BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

[Maria Alboiu. Florenţa. Vasile Alecsandri . 2000. 35. p. 95. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Contemporanul. 2000. Austru. Gheorghe. Piaţa norilor. Contemporanul. nr. 28. 33. 33. Vol. 31. nr. p. Lena. p. 2000. Antonescu. 32. Buzea. FLORENŢA În periodice: 26. 2000. Vasile Alecsandri. 7. Constanţa. Alexandrescu. Poezie română contemporană. 5. România literară. RADU 29. [Florenţa Albu. În: Gheorghe Grigurcu. În: Emil Alexandrescu. Vol. [Florenţa Albu. Poezie română contemporană. 1999]. 2000. Grigurcu. 1999]. [Florenţa Albu. Poezie română contemporană. Milescu. ALECSANDRI. Poezie română contemporană. Jocuri şi măşti. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Declaraţie sub jurământ. 6. România literară. 1999]. Filimon. Casa din capătul cerului. 1. p. Poeta şi totalitarismul. 5 6 . Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. Popa. ALBU. Austru. 33. 15.25. 10. p. 10. 2000. nr. 1. 7. În volume: În periodice: 38. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Gheorghe. 2000. 2-3. 51. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Gheorghe. [Florenţa Albu. nr. Vol. 30. 2000. Luceafărul. De-a fantasmele. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. Grigurcu. Octavian. Bucureşti : Cartea Românească. 12. 6. nr. 2000. 2000. ALDULESCU. Bucureşti : Editura Eminescu. 5-6. În volum: 40. Umbra arsă. p. Austru. 10. Grigurcu. nr. Eugenia. Petraş. 47-53. În: Gheorghe Grigurcu. [Radu Aldulescu. Emil. 40-46. Gheorghe. 6. Georgeta. România literară. 6. 1999]. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. Lazăr. p. 1. Soviany. 2000. 6. Victoria. Călinescu. 54-60. Jurnalul unei poete. Universul cărţii. 2000. 12. 33. p. În: Gheorghe Grigurcu. Austru. Geo. 37. 1999]. p. 1. Irina. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 6. Filişanu. Poezie românească. Steaua. Constant. 27. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. VASILE În periodice: 39. 36. 33. 130-131. 34. 2000. Piteşti : calende.Călătorul diplomat. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 122-135. 6. 10. 2000. p. Vol. p. nr. 1999]. O dialectică a singurătăţii. 5. Austru. 2000 . nr. Mariana. Literatura română în analize şi sinteze. Grigurcu. nr. Efectul de seră. p. 34-39. 79-80. nr. Catrinel. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". Iaşi : Timpul. Tudor-Anton. 1. Miscellanea. p. 36. 35. Tomis. Viaţa românească.

p. [Sorin Alexandrescu. nr. Emil. În: Emil Alexandrescu. 33. nr. modernitatea. Ioan Alexandru. [David Alexandru. 35. În volum: 53. IOAN 42. Iaşi : Timpul. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. 10. p. Ion. 4. 10. ALEXANDRESCU. SORIN În periodice: 44. 2000. Piatra Neamţ : Crigarux. Momentul 1848 . Tomis. 4. Lăzărescu. nr. p. nr. Papahagi. nr. Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. p. Duhului meu. Universul cărţii. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Grigore Alexandrescu . ***. Datorii faţă de Ioan Alexandru. Privind înapoi modernitatea. Momentul 1848 . GRIGORE În volume: În periodice: 46. Gheorghe. 33. 50. [Sorin Alexandrescu. 1999]. Ultimii ani. 1999]. p. 7. Ion. Alexandrescu. 45. nr. nr. [Viorel Alecu. ALEXANDRU. tendinţe. 43. 38. Alexandrescu. Ţion. 8. 23. Emil. Grigore Alexandrescu . 7 8 .etapă a revoluţiei burghezo-democrate. [David Alexandru. România literară. Luceafărul. 2000. Mihai. 2000. Luceafărul. VIOREL În periodice: 41. Steaua. 2. Voinescu. 2000. Curierul românesc. coordonate şi realizări în poezia românească. Bacău : Corgal Press. Ion. 17. Căderea din baobab. Ion Alexandru . 11. 2000. La Cozia. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. 7. Crigarux. 113-114. Contemporanul. 12. nr.Clopotele. 2000. DAVID În periodice: 48.Umbra lui Mircea. Sasu. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 52. 113-114. Tomis.ALECU. Radu.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. nr. Murgeanu. 10. Zaciu. Aurel. p. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. Roşianu. 2000. Marian. 51. 2000. 1999]. ALEXANDRU. p. Gheorghe. 2-3. Ioan Alexandru s-a mutat la clasici. Mircea. p. p. In memoriam Ioan Alexandru. Glodeanu. 2000. 99. 2000. În: Emil Alexandrescu. 51. 47. 4. Floarea. Bucureşti : Univers. Alexandrescu.Satiră. Romanul unui istoric literar. Adrian. [Recenzie de carte]. România literară. 11. Literatura română în analize şi sinteze. Deschiderile modernităţii. Iaşi : Timpul. ALEXANDRESCU. 49. 2000. Privind înapoi. Bucureşti : Univres. 20-21. 6. Orientări. Emil. p. 2000. Piatra-Neamţ. 33. nr. 43. 35. Buzaşi. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 47. p. 477-478. Iaşi : Timpul. p.

p. [Adrian Alui Gheorghe. Poezie română contemporană. 10. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". Poezia limbajului. [Lucian Alexiu. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 33. 9 10 . Gheorghe. 8. p. 66. 11. p. 6. Dan. Curierul românesc. 2000. Botoşani : Axa. Arca. Corăbii pe Bega. Nicoleta. Eseu asupra colinei cu ulmi. Marin. 12. Luceafărul. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. 2000. Soviany. Poezia lui George Almosnino. Almosnino. În volume: 63. 2000. Flora. 44. nr. 1997]. 204-206. ALEXE. 2000. nr. Mocuţa. 2000. 11. ALEXANDRU. În: Gheorghe Grigurcu. SLAVCO În periodice: 58. [Adrian Alui Gheorghe. 11. Grigurcu. [Lucian Alexiu. 12-13. 11. nr. Gheorghe. Vol. Goliath. 2000.11. 8. Grigurcu. GEORGE În periodice: 61. 57. Octavian. p. nr. 2000. nr. nr. 9. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. 11. 1. Treptele devenirii poetice. Radu F. 5. Grigurcu. nr. 8. 33. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). Gheorghe. 1999]. Mincu. Petru M. 2000]. 59. ALMĂJAN. LUCIAN În periodice: 56. Curierul românesc. România literară. Timişoara : Hestia. România literară. [Interviu]. 6. nr. Poetul energiei vorbitoare. nr. România literară. 4-5-6. p. Ilie. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bucureşti : Libra. 2000. 10. nr. Cristea. 4. 62. 2000. nr. 2000. ALUI GHEORGHE. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.75! Curierul românesc. 42. Gheorghe. p. Ghinea. Un poet "nevăzut" de critică: G. Poezie română contemporană. 11. Maria. Structuri narative. 60. p. 64-67. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Traian. 2000. 2000. 1. Laiu. Gh. Lirism "de cameră". 2000]. ALMOSNINO. 12. 64. 21. În periodice: 54. GEORGE În periodice: 55. 30. George Alexe . Ioan. p. ALEXIU. Haş. Luceafărul. 2000. p. ADRIAN În periodice: 65. I. 6. Supravieţuitorul şi alte poeme. Curierul românesc. Luceafărul. 33. Timişoara : Hestia. RADU F. 61-63. Veteranii exilului şi ideea românească. p. p.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Orizont. AMARIŢEI. ŞTEFAN În periodice: 71. Mioriţa. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Constantin. 4. Vol. Boldea. 17. Victoria. În volume: 68. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. SERGIU În periodice: 70. 1999]. p. p. AL-GEORGE. [Ştefan Amariţei. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. 2000. 1999]. 1999. Goliath. 2. 516-517. Miniaturi critice. Poezie română contemporană. Vasile. 1997. Iulian. Steaua.S. Liviu. 5-6. Grigurcu. Constantin. SORIN În periodice: 78. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. Editura Florile Dalbe.67. "Mărturiile" I. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Emil. 2000. Luceafărul. 358-364. Din şi prin câmpul poeziei. 75. Arieşanu. Adrian Alui Gheorghe].P. 7. Vatra. 99. Milescu. 10. Ion Mircea. Spiridon. Iaşi : Cronica. Cluj-Napoca : Dacia. 5.[Nicolae Sava. 69. 2000. [Sorin Anca.Între două utopii. 8-9. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 500-503. Bucureşti : Herald. Poezie română contemporană. Bucureşti : Libra. 25. Ion. 12. De dincolo de ape. Mircea. [Valeriu Anania. nr. Teatrul azi. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. Pe malul Aheronului. 1997]. Pe malul Aheronului. 1. Rotonda plopilor aprinşi]. Încă o provincie lirică. p. Încă un pas. nr. Cubleşan. [Adrian Alui Gheorghe. 14-15. Meşterul Manole (teatru). 2000. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 10. [Valeriu Anania. 2000. p. Iaşi : Cronica. Grăsoiu. 1. [Valeriu Anania. nr. [Valeriu Anania. Mioriţa. Ieşirea din contur. Cluj : Dacia. Ghiţulescu. p. Bucureşti : Unitext. Oedip. Pagini de jurnal si alte texte. 2000. 2000. Ţion. Valeriu Anania. Târgu Mureş : Arhipelag. Valeriu Anania. 74. VALERIU În periodice: 73. p. 51. nr. p. 1999]. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. Gheorghe. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Cubleşan. 2-3. Luceafărul. 11 12 . Adrian. [Sergiu Al-George. 8-9. 76. 2000. 2. Adrian Alui Gheorghe . [Recenzie de carte]. 2000. 2000. p. Zidirea de viu. Steaua. p. 2000. 1999].S. Iaşi : Timpul. p. În volum: 77. 2000. Iaşi : Junimea. 1999. 59. Gheorghe. nr. 51. p. 11. În: Emil Alexandrescu. nr. Poesis. 43-44. ANANIA. ANCA. Alexandrescu. Universul cărţii. Vol. 5-6. nr. p. Bucureşti : Anastasia. Bucureşti : Anastasia. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Atitudini. [Ştefan Amariţei. 1999]. Bartolomeu Valeriu Anania. 72. 2000. 1999]. Nicolae Ionel. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 60-61.

2000. Luceafărul. p. Un roman-cronică. VASILE În periodice: 83. 84. RADU În volum: 81. nr. ***. nr. 1. [Vasile Andru. Maria Anegroaie 1955-1993. 74. 1999]. Iaşi : Polirom. p. 148-149. 2000. 2000. Titus Andronic. George L. 11. ANDREESCU. Revista de etnografie şi folclor. ANDRU. 92-104. 1-2-3. Bucureşti : Humanitas. 1. 1999].[Gabriela Creţan. 2000. DIMITRIE În periodice: 13 14 . Gheorghe. Păsările cerrului. 1999]. Poezie română contemporană. Antoniu. Dănăilă. Poesis. Nimigeanu. Voinescu. ANGELESCU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Păsările cerului: [roman]. 307-311. 45-46. Bucureşti : Allfa. ANDRIESCU. p. Cronici literare. Oprea. 36. Vasile. În: Laurenţiu Ulici. nr. Familia. Grigurcu. Contemporanul. ANDRONIC. p. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. Ulici. 45.ANCHIDIN. Există o "problemă transilvană". Bucureşti : Semne. 2000. 16. Romane de ieri şi de azi. 6. Stela Anchidin. Silviu Angelescu. Anchetă Luceafărul. 1999]. Stilistul paselor sofronice. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. 2000. 38. proză. ANEGROAIE. Vol. p. Radu. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Nicolae. 11. GABRIEL În periodice: 80. 4. Arca. 92-96. 2000. ANGHEL. p. STELA În volum: 79. 44. Mitică şi Hyperion. 88. Şapte zile pe pământ. nr. Bucureşti : Du Style. p. Vol. Hiperbolă şi litotă. 1. 2000. Geo. 1998. În: Gheorghe Grigurcu. 362-363. Fruntelată. Radu. Luceafărul. p. Bucureşti : Allfa. [Simona Nicoleta Lazăr. Corabie spre Magonia. [Vasile Andru. 3-4. [Silviu Angelescu. Orgoliul liniei înguste. 2000. Poezie. teatru. 10. 3. Laurenţiu. TITUS În periodice: 82. [Gabriel Andreescu. SILVIU În periodice: 87. 2000. Problema transilvană. nr. Radu Andriescu]. Martin. 85. Mitul şi literatura. [Bucureşti : Univers. Ioana. MARIA În volum: 86. Calpuzanii. 34-37. În: Radu Dănăilă. Gustav Molnár. nr. 1999].

nr. În volum: 90. 15 16 . nr. ARGHEZI. LIVIU În periodice: În volum: 94. Sacrul şi profanul. Câteva precizări. Perian. p. CONSTANTIN În periodice: 97. Oglinda fermecată].dramaturgul Constantin Ardeleanu. 1999. nr. 2000. 51. momente şi modele în cultura interbelică. Accente calendaristice. TUDOR 93. 14. 12. Vol. 1999. Bucureşti : Semne. 4. p. p. Pe urmele taliei . nr. Timişoara : Helicon. 7. ANGHELESCU. Constanţa : Ex Ponto. 2000. Holban. Simbolismul. Anghel. 2000. 2000.În grădină. Lugoj : Dacia Europa Nova. Dana. ARGEŞ. Gheorghe. Popa. 33. proză. vide. ŞERBAN În periodice: 92. Bucureşti : Cartea Românească. România literară. Luceafărul. MIHAELA În periodice: 91. 1999]. teatru. Arghezi. Bucureşti : Amurg Sentimental. Crăciun. Orizont. Lazăr. 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 24. Emil. ARDELEANU. 2000. Simion. Catrinel. [Şerban Anghelescu. Poezie. Baruţu T. Târgu-Mureş : Custos. Portretul scribului. 1997. ANTONESEI. [Paul Aretzu. Ion Căliman. Steaua. Dănăilă. Deva : Emia. 78. Cântece de-ngălbenire. 98. semne. Luceafărul. În: Radu Dănăilă. p. Ioan. Ultimul criterionist. 1999]. 16. 51. 215240. Literatura română în analize şi sinteze. Audi. Fascinaţia dialogului. [Izsák Marta. 1. 6. 12. PAUL În periodice: 95. ANGHELESCU IRIMIA. 2-3. 236-237. 2000. [D. 15. Vatra. p. 2000. D. nr. Între tăcere şi tăcere. [Liviu Antonesei. 1999. 33. Bucureşti : Cronica. 1. ARETZU. [Mihaela Anghelescu Irimia. Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. p. 1998]. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Paulina Popa. tace. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Structuri.. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 143-145. Lena.89. nr. Radu. Iaşi : Timpul. nr. p. România literară. Arghezi. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Bărbulescu. 2000. p. Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. nr. Nautilus. Dialoguri postmoderne. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere. Steaua. 21.. 2000. Cuvinte sărutate de îngeri. 9. Baruţu T. confesiuni. Alexandrescu. Dimitrie Anghel . Cronici literare. 10-11. p.

2000. În: Emil Alexandrescu. 40. 10-11. Bucureşti : Minerva. nr. nr. 2000. Steaua. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 24-25. România literară. O aniversare. Emil. 7. 2000. p. Alexandrescu. Manu. 11. p. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 2000. Din publicistica lui Arghezi. 2000. p. p. George. Alexandru. 26. Nicolae.Creion. [Tudor Arghezi. 33. În: Emil Alexandrescu. 3. Literatura română în analize şi sinteze. 108. Bucureşti : Vestala. nr. 36. 116. 2000. 99. Iaşi : Timpul.Flori de mucigai. O întoarcere la pământ. În volume: 112. România literară. Emil. 362-363. Alexandru. p. 17. 2000. 12. 363-364. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 5-6. 101. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. G. 105. 13. 106. 1998]. 2000. 25. Emil. Emil. 117. 2000. 42. 107. 2000. 113. 115. 47. nr. Iaşi : Timpul. Tudor Arghezi. Tudor Arghezi . 2000. 1999]. 104108. Necunoscutul Arghezi. p. Cioculescu. Luceafărul. Familia. 365. 109. Tudor Arghezi . 2000. Emil. p. nr. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. p. Eminescu şi Arghezi (III). nr. Emil. 356-359. 363. Alexandrescu. [Pavel Ţugui. 118. Iaşi : Timpul. Baruţu T. Ornea. 33. 33. Arghezi. Proze. Luceafărul. 114. p. Manu. 365-366. România literară. Iaşi : Timpul. 17 18 . p. Arghezi 120. 24. Pienescu.2000. 119. p. 1. 110. "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". Emil. Luceafărul. Literatura română în analize şi sinteze. vol. 549-550. Ioana. 2000.Morgenstimmung. Tudor Arghezi. p. Necunoscutul Arghezi. 2000. 11. 104. Scrieri. Ion. În: Emil Alexandrescu. p. 7. nr.De-abia plecaseşi. Eminescu şi Arghezi (II). În: Emil Alexandrescu. Tudor Arghezi . nr. Literatura română în analize şi sinteze. p. 100. Iaşi : Timpul. 17. 2000. Eminescu şi Arghezi (I). 7. Emil. p. Tudor Arghezi . 103. În: Emil Alexandrescu. nr. 9. Emil. În: Emil Alexandrescu. George. Luceafărul. 1998]. 7. nr. Alexandrescu. Alexandru. [Pavel Ţugui. Curierul românesc.Nehotărâre. 51. 111. Emil. Tudor Arghezi . 2. 8. Iulius şi Novembrius. 2000. 6. Necunoscutul Arghezi. 2000. p. Inutile silogisme de morală practică. Tudor Arghezi . p. Pârvulescu. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. 102.poet sau prozator. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Manu. nr. Bucureşti : Vestala. 16. George. 21. 22. nr. Luceafărul. Manolescu. Simona. Luceafărul. Alexandrescu. Z. 33. Tot necunoscutul Arghezi. p. Alexandrescu. 2000. 17. 2000. Murgeanu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Mihai Ralea.

48. p. nr. Contemporanul. Iaşi : Timpul. Baciu-Moise. [George Astaloş. 14. Pe muchie de şuriu]. O lectură pentru o iarnă. Emil. Exilul ca parodie a decalării. p. 109-111. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Bucureşti : Tritonic. 95. 2000. 367-371. 2000. 2000. 2-3. Universul cărţii. 1-2. Pe muche de suriu. Alexandrescu. Popescu. George Astaloş sau mecanica argoului. Literatura română în analize şi sinteze. Tomis. 2000. 123. Sandrino. Alexandrescu. Bucureşti. 359-361. Angela. [George Astaloş. 1. 19 20 . nr. nr.. Caiete critice. nr. 121. Bucureşti. Poezia ca un talisman. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Retorice. [George Astaloş. Bardan. Dana. 361-362.Iaşi : Timpul. 11. 6. Raiul şobolanilor. 23. p. Ştefan. 1999]. 51. AVRAM. p. 17-25. p. Barbu.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România". Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". p. 10. 2000]. 179-181. Contemporanul. [George Arion. GEORGE 120. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. Barbu. 2000. vol. Ion. În: Gheorghe Grigurcu. p. Davidescu.Psalmul de taină. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 9. Titu. [Gheorghe Truţă. nr. p. 1. [Lazăr Avram. Curierul românesc. În periodice: 127. Luceafărul. 133. 7. 1999]. 2000. Steaua. În volume: 132. p. Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. 10. 128. p. Galaţi : Arionda. George Astaloş. Vasile. Vol. Bucureşti. 11-12. Ţion. 4. O istorie a României în interviuri. 1999]. LAZĂR În periodice: 134. Lirism neptunic. Mărturii pentru urmaşi. Viaţa românească. Dincolo de puşcărie. Victoria. 2 vol. III. [George Arion. 130. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Despre agresiunea în cultură (I). 6.[Interviu]. p. 12. 2000. Tudor Arghezi . Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Iaşi : Timpul. GEORGE În periodice: 122. 5. O istorie a societăţii româneşti contemporane. nr. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 4. Milescu. nr. 10. ARION. Matinal. 2000. Petroşani : Panorama. 10. 11. 2000. Universul cărţii. Postelnicu. p. 2000. [George Arion. 2000. 68-71 . 1999]. 126. Marian. 2000. Emil. Vol. Tudor Arghezi . Puiu. nr. ASTALOŞ. p. 1. 1999]. 48. Adrian. 10. 5. Victoria. Poezie românească. 125. 35. În: Emil Alexandrescu. Cioculescu. În: Emil Alexandrescu. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 131.Psalm. Grigurcu. Gheorghe. 1999]. nr. Poezie românească. p. nr. p. 129. 2000. Poezie română contemporană. Gavriloaia. [George Arion. libertatea şi-arată colţii. 124. Bucureşti : Tritonic. În: Angela BaciuMoise. Milescu.

Emil. nr. 2000. p. 4-5-6. Iarăşi despre memorialistică. În: Emil Alexandrescu. p. Bucureşti : Cartea Românească. 145. 1998]. Timişoara : Amarcord. Universul cărţii. Cărţile colegilor noştri. E. În volume: 138. Europeanul A. nr. 2000. Spalas. nr. 56. Arca. Stup împietrit. 1999]. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. p. nr. 5. ADRIANA În periodice: 137. 99. 3. Mureşanu. E. Cantemir. 16. Grăsoiu. 2000. În periodice: 142. p. 2000. 1999]. [Ovidia Babu. BABEŢI. 21 22 . p. Baconsky . 497-498. 2000.Biserica neagră. 10. E. 5. 136. 2000. Bătăliile pierdute. Timişoara : Marineasa. Steaua. Adamek. Moldovan. Gheorghe. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. Timisoara : Augusta. 11. ***. Locuinţele lui A. [Alexandru 144. 36. [Ioan Baba. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. 1. 498-499. E. Marina. 178-179. Bucureşti : Cartea Românească. p. Orizont. Literatura română în analize şi sinteze. 46. Apostrof. Mocuţa. 1999]. 2000. 2000. Baconsky. p. Poezia revoltei şi melancoliei. Alexandrescu. 1999]. 10. Rău. BABA. 11. Iaşi : Timpul. BABU. 51. Emil. 12. 12. p. 1999]. BACIU. 10. 2000. Iaşi : Timpul. 14. 2000]. 7-8. Luceafărul. nr. nr. Familia. nr. 7. 140. Luceafărul. nr. În: Emil Alexandrescu. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Revers Avers. A. 28-29. 2000. 1999]. ANATOL E. Baconsky. p. 11. Literatura română în analize şi sinteze. Diana. Alţi prozatori contemporani. [Alexandru Baciu. Ploieşti : Premier. BACONSKY. Salvarea prin cuvinte. Marin. 7. IOAN În periodice: 135. Contemporanul. [Paul Eugen Baciu. 2000. Mincu. Timişoara : Augusta. ALEXANDRU În periodice: 139.Echinoxul nebunilor. p. 18-19 . 3. Alexandrescu. [Adriana Babeţi. BACIU. Ioan. Familia.Rădăcini albe. Baconsky . nr. PAUL EUGEN În periodice: 141. Bucureşti : Cartea Românească. Editura Cartea Românească. Miruna. Liviu. Revers avers. 2000. 143. Aurel. A. Alţi prozatori contemporani. OVIDIA În periodice: Baciu. 6. p. nr. p. [Ioan Baba.

5. p. 44. 12. Alexandrescu. Trandafir. 1999]. G. În: Emil Alexandrescu. Bacovia (II). [Constantin Călin. Bacău : Agora. Luminiţa. 1999]. Emil. 43. Bacău : Agora. România literară. În: Emil Alexandrescu. GEORGE În periodice: 148. nr. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. BACOVIA. p. Piteşti : Paralela 45. nr. Gheorghe. p. I. Gheorghe. 1999]. Vulturescu. 1999]. România literară. Marcian. Emil. 318-319. România literară. 157. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Baconsky . p. Bacovia.Seară tristă. Emil.Fluxul memoriei. 2000. 159.Plumb. Marcel. BACONSKY. Emil. Grigurcu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. [Satu-Mare : Solstiţiu. 2000. George. George Bacovia . Doi poeţi sătmăreni: 2. p. 39-41. Anatol E. Iaşi : Timpul. Erudiţie şi capacitate de evocare. p. nr. 2000. George Bacovia . Emil. BAIAS. În: Emil Alexandrescu. 149. 2000. 2000. Piteşti : Paralela 45. Literatura română în analize şi sinteze. 110-112. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. Contemporanul. Bacovia. [Constantin Călin. Grigurcu. 1. 155. Piteşti : Paralela 45. [Teodor Baconsky. p. 151. 5. 2000. Iaşi : Timpul. 154. Alexandrescu. 152. 6. 11. ION În periodice: 161. Dosarul Bacovia. 5. p. 2000. Bacău : Agora. nr. 315-316. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. nr.146. 2000. 2000. C. Pseudonimele lui Bacovia. Dosarul Bacovia. În volume: 156. Dosarul Bacovia. 7. 161-163. Un alt Bacovia. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. Eseuri despre om şi epocă. nr. p. Georgeta. George Bacovia . Constantin. 33. Alexandrescu. 2000. Rogozanu. 150. Bucureşti : Anastasia. Marcel. Radu Petrescu despre G. Familia. În: Emil Alexandrescu. 11. p.Note de primăvară. nr. Iaşi : Timpul.Decembre. acelaşi Radu Petrescu. nr. 5. O viaţă a lui Bacovia. Drăghici. Emil. TEODOR În periodice: 147. 479-480. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. România literară. George Bacovia . Marcu. Bacău : Agora. 33. 3. p. 1999]. Bacovia (I). [Constantin Călin. 10-11. Bacovia. 1999]. 23 24 . 318. 2000. tendinţe. vol. 20. 95. 158. Marcian. Iaşi : Timpul. Urbanitatea credinţei. Alexandrescu. România literară. Viaţa românească. 30. 33. 33. G. 2000. Radu Petrescu despre G. p. p. 317. 160. Dosarul Bacovia. 10. 320. Grigurcu. [Radu Petrescu. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 1999]. George Bacovia . "Iubitele" lui Bacovia. [Radu Petrescu. 2000. Gheorghe. [Radu Petrescu. 6. Poesis. G. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. 153. Alexandrescu. 33. Ion Baias: "Tăcere regală". p. Literatura română în analize şi sinteze. Orientări. 2000. Iaşi : Timpul.Lacustră. p.

[Recenzie de carte]. 2000]. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. 2000. . poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. Bucureşti : Universal Dalsi. Visry. 5-6. Satu-Mare : Solstiţiu. p. Oglinda kilometrică. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. Poezia. dar nu se îndoiesc. 2000. Răcaru. Dora. nr. Chris. nr. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Ritualuri de scrib. 1999]. 2000. nr. p. Le café du bouquiniste]. Lucia Baki Nicoară. [Bianca Balotă. Bertha. p.8-9. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. LUCIA László. 1999]. p. 2000. 11. 22. 6. Arca. 51. Contemporanul. 5. 5-6. 4-5-6. Locurile memoriei. nr. Nedeea. 2000. 26-29. 17-18. 165. nr. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. VERONICA În periodice: 164. BALAJ. BALOGH. p. Micul palat baroc. Apostrof. nr. 2000]. Béla. 167-170. Steaua. Ioana. Timişoara : Marineasa. Herta. BALA. p. 2000. 11. Bucureşti : Universal Dalsi. Dumitru Ţepeneag. nr. BAKI NICOARĂ. p. Breviar. [Balogh. ZSÓFIA În periodice: 166. Steaua. Irina. 2000. Romulus. 171.. Sabău. 4-5-6. Géza. Ion Pop. nr. Bucur. 4. 197-198. p. Arca. Timişoara : Excelsior. Helikon. nr. 7. 10. 1999]. 3. 2-3. Balla. 1999]. éva. 25 26 . Pavel. Anchetă "Contemporanul": Cum. 14. Nicolae Balotă. Bianca Balotă. Bucureşti : Universal Dalsi. Dantelărie de cristal. Markó. 1999]. Brazii se frâng. Gabriela Melinescu]. Cafeneaua anticarului. Helikon. [Veronica Balaj. 2000. nr. Zsófia. NICOLAE 168. p. 1-3. Mărirea şi decăderea palatului baroc. 2000. 51. Universul cărţii. [Ion Bala. 17-22. 33. 2000. 172. nr. 45. Abside pentru crini. 169. [Király. ION BALOTĂ. Végig nyomomban volt a halál. 16. Barbu. vol. Roxana. România literară. 2000. Lazea Postelnicu. 92. BIANCA În periodice: În periodice: 163. 170. Petraş. M.. În căutarea timpului ascuns. ***. Luceafărul. Gheorghe. 9. p. 10. Micul palat baroc. p. p. András]. Micul palat baroc.totuşi. [Bianca Balotă. BALOTĂ. 8. Cioculescu. 2000. [Veronica Balaj. 18. 167. 11. Szőcs. Zoltán. BALLA. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. [Bianca Balotă.

189. 177. 2000. Profesorul meu. 178. Marius. p. 145-148. 10. Marius. 192. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 2. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. Nicolae. [Nicolae Balotă. 2000]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. Mitică şi Hyperion. 1-2. 1998]. p. Balotă (III). 181. 191.În periodice: 173. 179. Tupan. Pavel. nr. 2. 5. Contemporanul. Vămile timpului. Cartea rodirilor. Despre maghiari. Tupan. [Nicolae Balotă. p. ***. 11. 2000. p. p. 188. p. 12-13. Iniţierea în poezie. Laurenţiu. nr. 10. Nicolae Balotă este o carte. 175.. Ştefan. Luceafărul. Caietul albastru. Christi. Balotă. 26-29. 4. Constandache. p. 2. 2000. 182. 8-11. 2000. p. 43. 2000. 12-14. patetic. Etic. 4. cu naturaleţe. 2000. 2. Contemporanul. Luceafărul. Popescu. nr. nr. Soviany. G. nr. p. România literară. [Nicolae Balotă. România literară. Ulici. 184. 5. p. p. Pavel. Borbély. Profesorul meu. 2000. Eminescu. nr. 174. nr. 5. Magister Nicolae Balotă. În volum: 193. 7-19. Balotă (II). 10. p.poet al iniţierii în poezie. 3-4. Luceafărul. 10. [Nicolae Balotă. Balotă. Luceafărul. 2000. 180. Profesorul meu.omul universal". 10. 111-116. Mureşanu. 2000. p. 33. Miruna. 176. Schiţe pentru un autoportret (I). 38. Eminescu. 2000. 5. 6. "Leonardo . Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. nr. p. 2 vol. 2000. nr. 1-2. 1. Cordoş. [Interviu]. Contemporanul. 2000. 2000. nr. 17-22. Luceafărul. Aura. 183. 186. 2000. 10. nr. Ion Pop. Contemporanul. 2000. Dora. Dumitru Ţepeneag. 7. Nicolae. p. estetic. [Nicolae Balotă. 7. nr. 1-2. poet al iniţierii în poezie]. Adrian. 1998]. p. 2000. Bucureşti : Du Style. Apostrof. [Nicolae Balotă. Christi. nr. Marius. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?". Profesorul meu. 6. Anchetă "Contemporanul": Cum. 187. G. Războiul subteran. Marius. Luceafărul. poet al iniţierii în poezie. nr. 1999]. Aura. 307308. Sanda. Universul cărţii. Nicolae Balotă. Poesis. 27 28 . Tupan. p. 4. nr. 2000. Balotă (I).Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). Lupta cu absurdul]. 4. nr. Badea. 7. 11. Tabel cronologic . Tupan. 4. Balotă (IV). Manolescu. p. Dora. 2000. 185. Apostrof. nr. 11. 11. 4. 2000. Euphorion. Bianca Balotă. 190. 2000. Nicolae. Soviany. 5. Dan C. Luceafărul. Luceafărul. Eminescu . Cîrtiţa şi Hegel. Apostrof. 1. 33. 7. Bucureşti : Cartea Românească. 11. 31. În: Laurenţiu Ulici. Schiţe pentru un autoportret (II). Înfruntând absurdul. 2000. 4. p. p. Bucureşti : Cartea Românească. Gabriela Melinescu]. Octavian. Octavian. Luceafărul. nr.

receptare critică. 209. În căutarea unei poetici. Cezar Baltag monografie. În: Mircea A. antologie comentată. p. receptare critică. [Mircea Martin. p. p. Cezar Baltag monografie. În: Mircea A. Vol. Cezar Baltag. 204. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. receptare critică. Braşov : Aula. 10. p. Un gînd pentru Cezar Baltag. 2000. receptare critică. Eugen. 72-77. Diaconu. 1. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. În volume: 196. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. În: Mircea A. Martin. Dumitru. Braşov : Aula. receptare critică. poet al fervorilor abstracte. Gheorghe. 80-81. Vol. eseist. 2000. Grigurcu. 1. 2000. Alexandru. Cornel. Grigurcu. [Cornel Regman. 206. 2000. Marin. p. antologie comentată. 2000. 3. Contemporanul. 198. Cezar Baltag monografie. 2000. 197. 210. Cezar Baltag monografie. M. În: Mircea A. Cezar Baltag monografie. În: Mircea A. 201. Braşov : Aula. 78-83. 84-88. p. Simion. Selecţie din selecţie. receptare critică. Vol. p. Limbaje moderne în poezia românească de azi. Viaţa românească. Iorgulescu. Pop. 208. 1995]. Mircea A. Cezar Baltag monografie. 29-32. 205. 78-79. Diaconu. 207. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. Gheorghe. 85-87. 202. 1967]. 1976]. receptare critică . antologie comentată. Poezie română contemporană. Metaforă şi ontologie. p. 1. Cezar Baltag monografie. Grigurcu. În: Mircea A. 1. Poezie română contemporană. Cezar Baltag. Al doilea rond. Cistelecan. Diaconu. p. 89-92. Diaconu. Braşov : Aula. Cezar Baltag. [Poeţi contemporani. p. Niţescu. Poezie română contemporană. Cezar Baltag. Braşov : Aula. Mircea A. 1996]. Grigurcu. 1978]. 1986]. În: Mircea A. 80. antologie comentată. antologie comentată. Diaconu. 1. Diaconu. Cezar Baltag. 29 30 . 83-85. În: Mircea A. Braşov : Aula. nr. Cezar Baltag monografie. 1972]. Braşov : Aula. antologie comentată. receptare critică. [Dicţionarul scriitorilor români. 82-83. Cezar Baltag. 79-80. Mircea. 1. p. Diaconu. 2000. Micu. În: Gheorghe Grigurcu. [Poeţi contemporani. Diaconu. 2000. 2000. 81-82. [Mircea Iorgulescu. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. În: Gheorghe Grigurcu. Martin. 2000. Cezar Baltag. Gheorghe. vol. 1984]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Mircea A. 93. Gheorghe. antologie comentată. Ion. antologie comentată. Braşov : Aula. 6. un poet orfic. Cezar Baltag. 199. Mircea. nr. CEZAR În periodice: 194. Aurel. 2000.BALTAG. 2000. antologie comentată. Braşov : Aula. Cezar Baltag. Cezar Baltag. 2000. 2000. receptare critică. 195. Scriitori români de azi. 1987]. p. Cezar Baltag. Diaconu. Diaconu. 79. Cezar Baltag monografie. 203. Poezie şi livresc. Cistelecan. Mincu. receptare critică. p. Cezar Baltag in extremis. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. 95. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. A-C. 200. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Diaconu. 2000. p. [Dumitru Micu. [Al. Cezar Baltag. Vol. Gheorghe. 2000. 12. 7-77. antologie comentată. [Eugen Simion. p. Regman. Poezie română contemporană. Braşov : Aula.

nr. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Murgeanu. România literară. Solomon. Popescu. p. 223. 2000. 2000. 218. 33. Axioma. În oglinzi paralele .. 28. Emil. [Ion Barbu. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2000. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Ion. Între parabola politică şi serialul erotic. 2000. p.Ion Barbu. 1. OVIDIA 31 32 . Groapa. nr. 2. 2000. 1. 11.Riga Crypto şi lapona Enigel. BARBU.". 51. În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. nr. 2000. 12. p. Alexandru. 219. Literatura română în analize şi sinteze. 346-349. Opere. În volume: 221. ION În periodice: 215. Mihăilescu. Iaşi : Timpul. 2000. România literară. 2000.. p. Iaşi : Timpul. 2-3. Dan Barbilian în amintirile unui student. 500-501. 349-351. p. [Mihai Botez. Eugen Barbu. Ioanid. 51. Miron. 1999]. 31. Marin. 4. Curierul românesc.Însemnări despre Ion Barbu.Copacul. În: Emil Alexandrescu. Steaua. dedus. Marcus. În: Emil Alexandrescu. p. 2000]. 20. 22. vol. Alţi prozatori contemporani. 1. 353. 13. 1. p. BARBU. nr. nr. 33.BANCIU. 224. nr. 10. Emil. BANTOŞ. Goci. Oprea. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Alexandrescu. Ion Barbu . 11. p. 2000. 26. [Mihai Banciu. Florin. Ştefan. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. Ermetism şi virtuozitate. Alexandrescu. 214. 19. p. Adevărata dificultate . 1998]. 220. nr. Emil. Aureliu. MIHAI În periodice: 211. 2000]. 8. Emil. Mincu. Steaua. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . 12. În: Emil Alexandrescu. 216. p. Literatura română în analize şi sinteze. Emil.. Ion Barbu într-un document revelator. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 261-278. nr. Ruja.. p. 2000. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. "Sunt numai o verigă din marea îndoire. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. Ion Barbu .Ritmuri pentru nunţile necesare. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. p. 352-353. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". În: Emil Alexandrescu. p. Curierul românesc. Iaşi : Timpul. Bilanţ al pierderilor. Ion Barbu . [Mihai Botez. Orizont.Din ceas. ANA În periodice: 212. Alexandrescu. Eugen Barbu. Ion Barbu . Adrian. 49-50. BARBU. 222. 2000. 2000. 11. EUGEN În volume: 213. p. 1999]. 217. Barbiana. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu.

Schiţe marine din lumea porturilor]. p. Universul cărţii. A. 7. nr. 3. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. [Jean Bart. Faur. VIOREL În periodice: 229. MIKLÓS 227. Răzvan. p. 1. [Interviu]. Poezie română contemporană. Editura Minerva . Jean Bart. Dorin Ploscaru. Simion. nr. nr. Bărbulescu. BARBU. Caiete critice. 1999. p. Gömöri. 30. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). 6. Angliai levél. nr. p. 93-99. Goci. 2000. 10. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Aureliu. GEORGE În periodice: În periodice: 231. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". 7. BARIŢIU. Flaşneta. Mureşanu. Bărbulescu.succesul diversităţii. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. György. 226. I. Miruna. BĂDESCU.[Mircea Măluţ. Retragere şi expansiune. p. 2000. Bassarabescu în contextul epocii. Grigurcu. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Romane şi romancieri în secolul XX. Editura Gramar. JEAN În periodice: În periodice: 232. Contemporanul. Gusturi şi scrieri. Ioan Nistor. 3. BASSARABESCU. 2000. Mureşanu. BÁNFFY. 2000. Cele trei Crişuri. 10. Gheorghe. BART. 2000. BARNA. Altfelitatea prozei lui I. În: Aureliu Goci. 16. Jurnal de bord. 2000. Vol. A. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 8-9. BĂDILIŢĂ. 113-122. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. nr. 2.În periodice: 225. 2000. CRISTIAN În periodice: 33 34 . [Laura Bădescu. 21-29. Bucureşti : Libra. Stup împietrit. Universul cărţii. 16. Helikon. Satu Mare : Solstiţiu. p. ADRIANA În volum: 228. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. 2000]. [Ovidia Barbu. Adriana Barna]. p. Luceafărul. Proză românească. În volum: 230. Miruna. 2000. Voncu. 7. Antonio. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. LAURA În periodice: 233. 2000. 10. p. 2-3. 7-9. Simion. 125-129.

BĂLU. ION 35 36 . Caiete critice. 2000. p. Geniul eminescian . Angelo Mitchievici. GEORGE În periodice: 239. 235. 5-6. nr. 1. Marius Ianuş. 4. 2000. Poezia nomenclaturii. George Bălan. [George Băjenaru. 516. 82-84. frumoasa din lagăr.o provocare permanentă. ION În volum: 237. Între sublim şi tragic. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 5. Milescu. Nebănuitul Eminescu.Românii supt MihaiVoievod Viteazul. Miscelanea. Ally. 1. Iaşi : Polirom. În: Emil Alexandrescu. Mureşanu. p. BĂLAN. p. Victor Nichifor. mon amour. 2000. nr. Grigurcu. Steaua. Emil. GEORGE În periodice: 238. Evoluţia dramaturgiei contemporane. nr. Alexandrescu. BĂICUŞ. 1. Poezii. 4-5-6. [Cristian Bădiliţă. Tentaţia mizantropiei (Stromate). Ferestre 98.etapă a revoluţiei burghezo-democrate.vis animi].234. Constantin. 2000. Alexandrescu. Aluniţa. BĂJENARU. Iaşi : Timpul. 1998]. Geo. Literatura română în analize şi sinteze. Vol. BĂIEŞU. Ion Băieşu. 1. 10. 87. 240. Caiete critice. 2000. 1999]. 1998]. p. Patimile după Ally sau cocktail-fiction. ION DODU În volum: 242. p. În: Gheorghe Grigurcu. Eminescu . BĂLCESCU. 2000]. România literară. 4. Cubleşan. nr. Ştefănescu. Bucur. România. 51. [Mihai Eminescu. Nicolae Bălcescu . Universul cărţii. 94-98. 32. Cofan. [Ioana Vlaşin. [Ioana Bălan. 9-15. Iaşi : Timpul. Iulian Băicuş. Miruna. p. Prietenie & literatură. p. Gheorghe. Satu Mare : Solstiţiu. Emil. Ion Nica. Alex. p. Cartea micilor erezii. În: Emil Alexandrescu. NICOLAE În volum: 243. Oneşti : Aristarc. Doina Ioanid. 11. 120-121. 19. [Cristian Bădiliţă. 2000. Momentul 1848 . 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Romulus. Boul şi viţeii. nr. IULIAN În periodice: 236. IOANA În periodice: 241. 33. BĂLAN. Editura Florile Dalbe. p. Bucureşti : Cerna. BĂLAN. Universul cărţii. 1999]. Arca. Moartea citeşte poemul. nr. 2000. 2000. Cecilia Ştefănescu. 7. 10. [George Bălan. Bucureşti : Corrida. p. Poezie română contemporană. Misterul Bach]. Victoria. nr. O gândire provocatoare. 2000. Vasile.

37 38 . CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. [Dorli Blaga. [Ştefan Bănulescu. [Daniel Bănulescu. Boldea. 1999]. Poezie românească. p. 10. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). 2000. 10. nr. Memorii neconvenţionale.Mistreţii erau blânzi. 2000. vol. femeia şi ocheada. Mureşanu. Cuvîntul. p. nr. Ileana. Bucureşti : Allfa. 10. 253. Nicolae. 2000. 10. 99-103. Manolescu. Miruna. comentarii la Ştefan Bănulescu. Ce rămâne după dictare. 14. Elegii la sfârşit de secol. 6. p. Breban. Dimisianu. Henri. Universul cărţii. DANIEL În periodice: 247. p. nr. nr. În volume: 257. BĂNULESCU. 2000. Republica federală Daniel Bănulescu. p. nr. Elegii la sfârşit de secol. p. Literatura română în analize şi sinteze. 8-9. Cuvîntul. Viaţa lui Lucian Blaga. Autoportrete de epocă. 2000. p. Iulian. Marian Victor. 11. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. BĂNULESCU. 14.Cartea milionarului. 2000. nr. Gabriel. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. 255. 1-2. România literară. 2000. Alţi prozatori contemporani. 2000. Blaga supravegheat de securitate. Bucureşti : Vinea. 2000. 2000. 8. În: Emil Alexandrescu. Victoria. nr. 248. Horodincă. Bucureşti : Vinea. 2000]. Georgeta. ŞTEFAN În periodice: 250. România literară. 33. 10. 1999]. nr. În: Emil Alexandrescu. În volum: 249. Iaşi : Timpul. 3-6. Breban. Contemporanul. Nicolae. 2000. Universul cărţii.În periodice: 244. 11-12. 33. 252. 251. Ştefan Bănulescu . p. 5. Boerescu. 245. 10. Iaşi : Timpul. 1. 2000. 2000]. Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Gheorghe. Alţi prozatori contemporani. Mălăncioiu. p. Dan-Silviu. 258. p. Zalis. Câinele. Portrete literare (2). Bucureşti : Allfa. Emil. 6. Nicolae. "Diversionist în sectorul ideologic". [Ştefan Bănulescu. Ştefan Bănulescu . 30. Cu limbă de viaţă şi de moarte. 5. p. nr. Poezie română contemporană. 17. Contemporanul. Republica federală Daniel Bănulescu. Editura Libra. Contemporanul. 10. [Constantin Virgil Bănescu. p. IV]. nr. BĂNESCU. nr. Apostrof. 256. 16. Ion Bălu. Iaşi : Timpul. 16. p. Ceafa lui Daniel Bănulescu. Cluj-Napoca : Apostrof. Dicomesianul. 2000. p. 494-497. 23. 254. România literară. [Ion Bălu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 5. 51-52. 2000. Portrete literare (1). 1999]. nr. Vol. 1-2. 11. Contemporanul. 7. 8-9. 8. Grigurcu. 11. Emil. Milescu. 1. 33. Buciu. Alexandrescu. [Daniel Bănulescu.

p. 2000. antologie comentată. Ştefan Bănulescu monografie. Stănică.. vol. 4. 10. Nicolae. 260. p. 174-177]. Constanţa : Ex Ponto. RADU În periodice: 270. Uşor cu pianul pe scări. 35. 2000. Arca lui Noe. Mincu. p. BĂRAN. p. În: Monica Spiridon. 1983. [Radu G. Cornel. 79-82. BĂRBULESCU. [Constantin Bărbulescu. BĂRBULESCU. nr.p. 2000. p. Ţeposu. NECULAI V. Critice. 8. 7-77. Luceafărul. Ştefan Bănulescu. Braşov : Aula. Bucureşti : Cartea Românească. p. 269. Ştefan Bănulescu. Un regat imaginar. 16. Dumitru. receptare critică. 2000. 11. 7. [Cornel Regman. 261. Braşov : Aula. Braşov : Aula. 1969. MARTA În periodice: 268. p. Spiridon. receptare critică. p. 11-12. Bucureşti : Editura Eminescu. Ştefan Bănulescu monografie. Luceafărul. 78-79. Ştefan Bănulescu monografie. nr. receptare critică. Arca. Ştefan Ion. Bucureşti : Allfa. 2000]. Universul cărţii. p. antologie comentată. În: Monica Spiridon. Nuvele şi povestiri. Ştefan Bănulescu. XI-XIII]. Statu quo. nr. Ştefan Bănulescu. În: Monica Spiridon. Piteşti : Carminis. 394-395]. Bucureşti : Editura Eminescu. Piteşti : Carminis. 42. 1999]. Viaţa şi opiniile personajelor. BĂRBULESCU. Monica. Radu G. Braşov : Aula. 134-136]. CONSTANTIN În periodice: 267. Explorări în actualitatea imediată. Alergător de cursă lungă. p. 265. Marina. antologie comentată. receptare critică. Braşov : Aula. 493-494. antologie comentată. Ştefan Bănulescu monografie. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Braşov : Aula. Regman. 88-89. Constanţa : Ex Ponto. [Marin Mincu. nr. Ştefan Bănulescu. Sorescu. 9. Ghilimescu. În: Monica Spiridon. 2000. Ştefan Bănulescu. 2000. [Marin Sorescu. 86-87. Ţeposu. receptare critică.. Georgeta. 1999]. 1999]. 262.Neculai V. 1985. Matală. nr. [Radu Bărbulescu. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. Băran. Salvarea existenţială prin poezie. p. 2000. antologie comentată. p. 2000. 39 40 . 259. 285-288]. O carte. 1978. p. 2000. Ştefan Bănulescu monografie. 1983. Marin. 16. p. [Nicolae Manolescu. 112-115]. 1999]. 271. p. 16. Gheorghe. 3. Bărbulescu. [Marta Bărbulescu. [Marta Bărbulescu. În: Monica Spiridon. 2000. Simion. 1-2-3. antologie comentată. p. B. Manolescu. Mihai. Un erudit . Un jongler cu moi cerneluri. O zi şi jumătate. p. Mocuţa. antologie comentată. Tomis. receptare critică. Horodincă. 2000. 263. Poemul ca statu quo. Bucureşti. C. p. Luceafărul. [Radu Bărbulescu. 84-86. În periodice: 266. Statu quo. Braşov : Aula. Aşergător de cursă lungă: poeme. 264. Ştefan Bănulescu monografie. În: Monica Spiridon. nr. receptare critică. [Georgeta Horodincă. 3. Marin. un film. 82-84. Ştefan Bănulescu monografie.

mâna mea dreaptă. Poezie română contemporană. BÂRLEA. Rachieru. Gâtul păsării . 282. 277. 2000. [Olimpia Bebu.un ironic solitar confesiv. Între Capşa şi Corso. În: Laurenţiu Ulici. Rodica. 6. 2000. 5. Luceafărul. Constanţa : Ex Ponto. [Ion Beldeanu. nr. Gheorghe. 40. 1-2. Mitică şi Hyperion. p. p. 104-105. Vasile. p. Ceaiul de după execuţie: versuri. 2000. Mureşan. Ceaiul de după execuţie. Simion. [Vlaicu Bârna. Contemporanul. 1998]. poezie. 18. 2000. 2000. Ceaiul de după execuţie. Contemporanul. BELDEANU. Statu quo. Viaţa românească. Adrian Dinu. 2000. VLAICU În periodice: 275. (4). Gâtul păsării. nr. 1998]. p. Caiete critice. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Radu Bărbulescu. Ulici. Vol. Tomis. 24-28. Contemporanul. nr. 2-3. 276. 6. nr. Cluj-Napoca : Limes. În: Gheorghe Grigurcu. Roşioru. BÂRSILĂ. 100. [Vlaicu Bârna. 1. [Ileana Bâja. nr. Ion Beldeanu . Farmecul discret al amintirii. Iluzii cu ieşire la viaţă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 6. nr. Timişoara : Augusta. 11. BEBU. 7. Ţion. Între Capşa şi Corso. Tomis. 280. 10. 286-287. 10. 35. Laurenţiu. Steaua. 279.. Toamna iubirii. Grigurcu. p. ION În periodice: 281. Adrian. 41 42 . Evocarea vitalităţii. 35. 104-108. Timişoara : Augusta. ILEANA În periodice: 273. 175-179. p. 2000. Paul. MIRCEA 272. [Recenzie de carte]. Risipitorul de amintiri.. Între Capşa şi Corso. 109-111. 95. p. Zalis. 1999]. BÂRNA. 283. Poezie. nr. Geo. [Ion Beldeanu. 51. 1. p. Dugneanu. nr. p. Bucureşti : Albatros. p. Timişoara : Augusta. 39. Henri. 1999]. [Vlaicu Bârna. Sburătorul poet. 3. 2000.. Liviu. Grăsoiu. 1999]. nr. Bucureşti : Du Style. 10. Grigurcu. Statu quo. 2-3. Constanţa : Ex Ponto. Din nou despre memorialistică. BÂJA. Poezie română contemporană. 2000. Bărbulescu. Ion. 1.. 2000. 1999]. Gheorghe. p.2000. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. 2000. [Ion Beldeanu. 1999]. p. 2000. "Exerciţii de existenţă". p. 1998].

Bucureşti : Polirom. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 2000. [Constantin Beldie. nr. 2000]. Zalis. Alexandru. 8. George. Stare de haiku. România literară. Scrisori către Monalisa. nr. Grigurcu. nr. p. 2000. 2000]. nr. Daciana. 10. Mircea. Titlu neprecizat. 2000. De cealaltă parte. p. nr. p. Mihăieş. Arca fantastică. Magdalena. 33. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. [Constantin Beldie. Stepan. Grigurcu. Iaşi : Polirom. Iaşi : Polirom. Memorii înţelegătoare. nr. 24. p. 5. Bucureşti : Albatros. 2000. 1999]. 4-5. 9. 1. 2000. Ion. Bucureşti : Albatros. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). O struţo-cămilă ideologică (I). Apostrof. 33. Încă o revelaţie (I). 287. 1999. [Interviu]. 7. Arca. 1999]. nr. Orizont. 3. p. România literară. p. Bălu. 1998. VLADIMIR În periodice: 294. Branea. Bucureşti : Albatros. Arad : Viaţa Arădeană. 7. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. 297. 296. 2000. 10. Roibu. [Mihai Beniuc. Orizont. 1999]. 1999]. Adriana. Iaşi : Polirom. Contemporanul. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950).BELDIE. Ornea. 12. 11. Scrisori către Monalisa. 36. 12. Memoriile unui hedonist. 2000. [Anamaria Beligan. Arcadia ca infern. Luceafărul. BENIUC. 290. 13. nr. nr. 2000. George. Alexandru. Bucureşti : Albatros. 144-145. Bucureşti : Albatros. 292. Orizont. [Constantin Beldie. Mircea. 2000. Petre Pandrea]. BELITY. Gheorghe. BELIGAN. [Mihai Beniuc. Alexandru. Babeţi. Scrisori către Monalisa. nr. 12. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 1999]. Orizont. 2000. MIHAI În periodice: 295. 2000. Luceafărul. 5. Henri. Z. Încă un minut cu Monica Vitti. [Anamaria Beligan. [Anamaria Beligan. 293. 6. 10. 2000]. 5. Cristina. p. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 33. 7. nr. (În)spre tristih. România literară. 4. Mihăilescu. 288. p. Iaşi : Polirom. Chevereşan. 12. 7. nr. 1998]. p. Rectificări. 2000. 22. Luceafărul. CONSTANTIN În periodice: 284. 31. 286. 16. nr. Memoriile lui Mihai Beniuc. 291. 11. Gheorghe. [Constantin Beldie. p. 1. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. 32. 43 44 . p. Încă o revelaţie (II). Evadând în ficţiune. 1. [Vladimir Belity. George. [Constantin Beldie. p. 46. 7. 41. [Anamaria Beligan. 2000. Dan C. 2000]. 2000. Iaşi : Polirom. nr. Cătălin Mihuleac. 1. p. 2000]. Încă un minut cu Monica Vitti. p. ANAMARIA În periodice: 289. 1-2-3. 285. 15.

11. nr. Bucureşti : Compania. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 2000. nr. [Mihai Beniuc. Z. Murgeanu. [Mihai Beniuc. 2000. Grigurcu. Sub patru dictaturi. p. Iaşi : Timpul. [Mircea Benţea. 33. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Scriitori români care au creat în alte ţări. Victoria. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Un sacrificiu regal. 5. nr. Curierul românesc. BENŢEA.298. MARTHA În periodice: 308. 17. 2000. MIRCEA În periodice: 302. Cuvîntul. Zalis. Editura Ion Cristoiu. [Mircea Benţea. 535-536. nr. 36-38. BIBESCU. România literară. 306. p. Doina. 2000]. Alexandrescu. România literară. BIBERI. BERNEA. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 2000. 301. 33. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. Radu Petrescu. Horia Bernea. Emil. 11. p. eseist de substanţă. p. 3-4. Gheorghe. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 4. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. Ornea. 2000. p. 12. 6. 2000. Memorii (1940-1975)]. Universul cărţii. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 67. 2000. Ion. 1999]. Grigurcu. Curticăpeanu. p. nr. 5. ION În periodice: 307. 6. 2000. 16. Ion Biberi. 51-52. BERÉNYI. p. 6. Gheorghe. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană. Ion. [Martha Bibescu. 2000]. Henri. 6-7. [Mihai Beniuc. 2000. Simuţ. 7. 2000. Poesis. 5. În volum: 309. 49-50. Eugen. O struţo-cămilă ideologică (II). 12. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 299. [Mihai Beniuc. p. 1. nr. Anotimpuri intermediare. Martha Bibescu. Regele Ferdinand. Un prozator actual în vizor. nr. Grigurcu. HORIA În periodice: 305. 2000. 18. nr. 33. 9. Familia. 303. Cruceru. 10. 10. 2000]. nr. În: Emil Alexandrescu. Radu Petrescu. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Glűck. 1999]. Gheorghe. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. Horia. 11. Milescu. România literară. 1999]. România literară. 33. Contemporanul. BIDILICĂ-VASILACHE. 300. O struţo-cămilă ideologică (IV). 10. MARIA În periodice: 304. p. O struţo-cămilă ideologică (III). Ferdinand al României. p. 24-25. MIHAELA În periodice: 45 46 . 35. p. Tomis. p. nr. Cluj-Napoca : Dacia.

2000. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. Teoria blagiană despre matricea stilistică. Ieronim. 323. 1. 1999]. 4. Lucian Blaga. Contradicţia lui Blaga.eresul nostru. 38. Boldea. p. 321. Ţîrlea. Bruciu. România literară. Universul cărţii. 2000. [Liviu Rebreanu. 1. nr. nr. 35. Contemporanul. 12-13. p. p. p. Existenţe. Mihaela. nr. 10. Constantin Noica]. p. LUCIAN În periodice: 312. 34. 10. Iulian. "Diversionist în sectorul ideologic". 1999]. p. Nicolae. Vatra. Manolescu. 318. 79-81. p. G. 10. 3. 32. 10. 10. 322. 2000. 19. Credea Blaga în marele anonim? (I). nr. Simuţ. G. Existenţe. G. 2. Malea Stroe. 2000. 1999]. 2000. Nicolae. Geo. 314. Luceafărul. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. Viaţa lui Lucian Blaga. 36. p. p. Manolescu. BLAGA. Horia. 2000. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 63. 2000. 313. Constandache. 10. [Petre Nicolau. Ion Bălu. Bucureşti : Viitorul Românesc. nr. nr. Mihail Sadoveanu. 10. 2000. Blaga supravegheat de securitate. 2000. nr. 8. Între literatură şi filosofie. Târgu-Mureş : Ardealul. Blaga supravegheat de securitate. vol. 2000. Universul cărţii. 8. [Ion Bălu. 1999]. p. nr. p. Familia. Contemporanul. 33. nr. Eugen Lovinescu. nr. 5. Contemporanul. 325. 10. probleme şi nelinişti. p. 2000. 2-3. Cluj-Napoca : Apostrof. 2000. BLAGA. Ion Bălu. Sultana. nr. Ediţiile critice . 35. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. Tătaru. Profesorul Petre Nicolau. p. Ion Vinea]. IV]. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". România literară. G. 16-21. Constandache. 1. p. 319. Luceafărul. Mureşanu. [Eugeniu Nistor. p. 11. 2000. [Dorli Blaga. 1999]. 10. Contemporanul. 10. nr. Contemporanul. Contemporanul. [Lucian Blaga. 315. 2000 . 8. 317. DORLI În periodice: 311. p. Moteţ.ritmuri. Craia. nr. 10. Constandache. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. Contemporanul. 1999]. [Ion Tudosescu. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. Luceafărul. 10. Braşov : Astra. 18. p. nr. 33. 320. 10. Săvulescu. Bădescu. 3. Lucian Blaga . 316. Editura Libra. 2000. Ion. [Mihaela BidilicăVasilache. p. 4. nr. 1. Credea Blaga în marele anonim? (II). Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. Constandache. 4. Miruna. 8. G. Blaga şi matricea stilistică. Lucian Blaga concepţia ontologică. 20. "Diversionist în sectorul ideologic".310. Constandache. G. Cluj-Napoca : Apostrof. Andra. [Dorli Blaga. 2000. 326. 2000. 327. 1. G. Astra. În volume: 47 48 . 8-9. nr. Axioma. G. 324. 2000. Cătălin. nr. 12-13. 10. G. G. nr. Teodora.

25. Emil. 337. Lucian Blaga . Emil. 333. Alexandrescu.Mirabila sămânţă. 49 50 . Lumina raiului. 335-337. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 330. 2000. 325-328. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandru. [Ana Blandiana. p.Zamolxe. Homo militans. 340. Lucian Blaga . 329-330.Meşterul Manole. 2000. Emil. 335. Alexandrescu. ANA În periodice: 345. Al. Lucian Blaga . 2000]. 331. p. 338. Lucian Blaga . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Sfârlea. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. 336. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Târgu Mureş : Ardealul. Lucian Blaga . Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze.Linişte.Munte vrăjit. Alexandrescu. Eugeniu. În: Eminescu . p. Emil. Cistelecan. 332-334. p. p. 332. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. Lucian Blaga . Manuscrisele din Remesias. Iaşi : Timpul. p. MIRON În periodice: 344. 2000. Alexandrescu. Izvorul nopţii. 4. 341. Literatura română în analize şi sinteze.Tristeţe metafizică. Întoarcerea din concediu. Lucian Blaga . Literatura română în analize şi sinteze. 331. 2000. Mircea. Iaşi : Timpul.Paradis în destrămare. Iaşi : Timpul. p. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze.configuraţia angajării.Nu-mi presimţi. p. Literatura română în analize şi sinteze. Nistor. Alexandrescu. Lucian Blaga . Emil. În: Emil Alexandrescu. 343. BLAGA.Gorunul. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. În: Emil Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 342. 2000. În: Emil Alexandrescu. Soarele de apoi. 342-343. 329. [Miron Blaga. Alexandrescu. Lucian Blaga . 2000. p. 332.2000.La curţile dorului. Lucian Blaga . Lucian Blaga . p. Literatura română în analize şi sinteze. 334. nr.328.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. p. 82-103. Iaşi : Timpul. 337-338. Emil. 2000. p. Emil. În: Emil Alexandrescu. Manuscrisele din Remesias. Emil. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.Noi şi pământul. p. 2000. Lucian Blaga . Emil. Bucureşti : Du Style. Oradea : Cogito. Popa. p. 27-32. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Lucian Blaga . Lucian Blaga . BLANDIANA. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul. Studii şi cercetări. 2000. În: Emil Alexandrescu. 339-340. p. Emil. Emil. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 2000. 330-331. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 340-341. 2000. 337. Iaşi : Timpul. În: Mircea Popa.Scrisoare. Alexandrescu. p. 329. Emil. 334-335. 2000. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 2000. 1999]. 2000.Cântecul spicelor. Emil. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 339.

BOBE. 7. Emil. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000]. Manea. Ana Blandiana. 2000. Miruna. 178-198. M. 2000. Bucureşti : Univers. nr. Revistei Convorbiri Literare. 128-131. Irina. 5. Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". Vol. p. Iaşi : Timpul. Reţeaua de simboluri. mai puţin cunoscut. 2000. 2000. Ailenei. 2000. Poezie română contemporană. 1. 354. Bobe. 357. Iaşi : Editura În periodice: 356. În: Gheorghe Grigurcu. p. 350. 10. 7-8. Vol. 47. 123-128. O corespondenţă revelatoare. Vol. 47. Blecher. 6. Cristian. Blecher . 10. Familia. Poezie română contemporană. nr. 41. Mureşanu. 9.Avram Iancu. Vol. 355. 2000]. Sergiu. Ştefănescu. În: Gheorghe Grigurcu. tendinţe. Alexandrescu. Galeriu. 2000. Poezie română contemporană. În volum: 359. p. România literară. 11-28. p. 3. Poezie română contemporană. p.Cuvîntul. Bucla. Luceafărul. 11-12. 112-122. În: Emil Alexandrescu. Un dialog despre cultură şi violenţă. [Ana Blandiana. T. nr. nr. Stiluri în proza interbelică. p. [T. 1999]. 123-127 . 349. p. Ana Blandiana. 2000. Ornea. Soarele de apoi. Grigurcu. 2000. Grigurcu. 2000. O. p. Universul cărţii. 2000. Antonio. Gheorghe. Mitchievici. Iaşi : Timpul. Patraş. [M. Ana Blandiana . Grigurcu. Alex. Ana Blandiana sau despre încredere. Petraş.. 5. 1. Oglinda mapamondului. BOCŞA. 348. 33. p. 347. Cuvîntul. Bucureşti : Du Style. 33. p. 1. 24. p. [Interviu]. p. Bucureşti : Du Style.între biografie şi creaţie. nr. De vorbă cu. Z. 2000. [Interviu]. Gheorghe. 2000. p. nr. România literară. 35. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". Gheorghe. Angelo. În: Gheorghe Grigurcu. 12-13. 6. M. Gheorghe. În periodice: 360. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Interviu]. Contemporanul. 346. nr. Urian. 1. 353. Ghicitul în mulţimi. 2000. 2000. 352. p. Bucureşti : Hasefer. Norman. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. 7.. Aplauze pentru Ana Blandiana. Recitind poezia Anei Blandiana. Civismul poeziei şi poezia civismului. Grigurcu. p. nr. GEORGE În periodice: 51 52 . 4. 33. BLECHER. p. Literatura română în analize şi sinteze. 1. În lumea lui M. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Blecher. În: Sergiu Ailenei. Tudorel. Tomis. O. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 358. Viaţa şi frizeria ei. Orientări. România literară. 10. 476-477. 12. nr. 2000. 2000. În volume: 351. 14. 25.

Simona Popescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. 6. Doi poeţi. În: Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Viorel. 370. inclusiv Suedia şi Norvegia. Despre scriitură şi scriitori.. nr. Mureşanu. BOERESCU. 11. 2000. 12. Alexa. Bodnaru. 33. George Bocşa. 2000]. BODOR. 366. În volume: 371. nr. 46. În: Gheorghe Grigurcu. 5-10. [Adrian Bodnaru. 2000. Geo.". nr. 1998]. Miruna. p. 11-12. 1998]. 2000. 1. ADRIAN În periodice: 364. 1999. 4.. Sinistra körzet. [Eta Boeriu. p. 365. Editura Ex Ponto. nr. Bucureşti : Allfa. Vasile. [Adrian Bodnaru. p. p. Marcel. Marius Oprea]. 1. Bucur. Păcatele tinereţilor].. Laurenţiu. 372. 33. DAN-SILVIU În periodice: 368. [Dan-Silviu Boerescu. [Dan-Silviu Boerescu. 6. 6. Contemporanul. ÁDÁM În periodice: 367. România literară. Poeţii nouăzecişti. p. Vasile. Bucureşti : Du Style. BOERIU. Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. 369. 2000. ANDREI În volum: 363.[Andrei Bodiu. nr. [Adrian Bodnaru. 2000. 2000].361. Orizont. Plaja nudiştilor. Bucureşti : Allfa. Tolcea. Toate drepturile rezervate. Timişoara : Brumar. Geo. Galaţi : Logos. 2000. 10. p. Toate drepturile rezervate. Universul cărţii. [DanSilviu Boerescu. 2000. Romulus. p. Grigurcu. 2000. 2000. Caius Dobrescu. Vol. "A dolog a medvéktől is függ. Bucureşti : AMB.. Vasile. nr. 31. p. 2. 251-252. Oraşul părăsit de sfinţi. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Kinga. 4-5-6. Toate drepturile rezervate. 1999]. Arca. Principiul şi caracteristica. nr. 5. 6. Geo. Soviany. p. 4. 362. "Durabila candoare". [Bucureşti : All. 4. Contemporanul. 10. [Bodor ádám. nr. p. p. Plaja nudiştilor. România literară. Desant epic pentru 2000. Poezie română contemporană. Orbán. 10. În: Apostol Gurău. Mureşan. 2000. Din 53 54 . inclusiv Norvegia şi Suedia. 11. p. Luceafărul. 2000. 17. Toate drepturile rezervate. Gurău. 3. 132-138. ETA În periodice: 373. Budapest : Magvető. Celălalt. BODIU. 1999]. 160-161. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). Timişoara : Brumar. [Laurian Stănchescu. O seamă de prozatori pentru mileniul III. Helikon. Timişoara : Brumar. A treiA. nr. Mimusul burlesc al eşecului. Apostol. Gheorghe. inclusiv Suedia şi Norvegia. 2000. BODNARU. Mitică şi Hyperion. Ulici. Iulia. 1992]. Octavian.

Alexandria : Teleormanul Liber. Piteşti : Paralela 45. nr. 2000. 21. 1999]. BOGDÁN. p. Breban. [Eta Boeriu. Istoria între adevăr şi ficţiune. 81-90. [Elisabeta Bogăţan. 6. 9. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 1-2. Rădulescu. Milescu. Popovici. ELISABETA În periodice: 376. BOGZA. Primul Geo Bogza. 36. 2000. [Lucian Boia. Bucureşti : Cartea Românească. Rădulescu. 55 56 . BOILĂ. Contemporanul.pragul scrisului statornic. Nicolae. Piteşti : Paralela 45. Ultimul Geo Bogza. Piteşti : Paralela 45. Victoria. 2000. p. Octavian. Portrete literare (5) (Geo Bogza . Bucureşti : Humanitas. LÁSZLÓ În periodice: 377. Livia. În: Iulian Rădulescu. p. [Eta Boeriu. nr. 1. BOGĂŢAN.Cartea Oltului. Luceafărul. Iaşi : Timpul. p. nr. Alexandrescu. Nicolae. 10. Ornea. 34. 6. coordonate şi realizări în poezia românească. László: Agitátorok éjszaka. 1998]. 10. 2000. Chemarea rugului. Pintescu. Z. Naţiunea . 2000. Jocul cu imaginarul. p. nr. 10. 62-67. 1995]. nr. 7-8. Péter. 379. p.II). Iulian. 20. 5-7. 483-486. Familia. Contemporanul. LUCIAN În periodice: 383. Bucureşti : Humanitas. 20. p. p. 2000. nr. Portrete literare (4) (Geo Bogza). Helikon. p. 11. Istorie şi adevăr. 2000. p. 1999]. [Lucian Boia. Mărturisiri şi opţiuni. România literară. 5. 2000. p. BOIA. Soviany. 384. "Măştile" poeziei Etei Boeriu. Zodia dezlegătorilor de semne. 382. Mărturisiri şi opţiuni. Poesis. Două secole de mitologie naţională. nr. nr. Emil. Din pragul frigului statornic. Mely idők és mellyebb erkölcsök. Pentru o istorie a imaginarului.geneză. 11. 1-2. tendinţe. 2000. Alexandru. p. Jocul cu trecutul. 6. 26. Iulian. 76-81. ZAHARIA 378. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. 381. 10. 10. 8-9. nr. Egyed. [Lucian Boia. Niţă. Alexandria : Teleormanul Liber. 17. 1999]. prezent şi viitor. "Memoriile lui Zaharia Boilă". p. 374. Geo Bogza . 2000]. 375. nr. Titieni Boilă. 2. În: Iulian Rădulescu. Contemporanul. 1999]. Apostrof. 33. 33. 2000. În: Emil Alexandrescu. Orientări. Breban. p. Poezie românească. 4-5. GEO În periodice: În volume: 380. nr. Universul cărţii. 2000. Bucureşti : Humanitas. În periodice: 386. 385. Iulia. Adrian. 1999]. Din pragul frigului statornic. 9. 2000. [Bogdán. România literară. 2000.

Dragolea. 36-38. DIMITRIE În periodice: 394. Mihai. 3. 3. 389. 8-9. 1999]. Visul lupului de stepă. [Mariana Bojan. p. 1999]. Eminescu. p. "Mihnea şi baba". În periodice: 399. 11. 31. 396. Petru M. Haş. 6. "Un tremur sensibil al umbrei". Târgu Mureş : Ardealul. [Iulian Boldea. 57 58 . 2000. 390. 12-13. Dragolea. BOLDUREANU. nr. p. teoretician şi critic literar. Cluj-Napoca : Dacia. Bucureşti : Minerva. 36-38. Târgu Mureş : Ardealul. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . Visul lupului de stepă. Ilie. Mihai. MARIANA În periodice: 387. Metamorfozele textului. România literară. [Ştefan Borbély. p. Cluj-Napoca : Dacia. [Ioan Viorel Boldureanu. 51. 30 de ani cu Mihai Botez. [Iulian Boldea. nr.BOJAN. 11. IOANA În periodice: 398. Olivotto. 2000. Mircean. Faţa şi reversul textului. Apostrof. p.Iulian Boldea. Caracostea. 2000. 3. 2000]. Constantin. 56-57. Solomon. Irina. 11. Dorin. Ştefănescu. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. 397. D. Apostrof. p. 1999]. Vatra. Vatra. Visul lupului de stepă. 392. [Iulian Boldea. 33. 2000. 2000. Omul rotund. p. p. 2000]. nr. 33. 18. Drăghici. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. 42. nr. Cistelecan. p. Vatra. 31. 2000. Marcus. 24. 135-138. 44. 7. Vatra. Dincolo de mode. nr. 1996]. Medalia Caragiale. 43. p. 1-2-3. nr. Procesul Caracostea. România literară. BOLDEA. Târgu Mureş : Ardealul. [Ioana Bot. nr. 5. 5-6. Critica generoasă. nr. Cluj-Napoca : Dacia. p. 2000. Casa şi memoria lui Avram Procator. BOT. Timişoara : Marineasa. Omul rotund. 33. MIHAI 393. [Ştefan Borbély. Piteşti : Paralela 45. Jocul lupului de stepă. 1998]. Vatra. [Ştefan Borbély. 6. Ovidiu. Epistole din Piaţa Norilor. nr. 2000. România literară. 2000. Georgeta. 2000. Petraş. 391. Alexandra. 1999]. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. 2000. nr. 3. Steaua. Arca. nr. Lupus in fabula. BORBÉLY. 1999]. 3. 2000. nr. O călătorie în Sămăctar. Străinul de lîngă mine. IULIAN BOLINTINEANU. Anghelescu. p. Mircea. Irina. Petraş. Alexandru. România 395.

1. p. EMIL În volum: 402. 6. Oniria jurnal de vise. Gheorghe. p.Puiul. Garofiţa. Vol. CORIN În periodice: 406. Al. 10-11. Literatura română în analize şi sinteze. 31. o utopie asumată?. 8-9. Marin. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 1999]. p. Etnopsihologie şi eminescologie. Adevărata dificultate . [Corin Braga. C. Emil. [Mircea Braga. În: Emil Alexandrescu. [Ion Brad. 13. tendinţe.Fachir. 40. 1999]. 23. 2000]. BREAZ. 28. Gligor. I. nr. Sultana. Emil Botta . Luceafărul. Rogozanu. Între lumi. 1999]. BRAGA. Orizont. Echinox. Orientări. 1. nr. [Lucian Boz.Însemnări despre Ion Barbu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 51. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. p. 2000. BOZ. Oniria : jurnal de vise. Florin. LUCIAN În periodice: 403. p. p. [Corin Braga. 2000. nr. 2000. România literară. nr. p. Steaua. Mincu. Voinea. 6. 2000. 283-284. BRAGA. Cultura. Sibiu : Imago. Craia. 2000. ION ALEXANDRU În volum:: 409. 2000. [Mihai Botez. 6. În: Emil Alexandrescu. p. 33. 2000. p. Bucureşti : Vinea. 10. Poezia nomenclaturii. 10. 7-8-9. [Mihai Botez. 407. BRAD. Corin Braga: Oniria.literară. Dimensiunea "tonică" a culturii. În volum: 405. Iaşi : Timpul. 12. 1999]. 2000. 33. nr. ION În periodice: 404. Mihăilescu. 94-98. Marius. 15. 13. Al doilea suflet. 31. Poetul în oglindă. 1998]. 1. MIRCEA În periodice: 408. Grigurcu. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 400. 2000. Cluj-Napoca : Paralela 45. Bucureşti : Albatros. Radu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Brătescu-Voineşti . 401. Universul cărţii. În oglinzi paralele . 33. Barbiana. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. BOTTA. 2000]. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. Voinescu. DIANA În periodice: 59 60 . România literară. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. Poezie română contemporană. nr. 474. p. BRĂTESCU-VOINEŞTI. Emil. 1. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. Masca lui Eminescu.

Mitică şi Hyperion. Laurenţiu. ROMULUS În volum: 61 62 . Gustând din fructul oprit . Mureşanu. 416. 2000. 5. Psihism abisal. 4. 7. Postelnicu. 2000. Radu Stanca. 413. p. Soviany. nr. 10. Mureşanu. Manilici. Apostrof. Baciu-Moise. Luceafărul. Grigurcu. S. Ulici. Radu Stanca. Animale bolnave. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Barbu Brezianu. 6. Romane şi romancieri în secolul XX. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 7. Silueta cîinelui (II). 2000. În: Gheorghe Grigurcu. În: Angela BaciuMoise. 1. 422. 26-32. ***. nr. 2000]. 8-9. p. Joc de lumini. O demonie compensată. Grigurcu. nr. 421. Ştefan. 424. nr. Manieră şi mit. În volume: 420. 10. 1. Damian. Angela. Galaţi : Arionda. Contemporanul. 294-295. 4. 25. BREZIANU. 1. Bucureşti : Du Style. 418. În: Aureliu Goci. Nicolae Breban. Marin. 33. 51. Goci. Poezie română contemporană. p. 2000. 2000. 11. Vol. 139-144. Universul cărţii. nr. 10. 2000. BRUMARU. În: Laurenţiu Ulici. Mărturii la sfârşit de veac. S. Cluj-Napoca : Motiv. BARBU În periodice: 423. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. 36.410. 10. nr. NICOLAE În periodice: 411. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. S. Aureliu. 2000. BUCUR. 1998]. 2000. Gheorghe. 5. p. BREBAN. poet baroc. 20-22. p. Superomanul şi labirintul simetric. p. 2000. 2000. Ziua şi noaptea. 7-8. p. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Allfa. Mincu. Vol. 11. p. Nicolae Breban. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Călin. nr. 1999].[Interviu]. 426. Bucureşti : Gramar. p. Slăbiciuni secrete. 10. Poezia experienţelor estetice. Poezie română contemporană. Steaua. p. 30. p. nr. Octavian. 2000. Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. 7-8. Damian. [Nicolae Breban. 1. eseist amator. [Nicolae Breban. Ştefănescu. 417. Damian. 8. p. Alex. S. Silueta cîinelui (I). 2000. 19. 2000. Barbianism în cheie absurdă. Damian. p. Miruna. Nicolae Breban. 415. 2000. Apostrof. Gheorghe. p. 414. 20. 2000. Miruna. p. [Diana Breaz. p. 338-344. 419. Contemporanul. 412. nr. Luceafărul. nr. 14. [Nicolae Breban. 23. 4. 2000]. 2000. Luceafărul. 32. Contemporanul. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). EMIL În volume: 425. Spectacolul Breban. 2000]. 10. Proză românească. nr. 2000. 27-29. 145-150. Desferecare. Universul cărţii. nr. Bucureşti : Allfa.

430. Heidelbergul nostru de altădată. Carmen. Iaşi. Contemporanul. 5. 2000]. În: Emil Alexandrescu. p. 2000. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Bărbulescu. Ion. 11. 51. Luceafărul. 11. 6. Contemporanul. Marinescu. Emil. Vortex. În: Antologie de literatură română veche . 2000. Ioan Buteanu. [Valentin E. p. Arca. nr.. 7-8. Iaşi : Timpul. 10. Literatura română în analize şi sinteze. LEO În periodice: 437. BUSUIOC. Est-etica (scrisoare deschisă. [Gh. GHEORGHE În periodice: 433. 2000. [Valentin E. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. Ioan. BUTEANU. Valeriu.Ţiganiada. 147-156. 99-100.427. Octavian.. 10. p. 2000. 22. 1999]. Ion Budai-Deleanu. 1. Momentul Eminescu. Sarea poemelor. Mircea. Buda. Bucureşti : Editura Universităţii. 26. [Bujor S. Vol. 4-5-6. Bucureşti : Saeculum. nr. 2000. Steaua. Soviany. Busuioc. 1. Ion Budai Deleanu . Busuioc. 183-184. p. Vortex. p. nr. BULGĂR. IOAN În periodice: 63 64 . nr. p. BUDA. p.curent naţional şi european. România literară. Alexandrescu. 2000. 151-154. Petraş. Student pe timpul rinocerilor. IOAN În periodice: 431. 1999]. 435. Bucureşti : Editura Eminescu. VIRGIL În periodice: 436. Gheorghe. Poezie română contemporană. Roşioru. 7. 1. Poezia substanţei. Grigurcu. 35. Momentul Eminescu în cultura română. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie). Vortex. p. În periodice: În volume: 429. Iluminismul . Săndulescu. Neamţu. Luceafărul. BULAT. 24. BUTNARU. 434. nr. domnului Dumitru Ţepeneag). nr. 6. nr. Tomis.p. 5. Un jurnal conceput ca bildungsroman. BUDUCA. 33. Al. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. ION 432. Petean. În periodice: 428. VALENTIN E. p. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. Irina. Arad : Mirador. Bulgăr. [Leo Butnaru. 2000]. BUJOR S. 48. 2000. 2000. 2000. BUDAI-DELEANU. 2000. Simion. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". Buduca. nr.

Grigurcu. Blaj : Astra. 42. 1998]. Tribuna. Eminescu şi Blajul. 1998]. nr. 444. Poezie română contemporană. 2000. 155-162. 4. Teodor. BUZINSCHI. Poezie română contemporană. 6. p. Pastel amoros. În: Gheorghe Grigurcu. [Constanta Buzea. 2000. Grigurcu. Poesis. 2-3. 2000. Un viitor obosit. Vol. CORNELIU 65 66 . Poezie română contemporană. 1. [Constanţa Buzea. Irina Nechit. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 445. 2000. 1999]. 51. 8-9. p. Roua plural]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Timişoara : Augusta. p. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. ION În periodice: 441. 12. Bucureşti : Vinea. Călin. 450. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 49. 2000. 2000]. nr. Gheorghe. 5. 440. Buzaşi. nr. Ironie şi patetism. 1. Ştefan Munteanu. 7. Grigurcu. 16. Vidam. În: Gheorghe Grigurcu. Pastelul amoros. 1999. BUZAŞI. Ironie şi patetism. [Ion Buzaşi. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. 3. Vol. 11. 2000. 11. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Timişoara : Helicon. Identificare de adresă. Alba Iulia : Altip. 29-32. Pe o altă buclă a spiralei. Adrian. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Mărgineanu. BUZINSCHI. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Chincea. nr. În scorbura din oglindă. Poezie română contemporană. România literară. 438. 2000. Gheorghe. În volume: 446. 2000. 2000. [Leo Butnaru. 179-184. Poezie română contemporană. urma închisă-n primăvară". 1997. Luceafărul. Gheorghe. 163-165. p. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană.p. Triptic eminescian. Poezie română contemporană. Grigurcu. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Constanţa Buzea sub "camuflaj". Grigurcu. O carte despre "ardelenismul" eminescian. 2000. Timişoara : Augusta. Poet al firescului. 2000. Popescu. 442. 41. p. 33. România literară. Grigurcu. 166-170. 4-5. În volume: 439. 185-188. 2000 . 447. 448. ANA RALUCA În volume: 449. Gheorghe. p. p. Vol. 1.[Leo Butnaru. [Constanţa Buzea. Roua contemplării. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. BUZEA. M. 1. Octavian. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 5. Gheorghe. 33. Gheorghe. p. I. Steaua. Gheorghe. Irina Nechit]. 1997]. Gheorghe. Roua plural. 2000. p. Ion. Poezia Constanţei Buzea. Poezia Constanţei Buzea. p. 4. Oradea : Cogito. [Ion Buzaşi. CONSTANŢA În periodice: 443. Poezia ca existenţă. 171-178. "Eu. Danciu. Grigurcu. p. Eminescu. p. nr. Soviany. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.

[Cluj-Napoca : Dacia. Înmormântare via F. p. În: Aureliu Goci. p. [Corneliu Buzinschi. 453. nr.I. tendinţe. Ion. 2000. 1999]. p. Universul cărţii. Mureşanu. 2000. Octavian. 2000]. 492-493. Romanul mâniei. p. Emil. Mircea. În: Emil Alexandrescu. Familia. 11. Bucureşti : Univers. p. Iaşi : Timpul. CACOVEANU. 491. 2000. Goci. 462. Augustin Buzura . Orientări. 10. 2000. Cubleşan. 454. 2000].inedit. Proză românească. Alexandrescu. Augustin Buzura . Orientări. Emil. 2000. 1999]. Ştefan Cacoveanu . nr. 461. 4. Noaptea uşilor închise]. Romane şi romancieri în secolul XX. În volume: 455. 459. [Viorel Cacoveanu. Alţi prozatori contemporani. 2000. VIOREL În volum: 463. tendinţe. 8-9. Iaşi : Timpul. Caiete critice. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. A. 10. Alexandrescu. 2000. Recviem pentru nebuni şi bestii. Bucureşti : Universalia. p. Cau. p. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. coordonate şi realizări în poezia românească. Literatura română în analize şi sinteze. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu. Pagini memorialistice despre Eminescu. coordonate şi realizări în poezia românească. Miruna. Miruna.M. Ion. 333-337. p. Bucureşti : Univers. Emil. Ştefan Cacoveanu . 2000. Simion. Iaşi : Timpul. nr. Recviem pentru nebuni şi bestii. CALAFETEANU. Constantin. Orientări. Soviany. Mureşanu. Iaşi : Timpul. Vocile nopţii. Alexandrescu. 43. 2000. 36. p. [Augustin Buzura. 456. [A. nr. [Augustin Buzura. 67 68 . 36. 492.. nr. 458. Cluj-Napoca : Clusium. p. Universul cărţii. 58-59. 79-81.În periodice: 451. Augustin Buzura. 55-61.Drumul cenuşii. Buzaşi. p. 1. : schi ţe umoristice. Bărbulescu. 2-3. coordonate şi realizări în poezia românească. 5. 2000. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. În periodice: 464. 5. Aureliu.inedit. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Augustin Buzura . 1. AUGUSTIN În periodice: 452. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. BUZURA. 457. [Augustin Buzura. CACOVEANU. nr. 1. 19. 492-493. p. Luceafărul.Orgolii. 10. ŞTEFAN În periodice: 460. Ion. 16. 5. nr. Alexandrescu. 2000.Mistreţii erau blânzi. Poesis. Buzaşi. Noutăţi editoriale . nr.Universal Dalsi. Literatura română în analize şi sinteze.. Emil. În: Emil Alexandrescu. tendinţe. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. În: Emil Alexandrescu. Buzaşi. Augustin Buzura . O zguduitoare frescă de epocă.Vocile nopţii. Feţele fricii. Luceafărul. p. Familia. În: Emil Alexandrescu.

p. Mesaje pe robot. 10. Contemporanul. Parodii optzeciste. 2000. ***. 4. 35. p. Am mai citit. [1997]. 2000]. Mesaje pe robot. Galaţi : Arionda. p. p. Marinescu. MIHAIL În periodice: 469. 7-8-9. Un roman al parvenirii. Un debut fulminant: o carte a vieţii. [Jehan Calvus.. Dimitrie Cantemir . Bucureşti : Editura Universităţii. 51. 10. Dimitrie Cantemir. Angela. 2000. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. 2000. 15. nr. nr. În: Emil Alexandrescu. Valeriu. Cea dintâi virtute a memoriei.. 2000. Baumgartes al II-lea. Calafeteanu. CAPŞA. ION MIHAI 473. 35. 2000. Patimă şi vis. Echinox. 2000. Orizont. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. nr. 1. 475. Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. nr. Roşioru. Solitudine şi caligrafie. 12. Piteşti : Paralela 45. Cesereanu. Bumgartes al II-lea. Literatura română în analize şi sinteze. 8. Dezastrul. Bucureşti : Universal Dalsi.[Interviu]. nr. p. Tomis. Cesereanu. În: Angela Baciu-Moise. Ion. Gheorghe. CANTACUZINO. Emil. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea. 467. Contemporanul. Ruxandra. Vol. [A. 6. CALVUS. Ştefănescu. Henri. 2000. Ruxandra. p. Bucureşti : Cartea Românească. Bucureşti : Romfel. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. nr. JEHAN În volum: 470. 472.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. 9. Vol. CAMILAR. Târgu Mureş : Arhipelag. p. 189-192. 6. [Jehan Calvus. [Mihail Canianu. Grigurcu. LIVIU În periodice: 474. Bucureşti : Dalsi. 1. Iaşi : Timpul. nr. 31. 33-39. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. CANTEMIR. Simion. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. [Liviu Capşa. 9. 1999]. Zalis. Mărturii la sfârşit de veac. MIHAI 69 70 . 1999]. 2000. CANIANU. Baciu-Moise. 130-146. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. 5. p. 2000. CANTUNIARI. p. 2000. Alex. 6.Calafeteanu. Alexandrescu. Poezie română contemporană. România 471. 16. 1998]. În: Antologie de literatură română veche . 1. p. 94-97. Steaua. 465. Bărbulescu. 20. 2000. p. Studii şi culegeri de folclor românesc].

45.literară. 33. nr. Albert. România literară. p. 487. Milescu. Frumosul pur. Philologia. nr. 10-11. p. Un împătimit al cercetării critice. Mofturi virile. Dialog cu Zoe Petre]. p. 2000. [Ştefan Gencărău. [Ioana Bot. 19. p. L. 14. 6. 2000. 33. 33. Grăsoiu. Dobrescu. 18. 490. nr. 486. Gencărău. Caragiale. I. 2000. 1999]. 33. Caragiale . p. România literară. 2000. "Franzela albă a surghiunului". Universul cărţii. 2000. ION LUCA În periodice: 480. p. nr. 6. Luminiţa. 2000.. [Cecilia Caragea. Lucaci. 488. 33. 4. Axioma. Caragiale. În periodice: 476. Mihai. Ioana. Ploieşti : Atheneum. mereu Caragiale. 1. Literaturile slave . 1999]. Luceafărul. 1. Catrinel. 485. 4. 1999. Kovács. p. 61-70. Rodica. Alexandru. [Constantin Cubleşan. 31. 2000. Popa.termen de comparaţie în critica lui D. L. România literară.. Ştefan. Ornea. Dale carnavalului]. Poetici clasice şi moderne.. 2000. 482. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 3.Cele mai frumoase scrisori. 1999]. D. nr. 80-96. Pârvulescu. Oradea : Cogito. 2000. p. 1. 2000. p. CARAGEANI. Oradea : Cogito. Eminescu şi Caragiale. 481. p. 26. Absurdul comic. CARAGIALE. Dicţionar de numere. 10. 484. 10. [Gheorghe Carageani. numărul ca expresie a hazardului. 15. Caragiale în conştiinţa critică. România literară. nr. România literară. Bucureşti : Seara. În: Albert Kovács. 2000. 33. Stoian. 1. nr. Caragiale. 33. La oglindă. L. 2000. Caracostea. Studii aromâne. Caragiale]. CARACOSTEA. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. Liviu. 3. Nicolae. Beltechi. Luceafărul. Mircea. p. 2000. L. 9. Cluj-Napoca : Motiv. 33. Opera literară a lui Pavel Dan. 16. [I. 1999]. CARAGEA. 35.. Victoria. Ligia. Editura Dacia. Caragiale numărat. Bucureşti : Minerva. nr. Anghelescu. România literară. nr. Din nou despre tragedia aromânilor. 35. [Şerban Cioculescu. p. 1. 3. 45. nr. D. Fiinţa carnavalescă. I. Caragiale în conştiinţa critică. p. [Constantin Cubleşan. Viaţa lui I. 71 72 . 16. 1999]. nr. 2000. nr. 483. GHEORGHE În periodice: 479. nr. 7. În volum: 477. 34. 1. Marcu. Procesul Caracostea. CECILIA În periodice: 478. Z. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Luceafărul. 18. 2000. România literară. Manolescu. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. nr. Din nou Caragiale. 489. p. Caracostea. p. [Ion Luca Caragiale. teoretician şi critic literar. 7. nr. Axioma. 17. Simion. Bărbulescu. p.

Bacalaureat..La hanul lui Mânjoală. Alexandrescu. Alexandrescu. 14. Luceafărul. MATEIU În periodice: 499. Sergiu. 2000. Teuteişan. 2000. [Mateiu Caragiale. Alexandrescu. nr. 2000. 73 74 . [Mateiu Caragiale. Alexandrescu. 44. 216-217. În: Emil Alexandrescu. 217-219. p. 506. 501. 503. Aureliu. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. 17. 502. Alexandrescu. [Mateiu Caragiale. Literatura română în analize şi sinteze. p.Craii de CurteaVeche. Radu. În: Emil Alexandrescu. Suceavă. Călin.Vizită. p. Ion Luca Caragiale . 15. Craii de Curtea- Veche]. Emil. 412-414. nr.Telegrame. 18. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. p. Luceafărul. Năpasta]. 2000. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 11. Radu. Radu.Ion Barbu. 17. Alexandrescu. 492. 220-221. 498. 2000. p. [Ion Luca Caragiale. Craii de Curtea-Veche]. Avatarii nebuniei. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 1. 10. 17. Ailenei. Caragiale . Iaşi : Timpul. Axioma. 500. Emil. Caragiale. CARAION. "Prinţul Arcanelor". În: Sergiu Ailenei. 2000. Iaşi : Timpul. Cernătescu. Emil. 2000. 20. Stiluri în proza interbelică. Iaşi : Timpul. 1999]. Mateiu I. Ion Luca Caragiale. În: Emil Alexandrescu. 43. Goci. ". 505. Iaşi : Timpul. Ion Luca Caragiale . [Emil Manu. 2000. Cernătescu.În vreme de război. Ţîrlea. p. 26. Bogdan. 17. 2000. Emil. 1. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 5. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". Gheorghe. Cernătescu. 494. Ion Luca Caragiale . p. 2000. Ion. p. Emil. În volume: 493. Bulgăr. O monografie: Ion Caraion. Craii de Curtea-Veche]. 10. p. 130-135. 211-214. Ion Luca Caragiale . p. 2000. Cătălin. p. Emil. p. Luceafărul. Romane şi romancieri în secolul XX. Alexandrescu. p. Emil. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. Balcanismul ca tipologie. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Bucureşti : Universal Dalsi. Luceafărul. 495. p. 3. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . 496. 2000. nr. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Misterele din subteranele curţii vechi (I). 497. nr. În: Emil Alexandrescu. p. Murgeanu.. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Curierul românesc. Contemporanul. p. CARAGIALE. Iaşi : Timpul. 219-220. nr. Contemporanul. p. 2000. Mateiu I. În volume: 504. Misterele din subteranele curţii vechi (III). ION În periodice: 507. 214-216. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul.491. 4. Ion Luca Caragiale . 39-112. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. nr. Ion Caraion. 2000. 42.

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Mureşanu. Iaşi : Timpul. 2000. 1. [Luiza Carol. Ion Caraion]. Mircea Gorun. Lungu. NINA 75 76 . Lungu. În volum: 510. nr. Galaţi : Logos. 475-476. Vatra. Gheorghe. nr. Shaul Carmel. 1998]. CARMEL. Dan Voinescu]. CAROL. Note despre poeţii români din Israel. Solo Har. Candoarea simplităţii. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. Orientări. tendinţe. Z. CAREJA. Miruna. Jurnalul fericirii mele. Dumitru. Solo Har. Apostol. [Emil Manu. Bucureşti : Universal Dalsi. Vatra. nr. Bianca Marcovici. Grăsoiu. [Shaul Carmel. Bucureşti : Universal Dalsi. Vatra. LUIZA În periodice: 517. nr.508. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Poeţi argonauţi. Vol. 10-11. SHAUL În periodice: 515. 2000. ŞTEFAN În volum: 513. 1999]. Vânzătorul de zăpadă. Ion Caraion. 2000. Alexandru. CASSIAN. p. Evocări verosimile. 2000. România literară. Noutăţi editoriale . Revista de etnografie şi folclor. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. 2-3. În: Emil Alexandrescu. p. CARAMAN. În: Apostol Gurău. 33. [Bucureşti : All. 2000. nr. CARAMAN. ClujNapoca : Clusium. Zeno Ghiţulescu. 9. Emil. Mureşan. Critică şi prietenie. [Luiza Carol. p. Grigurcu. p. 516. 25. Petru Caraman. Neconsimţiri. 96-97. Gurău. 193-199. Andrei Fischof. p. Shaul Carmel. Petru. 518. [Virgil Carianopol. Luceafărul. 2000]. PETRU În periodice: 511. nr. p. 86-87. Dan Voinescu]. p. 10. 4. coordonate şi realizări în poezia românească. 1. 2000. Note despre poeţii români din Israel. 11. p. 2000. Universul cărţii. [Luiza Carol. 10-11. 2000. Alexandrescu. Poezie română contemporană. Ornea. Numele savantului. 45. 86-87. 1999]. VIRGIL În periodice: 514. Ion Caraion . Elvira Iliescu].Fântână. Alexandru. [Emil Manu. nr. 509. p. 2000. Celălalt. Bianca Marcovici. Andrei Fischof. Poeţi argonauţi. Ştefania. Vatra. 11-13. p. 10-11. p. 4. 2000. Mircea Gorun.[Ştefan Careja.Universal Dalsi. Liviu. Ursache. ŞTEFAN În volum: 512. 100-101. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară. Mihalache. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. CARIANOPOL. 3. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 10-11.

95. 2000. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. nr. p. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524. nr. Horia Al. nr. 2000. Încăperea diacului. Drăghici. nr. 1999]. [Horia Alexandru Căbuţi. 1999. 47. Camelia. Fascinaţia fantasticului. 1997]. În: Gheorghe Grigurcu.Familia. Vatra. p. Vol. p. Fascinaţia fantasticului. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. CAZACU. Cordoş. 77 78 . Oradea : Biblioteca Revistei 526. 2000]. Universul cărţii. 10. 525. Victoria. Breban. 1. Poezie românească. vide. 2000. Bacău : Agora. 49-50. 2000. CĂLIN. Nicolae. 10. Bacău : Agora. p. 33. 527. [Alexandru Cazacu. Cuvinte sărutate de îngeri. Nicoleta. 48-49. Ştefănescu . Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 1997. 2000. Milena. Simion. p. CĂBUŢI. 3. [Horia Alexandru Căbuţi. [Alexandru Cazacu. p. [Izsák Marta. 2000. nr. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 30. Crăciun. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. 4. 2000. 48-49. Târgu-Mureş : Custos. Cliveţ. CĂLIMAN. 44-46. Milescu. 2000. Grigurcu. 523. Timişoara : Helicon. 1999. Încăperea diacului. 2. Paulina Popa. CONSTANTIN În periodice: 530. Cântece de-ngălbenire. 1. 531. [Constantin Călin. Convertirile unui narator. O proză aproape fantastică. O viaţă a lui Bacovia. nr. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". "Coşmarul" Ninei Cassian. Breban. Vatra. semne. 4. Rumeguşul orelor de jă]. Bucureşti : Semne. Podoabă. 2000. În periodice: 519. vol. p. Gheorghe. nr. tace. Vatra. Milescu. Virgil. 1-2. 200-205. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Contemporanul. 2. 24. Ştefănescu . 2000. Ion Căliman. nr. 2000. p. 528. p. Victoria. [Horia Alexandru Căbuţi. În volum: 521. 5. Poezie românească. 1997]. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Încăperea diacului. Exilul semiramidei. Scrisori către fiii noştri : aforisme. 10. p. 12. Vatra. 16. 1997]. Încăperea diacului. Deva : Emia. Portrete literare (8) (Al. 25. Dosarul Bacovia. p. 10. confesiuni. [Horia Alexandru Căbuţi. 2. Audi.Nina Cassian <II>). 2000. Contemporanul. Nicolae. 2.Nina Cassian). p. 1998]. 2. Universul cărţii. I. nr. Între tăcere şi tăcere. p. România literară. nr. 520. 1999. 1997]. I. 1999]. Camelia. 21. nr. 110-112. [Interviu]. ION În periodice: 529. nr. Vatra. Dosarul Bacovia. 10. Lugoj : Dacia Europa Nova. Georgeta. Viaţa românească. Luceafărul. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Portrete literare (9) (Al. Grigurcu. 1-2. Poezie română contemporană. Bărbulescu. ALEXANDRU În periodice: 522. Şipeţean.

10. 10-11. CĂPRARIU. Poezie românească. 33. 533. Universul cărţii. Călinescu. CĂLINESCU. Breviar. Dosarul Bacovia. p. George Călinescu .532. 5. România literară. 2000. Călinescu şi cenzura. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. [George Călinescu. 2000. Direcţii. 105-107. p. p. Dosarul Bacovia. 2000. 37. 539. [George Călinescu. Oprişan. Literatura română în analize şi sinteze. p. [I. "Iubitele" lui Bacovia. În: Emil Alexandrescu. p. În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. Aluniţa. 39. nr. 2-3. nr. 2000. [Al. nr. Literatura română în analize şi sinteze. G. 536. 540. 41. nr. 2000. G. 10. 1999]. 1998]. nr.Cartea nunţii. 11-12. 2000. Trandafir. Ştefan. 33. GEORGE În periodice: 535. 6. Bucureşti : Vestala. nr. 12-13. 1999]. 33. p. Cazimir. p. Familia. Alexandrescu. AL. 2000. 8. Alexandrescu. Călinescu. Bucureşti : Albatros. Ştefan. G. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 541. nr. nr. Contemporanul. nr. Victoria. G. Marcian. 5. 2000. Reeditări necesare. Cazimir. În: Emil Alexandrescu. 22. Călinescu şi cenzura. Călinescu. Alexandrescu. p. Călinescu. 2000. Cazimir. Enigmele unei personalităţi G. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Călinescu for ever. ELENA În periodice: 545. 540-541. 1999]. 10. nr. Iaşi : Timpul. 537. Glose. [G. Emil. V. 1-2.Gh. Iaşi : Timpul. [Elena Călugăru Baciu. 10. Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. p. Constantin. [Elena Călugăru Baciu. România literară. p. 543. Călinescu . p. Contemporanul. Adrian Dinu. nr. Caiete critice. Cioculescu. CĂLINESCU. Întâlnire G. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. p. 2000. 14-15. blocnotes. Milescu. 2000. Marcel. CĂLUGĂRU BACIU. 39-41. ***. Buciu. M. George Călinescu . [Constantin Călin. 405-409. Din nou Cain]. 11. Literatura română în analize şi sinteze. 546. 538. Călinescu. Interstiţii. 10. Gheorghiu-Dej. 161-163. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . 5. 2-3. Opera lui Mihai Eminescu]. 33. Emil. [G. G. Rachieru. Principiul textelor comunicante. 544. În periodice: 534. Iaşi : Timpul. 34. p. 409-410. 2000. Ştefan.Enigma Otiliei. [Constantin Călin. Emil. 41. Universul cărţii. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Bacău : Agora. p. În volume: 542. Eseuri despre om şi epocă. România literară. Cofan. Erudiţie şi capacitate de evocare. România literară. I. 10. orientări. nr. Vatra. p. spectacolul personalităţii. Viaţa lui Mihai Eminescu]. Bacău : Agora. 7. Barbu. 16. 2000. 2000. 1999]. Marian Victor. Iaşi : Polirom. 2000].

Domnica Domnea. 1999]. În: Emil Alexandrescu. Emil. poate singura. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. p. Mitchievici. Falsa literatură . În: Emil Alexandrescu. În: Laurenţiu Ulici. 2000. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. Gheorghe. Galaţi : Logos. VIRGIL În periodice: 561. Florin Iaru. Iaşi : Timpul. [Ioana Nicolaie. [Mircea Cărtărescu.. nr. Bucur. p. 2000. Luceafărul. Angelo.547. O capodoperă. [Bucureşti : Humanitas. Romulus. 551. Florin Iaru. . 4. Bucureştiul lui Cărtărescu. [Interviu]. Marius Ianuş. Caiete critice. CĂRTĂRESCU. România literară. Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu. Doina Ioanid. 2000. Gurău. [Bucureşti : Humanitas. 2000. Corespondenţă (I). 214-222. p. p. Bucureşti : Image. CÂRDU.. 7. Orbitor. nr. Ulici. 11. p. Orheianu. În: Apostol Gurău. Emil. Cu sinceritate despre Academia Română. nr. p. Piteşti : Paralela 45. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". 14-18. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. [Interviu]. Modelul Frankenstein. 41-90. Bucureşti : Viitorul Românesc. Postmodernismul românesc. Răzvan. PETRU 81 82 . Vol. "Zile cu trei sori în frunte". Postmodernismul românesc. Celălalt. Laurenţiu. Roman. Levantul în societate. p. 504-507. [Ioana Nicolaie. 162-163. Alţi prozatori contemporani. 560. 2000. Vlad Andrei. Căprariu. [Mircea Cărtărescu. Andreia. nr. În: Andrei Bodiu. Galaţi : Logos. 40238 Tescani. 2. p. Curierul românesc.delfinii nu ştiu de ce. Literatura română în analize şi sinteze. Ioan Godeanu. nr. Lena. Grigurcu. MIRCEA În periodice: 548. 552. Poezie română contemporană. Vol. 2000. Mircea Cărtărescu. Redescoperirea lui Al. 14. Angelo Mitchievici. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 556. p. Marin. p. Domnica Drumea. În: Apostol Gurău. 43. Lazăr. 2000. 1998]. 4-5-6. p."40238 Tescani". 558. Direcţia optzeci în poezia română. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 19-27. Gurău. 2000. Cecilia Ştefănescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Alexandrescu. Postmodernismul fără frontiere. 40238 Tescani . Bucureşti : Image. CÂNDEA. Iaşi : Timpul. 35. Arca. 1. Nostalgia. Angelo Mitchievici. Mitică şi Hyperion. Voncu. 555. 559. 4. p. Bodiu. Levantul]. Andrei. 2000. Bucureşti : Humanitas. 2-3. 2000. 554. 1. 557. Mircea Cărtărescu. 5. p. Mircea Cărtărescu. 24. În: Gheorghe Grigurcu. În volume: 553. 550. 1999]. Celălalt. Doina Ioanid. [Alexandru Căprariu. p. nr. Marius Ianu. 11. Tomis. nr. 2000]. [Mircea Cărtărescu. 2000]. 2000. 2000]. Vol. Alexandrescu. Tomis. 507-513. 11. 9-12. Orbitor]. Alţi prozatori contemporani. 4. 2000. 1. 206-213. Apostol. Apostol. Bucureşti : Du Style. Ioan Glodeanu. 35. Ileana. Cecilia Ştefănescu. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 549. 292-293. 33. Gheorghe.

571. NICOLAE În periodice: 564. 2000. Victoria. 42. Gheorghe. Paul Celan. Iaşi : Polirom. Poetul/omul Paul Celan. [Radu Cârneci. Eminescu şi "dulcea Bucovină". [Magda Cârneci. 34. Bogdan Mihai. p. [Nicolae Cârlan. 223-229. 8. România literară. 5. În: Gheorghe Grigurcu. 46. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. 574. nr. Piteşti. "Reeducarea eului". CÂRLAN. 33. Tomis. Dorina. Grigurcu. 2000]. [Paul Celan. Heraldica iubirii. Poezie română contemporană. vol. [Paul Celan. p. Vol. p. 2000. 11. Inea. Dascălu. 2000. p. 33. Şcoala exilului.. "Haosmos"-ul textului.". p. 2000. Octavian. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti. 22. Poezia pădurii . Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. p. Bărbulescu. Poetica magnoliei. MAGDA CELAN. Bohanţov. 570. Bucureşti. [Radu Cârneci. 19. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr.în antologie. 2000]. Luceafărul. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. Buciu. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568. Haosmos : poeme : 1985-1989. Poezia pădurii. Craiova : Pasărea Măiastră. România literară.. Bucureşti : Minerva. România literară. Marcu. Petraş. 566. CÂRNECI. În volum: 567. 7. 66-67. Mihai Eminescu în context bucovinean. nr. Poezia pădurii]. 6. 563. Iaşi : Polirom. nr. 13. nr. 1. 2000]. 2000]. 10. 2000. 14. Poezia pădurii. 35. 16. Popescu. 5. 2000. 6. Deciu. [Radu Cârneci. p. Marian Victor. Universul cărţii. Simion. 12. p. Andreea. 2000. Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. p. 2000. Contemporanul. Poeme poltice]. RADU 562. 10. nr. Luceafărul. Contemporanul. nr. 1999]. Cruciada verde. 569. 33. 2000. 9. 10. 2000. Simion. Paul Celan şi prietenii săi. 10. nr. Irina. 2. 6. Băileşteanu. [Petru Cârdu. Titu. Braşov : Paralela 45. Ochiul meu rămâne să veghez]. p. 573. p. 6. Luminiţa. 5. PAUL În periodice: În periodice: 565. 575. 14. Soviany.În periodice: CÂRNECI. p. Bucureşti : Orion. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. Fănuş. [Magda Cârneci. Bărbulescu. Orizont. O tăcere asurzitoare. 5. 83 84 . 1998]. 21. Astra. nr. 5. Contemporanul. Autori din diaspora. Poeme/ Poems. 2000. nr. nr. p. Oficieri tainice. 1999]. [Radu Cârneci. Poezia românească. Milescu. 1999]. nr. 572. 2000. Biografie şi interpretare. 2000. Gabriela. Bucureşti : Orion.

Poveştile femeii-cruciat. 584. Orizont. Ion. Femeia-cruciat. 10. p. 2000. nr. 582. 2000. ***. Dumitru. 75. 12. CĂLIN În periodice: 579. 586. nr. p. Vol. NINA 580.. 2000. DOINA În periodice: 85 86 .lui Paul Celan". Anchetă Luceafărul. 29. 2000]. [Ruxandra Cesereanu. 75. 1.". CERNĂTESCU. 5. p. Suprimarea gazetarului. p. nr. 2000. CESEREANU. Gheorghe. 2000. În volum: 585. 35. [Nina Ceranu. Gheorghe. DUMITRU În periodice: 578. [Nina Ceranu. 39. Orizont. Vatra. 2. Maria. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Timişoara : Augusta. Miniaturi critice. 6. p. 2000. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. nr. 1. O contrafacere grobiană. Geo. 1. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. 2000. Z. 2000. CERNA. Chioaru. p. Arieşanu. p. Vol. RADU În periodice: 581. Cluj-Napoca : Paralela 45. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna. 1999]. 10. Femeia-cruciat. Vasile. 23. 45-46. 583. În: Gheorghe Grigurcu. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. 12. 16. Timişoara : Augusta. Poezie română contemporană. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Grigurcu. 9. p. Irina. Piteşti : Paralela 45. nr. 234-240. Recurs Eminescu. Poezie română contemporană. p. Oceanul schizoidian. 33. Luceafărul. 12. [Ruxandra Cesereanu. [Călin Cernăianu. 1. Vatra. 1998]. Chioaru. Oceanul schizoidian. Despre Ruxandra Cesereanu. Ornea. Timişoara : Marineasa. CERNĂIANU. 23. [Richard Reschika. Elanul antimetafizic. Oceanul schizoidian. Realismul obiectiv redivivus. CERANU. nr. Niţu. 1. România literară. Contemporanul. Annemarie. nr. 7.. În: Gheorghe Grigurcu. [Ruxandra Cesereanu. Tomis. 1998]. [Ruxandra Cesereanu. 1998]. nr. Timişoara : Marineasa. Curierul românesc. 17. 1999]. Casa morţilor. Dumitru. nr. 1998]. 16. Grigurcu. 2000. 2000]. CETEA. nr. 2000. 11. p. 230-233. Sorescu. 577. Despre Ruxandra Cesereanu. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. Cartea morţilor. Tamaşi : Semnele Timpului. p. p. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Petraş.

nr. eram un altul". 1. p. p. Haţiegan. Timişoara : Excelsior. [Dumitru Chioaru. [Iosif Cheie-Pantea. p. Tomis. 33. IORDAN În periodice: 595. 17-18.Universal Dalsi. Irina. Oprea. Exil. Mureşanu. Fizeş. 2000. Vatra. Noutăţi editoriale . Irina. 12. CHIMEŢ. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. 57. 1999]. CHIHAIA. Timişoara : Marineasa. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". Ovidiu. Dunăreanu. Exil. nr. 590. 10. nr. Poezie românească. 1998]. PAVEL În periodice: România literară. [Interviu]. ION În periodice: 589. 12-13. Corbea. Fizeş. 1999]. Anca. 4. 51. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. 1999]. nu mai eram eu. Petraş. p. nr. 2000. 596. [Ion Chichere. 593. 2000. [Iordan Chimeţ. CHEIE-PANTEA. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. Repere eminesciene. 2000. 2000. Ileana. [Interviu]. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" .587. Bucureşti : Universal Dalsi. 11. Luceafărul. Milescu. În periodice: 87 88 .. p. Un nou "rău al veacului". Radiografiile timpului. Vatra-dialog. p. Roşioru. Steaua. p. 4. 2-3. 5. Victoria. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 15. Botoşani : Axa. nr. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. [Interviu]. 10. 5-6. Excalibur. Grigurcu. Gheorghe. 594. Poezie română contemporană. CHIOARU. Vighi. 2000. Dan. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Contemporanul. nr. 241-247. p. 7. [Iordan Chimeţ. Universul cărţii. 4. IOSIF În periodice: 588. 2000]. p. nr. nr. România literară. CHIFU. 598. 35. 16. 2000. Petre. 2000. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. 33. Contemporanul.. 1999]. Universul cărţii. ascultând clopotele unui oraş spectral". nr. Timişoara : Augusta. p. DUMITRU În periodice: 597. 8-9. CHIRA. Călătorie spre miazănoapte. 10. Vol. Luceafărul. Miruna. 2000. Daniel. nr. [Ion Chichere. 8. 2000. p. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. Învierea din poem. Dumitru Chioaru: ". Ion. nr. 20. Petraş. GABRIEL În volum: 591. 5. 9-12. 6. CHICHERE. MINERVA 592. Croitoru. 3. 10.

Aura Christi: Ultimul zid. Revista de etnografie şi folclor. 2000]. 2000. MOISE În periodice: 609. 12. ClujNapoca : Clusium. Acta. Gheorghe.599. Ultimul zid.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume.. Grefierul şi victima. nr. 45. Leandrii Greciei. [Mihai Cimpoi. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 68. Vasile. 78. Cluj-Napoca : Clusium. cu recunoştinţă. Ornea. 99-100. 248-252. 2000. 607. 5. Scurtu. Geo. Ultimul zid. 10. 2000. Contemporanul. p. [Minerva Chira. p. p. p. Steaua. 5. 2000. 16. 606. Malea Stroe. Cântecul lumânării. CIMPOEŞU. Scrâşnetul muceniţei. Leandrii Greciei. 10. nr. Poezie română contemporană. 63-71. Cântecul lumânării. Simion. 2000. Buciu. 1999]. AURA În periodice: 605. nr. p. România literară. Contemporanul. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. 602. Cluj : Clusium. Mihaela. C. CIMPOI. Luceafărul. [Minerva Chira. p. p. Cluj-Napoca : Dacia. 2-3. Bărbulescu. [Minerva Chira. Cluj : Clusium. 5. 9. p. 6-7. nr. 10. Vestitul în Ţara Românească. Geo. 1. nr. I. Contemporanul. 2000. 10. 89 90 . 600. Al. 1999]. Tomis. Demonului. 23. Vasile. p. Lucian. Astra. 7. Cluj-Napoca : Clusium. 51. CHRISTI. 2000]. Eminescu . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Familia. Rogojan. Petraş. p. 103. [Minerva Chira. nr. Bucureşti : Hasefer. 2000]. În periodice: 604. 2000]. p. 25. 2000. p. [Recenzie de carte]. PETRU În periodice: 610. nr. 51. [Aura Christi. 2000. Povestea Marelui Brigand. Dobre. Leandrii Greciei. Leandrii Greciei. 601. 1. 1999]. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. 33. 99. MIHAI În periodice: 611. nr. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". 2000. [Petru Cimpoeşu. Z. 1. 2000. În volum: 608. 1999]. non verba. 7. Florin. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile".. CILIBI. [Recenzie de carte]. Vol. nr. Contemporanul. nr. nr. 2000. [Minerva Chira. 603. Ţion. Adrian. Un înţelept. Marian Victor. Petraş. I. Grigurcu. Chişinău : Litera. [Cilibi Moise. nr. Irina. [Bucureşti : Editura Eminescu. 6. Steaua. 1999]. 1. CHIŢIMIA. 44. C. 1999]. 35. 2000. 9. p. Irina. Bucureşti : David.

40-46. 2-3. Gheorghe. nr. Literatura română în analize şi sinteze. p. 4. LIVIUS În periodice: 622. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Mărturii la sfârşit de veac. Motivul originilor. p. 18. p. CIOBANU. Vol. Mihai Cimpoi. CIOBANU. 12-13. România literară. Nedelcea. 2000. 2000. 1. 1999]. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. CIOBANU. p. [Vitalie Ciobanu. p. Tudor. 11. 1999]. Eminescu. România literară. Eugen. eseuri. Sipoş. nr. orientări. În: Emil Alexandrescu. În: Angela BaciuMoise. Bârna. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Caietele lui Cioran. p. Vol. 253-260. Jurnal. În periodice: 617. Alexandrescu. Mihai Cimpoi. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. Poezie română contemporană. Laura. 2000. Arca. Luceafărul. 2000. VITALIE În periodice: 619. 6. Frica de diferenţă: articole. p. Craiova : Scrisul Românesc.612. Gheorghe. p. Lazăr Zăvăleanu. Mariana. 2000. Timişoara : Amarcord. Revolta împotriva maselor. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". 38. 4. [Radu Ciobanu. 33. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. RADU În periodice: 618. Destinul unui prozator. În: Gheorghe Grigurcu. Caiete critice. 91 92 . Iaşi : Timpul. 66-67. Baciu-Moise. MIRCEA În periodice: 615. 1999]. 13-18. 33. [Vitalie Ciobanu. Carmen. nr. 10. nr. nr. nr. 51. 2000. Alex. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. CIOBANU.[Interviu]. nr. 33. Să te oglindeşti hlizindu-te. 2000. Mircea V. 2000. 623. 1. Frica de diferenţă: articole. 614. nr. Galaţi : Arionda. Caiete critice. 4-5-6. O istorie a literaturii române din Basarabia. Frica de diferenţă. Emil. 5. Mircea. Încă un jurnal. p. 620. p. [Chişinău : Arc. Grigurcu. Grigurcu. nr. [Livius Ciocârlie. În volum: 616. 2000. Familia. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. 1999]. Direcţii. În volume: 613. 2000. eseuri. 2000. Steaua. 23. p. 11-12. Negrici. Neamţu. cronici literare. Benţea. 1995]. Nicolae. 621. 58-59. 182-183. Ştefănescu. România literară. 543-545. CIOCÂRLIE. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. MIRCEA V. [Vitalie Ciobanu. Criza de identitate. 70-79. 2000. cronici literare. 1999]. Angela. p.

orientări. CIONCA. 23-24. România literară. nr. Petraş. 2000. p. [Nina Cionca. Ionescu. 2000. Viaţa lui I. p. În volume: 631. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. [Interviu]. 68. V. Familia. 11. p. Personalitatea literaturii române. România literară. 11. Luceafărul. nr. Grigurcu. 3-4. p. Iaşi : Timpul. 17. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. p. p. Nae. 2000. În periodice: 629. 9. Gheorghe. Marian Victor. 627. "Franzela albă a surghiunului". p. 3-4. 2000. 2000. Ornea. 2. Alexandrescu. Dragolea. Barbu Cioculescu. Buciu. 1999]. Familia. 47-54. nr. 10-11. Stoian. 76-77. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Direcţii. 634. CIORAN. Un portret puţin mişcat. 2000. Baciu-Moise. 40. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". CIOPRAGA.[Interviu]. Tatăl lui Ciprian Porumbescu. 2000. 542-543. nr. 2000. Irina. În: Emil Alexandrescu. În periodice: 635. Vol. Poeţi uitaţi : V. Caragiale]. EMIL În periodice: 93 94 . nr. CIOCULESCU. 1112. Mihai. nr. 67-69. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 11. 625. Poesis. Mihai. M. [Livius Ciocârlie. p. Ştefan. 80-81. NINA CIOCÎLTEU. 2000. p. 17-18. Constantin. 33. Caietele lui Cioran. Bucureşti : Ars Docendi. Apostrof. dacă există una. Vol. 2000. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. 11-12.624. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 261-267. BARBU În periodice: 630. Familia. Liniile lecturii: L. 1. Un basm pentru adulţi. Galaţi : Arionda. Ciocîlteu. Cioran. Poezie română contemporană. nr. Profunzimea neseriozităţii. 53-66. p. Angela. Z. 10. Contemporanul. Jocul de-a jurnalul. CIOCULESCU. În: Gheorghe Grigurcu. 33. 632. Robert. Ciocîrlie (de)spre E. nr. Benţea. Barbu Cioculescu. p. Craiova : Scrisul Românesc. Constantin Ciopraga. 2000. 11-12. [Şerban Cioculescu. ŞERBAN În periodice: 633. 2000. Simona. Abăluţă. Cioculescu. În: Angela BaciuMoise. 30-33. Emil. Mircea. p. p. nr. 626. L. 628. 1. 1999]. Poesis. "Tema. CONSTANTIN În volum: 636. 35. 4.

Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. Mircea. 10. 10. Aura. 10. nr. Contemporanul. 660. p. 3. 2000. Cioran . Irina. 20. Genealogia autodevorării. 645. Cioran şi aventura stilului. Un jurnal al lui Cioran. 119-122. Cioran. Craiova : Scrisul Românesc. Caiete II. 42. Bucureşti : Humanitas. Pe cine mai ispiteşte Cioran. nr. E. Ornea. Contemporanul. 21. 642. nr. 33. Z. Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. Aura. 652. p. 2000. p. 15. Christi. 11. Christi. 14. 15. România literară. 2000. Necula. Contemporanul. 654. 6. 11. nr. Alexandru. 40. Caius Traian. Anghelescu. Dragomir. 23-24. p. 2000. Ionel. 10. 4. Cioran din Caiete. Luceafărul. Cioran sub lupă. nr. 2000. 1999]. nr. 35. Tomis. 2000. Contemporanul. 646. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). 2000. Jocul de-a jurnalul. 36. Ionel. 14. Emil Cioran sub noi lumini. p. Sihastrul din Paris. Adrian. p. [Marta Petreu. 10. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Ionel. O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. Buzaşi. 11. nr. 46. 1999]. Cioran la o citire în răspăr. 48. Adrian Dinu. [Emil Cioran. nr. 10. Ornea. nr. 10. Necula. Contemporanul. România literară. 639. 9. 1999]. p. nr. Liniile lecturii: L. Luceafărul. Contemporanul. 653. p. 651. 649. Lecturi de portărese. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. 7. p. 2000. 641. 2. Opera românească a lui Cioran. p. nr.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). Ciocîrlie (de)spre E. Simona. 643. 40-41. 11. 659. 43. 20. nr. Adrian Dinu. Ornea. 638. p. 33. Omul . 1966-1968. p. Apostrof. Aura. Rachieru. p. 8-9. 33. 2000. nr. M. George. 8. Buciu. Necula. Luceafărul. nr. 2000. România literară. [Livius Ciocârlie. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". p. 648. Contemporanul.între o iubire disperată şi 95 96 . George. 30-33. Rachieru. Bucureşti : Humanitas. România literară. 658. nr. 2000. 2000. 1. p. 10. Necula. 11. 33. nr. nr. 33. România literară. Familia. 11. Z. Christi. Cuvîntul. 2000. 2000. 34. 9. 1999]. p. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). Contemporanul. nr. 33. nr. 2000. p. Contemporanul. nr. Ionel. 655. 657. Aura. Necula. Christi. 7. Caiete III. 2000. p. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. Cioran . 650. 38. Marino. nr. 647. p. 640. 2000. Emil Cioran despre Eminescu. 4. 5. 7. 11-12. 9. 1967-1972. 2000. 10. Cioculescu. 2000. 2000. 30-33. Aura. 17-18. 10. 2000. 656. 34.637. Contemporanul. 10. p. Caietele lui Cioran. 644.labirint. [Marta Petreu. Ionel. Petraş. Alexandru. nr. nr. Emil Cioran sub noi lumini (II). 1999]. Z. p. 11. p. 9. 2000. Marian Victor. p. Christi. 2000. Ion. 10.

95. GEORGE În periodice: 666. [Ionel Ciupureanu. Vatra. Răzvan. 1. Coşovei. 14. CIORĂNESCU. nr. nr. 11. Craiova : Scrisul Românesc. Nobleţea mahalalei poetice. 2000. 4. Viaţa românească. Mahalaua de azi pe mâine. 2000. p. Literatura română în analize şi sinteze. Mahalaua "Pe două voci". p. Ceva care să-i amintească de mine. nr. Soviany. 2000]. 2000. p.. 10. Bucureşti : Vinea. Chişinău : Cartier. 5. În: Emil Alexandrescu. 14. [Cristina Cîrstea. 2000. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Apostrof. 3-4. În periodice: 669. Un CD . 15. Poesis . Bucureşti : Cartier. Diaconu. 2000. 12. 11. [Dan Mircea Cipariu. În periodice: 668. CRISTINA În periodice: 670."rugăciunea negativă" (II). 2000. 4-5. 121-124. Soviany. Zanca. Traian T. Fălci. 11. Roşioru. IONEL 663. Traian T. p. Prăbuşirea turnului Babel.. [Ion Deaconescu. 16-18. Mircea A. Iaşi : Timpul. 2000. p. 5. Contemporanul. 7. p. [Cristina Cîrstea. 1999]. p. 12. Ştefan Ion. Mădălin. CIUPUREANU. Ion. 661. 95. p. Craiova : Europa. [Dan Mircea Cipariu. nr. 2000]. 2000. Poeme trăite. 8-9. CIPARIU. Octavian. Voncu. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 2000. Ceva care să-mi amintească de mine. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 12-13.. Boldea. 11.: convorbiri cu Emil Cioran. 2000. 10. Octavian. 671. Apostrof. Poeme trăite. Luceafărul. Amurgul gândurilor. CÎRSTEA. 2000. Ghilimescu. 35. 30. nr. Cioran. 69. Ion Cocora.Cioran. Emil. O lecţie despre postmodernitate. 664. Emil Cioran. Vartic. nr. nr. Luceafărul. 5. 97 98 . 6. Ministrul de externe al exilului românesc. DAN MIRCEA În periodice: 667. În volum: 665. p. 662. Tomis. p. Cuvîntul. 545-547. nr. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. 2000]. Autoportrete din memorie. nr. Abăluţă. 36. p. p. Cântece de putreziciune. Alexandrescu. Perioada românească a lui E. p. 2000. Andrei. 6. COCORA. M. Constantin. 2000]. Contemporanul. 2000]. 2000. Tertulian. nr. Coşovei. Iulian. nr. Mahalaua de azi pe mâine. nr. Bucureşti : Vinea. ION În periodice: 672.. N. Luceafărul. 10.

[Interviu]. 278-281. rengay. 37. Vasile. 2000. p. nr. În periodice: În periodice: 675. haibun şi renku . România literară. p. p. Trăsăturile unui autoportret. Un doctrinar leionar de azi. p. De la Eminescu la Petre Ţuţea. Perfect distractiv]. CODRUŢ. nr. Ion. Constanţa : Ex Ponto. Universul cărţii. Editura Eminescu. Familia. Vocile muntelui. C. Perfect distractiv. 681. 33. [Victoria Comnea. ION În periodice: 673. 680. 2000. Poezie română contemporană. Grigurcu. Gheorghe. Vol. nr. 674. [Ion Codrescu. [Vasile Gh. Contemporanul. Z. p. nr. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Constanţa : Europolis. 99 100 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 272-277. În: Gheorghe COMNEA. 1. p. 676. 2000. 1999]. 46-47. 33. 268-271. 1999]. Mărturii la sfârşit de veac. Claudia şi lapidatorii. Baciu-Moise. 1. 13. Poezie română contemporană. România literară. Vol. 9. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 33. Vedere din Mirador. 1998]. [Răzvan Codrescu. Roşioru. nr. În: Angela BaciuMoise. Vedere din Mirador. p. Ioan. p. 2000. Vocile muntelui]. VICTORIA În periodice: 683. 1999]. nr. Existenţă organică. Bucureşti : Anastasia. "Dreptăciuni" pseudocritice. Moldovan. p. Galaţi : Arionda. 1. p. 2-3. nr. [Răzvan Codrescu. p. Navigând prin "eterrealitate". 684.CODRESCU. În: Gheorghe Grigurcu. Botoşani : Axa. Oaspete străin. 55-66. 9. Luceafărul. 679. 8. Cojocaru. [Victoria Comnea. 4. 10. 2000. Olivotto. 2000. [Denisa Comănescu. De la Eminescu la Petre Ţuţea. Ornea. Urma de foc. 1. [Ion Codrescu. Evelina. Geo. 6. 35. Vol. Poezie română contemporană. Tomis. 2000]. COMĂNESCU. VASILE GH. 2000]. 6. 2000. Bucureşti : Anastasia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 35. RĂZVAN Grigurcu. 2000. Cârligeanu. 6. Sultana. DENISA În periodice: 682. 11. Tomis. 10. nr. B. CODRIN. ŞERBAN În volum: 677. Craia. 2000. Şerban Codrin. Alexandra. Gheorghe. CODRESCU. Gheorghe. p. Grigurcu. 1. COJOCARU. 7. Profilul unei poete. MARIANA În volum: 678. 2000. Grigurcu. 36. 2000. Vol.A foreign guest. Bucureşti : Editura Eminescu. Angela. Oaspete străin : haiku. Marina.

[Lena Constante. Victoria.. 10. 13. 10. G. Luceafărul. 2000. Contemporanul. p. Voinescu. Alexandru Condeescu: Planeta Moft. Mureşanu. 1999]. nr. 2000. Milescu.. Le lettré raffiné. În: Gheorghe Grigurcu. Bacău : Agora. Dosarul Bacovia. [Ilie Constantin. IOAN În periodice: 695. [Interviu]. Complicitatea fertilă. 2000. ALEXANDRU În volum: 688. 11. Geo. 2000. nr. Poesis. 687. Contemporanul. Miruna. [G. 3-4. Nedespărţirea de Borges]. Lecturi împreună. În: Laurenţiu Ulici. CONSTANTE. 6. Bucureşti : Libra. p. 2000. nr. Editura Florile Dalbe. Mariana. 1. vol. 2000. nr. ClujNapoca : Dacia. 6. Nedespărţirea de Borges. p. 161-163. 4. Vol.Sorin Comoroşan. p. 8. nr. 2000. 101 102 . nr. 1998]. Bucureşti : Du Style. 10.Evadarea tăcută]. 46. Gheorghe. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". Universul cărţii. p. Proză românească. Necula. Laurenţiu. 1011. Ilie Constantin sau criza formei. Vatra. 7. 2000]. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Marcel. CONSTANDACHE. 686. p. COMOROŞAN. Bucureşti : Libra. 7. Constandache. [Sorin Comoroşan. Alexandru. 693. Pintescu. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. Miruna. p. CONSTANTIN. CĂLIN În periodice: 691. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. 38-39. Cum ne ţesem eul. Poezie română contemporană. De vorbă cu. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. Bucureşti : All. CONSTANTINESCU. Mureşanu. 10. Scenarii de supravieţuire a visului. p. p. Radu. CONSTANTIN. 10. În volum: 694. p. 5. [Călin Constantin. [Interviu]. În periodice: 689. [Sorin Comoroşan. G. Universul cărţii. 282-288. nr. ILIE În periodice: 692. LENA În periodice: 690. Marcian. 12. 11. CONDEESCU. 1. 20. Universul cărţii. Grigurcu. [Ilie Constantin. 1994. Ulici. 2000. Ionel. "Iubitele" lui Bacovia. 1999]. nr. Sipoş. Vasile. G. 1998]. SORIN În periodice: 685. Mitică şi Hyperion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2000. 241-242.

[Mihaela Constantinescu. Un supraromantism. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. CORBU. Steaua. p. 12. 2000. Mureşanu. p. Iaşi : Polirom. Memorii. nr. 1314. p. p. Postmodernismul. 4. Pintescu. Vol. p. Alexandru. Universul cărţii. Luceafărul. 541. 289-295. Alexandrescu. 10. Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. Grăsoiu. DANIEL În periodice: 704. 8-9. Liviu. 45-46. Postume. [Titel Constantinescu. orientări. [Paul Corbea. 7. 23.. 2000]. 2. Universul cărţii. ANA 103 104 . Poezie românească. 2000. Paul Celan. p. CONSTANTINESCU. Moda de toamnă. Ploieşti : Printeuro. Geografii culturale bucovinene. Victoria. 2000. nr. Dascălu. MIRCEA În periodice: 697. Jurnal (1978-1989)]. p. Miruna. Gheorghe. 2000. POMPILIU În volum: 698. Radu Sorin. 11. CORCEA. Literatura română în analize şi sinteze. Biografie şi interpretare. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Anchetă Luceafărul. 4. 51. 1. 7.Luceafărul. Piatra Neamţ : Panteon. 2000. 701. Moda de toamnă. 11. nr. nr. În volum: 705. 700. p. Steaua. Idei în mişcare. Orizont. nr. Orizont. Frica şi. În: Emil Alexandrescu. Mihăilescu. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. Bucureşti : Univers enciclopedic. ***. 5-6. 1999]. 1. nr. Jurnale. 2000. nr. Direcţii. "Alle Dichter sind Juden". Bucureşti : Polirom. Emil. 1998]. CORBEA. 2000. 1999]. Luceafărul. CONSTANTINESCU. 1. [Titel Constantinescu. Grigurcu. 12. Poezie română contemporană. Consideraţii asupra romanului românesc. Paul Celan şi meridianul său. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 10. 46. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. 2000. CONSTANTINESCU. 1999]. Florin. 7. p. alte spaime. nr. Iaşi : Timpul. 24. Bogdan Mihai. 1992]. 7. [Titel Constantinescu. TITEL În periodice: 699. p. Cucu. nr. p. [Daniel Corbu. 67. PAUL În periodice: 702. 2000. MIHAELA În periodice: 696. În: Gheorghe Grigurcu. 51. 703. 2000.. Milescu. CONSTANTINESCU. Forme în mişcare. 2000. Pompiliu Constantinescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare.

Ion. nr. nr. nr.În periodice: 706. nr. Ioan. p. 2000. p. CORA În periodice: 709. 72-74. Roşioru. Şansa.Ruxandra Ivăncescu. 1999]. 1999]. CORDOŞ. Ochiul fîntînilor. p. Ruxandra. 5. 716. Dezvăluiri lirice târzii. Criza literaturii şi politica crizei. Cluj : Biblioteca Apostrof. Vatra. 34-35. Universul cărţii. 11. 2000]. Alexandru. 5. 51. Tomis. 6. 7-8-9. p. Prizonierii. Vatra. [Sanda Cordoş. 717. Victoria. 714. Orizont. 18. 6-7. Mircean. Cluj : Biblioteca Apostrof. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. 77-78. 712. CORCIOVA. 4. 1999]. Poezie românească. [Cora Corciova. 4. Borbély. 715. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Se duce soarele. 2000]. Simuţ. Portretul Andei. nr. 67. 2000. 4. p. 711. p. 78-79. 10. Anca. 5. Steaua. [Constanţa : Ex Ponto. 75-77. O incursiune în uman pintre rinoceri. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . Timişoara : Hestia. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. p. nr. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Ion. SANDA În periodice: 710. 12. p. O literatură pentru neliniştea noastră. Puiu. 713. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. CORNEA. 2000. 4. Cistelecan. 2000. DOINA În periodice: 105 106 . 2000. 10. Nunta. [Sanda Cordoş. 1999]. Ivăncescu. 10. 2000. Moldovan. [Sanda Cordoş. 6. nr. 35. Vatra. 708. 3. 1999]. 2000. 8-9. Ursa. CORLAN. VICTOR În periodice: 707. Mihaela. [Ion Corlan. nr. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 8. 2000. nr. p. Ştefan. nr. Ovidiu. Delia. Timişoara : Mitron : 2000]. 2000. Echinox. nr. Vatra. Enache. Cursan. Cu pălărie. 2000. 52. Apostrof. Literatura crizei. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. 2000]. p. p. CORCHEŞ. 7-8. 2000. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. Tomis. ION În periodice: 718.. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. Familia. . nr.. Pop. Cuvîntul. [Ana Corcea. 4. p. p. Pene din aripa timpului. 2000. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Aripa neiertătoare a timpului. nr. 2000. 31. 5. [Constanţa : Ex Ponto. [Sanda Cordoş. Bucureşti : Editura Eminescu]. 35. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Haţiegan. Ion. Milescu.

Iaşi : Timpul. 16. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 2000. Studii şi materiale. 2. MARIA COŞBUC. 2000. În: Emil Alexandrescu. nr.719. nr. p. Constantin. Literatura română în analize şi sinteze. p. Iaşi : Timpul. Valeriu. Din altă viaţă. p. 729. nr. nr. Moraru. COSTESCU. 33. [Doina Cornea. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. Marina. de lume. 2. 726. Emil. CORNU. pentru inventar : (versuri şi reversuri). 2000. Iaşi : Timpul. Roşioru. În: Antologie de literatură română veche . Ştefănescu. 1998]. Cârlan. 87-88. [Calistrat Costin. România literară. Emil. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. Petraş. Alexandrescu. [Doina Cornea.. Bucureşti : Cartea Românească. Alexandrescu. 29-38. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. COSAŞU. Bucureşti : Editura Universităţii. nr. COSTIN. MIRON În volume: În periodice: 721. Ion. Poezie zen. 2000. 42. GEORGE În periodice: În volume: 723. Cluj-Napoca : Dacia. p. 35. [Calistrat Costin.Moartea lui Fulger. p. Abăluţă. Vatra. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 2000. 11. Vatra.. George Coşbuc . 33-34. nr. p. Irina. Miron Costin. 17-48. 16. 32. p. 725. Apostrof. În: Nicolae Cârlan. 1999]. 9. Bărbulescu. George Coşbuc . 2000. Alexandrescu. p. 1999]. Vlad. 3-4. Mihai Eminescu în context bucovinean. Bacău : Corgal Press.Moartea lui Gelu. AURORA 724. COSTIN. 2000. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. Costescu. Literatura română în analize şi sinteze. Cornel. 2000. 1995]. Tomis. p.modelul cărturarului patriot. Poezii. 70. 107 108 . Bacău : Corgal Press. 728. p. Poesis. 260-263. Alexandru. Literatura română în analize şi sinteze. Închis . 2000. În: Emil Alexandrescu. De viaţă. 7-8. 11. de moarte. RADU În periodice: 722. Miron Costin . Radu Cosaşu. 2000. CALISTRAT În periodice: 730. Nicolae. nr. 6. p. Luceafărul. 727. Marinescu. 2000. Emil. Alex. 11. 720. 252-253. Simion. 2000]. p. 2000. [Aurora Cornu. Cluj-Napoca : Dacia. În: Emil Alexandrescu. 7-8. Lecţia de memorialistică.

Coşovei. Alexandrescu. George Coşbuc . [Chişinău : Arc. Iaşi : Timpul. p. 2000. 2-3. 2000. George Coşbuc . Buciu. Lecţii de lingvistică generală. COŞERIU. Mahalaua de azi pe mâine. 7. Nopţile (ne)iubirii. GABRIEL În periodice: 739. 734. Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. [Recenzie de carte]. Răzvan. 1999]. Tomis. 30. 733. nr. Victor. Coşovei. Nobleţea mahalalei poetice. Deva : Călăuza. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 101. 4. Emil. 743. p. Bucureşti : Vinea. p. Coşovei. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. nr. [Dan Mircea Cipariu. 1999]. p. 2000. [Gabriel Coşoveanu. Sterom. Bună dimineaţa. Alexandrescu. [Traian T. În: Emil Alexandrescu. Emil. 735. Octavian. 118. Vietnam!. Vietnam! [Traian T. p. 35. 4. 307-311. Luceafărul. p. 2000]. [Ioana Coşereanu Vasilescu. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Victor. Vol. p. 255-258. 742. În: Emil Alexandrescu. Bună dimneaţa. 5. Emil. În periodice: 740. În: Gheorghe Grigurcu. George Coşbuc . 5. Craiova : Scrisul Românesc. Octavian. 109 110 . 2000]. 10. Emil. 2000]. Iaşi : Timpul. p. 2000. George Coşbuc . 1999]. nr.O scrisoare de la Muselim-Selo. COŞOVEANU. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. COŞOVEI. Vietnam!. Luceafărul. Sud Est. nr. Iaşi : Timpul. Luceafărul. Mahalaua de azi pe mâine. 2000. 2000. 253. Poezie română contemporană. TRAIAN T. p. Coşovei. Emil. 736. [Dan Mircea Cipariu. 36. George Coşbuc . Deva : Călăuza. O generaţie pierdută?. nr.Vara. 15. Mahalaua "Pe două voci". 11. Steaua.Nunta Zamfirei. Arta machiajului. Traian T. Soviany. 23. Literatura română în analize şi sinteze. 250-252. 1. 15. Soviany. 51. COŞEREANU VASILESCU. Marian Victor. Voncu. Literatura română în analize şi sinteze. Ţion. Ambiguitatea poeziei optzeciste. 2000. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. Poeme trăite. EUGENIU În periodice: 738. nr. 2000. Bucureşti : Vinea. Literatura română în analize şi sinteze. 741. Grigurcu.Paşa Hassan. nr. p. În: Emil Alexandrescu. Contemporanul. 254. p. Bună dimineaţa. 253-254. Iaşi : Junimea. Alexandrescu. George Coşbuc . 258-260. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. IOANA În periodice: 737. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. Emil. p. p. 2000. Gheorghe. Adrian. În volume: 744. Traian T. Eugeniu Coşeriu.731. Gherman. 732.Poetul. 1999].

IOANA În periodice: 754. [Liana Cozea. nr. 51. Grigurcu. p. Alexandru. 2000. nr. demoni şi muieri. Un spirit transilvan.. 2000]. 1999]. STELA În volum: 751. Ulici. 1. de la Olahus la Emil Cioran]. p. p. Stela Covaci: Timpul asasinilor. 2000. COZEA. Bucureşti : Univers enciclopedic.portretul unei doamne. Poezie română contemporană. Titu Maiorescu şi cultura română. Steaua. p. 2000]. 749. 10. p.portretul unei doamne. Gheorghe. p. Mitică şi Hyperion. 1999]. Laurenţiu. Vol. Apostrof. Poezie română contemporană. Ulici. În: Gheorghe Grigurcu. OVIDIU În periodice: 748. 2000. 2000. CORNEL În periodice: 750. COTUŢIU. Dana Dumitriu . 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. 2000]. 5-6. [Cornel Cotuţiu. Mureşanu. Bistriţa : Aletheia. Expo 99. Miruna. În: Laurenţiu Ulici. Cluj-Napoca : Paralela 45. Eseuri. 12. [Sultana Craia. Ioan.Traian T. 2000. 13. nr. Orizont. Editura Cartea Românească. Moldovan. [Ovidiu Cotruş. 111 112 . Familia. [Recenzie de carte]. Îngeri. Ruja. 746. 753. nr. Lecturi subiective. p. 8-9. nr. Sensuri lirice . 299-306. 10-11.. Portret în oglindă. SULTANA În periodice: 755. Curticăpeanu. Mitică şi Hyperion. 296-298. LIANA În periodice: 752. 239-240. Petraş. 11-12. 23. 2000. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. [Liana Cozea. p. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Bucureşti : Du Style. [Ovidiu Cotruş. Universul cărţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. COVACI. Piteşti : Paralea 45. 26. p.745. Aurel Rău. 2000. Fîntînaru. critică literară. 38-41. Dana Dumitriu . 26-27. Rondul de noapte al poetului. Doina. . Laurenţiu. [Ioana Cozmuţa. 10. 2000. Universul cărţii. Grigurcu. nr. Bucureşti : Du Style. p. Ioana. 2000. 747. Dialoguri. Vol. Teodora. p. demoni şi muieri. 2000. Sabău. 2000. În: Laurenţiu Ulici. CRAIA. 2000]. Piteşti : Paralea 45. Cornel. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Sultana Craia. Irina. 11. Secretele "jumătăţii tăcute". 12. 1. COZMUŢA. nr. Citadinism şi ironie. 7-8. 756. Cezar Ivănescu. 92. Ferometalul acesta de viaţă. Am fost pe lumea cealaltă. Ungureanu. COTRUŞ. nr. Îngeri. Familia. p. Gheorghe. Semnul diagonalei. 2000. 9. Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. 268-269. Familia. 151-153. 6.

23. Nepoţii lui Candide. Emil. În: Emil Alexandrescu. p. 10. 2000. 2000. 7. 551-552. 204-205. CRĂSNARU. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Literatura română în analize şi sinteze. [Nichifor Crainic. Kovács. Ion Creangă. Emil. p. Alexandrescu. Alexandrescu. Ion Creangă . Stepan. 33. nr. Ion. 10. Cluj-Napoca : Anastasia. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. p. 1999]. Nostalgia paradisului. Albert. În volum: 760. 205-208. 12. 1999]. În: Emil Alexandrescu. 40. NICHIFOR În periodice: 757. Dostoievski şi creştinismul rus. Iaşi : Timpul. 2000. Confirmarea valorii. Corina. Marian-Bălaşa. Poezia în perspectivă teologică. CREMENE. CRÂNGANU. Mureşanu. [Nichifor Crainic. Iaşi : Timpul. Kovács. ION În periodice: 763. p. p.succesul diversităţii. Editura Minerva . Buzaşi. nr. Alexandrescu. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. 767. 8. Ion. Literatura română în analize şi sinteze. 1998]. Bucureşti : Seara. nr. nr. p. Literatura română în analize şi sinteze. De la istorie la memoria istoriei. 2000. p. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. Iaşi : Timpul. Iaşi : Sagittarius Libris. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. MIOARA În periodice: 113 114 . 1999]. Spiritualitatea poeziei româneşti. Miruna. 2000. 2000. nr. 758. În: Albert Kovács. Universul cărţii. În volum: 766. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. Iaşi : Timpul. Albert. [Laura Bădescu. 8-9. 8-9. p. p. 2000. DANIELA În volum: 761. Orizont. Frumosul pur. Alexandrescu. Poetici clasice şi moderne. 6. 3.Povestea lui Harap Alb. 3. nr. [Ion Creangă. 1. nr. Emil. Dicţionarul personajelor lui Creangă. Cea mai perfectă dintre lumi.Dănilă Prepeleac. 201-204. 6. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Roşioru. Coincidentia oppositorum. România literară. [Adrian Crânganu. 768. [Valeriu Cristea. 2-3. Ion Creangă . Contemporanul. 35. p. 759. Nichifor Crainic. În: Emil Alexandrescu. 2000. 765. ADRIAN În periodice: 762. 2000. Tomis. 2000. 10. Miruna. Literatura română în analize şi sinteze. 48. 1998]. Universul cărţii. CREANGĂ. Marin. p. Timişoara : Marineasa. Mureşanu. 764. Contemporanul. 10.CRAINIC. 3. 296-300. 2000. 2000. p. Emil. Mihai Eminescu].

1999]. nr. Aspecte bibliografice. nr. ELIE MIRON În volum: 776. 11. 10. Mureşanu. 307-311. "Scrisori din Transilvania extremă". [Interviu cu Mioara Cremene]. 2000]. Radu Andriescu]. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. 6. 2000. Poezie română contemporană. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Hiperbolă şi litotă. Apostrof. PETRU În periodice: 773. 31. 2000. 771. 5. 7. [Alexandria : Tipoalex. Vol. GABRIELA În periodice: 770. Versiune şi subversiune. p. [Gabriela Creţan. Bucureşti : Cartea Românească. Octavian. Badea. 2-3. Mariana. 12. 1999]. Universul cărţii. Soarele negru. Orizont. Curierul românesc. 26. p. [Dan Cristea. nr. Soviany.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 18. CREŢIA. p. 2000. CRISTEA. [Valeriu Cristea. 14. Infern cu floarea soarelui]. 5. Cristea. 115 116 . România literară. [Dan Cristea. CRISTEA. Bucureşti : Cartea Românească. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. Sf. 11. 2000. Dicţionarul personajelor lui Creangă. 12. 2000. 775. Soare din Macbeth. Luceafărul. [Stan V. 44. p. Buzaşi. Editura Cartea Românească. Luceafărul. Dan C. 2000. Elie Miron Cristea . În: Gheorghe Grigurcu. Trasee eminesciene. Dicţionarul personajelor lui Creangă . Istrate. 25. 133-136. Alexandria : Tipoalex. Mureşanu. 1. STAN V. Luceafărul. 780. Miruna. Grigurcu. În: Ideea de Eminescu. [Valeriu Cristea. nr. nr. VALERIU În periodice: 779. 4. 1999]. 7. Între Eros şi Thanatos. Lăcătuşu. Miruna. Ion. p. Versiune şi subversiune. Universul cărţii. Gheorghe. 2000. 38. 1999]. Poesis. Claudiu. 8-9.769. p. CRISTEA. Nae. 11. Antonescu.[Gabriela Creţan. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Eminescu şi Teleormanul. 2000. Groza. 2000. 778. Chevereşan. De la istorie la memoria istoriei. În volum: 772. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. Stan V. p. nr. p. Sipoş. 2000. p. nr. Gheorghe : Arcuş. p. În periodice: 777. "D'ale carnavalului". Bucureşti : Editura Eminescu. DAN În periodice: 774. 12-13. Ioan. p. 1999]. CRISTEA. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 33. Gheorghe. CREŢAN. [Gabriela Creţan. Cristina. 6. 2000].

Vatra. p. 10-11. CRISTIAN. Denciu. Ioan Dumitru.. p. p. Bucureşti : Adevărul. 2000]. OVID. 177-178. p. Croh . p. p. 26. nr. 2000. Crohmălniceanu. 12. nr. p. p.aşa cum îl ştiu eu. Moraru. Bucureşti : 117 118 . În: Ovid S. S. În: Ovid S. 1999]. În: Ovid S. Familia. Crohmălniceanu. 2000. 2000. 9. 784. nr. Între oglinzi paralele. Curticăpeanu. 2. [Valeriu Cristea. 2000. 796. Bucureşti : Universal Dalsi. La răscruce de drumuri. p. [Ovid. 2000. Cornel. 36-38. 11-13. 41. Vatra. Orizont. Târgu Mureş : Arhipelag. Oceanul şi flacăra. p. 33. 177-178. Un om pentru toate dialogurile.. Crohmălniceanu. Virgil. Contemporanul. Mesajul lui Buddha. 10. nr. Damian. 12. Octavian. CRISTESCU. Bucureşti : Cartea Românească. Caiete critice. S. Ungureanu. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. 2000. Cornel. nr. Vatra. 2000]. Alexandru. Vera. 69-71. 72-74. nr. După-amiaza de sâmbătă. nr. România literară. Bucureşti : Universal Dalsi. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Mircea. 787. 790. Luceafărul. 791. 6. Despre Cercul Literar. Drama barocă a povestirii. Crohmălniceanu (1921-2000). Ruja. 781. S. 11. 1999]. p. [Maria-Luiza Cristescu. 785. [Ovid S. 26. 2000. 12. 2000. 10. 1999]. p. 795. 346. 2000. La răscruce de drumuri. 789. Curierul românesc. Nina. Orizont. Cassian. Cluj-Napoca : Dacia. Prinţesele: (proză). 8-9. Un om pentru toate dialogurile. nr. 1. 2-3. 5. 2000. 2000. p. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Crohmălniceanu. Holomeia. 3. 2000. Corneliu. 8. Contemporanul. S. nr. p. 2000. nr. Mircea. Sub semnul provizoriului. nr. Klaus Heitmann. Soviany. Damian. 2000. [Flaviu Cristian. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 2000]. p. Cărtărescu. 43. Călin. 794. Bucureşti : Universalia. O scrisoare de la Ov. Târgu Mureş : Arhipelag. S. 12-14 . 2000. Damian. 792. 1999]. 5. Un om pentru toate dialogurile. nr. Crohmălniceanu.10. [Flaviu Cristian. 10-11. Despre Cercul literar. FLAVIU În periodice: 783. Voncu. S. 27. La aniversară. Klaus Heitmann. Răzvan. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. 1999]. Crohmălniceanu. p. [Ovid. [Flaviu Cristian. În volume: 793. "Ştiinţa" de a muri. Cărtărescu. 35. nr. O autobiografie critică. Klaus Heitmann. Acelaşi "tata Croh". În periodice: 786. Doina. Domincovici. 788. S. 8-9. 47. Portrete în mişcare. CROHMĂLNICEANU. In memoriam Ovid S. Crohmălniceanu. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. MARIA-LUIZA În periodice: 782. Lotusul cu o mie de petale.

Radu. 806. Nicolae. 803. George. Cămările memoriei. Câteva însemnări subiective. Ion Bogdan. În: Ovid S. p. p. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Criticul şi potrivniciile istoriei. 2000. Iova. Bucureşti : Universal Dalsi. p. p. Cornea. 119 120 . 800. 27. p. În: Ovid S. Competenţa activă de care aveam nevoie. Bucureşti : Universal Dalsi. 14-16. 814. Gheorghiu. "Croh". Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Ianoşi. Un om pentru toate dialogurile. 157-159. În: Ovid S. p. 2000. p. Sub privirea sa lucidă. 53-64. Moni. p. Cuşnarencu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 804. Mircea. 809. 168-169. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Lefter. Un om pentru toate dialogurile. Rodul şi rodiile prieteniei. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. Iliescu. Nicolae. Mihai Dinu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 147-150. Radu. Iliescu. 164-167. 2000. Crohmălniceanu. 2000. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Ene. 810. 43-45. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. 2000. În: Ovid S. 801. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 805. "Junimea" lui Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 2000. 802. Gabriel. Prietenul meu. 2000. 2000. Gheorghe. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Dimisianu. p. 35-36. Doinaş. Lefter. 2000. Crăciun. 93-95. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. În: Ovid S. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 123-126. Lupan. În: Ovid S. George. 797. 32-34. Lăcustă. Ion. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. p. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. p. 2000. 2000. 808. La Berlin. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. p. p. Crohmălniceanu. 798. Uneori. Cosaşu. 23-25. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. umbra lui generoasă. p. p. 65-68. 2000. În: Ovid S. Paul. 807. Iorgulescu. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 2000. 2000. Cuşnarencu. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Portretul din umbră. p. În: Ovid S. Numai tăcerea ar putea să exprime. p. Un om pentru toate dialogurile.Universal Dalsi. Ion. 813. 2000. Daniel. Bucureşti : Universal Dalsi. 153. Un desant spre o altă lume. 160-163. Gheorghe. O pierdere grea. În: Ovid S. 815. 799. Ştefan Aug. p. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Ion Bogdan. Un om pentru toate dialogurile. 37-38. Crohmălniceanu. Profesorul de libertate interioară. Vrăjitor cu pipă stinsă. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 28-29. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 812. 811. Gheorghe. În: Ovid S. p. Cristea-Enache. 99-102. 83-88.

Paul. 96-98. 154-156. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 89-92. Pârvulescu. 833. p. Omul minunat. 818. 121 122 . 170-171. Z. Crohmălniceanu. Şerban.libertate şi luciditate. 39-42. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 823. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. p. p. parcă. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 152. Crohmălniceanu. Pasiune şi loialitate. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. În: Ovid S. Ceremonia râsului. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 822. În: Ovid S. p. p. Pârvulescu. Florin.816. Gabriel. În: Ovid S. Criticul ca secretar al publicului. Costache. Probe de viaţă interioară complexă. Crohmălniceanu. Geo. 827. Bucureşti : Universal Dalsi. Teodorescu. Un om pentru toate dialogurile. Şora. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. Crohmălniceanu . Scrisori berlineze. 2000. Scurtă sinteză. Crohmălniceanu."dincolo". 832. Pârvulescu. Rusu. Un om pentru toate dialogurile. Al. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 835. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. În: Ovid S. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 111-116. Olăreanu. Schuster. În: Ovid S. Rămas bun! În: Ovid S. p. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Pe scena "obsedantului deceniu". Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 2000. În: Ovid S. 829. 117-122. În: Ovid S. 2000. Mihai. Sorin. Micu. Ioana. Bucureşti : Universal Dalsi. 127-131 . 22. Un om pentru toate dialogurile. p. 819. Dumitru. În: Ovid S. 821. Eugen. Eugen. Cristian. Crohmălniceanu. 2000. Preda. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Ornea. Profesorul şi desantul. Paraschiv. p. 824. 2000. de când lumea. Simion. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 30-31. 2000. Şora. p. Şerban. Un om pentru toate dialogurile. p. p. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohul . Un om pentru toate dialogurile. Simion. Cristian. În: Ovid S. 2000. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Mircea. În: Ovid S. p. 49-50. Un om pentru toate dialogurile. 825. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Ştiut. p. 2000. Alex. 828. 132-144. Crohmălniceanu. 172-177. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Teodorescu. 2000. 2000. 830. 826. În: Ovid S. 834. Mariana. 75-82. Nedelciu. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 817. 831. Crohmălniceanu. 2000. Ioana. p. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 9-13. 17-18. În: Ovid S. 151. 820. Crohmălniceanu. Leo. Părintelui meu literar. p. p. Amintire nedeghizată. Ioana. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Crohmălniceanu. 19-21 . Capitol de dicţionar. Mirodan. Amintiri regizate. 105-110.

Helikon. Piteşti : Paralela 45. p. Bucureşti : Viitorul Românesc.. N. Cuvîntul. 2000. 844. nr. 178-179. 35. 841. Câmpan. p. [Constantin Cubleşan. Oradea : Cogito. Luceafărul. nr. Visszaút. nr. Timişoara : Hestia. Bărbulescu. România literară. 2000]. Csiki László Visszaút című kötetéről. 2-3. 843. 2000. Falsul Dimitrie. 33. 1999]. [Constantin Cubleşan. CRUDU. 16. 1999]. p. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. 6-7. Caragiale în conştiinţa critică. p. Boldea. p. CUBLEŞAN. nr. Aron. [Constantin Cubleşan. Mircea Eliade. Barbu. Bulei. p. 6. Ion. Porunca fiului sau povara destinului. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Luceafărul. p. [Constantin Cubleşan. 2000. Mircea. 2000]. 22.Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". Popa. Oradea : Cogito. 2000. 14. 2000. p. O constiinţă a zilelor noastre. 2000. Cioculescu. Bucureşti : Universal Dalsi. 842. 9. nr. 2000. 30. IOAN PETRU În periodice: 846. 2000. România literară. Iulian. 35. 10. 123 124 . nr. [Ioan Petru Culianu. nr. 33. 1994]. Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan.836. 2000. Constanţa : Ex Ponto. 51. p. 2000. CONSTANTIN În periodice: 840. Iulian. [Csiki László. Criticând critica. Steaua. Crohmălniceanu. 11. 35. 2000. 847. În: Ovid S. Maria. 18. Figură reprezentativă. România literară. nr. Un împătimit al cercetării critice. Luceafărul. Boldea. Cruceanu. CSIKI. 1999. Farkas Zoltán. 1999]. Luceafărul. Caragiale în conştiinţa critică. CUGLER. [Dumitru Crudu. Simion. Anghelescu. GRIGORE În periodice: 845. 1995]. 16. Hajdú. Bucureşti : Viitorul Românesc. 33. Ioan Petru Culianu în Italia. 1999]. Barbu.. nr. ADA D. CULIANU. În periodice: 837. 23. 24. Bucureşti : Nemira. 46-48. Diana. E închis vă rugăm nu insistaţi. Eminescu în orizontul criticii. Vedere şi viziune. 4. Din nou Caragiale. CRUCEANU. . [Ada D. 6. nr. 1994. p.. Fenomenologia ideilor religioase. Catrinel. Opera literară a lui Pavel Dan. 14. Un om pentru toate dialogurile. p. LÁSZLÓ În periodice: 839. 6. Destinul postum al lui Grigore Cugler. Tertulian. Vatra. 2000. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. p. Opera literară a lui Pavel Dan. 5. DUMITRU În periodice: 838. nr. Marian. [199?].

Arta imprevizibilului. p. 858. Bucureşti : Allfa. Misterul asasinării profesorului I. p. EUGEN 854. p. 2000. 10. Damian]. România literară. Minciuni. nr. 11. Ghinea. [George Cuşnarencu. nr. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . 855. 15. 2000. 1. nr. 33. 2021. 36.. 1998]. Bucureşti : Coresi. p. nr. S. 125 126 . p. Steaua. 2000. 2000. nr. PAUL În periodice: În periodice: 849. 2000. Damaschin. 1999]. 9. 33. 857. istorie. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Dan. 2000. S. [George Cuşnarencu. REMUS În periodice: În periodice: 851. România literară. Bucureşti : Allfa. 8586. România literară. 10. [Interviu]. Vatra. DAMIAN. Iulian. Remus Damian. 179-184. Culianu. nr. Oprea. Bârna. George. 6. [Paul Daian. Requiem. Mărturisiri şi opţiuni. Vatra. Crăciun. Camelia. 853. nr. Iulia. 2000]. 14-19. 9. Alexandru. [Eugen Curta. Jenö. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. Mircea. 33. p. [George Cuşnarencu. Mingea de păr. Drăgan. P. Requiem. 80. discipolul lui Mircea Eliade. Generis. 1999]. 87. În periodice: 859. CURTA. Nicolae. [Dan Damaschin. 852. [George Cuşnarencu. 51. 2000. Parodia requiemului. Trandafirul tăcerii depline. Mingea de păr a vieţii. Despre sine la persoana a treia. Ioana. Vatra.În volum: 848. Dumitru Chioaru. p. Adevăr despre revoluţie. DAN În periodice: În periodice: 850. IOAN DAMASCHIN. 7-8. 2000. Apostrof. 2000. Farkas. România literară. 6. Nici o clipă fără iubire. Penultimul Don Juan. Bucureşti : Allfa. Restul e. nr. Nicoleta. nr. 1999]. Nicolae. 26. Caiete critice. Cartea expierilor. CUŞNARENCU. p. Vitrina Allfa. În: Iulian Rădulescu. Ioanide. Trandafirul tăcerii depline.. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. 3. 1998]. p. CUŞA. 2000. 33. Al. DAIAN. [Mircea Zaciu. 46. nr. 9. p. 12. Alexa. Rădulescu. GEORGE DAMIAN. 1996]. p. 856. Bucureşti : Allfa.George Cuşnarencu. Petean.

p. PAVEL În periodice: 866. Sipoş. 873. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II). Damian. Constantin. Bucureşti : Viitorul Românesc. 11. Veşti din occidentul nostru poetic. Manolescu. 7. 10. Familia. nr. 860. [Recenzie de carte]. Steaua. 11. Universul cărţii. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. 2000. România literară. Opera literară a lui Pavel Dan. nr. p. Mariana. "Cenuşa cu semne". nr. 5. Arad : Mirador. Botoşani : Axa. 12. 2000. Bucureşti : Du Style. DAN. 863. p. 2. 1999]. DAMIAN. p. [Sergiu Pavel Dan. Caragiale în conştiinţa critică. Contemporanul. Badea. Tomis. 6. Luceafărul. 2000. 2000]. Ailenei. p. 2000. 2000. 10. Nicolae. 42. [Vasile Dan. 861. 865. DAN. Pielea poetului. Ioana. S. Damian la 70 de ani. [S. 2000. p. 35. p. 2000. Ascetica rostirii. 7. 862. nr. Curierul românesc. nr. 2000. Cuvîntul. Pielea poetului. [Vasile Dan. Cistelecan. 16. Luceafărul. 27. Liturghia cuvântului. 27. 2000. Supl. 10. 35. Damian. p. Tribuna. [Interviu]. Arad : Mirador. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). 21. nr. 51. 127 128 . În: Sergiu Ailenei. Luceafărul. Pielea poetului. Stiluri în proza interbelică. SERGIU DAN În periodice: 868. Aruncând mănuşa. Fiul craiului şi spânul. Mariana. nr. Sipoş. Arad : Mirador. nr. 6.Luceafărul. Literatura deterministă. Arad : Mirador. Geo. Dimineaţa învierii. Bărbulescu. Simona. Iaşi : Timpul. 12-13. Ionescu. Simion. 16. 2000. [Vasile Dan. Gelu. p. 2000. Oradea : Cogito. 2000. Rugăciuni în infern. Miruna. 33. 36-38. Grupul editorial Universalia. 1999. nr. 199-206. Sergiu. Dan C. p. p. [Theodor Damian. VASILE În periodice: 869. Vasile. 2000. S. 7-8. Acolade şi reevaluări. 20. Luceafărul. Bucur. 7. 1999]. p. Romulus. 2000. Botoşani : Axa. Miu. nr. 9-12. S. p. Un împătimit al cercetării critice. [Vasile Dan. 6. Mureşanu. p. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. [Th. În volum: 867. THEODOR În periodice: 864. 870. nr. Alexandru. 1998]. Cluj-Napoca : Dacia. 2. DAN. 5-6. p. Konradi. 1999]. 2000]. 93. 37. 2000]. nr. 2000]. 18. 12-13. 6. 2000. nr. nr. 872. 2000]. Pielea poetului. [Constantin Cubleşan. Sabău. 871. [Interviu].

Timişoara : Augusta. I. p. 2000. 335-339. 2000. p. România literară. nr. 1999]. Grigurcu. 1. p. DANILOV. Borbély. nr. Vol. Ioanide. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. Vol. 6. M. Poezie română contemporană . [Mircea Daneliuc. p. Suflete la second-hand. Acum ca şi-atunci. nr. 10. nr. Suflete la second-hand. Ştefan. 881. [Mircea Daneliuc. 107-109. Procesarea parabolică. DAVID. 2-3. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 2000. Danciu. I. 7. nr. Gheorghe. Blaj : Astra. Poezie română contemporană. Vidam. Un mit: Toma Alimoş. 2000. Săndulescu. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. 29-32. 4.Mircea Daneliuc. Un romancier autentic . DASCĂLU. Caiete critice. 2000]. DANELIUC. Bucureşti : Univers. Doru. Poezie română contemporană. 1. 11. Luceafărul. Grigurcu. 2000].Toma Alimoş. Triptic eminescian. [Crişu Dascălu. 17. Un fals blagian. În: Gheorghe Grigurcu. M. DATCU. 12. Marin. Ştefan Munteanu. 1997. Mincu. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. Bucureşti : Allfa. Oradea : Cogito. Grigurcu. 129 130 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Gheorghe. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Iordan Datcu. 2000. p. Mircea. Democraţia herniei. 320-328. Gheorghe. IORDAN În periodice: 884. NICHITA În periodice: 878. 2000. România literară. nr. Bucureşti : Univers. p. Îngerul narcisiac. Cistelecan. 6. 2000]. 876. 877. Marilena şi câteva voluptăţi. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Timofte. [Ion Buzaşi. Un mit . 2000. 2000. [Nichita Danilov. [Nichita Danilov. Alexandru. p. 1999]. 2000. Al. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. Bucureşti : Vinea. În periodice: 874. Insurecţia respectuoasă. DANCIU. p. nr. Teodor.Cuvîntul. p. Al. Decelarea paradigmelor. Eminescu şi Blajul. p. [Mircea Daneliuc. 11. 33. 9. 1997]. Bucureşti : Universal Dalsi. În scorbura din oglindă. 38. 17. SANDU În periodice: În volum: 880. CRIŞU În periodice: 883. 329-334. 11. p. 879. Apostrof. 7-8. Vol. 2000. Luceafărul. 33. Bucureşti : Vinea. Cau. 2000. 8. nr. 1999]. 1. 882. În: Gheorghe Grigurcu. Vitrina Allfa. MIRCEA În periodice: 875. 15. Tribuna. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic.

Vatra. Universul cărţii. p. DAVILA. Mădălin. 10. DELAVRANCEA. Derşidan. Titu. nr. 890.885. 35. DĂNILĂ. Alexandru. 2000. Alexandrescu. p. Ruginile de pe jos. Iaşi : Timpul. nr. Alexandru Davila . p. Popescu. Alexandrescu. 7-8. p. Familia. Lungu. Emil. p. Milescu. 887. ION În periodice: În periodice: 891. Roşioru. Corneliu. nr. 11. 2000. Dima. 893.. Pornind de la apogeu. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu". 10. Oradea : Abaddaba. 6. Barbu Ştefănescu Delavrancea . 2000. 2000. Manuscrisul neterminat. nr. [Dan Dănilă. 10. Literatura română în analize şi sinteze.Vlaicu Vodă.. 6. IOANA DEACONESCU. 2000]. 2000]. Scurtu. Emil. p. ION În periodice: 894. 36. Curierul românesc. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. 2000.Hagi Tudose. 42-44. 2000. 10-11. Contemporanul. Un poet israelian de origine română. nr. 11. Note despre poeţii români din Israel. Poeme]. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Simona-Grazia. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Oradea : Brevis. Familia. Victoria. VALERIA În periodice: În volum: 888. DELEANU.: convorbiri cu Emil Cioran. [Ion Deaconescu. 2000. Umorul sfios. Literatura română în analize şi sinteze. 7. p. 38. Iaşi : Timpul. Un poet al esenţelor. 2000]. nr. Lucian. 3. DIACONESCU. DAVIDEANU. p. DERŞIDAN. [Ion Davideanu.. Clasicii junimişti şi învăţămîntul. 2000. [Ioan Derşidan. nr. Crăciun. Ioan. Autori din diaspora. 1999]. 38-39. Poezie românească. 29. 2000. [Ion Davideanu. 2000. 278-280. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. p. nr. Tomis. IOAN 131 132 . 242-245. Familia. [Valeria Deleanu. 84-85. Bucureşti : Amurg Sentimental. Craiova : Europa. 1999]. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 156-157. ALEXANDRU În volum: 892. Melancolii refulate. 1. DAN În periodice: În periodice: 889. p. 9.. Între istorie culturală şi exegeză literară.

nr. p. 4. nr. Contemporanul. 6. 10. 903. 14. 2000. [Ioana Diaconescu. Noaptea romană. p. Iaşi : Junimea. 6. Mircea Streinul: viaţa şi opera. 16. Diaconu. Pintescu. 907. Simona-Grazia Dima: "Impresional. nr. "Textualism" sau ontologie. Petraş. 33. Botoşani : Axa. Simion. nr. Istoria literaturii dacoromane. [Mircea A. p. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. Un critic cu intuiţie sigură. Poeme cu îngeri. 2000. 2000. DIACONU. 43. Milescu. 2000. 7. 10. 1-2. 10. [Simona-Grazia Dima. Confesor de tigri. Curticăpeanu. Arcadia. Cucu. 5. 1998]. Confesor de tigri. 17. p. Arcadia. [Mihail Diaconescu. Fragmente critice . Diaconu. Adrian Dinu. Octavian. 24-25. Dincolo de regionalism. Poesis. p. Vol. 1997]. Confesor de tigri. 1999]. 6. Luceafărul. România literară. 106109. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. Vizuina Îngerului. Iulian. 906.. 99. DIMA. În volum: 899. Bărbulescu. 2000. Bucuresti : Editura Eminescu. Iaşi : Timpul. p. 12. Instantanee critice. Soviany. Luceafărul. 35. Diaconu. 10. SIMONA-GRAZIA În periodice: 904. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". 10. Contemporanul. 1999]. Confesor de tigri. Baciu-Moise. 2000. Universul cărţii. 7. p. 95. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Iaşi : Junimea. 2000. nr. p. Poezie românească. p. 1998. 13.. Doina. 1999]. Botoşani : Axa. Contemporanul. Critice şi metacritice. Irina. Viaţa românească. Botoşani : Axa. [Simona-Grazia Dima. 67-75. Confesor de tigri. Victoria. Bucureşti : Alcor Edimpex. [Mircea A. în trombe şi iertare. [Simona-Grazia Dima. 2000. nr. Cuvîntul. 11. Confesor de tigri. 2000. 4. [Simona-Grazia Dima. În periodice: 900. Târgu-Mureş : Aarhipelag. Petraş.895. 902. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 16. 1999]. Ioana Diaconescu: ". Mihăilescu. Lucian. Familia. nr. 51-54. 901. Individualitatea literaturii dacoromane. "Scara" poeziei. nr. 2000. Calende. nr. Florin. 1999]. 897. 2000. 5. Tomis. [Ioana Diaconescu. p. Răcaru. Botoşani : Axa. Iaşi : Moldova. 1. MIRCEA A. Scurtu. 6. Angela. Alexandru. Boldea. 1999]. Feţele poeziei. 2000. nr.[Interviu]. Rachieru. Mihail Diaconescu. Alexandru. Roxana. îl modula vântul". Mişcarea "Iconar". 133 134 . MIHAIL În periodice: 898. Feţele poeziei: fragmente critice. p. nr. [Mircea A. [Mircea A. 2000. Irina. Galaţi : Arionda. 1999]. [Ioana Diaconescu. 905. Botoşani : Axa. Ruja. nr. 1998]. Ştefan. În: Angela BaciuMoise. Din timpul iluziei. 896. Trecerea pragului. 8-9. nr. 39. 908. p. 1999]. 1998]. p. 36. [Simona-Grazia Dima. [Simona-Grazia Dima. 1999]. 20. DIACONESCU. 5. Adevărul criticii literare. 909. Diaconu. Arcadia. p. 2. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. nr. Familia. 7. 1998].

România literară. Anchetă Luceafărul. tendinţe. 2000. GABRIEL În periodice: 911. Traian Ştef. 89-90. 36. 2000. Alexandrescu. Jocul poeziei. Călinescu. 1987]. antologie 135 136 .În volum: În volume: 910. 2000. Onirismul bine temperat. Ştefănescu. 35. Leonid Dimov. [Fragment din: Ion Pop. Consecvenţă şi bun-gust. Pop. nr. Paradis. Infern. Traian Ştef. 2000. 33. 6. 921. antologie comentată. Ion. coordonate şi realizări în poezia românească. 136]. antologie comentată. 917. Dosar de receptare critică. Iaşi : Timpul. p. p. 912. receptare critică. Braşov : Aula. 920. Adevăratul Macedonski. 12. Leonid Dimov. Tomis. DIMITRIU. 1985. Editura Fundaţiei Culturale Române. România literară. Monografie. Dosar de receptare critică. În: Viorel Mureşan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Luminiţa Urs]. 2000. 108]. Grădinile suspendate. 1973. antologie comentată. Lumea criticului]. Alex. Monografie. 32. Purgatoriu. 348]. p. 92-93. Dosar de receptare critică. p. 7. p. 2000]. 4. Iaşi : Polirom. Gheorghe. Grigurcu. Simion. [Nicolae Manolescu. Traian Ştef. Cluj : Dacia. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Grigurcu. 919. [Daniel Dimitriu. DANIEL În periodice: 915. Monografie. 1. Bucureşti : Cartea Românească. Scotocind prin cămările memoriei. receptare critică. Braşov : Aula. Motoc. p. Monografie. p. Poezia lui Alexandru Macedonski. Leonid Dimov. în România literară. Monografie. 10. Leonid Dimov. În: Emil Alexandrescu. 1991]. În: Gheorghe Grigurcu. 914. Monografie. 91-92. 913. 2000. p. 1999]. 478-479. În: Viorel Mureşan. 88-89. p. 922. 2000. ***. nr. p. 7. În: Viorel Mureşan. Georgeta. 11. Cistelecan. 2000. nr. Emil. Traian Ştef. 2000]. DIMISIANU. 90-91. Braşov : Aula. Mureşanu. [Gabriel Dimisianu. Orientări. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. nr. 2000. antologie comentată. Alexandru. Dosar de receptare critică. Fragmentarium. Existenţa poeziei. Luceafărul. DIMOV. p. receptare critică. Dosar de receptare critică. Nicolae. p. Leonid Dimov . Vol. nr. Lumea criticului. 918. receptare critică. 33. 1986.Poemul odăilor. 553-558. Dosar de receptare critică. Simona-Grazia Dima. 11. Lumea criticului. 2000. 2000. antologie comentată. Drăghici. nr. 45-46. Traian Ştef. Braşov : Aula. p. Leonid Dimov. Braşov : Aula. În: Viorel Mureşan. [Fragment din: Matei Călinescu. LEONID 916. În: Viorel Mureşan. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Manolescu. Matei. Miruna. receptare critică.[Carolina Ilica. Bucureşti : Cartea Românească. Literatura română în analize şi sinteze. Poezie română contemporană. [Gabriel Dimisianu. Traian Ştef. Cistelecan. În: Viorel Mureşan. Universul cărţii. p. [Gabriel Dimisianu. Nicolae. Bucureşti : Cartea Românească. Leonid Dimov. 25. [Fragment din: Al. Eugen. Poezie şi livresc. 2000.

8. Renate. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. 9. Un optzecist necanonic. Bucureşti : Cartea Românească. Miruna. p. p. p. 928. DJUVARA. 4. 92. [Şerban Dinger. nr. Preţul supravieţuirii : roman eseu. Între ubicuitate şi finitudine. p. Vol. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Soldat. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Grigurcu. Alex. 2000. O scurtă istorie a Românilor. majordom la Stat. Bucureşti : Seara. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 16. 1999]. 2000. 8. nr. [Fragment din: Eugen Simion. p. Mircea Dinescu pamfletarul. 1984. Stelian. Preţul supravieţuirii : roman eseu. p. Grigurcu. Grigurcu. 10. nr. 145147.comentată. Stepan. 2000. [Mircea Dinescu. 1. DINGER. Avangarda funcţională. Stan. 1999]. 927. Gheorghe. p. 1. [Ioana Dinulescu. 1. 931. receptare critică. 16. Turnu-Severin : Prier. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 348-355. Luceafărul. vol. În volum: 926. 5. 1-2-3. Gheorghe. DINULESCU. Arca. Poezie română contemporană. [HoriaRoman Patapievici. DINUŢ. Universul cărţii. 2000. nr. 1. 33. Craiova : MJM. Scriitori români de azi. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). Bărbulescu. 2000. [Titu Dinuţ. 4-5. 2000. p. p. Geo. 1999]. 2000. 356-360. Mircea. 6. MIRCEA În periodice: 923. IOANA În periodice: 932. Poezie română contemporană. Bucureşti : Humanitas. Grigurcu. 11. Z. 3. Simion.. 1999]. România literară. 361-367. 137 138 . 2000. Gheorghe. [Şerban Dinger. p. 340-347. nr. Ştefănescu. Mureşanu. 33. Weber. 33. Mircea Dinescu.. 1999]. 20. p. 2000. România literară. nr. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Comoara lui Tudor. 924. Poezie română contemporană. Sarcasm pedepsitor. ŞERBAN În periodice: 930. Proză românească. Bucureşti : Occident. Vol. Steaua lui Ion. 1999]. [Neagu Djuvara. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. p. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu. O decizie şi două încălcări ale legii. Ornea. nr. 48. DINESCU. Andrei Pleşu]. 929. 22. 1. 5. TITU În periodice: 933. Meditînd la trecutul României. România literară. 2000. Vasile. NEAGU În periodice: 934. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Axioma. 2000. 1. 925. Vol. 295]. Braşov : Aula. Mircea Dinescu. 2000. Bucureşti : Occident.

Simona Popescu. Orientări. Reşiţa : Timpul. [Interviu]. Andru. 12-14. [Caius Dobrescu. DOINAŞ. p. 33. Barabás. Fiinţa la răspântiile limbajului. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 943. 45. Poemele dinaintea tăcerii. 11. Doinaş. Moldovan. 32. DOBOS. nr. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. Orientări. nr. 3. Grigurcu. 36. Bucur. Luceafărul. 1998]. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. DOGARU. 4. Înaintea tăcerii. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. [Octavian Doclin. Filosofia şi harul. Poemele dinaintea tăcerii.[Andrei Bodiu. [Octavian Doclin. 132-138. Doru. Ploieşti : Bioedit. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. [Ştefan Aug. 2000. 2. Reşiţa : Timpul. 1999]. Kálmán. Emil. Viaţa românească. Poezie română contemporană. [Constantin Stan Dogaru. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. Navigând prin "eterrealitate". 942. 2000. p. Deadevă şi de ziceam că. Alaktan és értelmezéstörténet. 32. 2000. Előfutárok a horizonton . Ştefan Augustin Doinaş Măşti. 2000]. 95. p. Caius Dobrescu. p. Emil. Poetica limbajului la Ştefan Aug. p. nr. 939. Romulus. În volume: 945. Ioan. Şerban. Arca. Gheorghe. România literară. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. p. 2000. 2000 . 946. p. nr. 2000. p. Poeţii nouăzecişti. Timofte. Korunk. Luceafărul. [Octavian Doclin. 2000. ISTVÁN În periodice: 935. Vasile. Euphorion. Vîrsta lirică. 125-126 . p. Reşiţa : Timpul. 10. nr. 1. 3-4. nr. OCTAVIAN În periodice: 938. tendinţe. 2000. Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"".p. 7. 125126. 1. Ioana Narcisa. DOBRESCU. Contemporanul. 11. 469-470. 1995]. Racaru. În: Emil Alexandrescu. Marius Oprea]. 1999]. Miscellanea. 11. p. Doinaş. Dima. 1999]. 470-471. Familia. coordonate şi realizări în poezia românească. Vol. 944. 1-2-3. Roxana. CAIUS În periodice: 936. coordonate şi realizări în poezia românească. Poemele dinaintea tăcerii. p. La lizieră. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. tendinţe. Poeţi români. Simona-Grazia. În volum: În periodice: 937. nr. nr. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 940. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. DOCLIN. 12. Creţu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 47-48. 6. Robert. În: Emil Alexandrescu. Deadevă. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . [Dobos István. 16-20.

Modelul Frankenstein. Simion. 128-130. Dan Doman. [Ştefan Doncea. Vatra. coordonate şi realizări în poezia românească. Buncărul de hârtie. nr. 11. Despre Doinaş. VALENTIN Românească. Lecţia de judo. În: Laurenţiu Ulici. 4-5-6. DOMNEA. p. Doina Ioanid. 2000. 162-163. p. Marius Ianu. Liniştea din dojo. Mănuşa din vitrină. 9. 43-44. Bucureşti : Image. Poezia lui Ştefan Aug. 18. Lazăr. Dumitru. Lena. Mircea Cărtărescu. 2000. 949. Piteşti : Calende. p. 471-472. DONCEA. 2000. [Ioana Nicolaie. 1999]. Emil. Ion. 368-416. 7. Lucian. Soviany. p. 2000. p. 2000. Alexandrescu. Mureşan.Psalmi. Mănuşa din vitrină. 1.despre iluziile şi realităţile vieţii. 2000. Angelo Mitchievici. Bucureşti : Cartea Românească. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. 7. Grigurcu. DOLFI. În: Gheorghe Grigurcu. [Valentin Dolfi. Poezia ca "buncăr de hârtie". 40238 Tescani . nr. 1999]. Romulus. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Suciu. Poezie română contemporană. 35. În: Gheorghe Grigurcu. tendinţe. 1. Poezie română contemporană. Grigurcu. 423-424. 141 142 . DOMAN. 7. Bărbulescu. [Dumitru Augustin Doman. Milescu. Victoria. Iaşi : Timpul. ŞTEFAN În periodice: 959. DAN În periodice: 956. [Valentin Dolfi. Ulici. Vol. 954. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 22. 2000. 7. 4. Literatura română în analize şi sinteze. nr. p. Psalmistul Doinaş. Luceafărul. 950. Sfârşitul epocii cartofilor. Poezie română contemporană. Tomis. Breviar. 1999]. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. Gheorghe. Tomis. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. Buncărul de hârtie. Universul cărţii. Bucureşti : Cartea 958. 10. Roşioru. 1999]. Contemporanul. 2000. 953. Florin Iaru. Târgu Mureş : Ambasador. Buncărul de hârtie. Un poet . nr. p. p. 417-422. 2000. 1-2-3. nr. nr. Grigurcu. 2000. Vol. Vol. Arca. nr. p. Bucureşti : Du Style. 35. Orientări. 2000]. Bucur. clasicul. În: Gheorghe Grigurcu. Buncărul de hârtie. Doinaş. Ştefan Augustin Doinaş . 2000. Lecţia de melancolie. 6. 233. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Laurenţiu. Domnica Domnea. Cecilia Ştefănescu. DOMAN. nr. [Valentin Dolfi. 2000. Ioan Godeanu. 2000]. 1. Timişoara : Solness. 951. [Valentin Dolfi. p. Arca. p. Octavian. 10. p. 948. Gheorghe. 2000. p. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. 11.947. [Radu Patrichi. 1. 5. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. Buncărul de hârtie: [versuri]. 955. Mitică şi Hyperion.

2000. Arca. Frenţiu. 965. Grigurcu. [Gellu Dorian. Dosoftei. Grigurcu. 2000]. Un lirism existenţial. DOSOFTEI În periodice: 969. Jurnal iluzoriu. 2000. Cassian Maria Spiridon. DORIAN. Alecsa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 972. 36. Marinescu. DORIAN. Un lirisn existenţial. 36. Trei poeţi moldavi. p. Contemporanul. 33. DRAGHINCESCU. p. 6. Victoria. Bistriţa : Mesagerul. 4-5-6. 8. Emil Iordache. 964. Poesia mirabilis. Iaşi : Junimea. 10. 33. 7. DOPCEA. 2000. "Poesia mirabilis". 45-46. Neamţu. Grigurcu. 431-437. Poezie română contemporană. Nicoleta. GELLU În periodice: 962. 100-109. 10. Dorian. 10. În volum: 970. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Lucian. nr. Ghinea. Viaţa şi petreacerea svinţilor. nr. Braşov : Paralela 45. Craun! [Rodica Draghincescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. nr. 2000.[Gellu. vol. nr. Poezie română contemporană. 2000. 1. nr. Piteşti : 143 144 . 11. 2. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu. 2000. 5. Bucureşti : Editura Eminescu. p. MARIAN În periodice: 960. 3-4. Ion Tudor. nr. [Rodica Draghincescu. În: Gheorghe Grigurcu. R. Universul cărţii. România literară. p. Milescu. Radu. Pe urmele lui Eminescu. 4. În: Antologie de literatură română veche . 2000. nr. RODICA În periodice: 971. 425-430. Carmen. DAVID În periodice: 961. Luceafărul. 2000. 11. Decrepitudine. Draghincescu? Nu. 968. p. cuminte". Gheorghe. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. Universul cărţii. Nicolae Panaite]. [Gellu Dorian. p. Bucureşti : Editura Universităţii. Iaşi : Timpul. Vieţile poetului. [Gellu Dorian. 1999]. Sultana.nr. nr. Poesia mirabilis. Studia Universitatis BabeşBolyai. Iovian. Adrian Dinu. 1999]. Craun. Vol. 129-142. Craia. p. Rachieru. Poezie românească. p. Jurnal iluzoriu. Iaşi : Timpul. p. [David Dorian. 1999]. 17. 10. 1. 2000. Craun. Paşii poetului. Rodica. Iaşi : Timpul. 1999]. 11. Vol. Philologia. Poesia mirabilis. 2000. 2000]. [Gellu Dorian. p. Poesis. Gheorghe. 2000. 45. 2000. În volum: 967. 1. vol. 11-12. [Marian Dopcea. Valeriu. România literară. p. Voinescu. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. 963. 180-182. Gheorghe. 966.

Vol. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian.Iulian Boldea. Grigurcu. Cornel. 2000.[Katia Fodor. De la poezie la roman. 2000. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii. 17. Nicoleta. Vatra. Amorul sacru şi amorul profan. 1. Piteşti : Paralela 45. nr. 145 146 . 40-41. DRAGODAN. Vatra. 978. Gheorghe Drăgan. 3. Poezii/ Poesias. p. IOANA În periodice: 983. Anchetă Luceafărul. 2000. În căutarea ficţiunii. C. 39-40. ***. [Mihai Dragolea. Emil. Rodica Draghincescu]. Boldea. Alexandria : Teleormanul Liber. Eminescu. Poezii/ Poems. Luceafărul. A. p. DRAGOMIR. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 3638. Vatra. p. Iulian. p. nr. Arhiva de goluri şi plinuri. 5. 11. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . A. În: Gheorghe Grigurcu. Cronica în farâme. Ruxandra. Iulian. Dan Mănucă. Manu. ClujDRĂGAN. MIHU În volum: În periodice: 974. Un prozator. 10. MIHAI În periodice: 975. 2000.Paralela 45. nr. nr. nr. nr. 2000]. 1999. Vatra. 484-490. Ivăncescu. 41. 207-211. 2000. CAIUS TRAIAN 973. p. [Mihai Dragolea. Piteşti : Paralela 45. Literatura fragmentară. În: Iulian Rădulescu. 3. [Mihai Dragolea. nr. p. 45-46. pelerinaj spre fiinţă. GHEORGHE 977. DRĂGAN. 7. 8. 2000. 19. Braşov : Arania. 16. Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. Dragodan. Victoria. 1999]. DANIEL În periodice: 982. DRAGOLEA. Mărturiile poetului C. Călătorii pe muchie de cuţit. p. În volum: Napoca : Dacia. 1999]. Simion. 1. 3. nr. p. Vatra. Moraru. 1998]. DRAGOMIR. 979. Anul Eminescu. Poezie română contemporană. [Mihai Eminescu. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2000. Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. Milescu. 2000. 976. 2000]. 3. În căutarea ficţiunii. Iulian. În periodice: 980. Clipa de apoi. nr. M. 2000. p. Bărbulescu. p. Poetică eminesciană. DRĂGAN. Stăpânii lumii. Luceafărul. Călătorii pe muchie de cuţit. p. Gheorghe. p. Boldea. 36-38. 2000. 2000. Luceafărul. 3. [Daniel Drăgan. 981. Farmecele povestitorului. Luceafărul. Braşov : Arania. Sălcudeanu.

p. Tudorel. Trei femei numite Mona. 2000. Vatra. Romanul unei fete de tranziţie. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. nr. 2000. 2000. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Bucureşti : Atlas. Nimicuri ca o cruce. Vatra. 51. Bucureşti : Atlas. 2000. Ion Marinescu. George. p. Bogdan I. Poveştile Monei. Cuşnarencu. 67. 1. Ultima noapte a iluziilor. 44. Popescu. 4. [Ioana Drăgan. Grigurcu. 33. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 80. 10. ClaudiaSan sau Poemul celular. p. 1999]. Victor Sterom. 991. 1999. Osman. [Ioana Drăgan. Bucureşti : Atlas. 2000. Grigurcu. Poveştile Monei. 247-248. Braşov : Astra Nova. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. Poveştile Monei. 2000. nr. p. nr. Bogdan. 6. 81-82. Universul cărţii. de soare şi de cal. Nicoleta. 2000. Bucureşti : Atlas. 1999. p. Poveştile Monei. Mureşanu. 2000. 7. 2000. Miruna. 2000. [Ion Drăgănoi. p. Ochelari de vedere. Vol. Bucureşti : Atlas. Florin. nr. p. 4. Secunde frînte. 441-445. p. nr.În periodice: 984. Gheorghe. Vatra. 1999]. 2-3. DRUMEA. 987. 33. George Drăghescu. p. 1999]. 995. nr. 1999]. România literară. 988. Poezie română contemporană. p. Bucureşti : Coresi. 93-95. DRĂGHESCU. 2000. 1999]. 82-83. 438-440. 1999]. p. 2-3. Ieşiri din decor. Bucureşti : Atlas. 9. GEORGE 985. Bogdan. 992. nr. [Ioana Drăgan. nr. Spiridon. Pascu. ION În periodice: În periodice: 993. p. 2000]. Vasile. Vatra. 986. 1. 2000. 84. 6. Universul prozei. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. În: Laurenţiu Ulici. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 1999]. 2. 9. Fragmente de ochean. Caiete critice. Vol.George Cuşnarencu. Poveştile Monei. 990. 996. 9. 1. Cliveţ. 6. Iancu. Femei în războiul cotidian. Ulici. Sălcudeanu. Poezie română contemporană. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. [Ioana Drăgan. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Literatura unisex. Călăreţ pe vrăbii . Urian. Bucureşti : Du Style. MARIAN În volume: 994. Poveştile Monei. România literară. Bucureşti : Atlas. Zestre pentru înălţare. [Ioana Drăgan. 1999. 2000. Fernanda Emanuela. DRĂGHICI. Steaua. Cuvîntul. Bucureşti : Amurg Sentimental. Gheorghe. Patinatorii. Lazăr. 1999. [Ioana Drăgan. DOMNICA În periodice: 147 148 . Laurenţiu. prima noapte de iubire. Un poet bucureştean. Poveştile Monei. 9. Necunoscuta de lîngă noi. Nicoleta. DRĂGĂNOI. Poezia cinismului. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Mitică şi Hyperion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 989. [Ioana Drăgan. În: Gheorghe Grigurcu.

Crăciun. Cronica unei nevroze. 1006. 1. Iaşi : Timpul. Mihaela. 1999]. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Florin Iaru. Poezie română contemporană. [Aurel Dumitraşcu. Astra. Emil. 3. [Virgil Duda. Daniel. Aurélia. Jenő. Angelo Mitchievici. Ion Druţă. nr. Ploscaru. 2000. Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. 7. Lena. A trăi în păcat. 36. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. ION În volum: 998. Cistelecan. Malea Stroe. p. 1000. 14. 1999]. [Ion Dumbravă. 89-91. p. nr. 7. Vatra. Bucureşti : Image. DUMITRAŞCU. nr. 2000. Bucureşti : Hasefer. Angliai levél. Cecilia Ştefănescu. 2000. ION În periodice: 1005. 1. 11. Gheorghe. DUMITRAŞCU. 6. Alexandru. p. 10-11. p. Vatra. nr. Arieşanu. nr. p. Iaşi : Editura Moldova. Domnica Drumea. 87-89. p. Expresionismul din sertar. 1999]. 1996]. nr. 1003.997. Fiara melancolică."40238 Tescani". Orizont. nr. Fiara melancolică. 40238 Tescani. 1999]. [Aurel Dumitraşcu. Bucureşti : Hasefer. DRUŢĂ. Cristea-Enache. Bucureşti : Cartea Românească. DSIDA. 2000. 23. Botoşani : Axa. Bizarerii de aprilie. 1999]. Lazăr. 1. Alvis şi destinul. În: Emil Alexandrescu. DUDA. [Virgil Duda. 2000. p. Ion. Moraru. Bizarerii de aprilie. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. p. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. Romancierul apatic. nr. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. Doina Ioanid. Mircea Cărtărescu. 2000. 33. 1993]. 64. 1002. Luceafărul. Gulăsi. Grigurcu. Alexandrescu. Ioan Glodeanu. Alţi prozatori contemporani. Miniaturi critice. Viaţă cu efect întârziat. 1004. 96-102. Cornel. 1008. 2000. Viaţa cu efect întârziat. Puhoiul de maci. nr. 4. [Virgil Duda. Literatura română în analize şi sinteze. VIRGIL În periodice: 1001. Vatra. 3. Camelia. 2000. 2000. AUREL În periodice: 1007. Falsa literatură . 2000. 4. Bizarerii de aprilie. [Ion Dumbravă. 446-451. 12. 10-11. 33. [Virgil Duda. p. 2000. [Ioana Nicolaie. 1999]. Caiete critice. Iaşi : Editura Moldova. 19-22. Dorin. Botoşani : Axa. 2000]. 12. DUMITRU 149 150 . DUMBRAVĂ. p. Gabriel. nr. Gömöri. 2000. Marius Ianuş. Helikon. Disda. nr. JENŐ În periodice: 999. p. România literară. Povara bunătăţii noastre. Memoria suferinţei. Vol. Dimisianu. În volum: 1009. p. 502-503. Látó. p. 3. György. 11.

1-2. O generaţie pierdută?. p. Poezie română contemporană. 19. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. Geo Dumitrescu . 1020. 1999]. Dimisianu. Sonete: vămi. Geo Dumitrescu. 12-13. Literatura 151 152 . Ridicarea spre sine. Emil. Craiova : Scrisul Românesc. Contemporanul. DUMITRESCU. Cubleşan. Grigurcu. Director de conştiinţă. 19. 33.În periodice: 1010. 22. 1999]. Evoluţie. Luceafărul. p. [Aurelian Titu Dumitrescu. 2000]. 2000]. Gabriel. 33. Vasile. 11. nr. Alexandrescu. Miscelanea. Excentrica nevoie de cercuri. Buzea. Vinea. 1024. 19. 1017. nr. Bucureşti : Curtea Veche. 2000. nr. "Zadarnic ca un cuc pe Niagara". 3. 4. 33. 1023. 2000. Vasile. România literară. Nicolae. 2000. patimi. 2000. 13. AURELIAN TITU În periodice: 1011. Geo Dumitrescu . p. În volum: 1025. 1999]. Breban. 2000. 13. 12. 1-2. 23. Steaua. 15. Grigurcu. Bucureşti : Curtea Veche. p. 22. nr. 1016. 10. ZOE În periodice: 1014. p. 5-6. 12-13. Geo Dumitrescu. Contemporanul. Dumitraşcu. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele".în ediţie definitivă şi completă. coordonate şi realizări în poezia românească. Grigore. Nicolae. DUMITRESCU BUŞULENGA. 2000. p. nr. [D. Geo Dumitrescu. În: Gheorghe Grigurcu. 32. 1013. În volum: 1012. 2000. 14. Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . Geo. Breban. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). Constantin. p. nr. Sfânt îndârjit. 33. Mincu. 33. 1. GEO În periodice: 1015. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. [Geo Dumitrescu. nr. Geo Dumitrescu. 1021. p. 23. Contemporanul. 2000. [Geo Dumitrescu. [Gabriel Coşoveanu. România literară. tendinţe. 2000. 33. 19. 2000. Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu. 2000. În: Emil Alexandrescu. DUMITRESCU. Chiper. 455-459. 10. nr. ediţie completă şi definitivă. p. Buciu. Orientări. 7.2). 2000. 10. Bucureşti : Semne. 2000 . Scrisoarea rătăcită. p. Ilisei. p. Poezii. Ştefănescu. În: Gheorghe Grigurcu. închipuiri. "Înşurubarea în real". p. p. Poezie română contemporană. 1019. Alex. nr. Gabriel. Vol. 2000. Gheorghe. 51. România literară. Dimisianu. nr. Tita.Libertatea de a trage cu puşca. Spiridon. Gheorghe. nr. [Interviu]. 1. 1022. 452-454. Marian Victor. p. 19. România literară. Luceafărul. România literară. 1018. 23. Luceafărul. Poezii. 33. Constanţa. Vol. Marin. p. nr. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. În perspectiva contemplaţiei.

2000. Diversitate tematică la Editura Gramar. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. Un debut. În: Aureliu Goci. DUMITRIU. Aureliu. Emil. [Constanţa : Ex Ponto. OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. În volum: 1035. Petru Dumitriu. [Constanţa : Ex Ponto. 2000]. 2000. Dana Dumitriu .portretul unei doamne. Portret în oglindă. Tomis. PETRU În volume: 1029. Ion. 2000. 2000. [Alexandru Ecovoiu. [Andreea-Luciana Dumitriu. nr. Semnul diagonalei. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 2000. Goci. 1030. Cornel. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2000]. nr. Reîntoarcerea în proza românească. Familia. p. 151-153. România literară. [Liana Cozea. Tomis. Bijuterii de familie. 2. 8. 475. 2000. 2000. DUMITRIU. Holban. p. 2000]. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. 6. Alexandria : Teleormanul Liber. Sânge amestecat. p. ALEXANDRU În periodice: 1034. Roşioru. Enache. 501-502. 1031. 7. Mureşanu. Iaşi : Timpul. p. 1999]. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Alţi prozatori contemporani. Saludos]. Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. Constanţa : Ex Ponto. Romane şi romancieri în secolul XX. 10. p. Laurenţiu. Ulici. 33. Călăuza tăcerii. Ungureanu. DANA În periodice: 1027. 5. Iaşi : Cronica. 5. Ion. [Liana Cozea. p. 2000. p. 2-3. Puiu. 21. 35. EGLI. 1028. În: Iulian Rădulescu. Bucureşti : Du Style. Alexandrescu. Pitesti : Paralea 45. Iaşi : Timpul. 10. nr. 2000. p. Doina. 1999]. IRINA În periodice: 1036. Mărturisiri şi opţiuni. p. Motivul dublului.portretul unei doamne. 7-8. [Irina Egli. 35. 243-244. nr. În: Emil Alexandrescu. 2000. p. 2000. 9. 1033. 153 154 . Roşioru. DUMITRIU. Iulian. Universul cărţii. Tomis.română în analize şi sinteze. Familia. 38-41. 252260. 2000. 94-100. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 2000]. În: Laurenţiu Ulici. Curticăpeanu. Miruna. p. Ioan. nr. Dana Dumitriu . Rădulescu. nr. DUNĂREANU. 35. Petru Dumitriu. p. Mitică şi Hyperion. ECOVOIU. 10. Piteşti : Paralea 45.

2000. Magyari. Recuperarea sensurilor. Iulian. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). Benga. 6-7. Orizont. 2000. nr. nr. Árpád.. 17. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". America. 1999]. 6-7. 2000. 1049. 1040. Nicoleta. p. Helikon. Drăghici. Savantul transcontinental. Vatra. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 12. EMESE În periodice: 1037. Eugen. p. 6-7. nr. p. Camelia. Vatra. Vatra. 152-155. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. Bucureşti. 1042. Mahâparinirvâna. Alexandru. 1041. Crăciun. Memorii. p. Doina. ELIADE. nr. p. 6-7. 2000. Tamás. Cistelecan. 181-183. 2000. 1039. Lajos. Eliadiana. 2000. Emil. Timea]. Eliade şi legile curtoaziei. p. Vatra. p. 1055.EGYED. 1999]. nr. p. 6-7. 2000. nr. Culianu. 1997]. 8. 23. 1053. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". Bucureşti : Humanitas. p. p. p. Mircea Eliade. Zoltán. nr. 108-110. Gratiela. 6-7. 2000. 1046. Asia. 6-7. Bertha. Bortă. [Mircea Eliade. 162-167. 2000. Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. Caranica. 1050. Paris : Gallimard. Mircea Eliade. 1048. 33. [Eugen Simion. Bucureşti : Nemira. Europa. p. nr. [Ioan Petru Culianu. Bolog. 3-5. 1047. 1054. Bucureşti : Paralela 45. Boldea. [Mircea Eliade. Csaba. 6-7. Reconstructing Eliade. Aladár. nr. 2000. Nicu. MIRCEA În periodice: 1038.. Andrei. 1044. Vatra. nr. Vatra. Baltag. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. 6-7. 132-133. un spirit al amplitudinii. Cornea. Vatra. 33. Vatra. Vatra. Egyed. Începuturile unei prietenii. Fenomenologia ideilor religioase. 1995]. 1043. nr. A schimba ceva în vibraţia lumii. Georgeta. p. 1052. 2000. 6-7. nr. 1. 169-171. Dan. 6-7. 175.. p. 1996]. 2000. Ioan Petru. nr. 178-179. Ciurtin. p. nr. Cioran. Vatra. nr. 6-7. 2000. 1051. p. Mircea Eliade în viaţa mea. Vatra. [Lászláffy. 155 156 . 1999]. 190. 2000. 2000. 189. 2000. p. Destinul ca "probă a labirintului". nr. Bogdan. Mircea Eliade. [Gheorghe Glodeanu. Vatra. Introducere în literatura eliadescă. Farkas. România literară. 2000. Christian. nr. Mircea Eliade. nr. Lászláffy. Cliveţ. 118-119. Molnos. Making sense of religion]. Rennie. 6-7. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". 2000. 139-142. Lajos. "Complexul lui Parsifal" (1). p. 102-104. Culcer. Vatra. [Bryan S. ***. 6-7. nr. 12. p. 150-152. Cliveţ. Vatra. [Ion Neagoş. 6-7. 94-96. 1045. 2000. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Cezar. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. Mitul Iubirii. Nicoleta. 6-7. Elena. Vatra. Emese. Vatra.

Emil. la Mircea Eliade. 1065. Vatra. Dumitru. Mircea. p. 122. 1999]. 1066. 1059. 6-7. 94. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. 98-100. 107-108. 1057.romanul evadării din Istorie. Luceafărul. nr. 6-7. 1068. 2. 2000]. Horia. Mihai. Bucureşti : Minerva. 1070. 1. 176-177. nr. De la poet la poeţi. Muşlea. Logica mitului. Bucureşti : Saeculum. p. p. nr. Marin. Jurnalul total. Mircea Eliade şi timpul. 1074. 8. 2000. 2. nr. Vatra. p. 2000. 171-172. Mincu. [Mircea Eliade. nr. 1072. 1075. Victoria. Ruxandra. 6-7. Interviuri cu prof. 2000. Mircea Eliade şi teologii (I). 6-7. 2000. nr. nr. Vatra. 1062. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. Eugen. 146150. 7. 6-7. O întâlnire de gradul trei. 1073. 2000. Bucureşti : Univers. p. József. [Mircea Handoca. Muşlea. p. Vatra. p. nr. p. 10. Ioan. nr. 12. 1. Vatra. 7. 2000. Ivăncescu. 2000. Vatra. p. 18. 2000. p. [Richard Reschika. 1999]. [Mircea Handoca. 10. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Istorie literară. 90-93. nr. Victoria. Gál. Vatra. 1077. p. 6-7. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. nr. Sanda. 6-7. 2000. 113-116. 1076. Vatra. modernitatea. [Mircea Handoca. 2000. Editura Dacia. Vatra. 1058. 1061. nr. 2000. Mircea Eliade. p. Dumitru. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. Gheorghe. Basarab. Mircea Eliade şi obsesia României. Muşlea. Milescu. nr. 97-98 . 4. 1999]. 1071. 159-162. nr. Vintilă. Noaptea de Sânziene . Vatra. Interviuri cu Alain Paruit. p. 1063. Vatra. Nicolescu. 2000. 1060. 1069. 6-7. 1064. 10. 6-7. [Mircea Eliade. 18-28. 10. Ionescu. 6-7. Comparatistul Mircea Eliade. Romanele solstiţiului. nr. p. 89-90. "Dosarul" Mircea Eliade. Cluj-Napoca : Dacia. 6-7. 2000. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. Bucureşti : Jurnalul Literar. Mircea. [Sorin Alexandrescu. nr. p. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. Handoca. 47. vol. Glodeanu. Luceafărul. 2000. 29. 6-7. Din amintirile unui prieten. p. 2000. Universul cărţii. Ioan. nr. 2000. vol. Viaţa lui Mircea Eliade]. Lovinescu. Viaţa lui Mircea Eliade. Bucureşti : Amurg Sentimental. Cornel. Vatra. Ioan. Vatra. România literară. 13. Privind înapoi. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 183-187. În umbra lui Mircea Eliade. 6-7. 2000. Robert. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. Introducere în opera lui Mircea Eliade. 100-101. Loga. nr. Violeta. Mureşan. 155-158. Virgil. Handoca. 2000. Ierunca. 6-7. 6-7. nr. 2000. Monica. 33. 2000. Noaptea de Sânziene]. Contemporanul. Manu. p. 2-3. 2000]. p. nr. 35. Universul cărţii. Milescu. Moshe Ydel. p. [Ion Machidon. p. Repere biobibliografice. nr. 1067. despre Eliade. nr. Moraru. nr. 2000. p.1056. Vatra. Lazu. Axioma. 17. 2000. 1997]. 1078. 6-7. 157 158 . A doua moarte a lui Mircea Eliade. p. 2000. Vatra. Micu. Vatra. p.

nr. Pippidi. 6-7. nr. 4. N. 6-7. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. 127-132. Schwartz. Alexandru. nr. 1-2. Sanda. Vatra. Hermeneutica lui Mircea Eliade. 6-7. O ediţie neconcludentă. 6-7. Sălcudeanu. 6-7. Vatra. A-H. 9. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. p. 2000. [Mircea Eliade. 2000. 2000. Nicoleta. Stolojan. Cum îl văd. 20-21. Piţu. [Mircea Eliade. 2000. Petrescu. 1095. Vatra. 1082. nr. [Mircea Eliade. 104-107. 1101. 6-7. România literară. 1999]. 2000. p. 2000. vol. 33. Antropoloia profundă. p. 1098. 66-71. p. Marian. p. Vatra. 6-7. [Mircea Eliade. Niţescu. 6-7. nr. p. 6-7. 1980]. nr. 172-174. 2000. 95. nr. 2000. 2000. Reînvăţarea dialogului cu miturile. 167-169. 9. 2000. 6. Ornea. "Să mă-nţeleg. 134-136. Bucureşti : Humanitas. 1092. nr. p. 6-7. p. Amintiri despre Mircea. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). Viaţa românească. nr. 2000. p. Două romane cu cântec la cheie. nr. 6-7. Vatra. Schwartz. 2000. p. America. Steinhardt. 2000. Pop. Fernand. Sanda. Paul Goma. Vatra. 88-89. Despre aventură. 138-139. Bucureşti : Curtea Veche. 1: A-H. p. 33. 6-7. Ornea. 179-181. p. 1081. nr. Vatra. Schwartz. Giza. 2000. Din epistolarul Mircea Eliade. 1087. Sălcudeanu.". 116-117. 110-112. 2000. 1097. Vatra. Nicoleta. 86-88. Liviu. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. 6. 6-7. 1096. Vatra. 2000. 17. Paleologu. nr. p. Orpheu şi Eurydice. Noaptea de Sânziene. Andrei. 1999]. nr. Ion. 1093. 1091. Octavian. 2000. Z. 84-86. 6. 300-303. Ţeposu. Taloş. p. nr. Vatra. Luca. Cu cărţile pe masă. 2000. p. Ion. Nicolae. 2000]. 136-138. Vatra. George. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. Cluj-Napoca : Dacia. Pe strada Mântuleasa. 1085. Romanul nemărginirii sentimentale. 1083. 1100. Dorin. 1094. o lectură reală a comportamentului real. Europa. vol. 33. Papahagi. Z. nr. 6-7. p. 6-7. 12. Justa]. nr. nr. 1086. 1. Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. 1099. Tehnici yoga. 2000. 1084.. Căile libertăţii. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Comptes rendus. nr. Vatra. 1089. 2000. Fernand. o carte a destinului şi a memoriei. Ştefănescu. nr. p. p. ["Dosarul" Mircea Eliade. Vatra. Vatra. "Pe mine mie redă-mă". Corespondenţă. 176. 1090. Bucureşti : Humanitas. p. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. nr. nr. [Adrian Marino. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. 119-121. Vatra. 1080.1079. p. Asia. 6-7.. Vatra. România literară. II (1928-1944). Radu G. Evocare de acum 55 de ani. 1088. 6-7. Soviany. nr. p. 7. Surdu. 18. Fernand. p. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. România literară. 159 160 . Un postmodernism saudoso? Vatra. Cuvîntul. Savin. 1999]. 2000. 143-146. 2000. nr. Tătărescu. corespondenţă. 133-134. p. 2000.. Încercarea înţelegerii.. să înţeleg.

Vatra. Emil. nr. MIHAI În periodice: 1118. Ţurcanu.Romanul adolescentului miop. nr. [Mircea Eliade. 17. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. [Viorel Gheorghiţă. 165-178. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". Portret Gregor Samsa din juneţe. Mircea Eliade . 10. 2000.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. Vatra. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 12. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. Florin.La ţigănci. Emil. 1. p. Poezie română contemporană. 6-7. 33. MIHAI În volum: 1117. 8-9. În: Aureliu Goci. Literatura română în analize şi sinteze. p. p. Eminescu. 1115. p. Ursa. 418-421. 161 162 . nr. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. Gheorghe. Fantasticul şi mitografia personajului.1102. EMINESCU. Literatura română în analize şi sinteze. Iulian. 2000. Alexandrescu. 424-430. Romane şi romancieri în secolul XX. Mircea Eliade . Cochilia poeziei. scrisori către Georges Dumezil. Marcel. Mircea Eliade între sacru şi profan. nr. Mircea Eliade . 1103. 67. Mircea Eliade şi literatura exilului. 2000. 2000. p. Emil. 2000. Mihaela. Contemporanul. 1995]. Literatura română în analize şi sinteze. 187-188. Laurenţiu. 2000]. România literară. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 415-417. p.Douăsprezece mii de capete de vite. Literatura română în analize şi sinteze. p. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu. Alexandrescu. Emil. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. Ţintar. 2000. În volume: 1107. 24. Alexandrescu. 10. 421. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Eminescu . 1113. Ulici. 272-273. Mircea Eliade . 6-7.Noaptea de Sânziene. p. p. 20. V. 1108. 1110. Mircea Eliade . 2000. 422-424. nr. Noaptea de Sânziene]. 1114. 430-433. 1104. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. 1109. p. 2000. destin. 1106. Literatura română în analize şi sinteze. Eliadiana. 1105. 2000. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Emil. nr. Mitică şi Hyperion.Maitreyi. 1112. Un exilat fără exil. Alexandrescu. 177193. neam. M. Iaşi : Timpul. 2000. [Cornel Ungureanu. 174. În: Laurenţiu Ulici. 10. 8-9. 2000. Contemporanul.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. Mircea Eliade. Vatra. 460-465. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. p. Vasile.conştiinţă. p. Emil. p. ***. p. Bucureşti : Du Style. 2000. 1111. Mircea Eliade. ELIN. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Emil. p. Iaşi : Timpul. p. 414-415. Aureliu. Emil Şimăndan. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea Eliade . Rădulescu. 1116. Sub "teroarea istoriei" . În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Goci. Geo. Vol. Jurnalul lui Mircea Eliade. Iaşi : Timpul.

51. Limbajul publicistic eminescian. 1136. 2. 35. 5. 5. 14-15. poet naţional român". 26. 1124. Simion. Buduca. Arca. Bălu. 1122. Petru M. p. Bălu. Poesis. Ion. 1133. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. p. 1. Şerban C. 1140. Ardelean. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. 44. Mihaela. p. Romantismul lui Eminescu. Baciu. nr. Coregrafii erotice. Mihai Eminescu în context bucovinean. Nae. Breban. nr. 1131... 7. România literară. 1128. 1135. Andi. nr. nr. Acta. p. Eminescu : Antiteza. Scrisorile Eminescu . nr. 2000. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. p. Viaţa românească. Gheorghe. p. Viaţa românească. 2000.1119. Bot. 2000. 2000]. [Graţian Jucan. 2000. eroul incomod. 4-6. 24. 95. 8. nr. Budui. Bănică. 29. 10. Simion. Eminescu şi posteritatea de celuloid. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 1127. România literară. 2000. nr. p. 22. 1-2. Eminescu. Viaţa românească. Bărbulescu. 1120. nr. 8-9. 2. p. Steaua. Stan V. nr. Steaua. Bucureşti : David. nr. Despre "ardelenismul" eminescian. 2000. Luceafărul. Ramona. 2000. Tomis. p. Ioan. 12-13. 2000. Eminescu şi Ardealul. 1999].Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. 1998]. Bulgăr. România literară. 1-2-3. 2000 . 2000. 33. 2000. nr. 1126. p. Ioana. [Cristian Tiberiu Popescu. Ion. 12-13. 2000. România literară. 1125. 1. 12-13.Veronica Micle. Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu. Andreescu. p. Tomis. Berindei. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. 51. Albu. Eminescu. Luceafărul. România literară. 34. 95.. nr. 95. Antonescu. 2000. 1141. 16. Ion. 1. p. Chişinău : Litera. Bărbulescu. Luceafărul. Viaţa românească. 2000. 1130. eu n-aş faceo. 49-54. 2000. 1132. 1-2. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 2000. 2000. atracţia spre fantastic. 1137. [Alexandria : Tipoalex. Bucureşti : Libra. nr. [Mihai Cimpoi. Luceafărul. 26. 1. Orizont. 2000. 33. Ştefan. 16. p. Cuvîntul. 6. 51. Adriana. p. 19-22. [Nicolae Cârlan. 163 164 . nr. 35. 11. 14. 95. Tomis. 107-112 . p. 33. Dan. 12. nr. p. p. 1129. 2000]. 2. Dorin-Liviu. p. p. Badea. M.. nr. 35. 1139. Babeţi. p. 12. 1-2. "Mihai Eminescu. 17. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 11. 27. 1121. 33. 2000. Eminescu . Ipostaze ale erosului eminescian. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. 50-52. nr. nr. 2000. 162-167. 1134. 12-13. Scepticismul major. nr. 6. Andronescu. 1138.". Bălu. nr. Nicolae. 13. Antiteza lui Eminescu. Ediţii Eminescu. 2000. [Interviu]. p. Ion. Balotă. Ana. Buzaşi. 9. non verba. nr. p. Ştefan Viorel. 1. 1. 2000. 33. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. nr. p. 2000]. 2000. Nicolae. Lexicul arhaic eminescian (2). 1123. Luceafărul. nr. Bîftoi.

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

175 176 . nr. 8.promotor al progresului. 2000. p. Luceafărul.o provocare permanentă. 35. Tomis. Muntean. 2000. Europenism eminescian. Ion. p. 1264. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. 3. Murgeanu. Geniul eminescian . Miu. Constantin. 10. 11. 10. Tomis. nr. p. 1263. 2000. 16-26. George. Ion. Eminescu şi Veronica Micle. nr. 1270. Noutăţi eminesciene. 2. 2. Ion. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. p. p. p. 10. 2000. 2. Murgeanu. 5. 16. p. 1271. Curierul românesc. 35. Trecerea "de al lumii hotar" . 2000. 2. Eminescu. 1278. 2000. 7. Mureşanu. Editura Saeculum I. p. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Muntean. poet al iniţierii în poezie ]. 1279. 2000. 1266. 2. p. Nebănuitul Eminescu. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Eminescu . Tomis. Curierul românesc. nr. George. Poezii. 66-67. nr. Muntean. 20. 2. 2000]. 2000. p. p. Marin.Luceafărul. 1274. 2000. Mureşanu. Contemporanul. Octavia. 7. 2000. Universul cărţii. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. George. 1267. Aglae şi Mihai. Bucureşti : Libra. [Nicolae Balotă. Necula. 2000. 1261. Nedelcu. [Mihai Eminescu. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . Ion Nica. 1. 2000. 2000.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. 20. 35. p. Ionel. 95. Universul cărţii. Tudor. Constantin. 1. Scenariul erotic. nr. George. Eminescu. Muntean. p. 10. 2000. 10. Universul cărţii. Universul cărţii. Miu. nr. p. 1275. nr. 10. 1269. p. Necula. p. 6-7. Caiete critice.poet al iniţierii în poezie. p. Miruna. 1. nr. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. Harieta. nr. 48. nr. Tomis. p. nr. Mureşanu. 2000. p. 1259. Tomis. 3.vis animi]. Eminescu . 24-25. 1260. Universul cărţii. Eminescu . 6. 2000. 12-13. 11. 5. Nedelcea. 1273. 10. 1277. O carte de referinţă. 35. 1280. 2000. p. 23. [Cristian Tiberiu Popescu. 10. Contemporanul. Necula. 35. 6. George. Mincu. nr. nr. 10. Eminescu. Mureşanu. 35. Miruna. 2000. [Helmuth Frisch. Ionel. Viaţa românească. nr. Murgeanu. Miruna. Ionel. 1262. Eminescu . 2000.Veronica Micle. Contemporanul. Eminescu şi războiul e independenţă. 1258. Muntean. Arghezi 120. Ion. Necula. Eminescu . 2000. 1-2. 1272. 11. Contemporanul. 8. 1265. Miruna. 1268. 2. 1. 39. Via Regia sau calea către Dumnezeu. 10. 5. 7.note despre debutul literar. 5. 36. nr. Confluenţe eminesciene. 2000. 24. 1276. 2000. 11. 2-3. nr. Iaşi : Polirom. nr. p. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. p. 1. 4. nr. 8. George Bălan. 2000. nr. nr. nr. Mureşanu. nr. O. p. 7. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. Tomis. Contemporanul. nr. 10. Ionel. 22. Antiteza. p. 2000. 2000]. Miruna. 6. Curierul românesc. Olteanu. 35. 37.

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

În: Eminescu. Buzaşi. 1406. 1389. Gheorghe : Arcuş. 1397. Bogdan. Alba Iulia : Şcoala Albei. 82-91. 2000. Ion. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu.2000. 2000. Nicolae. Câmpan. 73-74. p. 1403. G. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. Alba Iulia : Şcoala Albei. Câmpan. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1394. Buzaşi. În: Eminescu. 1405. În: Eminescu. Ion. 1402. În: Eminescu. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1393. În: Eminescu. 1396. În: Nicolae Cârlan. p. Boldea. Ion. 2000. Câmpan. Târgu Mureş : Ardealul. Avakian. În: Eminescu 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1407.2000. Privesc oraşul furnicar. 80-87. 39-41. Mihai Eminescu în context bucovinean. poet naţional şi universal. Câmpan. 96-97. Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 13-18. 1404. 2000. În: Eminescu. În: Eminescu. Eminescu. 18-26. 106-107. p. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. Câmpan. 20-24. Buzaşi. Ambivalenţa timpului la Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ion. 33-47. Rugăciune. 1392. Alba Iulia : Şcoala Albei. Bucureşti : Ararat. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Eminescu în armeneşte. Colinde! Colinde! În: Eminescu. p. Sf. p. Răsai asupra mea. Buzaşi. Diana. 70-74. Despre Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1391. Ce te legeni. Diana. Călinescu. 54-56. p. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Studii şi materiale. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Ion. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. În: Eminescu. Freamăt de codru. 187 188 . 2000. Buzaşi. 1399. p. 1390. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. Studii şi cercetări. 42-44. 3. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1401. Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. Aşgian. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 2000. p. Peste vârfuri. p. 45-46. În: Eminescu văzut de armeni. Ion. Diana. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Diana. 123-126. p. Ion. p. În: Ideea de Eminescu. 2000. Buzaşi. Diana. 2000. 2000. 2000. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. Târgu Mureş : Ardealul. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Caietele Rebreanu. p. 1395. Buzaşi. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Studii şi cercetări. 2000. Diana. În: Eminescu. Studii şi cercetări. 1400. 34-36. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. În: Eminescu. Doina. 105. rămâi. Căuş. Grigore M. Cârlan. 1398. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. În: Eminescu . Bucureşti : Ararat. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Câmpan. p. Câmpan. Iulian. 34-38. 2000. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. p. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. Berdj. 101-104. p. Povestea codrului. În: Eminescu .1388. 2000. Alba Iulia : Altip. O.

Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. În: Nicolae Cârlan. Alba Iulia : Şcoala Albei. Grigore Ghica. Radu. Cârlan. 2000. 75-82. 13-21. Mihai Eminescu în context bucovinean. Gheorghe : Arcuş. Cârlan. Cronici literare. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. p. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Mircea. Coloşenco. Luminiţa. 2000. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 118-122. Când amintirile. În: Nicolae Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1418. Cârlan. Alba Iulia : Şcoala Albei. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1422. Dumitru. Studii şi materiale. Poezie. Vol. 75-76. În: Radu Dănăilă. În: Ideea de Eminescu. p. 127-130. 39-44. p. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Dăncilă. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. Prefaţă. 142-146. Românii şi alte etnii din Bucovina. În: Nicolae Cârlan. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. 1413. 2000. Cornea. 2000. Făt-Frumos din lacrimă. Studii şi materiale. 1417. M. 105-115. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cârlan. Cucu. p. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. p. 3-6. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Eminescu şi A. Mihai Eminescu în context bucovinean. Nicolae. 1414. În: Eminescu. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1411. Gheorghe. 61-69. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 45-60. 1416. Xenopol. p. 114-117. 2000. Cârlan. În: Eminescu. Gheorghe. 2000.modelul cărturarului patriot. D. p. "Momentul Phönix al neamului românesc". Studii şi materiale. 1410. 2000. În: Eminescu. Mircea. 2000. Nicolae.1408. Studii şi materiale. p. Suceava între imaginar şi autentic. În: Nicolae Cârlan. 2000. Nicolae. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cronologia lui Eminescu. Cârlan. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. În: Nicolae Cârlan. 1425. 1420. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Avram. Nicolae. 92-150. 1409. 29-33. Cârlan. 2000. Mihai Eminescu şi Iaşiul. 1424. Poemul dramatic "Decebal" de M. Studii şi materiale. p. Nicolae. Gheorghe : Arcuş. 29-38. În: Nicolae Cârlan. primul martir al Bucovinei. În: Nicolae Cârlan. Nicolae. 2000. În: Nicolae Cârlan. Nicolae. Luminiţa. p. Gheorghe : Arcuş. 1423. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Dăncilă.simbol între fantasm şi realitate. 7-12. Mihai Eminescu în context bucovinean. 1. Cârlan. Studii şi materiale. p. Romantismul eminescian. Cârlan. Mihai Eminescu 1850-1889. proză. 1421. Sf. Eminescu. Miron Costin . Nicolae. Mihai Eminescu în context bucovinean. Nicolae. Cornea. Studii şi materiale. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cenuşă. Dănăilă. În: Nicolae Cârlan. 1419. 2000. Cuvânt înainte. În: Ideea de Eminescu. 1415. 189 190 . Studii şi materiale. Cezara . În: Eminescu. Studii şi materiale. p. 5-12. Poetul în posteritate bucovineană. Sf. Perenitatea unui simbol naţional. În: Nicolae Cârlan. 69-74. Studii şi materiale. 1412. Bucureşti : Amurg Sentimental. Cristea. În: Ideea de Eminescu. 2000. teatru. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul.

În: Eminescu. Maria. Iacob. 57-59. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sf. Ars poetica. Eminescu la Alba Iulia. 49-50. Eminescu şi istoria. 1430. Sf. Muntean. În: Apostol Gurău. p. 47-48. Floare albastră. p. p. 133-136. În: Eminescu. Mai am un singur dor. Mitologia nihilismului la Eminescu. Alina. p. În: Eminescu. Cristina. p. 2000. În: Eminescu. Dăncilă. 1427. Timişoara : Mirton. Iliescu. Gheorghe : Arcuş. Crochiuri de bibliografie. În: Eminescu . La mijloc de codru. Iacob. p. 21-28. În: Ideea de Eminescu. 1434. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu.1426. Crăiasa din poveşti. p. În: Eminescu. Despre Eminescu. Muntean.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. Gheorghe. În: Ideea de Eminescu. Sf. 1443. Elie Miron Cristea . Sf. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1433. 2000. 1431. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 1444. Ironim. p. Muntean. 1442. p. 48-56. 1438. 26-29. Gurău. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. 123-126. 65. Alba Iulia : Şcoala Albei. 51-53. Ironim. 2000. 2000. Muntean. În: Ideea de Eminescu. întregiri. 2000. p. p. p. 2000. 2000. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1441. 8-17. "Ipoteştiul . Dorinţa. Ion. 2000. 86-89. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. O posibilă interpretare. Studii şi cercetări. 1445. Mihai Eminescu în publicistică. p. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ironim. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Articole politice. 1440. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Sf. Târgu Mureş : Ardealul. Cornel. 113-115. Apostol. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 60-62. Aurel. 2000. Călin (file din poveste). Mihai Eminescu. Ironim. 2000. Maria. Textul epic eminescian ca palimpsest. Maria. 2000. 2000. 68-70. Iacob. În: Eminescu. 1439. 5-194. 1429. Alba Iulia : Şcoala Albei. Celălalt. 1428. 1436. Gheorghe : Arcuş. Ironim. În: Eminescu. Ghinea. Când însuşi glasul. p. Muntean.2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. 1432. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ionescu. Moraru.2000. p. Eliade. Hancu. În: Eminescu. Ligia. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Completări. 28-31. 1437. 191 192 .2000. Gheorghe : Arcuş. 2000. 2000. precizări. 1435.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". Alba Iulia : Şcoala Albei. 3. Studii şi cercetări. Lăcătuşu. Mircea. Muntean. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". Iancu. Studii şi cercetări. Ironim. În: Ideea de Eminescu. În: Eminescu . 133-135. Gheorghe : Arcuş. p. p. Iliescu. 2000. În: Ideea de Eminescu. Ioan. 23-25. Galaţi : Logos. În: Eminescu . Marianne. Aspecte bibliografice. Alba Iulia : Şcoala Albei.

În: Ideea de Eminescu. 1459. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. Nicolaiciuc. Alba Iulia : Şcoala Albei. Vasile. 2000. 2000. Mircea. Oltean. Studii şi cercetări. 1462. Carmen. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Sf. Vichentie. Gheorghe : Arcuş. În: Ideea de Eminescu. Cluj-Napoca : Napoca Star. Muntean. p. 49-56. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. 2000. Editarea creaţiei eminesciene. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu.2000. p. Muntean. Muntean. 30-33. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. 77-79. Pârvan. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . Scrisoarea III. În: Eminescu. În: Eminescu. Rodica. 2000. Ironim. Alba Iulia : Şcoala Albei. p. 1460. Târgu Mureş : Ardealul. În: Eminescu. 2000. 1464. Muntean. 1458. În: Eminescu. Ironim. Iacob. 1453. Ironim. p.1446. În: Eminescu. Aspecte majore.poet naţional. p. Muntean. 1463. p. 83-91. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. Sf. 37-38. Revedere. 43-48. Eugeniu. 94-101. 137-141. În: Eminescu. p. 2000. 1447. Negruzzi. p. 2000. 2000. p. La moartea lui Eminescu. Sara pe deal. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. 193 194 . 1448. 1450. 1461. Scurt istoric. Viena. p. Muntean. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. p. Muntean. În: Eminescu. 92-95. Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sf. 2000. Homo militans. 2000. Ironim. p. 1456. 1449. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. În: Mircea Popa. În: Eminescu. Luceafărul. 27-32. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. Popa. Miturile eminesciene. 1465. Alba Iulia : Şcoala Albei. Gheorghe : Arcuş. Ironim. Sf. 153-158. 2000. Gheorghe : Arcuş. Vasile. 19-22. p. În: Eminescu. p. Iacob. Glossa. Ironim. 66-67. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. 1455. Opaiţ. 1451. 1452. Trecut-au anii. p. Negruzzi. p. 80-82. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Bucureşti : Ararat. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Nistor. 2000. 2000. La steaua. 1457. Ironim. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ironim. Ironim. În: Eminescu văzut de armeni. 147-150. Ironim. Sf. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Mihai Eminescu . Ironim. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 63-64. Muntean. 127-132. Muntean. Oltean. Ironim. În: Eminescu . Sărmanul Dionis. 2000. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. Alba Iulia : Şcoala Albei. Scrisoarea I. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Muntean. 2000. 133-152. Bucureşti : Ararat. 1454. 2000. 1466. 2000. Odă (în metru antic). În: Eminescu văzut de armeni. 111-113. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 71-72 .

Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". 1473. 9. 102-104. 80-85. 2000. O spovedanie a textului. În: Ideea de Eminescu. 33. În: Eminescu văzut de armeni. În: Ideea de Eminescu. "Jocul silabelor". 2000. Vişan. 1479. 64-65. Bucureşti : Ararat. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. 116-122. 1482. Triptic eminescian. 11-17. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. p. 1470. ENE. Maria. Dj. Ursache. Târgu Mureş : Ardealul. Pitesti : Paralela 45. p. Eminescu şi poezia latină . Oprea. 188-205. În: Eminescu . ENE. p. 5. [Gheorghe Ene. Târgu Mureş : Ardealul. 107-112. Eminescu şi limba latină. Familia. Sf. Eminescu. p. p. la prima audiţie. 167-182. Eminescu în limba esperanto. GHEORGHE În periodice: 1484. 2000. H. [Cătălina Ene. p. p. În: Ideea de Eminescu. Mihai. Sf. Braşov : Astra. Gheorghe : Arcuş. 1485. 35-37. p. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. p. I. 187. Ursache. Malea Stroe. VIRGILIU 195 196 . Ungurean. 1481. p. Simulescu. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. În: Ideea de Eminescu. 2000. CĂTĂLINA În periodice: 1483. Vrabie. Grigore. 90-93. 2000. Gheorghe : Arcuş. Mihaela. p. Bohanţov. Eminescu la Constanţa. 1468. p. Gheorghe : Arcuş. 1476. Doina. p. 19-25. Gheorghe : Arcuş. Trancu-Iaşi.. p. Studii şi cercetări. 2000. România literară. 1480. Carmen.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. 2000. Jocul silabelor. Sf. Gheorghe : Arcuş.2000. Nicolae. Vidam. 151-152. p. 74-79. Doina. 2000. Sf. Sf. Trifoi. Sf. p. 4-5. 2000. poet neoteric. 65-73. În: Ideea de Eminescu. Gheorghe : Arcuş. Studii şi cercetări . 59-64. Eminescu economist. În: Ideea de Eminescu. Magda. Tavitian. Cenuşa geniului. Ideea de Eminescu. 2000. p. Siruni. În: Ideea de Eminescu. 6. Deconstrucţie de text. Sf.. 39-42. nr. 2000. Dorina. Mircea. Rostin. 7. p. 1474. Sf. 2000. Gheorghe : Arcuş. Bucureşti : Ararat. 2000. 1478. p. 58-60. G. În: Ideea de Eminescu. 2000. 2000. Sf.2000. 2000]. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. Cum i-am cunoscut. Cristina. Petru. 1999]. Sf. nr. 2000. 2000. Trancu-Iaşi. În: Eminescu .2000. ENE. Grigore. În: Ideea de Eminescu. Piteşti : Paralela 45. Popa. Stoica. Teodor. 1471. 1467. Gheorghe : Arcuş. 1475. Eminescu. p. Bucureşti : Ararat. nr. Simion. În: Eminescu văzut de armeni. În: Ideea de Eminescu. Eugen. 1469. Gheorghe : Arcuş. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. 1472. Tohăneanu. Aluviuni textuale. Gheorghe : Arcuş. 2000. În: Ideea de Eminescu. Astra. Sf. Nicu. O spovedanie a textului. 1477. Gheorghe : Arcuş. 1999]. [Gheorghe Ene.

éva. Arca. Helikon. Cluj-Napoca : Motiv. 1999]. nr. 26-27. 2000. [Vasile Fanache. Lajos. 2-3. Burlacu. Adrian. p. nr. 2-3. Steaua. Korunk. ENICEICU. 2000. Apostol. Farkas. Endre.Universal Dalsi. Bucureşti : Corrida. Lecturi sub vremuri. Egyed. FARKAS WELLMANN. Roşioru. FANDARAC. Doru George. p. MARCEL ION În periodice: 1493. p. nr. Geo. Bertha. 3-5. Anca. Cluj-Napoca : Motiv. FANACHE. 6. VASILE În periodice: 1490. 32-33. Vatra. EVU. Scriitori satirici români]. Un alt fel de a vorbi despre sine. Magyari. nr. Noutăţi editoriale . 2000]. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. [Ioan Evu. [Marcel Ion Fandarac. Tudurachi. Csaba. 2000]. Ion. Vasile. p. V. Steaua. 2000. 1-2-3. Contemporanul. 4. 83-85. Constanţa : Leda : Muntenia. 2000. 2000. 2000. 2000. Gurău. "Cocorul de pază". nr. [Virgiliu Ene. Universul cărţii. 10. Noje. 43. p. 2000]. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann. nr. 6. IOAN În periodice: 1489. p. Cluj-Napoca : Motiv. ÁRPÁD În periodice: 1494. Kozma. nr. Lecturi sub vremuri. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Tamás. 2-3. Molnos. Lászláffy. 2000. Stepan. Sorin Roşca. p. 51.În periodice: 1486. 1999]. 10. 28. DUMITRU În periodice: 1487. [Vasile Fanache. Sufletul baroc pe cont propriu. Kulipendium. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 10. ENE-ZĂRNEŞTI. Galaţi : Logos. Gheorghe Mocuţa. 2000]. 2000. Fanache: Lecturi sub vremuri. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Vasile Fanache. Árpád. Timea]. ENDRE În periodice: 1495. 1491. p. p. Aladár. Mircea. 2000. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. 12. Mureşanu. 8. Emese. 51. nr. Lecturi sub vremuri. [Dumitru Ene-Zărneşti. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. 4. 11. 197 198 . 1999]. p. Miruna. [Lászláffy. În: Apostol Gurău. Zoltán. FARKAS. Amintirile sufletului : fantumuri. Luceafărul. O carte pe din trei. 1492. 125-126. nr. OCTAVIAN În volum: 1488. Lajos. Lecturi sub vremuri. Celălalt. 141-143.

1503. p. Helikon. 11. 18-19. România literară. Jurnalul unui poet. Ianuarie 1955-martie 1993. p. 2000. Grigurcu. 466-469. Bucureşti : Humanitas. nr. p. 78. 1506. 171-177. 35. 10. 1. Antonescu. În: Gheorghe Grigurcu. Jurnalul unui poet leneş. 1505. Un scriitor de raftul doi. Marin. 33. Ştefan. În: Gheorghe Grigurcu. Jurnalul unui poet leneş. Mincu. Marcian. Contemporanul. Sokrateion. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). nr. Kolozsvár költője: Felvinczi György. 1509. 2. FELVINCZI. sensibilitate. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. FILIMON. nr. 2000. 1504. 2000]. Între Kafka şi Bacovia. Apostrof. Mureşanu. Gheţ. 2000. [Victor Felea. Râsul morţilor de aur]. 2000]. p. 2000. 11. Cuvîntul. 72-73. Ţigara care arde cum o candelă. 2000. nr. Poezie română contemporană. nr. 2000. 2000. [Constantin Fântâneru. 470-475. 6. nr. Z. 7. 2000. p. 2000. Memorii. Nae. Ornea. Poesis. Poezie română contemporană. nr. Sándor Iván. Arca. Jurnalul unui poet leneş]. 31. p. 1-2. Bucureşti : Albatros. 49-50. [Victor Felea. 4-56. Gheorghe. p. 1498. Vol. Fay. 1499. [Victor Felea. 1999]. Marcel. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Minerva. 1502. p. 9. Ion. Gheorghe. Cuciureanu. 6. 2000]. 199 200 . 2829. Uimire. 33. România literară. 2000. [Victor Felea. Caietele lui Constantin Fântâneru. nr. Jurnalul unui poet leneş. MARIANA În volum: 1508. Gheorghe. Bucureşti : Albatros. 2000]. 5. 11. Bucureşti : Albatros. În periodice: 1496. Jurnalul unui om serios. Kovács. Grigurcu. Vol. Simuţ. Contemporanul. Bucureşti : Albatros. 5. 7. România literară. 1998]. 2000. Grigurcu. nr. Jurnalul lui Victor Felea (II). Grigurcu. p. 8. p. 2000. 2000. p. Borbély. GYÖRGY În periodice: 1507. ŞTEFAN J. Cărţi şi o altă carte. Victor Felea . 35. nr. Jurnalul lui Victor Felea (I). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Victor Felea. Universul cărţii. Miruna. Jurnalul unui poet leneş. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. 2000. 9. 51. 33. [Constantin Fântâneru. 10. Jurnalul unui poet leneş. Gheorghe. Steaua. 4.FAY.un poet necunoscut. 1501. p. Jurnale. 8. Lucia. VICTOR În periodice: 1500. CONSTANTIN În periodice: 1497. FELEA. 2000]. [Ştefan J. 11. nr. [Victor Felea. Monica. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. 8-9. FÂNTÂNERU. 1. p. nr. 10.

DINU 201 202 . Ioanid. 11. 10-11. În: Emil Alexandrescu. 7-8. FILIPCIUC. CARMEN În periodice: 1516. Urcan. 102. Apostrof. Bucureşti : Saeculum. 3-4. 11. Târgu Mureş : Arhipelag. FLĂMÂND. 2000. Nuşfelean. Femeia de nisip. 1519. 2000]. [Ion Filipciuc. Jucan. Irina. Petraş. 1515. nr. ION În periodice: 1514. Poeţi argonauţi. Emil. Târgovişte : Editura Macarie. VASILE V. Drumul împărătesc. 26-27. 11. Ilie.Ciocoii vechi şi noi. 14. 5. 26. Alexandru. [Andrei Fischof. [Vasile V. 2000. ANDREI În periodice: 1520. 11. [Luiza Carol. Irina. 2000]. 2000. 10-11. 10. Candori pedepsite.Cultura Naţională. Curierul românesc. Vatra. 2000. VALERIU În periodice: 1511. Târgovişte : Editura Macarie. 1517. Mircea Gorun. nr. 11. p. Carmen Firan. Universul colindei româneşti . 38. Ion. Constantin.. nr. nr. nr. Dan Voinescu]. FILIP. Lungu. 39. Drumul împărătesc al poetului. p. 2000. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. FILIMON. Iaşi : Timpul. nr. O carte falsă şi eminescologia. Luceafărul. Drumul împărătesc al poetului. nr. 2000. Contemporanul. Alexandrescu. p. Vatra. Petraş. Poezia şi spiritul dislocat. 2000. 2000]. [Ion Filipciuc. Ianus bifrons. 1513. 6. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Ştefan. Candori pedepsite/Punished candors. 2000. nr. Imaginaţia sceptică. Note despre poeţii români din Israel. Alexandru. 1999]. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. Voinescu. Bianca Marcovici. 11. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 6. 86-87. 11. 2000. [Vasile V. Ontic şi estetic. [Carmen Firan. Candori pedepsite. p. 4. 1999]. p. 3-4. Poesis . Cistelecan. p. Universul colindei româneşti. p. Radu. p. În periodice: 1512. Poetica imaginarului românesc. Graţian. Contemporanul. 2000. Nicolae Filimon . Atingerea umbrei. 1999]. 1999]. Cubleşan.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. Poesis. p. Traian. Shaul Carmel. 2000]. FISCHOF. 1518. 10. FIRAN. Andrei Fischof. 136-138. Bucureşti : Saeculum. p. nr. [Carmen Firan. Filip.".FILIMON.. 19-20. Solo Har. Curierul românesc. 26-28. Filip. Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000. Olimpiu. Apostrof. p. NICOLAE În volum: 1510. 11. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 24-25. [Valeriu Filimon. Colinda în mitologia românească. 2000. nr. p. 1521.

1532. Ioan. 5. nr. p. FLORA. Apelul nominal al lucrurilor. [Ioan Flora. 33. p. 1527. p. Universul cărţii. 12-13. Inventare şi parabole. 7. [Şerban Foarţă. [Maria Foarţă. [Interviu]. 31. 5. Grigurcu.. Mitică şi Hyperion. 2000. p. (3). Bucureşti : Du Style. 2000. Duet secund antifonic. p. Cursan. ŞERBAN În periodice: 1531. [Ioan Flora. Antologia poeziei sârbe (sec. C. XIII-XX)]. Cistelecan. 1525. 16. 1. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. Novisad : Libertatea. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. Un monument poetic. Luceafărul. 2000. 2000. [Ioan Flora. Rogozanu. 4. Gheorghe. 2000. 1524. 2000. 1526. MARIA În periodice: 1529. [Şerban Foarţă. nr. Contemporanul. Bucureşti : Du Style. Luceafărul.. 6. 1999]. nr. nr. Timişoara : Brumar. p. 1534. NICOLAE În periodice: 1528. Timişoara : Brumar. În: Laurenţiu Ulici. Antologia poeziei sârbe (sec. 2000. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. "Medeea şi maşinile ei de război". Şalul. 1999]. p. Buduca. Poezie română contemporană. Mitică şi Hyperion. Medeea şi maşinile ei de război]. Laurenţiu. 364-365. 5. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. În: Laurenţiu Ulici. Octavian. 2000. În volume: 1533. nr. Octavian. 2000. [Maria Foarţă. nr. Un castel în Spania pentru Annia. 5. Gheorghe. 1999]. Poezia lui Şerban Foarţă. Luceafărul. 2000. Orizont. FODOR. Novisad : Libertatea. Soviany. Caragialeta. 5. 9. 7. 15. 284-285. FOARŢĂ. Soviany. 1999]. [Ioan Flora. [Ioan Flora. În: Gheorghe Grigurcu. 1. p. Vol. Timişoara : Brumar. 33.În volum: 1522. [Şerban Foarţă. 10. nr. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. România literară. p. şi laşi. nr. Timişoara : Brumar. 32. 476-483. Cuvîntul. Poezia lui Şerban Foarţă. FLORESCU. Miruna. 1998]. Duet/lul celor două muze. Grăsoiu. 12. Liviu. 37. Duet/lul celor două muze. Muzica poeziei. Caragialeta după Caraşerban. Breviarul cavalerului postmodernist. Ulici. p. poezie. Editura Cartea Românească. Luceafărul. 1530.sec. şi vânzători". KATIA 203 204 . 5. Timişoara : Brumar. nr. nr. Ulici. XX). 1999]. 10. Limba de rouă. 2000. poezia muzicii. p. XIII . Laurenţiu. p. 5. 2000 ]. Bucureşti : Cartea Românească. Poezie. IOAN În periodice: 1523. 2000. 2000]. Mureşanu. Răzvan. 2000. Delia. Voncu. 5. FOARŢĂ. 6. Alexandru. p.

Milescu. [Adrian Frăţilă. 2000]. 10. 1537. 12. 14-15. [Vasile Folea. 2000. 205 206 . 10. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Iudaism şi elenism. 132-133. Fundoianu. 484-490. nr. nr. NICOLAE În periodice: 1540. B. Curs de sinceritate. 125-127. Viaţa românească. 71-72. 2000. Grigurcu. 2000. Gheorghe. 10-11. [I. 2000. 2000. Dorin-Liviu. Funeriu. Breviar. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. 17. Radu. Universul cărţii. Mitică şi Hyperion. 6. Mocuţa. Fundoianu: Landscapes' limelight. 4. Ulici. 33. Arca. 11. Ion. p. [B. FUNERIU. 7. Amorul sacru şi amorul profan. 1998]. nr. 2000]. Universul cărţii. Gheorghe. Timişoara : Marineasa. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. Gheţ. 1999]. România literară. Destin şi putere. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. Bîftoi. Bucureşti : Du Style. 10. Fundoianu. 17. Radu. 27-28. 2000. Apostrof. 1539.În volum: 1535. FULGA. 95.[Katia Fodor. 11. Emil. 2000. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. Iudaism şi elenism. 2000-2001. Voinescu. II: Jocul puterii. Vatra. Rodica Draghincescu]. Mahnó şi cele 300 de aripi]. Universul cărţii. [Vasile Folea. Moangă. 2-3. Mocuţa. Poezie română contemporană. p. Vol. În: Laurenţiu Ulici. p. Gheorghe. 288-289. nr. Duminica păcatelor. Vol. Presiunea memoriei. 1999]. Cernătescu. 2000. nr. nr. Miscellanea. p. În volum: 1546. Bucureşti : Hasefer. VASILE În periodice: 1536. 2000. Mureşanu. Miruna. p. Centenar Fundoianu. Synthesis. Luceafărul. I. Cassia. nr. ADRIAN În periodice: 1538. p. Un proiect ambiţios. Actualitatea lui B. 1-2-3. p. 2000. 16. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 1542. 10. 6. p. Mahnó şi cele 300 de aripi]. FUNDOIANU. Luceafărul. Proză românească. 3. În periodice: 1547. nr. 1543. nr. 1544. Destin şi putere (Jocul destinului). 1. ***. Chichere. Laurenţiu. Cassia. Victoria. 2000. Întoarcerea la sine a poemului. 5. [Nicolae Fulga. BENJAMIN În periodice: 1541. Monica. p. Eseuri lingvistice antitotalitare. 7. 196-200. 1545. FOLEA. p. [Adrian Frăţilă. p. În: Gheorghe Grigurcu. FRĂŢILĂ. 5.

2000. 1552. Galaicu-Păun. Gala Galaction . p. Jurnal. 1561. Cliveţ. Gala Galaction. 5: Romane. vol. România literară. p. 1999]. 274. LYANA În volum: 1553. p. Poeta din Basarabia. Bucureşti : Albatros. 1998]. 2000. 3.memorialistică. Ioan. 2000. 2000]. Literatura română în analize şi sinteze. GALA În periodice: 1550. Radu. 51. p. 2000. 1559. Emil. vol. Alexandrescu. ediţie îngrijită. MARIA În periodice: 1549. GABRIELA În periodice: 1548. 6. Tomis. 2000. 1555. Ulici. 7. Yin Time. [Em. În: Laurenţiu Ulici. p. 5. vol. GABOR. Poezie de după poezie. p. 3]. Bucureşti : Du Style.De la noi la Cladova. 2000. 2000. nr. [Emilian Galaicu-Păun. 1999]. Pârvulescu. Vatra. L. 59. 207 208 . Ultimul deceniu. Bucureşti : Minerva. Bucureşti : Vinea. Bucuresti : Gnosis. Lazăr Zăvăleanu. Laurenţiu. Z. Alexandrescu. 35. 2000. p. GALAICU-PĂUN. nr. 2000. nr. Ornea. p. Alexandrescu. [Gabriela Furdui. [Gala Galaction. 2000. 274-275. Laura. C. Editura Albatros . 2000. Opere. p. [Gala Galaction. nr. 1999]. Alexandrescu. Luceafărul. Miruna. [Gala Galaction. În volum: 1554. nr.Papucii lui Mahmud. Gala Galaction . Critica la zi. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 7. Ioana. nr. 2000. p. Gala Galaction . Familia. 2000. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). 12. p. 1556. 10. 5. România literară. Iaşi : Timpul. 4. p. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. nr.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu.FURDUI. Baba. Mureşanu. 4. În: Emil Alexandrescu. 1560. 1558. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". 2000. Nicoleta. 9. 12-13. GALACTION. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Iaşi : Timpul. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie". p. Universul cărţii. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. 33. 245-246. Steaua. 33. Emil. Vakulovski. Iaşi : Timpul. 275-277. În: Emil Alexandrescu. Emil. p. 11. 3. Opere. Emil. dupa ora Bucureştiului. Voinescu. 1551. Literatura română în analize şi sinteze. [Interviu]. 4. GALIŞ. Întoarcere în Marele Volum. 273-274. 97. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". La răspîntie de veacuri. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. EMILIAN În periodice: 1557. [Interviu]. 51-52. Versantul întunecat. 33. România literară. 21. Mihai. Chişinău : Cartier. În: Emil Alexandrescu. Mitică şi Hyperion. 23-24. Iaşi : Timpul.

Raiul nemernicilor. nr. nr. Luceafărul. nr.Everything is happening today. Luceafărul. Târgu Mureş : Brăduţ. 15. 6.totuşi. 4. nr. 6. p. Bucureşti : Editura Eminescu. HORIA În periodice: 1572. 1569. GĂBUDEAN. Constanţa : Ex Ponto. p. Un gheizer liric. 1570. 35. Arca. nr. ANGHEL În periodice: 1571. [Mihail Gălăţanu. 2. [Anghel Gâdea. Gheorghe. Tomis. p. Ion. 2000. GÂDEA. VASILE În periodice: 1563. 36. nr. 2000. 2000. Vară fierbinte. 11. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Celălalt. IOAN În periodice: 1562. 1567. Toate se întâmplă azi. 2000. 491-494. 495-497. Memorialul plăcerii. 2000. GĂBUDEAN. Galaţi : Logos. DOINA În periodice: 1564. 1999]. Boerescu. p. Dan-Silviu. GAVRILESCU. [Vasile Gavrilescu. 1. vol. ***. Roşioru. Simion. nr. Grigurcu. Proza fals prozaică. Raiul nemernicilor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. 4-5-6. Toate se întâmplă azi . . 197-198. Bucureşti : Coresi. Bărbulescu. 1999]. 2000. Poezie română contemporană. Gurău. 2000.În periodice: GAVRILĂ OGORANU. 14. [Mihail Gălăţanu. Cuvîntul. 9. Gheorghe. Poezia ca "violon d'ingres". MIHAIL 1568. Vol. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea. 2000]. Vol. 35. Tomis. Gheorghe. Posibila glorie: versuri. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. p. 2000]. Apostol. 6. 2000. 35. Lucia Baki Nicoară. 6. Poezie română contemporană. Anchetă Luceafărul. Roşioru. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. GĂLĂŢANU. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Marineasa. 33. Ştefănescu. 1. 34-38. 9. Brazii se frâng. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Ion. Bucureşti : Coresi. Poezia. Grigurcu. p. 2000. 45-46. 2000]. [Doina Găbudean. p. GÂRBEA. 16. 2. 2000.. În: Apostol Gurău. 5. Lazea Postelnicu. Memorialul plăcerii. p. În volume: 209 210 . p. 2000. Târgu Mureş : Ambasador. p. 1999]. 3.. Vară fierbinte. Alex. IOAN În periodice: 1565. Tomis. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). 1566. dar nu se îndoiesc. 1998]. [Ioan Găbudean. Ion. Roşioru. În: Gheorghe Grigurcu. p.

în direct : texte pentru teatru. Ovidiu Genaru. 15. p. 1574. 6.. nr. 51. p. Confesiuni împotrivă. Cuvîntul. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. Mureşanu. 12-13. Galaţi : 211 212 . p. 7. În: Angela BaciuMoise. 45-46. 95-98. Soviany. în direct: texte pentru teatru. ***. Steaua. Confesiuni împotrivă]. Apostol. Drăghici. În: Apostol Gurău. p. 498-499. George. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. Dan. 1579. 1587. Caragiale numărat. 2000. Alex. Simion. 2000. 1. Al. Vatra. România literară. 3. Georgeta. 33. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". p. [Ştefan Gencărău. decembrie în direct. 1575. 39-41. Miruna. în direct : texte pentru teatru. p. p. 1585. O reverenţă întîrziată. 10.. Vol. Vasile. În: Gheorghe Grigurcu. Cluj-Napoca : Motiv. 1586. 1999]. România literară. Decembrie. 27. Luceafărul. 4. 6. p. 33. Ion. 16. [Ştefan Gencărău.memorialistică. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. 38. Marcu. 1. Luceafărul. nr. [Interviu]. nr. Adrian. p. Eroi de subsol. 2000]. p.[Interviu]. 2000. 2000. 2000. OVIDIU În volum: 1577. p. 23. Caiet pentru. p. 1584. Celălalt. 10-11. 2000. 2000. Conformismul unui liberal. Vol. Anchetă Luceafărul. nr. 5. 33. [Alexandru George. 1582. noul roman. 1999]. 36. Universul cărţii. 13. Decembrie. Ştefănescu. nr. 7. Fanache. 6. Baciu-Moise. România literară. Faţa "en rose" a nimicniciei. nr. Galaţi : Logos. Cuvîntul. Alexandru.. nr. Caiet pentru. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul. 2000. 4. În volum: 1589. Octavian. p. 6. Marian Victor. nr. Marino. 1999]. Bărbulescu. [Alexandru George. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Allfa. L. 2000. p. 13. 14. nr. nr. nr. [Horia Gârbea. nr. Luceafărul. Poezie română contemporană. Ioanide. Simuţ. Caragiale. 1583. 2000. Bucureşti : Albatros. nr. 2000]. Mărturii la sfârşit de veac. Alexandru George. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Horia Gârbea. L. GENARU. ALEXANDRU În periodice: 1580. [Horia Gârbea. 2000. În volum: 1576. Alexandru George. nr.. Luminiţa. GENCĂRĂU. Editura Albatros . 1581. Gheorghe. I. 2000. I. 2000. 167-168. 23.1573. Buciu. ŞTEFAN În periodice: 1578. 10. Angela. Târgovişte : Bibliotheca. 2000. Caragiale. 19. 2000. GEORGE. 14. 12-13. Gurău. 10. Grigurcu. 7. Cluj-Napoca. 2000. Cuvîntul. Decembrie. Bucureşti : Allfa. Vitrina Allfa. Bucureşti : Allfa. Numărul ca expresie a hazardului. Ciachir. [Alexandru George. numărul ca expresie a hazardului. 1588. 1999].. 1999]. p. Virtuţile limbajului. Luceafărul.

România literară. 2000]. Eminescu . 1995]. [Viorel Gheorghiţă. p. Iaşi : Polirom. 10. GEORGESCU. Nicolae. Eminescu. Proze haiku. O existenţă artistică: Val Gheorghiu. În periodice: GEORGESCU. 10. VAL În periodice: 1598. [N. A doua viaţă a lui Eminescu. 1994. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. 2000. 1600. p. Val. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. 1-2. p. [Val Gheorghiu. 10. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. Manolescu. 28-30. Rogozanu. Cluj : Biblioteca Apostrof. Zsigmond. 1. Gheorghe. 2000. 2000. 5. Testszínű szavak. 19. nr. [Val Gheorghiu. Vol. Poezie română contemporană. 6. Bucureşti : Floarea Albastră. 3. Milescu. nr. Universul cărţii. p. 18. 76-83. 213 214 . 33. 2000. p. 1599. [Gergely Edit. 2000 . nr. 1995]. 6. Előretolt Helyőrség Könyvek. Nicolae. p. GHEORGHIU. Familia. Cuvîntul. 2000. 33. [Ion Georgescu. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. 2000]. România literară. 2000. 24. [N. 33.Arionda. Georgescu.conştiinţă. 1595. p. C. 2000]. [Val Gheorghiu. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. 6. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. neam. 10. VIOREL GEORGESCU. În periodice: 1591. Pretenţiile barcagiului Caron. 2000]. Andrea. nr. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. Doina. Potriveli şi maşinaţiuni. Victoria. Pretenţiile barcagiului Caron. 9. nr. p. Ornea. EDIT În periodice: 1596. Georgescu. Bucureşti : Europa Nova. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poemele biblice]. În: Gheorghe Grigurcu. 22. Bucureşti : Floare albastră. nr. 2000. [Paul Georgescu. În volum: 1597. 2000]. 2000. PAUL În periodice: 1593. GHEORGHIŢĂ. 7. destin. ION În periodice: 1590. 6. Condurache. 2000. 2000. 1594. 1. GERGELY. Korunk. Iaşi : Polirom. Pretenţiile barcagiului Caron. 1999]. 1592."om al speranţei". România literară. Gheorghe. Contemporanul. nr. România literară. Curticăpeanu. Breban. 8-9. Iaşi : Polirom. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. Cercul strîmt. 120121. Breviarul criticului . Grigurcu. nr. p. N. "Discreţia unui adînc răvaş". Emil Şimăndan. Contemporanul. nr. p. Poezie românească. p. ***. Z. Grigurcu. 504-507.

Craiova : Scrisul Românesc. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Coresi. p. nr. p. GHIŢULESCU. 2000]. Simion. 1: Martorul orei 25. 44. Teutişan. 2000. Bucureşti : Du Style. Luceafărul. 45. ***. GRIŞA În periodice: 1603. Necula. 12. 30-31. Soviany. p. Memorii. 10. nr. p. GHICA. 2-3. Panoramele paradisului. [Ştefan Ion Ghilimescu. 10. Miruna. Rogozanu. Laurenţiu. GHEŢIE. [Ion Gheţie. [Grişa Gherghei. Bonita. nr. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. Luceafărul. 304-306. Bucureşti : Coresi. Ulici. vol. 2000. 2000. p. Decapitat la masa de scris]. 1604. Cioculescu. 33. Tribuna. Un altfel de mod de a înţelege poezia. Barbu. Culise şi ironii. Bucureşti : 100+1 Gramar. 2000. 33. 12. 6. GHILIMESCU. Luceafărul. 2000]. 16. 15. Călin. p. Iaşi : Institutul European. 1999]. p. Mureşanu. [Marius Ghica. 2000. 2000. nr. nr. [Virgil Gheorghiu. Culisele raiului. nr. România literară. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Încotro?. Racaru. p. nr. Tinereţile romancierului. Grăsoiu. nr. 2000. [Virgil Gheorghiu. 18. 7. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 2. Time-out. Lolita. p. Sub oblăduirea lui Hermes. nr. Liviu. 7. 1999]. 8. C. În: Laurenţiu Ulici. Iaşi : Institutul European. VIRGIL În periodice: 1601. 1999]. GHERGHEI. [Sorin Gherguţ. Bărbulescu. 46. GHEORGHIU. 6. Memorii]. Paşii lui Hermes. 2000. Cristian Pavel. Incotro?. p. 1610. Debuturi (II). 1602. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. nr. p. 4-5. 33. Anchetă Luceafărul. Diversitate tematică la Editura Gramar. 45-46. 1607. 6. Roxana. GHERGUŢ. Lola. 4. p. România literară. 1999]. 2000]. 1-4. [Ion Gheţie. ION În periodice: 1606. Culisele raiului. [Grişa Gherghei. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 33. Universul cărţii.33. Octavian. 2000 . 5. Ionel. O biografie. 2000. 2000. Luceafărul. România literară. Contemporanul. nr. SORIN În periodice: 1605. 1611. MIRCEA În volum: 215 216 . MARIUS În periodice: 1608.

1999]. 1. Elvira Iliescu]. p. Faunul moldav. p. Euphorion. 519-521. Curierul românesc. 193-199. Gheorghe. 6. [Ion Ghiur. Bogdan Ghiu. Ştefan. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mircea Ghiţulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. DAN În volum: 1621. p.[Interviu]. Grigurcu. 84-86. Botoşani : Axa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Pod peste abis. Grigurcu. 7-8. 51. [Mihai Ghiviriga. 2-3. Timişoara : Marineasa. Luciditatea poetului. În volum: 1617. 2000. nr. Gheorghe. Contemporanul. 2000. 2000. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. GHEORGHE În periodice: 1622. GHIŢULESCU. Galaţi : Arionda. 18. 11. Poezie română contemporană. Cioacă-Ioanid. Gheorghe. 45. 44-45. [Zeno Ghiţulescu. Chioaru. Mărturii la sfârşit de veac. Vol. Vol. Vasile. Baciu-Moise. Pod peste abis. Adrian Dinu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Steaua. 2000. Bucureşti : Scriptum 2000. Rachieru. Grigurcu. 1999]. Gheorghe. Nistor. GHIVIRIGA. 1. 1618. Poesis. [Zeno Ghiţulescu. 3-4.1612. [Recenzie de carte]. Angela. 27. 1. Gheara melancolică. BOGDAN În periodice: 1616. Contemporanul. Gheorghe Glodeanu. Geo. GLODEANU. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Dialectica golului. nr. 514-518. Grigurcu. Poezie română contemporană. 2000. GIOSU. 2000. Dumitru. Zeno Ghiţulescu. nr. În: Angela BaciuMoise. p. Bucureşti : Editura Niculescu. GHIUR. În: Gheorghe Grigurcu. p. Mesaje de uitare. 1997]. Vol. p. 11. 1. Ion. Vol. p. MIHAI În periodice: 1620. 1. Călător învins de-o pasăre. 217 218 . 508-513. p.[Ştefan Careja. nr. 2000. p. p. În volum: 1615. 2000. 1999]. 10. 11. 10. ZENO În periodice: 1613. 101. Vol. 2000]. 1999]. Impostorul. Developări în perspectivă. Adrian. În: Gheorghe Grigurcu. nr. ION În periodice: 1619. 2000. Ţion. Poezie română contemporană. [Bucureşti : Libra. [Bogdan Ghiu. 7. Sanatoriul generaţiei pierdute. 3-4. 19. 1614. nr. Bucureşti : Editura Niculescu. GHIU. Arhipelagos. Poezie română contemporană.

p. GODEANU. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. p. nr. Mureşanu. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. 9-10. 6-7. Modelul Frankenstein. 16. Zodia Tirului. Radu. Crăciun. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Libra. p. Luceafărul. Universul cărţii. 11. Steaua. 14. Florin Iaru. 2000. 77-81. Bucureşti : Image. Luceafărul. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. 1999]. Octavian Goga . Irina. 2000. 8. 40238 Tescani. Angelo Mitchievici. [Gheorghe Glodeanu. 2000. 4-5-6. [Ioana Nicolaie. 1997]. R. 1634. GOGA. 2000. Marius Ianu. GOANŢĂ. 19. [Ştefan Goanţă. 10. Ioan Glodeanu. 1998]. Bucur. Ghenceanu. 2000. Din perspectiva unei inefabile anamneze. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. nr. OCTAVIAN În volume: 1633. 1624. Simion. Camelia.Noi. Craiova : MJM. [Gheorghe Glodeanu. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". 1625. Mircea Cărtărescu. 38. Literatura română în analize şi sinteze. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. Vatra. p. p. Voinescu. nr. Lena. 10. Pintescu. nr. [Gheorghe Glodeanu. Un studiu despre romanul românesc interbelic. IOAN În periodice: 1629. nr. Bărbulescu. Domnica Drumea. Alexandru. Apostrof. Lazăr. 51. nr.. Miruna. În: Emil Alexandrescu. 40238 Tescani. [Mircea Liviu Goga. p. Bucureşti : Image. 162-163. Emil. Cecilia Ştefănescu. În: Emil 219 220 . Zodia Tirului. nr. GOGA. Mircea Cărtărescu. Alexandrescu. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei". Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 22. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Libra. Constantin. 1626. Petraş. Octavian Goga . Cubleşan. [Gheorghe Glodeanu. 4. 1627. p. 2000]. 10. Luceafărul. 2000. Editura Libra. 1998].1623. Doina Ioanid. Jumătate Vidros. 2000."40238 Tescani". Luceafărul. 2000]. 82. Bucureşti : Libra. 1999]. Bucureşti : Libra. p. p. [Ioana Nicolaie. 8-9. Marius Ianuş. Alexandrescu. Falsa literatură . 17. 2000. Florin Iaru. Romulus. [Gheorghe Glodeanu.. 1999]. Familia. Angelo Mitchievici. Domnica Domnea. 2000. ŞTEFAN În periodice: 1630. Doina Ioanid. 11. 1628. 5. Emil. nr. [Gheorghe Glodeanu. p. Mircea Eliade. 7-8. 189. 11.Oltul. 2000]. 2000 . Ioan Godeanu. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. Avatarurile prozei lui Eminescu. nr. GLODEANU. nr. 2000. IOAN În periodice: 1631. V. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 266-267. p. Arca. Avatarurile prozei. Cecilia Ştefănescu.

116-128. 9. CLAUDIA În periodice: 1640. Curierul românesc. 1649. 46-54. 1999]. Alexandrescu. Mircea. Literatura de gang. Ornea. 1636. 2000. nr. 265-266. p. Studiu de istorie literară. Bucureşti : Nemira. Constantin.Plugarii. Tudorel. Dumitru. 10. În: Emil Alexandrescu. Dumitru. Viaţă. GOMA. Popa. 2000. 2000. În: Mircea Popa. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. p. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. 11. Ţepeneag. 4. 1999]. 2000. [Paul Goma. 2000. 16. Bucureşti : Nemira. Preda. Cuvîntul. 95. GOLIA. Iaşi : Timpul. Contemporanul. Caius Traian. p. nr. 2000. Homo militans. Octavian Goga . Paul Goma în aşteptarea gloriei. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. Slama-Cazacu. 10. Scrisuri : (1972-1998). 5-95. Cluj-Napoca : Napoca Star. Sipoş. 7. Gheorghe. 2-3. Iaşi : Timpul. nr. Iaşi : Timpul. Sorin. 1650. 1646. 1648. 6. personalitate şi limbaj: Paul Goma. 1637. Un alt Paul Goma. Piţu. În: Emil Alexandrescu. p. Emil. 2000. PAUL În periodice: 1643. Paul Goma . 1645. 2000. nu de privitor ca la teatru". Pe strada Mântuleasa. p. 39. nr. 221 222 . Contemporanul. Justa]. Dragomir. Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. p. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. 33. 1642. Popa. p. 2000. 38. 10. 6. 264-265. 10-11. 1638. p. p. 2000. Z. 10. nr. 2000. Tatiana. 3. nr. 267-270. p. 2000 .Rugăciune . 2000]. 2000. Luceafărul. 2000.Alexandrescu. [Mircea Eliade. Reşiţa : Timpul. Ţepeneag. Emil. p. nr. [Interviu]. p. Mincu. În: Mircea Popa. Ceasul misiunilor reale. Mircea. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. [Anton Golopenţia. 12. Luceafărul. Tokyo by night. Ceasul misiunilor reale. 34. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. 2000. [Paul Goma. p. Paul Goma. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Homo militans. Vatra.Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. nr. 4. p. ANTON În periodice: 1641. Scrisuri : (1972-1998). GOLOPENŢIA. 1639. 19. nr. Marin. p. Luceafărul. [Claudia Golia. 2000. Cuvîntul. Două romane cu cântec la cheie. 45. 2000. [Anton Golopenţia. Mariana. 1644. 26. 7. Alexandrescu. 1999]. Luca. 1647. Breban). 1635. 18. 41-45. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. Viaţa românească. Octavian Goga . Urian. p. Cluj-Napoca : Napoca Star. Bucureşti : Nemira. Telescu. Istrate. 66-71. nr. Octavian Goga şi societate "Astra".

p. 2000. Note despre poeţii români din Israel. 7. 2000. 2000. 7. Andrei Fischof. Diaconescu.În volum: 1651. Molizii din faţa casei. 1. Însemnele clarităţii. 2000]. 1999. GRAMA. România literară. 2000. [Iancu Grama. nr. 522-531. 2000. 11. Bucureşti : Du Style. Gheorghe. Mihai. 2-3. Bianca Marcovici. 33. Ulici. [Petre Got. nr. PETRE În periodice: 1654. 16. Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. GORUN. Cetatea cu nebuni. Cetatea cu nebuni. Shaul Carmel. Petraş. Bacău : Corgal Press. 47-48. Milescu. 11. Alexandru. Solo Har. GRĂSOIU. 10. Paul Goma . 1999. Bacău : Corgal Press. Universul cărţii. 2000. Un debut la vârsta a treia. Universul cărţii. 2000. În: Laurenţiu Ulici. 16. p. Un poet neotradiţionalist. Apostrof. nr. 10. Ioana. p.Jurnal. [Liviu Grăsoiu. 1657. Grigurcu. Tandem liric]. p. Rădulescu. 1999]. Bucureşti : Crater. Acul Cleopatrei. Plâns de heruvim. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Soviany. Poesis. Irina. 1656. nr. Laurenţiu. 5. "Cazul" Topârceanu. GOT. Bacău : Corgal Press. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Lungu. Poezie română contemporană. 11-12. [Petre Got. 11-12. 26. 33. 86-87. Dan Voinescu]. 20. Plâns de heruvim. Victoria. ***. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 1662. Tăcerea cu sufletul gol. 45-46. nr. 1999]. Poezie românească. 3-4. p. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. Nicolae Rotaru. Contemporanul. 10-11. 237-238. [Luiza Carol. p. 10. p. p. Bărbulescu. 2000. 2000. Mircea Gorun. Poezia unui nou început. G. IANCU În periodice: 1659. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. LEON-IOSIF În periodice: 1660. p. Luceafărul. 1655. 10. Plâns de heruvim. Poezie românească. 1999]. GORJAN. nr. [Ilie Gorjan. nr. p. Seceta şi rodirea. nr. Luceafărul. 5. Anchetă Luceafărul. Victoria. GRAPINI. 223 224 . 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. În volum: 1658. Vol. MIRCEA În periodice: 1653. Simion. LIVIU În periodice: 1661. [Petre Got. Vatra. nr. Octavian. 2000. Poeţi argonauţi. ILIE În periodice: 1652. Tatiana. [Leon-Iosif Grapini. 2000. 12. nr. Cimpoi. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu.

225 226 . O nouă exegeză despre Topârceanu. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. [Bucureşti : Universal Dalsi. Irina. Editura Eminescu. Bucureşti : Crater. Luceafărul. 2000. Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. [Toma Grigorie. nr. 1999]. Universul cărţii. 2000]. p. Un alt Topârceanu. RADU În volum: 1667. p. Jocul cu oglinzile. 68-69. Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. Sorescu. Candorile perversiunii. 6. nr. ADRIAN În periodice: 1670. 2000. Traga şerpilor. 27-28. 10. 1999]. GRIGORE. Geo. TOMA În periodice: 1672. 49-59. Poeme în pierdere]. Pudriera cu apă. 2000. IOANA În periodice: 1666. România literară. Chinde. SORIN În periodice: 1668. ADELA În periodice: 1665. Radu Greceanu. 5.p. Piteşti : Paralela 45. p. Aventuri la apa Teleormanului. Cluj-Napoca : Clusium. 51. p. J. GRIGORESCU. 18. Cucu. 10. Valeriu. Ştefan. [Adrian Grigore. 2000. [Ioana Greceanu. nr. Marin. Octavian. 5. Luceafărul. 5. 1999]. 2000. GRECU. Synthesis. 33. Dostoievski vs. p. Bucureşti : Editura Universităţii. 1999]. 33. Ornea. Soviany. 6. 1663. România literară. 5-6. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. 17. G. Petraş. Bucureşti : Albatros. 2000. 9.". Steaua. 10. ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. 3. GRECEANU. 19. [Liviu Grăsoiu. 2000. 209210. 39. p. 1998]. Marinescu. Vasile. Bucureşti : Crater. 2000-2001. nr. nr. Dan Grigorescu. 1664. nr. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. p. GREERE. p. F. Veronica. [Liviu Grăsoiu. "Mierea cuvintelor". Silvia. GRECEANU. DAN În periodice: 1671. 2000. Roxana. În: Antologie de literatură română veche . Mariana. nr. GRIGORIE. [Anca Luminiţa Greere. GRECEANU. Kerouac. Z. p. 17. Luceafărul. Ionescu. Contemporanul. Calea de întoarcere. Experienţa condiţiei subterane. [Sorin Grecu.M.

nr. [Interviu]. România literară. 33. 47. 2000. 2000. GROSSU. 1676. Dora. Bucureşti : Amurg Sentimental. Mincu. Vatra. Bucureşti : Cartea Românească. p. 10-11. 2000. Luceafărul. 12-13. 2000]. [Interviu]. 12-13. România literară. ***. [Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. Universul cărţii. Soviany. Ştir. p. Luceafărul. 1999]. 5. Lucian. 10. 227 228 . Holban. p. 18. 2000. nr. 1685. 2000. 2000. [Interviu].nr. 1683. 2000. 17. nr. p. Victoria. p. Vatra. [Florin Grigoriu. 2000. p. Marin. Chipul omului dinlăuntru. Vatra. Mincu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). nr. GHEORGHE În periodice: 1674. 1686. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). nr. Viaţa românească. Amurgul idolilor. FLORIN În periodice: 1673. 1999. [Gheorghe Grigurcu. 2000. p. 95. p. p. 33. Literatura sentimentului religios. 1680. Luceafărul. [Interviu]. nr. 2. 1999]. 1682. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). Miscellanea. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). 11. 2000. Ioan. 8890. 10-11. 1998]. Pavel. 19. Victor. 30. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). 2000. Luceafărul. nr. Luceafărul. 12. Apostrofarea "Apostrof"-ului. Poezie românească. Bucureşti : Editura Eminescu. 1677. p. p. [Sergiu Grossu. Drăghici. 2000. nr. 1688. 40. 1684. [Gheorghe Grigurcu. Năpârlirile criticului. nr. Pavel. 2000. 2000]. Alex. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 4. Victor. GRIGORIU. p. 1681. 65-67. 18. [Sergiu Grossu. nr. Vatra. Bucureşti : Editura Eminescu. 130-131. Bucureşti : Coresi. Fiul cel pierdut . 4. La judecata florilor. nr. Peisaj critic. Georgeta. Ştir. 1679. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). 164-166. Spaţiul dintre corole. Dora. Victor. Ştir. Suciu. [Interviu]. 2000]. Un îmblânzitor al cuvintelor. 5. Ştefănescu. nr. Vatra. nr. p. p. [Interviu]. 77-79. 73-75. 10. nr. 12-13. Milescu. 1-2-3. GRIGURCU. 2000. Ştir. 1. 21. nr. 8-9. Pavel. 1675. 10. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). 2000. [Interviu]. Cartea neagră a literaturii române. 2000. Octavian. 31. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). p. Luceafărul. 125. 11. Bucureşti : Nemira. Dora. Critica etico-estetică. Arca. Banul. SERGIU În periodice: 1687. Marin. Victor. Poemele destrămării. p. 2000. 10. 1678. p.

[Ioan Groşan. [Ioan Groşan. 1697. [Apostol Gurău. 33. Anca. Steaua. 4. 1701. Dan Alexandru. 1999]. Celălalt. Carnavalcada lirismului. 35. Ungheanu. 5-6. Apostol Gurău: "Defonia". Celălalt. România literară. Galaţi : Logos. VASILE În periodice: 229 230 . Spovedania lui Groşan. Bud. IOAN În periodice: 1689. p. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". 33. 2000. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). 1981]. APOSTOL În volume: 1694. Valentin F. Gurău. nr. nr. [Apostol Gurău. Cartea de debut. Bucureşti : Cartea Românească. La liziera experimentului. În: Apostol Gurău. 1696. 2000. 2000. 103-107. Vitrina Allfa. GURĂU. 8-9. p. 1700. În: Apostol Gurău. Papahagi. 103-107. În: Apostol Gurău. Farmecul unei lumi (I). Celălalt. Condeescu. [Ioan Groşan. Note biobibliografice. 1978]. GURĂU. Al. Dan Alexandru. Regman. 2000]. Celălalt. [Apostol Gurău. 128-132. Galaţi : Logos. 116-124. Senzaţionalul cotidianului. Farmecul unei lumi (II). 1999]. 95-98. 10-11. 4. p. Cornel. În: Apostol Gurău. Galaţi : Logos. p. 26. 1692. 1981]. Galaţi : Logos. Celălalt. Piru. Noje. 2000. 2000. Galaţi : Logos. 1699. În: Apostol Gurău. Începutul verii astronomice. Povestiri alese. 10. 1999]. România literară. Alexandru. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. Constantin. M. 135-148. În: Apostol Gurău. 1986]. Începutul verii astronomice.GROŞAN. Bucureşti : Cartea Românească. 1978]. 1981]. Ispita mării verzi. nr. nr. 2000. Celălalt. 1695. [Bucureşti : Cartea Românească. Un drog peisajul. În: Apostol Gurău. Alex. 33. 5. [Constantin Gurău. 1702. Povestiri alese. p. Povestiri alese. Scurte istorii. Celălalt. Vatra. nr. Bucureşti : Allfa. În: Apostol Gurău. p. 51. p. 1978]. ediţie definitivă. Galaţi : Logos. p. Poesis. p. 2000. p. 2000. 1691. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). Bucureşti : Allfa. România literară. [Apostol Gurău. Marian. p. p. 99-102 . Alex. Un prozator şi nuvelele sale "exemplare". Bucureşti : Alfa. Condeescu. p. 168-170. 125-127. 2000. p. CONSTANTIN În periodice: 1703. [Bucureşti : Cartea Românească. O retrospectivă Ioan Groşan. 2000. Trandafir. 2000. 15. p. 113-115. Şerban. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Timişoara : Hestia. Începutul verii astronomice. Ştefănescu. 2000. 1698. Galaţi : Logos. Celălalt. Celălalt. 33. Ioanide. 2000. Mihăescu. În: Apostol Gurău. GURĂU. 11. Tamburlini. Apostol. 2000. Galaţi : Logos. 1690. Galaţi : Logos. Ştefănescu. 1693. Crina. Bucureşti : Cartea Românească. [Bucureşti : Cartea Românească. nr.

nr. Bucureşti : Humanitas. Vatra. [Recenzie de carte]. 2000. 2000]. Marin. Rogojan. 1712. 2000]. MIOARA 231 232 . Critica şi actul lecturii. Mincu. Luceafărul. [Mircea Handoca. Constanţa : Ex Ponto. p. 2000. Bucureşti : Minerva. Ornea. Cluj-Napoca : Dacia. nr. 4. 9. Ion. p. Handoca. GURGHIANU. 1715. GUŢAN. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. 18-28. Cornel. 2. Repere biobibliografice. Povestiri din anul Cometei. 2000. Daniel. 1999]. nr. 1999]. Din epistolarul Mircea Eliade. Iaşi : Cronica. 5. 1999]. Viaţa românească. 1-2. p. nr. [Mircea Handoca. 6. tata. Luceafărul. Topolog. 2000. Vatra. [Vasile Gurău. 2000]. MIRCEA În periodice: 1709.un alt poet necunoscut. În umbra lui Mircea Eliade. p. Drum bifurcat. Florin. 95. nr. vol.poezia închisorilor comuniste. 1710. [Mircea Handoca. Mircea. 1997]. p. HANU. 10. HANDABURA. 66-69. p. Bucureşti : Minerva. p. vol. 2000. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. HAPA. 18. 1713. Victoria. nr. 1999]. 10. România literară. Radu Gyr . 16. Vocaţie a evocării. 2000. Luceafărul. Mincu. Viaţa lui Mircea Eliade. nr. Un premiu pentru mama. Moraru. Mincu. Deleanu. [Mircea Eliade. unchiu' Stelu şi Chiril. Aurel Gurghianu . 196-198. 5-6. p. [Dan Bogdan Hanu. [Lidia Handabura. 6. 3. 6-7. p. vol. nr. 1714. Editura Dacia. 33. 2. Vindecarea de simetrie. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. RADU În periodice: 1707. 2000. 10. LIDIA HANDOCA. În umbra lui Mircea Eliade. 1999]. 2000. 23. Luceafărul. 51. Daniela. Sibiu : Imago. 2000. 2000. Zeca-Buzura. [Ilie Guţan. Marin. Contemporanul. Savin. Nicolae. [Mircea Handoca. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade]. 1711. Timişoara : Hestia. nr. nr. 12. 7. Steaua. Milescu. Corespondenţă. AUREL În periodice: 1705. Universul cărţii. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. 32. Miscellanea. GYR. 10. p. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. p. p. 93. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. 1: A-H. ILIE În periodice: 1706. Vatra. 176-177. 2000. nr. nr. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. 18. Z. Bucureşti : Jurnalul Literar. Intransigenţa criticii asupra criticii. Marin.1704. 6-7.

Balăs. Petraş. Dan Voinescu]. Kányádi. Emil. 27. 2000. 86-87. Lungu. 10-11. p. Domokos. IULIA În periodice: 1719. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Mircea. HODJAK. Poeţi argonauţi.editura Saeculum. Zoltan. János. 2000.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Bianca Marcovici. nr. 1. Note despre poeţii români din Israel. p. Mureşanu. 2000. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. 7. 532-537. [Mioara Hapa. Gizella. nr. Vatra. 2000. Dispăruţii. HASDEU. nr. Imre József. p. Hervay. Alexandrescu. 11. Cultură şi valoare . HELIADE RĂDULESCU. Gheorghe. Korunk. p. Shaul Carmel. Universul cărţii. Petean. Alexandru. Miruna. Mircea Gorun. Horváth. Apostrof. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. 7-8. 8-9. [C. FRANZ În volum: 1724. Bertha. 10.Zburătorul. Helikon. p. 51. p. Andrei Fischof. [Luiza Carol. Zoltán. În: Emil Alexandrescu. Székely. 7. 1723. nr. 2000. HAR. MARIA LUCIA În periodice: 1720. p. 2000. [Maria Lucia Haţegan. Solo Har. p. István]. 141-143. 2000. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. 15-17. 5-6. LINDA În periodice: 233 234 . Manolache. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. SOLO În periodice: 1717. Mioara Hapa. Literatura română în analize şi sinteze. 10. 1-3. Ochiul de la capătul zilei. Bucureşti : Limes. Irina. GIZELLA În periodice: 1722. Tóth. Imre. Ion Heliade Rădulescu . Extenuarea unei idei. p. Iaşi : Timpul. Idealitatea recîştigată. nr. Steaua. Vol. Momentul 1848 . 1999]. HASDEU. Poezie română contemporană. HOGAN. [Szilágyi. Színes kavicsok. Jékely. Sándor. 2000. Jenő. Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 112-113. 2000. Iaşi : Timpul. 10. În: Emil Alexandrescu. Grigurcu.În periodice: 1716. Kiss. nr. HERVAY. HAŢEGAN. ION În volum: 1721.

35. nr. Bărbulescu. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. 2000. 1992]. Celălalt pas. În: Emil Alexandrescu. 2000. Mărirea şi decăderea artiştilor. Moartea morţii mele]. [Vintilă Horia. nr. 1999. Universul cărţii. Iaşi : Editura Timpul. La răspântie de drumuri. 10. 1999]. Emil. p. IOAN În periodice: 1728. 2000. Iaşi : Timpul. p. Alexandrescu. Oradea : Anotimp : Abaddaba. p. Dan C. HOREA. Breviar. 1731. 8-9. 22. Sergiu. MANUELA În periodice: În periodice: 1729. [Vintilă Horia. Literatura română în analize şi sinteze. Mihaela. Astra. Via crucis. Critica universitară. ***. p. Iaşi : Moldova. Ailenei. nr. 1995]. Romanul egocentric. p. Salonul refuzaţilor. nr. Bucureşti : Albatros. nr. p. Craia. Mai sus de miazănoapte. p. HOLBAN. Celălalt pas. Iaşi : Timpul. ANTON 235 236 . Balmuş. 3. [Viorel Horj. 1999]. Chirilă. [Viorel Horj. 2000. Geo. Genealogii. 16-17 . Bucureşti : Cartea Românească. HORJ. 6. p. Tomis. 164-177. Familia. Datorii de onoare. Simion. ION În periodice: 1733. Stiluri în proza interbelică. nr. p. VIOREL 1727. 33. nr. 11. Luceafărul. Oradea : Abaddada. Calistrat Hogaş . 2000. 2000.Singur. 2000. 63-64. 15. Bucureşti : Albatros. Sultana. 1999]. HOROPCIUC. 2000. Vasile. [Manuela Horopciuc. Privire în trecut. 3. 2000. Poesis. HOGAŞ. 82. Vintilă Horia. 1999]. ANTON În volum: În periodice: 1730. 10. [Ioan Holban. Malea Stroe. [Ion Horea. 271-273. 15. CALISTRAT În periodice: 1726. Universul cărţii. 16. 1734. Mihăilescu. România literară. 5. VINTILĂ În periodice: 1735. Dumitru. 2000. 154-156. HORVATH. 7-8. 13. 4. HORIA. Bucureşti : Jurnalul Literar. 3-4.1725. nr. Linda Hogan. 1732. 2000. Pavel. Calul troian. Calul troian. Bătăi în dungă. 10. 1999]. [Mihai Sorin Rădulescu. 2-3. 1. ***. HOLBAN. p. nr. p. În: Sergiu Ailenei.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

8. 2000. 4. Bucur. IONEL În periodice: 1798. nr. 1997]. 2000. Iaşi : Timpul. 2000. 40238 Tescani. Ghiţulescu. 2000. Teatrul azi. 1797. 1998]. 2000. p. p. 1999]. 170-175. România literară. Doina Ioanid. Familia. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Mircea. Mircea. Iulian Băicuş. Din şi prin câmpul poeziei. Iaşi : Junimea. România literară. Oedip. Cum l-am cunoscut pe Ionescu. 95. În: Emil Alexandrescu. 1-2. 2000. 33. nr. Lena. Bucureşti : Image. Morariu. 33. Mărturisiri şi opţiuni. p. 4-5-6. Oedip. nr. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. Falsa literatură . IOANID. România literară. 1806. p. p. Doina Ioanid. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1994. 100-103. Mioriţa. 1796. 2000. Arca. Grigurcu. Nicolae Ionel. [Anca-Maria Rusu. 2000. 2000 . Marcu. Alexandrescu. Luceafărul. Rădulescu. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 11. [Ioana Vlaşin. Angelo Mitchievici. Cecilia Ştefănescu. IONEL. Viaţa românească. p. O "carte . 24. Ferestre 98. Gheorghe. Arca. 38. Mircea Cărtărescu. Mircea. Grigurcu. 94-95. 2000. Gheorghe. Cecilia Ştefănescu. Ioan Glodeanu. 6. 1999]. [Valeriu Anania. 15. nr. 10. 43-44. Diaconu. Manole. p. Bucureşti : Unitext. Poezie română contemporană. Angelo Mitchievici. p. p. Misticul rebel. 14. Vol. Marius Ianuş. Misticul rebel. nr. Doina Ioanid. 49-50. nr. 1804. 6. 2000. p. 5. Gheorghe. NICOLAE În periodice: 1799. 1997. Crinul deschis. În: Iulian Rădulescu. Constanţa. [Nicolae Ionel. 5-6. 6. Bucureşti : Image. Mircea Cărtărescu. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Iaşi : Junimea. 247 248 . Ionel Ioanid. Ionesco după Ionesco. 2. 40238 Tescani. 1. 10. Pavel. Contemporanul. Emil. nr. Contemporanul. nr. Prietenie & literatură. [Nicolae Ionel. p. Romulus. 2000]. 9-15. 33. nr. 2000. 1809. 1805. p. Antigona din Meşterul Manole. 2000]. p. Florin Iaru."40238 Tescani". Marius Ianuş. Grigurcu. Luminiţa. 1801. Victor Nichifor. 520-523. Scriitori români care au creat în alte ţări. Alina.Apostrof". Florin Iaru. IONESCU. p. 12-14. 2000. 2000. Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. Laura. Domnica Drumea. În volum: 1802. 6. 6. [Ioana Nicolaie. Contemporanul. 11. p. Alexandria : Teleormanul Liber. Iaşi : Timpul. 4-5-6. nr. EUGEN În periodice: 1803. 162-163. În volume: 1808. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. 559-564. Oneşti : Aristarc. 1807. Meşterul Manole (teatru). Iulian. 2000]. 10.Mitchievici. 2000. 1999. Ghiţulescu. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Mircea. Buzea. Lazăr. Cecilia Ştefănescu. Cluj : Dacia. Eugen Ionescu. nr. 1800.

În: Iulian Rădulescu. p. 2000. G. [Gellu Dorian. De vorbă cu. România literară. Roxana. 1815. Mărturisiri şi opţiuni. Bucureşti : Crater. Publicistica lui Nae Ionescu (II). Sorescu. [Mircea M. 2000. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. 10. vol. Alexandria : Teleormanul Liber. Proză de cameră. MIRCEA M. [Mariana Ionescu. 2. Bucureşti : Roza Vânturilor. p. 16. Exerciţii de fidelitate. 1813. 13. Opere.IONESCU. p. nr. 1999]. [Mariana Ionescu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. 143-157. 2000. p. nr. 35. nr. 17. [Mariana Ionescu. 24. 2000. "Exerciţii de fidelitate". Sorescu.. C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. Mureşanu. 1820. 7. Luceafărul. În periodice: 1816. Contemporanul. 1823. Bucureşti : Semne. Recuperări. Ornea. 10. p. Tratat de metafizică : curs inedit. p. nr. p. p. Iubirea . 1814. Ionescu. [Mariana Ionescu. 2000. NAE În periodice: 1817. 140-143. Roşioru. 10. [Interviu]. Paul. Iulian. Craia. 7. 1999]. nr. Pavel. Tomis. Geografie cu îngeri. Tomis. Pravilă de morală practică. IONESCU. Exerciţii de fidelitate. nr. Mărturisiri şi opţiuni. 10. 2000. Exerciţii de fidelitate. nr. 19. Mariana Ionescu. Universul cărţii. [Nae Ionescu. Alexandru. Bucureşti : Editura Eminescu. 7. 2000. Universul cărţii. Bucureşti : Roza Vânturilor. Rădulescu. 9. Chihaia. 1999]. 1819. 2000]. Emil 249 250 . nr. 7. Dima. 22. Universul cărţii. 10. 35. nr. 16. Rădulescu. 1. 15. 2000. 2000. B. Simona-Grazia. Pe urmele lui Eminescu. 1999]. p. Sultana. 1999]. EMIL În periodice: 1824. 33. 2000. Ion. 1999]. 2000. Roşioru. 6. Cazul Nae Ionescu. 2000. IORDACHE. Iulian. Exerciţii de fidelitate. Roxana. Pentru întelegerea unui moment istoric.arhetip şi căderea sa în lume. Vasile. Z. 17. p. nr. 1999]. 1997]. [Nae Ionescu. [Nae Ionescu. Alexandria : Teleormanul Liber.. Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. 6. p. 7. 2000. [Mariana Ionescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Luceafărul. 9. MARIANA În periodice: 1810. 1811. Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. Exerciţii de fidelitate. nr. Miruna. p. 33. nr. 2. În: Iulian Rădulescu. 35. Un curs de filosofie. Publicistica lui Nae Ionescu (I). Luceafărul. 10. 1821. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. Ion. Bucureşti : Editura Eminescu. În volum: 1822. Geo. Taximetrist de noapte la New York. România literară. 1812. 1818. p. 2000. Silvestru. George. Tratat de metafizică. Bucureşti : Editura Eminescu. 2-3. Luceafărul. IONESCU.

p. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Poezie românească. Alba Iulia : Altip. p. [Gheorghe Iova. 2000. p. 2000. IORGA. 1999]. nr. p. ISTRATI. 1831. 1. 5. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 11-12. Învăţarea iubirii. 2000. 2000. PANAIT 1829. nr. ION În periodice: 1834. În periodice: 1830. Universul cărţii. Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. Mircea. EMIL În volum: 1833. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Universul cărţii. 46. 1832. 10. 2000]. Iorga. 33. Tărâmul cerului pierdut. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. nr. Povestea unei femei. 9. 2000. [Doina IovănelSpineanu. Relaţia epică. Iaşi : Timpul. 524-525. 10. teoretician al istoriei. nr. Tragedie şi haiku. Craia. nr. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 1999]. Berceanu. 14-15. Tragedie şi haiku. 10. 1999]. Vatra. Schiţă de portret. 30. 1998]. Universul cărţii. Sorin. Grigurcu. Z. 2000. Emil. 10-11. 2000. p. Burlacu. cea fără de păcat. Vatra. IOSIF. 2000]. 2000. p. Generalităţi cu privire la studiile istorice. România literară. Cluj-Napoca : Dacia. [Ion Istrate. Universul cărţii. Iaşi : Timpul. 2000]. 2000. nr. Luceafărul. [Doina IovănelSpineanu. Iaşi : Polirom. Mihai. 9-15. Iorga. Familia. nr. Panait Istrati. 5. Bucur-Perţe. Relatia epică. 1825. [Marius Iosif. 11-12. Victoria. Gheorghe. Milescu. 1. Ornea. Şora. 10. p. p. IOVA. Victoria. 33. 1999]. nr. Piteşti : Paralela 45. [Doina IovănelSpineanu. În: Caietele Rebreanu. 23. p. DOINA În volume: 1835. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". p. Doru George. NICOLAE În periodice: 1826. p. Ana.Iordache. [Interviu]. 3. 11-12. MARIUS În periodice: 1827. 2000. 1. IOVĂNEL-SPINEANU. 251 252 . 1999]. N. Floarea. ISTRATE. Preda. p. Un Gogol dezideologizat. [N. România literară. Sultana. nr. 9. 2000. Paşii poetului. Cluj-Napoca : Napoca Star. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. Lecturi subiective. 6. Scriitori români care au creat în alte ţări. 2000. Iaşi : Timpul. [Emil Iordache. Studiu despre Gogol. 37-39. Milescu. 9. GHEORGHE În periodice: 1828. 172-174. ISAC.

p. "Porunca inimii". nr. 2000. ALEXANDRU În periodice: 1850. 40. IVASIUC. Ulici. p. p. 2000. 2000]. p. Poezie română contemporană. 4. 2000. Laurenţiu. Gheorghe. 2000. Vol. Romane şi romancieri în secolul XX. 576-580. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Gheorghe. Sexagenara şi tânărul. Maria. 12. nr. 33. Poezie română contemporană. 581-587. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Blestem şi libertate în Levant. Goci. 10. Poezia nefeminină a Norei Iuga. 360-361. 1837. IVANCIUC. 1845. p. nr. 1-2. Câtă cultură. Grigurcu. atâta sinceritate. Grigurcu. În volum: 1849. 1. nr. nr. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. România literară. Bucureşti : Albatros. 2000. 2000. Tudorel. Mărturisiri şi opţiuni. nr. Regăsirea timpului pierdut. Bucureşti : Vinea. 2000. Nicolae. 570-575. Întâmplări în suprarealitatea imediată. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alex. Alexandru Ivasiuc (1). 2000. 15. 2000]. 565-569. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alex. În: Iulian Rădulescu. Ştefănescu. Contemporanul. Sarcasmul adevărului. România literară. Mitică şi Hyperion. Luceafărul. Vol. Vol. 1999]. p. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 85-86. Cartea cuceririlor. Bucureşti : Cartea Românească. p. Panait Istrati. 5. Irod. Cuvîntul. De la cântecele focului la cântecele cernelii. 26. Ştefănescu. 100-112. Cartea cuceririlor. Octavian. 1840. 4. Bucureşti : Albatros. Soviany. Sexagenara şi tânărul. [Nora Iuga. [Cornel Ivanciuc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. 2000]. Iulian. 2000. 2000. 46. 588-596. CORNEL 1838. Aureliu. Vatra. Bucureşti : Du Style.1836. [Nora Iuga. Nicoleta. p. 1. În volum: 1842. Luceafărul. p. 1. p. Farmecul mişcării. 1848. nr. p. 253 254 . În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Rădulescu. Grigurcu. 1841. 1843. 1846. [Cornel Ivanciuc. 34. Lirism domestic: Nora Iuga. lapte cu miere şi puţin ardei iute. Vol. Grigurcu. 1999]. 1844. 2000. IUGA. Gheorghe. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 6. p. Praf de stele. 1. 23. Cartea cuceririlor. În: În periodice: 1847. p. Bucureşti : Cartea Românească. În: Laurenţiu Ulici. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Inima ca un pumn de boxeur. 1839. O carte cuceritoare. Poezie română contemporană. 157-165. 2000. 7. 1. În: Aureliu Goci. [Nora Iuga. Breban. 2000. Poezia Norei Iuga. Sălcudeanu. Urian. 4. Vol. Poezie română contemporană. Alexandria : Teleormanul Liber. 2000. [Cornel Ivanciuc.

Contemporanul. Efebul de la Marathon. p. 2000. O posibilă viziune asupra prozei actuale. Aureliu. 2000. 1. Tentaţia clarificării critice. [Interviu]. nr. 80-81. 2000. Poezia lui Cezar Ivănescu. 2000. 2000. Grigurcu. IVĂNCEANU. IVĂNESCU. Mitică şi Hyperion. În: Angela BaciuMoise. 600-605. Vatra. 1866. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. 1999]. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Boldea. Boldea. [Ruxandra Ivăncescu. 10. Vatra. Breban. Nicolae. Cuvîntul. Ulici. 1861. 4. Contemporanul. Bucureşti : Crater. 1859. În: Gheorghe Grigurcu. Cezar Ivănescu. 2000. 10. 1858. Poetul şi moartea. 1852. Sud Est. 4. 14. Galaţi : Arionda. Mărturii la sfârşit de veac. p. p. 1-2. 1865. Milescu. 1-2. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. În: Aureliu Goci. 239-240. Victoria. Alexandru Ivasiuc (3). Bucureşti : Du Style. Laurenţiu. p. Iulie. Grigurcu. 2000. 10. nr. România literară. Cornel. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezia lui Cezar Ivănescu. Micul gladiator. 4. 255 256 . Vol. nr. nr. 1857. Eugenia. VINTILĂ În volum: 1855. nr. p. Poezie română contemporană. Baciu-Moise. 87-93. Poezie română contemporană. p.[Interviu]. În volum: 1854. Grigurcu. Gheorghe. Bucureşti : Paralela 45. 10. Romane şi romancieri în secolul XX. 2000. Poeme. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 10. 2000. Universul cărţii. nr. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. 2000. CEZAR În periodice: 1860. Goci.Ruxandra Ivăncescu. Cezar Ivănescu. 2000. p. Gheorghe. Gheorghe. 33. 72-74. Vintilă Ivănceanu. Poezie română contemporană. Alexandru Ivasiuc. [Cezar Ivănescu. În volume: 1863. 1864. Iulian. p. Alexandru Ivasiuc (2). În: Gheorghe Grigurcu. nr. Moraru. 4. nr. [Cezar Ivănescu. 606-613. 5. p. p. 11-12. Angela. 1. Nicolae. Vol. 2000. p. nr. Grigurcu. Timpul "vrăjit" al lecturii. 4. Iulian. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 92-102. Breban. 1862. 41. 1853. Bucureşti : Paralela 45. 81-82. [Ruxandra Ivăncescu. p. 1999]. 597-599. p. RUXANDRA În periodice: 1856. Piteşti : Paralela 45. 279-290. Vol. 2000. 28. 2000. Cordoş. 1999]. Poezie românească. 1999]. 1. [Ruxandra Ivăncescu. 42. 33. Bucureşti : Minerva. Stela Covaci: Timpul asasinilor. Sanda. 6. Vol. În: Laurenţiu Ulici.1851. Gabriela. Ursachi. 1. Guzun. Gheorghe. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Vatra. 2000]. Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". 2000. IVĂNCESCU. O nouă viziune asupra prozei contemporane. nr. 10. În: Gheorghe Grigurcu.

Apostol. 2000. Universul cărţii. roman liric. Vol. 1877. 614621. 21. Cântece de-ngălbenire. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". 2000. p. IVIREANUL. 1999. 2000. 6. MARTA În volume: În periodice: 1869. 1999. Timişoara : Helicon. 1. JÉKELY. p. Între tăcere şi tăcere. Scrisori către fiii noştri : aforisme. Paulina Popa. Domokos. p. 10. semne. 2000. 2000. Un pretins optzecist. Milescu. Bucureşti : Editura Universităţii. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Târgu-Mureş : Custos. Luceafărul. 36. Celălalt. Galaţi : Logos. Bertha. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Colecţia BPT a editurii Minerva. [Izsák Marta. Cuvinte sărutate de îngeri. Doina Jela. Mircea Ivănescu . Victoria. 6. 12. În: Gheorghe Grigurcu.IVĂNESCU. nr. 5. Mona-Ra. Bărbulescu. IZBĂŞESCU. 1875. 15. p. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 33. Vol. 1999. Contemporanul. 2000. 1. 5. Bogdan. nr. 110-129. [Gheorghe Izbăşescu. Audi. În volum: 1867. MIRCEA În periodice: 1873. [Szilágyi. Zoltán. Gizella. deopotrivă. 1998]. p. 42-48. 1874. nr. Timişoara : Augusta. nr. De vorbă cu. Mică epopee şi. Grigurcu. ANTIM În volum: 1871. nr. p. În: Antologie de literatură română veche . 2000]. În: Apostol Gurău. Gurău. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2000. GHEORGHE În periodice: 1872. tace. Jenő. p. Niţu. 6. [Mircea Ivănescu. Poezie română contemporană . Iancu. 622-626. p. Horváth. Mureşanu. Bucureşti : Semne. Miruna. IZSÁK. Cristina. Deva : Emia. DOINA În periodice: 1876. 2000. Imre. Poesii vechi şi nouă]. 10. 1997. 16. Simion. confesiuni. 33. p. 16. ZOLTAN În periodice: 257 258 . vide.. Gheorghe.. Lugoj : Dacia Europa Nova. nr. 2000. 1868. Antim Ivireanul. Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. Valeriu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 1870. Ion Căliman. 10. Luceafărul. Hervay. Universul cărţii. Marinescu. p. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). Simion."La aniversară". Bărbulescu. Kiss. [Interviu]. Grigurcu. România literară. JELA.

Angliai levél. Despre "ardelenismul" eminescian.. JUCAN. nr. Cluj-Napoca : Dacia. p. [Kaffka Margit. nr. Dezvăluiri lirice târzii. Helikon. Don Quijote şi jocul de-a memoria. boeme regăsite. Gizella. JURCĂ. Imre József. 1973]. nr. Familia. Baia Mare : Cybela. p. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881.Kányádi. György. 51. nr. 6. Ioan. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 6. p. Korunk. 5. Tóth. István]. ". MARGIT În periodice: În periodice: 1886. János. 7. 1. KAFFKA. 1880. Zoltan. Jenő. [Claudia Keuterman Duminică. Musafira de la miezul nopţii. nr. Karácsony Benő. 27. Réka. Helikon. Balăs. Ion. 2000. Diana. Imre. KÁNYÁDI. p. Bertha. [Szilágyi. 2000]. 2000. KEUTERMAN DUMINICĂ. Sensuri lirice. Gömöri. 10. 83.. 3. 2000. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". 89-93. Moldovan. [Ştefan Jurcă. Bucureşti : Semne. 1998]. nr. Moldovan.hogy jó feleség váljon belőle". 2000. p. 7. János. p. Luceafărul. 2000. p. Jékely. Székely. România literară. Sándor. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. nr. p. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. [Gheorghe Jurcă. Tóth. Látó. Domokos. Liviu. nr. Ioan. nr. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. p. Cluj-Napoca : Clusium. 7-8. KARÁCSONY. Zoltan. 2000. Grăsoiu. JURCĂ. LÁSZLÓ 1884. KIRÁLY. 2000. Familia. Eminescu şi Ardealul. 3. 2000]. GRAŢIAN 1882. Steaua. 16. Poeme uitate. 33. M. Horváth. Scara de nisip. Színek és évek. Scara de nisip. Zoltán. [Gheorghe Jurcă. Kiss. 2000]. 1-3. 2000. 2000]. Buzaşi. 11. 2000. Balogh. Kányádi. CLAUDIA 1883. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 35. István]. SÁNDOR 259 260 . 7. nr. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 43. Székely. Helikon. p. 97-101. Câmpan. Mai există "violon d'ingres". Sándor. Viaţa şi moartea în culori şi sunete. Jékely. 1885. [Graţian Jucan. Hervay. 1-3. 2000.

p. În: Gheorghe Grigurcu. Sándor. 1. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. Korunk. 1892. 1897. 1968-1978. nr. Horváth. 2000]. 3. 1898. În: Gheorghe Grigurcu. 471-472. 1. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. p. 3. Zoltán. nr. nr. Bertha. 2000. Grigurcu. Kozma. Poezie română contemporană. 4. Bertha. În: Gheorghe Grigurcu. KOZMA. András]. Emil. Helikon. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 7. Hervay. 1999]. 646-653. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. KÓS.Meşterul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 639-645. Grigurcu. éva. László. 2000. 2000. Alexandrescu. 1. Dilema lui Făt-Frumos. István]. Vallás mint hazafiság. Kacsó. KOVÁCS. 1. [Szilágyi. Markó. p. Balla. 2000. p. nr. szakad és omlik. În: Emil Alexandrescu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 261 262 . Poezie română contemporană. Gheorghe. A part pedig. nr. În volum: 1889. 7. MÁRIA În periodice: 1895. Gizella. Kiss. KIROPOL. p. p. György. Nicolae Labiş . 5. Poezie română contemporană. Vol. Székely. Tóth. Domokos. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 21. Un rimbauldian român. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Imre. 2000. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. éva. 2000. nr. 7. 1-3. 111-113. Helikon. Iaşi : Timpul. Zsófia. LABIŞ. p. Poezie română contemporană. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig.1887. 633-638. János. 1-3. Iaşi : Timpul. Imposibila euharistie. Kós Károly kiáltása. 627-632. szakad és omlik. Orientări. Zoltán. Gheorghe. România literară. KÁROLY În periodice: 1896. [Miron Kiropol. Géza. Korunk. Croitoru. Visry. Jékely. p. 1891. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. Partomlás. Grigurcu. p. p. Zoltan. p. JENŐ Kányádi. Ceea ce sferele gândesc despre noi. 9. Jenő. 2000. Helikon. MIRON În periodice: 1888. Béla. 2000. 2000. Estetism şi panteism. Kinga. Vol. Herta. [Kozma Mária. Dan. Vol. KISS. Poezia lui Miron Kiropol. Grigurcu.. 33. nr. Vol. 2000. Szőcs. [Király. tendinţe. Helikon. Angliai levél. 1890. Gheorghe. Literatura română în analize şi sinteze. 2000.. 108-111. Gömöri.

Socrate se plânge după Diotima. p. [Vasile Grigore Latiş. Bucureşti : Du Style. coordonate şi realizări în poezia românească. Bucureşti : Editura Eminescu. Alexandrescu. 2. 26. Exerciţii de libertate. nisipuri. p. nr. Cucu. În: Gheorghe Grigurcu. Mitică şi Hyperion. [Liliana Lazia. 1998. 32-32. Bucureşti : Du Style. Orientări. MIHÁLY În periodice: 1901. 2000. nr. ploi. 2000. LAZĂR. p. 2000. p. 7. [Şerban Lanescu. Bucureşti : Editura Eminescu. 6. 123-125. 321-322. Ulici. ploi. Un "arhivar" al Iubirii. Stela Anchidin. nr. În: Laurenţiu Ulici. Curticăpeanu. 4. 2000. Bărbulescu. nr. Gheorghe. Craiova : Ramuri. VASILE GRIGORE 1907. 2000. 472-473.Mioriţa. 1999]. Şapte zile pe pământ. Un demonic. În: Emil Alexandrescu. Emil. 654-656. Orientări. Corabie spre Magonia. . 1999]. ploi. nr. Korunk. p. 1900. Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. Grigurcu. 362-363. p. Urcarea "muntelui alb". 1908. p. Ştefan. 3. Mitică şi Hyperion. În: Laurenţiu Ulici. Doina. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. Iaşi : Timpul. Luceafărul. Bucureşti : Editura Eminescu. [Simona Nicoleta Lazăr. Tomis. Mătăsuri. 25. "Mătăsuri. tendinţe. LASCU. Codin. Poezie română contemporană. IOAN În volum: 1904. LAKATOS. Baia Mare : Proema.. LAZIA. Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice. Laurenţiu. p. Ulici. Literatura română în analize şi sinteze. p. Vol. LATIŞ. nisipuri. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. tendinţe. 2000]. 263 264 . 1999]. p. Iaşi : Timpul. 36. LANESCU. Un aisberg deasupra mării. Nicolae Labiş . [Lakatos Mihály: A ribanc. 1999]. 474. 35. 1999]. K. coordonate şi realizări în poezia românească. Simion. În: Emil Alexandrescu. [Ioan Lascu. Bucureşti : Semne. Alexandrescu. 1. 2000. DAN În volum: 1905. Literatura română în analize şi sinteze.. Balăs. 2000.Moartea căprioarei.1899. ŞERBAN În periodice: 1902. Orgoliul liniei înguste. [Liliana Lazia. Attila. Olăreanu. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Câinele din Pompei. Mătăsuri. Laurenţiu. 2000. Emil. 3. LAURENŢIU. Mătăsuri. Nicolae Labiş . 2000. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. ploi. Luceafărul. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. 2000. 1999]. 10. Familia. nisipuri".

Efuziuni delicate. Tomis. Árpád. LĂPUŞAN. 3-5. VIRGIL În periodice: 1915. Emese. Lajos. nr. Farkas. 2000. 2000. p. Emese. LÁSZLÁFFY. Cuvinte lângă zid. 1999]. [Aurelia Lăpuşan. ALEXANDRU În periodice: 265 266 . 2000. ALADÁR În periodice: 1912. Lászláffy. [Ioan Lăcustă. 35. Mihăilescu. Egyed. Molnos. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Cătălin Lazurca. Adevăr şi diversitate. Voinescu. LĂCUSTĂ. p. p. [Lászláffy. 2000. CĂTĂLIN În periodice: 1911. 23. Luceafărul. 2000]. 8. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 33. Árpád. 8. 11. LEON. Egyed. 9. Bertha. 8. p. 2000. Constanţa : Mondograf. Radu. Petru M. Lászláffy. nr. nr. Haş. ION În periodice: 1909. 6. Sorin.În periodice: LAZU. LAZU. nr. Aladár. Şansa poemului în proză. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. Csaba. Roşca. 51. Lajos. Arca. Steaua. Helikon. 4-5-6. Florin. Orient Expres. Farkas. nr. Molnos. 11. Presă şi teatru în Dobrogea. LÁSZLÁFFY. 1999]. 47-48. LAZURCA. p. Lajos. 24. Remix. Magyari. 8. LÁSZLÓ. Z. Timea]. p. Bertha. [László Alexandru. 2000. Ornea. CSABA 1916. 11. Continuarea cuvântului. Bucureşti : Vinea. Aladár. Magyari. 2000. Timişoara : Marineasa. Voinescu. 2000. 3-5. E putred misterul. Bucureşti : Viitorul Românesc. AURELIA În periodice: 1914. [Lászláffy. IOAN În periodice: 1913. Timea]. Csaba. Helikon. nr. Luceafărul. 1999]. Bucureşti : Vinea. 11. 2000]. România literară. [Ion Lazu. p. LIDIA În periodice: 1910. nr. Zoltán. Tamás. Zoltán. [Lidia Lazu. Lajos. 1998]. 41 de luni care au schimbat România. 202-204. Cluj-Napoca : Dacia. Radu. p. Imaginea unei vremi încrîncenate. nr. Tamás.

45-46. 267 268 . Luceafărul. 2000. Convivialitatea cu şi fără strigături. 2000. Eminescu . Weber. p. nr. p. 8. Alin. LIVIU În periodice: 1918. Anchetă Luceafărul. 2000. 11. Lazăr Zăvăleanu. Luceafărul. Steaua. 10. 10. nr. 22. 7. 7. 2000. 18. R. Doi năsăudeni. 2000. 1997]. p. 10. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. 51. Iarna iubirii. Bucureşti : Humanitas. 10. Cristian. Iaşi : Cronica. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. Bucureşti : Humanitas. nr. 10. 9. Cătălin. nr. Ioan. 3. Gabriela Linul. LIICEANU. nr. Despre limită. Luceafărul. Contemporanul. 1928. 1925. Iarna iubirii. Tomis. [Gabriel Liiceanu. Alin. Cristian. Alin. Spiridon. GABRIELA În periodice: 1927. Renate. nr. 2000. Vasile. LIVESCU. p. 2000. [Gabriela Livescu. 4. 51. 12. p. 2-3. Laura. nr. 2000. Constantin Noica]. p. 1999]. [Corneliu Leu. nr. 2000]. 58. p. 8. nr. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. 2000. GABRIELA În periodice: 1930. Contemporanul. 1990]. Steaua. LINUL. reviste. Valeriu.1917. 55. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. 1999]. 9. GABRIEL 1924. Despre limită. 11. 2000. Glodeanu. Contemporanul. Vasile. Piatra-Neamţ : Crigarux. 49-50. p. LIVESCU. Cristian. Steaua. 8-9. 2000. Contemporanul. LEU. Andrei Pleşu. 4. Întâiul Eminescu. 1922. 1921.falsul epigon. 5. Virgil Leon: "2". LEONTE. 1929. 1998]. I. nr. p. ***. nr. Familia. 35. 55. 39. cărţi şi reviste. 1926. p. Eternul acum. p. "Stampa ornata". CORNELIU În periodice: 1919. Piatra Neamţ : Crigarux. Alin. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Bu-hu-huo! Contemporanul. Atunci când legea nu ne place. 2000. 7. nr. Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. Cluj : Napoca Star. nr. Ţîrlea. [Liviu Leonte. Scriitori. 6. 12. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Despre scriitori. nr. cărţi. 2000. [Cristian Livescu. 41-44. 2000. p. 51. Varvari. Bucureşti : Realitatea. Gheorghe. Spiridon. 4. Cristian. [Nicolae Trifoiu. 4. 4. 1923. Buduca. p. p. 1997].

reprezentanţi în 1940. p. Alexandrescu. Luceafărul. Ediţiile critice . 2000. C. LOVINESCU. 1. 1944. Z. Jurnalul unui memorandist. note şi comentarii de Anca Sârghie]. 42. 25. Bucureşti : Humanitas. Un medic şi romanele sale. Simuţ. 1999]. p. Negoiţescu. Constanţa : Leda & Muntenia.Istoria literaturii române contemporane. nr. 22-23. 2. O reeditare binevenită. nr. [Monica Lovinescu. [I. probleme şi nelinişti. 269 270 . 2000. George. p. Gheorghe. nr. MONICA În periodice: În periodice: 1933. Daniel. 514-516. 2000. 1999]. Tomis. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000. Direcţii. Negoiţescu. Vatra. 35. 1936. 7-8. Sanda. VICTOR În periodice: 1931. Iaşi : Timpul. 14. 11. 6. România literară. p. Luceafărul. File de memorialistică. Băileşteanu. [Monica Lovinescu. Ion. 2000. Bucureşti : Humanitas. Adam şi Eva. Octombrie. 539-540. 12. p. nr. Emil. nr. LOVINESCU. La apa Vavilonului. 1932. p. 7. 1999]. Roşioru. p. 33. Ion Vinea]. [I. LOVINESCU. În volum: 1938. 2000. p. Adam fără Eva. nr. Curierul românesc. p. 36. Cu necruţare de sine. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Bucureşti : Humanitas. 35. 2000. De la jurnale la memorii. nr. Bătălia pentru Lovinescu. Constanţa : Leda. Emil. [Nicolae Cristea. E. Ion. îngrijirea ediţiei. p. 5. 4. Alexandrescu. Emil.ritmuri. EUGEN evoluţia criticii literare. Bucureşti : Humanitas. 24-25. 2000. [Monica Lovinescu. Vatra. Ilea. Adam fără Eva. 1. Acest plural. 1999]. Moartea unui artist. nr. În: Emil Alexandrescu. orientări. Grigurcu. p. 10. Horia Lovinescu. 2000. 10. Cistelecan. Despre E. 33. [Victor Loghin. Manu. 1999]. Lucian Blaga. 1999]. La apa Vavilonului. 2000. România literară. 1999]. La apa Vavilonului. nr. Piteşti : Paralela 45. 33. Lovinescu. Alexandru. 1934. Familia. Jurnal. 1942. 42. nr. Gabriela. Eugen Lovinescu. [Liviu Rebreanu. Actualitatea unui manifest. p. 33. 2000. Iaşi : Timpul. La apa Vavilonului. Despre E. 2000. Alexandru. [Monica Lovinescu. 1999]. p. 1935. România literară. 1937. 7. 1. Rogozanu. 2000. Lovinescu. 1943. Ornea. nr. 1941. 29. Fănuş. [Victor Loghin. Studiu introductiv. Monica Lovinescu. nr. p. Cordoş. 9. Lovinescu . Vatra. Ursachi. HORIA În volum: 1939. Piteşti : Paralela 45. Mihail Sadoveanu. 79-81.LOGHIN. În: Emil Alexandrescu. 6.

1951. Gheorghe. LUNGU. 2000.. 17-21. 35. 2000. 2. 1953. antologie comentată. [Liviu Lungu. În: Monica Spiridon. 2000. Întâmplare. 7. p. 1999]. Lovinescu. Grigurcu. 7-9. La apa Vavilonului. Simion. 199. Poezie română contemporană. p. p. Popovici. 11. 1954. Gheorghe. Grigurcu. Monica. 2. Vocea inconfundabilă. nr.şi în întruchipările sale publice. Tudorel.1945. Petra. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. Chetă la flegmă. 10-11. Ştefan Bănulescu. p.. ci într-o împlinire totală . 1999]. Poezie română contemporană. nr. Un univers al deriziunii şi al degradării. 8-9. Poesis. Doctor Faustus. Bucureşti : Humanitas. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". Monica Lovinescu despre sine. 36-44. 8. 2. 1999]. p. 95. Grigurcu. Vol. ALEXANDRU În periodice: 1950. poate fi dăruire. În periodice: 1957. p. Cu mîna dreaptă. Tomis. Vasile. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 271 272 .. Vanci-Perahim. 10. Gherasim Luca în România. 2000. receptare critică. Dugneanu. Vol. 6. Poezia lui Alexandru Lungu. nr. 2000. Paul. 251-252]. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. LUCA. [Monica Lovinescu.. Poezie română contemporană. 9. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 75-79. 1947. 2000. 33. p. LIVIU În periodice: 1958. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Poezie română contemporană.". Gheorghe. 11. 1956. La apa Vavilonului. p. Diaconu. nr. Gheorghe. p. Braşov : Aula. În: Gheorghe Grigurcu. [Monica Lovinescu. Iaşi : Ou Topos. nr. nr. 33. 8-9. Z. Urian. 6. Bucureşti : Humanitas. nr. Unde scurte II. nr. a spiritului. Vol. 10-16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. [Monica Lovinescu. 6. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. seismograme. Contemporanul. Poezie română contemporană. În volum: 1948. LUNGU. Grigurcu. Vol. 1. [Dan Lungu. Ştefan Bănulescu monografie. O poezie mistică. Poesis. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 8. Gheorghe. România literară. p. Viaţa românească.. Cuvîntul. [Interviu]. p. Grigurcu. 2. Vol. DAN 1949. Bărbulescu. p. După-amiaza poetului. nu numai prin esenţa sa. Ornea. 8-9. 5-6. LUNGU. Vlah. 7. 2. 1999]. 2000. 22-28. p. 1955. Marina. Cuplul mitic al culturii române. "Roua de apocalips". 87-88. 1946. "Poezia. România literară. Bucureşti : Folio. p. 2000. p. 2000. 2000. GHERASIM În periodice: În volum: 1952. Mircea A. Bucureşti : Humanitas.. În: Gheorghe Grigurcu. 12.

[Liviu Lungu. Iaşi : Timpul. Stepa. Alexandru Macedonski . p. 10. 1999]. Contact. 2-3. 1998]. p. nr. Drăghici. Alexandru Macedonski. Alexandrescu. Emil. Tomis. Emil. 2000. 2000. p. 1999]. Alexandrescu. Alexandrescu. 2000.1959. Ilie. Vatra. Ion. p. 241-242.Psalmi. 6. Constanţa : Dada. 35. 238-239. Întâmplare. Iaşi : Timpul. [Felix Lupu. Nevoia de certitudini. nr. În: Emil Alexandrescu. Poezia lui Alexandru Macedonski. 2. În volum: 1970. Alexandru Macedonski . Literatura română în analize şi sinteze. 35. MIRCEA În periodice: 1960. 11. România literară. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. 2000. Textul ca metaforă. Învăţăturile lui Nea Goe. nr. Noaptea de aprilie. 33. Milescu. MAGYARI. Constantin.Rondelul rozelor de august. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. nr. 2000. Singurătatea nu-mi aparţine. Victoria. p. 1964. un poet pus pieziş în faţa destinului. [Mircea Lungu. Emil. Literatura română în analize şi sinteze.Rondelul rozelor ce mor. 1966. Alexandrescu. 240-241. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000]. MACHIDON. 2000. Noaptea de mai]. un poet pus pieziş în faţa destinului. 8. 19-25 . Alexandru Macedonski. 239-240. 7. p. Emil. MACOVEI. Alexandru Macedonski . Tomis. [Ion Machidon. 2000. Roşioru. MACEDONSKI. p. 2. LUPU. [Nicolae Macovei. 13. 1969. 2. Universul cărţii. Iaşi : Timpul. Violon d'Ingres. Alexandrescu. nr. Iaşi : Polirom.. Roşioru. "Dosarul" Mircea Eliade. În: Emil Alexandrescu. vol. România literară. În: Emil Alexandrescu. ALEXANDRU 1965. nr. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. LUNGU. 1968.Noaptea de decemvrie. nr. Ilie. 32. 6. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Istorie literară. Ion. În: Emil Alexandrescu. Rogozanu. p. Tomis. p. 19-26. p. Neagoe şi Nea Goe. Roşioru. Vatra. 2000. 1999]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. LAJOS 273 274 . Alexandru Macedonski . Emil. 2000. 1963. Constantin. C. 33. [Alexandru Macedonski.. 35. Alexandru Macedonski . Grădinile suspendate. 2000. [Daniel Dimitriu. nr. 1967. p. 2000.Rondelul rozei ce-nfloreşte.. 45. Bucureşti : Folio. p. Adevăratul Macedonski. NICOLAE În periodice: 1971. Literatura română în analize şi sinteze. Noaptea de noiembrie. Ion. De la poet la poeţi. 347. 241. FELIX În periodice: 1961. În: Emil Alexandrescu. Georgeta. 10. 6. Vinea. ION În periodice: În periodice: 1962. p.

condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. Breviar. 2000. Irina. p. 10. nr. nr. Dumnezeu nu e tatăl. România literară. Maiorescu. 7. 46. 3-5. Victoria. 10. Árpád. Pârvulescu. 2629. 2000. p. În volum: 1980. România literară. Milescu. Poezie şi proză. 1999. p. Bucureşti : Nemira. nr.În periodice: 1972. nr. Ioana. Emese. Ştef. 7. Traian. [Lászláffy. 44. nr. astăzi. 7. Lajos. 127129. 2000. 2000. 8. [Ion Malancu. 1998]. Familia. Zoltán. MALIŢA. LIVIU În periodice: 1982. MIRCEA 1978. 2000]. 1975. George. p. În: Gheorghe Grigurcu. Titu Maiorescu. 144-147. nr. 7. Aladár. 6-7. Zece mii de culturi. MALANCU. Felipe şi Margherita. Egyed. 10. nr. 95. Alexandru. Între candoare şi teamă. Tamás. 1974. Timea]. MAIORESCU. Viaţa românească. Bertha. Un bărbat modern. 2000. 33. p. 1977. nr. [Liviu Maliţa. Bucureşti : Crater. MALAMEN. Grigurcu. p. Manolescu. Csaba. 2000. 9. 2000. În volum: În periodice: 1981. Emil. 2. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Eminescu . Lászláffy. Maiorescu asasin? Luceafărul. 12. 16. Felicia. p. 1. Marinca. TITU În periodice: 1979. [Iolanda Malamen. Marin. p. [Mircea Maliţa. nr. meseria de călău şi melancolica regină . 37. Alt Rebreanu. Poezie română contemporană. p. 2000. Ioana. Bucureşti : Crater. Molnos. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI. Iaşi : Timpul. Mincu. Sentimentul bine temperat. 7. 2000]. "Geomodernitatea". Helikon. Nicolae. Gheorghe. Petraş. 44. 18. Farkas. Lajos. ION 1973. Miscellanea. 33. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 33. Magyari. 1976. 275 276 . p. Cluj : Cartimpex. România literară. 2000. Eu. 11. MALIŢA. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. p. p. nr. 29-33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Sufletul din oglindă]. Pârvulescu. Vol. 2000. Alexandrescu. 2000. Apostrof. Universul cărţii. În: Emil Alexandrescu.

nr. 2-3. Angela. Ioanid. 2000. Bucureşti : Du Style. [Norman Manea.Despre clovni: dictatorul şi artistul. Mureşanu. 1999]. În volum: 1989. C. Bucueşti : Editura Eminescu. 1998]. [Ion Manolescu.MAN. Marian Victor. 4. 70-71. 2000. 16-17. p. nr. 2000. Octavian. În: Angela BaciuMoise. MANU. 3. 17. MIHAI În periodice: 1987. Gheorghe. Laurenţiu. p. 7. În: Laurenţiu Ulici. nr. 1998]. MANEA. [Diana Manole. 10. 94-96. 11. nr. 1993. 1998]. O antologie a literaturii române arădene de azi. 2000. ION În periodice: 1991. Bucureşti : Univers. MANIUŢIU. Luceafărul. Manolache. În periodice: 1988. 2000. Tabieturi de seară. p. [Mihai Maniuţiu. Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". Universul cărţii. nr. 3-4. Scrierea şi cosmetica. Casa melcului. 95. Viaţa românească. Mărturii la sfârşit de veac. NORMAN În volume: 1985. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". 2000. Apostrof. p. 2000. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. nr. Curierul românesc. 10. 11. nr. Liftul din călimare. 255-256. Nicolae Manolescu.[Interviu]. Galaţi : Arionda. O antologie a scriitorilor arădeni. 2000]. [C. [Vasile Man. 2000. Marian Victor. [Diana Manole. VASILE MANOLE. p. Dragoste printre etaje. 2000. Buciu. 1986. Octavian. 277 278 . Arad : Mirador. 1. NICOLAE În periodice: 1992. Ulici. Vol. Istorii pe care n-am să le scriu. EMIL MANOLESCU. Virtuţile naraţiunii virtuale. Soviany. MANOLESCU. Miscellanea. 5. 1997]. Steaua. 1990. 10. 7. Miruna. Alexandru. Bucureşti : Hasefer. Baciu-Moise. p. 131-132. Mitică şi Hyperion. Cultură şi valoare . p. 5. Mocuţa. Bucureşti : Allfa. DIANA În periodice: În periodice: 1984. p. Ştefan. nr. 11. 10. 12. Buciu. Înscrierea la neo-onirici. 2000. p. Bucureşti : Du Style. Contemporanul. Irina. 10. Soviany. Norman Manea . Petraş. Contemporanul. 51. p.editura Saeculum. MANOLACHE.

Cele trei Crişuri. Luceafărul. BIANCA În periodice: 2001. [Emil Manu. Note despre poeţii români din Israel. 1999]. p. În: Iulian Rădulescu. Iulian.[Interviu]. nr. "Eminescu în timp şi spaţiu". Vatra. Amprente. 99-100. Vol. Angela. 2000. nr. Vesperalia. Luceafărul. [Emil Manu. 2000. 2000. Miruna. p. Mărturisiri şi opţiuni. Imaginea lucrurilor. 13. nr. O interesantă piesă de teatru-eseu. 1999]. În volum: 1999. 20. Bulgăr. [Emil Manu. 1999]. 126-133. p. Mircea Gorun. Baciu-Moise. 2000. 2000. 2000. Alexandru. 2-3. 1998. 2-3. 10-11. 279 280 . activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. 1. Lungu. Steaua. 1997. Bucureşti : Du Style. 2000. 4. MARAS. [Emil Manu. Dan Voinescu]. O monografie: Ion Caraion. 1995. Solo Har. Ion Caraion. 300-301. 2000. 1. În: Laurenţiu Ulici. p. MARCOVICI. Laurenţiu. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Editura Eminescu. 102. nr. Critică şi prietenie. Gheorghe. 25. Galaţi : Arionda. Universul cărţii. Sabău. Stoleru. Bianca Marcovici. 2000]. 10-11. Ion Caraion]. p. Ion Caraion. Ioana. Veronica. Victor. Grăsoiu. 97-103. 10. În periodice: 2004. [Luiza Carol. p. p. 2000]. Ulici. 2000. 10. Cluj-Napoca : Risoprint. Mimând orgasmul social. MAREŞ. MARCU. Goală pe străzi. p. Marcuş. Amprente ale literaturii în Israel. 11. Bucureşti : Universal Dalsi.Universal Dalsi. 51. 1998. [Emil Manu. Universul cărţii. Bucure şti : Doina. Milescu. DORU În volum: 2005. nr. IOAN B. 78. [Ioan B. Irina. Debuturi '98 (I). nr. ION În volum: 2000. 7. p. [Bianca Marcovici. Andrei Fischof. Cluj-Napoca : Clusium. 2000. Luceafărul. 17. Mitică şi Hyperion. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. Emil Manu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Mărturii la sfârşit de veac. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. 27. Bucureşti : Cartea Românească. MARCUŞ. Alexandria : Teleormanul Liber. Şipeţean. Shaul Carmel. Mureşanu. 1998]. 2000. ALEXANDRU În periodice: 2003. Florina Zaharia. 2002. p. nr. 4-6. Victoria. Noutăţi editoriale . Vatra. 86-87. [Doru Mareş. 1999]. nr. În: Angela Baciu-Moise. Turcuş. 31-39. 2000. Poezie românească. Liviu. 1996. Poeţi argonauţi. Rădulescu. [Recenzie de carte].În periodice: 1994. p. nr.

Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. În volume: 2015. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 1. Piteşti : Paralela 45. 9. 281 282 . Andrei. Stanca. 2000. 2017. 95. Poemele agoniei. nr. Manea. Apostrof. 2000. FL. Vremea poemului înalt. Mutilarea artistului la tinereţe. Poezie română contemporană. Rogojan. 50-51. Arca. 2000. 2000. Mariana Marin. C. 2000. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Bucur. nr. Grigurcu. p. Laguna umbrei. Florin. 1999].. Steaua. nr. Luceafărul. p. Bucureşti : Saeculum. "Marea temă" a Marianei Marin. 2012. 7-8. 2010.MARIAN. 2000]. 2000. nr. nr. 36. nr. Poezie română contemporană. MARICA. VALENTIN În periodice: 2008. Trilogie etnografică. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Mutilarea artistului la tinereţe. ANGELA În periodice: 2018. p. 1999]. 26-29. 2000. Mutilarea artistului la tinereţe. Familia. Vatra. MARIN. 2000. nr. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. 1. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. În periodice: 2007. p. Cluj-Napoca : Remus. 2. p. Modulul M. Lumile Luceafărului. 2013. p. Steaua. p. 6. Marian. 1. p. Moţ. 129-162. 42-48. S. 33. marchiza nouăzeciştilor. 96. Mutilarea artistului la tinereţe. Mutilarea artistului la tinereţe. nr. 2014. 2000. [Mariana Marin. 2000. Soviany. Bodiu. 2000. România literară. "Lumile" Luceafărului. RODICA În periodice: 2006.. Mihai. 4. 1-2. Grigurcu. Târgu Mureş : Cezara. [Valentin Marica. Fl. [Mariana Marin. Condiţia de spectator. 1999]. 51. Grigore-Nearşova. 181-183. nr. 102. 22-23. 1999]. 1. Romulus. În: Gheorghe Grigurcu. Solitudinea Marianei Marin. AL. [Mariana Marin. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 11. Vol. Astra. MARIAN. Studiu etnografic. [Mariana Marin. [Mariana Marin. Mutilarea ca soluţie. [Rodica Marian. Octavian. 4-5-6. În: Andrei Bodiu. p. Norman. Naşterea la români. 2011. Dan. 11. Poezie şi radicaliate morală. Mircea. 1990]. p. 1999]. p. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.C. [Recenzie de carte]. Bucureşti : Cartea Românească. 2016. Gheorghe. MARIANA În periodice: 2009. Z. 11. Gheorghe. p. [S. 2. 34-41. MARINESCU. 2000. Atelierele : 1980-1984. 27. p. 2000. Vakulovski. 5. 1999]. Viaţa românească. 51. [Mariana Marin. nr. Angel(ic)a. 1517. 1999]. Ornea. 23.

2021. Fragmente de ochean. 1981]. Marin. 11. 10. "O contribuţie la În periodice: 2029. 16. 1997]. nr. p. Cenzura şi vocaţia. ION În periodice: 2028. 2000. Nimicuri ca o cruce. p. p. [Adrian Marino. 2000. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. Aurel. p. 215-216. În volum: 2025. 69-70. [Angela Marinescu. 2000. Borbély.Aurel Pantea. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Coande. Coande. Contemporanul. Aura. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. AUREL SERGIU În periodice: 2027. Conspect cu Angela (I). Christi. 1999. Apostrof. Pascu. 11. 2030. nr. 2000]. Victor. 2. Cuvîntul. Victor Sterom. 2-3. 27-28. 9. 2000. 6. 1999. 29. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 6. Gheorghe. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Ion Marinescu. nr. 70-72. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Cenzura în 283 284 . [Angela Marinescu. p. Gheorghe. Bucureşti : Amurg Sentimental. Luceafărul. 2000. 2000]. Vatra. p. Nicolae. Vatra. 2032. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. Cistelecan. 3. MARINESCU. p. ClujNapoca : Dacia. [Adrian Marino. vol. 67-68. 2000. cenzuraţii şi analistul lor . Cartea falei şi a silei. nr. Vol. 1999]. 2033. 9. 49-57. 11-12. 2000. 2026. Gheorghe. 10. Apostrof. Curierul românesc. Pantea. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Buzatu. Ştefan. 1999. nr. p. 69-70. Bucureşti : Cartea Românească. 15. Adrian. Florin. MARINO. 28-29. 2034. 2000 . Fascinaţia căii. După "poezie". Grigurcu. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. O operă monumentală. p. Vatra. [Adrian Marino. George Drăghescu. Blindajul final. 2022. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. 4-5-6. 10. Zestre pentru înălţare. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. nr. Mircea. 11. nr. 1112. p. Grigurcu. 2000. Braşov : Astra Nova. În: Gheorghe Grigurcu. Cesereanu.2019. 2000]. Mincu. Z. [Angela Marinescu. [Bucureşti : Vremea. Poezie română contemporană. Biografia ideii de literatură. După "poezie". nr. Arca. Neumann. 11. Steaua. Dincoace de "figura spiritului pur". 9. Poezie română contemporană. Vatra. Ornea. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 1998]. [Angela Marinescu. Stepan. p. 11. 2. nr. Patinatorii. Bucureşti : Vinea. Cenzorii. Bogdan I. Cenzura în Romania. p. Angela Marinescu şi jocurile forţei. nr. Demonica Angela. 58-62. 10. 12. Skanderberg. 2023. istoria exilului" (vol. ADRIAN 2024. 6. Călăreţ pe vrăbii. 51. nr. 6. 1999. Cuvîntul. nr. MARINESCU. 2000. 67. Nicolae. Aurel Sergiu Marinescu. 2020. 2000. Antiscrisă. Secunde frînte. p. Antiscrisa. Vol. 9. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. Ruxandra. Lazăr. Alexandru. 2000. 1). Faţă-n faţă Angela Marinescu . 2031. Craiova Aius. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Marino. 1997].

Schiţă istrică şi introductivă. 2000. László. Craiova : Aius. 26-28 . 33. "Să mă-nţeleg. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2047. Mircea Martin sau demnitatea criticii. 2000. În volum: 2042. 12. Cenzura în România. Al. 2000. [Craiova : Aius. Spiridon. 10. Adrian Marino. 2000. 95. Ştefănescu. p. 11. Apostrof. 19. Iulian. nr. Ce poate critica? România literară. nr. Markó. [Adrian Marino. p. Dan. Alexandru. [Adrian Marino.. Liviu. 33. 1. 6. Corina. să înţeleg. p. 23-25. 179-181. 2000-2001. Zsófia. România literară. Ion. [Pericle Martinescu. p. Helikon. Tinereţea canonului.. 6. 4. 17. Figuri în filigran. p. 12. Luceafărul. În: Iulian Rădulescu. Constanţa : Ex Ponto. 2049. 9. 285 286 . nr. [Pericle Martinescu. Z. nr. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. 2000]. 36.România. 2000]. 6. 2041. 12-13. Craiova : Aius. 2000. nr. Marcel. p. [Király. 2000]. Alex. 2000]. nr. p. Filigranul amintirii. Fotache. 13. p. nr. 220-222. p. Biografia ideii de literatură. p. 2000. MARKÓ. 2000]. nr. 1980]. 44. Visry. 2000. Luceafărul. Craiova : Aius. Dorin. Bucureşti : Albatros. 6. 6-7. 2000. Piru către Adrian Marino. 38. În periodice: 2044. Zoltán. [Adrian Marino. Spiridon. Cuvîntul. Schiţă istorică introductivă. 2036. András]. Balla. Cluj-Napoca : Dacia. nr. Luceafărul. Tupan. 2000. [Adrian Marino. Un alt fel de epopee. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. 2039.". Pavel. Cluj-Napoca : Dacia. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". România literară. 2000. Tiron. 13. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. Cenzura în România. nr. Craiova : Aius. Mărturisiri şi opţiuni. 6. Marius. 2045. Enciclopedia literaturii. Rădulescu. Alexandria : Teleormanul Liber. vol. MARTINESCU. p. Szőcs. MARTIN. 12. 2035. 9. 7. PERICLE În periodice: 2048. MIRCEA 2037. 11. Viaţa românească. 2046. Cuvîntul. 194-198. nr. Bertha. Monica. nr. 33. România literară. 33. 2000]. 1999]. [Interviu]. Piru. Synthesis. p. Ştefănescu. 12. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. Mitul "situaţiei ireversibile". Géza. Pop. 2000. BÉLA În periodice: 2043. p. nr. Ornea. 6. Tribuna. Béla. Monica. p. Vatra. 2038. 2000. 1-3. 2728. p. 2040. [Adrian Marino. Grăsoiu. Hermeneutica lui Mircea Eliade. Ion. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. 2000]. Simuţ. Cenzura în România. 1-4. 2000. 2000.

8. Eva. 2000. Mircea. 92. Ghiţulescu. Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". MARTON. Un scriitor discret. nr. Milescu. 8. Mircea. 2000. 2. 10. Muguraş. Actriţa-autoare. CONSTANTIN În periodice: 2055. personaj ascuns. Ghiţulescu. nr. Pericle Martinescu .Portret al scriitorului ca memorialist. 1999]. În periodice: 2059. Teatrul azi. Luceafărul. Mózes. Bucureşti : Cartea Românească. IOAN În periodice: 2057. MATEI. 51. 7-8-9. Oraşul ascuns. Satu-Mare : Solstiţiu. România literară. Bucureşti : Cartea Românească. Punere în abis.nr. Umbre. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 5-6. 2000. [Ioan Matiuţ. EMIL În periodice: 2056. [Emil Matei. Steaua. p. Umbre. 6. Eugen. [Olga Delia Mateescu. p. 46. Ioana. p. nr. 10. 4-5-6. Arca. Attila. p. MAVRODIN. 11-12. 33. 2000. IRINA 2053. 2061. p. 3-4. Gheorghe. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 39. 33. Arad : Mirador. 7. 2000]. Ioan. România literară. MATIUŢ. 2000. MATEESCU. nr. [Irina Mavrodin. Contemporanul. Experimentul unui experiment. 9. 2000. 211-212. 2058. Lilike. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Statuia libertăţii. 2000. 2000. [Recenzie de carte]. [Interviu]. Poezie românească. 1999]. OLGA DELIA În periodice: 2054. nr. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. Statuia libertăţii. Grigurcu. Stanomir. Poezie română contemporană. 9. nr. nr. 1999]. 112. 14. [Ioan Matiuţ. Gheorghe. Arad : Mirador. VICTOR VALERIU În volum: 2051. În umbra umbrei. Constantinescu. 2060. p. p. 63-67. 7. nr. [In memoriam]. Negrici. Poesis. Rădulescu. Universul cărţii. p. Vol. p. Victoria. 2000. [Olga Delia Mateescu. nr. 4. 2050. 2000. 1999]. 11. 14. Roşioru. o teribilă stare de 287 288 . MARTINESCU. 2000. 11. 12-14. p. 2000. Mădălin. Mocuţa. Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. Statuia libertăţii. MATEESCU. Sabău. p. 12-13. Helikon. LILI În periodice: 2052.

1999]. Călătoria spre sine a poetei. 12. Poezia Ilenei Mălăncioiu. 2067. Universul cărţii. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole.". Contemporanul. nr. Vol. 5. 25. 2000. 33. nr. 2065. p. [Interviu]. Fîntînaru. Grigurcu. 2000. p. Universul cărţii. Vasile. Lecturi subiective. Victoria. Universul cărţii. Alex. 33. 289 290 . 10. p. p. Victoria. Victoria. p. Ileana Mălăncioiu. 35. Poezie românească. Numai că eu nu sunt Ana. 7. 13. Grigurcu. 2000. Mariana. Vol. De vorbă cu. p. Gheorghe. România literară. p. Poezie română contemporană. Poezia Ilenei Mălăncioiu. În: Gheorghe Grigurcu. 3. Milescu. Contemporanul. p.".. 2000. 11. 6. p. 2000. Noi despre ceilalţi.. 2068. MAZILU. Gheorghe. 2000. Grigurcu. MAZILU-CRÂNGAŞU. Irina. Linia vieţii. Cămaşa de sare]. Iaşi : Polirom. 2000. Cristale de 14 carate. Grigurcu. 2000. Autopedepsirea poetului. 93-99. 1999]. Gheorghe. Vol. 10.. 5. 2. Gheorghe. [Ileana Mălăncioiu. [Ileana Mălăncioiu. MĂLĂNCIOIU. În: Gheorghe Grigurcu. 2073. România literară. VIRGIL În volum: 2062. În: Gheorghe Grigurcu. 33. "Odaia de ţinut". nr. 5. nr. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Petraş. 2000. 40. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volum: 2072. 2070. 2. Cămaşa poeziei. nr. 1. 12-13. 1999]. Universul cărţii. 4. Linia vieţii. Adriana Barna]. 84-92. Grigurcu. p. Tomis. nr. 14. 8. Milescu. Cămaşa de sare. 2000. 2071. [Interviu]. Iaşi : Polirom. nr. [Dan Horia Mazilu. Ştefănescu. Gheorghe. 74-83. p. Iaşi : Polirom. În: Gheorghe Grigurcu. Ileana Mălăncioiu. 1999]. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. Fals tratat de imagologie. nr. DAN HORIA În periodice: 2063. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. [Ioan Mazilu-Crângaşu. MIRCEA În volum: 2074. 2. 10. MĂLUŢ. Codruţ. 2069. ILEANA În periodice: 2066. 6. Poezie română contemporană. Teodora. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. IOAN În periodice: 2064. 10. 10. România literară. Retragere şi expansiune. nr. nr. 2-3.pionierat. 2000.. Vol. 2. p. Milescu. Geo. 10.[Mircea Măluţ. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 68-73. 2000. 4. 10. p. MAZILESCU. 2.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

În: Gheorghe Grigurcu. Vatra. Vine frigul!. p. Mircea. 2000. Poezie română contemporană. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Soviany. Literatura română în analize şi sinteze. 24. Poezia română actuală. MIRCEA. Poezie română contemporană. Gheorghe. p. Iaşi : Timpul. Constanţa : Pontica. Narcis faţă cu realul. Universul cărţii. Grigurcu. Cartea cu şiruri. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigurcu. Ion Miloş. În: Gheorghe Grigurcu.Romanţa celor trei corăbii. Emil. Bucureşti : Minerva. 301 302 . Textualism. 1999]. apocaliptic. Soviany. Ion Miloş . 43-44. Ion Minulescu The Best. Galaţi : Arionda. 2. Laurenţiu. 1. Poetul ca dramaturg. MINCU. vol. Simbolismul. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. În volum: MINULESCU. Istrate. Teatrul azi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MIREA. 1999. [Valeriu Anania. ION În periodice: 2140. p. Octavian. 2136. În volume: 2143. Din şi prin câmpul poeziei. "Drumul ecorşeului". VIOREL În periodice: 2142. 1999]. 2. Vol. Ghiţulescu. 117-123. 237-238. Victoria. p. p. 1997. 1998]. 2. p. Milescu. nr. Poezia lui Marin Mincu. Luceafărul. 2000. nr. Cluj : Dacia. 2000. nr. 323-324. Vol. Meşterul Manole (teatru). p. 2000. 5. Mărturii la sfârşit de veac. [Marin Mincu. În: Angela Baciu-Moise. 2137. Mitică şi Hyperion. Gheorghe. Mioriţa. 2000.În periodice: 2133. p. Luceafărul. Gheorghe. 2000. 5-6. Ion Mircea. 22-24. 5. nr. MARIN 2141. 10. 2000. Poezie română contemporană.70. Angela.[Interviu]. nr. 2000. 11. 2000. Bucureşti : Du Style. 10. 124-132. Gheorghe. Nicolae Ionel. 2000. post-textualism. [Marin Mincu. Baciu-Moise. Oedip. nr. 2000. 2139. Vol. 3. În: Gheorghe Grigurcu. 2144. 2000. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. ION În periodice: În periodice: 2135. Curierul românesc. 3. 5. 6. În: Laurenţiu Ulici. p. În volum: 2138. În volum: 2134. Perian. 9. Grigurcu. 2. Bucureşti : Unitext. 2000]. Gheorghe. Ion Minulescu . Colecţia BPT a editurii Minerva. Octavian. [Marin Mincu. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 133-141. Vol. p. 104-115. Iaşi : Junimea. Am visat că visez că sunt înger. Ulici. p.

Milescu. 2000]. GRID În periodice: 2155. 11. MOISESCU. 16. [Ioana Vlaşin. nr. Despătimirea. Angelo Mitchievici. nr. 1-2-3. 4. MIRON. nr. Florin Iaru. 2000. Stepan. 1999]. 2000. Feminism şi conservatorism. Bucureşti : Cartea Românească. Vasile. [Grid Modorcea. p. Bucur. 4. Victoria. 2147. nr. 4-5-6. Bucureşti : Editura Trei. 2000]. 14. ANGELO În periodice: 2151. 2000. [Mihaela Miroiu. Bucureşti : Cartea Românească. GHEORGHE În periodice: 2154. 33. 1999]. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. Falsa literatură . Steaua. 10. [Viorel Mirea. [Viorel Mirea. Victor Nichifor. [Ioana Nicolaie. [Viorel Mirea. Marius Ianu. Bucureşti : Cartea Românească. 2152. 2-3. 2000]. Exerciţii de stil. 10. 4. Solstiţiul câinelui. nr. Florin Iaru.2145. nr. Mircea. Solstiţiul câinelui. 303 304 . 10. nr. Poezie românească. 2000 . [Viorel Mirea. Bucur. Lazăr. Arca. Ioan Glodeanu. Angelo Mitchievici. Oneşti : Aristarc. Gheorghe Mocuţa. Luceafărul. Solstiţiul câinelui. Ioan Godeanu. nr. Alex. Romulus. 1998]. Contemporanul. p. 6. Doina Ioanid. 2000. Marina. Luceafărul. Marius Ianuş. Un poet în toată puterea cuvântului. 2000. 34. VALERIU În periodice: 2156. 4-5-6. Societatea retro. p. 2000]. 2000. Cecilia Ştefănescu. p. Echinoxul cubului. 2000]. [Valeriu Moisescu. Lena. Cornel. Bucureşti : Cartea Românească. 6. O carte de scandal. Doina Ioanid. 6. Luceafărul. 10. 17. 11. MITCHIEVICI. 9-15. p. MIROIU. Arca. Paul Miron. Sorin Roşca. 141-143. Modelul Frankenstein. Doina Ioanid. p. Prietenie & literatură. p. nr. PAUL În periodice: 2150. Romulus. 40238 Tescani. Mihaela. nr. Bucureşti : Image. Mihai. O carte pe din trei. [Ioan Evu. MODORCEA. MIHAELA În periodice: 2149. MOCUŢA. 2000. 1999]. Ştefănescu. 2. Cecilia Ştefănescu. Cecilia Ştefănescu. Solstiţiul Câinelui. Rogobete. 11. Domnica Drumea. Contemporanul. 51. Simion. Domnica Domnea. 2000. p. 2000. România literară. 2153. Mircea Cărtărescu. 2000]. Căluţ. [Ioana Nicolaie. 48. p. p. 2146. Ferestre 98. Universul cărţii. 25. Constantinescu. nr. Angelo Mitchievici. 2148. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. Mircea Cărtărescu. Bucureşti : Semne. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Geo. Arca. Iulian Băicuş. p. Bucureşti : Image."40238 Tescani". Ungureanu. 40238 Tescani. 162-163. 94. 2000. Bărbulescu. Marius Ianuş.

Lajos. Marosvásárhely : Mentor Kiadó. ***. Grigurcu. p. A tetten ért csoda. "O repliere a simţurilor". nr. 2000. Poezie română contemporană. 10. Lászláffy. Docurile nimănui sau ""Jirair . MOLNÁR. România literară. Timea]. 10. Gheorghe. Cluj-Napoca : Clusium. 40. [Molnár Vilmos. 3-5. 33. Melinda. Az értelmetlen csoda. 6. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. Grigurcu. Molnos. O uitare de texte. p. 2000. 1999]. p. În: Gheorghe Grigurcu. 5. IOAN În periodice: 2158. Gheorghe. 5. 11. Analiză lirică. [Molnár Vilmos. Bertha. MOLNÀR. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cluj : Clusium. 11. p. Árpád. [Ioan Moldovan. Martin. O uitare de texte. 40-42. Poezie română contemporană. 1. 149-153. 1999. În volum: 2161. 33. Jóságos próza. 105-108. nr. Problema transilvană. Proză românească. Lajos. 1999]. Orbán. Korunk. 2000]. nr. 1999].o biografie romanţată". Tamás. p. nr. [Lászláffy. Mureşanu. 145-148. Csaba. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. De la creier de aur la cadavru în descompunere. p. 8. 2000. 2000. 11. Poezie română contemporană. Látó. Gheorghe. Grigurcu. 2159.Însemnări contradictorii. Vol. Alexandru. Egyed. 148-149. [Gabriel Andreescu. În: Gheorghe Grigurcu. 2160. Grigurcu. 142-144. 2000. 2000. nr. p. Iaşi : Polirom. 1-2-3. Levél Szingapúrból. Botoşani : Axa. Az értelmetlen csoda. Gheorghe. Antoniu. Jóságos próza. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Magyari. Farkas. 2164. Pornind de la "versetele satanice". Universul cărţii. Bucureşti : Editura Eminescu. [Molnár Vilmos. Aladár. [Ioan Moldovan. MOLDOVAN. 2000. 2000. 1999]. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Vol. MOLNOS. 2000. nr. 105-108. p. Tratat de oboseala. 9. p. 2. 2. 2166. [Dragoş Moldovan. Botoşani : Axa. Apostrof. Există o "problemă transilvană". 10. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Látó. 2162. Bucureşti : Unitext. p. [Ioan Moldovan. 2000. MOLDOVAN. Între civilizaţii. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. LAJOS În periodice: 2167. 2000. Orbán. Arca. GUSTAV În periodice: 2168. DRAGOŞ 2163. Vakulovski. nr. Helikon. 12. Emese. România literară. 1999]. 10. Miruna. p. p. 11. 3-4. 11. 1993]. Poesis. nr. 2000. p. 2000. 2165. 1999]. Zoltán. Tratat de oboseală. 16. Kinga. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Gustav Molnàr. nr. nr. 305 306 . 142-144. Nagy. Kinga. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 1999].

Veronica. 104. 51. Steaua. 4. România literară. 31. 2000]. p. George Moroşanu. 2000. 33. Masca alchimică. Rotund. Morar. 11. p. 2000. 2173. Tomis. p. Daniel Moşoiu. Mircea. nr. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. 5. 12. 2000]. ILEANA În periodice: 2174. Tomis. nr. 38. La mansarda unui vis. 1. 4. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. 7-8. Luceafărul. 6. Poezie română contemporană. Provocări imergente. Adrian. nr. 2000. Steaua. Şovăiala. 2-3. [Tucu Moroşanu. nr. Tomis. 2000. [Ileana Morega Spineanu. 11. Morar. 35. 2171. 154-158. Marea ezitare a micului caporal. p. nr. 6. MOREGA SPINEANU. [Ioan T. 1999]. Tătaru. nr. 307 308 . p. nr. Şovăiala. Melancolia de gală. 2172. Timişoara : Brumar. Axioma. Timişoara : Brumar. [Ioan T. Drumuri de rouă. 11-12. Mircea. NICOLAE În periodice: 2178. 33. Mihăieş. nr. Horia. Rogozanu. MOROŞANU. În volum: În periodice: 2175. 4. Provocări imergente. nr. Perşa. Tmişoara : Brumar. 6. MOŞOIU. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". p. 10. p. Grigurcu. Iaşi : Timpul. Morar. MOTOC. 2180. Cistelecan. p. 19. Orizont. poeme de Nicolae Motoc. Puiu. p. 23. [Constanţa : Ex Ponto. 1999]. 2000. p. Universul cărţii. 2000]. poeme de Nicolae Motoc. Morar. Ieronim. 5. O contemplaţie fantastă. 51. nr. Steaua. p. 1. 1. nr. Gheorghe. Maturitatea unui poet. [Ioan T. Popescu. 35. 2000. 2. Enache. Chinde. [Daniel Moşoiu.MORAR. 2000. Şovăiala. Poemul din mers. 2170. Provocări imergente. Alexandru. [Recenzie de carte]. C. poeme de Nicolae Motoc. Nicolae. Milescu. [Constanţa : Ex Ponto. În: Gheorghe Grigurcu. Gârbea. "Dublu click pe inimă". IOAN T. 2000. În periodice: 2169. [Ioan T. 2000]. 2000. 11. 2181. DANIEL În periodice: 2177. 2000. Şovăiala. 35. Petean. TUCU În periodice: 2176. 2000]. [Constanţa : Ex Ponto. Cuvîntul. Dan. Timişoara : Brumar. Victoria. 5. p. GEORGE MOROŞANU. 1999]. Poezie românească. 51. nr. 2000. 2179. 13. 1999]. p. 6.

Mărculescu. Transilvania subiectivă. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Breban. Bucureşti : Libra. MIHAELA În periodice: 2182. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4. Cartea. 2. 2188. Poezie română contemporană. 187-188 . p. 1. Poezie română contemporană. 1. Grigurcu. Poezie română contemporană. 2000. FLORIN În periodice: 2183. p. 2000. 2. 1998]. p. 2000. Tribuna. 2000. 2. nr. MUNGIU-PIPPIDI. Contemporanul. nr. Tomis. 3. MUDURE. nr. nr. p. [Interviu]. Portrete literare (10) (Florin Mugur). 2000. ClujNapoca : Star. 1999]. p. Feminine . p. Criticul şi cărţile (I). Luceafărul. 26-29. 1998]. Bucureşti : Libra. Gheorghe. Vol. nr. p. 4. 309 310 . Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2196. 1999]. Transilvania de cabinet. 159-164. p. 2000. Florin Mugur. 2000. Luceafărul. 22. Anchetă Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu. 10. 12. În volum: 2185. Zaharia. nr. Bucureşti : Humanitas. 2. 2192. Nicolae. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. Gheorghe. 2000. Bucureşti : Humanitas. Gheorghe. Vol. 2. Grigurcu. [Romul Munteanu. nr. 2184. Simpatie şi ironie. 2187. Grigurcu. vol. Borbély. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Raluca. 2000. nr. 2189. 2195. lipsit de simple orgolii locale". 11. 165-174. Ileana. Apostrof. Romul Munteanu: "În critică. Un sacerdot al Poeziei. Poezie română contemporană. ***. Nicolae. 2190. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. Grigurcu. 2. 2194. Vol. 43. Ştefan. 2186.Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Jurnal de cărţi. 2000. p. Luminiţa. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Vol. 2000. Gheorghe. Galea. 183-186. 15. 4. nr. 45-46. În: Gheorghe Grigurcu. 175-182. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). 2000. 3. Radu. 10. Radu. p. 32-33. p. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.demontarea prejudecăţilor. [Alina Mungiu-Pippidi. 2. Poezie română contemporană. ROMUL În periodice: 2193. Jurnal de cărţi. 42. "Firea" poeziei lui Florin Mugur. Luceafărul. ALINA MUGUR. Gheorghe. Contemporanul. p. 189-193. 2000. Criticul şi cărţile (II). [Mihaela Mudure. În periodice: 2191. 2. Voinescu. p. [Romul Munteanu. p. Poezie română contemporană. Gheorghe. Transilvania subiectivă. 35. [Alina MungiuPippidi. vol. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Nedreptăţitul Florin Mugur. 25-28. Transilvania . 2. 2000]. 30-33. p. MUNTEANU. 19. Voinescu. Breban. 10.

1998]. 2000]. ŞTEFAN În periodice: 2197. Târgu-Mureş : Arhipelag. Iulian. [Dumitru Mureşan. 2. Irina. În scorbura din oglindă. MUREŞAN. Cluj-Napoca : Dacia. [Viorel Mureşan. Steaua. În volum: 2203. Arad : Mirador. nr. 1. Veronica. Boldea. p. I. Contemporanul. Euphorion. [Viorel Mureşan. Mureşan. ION În periodice: 2202. nr. p. [Victoria Murărescu. Vizite exemplare în suprareal. Chifor. ANDREI În volum: 2199. Ramele nordului. 2000. Anonimus. Vatra. p. 20. 4. Melancolie şi meditaţie lirică. 104. Andrei. 2000. Cluj : Dacia. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". p. Vatra. Petraş. 165-191.MUNTEANU. În căutarea Poeziei. 311 312 . Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. Triptic eminescian. 2000. nr. Moarte şi memorie. Aurel. Pantea. 38-39. p. 2000. M. Piteşti : Paralela 45. [Antim I. nr. 2000. 37. Ion Mureşan. [Recenzie de carte]. 11. Literatura română în analize şi sinteze. Teodor. [Viorel Mureşan. MUREŞAN. Vatra. 4. Danciu. 78.Andrei Mureşan. MUREŞAN. 2. Mureşan. p. 2206. [Ion Buzaşi. 12. 1998]. Iaşi : Timpul. Vidam. 2. Tribuna. Pantea. Luceafărul. 1997. 1998]. Oradea : Cogito. Cluj : Dacia. În căutarea lui Anonimus. Vizite exemplare în supranatural. 2000]. Direcţia optzeci în poezia română . În: Andrei Bodiu. Vasile. 2000. p. MURĂRESCU. Lira meditativă. Alexandrescu. Ştefan Munteanu. 5. p. 2. Bodiu. nr. Ramele nordului. Blaj : Astra. Imaginaţia formelor. 2205. nr. 51. Eminescu şi Blajul. Dumitru. 2000. Emil. nr. VICTORIA În periodice: 2198. MUREŞAN. p. Mihail Eminescu . Vol. Aurel. 1998]. 25. 29-32. DUMITRU În periodice: 2201. În periodice: 2200. VIOREL În periodice: 2204. 2000. 12. nr. Ramele nordului. p. Chinde. 2000. 37. ANTIM I. MUREŞAN. 2000. Sibiu : Imago. În: Emil Alexandrescu. 2000. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 1997]. 10. 195-196.

Doru. 35-36. [Mircea Muthu. Grigurcu. Petraş. 6-7. 2000. Dinspre Sud-Est. 41. 2000]. 33. Sabău.şi" (?!). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Direcţia optzeci în poezia română. Radu.: ". Domnule director Laurenţiu Ulici. România literară. Echinox. Marcu. MARCEL În periodice: 2212. În: Gheorghe Grigurcu. [Dafin Mureşeanu. Bodiu. Rafinament şi inadaptare. CARMEN În periodice: 2214.şi . p. [Carmen Muşat.. 35-36. 1999]. Contemporanul. 5.. MUTHU. Pop. Fandarac. nr. Piteşti : Paralela 45. Un singur ucigaş. p. 11. Pe ruseşte. Voinescu. p. Petraş. 5. MUSCALU. p. nr. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . nr. 195-227. 2000]. [Bucureşti : Libra. 2000. nr. Pop. Gheorghe.. Alexandru Muşina. Steaua. p. 2000]. 194-196. Perian. 2. În volum: 2210. 6. Pe ruseste. p. nr. 10. 18. Conceptul de. Piteşti : Paralela 45. nr. Irina. Petraş. Dinspre Sud-Est. Ioan Aurel. 2000. 7. DAFIN În periodice: 2211. 51. nr. Bucureşti : Libra. MUŞINA. Marcel Ion. Mircea Muthu: Dinspre sud-est. Cluj-Napoca : Clusium.. 2000. 347. [Viorel Mureşan. Irina. 2000. p.Gheorghe Perian. 1999]. Marcel Mureşeanu: ". Poezie română contemporană.". [Mircea Muthu. MUŞAT. Lumina absentă. MUREŞEANU. 2208. 5-6. 2.. Recuperarea lui între sau despre interval. 2000. 2217. 2000. nr. 7-8-9. 51. 2209. Pentru o poetică a explorării. nr. 2000. Vatra. 92. p. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii. 2000. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. 1. Irina. 1998]... Luceafărul. 29. Vol. p. Andrei. p. 5. Vatra. 2219. ALEXANDRU În volum: 2215. [Recenzie de carte]. Contemporanul.. 2000. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". MIRCEA În periodice: 2216. "paet". 1. 2000. Piteşti : Paralela 45. 10. Gheorghe. În: Andrei Bodiu. 31.2207. Vol. Steaua. Perian. Bucureşti : Libra. nr. O critică postmodernă despre postmodernitate. Luminiţa. Gheorghe. 6. MUREŞEANU.. FLORIN În periodice: 2213. Apostrof. Ioana. 13. 16. [Mircea 313 314 . "paet". p. 2218. p. Dinspre Sud-Est..

. 4. 2000. 7. nr. şi cuprinzător. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 2000]. Contemporanul. p. p. 2000. [Augustin Nacu. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 2224. 2000. Ascet la baraca de tir]. 2000.85. nr. NAGY. 33. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Ascet la baraca de tir : poeme. Duda. Mircea. PÁL În periodice: 2226. 29. [Iosif Naghiu. Universul cărţii. 39. 16. 1999]. p. 41. Crăciun. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. NAUM. p. 2225. 5. 6. NAGHIU. Retrospectiva Iosif Naghiu. Pop. 2233. 11. 16. Curierul românesc. 33. Dinspre sud-est. Universul cărţii. nr. 1999]. [Gellu Naum. Ion. 2021. Teatru scurt. România literară. 2000. 2000]. p. nr. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. 2000. p. p. 5. 2000. 6. Victoria. nr. 2229.. 2231. 36. Iulia. p. Morariu. 2222. nr. Bucureşti : Libra. România literară. 6. [Iosif Naghiu. Gabriela. Luceafărul. 10. 122-123. Bucureşti : Cartea Românească. Teatru scurt de Iosif Naghiu. Întrebătorul. Ştefan. Coşovei. 27. Teatru scurt. Bucureşti : Vinea. 33. 10. Grup de orbi într-o sală de cinema. nr. Mureşanu.Muthu. IOSIF În periodice: 2221. p. [Iosif Naghiu. Jenö. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. 1. 4. Înaintarea spre centru. Bucureşti : Editura Eminescu. Alex. Geo. 2230. Ghiţulescu. Miruna. 2000. Alexandra. Alexa. p. 2000. 2. 10. 2000. Gellu Naum . Contemporanul. Milescu. 10. Luceafărul. România literară. Vasile. Luceafărul. 1999]. Farkas. Ştefănescu. 2000. Drumeţul incendiar. 8. România literară. 6. nr. [Dan Mircea Cipariu. [Iosif Naghiu. [Interviu]. [Gellu Naum. 12-14. 2000. [Gellu Naum. nr. 1936]. Ioanid. 10. Poezie românească. Caiete critice. nr. 1999]. 2000. p. [Gellu Naum. Familia. Marele teatru al textului. 2232. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2228. 2000. nr. 12. Poetica sensului giratoriu. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor. Mircea. 1999]. Poeme de mahala. 2000]. Teatru scurt. Mahalaua de azi pe mâine. 5. 33. nr. nr. p. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. 10. 1999]. 2223. Poeme trăite. 2000. Traian T. GELLU În periodice: 2227. Simion. Bărbulescu. AUGUSTIN În periodice: 2220. Octavian. Teatru scurt. 12-13. 10. NACU. Bucureşti : Coresi. Soviany. 47. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti : Editura Eminescu. p. p. p. [Iosif Naghiu. Teatru scurt. Un debut poetic incendiar. 84-85. 315 316 . [Gellu Naum. Luceafărul.

2244. nr. 2000. Scriitori români care au creat în alte ţări. Ce-ţi trebuie ţie. NEAGOŞ. Iaşi : Timpul. 197-203. Fănuş Neagu . Întrebătorul. Mărturii la sfârşit de veac. 6. 2000. Arca. Bucureşti : Vinea. Goci. Mircea Eliade. Grigurcu. Gheorghe. 2000. NEAGU. Vasile. 1. p. "Unele lucruri îşi schimbă natura". nr. 2. p. 30. p. Vol. Godot Eliberatorul. Identificare de adresă. nr. p. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. 2000. Alexandrescu. Petru M. FĂNUŞ În volume: 2242. Eliade şi legile curtoaziei. 6. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. Gheorghe. Grigurcu. NECHIT. 132-135. 499-500. Angela. Puncte de sprijin pentru suflet. 1999]. Gellu Naum dincolo de suprarealism. Literatura română în analize şi sinteze. 2235. 1999]. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. Poezie română contemporană. Gheorghe. [Gellu Naum. p. 2000. 1998]. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Alţi prozatori contemporani. Timişoara : Augusta. p. Emil. ION În periodice: 2241.Acasă. NEAGOE. NEAGOE.2234. p. Emil. Veronica. Bucureşti : Editura Eminescu. 27. Irina Nechit. Vol. Cliveţ. Cartea Babiblonului. 116-121. 2240. 1999]. 6-7. În: Emil Alexandrescu. 33. C. 2237. România literară. 4-5. Mitul Iubirii. 2000. 2243. Poezie română contemporană. [Irina Nechit. p. 4. [Vlad Neagoe. Bucureşti : Vinea. 1999]. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Familia. 11. nr. Vatra. Pop. 3. p. Fănuş Neagu. În: Emil Alexandrescu. În volum: 2236. 1999]. PETER În volum: 2238. vastă marea? [Vlad Neagoe. Fănuş Neagu. În: Aureliu Goci. 33. Cartea Babilonului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Galaţi : Arionda. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Romane şi romancieri în secolul XX. Nicoleta. 51. Spiridon. 317 318 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 345-361. Aureliu. Baciu-Moise. 2246. Bucureşti : Paralela 45. 530-533. 2000. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Chişinău : Cartier. Chinde. Puncte de sprijin pentru suflet. 1999.[Interviu]. Grigurcu. Peter Neagoe. 190. Un viitor obosit. băiet sărac. În: Angela BaciuMoise. [Ion Neagoş. 1-2-3. Timişoara : Augusta. nr. 97-98. p. 7. Haş. 2000. 204208. 2000. IRINA În periodice: 2245. Steaua. VLAD În periodice: 2239. Luceafărul. Elisabeta. Literatura română în analize şi sinteze. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. p. 2000. 2. nr. Persoana întîi singular. [Leo Butnaru. nr. 2000. Rogozanu. 12-13. p. Ironie şi patetism. România literară.

NECULCE. 2000.[Leo Butnaru. Contemporanul. p. 1. p. 10. 33. 2000]. Miruna. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bărbulescu. Universul cărţii. Romane şi romancieri în secolul XX. Grigurcu. Anchetă Luceafărul. 2251. nr. Iaşi : Timpul. Dora. 2258. Dumitru Ţepeneag. 11-12. Alina. Anchetă "Contemporanul": Cum. 6. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. Caiete critice. 2000. [Interviu]. Operă. Luceafărul. Galaţi : Logos. Gurău. Bucureşti : Editura Eminescu. În: Gheorghe Grigurcu. 2259. Apostol. Alex. [Bujor Nedelcovici. 12-13. 51-52. [Bujor Nedelcovici. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Gurău. p. nr. ION 375. Apostol. nr. 15. p. p. NEDELCIU. 2000. România literară. 2000. 2000. [Mircea Nedelciu. p. Goci. O trilogie cu semnificaţii actuale.În volum: 2247. Elena. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. 155-162. [Bujor Nedelcovici. 17-22. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Nicolae Balotă. 33. scenariu. 1998]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. ***. Bogdan. 89-90. Bucureşti : Cartea Românească. 33. Aureliu.exerciţii de suferinţă. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. 2000. p. Ultimii]. 2257. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. În: Aureliu Goci. 54-58. nr. 1981]. Mircea Nedelciu. 319 320 . Vol. 10. 2000. Luceafărul. Bianca Balotă. România literară. 2000. "Zodia scafandrului" . 2000. Irina Nechit]. Vatra. 3712256. În: Apostol Gurău. 16. Somnul vameşului. Poezie română contemporană. Şarpele se află acolo încă de la început. Zodia scafandrului. BUJOR În periodice: În volum: 2248.. Gheorghe. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. nr. 36. În volume: 2252. În volum: 2260. 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). Pavel. 2255. Bucureşti : Compania. 4. "Suntem Dumnezei muritori". Emil. 2000. Celălalt. p. Iarba zeilor. nr. În: Emil Alexandrescu. nr. Ironie şi patetism. Ştefănescu. [Bujor Nedelcovici. 3. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev. p. nr. p. 12. 2250. 2000. 49-53. Galaţi : Logos. 26-29. 16-17. 2254. Gabriela Melinescu]. În: Apostol Gurău. Preda. Alexandrescu. Sorin. Bucureşti : Editura Eminescu. Ion Pop. Grupul editorial Universalia. Luceafărul. Mureşanu. p. 12-13. 2253. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 77-79.. 2000. Simion. film. Popescu. Budu. p. 2000. 1999]. p. p. MIRCEA În periodice: 2249. Celălalt. 45-46. NEDELCOVICI. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. Lupşe. 1.

Subiect epuizat. NEMOIANU. Interzis minorilor şi amatorilor. 42. Literatura română în analize şi sinteze. 33. România literară. nr. 2000. [Nicolae Mecu. nr. Grupul editorial Universalia. 33. Rogozanu. nr. 33. Gheorghe. 11-12.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. România literară. Geo. Despre E. p. 1999].Alexandru Lăpuşneanul. 1999]. În: Apostol Gurău. Katerina de neant. Arca. 118-120. Bucureşti : Minerva. [Arad : Multimedia International. IACOB În periodice: 2269. Grigurcu. p.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 1999]. Alexandrescu. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. O reeditare binevenită. p. Pârvulescu. NEGRUZZI.Sobieski şi românii. 2000. Universul cărţii. Costache Negruzzi . Piteşti : Paralela 45. nr. [I. Mureşanu. 7. Luceafărul. 2000. p. Negoiţescu: Ora oglinzilor. 2000. 9. 2000. 33. 13. I. 33. Z. Ioana. Emil. 2268. Literatura română în analize şi sinteze. 2271. 2000. Vasile. IULIAN În periodice: 2266. Negoiţescu. NEGOIŢESCU. Actualitatea unui manifest. 6. p. nr. 2270. Despre E. 2000. 11. Costache Negruzzi . [Nicolae Mecu. COSTACHE În volum: 2267. 3. Emil. 59-60. Celălalt. nr. EUGEN În periodice: 2265. 4. 10. Lovinescu. Miruna. Grăsoiu. 6. 13. p. 2263. Liviu.NEGARĂ. ION În periodice: 2262. Apostol. p. Ornea. 2000. nr. Contemporanul. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. 5. [Eugen Negrici. [Ecaterina Negară. Galaţi : Logos. nr. Iaşi : Timpul. NEGRILĂ. 1999]. NEGRUZZI. 10. În: Emil Alexandrescu. ECATERINA În periodice: 2261. Bucureşti : Gnosis. Piteşti : Paralela 45. Expresivitatea involuntară]. Buzaşi. Momentul 1848 . În: Emil Alexandrescu. Ion. p. Negoiţescu. C. Gurău. Momentul 1848 . Ruletistul berlinez. România literară. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. NEGRICI. 116-117. [I. Bucureşti : Minerva. Presa literară românească arădeană (1869-1944). p. 4-5-6. 207-210. Lovinescu. p. 2000. 13. Iulian Negrilă. Secretarul perpetuu al Junimii. 1999]. p. VIRGIL În periodice: 321 322 . 1999]. 7. 2000. România literară. În volum: 2264. 2000.

Proză românească. p. Dimisianu. 2000. Angelo Mitchievici. 2000. Mircea Cărtărescu. nr. 10. Falsa literatură . nr. Geniul eminescian . Viorel. [Virgil Nemoianu. [Dinu Nicodim. NICA. nr. Miruna. 47. 129-130. nr. 10. Bucureşti : Albatros. Doina Ioanid. Doina Ioanid. 10. p. [Recenzie de carte]. Omul de hârtie. 2000. Cecilia Ştefănescu. 10. nr. Geo. Estetica imperfecţiei. Buruiană. Bucureşti : Editura Eminescu. Omul de hârtie. Romulus. Domnica Domnea. 22. p. NEŞU. Contemporanul. 5. Viaţa şi moartea unui miliardar. 5. [Ioana 323 324 . Lena. nr. 2278. 2000].2272. 1999]. 33. 1999]. Bucur. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. Steaua. Mureşanu. 103-104. p.vis animi]. Omul de hârtie. Lazăr. Gabriel. Contemporanul. 33. 40238 Tescani. nr. 2000. p. 1998]. IOANA În periodice: 2282. Piatra-Neamţ : Crigarux. Victor Nichifor. p. Poezii. 9. Geo. p. DINU În periodice: 2277. 2000. 2000]. România literară. nr. Natură moartă cu statuie. Marius Ianu. IOAN În periodice: 2273. Solidaritate confraternă. 4. Bucureşti : Coresi. 2000. 2280. p. Luceafărul. ION În periodice: 2274. [Emil Nicolae. 5. România şi liberalismele ei. 24. Modelul Frankenstein. 2000. Bucur. p."40238 Tescani". Piatra Neamţ : Crigarux. Rogojan. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 5. 24. 2283. Omul de hârtie : thriller. Miruna. 10. NICODIM. 2000]. nr. [Dinu Nicodim. Iulian Băicuş. NICHIFOR. 162-163. Bucureşti : Albatros. Marius Ianuş. Romulus. Eminescu . Ion Nica. Florin Iaru. nr. România literară. Prietenie & literatură. Universul cărţii. 4. Arca. Vasile. 7-8. Arca. 2000]. [Ioana Nicolaie. Ferestre 98. [Emil Nicolae. 4-5-6. Un mare roman ignorat. Bucureşti : Image. Ioan Godeanu.o provocare permanentă. Cecilia Ştefănescu.vis animi. 11. George Bălan. Florin. 9-15. [Emil Nicolae. NICOLAIE. 51. 4-5-6. 12. Oneşti : Aristarc. Thriller. Vasile. Angelo Mitchievici. 2000. Viaţa românească. [Ion Nica. Revoluţia. 2000]. NICOLAE. 1999]. Miscellanea. Eminescu . p. [Mihai Eminescu. 11. Mureşanu. 44. EMIL În periodice: 2279. Spiridon. Revoluţia. 1. 2000. VICTOR În periodice: 2276. Vasile. p. 95. 1999]. 2000. Ornea. nr. [Ioan Neşu. 2281. Nebănuitul Eminescu. 2000. Universul cărţii. Z. 2275. [Ioana Vlaşin.

2-3. 2292. NICOLAU. p. p. 4. 20-23. Cecilia Ştefănescu. nr. Pe streaşina veacului. nr. PETRE În periodice: 2284. LELIA În periodice: 2288. Romulus. 2000. Adrian. nr. 3. DUMITRU În periodice: 2286. O. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. 1999]. 14. Bucureşti : Image. 10. p. 1. Steaua. 13. 2000 . nr. 2000]. p. 2000. p. Magda. nr. 8-9. Familia. Steaua. Ţion. [O. [Petre Nicolau. VALENTIN În periodice: 2285. p. O viziune (mai) coerentă a lumii. 4. 6. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Doina. Geo. nr. 30-31. Ţîrlea. România literară. Domnica Drumea. 51. Sîrbu despre sine şi lume. Libertatea de a purta cătuşe. Ioan Glodeanu. 51. George L. 22. 100. nr. NIMIGEAN. [Lelia Nicolescu. Vasile. Bucur. Laura. Universul cărţii. 325 326 . 36. 42. NICOLAU. Bucureşti : Editura Eminescu. 10. 10. Curticăpeanu. 11. Iaşi : OuTopos. Lentila morală. 2000. Familia. 2000. [Ruxandra Niculescu. 3. BASARAB În periodice: 2287. Nimigean. Meseria exilului. 9. Mircea Cărtărescu. Nimigeanu. NIMIGEANU. Florin Iaru. Luceafărul. În periodice: 2291. 2000]. Morariu. 11. Contemporanul. Poezie românească. [Dumitru Nicolcioiu. nr. NICOLCIOIU. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". Ion D. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. nr. Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. 1-2-3. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. Milescu. RUXANDRA În periodice: 2289. Arca. 1999]. Victoria. p. Adio adio dragi poezii. NICOLESCU. p. GEORGE L. p. NICOLESCU. Mircea. Profesorul Petre Nicolau. Craiova : Scrisul Românesc. Marius Ianuş. Cârneci. 2000. 40238 Tescani. Lazăr Zăvăleanu. 1998]. 33. 1999]. Urcarea "muntelui alb". nr. [George L. Timişoara : Augusta. Contemporanul. Doina Ioanid. Cătălin. În periodice: 2290. p.Nicolaie. Angelo Mitchievici. 116-117. 4. [Recenzie de carte]. 2000. 2000. NICULESCU. 58. 2000. 1999]. "Singurătatea intelectuală".

Poetul şi fiul său. p. Bărbulescu. 51. Steaua. 11. p. 2000. Curierul românesc. Victoria. 10. [Dan Ioan Nistor. 35. 2000. 10. Simion. Gusturi şi scrieri. nr. Satu Mare : Solstiţiu. 99-100. 2295. [Virgil Nistru Tigănuş. 30. 4. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris. 6. CONSTANTIN În periodice: 2294. NISIPEANU. Satu-Mare : Solstiţiu. Contemporanul. 4. nr. [Ioan Nistor. Nisipeanu. p. 2000. În periodice: 2299. NISTOR. 2-3. [C. Cu vinerea-n lacrimi. Victoria. nr. 2000. 3. Bucureşti : Cartea Românească. 2296. Luceafărul. nr. Tomis. 2000. p. Mistica iubirii peregrinului spiritual. Universul cărţii. 2000. 2000]. 2303. Arbori cu aripi de mătase]. p. EUGENIU În periodice: 2302. 2000. VIRGIL NISTOR. Sabău. Constanţa : Metafora. 4. 4. Dorin Ploscaru. 86. Zalis. p. Poezie românească. Boldea. Iulian. Miu. DAN IOAN În periodice: 2297. 2000. IOAN 2293. 2000]. Doamne. Elegiile maligne. [Ioan Nistor. 2300. [Oana Ninulescu. Flaşneta. Satu Mare : Solstiţiu. 2000]. 47. Pelerin pe drumul măslinilor. Traian. Un itinerar împlinit. Codin. 2000. 5. Milescu. NISTOR. p. Constanţa : Metafora. 1999]. NOICA. 26. 2000. 1996. 11. Ilie. [Recenzie de carte]. 2000. Ştefan. Henri. Galaţi : Alma. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. Olăreanu. Cu vinerea-n lacrimi. Târgu-Mureş : Ardealul. Adrian. [Timişoara : Augusta. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. Milescu. nu spre semeţia mea. nr. 1999]. Ioana. cu duminica-n gînd. 5. Bucureşti : Libra. Poezie românească. Ioan Nistor.NINULESCU. 5. 327 328 . 6-7. nr. 10. 2000. Astra. Blaga şi matricea stilistică. 51. NISTRU ŢIGĂNUŞ. Luceafărul. Rotire continuă. 1998]. 16. 92. [Virgil Nistru Ţigănuş. Galaţi : Alma. Ioanid. 1999. 2000]. 2301. 10. p. Ţion. 5-6. Universul cărţii. [Ovidia Barbu. nr. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". 1999]. p. 2. nr. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. [Eugeniu Nistor. Rotire continuă]. Constantin. nr. cu duminica-n gând. Curierul românesc. 4. Stup împietrit. p. p. [Recenzie de carte]. nr. Steaua. Constantin Nisipeanu. nr.

p. Steaua. 36. 2308. 25. 31. p. Alex. A. 5. 4. 2000. În periodice: 2315. 1. Miruna. În volum: 2311. Iaşi : Timpul. nr. 2000. Poetica eminesciană. nr. OARCAŞU. Convivialitatea cu şi fără strigături. Constantin Noica]. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. 10. 2000. 51. 2000. 9. Constantin Noica]. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 5-6. Măsură pentru măsură. 33. Săvulescu. [Gabriel Liiceanu. 548. [Ioana Nuţu-Piersică. 1999]. Alin. 10. I. nr. Universul cărţii. Bucureşti : Humanitas. 35. 2-3. p. 2310. ION În periodice: 2316. Irina. Cristian. Rău. Pagini despre sufletul românesc. Nicolae. 33. 2000. 33. nr. Contemporanul. nr. Reşiţa : Modus. 1. nr. 6. Temeiuri folclorice. Nicolae. 1999]. O epopee critică eroi-comică. 11-12. 1997]. OANCEA. În: Emil Alexandrescu. [Gheorghe Drăgan. Literatura română în analize şi sinteze. p. [Cornel Ungureanu. p. p. Noje. nr. 2000. nr. Temeiuri folclorice. Poetica eminesciană. p. Contemporanul. 10. Adrian. Gazetarul Noica. Constantin Noica. 1999]. O iniţiativă temerară. 5. p. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. 8. 2000]. Petraş. Ştefănescu. [Const. [Lucian Blaga. NOJE. Victoria. România literară. 2000. IOANA În periodice: 2314. I. 2000. 5. p. 42. 51. A. Z. 49-50. sculptor şi jurnalist. Geo. 43. Milescu. 33. 2000. Aurel. 10. Manolescu. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Steaua. p. p. [Constantin Noica. Creaţie şi frumos în rostirea românească. NUŢU-PIERSICĂ. 10. 46. Sufletul românesc. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". Niţă. Bucureşti : Galaxia. Bucureşti : Humanitas. nr. Viaţa ca un dar. Mureşanu. nr. [Constantin Noica. nr. PETRU E. 2307. Anca. 15. NOTTARA. Manolescu. 2000. Pagini despre sufletul românesc. Bucureşti : Polirom. 2000. p. p. 2000. În periodice: 2313. Alexandrescu. Emil. Suflete obosite. 35. Un om al cărţilor. Poezie românească. Ornea. Universul cărţii. CONST.2304. ANCA În periodice: 2312. Contemporanul. 5. 329 330 . Bucureşti : Humanitas. 2306. Contemporanul. România literară. 2000]. nr. 2000]. Bucureşti : Amurg Sentimental. Editura Humanitas. 2305. Oancea (Tata Oancea). 8-9. Pagini despre sufletul românesc. [Constantin Noica. Nottara. Andrei Pleşu. România literară. 10. poet. România literară. 2000. 2309.

2323. 10. Sancho Panza al II-lea. Filip. Tudorel. p. Pârvulescu. Curierul românesc. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. 7. 2000. 7. p. Ştefan. Gurău. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". p. 2000. Paruit. p. ALEXANDRU În periodice: 2317. România literară. Mariana. 12-14. Zamfir. Ţuţuianu. Bucureşti : Persona. În: Gheorghe Grigurcu. Floarea. Grigurcu. 2325. nr. 39. 2320. 39. Groza.Pseudo-Kynegeticos. MARIUS În volum: 2329. 2000. nr. 2000]. Poezie română contemporană. Vatra. Simona Popescu. Discreţie şi eleganţă. 10. Gheorghe. OPREA. NICOLAE În periodice: 331 332 . 6. 2000. 10. p. 2324. OLĂREANU. 2000. Alain. 170-171. OPREA. 33. Caius Dobrescu. nr. p. Vasile V. 6. Cioacă-Ioanid. nr. [Interviu]. In memoriam Costache Olăreanu. Luceafărul. Vol. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). 1997-1998]. Poeţii nouăzecişti. Apostol. 10-11. În volum: 2326. Alexandrescu. 2328. Claudiu. p. Ultima poveste a Sheherezaei. nr. Ioana. Urian. 8. Ştefănescu. 61-65. ION În periodice: 2327. 11. România literară. 2000. 2000. p. COSTACHE În periodice: 2319. 43. nr. În: Emil Alexandrescu.[Andrei Bodiu. Al. 7. p. 132-138. [Andrei Oişteanu. 42. In memoriam Costache Olăreanu.ODOBESCU. 36. 2000. Odobescu . Marius Oprea]. 2000. 11. 1. Literatura română în analize şi sinteze. Mythos & Logos. Sipoş. nr. De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. [Costache Olăreanu. 2000. nr. 39. 33. Marcela. Celălalt. În: Apostol Gurău. 2000. nr. Contemporanul. Fereastra închisă. ANDREI În periodice: 2318. 2000. 21. Galaţi : Logos. 139-141. Alex. OMESCU. p. 2000. p. 7. 2321. Cuvîntul. Apostrof. 12.In memoriam. Iaşi : Timpul. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici. p. 2322. 33. Ion Omescu . p. Costache Olăreanu (1929-2000). Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". 10. Studii şi eseuri de antropologie culturală. Bucureşti : Nemira. [Interviu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. OIŞTEANU. România literară. Emil. In memoriam Costache Olăreanu. Luceafărul.

Vatra. România literară. Alex. Cuvîntul. Stângăcii şi enormităţi. 5-6. p. Stîngăcii şi enormităţi. ZIGU În periodice: 2336. GYÖNGYI În periodice: 2334. 49. OPRESCU. [Adrian Oţoiu. 2000 . 2-3. Demeter. Ştefănescu. p. OPRIŞAN. Radu.2330. 23. ADRIAN În periodice: 2338.. p. p. PADINA. 34. Mureşanu. Tudorel. p. 1999]. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. ORNEA. 27. 7. 1999]. p. nr. 33. ORBÁN. Ion D. Ornea la 70 de ani. nr. 2000. Călinescu. [Nicolae Oprea. Bogdan. Oprişan. 5. Párbaj a Grand-Hotelben. Esztétikai olvasókönyv. [Orbán János Dénes. 5-6. [Adrian Oţoiu. Szilárd. Cofan. Album second hand. Texte care încep aici şi se sfârşesc. Steaua. Sârbu şi timpul romanului. Omagiu Zigu Ornea . Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Cesereanu. 2000. 2000. Împlinirile unui mare cărturar. spectacolul personalităţii. 2000. 2000. 2337. În periodice: 2333. Bucureşti : Paralela 45. 9. Urian. nr. VIOREL În periodice: 333 334 . Fanache. Sîrbu şi timpul romanului]. Hümér nehézüteggel. Stîngăcii şi enormităţi. Bucureşti : Vestala. 10. Universul cărţii. Povestiri computerizate. 2340. p. 126-127. 2000. Felecan. nr. GEORGE În periodice: 2332. 8-9. Caiete critice. 2000. 11. 33. [Nicolae Oprea. 2331. 1999]. nr. Editura Paralela 45. OŢOIU. p. Korunk. 119-120. România literară. 4.70. nr. I. 105-107. p. 24-25. Korunk. Vincze. 5. G. nr. ORBÁN. Steaua. 9. 51. Enigmele unei personalităţi G. nr. Kata Zsófia. Călinescu. Profesorul şi falsurile. nr. Ion D. Curierul românesc. Z.. Vasile. 6. 3. 2000. Miruna. [I. 6. p. 2000. Piteşti : Paralela 45. 6. [Adrian Oţoiu. Cajal. Aluniţa. 14-15. 2000. p. Ruxandra. 51. Piteşti : Paralela 45. 2339. Daiana. Nicolae. nr. nr. 1999]. 2000].

Ancuţa. p. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 49. [Alina Pamfil. Dar ştiu că nu e chiar aşa". 2000. Urian. 10. 2348. nr. Politeţea ca armă. 6. Vatra. Piatra Neamţ : Crigarux. p. 2000. 2. PALEOLOGU. 2000]. 2350. Paleologu. [Cluj-Napoca : Dacia. Editura Dacia. nr. 7. Paleologu. Roxana. nr. 30-33. Cluj-Napoca : Dacia. Sabău. Neliniştea din jurul eseului. p. p. 2000]. 5. Cuvîntul. Vol. PALS. 2349. 6. 2000. Vakulovski. Echinox. p. 12. nr. Doi suprearealişti. [Alexandru Paleologu. PAMFILE. Steaua. Zalis. 2000]. Politeţea ca armă. Cluj-Napoca : Dacia. Henri. MARIA În periodice: 2343. 2353. p. Cluj-Napoca : Dacia. 95. 1999]. Alin. [Interviu]. PAMFIL. 31. 33. România literară. p. 118-120. Ioana. Cuvîntul. Bufonul de oţel. nr. Tudorel. [Paul Păun. p. p. 3. 209-213. Mureşanu. [Maria Pal. Urian. 2000. 2000]. 2000. Tudorel. 10. 2000.2341. Lucrurile cu adevărat importante (III). 5. nr. Viaţa românească. [Viorel Padina. p. Lucrurile cu adevărat importante (II). ALINA În periodice: 2352. 5. SESTO În periodice: 2351. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. În volum: 2342. Grigurcu. Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". 2000. 2345. Eseul o formă a neliniştii. Pârvu. nr. 10. 85-86. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. 7-8-9. 2000. Alexandru. Note despre poeţii români din Israel. Lungu. 2347. Nici binele. 9-10. 2000. O formă a neliniştii. 1991]. nr. Paleologu. nr. PAL. [Recenzie de carte]. Cluj-Napoca : Dacia. Milescu. Al. 2000. 5-6. TUDOR În periodice: 335 336 . nr. 12. 40. Mihai. Cristian. Contemporanul. 4. Miruna. eseist seducător. 5. 6. Victoria. [Al. 8. 4. excelenţa voastră? Contemporanul. Editura Dacia. p. 93. 2346. 6. 2000. 8-9. [Interviu]. 10-11. p. Poemul de oţel. Viorel Padina sau poemul oţelit. 5. nr. [Al. Tudorel. Sesto Pals]. 2000. Cuvîntul. 7. Alina Pamfil: Eseul. Urian. 2000]. nr. Gheorghe. De-a noastră. Lucrurile cu adevărat importante (I). [Interviu]. Racaru. Universul cărţii. nici răul". ALEXANDRU În periodice: 2344. Politeţea ca armă. 2000. 51. p. În: Gheorghe Grigurcu. Universul cărţii. Bucureşti : Cartea Românească. Nesomnul metaforei. 10.

Cuvîntul. Memoriile mandarinului valah. nr. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. nr. PANAIT. 1. p. p. nr. 4. Memoriile mandarinului valah. p. Bucureşti : Albatros. 2000]. Meandrele unei epoci (III). Murgeanu. 10. p. p. 2000]. Meandrele unei epoci (IV). 33. Luceafărul. 9. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Cuvîntul. Luceafărul. [Petre Pandrea. Mureşanu. 2365. Grigurcu. Ionel. Voinescu. p. Ion. Voinescu. Memoriile mandarinului valah. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. 2000]. 9. p. 2000. 5. 32. nr.[Gellu. 4. 20. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. Luceafărul. 337 338 . Luceafărul. [Petre Pandrea. Oameni de lume. 2000. Mandarinul valah. 3. Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah. Rusu. Radu. 4. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. nr. Memoriile mandarinului valah. nr. 45. p. Miruna.2354. Editura Albatros . Memoriile mandarinului valah. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. 2000. 2000. Tudor Pamfile. În: Gheorghe Grigurcu. Memoriile mandarinului valah. 2000]. România literară. Contribuţii biobibliografice (II). [Mihai Beniuc. Voinescu. 2000. Titus. Rectificări. 2000]. Memoriile mandarinului valah. 14. [Petre Pandrea. Proiectul şi opera. p. 2358. Memoriile mandarinului valah. 2367. PANAITE. 8-9. Cu un diavol în infern. 425-430. 35. 4. 11. nr. 2360. nr. Bucureşti : Albatros. 10. Cassian Maria Spiridon. nr. 2362. Memoriile mandarinului valah. 2000. p. 6. 5. Curierul românesc. [Petre Pandrea. 2000]. 1. Apostrof. 34. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. nr. 2000. 2000]. p. În descendenţa marilor moralişti. Dorian. Bucureşti : Albatros. 2000]. p. Ştefănescu. nr. Contemporanul. 4. 16. Înscenarea verbului. 2363. Gheorghe.memorialistică. 6. [Petre Pandrea. 2364. Memoriile mandarinului valah. Radu. 2000. Petre Pandrea]. 2000]. George. Florea. 2000]. p. Henri. 4. Universul cărţii. Luceafărul. 10. George. nr. PETRE În periodice: 2357. 9. Bucureşti : Albatros. Revista de etnografie şi folclor. 2000]. Meandrele unei epoci (I). nr. 2359. Nicolae Panaite]. Radu. Zalis. nr. 11-37. Alexandru. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. 2000. 2000. Meandrele unei epoci (II). Memoriile mandarinului valah. 2000. Vol. 2000. Bucureşti : Albatros. Tomis. 11. Memoriile mandarinului valah. Radu. p. [Petre Pandrea. Alex. Bucureşti : Albatros. Petraş. 2000]. Voinescu. Poezie română contemporană. 2000. [Petre Pandrea. 27-28. 2361. 10. Necula. 31. Ion. 30. Tranşantă proiecţie de sine. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. [Petre Pandrea. Luceafărul. 33. 7. Simuţ. 10. p. Trei poeţi moldavi. 26-27. 2368. Alexandru. 2000. 2000. 2366. Irina. Petre. 2369. VIRGIL În periodice: 2355. nr. Bucureşti : Albatros. 2000. NICOLAE În volum: 2356. 15. PANDREA.

1999. Imagini din Valea Plângerii. 51. Proză românească. 2000. 3-4. Între extreme (I). Mureşanu. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. [Hortensia PapadatBengescu. Virgil. 214-217. 9. 2000. 8. 1.un dialog. [Iustin Panţa. p. 9. 10-11. 2000. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. p. Emil. Vatra. Poezie română contemporană. 10. Virgil. Bucureşti : Albatros. Horea. 2382. 2000. p.PANTEA. 17. 2000. Vol. 2375. Dumitru. p. Călin Vlasie. 35. Podoabă. Vol. nr. nr. p. echilibrul stabil . Angela. Henri. Mureşan. 2374. Ocinic. 73-76. Steaua. 2381. Pârvulescu. [Aurel Pantea. 403-405. Mirela. 5. Rădăcini]. 5. PAPAHAGI. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Miruna. Piteşti : Paralela 45. 9. Universul cărţii. p. Femeia în faţa oglinzii]. p. Grigurcu. Banchetul. 2. nr. 2000. Marinescu. 25. În: Emil Alexandrescu. p. Vatra. 2371. Acţiunea interioară.Aurel Pantea. Aurel Pantea între extreme (II). 2000. Gheorghe. 2000. [Aurel Pantea. Virgil. Vatra. Podoabă. 10. O victorie covârşitoare. 2372. MARIAN 339 340 . 10. România literară. nr. p. Aurel Pantea între extreme (III). Deschideri spre universalitate. nr. Zalis. Preţiozitatea durităţii. p. Contemporanul. HORTENSIA În periodice: 2379. Faţă-n faţă Angela Marinescu . 30-31. [Hortensia Papadat-Bengescu. p. Contemporanul. Proprietar de spaţii poetice. Un regizor al obiectelor. 129-141 . Iaşi : Timpul. 2000. Buciu. 218-222. În volum: 2378. Marian Victor. 33. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. nr. 2380. 7679. 81-84. nr. 12. Podoabă. Gheorghe. Poenar. AUREL În periodice: 2370. 2. 11. Noua literatură problematizantă. Cluj-Napoca : Paralela 45. PANTEA. 1999]. 7. nr. 2. Alexandrescu. 7. Vatra. 2000. Hortensia Papadat-Bengescu . "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". 2373. IUSTIN În periodice: 2377. Bărbatul în faţa oglinzii femeii. Ioana.Concert din muzică de Bach. PAPADAT-BENGESCU. În volum: 2383. Vatra. VIOREL În volum: 2376. 2000. nr. nr. 2000. O victorie covîrşitoare. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Euphorion. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 67-68. p. p. Grigurcu. 2000. PANŢA. p. 1998].

Homo militans. Zestre pentru înălţare. [Interviu]. 35. Raţiuni de a fi. PARFENE. p. 1999]. 2390. Vatra. 2000]. Sub semnul familiilor aristocrate. nr. [Bucureşti : Atlas. 2000. Bucureşti : Atlas. 2000. p. Marian Papahagi. VICTOR 2386. BOGDAN I. 102. p. 7-8-9. 302-303. 1. Ochiul Irod. p. Mesina. [Radu Paraschivescu. 1999. 16. nr. Miruna. În: Mircea Popa. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". PAPILIAN. Mureşanu. Mircea. nr. p. p. Petric. Universul cărţii. p. nr. 2387. 2000. Universul cărţii. 7. 10. [Lucian Parfene. Laurenţiu. Mureşanu. În periodice: 2393. Tomis. 2391. p. Victor Papilian . Ioana. Proză românească. 10. Marian Papahagi şi critica de sistem. 9. 51. 32-34. Tîrgu Jiu : 341 342 . Fragmente de ochean. Călăreţ pe vrăbii. 1999]. [Marian Papahagi. 2000. Ulici. Laura. In memoriam Marian Papahagi. 2000. Echinox. Popa. nr. Amintirii profesorului Marian Papahagi. 2389. Raţiuni de a fi. p. 10. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. 2000. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. p. 2000. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. Dihorul. Iaşi : Editura Convorbiri literare. Ion Marinescu. Cluj-Napoca : Napoca Star. Crăciun. 104113. Florin. Bucureşti : Universalia. Lazăr. George Drăghescu. Tomis. Proză românească. nr. Anghelescu. 8. 2000. Grupul editorial Universalia. Mureşanu. 2000. 31. Bucureşti : Du Style. 5. Gotia. Pop. PARASCHIVESCU. 10. 7. 5. 2388. În periodice: 2397. Bucureşti : Libra. Steaua. 2385. ALEXANDRU 2394. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. 33. 2000. p. nr. [Recenzie de carte]. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. România literară. Laura. 2000]. 1213. Luceafărul. nr. p. nr. 2000. Efemeriada. Bucureşti : Atlas. PAPILIAN. 35. 2. [Alexandru Papilian. 10. Luceafărul.În periodice: 2384. 1999. 2000. 1999]. În: Laurenţiu Ulici. În volum: 2392. PASCU. Mircea. nr. Miruna. 10. RADU În periodice: 2395. Garbiel. Universul cărţii. nr. 24. 1999]. 1. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. 12-13. Miruna. 7-8. Daniela. Sabău. 2000. Patinatorii. Andrei. [Marian Papahagi. Mesina. Ion. 2. 6.publicistul. Mitică şi Hyperion. LUCIAN În periodice: 2396.

Oradea : Cogito. Bucureşti : Nemira. Poezie românească. 22. Universul cărţii. PAVEL. 2000. 35. 2401. nr. Mănuşa din vitrină. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. p. p. Bogdan I. p. 10. 2000. Târgu Mureş : Ambasador. 1. 7. nr. 2. 1999]. Bucureşti : Amurg Sentimental. 10. În volum: 2408. 2407. atitudini. nr. p. Poemul deshumat. Cluj-Napoca : Dacia. nr. Cluj-Napoca : Dacia. 95. 2000]. p. Secunde frânte. Teutişan. Alexandrescu. Mircea Dinescu. ***. Despre pseudoargumente. 22. nr. 22. Ştefănescu. 10. 304-306. 22. 2403. Alina. 22. 1999]. 2000. În: Laurenţiu Ulici. 6. Pascu. Pascu. 12. Piteşti : Paralela 45. Alex. 1997. nr. România literară. 22. TOMA În periodice: 2409. CEZAR În periodice: 2406. [Sorin Gherguţ. PAVEL. Bucureşti : Du Style. [ Cazul Eminescu: polemici. Bucureşti : Amurg Sentimental. România literară. 2000. p. 1. Braşov : Astra Nova. 2404. Esthera. Thomas. Chiriac. 1.-R. 2000. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. [Bogdan I. Kleininger. Decapitat la masa de scris]. Debuturi (II). Dan Doman. 6. 2000]. Vlad. Creier intermediar. Milescu. Membrii GDS susţin candidatura lui H. 6. PATRICHI. 2400. 1. Naraţiuni întâmplătoare. 6. nr. Secunde frînte. Cristian Pavel. Renate. O alegorie a depărtării. [Dora Pavel. 2000. Protest ISL. 343 344 . 2000. p. 10. 7. p. 10. 2000. PATAPIEVICI. nr. Weber. Mitică şi Hyperion. 4. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). Roşioru. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 10. 67. 1999]. Laurenţiu. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. 1994. 2000. 33. Time-out. Ulici. O decizie şi două încălcări ale legii. Nimicuri ca o cruce. nr. 1999. [HoriaRoman Patapievici. p. 6. Andrei Pleşu]. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. 19. 1999]. 1999. Călin. nr. Mănuşa din vitrină. 33. nr. 112-117. ***. 1. Miroiu. PAVEL. Ion. DORA 2402. 1. Steaua. 2000. p. p. p. 2000. [Toma Pavel. 2-3. 2398. p. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399.Editura Alexandru Ştefulescu. Viaţa românească. False dileme. 2000. 2000. 10. Întoarce-te. Victoria. 7. 5. 1989. reacţii din presa anului 1998. 1. nr. 4. 51. Tomis. RADU În periodice: 2405. Patapievici. Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. Mihaela. Victor Sterom. [Radu Patrichi.

11. 2000. IOANA În periodice: 2420. Cs. p. 64-66. Liviu. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. 85-86. Nagy. p. Helikon. [Páskándi Géza. [Páskándi Géza. 2411. Alexandru. p. 2000. p. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. p. nr. 1998]. nr. Helikon. GÉZA În periodice: 2410. Nemzetsors. Korunk. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. [M. la doamna T. Hiperesenţele. 2000. Astra. 2. Korunk. 2000. 1999]. [Ioana Pârvulescu. Sesto Pals]. [Paul Păun. Doi suprearealişti. Holdbumeráng. Alfabetul doamnelor : de la doamna B. 2000]. Timişoara : Marineasa. 2000. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Gömöri. Milescu. Braşov : Concordia. Bukarest. ELISABETH În periodice: 2418. 2000. 64-66. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. Kántor. Victoria. Grăsoiu. Lajos. 7. nr. Şansele eseisticii se confirmă. 14. Pomogáts. Lajos.PÁSKÁNDI. 21. M. Grigurcu. Ibolya. [Eugen Vlad Pârâu. PĂUNESCU. În periodice: 2421. p. Poezie română contemporană. György. Universul cărţii. Vol. Helikon. p. 65-66. nr. Roşioru. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó. PAUL În periodice: 2416.. Luceafărul. PÂRÂU. nr. Peia. Gheorghe. "Poeziile copilăriei". EUGEN VLAD 2413. Bucureşti : Crater. 16-18. Helikon. 14-15. Poeta ludens. Béla. PÂRVULESCU. 2415. Lungu. Luceafărul. Elisabeth Păunescu. nr. 2000. Páskándi Géza: Pornokrácia. Hiperesenţele. 6. 2000. 345 346 . 6. 2000.. 2414. Mihaela. 2417. Vatra. p. 12. nr. 1999]. [Interviu]. 2000. 10. A költő kilincse. 23. nr. 1966]. 3. p. nr. nr. Note despre poeţii români din Israel. 12-13. 9. PEIA. 5. În: Gheorghe Grigurcu. p. PĂUN. 10-11. PĂUNESCU. p. 2412. Angliai levél. nr. 2000. De vorbă cu. A megvallás. 2000. Malea Stroe. Páskándi Géza költészete és a játékosság. Kántor. A költő kilincse. Zoltán. Ion. 14. történelem. erkölcs. 15. Budapest. Bertha. Poeziile copilăriei. p.. 223224.

Jocul vieţii şi al literaturii. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. 541. Mureşan. nr. p. nr. [Gheorghe Perian. Curşeu. Ştefan. Sub zodia prieteniei. nr. DAN În periodice: 2431. Andreas Wellman. nr. 40-41. Sălcudeanu. p. Cristian Pepino. 5. PERŞA. Noje. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. Ion. nr. 35-36 . Angela. Bucureşti : Albatros. Panaitescu). Alexandrescu. Romanul Fatma într-un dosar editorial.PELIN. 35. EUGEN În periodice: 2422. 4. 8. Cartea întâlnirilor. Iaşi : Timpul. [Dan Perşa. Luceafărul. [Eugen Pelin. 2426. Vol. 7-89. [Dan Perşa. Şah orb. Târgu-Mureş : Ardealul. 35-36.Gheorghe Perian. p. 4.. Vatra. 2000. Tomis. Steaua. Radu. Un "constructor" al generaţiei '80. nr. Nectar cu. În volum: 2430. p. 2000. 2000. pelin. nr. nr. Şah orb.. 2427. p. p. 2000. 1998]. 2000. 42-43. 1999]. 1. Nicoleta. 347. 2000].. Vatra.. 1999]. Galaţi : Arionda. Vatra. Mureşan. 1. 2000. 2425.. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa.. 2. Tomis. Direcţii. Teodor. Mărturii la sfârşit de veac. Ioan. Menţiuni critice. 2000. p. 2. 7. Roşioru. În: Emil Alexandrescu. 1999]. [Mircea Petean. p. Un "constructor" al generaţiei '80. Emil. Baciu-Moise. Cistelecan. p. Tudorel. 5. Viorel. Perpessicius (Dimitrie S. 41-43. 2000. 2. 31. 122-125. nr. Echinox.. În: Angela BaciuMoise.[Interviu]. Faţă-n faţă Viorel Mureşan . 2000. orientări. PETEAN. Urian. [Cluj-Napoca : Ardealul. 1999]. Pasărea gramofon. Cluj-Napoca : Limes. p. Fatma sau Focul de paie]. Alexandru. 2432. Anca.. Viorel. 35. PERIAN. Voinescu. 347 348 . p. 2000. 6. Dezertarea de pe front. 1999]. p. 2433. MIRCEA În periodice: 2434. Cuvîntul. Vatra. PEPINO. CRISTIAN În volum: 2423. reprezentanţi în evoluţia criticii literare.. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară. PERPESSICIUS În periodice: 2429. 5. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Albatros. Tihan. Cucu. GHEORGHE În periodice: 2424. 51.. 44. [Perpessicius. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Florile Dalbe. nr. 2000. 5. [Dan Perşa. 2428. 2000. Şah orb. Pagini de critică şi de istorie literară..

31. 387-392. PETICĂ. CAMIL În periodice: 2439. În volume: 2440. Romane şi romancieri în secolul XX. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 149-163. Poezie română contemporană. Gheorghe. GEORGE A. În: Aureliu Goci. Alexandrescu. Grigurcu. Vol. În: Albert Kovács. ŞTEFAN În volum: 2436. 7. întâia noapte de război. Ion N. Iaşi : Timpul. Camil Petrescu . Iaşi : Timpul. 2-3. Ailenei. p. 396-398. Cezar Petrescu. 45. În periodice: 2437. 2443. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. Literatura română în analize şi sinteze. PETRE. 2442. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. În: Emil Alexandrescu. Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. nr. Kovács. Emil. nr. p. 2000. [Cecilia Caragea. Datcu. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Camil Petrescu . 2000.Ultima noapte de dragoste. Victoria. România literară. În: Sergiu Ailenei. 2000. Bucureşti : Seara. Iaşi : Timpul. Camil Petrescu. 7. Emil.Suflete tari. Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 10. 51. PETRESCU. 2000. Nastasia. 2000. 51. p. 2000. ZOE În periodice: 2438. Emil. În: Emil Alexandrescu. 2444. 5-6. Aureliu. Iaşi : Timpul. Două evocări camilpetresciene. Milescu. Alexandrescu. Alexandrescu. p. În: Emil Alexandrescu. 12.Steaua. 2441. p. Frumosul pur. Poetici clasice şi moderne. Camil Petrescu . Stiluri în proza interbelică. p. Goci. p. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. 2000. 392-396. Aureliu. 4.Jocul ielelor. 33. Dialog cu Zoe Petre]. p. Logica sentimentelor. Editura Dacia. nr. Camil Petrescu . p. 2445. nr. 2. Goci. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. PETRESCU. 398-401. Dramatismul "modestiei". Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. Steaua. Alexandrescu. 225-227. p. CEZAR În volum: 2446. 2000. 133-143. Sergiu. 136-147. În volum: 2435. În: Aureliu Goci. 2000. 349 350 . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 164-176. p. Albert. Romane şi romancieri în secolul XX. Iordan. 2000. 2000.Patul lui Procust. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. PETRE.

Grigurcu. G. 2000]. nr. Ioanide. 2449. Al. România literară. p. O bizarerie. C. 33. 2000. DAN În periodice: 2447. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. 2453. p. [Radu Petrescu. p. Luca. 19461951/ 1954-1956. 2000. Bacovia. PETREU. 2455. 2456. 351 352 . G. Familia. 2452. MARTA În periodice: 2461. Cuvîntul. Cuvîntul. Piteşti : Paralela 45. 2000]. 43. p. 2454. [Radu Petrescu. 5. Alex. vol. 10. 2000. nr. Ion. Bacovia. 2457. 11. 33. Ocheanul întors. Bucureşti : Humanitas. 2459. 1999]. 43. În răspăr. Alexandru. Marino. 5. 6. România literară. Luceafărul. Anotimpuri intermediare. 2000. 20. 1: 19461951/ 1954-1956. Doina. Catalogul mişcărilor mele zilnice. Cluj : Biblioteca Apostrof. Naşterea lui Iliescu. 1999]. p. 2000. 6. IULIA În periodice: 2450. p. Adrian. p. 45. Popa. 33. Radu Petrescu despre G. 18. Bucureşti : Nemira. p. "Scrisori din Transilvania extremă". 2000. nr. [Marta Petreu. 4. 1999]. 2000. Un alt Bacovia. nr. p. Revine în forţă Dan Petrescu. 2462. nr. Gheorghe. 11. Grigurcu. 2000]. 44. Răfuiala. România literară. 2460. PETRESCU. Radu Petrescu. Gheorghe. 5. [Iulia Petrescu. nr. Rogozanu. p. Dan Petrescu enervat de literatura română. nr. Ithaca. 2000. Gheorghe. Mincu. p. [Mircea Bentea. 27. nr. Rogozanu. p. Apostrof. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. nr. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. nr. Jurnal. 12. 1999]. Familia. 6. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 33. România literară. Bacovia (II). p. Apocalipsa după Marta. nr. 7. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". Catalogul mişcărilor mele zilnice. Radu Petrescu. 2000]. 2000. Un prozator actual în vizor. În răspăr. 7. Piteşti : Paralela 45. 2448. 2000]. 15. 10. p. România literară. Norman. nr. Ştefănescu. 36-38. 3. Luceafărul. 2458. Grigurcu. nr. 33. 9. 43. 2000.PETRESCU. Groza. [Radu Petrescu. Bacovia (I). Claudiu. George. Vitrina Allfa. 1999]. nr. [Radu Petrescu. Cluj-Napoca : Dacia. Manea. 29-30. Catrinel. Piteşti : Paralela 45. [Dan Petrescu. Piţu. Apostrof. estetica şi "est-etica". 48. G. 1999]. Bacovia. p. România literară. PETRESCU. 6. RADU În periodice: 2451. Cluj-Napoca : Dacia. 15-18. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Simuţ. 1999]. Marin. 2000]. 2000. Sinuciderea unui pahar de Bacara. Bucureşti : Nemira. [Radu Petrescu. [Dan Petrescu. 2000. Bucureşti : Allfa. p. 5. 6. 33. România literară. 33. Bucureşti : Humanitas. 15. nr. Bucureşti : Univers. 5. acelaşi Radu Petrescu. 6. Curticăpeanu. România literară. 6. [Marta Petreu. Cioran sub lupă. [Mircea Benţea. 2000. 2000. 33. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Radu Petrescu despre G. nr. C. 2000. [Radu Petrescu. 2000.

p. p. 33. Sergiu.". p. Emil. Bucureşti : Amurg Sentimental. 480-482. Iaşi : Timpul. Florin. Opera românească a lui Cioran. Antonescu. MONICA În periodice: 2475. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Petraş. Contemporanul. Al. 2474. Călăuza pustiurilor]. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. p. În: Sergiu Ailenei. 5. Vatra. 7-91. Ion Pillat . Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. 23. ALEXANDRU În periodice: 2466. Ornea. 228-232. În: Emil Alexandrescu. p. 9. IOAN-VICTOR 2464. 2000. [Ioan-Victor Pica. 2000. PILLAT. 10. Radu. Vol. 207-214. Ailenei. p. 51. Antonescu. Cluj-Napoca : Dacia. 33. Emil. 372-373. În: Emil Alexandrescu. 12-13. Vatra. 102. În periodice: 2465. 171-172.. În: Radu Dănăilă. Z. nr. 2000. Ştefănescu./ Ros de-ndoieli. Literatura română în analize şi sinteze. Petraş. Poezie. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. Orientări. nr. teatru. Gheorghe. nr.2463. În periodice: 2470. Emil. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. 10-11. 2000. Alexandru Philippide. Tratat de tremurat. 21. Poezie română contemporană. 2000. [Ioan-Victor Pica. Iaşi : Timpul. 2000. PETRIŞOR. 2000. 2. În volum: 2469. coordonate şi realizări în poezia românească. [Marcel A. Dănăilă.. 12. 371-372. p. p. 2000. p. 1. PILLAT.În vie. 2000]. [Marta Petreu. p. nr. Iaşi : Timpul. 7-8. Memorii din temniţă. Alexandrescu. p. Petrişor. 2000]. MARCEL A. 2471. 2000. Steaua. Grigurcu. PHILIPPIDE. 171-172 . 2467. PICA. Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . Cronici literare.Aci sosi pe vremuri. Irina. ION În volume: 2472. Nae. Rogojan. Iaşi : Timpul. Memorii de temniţă. Vegheam la Styx. Vol. Alexandrescu. tendinţe. Alex. Ion Pillat . 10-11. 1999]. Alexandrescu. nr. 2000. În volume: 2468. Irina. 2473. Nae. nr. Braşov : Dealul Melcilor. proză. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. Stiluri în proza interbelică. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". Nici un rând pentru contemporani. [Recenzie de carte].

Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. Ştefănescu. 1112. Gheorghe. 1998]. 2000. nr. Poezie română contemporană. nr. Dorin. În: Gheorghe Grigurcu. Cioacă-Ioanid. ANDREI 2483. Victoria. nr. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. GABRIEL 356 355 . Universul cărţii. 5. [Gabriel Pleşea. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 10. p. 1998]. 11. Vol. Grigurcu. Timişoara : Marineasa. 10. 33. p. MIRCEA În periodice: 2484. Vatra. PLEŞU. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Gheorghe. 2000. 2000. În volum: 2476. 2. PINTESCU. 2. PIŞCU. Enclave. Pană-Oltean. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Scriitori români la New York. p. Gheorghe. 41-42. PLEŞEA. Ştefan. 2000. Poezie română contemporană. Grigurcu. 20. Timişoara : Augusta. Stil şi autenticitate. p. O ancoră în cer. ALEXANDRU În periodice: 2477. 2000. nr. 22. 233-235. PITUŢ. Botoşani : Axa. Mă chemau păsările. Vol. PLATON. Contemporanul. nr. 4. Curierul românesc. Poezie română contemporană. Poezie românească. p. Bucureşti : Vestala. 2. 1999]. [Daniel Pişcu. 21. 244-249. Scriitori români la New York. 240-243. Vol. România literară. [Mircea Platon. 2000. p. Vârsta şi scriitura inocenţei. 2000. Milescu. [Alexandru Pintescu. Poezia lui Gheorghe Pituţ. aşteptare". Teologie şi haiduci.În volum: 2482. p. Roxana. În: Gheorghe Grigurcu. 6. 2-3.

Bărbulescu. 30. [Ovidia Barbu.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. 2. nr. 49-50. Renate. PLOSCARU. 2000. p. PLOPEANU. 272-273. 2488. ŞTEFANIA În volum: 2489. POENARU. În: Gheorghe Grigurcu. 250-252. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. Ioan Nistor. Ţion. AUGUSTIN În volum: 2494. Ulici. Nuanţele plecării. IOAN ES. Iaşi : Timpul. 10. 10. Satu Mare : Solstiţiu. [Anamaria Pop. Constantin Noica]. Dorin Ploscaru. Vol. nr. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. Flaşneta. 1999]. 2000. Bucureşti : Du Style. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. POP. 22. POP. 2000. nr. Alin. p. nr. 35. 51. Vol. Sorescu. p. 2487. Bucureşti : Cartea Românească. [HoriaRoman Patapievici. 10. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. La trapezul livrescului. 236-239. Cristian. 101. p. nr. Dan. În: Laurenţiu Ulici. Liiceanu. 1. Sub "teroarea istoriei" . [Gabriel Liiceanu. Tomis. Laurenţiu. 7. Canonul feminin. Bucureşti : Coresi. Jungla marină. 1999. 8. p. 18. Simion. Weber. 2. Gabriel. p. 2000. 2000. 1999]. Convivialitatea cu şi fără strigături. Stup împietrit. DORIN În periodice: 2490. 2-3. Annemarie. 2000. 2000. 22. Gheorghe. [Recenzie de carte]. 2000. Trăgătorul la ţintă. Orizont.2486. În periodice: 357 358 . nr. Grigurcu. Contemporanul. 12. 2000. p. 8-9. Portret de premiat hulit (I). Poezie română contemporană. 2. Adrian. Piteşti : Paralela 45. 10. Bucureşti : Libra. Gusturi şi scrieri. Poezie română contemporană. POCOVNICU. 9. Andrei Pleşu]. Gheorghe. Mitică şi Hyperion. nr. Nuanţele plecării. O decizie şi două încălcări ale legii. p. 16. Mircea Dinescu. ANAMARIA În periodice: 2493. Luceafărul. p. POP. Perşa. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. p. [Vasile Poenaru. 1999]. Steaua. Grigurcu. VASILE În periodice: 2492. POP. 2000. Andrei Pleşu. 5. [Daniel Ştefan Pocovnicu. Trăgătoarea la ţintă.

p. Poezie română contemporană. Ioana-Ruxandra. p. 2000]. 1999]. 26-29. 7. Vol. Caius Traian. Baciu-Moise. Pop. 45. Lucian. Nicolae Balotă. Aventura semnului. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 17-22. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Poezia neagră. Pop.[Interviu]. Poeme de sedus realitatea. nr. nr. Rigoarea melancoliei. 2000.apocaliptica. 33. Ştefania. 2000. Obiceiuri tradiţionale româneşti. 1999]. Vol. Mihai Pop (1907-2000). Ciopraga. 4. Bucureşti : Cartea Românească. Agonia chirurgicalaă. 262-267. Dorina. Ion Pop. p. Luceafărul. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. p. Plopeanu. POP. În volume: 2504. Vol. 6. Bucureşti : Cartea Românească. Vol. Octavian. 2499. POP. Poezie română contemporană. 111-115. Luceafărul. 1999]. 2000. Pantelimon Ioan Es. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Dora. 40-41. [Ioan Es. 2000. nr. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 6. Revista 359 360 . ION În periodice: 2503. 2-3. nr. Mărturii la sfârşit de veac. Pop. Grigurcu. 2497. Contemporanul. România literară. Gheorghe. Gheorghe. Galaţi : Arionda. [Ioan F. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bianca Balotă. 6. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. 2. Tomis. p. 2000. Poezie română contemporană. 1112. [Ioan Es. Ion Stratan]. În: Angela Baciu-Moise. Soviany. Grigurcu. Dragomir. [Ioan Es. nr. 253-256. Pop. p. Pantelimon 113 bis. Pop. Fruntelată. 126-133. MIHAI În periodice: 2508. Bohanţov. Pop. [Maria Pop. Caina sau Surorile Kretov]. Familia. MARIA În periodice: 2507. Un roman în cheie tragică. POP. Ion Pop. Gabriela Melinescu]. 2. 2509. Gheorghe. 21. Pavel. Constantin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Al. 2506. p. Gheorghe. 1999]. p. p. nr. POP. Trei poeţi. [Bucureşti : Univers. 19. Pantelimon 113 bis. Revista de etnografie şi folclor. p. 2000. Luceafărul. 2000. Scurtu. 2. Mihai Pop. Angela. Dobre. În: Gheorghe Grigurcu. 3. Ieşirea prin apocalipsă. 2000. Anchetă "Contemporanul": Cum. 257-261. Pantelimon 113 bis . 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. În periodice: 2501. Grigurcu. 11. nr. [Ioan Es. 2000. În volum: 2502. Poezie română contemporană. Bravadă. 268-272. p. Vol. p. 1. p. 35.2496. 2498. Dumitru Ţepeneag. În volum: 2500. IOAN F. 2. 23. Pantelimon 113 bis. 2000. 2505.

16. MIRCEA În periodice: 2515. 2516. Contribuţii bibliografice. 4. nr. nr. [Bucureşti : Grai şi Suflet . Mister şi poezie. 2000]. Luceafărul. Bucuresti : Vinea. Munteanu. Ghilotina sinelui. 2000]. [Mircea Popa. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . Ion Căliman. nr. 1998]. 33. 45-46. Candoare agresivă. p. 7. 10. 2519. 2000]. Între tăcere şi tăcere. Bucureşti : Vinea. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. 2000. 38. Victoria. nr. p. 1866-1918. Timişoara : Helicon. 2000. nr. [Paulina Popa. Scrisori către fiii noştri : aforisme. p. semne. Bărbulescu. p. Eugen. Simion. Revista de etnografie şi folclor. 1997. Ghilotina sinelui. 1998]. 5. POPA. Cubleşan. Luceafărul. 222-226. Contemporanul. 1998. nr. tace. nr. Deva : Emia. 2000. 1998]. POPA. Anchetă Luceafărul. 2514. Paulina Popa. 11. 8-9. Cazul "Popa Marian".de etnografie şi folclor. p. 117-120. [Paulina Popa. p. nr. 2000. nr. Folclor românesc. Mihai Pop. 1998]. 2000. Milea. nr. Revista de etnografie şi folclor. 184. Profesor şi discipoli. [Izsák Marta. vide. 2000. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. MARIAN În periodice: 2513. 11. Semnificaţii majore ale poeziei minore. Soviany. 2000. 12. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 1999. 45. 2510. CATRINEL În periodice: 2512. 1999. nr. 1999. Bucureşti : Semne. 2000.Cultura Naţională. p. 2000. Romul. nr. 2000. 2520. Cuvinte sărutate de îngeri. 15. p. 2521. 11-12. Timişoara : Helicon. Familia. Negrici. Luceafărul. 37. Săluc. Cântece de-ngălbenire. p. 21. 2-3. [Paulina Popa. România literară. p. ***. Ion. p. Monica. Romul. PAULINA În periodice: 2517. Horvat. Viorica Sâncrăian. Luceafărul. [Mircea Popa. 10. Munteanu. Deva : Emia. 2511. Eminescu în Transilvania. Poezia evlavioasă. POPA. confesiuni. 24. Debut Catrinel Popa. Luceafărul. Timişoara : Helicon. POPA. Poezie românească. Viorica Sâncrăian. p. 2000. 2-3. 11. 1997. 45. 29. POPA. Ruxăndoiu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Universul cărţii. Timişoara : Helicon. Între tăcere şi tăcere. Davidescu. 2000. Între tăcere şi tăcere. Pavel. Târgu-Mureş : Custos. Octavian. 36. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 45. 2000. [Paulina Popa. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2518. Cuvinte sărutate de îngeri. Mâna care este gata să ardă. p. Constantin. Milescu. 217-222. Audi. 2000]. Luceafărul. 29. 2-3. Lugoj : Dacia Europa Nova. Bibliografie adnotată. nr.

Gheorghe. 2532. 1999]. România literară. 2000. Războinicul şi jobenul galben. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. 2000. Creştinism şi păgânism. 13. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. nr. 2000. 2525. 1999]. 11. 12. 5. [Alexandru Popescu. 2. Lena. Tradiţionalismul europenizant. p. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. ADRIAN 2533. 2000. 2000. POPA. Ştefănescu. POPESCU. Radu. Lumea poveştilor animaliere. p. Ciobanu. p. Alex. nr. Pavel. 2000. 1998]. p. De la calofilie la extaz. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. Gheorghe. 25. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". Tomis. Christi. 2000. Luceafărul. 22. Grigurcu. 2. 10. 14-15. Constanţa : Ex Ponto. ALEXANDRU În periodice: 2526. Gheorghe. nr. p. România literară. În volum: 2535. 4-5. p. 35. 2. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. 289-296. 30-33. 2. Poezie română contemporană . 33. Vol. 2000. În: Gheorghe 363 364 . Grigurcu. nr. Lazăr. Lumea poveştilor animaliere. Grigurcu. Remus Valeriu.2522. Chemarea Vienei. Poezie română contemporană. 4. În: Gheorghe Grigurcu. Conexiuni şi motive. 2530. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Vol. Viena românească: un ghid sentimental. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Interviu]. 279-283. nr. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Poezie română contemporană. Aura. 2523. 2000. Ultimele pătrate de frig. 12. 2000]. p. Valeriu Mircea Popa]. 2000. Lumea poveştilor animaliere. 4. Poezie română contemporană. p. Grigurcu. [Ştefan Popa. "Cărţile îşi răspund polifonic". p. În: Gheorghe Grigurcu. Sociabilitate şi solitudine. 273-278. 2531. POPESCU. 2. p. Contemporanul. 44. Gheorghe. Contemporanul. În: Gheorghe Grigurcu. Constanţa : Ex Ponto. 15. Un cabotin sever. Sociabilitate şi solitudine. Buiciuc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 284-288. nr. Poezie română contemporană. 33. Gheorghe. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. p. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". Constantin. [Valeriu Mircea Popa. Alina. 33. 6-7. [Interviu]. 2528. 2000. nr. Ologu. În: Gheorghe Grigurcu. În volum: În volum: 2529.[Paul Vinicius. POPESCU. Giorgioni. 541-547. Dora. Orizont. 19. [Ştefan Popa. Grigurcu. p. Vol. p. 2534. 1.

Gheorghe. 5. DUMITRU RADU În periodice: 2540. Gheorghe. nr. 34. Marian. Breban. POPESCU. [Interviu]. Goci. Iaşi : Polirom. 2. 2000]. Miruna. Bucureşti : Viitorul Românesc. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Mureşanu. Cristian Tiberiu Popescu. 34. p. România literară. Alexandrescu. 7. Portrete literare (13) (D. p. O carte de referinţă. 517-518. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Dumitru Radu Popescu. Pe scenă şi din culise. nr. 2000. 2000. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. POPESCU. 5. 1998]. p. În volume: 2547. 2544. 2000. Bucureşti : Libra. 17. De vorbă cu. Vol. 10. 2000. nr. Alex. 10. Luceafărul. 1-2. Nicolae. Popescu). Portrete literare (14) (D. Grigurcu. 2-3. 2000. R. Literatura română în analize şi sinteze. 2548. 2000. 35. 1999]. Eminescu : Antiteza. Fişă psiho-lirică. Popescu. p. Popescu <III>). R. 12. 1-2. 10. p. D. Antiteza. Luceafărul. 1-2. Poezie română contemporană. Omohom. 1999]. [Cristian Tiberiu Popescu. Săptămâna de miere. 10. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. R. p. Bulgăr. nr. Popescu. 2545. p. Henri. Zalis. 2000. nr. R. În: Aureliu Goci. 300-302. Bucureşti : Libra. Eminescu. 12-13. 7. 2538. Iaşi : Timpul. Imaginarul propus de realitate. p. 2000. Grigurcu. Vol. 2541. R. Mureşanu. Bucureşti : Viitorul Românesc. 33. Contemporanul. [Cristian Tiberiu Popescu. Aureliu. POPESCU. nr. POPESCU. Timişoara : Augusta. Actori la curtea prinţului Hamlet. 27. Antiteza lui Eminescu. Popa. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. 2537. Contemporanul. 7. 4. În: Emil Alexandrescu. 31.. p. Dumitru Radu Popescu. MARIUS DANIEL În volum: 2549. PETRU 365 366 . Miruna. Romane şi romancieri în secolul XX. p. Universul cărţii. O legendă spulberată. nr. Breban. 10. 2000.. [Cristian Tudor Popescu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. Ştefănescu. [Dumitru Radu Popescu. nr. 2000]. nr. 12-13. Emil. 10. ficţiuni speculative. Breviar. Breban. 2000. Nicolae. p. 2000].Grigurcu. p. p. Ambiguizare şi relativizare la D. Popescu <II>). Contemporanul. România literară. POPESCU. Contemporanul. 2000. 16. nr. p. Aceşti îngeri trişti. 2000. Portrete literare (12) (D. Universul cărţii. Complexul Ofeliei. 2546. [Dumitru Radu Popescu. 33. 2000. Universul cărţii. 314-332. 2000 . Nicolae. 2543. 2. 2000. 36. 2542. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 10. ***. nr. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. 297-299. 37.

Universul cărţii. p. Editura Albatros . 2559. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. 2000]. România literară. POPESCU. Apostrof. Constantin. p. Grigurcu. Poezia ca vis. Simona Popescu. Mureşanu. 2000. Mureşanu. Miruna. O poetică a frontierei. În volum: 2553. p. 13. 10. România literară. nr. 33. Vatra. 1998]. Universul cărţii. 1. p. 367 368 . 46. 2000. Editura Gramar. 2000. Buiciuc. În volume: 2557. 2551. 1998]. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. SPIRIDON În periodice: 2560. 46. Alex. Marinescu. [Spiridon Popescu. 72-99. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. aşa. Marius Oprea]. Petru Popescu. 1998]. În: Antologie de literatură română veche . p. 2000. RADU În volum: 2554. Giorgioni. nr. 2000. Valeriu. România literară. 5. 10. 7. p. Amintiri. [Stelian Popescu. 2. În: Aureliu Goci. Gheorghe. 10. 6. 33. Dulce ca mierea e glonţul patriei].În periodice: 2550. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. visul ca poezie. 8-9. Cioculescu. Gheorghe. 1. POPESCU. p. Vol. 10. 2552. Gândirea continuă. 2000.[Andrei Bodiu. p. Amintiri]. p. 2000. Proză românească. p. Petraş. Poezie română contemporană. Grigurcu. Noapte sau zi. 11. Vol. Bucureşti : Editura Universităţii. 10. 2000. 2000. p. 2000. 132-138. POPESCU. 303-305. nr. Miruna. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. ca în vis. Eseu despre glorie. nr. STELIAN În periodice: 2561. [Simona Popescu. Poezie românească. nr. p. p. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. [Stelian Popescu. 2000. Poeţii nouăzecişti. În: Gheorghe Grigurcu. 2562. Radu Popescu. 2. Ştefănescu. Vol. Un boss al presei de altădată. [Petru Popescu. 2000. POPESCU. Grigurcu. Piteşti : Paralela 45. 367-370. [Simona Popescu. 2558. 33. 2556. 4. Universul cărţii. Nicolae. Treptele alienării. Victoria. Remus Valeriu. 36-38. 4. nr. Irina. Milescu. Bucureşti : Alcor. Volubilis. SIMONA În periodice: 2555. Coande. Piteşti : Paralela 45. Poezie română contemporană. 2000. 12-13. Barbu. Aureliu. Romane şi romancieri în secolul XX. [Interviu]. 18. Caius Dobrescu. Petru Popescu. 3. Bucureşti : Albatros. 306-312.memorialistică. Goci.

10. Grigurcu. nr. 12-13. "Nume pe apă".Cocuk efendi. 7. GHENADIE În periodice: 2571. 1995]. Cubleşan. [Paul Popescu-Neveanu. 2000. Tomis. 33. p. nr. Universul cărţii. 11. Lena. nr. POSTOLACHE. TITUS În periodice: 2566. [Ioan Popon. 2000. 9-10. Duplicitatea lui Titus Popovici. 4. Crudu. 5. 2000. POSTU. 2000. nr. Bucureşti : Cartea Românească. ARTHUR În periodice: 2567. POPOVICI. Giula : Noi. Altay. p. Schwartz. MARIA În periodice: 2572. nr. 2000]. Genaru. Vatra. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". Constanţa : Ex Ponto. Alexandru. Domnule copil . George. Nume pe apă. 1974 ]. [Interviu]. 1978]. 2568. [Arthur Porumboiu. Kerim. Gheorghe. Ion. 2000. România literară. Bucureşti : Maşina de Scris. POPESCU-NEVEANU. ŞTEFAN În periodice: 2563. 16. PAUL În periodice: 2564. Luceafărul. Luceafărul. Interviurile "României literare". nr. p. 6. varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. nr. IOANA În periodice: 2570. Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. 1999]. [Maria Postu. [Interviu].POPESCU. 12-13. 2000. IOAN În periodice: 2565. p. [Arthur Porumboiu. 47. nr. p. [Arthur Porumboiu. PORUMBOIU. 2000. 35. p. Poezie românească. Constanţa : Ex Ponto. p. 2000. 9. 369 370 . Ovidiu. POSTELNICU. Roşioru. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. Analogii tipologice. Cocuk efendi. 1-2-3. 5. Constanţa : Ex Ponto. 33. 30. 1. p. 2000. Întâlnire cu Altamira. Arca. 33-40. 2000. Luceafărul. Disciplina dezordinii. Dicţionar de psihologie. [Titus Popovici. "Domnule copil". 2569. 11. O clarificare necesară. p. POPON. 17. Varianta turcă a unei cărţi de debut. Bucureşti : Editura Eminescu. Victoria. România literară. 35. Constantin. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. Bucureşti : Albatros. 1998]. Gheorghe. nr. Dumitru. Luceafărul. La 90 de ani. p. 1999]. 4. nr. 16. 1999. Milescu. Lazăr.

2-3. 2000. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. declaraţii. 64. 2576. [Mariana Sipoş. Alexandrescu. Viaţa ca o pradă]. Mincu.Moromeţii. declaraţii. 15. p. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. p. p. Marin. 2585. 434-436. MARIN În periodice: 2574. Nicolae. 2000. România literară. p. p. Luceafărul. ". Cordoş. 1999]. În volume: 2584. O clarificare necesară. p. 51. nr. România literară. Te-am iubit soldateste. 2575. Breban. Ion. 2000. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. p. 2-3. Bucureşti : Vinea. 2000. Deaconescu. 2000. 13. Corelaţii psihologice. În: Emil Alexandrescu. 2577. 2583. 2000. Alexandru. 7. Steaua. 40. 1-2. 1-2. George. Breban. CONSTANTIN În periodice: 2573. nr. 2000. Marin Preda. 5. Contemporanul. 20. p. nr. cu dragostea unui intreg regiment. 12-13.. 10. Zalis. Manolescu. [Marin Preda. Alexandru. Moromeţii]. [Marin Preda. Romane şi romancieri în secolul XX. Contemporanul. Goci. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Literatura română în analize şi sinteze. Întâlnirea din pământuri]. PREDA. 2000. Marin Preda . 28. Emil. Un anumit fel de literatură. [Sorin Preda.. Sanda. nr. arhive ale Securităţii. 72-74. Nicolae. Timişoara : Amarcord. 10. 2000. 33. nr. nr. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. arhive ale Securităţii. Parţial color].PREDA. Gurău. Miruna. p. Galaţi : Logos. nr. 46. Timişoara : Amarcord. Contemporanul. 2000. 10. Iaşi : Timpul. 2579. Luceafărul. Diversitate tematică la Editura Gramar. 2000. Marin Preda (1). Alexandru. p. 10-11. 33. p. 1999]. Recitind "Parţial color". Ileana. [Marin Preda. 10. Mălăncioiu. p. În periodice: 2588. mărturii şi foto-documente. p. Sunt un om terminat". Universul cărţii. nr. 2578. 44. 2000. George. Vatra. 436-439. Henri. [Constantin Preda. cu dragostea unui întreg regiment. 214-251. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. După o nouă lectură. Celălalt. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Luceafărul. 2582. Apostol. 141-142. Calul]. 2000. SORIN 2580. 371 372 . p. [Mariana Sipoş. În: Emil Alexandrescu. George. [Marin Preda. Emil. Marin Preda . nr. Alexandrescu. Mureşanu. 1999]. Marin Preda (2).Cel mai iubit dintre pământeni. p. În: Apostol Gurău. 24. 2587. Aureliu. 2000. 10. nr. 2581. Te-am iubit soldăţeşte. 7. nr. 10. Marin Preda sub 76 de dioptrii. PREDA. Nicolae. mărturii şi foto-documente. 8. p. 11. 2586. 2000. Luceafărul. 2000.

Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 11. 33. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2592. Milescu. p. Gheorghe. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. 2000. Ambigua. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Oradea : Cogito. Studii şi materiale. 2595. Grigurcu. Luceafărul. 4. Bucureşti : Editura Eminescu. Universul cărţii. 3-4. 5. Înfăşurat în "mantia damnării". 1998. De neatins. Un post-simbolist. Un poet al vremurilor sale. 2000. PUMNUL. Poezie românească. În: Gheorghe Grigurcu. 6. nr. [Nicolae Prelipceanu. 320-323. 1999]. 316-319. Poezie română contemporană. nr. 2590. Un civil al secolului. Bucureşti : Editura Eminescu.PRELIPCEANU. Poezie română contemporană. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. 1999]. Grigurcu. 2593. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 4. Ştefana. Gheorghe. Vol. 32. Ursa. 11. nr. [Nicolae Prelipceanu. p. p. O tendinţă antibarocă. Amor & Psyche . 33. [Vasile Proca. Grigore. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe. România literară. 313-315.sau eliberareaa sinelui. [Nicolae Prelipceanu. 7-8. CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. 2-3. Voinescu. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. 2. Scarlat. 1999]. 1999]. Vol. 1999]. 2591. Apostrof. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Nicolae Prelipceanu. Iaşi : Moldova. 10. Grigurcu. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. 1999]. 9-10. 2000. p. 2000. Nicolae Prelipceanu în antologie. nr. În volum: 2599. nr. 35. 1998]. 5. Nicolae. Înfăşurat în "mantia damnării". România literară. PURDESCU. 373 374 . nr. de neatins. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Geo. 18-19. Mihaela. nr. În: Nicolae Cârlan. p. În volum: 2596. p. 2000. 2. p. PROCA. Cârlan. 2000. 2. Alex. Tomis. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Poezie română contemporană. 2000. 4. Abatorul îngerilor. Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. Vasile. 51. Victoria. Grigurcu. 45-60. ARON În volum: 2600. VASILE În periodice: 2598. p. p. 11. NICOLAE În periodice: 2589. 2594. Pop. 2000. Ştefănescu. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. Bucureşti : Editura Eminescu. p. [Nicolae Prelipceanu. p. Poesis. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Editura Eminescu. 7. Vol. 7. Steaua. În: Gheorghe Grigurcu. Lena. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. Frumuseţea ideilor. 9. Gheorghe. Plusăm la infinit. Lazăr. 2597. nr. [Nicolae Prelipceanu. Radu. 2000. 2000.

nr. Contemporanul. nr. 2000. nr.[Cristiana-Maria Purdescu. Chişinău : Garuda-art. Emil. Corespondenţă. p. nr. RAICHICI. România literară. nr. 2000. Iaşi : Timpul. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. O ediţie curioasă. Iulia. 2000. ***. Bătălia pentru Basarabia. În: Emil Alexandrescu. Elitism şi postmodernism. 10. Lucian Raicu. [Adrian Dinu Rachieru. 33. 22. p. Bărbulescu. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. Bucureşti : Albatros. studiu introductiv. nr. ediţie alcătuită. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Z. nr. Luceafărul. LUCIAN În periodice: 2606. Dan C. [C. ***. 1. Literatura română în analize şi sinteze. 10. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. 2000. 1-2. MIHAI În volum: În periodice: 2602. 2000]. p. 18. îngrijită. Postmodernismul . notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru. Doru Ilana. Poezii. Luceafărul. p. 10. RAICU. 2000. RĂDULESCU-MOTRU. p. 11. 2000. 2000. 37. Alexandrescu. 16. LIUBIŢA În periodice: 2605. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. Ce ţară-i aceasta?. [Liubiţa Raichici. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. Elitism şi postmodernism. 2000. Voinescu. 2000. Ornea. Breban. nr. Mihăilescu. 1999]. 45-46. 2000. Reştiţa : Timpul. 45-46. 549-550. Nicolae. Timişoara : Augusta. 1. Iaşi : Junimea. Tudor Arghezi. 2604. 41. 9. 8-9. Vintilă Horia. [Mihai Sorin Rădulescu. p. 7. Universul cărţii. 33. RĂDULESCU. [Adrian Dinu Rachieru. Radu. RACHIERU. Sârbeşte. p. MIHAI SORIN În volum: 2609. 1999]. CARMEN LIGIA În periodice: 2608. 27. Simion. 1999. 2607. Timişoara : Augusta. p. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. Mihai Ralea. 2000. Timişoara : Marineasa]. Datorii de onoare. 15. Bucureşti : Editura Eminescu. Iacob Roman. 2000. ADRIAN DINU 2000. RALEA. 1999]. CONSTANTIN În periodice: 2610. 375 376 . 2000]. 6. 43. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. RĂDULESCU. p. Trei poeţi bănăţeni. p. 2. într-o limbă necunoscută. Genealogii.Nec plus ultra. Adecvarea istoriei. Rădulescu-Motru. 2603. nr. Popovici. Bucureşti : Jurnalul Literar. România literară.

6. Liviu Rebreanu . Ion. p. 2614. p. În volum: 2615. Liviu Rebreanu . 378-381. Vol. Ion. Floarea. Simuţ. 324-329.un filogerman consecvent (I). p. Literatura română în analize şi sinteze. 10. 9-15. 33. 7-8. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. vol. nr. Mureşanu. Poezie română contemporană. Aurel Rău sau despre rafinament. Iaşi : Timpul.Răscoala . Literatura română în analize şi sinteze. este şi va fi o problemă de stat". Poezie română contemporană. Irina. 36. 12-13. Jurnalul conştiinţei politice.Ion. 11. Petraş. 2623. RĂU. [Aurel Rău. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă.RĂDUŢĂ. 2000. p. 2000. 373-378. Lipsa la psalmi]. 381-385. 11. p. 2626. p. Niculae. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. 22. Grigurcu. Veronica. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Irina. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu. critică literară. 330-335. 2000. Bucur-Perţe. p. Cuvîntul. p. [Liviu Rebreanu. Literatura română în analize şi sinteze. Familia. Ion. În: Emil Alexandrescu. [Liviu Maliţa. În: Emil Alexandrescu. Mihail Sadoveanu. Bucureşti : Minerva. 2. Gheorghe. 2. Despre Aurel Rău. Expo '99. Petraş. 1. În: Emil Alexandrescu. 6. p. 1998]. Simuţ. În volume: 2622. Iacob. 51. În: Gheorghe Grigurcu. Alba Iulia : Altip. Aurel Rău. Iaşi : Timpul. 2000. 2619. 2625. Gheorghe. p. 2000.ritmuri. 2000]. Ion Vinea]. 2624. Liviu Rebreanu . Contemporanul. [Viorica Răduţă. p. 2. Iaşi : Timpul. Emil. p. 8-9. Universul cărţii. Liviu Rebreanu . Valori exponenţiale. 2000. p. 2000. 4. Editura Cartea Românească. 2620. nr. Miruna. Eseuri. În: Caietele Rebreanu. De la Olahus la Emil Cioran. nr. p. nr. Alexandrescu. România literară. Buta. 2000. 2000. Ediţiile critice . nr. Fanache. 104. [Ovidiu Cotruş. Alt Rebreanu. 10. Steaua. AUREL În periodice: 2612. Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. Dialoguri. 23. Alba Iulia : Altip. 10. nr. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost.Pădurea spânzuraţilor. ediţie critică de Niculae Gheran. de la Olahus la Emil Cioran ]. REBREANU. Emil. Steaua. probleme şi nelinişti. Eugen Lovinescu. Alexandrescu. 2621. În: Caietele Rebreanu. 2000. 10. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VIORICA În periodice: 2611. nr. Povestind. 2. nr. 2000. LIVIU În periodice: 2617. 2000. [Recenzie de carte]. Vol. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. Opere. 2616. [Liviu Rebreanu. 89-94. Gheran. Grigurcu. Familia. 2000. 2618. Simuţ. Lucian Blaga. 5. 36. Emil. 377 378 . Vasile. Chinde. 2613. Expo 99. 51. 2000. nr. Cluj : Cartimpex. 79-81. 1999]. Apostrof. Dumnezeu nu e tatăl. ne prinde târziul". Bucureşti : Cartea Românească. 6-7. 17-18. 2000.

p. Alba Iulia : Altip. Ghilia. p. Stancu. 2000. 2000. În: Caietele Rebreanu. 2634. 134-137. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 2000.periplu publicistic. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. Muthu. 2638. 2631. p.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. p. 2000.arhitectonica romanescului. p. Elena. Alba Iulia : Altip. În: Mircea Popa.2000. Alba Iulia : Altip. În: Aureliu Goci. Alexandru. Homo militans. Rebreanu par lui-męme. Alba Iulia : Altip. 2640. 379 380 . p. 3-29. Csák. 2629.faţă cu Unirea. 2000. ". 2000. p. Traducătorul Rebreanu. Ilin. Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). În: Caietele Rebreanu. Fanache. 2647. p. 2639. 2000. 114-119. 2643. 2632. 2000. Poetica dublei coerenţe. Gheran.. 52-61. Mircea. Alba Iulia : Altip. Popa. În: Caietele Rebreanu.Metamorfozele eternului. Constantin. În: Caietele Rebreanu. Nicolae. Cojocaru. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Caietele Rebreanu. Buzaşi. Liviu Rebreanu şi teatrul. 2642. Istrate. Liviu Rebreanu (1885-1944). p. 20-24. Olievschi. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. 2650. 2000. p. 93-94. Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu. Adam şi Eva . 2645. 69-76. Liviu Rebreanu . În: Caietele Rebreanu. Ion. În: Caietele Rebreanu. Creţu. 2000. Povestea unei agonii zbuciumate". 2633. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. p. p. Vasile. Mircea. 108-113. 62-68. 2000. Rebreanu . Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. 2000. 47-51. În: Caietele Rebreanu. p. În: Caietele Rebreanu. Alexandru. Sistemul narativ şi imaginarul social. György. 2630.. 2000. 2644. Liviu Rebreanu . Mircea. 85-92. Liviu Rebreanu. p. Alecu Ivan. p. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. Coloşenco. În: Caietele Rebreanu. Mircea. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. Marţian. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. "Gorila". 2000. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. Popa. Publicistul. Grigore Traian. Alba Iulia : Altip. 2648. Niculae. Alba Iulia : Altip. p. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. 120-123. 2627. 2646. Lungu. Mircea. p. Căpuşan. În: Caietele Rebreanu. Gavril. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. p. Rebreanu la Năsăud. 2628. p. 65-81. 146-148. Pop. Alba Iulia : Altip. 2000. p. 30-40. 2636. p. Alba Iulia : Altip. Alexandru. Cenuşă. Alba Iulia : Altip. 2635. 2000. Adrian Dinu. Alba Iulia : Altip. 2000. 141-145. Popovici. Rachieru. 2000. 124-133. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. 2000. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. 16-19. 138-140. În: Caietele Rebreanu. Iorga. 2000. Goci. p. 2000. 2649. p. 2637. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. Cubleşan. 66-99. Pământul . Romane şi romancieri în secolul XX. 2641. Alba Iulia : Altip. 149-152. Cornel. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. p. 102-107. Ironim. 2000. 77-84. Mircea. Alba Iulia : Altip. 41-46. 2000. Aureliu.

Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. Alba Iulia : Altip. Silvestru. DINU În volum: 2666. Bucureşti : Litera. Bucureşti : Jurnalul Literar. Aiud . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Caietele Rebreanu. p. 2654. 2657. Ion. 2000. 238-242. pe urmele lui Liviu Rebreanu. p. CORNEL În periodice: 2663. Cornel Regman. 2000. Hădărig. Vol. Alexandru. REICHMANN. 2000. Alba Iulia : Altip. p. p. Ion. În: Caietele Rebreanu. Sătmărean.p. 6. REGMAN. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Simuţ. REBREANU-HULEA. 2000. nr. p. p. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. 2000. 1997]. Teodor. Tanco. 2000. 168-174.[Interviu]. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . 2000. 2000. În: Caietele Rebreanu. REGMAN. Angela. 2660. 2000. Tiutiu. "Singurătatea" lui Rebreanu. La Gyula. 336-339. Stop cadru. În: Angela BaciuMoise. Despina. Aforisme vesele. Alba Iulia : Altip. 134-141. 35. 1990]. 98-101. p. Alba Iulia : Altip. 218-222. 175-177. Alba Iulia : Altip. Lucia. Familia Rebreanu la Aiud. În volum: 2665. Alba Iulia : Altip. 153-162. 2. Eugenia. Gheorghe. Tiutiu. Grigurcu.în romanul "Crăişorul Horea". 2658. În: Caietele Rebreanu. 2000. p. p. Ioan. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet.[Dinu Regman. Valentin. 7. 2. 2000. p. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". 228-237. Alba Iulia : Altip. Zalis. 1. Stanciu. Stop cadru. George. 2656. 2653. Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. 5-8. p. În: Gheorghe Grigurcu. În: Caietele Rebreanu. Mărturii la sfârşit de veac. În: Caietele Rebreanu. Romanul iubirii metafizice. Alba Iulia : Altip. 2651. 223-227. 2000. 203-206. Galaţi : Arionda. Mariana Nela. Şandru. 2664. [Cornel Regman. 178-188. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. În: Caietele Rebreanu. Ion. 3. Alba Iulia : Altip. 2661. 189-201. Tomis. 2652. Poezie română contemporană. Roşioru. nr. p. 212-217. p. Luceafărul. 2655. p. Eugenia. Umorul. În: Caietele Rebreanu. 2000. 2000. Henri. Jenica. În: Caietele Rebreanu. LIVIA În periodice: 2662. 2000. o armă de luptă. Baciu-Moise. p. Vol. Zare. 2659. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Cuvânt înainte. 2000. p. Rotaru.

2000. Gheorghe. Marin. 2000. p. 2000. 348-354. Titu. IACOB 2673. 11. Dumitru. 5. 2000. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről.2667. Logica mitului. Universul cărţii. Contemporanul. [Richard Reschika. 29. Popovici. România literară. 33. Pomogáts. p. 39. Geo. REMÉNYIK. 1999]. [Rhea Cristina. Gheorghe.. p. p. Contemporanul. C. 1999]. p. 2. 20. Complexul modern al lui Marius Robescu. 2670. p. Un poet bilingv . Din cutia Pandorei. ROMAN.. RHEA. Poezie română contemporană. 7. 26. 1998]. Bucureşti : Saeculum. [Richard Reschika. p. 2000. 2000. Grigurcu. Autori din diaspora. În periodice: 2678. nr. [Sebastian Reichmann. p. Popescu. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Piteşti : Paralela 45. RICHARD În periodice: 2674. Grigurcu. 2000]. Béla. p. nr. nr. Curierul românesc. 1314. Grigurcu. 183-187. [Nicolae Rizeanu. Rogozanu. [Sebastian Reichmann. Milescu.Sebastian Reichmann. 383 384 . 6-7. Bucureşti: Editura Eminescu. Audienţă captivă. 10. 340-347. NICOLAE În periodice: 2676. Bucureşti : Coresi. Zalis. 2668. Iulia. 10. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". Gheorghe. 10. Vol. 7. 2000. Vatra. În: Gheorghe Grigurcu. ROBESCU. Podul Charles al Apocalipsei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. MARIUS În volum: 2677. 6. Poezie românească. nr. Mic regal poetic. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. 2000. 18. Cercul de foc]. Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. SÁNDOR În periodice: 2672. Trei poeţi bănăţeni. 1999]. 5. Feeria libertăţii. 89. Audienţă captivă. Audienţă captivă. Vol. Bucureşti: Editura Eminescu. Iaşi : Ars Longa. 2000. Poezie română contemporană. nr. nr. 2000. nr. [Sebastian Reichmann. 2000]. p. 5. 10. În: Gheorghe Grigurcu. CRISTINA În periodice: 2675. 33. 10. România literară. În volum: 2671. 2. p. 5. [Sebastian Reichmann. Vasile. Feeria libertăţii. Victoria. [Liubiţa Raichici. Helikon. 2669. Mincu. 2000]. RIZEANU. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 2000. 10. Mureşan. nr. Henri. Stilistica sensibilităţii. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. RESCHIKA. Contemporanul. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan.

p. Bărbulescu. Poezie românească. 2690. Luceafărul. 5. 45-46. într-o limbă necunoscută. 385 386 . 36. Şoptita nemurire. 10. IOAN ROMEO În periodice: 2685. nr. 2000. Victoria.Într-un obiect numit poem. Ce ţară-i aceasta?. Doru Ilana. ROŞIORU. Sezonul indiferenţei. România literară. p. [Sorin Roşca. 2000. [Sorin Roşca. 7-8. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. Bucureşti : Edituraa Niculescu. Reştiţa : Timpul. 29. Poezi (oare!?). nr. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 1999]. 11. Timişoara : Marineasa. . 2000. 4. Zalis. Ştefan. [Ioan Evu. p. Luceafărul. 35. 2000. Luceafărul. 10. Doi poeţi. Constanţa : Ex Ponto. 6. Contemporanul. Anchetă Luceafărul. Ion M. 51. PAULA În periodice: 2679. Tomis. 10. ROŞCULESCU. 2000. 1999]. 16. nr. 2682. Constanţa : Ex Ponto. Ioan Romeo Roşiianu]. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. 33. Sezonul indiferenţei. ION În periodice: 2687. 47. Constanţa : Ex Ponto. Arca. ROŞIIANU. 5. [Papi-Emilian Roşculescu.Sârbeşte. Ştefănescu. 2686. Bucureşti : Alcor Edimpex. ROMANESCU. nr. "Sezonul indiferenţei". Stepan. 45-6. Timişoara : Marineasa]. 37. 12. p. 1998].. 2000. SORIN În periodice: 2680. Timişoara : Augusta. [Ion Iancu Vale. ***. 2000. 2688. 10. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 6. 2000. ROŞCA. Chinde. ION În periodice: 2689. 2000. 217-218. Ion Roşioru. Tomis. Steaua. 7. 1999]. România literară. Iacob Roman. O carte pe din trei. Alex. 2000]. DialogDialogue. Contemporanul. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cucu. 7. p. 2000. 2000. 1999]. Sezonul indiferenţei. p. Blestemul care stinge lumânări]. nr. Milescu. [Ioan Romeo Roşiianu. 1-2-3. Mircea. 11. Anchetă Luceafărul. Apostoleanu. Simion. p. 104. 2000. 11.. Stepan. 2000]. 2683. nr. nr. nr. 16. 2681. 141-143. p. Sorin Roşca. Gheorghe Mocuţa. 45-46. Corina. 2000. Mircea. [Ion Rotaru. O istorie a literaturii române. p. nr. Veronica. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. p. 2000. 5. 33. nr. [Recenzie de carte]. nr. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. Mihai. [Sorin Roşca. p. Henri. Arca. 35. [Paula Romanescu. ***. nr. ROTARU. Sezonul indiferenţei. 24. vol. Universul cărţii.

Universul cărţii. Ioana. Titu. Timpul mai are răbdare. Ştefan. Vasile. Milescu. "Platonia". Pantea. Timpul celor aleşi. [M. [Nicolae Rotaru. 10. Luceafărul. 1999]. Geo. În: Emil Alexandrescu. [Radu Sergiu Ruba. [Radu Sergiu Ruba. RUDICH. Cuvîntul.Cântarea României. 2000. Contemporanul. 11-12. Popescu. Emil. Poezie românească. nr. Emoţii cărunte]. Iulian. M. Poezii]. Sublimul ce-şi ucide eroina. 35. 42. 2695. 2696. [Mirela Roznoveanu.2000. 2000. 14. Dan. 10. Cucu. NICOLAE În periodice: 2693. NICOLAE Roznoveanu. Vasile. p. 33. Rîsul lui Russo. RUBA. p. Timpul celor aleşi. 2697. 4. 2698. Luceafărul. 387 388 . 2000. Dacă pleci în căutarea mea. Stanca. 5. România literară. 10-11. p. p. Timpul celor aleşi. Geo. 3. p. Rudich. 4. nr. 2692. ROZNOVEANU. 4. [Mirela Roznoveanu. 2699. ROTARU. 7. nr. 33. nr. nr. Iaşi : Timpul. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. 9. Horoscop baroc. 1999]. Tomis. Platonia. 121-122. Literatura română în analize şi sinteze. Botoşani : Axa. 6. Nicolae Rotund. [Ilie Gorjan. În volum: 2702. 6. p.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. Bucureşti : Univers. 22. nr. nr. În periodice: 2700. p. Aurel. România literară. Mihaela. Victoria. 2000. Botoşani : Axa. 1999]. 10. 2000. Victoria. 2000. nr. [Mirela Roznoveanu. Tandem liric]. Universul cărţii. Milescu. ALECU 2694. ROTUND. Boldea. p. Poezie românească. [Mirela În periodice: 2701. 2000. 2000. 3. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Dacă pleci în căutarea mea. 4. 103. 1999]. Albu. Alecu Russo . Luceafărul. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. Bucureşti : Univers. 10. Momentul 1848 . 5. p. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. Pârvulescu. 10. 2000. p. Nicolae Rotaru. 2000. p. nr. În căutarea sinelui. Platonia. p. 6. 2000. 4. MIRELA În periodice: RUSSO. 10. Vatra. nr. 2000. 37. Alexandrescu.

p. Alexandrescu. Mihail Sadoveanu . Literatura română în analize şi sinteze.Fraţii Jderi. 194-200. 290-294. În: Emil Alexandrescu. nr. Henri. p. p. 308-309. 2000. Goci. p. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Mihail Sadoveanu . Cercurile concentrice ale absurdului. Emil. 2000. p. Romane şi romancieri în secolul XX. Aureliu. Emil. 2. Iaşi : Timpul. Sergiu. 79-81. 143-199. Alexandrescu. p. În: Sergiu Ailenei. Cercuri concentrice. Iaşi : Timpul. 2711. p. SADOVEANU. ION MARIN În volum: 2704. 297-303. Ediţiile critice . Poezie. p.În volume: RUSU. 2000. 2713. Cronici literare. Literatura română în analize şi sinteze. Mihail Sadoveanu.critic literar. Literatura română în analize şi sinteze. Monotonia semnificativă. 2000.ritmuri. [Anca Maria Rusu. 1. Iaşi : Timpul. Mihail Sadoveanu . Printre scriitori Mihail Sadoveanu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. Radu. 2717. Alexandrescu. Pe tărâmuri sadoveniene. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. p. [Mihail Sadoveanu. 294-297. 2714. 5. 2-3. Contemporanul. 22. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Mihail Sadoveanu 1880-1961. În: Emil Alexandrescu. 2710. România literară. 63-66. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Familia. M. În: Emil Alexandrescu. 2718. 2000. Iaşi : Timpul. 2715. Sadoveanu . 2708. Radu. 112-133. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Emil.Hanu Ancuţei. Mihail Sadoveanu . Manu.Zodia Cancerului. 2000. În: Emil Alexandrescu. Zalis. Cernătescu. Ailenei. SADOVEANU. 10. 389 390 . În: Radu Dănăilă.Neamul Şoimăreştilor. 11. Mihail Sadoveanu . Lucian Blaga. 2000. 2706. Caiete critice. 2000. Emil. nr. Dumitru. nr. Iaşi : Timpul. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. nr.Baltagul. 2707. 2716. Mihail Sadoveanu . 309-312. [Liviu Rebreanu. p. Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. 1999]. 305-308. I. 36. Iaşi : Timpul. 10. 2000. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Mircea. Vol. 14. 44. Eugen Lovinescu. 2000. Sadoveanu şi Eminescu. Mihail Sadoveanu . Dănăilă. teatru. Stiluri în proza interbelică. Ion. Baltagul].Ţara de dincolo de negură. proză. p. 6. 17. Emil. Emil. p. probleme şi nelinişti. 2000. 2709. Contemporanul. Iaşi : Timpul. În: Aureliu Goci. Emil. Emil. Micu.Domnu Trandafir. Alexandrescu. 5. 303-304. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2712. Bucureşti : Amurg Sentimental. Simuţ. Literatura română în analize şi sinteze. nr. ANCA MARIA În periodice: 2703. Sadoveanu. 33. p. MIHAIL În periodice: 2705. 2000. Ion Vinea]. 2000 . Alexandrescu. 2000. Ghiţulescu.

Grafitti. 2000. eu n-aş faceo. Bucureşti : Atlas. 6. 10-11. nr. Gheorghe. AUREL SAVU. domnilor. 391 392 . Vers-e ( még. Luceafărul. Vol. 2000. p. SASU. nr. 21. 2.. Mircea. Vol. 2000. Spiritualitate balcanică .". Grigurcu. 9-11. În volum: 2723. Poezie română contemporană. 45-46. Popovici. Iaşi : Junimea]. 44. 20. István. NICOLAE SAVIN. 1997]. 3. Albu. Teodorescu. In memoriam Tudorică. 2000. Iulia. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Efectul adolescenţei. 12-13. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720. 6. 2724. Fried. ***. 5. nr. Tomis. SĂLCUDEANU. p. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. Teatrul azi. p. Nicolae.. 1999]. Gheorghe. România literară. p. Gheorghe. România literară. [Aurel Sasu. SAVA. nr. România literară. 35. 89-90. 10. SĂHLEAN. NICOLAE În periodice: 2722. Anchetă Luceafărul. Poezie română contemporană. 11. 358-364. Jurnal din anii postmoderni. p. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VIOREL În periodice: În periodice: 2719.SARAMANDU. p. Jocuri. már). nr. [Nicolae Sava. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. proză!. nr. [Viorel Savin. Cristian. NICOLETA În periodice: 2729. 33. 5. Teatrul din cărţi. Contemporanul. [Interviu]. nr. 2000. p. p. [Nicolae Sava. În: Gheorghe Grigurcu. [Interviu]. Botoşani : Axa. Adrian Alui Gheorghe]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 355-357. Grafitti. 20. p. Jurnal american. 33. 2000. Grigurcu. Breban. 2000. p. p. Mihaela. 2000. Bardu. 2000. 2000. [Nicoleta Sălcudeanu. nr. Ghiţulescu. 2000. ADRIAN În periodice: 2728. Bucureşti : Cartea Românească. ATTILA 2727. 2. 33. Helikon. 2. 2721. Poeţi ai "Şcolii nemţene". În: Gheorghe Grigurcu. nr. Proză. 2726. 1999]. 2725. Strateia disperării. 28. Nistor. 24. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén). Grigurcu.spiritualitate europeană. SÁNTHA.

[Petre Sălcudeanu. 2000. Graffiti. Steaua. Ectoplasme de limbaj. Romane şi romancieri în secolul XX. Răzvan. Horvat. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. [Nicoleta Sălcudeanu. [Nicoleta Sălcudeanu. 2-3.2730. Alexandru. 2740. p. Bibliografie adnotată. Constantin. În volum: În periodice: 2736. Nişte ţărani]. 2732. Popovici. p. DINU În periodice: 2739. Contribuţii bibliografice. VIORICA 2734. p. nr. 4. Romane şi romancieri în secolul XX. Alex. Graffiti. Bucureşti : Cartea Românească. Cubleşan. 291313. În volum: 2737. SĂLCUDEANU. [Mircea Popa. [Recenzie de carte]. Aureliu. p. Graffiti. 6. 1999]. [Dinu Săraru. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. 1866-1918. p. Farmecul incisivităţii. 11. 33. Formă şi existenţă. 102. 365-370. În: Gheorghe Grigurcu. SĂUCAN. 2000. [Nicoleta Sălcudeanu. Cruzime de critic literar. Goci. 1999]. Ioana. Grigurcu. 2. 2000. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. p. 2000. p. Iulia. Gheorghe. 51. nr. Luceafărul. [Mircea Popa. 362-366. nr. 36. 2000. Nicoleta. 2000. RADU În volum: 2735. Poezie română contemporană. SĂPLĂCAN. 36. În: Aureliu Goci. Caiete critice. SÂNTIMBREANU. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. Bucureşti : Cartea Românească. 33. Vatra. 86-88. Viorica Sâncrăian. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. Viorica Sâncrăian. Sălcudeanu. 2000. Contemporanul. nr. Dinu Săraru. 11. nr. Vatra. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 7-8. 10. 2000. Cistelecan. Aureliu. 2000. 22-23. România literară. p. Săluc. 1999]. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Eminescu în Transilvania. MIRCEA 393 394 . Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. nr. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Petre Sălcudeanu. 5. Misterele literaturii de trei parale. PETRE În periodice: 2733. p. 20. 10-11. Sauna. Voncu. 1999]. Vol. 2000]. 7. SĂRARU. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. În: Aureliu Goci. Sabău. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. SÂNCRĂIAN. 2731. 94-95. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Ştefănescu. MIRCEA În periodice: 2738. nr. România literară. p. Goci. 2000]. Descentralizarea vieţii literare.

SEBASTIAN ALCALAY. Poesis. 2000. România literară. p. SCHWARTZ. 33. În volum: 2745. SCOROBETE. Schenk. 5. FLORICA În periodice: 2747. 2000. În: Angela Baciu-Moise. nr. 45-46. SCHUSTER-REBREANU. Mărturii la sfârşit de veac. 2-3. p. Doi poeţi sătmăreni: 1. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. În: Angela Baciu-Moise. 5. Mureşanu. 142-147. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. SCHENK. 11. Mărturii la sfârşit de veac. Baciu-Moise. 40. GHEORGHE În periodice: 2748. 2000. Pop. 2000. 2743. Stoica. p. Noaptea orgoliilor. SCHERER. Alba Iulia : Altip. 2000. p. nr. Cercul dragostei. 2000]. 2750. Anchetă Luceafărul. 6. 10. Proză românească. 71. 2000]. SCARLAT. Baciu-Moise. Bohanţov. CHRISTIAN W. Vol. Ţion. p. România literară. Vulturescu. Angela. [Ion Scorobete. Nicoleta. 22. Contemporanul. 6. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. GINA În periodice: 2751. 51. 207-211. 167-177. 8-9. 2000. p. 2000. Dorina. Miruna. [Victor Scherer. 10. nr. O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W. Cunoaştere de noapte. 2746. Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . [Cluj-Napoca : Apostrof. Steaua. Vol. Timişoara : Hestia. nr. ION În periodice: În periodice: 2744. 2000. 2000]. nr. 3.[Interviu].[Interviu]. 2000. Christian W. Mircea Sântimbreanu. p. 33. p. Schenk. GRIGORE În periodice: 2742. [Grigore Scarlat. Angela. Universul cărţii. 1999]. Noaptea orgoliilor. p. 2000. Galaţi : Arionda. Resuscitarea romantismului. 1. Cluj : Biblioteca Apostrof. nr. George. 1.În volum: 2741. ***. Prizonier în deşert. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". Umbrele trecutului. Laurean. Adrian. [Ion Scorobete. Luminiţa. Noaptea orgoliilor. Timişoara : Hestia. 10. VICTOR În periodice: 2749. Marcu. 16. p. Mircea M. Luceafărul. În: Caietele Rebreanu. 1999]. nr. Sălcudeanu. Galaţi : Arionda.

Cartea morţilor. MIHAIL În periodice: 2752. p. Bucuresti : Albatros. proză. nr. Fluierături în biserică. 2000. 39. Dănăilă. 1999]. 2000. În: Iulian Rădulescu. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Zalis. "Sine ira et studio. Geo. 1997]. 2000. 2000. Viaţa unui chirurg. 12-13. nr. 2000. 101-103. 2755. ANA În periodice: 2758. 5. nr. Sălcudeanu. 10-11. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. 2000. Contemporanul. 10. Drăghiceanu. 1999]. 1997]. 9394. nr. Barton. p. Ornea. 2-3. Marcel. [Gina Sebastian Alcalay.. p. Poezie. 43. 10-11. Bucureşti : Albatros. [Mircea Dinescu. 2000. 33. Bucureşti : Seara. Vatra.". SEVER. p. nr. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Bucureşti : Amurg Sentimental. 33. Jurnalul ca inventar. Editura Albatros . 1997. Inventarul obsesiilor circulare. 1999]. teatru. 2000. Amintiri. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 2000. Iosef Eugen. Caiete critice. Alexandria : Teleormanul Liber. 2759. 10. [Alexandru Sever. România literară. [Alexandru Sever. Poveste pentru Dumnezeu. Pe urmele altora. Cartea morţilor. Ana. 2765. 2753. Contemporanul. 2000. Inventarul obsesiilor circulare. 9. 6. nr. Cronici literare. p. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. Ileana. Vatra. nr. p. 2763. 174. Opinii]. 1999]. Inventarul obsesiilor circulare. Rogozanu. 18. p. Amintiri. Contemporanul. Mărturii.memorialistică. Bucureşti : Albatros. Universul cărţii. Miruna.Moartă. Efervescentul Mihail Sebastian. nr. p. De la ebuliţie la agonie. 2000. Radu. 5. Muzeograful gândurilor. p. Vatra. 2757. ALEXANDRU În volume: 2756. Cluj-Napoca : Apostrof. [Alexandru Sever. p. [Dan Setlacec. Şerban. p. În: Radu Dănăilă. Campus. 184-194. 2000. 2-3. 2000. 91-92. Caiete În periodice: 2762. Mărturisiri şi opţiuni. [Dan Setlacec. Zalis. p. 3. p. 397 398 . critice. mărturii. [Alexandru Sever. 2754. România literară. p. 2000]. SEBASTIAN. 205208. 42. 1. 2764. 10. SETLACEC. Comănescu. 2000. 100-101. [Ana Selejan. 8-9. nr. p. Z. Literatura în totalitarism 1957-1958.. 2761. Mureşanu. Henri. Tribuna. Vol. opinii. Ţintar. nr. 38. Bucureşti : Cartea Românească. Jurnalul lui Mihail Sebastian. Nicoleta. 13-16. nr. 10. SELEJAN. Iustinela. 67. Breviar teatral. Portret Gregor Samsa din juneţe. 37. Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. nr. DAN În periodice: 2760. 12. C. Iulian. Rădulescu. 3. 1998]. 12. Henri. 10. 2000.

43. Mircea Eliade. p. 45-46. nr. 2. nr. 45-46. 2000]. nr. MIHAI În periodice: 2774. Gheorghe. [Mircea Horia Simionescu. p. 19. 2769. SIMIONESCU. Gheorghe. Arena actualităţii. Vatra. Vol. ION În periodice: 2773. Poezie română contemporană. Fals tratat de călătorie. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. [Ion Simuţ. Geo. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. România literară. 2000. În: Angela BaciuMoise. Ştefănescu. Privirea care înnobilează textele. 2000. În volum: 2767. Anchetă Luceafărul. Grigurcu. 33. 33. Mircea Horia Simionescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Răpirea lui Ganymede. Luceafărul. p. 2772. 379-383. În: Angela Baciu-Moise. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. 181-183. 2. p. Povara celor zece porunci.În volum: SIMION. NICOLAE În periodice: 2775. Iaşi : Polirom. Alex. Baciu-Moise. SIMIONESCU. Angela. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000. 2000. ***. Rogozanu. 25. 371-373. Vasile. Clipă şi durată. ***. 399 400 . 374-378. Eugen Simion. Baciu-Moise. Alexandru. p. România literară. p. Viaţa şi moartea satirei. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. spirit al amplitudinii. Luceafărul. 148-157. SIN. 2000. MARIANA În periodice: 2776. Anchetă Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Nicolae Sineşti. Angela. Poezie română contemporană. C. Galaţi : Arionda. 6. 2770. p. 4. nr. 1999]. 31. Atemporalitatea poetului. 33. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. SIPOŞ. nr. 9. SINEŞTI. Cistelecan. Iaşi : Demiurg. p. România literară. [Eugen Simion. nr. 2000. 2000. SIMUŢ. Vol. CRISTIAN În volum: 2768. Bucureşti : Elion. p. 158-166.[Interviu]. 6-7. p.[Interviu]. Galaţi : Arionda. Poezie română contemporană. 1995]. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Introducere în literatura eliadescă. Grigurcu. Un bilanţ. 2000]. Vol. 6. 1. Gheorghe. Grigurcu. EUGEN În periodice: 2766. 2. Mărturii la sfârşit de veac.

Dosarul "Marin Preda". 27. 95. p. Ileana. Ursachi. SLAMA-CAZACU. 2000. Doina. Familia. 10. Sîrbu în instanţa criticii. Mariana Sipoş. Euphorion. Sirbu despre sine şi lume. 5-6. Bucureşti : Du Style. SÎRBU. Universul cărţii. Luceafărul. România literară. 2778. 2780. 35. Sîrbu şi timpul romanului]. [Elvira Sorohan. nr. p. Doina. 3. Timişoara : Amarcord. nr. 2782. 1999]. Marin. 33. p. 2000. Iaşi : Junimea. 9. Timişoara : Amarcord. Un spirit captiv. p. 2779. Universul cărţii. 30. 51. Sîrbu. nr. 28. Sârbu şi timpul romanului. [Sorina Sorescu. [Elvira Sorohanu. 10. 33. 2000. Guţan. 1. Bucureşti : Du Style. România literară. 30-31. 2000. 1999]. 33. nr. 2000. 5. 10. 2000. 6. Grigurcu. Un copil în vechiul. România literară. 1999]. Ion D. Steaua. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Mureşanu. [Lelia Nicolescu. Piteşti : Paralela 45. 3. 1-2. 2786. Olivotto. 1998]. O canonizare fără concept: Ion D. Contemporanul. 24. 20. Craiova : Aius. Miruna. De vorbă cu. Iaşi : Junimea. arhive ale Securităţii. România literară. 2000. 6. O mamă în vechiul Bucureşti. Ilie. Curticăpeanu. [Elvira Sorohan. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. p. Gheorghe. nr. p. 8-9. 10. Olga. 24. p. p. nr.. p.. 36. 2000. Mincu. 2000. nr. o metodă. Viaţa românească. TATIANA În periodice: 2789. 2000. Dimitriu. p. 24-25. 2000. 2784. p. Timişoara : Amarcord. nr. "Singurătatea intelectuală". IOAN În periodice: 2791. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv.. 1. p. Editura Paralela 45. 2787. 16. Ioan D. Familia. Urcarea "muntelui alb". În periodice: 2781. Craiova : Scrisul Românesc. [Interviu]. nr. 8. România literară. 1999]. p. Curticăpeanu. [Tatiana Slama-Cazacu. 32-33. August. Mureşanu. nr. Sorina.. 2000. 2. 2788. 1999]. declaraţii. Sorescu. 3. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". Buciu. [Tatiana Slama-Cazacu. Un copil în vechiul Bucureşti. Gabriela. 8-9. 2783. declaraţii. Ion D. Miruna. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. SLAVICI. 14-15. Ion D. 10. 36. 33. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. Duţu. arhive ale Securităţii. nr. nr. nr. Tomis. 2000. mărturii şi foto-documente. 1998]. Mălăncioiu. Alexandra. 2790. ION D. 2000.2777. Iarna Fimbul. Marian Victor. Victoria. p. 2000. 33. p. 11. Ion D. [Nicolae Oprea. Iaşi : Junimea. mărturii şi foto-documente. [Nicolae Oprea. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. 2000]. nr. 1999]. Vasile. Un jurnal. Miscellanea. o stare. 198-200. În volume: 401 402 . 2785. 10. Urcarea "muntelui alb". [Mariana Sipoş. Un copil în vechiul Bucureşti. 20. 1999]. nr. [Mariana Sipoş. 1999]. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Fanache. Ion D. Ion D. 33. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale.

De la Vaţ la Văcăreşti. nr. Cântece de mahala. În: Emil Alexandrescu. [Claudiu Soare. Homo militans. SOLOMON. 2000. România literară. 224-225. 2000. Mircea. DUMITRU În periodice: 2803. Ioan Slavici .Mara. 5. Oradea : Abaddaba. Mariana. 229-230. Mureşanu. Cântece de mahala. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). În: Mircea Popa. 1999]. Luceafărul. Emil. Alexandrescu. 2000. SOMMER. Sipoş. Bogdan. p. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). Vorbirea pulverizată. Evul relei credinţe. 2793. p. Bucureşti : 403 404 . [Florin Smărăndache. CLAUDIU În periodice: 2798. 28. 2796. 2802. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. ION În periodice: 2801. Iaşi : Timpul. Universul cărţii. În: Emil Alexandrescu. Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. ***.Moara cu noroc. Demoniacul celest. 9. Miruna. nr. 42. 45-46. Ioan Slavici . FLORIN În periodice: 2797. Ioan Slavici . 2799. 2000. 2000. p. Evul relei credinţe. nr. nr. 8. p. [Radu Sommer. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze. În exces. Soviany. Ioan Slavici . 226-228. 7. Luceafărul. [Claudiu Soare. Luceafărul. 2000. RADU În periodice: 2804. Alexandrescu. SMĂRĂNDACHE. p.2792. 230-232. 2000. 26-40. În: Emil Alexandrescu. 2794. nr. 2000. p.Pădureanca . Octavian. 6. SOARE. Emil. 2795. Anchetă Luceafărul. Ioan Slavici . 33. Bucureşti : Vinea. SOLACOLU. Emil. 8-9. Iancu. p. 12-13. Emil. Victoria. Bucureşti : Vinea. 2000. p. 12-13. Ion. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2000]. 35. 2000. Sipoş. p. 2000. 2000. Iaşi : Timpul. 1999]. Mariana. Editura Paralela 45. 6. p. Tomis. Alexandrescu. [Interviu]. [Hadrian Soare. SOARE. 8. 6. nr. Alexandrescu. Popa. HADRIAN În periodice: 2800. 10. Luceafărul. Roşioru. [Interviu]. Cluj-Napoca : Napoca Star. Milescu. p. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul.Lumea prin care am trecut. Triumful lui Ares].

SORESCU. 2000]. 2-3. 16. România literară. Marcu. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. 1999]. 7. 2809. 13. Marin Sorescu in memoriam. 6. 10. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. 462. SORINA 2807. Iaşi : Timpul. 2000. 1. 7. Crenguţa. 2000. 1.. 10. p.Răceala. vol. Mincu. p. 405 406 . Cronici literare. 6. p. p. 2000. Irina. Printre poeţi: ". nr. p. Crăciun. Vol. 33. MIHAIL În volum: 2805. 2000. Alexandra. Iaşi : Timpul. 464-467. Jurnal. Cioculescu. 21. În: Radu Dănăilă. nr. 1999]. Romanul călătoriilor. nr. nr. nr. teatru. Alexandrescu. În volum: 2813. Guţan. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. Sîrbu în instanţa criticii. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Petraş. 2000. Euphorion. În periodice: 2816. 2810. 2000. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. Marin.. Nicoleta. 2000. Alexandrescu. Marin Sorescu . 2808. Alexandrescu. Romanul călătoriilor. Iaşi : Timpul. Universul cărţii. 2000. 1999]. 36. 10. p. Ilie.Editura Eminescu. 2000. Axioma. 10. "Romanul călătoriilor" . p. SORBUL. p. Barbu. 2811. Marin Sorescu . Scriitori români contemporani. Craiova : Aius. Gânscă. 11. p. [Sorina Sorescu. nr. SORESCU. p. Irina. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. Patima roşie de Mihail Sorbul. 2000. Craiova : Aius. VIRGIL În periodice: 2818.". proză. 2812. 7. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul. Emil. 3133.o probă a vizibilităţii. 1999]. 2817. 5. Contemporanul. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. p. Luminiţa. 36. Caiete critice. 2000. nr. Ion D. Marin Sorescu . 96-97. [Marin Sorescu. Jurnalistul fără jurnal. nr. altfel. p. 9. 200-202. mările. D.. Bucureşti : Cartea Românească. Portrete şi declaraţii. În: Emil Alexandrescu. 462-464.Iona. MARIN În periodice: 2806. nr. Emil. 2000. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. 2000. 1999]. p. Petraş. Bărbulescu. 1. SORIN.. p. 1. 2. Sîrbu. Literatura română în analize şi sinteze. Familia. 5. 6. În: Emil Alexandrescu. râurile. [Virgil Sorin.Shakespeare. Deaconu. 2815. Dănăilă. Simion. nr. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu. Contemporanul. Emil. p. Literatura română în analize şi sinteze. [Sorina Sorescu. 2814. Jocurile semnăturii. Jurnal. Poezie. Interviuri şi antologii critice. Despre I. 1. Contemporanul. 11. Radu. Breviar teatral. 10. În: Emil Alexandrescu. Luceafărul.

Gheorghe. nr. Radu. Craiova : Dionysos. 5. 2000. 2825. 2000. Luceafărul. 30. 1999]. 1999]. Poezie română contemporană. 2000. Moldovan. 6. Luceafărul. SOVIANY. 2829. Badea. 1. 24. p. În: Gheorghe Grigurcu. România literară.50. nr. 13. Ion D. Rachieru. Timişoara : Augusta. Interviuri şi antologii critice. Atitudini literare. Luceafărul. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. Tomis. Ioan. 36. Vol. Sub soarele culturii poetice. [Cassian Maria Spiridon. Doina. 5. p. Craiova : Dionysos. [Octavian Soviany. 1999]. 2000. ELVIRA În periodice: 2820. Atitudini literare. nr. Anchetă Luceafărul. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 46. Iaşi : Junimea. p. Cuza". Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Geo. Introducere în istoria literaturii române. 1998]. 2832. [Cassian Maria Spiridon.2819. Etică şi poetică. OCTAVIAN În periodice: 2824. 4. 2000. 2000. Grigurcu. Cassian Maria Spiridon. Olivotto. 35. 2000. Iaşi : Editura Universităţii "Al. Ion D. 29. Adrian Dinu. Barbu. Un jurnal. SPIRIDON. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. p. 2000. Gheorghe. p. Cassian Maria Spiridon . 2000. Atitudini literare. Roşioru. 2000. 12. 6. 2000. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 45-46. Bucureşti : Cartea Românească. SOROHAN. 1. Luceafărul. p. În volum: 2826. România literară. Ioan D. Iarna Fimbul. critic şi poet. p. Familia. p. [Elvira Sorohan. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. România literară. 1999]. ***. 35-36. Botoşani : Axa. vol. 2. nr. Dintr-o haltă părăsită. Iaşi : Junimea. Textele de la Montsalvat. 33. 11. nr. 18. p. 5. 5. 27. Alexandra. Bucureşti : Cartea Românească. Bărbulescu. 3. [Cassian Maria Spiridon. Grigurcu. [Virgil Sorin. Bucureşti : Cartea Românească. nr. 2830. Contemporanul. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. Familia. Oboseala existenţială. 45-46. Ion. p. 2000. 407 408 . p. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. o stare. Cartea jubilaţiilor. [Cassian Maria Spiridon. 1999]. p. 1999]. Atitudini literare. [Elvira Sorohan. 1999]. 2000]. Scriitori români contemporani. sfiala poetică. Bucureşti : Cartea Românească. p. 33. I. Marian. [Elvira Sorohan. Grigurcu. [Cassian Maria Spiridon. 28. Simion. Voinescu. 2000. Gheorghe. Curticăpeanu. 10. 2822. nr. [Cassian Maria Spiridon. 1999. Un anticomunist. 10. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 7. nr. ***. 1999]. 2000. 32-33. 2828. 2823. 2833. vol. 3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2821. 11-12. 1998]. nr. nr. Vasile. Un spirit captiv. o metodă. Contemporanul. România literară. 1999]. Iaşi : Junimea. 2831. 33. Urcarea "muntelui alb". 14. [Elvira Sorohan. 16. nr. 11. Atitudini literare. 33. 2000. Dan C. 384-388. p. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 6 autori în oglinzi paralele. p. 3.

2835. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. p. nr. [Monica Spiridon. SPIRIDON. nr. Iaşi : Polirom. 4. 41. [Monica Spiridon. 2000. Melancolia descendenţei. 2000]. Faiter. [Monica Spiridon. 2841. SPIRIDON. 10. VASILE 2838. 2000. 2. 2000]. 2843. Monica Spiridon. 11. Un volum superb. Tomis. 219-220. Borbély. Melancolia descendenţei. 2842. [Monica Spiridon. ***. 12-13. 30. 51. Fernanda Emanuela. 5. Apostrof. Luceafărul. ***. nr. Iaşi : Polirom. 2000]. 6. Poezie română contemporană. Scarlat. 33. 2000. Iaşi : Polirom. Luceafărul. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. p. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. "Nostalgia originilor". Iulia. Tiron. p. Melancolia descendenţei. Ştefan. Iaşi : Polirom. În volume: 2836. 2000. Alfabetul cu "cifre" ironice. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. mor. O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846. 45-46. Gheorghe. O reeditare. 2000].. 28. 2000. 2000. p. 2000. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. Marin. 2000. 6. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Interviu]. [Iaşi : Polirom. România literară. 2000. De la context. nr. 10-11. [Casian Maria Spiridon. p. 6. Interpretarea fără frontiere. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2844.[Gellu. Vol. Alexa. România literară. Steaua. Bucureşti : Cartea Românească]. 33. Gheorghe. Melancolia descendenţei. În: Gheorghe Grigurcu. Dorian. Craiova : Dionysos. Corina. Grigurcu. p. Tupan. 2839. 1. 1999]. Melancolia descendenţei. Fragment şi generalizare. Luceafărul. 27-28. p. Vol. nr. [Monica Spiridon. Anchetă Luceafărul.2834. nr. 5. p. nr. 11. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. Ion. 425-430. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. dispar. Poezie română contemporană. Radu. Luceafărul. 35. Anchetă Luceafărul. Corina. 389-394. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Atitudini literare. nr.. 2840. Osman. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 51-52. nr. 2837. Trei poeţi moldavi. Luceafărul. Tiron. [Cassian Maria Spiridon. 2000]. STAHL. Cassian Maria Spiridon. 2845. nr. Atitudini literare. Iaşi : Polirom. Nicolae Panaite]. 2. 2-3. Grigore. 22. 10. 2000. Melancolia descendenţei. În: Gheorghe Grigurcu. 20002001. p. Mincu. 2000]. 2000. Synthesis. 45-46. 2000. p. 2000. [Monica Spiridon. Săplăcan. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. Melancoliile literaturii. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". Maria-Ana. la text. 19. p. 1998]. p. 409 410 . 25. p. Luceafărul. Cluj : Echinox.

8. 90-94. Geo. Proza câmpiei.2848. p. Vasile. România literară. 1999]. Un ceas de hârtie. Gheorghe. Mântuirea prin literatură. STANCA. 1998]. 12-13. 35. 39. Ion. 33. 2000. Universul cărţii. 1999]. 2000. 2855. [Nicolae Stan. 5. Morminte străvezii. 2858. Rădulescu. p. nr. Miruna. nr. 2861. Anchetă Luceafărul. Iaşi : Polirom. 11. 2000. 23. 10. 2859. DOMINIC În periodice: 2860. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. România literară. Contemporanul. STANCA. Luceafărul. 2857. Mureşanu. Fotografia cu cruciuliţe. Apă neagră. 2-3. Apă neagră. Bucureşti : Nemira. Un ceas de hârtie. [Nicolae Stan. Grigurcu. Popa. Apă neagră. [Dan Stanca. Gheorghe. "Causeries du lundi". 2000]. 6. Boerescu. 8. Bucureşti Allfa. p. Timp scufundat]. 2000. Grupul editorial Universalia. 1999]. Roşioru. 33. [Dan Stanca. nr. România literară. 45-46. România literară. Şerban. [Dominic Stanca. 6. 11-12. 5. 2852. 7. nr. Universuri paralele. nr. nr. 2000. 33. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. p. Ioan. p. [Dan Stanca. 11. ***. Bucureşti : Nemira. 28. 6. 2000. 2000. 411 412 . 1. p. Iulian. 20. 4. DAN În periodice: 2854. Universul cărţii. 2000. 31. 33. 2000. [Nicolae Stan. 2000. 5. [Dan Stanca. Dobre. Arta şi sacrul. STANCA. Geo. p. 3. 3. nr. Miruna. Lumea ca text. 1999]. Alexandria : Teleormanul Liber. Holban. [Dan Stanca. Catrinel. p. Veninul metafizic. 10. Eul literar ca dualitate. nr. Apă neagră. 35. 25. Viorica. Bucureşti : Albatros. Guy Marica. 1999]. Domnul clipei. Mureşanu. Miruna. 2853. p. Bucureşti : Nemira. p. România literară. 1999]. 2000. nr. STAN. Dan-Silviu. textul ca lume. 2000. Timp scufundat. RADU În periodice: 2862. 2856. nr. nr. Iaşi : Timpul. nr. nr. 33. In memoriam. Apocalips amânat]. 1998]. p. [Nicolae Stan. În volum: 2849. 6-7. [Dominic Stanca. p. p. Zalis. 14. 2000. Mărturisiri şi opţiuni. Un ceas de hârtie. 2000. În: Iulian Rădulescu. 2851. Bucureşti : Nemira. 10. Muntele viu. NICOLAE În periodice: 2850. 10. Apostrof. 10. Tomis. Diversitate tematică la Editura Gramar. Apă neagră. nr. 2000. 44. Tomis. p. Universul cărţii. Mureşanu. 4. Cuvîntul. Henri.

p.un poet tragic. 45-46. 2000. În: Aureliu Goci. Celălalt. Contemporanul. Apostol. Marin. 206-213. În: Apostol Gurău. Galaţi : Logos. p.un poet tragic. Alexandru. 8. 2000. poet baroc. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. STĂNCHESCU. Dreptul la spectacol. Călin. p. p. 2000. Gurău. nr. [Radu Stanca. nr. nr. Editura Gramar. COSTEL 2871. Radu Stanca . IOAN 413 414 . p. 26. Şatra]. p. Măştile solitudinii. Petraş. România literară. Luceafărul. 51. p. 5. Contemporanul. p. 2864. STANOMIR. Manilici. [Costel Stancu. 10. 9. Radu Stanca . [Zaharia Stancu. George. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. Luceafărul. 12-13. 2000. Cluj-Napoca : Motiv. 16. Miruna. 2000]. Mincu. 5. Cu siliconul la bandulieră. Apostrof. Măştile solitudinii. Timişoara : Marineasa. 10. Simion. Goci. În volum: În periodice: 2869.2863. LAURIAN 2876. 2000. 2875. 2000. 9. 8. Alexandru. Turnul Babel. 2000. 6. 75-77. p. 10. Zaharia Stancu. 35. nr. Alex. 7-8. STANCU. La o nouă lectură Radu Stanca. Contemporanul. 2874. 2000. Anchetă Luceafărul. 2000. 5. 10. p. p. STANCU. Desculţ prin Balcania. Mincu. 2000. Poezia experientelor estetice. 11. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. Mariana. STANCU. Luceafărul. p. Roşioru. Ştefănescu. ZAHARIA În periodice: 2872. nr. Piteşti : Paralela 45. Marin. 36. p. Steaua. Ion. Mincu. Sipoş. George. [Valeriu Stancu. nr. 2866. Luceafărul. Romane şi romancieri în secolul XX. Radu Stanca. 25. În volum: 2877.un poet tragic. VALERIU În periodice: În periodice: 2870. 2868. Bărbulescu. 2000. 2000. nr. Luceafărul. 1999]. Zaharia Stancu în mai multe etape. Luceafărul. ***. nr. 33. p. 2873. Universul cărţii. nr. 2865. 7. Radu Stanca. Mureşanu. 2000. 19. Irina. 7. [Diana Breaz. 2867. Radu Stanca. 2000. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Interviu cu Mioara Cremene]. 5. Proză românească. 12-13. 7. p. 7. 2000. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. inedit. 1997]. nr. 2000]. 10. Botoşani : Axa. 38. Radu Stanca . 26. Aureliu. Marin. nr.

p. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. 17. p. De la prejudecată la paradox. p.A unsprezecea elegie. Roşioru. Bucureşti : Maşina de Scris. Constanţa : Leda&Muntenia. 2891. Contemporanul. Ştefănescu: Stănescu. [Laurian Stănchescu. Marcel. Îngerul cu o carte în mâini. p. 4. 2000. 2893. Roşioru. Universul cărţii. [Amelia Stănescu. Ştefănescu. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Oraşul părăsit de sfânt. 1964]. 1-2. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Poetica stănesciană. [Alex. [Nichita Stănescu. [Amelia Stănescu. 48. Doi poeţi. Alchimia poetică a verbului stănescian. 1999]. Doar mie mi-e frică. 2000. p. Bucureşti : Editura pentru Literatură. 2890. p. 2887. 2892. nr. 1999]. Nichita Stănescu. Draghincescu. Eugen. p. 35.". 33. Viaţa românească. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Breban. 2881. Cătălin. p. Oraşul părăsit de sfinţi. STĂNESCU. 6. poetul secolului XX. 10. p. Bărbulescu. 1999]. O viziune a sentimentelor. 8-9. Irina. 95. Lucaciu. 5. [Nichita Stănescu. 1-2. Contemporanul. 9. Zăbovind puţin în eternitate. Lirismul paradoxal. 11. nr. p. antologie. 2888. Nichita Stănescu (1). Euphorion. Nichita Stănescu. 2000. 36. Nichita Stănescu . [Laurian Stănchescu. Cuvîntul. 2000. 2000]. 2000. STĂNESCU. Ion.În periodice: 2878. 1999. 6. Milescu. 1999]. 2000. 2000. Spiridon. nr. 16. Geo. 6. nr. 1999]. Luceafărul. 1998]. Supravieţuitorul. România literară. 2000. Petraş. 10. nr. 18. 5. Ştefănescu. Alex. 6. Contemporanul. 3-4. nr. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Luceafărul. nr. 2000. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. Tomis. 33. [Doina Uricariu. Simion. Contemporanul. 8. Literatura română în analize şi 415 416 . Axinte. 3. 2000. 1-2. Vasile. 35. Opera poetică. 2882. AMELIA În periodice: 2880. 10. nr. 10. Breban. Doar mie mi-e frică. Mihaela. nr. 2000. 3. p. nr. Filip. Mihai. 10. Astra. Ţîrlea. 2. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. 11. 6. nr. Vasile. Victoria. Rodica. Contemporanul. nr. p. Nicolae. În: Emil Alexandrescu. 2000. [Amelia Stănescu. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Cimpoi. Nichita Stănescu (2). 139-146. Poezie românească. 10. Bucureşti : Humanitas. Constanţa : Leda&Muntenia. Tratat de voluptate. Ion. 2000. 2000. nr. Alexandrescu. 2000. Doar mie mi-e frică. Doar mie mi-e frică. Bucureşti : AMB. Nicolae. 6. p. p. nr. NICHITA În periodice: 2883. 2000. nr. 2885. Constanţa : Muntenia. Opere. 35. Bucureşti : Du Style. 2884. 2879. p. Ştefănescu. [Mihai Eminescu. 1999]. Contemporanul. George Bocşa. Emil. 2886. Bucureşti : Univers enciclopedic. p. 47. 3. 11. În volum: 2894. Tomis. Marcu. 10. 2889. 10. Luminiţa. 2000. nr.

2000.Noi. Nichita Stănescu . p. 1999. Nimicuri ca o cruce. 1999. 51. p. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. 417 418 . Mărturisiri şi opţiuni. 452-453. VICTOR În periodice: 2907. 2000. Alexandrescu. Miruna. Nichita Stănescu . 2000. Steinhardt. 249250. În periodice: 2903.Ars poetica. Nimicul ca o cruce. 2900. 458-460.Cântec. 2000. [N. Emil. p. Bucureşti : Du Style.Evocare. 1999. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. iubirea. nr. Iaşi : Timpul. 2898. 454-455. Nicolae Steinhardt . Tîrgu-Mureş : Ambasador.În dulcele stil clasic. Iulian. Alexandria : Teleormanul Liber. Călăreţ pe vrăbii. p. 453. 118-126.Jurnalul fericirii. p. 2000]. 1999. Lazăr. În: Emil Alexandrescu. 2000. p. STEINHARDT. 2896. În: Emil Alexandrescu. România literară. 18. Rădulescu.sinteze. George Drăghescu. Jurnalul fericirii]. coordonate şi realizări în poezia românească. Iaşi : Timpul. Emil. Alex. În: Emil Alexandrescu. Florin. p. Alexandrescu. Mircea. Nichita Stănescu . p. Patinatorii. 456-457. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Stepan. Emil.Leoaică tânără. 2908. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 67. Emil. p. Laurenţiu. Iaşi : Timpul. Nichita Stănescu . Editura Dacia. p. p. Nichita Stănescu . 2000. Nichita Stănescu .Laudă omului. Alexandrescu. Bucureşti : Amurg Sentimental. 2000. p. În: Emil Alexandrescu. Fragmente de ochean. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 453-454. Literatura română în analize şi sinteze. SAVIANA În volum: 2902. Saviana Stănescu: Proscrisa. 218-219. Alexandrescu. În: Iulian Rădulescu. nr. Pascu. 2906. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 33. 2000. tendinţe. 487-491. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Bogdan I. 2-3. Universul cărţii. Zestre pentru înălţare. 4-5-6. În: Laurenţiu Ulici. Emil. 4. 11. Steinhardt. Iaşi : Timpul. Ulici. Expeditor: N. Alexandrescu. Mureşanu. 2904. Braşov : Astra Nova. Literatura română în analize şi sinteze. [Victor Sterom. Emil. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2901. 2000. STĂNESCU. Steinhardt. NICOLAE 2895. În volume: 2905. Secunde frînte. În: Emil Alexandrescu. 8-9. Arca. 457-458. Eboşe. p. STEROM. Nichita Stănescu . Emil. p. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. 2897. nr. Ion Marinescu. Ştefănescu. Emil. 2000. Steaua. Victor Sterom. p. Jurnalul fericirii de N. 2000. 2000]. Orientări. 2899. Literatura română în analize şi sinteze. 8. 2000. Alexandrescu. Braşov : Astra Nova. 2000. Mitică şi Hyperion. 10. 455-456. 2000.

[Interviu]. p. nr. Poeţi ce-ar fi putut să fie. ALINA În periodice: 2913. Aş fi vrut. 1999]. Trandafir. Viaţa românească. Negrici. Poezie română contemporană. Viaţa la ţară a poetului. p. Gheorghe. România literară. p. p. SORIN În periodice: 2920. 11. 33. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. [Alina Stoian. Luceafărul. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. Poezie română contemporană. p. p. p. Gheorghe. Povestiri cu înjurături. La scufundarea vasului Titanic. [George Virgil Stoenescu. Răduţă. 7. 2000]. Poemul coniacului regal. 34. 2911. 395404. Grigurcu. Fratele meu : poezii : 1972-2000. România literară. nr. 405-407. Poezie română contemporană. 33. 10. STOICA. 408-413. Iulia. 2000]. 11-12. 6. STOICIU. [Sorin Stoica. p. Şambelan la curtea coniacului.2909. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. STOENESCU. 47. nr. Un sapienţal vitalist. Povestiri cu înjurături. STOIAN. 35. [Petre Stoica. Eugen. STOICA. 2917. nr. Gheorghe. Timişoara : Helicon. nr. 2. Memoria poetului. România literară. 95. p. 2000. Vol. Gabriel. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Roşioru. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. 2000. 1999]. nr. 2. Grigurcu. Stănescu. În: Gheorghe Grigurcu. Piteşti : Paralela 45. Ploieşti : Premier. Luceafărul. [Petre Stoica. Vol. Fratele meu : poezii : 1972-2000. PETRE În periodice: 2916. 2000. 6. Tomis. Vol. 2000]. 2915. 2000]. LIVIU IOAN 419 420 . 183-184. 2000. 2000. 26. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". 2919. 41. 2000. Barbu. Gheorghe. 414-419. În: Gheorghe Grigurcu. Memoria sferei. p. STOENESCU. 2000. Magda. Cioculescu. 2. Timofte. 2000. Constantin. Corespondenţe oculte. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. 2000. 2. 7. 12. În volum: 2910. Ion. [Victor Sterom. Grigurcu. Forţa memoriei. Bestiarul lui Petre Stoica. ŞTEFAN În periodice: 2912. Alexa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Doru. 2. Vol. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2918. p. 1999]. Poezie română contemporană. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis". 88-94. 2000. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Bucureşti : Edass. 2000. 33. [George Virgil Stoenescu .

Elisabeta. 2923. nr. Piteşti : Paralela 45. p. 11. Luceafărul. Spiridon. [Liviu Ioan Stoiciu. În: Gheorghe Grigurcu. [Sanda Stolojan. 33. Vol. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. 2. 11-12. 10. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. 2000. nr. Piteşti : Paralela 45. nr. p. Contemporanul. Marcel Ion. 5. În: Gheorghe Grigurcu. 2927. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Deva : Călăuza. nr. Poesis. 2. 1999]. Victoria. 2929. Postexpresionismul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În volume: 2931. 2000. Piteşti : Paralela 45. O meditaţie pentru zilele noastre. 24-26. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Liviu Ioan Stoiciu. 2934. Grigurcu. 2000. Grijania. România. Gheorghe. nr. Poezie română contemporană. [Liviu Ioan Stoiciu. 2000. 6. Vatra. 4. 2000. Universul cărţii. 19. Clarviziune şi gravitate. nr. 2000. 4. 2000. 97-100. 36. În: Gheorghe Grigurcu. 4. 1999]. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). 1990-1996). 426-431. nr. mon amour. [Liviu Ioan Stoiciu. [Liviu Ioan Stoiciu. 1. nr. 8-9. România literară. nr. AUREL În periodice: 421 422 . Lăsconi. Nihilismul pozitiv. Direcţia optzeci în poezia română . 2000. O poezie fără happy end. Grijania. 2. 29. 2924. p. Alexandru. nr. Hanu. Pană-Oltean. Spovedania unui învins. 13. Grigurcu. p. 2. Bucureşti : Humanitas. Viorel. 420425. Caiete critice. 10. Poemul animal. Andrei. 2926. Grijania. Nicolae. Fandarac. Moldovan. Cistelecan. 11. Domnule redactor-şef. 1999]. p.În periodice: 2921. Poemul animal (crepuscular). Poezie română contemporană. Grigurcu. Bârna. Vol. Vol. p. 7. Piteşti : Paralela 45. Epopeea fragmentată. Piteşti : Paralela 45. Grijania. Piteşti : Paralela 45. Roxana. [Liviu Ioan Stoiciu. 2000. Poemul animal. 7. [Liviu Ioan Stoiciu. 8. Cuvîntul. Bucureşti : Humanitas. 2000]. 2000]. Spovedit şi împărtăşit. Elegie pentru exilul românesc. p. Voinescu. 8. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. 231-272. 2000. p. 2932. [Liviu Ioan Stoiciu. Familia. p. Liviu Ioan Stoiciu. 2000. În: Andrei Bodiu. p. 2000. Poezia ca exorcizare a realului. 2000]. Grijania. Vol. 11. 2925. nr. Deva : Călăuza. Vasile. "Poemul animal". p. Bodiu. 33. p. nr. 2936. 12-13. 2-3. Ruinele romanului. SANDA În periodice: 2935. Milescu. 1999]. Gheorghe. 5. STORIN. 24. 2000. p. [Botoşani : Axa. 1. Ştefănescu. 2933. p. 3-4. Luceafărul. 2928. 2000]. [Sanda Stolojan. 432-436. Poesis. Ioan. Deva : Călăuza. STOLOJAN. 2000. 2000. Alex. 2922. România literară. Dan Bogdan. 1999]. Poezie română contemporană. Gheorghe. 1997]. Radu. 1999]. 2000. p. 45-46. 2930. Poezie românească. p. Mureşan.

Daniela. p. Îngerul veneţian. p. 2000. 1998]. Moldovan. Ploieşti : Premier. Luceafărul. Portret în filigran: Vladimir Streinu. Henri. Vasile. 10. 2000. 5. nr. 2944. Matache. Dragomir. Bucureşti : Deliana. Luceafărul. Stratan. VLADIMIR 2940. nr. 2000. STREINU. Cele trei Crişuri. Adevărul criticii literare. 43. România literară. [Ion Stratan. 39. 109-118. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ion. Contemporanul. 2000]. Gheorghe. ION V. nr. p. STRĂTESCU. În: Gheorghe Grigurcu. [Ion Stratan. nr. nr. Forum. nr. Manualul fugii de lume. Piteşti : Paralela 45. 2000. nr. Mircea Streinul: viaţa şi opera. În: Gheorghe Grigurcu. STRATAN. 2000. Diaconu. 14. 2000. p. Sandrino. Nicolae. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu. Zalis. nr. 490-491-492. p. Havriliuc. Grigurcu. 33. În periodice: 2950. Iulian. STREINUL. Caius Traian. Somnul fără deşteptare al amintirii. 2. 25. Zalis. 448-452. 2942. Pop. 2939. 2000. 5. [Ioan Es. 2000. Poezie română contemporană. [Aurel Storin. 10. Nicoleta. Poezia lui Ion Stratan. 2000]. Familia. 11. Trei poeţi. nr. 16. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. 48. 3. ION În periodice: 2938. Strătescu. Poezie română contemporană. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Stratan]. Gheorghe. p. nr. Ghinea. 10. 33-35. Popas în universul dunărean. [Mircea A. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. p. Geo. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 437-442. 63-66. Apostrof. Plăceri ale textelor. 21. Despre naivitate. 45. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. MIRCEA 2943. 5. Vol. p. 42. 2. 2951. STROCHI. Ioan. Gheorghe. p. 5. 2000.Ion Stratan. Floarea şi atelierul. 2000. Poeme cu scară interioară. 10. p. Piteşti : Paralela 45. În periodice: 2946. 2000. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 47. 1. România literară. 2. 7. 2949. 6. Îngerul veneţian. Crucea verbului. [Ion V. Boldea. Am (re)descoperit un poet . Gavriloaia. Un avatar al romantismului. 443-447. Strătescu. p. Henri. [Ion V. Oameni care merg. 2000. 2000. 2000. 10-12. Contemporanul. În volum: În periodice: 2948. Grigurcu. nr. 6. 2945. 2000]. 2000.2937. Crucea verbului. Contemporanul. 19. 33. 2947. 2941. Vol. Poem. LUCIAN 423 424 . nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. p. Cuvîntul. Pe "scara" poeziei. 2000. Cioculescu. Poezie română contemporană. p. Barbu. p. 11. 2000]. 2000].

Horváth. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). A másik torony]. [Szilágyi. ***. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". Zsuzsa. 10. Bărbulescu. 2000. 2960. 2-3. [Adrian Suciu. Luceafărul. 1-2. SZEKELY. 5. Bertha. Gondolattöredékek Székely Jánosról. Viaţa românească. Imre. 23. [Szilágyi. Hervay. 10. ADRIAN În periodice: 2954. 95. 6. [Arcadie Suceveanu. János. p. Infirmi şi perfecţionişti. Irina. 5. p. GYULA În periodice: 2955. 2000. Zoltán. 11. 2000.. Székely. Rădulescu. p. Alchimia divinului. Jenő.În periodice: 2952. nr. 10. [Lucian Strochi. 85-91. Universul cărţii. 4. Kiss. Alchimia divinului. [Nicolae Szekely. 2000. Hervay. DOMOKOS În periodice: 2962. NICOLAE În periodice: 2956. 12. 1999]. ". Simion. SZILÁGYI. Domokos. 11. p. nr. Látó. 93-106. Jékely. Dániel. p. 1999]. Mărul îndrăgostit de vierme. Helikon. 2000. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. p. Memoria fulgerului. 11. Látó. p. p. ***. Láng. Iaşi : Moldova. [Székely János. nr. SZABÓ. Domokos. 2000. Petraş. Imre. Gizella. 102-107.. Tóth. Spiridon. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. István]. p. Albert. 200-201. Kiss. 16. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére. SZÉKELY. [Nicolae Szekely. nr. 4-5. nr. Tamás Gusztáv. Nopţi şi zile]. 2961. 47. JÁNOS În periodice: 2959. nr. Vasile. Zoltan. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. SZEMLÉR. Alchimia divinului]. Filep. 17. nr. 94-118 . 2000. Contemporanul. 2957. Gusztáv. Miscellanea. Jenő. 1999]. Legenda Szilágyi Domokosról. Tatiana. Timişoara : Augusta. 2963. 7. Látó. Deva : Emia. nr.most. Luceafărul. a katasztrófa küszöbén". Kányádi. Veress. nr. FERENC În periodice: 2958. Korunk. p. Zoltán. 425 426 . Breviar. Sándor. p. 2000. ARCADIE În periodice: 2953. SUCEVEANU. Helikon. 11. nr. 1-3. Bertha. Gizella. SUCIU. 2000. 2000. 7. 2000. Horváth.

GÉZA În periodice: 2964. 2000. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. destin. Ion. ŞIMĂNDAN. Emil Şimăndan. Ioana. 5. Eminescu . să văd stele verzi. 2966. 1999]. Alex. 104-108. 2000. Fire de lut. 5. 24. Nu mă face. Fire de lut. 4. Piper pe limbă. ŞERBAN. Szőcs. Helikon. [Eugen Şerbănescu. Victoria. nr. Braşov : Orientul latin. Contemporanul. conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. ah. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. 11-12. p. László. Fire de lut. nr. 181-182. ŞERBAN. 2000. Fire de lut. [Robert Serban. 2000. [Vasile Şelaru. p. Poezie românească. Tomis. 1. Roşioru. Victor. 33. EUGEN În periodice: 2971. 8-9. 2000. 2973. Tomis. p. Deva : Emia. George. 1-3. Sándor. GHEORGHE În periodice: 2974. MARINELA În periodice: 2968. 7. Géza. 10. VASILE În periodice: 2969. 1999]. Roşioru. Székely. 35. ***. 1999]. Helikon. 6. [Viorel Gheorghiţă. p. Faur. Milescu. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. nr. 15-20. [Vasile Şelaru. 2000. Balla. [Vasile Şelaru. Markó. 7-9. Corbu. nr. Forum. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". Braşov : Orientul latin. Cistelecan. Literatură şi spectacol. 1999]. 35. András]. Zoltan. Ion. Jékely. nr. ŞELARU. Tóth. nr. 2970. Tomis. 6. 2000]. 2000]. SZŐCS. nr. nr.Kányádi. 6. Universul cărţii. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 2967. p. 2000. Ştefănescu. ŞINCAI. Cele trei Crişuri. 1999]. Cucu. ŞERBĂNESCU. 28. 2. EMIL 2965. 6-7. p. 1112. 490491-492. România literară. Fire de lut. 35. p. 35. neam. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. p. Bertha. Timişoara : Brumar. 1999]. Ludicul intervievator. Familia. 2000. [Marinela Şerban. p. nr. Eminescu. 42. István]. 427 428 .conştiinţă. Bucureşti : Cartea Românească. nr. Béla. Antonio. Braşov : Orientul latin. 1-3. 2000. [Călătorie prin veac. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. Vitraliile unei existenţe obişnuite. 9. 7. Timisoara : Brumar. Piper pe limbă. p. Piper pe limbă. nr. 2000]. [Király. [Robert Şerban. Sterom. Zsófia. 2000. Zoltán. Visry. nr. 2000. 2000. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. Ştefan. Fire de lut. János. p. 10. Tomis. p. 10.

5. 2000. Marin. Geo. Popovici. Vol. Ithaca. Arca. 11. Botoşani : Axa. 453-456. p. Steaua. p. nr. p. Tîrgu Mureş : Arhipelag. În: Gheorghe Grigurcu. Poesis. 429 430 . 33. TRAIAN În periodice: 2980. Bucureşti : Cartea Românească. ŞORA. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 11. Tireziada. Ulise ca prototip. nr. Vol. [Traian Ştef. I. Grigurcu. nr. Aventurile subiacenţei. p. Despre calitatea umană. Roşioru. 2000]. Mureşan. 2000]. Bucureşti : Eminescu. [Ara Alexandru Şişmanian. 34. nr. 35. 2000. 1999]. Despre "neisprăvire". Şansa verbalizării propriului trecut. Piteşti : Paralela 45. Viorel. [Traian Ştef. p. Râul tăcut. 1-2-3. [Florin Şlapac. Mureşan. Trei poeţi. 1999]. [Corneliu Ştefan. Matei şi Eva. 12. Octavian. 1. Soviany. Solilocviul lui Traian Ştef. Horj. Despre calitatea umană. Chelu. Tandreţea dintre noi. 62-64. Mărturisirile unui neisprăvit. [George Vulturescu. Constanţa : Ex Ponto. 1999]. 51. Scrisul agonic. 2984. 1997. 1998. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tîrgu Mureş : Arhipelag. p. 2981. nr. Ochiul orb. [Traian Ştef. AL. 33. p. 7-8. ŞTEFĂNESCU. În volum: 2985. 28-29. Un exerciţiu liniştitor. 2000. ŞTEF. 29-32. 1999]. Vasile. nr. 2-3. [Mariana Şora. 27. Vatra. Priviri. Silvestru. România literară. 149-151. 2977. nr. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Paul. 51. Tandreţea dintre noi. ŞIŞMANIAN. 38. FLORIN În periodice: 2978. 2982. Tomis. 2000. Gheorghe. 10-12. Dumitru. Grigurcu. nr. Cele trei Crişuri. 1999]. 2986. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. p. Spectacol în spectacol. Piteşti : Paralela 45. Traian Ştef. 457-461. [Traian Ştef. Cristina. ŞLAPAC. p. 7-8. 2. 2. 2000. 2000. [Ara Alexandru Şişmanian. Râul tăcut. MARIANA În periodice: 2979. 5. 10-11. Tireziada. 5. nr. 2000]. Paul Vinicius. 2000. 2000. p. Mădălin. p. Gheorghe. Eclipsa]. Familia. Despre calitatea umană. 2000. Dus şi-ntors. ŞTEFAN. 2000. 6-7. Tireziada. 39. nr. 2983. Luceafărul. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. Grigurcu.2975. Galu. 2000. 59-62. 2000. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Poezie română contemporană. 33. 1999]. p. CORNELIU În periodice: 2987. Poezie română contemporană. România literară. Paralela 45. Steaua. 6. Viorel. 2000. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. p. Iulia.

Bucureşti : Image. 17. Grigurcu. p. [Alex. p. 10. nr. 2000. 4-5-6. 2992. 2. 2000 . nr. Îngerul cu o carte în mâini. p. Dan-Silviu. Vol. Gheorghe. 1-2. Portrete literare (8) (Al. Arca. Luminiţa. Gheorghe. Întâmplări. 14. 2000. 6. p. p. Domnica Domnea. Mircea Cărtărescu. 2993. Luceafărul. Întâmplări. p. 6.Nina Cassian <II>). CECILIA În periodice: 2995. Luceafărul. p. nr. I. Victor Nichifor. 25. ELENA În periodice: 2998. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. 9. Lazăr. Romulus. Luceafărul. Bucur. Contemporanul. 2997. p. Ştefănescu: Stănescu. 2000. Vol. Boerescu. Alex. Florin Iaru. 2000]. Euphorion. Marius Ianuş. [Ioana Nicolaie. Tomis.În periodice: 2988. 33. 6. nr. Ştefănescu. Poezie română contemporană. Întâmplări. 11. Chioaru. Ferestre 98. Recunoaşterea autenticităţii. ŞTEFĂNESCU. În: Gheorghe Grigurcu. Arca. 10. iaşi : Institutul European. Contemporanul. Ioan Godeanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 35. Modelul Frankenstein. p. Ştefănescu. În volum: 2999. Cecilia Ştefănescu. [Ioana Nicolaie. Nicolae. Vol. Grigurcu. Marius Ianu. 2000. Ştefănescu . 1-2. 4. [Nichita Stănescu. 473-478. Iulian Băicuş. 2000. 2991. 10. 431 432 . nr. 18. Cimpoi. Relativizare şi autenticitate. Anchetă Luceafărul. p. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. 40238 Tescani. 4-5-6. 2. 45-46. Marcu. Cecilia Ştefănescu. 2000. Angelo Mitchievici. În periodice: 2990. Portrete literare (9) (Al. nr. Gheorghe. p. 2989. Ştefănescu . 2000. Ioan Glodeanu. 2000. Cuvîntul. 465-472. România literară. 10. Poezie română contemporană. Mircea Cărtărescu. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). 2994. 6. Doina Ioanid. ***. 2000. 2000.Nina Cassian). Domnica Drumea. 462-464. Romulus. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Dumitru. Grigurcu. ŞTEFOI. Breban. 2000]. Bucureşti : Image. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. [Alex. Mihai. nr. Lena. 40238 Tescani. nr. Bucur. 3001. Ion. p. [Alexandru Ştefănescu. 24. Nicolae. Florin Iaru. 2000]. Oneşti : Aristarc. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 2996. 1. 2000. Poezie română contemporană. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Falsa literatură . Iaşi : Institutul European. Cecilia Ştefănescu. poetul secolului XX. I. antologie. Prietenie & literatură. 2000. nr. 9-15. Angelo Mitchievici."40238 Tescani". ŞTEFĂNESCU. Doina Ioanid. nr. ALEX. Elena Ştefoi. Marius Ianuş. Breban. p. 162-163. Angelo Mitchievici. Între lirism şi magie. În: Gheorghe Grigurcu. 14. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. 11. 19. nr. [Ioana Vlaşin. Bucureşti : Maşina de Scris. 2000]. 1998]. p. 11. Ştefănescu. Ştefănescu. 3000. Roşioru. Doina Ioanid.

1999]. Zoltán. Rogozanu. Milescu. Mircea. p. 43. 2000. 33. 9. p. 2000. Mătuşa mea. Mădălin. TIMEA În periodice: 3012. nr. nr. Poezie românească. PAVEL În periodice: 3006. 2000]. 6. [Radu Şuiu. 42. p. nr. Ştefănescu. 2000. Descentralizarea vieţii literare. C. [Viorel Ştirbu.. "Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). 20. Luceafărul. 7. Echinox. 2000.. 3007. Bărbulescu. 2000. Tomis. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. 4. Bucureşti : Crater. Aer proaspăt. 3009. nr. 4. Simona Tache: Împărţit la 2. Ştefănescu. VICTOR TACHE. 33. România literară. Roşioru. Isus Tămăduitorul: [roman]. nr. ŞUŞARĂ. nr. ŞTIRBU. 9. 31. p. 1999]. Bucureşti : Crater. Constanţa : Ex Ponto. VIOREL În periodice: 3003. p. Bertha. 2000. [Simona Tache. Universul cărţii. Anestina. Grigurcu. Anghelescu. 11-12.ŞTIR. Voinea. Marius. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. 23. nr. 2000. TACU. 73-75. italice. 4. Universul cărţii. ŞTREMPEL. 2000. 14. România literară. ŞUIU. Patetism şi autenticitate. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. 5. 10. Alex. Aora. Bucureşti : Cartea Românească. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. Aora. nr. Gheorghe. GABRIEL În periodice: 3004. Simion. p. Miruna. 7-8-9. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. Împărţit la 2. RADU TAMAŞ. 433 434 . p. nr. 2. Împărţit la 2. 35. 1999]. Luceafărul. 2000]. 2000]. 44. Victoria. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011. MARIA În periodice: 3010. Editura Ex Ponto. Vatra. 2000. 10. p. Mureşanu. nr. 4-5. Alex. 33. TAMÁS. [Simona Tache. 10. 3008. [Bucureşti : Crater. p. Despre scriitură şi scriitori. România literară. [Cristina Tamaş. [Maria Tacu. Bold-uri. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. p.

12. Adrian. 10. 3. Supl. 1999]. p. Taina şarpelui ucis. nr. 6. Poeme pentru orice ocazie. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. p. 33. Chichere. nr. IULIA În periodice: În periodice: 3015. 22 plus. Egyed. 11. 4. Tanou. TĂNASE. [Interviu]. 2000. Taina şarpelui ucis. Árpád. Bucureşti : Crater. Cuvîntul. Miracolul revoluţiei. p. 14. Marius. Luceafărul. TAMÁSI. Ion. GRETE În periodice: 3016. Luceafărul. Aladár. Poezie. Roşianu. STELIAN În periodice: 3021. CONSTANTIN În periodice: 3019. În volum: 3018. nr. România literară. Lajos. Rege a világ kiigazításáról. Poesis. p. Lajos. p. Tomis. nr. 6. (2). 3020. p. 282-283. TAŞCU. poezie. 22 a fost de la început în opoziţie. Látó. C. 2000. 3-5. Stelian Tănase şi critica de idei. 4. 3014. Helikon. 88. Balăs. VALENTIN În periodice: 3017. 11. 3-4. 4. [Constantin Tănase. TĂNASE. Zoltán. Bucureşti : Humanitas. nr. [Lászláffy. TĂNASE. În volum: 3023. Farkas. TARTLER. nr. Imre József. Poeta P. 8. În: 435 436 . nr. Bertha. C. Apostol. Călătorie în Prafrica. p. Oana. [Iulia Tănase. Fotache. [P. nr. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. p. 2000. 8-9. Bucureşti : Du Style. Magyari rózsafa]. Molnos. Marino. 45-46.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 23. Mitică şi Hyperion. Gurău. 16. 2000. Tamási Áron. 2000.. 22. [Tamási Áron. Laurenţiu. 2000. 2000]. 2000. p.. Ion. Tanou pseudonim Edith Konradt]. 6. Râsul ocrotit de lege : (versuri). Ulici. P. 1995]. 2000. [Grete Tartler. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Timea]. 3022. Poeme pentru orice eventualitate. Galaţi : Hypatya. ÁRON În periodice: 3013. p. 2000. nr. Tamás. Helikon. ***. Rodica. Emese. Chivu. 2000]. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii. C. Magyari. În: Laurenţiu Ulici. 2000. 9295. 35. Palade. 17-18. Lászláffy. Anchetă Luceafărul. nr. 49. TANOU. p. [Stelian Tănase. Csaba. 13.

CRISTIAN În volum: 3030. [Flavia Teoc. 12. Goci. nr. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. Slobozia : Star Tipp. 2000. În periodice: 3031. 6. 35. p. [Ada D. [Ştefan Tănase. 16. Steaua. 5-6. 33. nr. În: Aureliu Goci. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. Daniel. Medelenismul. 4. nr. Aron. Înzeire. 10. 5. Timişoara : Hestia. 9.Povestiri din lumea nouă. 51. Stanomir. Mircea. Flavia Teoc. Aureliu. Ionel Teodoreanu. Romane şi romancieri în secolul XX. 78-81. p. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. 3-4. Celălalt. 27. Cioplitor de cuvinte. nr. 2000. Ulici. 2000. 2000. Cioplitor de cuvinte. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. nr. 11. Laurenţiu. Luceafărul. 2000. 10. TITEL. 10. Ioan. 2000. 1998]. În volum: 3024. VASILE În periodice: 3025. TĂNASE. Murgeanu. 2000. p. 1998]. False obiecte preţioase. TEOC. 2000. [199?]. Dumitru. TEODORESCU. Roşioru. Din casa lui Faust. 148155. Ion. 7-8. Cristian Teodorescu . SORIN 3026. 10-11. Petean. [Alexandra Târziu. Ion. p. ALEXANDRA În periodice: 3029. 234-235. Drăghici. ca avangardă. 3033.Apostol Gurău. România literară. Despre cîteva note false. 39. p. p. 2000. Contemporanul. nr. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. p. TĂRÂŢEANU. Ţepeneag. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Mitică şi Hyperion. FLAVIA În periodice: 3027. Cruceanu. 2000. nr. 33. Maria. Euphorion. Georgeta. IONEL În periodice: 3028. Galaţi : Logos. TÂRZIU. Bucureşti : Du Style. [Bucureşti : Allfa. Curierul românesc. p. 1997]. Bucureşti : Albatros. În volume: 437 438 . Porunca fiului sau povara destinului. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. 10. p. Tomis. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Vighi. În: Laurenţiu Ulici. 3032. 11. nr. p. p. 2000. 1999]. 6.

În: Daniel Vighi. 79-80. Sorin Titel. Fragmente de timp. G. [Nicolae Manolescu. Monografie. 145-146]. 325-326]. 12]. p. G. Monografie. Proza românească de azi. 89. Monografie. TODORAN. Dosar de receptare critică. 8183. 1985. Ungureanu. 3037. 3046. receptare critică. În: Daniel Vighi. 90-91. Sorin Titel. nr. Feeria cotidianului. 1983. receptare critică. În: Albert Kovács. Sorin Titel. EUGEN În periodice: 3045. Ciocârlie. p. [Livius Ciocârlie. Curticăpeanu. 2000. Sărbătoarea şi umbra. O monografie în foileton. Dosar de receptare critică. 1983]. receptare critică. Sorin Titel. Braşov : Aula. Monografie. 88-89. Valeriu. Braşov : Aula. Poetici clasice şi moderne. p. În: Daniel Vighi. [Fragmente din: Lucian Raicu. Sorin Titel. antologie comentată. Braşov : Aula. p. În: Daniel Vighi. În periodice: 439 440 . Albert. receptare critică. 2000. 1983. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Sorin Titel. receptare critică. antologie comentată. Gabriel. 18]. [Valeriu Cristea. Dosar de receptare critică. Cubleşan. 1989]. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. în România literară. Resita : Timpul. 2000. 28-31. Dosar de receptare critică. receptare critică. Dosar de receptare critică. 84-85. Bucureşti : Cartea Românească. Sorin Titel. Timişoara : Facla. antologie comentată. receptare critică. În: Daniel Vighi. Portretul scriitorului. Reşiţa : Timpul. 50-52. Bucureşti : Editura Eminescu. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. în România literară. Nicolae. Kovács. Dimisianu.3034. Constantin. nr. p. antologie comentată. Vasile. 1. Braşov : Aula. Braşov : Aula. nr. p. Doina. 3042. 1986. Manolescu. 3041. 90. Mircea. p. receptare critică. În: Daniel Vighi. Monografie. 85-88. Monografie. 3044. antologie comentată. p. 2. Bucureşti : Seara. 1981]. 36. În: Daniel Vighi. Braşov : Aula. Mircea. p. antologie comentată. Dosar de receptare critică. Popovici. Crohmălniceanu. Monografie. 15]. 2000. [Vasile Popovici. [Fragment din: Cornel Ungureanu. Livius. [Eugen Todoran. Iorgulescu. Dosar de receptare critică. 2000. receptare critică. 2000. Sorin Titel. 523-524]. Lamura vieţii. Nouă prozatori. Sorin Titel: Arta poetică . Ceea ce este important. Monografie. p. în Eseuri critice. Cornel. p. Ovid S. 36. În: Daniel Vighi. antologie comentată. 1991]. nr. 294-295. Sorin Titel. Lucian. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. p. 1984. 138-141]. p. în România literară. Dosar de receptare critică. 2000. I. 1977. [Mircea Iorgulescu. 2000. antologie comentată. p. Sorin Titel. 91-93. p. Tohăneanu. p. Dosar de receptare critică. 2000. Braşov : Aula. Cristea. 3035.testament. De ce Eminescu?. 2000. Dosar de receptare critică. 2000. Pasărea şi umbra. Bucureşti : Cartea Românească. Familia. Braşov : Aula. antologie comentată. Raicu. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". TOHĂNEANU. antologie comentată. I. 2000. p. 2000. 3039. 3038. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. 3036. În: Daniel Vighi. 3043. Monografie. 3040. Martin. Bucureşti : Cartea Românească. Frumosul pur. Braşov : Aula. nr. 80-81. Familia. Monografie. receptare critică. În: Daniel Vighi. Braşov : Aula.

2000. Vol. Mocuţa. Tohăneanu. 2000. Diaconescu. 33. 36. În volum: 3052. p. Bucureşti : 100+1 Gramar. Romanul romanului românesc. 8. România literară. nr. 3055. Milescu. 28-31. De la fervoare la meşteşug. Victoria. Deleanu. 3053. Gheorghe. Steaua. 11. Bucureşti : Crater. 4-5-6. 2000. 2000. Familia. Timişoara : Brumar. 2. Universul cărţii. 1999].3047. Curticăpeanu. 3056. 2. 6. Imposibila definire a romanului. O nouă exegeză despre Topârceanu. 2000. Arca. 1999]. Z. Romanul romanului românesc. 3. nr. [Eugen Todoran. Poezie română contemporană. 17. Lamura vieţii. 1999]. Luceafărul. p. p. Bicicleta Van Gogh. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. Sorescu. nr. 22. p. Ţinutul absenţei]. MARIA În periodice: 3050. 2000. Vol. "Cazul" Topârceanu. 18-21. Miruna. O monografie în foileton. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). 19. 3059. TOMUŞ. 50-52. nr. 17. 33. nr. Luceafărul. 2000. Reşiţa : Timpul. 51. p. p. 2000. 2000. nr. Daniel. 441 442 . Poezie românească. nr. Un alt Topârceanu. 487-491. Gheorghe. Simuţ. Grigurcu. Ion. Roxana. Doina. [Liviu Grăsoiu. Familia. TOLCEA. p. 1999]. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Liviu Grăsoiu. p. nr. Emil. Constantin. 1. 1999]. 12. Cubleşan. 2000. 1999]. 6. Bucureşti : 100+1 Gramar. 2. [Liviu Grăsoiu. Gheorghe. 2000. p. Grigurcu. Universul cărţii. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. GEORGE În periodice: 3057. [Mircea Tomuş. 1. TOPÂRCEANU. nr. GHEORGHE În periodice: 3051. TOMOZEI. I. 4. TOMA. Manu. 2000. 2-3. 6. nr. MARCEL În periodice: 3049. 10. 12. De ce Eminescu?. G. p. 10. Bucureşti : Crater. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 36. Mureşanu. 1991]. Ornea. vol. Bucureşti : Crater. [Maria Toma. Prinţul Tom. 479-486. 7-8. p. 9. 3048. Diversitate tematică la Editura Gramar. Ioana. nr. În căutarea personajului]. 3058. 7. Cuvîntul. [Marcel Tolcea. p. MIRCEA În periodice: 3054. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. În: Gheorghe Grigurcu. [Mircea Tomuş. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. p. 10. [Mircea Tomuş. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh. Romanul romanului românesc. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic.

30. DORIN În periodice: 3065. 33. Iancu. Rolls-Royce. Horváth. TÓTH. În volum: 3067. Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gizella. ION În periodice: 443 444 . George Topârceanu . Contemporanul. 13.Rapsodii de toamnă. Székely. János. 33. Adrian Dinu. 2000]. p. 6. p. [Szilágyi. Bertha. Energism programatic: Dorin Tudoran. Bogdan. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. În: Emil Alexandrescu. Gheorghe. István]. Sándor. Poezie română contemporană. [Dorin Tudoran. p. p. Timişoara : Augusta. 2. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Iadul cu versete. nr. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2000. TRIF PLEŞA. 5. Apostol. România literară. 2000. nr. Jenő. În: Aureliu Goci. 280-282. Antiutopia lui Dorin Tudoran. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. În regatul suferinţei.În volum: 3060. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Canonul tăcerii. Iaşi : Polirom. Bucureşti : Nemira. p. TUDOSESCU. [Călina Trifan. Grigurcu. 3068. 3066. 496-503. 492495. Gurău. Radu Tudoran. nr. 2000. 2. 1-3. 45. Aureliu. TUDORAN. CHIRIL În periodice: 3062. 10. Kiss. ISTVÁN În periodice: 3061. 2000. România literară. Gheorghe. 201-205. TRICOLICI. ION În volum: 3063. Poezie românească. RADU În volum: 3069. Fluxuri epice. Grigurcu. Universul cărţii. Vol. 2000]. Zoltan. Tânărul Ulise]. p. p. Victoria. TRIFAN. În: Apostol Gurău. 2000. 5. p. Grigurcu. Literatura şi aventura. p. Kányádi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gheorghe. [Dorin Tudoran. nr. Galaţi : Logos. 6. Domokos. Hervay. 6. Iaşi : Timpul. CĂLINA În periodice: 3064. Emil. TUDORAN. Goci. 66-71. nr. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. Celălalt. Jékely. Romane şi romancieri în secolul XX. Tînărul Ulise. 2000]. Zoltán. Milescu. Poezie română contemporană. 7. Imre. [Chiril Tricolici. Tóth. Vol. Helikon. Rachieru. Poezia lui Dorin Tudoran. 10. 2000. 2000.

Poezie română contemporană. 3076. 2. 7. Dadaism. TZIGARA-SAMURCAŞ. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. Universul cărţii. 3072. Timişoara : Eurostampa. Luceafărul. p. Bucureşti : Semne. p. Ion. 2000. nr. 1. AUREL În periodice: 3079. 1. 68. Bistriţa : Mesagerul. nr. nr. Contemporanul. Vol. Poetici clasice şi moderne. 2000. Luceafărul. Conul de sine. TURCEA. Mureşanu. nr. TZARA. 6. 23. avangardă şi alte isme. 2000. [Aurel Turcuş. 45-46. 2000. p. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Poezia stărilor adânci. 3. 2000. "O parabolă a eternei reîntoarceri". 3080. p. p. 8. [MariaAna Tupan. nr. 2000. 507-512. 3078. Gheorghe. 2000. TRISTAN În volum: 3081. 12. Bucureşti : Editura Eminescu. Tomis. Roşioru. Miruna. DANIEL În volum: 3077. [Maria-Ana Tupan. 1999]. TUPAN. 1999]. [Marius Tupan. 1999]. ***. 2000. Veronica. Decrepitudine. 7. 10. Poezie română contemporană. Steaua. p. [Aurel Turcuş. În: Gheorghe Grigurcu. Craia. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Grigurcu. TURCANU. Decrepitudine. TURCUŞ. Rătăcirea Domnului]. Universul cărţii. Între literatură şi filosofie. 3. 10. În: Albert Kovács. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Un analist al discursului. Un temperament meditativ. VASILE În periodice: 3075. MARIUS În periodice: 3074. Anchetă Luceafărul. 115-126. 1998]. 22. Conul de sine. p. [Ion Tudosescu. p. Charles Dickens. Tomis. Ion. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Patina solitudinii. 2. 1999]. 5-6. 34-35. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. 35. 1999]. ***. p. p. Frumosul pur. nr. Bucureşti : Seara. 504-506. Gheorghe. 7. 51. O nouă lectură a lui Dickens. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 35. [Marian Dopcea. Chinde. Grigurcu. Kovács. 4. Patina solitudinii. nr. Orizont.3070. 2-3. Bucureşti : Semne '9. Irod. 2000. TUPAN. [Vasile Turcanu. 2000. A discourse Ananlyst's Charles Dickens. p. p. Discursul epic la Charles Dickens. MARIA-ANA În periodice: 3071. O viziune extatică: Daniel Turcea. 2000. 1999]. 3073. Adrian Dinu. nr. Sultana. Timişoara : Eurostampa. Albert. Roşioru. nr. Maria. Rachieru. ALEXANDRU 445 446 . Lucian Blaga concepţia ontologică.

11. Poezie românească. "Al nouălea cer al iluziei". Universul cărţii. De izvoare. Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. 2000]. Cluj-Napoca : Napoca Star. Bărbulescu. 2. [Ioan Ţepelea. nr. p. Voinescu. 16. 51. FLORIN În periodice: 3085. GABRIEL În periodice: 3087. VICTOR În periodice: 3083. IONUŢ În periodice: 3086. vol. [Timişoara : Helicon. Secvenţe din purgatoriu. 104-108. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. În volum: 3088.Cultura Naţională. Cuvîntul. 7. Lirism biologic. Petean. Sfârlea. Luceafărul. 6. Bucureşti : Cartea Românească. 5. Radu. 51. nr. 27. 2000. [Ioan Ţepelea. 100-101. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. nr. Memorii. 2. Exerciţii într-o jumătate de vis. 2000]. Steaua. 4. 6. 38. nr. [Ionuţ Ţene. Forum. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1999]. 33. George. ŢEPELEA. 2000. Cristofor. Veghe şi somn. p. În volum: 3093. 2000. 42. [Ioan Ţepelea. nr. Meandrele memoriei. ŢENE. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Recenzie de carte]. Cluj-Napoca : Napoca Star. [Al. 1999]. Luceafărul. România literară. 2000. 2000. IOAN În periodice: 3089. Ţion. 447 448 . nr. Viorel. Adrian. 12. 1999 ]. Prolegomene în lăuntrul iluziei. 12. Simion. nr. 2000. Al. 9-12. Cluj-Napoca : Napoca Star. Timişoara : Helicon. p. Grigurcu. Ion. ŢEPELEA. Corbu. 2-3. Ion. 1999]. 3092. Poezie română contemporană. Bucureşti : Cartea Românească. 7. TzigaraSamurcaş. [Victor Ţarină. Milescu. 25. Gheorghe. 1999]. p. nr. ŢARINĂ. p. 4. Mureşan. p. Prolegomene înlăuntrul iluziei. AL. Bucureşti : Grai şi Suflet . Vitraliile unei existenţe obişnuie. nr. 513-517. nr. 2000. Vol. Indivizibilitatea visului. p. 3090. 9. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. 490491-492. p. [Călătorie prin veac. 1999]. 2000. Steaua. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei.În periodice: 3082. Mircea. 2000. 4. În: Gheorghe Grigurcu. Victor Ţarină. 2000. 3. Z. p. Luceafărul. Florin Ţene. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. 5. Ornea. 3091. [Gabriel Ţepelea. 3084. p. 2000. Victoria. 3-4. 2000]. 10. 10. nr. 1999]. [Al. p. Insula viscolului. Simuţ. Poesis. 2000. ŢENE. Tribuna.

Critica poate învăţa să trăieşti. 11. 1. 3115. Convorbire despre Europa. 2000. Mitică şi Hyperion. 5. 2000. Familia. 10. Interviuri radiofonice. Vatra. Adrian. Drăghici. nr. nr. p. 3095. 3112. 7. 3100. 3104. Buciu. Buduca. nr. p. 5. 3114. p. 2000. 20. Marian Victor.. 3113. p. Boldea. Crăciun. 2000. Ioan. p. 5. gazetar. 63-64 . Zalis. p. nr. 48-49. 1999]. 3105. nr. [Interviuri]. p. p. Bianca Balotă. 2000. ŢEPOSU. 50. nr. nr. p. 3110. 26-29. nr. 17-22. Ion Pop. Ţeposu. nr. 49. p. 2000. 9. "Istoria tragică" a criticului optzecist. 30-32.Ţepeneag. 5. DUMITRU În periodice: 3094. 2000. 68-82. nr. Contemporanul. 2000. Nicolae. Cuvîntul. Contemporanul. 43-45 . 44-51. Un număr pentru Radu G. Vatra. 5. 83-85. 48. Groşan. p. Oprea. p. Mihai. p. Dumitru Ţepeneag. Prietene Cis. Bucureşti : Albatros. 5. 64-65. 2000. Pont des arts. nr. 2000. Georgeta. 5. 9. Pavel. De la Paris spre Maramureş. Nicolae. 449 450 . 55. 3097. Criticul în oglinda propriei generaţii. Iulian. Moldovan. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Vatra. Bucureşti : Du Style. Gînduri despre Radu G. nr. nr. 6667. Radu G. În periodice: 3102. 2000. În volum: 3101.durabil . p. Marino. Ruxandra. Laurenţiu. Bucureşti : Albatros. 6-7. 3103. Alexandru. Anchetă "Contemporanul": Cum. 53. 9. Vatra. 3109. Nicolae Balotă. 2000. Pastenague sau romanul reconstituirii.. 2000. nr. 49-57. Ioana.ŢEPENEAG. 5. Omul şi criticul. Cornel. Bârna. Biografie şi ficţiune. Vatra. Vasile. Henri. nr. 5. Vatra. Viorel. Tablou obosit. Ioan. Ivăncescu. Geo. Al. Ţeposu. nr. nr. 5. 3096. 3107. p. p. 2000. Ioan. Vatra. 2000. C. nr. 3111. Bârna. 6. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. Articol fără final. Caiete critice. 11. Ulici. Gabriela Melinescu]. [Dumitru Ţepeneag. 2000. 1999]. 2000. Vatra. Vatra. În: Laurenţiu Ulici. 57-58. Vatra. Ascunsa melancolie. Vatra. Muşina. Vatra. 5. p. 3108. Familia. 2000. Pont des arts. Moraru. Nicolae. Demiurgul postmodern. Vatra. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. Momentul . 2000. Mureşan. Dragolea. p. 2000. 3099. 65-66. 3106. 3098. 5. Ţeposu. 10. Dora. p. Familia. 2000. nr. Gică şi Radu G. 20. 10. 2000. p. 253-254. nr. nr. Gheorghe. p. Contemporanul. 5. Dinulescu. p. RADU G.

Vighi. Proiecte şi nostalgii epistolare. Ţeposu. Vatra. 2000. 2000. nr. Cuvîntul. 5. Vasiliu. 2000. 6. p. 1998]. Traian Radu. Tudorel. 10. Ion. Radu G. nr. 10. Ştefănescu. Ion. 2000. 2000. 3123. p. p. Alex. 35. 6. 2000. 2000. Bucureşti : Allfa. Baciu-Moise. [Constantin Ţoiu. 2000. Bucureşti : Allfa. Ungureanu. 11. [Pavel Ţugui. 50-51. Bucureşti : Vestala. 2000. Tomis. Dobre. Vatra. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. 2000. p. Luceafărul. Bucureşti : Vestala. 3. 6263. Vatra. Mărturii la sfârşit de veac. Moise. p. 52. Vatra. 3124. Lucian. STELIAN 451 452 . 1999]. 3118. nr. ŢURLEA. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. Andrei. nr. CEZAR 3122. Mihaela. Zanca. nr. Ion. 11. 1. 2000. p. p. p..3116. nr. Ţeposu. Luceafărul. Ursa. 36-42. Tot necunoscutul Arghezi. nr. 33. 5. 7. nr. Drum invers. 5. [Cezar Ţucu.[Interviu]. nr. p. 2000. 2000. 3133. 5. Constantin Ţoiu povesteşte.. Angela. În volum: 3128. 11. Necunoscutul Arghezi. 178-183. Necunoscutul Arghezi. Sorin. 54-55. Ţeposu. Barbarius. 1998]. 3121. Roşioru. Iaşi : Junimea. nr. Eternul Barbarius. 5. 1999]. p. Blestemele şi scrisorile Creatorului. 7. 6. 3125. pe ţărmul vieţii. Vatra. p. p. Cuvîntul. nr. p. la Izmir. 3130. Vatra. 53-54. 5657. Surâsul postmodern al lui Radu G. 4. Ion. 2000. nr. 5. 12. Radu G. 50. 17. Memento Radu G. 3117. Alexandru. nr. Pogorîrile lui Radu. Alexandru. 4. 3126. 2000. p. Simuţ. CONSTANTIN În periodice: 3129. 2000. [Pavel Ţugui. România literară. Pop. 5. Urian. 3127. 3119. Vatra. Barbarius. Un text ca o viaţă. George. Vatra. ŢOIU. 5. p. ŢUCU. nr. Preda. 3120. p. Necunoscutul Arghezi. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. Radu literar şi artistic. Gheorghe. Daniel. Pantea. 5. Galaţi : Arionda. Vatra. Vatra. [Constantin Ţoiu. Menirea criticului. nr. Vol. 1999]. nr. 2000. George. 59-60 . ŢUGUI. p. Tomis. 35. p. 13. PAVEL În periodice: 3132. Simuţ. Ţeposu. Aurel. 2000. 7. 60-62. 5. nr. Mîhniri cumpănite. Omul începuturilor de drum.

Gelu. 10. 13. 1. 2000. 3151. p. Contemporanul. p. 4. 1. Pavel. Iulian. 2000. Viaţa românească. Gândirea exclamativă. Radu. Horia. 33. 26. România literară. Gabriel. FLOAREA În periodice: 3138. Alliance Belgo-Roumaine. Nicolae. Mariana. Horia. 3144. 15. 2000. 11. Pavel. Radu. 113-118. Ionescu. Rădulescu. 2000. 2. p. Luceafărul. nr. nr. Evanghelescu. nr. [Floarea Ţuţuianu. 2000. Curierul românesc. Popa. 5. nr. Boldea. Breban. Laurenţiu. nr. O poveste cuceritoare. 3150. p. În: Iulian Rădulescu. Gârbea. 3141. Caius Traian. 1-3. Dimisianu. 3148. 9. 11.antrenor şi arbitru. [Petre Ţuţea. 3143. Bărbulescu. nr. 3145. 12. Pavel. Alex. p. p. p. 2. 4. 2000. Jurnal cu Petre Ţuţea. În: Mircea Popa. nr. România literară. Ştefănescu. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. Dragomir. Bărbulescu. Neobosit şi vital. nr. Laurenţiu Ulici . Curierul românesc. Bucureşti : Humanitas. 2000. 2000. p. Alexandria : Teleormanul Liber. Ionescu. Ştefănescu. 1. 33. Homo militans. PETRE În periodice: 3135. 2000. Alex. ediţia a 2-a. 453 454 . Vă mulţumesc. Cuvîntul. 33. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. 10. Femeia în faţa oglinzii poemului. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). nr. Laurenţiu Ulici . 41. 2000. 33. 45. Luceafărul. Luceafărul. nr. România literară.În periodice: 3134. 2000. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. nr. 41. p. p. Mircea. 6. 47. p. 12. p. 2000. Chihaia. ŢUŢUIANU. Luceafărul. 2000. În volume: 3136. ŢUŢEA. 3140. Cluj-Napoca : Napoca Star. 3137. LAURENŢIU În periodice: 3139. 1999]. Scepticul constructiv. In memoriam. 26. 2000. [Stelian Ţurlea. Chihaia. 47. România literară. p. 44. p. 12. 3147. Libresse oblige]. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. 10. Mărturisiri şi opţiuni. Neuitatul Ulici. ULICI. Contemporanul. Laurenţiu. 4. p. p. Gârbea. 11-12. In memoriam Laurenţiu Ulici. 114-119. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. nr. Vatra. Iulian. 2000. Omagiu lui Laurenţiu Ulici. 12. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. 3142. 95. p. 2000. 12. 2000. 14. nr. Ecaterina. 2000]. 46. 3146. p.marele jucător. 3149. nr. 6. 7. 41. Chihaia. nr. 2000. nr. In memoriam Laurenţiu Ulici.

7. Cătălin. p. Ne va vorbi prin operă. 13. Steaua. p. 3155. 5. nr. p. 33. 3156. Luceafărul. ULMU. nr. 42. Ultima verba. p. 2000.[Interviu]. 1974]. 2000. George. România literară. Luceafărul. Iubind literatura română. Ţîrlea. 3165. 12. George.1944-1989. 1999]. Holocaustul culturii române . 47. 3169. 3. nr. Bucureşti : D. 45. 33. 2000]. 3. [Laurenţiu Ulici. Horia. 2000]. nr. Popa. In memoriam Laurenţiu Ulici. 2000. Iaşi : Bolta Rece. [Mihai Ungheanu. Luceafărul. Vasile. Alexandru. BOGDAN În periodice: 3164. România literară. 5. 2000. Ţion. România literară. Vol. 42. In memoriam Laurenţiu Ulici. 1999]. 51. 1.H. 10. Mărturii la sfârşit de veac. Nu aşa se scrie istoria. nr. Jurnal (de) ludic. 33. 2000. UNGHEANU. p. nr. Marius. p. 44. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. Alexandru. 6. 2000. 3160. Simion. 43. Bacovia. Un umorist.B. p. nr. Întortocheatele căi ale literaturii. 47. 12. [Bogdan Ulmu. Angela. nr. Iaşi : Bolta Rece. 2000].B. nr. p. Marele meu frate. 3166. 3153. Profesiunea de ludic.1944-1989. România literară. 3168. [Bogdan Ulmu. viaţa mi-o pierdui. 33. nr. p. Eugen. Zilieru. 3154. nr. Tupan.. 3158. Luceafărul. Adrian. 3162. Ion. Manolescu. nr. [Bogdan Ulmu. În volum: 3163. CORNEL 455 456 .. Ioan. Holocaustul culturii române . 2000. Iaşi : Bolta Rece. 13. 2000. nr. 33. Bucureşti : D. 1. p. Uricaru. Magister ludi. Nicolae. Fundoianu. Totul era scris. nr.1944-1989. Blaga. Tupan. 2000. Bucureşti : D. 41. România literară. 16. Bărbulescu. 184-188. Alex. 1999]. 3161. Jurnal (de) ludic. La plecarea unui scriitor. 2000. 2000. Luceafărul. Marius. În: Angela Baciu- Moise. Pillat. p. MIHAI În periodice: 3167. Holocaustul culturii române . Dumitru Radu. 8. Avatarurile unui eşec.3152. p. 22. p.H. [Mihai Ungheanu. Voiculescu. 2000. 2000. p. 5-7. Luceafărul. 13. Maniu. Baciu-Moise. UNGUREANU.H. p. Arghezi. nr. 41. Măsluiri. Luceafărul. Topolog. Barbu. p.B. Stratan.. [Mihai Ungheanu. 47.iubitor şi creator al gagului. In memoriam Laurenţiu Ulici. Jurnal (de) ludic. 33. Spiridon. 33. 7. Din ludicitatea. nr. p. Ion. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. 2000. 3157. Vinea. 2000. 13. In memoriam Laurenţiu Ulici. Emil. Contemporanul. nr. p. Manu. 45-46. Laurenţiu Ulici. Luceafărul. 6. 2000. România literară. Luceafărul. Ultimul motiv. Ştefănescu. Holban. A murit o parte a conştiinţei noastre. 3159. 2-3. 2000. 2000. Galaţi : Arionda. 47. 13.

2000. Laurenţiu. 3. 2000. Reşiţa : Modus. România literară. 3171. Universul cărţii. nr. Ulici. 8. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. p. 8. 2000. p. 2000. p. 2000. 45-46. În: Antologie de literatură română veche . Proză românească. Marinescu. 6.În periodice: 3170. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. 2000. URCAN. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. 266-267. Bucureşti : Du Style. 11. Bota. 4-16. 10. 36. Mircea Eliade şi literatura exilului. Ştefănescu. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. 10. p. Valeriu. Grigore Ureche. Milescu. Emil. 1999]. 4. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. ILEANA În periodice: 3175. Uricariu. ION În periodice: 3174. ***. 1998]. Urcan. Aşteptându-i pe barbari]. Callimachos. nr. Nichita Stănescu. Luceafărul. Universul cărţii. URICARU. Un exilat fără exil. nr. În: Emil Alexandrescu. GRIGORE În volume: 3176. Autoportret Doina Uricariu. Orizont. p. p. 187-188. Reşiţa : Modus. Bucureşti : Viitorul Românesc. p. 2000. 12. UNTARU. Bucureşti : Editura Universităţii. p. 15. "Geanta şi straiţa". 5. [Cornel Ungureanu. nr. 1999]. 23. Apostrof. [Eugen Uricaru. Ursa. 10. sculptor şi jurnalist. Anchetă Luceafărul. 10. Oancea (Tata Oancea). Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. p. poet. 2000. nr. Ionel. 2000. nr. Alex. Mihaela. 86-87. Vasile. 9. URICARIU. Contemporanul. O epopee critică eroi-comică. Ileana. Spiridon. 2000. Bucureşti : Du Style. nr. 6-7. [Ion Untaru. În: Laurenţiu Ulici. p. EUGEN În periodice: 3180. 2000. Miruna. 3179. 8. 1995]. De la prejudecată la paradox. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 3173. DOINA În periodice: 3178. [Cornel Ungureanu. URMUZ În periodice: 457 458 . Doina. 4. Victoria. Poezie românească. Iaşi : Timpul. [Doina Uricariu. p. p. 10. În volum: 3181. URECHE. Vatra. Lirismul paradoxal. Oancea. Mureşanu. [Cornel Ungureanu. 33. Mitică şi Hyperion. nr. 3172. 3177. 12. Alexandrescu. Vestitorul]. 6. 2000.

Constantin. 2-3. Grigurcu. p. Grigurcu. Zalis. Tomis. Mincu. Irod. În: Gheorghe Grigurcu. Marin. p. Luminiţa Urs: ". Ioan Romeo Roşiianu]. Rachieru. 10. 4. 51. nr. 2000. Pod în Balcani. 5. Chişinău : Moldpres. Piteşti : Paralela 45. [Mihaela Ursa. nr. 1999].. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". 2000. 2000. 3191. VAIDA-VOEVOD. Grigurcu. URSACHI. Luminiţa Urs]. 7-8-9. [Cluj-Napoca : Paralela 45. 3. Echinox. Poezie română contemporană. Lirismul contrastelor. Petraş. Gheorghe. Horea. Vol. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. 35. 5. 34. LUMINIŢA În periodice: 3188. 16. [Ion Iancu Vale. Vol. 2000. p. Adrian Dinu. nr. Simona-Grazia Dima.anticipaţia textualismului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000.. 1999]. p. p. Timişoara : Orizonturi universitare. Din nou despre optzecism. Steaua. 2000]. 2000. În periodice: 3189. VALE. 31. Mihai Ursachi. Pod în Balcani. p. 1. 1999]. [Lăcrimioara Ursa. Un punct nodal în critica optzecismului. Marin. În absenţa Călăuzei.. În volum: 3184. MIHAI 3183. 16. Gheorghe. 518-523. URS. Paradis. 7. Infern. 34. ALEXANDRU În periodice: 3192. 2. 2000. URSA. Poenar. 50-51. 2000. 7. Contemporanul. p. Poezie română contemporană. Ovidiu. Urmuz în italiană.[Carolina Ilica. 7. nr. Cubleşan. Henri. nr. 2.. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 2000]. 3. 14. Mircean. Mihaela Ursa. nr. [Mihaela Ursa. nr. 2000. MIHAELA În periodice: 3186. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.3182. p. Gheorghe. Vol. Luceafărul. p. p. Maria. 459 460 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. Ileana. În volum: 3190. p. Purgatoriu. URSA. 23. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. p. Doi poeţi. 10. 553-558. 9-10. Contemporanul. Contemporanul. 524-530. 10. Contemporanul. [Alexandru VaidaVoevod. nr. Irina. ION IANCU În periodice: 3193. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. 2000. 2000. Piteşti : Paralela 45. 3187. Poezie română contemporană. 10. La icoana singurătăţii. Steaua. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. O "legendă vie" a poeziei. 51.

nr. Bucureşti : Albatros. Daniel. Valjan. Miscelanea. [Vasile Vasile. ***. 1983. LUCIAN În periodice: 3198. Botoşani : Axa. [Paulina Popa. Steaua. p. Mărturii la sfârşit de veac. Steaua. nr. Lucianograme. "Un patetic jignit". 2000]. 51-52. 3196. Poezie română contemporană. Ioan. 8-9. 2000. Vol. Muzeul întâmplărilor de ceară]. p. p. 7. 2000. Luceafărul. Vasilescu. 33. 10. VASILIU. 52-53. Valjan. O experienţă culturală. 1999]. România literară. 2000]. 11-12. nr. Ghilotina sinelui]. Despre felul cum înaintez. Roma : Bagatto Libri. p. 2000. p. Gheorghe. VASILE. Cambei în China. Ioana. 3204. Bot. 6. 14. nr. [I. 2000. nr. 2. Percorsi rumeni. 2000. Quaderni di Romania Orientale. Curticăpeanu. nr. Mona-Monada. Muzeul întîmplărilor de ceară. ***. 3199. [Lucian Vasiliu. Popovici. 32. [Lucian. 2000. p. Constantin. Lucian Vasiliu. România literară. VALMARIN. Anchetă Luceafărul. p. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). 45-46. 16. Botoşani : Axa. Privirea celuilalt. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 461 462 . Angela. 33. 3203. nr. Grigurcu. 189-194. 8. Vol. 3202. Boerescu. 1999]. 7. Baciu-Moise. 2000. Poezie veche şi nouă. 2000. 2. Spirt. VASILESCU. nr. 2000. p. 3200. 2000. Iulia.VALJAN. În periodice: 3194. Comediile lui I. Cubleşan. Bucureşti : Nemira. Generaţia de sacrificiu. Holban. ***. 1. [Luisa Valmarin. p. Spirt. 531-536. I. [Lucian Vasiliu. 6. Ioan. 33. 31. Fra storia e letteratura . Cuvîntul. 5. Iaşi : Junimea. [Lucian Vasilescu. De la muzica firii la muzica sferelor. LUCIAN În periodice: 3201. 6. În: Angela BaciuMoise. Poezie românească. Iaşi : Sedcom Libris. Lucian Vasiliu. 2-3. LUISA În periodice: 3195. 1998]. În volume: 3205. 2000]. 2. Poesis. 5-6. p. 1. 51. nr. Percorsi rumeni. 2000. România literară. 1981. Poezie românească. 32. Dan-Silviu. Doina. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Familia. 1999]. Holban. 1999]. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. 3133. 25. Universul cărţii. Bagatto Libri. 11. 2000. Universul cărţii. Bucureşti : Vremea. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare].[Interviu]. [Luisa Valmarin. 2000. nr. p. VASILE În periodice: 3197. 51. 3206. Lucianograme. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Galaţi : Arionda. 10. Bucureşti : Petrion. p. Corbu. În: Gheorghe Grigurcu. [Lucian Vasiliu. Noi studii de românistică la Roma. nr.

Familia. 7-8. 95. [Ion Vădan. 5-6. VĂCĂRESCU.[Interviu]. ELENA În volum: 3210. 2000]. 2000. 1999]. DIMITRIE În periodice: 3209. În volum: 3217. Teodor Vârgolici. [Ion Vădan. Dumitru. Poezie românească. Botoşani : Axa. p. Celălalt. Gurău. 2000]. 1992. 6. nr. [Ion Vădan. [Ioan Radu Văcărescu. ISABELA În periodice: 3208. Elena Văcărescu. Ioan. 4. Experienţe vizionare. 533-535. Teodor Vârgolici . Exil în oraşul imperial. 34-35. TEODOR În periodice: 3216.. 10. 2000. Universul cărţii. 3213. 3215. Iordan. Galaţi : Logos. 2000. Boldea. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. Vol. Melancolii retorice. Dumitraşcu. [Isabela Vasiliu-Scraba. p. Alexandrescu. Mărturii la sfârşit de veac. Mihaiu. 12. VĂDAN. Slobozia : Star Tipp. IOAN RADU În periodice: 3211. [Ion Vădan. VELEA. VÂRGOLICI. ION În periodice: 3212. p. Bucureşti : Vinea. Week-end în infern. 10. 51. Virgil. 1. nr. p. Angela. DUMITRU În periodice: 463 464 . 51. Universul cărţii.3207. 2000. 1-2. p. nr. nr. 4. p. 2-3. Melancolia exilului interior. nr. În: Emil Alexandrescu. Steaua. 33. 10.70. În: Apostol Gurău. Cuvîntul. Steaua. nr. 2000. 31. 2000. Victoria. Poezie românească. Mistica platonică. p. p. VASILIU-SCRABA. Milescu. 2000. 82-86. Retrospecţii inconfortabile. Apostol. nr. 1112. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc].pâna ce carnea va sângera peste litere". Moldovan. 1999]. 1994]. Galaţi : Arionda. VATAMANIUC. Scrisori catre Edith Sődergran. Victoria. Scriitori români care au creat în alte ţări. 51. nr. 3. 195-202. 2000. ". Week-end în Infern. Botosani : Axa. 12-15. Petre. p. Emil. VĂCĂRESCU. 32-33. 3214. 2000. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. Steaua. Milescu. În: Angela BaciuMoise. Literatura română în analize şi sinteze. Got.. 14. Datcu. Iulian. Lupta cu îngerul]. p. 2000. Iaşi : Timpul. Lucian Vasiliu: Lucinograme. 2000. Baciu-Moise. Viaţa românească. p.

Geo.Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. p. Iaşi : Timpul. Adrian. 2-3. Steaua. [Daniel Vighi. tendinţe. Nisipul cu oase. Georgeta. 1999]. Galaţi : Logos. Bucureşti : Albatros. 537-540. Apostol. Gurău. Grigurcu. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. VERDEŞ. 11. Deva : Călăuza. În: Gheorghe Grigurcu. 92. 1997]. Aventura obiectuală. Emil. 476. [Dumitru Velea. Decembrie. ION În periodice: În volum: 3219. Ţion. nr. 2000. p. Poezie română contemporană. [Daniel Vighi. 3225. Vatra. p. Ioana. 20. 2000. Rădulescu. Eva. 2000. VIGDOR. nr. p. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. nr. 2000]. 11. Iacovu. 6. 2000. 26. Celălalt. Satu-Mare : Solstiţiu. ora 10. coordonate şi realizări în poezia românească. Orientări. Daniel Vighi . 3220. GRIGORE În volum: 3227. 538-539. nr. Apocalipsa 9 (retroproze). 2000. Vasile. Bogdan.3218. p. nr. 2000. Emil. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 22-28. Tudor Vianu . Alexandrescu. Grigore Vieru . Ancore de sânge. Muzici şi faze. 1999]. Gheorghe. Steaua. În: Emil Alexandrescu. ***. [Daniel Vighi. Vocalizele unui stilist. VICOL. În: Apostol Gurău. 4-5-6.Harpa . Sterian Vicol: Legato. 2000. Sabău. [Ovidiu Verdeş. Moarcăs. 3228. VIANU. 64-66. "Pe fază". 5-6. Bucureşti : Univers. [George Vigdor. p. p. [Recenzie de carte]. 2000]. 2000. p. 87-88. GEORGE În periodice: 465 466 . 10. Bucureşti : Univers. Muzici şi faze. între senzaţie şi reverie. nr. 39. p. 2000]. Arca. 1997]. Direcţii. 3224. TUDOR În volum: 3221. Contemporanul. Euphorion. Iaşi : Timpul. Decembrie. 3. Bucureşti : Albatros. OVIDIU 3223. Vol. [Ovidiu Verdeş. 51. 6. Întâmplări din realitatea imediată. [Recenzie de carte]. DANIEL În periodice: 3226. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 33. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 51. ora 10.cotidianul abulic. Decembrie. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000. VIGHI. orientări. 1. VIERU. 100. România literară. p. VIERU. STERIAN În volum: 3222. ora 10.

33. Balla. 1999]. Arad : Mirador. 5. Bucureşti : Crater. Vizirescu. Helikon. Zsófia. Bârsilă. Gheorghe. Agonie şi adoraţie la gura tunelului. VIZIRESCU. În volum: 3237. Iaşi : Timpul. O noua "metoda" lirică. 6. FRANCISC 3235. 2000. 25. Géza. 2. Trei poeţi. Gheorghe. p. Mircea. Luceafărul. 11. România literară. 1999]. Ailenei. 2000. 9. În: Sergiu Ailenei. 2000. Tandreţea dintre noi. 2000. Sergiu. Grigurcu. In memoriam . Béla. [Király. [Francisc Vinganu. 6. p. [Paul Vinicius.[Paul Vinicius. Bucureşti : Crater. nr. În: Gheorghe Grigurcu. nr. [Liviu Rebreanu. Sociabilitate şi solitudine. 134-148. Ediţiile critice . nr. p. Scrisul agonic. 2000. 2000. Grigurcu.ritmuri. Geo. VINGANU. Zoltán. Galu. nr. [Paul Vinicius. Visry. 9. 62-64. Markó. 1-3. Mihail Sadoveanu. 1999]. p. p. Lucian Blaga. nr. Bertha. 2000.Pan M. András]. 36. 2000. [George Vulturescu. VINICIUS. László. Eclipsa]. Poezie română contemporană. 3236. nr. 2. [Paul Vinicius. Blestemat de cocoşi. Bucureşti : Crater. p. p. 2-3. Un regizor al textului. 22. Steaua. 1999]. 8-9. Eclipsa. 1-2. PAN M. VISRY. 10. Szőcs. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Simuţ. 3239. probleme şi nelinişti. Stiluri în proza interbelică. ION În periodice: 3229. Vasile. 2000.VINEA. În volum: 3230. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Bucureşti : Crater. 541-547. 1999]. 2. Calende. Valeriu Mircea Popa]. nr. Vol. Eclipsa. Contemporanul. p. 5. Marina. Eclipsa. 3233. 79-81. Sociabilitate şi solitudine. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. Paul Vinicius. Mocuţa. În periodice: 3240. 33. nr. 467 468 . [Paul Vinicius. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231. Gheorghe. Poesis. Nicoleta. 3234. p. Cristina. p. Ion Vinea]. Spalas. Eclipsa. România literară. Ghinea. 51. PAUL În periodice: 3232. Familia. Eugen Lovinescu. Traian Ştef. Un alt fel de morală. Ion.

nr. 3245. nr. Prietenie & literatură. Petraş. 42. Bucureşti : Vinea. 33. 11. 10. GELU În periodice: 3246. Poenar. O victorie covîrşitoare. 5. 2000. Acţunea interioară. 95. Acţiunea interioară. 9-15. Steaua. IOANA 3241. 2. 10. Octavian. p. Doina Ioanid. 8. Developări în perspectivă. [Ioana Vlaşin. 2000. 51. 30-31.nr. nr. 3252. Contemporanul. VLAŞIN. Literatura română în analize şi sinteze. Viaţa românească. Emil. Vasile Voiculescu . Ionescu. nr. Irina. 3-4. 2000. 1999]. Sentinţe cu sinele]. 3244. Henri. 2000. nr. Arca. Iaşi : Junimea. CĂLIN În periodice: 3242. p. Luceafărul. Soviany. 11. Tratat la psihiatrie.Călătorie spre locul inimii. p. Călin Vlasie. Dumitru. 1999]. 1999]. Versificaţia eminesciană. 1999. Cluj-Napoca : Paralela 45. nr. Oneşti : Aristarc. 5. Monolog în Computerland. VLĂDUŢESCU. p. Borbély. Ferestre 98. Vasile Voiculescu . Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. 1999]. nr. p. 2000. [Călin Vlasie. Cecilia Ştefănescu. 193-196. Angelo Mitchievici. 1999]. VOICA. 10. Emil. p. p. [Călin Vlasie. Universul cărţii. nr. 2000. VASILE În volum: 3251.Bătea la poarta cerului. p. Versificaţia eminesciană. Iaşi : Timpul. Iulian Băicuş. Piteşti : Paralela 45. 4-5. VOICULESCU. ADRIAN În periodice: 3250. 2000. Euphorion. Alexandrescu. CHRISTIANA În periodice: 3249. 7. Horea. VLASIE. [Christiana Vlăduţescu. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. 3247. p. 469 470 . p. Dincolo de pragul refulării. Nicolae. În: Emil Alexandrescu. 1998]. Acţiunea interioară. Victor Nichifor. 46. Chioaru. Poeme în era computerelor. Bucureşti : Vinea. Miscellanea. Husar. Contemporanul. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu. Zalis. 442-443. 1. 19. 2000.". nr. Proprietar de spaţii poetice. VLAŞIN. Editura Clusium. 1-2. 2000. 3243. 18. 1999]. România literară. [Gelu Vlaşin. 10. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. p. Tratat de psihiatrie. Călin Vlasie. 14. 11. p. 4-5-6. [Adrian Voica. Alexandrescu. [Gelu Vlaşin. 2000. Romulus. [Aurel Pantea. p. Poesis. Stroescu. 6. 2000. În periodice: 3248. 6. Iaşi : Timpul. Marius Ianuş. Bucur. Mariana. Alexandru. 5. Ştefan. În: Emil Alexandrescu. Paralela 45. nr. 445-446.

[Bucureşti : Nemira]. Literatura română în analize şi sinteze. 1976. 2000. 471 472 . 2000. 45-46. 4. Mihaela. Alexandru. Adevărul şi temeiurile lui. 2000. Vatra. Jurnalul unei doamne a culturii româneşti. Iaşi : Timpul. Lungu. nr. Octavian N. Alexandrescu.Noapte de martie. 98-99.Sonetul 29. p. Elegii din depărtare. 441-442. p. Mărturisiri şi opţiuni. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Malea Stroe. Poeţi argonauţi. 10-11. p. În: Emil Alexandrescu. Emil. nr. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Note despre poeţii români din Israel. 61-75. Mihaela. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 443-445. Emil. 2000. OCTAVIAN N. 2000. Astra. Literatura română în analize şi sinteze. [Luiza Carol. Emil. Dan Voinescu]. 448-449. Alexandrescu. 2000. Emil. nr. VOINESCU. Alexandrescu. 69. Vasile Voiculescu . Iaşi : Timpul. Solo Har. Braşov : Astra. nr. VOINESCU. p. 447-448. p.În grădina Ghetsemani. Bianca Marcovici. 3258.Iisus pe ape. În: Emil Alexandrescu. Iulian. 3257. p. Vasile Voiculescu . În: Emil Alexandrescu. Elegii din depărtare. 86-87. 2.3253. Literatura română în analize şi sinteze. VOINESCU. [Leon Volovici. Luceafărul. Vasile Voiculescu . În: Emil Alexandrescu. 10-11. Literatura română în analize şi sinteze. ***. În: Iulian Rădulescu. Bucureşti : Humanitas. Astra. Iaşi : Timpul. VOLOVICI. 2000. DAN În periodice: 3260. 2000. Apariţia scriitorului în cultura românească. Emil. p. Anchetă Luceafărul. Alexandrescu. Malea Stroe. Rădulescu. LEON În periodice: 3264. Vasile Voiculescu . Iaşi : Junimea. 2000. RADU În periodice: 3262. p. 448-449. 448. Alexandria : Teleormanul Liber. VOINOIU. 3254. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune". p.Şarpele Aliodor. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. Boldea. Vasile Voiculescu . 6. Mircea Gorun. p. În periodice: 3263. În: Emil Alexandrescu. nr. Iaşi : Timpul. 1999]. 66. ALICE În volum: 3259. 3256. 2000. MARGARETA În periodice: 3261. VOINESCU. p. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 3255. 2000. Vasile Voiculescu . 1995]. Iulian. Vatra.Lostriţa. Alexandrescu. Andrei Fischof. p. Emil. [Margareta Voinescu. Literatura română în analize şi sinteze. Shaul Carmel.

3-4. 1998]. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . Cele trei Crişuri. Viorel. Gheara literei. nr. Jucan. [Bucureşti : Grai şi Suflet . nr. 473 474 . 1. Scrisul agonic. 1999]. Gheorghe Vrabie. Botoşani : Axa.[Interviu]. 35. 3270. 10. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Vatra. 59-62. 3274. 2. Galaţi : Arionda. GHEORGHE În periodice: 3265. Steaua. Începuturile desacralizării. [George Vulturescu. nr. p. 2000. 2000. 554-560. Gheorghe. nr. Cristina. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Scrisul agonic. Bucureşti : Libra. VULPE. Horj. 11. [Interviu]. Paul Vinicius. Petru M. 3277. [Ioan Vulpe. Revista de etnografie şi folclor. ***. nr. GEORGE În periodice: 3269. 2000. VULCAN. Mărturii la sfârşit de veac. 2000. 2-3. 5. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Ardelean. 1. 2. 8. 1. Grigurcu. Călinescu. 2000. p. Traian Ştef. nr. Estetica scrisului agonic. p. Poesis. 35-36 . 132-138. 3-4. p. p. Trei poeţi. 203-209. 2000. 45. 2000. 51. În volume: 3272. George Vulturescu. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. nr.o pagină de biografie. O energie neagră. Gheorghe. Angela. Constant.Eclipsa]. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". ***. VULTURESCU. 8. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 51. Baciu. 3271. 11. 58-61. Simion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Vol. 36. Mirela. 16. p. p. Grigurcu. Graţian. Luceafărul. Bărbulescu. 5-6. Vatra. 3279. 71-74. 1999]. 3273. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. Martiriul]. nr. 11. Monica. De civitate rustica. Poezie română contemporană. 11. Galu. România literară. p. nr. IOAN În periodice: 3268.Cultura Naţională. Poesis. p. Fişă bio-bibliografică. 2000. [George Vulturescu. Mircea Zaciu in memoriam. 3267. Poezie română contemporană. Gheorghe. [George Vulturescu. O energie neagră. 4-5-6. Arca. In memoriam Mircea Zaciu. 62-64. Mircea Zaciu . nr. 2000. p. Contemporanul. Baciu-Moise. MIRCEA În periodice: 3275. nr. 33. 96-100. 3278. ZACIU. 2000. Milea. p. 2000. 548-553. Grigurcu. nr. Petru M. Steaua. 2000. p. p. Vol. VRABIE. 5. 6. 10-12. Ardelean. 2000. 37. IOSIF În periodice: 3266. În: Angela BaciuMoise. 2000. Hărţuirea spiritului. Tandreţea dintre noi. 3276. p.

Brumaru. 61-63. 2000. 3298. nr. 11-12. p. Un "neamţ": Mircea Zaciu. 8. 7. Vatra. p. 3285. 2000. 26-30. Vatra. p. Astra. Ne-a părăsit un luminat cărturar. După Cornel Regman. nr. p. Vatra. 3305. Vatra. p. "Sarcina chemării". [Interviu]. p. Ruxandra. 8. 3294. 8. Ivăncescu. 8. nr. Dom' profesor. Dumitru. nr. 10. Radu. 3281. Mihai. nr. Vatra. 8. 6. 46-47. 3306. Luceafărul.. 13-16. 47-49. Gabriela. 1. Grănescu. Jucan. Micu. 8. 22. Liviu. Vatra. Vatra. p. Vatra. 3289. Mentorul. 3307. Vatra. 2000. p. Gabriel. 8. Vatra. Aurel Ion. Tribuna. Vatra. "Viaticum". Ultima amiază. 8. Lucia. Afinităţi bucureştene. Liviu. 8. Vatra. nr. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. Alexandru. 8. nr. Vatra. Dimisianu. Vatra. 3. p. Drumul prin melancolie. nr. Cordoş. p. Minciuni. Marin. Ioan. 3295. 8. Valentin. Mircea Zaciu. nr. p. p. Vatra. nr. 3300. 56. 16. 3282. Vatra. 8. 2000. Sanda. p. Luceafărul. 2000. 3297. Glose. 475 476 . In memoriam Mircea Zaciu. 3291. 3287. p. 8. Nicolae. nr. 2000. De la Echinox la Bunavestire. Secvenţe. Georgeta. 2000. Caranica. 3293. nr. 9-10. 13. Chioaru. 4. Ne-a părăsit un luminat cărturar. Chihaia. 3302. Glose la o nouă lectură. 2000. Marius. p. 2000. 2000. nr. p. 2000. 4-5. Dragolea. Groşan Ioan. 40-42. 2000. p. 2000. 13. Analiză şi sinteză. Dumitru. 2000. Pavel. 19-20. Mizantropul. 13. România literară. nr. Drăghici. nr. Iulian. 8. Damian]. 3283. "Ca un maestru". 16-17. Mareş. 2122. 8. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". România literară. 3296.. Vatra. pasul în eternitate. Vatra. Manolescu. Gabriel. Scrisori din "deceniul satanic". 12. 11. p. Mincu. 2000. 3033. nr. p. 2000. 8. Vatra. 7-9. 2000. p. p. Dan. 2000. Boldea. nr. nr. 3288. Pavel. 12-13. Câmpeanu. nr. p. Moldovan. nr. Chipul nocturn al unui lovinescian. 2000. 43-46. Culcer. 3303. 8. nr. 77-79. nr. 2000. Dimisianu. După 40 de ani. Chifor. 2000. 2226. 2000. Melinescu. Vatra. 3290. Vatra. p.3280. Maliţa. 2000. Chihaia. Adrian. 2000. Cuciureanu. nr. Pentru Mircea Zaciu. S. nr. nr. 55. 8. Efigia spiritului creator. 3286. [Mircea Zaciu. 3292. Ana. nr. nr. 2000. 2000. 8. 3304. p. 3284. 42. Luceafărul. p. 8. 2000. 20-21. 33. Mircea Zaciu. Veşminte noi. George. 2000. nr. Blandiana. 10-11. 3301. p. p. Nicu. 8. p. 3299. 33. Între "creaţie" şi "analiză".

3321. 2000. 3313. Mărturii la sfârşit de veac. Ion. p. 1998]. 2000. În volum: 477 478 . 1. Ovidiu. nr. Ion. 2000. 2000. p. 39-40. Muşlea. p. Reşiţa : Modus. Romulus. Vatra. Ştef. Alexandru. ZAHARIA. Ioan. 2000. p. 3322. 2000. Ursa. În: Angela BaciuMoise. 8. Vatra. Galaţi : Arionda. 15. Vatra. 3327.. România literară. Dumitru. nr. Pecican. nr. Nicolae. 3312. 3309. Exemplul. Contemporanul. Angela. p. 11. [Interviu]. Popescu. p. 18-19. Vol. Vatra. 63. La "Echinox". Vatra. Vatra. 49-53. p. [Interviu]. 8. 2000. Mihaela.[Interviu]. p. Dora. nr. Vatra. Profesorul. 5.. nr. Octavian. [E. Vădan. p. 8. 3324. 22. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. 8. 8. nr. octombrie 1997. Vatra. 7. 8. Traian. 10. 55-57. Cluj-Napoca : Cartimpex. p. nr. nr. 8. Horia. 8. nr.. p. nr. Vatra. 9. 11. p. Am fost lăptar la Mircea Zaciu. 1-2-3. Ar. O nuanţă mai palidă e gri. 10. nr. AR. 1998]. nr. 8. 8. 3318. Zaharia. 3314. Viaticum. Pavel. Repere ale spiritului critic.. 3325. Alexandru. 3326. E. Sav. În volum: 3330. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". Curierul românesc. 3317. 2000. Vatra. clasicism şi baroc în poezia românească. Vatra. O recuperare necesară. 13-14. 8. 35-38. 3315. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. Arca. p. 33. Muşina. 3329. 16-17. 139-140. 53-55. Oprea. Lucia. Schiţă de portret. Pompiliu. p. Mureşan. 2000. p. 11. 2000. Prezenţa lor argintie. In memoriam Mircea Zaciu. Ar fi fost ziua sa. 8. 13. Ioan. 79-81. 13. 3310. 14-16. Alborada : poezii gotice. Rusan. Mureşan. 8. Vatra. [Interviu]. 2000. Muşlea. Vatra. nr. Vatra. nr. 2000. p. p. Adrian. A mai murit un luptător. Ursu.3308. "Idele lui Marte". p. Pop. Vatra. Teodor. Vasile. nr. "O lege nouă". 3316. Baciu-Moise. Moraru. 2000. În periodice: 3331. [Mircea Zaciu. 2000. 8.. Ion. Cornel. p. 2000. nr. 2000. 3311. Popescu. Romantism. Critica literară şi "ispita creaţiei". 8. Vatra. 2000. nr. Negoiţă. 11. p. 33-35. 3323. 33. 8. 210-215. Doclin. 3-4. Vlad. 8. Vatra. Viorel. 8. 3328. 75-76. 2000. Vatra. 2000. Amărăciune. 2000. 3320. p. Mircea Zaciu. Titu. Pop. nr. 2000. Vatra. 2000. 2000. p. 3319. p.. nr. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. Magistratura lui Mircea Zaciu. nr. nr. nr. 2000. nr. 8. p.

216-219. Galaţi : Logos. 1. Ion Zamfirescu. Zaharia. ZAMFIRESCU. 5. 1998]. p. 2000. Gheorghe. 2000. Poezie. Alegere de stareţă]. Ulici. Editura Gramar. Mureşanu. Turnu Severin : Prier. Duiliu Zamfirescu . Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Romane şi romancieri în secolul XX. 479 480 . Bucureşti : Amurg Sentimental. 3335. Proză românească. 6. FLORINA În periodice: 3333. teatru. p. 2000. 10. 1999]. Constanţa : Ex Ponto. Vol. Poezie română contemporană. 1999]. 7. 1998. p. proză. Cronici literare. Domnişoara Nastasia de G. nr. [Doru Mareş. 19. Vol. Angela. Universul cărţii. C. nr. Aureliu. Breviar teatral. p. Ştefan. Diuliu Zamfirescu. Mureşanu. 3338. Laurenţiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Miruna. DIMA În periodice: 3336. 2000. Cartea cu postere. Ar. În volume: 3334. 561-572. Goci. 2. ZAMFIRESCU. În: Gheorghe Grigurcu. [George Mihail Zamfirescu. În: Emil Alexandrescu. Proză românească. [Dima Zainea. proză. 6. M. p. 2000. Goală pe străzi. Estetica tăcerii. Bucureşti : Du Style. Soviany. 3339. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. Mitică şi Hyperion. În: Apostol Gurău. Radu. 1. Tomis. Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului. ZAHARIA. p. p. Dănăilă. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. 7. Poezie. p. Tăceri de vitraliu. 5. Gurău. Miruna. Domnişoara nastasia. În: Angela BaciuMoise. [Florina Zaharia. Galaţi : Arionda. Cronici literare. Literatura română în analize şi sinteze. Radu. ION În volum: 3343. Baciu-Moise. nr. Grigurcu. În: Radu Dănăilă. p. p. Zamfirescu. teatru.[Interviu]. 89-92. 2000. 53-66. 2000. În: Laurenţiu Ulici. p. În volum: 3342. Dănăilă. 2000. Possssssster: [versuri] . Emil. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. DUILIU În volume: 3337. Idolul şi Ion Anapoda]. Bucureşti : Amurg Sentimental. 116-142. Editura Gramar. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. 35. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro.Viaţa la ţară. 284-288. Florina Zaharia. 300-301. Vol. 202-204. ZAMFIRESCU. 2000. p.3332. Universul cărţii. 2000. Luceafărul. ZAINEA. nr. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. În: Aureliu Goci. Mimând orgasmul social. Apostol. În: Radu Dănăilă. Celălalt. Florina Zaharia: Goală pe străzi. 3341. 1. Vol. Octavian. Debuturi '98 (I). Alexandrescu. Iaşi : Timpul. [Damian Stănoiu. Poetul E. 10.

Crima generalului. Timişoara : Amarcord. p. [Dinu Zarifopol.ZARIFOPOL. Drăghici. p. Romanul aspirator. Universul cărţii. Mureşanu. Th. 2000. Dragolea. nr. [Dinu Zarifopol. III. [Dinu Zarifopol. p. Tomis. Boldea. 2000]. Georgeta. nr. IV. 10. 43. ZARIFOPOL. p. [Dinu Zarifopol. nr. Cocorul de pază. 2000. O carte document. Vatra. 1998. Gavriloaia. ZĂRNEŞTI. 1997. 2000. 1994]. 2000. vin ruşii. p. Constanţa : Leda&Muntenia. 3345. Iulian. nr. PAUL În volum: 3354. Îngeri pe carosabil: proză. Moartea lui Levi. 1997. Vlad. II. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. O carte "sentimentală şi cinică". 2000. Naufragiul. 3346. Timişoara : Amarcord. vol. p. 55-56. 3349. 2000. 2000]. 17. nr. Naufragiul. Anotimpul restanţelor. Iaşi : Lorelei. Sandrino. 3348. Vatra. Îngeri pe carosabil: proză. 57-58. Timişoara : Amarcord. 3347. Ion. Moartea lui Levi. 58-59. 3351. Ionescu. Timişoara : Amarcord. Timişoara : Amarcord. [Dinu Zarifopol. Naufragiul (vol. nr. Emil. nr. Vatra. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. 1. Crima generalului]. 56-57. Roşioru. Vatra. 2000.. Naufragiul. Bucureşti : Coresi. O carte document. 50-52. p. 2000. 5052. Clasicii. Bucureşti : Loreley. 1. p. nr. 2000. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". I. Literatura română în analize şi sinteze. [Dinu Zarifopol. Naufragiul. 1. DANIELA În periodice: 3356. Naufragiul. 2000. 1998]. p. Naufragiul. 6. Moartea lui Levi. 3357. Mihai. 1. 2000]. Textul oricărei femei e o cheie. Estetica detaliului. Timişoara : Amarcord. 1994. Iaşi : Loreley. Vatra. 8. Nicoleta. Malamen. nr. Un haijin. Alexandrescu. vol. Stanca. 1. 2000. ZECA-BUZURA. p. p. 2000. nr.. Paul Zarifopol. 3350. vol. 56-57. Şah la rege]. [Daniela Zeca-Buzura. Vatra. Luceafărul. [Dinu Zarifopol. Şah la rege. 3352. Alexandru. [Dinu Zarifopol. Miruna. 2000. 54-55.. nr. 481 482 . [Dumitru Ene Zărneşti. Moartea lui Levi. 8. 3353. Al. Nicoleta. Naufragiul. 1994]. Luceafărul. Moartea lui Levi. "Naufragiul" salvat de personaje. Proză românească. 547. Crima generalului]. DINU În periodice: 3344. Cliveţ. Crima generalului]. [Dinu Zarifopol. p. nr. Vatra. Naufragiul. [Interviu]. Iolanda. Vatra. 1. p. Bucureşti : Coresi. Boldea. Bacău : Lorelei. 1. 5. 35. [Daniela Zeca-Buzura. Şah la rege. 59-60. 5. Sălcudeanu. DUMITRU ENE În periodice: 3355. Iaşi : Loreley. Cînd pleacă nemţii.. 1998]. În: Emil Alexandrescu. Şah la rege. Şah la rege. Moartea lui Levi. Iulian. 1. 37. Vatra. 1999 )]. Iaşi : Timpul. 2000. nr. 1994. p. 1997. Dan. 1.

Omul disponibil. [Recenzie de carte]. Cluj-Napoca : Gloria. p. p. 1999]. 3360. Omul disponibil. HARALAMB În periodice: 3362. 11. Botoşani : Axa. 2000. 8-9. 102-103. 23. nr. Cluj-Napoca : Gloria. Omul disponibil. Zegreanu. 33. Dima. 573-580. [Haralamb Zincă. Simona-Grazia. 10. 3361. p. 37. 33. 4. 2000. Noiembrie însângerat. Claudiu. 2000. România literară. "Viitorul e maculatură". ZOGRAFI. nr. Cistelecan. 2000. 6. Rogojan. 1999]. Ornea. Pe scara unui gând. În volum: 3368. 2000. Groza.1999]. OCTAVIAN GR. [Octavian Gr. Grigurcu. Pe scara unui gând. 10. "Albul gândului nerostit". Luceafărul. 2000]. [Octavian Gr. 10. VLAD În periodice: 3363. 5. p. [Ion Zubaşcu. nr. Dan. 51. Entuziasme şi sarcasme. [Octavian Gr. Maria. Victoria. p. ZINCĂ. O revenire a "omului holografic". 9. 13. p. Gheorghe. p. 5. Botoşani : Axa. Gheorghe. Contemporanul. Universul cărţii. Vol. 35. 3364. 3367. [Vlad Zografi. Poezie română contemporană. 7-8. Poezie românească. 2000. Milescu. 6. Zegreanu. Costache. Despre actualitate. 6. România literară. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. nr. p. 483 484 . 2000. Grigurcu. 3359. 33. 42. Steaua. 1999]. nr. 2000. 2000]. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. 7-8. 2000]. [Ion Zubaşcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 7. [Ion Zubaşcu. ION În periodice: 3365. 3366. Bucureşti : Humanitas. 1999]. Pe scara unui gând. Cuvîntul. p. Zegreanu. Bucureşti : Fundaţia Pro. Florentina. Alexandru. Cluj-Napoca : Gloria. Apostrof. p. O carte tulburătoare. 12. Bucureşti : Humanitas. 2000. 2000. 6. România literară. Z. 6. nr. 2000. nr. ZUBAŞCU. [Vlad Zografi. Bardan. nr. Florin. Botoşani : Axa. p. În periodice: 3358. nr. 2. Laiu. 2000]. Poet şi cîntăreţ. Pe scara unui gând. Epopee provincială. În: Gheorghe Grigurcu. ZEGREANU. nr. Reconstituirea unui asasinat. 33-36. Tribuna.

I. George Crainic. Nicolae Lovinescu. Octavian Hasdeu. Petru Eliade. Anatol E. Mircea Cimpoi. Ion Buzura. Garabet Ionescu. Nicolae Galaction. Marin Ralea. Monica Stoica. Ana Bogza. George Ureche. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Nicolae Topârceanu. Titu Minulescu. Mircea Eminescu. Adriana AILENEI. vezi: Marinescu. Barbu Ştefănescu Dimov. Horia Voiculescu. Alexandru Maiorescu. Ion Hogaş. MIHAELA vezi: Eminescu. Anton Petrescu. Barbu Cocora. Angela Ţeposu. Costache Noica. Grigore Văcărescu. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. Mihail Slavici. Dimitrie Arghezi. Budai-Deleanu. Mihai Roznoveanu. Ion Luca Caragiale. Ştefan Augustin Druţă. Maria ACTERIAN. Duiliu Zarifopol. Mihai ADAMEK. Ion Popescu. Camil Philippide. Miron Coşbuc. VLAD vezi: 485 486 . Alexandru Pillat. Gellu ALEXA. Ion Negruzzi. Emil Constantinescu. Nichifor Creangă. Alexandru Sadoveanu. Nichita Steinhardt. Leonid Doinaş. Ioan Anania. Dumitru Radu Preda. Ion Bălcescu. Ştefan Bibescu. Sorin ALEXANDRESCU. Dimitrie Caragiale. Lucian Blandiana. Ion Călinescu. Martha Blaga. Mihai Ciopraga. Emil Brătescu-Voineşti. Gellu Spiridon. Alexandru Ibrăileanu. Calistrat Husar. Alexandru Papadat-Bengescu. Fănuş Neculce. DIANA vezi: Babeţi. Adrian ALECSA. Mirela Săhlean. Alecu Sadoveanu. Liviu Russo. Pompiliu Costin. Ioan Sorescu. Hortensia Perpessicius Petrescu. Ion Băieşu. Grigore Alexandru. Geo Botta. Mateiu Dan. Nicolae Bănulescu. Mihail Vinea. Radu G. ALBERT. LUCIAN vezi: Dorian. George Cărtărescu. Vasile Alexandrescu. Ion Dumitrescu. Pavel Holban. Ion Mureşan. Panait Labiş. IULIA vezi: Bodnaru. Ion Davila. Caragiale. Elena Vianu. Paul ALEXANDRESCU. Peter Neagu. M. Domokos ALBU. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. Eugen Barbu. Alexandru Delavrancea. Al. Augustin Cantemir. Ion Costescu. Mihai Rebreanu. Constantin Cioculescu. Mateiu Caraion. Andrei Neagoe. Eugen Istrati. Constantin Cioran. C. Horia Macedonski. Valeriu Anghel. Marin Stănescu. SERGIU vezi: Blecher. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Bacovia. Paul Naum. Eugen Lovinescu. George Barbu.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Tudor Baconsky. Ion AL. Mihai Filimon. Gala Goga. Grigore Vintilă. Constantin Odobescu. Camil Philippide. Tudor Vieru. Geo Dumitriu. EMIL vezi: Alecsandri. Vasile Zamfirescu. Adrian Daian.

vezi: Arghezi. ION vezi: Eminescu. vezi: Eminescu. Christian W. George Breban. ADRIANA vezi: Beligan. Cezar Manolescu. Margit BALOTĂ. Şerban Diaconescu. vezi: Eminescu. RÉKA vezi: Kaffka. Gabriela BABEŢI. Ion Igna. Cristian Pop. Ion Mihai Cimpoi. EUGEN vezi: Stănescu. Mihai BACIU. Mihail George. VASILE vezi: Dogaru. Eminescu. ION vezi: Abăluţă. Stan V. Mircea BACIU-MOISE. Dan C. PAVEL vezi: Horia. Mircea Schenk. Marian Ştrempel. NAE vezi: Cristea. Mihály BALMUŞ. vezi: Balotă. ŞERBAN C. Nicolae Manu. Teodor Vulturescu. Mihai Zaciu. Constantin Pica. GEORGETA vezi: Alecsandri. ANGELA vezi: Astaloş. Emil Miloş. Vasile Mihăilescu.Patapievici. Titel. Cassian Maria BADEA. CEZAR 487 488 . Radu ARON. Ion BADEA. áron BALÁZS. Mihai Cioculescu. Nicolae Cantacuzino. Anamaria Eminescu. Emil Cugler. Mihai ANDRONESCU. Constantin Amariţei. Mihai AXINTE. Ulici. D. Eugen Simionescu. Mircea Horia Ţeposu. Mihai Micle. Gizella Karácsony. Tudor ARIEŞANU. Fănuş Pepino. K. Cornel Sântimbreanu. ATTILA vezi: Lakatos. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. Vasile ANTONESCU. Lucian Vârgolici. Benő Tamási. Nicolae Creţan. Mircea Zamfirescu. Simion. Vintilă BALOGH. Constantin Stan ANGHELESCU. CORINA vezi: Roşca. Cioran. Sorin AŞGIAN. DAN C. Nichita BABA. Mircea Ivănescu. Ioana Caracostea. Mircea ARGHEZI. Mihai BALÁZS. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Grigore Papahagi. Mihai AVAKIAN. Laurenţiu Vasiliu. ANA vezi: Eminescu. BARUŢU T. GRIGORE M. MIRCEA vezi: Bot. MIRELA vezi: Zaciu. Veronica BACIU. Horia-Roman ANDREESCU. Gabriel ANTONESCU. NICOLAE vezi: Balotă. Ştefan Ceranu. George Zaciu. Gabriela Dan. Ioan-Victor APOSTOLEANU. Sorin ARDELEAN. IOAN vezi: Furdui. PETRU M. vezi: Eminescu. Mihai Fântâneru. Nicolae Eminescu. Veronica ANDRU. Mihai Micle. Mihai BALTAG. Alexandru Ghiţulescu. Ion Regman. Ada D. Spiridon. Barbu Codrin. MARIA vezi: Cruceanu. Nina Dumbravă. Ion Neagu. BERDJ vezi: Eminescu. Radu G.

Mircea BARABÁS. Mihai BĂNICĂ. Lucian BĂILEŞTEANU. Ioan Ploscaru. Ştefan Ion Goga. Nicolae BARTON. Marta Lanescu. Al. Sándor Király. Mircea BENŢEA.vezi: Eliade. Livius BERCEANU. Constantin Sorohan. Iancu Holban. Sorin Sorescu. Csaba Magyari. Aladár Lászláffy. Pavel Diaconu. Gizella Horváth. Neculai V. VASILE vezi: Arion. István BARBU. Dumitru BÂRSILĂ. MIRCEA vezi: Iosif. ANDI vezi: Eminescu. Daniel Eminescu. Lajos Páskándi. Titu Dolfi. Imre Jékely. Arcadie Ştirbu. Ion Butnaru. Anghel George. Béla Molnos. Zoltan Kányádi. GRATIELA vezi: Eliade. ZOLTÁN vezi: Balla. Ovidia Bassarabescu. NICOLAE vezi: Ciocârlie. MARIAN vezi: Arion. Viorel Ţene. Mihai Gâdea. MIRCEA vezi: Mărgineanu. Radu Loghin. Liviu Ioan Ţepeneag. Marius BERINDEI. Domokos Szőcs. FĂNUŞ vezi: Cârneci. János Szilágyi. Gheorghe Izsák. Mihai BĂRBULESCU. Dorin Popa. Constantin Argeş. Beldeanu. A. ANA vezi: Sebastian. Octavian Gr. Adrian Dinu Roşca. DAN vezi: Zegreanu. MIRCEA vezi: Ciocârlie. Mihai Costin. Cassian Maria Stancu. Lajos Markó. LIGIA vezi: Caragiale. Amelia Suceveanu. RADU vezi: Ulici. Nicolae Cârneci. Viorel Nacu. KÁLMÁN vezi: Dobos. ION vezi: Beniuc. Laurenţiu BĂRBULESCU. Livius Cuşnarencu. Alexandru Ghilimescu. A. Bogdan Vulturescu. Dinuţ. Ion Cârlan. Mihail BĂDESCU. George Cubleşan. Jenő Lászláffy. I. Victor BĂLU. Ion Luca BENGA. Radu Cimpoi. Ioan Izbăşescu. Caragiale. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. HORIA vezi: Blaga. Bujor Nistor. Zsófia Egyed. NISTOR vezi: Saramandu. Valentin Drăgan. George BÂRNA. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Emese Farkas. Marin Spiridon. SIMION vezi: Abăluţă. Mircea Liviu Grama. Leo Calafeteanu. Dan Mirea. árpád Hervay. Ion Luca Căliman. Paulina Rachieru. Augustin Nedelcovici. Mihai BERTHA. Elvira BARDAN. Constantin Dan. George BARDU. Paul BELTECHI. Mircea A. Mihai Eminescu. Mihai BĂLU. Clara Vinicius. László Kiss. Şerban Lungu. DAN vezi: Eminescu. Géza 489 490 . BARDAN. Géza Székely. Băran. Florin Ulmu. Valeriu Stănescu. George Stoiciu. Calistrat Cubleşan.

Petru Christi. Alexandru Maniuţiu. Grigore BOLDEA. Magda Ene. Lucian BRUMARU. András BÎFTOI. Iustin Sipoş. Ioan Radu Volovici. Daniel Blaga. ANDREI vezi: Eliade.Tamás. Mihai Manolescu. Mircea Dan. Geo Cassian. Dinu BOLOG. I. Radu Sergiu Streinul. Eugeniu Ruba. Nicolae Ştefănescu. RADU vezi: Oprescu. NICOLAE vezi: Bănulescu. Lucian Sălcudeanu. Nichita Ştefănescu. Mircea A. Livius Cioran. Florin Popescu. Scarlat. Mihai Ivăncescu. Leon Zaciu. Dorin Medeanu. IONEL vezi: Ungureanu. Dragolea. Cristina Crudu. Alina Spiridon. IOANA vezi: Eminescu. Geo George. Ulici. Mircea Iaru. Mircea BOT. Virgil Ignat. Mariana Mureşan. Mircea Ţeposu. Nichita Felea. Lucian BOGDAN. Adrian Cărtărescu. ANA vezi: Zaciu. Luisa BOTA. BLANDIANA. Mihai Georgescu. Sorin Bănulescu. Florin Marin. Floarea Văcărescu. Lucian Cîrstea. Dumitru Culianu. Al. Ioan 491 492 . Ştefan Călinescu. DACIANA vezi: Beligan. Mircea BOGDAN. Dan Stan. Diana Anca. Mihai Funeriu. ELENA vezi: Eliade. Mircea BORBÉLY. Alex. IULIAN vezi: Adamek. Daniel Gălăţanu. Vasilescu. Gheorghe Pop. Mircea BUCIU. Liviu Ioan BOERESCU. Alexandru Mugur. ANDREI vezi: Cărtărescu. Nicolae Cordoş. Ioan Es. Anamaria BREBAN. Victor Marino. Al. Ruxandra Mureşan. Mircea Eminescu. ROMULUS vezi: Balaj. Ţuţuianu. István Visry. DORINA vezi: Cârneci. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. Radu G. Paul Ivasiuc. George BOHANŢOV. Mihai Ierunca. Nina Dumitrescu. Ioan Petru Diaconu. Áron Tóth. Mihai Eliade. Mircea Zarifopol. Ion Muşina. ŞTEFAN vezi: Balotă. Dumitru Radu Preda. Vasile Dobrescu. Adrian Mungiu-Pippidi. Iulian Bodnaru. Ştefan Bogza. Veronica Băicuş. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Cornel BRANEA. ANDRA vezi: Blaga. Dumitru BUCUR. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. Gabriel Dumitrescu. Dumitru Nistor. Mihail Măran. Cârdu. Laurenţiu BRUCIU. Caius Domnea. Călin BORTĂ. Sanda Danilov. Alexandru Stoiciu. CHRISTIAN vezi: Eliade. Domnica Godeanu. Marin Raicu. Mircea BODIU. Timea Tamási. I. Mariana Ţepeneag. Geo Eminescu. Monica Vlasie. Aura Ciocârlie. AUREL ION vezi: Zaciu. Nicoleta Stănescu. Ion Panţa. Mihai Valmarin. Emil Coşoveanu.

Mircea CASSIAN. MATEI vezi: Dimov. NINA vezi: Crohmălniceanu. Geo Ioanid. Ion Eminescu. Mihai CARAMITRU. Ion Cacoveanu. NICU vezi: Eliade. Ion BURUIANĂ. IACOB vezi: Rebreanu. ION vezi: Culianu. Mihai Jucan. GHEORGHE vezi: Marinescu. Stan V. Emil Rebreanu. Ioan Petru BULGĂR. Mihai CĂLIN. ŞTEFAN vezi: Călinescu. ION vezi: Alexandru. Marius Iaru. GHEORGHE vezi: Caraion. VIOREL vezi: Nicolae. Aurel Sergiu BUZEA. G. RAMONA vezi: Eminescu. BUDUI. CAU. Iulian Rebreanu. Alexandru CANGE. Petru BULEI. Zigu CAMPUS. Emil Popescu. CRINA vezi: Groşan. Mihai 493 494 . Angelo Nichifor. Letiţia Ioanid. Mihai Flora. Maria Eminescu. Mihai CĂLINESCU. Ştefan Cioran. BOGDAN vezi: Eminescu. Bujor BUDUCA. Mariana Mitchievici. CĂUŞ. Ion Negrilă. O. CĂLINESCU. Eminescu. Mircea CAZIMIR. Leonid CĂLUŢ. Emil BUTA. FLOAREA vezi: Isac. Florin Ilea. RADU vezi: Eminescu. Mircea Zaciu. CONSTANT vezi: Alboiu. Victor Nicolaie. Ioan Eminescu. Vasile Istrate. Ioan CĂLINESCU. CONSTANTIN vezi: Popescu.Ianuş. ELENA vezi: Nedelcovici. Ovid S. Mihai CARANICA. Florenţa Dumitrescu. Ionel CAJAL. NICOLAE vezi: Ornea. Mihai BUICIUC. Mihai Micu. Ioana Nimigean. Ioan Buzaşi. IOAN vezi: Buduca. MIRCEA vezi: Buzura. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. VERA vezi: Crohmălniceanu. vezi: Eminescu. Graţian Mărgineanu. Emil Crainic. MIHAELA vezi: Miroiu. Ovid S. Ioan BUDU. Nichifor Cristea. Gabriel Ţeposu. CORNEL vezi: Rebreanu. Cecilia Vlaşin. ION vezi: Eminescu. Doina Marin. Mihai Manu. Ioan Liiceanu. IOSEF EUGEN vezi: Sever. Liviu CĂRTĂRESCU. Liviu BUZAŞI. Adrian Popescu. Augustin Daneliuc. Ştefănescu. Liviu BUZATU. Cristian Tiberiu BURLACU. Mircea Vulpe. CONSTANŢA vezi: Albu. Liviu BUD. DORU GEORGE vezi: Fanache. George Eminescu. Ovid S. Radu G. Ioana BUCUR-PERŢE. Mihaela CĂPUŞAN.

DUMITRU vezi: Cesereanu. Mircea M. NICOLAE vezi: Costin. BARBU vezi: Abăluţă. Anca Luminiţa Moroşanu. Adrian Oţoiu. Mihai Fundoianu. Mihai Titel. Virgil Popescu. Mihai Rebreanu. Geo CHIRIAC. Gabriela Popa. MARIUS vezi: Tănase. Laurenţiu Zaciu. MAGDA vezi: Nicolescu. Bogdan Mészáros. VERONICA vezi: Greere. Leo CHINDE. George Balotă. Dan CHICHERE. Viorica Roşca. Nichita Ştefănescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Stelian Sorin. Judith Ştefoi. CĂLIN vezi: Butnaru. Benjamin Sadoveanu. LIVIU vezi: Zaciu. RADU vezi: Popescu. Liviu CERNĂTESCU. Gheorghe CÂMPEANU. P. Aron CÂRLIGEANU. Victoria CHIHAIA. Ion CÂRNECI. Bianca Călinescu. Jehan Marino. Iulia CHRISTI. George Cubleşan. Virgil Stoenescu. Alexandru CIOCÂRLIE. Toma CHIRILĂ. Ulici. Emil Marinescu. Călin Zaciu. Gheorghe Olăreanu. Elena Vlasie. Viorel CHIVU. Alexandru CIMPOI. SIMONA 495 496 . Miron Eminescu. Ruxandra Ghiu. EVELINA vezi: Codrescu. Petre Stănescu. Gabriel CIOBANU. VASILE vezi: Murărescu. Benjamin Tanou. Antim I. DIANA vezi: Cubleşan. Mateiu Eminescu. Mihai Pumnul. Traian CHEVEREŞAN. DAN vezi: George. Mircea CHIFOR. AURA vezi: Balotă. Anamaria Cristea. DUMITRU vezi: Horj. Tucu Mureşan. Mircea CHINCEA.CÂMPAN. LIVIUS vezi: Eminescu. Vlad Răduţă. Sorin CIOCULESCU. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. Maria-Ana CHIOARU. CRISTINA vezi: Beligan. Costache Pleşea. RADU vezi: Caragiale. VALENTIN vezi: Zaciu. Constantin Arion. Mihai Got. Valeriu Mircea CIACHIR. CHIFOR. MIHAI vezi: Eminescu. Vladimir CIOCULESCU. MARIN vezi: Ştef. Mircea CHIPER. PAVEL vezi: Ionescu. Nicolae Cioran. Mircea CÂRLAN. Constantin Gheorghiu. C. George Virgil Streinu. Constantin Eminescu. Basarab CENUŞĂ. TITA vezi: Dumitrescu. ION vezi: Fundoianu. CIOACĂ-IOANID. Adrian CHELU. Mihai Jurcă. Neagoe. Mihail CESEREANU. ALINA vezi: Pavel. Alex. Angela Melinescu. RUXANDRA vezi: Calvus. Sorin Tupan.

Mihai CODRUŢ. Horia Alexandru CORDOŞ. Vasile Danilov. Pavel CORBU. CAMELIA vezi: Căbuţi. Mircea CIPARIU. Mircea Fischof. Robert CIURTIN. EUGEN vezi: Eliade. Nicolae Blaga. Valeriu CONSTANTINESCU. Eugen Stoiciu. Cristian Călinescu. CONSTANTIN vezi: Pop. Lucian CONSTANTIN. G. Marius Lovinescu. ILEANA vezi: Chihaia. Gabriel CORDOŞ. Gheorghe Sălcudeanu. Andrei Flora. VAL vezi: Gheorghiu. Ana CONDEESCU. IOANA vezi: Şerban. MARIANA vezi: Mălăncioiu. Iulian Cordoş. Ruxandra Lovinescu. Ioan Ianuş. NICOLETA vezi: Căbuţi. Tudor Cioculescu. MIRCEA vezi: Eminescu. MARINA vezi: Moisescu. Şerban Cioran. Mihai Rebreanu. MIRCEA vezi: Eminescu. Ion CISTELECAN. Simona CODREANU. Mihai CISTELECAN. Emil Ţepelea. Liviu COMĂNESCU. Monica Marinescu.vezi: Arghezi. ILIE vezi: Bolintineanu. Cezar Blandiana. LUMINIŢA 497 498 . Ion Zarifopol. George Oprişan. Liviu COLOŞENCO. Mircea Galaicu-Păun. Mihai Ivăncescu. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. Ana Boldea. G. Alexandru CONSTANTINESCU. EMIL vezi: Eliade. Ileana COFAN. Sanda Dan. Angela Popescu. Mircea CORNEA. Mircea CLIVEŢ. Monica Micle. ALEXANDRU vezi: Baltag. Ioan T. Nicoleta Simion. ILEANA vezi: Selejan. Dinu COANDE. NICOLAE vezi: Marinescu. DOINA vezi: Eliade. Ioana Eliade. Mihai CONSTANTINESCU. Val CONSTANDACHE. Sorin Zaciu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Nichita Dimov. SANDA vezi: Balotă. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. Irina CORBEA. Apostol CONDURACHE. Maria CIORAN. Liviu Ioan Zubaşcu. Horia Alexandru Drăgan. Emil CIOPRAGA. Perian. Aurel Eliade. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Sorin Morar. DANIEL vezi: Vasiliu. Lucian CORBU. COJOCARU. vezi: Balotă. I. Angela Mărculescu. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Emilian Neagoş. GEORGE vezi: Şimăndan. Nicolae Eminescu. Dimitrie Eminescu. Mircea CORNEA. Mihai Macedonski. THEODOR vezi: Eminescu. Veronica Preda. Leonid Dumitraşcu.

Alexandru Pleşu. Alexandru Vasile. Mihai COSTACHE. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Gellu Sorescu. Ion CRĂCIUN. DANIELA vezi: Papahagi. DAN vezi: Almăjan. Ion Comnea. George Duda. Slavco CRISTEA. Dumitru Eminescu. Marian CRĂCIUN. Sorin CRISTEA-ENACHE. SULTANA vezi: Blaga. Ghenadie CS. Géza CSÁK. DANA vezi: Anghelescu Irimia. Ioan Rebreanu. ION vezi: Ţene. Virgil CRISTIAN. Ovid S.vezi: Eminescu. Duda. Radu G. VALERIU vezi: Titel. Mircea Popon. 499 500 . LUCIA vezi: Eminescu. Marin CRĂCIUN. ALIN vezi: Liiceanu. AVRAM vezi: Eminescu. DUMITRU vezi: Postolache. CONSTANTIN vezi: Al-George. Mihai Fay. CAMELIA vezi: Căbuţi. Valeriu Băjenaru. George Cacoveanu. Viorel Dumitraşcu. Sergiu Anania. Ovid S. Mihai CRISTEA. Ioan CRĂCIUN. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. Andrei CRISTOFOR. Titel. Vaida-Voevod. FLORENTINA vezi: Zografi. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. VIOREL vezi: Eminescu. Ştefan J. Ovid S. ALEXANDRA vezi: Naum. Iordan Kiropol. Ovid S. Mihaela CRĂCIUN. Horia CRUDU. G. IOANA NARCISA vezi: Doinaş. Liviu CRISTEA. Ion Glodeanu. Eugen Tohăneanu. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. I. Constantin Paleologu. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Vlad COŞOVEANU. Vasile CUCIUREANU. Gheorghe CRĂCIUN. TEODORA vezi: Hrubaru. Gellu Eminescu. COSAŞU. Lucian Brad. Veronica CORNEA. vezi: Crohmălniceanu. COSMA. NAGY. Florica CRISTEA. Horia Alexandru Cuşnarencu. Gabriel Noica. Mircea Glodeanu. IBOLYA vezi: Páskándi. Viorica Todoran. CREŢU. Mihai Filipciuc. Miron CRUCERU. Ştefan Augustin CREŢU. Doina Mihăilă. NICOLAE vezi: Rebreanu. CORNELIU vezi: Derşidan. Mihai Horj. HORIA vezi: Bernea. GABRIEL vezi: Ioan. DAN vezi: Chimeţ. OVID S. Victoria Dorian. Virgil Eliade. Sorin CROITORU. Ovid S. Viorel Iordache. Emil Iovănel-Spineanu. Mihai Micle. Liviu CUBLEŞAN. Gheorghe Tudosescu. Liviu Sâncrăian. Ţeposu. RADU vezi: Crohmălniceanu. Gheorghe Popa. Alexandru CRAIA.

SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. Paul Lascu. Mihai DEACONESCU. Mircea DEMETER. Dan Doclin. Dan Nicolescu. Mihai Grigorie. Paul Corbea. Flaviu DERŞIDAN. Vasile CULCER. Mihail Sorbul. Liana Crohmălniceanu. GHEORGHE vezi: Eminescu. Octavian Ionescu. IOAN PETRU vezi: Eliade. Alexandru DIMA. Ioan Mănucă. Mircea CULIANU. Gheorghe CURTICĂPEANU. Ion DIMISIANU. ANDREEA vezi: Celan. Toma Lazia. Lazăr Popa. DUMITRU vezi: Eminescu. Mircea CUCU. NICOLETA vezi: Sorescu. Dan Roşioru. IORDAN vezi: Petre. Maria Ardeleanu. vezi: Baltag. Simona-Grazia Eminescu. Ion Foarţă. Radu Sîrbu. Ovid S. Ovid. DOINA vezi: Benţea. Paul DELEANU. MIRCEA A.Zaciu. Nicolae Crohmălniceanu. Teodor DAVIDESCU. Mihai CUCU. DASCĂLU. Nicolae Şelaru. S. Liliana Perşa. Eugen Tohăneanu. Ilie Tomuş. RADU vezi: Anegroaie. GYULA vezi: Eminescu. IOAN vezi: Perian. Cezar Cîrstea. ŞTEFAN vezi: Dima. Mircea Cozea. Elvira Todoran. Mihail Dumitriu. Ion D. ION vezi: Avram. Dan DAMIAN. Dana Eminescu. Maria CURŞEU. Duiliu Zamfirescu. SZILÁRD vezi: Orbán. Marin DECIU. Paul CUCU. RADU SORIN vezi: Corbea. DELIA vezi: Corlan. Drăgan. George A. Paulina DĂNĂILĂ. Mircea Zaciu. Constantin DEACONU. Vârgolici. János Dénes DENCIU. IOAN DUMITRU vezi: Cristian. Ion Rotund. Sorohan. Luisa CUŞNARENCU. Mariana Zubaşcu. I. Ioana DAMASCHIN. ION vezi: Preda. Mihail Zamfirescu. DAN vezi: Eliade. Ion Sadoveanu. IOAN vezi: Davideanu. George DIACONU. G. Paul DATCU. Mihai DÁVID. vezi: Breban. S. DAN vezi: Damaschin. Mihai Georgescu. Constantin Eminescu. Ion DIACONESCU. Liviu Topârceanu. DANIEL vezi: Guţan. Diaconescu. BOGDAN MIHAI vezi: Celan. Mircea CURSAN. Eugen DIACONU. George Mihail DĂNCILĂ. Mihail Sebastian. ALINA vezi: Ionescu. Valmarin. Lelia Petrescu. Mihai Pillat. IOANA vezi: Grăsoiu. GABRIEL 501 502 . GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. Cristina Lungu.

FANDARAC. Ovid S. Ion Luca DOCLIN. Zaciu. IUSTINELA vezi: Selejan. ŞTEFAN AUG. Mircea Zarifopol. Dinu DRAGOMIR. PÉTER vezi: Bogdán. Alexandru Târziu. Nicolae Rău. Daniel Eliade. Emil Eminescu. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. C. DOBRE. Pop. Ion D. Mihai ENE. FULVIO DEL vezi: Eminescu. Mircea DIMITRIU. Vlaicu Lungu. Ana DRĂGHICI. Horia Grigurcu. Mihai Stan. Mihai Gencărău. Ştefan Crohmălniceanu. Nichita DRAGOLEA. Laurenţiu FABBRO. DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. MIHAI vezi: Boldea. Mihai DOBRE. E. AL. Mircea Zarifopol. PAUL vezi: Bârna. Mihai FAITER. vezi: Chiţimia. László ELIADE. Dinu DUDA. Geo Nicodim. I. Mihai Goma. Florin Stoiciu. Laurenţiu DRĂGAN. vezi: Crohmălniceanu. OLGA vezi: Slama-Cazacu. CORNELIU vezi: Cristian. Paul Pop. GABRIELA vezi: Naum. Tatiana DINULESCU. Duda. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Liviu Ioan 503 504 . VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. Ion Ulici. Mihai Gârbea. Aurel Rebreanu. George DRĂGHICEANU. MIHAI vezi: Eminescu. DOMINCOVICI. Laurenţiu Zaciu. Pavel DUŢU. Gellu DUGNEANU. ION vezi: Stahl. Constantin Chihaia. Ioan Es. Flaviu DORIN. MARCEL ION vezi: Muscalu. OCTAVIAN vezi: Zaharia. EVANGHELESCU. Dumitru Zaciu. DOINAŞ. IOANA vezi: Cuşnarencu. Nicolae Ţoiu. IOANA vezi: Ţeposu. Constantin DOBRESCU. Ovid S. Mihai DRAGHINCESCU. OVIDIU vezi: Abăluţă. Tatiana EGYED. Alexandra Ţeposu. Ştefan Oprea. Constantin Dimitriu. Iulian Călin. RODICA vezi: Stănescu. VASILE vezi: Eminescu. Liviu Sîrbu. Stratan. MIRCEA vezi: Eminescu. Gheorghe Macedonski. Radu G. Livius Ţepeneag. Ar. GHEORGHE vezi: Eminescu. Sorin Ulici. George Boldea. Virgil Dumitrescu. Henriette Yvonne FANACHE. ALEXANDRU vezi: Caragiale. Liviu DUMITRAŞCU. Ovid S. Dinu Titel. Mircea Eminescu. GEORGETA vezi: Bacovia.vezi: Bănulescu. ECATERINA vezi: Ulici. Iulian Ciocârlie. Radu G. Isabela DUNĂREANU.

Attila FRUNTELATĂ. TEODORA vezi: Craia. Mircea FOTACHE. Titu Pandrea. ANTONIO vezi: Bariţiu. IOANARUXANDRA vezi: Pop. George Storin. IOAN vezi: Almăjan.FASSEL. Dan Horia FLOAREA. PETRE vezi: Pamfile. Ioan FLORA. vezi: Ionescu. Andrei FILIPCIUC. Laurenţiu GÁL. Gyula FILIMON. ION vezi: Eminescu. Pavel Ungheanu. Cornel Stancu. HORIA vezi: Eminescu. Mihai FAUR. Ion Luca GEORGE. S. Nichita FILIP. Silviu FRUNTELATĂ. Marin GÂRBEA. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Paul Vulturescu. JÓZSEF vezi: Eliade. Mihai FILIŞANU. Sultana Mazilu. MIHAELA vezi: Stănescu. VASILE V. OANA vezi: Tartler. Virgil Ionescu. SANDRINO vezi: Arion. IOANA vezi: Angelescu. Tudor FOTACHE. Nae GALEA. ŞTEFAN vezi: Caragiale. Mihai Morar. Adrian FILEP. B. MARCEL vezi: Martin. Petre Petrescu. Zaharia Ţugui. Alexandru Ierunca. Nae Lovinescu. MIHAI vezi: Alexandru. Marin Regman. GEO vezi: Aldulescu. I. Grete FRENŢIU. George GANĂ. Radu FÎNTÎNARU. ILEANA vezi: Mudure. Mircea GENARU. HORST vezi: Eminescu. Mihai Cioran. CRISTIAN vezi: Blandiana. CRISTINA vezi: Ştef. Mircea GEORGESCU. Dan Popescu. Aurel Zeca-Buzura. Tudor Beldie. Ioana GENCĂRĂU. Eminescu. MARIANA vezi: Albu. Mihai George. Gheorghe FELECAN. vezi: 505 506 . SILVIAN vezi: Eminescu. GEORGE vezi: Eminescu. Eugen Maiorescu. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. Emil Damian. ALEXANDRU vezi: Arghezi. DAIANA vezi: Oţoiu. Mihai GH. Mihai GAVRILOAIA. Ulici. Slavco FLOREA. Mihaela GALERIU. ISTVÁN vezi: Sántha. OVIDIU vezi: Postelnicu. Mihai G. RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Ioan T. Traian Vinicius. Florenţa FILIP. Ana GALU. vezi: Oişteanu. Mihai Zaciu. Constantin Beniuc. Daniela GÂNSCĂ. George Şincai. Ştefan Preda.

Garabet Istrati. Mihai GHINEA. R. Mihai Leonte. MONICA vezi: Felea. Augustin Caragiale. Mihai GRĂNESCU. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. Radu Zamfirescu. Eugen Dorian. Ion V. Nicolae Buzura. Adrian Curta. Vinicius. Benjamin GHILIA. Géza GRĂDINARU. Carmen Mircea. Mihai GHENCEANU. Ion Keuterman Duminică. Marta Ciorănescu. Duiliu GOGAN. Ion Luca Caraion. Neagu. Panait Ivasiuc. Eugeniu GHEŢ. Liviu GLŰCK. Mircea Eminescu. Petru Eliade. V. Camil Petrescu. PETRE vezi: Eminescu. Vlaicu Caragiale. András Ferenc Páskándi. Liviu GHILIMESCU. Mihai Vatamaniuc. Ovid S. Alexandru Mihăescu. Liviu Sadoveanu. Petru Preda. LIVIU vezi: Anania. P. Miklós Dsida. Jean Breban. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. GHERAN. Mihai GRĂMESCU. Alexandru Bârna. LIGIA vezi: Eminescu. Petre Săraru. Petru GLIGOR. Titel Eminescu. NICULAE vezi: Rebreanu. VICTOR vezi: Coşeriu. Sorin Eliade. David Strătescu. Viorel GIORGIONI. Marian GÖMÖRI. George Eminescu. GAROFIŢA vezi: Braga. Cezar Popescu. Mircea Petrescu. GYÖRGY vezi: Bánffy. ANDREI vezi: Papahagi. EUGEN vezi: Berényi. Mihai Florescu. Valeriu Baciu. Adrian Popescu. Iosif Rusu. Eugen Bart. MIRCEA vezi: Anania. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu. ADRIAN vezi: Zaciu. Mircea GRĂSOIU. Mircea Ibrăileanu. Marin Rebreanu. REMUS VALERIU vezi: Popescu. Mihai GHINEA. Dumitru Radu Popescu. Valeriu Ionel. AURELIU vezi: Barbu. Slavco Eminescu. Fănuş Nedelciu. Mateiu Dumitriu. Corin GLODEANU. Mihai GOGEA. Jenő Kányádi. Anca Maria Savin. Gib I. Maria GOCI. Ion Constantinescu. Dimitrie GOTIA. Gheorghe GHEORGHIU. Sándor Kovács. Ionel Tudoran. vezi: Eminescu. Dinu Stancu. Claudia Manu. Mihai GOT.Almăjan. Nicolae Mateescu. Paul GHIŢULESCU. VASILE vezi: Eminescu. P. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. MIHAIL vezi: Eminescu. Liviu GHERMAN. Pericle 507 508 . Olga Delia Mihalache. ILINCA vezi: Eminescu. Nicolae Gheţie. Zaharia Teodoreanu. Victor Fundoianu. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. Ion Marin Sălcudeanu. Emil Martinescu. vezi: Glodeanu. Ion Naghiu.

Eugen Iordache. Ştefania Pop. Ovidiu Gheorghiţă. Dorin 509 510 . Radu Simionescu. Gheorghe Plopeanu. Viorel Panţa. Elvira Soviany. Pop. Marin Mircea. Nicolae Proca. Mircea Petrescu. Ion Ştef. Viorel Panaite. Andrei Brad. Gellu Nechit. Adrian Popescu. Marius Sava. Romulus Butnaru. Augustin Pop. Irina Negoiţescu. Liviu Ioan Stratan. C. Dumitru Radu Popescu. Emil Iuga. Nina Călin. Zeno Ghiu. Radu Astaloş. Valeriu Mircea Popescu. Aurel Regman. Constantin Albu. Ştefan Cassian. Ion D. Marius Padina. Marius Daniel Popescu. Emil Iarin. George Bacovia. Simona-Grazia Dimov. Miron Laurenţiu. Traian Ştefoi. Florin Mureşan. Octavian Spiridon. Emil Bucur. Adrian Petean. Mihai GRIGORE-NEARŞOVA. Mircea Mărculescu. Daniel Bârsilă. Ioan Es. Gabriela Mihaiu. Dinu Reichmann. Vintilă Ivănescu. Victor Valeriu Mazilescu. Adrian Andriescu. Ştefan Augustin Dorian. Mircea Dobrescu. Cristian Sîrbu. Gellu Draghincescu. Nicolae Săplăcan. Nicolae Ionescu. vezi: Eminescu. Alexandru Malamen. George Baltag. Mircea Cârneci. Florenţa Almosnino. Mariana Constantin. Radu Petreu. Constantin Cărtărescu. Val Ghiţulescu. Bogdan Giosu. Nicolae Negruzzi. Leo Buzea. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Mihai Felea. Ilie Corbu. Sorohan. Pop. Ion Moldovan. Mircea Beldie.Mecu. Nora Ivănceanu. Cezar Barna. Dan Got. Mariana Foarţă. Ion Popa. Mircea Kiropol. George Alui Gheorghe. Aura Ciobanu. Gabriela Danilov. Monica Pituţ. Dan Stoica. Nicolae Mugur. Rodica GRIGURCU. Nichita Dima. Dan Lovinescu. Caius Doinaş. Sorin Melinescu. Gabriel Christi. Magda Cesereanu. Virgil Mălăncioiu. Ion Oprea. Adriana Bălan. Viorel Naum. Carolina Iliescu. Victor Filimon. Mihai Marian. Ioan F. Ioana GRIGOR. Gheorghe Tudoran. Marta Pillat. Franz Hurezeanu. Cassian Maria Stanca. Mihai Blandiana. Rodica Drăghici. Ion Breban. Şerban Fodor. Ruxandra Chifu. Elena Ştir. Eugen Lungu. Barbu Codruţ. Cristian Popescu. Iacob Pârvulescu. Mircea Ciobanu. Viorel Gheorghiu. Simona Popovici. Katia Gălăţanu. Virgil Mincu. Creţan. Ileana Măluţ. Petre Hodjak. Ana Raluca Cantuniari. Marian Dumitraşcu. Iustin Păunescu. Mihail Genaru. Vitalie Cioculescu. Titus Prelipceanu. Vasile Rău. Mariana Marinescu. George Ierunca. Virgil Ilica. Elvira Ionel. Constantin Beniuc. Leonid Dinescu. Iolanda Marin. Cezar Ivănescu. ANDREI vezi: Eminescu. Mihai Careja. Sebastian Robescu. Ana Bodiu. Ion Dodu Bănulescu. Victor Tomozei. Daniel Coşovei. Aurelian Titu Elin. Angela Martinescu. Nicolae Brumaru. Nicolae Pantea. Aurel Dumitrescu. Petre Stoiciu. Constanţa Buzinschi. Ioan Motoc. Traian T.

Sterian Zaharia. EUGENIA vezi: Ivănescu. VIORICA vezi: Stanca. Stelian Trif Pleşa. R. Ion Olăreanu. vezi: Alexiu. Lucian HOLOMEIA. ILIE vezi: Sîrbu. Cezar HAJDÚ. Corneliu 511 512 . VINTILĂ vezi: Eliade. Radu Zegreanu. Gheorghe Nedelciu. vezi: Eminescu. GEORGETA vezi: Bănulescu. Lucian Boldureanu. Iosif HORODINCĂ. Florina GUŢAN. Lucian Vieru. Ştefan Cărtărescu. Petru Olăreanu. Mircea HĂDĂRIG. E. Jenő GURĂU. Daniel Ţepelea. Cătălin Neagoe. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. IOAN vezi: Ţeposu. Ioan Viorel Lazurca. Liviu Ioan HAŞ. FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. VIOREL vezi: Şincai. Ştefan HORVAT. PETRU M. Bujor Negoiţescu. Mircea Sâncrăian. Ştefan Antonesei. AUREL vezi: Eminescu. Mircea Nedelcovici. László HANCU. Costache Petrescu. Liviu Dumitriu. Mihai Vasiliu. László Kozma. Mircea Eminescu. Dan-Silviu Caraman. Octavian Gr. ALEXANDRU vezi: Voica. Zubaşcu. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Radu GUZUN. Sorescu. Mihai HUSAR. Vlad HAŢIEGAN. AURÉLIA vezi: Dsida. ANCA vezi: Chioaru. Marin Stancu. Mária HOLBAN. ÉVA vezi: Balogh. Mircea Handoca. Horia Gurău. Bogdan Vasiliu. Ovid S. Ion Vinicius. APOSTOL vezi: Boerescu. Constantin I. Sanda HAVRILIUC. Luminiţa Ursachi. Gheorghe Vulcan. Mircea HORJ. Mihai Popa. Sergiu Stanca. Mihai Eniceicu. Mircea GROZA. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. Ion Vasiliu. Mihail Gârbea. GULÁZSI. Costache Preda. vezi: Abăluţă. vezi: Leu. George Zaharia. Dominic Ulmu. Apostol Izbăşescu. IOAN vezi: Agopian. NICOLAE vezi: Streinul. HORIA.Turcea. Mihai HANDOCA. Octavian Gălăţanu. Valeriu Tănase. Mihai HANU. Zaciu. B. Radu G. Paul Vulturescu. Adrian I. Ar. Livia HERTA. Ioan Urs. SĂLUC vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Eliade. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Mircea HANGIU. Sorina GUY MARICA. Dumitru Cordoş. I. Andreea-Luciana Grossu. Ion D. Lucian Vicol. Viorica HREHOR. Ion GROŞAN. CLAUDIU vezi: Creţia.

Ion Vulcan. Radu IOANID. Ioan Nagy. Marian IROD. Mircea JENÖ. Mircea Gârbea. Mircea Petrescu. BOGDAN vezi: Drăgănoi. Gheorghe Soare. AL. Alexandru ILIESCU. George Daneliuc. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Ovid S. Mircea ILEA. Cornel Tupan. MARIANA vezi: Greceanu. Liviu ISTRATE. Radu IONESCU. MARIA vezi: Eminescu. VIRGIL vezi: Eliade. IERUNCA. STANCU vezi: Rebreanu. Mihai Filipciuc. GAVRIL vezi: Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Macedonski. IOVIAN. BOGDAN vezi: Verdeş. Pál JUCAN. EUGEN vezi: Eliade. GHEORGHE vezi: Cristea. V. Mihai IACOVU. IORGA. DANIEL vezi: Lovinescu. Ana Firan. Ioana Ulici. Mihaela ISTRATE. Nicolae Naum. AL. vezi: Cuşnarencu. ILIN. MARIA vezi: Ivanciuc. Mihai ILIESCU. CRISTINA vezi: Eminescu. Sanda Dragolea. Claudiu Tricolici. Mihai ILIE. Monica ILICA. Dinu IONESCU. Ion IVĂNCESCU. MIRCEA vezi: Baltag. Sorin IOVA. Mihai IANCU. ALINA vezi: Eminescu. Laurenţiu IONESCU. ION vezi: Eminescu. Chiril IANOŞI.IACOB. TH. Ştefan Cordoş. MARIANNE vezi: Eminescu. Maria-Ana Ursa. Zoe INEA. Ion Izbăşescu. Valeriu Golopenţia. Constantin IOANIDE. Titel. Ovidiu IANCU. Radu G. Cezar Crohmălniceanu. NAE vezi: Ciocîlteu. ANTON vezi: Eminescu. Ovid S. ION vezi: Crohmălniceanu. Horia Groşan. Liviu IORGULESCU. Ovid S. ŞTEFAN vezi: Bantoş. ION TUDOR vezi: Dopcea. Carmen Manolescu. Zaciu. vezi: Zarifopol. Ulici. Mircea IONESCU. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. RUXANDRA vezi: Agopian. Christiana IONESCU. GELU vezi: Damian. Laurenţiu Vlăduţescu. S. Mircea Ţeposu. FARKAS vezi: Cuşa. Ovid S. GRAŢIAN vezi: Eminescu. Mihai IONESCU. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. GABRIELA vezi: Cârneci. Liviu ILISEI. Ioan Micu. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. Mihai Eliade. Mihai ILIESCU. Anton Miloş. Gellu Nisipeanu. Iosif 513 514 .

Mircea V. Nicolae Ştefănescu. Florin Ioanid. Veronica KÁNTOR. Andrei LIVESCU. Vlad LAZĂR. Károly L. Domnica Eminescu. Géza KERIM. FLORIN vezi: Drăghescu. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. Mircea Lovinescu.JUCAN. IOAN vezi: Cristea. Virgil Nimigeanu. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. Alina LAZU. Daniela Petică. SANDA vezi: Eliade. Bogdan I. MONICA vezi: Eliade. LĂSCONI. Florenţa Anghelescu. Endre Kós. Mihai LOGA. ALBERT vezi: Caracostea. Lucia Gavrilă Ogoranu. Ioana Popa. THOMAS vezi: Patapievici. Mircea KACSÓ. Mihai LĂCUSTĂ. Sterom. Victor LAZĂR. ELISABETA vezi: Stolojan. Viorel LÁNG. Garabet Micle. Ştefan Porumboiu. Elie Miron Eminescu. Ioan Ianuş. Tristan KOVÁCS. LEONID. Arthur KLEININGER. Angelo Nicolaie. GUSZTÁV vezi: Szemlér. D. SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. LAURA vezi: Ciobanu. KINGA vezi: Kós. GABRIEL vezi: Pleşu. Şerban Cărtărescu. LAJOS vezi: Páskándi. Ferenc LEFTER. Ion Luca LUCACIU. Károly KALUSTIAN. Emilian LAIU. ALEXANDRU vezi: 515 516 . GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. Valentin Drumea. Zografi. C. Mircea Dolfi. Ştefan LIICEANU. ALTAY vezi: Porumboiu. Ovid S. MARCEL vezi: Stănescu. Sorin Tzara. Mircea LĂCĂTUŞU. Maria Leon. Mircea LOVINESCU. vezi: Galaicu-Păun. ION vezi: Crohmălniceanu. Horia-Roman KONRADI. George L. CRISTIAN vezi: Eminescu. LEON vezi: Ibrăileanu. Ioan Pippidi-Mungiu. Clelia Marinescu. George Ifrim. Gabor. Monica LUCACI. Nichita LUNGU. RODICA vezi: Caragiale. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU. LENA vezi: Albu. Ştefan Titel. Arthur Prelipceanu. MARIUS vezi: Zaciu. ROBERT vezi: Eliade. SIMONA vezi: Dan. Nichifor Crăsnaru. Mihai Glodeanu. Radu F. Doina Mitchievici. Sanda LĂZĂRESCU. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. LAZEA POSTELNICU. Marius Iaru. Ion Pascu. Crainic. Sergiu Dan KOVÁCS. GHEORGHE vezi: Alecu. MARIA vezi: Alexandru. György KOZMA.

B. NICOLAE vezi: Arghezi. RADU vezi: Crohmălniceanu. Carmen Scorobete. Paul Rebreanu. Shaul Carol. Mihu Eliade. Sesto Păun. C. Titu Noica. Dimitrie Costin. Laurenţiu MARCIAN. CĂLIN vezi: Breaz. Marin. FELICIA vezi: Malamen. Radu Ivireanul. MARCEL vezi: Bacovia. Tudor Dragomir. LUPŞE. Mircea Eminescu. Liviu Voinescu. Sandra Muşat. MARINCA. Miron Dosoftei Greceanu. Ştefan Blaga.Carmel. Solo Marcovici. Mircea MANU. Nichita Ştefănescu. Mircea Har. NORMAN vezi: Blecher. M. N. Radu Cojocaru. Constantin Constantin. Ion Eminescu. Marin Titel. MALIŢA. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. Alexandru 517 518 . Mihai Lovinescu. Constantin Preda. Sandu Fischof. Mircea MANEA. ILEANA vezi: Cărtărescu. Mihai MARIN. RADU vezi: Zaciu. Sorin Ungheanu. Ion Ene. Eugen Vlad Voinescu. Andrei Gorun. IOLANDA vezi: Zarifopol. Luiza David. Maiorescu. Dan LUPAN. Ovid S. Antim Popescu. Mihail Tomozei. MARCUS. Manuela Pârâu. Ion Luca Celan. Mariana Petrescu. Sorin Mihaly. Ion Luca Damian. LIVIU vezi: Zaciu. Mircea Urmuz MARIN. Lucian Caragiale. Ion Cantemir. Gheorghe Ulici. Rózsa MALAMEN. Aurel MARINESCU. Ion Sorescu. Radu MANILICI. Constantin MARCU. SILVIA vezi: Grigorescu. Bujor MAKKAI. Octavian N. MARIN vezi: Creangă. ALINA vezi: Nedelcovici. Ion Bănulescu. Cătălina Horopciuc. vezi: Bărbulescu. Mihaela Chira. Alex. Nicolae Bălu. Radu Ureche. Minerva Dumbravă. Paul Gencărău. SOLOMON vezi: Barbu. VALERIU vezi: Budai Deleanu. Radu MANOLESCU. Margareta Voinoiu. ÁDÁM vezi: Ignácz. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. Vasile Gh. ANGELA vezi: Pantea. ADRIAN vezi: Cioran. Mihai MAREŞ. Dorli Blaga. Leonid Eminescu. Dinu MALEA STROE. Dan MARINA. Diana Stanca. Mihai Zaciu. EMIL vezi: Arghezi. Teodor Caragiale. Sorina Stănescu. Mihai Georgescu. Tudor Balotă. Grigore MARINO. Ion Botez. Emil George. Bianca Pals. Monica Sadoveanu. Călin Fântâneru. George Călin. LUMINIŢA vezi: Baconsky. Eugen Mărculescu. Iolanda MARINESCU. Theodor Dimov. Ştefan Ionescu.

Dan Miloş. Ion MIHALACHE. LAURA vezi: Mândrescu. Florenţa Anania. DAN vezi: Eminescu. Gustav MARTIN. George Bănescu. Cătălin Rădulescu. Eminescu. Marta Tănase. AUREL vezi: Baltag. Alexandru Călugăru Baciu. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. Cora Deleanu. VIOLETA vezi: Eliade. Valeria Dima. Emil Mavrodin. Stelian Ţeposu. Ion Malancu. Mihai Constantinescu. Mircea MIHAI. MIRCEA vezi: Beligan. Gellu Drăgan. Dumitru Augustin Dorian. MARTIN. VIRGIL vezi: Vădan. Ioan Mălăncioiu. Ioan T. Mihai Morar. Ioan Romeo MIHAI. Mihai Preda. Mircea Iovănel-Spineanu. MIRCEA vezi: Baltag. Ileana Mănucă. Cezar MARTIN. IRONIM vezi: Rebreanu. Cezar Crohmălniceanu. Luiza MIHĂESCU. Marin Mirea. Ion Manu. DUMITRU vezi: Baltag. Cezar Ivănescu. Elena Cârneci. Anamaria Eminescu. Ion Gorjan. Mircea Eminescu. Ilie Got. Petre Grossu. Irina Mazilu-Crângaşu. Alexandru MILEA. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Gheorghe Papahagi.Marino. DUMITRU vezi: Bărbulescu. Mihai László. Gheorghe MILESCU. Ovid S. Liviu MATACHE. Viorel Morega Spineanu. Marin Sipoş. Alina MELINESCU. VALENTIN F. Sergiu Handoca. Mihaela Diaconu. Titel Corciova. vezi: Gurău. Mihai Sorin MIHĂILESCU. FLORIN vezi: Barbu. Mihai Vrabie. Mihai Frăţilă. Constantin MĂLĂNCIOIU. MIHĂILESCU. DANIELA vezi: Stratan. Mircea Machidon. Alexandru-Cristian Mincu. Mihai MĂNUCĂ. ŞTEFANIA vezi: Carol. Sorin MARŢIAN. Mircea Sadoveanu. Gellu Niculescu. Mihai MĂRCULESCU. Mariana MĂLINAŞ. Radu G. ION M. Lena Constantinescu. DAN C. vezi: Beligan. Radu Chichere. Marian MICU. GABRIELA vezi: Zaciu. Adrian Georgescu. ANTONIU vezi: Andreescu. ILEANA vezi: Bănulescu. Mihai Bogăţan. Cezar Titel. Adrian Petreu. Mircea MESINA. Ion MATALĂ. Anamaria Horia. Mihail Zaciu. Ruxandra 519 520 . Gabriel Molnàr. vezi: Roşiianu. Simona-Grazia Doman. Constantin Virgil Beniuc. Mircea MIHAIU. Ştefan Eminescu. MONICA vezi: Pop. Eliade. Doina Ivănescu. Ion Constante. Cecilia Cazacu. VICTORIA vezi: Albu. George Bălan. Vintilă Mihuleac. Gheorghe Eliade. Ileana Naum. Valeriu Astaloş. Elisabeta Caragea. Apostol MIHĂIEŞ. Mircea A. Ion Botez.

Maria Tudoran. Monica Stanca. Ovid S. Vădan. Victor Goma. Spiridon Postu. Ioan Untaru. Radu Ursachi. Marinela Tache. Anton Jurcă. Ioan Tolcea. Veronica 521 522 . Mircea Maiorescu. Maria Prelipceanu. Nicolae Daneliuc. Cassian Maria Stoiciu. Radu G. Simona Toma. Mircea MORARIU. Mircea Eminescu. Cărtărescu. Lili MUNTEAN. Mihai Breban. vezi: Crohmălniceanu. MIROIU. NICOLAE vezi: Dimisianu. IOAN vezi: Baba. Flaviu Dragolea. Francisc MOLDOVAN. CONSTANTIN vezi: Damian. Ştefan Cordoş. Mihai Micle. OVIDIU vezi: Borbély. Mircea Dumitrescu. Bogdan I. T. Mircea Eminescu. Aurel Handoca. Eugen Naghiu. Anatol E. Mircea MIRCEAN. Laurian Stoiciu. Radu Stănchescu. GEORGE vezi: Eminescu. Marin Spiridon. Sebastian Sipoş. Mihai Handoca. Ştefan Botez. Ioan Comănescu. Zaciu. Marin Reichmann. O. Paulina Popescu. Benjamin MOARCĂS. Lucian Baba. MIRCEA vezi: Marin. GEORGETA vezi: Vighi. Marta Preda.Nistor. Ana Cozmuţa. Gheorghe Gurghianu. Liviu Ioan Stratan. Virgil Ivăncescu. Mihai Zaciu. Mihai Duda. Nicolae Sommer. Alexandru Popa. Florica Ionescu. Gabriel MOŢ. Ştefan Spiridon. Vasile Man. Geo Eliade. TEODORA vezi: Blaga. CORNEL vezi: Cornea. Liviu Ioan Şerban. Ion Vădan. Gheorghe Jurcă. MIRCEA vezi: Acterian. Ion Bănulescu. George Baconsky. Mihaela MIRODAN. Marcel Vinganu. MARIN vezi: Almosnino. Daniel MOCUŢA. EMIL vezi: Fundoianu. Ion Ţeposu. Ioan Bărbulescu. Adrian Petreu. Radu Folea. Ion Zegreanu. Denisa Corcea. Vasile Matiuţ. Iosif Nicolau. Virgil Nuţu-Piersică. Ioana Paleologu. Doina Cristian. Ruxandra Ţeposu. Nicolae Rizeanu. Alexandru Pascu. Radu G. Theodor Eminescu. MIHAELA vezi: Patapievici. Sanda Ursa. Baltag. Valentin MORARU. Horia-Roman MITCHIEVICI. Virgil Eliade. Nicolae Roşculescu. Ion Zaciu. Ioan Nistru Ţigănuş. Mihai Felea. Cezar Barbu. Lucian MOTOC. Dorin Ţepelea. Mihai Nistor. AL. Ioana Doclin. Mircea MOTEŢ. Păunescu. Octavian Horvath. MINCU. GHEORGHE vezi: Alexiu. Paul Grigurcu. ANGELO vezi: Bobe. Papi-Emilian Rotaru. Octavian Gr. ATTILA vezi: Marton. Zoe Pintescu. Mariana MÓZES. Dan Ioan MOANGĂ. Mircea MIU. Mariana Sorescu. Elisabeth Petre. Titu Marino. Haig Ichim. Mircea Ierunca.

Eta Dimov. ALEXANDRU vezi: Ţeposu. Iulia Hrubaru. Veronica Pandrea. Vilmos NASTASIA. Alexandru Balotă. Ovidiu Crainic. Şerban Drăgan. ROMUL vezi: Popa. Alexandru Gheorghiu. Hadrian Stanca. Marin Rău. 523 524 . Gellu Nedelcovici. Lucian Blandiana. Mircea MUŞLEA. Paulina MUREŞAN. RODICA vezi: Beldeanu. Dinu MURGEANU. Camil NEAMŢU. Ion MUREŞAN. Victor Flora. Valentin Eliade. MIRCEA vezi: Rebreanu. Aurel Reschika. Mariana Jela. Ioan Ţeposu. Alexandru Paraschivescu. Shaul Dolfi. VIOREL vezi: Boeriu. MELINDA vezi: Molnár. Dan Cristea. Ion Bernea. DUMITRU vezi: Carmel. Ioana Ecovoiu. Nicolae Galaction. Nicolae Paleologu. Soare. Mircea Mureşan. C. Dominic Stancu. Petre Papadat-Bengescu. Gabriel Dinger. Alexandru Eminescu. Vasile MUŞAT. Ara Alexandru Zaciu. Ion Chimeţ. Virgiliu Felea. Radu G. Dinu Noica. Mihai Micle. Mihai MUNTEANU. Gheorghe Hasdeu. Mircea MUTHU. Gala George. Ioan Arghezi. IOAN vezi: Eliade. Ion Blaga. Mihai Ene. ION N. Cristina Tomuş. Titel Cotruş. MIRUNA vezi: Baciu. S. Ion Nicodim. Liviu NAGY. Ştefan MUŞINA. Gheorghe Stoiciu. Victor Setlacec. Viorel Pantea. Augustin Caraion. Mihai MUREŞAN. Dimisianu. Marius Uricaru. Mariana Sîrbu. Tudor Barbu. George Mihail Zarifopol. Constantin Oprea. Ioan Fulga. Valeriu Damian. Jean Bădescu. Marian Papilian. Dragoş Naum. Nichifor Creangă. Hortensia Papahagi. Zaciu. Liviu Ioan Ştef. Doina Manolache. Richard Şişmanian. Mircea MUREŞAN. Mircea Tupan.MUNTEAN. Ion D. Nicolae Tamaş. Stelian Preda. Radu Popescu. Leonid Perian. Zaciu. Bujor S. MIRCEA vezi: Iacob. Horia Caragiale. Ana Boerescu. Florica Ionescu. Iordan Comoroşan. Emil Moldovan. Dan-Silviu Breban. CARMEN vezi: Buda. Eugen Nica. Aurel Scherer. Alexandru Pandrea. Mircea Zaciu. Manu. Mircea MUREŞANU. vezi: Petrescu. Dan Stanca. Nicolae Bart. CARMEN vezi: Agopian. ION vezi: Alexandru. Eugen Zamfirescu. Petru Popescu. Bujor Negrici. IRONIM vezi: Eminescu. Laura Bălan. Marian Popa. Virgil Glodeanu. Mateiu Eminescu. Ion Cristea. Nicolae Buzinschi. Petre Tărâţeanu. Dan Sipoş. Zaharia Steinhardt. Traian Ţepelea. Sorin Constantinescu. Corneliu Buzura. Florica Ichim. Cristian Tiberiu Popescu. Radu G. George Bălu.

LUCIA vezi: Zaciu. Ovid S. ANCA vezi: Fanache. Lucian Noica. MIRON vezi: Barbu. Mircea Mateescu. Mircea NUŞFELEAN. GEORGE L. Mihai NEUMANN. IACOB vezi: Eminescu. Virgil NIMIGEANU. ALEXANDRA vezi: Ierunca. Ion 525 526 . Elvira OLOGU. Vasile V. Rodica NECULA. VASILE vezi: Eminescu. Liliana Ninulescu. NEDELCU. EUGEN vezi: Agopian. M. Constantin NIŢESCU. EUGENIU vezi: Blaga. VICTOR vezi: Ierunca. Ovid S. Mihai NEDELCIU. Mircea NEGRICI. G. Radu Draghincescu. G. Răzvan Sîrbu. Vasile Groşan. CODIN vezi: Lazia. CRISTINA vezi: Ivănescu. Ioan Noje. Hortensia OLĂREANU. Mircea NIŢU. Titus NISTOR. ION vezi: Eminescu. Liviu OLIVOTTO. Mihai NISTOR. Mihai OLTEANU. Constantin Popa. Lucian Eminescu. CHRIS vezi: Balotă. BASARAB vezi: Eliade. OLIEVSCHI. IONEL vezi: Cioran. Virgil Marino. Petre NEDEEA. OLIMPIU vezi: Filip. Ion D. M. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. Pituţ. Mircea NICULESCU. Nina NOJE. Adrian NICOLAICIUC. NICOLAE vezi: Ioana. SANDA vezi: Eliade. Ştefan OLTEAN. Gheorghe OANCEA. ALEXANDRA vezi: Borbély. MARIA vezi: Ceranu. Mihai NICOLESCU. vezi: Baltag. Mihai Ghilimescu. Mihai Eminescu. OCTAVIA vezi: Eminescu. George Virgil NEGRUZZI. CARMEN vezi: Eminescu. Bianca NEDELCEA. Catrinel Stoenescu. ADRIAN vezi: Boia. vezi: Andronic. Emil Constandache. Ştefan Codrescu. VICHENTIE vezi: Eminescu. Oana OLĂREANU.Ciobanu. ELENA vezi: Rebreanu. Ion NIŢĂ. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. ALINA vezi: Popa. Ştefan Ciobanu. Mihai NENADIC. Cezar NIŢESCU. TUDOR vezi: Cimpoi. ION vezi: Ghiur. Mihai NEGOIŢĂ. Mircea NIŢU. Sorohan. Mihai OPAIŢ. Ştefan Ion Pandrea. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. Eminescu. Nicolae OCINIC. MILAN vezi: Eminescu. Mihai OPREA. Anca Petean.

ALEXANDRU vezi: Eliade. Mircea Eminescu. Ioana Spiridon. Ádám Molnár. Stelian PALEOLOGU. PAVEL. Răzvan Crohmălniceanu. KINGA vezi: Bodor. Constantin Setlacec. PARUIT. Monica Marian. Radu G. DAN vezi: Marino. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. AUREL vezi: Marinescu. Angela Mureşan. Iacob Olăreanu. Ovid S. M. Alecu PECICAN. M. Alina PÂRVULESCU. George Eminescu. Virgil ORNEA. Adrian PAVEL. Daniel Stoiciu. Gheorghe Carianopol. Nicolae Lăcustă. M. OVIDIU vezi: 527 528 . Liviu Ioan PANTEA. Ion PATRAŞ. Eugen PÂRVAN. LAURA vezi: Ionescu. Adrian Martinescu. NICOLAE vezi: Angelescu. Anton Grăsoiu. Hortensia Russo. Apostol PARASCHIV. George Tzigara-Samurcaş. Boia. Mihai Fântâneru. Martha Blecher. vezi: Agârbiceanu. Djuvara. Călin Cilibi. IOANA vezi: Arghezi. Alexandru Zincă. I. Fl. N. Costache Papadat-Bengescu. Ovid S. Silviu Cuşnarencu. Golopenţia. S. Nicolae Micle. Gabriela Nedelciu. Veronica Negruzzi. Constantin Bibescu. Moise Cionca. Mihai Ene. Ion Luca Crohmălniceanu. Mircea OPREA. Tudor Beldie. Virgil Cernăianu. Veronica Negruzzi. Nae Iorga. RODICA vezi: Eminescu. Iacob Nemoianu. Gala Ierunca. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. Ovid S. Lucian Carageani. Z. MARIAN vezi: Alexandru. DORA vezi: Balotă. Mircea Gurău. Monica PALADE. Pericle Mecu. Mircea PAVEL. Gheorghe Ţeposu. Ioan Eliade. Tudor Caragiale. Ţeposu. Pavel ORBÁN. Ioan Lovinescu. Virgil PANĂ-OLTEAN. Marta Rădulescu-Motru. Adrian Ţepeneag. Mihai Galaction. ROXANA vezi: Pişcu. Petreu. ANTONIO vezi: Blecher. Radu G. Dan Topârceanu. A. Zaciu. Mircea Pop. Titu Micle. Neagu Eliade. Const. Eminescu. Mircea Hudiţă. Ion Popescu. Nina Cioran. Viorel Rudich. Mihai Ierunca. Vilmos ORHEIANU. Gheorghe Melinescu. Marino. Bianca Balotă. Virgil Maiorescu. Constantin Galaction. Virgil Nottara. ANCUŢA vezi: Pamfil. Emil Codrescu. Mircea Eminescu. Ioan Ionescu. PETRE vezi: Chihaia. Haralamb OSMAN. Dumitru Zaciu.OPREA. Mihai PÂRVU. VLAD ANDREI vezi: Cândea. ALAIN vezi: Omescu. PAPAHAGI. Nicolae Grigurcu. RODICA vezi: Tănase. Gala Georgescu. Ion Arghezi. Liviu Handoca.

Mariana Borbély. Géza Reményik. Călin POMOGÁTS. Liviu Manea. Dumitru Chira. Bianca Blandiana. Mircea PERIAN. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. DORU vezi: Muthu. G. Daniel Teoc. LUCA vezi: Eliade. Paul Petrescu. ALEXANDRU vezi: Boeriu. DORIN vezi: Dumitraşcu. Remus Hapa. Mihai Motoc. Mircea 529 530 . Aurel POENAR. Dan PLOAE-HANGANU. Simona-Grazia Eminescu. HOREA vezi: Pantea. Mihai PLOPEANU. Simona Rău. Radu Stănescu. Anton Ianculescu. Gheorghe PIPPIDI. Daniel Dima. Maria Lucia Horvath. ALEXANDRU vezi: Gurău. Nicolae Pocovnicu. Apostol Marino. ANDREI vezi: Eliade. vezi: Arghezi. IRINA vezi: Albu. Ana Bojan. Luminiţa Vlasie. Sultana Diaconescu. Mircea Noica. Daniel Ştefan PETEAN. Simona-Grazia Glodeanu. Aurora Craia. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu. Sándor POP. Horia Alexandru Pantea. Carmen Goanţă. Ioan Es. Monica Popescu. Ştefan Bulat. BÉLA vezi: Páskándi. Mircea PIRU. Aurel PODOABĂ. Dumitru Cetea. VIRGIL vezi: Căbuţi. Aurel Ursa. Mihai PIENESCU. Marcel Muthu. Irina POP. MARIANA vezi: Eminescu. Mircea PETRIC. Adrian Urs. Alexandru Pillat. Mioara Horvath. Marin Stanca. Aurel Rebreanu. Petru Cerna. GARBIEL vezi: Papahagi. Liviu Sorescu. Nichita Suciu. Florenţa Balotă. MIRCEA vezi: Buteanu. Virgil Cârdu. Mircea Goma. LIVIU vezi: Eliade. Tudor PINTESCU. Viorel PERŞA. Liviu POP. Ilie Corbu. Dimitrie Minulescu. Sergiu Maliţa. PLOSCARU. Laurenţiu Moşoiu. ELISABETA vezi: Nechit. IOAN AUREL vezi: Muthu. Adrian PIŢU. Ioan Damian. Ioana Dima. Doina Chioaru. Ştefan Grapini. Ion Mureşan. Emil Cornu. Virgil Philippide. Dinu Ioanicescu. Minerva Christi. Anton Mihăileanu. DAN vezi: Eminescu. Călin PETRESCU. GHEORGHE vezi: Anghel. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. Mihai Firan. Aura Ciocârlie. Livius Cioran. Mihai Pop. Sorin Haţegan. Viorel Mureşeanu. Mihaela Vlasie. Flavia Ţarină. Victor PETRAŞ. Ileana Mureşan. Norman Mălăncioiu. Eta Constantin. Leon-Iosif Grecu. Ion Mureşan.Zaciu. Mircea POP. Constantin Panait.

Iacob Sasu. Laurenţiu POPA. ION vezi: Baltag. Gellu Eminescu. VASILE vezi: Ierunca. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. Gellu Papahagi. DUMITRU RADU vezi: Ulici. Richard Roznoveanu. Mircea Martin. Mircea A. Liubiţa Roman. Christian W. Doru Raichici. Radu G. Victor Dunăreanu. Mircea POPOVICI. ROXANA vezi: Balotă. Nicolae POPA. I. Bianca Diaconu.M. George PUIU. Ovid S. Mihai Morar. SORIN vezi: Crohmălniceanu. POPOVICI. Mircea POP. vezi: Schenk. Florenţa Aretzu. Marian Ţeposu. Constanţa Eminescu. Traian Valjan. Ioan T. Mihai Goga. Radu G. Zeno Rebreanu. ŞTEFAN vezi: Arion. Bujor POPESCU. Lucian Ilana. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. Dumitru Radu POPA. Lucian Eminescu. Sorin RAŢIU. LUCIAN vezi: Titel. BOGDAN vezi: Drăgan. Ovidiu Motoc. MIRCEA vezi: Rebreanu. Ion Călinescu. Aurel Sălcudeanu. Constantin Petrescu. Zaciu. Mihai RACARU. Emil Dima. Alina RACHIERU. Gheorghe Nedelciu. ENACHE vezi: Corcheş. Petre POPESCU. Cassian Maria Trifan. Liviu Slavici. Zaciu. Mircea Ţeposu. Ioana Nedelcovici. Nicolae R. George Brezianu. IULIU vezi: Milescu. DANA vezi: Astaloş. Octavian Papilian. Daniel 531 532 . Ion Reschika. PUIU. Sorin POSTELNICU. Grişa Pamfil. Cezar Cordoş.POP. Paul Caragiale. Ioan Vighi. Ioan Ţuţea. Liviu POPOVICI. Mirela Zaciu. Mihai Ghiţulescu. Leonid Eliade. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. Goma. EVA vezi: Matiuţ. Victor Rebreanu. Sanda Dimov. Ion Luca Cubleşan. Lăcrimioara RAICU. TITU vezi: Astaloş. Victoria RĂCARU. RĂDULESCU. Virgil Lovinescu. POP. Ion Blaga. Barbu PREDA. Mircea Naum. ROXANA vezi: Doinaş. MARIAN vezi: Popescu. Simona-Grazia Dorian. Monica Titel. Dan POPA. Paul Dănilă. Liviu Spiridon. ADRIAN vezi: Balotă. George Cioran. Aurel Ursa. Iulia Stanca. George Celan. Dan Mărgineanu. Nicolae Banciu. Mihai Buzea. IULIA vezi: Boia. MIRCEA M. Călina Turcuş. vezi: Eminescu. Mircea POPESCU. Petre Ştef. Ştefan Augustin Gherghei. CATRINEL vezi: Albu. Paul Iova.

Anatol E. Ioan Petru Dragodan. Valentin Nicolae. Nae Istrati. Mihai ROŞCA. Petre Voinescu. Alexandru Simionescu. Mircea Macovei. Nicolae Miertoiu. Radu Peia. Tănase. AUREL vezi: Baconsky. Ion Petrescu. Radu Reichmann. Vasile Şerban. Emil Petrişor. Victor Costin. Ion Mavrodin. Alex. MĂDĂLIN vezi: Cioran. Irina Şişmanian. EUGEN vezi: Eminescu. Alice RĂDULESCU. Cezar Bănulescu. Petre Szekely. David Tănase. Calistrat Creangă. Cassian Maria Stan. ION vezi: Rebreanu. Adrian Sebastian. Sebastian Sever. Florin Patrichi. Geo Culianu. Nicolae Ţuţea. Mihai Foarţă. Dumitriu. Irina Ene-Zărneşti. ION vezi: Abăluţă. Mihail Stahl. Val Ghica. vezi: Bacovia. Radu Busuioc. Alina Şelaru. Robert Ştefănescu. Felix Mănucă. Dan Porumboiu. Victor Lungu. Oarcaşu. Mihai ROGOBETE. Marius Lovinescu. Ion Codrescu. Octavian Gr. Ion REGMAN. C. Naum. Ion Corcheş. Ioan T. Dan Bogdan Marica. C. ROGOJANU. Amelia Stoian. Ştefan Turcanu. George Braga. Arthur Regman. vezi: Eminescu. MAGDALENA vezi: Beligan. Radu ROTARU. Ioan Chira. Constantin Bărbulescu. TATIANA vezi: Got. Minerva Hanu. Mihai ROGOZANU. Maria Gheorghiu. Ara Alexandru Şuiu. Henriette Yvonne Steinhardt. Mariana Loghin. Aurelia ROŞIANU. Dumitru Ene ROŞIORU. Capşa. ION C. Cornel Smărăndache. NICOLAE vezi: 533 534 . Anamaria ROMAN. Mircea Horia Tacu. ION vezi: Alexandru. Petre RĂU.RĂDULESCU. Liviu ROTUND. Ioan Iacobaş. Ion Marino. Nicolae RĂDUŢĂ. Maria ROIBU. Dan Morar. Panait Maras. Doina Găbudean. Andrei Dumitru Ionescu. CORNEL vezi: Baltag. Liviu Chichere. Costel Stănescu. MIHAI vezi: Mirea. Florin Spiridon. Mircea ROSTIN. Viorel ROGOJAN. Dan Dunăreanu. Ovidiu Egli. Apostol ROGIN. Vasile Ţucu. Cezar Zărneşti. FLORIN vezi: Adam. Eugen Ionescu. M. Petru Eliade. Vasile Găbudean. SORIN vezi: Lăpuşan. Emil Deaconescu. Eugen Lupu. Jeni Bogza. Perşa. Dumitru Gavrilescu. ANDREIA vezi: Cărtărescu. Constantin ROŞIORU. Ştefan Gurău. Valentin E. Zegreanu. Gellu Negoiţescu. Mircea Eminescu. THEODOR vezi: Eminescu. IULIAN vezi: Acterian. MAGDA vezi: Stoica. Liviu Lungu. Mircea Ionescu. Ion Doman. Nicolae Stancu. A. Marcel A.

Mircea SAVIN. Radu G. W. Emil Mureşeanu. Eugen Marino. Ioan F. vezi: Bulgăr. SFÂRLEA. Liviu SĂVULESCU. Radu Rebreanu. Dafin Nistor. Nicolae SASU. Lucian Noica. Constantin SCARLAT. RADU vezi: Spiridon. Petre RUXĂNDOIU. Cornel Perian. Mihai SĂPLĂCAN. Ovid S. Matei. Mihai SCHUSTER. vezi: Mărgineanu. Mircea Ţepelea. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. Radu SĂLCUDEANU. Ovid S. Ion SIPOŞ. Mircea Gyr. NICOLAE vezi: Eliade. Gheorghe Săucan. GRIGORE vezi: Prelipceanu. Paul SCURTU. Ovidiu Crohmălniceanu. Gabriel Ţeposu. vezi: Blaga. ALEXANDRU vezi: Barbu. Cornel Dan. C. Mihail Tomuş. Ioana Eliade. Liviu SIMION. Ioan B. ION vezi: Benţea. George SALADE. Nicolae RUJA. NICOLETA vezi: Dragolea. AL. LUCIAN vezi: Chira. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Victor George. Ion Cotruş. Lucian Cordoş. Ioan SAV. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. MARIANA 535 536 . CARMEN vezi: Eminescu. Mihai SIMUŢ. Ovid S. FERNAND vezi: Eliade. Cezar Crohmălniceanu. Minerva Davideanu. Lucian Sălcudeanu. Dimov. Alexandru Zarifopol. TITUS vezi: Pandrea. Vasile Marcuş. Mircea RUSU. ROMULUS vezi: Zaciu. JENICA vezi: Rebreanu. Mircea Blaga. VALENTIN vezi: Rebreanu. Dinu SĂNDULESCU. Sanda Felea. Corneliu SILVESTRU. Simona-Grazia RUSAN. PAUL vezi: Ionescu. Mariana Ştefan. Adrian Pandrea. SCHWARTZ. Ioan Pal. Leonid SIMULESCU. Mircea Sebastian Alcalay. Ioan SILVESTRU. D. Petre Petrescu. Alexandru Lovinescu. Maria Parfene. Cassian Maria SCHENK. Miron Ţepelea. vezi: Eminescu. Ovid S. IOANA vezi: Bala. Nicolae Spiridon. Dima. RUSU. Mihai Motoc. Ion Cotuţiu. EUGEN vezi: Baltag. Mircea SCHWARTZ. Mihai SABĂU. Mihai Drăgan. Ioana Pop. GEO vezi: Blaga. Gina Sever. AL. Vinea. Liviu Sadoveanu. AUREL vezi: Alexandru. PAVEL vezi: Pop. Nicoleta Vigdor. Iordan Eminescu. Mircea Ivanciuc. VASILE vezi: Zaciu. Gheorghe Datcu. Ion Diaconescu.Eminescu. Cassian Maria SĂTMĂREAN.

Victor 537 538 . Ioan Cremene. DAN vezi: Eminescu. vezi: Eliade. Monica Marino. Mircea SPIRIDON. Adela Grigurcu. Zaharia SIRUNI. Mihai Goma. Mioara Damian. Sorin Sterom. Şerban STANCA. Vitalie Constantinescu. Petre Greceanu. Barbu Busuioc. Paulina Soare. Gheorghe Romanescu. VASILE vezi: Alui Gheorghe. Mihai Marin. Valentin Eliade. Gabriela Cristescu. Claudiu Şora. vezi: Eminescu. Adrian Drăgan. GABRIEL vezi: Stoenescu. Laurenţiu Uricariu. Doina STAN. Ştefan STĂNICĂ. DJ. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. MIRCEA vezi: Belity. Mihai Martinescu. Paula Roşca. ROXANA vezi: Grăsoiu. Marin Naghiu. Paul SORESCU. Ioan Foarţă. Nichita Stoiciu. Mihai Flora. George SORESCU. S. Ion D. Adrian STEPAN. Florenţa Almosnino. Şerban Gârbea. George Boeriu. Mariana Mincu. OCTAVIAN vezi: Albu. Buzea. IOAN vezi: Eminescu. Liviu Ioan Strochi. SOVIANY. Popa. MIHAI vezi: Bărbulescu. SPIRIDON. Traian T. Constanţa Buzura. Creţan. Valentin Iuga. Ştefan Lovinescu. Mircea STEPAN. CORINA vezi: Crânganu. Mirela Zeca-Buzura. Virgil SPIRIDON. Geo Eminescu. Gelu Zaharia. Ionel STĂNESCU. Iosif Pop. Diana Marin. Ioan Marinescu. Horia Gherghei. Pericle Teodoreanu. Dan Mircea Ciupureanu.vezi: Ciobanu. Valentin E. Nae Topârceanu. Daniela STANCIU. Ion Solacolu. Mircea Evu. Gabriela Naum. Gellu Nicolae. Ioan Es. N. Paul Omescu. Marta STEINHARDT. H. Ştefan SORESCU. Cristian Livescu. STELIAN vezi: Dinger. Ovidia Vizirescu. Liviu Ionescu. SORINA vezi: Sîrbu. Ionel Coşovei. Maria-Luiza Diaconescu. Nicolae Bocşa. Mariana Roznoveanu. Mircea Eminescu. MONICA vezi: Bănulescu. Magda Cipariu. Pan M. Angela Mocuţa. Ioana Dumitrescu. TATIANA vezi: Goma. Mariana Vlaşin. Augustin Cârneci. George Balotă. Lucian Ulici. Ioana Dolfi. Vladimir Dinescu. Florina SPALAS. Ruxandra Pop. Nora Manole. Mihai Livescu. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. Adrian Martin. Mihai SLAMA-CAZACU. DESPINA vezi: Rebreanu. Eminescu. Gheorghe Iacob. MARIN vezi: Bănulescu. MARINA vezi: Babu. Anamaria SORESCU. Liviu STANOMIR. Ion Stancu. Eta Brezianu. Emil Stănescu. Grişa Got.

Florin SURDU. ROBERT vezi: Ciocârlie. Laurenţiu STEROM.Ulici. Iosif Nedelciu. Ovid S. Cezar Petrescu. MIHAI vezi: Caragiale. Dan Philippide. Pan M. Ion STROESCU. Henriette Yvonne ŞERBAN. Ileana Micle. Vasile STOENESCU. VICTOR vezi: Eminescu. vezi: Zainea. Nicolae Rotaru. BOGDAN vezi: Caragiale. Gabriel Dinescu. ALEXANDRU vezi: Eminescu. Ovid S. Liviu Ciobanu. Ovid S. Mateiu SUCIU. Mircea Zaciu. TRAIAN vezi: Dimov. MILENA vezi: Căbuţi. Ioana Iuga. Mihail George. Z. Costache Ornea. Emil STOLOJAN. Ion Luca Cioculescu. vezi: Bădiliţă. Gheorghe ŞTEF. Mihai ŞORA. SUCEAVĂ. C. Gheorghe Groşan. Cristian Popescu. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. ION vezi: Stratan. Traian T. Bianca ŞIPEŢEAN. Veronica Modorcea. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Mircea STRATAN. Mihai ŞIPEŢEAN. Ştefan Grigoriu. MARIA vezi: Eminescu. Şerban Eminescu. NICOLAE vezi: Vizirescu. Eminescu. Mihai STOIAN. Olăreanu. Vitalie Cosaşu. Ioan Ianuş. Leonid Maliţa. Alexandru Popescu. Ioan Groşan. Mihai Iova. Mircea ŞTEFAN. Mihai STOLERU. ALEX. Petre Paul-Bădescu. Sebastian. SANDA vezi: Eliade. Mihail Stahl. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Nicoleta Simuţ. Adrian Mălăncioiu. Mircea Dumitrescu. Liviu ŞENCHEA. Petru Prelipceanu. LEO vezi: Crohmălniceanu. Radu Dimisianu. Ion Stanca. Cristian Blandiana. Florica STOICA. IRINA vezi: Marcovici. Petru E. LUCIAN vezi: Doncea. Marius Ieronim. Horia Alexandru ŞORA. Ion Sălcudeanu. Pandrea. Octavian ŞEREŞ. LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. CORNELIU vezi: Eminescu. Şelaru. Alexandru Grigurcu. Ana Breban. Geo Eminescu. Eminescu. Mircea ŞANDRU. Nicolae 539 540 . ŞERBAN. Mircea Oancea. Nora Marino. Grid Naghiu. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. VICTOR vezi: Coşovei. Livius ŞTEFĂNESCU. ALEX. Nicolae Capşa. Dima ŞTEFAN. Mihai STOICA. Cristian Tudor Popescu. ROBERT vezi: Doclin. GEORGE vezi: Eliade. Mihai Manu. Radu Steinhardt. GEO vezi: Crohmălniceanu. LUCIA vezi: Rebreanu. Ovid S. Mihai STOICIU. Mihai Gălăţanu. Mihai ŞERBAN.

Sanda Şerbănescu. Apostol Sterom. Laurenţiu Ungureanu. Mircea Marino. Veronica Rebreanu. Constantin TRANCU-IAŞI. GRIGORE vezi: Eminescu. VLADIMIR vezi: Ierunca. Eugen Şuşară. Petre Ulici. Crişu Doclin. Mihai Savu. CORNELIA vezi: Hotineanu. Liviu TAVITIAN. Stelian Ţuţea. Mihai Perpessicius TIMOFTE. TEODOR vezi: Eminescu. CONSTANTIN vezi: Goga. Adrian Spiridon. I. Octavian Eminescu. MARCEL vezi: Bodnaru. POMPILIU vezi: Zaciu. vezi: Eminescu. Cornel ŞTEFĂNESCU. Constantin Ţurlea. CĂLIN vezi: Caragiale. Pavel Tache. VICTOR vezi: Grigurcu. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. George Călin. Zaharia TIUTIU.Stolojan. Virgil TITIENI BOILĂ. Carmen Nisipeanu. Simona Ţoiu. Laurenţiu TRAIAN. Lucian Moroşanu. Mircea ŞTIR. Vasile TUPAN. vezi: Cioran. Liviu TOHĂNEANU. Gheorghe TALOŞ. Mihai Stoica. MIHAI vezi: Eminescu. Florenţa TUDURACHI. EUGENIA vezi: Albu. Adrian Platon. Mihai TUDOR-ANTON. CONSTANTIN vezi: Bacovia. Mihai TRANDAFIR. ION vezi: Eliade. Octavian TEODOR. CĂLIN vezi: Gheţie. Eminescu. Victor TRIFOI. Mircea TEODORESCU. DORIN vezi: Boldea. CORINA vezi: Marino. Adrian Eminescu. MARIA-ANA 541 542 . TEODOR vezi: Micle. Ovid S. SIMION vezi: Eminescu. Petre TIRON. GIZA vezi: Eliade. Mihai TĂBĂRAŞI. Iulian Eliade. Ovid S. George Firan. IERONIM vezi: Blaga. Vasile Ulici. Mihai TOPOLOG. Dora TIHAN. Eleonora ŞTEFĂNESCU. Mircea TELESCU. LIVIA vezi: Boilă. Ion Luca TEUTIŞAN. Emil Crohmălniceanu. TEUTEIŞAN. Mihai TĂTARU. Tudor Dumitru TERTULIAN. G. Constantin Gurău. Constantin TANCO. Mircea TAMBURLINI. ION vezi: Gurău. Monica TISMĂNEANU. ILIE vezi: Alexe. ŞERBAN vezi: Gurău. George TĂTĂRESCU. EUGENIA vezi: Rebreanu. DORU vezi: Dascălu. ADRIAN vezi: Fanache. Ion Pavel. ANA-STANCA vezi: Eminescu. N. Mihai TOLCEA.

Grigore Traian Stănescu. Mihail ŢION. Ioana Eminescu. Victor Ulmu. Stela Balotă. Florina UNGHEANU. FLORIN vezi: Eliade. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. Mihai Liiceanu. Vasile V. Cristian Ţepeneag. MARCEL vezi: Eliade. Laurenţiu ŢURCANU. Ion Luca Eminescu. Simona Nicoleta Manea. Cristian Pop. Alexandru Eliade. Valentin Teodorescu. Costache Oţoiu. Paul Ivanciuc. Mihai Spiridon. ADRIAN vezi: Alexandru. CĂTĂLIN vezi: Blaga. Gheorghe Mihai Boerescu. Dinu Foarţă. Alexandru Perşa. Gheorghe Titel. Nicolae Eminescu. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Alexandru ŢEPENEAG. Stela Doinaş. MARIUS vezi: Balotă. Alexandru Coşovei. FLOAREA vezi: Olăreanu. Ana Drăgan. Radu G. Marian Ecovoiu. DUMITRU vezi: Goma. Mihai Golia. ILEANA vezi: Urcan. URCAN. Covaci. Mircea ŢURCANU. Nichita Ulici. Ion Papahagi. Virgil Iuga. URIAN. Adrian Paleologu. Petre Stănescu. S. 543 544 . Gabriel Micle. Dumitru Uricaru. Mihai Flămând. Apostol UNGUREAN. Mihai UNGUREANU. Cezar Latiş. George L. Dana Eminescu. Radu G. Paul Titel. Claudia Ierunca. Nicolae Bârlea. Mircea Condeescu. Sorin ŢEPOSU. Virgil Poenaru. Vasile Grigore Lazăr. Ştefan Augustin Drăghici. Monica TUPAN. Dumitru ŢÎRLEA.vezi: Eminescu. Mihai Melinescu. Radu G. Paul ŢUŢUIANU. Cornel Ivănescu. Zeno Nimigeanu. VERONICA vezi: Marcu. Mircea Eminescu. TUDOREL vezi: Blandiana. M. Laurenţiu TURCUŞ. Paul Pituţ. Monica Olăreanu. vezi: Gurău. Nora Lovinescu. George Bebu. Sorin UNGUREANU. Eugen Zaharia. Nistru Ţigănuş. Olimpia Chira. Ileana URCAN. Marian Pavel. Alexandru Cristian Mircea. Lyana Gherguţ. Traian T. Lucian Caragiale. Saviana Taşcu. DOINA vezi: Eminescu. Emil Cărtărescu. Veronica Nicolau. Şerban Fundoianu. Mihai Martin. Ştefan Bănulescu. Costache ULICI. Ioana Ghiţulescu. Ion Ţarină. Mircea Sebastian. Minerva Coşereanu Vasilescu. Benjamin Galiş. Dan-Silviu Brumaru. vezi: Agopian. Mircea Ulici. Dumitriu. Bogdan Velea. Gabriela Micle. ŢINTAR. Ştefan Astaloş. Norman Mareş. CORNEL vezi: Cozea. Veronica Miron. Doru Mătrescu. Ovid. Sorin Goma. RADU G. Ştefan Eliade. Mircea Ţeposu. Dan Ţeposu. David Amariţei. Florin Miloş. Vasile Scorobete. Liana Crohmălniceanu. ION vezi: Mihail. ION vezi: Filip.

Doina URICARU. Ioana Dumitrescu. Sanda Eliade. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Mihai Munteanu. Ştefan VIGHI. Ileana Bocşa. Cristina Roznoveanu. Virgil Stan. EUGEN vezi: Ulici. GABRIELA vezi: Ivasiuc. Dumitru Ionescu. Mircea Prelipceanu. Ioan Nica. Ruxandra Christi. Gyöngyi VINŢELER. VINCZE. Viorel VANCI-PERAHIM. Aurelian Titu Eliade. I. M. Cornel Zaciu. Radu G. TEODOR vezi: Buzaşi. DIMITRIE vezi: Eminescu. M. VALERIU vezi: Linul. PETRU vezi: Caraman. Mihai VAKULOVSKI. Mircea VERESS. Mariana Mazilu-Crângaşu. DOINA vezi: Uricariu. LUCIAN vezi: Ţeposu. HORIA vezi: Zaciu. Mariana Mihăieş. Florin Ţepeneag. Dumitru Purdescu. Nicolae Stănchescu. Iosif Eminescu. Mihai Titel. Cristiana-Maria Rhea. MIHAELA vezi: Agopian. MIHAI vezi: Galaicu-Păun. ALEXANDRU vezi: Moldovan. George Boerescu. Gabriela VASILE. Alexandru Lovinescu. Mihai Grigore. Ungureanu. Dan-Silviu Cesereanu. Mircea Eminescu. Iosif Negară. DÁNIEL vezi: Székely. Laurian Stratan. Emilian Marin. ALEXANDRU 545 546 . Marcel Ion Ghiviriga. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán. GEO vezi: Andru. János VIDAM. Mihai URICARIU. Petru Eminescu. Adrian Horea. Ioan Mirea. ION vezi: Cioran. Ioan URSU. Eminescu. ILEANA vezi: V. Vasile Bălan. Petru Comnea. Mihai URSACHI. Eugen Slavici. Mihai VĂDAN. Ion Hurubă. Dumitru Verdeş. Radu G. Gheorghe VIŞAN. Ion Nicolcioiu. ION vezi: Zaciu. Sorin Dan. VATAMANIUC. Radu Sergiu Sineşti. vezi: Călinescu. Aura Cimpoeşu. Ioana Bâja. Mircea Eminescu. Victoria Comoroşan. Nicolae Ţeposu. Mircea URSACHE. Mihai VLAD. Mihai Fandarac.Eminescu. Mircea URSU. Ioan VAKULOVSKI. Gherasim VARTIC. Nicolae Sorin. George Eliade. Ion Şlapac. Paul VASILIU. Mirela Ruba. Viorel Naghiu. ONUFRIE vezi: Mihăilă. Mihai URSACHE. Vasile Dinulescu. MAGDA vezi: Eminescu. Radu G. Ion Danciu. Ecaterina Neşu. Laurenţiu URSA. Emil VARVARI. Ştefan Cordoş. MARINA vezi: Luca. Mircea Padina. Ovidiu Vinicius. CRISTINA vezi: Eminescu. Sorin Ţeposu.

Dumitru Radu Preda. HORIA vezi: Ulici. Viorel Căprariu. ADRIAN vezi: Eminescu. RĂZVAN vezi: Aderca. Ioan Romeo Sadoveanu. RADU vezi: Alexandrescu. Mihai 547 548 . Lidia Mihuleac. MIHAI vezi: Eminescu. Valeriu Fundoianu. Hortensia Popescu. Mihai VULTURESCU. Ioan Săraru. Veronica ZECA-BUZURA. Sorin Andru. Ştefan Bârna. Dinu VLAH. Alexandru Stanca. Ion Scarlat. Mircea Pandrea. Gheorghe Lazu. Ioan ZAHARIA. Benjamin Galaicu-Păun. Mihail Sebastian. CHRISTINA vezi: Eminescu. Petre Papadat-Bengescu. Costache ZAMFIR. Lidia ZILIERU. Valeriu Flora. Mihai Micle. Emilian Glodeanu. Felix Barbu. Gelu ZAMFIR. Marin Rebreanu. Romul ZALIS. Nicolae Rachieru. NICU vezi: Eminescu. Alexandru Pandrea. Cristea. Vasile Boz. Adrian Dinu Soviany. LUMINIŢA vezi: Munteanu. Felicia Mihăescu. Horia-Roman Pleşu. MIRCEA vezi: Alexandru. Vladimir Ţepeneag. Corin Tache. Edit ZUBAŞCU. Ilie Draghincescu. GEORGE vezi: Baias. ANDREA vezi: Gergely. ZARE. Ion Iancu Vlaşin. Paleologu. Constantin Biberi. Doina Zaciu. SILVESTRU vezi: Eminescu. Liviu Reichmann. Andrei ZACIU. Grigore WEBER.vezi: Cornea. Lucian Constantin. Eugen Prelipceanu. Romul Muthu. Ioan VOINESCU. Mihai ZANCA. MARIUS vezi: Braga. Alexandru Cipariu. RENATE vezi: Dinescu. Mihai Filimon. Vlaicu Beldie. Nisipeanu. Mircea Zarifopol. Liviu Ioan Ţepelea. Mircea Liiceanu. Petre Pelin. C. Simona VOINESCU. Dinu VRABIE. Emil Ţeposu. Ion Lazu. Dan Mircea Coşovei. MARCELA vezi: Olăreanu. Ion Camilar. Laurenţiu ZSIGMOND. DANIELA vezi: Handabura. PETRA vezi: Lungu. HENRI vezi: Bănulescu. Rodica Eminescu. Dumitru Vale. Gib I. Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. ANDREI vezi: Cioran. Mihai VOINEA. Octavian Stoiciu. Radu G. Cătălin Munteanu. Eusebiu Mihali. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. Streinu. Alexandru VOICA. Dan Strătescu. Sebastian Roşiianu. Ion V. Mihai VONCU. Mihail Sever. ION vezi: Eminescu. Gabriel Patapievici. Traian T.

1543. 2807 CAIETE CRITICE 123. 1945. 2024. 153. 2402. 270. 2568. 1272. 2304. 2883. 605. 1705. 364. 689. 2728. 253. 1228. 1807. 2675. 84. 539. 2920. 80. 3183. 1199. 1504. 349. 966. 2240. 1596. 936. 1732. 280. 249. 563. 668. 3277. 25. 3229. 3220. 1654. 2009. 1583. 2752. 779. 1852. 2148. 721. 2946. 485. 195. 492. 561. 2212. 2123. 2377. 3093 CALENDE 17. 231. 971. 315. 1562. 129. 562. 763. 1955. 2480. 2151. 2831. 1775. 790. 1248. 1006. 2065. 663. 1613. 1982. 2259. 314. 3189. 2121. 1296. 1747. 2697. 2558. 654. 781. 413. 177. 1280. 1333. 857. 2497. 2221. 392. 520. 2518. 3244. 1923. 1227. 2297. 2953. 2295. 1489. 2360. 2739. 1069. 255. 3316. 1506. 2764.INDICE DE REVISTE 22 291. 212. 318. 743. 931. 2941. 2350. 2474. 2175. 2091. 2683. 1631. 1868. 1331. 2319. 952. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 1230. 1332. 251. 1334. 2864. 2670. 2569. 305. 895. 2192. 1527. 651. 925. 323. 1794. 2969. 503. 1919. 1622. 2481. 3148. 250. 1493. 1210. 3263. 122. 1156. 1924. 2404. 2183. 1735. 2776. 3032. 414. 548. 906. 1155. 1516. 578. 2984. 1920. 3097. 2606. 1106. 2249. 599. 2003. 481. 710. 135. 569. 3261. 773. 1212. 1335. 276. 873. 610. 1276. 126. 1223. 1339. 1187. 1500. 587. 1587. 687. 1786. 3247. 1175. 2535. 316. 1278. 218. 1162. 1122. 684. 235. 1922. 1673. 2413. 2070. 2191. 1518. 1273. 2014. 1298. 2451. 2133. 1754. 427. 1738. 2027. 519. 411. 59. 1194. 641. 2333. 1496. 2703. 1630. 1299. 622. 2401. 2094. 1650. 2230. 1015. 491. 3236. 2482. 184. 179. 1753. 2472. 2938. 2948. 2308. 2609. 2743. 1094. 864. 3185. 640. 1201. 2228. 1781. 3248. 55. 2045. 3079. 1277. 1921. 3141. 1057. 1810. 30. 3266 CONTEMPORANUL 16. 3193. 2092. 233. 2469. 2674. 3178. 2276. 716. 1274. 1911. 2035. 1202. 2686. 58. 306. 1517. 2184. 2403. 549 550 . 1989. 2031. 2757. 2668. 658. 1585. 247. 2990. 2550. 1173. 2309. 1289. 1513. 382. 1498. 2585. 422. 2934. 326. 2863. 2968. 2225. 1987. 2540. 3025. 2878. 287. 2152. 378. 274. 788. 386. 1171. 1646. 1985. 2685. 2709. 2355. 547. 2400. 1640. 431. 2707. 1291. 2320. 1598. 2858. 396. 108. 3139. 1271. 2160. 938. 660. 2973. 3022 APOSTROF 137. 540. 2534. 2128. 2327. 2261. 1172. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 1941. 282. 2029. 1850. 2510. 908. 2085. 1011. 1611. 142. 1566. 889. 44. 851. 170. 180. 2475. 2940. 1016. 246. 606. 2679. 2202. 2154. 2754. 3321 CUVÎNTUL 15. 2082. 568. 2055. 991. 988. 3175. 317. 2577. 3268. 451. 1992. 240. 959. 3099. 2806. 575. 2805. 1308. 1795. 2907. 871. 2991. 958. 1166. 2479. 2011. 1668. 2037. 652. 2294. 1759. 2819. 838. 2369. 2735. 1512. 176. 1796. 2536. 1519. 878. 2102. 3063. 2344. 653. 2618. 1649. 923. 1789. 1803. 2296. 1851. 347. 642. 638. 2107. 3142. 2758. 901. 385. 2460. 612. 1799. 369. 1275. 1290. 1782. 649. 1537. 2890. 325. 226. 627. 2019. 2282. 2093. 2216. 2891. 464. 2118. 2522. 2273. 183. 2266. 2286. 1751. 1249. 1483. 2033. 1151. 600. 2113. 3160. 2892. 2882. 2310. 2290. 412. 2449. 1007. 2983. 1660. 1170. 2275. 1318. 468. 1841. 644. 662. 3282 AXIOMA 219. 2058. 1620. 1777. 1137. 2751. 171. 294. 1641. 1593. 534. 165. 1250. 361. 2119. 2614. 1857. 434. 875. 1343. 60. 2147. 2030. 2810. 2861. 1752. 2970. 1174. 625. 3098. 2337. 2884. 598. 2811. 643. 188. 1281. 670. 2399. 909. 789. 890. 2865. 1783. 2866. 659. 302. 344. 756. 377. 3049. 2165. 2839. 502. 162. 293. 1524. 758. 618. 2284. 1200. 2100. 879. 3359 ARCA 56. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 1002. 2209. 1720. 2382.

2871. 1679. 1661. 3239 KORUNK 935. 869.2078. 466. 792. 1184. 2281. 1902. 2038. 1126. 1787. 85. 2491. 2738. 3017. 2127. 2013. 1118. 3286. 2952. 2708. 2964. 706. 955. 2827. 3091. 155. 1293. 3072. 1895. 2849. 3031. 583. 2949. 2872. 1532. 1929. 2516. 3002. 2838. 2869. 2299. 2696. 1185. 3168. 2288. 2442. 2075. 1806. 444. 1643. 365. 3201. 843. 2150. 1681. 1315. 461. 2361. 1704. 92. 529. 312. 2720. 576. 1928. 3211. 125. 2936. 2599. 2958. 1676. 1983. 1158. 769. 650. 1931. 2032. 1624. 2939. 752. 490. 839. 2957. 2575. 225. 372. 1179. 1292. 1022. 75. 3070. 1629. 1139. 898. 139. 2365. 3155. 2169. 1785. 669. 168. 1647. 1896. 1883. 1847. 2845. 2445. 2937. 740. 2493. 499. 1582. 2455. 3094. 982. 2598. 1722. 1821. 2727. 2601. 3012. 1238. 1894. 88. 3365 ECHINOX 406. 189. 2167. 1678. 2562. 2951. 311. 2052. 3243 FAMILIA 12. 1123. 3230 FORUM 2950. 628. 3149. 1336. 1927. 459. 295. 911. 1995. 1571. 1665. 1909. 933. 2698. 2876. 2511. 3084. 1487. 2348. 2368. 1131. 366. 1879. 106. 2380. 2416. 1766. 754. 3157. 174. 1305. 1258. 1893. 762. 1890. 1338. 862. 2539. 190. 2340. 2352. 590. 71. 1975. 2335. 2441. 462. 981. 1901. 1903. 2388. 1934. 2514. 2507. 939. 2219. 2603. 1990. 2817. 508. 3143. 3096. 1304. 289. 2802. 2922. 2269. 1880. 267. 1882. 2784. 1209. 2112. 374. 2427. 2195. 2108. 2047. 187. 2886. 1708. 2363. 739. 2454. 3119. 894. 2044. 693. 2986. 770. 3132. 376. 1207. 980. 1829. 2706. 753. 265. 1584. 1257. 2801. 897. 3131. 3048. 549. 2824. 1907. 887. 3357. 2164. 886. 469. 2366. 1213. 3005. 1306. 1961. 288. 2602. 3016. 321. 702. 3138. 2090. 1485. 1132. 1180. 2088. 345. 2387. 2780. 57. 940. 141. 1884. 3333. 3051. 405. 1297. 2087. 2781. 863. 1548. 941. 3047. 2222. 588. 718. 1749. 1279. 771. 1595. 2137. 2885. 1319. 2298. 2324. 2694. 1541. 2987. 3364 ORIZONT 2. 3164. 1672. 1163. 3152. 2492. 2879. 2828. 972. 2681. 2193. 1337. 1027. 415. 602. 3186. 2619. 2597. 3227. 1330. 1000. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 2246. 70. 2908. 1237. 1245. 3118. 1313. 423. 2559. 2010. 1733. 1680. 3137. 2223. 2910. 103. 1897. 2620. 105. 2325. 2099. 1657. 837. 1664. 1017. 900. 1529. 1891. 3087. 343. 2925. 1644. 4. 724. 220. 2571. 3356. 436. 648. 2557. 1892. 2823. 3159. 453. 1572. 2999. 186. 2171. 1243. 791. 2663. 1190. 577. 1610. 1528. 3090. 3009. 437. 2201. 292. 1575. 774. 2170. 2959. 1972. 283. 3086 HELIKON 166. 1307. 2914. 2570. 2830. 2079. 2672. 3021. 2800. 1067. 83. 2967. 786. 1609. 173. 2515. 2998. 1797. 1723. 3240. 2217. 1309. 2512. 2095. 3241. 1711. 2487. 2798. 3046. 3147. 2843. 1211. 580. 1820. 2747. 1317. 841. 1494. 3003 LÁTÓ 999. 1750. 111. 1252. 3296. 1872. 3170. 699. 2974. 2853. 484. 2050. 1149. 2358. 101. 2604. 623. 611. 3056. 1881. 2954. 697. 533. 1347. 2415. 1197. 870. 2220. 463. 1186. 1739. 1604. 500. 3262. 1827. 1507. 1580. 2608. 564. 3014. 102. 1314. 2929. 2414. 2778. 2283. 1039. 2687. 1616. 695. 666. 1545. 2508. 1973. 2921. 896. 430. 3215. 1581. 2572. 45. 290. 1208. 2347. 3095. 2213. 3059. 2509. 1998. 2617. 2367. 1246. 192. 1926. 712. 1349. 360. 2840. 1328. 2254. 1229. 1816. 646. 3187 EUPHORION 943. 1181. 1311. 52. 782. 566. 2833. 2386. 1028. 2285. 2136. 2689. 626. 1511. 2484. 1760. 1960. 2985. 1329. 138. 1677. 2043. 2357. 624. 2495. 1659. 134. 107. 3198. 2168. 1770. 1005. 3109. 91. 1910. 3045. 1755. 667. 997. 2257. 3269. 2596. 859. 1157. 501. 2129. 842. 54. 507. 301. 2874. 3196. 1169. 410. 3004. 1526. 2589. 1736. 61. 1220. 1523. 1254. 1712. 2328. 2255. 1023. 572. 2145. 2166. 749. 1818. 3033. 1875. 355. 1994. 1495. 1191. 2530. 2820. 866. 3154. 1161. 1327. 2600. 136. 1792. 2844. 3167. 2808. 703. 3158. 1918. 3140. 2992. 2975. 2563. 191. 284. 2084. 480. 2887. 634. 2419. 3006. 1728. 2775. 268. 1606. 1560. 1037. 962. 674. 1148. 2773. 1340. 883. 682. 1244. 281. 647. 877. 1294. 2993. 551 552 . 2809. 741. 465. 3306. 402. 1632. 1838. 175. 167. 2198. 324. 1072. 2815. 2194. 2826. 2153. 1594. 32. 620. 2868. 2695. 1628. 2456. 96. 1236. 2235. 1627. 2233. 2334. 2349.

884. 2928. 696. 2126. 2503. 1124. 2732. 1878. 3054. 1531. 2762. 2158. 1949. 777. 597. 1224. 1805. 845. 2854. 2725 553 554 . 2502. 609. 2782. 1885. 2450. 2506. 131. 2214. 872. 1150. 2573. 47. 1284. 26. 93. 1302. 1877. 737. 757. 2544. 65. 1772. 3171 POESIS 67. 1203. 1353. 1549. 2056. 2059. 357. 2155. 2982. 1574. 1159. 2280. 39. 3169. 637. 398. 1682. 3195. 1059. 1942. 3235. 2533. 286. 3197. 3188. 2433. 3212. 18. 1853. 992. 2857. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 2592. 2555. 252. 3222. 3362. 400. 2428. 3001. 3078. 1671. 2381. 657. 100. 1779. 860. 2406. 49. 1692. 535. 1591. 2588. 1599. 2790. 2176. 1120. 961. 2046. 1977. 3270. 914. 2103. STEAUA 14. 604. 1502. 1974. 476. 2461. 969 SUD EST 738. 840. 2749. 1225. 2177. 2730. 2837. 1914. 2054. 676. 1729. 3165. 2486. 2448. 1154. 489. 2979. 1351. PHILOLOGIA 483. 2726. 298. 3071. 1588. 2066. 3246. 2006. 1484. 95. 2927. 320. 1514. 1026. 1501. 2384. 1503. 1625. 3271. 3027. 1714. 3082. 2057. 1947. 2829. 3194. 964. 399. 3089. 2224. 849. 2452. 2354. 2473. 1182. 1183. 1943. 2343. 1776. 2077. 1234. 432. 73. 488. 1933. 1551. 1725. 2316. 2760. 987. 2305. 3367 2313. 2453. 944. 2104. 66. 1861 SYNTHESIS 1544. 3319. 1819. 407. 1592. 1737. 2842 TEATRUL AZI 74. 675. 3028. 630. 163. 110. 482. 2560. 1135. 656. 592. 1087. 409. 1825. 3133. 876. 109. 1768. 1324. 1322. 2797. 3010. 2008. 3203. 2822. 211. 3008. 2271. 1216. 72. 619. 1669. 615. 1010. 2053. 356. 384. 3156. 2336. 1600. 2447. 2678. 1944. 1215. 1656. 856. 3150. 2610. 1578. 2226. 2690. 395. 1925. 394. 1771. 243. 2277. 1205. 1239. 1021. 1283. 2251. 633. 2945. 3218. 2783. 2245. 2173. 2114. 2605. 97. 254. 2323. 1499. 723. 3234. 537. 579. 418. 172. 2889. 1515. 467. 2906. 2116. 2200. 479. 2913. 3204. 3166. 147. 621. 1932. 2239. 645. 2292. 1976. 1287. 27. 1014. 538. 601. 2083. 2312. 2977. 1282. 2519. 2120. 2926. 2564. 2459. 934. 2988. 3219. 1703. 3242. 2028. 1788. 2227. 3134. 1146. 1140. 297. 2004. 1690. 629. 603. 1492. 443. 1912. 2142. 2770. 1642. 363. 3153. 1663. 2303. 2007. 2322. 2774. 1081. 1103. 2947. 1286. 2332. 2049. 3129. 1784. 393. 215. 1491. 2338. 672. 704. 915. 237. 2263. 149. 2330. 2270. 435. 348. 1579. 2731. 2375. 2787. 397. 2106. 552. 3202. 475. 960. 2505. 1018. 574. 2125. 2409. 2443. 844. 285. 178. 1778. 2315. 2291. 2080. 440. 2287. 2722. 98. 3275. 1815. 151. 2504. 1740. 655. 486. 1019. 2538. 1800. 2218. 2621. 1024. 1619. 1240. 1080. 2071. 858. 1134. 2301. 1935. 2705. 1773. 154. 1300. 2546. 2067. 1165. 2041. 573. 169. 3172. 1601. 2841. 1003. 2919. 2821. 62. 1959. 3208. 2039. 368. 1839. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 2903. 2396. 2818. 307. 536. 1745. 2586. 2574. 2159. 2721. 1873. 714. 1916. 50. 2786. 1231. 1991. 2490. 279. 2935. 1043. 1125. 2772. 3302. 1743. 1303. 383. 1715. 3363. 1241. 750.2527. 1204. 2741. 2256. 1192. 787. 617. 181. 2272. 3083. 514. 1147. 2423. 2742. 3145. 3293. 1232. 1020. 778. 3192. 299. 2446. 185. 993. 1530. 2978. 2701. 2229. 1119. 1670. 1242. 296. 1547. 854. 2966. 1326. 3226. 2211. 3058. 1497. 2234. 3057. 3020. 1168. 3216. 217. 2859. 1121. 3245. 2587. 2444. 143. 2521. 692. 2098. 82. 3161. 2777. 442. 1716. 2149. 2847. 2172. 303. 3015. 1691. 2699. 1798. 2867. 1793. 2612. 1251. 1233. 3081. 487. 1915. 2431. 907. 924. 161. 511. 1153. 216. 2457. 2834. 2034. 150. 2353. 2816. 310. 1552. 2909. 3064. 2667. 1860. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 1840. 2976. 2321. 2528. 33. 460. 2862. 903. 2748. 1614. 1603. 2306. 1214. 1145. 1226. 850. 2397. 1674. 2669. 722. 1963. 234. 2262. 2089. 2567. 3162. 373. 1756. 1826. 1801. 1693. 2611. 104. 531. 2156. 3061. 99. 2682. 31. 847. 2364. 1662. 595. 1608. 932. 438. 3026. 565. 635. 3267. 1567. 1325. 3232. 2852. 1559.

2595. 1590. 2465. 2673. 1091. 1713. 76. 1032. 3300. 1741. 3345. 1685. 3249. 2408. 1176. 3117. 1222. 375. 3336. 1323. 1742. 2789. 1626. 1346. 2345. 41. 2012. 389. 2018. 2020. 2398. 2880. 1573. 524. 1666. 1653. 244. 2207. 2420. 985. 515. 1814. 3200. 2425. 416. 1178. 1040. 3105. 2302. 905. 2561. 3065. 1971. 2761. 2097. 2729. 1034. 1097. 1195. 902. 2737. 1312. 683. 2471. 3024. 2693. 232. 1063. 1812. 1099. 1813. 1138. 979. 2182. 1001. 1070. 1071. 2002. 1218. 1008. 2788. 545. 313. 690. 2061. 956. 3122. 2179. 3011. 3260. 707. 3106. 528. 3000. 2064. 1828. 433. 124. 1047. 1264. 1804. 2972. 2241. 3113. 3213. 2389. 2204. 2584. 1049. 359. 3146. 304. 3325. 780. 700. 388. 1104. 2418. 3301. 2566. 661. 3144. 2613. 1090. 1054. 1086. 391. 182. 709. 2124. 1962. 530. 977. 1939. 2289. 1832. 509. 2684. 387. 2556. 2501. 2911. 1940. 3311. 957. 3125. 1652. 965. 2719. 1177. 2545. 989. 2961. 140. 1867. 1100. 148. 2960. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 1997. 3351. 2341. 3349. 2796. 1683. 3278. 2157. 1266. 3299. 975. 1167. 450. 671. 874. 3290. 1093. 1129. 3101. 846. 2109. 2965. 3327. 1089. 3318. 594. 1505. 2531. 2924. 742. 582. 1259. 1052. 765. 1044. 1061. 1731. 1709. 1342. 1235. 1058. 1004. 3123. 1913. 1520. 1048. 3344. 2232. 715. 2664. 1060. 2803. 1064. 2339. 2759. 1164. 2426. 2115. 3341. 2799. 89. 3073. 2956. 3151.TOMIS 5. 1970. 152. 3075. 46. 1133. 3179. 1082. 1101. 2076. 891. 3314. 1719. 748. 2346. 3346. 1079. 681. 990. 1073. 865. 685. 1586. 2265. 194. 3055. 2855. 3328. 2180. 1189. 942. 904. 1270. 1688. 3121. 719. 2001. 1655. 3285. 2060. 2307. 2068. 1075. 2140. 2371. 319. 1938. 3281. 1046. 1684. 2785. 2258. 1142. 2206. 2877. 245. 526. 1320. 2464. 3019. 229. 3289. 2132. 2422. 3280. 2390. 2279. 2130. 1143. 2021. 1285. 3297. 2274. 272. 1687. 1686. 1876. 2850. 1348. 930. 1136. 983. 868. 1092. 2881. 164. 3209. 1859. 2231. 2753. 1689. 2146. 3326. 78. 2432. 2971. 1096. 913. 2532. 775. 2385. 639. 759. 2278. 2779. 1856. 2963. 1256. 3340. 664. 3292. 1188. 2318. 2421. 2565. 2410. 523. 2391. 3120. 1996. 452. 1295. 1748. 2923. 3352. 2902. 1811. 1267. 1623. 1196. 2174. 2197. 1078. 1056. 2362. 581. 1219. 1062. 2860. 3322. 2135. 3317. 266. 783. 1565. 1084. 1074. 3279. 2583. 1050. 2873. 3250 555 556 . 2063. 3288. 1098. 1076. 3180. 1042. 1563. 2373. 3199. 3007. 1316. 3308. 1539. 1564. 2314. 2846. 3050. 3315. 2412. 1956. 853. 2582. 403. 2912. 275. 1834. 1127. 3103. 2750. 3313. 2856. 717. 2372. 1717. 2040. 1536. 3116. 2393. 701. 1558. 3303. 2359. 2105. 2101. 2691. 1144. 522. 1831. 28. 3309. 2700. 1602. 2554. 127. 2036. 2374. 2888. 550. 1984. 1917. 1774. 517. 1262. 861. 1038. 1053. 1557. 2745. 238. 1981. 1648. 527. 8. 1247. 1301. 2300. 3104. 1261. 1077. 2069. 3304. 584. 1033. 239. 2331. 1268. 978. 1486. 1542. 3283. 3115. 785. 954. 1160. 3102. 691. 1141. 1066. 1206. 3307. 784. 3108. 1979. 1128. 3111. 3124. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 1930. 269. 2765. 2485. 1769. 3320. 1260. 3360 VATRA 1. 852. 3284. 2955. 2688. 1817. 2351. 3294. 3305. 2513. 2549. 711. 2517. 673. 3110. 1198. 855. 532. 2692. 1193. 1550. 2205. 1263. 1051. 1321. 417. 525. 3310. 1352. 2576. 478. 367. 1088. 2048. 1490. 346. 1255. 1310. 3347. 2395. 593. 3130. 2023. 2178. 1095. 1767. 2208. 2405. 755. 1707. 128. 1045. 3350. 3088. 912. 3312. 3174. 2832. 130. 570. 1152. 893. 3107. 390. 551. 1130. 1780. 720. 1858. 1607. 1710. 713. 2250. 1964. 3348. 300. 7. 271. 1830. 1948. 1345. 3329. 3114. 3355 TRIBUNA 441. 1862. 3264. 708. 546. 1269. 3069. 1065. 1217. 986. 2370. 3182. 1730. 1645. 3295. 1083. 1036. 1041. 1288. 1957. 725. 3291. 2478. 474. 3085. 2763. 2196. 885. 963. 1221. 571. 2851. 1341. 1525. 764. 3324. 984. 1521. 3173. 1540. 2962. 3287. 2989. 3074. 2676. 1265. 2680. 607. 3298. 1068. 541. 976. 2537. 3228. 589. 518. 1102. 1958. 1988. 1538. 2022. 2379. 1675. 3323. 3126. 1908. 1253. 953. 516. 1055. 1105. 3214. 2997. 1824. 1344. 48. 686. 322. 3112. 2293. 596. 1848. 3128. 1734. 1706.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful