 51. Mioriţa. 10. Din şi prin câmpul poeziei. 1999. p. 1999. Goliath. 1999]. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. 2000. 2000. Pagini de jurnal si alte texte. p. 2000. Universul cărţii. [Sergiu Al-George. 17. [Recenzie de carte]. 2000. 74. Iulian. nr. Vol. [Valeriu Anania. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Nicolae Ionel. 1999]. Alexandrescu. 8-9. Emil. 5. Vol. Constantin. Adrian. Grigurcu. 1. 76. nr. 1997. Gheorghe. Boldea. nr. Atitudini. 99. 2000. 1999].[Nicolae Sava. 5-6. Gheorghe. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. 2000. 2000. [Adrian Alui Gheorghe. Spiridon. 72. Poesis. ANCA. Cubleşan.Între două utopii. Târgu Mureş : Arhipelag. 7. 5-6. 25. 59. 2000. AMARIŢEI. 10. [Sorin Anca. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. [Ştefan Amariţei. Steaua. Iaşi : Cronica. nr. Bucureşti : Anastasia. Încă o provincie lirică. AL-GEORGE. În: Gheorghe Grigurcu. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 1999]. 43-44. Miniaturi critice. "Mărturiile" I. De dincolo de ape. Bucureşti : Anastasia. Luceafărul. Vatra. Oedip. Poezie română contemporană. SORIN În periodice: 78.S. Bucureşti : Libra. p. Bucureşti : Herald. 1. Bartolomeu Valeriu Anania. Victoria. p. 1997]. Iaşi : Timpul. 2000. 11 12 . 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 60-61. p. Steaua. p. 8-9. ANANIA.S. Constantin. ŞTEFAN În periodice: 71. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. 2000. Cluj : Dacia. nr. Iaşi : Junimea. În volum: 77. Pe malul Aheronului. Liviu. 2000. 516-517. p. p. VALERIU În periodice: 73. p. Orizont. 75. nr. 2. Evoluţia dramaturgiei contemporane. nr. Valeriu Anania. [Ştefan Amariţei. Grăsoiu. [Valeriu Anania. 2-3. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. Ţion. Editura Florile Dalbe. Iaşi : Cronica. 2000. 51. Arieşanu. 1999]. Încă un pas. Luceafărul. Ieşirea din contur. 2000. nr. 2. Meşterul Manole (teatru). Ion. Milescu. [Valeriu Anania. Pe malul Aheronului. SERGIU În periodice: 70. [Valeriu Anania. 1999]. p. Adrian Alui Gheorghe]. În volume: 68. 12. În: Gheorghe Grigurcu. Adrian Alui Gheorghe .P.

ANCHIDIN. Grigurcu. Radu. În: Gheorghe Grigurcu. Contemporanul. Iaşi : Polirom. Revista de etnografie şi folclor. 2000. George L. Poezie. ANDREESCU. Vol. 1. Stilistul paselor sofronice. Silviu Angelescu. 2000. 11. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vol. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. ***. [Gabriel Andreescu. Hiperbolă şi litotă. Un roman-cronică. 44. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 307-311. În: Radu Dănăilă. Oprea. Luceafărul. 92-104. Poezie română contemporană. Gheorghe. DIMITRIE În periodice: 13 14 . nr. Cronici literare. 1999]. Fruntelată. 16. Titus Andronic. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1999]. Dănăilă. Familia. Ulici. Bucureşti : Allfa. 1. Există o "problemă transilvană". GABRIEL În periodice: 80. Laurenţiu. 45. ANGHEL. nr. p. p. teatru. 2000. MARIA În volum: 86. Nimigeanu. Problema transilvană. p. 34-37. Nicolae. 1-2-3. Arca. TITUS În periodice: 82. 6. ANDRIESCU. 2000. 148-149. Romane de ieri şi de azi. STELA În volum: 79. [Bucureşti : Univers. Bucureşti : Semne. 362-363. 3-4. 2000. 10. 88. Mitică şi Hyperion. 1999]. [Silviu Angelescu. 92-96. 4. 36. În: Laurenţiu Ulici. 74. nr. SILVIU În periodice: 87. Gustav Molnár. p. 2000. Bucureşti : Allfa. Vasile. nr. Bucureşti : Du Style. p. ANEGROAIE. 1998. Poesis. 85. 11. [Simona Nicoleta Lazăr. Păsările cerului: [roman]. Stela Anchidin. nr. p. VASILE În periodice: 83. Calpuzanii. Luceafărul. Păsările cerrului. 45-46. Orgoliul liniei înguste. 1999]. p. p.[Gabriela Creţan. Radu. [Vasile Andru. p. 2000. Şapte zile pe pământ. 84. Mitul şi literatura. Voinescu. proză. 1. 2000. 38. Maria Anegroaie 1955-1993. ANDRONIC. 2000. Geo. ANGELESCU. [Vasile Andru. nr. nr. 1999]. 2000. Bucureşti : Humanitas. Corabie spre Magonia. ANDRU. 1999]. 3. Ioana. Anchetă Luceafărul. Radu Andriescu]. RADU În volum: 81. Martin. Bucureşti : Editura Eminescu. Antoniu.

2000. D. 24. Portretul scribului. Radu. 2000. 15. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 33. Structuri. Bărbulescu. Pe urmele taliei .. semne. Perian. TUDOR 93. Baruţu T. 2000. Sacrul şi profanul. Arghezi. Paulina Popa. 16. p. Cuvinte sărutate de îngeri. Lugoj : Dacia Europa Nova. 1999. Steaua. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. 33. Bucureşti : Cronica. 14. nr. PAUL În periodice: 95. Simion. 10-11. 1999. nr. Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. ARGEŞ. Târgu-Mureş : Custos. MIHAELA În periodice: 91. Steaua. p. teatru. 2000. Constanţa : Ex Ponto. nr. nr. ARETZU. p. [Şerban Anghelescu. România literară. Alexandrescu. 12. ARDELEANU. Cântece de-ngălbenire. 2-3. 1999]. Dimitrie Anghel . Deva : Emia. p. Dana. 1. ARGHEZI.89. Ultimul criterionist. Bucureşti : Semne. ŞERBAN În periodice: 92. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Holban. 21. 1997. Nautilus. nr. Fascinaţia dialogului. LIVIU În periodice: În volum: 94. Vol. În: Emil Alexandrescu. 6. p.. p. 143-145. 12. vide. 2000. Ioan. 215240. Vatra. nr. Arghezi. Dănăilă. ANTONESEI. 7. 1998]. Între tăcere şi tăcere. 98. Bucureşti : Cartea Românească. momente şi modele în cultura interbelică. tace. [Izsák Marta. 2000. CONSTANTIN În periodice: 97. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). confesiuni. România literară. Oglinda fermecată]. În volum: 90. Popa. Audi. Gheorghe. Lena. CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. Lazăr. Baruţu T. Orizont. Timişoara : Helicon. Dialoguri postmoderne. Accente calendaristice. 1999]. 1999]. 2000. nr. [Liviu Antonesei. ANGHELESCU. [Paul Aretzu. Crăciun. [Mihaela Anghelescu Irimia. 1999. Poezie. 9. 15 16 . Cronici literare. În: Radu Dănăilă. ANGHELESCU IRIMIA. Anghel. [D. Simbolismul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Câteva precizări. 1999]. 78. 4. 1. Iaşi : Timpul. proză. 51. 51. Luceafărul.În grădină. Emil. p. Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). p. Ion Căliman. Catrinel. p. Luceafărul.dramaturgul Constantin Ardeleanu. nr. 236-237.

110. Inutile silogisme de morală practică. 365-366. Nicolae. Literatura română în analize şi sinteze. 1998]. 12. 5-6. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. În volume: 112. 17 18 . Arghezi. 113. Din publicistica lui Arghezi. Luceafărul.Creion. nr. 2000. Alexandrescu. Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Iaşi : Timpul. 26. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Vestala. p. 2000. 7. Pârvulescu. Bucureşti : Minerva. 549-550. În: Emil Alexandrescu. 2000. 101. 11. România literară. Alexandrescu. Necunoscutul Arghezi. p. G. 104. România literară. Simona. George.De-abia plecaseşi. 2000. 2000. Emil. Tudor Arghezi . 16. Luceafărul. Necunoscutul Arghezi. O aniversare. Mihai Ralea. Literatura română în analize şi sinteze. Tudor Arghezi . România literară. Steaua. 10-11. nr. 2000. George. 2000. nr. Cioculescu. Proze. 2000. 33. Tudor Arghezi. 104108. 2000. 42. Luceafărul. 363-364. Ornea. Tudor Arghezi . 47. Alexandrescu. 2000. Iaşi : Timpul. p. 33. 25. Tudor Arghezi . Pienescu. Alexandrescu. nr. 118.poet sau prozator. Tot necunoscutul Arghezi. 114. Tudor Arghezi . 102. 111. Alexandrescu. p. Baruţu T. 8. 105. p. p. Alexandru. 1999]. Bucureşti : Vestala. Tudor Arghezi . 33. Alexandrescu. 363. Manolescu. 24.2000. p. 2. 356-359. 17. 365. Manu. 1998]. p. "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". 119. 24-25. Murgeanu. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. Arghezi 120. Eminescu şi Arghezi (III). 40. O întoarcere la pământ. Literatura română în analize şi sinteze. 17. 1. p. Ioana. 22. p. George. 2000. Curierul românesc. 116. Emil. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Luceafărul. 7. 36. 2000. Manu. p. p. În: Emil Alexandrescu. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. p. [Tudor Arghezi. 21. Familia. 33. 2000. 11. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 3. 99. 51. Iaşi : Timpul. Emil. 2000.Flori de mucigai. Iaşi : Timpul. Luceafărul. Z. p. Scrieri. vol. Emil. p. Emil. 362-363. Iulius şi Novembrius. Alexandru.Nehotărâre. Emil. nr. Necunoscutul Arghezi. p. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Tudor Arghezi. 2000. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 9. 2000. [Pavel Ţugui. nr. 6. p. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 107. România literară. 108. Alexandru. Luceafărul. 17. 7. Literatura română în analize şi sinteze. p. 106. p. Manu. nr. nr. 2000. 2000.Morgenstimmung. 13. p. p. 100. Emil. 7. 115. 109. nr. nr. nr. Alexandrescu. 117. nr. [Pavel Ţugui. Ion. nr. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 2000. 2000. 103. Eminescu şi Arghezi (II).

nr.Psalmul de taină. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Exilul ca parodie a decalării. 2000. nr. 48. Grigurcu. Barbu. nr. Milescu. Poezie românească. În: Gheorghe Grigurcu. 1. GEORGE În periodice: 122. nr. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Bucureşti : Tritonic. 10. Literatura română în analize şi sinteze. [George Astaloş. p. Emil. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri.. p. Raiul şobolanilor. 17-25. Baciu-Moise. Milescu. ARION. 12. Dana. III. 2-3. Bucureşti. 2000. Tudor Arghezi . p. 1999]. Dincolo de puşcărie. Poezie română contemporană. Mărturii pentru urmaşi. Lirism neptunic. Galaţi : Arionda. 1999].Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Titu. [George Arion. În periodice: 127. 1999]. Ion. O istorie a societăţii româneşti contemporane. 359-361. 10. 10. LAZĂR În periodice: 134. Matinal. George Astaloş. 121. 1999]. În volume: 132. Emil. Ştefan. Victoria. Vasile. Gheorghe. Vol. Curierul românesc. 19 20 . Alexandrescu. nr. p. 2000. Adrian.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România". 2000. 68-71 . Bucureşti : Tritonic. 2000. În: Angela BaciuMoise. [George Arion. Gavriloaia.[Interviu]. 2000. 2000. [George Astaloş. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Puiu. 109-111. AVRAM. p. 5. p. Caiete critice. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. 6. 367-371. 179-181. p. libertatea şi-arată colţii. Popescu. 128. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Ţion. p. 11. Steaua. Bardan. Barbu. Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. nr. 11-12. 95. Cioculescu. 2000. 11. 7. 9. 129. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti. Mărturii la sfârşit de veac. GEORGE 120. 2000. [Gheorghe Truţă. 133. 2000. ASTALOŞ. p. 126. Poezia ca un talisman. 1999]. [George Arion. 2000. nr. Davidescu. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Vol. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. Postelnicu. 35. 124. 51. Bucureşti. 23. [Lazăr Avram. 131. Tomis. Pe muche de suriu. 10. 4. George Astaloş sau mecanica argoului. 6. 123. nr. 2000. O lectură pentru o iarnă. Victoria. 48. Iaşi : Timpul. 4. p. Petroşani : Panorama. Despre agresiunea în cultură (I). Tudor Arghezi . Retorice. Sandrino. p. Viaţa românească. 125. Marian. p. 2 vol. 14. 361-362. [George Astaloş. p. O istorie a României în interviuri. vol. 130. Poezie românească. Angela. 10. 1. p.Psalm. 5. 1. 1-2. Pe muchie de şuriu]. Contemporanul. 2000]. Contemporanul. nr. p. Luceafărul. 2000. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Alexandrescu. Universul cărţii. [George Arion. nr.

Spalas. E. 2000. Baconsky . [Adriana Babeţi.Biserica neagră. 2000. Baconsky. 16. OVIDIA În periodice: Baciu. Marin. BACONSKY. 1998]. Mureşanu. 2000. 2000. nr. Alţi prozatori contemporani. ALEXANDRU În periodice: 139. nr. 178-179. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. Familia. Rău. p. nr. Europeanul A. Alexandrescu. [Ioan Baba. [Alexandru 144. 11. Contemporanul. Editura Cartea Românească. PAUL EUGEN În periodice: 141. 36. 1999]. BACIU. ***. În: Emil Alexandrescu.Rădăcini albe. Stup împietrit. Grăsoiu. 10. ANATOL E. p. BACIU. 7-8. nr. 2000. Liviu. 14. 5. E. Apostrof. BABEŢI. 3. Steaua. Timişoara : Augusta. 498-499. nr. 99. Orizont. În volume: 138. Baconsky. p. p. 2000. [Alexandru Baciu. Marina. 2000]. Emil. IOAN În periodice: 135. 2000. 2000. 1999]. Universul cărţii. 11. E. 56. 12. p. 5. Timişoara : Amarcord. Iarăşi despre memorialistică. p. Baconsky . BABA. 1999]. Arca. Bucureşti : Cartea Românească. Cărţile colegilor noştri. Gheorghe. 145. 46. 7. Locuinţele lui A. Bucureşti : Cartea Românească. p. 6. Iaşi : Timpul. 10. p. 1. nr. 7. 497-498. Moldovan. BABU. Salvarea prin cuvinte. A. Diana. Revers Avers. În: Emil Alexandrescu. 21 22 . 2000. 1999]. E. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Luceafărul. 51. nr. nr. Ploieşti : Premier. ADRIANA În periodice: 137. Ioan. 1999]. p. 4-5-6. 28-29. Adamek. 143. 10. p. Iaşi : Timpul. [Ioan Baba. [Paul Eugen Baciu. A. Alexandrescu. 136.Echinoxul nebunilor. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. Alţi prozatori contemporani. Mocuţa. 2000. 12. Mincu. Timişoara : Marineasa. Bătăliile pierdute. 2000. Miruna. Literatura română în analize şi sinteze. p. Bucureşti : Cartea Românească. Familia. Emil. Timisoara : Augusta. 3. Revers avers. nr. 11. Aurel. 2000. nr. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. 140. În periodice: 142. p. Poezia revoltei şi melancoliei. Cantemir. Luceafărul. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. 18-19 . [Ovidia Babu.

C. 5. nr. 2000. Un alt Bacovia. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. Erudiţie şi capacitate de evocare. Dosarul Bacovia. Bacău : Agora.Note de primăvară. George Bacovia . Trandafir. 2000.146. [Constantin Călin. p. 33. p. Emil. 12. p. 157. Grigurcu. Pseudonimele lui Bacovia. Literatura română în analize şi sinteze. 44. 479-480. În: Emil Alexandrescu. 33. Piteşti : Paralela 45. 43. 2000. George Bacovia . p. Orientări. nr. 1999]. Bacovia. Bacău : Agora. Viaţa românească. 2000. Baconsky . Doi poeţi sătmăreni: 2. nr. Emil. [Radu Petrescu. Luminiţa. 161-163. Iaşi : Timpul. România literară. 6. 1999]. Alexandrescu. Dosarul Bacovia. Alexandrescu. BACONSKY. BAIAS. Drăghici. 154. Poesis. Eseuri despre om şi epocă. 318. 149. 318-319. coordonate şi realizări în poezia românească. 10. Bucureşti : Anastasia. 5. Gheorghe. 151. p. 11. Marcian. [Radu Petrescu. România literară. p. 315-316. nr. 150. Alexandrescu. 1999]. p. 11. [Radu Petrescu. Urbanitatea credinţei. 2000]. Gheorghe. Iaşi : Timpul. Emil. România literară. 95.Decembre.Fluxul memoriei. Piteşti : Paralela 45. Familia. [Satu-Mare : Solstiţiu. [Constantin Călin. 5. George Bacovia . BACOVIA. Dosarul Bacovia. 20. vol. [Teodor Baconsky. 2000. 110-112. 1999]. 2000. George. ION În periodice: 161. 23 24 . Marcu.Seară tristă. Radu Petrescu despre G. nr. GEORGE În periodice: 148. 2000. 2000. Alexandrescu. 159. 2000. nr. 30. p. Rogozanu. 2000. Anatol E. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. Grigurcu. 317. Literatura română în analize şi sinteze. 155. Radu Petrescu despre G. 1999]. 6. Vatra. 39-41. acelaşi Radu Petrescu. Contemporanul. 1999]. 320. Iaşi : Timpul. Marcian. p. TEODOR În periodice: 147. nr. George Bacovia . I. Vulturescu. România literară. Iaşi : Timpul. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Timpul. Emil. Emil. George Bacovia . 33. Marcel. Bacovia. 33. În: Emil Alexandrescu. G. 153. G. 33. Literatura română în analize şi sinteze. Marcel. În: Emil Alexandrescu. G. 5. Bacău : Agora. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. nr. Georgeta. tendinţe.Plumb. nr. 1. Dosarul Bacovia. 2000. 158. p. 2000. "Iubitele" lui Bacovia. România literară. 2000. 3. Bacovia (II). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Bacău : Agora. Bacovia (I). 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. p. 160. Bacovia. În volume: 156. Emil. O viaţă a lui Bacovia. 10-11. Ion Baias: "Tăcere regală". p. Constantin. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Gheorghe. p.Lacustră. p. 152. Iaşi : Timpul. Grigurcu. p. [Constantin Călin. 7.

26-29. Zoltán. 51. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. Dantelărie de cristal. 1999]. nr. Le café du bouquiniste]. 17-22. Luceafărul. [Király. 14. Zsófia. Petraş. 92. Apostrof. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. Végig nyomomban volt a halál. 22. Béla. Bucureşti : Universal Dalsi. BALA. Oglinda kilometrică. ***. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. 6. Breviar. Visry. éva. p. Locurile memoriei. p. nr. 1999]. Romulus. p. Balla.totuşi. BIANCA În periodice: În periodice: 163. 197-198. Bertha. Bucur. 2-3. 4-5-6. 2000]. Satu-Mare : Solstiţiu. nr. 7. Timişoara : Marineasa. p. BALOTĂ. p. Steaua. Pavel. [Bianca Balotă. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. ZSÓFIA În periodice: 166. 2000]. Chris. 2000. 2000. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. nr. 10. 45. Helikon. 5. BALLA. [Balogh. Gheorghe. 10. Anchetă "Contemporanul": Cum. 170. 2000. Micul palat baroc. Micul palat baroc. Poezia. [Veronica Balaj. 2000. 2000. România literară. p. Lucia Baki Nicoară. 5-6. Gabriela Melinescu]. M. nr. p. Sabău. p. 4-5-6. Timişoara : Excelsior. 2000. Irina. 171. p. 8. András]. nr. 172. p. 11.8-9. 18. 169. Helikon. Bianca Balotă. 33. nr. Barbu. Universul cărţii. nr. Cioculescu. [Recenzie de carte]. În căutarea timpului ascuns. 2000. Szőcs. [Veronica Balaj. 25 26 . 2000. . 3. BAKI NICOARĂ. 1999]. 5-6. 167. nr. 1999]. p. Markó. Géza. Nicolae Balotă. Abside pentru crini. Arca.. 4. p. Ion Pop. LUCIA László. Herta. vol. 2000. Micul palat baroc. 1-3. [Ion Bala. ION BALOTĂ. VERONICA În periodice: 164. 167-170. nr. 2000. nr. Nedeea. Ritualuri de scrib. Brazii se frâng. 11. 51. 2000. 1999]. Cafeneaua anticarului. Arca. Mărirea şi decăderea palatului baroc.. Dumitru Ţepeneag. Ioana. Bucureşti : Universal Dalsi. Dora. [Bianca Balotă. 16. 11. BALAJ. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. NICOLAE 168. BALOGH. Răcaru. 165. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Bucureşti : Universal Dalsi. [Bianca Balotă. 17-18. dar nu se îndoiesc. Contemporanul. Steaua. 9. Roxana. 2000. Lazea Postelnicu.

10. Eminescu. 5. Luceafărul. Marius. p. Cartea rodirilor. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 175. 2000. Laurenţiu. 2000. Schiţe pentru un autoportret (I). Miruna. Despre maghiari. Apostrof. nr. 181. p. 10. 2000. Eminescu. 174. 2000. nr. 10. nr. nr. Contemporanul. 2 vol. Luceafărul. Dumitru Ţepeneag. p. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Luceafărul. Octavian. [Nicolae Balotă. p. 6. p. Marius. 10. 4. 8-11. 190. 188. 33. Nicolae Balotă. Vămile timpului. 2. 26-29. 1999]. 5. Caietul albastru. 17-22. Balotă (IV). 11. 7. 2. Badea. 2000]. poet al iniţierii în poezie]. 1-2. 2000. Luceafărul. Cordoş. 1-2. 177. Pavel. România literară. 1. Balotă. 7-19. [Interviu]. p. 184. 185. nr. Apostrof. 1-2. 178. p. Înfruntând absurdul. p. Anchetă "Contemporanul": Cum. Popescu. 4. 11. Balotă. Marius. Balotă (I). Luceafărul. [Nicolae Balotă. Christi. În volum: 193. 4. Contemporanul. 11. 192. 2000. Borbély. [Nicolae Balotă. p. 187. [Nicolae Balotă. 183. Profesorul meu. Ştefan. Lupta cu absurdul]. 6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. nr. România literară. 4. Cîrtiţa şi Hegel.omul universal". estetic. nr. Aura. 1998]. Mureşanu. 4. Bucureşti : Du Style. Apostrof. Tupan. Contemporanul. p. 2000. Schiţe pentru un autoportret (II). Ion Pop. Luceafărul. p. Tupan. Adrian. Dora. patetic.În periodice: 173. 7. 111-116. Eminescu . Iniţierea în poezie. Pavel. Luceafărul. Profesorul meu. 307308. 5. ***. Nicolae. 11. Mitică şi Hyperion. 2000. Nicolae. 191. nr. Balotă (II). p. Poesis. nr. 180. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Aura. 2. [Nicolae Balotă. poet al iniţierii în poezie. Ulici. "Leonardo . p. p. 2000. Contemporanul.. Sanda. 7. Euphorion. G. G. 31. Dan C. 2000. Soviany. 2000. nr. 12-14. Războiul subteran.Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). Tabel cronologic . Manolescu. Profesorul meu. 11. Etic. nr. nr. 10. 43. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 186. nr. Marius. 2000. nr. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 179. 10. Dora. 2000. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?". nr. Tupan. Christi. Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. 176. 7. 4. 33. nr. 38. 5. Gabriela Melinescu]. Profesorul meu. 27 28 . nr. [Nicolae Balotă. Soviany. Balotă (III). Nicolae. 5. 2000. nr. Magister Nicolae Balotă. 2000. p.poet al iniţierii în poezie. 3-4. nr. 2000. p. 2. p. Bianca Balotă. Constandache. p. cu naturaleţe. Luceafărul. Tupan. 1. Octavian. p. 4. 189. 12-13. Luceafărul. p. p. 2000. Nicolae Balotă este o carte. 1998]. 145-148. 182. Universul cărţii.

antologie comentată. Gheorghe. Cezar Baltag. vol. În: Mircea A. M. Braşov : Aula. 195.BALTAG. p. antologie comentată. Vol. Vol. 199. Cistelecan. receptare critică. 85-87. 2000. 210. 2000. 204. Mircea. antologie comentată. 1996]. Cistelecan. p. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. În: Mircea A. antologie comentată. poet al fervorilor abstracte. antologie comentată. [Al. Cezar Baltag monografie. 82-83. Cezar Baltag. Gheorghe. Diaconu. un poet orfic. În: Gheorghe Grigurcu. 206. 83-85. [Dumitru Micu. Cezar Baltag in extremis. 2000. Niţescu. p. În volume: 196. [Poeţi contemporani. A-C. nr. Selecţie din selecţie. Diaconu. p. Cezar Baltag. 1967]. Grigurcu. Grigurcu. p. p. 1995]. receptare critică. 2000. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. Vol. Cezar Baltag monografie. Braşov : Aula. În: Gheorghe Grigurcu. Braşov : Aula. receptare critică. Ion. Regman. [Mircea Martin. Braşov : Aula. 1978]. 1972]. Diaconu. 6. Grigurcu. Diaconu. antologie comentată. p. 1987]. 79. p. 208. Martin. Contemporanul. Al doilea rond. p. Diaconu. 10. 2000. 72-77. antologie comentată. Diaconu. Gheorghe. Diaconu. 80. 2000. 89-92. Cezar Baltag monografie. 78-83. Poezie română contemporană. 7-77. 198. 2000. Martin. Aurel. Mircea A. [Mircea Iorgulescu. [Dicţionarul scriitorilor români. 79-80. [Eugen Simion. Diaconu. 29 30 . 2000. Braşov : Aula. 1. Cezar Baltag monografie. Viaţa românească. Eugen. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Mircea A. [Poeţi contemporani. Cezar Baltag. 202. 78-79. antologie comentată. 2000. În: Mircea A. p. Simion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 207. Metaforă şi ontologie. 3. 1. CEZAR În periodice: 194. În: Mircea A. receptare critică. receptare critică. 203. receptare critică. Cezar Baltag. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. p. Cezar Baltag monografie. 1. Mircea. În: Mircea A. [Cornel Regman. Vol. Grigurcu. 1984]. 29-32. Cornel. Diaconu. Braşov : Aula. 201. 2000. 2000. p. În: Mircea A. Braşov : Aula. Marin. 200. Un gînd pentru Cezar Baltag. Cezar Baltag. receptare critică . antologie comentată. Cezar Baltag. Alexandru. 84-88. Braşov : Aula. Cezar Baltag. 1. Cezar Baltag. p. 2000. 209. 205. Limbaje moderne în poezia românească de azi. Cezar Baltag. Poezie română contemporană. Cezar Baltag monografie. Scriitori români de azi. Iorgulescu. În căutarea unei poetici. receptare critică. Gheorghe. 2000. Mincu. Cezar Baltag. Cezar Baltag monografie. În: Mircea A. receptare critică. Cezar Baltag monografie. 1. Cezar Baltag. 1986]. p. 12. 2000. Micu. p. Grigurcu. Gheorghe. În: Mircea A. În: Gheorghe Grigurcu. Cezar Baltag. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Dumitru. Vol. 2000. 2000. 93. eseist. Diaconu. antologie comentată. nr. 1976]. Poezie română contemporană. Diaconu. 95. Poezie şi livresc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 80-81. 197. p. Braşov : Aula. Pop. Cezar Baltag monografie. 2000. 81-82. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cezar Baltag monografie. p. Mircea A. În: Gheorghe Grigurcu. Braşov : Aula. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. receptare critică.

Iaşi : Timpul. Ştefan. Ion Barbu într-un document revelator. Dan Barbilian în amintirile unui student. Alexandru. Mincu. p. România literară. Emil. p. În oglinzi paralele . 2000. Emil.Din ceas. Steaua. 2000. 31.. 217. BARBU. Ion Barbu . 2000. nr. Miron. 11. Ruja. 353. 13. Ion Barbu . BARBU. p. Emil. 1998]. 12. p. nr. 1999]. 28. MIHAI În periodice: 211. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Solomon.. nr. BARBU. Adrian. Bilanţ al pierderilor. Florin. 2000. vol. "Sunt numai o verigă din marea îndoire. 220. Opere. Alexandrescu. Eugen Barbu. Marcus. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 223. Literatura română în analize şi sinteze. 346-349. [Mihai Botez. Goci. Ion Barbu . 2000.Ritmuri pentru nunţile necesare. 261-278. 2000. 19. 22. Iaşi : Timpul. Alţi prozatori contemporani. 1999]. 49-50.Ion Barbu. Literatura română în analize şi sinteze. nr. dedus.Însemnări despre Ion Barbu. 216. p. 33. 1. p. Curierul românesc. Orizont. 12. p. 500-501. 218. Barbiana. Emil. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 1. În: Emil Alexandrescu.Copacul. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". Axioma. Curierul românesc. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Ion. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 10. 222. nr. Alexandrescu. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 11. p. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . BANTOŞ. 1. Literatura română în analize şi sinteze. Groapa. În: Aureliu Goci. Alexandrescu.. Romane şi romancieri în secolul XX. În: Emil Alexandrescu. nr. 20.. Ermetism şi virtuozitate. Eugen Barbu. nr. 2-3. Între parabola politică şi serialul erotic. 26. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. p. Mihăilescu.BANCIU. 2000. În volume: 221. În: Emil Alexandrescu. 2000]. Iaşi : Timpul. 51. 2000]. În: Emil Alexandrescu. 214. OVIDIA 31 32 . ION În periodice: 215. Popescu. Adevărata dificultate . p. Emil. Ion Barbu . 219. 1. România literară. Alexandrescu. Marin. Iaşi : Timpul. 8. [Mihai Botez. [Mihai Banciu. 2000. Steaua. 33. [Ion Barbu. 11. Iaşi : Timpul. p. 2. EUGEN În volume: 213. 349-351. 2000. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Oprea. ANA În periodice: 212.Riga Crypto şi lapona Enigel. Murgeanu. p. Aureliu. nr. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. 352-353. p. Ioanid. 2000. p.". 224. 2000. 51. 4.

Simion. 10. 8-9. 2000. Luceafărul. BARIŢIU. Antonio. 2000. 113-122. Stup împietrit. 2000. 16. [Ovidia Barbu. nr. 6. Gusturi şi scrieri. GEORGE În periodice: În periodice: 231. nr. Jean Bart. BARBU. György. 7. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. CRISTIAN În periodice: 33 34 . p. I. Bucureşti : Libra.[Mircea Măluţ. Voncu. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). Grigurcu. 21-29. nr. JEAN În periodice: În periodice: 232. p. Universul cărţii. 226. Aureliu. BĂDILIŢĂ. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". Schiţe marine din lumea porturilor]. Flaşneta. p. 7. 3. Cele trei Crişuri. Romane şi romancieri în secolul XX. În volum: 230. nr. BĂDESCU. Caiete critice. 10. Mureşanu. Jurnal de bord. 93-99. BÁNFFY. Miruna. Goci. 2000. nr. Satu Mare : Solstiţiu.În periodice: 225. 7-9. Poezie română contemporană. 2000. 1. 2-3. Bărbulescu. 10. Proză românească.succesul diversităţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Laura Bădescu. BART. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 125-129. p. Dorin Ploscaru. BARNA. nr. 30. Răzvan. ADRIANA În volum: 228. VIOREL În periodice: 229. Altfelitatea prozei lui I. 1999. nr. Helikon. Editura Gramar. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Bassarabescu în contextul epocii. A. Faur. 2000]. Gömöri. A. [Interviu]. p. 7. Angliai levél. MIKLÓS 227. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. p. p. LAURA În periodice: 233. Gheorghe. 3. Editura Minerva . p. În: Gheorghe Grigurcu. Adriana Barna]. 2000. 2. BASSARABESCU. Simion. 16. Miruna. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Jean Bart. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Mureşanu. Contemporanul. Ioan Nistor. 2000. 2000. Vol. În: Aureliu Goci. Bărbulescu. Retragere şi expansiune. Universul cărţii. p.

vis animi]. Ştefănescu. frumoasa din lagăr. [Cristian Bădiliţă.234. Marius Ianuş. mon amour. În: Gheorghe Grigurcu. Eminescu . Alexandrescu. 2000. Momentul 1848 . BĂICUŞ. Cofan. 1. 33. Cecilia Ştefănescu. Arca. George Bălan. Iulian Băicuş. Aluniţa. GEORGE În periodice: 239. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. Milescu. 5-6. Boul şi viţeii. 1. Moartea citeşte poemul. 9-15. 5. Nebănuitul Eminescu. Poezie română contemporană. 7. 516. [Cristian Bădiliţă. 2000. 4. p. 2000. BĂLCESCU. 10. Ally.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 2000. Romulus. Angelo Mitchievici. 2000. Gheorghe. România literară. Caiete critice. Bucureşti : Cerna. p. IOANA În periodice: 241. 120-121. 2000. Bucureşti : Corrida. Miscelanea. Oneşti : Aristarc. p. 19. Alexandrescu. p. Universul cărţii. Vasile. Ion Băieşu. GEORGE În periodice: 238. BĂLAN. Cartea micilor erezii. 1998].Românii supt MihaiVoievod Viteazul. 51. 1. IULIAN În periodice: 236. p. 1. nr. p. BĂJENARU. Mureşanu. Alex. [Mihai Eminescu. Constantin. p. Victor Nichifor. BĂLAN. Nicolae Bălcescu . Miruna. 4. 240. Geo. O gândire provocatoare. ION În volum: 237. În: Emil Alexandrescu. NICOLAE În volum: 243. În: Emil Alexandrescu. BĂLU. nr. Geniul eminescian . Steaua. Cubleşan. 2000. Iaşi : Polirom. Editura Florile Dalbe. Poezii. nr. ION 35 36 . Vol. 11. 32. Misterul Bach]. România. nr. BĂLAN. nr. Ferestre 98. ION DODU În volum: 242. Universul cărţii. Satu Mare : Solstiţiu. Caiete critice. Emil. Grigurcu. 10. Victoria. 1998]. p. 4-5-6. 87. Patimile după Ally sau cocktail-fiction. 2000. Între sublim şi tragic.o provocare permanentă. 82-84. Ion Nica. 94-98. 1999]. Poezia nomenclaturii. [George Băjenaru. Iaşi : Timpul. nr. 2000]. Tentaţia mizantropiei (Stromate). [George Bălan. Bucur. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. [Ioana Bălan. Prietenie & literatură. Iaşi : Timpul. Emil. 235. 2000. Doina Ioanid. Evoluţia dramaturgiei contemporane. [Ioana Vlaşin. BĂIEŞU.

2000. nr. 7. 5. Breban. 11. p. 10. 2000]. nr. 33. Poezie românească. 255. p. 51-52. Marian Victor. 11. 2000]. 3-6. Elegii la sfârşit de secol. 23. 6. BĂNULESCU. 1-2. În volum: 249. p. Henri. Boerescu. 8-9. 30. 10. p. Ion Bălu. 2000. 252. Dan-Silviu. Poezie română contemporană. [Dorli Blaga. 2000. 6. [Daniel Bănulescu. 33. Alexandrescu. 245. BĂNULESCU. 5. 5. Alţi prozatori contemporani. Miruna. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. Contemporanul. Republica federală Daniel Bănulescu. p. 2000. Apostrof. Victoria. Iaşi : Timpul. 2000. Cluj-Napoca : Apostrof. Contemporanul. Horodincă. 1999]. Nicolae. În: Emil Alexandrescu. 1-2. Blaga supravegheat de securitate. Cuvîntul. p. 11-12. nr.Mistreţii erau blânzi. 1. p. 494-497. 8-9. 2000. 2000. 258. 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Bucureşti : Vinea. nr. 17. Dimisianu. Universul cărţii. Dicomesianul. România literară. 8. nr.În periodice: 244. ŞTEFAN În periodice: 250. Ştefan Bănulescu . Grigurcu. 11. Zalis. comentarii la Ştefan Bănulescu. Republica federală Daniel Bănulescu. nr. Gabriel. nr. 2000. Cu limbă de viaţă şi de moarte. 14. Memorii neconvenţionale. Autoportrete de epocă. nr. Ştefan Bănulescu . În: Emil Alexandrescu. Viaţa lui Lucian Blaga. Milescu. "Diversionist în sectorul ideologic". 254. 2000. Ileana. În volume: 257. Mălăncioiu. Alexandrescu. 2000. Manolescu. Ceafa lui Daniel Bănulescu. [Ştefan Bănulescu. 16. Nicolae. 10. 1999]. 99-103. Nicolae. 256. Emil. 10. 2000. Contemporanul. Editura Libra. vol. România literară. Mureşanu. DANIEL În periodice: 247. CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. BĂNESCU. [Ion Bălu. 10. nr.Cartea milionarului. Cuvîntul. Vol. nr. 14. Boldea. Emil. 248. 33. Alţi prozatori contemporani. Portrete literare (2). Universul cărţii. Portrete literare (1). nr. 2000. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. 1. Gheorghe. [Constantin Virgil Bănescu. 8. Buciu. [Ştefan Bănulescu. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). Literatura română în analize şi sinteze. Iulian. Georgeta. 2000. femeia şi ocheada. Contemporanul. p. 253. România literară. Bucureşti : Allfa. 1999]. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 37 38 . p. Câinele. Ce rămâne după dictare. 2000. 16. Elegii la sfârşit de secol. Bucureşti : Allfa. [Daniel Bănulescu. p. p. 10. Breban. Literatura română în analize şi sinteze. 10. 2000]. 251. IV]. Bucureşti : Vinea. p.

p. p. 174-177]. BĂRBULESCU.. Băran. Viaţa şi opiniile personajelor. [Radu G. 2000. Ţeposu. Universul cărţii. Un regat imaginar. 1983. p. p. p. 265. 112-115]. 9. BĂRBULESCU. În periodice: 266. 10. p. receptare critică. Luceafărul. Arca. [Nicolae Manolescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Ştefan Bănulescu. Ştefan Bănulescu. Marin. 1999]. 1999]. Braşov : Aula. 16. În: Monica Spiridon. Manolescu. Spiridon. 79-82. 1969. CONSTANTIN În periodice: 267. Bucureşti : Cartea Românească. Nuvele şi povestiri. 1985. 16. nr. [Marin Sorescu. 285-288]. Ştefan Bănulescu monografie. p. 261. 2000. antologie comentată. 2000]. p. p. [Cornel Regman. 2000. Mincu. 86-87. Un jongler cu moi cerneluri. p. Explorări în actualitatea imediată. Critice. Luceafărul. Dumitru. Ştefan Bănulescu monografie. Georgeta. Mocuţa. 3. p. 1-2-3. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Stănică. p. Monica. p. p. 2000. Marina. 84-86. Ştefan Bănulescu. p. Marin. [Marta Bărbulescu. 1999]. 42. Mihai. [Georgeta Horodincă. XI-XIII]. 88-89. 4. Braşov : Aula. antologie comentată. 263. 2000. Ştefan Bănulescu monografie. [Constantin Bărbulescu. Salvarea existenţială prin poezie. Braşov : Aula. Aşergător de cursă lungă: poeme. 134-136]. Ştefan Bănulescu.p. nr. 39 40 . O zi şi jumătate. Arca lui Noe. Ştefan Bănulescu. nr. [Radu Bărbulescu. [Marin Mincu. Poemul ca statu quo. BĂRBULESCU. Bucureşti : Allfa.Neculai V. Ştefan Ion. receptare critică. Ştefan Bănulescu monografie. 259. C. În: Monica Spiridon. Ţeposu. 394-395]. Statu quo. MARTA În periodice: 268. În: Monica Spiridon. 8. antologie comentată. Uşor cu pianul pe scări. Tomis. 2000. 264. 3. 82-84. Constanţa : Ex Ponto. 78-79. 260. 493-494. receptare critică. nr. BĂRAN. antologie comentată. Braşov : Aula. Cornel. Un erudit . Bărbulescu. 262. un film. Ştefan Bănulescu monografie. nr. Ghilimescu. 2000. În: Monica Spiridon. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. antologie comentată. În: Monica Spiridon. Ştefan Bănulescu monografie. 16. 269. O carte. 7-77. Bucureşti. Alergător de cursă lungă. receptare critică. receptare critică. Ştefan Bănulescu monografie. antologie comentată. 2000. Regman. 11-12. 1978. [Radu Bărbulescu. Horodincă. p. Radu G. p. Piteşti : Carminis. Simion. [Marta Bărbulescu. 2000. Sorescu. Nicolae. RADU În periodice: 270. Ştefan Bănulescu. Piteşti : Carminis. Braşov : Aula. NECULAI V. p. Gheorghe. 35. Braşov : Aula. antologie comentată. Statu quo.. Matală. 1983. 11. 2000. Braşov : Aula. receptare critică. vol. Luceafărul. 1999]. B. Constanţa : Ex Ponto. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. receptare critică. 271. 7. În: Monica Spiridon. 2000.

1999]. 10. ION În periodice: 281. [Vlaicu Bârna. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. p. 39. [Ion Beldeanu. 2000. 1999]. p. Bucureşti : Albatros. Viaţa românească. p. Tomis. 35. BÂJA. 18. 7. 2000.. Farmecul discret al amintirii. 10. 2-3. 41 42 . p. 95. VLAICU În periodice: 275. Ţion. Tomis. În: Laurenţiu Ulici. Ceaiul de după execuţie: versuri. 104-105. 1998]. 10. 6. nr. p. 10. 2000. poezie. 277. nr. Dugneanu. [Recenzie de carte]. 2000. nr. Grigurcu. 6. 2000. Iluzii cu ieşire la viaţă. 1999].un ironic solitar confesiv. Cluj-Napoca : Limes. Rodica. 24-28. 2000. Bucureşti : Albatros. [Olimpia Bebu. Geo. Contemporanul. 100. [Ion Beldeanu. Toamna iubirii. Bărbulescu. 1999]. ILEANA În periodice: 273. Constanţa : Ex Ponto. 282. 11. nr. 51. Ion Beldeanu . 283. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Timişoara : Augusta. Vasile. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. 40. Contemporanul. Ulici. Vol. p. 2000. 1. Laurenţiu. nr. 2-3. 6. Liviu. [Ion Beldeanu. BÂRNA. Henri. Gheorghe. Adrian Dinu. Statu quo. Gheorghe. BÂRSILĂ. 175-179. p. Caiete critice. [Ileana Bâja. [Vlaicu Bârna. Statu quo. Mitică şi Hyperion. 1999]. 35. BELDEANU. 2000.mâna mea dreaptă. Din nou despre memorialistică. p. p. nr. Grigurcu. Poezie română contemporană. Paul. 2000. Evocarea vitalităţii.2000. (4). p. Grăsoiu. Rachieru. Ceaiul de după execuţie. Între Capşa şi Corso. 279. Roşioru. Gâtul păsării. nr. Zalis. Steaua. Gâtul păsării . 1-2. 5. Poezie. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1. 1999]. [Vlaicu Bârna. [Radu Bărbulescu. 2000. "Exerciţii de existenţă". Poezie română contemporană. Contemporanul. Între Capşa şi Corso. BÂRLEA. 286-287.. nr. Între Capşa şi Corso. 3. Constanţa : Ex Ponto. Ion. p. 1998]. 1998]. Simion. Risipitorul de amintiri. p. Vol. p. BEBU. Sburătorul poet. Bucureşti : Albatros.. Adrian. În: Gheorghe Grigurcu. 104-108. În: Gheorghe Grigurcu. MIRCEA 272. 276.. Timişoara : Augusta. 2000. 1. Mureşan. Timişoara : Augusta. Luceafărul. nr. 2000. 109-111. Ceaiul de după execuţie. 280. Bucureşti : Du Style.

Mircea. p. nr. Alexandru. Petre Pandrea]. [Anamaria Beligan. 2000. 11. 31. 285. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Iaşi : Polirom. [Vladimir Belity. p. 1999. 1. [Constantin Beldie. Chevereşan. 2000]. p. Titlu neprecizat. Iaşi : Polirom. Memorii înţelegătoare. nr. 1998. nr. 2000]. Mihăilescu. 7. Arad : Viaţa Arădeană. Luceafărul. 2000]. nr. 1. ANAMARIA În periodice: 289. Mircea. BELIGAN. 144-145. p. 2000. 15. Branea. Zalis. nr. 2000. Bucureşti : Albatros. 4-5. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. Memoriile lui Mihai Beniuc. Mihăieş. 43 44 . VLADIMIR În periodice: 294. 288. nr. Iaşi : Polirom. 292. nr. 33. Arca. 2000.BELDIE. 1999]. Magdalena. 2000. 10. Stare de haiku. 2000. Evadând în ficţiune. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 6. 287. Bucureşti : Albatros. [Constantin Beldie. Scrisori către Monalisa. 5. Rectificări. 3. 12. Scrisori către Monalisa. Gheorghe. 36. Încă un minut cu Monica Vitti. George. Luceafărul. [Anamaria Beligan. Cristina. Dan C. (În)spre tristih. Orizont. Stepan. Ion. 5. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 10. Gheorghe. 2000. Babeţi. George. 12. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Încă un minut cu Monica Vitti. 296. 5. 7. George. Cătălin Mihuleac. 11. Orizont. Bucureşti : Polirom. Daciana. 2000. Bucureşti : Albatros. 32. [Anamaria Beligan. Alexandru. 1. p. Arca fantastică. Henri. nr. [Anamaria Beligan. nr. 46. Orizont. 22. nr. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 2000. [Interviu]. România literară. CONSTANTIN În periodice: 284. Arcadia ca infern. [Constantin Beldie. 2000. p. Ornea. nr. Adriana. 2000. MIHAI În periodice: 295. 286. [Mihai Beniuc. Apostrof. 1998]. 1999]. BENIUC. 7. p. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Scrisori către Monalisa. Z. 290. 4. 16. nr. 2000]. Bucureşti : Albatros. Grigurcu. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. BELITY. 7. 12. p. [Constantin Beldie. 2000. 7. 24. Alexandru. Grigurcu. Memoriile unui hedonist. Iaşi : Polirom. 293. p. 1999]. 2000. p. România literară. nr. 9. Bucureşti : Albatros. 1999]. 8. p. p. Orizont. 41. Bălu. România literară. Încă o revelaţie (II). p. 1. 1-2-3. 12. 10. 1999]. Încă o revelaţie (I). p. 297. nr. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 13. 33. Roibu. 291. [Constantin Beldie. 2000]. O struţo-cămilă ideologică (I). Contemporanul. Luceafărul. Iaşi : Polirom. 33. 2000. [Mihai Beniuc. De cealaltă parte.

1999]. 2000. 24-25. 49-50. MIHAELA În periodice: 45 46 . p. Cruceru. 2000. 11. Murgeanu. p. Radu Petrescu. [Mihai Beniuc. 2000. Anotimpuri intermediare. 5. O struţo-cămilă ideologică (IV). 2000]. Victoria. 10. Zalis. Grigurcu. 6. HORIA În periodice: 305. 6. 2000]. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Ornea. BIDILICĂ-VASILACHE. 51-52. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. Familia. nr. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. nr. p. BERÉNYI. 535-536. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 299. Curticăpeanu. [Martha Bibescu. Gheorghe. 4. O struţo-cămilă ideologică (II). Alexandrescu. BIBESCU. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. p. p. Z. 33. 5. 2000. Un sacrificiu regal. Eugen. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Grigurcu. 306. eseist de substanţă. 2000]. Sub patru dictaturi. 2000. Cuvîntul. 2000. 7. BERNEA. 35. 1999]. Emil. nr. Contemporanul. Memorii (1940-1975)]. 303. 2000. Martha Bibescu. 10. 67. [Mircea Benţea. 11. Horia Bernea. România literară. Radu Petrescu. [Mihai Beniuc. nr. 2000. 2000. 12. Cluj-Napoca : Dacia. 33. nr. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 9. [Mihai Beniuc. 5. Editura Ion Cristoiu. Bucureşti : Compania. BIBERI. 11. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 18. 33. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). În: Emil Alexandrescu. 16. p. Ion Biberi. nr. Glűck. MARIA În periodice: 304. România literară. Tomis. 17. p. Universul cărţii. O struţo-cămilă ideologică (III). Ion. MARTHA În periodice: 308. ION În periodice: 307. Ferdinand al României. România literară. 2000. p. Henri. Poesis. Milescu. p. Gheorghe. nr.298. În volum: 309. 6-7. MIRCEA În periodice: 302. Regele Ferdinand. nr. 33. nr. 300. nr. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Cluj-Napoca : Dacia. România literară. 3-4. Horia. 10. 2000. BENŢEA. 1. nr. Doina. 1999]. p. [Mihai Beniuc. Curierul românesc. 36-38. Grigurcu. [Mircea Benţea. 12. 6. Un prozator actual în vizor. 301. Simuţ. Gheorghe. Scriitori români care au creat în alte ţări. p. Ion. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană.

19. Lucian Blaga concepţia ontologică. 5. 314. Constantin Noica]. 1999]. Luceafărul. Existenţe. 20. 2000 . Editura Libra. 1999]. 10. Miruna. p. G. 32.310. Blaga supravegheat de securitate. 35. 2000. 10. 2000. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. nr. 313. Eugen Lovinescu. 321. 10. p. Nicolae. nr. Bucureşti : Viitorul Românesc. 10. p. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 3. 2000. 324. 2000. p. 38. 8. [Liviu Rebreanu. Vatra. 18. p. nr. G. 33. 4. Blaga şi matricea stilistică. Săvulescu. 10. G. Contemporanul. În volume: 47 48 . Bruciu. 2000. Horia. Contradicţia lui Blaga. 326. Teoria blagiană despre matricea stilistică. Cluj-Napoca : Apostrof. Lucian Blaga . Mihaela. G. Universul cărţii. Iulian. nr. 2000. 2000. 2000. Ţîrlea. p. 79-81. Malea Stroe. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. Luceafărul. [Mihaela BidilicăVasilache. 1999]. Boldea. Constandache. p. nr. LUCIAN În periodice: 312. 34. G. Moteţ. BLAGA. 2000. Ediţiile critice . Contemporanul. G. DORLI În periodice: 311. p. 2-3. nr. 316. 2000. IV]. Lucian Blaga. 319. nr. Astra. Mureşanu. Ion. nr. Universul cărţii. 1. Craia. 320. p. nr. 318. 3. Târgu-Mureş : Ardealul. 11. Contemporanul. "Diversionist în sectorul ideologic". 16-21. Sultana. 325. Credea Blaga în marele anonim? (I). 315. 323. Constandache. 322. 317. Bădescu. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. Cătălin. Ieronim. G. vol. România literară. 1999]. Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. nr. Viaţa lui Lucian Blaga. 8. Contemporanul. Nicolae. [Petre Nicolau. 2000. 10. [Lucian Blaga. nr. 10. Manolescu. "Diversionist în sectorul ideologic". p. nr. Contemporanul. Blaga supravegheat de securitate. nr. 8. nr. Ion Vinea]. Credea Blaga în marele anonim? (II). p. Mihail Sadoveanu. 12-13. Profesorul Petre Nicolau. Contemporanul. probleme şi nelinişti. Tătaru. 4. 1. G. Familia. Constandache. 8. 2000. p. 2000. BLAGA. 327. 35. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. p. G. 36. Axioma. Teodora. 2000. Luceafărul. 8-9. 33. 1999]. 1. 1999]. Constandache. Ion Bălu. 10. nr. nr. Ion Bălu. 10. 2000. nr. 63. Simuţ. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 10. Manolescu. 2000. p. [Ion Bălu. 4. 12-13. [Eugeniu Nistor. Între literatură şi filosofie. [Dorli Blaga. Andra. 1. p. p. G. Cluj-Napoca : Apostrof. Braşov : Astra. p. 10. p. 2000. Geo. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". Contemporanul. 10.ritmuri. 1. Constandache. România literară. [Ion Tudosescu. 10. Existenţe. nr. [Dorli Blaga. 2.eresul nostru. 10.

335. Iaşi : Timpul. nr. În: Emil Alexandrescu. Oradea : Cogito.configuraţia angajării. p. 2000. Emil. Iaşi : Timpul. Emil. Mircea. Iaşi : Timpul. 330.Gorunul.2000. Alexandrescu. 334. p. p. Emil. Lucian Blaga . Lucian Blaga . Al. Literatura română în analize şi sinteze. Homo militans. Literatura română în analize şi sinteze. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. Lucian Blaga . 2000. 332. BLANDIANA. Nistor. Iaşi : Timpul. Emil. Manuscrisele din Remesias. p. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Studii şi cercetări. p. Iaşi : Timpul. 49 50 . 2000. 2000. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Soarele de apoi. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Sfârlea. 27-32. În: Emil Alexandrescu. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul.Zamolxe. p. [Miron Blaga. Iaşi : Timpul.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Emil. 331. 2000]. 1999]. p. Alexandrescu.La curţile dorului. 340-341. Lumina raiului. Lucian Blaga . Cistelecan. Alexandru. Iaşi : Timpul. 2000. 343. În: Emil Alexandrescu. Emil. În: Emil Alexandrescu. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Popa.Cântecul spicelor. Alexandrescu. Lucian Blaga . Manuscrisele din Remesias. 333.Nu-mi presimţi. Iaşi : Timpul.Meşterul Manole. 342-343. 341. 340. 2000. Alexandrescu. p.Noi şi pământul. În: Eminescu .Linişte. 25. Emil. În: Mircea Popa. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. p. 2000. În: Emil Alexandrescu. Izvorul nopţii. Întoarcerea din concediu. 325-328. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. 2000. Lucian Blaga . 332. 2000. 82-103. p. Lucian Blaga . 330-331. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. 337. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. p. 332-334. 329. p.Munte vrăjit. 338. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 342.Scrisoare. Iaşi : Timpul. 2000. 4. 339. Emil. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . BLAGA. 329-330. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . 2000. Emil.328.Paradis în destrămare. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 335-337. 2000. 329. p. Bucureşti : Du Style. În: Emil Alexandrescu. Emil. Alexandrescu. MIRON În periodice: 344. p. În: Emil Alexandrescu. Târgu Mureş : Ardealul. Emil. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga.Tristeţe metafizică. p. Alexandrescu. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 331. 339-340.Mirabila sămânţă. Emil. ANA În periodice: 345. 337. Emil. Eugeniu. 337-338. În: Emil Alexandrescu. 336. 334-335. Alexandrescu. Alexandrescu. [Ana Blandiana.

M. Poezie română contemporană. 5. Irina. Poezie română contemporană. 33. [Interviu]. p. 24. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 41. 7. 1. p. Orientări. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 357. p. Ana Blandiana. Civismul poeziei şi poezia civismului. Viaţa şi frizeria ei. Cristian. 354. Z. 2000. Ana Blandiana sau despre încredere. Mureşanu. 2000. Grigurcu. Iaşi : Editura În periodice: 356. Ailenei. Revistei Convorbiri Literare. 2000. p. 349. În: Sergiu Ailenei. 5. 2000. 123-128. [Interviu]. Grigurcu. Oglinda mapamondului. Mitchievici. Ana Blandiana . Ghicitul în mulţimi. 350. Gheorghe. 2000]. nr. 123-127 . Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". 47. 4. Ştefănescu. 11-12. 33. În lumea lui M. 6. În periodice: 360. tendinţe. 2000. BLECHER. p. 128-131. Bucureşti : Univers. De vorbă cu. Soarele de apoi. nr. Alex. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Manea. 353. 2000. 6. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". 11-28. 2000. Universul cărţii. Bobe. coordonate şi realizări în poezia românească. Grigurcu. 1. p.. În: Gheorghe Grigurcu.Cuvîntul. 348. 2000. Gheorghe. Gheorghe. p. nr. România literară. Vol. Cuvîntul. 10. 1. nr. 1999]. O corespondenţă revelatoare. BOCŞA. 2000. 476-477. România literară. Aplauze pentru Ana Blandiana. 1. Galeriu. nr. 35. Luceafărul. Recitind poezia Anei Blandiana. În: Gheorghe Grigurcu. p. 352. [T. mai puţin cunoscut. Patraş. p. p. 1. 347. 2000. Tomis. nr. p. România literară. 33. Gheorghe. Petraş. Vol. p. Bucureşti : Du Style. Poezie română contemporană. M. nr. 10. Ornea. [Ana Blandiana. În volume: 351. p. În: Gheorghe Grigurcu. Blecher. În: Emil Alexandrescu. O. Miruna. Norman. 25. 2000. 47. 2000]. 2000. [M. 2000. [Interviu]. Un dialog despre cultură şi violenţă. 2000. 12-13. Urian. Tudorel. p. Antonio. 355. Blecher . Literatura română în analize şi sinteze. O. Stiluri în proza interbelică. Bucla.Avram Iancu. Angelo. Contemporanul. 358. Blecher. 9. Iaşi : Timpul. 7-8. În: Gheorghe Grigurcu. p. 10. Sergiu. Grigurcu. p. Vol. Ana Blandiana. 14. Emil. În volum: 359. 346. 3. Reţeaua de simboluri. Iaşi : Timpul. GEORGE În periodice: 51 52 . Vol. Familia. nr.. Bucureşti : Du Style. 2000. Bucureşti : Hasefer. 2000. Alexandrescu. 7.între biografie şi creaţie. Poezie română contemporană. 112-122. 178-198. 2000. 12. T. BOBE. nr.

Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. Editura Ex Ponto. Soviany. Toate drepturile rezervate. Apostol. Helikon. 5. ETA În periodice: 373. 5-10. 1999. 1999]. Ulici. 1. 2000. Timişoara : Brumar. 17. 2000. 2000. 2000]. "Durabila candoare". Bucureşti : Allfa. 2000. Bucureşti : AMB. Arca. Timişoara : Brumar.". Vol. inclusiv Suedia şi Norvegia. 33. 2000. Despre scriitură şi scriitori. nr. [Laurian Stănchescu. Toate drepturile rezervate. 6. nr. "A dolog a medvéktől is függ. Contemporanul. 2000. 46. Iulia. În: Apostol Gurău. 6. Plaja nudiştilor. nr. Doi poeţi. Geo. [Adrian Bodnaru. Oraşul părăsit de sfinţi. 2000. Alexa. Orizont. Plaja nudiştilor. 251-252. DAN-SILVIU În periodice: 368. inclusiv Norvegia şi Suedia. p. [DanSilviu Boerescu. p. 1999]. ÁDÁM În periodice: 367. 2. ANDREI În volum: 363. Toate drepturile rezervate.. Mitică şi Hyperion. Octavian. nr. Budapest : Magvető. [Eta Boeriu. Mureşanu. 1998]. nr. Miruna. 366. inclusiv Suedia şi Norvegia. 1992]. Bucureşti : Editura Enciclopedică. George Bocşa. Vasile. Bucureşti : Du Style. Principiul şi caracteristica.. În volume: 371. p. 10. Poezie română contemporană. p. 11-12. Galaţi : Logos. 2000. Luceafărul. Viorel. [Dan-Silviu Boerescu. 11. 10. Sinistra körzet. 6. România literară. Marcel. Tolcea. 12. BODOR. 33. Poeţii nouăzecişti. Din 53 54 . Celălalt. p. 4. [Bucureşti : All. 3. Mimusul burlesc al eşecului. nr. 1. [Bodor ádám. Grigurcu. Bucur. Simona Popescu.. Laurenţiu.[Andrei Bodiu. 4. Bucureşti : Allfa. [Adrian Bodnaru. [Dan-Silviu Boerescu. 2000. Toate drepturile rezervate. 2000. Marius Oprea]. 160-161. 2000. Bodnaru. p. BOERESCU. Caius Dobrescu. A treiA. p. Mureşan. România literară. Kinga. Contemporanul. Romulus. nr. BODNARU. p. 370. 4. O seamă de prozatori pentru mileniul III. Geo. p. BOERIU. Vasile. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 132-138. 4-5-6. 2000]. Vasile. 2000. 372. [Adrian Bodnaru. 1999]. Timişoara : Brumar. Gurău. 1998]. p. Păcatele tinereţilor]. nr. Orbán. În: Gheorghe Grigurcu. p. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). 362. În: Laurenţiu Ulici. Desant epic pentru 2000. Universul cărţii. BODIU. ADRIAN În periodice: 364.361. 11. 369.. Geo. 6. 31. Gheorghe. 10. 365. nr. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. p.

[Elisabeta Bogăţan. [Lucian Boia. 2000. 2000. prezent şi viitor. 20. Geo Bogza .geneză. Pintescu. p. tendinţe. 2. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Humanitas. Livia. LÁSZLÓ În periodice: 377. ZAHARIA 378. LUCIAN În periodice: 383. nr. Piteşti : Paralela 45. Din pragul frigului statornic. 9. Popovici. 2000. 21. Universul cărţii. 374. 2000. Alexandrescu. Chemarea rugului. Contemporanul. 55 56 . ELISABETA În periodice: 376. p. Ornea. 2000]. Două secole de mitologie naţională. 1995]. Iulian. nr. România literară. Ultimul Geo Bogza. Jocul cu trecutul. 6. nr. 2000. BOGĂŢAN. Z. Breban. "Memoriile lui Zaharia Boilă". 2000. 10. Egyed. p. Niţă. nr. 81-90. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. Bucureşti : Humanitas. Iulia. Din pragul frigului statornic. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. GEO În periodice: În volume: 380. Orientări. [Eta Boeriu. 2000. 384. În: Iulian Rădulescu. În: Iulian Rădulescu. Poesis. [Bogdán. Iulian. România literară. Pentru o istorie a imaginarului. 6. Mely idők és mellyebb erkölcsök. Rădulescu. 1999]. BOIA. Portrete literare (5) (Geo Bogza . Victoria. Péter. 382. Istorie şi adevăr. Milescu. p. În periodice: 386. Helikon. nr. 33. 10. Contemporanul. p. 4-5. Primul Geo Bogza. 1. nr. Iaşi : Timpul. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. 5. 1999]. Alexandru. 36. 76-81. p. 5-7. 385. Zodia dezlegătorilor de semne. 379. Alexandria : Teleormanul Liber. László: Agitátorok éjszaka. Jocul cu imaginarul. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. [Lucian Boia. 2000. [Eta Boeriu. Familia. p. 8-9. Octavian. 381. 483-486. Bucureşti : Cartea Românească. coordonate şi realizări în poezia românească. 1998]. Portrete literare (4) (Geo Bogza). 7-8. 20. 2000. p. Mărturisiri şi opţiuni. Titieni Boilă.II). Apostrof. [Lucian Boia.pragul scrisului statornic. 1-2. 10. 6. 10. 26. nr. p. BOILĂ. Naţiunea . 11. BOGDÁN. p. BOGZA. Contemporanul. Piteşti : Paralela 45. nr. p. 17. 1-2. Emil. 34. Bucureşti : Humanitas. nr. 33. 2000. Nicolae. Soviany. 10. p. p. 11. 9. Nicolae. 1999]. Istoria între adevăr şi ficţiune. 375. 1999]. Poezie românească. Rădulescu. nr. Adrian.Cartea Oltului. Breban. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. 62-67. 1999]. p. nr. "Măştile" poeziei Etei Boeriu.

Solomon. 392. 30 de ani cu Mihai Botez. Visul lupului de stepă. 2000. 11. Cistelecan. Mircean. BORBÉLY. Omul rotund. 57 58 . Timişoara : Marineasa. Vatra. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. p. 1996]. 42. 1999]. 1998]. [Iulian Boldea. Cluj-Napoca : Dacia. 33. 51. 3. Epistole din Piaţa Norilor. România literară. nr. nr. 33. În periodice: 399. 8-9. România 395. 5. Ştefănescu. 31. p. p. Vatra. Irina. 390. Apostrof. Târgu Mureş : Ardealul. Anghelescu. 2000.BOJAN. nr. Ilie. DIMITRIE În periodice: 394. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. 135-138. p. Visul lupului de stepă. Vatra. 2000. "Mihnea şi baba". Eminescu. MIHAI 393. 2000. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . nr. 1999]. 2000. Irina. Dorin. 389. O călătorie în Sămăctar. Alexandra. D. Petraş. 1999]. [Ioan Viorel Boldureanu. 2000. nr. 3. 1999]. IOANA În periodice: 398. [Iulian Boldea. BOLDEA. p. Jocul lupului de stepă. 1999]. IULIAN BOLINTINEANU. Târgu Mureş : Ardealul. Steaua. Mihai. România literară. nr. 2000. nr. p. p. 3. BOLDUREANU. Dragolea. Caracostea. Medalia Caragiale. 3. 44. 2000. 31. Mihai. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. Petraş. [Ioana Bot. Lupus in fabula. Casa şi memoria lui Avram Procator.Iulian Boldea. Bucureşti : Minerva. [Ştefan Borbély. BOT. 7. Piteşti : Paralela 45. Străinul de lîngă mine. nr. Petru M. [Iulian Boldea. "Un tremur sensibil al umbrei". 5-6. 397. p. Vatra. Alexandru. 11. Vatra. [Mariana Bojan. Critica generoasă. MARIANA În periodice: 387. 43. Cluj-Napoca : Dacia. Cluj-Napoca : Dacia. 391. 36-38. Metamorfozele textului. 2000. Mircea. Omul rotund. 396. p. [Ştefan Borbély. Apostrof. Faţa şi reversul textului. 1-2-3. p. 24. Marcus. 18. 36-38. Procesul Caracostea. nr. nr. p. 56-57. 3. 6. 6. Drăghici. 2000. 11. Olivotto. 2000. România literară. Constantin. 33. nr. 12-13. Visul lupului de stepă. nr. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. Georgeta. Arca. p. 2000]. Dragolea. Dincolo de mode. [Ştefan Borbély. teoretician şi critic literar. Ovidiu. 2000]. Haş.

Etnopsihologie şi eminescologie. 1999]. Rogozanu. 6. 400. 2000. nr.literară. [Mihai Botez. 6. În volum: 405. nr. 10. Radu. p. 8-9. În oglinzi paralele . Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 6. 13. 1998]. 1999]. Marin. 401. 2000]. tendinţe. Poetul în oglindă. 407.Însemnări despre Ion Barbu. 10-11. nr. BRAGA. Brătescu-Voineşti . Orientări.Fachir. Adevărata dificultate . 23. 2000. 2000. Sibiu : Imago. Literatura română în analize şi sinteze. Barbiana. [Mihai Botez. Craia. nr. 31. [Corin Braga. [Lucian Boz. p. BOTTA. 10.Puiul. 33. nr. Poezia nomenclaturii. DIANA În periodice: 59 60 . 1. Garofiţa. Cluj-Napoca : Paralela 45. 33. nr. Alexandrescu. 40. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. În: Emil Alexandrescu. România literară. 15. Oniria : jurnal de vise. 474. Gheorghe. BRAD. Florin. C. p. Emil. 12. Masca lui Eminescu. Cultura. 2000. CORIN În periodice: 406. Al doilea suflet. În: Emil Alexandrescu. 1. BREAZ. Corin Braga: Oniria. 28. Mihăilescu. ION ALEXANDRU În volum:: 409. Mincu. În: Gheorghe Grigurcu. Universul cărţii. Bucureşti : Albatros. 2000. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. nr. Oniria jurnal de vise. Marius. 2000. 1. p. 2000]. Grigurcu. [Mircea Braga. nr. Iaşi : Timpul. p. Alexandrescu. Între lumi. EMIL În volum: 402. Emil Botta . LUCIAN În periodice: 403. 31. Luceafărul. 2000. Echinox. 2000. Gligor. Sultana. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Vinea. coordonate şi realizări în poezia românească. Iaşi : Timpul. MIRCEA În periodice: 408. Orizont. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 51. [Corin Braga. p. 2000. Voinea. Poezie română contemporană. o utopie asumată?. BRĂTESCU-VOINEŞTI. 94-98. 2000. România literară. ION În periodice: 404. p. 1999]. Dimensiunea "tonică" a culturii. p. 1999]. 33. Steaua. Vol. Voinescu. I. 13. 1. p. p. 7-8-9. Al. [Ion Brad. BRAGA. 283-284. Emil. BOZ.

2000. p. Ziua şi noaptea. 27-29. Octavian. Galaţi : Arionda. 2000. Damian. Luceafărul. Cluj-Napoca : Motiv. 7. S. România literară. 7. Superomanul şi labirintul simetric. nr. Poezia experienţelor estetice. ROMULUS În volum: 61 62 . nr. Mărturii la sfârşit de veac. p. 2000. nr. p. Barbianism în cheie absurdă. Aureliu. 5. ***. Baciu-Moise. În volume: 420. 2000. Damian. p. nr. Ştefan. 7-8. 10. nr. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. Mitică şi Hyperion. 36. 14. 2000. Radu Stanca. 8-9. nr. [Barbu Brezianu. 2000. 426. 2000. p. Contemporanul. 1999]. 1998]. 20. Radu Stanca. p. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 32. nr. 4. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. eseist amator. 2000. p. Ştefănescu. 421. 11. [Nicolae Breban. 2000. Nicolae Breban. 2000].[Interviu]. În: Laurenţiu Ulici. p. Gustând din fructul oprit . 6. 424. Vol. 412. Poezie română contemporană. 51. p. Vol. S. [Nicolae Breban. 417. Alex. Mincu. Apostrof. BUCUR. Luceafărul. 338-344. 1. Contemporanul. Ulici. Bucureşti : Gramar. 139-144. 30. Slăbiciuni secrete. În: Aureliu Goci. p. NICOLAE În periodice: 411. Universul cărţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Goci. Soviany. 2000. [Diana Breaz. 4. Bucureşti : Allfa. În: Angela BaciuMoise. Laurenţiu. 2000. 10. 2000. nr. p. Gheorghe. 10. Universul cărţii. BRUMARU. Nicolae Breban. 413. Poezie română contemporană. Spectacolul Breban. S. nr. Mureşanu. Joc de lumini. 1. 25. Animale bolnave. O demonie compensată. 422. 2000. 33. Gheorghe. 8. Steaua. Bucureşti : Editura Eminescu. Marin. nr. 4. nr. 419. Postelnicu. EMIL În volume: 425. 7-8. Luceafărul. Nicolae Breban. 2000]. 2000. 10. Damian. 5. BREZIANU. 20-22. Miruna. 2000]. Contemporanul. 415. S. 418. Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. Grigurcu. 416. 10. Bucureşti : Allfa. BREBAN. p. 2000. 23. 1. nr. p. 1. 11. poet baroc. Proză românească. 2000. 10. Desferecare. Romane şi romancieri în secolul XX. 145-150. 414. Grigurcu. Manilici. Călin. Mureşanu. [Nicolae Breban. 2000. 19. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Angela. Apostrof. p. 26-32. Silueta cîinelui (II). BARBU În periodice: 423. Damian. 294-295. p. Miruna. Bucureşti : Du Style. Manieră şi mit. Silueta cîinelui (I). În: Gheorghe Grigurcu. Psihism abisal. Vol.410.

1. Vol. [Valentin E. 26. 434. Al. 10. România literară. Bulgăr. Emil. nr. BUTEANU. Iaşi. Buda. domnului Dumitru Ţepeneag). Buduca. IOAN În periodice: 431. Gheorghe. IOAN În periodice: 63 64 . BULGĂR. BUDA. Luceafărul.curent naţional şi european. 35. Heidelbergul nostru de altădată. 2000]. VALENTIN E. Ioan Buteanu. Petraş. 22. p. Octavian. Poezia substanţei. Ion Budai Deleanu . nr. În periodice: 428... Ioan. Ion. Arca. BUJOR S. 2000. 24. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie).p. BUDAI-DELEANU. 2000. Bucureşti : Saeculum. 10. p. Tomis. Grigurcu. nr. Contemporanul. 7-8. Vortex. Un jurnal conceput ca bildungsroman. [Gh. Busuioc. nr. Momentul Eminescu în cultura română. p. Marinescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Iluminismul . BULAT. 151-154. Mircea. În: Gheorghe Grigurcu. [Leo Butnaru. [Valentin E. Irina. 2000. Vortex. nr. p. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 183-184. 430. Ion Budai-Deleanu. 7. 2000. Bucureşti : Editura Universităţii. 99-100. Sarea poemelor.427. Roşioru. p. VIRGIL În periodice: 436. În: Antologie de literatură română veche . Simion. Petean. BUSUIOC. 5. Momentul Eminescu. Soviany. În: Emil Alexandrescu. 2000.Ţiganiada. Valeriu. p. 11. p. Poezie română contemporană. Luceafărul. Carmen. 2000. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". 1. Bărbulescu. BUTNARU. p. 147-156. Neamţu. 5. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. 4-5-6. 2000. 48. 2000]. nr. Vortex. Contemporanul. 2000. Iaşi : Timpul. Est-etica (scrisoare deschisă. 1999]. Busuioc. nr. Student pe timpul rinocerilor. Săndulescu. [Bujor S. 11. 2000. GHEORGHE În periodice: 433. LEO În periodice: 437. 6. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. 2000. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. BUDUCA. nr. 2000. ION 432. p. 33. Steaua. În periodice: În volume: 429. 6. Arad : Mirador. 51. 435. Alexandrescu.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vol. nr. Vidam. 1. 2000]. 442. Pe o altă buclă a spiralei. Vol. 166-170. Oradea : Cogito. 2000. [Constanţa Buzea. Gheorghe. 444. p. Poezia ca existenţă. nr. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Poet al firescului. 163-165. nr. Pastelul amoros. Grigurcu. O carte despre "ardelenismul" eminescian. 11. ION În periodice: 441. Adrian. Popescu. Gheorghe. În scorbura din oglindă. nr. Ironie şi patetism. [Leo Butnaru. 1997. 49. 1997]. BUZINSCHI. BUZEA. 1. Chincea. 51. 41. CONSTANŢA În periodice: 443. Roua contemplării. Poezie română contemporană. 1999. [Constanta Buzea. nr. 2000. 2000. 2-3. p. Călin. România literară. [Ion Buzaşi. 42. p. În: Gheorghe Grigurcu. 4. 440. p. p. Vol. p. Identificare de adresă. nr. În volume: 439. 11. 447. 33. 3. 179-184. [Constanţa Buzea. 1998]. Poezie română contemporană. nr. 450. p. 16. Triptic eminescian. 2000. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. Soviany. Roua plural]. 2000.p. În: Gheorghe Grigurcu. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 5. 2000. 438. 6. Timişoara : Augusta. Eminescu. urma închisă-n primăvară". Poezie română contemporană. [Ion Buzaşi. p. 2000. Gheorghe. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Luceafărul. Roua plural. Ştefan Munteanu. Teodor. "Eu. Pastel amoros. Gheorghe. ANA RALUCA În volume: 449. Ironie şi patetism. p. 1998]. Vol. 171-178. 448. 2000. 29-32. Gheorghe.[Leo Butnaru. CORNELIU 65 66 . Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Gheorghe. p. 185-188. Ion. 2000 . Irina Nechit. Eminescu şi Blajul. România literară. 12. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. 2000. 1. I. Timişoara : Helicon. Poezie română contemporană. 8-9. 4. 1999]. Gheorghe. Alba Iulia : Altip. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. p. 1. Steaua. Poezia Constanţei Buzea. Vol. Irina Nechit]. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Constanţa Buzea sub "camuflaj". Timişoara : Augusta. Poezia Constanţei Buzea. BUZINSCHI. M. 5. 2000. BUZAŞI. Un viitor obosit. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 7. Danciu. 4-5. Grigurcu. Bucureşti : Vinea. 445. Gheorghe. Octavian. Poesis. Vol. Blaj : Astra. 155-162. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Poezie română contemporană. 2000. În volume: 446. Ion Mărgineanu. Tribuna. Grigurcu. Buzaşi.

Mureşanu. p. 55-61. p. p. Ştefan Cacoveanu . Mureşanu. Ion. 1999]. Augustin Buzura . Cubleşan. Literatura română în analize şi sinteze. coordonate şi realizări în poezia românească. Universul cărţii. Universul cărţii. 11. Ştefan Cacoveanu . ŞTEFAN În periodice: 460. Familia. : schi ţe umoristice. 43. Augustin Buzura. 454. Goci. [Augustin Buzura. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu. Alexandrescu. p. Emil. Aureliu. Orientări. Iaşi : Timpul. p. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. CACOVEANU.I. În: Emil Alexandrescu. Buzaşi. 36. Feţele fricii. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. nr. Recviem pentru nebuni şi bestii. 36. 2000. Iaşi : Timpul. Augustin Buzura . 492. 19. Bucureşti : Universalia. 79-81. p. 2000]. Noaptea uşilor închise]. nr. Romanul mâniei. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Soviany. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000. p.Vocile nopţii. Augustin Buzura . [Viorel Cacoveanu. Iaşi : Timpul. 2-3. Luceafărul. 457. nr. 2000. Înmormântare via F. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. Iaşi : Timpul. tendinţe. 2000. 492-493. Emil. 2000. Bărbulescu. [Cluj-Napoca : Dacia. În volume: 455. Noutăţi editoriale . nr. Bucureşti : Univers. coordonate şi realizări în poezia românească.M. Miruna. 58-59.Drumul cenuşii. Alexandrescu. Emil. Alţi prozatori contemporani. 461. nr. 491. 5. [A. 10. 458. Caiete critice.Orgolii. Mircea. nr. Vocile nopţii. Octavian. [Augustin Buzura.Mistreţii erau blânzi. CALAFETEANU. 456. Alexandrescu. 2000. 453. Cau. Pagini memorialistice despre Eminescu. 333-337. AUGUSTIN În periodice: 452. p. 1.. Alexandrescu.. 459. 1. O zguduitoare frescă de epocă. Cluj-Napoca : Clusium. În periodice: 464. tendinţe. Emil. 2000. În: Emil Alexandrescu. Poesis. 5. A.inedit. CACOVEANU.Universal Dalsi. 2000. Buzaşi. 2000. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. [Corneliu Buzinschi. Literatura română în analize şi sinteze. 5. Literatura română în analize şi sinteze. Proză românească. În: Emil Alexandrescu. 67 68 . BUZURA. 1999]. 10. p. p. Orientări. 1. Bucureşti : Univers. 462. 2000]. nr. 4.În periodice: 451. 2000. Simion. Familia. În: Aureliu Goci. p. nr. Recviem pentru nebuni şi bestii. 8-9. 16. Ion. Buzaşi.inedit. 10. p. Miruna. VIOREL În volum: 463. Ion. 1999]. Augustin Buzura . În: Emil Alexandrescu. Orientări. tendinţe. Constantin. p. 492-493. Luceafărul. [Augustin Buzura.

MIHAIL În periodice: 469. Cesereanu. [Jehan Calvus. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Roşioru. 1998]. Bumgartes al II-lea. Valeriu. 1999]. 9. 35. Dimitrie Cantemir . JEHAN În volum: 470. 1999]. Grigurcu. Bucureşti : Romfel. 35. 2000. Alex. Ruxandra. Angela. 6. 7-8-9. p. Ruxandra. 2000. 130-146. CALVUS. ION MIHAI 473. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Contemporanul. 2000. p. p. Henri. Bucureşti : Cartea Românească. nr. În: Angela Baciu-Moise. 189-192. nr. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. nr. 467. Cesereanu. Dimitrie Cantemir. Bucureşti : Dalsi. 5. România 471. Orizont. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. nr. 1. 2000. p. [Jehan Calvus. [1997]. 2000. LIVIU În periodice: 474. Bucureşti : Editura Universităţii. nr. 33-39. Literatura română în analize şi sinteze. 475.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. Dezastrul. 31. 9. CANIANU. 2000. Cea dintâi virtute a memoriei. 20. Bucureşti : Editura Eminescu. ***. Emil. Vol. Simion.. MIHAI 69 70 . Un debut fulminant: o carte a vieţii. p. 2000. Studii şi culegeri de folclor românesc]. În: Antologie de literatură română veche . p. p. Am mai citit. Poezie română contemporană. Calafeteanu. Bărbulescu. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. Piteşti : Paralela 45. 4. 1999]. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. CAPŞA. CANTACUZINO.. 94-97. p. Baciu-Moise.[Interviu]. Steaua. 465. 2000]. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. 6. Mesaje pe robot. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea.Calafeteanu. 51. Baumgartes al II-lea. Vol. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. 2000. Ion. Luceafărul. p. Zalis. [Liviu Capşa. Parodii optzeciste. Marinescu. CANTEMIR. 1. Patimă şi vis. Târgu Mureş : Arhipelag. Solitudine şi caligrafie. Alexandrescu. Contemporanul. 12. Galaţi : Arionda. p. 2000. nr. CAMILAR. Tomis. 10. CANTUNIARI. 472. 8. [Mihail Canianu. Ştefănescu. Echinox. 10. 16. Un roman al parvenirii. 15. [A. Gheorghe. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. nr. p. Mesaje pe robot. Bucureşti : Universal Dalsi.

19. În volum: 477. 9. numărul ca expresie a hazardului. 10-11. 33. 1999. 2000.. 2000. 482. [Ştefan Gencărău. nr. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. teoretician şi critic literar. 33. Dicţionar de numere. Din nou Caragiale. 1. 31. L. nr. Milescu. p. Gencărău. Mircea. p. Editura Dacia. 2000. Fiinţa carnavalescă. România literară. Rodica. nr. p. nr. nr. 490. 33. 485. Grăsoiu. Luceafărul. D. 2000. 16. Beltechi. 26. Pârvulescu. 4. 2000. 10. 4. Eminescu şi Caragiale. p. 1999]. 487.. România literară. Ploieşti : Atheneum. CARAGEA. Dobrescu. 33. 2000. Frumosul pur. Bucureşti : Viitorul Românesc. 10. 71 72 . 45. p. p. nr. Caragiale în conştiinţa critică. Simion. ION LUCA În periodice: 480. 2000. Stoian. Popa. Ligia. Axioma. 6. 2000. nr. 1. 1. România literară. nr. nr. p. [Cecilia Caragea. Caragiale în conştiinţa critică. 1999]. I. 1. Un împătimit al cercetării critice. Bucureşti : Seara. La oglindă. 3. Manolescu. 1. Lucaci. 33. 484. Caragiale numărat. 33. p. [Ion Luca Caragiale. Ioana. 3. nr. 2000. În: Albert Kovács. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. Alexandru. 18. p. p. Nicolae. p. Bucureşti : Minerva. nr. Luceafărul.. 18. Viaţa lui I. Oradea : Cogito. 1999]. 2000. Dale carnavalului]. mereu Caragiale. Liviu. L. Oradea : Cogito. 7. Absurdul comic. În periodice: 476. Kovács. Procesul Caracostea. Z. Caracostea. p. 2000. Poetici clasice şi moderne. Caragiale]. [Gheorghe Carageani. [Constantin Cubleşan. 488. Philologia. Cluj-Napoca : Motiv. România literară. 15.Cele mai frumoase scrisori. I. CARAGEANI. [I.. 3. 35. 45. [Şerban Cioculescu. Literaturile slave . "Franzela albă a surghiunului". 6. 2000.literară. 61-70. România literară. Mofturi virile. 1999]. D. 7. Ştefan. Bărbulescu. Universul cărţii. Caragiale. [Constantin Cubleşan. CECILIA În periodice: 478. Caragiale. Dialog cu Zoe Petre]. p. 14. Victoria. Ornea. p. 483. p. Caragiale. Luminiţa. Luceafărul. Mihai. p. 16. Din nou despre tragedia aromânilor. Axioma. 486. 2000. Caragiale . 33. 17. Caracostea. nr. L. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 2000. nr. Studii aromâne. nr. 1. CARACOSTEA. Anghelescu. Opera literară a lui Pavel Dan. 2000. Marcu. 80-96. 34. nr.termen de comparaţie în critica lui D. [Ioana Bot. 2000. L. România literară. GHEORGHE În periodice: 479. 481. 35. România literară. Albert. 489. CARAGIALE. 33. Catrinel.

2000. Iaşi : Timpul. [Mateiu Caragiale. p.Bacalaureat. 42. Bulgăr. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Alexandrescu. Craii de Curtea-Veche]. În volume: 493. 2000. CARAION. Ailenei. Literatura română în analize şi sinteze. p. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. nr. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. Emil. nr.Vizită. Cernătescu. 3. 496. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. Alexandrescu. p.491. Cătălin. nr. Suceavă. 4. p. 2000. 1. p. Ion Luca Caragiale . Ion Luca Caragiale. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. 2000. 1. Ion Luca Caragiale . Călin. 1999]. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandrescu. Contemporanul. 10. Stiluri în proza interbelică. 17. Bucureşti : Universal Dalsi. O monografie: Ion Caraion. 498. 219-220. MATEIU În periodice: 499. În: Emil Alexandrescu. p. 20. [Emil Manu.În vreme de război. 2000. CARAGIALE. Gheorghe. ". 492. Alexandrescu. 216-217. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. p.. Năpasta]. Literatura română în analize şi sinteze. 17. p. p. 2000. 503. Bogdan.Telegrame. Literatura română în analize şi sinteze. Radu. 506. p. Luceafărul. p. Axioma. În: Emil Alexandrescu. 2000. Luceafărul.Ion Barbu. În volume: 504. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. 2000. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . Craii de Curtea- Veche]. nr. Sergiu. 44. Emil. Iaşi : Timpul. p. 39-112. 2000. Balcanismul ca tipologie. 14. nr. [Mateiu Caragiale. 500. 17. Goci. Curierul românesc. 130-135. nr. Contemporanul. 11. 2000. Mateiu I. În: Sergiu Ailenei. Avatarii nebuniei. 15.La hanul lui Mânjoală. Luceafărul. 495. Literatura română în analize şi sinteze. 497. Iaşi : Timpul. Misterele din subteranele curţii vechi (I). Emil. Cernătescu. Iaşi : Timpul. Mateiu I. Cernătescu. Literatura română în analize şi sinteze. 43. 214-216. 412-414. Alexandrescu. Emil. 211-214. 17. 18. Teuteişan. ION În periodice: 507. În: Emil Alexandrescu.Craii de CurteaVeche. 505. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. Ion Luca Caragiale . Iaşi : Timpul. 494. Ion. [Mateiu Caragiale. p. 220-221. Aureliu. p. Craii de Curtea-Veche]. 502. Caragiale . Ion Luca Caragiale . p. 217-219. În: Emil Alexandrescu. 5. Iaşi : Timpul. Misterele din subteranele curţii vechi (III). Radu. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". 73 74 . p. 2000. Emil. Ion Caraion. 2000. Murgeanu. 2000. Caragiale. p. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 26. nr. "Prinţul Arcanelor". 10. Ion Luca Caragiale . 2000. 501. Iaşi : Timpul. Ţîrlea. În: Emil Alexandrescu. [Ion Luca Caragiale.. Radu. Alexandrescu. 2000.

p. Poeţi argonauţi. În: Apostol Gurău. p. [Shaul Carmel. Ion Caraion . CARAMAN. [Emil Manu. Andrei Fischof. Ion Caraion]. Dan Voinescu]. 10-11. Emil. Mihalache. p. 1. Universul cărţii. 45. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară. 1998]. ClujNapoca : Clusium. nr. Petru Caraman. 2000. 100-101. Neconsimţiri. p. 25. 475-476. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. 86-87.508. nr. 10. p. Literatura română în analize şi sinteze. Critică şi prietenie. Mircea Gorun. Ursache. p. Alexandru. Ion Caraion. Luceafărul. 4. CASSIAN. 2000. România literară. CAREJA. p. 2000. Solo Har. Vatra. Elvira Iliescu]. Mureşan. Ornea. 10-11. Vol. Candoarea simplităţii. 86-87. NINA 75 76 . 1999]. 1. Alexandrescu. Miruna. [Emil Manu. În: Gheorghe Grigurcu. Vatra. 9. ŞTEFAN În volum: 512. Celălalt. 2000. Grăsoiu. Lungu. SHAUL În periodice: 515. 1999]. 10-11. CARIANOPOL. 10-11. Revista de etnografie şi folclor. LUIZA În periodice: 517. 518.[Ştefan Careja. Bucureşti : Universal Dalsi.Fântână. Vatra. 2000. VIRGIL În periodice: 514. CARAMAN. 2000]. Petru. p. Evocări verosimile. Gheorghe. 33. [Virgil Carianopol. nr. Gurău. Zeno Ghiţulescu. Numele savantului. ŞTEFAN În volum: 513. 516. Orientări. 2000. Note despre poeţii români din Israel. p. Z. 96-97. Mureşanu. Vânzătorul de zăpadă. Mircea Gorun. nr. Jurnalul fericirii mele. p. 509. Bianca Marcovici. Poezie română contemporană. nr. 1999]. nr. Poeţi argonauţi. 193-199. 2000. 11-13. În: Emil Alexandrescu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. Lungu. 2000. 2000. Galaţi : Logos. nr.Universal Dalsi. CARMEL. Dan Voinescu]. Andrei Fischof. Solo Har. 2000. [Bucureşti : All. Bucureşti : Universal Dalsi. [Luiza Carol. În volum: 510. 3. nr. [Luiza Carol. Vatra. Liviu. Note despre poeţii români din Israel. coordonate şi realizări în poezia românească. Bucureşti : Cartea Românească. Bianca Marcovici. [Luiza Carol. PETRU În periodice: 511. 11. Dumitru. 2-3. p. tendinţe. Iaşi : Timpul. Shaul Carmel. Shaul Carmel. Apostol. Noutăţi editoriale . Ştefania. 4. Grigurcu. Alexandru. CAROL.

2. 2000. confesiuni. p. Ştefănescu . Vatra. În periodice: 519. 2000. Încăperea diacului. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524. Lugoj : Dacia Europa Nova. [Constantin Călin. 5. 523. 1997]. Horia Al. Nicoleta. Drăghici. Milescu. 1-2. Convertirile unui narator. 528. 2000. nr. nr. 2. Cântece de-ngălbenire. Universul cărţii. Cordoş. Camelia. semne. 2000]. Încăperea diacului. [Horia Alexandru Căbuţi. 48-49. CONSTANTIN În periodice: 530. p. 47. nr. 520. Audi. 44-46.Familia. Exilul semiramidei. Portrete literare (9) (Al. Scrisori către fiii noştri : aforisme. p. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". p. p. 2000. CĂLIMAN. Încăperea diacului. 2000. Camelia. 1. nr. 3. Poezie românească. 10. 10. 2. tace. p. p. 2000. 21. nr. 1999]. 1997]. 2000. p. Vatra. Universul cărţii. Rumeguşul orelor de jă]. 2. 2000.Nina Cassian). p. Deva : Emia. p. CAZACU. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 4. Bacău : Agora. Bacău : Agora. 1997]. Ştefănescu . Paulina Popa. [Alexandru Cazacu. 48-49. 527. [Alexandru Cazacu. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). p. Târgu-Mureş : Custos. Între tăcere şi tăcere. 525. 10. Fascinaţia fantasticului. Bărbulescu. Vatra. Breban. 2000. 95. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 1998]. nr. 1999. I. [Horia Alexandru Căbuţi. vol. Gheorghe. Crăciun. [Horia Alexandru Căbuţi. nr. 1997]. Georgeta. nr. Grigurcu. nr. 1997. ALEXANDRU În periodice: 522. 12. Bucureşti : Amurg Sentimental. Bucureşti : Semne. 16. Dosarul Bacovia. 2000. 49-50. ION În periodice: 529. Încăperea diacului. nr. Nicolae. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. România literară. Cliveţ. 531. Dosarul Bacovia. 77 78 . Milena. Milescu.Nina Cassian <II>). Luceafărul. 1999. În volum: 521. Şipeţean. 200-205. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vatra. nr. Podoabă. O proză aproape fantastică. [Interviu]. 25. I. Cuvinte sărutate de îngeri. Breban. vide. Contemporanul. 10. Vol. CĂBUŢI. Nicolae. 110-112. Ion Căliman. p. Poezie românească. Vatra. [Izsák Marta. 1-2. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 1999. 1. "Coşmarul" Ninei Cassian. Simion. 10. 24. Portrete literare (8) (Al. Victoria. 2000. [Horia Alexandru Căbuţi. 30. O viaţă a lui Bacovia. Contemporanul. Virgil. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Poezie română contemporană. 2. Viaţa românească. Victoria. 2000. Fascinaţia fantasticului. 33. nr. 4. Grigurcu. p. Timişoara : Helicon. CĂLIN. 1999]. Oradea : Biblioteca Revistei 526. 2000.

Marcel. I. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Întâlnire G. Iaşi : Timpul. 2-3. În: Emil Alexandrescu. Călinescu şi cenzura. spectacolul personalităţii. 539. Ştefan. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 2000. G. M. 2000]. Emil. Din nou Cain]. 39-41. Bacău : Agora. Călinescu . CĂLUGĂRU BACIU. Bucureşti : Amurg Sentimental. 10. V. 105-107. G. Literatura română în analize şi sinteze. 533. 405-409. p. 10. 12-13. 2000. p. p. Universul cărţii. 11-12. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Marian Victor. 37. Glose. 39. Cazimir. 8. Gheorghiu-Dej. nr. 10. 540. Erudiţie şi capacitate de evocare. p. G. Adrian Dinu. [G. Reeditări necesare. 2000. 409-410. 2000. Marcian. [Constantin Călin. Bacău : Agora. Caiete critice. 2000. [G. nr. 41. 33. AL. Milescu.532. Principiul textelor comunicante. Aluniţa. G. Dosarul Bacovia. Călinescu şi cenzura. Călinescu. Eseuri despre om şi epocă. [Elena Călugăru Baciu.Gh. p. 33. Emil. România literară. Poezie românească. Breviar. 1998]. ***. Ştefan. 10-11. nr. CĂLINESCU. Cazimir.Cartea nunţii. 2000. [George Călinescu. Trandafir. Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. În: Emil Alexandrescu. 10. Dosarul Bacovia. Călinescu for ever. Familia. Universul cărţii. [Elena Călugăru Baciu. Contemporanul. Interstiţii. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. p. 2000. În periodice: 534. George Călinescu . Literatura română în analize şi sinteze. [George Călinescu. Bucureşti : Vestala. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . 2-3. GEORGE În periodice: 535. România literară. 11. 2000. Viaţa lui Mihai Eminescu]. ELENA În periodice: 545. Ştefan. 2000. Buciu. p. 6. 5. 1-2. Opera lui Mihai Eminescu]. p. Iaşi : Timpul. 10. 5. România literară. p. 10. [I. 2000. Cofan. 1999].Enigma Otiliei. 538. Alexandrescu. 2000. nr. Călinescu. nr. Constantin. 22. Contemporanul. nr. CĂLINESCU. 5. 16. Rachieru. 33. Călinescu. p. 34. nr. 2000. Oprişan. p. "Iubitele" lui Bacovia. Direcţii. 544. Alexandrescu. 540-541. 1999]. p. blocnotes. 537. nr. Cazimir. nr. 14-15. În volume: 542. Călinescu. 2000. nr. Universul cărţii. 536. CĂPRARIU. 161-163. 546. 33. România literară. Iaşi : Timpul. Victoria. Călinescu. Vatra. Barbu. Enigmele unei personalităţi G. George Călinescu . Bucureşti : Albatros. Iaşi : Polirom. 41. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. [Al. 543. Literatura română în analize şi sinteze. nr. orientări. Alexandrescu. Emil. p. 1999]. p. 541. 7. p. Cioculescu. 2000. nr. 2000. [Constantin Călin. G.

Bucureşti : Image. 1999]. 1998]. p. Alţi prozatori contemporani. 550. În: Laurenţiu Ulici. Ulici. 2000]. 551. 14-18. Galaţi : Logos. p. Gurău. Iaşi : Timpul. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Humanitas. 504-507. În: Emil Alexandrescu. 35. 162-163. 2000. 5. 2000. Celălalt. 41-90. nr. [Bucureşti : Humanitas. 2000]. nr. 2-3. p. 35. România literară. 1. p. Grigurcu. p. Celălalt. Cecilia Ştefănescu. Mircea Cărtărescu. Vol. Mircea Cărtărescu. 4. 11. p. nr. Ileana. În: Emil Alexandrescu. Corespondenţă (I).delfinii nu ştiu de ce. Angelo Mitchievici. Domnica Drumea. 2000. 33. Emil. Mircea Cărtărescu. nr. Andreia. 549. Bucureştiul lui Cărtărescu. p. Bucur. "Zile cu trei sori în frunte". Orbitor]. [Mircea Cărtărescu. Gheorghe. O capodoperă. [Interviu]. Gheorghe. p. Apostol. Vol. Piteşti : Paralela 45. 560. Răzvan. 557. Tomis. 2000. Gurău. p. Levantul în societate. 4-5-6. Poezie română contemporană. Mitică şi Hyperion. 1999]. Doina Ioanid. Curierul românesc. Falsa literatură . [Mircea Cărtărescu. 2000]. 40238 Tescani. Marius Ianuş. poate singura.. 4. 2000. Direcţia optzeci în poezia română. În: Andrei Bodiu. Florin Iaru. [Ioana Nicolaie. 9-12. [Ioana Nicolaie. 2000. PETRU 81 82 . . Cecilia Ştefănescu. p. Apostol. 11. Alexandrescu. CĂRTĂRESCU. Angelo Mitchievici. Grigurcu. Emil. 11. [Mircea Cărtărescu. 556.547. Doina Ioanid. Bodiu. Marius Ianu. 1. Alexandrescu. Modelul Frankenstein. 7. 206-213. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Florin Iaru. Arca. Roman. 292-293. p. 24. CÂRDU. 4.. 507-513. Romulus. Ioan Glodeanu. Domnica Domnea. Bucureşti : Viitorul Românesc. 554. Voncu. Luceafărul. Literatura română în analize şi sinteze. 1. Iaşi : Timpul. Ioan Godeanu. nr. p. Redescoperirea lui Al. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. În: Apostol Gurău. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Mircea Cărtărescu. Nostalgia. 14. Poezie română contemporană. Bucureşti : Du Style. Tomis. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. Orbitor. Cu sinceritate despre Academia Română. 214-222. 559. CÂNDEA. În volume: 553. Lazăr. Vol. 2000. Caiete critice. Vlad Andrei. p. 552. Postmodernismul românesc. 43. 2000. Levantul]. Alţi prozatori contemporani. În: Apostol Gurău. Laurenţiu. VIRGIL În periodice: 561. 2000. Căprariu. [Alexandru Căprariu. 19-27. MIRCEA În periodice: 548. Orheianu. 2000. 2. 558. Postmodernismul fără frontiere. 2000. Postmodernismul românesc. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Angelo. Marin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. [Bucureşti : Humanitas. 2000. Bucureşti : Image."40238 Tescani". Mitchievici. nr. 555. [Interviu]. 40238 Tescani . Lena. p. Mircea Cărtărescu. Andrei. Galaţi : Logos.

Oficieri tainice. 575. Cruciada verde. Bucureşti : Minerva. nr. 14. Luceafărul. România literară. "Reeducarea eului". Simion. 83 84 . Poezia pădurii]. Poetica magnoliei. p. p. Titu. Luminiţa. Deciu. Poezie română contemporană. Universul cărţii. 2000. CÂRLAN. 570. Braşov : Paralela 45. p. 6. Victoria. nr. 2000. Andreea. Şcoala exilului. Bărbulescu. Contemporanul. Astra. 66-67. România literară. 5. 8. Milescu. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. 7. nr. Bucureşti : Orion. Haosmos : poeme : 1985-1989. Biografie şi interpretare. Poezia românească. 571. [Radu Cârneci. Petraş. 569. PAUL În periodice: În periodice: 565. [Nicolae Cârlan. 46. Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. Octavian. nr. 574. 16. Paul Celan şi prietenii săi. nr. Bohanţov.. 21. Marian Victor. Iaşi : Polirom. Luceafărul. vol. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568.. 223-229. 2000. Tomis. CÂRNECI. p. [Radu Cârneci. Heraldica iubirii. 12. Bogdan Mihai. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. [Radu Cârneci. 572. România literară. Bucureşti : Orion. 10. 2000. [Radu Cârneci. Poezia pădurii . 33. 42. 33. 573. 10. 2000. nr. Iaşi : Polirom. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Popescu. Marcu.". p. 35. p. 34. p. [Magda Cârneci. Dorina. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Ochiul meu rămâne să veghez]. O tăcere asurzitoare. Craiova : Pasărea Măiastră. p. Gheorghe. Piteşti. 2000. 2000]. 2000]. 11. 2. [Magda Cârneci. În volum: 567. 2000]. MAGDA CELAN. 22. nr. p. 1999]. 10. Paul Celan. Poeme/ Poems. Bărbulescu. 566. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti. "Haosmos"-ul textului. Irina. Contemporanul. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. 2000. 5. nr. 33. 2000. 2000. Contemporanul. 1999]. nr. 14. Autori din diaspora. Mihai Eminescu în context bucovinean. p.în antologie. Poezia pădurii. 6. 2000. 1. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. p. Grigurcu. RADU 562. 1999]. NICOLAE În periodice: 564. Buciu. Bucureşti. 9. 563. [Petru Cârdu. [Paul Celan. 19. 5. 5. Eminescu şi "dulcea Bucovină". Inea. 10. Gabriela. [Paul Celan. 2000. Poeme poltice]. Băileşteanu. Simion. nr. p. Poetul/omul Paul Celan. 6. 2000. Soviany. p. 5. Fănuş. nr. 6. 2000]. 13. Vol. 1998]. Orizont. Poezia pădurii.În periodice: CÂRNECI. Dascălu.

Dumitru. 12. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. nr. Geo. Chioaru. 2000. Orizont. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. 1998]. Casa morţilor. p. 1. 75. Curierul românesc. Realismul obiectiv redivivus. Z. Timişoara : Augusta. nr. p. 1. Suprimarea gazetarului. Elanul antimetafizic. 11. Vatra. Ion. nr. nr. Maria. Vasile. [Ruxandra Cesereanu.". 577. p. Timişoara : Marineasa. Poveştile femeii-cruciat. 9. p. Sorescu. 2000. Dumitru. p. CĂLIN În periodice: 579. În: Gheorghe Grigurcu. 23. ***. 12. Tamaşi : Semnele Timpului. NINA 580. 12. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna. [Ruxandra Cesereanu. Oceanul schizoidian. 1999]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. 586. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 582. 583. 35. [Richard Reschika. 2000. Despre Ruxandra Cesereanu. Femeia-cruciat. 2000. O contrafacere grobiană. Timişoara : Augusta. În volum: 585. 2000. p. 1. Luceafărul. CERNA. CERNĂTESCU. Arieşanu. Timişoara : Marineasa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 16. p. În: Gheorghe Grigurcu. Cluj-Napoca : Paralela 45. 17. nr. Orizont. 2000]. Cartea morţilor. Gheorghe. România literară. [Nina Ceranu. Tomis. 2000]. Oceanul schizoidian. Vol. Ornea. CERNĂIANU. Contemporanul. Grigurcu. 584. Miniaturi critice. Vatra. 1998]. 29. Irina. 1999]. 45-46. 2000. Despre Ruxandra Cesereanu. 1. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. [Călin Cernăianu. RADU În periodice: 581. 5. [Ruxandra Cesereanu. 39. Piteşti : Paralela 45. 230-233. 10. DOINA În periodice: 85 86 . 2. nr. Grigurcu. 234-240. DUMITRU În periodice: 578. 33. CESEREANU. Recurs Eminescu. p. Poezie română contemporană. 1998]. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. p. 2000. nr. 1. Gheorghe. Petraş. 2000. [Ruxandra Cesereanu.. Anchetă Luceafărul. CETEA.. CERANU. Chioaru. Poezie română contemporană. p. 2000.lui Paul Celan". nr. 1998]. nr. 7. [Nina Ceranu. p. Oceanul schizoidian. 75. Niţu. p. 2000. Annemarie. 10. 2000. 23. 16. Femeia-cruciat. Luceafărul.

p. Călătorie spre miazănoapte. 57. Contemporanul. 1998]. 2000. 8. nr. Milescu. CHIFU. nr. p. 35. Radiografiile timpului. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. nr. [Iordan Chimeţ. Luceafărul. Anca. IOSIF În periodice: 588. nr. Irina. p. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. ION În periodice: 589. 7. Universul cărţii. CHIMEŢ. Timişoara : Augusta. 1. nr. IORDAN În periodice: 595. Oprea. Luceafărul. 10. 2000. 1999]. MINERVA 592. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". Vol. 8-9. 5. Haţiegan. 4. Petre. 2000. 2000. Poezie românească. Croitoru. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Mureşanu. p. Noutăţi editoriale . 5. [Iosif Cheie-Pantea. Excalibur. Petraş. p. 2000. 593. nr. 12-13. 241-247. 3. Fizeş.587. Vatra. CHEIE-PANTEA. 2000. nr. Botoşani : Axa. Fizeş. 10. ascultând clopotele unui oraş spectral". România literară. 2000. Miruna. CHIOARU. Repere eminesciene. 1999]. Bucureşti : Universal Dalsi. GABRIEL În volum: 591. CHIHAIA. [Ion Chichere.. 51. Exil. [Interviu]. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" . 33.Universal Dalsi. Universul cărţii. Dumitru Chioaru: ". Corbea. 5-6. 33. p. 17-18. Daniel. Ovidiu. Învierea din poem. 598. nr. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. Ion. 16. 590. Exil. 2000]. 2000. p. Ileana. 1999]. p. 594. 10. 596. 1999]. 12. 4. 7. p. 11. nr. [Iordan Chimeţ. Contemporanul. 2-3. În periodice: 87 88 . Steaua. nu mai eram eu. 2000. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. 2000. Timişoara : Excelsior. p. Un nou "rău al veacului". Petraş. 9-12. PAVEL În periodice: România literară. [Interviu]. [Interviu]. Victoria. [Dumitru Chioaru. Gheorghe. Timişoara : Marineasa. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Ion Chichere. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Roşioru. Vatra-dialog. p. nr. Vighi. 15. Dunăreanu. eram un altul". CHIRA. 20. 6. DUMITRU În periodice: 597. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. Grigurcu. Poezie română contemporană. 10. nr. CHICHERE. Tomis. Irina. 4.. Dan.

2000. p. CILIBI. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. 9. 99-100. Chişinău : Litera. 2000. 103. Marian Victor. 16. p. p. 607. p. 603. Aura Christi: Ultimul zid.. 9. MIHAI În periodice: 611. 51. 248-252. 2-3. 2000. Mihaela. Bărbulescu. 1. p. Cluj : Clusium. Familia. Tomis. Poezie română contemporană. 10. 602. Ornea. Scrâşnetul muceniţei. Cluj : Clusium. Scurtu. Leandrii Greciei. 2000. 2000. p. nr. [Mihai Cimpoi. [Minerva Chira. Cântecul lumânării. nr. 5. 2000. 44. Petraş. Gheorghe. [Minerva Chira. I. Bucureşti : Editura Eminescu. Leandrii Greciei. CHIŢIMIA. Demonului. Cluj-Napoca : Clusium. non verba. Ţion. AURA În periodice: 605. Cluj-Napoca : Clusium. [Aura Christi. Vasile. 12. 5. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". 1999]. p. p. Geo. Steaua. Vasile. 63-71. 2000. 7. 1999]. 2000]. 6-7.599. Cluj-Napoca : Dacia. 25. 99. 2000. Contemporanul. Grigurcu. Cântecul lumânării. [Minerva Chira. nr. 89 90 . PETRU În periodice: 610. 1. ClujNapoca : Clusium. Adrian. Steaua. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Florin. 2000. 600. p. 6. nr. CHRISTI. 33. nr. nr. Ultimul zid. Acta. Revista de etnografie şi folclor. I. Povestea Marelui Brigand. Leandrii Greciei. Ultimul zid. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. Z. 2000]. 2000. Contemporanul. Petraş. Simion. Leandrii Greciei. p. Lucian. 23. Buciu. cu recunoştinţă. nr. 1999]. Irina. Contemporanul. În periodice: 604. Contemporanul. Irina. 2000. Vestitul în Ţara Românească. 10. p. 1999]. 51. Grefierul şi victima. Bucureşti : Hasefer. [Bucureşti : Editura Eminescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. C. [Petru Cimpoeşu. 1. Malea Stroe. p. 35. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile". CIMPOEŞU. 10. nr. 1. Al. 2000. [Recenzie de carte]. [Cilibi Moise. 7. MOISE În periodice: 609. p. nr. Geo. CIMPOI. 606. Bucureşti : David. [Recenzie de carte]. nr. 68. [Minerva Chira. 1999]. 78. Luceafărul. nr.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. Rogojan. În volum: 608. Vol. Astra. 2000]. România literară. 601. C.. [Minerva Chira. 5. 2000]. Dobre. 45. Eminescu . 1999]. 10. nr. Un înţelept.

p. 2000. Eugen. Eminescu. Caietele lui Cioran. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. Frica de diferenţă: articole. 2000. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. Negrici. [Livius Ciocârlie. 38. 543-545. 1. 1. Iaşi : Timpul. Motivul originilor. 18. p. p. p. Frica de diferenţă: articole. nr. CIOBANU. În: Angela BaciuMoise. VITALIE În periodice: 619. 11-12. 13-18. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Sipoş. Criza de identitate. 4. 2000. Alex. 4. p.[Interviu]. 4-5-6. Gheorghe. 58-59. p. 621. nr. 23. Baciu-Moise. Steaua. Încă un jurnal. Direcţii. [Vitalie Ciobanu. nr.612. Emil. Timişoara : Amarcord. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. eseuri. Luceafărul. eseuri. Jurnal. Vol. Mariana. 2000. 253-260. Benţea. 1. În volume: 613. 1999]. Familia. 1999]. RADU În periodice: 618. România literară. O istorie a literaturii române din Basarabia. Caiete critice. 2000. nr. 614. 2000. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. MIRCEA În periodice: 615. Grigurcu. 2000. CIOCÂRLIE. 2-3. Gheorghe. orientări. CIOBANU. Carmen. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. 66-67. 11. Revolta împotriva maselor. nr. 623. 1999]. România literară. p. Mircea V. Bârna. 1999]. nr. 2000. În volum: 616. 2000. CIOBANU. 5. 182-183. Nedelcea. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. MIRCEA V. Frica de diferenţă. Mihai Cimpoi. Lazăr Zăvăleanu. 70-79. Să te oglindeşti hlizindu-te. Tudor. 2000. 33. Mircea. 91 92 . CIOBANU. 51. p. p. 12-13. cronici literare. Caiete critice. Angela. Nicolae. LIVIUS În periodice: 622. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. În: Emil Alexandrescu. nr. Poezie română contemporană. 6. Galaţi : Arionda. Laura. p. p. [Chişinău : Arc. Ştefănescu. Neamţu. [Vitalie Ciobanu. 1995]. [Vitalie Ciobanu. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Destinul unui prozator. p. Alexandrescu. 620. Arca. 40-46. cronici literare. 2000. 33. În periodice: 617. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". Mărturii la sfârşit de veac. [Radu Ciobanu. Vol. 33. Grigurcu. nr. nr. Craiova : Scrisul Românesc. În: Gheorghe Grigurcu. Mihai Cimpoi. 2000. România literară.

nr. Liniile lecturii: L. Poesis. 33. Nae. Apostrof. p. 10. Ciocîrlie (de)spre E. 261-267. 11. p. 2000. Vol. orientări. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. Dragolea. Cioculescu. Ciocîlteu. 53-66. 634. În: Emil Alexandrescu. 2000. [Livius Ciocârlie. Gheorghe. 80-81. Familia. EMIL În periodice: 93 94 . Abăluţă. p. p. CIOCULESCU. "Tema. Un basm pentru adulţi. 628. Jocul de-a jurnalul. 17-18. Un portret puţin mişcat. dacă există una. Familia. Bucureşti : Ars Docendi. Constantin Ciopraga. Familia. p. [Nina Cionca. 9. 2000. V. 2000. ŞERBAN În periodice: 633. Craiova : Scrisul Românesc. 626. Caietele lui Cioran. 1999]. Mircea. Mărturii la sfârşit de veac.624. Luceafărul. Emil. nr. "Franzela albă a surghiunului". 627. 11. CIOPRAGA. 3-4. Alexandrescu. 2000. 4. Ştefan. 2000. Grigurcu. Baciu-Moise. BARBU În periodice: 630. 67-69. 1. 2000. 11-12. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. CIOCULESCU. 33. p. Poeţi uitaţi : V. Personalitatea literaturii române. p. Mihai. nr. nr. CONSTANTIN În volum: 636. Caragiale]. Galaţi : Arionda. Poesis. 30-33. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. Stoian. Robert. 11-12. Marian Victor. NINA CIOCÎLTEU. În: Angela BaciuMoise. În: Gheorghe Grigurcu. 23-24. Petraş. În volume: 631. L. 35. România literară. 625. Viaţa lui I. nr. Profunzimea neseriozităţii. Buciu. Barbu Cioculescu. Iaşi : Timpul. 10-11. Simona. Poezie română contemporană. Z. Angela. p. p. Tatăl lui Ciprian Porumbescu. 76-77. Ionescu. 2000. [Şerban Cioculescu. Direcţii. 632.[Interviu]. Irina. 47-54. 542-543. 1112. p. 1. 2. 68. 2000. CIORAN. nr. În periodice: 629. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. 17. p. 2000. nr. Benţea. Mihai. 2000. nr. Barbu Cioculescu. p. 2000. M. Ornea. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". nr. 1999]. Constantin. 11. În periodice: 635. Vol. [Interviu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. 40. CIONCA. Contemporanul. 3-4. nr. Cioran.

Buzaşi. 10. 17-18. Ciocîrlie (de)spre E. 42. 6. 10. p.labirint. Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. 30-33. 34. 644. Christi. Contemporanul. p. 11. 11. 48. 2000. nr. 2000. Necula. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Cioran sub lupă. Christi. nr. 9. 2000. Mircea. 653. nr. [Livius Ciocârlie. 651. Z. nr. Contemporanul. 2000. Bucureşti : Humanitas. 2000. România literară. 639. Simona. 659. 645. 11-12. 2000. Necula. Caietele lui Cioran. 46. 15. Petraş. Omul . p. 34. Luceafărul. Z. 2000. 30-33. p. Pe cine mai ispiteşte Cioran. Aura. Luceafărul. Ionel. 657. 8-9. 1999]. România literară. Caius Traian. Ionel. nr. 654. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". 2000. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). 7. nr. 43. p. 38. Familia. 1999]. p. 1999]. 1967-1972. 2000. Necula. nr. 643. 2000. Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. Rachieru. Lecturi de portărese. 10.între o iubire disperată şi 95 96 . nr. Genealogia autodevorării. Ionel. 33. România literară. România literară. 1. Aura. Contemporanul. 20. nr. Emil Cioran sub noi lumini. Aura. nr. nr. 8. Christi. Bucureşti : Humanitas. 642. M. p. Caiete II. Emil Cioran sub noi lumini (II). 656. p. Adrian Dinu. 40. România literară. Alexandru. 9. O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. 11. 40-41. 11. 2. 2000. 2000. nr. Alexandru. Ionel. 648. Emil Cioran despre Eminescu. 33. 660. Ornea. Cioran şi aventura stilului. Necula. 10. 14. Christi. p. George. p. 1966-1968. [Emil Cioran. Luceafărul. 647. Marino. p. [Marta Petreu. p. Necula. 5. 7. nr. 14. Cioran la o citire în răspăr. 36. 10. Cuvîntul. p. 2000. 2000. 9. [Marta Petreu. nr. 15. p. 2000. Contemporanul. 638. Marian Victor. p. Aura. Apostrof. 650. Liniile lecturii: L. 2000. Z. Adrian. 119-122. 7. 4. Craiova : Scrisul Românesc. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. nr. Ionel. Cioran . Ornea. George. 2000. 2000. 11. Rachieru. 10. Contemporanul. nr. nr.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). Buciu. 33. Contemporanul. 1999]. 33. Cioculescu. 641. 2000. Cioran.637. Contemporanul. 11. 640. 33. p. p. 2000. 10. Dragomir. 2000. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). 33. 23-24. p. Un jurnal al lui Cioran. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Aura. 652. p. 10. 21. p. 2000. 11. 655. 646. Cioran din Caiete. Ornea. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. 4. nr. 35. 649. nr. 10. Tomis. Contemporanul. Sihastrul din Paris. Anghelescu. 10. nr. Christi. p. Cioran . p. 658. Adrian Dinu. 10. 9. 10. nr. E. Ion. Caiete III. 1999]. p. nr. nr. Irina. 2000. Contemporanul. 3. 20. Opera românească a lui Cioran. Jocul de-a jurnalul. Contemporanul.

10. Cioran. Apostrof. Luceafărul. p. 2000. [Dan Mircea Cipariu. M. nr. Mahalaua de azi pe mâine. Tertulian. COCORA. nr. 545-547. nr. Mircea A. ION În periodice: 672. 2000. 10. p. nr. Bucureşti : Vinea. Un CD . Poeme trăite. Mahalaua de azi pe mâine. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. p.. Apostrof. Soviany. 14. [Ion Deaconescu. Roşioru. 30. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. p. 662. Traian T. Octavian. 69. 2000. nr. Diaconu. 5. Ghilimescu. Autoportrete din memorie. nr. 3-4. 5. 12-13. 661. Tomis. Abăluţă.. 2000. 6. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. 2000]. [Dan Mircea Cipariu. nr. IONEL 663. CIUPUREANU. 35. Cuvîntul. Iulian. nr. p. 4-5. [Cristina Cîrstea. CRISTINA În periodice: 670. 2000.Cioran. În: Emil Alexandrescu. Boldea.. Ceva care să-mi amintească de mine. 2000. 121-124. Vatra. 2000]. Zanca. Bucureşti : Cartier. CÎRSTEA. p.. 6. Coşovei. Traian T."rugăciunea negativă" (II). Perioada românească a lui E. CIORĂNESCU. Emil Cioran. 11. 15. 4. În periodice: 669. Poeme trăite. 2000]. Ion Cocora. p. Mădălin. Emil. Poesis . 11. Mahalaua "Pe două voci". 36. 2000. 2000]. Ştefan Ion. Soviany. 97 98 . În periodice: 668. p. Cântece de putreziciune. p. p. GEORGE În periodice: 666. DAN MIRCEA În periodice: 667. p. Voncu. Iaşi : Timpul. Coşovei. 16-18. 2000. Răzvan. Nobleţea mahalalei poetice. 10. 2000. 95. Ion. Contemporanul. 2000. Fălci.: convorbiri cu Emil Cioran. Andrei. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 12. Luceafărul. Chişinău : Cartier. 11. N. CIPARIU. Ministrul de externe al exilului românesc. 2000. 5. p. Octavian. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. 664. În volum: 665. nr. Bucureşti : Vinea. 1999]. 14. [Cristina Cîrstea. 8-9. p. nr. 2000. O lecţie despre postmodernitate. Vartic. 2000. Alexandrescu. 12. Viaţa românească. 7. Ceva care să-i amintească de mine. Amurgul gândurilor. 1. Luceafărul. 95. Contemporanul. nr. Craiova : Europa. Constantin. 11. Craiova : Scrisul Românesc. Prăbuşirea turnului Babel. [Ionel Ciupureanu. 671. nr.

nr. Vasile. Gheorghe. 10. Vol. Perfect distractiv. 6. Şerban Codrin. COMĂNESCU. CODRUŢ. Ornea. Cojocaru. [Victoria Comnea. Familia. Tomis. p. 681. Mărturii la sfârşit de veac.A foreign guest. 1999]. rengay. Navigând prin "eterrealitate". 674. CODRIN. ŞERBAN În volum: 677. p. Moldovan. 37. p. Vol. DENISA În periodice: 682. 684. 676. 2000. Luceafărul. 1. Bucureşti : Anastasia. Vedere din Mirador. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. Perfect distractiv]. 2000. VASILE GH. 2000. [Răzvan Codrescu. nr. Angela. [Denisa Comănescu. 10. 2000]. nr. Botoşani : Axa. Grigurcu. 268-271. 2000. 1999]. [Ion Codrescu. Vedere din Mirador. 680. 99 100 . Ion. 10. 2-3. Existenţă organică. România literară. RĂZVAN Grigurcu. 272-277. Z. 33. ION În periodice: 673. 2000. "Dreptăciuni" pseudocritice. Contemporanul. 55-66. 1. Gheorghe. 33. Cârligeanu.[Interviu]. 6. Un doctrinar leionar de azi. 278-281. Trăsăturile unui autoportret. 2000. 6. Roşioru. În periodice: În periodice: 675. 1. 2000.CODRESCU. România literară. Craia. 2000. [Ion Codrescu. De la Eminescu la Petre Ţuţea. 2000. [Vasile Gh. Geo. 46-47. p. 13. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Vocile muntelui]. Alexandra. 1. În: Gheorghe COMNEA. În: Gheorghe Grigurcu. 35. Bucureşti : Anastasia. Grigurcu. Tomis. p. Olivotto. 8. Sultana. nr. Grigurcu. Editura Eminescu. Claudia şi lapidatorii. 33. nr. Ioan. 7. COJOCARU. De la Eminescu la Petre Ţuţea. 36. Profilul unei poete. 1. p. Constanţa : Ex Ponto. p. 679. Vocile muntelui. Poezie română contemporană. 9. Universul cărţii. În: Angela BaciuMoise. p. C. Poezie română contemporană. 11. 2000. Galaţi : Arionda. Urma de foc. 2000]. Oaspete străin. p. 2000. 9. haibun şi renku . [Victoria Comnea. 2000. 1999]. 35. 4. [Răzvan Codrescu. p. Oaspete străin : haiku. nr. Evelina. CODRESCU. VICTORIA În periodice: 683. Vol. p. nr. Vol. B. p. nr. 1998]. Constanţa : Europolis. Marina. MARIANA În volum: 678. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Baciu-Moise. Poezie română contemporană. Gheorghe. Bucureşti : Editura Eminescu.

101 102 . 10. 10. Universul cărţii. [Ilie Constantin. p. G. 1011. În volum: 694. "Iubitele" lui Bacovia. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. Mariana. p.Evadarea tăcută]. CONSTANDACHE. 1999]. Lecturi împreună. p. [G. nr. [Sorin Comoroşan. 3-4. Laurenţiu. Luceafărul. Bucureşti : Libra. Marcel. Vasile. CONSTANTINESCU. LENA În periodice: 690. 11. Radu. Vol. 5. 686. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". p. G. p. ILIE În periodice: 692. Proză românească. 241-242. Voinescu. p. Nedespărţirea de Borges. nr. 1. În: Laurenţiu Ulici. SORIN În periodice: 685. 1999]. 687. 1994. ALEXANDRU În volum: 688. Miruna. Victoria. 38-39. 8. Alexandru. 2000. G. Cum ne ţesem eul. [Lena Constante. nr. Grigurcu. nr. Sipoş. 13. 10. Contemporanul. Bucureşti : Libra. Universul cărţii. 12. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. COMOROŞAN. Miruna. [Ilie Constantin. În: Gheorghe Grigurcu. 10.Sorin Comoroşan. 2000. 11. Mitică şi Hyperion.. Vatra. 46. [Interviu]. nr. Gheorghe. Ulici. CĂLIN În periodice: 691. Necula. [Interviu]. 282-288. [Sorin Comoroşan. 2000]. Poesis. Alexandru Condeescu: Planeta Moft. p. 4. În periodice: 689. Marcian. 1998]. Dosarul Bacovia. Complicitatea fertilă. 2000. vol. 693. De vorbă cu. Bucureşti : Du Style. 1998]. 6. Bacău : Agora. 6. Poezie română contemporană. 2000. CONSTANTIN. Nedespărţirea de Borges]. p. nr. p. Ionel. Universul cărţii. CONSTANTE. ClujNapoca : Dacia. 161-163. IOAN În periodice: 695. 10. Milescu. Constandache. 2000. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. 2000. [Călin Constantin. Scenarii de supravieţuire a visului. Mureşanu. 20. 7. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. Geo. CONDEESCU. 2000. p. Editura Florile Dalbe. 2000. CONSTANTIN. nr. Contemporanul. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. Le lettré raffiné. Bucureşti : All.. 1. Ilie Constantin sau criza formei. Mureşanu. nr. Pintescu.

51. Steaua. CORCEA. CONSTANTINESCU. În: Emil Alexandrescu. 51. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. Jurnal (1978-1989)]. Orizont. CORBU. 7. Moda de toamnă. ANA 103 104 . Alexandru. 10. 5-6. 7. CONSTANTINESCU. Bogdan Mihai. Idei în mişcare. nr. p. 1314. Alexandrescu. [Daniel Corbu. Mihăilescu. Cucu. Geografii culturale bucovinene. Consideraţii asupra romanului românesc. Poezie românească. Piatra Neamţ : Panteon. 1999]. 2000. Pintescu. 1992]. Victoria.. orientări. 700. 1. Moda de toamnă. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 12. "Alle Dichter sind Juden". Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. 24. 7. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. 2000. Radu Sorin. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. nr. 541. p. Biografie şi interpretare. În volum: 705. Bucureşti : Univers enciclopedic. În: Gheorghe Grigurcu. 10. Emil. Mureşanu.. Liviu. p. 2. Jurnale. CORBEA. Universul cărţii. 1998]. Bucureşti : Polirom. 2000. nr. Orizont. 46. Un supraromantism. Ploieşti : Printeuro. 1999]. ***. p. Paul Celan. 1999]. Frica şi. Vol. 2000. nr. Miruna. Poezie română contemporană.Luceafărul. 1. 2000. Postmodernismul. TITEL În periodice: 699. p. Literatura română în analize şi sinteze. PAUL În periodice: 702. 2000. Luceafărul. CONSTANTINESCU. 23. p. Iaşi : Polirom. Dascălu. 1. p. nr. alte spaime. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. Milescu. Florin. MIRCEA În periodice: 697. [Mihaela Constantinescu. Luceafărul. 2000. 8-9. 11. POMPILIU În volum: 698. Iaşi : Timpul. 4. 2000. p. [Titel Constantinescu. 45-46. nr. Direcţii. 703. Anchetă Luceafărul. p. 701. nr. [Paul Corbea. Postume. Universul cărţii. [Titel Constantinescu. 2000. p. Gheorghe. 4. DANIEL În periodice: 704. 11. 2000. nr. nr. 2000]. Pompiliu Constantinescu. Grigurcu. 67. [Titel Constantinescu. 12. Forme în mişcare. CONSTANTINESCU. Steaua. MIHAELA În periodice: 696. 289-295. Grăsoiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Memorii. 7. Paul Celan şi meridianul său.

Dezvăluiri lirice târzii. [Ion Corlan. Cu pălărie. [Constanţa : Ex Ponto. nr. 7-8. p. Vatra. 35. 10. 1999]. 2000. Ochiul fîntînilor. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . p. Tomis. Apostrof. 67. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. 5. [Sanda Cordoş. 2000. nr. nr. p. 2000. Vatra. Enache. Ion. Bucureşti : Editura Eminescu]. O incursiune în uman pintre rinoceri. p. Simuţ. 2000. Vatra. 2000. Ovidiu. Ivăncescu. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. [Constanţa : Ex Ponto. p. 2000]. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Cuvîntul. Pop. Mihaela. p. p. 1999]. Cistelecan. 716.. 51. Portretul Andei. Milescu. Anca. 8. VICTOR În periodice: 707.În periodice: 706. 11. Victoria. 4. Ruxandra. CORCIOVA. 7-8-9. 4. 5. 1999]. Literatura între revoluţie şi reacţiune. 75-77. 72-74. 2000]. 708.Ruxandra Ivăncescu. p. 10. 2000. Ioan. SANDA În periodice: 710. 3.. Roşioru. nr. 6. 2000. 715. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 8-9. 711. Ion. 2000. Haţiegan. 2000]. Aripa neiertătoare a timpului. 717. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. 78-79. Vatra. CORNEA. 12. Criza literaturii şi politica crizei. CORCHEŞ. Mircean. [Sanda Cordoş. Steaua. 1999]. 6. Cluj : Biblioteca Apostrof. [Cora Corciova. nr. CORLAN. nr. Ursa. ION În periodice: 718. nr. CORA În periodice: 709. Se duce soarele. 714. p. Prizonierii. 2000. 2000. 5. Borbély. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. p. nr. 4. O literatură pentru neliniştea noastră. 10. Orizont. Timişoara : Hestia. . 18. nr. Tomis. 4. 2000. Literatura crizei. Familia. Timişoara : Mitron : 2000]. p. 5. CORDOŞ. Delia. 77-78. [Sanda Cordoş. nr. nr. [Sanda Cordoş. 31. p. 2000. p. Poezie românească. 713. 712. Moldovan. [Ana Corcea. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Ion. Pene din aripa timpului. Echinox. Alexandru. 52. nr. Cursan. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 2000. 4. Cluj : Biblioteca Apostrof. 34-35. 1999]. Puiu. Ştefan. Şansa. 35. 6-7. DOINA În periodice: 105 106 . Nunta. Universul cărţii. nr.

2000. Ion. AURORA 724. p. Alexandru. Miron Costin. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Poezii. 107 108 . 2000. 2. 11. În: Emil Alexandrescu. 2. Alexandrescu. Nicolae. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 16. Alexandrescu. 87-88. nr.Moartea lui Fulger. p. 29-38. nr. p. p. Bacău : Corgal Press. 726. 2000. 7-8. p. Poezie zen. de moarte. COSAŞU. p. Cornel. 2000. România literară. nr. Emil. Valeriu. Cluj-Napoca : Dacia. RADU În periodice: 722. 32. Bărbulescu. Emil. Cluj-Napoca : Dacia. 9. nr. Ştefănescu. În: Nicolae Cârlan. 11. COSTESCU. Bucureşti : Editura Universităţii. GEORGE În periodice: În volume: 723. 2000. Alexandrescu. Închis . Simion. Iaşi : Timpul. CALISTRAT În periodice: 730. Marina. [Doina Cornea. p. Bacău : Corgal Press. 33-34. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. MARIA COŞBUC. 11. 1999]. 70. 728. 16. 260-263. 2000. p. nr. 42. 7-8.. George Coşbuc . Abăluţă. Studii şi materiale. Cârlan. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Vlad. [Aurora Cornu. 727. Mihai Eminescu în context bucovinean.modelul cărturarului patriot. 33. 2000. Din altă viaţă. Constantin. În: Emil Alexandrescu. 252-253. p.719. 1999]. Moraru. 6. 1998]. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. 35. Vatra. 2000. 2000. p. [Doina Cornea. 2000. MIRON În volume: În periodice: 721. Emil. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. COSTIN. nr. COSTIN. Roşioru. de lume. George Coşbuc . 1995]. nr. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. Iaşi : Timpul. Radu Cosaşu..Moartea lui Gelu. Lecţia de memorialistică. Bucureşti : Cartea Românească. Petraş. Costescu. CORNU. 17-48. Luceafărul. Alex. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. 720. Poesis. 729. Vatra. Tomis. De viaţă. 3-4. [Calistrat Costin. În: Antologie de literatură română veche . pentru inventar : (versuri şi reversuri). 725. Literatura română în analize şi sinteze. p. Marinescu. [Calistrat Costin. Irina. Apostrof. Miron Costin . p.

Nunta Zamfirei. 2000. nr. 7. Literatura română în analize şi sinteze. p. Vietnam! [Traian T. p. Emil. Coşovei. COŞEREANU VASILESCU. 1999]. 51. 15. 1999]. Tomis. 742. 2000. p. Gherman. Iaşi : Timpul. În: Gheorghe Grigurcu. Mahalaua de azi pe mâine. Bucureşti : Vinea. nr. George Coşbuc . Steaua. Emil. În: Emil Alexandrescu. Mahalaua "Pe două voci". 2-3. În: Emil Alexandrescu. EUGENIU În periodice: 738. Răzvan. GABRIEL În periodice: 739. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 15. Victor. 2000. [Gabriel Coşoveanu. p. Soviany. Alexandrescu. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. 250-252. Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. Soviany. 101. Buciu. 255-258. 2000. 23. Gheorghe. George Coşbuc . George Coşbuc . Literatura română în analize şi sinteze. Ţion. 4. În volume: 744. Sterom. p. Luceafărul. 2000. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Traian T. [Chişinău : Arc. Nopţile (ne)iubirii. p. Coşovei. [Ioana Coşereanu Vasilescu. 10. Iaşi : Timpul. 736. Bună dimineaţa. 253-254. Nobleţea mahalalei poetice. 5.Paşa Hassan. TRAIAN T. Emil. Lecţii de lingvistică generală. Mahalaua de azi pe mâine. nr. Vietnam!. Eugeniu Coşeriu. 11. 2000. 2000. COŞOVEANU. Ambiguitatea poeziei optzeciste. Alexandrescu. 2000. George Coşbuc . p. p. 741. p. În: Emil Alexandrescu. Marian Victor. 30. 2000. 253. Octavian. Craiova : Scrisul Românesc. O generaţie pierdută?. Adrian. Contemporanul. 2000]. Vol. Coşovei. [Traian T.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. 2000. Deva : Călăuza. 109 110 . 743. Poeme trăite. IOANA În periodice: 737. 36. 254. 35. Coşovei. 1999]. 2000. Traian T. Literatura română în analize şi sinteze. Voncu. Grigurcu.Vara. George Coşbuc . Iaşi : Junimea. Literatura română în analize şi sinteze.731. nr. 2000. 735. Bună dimineaţa. Deva : Călăuza. p. 4. George Coşbuc . COŞERIU. Octavian. Iaşi : Timpul. Arta machiajului. Emil. p. 5. Poezie română contemporană. În periodice: 740. Alexandrescu. Alexandrescu. 732. Alexandrescu. Bună dimneaţa. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. Bucureşti : Vinea. 258-260. 307-311. 1.O scrisoare de la Muselim-Selo. nr. 1999]. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. nr. [Dan Mircea Cipariu. În: Emil Alexandrescu.Poetul. Victor. Vietnam!. Iaşi : Timpul. Sud Est. 2000]. 733. [Recenzie de carte]. [Dan Mircea Cipariu. p. 118. 734. Emil. Luceafărul. nr. COŞOVEI. Emil.

747. 749. p. nr. 296-298. 12. 6. [Ovidiu Cotruş. p. Îngeri.Traian T. 746. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. 8-9.portretul unei doamne. p. SULTANA În periodice: 755. nr. Piteşti : Paralea 45. Ioan. Orizont. 10. Secretele "jumătăţii tăcute". Dana Dumitriu . Mureşanu. [Ovidiu Cotruş. Ulici. [Cornel Cotuţiu. nr. p. Gheorghe. 268-269. [Liana Cozea. [Sultana Craia.745. Sabău. Vol. Bistriţa : Aletheia. Alexandru. Dana Dumitriu . 11-12. 23. p. p. 2000. demoni şi muieri. Bucureşti : Du Style. Universul cărţii. Gheorghe. Familia. [Ioana Cozmuţa. nr. Curticăpeanu. 10. Fîntînaru. Expo 99. [Liana Cozea. Cluj-Napoca : Paralela 45. Editura Cartea Românească. Irina. COTRUŞ. Poezie română contemporană. 151-153. 10-11. de la Olahus la Emil Cioran]. 753. Stela Covaci: Timpul asasinilor. LIANA În periodice: 752. 2000. Grigurcu. 2000. 2000. Steaua. COZEA. 756. Ulici. Vol. Un spirit transilvan. Cornel. 2000]. IOANA În periodice: 754. Teodora. 12. Îngeri. Laurenţiu. Mitică şi Hyperion. Apostrof. critică literară. p. p. Am fost pe lumea cealaltă. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 299-306.portretul unei doamne. Poezie română contemporană. Petraş. 2000.. Piteşti : Paralea 45. 1999].. Portret în oglindă. Ruja. p. 2000. nr. 11. 2000. 9. Ferometalul acesta de viaţă. p. 2000]. Ungureanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Eseuri. 2000. 2000. 38-41. În: Laurenţiu Ulici. 26-27. Doina. . 239-240. 1999]. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. 10. COVACI. [Recenzie de carte]. nr. Cezar Ivănescu. 92. 1. Lecturi subiective. Ioana. Grigurcu. Semnul diagonalei. Mitică şi Hyperion. OVIDIU În periodice: 748. Titu Maiorescu şi cultura română. 51. CRAIA. 2000]. Universul cărţii. 7-8. nr. Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. Bucureşti : Univers enciclopedic. În: Gheorghe Grigurcu. Laurenţiu. Dialoguri. 2000. COZMUŢA. 2000]. p. 5-6. Aurel Rău. 26. 13. Moldovan. Citadinism şi ironie. Familia. Sensuri lirice . Bucureşti : Du Style. 2000. În: Laurenţiu Ulici. demoni şi muieri. 111 112 . STELA În volum: 751. Familia. Miruna. Rondul de noapte al poetului. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. 2000. COTUŢIU. CORNEL În periodice: 750. [Sultana Craia.

6. Corina. nr.Dănilă Prepeleac.succesul diversităţii. 296-300. p. Iaşi : Timpul. Kovács. 2000. 10. Emil. Marian-Bălaşa. Albert. Frumosul pur. 3. 1. 1999]. Albert. Alexandrescu. Nostalgia paradisului. 7. 8-9. p. DANIELA În volum: 761. În: Emil Alexandrescu. 1999]. 12. nr. Ion Creangă. p. [Laura Bădescu. 40. 10. p. 2000. 1999]. CREMENE. Spiritualitatea poeziei româneşti.Povestea lui Harap Alb. 3. 2-3. Dicţionarul personajelor lui Creangă. Poetici clasice şi moderne. Ion Creangă . CRÂNGANU. [Adrian Crânganu. 10. Tomis. [Ion Creangă. Contemporanul. Dostoievski şi creştinismul rus. Cluj-Napoca : Anastasia. p. CREANGĂ. 204-205. 48. [Valeriu Cristea. Coincidentia oppositorum. 551-552. 2000. 8. 2000. Iaşi : Timpul. p. 23. Literatura română în analize şi sinteze. p. În volum: 760. 767. Ion Creangă . 1998]. Mureşanu. Bucureşti : Seara. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Ion. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. nr. 3. Contemporanul. 33. Universul cărţii. Editura Minerva . 764. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. România literară. ION În periodice: 763. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. În volum: 766. [Nichifor Crainic. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. nr. Miruna. Alexandrescu. p. Cea mai perfectă dintre lumi. NICHIFOR În periodice: 757. 2000. p. Nepoţii lui Candide. MIOARA În periodice: 113 114 . Stepan. Confirmarea valorii. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. Roşioru. 205-208. Marin. Nichifor Crainic. Iaşi : Timpul. ADRIAN În periodice: 762.CRAINIC. 2000. 758. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. [Nichifor Crainic. 10. 1998]. Kovács. CRĂSNARU. 768. Orizont. Iaşi : Sagittarius Libris. p. Iaşi : Timpul. Emil. Mureşanu. Ion. Buzaşi. 2000. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. De la istorie la memoria istoriei. nr. Mihai Eminescu]. În: Emil Alexandrescu. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Miruna. 6. Alexandrescu. Emil. p. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. nr. 759. În: Emil Alexandrescu. În: Albert Kovács. 2000. 201-204. nr. 2000. 8-9. Emil. Poezia în perspectivă teologică. 35. Timişoara : Marineasa. 765. Universul cărţii.

Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 2000. [Interviu cu Mioara Cremene]. Universul cărţii. Curierul românesc. Miruna. Mariana. nr. Sf. 11. "D'ale carnavalului". O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 1999]. Vol. Soviany. Lăcătuşu. 38. GABRIELA În periodice: 770. 1999]. Poezie română contemporană. 10. [Alexandria : Tipoalex. Editura Cartea Românească. [Valeriu Cristea. În: Ideea de Eminescu. p. 2000. 2000. p. 1999]. 18. Miruna. 115 116 . Groza. nr. Cristea. Octavian. În periodice: 777. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 2000. 12. Antonescu. p. 2000. Stan V. 771. 26. p. p. Apostrof.769. CRISTEA. 7. Istrate. Gheorghe. 11. "Scrisori din Transilvania extremă". Versiune şi subversiune. 780. 5. Eminescu şi Teleormanul.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. CREŢAN. Mureşanu. 31. 778. 4. VALERIU În periodice: 779. Ioan. Orizont. Chevereşan. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. nr. Claudiu. Badea. Grigurcu. nr. Luceafărul.[Gabriela Creţan. Buzaşi. 12. 11. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. 33. nr. Infern cu floarea soarelui]. p. România literară. Soare din Macbeth. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 7. 1. 1999]. 2000. [Dan Cristea. 6. În: Gheorghe Grigurcu. p. 44. Elie Miron Cristea . [Valeriu Cristea. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. Ion. 2000. Hiperbolă şi litotă. Trasee eminesciene. [Gabriela Creţan. Luceafărul. nr. CRISTEA. De la istorie la memoria istoriei. Alexandria : Tipoalex. Dan C. 12-13. 8-9. STAN V. Sipoş. Dicţionarul personajelor lui Creangă . [Stan V. În volum: 772. p. Nae. 2000]. 307-311. 2000. 133-136. Cristina. 2000]. 25. 2000. nr. Luceafărul. CREŢIA. nr. CRISTEA. 5. CRISTEA. Gheorghe : Arcuş. ELIE MIRON În volum: 776. 14. Radu Andriescu]. Versiune şi subversiune. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Gabriela Creţan. Universul cărţii. Poesis. [Dan Cristea. Bucureşti : Editura Eminescu. 2-3. Aspecte bibliografice. Soarele negru. 775. p. DAN În periodice: 774. 6. Mureşanu. 2000. Gheorghe. PETRU În periodice: 773. Între Eros şi Thanatos. p.

47. O scrisoare de la Ov. Voncu. Cassian. Moraru. 3. p. MARIA-LUIZA În periodice: 782. După-amiaza de sâmbătă. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Despre Cercul Literar. Crohmălniceanu. Sub semnul provizoriului. Oceanul şi flacăra. În volume: 793. În: Ovid S. Vera. Cluj-Napoca : Dacia. [Maria-Luiza Cristescu. Luceafărul. FLAVIU În periodice: 783. p. 796. Cornel. p. Ungureanu. nr. 43. Vatra. 792. 1999]. S. Nina. 2000. 2000. "Ştiinţa" de a muri. Bucureşti : Universalia. Bucureşti : Adevărul. 2000. 781. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 33. 177-178. 12. p. 41. p. 9. Un om pentru toate dialogurile. Alexandru. 12. Mesajul lui Buddha. 791. 1999]. 5. p. Crohmălniceanu. Orizont. Acelaşi "tata Croh". 2000]. nr. 2000. 2000. nr. Crohmălniceanu. Vatra. 2000. S. Un om pentru toate dialogurile. p. La răscruce de drumuri. Un om pentru toate dialogurile. 787. Octavian. [Flaviu Cristian. Cornel. 790. Prinţesele: (proză). Corneliu. Klaus Heitmann. Virgil. 2000. Curticăpeanu. nr. Domincovici. 11. Târgu Mureş : Arhipelag. Târgu Mureş : Arhipelag. p. Călin. Cărtărescu. 69-71. p. [Ovid. Ioan Dumitru. Denciu. Bucureşti : Universal Dalsi. 10. S. 1999]. p.10. Crohmălniceanu. 35. Croh . 794. În: Ovid S. 12. S. nr. Crohmălniceanu. 2000. S. 5. 36-38. Contemporanul. În: Ovid S. 2000. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Damian. Curierul românesc. 10-11. 6. 2000. OVID. p. 26. 1. Cărtărescu.aşa cum îl ştiu eu. La răscruce de drumuri. [Ovid S. Klaus Heitmann. 10. 795. 8. 2000. nr. 12-14 . 11-13. 8-9. Klaus Heitmann. 784. Caiete critice. Soviany. S. România literară. p. 10-11. 2000. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. CROHMĂLNICEANU. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. La aniversară. p. 1999]. nr. Mircea. 2. Bucureşti : 117 118 . Crohmălniceanu (1921-2000). nr. nr. [Valeriu Cristea. nr. Holomeia. 346. 789. 177-178. Între oglinzi paralele. 72-74. În periodice: 786. Despre Cercul literar. p. CRISTESCU. 2000. nr. Mircea. 27. 2000]. O autobiografie critică. 2-3. 785. Orizont. In memoriam Ovid S. Familia. Portrete în mişcare. 26. nr. CRISTIAN. [Flaviu Cristian. [Ovid. [Flaviu Cristian. Ruja. Contemporanul. 2000. nr. 1999]. 2000]. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Bucureşti : Cartea Românească. Damian. 788. Răzvan. 2000. Lotusul cu o mie de petale.. Drama barocă a povestirii.. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. 2000. 8-9. S. Damian. p. Vatra. Doina. Crohmălniceanu.

35-36. Bucureşti : Universal Dalsi. Iliescu. Un om pentru toate dialogurile. Portretul din umbră. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Cuşnarencu. Gheorghe. 804. Radu. 2000. Criticul şi potrivniciile istoriei. 2000. p. 147-150. O pierdere grea. Bucureşti : Universal Dalsi. Cristea-Enache. Cornea. Mihai Dinu. Un om pentru toate dialogurile. p. În: Ovid S. 802. p. Cămările memoriei. p. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Gheorghe. 801. 43-45. Ştefan Aug. Crohmălniceanu. 805. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. 807. Un desant spre o altă lume. Ion Bogdan. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Moni. Bucureşti : Universal Dalsi. 160-163. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Câteva însemnări subiective. 811. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Prietenul meu. 809. Un om pentru toate dialogurile. Iliescu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. George. 153. Un om pentru toate dialogurile. 164-167. 2000. Rodul şi rodiile prieteniei. 2000. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Iova. 2000. 806. Iorgulescu. Un om pentru toate dialogurile. p. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 813. Doinaş. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 2000. Crohmălniceanu. 14-16. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 168-169. Gheorghiu. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Mircea. Crohmălniceanu. 157-159. 2000. În: Ovid S. Ion. 23-25. umbra lui generoasă. Ene. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Lupan.Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 2000. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Numai tăcerea ar putea să exprime. Nicolae. Dimisianu. Lăcustă. 32-34. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. George. 123-126. "Junimea" lui Crohmălniceanu. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 2000. 53-64. 808. Cosaşu. Paul. Gheorghe. Profesorul de libertate interioară. Crăciun. p. 798. În: Ovid S. p. 2000. 800. 2000. Lefter. Bucureşti : Universal Dalsi. La Berlin. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. În: Ovid S. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 2000. Crohmălniceanu. Daniel. p. 27. 797. 2000. 812. 2000. 814. În: Ovid S. Crohmălniceanu. 93-95. Ianoşi. 803. În: Ovid S. p. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 83-88. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. Crohmălniceanu. 28-29. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Vrăjitor cu pipă stinsă. Ion Bogdan. p. p. În: Ovid S. 2000. 65-68. 99-102. Competenţa activă de care aveam nevoie. În: Ovid S. p. p. Gabriel. Sub privirea sa lucidă. 815. Cuşnarencu. Un om pentru toate dialogurile. 799. În: Ovid S. În: Ovid S. În: Ovid S. În: Ovid S. p. Lefter. p. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 119 120 . Nicolae. 2000. Uneori. Crohmălniceanu. "Croh". Radu. Ion. 37-38. 810.

830.816. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 2000. Crohmălniceanu. p. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Mihai. Criticul ca secretar al publicului. 19-21 . 9-13. 127-131 . Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. 2000. Eugen. p. Crohmălniceanu. Simion. Ioana. Amintiri regizate. 2000. de când lumea. Mariana. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. p. 2000. 834. Pârvulescu. Micu. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. 96-98. Teodorescu. 2000. Crohmălniceanu. Crohul . 2000. 822. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 835. Paraschiv. Crohmălniceanu. 820. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Paul. Scrisori berlineze. 170-171. 2000. Şora. Crohmălniceanu. În: Ovid S. p. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 2000. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. Geo. 818. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Ştiut. Bucureşti : Universal Dalsi. Teodorescu. Olăreanu. Eugen. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 819. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Cristian. 2000. Crohmălniceanu. p. p. parcă. 823. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Rusu. 105-110. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 2000. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 2000. În: Ovid S. Ioana. p. Sorin. Preda. Amintire nedeghizată. 39-42."dincolo". Pârvulescu. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Capitol de dicţionar. Un om pentru toate dialogurile. Pârvulescu. Ioana. Crohmălniceanu. p. 49-50. Un om pentru toate dialogurile.libertate şi luciditate. Crohmălniceanu. 30-31. p. p. p. 2000. Ceremonia râsului. Leo. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Profesorul şi desantul. 826. 152. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. 824. Costache. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. p. Părintelui meu literar. 75-82. 828. În: Ovid S. 132-144. Un om pentru toate dialogurile. Z. În: Ovid S. 111-116. 172-177. p. 2000. Crohmălniceanu. 825. Un om pentru toate dialogurile. 832. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu . Un om pentru toate dialogurile. 2000. 89-92. Un om pentru toate dialogurile. Pasiune şi loialitate. Scurtă sinteză. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 829. 2000. Ornea. 833. 22. p. Omul minunat. Gabriel. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. 821. Crohmălniceanu. Simion. p. În: Ovid S. Mirodan. Bucureşti : Universal Dalsi. 151. Schuster. Rămas bun! În: Ovid S. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Mircea. 17-18. Probe de viaţă interioară complexă. p. Dumitru. În: Ovid S. p. Şora. Cristian. Un om pentru toate dialogurile. 831. 817. Al. Nedelciu. Un om pentru toate dialogurile. p. Alex. 827. 121 122 . Pe scena "obsedantului deceniu". Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. 117-122. Şerban. p. Florin. Bucureşti : Universal Dalsi. 154-156. Şerban. Crohmălniceanu. 2000.

Opera literară a lui Pavel Dan. Steaua. CUBLEŞAN.836. [Csiki László. nr. 1994. DUMITRU În periodice: 838. p. Hajdú. p. Oradea : Cogito. Boldea. 6. nr. Iulian. Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan. Marian. CSIKI. 2000. [199?]. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 18. 2000. p. ADA D. 35. Barbu. 33. Maria. Diana. 35. 5. 2000. CRUDU. Criticând critica. p. 14.. Vatra. România literară. 843. 1995]. Luceafărul. 30. 1994]. CONSTANTIN În periodice: 840. Din nou Caragiale. [Constantin Cubleşan. Csiki László Visszaút című kötetéről. Caragiale în conştiinţa critică. nr. Timişoara : Hestia. Figură reprezentativă. Cuvîntul. 2000. Tertulian. 2000]. Mircea Eliade. 123 124 .. p. Bucureşti : Nemira. 33. Porunca fiului sau povara destinului. nr. 6. p. 178-179. p. 6-7. 16. Un om pentru toate dialogurile. nr. 24. 842. Un împătimit al cercetării critice. 11. p. p. [Ada D. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 847. Mircea. Fenomenologia ideilor religioase. [Constantin Cubleşan. Bucureşti : Viitorul Românesc. Cioculescu. În periodice: 837. 2000. Luceafărul. 1999]. Oradea : Cogito. E închis vă rugăm nu insistaţi. 2000. 2000]. Bucureşti : Viitorul Românesc. Helikon. 1999]. N. CUGLER. Catrinel. 22. Farkas Zoltán. Luceafărul. 4. Cruceanu. nr. IOAN PETRU În periodice: 846.. Constanţa : Ex Ponto.Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". [Constantin Cubleşan. [Constantin Cubleşan. Crohmălniceanu. Opera literară a lui Pavel Dan. Destinul postum al lui Grigore Cugler. Falsul Dimitrie. nr. nr. 46-48. 844. 2000. În: Ovid S. 33. Anghelescu. CRUCEANU. Barbu. 2000. 841. [Ioan Petru Culianu. Bărbulescu. Eminescu în orizontul criticii. [Dumitru Crudu. Aron. p. GRIGORE În periodice: 845. Ioan Petru Culianu în Italia. Vedere şi viziune. 2-3. Piteşti : Paralela 45. România literară. 1999. O constiinţă a zilelor noastre. CULIANU. 16. Visszaút. Ion. LÁSZLÓ În periodice: 839. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Câmpan. 9. Simion. Caragiale în conştiinţa critică. 51. Boldea. 1999]. 2000. p. nr. nr. Iulian. 23. 2000. 35. Popa. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. 1999]. 14. 2000. . 10. Bulei. 2000. 6. Luceafărul. România literară. nr.

46. 33. REMUS În periodice: În periodice: 851. Mircea. Apostrof. 6. 8586. p. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Steaua. George. 11. discipolul lui Mircea Eliade. p. S. Requiem. Nicolae. 33. [George Cuşnarencu. Alexandria : Teleormanul Liber. 853. Vitrina Allfa. IOAN DAMASCHIN. Despre sine la persoana a treia. P. Ioanide. 2000. Misterul asasinării profesorului I. Vatra. Drăgan. 7-8.În volum: 848. [Eugen Curta. p.George Cuşnarencu. nr. PAUL În periodice: În periodice: 849. 36. 33. România literară. Culianu. 2000. GEORGE DAMIAN. Bucureşti : Allfa. [George Cuşnarencu. Mingea de păr a vieţii. 1998]. Arta imprevizibilului. 856. 10. 15. Ioana. 858. Parodia requiemului. p. România literară. DAN În periodice: În periodice: 850. Mărturisiri şi opţiuni. 852. p. Remus Damian. [Dan Damaschin. Bucureşti : Allfa. Camelia. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. p. 2000. 12. Nicoleta. Restul e. 2000. 51. nr. [Mircea Zaciu. Cartea expierilor. nr. nr. Oprea. 855. În: Iulian Rădulescu. nr. 1998]. Nici o clipă fără iubire. Bucureşti : Allfa. 857. Minciuni.. Caiete critice. 1999]. 2000. 87. România literară. p. 26. 2021. Damaschin. 1999]. p. EUGEN 854. nr. 2000. Al. nr. [Interviu]. DAIAN. S. Rădulescu. Trandafirul tăcerii depline. 2000. 6. 179-184. Nicolae. 14-19. Adevăr despre revoluţie. CUŞNARENCU. Petean. nr. Ghinea. Jenö. Alexa. [Paul Daian. CUŞA. 1999]. 9. 9.. Dumitru Chioaru. 3. Dan. p. CURTA. Bârna. Mingea de păr. Vatra. 2000. nr. Trandafirul tăcerii depline. În periodice: 859. Bucureşti : Allfa. p. 1. [George Cuşnarencu. Farkas. 2000]. Bucureşti : Coresi. p. 2000. Generis. [George Cuşnarencu. 9. istorie. 1996]. Damian]. România literară. 10. Iulian. Crăciun. 2000. 80. Alexandru. Vatra. Iulia. DAMIAN. 125 126 . 2000. 33. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Requiem. Penultimul Don Juan. nr.

Ionescu. p. Bucureşti : Viitorul Românesc. Miruna. [Th. Supl. Damian. Luceafărul. 860. Dimineaţa învierii. p. Contemporanul. nr. 863. 2000]. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). Bucureşti : Du Style. Tribuna. Fiul craiului şi spânul. PAVEL În periodice: 866. România literară. S. 2000. [Theodor Damian. p. Botoşani : Axa. Simion. VASILE În periodice: 869. nr. 33. 2000. 2. p. 35. 2000]. 2000. Liturghia cuvântului. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II). Luceafărul. Sipoş. nr. [Vasile Dan. 11. Arad : Mirador. 6. nr. 37. Geo. 2000. p. 872. Acolade şi reevaluări. 21. Rugăciuni în infern. 6. 12-13. p. Aruncând mănuşa. Bucur. În: Sergiu Ailenei. DAMIAN. 10. p. Pielea poetului. Cistelecan. DAN. 93. [Constantin Cubleşan. Sergiu. Konradi. Simona. Alexandru. Opera literară a lui Pavel Dan. 1999]. [S. Steaua. Botoşani : Axa. DAN. nr.Luceafărul. 2. 2000. Nicolae. nr. 2000. 870. p. nr. Constantin. Oradea : Cogito. 873. nr. 20. Cuvîntul. nr. nr. 199-206. [Vasile Dan. Literatura deterministă. nr. 2000. Stiluri în proza interbelică. Badea. 1999. 2000]. Arad : Mirador. 12-13. 865. 51. Sipoş. 2000. Manolescu. [Interviu]. În volum: 867. Cluj-Napoca : Dacia. Caragiale în conştiinţa critică. 2000]. S. p. Pielea poetului. 2000]. DAN. 7. 7-8. [Vasile Dan. Veşti din occidentul nostru poetic. p. [Vasile Dan. Sabău. Ascetica rostirii. 871. p. 35. Universul cărţii. Ioana. Luceafărul. Iaşi : Timpul. SERGIU DAN În periodice: 868. 2000. Tomis. 27. 16. 6. Gelu. [Recenzie de carte]. Bărbulescu. 7. 2000. [Sergiu Pavel Dan. 18. 10. 6. 42. p. nr. Arad : Mirador. Dan C. Arad : Mirador. Familia. Mariana. 861. Ailenei. Luceafărul. 2000. Un împătimit al cercetării critice. 2000. 11. Damian. Mureşanu. 36-38. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. 27. 2000. 1998]. 5. 12. Vasile. p. "Cenuşa cu semne". Mariana. p. 16. 1999]. THEODOR În periodice: 864. nr. 9-12. p. Curierul românesc. 7. [Interviu]. 127 128 . 862. Miu. Romulus. 5-6. 10. S. 1999]. Pielea poetului. 2000. Grupul editorial Universalia. Pielea poetului. 2000. nr. Damian la 70 de ani.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. 2000]. MIRCEA În periodice: 875. Danciu. [Crişu Dascălu. [Iordan Datcu. Acum ca şi-atunci. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. nr.Cuvîntul. 1. 9. 2000]. Bucureşti : Allfa. 38. p. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. p. 8. 876. Alexandru. Borbély. 129 130 . 1997]. Grigurcu. Bucureşti : Univers. Mincu. p. 2-3. 2000. 335-339. Marin. Apostrof. 7. Luceafărul. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Tribuna. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. nr. 1997. 17. Gheorghe. p. Un mit . 2000. Un fals blagian. 2000. Grigurcu. 2000. 2000]. România literară. p. nr. Gheorghe. Mircea. Un mit: Toma Alimoş. 881. În periodice: 874. Timofte. Bucureşti : Univers. p. Ştefan Munteanu. 6. 1. Vol. Suflete la second-hand.Toma Alimoş. Teodor. Cau. [Nichita Danilov. 6.Mircea Daneliuc. [Ion Buzaşi. România literară. Poezie română contemporană. Caiete critice. Marilena şi câteva voluptăţi. Al. Vitrina Allfa. 11. 2000. În scorbura din oglindă. 15. Eminescu şi Blajul. DAVID. 2000. nr. [Mircea Daneliuc. 11. Vol. 4. nr. Triptic eminescian. Vidam. Decelarea paradigmelor. DANCIU. 12. Doru. Vol. p. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. Luceafărul. I. p. Bucureşti : Vinea. 11. Procesarea parabolică. În: Gheorghe Grigurcu. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic. 329-334. I. 2000. 879. Oradea : Cogito. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Nichita Danilov. 2000. 10. 2000. 107-109. DANILOV. nr. Poezie română contemporană. CRIŞU În periodice: 883. Ştefan. [Mircea Daneliuc. Suflete la second-hand. Un romancier autentic . 33. NICHITA În periodice: 878. 17. 320-328. Insurecţia respectuoasă. Al. p. Ioanide. Blaj : Astra. 7-8. 2000. 1999]. 1. Timişoara : Augusta. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Gheorghe Grigurcu. 29-32. Bucureşti : Vinea. DANELIUC. Grigurcu. Cistelecan. Îngerul narcisiac. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. M. M. IORDAN În periodice: 884. 1999]. Poezie română contemporană . 877. SANDU În periodice: În volum: 880. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). Gheorghe. 2000. 1999]. p. Săndulescu. DATCU. Democraţia herniei. 882. nr. DASCĂLU. [Mircea Daneliuc. 1999].

Popescu. Emil. DAVIDEANU. 36. p. nr. Lungu. Universul cărţii. Note despre poeţii români din Israel. Pornind de la apogeu. Victoria. Poezie românească. [Valeria Deleanu. Contemporanul. Alexandru. Mădălin. 38-39. Manuscrisul neterminat. Alexandru Davila . 2000. Ruginile de pe jos. 10. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu". p. Milescu.. Familia. nr. DIACONESCU. Barbu Ştefănescu Delavrancea . Tomis. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. Oradea : Abaddaba. p. Emil. 242-245. 10. 7-8. Literatura română în analize şi sinteze. Între istorie culturală şi exegeză literară. 10-11. IOANA DEACONESCU.. Lucian.: convorbiri cu Emil Cioran. DELAVRANCEA.885. Un poet israelian de origine română. Roşioru. Umorul sfios. 2000]. Dima. Alexandrescu. p. Alexandrescu. nr. 11. nr. ION În periodice: 894. Scurtu. 2000. [Ioan Derşidan. 2000. Autori din diaspora. DAVILA. Craiova : Europa. p. 11. DĂNILĂ. Iaşi : Timpul... În: Emil Alexandrescu. p. 10. 2000. Oradea : Brevis. [Dan Dănilă. 3. ALEXANDRU În volum: 892. nr. 35. nr. nr. Clasicii junimişti şi învăţămîntul. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. nr. 893. 278-280. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. Familia. 29. Crăciun. 42-44.Hagi Tudose. În: Emil Alexandrescu. 1999]. 6. [Ion Davideanu.Vlaicu Vodă. DERŞIDAN. Ioan. p. Derşidan. 2000. 1. Bucureşti : Amurg Sentimental. Curierul românesc. [Ion Deaconescu. VALERIA În periodice: În volum: 888. Melancolii refulate. 1999]. 2000. 156-157. 7. 887. Poeme]. Simona-Grazia. IOAN 131 132 . 2000. 38. 2000. 6. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 2000]. ION În periodice: În periodice: 891. [Ion Davideanu. 2000]. DAN În periodice: În periodice: 889. p. Un poet al esenţelor. Corneliu. 890. Familia. Vatra. 9. DELEANU. Iaşi : Timpul. 84-85. Titu.

p. Botoşani : Axa. Arcadia. 4. Confesor de tigri. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. Iaşi : Junimea. Cucu. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". Mihail Diaconescu. [Simona-Grazia Dima. 1. 6. 39. 10. Familia. p. Galaţi : Arionda. Iaşi : Moldova. Baciu-Moise. Arcadia. Simona-Grazia Dima: "Impresional. 20. Curticăpeanu. Botoşani : Axa. [Mircea A. Bucuresti : Editura Eminescu. Tomis. Poesis. Trecerea pragului. Bucureşti : Editura Eminescu. [Simona-Grazia Dima. 1999]. p. Ştefan. 1998]. Noaptea romană. 51-54.895. 4. p. [Ioana Diaconescu. 43. 11. 5. 907. Mişcarea "Iconar". 133 134 . Mihăilescu. 35. 901. România literară. Arcadia. p. 2000. Fragmente critice . 2000. 2000. În periodice: 900. nr. 2000. p. Petraş. 2. Contemporanul. 905. 1999]. 1998. 1999]. 2000. nr. Botoşani : Axa. Adevărul criticii literare. Feţele poeziei: fragmente critice. Contemporanul. Petraş. nr. [Simona-Grazia Dima. 908.[Interviu]. 7. nr. 2000.. Viaţa românească. nr. 5. Feţele poeziei. [Simona-Grazia Dima. În volum: 899. nr. 5. nr. 906. Poezie românească. DIACONESCU. Alexandru. "Scara" poeziei. Confesor de tigri. p. Târgu-Mureş : Aarhipelag. Vol. Luceafărul. "Textualism" sau ontologie. MIRCEA A. 897. Confesor de tigri. p. DIMA. [Mihail Diaconescu. [Simona-Grazia Dima. îl modula vântul". Rachieru. Botoşani : Axa. Scurtu. [Ioana Diaconescu. p. Roxana. 67-75. Ruja. 2000. Cuvîntul. 10. 2000. p. [Mircea A. 1-2. 24-25. Diaconu. 13. 16. 14. Confesor de tigri. 1998]. p. Confesor de tigri. Individualitatea literaturii dacoromane. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. Adrian Dinu. 1999]. Luceafărul. Familia. Irina. Soviany. Calende. Bărbulescu. Instantanee critice. p. Iaşi : Timpul. 36. Istoria literaturii dacoromane. nr. Milescu. 896. Lucian. 10. Iaşi : Junimea. 6. Doina. 902. Irina. Alexandru. Confesor de tigri. DIACONU. [Mircea A. Angela. nr. 95. 17. 2000. nr. [Simona-Grazia Dima. Mircea Streinul: viaţa şi opera. 99. 1997]. 1999]. 909. Pintescu. 2000. Victoria. Bucureşti : Alcor Edimpex. 1999]. Un critic cu intuiţie sigură. 6. 10. Vizuina Îngerului. 7. Poeme cu îngeri. 10. 12. p. Florin. Contemporanul. 2000. 2000. Iulian. nr. 2000. [Ioana Diaconescu.. Răcaru. Boldea. 2000. Universul cărţii. Critice şi metacritice. nr. 1998]. p. În: Angela BaciuMoise. Botoşani : Axa. 1999]. Octavian. 1998]. 6. 106109. Dincolo de regionalism. p. 33. Ioana Diaconescu: ". nr. Mărturii la sfârşit de veac. Din timpul iluziei. Simion. 7. 903. Diaconu. MIHAIL În periodice: 898. 16. în trombe şi iertare. nr. 1999]. Diaconu. 8-9. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. 2000. Diaconu. [Mircea A. SIMONA-GRAZIA În periodice: 904.

Traian Ştef. Universul cărţii. p. Simona-Grazia Dima. Braşov : Aula. 478-479. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Fragment din: Ion Pop. Existenţa poeziei. În: Viorel Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Dosar de receptare critică. Braşov : Aula. Bucureşti : Cartea Românească. România literară. 45-46. 32. 2000. Leonid Dimov . Lumea criticului. În: Viorel Mureşan. Monografie. 553-558. Dosar de receptare critică. p. antologie comentată. 2000. 10. antologie comentată. 2000. în România literară. p. nr. 35. 33. Poezie şi livresc. receptare critică. Cluj : Dacia. Paradis. 91-92. În: Viorel Mureşan. Poezia lui Alexandru Macedonski. Onirismul bine temperat. În: Viorel Mureşan. Braşov : Aula. p. 913. p. 4. Miruna. Poezie română contemporană. Traian Ştef. 36. receptare critică. p. [Gabriel Dimisianu. 2000. 7. Nicolae. DIMOV. [Gabriel Dimisianu. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Drăghici. Gheorghe. 136]. 2000. Cistelecan. Fragmentarium. 1985. p. 12. tendinţe. Bucureşti : Cartea Românească. 1991]. Iaşi : Polirom. p. În: Viorel Mureşan. Monografie. Jocul poeziei. În: Gheorghe Grigurcu. DANIEL În periodice: 915. Leonid Dimov. Dosar de receptare critică. Editura Fundaţiei Culturale Române. Tomis. Scotocind prin cămările memoriei. Grădinile suspendate. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1. antologie 135 136 . Luminiţa Urs]. Ştefănescu. Emil. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 922. p. 11. [Fragment din: Matei Călinescu. Dosar de receptare critică. 25. Monografie. [Daniel Dimitriu. 914. [Nicolae Manolescu. 11. Motoc. Eugen. Traian Ştef. Cistelecan. Leonid Dimov. Mureşanu. Georgeta. Dosar de receptare critică. Iaşi : Timpul. 2000. Adevăratul Macedonski. Monografie. Călinescu. Traian Ştef. Traian Ştef. 918. 7. Braşov : Aula. Alexandrescu. p. Lumea criticului]. Orientări. Pop. Gheorghe. Monografie. 2000]. 912. [Fragment din: Al. DIMISIANU. antologie comentată. receptare critică. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 920. receptare critică. p. nr. Purgatoriu. [Gabriel Dimisianu. 108]. 348]. Leonid Dimov. receptare critică. 89-90. GABRIEL În periodice: 911. 90-91. 2000. Dosar de receptare critică. Vol. 88-89. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. În: Viorel Mureşan. Grigurcu. 92-93. 1986. 919.Poemul odăilor. p. Leonid Dimov. 2000. 1999]. nr. Alex. 1987]. 921. 1973. Braşov : Aula. Matei. ***. România literară. Anchetă Luceafărul. LEONID 916. Luceafărul. 917. 33. nr. Leonid Dimov. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 6. Infern. nr. p. Lumea criticului. Monografie. 2000.[Carolina Ilica. 2000. antologie comentată. Alexandru. Traian Ştef. Bucureşti : Cartea Românească. p. Grigurcu. Manolescu. antologie comentată. Simion. Ion. Consecvenţă şi bun-gust.În volum: În volume: 910. Nicolae. DIMITRIU. p. Leonid Dimov.

1. Sarcasm pedepsitor. nr. 929. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 20. 16. 927. Vol. Mircea Dinescu. Bucureşti : Occident. [Şerban Dinger. Gheorghe. 1. 2000. O scurtă istorie a Românilor. [Titu Dinuţ. p. Grigurcu. Luceafărul. p. România literară. receptare critică. Weber. 1. Poezie română contemporană. 1984. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Turnu-Severin : Prier. nr. 1. ŞERBAN În periodice: 930. Un optzecist necanonic. 2000. DINESCU. Braşov : Aula. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. 348-355. Bărbulescu. 1-2-3. 6. Poezie română contemporană. Proză românească. Stepan. Bucureşti : Seara. Craiova : MJM. DJUVARA. Grigurcu. Arca. 48. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. IOANA În periodice: 932. 33. 9. [Şerban Dinger. 928. 10. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). Soldat. Avangarda funcţională. TITU În periodice: 933. Preţul supravieţuirii : roman eseu. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu. nr. 925. 22. O decizie şi două încălcări ale legii. Mureşanu. Stan. p. Geo. 10. 137 138 . NEAGU În periodice: 934. Bucureşti : Occident. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Scriitori români de azi. Vasile. România literară. 340-347. 33. vol. Miruna. 8. Gheorghe. Alex. Bucureşti : Humanitas. nr. 356-360. p. p. p. Mircea Dinescu. Între ubicuitate şi finitudine. p. Mircea. 11. Ornea. p. 2000. Vol. 2000. p. MIRCEA În periodice: 923. Grigurcu. 2000. DINUŢ. Mircea Dinescu pamfletarul. nr. 931. Preţul supravieţuirii : roman eseu. Gheorghe. Poezie română contemporană. 361-367. 1. 33. 2000. [HoriaRoman Patapievici. Universul cărţii. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. Comoara lui Tudor. 2000. Grigurcu. p. 295]. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Simion. Ştefănescu. În volum: 926. 1. Renate. p. [Fragment din: Eugen Simion. DINULESCU. În: Gheorghe Grigurcu. Meditînd la trecutul României.comentată. 5. nr. 4-5. [Mircea Dinescu. [Neagu Djuvara. 92. Stelian. 2000. Vol. Vol. Steaua lui Ion. Gheorghe. Z. nr. 8. majordom la Stat. p. 145147. România literară.. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. p. 2000. 5. Axioma. 3. [Ioana Dinulescu. DINGER. 4.. 924. 1999]. 2000. Poezie română contemporană. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Andrei Pleşu]. 16.

Racaru. DOCLIN. Robert. Poeţii nouăzecişti. 1995]. În volume: 945. [Constantin Stan Dogaru. Alexandrescu. p. DOBOS. nr. nr. [Interviu]. 2000. [Caius Dobrescu. 2000]. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. Emil. Andru. Navigând prin "eterrealitate". Iaşi : Timpul. Poeţi români. Filosofia şi harul. 2000. nr. Vol. 132-138. 2000. Deadevă. Romulus. coordonate şi realizări în poezia românească. 11. Poezie română contemporană. 2000. Orientări. [Ştefan Aug. 3. Euphorion. [Octavian Doclin. România literară. 2000. Gheorghe. Reşiţa : Timpul.[Andrei Bodiu. Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"". 2. 47-48. DOINAŞ. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. Poetica limbajului la Ştefan Aug. 36. Poemele dinaintea tăcerii. Deadevă şi de ziceam că. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. p. 946. coordonate şi realizări în poezia românească. Roxana. 1-2-3. 939. 1999]. nr. Ştefan Augustin Doinaş Măşti. 12. p. În: Gheorghe Grigurcu. Emil. Iaşi : Timpul. Vîrsta lirică. Luceafărul. Şerban. Reşiţa : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. p. Literatura română în analize şi sinteze. 10. Doinaş. Marius Oprea]. 16-20. Simona Popescu. Dima. Viaţa românească. ISTVÁN În periodice: 935. p. [Octavian Doclin. Bucur. 2000. tendinţe. Ploieşti : Bioedit. Fiinţa la răspântiile limbajului. 4. Înaintea tăcerii. 1999]. DOBRESCU. nr. La lizieră. Moldovan. Ioana Narcisa. 32. Alaktan és értelmezéstörténet. 944.p. 33. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. nr. 2000. nr. [Octavian Doclin. 1. 2000 . 45. 940. tendinţe. p. 6. 943. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 11. nr. Korunk. p. Timofte. 11. Contemporanul. Poemele dinaintea tăcerii. 469-470. 125-126 . 2000. Előfutárok a horizonton . 12-14. Grigurcu. Poemele dinaintea tăcerii. Vasile. 125126. OCTAVIAN În periodice: 938. În volum: În periodice: 937. Simona-Grazia. Miscellanea. Literatura română în analize şi sinteze. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . 1. p. Arca. Luceafărul. p. 2000. nr. [Dobos István. 3-4. Orientări. Familia. 95. p. Caius Dobrescu. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Doinaş. CAIUS În periodice: 936. 2000. p. Ioan. 942. Barabás. 7. Creţu. 1998]. Reşiţa : Timpul. 2000. Doru. 470-471. 32. Kálmán. DOGARU. 1999].

Sfârşitul epocii cartofilor. Literatura română în analize şi sinteze. DONCEA. [Ioana Nicolaie. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. Gheorghe. Ştefan Augustin Doinaş . Iaşi : Timpul. Poezia lui Ştefan Aug. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1-2-3. Bărbulescu. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. În: Gheorghe Grigurcu. p. coordonate şi realizări în poezia românească. 9. 4-5-6. Vol. 2000]. Luceafărul. Ulici. Bucureşti : Cartea Românească. Despre Doinaş. Roşioru. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Piteşti : Calende. [Valentin Dolfi. ŞTEFAN În periodice: 959. Timişoara : Solness. 949. Dan Doman. Alexandrescu. p. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Grigurcu. Buncărul de hârtie. 423-424. 43-44. 6. 141 142 . Liniştea din dojo. 2000. Milescu. 2000. Poezie română contemporană. Marius Ianu. 1999]. Lena. 2000. 2000. [Radu Patrichi. Ioan Godeanu. Modelul Frankenstein. Mitică şi Hyperion. Lucian. 2000]. 1. 4. nr. 2000. 1999]. 22. Târgu Mureş : Ambasador. Vol. Buncărul de hârtie: [versuri]. În: Gheorghe Grigurcu. VALENTIN Românească. 1999]. Victoria. 2000.despre iluziile şi realităţile vieţii. Emil. Bucur. Suciu. Octavian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. tendinţe. 948. 950. Grigurcu. 10. Doinaş. 1. Psalmistul Doinaş. DOLFI. Tomis. Lecţia de judo. Buncărul de hârtie. Mircea Cărtărescu.947. Lecţia de melancolie. nr. 954. 35. 7. 162-163. p.Psalmi. 7. p. 1. Simion. p. [Valentin Dolfi. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. Angelo Mitchievici. p. 11. nr. 1999]. 5. Contemporanul. nr. 2000. 35. Breviar. Poezie română contemporană. 953. p. [Valentin Dolfi. DAN În periodice: 956. DOMNEA. Buncărul de hârtie. 1. p. 18. p. 233. 368-416. Dumitru. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mănuşa din vitrină. nr. Vatra. Cecilia Ştefănescu. Arca. 2000. Orientări. Bucureşti : Du Style. Mureşan. Mănuşa din vitrină. 471-472. Bucureşti : Cartea Românească. 10. Lazăr. Gheorghe. [Dumitru Augustin Doman. 11. Tomis. p. Florin Iaru. [Valentin Dolfi. Bucureşti : Image. nr. 2000. 1999]. Poezia ca "buncăr de hârtie". Romulus. Un poet . Vol. p. Doina Ioanid. Grigurcu. nr. 128-130. Ion. Bucureşti : Cartea 958. DOMAN. p. Arca. 40238 Tescani . nr. Domnica Domnea. Bucureşti : Cartea Românească. DOMAN. Laurenţiu. 417-422. 7. 2000. 951. p. [Ştefan Doncea. Gheorghe. clasicul. 2000. Soviany. Universul cărţii. 1999]. 955. În: Emil Alexandrescu. Buncărul de hârtie. Poezie română contemporană.

2000]. Nicoleta. 431-437. nr. Iovian. Braşov : Paralela 45. În volum: 967. Iaşi : Timpul. nr. Studia Universitatis BabeşBolyai. Iaşi : Junimea. România literară. nr. 1999]. [David Dorian. 45. Milescu. p. 1. 2. În: Gheorghe Grigurcu. Universul cărţii. Grigurcu. Neamţu. 2000]. 11-12. p. Marinescu. 2000. "Poesia mirabilis". România literară. p. Voinescu. Poesia mirabilis. 964. nr. 2000. 11. Viaţa şi petreacerea svinţilor. În: Gheorghe Grigurcu. 129-142. 100-109. Un lirisn existenţial. În volum: 970. DORIAN. Gheorghe. 2000. Grigurcu. 10. 10. p. 2000]. 10. Luceafărul. nr. Adrian Dinu. Vol. Victoria. Iaşi : Timpul. 2000. 1. p. Poesia mirabilis. 36. p. Trei poeţi moldavi. 1. Radu. 11. nr. DORIAN. Piteşti : 143 144 . [Gellu Dorian. Rachieru. p. 425-430. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu. Pe urmele lui Eminescu. Bucureşti : Editura Universităţii. 3-4. 4-5-6. Poezie română contemporană. vol. Vol. vol. RODICA În periodice: 971. În: Antologie de literatură română veche . Bistriţa : Mesagerul. p. Carmen. 968. 1999]. GELLU În periodice: 962. R. 972. [Rodica Draghincescu. 33. Craun. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Philologia. Rodica. Bucureşti : Editura Eminescu. 8. p. 6. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. Ghinea. [Marian Dopcea. 33. 11. Dosoftei. 963. Nicolae Panaite]. DRAGHINCESCU. Decrepitudine. DOSOFTEI În periodice: 969. Valeriu. 1999]. Dorian. DOPCEA. MARIAN În periodice: 960. Grigurcu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Universul cărţii. p. Arca. 2000. 5. 180-182. Cassian Maria Spiridon. Jurnal iluzoriu. cuminte". Poezie românească. Vieţile poetului. 965. Alecsa. nr.nr. Craun. Gheorghe. 45-46. Draghincescu? Nu. Gheorghe. 2000. Jurnal iluzoriu. 7. 10. 4. 2000. 17. 1.[Gellu. [Gellu Dorian. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. Contemporanul. Iaşi : Timpul. [Gellu Dorian. p. 2000. Lucian. Craun! [Rodica Draghincescu. nr. 966. Frenţiu. 2000. Poesia mirabilis. [Gellu Dorian. 1. Un lirism existenţial. 2000. DAVID În periodice: 961. 36. Poesis. 2000. Sultana. Paşii poetului. Craia. Poezie română contemporană. 1999]. Emil Iordache. Ion Tudor.

207-211. 2000. Rodica Draghincescu]. Farmecele povestitorului. În periodice: 980. 39-40. 5. 1998]. 3. În căutarea ficţiunii. Bărbulescu. Boldea. Cronica în farâme. [Daniel Drăgan. Braşov : Arania. p. 1999]. 3. DRĂGAN. Piteşti : Paralela 45. 2000. [Mihai Dragolea. 2000].[Katia Fodor. 2000. 2000. p. Mărturisiri şi opţiuni. Un prozator. DRAGODAN. Grigurcu. Luceafărul. 2000. 7. Dan Mănucă. nr. M. Călătorii pe muchie de cuţit. 19. p. 2000. 1. 3. Mărturiile poetului C. Vatra. nr. Iulian. Alexandria : Teleormanul Liber. Boldea. Vatra. nr. nr. p. Poetică eminesciană. Sălcudeanu. C. 979. 11. DANIEL În periodice: 982. A. nr. Emil. 981. [Mihai Eminescu. 40-41. Milescu. nr. 484-490. 1. Dragodan. Ruxandra. A. p. Stăpânii lumii. 8. 41. 2000. 2000. MIHAI În periodice: 975. 3. Vatra. p. Iulian. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . nr. De la poezie la roman. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 36-38. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. p. nr. Braşov : Arania. [Mihai Dragolea. 45-46. Arhiva de goluri şi plinuri. Temeiuri folclorice]. Vol. p. Cornel.Paralela 45. Iulian. Vatra. DRAGOLEA. Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. Moraru. Anchetă Luceafărul. 2000. 3638. Manu. [Mihai Dragolea. 2000. 16. 10. nr. În: Iulian Rădulescu. Luceafărul. Gheorghe. ***. Poezie română contemporană. Piteşti : Paralela 45. Poezii/ Poems. Gheorghe Drăgan. pelerinaj spre fiinţă. Călătorii pe muchie de cuţit. Victoria. p. Nicoleta. Vatra.Iulian Boldea. MIHU În volum: În periodice: 974. Clipa de apoi. Rădulescu. 2000. 4. 17. 2000. 145 146 . Ivăncescu. 2000]. ClujDRĂGAN. Simion. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Poezii/ Poesias. În căutarea ficţiunii. nr. 976. p. IOANA În periodice: 983. DRĂGAN. Universul cărţii. Amorul sacru şi amorul profan. 1999. 978. În: Gheorghe Grigurcu. CAIUS TRAIAN 973. Literatura fragmentară. Luceafărul. În volum: Napoca : Dacia. 1999]. p. DRAGOMIR. Luceafărul. p. GHEORGHE 977. DRAGOMIR. Anul Eminescu. 3. Eminescu.

1. 80. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Atlas. p. p. Bucureşti : Atlas. p. George Drăghescu. 995. [Ioana Drăgan. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Grigurcu. Spiridon. [Ion Drăgănoi. nr. p. DRĂGĂNOI. 4. 2000. nr. 67. de soare şi de cal. Poezia cinismului. 2000]. MARIAN În volume: 994. Nicoleta. 1. p. 2000. Pascu. Ulici. Fragmente de ochean. [Ioana Drăgan. 987. 2000. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. DOMNICA În periodice: 147 148 . Faţă-n faţă Ioana Drăgan . p. Cliveţ. Bucureşti : Amurg Sentimental. Bucureşti : Atlas. Bogdan I. nr. 1. 2000. 1999]. 1999. 2000. 9. nr. Vol. 2000. 2000. Nicoleta. nr. Bucureşti : Atlas. p. 2000. 1999]. Ieşiri din decor. Literatura unisex. 51. Un poet bucureştean. Florin. Vatra. 2000. 441-445. Bucureşti : Atlas. Vatra. nr. 991. [Ioana Drăgan. 2. Poveştile Monei. 6. În: Gheorghe Grigurcu. Călăreţ pe vrăbii . Poveştile Monei. Osman. Caiete critice. DRĂGHICI. Mitică şi Hyperion. nr. 1999]. p. prima noapte de iubire. [Ioana Drăgan. 1999]. Femei în războiul cotidian. Bucureşti : Coresi.În periodice: 984. Laurenţiu. 2000]. p. 1999. 988. Gheorghe. Bucureşti : Du Style. Poezie română contemporană. Patinatorii. 93-95. Universul cărţii. nr. 9. 2000. Popescu. 9. Cuşnarencu. Poveştile Monei. Victor Sterom. Necunoscuta de lîngă noi. nr. Poveştile Monei. 996. nr. Ochelari de vedere. 9. Poveştile Monei. Vol. Trei femei numite Mona. 10. Universul prozei. George. p. Mureşanu. România literară. 989. 2000. 81-82. Poveştile Monei. [Ioana Drăgan. Gheorghe. 1999. România literară. Urian. Romanul unei fete de tranziţie. Fernanda Emanuela. 1999]. 44. 2-3. Cuvîntul. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Ion Marinescu. Bucureşti : Atlas. 7. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 990. 247-248. 2000. 1999]. Bogdan. 33. Nimicuri ca o cruce. În: Laurenţiu Ulici. Ultima noapte a iluziilor. 986. Secunde frînte. Bogdan. Lazăr. Zestre pentru înălţare. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. 2000. 992. Bucureşti : Atlas. 4.George Cuşnarencu. 82-83. DRĂGHESCU. p. Iancu. [Ioana Drăgan. Poveştile Monei. DRUMEA. GEORGE 985. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. Grigurcu. 1999. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. Miruna. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. ION În periodice: În periodice: 993. Sălcudeanu. Vatra. 6. 33. 438-440. Vasile. 84. Steaua. 1999]. Braşov : Astra Nova. Vatra. [Ioana Drăgan. 2-3. Tudorel. ClaudiaSan sau Poemul celular.

DUMITRAŞCU. Astra. Ioan Glodeanu. Vatra. p. Gheorghe. 23. Doina Ioanid. Cecilia Ştefănescu. A trăi în păcat. 3. nr. Domnica Drumea. [Virgil Duda. 1000. Arieşanu. 12. Cistelecan. 1999]. 1003. 446-451. Gulăsi. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Disda. 2000. p. 1. 2000]. DUMITRU 149 150 . În volum: 1009. nr. ION În volum: 998. Alvis şi destinul. Poezie română contemporană. Ion. 2000. ION În periodice: 1005. Emil. nr. 1999]. DSIDA. DUMITRAŞCU. Bucureşti : Image. Povara bunătăţii noastre. În: Emil Alexandrescu. p. nr. 14. 1999]. Orizont. Mihaela. 1993]. Cuvîntul. nr. 40238 Tescani. Iaşi : Editura Moldova. 502-503. DUMBRAVĂ. Lena. DRUŢĂ. Viaţă cu efect întârziat. p. Cristea-Enache. Botoşani : Axa. Angliai levél. György. 7. Miniaturi critice. Botoşani : Axa. p. Romancierul apatic. DUDA. Vatra. În: Gheorghe Grigurcu. VIRGIL În periodice: 1001. 2000. 1996]. Daniel. p. [Aurel Dumitraşcu. 1. Alexandru. Camelia. Vol. Bizarerii de aprilie. p. 1. Fiara melancolică. nr. 4. 2000. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Puhoiul de maci. Grigurcu. Memoria suferinţei. Bucureşti : Hasefer. p. AUREL În periodice: 1007. 3. Viaţa cu efect întârziat. Alexandrescu. 1999]. Expresionismul din sertar. Crăciun. 2000. 6. Vatra. Falsa literatură . 1004. Ion Druţă. Ploscaru. Florin Iaru. 2000. Caiete critice. Bucureşti : Cartea Românească. Látó. Bucureşti : Hasefer. p. 2000. [Virgil Duda. p. Aurélia. 10-11. [Virgil Duda. [Ioana Nicolaie. Luceafărul. 2000. 2000. nr. Mircea Cărtărescu. România literară. Jenő. p. JENŐ În periodice: 999. 87-89. [Ion Dumbravă. p. 2000. 12. Bizarerii de aprilie. nr. 3. Fiara melancolică. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Alţi prozatori contemporani. Helikon. Moraru. 1002. 1999]. Gömöri. Cornel. Malea Stroe. Gabriel. nr. [Virgil Duda. Iaşi : Editura Moldova. Dorin. 19-22. Lazăr. Cronica unei nevroze. 1006. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. Literatura română în analize şi sinteze. Bizarerii de aprilie. 2000. 33.997. 64. Marius Ianuş. Dimisianu. 96-102. 2000. 2000. 4. 1999]. 11. 10-11. p. Iaşi : Timpul. 7. 11. nr. 36."40238 Tescani". Angelo Mitchievici. 89-91. [Ion Dumbravă. nr. [Aurel Dumitraşcu. 1008.

[Geo Dumitrescu. 23. 1999]. Buzea. Geo Dumitrescu . p. Geo Dumitrescu. Nicolae. DUMITRESCU. 7. nr. ediţie completă şi definitivă. O generaţie pierdută?. Buciu. Steaua. 2000]. Geo Dumitrescu. 452-454. 2000. 1024. [Gabriel Coşoveanu. În volum: 1025. Dimisianu. Luceafărul. Grigurcu. Alexandrescu. Miscelanea. Poezii. 12-13. 1022. Sonete: vămi. Breban. nr. p. Alex. Vol. Gheorghe. 1-2. Orientări. p. 51. Bucureşti : Curtea Veche. 1016. Emil.În periodice: 1010. [Aurelian Titu Dumitrescu. 33. 3. 10. Vasile. 1-2. Grigurcu. 19. Geo Dumitrescu. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. 455-459. ZOE În periodice: 1014. Director de conştiinţă.Libertatea de a trage cu puşca. În perspectiva contemplaţiei. 32. p. p. p. Gabriel. 2000. p. nr. 2000. nr. România literară. 1018. În: Emil Alexandrescu. 2000. 1999]. 13. 1013. Marin. p. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele". Vinea. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Geo. [D. nr. Poezii. Bucureşti : Curtea Veche. România literară. 33. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. 2000. "Zadarnic ca un cuc pe Niagara". 1017. 1. nr. 2000. Gabriel. Excentrica nevoie de cercuri. Contemporanul. 19. 22. Sfânt îndârjit. p. [Interviu]. România literară. 2000. Dimisianu. 4. Breban. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Marian Victor. 14. Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu. DUMITRESCU BUŞULENGA. 33. România literară. Vol. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). 33. Evoluţie. Bucureşti : Semne. 10. nr. 1020. 1023. nr. Literatura 151 152 . Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . p.2). În: Gheorghe Grigurcu. patimi. 2000. nr. Spiridon. Grigore. 19. 22. 15. nr. Luceafărul. Geo Dumitrescu. 1. 23. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cubleşan. 11. Vasile. 33. 12. 2000. 2000. În volum: 1012. România literară. Gheorghe. GEO În periodice: 1015. Mincu. 19. AURELIAN TITU În periodice: 1011. 33. nr. "Înşurubarea în real". 2000 . Constanţa. 1999]. p. 12-13. Luceafărul. nr. Dumitraşcu. Chiper. Scrisoarea rătăcită. DUMITRESCU. Geo Dumitrescu . 19. România literară. Contemporanul. Poezie română contemporană. Ştefănescu. 2000]. nr. p. Contemporanul. p. 2000. p. p. 1019. Tita. 13. Constantin. 2000. 5-6. Ridicarea spre sine. coordonate şi realizări în poezia românească. 33.în ediţie definitivă şi completă. 1021. Poezie română contemporană. Craiova : Scrisul Românesc. 23. tendinţe. [Geo Dumitrescu. închipuiri. 10. Ilisei. Nicolae.

2000. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Enache. În: Iulian Rădulescu. p. 1033. nr. Ioan. p. Cornel. Emil. 2000. 33. Doina. Mitică şi Hyperion. Puiu. Motivul dublului. p. p. Holban. 475. Universul cărţii. Goci. 2000. Aureliu. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. 2000. nr. Alexandria : Teleormanul Liber. [Constanţa : Ex Ponto. PETRU În volume: 1029. Piteşti : Paralea 45. nr. Un debut. p. Familia. 2000]. 1999]. 2000]. 10. În: Aureliu Goci. Reîntoarcerea în proza românească. nr. p. Petru Dumitriu. 153 154 . 2000]. DUMITRIU. DUMITRIU. [Liana Cozea. nr. 9. Roşioru. Familia. 7. Pitesti : Paralea 45. 5. EGLI. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Mărturisiri şi opţiuni. DUMITRIU. 2000. p. Ion. Dana Dumitriu . Ulici. p. 1999]. Tomis. nr.portretul unei doamne. 10. [Irina Egli. În: Laurenţiu Ulici. 1028. [Liana Cozea. p. Tomis. Saludos]. Rădulescu. Bijuterii de familie. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Ungureanu. Tomis. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. 6. Mureşanu. 35. Dana Dumitriu . Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. 21. Iulian. Romane şi romancieri în secolul XX.portretul unei doamne. DANA În periodice: 1027. [Constanţa : Ex Ponto. Ion. Bucureşti : Du Style. În: Emil Alexandrescu. 35. 2000. [Alexandru Ecovoiu. Miruna. Iaşi : Timpul. 243-244. p. p. 1031. 151-153. 2000. 2000. Alexandrescu. 8. IRINA În periodice: 1036. Iaşi : Cronica. ECOVOIU. 10. Curticăpeanu. [Andreea-Luciana Dumitriu. DUNĂREANU. Alţi prozatori contemporani. 7-8.română în analize şi sinteze. 252260. nr. Constanţa : Ex Ponto. Iaşi : Timpul. Sânge amestecat. Petru Dumitriu. Călăuza tăcerii. 38-41. 94-100. Portret în oglindă. 2000]. 2. Laurenţiu. În volum: 1035. OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. România literară. 2000. 5. 35. 1030. 2000. ALEXANDRU În periodice: 1034. Semnul diagonalei. 2-3. p. 501-502. Roşioru. Diversitate tematică la Editura Gramar.

nr. nr. Vatra. Helikon. p. Cliveţ.EGYED. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. 1997]. 2000. 2000. Ioan Petru. 162-167. Drăghici. p. Cliveţ. 33. Georgeta. Bertha. Vatra. [Lászláffy. Începuturile unei prietenii. Vatra. p. Orizont. Alexandru. 1042. 6-7. Vatra. 1055. 181-183. Doina. Dan. p. 108-110. Nicoleta. Reconstructing Eliade. Vatra. Bortă. Emil. Mircea Eliade în viaţa mea. p. Lajos. Cezar. 6-7. Lajos. 1048. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Europa. 150-152. nr. Vatra.. 33. nr. 6-7. Lászláffy. 1049. Emese. 178-179. Gratiela. Mircea Eliade. Vatra. p. Cioran. 2000. Camelia. Bolog. nr. p. 2000. Egyed. 1051. Iulian. Paris : Gallimard. nr. Mircea Eliade. 1047. 8. România literară. Eliade şi legile curtoaziei. Bogdan. nr. 2000. nr. Introducere în literatura eliadescă. Vatra. Elena. Baltag. Benga.. 6-7. nr. 12. Cistelecan. Fenomenologia ideilor religioase. 1999]. 1050. 2000. Bucureşti : Paralela 45. 1045. Vatra. 169-171. Csaba. Rennie. Eugen. Ciurtin. 2000. Vatra. Asia. 12. 3-5. [Ioan Petru Culianu. Andrei. p. "Complexul lui Parsifal" (1). Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. 6-7. [Ion Neagoş. 1995]. 175. p. Vatra. Vatra. 17. Culianu. 23. p. Magyari. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 190. ***. Bucureşti. 6-7. Aladár. Mahâparinirvâna. 6-7. Vatra.. 1996]. p. Vatra. p. 132-133. 189. [Mircea Eliade. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". 1040. nr. 2000. 139-142. Making sense of religion]. 2000. 6-7. Nicu. 6-7. Boldea. [Bryan S. 1999]. [Eugen Simion. p. 94-96. 6-7. Savantul transcontinental. Destinul ca "probă a labirintului". 102-104. 6-7. Bucureşti : Humanitas. Recuperarea sensurilor. 118-119. ELIADE. Cornea. 1. Crăciun. MIRCEA În periodice: 1038. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". 2000. nr. 1039. 2000. 1999]. Farkas. Nicoleta. 6-7. Timea]. 2000. 1054. A schimba ceva în vibraţia lumii. [Mircea Eliade. 1053. Mitul Iubirii. nr. Zoltán. Eliadiana. Christian. Molnos. nr. [Gheorghe Glodeanu. Vatra. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. nr. 6-7. Culcer. p. 1046. 152-155. 2000. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). 2000. 2000. Tamás. p. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. Vatra. p. Mircea Eliade. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Bucureşti : Nemira. EMESE În periodice: 1037. 1052. 2000. nr. 1043. Árpád. 1041. p. nr. p. Memorii. 6-7. 2000. p. 2000. 6-7. nr. nr. America. 2000. 6-7. Mircea Eliade. 155 156 . 1044. Caranica. un spirit al amplitudinii.

1. "Dosarul" Mircea Eliade. Mircea Eliade şi timpul. Victoria. 1999]. Robert. 6-7. [Ion Machidon. nr. p. p. Mircea Eliade şi obsesia României. nr. Din amintirile unui prieten. Ioan. 1997]. 18. p. Mircea Eliade. 33. Vatra. 12. p. Muşlea. p. Editura Dacia. 2000. A doua moarte a lui Mircea Eliade. Vintilă. 2000]. Horia. 122.romanul evadării din Istorie. Manu. Vatra. Ioan. Vatra. Dumitru. 8. Bucureşti : Amurg Sentimental. 100-101. 2. nr. 10. Handoca. 2000. Glodeanu. Universul cărţii. Vatra. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. nr. 1068. Muşlea. Universul cărţii. Contemporanul. 1063. Logica mitului. 2000. Jurnalul total. 6-7. 155-158. 7. 1061. Milescu. [Sorin Alexandrescu. 1076. [Richard Reschika. nr. 157 158 . 1065. 98-100. Luceafărul. 171-172. nr. nr. 2000. Monica. 6-7. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade]. nr. nr. Interviuri cu Alain Paruit. Gheorghe. Ruxandra. 2000]. 1060. Lovinescu. Vatra. Ivăncescu. 1062. Vatra. 1999]. 2000. 2000. József. vol. Basarab. p. 6-7. Vatra. Milescu. Bucureşti : Saeculum. 2000. 2000. Nicolescu. 1067. 2000. 1064. 2. 6-7. 10. În umbra lui Mircea Eliade. p. p. p. Mincu. p. p. Gál. 10. 1. 6-7. nr. 4. Marin. 2000. Istorie literară. Moshe Ydel. Eugen. 90-93. 17. 1078. 1077. 2000. Vatra. Ierunca. nr. la Mircea Eliade. 1069. Ionescu. 176-177. Bucureşti : Jurnalul Literar. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. p. p. nr. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 2-3. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. 13. p. Handoca. p. 6-7. 2000. p. 6-7. 94. 1075. Mureşan. nr. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. Virgil. 2000. Moraru. Repere biobibliografice. Vatra. Vatra. Mircea. 2000. p. 6-7. p. 1074. Mihai. Cornel. Vatra. Vatra. Vatra. 1066. 1058. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. De la poet la poeţi. p. nr. 47. nr. nr. 2000. Violeta. Loga. Ioan. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. Privind înapoi. 1999]. [Mircea Eliade. 113-116. Cluj-Napoca : Dacia. 6-7. 1072. 35. Lazu. Sanda. 29. Noaptea de Sânziene]. despre Eliade. Vatra. 6-7. Bucureşti : Minerva. 2000. nr. p. 1057. Muşlea. [Mircea Handoca. Axioma. [Mircea Handoca. 97-98 . vol. 146150. Luceafărul. modernitatea. Romanele solstiţiului. 2000. 89-90. p. Introducere în opera lui Mircea Eliade. 7. Emil. p. 183-187. România literară. Bucureşti : Univers. Victoria. nr. nr. nr. Micu. Mircea. 1073. 1059. 6-7. 2000. 2000. [Mircea Handoca. [Mircea Eliade. p. Vatra. 1070. 2000. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 18-28. 6-7. 10. Viaţa lui Mircea Eliade. 107-108.1056. 159-162. 2000. nr. 6-7. 2000. 1071. Dumitru. O întâlnire de gradul trei. Mircea Eliade şi teologii (I). Comparatistul Mircea Eliade. Noaptea de Sânziene . 6-7. 6-7. nr. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. Vatra. nr. Interviuri cu prof.

6-7. 2000. Vatra. p. Savin. 133-134. 2000. nr. nr. 6-7. nr. p. nr. o lectură reală a comportamentului real. Vatra. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. Vatra. Schwartz. George. Schwartz. 6. Ion. Cum îl văd. 1095. 1999]. Soviany. A-H. p. 6-7. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. p. Schwartz. Ornea. 84-86. 88-89. 6-7. 6-7. Antropoloia profundă. p. nr. 33. 1093. 1097. nr. [Mircea Eliade. Vatra. nr. nr. 2000. Tătărescu. Corespondenţă. Dorin. Fernand. Steinhardt. Vatra. America. nr. nr. 33. Nicoleta. nr. 95. "Să mă-nţeleg. 2000. Despre aventură. 12. nr. nr. 6-7. 2000. nr. Z. nr. Vatra. nr. Sălcudeanu. 2000. 2000. Petrescu. 1088. 1090. Romanul nemărginirii sentimentale. Bucureşti : Curtea Veche. Cluj-Napoca : Dacia. [Mircea Eliade. Pippidi. Ion. Vatra. Pe strada Mântuleasa. p. Stolojan. 1101.. 159 160 . 1082. 1098. Pop. Ştefănescu. p. 1081. 2000. 1999]. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 2000.". p. O ediţie neconcludentă. p. Fernand. p. România literară. 1: A-H. Amintiri despre Mircea. 6-7. vol. 1091. Sălcudeanu. 6-7. nr.. Cu cărţile pe masă. p. Cuvîntul. 2000. nr. 7. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. p. II (1928-1944). 1083. 86-88. 1. Nicoleta. Piţu. Justa]. Bucureşti : Humanitas. p. 6. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). 2000. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. 1080. 6. nr. corespondenţă. 1980]. să înţeleg. 2000. N. 6-7. Luca. 9. Alexandru. Sanda. 2000. Vatra. nr. Vatra. Nicolae. Paul Goma. 1084. 2000.. 2000. Încercarea înţelegerii. Din epistolarul Mircea Eliade. Hermeneutica lui Mircea Eliade. 1099. p. Vatra. "Pe mine mie redă-mă". 6-7. Z. 9. p. nr. 1094. 1087. 2000. Tehnici yoga. 6-7. p. 2000. 2000. [Mircea Eliade. 110-112. 1086. 6-7. 116-117. Reînvăţarea dialogului cu miturile. Ornea. 2000. 1999]. 127-132. Asia. [Mircea Eliade. Andrei. Noaptea de Sânziene. Liviu. Radu G. Europa. 20-21. 119-121. p. 6-7. Două romane cu cântec la cheie. Giza. 2000. România literară. 6-7. 1096. Evocare de acum 55 de ani. p. Papahagi. România literară. Căile libertăţii. 134-136. 18. Comptes rendus. 104-107. Bucureşti : Humanitas.. 1-2. Octavian. 143-146. vol. Vatra. 179-181. 172-174. Fernand. 138-139. 6-7. 4. Taloş. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. 2000. 1085. 1089. 136-138. p. p. p. Un postmodernism saudoso? Vatra. Sanda. 2000]. p. 6-7. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. 1100. Vatra. Marian. Viaţa românească. Vatra. 176. 167-169.1079. 300-303. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2000. nr. Orpheu şi Eurydice. Surdu. Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. 33. Paleologu. p. ["Dosarul" Mircea Eliade. nr. 17. Vatra. 66-71. Niţescu. [Adrian Marino. Ţeposu. Vatra. 1092. Vatra. 6-7. o carte a destinului şi a memoriei. 2000.

161 162 . Un exilat fără exil. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 1109. Eminescu . 10. În volume: 1107. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. În: Aureliu Goci. ELIN. Emil.Maitreyi. Emil Şimăndan. 2000]. Mircea Eliade . România literară. [Mircea Eliade. 1995]. destin. p. p. Florin. 1105. Ţintar. 2000. Mircea Eliade . 460-465. p. scrisori către Georges Dumezil. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 10. Vatra. V. 2000. Emil. 418-421. Poezie română contemporană. 8-9. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade . Literatura română în analize şi sinteze. 1111. p. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. 33. EMINESCU. Eminescu. Iaşi : Timpul. Contemporanul. 1104. nr. 1115. p. 2000. 174. 272-273. Mircea Eliade. Mărturisiri şi opţiuni. 6-7. În: Laurenţiu Ulici. 24. p. Vasile. 1. Emil. Fantasticul şi mitografia personajului. Alexandrescu. p. Literatura română în analize şi sinteze. Portret Gregor Samsa din juneţe. Mircea Eliade şi literatura exilului. Bucureşti : Du Style. Geo. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. MIHAI În volum: 1117. Ţurcanu. Emil. 2000. Mircea Eliade . Literatura română în analize şi sinteze. 1116.conştiinţă. Mircea Eliade . În: Emil Alexandrescu. p. p. 2000. p. Iaşi : Timpul. 1112. Vatra. 1108. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. 17. 415-417. Literatura română în analize şi sinteze. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. 1110. 2000. nr. 12. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Aureliu. nr. Mitică şi Hyperion. Alexandrescu. Mihaela. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ***. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Emil. 2000. 1113. În: Iulian Rădulescu. nr. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 421. Alexandrescu. Mircea Eliade între sacru şi profan. Emil. [Viorel Gheorghiţă. M.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. 1106. [Cornel Ungureanu. 2000. 6-7. Literatura română în analize şi sinteze. Mircea Eliade . Eliadiana.La ţigănci. 2000. Sub "teroarea istoriei" . p. Iulian. p. Noaptea de Sânziene]. 414-415. p. Alexandrescu. 2000.Romanul adolescentului miop. 67. 8-9. MIHAI În periodice: 1118. Alexandria : Teleormanul Liber. În: Emil Alexandrescu. 422-424. Contemporanul. Cochilia poeziei. Ulici. 1103.Noaptea de Sânziene. Mircea Eliade.Douăsprezece mii de capete de vite. Grigurcu. 2000.1102. 2000. p. Iaşi : Timpul. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Jurnalul lui Mircea Eliade. p. neam. 187-188. Ursa. 1114. 424-430. Emil. Vatra. p. 20. 10. 165-178. Marcel. Alexandrescu. Laurenţiu. p. Goci. În: Emil Alexandrescu.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. 2000. nr. nr. 430-433. Rădulescu. 177193.

2000. Badea. Acta. 10. 2000. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". nr. 95. 2000. p. 1. Eminescu . 7. 2000. 1136. Lexicul arhaic eminescian (2). Romantismul lui Eminescu. 13. poet naţional român". Babeţi. atracţia spre fantastic. Nicolae. 14. 2000. p. 33. Mihai Eminescu în context bucovinean. Ion. Ion. România literară. Eminescu. 2000 . 1125. 33. 26. 95. nr. 163 164 . 2000. Bucureşti : David. p. Ramona. Andi. nr. Arca. Bîftoi. nr. 2000]. Bot. 1131. Eminescu şi posteritatea de celuloid. 5. Ştefan. 1135. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. Ana. 107-112 . România literară. 2000]. Buzaşi. p. 2000. 1. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. p. nr. 12-13. 1140. p. 1132. 1998]. Antiteza lui Eminescu. România literară. 19-22. p. Baciu. Eminescu şi Ardealul. 2000. Antonescu. nr. 22. Dorin-Liviu. 2. nr. 1-2. 2000]. Luceafărul. 12-13. 29. Simion. 1128. 2000. [Graţian Jucan. 2000. Andreescu. 35. 1129. Chişinău : Litera. [Interviu]. Albu. 4-6. p. Breban. p. 35. nr. 35. Ion. nr. p. nr. p. 12-13. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. Orizont. Bălu. nr. 1. 51. Scepticismul major. 95. nr. 12. p. 1141. 11. 1133. p. Viaţa românească. Tomis. p. 24. 1127.. 12.. Luceafărul. 26. 1138. p. 8. Limbajul publicistic eminescian. 2000. Ediţii Eminescu. 9. 2000. 27.1119. "Mihai Eminescu. 2000. Tomis. 33. 162-167. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. p. p. 2.". Andronescu. p. 2000. Scrisorile Eminescu . 11. 1122. Simion. nr. Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. Ion. p. 49-54. 1124. Luceafărul.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. Bulgăr. Nae. Bărbulescu. nr. [Nicolae Cârlan. 1999]. Bucureşti : Libra. [Cristian Tiberiu Popescu. eroul incomod. 51. Luceafărul. Berindei. nr. Tomis. p. p. 1123. Şerban C. 2000. 95. 6. nr. nr. Adriana. Stan V. Eminescu. Viaţa românească. [Mihai Cimpoi. Buduca. [Alexandria : Tipoalex. 1. 2000. Ipostaze ale erosului eminescian. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. M. Bălu. nr. Steaua. p. Viaţa românească. 1-2-3. Nicolae. 33. Despre "ardelenismul" eminescian. nr. Eminescu : Antiteza. 1139. Steaua. nr. 1137. non verba. 50-52. 51. 5. 1-2. 33. Coregrafii erotice. nr. Bărbulescu. eu n-aş faceo. 14-15. Ştefan Viorel. 1134. Cuvîntul. 1. Ioan. p. nr. 1120. 1121. Balotă. 12-13. 1. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 2. 2000.Veronica Micle. România literară. România literară. 2000. Bălu. 6.. Ardelean. Bănică. 1130. 16. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 17. 1126. Viaţa românească. Dan. 8-9. Ioana. 2000. 1-2. 2000. 34. Mihaela. Petru M. Budui. nr.. 44. 2000. Poesis. Gheorghe. 2000. 16. Luceafărul.

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

[Helmuth Frisch. Necula. [Mihai Eminescu. Nedelcu. p. 10. 5. Tomis. nr. 5.note despre debutul literar. Nebănuitul Eminescu. Eminescu şi Veronica Micle. Viaţa românească. Ionel. Eminescu . 2000. 7. 2000. 1260. 2000. Miruna. 2000. [Cristian Tiberiu Popescu. Ion. 20. Miruna. p. 1. Murgeanu. nr. nr.Luceafărul. 10. Miu. Arghezi 120. Mureşanu. 2000. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. 1270. 8. 2000. Curierul românesc. 20. 2000. 7. Ion Nica. 1280. 39. Contemporanul.Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. nr. 2. Muntean. nr. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. 1262. 1274. 3. Necula. 3. 2000. 2000. p. Mureşanu. nr. Harieta. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Tomis. 10. 7. p. Muntean. Ionel. nr. 10. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. nr. p. 1. p. 1272. Mincu. Olteanu. Muntean. 2000. Contemporanul. Eminescu. Eminescu . p. nr. p. Via Regia sau calea către Dumnezeu. Eminescu . 1266. 10. 48. 2000. Eminescu şi războiul e independenţă. Eminescu . Muntean. Mureşanu. 2000. p. 6-7. Poezii. nr. George. p.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. 35. 2000. Contemporanul. 22. 1276. p. 2000. Trecerea "de al lumii hotar" . Scenariul erotic. 23. 2000. Eminescu. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. Europenism eminescian. p. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. Confluenţe eminesciene. nr. Tomis. nr. 1277. 11. 1279. O. Antiteza. 1278. Ion. 24-25. Caiete critice. Eminescu . 1271. Mureşanu. 11. 10. 2. 2. Tudor. p. 1. Tomis. p. 2000. p. nr. 1273. Necula. 24. 1259. Miu. nr. Marin. 1265. Iaşi : Polirom. Miruna. 1267. 2-3. Aglae şi Mihai. 35. Geniul eminescian . 6. 2000. 2000. 4. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . 16. Miruna. Miruna. 7. Contemporanul. nr. 10. George. 2000. Octavia. Universul cărţii. 36. 5. 95. Necula.vis animi]. Ionel. nr. 2000. Noutăţi eminesciene. 1. Universul cărţii. p. 1261. p. p. 12-13. Tomis. 1-2. 35. George. p. Constantin. Constantin. Murgeanu. George Bălan. 2000]. 8. 6. 1258. Ion.promotor al progresului. Universul cărţii. 35. 1. 5. p. Ionel. Ion. nr. nr. 10. p. nr. 2. 2000. poet al iniţierii în poezie ]. Tomis. Curierul românesc. 10. 35. 1263. Editura Saeculum I. Mureşanu. 37. 11.o provocare permanentă. 2. 10. 16-26. nr. 10. 2000. 66-67. Muntean. Contemporanul. Nedelcea. 11. Curierul românesc. nr. Bucureşti : Libra. nr. 1264. 175 176 . nr. 1275. 8. 2. 2000. p. Murgeanu. Eminescu. [Nicolae Balotă. George. 1268. George. Universul cărţii. 35. 2000]. nr. 35. O carte de referinţă. Luceafărul. p. 6. 2000. Universul cărţii. 2.poet al iniţierii în poezie. 1269. p.

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

Diana. 1395. Ion. 34-36. 106-107. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Câmpan. p. Căuş. Freamăt de codru. Călinescu. 1393. Câmpan. Alba Iulia : Şcoala Albei. 123-126. Răsai asupra mea. 1407. Eminescu. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1390. 105. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Nicolae. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu 2000. 2000. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. În: Eminescu . Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. 2000. Ion. 13-18. p. În: Eminescu. p. Bogdan. Eminescu în armeneşte. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1397. Sf.2000. 2000. Berdj. p. Bucureşti : Ararat. Aşgian. Studii şi materiale. p. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 33-47. p. 1398. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Câmpan. Iulian. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu . Cârlan. p. 101-104. Colinde! Colinde! În: Eminescu. 1406. p. 2000. 18-26. 2000. Ion. Câmpan. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. În: Eminescu.1388. În: Eminescu. Buzaşi. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 34-38. 82-91. 2000. Avakian. Diana. 1401. 2000. Rugăciune. Ion. Diana. p. p. Buzaşi. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Altip. 1403. Ion. Ce te legeni. 1399. p. 2000. Buzaşi. Eminescu. Buzaşi. Diana. În: Eminescu văzut de armeni. Privesc oraşul furnicar. În: Ideea de Eminescu. 1391. 45-46. Câmpan. Câmpan. În: Eminescu. Boldea. 39-41. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Povestea codrului. În: Eminescu. 70-74. Câmpan. 2000. În: Eminescu. 73-74. 1394. Târgu Mureş : Ardealul. În: Eminescu. În: Caietele Rebreanu. Gheorghe : Arcuş. 80-87. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ambivalenţa timpului la Eminescu. p. 96-97. p. 2000. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. Grigore M. rămâi. 1396. În: Eminescu văzut de armeni. Buzaşi. 2000. 1392. G. Buzaşi. 2000. Diana. p. Ion. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. poet naţional şi universal. Studii şi cercetări. Despre Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. 20-24. p. 2000. În: Eminescu. 187 188 . 42-44. 1402. Ion. 1389. În: Nicolae Cârlan.2000. În: Eminescu. 1405. Buzaşi. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. Bucureşti : Ararat. Târgu Mureş : Ardealul. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Diana. Târgu Mureş : Ardealul. 54-56. 3. O. 1400. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Doina. În: Eminescu. Peste vârfuri. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1404. 2000. p.

În: Ideea de Eminescu. 29-38. Xenopol. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cuvânt înainte. 2000. Cârlan. primul martir al Bucovinei. 1409. 69-74. 2000. Avram. "Momentul Phönix al neamului românesc". 2000. 189 190 . Suceava între imaginar şi autentic. p. p. Mihai Eminescu în context bucovinean. Poetul în posteritate bucovineană. teatru. 2000. p. proză. Nicolae. Studii şi materiale. Nicolae. 5-12. Dăncilă. 39-44. Studii şi materiale. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. În: Nicolae Cârlan. 127-130. M. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Nicolae Cârlan. 2000. Sf. Gheorghe : Arcuş. p. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Eminescu şi A. Nicolae. Coloşenco. Cârlan. Nicolae. 1410. 75-76. 2000. Nicolae. 2000. 3-6. Studii şi materiale. Eminescu. Luminiţa. p. Studii şi materiale. 29-33. 2000. Făt-Frumos din lacrimă. 2000. Gheorghe. Mihai Eminescu în context bucovinean. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. În: Eminescu. 1413. Cenuşă. 1411. Cârlan. Cezara . Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. Bucureşti : Amurg Sentimental. 13-21. În: Nicolae Cârlan. Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1416. p. 2000. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Nicolae Cârlan. 1414. 1420. Poezie. 7-12. Mircea. Nicolae. Prefaţă. 1423. 1419. Studii şi materiale. În: Eminescu. 92-150.modelul cărturarului patriot. Mihai Eminescu în context bucovinean. Mihai Eminescu în context bucovinean. Perenitatea unui simbol naţional. Gheorghe : Arcuş. 2000. Cârlan. Cristea. Cârlan. D. 1417. Mihai Eminescu în context bucovinean. Dăncilă. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1418. Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1412. În: Nicolae Cârlan. În: Nicolae Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. 114-117. Romantismul eminescian. Mihai Eminescu în context bucovinean. Sf. 1422. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cucu. Mihai Eminescu 1850-1889. Studii şi materiale. Vol. 142-146. Miron Costin . Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Grigore Ghica. 45-60. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Românii şi alte etnii din Bucovina. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. 105-115. Gheorghe. 2000. 1421. 2000. Studii şi materiale. Poemul dramatic "Decebal" de M. Mircea. Cârlan. Cronici literare. Nicolae.1408. p. Gheorghe : Arcuş. Alba Iulia : Şcoala Albei. Cronologia lui Eminescu. Când amintirile. p. Nicolae. 1415. În: Nicolae Cârlan. Studii şi materiale. 1. În: Eminescu. p. 118-122. Dănăilă. Mihai Eminescu în context bucovinean. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Luminiţa. p. 2000. Mihai Eminescu şi Iaşiul. 2000. p. Radu. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. În: Eminescu. 1425. În: Radu Dănăilă. În: Nicolae Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Dumitru. p. p.simbol între fantasm şi realitate. Cornea. 1424. În: Ideea de Eminescu. Cornea. Studii şi materiale. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. 2000. 75-82. În: Nicolae Cârlan. p. 61-69. În: Ideea de Eminescu. p. Studii şi materiale. Nicolae. Cârlan. În: Nicolae Cârlan.

p. 2000. Iacob. În: Ideea de Eminescu. 123-126. Mitologia nihilismului la Eminescu. p. întregiri. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. p. Despre Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Iacob. În: Eminescu.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". Iliescu. 1441. 8-17. 68-70. p. p. 1436. Ghinea. Muntean. Hancu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Mihai Eminescu. p. 26-29. Aurel. Apostol. Alina. 2000. Lăcătuşu. Gheorghe : Arcuş. Textul epic eminescian ca palimpsest. 21-28. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre.1426. Gheorghe. 1444. Alba Iulia : Şcoala Albei. 28-31. 51-53. În: Eminescu. 2000. 2000. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1434. În: Ideea de Eminescu. 1438. La mijloc de codru. Mihai Eminescu în publicistică. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. 2000. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu . Alba Iulia : Şcoala Albei. Iacob. p. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Maria. 1429. Ironim. Muntean. 1439. O posibilă interpretare. Aspecte bibliografice. Ars poetica. În: Eminescu. În: Ideea de Eminescu. 2000. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. 113-115. 1427. Ironim. Târgu Mureş : Ardealul. Gheorghe : Arcuş. 3. Cornel. 1437. 23-25. 2000. Sf. 2000. Gurău. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. p. Sf. Călin (file din poveste). 1432. Când însuşi glasul. Sf. 2000. Ironim. Alba Iulia : Şcoala Albei. Mai am un singur dor. 2000. p. Crăiasa din poveşti. Muntean. 2000. precizări. Iliescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. Crochiuri de bibliografie. 1435. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Timişoara : Mirton.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 1430. Iancu. Elie Miron Cristea . În: Eminescu. 1433. 57-59. În: Eminescu . Moraru. Dăncilă. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Articole politice. p. 5-194. 1431. 86-89. 65. 49-50. Ionescu. 1445. 2000. 133-136. p. 2000. p. Maria. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". 191 192 . 1440. 133-135. Ion. În: Apostol Gurău. În: Eminescu. În: Eminescu . azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. Ioan. Muntean. 48-56. Floare albastră. În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. 47-48. În: Eminescu. În: Eminescu. 2000. 2000. p. "Ipoteştiul . Marianne. 60-62. Muntean. Sf. Eliade. Eminescu la Alba Iulia. Târgu Mureş : Ardealul. Celălalt. Gheorghe : Arcuş. Alba Iulia : Şcoala Albei.2000. Studii şi cercetări. Studii şi cercetări. Completări.2000. p. În: Ideea de Eminescu. Ironim. Ironim. p. 1442. Eminescu şi istoria. În: Ideea de Eminescu. 1428.2000. Mircea. Alba Iulia : Şcoala Albei. Galaţi : Logos. Sf. Alba Iulia : Şcoala Albei. Târgu Mureş : Ardealul. Dorinţa. p. 1443. p. p. Maria. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Ironim. Ligia. Cristina.

Bucureşti : Ararat. Ironim. Scrisoarea III. 1453. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1447. În: Ideea de Eminescu. Ironim. Nicolaiciuc. În: Eminescu. 2000. Muntean. Iacob. 80-82. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu văzut de armeni. În: Eminescu. În: Eminescu. 1463. Ironim. Muntean. Sărmanul Dionis. 2000. Eugeniu. 111-113. Sf. În: Ideea de Eminescu. 1465. p.1446. 94-101. Ironim. În: Eminescu. 2000. Muntean. Homo militans. În: Eminescu . p. 2000. 2000. 1451. Popa. 77-79. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Mircea Popa. Negruzzi. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Oltean. Vasile. Vasile. Pârvan. 1466. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Opaiţ. 1450. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1456. Gheorghe : Arcuş. Scurt istoric. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1449. 153-158. p. În: Eminescu. Eminescu. Mihai Eminescu . 1459. 1462. p. p. 43-48. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Muntean. 2000. Muntean. În: Eminescu. Editarea creaţiei eminesciene. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. 127-132. Gheorghe : Arcuş. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 27-32. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Sf. Negruzzi. 2000. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1461. Aspecte majore. La moartea lui Eminescu. Bucureşti : Ararat. 193 194 . Miturile eminesciene. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cluj-Napoca : Napoca Star. Studii şi cercetări. 37-38. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 63-64. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. Ironim. p. În: Eminescu. Muntean. La steaua. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 66-67. 1464. Mircea. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. Revedere. 19-22. 133-152. Ironim. 2000. Sf. Muntean.2000. p. Rodica. 49-56. Odă (în metru antic). În: Eminescu văzut de armeni. Muntean. 1455. 2000. Ironim. p. 1458. 2000. 1460. 2000. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Oltean. Gheorghe : Arcuş. Vichentie. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.poet naţional. 1452. Nistor. Muntean. 2000. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 71-72 . Viena. 1457. În: Eminescu. p. Ironim. p. Ironim. 92-95. p. 1448. Carmen. În: Ideea de Eminescu. Sf. Ironim. Luceafărul. 147-150. p. p. Gheorghe : Arcuş. 30-33. p. Muntean. Scrisoarea I. 2000. 137-141. Glossa. 2000. Muntean. 1454. Ironim. Ironim. p. p. În: Eminescu. Trecut-au anii. Alba Iulia : Şcoala Albei. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. 2000. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sara pe deal. Târgu Mureş : Ardealul. 83-91. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. În: Eminescu. Iacob. 2000. 2000.

33. Nicolae. Simulescu. 2000. p. "Jocul silabelor". Gheorghe : Arcuş. Stoica. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". Mihaela.. Gheorghe : Arcuş.. Eugen. 7. 1999]. În: Ideea de Eminescu. p. G.2000. [Gheorghe Ene. Sf. Pitesti : Paralela 45. 151-152. p. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Braşov : Astra. p. p. 2000. 1469. Doina. [Gheorghe Ene. ENE. p. Maria. Siruni. Sf. 2000. GHEORGHE În periodice: 1484. Gheorghe : Arcuş. Triptic eminescian. 2000. 2000]. 2000. 4-5. p. O spovedanie a textului. Eminescu în limba esperanto. Carmen. Eminescu la Constanţa. 2000. Sf. Vidam. 2000. 2000. O spovedanie a textului.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. 116-122. Oprea. Gheorghe : Arcuş. Bucureşti : Ararat. Sf. Vrabie.2000. 1479. Târgu Mureş : Ardealul. 187. ENE. p. Mihai. 1477. p. Eminescu şi poezia latină . Gheorghe : Arcuş. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. Nicu. nr. Sf. p. 2000. Eminescu. În: Ideea de Eminescu. 2000. p. 35-37. Doina. Cum i-am cunoscut. Ursache. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Ararat. 6. ENE. Sf. Trancu-Iaşi. p. 2000. Grigore. I. p. 1482. Vişan. Trancu-Iaşi. 1481. Teodor. Deconstrucţie de text. 2000. Malea Stroe. Dorina. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. 64-65. 58-60. Sf. poet neoteric. 2000. 188-205. În: Ideea de Eminescu. 9. 1476. Astra. Bohanţov. Gheorghe : Arcuş. la prima audiţie. 2000. 1467. 65-73. 2000. Bucureşti : Ararat. 2000. 74-79. p. p. Gheorghe : Arcuş. Ursache. 2000. VIRGILIU 195 196 . Familia. 1473. Trifoi. 107-112. Ungurean. Gheorghe : Arcuş. 80-85. p. Cristina. 1999]. Tohăneanu. Simion. 1485. 19-25. Petru. Popa. Aluviuni textuale. 1472. Studii şi cercetări . Cenuşa geniului. 1478. Sf. În: Ideea de Eminescu. CĂTĂLINA În periodice: 1483. p. 39-42. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. Sf. 11-17. Gheorghe : Arcuş. Grigore. p. În: Ideea de Eminescu. 167-182. 1474. Dj. Eminescu. Eminescu şi limba latină. În: Ideea de Eminescu. Eminescu economist. Gheorghe : Arcuş. nr. 5. În: Ideea de Eminescu. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. 1470. [Cătălina Ene. 1475. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. H. Tavitian. 1471. Magda. p. Rostin. În: Eminescu văzut de armeni. 1468. În: Eminescu . Ideea de Eminescu. Mircea. 59-64. 90-93. 1480. În: Ideea de Eminescu.2000. Sf. 102-104. nr. România literară. Studii şi cercetări. Sf. În: Ideea de Eminescu. În: Eminescu . p. Gheorghe : Arcuş. Jocul silabelor.

p. Lecturi sub vremuri. 125-126. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. În: Apostol Gurău. FANDARAC. [Marcel Ion Fandarac. nr. "Cocorul de pază". 26-27. Molnos. Amintirile sufletului : fantumuri. Luceafărul. OCTAVIAN În volum: 1488. Steaua. V. Vatra. nr. 12. Farkas. Geo. Burlacu. p. 1491. Cluj-Napoca : Motiv. Vasile. Noje. Egyed. ENICEICU. [Dumitru Ene-Zărneşti. Timea]. 1492. nr. Fanache: Lecturi sub vremuri. Galaţi : Logos. 2-3. 2000. Lajos. Bucureşti : Corrida. nr. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann. 6. FANACHE. Celălalt. 2000. Stepan. Sufletul baroc pe cont propriu. Kozma. Korunk. Magyari. p. 2000]. DUMITRU În periodice: 1487. 51. Mureşanu. Arca. 2000. [Vasile Fanache. 43. Tudurachi. O carte pe din trei. Scriitori satirici români]. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. Zoltán. EVU. 197 198 . Mircea. Roşioru. 8. 10. 2000. 10. 32-33. Contemporanul. IOAN În periodice: 1489. éva. 2-3. Lecturi sub vremuri. Constanţa : Leda : Muntenia. Steaua. 83-85. [Lászláffy. nr. ENE-ZĂRNEŞTI. Lecturi sub vremuri. Ion. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Gheorghe Mocuţa. Endre. ENDRE În periodice: 1495. p. FARKAS. 1999]. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. Anca. [Ioan Evu. Csaba. 2000]. FARKAS WELLMANN. p. 51. nr. 2-3. Cluj-Napoca : Motiv. 10. 11. p. Árpád. nr. Aladár. 2000]. [Vasile Fanache. [Virgiliu Ene. nr. 3-5. ÁRPÁD În periodice: 1494. Gurău. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. [Vasile Fanache. 28. 1-2-3. p. VASILE În periodice: 1490. Apostol. Noutăţi editoriale . Lecturi sub vremuri. Helikon.În periodice: 1486. 2000. nr. p. 2000. 2000. 2000]. Doru George. 2000. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Tamás. 4. Universul cărţii. Cluj-Napoca : Motiv. Bertha. 1999]. Sorin Roşca. p. 6. Emese. Adrian. p. 141-143. 4. Lajos. Kulipendium. Miruna.Universal Dalsi. 2000. Un alt fel de a vorbi despre sine. 1999]. MARCEL ION În periodice: 1493. Lászláffy. 2000.

Universul cărţii. Lucia. Bucureşti : Minerva. Grigurcu. 78. 11. Caietele lui Constantin Fântâneru. p. Jurnale. În: Gheorghe Grigurcu. Nae. România literară. nr. Contemporanul. Jurnalul unui poet. ŞTEFAN J. Arca. 35. p. 11. 10. România literară. Victor Felea . Fay. Miruna. Bucureşti : Albatros. 1999]. nr. 1498. Gheorghe. Contemporanul. 1504. p. 2000]. Bucureşti : Albatros. 9. Grigurcu. 5. p. Râsul morţilor de aur]. 2000. Gheţ. Helikon. 2000]. 72-73. Kolozsvár költője: Felvinczi György. 199 200 . [Ştefan J. nr. Poezie română contemporană. Kovács. Uimire. [Constantin Fântâneru. [Victor Felea. Bucureşti : Albatros. FÂNTÂNERU. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. p. 4-56. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2. 51. 2000. [Victor Felea. sensibilitate. 10. Antonescu. 2000]. MARIANA În volum: 1508. 171-177. Jurnalul unui poet leneş. 49-50. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. Sokrateion. Apostrof. 8. p. Gheorghe. 31. CONSTANTIN În periodice: 1497. Bucureşti : Humanitas. p. 8-9. România literară. FELVINCZI. 7. Jurnalul unui poet leneş. Un scriitor de raftul doi. Cuciureanu. Marcel. GYÖRGY În periodice: 1507. Jurnalul unui poet leneş. [Victor Felea. p. 2000. [Victor Felea. Poesis. p. p. Jurnalul unui poet leneş. nr. 5. Memorii. 1. Ştefan. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. 9. Ianuarie 1955-martie 1993. Între Kafka şi Bacovia. Sándor Iván. 2000. 1509. 1503. 6. Steaua. Jurnalul lui Victor Felea (II). Poezie română contemporană. 2829. p. Ţigara care arde cum o candelă. 2000]. nr. nr. Jurnalul lui Victor Felea (I). Mureşanu. p. Bucureşti : Albatros. 2000. 2000. [Victor Felea. Grigurcu. 2000. 1502. 33. FELEA. 6. Bucureşti : Albatros. 1-2. Cărţi şi o altă carte. Gheorghe. nr. 35. 1505. Grigurcu. Mincu. Simuţ. Gheorghe. Jurnalul unui poet leneş]. VICTOR În periodice: 1500. 470-475. [Victor Felea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1499. 2000]. Z. Jurnalul unui poet leneş. 2000. Marin. Marcian. Vol. Ion. nr. Monica. nr. 18-19.FAY. Vol. Borbély. Cuvîntul. 2000. 2000. 2000. 1501. 8.un poet necunoscut. 2000. Ornea. FILIMON. 1. 1506. 4. nr. [Constantin Fântâneru. 2000. p. 466-469. nr. p. 7. Jurnalul unui om serios. În periodice: 1496. 2000. 11. 11. 10. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). 33. 1998].

[Andrei Fischof. Bucureşti : Univers Enciclopedic. FILIPCIUC. p. VASILE V. 2000. Drumul împărătesc al poetului. 26. 10. 14.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. Candori pedepsite/Punished candors. 19-20. nr. p. p. Alexandrescu. 2000. [Carmen Firan. 10. 7-8. Colinda în mitologia românească. Ştefan. Poetica imaginarului românesc. Mircea Gorun. 2000. 26-28. 6. 2000]. 2000. nr. nr.FILIMON. În: Emil Alexandrescu. Solo Har. 2000. FLĂMÂND. VALERIU În periodice: 1511. p. 11. Shaul Carmel. Ioanid. FISCHOF. 3-4. Imaginaţia sceptică. Filip. 24-25. Cubleşan. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Apostrof. NICOLAE În volum: 1510. Ianus bifrons. 11. Contemporanul. O carte falsă şi eminescologia. Candori pedepsite. Olimpiu. 2000]. 2000.Ciocoii vechi şi noi. 2000. Târgu Mureş : Arhipelag. 1517. Candori pedepsite. 11. Literatura română în analize şi sinteze. FILIMON. Bucureşti : Saeculum. 2000. Luceafărul. Filip. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. 1999]. Poesis . Ion. 38. Femeia de nisip. Curierul românesc. 2000. FILIP. Radu. p. Apostrof. Jucan. 1999]. [Vasile V. Vatra. Ilie. Andrei Fischof. Graţian. [Valeriu Filimon. 6. Poezia şi spiritul dislocat. 11. Universul colindei româneşti .Cultura Naţională. 136-138. [Luiza Carol. Iaşi : Timpul. Drumul împărătesc. Constantin. Târgovişte : Editura Macarie. Emil. Drumul împărătesc al poetului. Curierul românesc. Alexandru. Contemporanul. Bianca Marcovici.. 4. 10-11. nr. 3-4. p. Voinescu. Ontic şi estetic. p. Irina. Carmen Firan. 10-11. Petraş. Atingerea umbrei. nr. Universul colindei româneşti. p. nr. 2000]. 11. 5. Lungu. 1999]. [Carmen Firan. nr. p. Poeţi argonauţi. Vatra. Irina. p. Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000. 26-27.. Târgovişte : Editura Macarie. ANDREI În periodice: 1520. Note despre poeţii români din Israel. Bucureşti : Saeculum. 11. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. Alexandru. 1521. FIRAN. Dan Voinescu]. Nuşfelean. ION În periodice: 1514. 2000]. 1999]. În periodice: 1512. nr. 86-87. 2000. 1515. Traian. Petraş. 1518. [Ion Filipciuc. 39. 102. [Ion Filipciuc. 11. 1519. CARMEN În periodice: 1516. 1513. 1999]. p. Urcan. [Vasile V. Nicolae Filimon . DINU 201 202 . Cistelecan. 11. p.". nr. Poesis. 2000.

Laurenţiu. 2000. ŞERBAN În periodice: 1531. Şalul. 6. Alexandru. Octavian. Liviu. Caragialeta. 476-483. 1534. p. Mitică şi Hyperion. 5. Grigurcu. 1527. XX). Medeea şi maşinile ei de război]. 2000. 2000. Luceafărul. 1526. nr. "Medeea şi maşinile ei de război". Orizont. şi laşi. Rogozanu. Antologia poeziei sârbe (sec. Contemporanul. Bucureşti : Du Style. În: Gheorghe Grigurcu. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. nr. 7. 2000. [Ioan Flora. p. p. Apelul nominal al lucrurilor. Caragialeta după Caraşerban. nr. şi vânzători". 6. KATIA 203 204 . 32. 2000. Răzvan. p. Miruna. Mitică şi Hyperion. [Şerban Foarţă. 1998]. Voncu. Octavian. [Maria Foarţă. 5. p. Cursan. 2000. Gheorghe. Editura Cartea Românească. Soviany. 1525. Vol. 5. Buduca. [Ioan Flora. Poezie. 364-365. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 7. Soviany. Inventare şi parabole. Timişoara : Brumar. p. Cistelecan. 1999]. 1999]. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. 5. [Şerban Foarţă. 1532. Delia. p. Grăsoiu. Bucureşti : Du Style. Ulici. 12-13. p. Timişoara : Brumar. FOARŢĂ. 10. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. 5. Un monument poetic. 2000]. 2000. Duet/lul celor două muze. 1999]. 37. Antologia poeziei sârbe (sec. Bucureşti : Cartea Românească. [Maria Foarţă. [Ioan Flora. Cuvîntul. FODOR. Poezie română contemporană. nr. Un castel în Spania pentru Annia. În volume: 1533. România literară. 4. C. [Ioan Flora. Limba de rouă. 31. Poezia lui Şerban Foarţă. MARIA În periodice: 1529. nr. nr.În volum: 1522. 2000. Universul cărţii. p.. 9. Muzica poeziei. România literară. Duet/lul celor două muze. p. Grigurcu. poezia muzicii. 1999]. [Interviu]. Ulici. 5. Timişoara : Brumar. nr. 33. Luceafărul. 1530. 1. IOAN În periodice: 1523. Timişoara : Brumar. Novisad : Libertatea. 5.sec. 2000 ]. Novisad : Libertatea. Mureşanu. [Şerban Foarţă. 2000.. Luceafărul. (3). 33. Poezia lui Şerban Foarţă. [Ioan Flora. p. Laurenţiu. 1999]. Timişoara : Brumar. Luceafărul. p. Ioan. NICOLAE În periodice: 1528. 2000. poezie. nr. În: Laurenţiu Ulici. 10. 15. Gheorghe. FLORESCU. 12. FLORA. XIII . Duet secund antifonic. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. 2000. p. nr. nr. 284-285. 5. 16. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. XIII-XX)]. FOARŢĂ. 1524. Breviarul cavalerului postmodernist.

II: Jocul puterii. 2000. Victoria. Bucureşti : Du Style. [Adrian Frăţilă. Emil. 1537. nr. Întoarcerea la sine a poemului. 2000. Synthesis. 27-28. Radu. Mocuţa. nr. Radu. Voinescu. 11. 1. p. Destin şi putere. FUNERIU. Iudaism şi elenism. 484-490. FULGA. Ulici. Bîftoi. 4. Actualitatea lui B. 1539. nr. Breviar. Laurenţiu. În: Laurenţiu Ulici. p. Mitică şi Hyperion. p. p. 7. 2000]. 205 206 . Timişoara : Marineasa. 2000. Poezie română contemporană. 1542. Un proiect ambiţios. Miruna. 10. În: Gheorghe Grigurcu. 3. nr. nr. Chichere. 10. Arca. Vatra. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. B. 5. România literară. 2000. Vol. Centenar Fundoianu. Curs de sinceritate. 2000. 6. Grigurcu. Mahnó şi cele 300 de aripi]. Amorul sacru şi amorul profan. Gheorghe. FOLEA. I. ADRIAN În periodice: 1538. Universul cărţii. 10. 1-2-3. Bucureşti : Hasefer. Universul cărţii. 1543. p. Mureşanu. Fundoianu. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. 2000. 1999]. În volum: 1546. p. 1999]. nr. Milescu. 12. Cassia. Universul cărţii. p. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. 16. Presiunea memoriei. 6. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Fundoianu. Apostrof. p. 2000. Monica. p. 33. nr. 132-133. ***. nr. Iudaism şi elenism. 288-289. Luceafărul.În volum: 1535. 11. Miscellanea. 7. 10-11. 2000. 1544. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. Mocuţa. 17. 2000. 71-72. Destin şi putere (Jocul destinului). Cassia. 5. 196-200. 2-3. [B. Gheorghe. 125-127. 2000. FUNDOIANU. 10. p. Proză românească. BENJAMIN În periodice: 1541. În periodice: 1547. Duminica păcatelor. Cernătescu. p. Dorin-Liviu. FRĂŢILĂ. VASILE În periodice: 1536. Fundoianu: Landscapes' limelight. NICOLAE În periodice: 1540. Luceafărul. 2000. [Adrian Frăţilă. 2000-2001. 2000. [I. Viaţa românească. Moangă. p. Gheţ. Ion. Gheorghe. 95. 1545. nr. [Vasile Folea.[Katia Fodor. 1998]. Rodica Draghincescu]. Funeriu. nr. Eseuri lingvistice antitotalitare. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 14-15. Mahnó şi cele 300 de aripi]. Vol. [Nicolae Fulga. [Vasile Folea. 17.

nr. Gala Galaction . nr. 1999]. 1551. Iaşi : Timpul. La răspîntie de veacuri. C. 2000. Ornea. 207 208 . Alexandrescu. Mitică şi Hyperion. nr. Întoarcere în Marele Volum. Poeta din Basarabia. Yin Time. 4. Bucuresti : Gnosis. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie". Versantul întunecat. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. p. [Gala Galaction. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). GALACTION.Papucii lui Mahmud. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. p. Universul cărţii. 2000. România literară. Nicoleta. 2000. Emil. p. 5: Romane. Jurnal. 1999]. GABRIELA În periodice: 1548. EMILIAN În periodice: 1557. Emil. p. 1561. Vakulovski. Critica la zi. Bucureşti : Albatros. LYANA În volum: 1553. 2000. [Gala Galaction. p. Mihai. 97. [Gabriela Furdui. [Interviu]. nr. 1558. Steaua. 7. 4. Voinescu. Pârvulescu. 273-274. 1559. 2000. 1556. vol. În volum: 1554. nr. Miruna. GALIŞ. Tomis. 51. 3. 9. 10. 33. p. 5. Ulici. p. Opere.memorialistică. ediţie îngrijită. În: Emil Alexandrescu. 2000. 3. Alexandrescu.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu. 3]. Mureşanu. L. p. GALA În periodice: 1550. 2000. nr. 2000.De la noi la Cladova. Bucureşti : Du Style. 6. 274. nr. Gala Galaction . GABOR. p. 2000. Opere. Emil. 59. 35. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. 1998]. vol. [Interviu]. dupa ora Bucureştiului. 2000]. România literară. Cliveţ. [Emilian Galaicu-Păun. [Gala Galaction. 1999]. 4. 21. Radu. 33. p. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. Z. Literatura română în analize şi sinteze. 51-52. 1560. 2000. 12. GALAICU-PĂUN. p. În: Emil Alexandrescu. 245-246. 1555. Gala Galaction. p. 5. 12-13. Alexandrescu. 33. 275-277. Iaşi : Timpul. Laura. 1552. 274-275. Alexandrescu. 7. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. vol. Galaicu-Păun. Iaşi : Timpul. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Familia. În: Emil Alexandrescu. În: Laurenţiu Ulici. Chişinău : Cartier.FURDUI. nr. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. Baba. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". Vatra. Emil. 2000. Ioan. Poezie de după poezie. Laurenţiu. [Em. Ioana. nr. 11. Editura Albatros . Lazăr Zăvăleanu. Ultimul deceniu. p. MARIA În periodice: 1549. Gala Galaction . 2000. 2000. p. 23-24. Bucureşti : Minerva.

p. nr.totuşi. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. Alex. Toate se întâmplă azi. 1998]. Ion. Vară fierbinte. Celălalt. Grigurcu. Cuvîntul. 2000. DOINA În periodice: 1564. Luceafărul. Ion. Un gheizer liric. 15. 14. 2000].În periodice: GAVRILĂ OGORANU. Bucureşti : Coresi. 9. Gheorghe. Roşioru. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. [Doina Găbudean. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. vol. p. Poezie română contemporană. 2000. GAVRILESCU. GĂLĂŢANU. 16. 35. Vol. GÂDEA. Constanţa : Ex Ponto. Simion. [Vasile Gavrilescu. Grigurcu. [Mihail Gălăţanu. 36. MIHAIL 1568. 2000. În volume: 209 210 . 6. Tomis. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p. Anchetă Luceafărul. nr. Luceafărul. HORIA În periodice: 1572. Raiul nemernicilor. Poezie română contemporană. p. 2000. Vară fierbinte. 2. Memorialul plăcerii. 45-46. p. 35. În: Gheorghe Grigurcu. Boerescu. Tomis. 3. p. 34-38. . Toate se întâmplă azi . 1. Lucia Baki Nicoară. Posibila glorie: versuri. 4-5-6. 2000]. Galaţi : Logos. 2000. Roşioru. Timişoara : Marineasa. [Ioan Găbudean. 1999]. VASILE În periodice: 1563. 495-497. 9. 1569. Ion. 2000. 6. Arca. p. nr.Everything is happening today. 1999]. Gurău. Bărbulescu. 2. Poezia. Memorialul plăcerii. 1567. 5.. 2000]. 197-198. nr. 2000. Târgu Mureş : Ambasador. 11. 1. [Anghel Gâdea. Lazea Postelnicu. Roşioru. Tomis. nr. Raiul nemernicilor. p. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). IOAN În periodice: 1562. IOAN În periodice: 1565. GÂRBEA. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Apostol Gurău. 4. 1566. 2000. 2000. nr. Proza fals prozaică. 2000. Bucureşti : Coresi. Vol. ***. 1999]. ANGHEL În periodice: 1571. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea.. Poezia ca "violon d'ingres". 33. România literară. GĂBUDEAN. Gheorghe. Dan-Silviu. Brazii se frâng. 35. p. GĂBUDEAN. Târgu Mureş : Brăduţ. Gheorghe. Apostol. 6. [Mihail Gălăţanu. 491-494. dar nu se îndoiesc. În: Gheorghe Grigurcu. Ştefănescu. 1570. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 2000. 6.

1. [Alexandru George. Vol. 19. Luminiţa. Vitrina Allfa. Marian Victor. [Horia Gârbea. Galaţi : Logos. Caiet pentru. p. 1584. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. în direct : texte pentru teatru. Marcu. 6. 3. Bucureşti : Allfa. nr. Bucureşti : Albatros. nr. Decembrie. 2000. Conformismul unui liberal. numărul ca expresie a hazardului. Octavian. 15. 6. noul roman. 10. 16. Miruna.1573. [Interviu]. 2000. 2000]. p. Editura Albatros . 2000. 33. În: Gheorghe Grigurcu. p. 1587. nr. GENCĂRĂU. O reverenţă întîrziată. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". 39-41. Cuvîntul. Angela. Gurău. Târgovişte : Bibliotheca. Faţa "en rose" a nimicniciei. nr. [Alexandru George. ***. p. I. 1575. Cluj-Napoca. 23. Gheorghe.[Interviu]. [Ştefan Gencărău. 1999]. 498-499. Simuţ. p. 1999]. Grigurcu. Ştefănescu. Vatra. 7. p. Bucureşti : Allfa. ALEXANDRU În periodice: 1580. Luceafărul. Luceafărul. Bărbulescu. 1585.. nr.. Luceafărul. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. 10. p. p. Bucureşti : Allfa. 14. 33. 33. Caragiale. 2000. 10. 1. 2000. Buciu. 4. 2000. L. Steaua. România literară. Numărul ca expresie a hazardului. Cuvîntul. 1574. ŞTEFAN În periodice: 1578. [Ştefan Gencărău. 2000. Alexandru George. Virtuţile limbajului. 45-46. 1582. 2000. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. nr. 1586.. 1588. [Horia Gârbea. 1999]. 1581. p. Vasile. GEORGE. 1583. 5. nr. 13. Caiet pentru. România literară. 51.. [Horia Gârbea. nr. 1579. 12-13. Mărturii la sfârşit de veac. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul. 14. Dan. 6. 27. p. Decembrie. Anchetă Luceafărul. Eroi de subsol. Vol. Confesiuni împotrivă]. 1999]. România literară. Drăghici. În volum: 1589. Alex. 2000. Universul cărţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr.. nr. 2000. 2000.memorialistică. 4. p. 23. 2000. L. Marino. Mureşanu. nr. Ciachir. nr. GENARU. Poezie română contemporană. nr. [Alexandru George. Galaţi : 211 212 . 36. Confesiuni împotrivă. 2000. I. p. în direct : texte pentru teatru. 13. Cluj-Napoca : Motiv. Al. Caragiale. 7. Alexandru George. Georgeta. 2000. George. 6. în direct: texte pentru teatru. În volum: 1576. p. 38. 2000]. 10-11. 7. Soviany. Adrian. Celălalt. 1999]. Fanache. OVIDIU În volum: 1577. În: Apostol Gurău. În: Angela BaciuMoise. 12-13. p. Ioanide. 2000. Decembrie. Caragiale numărat. p. 2000. p. Ion. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. Cuvîntul. 95-98. Simion. Apostol. Luceafărul. Ovidiu Genaru. 167-168. decembrie în direct. Alexandru. Baciu-Moise.

7."om al speranţei". O existenţă artistică: Val Gheorghiu. [N. Val. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". "Discreţia unui adînc răvaş". Grigurcu. p. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. 1-2. Z. Cuvîntul. Iaşi : Polirom. Pretenţiile barcagiului Caron. Pretenţiile barcagiului Caron. 9. Bucureşti : Europa Nova. p. Condurache. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [Ion Georgescu. [Val Gheorghiu. 19. 1. nr. 2000. ***. 213 214 . 2000. 3. N. Emil Şimăndan. 10. 2000. 24. GEORGESCU. În volum: 1597. Nicolae. p. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Victoria. Bucureşti : Floare albastră. Korunk. 6. Georgescu. VAL În periodice: 1598. 1994. Poezie română contemporană. Iaşi : Polirom. EDIT În periodice: 1596. [Val Gheorghiu. 22. Gheorghe. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 8-9. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. nr. Universul cărţii. nr.conştiinţă. nr. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. 10. Testszínű szavak. GHEORGHIU. 6. 28-30. Poemele biblice]. 1. C. Contemporanul. 10. 2000]. 33. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. 76-83. Curticăpeanu. 504-507. Breban. p. Gheorghe. 2000]. 1. destin. 6. p. Potriveli şi maşinaţiuni. Cluj : Biblioteca Apostrof. În periodice: GEORGESCU. p. Ornea. 33. PAUL În periodice: 1593. Cercul strîmt. 1595. 2000 . GHEORGHIŢĂ. Andrea. [N. [Paul Georgescu. nr. ION În periodice: 1590. 2000]. Eminescu . Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. GERGELY. nr. Eminescu. România literară. 2000. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). Pretenţiile barcagiului Caron. p. 2000. 1995]. Manolescu. Zsigmond. 1600. 1592. În periodice: 1591. 1999]. Breviarul criticului . Familia. 120121.Arionda. Doina. A doua viaţă a lui Eminescu. Előretolt Helyőrség Könyvek. Grigurcu. p. Milescu. 2000. constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 1995]. 1599. nr. Vol. [Gergely Edit. [Val Gheorghiu. Nicolae. 2000]. VIOREL GEORGESCU. 2000. România literară. 33. neam. 2000]. p. Contemporanul. nr. Iaşi : Polirom. 6. [Viorel Gheorghiţă. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. România literară. 1594. 10. p. 18. 2000. Poezie românească. 2000. România literară. Georgescu. nr. Bucureşti : Floarea Albastră. p. Rogozanu. 5. Proze haiku. În: Gheorghe Grigurcu.

Miruna. MARIUS În periodice: 1608. 2000. 8. nr. 2000. nr. 1999]. 33. 2000]. 6. p. 4-5. Bucureşti : Cartea Românească. În: Laurenţiu Ulici. nr. Grăsoiu. nr. SORIN În periodice: 1605. 10. 45-46. 10. Roxana. 1607. 2000. nr. 2000. GHICA. O biografie. Incotro?. 1602. [Ion Gheţie. [Grişa Gherghei. p. 1999]. Luceafărul. Soviany. 1: Martorul orei 25. Octavian. 2000. Decapitat la masa de scris]. nr. p. Bucureşti : 100+1 Gramar. Panoramele paradisului. Bucureşti : Coresi. Iaşi : Institutul European. Culisele raiului. Mitică şi Hyperion. 1999]. GHERGUŢ. Bucureşti : Du Style. Ulici. [Sorin Gherguţ. 44. Simion. nr. GRIŞA În periodice: 1603. vol. Lolita. 2000. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. p. România literară. [Virgil Gheorghiu. Lola. Sub oblăduirea lui Hermes. Încotro?. 33. 30-31. nr. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. 4. Debuturi (II). 6. MIRCEA În volum: 215 216 . 15. 6. 304-306. Luceafărul. ION În periodice: 1606. nr. România literară. 33. Universul cărţii. p. p. 2. 12. 1611. Luceafărul. Necula. 7. Laurenţiu. p.33. 2000]. Memorii. GHEORGHIU. [Ştefan Ion Ghilimescu. VIRGIL În periodice: 1601. 2000]. 2000. 7. 1604. 33. 1-4. GHEŢIE. Bonita. GHERGHEI. 5. Ionel. ***. Barbu. 12. Tinereţile romancierului. p. GHIŢULESCU. Memorii]. Culise şi ironii. 1610. Contemporanul. 45. p. 2000. Time-out. Mureşanu. 2000. Rogozanu. Cioculescu. Paşii lui Hermes. 2000. Diversitate tematică la Editura Gramar. 16. Racaru. p. Craiova : Scrisul Românesc. 18. Teutişan. [Virgil Gheorghiu. Culisele raiului. Un altfel de mod de a înţelege poezia. Tribuna. 2000. România literară. Iaşi : Institutul European. C. 2000 . p. nr. 1999]. GHILIMESCU. p. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 2-3. Liviu. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 46. [Ion Gheţie. Cristian Pavel. Călin. [Grişa Gherghei. nr. Bărbulescu. [Marius Ghica. Bucureşti : Coresi.

Adrian Dinu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 193-199.[Interviu]. 2000. 2000. În: Angela BaciuMoise. p. 1999]. Angela. Mărturii la sfârşit de veac. Gheorghe. 1. Bucureşti : Editura Niculescu. nr. Euphorion. 1. 1. 1. [Bucureşti : Libra. 508-513. 2000. 1614. 2-3. 1999]. 1997]. p. 10. GHIVIRIGA. nr. 27. GHIUR. p. Poezie română contemporană. 84-86. Nistor. p. [Recenzie de carte]. 11. Sanatoriul generaţiei pierdute. Curierul românesc. 2000. 18. 7-8. Poezie română contemporană. Ştefan. Mircea Ghiţulescu. În: Gheorghe Grigurcu. 45. Pod peste abis. Galaţi : Arionda. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. p.1612. p. 11. 3-4. ZENO În periodice: 1613. GHIU. Poezie română contemporană. Botoşani : Axa. În volum: 1617. 11. 2000. BOGDAN În periodice: 1616. 1. Dumitru. 3-4. Contemporanul. Faunul moldav. Pod peste abis. 10. 19. Poesis. [Mihai Ghiviriga. p. Gheorghe Glodeanu. Contemporanul. 2000. 519-521. Vol. nr. ION În periodice: 1619. Ţion. 2000. GHEORGHE În periodice: 1622.[Ştefan Careja. Grigurcu. Vol. Vasile. Luciditatea poetului. 1999]. Bogdan Ghiu. p. Gheorghe. Impostorul. [Bogdan Ghiu. Zeno Ghiţulescu. [Ion Ghiur. p. Bucureşti : Editura Niculescu. 2000. GIOSU. p. 2000. Baciu-Moise. Poezie română contemporană. Neconsimţiri. 101. Steaua. Gheara melancolică. 7. Chioaru. 2000. nr. Dialectica golului. Bucureşti : Scriptum 2000. Timişoara : Marineasa. Geo. 6. [Zeno Ghiţulescu. Elvira Iliescu]. Mesaje de uitare. Arhipelagos. 51. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Vol. DAN În volum: 1621. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Grigurcu. nr. 1618. 1999]. 44-45. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Călător învins de-o pasăre. 2000]. Rachieru. 514-518. GHIŢULESCU. 2000. Adrian. În volum: 1615. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Gheorghe. Cioacă-Ioanid. GLODEANU. 217 218 . p. Developări în perspectivă. [Zeno Ghiţulescu. MIHAI În periodice: 1620. Ion. Grigurcu.

Craiova : MJM. Din perspectiva unei inefabile anamneze. 2000 . 2000. p. 2000. 10. Angelo Mitchievici. 2000]. nr. Mircea Cărtărescu. 2000].. Steaua. Alexandrescu. Emil. IOAN În periodice: 1629. Marius Ianu. 9-10. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Mircea Cărtărescu. Ioan Godeanu. OCTAVIAN În volume: 1633. [Gheorghe Glodeanu. 1627. p. Bucureşti : Libra. Miruna. nr. Lazăr. 1998]. nr. IOAN În periodice: 1631. 40238 Tescani. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei". nr. 1997]. nr. Bucureşti : Image. Ioan Glodeanu. Doina Ioanid. Luceafărul. p. nr. Bucureşti : Libra. Ghenceanu. 1634. [Gheorghe Glodeanu. p. Familia. Universul cărţii. 19. [Gheorghe Glodeanu. [Ştefan Goanţă. 4. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. Cecilia Ştefănescu. nr. Camelia. Avatarurile prozei lui Eminescu. Cubleşan. Luceafărul. Iaşi : Timpul. GOANŢĂ. Un studiu despre romanul românesc interbelic. 189. 11. Arca. GOGA. 17. GLODEANU. 16. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. GODEANU. 10. Jumătate Vidros. Florin Iaru. p. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. ŞTEFAN În periodice: 1630. Luceafărul. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. Pintescu. 51. Radu. Alexandrescu. 2000. 2000. 14. Irina. 77-81. 2000. [Gheorghe Glodeanu. Emil. Bucureşti : Libra. Editura Libra. 5. 2000. 1628. Avatarurile prozei. Luceafărul. Zodia Tirului. 38. Apostrof. Zodia Tirului. 1625. Romulus. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 7-8. 22. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p.Noi. Doina Ioanid. 2000]. 2000. p. 162-163. Constantin. [Ioana Nicolaie. 8. Simion. Literatura română în analize şi sinteze. Mircea Eliade. p. Falsa literatură . Vatra. Domnica Domnea. 8-9. nr. 1624. 1998]. Angelo Mitchievici. [Ioana Nicolaie. Octavian Goga . p. Bărbulescu. Modelul Frankenstein. 82. 266-267. V. [Mircea Liviu Goga. 11. nr. nr. În: Emil 219 220 . Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Florin Iaru. Marius Ianuş. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. p. Bucureşti : Image. 4-5-6. Octavian Goga . 2000. Petraş. 1626.1623. Lena. Bucur. p. 40238 Tescani. Voinescu. R. 2000. Domnica Drumea.Oltul. 2000. [Gheorghe Glodeanu. 11. 1999]. GOGA. Bucureşti : Libra. 1999]. 10. Cecilia Ştefănescu. Mureşanu."40238 Tescani". 6-7. [Gheorghe Glodeanu.. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. Alexandru. Crăciun.

Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. Viaţa românească. Cuvîntul. GOMA. Cluj-Napoca : Napoca Star. Octavian Goga . Gheorghe. 26. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. PAUL În periodice: 1643. 267-270. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 7. Piţu. Bucureşti : Nemira. 2-3. Caius Traian. 265-266. nr. nr. Cluj-Napoca : Napoca Star. Tatiana. Alexandrescu. În: Mircea Popa. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. [Paul Goma.Plugarii. Preda. Mircea. Popa. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. În: Mircea Popa. 2000 . 1642. Marin. Luca. Luceafărul. 3. personalitate şi limbaj: Paul Goma. 2000. 6. Viaţă. 2000. 10-11. Breban). nr. 34. ANTON În periodice: 1641. 66-71. Telescu. p. nr. 2000. 12. Curierul românesc. 1646. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. 10. p. 10. Cuvîntul. [Paul Goma. GOLOPENŢIA. Constantin. Contemporanul. Sorin. Octavian Goga . 2000. 2000.Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. Mariana. Literatura de gang. Dumitru. p. 95. 39. În: Emil Alexandrescu. Homo militans. p. 1647. 38. Luceafărul. p. 2000. 46-54. Contemporanul. 45. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Ţepeneag. 1645. nr. nr. 11. Dumitru. 41-45.Rugăciune . Mircea. 2000. Sipoş. Ţepeneag. 9. p. 16. 1999]. p. Ceasul misiunilor reale. Urian. Istrate.Alexandrescu. 1637. 1644. 1648. Paul Goma . 6. Dragomir. Tudorel. nr. 1650. Pe strada Mântuleasa. Luceafărul. Reşiţa : Timpul. Tokyo by night. p. 2000. p. Homo militans. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. 1638. 2000. [Claudia Golia. [Anton Golopenţia. Scrisuri : (1972-1998). nr. p. În: Emil Alexandrescu. Paul Goma. p. 1639. p. p. 10. 2000. Iaşi : Timpul. nr. CLAUDIA În periodice: 1640. p. 1636. România literară. Ceasul misiunilor reale. 1999]. 4. 5-95. Popa. Literatura română în analize şi sinteze. p. Slama-Cazacu. Două romane cu cântec la cheie. 10. 1999]. 18. [Anton Golopenţia. 19. 2000. nr. 2000. 264-265. nu de privitor ca la teatru". Bucureşti : Nemira. Emil. 1999]. 33. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 7. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. 1635. Z. Octavian Goga şi societate "Astra". GOLIA. Alexandrescu. [Mircea Eliade. 1649. Bucureşti : Nemira. 2000. p. Iaşi : Timpul. 4. Paul Goma în aşteptarea gloriei. Mincu. Ornea. 2000. 2000. Vatra. Un alt Paul Goma. Studiu de istorie literară. 4. Justa]. 2000]. 116-128. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. p. Scrisuri : (1972-1998). nr. 221 222 . [Interviu].

Gheorghe. GRAPINI. LIVIU În periodice: 1661. Ulici. PETRE În periodice: 1654. 1999]. 1656. 86-87. p. 237-238. p. În volum: 1658. nr. Universul cărţii. nr. Lungu. Anchetă Luceafărul.În volum: 1651. G. "Cazul" Topârceanu. 33. nr. Universul cărţii. Simion. [Ilie Gorjan. Cetatea cu nebuni. Poezie română contemporană. p. Bacău : Corgal Press. 1655. 2000. nr. 1662. nr. 223 224 . 1999]. GOT. Rădulescu. Poezie românească. 5. Bianca Marcovici. Victoria. [Liviu Grăsoiu. [Petre Got. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. [Luiza Carol. Plâns de heruvim. 11-12. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigurcu. [Iancu Grama. Poezia unui nou început. Alexandru. p. Dan Voinescu]. p. Bucureşti : Crater. p. 2000. LEON-IOSIF În periodice: 1660. 2000. 2000. Mircea Gorun. Note despre poeţii români din Israel. Plâns de heruvim. 47-48. Bucureşti : Du Style. Bacău : Corgal Press. nr. 45-46. 2000]. 10. Paul Goma . [Petre Got. nr. nr. Shaul Carmel. p. GRAMA. nr. p. Plâns de heruvim. Bacău : Corgal Press. [Petre Got. 10. Luceafărul. România literară. nr. 11. Seceta şi rodirea. 2000. Luceafărul. Laurenţiu. 2000. GORJAN. Contemporanul. 16. Molizii din faţa casei. Nicolae Rotaru. În: Gheorghe Grigurcu. 1657. p. 26. 10-11. MIRCEA În periodice: 1653. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. GRĂSOIU. Poezie românească. Milescu. Petraş. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 11. Apostrof. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Poesis. 2-3. Victoria. 7. Milescu. Diaconescu. Tăcerea cu sufletul gol. 11-12. Bărbulescu. Tatiana. ***. Ioana. Vol. Mihai. Un debut la vârsta a treia. 2000. 1999. Irina. 10. Tandem liric]. 2000. Cetatea cu nebuni. GORUN. 1999]. 1. 2000. 1999. 5. Un poet neotradiţionalist. Acul Cleopatrei. Vatra. 522-531.Jurnal. Octavian. Soviany. 10. p. Andrei Fischof. 1999]. Poeţi argonauţi. Mitică şi Hyperion. IANCU În periodice: 1659. În: Laurenţiu Ulici. 1999]. 33. 7. 2000. 3-4. 12. Solo Har. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Însemnele clarităţii. [Leon-Iosif Grapini. ILIE În periodice: 1652. Cimpoi. Luceafărul. 20. 16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

p. GRECEANU. 2000. Marin. 2000. 225 226 . 2000]. 49-59. Mariana. "Mierea cuvintelor". Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. [Ioana Greceanu. 5. 209210. 51. 39. Bucureşti : Crater. Contemporanul. Veronica. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 9. Bucureşti : Albatros. p. 1664. Bucureşti : Editura Universităţii. Pudriera cu apă. GRECU. Valeriu. Cucu. Steaua. F. Piteşti : Paralela 45. Candorile perversiunii. Z. 6. p. [Bucureşti : Universal Dalsi. GRECEANU. 10. p. p. 2000. [Liviu Grăsoiu. p. 5. GRECEANU. Jocul cu oglinzile. În: Antologie de literatură română veche . Ornea. GRIGORESCU. p. Luceafărul. Poeme în pierdere].M. Luceafărul. TOMA În periodice: 1672. DAN În periodice: 1671. Bucureşti : Crater. p.". nr. Luceafărul. [Sorin Grecu. [Anca Luminiţa Greere. 18. Experienţa condiţiei subterane. p. ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. 68-69. nr. Petraş. GRIGORE. 3. Irina. G. 1999]. Roxana. Ştefan. 1999]. 17. ADELA În periodice: 1665. Vasile. O nouă exegeză despre Topârceanu. nr. Synthesis. 1999]. Dan Grigorescu. GREERE. Kerouac. Un alt Topârceanu. 27-28. 1999]. România literară. 5. Aventuri la apa Teleormanului. Calea de întoarcere. Cluj-Napoca : Clusium. 10. Geo. Marinescu. [Adrian Grigore. 19. IOANA În periodice: 1666. p. Traga şerpilor. Octavian. 1998]. Chinde. 2000. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. nr. 1663. 2000. 33. 5-6. J. 2000. 2000. nr. România literară. SORIN În periodice: 1668. [Liviu Grăsoiu. Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. nr. Silvia. GRIGORIE. ADRIAN În periodice: 1670. 1999]. 2000. Soviany. RADU În volum: 1667. Editura Eminescu. Dostoievski vs. Sorescu. Bucureşti : Editura Eminescu. 33. 10. nr. Radu Greceanu. 6. Universul cărţii. Ionescu. 17. 2000-2001. [Toma Grigorie.

2000. Mincu. Victor. [Florin Grigoriu. Peisaj critic. [Interviu]. [Interviu]. Victor. 1999. 227 228 . Lucian. [Interviu]. 10-11. 18. 1. 10. Ştir. 2000]. 8-9. 2000]. GHEORGHE În periodice: 1674. 5. 10. p. nr. 1999]. SERGIU În periodice: 1687. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). Marin. 2. 2000. nr. Arca. 2000. [Sergiu Grossu. GRIGORIU. 1681. p. nr. Dora. 164-166. 95. [Gheorghe Grigurcu. 10. România literară. nr. 4. Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). [Gheorghe Grigurcu. 2000. Fiul cel pierdut . 30. [Interviu]. 1684. [Sergiu Grossu. 125. nr. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). ***. 1999]. Georgeta. Bucureşti : Coresi. 5. Drăghici. 1685. [Interviu]. 2000. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). p. Luceafărul. 1-2-3. p. 12-13. 2000. 1683. nr. Milescu. 12. Dora. 10. 19. 2000. Alex. 47. La judecata florilor. Bucureşti : Editura Eminescu. 65-67. GROSSU. 2000. 1998]. p. 21. 33. Ioan. Un îmblânzitor al cuvintelor. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Bucureşti : Cartea Românească. 31. 4. 33. p. 2000. Apostrofarea "Apostrof"-ului. 2000. 11. Octavian. 1677. 1678. [Interviu]. Dora. Holban. Ştir. p. Ştir. Soviany. Victoria. 10-11. 2000. 1680. 2000. Vatra. Amurgul idolilor. Ştir. 12-13. 73-75. Victor. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). [Gheorghe Grigurcu. p. Luceafărul. nr. Literatura sentimentului religios. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. p. nr. [Interviu]. Miscellanea. Banul. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). Poemele destrămării. p. Mincu. 77-79. Cartea neagră a literaturii române. 2000. Critica etico-estetică. 1686. Vatra. 1679. nr. 1682. p. nr. Năpârlirile criticului. Suciu. p. Luceafărul. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). 2000. Pavel. Poezie românească.nr. 18. 40. nr. 2000. Luceafărul. Viaţa românească. Vatra. nr. p. România literară. p. 1688. Chipul omului dinlăuntru. Bucureşti : Nemira. Spaţiul dintre corole. Vatra. nr. 1676. [Interviu]. 130-131. 2000. GRIGURCU. 1675. 11. 12-13. Vatra. Marin. nr. p. 17. 2000]. Luceafărul. Universul cărţii. 8890. Victor. nr. Pavel. FLORIN În periodice: 1673. 2000. Ştefănescu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). Pavel.

Note biobibliografice. Celălalt. 1698. nr. În: Apostol Gurău. p. România literară. 35. p. 1696. nr. p. 33. Începutul verii astronomice. 2000. Gurău. 33. Farmecul unei lumi (II). În: Apostol Gurău. România literară. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). Bud. Galaţi : Logos. În: Apostol Gurău. 10. Galaţi : Logos. 2000. Vitrina Allfa. În: Apostol Gurău. Celălalt. VASILE În periodice: 229 230 . Piru. 51. M. Galaţi : Logos. p. 33. Alex. [Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Allfa. 2000]. 1999]. 113-115. Cornel. nr. [Apostol Gurău. Farmecul unei lumi (I). 10-11. p. Celălalt. Crina. 2000. România literară. 1978]. Celălalt. Condeescu. 1692. [Apostol Gurău. GURĂU. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". 2000. Timişoara : Hestia. 2000. Apostol Gurău: "Defonia". 125-127. 168-170. p. În: Apostol Gurău. IOAN În periodice: 1689. nr. GURĂU. 1702. Alex. 128-132. [Apostol Gurău. În: Apostol Gurău. Povestiri alese. Bucureşti : Allfa. Dan Alexandru. O retrospectivă Ioan Groşan. p. APOSTOL În volume: 1694. [Ioan Groşan. p. Galaţi : Logos. 99-102 . 1978]. Valentin F. Ştefănescu. Celălalt. Carnavalcada lirismului. [Apostol Gurău. 26. 15. În: Apostol Gurău. Celălalt. 2000. Regman. Galaţi : Logos. Ispita mării verzi. Al. Poesis. p. p. Începutul verii astronomice. 2000. Începutul verii astronomice. 1697. 2000. Mihăescu. 1999]. 1978]. Galaţi : Logos. 2000. La liziera experimentului. Trandafir. 33. 1700. 8-9.GROŞAN. Povestiri alese. 4. p. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. 1999]. Celălalt. 11. p. [Bucureşti : Cartea Românească. Ungheanu. 103-107. 95-98. 1981]. Celălalt. 5. 1699. 1693. Vatra. Steaua. În: Apostol Gurău. p. ediţie definitivă. Bucureşti : Cartea Românească. 1981]. Dan Alexandru. Bucureşti : Cartea Românească. Alexandru. Papahagi. Noje. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). 2000. GURĂU. 2000. Galaţi : Logos. Ioanide. 2000. Marian. 2000. 1701. 1695. 116-124. Şerban. Povestiri alese. Scurte istorii. nr. 135-148. Apostol. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Senzaţionalul cotidianului. p. [Ioan Groşan. 2000. Galaţi : Logos. Ştefănescu. Celălalt. Bucureşti : Cartea Românească. 5-6. p. 1981]. Anca. Condeescu. Tamburlini. În: Apostol Gurău. [Ioan Groşan. Cartea de debut. 103-107. Galaţi : Logos. 1986]. [Constantin Gurău. Bucureşti : Alfa. Constantin. Un drog peisajul. 1691. 4. 1690. CONSTANTIN În periodice: 1703. 2000. Spovedania lui Groşan. [Bucureşti : Cartea Românească. Un prozator şi nuvelele sale "exemplare".

nr. Marin. Critica şi actul lecturii.poezia închisorilor comuniste. 2000. 1711. p. Mincu. unchiu' Stelu şi Chiril. În umbra lui Mircea Eliade. Bucureşti : Minerva. Deleanu. tata. nr. 66-69. Miscellanea. nr. [Recenzie de carte]. 2000. 2. Drum bifurcat. 95. Sibiu : Imago. Viaţa lui Mircea Eliade. 51. Victoria. 1713. Marin. 2000. Repere biobibliografice. nr. 10. [Vasile Gurău. Ion. Cluj-Napoca : Dacia. Rogojan. GURGHIANU. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 6-7. 2000. HANDABURA. 1999]. [Dan Bogdan Hanu. Milescu. 32. [Mircea Handoca. Zeca-Buzura. Topolog. 2000]. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. Iaşi : Cronica. AUREL În periodice: 1705. Bucureşti : Jurnalul Literar. p. 2000. 2000. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. Aurel Gurghianu . 2000. Cornel. p. 16. 18. Vatra. Luceafărul. vol. 2000. Viaţa românească. 2000. Daniel. 7. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. 9. Povestiri din anul Cometei. nr. 1712.1704. vol. nr. 18. [Mircea Handoca. ILIE În periodice: 1706. 23. 3. Intransigenţa criticii asupra criticii. Luceafărul. Mircea. 1: A-H. 196-198. Bucureşti : Humanitas. Luceafărul. Bucureşti : Minerva. 2000]. 18-28. Un premiu pentru mama. 33. [Mircea Handoca. Z. Contemporanul. p. Vocaţie a evocării. 6. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 1715. 10. p. nr. HAPA. 12. Mincu. Viaţa lui Mircea Eliade]. Moraru. Ornea. nr. LIDIA HANDOCA. 6. 176-177. 2000. 93. 5. 1997]. p. Universul cărţii. Vatra. p. nr. [Mircea Eliade. nr. p. Editura Dacia. Mincu. Florin. 4. Luceafărul. p. România literară. 10. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Vindecarea de simetrie. 5-6. 1999]. 2000]. 1999]. În umbra lui Mircea Eliade.un alt poet necunoscut. Radu Gyr . Constanţa : Ex Ponto. Nicolae. MIRCEA În periodice: 1709. MIOARA 231 232 . HANU. 6-7. Timişoara : Hestia. nr. Marin. 1-2. RADU În periodice: 1707. Vatra. GUŢAN. 2. nr. 2000. [Ilie Guţan. 2000. 10. GYR. Savin. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 1999]. p. Daniela. Steaua. p. 1714. vol. Handoca. [Mircea Handoca. 1710. p. Din epistolarul Mircea Eliade. [Lidia Handabura. 1999]. Corespondenţă.

141-143. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. Literatura română în analize şi sinteze. FRANZ În volum: 1724. p. Imre. MARIA LUCIA În periodice: 1720. Idealitatea recîştigată. Alexandrescu. Balăs. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Imre József. Momentul 1848 . Mureşanu. HOGAN. 1-3.editura Saeculum. Iaşi : Timpul. Zoltan. 7. 2000]. 11. p. Irina. Zoltán. nr. 2000.În periodice: 1716. [Szilágyi. Alexandru. Jékely. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. Korunk. Bucureşti : Limes. Hervay. IULIA În periodice: 1719. Mircea. Kányádi. HAR. Petean. Universul cărţii. Miruna. 51. p. Extenuarea unei idei. 10. Bogdan Petriceicu Hasdeu. [C. p. Emil. HERVAY.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 1999]. Poezie română contemporană. [Luiza Carol. István]. SOLO În periodice: 1717. Note despre poeţii români din Israel. Alexandrescu. Dispăruţii. Ion Heliade Rădulescu . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Emil Alexandrescu. Bertha. 86-87. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. ION În volum: 1721. Jenő. nr. 7-8. 27. Vol. 1. [Maria Lucia Haţegan. Solo Har. 112-113. GIZELLA În periodice: 1722. 10-11. 2000. Cultură şi valoare . Vatra. nr. 2000. p. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Sándor. p. Poeţi argonauţi. Shaul Carmel. HELIADE RĂDULESCU. Bianca Marcovici. Petraş. Helikon. 2000. Domokos. Gizella. 1723. 15-17. Mircea Gorun. 5-6. Horváth. 2000. Mioara Hapa. Iaşi : Timpul. Kiss. Steaua. Színes kavicsok. p. Székely. 7. p. 2000. nr. Emil. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu. LINDA În periodice: 233 234 . 532-537. Gheorghe.Zburătorul. nr. János. Dan Voinescu]. 8-9. 10. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Mioara Hapa. Tóth. HASDEU. 10. Manolache. Andrei Fischof. HAŢEGAN. HASDEU. Ochiul de la capătul zilei. Lungu. HODJAK. 2000. 2000. Apostrof.

1734. nr. Breviar. nr. [Manuela Horopciuc. Bucureşti : Jurnalul Literar. [Ioan Holban. HORJ. Universul cărţii.1725. 2000. Alexandrescu. 1999]. Mihăilescu. MANUELA În periodice: În periodice: 1729.Singur. nr. 2000. VIOREL 1727. Vasile. p. Bucureşti : Cartea Românească. Sergiu. 2000. 1999. Critica universitară. nr. 1999]. În: Sergiu Ailenei. 3-4. 154-156. Salonul refuzaţilor. 10. Vintilă Horia. HOROPCIUC. Iaşi : Timpul. IOAN În periodice: 1728. Linda Hogan. Chirilă. p. ANTON În volum: În periodice: 1730. HORVATH. 15. [Viorel Horj. Mihaela. 63-64. p. p. 1995]. Malea Stroe. 2000. [Ion Horea. nr. Iaşi : Editura Timpul. Oradea : Abaddada. Simion. p. 7-8. 2000. Romanul egocentric. Dan C. p. 1999]. 15. Calistrat Hogaş . 1. nr. Mărirea şi decăderea artiştilor. 2000. Familia. 22. HORIA. Pavel. Mai sus de miazănoapte. Luceafărul. 6. p. ANTON 235 236 . 3. Celălalt pas. Privire în trecut. 2000. Emil. Genealogii. 82. 1992]. În: Emil Alexandrescu. România literară. Geo. 16. CALISTRAT În periodice: 1726. 2000. 11. Balmuş. 2000. 16-17 . Sultana. p. Datorii de onoare. 1732. 33. Literatura română în analize şi sinteze. 3. HOGAŞ. ION În periodice: 1733. Bucureşti : Albatros. 35. ***. [Mihai Sorin Rădulescu. [Vintilă Horia. 4. HOLBAN. La răspântie de drumuri. Calul troian. nr. Bărbulescu. Moartea morţii mele]. 2000. 1731. 1999]. 271-273. VINTILĂ În periodice: 1735. ***. Bucureşti : Albatros. nr. Iaşi : Moldova. nr. Tomis. p. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. Oradea : Anotimp : Abaddaba. 5. Stiluri în proza interbelică. Astra. 8-9. 10. HOREA. [Viorel Horj. Ailenei. p. 2000. Bătăi în dungă. Via crucis. 1999]. Craia. Universul cărţii. 164-177. Celălalt pas. 2-3. HOLBAN. Calul troian. p. Poesis. 13. Iaşi : Timpul. [Vintilă Horia. 10. Dumitru.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

p. 247 248 . Cecilia Ştefănescu. 9-15. 1800. [Nicolae Ionel. [Ioana Vlaşin.Mitchievici. 38. 11. 1809. Angelo Mitchievici. 6. 10. 162-163. Alina. Ghiţulescu. În: Gheorghe Grigurcu. 43-44. Romulus. 170-175. 95. Mircea. [Ioana Nicolaie. 1997. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Mioriţa. p. 49-50. 2000. Misticul rebel. 33. Angelo Mitchievici. 2000. Mircea. nr. p. Luceafărul. Domnica Drumea. 2000. În: Emil Alexandrescu. 94-95. Vol. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. Gheorghe. p. Iulian Băicuş. Din şi prin câmpul poeziei. 40238 Tescani. În: Iulian Rădulescu. Gheorghe. p. 100-103. nr. nr. Iaşi : Timpul. Ghiţulescu. 2000. Lazăr. nr. 8. 1. Alexandria : Teleormanul Liber. nr. Manole. Iaşi : Timpul. Nicolae Ionel. Pavel. 10. Grigurcu. Doina Ioanid. 6. Bucureşti : Image. Familia. 2000. 6. 4. 2000. 1994. 1796. Mărturisiri şi opţiuni. p. Literatura română în analize şi sinteze. 6. Marius Ianuş. Viaţa românească. 2000]. 2000. [Nicolae Ionel. Florin Iaru. p. România literară. Oedip. Cecilia Ştefănescu. România literară. 1797. nr. 40238 Tescani. O "carte . Contemporanul. Florin Iaru. p. Mircea Cărtărescu. Ioan Glodeanu. Antigona din Meşterul Manole. p. 520-523. 1807. Iaşi : Junimea. [Valeriu Anania. 5-6. Bucur. Prietenie & literatură. p. Oedip. 2. Iulian. IONESCU. Alexandrescu. nr. Buzea. nr. IONEL În periodice: 1798. 1805. Falsa literatură . Constanţa. p. p. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Mircea. 2000 . România literară. Gheorghe. Ionel Ioanid. IOANID. 12-14. Ionesco după Ionesco. Scriitori români care au creat în alte ţări. p. Poezie română contemporană. Marcu. 6. Doina Ioanid. Emil. Diaconu. 33."40238 Tescani". 4-5-6. 24. Lena. 1-2.Apostrof". Contemporanul. Cluj : Dacia. Morariu. [Anca-Maria Rusu. 2000]. Doina Ioanid. 5. 1999. 2000. EUGEN În periodice: 1803. p. IONEL. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. nr. 10. Rădulescu. Laura. nr. Bucureşti : Unitext. Grigurcu. Victor Nichifor. Iaşi : Junimea. 1801. Cecilia Ştefănescu. 1806. 1999]. Oneşti : Aristarc. Mircea Cărtărescu. 1997]. 33. Luminiţa. 2000. 2000. Grigurcu. p. 1998]. 2000. Misticul rebel. Contemporanul. nr. 11. Meşterul Manole (teatru). 2000. 2000. 15. Cum l-am cunoscut pe Ionescu. 1999]. În volum: 1802. Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. 1804. Ferestre 98. 2000]. Bucureşti : Image. Marius Ianuş. Crinul deschis. 2000. NICOLAE În periodice: 1799. 559-564. Teatrul azi. Arca. Arca. 14. 4-5-6. Eugen Ionescu. Ion Mircea. În volume: 1808.

În: Iulian Rădulescu. 1821. 10. 2000. nr. p. Geografie cu îngeri. Opere. MARIANA În periodice: 1810. Ion. Roşioru. Bucureşti : Semne. Mărturisiri şi opţiuni. [Nae Ionescu. 2000. [Mariana Ionescu. 2. EMIL În periodice: 1824. p. p. Bucureşti : Editura Eminescu. [Nae Ionescu. MIRCEA M. [Mariana Ionescu. Universul cărţii. 1999]. 2000. Exerciţii de fidelitate. Publicistica lui Nae Ionescu (I). Sorescu. Luceafărul. Exerciţii de fidelitate. În periodice: 1816. 2000. Pe urmele lui Eminescu. Pravilă de morală practică. Tomis. NAE În periodice: 1817. [Mariana Ionescu. Bucureşti : Crater. 7. p. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. De vorbă cu. Pentru întelegerea unui moment istoric. Taximetrist de noapte la New York. 1813. 1815. vol. Un curs de filosofie. 9. 24. p. Emil 249 250 . 2-3. nr. Tratat de metafizică. 1999]. p. 19. Tratat de metafizică : curs inedit. Miruna. p. Universul cărţii. p.arhetip şi căderea sa în lume. Alexandria : Teleormanul Liber. 1999]. 1820. 10. 6. Alexandria : Teleormanul Liber. [Mariana Ionescu. Exerciţii de fidelitate. 6. IONESCU. Craia. Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. 33. 35. [Gellu Dorian. p. Dima. "Exerciţii de fidelitate". Z. România literară. România literară. p. 1999]. nr. 1811. 2000]. G.. 1819. 10. Pavel. Roşioru. Chihaia. [Mariana Ionescu. 7. 2000. nr. Publicistica lui Nae Ionescu (II). 2000. 17. nr. Rădulescu. IORDACHE. nr. 140-143. Ionescu. Bucureşti : Roza Vânturilor. Luceafărul. Iulian. nr. Silvestru. Luceafărul.IONESCU. 2000. Cazul Nae Ionescu. Iulian. 16. p. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. Sorescu. 1999]. 1814. Ornea. 2000. 2000. Mărturisiri şi opţiuni. În volum: 1822. nr. Recuperări. Vasile. nr. p. 2. C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. 1818. 2000. nr. Roxana. Proză de cameră. 7. Geo. 10. 16. 2000. 143-157. Tomis. Mariana Ionescu. Sultana. 17. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. Alexandru. Simona-Grazia. 2000. IONESCU. Exerciţii de fidelitate. Paul. 9. Roxana. nr. [Mircea M. Luceafărul. Mureşanu. George. 15. [Interviu]. 13. 33. [Nae Ionescu. B. Iubirea . Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 35. Bucureşti : Editura Eminescu. Rădulescu. 1812. 1. În: Iulian Rădulescu. Ion. 10. 35. 1823. 10. 7. 1999]. Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. 2000. 22.. Contemporanul. nr. p. Exerciţii de fidelitate. 1999]. 7. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Roza Vânturilor. Universul cărţii. 1997]. p.

Un Gogol dezideologizat. 11-12. 9. 9. nr. 5. 1999]. Tărâmul cerului pierdut. Povestea unei femei. nr. Emil. [Ion Istrate. nr. Universul cărţii. Doru George. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Milescu. Ana. În: Emil Alexandrescu. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Cluj-Napoca : Dacia. NICOLAE În periodice: 1826. Grigurcu. MARIUS În periodice: 1827. Relatia epică. 37-39. 10-11. Paşii poetului. [Gheorghe Iova. Universul cărţii. Învăţarea iubirii. p. 9. Vatra. Berceanu. p. 2000. 2000. GHEORGHE În periodice: 1828. 30. 1825. 10. Tragedie şi haiku. 6. IOVA. p. 1. Ornea. ISTRATI. nr. În periodice: 1830. nr. 1999]. nr. [Doina IovănelSpineanu. Scriitori români care au creat în alte ţări. Universul cărţii. p. p. IOSIF. Literatura română în analize şi sinteze. PANAIT 1829. 2000]. Panait Istrati. 2000. Alba Iulia : Altip. 1998]. p. Iaşi : Timpul. 251 252 . 33. Preda. [Doina IovănelSpineanu. 14-15. 3. România literară. EMIL În volum: 1833. 2000. nr. 11-12. Studiu despre Gogol. nr. 172-174.Iordache. Alexandrescu. 1999]. Milescu. 2000. 10. Relaţia epică. [N. [Emil Iordache. Floarea. IOVĂNEL-SPINEANU. Lecturi subiective. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 5. nr. Burlacu. 10. Familia. 46. 11-12. 2000. Universul cărţii. Poezie românească. DOINA În volume: 1835. Bucur-Perţe. 2000. Sorin. cea fără de păcat. Generalităţi cu privire la studiile istorice. Gheorghe. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. [Interviu]. 2000]. Luceafărul. 2000. [Doina IovănelSpineanu. Sultana. 33. Z. România literară. p. Mircea. Iaşi : Polirom. nr. 524-525. Tragedie şi haiku. 2000. Victoria. Iorga. p. Iorga. 1999]. ISAC. ION În periodice: 1834. Iaşi : Timpul. p. N. [Marius Iosif. 23. 2000. Schiţă de portret. Victoria. 1. IORGA. Iaşi : Timpul. 10. p. Craia. 1999]. Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. 1831. p. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". Mihai. teoretician al istoriei. În: Caietele Rebreanu. Vatra. 2000]. 1832. 1. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. p. ISTRATE. Şora. 2000. Piteşti : Paralela 45. 9-15.

Poezie română contemporană. [Nora Iuga. 2000. Gheorghe. În volum: 1849. 6. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. Romane şi romancieri în secolul XX. ALEXANDRU În periodice: 1850. Ulici. Laurenţiu. 1. 2000. p. 1844. [Cornel Ivanciuc. 26. 4. p. 15. 2000]. În: În periodice: 1847. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Cartea cuceririlor. Bucureşti : Vinea. 2000]. Soviany. Panait Istrati. Gheorghe. Blestem şi libertate în Levant. 10. Urian. Luceafărul. Poezie română contemporană. Praf de stele. nr. Întâmplări în suprarealitatea imediată. 2000. 1999]. Poezia Norei Iuga. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Rădulescu. Octavian. Vatra. 1999]. 1843. Bucureşti : Albatros. Nicolae. 565-569. Nicoleta. Vol. CORNEL 1838. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. p. 1839. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 34. România literară. 1848. Cartea cuceririlor. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 5. Sălcudeanu. 157-165. Bucureşti : Cartea Românească. p. Sexagenara şi tânărul. În: Iulian Rădulescu. Poezie română contemporană. Tudorel. 1846. Câtă cultură. 570-575. Ştefănescu. O carte cuceritoare. [Nora Iuga. Regăsirea timpului pierdut. 7. 1. 1999]. Irod. 33. 1. Farmecul mişcării. 1-2. IVASIUC. atâta sinceritate. [Nora Iuga. Bucureşti : Albatros. Grigurcu. 33. p. 253 254 . Gheorghe. Vol. Vol. 2000].1836. 2000. p. p. Contemporanul. De la cântecele focului la cântecele cernelii. Alexandru Ivasiuc (1). Cuvîntul. nr. Cartea cuceririlor. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Poezie română contemporană. Bucureşti : Cartea Românească. [Cornel Ivanciuc. În volum: 1842. p. 2000. p. Alexandria : Teleormanul Liber. 4. 360-361. p. În: Aureliu Goci. 576-580. nr. p. 1837. [Cornel Ivanciuc. Breban. nr. Gheorghe. Goci. România literară. nr. Poezia nefeminină a Norei Iuga. 2000. Alex. 1845. p. p. lapte cu miere şi puţin ardei iute. 2000. Lirism domestic: Nora Iuga. Aureliu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. 2000. 1840. 40. p. 2000. Gheorghe. 46. Bucureşti : Du Style. 2000. Inima ca un pumn de boxeur. În: Gheorghe Grigurcu. Ştefănescu. 2000. Sexagenara şi tânărul. 23. 100-112. 1. Alex. Maria. "Porunca inimii". 12. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 4. În: Laurenţiu Ulici. Iulian. IUGA. Bucureşti : Cartea Românească. Grigurcu. 588-596. 85-86. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 581-587. IVANCIUC. Grigurcu. Sarcasmul adevărului. Luceafărul. Vol. nr. 1841. nr. Mitică şi Hyperion. 2000.

Bucureşti : Minerva. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Victoria. Poetul şi moartea. Gheorghe. Boldea. 239-240. Poezia lui Cezar Ivănescu. 33. Contemporanul. 2000. 10. 28. Cuvîntul. Iulian. 1. Poeme. p. Guzun. IVĂNESCU. nr. 2000. p. Baciu-Moise. Bucureşti : Paralela 45. 2000. 279-290. 1858. 1859. 1. 41. 2000. 2000]. 1-2. 1853. 81-82. O nouă viziune asupra prozei contemporane. [Ruxandra Ivăncescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Galaţi : Arionda. Gheorghe. nr. 2000. Nicolae. p. 87-93. Breban. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . Iulian. 2000. Moraru. Gheorghe.1851. În: Angela BaciuMoise. 80-81.[Interviu]. Grigurcu. Poezie română contemporană. 1999]. 10. 1861. nr. Vol. 1865. Grigurcu. 4. În: Aureliu Goci. 2000. Ursachi. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Milescu. 255 256 . nr. În volume: 1863. Micul gladiator. [Cezar Ivănescu. 5. 2000. 1999]. 10. Timpul "vrăjit" al lecturii. 10. 33. Goci. Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". 1999]. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. CEZAR În periodice: 1860. Cornel. Cezar Ivănescu. Cezar Ivănescu. 2000. p. nr. România literară. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Mărturii la sfârşit de veac. 14. 6. 4. 4. p. IVĂNCESCU. 2000. Tentaţia clarificării critice. Gabriela. Sanda. Poezie română contemporană. Cordoş. Grigurcu. Alexandru Ivasiuc (3). Vol. p. Alexandru Ivasiuc. 2000. 2000. Vol. Universul cărţii. RUXANDRA În periodice: 1856. [Ruxandra Ivăncescu. p. p. 606-613. Bucureşti : Du Style. O posibilă viziune asupra prozei actuale. VINTILĂ În volum: 1855. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Bucureşti : Crater. nr. Vatra. nr. Vatra. Sud Est. Mitică şi Hyperion. Angela. Poezie română contemporană. Boldea. 72-74. [Interviu]. Iulie. În volum: 1854. Efebul de la Marathon. România literară. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 1857. Breban. Gheorghe. Stela Covaci: Timpul asasinilor. p. Aureliu. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Romane şi romancieri în secolul XX. [Cezar Ivănescu. 1862. 597-599. 1852. nr. Poezie românească. Eugenia. 2000. În: Laurenţiu Ulici.Ruxandra Ivăncescu. p. 1866. 42. 1-2. Laurenţiu. IVĂNCEANU. 10. 1864. Poezia lui Cezar Ivănescu. 2000. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. Vintilă Ivănceanu. Ulici. p. 4. p. 4. p. p. Vol. 11-12. [Ruxandra Ivăncescu. Contemporanul. Alexandru Ivasiuc (2). nr. nr. Vatra. Nicolae. 92-102. p. 2000. 600-605. Bucureşti : Paralela 45.

Un pretins optzecist. În volum: 1867. Universul cărţii. România literară. Mircea Ivănescu .IVĂNESCU. 1997. Bucureşti : Editura Universităţii. 10. Gheorghe. Bărbulescu. JELA. p. Gheorghe. Semnificaţii majore ale poeziei minore. nr. Poezie română contemporană . Galaţi : Logos. 5.. 15. 614621. Horváth. 6. Vol. 33. 6. 1877. 2000. roman liric. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Grigurcu. Poesii vechi şi nouă]. [Interviu]."La aniversară". În: Antologie de literatură română veche . Paulina Popa. IZBĂŞESCU. Târgu-Mureş : Custos. Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. Cristina.. 2000. Doina Jela. 21. Valeriu. Luceafărul. Cuvinte sărutate de îngeri. Mona-Ra. Simion. Simion. Colecţia BPT a editurii Minerva. JÉKELY. 1. 110-129. Hervay. Milescu. 10. ZOLTAN În periodice: 257 258 . deopotrivă. Contemporanul. p. Imre. 33. 16. Cântece de-ngălbenire. p. 2000]. 1999. Gizella. nr. Mureşanu. nr. MIRCEA În periodice: 1873. MARTA În volume: În periodice: 1869. Iancu. 5. 42-48. [Gheorghe Izbăşescu. 2000. Ion Căliman. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Niţu. DOINA În periodice: 1876. Bărbulescu. 16. Universul cărţii. Vol. nr. Timişoara : Augusta. 12. Mică epopee şi. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului. Victoria. 2000. 2000. Poezie română contemporană. tace. 6. Audi. nr. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Jenő. Luceafărul. 1874. 1998]. Domokos. GHEORGHE În periodice: 1872. ANTIM În volum: 1871. 1868. Bogdan. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). În: Gheorghe Grigurcu. 36. Timişoara : Helicon. Deva : Emia. confesiuni. p. p. [Mircea Ivănescu. 2000. Marinescu. Gurău. 2000. [Szilágyi. În: Apostol Gurău. 2000. 1999. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. vide. 1870. Miruna. p. p. Lugoj : Dacia Europa Nova. 1875. Kiss. Apostol. nr. [Izsák Marta. Bucureşti : Semne. 622-626. Celălalt. Bertha. 2000. semne. Zoltán. 1. IVIREANUL. De vorbă cu. Antim Ivireanul. 1999. În: Gheorghe Grigurcu. p. Grigurcu. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". p. 10. Între tăcere şi tăcere. IZSÁK.

hogy jó feleség váljon belőle". p. Steaua. 16. Liviu. Zoltan. Grăsoiu. Buzaşi. 3. 2000. Scara de nisip. Câmpan. 89-93. 2000. GRAŢIAN 1882. M. 2000. Sándor. Székely. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. p. Székely. nr. 33. Cluj-Napoca : Dacia.Kányádi. 2000]. Baia Mare : Cybela. p. 2000]. Jenő. 2000. p. Diana. 1885. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. 2000. Ion. Hervay. MARGIT În periodice: În periodice: 1886. 35. 1. Gömöri. Eminescu şi Ardealul. SÁNDOR 259 260 . Helikon. Despre "ardelenismul" eminescian. 1998]. 1-3. 10. Tóth. István]. nr. 2000]. Réka. 7. István]. nr. Bucureşti : Semne. 6. Balogh. Scara de nisip. 2000. Bertha. 3. Musafira de la miezul nopţii. [Gheorghe Jurcă. Helikon. [Kaffka Margit. 2000. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. România literară. Angliai levél. Gizella. Kányádi. 7-8. [Ştefan Jurcă. CLAUDIA 1883. 2000. 2000. [Claudia Keuterman Duminică. Luceafărul. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. Familia. KAFFKA. JUCAN. Dezvăluiri lirice târzii. 83. Tóth. 43. Jékely. KEUTERMAN DUMINICĂ. nr. JURCĂ. KIRÁLY. p. KARÁCSONY. 2000. Mai există "violon d'ingres". György. 11. 27. p. p. 6. [Szilágyi. Balăs. Jékely. Imre József. p. Látó. [Gheorghe Jurcă. Korunk. Moldovan. Zoltan. Cluj-Napoca : Dacia. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 7. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Domokos. 7. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881. 51. Karácsony Benő. 1-3. JURCĂ. 1973]. Sándor. p. 5. Familia. nr. Moldovan. Kiss. nr. Sensuri lirice. János. János. [Graţian Jucan.. p. Zoltán. nr. nr.. 2000. Helikon. 1880. Don Quijote şi jocul de-a memoria. KÁNYÁDI. Színek és évek. ". nr. boeme regăsite. 2000]. Horváth. Imre. Ioan. Ioan. nr. Cluj-Napoca : Clusium. LÁSZLÓ 1884. Poeme uitate. 97-101. Viaţa şi moartea în culori şi sunete.

Iaşi : Timpul. p. Zoltán. p. Literatura română în analize şi sinteze. 1. Orientări. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bertha. Imre. Kinga. Markó. Géza. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 9. KOVÁCS. 1890. Gheorghe. p. În: Gheorghe Grigurcu. Vallás mint hazafiság. Ceea ce sferele gândesc despre noi. Korunk. 2000. 3. Emil. Kozma. 1898. Balla. Bertha. LABIŞ. 1-3. 2000. Gömöri. 627-632. KÓS. 639-645. 2000. 2000. Jékely. Iaşi : Timpul. p. nr. Alexandrescu. György. Imposibila euharistie. Hervay. Gheorghe. Zsófia. KISS. Poezie română contemporană. 108-111. 111-113. Béla. Poezie română contemporană. 471-472. nr. p. p. 261 262 . MIRON În periodice: 1888. 2000. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. [Kozma Mária. p.. În: Gheorghe Grigurcu. Gizella. 646-653. 1-3. Grigurcu. 2000]. Zoltán. Kacsó. KIROPOL. Grigurcu. A part pedig. András]. p. Helikon. nr. Vol. 1. 7. Gheorghe. 1897. Korunk. szakad és omlik. MÁRIA În periodice: 1895. 2000. Tóth. 7. Gheorghe. Croitoru. Herta. szakad és omlik. KÁROLY În periodice: 1896. Sándor. éva. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. În: Emil Alexandrescu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Domokos. Vol. 2000. Helikon. 2000.1887. nr. În: Gheorghe Grigurcu. János. Dan. Angliai levél. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Miron Kiropol. Szőcs. România literară. 7. 3. 1999]. Vol. [Király. Jenő..Meşterul. 1. László. Estetism şi panteism. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. Zoltan. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Poezie română contemporană. nr. Helikon. éva. 1891. István]. Grigurcu. nr. Un rimbauldian român. 2000. Poezie română contemporană. JENŐ Kányádi. 1968-1978. Helikon. Poezia lui Miron Kiropol. 1. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Grigurcu. Kiss. p. 5. coordonate şi realizări în poezia românească. 33. tendinţe. [Szilágyi. 2000. 2000. KOZMA. În volum: 1889. 1892. Kós Károly kiáltása. Horváth. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Dilema lui Făt-Frumos. 21. Nicolae Labiş . Székely. Partomlás. 4. p. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Visry. 633-638. 7. nr. p.

VASILE GRIGORE 1907. DAN În volum: 1905. Grigurcu. Vol. 321-322. 7. coordonate şi realizări în poezia românească. LANESCU. 1900. 2000]. Luceafărul. 472-473. Ulici. ploi. 1999]. Codin. 2000. Poezie română contemporană. [Vasile Grigore Latiş. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 1998. 362-363. 263 264 . Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. 1999]. Mitică şi Hyperion. LATIŞ. Socrate se plânge după Diotima. În: Laurenţiu Ulici. 2000. nisipuri.Mioriţa. În: Emil Alexandrescu. Nicolae Labiş . Un aisberg deasupra mării. IOAN În volum: 1904. Emil. Bucureşti : Semne. K. Korunk. 2000. 1999]. 32-32. LAURENŢIU. Şapte zile pe pământ. Gheorghe.. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 6. p. nr. 36. În: Gheorghe Grigurcu. Doina. Bucureşti : Editura Eminescu. Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice. Familia. p. . Ulici. Laurenţiu. p. [Liliana Lazia. p. 2. Laurenţiu. nr. Iaşi : Timpul. 10. Câinele din Pompei. coordonate şi realizări în poezia românească. Olăreanu. Iaşi : Timpul. 2000. Bucureşti : Du Style. ploi. Attila. MIHÁLY În periodice: 1901. Corabie spre Magonia. 26. 1999]. ploi. LAKATOS. Ştefan. Simion. 474. Urcarea "muntelui alb". 654-656. Bucureşti : Du Style. 1999]. 2000. 1999]. Un demonic. ŞERBAN În periodice: 1902. [Simona Nicoleta Lazăr. [Liliana Lazia. Mitică şi Hyperion. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Mătăsuri. 3. tendinţe. Balăs. În: Emil Alexandrescu. Mătăsuri. nr. p. 2000. LAZĂR. nisipuri". În: Laurenţiu Ulici. ploi.1899. [Ioan Lascu. Cucu. Nicolae Labiş . 3. 1. p. "Mătăsuri. LASCU. nr. Orientări. Luceafărul. 1908. Alexandrescu. nr. Exerciţii de libertate.. Baia Mare : Proema. 123-125. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. 4. p. Alexandrescu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Bărbulescu. p. Stela Anchidin. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. 25. Bucureşti : Editura Eminescu. Orgoliul liniei înguste.Moartea căprioarei. Emil. Mătăsuri. tendinţe. Craiova : Ramuri. [Lakatos Mihály: A ribanc. LAZIA. Un "arhivar" al Iubirii. Orientări. p. 35. Tomis. Curticăpeanu. [Şerban Lanescu. nisipuri.

Bucureşti : Vinea. Z. Luceafărul. Timea]. Petru M. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. nr. Helikon. LEON. 1999]. CĂTĂLIN În periodice: 1911. Lajos. Emese. 8. Magyari. [Ioan Lăcustă. 8. 2000. Tamás. Helikon. 35. nr. p. Árpád. Csaba. Remix. Arca. Florin. p. Tomis. Imaginea unei vremi încrîncenate. 2000. nr. Aladár. Radu. Şansa poemului în proză. [Lászláffy. Molnos. p. Sorin. Csaba. 11. LAZURCA. 2000. [Lászláffy. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. LÁSZLÓ. 33. 2000]. 2000. Bertha. 9. p. Molnos. LIDIA În periodice: 1910. Lajos. p. nr. Efuziuni delicate. Bucureşti : Vinea. LÁSZLÁFFY. 51. AURELIA În periodice: 1914. p. 2000. Lászláffy. LĂPUŞAN. Zoltán. Luceafărul. 1999]. Radu. Presă şi teatru în Dobrogea. Cluj-Napoca : Dacia. ALEXANDRU În periodice: 265 266 .În periodice: LAZU. 4-5-6. 1999]. nr. Bertha. LAZU. Steaua. 11. nr. ION În periodice: 1909. Farkas. Constanţa : Mondograf. Orient Expres. 41 de luni care au schimbat România. 24. 3-5. Voinescu. p. 11. Lajos. 3-5. [Lidia Lazu. LĂCUSTĂ. Árpád. nr. [Ion Lazu. 8. CSABA 1916. Roşca. Farkas. Lászláffy. IOAN În periodice: 1913. Bucureşti : Viitorul Românesc. Adevăr şi diversitate. Aladár. 202-204. Lajos. [László Alexandru. [Aurelia Lăpuşan. 6. 2000. Haş. 23. Timea]. VIRGIL În periodice: 1915. p. ALADÁR În periodice: 1912. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Timişoara : Marineasa. Emese. 1998]. 11. [Cătălin Lazurca. LÁSZLÁFFY. Continuarea cuvântului. 8. 2000]. Magyari. Tamás. 2000. Voinescu. nr. Cuvinte lângă zid. 47-48. E putred misterul. Mihăilescu. Egyed. Ornea. 2000. Zoltán. România literară. Egyed.

Cluj : Napoca Star.falsul epigon. p. 10. 2000. Eminescu . Valeriu. 5. 7. 2000. nr. LIICEANU. Constantin Noica]. nr. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 7. 2000. 1926. 12. Contemporanul. Bucureşti : Humanitas. Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. I. nr. p. 3. Virgil Leon: "2". 2000. nr. 35. nr. nr. 1997]. 2000. [Cristian Livescu. 39. Contemporanul. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. 1990]. GABRIELA În periodice: 1927. Cristian. LIVIU În periodice: 1918. 1999]. 1929. 2000]. Luceafărul. Iaşi : Cronica. 51. Anchetă Luceafărul. 4. Doi năsăudeni. p. Atunci când legea nu ne place. 1925. Ioan. LIVESCU. Contemporanul. 9. [Liviu Leonte. Spiridon. Steaua. nr. GABRIELA În periodice: 1930. 1923. 8-9. Despre limită. Varvari. Luceafărul. 2000. LEU. R. Contemporanul. nr. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Cristian. Steaua. Piatra-Neamţ : Crigarux. p. nr. Renate. 4. 2000. Glodeanu. Cristian. Familia. 55. nr. p. 4. Bucureşti : Realitatea. 2000. 2-3. ***. Vasile. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. cărţi şi reviste. Eternul acum. Lazăr Zăvăleanu. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. p. 1928. 267 268 . p. 4. Spiridon. 1998]. Luceafărul. [Nicolae Trifoiu. Gheorghe. p. 11. Convivialitatea cu şi fără strigături. Cristian. 1999]. LIVESCU. 1997]. Iarna iubirii. 18. 11. Alin. Andrei Pleşu. p. Cătălin. Steaua. Gabriela Linul. 58.1917. 49-50. 10. Buduca. Ţîrlea. Bucureşti : Humanitas. Piatra Neamţ : Crigarux. 41-44. [Gabriel Liiceanu. CORNELIU În periodice: 1919. 12. 2000. Tomis. Weber. reviste. 55. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. 10. LEONTE. [Corneliu Leu. Despre limită. Bu-hu-huo! Contemporanul. [Gabriela Livescu. Alin. nr. 1922. 45-46. p. Vasile. 7. 51. Alin. 6. p. Iarna iubirii. p. nr. Scriitori. 8. nr. 8. 2000. 2000. Alin. Despre scriitori. 22. cărţi. Laura. p. Întâiul Eminescu. 10. 2000. 4. 10. 51. LINUL. nr. GABRIEL 1924. 9. 2000. 1921. "Stampa ornata". 2000.

79-81. Vatra. nr. [I. 35. 1.LOGHIN. Piteşti : Paralela 45. În: Emil Alexandrescu. 1999]. La apa Vavilonului. nr. [Victor Loghin. p. 11. 2000. Bucureşti : Humanitas. 1999]. p. 1999]. 33. 2000. 2000. Gabriela. Alexandrescu. Lucian Blaga. p. reprezentanţi în 1940. [Monica Lovinescu. nr. probleme şi nelinişti. Direcţii. nr. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 1942. nr. Iaşi : Timpul. LOVINESCU.ritmuri. 1934. 2. Roşioru. 25. [Monica Lovinescu. Emil. HORIA În volum: 1939. Jurnal. 33. Ion. 1944. orientări. nr. 5. România literară. 514-516. p. Un medic şi romanele sale. Constanţa : Leda. Ion Vinea]. Despre E. 1932. România literară. 42. nr. Octombrie. p. 24-25. nr. Ion. Lovinescu. 22-23. 9. Bucureşti : Humanitas. 7. p. 36. 2000. 1999]. 1. 7-8. VICTOR În periodice: 1931. p. [I. p. EUGEN evoluţia criticii literare. Luceafărul.Istoria literaturii române contemporane. România literară. 1999]. 14. Cordoş. File de memorialistică. Curierul românesc. Emil. Lovinescu. Moartea unui artist. p. Literatura română în analize şi sinteze. Sanda. Bucureşti : Humanitas. 33. Emil. 10. 1943. Mihail Sadoveanu. Vatra. p. Horia Lovinescu. Simuţ. Monica Lovinescu. Ediţiile critice . 1936. 1999]. îngrijirea ediţiei. Manu. La apa Vavilonului. În volum: 1938. Eugen Lovinescu. Daniel. Piteşti : Paralela 45. Ilea. Despre E. Actualitatea unui manifest. 2000. 29. [Victor Loghin. România literară. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. C. 6. 269 270 . Ornea. Gheorghe. Vatra. Băileşteanu. E. Familia. 2000. 33. 10. 2000. Bătălia pentru Lovinescu. Z. MONICA În periodice: În periodice: 1933. 42. p. [Liviu Rebreanu. 1935. 1. Bucureşti : Humanitas. 1999]. nr. nr. 35. 6. 539-540. note şi comentarii de Anca Sârghie]. Cistelecan. Ursachi. nr. 2000. Cu necruţare de sine. Studiu introductiv. Rogozanu. Negoiţescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. 1999]. p. Luceafărul. 1937. Alexandru. 2000. Jurnalul unui memorandist. La apa Vavilonului. [Nicolae Cristea. 2000. 2000. 12. Constanţa : Leda & Muntenia. p. 4. nr. George. Adam şi Eva. Grigurcu. [Monica Lovinescu. Acest plural. O reeditare binevenită. Lovinescu . p. Tomis. 1941. Adam fără Eva. Iaşi : Timpul. [Monica Lovinescu. Adam fără Eva. Alexandru. Negoiţescu. La apa Vavilonului. LOVINESCU. LOVINESCU. De la jurnale la memorii. Fănuş. 7.

2000.. Braşov : Aula. Gheorghe. LIVIU În periodice: 1958. Poesis. "Roua de apocalips". nr.. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. 1999]. [Interviu]. 22-28. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. După-amiaza poetului. Bucureşti : Humanitas. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Vocea inconfundabilă. 9. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. 35. poate fi dăruire. 5-6. Vanci-Perahim. Poezie română contemporană. DAN 1949. nr. p. Cu mîna dreaptă. 10-11. 8-9. 2000. Vol. Gheorghe. LUNGU. 2000. LUNGU. Bucureşti : Folio. Marina. Grigurcu. Poezie română contemporană. 10. Dugneanu. În: Gheorghe Grigurcu. 95. seismograme. Întâmplare. 33. Poezie română contemporană.1945. nr. Diaconu. 10-16. 2000.şi în întruchipările sale publice. Cuvîntul. antologie comentată. Vol. [Monica Lovinescu.. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 2000. "Poezia. 1. Z. Gherasim Luca în România. 7. p. 33. 2. În: Monica Spiridon. 6. Monica. 7-9. Simion. Grigurcu. La apa Vavilonului. a spiritului. Mircea A. Poesis. 8. ALEXANDRU În periodice: 1950. 1955. Viaţa românească. 1999]. O poezie mistică. 1999]. 199. 2. Poezia lui Alexandru Lungu. Petra. Ornea. Un univers al deriziunii şi al degradării. ci într-o împlinire totală . 2000. România literară. Poezie română contemporană. Tomis. GHERASIM În periodice: În volum: 1952. p. p. Bucureşti : Humanitas. p. receptare critică. 11. 6. 271 272 . nr. 36-44. nr. p. 75-79. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Monica Lovinescu despre sine. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. Iaşi : Ou Topos. 7. 1953. Vlah. [Monica Lovinescu. Doctor Faustus. nr. Gheorghe. Poezie română contemporană. 2000. Tudorel. p. Bărbulescu. 12. 2. LUCA. 11. Gheorghe. Contemporanul.. Grigurcu.. nu numai prin esenţa sa. Chetă la flegmă. p. 251-252]. Grigurcu. p. Vol. La apa Vavilonului. 8-9. Unde scurte II. Ştefan Bănulescu. Cuplul mitic al culturii române. 17-21. 2000. nr. [Dan Lungu. LUNGU. 2. Lovinescu. Paul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Bucureşti : Humanitas. Vasile. nr. 1951.". 2000. 1999]. p. 8. 2000. Vol. România literară. 1947. p. În periodice: 1957. 6. Grigurcu. p. 2000. p.. Urian. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". 1954. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 1946. 8-9. [Liviu Lungu. 87-88. 1956. În volum: 1948. Ştefan Bănulescu monografie. Popovici. [Monica Lovinescu.

1999]. 6. 2000. Vatra. 19-26. Bucureşti : Editura Eminescu. 1964. 2000. LUNGU. Alexandru Macedonski . În: Emil Alexandrescu. 347. [Liviu Lungu. Alexandrescu. Constanţa : Dada. MACHIDON. 238-239. 1968. nr. Alexandru Macedonski . 2000. p. Ion. C. Grădinile suspendate. FELIX În periodice: 1961. Alexandru Macedonski. Vinea. 6. Roşioru. 240-241. 7. Emil. Iaşi : Timpul. 2000. nr. Rogozanu. Constantin. Literatura română în analize şi sinteze. Violon d'Ingres. nr. p. Iaşi : Timpul.. p. un poet pus pieziş în faţa destinului. ALEXANDRU 1965. Iaşi : Timpul. Alexandru Macedonski . Textul ca metaforă. 2-3. Vatra. [Nicolae Macovei. nr. nr. 1999]. 241-242. Tomis. Alexandru Macedonski. MIRCEA În periodice: 1960. 13. 35. Roşioru. Bucureşti : Folio. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 33. Noaptea de mai]. Alexandrescu. 2000]. p. [Daniel Dimitriu. Drăghici. România literară. 2000. Universul cărţii. În: Emil Alexandrescu. Ilie. nr. 2000. Victoria. 1998]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Neagoe şi Nea Goe. 32. NICOLAE În periodice: 1971. 1999].. Poezia lui Alexandru Macedonski. Ilie. nr. [Alexandru Macedonski. 239-240. Stepa. Iaşi : Timpul. Singurătatea nu-mi aparţine. Tomis. [Felix Lupu. Emil. 1963. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. Emil. p. Georgeta. Istorie literară.1959. România literară. LUPU. În: Emil Alexandrescu. Roşioru. 10. p. Milescu. p. Ion.Psalmi.Rondelul rozelor de august. 6. Adevăratul Macedonski. 11. Iaşi : Polirom. În volum: 1970. 2000. MACOVEI. Literatura română în analize şi sinteze. un poet pus pieziş în faţa destinului. 1966. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. LAJOS 273 274 . Alexandrescu. Întâmplare. Literatura română în analize şi sinteze. 8.Noaptea de decemvrie. 2000. Constantin. 241. p. 2. [Ion Machidon. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. 1969. 33. Învăţăturile lui Nea Goe. p. "Dosarul" Mircea Eliade. 35.Rondelul rozei ce-nfloreşte. p. 2.. Iaşi : Timpul. 2. ION În periodice: În periodice: 1962. 2000. p. Tomis. vol. De la poet la poeţi. 2000. Alexandru Macedonski . 1967. [Mircea Lungu. Alexandru Macedonski .Rondelul rozelor ce mor. nr. 19-25 . Noaptea de aprilie. Alexandrescu. p. 10. Contact. 35. Nevoia de certitudini. Emil. Emil. 2000. Noaptea de noiembrie. MACEDONSKI. MAGYARI. 45. Ion. 1999].

1. 7. p. Petraş. Egyed. MALIŢA. În: Gheorghe Grigurcu. Ioana. 2000. Cluj : Cartimpex. [Iolanda Malamen. Marin. 33. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. 33. Felipe şi Margherita. 8. Poezie şi proză. Bucureşti : Crater. 7. Eu. Ioana. Lajos. TITU În periodice: 1979. Molnos. George. Pârvulescu. MALIŢA. 44. p. Pârvulescu. Iaşi : Timpul. Alexandru. 2000. 95. 10. Vol. astăzi. 2000. nr. România literară. Aladár. 2000. 37. nr. nr. Victoria. Familia. Tamás. Eminescu . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Farkas. România literară. p. 33. 2000]. Emil. 18. 144-147.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. Milescu. MALANCU. MALAMEN. Sufletul din oglindă]. Maiorescu. 1977. 1975. Magyari. [Ion Malancu. Bucureşti : Nemira. 44. [Lászláffy. p. 2000. ION 1973. 1999. Poezie română contemporană. Universul cărţii. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI.În periodice: 1972. 7. p. În volum: În periodice: 1981. 2000. 2629. 11. 2000. Emese. Maiorescu asasin? Luceafărul. Timea]. Zoltán. [Mircea Maliţa. Lászláffy. În volum: 1980. Un bărbat modern. Ştef. Helikon. p. Titu Maiorescu. 10. Mincu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 29-33. Felicia. Sentimentul bine temperat. Traian. 2000. Nicolae. Alexandrescu. [Liviu Maliţa. România literară. Csaba. "Geomodernitatea". Miscellanea. 6-7. 2000. 1974. Grigurcu. MIRCEA 1978. nr. 1976. 12. Apostrof. 7. 127129. Bertha. 1998]. Zece mii de culturi. p. 7. p. 275 276 . nr. nr. p. 2000. Breviar. p. Irina. 2000. p. Marinca. Bucureşti : Crater. 2000. MAIORESCU. nr. meseria de călău şi melancolica regină . Lajos. 10. Árpád. Manolescu. Viaţa românească. p. nr. 46. Dumnezeu nu e tatăl. 16. LIVIU În periodice: 1982. Între candoare şi teamă. 2. 3-5. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. Alt Rebreanu. 9.

Baciu-Moise. MANEA. Mureşanu. Bucureşti : Du Style. 5. Contemporanul. nr. Angela. Dragoste printre etaje. Mocuţa. nr.editura Saeculum. 10. Octavian. MANOLACHE. Buciu. În: Angela BaciuMoise. [Norman Manea.Despre clovni: dictatorul şi artistul. 51. p. p.[Interviu]. 10. 12. Tabieturi de seară. În: Laurenţiu Ulici. C. MANIUŢIU. [Ion Manolescu. 1990. 11. 7. 94-96. 2000.MAN. nr. p. Octavian. Înscrierea la neo-onirici. Curierul românesc. 277 278 . Buciu. p. 10. MANU. [Vasile Man. Alexandru. 10. DIANA În periodice: În periodice: 1984. Steaua. 255-256. p. 70-71. nr. 11. Virtuţile naraţiunii virtuale. 1993. Mărturii la sfârşit de veac. 11. p. 1998]. Gheorghe. nr. [Mihai Maniuţiu. Laurenţiu. Bucureşti : Allfa. 2000. EMIL MANOLESCU. 5. Apostrof. Arad : Mirador. p. 3. 10. Marian Victor. Bucureşti : Hasefer. nr. [Diana Manole. 1998]. Ioanid. Scrierea şi cosmetica. Liftul din călimare. Norman Manea . Viaţa românească. Luceafărul. p. 2000]. Contemporanul. 2000. p. Manolache. Universul cărţii. Nicolae Manolescu. VASILE MANOLE. Bucureşti : Univers. 1986. 1998]. Irina. Vol. 2-3. 3-4. p. 1997]. 131-132. 2000. 2000. Miruna. Petraş. 4. Bucueşti : Editura Eminescu. MIHAI În periodice: 1987. În volum: 1989. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. nr. 7. O antologie a scriitorilor arădeni. [Diana Manole. În periodice: 1988. nr. Galaţi : Arionda. ION În periodice: 1991. Mitică şi Hyperion. Soviany. 2000. Istorii pe care n-am să le scriu. Casa melcului. 17. 1999]. 1. 16-17. Marian Victor. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". Soviany. NORMAN În volume: 1985. 95. Ulici. MANOLESCU. [C. 2000. Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". Bucureşti : Du Style. Cultură şi valoare . 2000. 2000. NICOLAE În periodice: 1992. 2000. Ştefan. Miscellanea. O antologie a literaturii române arădene de azi.

O monografie: Ion Caraion. Shaul Carmel. MARCU. IOAN B. 2-3. 10. 11. 126-133. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. "Eminescu în timp şi spaţiu". Cluj-Napoca : Risoprint. Mărturisiri şi opţiuni. În: Angela Baciu-Moise. nr. 4-6. 2000]. 2000. [Recenzie de carte]. 1999]. Marcuş. Şipeţean. Amprente. Sabău. 1999]. Galaţi : Arionda. BIANCA În periodice: 2001. Angela. p. Vesperalia. 7. Bucureşti : Editura Eminescu. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Universal Dalsi. Luceafărul. 1998]. Goală pe străzi. 17. Rădulescu. nr. 2000. Miruna. Noutăţi editoriale . 102. Debuturi '98 (I). 2000. [Emil Manu. Veronica. 1999]. 2000. 1. 10-11. Iulian. Bulgăr. 1998. Mircea Gorun. Victor.Universal Dalsi. Bucureşti : Du Style. [Luiza Carol. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. Luceafărul. Alexandru. DORU În volum: 2005. Grăsoiu. [Ioan B. Amprente ale literaturii în Israel. Stoleru. 25. Alexandria : Teleormanul Liber. 1999]. Universul cărţii. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 2000. Turcuş. 78. p. Solo Har. p. Andrei Fischof. 1996. p. 27. 97-103. Ion Caraion]. Note despre poeţii români din Israel. Bianca Marcovici. Poeţi argonauţi. Luceafărul. Ulici. Bucureşti : Editura Eminescu. Florina Zaharia. Victoria. Bucure şti : Doina. [Bianca Marcovici. p. Ion Caraion. Emil Manu. Cluj-Napoca : Clusium. 10. p. 10-11. ALEXANDRU În periodice: 2003. Dan Voinescu]. 2000]. Lungu. Laurenţiu. Vatra.În periodice: 1994. p. Gheorghe. p. 1997. Baciu-Moise. nr. 2-3. Mureşanu. [Emil Manu. Milescu. p. În: Iulian Rădulescu. 86-87. 1995. Imaginea lucrurilor. 31-39. Steaua. Critică şi prietenie. [Doru Mareş. 51. ION În volum: 2000. 2000. 2002. MARCUŞ. MAREŞ. nr. Cele trei Crişuri. 1998. nr. nr. nr. 2000. Ioana. [Emil Manu. [Emil Manu.[Interviu]. MARAS. p. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. p. 279 280 . Ion Caraion. nr. 2000. O interesantă piesă de teatru-eseu. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Vatra. Poezie românească. 99-100. Mimând orgasmul social. Irina. 2000. 13. MARCOVICI. 300-301. activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. 4. Vol. 2000. 1. În volum: 1999. [Emil Manu. 20. Liviu. În periodice: 2004. nr. Universul cărţii.

4-5-6. p. 2017. ANGELA În periodice: 2018. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. FL. MARIAN. nr. Trilogie etnografică. Fl. VALENTIN În periodice: 2008. Ornea. 11. 2000. Vol. Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. Vatra. 1. Condiţia de spectator. Octavian. Rogojan. Grigore-Nearşova. nr. [Rodica Marian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 1999]. Bodiu. 11. nr. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 5. România literară. 2012. Familia. Stanca. Mutilarea artistului la tinereţe. p. Soviany. p. 1999].MARIAN. În: Gheorghe Grigurcu. 11. Direcţia optzeci în poezia română. 50-51. Mircea. Poezie română contemporană. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 36. 2000. 2000. 96. Marian. 22-23. MARIN. Mutilarea artistului la tinereţe. p. 51.. 33. Laguna umbrei. 2010. Z. 2000. 2. p. p. [Mariana Marin. 1999]. [Mariana Marin. [Mariana Marin. 1. Mihai. 2000]. 2000. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 2000. RODICA În periodice: 2006. [Mariana Marin. Vol. 2000. 2000. p. nr. Mutilarea artistului la tinereţe. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. "Lumile" Luceafărului. Studiu etnografic. Bucur. Mutilarea artistului la tinereţe. 2000. MARIANA În periodice: 2009. [Recenzie de carte]. MARINESCU. În periodice: 2007. Arca. Gheorghe. 42-48. Grigurcu. Poezie română contemporană. 9. Atelierele : 1980-1984. [Valentin Marica. 1. Cluj-Napoca : Remus. Bucureşti : Cartea Românească. În: Andrei Bodiu. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Mutilarea artistului la tinereţe. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. nr. [Mariana Marin. 1. "Marea temă" a Marianei Marin. MARICA. Poezie şi radicaliate morală. 4. 181-183. Naşterea la români. Viaţa românească. Vol. Astra. Solitudinea Marianei Marin. 281 282 . Mutilarea ca soluţie. Bucureşti : Saeculum. Moţ. Mariana Marin. 95. Târgu Mureş : Cezara. Florin. Romulus. 2000. Poemele agoniei. 129-162. Vremea poemului înalt. Angel(ic)a. 1990]. 51.. 2000. p. C. 1999]. 1517. 2016. 7-8. 2013. p. Manea. 1999]. 2000. Vakulovski. nr. Steaua. 23. 1999]. p. p. 102. p. 26-29. Gheorghe. Luceafărul. S.C. 1999]. [Mariana Marin. Steaua. Lumile Luceafărului. nr. În volume: 2015. nr. nr. 2000. marchiza nouăzeciştilor. Dan. 6. Apostrof. [S. 1-2. Andrei. Piteşti : Paralela 45. 2011. Norman. 27. Modulul M. AL. 2. 2014. 34-41.

Ruxandra. [Adrian Marino. Victor Sterom. 2000. 2000]. Ornea. Apostrof. 1999. p. În: Gheorghe Grigurcu. Vatra. 1981]. Steaua. 2000. 11-12. 11. Nimicuri ca o cruce. Coande. Alexandru. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. Ion Marinescu. 2021. 3. Cenzura în Romania. 15. MARINESCU. Lazăr. Poezie română contemporană. nr. 1997]. 69-70. [Angela Marinescu. 2000 . Vatra. p. p. nr. Nicolae. ADRIAN 2024. p. În: Gheorghe Grigurcu. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2022. 11. Gheorghe. Arca. Blindajul final. 10. 2000. Patinatorii. MARINESCU. 2000]. Călăreţ pe vrăbii. Cuvîntul. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. 27-28. După "poezie". Vatra. Bucureşti : Amurg Sentimental. 67-68. 2000. 1999. Bogdan I. Vol. Grigurcu. 6. Craiova Aius. Braşov : Astra Nova. 1). Bucureşti : Vinea. 10. nr. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. 58-62. Cartea falei şi a silei. Cenzorii. p. 6. Gheorghe. nr. 2032. Adrian. 2033. 9. 2000. 2000. 1999]. AUREL SERGIU În periodice: 2027. p. Bucureşti : Cartea Românească. Aurel. Nicolae. Vol. 2000. nr. Aurel Sergiu Marinescu. Mincu. 1112. Buzatu. p. [Angela Marinescu. p.Aurel Pantea. Luceafărul. O operă monumentală. Stepan. Conspect cu Angela (I). 2000. 67. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. cenzuraţii şi analistul lor . 9. 6. 10. Secunde frînte. Florin. Biografia ideii de literatură. Z. Christi. p. 11. p. nr. 2. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. 9. Cesereanu. 12. 69-70. [Adrian Marino. Bucureşti : Cartea Românească. Cenzura în 283 284 . 1998]. ION În periodice: 2028. 2000. Apostrof. Mircea. Fascinaţia căii. Grigurcu. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. Zestre pentru înălţare. 10. 28-29. 2026. 1997]. Borbély. Poezie română contemporană. Antiscrisa. 2-3. George Drăghescu. Faţă-n faţă Angela Marinescu . vol. 215-216. nr. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. [Angela Marinescu. p. Fragmente de ochean. Demonica Angela. 2000. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. 51. 49-57. După "poezie". MARINO. Skanderberg. Pantea. 2031. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. istoria exilului" (vol. Ştefan. Victor. 2020. Contemporanul. Bucureşti : Cartea Românească. 4-5-6. 2000. 2000. 2000. Pascu. 29. [Bucureşti : Vremea. "O contribuţie la În periodice: 2029. 16. În volum: 2025. 11. [Adrian Marino. Dincoace de "figura spiritului pur". Marin. Neumann. 11. Aura. Marino. Angela Marinescu şi jocurile forţei. 2034. p. Gheorghe. Antiscrisă. p. 2030. 70-72. nr. Coande. Cenzura şi vocaţia. 2000]. nr. p.2019. [Angela Marinescu. nr. 2000. nr. Vatra. Curierul românesc. 1999. nr. nr. 6. Cistelecan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ClujNapoca : Dacia. 2. 1999. 2023. 9. Cuvîntul.

Biografia ideii de literatură. Pop. 13. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Pericle Martinescu. Z. p. 11. 2000. László. Spiridon. András]. p. Iulian.. MARTIN. 12. Luceafărul. 2000]. În periodice: 2044. nr. 6. 2000. Helikon. România literară. MARTINESCU. Géza. 2049. În volum: 2042. Marius. 2000. p. 2046. Tiron. 2000. Béla.". p. 6-7. 179-181. Mircea Martin sau demnitatea criticii. 19. 23-25. Cluj-Napoca : Dacia. În: Iulian Rădulescu. Al. 2728. 285 286 . Ştefănescu. MIRCEA 2037. 33. 2000]. p. 17. 1-4. nr. 2000. 10. 2040. 2000. nr. 12. [Craiova : Aius. 11. Monica. Alexandria : Teleormanul Liber. 33. Ştefănescu. 95. Un alt fel de epopee. Grăsoiu. Ion.România. Mărturisiri şi opţiuni. Szőcs. p. p. p.. Alexandru. p. Cenzura în România. 6. Zsófia. 33. p. 44. 2000. Apostrof. Rădulescu. Cuvîntul. România literară. 6. p. 2000]. Ce poate critica? România literară. Pavel. 7. Tinereţea canonului. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. Craiova : Aius. Vatra. 9. Schiţă istrică şi introductivă. Cenzura în România. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. să înţeleg. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Marcel. Alex. Ornea. 6. Cluj-Napoca : Dacia. Ion. 1980]. 2000]. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. Monica. 2000. 12-13. MARKÓ. Craiova : Aius. Piru către Adrian Marino. Craiova : Aius. Spiridon. 1999]. PERICLE În periodice: 2048. [Adrian Marino. 4. [Adrian Marino. Viaţa românească. Dan. nr. 2041. Schiţă istorică introductivă. nr. Bucureşti : Albatros. Mitul "situaţiei ireversibile". 12. Cuvîntul. Cenzura în România. Filigranul amintirii. Fotache. p. 2038. [Adrian Marino. 2000. BÉLA În periodice: 2043. "Să mă-nţeleg. nr. Figuri în filigran. Synthesis. 12. 2047. nr. 1-3. 2000. Bertha. p. 2035. 220-222. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. [Adrian Marino. 6. [Király. p. 194-198. [Adrian Marino. 36. nr. România literară. Dorin. Simuţ. vol. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". 26-28 . [Pericle Martinescu. Corina. 2036. Liviu. 2039. 2000. Piru. 2000. Craiova : Aius. 6. 2000. Adrian Marino. 2000]. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. Balla. 9. p. Tupan. 2000. nr. nr. Enciclopedia literaturii. 33. Luceafărul. nr. Visry. 2000]. Markó. Tribuna. Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. nr. 2000-2001. 1. Zoltán. nr. 2000]. 2045. 38. [Interviu]. 13.

p. 112.nr. Roşioru. Constantinescu. Universul cărţii. Stanomir. Eugen. [Olga Delia Mateescu. nr. Grigurcu. 2000. p. 7-8-9. Mocuţa. MATEESCU. MAVRODIN. IOAN În periodice: 2057. 2000. 33. 1999]. p. MATEI. Gheorghe. 2. p. Satu-Mare : Solstiţiu. Sabău. 11. 211-212. 63-67. România literară. Statuia libertăţii. Poezie românească. 2000. Negrici. 2060. Attila. 3-4. 2058. Statuia libertăţii. nr. Experimentul unui experiment. OLGA DELIA În periodice: 2054. 11-12. Lilike. VICTOR VALERIU În volum: 2051. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Helikon. România literară. Arad : Mirador. 2000. MATEESCU. Poesis. EMIL În periodice: 2056. p. Ioan. Mădălin. 2000. 2050. p. Mózes. În: Gheorghe Grigurcu. nr. [Ioan Matiuţ. nr. 7. [Emil Matei. 9. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 1999]. Actriţa-autoare. [Interviu]. MATIUŢ. 2000. Milescu. 11. 1999]. Statuia libertăţii. Pericle Martinescu . Umbre. p. 2000. 6. 46. p. Ghiţulescu. MARTON. Ioana. Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". Contemporanul. nr. 5-6. Luceafărul. MARTINESCU. 2000.Portret al scriitorului ca memorialist. 9. 8. Victoria. nr. Gheorghe. 7. Vol. 2000]. 2000]. 4. [Olga Delia Mateescu. Umbre. 2000. nr. personaj ascuns. Mircea. CONSTANTIN În periodice: 2055. Teatrul azi. Oraşul ascuns. 14. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. Bucureşti : Editura Eminescu. 12-14. p. [Recenzie de carte]. 12-13. Steaua. Eva. 2000. nr. o teribilă stare de 287 288 . Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. IRINA 2053. LILI În periodice: 2052. Ghiţulescu. Arad : Mirador. Arca. În periodice: 2059. [Irina Mavrodin. p. Rădulescu. 51. 8. [Ioan Matiuţ. [In memoriam]. 2000. p. Bucureşti : Cartea Românească. În umbra umbrei. Muguraş. 2000. Punere în abis. 92. nr. Un scriitor discret. Poezie română contemporană. 2061. 10. p. 39. 4-5-6. 1999]. Mircea. 14.

[Dan Horia Mazilu. nr. 33. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. "Odaia de ţinut". p. 1999]. Noi despre ceilalţi. Linia vieţii. Universul cărţii. Victoria. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Universul cărţii. MIRCEA În volum: 2074. 84-92. România literară. 11. Gheorghe. 2000.pionierat. Iaşi : Polirom. p. 1999]. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ileana Mălăncioiu. 1. 4. 2068. Tomis. Mariana. 2073. Vol. 40. MĂLUŢ. În: Gheorghe Grigurcu. Vasile. p. Vol. Cristale de 14 carate. Cămaşa de sare]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000.. Ileana Mălăncioiu. 7. 3. Grigurcu. 289 290 . 10. MĂLĂNCIOIU. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 68-73. 2. MAZILESCU. 1999].. p. Iaşi : Polirom. 74-83. Poezie românească. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole. 6. 12. Vol. nr. Alex. nr. 2069. p. 2070. Contemporanul. 2071. Lecturi subiective. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 2. Adriana Barna]. 2000. 25. nr. [Ileana Mălăncioiu. Numai că eu nu sunt Ana. În volum: 2072. 6. [Interviu]. p. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Poezie română contemporană. 2000. Ileana Mălăncioiu. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 13. 2000. p. 2000. 10. 2000. Iaşi : Polirom. Călătoria spre sine a poetei. 2000. 10. Petraş.. Grigurcu. 2000. 2000. Gheorghe. 2. România literară. p. Poezia Ilenei Mălăncioiu. Poezie română contemporană. nr. Fals tratat de imagologie. Teodora. Linia vieţii. 2. VIRGIL În volum: 2062. ILEANA În periodice: 2066. De vorbă cu.". Ştefănescu. 5. Grigurcu. Autopedepsirea poetului. IOAN În periodice: 2064. Milescu. MAZILU. 1999]. nr. Codruţ. Poezia Ilenei Mălăncioiu.". Victoria. 2000. 5. p. Geo. Contemporanul. Gheorghe. Milescu. 4. 14. 10. 2. 12-13. Milescu. 33. DAN HORIA În periodice: 2063. 93-99. 2000. p. Victoria. 35. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Fîntînaru. 10. Poezie română contemporană. 33. Poezie română contemporană. nr. 10. Gheorghe. 8. p. Retragere şi expansiune. 10. nr. Universul cărţii. Irina. Universul cărţii. [Interviu]. nr. 2-3. 2067. Cămaşa de sare. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. p. MAZILU-CRÂNGAŞU. 2065..[Mircea Măluţ. Cămaşa poeziei. 5. Grigurcu.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

Curierul românesc. [Marin Mincu. 3. În volum: 2134. Alexandrescu. Gheorghe. Octavian. Textualism. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2136. Cartea cu şiruri. nr. Meşterul Manole (teatru). 24. MIRCEA. Ghiţulescu. nr. p. nr. Luceafărul. 2137. Gheorghe. Victoria. Din şi prin câmpul poeziei. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Minerva. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Mioriţa. Ion Miloş . 133-141. nr. Milescu. Ion Minulescu The Best. Poezia română actuală. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. p. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Soviany. nr. Vol. 1999]. Soviany. MARIN 2141. Bucureşti : Editura Eminescu. post-textualism. 2. 5.[Interviu]. Gheorghe. Grigurcu. VIOREL În periodice: 2142. 104-115. p. 5. Cluj : Dacia. p. 1999. 2000. În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. 2000. vol. MIREA. 2. 1998]. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea. p. Bucureşti : Unitext. Narcis faţă cu realul. În volum: 2138. p. 2. Vol. 2000. Istrate. p. [Marin Mincu. Angela. 323-324. 2000. 2. p. p. Emil. Nicolae Ionel. Vine frigul!. 2000. 117-123. 2000. 11. Poetul ca dramaturg. Am visat că visez că sunt înger. Oedip. Constanţa : Pontica. Iaşi : Timpul. Vol. Vatra.În periodice: 2133. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 124-132. 2144. "Drumul ecorşeului". Simbolismul. Perian. Iaşi : Junimea. În: Gheorghe Grigurcu. În volum: MINULESCU. 1999]. 5-6. În: Laurenţiu Ulici. [Valeriu Anania. Teatrul azi. 3. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. 6. 301 302 . [Marin Mincu. Gheorghe. Colecţia BPT a editurii Minerva. ION În periodice: 2140. ION În periodice: În periodice: 2135. p. 2000. În: Angela Baciu-Moise. MINCU. 10. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Baciu-Moise. 9. apocaliptic. Octavian. 22-24. Bucureşti : Du Style. p. 2000]. p. Poezie română contemporană. În volume: 2143.Romanţa celor trei corăbii. 237-238. 2139.70. 43-44. Gheorghe. Poezia lui Marin Mincu. Luceafărul. Ion Mircea. Grigurcu. Mitică şi Hyperion. Galaţi : Arionda. Poezie română contemporană. 2000. 1997. Ion Minulescu . Poezie română contemporană. Laurenţiu. Ulici. 2000. 5. 2000. Ion Miloş. 10.

2145. O carte pe din trei. MIRON. 11. 2-3. Angelo Mitchievici. Luceafărul. MOCUŢA. Romulus. 51. 6. Solstiţiul câinelui. 25. 2153. 9-15. 2000]. Romulus. 6. Luceafărul. Ioan Glodeanu. Bucur. 2000. 2152. [Ioan Evu. Feminism şi conservatorism. Iulian Băicuş. Sorin Roşca. Ferestre 98. nr. Echinoxul cubului. 48. Solstiţiul câinelui. Angelo Mitchievici. Paul Miron. Arca. p. p. Geo. 2147. Mihaela. p. 2000. MOISESCU. nr. Exerciţii de stil. Angelo Mitchievici. Constantinescu. Stepan. Bucureşti : Editura Trei. 33. Florin Iaru. [Viorel Mirea. 4. Milescu. PAUL În periodice: 2150. [Ioana Nicolaie. Domnica Domnea. Modelul Frankenstein. 2000]. Steaua."40238 Tescani". 2000 . 141-143. 10. MIHAELA În periodice: 2149. 2000. p. Mircea. [Ioana Nicolaie. 4-5-6. Simion. Luceafărul. Doina Ioanid. nr. 2000. [Viorel Mirea. nr. 10. 1998]. nr. [Viorel Mirea. 40238 Tescani. GRID În periodice: 2155. 4. Victoria. 4. Bucureşti : Image. 94. p. p. p. Bărbulescu. 2000. Doina Ioanid. nr. Contemporanul. 2000. Alex. 34. Ungureanu. 10. 17. O carte de scandal. Bucureşti : Cartea Românească. 40238 Tescani. Florin Iaru. 14. Un poet în toată puterea cuvântului. Mircea Cărtărescu. VALERIU În periodice: 2156. Bucureşti : Image. Despătimirea. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. Doina Ioanid. 2148. Oneşti : Aristarc. Arca. Cecilia Ştefănescu. Arca. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. MODORCEA. [Grid Modorcea. nr. 6. 11. Mihai. 1-2-3. 162-163. Contemporanul. 1999]. [Valeriu Moisescu. [Viorel Mirea. Solstiţiul Câinelui. Mircea Cărtărescu. 2000]. Marius Ianu. [Ioana Vlaşin. nr. Lazăr. MIROIU. 2. 2000. Cecilia Ştefănescu. Cornel. Universul cărţii. Ştefănescu. [Mihaela Miroiu. 2000]. p. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Marina. Solstiţiul câinelui. 2000. GHEORGHE În periodice: 2154. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. Poezie românească. MITCHIEVICI. 303 304 . Rogobete. Gheorghe Mocuţa. România literară. Societatea retro. 10. 16. Domnica Drumea. p. Vasile. 11. Bucur. Marius Ianuş. Căluţ. 2000. 4-5-6. Marius Ianuş. nr. Victor Nichifor. Lena. p. nr. 2146. Falsa literatură . p. Bucureşti : Semne. 1999]. nr. Ioan Godeanu. Prietenie & literatură. Cecilia Ştefănescu. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. ANGELO În periodice: 2151.

Látó. În volum: 2161. 2000. A tetten ért csoda. 8. p. 10. Orbán. Docurile nimănui sau ""Jirair . O uitare de texte. Egyed. Levél Szingapúrból. Poezie română contemporană. Botoşani : Axa. Timea]. 11. nr. Poezie română contemporană. 1999]. Iaşi : Polirom. p. 145-148. Farkas. [Dragoş Moldovan. 2000. Alexandru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Emese. 1-2-3. 2159. Jóságos próza. Jóságos próza. Miruna. 1993]. Pornind de la "versetele satanice". Gheorghe. 11. 2000. nr. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Poesis. Aladár. Bucureşti : Unitext. Analiză lirică. O uitare de texte. În: Gheorghe Grigurcu. Zoltán. 3-4. nr. Există o "problemă transilvană". 2166. Între civilizaţii. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Magyari. 2164. Nagy. 2000.Însemnări contradictorii. Gheorghe. 1999. 2. 11. 3-5. 2. p. Kinga. 2000. [Gabriel Andreescu. 149-153. 6. Problema transilvană. 2000. nr. 40. [Molnár Vilmos. Csaba. 1999]. 2160. Árpád. MOLNOS. 12. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. p. 2162. 2000. Gustav Molnàr. nr. Grigurcu. 2000]. p. Martin. Proză românească. Universul cărţii. Az értelmetlen csoda. România literară. Grigurcu.o biografie romanţată". "O repliere a simţurilor". 2000. [Molnár Vilmos. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. Vol. 142-144. [Lászláffy. 9. Arca. 2000. Gheorghe. Antoniu. p. [Ioan Moldovan. 1999]. 5. p. DRAGOŞ 2163. Az értelmetlen csoda. [Ioan Moldovan. Grigurcu. Bertha. nr. 2000. Tratat de oboseală. Lajos. Orbán. 33. [Ioan Moldovan. MOLDOVAN. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2165. Molnos. 105-108. nr. Marosvásárhely : Mentor Kiadó. 5. În: Gheorghe Grigurcu. 16. GUSTAV În periodice: 2168. p. 1999]. 1999]. Cluj : Clusium. Kinga. Apostrof. Vol. 11. nr. Látó. România literară. 11. 2. 1. IOAN În periodice: 2158. ***. 105-108. Poezie română contemporană. 142-144. [Molnár Vilmos. Lászláffy. MOLDOVAN. p. 2000. 10. Cluj-Napoca : Clusium. 305 306 . 10. Botoşani : Axa. Tratat de oboseala. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. MOLNÀR. 2000. De la creier de aur la cadavru în descompunere. LAJOS În periodice: 2167. 40-42. p. Lajos. Mureşanu. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. 148-149. Vakulovski. Melinda. Tamás. MOLNÁR. Helikon. nr. p. Gheorghe. 10. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Vol. 2000. Korunk. nr. Grigurcu. p.

4. Tomis. Şovăiala. 2000. 13.MORAR. nr. La mansarda unui vis. 2000]. Daniel Moşoiu. MOROŞANU. Morar. nr. 2171. p. 11. Milescu. Vol. 35. Petean. 1999]. 2000. George Moroşanu. Mircea. [Ioan T. 2-3. Mihăieş. Victoria. 2000. p. Tătaru. 4. Morar. nr. 2180. [Ioan T. Gârbea. NICOLAE În periodice: 2178. Steaua. nr. 2000. [Daniel Moşoiu. 1. 7-8. Iaşi : Timpul. În volum: În periodice: 2175. ILEANA În periodice: 2174. 2000. 10. 2000. GEORGE MOROŞANU. poeme de Nicolae Motoc. 104. 1. Puiu. 2000. MOTOC. C. Şovăiala. p. În: Gheorghe Grigurcu. Maturitatea unui poet. 23. 6. 31. Orizont. 6. 35. Cistelecan. 2181. Morar. România literară. 2000. p. p. Tomis. 1999]. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 5. 33. Poezie românească. Veronica. nr. 1999]. Gheorghe. 2000. Ieronim. p. Provocări imergente. Poemul din mers. 307 308 . 154-158. p. Luceafărul. 2179. Grigurcu. Chinde. Enache. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 51. [Recenzie de carte]. 11. p. MOREGA SPINEANU. p. Nicolae. 6. p. 51. nr. 1. 2. Horia. [Tucu Moroşanu. Cuvîntul. Timişoara : Brumar. [Constanţa : Ex Ponto. Marea ezitare a micului caporal. Perşa. 38. O contemplaţie fantastă. 4. 2172. [Ioan T. 19. p. 2000. Timişoara : Brumar. Morar. nr. Poezie română contemporană. p. nr. 2000]. Provocări imergente. Tmişoara : Brumar. 2173. "Dublu click pe inimă". Steaua. Mircea. [Ileana Morega Spineanu. 2000. 5. Axioma. poeme de Nicolae Motoc. 11. Popescu. 51. 11-12. MOŞOIU. 2000. Rogozanu. Steaua. Universul cărţii. Timişoara : Brumar. 5. 33. nr. poeme de Nicolae Motoc. [Constanţa : Ex Ponto. nr. Adrian. 2170. IOAN T. 6. p. DANIEL În periodice: 2177. 2000]. 35. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. Dan. Rotund. 1999]. TUCU În periodice: 2176. Melancolia de gală. nr. [Ioan T. nr. Tomis. Drumuri de rouă. 2000]. În periodice: 2169. Provocări imergente. Şovăiala. Alexandru. [Constanţa : Ex Ponto. Masca alchimică. Şovăiala. 12. 2000. 2000].

2190. Zaharia. nr. Tribuna. 2. Grigurcu. Nicolae. Gheorghe. Contemporanul. 3. 26-29. nr. Grigurcu. [Romul Munteanu. 2000. 10. nr. [Alina Mungiu-Pippidi. 19. Un sacerdot al Poeziei. 2000. ClujNapoca : Star. Apostrof. p. 2192. p. 2194. Criticul şi cărţile (II).Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. 3. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Vol. Anchetă Luceafărul. 10. Contemporanul. MUNGIU-PIPPIDI. Florin Mugur. Bucureşti : Humanitas. Luceafărul. 15. Grigurcu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Nedreptăţitul Florin Mugur. 2000. 6. 159-164. 32-33. Raluca. nr. 175-182. 1. Tomis. 2196. 2000. Luceafărul. Luceafărul. 1999]. Cartea. 2. nr. 42. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. p. În: Gheorghe Grigurcu. Transilvania subiectivă. 2000. 2000. 2000. 187-188 . FLORIN În periodice: 2183. Criticul şi cărţile (I). Mărculescu. 12. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. 2187. Poezie română contemporană. 1998]. p. ROMUL În periodice: 2193. Transilvania subiectivă. Breban. 2000. 2195. 1. Transilvania . 309 310 . 2000. Bucureşti : Libra. 2000. vol. Poezie română contemporană. Ileana. Ştefan. 4. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 189-193. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. 1998]. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. p. 2. vol.demontarea prejudecăţilor. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). Simpatie şi ironie. Gheorghe. lipsit de simple orgolii locale". MUNTEANU. Vol. Vol. 4. Romul Munteanu: "În critică. 2. Poezie română contemporană. p. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Feminine . Vol. [Alina MungiuPippidi. Bucureşti : Humanitas. Grigurcu. 183-186. Jurnal de cărţi. 2. În volum: 2185. 43. Grigurcu. nr. ***. Jurnal de cărţi. Voinescu. Poezie română contemporană. ALINA MUGUR. 2188. 22. Radu. 2. Bucureşti : Libra. 11. Nicolae. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 30-33. p. 2184. Gheorghe. Gheorghe. 165-174. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. 2000]. Voinescu. [Romul Munteanu. 2000. MUDURE. 10. p. Borbély. [Mihaela Mudure. 2186. 2. În: Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. 2189. p. Radu. 2. MIHAELA În periodice: 2182. Transilvania de cabinet. "Firea" poeziei lui Florin Mugur. nr. 1999]. Poezie română contemporană. p. 25-28. 4. Gheorghe. Luminiţa. Vol. Gheorghe. Breban. Galea. Portrete literare (10) (Florin Mugur). În: Gheorghe Grigurcu. 35. nr. În periodice: 2191. p. 45-46.

1997. [Viorel Mureşan. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. În: Emil Alexandrescu. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Ramele nordului. Mureşan. ANTIM I. p. Mureşan. În scorbura din oglindă. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 2000. Vol. nr. 2000. Eminescu şi Blajul. VIOREL În periodice: 2204. Emil. 2000. Blaj : Astra. 2. Vatra. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". Vizite exemplare în suprareal. p. p. Aurel. 1998]. Ion Mureşan. Teodor. 2000. 2000. Alexandrescu. Imaginaţia formelor. 2000. Târgu-Mureş : Arhipelag. 10. nr. Iaşi : Timpul. 25. 4. 2000. [Ion Buzaşi. 2000]. Pantea. [Viorel Mureşan. 29-32. MUREŞAN. Triptic eminescian. 2205. ŞTEFAN În periodice: 2197. nr. Dumitru. Piteşti : Paralela 45. 78. 11. nr. 2. Cluj : Dacia. În volum: 2203. p. [Dumitru Mureşan. [Recenzie de carte]. 5. Tribuna. p. Irina. 2000]. Petraş. DUMITRU În periodice: 2201. 2206. p. MUREŞAN. În: Andrei Bodiu. [Antim I. p. ION În periodice: 2202. Literatura română în analize şi sinteze. Andrei. 2. Vidam. MUREŞAN. Vatra. Direcţia optzeci în poezia română . nr. Pantea. Aurel. Cluj : Dacia. Danciu. Iulian. MUREŞAN. MURĂRESCU. Ramele nordului. 1. Luceafărul. p. M. 195-196.MUNTEANU. 1997]. p. Contemporanul. 37. 2000. 1998]. MUREŞAN. Oradea : Cogito. nr. [Viorel Mureşan. 51. p. ANDREI În volum: 2199. 1998]. Euphorion. Melancolie şi meditaţie lirică. Ramele nordului. [Victoria Murărescu. Vizite exemplare în supranatural. nr. nr. Chifor. 2000. În căutarea lui Anonimus. 104. Arad : Mirador. Mihail Eminescu . Steaua. Moarte şi memorie. Chinde. 311 312 . I. Bodiu. Vasile. Sibiu : Imago. Lira meditativă. 2000. 2. 12. 165-191. 12. În căutarea Poeziei. 20. VICTORIA În periodice: 2198. 4. 1998]. Veronica.Andrei Mureşan. Ştefan Munteanu. În periodice: 2200. 37. 38-39. Vatra. Anonimus. Boldea.

nr. 5-6. p. 2000]. Steaua. [Viorel Mureşan. 2000].şi" (?!). Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. 2000. 5. 1999]. Pop. p. 10. nr. Mircea Muthu: Dinspre sud-est. Dinspre Sud-Est. 35-36. În volum: 2210. Bodiu. 7. Piteşti : Paralela 45. 18. Un singur ucigaş. Echinox. 2000]. 2. Poezie română contemporană.. 2000. 2208. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Direcţia optzeci în poezia română. 92. 2218. [Recenzie de carte]. Petraş. Radu. Sabău. Dinspre Sud-Est. Doru. Domnule director Laurenţiu Ulici. Irina. 2217. Gheorghe. MARCEL În periodice: 2212. Gheorghe. 33.. Luminiţa. FLORIN În periodice: 2213. Vatra. Apostrof. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". Irina. 10. CARMEN În periodice: 2214. [Bucureşti : Libra. 1999]. Piteşti : Paralela 45.. Rafinament şi inadaptare.2207. Vol. Petraş. 2209. Recuperarea lui între sau despre interval. 2000. DAFIN În periodice: 2211. Pentru o poetică a explorării. MUSCALU. p. Steaua. Marcel Ion. O critică postmodernă despre postmodernitate. Vol.: ". p. nr. "paet". nr. 2000. 6-7. MUTHU. [Mircea Muthu. 2000. În: Andrei Bodiu. nr. MUREŞEANU. 2000. 1998]. p. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. p.şi .. nr. p. Contemporanul. 347. Vatra. "paet". Luceafărul.. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . Grigurcu. 2000. Perian. p. 29. Conceptul de. [Dafin Mureşeanu. Pe ruseşte. Pe ruseste. România literară. 2219. Voinescu. nr.. MUREŞEANU. Fandarac. Ioan Aurel. p. 41. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii. 1. [Carmen Muşat. Ioana..Gheorghe Perian. Cluj-Napoca : Clusium. 51. Pop. ALEXANDRU În volum: 2215. p. Bucureşti : Libra. 35-36. p. Alexandru Muşina. 2000. 2000. 5. 195-227. Marcu. Irina. Andrei. Piteşti : Paralela 45. MIRCEA În periodice: 2216. [Mircea Muthu. Marcel Mureşeanu: ". [Mircea 313 314 . Lumina absentă. nr. 51. 2. p. 16.. 1. Perian. nr. MUŞINA. Petraş. 6. 7-8-9.. 13. 5. 31.. 2000. 2000. MUŞAT. 11. nr. Contemporanul.". Dinspre Sud-Est. 6. 194-196. Bucureşti : Libra. 2000.

4. 1999]. 39. 84-85. nr. 12-13. 6. Mircea. Ştefănescu. Mircea. 2000. 1936]. nr. 10. GELLU În periodice: 2227. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Poetica sensului giratoriu. p. 2000]. nr. Farkas. Bucureşti : Editura Eminescu. 2223. România literară. 6. Bărbulescu. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. [Gellu Naum. Drumeţul incendiar. nr. 1999]. p. România literară. p. [Gellu Naum. 16. 2. Crăciun. Octavian.. Pop. Bucureşti : Editura Eminescu. 5. NAGHIU. Duda. Poeme de mahala. Luceafărul. 36. IOSIF În periodice: 2221. Teatru scurt. [Iosif Naghiu. [Iosif Naghiu. 10. nr. 29. şi cuprinzător. 41. Mahalaua de azi pe mâine. 1999]. 2225. Morariu. 2233.85. 1999]. [Iosif Naghiu. p. Contemporanul. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Un debut poetic incendiar. România literară. p. Marele teatru al textului. nr. 2000. 2231. 2230. Caiete critice. 2000. Gabriela. 2000. 1999]. Teatru scurt de Iosif Naghiu. Ioanid. Victoria. 12-14. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. nr. NACU. 122-123. Ion. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor. Luceafărul. 2000. Soviany. Coşovei. 2000. 2229. p. Milescu. Alexa. Luceafărul. 11. Ascet la baraca de tir]. 2000]. NAUM. Dinspre sud-est. Iulia. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000]. [Dan Mircea Cipariu. [Gellu Naum. [Interviu]. Bucureşti : Vinea. nr. Curierul românesc. Contemporanul. Înaintarea spre centru. 2000. 2000. 10. p. 33. 2228. 5. 2224. 33. 2021. nr. 47. Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. Alex. p. Retrospectiva Iosif Naghiu. p.Muthu. Teatru scurt. 1. [Iosif Naghiu. 2232.. Miruna. 2000. Teatru scurt. p. [Gellu Naum. 2222. nr. p. nr. Familia. Jenö. Universul cărţii. 4. 315 316 . 27. [Iosif Naghiu. Întrebătorul. 10. Ascet la baraca de tir : poeme. 16. 33. AUGUSTIN În periodice: 2220. 2000. nr. p. Vasile. 2000. 10. 2000. Ştefan. Poezie românească. Alexandra. Bucureşti : Coresi. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. Bucureşti : Libra. 2000. 10. Teatru scurt. Simion. 1999]. 12. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. p. 8. nr. Ghiţulescu. 10. 2000. NAGY. Mureşanu. [Augustin Nacu. Gellu Naum . Teatru scurt. PÁL În periodice: 2226. 5. Traian T. Luceafărul. România literară. 33. Poeme trăite. Geo. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Universul cărţii. 6. p. 7. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. [Gellu Naum. Grup de orbi într-o sală de cinema. 6.

[Ion Neagoş. Haş. Gellu Naum dincolo de suprarealism. 12-13. Bucureşti : Paralela 45. Poezie română contemporană. 51. 1999. 7. Arca. NECHIT. 2246. 2000. 2243. Alexandrescu. Bucureşti : Vinea. p. p. 6. 2000. Irina Nechit. Iaşi : Timpul. Nicoleta. Emil. p. p. Puncte de sprijin pentru suflet. Pop. 2244. 97-98. 1. C. Grigurcu. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. vastă marea? [Vlad Neagoe. 2000. 2. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2237. Steaua. Scriitori români care au creat în alte ţări. Un viitor obosit. În: Angela BaciuMoise. PETER În volum: 2238. Timişoara : Augusta. 2000. p. Emil. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. 2000. 345-361. 6. Baciu-Moise. Spiridon. Timişoara : Augusta. nr. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. Romane şi romancieri în secolul XX. Aureliu. 2000. 27. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. Fănuş Neagu. 2000. [Irina Nechit. 33. Vatra. 33. Persoana întîi singular. Iaşi : Timpul. 2000. nr. Cliveţ. FĂNUŞ În volume: 2242. nr. Galaţi : Arionda. Godot Eliberatorul. [Vlad Neagoe. 4-5. România literară. 204208. 197-203. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. 1999]. Mitul Iubirii. 317 318 . "Unele lucruri îşi schimbă natura". În: Gheorghe Grigurcu. p. 3. Cartea Babiblonului. NEAGU. nr. Cartea Babilonului. 2. Petru M. Fănuş Neagu. Poezie română contemporană. 11. 2000. Ironie şi patetism. Mărturii la sfârşit de veac. nr. 2240. Fănuş Neagu .[Interviu]. 2235. 190. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. p. Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ION În periodice: 2241.2234. 30. VLAD În periodice: 2239. 499-500. p. Puncte de sprijin pentru suflet. Gheorghe. Ce-ţi trebuie ţie. 6-7. NEAGOE. p. IRINA În periodice: 2245. NEAGOŞ. Grigurcu. Rogozanu. Vol. Vol. nr. 530-533. Veronica. 2000. Chişinău : Cartier. [Leo Butnaru. nr. NEAGOE. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Identificare de adresă. [Gellu Naum. Elisabeta. 2000. Gheorghe. Familia. România literară. 1-2-3. 116-121. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. Eliade şi legile curtoaziei. În volum: 2236. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. p. Peter Neagoe. Luceafărul. 2000. Bucureşti : Vinea. p.Acasă. Chinde. Gheorghe. Goci. 1998]. Mircea Eliade. Angela. 1999]. 132-135. Alţi prozatori contemporani. 2000. băiet sărac. 4. Întrebătorul. Grigurcu. În: Aureliu Goci. Vasile. 1999].

nr. 2000]. 89-90. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. p. 319 320 . Apostol. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. 16. p. 2000. [Bujor Nedelcovici. Şarpele se află acolo încă de la început. Grigurcu. Dumitru Ţepeneag. 12. Grupul editorial Universalia. Popescu. 1981]. Anchetă Luceafărul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Galaţi : Logos. Emil. p. Bucureşti : Editura Eminescu. p.. 77-79. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Luceafărul. Irina Nechit]. p. Gurău. Ştefănescu. Alina. Iarba zeilor. "Suntem Dumnezei muritori". România literară. film. p. 12-13. 2000. 16-17. Bianca Balotă. nr. 17-22. Elena. În: Gheorghe Grigurcu. [Mircea Nedelciu. Caiete critice. Iaşi : Timpul. Dora. 54-58. 51-52. 36. 2250. 2253. ION 375. Bucureşti : Compania. 2000.. MIRCEA În periodice: 2249. În: Apostol Gurău. nr. Pavel. 10. nr. România literară. Luceafărul. 1999]. Bărbulescu. 12-13. 2000. Anchetă "Contemporanul": Cum. NECULCE. O trilogie cu semnificaţii actuale. 26-29.În volum: 2247. Goci. 2255. Gheorghe. Vol. p. p. Simion. NEDELCOVICI. 2000. 2000. 33. 2254. Apostol. Bucureşti : Editura Eminescu. 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). 2000. Lupşe. 2258. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Aureliu. Somnul vameşului. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. Celălalt. În volum: 2260. p. 2000. [Bujor Nedelcovici. nr. Sorin. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 1998]. [Bujor Nedelcovici. Nicolae Balotă. 2000. 2000. 33. p. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. 1. Alexandrescu. 2259. nr. Budu. Zodia scafandrului. Operă. Miruna. nr. Celălalt. 15. Mircea Nedelciu. 2251. Ion Pop. nr. 33. Bogdan. 4. 3. Contemporanul. Gabriela Melinescu]. Gurău. Luceafărul. Vatra. Ultimii]. 1. Romane şi romancieri în secolul XX.[Leo Butnaru. 2257. NEDELCIU. 49-53. [Interviu]. Bucureşti : Cartea Românească. Galaţi : Logos. Mureşanu. 2000. BUJOR În periodice: În volum: 2248. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Ironie şi patetism. Alex. p. 11-12. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev. scenariu. 2000. În: Emil Alexandrescu. Poezie română contemporană. În volume: 2252. În: Apostol Gurău. p. 6. Literatura română în analize şi sinteze. "Zodia scafandrului" . p. nr. În: Aureliu Goci. 45-46. ***. Universul cărţii. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. 2000. 155-162.exerciţii de suferinţă. 10. [Bujor Nedelcovici. Preda. 3712256. 2000.

Vasile. 33. Ion. 2000. Negoiţescu. Gheorghe. Presa literară românească arădeană (1869-1944). Literatura română în analize şi sinteze. Momentul 1848 . NEGRICI. COSTACHE În volum: 2267. 2000.Sobieski şi românii. Apostol. 1999]. [I. 33. p. [Arad : Multimedia International. Mureşanu. Geo. p. Lovinescu. 2263. România literară. 42. 1999]. O reeditare binevenită. Buzaşi. nr. Rogozanu. p. 118-120. Alexandrescu. Costache Negruzzi . Negoiţescu. NEGRILĂ. Lovinescu. nr. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000. Galaţi : Logos. 2270. Expresivitatea involuntară]. 116-117. p. 13. Piteşti : Paralela 45. Universul cărţii. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Emil. 11. Luceafărul. România literară.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. EUGEN În periodice: 2265. Contemporanul. Bucureşti : Minerva. Ruletistul berlinez. 5. 1999]. 2268. C. Liviu. nr. Arca.Alexandru Lăpuşneanul. nr. Costache Negruzzi . 2000. NEGOIŢESCU. 2000. Iulian Negrilă. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. IACOB În periodice: 2269. 10. Actualitatea unui manifest. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. 1999]. [Nicolae Mecu. 2000. 3. Miruna. p. p. IULIAN În periodice: 2266. NEGRUZZI. România literară. Momentul 1848 . [Nicolae Mecu. Despre E. nr. 2000. În: Apostol Gurău. nr. p. Bucureşti : Gnosis. 33. Grupul editorial Universalia. 2000. nr. [I. 59-60. Ioana. NEMOIANU. [Ecaterina Negară. 33. Negoiţescu: Ora oglinzilor. 2000. 13. Piteşti : Paralela 45. Secretarul perpetuu al Junimii. 1999]. 13. 6. În volum: 2264. Z. p. Bucureşti : Minerva. 2271. Pârvulescu. 4-5-6. România literară. Alexandrescu. 1999]. p. 33. Despre E. Gurău. p. VIRGIL În periodice: 321 322 . [Eugen Negrici. ION În periodice: 2262. Iaşi : Timpul. Subiect epuizat. Emil. 11-12. I. Grăsoiu. 10. Literatura română în analize şi sinteze.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 207-210. NEGRUZZI. 4. nr. Celălalt. Grigurcu. 9. Ornea. 7. Interzis minorilor şi amatorilor. ECATERINA În periodice: 2261.NEGARĂ. p. 6. Katerina de neant. 7. 2000.

2000. nr. 10. 10. Rogojan. [Mihai Eminescu. Ion Nica. 11. Modelul Frankenstein. 2000]. 1999]. NEŞU. Nebănuitul Eminescu. Cecilia Ştefănescu. p. NICODIM. 4-5-6. [Recenzie de carte]. Iulian Băicuş. 1998]. Eminescu . IOANA În periodice: 2282. 2000. 2278. Piatra-Neamţ : Crigarux. Romulus. 2000. 24. p. România şi liberalismele ei. 2000. Miscellanea. Viaţa românească. 2000. Un mare roman ignorat. 2000]. 129-130. 22. 33. Mureşanu. [Ioana 323 324 . Omul de hârtie. România literară. nr. Omul de hârtie : thriller. Lazăr. Contemporanul. Bucureşti : Coresi. nr. [Emil Nicolae. p. 2275. nr. 103-104. Arca. 51. Viaţa şi moartea unui miliardar. George Bălan. Piatra Neamţ : Crigarux. nr. Vasile. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Domnica Domnea. 44. DINU În periodice: 2277. Proză românească. 2283. 5. Eminescu . [Ioana Vlaşin. Natură moartă cu statuie. 7-8. p. Prietenie & literatură. Mircea Cărtărescu. p. nr. p. nr. Ferestre 98. p. Victor Nichifor. p. Mureşanu. Buruiană. Geniul eminescian . NICA. Gabriel. Steaua. 2000. Angelo Mitchievici. Florin. Poezii.vis animi]. p. 162-163. VICTOR În periodice: 2276. Thriller. Marius Ianuş. 9-15. Bucureşti : Albatros. 1999]. 10. 95. Lena. Cecilia Ştefănescu. Universul cărţii. ION În periodice: 2274. Revoluţia. Universul cărţii. [Emil Nicolae. nr. România literară. 5. 2000]. nr. Dimisianu. 2280. EMIL În periodice: 2279. nr. 4-5-6. Revoluţia. 5. Geo. Bucureşti : Image. Romulus. Ornea. [Dinu Nicodim. Oneşti : Aristarc. 2000. 2000. Estetica imperfecţiei. 10. 1. Solidaritate confraternă. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Omul de hârtie. 4.o provocare permanentă. Vasile. nr. NICOLAE. Angelo Mitchievici. [Virgil Nemoianu. [Emil Nicolae. 47. Viorel. Contemporanul. [Ion Nica. Marius Ianu.vis animi. NICOLAIE. Luceafărul. IOAN În periodice: 2273. 1999]. 9. 2000]. Z. Falsa literatură . 12. 10. 33. Doina Ioanid. Spiridon. 2000. 40238 Tescani. Vasile. 4. Arca. [Ioan Neşu. Miruna. 2000. p. Miruna. Bucureşti : Albatros. [Dinu Nicodim. Omul de hârtie. 24."40238 Tescani".2272. Florin Iaru. Doina Ioanid. [Ioana Nicolaie. Bucur. 1999]. 2000]. 2000. Geo. Bucur. 11. NICHIFOR. 2281. 5. Ioan Godeanu.

nr. Meseria exilului. 13. RUXANDRA În periodice: 2289.Nicolaie. Urcarea "muntelui alb". 42. Geo. Cătălin. 2000 . 6. Marius Ianuş. 11. nr. p. 3. 2000]. Ţion. 2292. Familia. 2000. Victoria. 4. Pe streaşina veacului. p. 30-31. Libertatea de a purta cătuşe. 58. 2000. 2000. 1-2-3. "Singurătatea intelectuală". [Recenzie de carte]. Lazăr Zăvăleanu. Universul cărţii. Angelo Mitchievici. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". În periodice: 2291. [Ruxandra Niculescu. 10. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. Sîrbu despre sine şi lume. Contemporanul. Laura. Ioan Glodeanu. Nimigean. LELIA În periodice: 2288. 8-9. Domnica Drumea. nr. Milescu. Nimigeanu. Cârneci. nr. Vasile. p. Luceafărul. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. NICOLAU. Bucur. 3. 10. Familia. Timişoara : Augusta. Romulus. George L. Adio adio dragi poezii. Cecilia Ştefănescu. 1998]. Bucureşti : Viitorul Românesc. 40238 Tescani. p. 2000. 2000. 51. [Dumitru Nicolcioiu. GEORGE L. 22. PETRE În periodice: 2284. O viziune (mai) coerentă a lumii. p. 2-3. 4. 10. [Lelia Nicolescu. 36. 2000. 33. 1999]. VALENTIN În periodice: 2285. Doina. nr. NICOLESCU. Morariu. Mircea. [O. Lentila morală. 9. Contemporanul. Craiova : Scrisul Românesc. NIMIGEAN. O. NICOLCIOIU. Curticăpeanu. Doina Ioanid. Poezie românească. 2000]. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. nr. 14. Florin Iaru. 20-23. nr. NICOLAU. Bucureşti : Image. În periodice: 2290. Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. p. Adrian. Steaua. România literară. Profesorul Petre Nicolau. 116-117. 1999]. NICULESCU. 51. Ţîrlea. nr. 1999]. 2000. nr. 1. NIMIGEANU. nr. p. 325 326 . Mircea Cărtărescu. 4. 11. DUMITRU În periodice: 2286. 2000. 1999]. p. Steaua. NICOLESCU. [Petre Nicolau. p. [George L. p. Ion D. 100. 2000. Arca. Magda. Bucureşti : Editura Eminescu. BASARAB În periodice: 2287. Iaşi : OuTopos.

Pelerin pe drumul măslinilor. 3. Tomis. Poezie românească. NISIPEANU. 2000]. nr. [Virgil Nistru Tigănuş. 47. 1998]. p. 4. 2-3. Un itinerar împlinit. Miu. [Oana Ninulescu. 4. Gusturi şi scrieri. VIRGIL NISTOR. 1999. 2000. Ioan Nistor. nr. Henri. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris. 4. Traian. p. Poetul şi fiul său. Satu-Mare : Solstiţiu. Satu Mare : Solstiţiu. Victoria. Nisipeanu. Poezie românească. 1999]. p. 2000]. cu duminica-n gând. nr. Steaua. Simion. Mistica iubirii peregrinului spiritual. [C. Victoria. Luceafărul. Zalis. [Eugeniu Nistor. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. Contemporanul. 6-7. Flaşneta. Steaua. 4. [Recenzie de carte]. Elegiile maligne. 2000. 2000. Adrian. Iulian. [Virgil Nistru Ţigănuş. 4. p. 99-100. Stup împietrit. 10. nr. Ilie. Dorin Ploscaru. [Dan Ioan Nistor. p. 6. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. NISTRU ŢIGĂNUŞ. Bucureşti : Libra. 5. Galaţi : Alma. 2000. Ioanid. nr. 2000]. 10. nu spre semeţia mea. nr. 16. nr. nr. Rotire continuă. 2295. 2303. nr. cu duminica-n gînd. Arbori cu aripi de mătase]. p. NISTOR. [Ioan Nistor. [Ioan Nistor. 92. 1996. Codin. 5. p. CONSTANTIN În periodice: 2294. Curierul românesc. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". 51. DAN IOAN În periodice: 2297. 2301. 2000. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. 86. nr. Olăreanu. EUGENIU În periodice: 2302. Doamne. Cu vinerea-n lacrimi. Milescu. Galaţi : Alma. p. Curierul românesc. 2000. Ioana. 327 328 . 1999]. 2296. Rotire continuă]. 1999]. p. NISTOR. 2000. 5. [Timişoara : Augusta. 2000. p. 2000. Constanţa : Metafora. IOAN 2293. 2. 2000. Sabău. Universul cărţii. Satu Mare : Solstiţiu. Astra. 51. 35. Constantin Nisipeanu. nr. 2300. [Ovidia Barbu. Constanţa : Metafora. Milescu. Blaga şi matricea stilistică. 10. Boldea. Bucureşti : Cartea Românească. Târgu-Mureş : Ardealul. 30. 2000]. [Recenzie de carte]. Luceafărul. p. Ştefan. 26.NINULESCU. Constantin. 11. 11. Cu vinerea-n lacrimi. 2000. Universul cărţii. 5-6. 10. Bărbulescu. 2000. Ţion. NOICA. În periodice: 2299.

2304. 1. Viaţa ca un dar. Victoria. Contemporanul. Rău. 35. nr. Creaţie şi frumos în rostirea românească. Sufletul românesc. nr. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. Poetica eminesciană. Miruna. Măsură pentru măsură. NUŢU-PIERSICĂ. 2000. 11-12. Editura Humanitas. Petraş. 2309. 329 330 . [Constantin Noica. 33. Cristian. 43. Convivialitatea cu şi fără strigături. 2000]. Aurel. Ornea. În volum: 2311. 1. p. NOTTARA. Constantin Noica]. Anca. 2000. 2000. Emil. Universul cărţii. 51. A. 4. nr. 15. Adrian. Alex. 10. [Gabriel Liiceanu. 10. [Cornel Ungureanu. 6. Temeiuri folclorice. [Gheorghe Drăgan. 8-9. 31. Bucureşti : Galaxia. 33. 5. 2308. Steaua. poet. 25. 548. 10. România literară. Ştefănescu. 46. p. 10. 5. 2000. Nicolae. nr. NOJE. În: Emil Alexandrescu. Andrei Pleşu. p. 2000]. [Lucian Blaga. O iniţiativă temerară. Suflete obosite. Literatura română în analize şi sinteze. sculptor şi jurnalist. ION În periodice: 2316. Gazetarul Noica. 2000. 33. 2000. 42. Bucureşti : Humanitas. Manolescu. [Const. Niţă. 8. Contemporanul. CONST. Geo. 9. nr. p. Poezie românească. 2000. OARCAŞU. O epopee critică eroi-comică. 49-50. Contemporanul. 2307. Constantin Noica]. p. 2-3. Manolescu. În periodice: 2313. Bucureşti : Humanitas. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. 2000. Bucureşti : Humanitas. p. Pagini despre sufletul românesc. Milescu. 1997]. 35. p. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. IOANA În periodice: 2314. 2000. nr. Nicolae. România literară. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". România literară. 1999]. OANCEA. Temeiuri folclorice. 5. Steaua. p. 2310. nr. p. nr. I. [Constantin Noica. 2000]. 5. Irina. Alin. Universul cărţii. PETRU E. 51. Reşiţa : Modus. nr. Nottara. [Constantin Noica. Oancea (Tata Oancea). I. 1999]. În periodice: 2315. [Ioana Nuţu-Piersică. 2000. Alexandrescu. nr. Iaşi : Timpul. nr. p. p. p. 10. 2000. A. Poetica eminesciană. Săvulescu. 33. p. Mureşanu. Constantin Noica. 2000. 2000. 5-6. Un om al cărţilor. Z. 1999]. Contemporanul. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. 2305. 36. Pagini despre sufletul românesc. ANCA În periodice: 2312. nr. Noje. 10. Bucureşti : Amurg Sentimental. Bucureşti : Polirom. România literară. Pagini despre sufletul românesc. 2306.

2000. p. Sancho Panza al II-lea. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. 39. p. Vol. Ioana. 1997-1998]. România literară. 2000. 2321. 7. 7. 2000. 8. Caius Dobrescu. Marcela. 2000. Gheorghe. [Andrei Oişteanu. Poeţii nouăzecişti. Grigurcu. [Interviu]. Mythos & Logos. 7. Al. nr.In memoriam. [Interviu]. p.ODOBESCU. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). 43. ION În periodice: 2327. 2323. 2000]. Contemporanul. 6. Claudiu. 2000. nr. p. Filip. 2000. Apostrof. 7. 2324. Floarea. Urian. Sipoş. 11. OLĂREANU. nr. p. Paruit. Ştefănescu. 12-14. OPREA. 39. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Simona Popescu. Ion Omescu . Emil. 42. 12. În: Apostol Gurău. 2000. In memoriam Costache Olăreanu. Vasile V.[Andrei Bodiu. Luceafărul. nr. 21. In memoriam Costache Olăreanu. 2000. România literară. 1. [Costache Olăreanu. Poezie română contemporană. România literară. p. 33. nr. 10. 10. p. Alexandrescu. 10. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Groza. nr. Alain. Iaşi : Timpul. OIŞTEANU. Luceafărul. p. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici. Galaţi : Logos. Pârvulescu. 33. Ştefan. 6. 2000. Bucureşti : Nemira. Discreţie şi eleganţă. Vatra. În: Emil Alexandrescu. p. 2325. Alex. OMESCU. În volum: 2326. Gurău. nr. Costache Olăreanu (1929-2000). ALEXANDRU În periodice: 2317. Fereastra închisă. p. ANDREI În periodice: 2318. MARIUS În volum: 2329. OPREA. 2000. 33. NICOLAE În periodice: 331 332 . nr. Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. 2328. Cuvîntul. 2000. 2322. 36. Literatura română în analize şi sinteze. Tudorel. Odobescu . Celălalt. 132-138. 10. 61-65. Zamfir. 11. 2320. Mariana. 39. p. Apostol. Cioacă-Ioanid. Curierul românesc. Marius Oprea]. Ţuţuianu. COSTACHE În periodice: 2319. Bucureşti : Persona.Pseudo-Kynegeticos. p. 139-141. In memoriam Costache Olăreanu. Ultima poveste a Sheherezaei. 2000. 170-171. 2000. p. 10-11. Studii şi eseuri de antropologie culturală.

Călinescu. Cesereanu. 126-127. Aluniţa. 2000. GYÖNGYI În periodice: 2334. I. 4. 119-120. Kata Zsófia. Ştefănescu. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Profesorul şi falsurile. nr. 2337. 2000. GEORGE În periodice: 2332. ORBÁN. 2000. În periodice: 2333. Călinescu. ADRIAN În periodice: 2338. 6. OŢOIU. p. [Adrian Oţoiu. Stîngăcii şi enormităţi. 27. Povestiri computerizate. România literară. Korunk. 6. [Adrian Oţoiu. Bucureşti : Paralela 45. 11. Hümér nehézüteggel. 24-25. Demeter. 51. Tudorel. nr. nr. Texte care încep aici şi se sfârşesc. Cajal. 2-3. [Orbán János Dénes. Korunk. [Adrian Oţoiu. 14-15. Vatra. 2000 . Daiana. Bucureşti : Vestala. [Nicolae Oprea. nr. nr. [I. Nicolae. nr. 9. Esztétikai olvasókönyv. Urian. 5. spectacolul personalităţii. p. Caiete critice. Vincze. 2000. 51. nr. Miruna. 5-6. Editura Paralela 45. Piteşti : Paralela 45. nr. 9. Ornea la 70 de ani. 33. nr. Ion D. p. Bogdan. OPRESCU. România literară. [Nicolae Oprea. Vasile. Sîrbu şi timpul romanului]. 2000. 6. OPRIŞAN. Universul cărţii. p. ORNEA. Curierul românesc. 7. 105-107. 34. Alex. Omagiu Zigu Ornea . Ruxandra. PADINA. 2000]. Fanache. 2000. 2340. 5-6. Album second hand. Cofan. Sârbu şi timpul romanului. p. Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. Steaua. Párbaj a Grand-Hotelben. 1999].. p. 1999]. 2000. p. 1999]. Mureşanu. 33. 2331. 2000.2330.70. 2000. Piteşti : Paralela 45. Împlinirile unui mare cărturar. 2339. p. 49. nr. Stângăcii şi enormităţi. Oprişan. 10. Cuvîntul.. 8-9. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. Felecan. Szilárd. Ion D. Steaua. 1999]. 2000. Z. ORBÁN. Radu. VIOREL În periodice: 333 334 . p. nr. p. Stîngăcii şi enormităţi. 5. p. ZIGU În periodice: 2336. 3. 23. G. Enigmele unei personalităţi G.

Lucrurile cu adevărat importante (II). 40. Urian. 1999]. p. Tudorel. Alina Pamfil: Eseul. nr. nr. Paleologu. Milescu. 51. [Al. MARIA În periodice: 2343. excelenţa voastră? Contemporanul. 2000]. Tudorel. Sesto Pals]. p. Viorel Padina sau poemul oţelit. Vakulovski. Paleologu. nici răul". 2347. Alexandru. 12. 2353. 1991]. Cluj-Napoca : Dacia. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. nr. 5. 2349. [Alina Pamfil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PALS. [Al. 5. 2000. Poezie română contemporană. PALEOLOGU. România literară. 9-10. 2. Al. 10-11. Grigurcu. p. Cuvîntul. 8. Henri. Sabău. ALEXANDRU În periodice: 2344. 2000]. 30-33. 2348. 7. Politeţea ca armă. p. Neliniştea din jurul eseului. 2000. nr. 5-6. Victoria. [Paul Păun. Universul cărţii. Piatra Neamţ : Crigarux. 93. 2000. Steaua. [Recenzie de carte]. p. 49. Lungu. nr. Urian. nr. Vatra. 2000. Racaru. Cuvîntul. 2000. 2000. p. Pârvu. 2350. PAMFILE. Editura Dacia. 12. Note despre poeţii români din Israel. 2000]. 95. 2000]. 2000. 85-86. PAL. Ioana. 2000. Paleologu. SESTO În periodice: 2351. 2000. În volum: 2342. Eseul o formă a neliniştii. p. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2345. Nesomnul metaforei. 2346. Cuvîntul. Viaţa românească. 33. Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". Poemul de oţel. Mureşanu. Editura Dacia. PAMFIL. [Interviu]. Politeţea ca armă. O formă a neliniştii. 2000. 6. Cluj-Napoca : Dacia. [Interviu]. Gheorghe. [Alexandru Paleologu. Alin. 10. p. Nici binele. nr. 31. 209-213. [Interviu]. 2000]. 7-8-9. 4. 10. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. [Viorel Padina. Politeţea ca armă. p. 4. 7. Contemporanul. Vol. p. 8-9. nr. 3. nr. 6.2341. Cluj-Napoca : Dacia. De-a noastră. Echinox. 118-120. Ancuţa. Urian. [Cluj-Napoca : Dacia. nr. 2000. p. p. Doi suprearealişti. eseist seducător. Zalis. Lucrurile cu adevărat importante (III). 2000. 5. nr. ALINA În periodice: 2352. Bufonul de oţel. Tudorel. Miruna. Bucureşti : Cartea Românească. 10. p. 6. Roxana. 6. 10. Universul cărţii. Cristian. TUDOR În periodice: 335 336 . Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 5. 5. Dar ştiu că nu e chiar aşa". Lucrurile cu adevărat importante (I). [Maria Pal. Mihai.

Bucureşti : Albatros. Luceafărul. 10. Rectificări. p. 2358. Voinescu. Radu. Radu. Miruna. 4. [Petre Pandrea. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. p. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. Revista de etnografie şi folclor. [Petre Pandrea. 2368. Bucureşti : Albatros. nr. 2000. nr. Irina. nr. Oameni de lume. Memoriile mandarinului valah. nr. Nicolae Panaite]. 1. Radu. 11. Memoriile mandarinului valah. Voinescu. [Petre Pandrea. [Petre Pandrea. 2000. 27-28. Petre. Henri. Meandrele unei epoci (III). 2000]. 2000. 16. p. 11-37. 2000]. Memoriile mandarinului valah. Memoriile mandarinului valah. [Petre Pandrea. Cuvîntul. 3. Alexandru. PANAITE. 4. Trei poeţi moldavi. 9. p. [Petre Pandrea. nr. 2000]. 2000. George. 34. Ion. 2000. 2000]. Memoriile mandarinului valah.memorialistică. p. 2000. Zalis. Florea. Ionel. p. Poezie română contemporană. Luceafărul. 2000.[Gellu. nr. 4. p. Înscenarea verbului. 15. p. 10. Contribuţii biobibliografice (II). PETRE În periodice: 2357. Curierul românesc. România literară. 4. 2000. Murgeanu. 26-27. George. 9. Ion. p. Tranşantă proiecţie de sine. nr. 2000]. 2000. 2000]. NICOLAE În volum: 2356. 5. nr. nr. p. Universul cărţii. Meandrele unei epoci (II). 2000. 32. Vol. Memoriile mandarinului valah. 45. Petre Pandrea]. 4. Luceafărul. [Petre Pandrea. 7. [Petre Pandrea. 2369. 8-9. nr. Luceafărul. 2000]. Bucureşti : Albatros. 14. 2000. Bucureşti : Albatros. p. 35. 20. 6. 2000. Alex. 11. Alexandru. Bucureşti : Albatros. 30. Tomis. 31. Rusu. 2000. PANDREA. 2365. p. 6. 2361. 2000]. Dorian. Simuţ. Memoriile mandarinului valah. În descendenţa marilor moralişti. Bucureşti : Albatros. Tudor Pamfile. nr. Memoriile mandarinului valah. 10. 2364. Proiectul şi opera. 9. Titus.2354. Luceafărul. Bucureşti : Albatros. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. 33. 10. 2363. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. p. [Petre Pandrea. Petraş. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Radu. Grigurcu. 337 338 . 2000]. [Petre Pandrea. p. Cu un diavol în infern. Bucureşti : Albatros. 2359. Apostrof. p. Contemporanul. p. Memoriile mandarinului valah. Bucureşti : Albatros. nr. Memoriile mandarinului valah. Memoriile mandarinului valah. nr. Necula. 5. 2367. 2000]. 2360. PANAIT. 2000]. Editura Albatros . Mureşanu. 425-430. VIRGIL În periodice: 2355. Ştefănescu. 4. Luceafărul. 2362. 10. 2000. [Mihai Beniuc. Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah. Cassian Maria Spiridon. 1. Voinescu. Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. 33. 2000. Mandarinul valah. Meandrele unei epoci (I). Meandrele unei epoci (IV). 2000]. [Petre Pandrea. 2366. nr. Bucureşti : Albatros. Voinescu. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. 2000. nr. Gheorghe.

Universul cărţii. nr. PAPAHAGI. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.un dialog. 2. Proză românească. p. Iaşi : Timpul. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Pârvulescu. Vol. 8. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. p. Preţiozitatea durităţii. p. Bărbatul în faţa oglinzii femeii. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Acţiunea interioară. Emil. 2000. 7. Contemporanul. [Iustin Panţa. nr. 2000. Mirela. 2374. Vatra. p. Dumitru. Călin Vlasie. 2000. 35. 2000. 1998]. 30-31. Gheorghe. În volum: 2383. nr. 5. Vatra. [Hortensia PapadatBengescu. 2382. Euphorion. nr. Marinescu. nr. 2375. Ocinic. Vatra. Vol. Noua literatură problematizantă. În volum: 2378. Ioana. Femeia în faţa oglinzii]. Cluj-Napoca : Paralela 45. p. PAPADAT-BENGESCU. În: Gheorghe Grigurcu. În: Emil Alexandrescu. Marian Victor. 11. Piteşti : Paralela 45. 3-4. 7. 2000. p. p. O victorie covîrşitoare. 10. Vatra. Virgil. O victorie covârşitoare. 2. 2000. Mureşanu. 5. 10. Steaua. Poezie română contemporană. 1. Contemporanul. România literară. nr. 10-11. p. p. 2372. Între extreme (I). Podoabă. 9. Gheorghe. 9. 2000. nr. 2000. 33. Aurel Pantea între extreme (III). p. nr. Virgil. 51. 2381. Imagini din Valea Plângerii. Poenar. Angela. Proprietar de spaţii poetice. 129-141 . Virgil.PANTEA. Faţă-n faţă Angela Marinescu . IUSTIN În periodice: 2377. Vatra. PANTEA. Aurel Pantea între extreme (II). Poezie română contemporană. 2380. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. Zalis. Deschideri spre universalitate. p. Miruna. 2373. "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". 2000. 9. 1999]. HORTENSIA În periodice: 2379. echilibrul stabil . 218-222. PANŢA. Mureşan. nr. p. 2371. 25. MARIAN 339 340 . [Aurel Pantea. 81-84. Alexandrescu. Grigurcu. 403-405. [Aurel Pantea. Podoabă. 67-68.Concert din muzică de Bach. 73-76. AUREL În periodice: 2370. Buciu. 10. Hortensia Papadat-Bengescu . nr. 2000. 17. 7679. Henri. Banchetul. 1999. Grigurcu. Podoabă. Horea. 12. Un regizor al obiectelor. p.Aurel Pantea. [Hortensia Papadat-Bengescu. 2000. 2. Rădăcini]. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. Bucureşti : Albatros. 214-217. VIOREL În volum: 2376.

In memoriam Marian Papahagi. Proză românească. p. PARASCHIVESCU. Garbiel. Laura.publicistul. Florin. PAPILIAN. În periodice: 2397. 10. 2000]. nr. Ioana. VICTOR 2386. În periodice: 2393. Mesina. p. 2000. Pop. 7-8-9. În volum: 2392. 2385. p. 1999]. În: Mircea Popa. 2000. p. PARFENE. Tîrgu Jiu : 341 342 . p. [Recenzie de carte]. Laurenţiu. Echinox. Marian Papahagi şi critica de sistem. Mitică şi Hyperion. p. 2390. Mureşanu. 2000. 2389. Ulici. Zestre pentru înălţare. Universul cărţii. Cluj-Napoca : Napoca Star. 1. Miruna. 1999. Bucureşti : Du Style. 33. p. Raţiuni de a fi. Bucureşti : Universalia. 2391. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. 7. nr. nr. Daniela. Bucureşti : Atlas. 2000. [Alexandru Papilian. 51. 5. 1999]. 7-8. 2. Marian Papahagi. Bucureşti : Libra. 32-34. 2000. ALEXANDRU 2394. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. Raţiuni de a fi. p. 102. RADU În periodice: 2395. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 5. 35. 2000. 12-13. Tomis. Anghelescu. George Drăghescu. 2000. Victor Papilian . Luceafărul. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. Patinatorii. 1999. 7. Popa. 35. Bucureşti : Atlas. 6. [Bucureşti : Atlas. p. Luceafărul. 1999]. 1999]. Ion Marinescu. Lazăr. Gotia. 8. Sabău. 104113. p. Ochiul Irod. 24. PAPILIAN. Grupul editorial Universalia. Tomis. Homo militans. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". 10. Proză românească. 2000. Iaşi : Editura Convorbiri literare. LUCIAN În periodice: 2396. Petric. 302-303. 2000. [Lucian Parfene. [Marian Papahagi. Vatra. 10. Mureşanu. Steaua. nr. nr. p. nr. Amintirii profesorului Marian Papahagi. [Interviu]. Universul cărţii. Universul cărţii. Tîrgu-Mureş : Ambasador. [Marian Papahagi. Mircea. nr. 1213. 2000. Mureşanu. Miruna. 10. În: Laurenţiu Ulici. [Radu Paraschivescu. 1. Andrei. p. 2388. 2000]. p. România literară. 9. Laura. 2000. 10. 16. 2000. Crăciun. Mircea. Efemeriada. 2. Ion. BOGDAN I. 2387. 2000. Sub semnul familiilor aristocrate. Dihorul. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Miruna. nr. Fragmente de ochean.În periodice: 2384. nr. nr. Mesina. 31. PASCU. nr. 10. Călăreţ pe vrăbii.

PATRICHI. Patapievici. [HoriaRoman Patapievici. Milescu. 6. nr. 2000. 22. 2000. RADU În periodice: 2405. 22. nr. 6. Secunde frînte. nr. nr. 1. 2407. 6. 1999. 1989. 10. [ Cazul Eminescu: polemici. 1999]. 2. 1997. Esthera. p. Bucureşti : Du Style. 33. nr. 7. ***. 10. Time-out. Alex. p. 10. p. 19. Vlad. 4. atitudini. Mitică şi Hyperion. Pascu. Pascu. Braşov : Astra Nova. 22. Cluj-Napoca : Dacia. Kleininger. Bogdan I. Piteşti : Paralela 45. nr. 2000]. 10. 1994. Viaţa românească. Laurenţiu. Dan Doman. p. 2000]. nr. 2000. Ştefănescu. 10. 2000. Tomis. Secunde frânte. [Sorin Gherguţ. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. 2000. 2403. PATAPIEVICI. [Bogdan I. România literară. 22. p. 1999]. 1. 112-117. reacţii din presa anului 1998. 7. Renate. În: Laurenţiu Ulici. 1. ***. Ion. Alexandrescu. Bucureşti : Nemira. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399. 1. Thomas. 6. 2-3. Târgu Mureş : Ambasador. Bucureşti : Amurg Sentimental. 343 344 . Mihaela. 12. Victoria. 2000. Ulici. Decapitat la masa de scris]. Întoarce-te. 1. 2000. 1. În volum: 2408. 2000. 2000. 2401. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). Nimicuri ca o cruce. nr. O decizie şi două încălcări ale legii. PAVEL. Creier intermediar. 2404. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. 35. nr. 2000. 95. p. Membrii GDS susţin candidatura lui H. nr. p. CEZAR În periodice: 2406. 6. Protest ISL. nr. 1999]. DORA 2402. Poezie românească. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. Călin. Poemul deshumat. Bucureşti : Amurg Sentimental. 51. [Toma Pavel. Mircea Dinescu. 2000.Editura Alexandru Ştefulescu. False dileme. 10. 33. Teutişan. Despre pseudoargumente. [Radu Patrichi. p. nr. O alegorie a depărtării. 67. p. 1999. 2000. România literară. 22. Miroiu. Roşioru. 7. Victor Sterom. Steaua. TOMA În periodice: 2409. Naraţiuni întâmplătoare. Cluj-Napoca : Dacia. Chiriac. Andrei Pleşu]. 2398. Alina. Cristian Pavel. 5. p. 304-306. [Dora Pavel. 1. 4. p. 2000. Weber. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. Mănuşa din vitrină. Debuturi (II). Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. 10. p. Universul cărţii.-R. p. PAVEL. 2400. 22. Oradea : Cogito. PAVEL. Mănuşa din vitrină. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 1999].

2415. p. Páskándi Géza költészete és a játékosság. A költő kilincse. Universul cărţii. 65-66. 3. [M. Kántor. p. Vol. [Eugen Vlad Pârâu. 16-18. Grăsoiu. Malea Stroe. 64-66. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. 2000. Gheorghe. nr. nr. Grigurcu. În periodice: 2421. A költő kilincse. "Poeziile copilăriei". 2000. Astra. 6. 223224.PÁSKÁNDI. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó. Alexandru. Gömöri. Helikon. p. 2411. Bertha. Roşioru. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. Béla. 1999]. 14. Ibolya. [Interviu]. 2000. Nemzetsors. Luceafărul. Lungu. 1998]. Korunk. p. PÂRVULESCU. 2412. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. nr. 2000. Lajos. [Páskándi Géza. erkölcs. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Páskándi Géza: Pornokrácia. GÉZA În periodice: 2410. 11. Helikon. Nagy. Ion. p. 2417. Mihaela. 10. Korunk. Doi suprearealişti. 2000. Vatra. nr. la doamna T. nr. Milescu. M. Kántor.. IOANA În periodice: 2420. 1999]. 2. 7. Şansele eseisticii se confirmă. 64-66. nr. [Ioana Pârvulescu. Note despre poeţii români din Israel. 2000. 2000. Bucureşti : Crater. Holdbumeráng. Poeta ludens. Poezie română contemporană.. Helikon. Hiperesenţele. Bukarest. Lajos. 12-13. Luceafărul. Zoltán. PĂUNESCU. 14. Elisabeth Păunescu. 2000. Liviu. Helikon. 23. nr. Budapest. EUGEN VLAD 2413. A megvallás. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 9. 14-15. 15. PÂRÂU. 1. Hiperesenţele. 345 346 . 10-11. Victoria. În: Gheorghe Grigurcu. 1966]. Pomogáts. ELISABETH În periodice: 2418.. p. PĂUNESCU. PEIA. Cs. PĂUN. 2000. PAUL În periodice: 2416. [Paul Păun. nr. p. p. nr. 21. 5. Timişoara : Marineasa. Braşov : Concordia. 12. p. p. Sesto Pals]. 2000]. 2000. p. Poeziile copilăriei. Angliai levél. Peia. nr. 2000. 2000. 2414. történelem. 6. 85-86. p. De vorbă cu. [Páskándi Géza. György. Alfabetul doamnelor : de la doamna B.

Emil. [Dan Perşa. Vatra. Vatra.. p. În: Angela BaciuMoise. 35. 35. 2000. PERPESSICIUS În periodice: 2429. 4. 1999]. Un "constructor" al generaţiei '80. 2433.[Interviu]. 2000].. Cuvîntul. Direcţii. Nicoleta. Echinox. Cluj-Napoca : Limes. nr. Un "constructor" al generaţiei '80. pelin.. 2000. 347 348 . 122-125. Menţiuni critice. p. 2000. Mureşan. 2427. p. Târgu-Mureş : Ardealul. nr. Curşeu. Alexandrescu. 1. 41-43. 31. Sub zodia prieteniei. 2000. 2. În: Emil Alexandrescu. DAN În periodice: 2431. Tihan. Ion. Perpessicius (Dimitrie S. 2425. p. nr. CRISTIAN În volum: 2423. Fatma sau Focul de paie]. Faţă-n faţă Viorel Mureşan .Gheorghe Perian. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. Roşioru. Tomis. 2000. Anca. Mărturii la sfârşit de veac. nr. nr. 4. p. Ioan. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. Panaitescu). Viorel. Viorel. nr. 2. Bucureşti : Florile Dalbe. p. Şah orb.. Angela. [Dan Perşa. 2432. 2000. Romanul Fatma într-un dosar editorial. p. 6. 5. 2000. 42-43. 2000. Bucureşti : Albatros. 2. 5. 1. [Gheorghe Perian. Şah orb. 2428. Noje. 51. [Perpessicius. 7. Bucureşti : Albatros. PERŞA. [Cluj-Napoca : Ardealul. Cucu. 35-36. Vol. 1999]. Alexandru. Ştefan. Pasărea gramofon. nr. PETEAN. [Dan Perşa. Galaţi : Arionda. 2000. 1999]. p. 347. p. [Mircea Petean. PERIAN. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. Jocul vieţii şi al literaturii. Vatra. Tudorel. 1998]. 541. Pagini de critică şi de istorie literară. Nectar cu. Cristian Pepino. Bucureşti : Albatros. 5. 35-36 . nr. PEPINO. p. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 8. Sălcudeanu. Cistelecan.. 44.. Vatra. Urian. 5. 2000. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară.. 2000.PELIN. Mureşan. Tomis. Voinescu. nr. 2000. Radu. GHEORGHE În periodice: 2424. orientări. Şah orb. MIRCEA În periodice: 2434.. 1999].. [Eugen Pelin. p. EUGEN În periodice: 2422. Baciu-Moise. În volum: 2430. Teodor. 1999].. Iaşi : Timpul. Luceafărul. 7-89. 2426. 40-41. p. Andreas Wellman. Dezertarea de pe front. Cartea întâlnirilor. Steaua.. reprezentanţi în evoluţia criticii literare.

2443. Emil. 387-392.Suflete tari. Goci. p.Steaua. În volume: 2440. 2445. Emil. 2442. Alexandrescu. Camil Petrescu. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. Frumosul pur. 2000. 2000. 133-143. 2444. Iordan. 2000. 51. 149-163. 10. 225-227. Emil. 33. 2000. În: Emil Alexandrescu. 51. Stiluri în proza interbelică. 396-398. CAMIL În periodice: 2439. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Dialog cu Zoe Petre]. p. CEZAR În volum: 2446. p. Poezie română contemporană. În: Emil Alexandrescu. nr. 2000. GEORGE A. nr. 2000. 2000. 12. p. p. Grigurcu. Emil. 349 350 . În: Sergiu Ailenei. Universul cărţii. Editura Dacia. întâia noapte de război.Jocul ielelor. Dramatismul "modestiei". Aureliu. Camil Petrescu . Romane şi romancieri în secolul XX. 4. Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. ZOE În periodice: 2438. În: Emil Alexandrescu. 7. Bucureşti : Seara. 2000. Camil Petrescu . 2000. nr. p. În volum: 2435. Iaşi : Timpul. 2000. România literară. Albert. p. Camil Petrescu . [Cecilia Caragea. În: Gheorghe Grigurcu. Ailenei. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2. Literatura română în analize şi sinteze. Poetici clasice şi moderne. ŞTEFAN În volum: 2436. p. Literatura română în analize şi sinteze. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. 2000. Kovács. PETRE. nr. Gheorghe. Două evocări camilpetresciene. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PETRE. Vol. 164-176. Camil Petrescu . Logica sentimentelor. Nastasia. Sergiu. În: Aureliu Goci. 2000. PETRESCU. 31. PETRESCU.Patul lui Procust. 2441. 2000. Iaşi : Timpul.Ultima noapte de dragoste. p. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. 5-6. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 45. Iaşi : Timpul. În periodice: 2437. p. Steaua. 7. 398-401. Ion N. 136-147. Aureliu. Romane şi romancieri în secolul XX. 2-3. În: Albert Kovács. p. Goci. Victoria. Datcu. Alexandrescu. În: Aureliu Goci. 392-396. Milescu. Iaşi : Timpul. PETICĂ. Cezar Petrescu.

În răspăr. 2000]. [Mircea Benţea. 3. nr. 2000]. Bucureşti : Humanitas. Bacovia. 15. 33. Bucureşti : Nemira. România literară. Cuvîntul. Rogozanu. 4. 9. 6. Norman. 33. O bizarerie. 10. 1999]. Curticăpeanu. IULIA În periodice: 2450. Un prozator actual în vizor. Grigurcu. 2458. 12. 2459. [Radu Petrescu. 20. Gheorghe. MARTA În periodice: 2461. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". 2000. [Radu Petrescu. 43. 15. Luceafărul. nr. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia. Popa. RADU În periodice: 2451. p. 2000]. 1999]. 33. Bucureşti : Nemira. p. 2000. Groza. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. 2000. 2453. 2000. 2456. "Scrisori din Transilvania extremă". 2000]. 33. PETRESCU. Bacovia (II). Piteşti : Paralela 45. 6. p. Simuţ. Cluj-Napoca : Dacia. 1999]. George. Bucureşti : Humanitas. Claudiu. 5. Radu Petrescu despre G. 2454. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. p. 33. Marin. 7. 2449. Bucureşti : Allfa. 6. Ithaca. Bacovia. [Radu Petrescu. Grigurcu. [Radu Petrescu. 33. 2460. 1: 19461951/ 1954-1956. 2000. [Radu Petrescu. Gheorghe. p. 27. Radu Petrescu despre G. 1999]. 2457. nr. p. Catalogul mişcărilor mele zilnice. Rogozanu. 2000]. [Iulia Petrescu. 2455. Sinuciderea unui pahar de Bacara. G. 2000. 6. 2000. nr. Luca. 6. 33. [Mircea Bentea. Cuvîntul. C. [Marta Petreu. nr. Bucureşti : Univers. Apostrof. p. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 5. 10. p. 351 352 . p. 19461951/ 1954-1956. Ion. 44. Alexandru. Piteşti : Paralela 45. România literară. Jurnal. 2452. Răfuiala. 18. C. 2000. 29-30. nr. p. nr. 43. În răspăr. nr. România literară. Bacovia (I). Radu Petrescu. Catrinel. 2000. Revine în forţă Dan Petrescu. nr. Un alt Bacovia. 11. vol. Marino. nr. [Radu Petrescu. 5. Apostrof. 48. Anotimpuri intermediare. Manea. Mincu. 2448. Luceafărul. 2000. [Marta Petreu. Al. nr. nr. România literară. 6. Doina. 2000. nr. Dan Petrescu enervat de literatura română. p. Ioanide. p. 6. România literară. acelaşi Radu Petrescu. Catalogul mişcărilor mele zilnice. [Dan Petrescu. Radu Petrescu. România literară. Vitrina Allfa. Adrian. nr. PETREU. nr. DAN În periodice: 2447. 15-18. Ocheanul întors. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. Piteşti : Paralela 45. G. Familia. 2462. Piţu. 5. 2000. Naşterea lui Iliescu. Ştefănescu. 2000. PETRESCU. 43. România literară. Bacovia. G. estetica şi "est-etica". p. 2000]. 2000. 1999]. 45. 2000. 7. p. [Dan Petrescu. Grigurcu. p. nr. Apocalipsa după Marta. 5. 2000. Alex. 33. Familia. 36-38. 1999]. 11. Gheorghe. Cluj : Biblioteca Apostrof. România literară. Farmecul discret al autoreflexivităţii. p.PETRESCU. Cioran sub lupă.

12. Alexandrescu. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. Călăuza pustiurilor]. 171-172. 372-373. Ornea. Alexandrescu. Memorii din temniţă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. România literară. Ailenei. coordonate şi realizări în poezia românească. Stiluri în proza interbelică. Orientări. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Opera românească a lui Cioran. PETRIŞOR. Petraş. Cluj-Napoca : Dacia.Aci sosi pe vremuri. Irina. 2471. p. nr. 228-232. Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . 2467. 1. 371-372. 9. 2000. 33.. Petrişor. [Ioan-Victor Pica. Steaua. 10-11. p. Grigurcu. Petraş. Bucureşti : Amurg Sentimental.". PILLAT. Alexandru Philippide. Antonescu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. [Ioan-Victor Pica. p. În: Emil Alexandrescu. 21. Alex. [Marta Petreu. România literară. Emil. p. 2000. Iaşi : Timpul. PILLAT. Literatura română în analize şi sinteze. Al. 2000]. Nae. Sergiu. Ion Pillat . Ştefănescu. PICA.2463. teatru. p. 2000. 10. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. 2474. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. 2000. nr. Memorii de temniţă. Vatra. 7-8. 2000]. 33. Iaşi : Timpul. 480-482. nr. 2000. Cronici literare. ION În volume: 2472. Vegheam la Styx.În vie. tendinţe. Literatura română în analize şi sinteze. p. În: Radu Dănăilă. Nici un rând pentru contemporani. 1999]. 2000. Rogojan. Contemporanul. În volum: 2469. 2000. În: Emil Alexandrescu. 10-11. Antonescu. 12-13. 2000. 2473. 7-91. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. Iaşi : Timpul. Tratat de tremurat. 102. Gheorghe. IOAN-VICTOR 2464. p. [Marcel A. p. Vatra. Poezie. Poezie română contemporană. Florin. 5. 2. nr. Irina. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". Dănăilă.. p. 207-214. 2000. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. PHILIPPIDE. MONICA În periodice: 2475. ALEXANDRU În periodice: 2466. În periodice: 2470. [Recenzie de carte]. Emil. nr. În: Sergiu Ailenei. proză. MARCEL A. 171-172 . Emil. În periodice: 2465. Alexandrescu. Nae. Vol. 51. p. p./ Ros de-ndoieli. Radu. 23. În volume: 2468. Vol. 2000. Ion Pillat . Z. Braşov : Dealul Melcilor.

244-249. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. [Daniel Pişcu. p. Poezie română contemporană. Teologie şi haiduci. 2000. 2000. 41-42. Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. 2000. [Alexandru Pintescu. Stil şi autenticitate. Vatra. Curierul românesc. MIRCEA În periodice: 2484. Vol. PITUŢ. p. Milescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PINTESCU. Cioacă-Ioanid. 1112. 2-3.În volum: 2482. Bucureşti : Vestala. p. Grigurcu. ALEXANDRU În periodice: 2477. aşteptare". Contemporanul. nr. 233-235. Roxana. 240-243. 2000. PIŞCU. 10. [Mircea Platon. nr. Ştefănescu. 2000. 21. Scriitori români la New York. GABRIEL 356 355 . 11. 33. Dorin. Pană-Oltean. ANDREI 2483. [Gabriel Pleşea. Scriitori români la New York. Vol. p. În volum: 2476. Ştefan. 2000. PLEŞEA. Mă chemau păsările. Enclave. 2000. O ancoră în cer. Timişoara : Augusta. Gheorghe. p. Victoria. 6. Gheorghe. 2000]. România literară. Vârsta şi scriitura inocenţei. Poezie română contemporană. Universul cărţii. 2. 2. Vol. PLATON. 4. Poezia lui Gheorghe Pituţ. Gheorghe. 1999]. 1. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PLEŞU. p. nr. Botoşani : Axa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. În: Gheorghe Grigurcu. 20. 2000. nr. Poezie românească. Grigurcu. nr. Poezie română contemporană. 5. Timişoara : Marineasa. p. 1998]. 1998]. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 22. p.

p. Nuanţele plecării. Canonul feminin. Iaşi : Timpul. PLOSCARU. Vol. 2000. 2-3. Trăgătorul la ţintă. POP. Adrian. nr. 2487. 22. Convivialitatea cu şi fără strigături. 2000. p. 10. În periodice: 357 358 . La trapezul livrescului. Grigurcu. 1999. 8-9. Andrei Pleşu]. nr. [Daniel Ştefan Pocovnicu. Vol. 2. Flaşneta. Mircea Dinescu. Luceafărul. Poezie română contemporană. Steaua. Sub "teroarea istoriei" . Gabriel.2486. Nuanţele plecării. Gusturi şi scrieri. nr. POP. În: Laurenţiu Ulici. nr. Simion. [Gabriel Liiceanu. nr. 1. Renate. Piteşti : Paralela 45. 49-50. 35. 18. Portret de premiat hulit (I). 2000. Ţion. [Anamaria Pop. p. Andrei Pleşu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. 30. 250-252. [Recenzie de carte]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. POCOVNICU. Laurenţiu. 10. nr. 1999]. Cristian. p. PLOPEANU. 272-273. 2000. 12. Dan. Dorin Ploscaru. [HoriaRoman Patapievici. 1999]. POENARU. 2000. 101. În: Gheorghe Grigurcu. nr. AUGUSTIN În volum: 2494. Bucureşti : Du Style. 1999]. Poezie română contemporană. POP. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. p. 22. Tomis. 2488. [Ovidia Barbu. 5. Mitică şi Hyperion. Constantin Noica]. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Bărbulescu. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. 2. POP. Bucureşti : Cartea Românească. Gheorghe. 2. DORIN În periodice: 2490. 8. Jungla marină. 2000. Orizont. ANAMARIA În periodice: 2493. 2000. Bucureşti : Coresi. Contemporanul. Perşa. IOAN ES. 51. 2000. VASILE În periodice: 2492. Stup împietrit. Weber. [Vasile Poenaru. O decizie şi două încălcări ale legii. Sorescu. 2000. 236-239. 10. ŞTEFANIA În volum: 2489. 9. p. Trăgătoarea la ţintă. p. 2000]. 2000. Ioan Nistor. 16. Liiceanu. Gheorghe. p. Satu Mare : Solstiţiu.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. 7. p. Bucureşti : Libra. Alin. Annemarie. Ulici.

2. Bucureşti : Cartea Românească. În: Gheorghe Grigurcu. p. Poezie română contemporană. Poezia neagră. În: Gheorghe Grigurcu. 2506. Obiceiuri tradiţionale româneşti. Revista de etnografie şi folclor. 1999]. 40-41. Ciopraga. 2. Un roman în cheie tragică. POP. În volum: 2502. Pantelimon 113 bis. 23. 268-272. Cluj-Napoca : Dacia. Ion Stratan]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 257-261.2496. În: Gheorghe Grigurcu. Constantin. Dobre. Gheorghe. Poezie română contemporană. Grigurcu. În periodice: 2501. Ştefania. Anchetă "Contemporanul": Cum. nr. Rigoarea melancoliei. Bucureşti : Cartea Românească. Soviany. Luceafărul. 6. Fruntelată. Pantelimon 113 bis. 253-256. MARIA În periodice: 2507. 6. 2000. Vol. p. [Ioan Es.[Interviu]. Contemporanul. 2000. Poezie română contemporană. Pantelimon 113 bis. 2000. 126-133. nr. nr. 1999]. Tomis. 11. În: Angela Baciu-Moise. Familia. 2000. 21. Caius Traian. Dragomir. Angela. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bravadă. Dorina. Vol. nr. 2509. 1999]. 1999]. Ion Pop. Gheorghe. Gabriela Melinescu]. Bohanţov. Baciu-Moise. Galaţi : Arionda. Pop. Octavian. Nicolae Balotă. Trei poeţi. Pop. [Maria Pop. Lucian. p. p. 111-115. [Ioan Es. 2. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Al. p. Pantelimon Ioan Es. 33. Revista 359 360 . 2499. Pavel. Ieşirea prin apocalipsă. POP. IOAN F. 6. 2000. Agonia chirurgicalaă. p. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. 4. 26-29. p. 10. Mihai Pop (1907-2000). când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Poeme de sedus realitatea. Vol. Dora. Bucureşti : Cartea Românească. 2505. Dumitru Ţepeneag. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 45. Pop. p. 2-3. 2000. 2497. MIHAI În periodice: 2508. [Ioan F. 262-267. POP. Luceafărul. Grigurcu. Luceafărul. Gheorghe. p. Grigurcu. 2000. Vol. Vol. 2498. [Ioan Es. 35. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Bianca Balotă. 2000. p. ION În periodice: 2503. România literară. 3. Mihai Pop. nr. p. În volum: 2500. Grigurcu. 2. 19.apocaliptica. nr. 2000. 1. [Ioan Es. 2000. În volume: 2504. 1112. Pop. Pantelimon 113 bis . Scurtu. Plopeanu. Aventura semnului. POP. 7. p. Caina sau Surorile Kretov]. Pop. 2000]. Gheorghe. Ioana-Ruxandra. 17-22. 2000. Ion Pop. Pop. [Bucureşti : Univers.

Cuvinte sărutate de îngeri. Romul. 2000. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 2000. POPA. 2514. [Mircea Popa. Munteanu. Monica. Soviany. Bibliografie adnotată. nr. 37. Candoare agresivă. p. Cazul "Popa Marian". Folclor românesc. 45. POPA. Luceafărul. 2-3. Eminescu în Transilvania. 2-3. 1999. Debut Catrinel Popa. Audi. Luceafărul. Bucureşti : Semne. Profesor şi discipoli. vide. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. 11. nr. PAULINA În periodice: 2517. [Paulina Popa. Deva : Emia. Săluc. p. Milea. 222-226. 2000]. Luceafărul. nr.de etnografie şi folclor. 1866-1918. 2521. 184. [Paulina Popa. semne. p. POPA. Deva : Emia. 11. Bucureşti : Vinea. Cubleşan. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Viorica Sâncrăian. 217-222. 24. 2000. 2000. Milescu. Munteanu. 2000]. 10. Timişoara : Helicon. p. Horvat. 5. Între tăcere şi tăcere. p. Lugoj : Dacia Europa Nova. 21. p. 2518. 2000. [Mircea Popa. Eugen. Târgu-Mureş : Custos. 2000. 12. 11-12. nr. [Paulina Popa. 15. Poezia evlavioasă. nr. 29. nr. Între tăcere şi tăcere.Cultura Naţională. Ruxăndoiu. Cuvinte sărutate de îngeri. p. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Octavian. 1997. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Mihai Pop. Constantin. p. Ghilotina sinelui. POPA. 1998]. Timişoara : Helicon. MIRCEA În periodice: 2515. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Bărbulescu. Luceafărul. Familia. 1998]. p. Universul cărţii. p. Mâna care este gata să ardă. Ion. nr. 1998. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. Timişoara : Helicon. 117-120. Simion. tace. 2000]. 2000. nr. 2000. Contemporanul. Paulina Popa. România literară. Între tăcere şi tăcere. 2000. [Paulina Popa. 1998]. 1997. Romul. POPA. Pavel. 33. nr. Luceafărul. 2520. Mister şi poezie. 2516. Revista de etnografie şi folclor. Luceafărul. Anchetă Luceafărul. MARIAN În periodice: 2513. p. nr. 2000. Timişoara : Helicon. p. nr. 16. Bucuresti : Vinea. 45-46. 45. 38. 2519. 29. Ghilotina sinelui. p. Ion Căliman. 4. Poezie românească. nr. 11. 45. Cântece de-ngălbenire. 1999. 2000]. 36. 2000. 2510. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . 1998]. confesiuni. CATRINEL În periodice: 2512. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Contribuţii bibliografice. [Izsák Marta. 2511. Davidescu. ***. Viorica Sâncrăian. 7. Victoria. nr. Negrici. 2-3. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 1999. 10. 2000. 2000. 8-9. Revista de etnografie şi folclor.

2000. [Interviu]. Lazăr. Grigurcu. Un cabotin sever. 25. România literară. Poezie română contemporană . Tradiţionalismul europenizant. Vol. Ciobanu. 2. p. p. Vol. Ultimele pătrate de frig. 2000. POPESCU. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Ologu. 1999]. nr. Viena românească: un ghid sentimental. [Ştefan Popa. Radu. nr. Grigurcu. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. 12. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". 1998]. p. nr. Pavel. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. În volum: În volum: 2529. Gheorghe. p. 2000]. 2000. Vol. Tomis. 15. Contemporanul. Christi. 2532. 2000. 4-5. 10. p.[Paul Vinicius. nr. [Alexandru Popescu. p. 1. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 14-15. p. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. Lumea poveştilor animaliere. Buiciuc. nr. 33. 1999].2522. 2000. nr. Grigurcu. 19. Poezie română contemporană. 2525. 541-547. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Conexiuni şi motive. 33. Lena. Gheorghe. POPESCU. Bucureşti : Editura Eminescu. 2. 11. 2523. Grigurcu. În: Gheorghe 363 364 . 4. p. Sociabilitate şi solitudine. Alina. Chemarea Vienei. Gheorghe. 35. 284-288. Aura. Constanţa : Ex Ponto. p. Poezie română contemporană. 2531. 5. 2000. 2. Războinicul şi jobenul galben. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". Luceafărul. 2000. 12. Giorgioni. 2530. Poezie română contemporană. Gheorghe. Gheorghe. Lumea poveştilor animaliere. Vol. [Interviu]. 279-283. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. De la calofilie la extaz. nr. p. p. Lumea poveştilor animaliere. 10. În: Gheorghe Grigurcu. 6-7. În volum: 2535. 2000. Dora. Gheorghe. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. p. 2528. În: Gheorghe Grigurcu. 2534. Constantin. 2000. 44. 4. 22. POPA. 30-33. Remus Valeriu. Orizont. 289-296. 273-278. [Ştefan Popa. "Cărţile îşi răspund polifonic". În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Valeriu Mircea Popa]. Poezie română contemporană. Vol. 13. 2000. nr. ALEXANDRU În periodice: 2526. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ştefănescu. Constanţa : Ex Ponto. p. Creştinism şi păgânism. Alex. [Valeriu Mircea Popa. Sociabilitate şi solitudine. 2. ADRIAN 2533. POPESCU. Contemporanul.

p. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. 10. Universul cărţii. Bucureşti : Libra. [Cristian Tiberiu Popescu. p. 27. R. DUMITRU RADU În periodice: 2540. Luceafărul. 2. Actori la curtea prinţului Hamlet. 314-332. O carte de referinţă. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2. 2000. R. nr. De vorbă cu. ficţiuni speculative. 2000. p. ***. Contemporanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 12. 2000. 7. 5. Nicolae. Vol. Cristian Tiberiu Popescu. Evoluţia dramaturgiei contemporane. p. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. 2000. p. 10. În: Aureliu Goci. 2538. [Cristian Tiberiu Popescu. 37. Breban. p. Bucureşti : Viitorul Românesc. Eminescu. POPESCU. Antiteza. nr. nr. 33. 33. nr. 2548. Popescu <III>). 34. 2000. 10. nr. România literară. 1999]. Săptămâna de miere. [Dumitru Radu Popescu. Antiteza lui Eminescu.. 31. D. nr. Gheorghe. Bucureşti : Libra. p. POPESCU. 2000. Iaşi : Timpul. Omohom. 1-2. nr. Gheorghe. p. Timişoara : Augusta. 1-2. 10. Goci. Zalis. 2542. Miruna. 2000. Eminescu : Antiteza. Gheorghe. MARIUS DANIEL În volum: 2549. Popescu). PETRU 365 366 . 36. Nicolae. Contemporanul. Romane şi romancieri în secolul XX. 1-2. p. Luceafărul. Bulgăr. 17. 2000 . Alexandrescu. 2537. 1998]. [Interviu]. nr. p. 7. Contemporanul. Portrete literare (12) (D. Grigurcu. Popa. 35. 10. nr. Aureliu. O legendă spulberată. Literatura română în analize şi sinteze. [Dumitru Radu Popescu. 2000. 2000]. 2541. 2000. Alex. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. Universul cărţii. 16. Pe scenă şi din culise. p. 10. p.Grigurcu.. Dumitru Radu Popescu. R. În: Emil Alexandrescu. 2544. 300-302. p. POPESCU. 2000. nr. [Dumitru Radu Popescu. 2543. Ambiguizare şi relativizare la D. p. 2-3. p. [Cristian Tudor Popescu. Vol. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. România literară. 12-13. Henri. Poezie română contemporană. Portrete literare (14) (D. Breviar. 4. Ştefănescu. POPESCU. În: Gheorghe Grigurcu. Nicolae. Popescu. Fişă psiho-lirică. Contemporanul. Poezie română contemporană. nr. Complexul Ofeliei. Imaginarul propus de realitate. 2545. Breban. 517-518. 1999]. 2546. Popescu. Emil. Grigurcu. 10. POPESCU. 5. R. Aceşti îngeri trişti. 12-13. Miruna. Popescu <II>). Portrete literare (13) (D. Marian. Breban. 2000]. Universul cărţii. 297-299. Mureşanu. 2000. Mureşanu. 2000]. 34. R. Iaşi : Polirom. 2000. În volume: 2547.

nr. 72-99. În: Gheorghe Grigurcu. p. Universul cărţii. STELIAN În periodice: 2561. Poeţii nouăzecişti. SPIRIDON În periodice: 2560. 2. România literară. 2000. 2551. Gheorghe. p. Noapte sau zi. Eseu despre glorie. Petru Popescu. 2556. [Spiridon Popescu. 2000. Radu Popescu. Miruna. 10. [Interviu]. p. 2000. În: Aureliu Goci. Piteşti : Paralela 45. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 7. În: Gheorghe Grigurcu. [Simona Popescu. Barbu. Dulce ca mierea e glonţul patriei]. [Stelian Popescu. În: Gheorghe Grigurcu. 46.În periodice: 2550. 36-38. [Simona Popescu. Coande. Poezia ca vis. Grigurcu. Editura Gramar. 2000. nr. 2562. Editura Albatros . Poezie românească. Grigurcu. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". Bucureşti : Alcor. p. O poetică a frontierei. 2000. Constantin. nr. Marinescu. 3. [Stelian Popescu. 10. 12-13. 4. Romane şi romancieri în secolul XX. p. 10. Miruna. nr. 2. POPESCU. 2000. POPESCU. Gheorghe. 11. Mureşanu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. p. [Petru Popescu. 1998]. 2000]. Gândirea continuă. Buiciuc. p. Universul cărţii. 33. Vol. Petraş. În volume: 2557. SIMONA În periodice: 2555. 2000. nr. Vol. Nicolae. 2000. Poezie română contemporană. Universul cărţii. Victoria. Volubilis. POPESCU. 10. Gheorghe. p. aşa. 33. p. Piteşti : Paralela 45. ca în vis. Poezie română contemporană. p. Aureliu. Un boss al presei de altădată. nr. Valeriu. p. 1. Ştefănescu. Proză românească. 2558. 46. Marius Oprea]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 367 368 . Amintiri. nr. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. 10. Alex. Caius Dobrescu. Vatra. visul ca poezie. Poezie română contemporană. 303-305. 2000. 4. Remus Valeriu. RADU În volum: 2554. Irina. Amintiri].[Andrei Bodiu. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2000. Bucureşti : Editura Universităţii. În volum: 2553. 132-138. 6. Mureşanu. 1998]. Treptele alienării. Grigurcu. 2000. 5. 1998]. 2552. Bucureşti : Albatros. 2000. 2559. 1. 8-9. Petru Popescu. 2000. Apostrof. 18. p. Vol.memorialistică. În: Antologie de literatură română veche . 367-370. Simona Popescu. Cioculescu. POPESCU. 33. Goci. Milescu. 306-312. Giorgioni. 13.

Bucureşti : Cartea Românească. Universul cărţii. p. România literară. 33. Ion. 16. 9. 1999. 2000. p. Întâlnire cu Altamira. 12-13. [Maria Postu. nr. Bucureşti : Albatros. 1999]. Grigurcu. GHENADIE În periodice: 2571. Ovidiu. Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. Schwartz. POPESCU-NEVEANU. POSTOLACHE. 2000. [Arthur Porumboiu. Lena. Constanţa : Ex Ponto. Crudu. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. 2569. nr. 5. p. ŞTEFAN În periodice: 2563. [Arthur Porumboiu. 12-13. 2000]. Bucureşti : Editura Eminescu. Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. ARTHUR În periodice: 2567. Analogii tipologice. 2568. p. "Nume pe apă". 2000. p. Alexandru. p. TITUS În periodice: 2566. Constanţa : Ex Ponto. "Domnule copil". varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. 30. nr. p. Constantin. 2000. Interviurile "României literare". 17. POPOVICI. POPON. Duplicitatea lui Titus Popovici. România literară. Altay. nr. p. 1978]. nr. 11. IOAN În periodice: 2565. 1995]. Varianta turcă a unei cărţi de debut. 369 370 . 9-10.Cocuk efendi. 1. 6. 2000. Gheorghe. 2000. O clarificare necesară. 33-40. [Interviu]. Nume pe apă. POSTELNICU. 35. p. 2000. Domnule copil . Milescu. Lazăr. Luceafărul. George. MARIA În periodice: 2572. 1999]. Disciplina dezordinii. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. Dicţionar de psihologie. Gheorghe. Genaru. Kerim. 1-2-3. Vatra. 1998]. Giula : Noi. La 90 de ani. nr. POSTU. Victoria. 2000. Arca. 4. 2000. nr. Poezie românească. [Titus Popovici. 1974 ]. Cocuk efendi. [Arthur Porumboiu. Cubleşan. Luceafărul. 5. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". PAUL În periodice: 2564. 16. nr. 33. 7.POPESCU. Dumitru. PORUMBOIU. IOANA În periodice: 2570. 47. [Ioan Popon. 4. 10. 35. Roşioru. nr. Bucureşti : Maşina de Scris. [Paul Popescu-Neveanu. p. Tomis. [Interviu]. 11. nr. 2000. Luceafărul.

Iaşi : Timpul. p. 1999]. arhive ale Securităţii.. Breban. p. Luceafărul. După o nouă lectură. 434-436. 436-439. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro.Moromeţii. 214-251. Calul]. Timişoara : Amarcord. Henri. SORIN 2580. mărturii şi foto-documente. Emil. Alexandru. Deaconescu. Marin Preda sub 76 de dioptrii. 2000. Marin Preda (1). Mălăncioiu. p. Un anumit fel de literatură. 13. nr. 2578. 2000. [Marin Preda. Viaţa ca o pradă]. 2579. 1-2.PREDA. 12-13. 2000. nr. 2587. 10. p. România literară. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". Goci. Luceafărul. nr. Literatura română în analize şi sinteze. declaraţii. 10. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Breban. CONSTANTIN În periodice: 2573. George. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. Diversitate tematică la Editura Gramar. 2000. Luceafărul. 8. Miruna. Mureşanu. 46. 10. În: Apostol Gurău. 141-142. 5. 51. România literară. 10. nr. declaraţii. Nicolae. Contemporanul. p. În: Emil Alexandrescu. ". 2000. Sanda. p. Nicolae. p. Steaua. Galaţi : Logos. În periodice: 2588. cu dragostea unui întreg regiment. p. Te-am iubit soldateste. [Marin Preda. p. 2000. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. 2575. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. nr. Emil. Contemporanul. cu dragostea unui intreg regiment. Vatra. 2000. 1-2. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. p. 371 372 . 10. Zalis. Recitind "Parţial color". 7. 2-3. 2000. Parţial color]. Literatura română în analize şi sinteze. 10-11. p.. Manolescu. Alexandru. 11. O clarificare necesară. 2581. Ileana. Corelaţii psihologice. mărturii şi foto-documente. Iaşi : Timpul. 33. nr. 72-74. Marin Preda. nr. 2585. Romane şi romancieri în secolul XX. 33. 2000. arhive ale Securităţii. 7. În: Emil Alexandrescu. 15. Gurău. [Constantin Preda. 24. 2000. 2586. Universul cărţii. În: Aureliu Goci. [Marin Preda. [Marin Preda. 1999]. Întâlnirea din pământuri]. 40. Aureliu. nr. 64. 2-3. Alexandru. p. Cordoş. MARIN În periodice: 2574. 28. nr. Ion. Marin. p. În volume: 2584.Cel mai iubit dintre pământeni. 2000. 2000. Timişoara : Amarcord. Marin Preda . Marin Preda . nr. nr. 2000. 2583. 44. Contemporanul. Apostol. Alexandrescu. 2000. p. Sunt un om terminat". p. Mincu. [Sorin Preda. [Mariana Sipoş. George. 20. Te-am iubit soldăţeşte. PREDA. Alexandrescu. PREDA. 10. Celălalt. 2577. 1. [Mariana Sipoş. 2000. Moromeţii]. p. nr. Marin Preda (2). George. 2576. 2582. 1999]. Nicolae. 2000.

Abatorul îngerilor. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 313-315. nr. 2590. Oradea : Cogito. 11. Victoria. 10. p. nr. Poezie română contemporană. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Lazăr. Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. 45-60. Gheorghe. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. p. 1999]. 2000. Nicolae Prelipceanu în antologie. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Gheorghe Grigurcu. Universul cărţii. România literară. 7. nr. În: Nicolae Cârlan. Grigore. Gheorghe. România literară. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Un post-simbolist. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 2599. 2592. Pop. ARON În volum: 2600. 2595. 2000. 7-8. 1998]. 1999]. Ştefănescu. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Vasile. 373 374 . 1999]. Apostrof. 4. O tendinţă antibarocă. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. 2000. [Nicolae Prelipceanu. [Vasile Proca. Grigurcu. 7. de neatins. Poezie românească. 5. p. Gheorghe. 2000. Poezie română contemporană. 2-3. 320-323. PROCA. Alex. PUMNUL. 2591. nr. Studii şi materiale. 2000.PRELIPCEANU. 6. 1999]. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. Lena. Bucureşti : Editura Eminescu. PURDESCU. Înfăşurat în "mantia damnării". Mihai Eminescu în context bucovinean. 2. Frumuseţea ideilor. 1998. 2597. 1999]. 4. 2000. Iaşi : Moldova. 33. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2. De neatins. CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. Ursa. 2000. nr. 32. 3-4. 2594.sau eliberareaa sinelui. p. NICOLAE În periodice: 2589. 18-19. 1999]. p. [Nicolae Prelipceanu. Geo. 11. 5. Ştefana. p. Radu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Scarlat. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Grigurcu. 316-319. Bucureşti : Editura Eminescu. 9. Milescu. Înfăşurat în "mantia damnării". Steaua. Luceafărul. p. Vol. 33. 4. p. 35. 2000. [Nicolae Prelipceanu. În volum: 2596. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. Plusăm la infinit. Un poet al vremurilor sale. [Nicolae Prelipceanu. 11. Ambigua. Nicolae. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. Gheorghe. [Nicolae Prelipceanu. Cârlan. 2593. Grigurcu. Poesis. nr. Vol. 2000. p. 9-10. p. Tomis. Mihaela. Poezie română contemporană. 51. Un civil al secolului. Voinescu. Vol. VASILE În periodice: 2598. 2000. [Nicolae Prelipceanu. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. Amor & Psyche .

p. Ornea. nr. România literară. 2000]. Bucureşti : Editura Eminescu. 2. 1. 6. p. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. [Adrian Dinu Rachieru. nr. Trei poeţi bănăţeni. p. 27. RACHIERU. 8-9. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. 1999]. [C. 45-46. RĂDULESCU. Literatura română în analize şi sinteze. Nicolae. Voinescu. Mihai Ralea. LIUBIŢA În periodice: 2605. LUCIAN În periodice: 2606. Mihăilescu. MIHAI În volum: În periodice: 2602. Anchetă Luceafărul. nr. nr. p. Genealogii. 2604. România literară. În: Emil Alexandrescu. 2000. Poezii. ***. Bătălia pentru Basarabia. Timişoara : Marineasa]. nr. nr. Doru Ilana. Lucian Raicu. p. p. 2000. RALEA. Vintilă Horia. notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru.[Cristiana-Maria Purdescu. 1999. Luceafărul. Luceafărul. Rădulescu-Motru. 18. p. 2000. 2000. 1999]. 11. 33. ediţie alcătuită. [Adrian Dinu Rachieru. Sârbeşte. RAICU. 10. 10. 1-2. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2603. RĂDULESCU. Breban. Bucureşti : Jurnalul Literar. Postmodernismul . ADRIAN DINU 2000. 37. Dan C. 15. Contemporanul. Elitism şi postmodernism. 375 376 . 43. p. CONSTANTIN În periodice: 2610. 16. 2000. 2000.Nec plus ultra. Iaşi : Junimea. Corespondenţă. 2000]. Alexandrescu. Simion. Universul cărţii. Chişinău : Garuda-art. Luceafărul. 2607. 33. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Z. Anchetă Luceafărul. [Mihai Sorin Rădulescu. 45-46. p. 41. Ce ţară-i aceasta?. Iulia. Bărbulescu. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. îngrijită. studiu introductiv. Popovici. O ediţie curioasă. Timişoara : Augusta. RĂDULESCU-MOTRU. Adecvarea istoriei. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. nr. Iacob Roman. 1. 1999]. 2000. 2000. într-o limbă necunoscută. 22. Bucureşti : Albatros. 549-550. Datorii de onoare. p. nr. 7. 10. Timişoara : Augusta. nr. Radu. Luceafărul. [Liubiţa Raichici. ***. 2000. CARMEN LIGIA În periodice: 2608. 9. Tudor Arghezi. RAICHICI. MIHAI SORIN În volum: 2609. 2000. Elitism şi postmodernism. 2000. Reştiţa : Timpul. Iaşi : Timpul. Emil.

Alba Iulia : Altip. Miruna. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu. Liviu Rebreanu . nr. În: Emil Alexandrescu. Floarea. 2000].ritmuri. nr. 2613. Alexandrescu. Expo 99. 89-94. p. Niculae. Literatura română în analize şi sinteze. Familia. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost. Poezie română contemporană. Buta. Cuvîntul. 2000. Lucian Blaga. Irina. Ion. 2000. p. 8-9. Dialoguri. Vasile. 381-385. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. 2625. 2. 330-335. Steaua. România literară. 1999]. Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. Liviu Rebreanu . Poezie română contemporană. 5. 11. 1. 9-15. Veronica. 33. Fanache.RĂDUŢĂ. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. 36. nr. Grigurcu. 2616. nr. Despre Aurel Rău. Mihail Sadoveanu. 2. [Aurel Rău. Iaşi : Timpul. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. Vol. Editura Cartea Românească. 23. În volume: 2622. 51. p. 2000. 2. Lipsa la psalmi]. 378-381. Ion. Alexandrescu. 2000. 7-8. p.un filogerman consecvent (I). Literatura română în analize şi sinteze. critică literară. Jurnalul conştiinţei politice. Iaşi : Timpul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. LIVIU În periodice: 2617. Bucur-Perţe. Eseuri. AUREL În periodice: 2612. 2626. Ion. Eugen Lovinescu. VIORICA În periodice: 2611. 6-7. Familia. 4. 51. p. nr. Petraş.Pădurea spânzuraţilor. Simuţ. De la Olahus la Emil Cioran. p. Iaşi : Timpul. 2000. p. 10. Aurel Rău sau despre rafinament. nr. În: Emil Alexandrescu. p. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Simuţ. 6. Povestind. Vol. Aurel Rău. 2618.Ion. 2. Iacob. p. Emil. Chinde. Alba Iulia : Altip. p. Liviu Rebreanu . 10. este şi va fi o problemă de stat". nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Ion Vinea]. p. Irina. 2000. Opere. 10.Răscoala . 17-18. 2621. 10. Expo '99. RĂU. [Liviu Maliţa. p. Petraş. În volum: 2615. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Emil. p. 373-378. 2624. [Recenzie de carte]. 1998]. nr. Apostrof. p. În: Gheorghe Grigurcu. 79-81. Valori exponenţiale. 324-329. probleme şi nelinişti. 6. 2000. Dumnezeu nu e tatăl. ne prinde târziul". [Viorica Răduţă. Universul cărţii. 104. Mureşanu. Ediţiile critice . În: Emil Alexandrescu. 2000. ediţie critică de Niculae Gheran. 12-13. Alexandrescu. 11. 2614. de la Olahus la Emil Cioran ]. Simuţ. Gheorghe. [Liviu Rebreanu. Steaua. Cluj : Cartimpex. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 22. nr. 2000. [Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu . Gheorghe. Grigurcu. Emil. Alt Rebreanu. 2620. [Ovidiu Cotruş. Gheran. vol. 36. 2000. 2000. 2619. 2000. 377 378 . 2623. p. Bucureşti : Minerva. 2000. REBREANU.

2633. ". În: Aureliu Goci. p.. 2632. Gheran. Alba Iulia : Altip. Stancu. p.. Adrian Dinu.Metamorfozele eternului. Mircea. Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. 2000. Rachieru. În: Caietele Rebreanu. Cubleşan. Alba Iulia : Altip.arhitectonica romanescului. Mircea. Cornel. 2638. p. 2000. Căpuşan. 120-123. p. 30-40. Povestea unei agonii zbuciumate". Aureliu. Mircea. Poetica dublei coerenţe. 52-61. Alba Iulia : Altip. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Sistemul narativ şi imaginarul social. În: Caietele Rebreanu. p. 149-152. Buzaşi. 2000. 2000. 2647. Alexandru. Popovici. 2000. p. p. Elena. Cojocaru. p. Alecu Ivan. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip.periplu publicistic. Popa. În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. 134-137. p. Rebreanu par lui-męme. 124-133. Mircea. p. p. Alba Iulia : Altip. 2000. 41-46. Nicolae. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu. 2631. 2636. Alba Iulia : Altip. 2628. Marţian.faţă cu Unirea. 2000.2000. 65-81. În: Caietele Rebreanu. Homo militans. Lungu. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. "Gorila". Iorga. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. 66-99. În: Mircea Popa. 85-92. 2000. 2000. Alexandru. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. 2000. 16-19. Alba Iulia : Altip. Rebreanu . 2637. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. p. Liviu Rebreanu . 2000. 2000. Pop. Pământul . Alba Iulia : Altip. p. În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. 20-24. p. 2646. 2000. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. 47-51. 2630. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2640. 138-140. Traducătorul Rebreanu. Goci. 2629. Fanache. 2643. p. Coloşenco. Ilin. Rebreanu la Năsăud. Mircea. Ghilia. 2000. Alba Iulia : Altip. Niculae. 2000. p.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. 2000. 2000. Cenuşă. 2627. Ironim. Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu. Alba Iulia : Altip. 77-84. 2641. În: Caietele Rebreanu. 2644. Olievschi. 114-119. 2000. Alba Iulia : Altip. 379 380 . 3-29. În: Caietele Rebreanu. Liviu Rebreanu (1885-1944). Csák. Creţu. 62-68. Alexandru. p. În: Caietele Rebreanu. Publicistul. p. Liviu Rebreanu . p. În: Caietele Rebreanu. 2649. Adam şi Eva . În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. p. Alba Iulia : Altip. Muthu. 2650. p. 108-113. Popa. 2635. 2000. În: Caietele Rebreanu. p. Istrate. 93-94. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2648. 146-148. 2645. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. 141-145. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Constantin. 69-76. Mircea. 2639. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Vasile. Liviu Rebreanu şi teatrul. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2634. p. În: Caietele Rebreanu. Grigore Traian. p. Gavril. Alba Iulia : Altip. György. 102-107. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. Ion. 2642. În: Caietele Rebreanu.

2658. 2. 6. nr. Şandru. 2000. Lucia. Poezie română contemporană. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . Roşioru. p. Henri. 2000. 2000. Tomis. Ion. 2656. pe urmele lui Liviu Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Angela. 153-162. 2661. 2000. 1. Alba Iulia : Altip. p. Bucureşti : Litera. Teodor. 35. Stop cadru. Alba Iulia : Altip. REGMAN. p. nr. În: Caietele Rebreanu. 168-174. La Gyula. 1990]. p. Baciu-Moise. 2653.p. 212-217. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. Aforisme vesele. Mariana Nela. George. În: Caietele Rebreanu. "Singurătatea" lui Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Romanul iubirii metafizice. În: Caietele Rebreanu. p. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 178-188. 2657. 3. Ion. Ioan. Alba Iulia : Altip. 2652. Gheorghe. 2000.[Interviu]. În: Caietele Rebreanu. 238-242. Eugenia. REGMAN. LIVIA În periodice: 2662. p. p. Familia Rebreanu la Aiud. Rotaru. În: Caietele Rebreanu. 134-141. Jenica. În: Caietele Rebreanu. p. Despina. Cornel Regman. Alba Iulia : Altip. Simuţ. 2655. Bucureşti : Jurnalul Literar. Vol. Luceafărul. 228-237. Stop cadru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. Vol. Alba Iulia : Altip. Valentin. Alba Iulia : Altip. p. 2000. 2660. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet. o armă de luptă. 203-206. 2000. REICHMANN. 175-177. 2000. 223-227. 2000. 2000. Galaţi : Arionda. Tanco. p. Alba Iulia : Altip. p. În: Caietele Rebreanu. [Cornel Regman. În volum: 2665. 7. În: Caietele Rebreanu. 2000. p. 98-101. 2000. Alba Iulia : Altip. 218-222. În: Caietele Rebreanu. Stanciu. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. 2. p. Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. Zare. 1997]. Alba Iulia : Altip. Aiud . În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. DINU În volum: 2666. Tiutiu. p. Eugenia. Ion. CORNEL În periodice: 2663. Zalis. Alexandru. 2000. 5-8. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". 2654. În: Caietele Rebreanu. Umorul. Grigurcu. 2664. 189-201.[Dinu Regman. 2659. 336-339. 2651. Hădărig. Silvestru.în romanul "Crăişorul Horea". 2000. Sătmărean. REBREANU-HULEA. În: Angela BaciuMoise. Cuvânt înainte. În: Gheorghe Grigurcu. Tiutiu. Alba Iulia : Altip.

C. Titu. nr. Stilistica sensibilităţii. 2668. 20. Vol. Vol. p. nr. nr. Pomogáts. 2. 33. 2000. Audienţă captivă. Mureşan. [Nicolae Rizeanu. Bucureşti : Editura Eminescu. 7. CRISTINA În periodice: 2675. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. RESCHIKA. 29. Grigurcu. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. [Liubiţa Raichici. [Richard Reschika. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről. 2000. RHEA. Helikon. RICHARD În periodice: 2674. 2000]. 2000]. NICOLAE În periodice: 2676. Introducere în opera lui Mircea Eliade. nr. Bucureşti : Saeculum. p. Vasile.. Bucureşti : Coresi. nr. 10. Popovici. p. p. Mic regal poetic. Feeria libertăţii. Victoria. Podul Charles al Apocalipsei. nr. p. Mincu. Poezie română contemporană. p. În volum: 2671. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. 26. Geo. 2670. [Sebastian Reichmann. 2000. Béla. 6. [Richard Reschika. Poezie românească. Contemporanul. Gheorghe. p. [Sebastian Reichmann. Complexul modern al lui Marius Robescu. România literară. Dumitru. Contemporanul. Vatra. În: Gheorghe Grigurcu. 5. 2000]. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. Logica mitului. 340-347. În periodice: 2678. 10. 1999]. Iaşi : Ars Longa. nr. nr. 11. p. 5. 10. 2000. 2000. 39. [Sebastian Reichmann. Marin. 5. 1999]. Un poet bilingv . Piteşti : Paralela 45. 2000. p. Din cutia Pandorei. Bucureşti: Editura Eminescu. 1314. Popescu.Sebastian Reichmann. Bucureşti: Editura Eminescu. 7. 2000. Audienţă captivă. [Sebastian Reichmann. 2000.. 18. Grigurcu. 6-7. SÁNDOR În periodice: 2672. [Rhea Cristina. Trei poeţi bănăţeni. IACOB 2673. 348-354. 1998]. Zalis. 2000. Feeria libertăţii. 5. Autori din diaspora. Gheorghe. 383 384 . 10. ROMAN. România literară. MARIUS În volum: 2677. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. RIZEANU. Henri. 89. nr. 1999]. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 2. Gheorghe. 2000. REMÉNYIK. Cercul de foc]. ROBESCU. Poezie română contemporană. Milescu. Contemporanul. p. Audienţă captivă. Rogozanu. 183-187. 2669. p. Iulia. Universul cărţii. Curierul românesc.2667. 2000. 10.

2000. p. 35. 45-46. 24. Constanţa : Ex Ponto. 2688. 2000..Într-un obiect numit poem. nr. Contemporanul. 217-218. 2681. ROŞCA. Bucureşti : Alcor Edimpex. nr. Ce ţară-i aceasta?. 7. DialogDialogue. Constanţa : Ex Ponto. Bărbulescu. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. [Ioan Evu. 2000. p. 1-2-3. p. 4. 2000. p. Ştefan. 385 386 . 2682. p. Mircea. 10. ROŞIORU. . 10. Sorin Roşca. Ştefănescu. 11. nr. Simion. [Recenzie de carte]. Cucu. 33. 29. [Sorin Roşca. Universul cărţii. Sezonul indiferenţei. 2000. ION În periodice: 2689. nr. 16. 2000]. 1998]. 5. nr. 2000]. Henri. nr. O carte pe din trei. 33. 5. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. Reştiţa : Timpul. Stepan.Sârbeşte. p. [Paula Romanescu. 45-6. 2000. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Luceafărul. România literară. Timişoara : Augusta. Stepan. 35. vol. nr. Steaua. "Sezonul indiferenţei". 2000. 6. 1999]. Tomis. SORIN În periodice: 2680. Chinde. Timişoara : Marineasa. p. 1999]. 2000. O istorie a literaturii române. [Ion Rotaru. Mihai. Alex. p. p. Iacob Roman. Arca. Sezonul indiferenţei. 5. 11. 2000. Tomis. nr. 7. ***. Milescu. ROŞCULESCU. IOAN ROMEO În periodice: 2685. p. 2000. într-o limbă necunoscută. Bucureşti : Edituraa Niculescu. 11.. Ion Roşioru. Timişoara : Marineasa]. 2000. Corina. Luceafărul. [Sorin Roşca. Ion M. Constanţa : Ex Ponto. 2683. 2690. Blestemul care stinge lumânări]. 16. Gheorghe Mocuţa. ION În periodice: 2687. Zalis. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. 10. Arca. Sezonul indiferenţei. 2000. ROTARU. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2686. Sezonul indiferenţei. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. nr. 45-46. 37. Mircea. Luceafărul. nr. Doru Ilana. Contemporanul. [Papi-Emilian Roşculescu. Apostoleanu. Victoria. Anchetă Luceafărul. nr. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 104. ***. ROMANESCU. 12. 2000. Anchetă Luceafărul. 1999]. Şoptita nemurire. nr. 2000. Ioan Romeo Roşiianu]. [Sorin Roşca. România literară. p. 51. Veronica. nr. [Ioan Romeo Roşiianu. Doi poeţi. ROŞIIANU. Poezi (oare!?). 141-143. PAULA În periodice: 2679. 47. 36. [Ion Iancu Vale. 1999]. Poezie românească. 10. p. 7-8.

1999]. ALECU 2694. Dan. Platonia. 2000. 4. p. Geo. 10. 2000. MIRELA În periodice: RUSSO. p. 2000. 103. 2692. Universul cărţii. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. Cuvîntul. nr. 2000. p. 37. 4. 22. Poezii]. ROZNOVEANU. 2695. Tandem liric]. Geo. Timpul celor aleşi. 3. Luceafărul. Aurel. 2000. 2000. [Mirela Roznoveanu. Bucureşti : Univers. Alexandrescu. Horoscop baroc. Emoţii cărunte]. 2000. Titu. Tomis. Milescu. p. Botoşani : Axa. Alecu Russo . Timpul celor aleşi. 35. 10. Iulian. ROTARU. Pârvulescu. 11-12. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. 4. Vatra. [Mirela Roznoveanu. 10. 1999]. 14. NICOLAE Roznoveanu. p. Botoşani : Axa. [Nicolae Rotaru. 6. Vasile. 2697. Literatura română în analize şi sinteze. [Ilie Gorjan. nr. 2698. 3. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. Vasile. Contemporanul. 2699. Iaşi : Timpul. Timpul mai are răbdare. În periodice: 2700. Cucu. 5. 387 388 .etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. Albu. România literară. Platonia. Luceafărul. nr. [M. 4. 10. În volum: 2702. 6. 2000. 2000. 9. Victoria.Cântarea României. "Platonia". 2696. Milescu. Emil. M. [Radu Sergiu Ruba. 33. nr. Nicolae Rotaru. nr. Ştefan. Popescu. 33. p. Rîsul lui Russo. Stanca. [Radu Sergiu Ruba. [Mirela Roznoveanu. p. 2000. p. RUDICH. nr. Boldea.2000. 42. NICOLAE În periodice: 2693. Mihaela. În: Emil Alexandrescu. 1999]. nr. Poezie românească. În căutarea sinelui. 10. nr. Nicolae Rotund. p. 6. Sublimul ce-şi ucide eroina. Victoria. p. 2000. 5. Momentul 1848 . RUBA. 2000. 1999]. Universul cărţii. 121-122. Poezie românească. România literară. ROTUND. nr. Bucureşti : Univers. Pantea. Timpul celor aleşi. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Luceafărul. 10-11. Ioana. 7. nr. Rudich. nr. [Mirela În periodice: 2701. Dacă pleci în căutarea mea. Dacă pleci în căutarea mea. p. 10. p. 4.

1999]. Contemporanul.ritmuri. Iaşi : Timpul. p. Alexandrescu. Mihail Sadoveanu . 2000. 10.Fraţii Jderi. 22.critic literar. 2000. În: Aureliu Goci. Dumitru. În: Emil Alexandrescu. Cernătescu. 2714. Alexandrescu. Ghiţulescu. p. ION MARIN În volum: 2704. probleme şi nelinişti. Lucian Blaga. Iaşi : Timpul. p. 2000. 63-66. Cercuri concentrice. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 305-308. 33. p. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Ion. Emil. Emil. Iaşi : Timpul. nr. Emil. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 1. Mihail Sadoveanu . 17. Emil. Alexandrescu. p. 297-303. p. SADOVEANU. Sadoveanu . MIHAIL În periodice: 2705. 14. Baltagul]. Sadoveanu şi Eminescu. p. Literatura română în analize şi sinteze. 11. Mihail Sadoveanu . 309-312. nr. Ion Vinea]. 143-199. Emil. Vol. Emil. Radu. 303-304. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. Henri. p. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Mircea.Ţara de dincolo de negură. 2000. Cronici literare. Ailenei.În volume: RUSU. Ediţiile critice . Alexandrescu. nr. Mihail Sadoveanu . Sergiu. În: Sergiu Ailenei. ANCA MARIA În periodice: 2703. 10. Bucureşti : Amurg Sentimental. În: Radu Dănăilă. 2715. 2000. 2000. Contemporanul. 2. p. Poezie. 308-309.Baltagul. 2000 . 2000. 44. 6. Zalis. Goci. Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu . 194-200. 36. Stiluri în proza interbelică. Caiete critice. 2708. p. 112-133. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu 1880-1961. În: Emil Alexandrescu. M. 2717. Simuţ. Mihail Sadoveanu . Aureliu. Mihail Sadoveanu . 2718. 2710. Alexandrescu. 5.Hanu Ancuţei.Zodia Cancerului. p. 5. 2000. 2709. nr. 2000. nr. [Liviu Rebreanu. 2712. 2-3. 2713. Monotonia semnificativă. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. nr. Iaşi : Timpul. Printre scriitori Mihail Sadoveanu. Pe tărâmuri sadoveniene. Literatura română în analize şi sinteze. 290-294. În: Emil Alexandrescu. 2000. Emil. 294-297. p. 2000. 79-81. Iaşi : Timpul. 2706. 389 390 . Sadoveanu. Literatura română în analize şi sinteze. teatru. p. p. I. 2716. p. p. În: Emil Alexandrescu. SADOVEANU. Radu. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. 2711.Neamul Şoimăreştilor. Cercurile concentrice ale absurdului. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. proză. Luceafărul. Dănăilă. Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. Manu. În: Emil Alexandrescu. Emil. [Mihail Sadoveanu.Domnu Trandafir. Micu. Familia. Eugen Lovinescu. 2000. [Anca Maria Rusu. 2707.

355-357. Luceafărul. Poezie română contemporană. In memoriam Tudorică. Efectul adolescenţei. 2000. nr. 2000. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grafitti. nr. p. nr. 9-11. p. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720.". SÁNTHA. Mihaela. Poezie română contemporană. p.spiritualitate europeană. nr. 2000. Vol. p. SAVA. Bucureşti : Atlas. Cristian. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Helikon. 20. [Nicolae Sava. România literară. 44. 6. p. Tomis.SARAMANDU. István. Bardu. 1999]. 10. Nistor. 2000. AUREL SAVU. Jocuri. Iulia. ***. 45-46. proză!. p. 391 392 . Botoşani : Axa. nr. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Popovici.. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Strateia disperării. Breban. 33. Iaşi : Junimea]. 1997]. SASU. Grigurcu. Vol. 5. 28. Gheorghe. p. Anchetă Luceafărul. Teodorescu. 2. [Nicoleta Sălcudeanu. 1999]. În volum: 2723. 2725. Spiritualitate balcanică . 21. Contemporanul. VIOREL În periodice: În periodice: 2719. Jurnal american. [Interviu]. p. 2000. nr. Jurnal din anii postmoderni. 10-11. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 2. Proză. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. domnilor. Bucureşti : Cartea Românească. Gheorghe. ATTILA 2727. már). România literară. Poeţi ai "Şcolii nemţene". nr. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. [Viorel Savin. 358-364. Gheorghe. 2. nr. NICOLAE SAVIN. p. NICOLETA În periodice: 2729. Grigurcu. 2000. 2721. Fried. nr. 24. NICOLAE În periodice: 2722. Grigurcu. Nicolae. [Interviu]. Teatrul azi. 33. Grafitti. 2724. 2000. [Nicolae Sava. 2000. 12-13. 89-90.. p. Mircea. 5. 6. Adrian Alui Gheorghe]. SĂLCUDEANU. 35. Ghiţulescu. ADRIAN În periodice: 2728. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén). 2726. 3. SĂHLEAN. Albu. România literară. [Aurel Sasu. Teatrul din cărţi. eu n-aş faceo. 20. 33. Vers-e ( még. 11.

Bucureşti : Cartea Românească. 2732. MIRCEA În periodice: 2738. Caiete critice. Descentralizarea vieţii literare. 7. Alex. [Recenzie de carte]. p. nr. Răzvan. SĂUCAN. 2000. PETRE În periodice: 2733. 2000. 5. p. Vatra. Cruzime de critic literar. 11. nr. 2000. Nişte ţărani]. România literară. Formă şi existenţă. RADU În volum: 2735. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. 2000. SÂNTIMBREANU. Grigurcu. Horvat. [Mircea Popa. Poezie română contemporană. 33. p. 362-366. Vol. Iulia. Misterele literaturii de trei parale. Ştefănescu. 94-95. nr. Constantin. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. p. 2731. Popovici. SĂPLĂCAN. 291313. Ectoplasme de limbaj. Sauna. 1999]. VIORICA 2734. Eminescu în Transilvania. p. Contribuţii bibliografice. Aureliu.2730. 2000. Cubleşan. 33. 1999]. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Goci. 1999]. 86-88. În: Aureliu Goci. Viorica Sâncrăian. DINU În periodice: 2739. Steaua. [Nicoleta Sălcudeanu. 11. În: Aureliu Goci. SĂLCUDEANU. În volum: În periodice: 2736. 20. Graffiti. Contemporanul. nr. nr. p. Farmecul incisivităţii. 6. Bucureşti : Cartea Românească. Romane şi romancieri în secolul XX. p. nr. 10. Săluc. Cistelecan. 2000. 36. În: Gheorghe Grigurcu. Romane şi romancieri în secolul XX. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. Ioana. 2740. 365-370. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 1999]. 2000]. Aureliu. [Petre Sălcudeanu. 2000]. 2000. 2000. MIRCEA 393 394 . Nicoleta. 7-8. Graffiti. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. Voncu. Gheorghe. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. SÂNCRĂIAN. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. 36. 2000. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 1866-1918. p. Bucureşti : Cartea Românească. 2-3. 22-23. 51. 2000. [Dinu Săraru. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. Sălcudeanu. Petre Sălcudeanu. [Nicoleta Sălcudeanu. SĂRARU. România literară. 10-11. 2000. 4. Bibliografie adnotată. Vatra. Goci. 102. Dinu Săraru. Viorica Sâncrăian. Graffiti. Luceafărul. [Mircea Popa. În volum: 2737. Alexandru. nr. p. Sabău. [Nicoleta Sălcudeanu. p.

În: Angela Baciu-Moise. SEBASTIAN ALCALAY. Dorina. Laurean.În volum: 2741.[Interviu]. nr. Galaţi : Arionda. Angela. Mărturii la sfârşit de veac. [Cluj-Napoca : Apostrof. Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . GRIGORE În periodice: 2742. SCARLAT. Pop. 2000. 71. SCHERER. 2000. Prizonier în deşert. 2000]. 40. p. Steaua. Vol. p. În volum: 2745. Adrian. CHRISTIAN W. 16. ***. 2000. Galaţi : Arionda. [Ion Scorobete. p. Baciu-Moise. 8-9. p. 2000]. România literară. Vol. 51. p. 5. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. p. 207-211. 33. [Ion Scorobete. nr. 167-177. SCHENK. Mureşanu. Timişoara : Hestia. Timişoara : Hestia. VICTOR În periodice: 2749. Cercul dragostei. 33. 2-3. [Grigore Scarlat. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 5. SCOROBETE. Noaptea orgoliilor. În: Caietele Rebreanu. Nicoleta. Vulturescu. Ţion. Luminiţa. nr. Anchetă Luceafărul. 2750. Alba Iulia : Altip. Cunoaştere de noapte. 6. Luceafărul. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". România literară. Doi poeţi sătmăreni: 1. 22. p. O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W. [Victor Scherer. Christian W. 1.[Interviu]. 142-147. nr. 2000]. 3. Mircea M. nr. În: Angela Baciu-Moise. Noaptea orgoliilor. 6. Baciu-Moise. Stoica. nr. 2746. Contemporanul. p. p. SCHUSTER-REBREANU. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. FLORICA În periodice: 2747. Universul cărţii. ION În periodice: În periodice: 2744. 2000. Bohanţov. Mircea Sântimbreanu. 45-46. Bucureşti : Editura Eminescu. Poesis. Angela. Umbrele trecutului. 10. 6. GINA În periodice: 2751. 1. 10. Resuscitarea romantismului. Schenk. Marcu. 1999]. 2000. Schenk. SCHWARTZ. p. 2000. George. 2000. 2000. 1999]. 2000. Proză românească. 10. 11. Noaptea orgoliilor. Miruna. Cluj : Biblioteca Apostrof. Sălcudeanu. GHEORGHE În periodice: 2748. 2743.

397 398 . 2000. Dănăilă. 1998]. Mărturisiri şi opţiuni. 5. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. p. 2000. 2000. Jurnalul ca inventar. Caiete critice. Poezie. p. 33.memorialistică. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. Miruna. 174. 2-3. nr. Iosef Eugen. 2000. p. Cartea morţilor. p. Viaţa unui chirurg. Vol. Breviar teatral. Cluj-Napoca : Apostrof. 1999]. Caiete În periodice: 2762. Geo. "Sine ira et studio. 5. 2755. Muzeograful gândurilor. În: Iulian Rădulescu. 6. nr. Marcel. Pe urmele altora. Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. 1997]. [Dan Setlacec. 2000. proză. nr. ALEXANDRU În volume: 2756. 2000]. 2765.Moartă. 12. 33. nr. 205208. p. Iulian. 2000. [Dan Setlacec. Şerban. Bucureşti : Amurg Sentimental. 38. mărturii. Rădulescu. Amintiri. Fluierături în biserică. p. 91-92. 2764. 10. [Alexandru Sever. 2000. Portret Gregor Samsa din juneţe. nr. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Mureşanu. 10. Cronici literare. Efervescentul Mihail Sebastian. 2757. nr. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. nr. Tribuna. 2000. 2000. SETLACEC. 12-13. 10-11. 10. 2000. Ţintar. 8-9. Mărturii. 1999]. 10. p. nr. 2000. 3. teatru. SEVER. Alexandria : Teleormanul Liber. opinii. Vatra. 100-101. nr. [Alexandru Sever. 184-194. Ornea. 101-103. Barton. Zalis. Opinii]. [Ana Selejan. p. 2-3. Rogozanu. nr. 2754. 2761. 9394. p. Inventarul obsesiilor circulare. 1997]. 12. Bucureşti : Albatros. critice. Bucureşti : Seara. p. 1997. 1999]. 2000. C. nr. ANA În periodice: 2758. Iustinela. Contemporanul. Zalis. Poveste pentru Dumnezeu. 37.. România literară. Campus. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 13-16. 42. Cartea morţilor. Drăghiceanu. Contemporanul. [Alexandru Sever. 18. SEBASTIAN. [Gina Sebastian Alcalay. 1999]. 43. [Mircea Dinescu. Z. 2000. 2763. p. Amintiri. De la ebuliţie la agonie. Vatra. 2000. În: Radu Dănăilă. Henri. Editura Albatros . Comănescu. p. p. SELEJAN. Henri. Inventarul obsesiilor circulare. 2759.. Jurnalul lui Mihail Sebastian. Nicoleta. Literatura în totalitarism 1957-1958. 39. Ileana.". p. Sălcudeanu. 10. România literară. 9. 10-11. 1. Bucuresti : Albatros. MIHAIL În periodice: 2752. Universul cărţii. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 3. 2000. DAN În periodice: 2760. Contemporanul. [Alexandru Sever. 67. Radu. Vatra. Inventarul obsesiilor circulare. p. 2753. Ana. nr. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Cartea Românească.

SIPOŞ. România literară. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. Ştefănescu. EUGEN În periodice: 2766. România literară. MARIANA În periodice: 2776. SINEŞTI. Vol. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Povara celor zece porunci. p. 33. 2. [Mircea Horia Simionescu. SIN. Bucureşti : Editura Eminescu. 43. Galaţi : Arionda. Geo. Angela. nr. 2000. Vatra. p. 9. Un bilanţ. 33. spirit al amplitudinii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Anchetă Luceafărul. Introducere în literatura eliadescă. Vol. Gheorghe. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. 2000. p. Iaşi : Polirom. 379-383. Iaşi : Demiurg. 399 400 . nr. 31. În: Gheorghe Grigurcu. C. Anchetă Luceafărul. Gheorghe. Vol.În volum: SIMION. 4. Vol. Angela. SIMIONESCU. nr. Rogozanu. Baciu-Moise. 2. Poezie română contemporană. 181-183. 2000. 2. Poezie română contemporană.[Interviu]. MIHAI În periodice: 2774. [Eugen Simion. În volum: 2767. p. 45-46. Arena actualităţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ***. Galaţi : Arionda. 1999]. p. 2000. Mircea Eliade. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Gheorghe. 374-378. 2000. Mircea Horia Simionescu. 2000. Alex. p. Luceafărul. p. p. 6. nr. nr. ***. 6. CRISTIAN În volum: 2768. Grigurcu.[Interviu]. 2000]. 25. Privirea care înnobilează textele. Bucureşti : Elion. ION În periodice: 2773. NICOLAE În periodice: 2775. În: Angela BaciuMoise. 1. 2000]. 2000. Poezie română contemporană. Clipă şi durată. România literară. 1995]. 6-7. 2772. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandru. 2769. 2770. 45-46. Fals tratat de călătorie. 2000. Baciu-Moise. Mărturii la sfârşit de veac. p. Viaţa şi moartea satirei. nr. 158-166. SIMIONESCU. Eugen Simion. Răpirea lui Ganymede. Grigurcu. Luceafărul. Vol. Grigurcu. [Nicolae Sineşti. Atemporalitatea poetului. Vasile. În: Gheorghe Grigurcu. În: Angela Baciu-Moise. 33. [Ion Simuţ. Cistelecan. 148-157. 1. 19. 371-373. p. SIMUŢ. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.

[Elvira Sorohanu. [Sorina Sorescu. nr. 10. 2. Bucureşti : Du Style. nr. Mureşanu. SÎRBU. mărturii şi foto-documente. 14-15. Vasile. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 2000. Familia. O mamă în vechiul Bucureşti. România literară. nr. 10. Timişoara : Amarcord. Sârbu şi timpul romanului. Sîrbu în instanţa criticii. Contemporanul. Craiova : Scrisul Românesc. 6. nr. 1-2. 1999]. Timişoara : Amarcord. 33. 1999]. 9. Iaşi : Junimea. Un copil în vechiul. [Interviu]. Doina. Piteşti : Paralela 45. 2787. 5-6. 2000. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 2785. p. Euphorion. 1999]. [Lelia Nicolescu. Universul cărţii. O canonizare fără concept: Ion D. 2000. [Mariana Sipoş. p. 2000. Guţan. Un copil în vechiul Bucureşti. [Mariana Sipoş. Ion D. 33. Viaţa românească. Curticăpeanu. Gheorghe. p. Mălăncioiu. Mureşanu. arhive ale Securităţii. 2788. Sorina. 8. 16. Un spirit captiv. Iaşi : Junimea. 32-33. nr. ION D. p. Luceafărul. 2000. Ion D. Olga. "Singurătatea intelectuală". 2000. nr. 2790. 24-25. Editura Paralela 45. 2000. 3. declaraţii. 1999]. 1999]. 35. Miruna. o stare. O filă pentru Dosarul "Marin Preda".. Bucureşti : Du Style. Iarna Fimbul. 2000. nr. nr. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. Ioan D. 1998]. Craiova : Aius. p. Urcarea "muntelui alb". p. nr. p. Grigurcu. Ion D. 2784. nr. IOAN În periodice: 2791. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Mariana Sipoş. p. 20. declaraţii. 1. 11. Mincu. 2000].. 1999].. Sirbu despre sine şi lume. 2783. 1. România literară. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. p. nr. [Tatiana Slama-Cazacu. SLAMA-CAZACU. o metodă. România literară. Gabriela. Miruna. 1999]. [Nicolae Oprea. Alexandra. p. p. 2778. p. Fanache. 10. 2000. Tomis. În periodice: 2781. Dimitriu. 2786. 28. Marian Victor. Miscellanea. De vorbă cu. 2000. 10. 5. 2782. 36. 2000. 2779. Familia. Ion D. Sîrbu. [Nicolae Oprea. p. p. Iaşi : Junimea. mărturii şi foto-documente. Sorescu. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. SLAVICI. TATIANA În periodice: 2789. 24. nr. 8-9. Dosarul "Marin Preda". 20. [Elvira Sorohan. 3. Un jurnal. August. Ilie. 2000. Curticăpeanu. 2000.. Ion D. 2780. Doina. 33. 30-31. În volume: 401 402 . 27. 30. 33. Timişoara : Amarcord. 95. nr. nr. Ursachi. Ileana. arhive ale Securităţii. România literară. 198-200. 10. 2000. Universul cărţii. 2000. 3. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Victoria. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 1998]. Ion D. Buciu. 24. 33. Urcarea "muntelui alb". Marin.2777. Sîrbu şi timpul romanului]. [Tatiana Slama-Cazacu. 8-9. 33. Steaua. Un copil în vechiul Bucureşti. 6. 51. Olivotto. [Elvira Sorohan. Duţu. p. 36. România literară. 1999]. 10. nr.

Ion. 2000. [Claudiu Soare. ***. p. p. Iaşi : Timpul. Homo militans. DUMITRU În periodice: 2803. p. 2799. 2796. RADU În periodice: 2804. Cluj-Napoca : Napoca Star. 12-13. Editura Paralela 45. 8-9. Emil. Bogdan. 42. 2000. Cântece de mahala. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Mircea. [Claudiu Soare. Popa. p. 224-225. Victoria. Sipoş. 2794. Bucureşti : Vinea. 6. 2795. Literatura română în analize şi sinteze. SOARE. Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. Octavian. nr. FLORIN În periodice: 2797. p. 45-46. 2000. CLAUDIU În periodice: 2798. 28. p. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). SOMMER. 2000.2792. p.De la Vaţ la Văcăreşti. p. Emil. Mariana. Iaşi : Timpul. Triumful lui Ares]. Vorbirea pulverizată. nr. Ioan Slavici . 33. nr. 10.Pădureanca . În: Emil Alexandrescu. Iancu. nr. p. 2000. Miruna. [Interviu]. Luceafărul. nr. Alexandrescu. 230-232. Evul relei credinţe. p. 2000. 2000. Alexandrescu. Mariana. [Florin Smărăndache. Mureşanu. Emil. 6. Ioan Slavici . 2000. Universul cărţii. Soviany. [Hadrian Soare. Tomis. Luceafărul. Ioan Slavici . 2000. 1999]. [Radu Sommer. 12-13. În exces.Moara cu noroc. Roşioru. Ioan Slavici . Cântece de mahala. În: Mircea Popa. Ioan Slavici . 6. SOLACOLU. nr. România literară. Oradea : Abaddaba. Bucureşti : 403 404 . 26-40. 5.Mara. Iaşi : Timpul. 2793. nr. În: Emil Alexandrescu. p. SOARE. Sipoş. Demoniacul celest. Bucureşti : Vinea. Luceafărul. SMĂRĂNDACHE. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.Lumea prin care am trecut. Iaşi : Timpul. 2000. Alexandrescu. Anchetă Luceafărul. 8. 7. Emil. 2000]. 2000. HADRIAN În periodice: 2800. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). 35. 2000. 2802. ION În periodice: 2801. 8. Alexandrescu. 229-230. În: Emil Alexandrescu. 9. Milescu. Luceafărul. 226-228. [Interviu]. Evul relei credinţe. p. SOLOMON. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 1999].

464-467. 2000. p. 3133. Bucureşti : Amurg Sentimental. râurile. VIRGIL În periodice: 2818. nr. p. Alexandra. Vol. 2815. Sîrbu în instanţa criticii. Interviuri şi antologii critice. SORIN. 1. 1999]. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu.Iona. Cronici literare. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. nr. Luminiţa. Nicoleta. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. Contemporanul. Craiova : Aius.. 10. 10.Shakespeare. 2817. Iaşi : Timpul. [Virgil Sorin. p. Contemporanul. 2812. Literatura română în analize şi sinteze. SORBUL. 10. MARIN În periodice: 2806. 5. Irina. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul. În: Emil Alexandrescu.o probă a vizibilităţii. 2000]. 2000. nr. Cioculescu. 1. [Sorina Sorescu. Patima roşie de Mihail Sorbul. 2808. 7. 2-3. Jocurile semnăturii. 2000. Craiova : Aius. [Sorina Sorescu. 405 406 . 2811. În volum: 2813. Marin Sorescu in memoriam. 462. România literară.Răceala. Iaşi : Timpul. 2. 2814. 36. Poezie. nr. 1. Marin Sorescu . Alexandrescu. teatru. 2809. Alexandrescu. Crenguţa. Radu. p. Portrete şi declaraţii. p. 96-97. Emil. Familia. proză. p. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. 6. mările. 7. p. 2000. În: Radu Dănăilă. altfel. Bărbulescu. 2000. Luceafărul. 2000. 2000. SORESCU. Sîrbu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 33. Universul cărţii. 1. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Axioma. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. Barbu. 1999]. Contemporanul. 16. Euphorion. Breviar teatral. Bucureşti : Cartea Românească. Marcu. 2000. Guţan. Ion D.. MIHAIL În volum: 2805. p. 2810. D. 36. SORESCU. 10. p. Petraş.Editura Eminescu. 1999]. Marin Sorescu . 6. 10. nr. Alexandrescu. Marin. nr. Gânscă. p. 2000. 2000. 2000. nr. Crăciun. Deaconu. nr. În: Emil Alexandrescu. Emil. 9. 7. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. Marin Sorescu . nr. 1999]. 2000. 1999]. Mincu. Dănăilă. Ilie. p. nr. Jurnalistul fără jurnal. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. nr. 2000. 1. În periodice: 2816. 6. 5. 21. p. p. Jurnal. Irina. 11. Petraş.. Romanul călătoriilor. Printre poeţi: ". Scriitori români contemporani. Despre I. Caiete critice. 462-464. 2000. 11. p. 13. vol. "Romanul călătoriilor" . [Marin Sorescu. Romanul călătoriilor.. 200-202. În: Emil Alexandrescu.". p. SORINA 2807. Simion. Jurnal.

Luceafărul. 28. Atitudini literare. 33. 2000]. vol. ***. Bucureşti : Cartea Românească. [Virgil Sorin. Moldovan. 35. Voinescu. Un jurnal. 2832. Vol. Cartea jubilaţiilor. Barbu. 2000. Gheorghe. România literară. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Luceafărul. nr. 36. 2000. [Elvira Sorohan. 33. 30. OCTAVIAN În periodice: 2824. nr. 12. Bărbulescu. Un spirit captiv. Poezie română contemporană. nr. Anchetă Luceafărul. 6. [Cassian Maria Spiridon. Botoşani : Axa. 1998]. 11-12. Textele de la Montsalvat. Introducere în istoria literaturii române. nr. p. Iaşi : Junimea. SOROHAN. România literară. ***. 33. Cassian Maria Spiridon. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Cassian Maria Spiridon.2819. 5. 5. 2830. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2825. Atitudini literare. nr. 3. 2000. I. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. 35-36. nr. p. 11. 2000. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. Bucureşti : Cartea Românească. Timişoara : Augusta. 18. p. Ioan. p. 1999. 2000. [Octavian Soviany. 2. Grigurcu. Oboseala existenţială. 5. Iaşi : Junimea. Marian. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. 46. 1999]. ELVIRA În periodice: 2820. 2000. sfiala poetică. [Elvira Sorohan. 2000. nr. 1999]. 1. Alexandra. Iaşi : Editura Universităţii "Al. 45-46. Iarna Fimbul. nr. 6. Ion D. 2822. 2000. În volum: 2826. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. 24. 1999]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare].50. nr. 2833. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Familia. Bucureşti : Cartea Românească. Vasile. Atitudini literare. [Cassian Maria Spiridon. Adrian Dinu. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Dintr-o haltă părăsită. Simion. 6 autori în oglinzi paralele. [Cassian Maria Spiridon. Olivotto. Roşioru. Gheorghe. 16. 1999]. o stare. Luceafărul. Iaşi : Junimea. Luceafărul. Dan C. 1999]. 29. Radu. 1999]. 10. 2823. o metodă. 4. Contemporanul. p. 2000. Ioan D. Ion D. Craiova : Dionysos. 7. p. Atitudini literare. 1999]. vol. nr. Luceafărul. 2829. 27. 45-46. Contemporanul. Grigurcu. Doina. 10. 2821. 2000. Geo. Ion. 2000. p. Familia. 32-33. România literară. 2831. 13. 2828. [Elvira Sorohan. Etică şi poetică. p. Bucureşti : Cartea Românească. 14. Interviuri şi antologii critice. 3. 3. 2000. 5. 384-388. Gheorghe. p. Tomis. Urcarea "muntelui alb". SPIRIDON. p. Craiova : Dionysos. 1999]. Cassian Maria Spiridon . 33. [Cassian Maria Spiridon. 407 408 . SOVIANY. Cuza". Scriitori români contemporani. Atitudini literare. 2000. Badea. Curticăpeanu. p. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Sub soarele culturii poetice. p. nr. [Elvira Sorohan. p. p. p. [Cassian Maria Spiridon. Anchetă Luceafărul. România literară. critic şi poet. nr. 1999]. Rachieru. Un anticomunist. 2000. 11. 1998]. Grigurcu.

Fragment şi generalizare. ***. 425-430. Fernanda Emanuela. Gheorghe. Luceafărul. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. 5. 389-394. "Nostalgia originilor". p. Mincu. nr. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Luceafărul. Apostrof. 10. Craiova : Dionysos. O reeditare. 11. [Interviu]. O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846.2834. Iaşi : Polirom. p. 2845. Poezie română contemporană. Gheorghe. România literară. 22. p. 6. 2000. p. Luceafărul. Monica Spiridon. [Monica Spiridon. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Ştefan. Nicolae Panaite]. STAHL. 2000]. p. ***. 30. nr. Poezie română contemporană. 2843. 33. SPIRIDON. Interpretarea fără frontiere. 2839. p. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2844. Radu. 11. 2000. Cluj : Echinox. 2000]. Faiter. 1. Steaua. Alexa. Iaşi : Polirom. Un volum superb. Marin. nr. dispar. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. 51. [Monica Spiridon. 35. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Melancolia descendenţei. Grigurcu. 2841. 2000. Synthesis. 41. 409 410 . Luceafărul. Tupan. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. nr. 2. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 4. 33. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 12-13. Scarlat. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tiron. Vol. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Osman. Melancolia descendenţei. 2000. p. Grigurcu. Luceafărul. Grigore. VASILE 2838. p. 2837. În volume: 2836. 1998]. 2000. 2-3. 2840. Anchetă Luceafărul. Iulia. SPIRIDON. Iaşi : Polirom. Melancolia descendenţei. [Monica Spiridon. Maria-Ana. 219-220. Iaşi : Polirom. [Casian Maria Spiridon. Trei poeţi moldavi. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". România literară. Cassian Maria Spiridon. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. Tiron.[Gellu. Corina. Bucureşti : Cartea Românească]. [Monica Spiridon. 10. nr. la text. 28. 6. 20002001. Melancolia descendenţei. 2000. 2842. 2000. Alfabetul cu "cifre" ironice. De la context. nr. 1999]. 10-11. 2835. nr.. 45-46. 51-52. 2000. Corina. [Monica Spiridon. p. Dorian. 2000. 2000]. 27-28. Melancoliile literaturii. Ion. 2000. 2000. 6. 2000]. 2000]. [Monica Spiridon. Borbély. Atitudini literare. 2000]. [Cassian Maria Spiridon.. p. 5. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. [Iaşi : Polirom. 2. Melancolia descendenţei. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. mor. Săplăcan. p. Iaşi : Polirom. Melancolia descendenţei. 19. p. Luceafărul. Tomis. p. Atitudini literare. 45-46. 25. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Vol. nr. nr.

Mureşanu. Arta şi sacrul. 5. 1998]. 3. 2858. p. România literară. Gheorghe. nr. STANCA. 1998]. 2855. [Nicolae Stan. 11-12. 2-3. Apă neagră. Apostrof. Vasile. [Nicolae Stan. Apocalips amânat]. Rădulescu. 4. p. 10. Bucureşti : Nemira. 33. p. Gheorghe. 14. Lumea ca text. p. 44. DAN În periodice: 2854. STANCA. 28. 2000. 2000. Veninul metafizic. Iulian. 12-13. p. 2000. Proza câmpiei. 33. p. 10. Mureşanu. 1999]. Universuri paralele. [Dominic Stanca. Geo. 25. nr. Universul cărţii. Bucureşti Allfa. Dobre. Cuvîntul. p. 2856. p. p. Apă neagră. 2861. România literară. 2000. nr. Mureşanu. Dan-Silviu. 2000]. Catrinel. nr. 8. [Dan Stanca. 411 412 . 5. Miruna. 2853. Bucureşti : Albatros. 33. 1. 35. Guy Marica. nr. 8. Universul cărţii. Mărturisiri şi opţiuni. 45-46. Ion. România literară. 1999]. 2000. nr. Apă neagră. Zalis. 2851. Fotografia cu cruciuliţe. DOMINIC În periodice: 2860. p. 6. Apă neagră. 2000. 33. 90-94. 4. 11. Tomis. Tomis. 1999]. p. [Dan Stanca. [Dominic Stanca. Grigurcu. Holban. nr. 2000. Miruna. Un ceas de hârtie. textul ca lume. 2000. 10. Un ceas de hârtie. 10. p. 7. Şerban. NICOLAE În periodice: 2850. RADU În periodice: 2862. În: Iulian Rădulescu. 2000. nr. Ioan. Popa. Contemporanul. 2000. Morminte străvezii. STAN. Bucureşti : Nemira. Diversitate tematică la Editura Gramar. 35. 33. Grupul editorial Universalia. 1999]. nr. p. Apă neagră. p. 2852. 2000. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. 6. Domnul clipei. In memoriam. Alexandria : Teleormanul Liber. Iaşi : Timpul. [Dan Stanca. Muntele viu. Miruna. nr. Viorica. 11. 10. 31. STANCA. nr. "Causeries du lundi". p. 1999]. Bucureşti : Nemira. 39. 1999]. [Nicolae Stan. 2000. Timp scufundat. 23. ***. Boerescu. Un ceas de hârtie. 2000. Bucureşti : Nemira. 2857. Roşioru. nr. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6. 5. nr. [Nicolae Stan. Anchetă Luceafărul. 6-7. România literară.2848. Eul literar ca dualitate. În volum: 2849. România literară. 2000. [Dan Stanca. 3. Geo. 2859. Universul cărţii. Iaşi : Polirom. 20. Henri. [Dan Stanca. Luceafărul. 2000. Timp scufundat]. Mântuirea prin literatură.

Goci. Marin. 12-13. p. Sipoş. Apostol. Ştefănescu. Ion. În volum: În periodice: 2869. nr.un poet tragic. nr. Alex. 2000. p. 1997]. p. nr. Radu Stanca . Alexandru.2863. p. 2865. nr. 10. 2000. p. Luceafărul. ZAHARIA În periodice: 2872. Zaharia Stancu. Radu Stanca. Mincu. 19. Luceafărul. 26. LAURIAN 2876. 2000]. România literară. Celălalt. 5. Luceafărul. 2867. Luceafărul. nr. poet baroc. nr. 2000. 9. Radu Stanca . Mincu. 9. 2000. 7. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Contemporanul. Roşioru. Alexandru. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Costel Stancu. 10. Universul cărţii. În: Apostol Gurău. Irina. 12-13. 2000. 2000. 2866. 2000]. Mureşanu. Poezia experientelor estetice. p. Călin. Măştile solitudinii. nr. Aureliu. p. 33. George. Botoşani : Axa. p. 7. Apostrof.un poet tragic. [Radu Stanca. În: Aureliu Goci. Manilici. 206-213. p. Steaua. ***. 2864. STANCU. [Diana Breaz. Simion. 2000. nr. 7. 26. 8. 2873. Dreptul la spectacol. p. p. 10. 45-46. Marin. Desculţ prin Balcania. p. 75-77. IOAN 413 414 . Radu Stanca. 8.un poet tragic. 2000. Radu Stanca. Şatra]. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. 6. p. [Interviu cu Mioara Cremene]. 51. Petraş. 2000. 7-8. STANOMIR. 2000. 2874. Gurău. În volum: 2877. COSTEL 2871. 7. Zaharia Stancu în mai multe etape. 5. Contemporanul. 5. Piteşti : Paralela 45. Luceafărul. nr. nr. STANCU. Radu Stanca . Anchetă Luceafărul. 2875. Galaţi : Logos. Mariana. inedit. George. Luceafărul. 25. Marin. 2000. Bărbulescu. 10. 1999]. 35. STANCU. Cluj-Napoca : Motiv. Contemporanul. Turnul Babel. 38. Cu siliconul la bandulieră. 11. [Valeriu Stancu. 10. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. 2868. nr. 5. Mincu. La o nouă lectură Radu Stanca. Editura Gramar. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 16. 36. p. 2000. p. Timişoara : Marineasa. VALERIU În periodice: În periodice: 2870. nr. Măştile solitudinii. Miruna. Proză românească. [Zaharia Stancu. 2000. nr. STĂNCHESCU. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. 2000.

2000. 11. Opere. În: Emil Alexandrescu. 1998]. Bucureşti : Humanitas. nr. Nichita Stănescu. Geo. Doar mie mi-e frică. 36. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. În volum: 2894. 35. 11. 5. Roşioru. Bucureşti : Maşina de Scris. 2888. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 2000. Bucureşti : Du Style. Poezie românească.În periodice: 2878. Contemporanul. Lucaciu. Roşioru. Poetica stănesciană. poetul secolului XX. Luceafărul. Axinte. 1999]. nr. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 5. 2890. 3. 1964]. 6. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. 33. Oraşul părăsit de sfânt. 2000. Alchimia poetică a verbului stănescian. 10. Nichita Stănescu . 1-2. p. Ştefănescu. Victoria. Nicolae. [Laurian Stănchescu. 2000. NICHITA În periodice: 2883. [Amelia Stănescu. 1999]. De la prejudecată la paradox. Marcu. 35. Universul cărţii. Nichita Stănescu (1). Petraş. Supravieţuitorul. nr. Bărbulescu. [Amelia Stănescu. Doar mie mi-e frică. Tratat de voluptate. p. Marcel. Nichita Stănescu (2). [Doina Uricariu. 2000.A unsprezecea elegie. nr. [Nichita Stănescu. nr. Breban. Literatura română în analize şi 415 416 . Lirismul paradoxal. [Mihai Eminescu. nr. 2881. nr. p. 6. p. 10. 2889. p. 3. nr. [Amelia Stănescu. Vasile. Constanţa : Leda&Muntenia. [Laurian Stănchescu. 2000. 95. p. 1999]. 2000. Draghincescu. nr. 2000. Doar mie mi-e frică. 2000. 8. Contemporanul. Contemporanul. 1-2. Bucureşti : AMB. Contemporanul. 2000. 4. 10. 1-2. 2886. Ştefănescu. 8-9. 1999. Ştefănescu: Stănescu. Ştefănescu. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. Luminiţa. 2887. STĂNESCU. 2893. p. p. Zăbovind puţin în eternitate. 6. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Contemporanul. STĂNESCU. 10. 16. 2884. 2891. Contemporanul. Mihaela. Bucureşti : Editura pentru Literatură. 10. [Nichita Stănescu. România literară. p. Ion. Cătălin. Eugen. 2000. 2000. nr. 1999]. 2000. Mihai. p. Irina. 2000]. Constanţa : Leda&Muntenia. p. Cimpoi. nr. 2000. Astra. 47. 1999]. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Nichita Stănescu. 2000. p. 3-4. p. AMELIA În periodice: 2880. 18. Filip. 139-146. Luceafărul. Alex. 2885. 2000. Bucureşti : Univers enciclopedic. 2000. 10. Ţîrlea. nr. 2882. p. 10. antologie. 1999]. [Alex. Emil. nr. 48. Tomis. Opera poetică. 35. 17. nr. nr. 2. 6. p. Îngerul cu o carte în mâini. Spiridon. O viziune a sentimentelor. Bucureşti : Editura Enciclopedică. George Bocşa. 33. Milescu. Breban. 11. nr. 6. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. Cuvîntul. Simion. Euphorion. Ion. Tomis. 2892. Alexandrescu. p. Viaţa românească. Doi poeţi.". Nicolae. Rodica. 2879. Constanţa : Muntenia. 6. Vasile. 10. Oraşul părăsit de sfinţi. 3. 9. Doar mie mi-e frică.

Iaşi : Timpul. 454-455. Jurnalul fericirii]. 1999. 11. 18. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 2901. Steinhardt. Literatura română în analize şi sinteze. 4-5-6. Ion Marinescu. 118-126. p. Emil. 457-458. Patinatorii. 2000. 1999. 2000. 2000. Nimicuri ca o cruce. p. 10. Alexandrescu. Orientări. 33. SAVIANA În volum: 2902. 8. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Iaşi : Timpul. Jurnalul fericirii de N. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Amurg Sentimental. 487-491. Florin. Alexandrescu. 456-457. 67. Emil. Iaşi : Timpul. Bogdan I. VICTOR În periodice: 2907. p. p. [N. Iulian. Braşov : Astra Nova. Literatura română în analize şi sinteze. 51. 1999. Ştefănescu. p. 2906.sinteze. Bucureşti : Du Style. Nichita Stănescu . Nimicul ca o cruce. Alexandrescu. 2000. Editura Dacia. Alexandrescu. nr. Expeditor: N. Mureşanu. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000. 2-3. 249250. Miruna. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 2000. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. NICOLAE 2895. p. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. În periodice: 2903. Pascu. Iaşi : Timpul. Emil. Alex. STĂNESCU. Universul cărţii. 453-454. În: Emil Alexandrescu. Braşov : Astra Nova. Zestre pentru înălţare. tendinţe. Secunde frînte. George Drăghescu. Nichita Stănescu .Jurnalul fericirii. 2000. În: Laurenţiu Ulici. 8-9. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. Călăreţ pe vrăbii. Eboşe. nr. Alexandrescu. 2896. Nichita Stănescu . Nicolae Steinhardt . 1999. p. Arca. 2000. p. În volume: 2905. 2899. Alexandria : Teleormanul Liber. 2908. Victor Sterom. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Laurenţiu. 2000. Mircea. Emil. În: Emil Alexandrescu. p.Evocare.Cântec. În: Emil Alexandrescu. 2000. nr. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Emil. Lazăr. p. Alexandrescu. STEROM. Stepan. 417 418 . 458-460. În: Iulian Rădulescu. 218-219. În: Emil Alexandrescu. Nichita Stănescu . p. 453. Iaşi : Timpul.Laudă omului. coordonate şi realizări în poezia românească. 4. 455-456. 2000]. 2000. Steinhardt. nr. Nichita Stănescu . Fragmente de ochean. [Victor Sterom. 2897. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.Noi.Leoaică tânără. Alexandrescu. p. Steaua. 2904. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. STEINHARDT. Emil. Steinhardt. p. Ulici. 2000. 2000. p. 452-453. 2900.Ars poetica. Emil. Mitică şi Hyperion. România literară. Nichita Stănescu . 2898. iubirea. Rădulescu. p. Saviana Stănescu: Proscrisa. Mărturisiri şi opţiuni.În dulcele stil clasic. Iaşi : Timpul. Nichita Stănescu .

[Victor Sterom. Aş fi vrut. 7. 414-419. 35. Grigurcu. 2000. p. România literară. 395404. 2000]. Poezie română contemporană. Magda. Un sapienţal vitalist. România literară. [Sorin Stoica. În: Gheorghe Grigurcu. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis".2909. SORIN În periodice: 2920. Povestiri cu înjurături. 33. 2. Cioculescu. 2. 2000. STOENESCU. 2917. Ion. ŞTEFAN În periodice: 2912. Alexa. Luceafărul. Şambelan la curtea coniacului. 2000. 183-184. 2000. p. Timişoara : Helicon. p. 1999]. 2000. 12. 405-407. 11. [Interviu]. 88-94. nr. 2000. Iulia. 11. 2000. p. Barbu. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. 6. LIVIU IOAN 419 420 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Stănescu. [George Virgil Stoenescu . Bestiarul lui Petre Stoica. Gheorghe. 1999]. Vol. Poezie română contemporană. Eugen. Răduţă. 2918. STOICIU. La scufundarea vasului Titanic. Poezie română contemporană. Gheorghe. România literară. [Petre Stoica. 2000]. [Alina Stoian. p. Vol. p. 2919. Roşioru. Doru. Memoria poetului. Trandafir. Gabriel. Fratele meu : poezii : 1972-2000. 2. În: Gheorghe Grigurcu. STOICA. p. nr. Tomis. Fratele meu : poezii : 1972-2000. În: Gheorghe Grigurcu. Poemul coniacului regal. 2000. Povestiri cu înjurături. 2000. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 2. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Timofte. nr. 1999]. 41. 34. 2000. Negrici. STOIAN. Constantin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. În volum: 2910. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PETRE În periodice: 2916. Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. Grigurcu. Ploieşti : Premier. 408-413. p. 2000]. Grigurcu. p. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. nr. 2915. STOICA. Gheorghe. Gheorghe. p. 2000. 33. p. 95. Piteşti : Paralela 45. Memoria sferei. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Viaţa la ţară a poetului. 10. Poeţi ce-ar fi putut să fie. 6. Forţa memoriei. ALINA În periodice: 2913. Poezie română contemporană. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". 33. 2911. 47. Grigurcu. 26. [Petre Stoica. Viaţa românească. Corespondenţe oculte. 11-12. nr. 2000. [George Virgil Stoenescu. 7. p. Luceafărul. Bucureşti : Edass. Vol. STOENESCU.

p. Vatra. Andrei. 2000. Poezie română contemporană. Gheorghe. Grijania. Piteşti : Paralela 45. nr. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. p. Spiridon. p. 1999]. Vol. 1997]. Alexandru. 2928. Vol. SANDA În periodice: 2935. 2000. Grijania. [Liviu Ioan Stoiciu. p. Mureşan. nr. Postexpresionismul. Poemul animal. Universul cărţii. 7. Liviu Ioan Stoiciu. 1999]. 4. p. 2932. 2930. Luceafărul. [Liviu Ioan Stoiciu. 3-4. 33. Bodiu. 2924. 13. În: Andrei Bodiu. nr. [Botoşani : Axa. Poemul animal (crepuscular). 8. Victoria. Gheorghe. Radu. Poezie română contemporană. Bârna. Deva : Călăuza. 2. 36. Grigurcu. Dan Bogdan. Ioan. 11-12. STORIN. 7. p. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 5. nr. 2934. 2926. 2923. 45-46. Grijania. 24-26. 1. România literară. Cuvîntul. 2000. 1. AUREL În periodice: 421 422 . Vol. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. Vol. 2000. [Liviu Ioan Stoiciu. România literară. nr. Elisabeta. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volume: 2931. 4. nr. nr. Epopeea fragmentată. Piteşti : Paralela 45. 2927. p. p. Spovedit şi împărtăşit. [Liviu Ioan Stoiciu. STOLOJAN. Pană-Oltean. 11. Bucureşti : Humanitas. Fandarac. Grigurcu. 8-9. Nihilismul pozitiv. O poezie fără happy end. p. Poezie română contemporană. mon amour. Voinescu. 2000. 2000. Poemul animal. 10. Familia. nr. 2000. Marcel Ion. Poezie românească. 2000]. 2000]. 97-100. Piteşti : Paralela 45. 6. În: Gheorghe Grigurcu. [Liviu Ioan Stoiciu. p. 2. Milescu. nr. Poezia ca exorcizare a realului. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). 231-272. 1999]. Ruinele romanului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 426-431. nr. Lăsconi. O meditaţie pentru zilele noastre. nr. [Liviu Ioan Stoiciu. 11. Deva : Călăuza. 19. Bucureşti : Humanitas. 8. 2929. 2936. În: Gheorghe Grigurcu. Caiete critice. România. Piteşti : Paralela 45. [Liviu Ioan Stoiciu. Grigurcu. Contemporanul. 2000. 2000. 2. Piteşti : Paralela 45. Hanu. 1999]. Alex. 29. Gheorghe.În periodice: 2921. [Sanda Stolojan. 2000. 2-3. 432-436. 5. Poesis. Nicolae. 2000. Elegie pentru exilul românesc. 2000]. Cistelecan. Luceafărul. 4. 1990-1996). 2000. 2000]. Piteşti : Paralela 45. 2933. 2000. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. 24. Ştefănescu. 2925. Domnule redactor-şef. p. Clarviziune şi gravitate. p. Direcţia optzeci în poezia română . 12-13. Deva : Călăuza. Grijania. 2000. Poesis. p. p. 2. nr. 33. Grijania. 1999]. 2000. Vasile. 2922. [Liviu Ioan Stoiciu. "Poemul animal". [Sanda Stolojan. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. 420425. Spovedania unui învins. Viorel. 2000. Moldovan. Roxana. 10. p.

63-66. Sandrino. Apostrof. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. Manualul fugii de lume. [Ioan Es. În periodice: 2950. Gheorghe. Bucureşti : Deliana. 2000]. 10-12. p. Iulian. 2000. 3. 48. p. Daniela. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 25. Boldea. 2000. 33. 5. 2000. Nicolae. Pop. Luceafărul. 2000. p. 448-452. Crucea verbului. Gheorghe. 2. p. 11. STREINU. Caius Traian. 1. 2. 5. 42. În volum: În periodice: 2948. Ghinea. Ploieşti : Premier. 39. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană.2937. 2. Matache. 21. Poezia lui Ion Stratan. Contemporanul. 16. Henri. ION În periodice: 2938. 2000. 43. 2949. Strătescu. Plăceri ale textelor. Adevărul criticii literare. p. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu. STRATAN. nr. Piteşti : Paralela 45. 2000. 5. [Ion V. Stratan. [Ion V. Gheorghe. Vasile. Trei poeţi. În: Gheorghe Grigurcu. Dragomir. Forum. [Aurel Storin. 2000. 2000]. 2000]. Floarea şi atelierul. 2000. Grigurcu. nr. 10. Îngerul veneţian. România literară. Ion. 19. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MIRCEA 2943. Ion Stratan]. Luceafărul. Poem. STREINUL. STRĂTESCU. Vol. p. Popas în universul dunărean. ION V. 2947. 2000. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. p. 6. 7. Familia. 47. Diaconu. 45. Poeme cu scară interioară. 11. 10. nr. Havriliuc. Am (re)descoperit un poet . 2951. 490-491-492. nr. Cuvîntul. nr. nr. nr. Piteşti : Paralela 45. p. p. VLADIMIR 2940. 5. 2000. 1998]. Pe "scara" poeziei. 33-35. Zalis. p. 33. nr. Mircea Streinul: viaţa şi opera. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 437-442. 2000]. Moldovan. nr. 10. Strătescu. [Mircea A. Crucea verbului. Portret în filigran: Vladimir Streinu. Un avatar al romantismului. 2945. 6. Ioan. [Ion Stratan. LUCIAN 423 424 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În periodice: 2946. Îngerul veneţian. Gavriloaia. 2942. 2939. Barbu. p. 109-118. Henri. nr. 10. 14. p. 2000. Vol.Ion Stratan. Cioculescu. 2000]. 2941. 443-447. STROCHI. Despre naivitate. p. Geo. Cele trei Crişuri. Poezie română contemporană. p. Somnul fără deşteptare al amintirii. În: Gheorghe Grigurcu. Zalis. Contemporanul. 2000. Contemporanul. 2944. Poezie română contemporană. Grigurcu. [Ion Stratan. 2000. Vol. p. 2000. România literară. 2000. Oameni care merg. Grigurcu. nr. Nicoleta.

[Szilágyi. Székely. Legenda Szilágyi Domokosról. Infirmi şi perfecţionişti. [Nicolae Szekely. a katasztrófa küszöbén". p. Breviar. 2000. nr. Alchimia divinului. Memoria fulgerului. 23. ***. A másik torony]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2963. Veress. 11. 1999]. GYULA În periodice: 2955.. Domokos. 2000. nr. Bertha. Gizella. DOMOKOS În periodice: 2962.În periodice: 2952. [Lucian Strochi. Alchimia divinului]. 102-107. ARCADIE În periodice: 2953. 2000. Horváth. Látó. Tóth. 7. SZABÓ. Irina. ADRIAN În periodice: 2954. nr. Viaţa românească. SUCIU. Sándor. Dániel. 1-2. Horváth. Deva : Emia. Contemporanul. Miscellanea. Hervay. p. 6. 95. Zsuzsa. Simion. Albert. SZILÁGYI. Zoltán. Helikon. 2000. [Szilágyi. [Adrian Suciu. Iaşi : Moldova. 2000. István].most. 2961. [Nicolae Szekely. 1999]. 10. nr. SZEMLÉR. 2000. nr. Jenő. 1999]. 10. 94-118 . nr. 17. Rădulescu. 11. SZEKELY. [Székely János. 2957. Korunk. p. 2000. p. Vasile. p. Kiss. NICOLAE În periodice: 2956. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Látó. 5. Imre. Gondolattöredékek Székely Jánosról. Tamás Gusztáv. János. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". 47. Bărbulescu. nr. 85-91. 1-3. 4. Spiridon. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére.. nr. FERENC În periodice: 2958. 11. Jenő. 425 426 . 12. 5. JÁNOS În periodice: 2959. 2000. 2-3. 10. ". Kányádi. p. Luceafărul. [Arcadie Suceveanu. Jékely. Helikon. Zoltan. Nopţi şi zile]. Filep. Zoltán. Látó. Timişoara : Augusta. 16. SUCEVEANU. SZÉKELY. Tatiana. 2960. 11. p. nr. Gizella. Kiss. Bertha. p. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). 2000. Petraş. Imre. Mărul îndrăgostit de vierme. 2000. 4-5. Alchimia divinului. Láng. 2000. Universul cărţii. nr. 200-201. 93-106. p. ***. Hervay. 7. p. nr. Gusztáv. p. Domokos. Luceafărul.

Emil Şimăndan. p. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2000. nr. nr. să văd stele verzi. 2000. Poezie românească. Roşioru. Vitraliile unei existenţe obişnuite. 2967. 6. Balla. 7. p. 10. ŞELARU. Timişoara : Brumar. 1999]. Contemporanul. Eminescu. ŞERBAN. GHEORGHE În periodice: 2974. nr. 10. nr. Ştefănescu. Ludicul intervievator. Fire de lut. 2000. p. Milescu. Fire de lut. SZŐCS. [Robert Serban. MARINELA În periodice: 2968. [Vasile Şelaru. Béla. 1-3. [Eugen Şerbănescu. 28. nr. Nu mă face. 1999]. GÉZA În periodice: 2964. Helikon. Piper pe limbă. 1-3. Tomis. 24. István]. p. Braşov : Orientul latin. Zsófia. 2000. p. Helikon. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. 2970. 1999]. Braşov : Orientul latin. 2973. 2000]. 6-7. Roşioru. János. 33. 104-108. ŞERBĂNESCU. 2000. 490491-492. 35. Ioana.Kányádi. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. p. 2000]. EMIL 2965.conştiinţă. Zoltán. András]. Cucu. Fire de lut. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. 35. p. ŞERBAN. Antonio. nr. George. Faur. 15-20. Ştefan. nr. p. Corbu. Eminescu . Szőcs. Bertha. nr. [Vasile Şelaru. nr. România literară. nr. nr. Victor. Tomis. 10. 35. 181-182. 11-12. 5. 2000. 2000. p. Géza. 1. Literatură şi spectacol. VASILE În periodice: 2969. 8-9. 2000. 6. Braşov : Orientul latin. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. 2966. 7. ŞINCAI. nr. 7-9. [Robert Şerban. [Vasile Şelaru. 1999]. [Călătorie prin veac. Universul cărţii. EUGEN În periodice: 2971. Székely. Piper pe limbă. Ion. Fire de lut. Zoltan. Sterom. Familia. 2000. Deva : Emia. 2. Tóth. 427 428 . 1112. Bucureşti : Cartea Românească. Tomis. 2000. Jékely. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. Timisoara : Brumar. 2000. Fire de lut. 2000]. 2000. destin. p. 5. Piper pe limbă. Alex. Cele trei Crişuri. Victoria. 42. Markó. conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. p. ŞIMĂNDAN. Sándor. neam. Cistelecan. 35. 1999]. [Viorel Gheorghiţă. 6. Forum. Visry. [Király. p. Tomis. 1999]. 9. Fire de lut. László. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Ion. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. ah. ***. 4. [Marinela Şerban.

Constanţa : Ex Ponto. ŞLAPAC. p. Grigurcu. 2000. Tandreţea dintre noi. p. Silvestru. Steaua. 10-12. Vol. 2000]. Ochiul orb. În: Gheorghe Grigurcu. Arca. 2000. 59-62. Grigurcu. ŞTEFĂNESCU. 149-151. Soviany. Luceafărul. Ithaca. 2000. 453-456. 6. 12. [Traian Ştef. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. Bucureşti : Cartea Românească. Vatra. 62-64. Octavian. România literară. Tandreţea dintre noi. Poezie română contemporană. Cristina. Râul tăcut. Iulia. 2. Tireziada. Tomis. Despre "neisprăvire". p. România literară. 2000. Despre calitatea umană. Scrisul agonic. 1999]. 1999]. Matei şi Eva. Tireziada. nr. CORNELIU În periodice: 2987. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Gheorghe. MARIANA În periodice: 2979. Roşioru. Galu. nr. Traian Ştef. Mureşan. Despre calitatea umană. 6-7. 2000. 2000]. 10-11. nr. Piteşti : Paralela 45. 2982. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. nr. În volum: 2985. I. AL. 1. [Florin Şlapac. nr. p. Mărturisirile unui neisprăvit. 28-29.2975. Solilocviul lui Traian Ştef. [Traian Ştef. p. Vasile. 33. Chelu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. [Corneliu Ştefan. 7-8. 457-461. p. Paul Vinicius. 2977. 38. FLORIN În periodice: 2978. 29-32. 34. 1999]. nr. 2000. Bucureşti : Eminescu. 7-8. nr. Ulise ca prototip. 1-2-3. Familia. [Mariana Şora. nr. 429 430 . 11. Gheorghe. p. Dus şi-ntors. 2000]. Horj. Tireziada. Paul. ŞTEF. p. [Ara Alexandru Şişmanian. 2986. 2984. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2-3. Viorel. Botoşani : Axa. 2000. Vol. p. [George Vulturescu. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 1999]. [Ara Alexandru Şişmanian. [Traian Ştef. 51. Şansa verbalizării propriului trecut. 1999]. ŞORA. Priviri. 5. [Traian Ştef. 2981. Viorel. Poesis. 1999]. 35. 2000. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. nr. ŞTEFAN. ŞIŞMANIAN. Râul tăcut. 33. 27. Eclipsa]. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Dumitru. p. Aventurile subiacenţei. Marin. 5. Mureşan. Despre calitatea umană. 51. 39. 5. nr. 2000. Poezie română contemporană. 11. 33. Grigurcu. 2000. 2000. 2000. Mădălin. 1997. TRAIAN În periodice: 2980. p. Trei poeţi. Paralela 45. 2983. nr. Popovici. Cele trei Crişuri. 2. Un exerciţiu liniştitor. Steaua. Spectacol în spectacol. Piteşti : Paralela 45. 1998. p. Geo.

1999]. Florin Iaru. 2000. Cecilia Ştefănescu. [Ioana Nicolaie. 4-5-6. Ştefănescu. În volum: 2999. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. p. 11. 9-15. Mihai. Ştefănescu . 10. 17. nr. Întâmplări. În periodice: 2990. Cecilia Ştefănescu. 2000. Marcu. Recunoaşterea autenticităţii. 465-472. Ştefănescu. p. 2000]. Portrete literare (9) (Al. Ştefănescu. Anchetă Luceafărul. nr. Întâmplări. Angelo Mitchievici. 40238 Tescani. nr. 2000. 2000. Boerescu. 10. 4-5-6. 24.Nina Cassian <II>). Iaşi : Institutul European. Vol. Elena Ştefoi. [Alex. Portrete literare (8) (Al. I. nr. Între lirism şi magie. Alex. 2000. Îngerul cu o carte în mâini. Lena. p. 2.Nina Cassian). Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Doina Ioanid. 3000. 2000]. Dan-Silviu. p. 2989. 2000. Breban. 11. Romulus. 2000. Arca. 45-46. 11. Ferestre 98. Iulian Băicuş. Victor Nichifor. nr. 18. ELENA În periodice: 2998. Marius Ianuş. Poezie română contemporană. Luminiţa. Ştefănescu: Stănescu. Falsa literatură . 473-478. 2000. Prietenie & literatură. [Alexandru Ştefănescu. Luceafărul. Întâmplări. Euphorion. 431 432 . antologie. În: Gheorghe Grigurcu. Domnica Domnea. 6. 40238 Tescani. nr. 35. Bucureşti : Image. Poezie română contemporană. Doina Ioanid. p. 4. 1-2. p. Lazăr. Nicolae. Vol. Romulus. p. Domnica Drumea. p. Grigurcu. 2000. p. 162-163. 19. nr. 9. Grigurcu. nr. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. ŞTEFĂNESCU. Grigurcu. 2000. 1-2. 10. [Ioana Nicolaie.În periodice: 2988. Angelo Mitchievici. Bucureşti : Image. Modelul Frankenstein. 2. 2996. 2000]. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). Ştefănescu . p. 1. 2000. 462-464. ***. Cuvîntul. [Ioana Vlaşin. Arca. CECILIA În periodice: 2995. p."40238 Tescani". Contemporanul. Cimpoi. 2997. 2992. 6. Contemporanul. p. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Dumitru. 33. Doina Ioanid. nr. iaşi : Institutul European. Bucur. Poezie română contemporană. 2000. Florin Iaru. Roşioru. 25. Vol. 14. Relativizare şi autenticitate. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mircea Cărtărescu. nr. p. Breban. Oneşti : Aristarc. 6. 2993. 3001. 1998]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Alex. Luceafărul. 2991. Marius Ianu. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 2. Nicolae. 2000 . Marius Ianuş. [Nichita Stănescu. Bucureşti : Maşina de Scris. Ion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mircea Cărtărescu. ŞTEFOI. Cecilia Ştefănescu. 2000]. Angelo Mitchievici. nr. I. 2994. Ioan Godeanu. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. 14. poetul secolului XX. Gheorghe. 10. Gheorghe. ALEX. ŞTEFĂNESCU. Gheorghe. Chioaru. 6. Bucur. Luceafărul. Tomis. Ştefănescu. Ioan Glodeanu.

Tomis. 33. C. Ştefănescu. [Simona Tache. Vatra. 3009. Poezie românească. 2000. 1999]. 6. Miruna. p. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. Bucureşti : Crater. 10. VICTOR TACHE. "Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). ŞUIU. 10. nr. Gheorghe. VIOREL În periodice: 3003. [Viorel Ştirbu. Isus Tămăduitorul: [roman]. 2000. ŞUŞARĂ. nr.. p. Bucureşti : Crater. 2000. nr. italice. Marius. [Maria Tacu. Mădălin. Mureşanu. ŞTREMPEL. România literară. p. Mircea. Luceafărul. Victoria. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. Împărţit la 2. 7. 33. 44. 1999]. MARIA În periodice: 3010. Ştefănescu. 4. 7-8-9. TACU. 2000]. 9. 2000. 2. 2000. p. Constanţa : Ex Ponto. Simona Tache: Împărţit la 2. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. 23. Voinea. 4. 3008. 14. p. Roşioru. 10. 43. p. p. p. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. GABRIEL În periodice: 3004. Universul cărţii. Patetism şi autenticitate. [Simona Tache. p. Simion. Universul cărţii. Bertha. 33. RADU TAMAŞ. nr. 9. Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Viitorul Românesc. Aora. 2000]. nr. Anghelescu. Despre scriitură şi scriitori. Împărţit la 2. ŞTIRBU. [Radu Şuiu. [Bucureşti : Crater. 2000. TAMÁS. Zoltán. Descentralizarea vieţii literare. 1999].ŞTIR. nr. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. Aora. 20. Alex. p. Aer proaspăt. 4-5. 2000]. 73-75. România literară. Bold-uri. nr. PAVEL În periodice: 3006. TIMEA În periodice: 3012. Echinox. Milescu. Rogozanu. 31. 2000. [Cristina Tamaş. 42. 2000.. 2000. 35. Anestina. Mătuşa mea. Luceafărul. Grigurcu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011. România literară. 433 434 . 4. 11-12. 2000. Editura Ex Ponto. nr. 5. nr. 3007. Bărbulescu. nr. Alex.

C. Poezie. 23. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 4. Marino. STELIAN În periodice: 3021. Chichere.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. TĂNASE. 13. 10. p. 2000]. [Interviu]. 2000. nr. 12. Chivu. nr. p. 8-9. p. 2000. 2000. Marius. Poesis. C. 3-4. nr. 1999]. Mitică şi Hyperion. Luceafărul. 2000. Tanou pseudonim Edith Konradt]. ÁRON În periodice: 3013. 11. România literară. În volum: 3018. nr. Apostol. P. GRETE În periodice: 3016. 3-5. p. Lajos. 2000. Zoltán. p. Taina şarpelui ucis. TAMÁSI. Fotache. 4. 11. Magyari rózsafa]. Árpád. 49. Farkas. 3014. TĂNASE. 14. Helikon. Bucureşti : Du Style. Stelian Tănase şi critica de idei. [Iulia Tănase. Timea]. [Stelian Tănase. Látó. Tanou. Magyari. nr. Poeme pentru orice ocazie. 33. 22 plus. 22 a fost de la început în opoziţie. 9295. p. Lászláffy. ***. 35. p. Rege a világ kiigazításáról. Aladár. Luceafărul. TĂNASE. Bucureşti : Humanitas. TARTLER. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii. 2000. 282-283. Poeme pentru orice eventualitate. În: Laurenţiu Ulici. 3. C. 22. Imre József. În: 435 436 . poezie. p. Egyed. [Constantin Tănase. 6. [P. Helikon. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 88. Lajos. Poeta P. Bucureşti : Crater. TAŞCU. Anchetă Luceafărul. 6. Adrian. Balăs. Miracolul revoluţiei. 3020. 17-18. Călătorie în Prafrica. 3022. Galaţi : Hypatya. Molnos. TANOU. Supl. În volum: 3023. Ulici. 4. Bertha. Gurău. [Tamási Áron. Tomis.. nr. nr. 2000.. Oana. IULIA În periodice: În periodice: 3015. [Lászláffy. 1995]. nr. CONSTANTIN În periodice: 3019. 2000. Taina şarpelui ucis. Cuvîntul. p. Tamási Áron. Csaba. Roşianu. Ion. (2). Laurenţiu. 2000. Râsul ocrotit de lege : (versuri). Tamás. Rodica. p. 45-46. [Grete Tartler. 2000. 2000. 6. 8. Palade. VALENTIN În periodice: 3017. 2000]. Emese. nr. 16. Ion.

p. 27. nr. Ulici. p. Din casa lui Faust. nr. Flavia Teoc. Despre cîteva note false. Galaţi : Logos. [199?]. Înzeire. Cioplitor de cuvinte. 2000. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 3033. Romane şi romancieri în secolul XX. 3-4. TĂNASE. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. [Flavia Teoc. 35. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. p. 10. Steaua. Murgeanu. Tomis. 2000. 78-81. Daniel. Mircea. Drăghici. p. p. TÂRZIU.Apostol Gurău. VASILE În periodice: 3025. Maria. 2000. 11. TEOC. Celălalt. 33. nr. Slobozia : Star Tipp. IONEL În periodice: 3028. 7-8. 3032. În volume: 437 438 . 5-6. [Alexandra Târziu. 6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 148155. Porunca fiului sau povara destinului. p. nr. Timişoara : Hestia. 12. Georgeta. 2000. 1999]. nr. p. p. 16. SORIN 3026. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. 39. 2000. 51. Dumitru. Ionel Teodoreanu. Ţepeneag. Curierul românesc. 10. 2000. TĂRÂŢEANU. False obiecte preţioase. Ion. 6. Cristian Teodorescu . CRISTIAN În volum: 3030. nr. Bucureşti : Du Style. Roşioru. Petean. 2000. 1998]. 2000. nr. România literară. 4. p. Mitică şi Hyperion. Medelenismul. p. ALEXANDRA În periodice: 3029. 2000. Ion. În: Laurenţiu Ulici. În volum: 3024. 234-235.Povestiri din lumea nouă. În periodice: 3031. Cruceanu. Stanomir. Aron. ca avangardă. Bucureşti : Albatros. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. [Ştefan Tănase. Contemporanul. 1997]. Aureliu. 2000. 10-11. [Bucureşti : Allfa. Laurenţiu. Goci. Luceafărul. 33. 5. În: Aureliu Goci. nr. 1998]. Vighi. Ioan. Cioplitor de cuvinte. 11. 10. 9. TITEL. [Ada D. 2000. 10. p. TEODORESCU. FLAVIA În periodice: 3027. Euphorion.

nr. I. p. p. 28-31. Dosar de receptare critică. 3039.testament. Bucureşti : Cartea Românească. Popovici. 145-146]. 84-85. În: Daniel Vighi. 79-80. Mircea.3034. Dosar de receptare critică. 3040. Monografie. Braşov : Aula. p. Ovid S. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. 91-93. nr. receptare critică. Portretul scriitorului. p. Mircea. 36. 3038. receptare critică. 1989]. p. Pasărea şi umbra. 1991]. Braşov : Aula. nr. 36. Iorgulescu. Vasile. antologie comentată. Braşov : Aula. TODORAN. Bucureşti : Cartea Românească. 80-81. Dosar de receptare critică. 1985. Dosar de receptare critică. Martin. Nouă prozatori. În: Albert Kovács. 85-88. Braşov : Aula. p. 2000. De ce Eminescu?. 294-295. Reşiţa : Timpul. p. receptare critică. Proza românească de azi. antologie comentată. Monografie. [Nicolae Manolescu. Dosar de receptare critică. Manolescu. Timişoara : Facla. Kovács. Cristea. Lamura vieţii. 1981]. Curticăpeanu. Dosar de receptare critică. antologie comentată. 1977. Dimisianu. [Mircea Iorgulescu. p. 138-141]. EUGEN În periodice: 3045. 2000. Braşov : Aula. Monografie. Dosar de receptare critică. Monografie. În: Daniel Vighi. În: Daniel Vighi. receptare critică. Sorin Titel. Sorin Titel. Monografie. Bucureşti : Editura Eminescu. Lucian. I. p. nr. TOHĂNEANU. 50-52. p. 2. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. 3043. [Eugen Todoran. Valeriu. Braşov : Aula. 90. Monografie. 2000. Monografie. Braşov : Aula. [Fragmente din: Lucian Raicu. [Valeriu Cristea. Doina. Familia. Sorin Titel. 2000. 325-326]. Dosar de receptare critică. 2000. 3046. 1983. 1. 90-91. 2000. Sorin Titel. 89. În: Daniel Vighi. 18]. Gabriel. receptare critică. Sorin Titel. antologie comentată. În periodice: 439 440 . Dosar de receptare critică. 1986. Nicolae. Cubleşan. Frumosul pur. În: Daniel Vighi. Monografie. Braşov : Aula. p. În: Daniel Vighi. receptare critică. p. Tohăneanu. 2000. 3035. antologie comentată. Sorin Titel. În: Daniel Vighi. 1983. receptare critică. receptare critică. antologie comentată. în România literară. G. Ciocârlie. Constantin. Sorin Titel: Arta poetică . Sorin Titel. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. 1984. în Eseuri critice. Raicu. [Fragment din: Cornel Ungureanu. în România literară. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". receptare critică. Sorin Titel. Feeria cotidianului. Albert. 3036. Sorin Titel. G. 8183. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. Braşov : Aula. [Vasile Popovici. p. receptare critică. p. 3044. 3041. [Livius Ciocârlie. 2000. 523-524]. 2000. Ceea ce este important. 2000. 3037. O monografie în foileton. Livius. antologie comentată. Dosar de receptare critică. Sorin Titel. Crohmălniceanu. Monografie. p. p. 15]. Familia. p. în România literară. nr. Ungureanu. În: Daniel Vighi. 1983]. Fragmente de timp. Sărbătoarea şi umbra. Bucureşti : Seara. 12]. În: Daniel Vighi. 2000. 2000. Monografie. 2000. Cornel. Braşov : Aula. Bucureşti : Cartea Românească. Poetici clasice şi moderne. antologie comentată. 2000. antologie comentată. Bucureşti : Editura Eminescu. 3042. În: Daniel Vighi. 88-89. Resita : Timpul. antologie comentată.

[Eugen Todoran. TOMUŞ. Steaua. 3058. Daniel. 7. TOMA. 4-5-6. 11. Cubleşan. nr. 1. 7-8. Vol. nr. Grigurcu. Victoria. În volum: 3052. Imposibila definire a romanului. 441 442 . [Liviu Grăsoiu. p. [Mircea Tomuş. Grigurcu. p. Reşiţa : Timpul. Timişoara : Brumar. MARIA În periodice: 3050. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 1999]. Arca. p. Bucureşti : Crater. 3. Ion. Roxana. 3056. O monografie în foileton. 2. Universul cărţii. 2000. GHEORGHE În periodice: 3051. 1999]. 6. 2000. Gheorghe. 12. p. 2000. p. 6. 36. 17. Z. Un alt Topârceanu. De ce Eminescu?. G. GEORGE În periodice: 3057.3047. 22. Luceafărul. 10. 2-3. Milescu. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Vol. 487-491. p. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh. Bicicleta Van Gogh. Gheorghe. 10. Bucureşti : 100+1 Gramar. [Mircea Tomuş. 18-21. Romanul romanului românesc. 1999]. nr. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 36. 3053. Bucureşti : Crater. [Liviu Grăsoiu. Ioana. Familia. 1. p. 10. 2000. 51. "Cazul" Topârceanu. 2000. Diaconescu. 3048. p. nr. I. 9. Prinţul Tom. Emil. 1999]. p. De la fervoare la meşteşug. România literară. Tohăneanu. Bucureşti : 100+1 Gramar. Diversitate tematică la Editura Gramar. Mocuţa. 479-486. România literară. Poezie română contemporană. 2000. nr. 1991]. 6. 3055. 1999]. Poezie română contemporană. 19. Sorescu. TOLCEA. Lamura vieţii. Poezie românească. [Maria Toma. nr. 8. Manu. [Mircea Tomuş. Cuvîntul. [Marcel Tolcea. p. Deleanu. 50-52. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Luceafărul. nr. nr. 2. Ţinutul absenţei]. 3059. 2000. 4. Mureşanu. [Liviu Grăsoiu. TOPÂRCEANU. Simuţ. 2. Constantin. Miruna. TOMOZEI. 33. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. 2000. MIRCEA În periodice: 3054. vol. Bucureşti : Crater. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). Doina. p. O nouă exegeză despre Topârceanu. În căutarea personajului]. 17. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. nr. Romanul romanului românesc. Universul cărţii. Ornea. MARCEL În periodice: 3049. 2000. p. 28-31. nr. Romanul romanului românesc. Curticăpeanu. 12. 2000. p. 2000.

66-71. Rolls-Royce. 280-282. România literară. p. Literatura română în analize şi sinteze. În: Apostol Gurău. 2000. Radu Tudoran. Tóth. István]. În: Gheorghe Grigurcu. TRIFAN. p. p. Gheorghe. ISTVÁN În periodice: 3061. 496-503. p. TÓTH. CĂLINA În periodice: 3064. Canonul tăcerii. nr. [Szilágyi. Iadul cu versete. 2000]. 1-3. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. Alexandrescu. Grigurcu. Jenő. Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 7. DORIN În periodice: 3065. [Călina Trifan. Vol. 10. În regatul suferinţei. Literatura şi aventura. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. TUDOSESCU. 492495. 2000. 2. p. În volum: 3067. 2000. Iaşi : Timpul. Gurău. TUDORAN. János. Energism programatic: Dorin Tudoran. ION În volum: 3063. Jékely. Zoltán. 2000. Antiutopia lui Dorin Tudoran. Poezia lui Dorin Tudoran. Celălalt. p.În volum: 3060. Gheorghe. 45. Kiss. nr. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. Goci. 2000]. Galaţi : Logos. 2000. 2. 3066. 30. 6. Timişoara : Augusta. 3068. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Székely. 5. Sándor. [Chiril Tricolici. Rachieru. p. Domokos. 13. Zoltan. [Dorin Tudoran. p. Grigurcu. 6. Gheorghe. Milescu. nr. 2000. p.Rapsodii de toamnă. Victoria. Adrian Dinu. TUDORAN. TRIF PLEŞA. Fluxuri epice. Vol. Gizella. Imre. Horváth. 33. 2000. Helikon. 2000. [Dorin Tudoran. CHIRIL În periodice: 3062. Kányádi. Aureliu. Romane şi romancieri în secolul XX. Iaşi : Polirom. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 5. Poezie română contemporană. Grigurcu. Poezie românească. Bucureşti : Nemira. Bogdan. 6. George Topârceanu . p. 2000. Universul cărţii. Bertha. Tînărul Ulise. 2000]. Apostol. Emil. Poezie română contemporană. În: Emil Alexandrescu. În: Aureliu Goci. 201-205. Hervay. ION În periodice: 443 444 . RADU În volum: 3069. TRICOLICI. Tânărul Ulise]. Iancu. 33.

2000. p. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. Ion. 12. 35. TRISTAN În volum: 3081. Grigurcu. Tomis. Irod. [Aurel Turcuş. 2000. Dadaism. Luceafărul. Bistriţa : Mesagerul. p. Lucian Blaga concepţia ontologică. 2000. nr. 1. Rachieru. TZARA. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. [MariaAna Tupan.3070. Grigurcu. Universul cărţii. Patina solitudinii. 507-512. VASILE În periodice: 3075. TUPAN. Timişoara : Eurostampa. În: Albert Kovács. 2000. Kovács. Mureşanu. În: Gheorghe Grigurcu. ***. Contemporanul. 1999]. 2000. 7. Poezia stărilor adânci. p. avangardă şi alte isme. [Marius Tupan. Rătăcirea Domnului]. Frumosul pur. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Patina solitudinii. 2-3. 2000. [Aurel Turcuş. 10. Tomis. nr. Anchetă Luceafărul. nr. Discursul epic la Charles Dickens. 22. 2000. 3072. Vol. 7. Luceafărul. 5-6. Roşioru. p. 2000. 3078. Un analist al discursului. Conul de sine. TURCANU. 1999]. O viziune extatică: Daniel Turcea. 8. [Ion Tudosescu. 7. O nouă lectură a lui Dickens. 6. Între literatură şi filosofie. 3. Universul cărţii. nr. nr. Bucureşti : Semne '9. Poetici clasice şi moderne. p. p. [Maria-Ana Tupan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ***. Roşioru. TURCEA. TUPAN. TURCUŞ. 1999]. 3. 3080. Maria. 1999]. 23. Un temperament meditativ. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. 51. 2. A discourse Ananlyst's Charles Dickens. ALEXANDRU 445 446 . Adrian Dinu. p. Poezie română contemporană. 35. nr. Albert. 115-126. Veronica. Bucureşti : Seara. "O parabolă a eternei reîntoarceri". DANIEL În volum: 3077. 1. 10. Orizont. 68. nr. Craia. Gheorghe. p. Bucureşti : Semne. [Vasile Turcanu. 3073. nr. Ion. TZIGARA-SAMURCAŞ. MARIA-ANA În periodice: 3071. 45-46. Miruna. p. Poezie română contemporană. 1999]. Gheorghe. 504-506. 2. Steaua. 34-35. Timişoara : Eurostampa. Charles Dickens. 3076. Decrepitudine. 1998]. AUREL În periodice: 3079. [Marian Dopcea. Sultana. nr. 2000. 4. 2000. 1. 1999]. Chinde. p. 10. Decrepitudine. Conul de sine. Vol. MARIUS În periodice: 3074. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu.

[Timişoara : Helicon. [Ioan Ţepelea. Cuvîntul. 2000]. 5. 104-108. În volum: 3093. 9. 1999 ]. 25. [Al. AL. 490491-492. Forum. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Victor Ţarină. p. Gheorghe. Viorel. p. Prolegomene în lăuntrul iluziei. ŢEPELEA. [Gabriel Ţepelea. Cristofor. Victoria. 2000. Lirism biologic. 2000. Grigurcu. Luceafărul. Bărbulescu. 2000. 2000. Steaua. 2. nr. În volum: 3088. IONUŢ În periodice: 3086. TzigaraSamurcaş. nr. Milescu. p. p. 1999]. 1999]. 2000. 10. Universul cărţii. 3-4. Bucureşti : Cartea Românească. 27. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. 2000. Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. 12. Poesis. nr. 51. 10. Luceafărul. Bucureşti : Cartea Românească. Voinescu. 12. nr. nr. vol. 11. p. 38. 2000. VICTOR În periodice: 3083. Mircea. Sfârlea. [Al. Z. 1999]. Simuţ. 9-12. Luceafărul. nr. [Călătorie prin veac. [Ionuţ Ţene. FLORIN În periodice: 3085. Veghe şi somn. Cluj-Napoca : Napoca Star. ŢEPELEA. În: Gheorghe Grigurcu. Mureşan. nr. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2. 2000. Meandrele memoriei. 2-3. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. Timişoara : Helicon. p. Florin Ţene. Ţion. GABRIEL În periodice: 3087. 3091. Prolegomene înlăuntrul iluziei. 2000. nr. "Al nouălea cer al iluziei". Insula viscolului. p. nr. [Recenzie de carte]. [Victor Ţarină. Adrian. Petean. George. p. 4. ŢENE. 3084. Al. 2000.În periodice: 3082. nr. 1999]. 3. ŢARINĂ. 4. p. 447 448 . 51. 33. ŢENE. Corbu. 1999]. p. 6. Simion. Ornea. p. 4. 16. Poezie română contemporană. Bucureşti : Grai şi Suflet . [Ioan Ţepelea. Indivizibilitatea visului. 3090. 513-517. Vitraliile unei existenţe obişnuie. 2000. Steaua. Ion. p. 100-101. IOAN În periodice: 3089. Poezie românească. Radu. 5. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. România literară. nr. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. 7. De izvoare. 2000. Tribuna. Ion. 1999]. Secvenţe din purgatoriu. 7. Exerciţii într-o jumătate de vis. [Ioan Ţepelea. 3092. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000]. 42. 2000].Cultura Naţională. Vol. Memorii. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. 6.

Cuvîntul. p. Iulian. nr. 3109. 7. Pont des arts. 48. 68-82. nr. Vatra. Groşan. p. Bârna. Gheorghe.durabil . Vatra. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. Bucureşti : Albatros. Ioana.. DUMITRU În periodice: 3094. Ion Pop. Nicolae. 5. 11. Gică şi Radu G. Moraru. 2000. p. nr. 3112. p. Zalis. Familia. 44-51. nr. Alexandru. Bucureşti : Du Style. Criticul în oglinda propriei generaţii. 3105. Vatra. Biografie şi ficţiune. nr. 3110. Laurenţiu. Critica poate învăţa să trăieşti. p. p. p. 1. 83-85. Dinulescu. Moldovan. Radu G. 5. nr. p. Viorel. 3114. Marino. 6-7. 20. 2000. nr. Oprea. 3095. Vasile. Contemporanul. Gabriela Melinescu]. 2000. Articol fără final. Vatra. Ioan. 5. În volum: 3101. p. 5. Contemporanul. Buduca. Nicolae Balotă. Dragolea. 2000. 3100. 2000. Gînduri despre Radu G. Tablou obosit. 43-45 . 63-64 . 3111. [Dumitru Ţepeneag. Cornel. Mureşan. p. 2000. Dora. p. 2000. p. Pastenague sau romanul reconstituirii. Vatra. Demiurgul postmodern. Nicolae. 5. 6667. Bârna. 26-29. Vatra. nr. Momentul . 50. 49-57.Ţepeneag. 65-66. Un număr pentru Radu G. Vatra. Ţeposu. 5. p. 1999]. p. 2000. 3115. 10. 3099. 6. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Albatros. 1999]. nr.ŢEPENEAG. p. 3113. 57-58. Prietene Cis. 3103. nr. Mihai. 11. De la Paris spre Maramureş. 48-49. 5. p. nr. 3097. nr. 55. 253-254. 9. 3107. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Crăciun. nr. 9. Vatra. nr. Bianca Balotă. Henri. nr. 17-22. Ascunsa melancolie. 2000. Pont des arts. nr. Boldea. nr. Dumitru Ţepeneag. 53. 20. Contemporanul. Adrian. 2000. Muşina. În periodice: 3102. 5. p. Vatra. Ruxandra. "Istoria tragică" a criticului optzecist. p. 3098. Ulici. Drăghici. Ioan. 2000.. C. p. Anchetă "Contemporanul": Cum. 2000. nr. p. nr. 5. 5. Vatra. Caiete critice. 2000. 49. ŢEPOSU. Ţeposu. gazetar. Ioan. Convorbire despre Europa. Nicolae. Vatra. 3106. 10. p. Pavel. 2000. Omul şi criticul. 2000. RADU G. 5. Georgeta. Vatra. Ţeposu. 30-32. 2000. Vatra. Interviuri radiofonice. Buciu. Geo. 5. 449 450 . 2000. 3104. 5. 2000. nr. 64-65. 10. Al. 2000. 3108. 2000. nr. Familia. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. 2000. 2000. Familia. 3096. Marian Victor. p. 9. În: Laurenţiu Ulici. Ivăncescu. [Interviuri].

3126. Ion. 2000. 50. Alexandru. În volum: 3128. Proiecte şi nostalgii epistolare. 2000. STELIAN 451 452 . Ion. Constantin Ţoiu povesteşte. 5. [Constantin Ţoiu. Pogorîrile lui Radu. 2000. 12. nr. 2000. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. [Pavel Ţugui. 3123. 5. 5. Mihaela. p. 1999]. România literară. Omul începuturilor de drum. 6263. Necunoscutul Arghezi. 2000. 2000. Memento Radu G. 5.. Galaţi : Arionda. ŢOIU. Surâsul postmodern al lui Radu G. Un text ca o viaţă. Cuvîntul. Ungureanu.3116. 33. 3133. nr. 60-62. 6. 1998]. p. Dobre. Pantea. 50-51. Tomis. Drum invers. 52. p. 11. Alexandru. Traian Radu. p. 3120. Menirea criticului. 2000. Vatra. Urian. ŢUCU. 54-55. 5. nr. 3125. p. Vol. p. Vasiliu. 36-42. 6. Vatra. PAVEL În periodice: 3132. 3118. 5. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. [Pavel Ţugui. 3121. Gheorghe. nr. George. Radu G. nr. nr. ŢURLEA. 3127. p. Alex. [Cezar Ţucu. la Izmir. 178-183. p. Radu G. 11. 35. Simuţ. 53-54. 17. 1. Cuvîntul. Ţeposu. Tomis. Vatra. CEZAR 3122. CONSTANTIN În periodice: 3129. 10. ŢUGUI. Vatra. 2000. p. Bucureşti : Allfa. Bucureşti : Vestala. 6. Vighi. 10. Vatra. Necunoscutul Arghezi. nr. pe ţărmul vieţii. 5. Ţeposu. p. 2000. Zanca. p. p. Ion. 13. 2000. Ursa. Blestemele şi scrisorile Creatorului. Vatra. 2000. Sorin. Angela. Bucureşti : Vestala. Ion. Bucureşti : Allfa. 2000. George. Tudorel. Barbarius. Andrei. Daniel. Preda. p. Radu literar şi artistic. nr. 11. 2000. 7. Iaşi : Junimea. Pop. Vatra. Eternul Barbarius. 4. p. p. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. 5. 2000. nr. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. 5657. Luceafărul. 3124. Lucian. nr.[Interviu]. 4. 5. 59-60 . Moise. nr. Vatra. Roşioru. Necunoscutul Arghezi. nr. [Constantin Ţoiu. Luceafărul. 2000. nr. 7. 2000. Vatra.. 1998]. 35. Ştefănescu. 3117. Tot necunoscutul Arghezi. Mîhniri cumpănite. 1999]. 5. 3130. Baciu-Moise. nr. Vatra. p. p. Simuţ. 2000. Ţeposu. Aurel. 3119. 7. Barbarius. 3. nr. 1999]. nr. nr. p. Ţeposu.

Gârbea. Pavel. Dimisianu. nr. 3151.marele jucător. Pavel. p. 114-119. 1. 2000. 33. 10. p. Ionescu. Luceafărul. Ionescu. România literară. Femeia în faţa oglinzii poemului. nr. 4. 12. PETRE În periodice: 3135. p. p. 47. Alex. p. Gelu. 2000. 2000. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). 2000. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. Bărbulescu. 3150. Bărbulescu. Luceafărul. Vă mulţumesc. 2000. 95. 4. nr. FLOAREA În periodice: 3138. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. [Floarea Ţuţuianu. ŢUŢEA. 47. Gârbea. [Stelian Ţurlea. Pavel. nr. Viaţa românească. 3149. 45. 2000. 41. 3145. p. p. p. 2000]. 1-3. Luceafărul. Luceafărul. 2000. 3141. 113-118. ŢUŢUIANU. Chihaia. Alex. 12. 11. p. Radu. ediţia a 2-a. Cluj-Napoca : Napoca Star. Alliance Belgo-Roumaine. nr. p. 12. 46. Curierul românesc. 3147. 2. Laurenţiu Ulici . p. nr. 1. 453 454 . 3148. 14. Horia. 12. Mariana. Mărturisiri şi opţiuni. 11-12. nr. 3144. Ştefănescu. Neuitatul Ulici. 3140. In memoriam Laurenţiu Ulici. 33. România literară. Curierul românesc.În periodice: 3134. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. Homo militans. In memoriam Laurenţiu Ulici. 1999]. 33. 2000. nr. Ecaterina. 41. 26. 2000. p. 2000. Omagiu lui Laurenţiu Ulici. Horia. Radu. p. Scepticul constructiv. p. 3137. Popa. Neobosit şi vital. România literară. 2000. 6. 10. nr. Ştefănescu. 33. O poveste cuceritoare. 5. 6. 10. Laurenţiu. Cuvîntul. LAURENŢIU În periodice: 3139. 2000. Boldea. Chihaia. 3143. nr. 4. Laurenţiu Ulici . 15. 3146. In memoriam. 26. Gândirea exclamativă. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. Contemporanul. România literară. Caius Traian. 2000. nr.antrenor şi arbitru. 2000. 2. Iulian. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. Chihaia. nr. 13. 2000. 2000. Laurenţiu. În: Iulian Rădulescu. Dragomir. Vatra. [Petre Ţuţea. p. Breban. Alexandria : Teleormanul Liber. Rădulescu. p. nr. Libresse oblige]. Bucureşti : Humanitas. 2000. 3142. nr. 41. În volume: 3136. În: Mircea Popa. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. nr. Mircea. 1. 44. Evanghelescu. Gabriel. p. Nicolae. Jurnal cu Petre Ţuţea. nr. 12. 11. p. Contemporanul. 7. Iulian. ULICI. 9.

Simion. 12. 2000. 42. Holocaustul culturii române . 2000. 3169. Luceafărul.H. 3154. Alex. MIHAI În periodice: 3167. p. 13. In memoriam Laurenţiu Ulici. 12. 6. Tupan. nr. 2000.B. Ştefănescu. Întortocheatele căi ale literaturii. 33. Luceafărul. 33. În: Angela Baciu- Moise. La plecarea unui scriitor. p. 3166. 13. 2000]. 2-3.. Alexandru. nr. Jurnal (de) ludic. 5. nr. 22. In memoriam Laurenţiu Ulici. 47. Emil. nr. UNGUREANU. 2000. Iaşi : Bolta Rece. 45-46. Marius. 1999]. [Mihai Ungheanu. România literară. Luceafărul. 2000. Magister ludi. 47. [Bogdan Ulmu. 3168. UNGHEANU. 5-7. [Laurenţiu Ulici. Măsluiri. Vinea. Bucureşti : D. Luceafărul. 1. 2000. 13. Holban. Laurenţiu Ulici. 3155. 47. Luceafărul. 41. 8. Holocaustul culturii române .H. Horia. Bucureşti : D. Marele meu frate. 3. 33. 6. nr. Luceafărul. 43. Ne va vorbi prin operă. p. 41. [Bogdan Ulmu. Contemporanul.B. Marius. p.iubitor şi creator al gagului. p. Profesiunea de ludic. 13. Jurnal (de) ludic. Totul era scris. Blaga. România literară. 2000]. 2000. 1999]. nr. p. Arghezi. Galaţi : Arionda. 44. A murit o parte a conştiinţei noastre. viaţa mi-o pierdui. nr. George. Vasile. 3158. Ion. [Mihai Ungheanu. Uricaru. Topolog. CORNEL 455 456 . 3159. 2000. Barbu.1944-1989. Maniu. Din ludicitatea. Vol. Mărturii la sfârşit de veac. România literară. Bacovia. Tupan. Luceafărul. 3161. nr. Luceafărul. Angela. p. 2000. 16. Stratan. 2000. BOGDAN În periodice: 3164. Avatarurile unui eşec. 5. nr. Ultima verba. Zilieru. Spiridon. p. nr. Cătălin. 33. George. [Bogdan Ulmu. Steaua. nr. Iubind literatura română. Un umorist. 2000]. In memoriam Laurenţiu Ulici. În volum: 3163. Ultimul motiv. 7. Bărbulescu. p. 3165. p. 7.. Eugen. 1. 3153. p. Ioan. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Nicolae. 2000. Popa. nr. 13. p. Bucureşti : D. p. Iaşi : Bolta Rece. Dumitru Radu. nr. nr. Iaşi : Bolta Rece. p. 2000. p. 45. 2000.3152. [Mihai Ungheanu.1944-1989. 3. 3162. nr. nr. Luceafărul. 3156. Adrian. 3160. Alexandru. 1974]. ULMU. 184-188. 3157. 42. Manolescu. 2000. Nu aşa se scrie istoria. Pillat. 47. Ion. 2000. p. Holocaustul culturii române . nr. 2000. Voiculescu. p. In memoriam Laurenţiu Ulici. Jurnal (de) ludic. Ţîrlea. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. 2000.H. p. Fundoianu. Manu. 51.1944-1989. Ţion. România literară. 1999].. 33. România literară.[Interviu]. 33. 2000. România literară. 10. Baciu-Moise.B. 33.

266-267. p. Doina. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Editura Universităţii. DOINA În periodice: 3178. Anchetă Luceafărul. 2000. 2000. Nichita Stănescu. 3172. URICARIU. Emil. 23. 8. 33. România literară. Lirismul paradoxal. sculptor şi jurnalist. 1998]. Alex. 3171. 2000. 8. 2000. De la prejudecată la paradox. 45-46. [Cornel Ungureanu. [Cornel Ungureanu. 10. 3. p. p. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Ştefănescu. 2000. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. Vatra. 2000. 2000. Bota. nr. p. Proză românească. Urcan. Valeriu. Vestitorul]. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. 5. [Eugen Uricaru. p. nr. În: Antologie de literatură română veche . Mureşanu. 4. 6-7. Literatura română în analize şi sinteze. poet. ***. Grigore Ureche. Apostrof. UNTARU. nr. Vasile. Mihaela. Un exilat fără exil. Iaşi : Timpul. 1999]. 36. Uricariu. nr. Milescu. EUGEN În periodice: 3180. În volum: 3181. 2000. Alexandrescu. p. Ileana. Mircea Eliade şi literatura exilului. 1999]. 3177. ILEANA În periodice: 3175. nr. ION În periodice: 3174. p. [Ion Untaru. Oancea. 187-188. Orizont. 8. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Autoportret Doina Uricariu. 15. URCAN. p. 3173. 3179. Ursa. Oancea (Tata Oancea). Luceafărul. 4-16. p. 4. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. 6. Reşiţa : Modus. Universul cărţii. Bucureşti : Du Style. Marinescu. 10. Reşiţa : Modus. nr. "Geanta şi straiţa". În: Emil Alexandrescu. Victoria. URECHE. Poezie românească. GRIGORE În volume: 3176. Aşteptându-i pe barbari]. Laurenţiu. 10. [Cornel Ungureanu. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. O epopee critică eroi-comică. 12. 6. Universul cărţii. p. Ulici. 10. nr.În periodice: 3170. Bucureşti : Viitorul Românesc. URMUZ În periodice: 457 458 . 11. 2000. p. 9. nr. nr. Callimachos. Ionel. 1995]. 2000. Spiridon. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Universul cărţii. [Doina Uricariu. p. Bucureşti : Du Style. Contemporanul. 12. URICARU. Miruna. 2000. 10. 86-87.

1. 553-558. Zalis. URSA. nr. Irina. Simona-Grazia Dima. Luminiţa Urs]. Mihaela Ursa. Henri. p. [Ion Iancu Vale. Mihai Ursachi. Luminiţa Urs: ". 2000. Chişinău : Moldpres. p. nr. 5. Steaua. Maria. Steaua.. ION IANCU În periodice: 3193.3182. În: Gheorghe Grigurcu. [Lăcrimioara Ursa.[Carolina Ilica.. 34. Poezie română contemporană. Ileana. p. Pod în Balcani. 23. p. 524-530. p. 7-8-9. URSACHI. Contemporanul. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. [Cluj-Napoca : Paralela 45. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MIHAI 3183. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. Pod în Balcani. Irod. Grigurcu. 16. 31.. 2000. 51. 35. Rachieru. În volum: 3184. 2000. VAIDA-VOEVOD. Mircean. 51. În: Gheorghe Grigurcu. 5. 7. 1999]. p. În periodice: 3189. nr. 2000. p. 3187. Contemporanul. Poezie română contemporană. p. Grigurcu. 1999]. Piteşti : Paralela 45. Marin. [Mihaela Ursa. [Alexandru VaidaVoevod. nr. 2000. Echinox. 2000. 9-10. Timişoara : Orizonturi universitare. Gheorghe. Mincu. Piteşti : Paralela 45. nr. 459 460 . URS. Horea. Petraş. 10. VALE. Poenar. 34. p. 3191. Gheorghe. 7. [Mihaela Ursa. Cubleşan. 2000. MIHAELA În periodice: 3186. Poezie română contemporană. p. O "legendă vie" a poeziei. Ovidiu. 14. 2000]. 50-51. 2. nr. p. Grigurcu. Vol.. 2000.anticipaţia textualismului. Paradis. 10. nr. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. În volum: 3190. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. În absenţa Călăuzei. 2-3. 4. Adrian Dinu. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". Infern. Purgatoriu. Doi poeţi. Un punct nodal în critica optzecismului. 2000. nr. 1999]. 2000. nr. 7. 10. Marin. 2. Din nou despre optzecism. 2000]. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. 3. 16. ALEXANDRU În periodice: 3192. Urmuz în italiană. 2000. Constantin. Contemporanul. Ioan Romeo Roşiianu]. 518-523. Lirismul contrastelor. LUMINIŢA În periodice: 3188. 3. La icoana singurătăţii. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Gheorghe. URSA. Tomis. p. Contemporanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10.

Vol. 3206. Quaderni di Romania Orientale. 2000. Poezie românească. Familia. 2000. Vasilescu. nr. Ioan. 2-3. Valjan. Botoşani : Axa. Mărturii la sfârşit de veac. 2. 52-53. nr. 8-9. Ioana. p. 2000. 31. 8. Bot. Comediile lui I. 51-52. 7. 3200. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 32. O experienţă culturală. Steaua. Spirt. 3202. 10. p. Bagatto Libri. p. [I. LUCIAN În periodice: 3201. 1998]. p. Bucureşti : Petrion. 11. 1. 7. Gheorghe.VALJAN. Daniel. 2. 6. Mona-Monada. Holban. 5-6. Fericirea şi nefericirea de a scrie. nr. 2000. [Lucian. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. Bucureşti : Nemira. [Lucian Vasilescu. VASILESCU. Angela. Iaşi : Sedcom Libris. Galaţi : Arionda. Roma : Bagatto Libri. 3203. I. 2000. Baciu-Moise. Poezie românească. Popovici. 531-536. Bucureşti : Vremea. Fericirea şi nefericirea de a scrie. p. 25. 2000. 6. [Lucian Vasiliu. 32. VASILE. 51. 3199. 2000. p. 1. În volume: 3205. România literară. p. Lucianograme. Boerescu. De la muzica firii la muzica sferelor. Constantin. Poesis. Curticăpeanu. Botoşani : Axa. Noi studii de românistică la Roma. Poezie veche şi nouă. Muzeul întîmplărilor de ceară. [Lucian Vasiliu. 2000. 33. ***. "Un patetic jignit". p. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). Cuvîntul. În: Angela BaciuMoise. 33. Valjan. Universul cărţii. VALMARIN. Grigurcu. Luceafărul. nr. România literară. nr. Lucianograme. [Lucian Vasiliu. Privirea celuilalt. nr. Corbu. 1999]. 5. 11-12. p.[Interviu]. 1983. În: Gheorghe Grigurcu. Despre felul cum înaintez. 2000. 14. 1981. 10. [Paulina Popa. 33. nr. 2000]. ***. 2000. 2000. Doina. Ioan. Miscelanea. [Luisa Valmarin. p. 1999]. Ghilotina sinelui]. Percorsi rumeni. Iaşi : Junimea. 2000. nr. 461 462 . 189-194. Generaţia de sacrificiu. [Vasile Vasile. VASILE În periodice: 3197. VASILIU. Spirt. nr. Dan-Silviu. În periodice: 3194. Poezie română contemporană. Muzeul întâmplărilor de ceară]. Lucian Vasiliu. Fra storia e letteratura . 3133. p. 3204. Universul cărţii. 16. 2. nr. Anchetă Luceafărul. Holban. 3196. [Luisa Valmarin. 2000. LUCIAN În periodice: 3198. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000]. 1999]. Steaua. ***. România literară. nr. Cubleşan. 45-46. 6. Percorsi rumeni. 2000]. Lucian Vasiliu. p. p. LUISA În periodice: 3195. 1999]. Vol. Bucureşti : Albatros. 51. Iulia. Cambei în China.

Scriitori români care au creat în alte ţări. 533-535. 51. Virgil. TEODOR În periodice: 3216. p. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Emil. Botoşani : Axa.. 3. Viaţa românească. Galaţi : Logos. Angela. Steaua. 2000. 1994]. 1-2. Lucian Vasiliu: Lucinograme. ". 195-202. Poezie românească. Familia. [Ion Vădan. nr. 2000. 10. Exil în oraşul imperial. 4. 12-15. VASILIU-SCRABA. Literatura română în analize şi sinteze. 51. Dumitru. Cuvîntul. Scrisori catre Edith Sődergran. Iordan. 95. 2-3. 1. VĂCĂRESCU. Boldea. nr. 10. În: Apostol Gurău. ISABELA În periodice: 3208. [Ion Vădan. 2000. În: Angela BaciuMoise. [Ion Vădan. Victoria. Botosani : Axa. p. Milescu. ELENA În volum: 3210. Week-end în infern. 2000. 2000]. 82-86. ION În periodice: 3212. nr. p. 7-8. 34-35. Alexandrescu. Iulian.3207. VĂDAN. 2000. DUMITRU În periodice: 463 464 . Petre. Steaua. Week-end în Infern. nr. VÂRGOLICI. nr. Ioan. VĂCĂRESCU. Apostol. nr. p. p. 3214. p. Celălalt. 2000. Moldovan. 2000. p.[Interviu]. 2000. Melancolii retorice. 3213. 2000]. Gurău. Teodor Vârgolici . [Ion Vădan. Lupta cu îngerul]. Datcu. VELEA. 1992. Mihaiu.pâna ce carnea va sângera peste litere". Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. Steaua. Milescu. 1112. Teodor Vârgolici. Elena Văcărescu. 12. 4.. 51. Slobozia : Star Tipp. p. Bucureşti : Vinea. 5-6. DIMITRIE În periodice: 3209. VATAMANIUC. Universul cărţii. 2000. nr. 1999]. nr. 31. În volum: 3217. Universul cărţii. 32-33. În: Emil Alexandrescu. p. 3215. Dumitraşcu. 6. Galaţi : Arionda. p. Melancolia exilului interior. Got. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. IOAN RADU În periodice: 3211. Victoria. Poezie românească. Vol. 1999]. 33. Experienţe vizionare. [Isabela Vasiliu-Scraba. Baciu-Moise. Retrospecţii inconfortabile. Mistica platonică. Mărturii la sfârşit de veac. 14. 2000. 10. p.70. Iaşi : Timpul. [Ioan Radu Văcărescu. 2000.

nr. 1999]. GRIGORE În volum: 3227. Ţion. 2000. 1997]. [Dumitru Velea. 2000. p. 2000. nr. Galaţi : Logos. ora 10. 2000. Aventura obiectuală. Literatura română în analize şi sinteze. "Pe fază". 100. Vasile. 92. 3228. între senzaţie şi reverie. Tudor Vianu . Emil. Vatra. 476. Bogdan. Direcţii. Daniel Vighi . 39. 538-539. 20. 51. 6. În: Emil Alexandrescu. Steaua. [George Vigdor. VERDEŞ. Iaşi : Timpul. 11. ION În periodice: În volum: 3219. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2. p. 5-6. Moarcăs. orientări. Întâmplări din realitatea imediată. Bucureşti : Univers. VIERU. Apostol. 3220. Decembrie. Grigurcu. Iaşi : Timpul. STERIAN În volum: 3222. Muzici şi faze. coordonate şi realizări în poezia românească. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. VIGHI. Iacovu. În: Apostol Gurău. Decembrie. [Daniel Vighi.3218. 87-88. VICOL. Vocalizele unui stilist. 1997]. 51. Bucureşti : Univers.cotidianul abulic.Harpa . Nisipul cu oase. nr. 3225. În: Emil Alexandrescu. p. nr. 3. Celălalt. ora 10. Eva. p. 2000. p. Muzici şi faze. 2000. 2000. Sabău. România literară. TUDOR În volum: 3221. 11. VIGDOR. Arca. VIANU. nr. Sterian Vicol: Legato. Bucureşti : Albatros. Apocalipsa 9 (retroproze). Steaua. În: Gheorghe Grigurcu.Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. 26. 537-540. OVIDIU 3223. Gheorghe. 2000. p. nr. [Daniel Vighi. ***. Decembrie. p. Orientări. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 22-28. Contemporanul. 2000. 33. Vol. Geo. VIERU. 2-3. ora 10. DANIEL În periodice: 3226. Rădulescu. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 2000]. [Recenzie de carte]. Ancore de sânge. Bucureşti : Albatros. 2000]. 3224. [Daniel Vighi. [Ovidiu Verdeş. 4-5-6. GEORGE În periodice: 465 466 . 1999]. Satu-Mare : Solstiţiu. Euphorion. 2000. [Ovidiu Verdeş. Alexandrescu. Georgeta. Grigore Vieru . Emil. Gurău. 2000. p. 64-66. 6. Poezie română contemporană. 2000]. Ioana. tendinţe. Alexandrescu. Deva : Călăuza. Adrian. p. [Recenzie de carte]. nr. 1. 10. p.

Sergiu. [Paul Vinicius. Paul Vinicius. Bucureşti : Crater. 51. 1999]. Familia. Bertha. 6. În: Gheorghe Grigurcu. Bârsilă. Valeriu Mircea Popa]. 2000. Un regizor al textului. Balla. Galu. probleme şi nelinişti. 3236. p. nr.[Paul Vinicius. 2000. Tandreţea dintre noi. Ediţiile critice . 1-3. Geo. 2000. 62-64. Eugen Lovinescu. Mihail Sadoveanu. Poesis. In memoriam . Szőcs. Zoltán. nr. 134-148. András]. Nicoleta. 3239. În volum: 3237. p. László. 2. 3234. Markó. Ghinea. Simuţ. 22. p. 9. Gheorghe. Un alt fel de morală. Cristina. Scrisul agonic. 2. Eclipsa. 2000. nr. Bucureşti : Crater. România literară. Trei poeţi. Eclipsa. Eclipsa]. [Liviu Rebreanu. Ion. 1999]. nr. Gheorghe. 5. p. 8-9. VIZIRESCU. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231. Spalas. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ailenei.VINEA. nr. 10. 1999]. O noua "metoda" lirică. PAUL În periodice: 3232. 2000. Bucureşti : Crater. România literară. p. [Paul Vinicius. 6. 2. [Király. Ion Vinea]. Arad : Mirador. 36. 1-2. Eclipsa. 79-81. 2000.Pan M. p. 1999]. 11. ION În periodice: 3229. 33. Calende. Gheorghe. Vol. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. p. [Francisc Vinganu. Luceafărul. Mocuţa. Sociabilitate şi solitudine. Eclipsa. [Paul Vinicius. 25. p. Lucian Blaga. p. VISRY. VINICIUS. 9. 2000. Sociabilitate şi solitudine. Mircea. Poezie română contemporană. 541-547. Agonie şi adoraţie la gura tunelului. În: Sergiu Ailenei. Géza.ritmuri. Grigurcu. 3233. Blestemat de cocoşi. Bucureşti : Crater. 33. 1999]. Iaşi : Timpul. 2000. 5. Grigurcu. În volum: 3230. Zsófia. Marina. 2-3. [Paul Vinicius. Helikon. [George Vulturescu. nr. Visry. 2000. Stiluri în proza interbelică. Béla. Contemporanul. Vizirescu. nr. 467 468 . În periodice: 3240. nr. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. PAN M. Vasile. VINGANU. 2000. Steaua. FRANCISC 3235. Traian Ştef.

Contemporanul. nr. Ştefan. 2000. 469 470 . 1. 9-15. 42. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. Editura Clusium. Vasile Voiculescu . 4-5. 2000. Emil. 1999]. nr. 4-5-6. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu. 2000. Angelo Mitchievici. [Adrian Voica. Vasile Voiculescu . p. Contemporanul. VLAŞIN. 14. Alexandrescu. Acţunea interioară. 33. Iaşi : Timpul. Henri. Iaşi : Junimea. nr. Acţiunea interioară. O victorie covîrşitoare. Acţiunea interioară. 51. [Gelu Vlaşin. 6. Sentinţe cu sinele]. 1999. VLASIE. Miscellanea. Octavian.nr. Versificaţia eminesciană. 5. 10. Oneşti : Aristarc. p. În: Emil Alexandrescu. 11. Paralela 45. 2000. 2000. În periodice: 3248. nr.Bătea la poarta cerului. Arca. Borbély. 30-31. 7. 1998]. Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. Euphorion. Steaua. VLAŞIN. 3243. Bucur. Ferestre 98. p. Iaşi : Timpul. Emil. 2000. p. 18. Ionescu. VOICULESCU. 2. Poeme în era computerelor. Horea. Cecilia Ştefănescu. Poesis. Monolog în Computerland. 2000. În: Emil Alexandrescu. 5. Marius Ianuş. p. nr. 442-443. 193-196. 1999]. Tratat de psihiatrie. [Aurel Pantea. 1999]. Bucureşti : Vinea. 5. 6. Romulus. CHRISTIANA În periodice: 3249. Piteşti : Paralela 45. [Călin Vlasie. CĂLIN În periodice: 3242. Dincolo de pragul refulării. [Călin Vlasie. 3252. p. 95. GELU În periodice: 3246. Doina Ioanid. 445-446.Călătorie spre locul inimii. 19. Irina. 2000. Tratat la psihiatrie. p. 10. [Christiana Vlăduţescu. nr. VLĂDUŢESCU. Luceafărul. 11. Chioaru. 1999]. IOANA 3241. 2000. 3-4. Literatura română în analize şi sinteze. 46. p. Husar. Poenar. 2000. 2000. Dumitru. VOICA. Nicolae. Petraş. 11. Versificaţia eminesciană. Călin Vlasie. Prietenie & literatură. p. Universul cărţii. Bucureşti : Vinea. 3245. p.". România literară. Proprietar de spaţii poetice. 10. p. Soviany. 1999]. Viaţa românească. Iulian Băicuş. Stroescu. Cluj-Napoca : Paralela 45. p. nr. Alexandrescu. 2000. Developări în perspectivă. Zalis. nr. Alexandru. ADRIAN În periodice: 3250. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Mariana. Victor Nichifor. [Gelu Vlaşin. 10. VASILE În volum: 3251. 1999]. Călin Vlasie. 3244. 3247. 2000. 8. p. 1-2. [Ioana Vlaşin.

1976. 4. 3255. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune". Andrei Fischof. 441-442. p.Sonetul 29. Alexandrescu. VOINESCU. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Emil. 66. Astra. Literatura română în analize şi sinteze. p. Octavian N. VOINESCU. Anchetă Luceafărul. VOLOVICI. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Dan Voinescu]. VOINESCU. Iaşi : Timpul. Vasile Voiculescu . 471 472 . Iaşi : Timpul. p. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. OCTAVIAN N. p. În: Emil Alexandrescu.În grădina Ghetsemani. nr. nr. Shaul Carmel. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Vasile Voiculescu . nr. 1995]. 443-445. Alexandria : Teleormanul Liber. p.3253. Vasile Voiculescu . 98-99. 86-87. Iaşi : Timpul. DAN În periodice: 3260. p. Boldea. Iaşi : Timpul. 3254. Rădulescu. Lungu. 448-449. În: Emil Alexandrescu. Bianca Marcovici. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Alexandrescu. Alexandrescu. 2. p. 2000. În: Iulian Rădulescu. Elegii din depărtare. Literatura română în analize şi sinteze. Vatra.Lostriţa. p. 69. 2000. LEON În periodice: 3264. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Mircea Gorun. 1999]. [Margareta Voinescu. Emil. 2000. 3256. Emil. 6. În: Emil Alexandrescu. [Bucureşti : Nemira]. VOINOIU. p. Astra. 2000. 448-449. 2000. [Luiza Carol. 447-448. Iulian. Malea Stroe. Adevărul şi temeiurile lui. [Leon Volovici. 2000. Alexandru. 2000. 448. 2000. Alexandrescu. Vasile Voiculescu . MARGARETA În periodice: 3261. Literatura română în analize şi sinteze. RADU În periodice: 3262. Alexandrescu. ALICE În volum: 3259. ***.Iisus pe ape. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. Mărturisiri şi opţiuni. Alexandrescu. Braşov : Astra. În periodice: 3263. nr. Bucureşti : Humanitas. Iaşi : Junimea. Poeţi argonauţi. Vasile Voiculescu . Iulian. Luceafărul. 2000. Jurnalul unei doamne a culturii româneşti. 45-46. p. Apariţia scriitorului în cultura românească. Vatra.Şarpele Aliodor. Malea Stroe. Mihaela.Noapte de martie. Iaşi : Timpul. VOINESCU. Solo Har. 3257. 10-11. Vasile Voiculescu . Emil. p. 10-11. Elegii din depărtare. 2000. 61-75. Emil. 3258. Mihaela. Note despre poeţii români din Israel.

În: Gheorghe Grigurcu. Martiriul]. 8. Tandreţea dintre noi. Grigurcu. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. p. Gheara literei. p. În: Gheorghe Grigurcu. Steaua. Galu. 2. Cele trei Crişuri. 5. Bărbulescu. Contemporanul. Gheorghe Vrabie. Hărţuirea spiritului. p.o pagină de biografie. p. [George Vulturescu. Mircea Zaciu in memoriam. 2000. p. [Bucureşti : Grai şi Suflet . [George Vulturescu. 1999]. nr.[Interviu]. nr. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. 1. 10. 203-209. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 3279. nr. Călinescu. 11. GEORGE În periodice: 3269. Gheorghe. 2000. Începuturile desacralizării. Constant. Scrisul agonic. 3274. 2000. 59-62. 2000. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . Botoşani : Axa. [Interviu]. IOAN În periodice: 3268. 2000. 10-12. Poezie română contemporană. 62-64. Graţian. Cristina. În volume: 3272. [Ioan Vulpe. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". Simion. Scrisul agonic. Monica. George Vulturescu. ***. 4-5-6. Petru M. Traian Ştef. VULCAN. nr. VRABIE. 1. nr. 3276. Vol. Milea. 36. [George Vulturescu. VULPE. Mirela. GHEORGHE În periodice: 3265. 1999]. 37. 6. Bucureşti : Libra. 132-138. Grigurcu. ***. Baciu-Moise. 11. nr. In memoriam Mircea Zaciu. Steaua. 16. p. Arca. 35-36 . 2000. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. Vatra. 2000. 1998]. nr. 35. Poesis. 71-74. 3270. 96-100. nr. 3273. IOSIF În periodice: 3266. 5. nr. Trei poeţi. 3278. Ardelean. 51. 2-3. 2000. 554-560. MIRCEA În periodice: 3275. 3-4. Vatra. p. Viorel. Luceafărul. Horj. 3-4. România literară. Mărturii la sfârşit de veac. Gheorghe. Gheorghe. Estetica scrisului agonic. 3271. De civitate rustica. p. O energie neagră. Vol. 3277. Fişă bio-bibliografică. Poesis. 548-553. Poezie română contemporană. Petru M. nr. p. 1. Jucan. p. 2000. În: Angela BaciuMoise. 11. ZACIU. p. Galaţi : Arionda. 33. p. Baciu. 45. 2000. p. p. 2000. p. Angela. 8. nr. 2000.Eclipsa].Cultura Naţională. Revista de etnografie şi folclor. 3267. 473 474 . 2. 58-61. Grigurcu. 2000. Mircea Zaciu . Paul Vinicius. O energie neagră. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11. Vol. 5-6. 51. 2000. VULTURESCU. nr. 2000. Ardelean.

nr. 2000. Vatra. nr. p. Vatra. 4. Liviu. Luceafărul. Lucia. 8. Mincu. Cordoş. p. 2122. Jucan. 2000. p. Chioaru. 13. nr. 8.. Ana. Marius. 475 476 . Efigia spiritului creator. nr.. Ruxandra. 8. Caranica. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. 11-12. Analiză şi sinteză. 2000. 13. 40-42. p. Mircea Zaciu. Vatra. Vatra. 8. p. nr. Adrian. Vatra. 8. Vatra. 2000. 3305. p. Între "creaţie" şi "analiză". p. 10. p. Manolescu. p. nr. nr. 8. p. Nicolae. 26-30. p. nr. nr. Aurel Ion. Gabriel. 3292. Glose la o nouă lectură. nr. După 40 de ani. p. 2000. In memoriam Mircea Zaciu. 6. Radu. nr. 8. p. nr. Minciuni. 8. 2000. Brumaru. nr. nr. 3287. 2000. 2000. Iulian. Veşminte noi. Vatra. 3304. 3282. România literară. 2000. Drumul prin melancolie. S. p. Vatra. 7. 2000. Dan. Vatra. 13-16. 1. Vatra. 2000. Ne-a părăsit un luminat cărturar. Micu. 8. Glose. Boldea. Pavel. De la Echinox la Bunavestire. 3293. 2000. "Ca un maestru". 2000. p. 12. Chihaia. p. nr. 8. Ivăncescu. [Mircea Zaciu. 8. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". 8. 8. 3301. 2000. Afinităţi bucureştene. Vatra. 2000. Dom' profesor. p. Câmpeanu. Vatra. Mentorul. Chipul nocturn al unui lovinescian. 3300. p. 3283. p. După Cornel Regman. 3307. nr. România literară. Dumitru. 19-20. 16. Dimisianu. Astra. nr. 4-5. 55. 56. "Sarcina chemării". 33. 16-17. p. Vatra. 8. 7-9. 2226. Mizantropul. p. Mircea Zaciu. 2000. 42. pasul în eternitate. 2000. 2000. Vatra. Vatra. nr. 3302. 11. 2000. Ioan. Grănescu. 8. p. nr. Chihaia. Pentru Mircea Zaciu. 8. Culcer. 20-21. 3288. Gabriela. 8. nr. 3285. Luceafărul. Moldovan. Dimisianu. Melinescu. 3281. nr.3280. 2000. Vatra. 10-11. Vatra. 3299. 2000. 3298. Mareş. 8. Georgeta. 2000. 77-79. 2000. Secvenţe. 3033. Valentin. nr. 61-63. p. 3294. Cuciureanu. Chifor. Groşan Ioan. [Interviu]. Mihai. 2000. 2000. 3296. 46-47. nr. Drăghici. Dragolea. 3297. p. 9-10. 3290. 3306. 3303. p. 8. Maliţa. 3284. Ultima amiază. Vatra. nr. Un "neamţ": Mircea Zaciu. Ne-a părăsit un luminat cărturar. 8. 2000. Dumitru. nr. 43-46. 3286. "Viaticum". 3295. Liviu. p. 8. 22. 3289. Damian]. 3. Gabriel. 47-49. 3291. Vatra. Pavel. Luceafărul. 33. p. Vatra. Scrisori din "deceniul satanic". nr. 2000. Marin. 2000. Blandiana. Vatra. Sanda. nr. p. nr. George. Nicu. Alexandru. 12-13. 13. Tribuna.

8. nr. [Interviu]. Viaticum. Oprea. 75-76. 3-4. 1-2-3. 3311. 16-17. 8. Magistratura lui Mircea Zaciu. nr. Mărturii la sfârşit de veac. nr. Vlad. Muşlea. 8. 139-140. Sav. Galaţi : Arionda. Vatra. 8. Amărăciune. Popescu. 33-35. 3329. 2000. [Mircea Zaciu. 3322. Alexandru. nr. Mureşan. "O lege nouă". nr. Alborada : poezii gotice. p. 3310. Reşiţa : Modus. 210-215. p. nr. Octavian. Moraru. Vatra. E. Alexandru. 13. ZAHARIA. p.. p. In memoriam Mircea Zaciu. AR. Vol. p. 2000. 8. 3318. Vatra. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. 8. nr. 5. Vatra. 8. p. Pop. Vatra. 9. Baciu-Moise. 3324. Prezenţa lor argintie. 2000. [E. Pompiliu. p. 3325. Vădan. p. Vatra. Cornel. p. Viorel. 8. Vatra. Arca. 10. 8. 3314. 39-40. Dumitru. 8. Popescu. 11. Mureşan. p. 3321. 3328. Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. Vatra. Pavel. Vatra. Vasile. 63. Critica literară şi "ispita creaţiei". Horia. 33. 8. Vatra. Romulus. România literară. 11. Vatra. 79-81. 2000. nr. Ar fi fost ziua sa. nr. p. Rusan. 8. clasicism şi baroc în poezia românească. p. Ştef. 13-14. 2000. nr. În: Angela BaciuMoise. 2000. nr. Ovidiu. Pop. O nuanţă mai palidă e gri. octombrie 1997. "Idele lui Marte". 8. 8. Doclin. p. Curierul românesc. O recuperare necesară. p. 2000. 14-16. Titu. În volum: 3330.[Interviu]. nr. Zaharia. Mihaela. Angela. Vatra. Negoiţă. [Interviu]. Dora. nr.. 49-53. 2000. 8.. A mai murit un luptător. 3313. 22. [Interviu]. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". 13. 8. Ursa. Repere ale spiritului critic. 2000. Cluj-Napoca : Cartimpex. 2000. p.. 15. 3323.3308. Vatra. Pecican. 2000. 2000. 2000. Ioan. p. Adrian. nr. 11. În volum: 477 478 . 3315. Ion. Vatra. nr. 53-55. Vatra. 2000. Ursu. p. 2000. Vatra. 18-19. Profesorul. 2000. p. p. nr. 11. 3326. 3327. 2000. 3320. Muşlea. Teodor. nr. 2000. 3312. nr. Contemporanul. 3317. 3309. Ion. p. 8. Exemplul. 8. La "Echinox". 3316. 35-38. Vatra. 1998]. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. 1. 2000.. 2000. Vatra. nr. 33. Traian. p. Ioan. Lucia. 2000. 2000. Ar. Muşina. Ion. 8. În periodice: 3331. nr. 55-57. Romantism. 2000. nr. p. Mircea Zaciu. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". Am fost lăptar la Mircea Zaciu. p. Schiţă de portret. 3319. 10. nr. p. 1998]. Nicolae. nr. 2000. Vatra.. 7.

Mureşanu. Tăceri de vitraliu. Grigurcu. Ulici. p. 561-572. 6. 35. 2000. Universul cărţii. 5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 1. DUILIU În volume: 3337. În: Laurenţiu Ulici. Apostol. 2. [Dima Zainea. 2000. 1999]. Possssssster: [versuri] . Poezie. 2000. ZAHARIA.[Interviu]. Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului.Viaţa la ţară. Breviar teatral. p. 2000. 10. Mărturii la sfârşit de veac. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. 7. Duiliu Zamfirescu . ZAMFIRESCU. 284-288. [Doru Mareş. Estetica tăcerii. 116-142. Ştefan. Mureşanu. Turnu Severin : Prier. Zaharia. Mimând orgasmul social. 2000. p. Dănăilă. Vol. Diuliu Zamfirescu. 3341. Idolul şi Ion Anapoda]. Octavian. proză. Romane şi romancieri în secolul XX. Cronici literare. Tomis. ZAINEA. Laurenţiu. ZAMFIRESCU. Angela. Constanţa : Ex Ponto. Luceafărul. Proză românească. Florina Zaharia. Gheorghe. Proză românească. 1999]. Galaţi : Arionda. Bucureşti : Du Style. 1998. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. Dănăilă. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 202-204. Zamfirescu. Cronici literare. În: Aureliu Goci. 10. [Florina Zaharia. 3339. FLORINA În periodice: 3333. Iaşi : Timpul. Baciu-Moise. În: Angela BaciuMoise. Mitică şi Hyperion. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. Gurău. 5. În: Radu Dănăilă. p. 3338. Vol. teatru. În volum: 3342. Vol. În: Apostol Gurău. [George Mihail Zamfirescu. Poetul E. Goci. Alegere de stareţă]. nr. Florina Zaharia: Goală pe străzi. 2000. Radu. 1.3332. Vol. 6. C. 216-219. 479 480 . Poezie română contemporană. Domnişoara nastasia. Emil. Ion Zamfirescu. 19. Bucureşti : Amurg Sentimental. nr. În: Radu Dănăilă. Galaţi : Logos. teatru. M. Cartea cu postere. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 53-66. Celălalt. Alexandrescu. proză. [Damian Stănoiu. Aureliu. Debuturi '98 (I). Goală pe străzi. Radu. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. p. p. Domnişoara Nastasia de G. 2000. Soviany. 1998]. Universul cărţii. Miruna. DIMA În periodice: 3336. 1. 2000. Ar. În volume: 3334. 89-92. ION În volum: 3343. 6. În: Emil Alexandrescu. 3335. Editura Gramar. p. p. 7. Miruna. nr. 300-301. p. ZAMFIRESCU. Poezie. Editura Gramar.

1994]. 3346. Naufragiul (vol. 1998]. 54-55. nr. 1997. Iaşi : Timpul. Şah la rege. Naufragiul. 2000. Mureşanu. nr. 2000. Iaşi : Loreley. Naufragiul. 1998]. 2000. Vatra. [Daniela Zeca-Buzura. Timişoara : Amarcord. Ion. 5052. Sălcudeanu. 58-59. Miruna. Paul Zarifopol. Cliveţ. Boldea. 3349. Ionescu. Moartea lui Levi. 59-60. [Dinu Zarifopol. Universul cărţii. 2000. Moartea lui Levi. 10. 3345. p.. 8. 1. Naufragiul. 1. Şah la rege. [Dinu Zarifopol. 3348. ZĂRNEŞTI. Vatra. Şah la rege. Timişoara : Amarcord. Moartea lui Levi. nr. 1994. 43. Luceafărul. 2000. Roşioru. I. Estetica detaliului. p. Literatura română în analize şi sinteze. DUMITRU ENE În periodice: 3355. Crima generalului. Constanţa : Leda&Muntenia. Dragolea. Clasicii. Naufragiul. Cocorul de pază. 3357. 1. Moartea lui Levi. ZARIFOPOL. [Dinu Zarifopol. 35. 2000. nr. Nicoleta. III. Anotimpul restanţelor. Bucureşti : Loreley. Textul oricărei femei e o cheie. Naufragiul. [Interviu]. 2000. p. [Dinu Zarifopol. Timişoara : Amarcord. Timişoara : Amarcord. [Dinu Zarifopol. ZECA-BUZURA. Bacău : Lorelei. 1. 3352.. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Coresi. Al. 2000. 2000]. Malamen. [Dinu Zarifopol. Un haijin. Dan. Stanca. 3347. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". "Naufragiul" salvat de personaje. IV. 17. 1. Vatra. nr. Romanul aspirator. nr. Emil. vin ruşii. [Dumitru Ene Zărneşti. Crima generalului]. nr. 56-57. Boldea. p. Timişoara : Amarcord. Crima generalului]. Alexandru. Vatra. p. Th. Şah la rege]. vol. nr. nr. PAUL În volum: 3354. Vatra.. Naufragiul. 1998. Vatra. Iulian.. nr. 57-58. nr. Tomis. Mihai. Crima generalului]. Vlad. 1994]. 2000]. Naufragiul. Iaşi : Lorelei. 1997. 1. Cînd pleacă nemţii. p. Nicoleta. Drăghici. Alexandrescu. Sandrino. Naufragiul. [Dinu Zarifopol. 3353. vol. 3350. O carte document. Georgeta. p. [Dinu Zarifopol. 8. Vatra. 1994. Iulian. 1. 2000. [Dinu Zarifopol. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 3351. p. Proză românească. p. nr. O carte document. 481 482 . Moartea lui Levi. 6. DINU În periodice: 3344. DANIELA În periodice: 3356. p. p.ZARIFOPOL. [Daniela Zeca-Buzura. O carte "sentimentală şi cinică". Îngeri pe carosabil: proză. 37. 2000]. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. Luceafărul. II. Iolanda. p. Iaşi : Loreley. 2000. Îngeri pe carosabil: proză. p. 56-57. 5. nr. 50-52. Gavriloaia. Şah la rege. Moartea lui Levi. Vatra. Timişoara : Amarcord. 5. 1. 55-56. p. Vatra. 1997. 1999 )]. vol. 2000. 2000. 547. 2000. 1. 2000. Bucureşti : Coresi.

Zegreanu. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. 10. 2000. Zegreanu. nr. 573-580. Alexandru. Gheorghe. 12. nr. 11. 3360. 2000. p. Apostrof. OCTAVIAN GR. Rogojan. Universul cărţii. 1999]. 7-8. Epopee provincială. 1999]. nr. [Recenzie de carte]. 2000. 35. În periodice: 3358. 2000. Cluj-Napoca : Gloria. 13. p. 10. 1999]. Luceafărul. 6. Botoşani : Axa. Poezie română contemporană. 2000. Entuziasme şi sarcasme. nr. Pe scara unui gând. O revenire a "omului holografic". 6. 33. 2000]. Costache. [Ion Zubaşcu. nr. România literară. 3367. Claudiu. Bardan. 7. p. Florin. Noiembrie însângerat. 3366. Dan. 42.1999]. Despre actualitate. Gheorghe. [Octavian Gr. Bucureşti : Humanitas. Tribuna. Steaua. 6. 5. p. Cluj-Napoca : Gloria. 37. Florentina. 6. 33. HARALAMB În periodice: 3362. Pe scara unui gând. ZEGREANU. În volum: 3368. 5. Ornea. 4. 2. 3359. Omul disponibil. Zegreanu. 33. 9. 2000. 33-36. 2000]. Simona-Grazia. ION În periodice: 3365. 2000]. "Viitorul e maculatură". Dima. 3361. nr. Bucureşti : Fundaţia Pro. Cluj-Napoca : Gloria. nr. Groza. nr. 483 484 . p. ZINCĂ. 3364. ZUBAŞCU. 1999]. ZOGRAFI. 2000. Contemporanul. 102-103. [Ion Zubaşcu. 2000. Victoria. 7-8. p. Omul disponibil. 8-9. VLAD În periodice: 3363. Cuvîntul. Cistelecan. Botoşani : Axa. [Ion Zubaşcu. [Vlad Zografi. Milescu. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. Bucureşti : Humanitas. O carte tulburătoare. [Vlad Zografi. 23. [Octavian Gr. Z. Reconstituirea unui asasinat. p. Omul disponibil. 51. p. Laiu. Poezie românească. 2000]. Vol. România literară. nr. "Albul gândului nerostit". 2000. p. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Octavian Gr. p. 2000. nr. [Haralamb Zincă. România literară. p. Pe scara unui gând. Grigurcu. 10. Grigurcu. Poet şi cîntăreţ. Maria. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Botoşani : Axa. Pe scara unui gând.

Emil Brătescu-Voineşti. Grigore Vintilă. Ion Bălcescu. Ioan Anania.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Adrian Daian. Barbu Ştefănescu Dimov. Alexandru Pillat. Ion Hogaş. Miron Coşbuc. Ion Davila. Fănuş Neculce. Gellu ALEXA. Horia Voiculescu. Dimitrie Caragiale. Tudor Vieru. Adriana AILENEI. Ion Costescu. Nicolae Galaction. Ion Negruzzi. Radu G. Elena Vianu. Emil Constantinescu. Camil Philippide. Vasile Zamfirescu. George Crainic. Anton Petrescu. Alexandru Maiorescu. Mihai Rebreanu. Pavel Holban. vezi: Marinescu. Mihail Vinea. Duiliu Zarifopol. Mihai Filimon. VLAD vezi: 485 486 . Constantin Cioculescu. Nicolae Bănulescu. Monica Stoica. Bacovia. Andrei Neagoe. Ion Dumitrescu. Maria ACTERIAN. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Garabet Ionescu. Dumitru Radu Preda. Mihail Slavici. Paul Naum. Ion Luca Caragiale. Vasile Alexandrescu. Budai-Deleanu. Ştefan Augustin Druţă. IULIA vezi: Bodnaru. Al. Nicolae Lovinescu. Panait Labiş. I. SERGIU vezi: Blecher. Mirela Săhlean. Camil Philippide. Constantin Odobescu. Martha Blaga. Petru Eliade. Barbu Cocora. Anatol E. Alexandru Papadat-Bengescu. Titu Minulescu. Eugen Lovinescu. Ion Mureşan. Gala Goga. Nichita Steinhardt. Alexandru Sadoveanu. Adrian ALECSA. George Cărtărescu. Geo Botta. MIHAELA vezi: Eminescu. George Ureche. Ana Bogza. Ion AL. Ion Buzura. Mihai Ciopraga. Alecu Sadoveanu. EMIL vezi: Alecsandri. Ioan Sorescu. Liviu Russo. Tudor Baconsky. Lucian Blandiana. ALBERT. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. C. Domokos ALBU. Angela Ţeposu. Grigore Văcărescu. Octavian Hasdeu. Valeriu Anghel. Horia Macedonski. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. Costache Noica. Marin Stănescu. Mateiu Caraion. Eugen Barbu. Ion Băieşu. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Mateiu Dan. Ion Popescu. Hortensia Perpessicius Petrescu. Dimitrie Arghezi. Gellu Spiridon. Calistrat Husar. Constantin Cioran. Mircea Eminescu. LUCIAN vezi: Dorian. Mihai Roznoveanu. Paul ALEXANDRESCU. Mihai ADAMEK. Sorin ALEXANDRESCU. Peter Neagu. Marin Ralea. Pompiliu Costin. Ştefan Bibescu. Augustin Cantemir. Alexandru Delavrancea. Alexandru Ibrăileanu. Nichifor Creangă. M. Eugen Istrati. Geo Dumitriu. Caragiale. DIANA vezi: Babeţi. Mircea Cimpoi. Ion Călinescu. Leonid Doinaş. Grigore Alexandru. George Barbu. Nicolae Topârceanu.

ATTILA vezi: Lakatos. BARUŢU T. vezi: Eminescu. Vasile ANTONESCU. Lucian Vârgolici. Titel. MARIA vezi: Cruceanu. Sorin ARDELEAN. Cezar Manolescu. Cornel Sântimbreanu. Nicolae Creţan. Ada D. Dan C. Ion Regman. Mircea Zamfirescu. Radu G. Eminescu. Ioana Caracostea. George Breban. ŞTEFAN vezi: Eminescu. K. Mircea Schenk. Ioan-Victor APOSTOLEANU. BERDJ vezi: Eminescu. Cassian Maria BADEA. ANGELA vezi: Astaloş. Mircea Horia Ţeposu. Ion Mihai Cimpoi. MIRELA vezi: Zaciu. NAE vezi: Cristea. ANA vezi: Eminescu.Patapievici. Vasile Mihăilescu. Mihai Cioculescu. Mihai BALTAG. vezi: Eminescu. Constantin Pica. ION vezi: Abăluţă. RÉKA vezi: Kaffka. Margit BALOTĂ. Cioran. Alexandru Ghiţulescu. Nicolae Eminescu. Veronica ANDRU. Simion. IOAN vezi: Furdui. MIRCEA vezi: Bot. Ulici. DAN C. Gabriela BABEŢI. Mihai BALÁZS. ŞERBAN C. Eugen Simionescu. Mircea BACIU-MOISE. áron BALÁZS. Gabriela Dan. Nichita BABA. Gizella Karácsony. Emil Miloş. Constantin Stan ANGHELESCU. George Zaciu. Nicolae Manu. Ion Igna. Christian W. ADRIANA vezi: Beligan. Sorin AŞGIAN. Grigore Papahagi. Laurenţiu Vasiliu. Mihail George. Veronica BACIU. Mihai Micle. Mihai ANDRONESCU. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. Teodor Vulturescu. Fănuş Pepino. VASILE vezi: Dogaru. CEZAR 487 488 . NICOLAE vezi: Balotă. vezi: Eminescu. D. Ion BADEA. ION vezi: Eminescu. EUGEN vezi: Stănescu. Emil Cugler. Barbu Codrin. Mihai AXINTE. CORINA vezi: Roşca. GRIGORE M. Marian Ştrempel. Radu ARON. Tudor ARIEŞANU. Mihai AVAKIAN. Horia-Roman ANDREESCU. Spiridon. Nina Dumbravă. Nicolae Cantacuzino. Şerban Diaconescu. Mircea ARGHEZI. Mihai Micle. PETRU M. Ştefan Ceranu. Cristian Pop. Mihály BALMUŞ. Constantin Amariţei. Vintilă BALOGH. Mihai Zaciu. Mihai BACIU. GEORGETA vezi: Alecsandri. Stan V. Mihai Fântâneru. Ion Neagu. PAVEL vezi: Horia. Gabriel ANTONESCU. Anamaria Eminescu. Benő Tamási. vezi: Balotă. vezi: Arghezi. Mircea Ivănescu.

Dinuţ. Radu Loghin. RADU vezi: Ulici. GRATIELA vezi: Eliade. Mircea BARABÁS. MIRCEA vezi: Iosif. Daniel Eminescu. NISTOR vezi: Saramandu. FĂNUŞ vezi: Cârneci. Viorel Ţene. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. László Kiss. Liviu Ioan Ţepeneag. George Cubleşan. Anghel George. Caragiale. Domokos Szőcs. Mihai BĂLU. George BÂRNA.vezi: Eliade. Bogdan Vulturescu. Şerban Lungu. Băran. Ioan Ploscaru. LIGIA vezi: Caragiale. Mircea Liviu Grama. Marin Spiridon. Paul BELTECHI. Ioan Izbăşescu. Mihai Eminescu. Calistrat Cubleşan. Dorin Popa. Marius BERINDEI. Lucian BĂILEŞTEANU. Constantin Dan. Marta Lanescu. Mircea BENŢEA. Ovidia Bassarabescu. Beldeanu. Aladár Lászláffy. Paulina Rachieru. Mihai Gâdea. Augustin Nedelcovici. NICOLAE vezi: Ciocârlie. Ion Luca Căliman. Iancu Holban. George BARDU. Emese Farkas. BARDAN. Elvira BARDAN. Laurenţiu BĂRBULESCU. Mihai Costin. Csaba Magyari. Cassian Maria Stancu. KÁLMÁN vezi: Dobos. Clara Vinicius. Ion Cârlan. Nicolae BARTON. Mircea A. Béla Molnos. Valentin Drăgan. Victor BĂLU. Livius BERCEANU. Lajos Páskándi. DAN vezi: Zegreanu. Al. ION vezi: Beniuc. MIRCEA vezi: Ciocârlie. MARIAN vezi: Arion. Constantin Sorohan. A. MIRCEA vezi: Mărgineanu. Ştefan Ion Goga. Ion Luca BENGA. Mihai BĂRBULESCU. Bujor Nistor. Arcadie Ştirbu. János Szilágyi. Adrian Dinu Roşca. Titu Dolfi. Dan Mirea. Nicolae Cârneci. Octavian Gr. Mihai BERTHA. Géza 489 490 . Valeriu Stănescu. ZOLTÁN vezi: Balla. ANA vezi: Sebastian. Neculai V. George Stoiciu. Livius Cuşnarencu. ANDI vezi: Eminescu. István BARBU. Zoltan Kányádi. Gheorghe Izsák. SIMION vezi: Abăluţă. Imre Jékely. HORIA vezi: Blaga. Ion Butnaru. Viorel Nacu. VASILE vezi: Arion. Sándor Király. Amelia Suceveanu. A. Florin Ulmu. Dumitru BÂRSILĂ. Zsófia Egyed. Mihail BĂDESCU. I. Gizella Horváth. Lajos Markó. Constantin Argeş. Radu Cimpoi. Mihai BĂNICĂ. DAN vezi: Eminescu. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Alexandru Ghilimescu. árpád Hervay. Leo Calafeteanu. Jenő Lászláffy. Sorin Sorescu. Géza Székely. Pavel Diaconu.

Dumitru Radu Preda. Ioan 491 492 . Ioan Radu Volovici. Leon Zaciu. Al. Iustin Sipoş. Marin Raicu. Alina Spiridon. Lucian BRUMARU. Sorin Bănulescu. Mihai Ierunca. Virgil Ignat. Nicolae Ştefănescu. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. IONEL vezi: Ungureanu. George BOHANŢOV. Mihai Georgescu.Tamás. Dumitru BUCUR. Mircea Iaru. Caius Domnea. RADU vezi: Oprescu. Monica Vlasie. Floarea Văcărescu. Dorin Medeanu. Veronica Băicuş. Mihail Măran. I. Eugeniu Ruba. Nicolae Cordoş. Mircea BOGDAN. Mihai Ivăncescu. Ţuţuianu. ŞTEFAN vezi: Balotă. Mihai Funeriu. Gheorghe Pop. Mircea BUCIU. István Visry. Paul Ivasiuc. Ruxandra Mureşan. Ştefan Călinescu. Dumitru Nistor. Sanda Danilov. Adrian Mungiu-Pippidi. ANDREI vezi: Cărtărescu. Áron Tóth. Mircea Dan. IOANA vezi: Eminescu. Alexandru Mugur. Mircea Ţeposu. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Geo Eminescu. Călin BORTĂ. Ioan Petru Diaconu. Dragolea. Dumitru Culianu. Ioan Es. Diana Anca. Iulian Bodnaru. Vasile Dobrescu. Geo George. Nicoleta Stănescu. Lucian Cîrstea. Dinu BOLOG. Cârdu. Ştefan Bogza. Dan Stan. Mihai Manolescu. Geo Cassian. Alexandru Maniuţiu. Mircea BODIU. Mihai Valmarin. Aura Ciocârlie. Petru Christi. Adrian Cărtărescu. Mihai Eliade. Nichita Ştefănescu. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. CHRISTIAN vezi: Eliade. I. ELENA vezi: Eliade. Ion Panţa. BLANDIANA. Radu G. Florin Popescu. ROMULUS vezi: Balaj. IULIAN vezi: Adamek. Domnica Godeanu. Daniel Blaga. Mariana Ţepeneag. AUREL ION vezi: Zaciu. Mariana Mureşan. Mircea Eminescu. Cornel BRANEA. Mircea Zarifopol. ANDREI vezi: Eliade. Ion Muşina. Alex. Scarlat. András BÎFTOI. Anamaria BREBAN. Cristina Crudu. Daniel Gălăţanu. Magda Ene. Ulici. Mircea A. Lucian Sălcudeanu. Liviu Ioan BOERESCU. Radu Sergiu Streinul. NICOLAE vezi: Bănulescu. Nina Dumitrescu. Al. Emil Coşoveanu. Mircea BOT. Luisa BOTA. Florin Marin. Grigore BOLDEA. Nichita Felea. Mircea BORBÉLY. Laurenţiu BRUCIU. ANA vezi: Zaciu. Timea Tamási. Gabriel Dumitrescu. DACIANA vezi: Beligan. Livius Cioran. ANDRA vezi: Blaga. Lucian BOGDAN. Alexandru Stoiciu. Victor Marino. DORINA vezi: Cârneci. Vasilescu.

CONSTANT vezi: Alboiu. Doina Marin. CĂUŞ. MIRCEA vezi: Buzura. CĂLINESCU. Mihai Manu. Alexandru CANGE. ION vezi: Alexandru. Mircea Vulpe. Mircea CASSIAN. FLOAREA vezi: Isac. Nichifor Cristea. VERA vezi: Crohmălniceanu. ION vezi: Culianu. Mihai CARANICA. Geo Ioanid. Aurel Sergiu BUZEA.Ianuş. Ion Cacoveanu. Ioana BUCUR-PERŢE. Emil Popescu. G. NINA vezi: Crohmălniceanu. Augustin Daneliuc. Petru BULEI. Liviu BUZATU. IOSEF EUGEN vezi: Sever. Mariana Mitchievici. Mihai CARAMITRU. Ioan BUDU. Mihai CĂLIN. Ovid S. MIHAELA vezi: Miroiu. Liviu CĂRTĂRESCU. Cecilia Vlaşin. BUDUI. Emil Rebreanu. Ovid S. Ion BURUIANĂ. CAU. IACOB vezi: Rebreanu. GHEORGHE vezi: Marinescu. Graţian Mărgineanu. Mircea Zaciu. ION vezi: Eminescu. Victor Nicolaie. Cristian Tiberiu BURLACU. Ion Negrilă. Ştefan Cioran. CONSTANŢA vezi: Albu. George Eminescu. Ion Eminescu. Florenţa Dumitrescu. Liviu BUD. Ioan CĂLINESCU. Mihai Micu. ELENA vezi: Nedelcovici. BOGDAN vezi: Eminescu. Ioan Liiceanu. Leonid CĂLUŢ. Angelo Nichifor. NICU vezi: Eliade. Ioan Eminescu. DORU GEORGE vezi: Fanache. Mircea CAZIMIR. Ştefănescu. Mihaela CĂPUŞAN. Mihai CĂLINESCU. IOAN vezi: Buduca. Radu G. O. Iulian Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Popescu. Vasile Istrate. Emil BUTA. vezi: Eminescu. Ovid S. Ioan Buzaşi. ŞTEFAN vezi: Călinescu. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. Mihai 493 494 . Mihai BUICIUC. Ioan Petru BULGĂR. Adrian Popescu. RADU vezi: Eminescu. Marius Iaru. Eminescu. CORNEL vezi: Rebreanu. Mihai Flora. Zigu CAMPUS. VIOREL vezi: Nicolae. NICOLAE vezi: Ornea. GHEORGHE vezi: Caraion. Gabriel Ţeposu. Bujor BUDUCA. Stan V. Liviu BUZAŞI. Emil Crainic. Florin Ilea. Ioana Nimigean. Mihai Jucan. MATEI vezi: Dimov. Maria Eminescu. CRINA vezi: Groşan. Letiţia Ioanid. RAMONA vezi: Eminescu. Ionel CAJAL.

Judith Ştefoi. DUMITRU vezi: Cesereanu. Vlad Răduţă. Gabriel CIOBANU. Mihai Fundoianu. ION vezi: Fundoianu. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. Mihai Titel. Leo CHINDE. LIVIUS vezi: Eminescu. Anca Luminiţa Moroşanu. MIHAI vezi: Eminescu. Jehan Marino. ALINA vezi: Pavel. Bogdan Mészáros. SIMONA 495 496 . Gheorghe CÂMPEANU. Angela Melinescu. Adrian Oţoiu. Miron Eminescu. MARIUS vezi: Tănase. Neagoe. Ulici. Mihai Jurcă. Sorin Tupan. Mircea CHIPER. Mircea CÂRLAN. Anamaria Cristea. LIVIU vezi: Zaciu. Mircea CHIFOR. Benjamin Tanou. Mihai Pumnul. Virgil Stoenescu. Ion CÂRNECI. MAGDA vezi: Nicolescu. RADU vezi: Caragiale. Gabriela Popa. Geo CHIRIAC. Laurenţiu Zaciu. AURA vezi: Balotă. Călin Zaciu. Iulia CHRISTI. Mihai Rebreanu. Adrian CHELU. Basarab CENUŞĂ. VALENTIN vezi: Zaciu. Vladimir CIOCULESCU. Bianca Călinescu. Sorin CIOCULESCU. Viorica Roşca. Costache Pleşea. George Virgil Streinu. CRISTINA vezi: Beligan. Alexandru CIMPOI. TITA vezi: Dumitrescu. Viorel CHIVU. Alexandru CIOCÂRLIE. Maria-Ana CHIOARU. DUMITRU vezi: Horj. Mihail CESEREANU. Mihai Got. CĂLIN vezi: Butnaru. Nicolae Cioran. Virgil Popescu. Emil Marinescu. EVELINA vezi: Codrescu. DIANA vezi: Cubleşan. Antim I. Mateiu Eminescu. DAN vezi: George. CHIFOR. RADU vezi: Popescu. Traian CHEVEREŞAN. PAVEL vezi: Ionescu. BARBU vezi: Abăluţă. Dan CHICHERE. Petre Stănescu. Constantin Gheorghiu. Nichita Ştefănescu. Gheorghe Olăreanu. Elena Vlasie. Benjamin Sadoveanu. George Cubleşan. Constantin Arion. Victoria CHIHAIA. Stelian Sorin. Toma CHIRILĂ. Valeriu Mircea CIACHIR.CÂMPAN. CIOACĂ-IOANID. VASILE vezi: Murărescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Constantin Eminescu. C. MARIN vezi: Ştef. Liviu CERNĂTESCU. RUXANDRA vezi: Calvus. Alex. Mircea M. Tucu Mureşan. P. VERONICA vezi: Greere. Mircea CHINCEA. Aron CÂRLIGEANU. George Balotă. Ruxandra Ghiu. NICOLAE vezi: Costin.

Robert CIURTIN. CONSTANTIN vezi: Pop. Ioan Ianuş. Cristian Călinescu. Şerban Cioran. Marius Lovinescu. MARIANA vezi: Mălăncioiu. Mihai CISTELECAN. Emilian Neagoş. Maria CIORAN. Dimitrie Eminescu. Horia Alexandru CORDOŞ. Emil Ţepelea. Cezar Blandiana. Mihai CODRUŢ. Mihai Macedonski. Sorin Morar. Ana Boldea. Gabriel CORDOŞ. Veronica Preda. Sorin Zaciu. Perian. Liviu Ioan Zubaşcu. Monica Marinescu. THEODOR vezi: Eminescu. NICOLETA vezi: Căbuţi. Nicolae Eminescu. LUMINIŢA 497 498 . Gheorghe Sălcudeanu. Dinu COANDE. Vasile Danilov. Ioana Eliade. IOANA vezi: Şerban. Andrei Flora. Ion Zarifopol. Nichita Dimov. ILIE vezi: Bolintineanu. Horia Alexandru Drăgan. ILEANA vezi: Selejan. Sanda Dan. Mircea CLIVEŢ. Emil CIOPRAGA. Lucian CONSTANTIN. Angela Popescu. Mircea CORNEA. vezi: Balotă.vezi: Arghezi. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. Ruxandra Lovinescu. Ana CONDEESCU. Simona CODREANU. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Liviu COMĂNESCU. Mircea Fischof. NICOLAE vezi: Marinescu. Mihai CONSTANTINESCU. MIRCEA vezi: Eminescu. Tudor Cioculescu. VAL vezi: Gheorghiu. Aurel Eliade. Leonid Dumitraşcu. Iulian Cordoş. MIRCEA vezi: Eminescu. ILEANA vezi: Chihaia. DOINA vezi: Eliade. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Eugen Stoiciu. DANIEL vezi: Vasiliu. G. Nicoleta Simion. Mircea CORNEA. COJOCARU. MARINA vezi: Moisescu. Lucian CORBU. Irina CORBEA. G. Valeriu CONSTANTINESCU. Apostol CONDURACHE. Alexandru CONSTANTINESCU. George Oprişan. Mihai Ivăncescu. CAMELIA vezi: Căbuţi. Nicolae Blaga. Liviu COLOŞENCO. Pavel CORBU. Mihai Rebreanu. EMIL vezi: Eliade. SANDA vezi: Balotă. Ioan T. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. EUGEN vezi: Eliade. Angela Mărculescu. I. Mircea Galaicu-Păun. Ileana COFAN. Val CONSTANDACHE. Monica Micle. Ion CISTELECAN. Mircea CIPARIU. ALEXANDRU vezi: Baltag. GEORGE vezi: Şimăndan.

IBOLYA vezi: Páskándi. Miron CRUCERU. Ghenadie CS. DANA vezi: Anghelescu Irimia. Liviu CRISTEA. COSMA. ION vezi: Ţene. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. Doina Mihăilă. DAN vezi: Almăjan. DUMITRU vezi: Postolache. Ovid S. Mircea Popon. Viorica Todoran. Vaida-Voevod. AVRAM vezi: Eminescu. vezi: Crohmălniceanu. CREŢU. 499 500 . IOANA NARCISA vezi: Doinaş. Florica CRISTEA. Titel. Slavco CRISTEA. ALEXANDRA vezi: Naum. Alexandru Pleşu. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. Liviu Sâncrăian. Ioan Rebreanu. Andrei CRISTOFOR.vezi: Eminescu. Horia CRUDU. Ştefan Augustin CREŢU. Duda. Ţeposu. Mihai CRISTEA. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. G. Mircea Glodeanu. Marian CRĂCIUN. Sergiu Anania. Ion Comnea. Alexandru Vasile. I. Dumitru Eminescu. TEODORA vezi: Hrubaru. RADU vezi: Crohmălniceanu. NICOLAE vezi: Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Al-George. Victoria Dorian. COSAŞU. Gellu Eminescu. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. GABRIEL vezi: Ioan. Veronica CORNEA. Gellu Sorescu. Viorel Dumitraşcu. Gheorghe Tudosescu. Géza CSÁK. DANIELA vezi: Papahagi. Mihaela CRĂCIUN. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Marin CRĂCIUN. ALIN vezi: Liiceanu. Mihai Micle. Viorel Iordache. Ovid S. Ovid S. Iordan Kiropol. Mihai Filipciuc. Mihai Fay. Virgil CRISTIAN. Ion Glodeanu. VIOREL vezi: Eminescu. Ştefan J. DAN vezi: Chimeţ. Liviu CUBLEŞAN. CORNELIU vezi: Derşidan. VALERIU vezi: Titel. OVID S. FLORENTINA vezi: Zografi. Vlad COŞOVEANU. Constantin Paleologu. Eugen Tohăneanu. Alexandru CRAIA. Valeriu Băjenaru. Gheorghe CRĂCIUN. Mihai COSTACHE. Virgil Eliade. Ioan CRĂCIUN. Radu G. Mihai Horj. Vasile CUCIUREANU. Emil Iovănel-Spineanu. CAMELIA vezi: Căbuţi. LUCIA vezi: Eminescu. SULTANA vezi: Blaga. Sorin CRISTEA-ENACHE. Gheorghe Popa. Horia Alexandru Cuşnarencu. Ion CRĂCIUN. George Duda. Lucian Brad. NAGY. Sorin CROITORU. Ovid S. Gabriel Noica. George Cacoveanu. HORIA vezi: Bernea.

Alexandru DIMA. Ioan Mănucă. Ovid. ANDREEA vezi: Celan. Ovid S. DASCĂLU. Liviu Topârceanu. GABRIEL 501 502 . Ion Sadoveanu. DUMITRU vezi: Eminescu. Paul Corbea. RADU vezi: Anegroaie. GHEORGHE vezi: Eminescu. Teodor DAVIDESCU. Ion DIMISIANU. S. Sorohan. Marin DECIU. DAN vezi: Damaschin. Liliana Perşa. Dan Nicolescu. DANIEL vezi: Guţan. Eugen DIACONU. Lelia Petrescu. Ioana DAMASCHIN. RADU SORIN vezi: Corbea. Cristina Lungu. SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. George DIACONU. Mircea CULIANU. IOAN DUMITRU vezi: Cristian. Mircea CUCU. Ion Foarţă. Vasile CULCER. Mihai CUCU. Gheorghe CURTICĂPEANU. Mircea Cozea. Mariana Zubaşcu. Mihai DEACONESCU. Octavian Ionescu. Nicolae Şelaru. vezi: Breban. George A. Dan Doclin. Dana Eminescu. Flaviu DERŞIDAN. MIRCEA A. Maria Ardeleanu. Ion Rotund. Luisa CUŞNARENCU. Cezar Cîrstea. I. Diaconescu. Dan Roşioru. Dan DAMIAN. Liana Crohmălniceanu. Eugen Tohăneanu. Nicolae Crohmălniceanu. NICOLETA vezi: Sorescu. Mihail Sorbul. BOGDAN MIHAI vezi: Celan.Zaciu. Paul DATCU. János Dénes DENCIU. ION vezi: Avram. Ilie Tomuş. SZILÁRD vezi: Orbán. Lazăr Popa. Toma Lazia. GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Elvira Todoran. Paul DELEANU. IORDAN vezi: Petre. S. GYULA vezi: Eminescu. Mihail Sebastian. Duiliu Zamfirescu. Drăgan. Mihail Zamfirescu. IOAN vezi: Perian. Constantin Eminescu. DAN vezi: Eliade. IOAN PETRU vezi: Eliade. DELIA vezi: Corlan. Radu Sîrbu. Ion DIACONESCU. Mihai DÁVID. Mircea Zaciu. Simona-Grazia Eminescu. Ovid S. Mihai Pillat. ION vezi: Preda. Mircea CURSAN. IOAN vezi: Davideanu. Ion D. Constantin DEACONU. Maria CURŞEU. Mihai Grigorie. Mihai Georgescu. IOANA vezi: Grăsoiu. Valmarin. DOINA vezi: Benţea. ALINA vezi: Ionescu. G. Mircea DEMETER. Paul CUCU. ŞTEFAN vezi: Dima. George Mihail DĂNCILĂ. Paulina DĂNĂILĂ. vezi: Baltag. Mihail Dumitriu. Paul Lascu. Vârgolici.

IOANA vezi: Cuşnarencu. Nichita DRAGOLEA. Ar. Mihai DOBRE. DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. Pavel DUŢU. VASILE vezi: Eminescu. Laurenţiu FABBRO. MIHAI vezi: Boldea. CORNELIU vezi: Cristian. Radu G. RODICA vezi: Stănescu. GABRIELA vezi: Naum. Isabela DUNĂREANU. AL. Henriette Yvonne FANACHE. Vlaicu Lungu. Daniel Eliade. Horia Grigurcu. DOMINCOVICI. Tatiana DINULESCU. Paul Pop. DOBRE. Mihai Goma. Virgil Dumitrescu. IUSTINELA vezi: Selejan. Mihai ENE. Mircea DIMITRIU. Mihai DRAGHINCESCU. Alexandru Târziu. Laurenţiu DRĂGAN. IOANA vezi: Ţeposu. FULVIO DEL vezi: Eminescu. EVANGHELESCU. Ovid S. George Boldea. ŞTEFAN AUG. PAUL vezi: Bârna. Liviu DUMITRAŞCU. Gheorghe Macedonski. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. ECATERINA vezi: Ulici. Dinu DUDA. GHEORGHE vezi: Eminescu. Constantin DOBRESCU. MIHAI vezi: Eminescu. László ELIADE. Mircea Zarifopol. OCTAVIAN vezi: Zaharia. Ioan Es. Constantin Dimitriu. Pop. Dinu Titel. E. Alexandra Ţeposu. Nicolae Rău. Laurenţiu Zaciu. Zaciu. Ion D. Nicolae Ţoiu. Emil Eminescu. Mihai FAITER. Tatiana EGYED. Liviu Sîrbu. Stratan. Mihai Gencărău. Aurel Rebreanu.vezi: Bănulescu. Gellu DUGNEANU. Mircea Zarifopol. ALEXANDRU vezi: Caragiale. FANDARAC. Dumitru Zaciu. Dinu DRAGOMIR. C. Ovid S. Mihai Gârbea. Iulian Ciocârlie. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. MARCEL ION vezi: Muscalu. Ion Ulici. OVIDIU vezi: Abăluţă. Ştefan Crohmălniceanu. Constantin Chihaia. George DRĂGHICEANU. Mircea Eminescu. Livius Ţepeneag. I. Ştefan Oprea. MIRCEA vezi: Eminescu. PÉTER vezi: Bogdán. Flaviu DORIN. OLGA vezi: Slama-Cazacu. VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. vezi: Crohmălniceanu. Florin Stoiciu. Mihai Stan. Geo Nicodim. vezi: Chiţimia. Liviu Ioan 503 504 . Sorin Ulici. Radu G. DOINAŞ. Iulian Călin. GEORGETA vezi: Bacovia. Duda. Ana DRĂGHICI. Ion Luca DOCLIN. Ovid S. ION vezi: Stahl.

Mihai GAVRILOAIA. Aurel Zeca-Buzura. Titu Pandrea. Mihai FILIŞANU. Mircea FOTACHE. MARIANA vezi: Albu. Constantin Beniuc. Mihai Cioran. Gheorghe FELECAN. Radu FÎNTÎNARU. Ioana GENCĂRĂU. Emil Damian. Cornel Stancu. Ulici. JÓZSEF vezi: Eliade. Pavel Ungheanu. Ion Luca GEORGE. SANDRINO vezi: Arion. Tudor FOTACHE. Zaharia Ţugui. Ioan T. Florenţa FILIP. Eugen Maiorescu. DAIANA vezi: Oţoiu. Nae GALEA. OANA vezi: Tartler. ISTVÁN vezi: Sántha. B. S. Traian Vinicius. Mihai George. George Storin. SILVIAN vezi: Eminescu. ALEXANDRU vezi: Arghezi. Tudor Beldie. vezi: Oişteanu. Alexandru Ierunca. Marin GÂRBEA. George Şincai. vezi: 505 506 . ŞTEFAN vezi: Caragiale. MIHAI vezi: Alexandru. IOANARUXANDRA vezi: Pop. Grete FRENŢIU. Laurenţiu GÁL. ILEANA vezi: Mudure. PETRE vezi: Pamfile. Ana GALU. MARCEL vezi: Martin. Dan Popescu. RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Mihai Zaciu. CRISTIAN vezi: Blandiana.FASSEL. George GANĂ. I. Dan Horia FLOAREA. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. TEODORA vezi: Craia. Mihai GH. Daniela GÂNSCĂ. Ştefan Preda. HORST vezi: Eminescu. VASILE V. Andrei FILIPCIUC. Mircea GENARU. Nichita FILIP. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Nae Lovinescu. CRISTINA vezi: Ştef. Mihai Morar. Mihaela GALERIU. ION vezi: Eminescu. Gyula FILIMON. Attila FRUNTELATĂ. Paul Vulturescu. Petre Petrescu. ANTONIO vezi: Bariţiu. Mihai G. HORIA vezi: Eminescu. Mihai FAUR. GEO vezi: Aldulescu. vezi: Ionescu. Slavco FLOREA. Eminescu. Adrian FILEP. Sultana Mazilu. Silviu FRUNTELATĂ. Virgil Ionescu. GEORGE vezi: Eminescu. IOANA vezi: Angelescu. Ioan FLORA. Mircea GEORGESCU. IOAN vezi: Almăjan. MIHAELA vezi: Stănescu. Marin Regman. OVIDIU vezi: Postelnicu.

Eugeniu GHEŢ. Duiliu GOGAN. Vinicius.Almăjan. Viorel GIORGIONI. Liviu GLŰCK. Mihai Leonte. PETRE vezi: Eminescu. Jenő Kányádi. Valeriu Ionel. Géza GRĂDINARU. Valeriu Baciu. Ovid S. Claudia Manu. REMUS VALERIU vezi: Popescu. Mircea Eminescu. Emil Martinescu. Victor Fundoianu. GAROFIŢA vezi: Braga. Benjamin GHILIA. Mihai GHENCEANU. Petre Săraru. Eugen Bart. VASILE vezi: Eminescu. Fănuş Nedelciu. Alexandru Mihăescu. Mihai GRĂNESCU. Miklós Dsida. Jean Breban. András Ferenc Páskándi. Garabet Istrati. Mihai GHINEA. vezi: Eminescu. GYÖRGY vezi: Bánffy. Mihai Vatamaniuc. NICULAE vezi: Rebreanu. Zaharia Teodoreanu. Mihai Florescu. Carmen Mircea. Gib I. Panait Ivasiuc. Ion Naghiu. P. Liviu Sadoveanu. Adrian Curta. Liviu GHILIMESCU. Alexandru Bârna. R. Radu Zamfirescu. Neagu. Nicolae Mateescu. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. GHERAN. P. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. Olga Delia Mihalache. vezi: Glodeanu. Marian GÖMÖRI. Dumitru Radu Popescu. Ion Keuterman Duminică. Sorin Eliade. LIGIA vezi: Eminescu. Camil Petrescu. Ion Constantinescu. Mihai GOGEA. V. AURELIU vezi: Barbu. Petru GLIGOR. David Strătescu. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu. Mircea Petrescu. VICTOR vezi: Coşeriu. Anca Maria Savin. Mateiu Dumitriu. EUGEN vezi: Berényi. Mihai GHINEA. Petru Preda. Nicolae Gheţie. Adrian Popescu. Marta Ciorănescu. ANDREI vezi: Papahagi. Vlaicu Caragiale. Maria GOCI. MIRCEA vezi: Anania. Sándor Kovács. Augustin Caragiale. LIVIU vezi: Anania. Dimitrie GOTIA. Ionel Tudoran. MONICA vezi: Felea. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. Ion V. Corin GLODEANU. Pericle 507 508 . Iosif Rusu. Mihai GRĂMESCU. Marin Rebreanu. Paul GHIŢULESCU. ILINCA vezi: Eminescu. Petru Eliade. Cezar Popescu. Ion Luca Caraion. Mircea Ibrăileanu. MIHAIL vezi: Eminescu. Mihai GOT. Gheorghe GHEORGHIU. George Eminescu. Liviu GHERMAN. Mircea GRĂSOIU. Nicolae Buzura. Dinu Stancu. Ion Marin Sălcudeanu. ADRIAN vezi: Zaciu. Eugen Dorian. Slavco Eminescu. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. Titel Eminescu.

Titus Prelipceanu. Adrian Petean. Gellu Draghincescu. Traian T. Liviu Ioan Stratan. Nicolae Ionescu. Iustin Păunescu. Gabriel Christi. Florenţa Almosnino. Emil Bucur. Mircea Dobrescu. Marius Padina. Elvira Soviany. Pop. Cezar Ivănescu. Viorel Gheorghiu. Florin Mureşan. Augustin Pop. Mircea Mărculescu. Sorohan. Viorel Panţa. Angela Martinescu. Mihai GRIGORE-NEARŞOVA. Rodica Drăghici. Nina Călin. Nicolae Pantea. Nicolae Mugur. vezi: Eminescu. Petre Hodjak. Virgil Mincu. Gabriela Mihaiu. Vitalie Cioculescu. Leonid Dinescu. Traian Ştefoi. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Val Ghiţulescu. Alexandru Malamen. Radu Simionescu. Ştefania Pop. Mihai Careja. Ion Breban. Victor Valeriu Mazilescu. Petre Stoiciu. Iacob Pârvulescu. Barbu Codruţ. Mariana Marinescu. Marin Mircea. Sebastian Robescu. Ioana GRIGOR. Creţan. Emil Iuga. Bogdan Giosu. Iolanda Marin. Nicolae Negruzzi. Ioan Motoc. Ioan Es. Mircea Cârneci. Elvira Ionel. Ştefan Augustin Dorian. Marius Sava. Daniel Bârsilă. Viorel Panaite. Ion Dodu Bănulescu. Cristian Popescu. Simona Popovici. Ion Moldovan. Ana Raluca Cantuniari. Gheorghe Tudoran. Vasile Rău. Nicolae Brumaru. Pop. Aurelian Titu Elin. Victor Filimon. Caius Doinaş. Nora Ivănceanu. Şerban Fodor. Ovidiu Gheorghiţă. Adrian Popescu. Viorel Naum. Daniel Coşovei. Vintilă Ivănescu. Mariana Constantin. Radu Astaloş. Ştefan Cassian. Ana Bodiu. Ion Popa. Mihai Felea. Romulus Butnaru. Dan Stoica. George Baltag.Mecu. Dan Lovinescu. Adriana Bălan. Eugen Iordache. Cristian Sîrbu. Katia Gălăţanu. Rodica GRIGURCU. Ilie Corbu. Ion Ştef. Mircea Beldie. Gellu Nechit. Ruxandra Chifu. Victor Tomozei. Valeriu Mircea Popescu. Nichita Dima. Adrian Andriescu. Mihai Marian. Mircea Ciobanu. Dan Got. Virgil Ilica. Gabriela Danilov. Mircea Petrescu. Simona-Grazia Dimov. Dinu Reichmann. Carolina Iliescu. Eugen Lungu. Dumitru Radu Popescu. Franz Hurezeanu. Magda Cesereanu. Constanţa Buzinschi. Constantin Cărtărescu. Marian Dumitraşcu. Mihail Genaru. Ion D. Virgil Mălăncioiu. Constantin Beniuc. Mariana Foarţă. Irina Negoiţescu. Mircea Kiropol. Marius Daniel Popescu. Monica Pituţ. Sorin Melinescu. Ioan F. Miron Laurenţiu. Mihai Blandiana. Octavian Spiridon. Cezar Barna. Elena Ştir. Zeno Ghiu. Dorin 509 510 . ANDREI vezi: Eminescu. Nicolae Săplăcan. Ileana Măluţ. Gheorghe Plopeanu. George Alui Gheorghe. Emil Iarin. Marta Pillat. Ion Oprea. Constantin Albu. Aurel Dumitrescu. Cassian Maria Stanca. Aura Ciobanu. C. Aurel Regman. Radu Petreu. Leo Buzea. Andrei Brad. George Bacovia. George Ierunca. Nicolae Proca.

László Kozma. Marin Stancu. Iosif HORODINCĂ. Viorica HREHOR. Mircea Nedelcovici. Bujor Negoiţescu. ILIE vezi: Sîrbu. George Zaharia. Stelian Trif Pleşa. GULÁZSI. Ion Vasiliu. Adrian I. VINTILĂ vezi: Eliade. Horia Gurău. Ioan Viorel Lazurca. Liviu Ioan HAŞ. Zubaşcu. Gheorghe Nedelciu.Turcea. Livia HERTA. Costache Preda. VIOREL vezi: Şincai. Ion D. GEORGETA vezi: Bănulescu. Valeriu Tănase. Dominic Ulmu. EUGENIA vezi: Ivănescu. Mircea HORJ. Bogdan Vasiliu. Liviu Dumitriu. NICOLAE vezi: Streinul. Dumitru Cordoş. László HANCU. Mihai HUSAR. vezi: Abăluţă. Mihai HANU. Ion GROŞAN. Apostol Izbăşescu. Daniel Ţepelea. Sergiu Stanca. APOSTOL vezi: Boerescu. Lucian Vieru. Mária HOLBAN. Radu GUZUN. Andreea-Luciana Grossu. R. Mihai HANDOCA. AURÉLIA vezi: Dsida. Lucian Vicol. Gheorghe Vulcan. VIORICA vezi: Stanca. ALEXANDRU vezi: Voica. Ştefan HORVAT. Vlad HAŢIEGAN. vezi: Alexiu. ÉVA vezi: Balogh. Ştefan Cărtărescu. AUREL vezi: Eminescu. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Petru Olăreanu. Mircea GROZA. I. Octavian Gr. Ştefan Antonesei. Lucian HOLOMEIA. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Dan-Silviu Caraman. Zaciu. Sorina GUY MARICA. Mihail Gârbea. Mircea Sâncrăian. Ion Vinicius. Sterian Zaharia. Mihai Eniceicu. Constantin I. Mihai Popa. Mircea HĂDĂRIG. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. B. Octavian Gălăţanu. Mihai Vasiliu. PETRU M. Sorescu. IOAN vezi: Ţeposu. ANCA vezi: Chioaru. HORIA. Radu G. Ovid S. Cătălin Neagoe. Mircea Eminescu. SĂLUC vezi: Eminescu. vezi: Leu. IOAN vezi: Agopian. E. Cezar HAJDÚ. Corneliu 511 512 . FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. Radu Zegreanu. Lucian Boldureanu. CLAUDIU vezi: Creţia. vezi: Eminescu. Ion Olăreanu. Florina GUŢAN. Mircea Handoca. Ioan Urs. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. Ar. Mircea HANGIU. Costache Petrescu. Paul Vulturescu. Sanda HAVRILIUC. Jenő GURĂU. Luminiţa Ursachi. MIRCEA vezi: Eliade.

Horia Groşan. CRISTINA vezi: Eminescu. IORGA. AL. Liviu ISTRATE. Ovid S. Ioan Micu. GHEORGHE vezi: Cristea. IOVIAN. Christiana IONESCU. GABRIELA vezi: Cârneci. GELU vezi: Damian. IERUNCA. Ioan Nagy. CONSTANTIN vezi: Macedonski. Ovidiu IANCU. Ion IVĂNCESCU. Liviu IORGULESCU. Constantin IOANIDE. Ovid S. Zaciu. Ştefan Cordoş. ŞTEFAN vezi: Bantoş. Ion Vulcan. Liviu ILISEI. V. vezi: Cuşnarencu. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. Mihai IANCU. GAVRIL vezi: Rebreanu. Cornel Tupan. Sanda Dragolea. ION vezi: Eminescu. Ovid S. Titel. BOGDAN vezi: Drăgănoi. Mihai IACOVU. ILIN. AL. Carmen Manolescu. Radu G.IACOB. GRAŢIAN vezi: Eminescu. Mircea JENÖ. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. MARIA vezi: Eminescu. Ioana Ulici. Mircea ILEA. RUXANDRA vezi: Agopian. Mihai ILIE. Mircea Gârbea. Ion Izbăşescu. MARIANA vezi: Greceanu. Gellu Nisipeanu. Ovid S. Mihai Filipciuc. ANTON vezi: Eminescu. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. MARIA vezi: Ivanciuc. DANIEL vezi: Lovinescu. Maria-Ana Ursa. George Daneliuc. Zoe INEA. Mihai ILIESCU. Mircea IONESCU. Radu IONESCU. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Marian IROD. Iosif 513 514 . Valeriu Golopenţia. S. MIRCEA vezi: Baltag. ION TUDOR vezi: Dopcea. Pál JUCAN. Mihai IONESCU. Cezar Crohmălniceanu. Chiril IANOŞI. Mircea Petrescu. BOGDAN vezi: Verdeş. Ulici. Anton Miloş. MARIANNE vezi: Eminescu. vezi: Zarifopol. EUGEN vezi: Eliade. ALINA vezi: Eminescu. Dinu IONESCU. Ana Firan. Laurenţiu Vlăduţescu. Radu IOANID. Mircea Ţeposu. Laurenţiu IONESCU. Mihai Eliade. STANCU vezi: Rebreanu. Sorin IOVA. Alexandru ILIESCU. Monica ILICA. FARKAS vezi: Cuşa. TH. Mihaela ISTRATE. Gheorghe Soare. Nicolae Naum. Claudiu Tricolici. NAE vezi: Ciocîlteu. Mihai ILIESCU. ION vezi: Crohmălniceanu. VIRGIL vezi: Eliade.

George L. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. Sergiu Dan KOVÁCS. RODICA vezi: Caragiale. MONICA vezi: Eliade. Ştefan LIICEANU. Radu F. Daniela Petică. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. Mihai Glodeanu. Maria Leon. LEON vezi: Ibrăileanu. LAJOS vezi: Páskándi. Tristan KOVÁCS. GABRIEL vezi: Pleşu. Virgil Nimigeanu. Károly KALUSTIAN. Ştefan Titel. Ştefan Porumboiu. Mircea KACSÓ. SANDA vezi: Eliade. C. Veronica KÁNTOR. SIMONA vezi: Dan. LAZEA POSTELNICU. Ioan Pippidi-Mungiu. Sorin Tzara. Elie Miron Eminescu. LĂSCONI. Arthur Prelipceanu. Victor LAZĂR. Monica LUCACI. George Ifrim. Sterom. GHEORGHE vezi: Alecu. Vlad LAZĂR. Zografi. Mircea Lovinescu. GUSZTÁV vezi: Szemlér. Doina Mitchievici. Ion Pascu. Nichifor Crăsnaru. Mircea V. MARIA vezi: Alexandru. Lucia Gavrilă Ogoranu. Endre Kós. D. Mircea Dolfi. KINGA vezi: Kós. Florin Ioanid. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU. Bogdan I. Nichita LUNGU. Mircea LĂCĂTUŞU. LENA vezi: Albu. Gabor. ALEXANDRU vezi: 515 516 . SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. Ioana Popa. Ovid S. Sanda LĂZĂRESCU. vezi: Galaicu-Păun. ALBERT vezi: Caracostea. Andrei LIVESCU. György KOZMA. Mihai LOGA. Géza KERIM. ROBERT vezi: Eliade. Viorel LÁNG. ION vezi: Crohmălniceanu. Alina LAZU. Florenţa Anghelescu. Şerban Cărtărescu. Emilian LAIU. MARIUS vezi: Zaciu. LEONID. Mircea LOVINESCU. ELISABETA vezi: Stolojan. Crainic. Arthur KLEININGER. Ioan Ianuş. Garabet Micle. Mihai LĂCUSTĂ. Domnica Eminescu. IOAN vezi: Cristea. Horia-Roman KONRADI. THOMAS vezi: Patapievici. Nicolae Ştefănescu. Marius Iaru. LAURA vezi: Ciobanu. Ovid S. GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. CRISTIAN vezi: Eminescu. Ion Luca LUCACIU. Ferenc LEFTER. Károly L. Clelia Marinescu. Valentin Drumea.JUCAN. FLORIN vezi: Drăghescu. ALTAY vezi: Porumboiu. Angelo Nicolaie. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. MARCEL vezi: Stănescu.

Dan MARINA.Carmel. Mihai MAREŞ. VALERIU vezi: Budai Deleanu. Nicolae Bălu. SOLOMON vezi: Barbu. M. Radu Ivireanul. Ion Bănulescu. Andrei Gorun. Ovid S. NORMAN vezi: Blecher. George Călin. Mihai Georgescu. RADU vezi: Crohmălniceanu. Mircea Har. ÁDÁM vezi: Ignácz. Dorli Blaga. Ion Sorescu. Marin Titel. Cătălina Horopciuc. Radu MANOLESCU. Emil George. B. Liviu Voinescu. Luiza David. Carmen Scorobete. Manuela Pârâu. Ion Luca Damian. MALIŢA. Shaul Carol. Mircea Urmuz MARIN. Nichita Ştefănescu. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. vezi: Bărbulescu. ALINA vezi: Nedelcovici. Marin. N. Radu Ureche. FELICIA vezi: Malamen. Sorin Mihaly. Dinu MALEA STROE. Constantin Preda. MARCEL vezi: Bacovia. Mircea Eminescu. Laurenţiu MARCIAN. Ştefan Ionescu. Octavian N. EMIL vezi: Arghezi. Mircea MANEA. IOLANDA vezi: Zarifopol. Eugen Mărculescu. ADRIAN vezi: Cioran. Mircea MANU. Margareta Voinoiu. RADU vezi: Zaciu. Constantin Constantin. Alex. Teodor Caragiale. Constantin MARCU. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. Mihai Lovinescu. ILEANA vezi: Cărtărescu. Ştefan Blaga. Mihu Eliade. Aurel MARINESCU. Mariana Petrescu. Mihai MARIN. Vasile Gh. Dimitrie Costin. Bujor MAKKAI. Alexandru 517 518 . Dan LUPAN. Sorin Ungheanu. NICOLAE vezi: Arghezi. Paul Rebreanu. Mihaela Chira. MARCUS. C. Sandra Muşat. Gheorghe Ulici. Miron Dosoftei Greceanu. Solo Marcovici. Grigore MARINO. Theodor Dimov. Radu Cojocaru. MARIN vezi: Creangă. LUPŞE. Călin Fântâneru. Minerva Dumbravă. Radu MANILICI. SILVIA vezi: Grigorescu. Maiorescu. Ion Eminescu. Monica Sadoveanu. Sandu Fischof. MARINCA. Diana Stanca. Ion Ene. Iolanda MARINESCU. Paul Gencărău. Ion Luca Celan. LUMINIŢA vezi: Baconsky. Sesto Păun. Ion Botez. CĂLIN vezi: Breaz. Bianca Pals. Titu Noica. Antim Popescu. Leonid Eminescu. Mihail Tomozei. Sorina Stănescu. Rózsa MALAMEN. Tudor Balotă. ANGELA vezi: Pantea. Ion Cantemir. Tudor Dragomir. LIVIU vezi: Zaciu. Lucian Caragiale. Mihai Zaciu. Eugen Vlad Voinescu.

DAN C.Marino. Mihai Sorin MIHĂILESCU. DAN vezi: Eminescu. GABRIELA vezi: Zaciu. Mihai Frăţilă. Mihai Morar. IRONIM vezi: Rebreanu. Mircea Machidon. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Ileana Naum. Mihai László. MONICA vezi: Pop. MIRCEA vezi: Baltag. Ioan Romeo MIHAI. VIOLETA vezi: Eliade. Ion Botez. Elisabeta Caragea. Cora Deleanu. vezi: Roşiianu. Cătălin Rădulescu. Gabriel Molnàr. Radu G. Alexandru Călugăru Baciu. Anamaria Horia. MIHĂILESCU. Alexandru MILEA. Constantin MĂLĂNCIOIU. Eminescu. LAURA vezi: Mândrescu. Mihai Bogăţan. ILEANA vezi: Bănulescu. George Bălan. Cezar Crohmălniceanu. Gheorghe MILESCU. Elena Cârneci. Ion MIHALACHE. Dan Miloş. Mihai Constantinescu. Mihai Preda. Mircea MIHAIU. VICTORIA vezi: Albu. Cezar Titel. Doina Ivănescu. Adrian Petreu. Ileana Mănucă. Mihai MĂNUCĂ. Ilie Got. Marian MICU. ION M. Ion MATALĂ. Luiza MIHĂESCU. Mircea A. Liviu MATACHE. Mariana MĂLINAŞ. Mircea MESINA. Mircea MIHAI. Marin Sipoş. Ruxandra 519 520 . Constantin Virgil Beniuc. FLORIN vezi: Barbu. Cezar MARTIN. VIRGIL vezi: Vădan. Sorin MARŢIAN. Radu Chichere. Irina Mazilu-Crângaşu. Gheorghe Papahagi. Gheorghe Eliade. Viorel Morega Spineanu. vezi: Gurău. Simona-Grazia Doman. Mircea Iovănel-Spineanu. Marin Mirea. Ioan Mălăncioiu. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. Stelian Ţeposu. Ion Constante. Gellu Niculescu. Cezar Ivănescu. Adrian Georgescu. Eliade. Ştefan Eminescu. Ion Manu. Sergiu Handoca. Florenţa Anania. Gustav MARTIN. Marta Tănase. Emil Mavrodin. VALENTIN F. DUMITRU vezi: Bărbulescu. MARTIN. Mihail Zaciu. Ion Malancu. ŞTEFANIA vezi: Carol. Apostol MIHĂIEŞ. Cecilia Cazacu. Mircea Sadoveanu. Ovid S. AUREL vezi: Baltag. ANTONIU vezi: Andreescu. Anamaria Eminescu. Mihai Vrabie. Mihaela Diaconu. Ion Gorjan. Alina MELINESCU. Valeria Dima. Valeriu Astaloş. vezi: Beligan. Dumitru Augustin Dorian. George Bănescu. Gellu Drăgan. DUMITRU vezi: Baltag. Ioan T. Mircea Eminescu. Lena Constantinescu. DANIELA vezi: Stratan. MIRCEA vezi: Beligan. Titel Corciova. Petre Grossu. Mihai MĂRCULESCU. Alexandru-Cristian Mincu. Vintilă Mihuleac.

Alexandru Popa. Valentin MORARU. Mircea Eminescu. GHEORGHE vezi: Alexiu. Mircea Maiorescu. Maria Prelipceanu. OVIDIU vezi: Borbély. Mircea Ierunca. MIRCEA vezi: Marin. Ştefan Cordoş. Vădan. Marin Reichmann. MARIN vezi: Almosnino. GEORGETA vezi: Vighi. Anton Jurcă. George Baconsky. Mircea MORARIU. Radu Stănchescu. Zaciu. Ioan Tolcea. Denisa Corcea. Mircea MIRCEAN. Ion Zaciu. Zoe Pintescu. Theodor Eminescu. Lucian MOTOC. Maria Tudoran. MIHAELA vezi: Patapievici. Iosif Nicolau. Mihaela MIRODAN. Ioana Doclin. Liviu Ioan Şerban. Lili MUNTEAN. Marta Preda. Elisabeth Petre. Ioan Bărbulescu. Mihai Micle. Radu G. Cassian Maria Stoiciu. Mihai Felea. Nicolae Roşculescu. Mircea Dumitrescu. GEORGE vezi: Eminescu. Dorin Ţepelea. Sebastian Sipoş. Marinela Tache. Ion Vădan. Păunescu. Adrian Petreu. Octavian Gr. Mihai Duda. Benjamin MOARCĂS. Papi-Emilian Rotaru. Gheorghe Gurghianu. Mihai Breban. Gabriel MOŢ. CORNEL vezi: Cornea. AL. Virgil Eliade. Eugen Naghiu. vezi: Crohmălniceanu. Cărtărescu. Ana Cozmuţa. Mihai Zaciu. Sanda Ursa. O. Alexandru Pascu. MINCU. CONSTANTIN vezi: Damian. Ioan Comănescu. Laurian Stoiciu. Simona Toma. Mihai Nistor. Nicolae Rizeanu. MIRCEA vezi: Acterian. Vasile Man. Mircea MOTEŢ. Radu Ursachi. Virgil Nuţu-Piersică. Mariana Sorescu. Veronica 521 522 . EMIL vezi: Fundoianu. Gheorghe Jurcă. TEODORA vezi: Blaga. Paulina Popescu. Mircea Eminescu. Geo Eliade. Marcel Vinganu. Mariana MÓZES. Ioan Untaru. NICOLAE vezi: Dimisianu. Vasile Matiuţ. Virgil Ivăncescu. Flaviu Dragolea. Baltag. Monica Stanca. Paul Grigurcu. T. Doina Cristian. ANGELO vezi: Bobe. Daniel MOCUŢA. Ioana Paleologu. Dan Ioan MOANGĂ.Nistor. ATTILA vezi: Marton. Bogdan I. Spiridon Postu. Nicolae Sommer. Radu G. Ştefan Botez. Francisc MOLDOVAN. Ruxandra Ţeposu. Ion Bănulescu. Haig Ichim. Octavian Horvath. Marin Spiridon. MIROIU. Lucian Baba. Cezar Barbu. Titu Marino. Radu Folea. Ion Ţeposu. Liviu Ioan Stratan. Ovid S. Ioan Nistru Ţigănuş. IOAN vezi: Baba. Horia-Roman MITCHIEVICI. Florica Ionescu. Aurel Handoca. Nicolae Daneliuc. Anatol E. Mihai Handoca. Ion Zegreanu. Mircea MIU. Ştefan Spiridon. Victor Goma.

Bujor S. Alexandru Paraschivescu. Dinu Noica. Shaul Dolfi. Zaciu. Veronica Pandrea. MELINDA vezi: Molnár. Gheorghe Hasdeu. Horia Caragiale. Gabriel Dinger.MUNTEAN. Dimisianu. Virgil Glodeanu. Mircea MUŞLEA. Nicolae Tamaş. DUMITRU vezi: Carmel. Vilmos NASTASIA. Dan Cristea. Mihai MUNTEANU. Gala George. Radu G. Aurel Scherer. Alexandru Eminescu. IOAN vezi: Eliade. George Mihail Zarifopol. Nicolae Bart. Alexandru Pandrea. Leonid Perian. Dan Sipoş. Soare. Jean Bădescu. Mariana Jela. Ion D. Valeriu Damian. Gellu Nedelcovici. Victor Setlacec. Petru Popescu. Ara Alexandru Zaciu. Augustin Caraion. Alexandru Balotă. Ovidiu Crainic. Dinu MURGEANU. S. Şerban Drăgan. Dan Stanca. Viorel Pantea. Bujor Negrici. Sorin Constantinescu. Iulia Hrubaru. Florica Ionescu. CARMEN vezi: Buda. Stelian Preda. Marius Uricaru. VIOREL vezi: Boeriu. MIRCEA vezi: Rebreanu. Alexandru Gheorghiu. Lucian Blandiana. Iordan Comoroşan. IRONIM vezi: Eminescu. ALEXANDRU vezi: Ţeposu. Mircea Zaciu. Dan-Silviu Breban. Mihai Ene. Liviu NAGY. Mircea MUREŞAN. Marian Popa. Ştefan MUŞINA. Hortensia Papahagi. C. ROMUL vezi: Popa. Radu G. Liviu Ioan Ştef. Tudor Barbu. Nicolae Galaction. Constantin Oprea. Cristian Tiberiu Popescu. Nicolae Paleologu. Eugen Zamfirescu. Mircea Mureşan. Eugen Nica. Virgiliu Felea. Florica Ichim. Ana Boerescu. Cristina Tomuş. Ion Blaga. Corneliu Buzura. Marin Rău. Dominic Stancu. Marian Papilian. Manu. Petre Papadat-Bengescu. Zaciu. Ioan Arghezi. Titel Cotruş. Traian Ţepelea. Richard Şişmanian. Camil NEAMŢU. Eta Dimov. Ioana Ecovoiu. Petre Tărâţeanu. Laura Bălan. Ioan Fulga. Ioan Ţeposu. Doina Manolache. Emil Moldovan. Mihai Micle. ION N. Ion Chimeţ. CARMEN vezi: Agopian. Mihai MUREŞAN. Vasile MUŞAT. Radu Popescu. Mateiu Eminescu. MIRUNA vezi: Baciu. George Bălu. Ion MUREŞAN. 523 524 . MIRCEA vezi: Iacob. Hadrian Stanca. Gheorghe Stoiciu. Valentin Eliade. Mircea MUREŞANU. Paulina MUREŞAN. Zaharia Steinhardt. Aurel Reschika. Ion Nicodim. Nichifor Creangă. Nicolae Buzinschi. ION vezi: Alexandru. Mircea MUTHU. Mircea Tupan. Mariana Sîrbu. Ion Bernea. Dragoş Naum. Ion Cristea. RODICA vezi: Beldeanu. Victor Flora. vezi: Petrescu.

Eminescu. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. OLIMPIU vezi: Filip. Mircea NUŞFELEAN. Răzvan Sîrbu. vezi: Baltag. Ioan Noje. vezi: Andronic. CARMEN vezi: Eminescu. Petre NEDEEA. ION vezi: Eminescu. OCTAVIA vezi: Eminescu. ALEXANDRA vezi: Borbély. G. MARIA vezi: Ceranu. Mihai Eminescu. CODIN vezi: Lazia. Mihai Ghilimescu. George Virgil NEGRUZZI. Anca Petean. Ion 525 526 . Virgil Marino. Cezar NIŢESCU. Ştefan Codrescu. Vasile V. ALINA vezi: Popa. Mihai NISTOR. GEORGE L. Elvira OLOGU. Mircea NEGRICI. Sorohan. Mihai OLTEANU. EUGEN vezi: Agopian. Pituţ. Ion D. IACOB vezi: Eminescu. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. M. Ştefan OLTEAN. NEDELCU. Mihai NEUMANN. CHRIS vezi: Balotă. NICOLAE vezi: Ioana. Vasile Groşan. IONEL vezi: Cioran. Mircea Mateescu. CRISTINA vezi: Ivănescu. Titus NISTOR. Ovid S. VICTOR vezi: Ierunca. VASILE vezi: Eminescu. Adrian NICOLAICIUC. EUGENIU vezi: Blaga. Liliana Ninulescu. ELENA vezi: Rebreanu. Mihai NENADIC. G. ANCA vezi: Fanache. Catrinel Stoenescu. MILAN vezi: Eminescu. ADRIAN vezi: Boia. Rodica NECULA. Mircea NIŢU. SANDA vezi: Eliade. Emil Constandache. VICHENTIE vezi: Eminescu. Mihai NICOLESCU. Liviu OLIVOTTO. OLIEVSCHI. Ion NIŢĂ. Gheorghe OANCEA. Constantin NIŢESCU. Ovid S. Hortensia OLĂREANU. Mihai OPREA. Mihai NEDELCIU. Ştefan Ion Pandrea. Mircea NIŢU. Mihai NEGOIŢĂ. M. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. BASARAB vezi: Eliade. Nicolae OCINIC. Oana OLĂREANU. LUCIA vezi: Zaciu. Mircea NICULESCU. Radu Draghincescu. ION vezi: Ghiur. Constantin Popa. Nina NOJE. TUDOR vezi: Cimpoi. Lucian Eminescu. Virgil NIMIGEANU. Ştefan Ciobanu. Mihai OPAIŢ. MIRON vezi: Barbu. ALEXANDRA vezi: Ierunca.Ciobanu. Lucian Noica. Bianca NEDELCEA.

S. ANCUŢA vezi: Pamfil. OVIDIU vezi: 527 528 . Martha Blecher. Radu G. Gala Georgescu. Alecu PECICAN. M. Iacob Olăreanu. M. Radu G. Mihai Fântâneru. Eminescu. Monica Marian. Ioan Lovinescu. MARIAN vezi: Alexandru. M. Marta Rădulescu-Motru. Gabriela Nedelciu. PARUIT. ANTONIO vezi: Blecher. Ovid S. Moise Cionca. Tudor Beldie. Zaciu. IOANA vezi: Arghezi. Pavel ORBÁN. Ovid S. Gheorghe Carianopol. Adrian Martinescu. Adrian Ţepeneag. Petreu. NICOLAE vezi: Angelescu. Răzvan Crohmălniceanu. Lucian Carageani. PAPAHAGI. Anton Grăsoiu. Ion Luca Crohmălniceanu. Stelian PALEOLOGU. Gheorghe Melinescu. VLAD ANDREI vezi: Cândea. Mihai Ene. Mircea Pop.OPREA. AUREL vezi: Marinescu. Viorel Rudich. Alina PÂRVULESCU. I. Mircea OPREA. Daniel Stoiciu. Emil Codrescu. Nicolae Grigurcu. Apostol PARASCHIV. George Tzigara-Samurcaş. Virgil PANĂ-OLTEAN. LAURA vezi: Ionescu. PETRE vezi: Chihaia. Ion Popescu. Vilmos ORHEIANU. Titu Micle. Hortensia Russo. George Eminescu. Dan Topârceanu. Constantin Galaction. Mihai PÂRVU. Gala Ierunca. Ţeposu. Boia. Nina Cioran. Pericle Mecu. Ion Arghezi. Călin Cilibi. Mihai Galaction. Constantin Setlacec. A. Z. N. Fl. vezi: Agârbiceanu. Constantin Bibescu. Angela Mureşan. Gheorghe Ţeposu. Ioana Spiridon. Nicolae Micle. Neagu Eliade. Nae Iorga. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. Ion PATRAŞ. Mircea Gurău. Costache Papadat-Bengescu. KINGA vezi: Bodor. Alexandru Zincă. Mircea Eminescu. ALAIN vezi: Omescu. ROXANA vezi: Pişcu. Eugen PÂRVAN. Silviu Cuşnarencu. Virgil Maiorescu. Mihai Ierunca. Veronica Negruzzi. Adrian PAVEL. Liviu Handoca. Virgil Cernăianu. Tudor Caragiale. Const. Dumitru Zaciu. Mircea Hudiţă. Mircea PAVEL. Virgil Nottara. Ioan Ionescu. DAN vezi: Marino. Ioan Eliade. Golopenţia. Liviu Ioan PANTEA. Virgil ORNEA. ALEXANDRU vezi: Eliade. Monica PALADE. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. Djuvara. Iacob Nemoianu. Veronica Negruzzi. DORA vezi: Balotă. Haralamb OSMAN. Marino. RODICA vezi: Eminescu. PAVEL. Mircea Eminescu. Ádám Molnár. Nicolae Lăcustă. Ovid S. Bianca Balotă. RODICA vezi: Tănase.

Daniel Ştefan PETEAN. Anton Mihăileanu. Mioara Horvath. Ilie Corbu. Horia Alexandru Pantea. Dimitrie Minulescu. Aurel Rebreanu. Bianca Blandiana. Marcel Muthu. Livius Cioran. Mircea PERIAN. Marin Stanca. Daniel Teoc. Virgil Philippide. Florenţa Balotă. Irina POP. Emil Cornu. Mircea PETRIC. HOREA vezi: Pantea. Viorel PERŞA. Alexandru Pillat. Mircea Goma. Ana Bojan. vezi: Arghezi. DAN vezi: Eminescu. Ion Mureşan.Zaciu. Carmen Goanţă. Mihai Firan. Laurenţiu Moşoiu. Liviu POP. Mihai PLOPEANU. PLOSCARU. Daniel Dima. Petru Cerna. ALEXANDRU vezi: Boeriu. Maria Lucia Horvath. Constantin Panait. Radu Stănescu. Sorin Haţegan. Tudor PINTESCU. Leon-Iosif Grecu. Dan PLOAE-HANGANU. Mircea PIRU. Sándor POP. Remus Hapa. Gheorghe PIPPIDI. Aurel PODOABĂ. Ioan Damian. Liviu Sorescu. Virgil Cârdu. Simona-Grazia Eminescu. Monica Popescu. Eta Constantin. Anton Ianculescu. Doina Chioaru. MARIANA vezi: Eminescu. Dumitru Cetea. LIVIU vezi: Eliade. ANDREI vezi: Eliade. Adrian PIŢU. Dinu Ioanicescu. Dumitru Chira. Minerva Christi. Aurel POENAR. Călin PETRESCU. Călin POMOGÁTS. Apostol Marino. ALEXANDRU vezi: Gurău. IOAN AUREL vezi: Muthu. Simona Rău. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. Mihai Pop. Paul Petrescu. Ioan Es. Aurel Ursa. ELISABETA vezi: Nechit. DORIN vezi: Dumitraşcu. Aura Ciocârlie. Simona-Grazia Glodeanu. IRINA vezi: Albu. Ioana Dima. Victor PETRAŞ. DORU vezi: Muthu. BÉLA vezi: Páskándi. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu. Ion Mureşan. Mihaela Vlasie. Ileana Mureşan. Aurora Craia. Sultana Diaconescu. MIRCEA vezi: Buteanu. G. GARBIEL vezi: Papahagi. Mircea 529 530 . Luminiţa Vlasie. Mircea Noica. LUCA vezi: Eliade. Mariana Borbély. Liviu Manea. Ştefan Grapini. Flavia Ţarină. Mircea POP. Viorel Mureşeanu. Ştefan Bulat. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. GHEORGHE vezi: Anghel. Sergiu Maliţa. Norman Mălăncioiu. Nicolae Pocovnicu. Nichita Suciu. Géza Reményik. VIRGIL vezi: Căbuţi. Mihai PIENESCU. Adrian Urs. Mihai Motoc.

George Cioran. Iacob Sasu. Nicolae POPA. Paul Caragiale. Dan Mărgineanu. Cezar Cordoş. Mirela Zaciu. Victor Dunăreanu. ROXANA vezi: Doinaş. MARIAN vezi: Popescu. Lucian Eminescu. Constantin Petrescu. Petre Ştef. I.M. George PUIU. Zaciu. Leonid Eliade. Liviu Spiridon. Iulia Stanca. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. Mihai Goga. Florenţa Aretzu. Daniel 531 532 . CATRINEL vezi: Albu. Traian Valjan. DUMITRU RADU vezi: Ulici. Ovidiu Motoc. Mircea POP. Lucian Ilana.POP. Ioana Nedelcovici. Mihai RACARU. Mircea Martin. ENACHE vezi: Corcheş. Mihai Buzea. TITU vezi: Astaloş. Liviu POPOVICI. Octavian Papilian. Gheorghe Nedelciu. PUIU. Goma. Mihai Morar. Emil Dima. Radu G. Liubiţa Roman. ADRIAN vezi: Balotă. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. Monica Titel. Mircea POPOVICI. Mircea Ţeposu. RĂDULESCU. Ioan Vighi. Nicolae Banciu. Gellu Papahagi. Dan POPA. Liviu Slavici. Virgil Lovinescu. Ioan T. BOGDAN vezi: Drăgan. Alina RACHIERU. ŞTEFAN vezi: Arion. vezi: Schenk. Lăcrimioara RAICU. Mihai Ghiţulescu. Cassian Maria Trifan. Aurel Sălcudeanu. Sorin RAŢIU. DANA vezi: Astaloş. Sorin POSTELNICU. Doru Raichici. Christian W. ION vezi: Baltag. VASILE vezi: Ierunca. IULIU vezi: Milescu. Ovid S. IULIA vezi: Boia. Mircea Naum. Ion Călinescu. SORIN vezi: Crohmălniceanu. EVA vezi: Matiuţ. Victor Rebreanu. Gellu Eminescu. Ion Blaga. Călina Turcuş. POPOVICI. MIRCEA vezi: Rebreanu. LUCIAN vezi: Titel. Bianca Diaconu. Barbu PREDA. Richard Roznoveanu. Ion Reschika. Nicolae R. Ion Luca Cubleşan. Aurel Ursa. Sanda Dimov. vezi: Eminescu. Paul Iova. POP. Victoria RĂCARU. Radu G. Petre POPESCU. Ioan Ţuţea. Zeno Rebreanu. Mircea A. ROXANA vezi: Balotă. Grişa Pamfil. Paul Dănilă. MIRCEA M. Zaciu. Constanţa Eminescu. Bujor POPESCU. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. Dumitru Radu POPA. Ştefan Augustin Gherghei. George Brezianu. George Celan. Marian Ţeposu. Laurenţiu POPA. Mircea POPESCU. Simona-Grazia Dorian.

Costel Stănescu. Cezar Zărneşti. Anatol E. Calistrat Creangă. Cezar Bănulescu. Marius Lovinescu. ROGOJANU. Petru Eliade. Jeni Bogza. Valentin Nicolae. Cassian Maria Stan. Dumitru Gavrilescu. David Tănase. Mihai ROGOZANU. Victor Lungu. A. EUGEN vezi: Eminescu. Cornel Smărăndache. Panait Maras.RĂDULESCU. M. Ioan Chira. Victor Costin. Anamaria ROMAN. Eugen Ionescu. Alex. FLORIN vezi: Adam. Ioan T. Zegreanu. Constantin Bărbulescu. MAGDA vezi: Stoica. Petre Szekely. C. THEODOR vezi: Eminescu. Capşa. Ion Petrescu. MAGDALENA vezi: Beligan. Nicolae Ţuţea. MĂDĂLIN vezi: Cioran. Petre RĂU. Vasile Ţucu. Radu Peia. Dan Morar. NICOLAE vezi: 533 534 . Sebastian Sever. Irina Ene-Zărneşti. Gellu Negoiţescu. Eugen Lupu. Ion Corcheş. Doina Găbudean. ION C. Mihai ROGOBETE. Mihail Stahl. Alice RĂDULESCU. Tănase. Ion Doman. Ion REGMAN. C. vezi: Bacovia. Mircea Ionescu. Mihai Foarţă. Petre Voinescu. Dumitriu. Ioan Iacobaş. Emil Petrişor. Valentin E. TATIANA vezi: Got. Emil Deaconescu. Mircea Eminescu. Andrei Dumitru Ionescu. Ion Mavrodin. Radu Reichmann. Dan Porumboiu. Adrian Sebastian. Liviu Chichere. Alexandru Simionescu. Vasile Găbudean. Mircea ROSTIN. Ion Codrescu. Florin Patrichi. Irina Şişmanian. Radu Busuioc. Ara Alexandru Şuiu. CORNEL vezi: Baltag. Ioan Petru Dragodan. Liviu ROTUND. Nae Istrati. George Braga. Mihai ROŞCA. Dumitru Ene ROŞIORU. ION vezi: Abăluţă. Apostol ROGIN. SORIN vezi: Lăpuşan. Aurelia ROŞIANU. Geo Culianu. Nicolae Stancu. Mariana Loghin. Liviu Lungu. Viorel ROGOJAN. Dan Bogdan Marica. Mircea Horia Tacu. Felix Mănucă. Mircea Macovei. Maria Gheorghiu. Vasile Şerban. Maria ROIBU. Ştefan Gurău. Val Ghica. Marcel A. Constantin ROŞIORU. Nicolae Miertoiu. vezi: Eminescu. Dan Dunăreanu. Naum. ANDREIA vezi: Cărtărescu. Octavian Gr. Ştefan Turcanu. Robert Ştefănescu. Nicolae RĂDUŢĂ. Henriette Yvonne Steinhardt. IULIAN vezi: Acterian. ION vezi: Rebreanu. Amelia Stoian. Florin Spiridon. AUREL vezi: Baconsky. MIHAI vezi: Mirea. Arthur Regman. Perşa. Ion Marino. Minerva Hanu. Ovidiu Egli. Radu ROTARU. ION vezi: Alexandru. Alina Şelaru. Oarcaşu.

Alexandru Zarifopol. Paul SCURTU. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Eugen Marino. Victor George. AL. Mircea Blaga. Liviu SIMION. Petre Petrescu. Nicolae SASU. NICOLETA vezi: Dragolea. Cornel Perian. Mihai SĂPLĂCAN. Ioan F. ALEXANDRU vezi: Barbu. Emil Mureşeanu. PAVEL vezi: Pop. PAUL vezi: Ionescu. AUREL vezi: Alexandru. Ion Cotruş. Mircea Ivanciuc. Mircea Sebastian Alcalay. Ion SIPOŞ. Nicolae Spiridon. Mircea SCHWARTZ. Gheorghe Datcu. Nicoleta Vigdor. vezi: Bulgăr. Maria Parfene. Vinea. Mihai Motoc. Iordan Eminescu. Dinu SĂNDULESCU. George SALADE. LUCIAN vezi: Chira. Liviu Sadoveanu. Ovid S. TITUS vezi: Pandrea. MARIANA 535 536 . Ioana Pop. vezi: Blaga. Liviu SĂVULESCU. NICOLAE vezi: Eliade. Cassian Maria SĂTMĂREAN. Mihai SIMUŢ. Dimov. Ovid S. Gheorghe Săucan. AL. Ioan SILVESTRU. CARMEN vezi: Eminescu. Mihai SABĂU. SFÂRLEA. Ovidiu Crohmălniceanu. Petre RUXĂNDOIU. Miron Ţepelea. Dafin Nistor. Mircea Ţepelea. D. Ion Cotuţiu. VASILE vezi: Zaciu. Mircea SAVIN. Mariana Ştefan. vezi: Mărgineanu. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. Vasile Marcuş. Radu Rebreanu. Constantin SCARLAT. Alexandru Lovinescu. Cassian Maria SCHENK. EUGEN vezi: Baltag. IOANA vezi: Bala. Mihai Drăgan. Mircea RUSU. Gina Sever. Mircea Gyr. Mihail Tomuş. Sanda Felea. Dima. RUSU. vezi: Eminescu. Ovid S. GEO vezi: Blaga. Cornel Dan. ION vezi: Benţea. Corneliu SILVESTRU.Eminescu. Nicolae RUJA. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. Mihai SCHUSTER. C. Minerva Davideanu. Ioan SAV. VALENTIN vezi: Rebreanu. Cezar Crohmălniceanu. Radu SĂLCUDEANU. Ioan B. Ioana Eliade. Ion Diaconescu. SCHWARTZ. Ovid S. Matei. Lucian Cordoş. Lucian Noica. FERNAND vezi: Eliade. W. JENICA vezi: Rebreanu. Adrian Pandrea. ROMULUS vezi: Zaciu. Simona-Grazia RUSAN. RADU vezi: Spiridon. Leonid SIMULESCU. Lucian Sălcudeanu. Radu G. Ioan Pal. Gabriel Ţeposu. GRIGORE vezi: Prelipceanu.

Paula Roşca. Paulina Soare. Eminescu. Claudiu Şora. Nichita Stoiciu. Vladimir Dinescu. STELIAN vezi: Dinger. Ovidia Vizirescu. Mihai SLAMA-CAZACU. VASILE vezi: Alui Gheorghe. Vitalie Constantinescu. Nora Manole. Gabriela Cristescu. MARINA vezi: Babu. N. ROXANA vezi: Grăsoiu. CORINA vezi: Crânganu. Marin Naghiu. DAN vezi: Eminescu. Zaharia SIRUNI. Valentin Iuga. Grişa Got. Dan Mircea Ciupureanu. Ştefan SORESCU. Pericle Teodoreanu. Ion Stancu. IOAN vezi: Eminescu. Ioan Es. Constanţa Buzura. Ştefan STĂNICĂ. George SORESCU. Cristian Livescu. Nicolae Bocşa. Victor 537 538 . Magda Cipariu. GABRIEL vezi: Stoenescu. Mihai Marin. vezi: Eminescu. Florenţa Almosnino. Mariana Mincu. Diana Marin. Geo Eminescu. Valentin E. Augustin Cârneci. Ion Solacolu. Adrian Drăgan. vezi: Eliade. Şerban STANCA. Florina SPALAS. Sorin Sterom. Mihai Flora. Liviu Ioan Strochi. Monica Marino. SPIRIDON. Marta STEINHARDT. OCTAVIAN vezi: Albu. Nae Topârceanu. Ion D. Ioan Cremene. Paul SORESCU. Maria-Luiza Diaconescu. S. DJ. MIHAI vezi: Bărbulescu. Traian T. SOVIANY.vezi: Ciobanu. Adrian STEPAN. Mircea Evu. Ioana Dolfi. Şerban Gârbea. Ioan Foarţă. Gabriela Naum. Ioan Marinescu. Pan M. Eta Brezianu. Buzea. H. DESPINA vezi: Rebreanu. Mariana Vlaşin. Mihai Goma. Emil Stănescu. Daniela STANCIU. Ionel STĂNESCU. Liviu STANOMIR. TATIANA vezi: Goma. Ionel Coşovei. Mircea STEPAN. Mihai Livescu. Petre Greceanu. Mioara Damian. Iosif Pop. MIRCEA vezi: Belity. Mirela Zeca-Buzura. Horia Gherghei. Valentin Eliade. Gelu Zaharia. Laurenţiu Uricariu. Paul Omescu. Lucian Ulici. George Balotă. Mihai Martinescu. MARIN vezi: Bănulescu. Doina STAN. Anamaria SORESCU. Angela Mocuţa. Barbu Busuioc. Liviu Ionescu. Popa. Creţan. George Boeriu. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. Ruxandra Pop. Virgil SPIRIDON. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. Gellu Nicolae. SORINA vezi: Sîrbu. Adrian Martin. Mircea SPIRIDON. Adela Grigurcu. Gheorghe Iacob. Mariana Roznoveanu. Ştefan Lovinescu. Mircea Eminescu. Gheorghe Romanescu. Ioana Dumitrescu. MONICA vezi: Bănulescu.

Radu Dimisianu. Şerban Eminescu. SANDA vezi: Eliade. Alexandru Popescu. Eminescu.Ulici. Nicoleta Simuţ. Mircea Zaciu. vezi: Zainea. TRAIAN vezi: Dimov. Marius Ieronim. Dima ŞTEFAN. Traian T. Mihai STOIAN. Mihai STOICA. ALEX. Radu Steinhardt. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Geo Eminescu. Mihai STOICIU. Petru E. Mircea Dumitrescu. Horia Alexandru ŞORA. LEO vezi: Crohmălniceanu. Mihai Iova. Adrian Mălăncioiu. ALEX. Mihai Manu. Nora Marino. Dan Philippide. Laurenţiu STEROM. Şelaru. Pandrea. LUCIA vezi: Rebreanu. NICOLAE vezi: Vizirescu. Mircea ŞTEFAN. Ion Luca Cioculescu. VICTOR vezi: Eminescu. Ion STROESCU. Eminescu. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Livius ŞTEFĂNESCU. Mihai ŞIPEŢEAN. Liviu Ciobanu. Ileana Micle. Nicolae 539 540 . Mateiu SUCIU. GEORGE vezi: Eliade. ROBERT vezi: Doclin. Vasile STOENESCU. Gheorghe Groşan. Ioan Ianuş. Mihai ŞORA. SUCEAVĂ. BOGDAN vezi: Caragiale. Iosif Nedelciu. MARIA vezi: Eminescu. Sebastian. ALEXANDRU vezi: Eminescu. Ion Sălcudeanu. CORNELIU vezi: Eminescu. Costache Ornea. Nicolae Capşa. IRINA vezi: Marcovici. ION vezi: Stratan. Mihai Gălăţanu. Florica STOICA. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. MILENA vezi: Căbuţi. Ioana Iuga. Ovid S. Liviu ŞENCHEA. Mircea Oancea. ŞERBAN. Nicolae Rotaru. Henriette Yvonne ŞERBAN. Ion Stanca. Petre Paul-Bădescu. Ana Breban. Ovid S. MIHAI vezi: Caragiale. Mihai ŞERBAN. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. Alexandru Grigurcu. Ovid S. ROBERT vezi: Ciocârlie. Cristian Blandiana. Leonid Maliţa. vezi: Bădiliţă. Florin SURDU. Cristian Popescu. LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. Bianca ŞIPEŢEAN. LUCIAN vezi: Doncea. Cristian Tudor Popescu. Z. Ovid S. Mihai STOLERU. Ioan Groşan. VICTOR vezi: Coşovei. Mircea STRATAN. Cezar Petrescu. Olăreanu. Octavian ŞEREŞ. Veronica Modorcea. Mircea ŞANDRU. Gabriel Dinescu. Mihail Stahl. Ştefan Grigoriu. Gheorghe ŞTEF. Mihail George. C. Grid Naghiu. GEO vezi: Crohmălniceanu. Pan M. Vitalie Cosaşu. Emil STOLOJAN. Petru Prelipceanu.

CORNELIA vezi: Hotineanu. vezi: Cioran. Ovid S. MARIA-ANA 541 542 . Mihai Perpessicius TIMOFTE. DORIN vezi: Boldea. Mircea TAMBURLINI. Petre TIRON. G. Mircea ŞTIR. Pavel Tache. Constantin Gurău. MIHAI vezi: Eminescu. TEUTEIŞAN. Liviu TAVITIAN. Emil Crohmălniceanu. Ovid S. Eleonora ŞTEFĂNESCU. TEODOR vezi: Micle. Monica TISMĂNEANU. Laurenţiu Ungureanu. Apostol Sterom. ADRIAN vezi: Fanache. Adrian Eminescu. ION vezi: Gurău. CĂLIN vezi: Gheţie. Iulian Eliade. Constantin Ţurlea. Laurenţiu TRAIAN. Mihai TĂTARU. Sanda Şerbănescu. CONSTANTIN vezi: Bacovia. Ion Luca TEUTIŞAN. GRIGORE vezi: Eminescu. SIMION vezi: Eminescu. LIVIA vezi: Boilă. Dora TIHAN. VLADIMIR vezi: Ierunca. Vasile Ulici. George Călin. Carmen Nisipeanu. Tudor Dumitru TERTULIAN. Mihai TRANDAFIR. Mihai TOPOLOG.Stolojan. IERONIM vezi: Blaga. Mihai Savu. Mihai TUDOR-ANTON. ION vezi: Eliade. POMPILIU vezi: Zaciu. Eugen Şuşară. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. Mircea TELESCU. Mircea Marino. Ion Pavel. Victor TRIFOI. Crişu Doclin. EUGENIA vezi: Albu. Octavian Eminescu. TEODOR vezi: Eminescu. DORU vezi: Dascălu. Mihai Stoica. vezi: Eminescu. CĂLIN vezi: Caragiale. Adrian Platon. Mihai TOLCEA. Veronica Rebreanu. Zaharia TIUTIU. Stelian Ţuţea. Mihai TĂBĂRAŞI. Vasile TUPAN. Octavian TEODOR. Adrian Spiridon. VICTOR vezi: Grigurcu. Constantin TANCO. MARCEL vezi: Bodnaru. Gheorghe TALOŞ. Simona Ţoiu. Florenţa TUDURACHI. Liviu TOHĂNEANU. Petre Ulici. GIZA vezi: Eliade. Virgil TITIENI BOILĂ. EUGENIA vezi: Rebreanu. Mircea TEODORESCU. George Firan. Eminescu. ANA-STANCA vezi: Eminescu. George TĂTĂRESCU. ŞERBAN vezi: Gurău. ILIE vezi: Alexe. I. CONSTANTIN vezi: Goga. Lucian Moroşanu. Cornel ŞTEFĂNESCU. CORINA vezi: Marino. N. Constantin TRANCU-IAŞI.

Stela Balotă. URCAN. Gheorghe Titel. Traian T. Mircea Ulici. S. Bogdan Velea. Ştefan Astaloş. Ion Luca Eminescu. Monica Olăreanu. Nora Lovinescu. Mircea Ţeposu. Eugen Zaharia. TUDOREL vezi: Blandiana. M. DOINA vezi: Eminescu. Petre Stănescu. Paul Ivanciuc. Gabriel Micle. Adrian Paleologu. Vasile Scorobete. Olimpia Chira. Alexandru Coşovei. Ovid. FLOAREA vezi: Olăreanu. CORNEL vezi: Cozea. DUMITRU vezi: Goma. Cristian Ţepeneag. Mihai Golia. ION vezi: Filip. Veronica Miron. Ileana URCAN. Sorin UNGUREANU. Costache ULICI. Mihai Flămând. David Amariţei. Florin Miloş. Gheorghe Mihai Boerescu. Ştefan Augustin Drăghici. Saviana Taşcu. Ştefan Bănulescu. Virgil Poenaru. Vasile V. FLORIN vezi: Eliade. Mircea Sebastian. George L. Nichita Ulici. Marian Ecovoiu. Victor Ulmu.vezi: Eminescu. Radu G. Alexandru Perşa. Emil Cărtărescu. Virgil Iuga. Marian Pavel. Norman Mareş. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Paul Titel. Claudia Ierunca. Mihai Liiceanu. Ana Drăgan. Nicolae Bârlea. Radu G. Covaci. Şerban Fundoianu. Apostol UNGUREAN. vezi: Gurău. Alexandru Eliade. Sorin Goma. Cristian Pop. Mircea ŢURCANU. Dinu Foarţă. Vasile Grigore Lazăr. Cornel Ivănescu. Simona Nicoleta Manea. Sorin ŢEPOSU. Cezar Latiş. Valentin Teodorescu. Mihai Martin. Mihai UNGUREANU. vezi: Agopian. Alexandru ŢEPENEAG. Ion Ţarină. Ion Papahagi. Dana Eminescu. Lyana Gherguţ. Lucian Caragiale. Doru Mătrescu. Ioana Eminescu. Dumitriu. Laurenţiu TURCUŞ. Nicolae Eminescu. Monica TUPAN. 543 544 . VERONICA vezi: Marcu. Nistru Ţigănuş. RADU G. ILEANA vezi: Urcan. ION vezi: Mihail. Grigore Traian Stănescu. Ştefan Eliade. Dumitru ŢÎRLEA. Dumitru Uricaru. CĂTĂLIN vezi: Blaga. MARCEL vezi: Eliade. Mihail ŢION. Gabriela Micle. Paul ŢUŢUIANU. Radu G. ADRIAN vezi: Alexandru. Mircea Condeescu. Florina UNGHEANU. ŢINTAR. Ioana Ghiţulescu. Zeno Nimigeanu. Mircea Eminescu. Minerva Coşereanu Vasilescu. Veronica Nicolau. Stela Doinaş. Paul Pituţ. Costache Oţoiu. Dan-Silviu Brumaru. George Bebu. Mihai Melinescu. Laurenţiu ŢURCANU. Benjamin Galiş. Liana Crohmălniceanu. MARIUS vezi: Balotă. Dan Ţeposu. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. Alexandru Cristian Mircea. Mihai Spiridon. URIAN.

Cornel Zaciu. Ioan Nica. VATAMANIUC. M. ION vezi: Cioran. GABRIELA vezi: Ivasiuc. DÁNIEL vezi: Székely. Alexandru Lovinescu. Paul VASILIU. Eugen Slavici. Mircea URSACHE. vezi: Călinescu. MIHAELA vezi: Agopian. Ungureanu. Vasile Bălan. ION vezi: Zaciu. Ştefan VIGHI. George Boerescu. Aurelian Titu Eliade. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Virgil Stan. Sorin Dan. Gheorghe VIŞAN. Eminescu. Ioan VAKULOVSKI. Mihai Munteanu. János VIDAM. MIHAI vezi: Galaicu-Păun. Mihai Titel. ALEXANDRU vezi: Moldovan. Ovidiu Vinicius. CRISTINA vezi: Eminescu. VINCZE. Mihai Fandarac. Mircea Padina. Mircea URSU. Radu G. Dumitru Purdescu. LUCIAN vezi: Ţeposu. Ion Şlapac. ILEANA vezi: V. Mariana Mihăieş. Emil VARVARI. Mihai URICARIU. GEO vezi: Andru. Doina URICARU. Laurian Stratan. Nicolae Sorin. Gherasim VARTIC. Radu G. I. Iosif Eminescu. Ioan URSU. Dumitru Ionescu. Ion Danciu. Cristina Roznoveanu. Nicolae Stănchescu. Mihai URSACHE. Mirela Ruba. Mariana Mazilu-Crângaşu. Iosif Negară.Eminescu. Ileana Bocşa. Mircea Prelipceanu. Dan-Silviu Cesereanu. George Eliade. Emilian Marin. Ecaterina Neşu. Dumitru Verdeş. Cristiana-Maria Rhea. Ştefan Cordoş. Radu G. EUGEN vezi: Ulici. ONUFRIE vezi: Mihăilă. Petru Eminescu. Mihai URSACHI. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán. Gabriela VASILE. Adrian Horea. HORIA vezi: Zaciu. MARINA vezi: Luca. Mihai VAKULOVSKI. Petru Comnea. VALERIU vezi: Linul. Radu Sergiu Sineşti. Mircea Eminescu. Mihai Grigore. DOINA vezi: Uricariu. Victoria Comoroşan. Ioan Mirea. Sanda Eliade. ALEXANDRU 545 546 . Mihai VĂDAN. M. Mircea Eminescu. Ioana Bâja. Florin Ţepeneag. Gyöngyi VINŢELER. DIMITRIE vezi: Eminescu. Ion Nicolcioiu. Ioana Dumitrescu. Sorin Ţeposu. Mihai VLAD. Marcel Ion Ghiviriga. Mircea VERESS. Aura Cimpoeşu. PETRU vezi: Caraman. Viorel VANCI-PERAHIM. Nicolae Ţeposu. TEODOR vezi: Buzaşi. Vasile Dinulescu. MAGDA vezi: Eminescu. Ruxandra Christi. Ion Hurubă. Laurenţiu URSA. Viorel Naghiu.

Lucian Constantin. Simona VOINESCU. Emilian Glodeanu. Doina Zaciu. Veronica ZECA-BUZURA. ADRIAN vezi: Eminescu. Hortensia Popescu. Ion Camilar. LUMINIŢA vezi: Munteanu. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. Eugen Prelipceanu. Dan Mircea Coşovei. Mircea Pandrea. Gelu ZAMFIR. Gheorghe Lazu. MARCELA vezi: Olăreanu. Felicia Mihăescu. CHRISTINA vezi: Eminescu. Mihai VOINEA. RĂZVAN vezi: Aderca. Liviu Reichmann. Nisipeanu. Adrian Dinu Soviany. SILVESTRU vezi: Eminescu. Grigore WEBER. Marin Rebreanu. Viorel Căprariu. Dumitru Vale. Streinu. Ioan ZAHARIA. ION vezi: Eminescu. Vladimir Ţepeneag. PETRA vezi: Lungu. Vasile Boz. MIHAI vezi: Eminescu. Horia-Roman Pleşu. Dumitru Radu Preda. Dan Strătescu. MARIUS vezi: Braga. ZARE. Gabriel Patapievici. Valeriu Fundoianu. Mihai VONCU. Alexandru Stanca. Ştefan Bârna.vezi: Cornea. RENATE vezi: Dinescu. HORIA vezi: Ulici. Alexandru Cipariu. ANDREA vezi: Gergely. Gib I. Mihail Sebastian. Vlaicu Beldie. Benjamin Galaicu-Păun. Edit ZUBAŞCU. MIRCEA vezi: Alexandru. Rodica Eminescu. ANDREI vezi: Cioran. NICU vezi: Eminescu. Andrei ZACIU. Alexandru Pandrea. Mihai Micle. Constantin Biberi. Cristea. Alexandru VOICA. Petre Papadat-Bengescu. Ion Scarlat. Romul Muthu. Liviu Ioan Ţepelea. DANIELA vezi: Handabura. Romul ZALIS. Mihail Sever. Mircea Liiceanu. Dinu VRABIE. Mircea Zarifopol. Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. Ion Iancu Vlaşin. Mihai VULTURESCU. Corin Tache. Ilie Draghincescu. Traian T. Dinu VLAH. Felix Barbu. Radu G. GEORGE vezi: Baias. Mihai 547 548 . Valeriu Flora. Ioan Săraru. Ioan Romeo Sadoveanu. Petre Pelin. Ioan VOINESCU. Emil Ţeposu. Sebastian Roşiianu. Lidia ZILIERU. Eusebiu Mihali. Ion V. Mihai Filimon. Cătălin Munteanu. RADU vezi: Alexandrescu. HENRI vezi: Bănulescu. Nicolae Rachieru. Lidia Mihuleac. Mihai ZANCA. Costache ZAMFIR. Laurenţiu ZSIGMOND. Ion Lazu. Octavian Stoiciu. Sorin Andru. C. Paleologu.

2969. 3229. 873. 2399. 789. 3063. 653. 1992. 3022 APOSTROF 137. 2618. 1924. 2864. 1796. 1759. 1641. 3247. 743. 684. 2670. 879. 908. 1175. 2266. 1296. 1331. 689. 1941. 2035. 1201. 2858. 464. 305. 1172. 2479. 2831. 378. 377. 1170. 468. 3268. 323. 361. 44. 3282 AXIOMA 219. 274. 539. 788. 2160. 2614. 344. 1272. 396. 2319. 600. 1299. 2983. 451. 3032. 2743. 1498. 431. 2118. 2948. 2709. 1857. 2019. 1513. 1622. 1227. 640. 2475. 1230. 2907. 909. 2369. 2819. 108. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 1922. 2225. 3244. 2984. 2147. 2014. 520. 2286. 1810. 936. 2029. 568. 1955. 294. 2009. 3220. 165. 2449. 3185. 412. 2310. 184. 2191. 1194. 2968. 3141. 2284. 716. 3193. 958. 231. 2055. 2891. 1720. 2585. 2209. 1493. 2404. 2728. 1747. 2119. 627. 122. 2990. 638. 654. 756. 1015. 2991. 2892. 895. 1277. 349. 2550. 318. 2522. 1519. 2294. 2230. 606. 3097. 2094. 925. 2970. 851. 2474. 562. 326. 1593. 878. 2810. 2192. 2668. 605. 2033. 1275. 1250. 575. 1735. 176. 282. 414. 2183. 2482. 2100. 2082. 2377. 1057. 2685. 3321 CUVÎNTUL 15. 1852. 1985. 2679. 55. 652. 2121. 2273. 1799. 2675. 2128. 1987. 763. 1171. 2863. 2776. 2259. 2320. 212. 2403. 2031. 2568. 481. 2070. 1795. 1668. 2102. 2360. 2758. 3099. 540. 644. 135. 1290. 2400. 612. 1151. 871.INDICE DE REVISTE 22 291. 2261. 2953. 3316. 1794. 1155. 1738. 2807 CAIETE CRITICE 123. 2534. 3098. 2739. 1786. 3359 ARCA 56. 1162. 2946. 1583. 80. 246. 1069. 1094. 2460. 1199. 3079. 3261. 2309. 1562. 1166. 2861. 2510. 250. 2497. 1517. 1789. 251. 2092. 2941. 1248. 1654. 1649. 1512. 1807. 382. 2535. 2703. 2480. 2148. 2295. 923. 25. 578. 2065. 662. 1524. 721. 2934. 1334. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 491. 316. 2152. 625. 2472. 1753. 2221. 2113. 2228. 1650. 991. 1803. 2030. 411. 1016. 1007. 188. 179. 2154. 549 550 . 434. 1911. 325. 249. 2518. 1333. 1613. 1920. 302. 875. 2216. 971. 293. 218. 2249. 1543. 306. 670. 1210. 1500. 2752. 598. 1332. 1752. 2866. 502. 2276. 2754. 781. 58. 864. 2839. 2481. 413. 240. 1228. 642. 1504. 1173. 347. 1308. 2202. 1223. 561. 1646. 2878. 247. 1281. 1516. 503. 30. 3139. 1318. 3025. 1598. 2973. 1343. 1527. 2327. 2240. 2751. 2883. 427. 1596. 485. 1631. 569. 60. 1868. 779. 857. 901. 2296. 2735. 2355. 162. 1273. 988. 84. 369. 1673. 758. 2011. 2165. 1276. 2540. 2674. 2683. 790. 966. 890. 2569. 2337. 668. 610. 1106. 2469. 170. 1754. 195. 1732. 2175. 2882. 233. 1751. 1620. 931. 280. 1249. 315. 2806. 1187. 2686. 2890. 422. 1298. 2093. 2805. 889. 1982. 3175. 287. 2297. 2577. 622. 364. 3160. 3277. 1137. 2865. 129. 1156. 1278. 2027. 2402. 1212. 519. 658. 2938. 710. 385. 276. 773. 2451. 663. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 1660. 1775. 547. 2811. 2401. 2290. 2037. 641. 1611. 649. 1923. 126. 687. 1002. 2308. 3093 CALENDE 17. 2045. 2344. 386. 2282. 1851. 3263. 534. 563. 1271. 906. 2151. 255. 171. 235. 2609. 1777. 2107. 2764. 2333. 1339. 2920. 1537. 618. 2940. 2382. 1585. 1989. 1518. 587. 392. 952. 226. 1850. 1006. 183. 2536. 177. 2757. 2085. 1630. 659. 1566. 1011. 492. 2413. 2707. 2133. 1781. 2024. 1783. 3266 CONTEMPORANUL 16. 1782. 548. 2884. 3142. 3049. 2350. 142. 314. 1122. 2123. 3183. 270. 1489. 599. 3189. 180. 1289. 1945. 643. 59. 153. 3236. 1202. 1919. 1483. 1841. 1335. 959. 1506. 660. 2697. 1274. 2606. 1587. 1200. 651. 1921. 838. 2003. 2091. 3248. 1291. 3178. 3148. 1280. 253. 1640. 1496. 2184. 2275. 2558. 317. 1705. 2212. 938. 1174. 2304. 2058.

2164. 2255. 1907. 1910. 2334. 839. 1934. 1238. 1317. 741. 2575. 2602. 167. 2608. 3003 LÁTÓ 999. 2681. 2427. 2324. 499. 2619. 3147. 1541. 2820. 2885. 1245. 372. 168. 3005. 2363. 190. 2298. 2571. 3051. 2193. 572. 3215. 2487. 2099. 1237. 2512. 2868. 2168. 1560. 2706. 1680. 284. 83. 3196. 465. 2843. 1983. 3004. 2514. 2874. 1131. 70. 3012. 1975. 1676. 501. 2511. 2084. 583. 3243 FAMILIA 12. 1340. 459. 2784. 2454. 2833. 762. 1678. 702. 2572. 791. 2838. 2596. 2949. 1072. 134. 2817. 3090. 2361. 1229. 1883. 91. 1328. 1643. 1306. 3048. 3131. 3140. 2800. 894. 1523. 2975. 2695. 2166. 2335. 3087. 2283. 647. 1258. 898. 92. 2090. 2871. 2773. 3286. 2849. 1880. 32. 3157. 1816. 1704. 1990. 739. 453. 1304. 484. 2516. 2696. 1017. 1495. 2257. 648. 1027. 2269. 2936. 2484. 343. 3240. 2495. 1327. 469. 2778. 1881. 2824. 1749. 666. 189. 1901. 1507. 2441. 1254. 1315. 2802. 1893. 1931. 1838. 2325. 2815. 2198. 2992. 2515. 1884. 1037. 2876. 3201. 3096. 2801. 1624. 3009. 1575. 1197. 3021. 2557. 753. 1039. 96. 1349. 1292. 463. 624. 2492. 699. 3187 EUPHORION 943. 3086 HELIKON 166. 2562. 1894. 3154. 136. 2456. 1995. 1728. 1927. 2775. 1244. 107. 588. 3118. 2044. 155. 2108. 1960. 2954. 2328. 2952. 1787. 191. 859. 3152. 786. 2672. 2075. 1659. 2922. 1485. 2170. 2349. 576. 2830. 2201. 1733. 312. 3095. 2708. 1000. 2967. 2872. 980. 3262. 2233. 2599. 1897. 2167. 3170. 771. 870. 2910. 3164. 1209. 1629. 1891. 1616. 2914. 2845. 602. 2780. 2589. 1023. 697. 500. 1664. 1581. 1610. 941. 1679. 1307. 1338. 1847. 220. 3119. 2088. 3211. 1169. 4. 2357. 2387. 724. 2959. 225. 1879. 2169. 3047. 2414. 2998. 3017. 2281. 1829. 267. 186. 2600. 2419. 2347. 1571. 1118. 2798. 2013. 1820. 1163. 2853. 1632. 1336. 3155. 3059. 529. 842. 933. 2254. 577. 3158. 712. 1528. 3159. 2087. 410. 667. 1580. 71. 2823. 437. 3198. 749. 2052. 324. 2195. 1711. 1896. 1279. 1677. 2887. 3365 ECHINOX 406. 1123. 2219. 900. 1161. 1766. 3014. 1220. 837. 2999. 436. 1532. 1213. 3149. 265. 2010. 139. 877. 3016. 2826. 106. 792. 2153. 981. 2617. 1126. 2171. 2879. 1309. 2663. 1139. 2601. 3239 KORUNK 935. 2781. 674. 1028. 1890. 620. 3070. 2951. 141. 883. 693. 1297. 774. 2727. 1582. 125. 1191. 175. 1311. 1347. 1313. 1628. 1929. 1806. 295. 2368. 740. 88. 2246. 1529. 972. 1148. 862. 1595. 551 552 . 2095. 1760. 2416. 2939. 174. 1606. 2507. 2222. 2530. 3094. 1207. 1293. 2921. 405. 897. 288. 2747. 1305. 1875. 1246. 3033. 1548. 1708. 1609. 1902. 1149. 311. 301. 1584. 1785. 2129. 2367. 2840. 866. 1973. 911. 634. 507. 703. 706. 1067. 2720. 2150. 2698. 682. 2455. 289. 2687. 1644. 462. 3109. 1712. 365. 1736. 2929. 1186. 769. 3045. 2738. 1545. 3269. 1330. 268. 2908. 1294. 590. 466. 345. 1179. 1157. 2987. 2985. 3006. 1918. 646. 508. 2388. 3306. 2136. 1739. 111. 423. 3364 ORIZONT 2. 1882. 2957. 1681. 2220. 1185. 843. 2415. 292. 57. 1755. 3056. 3168. 1132. 444. 1184. 2366. 3227. 863. 1872. 374. 1319. 281. 187. 955. 1252. 2285. 2598. 2974. 1314. 1211. 366. 669. 2493. 1792. 2539. 75. 752. 2348. 1892. 997. 770. 2508. 1572. 85. 3241. 1005. 1661. 1994. 695. 2137. 430. 1895. 3167. 1329. 1647. 1998. 623. 1190. 1657. 1487. 192. 1722. 2194. 2886. 2365. 2079. 2937. 2603. 650. 2597. 564. 54. 549. 1594. 360. 2509. 402. 2112. 2828. 102. 841. 2127. 2808. 3084. 962. 2032. 1022. 101. 1821. 61. 611. 2604. 3296. 2038. 626. 2145. 1818. 2491. 1511. 1928. 3138. 3356. 886. 1158. 2809. 1604. 461. 138. 566. 1797. 1827. 3072. 1181. 355. 2213. 3046. 2563. 1208. 2442. 2445. 173. 2986. 3143. 3333. 580. 869. 2047. 1909. 887. 939. 2299. 2217. 982. 1961. 2689. 105. 2694.2078. 3230 FORUM 2950. 3132. 2223. 480. 2844. 3137. 2559. 376. 1926. 1243. 1627. 2570. 896. 3031. 2620. 2380. 3091. 2340. 533. 1337. 2043. 1672. 52. 45. 1750. 2925. 628. 940. 1972. 2386. 1665. 1494. 321. 1236. 2958. 1770. 2288. 782. 718. 2869. 1257. 2358. 290. 1723. 1180. 283. 415. 2827. 754. 2352. 2964. 3357. 2050. 2993. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 1526. 490. 3186. 2235. 3002. 103. 1903.

303. 960. 3058. 675. 3267. 1242. 254. 2343. 619. 696. 73. 2353. 1591. 1024. 903. 1670. 150. 565. 2586. 1784. 932. PHILOLOGIA 483. 1959. 1947. 3271. 2982. 3188. 2315. 1614. 95. 2682. 2229. 1182. 2397. 400. 860. 537. 1793. 2312. 1656. 2976. 778. 1302. 2782. 2177. 750. 1214. 1740. 216. 2321. 163. 3057. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 82. 3150. 298. 1081. 1601. 511. 3245. 72. 2251. 987. 615. 692. STEAUA 14. 1943. 1303. 2034. 2821. 514. 1168. 630. 1991. 1491. 609. 1974. 1322. 3302. 1251. 777. 1772. 149. 237. 2473. 2519. 2906. 1916. 3195. 2452. 1642. 399. 1725. 1663. 2287. 2787. 2841. 2667. 2106. 1768. 2486. 1579. 1877. 320. 704. 1119. 1020. 2428. 603. 2303. 1286. 3226. 286. 1619. 2158. 2218. 3197. 1771. 3293. 2822. 657. 2263. 1756. 850. 1839. 2406. 2006. 1745. 3089. 961. 3162. 2722. 3219. 2862. 3270. 2083. 143. 2381. 1300. 645. 2443. 1205. 1120. 1861 SYNTHESIS 1544. 2742. 934. 49. 2272. 1703. 65. 2046. 2214. 211. 2555. 2567. 460. 1853. 110. 2292. 3362. 2816. 964. 723. 2546. 2611. 3145. 178. 2103. 1692. 2172. 1599. 2760. 2834. 131. 2066. 2301. 915. 1003. 2433. 655. 2226. 398. 2176. 487. 1671. 3235. 3153. 2588. 2927. 104. 1121. 407. 2705. 1234. 2057. 2156. 2818. 2270. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 3028. 1800. 2459. 3020. 2039. 2245. 3171 POESIS 67. 299. 1925. 787. 1788. 1503. 3129. 1231. 601. 2364. 621. 969 SUD EST 738. 1778. 310. 1124. 1240. 2384. 307. 3204. 3082. 2007. 1737. 2125. 737. 1693. 2669. 1159. 50. 438. 100. 1154. 1801. 2336. 2699. 872. 2506. 2444. 2155. 1559. 604. 2116. 2077. 854. 2573. 479. 234. 185. 2741. 1010. 2837. 432. 2098. 538. 2852. 924. 2847. 1103. 2271. 1497. 31. 2067. 2935. 2521. 2777. 2730. 476. 2928. 3363. 1826. 1691. 3203. 348. 2423. 637. 1944. 395. 2354. 2731. 617. 914. 844. 3156. 2089. 2041. 1715. 531. 154. 1514. 2903. 3054. 1283. 1878. 1805. 1216. 1603. 633. 486. 3216. 1287. 3172. 2913. 2505. 2330. 849. 3071. 373. 1153. 3165. 1776. 3134. 992. 2749. 858. 2104. 1282. 597. 1224. 1932. 3212. 1592. 3234. 944. 2461. 2028. 1284. 2592. 1183. 3242. 33. 1674. 1080. 1484. 1492. 2966. 2332. 66. 2059. 1549. 2396. 2947. 1140. 1608. 2375. 2701. 2726. 1326. 2004. 2605. 296. 1499. 2528. 1840. 2621. 1798. 2978. 2149. 3166. 2564. 2926. 1873. 672. 1501. 2504. 2560. 1600. 1215. 2448. 2457. 2774. 1204. 3232. 489. 2945. 1021. 418. 1773. 2909. 2988. 3083. 1949. 393. 2071. 3026. 2291. 3218. 2126. 1588. 39. 1515. 1014. 394. 2054. 1018. 2725 553 554 . 722. 3008. 18. 2142. 3061. 635. 2316. 3275. 2056. 2610. 482. 3194. 1203. 1232. 1226. 47. 714. 1134. 297. 93. 907. 1145. 676. 475. 2538. 1150. 3027. 757. 3246. 2502. 1716. 2446. 62. 2200. 2690. 1239. 592. 151. 488. 1976. 215. 356. 98. 1567. 442. 2678. 1233. 169. 2173. 1043. 3169. 1729. 3133. 1915. 2008. 2574. 2323. 383. 109. 1552. 1019. 2732. 656. 2786. 2431. 595. 2280. 2544. 2409. 3161. 1547. 993. 1819. 3192. 2211. 243. 147. 368. 1531. 357. 2867. 2979. 579. 2114. 1241. 1125. 1578. 3319. 3010. 1690. 1912. 3081. 2533. 1743. 845. 384. 467. 2306. 1147. 97. 2762. 1135. 2239. 279. 3222. 2447. 2919. 2859. 285. 1353. 161. 1860. 1779. 3202. 252. 2256. 1662. 2612. 3078. 1963. 629. 2453. 1026. 3367 2313. 181. 2721. 27. 2227. 1669. 1192. 1977. 435. 2797. 1933. 409. 2159. 3064. 1825. 847. 2305. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 2049. 1324.2527. 2503. 535. 217. 840. 1146. 2053. 2338. 856. 1914. 1942. 2322. 99. 1574. 552. 440. 2587. 2224. 172. 2277. 574. 1165. 443. 2262. 2857. 2854. 1087. 2770. 2977. 1530. 1225. 1682. 2080. 2234. 1625. 536. 1935. 2748. 1885. 1551. 2783. 1351. 876. 1502. 573. 3001. 2842 TEATRUL AZI 74. 2889. 3208. 1325. 2829. 3015. 1714. 2790. 26. 2120. 1059. 397. 363. 1815. 884. 2450. 2772. 2490.

976. 2478. 3123. 3325. 913. 1054. 1206. 2140. 3151. 387. 1089. 2372. 1689. 912. 978. 1490. 2850. 1940. 2020. 775. 2855. 1352. 1055. 1652. 3341. 1316. 1767. 1301. 1105. 1971. 530. 1938. 2408. 1706. 391. 2676. 3174. 3329. 1129. 846. 584. 1235. 2076. 3287. 1623. 965. 550. 1065. 1093. 593. 1685. 1048. 525. 2341. 664. 2531. 1049. 2359. 570. 2398. 1101. 128. 2307. 2517. 48. 1707. 1645. 861. 2989. 2912. 1189. 7. 1295. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 2583. 2231. 2785. 711. 3114. 3324. 1814. 589. 2064. 1264. 1091. 1130. 2105. 891. 3326. 1261. 1686. 1563. 673. 3249. 2960. 2097. 3313. 2997. 1040. 541. 2370. 3288. 3312. 1133. 956. 3323. 1342. 1769. 1074. 2737. 639. 1176. 2130. 1970. 904. 1255. 1267. 450. 2115. 1734. 1266. 2888. 2061. 388. 1004. 2664. 3200. 1730. 3019. 725. 2390. 1742. 1856. 2832. 977. 2178. 1050. 686. 3346. 2208. 2956. 3279. 515. 2206. 359. 1247. 1178. 1083. 1687. 671. 1648. 759. 1780. 3345. 2425. 596. 1128. 3314. 1741. 1008. 3085. 755. 983. 1964. 3130. 2109. 1288. 2881. 681. 3264. 2250. 527. 509. 2395. 1076. 41. 690. 322. 2471. 1058. 3105. 3291. 2204. 3117. 272. 1222. 1036. 1160. 2955. 975. 1996. 1217. 1323. 3294. 2856. 1032. 1813. 3292. 417. 985. 433. 3199. 2374. 3103. 661. 765. 403. 1811. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 1521. 2911. 2371. 2279. 942. 1565. 3340. 1221. 2860. 2761. 517. 1956. 990. 701. 1981. 238. 1607. 1550. 1195. 375. 1558. 2923. 2961. 1719. 1269. 1348. 3297. 124. 1828. 3024. 1542. 2561. 1097. 3213. 707. 2278. 2788. 582. 3347. 551. 194. 3304. 2132. 785. 2300. 2331. 1536. 416. 2537. 3007. 2465. 1505. 474. 2265. 2362. 2432. 1263. 389. 954. 1748. 3351. 3125. 1078. 1042. 3283. 719. 2385. 1859. 3315. 516. 3260. 1709. 2700. 1077. 2196. 89. 346. 1086. 1824. 1001. 1063. 3303. 1655. 1047. 2174. 594. 2069. 1848. 715. 2040. 1862. 1142. 1041. 2021. 1710. 2346. 1104. 1540. 1948. 2393. 1538. 3301. 868. 2880. 546. 3250 555 556 . 1260. 1102. 3106. 3113. 528. 2001. 708. 3182. 3285. 1141. 232. 2068. 244. 3289. 2412. 2063. 1061. 1731. 3305. 1908. 2545. 2232. 874. 2018. 266. 2197. 46. 3116. 2779. 3360 VATRA 1. 2846. 1188. 2314. 963. 3101. 3298. 1070. 1256. 3120. 1198. 2258. 1045. 1034. 3344. 1193. 2339. 1285. 130. 2180. 1127. 1060. 3311. 3115. 182. 2673. 1930. 1832. 245. 3355 TRIBUNA 441. 2345. 3280. 239. 1068. 986. 700. 957. 1062. 1073. 3281. 3055. 526. 2576. 3349. 2207. 1341. 127. 885. 269. 905. 532. 2803. 304. 1144. 390. 1586. 1626. 2146. 1033. 2902. 229. 3102. 2924. 2796. 717. 1100.TOMIS 5. 893. 2485. 3124. 1196. 523. 2501. 3300. 2124. 685. 3327. 953. 709. 1219. 3122. 1774. 2750. 1253. 3126. 2688. 1064. 979. 1988. 2965. 3110. 2582. 2962. 2022. 522. 3214. 2464. 1683. 1312. 853. 1310. 2584. 784. 1653. 3111. 3128. 2873. 2418. 2691. 3180. 1590. 1917. 2241. 2753. 2851. 1262. 742. 3050. 2289. 3299. 3108. 3075. 1817. 3348. 2023. 3073. 313. 2179. 2391. 2002. 989. 2157. 164. 3107. 1052. 1831. 2765. 478. 1090. 2971. 1858. 152. 1167. 545. 2556. 3209. 2719. 748. 581. 2351. 2135. 1265. 2692. 2426. 865. 3309. 1268. 3065. 683. 1320. 271. 3088. 1071. 2036. 2318. 2554. 2205. 764. 1056. 984. 1713. 300. 3278. 1717. 1098. 2745. 930. 148. 2373. 3317. 1092. 1051. 3308. 3144. 3228. 2729. 720. 2789. 2410. 780. 1830. 2595. 1046. 1066. 2048. 1876. 1804. 3310. 3179. 852. 2274. 3328. 902. 1095. 607. 3104. 2684. 1913. 1259. 2012. 2060. 524. 2799. 2565. 3284. 2613. 2379. 1044. 1984. 1138. 3173. 1539. 1675. 2182. 8. 2420. 1152. 1038. 3350. 1164. 3295. 1939. 275. 3112. 3336. 3352. 1573. 1177. 1270. 1084. 367. 1812. 1962. 3011. 2302. 3146. 452. 1557. 3121. 2877. 2963. 1346. 3307. 3074. 1867. 28. 1321. 3318. 1082. 2532. 1525. 783. 2405. 2566. 2293. 2549. 1564. 1957. 1688. 1136. 2972. 1520. 76. 1344. 855. 1143. 2763. 2101. 2421. 518. 2680. 1099. 2422. 140. 2759. 2693. 78. 1486. 713. 1075. 3069. 3000. 2513. 1079. 1834. 1979. 1666. 1053. 1684. 691. 1096. 319. 3290. 1088. 3320. 3322. 1218. 2389. 1345. 571. 1958. 1997. 1602.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful