P. 1
Referinte critice 2000

Referinte critice 2000

|Views: 2,663|Likes:
Published by morning_shower

More info:

Published by: morning_shower on Sep 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “Lucian Blaga” Cluj-Napoca

REFERINŢE CRITICE
ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ

2000

Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora

CLUJ-NAPOCA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 2010

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al B.C.U. “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca http://bcucluj.ro

NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII

Volumul “Referinţe critice. Istorie şi critică literară”, 1998, cuprinde informaţii bibliografice referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană, din România şi diaspora, înscriindu-se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966. Au fost prelucrate 52 periodice şi 208 monografii de autori şi culegeri de studii, precum şi comentarii critice care însoţesc volume de creaţie originală, editate în anul 1998 în România. În cadrul lucrării, referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele scriitorilor referenţiaţi, grupate în funcţie de sursa din care provin (periodic sau carte), iar în cadrul fiecărei grupe, în ordine alfabetică a autorilor de referinţe. Pentru a oferi posibilitatea accesului rapid la sursele primare, s-au semnalat şi cotele publicaţiilor prelucrate. Lucrarea este completată de indicele autorilor de referinţe, un indice de periodice şi listele complete ale documentelor prelucrate. Volumul de faţă constituie versiunea tiparită a bazei de date creată cu softul bibliografic ProCite5, care poate fi consultată online pe site-ul bibliotecii noastre, http://bcucluj.ro.

Redactor : Monica-Gabriela Culic Prelucrarea articolelor din periodicele în limba maghiară : Csucsuja-Nagy Aniko Tehnoredactare : Monica-Gabriela Culic Coperta : Tiberiu Trenea

III

LISTA PERIODICELOR BIBLIOGRAFIATE ŞI COTELE LOR

Korunk Látó Luceafărul

P 588; 247328 P 583 P 2180/11 453114 ; 453818 P III 1889 453699 491385 P III 114 453049 491178 BAM P 153 492302 453340 P II 52 P 3967; P II 2037 P III 1568 P III 142 453047

22 Apostrof Arca Argessis Astra Axioma Caiete critice Calende Cele trei Crişuri Contemporanul Curierul Românesc Cuvîntul Echinox Euphorion Familia Forum Helikon

P IV 2098 Orizont P III 1525 Poesis 900483 Revista de etnografie şi folclor 490212 Revue des etudes sud-est européennes P II 47; P II 40 România literară P II 1111 Steaua 492786 P II 46 279435 P 3831 P II 1002 P IV 2121 P III 128 900592 279290 489163 P 739 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia Sud Est Synthesis Teatrul, azi Tomis Tribuna Universul cărţii Vatra Viaţa Românească

IV

V

ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN În periodice: 1. Abăluţă, Constantin. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 25-35. 2. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Constantin Abaluţă, Cârtiţa lui Pessoa, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. 3. Bărbulescu, Simion. Spre o altfel de identitate lirică... [Constantin Abăluţă, Cârtiţa lui Pessoa: versuri, Constanţa : Ex Ponto, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000, p. 16. 4. Cioculescu, Barbu. Poezia română după proletcultism. [Constantin Abăluţă, Poezia română după proletcultism : generaţia anilor '60-'70 : (antologie comentată), vol. 1, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Luceafărul, nr. 41, 2000, p. 10. 5. Dunăreanu, Ovidiu. Constantin Abăluţă: "Marginalul şi neînsemnatul devin figuri emblematice ale noii mele poetici". [Interviu]. Tomis, 35, nr. 8, 2000, p. 3. 6. Grigurcu, Gheorghe. Formele inadaptării. [Constantin Abăluţă, Mic manual de tăcere, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 5. 7. I. B. Revelaţii. [Tertulian Langa, Revelaţii, Cluj-Napoca : Media Group, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 6. 8. Roşioru, Ion. Poezia română după prolecultism de Constantin Abăluţă. [Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 5, 14. În volume:

9. Grigurcu, Gheorghe. Antimodernistul Abăluţă. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 7-11. 10. Grigurcu, Gheorghe. Pateticul drum al furnicilor. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 12-17. 11. Grigurcu, Gheorghe. Spiritul şi lucrurile. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 18-25. ACTERIAN, HAIG În periodice: 12. Morariu, Mircea. Scrieri despre teatru de Haig Acterian. [Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 1998]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 131-132. ACTERIAN, JENI În volum: 13. Rădulescu, Iulian. Jeni Acterian: Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit. În: Iulian Rădulescu. Mărturisiri şi opţiuni. [Bucureşti : Humanitas, 1991]. Alexandria : Teleormanul Liber, 2000, p. 103-106. ADAM, IOAN În periodice: 14. Rogojan, Florin. Ioan Adam: "Inelele lui Saturn". [Ioan Adam, Inelele lui Saturn, Bucureşti : Albatros, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 59.

1

2

ADAMEK, DIANA AGOPIAN, ŞTEFAN În periodice: În volume: 15. Boldea, Iulian. Ochiul de linx. [Diana Adamek, Ochiul de linx, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997]. Cuvîntul, 6, nr. 3, 2000, p. 14. ADERCA, FELIX În periodice: 16. Voncu, Răzvan. O reeditare salutară. [F. Aderca, Revolte, Bucureşti : Hasefer, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 6-7. AFLOROAIEI, ŞTEFAN În periodice: 17. Leonid, Dragomir. Paradoxul Nae Ionescu. [Ştefan Afloroaiei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Iaşi : Polirom, 1997]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 7. AGÂRBICEANU, ION În periodice: 18. Ornea, Z. Vrerea destinului. [Ion Agârbiceanu, Faraonii şi alte povestiri din viaţa ţiganilor, Bucureşti : Minerva, 2000]. România literară, 33, nr. 48, 2000, p. 9. În volum: 19. Popa, Mircea. Ion Agârbiceanu - militantul naţional şi social. În: Mircea Popa. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2000, p. 55-64. ALBOIU, MARIA În periodice: 20. Holban, Ioan. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Ioan Holban, Profiluri epice contemporane, Bucureşti : Cartea Românească, 1987, p. 374384]. Braşov : Aula, 2000, p. 68-69. 21. Muşat, Carmen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice, Ed. Paralela 45, 1998, p. 136-142]. Braşov : Aula, 2000, p. 66-68. 22. Negrici, Eugen. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Eugen Negrici, Prefaţa la ediţia a II-a a romanului Tache de catifea]. Braşov : Aula, 2000, p. 74-76. 23. Ţeposu, Radu G. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, p. 134-135]. Braşov : Aula, 2000, p. 72-73. 24. Ursa, Mihaela. Dosar de receptare critică. În: Ruxandra Ivăncescu. Ştefan Agopian. Monografie, antologie comentată, receptare critică. [Fragment din: Mihaela Ursa, Optzecismul şi promisiunile postmodernismului, Ed. Paralela 45, 1999. p. 105-111]. Braşov : Aula, 2000, p. 69-72.

3

4

2000. 1. 5. Poezie română contemporană. 2000. p. 10. 2000. Casa din capătul cerului. p. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Austru. Florenţa Albu: "Începe alchimia Pământului/Mirabila descompunere". Catrinel. 10. p. Soviany. [Florenţa Albu. nr. Austru. 2-3. Emil. Poezie românească. Universul cărţii. 54-60. 5 6 . Alexandrescu. 2000. Steaua.25. Tomis. Bucureşti : Cartea Românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 28. 35. nr. 5. 33. nr. 10. 6. Vol. Gheorghe. p. [Florenţa Albu. Geo.Călătorul diplomat. p. 2000. Constanţa. Literatura română în analize şi sinteze. 36. 2000 . Poezie română contemporană. 51. 1. Vol. 1. 2000. Filimon. 31. Iaşi : Timpul. p. p. 47-53. p. România literară. Piaţa norilor. 122-135. 30. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. Între Scylla şi Caribda vieţii noastre. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. VASILE În periodice: 39. Jurnalul unei poete. 2000. ALECSANDRI. 12. 37. 36. 2000. Luceafărul. 33. Piteşti : calende. 1999]. Ţinutul de verdeaţă şi răcoare. În: Gheorghe Grigurcu. 33. Austru. 32. nr. 2000. 34. O dialectică a singurătăţii. Grigurcu. 1999]. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. 6. 1999]. 2000. 1. nr. Vol. Vasile Alecsandri. 10. Irina. 40-46. Filişanu. Grigurcu. Vol. 1. Florenţa. Efectul de seră. Octavian. 2000. 6. 130-131. nr. Eugenia. Lena. nr. Miscellanea. În volum: 40. 6. 1999]. 6. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Popa. Petraş. Poeta şi totalitarismul. Grigurcu. 12. ALBU. Milescu. 1999]. 2000. 33. 95. Gheorghe. Constant. RADU 29. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Declaraţie sub jurământ. Austru. Umbra arsă. 1999]. p. nr. România literară. În: Gheorghe Grigurcu. Jocuri şi măşti. 33. ALDULESCU. 6. Buzea. 2000. Austru. Tudor-Anton. p. Mariana. Poezie română contemporană. 7. 5-6. nr. [Florenţa Albu. 79-80. 35. [Florenţa Albu. [Radu Aldulescu. Grigurcu. Georgeta. Poezie română contemporană. În volume: În periodice: 38. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Contemporanul. Victoria. Călinescu. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Viaţa românească. 7. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Maria Alboiu. p. 27. 34-39. Contemporanul. 2000. Antonescu. p. România literară. p. FLORENŢA În periodice: 26. De-a fantasmele. 15. nr. Vasile Alecsandri . Gheorghe. Lazăr. nr. 6.

p. Alexandrescu. ALEXANDRU. GRIGORE În volume: În periodice: 46. 10. Marian. nr. 45. p. nr. ALEXANDRESCU. Zaciu. 2000. 12. [David Alexandru. SORIN În periodice: 44. 477-478. 2000. Romanul unui istoric literar. Bucureşti : Univers. 38. Papahagi. Lăzărescu. 2000. 10. Aurel. 8. Ion. Emil. 43. [Recenzie de carte]. p. 17. 47. România literară. Privind înapoi. Luceafărul. In memoriam Ioan Alexandru. România literară. 2000. Sasu. 113-114. 7. p. Ţion. Iaşi : Timpul. nr. 51. Duhului meu. Grigore Alexandrescu . Căderea din baobab sau sinucigaşul din arborele genealogic. 113-114. 2000. Căderea din baobab sau Sinucigaşul din arborele genealogic. 20-21. Căderea din baobab. 51. 2000. 7 8 . p. Emil. Privind înapoi modernitatea. 4. 11. În: Emil Alexandrescu. 11. Tomis. 1999]. [Viorel Alecu. tendinţe. Crigarux. nr. Mircea. p. ALEXANDRU. 7. ***. Literatura română în analize şi sinteze. Floarea. 99. 35. Iaşi : Timpul. nr. La Cozia. Alexandrescu. nr. Datorii faţă de Ioan Alexandru. IOAN 42. Steaua. Momentul 1848 . DAVID În periodice: 48. Ultimii ani.Umbra lui Mircea. 6. 52. Ion. ALEXANDRESCU. 2. VIOREL În periodice: 41. nr. 49. modernitatea. 33. Piatra-Neamţ. 2000. [Sorin Alexandrescu. Piatra Neamţ : Crigarux. 2-3. 33. 1999]. Universul cărţii. 2000. Grigore Alexandrescu . O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. Iaşi : Timpul. Ioan Alexandru. Gheorghe. 50. Contemporanul. Roşianu. Adrian. [David Alexandru. Emil. Bucureşti : Univres. p. p. 1999].Clopotele. 4. Murgeanu. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Tomis. 47. Literatura română în analize şi sinteze.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 33. p. p. Radu. Ion. 2000. Voinescu.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. Glodeanu. coordonate şi realizări în poezia românească. p. Mihai. Luceafărul. 43. 35. 2000. 1999]. 2000.Satiră. În: Emil Alexandrescu. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Curierul românesc. nr. nr. 4. Deschiderile modernităţii. În: Emil Alexandrescu. Bacău : Corgal Press.ALECU. Alexandrescu. Momentul 1848 . În volum: 53. 2000. 23. [Sorin Alexandrescu. Ion Alexandru . p. Gheorghe. 2000. Orientări. 10. p. Buzaşi. Ioan Alexandru s-a mutat la clasici.

Ghinea. [Adrian Alui Gheorghe.75! Curierul românesc. 2000. Gheorghe. nr. În periodice: 54.11. 64-67. Structuri narative. 11. 2000. 2000. GEORGE În periodice: 55. 11. p. 61-63. Almosnino. 4-5-6. Eseu asupra colinei cu ulmi : poeme : (1969-1999). 2000. 57. 2000. România literară. GEORGE În periodice: 61. Radu F. 2000. [Adrian Alui Gheorghe. Traian. ADRIAN În periodice: 65. Gheorghe. Petru M. p. Gheorghe. p. 2000. Maria. 9 10 . 33. 8. România literară. 9. Poetul energiei vorbitoare. Bucureşti : Libra. p. RADU F. 12. Vol. 2000. 21. nr. 11. 1997]. SLAVCO În periodice: 58. 10. Gh. Un poet "nevăzut" de critică: G. p. nr. Eseu asupra colinei cu ulmi. [Lucian Alexiu. 2000. 2000. ALEXANDRU. 4. În: Gheorghe Grigurcu. ALMĂJAN. ALMOSNINO. p. Timişoara : Hestia. 64. Corăbii pe Bega. Nicoleta. p. 5. Ilie. nr. 2000. 1. Vol. nr. Ioan. Poezie română contemporană. 60. p. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Dan. Arca. [Interviu]. 2000. 8. nr. Soviany. p. nr. ALEXE. 66. Luceafărul. Gheorghe. 11. Octavian. ALUI GHEORGHE. În volume: 63. Treptele devenirii poetice. 44. Cristea. Flora. p. 204-206. Luceafărul. Botoşani : Axa. Marin. Haş. Grigurcu. 6. 42. p. LUCIAN În periodice: 56. Curierul românesc. 30. 33. 12. 2000. I. 1. nr. Lirism "de cameră". George Alexe . Poezia lui George Almosnino. 6. Supravieţuitorul şi alte poeme. 33. Nimicul lumii şi nimicul cuvintelor. 62. nr. p. nr. Poezia limbajului. Veteranii exilului şi ideea românească. Goliath. Curierul românesc. În: Gheorghe Grigurcu. 10. Grigurcu. Luceafărul. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. Alexandru: "Trecem printr-o criză teribilă în care se vede o lipsă de respect pentru tot ceea ce constituie valoare". 1999]. ALEXIU. Poezie română contemporană. Grigurcu. Mocuţa. Laiu. 59. [Lucian Alexiu. p. 2000]. 2000]. Curierul românesc. nr. 8. Mincu. Poetul Slavco Almăjan la 60 de ani. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 11. 12-13. Timişoara : Hestia.

Editura Florile Dalbe. 500-503.P. În: Emil Alexandrescu. Bartolomeu Valeriu Anania. 51. nr. Emil. Încă o provincie lirică. Poesis. 1999]. 1. Poezie română contemporană. 2000. p. [Valeriu Anania. Grăsoiu. 1997]. 12. Teatrul azi. 11. Meşterul Manole (teatru). AL-GEORGE. Bucureşti : Libra. 2000. 2. nr. nr. p. [Ştefan Amariţei. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Pe malul Aheronului. Poezie română contemporană. Steaua. Cartea profetului Isaia : versiune revizuită după Septuaginta. 1999. 72. În volum: 77. Mioriţa. Pe malul Aheronului. Iaşi : Timpul. 358-364. 2000. Boldea. SORIN În periodice: 78. SERGIU În periodice: 70. 2000. Arieşanu.Între două utopii. [Sorin Anca.S. 2000. Adrian Alui Gheorghe]. Iaşi : Cronica. p. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Mircea. Valeriu Anania. Adrian. nr. p. Cluj-Napoca : Editura Arhidiecezană. 2000. p. 25. 10. 1. p. Ţion. 1999]. p.67. Din şi prin câmpul poeziei. 51. Alexandrescu. Steaua. ANANIA. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 5-6. p. Mircea. Cluj-Napoca : Dacia. 8-9. p. Cartea profetului Ieremia : versiune revizuită după Septuaginta. Universul cărţii. 76. Miniaturi critice. În volume: 68. 2000. [Adrian Alui Gheorghe. [Ştefan Amariţei. Vatra. Oedip. Bucureşti : Anastasia. Iulian.S. 1999]. p. Bucureşti : Herald. 17. ANCA. 1999. [Sergiu Al-George. Atitudini. nr. Constantin. Vol. 99. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Victoria. Adrian Alui Gheorghe . [Valeriu Anania. 4. 2000. nr. "Mărturiile" I. 1999]. Pagini de jurnal si alte texte. Mioriţa. Gheorghe. 2000. 2000. Cubleşan. Cluj : Dacia. De dincolo de ape. Luceafărul. p. 43-44. 1999]. 59. 11 12 . Încă un pas. 516-517. Literatura română în analize şi sinteze. 2. Ghiţulescu.[Nicolae Sava. Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. Grigurcu. Valeriu Anania. 69. 10. Grigurcu. Iaşi : Cronica. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ion. Bucureşti : Unitext. p. Milescu. Rotonda plopilor aprinşi]. nr. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 5. ŞTEFAN În periodice: 71. Orizont. Vol. Bucureşti : Anastasia. Vasile. VALERIU În periodice: 73. Luceafărul. 14-15. Spiridon. [Valeriu Anania. Ieşirea din contur. 74. Târgu Mureş : Arhipelag. 1999]. 2-3. Iaşi : Junimea. Liviu. 2000. Goliath. Constantin. Zidirea de viu. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 60-61. 7. 8-9. AMARIŢEI. 1997. 2000. 2000. Cubleşan. nr. Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească. [Valeriu Anania. [Recenzie de carte]. Nicolae Ionel. 5-6. 75.

ANGELESCU. Şapte zile pe pământ. Luceafărul. nr. nr. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Radu Andriescu]. Un roman-cronică. 11. 6. 307-311. Corabie spre Magonia. Titus Andronic. 2000. Silviu Angelescu. ANDRONIC. 2000. p. Luceafărul. Mitul şi literatura. ANEGROAIE. Calpuzanii. [Bucureşti : Univers. Hiperbolă şi litotă. 1999]. 1. 34-37. Revista de etnografie şi folclor. 2000. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Arca. 1999]. Iaşi : Polirom. Radu. Voinescu. [Simona Nicoleta Lazăr. DIMITRIE În periodice: 13 14 . Vasile. p. p. 2000. Vol. 84. [Gabriel Andreescu. 44. Bucureşti : Semne. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Cronici literare. STELA În volum: 79. Mitică şi Hyperion. Laurenţiu. 2000. Bucureşti : Allfa. 1998.ANCHIDIN. GABRIEL În periodice: 80. Bucureşti : Humanitas. 2000. p. p. Ulici. p. TITUS În periodice: 82. Păsările cerului: [roman]. Maria Anegroaie 1955-1993. Stela Anchidin. VASILE În periodice: 83. 74. p. 36. 38. 11. Gustav Molnár. Oprea. Păsările cerrului. proză. Antoniu. 3. 45-46. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Martin. În: Laurenţiu Ulici. 4. 1. Problema transilvană. George L. Bucureşti : Allfa. ANDREESCU. 2000. Romane de ieri şi de azi. 88. Poezie. 362-363. 3-4. Anchetă Luceafărul. ANGHEL. Există o "problemă transilvană". 2000. nr. 16. 10. ANDRIESCU. Stilistul paselor sofronice. Gheorghe. nr. SILVIU În periodice: 87. 1. [Vasile Andru. 2000. Ioana. Radu.[Gabriela Creţan. Bucureşti : Amurg Sentimental. 92-96. Nimigeanu. nr. Geo. MARIA În volum: 86. p. Familia. Grigurcu. teatru. 45. Orgoliul liniei înguste. 1999]. 92-104. Poesis. Nicolae. ANDRU. Dănăilă. ***. [Silviu Angelescu. 148-149. Poezie română contemporană. [Vasile Andru. În: Radu Dănăilă. 1-2-3. nr. Contemporanul. Bucureşti : Du Style. 2000. p. 1999]. 1999]. RADU În volum: 81. 85. Purtătoare de metaforă prin lumea astrelor cereşti. Fruntelată. 1999].

Lugoj : Dacia Europa Nova. 12. Dialoguri postmoderne. Pe urmele taliei . ANGHELESCU. Ion Căliman. [Mihaela Anghelescu Irimia. Vatra. nr. ARDELEANU. Bucureşti : Cartea Românească. 1997. 2000. 12. Vol. Steaua. Luceafărul. 1999. tace. 1999. Oglinda fermecată]. ŞERBAN În periodice: 92. 9. Alexandrescu.. nr. Între tăcere şi tăcere. nr. Catrinel. nr. România literară. Simion. Dănăilă. 16. Agon: tensiunea fundamentală a riturilor de trecere.dramaturgul Constantin Ardeleanu. CRISTEIAN PETRE (PSEUDONIM CRISTEA PETRE) În periodice: 96. Deva : Emia. 2000. Cuvinte sărutate de îngeri. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Lazăr. ARGHEZI. [D. Fascinaţia dialogului. Holban. Arghezi. nr. Orizont. Cronici literare. Cântece de-ngălbenire.89. 2000. În: Emil Alexandrescu. PAUL În periodice: 95. Anghel sau literatura ca metafizică şi religie. 1998]. Bucureşti : Cronica. 51. Paulina Popa. Scrisori către fiii noştri : aforisme. România literară. p. În volum: 90. Bucureşti : Amurg Sentimental. Popa. Crăciun. Dimitrie Anghel . p. Orbi în Paradis : (scriere în mărime naturală sau camuflaj total de cuvinte). teatru. [Izsák Marta. MIHAELA În periodice: 91. Anghel. Audi. Bucureşti : Semne. 24. [Şerban Anghelescu. p. 1999]. 1. 2-3. p. Dana. Perian. 10-11. Literatura română în analize şi sinteze. Structuri. TUDOR 93. p. În: Radu Dănăilă. Iaşi : Timpul. 15 16 . 2000. 1999]. p. Simbolismul. nr. 1. Baruţu T. Poezie. 2000. 2000. Ioan. momente şi modele în cultura interbelică. ANTONESEI. proză.În grădină. 14. Radu. 33. p. Ultimul criterionist. 2000. 7. ANGHELESCU IRIMIA. nr. 143-145. Portretul scribului. 215240. [Liviu Antonesei. Luceafărul. CONSTANTIN În periodice: 97. Accente calendaristice. 236-237. ARETZU. Timişoara : Helicon. Nautilus. [Paul Aretzu. 4. Gheorghe. 2000. 6. LIVIU În periodice: În volum: 94. Arghezi. confesiuni. 98. Constanţa : Ex Ponto. Bărbulescu. 1999. 1999]. ARGEŞ. semne. Sacrul şi profanul. Semnificaţii majore ale poeziei minore. p. 2000. 78.. D. Steaua. Târgu-Mureş : Custos. vide. 15. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 51. Baruţu T. p. 33. nr. 21. 1999]. Câteva precizări. Lena. Emil.

2000. În: Emil Alexandrescu. Arghezi 120. Iaşi : Timpul. 2000. Luceafărul. Curierul românesc. p. p. 17. 549-550. Iaşi : Timpul. 33. 7. p. 40. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 17 18 . Iaşi : Timpul. 33. Emil. Proze. George. 114. 115. Necunoscutul Arghezi. 2000. 2000. 6. Luceafărul. Necunoscutul Arghezi. p. 1999]. Tudor Arghezi . 3. 12. Steaua. Iaşi : Timpul. 2000. 2000. În volume: 112. Tot necunoscutul Arghezi. p. Tudor Arghezi . Ioana. 2. 2000. p. Emil. 17. 11. [Tudor Arghezi. 2000. 7. 7. Pârvulescu. Luceafărul. Manu. Simona. Iaşi : Timpul. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul. 109. 51. 7. nr. Mihai Ralea. 2000.Morgenstimmung. 22. Pienescu. 117. Tudor Arghezi. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Alexandrescu. 111. În: Emil Alexandrescu. Manolescu. p. 102. Nicolae. nr. Emil. 1998]. Baruţu T. p. Alexandru. Z. În: Emil Alexandrescu. 116. 16. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. 106. 105. O întoarcere la pământ. p.De-abia plecaseşi. 362-363. p. Iaşi : Timpul. 365. p. Emil. Alexandrescu. 10-11. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. Murgeanu.Creion. 33. 24. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 99. Tudor Arghezi. Bucureşti : Vestala. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 110. 1998]. Necunoscutul Arghezi. Cioculescu. Emil. p. 365-366. p. "Ediţia critică a scrierilor lui Tudor Arghezi între bingo şi copyright". Scrieri. 363. 2000. 5-6. Arghezi.Nehotărâre. 17. 104. 356-359. 42. 1. 24-25. 47. nr. p. Emil.2000. 101. 26. Emil. vol. Manu. 119. În: Emil Alexandrescu. nr. 104108. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. Din publicistica lui Arghezi. nr. Luceafărul. 33. 9. 36. În: Emil Alexandrescu. nr. Inutile silogisme de morală practică. 21. Literatura română în analize şi sinteze. G. 100. Emil. [Pavel Ţugui. Tudor Arghezi . Alexandru. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iulius şi Novembrius.poet sau prozator. 8. 108. p. O aniversare. George. 2000. nr. Manu. România literară. p. 13. Emil. Ornea. În: Emil Alexandrescu.Flori de mucigai. 363-364. Tudor Arghezi . 118. p. Tudor Arghezi . Alexandrescu. Bucureşti : Minerva. Tudor Arghezi . nr. Luceafărul. Ion. Bucureşti : Vestala. 113. nr. În: Emil Alexandrescu. România literară. 2000. Emil. 2000. 103. George. p. [Pavel Ţugui. 2000. România literară. nr. Alexandrescu. România literară. Eminescu şi Arghezi (I). 11. Alexandrescu. 2000. 2000. nr. Eminescu şi Arghezi (III). nr. 2000. 107. 2000. 25. Alexandru. Emil. Familia.

2 vol. nr. O istorie a României în interviuri. p. 7. 11-12. 5. Contemporanul. vol. [George Arion. Tudor Arghezi . AVRAM. Marian. 2000. 11. Tomis. 2000. 5. 2000. În: Emil Alexandrescu. Angela. Pe muche de suriu.Iaşi : Timpul. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". p. În volume: 132. ARION. 68-71 . p. George Astaloş Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Vol. 11. 35. 123. [George Arion. Barbu. GEORGE 120. Bucureşti : Fundaţia Premiile Flacăra. Emil. 2000. Tudor Arghezi .. Raiul şobolanilor. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. [George Arion.Psalmul de taină. Alexandrescu. p. 1-2. Alexandrescu. Matinal. Exilul ca parodie a decalării. p. p. p. 1. 10. Retorice. 1. GEORGE În periodice: 122. [Gheorghe Truţă. nr. LAZĂR În periodice: 134. Milescu. Bucureşti : Tritonic. 179-181. 1999]. nr. În periodice: 127. Fundaţia "Premiile Flacăra-Romania". Barbu. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 95. Poezie românească. Davidescu. 2000. 109-111. George Astaloş. p. Poezie română contemporană. Vasile. 2000]. Dincolo de puşcărie. 367-371. 128. 126. Victoria. O lectură pentru o iarnă. 2000. 10. 1999]. ASTALOŞ. nr. Cioculescu. Ţion. 14. [George Astaloş. 124. Contemporanul. 10. 1999]. 129. 125. Victoria. 51. Poezia ca un talisman. 359-361. Baciu-Moise.[Interviu]. Mărturii la sfârşit de veac. Luceafărul. p. nr. Caiete critice. Puiu. 2000. 6. 17-25. 23. Iaşi : Timpul. [George Astaloş. Viaţa românească. 4. Iaşi : Timpul. 19 20 . p. Bucureşti. Curierul românesc. Mărturii pentru urmaşi. 12. 2-3. Titu. Gavriloaia. 1. nr. În: Gheorghe Grigurcu. Galaţi : Arionda. 10. Dana. 2000. p. O istorie a societăţii româneşti contemporane. 1999]. Pe muchie de şuriu]. 6. Sandrino. Ion. [George Astaloş. Milescu. p. nr. Ştefan. În: Emil Alexandrescu. 9. Bucureşti : Tritonic. nr. Emil. Gheorghe. 48. Bardan. Lirism neptunic. 10. 1999]. Bucureşti. 4. George Astaloş sau mecanica argoului. Universul cărţii. 2000. 133. Bucureşti. Grigurcu. libertatea şi-arată colţii. Steaua. Adrian. Literatura română în analize şi sinteze. O istorie a societăţii româneşti contemporane în interviuri. 2000. 121. 2000. p. 131. 48. 361-362. p. 2000. Popescu. nr. 2000. 130. [Lazăr Avram. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Universul cărţii. Despre agresiunea în cultură (I). [George Arion. Postelnicu. În: Angela BaciuMoise. Poezie românească. Petroşani : Panorama. Vol. 2000. 2000. 1999]. III.Bucureşti : Editura Fundaţiei "Premiile Flacăra România".Psalm. nr.

Baconsky. Universul cărţii. Emil. p. Spalas. Iaşi : Timpul. Adamek. 1999]. 2000]. 10. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. Ploieşti : Premier. Ioan. p. Bătăliile pierdute. 2000. Alţi prozatori contemporani. Orizont. Locuinţele lui A. 2000. Revers avers. Contemporanul. Moldovan. Timişoara : Amarcord. 2000. Cărţile colegilor noştri. Bucureşti : Cartea Românească. p. Literatura română în analize şi sinteze. 56. Steaua. 497-498.Echinoxul nebunilor. 5. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 12. 2000. 5. 1999]. Diana. [Ovidia Babu. 2000. Alexandrescu.Rădăcini albe. În periodice: 142. 7. nr. 10. 1999]. Baconsky . Apostrof. nr. 16. Iarăşi despre memorialistică. BABEŢI. O călătorie cu aero-planul peste muntele erodat. Arca. În volume: 138. ***. 10. ALEXANDRU În periodice: 139. Din amintirile unui secretar de redacţie: pagini de jurnal 1979-1989. 1999]. 11. Rău. 2000. Stup împietrit. nr. Iaşi : Timpul. Europeanul A. 12. 1998]. p. ANATOL E. 7. Revers Avers. Timişoara : Marineasa. p. Luceafărul. Alexandrescu. A. p. nr. nr. Mureşanu. În: Emil Alexandrescu. Timişoara : Augusta. IOAN În periodice: 135. 2000. Ioan Baba: o conştiinţă asediată. BABU. 1999]. BACIU. Poezia revoltei şi melancoliei. Timisoara : Augusta. 11. BACIU. În: Emil Alexandrescu. 36. Gheorghe. 1999]. 99.Biserica neagră. nr. 143. 51. p. OVIDIA În periodice: Baciu. 140. 14. 3. 28-29. E. 2000. [Alexandru Baciu. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Alţi prozatori contemporani. Familia. E. p. Bucureşti : Cartea Românească. 178-179. 18-19 . nr. Editura Cartea Românească. p. BABA. Luceafărul. p. nr. 145. Baconsky . 498-499. 2000. [Ioan Baba. [Adriana Babeţi. 4-5-6. 11. 1. p. Miruna. Liviu. Marin. 7-8. ADRIANA În periodice: 137. Mocuţa. BACONSKY. E. Familia. Emil. p. A. Grăsoiu. Salvarea prin cuvinte. nr. [Ioan Baba. 46. [Paul Eugen Baciu. E. 6. Marina. 2000. Mincu. nr. Baconsky. 21 22 . 136. Aurel. 3. PAUL EUGEN În periodice: 141. Cantemir. [Alexandru 144.

nr. Ispita binelui : eseuri despre urbanitatea credinţei. Luminiţa. 110-112. ION În periodice: 161.Seară tristă. George Bacovia . Marcel. 39-41. Dosarul Bacovia. Piteşti : Paralela 45. [Constantin Călin. TEODOR În periodice: 147. Bacău : Agora. 2000. [Radu Petrescu. 2000. Dosarul Bacovia. [Constantin Călin. 33. 12. Emil. 10-11. Iaşi : Timpul. I. Emil. p. Literatura română în analize şi sinteze. Bacău : Agora. nr. 1999]. 1999]. Dosarul Bacovia. Georgeta. 155. 33. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. Marcu. Pseudonimele lui Bacovia. Viaţa românească. Bacău : Agora. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. George Bacovia . p. 2000. 95. p. p. Emil. Emil. 2000. 33. La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. BACOVIA. Drăghici. Bacovia. O viaţă a lui Bacovia. 1999]. 160. Poesis. [Satu-Mare : Solstiţiu. 10. coordonate şi realizări în poezia românească. 30. nr. Gheorghe. p. 152. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 158. 159. 5. nr. Trandafir. În: Emil Alexandrescu. 1999]. Radu Petrescu despre G. Bacău : Agora. George. Literatura română în analize şi sinteze. Bacovia. Familia. [Teodor Baconsky. România literară. În: Emil Alexandrescu. p. 5.Note de primăvară.Lacustră. C. 11. Contemporanul. 2000. 2000. 5. nr. România literară. 1999]. În volume: 156. [Radu Petrescu. Alexandrescu. România literară. Dosarul Bacovia. Rogozanu. Bucureşti : Anastasia. Literatura română în analize şi sinteze. G. 318-319. 43. BACONSKY.Decembre. Marcian. 23 24 . Eseuri despre om şi epocă. p. "Iubitele" lui Bacovia. 2000. Vatra. p. 6. Bacovia (I). România literară. nr. Alexandrescu. Marcian. 1999]. În: Emil Alexandrescu.Fluxul memoriei. În: Emil Alexandrescu. nr. 2000]. Alexandrescu. p. nr. Erudiţie şi capacitate de evocare. Vulturescu. Un alt Bacovia. Alexandrescu. 1. vol. George Bacovia . tendinţe. Gheorghe. Iaşi : Timpul.Plumb. BAIAS. Piteşti : Paralela 45. Grigurcu. 2000. Constantin. 33. George Bacovia . acelaşi Radu Petrescu. [Radu Petrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 2000. p. G. 3. Marcel. Baconsky . 154. 2000. nr. Iaşi : Timpul. 315-316. 149. 2000. 317. 6. 151. p. 2000. p. Emil. 318. Grigurcu. Anatol E. 1999]. Bacovia. p. Piteşti : Paralela 45. 33. 11. nr. Urbanitatea credinţei. Radu Petrescu despre G. În: Emil Alexandrescu. 44. [Constantin Călin. 5. 320. Iaşi : Timpul. Orientări. 2000.146. Grigurcu. Ion Baias: "Tăcere regală". 161-163. 153. 157. GEORGE În periodice: 148. 479-480. Iaşi : Timpul. Doi poeţi sătmăreni: 2. George Bacovia . p. Alexandrescu. Bacovia (II). 20. G. 7. România literară. 150. 1999]. Alexandrescu. 2000. p.

Herta. Anchetă "Contemporanul": Cum. BAKI NICOARĂ. p. 51. Steaua. 10. éva. 25 26 . 2000. Dora. 2000. 4. Micul palat baroc. Micul palat baroc. Bertha. 2000. 16. Helikon. 2000. p. 7. 9. László: Múltbirtokosok jövő nélkül. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. BALLA. 45. 22. Contemporanul. 167. Ioana. Timişoara : Marineasa. În căutarea timpului ascuns. nr. Micul palat baroc. Roxana. Cioculescu.totuşi. [Ion Bala. 167-170. nr. LUCIA László. nr. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Lucia Baki Nicoară. [Bianca Balotă. Géza. Steaua. Visry. Timişoara : Excelsior. nr. ION BALOTĂ. 1999]. 2000]. p. Zsófia. Arca. p. 2-3. nr. Gabriela Melinescu]. 8. Balla. Bianca Balotă. poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. 171. Mărirea şi decăderea palatului baroc. 92. Végig nyomomban volt a halál. p. 6. 165. [Bianca Balotă. [Bianca Balotă. ZSÓFIA În periodice: 166. nr. [Király. Sabău. [Balogh. Ritualuri de scrib. 17-22. Luceafărul. BALAJ. 170. România literară. Le café du bouquiniste].8-9. Universul cărţii. Szőcs. Ion Pop. 2000. 11. p. 1999]. nr. nr. nr. Bucureşti : Universal Dalsi. András]. BALA. p. 172. Oglinda kilometrică. nr. Răcaru. ***. Brazii se frâng. p. BALOTĂ. 1999]. Béla. Gheorghe. Barbu. 2000. 2000. p. . Poezia. Breviar. Zoltán. [Veronica Balaj. Pavel. 5-6. p. nr. 2000]. Chris. Apostrof. Markó. 11. Bucur. NICOLAE 168. Cafeneaua anticarului. 18. Helikon. 5-6. 169. Dumitru Ţepeneag.. 197-198. 17-18. 1-3. 4-5-6. 14. [Veronica Balaj. dar nu se îndoiesc. Arca. Romulus. 5. 1999]. vol. 2000. 2000. Balogh László Múltbirtokosok jövő nélkül című könyvéről. 3. Locurile memoriei. LÁSZLÓ În periodice: În periodice: 162. Satu-Mare : Solstiţiu. Abside pentru crini. [Recenzie de carte]. Nicolae Balotă. VERONICA În periodice: 164. 2000. M. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. Petraş. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 10.. BIANCA În periodice: În periodice: 163. 33. Lazea Postelnicu. 1999]. 51. 4-5-6. Nedeea. 26-29. BALOGH. Dantelărie de cristal. p. Irina. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. 11.

Iniţierea în poezie. 189. 2000. Cordoş. Vămile timpului. Lupta cu absurdul]. 2000. Marius. Ştefan. Apostrof. nr. 11. Tupan. 26-29. 178. 38. 2000. 11. Profesorul meu. 2. Soviany. 186. 1. nr. Ulici. p. 111-116. nr. 6. 5. 2000. Contemporanul. 185. Despre maghiari. [Nicolae Balotă. 10. 2. Bucureşti : Du Style. 33. 6. nr. Sanda. Apostrof. p. 8-11. Schiţe pentru un autoportret (I). 3-4. Gabriela Melinescu].Nicolae Balotă (cu fotografii de familie). Mureşanu. Dan C. p. Tupan.omul universal". 2000. 2000. 4. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. 12-13. 33. Etic. 2. 2000. 179. p.În periodice: 173. 190. Marius. 177. 1. Tupan. Nicolae. 43. p. Luceafărul.. 10. Înfruntând absurdul. În: Laurenţiu Ulici. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 10. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Luceafărul. Balotă (IV). Nicolae Balotă este o carte. Luceafărul. Apostrof. Contemporanul. Adrian. nr. 1-2. p. 11. Christi. p. 10. p. Nicolae Balotă: "Cine poate să spună cu cugetul împăcat că este ales?". 4. Schiţe pentru un autoportret (II). Profesorul meu. Marius. nr. 1-2. 2000. Euphorion. 4. 2000. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. Mitică şi Hyperion. p. Aura. Bianca Balotă. p. 4. estetic. nr. În volum: 193. Nicolae Balotă. Dora. 7-19. 1999]. nr. nr. G. 2000. 1998]. Borbély. p. Soviany. Anchetă "Contemporanul": Cum. 182. Balotă. Tupan. Balotă (III). Cîrtiţa şi Hegel. patetic. nr. [Nicolae Balotă. ***. Luceafărul. 187. Bucureşti : Cartea Românească. Contemporanul. 2000. 5. p. Pavel. 27 28 . Laurenţiu. Luceafărul. 2000. Poesis. [Nicolae Balotă. Ion Pop. Caietul albastru. G.poet al iniţierii în poezie. Christi. poet al iniţierii în poezie]. Balotă. 2000]. Universul cărţii. nr. 176. nr. 2000. Luceafărul. Aura. nr. Războiul subteran. 174. Luceafărul. nr. 307308. 31. 175. Eminescu. p. Luceafărul. "Leonardo . 5. 4. Contemporanul. nr. 192. poet al iniţierii în poezie. 181. nr. nr. Eminescu. Eminescu . 11. Balotă (I). [Nicolae Balotă. [Nicolae Balotă. Miruna. Popescu. 184. p. Constandache. 7. 188. [Nicolae Balotă. 5. Pavel. Magister Nicolae Balotă. nr. 2000. România literară. 2000. 2. Manolescu. 11. Dumitru Ţepeneag. 2000. 180. 2000. 12-14. Tabel cronologic . nr. 2000. Cartea rodirilor. 183. p. Nicolae. Luceafărul. 191. 17-22. Caietul albastru : timp mort 1954-1955 : remember 1991-1998. [Interviu]. Profesorul meu. Octavian. p. 2000. p. Badea. 1-2. 7. 145-148. 10. cu naturaleţe. 5. p. 4. 7. 2000. Profesorul meu. Nicolae. Dora. 7. 1998]. 2 vol. România literară. p. p. 10. Marius. nr. Octavian. 4. Balotă (II).

vol. p. 202. Grigurcu. Gheorghe. p. 206. Vol. studiu introductiv la volumul antologic Ochii tăcerii. 1. Diaconu. [Poeţi contemporani. 2000. Diaconu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Cezar Baltag monografie. 29-32. receptare critică. Gheorghe. 7-77. 2000. p. 80. În volume: 196. 2000. A-C. p. 203. În: Gheorghe Grigurcu. receptare critică. Micu. În: Mircea A. nr. receptare critică. Braşov : Aula. Poezie română contemporană. 199. Mircea. 2000. 1984]. 2000. Diaconu. p. antologie comentată. 1. [Al. Braşov : Aula. Grigurcu. Martin. p. p. Un iniţiat al Poeziei: Cezar Baltag. În: Mircea A. p. Braşov : Aula. p. Cezar Baltag. 1986]. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. antologie comentată. receptare critică. 209. Cezar Baltag monografie. 80-81. Braşov : Aula. antologie comentată. Diaconu. 1987]. Grigurcu. receptare critică. antologie comentată. Grigurcu. Diaconu. poet al fervorilor abstracte. Marin. 208. 85-87. 95. 1. Diaconu. 204. În: Mircea A. 81-82. 198. Cistelecan. Contemporanul. p. M. Cezar Baltag monografie. Mircea A. 2000. antologie comentată. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Braşov : Aula. Eugen. Cezar Baltag. Gheorghe. Vol. 10. Pop. Braşov : Aula. 2000. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1972]. 2000. 2000. Cezar Baltag. În: Mircea A. [Mircea Martin. antologie comentată. Braşov : Aula. Vol. 2000. 1995]. Cezar Baltag. 2000. Mircea A. 93. un poet orfic. receptare critică . p. Alexandru. În: Gheorghe Grigurcu. [Eugen Simion. Viaţa românească. CEZAR În periodice: 194. receptare critică. 2000. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag monografie. p. [Cornel Regman. Simion. Braşov : Aula. Scriitori români de azi. Martin. Al doilea rond. 1996]. Cistelecan.BALTAG. Cezar Baltag. În: Mircea A. 82-83. În: Mircea A. 1978]. 6. Braşov : Aula. Aurel. Limbaje moderne în poezia românească de azi. Diaconu. Cezar Baltag monografie. Poezie română contemporană. Cezar Baltag. Poezie română contemporană. Niţescu. eseist. [Mircea Iorgulescu. p. Cornel. antologie comentată. Diaconu. Braşov : Aula. Cezar Baltag. Mincu. Mircea. Cezar Baltag monografie. Dumitru. Ion. 205. 84-88. receptare critică. antologie comentată. Poezie română contemporană. În căutarea unei poetici. 2000. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 78-83. Poezie română contemporană. [Dicţionarul scriitorilor români. Cezar Baltag in extremis. În: Mircea A. 89-92. Cezar Baltag monografie. Cezar Baltag. Vol. Cezar Baltag. Selecţie din selecţie. Grigurcu. 1976]. Un gînd pentru Cezar Baltag. 200. p. Diaconu. 83-85. 2000. [Dumitru Micu. În: Mircea A. [Poeţi contemporani. 1. În: Mircea A. 72-77. Metaforă şi ontologie. nr. 78-79. receptare critică. 2000. Cezar Baltag monografie. 210. 1967]. 79-80. Cezar Baltag. p. Iorgulescu. receptare critică. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 29 30 . Poezie şi livresc. 1. Cezar Baltag. 3. 79. 195. 12. 201. antologie comentată. Cezar Baltag monografie. antologie comentată. 2000. Regman. Cezar Baltag. 197. Vol. Diaconu. Cezar Baltag. p. Diaconu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 207.

"Sunt numai o verigă din marea îndoire.Din ceas. Curierul românesc. Groapa. 13. nr. Opere. 11. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. BARBU. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Alexandrescu.". Ion Barbu . Alexandru. 2000. România literară. Ana Bantoş: "Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană". Bucureşti : Univers Enciclopedic. nr. Alexandrescu. p. p. 51. Orizont. 2000. Ioanid. Ştefan.. BARBU. Eugen Barbu.. p. Aureliu. nr. 2000. nr. 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. 20. În: Emil Alexandrescu. În: Aureliu Goci. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 218. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 1. 224. 8. ANA În periodice: 212. Curierul românesc. Literatura română în analize şi sinteze. 2000]. 219. 2000. 2000. 2000. 33. Dan Barbilian în amintirile unui student. Axioma.Copacul. 2000. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Emil. 49-50. 2000.Ion Barbu. Goci. Steaua. 217. 2000. Solomon. Emil. 1999]. Alţi prozatori contemporani.BANCIU. Emil. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . 2. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Mihai Banciu. Alexandrescu. Barbiana. [Mihai Botez. 214. Popescu. 10. 2000]. 2000. BANTOŞ. Ion. 500-501. BARBU. p. p. În oglinzi paralele . Miron. Între parabola politică şi serialul erotic. În volume: 221. Emil. 33. p. vol. Eugen Barbu. În: Emil Alexandrescu. Ruja..Riga Crypto şi lapona Enigel. 12. 2000. 31.Însemnări despre Ion Barbu. 51. Mincu. 1998]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Luceafărul. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. 12. 22. 11. p. nr. 11. 1999]. Marin. Emil. p. p. 349-351. Ion Barbu . p. Ion Barbu . Alexandrescu. Ion Barbu . Florin. 4. nr. 1. Marcus. Adevărata dificultate . Ermetism şi virtuozitate. Iaşi : Timpul. 220. Literatura română în analize şi sinteze. p. ION În periodice: 215. MIHAI În periodice: 211. 261-278. p. EUGEN În volume: 213. Bilanţ al pierderilor. Iaşi : Timpul. 28. [Ion Barbu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 222. Adrian. OVIDIA 31 32 . 353. Romane şi romancieri în secolul XX. 26. nr. 223. Steaua. 1. 2-3.. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. România literară. 352-353. În: Emil Alexandrescu. Oprea. 216. Ion Barbu într-un document revelator. dedus.Ritmuri pentru nunţile necesare. Mihăilescu. 19. [Mihai Botez. Murgeanu. 346-349. 2000. [Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române.

JEAN În periodice: În periodice: 232. p. I.În periodice: 225. ADRIANA În volum: 228. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Voncu. 2000. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 7. 2000. Stup împietrit. BARIŢIU. Gheorghe. 2000. Răzvan. Angliai levél. 2000. nr. 2000. În: Aureliu Goci. Goci. 1. BARNA. 113-122. Simion. p. 2000. Poezie română contemporană. BASSARABESCU. Grigurcu. nr. 2000. VIOREL În periodice: 229. Jean Bart. Caiete critice. 7. 125-129. [Ovidia Barbu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Interviu]. Retragere şi expansiune. Altfelitatea prozei lui I. Gusturi şi scrieri. 16. p. 2000. p. p. Universul cărţii. nr. Faur. CRISTIAN În periodice: 33 34 . Vol. 10. [Jean Bart. Universul cărţii. Bassarabescu în contextul epocii. p. În: Gheorghe Grigurcu. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Editura Minerva . 226. Bărbulescu. Luceafărul. În volum: 230. Ioan Nistor. 16. Proză românească. Mureşanu. O importantă corespondenţă a preotului Ioan Munteanu (din Sarcău) cu George Bariţiu (decembrie 1849). 8-9. BĂDESCU. Aureliu. Editura Gramar. Schiţe marine din lumea porturilor]. Antonio. György. p. Gömöri. A. 93-99. 2000]. Hermeneutica naufragiului sau marginea şi centrul. Contemporanul. BĂDILIŢĂ. 2. 2000. Bucureşti : Libra. 10. Miruna. 7-9. MIKLÓS 227. Miruna. Bărbulescu. 2-3. Adriana Barna]. [Laura Bădescu. BÁNFFY. p. Bucureşti : Cartea Românească. 3. p. Satu Mare : Solstiţiu. A. 1999. Simion. Mureşanu. BART. Helikon. Flaşneta. Jurnal de bord. nr. LAURA În periodice: 233.succesul diversităţii. nr. 21-29. 6. 30. 3. 7. BARBU. Viorel Barbu : "Nu există un risc al ştiinţei". Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr.[Mircea Măluţ. GEORGE În periodice: În periodice: 231. Dorin Ploscaru. 10. Cele trei Crişuri. nr.

Bucureşti : Corrida. Victoria. Alexandrescu. Caiete critice. BĂICUŞ. Evoluţia dramaturgiei contemporane. 1998]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Cofan. 2000. p. Constantin. Ion Nica. Ferestre 98. p. IOANA În periodice: 241.o provocare permanentă. Bucur. 120-121. 4. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Nebănuitul Eminescu. O gândire provocatoare. Oneşti : Aristarc. 33. 9-15. BĂLAN. Ally. p. Arca. Cartea micilor erezii. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Boul şi viţeii. BĂLU. 5-6. frumoasa din lagăr. nr. Steaua. 1999]. Momentul 1848 . 2000. 4-5-6. Satu Mare : Solstiţiu. [Cristian Bădiliţă. BĂJENARU. 240. Geo. 19. 1998]. Între sublim şi tragic. Poezia nomenclaturii. Misterul Bach]. Prietenie & literatură. Iulian Băicuş. IULIAN În periodice: 236. [Ioana Bălan. Iaşi : Timpul. Cecilia Ştefănescu. Victor Nichifor. 2000. 4. Milescu. 82-84. România literară. 1. GEORGE În periodice: 238. nr. Universul cărţii. Nicolae Bălcescu . Doina Ioanid. [George Bălan. George Bălan. Tentaţia mizantropiei (Stromate). BĂLAN. Gheorghe. 2000]. Eminescu . 516. 5. ION În volum: 237. ION DODU În volum: 242. 7. Alex. [Cristian Bădiliţă. p. p. Miscelanea. nr. Vasile. Moartea citeşte poemul. NICOLAE În volum: 243. Caiete critice. Marius Ianuş. 32. 87. Iaşi : Timpul. Ion Băieşu. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 235. Bucureşti : Cerna. BĂLCESCU. Angelo Mitchievici. Iaşi : Polirom. Vol. 51. mon amour. GEORGE În periodice: 239. nr.Românii supt MihaiVoievod Viteazul. Grigurcu. 2000. 94-98. 2000.vis animi]. nr. [Mihai Eminescu. 10. Romulus. Cubleşan. 2000. 11. 2000.234. Emil. 1. România. BĂIEŞU. Ştefănescu.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. p. nr. În: Emil Alexandrescu. 1. ION 35 36 . Universul cărţii. Geniul eminescian . Mureşanu. p. În: Emil Alexandrescu. 10. Poezii. Emil. 1. 2000. Aluniţa. nr. Editura Florile Dalbe. [Ioana Vlaşin. Miruna. 1999]. p. p. BĂLAN. [George Băjenaru. Patimile după Ally sau cocktail-fiction.

2000. 30. Alţi prozatori contemporani. 2000. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. 7. 8-9. 2000. Henri. Mureşanu. p. Gheorghe. Horodincă. 10. Gabriel. 8. Republica federală Daniel Bănulescu. [Daniel Bănulescu.Cartea milionarului. În: Emil Alexandrescu. Dimisianu. Alţi prozatori contemporani. Portrete literare (1). [Dorli Blaga. 1-2. 14. Poezie română contemporană. p. 1-2. CONSTANTIN VIRGIL În periodice: 246. comentarii la Ştefan Bănulescu. Boerescu. 2000. p. Nicolae. 10. IV]. 255. 37 38 . [Daniel Bănulescu. Alexandrescu. 11. 5. 8-9. Nicolae. Memorii neconvenţionale. 8. Boldea. p. 10. 16. 11-12. Milescu. [Constantin Virgil Bănescu. 33. 248. Breban. Bucureşti : Allfa. 5. 2000. p. 10. 2000. 2000. 1999]. Ceafa lui Daniel Bănulescu. nr. Miruna. 256. Iaşi : Timpul. 2000]. 10. Bucureşti : Vinea. Ileana. 253. nr. femeia şi ocheada. nr. nr. Vol. Universul cărţii. Republica federală Daniel Bănulescu. Elegii la sfârşit de secol.Mistreţii erau blânzi. Cu limbă de viaţă şi de moarte. Alexandrescu. 2000. 11. Blaga supravegheat de securitate. Portrete literare (2). Cuvîntul. În: Gheorghe Grigurcu. Emil. 2000. 3-6. Buciu. nr. p. BĂNESCU. 2000. 33. vol. [Ion Bălu. Literatura română în analize şi sinteze. Editura Libra. Câinele. 2000. "Diversionist în sectorul ideologic". 2000]. 2000. 2000. nr. [Ştefan Bănulescu. Emil. 5. Cuvîntul. p. 17. 23. nr. Manolescu. Elegii la sfârşit de secol. 252. nr. p. 1. 16. Contemporanul. 254. România literară. 10. 258. Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu. 1999]. Viaţa lui Lucian Blaga. 10. În: Emil Alexandrescu. Dan-Silviu. Grigurcu. BĂNULESCU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Breban. nr. Cluj-Napoca : Apostrof. Iulian. Contemporanul. În volum: 249. Postmodernismul sau soluţia finală (XIII). Ce rămâne după dictare. Iaşi : Timpul.În periodice: 244. Marian Victor. 6. Mălăncioiu. 2000. 2000]. Iaşi : Timpul. 11. România literară. Zalis. nr. Dicomesianul. 1. 245. 14. 99-103. Bucureşti : Vinea. DANIEL În periodice: 247. Ion Bălu. Universul cărţii. 494-497. Apostrof. p. p. Nicolae. Contemporanul. p. BĂNULESCU. 6. Bucureşti : Allfa. Ştefan Bănulescu . p. 51-52. 1999]. Autoportrete de epocă. 2000. ŞTEFAN În periodice: 250. Contemporanul. nr. Georgeta. 33. Victoria. p. p. [Ştefan Bănulescu. Ştefan Bănulescu . nr. 251. În volume: 257. Poezie românească.

nr. [Marta Bărbulescu. 1999]. 16. 1985. Alergător de cursă lungă. Tomis. Nuvele şi povestiri. Marin. Marina. Aşergător de cursă lungă: poeme. antologie comentată. 493-494. NECULAI V. 84-86. Uşor cu pianul pe scări. Ştefan Bănulescu. receptare critică. p. Ştefan Bănulescu. Braşov : Aula. Băran. 1999]. 39 40 . antologie comentată. Bucureşti : Cartea Românească. Viaţa şi opiniile personajelor. Ştefan Bănulescu monografie. 4. Ştefan Bănulescu. Ţeposu. 16. C. Gheorghe. Ghilimescu. p. nr. 1983. 7.Neculai V. Sorescu. un film. [Radu Bărbulescu. 1-2-3. În: Monica Spiridon. Regman. Bucureşti : Allfa. 174-177]. 263. 3. 271. antologie comentată. MARTA În periodice: 268. RADU În periodice: 270. 42. receptare critică.. 259. Constanţa : Ex Ponto. p. [Cornel Regman. Braşov : Aula. receptare critică. p. receptare critică. p. antologie comentată. Poetul sfârşitului de secol şi altfel. [Nicolae Manolescu. B. Braşov : Aula. Bucureşti. nr. 82-84. [Georgeta Horodincă. p. 112-115]. p. Luceafărul. Georgeta. Mocuţa. Marin. p. În: Monica Spiridon. 1999]. 2000. 265. 262. antologie comentată. 78-79. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 88-89. Nicolae. nr. Ştefan Bănulescu. Ştefan Bănulescu. p. 269. Statu quo. BĂRBULESCU. p. Un jongler cu moi cerneluri. Bucureşti : Editura Eminescu. Stănică. Piteşti : Carminis. XI-XIII]. 3. Un erudit . Matală. Braşov : Aula. 2000. Ştefan Ion. 1999]. vol. Horodincă. Ţeposu. [Constantin Bărbulescu. 285-288]. [Marin Mincu. 35. Luceafărul. În: Monica Spiridon. 1978. 11-12. p. p. [Marta Bărbulescu.. Explorări în actualitatea imediată. [Marin Sorescu. În: Monica Spiridon. Ştefan Bănulescu monografie. Salvarea existenţială prin poezie. Universul cărţii. Radu G. 86-87. CONSTANTIN În periodice: 267. 2000. Manolescu. Ştefan Bănulescu monografie. Ştefan Bănulescu monografie. receptare critică. p. Simion. Ştefan Bănulescu. Constanţa : Ex Ponto. nr. 394-395]. Ştefan Bănulescu monografie. Ştefan Bănulescu monografie. Statu quo. Monica. BĂRBULESCU. 1969. Poemul ca statu quo. În periodice: 266. 2000. O zi şi jumătate. Luceafărul. 8. 2000. Arca lui Noe. 7-77. p. 2000. Braşov : Aula. 79-82. Braşov : Aula. 2000]. 2000. Braşov : Aula. În: Monica Spiridon. p. p. nr. Mincu. 261. Mihai. Critice. În: Monica Spiridon. receptare critică. [Radu Bărbulescu. BĂRAN. Ştefan Bănulescu monografie. O carte. 2000. 10. 260. 134-136]. Bărbulescu. 2000. 2000. p. Spiridon. Piteşti : Carminis.p. Bucureşti : Cartea Românească. 9. Dumitru. BĂRBULESCU. p. antologie comentată. antologie comentată. Un regat imaginar. 11. Arca. receptare critică. [Radu G. 264. 16. Cornel. 2000. 1983.

Toamna iubirii. poezie. nr. 175-179. 1998]. BÂRNA. Timişoara : Augusta. [Vlaicu Bârna. 276. Grăsoiu. 6. ILEANA În periodice: 273. p. Ceaiul de după execuţie. Simion. p. BELDEANU. Timişoara : Augusta. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Viaţa românească. Caiete critice. ION În periodice: 281. 282. Farmecul discret al amintirii. Ţion.. [Ion Beldeanu. Contemporanul. nr. GHEORGHE MIHAI În volum: 274. Roşioru. [Ileana Bâja. Vol. VLAICU În periodice: 275. 104-105. 7. Timişoara : Augusta. Cluj-Napoca : Limes. Henri. Între Capşa şi Corso. 280. [Ion Beldeanu.. Bucureşti : Du Style. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Tomis. 100.. MIRCEA 272. 1999]. Iluzii cu ieşire la viaţă.un ironic solitar confesiv. Gâtul păsării. 2-3. Ion Beldeanu . Statu quo. 1. p. Evocarea vitalităţii. Gheorghe. Grigurcu. Geo.. 3. 1999]. În: Laurenţiu Ulici. Vasile. p. nr. 2000. 1. În: Gheorghe Grigurcu. "Exerciţii de existenţă". Ceaiul de după execuţie: versuri. Rodica. OLIMPIA În periodice: În volume: 278. Bucureşti : Albatros. 1. 2000. 10. 1999]. Între Capşa şi Corso. În: Gheorghe Grigurcu. [Olimpia Bebu. p. Gheorghe. p. 1999]. 10. [Vlaicu Bârna. p. Bucureşti : Albatros. 2000. nr. [Recenzie de carte]. Steaua. p. 6. 40. 286-287. 5. 51. BEBU. Din nou despre memorialistică. nr. 2000. 1999]. Grigurcu. [Ion Beldeanu. Bărbulescu. 2-3. 283. nr. Mitică şi Hyperion. Risipitorul de amintiri. Dugneanu. Poezie. Zalis. 35. 95. 24-28. Poezie română contemporană. 1998]. 2000. 2000. Contemporanul. 10. Rachieru. 11. p. BÂJA. 41 42 . 1-2. 2000. 39. Liviu. 104-108. 1999]. Paul. 277. Mureşan. p. 2000. nr. 10. Bucureşti : Albatros. Constanţa : Ex Ponto. BÂRSILĂ. p. BÂRLEA. 18. (4). Luceafărul. p. 2000. [Radu Bărbulescu. Constanţa : Ex Ponto. 2000. 2000. 35. Adrian. Adrian Dinu. nr. Tomis. Statu quo. Între Capşa şi Corso. Gâtul păsării . Sburătorul poet. Contemporanul. Vol. 279. Ceaiul de după execuţie.2000. nr. Laurenţiu.mâna mea dreaptă. Ulici. 1998]. 109-111. 6. 2000. Ion. [Vlaicu Bârna.

Gheorghe. 1. Arcadia ca infern. 2000. George. 33. 3. 286. 1999]. [Constantin Beldie. 16. 24. 1999]. 2000. 2000]. 2000. Ion. 285. Babeţi. Încă o revelaţie (II). [Constantin Beldie. [Anamaria Beligan. Scrisori către Monalisa. 2000. 1998. p. 1-2-3. p. 22. 13. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). 1999]. Orizont. 11. Magdalena. Scrisori către Monalisa. Mihăieş. Memoriile lui Mihai Beniuc. 292. 1998]. nr. 1999. p. Mihăilescu. Încă un minut cu Monica Vitti. 290. Luceafărul. 287. nr. nr. [Constantin Beldie. Evadând în ficţiune. Contemporanul. România literară. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). [Mihai Beniuc.BELDIE. 2000. Iaşi : Polirom. 15. 1. Branea. 11. Daciana. George. p. Dezvăluirile lui Constantin Beldie. Arad : Viaţa Arădeană. Petre Pandrea]. 46. ANAMARIA În periodice: 289. nr. 2000]. Mircea. BELITY. BELIGAN. Luceafărul. 33. 2000. Bucureşti : Albatros. 144-145. [Constantin Beldie. Mircea. Dan C. Ornea. Încă un minut cu Monica Vitti. 7. 12. 2000]. De cealaltă parte. nr. Orizont. 43 44 . 12. Arca fantastică. Cristina. Bucureşti : Albatros. 1999]. 12. nr. nr. 2000. Apostrof. nr. 33. 10. 2000]. p. Scrisori către Monalisa. 5. Iaşi : Polirom. Bucureşti : Albatros. 297. 2000. Adriana. Alexandru. p. (În)spre tristih. p. Încă o revelaţie (I). p. Henri. p. 7. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 293. Zalis. 10. 296. p. George. Bucureşti : Albatros. 4. 41. nr. [Anamaria Beligan. CONSTANTIN În periodice: 284. Bucureşti : Albatros. BENIUC. nr. 291. Bucureşti : Polirom. Iaşi : Polirom. 1. MIHAI În periodice: 295. Bălu. 2000]. Titlu neprecizat. 10. România literară. 1999]. Cătălin Mihuleac. p. Roibu. 12. 2000. 5. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 2000. Iaşi : Polirom. [Vladimir Belity. Orizont. 36. Luceafărul. Grigurcu. Z. Memorii înţelegătoare. Stepan. Orizont. Chevereşan. Un românaş exilat în Pacific: Anamaria Beligan. 2000. 7. nr. 5. Rectificări. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). 2000. Alexandru. Gheorghe. România literară. nr. VLADIMIR În periodice: 294. 9. 7. Stare de haiku. p. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). [Anamaria Beligan. 6. Grigurcu. Memorii : caleidoscopul unei jumătăţi de veac în Bucureşti : (1900-1950). [Constantin Beldie. Iaşi : Polirom. 8. 2000. 2000. Arca. 7. Alexandru. nr. p. 1. [Interviu]. O struţo-cămilă ideologică (I). Memoriile unui hedonist. p. 4-5. 32. nr. 31. [Mihai Beniuc. [Anamaria Beligan. 288.

301. 33. nr. MIHAELA În periodice: 45 46 . România literară. BIBESCU. Eugen. 11. 33. p. 24-25. O struţo-cămilă ideologică (III). Anotimpuri intermediare. 16. BENŢEA. nr. p. Murgeanu. 33. Tomis. nr. p. Ion. 10. 11. MARTHA În periodice: 308. În volum: 309. 2000. BIDILICĂ-VASILACHE. nr. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. Cuvîntul. Memorii (1940-1975)]. [Mircea Benţea. 36-38. Regele Ferdinand. 18.298. 1999]. 12. Simuţ. Gheorghe. Cruceru. BIBERI. Cluj-Napoca : Dacia. p. Curierul românesc. Ion. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Milescu. Z. 535-536. 2000]. [Mihai Beniuc. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). p. 2000. Bucureşti : Compania. 1999]. Editura Ion Cristoiu. Glűck. Universul cărţii. 7. BERÉNYI. [Mihai Beniuc. nr. 10. 11. nr. HORIA În periodice: 305. Un mare supravieţuitor: Horia Bernea. O struţo-cămilă ideologică (IV). Un prozator actual în vizor. [Mihai Beniuc. 5. 1. Farmecul discret al autoreflexivităţii. Alexandrescu. Ferdinand al României. 5. Familia. Sub patru dictaturi (memorii 1940-1975). Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. BERNEA. 2000. p. 5. Grigurcu. ION În periodice: 307. MIRCEA În periodice: 302. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. p. nr. 1999]. Zalis. Gheorghe. Radu Petrescu. Martha Bibescu. 2000]. România literară. MARIA În periodice: 304. România literară. 6-7. Sub patru dictaturi. Un sacrificiu regal. nr. Henri. Cluj-Napoca : Dacia. Curticăpeanu. 2000. 9. O struţo-cămilă ideologică (II). 6. p. nr. 3-4. Horia Bernea. 35. Emil. 33. 6. România literară. p. Farmecul discret al autoreflexivităţii. 2000. 2000. [Martha Bibescu. O poetă de limbă română în Ungaria contemporană. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu. 10. Grigurcu. Poesis. 2000. [Mihai Beniuc. 2000. Doina. 49-50. p. nr. Ornea. 12. [Mircea Benţea. 300. p. 2000. 2000. Contemporanul. 299. 4. 17. nr. Horia. 67. 6. 306. 2000. Victoria. 303. 2000. 2000]. Radu Petrescu. Literatura română în analize şi sinteze. 51-52. Scriitori români care au creat în alte ţări. Ion Biberi. eseist de substanţă. Grigurcu. Gheorghe.

317. Paradisiac şi luciferic în filosofia lui Blaga. [Mihaela BidilicăVasilache. 2000. 2-3. p. G. 1. Boldea. Ion Bălu. 10. p. [Petre Nicolau. G. Luceafărul. 324. 319. 323. România literară. Credea Blaga în marele anonim? (I). [Eugeniu Nistor. vol. Bădescu. 5. 10. p. Tătaru. 320. Simuţ. Geo. 2000.310. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 35. LUCIAN În periodice: 312. "Diversionist în sectorul ideologic". p. 4. 10. 18. Mihail Sadoveanu. 3. p. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. Teodora. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. p. 2000. p. Editura Libra. 1999]. nr. Ieronim. 326. p. 10. 2000. 2000. Manolescu. 2000 . Cluj-Napoca : Apostrof. 10. nr. Eugen Lovinescu. p. Între literatură şi filosofie. Constandache. 10. 19. Cluj-Napoca : Apostrof. 32. 79-81. Braşov : Astra. Manolescu. 12-13. 2000. probleme şi nelinişti. Mihaela. Profesorul Petre Nicolau. 8. Săvulescu. BLAGA. 63. 2000. Colocviile internaţionale "Lucian Blaga". nr. nr. 38. [Liviu Rebreanu. 315. BLAGA. nr. nr. 321. Ion. Ion Bălu. Mureşanu. nr. p. Miruna. 16-21. 2000. În volume: 47 48 . G. G. Astra. Lucian Blaga .ritmuri. p. p. 33. Sultana. 322. Contemporanul. nr. Târgu-Mureş : Ardealul. [Dorli Blaga. 2000. Bruciu. nr. 8. 20. 34. Lucian Blaga. Contemporanul. Vatra. DORLI În periodice: 311. Moteţ. Existenţe. [Lucian Blaga. Malea Stroe. nr. Familia. [Ion Bălu. G. nr. nr. Contemporanul. Constantin Noica]. p. Viaţa lui Lucian Blaga. 4. Existenţe. Constandache. G. 3. Blaga supravegheat de securitate. Ediţiile critice . 2000. Horia. Axioma. 35.eresul nostru. Contemporanul. 12-13. 10. Contemporanul. Craia. 1. 2000. nr. Contemporanul. România literară. [Ion Tudosescu. 1999]. p. Credea Blaga în marele anonim? (II). Universul cărţii. p. Blaga şi matricea stilistică. nr. 1999]. 1. Iulian. 2000. Nicolae. 10. Universul cărţii. Luceafărul. 316. 1. 1999]. Blaga supravegheat de securitate. 1999]. Constandache. Bucureşti : Viitorul Românesc. [Dorli Blaga. Ţîrlea. 11. nr. Nicolae. Timp şi fiinţă la Lucian Blaga şi în poezia franceză. 33. 10. 4. 327. 1999]. 313. Andra. 325. 36. 2000. 2000. 2. Lucian Blaga concepţia ontologică. G. Lucian Blaga despre Rainer Maria Rilke. 318. nr. Constandache. nr. 2000. 10. Contemporanul. 10. 8-9. p. 2000. 10. p. Ion Vinea]. G. G. 8. Contradicţia lui Blaga. nr. 8. "Diversionist în sectorul ideologic". Luceafărul. 2000. Constandache. "Sentimentul eonic" în viziunea metafizică a lui Lucian Blaga. Teoria blagiană despre matricea stilistică. 314. Cătălin. 10. 1. p. IV]. 10. G.

p. Homo militans. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Mircea Popa. Popa. Cluj-Napoca : Napoca Star. Al. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul.2000.Scrisoare. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Alexandrescu.Mirabila sămânţă. Emil. Studii şi cercetări. p. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Lucian Blaga . 334-335. p. Iaşi : Timpul. p.Cântecul spicelor. p. 2000.Meşterul Manole. p. Alexandrescu. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. MIRON În periodice: 344. În: Emil Alexandrescu. Nistor. 337-338. 340-341. În: Eminescu .328. 332-334. Iaşi : Timpul. 331. [Miron Blaga. 340. nr. Lucian Blaga . Emil. Sfârlea. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Soarele de apoi. Cistelecan. Emil. Alexandrescu. 339-340. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Întoarcerea din concediu. Emil. 335. 2000. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . 343. În: Emil Alexandrescu. 334. Literatura română în analize şi sinteze. 342-343.Linişte. Lucian Blaga . 2000. În: Emil Alexandrescu. 2000. Lucian Blaga . 339. 329. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Mircea.configuraţia angajării. 333. Emil. 325-328. BLANDIANA.Paradis în destrămare. 329. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Lumina raiului. Lucian Blaga . 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . p. Lucian Blaga . ANA În periodice: 345. 341. p.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. p. Luceafărul.Nu-mi presimţi. 27-32. 2000. În: Emil Alexandrescu. 4. În: Emil Alexandrescu. Lucian Blaga . Lucian Blaga . 2000. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.Tristeţe metafizică. 331. Oradea : Cogito. Iaşi : Timpul. 332. 337. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 335-337. Târgu Mureş : Ardealul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Manuscrisele din Remesias. Iaşi : Timpul. Lucian Blaga . Alexandrescu. BLAGA. [Ana Blandiana.Zamolxe. Emil. 329-330. 338.La curţile dorului. Emil. În: Emil Alexandrescu. 2000. 332. Lucian Blaga . Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. 330. Iaşi : Timpul. Emil. Lucian Blaga . Eugeniu. 2000. Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. 2000. Emil. p. Alexandrescu. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Du Style. Manuscrisele din Remesias. 49 50 . 25. Izvorul nopţii. 330-331. Alexandrescu. 336. Emil. p. Iaşi : Timpul. 2000. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. p.Gorunul. 342. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. p. Lucian Blaga . Emil. Alexandru. 82-103. 2000. 2000. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. p. 2000. 1999].Munte vrăjit. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. p. În: Emil Alexandrescu. 2000].Noi şi pământul. Emil. 337.

Cristian. nr. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. Ana Blandiana . 33. [T. Ornea. Bucureşti : Du Style. BOBE. p. 11-12. Un dialog despre cultură şi violenţă. Stiluri în proza interbelică. În lumea lui M. 2000. 33. 2000. Cuvîntul. nr. Aplauze pentru Ana Blandiana. Orientări. 1. Ghicitul în mulţimi. Vol. 5. Mureşanu. GEORGE În periodice: 51 52 . Bucla. p. 2000. 123-127 . 349. 2000. p. În volum: 359. Grigurcu. Blecher . nr. România literară. 33. Poezie română contemporană. p. Patraş. [Ana Blandiana. În: Sergiu Ailenei. O. Z. 2000. 2000]. nr. nr.Avram Iancu. 348. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Urian. 6. Petraş. 7. 476-477. 7. Emil. Alex. De vorbă cu. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. M. nr. [M. Grigurcu. 2000. Iaşi : Timpul. 9. 346. [Interviu]. nr. 10. Antonio. coordonate şi realizări în poezia românească. Contemporanul. 10. 355. p. 1999]. Gheorghe. Blecher. nr. În volume: 351. Literatura română în analize şi sinteze. Vol. Vol. 178-198. Alexandrescu.. Miruna. Tudorel Urian în dialog cu Ana Blandiana (I): "Pentru mine istoria literară este mai importantă decât istoria". T. Gheorghe. Ana Blandiana: "Nimic nu e mai de preţ/ decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul". tendinţe. nr. 357. 112-122. O corespondenţă revelatoare. Familia. 2000. Gheorghe. 1. Bucureşti : Du Style. Viaţa şi frizeria ei. Ana Blandiana. Civismul poeziei şi poezia civismului. 10. Ana Blandiana sau despre încredere. 11-28. România literară. Ana Blandiana. Vol. Sergiu. În: Emil Alexandrescu. p. nr. 2000. Reţeaua de simboluri. 2000.între biografie şi creaţie. 2000. Universul cărţii. p. Soarele de apoi. Gheorghe. 2000]. 123-128. M. [Interviu]. 24. p. 353. 128-131. BOCŞA. 2000. 1. 35. 1. 2000. Blecher. 47. Oglinda mapamondului. 358. 14. În: Gheorghe Grigurcu. O. 7-8. p. Tudorel. 350. Ailenei. Norman. 41. 25. 6. 12-13. p. Bobe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Iaşi : Editura În periodice: 356. 5. România literară. BLECHER. Recitind poezia Anei Blandiana. În: Gheorghe Grigurcu. 4. p. 3. [Interviu]. 2000. 47. p. Angelo. Iaşi : Timpul.Cuvîntul.. În: Gheorghe Grigurcu. Revistei Convorbiri Literare. Irina. 2000. 347. 354. În periodice: 360. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. p. Mitchievici. Grigurcu. Tomis. Ştefănescu. 1. 12. 2000. mai puţin cunoscut. Bucureşti : Hasefer. Luceafărul. 352. Manea. Galeriu. p. 2000. Bucureşti : Univers.

2000. 2000]. p. nr. 2000. Soviany. [Adrian Bodnaru. Mureşan. Alexa. 2000. ÁDÁM În periodice: 367. România literară. 1. Kinga. [Adrian Bodnaru. Mitică şi Hyperion. Gheorghe. 369. Orizont. Marcel. Viorel. 11. Contemporanul. Timişoara : Brumar. Sinistra körzet. Helikon. 11. Ulici. p. [Bodor ádám. nr. 5. Despre scriitură şi scriitori. nr.. În: Apostol Gurău. Principiul şi caracteristica. Orbán.[Andrei Bodiu. Marius Oprea]. 1999]. Dan Silviu Boerescu: O slăbiciune pentru pisici. Budapest : Magvető. ETA În periodice: 373. Editura Ex Ponto. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 31. DAN-SILVIU În periodice: 368. 2000. Bucureşti : Allfa. Toate drepturile rezervate. Poeţii nouăzecişti. Plaja nudiştilor. 6. 1998]. p. 1. Geo. Luceafărul. 5-10. Plaja nudiştilor. Toate drepturile rezervate. Geo. A treiA. ANDREI În volum: 363. 4. [Eta Boeriu. BOERESCU. Toate drepturile rezervate. Vasile. 12. 6. 362. Laurenţiu. p. p. 2000. 10. 251-252. Dan-Silviu Boerescu: Iubiri subversive (antologie). [Adrian Bodnaru. 2000. Bucureşti : Du Style. 1992]. nr. 2000]. Din 53 54 . 160-161. p. Oraşul părăsit de sfinţi. 6. 132-138. 4-5-6. 2000. În: Laurenţiu Ulici. BODOR. În volume: 371. Caius Dobrescu. p. George Bocşa. O seamă de prozatori pentru mileniul III. [Laurian Stănchescu.. 366. Desant epic pentru 2000. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. Vol. "Durabila candoare". Contemporanul. 1999]. [Bucureşti : All. 2000. Păcatele tinereţilor]. 46. nr. Grigurcu. Iulia. inclusiv Suedia şi Norvegia. 2. 372. Toate drepturile rezervate. 4. Bucur. nr. Geo. [DanSilviu Boerescu. Bucureşti : AMB. Apostol. 1998]. 2000. Romulus. Miruna. p. p. p. p..361. Gurău. Celălalt. Mureşanu. Universul cărţii. Doi poeţi. Timişoara : Brumar. Vasile. inclusiv Suedia şi Norvegia. 1999. 33. 2000. Mimusul burlesc al eşecului. România literară. 11-12. Octavian. BODIU. 10. 370.". 4. Galaţi : Logos. 10. BOERIU. 33. p. nr. 6. Arca. BODNARU. Bucureşti : Editura Enciclopedică. nr. ADRIAN În periodice: 364. Tolcea. 17. 1999]. 365. Bodnaru. 3. Simona Popescu. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Brumar.. "A dolog a medvéktől is függ. 2000. [Dan-Silviu Boerescu. nr. [Dan-Silviu Boerescu. Bucureşti : Allfa. 2000. inclusiv Norvegia şi Suedia. Poezie română contemporană. Vasile.

[Lucian Boia. 2000. Ultimul Geo Bogza. p. 55 56 . 1999]. România literară. 381. Iaşi : Timpul. 2000].geneză. p. 5. 1999]. Contemporanul. Două secole de mitologie naţională. 5-7. Ornea. 1999]. 2000. p. GEO În periodice: În volume: 380. Piteşti : Paralela 45. 2000. Din pragul frigului statornic. nr. 11. nr. Adrian. BOGDÁN. Istoria între adevăr şi ficţiune. 2000. [Eta Boeriu. Popovici. [Bogdán. nr. tendinţe. Iulia. Alexandru. Apostrof. 11. BOILĂ. 33. Rădulescu.pragul scrisului statornic. 1-2. nr. Piteşti : Paralela 45. 62-67. 76-81. László: Agitátorok éjszaka. p. Primul Geo Bogza. 1999]. Mărturisiri şi opţiuni. 382. BOIA. prezent şi viitor. 10. BOGZA. În: Iulian Rădulescu. În periodice: 386. 8-9. Milescu. p. 483-486. [Lucian Boia. 1998]. Breban.II). Familia. Portrete literare (4) (Geo Bogza). 20. 2000. Nicolae. Mely idők és mellyebb erkölcsök. Alexandria : Teleormanul Liber. În: Iulian Rădulescu. Octavian. coordonate şi realizări în poezia românească. Livia. Bucureşti : Cartea Românească. Istorie şi adevăr. p. Jocul cu trecutul. 4-5. Rădulescu. Portrete literare (5) (Geo Bogza . Victoria. "Memoriile lui Zaharia Boilă". Bucureşti : Humanitas. nr. Emil. Z. nr. LUCIAN În periodice: 383. Alexandrescu. Titieni Boilă. Contemporanul. 2000. Naţiunea . Alexandria : Teleormanul Liber. 9. p. 6. Chemarea rugului. p. 2000. Geo Bogza . 9. Niţă. 17. 2000. 81-90. Jocul cu imaginarul. România literară. Helikon. 34. Sepsiszentgyörgy : Bon Ami Kiadó. 33. Poezie românească. nr. Piteşti : Paralela 45. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Humanitas. 2000. 374. 26. ELISABETA În periodice: 376. Breban. Péter. 2000. 379. 1995]. 375. Nicolae. 6. Din pragul frigului statornic. 2000. 10. Mărturisiri şi opţiuni. ZAHARIA 378. Universul cărţii. Zodia dezlegătorilor de semne. p. Iulian. 7-8. Literatura română în analize şi sinteze. Pintescu. Pentru o istorie a imaginarului. p. Bucureşti : Humanitas. Orientări. BOGĂŢAN. 10. [Elisabeta Bogăţan. 36. nr. 1. p. 10. Iulian. 6. 2. "Măştile" poeziei Etei Boeriu. nr. 384. Soviany. nr. p. 20. 2000. 2000. 1999]. 385. LÁSZLÓ În periodice: 377. Contemporanul. Egyed. 10. nr. p. [Eta Boeriu.Cartea Oltului. [Lucian Boia. Poesis. 2000. 21. p. Luceafărul. 1-2.

nr. Metamorfozele textului. Solomon. Drăghici. Olivotto. 389. Mihai. 2000. Epistole din Piaţa Norilor. 1998]. 2000. Petraş. MIHAI 393. 2000. Petraş. 3. [Ştefan Borbély. 11. 2000]. Georgeta. 2000. [Mariana Bojan. teoretician şi critic literar. Visul lupului de stepă. 5. Dorin. p. Apostrof. Cistelecan. 1999]. Ilie. Eminescu. România literară. Dincolo de mode. Vatra. 392. D. Lupus in fabula. [Iulian Boldea. Petru M. 56-57. România literară. 7. [Ioan Viorel Boldureanu. 1-2-3. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia. p. 36-38. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . p. IOANA În periodice: 398. nr. Haş. IULIAN BOLINTINEANU. Mihai. nr. nr. BOLDEA. "Mihnea şi baba". Omul rotund. nr. Omul rotund. 33. 1999]. 2000. 18. Visul lupului de stepă. 391. 43. Constantin. 6. Piteşti : Paralela 45. nr. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 388. 2000. Bucureşti : Minerva. Arca. 1996]. Vatra. O călătorie în Sămăctar. Critica generoasă. p. Ştefănescu. 2000. 11. 5-6. IOAN VIOREL În periodice: BOTEZ. 3. p. 2000]. Vatra. p. 11. Mircean. p. p.BOJAN. 3. Dragolea. 390. nr. Alexandru. 3. Vatra. Irina. Străinul de lîngă mine. Timişoara : Marineasa. 2000. nr. BOLDUREANU. MARIANA În periodice: 387. Cluj-Napoca : Dacia. 30 de ani cu Mihai Botez. [Ştefan Borbély. 12-13. România 395. Târgu Mureş : Ardealul. 2000. p. 1999]. 33. 6. 33. Anghelescu. 396. România literară. 31. 135-138. [Iulian Boldea. 2000. 31. Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. Târgu Mureş : Ardealul. 51. nr. Casa şi memoria lui Avram Procator. 57 58 . Alexandra. DIMITRIE În periodice: 394. Mircea. Târgu Mureş : Ardealul. Steaua. 2000. BORBÉLY. nr. Cluj-Napoca : Dacia. Visul lupului de stepă. 24. 397. [Ioana Bot. BOT. 3. p. "Un tremur sensibil al umbrei". 2000. 8-9. 44. p. Vatra. Apostrof. 36-38. nr. Marcus. [Ştefan Borbély.Iulian Boldea. Procesul Caracostea. p. Jocul lupului de stepă. Caracostea. nr. Dragolea. Ovidiu. [Iulian Boldea. În periodice: 399. Irina. Medalia Caragiale. 42. Faţa şi reversul textului. 1999].

Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 51. Poezie română contemporană. nr. Orizont. 15. 6. p. Emil Botta . p. Poezia nomenclaturii.Însemnări despre Ion Barbu. o utopie asumată?. 31.literară. Mihăilescu. Dimensiunea "tonică" a culturii. LUCIAN În periodice: 403. [Lucian Boz. În: Emil Alexandrescu. 6. Iaşi : Timpul. Bucureşti : Albatros. nr. DIANA În periodice: 59 60 . Literatura română în analize şi sinteze. România literară. 33. 1. p. p. Craia. 8-9. 28. În volum: 405. p. 2000. [Mihai Botez. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. [Mircea Braga. BRĂTESCU-VOINEŞTI. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale.Puiul. Alexandrescu. BRAD. 2000. nr. nr. Literatura română în analize şi sinteze. BREAZ. nr. Marius. p. 12. 1998]. ION ALEXANDRU În volum:: 409. Iaşi : Timpul. Vol. 1999]. 2000. 2000. p. În oglinzi paralele . 2000. Cultura. 1999]. C. [Ion Brad. 33. nr. În: Emil Alexandrescu. 474. România literară. 2000]. Barbiana. Între oglinzi paralele: însemnări despre Ion Barbu. 13. 6. Emil. 2000. 10. 10. Steaua. Oniria jurnal de vise. BRAGA. Echinox. Al. EMIL În volum: 402. BOZ. Voinescu. Voinea. 283-284. 13. Sibiu : Imago. [Mihai Botez. Oniria : jurnal de vise. 1999]. Între lumi. Marin. Emil. Grigurcu.Fachir. Sultana. p. 10-11. Etnopsihologie şi eminescologie. 407. În: Gheorghe Grigurcu. I. Florin. MIRCEA În periodice: 408. Luceafărul. Garofiţa. Cluj-Napoca : Paralela 45. tendinţe. Alexandrescu. CORIN În periodice: 406. BRAGA. [Corin Braga. 1. nr. Bucureşti : Vinea. Corin Braga: Oniria. 2000. 2000. p. Cluj-Napoca : Paralela 45. 94-98. 1999]. Universul cărţii. Gligor. 31. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Adevărata dificultate . Radu. Orientări. Poetul în oglindă. 400. nr. Al doilea suflet. ION În periodice: 404. 7-8-9. 40. 2000]. p. BOTTA. Gheorghe. Rogozanu. [Corin Braga. 2000. 401. 23. Brătescu-Voineşti . Masca lui Eminescu. 2000. 33. Mincu. 1.

26-32. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Nicolae Breban. 1. Bucureşti : Gramar. nr. Grigurcu. Steaua.410. p. Laurenţiu. Silueta cîinelui (I). BREBAN. Psihism abisal. Galaţi : Arionda. Gustând din fructul oprit . p. Mureşanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Apostrof. 7. Desferecare. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. p. România literară. 416. Octavian. [Nicolae Breban. Mitică şi Hyperion. În volume: 420. 20-22. ROMULUS În volum: 61 62 . nr. p. Contemporanul. În: Laurenţiu Ulici. 419. În: Gheorghe Grigurcu. S. 2000. Mincu. poet baroc. [Barbu Brezianu. p. 10. S. În: Aureliu Goci. Aureliu. Scrisoare către Nicolae Breban ("prietenie" sau mafie literară?). Joc de lumini. 2000. Vol. 139-144. Miruna. Universul cărţii. 2000. Goci. 1998]. nr. 417. Vol. 1999]. BUCUR. EMIL În volume: 425. 25. Bucureşti : Allfa. Bucureşti : Allfa. Damian. Ştefănescu. Universul cărţii. p. Proză românească. p. p. eseist amator. 36. O demonie compensată. 2000. 2000. 418. 20. În: Gheorghe Grigurcu. Damian. Spectacolul Breban. Damian. nr. Luceafărul. Damian. p. Alex. Grigurcu. 11. BARBU În periodice: 423. În: Angela BaciuMoise. 412. 5. 2000. 4. S. 2000. Mureşanu. Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. nr. Miruna. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Poezie română contemporană. p. 2000. 30. nr. Superomanul şi labirintul simetric. 413. Luceafărul. nr. p. [Nicolae Breban. Radu Stanca. nr. p. 2000]. nr. 2000. nr. 10. 2000. 1. 51. Angela. S. 8. Călin. [Diana Breaz. Mărturii la sfârşit de veac. Ziua şi noaptea. Silueta cîinelui (II). 2000. Cluj-Napoca : Motiv. 23. Barbianism în cheie absurdă. Baciu-Moise. 7-8. Romane şi romancieri în secolul XX. 145-150. 414. Ulici. 27-29. BREZIANU. 2000]. 4. Marin. 2000. 338-344. 6. 422. Nicolae Breaban: Spiritul românesc în faţa unei dictaturi. Luceafărul. 19. Apostrof. 2000. Gheorghe. Manieră şi mit. 10. Radu Stanca. 421. p. 5.[Interviu]. Poezie română contemporană. 2000. 8-9. nr. p. Postelnicu. Slăbiciuni secrete. 2000. Vol. Contemporanul. 7-8. 415. p. Contemporanul. Animale bolnave. 10. p. 33. 7. 14. ***. 426. 10. NICOLAE În periodice: 411. Ştefan. 2000. Soviany. 11. Nicolae Breban. Manilici. 10. 4. 424. 32. Bucureşti : Du Style. [Nicolae Breban. 2000. Poezia experienţelor estetice. 1. Nicolae Breban. 2000]. BRUMARU. 294-295. 1. Gheorghe.

p. 2000. Contemporanul. Iluminismul . Ion Budai-Deleanu. Steaua. Iaşi. În: Emil Alexandrescu. ION 432. 2000. nr. [Valentin E.. 35. Soviany. 10. BUDA. p. BUSUIOC. Busuioc. p. [Valentin E. Bărbulescu. Arad : Mirador. nr. 1. Neamţu. Vortex. 6. nr. Arca. Irina. 430. Săndulescu. Buda. Tomis. IOAN În periodice: 63 64 . nr. Poezie română contemporană. Petean. Momentul Eminescu în cultura română. Marinescu. Literatura română în analize şi sinteze. Student pe timpul rinocerilor. 2000. Simion. Sarea poemelor. 151-154. p. 10. Grigurcu. Buduca. BULAT. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Prin "fereastra mea" spre lume (Amintiri din studenţie). 2000. Heidelbergul nostru de altădată. Ion. Octavian. România literară. În periodice: În volume: 429.427. 22. 1. 147-156.Ţiganiada. Est-etica (scrisoare deschisă. p. p. 51. nr. 33. Carmen. 2000. Poezia substanţei. [Leo Butnaru. 4-5-6. Vortex. nr. 1999]. 2000. Alexandrescu. BULGĂR. Ion Budai Deleanu . Ioan. 5. Petraş. IOAN În periodice: 431. 434.. p. 11. Bulgăr. Roşioru. VIRGIL În periodice: 436. 5. nr. Luceafărul. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. VALENTIN E. BUTEANU. [Bujor S. Al. 2000]. Bucureşti : Editura Universităţii. nr. LEO În periodice: 437. Un jurnal conceput ca bildungsroman. Contemporanul. Chişinău : Editura Tipografia Centrală. Vortex. Bucureşti : Editura Eminescu. În periodice: 428. 1. 26. Momentul Eminescu. Bucureşti : Saeculum. 2000]. În: Antologie de literatură română veche . Busuioc. 1999]. p. 2000. Mircea. 183-184. p. 1999]. p. Gheorghe. Valeriu. BUDUCA. 99-100. Bucureşti : Editura Eminescu. BUJOR S. Virgil Bulat: "Pururi flămând/ cu râvna cu migala înspăimântatelor delicii/ plăsmuiau ieri visul menit zilei de mâine". 48. Vol. 6. [Gh. domnului Dumitru Ţepeneag). 2000. Ioan Buteanu. 2000. BUDAI-DELEANU. 7. 7-8. BUTNARU. GHEORGHE În periodice: 433. Emil.curent naţional şi european. Iaşi : Timpul. 2000. 11. 24. 435.

49. Danciu. Gheorghe. O carte despre "ardelenismul" eminescian. Alba Iulia : Altip. p. CORNELIU 65 66 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 1997]. [Constanţa Buzea. 1999]. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Eminescu. 166-170. 2000. 163-165. Grigurcu. Poezia Constanţei Buzea. urma închisă-n primăvară". Luceafărul. nr. 2000]. Vol. Gheorghe. 440. nr. 155-162. [Constanţa Buzea. nr. Ion. p. 4-5. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. p. 11. BUZAŞI. Roua contemplării. Irina Nechit. 2000. nr. Poezia Constanţei Buzea. Poezie română contemporană. p. Bucureşti : Vinea. 2000. Poezia ca existenţă. 1. p. 444. Grigurcu. 445. Triptic eminescian. Identificare de adresă. Pe o altă buclă a spiralei. [Leo Butnaru. 442. Pastel amoros. BUZEA. p. Vidam. 29-32. Teodor. 2000. 11. 447. Poesis. Tribuna. 1. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Gheorghe. Gheorghe. Steaua. Gheorghe. 51. 8-9. I.[Leo Butnaru. Un viitor obosit. 1997. Grigurcu. p. 5. Ironie şi patetism. Poezie română contemporană. 179-184. În: Gheorghe Grigurcu. 2-3. Roua plural]. În volume: 446. 450. Vol. nr. Ironie şi patetism. 33. 1. România literară. 42. 2000. 1999. 2000. Roua plural. Grigurcu. 438. Poezie română contemporană. 6. 171-178. p. Chincea. 2000. ANA RALUCA În volume: 449. p. Popescu. 1. nr. Timişoara : Augusta. Irina Nechit]. Eminescu şi Blajul. Grigurcu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Soviany. 33. 1998]. 448. 12. 5. Poezie română contemporană. În scorbura din oglindă. CONSTANŢA În periodice: 443. Vol. 2000. M. 2000. România literară. Ştefan Munteanu. 41. Ion Mărgineanu. 3. p. Octavian. Pastelul amoros. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Călin.p. Blaj : Astra. 4. Luceafărul. [Ion Buzaşi. 2000. nr. Adrian. Vol. 7. Grigurcu. Timişoara : Helicon. 2000. Poezie română contemporană. 1998]. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. BUZINSCHI. În: Gheorghe Grigurcu. BUZINSCHI. Gheorghe. ION În periodice: 441. p. Oradea : Cogito. 2000. 16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 4. Gheorghe. 185-188. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 2000 . 2000. Buzaşi. "Eu. Timişoara : Augusta. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil. p. Poet al firescului. Gheorghe. p. În volume: 439. [Ion Buzaşi. Constanţa Buzea sub "camuflaj". [Constanta Buzea. 1. Vol.

Aureliu. Romanul mâniei. Emil. Augustin Buzura. Mureşanu. Romane şi romancieri în secolul XX. AUGUSTIN În periodice: 452. nr. 8-9. Bucureşti : Universalia. p. 2000.Drumul cenuşii. p. p. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. 67 68 . Miruna. Goci.I. BUZURA. p. Noutăţi editoriale . Ion. nr. Bărbulescu. Augustin Buzura . Emil. 2000. Bucureşti : Univers. 55-61. 2000. Mureşanu. Cluj-Napoca : Clusium. Orientări. Vocile nopţii. 492-493. Literatura română în analize şi sinteze. Orientări. Iaşi : Timpul. nr. În: Emil Alexandrescu. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. Alexandrescu.inedit. 1999]. Ştefan Cacoveanu . Literatura română în analize şi sinteze. Proză românească. nr. 19. Ion. 492. 2000]. Augustin Buzura . A. 2000. 457. Cau. 454. Feţele fricii. coordonate şi realizări în poezia românească. 2000. Soviany. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Familia. Iaşi : Timpul. O zguduitoare frescă de epocă. : schi ţe umoristice.M.Mistreţii erau blânzi. Pagini memorialistice despre Eminescu. Alexandrescu. Umorul trist al lui Viorel Cacoveanu.Universal Dalsi. p. 5. [Augustin Buzura. Poesis. 456. 491. 2000. Augustin Buzura . CALAFETEANU. 10. p. 1999]. Recviem pentru nebuni şi bestii. p. 2000. Bucureşti : Univers. Înmormântare via F. p. Simion. Iaşi : Timpul. 5. Recviem pentru nebuni şi bestii. p. ŞTEFAN În periodice: 460. [Corneliu Buzinschi. Miruna. Buzaşi. Constantin. În: Emil Alexandrescu. [Viorel Cacoveanu. 492-493. În periodice: 464.Vocile nopţii. nr. 459. CACOVEANU. 2000. 4. 1. Lectura politică şi tehnicile scripturale simultaneiste. p. 43. 10. tendinţe. Universul cărţii. VIOREL În volum: 463. 462.inedit. 10.. nr. Augustin Buzura .Orgolii. Orientări. 16. Buzaşi. 1999]. 461. 11. 36. Iaşi : Timpul. [Augustin Buzura. În volume: 455. 58-59. p. 2000. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. 2000. 458. 2000]. 79-81. 2-3.În periodice: 451. În: Aureliu Goci. Ştefan Cacoveanu . [Cluj-Napoca : Dacia. tendinţe. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. p. În: Emil Alexandrescu. [A. 453. tendinţe. CACOVEANU. Alexandrescu. Luceafărul. Cubleşan. Ion. Buzaşi. Mircea. 2000. Octavian. Universul cărţii. Familia. coordonate şi realizări în poezia românească. p. 5. Alţi prozatori contemporani. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Alexandrescu. 36.. Caiete critice. Noaptea uşilor închise]. 333-337. În: Emil Alexandrescu. nr. Luceafărul. 1. Emil. 1. [Augustin Buzura.

Calafeteanu. 6. nr. Contemporanul. 1999]. 2000. Gheorghe. 2000. 189-192. Bucureşti : Editura Eminescu. Galaţi : Arionda. CAPŞA. p. Solitudine şi caligrafie. Orizont. 6.. nr. 10. Ion. 2000. 2000]. CANTUNIARI. 7-8-9. CANTEMIR. CANIANU. p. Simion. Mesaje pe robot. Marinescu. p. MIHAI 69 70 . [Mihail Canianu. 12. Mesaje pe robot. ***. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 51. Ştefănescu. ION MIHAI 473. CALVUS. 1999]. Piteşti : Paralela 45. Henri. În: Angela Baciu-Moise. LIVIU În periodice: 474. 2000. Luceafărul. 465. p. Bărbulescu.Calafeteanu. Bucureşti : Romfel. Baciu-Moise. România 471. Alexandrescu. 33-39. p. 472. 9. Am mai citit. Grigurcu. 467. 2000. 1. p. Parodii optzeciste. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. nr. MIHAIL În periodice: 469. Dimitrie Cantemir . Alex. Dezastrul. 475. p. 15. 1999]. 10. 1. Bucureşti : Dalsi. 2000. p. Târgu Mureş : Arhipelag. În: Gheorghe Grigurcu. 8. 16. Studii şi culegeri de folclor românesc]. p. CAMILAR. 5. [Liviu Capşa. 2000. 94-97. [1997]. Contemporanul. Tomis. 2000. 1. Prinţul Ion Mihai Cantacuzino. Un roman al parvenirii. Bucureşti : Editura Universităţii. Ruxandra. Jehan Calvus: Baumgartes al II-lea. [Jehan Calvus. 1998]. nr. Steaua. Un debut fulminant: o carte a vieţii. În: Antologie de literatură română veche . p. EUSEBIU În volum: În periodice: 468. [Jehan Calvus. Roşioru. 2000. 20.personalitate multilaterală a culturii române şi europene. Bumgartes al II-lea. JEHAN În volum: 470. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Tîrgu-Mureş : Arhipelag. 35. Valeriu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. 9. CANTACUZINO. nr. Vol. Cesereanu. Zalis. 31. DIMITRIE În volume: În periodice: 466. 6. Mărturii la sfârşit de veac. Ruxandra.[Interviu]. Vol. Patimă şi vis. Cine este Liviu Capşa? [Liviu Capşa. Cea dintâi virtute a memoriei. Dimitrie Cantemir. 35. [A. Poezie română contemporană.. Emil. Angela. În: Emil Alexandrescu. Baumgartes al II-lea. 4. 130-146. Echinox. nr. Cesereanu. nr.

Ştefan. 7. I. nr. L. 489. În volum: 477. 18. 3. Simion. 3. Kovács. Lucaci. Popa. CARAGEA. 1999]. Din nou Caragiale.Cele mai frumoase scrisori. prefaţă şi note Constantin Hârlav]. 481. 4. 33. Victoria. 2000. La oglindă. I. L. Dale carnavalului]. 35. Stoian. Albert. Alexandru. 14. teoretician şi critic literar. 33. mereu Caragiale. [I.. 26. Caracostea. "Franzela albă a surghiunului". nr. [Gheorghe Carageani. Oradea : Cogito. Luminiţa. Mofturi virile. p. p. Opera literară a lui Pavel Dan. numărul ca expresie a hazardului. Viaţa lui I. Dobrescu. 487. nr. Cluj-Napoca : Motiv. Ornea. Marcu.. 486. Caragiale]. 33. România literară. România literară. Universul cărţii.literară.. p. 482. GHEORGHE În periodice: 479. Caragiale. Caragiale. nr. 33. p. 71 72 . p. 1999]. 483. 45. 2000. Milescu. Manolescu. Oradea : Cogito. Axioma. 7. 2000. [Ştefan Gencărău. 1999. 10-11. p. România literară. 2000. [Ioana Bot. 31. nr. Caragiale în conştiinţa critică. Bucureşti : Seara. 6. [Constantin Cubleşan. nr. Bucureşti : Minerva. România literară. Ligia. România literară. Mihai. L. 1. 61-70. CARACOSTEA. Eminescu şi Caragiale. 484. Din nou despre tragedia aromânilor. Pârvulescu. nr. 1999]. nr. [Ion Luca Caragiale. Luceafărul. L. D. D. Z. CARAGEANI. 45. În periodice: 476. Anghelescu. 34. Poetici clasice şi moderne. nr. Catrinel. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000. 33. Gencărău. 1. Caragiale în conştiinţa critică. Ploieşti : Atheneum. 33. p. 6. Luceafărul. nr. [Cecilia Caragea. 4. 33. Absurdul comic. România literară. nr. 16. Ioana.. 10. Bărbulescu. CECILIA În periodice: 478. Editura Dacia. [Şerban Cioculescu. 3. Caragiale . 2000. Liviu. [Constantin Cubleşan. p. nr. 1999]. Fiinţa carnavalescă. Caracostea. Dialog cu Zoe Petre]. 80-96. 10. Mircea. 1. nr. 2000. 1999]. 33. Dicţionar de numere. ION LUCA În periodice: 480. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 15. 2000. 18. Caragiale numărat. 35. 16. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Rodica. 2000. Luceafărul. p. 1. 2000. Philologia. Beltechi. 485. p. nr. Procesul Caracostea. Caragiale. În: Albert Kovács. Literaturile slave . p. 9. 19. nr. p. Studii aromâne. Un împătimit al cercetării critice. 2000. CARAGIALE. p. România literară. 488. 2000. Grăsoiu. p. 1. p. 2000. 17. 2000. Axioma. 2000. 490. Nicolae. p. Frumosul pur.termen de comparaţie în critica lui D. 2000. 1.

Cernătescu. Bogdan. Bulgăr. Emil. 18. nr. Iaşi : Timpul. nr. În volume: 493. Ion Luca Caragiale . nr. 17. Luceafărul. 10. Radu. 214-216. Cernătescu. Goci. 211-214. Iaşi : Timpul. 17. p. 2000. Iaşi : Timpul. Emil. Ailenei. [Mateiu Caragiale. 502. În: Sergiu Ailenei. Suceavă. Binom aniversar: Mateiu Caragiale . Ion Luca Caragiale . 503. Literatura română în analize şi sinteze. 498. Contemporanul. p. 2000. 216-217.Bacalaureat. 17. 1999]. Mateiu I. Romane şi romancieri în secolul XX. p. p. p. Luceafărul. Radu. Iaşi : Timpul. Emil. CARAGIALE. În volume: 504. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 43. Cernătescu.Telegrame. 497. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 494. Misterele din subteranele curţii vechi (I). Ion Luca Caragiale . p. ION În periodice: 507. 20. În: Emil Alexandrescu. CARAION. Misterele din subteranele curţii vechi (III). 3. nr. p. 2000. Iaşi : Timpul. nr. p. Cătălin. Avatarii nebuniei. p. Balcanismul ca tipologie. Ion Luca Caragiale . p. "Prinţul Arcanelor". 506. Literatura română în analize şi sinteze. 219-220. Emil. Sergiu. Radu. Craii de Curtea-Veche]. 2000. Apartenenţa la atemporalul club Mateiu Caragiale. 2000.491. p. Năpasta]. Contemporanul. Emil. p. 2000. 15. În: Emil Alexandrescu. 73 74 . Luceafărul. 2000. 500. Caragiale .. MATEIU În periodice: 499. 26. nr. Murgeanu. Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze.Vizită. nr.. Ion Luca Caragiale. Axioma. Ţîrlea. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Craii de Curtea- Veche]. 2000. 2000. 412-414. Teuteişan. 217-219. 220-221. Alexandrescu. 501. Emil. 44. Aureliu. p. Cel mai bizar scriitor român? În: Aureliu Goci. Iaşi : Timpul. 496. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Alexandrescu. Alexandrescu. 2000. [Emil Manu. 11. p. Emil. Craii de Curtea-Veche]. 492. 17.Craii de CurteaVeche. 1. p. În: Emil Alexandrescu. [Mateiu Caragiale. În: Emil Alexandrescu.La hanul lui Mânjoală. Literatura română în analize şi sinteze. Caragiale. Ion Luca Caragiale . 495. Bucureşti : Universal Dalsi. 5. Călin. Alexandrescu. 2000. Luceafărul. Iaşi : Timpul. 2000. Mateiu I. 39-112. 42. 14. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu.Ion Barbu. 130-135. p. nr.În vreme de război. Misterele din subteranele curţii vechi (II). Literatura română în analize şi sinteze. Curierul românesc. 505. 2000. În: Emil Alexandrescu. ". Literatura română în analize şi sinteze. 2000. răscumpăraţi prin trufie aveam să ne redobândim înaltele locuri". Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Ion Caraion. p. 2000. O monografie: Ion Caraion. Stiluri în proza interbelică. 4. Ion. 1. 2000. 10. [Mateiu Caragiale. [Ion Luca Caragiale.

p. Petru Caraman. Candoarea simplităţii. Vatra. Bucureşti : Universal Dalsi. CARIANOPOL. 2000. 2000. PETRU În periodice: 511. 4. 1999]. Mureşan. Ion Caraion. [Emil Manu. Poezie română contemporană. CAREJA. 2000. 1999]. Mihalache. CAROL. nr. 2000. Ion Caraion]. Vatra. 10-11. 10-11. 33. 10-11. Petru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Bianca Marcovici. Lungu. În: Apostol Gurău.Universal Dalsi. [Virgil Carianopol. Iaşi : Timpul. 4. În: Gheorghe Grigurcu. p. 2000. Shaul Carmel. [Luiza Carol.Fântână. nr. Liviu. 518. Ştefania. România literară. Mircea Gorun. Bianca Marcovici. Galaţi : Logos. nr. 2000. 25. Note despre poeţii români din Israel. 45. Poeţi argonauţi. Tentaţia drumului invers şi complexul turnului Babel. 475-476. [Shaul Carmel. 10. p. 509. 516. Noutăţi editoriale . Note despre poeţii români din Israel. CARMEL. Shaul Carmel. Dan Voinescu]. CARAMAN. În: Emil Alexandrescu. 2000. Orientări. tendinţe. ŞTEFAN În volum: 513. Zeno Ghiţulescu. Scriitori care au devenit amintiri: pagini de jurnal. p. nr. 100-101. 2000. ClujNapoca : Clusium. 2000. p. nr. 11-13. Vatra. NINA 75 76 . Andrei Fischof. p. nr. Ştefan Caraman: Sâmbăta după-amiază la ţară. Numele savantului. Luceafărul. 10-11. Celălalt. [Bucureşti : All. p. p. [Emil Manu. 11. 86-87. Z. 193-199. CASSIAN. Poeţi argonauţi. Critică şi prietenie. 86-87. 2000. SHAUL În periodice: 515. [Luiza Carol. coordonate şi realizări în poezia românească. Revista de etnografie şi folclor. 96-97.[Ştefan Careja. Grigurcu. 1999]. nr. Ornea. Mureşanu. Andrei Fischof. Dumitru. Grăsoiu. Alexandru. p. Literatura română în analize şi sinteze. p. Vol. Neconsimţiri. Vânzătorul de zăpadă. VIRGIL În periodice: 514. 2-3. Alexandrescu. 1998]. Ursache. Vatra. 9. Miruna. p. Alexandru. CARAMAN. În volum: 510. Apostol. nr. 3. Solo Har. Elvira Iliescu]. 2000. Mircea Gorun. Gheorghe. LUIZA În periodice: 517. 2000]. 1. ŞTEFAN În volum: 512. Bucureşti : Universal Dalsi.508. Lungu. Gurău. Universul cărţii. Ion Caraion . Solo Har. 1. Dan Voinescu]. Bucureşti : Cartea Românească. [Luiza Carol. Jurnalul fericirii mele. Evocări verosimile. Emil.

Simion. [Interviu]. confesiuni. Milena. CĂBUŢI. Exilul semiramidei. Bucureşti : Semne. 2000. Ion Căliman. nr. Şipeţean. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2. Bacău : Agora. Portrete literare (9) (Al. Gheorghe. 1999. Georgeta. [Constantin Călin. 2000. 2. Audi. Contemporanul. p. În volum: 521. Încăperea diacului. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. 2000]. Ştefănescu . 1999. Vatra. 2000. Grigurcu. ION În periodice: 529. O proză aproape fantastică. [Horia Alexandru Căbuţi. Fascinaţia fantasticului. p. p. 2000. Nicoleta. 527. "Coşmarul" Ninei Cassian. 525. [Horia Alexandru Căbuţi.Nina Cassian <II>). 5. Grigurcu. p. Rumeguşul orelor de jă]. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 77 78 . I. 2000. O viaţă a lui Bacovia. 1997]. p. vol. Ştefănescu . Târgu-Mureş : Custos. Bacău : Agora. 531. Bărbulescu. nr. Gheorghe. p. Camelia. Cliveţ. În: Gheorghe Grigurcu. 1-2. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 4. 44-46. 1999]. Vatra. 10.Nina Cassian). La ce foloseşte o biografie? [Constantin Călin. 25. 10. p. nr. Drăghici. 200-205. Poezie română contemporană. 10. Horia Al. 2. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. p. CONSTANTIN În periodice: 530. nr. 2000. 1997]. vide. Lugoj : Dacia Europa Nova. Bucureşti : Amurg Sentimental. Milescu. Fascinaţia fantasticului. 33. Virgil. Portrete literare (8) (Al. Breban. Cuvinte sărutate de îngeri. 2000. Breban. 1-2. I. Convertirile unui narator. 3. 2. 12. Cordoş. 30. 48-49. [Alexandru Cazacu. Oradea : Biblioteca Revistei 526. 1. p. semne. nr. 48-49. 10. 95. Universul cărţii. CĂLIN. 1997]. [Izsák Marta. Victoria. 2000. 1. p. Contemporanul. Oradea : Biblioteca Revistei Familia. Vatra. nr. p. Poezie românească. Căbuţi: "Poate voi face goblenuri". 1997]. 1998]. 4. 2000. În periodice: 519. Nicolae. 2. p. 1997. nr.Familia. CAZACU. 2000. 523. [Horia Alexandru Căbuţi. România literară. 2000. 520. nr. p. Scrisori către fiii noştri : aforisme. [Alexandru Cazacu. Camelia. 528. Între tăcere şi tăcere. Dosarul Bacovia. Poezie românească. nr. 1999. Cântece de-ngălbenire. Vol. Nicolae. 2000. nr. 10. CĂLIMAN. nr. 110-112. Victoria. 21. Luceafărul. Universul cărţii. Podoabă. Deva : Emia. Vatra. Crăciun. [Horia Alexandru Căbuţi. Încăperea diacului. 49-50. 1999]. HORIA ALEXANDRU În periodice: 524. Vatra. 47. 16. 2000. Dosarul Bacovia. Viaţa românească. tace. ALEXANDRU În periodice: 522. Timişoara : Helicon. Încăperea diacului. Milescu. nr. Încăperea diacului. Paulina Popa. 24.

Opera lui Mihai Eminescu]. În: Emil Alexandrescu. 33. 1998]. Bacău : Agora. nr. Călinescu. Milescu. 2000. 2000. 2000.Gh. 10. 2000.532. p. nr. nr. p. 10. G. România literară. 5. Literatura română în analize şi sinteze. 538. nr. p. Emil. 540. p. nr. Iaşi : Timpul. ELENA În periodice: 545. 39. Interstiţii. 5. 2000. nr. Trandafir. G. 2000. 541. [Constantin Călin. Contemporanul. Călinescu. 39-41. p. 11-12. 2000. Cioculescu. nr. Breviar. Bucureşti : Amurg Sentimental. G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 1999]. Ştefan. 10-11. nr. p. 34. Călinescu şi cenzura. Bucureşti : Albatros. Ştefan. p. Dosarul Bacovia. spectacolul personalităţii. România literară. 405-409. Călinescu. 537. 546. Vatra. Întâlnire G.Enigma Otiliei. 10. 5. Marian Victor. Barbu. CĂLINESCU. orientări. p. Cazimir. Erudiţie şi capacitate de evocare. Cazimir. Călinescu în conştiinţa literară a contemporanilor. [Al. Caiete critice. G. 37. 2-3. 10. 2-3. [G. În: Emil Alexandrescu. Adrian Dinu. Constantin. 533. "Iubitele" lui Bacovia. România literară. 2000. p. România literară. Universul cărţii. Alexandrescu. 33. Ştefan. 2000. Principiul textelor comunicante. 11. G.Cartea nunţii. [Elena Călugăru Baciu. Poezie românească. 105-107. nr. Direcţii. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 10. Emil. M. Buciu. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 6. [Elena Călugăru Baciu. Călinescu şi cenzura. p. În volume: 542. 41. Literatura română în analize şi sinteze. CĂPRARIU. Cazimir. 8. CĂLINESCU. Iaşi : Timpul. Cofan. Din nou Cain]. 41. 33. 12-13. [Constantin Călin. nr. CĂLUGĂRU BACIU. 409-410. 10. 2000]. 539. 161-163. 2000. I. George Călinescu . 2000. În periodice: 534. Emil. George Călinescu . Gheorghiu-Dej. ***. Viaţa lui Mihai Eminescu]. p. Aluniţa. nr. blocnotes. 536. [G. Marcel. Rachieru. Călinescu . p. 543. 1-2. V. GEORGE În periodice: 535. 1999]. Iaşi : Polirom. Marcian. Dosarul Bacovia. p. Iaşi : Timpul. [George Călinescu. 1999]. AL. p. [George Călinescu. Bucureşti : Vestala. 14-15. Viaţa lui Mihai Eminescu]. 2000. Universul cărţii. Călinescu. nr. 2000. Oprişan. Bacău : Agora. Călinescu şi "inventarea" tradiţiei. 1999]. 16. 7. Reeditări necesare. [I. ALEXANDRU În periodice: 79 80 . Eseuri despre om şi epocă. 33. 540-541. Alexandrescu. p. Călinescu. Alexandrescu. 22. 544. Enigmele unei personalităţi G. 2000. Glose. Universul cărţii. În: Emil Alexandrescu. Victoria. Contemporanul. Familia. Călinescu for ever.

Emil. nr. 214-222. 11. CÂNDEA. 9-12. Angelo Mitchievici. [Mircea Cărtărescu. nr. 2000. Iaşi : Timpul. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe Grigurcu. Romulus. 1998]. 2000. 43. [Alexandru Căprariu. Mircea Cărtărescu: Urechile acului postmodern. 557. În: Emil Alexandrescu. 4. Orbitor. Mircea Cărtărescu: "Mai puţin am fost interesat în definirea teoretică". Postmodernismul românesc. 33. nr. [Ioana Nicolaie. p. România literară. 35. Doina Ioanid. În: Apostol Gurău. 11. Cu sinceritate despre Academia Română. 5. 1. p. 19-27. Vol. 40238 Tescani . Orheianu. p.547. Bucur. 558. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Marius Ianuş. În: Laurenţiu Ulici. 40238 Tescani. Roman. [Ioana Nicolaie. 560. 1. 2000]. Piteşti : Paralela 45. p. Răzvan. Bucureşti : Viitorul Românesc. Mircea Cărtărescu. Emil. 2000. Bucureşti : Image. Căprariu. Angelo Mitchievici. 556. În: Andrei Bodiu. Curierul românesc. Modelul Frankenstein. 7. Alţi prozatori contemporani. 504-507. MIRCEA În periodice: 548. Florin Iaru. Direcţia optzeci în poezia română. Gheorghe. Tomis. Grigurcu. Bucureşti : Du Style. Bucureşti : Image. 4. Redescoperirea lui Al. [Bucureşti : Humanitas. 551. Caiete critice. Postmodernismul românesc. 292-293. 507-513. Ioan Glodeanu. Ileana. Grigurcu.delfinii nu ştiu de ce. Celălalt. Ioan Godeanu. 555. 2000. [Bucureşti : Humanitas. 206-213. 549. Doina Ioanid. Levantul în societate. p. Lena. Mircea Cărtărescu: Dublu CD. În: Gheorghe Grigurcu. Domnica Domnea. Domnica Drumea. . VIRGIL În periodice: 561. Bucureşti : Humanitas. În: Apostol Gurău. Celălalt. Mircea Cărtărescu. [Mircea Cărtărescu.. 2000. 2000. Laurenţiu. Postmodernismul fără frontiere. 559. 550. 554. p. Falsa literatură . nr. p. Bucureştiul lui Cărtărescu. [Interviu]. [Mircea Cărtărescu. Bodiu. p. Nostalgia. Marin. Alexandrescu. Galaţi : Logos. Levantul]. Andreia. Gurău. 2000]. Mitică şi Hyperion. Cecilia Ştefănescu. 2000."40238 Tescani". 2000. Apostol. 35. Alţi prozatori contemporani. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Arca. p. p. 2000]. nr. Mircea Cărtărescu.. 4. Angelo. 162-163. Mircea Cărtărescu. "Zile cu trei sori în frunte". Orbitor]. Literatura română în analize şi sinteze. Vlad Andrei. nr. p. Poezie română contemporană. 14-18. 4-5-6. Andrei. Mitchievici. 41-90. În: Emil Alexandrescu. p. 24. O capodoperă. Corespondenţă (I). 552. p. Cecilia Ştefănescu. nr. CĂRTĂRESCU. Ulici. Voncu. 14. Iaşi : Timpul. Lazăr. p. Tomis. 2000. Vol. p. Gurău. Florin Iaru. 1999]. Luceafărul. Gheorghe. 2000. CÂRDU. 2-3. 11. 2000. Poezie română contemporană. În volume: 553. [Interviu]. poate singura. 2000. 2000. 1. 2000. Apostol. Alexandrescu. Marius Ianu. Mircea Cărtărescu. Galaţi : Logos. PETRU 81 82 . 1999].

1. 19. 66-67. 1999]. 570.". Astra. Poetul/omul Paul Celan. Ochiul meu rămâne să veghez]. 14. 569. Ultrafeminitatea Magdei Cârneci. nr. 10. 21.În periodice: CÂRNECI. 2000]. 34. Simion. 33. Orizont. 11. "Haosmos"-ul textului. 566. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10.. 2000. [Radu Cârneci. Autori din diaspora. 5. 2000]. Eminescu şi "dulcea Bucovină". "Reeducarea eului". Petre Cârdu: "Un om se trezeşte în vorbirea sa/ şi se întreabă: chipul meu. Bărbulescu. 2000. România literară. Andreea. nr. [Paul Celan. 2000. p. MAGDA CELAN. Băileşteanu. 572. 7. Milescu. [Magda Cârneci. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. România literară. [Radu Cârneci. Octavian. Fănuş. Dascălu. 6. 574. În volum: 567. Simion. 5. nr. Contemporanul. nr. Biographie und Interpretation/ Biographie et interprétation. Grigurcu. 2000]. Craiova : Pasărea Măiastră. Poeme/ Poems. p. Luceafărul. 16. 10. Şcoala exilului. Marcu. În: Gheorghe Grigurcu. Bogdan Mihai. RADU 562. Poezie română contemporană. Bohanţov. 2000. 6. 5.în antologie. p. 33. 5. Contemporanul. Marian Victor. Cruciada verde. Deciu. Biografie şi interpretare. vol. Bărbulescu. 83 84 . 2000. p. 13. p. [Magda Cârneci. 2000. Poezia românească. 46. România literară. 563. CÂRLAN. [Radu Cârneci. O tăcere asurzitoare. Dorina. p. nr. Vol. Luminiţa. Oficieri tainice. Victoria. 2. Bucureşti : Orion. 12. Inea. [Petru Cârdu. Iaşi : Polirom. 22. 2000. Luceafărul. nr. 9. Paul Celan şi prietenii săi. 223-229. p. NICOLAE În periodice: 564. p. Iaşi : Polirom. nr. 2000. 8.. 33. 573. 571. 10. 6. Universul cărţii. Poezia pădurii. CÂRNECI. Poezia pădurii]. Poezia pădurii . nr. Contemporanul. Bucureşti : Minerva. Petraş. Popescu. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. 2000. 2000. nr. "Apocaliptica în creaţia În periodice: 568. 5. nr. Irina. p. 2000. Gheorghe. Poetica magnoliei. 1999]. Bucureşti. 42. Heraldica iubirii. 14. Braşov : Paralela 45. Soviany. Gabriela. Buciu. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. [Radu Cârneci. 575. nr. PAUL În periodice: În periodice: 565. Bucureşti : Orion. Titu. p. 1998]. 2000]. Poeme poltice]. 35. 6. Paul Celan. 1999]. Haosmos : poeme : 1985-1989. Tomis. [Paul Celan. p. Piteşti. 2000. nr. Poezia pădurii. [Nicolae Cârlan. p. p. Poezia pădurii în pădurea poeziei româneşti.

Oceanul schizoidian. nr. Cluj-Napoca : Paralela 45. RUXANDRA În periodice: În periodice: 576. ***. Orizont. Vatra. Poveştile femeii-cruciat. 29. 1998]. p. [Nina Ceranu. 7. p. Anchetă Luceafărul. 1. 582. 10. Casa morţilor. Ornea. Curierul românesc. Chioaru. 45-46. 2000. 2000. p. Dumitru Cerna: "Scriu infinitive/ascuţite/ şi/ lungi/ până la umbra ce însoţeşte/ nedumerită luna. p. nr. Gheorghe. p. Dumitru. Femeia-cruciat. Oceanul schizoidian. Despre Ruxandra Cesereanu. 2000. Timişoara : Augusta. 234-240. O contrafacere grobiană. p. 2. NINA 580. Grigurcu. 2000]. Timişoara : Marineasa. CERNA. Recurs Eminescu. [Ruxandra Cesereanu. Despre Ruxandra Cesereanu. Femeia-cruciat. Chioaru. DOINA În periodice: 85 86 . Sorescu. Luceafărul. 2000. 23. p. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Marineasa. 2000. nr. RADU În periodice: 581. 5. 17. Miniaturi critice. 1. 230-233. CESEREANU. 35. Irina. [Ruxandra Cesereanu. Arieşanu. 1998]. DUMITRU În periodice: 578. [Richard Reschika. nr. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 2000]. 577. Vatra. 2000. Grigurcu. 2000. Cluj-Napoca : Paralela 45. [Ruxandra Cesereanu.. CĂLIN În periodice: 579. 6.. 1. "Îndrăcirea" Ruxandrei Cesereanu. 11. [Nina Ceranu. nr. 584. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. Tamaşi : Semnele Timpului. 2000. Cartea morţilor. Tomis. nr. CERNĂTESCU. 2000. 33. 1999]. Niţu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan.lui Paul Celan". 75. CERANU. Dumitru. Realismul obiectiv redivivus. Maria. [Călin Cernăianu. CERNĂIANU. Timişoara : Augusta. Contemporanul. România literară. 1998]. Suprimarea gazetarului. Elanul antimetafizic. 12. 1. Z. 9. p. 16. Ion. nr. 75. 23. 12. 2000.". Piteşti : Paralela 45. Vasile. Annemarie. CETEA. Geo. Poezie română contemporană. 1. Vol. Poezie română contemporană. [Ruxandra Cesereanu. 16. Petraş. nr. p. 2000. 39. Vol. 2000. nr. p. Orizont. p. 12. 10. Luceafărul. În volum: 585. Oceanul schizoidian. 583. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Gheorghe. 586. 1998].

2000. Excalibur. nr. [Iordan Chimeţ. 51. Vatra-dialog. 10. 12-13. În: Gheorghe Grigurcu. Repere eminesciene. nr. 6. nr. IORDAN În periodice: 595. p. p. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. eram un altul". Ovidiu. Petre. Daniel. p. [Dumitru Chioaru. 5. Fizeş. p. 1999]. 590. Irina. 3. 241-247. Bucureşti : Universal Dalsi. 598. p. Dan. 9-12. 11. 5-6. p. nr. PAVEL În periodice: România literară. nr. CHIHAIA. nr. Radiografiile timpului. Învierea din poem. 16. nr. MINERVA 592. Universul cărţii. 33. 2000. 10. 2000. România literară. p. Poezie românească. 2000. [Iosif Cheie-Pantea. Petraş. p. 1999]. 12. 2000. 2000. 596. Un nou "rău al veacului". 8-9. CHICHERE. nu mai eram eu. nr. CHEIE-PANTEA. Timişoara : Excelsior. 2000. p. 2000. Petraş. 1999]. 7. Gheorghe. Călătorie spre miazănoapte. Vol. Corbea. 4. DUMITRU În periodice: 597. 8. Exil. Mureşanu. [Interviu]. Irina. [Ion Chichere. Milescu. 10. 2000. 1999]. Contemporanul. În periodice: 87 88 . Ion. Botoşani : Axa. 15. Oprea. Steaua. Poezie română contemporană. Vatra. Dunăreanu. [Iordan Chimeţ. Pavel Chihaia: "De-a lungul vieţii mele istoria a fost complexă şi variat colorată" . Haţiegan. p. [Ion Chichere. p. Timişoara : Marineasa. Lamento pentru peştişorul Baltazar : [versuri]. Croitoru. CHIFU. 594. nr.Universal Dalsi.587. nr. Fizeş. Contemporanul. 35. Dumitru Chioaru: ". Luceafărul. [Interviu]. 7. Universul cărţii. 17-18. CHIMEŢ. Grigurcu. nr. p. Victoria. Exil. 1. Anca. Luceafărul. GABRIEL În volum: 591.. Roşioru. 2000]. 5. 57. 4. Tomis. 10. Doina Cetea: "Sub înţelesul vieţii/ Încărcat de laptele ierburilor". Noutăţi editoriale . Ileana. Miruna. 20. CHIRA. Cu Pavel Chihaia despre arta medievală. 2-3. IOSIF În periodice: 588. Timişoara : Augusta. Lamento pentru peş tişorul Baltazar : [versuri]. [Interviu]. 2000. Pavel Chihaia: "Dacă aş fi ascultat de comunişti. ION În periodice: 589.. ascultând clopotele unui oraş spectral". Vighi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. CHIOARU. 2000. 4. 1998]. 593. 33.

2000. Leandrii Greciei. 2000. nr. 44. 1. Aura Christi: Ultimul zid. Rogojan. 51. 35. 103. p. 2000. Adrian. Contemporanul. MIHAI În periodice: 611. 2000. [Minerva Chira. 2000. 2000. 2000]. Minerva Chira: "Împotmolit în tine/ priveşti îndelung luminile". p. 7. nr. 6-7. 7. p. Buciu. 2000. Contemporanul. 1999]. Luceafărul. Tomis. 68. 23. CHIŢIMIA. nr. 1. Familia. [Recenzie de carte]. [Petru Cimpoeşu. [Minerva Chira. 603. [Cilibi Moise. p. Vestitul în Ţara Românească. 10. Simion. 2-3. Cântecul lumânării. Cluj : Clusium. Demonului. Ultimul zid. Chişinău : Litera. CILIBI.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. 2000]. I. [Minerva Chira. 602. nr. Aura Christi: "Aş vrea să mă descriu cum mi-aş descrie mâna privită îndelung". 2000. nr. MOISE În periodice: 609. p. 12. AURA În periodice: 605. Revista de etnografie şi folclor. Cluj-Napoca : Dacia. 606. nr. Ornea. România literară. Un înţelept. Petraş. Geo. Malea Stroe. p. Contemporanul. Grefierul şi victima. nr. nr. 99-100. nr. 1999]. nr. Geo. p. 2000. p. Bucureşti : David. 5. Mihaela. [Recenzie de carte]. Steaua. În: Gheorghe Grigurcu. [Minerva Chira. 51. Practica şi apropourile [lui] Cilibi Moise. 9. [Aura Christi. 1999]. p. Vasile. p.. În volum: 608. 2000. 1999]. Florin. 78. p. Steaua. nr. 5. Ultimul zid. Cluj : Clusium. Petraş. Vasile. 63-71. Astra. 2000]. [Bucureşti : Editura Eminescu. p. 99. CHRISTI. Scurtu. Dobre. Bucureşti : Hasefer. 9. Gheorghe. 2000. 2000. C. CIMPOI. Eminescu . cu recunoştinţă. 89 90 . Cântecul lumânării. Acta. 1. 10. nr. 248-252. 1. Vol. 2000]. Contemporanul. 5. 6. Scrâşnetul muceniţei. Lucian. Leandrii Greciei. Leandrii Greciei. 33. 16.. În periodice: 604. 10. Leandrii Greciei. 2000. Povestea Marelui Brigand. 607. PETRU În periodice: 610. 10. Al. I. C. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. 601. Bucureşti : Editura Eminescu. Z. Marian Victor. Chiţimia cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naştere. [Minerva Chira. ClujNapoca : Clusium. 600. Poezie română contemporană. 45. p. CIMPOEŞU. Irina. Cluj-Napoca : Clusium. Cluj-Napoca : Clusium. non verba. 1999]. Grigurcu.599. 25. Ţion. Bărbulescu. Irina. [Mihai Cimpoi.

În: Emil Alexandrescu. 2000. MIRCEA V. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. Nedelcea. 4. În volume: 613. Rezerva de luciditate a Republicii Moldova. Baciu-Moise. 38. eseuri. Mircea V. p. 5. Neamţu. Să te oglindeşti hlizindu-te. 12-13. p. 10. [Vitalie Ciobanu. Motivul originilor. Frica de diferenţă. Vol. 70-79. cronici literare. 1999]. Criza de identitate. 23. CIOBANU. nr. Direcţii. 6. 620. 2000. Bârna. 2000. 1. România literară. Alex. Mihai Cimpoi. 2000. Gheorghe. 18. 2000. Încă un jurnal. 1999]. 1. Literatura română în analize şi sinteze. p. România literară. Alexandrescu. 66-67. p. 1999]. În volum: 616. 2000. p. nr. Iaşi : Timpul. [Radu Ciobanu. 13-18. România literară. p. Jurnal. nr. 1995]. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Negrici. Tudor. cronici literare. Galaţi : Arionda. 2000. VITALIE În periodice: 619. Frica de diferenţă: articole. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. O istorie a literaturii române din Basarabia. 11-12. nr. 614. Craiova : Scrisul Românesc. [Vitalie Ciobanu. 543-545. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 2000. 2000. Destinul unui prozator. CIOBANU. În: Angela BaciuMoise. Eugen. Caiete critice. p. Frica de diferenţă: articole. CIOCÂRLIE. Secvenţe dintr-o carte fără sfîrşit. orientări. 621. Emil. 11. Mariana. 2000. 182-183. Vol. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. 4. p. Eminescu. 58-59. [Chişinău : Arc. 253-260. eseuri. Nicolae. p. Gheorghe. Lazăr Zăvăleanu. Carmen. Sipoş. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Caietele lui Cioran. 33. p.[Interviu]. În periodice: 617. [Livius Ciocârlie. Ciobanu: "Haydn între două claxoane". Grigurcu. 1999]. 2000. nr. Luceafărul. Mihai Cimpoi. RADU În periodice: 618. Ştefănescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. Arca. 51. MIRCEA În periodice: 615. 1.612. 91 92 . 33. 4-5-6. CIOBANU. Grigurcu. 623. p. 2-3. Caiete critice. Angela. Mircea. Timişoara : Amarcord. CIOBANU. nr. 2000. Laura. Mărturii la sfârşit de veac. [Vitalie Ciobanu. Steaua. nr. Benţea. LIVIUS În periodice: 622. 33. nr. 40-46. Familia. p. Revolta împotriva maselor.

2000. Dragolea. CONSTANTIN În volum: 636. Viaţa lui I. Barbu Cioculescu. p. 2000. 35. Stoian. Robert. V. Mihai. Ştefan. p. Ciocîrlie (de)spre E. "Franzela albă a surghiunului". 11-12. p. 2000. 1. Iaşi : Timpul. M. "Tema. nr. Direcţii. p. România literară. p. România literară. 11. Ornea.624. 10-11. În periodice: 635. Marian Victor. nr. nr. Familia. 33. Cioculescu. p. Grigurcu. 33. 1999]. 4. Contemporanul. Poeţi uitaţi : V. 30-33. Ciocîlteu. 3-4. Simona. 67-69. p. CIOCULESCU. Mărturii la sfârşit de veac. 68. 1999]. Galaţi : Arionda. 2000. 1112. CIOCULESCU. 11. Constantin Ciopraga. Vol. nr. 40. Mircea. CIORAN. 2000. 47-54. Mihai. Bucureşti : Ars Docendi. Ionescu. 3-4. 2000. Scrisorile lui Iraclie Porumbescu. Petraş. Profunzimea neseriozităţii. Benţea. 626. 2000. Luceafărul. [Nina Cionca. nr. 11-12. Personalitatea literaturii române. Emil. p. Literatura română în analize şi sinteze. Baciu-Moise. Familia. CIOPRAGA. Nae. Un portret puţin mişcat. Irina. 542-543. Liniile lecturii: L. Abăluţă. Vol. Poezie română contemporană. 17. 1. 10. Craiova : Scrisul Românesc. 2. Jocul de-a jurnalul. 632. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. 9. 2000. e permanentă în tot ce fac : condiţia omului (şi a scriitorului) precar". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Apostrof. Poesis. Alexandrescu. Z. 11. EMIL În periodice: 93 94 . 625. p. p. nr. nr. În: Emil Alexandrescu. Buciu. În: Angela BaciuMoise. Caietele lui Cioran. Cioran. 2000. ŞERBAN În periodice: 633. 2000. 628. Angela. nr. 261-267. NINA CIOCÎLTEU. nr. p. p. 634. 53-66. 80-81. 23-24. dacă există una. [Şerban Cioculescu. 17-18. CIONCA. BARBU În periodice: 630. p. orientări. [Interviu]. L. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Constantin. În periodice: 629. 76-77. 627. [Livius Ciocârlie. 2000. Barbu Cioculescu. Caragiale]. Şerban Cioculescu despre Tudor Arghezi. Gheorghe. Tatăl lui Ciprian Porumbescu. 2000. Un basm pentru adulţi.[Interviu]. În volume: 631. Poesis. 2000. Familia.

2000. 10. 38. 4. p. Anghelescu. nr. 4. Cuvîntul. Christi. Gândirea lui Cioran în pasivul unor prelungiri problematice. Dragomir. 2000.între o iubire disperată şi 95 96 . p. 15. 2000. 660. nr. Aura. Liniile lecturii: L. 654. 11-12. Ionel. p. România literară. Unde eşuează vitalismul lui Cioran? Contemporanul. Caius Traian. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. 2000. Aura. 46. nr. Cioculescu. Contemporanul. Marino. 5. Cioran la o citire în răspăr. Contemporanul. 2000. Caiete III. 2000. 33. Mircea. 2000. O parteneră de corespondenţă a lui Cioran. p. 9. Ionel. 2000. 2000. Rachieru. Craiova : Scrisul Românesc. 33. 2. Cioran şi aventura stilului. 657. 2000. [Emil Cioran. Necula. 1. nr. 10. 40. 1999]. 2000. p. Contemporanul. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (II). Caiete II. p. 652. 639. 8-9. 11. p. 2000. Christi. România literară. 14. 10. România literară. 2000.labirint. Necula. Cioran. Omul . 1999]. Aura. p. Adrian Dinu. p. 20. 653. 11. 9. 15. 649. Cioran . 659. Opera românească a lui Cioran. M. 14. nr. 17-18. 10. 2000. 643. Contemporanul. Buzaşi. 2000. 646. 10. 10. 8. Ion. 10. 11.637. Un jurnal al lui Cioran? [Emil Cioran. Ornea. Z. 43. 11. nr. 40-41.între o iubire disperată şi "rugăciunea negativă" (I). 2000. 34. p. Sihastrul din Paris. 2000. Tomis. Simona. Cioran din Caiete. Aura. 650. p. Luceafărul. Contemporanul. 20. Ionel. p. 30-33. Un jurnal al lui Cioran. nr. 641. 23-24. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. 10. 1999]. 7. 655. p. [Livius Ciocârlie. Ionel. Adrian Dinu. nr. Ornea. Christi. Marian Victor. Luceafărul. nr. [Marta Petreu. p. 1966-1968. 10. 645. Ionel. nr. p. Z. nr. 3. 11. George. p. Cioran . Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. nr. Contemporanul. Familia. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". 648. 647. 7. 36. p. 9. 638. 48. nr. nr. Bucureşti : Humanitas. Contemporanul. 21. Necula. Z. p. 42. p. 33. Emil Cioran despre Eminescu. p. Contemporanul. p. George. Pe cine mai ispiteşte Cioran. nr. Contemporanul. Celălalt versant: între Cioran şi Gauguin (I). 2000. Ciocîrlie (de)spre E. 2000. p. Lecturi de portărese. 1967-1972. Contemporanul. 644. Christi. 2000. nr. Emil Cioran sub noi lumini. 35. 33. nr. E. 10. Aura. Luceafărul. 119-122. Irina. nr. 11. 2000. Christi. p. 658. Necula. 30-33. nr. 2000. 656. 33. România literară. Petraş. nr. Emil Cioran sub noi lumini (II). nr. România literară. 34. 2000. Cioran sub lupă. Alexandru. Rachieru. 651. 6. Buciu. 33. 1999]. Bucureşti : Humanitas. Adrian. 642. 9. Genealogia autodevorării. 11. 10. 10. 1999]. nr. [Marta Petreu. nr. Jocul de-a jurnalul. Apostrof. Caietele lui Cioran. 7. Necula. 640. Ornea. Alexandru.

Amurgul gândurilor. nr. Vatra. CIUPUREANU. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. Ghilimescu. Viaţa românească. 661. 35. Fălci. Cuvîntul. Alexandrescu. Tomis. Nobleţea mahalalei poetice. IONEL 663. Craiova : Scrisul Românesc. Traian T. nr. Ministrul de externe al exilului românesc. nr. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Vinea. [Dan Mircea Cipariu. 3-4. Octavian. 4. Ceva care să-i amintească de mine. ION În periodice: 672. 2000. CIORĂNESCU. Ion Cocora. 16-18. CRISTINA În periodice: 670. Diaconu. În periodice: 669. Luceafărul. Autoportrete din memorie. [Cristina Cîrstea. 5. p. Ştefan Ion. p. Luceafărul. Prăbuşirea turnului Babel. 10. 4-5. p. În volum: 665. 15. 6. Un CD .: convorbiri cu Emil Cioran. Bucureşti : Cartier. CIPARIU. 11. 2000. Contemporanul. [Ion Deaconescu. Literatura română în analize şi sinteze. DAN MIRCEA În periodice: 667. Voncu. 2000. Emil. 2000]. Poeme trăite. Iaşi : Timpul. Constantin. p. Poesis .. Apostrof. Cântece de putreziciune. Abăluţă. 545-547. 2000]. Cioran. Contemporanul. p. p. p. p. 97 98 . 2000. Mahalaua de azi pe mâine. Răzvan. p. Traian T. 2000. Poeme trăite. 664. Mircea A. 30. 1999]. 2000. 2000]. Vartic. 671. 2000. 2000. Soviany. 1. 12. 2000. nr. p. 10.. Cu fetele lui Bergson în "motorul" de Ocna. 2000. p. 12. Mădălin. 121-124. nr. O lecţie despre postmodernitate. 69. În periodice: 668. nr. nr. 14. p. 36. GEORGE În periodice: 666.. [Ionel Ciupureanu. Chişinău : Cartier. Roşioru. Apostrof. nr. Emil Cioran. Mahalaua "Pe două voci". 2000]. 11. nr.Cioran. Boldea. Iulian. 8-9. Coşovei. 12-13. Tertulian. 11. 11. 2000]."rugăciunea negativă" (II). Luceafărul. 7. nr. Octavian. Ceva care să-mi amintească de mine. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. 2000. Zanca. Andrei. 6. Ion. Coşovei. Bucureşti : Vinea. N. nr. 2000. Mahalaua de azi pe mâine.. CÎRSTEA. p. 662. 2000. [Dan Mircea Cipariu. 5. 95. Perioada românească a lui E. 14. M. Craiova : Europa. [Cristina Cîrstea. 95. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. 5. COCORA. nr. Soviany. 10.

COMĂNESCU. 674. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. B.A foreign guest. 2000. [Răzvan Codrescu. VASILE GH. 11. Cojocaru. 2000]. 9. CODRIN. Craia. 1. 681. 1998]. p. Evelina. p. 2000. [Vasile Gh. Vocile muntelui]. 2000. nr. Ornea. Vocile muntelui. rengay. CODRESCU. Galaţi : Arionda. 2-3. p. 1. Oaspete străin : haiku. VICTORIA În periodice: 683. Perfect distractiv. 680. p. [Victoria Comnea. [Victoria Comnea. 2000. Gheorghe. Z. Bucureşti : Anastasia. Grigurcu. 10. ŞERBAN În volum: 677. haibun şi renku . 278-281. 35. Gheorghe. p. [Ion Codrescu. Ioan. 2000. 4. ION În periodice: 673. În: Gheorghe Grigurcu. 9. Luceafărul.CODRESCU. 268-271. 6. Angela. p. 10. 2000. 1999]. nr. Contemporanul. Vol. 2000. 2000]. Un doctrinar leionar de azi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Gheorghe COMNEA. nr. Bucureşti : Anastasia. Trăsăturile unui autoportret. COJOCARU. nr. nr. p. Sultana. De la Eminescu la Petre Ţuţea. Editura Eminescu. Constanţa : Ex Ponto. 2000. În: Angela BaciuMoise. 684. Alexandra. Vedere din Mirador. 1. 13. 272-277. p. Navigând prin "eterrealitate". De la Eminescu la Petre Ţuţea. Familia. Constanţa : Europolis. "Dreptăciuni" pseudocritice. Vol. Universul cărţii. MARIANA În volum: 678. Marina. România literară. Perfect distractiv]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1. [Răzvan Codrescu. nr. 55-66. 7. Olivotto. 10. 36. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Vol. Oaspete străin. Şerban Codrin. Poezie română contemporană. 33. nr. 99 100 . Baciu-Moise. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 35. 33. C. 8. 6. Urma de foc. p. Vedere din Mirador. p. p.[Interviu]. Botoşani : Axa. Claudia şi lapidatorii. Poezie română contemporană. 33. 679. RĂZVAN Grigurcu. În periodice: În periodice: 675. Roşioru. [Denisa Comănescu. 2000. Tomis. Moldovan. Vasile. Existenţă organică. 2000. Grigurcu. 46-47. Mărturii la sfârşit de veac. Ion. DENISA În periodice: 682. 676. p. 2000. România literară. Profilul unei poete. 1999]. Poezie română contemporană. 6. CODRUŢ. Gheorghe. Geo. 1999]. 37. 1. Grigurcu. nr. Tomis. [Ion Codrescu. Cârligeanu.

Bucureşti : Libra. 1999]. Bucureşti : Du Style. 10. p. "Iubitele" lui Bacovia. nr. La rădăcinile depărtării : poeme alese = Aux racines du lointain : počmes choisis : 1960-1998. 1999]. 11. 10. p. 2000. vol.Evadarea tăcută].Sorin Comoroşan. Mureşanu. Marcel. nr. 2000. Contemporanul. 7. 10. În volum: 694. Universul cărţii. 2000. 3-4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Contemporanul. Necula. p. 2000. [Sorin Comoroşan. Constandache. [Interviu]. Radu. Ionel. 13. nr. ALEXANDRU În volum: 688. 2000. 101 102 . 11. IOAN În periodice: 695.. G. Editura Florile Dalbe. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". 4. 8. 12. [Ilie Constantin. 686. Le lettré raffiné. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. Voinescu. 1. "Lecturile fericite" ale lui Ilie Constantin. Luceafărul. Scenarii de supravieţuire a visului. 241-242. [Sorin Comoroşan. De vorbă cu. 282-288. Alexandru. 2000. nr. Mariana. Miruna. Bucureşti : All. Sipoş. COMOROŞAN. G. În: Gheorghe Grigurcu. LENA În periodice: 690. nr. 1994. Proză românească. 2000]. 5. G. 693. p. CONSTANDACHE. Universul cărţii. Nedespărţirea de Borges. [Lena Constante. CONSTANTE. ClujNapoca : Dacia. 7. 10. Pintescu. Geo. Grigurcu. Miruna. Complicitatea fertilă. CONSTANTIN. 38-39. 1998]. Vol. 1. Gheorghe. p.. p. Urzirea eului sub lupa cercetărilor actuale. 2000. nr. CONSTANTIN. Victoria. 161-163. CONDEESCU. În: Laurenţiu Ulici. Vasile. Cum ne ţesem eul. Mitică şi Hyperion. [G. 1011. CONSTANTINESCU. 687. Bucureşti : Libra. 6. [Călin Constantin. Laurenţiu. [Interviu]. Lecturi împreună. 10. p. Nedespărţirea de Borges]. Poezie română contemporană. 1998]. Milescu. p. Vatra. Alexandru Condeescu: Planeta Moft. În periodice: 689. SORIN În periodice: 685. [Ilie Constantin. 46. Dosarul Bacovia. 20. CĂLIN În periodice: 691. Bacău : Agora. ILIE În periodice: 692. p. 2000. Ulici. Mureşanu. p. nr. 6. 2000. Universul cărţii. Ilie Constantin sau criza formei. 2000. Marcian. Poesis.

7. CORBU. Forme în mişcare. Cucu. Un supraromantism. MIRCEA În periodice: 697. Paul Celan. 11. Milescu. Gheorghe. Iaşi : Timpul. 289-295. 1. PAUL În periodice: 702. 24. 2000. p. 10. 2000. [Daniel Corbu. nr. Piatra Neamţ : Panteon. 4. Frica şi. 2000. Moda de toamnă. Luceafărul. Direcţii. Biografie şi interpretare. TITEL În periodice: 699. Bucureşti : Univers enciclopedic. Alexandru. Radu Sorin. 2000. [Mihaela Constantinescu. Bogdan Mihai. 7. 1. nr. Poezie română contemporană. Memorii. [Titel Constantinescu. [Titel Constantinescu. 2000. 12. 8-9. Preludii pentru trompetă şi patru pereţi. [Titel Constantinescu. Jurnale. CONSTANTINESCU. Poezie românească. 12. p. alte spaime. nr. 1992]. 2000. 2000. nr.. nr. Dascălu. Grigurcu. p. CONSTANTINESCU. DANIEL În periodice: 704. 7. Alexandrescu. Daniel Corbu sau odiseea singurătăţii. Paul Celan şi meridianul său. ***. Pompiliu Constantinescu. p. Orizont. 11. p. Emil. 2000. Florin. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. reprezentanţi în evoluţia criticii literare.. 51. Geografii culturale bucovinene. Liviu. 4. p. Bucureşti : Polirom. 45-46. 1. Idei în mişcare. ANA 103 104 . 1314.Luceafărul. CORCEA. Iaşi : Polirom. Anchetă Luceafărul. Mihăilescu. 7. Postume. Steaua. Mureşanu. nr. În volum: 705. orientări. Jurnal (1978-1989)]. "Alle Dichter sind Juden". 701. În: Gheorghe Grigurcu. Moda de toamnă. p. În: Emil Alexandrescu. 51. nr. Luceafărul. 2000. CORBEA. Universul cărţii. 700. p. 1999]. Grăsoiu. 2000. CONSTANTINESCU. Consideraţii asupra romanului românesc. POMPILIU În volum: 698. CONSTANTINESCU. p. 703. Ploieşti : Printeuro. Vol. Râmnicu Sărat : Biblioteca Revistei Amphitryon. p. Miruna. 10. 1998]. 1999]. Postmodernismul. 541. p. [Paul Corbea. nr. Orizont. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 2. 67. Victoria. nr. 46. Steaua. Pintescu. MIHAELA În periodice: 696. Universul cărţii. Eu sunt Poezia! [Paul Corbea. 1999]. 5-6. 23.

Borbély. nr. 2000. Despre crizele fireşti şi crizele provocate ale literaturii. Literatura între revoluţie şi reacţiune. p.Ruxandra Ivăncescu. Mircean. Criza literaturii şi politica crizei. Aripa neiertătoare a timpului. 4. nr. 1999]. 712. nr. 10. 4. Moldovan. Literatura între revoluţie şi reacţiune. Anca. p. p. 1999]. 2000]. Enache. 6-7. Poezie românească. Ursa. Cluj : Biblioteca Apostrof. 716. O literatură pentru neliniştea noastră. SANDA În periodice: 710. p. [Cora Corciova. 2000. Ochiul fîntînilor. Vatra. 4. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . 714. 2000. 51. [Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. nr. VICTOR În periodice: 707. [Sanda Cordoş. 717. nr. Bucureşti : Editura Eminescu]. 711. [Constanţa : Ex Ponto. Ion. Portretul Andei. Cursan. Cluj : Biblioteca Apostrof. Roşioru. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. 7-8. [Ion Corlan. p. 77-78. Dezvăluiri lirice târzii. 2000. Ion. [Sanda Cordoş. Orizont. 2000. Milescu. Victoria. 2000. Nunta.. 713. Pene din aripa timpului. Cuvîntul. [Constanţa : Ex Ponto. 78-79. p. 2000. 715. Haţiegan. 8-9. Mihaela. Apostrof. 7-8-9. 34-35. Prizonierii. [Sanda Cordoş. p. nr. CORCIOVA. 5. 2000. CORCHEŞ. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 4. Cistelecan. 2000. CORA În periodice: 709. Sanda Cordoş faţă cu reacţiunea. Şansa. Echinox. Cu pălărie. p. 3. Ştefan. p. Familia. Se duce soarele. . Literatura între revoluţie şi reacţiune. 52. Cluj- Napoca : Biblioteca Apostrof. Tomis. 35. Delia. 6.. 1999]. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. Sanda Cordoş: Literatura între revoluţie şi reacţiune. 1999]. 5. Puiu. Simuţ. Timişoara : Hestia. nr. nr. Ovidiu. Literatura crizei. nr. 11. 35. nr. 72-74. CORDOŞ. 31. 10. Ion. 708. Alexandru. DOINA În periodice: 105 106 . Steaua. p. nr. [Ana Corcea. 1999]. 2000. Universul cărţii. 12. 2000. Vatra. CORNEA. ION În periodice: 718. Tomis. Literatura între revoluţie şi reacţiune Problema crizei în literatura română şi rusă. O incursiune în uman pintre rinoceri.În periodice: 706. 10. CORLAN. 75-77. 6. [Sanda Cordoş. Timişoara : Mitron : 2000]. 2000]. p. Pop. 67. 5. 2000. 8. Ivăncescu. Ruxandra. p. 2000. 4. 18. nr. 2000]. Vatra. Ioan. Vatra. nr. 5. p.

Închis . Marinescu. [Calistrat Costin. Petraş. 2000. nr. 3-4. Bucureşti : Editura Universităţii. p. Ştefănescu. p. Cluj-Napoca : Dacia. 729. Vatra. 33-34. 1999]. [Aurora Cornu. Emil. Miron Costin . [Doina Cornea. 16. În: Emil Alexandrescu. 728. Poezii. 11. George Coşbuc . COSTIN. În: Emil Alexandrescu. Marina. 32. Abăluţă.. Iaşi : Timpul. p. p. 2. CALISTRAT În periodice: 730. Luceafărul. O "închidere" ce se deschide spre alte orizonturi. 260-263. 1995]. 11. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. Vlad. Literatura română în analize şi sinteze. RADU În periodice: 722. 29-38. pentru inventar : (versuri şi reversuri). 2000. George Coşbuc . Miron Costin. Alex. Emil. 17-48. [Doina Cornea. Nicolae. 70. p. Roşioru. p.modelul cărturarului patriot. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. Alexandrescu. p.Moartea lui Gelu. 7-8. Iaşi : Timpul. 33. Poesis. Alexandrescu. COSTIN. Radu Cosaşu. Cârlan. 2000. 2000. De viaţă.719. Literatura română în analize şi sinteze. 107 108 . GEORGE În periodice: În volume: 723. Apostrof. 11. Alexandru. Cluj-Napoca : Dacia. 9. nr. Tomis. Ion. nr. de moarte. Moraru. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. Bacău : Corgal Press. 2000. Iaşi : Timpul. În: Nicolae Cârlan. nr. Poezie zen. 720. 2000. Simion. 1999]. Vatra. 727.. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 1998]. Emil. 35. Valeriu. Lecţia de memorialistică. Sacrificiul pentru adevăr şi credinţă. 2000. MIRON În volume: În periodice: 721. 16.Moartea lui Fulger. CORNU. 252-253. Bărbulescu. p. MARIA COŞBUC. Bucureşti : Cartea Românească. p. nr. COSAŞU. nr. Din altă viaţă. AURORA 724. 2000]. Costescu. Constantin. 6. 2000. 2000. 2. Cornel. 7-8. Alexandrescu. COSTESCU. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. de lume. România literară. În: Antologie de literatură română veche . p. [Calistrat Costin. Faţa nevăzută a lucrurilor : (1990-1999) : dialoguri cu Rodica Palade. 726. Studii şi materiale. În: Emil Alexandrescu. 2000. nr. Bacău : Corgal Press. Irina. 2000. 725. 87-88. 42.

Soviany. George Coşbuc . Voncu. nr. Emil. 2000. Buciu. 253. p. Soviany. 2000. p. nr. Ambiguitatea poeziei optzeciste. Octavian. 1999]. p. Emil. Vietnam!. Mahalaua "Pe două voci". Nopţile (ne)iubirii. Iaşi : Timpul. [Gabriel Coşoveanu. 36. Arta machiajului. p. p. George Coşbuc . 11. TRAIAN T. 258-260. Ţion. p. p. Eugeniu Coşeriu. COŞEREANU VASILESCU. 2000. 15. Iaşi : Timpul. COŞERIU. Victor. Alexandrescu. George Coşbuc . În: Emil Alexandrescu. nr. p.Poetul. Coşovei. 10. Luceafărul. [Recenzie de carte]. Traian T.731. Bună dimineaţa. Steaua.Noi vrem pământ! În: Emil Alexandrescu. Deva : Călăuza. 736. Bună dimineaţa. p. 5. nr. 307-311. [Ioana Coşereanu Vasilescu. Bucureşti : Vinea. COŞOVEANU. Alexandrescu. 2000]. nr. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. Poezie română contemporană. Sud Est. 2000. Iaşi : Timpul. 254. Emil.Paşa Hassan. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. [Dan Mircea Cipariu. Marian Victor. Literatura română în analize şi sinteze. Tomis. Alexandrescu. Răzvan. Craiova : Scrisul Românesc. Bună dimneaţa. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Bucureşti : Vinea. 1999]. În periodice: 740. O generaţie pierdută?. [Chişinău : Arc. Emil. COŞOVEI. Octavian. Iaşi : Timpul. [Traian T. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. [Dan Mircea Cipariu. Emil. Nobleţea mahalalei poetice. Poeme trăite. 5. 109 110 . Iaşi : Timpul. George Coşbuc . În: Emil Alexandrescu. 35. Literatura română în analize şi sinteze. 4. 2000. nr. 2000. Lecţii de lingvistică generală. 255-258. Deva : Călăuza.O scrisoare de la Muselim-Selo. 735. Alexandrescu. 4. 734. Coşovei. IOANA În periodice: 737. 742. Traian T. 1999]. Grigurcu. p. George Coşbuc . 741. Mahalaua de azi pe mâine. p. Coşovei. nr. 733. 2000. În volume: 744. p. 23. Gherman. Victor. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 2000]. 2000]. În: Emil Alexandrescu. 2000. 1999]. 30.Vara. Vol. 2-3. 2000. 2000. Contemporanul.Nunta Zamfirei. 732. Adrian. George Coşbuc . Gheorghe. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Mahalaua de azi pe mâine. 250-252. 2000. 118. Vietnam!. Emil. Vietnam! [Traian T. 101. p. EUGENIU În periodice: 738. Sterom. 253-254. Iaşi : Junimea. 51. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Coşovei. GABRIEL În periodice: 739. Luceafărul. 743. 7. În: Emil Alexandrescu. 15.

38-41. 151-153. 51. Cezar Ivănescu. p. Irina. Poezie română contemporană. Mitică şi Hyperion. 2000. de la Olahus la Emil Cioran]. 756. 2000. p. Familia. p. 268-269. Portret în oglindă.portretul unei doamne. Bucureşti : Du Style. Alexandru. Ferometalul acesta de viaţă. Teodora. 746. 9. Gheorghe. 12. 2000. nr. 11. [Sultana Craia. CORNEL În periodice: 750. Vol. nr. Am fost pe lumea cealaltă. Ioana. 2000]. Universul cărţii. COVACI. Îngeri. nr. 2000. 11-12. p. Vol. [Cornel Cotuţiu.. COZMUŢA. demoni şi muieri. nr. Ulici. 239-240. 747. 12. COZEA. Dana Dumitriu . Îngeri. Grigurcu. 296-298. 1999]. demoni şi muieri. COTUŢIU. Ioan. Sabău. nr. Familia. Laurenţiu. p. . p. 2000. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 2000]. 1999]. 13. nr. Laurenţiu. p. Doina. În: Laurenţiu Ulici. 26-27. Eseuri. Piteşti : Paralea 45. Piteşti : Paralea 45. Dialoguri. 10. Rondul de noapte al poetului. Expo 99. Fîntînaru. În: Gheorghe Grigurcu. Titu Maiorescu şi cultura română. 10-11. Mureşanu. 8-9. Un spirit transilvan.745. Petraş. Secretele "jumătăţii tăcute". nr. Poezie română contemporană. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord. Lecturi subiective. [Liana Cozea. Dana Dumitriu .. Editura Cartea Românească. 111 112 . 23. Ruja. Gheorghe. Citadinism şi ironie. Bucureşti : Univers enciclopedic. Universul cărţii. 7-8. Mitică şi Hyperion. Semnul diagonalei. În căutarea de sensuri/ Quest for Meanings. Cluj-Napoca : Paralela 45. STELA În volum: 751. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 1999]. [Liana Cozea. CRAIA. 299-306. p. 10. Bistriţa : Aletheia. 5-6. Cornel. În: Laurenţiu Ulici. p. [Ovidiu Cotruş. p. SULTANA În periodice: 755. 10. 2000. [Sultana Craia. [Recenzie de carte]. Ungureanu. 2000. Moldovan. Grigurcu. Ulici. Apostrof. Orizont. IOANA În periodice: 754. [Ovidiu Cotruş. 2000. nr. 2000]. Aurel Rău. LIANA În periodice: 752. critică literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Miruna. 749. Coşovei: Percheziţionarea îngerilor. COTRUŞ. [Ioana Cozmuţa. 2000]. 6.portretul unei doamne. 1. Sensuri lirice . 2000. 2000. Steaua. Bucureşti : Du Style. 753. 2000. Curticăpeanu. În: Gheorghe Grigurcu. OVIDIU În periodice: 748.Traian T. 1. p. 26. Stela Covaci: Timpul asasinilor. Familia. p. 2000. 92.

Iaşi : Timpul. Nostalgia paradisului. Albert. DANIELA În volum: 761. 759. 764. p. NICHIFOR În periodice: 757. Mihai Eminescu]. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul. Miruna. 10. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 6. 3. Orizont. 10. Emil. CREANGĂ. 8-9. 40. Iaşi : Timpul. 205-208. 765.succesul diversităţii. 2000. 6. Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic]. În: Emil Alexandrescu. Nichifor Crainic. Roşioru. 12. Emil. Mureşanu. nr. nr. p. MIOARA În periodice: 113 114 . Spiritualitatea poeziei româneşti. ADRIAN În periodice: 762. Kovács. p. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 1999]. Buzaşi. 201-204. 2000. 1999]. [Adrian Crânganu. [Valeriu Cristea. 2000. 2000. p. CRĂSNARU. Poetici clasice şi moderne. 2000. Contemporanul. Ion Creangă . 767. În volum: 760. Universul cărţii. CRÂNGANU. p. Universul cărţii. 2000. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. 8-9. 2000. 551-552. 48. 296-300. Contemporanul. 758.Dănilă Prepeleac. nr. 33. Cursul lui Nichifor Crainic despre Dostoievski. Poezia Danielei Crăsnaru în versiunea lui László Király. 35. nr. Tomis. [Laura Bădescu. Ion. nr. 768. Emil. [Ion Creangă şi lumea în care a trăit: 1837-1889. Kovács. 7. Mureşanu. CREMENE. Cluj-Napoca : Anastasia. ION În periodice: 763. Emil. [Ion Creangă. În volum: 766. Stepan. Marian-Bălaşa. Miruna. România literară. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. Albert. Ion Creangă . Alexandrescu.CRAINIC. p. Ion Creangă. p. Cea mai perfectă dintre lumi. 3. Poezia în perspectivă teologică. 23. Confirmarea valorii. 1. p. 1998]. Frumosul pur. 2000. 10. Corina. [Nichifor Crainic. 204-205. nr. 3. Iaşi : Sagittarius Libris. Timişoara : Marineasa. p. 1999]. 2000. 2000. p. Dostoievski şi creştinismul rus. Alexandrescu. Marin. Iaşi : Timpul. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Dicţionarul personajelor lui Creangă. Alexandrescu. Nepoţii lui Candide. [Nichifor Crainic. În: Albert Kovács. Ion Creangă şi lumea în care a a trăit. Coincidentia oppositorum. 10. Ion. 1998]. p. Editura Minerva . Bucureşti : Seara. p. 8.Povestea lui Harap Alb. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. De la istorie la memoria istoriei. 2-3. În: Emil Alexandrescu.

Infern cu floarea soarelui].autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 25. 1999]. Soviany. 12. Miruna. Gheorghe. CREŢIA. PETRU În periodice: 773. nr. 38. 2000. 1999]. CRISTEA. p. 11. "D'ale carnavalului". 1999]. 7. 307-311. nr. [Alexandria : Tipoalex. nr. p. 12-13. 11. Lăcătuşu. Cristea. Bucureşti : Cartea Românească. Dan C. Claudiu. nr. Versiune şi subversiune. 31. Ioan. 26. Soare din Macbeth. p. [Interviu cu Mioara Cremene]. 11.769. Radu Andriescu]. Groza. CRISTEA. 2000. 6. Ion. Stan V. DAN În periodice: 774. 4. nr. Octavian. Sf. Apostrof. Luceafărul.[Gabriela Creţan. p. Între Eros şi Thanatos. [Dan Cristea. 2000. 5. CRISTEA. 1. De la istorie la memoria istoriei. Luceafărul. În periodice: 777. nr. 7. Nae. 6. 2000]. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. 2000]. Gheorghe. 2000. 44. Miruna. Alexandria : Tipoalex. [Valeriu Cristea. CRISTEA. Luceafărul. Hiperbolă şi litotă. Universul cărţii. Universul cărţii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. Orizont. p. 2000. Grigurcu. 2000. Mureşanu. [Dan Cristea. p. 14. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 2000. nr. Editura Cartea Românească. p. 2000. Antonescu. [Gabriela Creţan. 1999]. Elie Miron Cristea . Chevereşan. Sipoş. "Scrisori din Transilvania extremă". 12. VALERIU În periodice: 779. Soarele negru. 18. Dicţionarul personajelor lui Creangă. p. 33. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. 10. În volum: 772. Badea. România literară. [Stan V. Buzaşi. 771. p. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În: Ideea de Eminescu. [Gabriela Creţan. Curierul românesc. Eminescu şi Teleormanul. Istrate. 2-3. CREŢAN. Poezie română contemporană. Vol. 780. Gheorghe : Arcuş. 775. 115 116 . 2000. Versiune şi subversiune. Bucureşti : Cartea Românească. Poesis. STAN V. Cristina. 2000. p. 8-9. În: Gheorghe Grigurcu. nr. GABRIELA În periodice: 770. 133-136. Dicţionarul personajelor lui Creangă . ELIE MIRON În volum: 776. 778. 5. Mariana. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. Aspecte bibliografice. 2000. [Valeriu Cristea. Mureşanu. Trasee eminesciene.

5. nr. S. 2000. Damian. Contemporanul. Crohmălniceanu (1921-2000). Croh . p. 788. Damian.aşa cum îl ştiu eu. Crohmălniceanu. Vera. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. nr. Călin. [Maria-Luiza Cristescu. 1. 43. 2000]. 791. 784. 1999]. Drama barocă a povestirii. 6. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000]. Virgil. Moraru. Cărtărescu. 789. Caiete critice. Despre Cercul Literar. [Valeriu Cristea. S. 2000. p. nr. Domincovici. FLAVIU În periodice: 783. La răscruce de drumuri. [Ovid S. 36-38. 2-3. 26. 41. O autobiografie critică. Bucureşti : Cartea Românească. În volume: 793. nr. p. 8-9. 47. Bucureşti : Universal Dalsi. După-amiaza de sâmbătă. 5. Octavian. 2000]. Prinţesele: (proză). Lotusul cu o mie de petale. În periodice: 786. Oceanul şi flacăra. Cassian. nr. 1999]. 10-11. 792. p. 787. 177-178. CRISTESCU. S. Crohmălniceanu. 796. 2000. Contemporanul. CROHMĂLNICEANU. p. S. 11. nr. 10. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. p. Soviany. Să-l evoc pe Moni? În: Ovid S. p. nr. Mircea. Între oglinzi paralele. 11-13.. 1999]. [Flaviu Cristian. p. Ungureanu. Răzvan. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. MARIA-LUIZA În periodice: 782. Denciu. nr. Un om pentru toate dialogurile. Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane. România literară. In memoriam Ovid S. 1999].10. p. p. 10. [Ovid. nr. p. 346. Doina. 781. 2000. [Ovid. p. Nina. 3. O scrisoare de la Ov. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universalia. Alexandru. OVID. 790. Crohmălniceanu. CRISTIAN. La aniversară. p. 2000. 795. Orizont. Klaus Heitmann. Curierul românesc. 8-9. 12. 2000. Damian. În: Ovid S. S. 12. În: Ovid S. Cornel. Despre Cercul literar. 35. 2000. Sub semnul provizoriului. S. [Flaviu Cristian. p. 2000. Voncu. p. 2000. Portrete în mişcare. 26. 69-71. În: Ovid S. Crohmălniceanu. "Ştiinţa" de a muri. Un om pentru toate dialogurile. Mesajul lui Buddha. Mircea. S. 2000. Klaus Heitmann. 2000. Corneliu. Acelaşi "tata Croh".. 8. 2. 2000. Ruja. 785. Cercul literar de la Sibiu : Bucureşti : Universalia. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. Vatra. Cluj-Napoca : Dacia. 33. Bucureşti : 117 118 . 2000. nr. La răscruce de drumuri. 794. Bucureşti : Adevărul. 1999]. 12-14 . Ioan Dumitru. Vatra. 177-178. 72-74. Cornel. 2000. Klaus Heitmann. nr. Târgu Mureş : Arhipelag. Vatra. Orizont. Curticăpeanu. nr. 2000. p. Familia. 10-11. 9. 27. Luceafărul. Târgu Mureş : Arhipelag. nr. 12. Cărtărescu. [Flaviu Cristian. Holomeia.

Ion Bogdan. Bucureşti : Universal Dalsi. p. 2000. 2000. 2000. p. 32-34. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Un om pentru toate dialogurile. Un om pentru toate dialogurile. 801. 814. 797. p. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Sub privirea sa lucidă. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. p. Un om pentru toate dialogurile. 811. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Prietenul meu. Mihai Dinu. Gheorghiu. 123-126. Cristea-Enache. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Un om pentru toate dialogurile. Ion. Bucureşti : Universal Dalsi. Ene. 23-25. Daniel. 2000. Crohmălniceanu. Croh şi profesorul Crohmălniceanu. Competenţa activă de care aveam nevoie. 800. Cornea. 65-68. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. În: Ovid S. George. Un om pentru toate dialogurile. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Lăcustă. Vrăjitor cu pipă stinsă. p. 2000. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. 93-95. În: Ovid S. Lupan. Doinaş. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 806. Un om pentru toate dialogurile. 43-45. 805. 37-38. 83-88. 153. 2000. Uneori. Crohmălniceanu. 119 120 . 147-150. Ianoşi. Dimisianu. Cuşnarencu. Gheorghe. În: Ovid S. Ion. Un om pentru toate dialogurile. 2000. 807. Nicolae. 99-102. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi.Universal Dalsi. O pierdere grea. Crohmălniceanu. Cămările memoriei. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. 14-16. Un om pentru toate dialogurile. Un desant spre o altă lume. Crohmălniceanu. Radu. Iorgulescu. Gabriel. Iova. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Cosaşu. 2000. p. În: Ovid S. 804. p. Gheorghe. 2000. 813. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. Criticul şi potrivniciile istoriei. 809. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. Cuşnarencu. Crăciun. Mircea. Crohmălniceanu. 812. Bucureşti : Universal Dalsi. "Junimea" lui Crohmălniceanu. "Croh". p. 2000. 2000. Un om pentru toate dialogurile. p. Portretul din umbră. 808. 2000. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 810. 2000. În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. p. 168-169. Crohmălniceanu. 28-29. George. Crohmălniceanu. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 53-64. 35-36. La despărţirea de mai vârstnicul nostru prieten. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. Iliescu. Lefter. Câteva însemnări subiective. Paul. În: Ovid S. p. Un om pentru toate dialogurile. p. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Profesorul de libertate interioară. 803. 164-167. 815. p. Rodul şi rodiile prieteniei. 27. 2000. 802. Gheorghe. La Berlin. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Iliescu. Crohmălniceanu. Ştefan Aug. Nicolae. Bucureşti : Universal Dalsi. Numai tăcerea ar putea să exprime. 2000. În: Ovid S. p. 2000. p. Moni. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. Lefter. Bucureşti : Universal Dalsi. 160-163. 2000. 798. Ion Bogdan. Un om pentru toate dialogurile. În: Ovid S. Crohmălniceanu. umbra lui generoasă. Radu. 799. 157-159. Crohmălniceanu.

Scrisori berlineze. 818. p. Amintiri regizate. Crohmălniceanu. În: Ovid S. Crohmălniceanu. Eugen. În: Ovid S. În: Ovid S. Schuster. 830. Simion. În: Ovid S. Nebănuitele trepte ale expresionismului la noi. În: Ovid S. Mariana. 826. 2000. Crohmălniceanu. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. 2000. În: Ovid S. Bucureşti : Universal Dalsi. 19-21 . Crohmălniceanu. În: Ovid S. Crohmălniceanu."dincolo". Crohmălniceanu. Părintelui meu literar. Ioana. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Teodorescu. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Şora. Bucureşti : Universal Dalsi. Micu. 2000. 30-31. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. p. Crohmălniceanu. 132-144. Un om pentru toate dialogurile. Rusu. Pasiune şi loialitate. Pe scena "obsedantului deceniu". 828. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 832. Crohmălniceanu.libertate şi luciditate. Gabriel. 152. 817. Un om pentru toate dialogurile. Şerban. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. Ştiut. Pârvulescu. 827. Crohmălniceanu . În: Ovid S. Preda. p. 111-116. Un om pentru toate dialogurile. 17-18. În: Ovid S. Florin. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Ioana. În: Ovid S. În: Ovid S. Ioana. 835. Crohmălniceanu. p. 75-82. 127-131 . Bucureşti : Universal Dalsi. În: Ovid S. 825. Un om pentru toate dialogurile. Crohmălniceanu. de când lumea. Crohmălniceanu. 151. Al. Bucureşti : Universal Dalsi. 834. În: Ovid S. Crohmălniceanu. În: Ovid S. 22. În: Ovid S. p. Eugen. 821. Amintire nedeghizată. 2000. Profesorul şi desantul. 154-156. Bucureşti : Universal Dalsi. Un om pentru toate dialogurile. p. Un om pentru toate dialogurile. 2000. Z. Într-o după amiază de început/sfârşit de toamnă. 2000. 2000. Un om pentru toate dialogurile. Olăreanu. Crohmălniceanu. 823. 2000. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. 833. 2000. 829. 2000. 39-42. Mircea. Probe de viaţă interioară complexă. 820. Un om pentru toate dialogurile. p. Un om pentru toate dialogurile. p. 819. 831. p. Şora. Mirodan. Pârvulescu. 2000. Costache. Crohmălniceanu. Crohmălniceanu. p. Un om pentru toate dialogurile. Ornea. Crohmălniceanu. Paul. Ceremonia râsului. Paraschiv. Un om pentru toate dialogurile. Bucureşti : Universal Dalsi. Omul minunat. Cristian. Crohmălniceanu. Dumitru. 2000. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Bucureşti : Universal Dalsi. Pârvulescu. Cristian. Alex. În: Ovid S. 89-92. Mihai. În: Ovid S.816. În: Ovid S. Criticul ca secretar al publicului. 49-50. Bucureşti : Universal Dalsi. 105-110. Un om pentru toate dialogurile. 96-98. 170-171. 2000. 121 122 . p. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. Teodorescu. Nedelciu. Rămas bun! În: Ovid S. Un om pentru toate dialogurile. p. p. Simion. Leo. p. 2000. Un om pentru toate dialogurile. 9-13. 822. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 172-177. Bucureşti : Universal Dalsi. Geo. p. Un om pentru toate dialogurile. 824. 2000. p. Capitol de dicţionar. Şerban. Sorin. Scurtă sinteză. Crohmălniceanu. p. Crohul . parcă. p. 117-122.

33. Câmpan. Opera literară a lui Pavel Dan. 1999. Piteşti : Paralela 45. Vedere şi viziune. Criticând critica. p. p. p. DUMITRU În periodice: 838. Mai sunt actuali unii prozatori interbelici? [Constantin Cubleşan. 1999]. 33. Un om pentru toate dialogurile. România literară. 178-179. p. Crohmălniceanu.836. 1995]. Porunca fiului sau povara destinului. . Iulian. 842. CUBLEŞAN. Hajdú. nr. Popa. nr. Bulei.Boldogabb leszek szegényebb egy illúzióval". Simion. CSIKI. Steaua. p. LÁSZLÓ În periodice: 839. Oradea : Cogito. 16. 35. Farkas Zoltán. Cuvîntul. Luceafărul. Cârtiţa lui Pessoa : [versuri]. 2000]. nr. Luceafărul. 2000. IOAN PETRU În periodice: 846. nr. [Constantin Cubleşan. Catrinel. România literară. 51. 4. Maria. Caragiale în conştiinţa critică. Fenomenologia ideilor religioase. Din nou Caragiale. 18. 24. p. [199?]. [Ioan Petru Culianu. Barbu.. nr. Diana. 16. 2000]. Mircea Eliade. Cruceanu. 2000.. Bucureşti : Viitorul Românesc. nr. Luceafărul. Un împătimit al cercetării critice. 30. Ion. 14. CRUDU. 123 124 . 2000. 33. Barbu. 2000. 2000. 1999]. 35. 2000. [Constantin Cubleşan. Marian. 847. 2000. [Dumitru Crudu. 2000. 843. Mircea. 2000. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. În: Ovid S. nr. 14. Boldea. Bucureşti : Nemira. Luceafărul. România literară. 2-3. Constanţa : Ex Ponto. Anghelescu. 10. p. 1994. 1999]. 6-7. Bărbulescu. p. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. Iulian. 46-48. Figură reprezentativă. Ioan Petru Culianu în Italia. p. Csiki László Visszaút című kötetéről. Timişoara : Hestia. 1994]. 6. Oradea : Cogito. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Vatra. Cioculescu. N. În periodice: 837. p. nr. 22. nr. 9. CONSTANTIN În periodice: 840. Helikon. GRIGORE În periodice: 845. ADA D. 11. 844. [Constantin Cubleşan. 6. nr. Tertulian. Falsul Dimitrie. 5. CRUCEANU. 2000. E închis vă rugăm nu insistaţi. Destinul postum al lui Grigore Cugler. Eminescu în orizontul criticii. [Ada D. [Csiki László. 6. O constiinţă a zilelor noastre. Bucureşti : Viitorul Românesc.. CULIANU. Aron. CUGLER. 2000. p. Caragiale în conştiinţa critică. Boldea. Visszaút. Opera literară a lui Pavel Dan. [Constantin Cubleşan. 35. 1999]. p. 841. 23. nr.

15. nr. [Mircea Zaciu. 3. Cartea expierilor.George Cuşnarencu. George. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Alexa. Ghinea. Apostrof. Damian]. Bucureşti : Allfa. Bucureşti : Coresi. p. 10. p. 2000. Bucureşti : Allfa. 855. Mingea de păr a vieţii.În volum: 848. [Eugen Curta. 10. Oprea. Requiem. 1998]. 87. 2000. 6. nr. Vitrina Allfa. Dan. În: Iulian Rădulescu. 80. Iulian. p. [Interviu]. DAIAN. 9. Petean. [Dan Damaschin. Arta imprevizibilului. 856. Adevăr despre revoluţie. 33. Minciuni. Crăciun. 853. [Paul Daian. România literară. CUŞNARENCU. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. p. 46. Nicolae. p. Bucureşti : Allfa. 33. 51. nr. România literară. Requiem. 6. 8586. Steaua. În periodice: 859. 2000. Damaschin. Culianu. Mărturisiri şi opţiuni. p. nr. Rădulescu. Camelia. [George Cuşnarencu. p. 1999]. Drăgan. 852. REMUS În periodice: În periodice: 851. Caiete critice. 2000. Vatra. Ioanide. 2000. Jenö. Dumitru Chioaru. 2000]. 2000. Restul e. Nicoleta. DAMIAN. 125 126 . 2021. p. Mingea de păr. Vatra. [George Cuşnarencu. 9. Farkas. 1996]. 1999]. CURTA. 26. Alexandria : Teleormanul Liber. DAN În periodice: În periodice: 850. Mircea. Bârna. 1998]. Bucureşti : Allfa. nr. Penultimul Don Juan. [George Cuşnarencu. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . p. 2000. nr. Ioana. p. 2000. 9. nr. EUGEN 854. Iulia. 857. 14-19.. Nicolae. Trandafirul tăcerii depline.. S. 33. 179-184. Parodia requiemului. Generis. nr. GEORGE DAMIAN. Alexandru. 1. 7-8. nr. IOAN DAMASCHIN. 12. CUŞA. Al. 2000. 1999]. [George Cuşnarencu. 11. România literară. România literară. Vatra. 858. 2000. istorie. Nici o clipă fără iubire. S. p. Remus Damian. Trandafirul tăcerii depline. Misterul asasinării profesorului I. PAUL În periodice: În periodice: 849. 33. nr. discipolul lui Mircea Eliade. Despre sine la persoana a treia. P. 36. 2000.

Bucureşti : Du Style. nr. [Interviu]. Un împătimit al cercetării critice. Dan C. 36-38. Curierul românesc. p. Rugăciuni în infern. Bucur. Romulus. 2000. Badea. Alexandru. 12-13. 6. În: Sergiu Ailenei. SERGIU DAN În periodice: 868. nr. 16. nr. 7. 7. [Vasile Dan. 863. 872. Veşti din occidentul nostru poetic. România literară. Ailenei. [Vasile Dan. 2000]. 20. DAN. Stiluri în proza interbelică. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2000]. 12-13. Universul cărţii. Luceafărul. 37. Pielea poetului. p. 2000. 870. Pielea poetului. THEODOR În periodice: 864. 2000]. p. 5-6. p. 871. Bărbulescu. Oradea : Cogito. 861. 21. Iaşi : Timpul. [Vasile Dan. 93. 862. 33. Vasile. 27. Konradi. p. nr. Literatura deterministă. [Interviu]. PAVEL În periodice: 866. nr. 16. 860. [Sergiu Pavel Dan. 6. 2000. [Theodor Damian. Luceafărul. Miu. Damian. Miruna. Dimineaţa învierii. Cuvîntul. Familia. 18. Sipoş. 12. Între conceptul eroic şi scriitura diafană. 1999]. [Recenzie de carte]. p. p. Nume din diaspora în librăriile ţării Theodor Damian. Mariana. p. Grupul editorial Universalia. 7. Tomis. Pielea poetului. 2000. Fiul craiului şi spânul. p. 2. 35. Pielea poetului. [Th. 2000. Constantin. nr. Arad : Mirador. 873. nr. nr. Steaua. Arad : Mirador. Aruncând mănuşa. 2000. Opera literară a lui Pavel Dan. 6. 127 128 . 51. 9-12. Luceafărul. 199-206. DAN. 2000]. Ascetica rostirii. 2000. VASILE În periodice: 869. Ioana. Botoşani : Axa. 6. Gelu. DAN. 27. nr. 10. 1999]. Supl. Botoşani : Axa. p. S. Geo. Tribuna. Contemporanul. 2. 7-8. 2000. 35. Sergiu. 2000. Mureşanu. S. 11. nr. Manolescu. 2000. nr. 1999. 2000. Damian. S. "Cenuşa cu semne". Nicolae. Liturghia cuvântului. nr. Sabău. Cluj-Napoca : Dacia. p. nr. Cistelecan. Ionescu. 865. p. 10. [S. DAMIAN. 11. Damian la 70 de ani. p. p. Mariana. Arad : Mirador. 42. Simion. Acolade şi reevaluări. 2000. 2000. În volum: 867. Arad : Mirador. Simona. Caragiale în conştiinţa critică. 1999]. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (II).Luceafărul. [Vasile Dan. 2000. Sipoş. 1998]. 5. Luceafărul. nr. 10. p. 2000]. 2000. Damian: "Nu mă mai ocup intens de retrograzi şi troglodiţi cum ar fi Corneliu Vadim Tudor sau Adrian Păunescu" (I). [Constantin Cubleşan.

10. nr. 2000. DANCIU.Cuvîntul. În scorbura din oglindă. Bucureşti : Vinea. 11. Spectacolul lumii (văzut dinspre crepuscul). 877. 2000. nr. 1. Bucureşti : Allfa. DASCĂLU. Danciu. 38. Timişoara : Augusta. 1. Un mit: Toma Alimoş. I. Cistelecan. p. [Mircea Daneliuc. 876. Şchiopul binemirositor: antichităţi în două părţi. SANDU În periodice: În volum: 880. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. În periodice: 874. nr. p. Îngerul narcisiac. CRIŞU În periodice: 883. 2000. p. Bucureşti : Universal Dalsi. [Mircea Daneliuc. România literară. Grigurcu. 7. Vidam. Vol. 1. 9. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic. [Nichita Danilov. Ştefan. Un mit . Acum ca şi-atunci. Al. 107-109. Pluralismul stilistic al lui Nichita Danilov. MIRCEA În periodice: 875. Decelarea paradigmelor. Luceafărul. 33. 2000. Grigurcu. Borbély. Tribuna. 11. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. 320-328. Teodor. 1997. 2000].Toma Alimoş. 882. În: Gheorghe Grigurcu. 129 130 .Mircea Daneliuc. nr. 33. p. Democraţia herniei. 2000. 12. Suflete la second-hand. DAVID. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. p. DANILOV. Vol. Ştefan Munteanu. Cau. p. Marilena şi câteva voluptăţi: roman. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Ioanide. Mincu. Grigurcu. 17. Luceafărul. Bucureşti : Univers. 2000. p. Gheorghe. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. IORDAN În periodice: 884. 2000. 2000. 2000. Procesarea parabolică. 4. Poezie română contemporană . nr. 2000]. Blaj : Astra. 335-339. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Timofte. Oradea : Cogito. 1999]. Marin. p. Gheorghe. 879. Suflete la second-hand. [Ion Buzaşi. Apostrof. 881. 1999]. nr. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 329-334. Bucureşti : Vinea. [Mircea Daneliuc. 1999]. M. 15. DATCU. 8. [Iordan Datcu. 11. 6. Insurecţia respectuoasă. 17. 6. [Nichita Danilov. p. România literară. Poezie română contemporană. Un fals blagian. M. Caiete critice. DANELIUC. Bucureşti : Univers. Doru. Al. 2000. Vitrina Allfa. NICHITA În periodice: 878. p. 7-8. 1999]. Săndulescu. [Crişu Dascălu. Mircea. 29-32. Marilena şi câteva voluptăţi. Un romancier autentic . 1997]. 2-3. I. nr. Gheorghe. 2000]. Poezie română contemporană. Alexandru. Eminescu şi Blajul. p. Triptic eminescian.

42-44.Hagi Tudose. În: Emil Alexandrescu. 10. 2000]. 893. Literatura română în analize şi sinteze. Popescu. p. p. 38. [Ion Deaconescu.Vlaicu Vodă. ALEXANDRU În volum: 892. nr. Simona-Grazia. Un poet israelian de origine română. 890. Familia. IOAN 131 132 . Umorul sfios. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. Note despre poeţii români din Israel. p. Poezie românească. Iaşi : Timpul. Titu. În: Emil Alexandrescu. 38-39. nr. DERŞIDAN. DĂNILĂ. Poeme]. Tomis. 1. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 35. 2000. DELAVRANCEA. Contemporanul. Dacă m-aş fi aruncat în Sena. DAVILA. Milescu. [Ioan Derşidan. Alexandrescu. 2000. 2000]. 1999]. p. Scurtu. p. 2000. Crăciun. nr.. p.: convorbiri cu Emil Cioran. nr. Emil. Derşidan. 278-280. 84-85. 9.885. Corneliu. IOANA DEACONESCU. p. [Ion Davideanu. Un poet al esenţelor. Curierul românesc. Familia. p. DIACONESCU. nr. Ruginile de pe jos. [Valeria Deleanu. p. 29. Emil. "Să-ţi lepezi umbra e un lucru greu".. Lungu. Universul cărţii. BARBU ŞTEFĂNESCU 886. Manuscrisul neterminat. Vatra. 7. Familia. nr. 242-245. DAVIDEANU. 2000. 2000]. p.. Bucureşti : Amurg Sentimental.. Oradea : Abaddaba. 6. Barbu Ştefănescu Delavrancea . 2000. 11. Craiova : Europa. Roşioru. Melancolii refulate. 36. 10. ION În periodice: În periodice: 891. 6. 2000. Clasicii junimişti şi învăţămîntul. Oradea : Brevis. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. 7-8. 2000. 887. DAN În periodice: În periodice: 889. 2000. 2000. VALERIA În periodice: În volum: 888. Pornind de la apogeu. Între istorie culturală şi exegeză literară. 10. 156-157. [Dan Dănilă. 10-11. ION În periodice: 894. Lucian. 1999]. Alexandru Davila . Alexandru. Victoria. DELEANU. Ioan. Dima. nr. Mădălin. 3. Autori din diaspora. [Ion Davideanu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. 11. nr.

Curticăpeanu. Victoria. nr. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. 1998]. 2000. Ioana Diaconescu: ". 10. nr. Iulian. Confesor de tigri. Alexandru. nr. Contemporanul. 16. Răcaru. nr. Târgu-Mureş : Aarhipelag. Critice şi metacritice. p. 1998]. Iaşi : Junimea. Roxana. Doina. Mărturii la sfârşit de veac. "Textualism" sau ontologie. 6. p. 2000. DIACONESCU. 2000. nr. Lucian. 10. 16. În periodice: 900. [Simona-Grazia Dima. Angela. [Mihail Diaconescu. 1999]. [Simona-Grazia Dima. îl modula vântul". [Simona-Grazia Dima. Mihail Diaconescu. 1999]. Noaptea romană. nr. Arcadia. SIMONA-GRAZIA În periodice: 904. [Simona-Grazia Dima. 20. 1998]. p. Soviany. Cucu. 12. 4. nr. Istoria literaturii dacoromane. p. Iaşi : Moldova. Bucureşti : Editura Eminescu. Irina. nr. Confesor de tigri. Confesor de tigri. 2000. p. 7. 2000. p. p. Poesis. 11. Iaşi : Timpul. 1999]. Confesor de tigri. [Mircea A.[Interviu]. 2000. Poezie românească. Ruja. Baciu-Moise. 43. Universul cărţii. Fragmente critice . nr. 2000. Arcadia. Individualitatea literaturii dacoromane. MIHAIL În periodice: 898. 33. în trombe şi iertare. Mircea Streinul: viaţa şi opera. nr. Familia. Din timpul iluziei. 2. Milescu. [Mircea A. "Scara" poeziei. nr. Confesor de tigri. 1998. Bucureşti : Alcor Edimpex. 7. Vol. Simona-Grazia Dima: Între euphorion şi pharmakon. 1. Confesor de tigri. 13. 10. Petraş. Trecerea pragului. 5. Boldea. Simion. Botoşani : Axa. Diaconu. p. Arcadia. Rachieru. 10. Bărbulescu. 2000. Cuvîntul. nr. Alexandru. Feţele poeziei: fragmente critice. 903. [Simona-Grazia Dima. 1999]. 1998]. Irina. 24-25. 36. 896. 6. 1999]. Viaţa românească. DIMA. Adrian Dinu. [Ioana Diaconescu. [Simona-Grazia Dima. 10. Galaţi : Arionda. Petraş. 95. Tomis. Luceafărul. Botoşani : Axa. p. Diaconu. p. 67-75. Poeme cu îngeri. Familia. 106109. 51-54. 906. p. Botoşani : Axa. 1997]. 17. 7. DIACONU. p. Contemporanul. 4. 1-2. 1999]. 909. 8-9. România literară. nr. [Ioana Diaconescu. Mihăilescu. 908. 2000. Luceafărul. 897. 1999]. 2000. 2000. 1999]. 2000. Botoşani : Axa. p. Simona-Grazia Dima: "Impresional. 14. Ştefan. [Ioana Diaconescu. Adevărul criticii literare. Florin. să rămîi undeva/ la jumătatea distanţei/ dintre cer/ şi pământ". 1999]. 39. nr. p. p. Vizuina Îngerului. Contemporanul. Instantanee critice. Scurtu. 905. 35. Diaconu.. 5. Pintescu. Calende. [Mircea A. Botoşani : Axa. 902. Octavian. Mişcarea "Iconar". Diaconu. 901. 2000. 6.. 99. În: Angela BaciuMoise. Un critic cu intuiţie sigură. 133 134 . Bucuresti : Editura Eminescu. 2000.895. MIRCEA A. Dincolo de regionalism. 5. Feţele poeziei. [Mircea A. Iaşi : Junimea. 2000. 6. Bucureşti : Editura Eminescu. În volum: 899. 907.

Existenţa poeziei. Iaşi : Polirom. [Fragment din: Matei Călinescu. Traian Ştef. Monografie. Lumea criticului. p. Braşov : Aula. DIMITRIU. p. În: Viorel Mureşan. Georgeta. 2000. Alexandrescu. Orientări. Luminiţa Urs]. În: Viorel Mureşan. antologie 135 136 . 2000]. Vol. p. nr. 348]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 919. Editura Fundaţiei Culturale Române. 91-92. 35. p. Monografie. 912. 90-91. 2000. 88-89. [Gabriel Dimisianu. tendinţe. Paradis. [Fragment din: Ion Pop. 7. Alexandru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 553-558. 478-479. 2000. antologie comentată. [Gabriel Dimisianu. Nicolae. [Gabriel Dimisianu. Traian Ştef. Eugen. p. nr. Ion. 2000. 4. 917. Dosar de receptare critică. 2000. 12. Ştefănescu. 2000. Manolescu. Leonid Dimov. Bucureşti : Cartea Românească. Simion. Nicolae. Dosar de receptare critică. Grădinile suspendate. Traian Ştef. p. 136]. 92-93. Tomis. p. 33. Drăghici. Leonid Dimov. 1985. Dosar de receptare critică. Pop. 1986. Leonid Dimov. Leonid Dimov. 921. Lumea criticului]. Leonid Dimov. p. 1987]. Poezie şi livresc. DANIEL În periodice: 915. 25. 6. 32. Scotocind prin cămările memoriei. 11.Poemul odăilor. antologie comentată. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. [Fragment din: Gheorghe Grigurcu. 33. 7. În: Viorel Mureşan. În: Viorel Mureşan. Leonid Dimov . România literară. DIMISIANU. 45-46. Bucureşti : Cartea Românească. În: Viorel Mureşan. p. p. Dosar de receptare critică. Monografie. 1. 2000. 918. Braşov : Aula. Gheorghe.În volum: În volume: 910. 922. Traian Ştef. LEONID 916. Adevăratul Macedonski. p. ***. Gheorghe. receptare critică. Dosar de receptare critică. Anchetă Luceafărul. Miruna. p. GABRIEL În periodice: 911. Purgatoriu. 1973. 89-90. 10. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Cartea Românească. 914. Braşov : Aula. receptare critică. receptare critică.[Carolina Ilica. 11. 2000. Poezie română contemporană. În: Viorel Mureşan. Traian Ştef. Cistelecan. 2000. Monografie. În: Emil Alexandrescu. Cistelecan. Grigurcu. Cluj : Dacia. Emil. Monografie. 2000]. antologie comentată. 108]. 2000. Mureşanu. DIMOV. nr. Braşov : Aula. nr. receptare critică. 1999]. Traian Ştef. [Daniel Dimitriu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 913. Iaşi : Timpul. Alex. 1991]. Lumea criticului. Dosar de receptare critică. Monografie. Motoc. Onirismul bine temperat. Simona-Grazia Dima. Fragmentarium. Infern. receptare critică. 36. nr. în România literară. 2000. Matei. p. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. Călinescu. p. Grigurcu. Jocul poeziei. coordonate şi realizări în poezia românească. antologie comentată. Consecvenţă şi bun-gust. nr. Braşov : Aula. Leonid Dimov. [Fragment din: Al. [Nicolae Manolescu. antologie comentată. Poezia lui Alexandru Macedonski. 2000. Luceafărul. Universul cărţii. 920. p.

2000. Bucureşti : Humanitas. O scurtă istorie a Românilor. [Fragment din: Eugen Simion. 1984. Bucureşti : Occident. 1. Renate. România literară. 2000. 2000. Luceafărul. Mircea Dinescu între continuitate şi discontinuitate. NEAGU În periodice: 934. 927. 33. 33. Preţul supravieţuirii : roman eseu. nr. Vol. p. Mircea Dinescu. 48. 2000. Arca. 1999]. p. p. p. Gheorghe. 3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 8. majordom la Stat. p. 2000. 16. 9. Andrei Pleşu]. p. Vol. 2000. DINGER. Geo. Stan. 925. Weber. Stepan. Proză românească. 5. Poezie română contemporană. Meditînd la trecutul României. [Şerban Dinger. Grigurcu. Grigurcu. 6. IOANA În periodice: 932. Bucureşti : Seara. Ştefănescu. Simion. nr. Un optzecist necanonic. 361-367. 1999]. Scriitori români de azi.. Avangarda funcţională. Grigurcu. Vasile. 1. [HoriaRoman Patapievici. Între ubicuitate şi finitudine. În: Gheorghe Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Universul cărţii. În volum: 926. 1. 1. 1. ŞERBAN În periodice: 930. DINUŢ. 8. 145147. Grigurcu. Mircea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. DINULESCU. Mircea Dinescu. Nea Santinelu căprar la cotroceni (jurnal de gheretă). nr. receptare critică. 22. Stelian. Bărbulescu. 356-360. Steaua lui Ion. 1999]. 11. În: Gheorghe Grigurcu. vol. 924. 16.. 1-2-3. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. [Titu Dinuţ. p. p. Preţul supravieţuirii : roman eseu. Vol. nr. Gheorghe. DJUVARA. 4-5. 2000. p. Poezie română contemporană. Z. p. 1. Între gratuitate şi protest: Mircea Dinescu. 1999]. 20. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. Poezie română contemporană. Craiova : MJM. 928. 931. 1999]. Gheorghe. 33. 4. [Şerban Dinger. În: Gheorghe Grigurcu. Axioma. p. 5. Comoara lui Tudor. 2000. TITU În periodice: 933. [Ioana Dinulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. MIRCEA În periodice: 923. Poezie română contemporană. Turnu-Severin : Prier. [Neagu Djuvara. nr. p. Mureşanu. DINESCU. Mircea Dinescu pamfletarul. O decizie şi două încălcări ale legii. 2000. 10. 295]. 137 138 . Gheorghe.comentată. 2000. 92. 1. p. România literară. 340-347. 929. Sarcasm pedepsitor. 10. Alex. nr. p. 2000. Miruna. 2000. [Mircea Dinescu. 348-355. Ornea. Braşov : Aula. Soldat. Bucureşti : Occident. România literară. Vol. 2000. nr.

Kálmán. 10. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Barabás. 2000. Romulus. 11. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 132-138. p. Caius Dobrescu. 3-4. tendinţe. 2000. [Dobos István. 1. DOBOS. 16-20. Familia. Simona Popescu. Contemporanul. nr.[Andrei Bodiu. 942. Deadevă. 11. 3. Simona-Grazia. Şerban. Orientări. p. Alexandrescu. 1999]. 943. p. Poemele dinaintea tăcerii.p. nr. p. Arca. nr. Doinaş. [Constantin Stan Dogaru. Poeţi români. p. Euphorion. Vol. În: Emil Alexandrescu. 125-126 . p. 2000. 6. 2000. Viaţa românească. Marius Oprea]. 2000. Ştefan Augustin Doinaş Măşti. Doinaş. 45. DOBRESCU. Deadevă şi de ziceam că. [Ştefan Aug. 2000. Poemele dinaintea tăcerii. 940. 1999]. 469-470. 12. 2000]. nr. Racaru. CONSTANTIN STAN În periodice: 139 140 . Korunk. [Interviu]. Miscellanea. DOINAŞ. Grigurcu. 32. Moldovan. p. Octavian Doclin: "Obsesia mea a fost să scriu "poemul despre poem"". Reşiţa : Timpul. DOGARU. [Octavian Doclin. ISTVÁN În periodice: 935. ŞTEFAN AUGUSTIN 941. 47-48. Înaintea tăcerii. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. p. Navigând prin "eterrealitate". tendinţe. 2000. 946. 944. Reşiţa : Timpul. Emil. 1999]. 95. 470-471. 1995]. nr. 1-2-3. Bucur. Alaktan és értelmezéstörténet. România literară. În: Emil Alexandrescu. Orientări. În volum: În periodice: 937. Ioana Narcisa. 11. În volume: 945. 125126. 2000. Ştefan Augustin Doinaş Mistreţul cu colţi de argint. În: Gheorghe Grigurcu. Creţu. Literatura română în analize şi sinteze. Gheorghe. Debrecen : Csokonai Könyvtár Sorozat. p. OCTAVIAN În periodice: 938. Poemele dinaintea tăcerii. Előfutárok a horizonton . Andru. Poezie română contemporană. nr. Emil. Ioan. Reşiţa : Timpul. p. Poeţii nouăzecişti. 2000 . 1. Doru. Ploieşti : Bioedit. [Caius Dobrescu. coordonate şi realizări în poezia românească. Bucureşti : Editura Eminescu. 12-14. 33. CAIUS În periodice: 936. La lizieră. 7. 2. Luceafărul. Vîrsta lirică. 32. 4. Poetica limbajului la Ştefan Aug. Vasile. Roxana. nr. Iaşi : Timpul. Timofte. p. DOCLIN. Dima. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. coordonate şi realizări în poezia românească. Filosofia şi harul. [Octavian Doclin. nr. 2000. Luceafărul. 1999]. [Octavian Doclin. Robert. 1998]. 939. 36. Fiinţa la răspântiile limbajului.

7. Mircea Cărtărescu. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 162-163. ŞTEFAN În periodice: 959. 9. 1. Dumitru. Bucureşti : Du Style. p.despre iluziile şi realităţile vieţii. Ştefan Augustin Doinaş Meşterul. Bucureşti : Cartea 958. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Mănuşa din vitrină. 4-5-6. Simion. DUMITRU AUGUSTIN În periodice: 957. Grigurcu. Universul cărţii. [Ioana Nicolaie. 6. [Valentin Dolfi. Mănuşa din vitrină. coordonate şi realizări în poezia românească. Lucian. 417-422. nr. 1999]. Doinaş. 1999]. [Dumitru Augustin Doman. Buncărul de hârtie: [versuri]. 5. 43-44. 7. Lecţia de melancolie. Roşioru. 1999]. Grigurcu. 2000. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Lazăr. nr. 40238 Tescani . Sfârşitul epocii cartofilor. Laurenţiu. DOMAN. Buncărul de hârtie. 955. Psalmistul Doinaş. Vol. tendinţe. nr. Poezie română contemporană. Mureşan. Bărbulescu. [Valentin Dolfi. 1. Tomis. 35. Florin Iaru. Soviany. [Ştefan Doncea. 949. 2000. 4. Luceafărul. Bucureşti : Image. Ulici. 10. Octavian. 7. În: Laurenţiu Ulici. p. 128-130. Poezie română contemporană. Literatura română în analize şi sinteze. 22. 2000. Emil. Poezia ca "buncăr de hârtie". Bucureşti : Cartea Românească. nr. 11. Piteşti : Calende. p. Liniştea din dojo. Marius Ianu. 950. Un poet . [Radu Patrichi. p. Ştefan Augustin Doinaş . p. clasicul. 2000. 2000. 951. Gheorghe. Angelo Mitchievici. Tomis. nr. Domnica Domnea. [Valentin Dolfi. Mitică şi Hyperion. Ioan Godeanu. Despre Doinaş. Vol. Dan Doman. Poezia lui Ştefan Aug.Psalmi. Buncărul de hârtie. Arca. 141 142 . Grigurcu. p. 368-416. Iaşi : Timpul. Contemporanul. VALENTIN Românească. Poezie română contemporană. DOMAN. Vol. Modelul Frankenstein. p. 948. Arca. Alexandrescu. DOMNICA În periodice: În periodice: 952. 35. 1. 233. p. Suciu. Ion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. p. 7. p. Romulus. În: Gheorghe Grigurcu. 423-424. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Doina Ioanid. Timişoara : Solness. 2000]. Vatra. p. 953. DONCEA. 1999]. [Valentin Dolfi. 2000. p. Bucureşti : Cartea Românească. DOMNEA. Breviar. Lecţia de judo. Milescu. 2000. Buncărul de hârtie. DOLFI. Gheorghe. 18. nr. 2000. Bucur. Târgu Mureş : Ambasador. Cecilia Ştefănescu. nr. Buncărul de hârtie. Orientări. Lena. 954. 11. Gheorghe. p. 471-472. 1999]. DAN În periodice: 956. 1. Victoria. 1-2-3.947. 2000. nr. 1999].

Poesia mirabilis. [Rodica Draghincescu. 1999]. 2000. 5. 2000. Un lirism existenţial. Bucureşti : Editura Universităţii. nr. Adrian Dinu. 129-142. 2000. DRAGHINCESCU. Iaşi : Timpul. p. 1. Luceafărul. Nicoleta. Vieţile poetului. 11. 2000. p. 11-12. 1. România literară. 2000]. p. p. Bistriţa : Mesagerul. RODICA În periodice: 971. Poesis. Poezie românească. "Poesia mirabilis". Iaşi : Junimea. Pe urmele lui Eminescu. 100-109. Poesia mirabilis. 2000. Draghincescu? Nu. [Gellu Dorian. Sultana. Ion Tudor. Nicolae Panaite]. [David Dorian. Marinescu. 1999]. [Gellu Dorian. 431-437. nr. 3-4. nr. nr. 4. 10. Alecsa. 2000. 2000]. Craia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.nr. 45-46. Vol. 33. 10. nr. Decrepitudine. 11. Paşii poetului. GELLU În periodice: 962. Gheorghe. [Gellu Dorian. Grigurcu. Rachieru. Viaţa şi petreacerea svinţilor. 36. Grigurcu. Piteşti : 143 144 . 2000. Craun. vol. p. În volum: 967. Radu. Trei poeţi moldavi. Milescu. vol. Braşov : Paralela 45. În volum: 970. 180-182. 36. p. 2000. Emil Iordache. 2000. MARIAN În periodice: 960. Un lirisn existenţial. 963. 11. Ghinea. Vol. Iovian. Lucian. 17. DORIAN. 966. Voinescu. p. 10. nr. Poesia mirabilis. Rodica. 2000. 2000]. Bucureşti : Editura Eminescu. p. p. Neamţu. Universul cărţii. 6. Arca. Poezie română contemporană. 45. nr. Valeriu.[Gellu. 33. 968. În: Antologie de literatură română veche . Cassian Maria Spiridon. DAVID În periodice: 961. cuminte". [Marian Dopcea. 10. nr. p. Lecţia de anatomopatologie a Rodicăi Draghincescu. Contemporanul. 2000. 2. Marian Dopcea: "Nicicând n-ai să te-aşezi în şir. 2000. Carmen. Gheorghe. România literară. Craun. DORIAN. În: Gheorghe Grigurcu. Dosoftei. DOPCEA. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Timpul. DOSOFTEI În periodice: 969. R. Iaşi : Timpul. Gheorghe. Grigurcu. 1. Victoria. [Gellu Dorian. Dorian. 1. 1999]. Marginalii la un text hagiografic: Dosoftei. 425-430. 1999]. 7. 8. 4-5-6. Craun! [Rodica Draghincescu. p. Universul cărţii. Poezie română contemporană. Jurnal iluzoriu. Studia Universitatis BabeşBolyai. 965. Frenţiu. 1. 964. 972. În: Gheorghe Grigurcu. Philologia. Jurnal iluzoriu. p.

p. De la poezie la roman. Emil. 3638. nr. Farmecele povestitorului.Paralela 45. 1999]. DRĂGAN. Sălcudeanu. 2000. Ruxandra. p. 207-211.Iulian Boldea. Bărbulescu. C. 11. p. DRAGOMIR. [Mihai Dragolea. 2000. A. Iulian. Vatra. 3. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. În volum: Napoca : Dacia. nr. Dragodan. A. GHEORGHE 977. Eminescu. nr. Călătorii pe muchie de cuţit. Luceafărul. DRAGOMIR.[Katia Fodor. Grigurcu. DRAGODAN. Anchetă Luceafărul. 2000]. Stăpânii lumii. Gheorghe Drăgan. 16. 41. 36-38. Piteşti : Paralela 45. 979. Anul Eminescu. 981. M. p. ClujDRĂGAN. p. Rădulescu. 976. [Mihai Dragolea. p. nr. p. Vatra. Vol. 2000. IOANA În periodice: 983. 5. 1999]. 8. Temeiuri folclorice]. Piteşti : Paralela 45. Ivăncescu. Clipa de apoi. Braşov : Arania. Arhiva de goluri şi plinuri. 2000. 145 146 . Vârstele poeziei lui Mihu Dragomir. Poetică eminesciană. 2000. Moraru. 39-40. nr. Victoria. nr. Luceafărul. În căutarea ficţiunii. DRĂGAN. Manu. În căutarea ficţiunii. 19. Luceafărul. Literatura fragmentară. 2000. p. Amorul sacru şi amorul profan. Poezii/ Poems. Cornel. DANIEL În periodice: 982. Vatra. Gheorghe. Universul cărţii. Milescu. p. 1999. Un prozator. nr. p. nr. MIHU În volum: În periodice: 974. [Mihai Dragolea. 3. Cronica în farâme. 7. 3. 4. 2000. [Daniel Drăgan. p. Simion. 1. Mărturisiri şi opţiuni. 17. 40-41. CAIUS TRAIAN 973. p. În: Gheorghe Grigurcu. Luceafărul. Iulian. DRAGOLEA. 2000. 10. MIHAI În periodice: 975. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 45-46. Mărturiile poetului C. 3. Boldea. Poezii/ Poesias. 2000]. Boldea. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. pelerinaj spre fiinţă. 1998]. 2000. Vatra. nr. Vatra. Iulian. [Mihai Eminescu. 484-490. Călătorii pe muchie de cuţit. În periodice: 980. Alexandria : Teleormanul Liber. În: Iulian Rădulescu. 3. Rodica Draghincescu]. Braşov : Arania. Poezie română contemporană. Faţă-n faţă Mihai Dragolea . ***. Nicoleta. 978. 2000. nr. 2000. Dan Mănucă. 1. 2000.

Miruna. Literatura unisex. [Ioana Drăgan. Ion Marinescu. Universul prozei. 1999. nr. Grigurcu. Poveştile Monei. Bucureşti : Atlas. Bucureşti : Coresi. Femei în războiul cotidian. Poveştile Monei. Bucureşti : Atlas. Poveştile Monei. p. Bucureşti : Atlas. p. 441-445. 1999]. Bucureşti : Atlas. 991. Iancu. 990. de soare şi de cal. 1999]. Marian Drăghici: Lunetistul & cocoşul de tablă. Sălcudeanu. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Ieşiri din decor. Poveştile Monei. DOMNICA În periodice: 147 148 . 44. 51. Fragmente de ochean. GEORGE 985. Paradoxalele fructe ale lui Marian Drăghici. 4. Braşov : Astra Nova. nr. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. George Drăghescu. 986. 2000. Cuşnarencu. 2000. 2-3. 438-440. În: Gheorghe Grigurcu. Ulici. 1999. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. p. 2000. nr. 33. 995. 2000]. Spiridon. România literară. 1999]. Steaua. Gheorghe. DRĂGĂNOI. 6. În: Laurenţiu Ulici. Vatra. 2000. 2000. Universul cărţii. George. 996. Secunde frînte. 1. nr. 2000]. 2-3. Grigurcu. Trei femei numite Mona. Mitică şi Hyperion. Faţă-n faţă Ioana Drăgan . Laurenţiu. 1999]. 7. [Ioana Drăgan. p. 9. 93-95. nr. Cliveţ. 81-82. Poezie română contemporană. 9. nr. 2000. Bucureşti : Amurg Sentimental. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Popescu. 6. p. Urian. 2000. Poezie română contemporană. Vol. Cuvîntul. Osman. Poveştile Monei. Călăreţ pe vrăbii . Bogdan I. p. DRĂGHICI. Vol. Florin. 2000. Poveştile Monei. 988. România literară. 1. Ultima noapte a iluziilor. [Ioana Drăgan. Bucureşti : Du Style. 1999]. Poveştile Monei. Fernanda Emanuela. nr. 2000. 10. DRĂGHESCU. [Ioana Drăgan. 2000. p. 6. p. Nicoleta. Pascu. Bucureşti : Atlas. ClaudiaSan sau Poemul celular. Caiete critice. 84. nr. prima noapte de iubire. Romanul unei fete de tranziţie. Vatra. Poezia cinismului. Bucureşti : Atlas. 247-248. 2000. p. Bucureşti : Atlas. 1. Mureşanu. 2000. 1999]. 2000. Zestre pentru înălţare. [Ioana Drăgan. 992. Lazăr. Un poet bucureştean. 9. 67. 1999. 82-83. nr. 987.În periodice: 984. nr.George Cuşnarencu. 1999. [Ioana Drăgan. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bogdan. Patinatorii. p. 1999]. 989. Tudorel. Vatra. Necunoscuta de lîngă noi. 33. Victor Sterom. Vatra. 2. 9. Ochelari de vedere. Nimicuri ca o cruce. Vasile. p. Tîrgu-Mureş : Ambasador. DRUMEA. Gheorghe. [Ion Drăgănoi. MARIAN În volume: 994. p. ION În periodice: În periodice: 993. Bogdan. În: Gheorghe Grigurcu. Nicoleta. [Ioana Drăgan. 80. 4. p.

[Virgil Duda. Gabriel. Alţi prozatori contemporani. Iaşi : Editura Moldova. 7. Falsa literatură . 2000. 10-11. Vol. Daniel. [Aurel Dumitraşcu. 87-89. Viaţa cu efect întârziat. 11. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. 2000. 14. Lazăr. 1002. 446-451. Povara bunătăţii noastre. Mircea Cărtărescu. 64. 12. Moraru. 3. 33. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 1. p. Ioan Glodeanu. 10-11. Fiara melancolică. Memoria suferinţei. Cuvîntul. nr. 1993]. Helikon. Vatra. DUMITRAŞCU. Angelo Mitchievici. nr. p. 33. 2000. Ion. Memoria literaturii între catharsis şi avertisment. Bizarerii de aprilie. Aurélia. nr. Florin Iaru. Ploscaru. 2000]. 6. Arieşanu. 1008. Gheorghe. Expresionismul din sertar. În: Gheorghe Grigurcu. p. Jenő. 1999]. 2000. 1996]. 1. p. Vatra. nr. Botoşani : Axa. Iaşi : Editura Moldova. 89-91. nr. 1999]. Grigurcu. 2000. nr. DUMBRAVĂ. [Ion Dumbravă. 1. 2000. DSIDA. p. Malea Stroe. În: Emil Alexandrescu. Dorin. 1003. [Ion Dumbravă. Lena. 4. [Ioana Nicolaie. Cronica unei nevroze. Viaţă cu efect întârziat. 36. Bucureşti : Hasefer. Angliai levél. JENŐ În periodice: 999. 40238 Tescani. 4. Marius Ianuş. Cornel. 1004. Bizarerii de aprilie. 3. 1999]. Romancierul apatic."40238 Tescani". 11.997. Disda. nr. Dimisianu. Bizarerii de aprilie. AUREL În periodice: 1007. Alvis şi destinul. [Virgil Duda. nr. p. Cristea-Enache. 7. Mihaela. György. Cecilia Ştefănescu. 1999]. Alexandrescu. În volum: 1009. Poezia lui Aurel Dumitraşcu. 1000. Bucureşti : Image. DUMITRU 149 150 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Timpul. 12. nr. Emil. Miniaturi critice. Poezie română contemporană. 1006. 502-503. Gömöri. ION În volum: 998. 2000. DRUŢĂ. 96-102. Orizont. [Virgil Duda. 2000. Ion Druţă. p. Fiara melancolică. Luceafărul. Caiete critice. Alexandru. 2000. DUMITRAŞCU. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Hasefer. 3. nr. 2000. 23. nr. Domnica Drumea. p. Doina Ioanid. Gulăsi. 19-22. Puhoiul de maci. p. 2000. 1999]. A trăi în păcat. [Aurel Dumitraşcu. Astra. p. VIRGIL În periodice: 1001. p. p. p. 2000. ION În periodice: 1005. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Látó. DUDA. [Virgil Duda. Botoşani : Axa. România literară. Vatra. Cistelecan. Crăciun. Camelia.

"Zadarnic ca un cuc pe Niagara". România literară. Buciu. Evoluţie. 33. Vol. 33. 2000. închipuiri. Ştefănescu. p. Poezie română contemporană. Director de conştiinţă. 2000. O generaţie pierdută?.2). p. 1021. 23. p. Buzea. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Miscelanea. 2000]. [Geo Dumitrescu. 5-6. nr. nr. nr. România literară. Geo Dumitrescu . 19. p. Grigurcu. p. Dumitraşcu. 12-13. 33. Portrete literare (6) (Geo Dumitrescu). Nicolae. Vasile. 15. Alex. [D. 2000. Orientări. Geo Dumitrescu. În: Gheorghe Grigurcu. 23. p. p. 4. Contemporanul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1016. Excentrica nevoie de cercuri. Geo Dumitrescu. Gabriel. nr. 2000. 7. 22. nr. 1024. Mincu. Gheorghe. patimi. 1022. nr. 2000. Portrete literare (7) (Geo Dumitrescu . 2000. Chiper. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. 1013. 10. Nicolae. Gheorghe. AURELIAN TITU În periodice: 1011. Luceafărul. Cubleşan. Geo Dumitrescu . 1023. 3. 2000. 13. 1999]. 1019. 2000. 2000. ediţie completă şi definitivă. 33. 33.în ediţie definitivă şi completă. p. Sonete: vămi. 1-2. România literară. 19. 51. 1018. Marin. Alexandrescu. ZOE În periodice: 1014. Breban. 13. Dimisianu. 12. 1020. 455-459. [Geo Dumitrescu. Craiova : Scrisul Românesc. nr. 10. Geo Dumitrescu. 12-13. Dimisianu. Tita. În: Emil Alexandrescu. Emil. 33. DUMITRESCU. Zoe Dumitrescu Buşulenga: "Impresia mea din ce în ce mai puternică este că au dispărut modelele". Scrisoarea rătăcită.Libertatea de a trage cu puşca. România literară. 19. p. 23. 2000. România literară. [Gabriel Coşoveanu. Spiridon. Poezii. nr. GEO În periodice: 1015. Constanţa. 19. coordonate şi realizări în poezia românească. nr. 2000 . 2000. 2000. nr. Ridicarea spre sine. Steaua. 1999]. p.În periodice: 1010. nr. Ilisei. p. 11. Luceafărul. Bucureşti : Curtea Veche. DUMITRESCU. 2000. 14. p. 452-454. nr. 2000]. Geo. În volum: 1025. Un poet mereu la modă: Geo Dumitrescu. DUMITRESCU BUŞULENGA. "Po-etica" lui Geo Dumitrescu. tendinţe. Literatura 151 152 . p. p. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Forum. "Înşurubarea în real". Marian Victor. 2000. Contemporanul. [Interviu]. 1017. Vasile. 33. 22. Sfânt îndârjit. Luceafărul. Breban. În perspectiva contemplaţiei. Gabriel. Poezii. Grigore. p. Bucureşti : Semne. România literară. 19. Vol. Contemporanul. Vinea. Geo Dumitrescu. Bucureşti : Curtea Veche. [Aurelian Titu Dumitrescu. Constantin. 32. Grigurcu. 1999]. 10. 1-2. 1. În volum: 1012. nr. 1.

Tomis. nr. În: Emil Alexandrescu. DUMITRIU. 2000. 35. 2000. Iaşi : Timpul. 35. p. Ion. 94-100. Saludos]. 2000. Constanţa : Ex Ponto. 501-502. Doina. nr. 2000. DANA În periodice: 1027. nr. 151-153. 2000. Piteşti : Paralea 45. p. Mărturisiri şi opţiuni. 6. 2000. Petru Dumitriu. Ungureanu. Ioan. Sânge amestecat. Miruna. [Liana Cozea. DUMITRIU. Călăuza tăcerii. 2000. 2000. 153 154 . 8. Ulici. p. Un debut. [Liana Cozea. În: Iulian Rădulescu. 2-3. [Constanţa : Ex Ponto. IRINA În periodice: 1036. Bucureşti : Du Style. 21. [Irina Egli. România literară. 2000].portretul unei doamne. 9. 2. p. Iulian. Mitică şi Hyperion. Alexandria : Teleormanul Liber. 1999]. Alexandru Ecovoiu: Staţiunea. ALEXANDRU În periodice: 1034. ANDREEA-LUCIANA Dumitriu. Familia. 5. 475. Reîntoarcerea în proza românească. p. 10. PETRU În volume: 1029. EGLI. 2000. DUMITRIU. 35. Iaşi : Timpul. 2000. Familia. nr. p. Romane şi romancieri în secolul XX. p. 2000. Aureliu. În volum: 1035. 243-244. p. Holban. Curticăpeanu. ECOVOIU. p. 1031. Roşioru. [Constanţa : Ex Ponto. 2000. Semnul diagonalei. DUNĂREANU. Tomis. Laurenţiu. 1028. Alţi prozatori contemporani. Ion. Cornel. 5. Enache. Emil. 2000]. Iaşi : Cronica. Rădulescu. Literatura română în analize şi sinteze. Dana Dumitriu . OVIDIU În periodice: În periodice: 1026. nr. Goci. Alexandrescu. Diversitate tematică la Editura Gramar. Tomis. 252260. Puiu. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş. 7-8. 1030. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Bijuterii de familie. George Pruteanu în dialog cu Petru 1032. Roşioru. Dana Dumitriu . 1999]. Motivul dublului. Mureşanu. Portret în oglindă. În: Laurenţiu Ulici. Pitesti : Paralea 45. nr. 10. [Andreea-Luciana Dumitriu. 2000]. 1033. p. Universul cărţii. 10. În: Aureliu Goci. 2000]. 33. 7. 38-41. Corabia de fildeş de Ovidiu Dunăreanu şi Victor Corcheş.portretul unei doamne.română în analize şi sinteze. [Alexandru Ecovoiu. nr. p. Petru Dumitriu.

2000. Zoltán. 6-7. "Complexul lui Parsifal" (1). America. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". [Bryan S. p. 6-7. Vatra. ***. Nicu. Bucureşti. 1997]. 2000. nr. nr. 1046. Lajos. 1999]. Vatra. 6-7. Lászláffy. Bolog. Vatra. p. 17. A schimba ceva în vibraţia lumii. nr. 33. p. Vatra. Asia. 1996]. [Mircea Eliade. Timea]. 6-7. [Ion Neagoş. 2000. Cioran. Avatarurile hermeneuticii de gradul al treilea. 2000. Vatra. Paris : Gallimard. 1052. ELIADE. Mahâparinirvâna. Andrei. Eliade şi legile curtoaziei. Începuturile unei prietenii. Crăciun. 1043. Emil. Destinul ca "probă a labirintului". nr. p. 6-7. 6-7. Cliveţ. Recuperarea sensurilor. Vatra. 1048. 3-5. Reconstructing Eliade. Christian. 2000. 190.. 2000. 2000.. EMESE În periodice: 1037. Bogdan. Baltag. Culcer.. 1039. 1. Making sense of religion]. p. 2000. Iulian. Molnos. Ioan Petru. 2000. Vatra. [Eugen Simion. [Mircea Eliade. nr. Ciurtin. 6-7. [Ioan Petru Culianu. 155 156 . 8. 1055. 1051. 1054. Vatra. un spirit al amplitudinii. 6-7. p. Árpád. Camelia. 1041. Bucureşti : Nemira. p. Ambiguitate şi semnificaţie în "Pe strada Mântuleasa". p. Mircea Eliade. Savantul transcontinental. nr. Bertha. nr. p. p. 1999]. 1999]. nr. Tamás. Cezar. 2000. [Lászláffy. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Mircea Eliade. 1053. Doina. nr. Drăghici. 175. p. 1044. Vatra. p. Memorii. Aladár. [Gheorghe Glodeanu. 1045. nr. Rennie. Caranica. nr. Vatra. Vatra. Bucureşti : Paralela 45. Bucureşti : Humanitas. Farkas. Helikon. nr. 1040. Egyed. p. Georgeta. 150-152. 6-7. nr. Magyari. 178-179. nr. 2000. 169-171. MIRCEA În periodice: 1038. 6-7. 2000. 2000. 2000. Vatra. Boldea. p. nr. 1049. "Descoperirea lui Eliade în adevărul său integral". Contradicţiile gîndirii (post?)moderne. 162-167. 189. Fenomenologia ideilor religioase. 2000. Cliveţ. 1042. Culianu. 1050. 181-183. 132-133. 2000. Benga. Orizont. 6-7. 2000. 6-7. 12. 6-7. Introducere în literatura eliadescă. p. nr. Eugen. p. nr. p. Gratiela. Mircea Eliade. Mircea Eliade. România literară. 2000. Eliadiana. Cistelecan. Vatra. Vatra. 12. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Mitul Iubirii. Ultimele clipe ale lui Mircea Eliade. p. Nicoleta.EGYED. 2000. Vatra. Alexandru. Nicoleta. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. 6-7. Un proiect scufundat şi câteva rădăcini: Zalmoxis (1938-1942). 139-142. Vatra. Europa. Cornea. Elena. 1047. 152-155. 6-7. Csaba. 1995]. 102-104. Dan. Mircea Eliade în viaţa mea. nr. p. 94-96. Emese. Bortă. Lajos. 108-110. 33. 23. nr. 118-119. 6-7.

romanul evadării din Istorie. nr. Contemporanul. O nouă perspectivă asupra operei lui Mircea Eliade. 6-7. 17. 8. 90-93. Vatra. 1997]. 89-90. nr. 1077. 18. nr. Luceafărul. [Mircea Eliade. nr. 2. Viaţa lui Mircea Eliade]. 100-101. 1070. Mircea Eliade a învăţat să scrie româneşte abia după război. p. Ionescu. Mircea. Muşlea. A doua moarte a lui Mircea Eliade. [Mircea Eliade. p. nr. Interviuri cu Alain Paruit. 10. Ioan. Interviuri cu prof. Monica. În umbra lui Mircea Eliade. Vatra. Vatra. 155-158. 1. Vatra. p. nr. 6-7. 2000. 6-7. 10. nr. 7. p. 6-7. p. Handoca. 6-7. 1. Mircea Eliade. Universul cărţii. 6-7. p. nr. p. Romanele solstiţiului. Moraru. 107-108. Emil. Nicolescu. Mihai. p. 6-7. 98-100. Virgil. 183-187. Loga. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. Logica mitului. Mincu. România literară. 2000. Horia. p. p. 2000. 1999]. 1063. 1076. 146150. Vatra. Axioma. Editura Dacia. 2000. Mureşan. 113-116. Ruxandra. Vatra. 6-7. nr. nr. Ivăncescu. 2000. Cornel. Ioan. Mircea Eliade şi timpul. p. nr. 1062. modernitatea. 6-7. 2000]. József. p. Vatra. Vatra. 176-177. Robert. Sanda. Dumitru. vol. De la poet la poeţi. 1068. Lazu. 1058. Ioan. Vatra. p. p. 2000. O întâlnire de gradul trei. la Mircea Eliade. Gheorghe. p. Vatra. Mircea Eliade şi teologii (I). Jurnalul total. Milescu. Marin. 1061. Ierunca. [Ion Machidon. 97-98 . 13. 94. Prolegomene pentru o fenomenoloie a Istoriei Sacrului. 1078. Comparatistul Mircea Eliade. Vatra. 1999]. p. Mircea Eliade mai mult ca niciodată. 18-28. 1074. Repere biobibliografice. Noaptea de Sânziene . 2000. 2000. p. 1059. Un nou roman inedit de Mircea Eliade. 2000. Vintilă. [Sorin Alexandrescu. 2000. nr. [Mircea Handoca. 12. nr. 171-172. 1071. 2000. Dubla existenţă a lui Spiridon Vădastra]. 159-162. Vatra. 6-7. p. [Richard Reschika. Victoria. 6-7. p. 6-7. 47. Viaţa lui Mircea Eliade. Bucureşti : Amurg Sentimental. nr. Glodeanu. Manu. 2000. Vatra.1056. 1065. nr. 2000. 10. nr. 1069. 2000. Moshe Ydel. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. p. 122. 1075. Din amintirile unui prieten. 2000. 2000. Micu. 157 158 . 1060. Bucureşti : Jurnalul Literar. p. Cluj-Napoca : Dacia. 7. Eugen. 1999]. 6-7. Vatra. 10. nr. Bucureşti : Minerva. 2000. Mircea Eliade şi obsesia României. Milescu. Basarab. nr. Bucureşti : Saeculum. despre Eliade. Dumitru. 6-7. [Mircea Handoca. 2000. 1072. 2000. nr. Privind înapoi. 2-3. Victoria. Mircea. 2000]. nr. Vatra. Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. Lovinescu. nr. Bucureşti : Univers. 1066. 1067. [Mircea Handoca. Noaptea de Sânziene]. Muşlea. 6-7. Gál. 29. "Dosarul" Mircea Eliade. 35. Muşlea. Introducere în opera lui Mircea Eliade. Handoca. 4. Universul cărţii. p. 33. 1073. vol. 1064. Violeta. 1057. 2000. Vatra. 2000. p. nr. 2. nr. 6-7. 2000. Istorie literară. 2000. Luceafărul.

1980]. 1096. nr. p. Andrei. nr. România literară. 6-7. 7. Pe strada Mântuleasa. Piţu. Evocare de acum 55 de ani. p. Corespondenţă. 2000. Paleologu. Câteva "teme" pentru o recuperare deplină. nr. Încercarea înţelegerii. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Gilbert Durand. 9. 2000. p. Cum îl văd. Justa]. o lectură reală a comportamentului real. 6-7. 6-7. 176. 6-7. 143-146. 17. p. Tătărescu. ["Dosarul" Mircea Eliade. Vatra. Schwartz. Comptes rendus. Stolojan. 172-174. nr. nr. p. 6. 2000. p. 1094. 110-112. George. Octavian. Vatra. 127-132. Un postmodernism saudoso? Vatra. 2000. p. p. România literară. 33. p. N. 1092. Ion. O ediţie neconcludentă. Taloş. Pippidi. Giza. Dialoguri despre Mircea Eliade cu Edgar Morin. 104-107. Vatra. p. II (1928-1944). 6-7. Ştefănescu. Din epistolarul Mircea Eliade. Cu Paul Ricoeur despre Memorie şi uitare. Schwartz. 6-7. 6-7. p. 66-71. Ţeposu. Bucureşti : Humanitas. p. "Întâlnirile" mele cu Mircea Eliade. 1082. 1101. Dorin. 119-121. 6-7. 2000. 2000]. nr. 2000. Nicoleta. 1088.. 2000. 2000. 1: A-H. 2000. Ornea. Amintiri despre Mircea. 179-181. Hermeneutica lui Mircea Eliade. 6-7. 6-7. 300-303. Schwartz. [Adrian Marino. A-H. p. Noaptea de Sânziene. 2000. Fernand. p. 2000. [Mircea Eliade. Orpheu şi Eurydice. nr. să înţeleg. 1091. Sălcudeanu. 6-7. 86-88. Vatra. 1080. 1087. Vatra. 2000. 2000. Cluj-Napoca : Dacia. Radu G. Papahagi. Surdu. 6-7. Asia. 1084. 1083. Soviany. 33. nr. Pop.". 2000. p. 4. p. 33. Bucureşti : Humanitas. 1100. 1090. [Mircea Eliade. "Pe mine mie redă-mă". Liviu. Vatra. Z. 167-169. [Mircea Eliade. Sălcudeanu. p. p. nr. Niţescu.. nr. Mircea Eliade evocat de Eminenţa sa cardinalul Paul Poupard. [Mircea Eliade. Vatra. 6-7. 2000. Căile libertăţii. 159 160 . Steinhardt. 1. "Să mă-nţeleg. Europa. 6-7. America. Cu cărţile pe masă. 2000. nr. 2000. Revue des Etudes Sud-Est Europeennes (1999-2000). 6. Vatra. 1093.. Vatra. nr. Alexandru. Vatra. 2000. 18. 6-7. 1999]. Nicoleta. nr. România literară. 134-136. Sanda. 2000. Vatra. Despre aventură. 1-2. nr. Tehnici yoga.1079. nr. vol. Vatra. Vatra. Fernand. Luca. 1085. nr. Marian. p. Vatra. 12. Bucureşti : Curtea Veche. nr. nr. p. Nicolae. p. Câteva mărturii despre Mircea Eliade. 136-138. 84-86. Viaţa românească. 9. nr. 1999].. 1097. Vatra. vol. Bucureşti : Univers Enciclopedic. 20-21. Antropoloia profundă. 116-117. 2000. 6. Vatra. nr. Sanda. corespondenţă. 2000. nr. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. Cuvîntul. 6-7. Fernand. 1081. Petrescu. 1099. Ion. Savin. 95. nr. Romanul nemărginirii sentimentale. 1089. 88-89. p. 1999]. o carte a destinului şi a memoriei. nr. Reînvăţarea dialogului cu miturile. 1095. Z. p. Paul Goma. 2000. 6-7. Ornea. 138-139. Două romane cu cântec la cheie. 2000. 1098. 1086. 133-134.

2000. Alexandrescu. Emil.1102. În: Emil Alexandrescu. Mitică şi Hyperion. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. 161 162 . 174. Jurnalul lui Mircea Eliade. Mircea Eliade. p. Ţurcanu. Portret Gregor Samsa din juneţe.conştiinţă. 415-417. 2000. 1110. 2000. România literară. 2000. nr. destin. Florin. 2000. 20.Maitreyi. p. 6-7. Bucureşti : Viitorul Românesc. Ulici. p.La ţigănci. 1104. Iaşi : Timpul. Geo. În: Emil Alexandrescu. Mircea Eliade între sacru şi profan. 418-421. 1112. 414-415. Literatura română în analize şi sinteze. 8-9. 2000. Ursa. p. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. 460-465. Mihaela. Alexandrescu. [Cornel Ungureanu. MIHAI În periodice: 1118. p. 8-9. p. Vatra. Rădulescu. Goci. Marcel. Emil. Mircea Eliade . Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Mircea Eliade şi literatura exilului. p. 430-433. p. 1114. 422-424. p. 1. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Vatra.Noaptea de Sânziene. Aureliu. Noaptea de Sânziene]. 2000. constiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. Iaşi : Timpul. 1105. Literatura română în analize şi sinteze. p. 1108. Alexandrescu. 177193. Laurenţiu. Alexandria : Teleormanul Liber. 1113. p. Iaşi : Timpul. Emil.Douăsprezece mii de capete de vite. 424-430. În: Iulian Rădulescu. Vol. 1109. Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. p. Cochilia poeziei. [Viorel Gheorghiţă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1995].Romanul adolescentului miop. Bucureşti : Du Style. În: Laurenţiu Ulici. 1103. Iaşi : Timpul. Romane şi romancieri în secolul XX. neam. 17. Iubirea şi moartea personajului hyperionic în "Noaptea de Sânziene". nr. Ţintar. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. M. Mircea Eliade . În: Emil Alexandrescu. Contemporanul. Literatura română în analize şi sinteze. nr. Emil. Iulian. [Mircea Eliade. Sub "teroarea istoriei" . 10. 2000. Mircea Eliade . Fantasticul şi mitografia personajului. Mircea Eliade . Alexandrescu. Mircea Eliade . În volume: 1107. 272-273. MIHAI În volum: 1117. Literatura română în analize şi sinteze. p. 1115. Alexandrescu. Emil Şimăndan. p. Eminescu. Emil. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000. 33. 1116. 24. Emil. Eliadiana. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandrescu. 421. Iaşi : Timpul. Vasile. Literatura română în analize şi sinteze. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 12.personalitate multilaterală a literaturii şi culturii române. Poezie română contemporană. 2000. p. p. nr. 10. 187-188. 10. Eminescu . 2000. În: Emil Alexandrescu. ***. Grigurcu. V. Gheorghe. p. 2000. scrisori către Georges Dumezil. Emil. Vatra. 1111. Mircea Eliade. 2000. nr.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. EMINESCU. 2000. ELIN. 67. 165-178. Contemporanul. 2000]. 1106. Mircea Eliade . nr. 6-7. În: Aureliu Goci. În: Emil Alexandrescu. Un exilat fără exil. Literatura română în analize şi sinteze.

1133. Nicolae.Veronica Micle. p. Bănică. 1135. p. Ştefan. 1136. Luceafărul. p. 2000. Cristea: Eminescu şi Teleormanul. p. 2000. 1999]. nr. 1-2. nr. p. 2000]. Eminescu . Antonescu. 44. 11. Ion. Breban. 1131. Cuvîntul. 2000. 12-13. 35. p. 1. p. 5. Viaţa românească. nr. Luceafărul. nr. 1137. Ion. 9. 26. nr. 2000.. 2000. 2000. 2000]. Ediţii Eminescu. 14. 10. nr. Scrisorile Eminescu . Simion. Bîftoi. Tomis. 33. 26. nr. 95. 107-112 . 22. Andi. 2000. Bălu. [Graţian Jucan. nr. Viaţa românească. 27. Bucureşti : David. 1141. p. non verba. 1-2-3. 2000. Budui. p. 1125. Tomis. Mihaela. Luceafărul. M. [Interviu]. Eminescu şi posteritatea de celuloid. 14-15. 95. atracţia spre fantastic. Dorin-Liviu. Petru M. Şerban C. 11. 2000. Eminescu şi "dulcea Bucovină". 1. 33. 33. Complexe psihologice în poezia eminesciană. 2000. 2000 . Coregrafii erotice. poet naţional român". eroul incomod. Ana. 2000. 50-52. 1-2. Bălu. nr. p. Adrian Sahlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. p. 1998]. p. 5. 1123. 1138. 1124. 2000. Ion. 2. Ipostaze ale erosului eminescian. În drumul nostru prin pustiu apăraţi de domnul Eminescu. Ştefan Viorel. A fost poetul naţional antisemit? Cazul Eminescu. Eminescu. p. 33. Acta. 6. 1134. p. Luceafărul. 6. "Mihai Eminescu. 1. Buduca. Gheorghe. România literară. p. Nae. p. p. 2000. 51. Bot. Tomis. Ramona. 2000. Andronescu. p. nr.1119. p. nr. România literară. 2000. Babeţi. 162-167. Ion. nr. Scepticismul major. 7. [Alexandria : Tipoalex. 17. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". Balotă. 12. 29. eu n-aş faceo. România literară. 1. Romantismul lui Eminescu. 2000. nr. Bărbulescu. 2000. Fiziologia în viziunea lui Mihai Eminescu. 2000. 49-54. 2. Ecouri shakespeariene în creaţia eminesciană. Steaua. nr. p. Ioan. 35. [Mihai Cimpoi. 33. 1126. [Cristian Tiberiu Popescu. 95. nr. Buzaşi. Nicolae.Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume. 2000. 1120. 2. nr. Despre "ardelenismul" eminescian. 24. nr. 1128.. Luceafărul. p. Dan. Steaua. Ardelean. 13. 1127. Suceava : Editura Fundaţiei Culturale a Bucovinei. Simion. Viaţa românească. 8. 51. p. 1129. nr. 1.. Orizont. Baciu. 4-6. Eminescu : Antiteza. 16. Andreescu. Bulgăr. 8-9. 2000. Berindei. 12. 95. 12-13. România literară. 2000. 1140. Ioana. 1132. p. 1139. 35. 1121. 1130. România literară. Chişinău : Litera. Badea. Limbajul publicistic eminescian. 19-22. Bucureşti : Libra. Viaţa românească. Antiteza lui Eminescu. 163 164 . 16. 1. 12-13. Arca. 2000. 34. Bărbulescu.. nr. Stan V. nr. 2000]. 51. Albu. nr. 12-13. Lexicul arhaic eminescian (2). Adriana.". 1-2. [Nicolae Cârlan. nr. Bălu. nr. Eminescu şi Ardealul. 1122. Eminescu. Poesis. Mihai Eminescu în context bucovinean.

1142. Buzaşi, Ion. Emil Cioran despre Eminescu. Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2. 1143. Buzaşi, Ion. Eminescu la Blaj. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 2. 1144. Buzaşi, Ion. Evocarea imnică a lui Eminescu în opera lui Ioan Alexandru. Tomis, 35, nr. 12, 2000, p. 2. 1145. Buzaşi, Ion. "Mica Romă". Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 5. 1146. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 1147. Buzaşi, Ion. O poezie cvasi-inedită scrisă de Mihai Eminescu în timpul popasului blăjean (1866). [Mihai Eminescu, Asta vreu, dragul meu]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 23. 1148. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu: Amintiri despre Eminescu. [Cluj-Napoca : Dacia, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 43. 1149. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. "Adaus" la amintirile despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 58-59. 1150. Buzaşi, Ion. Ştefan Cacoveanu - inedit. Pagini memorialistice despre Eminescu. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 55-61. 1151. Buzaşi, Ion. Trasee eminesciene. [Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Alexandria : Tipoalex, 2000]. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 6. 1152. Cange, Radu. Eminescu, premiul Nobel şi lumea de azi. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 9. 1153. Caramitru, Ion. Sub semnul poetului nepereche. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 2. 1154. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu,

Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 12-13. 1155. Cazimir, Ştefan. G. Călinescu şi cenzura. [George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 10. 1156. Călinescu, Constant. Arta de a muri. Contemporanul, 10, nr. 7, 2000, p. 8. 1157. Călinescu, Constant. "Pensiunea" lui Eminescu. O dezbatere parlamentară. [Interviu realizat cu Ileana Ene, muzeograf la Muzeul Literaturii Române]. Astra, nr. 2, 2000, p. 36-39. 1158. Câmpan, Diana. Criticând critica. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti : Paralela 45, 2000]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 4. 1159. Cernătescu, Radu. Manipularea lui Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 10-11. 1160. Cernătescu, Radu. Sadoveanu şi Eminescu. România literară, 33, nr. 44, 2000 , p. 14. 1161. Cimpoi, Mihai. Cumpăna eminesciană. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 1-11. 1162. Cimpoi, Mihai. Eminescu şi Schopenhauer în relectură. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 23. 1163. Cimpoi, Mihai. Modelul mitopoietic Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 8-9. 1164. Cimpoi, Mihai. "Unitatea întregului". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1165. Cimpoi, Mihai; Mincu, Marin. Modelul eminescian - "Bariera ontologică". Dialog. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 112-123.

165

166

1166. Ciocârlie, Livius. Eminescu, sau despre poet şi despre mit. România literară, 33, nr. 16, 2000, p. 12-13. 1167. Cipariu, Dan Mircea. Cu gânduri şi cu imagini... Contemporanul, 10, nr. 38, 2000, p. 7. 1168. Codreanu, Theodor. Eminescu şi "cercul strâmt" al posterităţii. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 184-188. 1169. Constantin, Ilie. Cătălina, Hyperion Cătălin. [Mihai Eminescu, Călin, file din poveste]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1170. Constantinescu, Mircea. Tăcerile poetului. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 18. 1171. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 1172. Cosma, Viorel. Eminescu - susţinător al ideii înfiinţării Operei Naţionale. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 8-9, 15. 1173. Cosma, Viorel. Eminescu şi prietenii săi muzicieni. Cuvîntul, 6, nr. 4, 2000, p. 11. 1174. Cosma, Viorel. Eminescu un iniţiat în lumea muzicii. Curierul românesc, 11, nr. 2-3, 2000, p. 24. 1175. Cosma, Viorel. Epitaf eminescian devenit "imn funebru" (1889). Cuvîntul, 6, nr. 9, 2000, p. 13. 1176. Cosma, Viorel. Întîlnire peste timp. Enescu şi poezia eminesciană. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 12-13. 1177. Craia, Sultana. Fenomenul Eminescu. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 1. 1178. Craia, Sultana. Pe urmele lui Eminescu. [Gellu Dorian, Emil Iordache, Paşii poetului, Iaşi : Timpul, 2000]. Universul

cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 1. 1179. Craia, Sultana. Restituiri editoriale - Eminescu publicist. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1180. Cubleşan, Constantin. Analogii tipologice. [Ioan Popon, Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu, Giula : Noi, 1995]. Luceafărul, nr. 30, 2000, p. 17. 1181. Cubleşan, Constantin. Avatarurile prozei. [Gheorghe Glodeanu, Avatarurile prozei lui Eminescu, Bucureşti : Libra, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 17, 19. 1182. Cubleşan, Constantin. Contribuţii bibliografice. [Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Luceafărul, nr. 11, 2000, p. 11. 1183. Cubleşan, Constantin. Drumul împărătesc. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 24-25. 1184. Cubleşan, Constantin. "Dulcea mea doamnă". Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 10-11 . 1185. Cubleşan, Constantin. Eminescu în Basarabia. Luceafărul, nr. 31, 2000, p. 17. 1186. Cubleşan, Constantin. O monografie în foileton. [Eugen Todoran, G. I. Tohăneanu, De ce Eminescu?, Resita : Timpul, 1991]. Familia, 36, nr. 2, 2000, p. 28-31. 1187. Cubleşan, Constantin. Versiunile Luceafărului. [Mihai Eminescu, Luceafărul : text poetic integral - variantele şi textul definitiv, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Luceafărul, nr. 12, 2000 , p. 17. 1188. Cuciureanu, Lucia. Dincolo de viaţă, dincolo de moarte.

167

168

[Mihai Eminescu, Mai am un singur dor]. Arca, 11, nr. 1-23, 2000, p. 157-161. 1189. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (I). Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 1-2. 1190. Cucu, Ştefan. Eminescu şi "pururi tânăra, senina antichitate" (II). Tomis, 35, nr. 4, 2000, p. 2-3. 1191. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 50-52. 1192. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă : eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 1193. Dávid, Gyula. Eminescu în conştiinţa literară maghiară. România literară, 33, nr. 7, 2000, p. 10. 1194. Dobre, Gheorghe. Despre Eminescu şi încă ceva. Tomis, 35, nr. 2, 2000, p. 2. 1195. Dorin, Mihai. Civilizaţia românilor în viziune eminesciană. Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 20. 1196. Dragomir, Caius Traian. Anul Eminescu - observaţii şi reflecţii despre sensul culturii în societatea actuală. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 15-19. 1197. Dragomir, Caius Traian. Mihai Eminescu: permanenţa principiului renascentist. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 124-128. 1198. Dragomir, Caius Traian. Paradigma eminesciană şi geneza culturii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1199. Drăghici, Georgeta. Dincolo de mode, Eminescu. [Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu, Târgu Mureş : Ardealul, 2000]. Vatra, nr. 3, 2000, p. 44.

1200. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 16, 2000 , p. 6. 1201. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 17, 2000 , p. 6. 1202. Fabbro, Fulvio del. Receptarea lui Eminescu în Italia. Contemporanul, 10, nr. 18, 2000 , p. 6. 1203. Fanache, Vasile. În orizontul criticii. [Constantin Cubleşan, Eminescu în orizontul criticii, Piteşti ; Bucureşti ; Braşov : Paralela 45, 2000]. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 23 , 78. 1204. Fassel, Horst. Eminescu şi colaborarea la Brockhaus. România literară, 33, nr. 31, 2000, p. 14-15. 1205. Filipciuc, Ion. Un traseu absurd al lui Eminescu. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 11. 1206. Gană, George. Lecturi eminesciene. Melancolia. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 34-48. 1207. Gârbea, Horia. Răul de Eminescu. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1208. George, Alexandru. Eminescu supus unor "observaţii". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 7. 1209. George, Alexandru. Maiorescu asasin? Luceafărul, nr. 44, 2000, p. 7. 1210. George, Alexandru. Viaţa, opera şi isteria Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 8-9. 1211. Georgescu, Silvian. Eminescu şi muzica. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 19. 1212. Gh. I. O carte eveniment: "Optimismul lui Eminescu. Goethe şi Eminescu. Titu Maiorescu". [Focşani : Terra, 2000].

169

170

Curierul românesc, 11, nr. 4, 2000, p. 21. 1213. Ghilimescu, Ştefan Ion. Mitul eminescian. Un alt Eminescu. Luceafărul, nr. 22, 2000, p. 12-13. 1214. Glodeanu, Gheorghe. Eminescu şi estetica basmului. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă ]. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 20-21. 1215. Glodeanu, Gheorghe. Parabola cîntăreţului. [Mihai Eminescu, Legenda cîntăreţului]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 40-41. 1216. Gogan, P. P. Eminescu? România literară, 33, nr. 12, 2000, p. 7. 1217. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 3. 1218. Gogea, Vasile. (Re)citindu-l pe Eminescu. Tribuna, 12, nr. 33-36, 2000, p. 3. 1219. Got, Petre. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 12-15. 1220. Grădinaru, Ilinca. Mort în est. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1221. Grămescu, Mihail. Partidul Eminescu. Tomis, 35, nr. 10, 2000, p. 1. 1222. Grăsoiu, Liviu. Un alt fel de epopee. [Pericle Martinescu, Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima suta de ani : 1884-1984, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 23-25. 1223. Grigor, Andrei. Eminescu (şi dilemele înaintării spre Spăteni). Caiete critice, nr. 2-3, 2000, p. 69-73. 1224. Grigore-Nearşova, C. "Lumile" Luceafărului. [Rodica

Marian, Lumile Luceafărului, Cluj-Napoca : Remus, 1999]. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 22-23. 1225. Hangiu, I. Soarta manuscriselor eminesciene. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 11. 1226. Horvat, Săluc. Eminescu la Viena. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 53-54. 1227. Horvat, Săluc. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. [Mircea Popa, Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918. Bibliografie adnotată, Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 36, 2000, p. 7. 1228. Horvat, Săluc. Proza literară a lui Mihai Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 7. 1229. Hrehor, Constantin. Eminescu şi Putna. Luceafărul, nr. 34, 2000 , p. 17. 1230. Ilica, Anton. Lirismul erotic eminescian. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 139-148. 1231. Jucan, Graţian. Influenţa lui M. Eminescu asupra poeziei bucovinene. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 45-46. 1232. Jucan, Graţian. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. Steaua, 51, nr. 5-6, 2000, p. 35-36 . 1233. Jucan, Graţian. O carte falsă şi eminescologia. [Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului, Târgovişte : Editura Macarie, 1999]. Poesis , 11, nr. 3-4, 2000, p. 26-28. 1234. Jucan, Graţian. Un traseu al lui M. Eminescu. România literară, 33, nr. 14, 2000, p. 11. 1235. Lazăr, Lena. Nu un templu, ci o ipoteză. [Eminescu - Mă topesc în flăcări : dialoguri cu eminescologi din lume

171

172

realizate de Mihai Cimpoi, Chişinău : Litera, Bucureşti : David, 1999]. Tomis, 35, nr. 7, 2000, p. 6. 1236. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (I). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 24. 1237. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (II). [Mihai Eminescu, Amorul unei marmure]. Luceafărul, nr. 2, 2000, p. 17. 1238. Livescu, Cristian. Elixilurile îndrăgostitului (III). Luceafărul, nr. 3, 2000, p. 17. 1239. Manolescu, Nicolae. Eminescu - scopul şi mijloacele. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 1. 1240. Manolescu, Nicolae. Eminescu şi Caragiale. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 1. 1241. Manolescu, Nicolae. Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 1. 1242. Manolescu, Nicolae. Potriveli şi maşinaţiuni. [N. Georgescu, A doua viaţă a lui Eminescu, Bucureşti : Europa Nova, 1994; Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floarea Albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 1. 1243. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (I). Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 17. 1244. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (II). Luceafărul, nr. 25, 2000, p. 17. 1245. Manu, Emil. Eminescu şi Arghezi (III). Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 11. 1246. Manu, Emil. Itinerarii eminesciene în Oltenia. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 17.

1247. Manu, Emil. Miscellanea. O ipoteză istorico-literară: Eminescu, precursor al simbolismului? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 192-193. 1248. Manu, Emil. "Românii din afara graniţelor ţării". [Mihai Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională, Bucureşti : Saeculum, 1998]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 18. 1249. Marian-Bălaşa, Marin. Coincidentia oppositorum. [Ion Creangă, Mihai Eminescu]. Contemporanul, 10, nr. 48, 2000, p. 8. 1250. Marian-Bălaşa, Marin. O amintire din copilărie a lui Grigorescu şi Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 43, 2000, p. 6. 1251. Mălăncioiu, Ileana. Acum şi pururea şi în veci, Emin. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 10. 1252. Mălinaş, Constantin. Mihai Eminescu. Pre-debutul de la Oradea (1864). Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 68-69. 1253. Mănucă, Dan. Meandrele receptării "Vieţiste". Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 70-77. 1254. Mihăieş, Mircea. Eminescu la Bloomington. Orizont, 12, nr. 6, 2000, p. 31. 1255. Mihăilescu, Florin. Eminescu, gânditorul politic. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 64-69. 1256. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 1257. Mincu, Marin. De ce nu s-a "universalizat" Eminescu?

173

174

Iaşi : Polirom. 2. 24. Ionel. 2000. Mureşanu. 22. 2000. 2. George. p. 2000. Luceafărul. 35. Tomis. nr. 5. 1271. 2000. 11. 6-7. 95. 1-2. 1265. 2. Tomis. Miu. nr. 35. Ion Nica. Via Regia sau calea către Dumnezeu. p. Universul cărţii. Miruna. Eminescu . 2000. p. 8. p. 1273. 1262. nr. Eminescu. Europenism eminescian. Constantin. Muntean. nr. 2000. [Nicolae Balotă. 1278.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. poet al fiinţei în viziunea lui Mihai Cimpoi. nr. 11. 1276. 2000. Murgeanu. 1263. Nedelcu. p. 1261. Viaţa românească.vis animi]. Marin. Antiteza. nr. nr. 1. 1272. 10. 2. p. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. p. Mureşanu. Trecerea "de al lumii hotar" . p. Curierul românesc. p. Ion. [Cristian Tiberiu Popescu. Contemporanul. 7. p. 35. 2000. 1280. 23. 10. Eminescu . Confluenţe eminesciene. 10. 10. Mureşanu. Poezii. Tomis. Eminescu . 175 176 . Noutăţi eminesciene. Sursele germane ale creaţiei eminesciene]. 1. Muntean. George. p. 12-13. nr. nr. p. 11. 7. Contemporanul. 2000.note despre debutul literar. 8. 1279. Temeiuri filosofice ale lirismului eminescian. [Mihai Eminescu. [Helmuth Frisch. 2-3. 6. p. Mincu. Muntean. 1269. 2000. Eminescu şi Veronica Micle. 48. nr. nr. 2000. 1277. 2000. nr. p. George Bălan. 2000. 3. Defăimarea lui Eminescu la Cernăuţi. 1268. 2000]. Ion. Miruna. Contemporanul. 7. p. Caiete critice. Murgeanu. 5. Mureşanu. 1259. 20. 10. poet al iniţierii în poezie ]. Tomis. 10. 36. nr. 1. p. 1260. 2000. Muntean. Eminescu . 16-26. Mureşanu. Ionel. Nebănuitul Eminescu. Geniul eminescian . 2000. 1274. 10. 8. Ionel. nr. 3. 10. p. 35. p. nr. Olteanu. Miruna. 1266. 2000. p. p. O carte de referinţă. nr. nr. Tomis. Eminescu. Constantin. O. 66-67. 1267. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu . George. George.Veronica Micle. Universul cărţii. Curierul românesc. Scenariul erotic. 16. 2000. p. nr. nr. 1264. 1. Miruna. p. nr. nr. 10. 2000. Contemporanul. 1258. 1270. Curierul românesc. 7. George. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Aglae şi Mihai. 4. Universul cărţii. 11. Muntean. nr. 6. Ion. 2. Murgeanu. 1. Necula.Luceafărul. 37. 35. 2000. Universul cărţii. 2000.poet al iniţierii în poezie. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Eminescu şi războiul e independenţă.promotor al progresului. nr. 2. 2000. Miu. 2000. 2. Octavia. 6. 10. Ionel. 20. 39. Bucureşti : Libra. Editura Saeculum I. 5. Miruna. 35. Arghezi 120. 5. 24-25. Necula. 35. Necula. 2000. Nedelcea. Tudor. 2000. Ion. 2000]. Contemporanul. 1275. Eminescu. Eminescu şi condiţia metafizicii româneşti. Universul cărţii. Harieta. p. Eminescu . p. nr. Tomis. Necula. 10.o provocare permanentă.

1281. Oprea, Nicolae. Eminescu - publicistul. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 1. 1282. Ornea, Z. O contrafacere grobiană. [Călin Cernăianu, Recurs Eminescu. Suprimarea gazetarului, Tamaşi : Semnele Timpului, 2000]. România literară, 33, nr. 39, 2000, p. 9. 1283. Ornea, Z. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. [N. Georgescu, Cercul strîmt. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu, Bucureşti : Floare albastră, 1995]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 9. 1284. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 1285. Paleologu, Alexandru. Provocaţiuni. Cum stăm cu Eminescu? Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 27-28. 1286. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 1287. Pârvulescu, Ioana. "Fişierul Eminescu". România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 7. 1288. Perşa, Dan. Ipostaze. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 5. 1289. Petraş, Irina. Eminescu: "Precum într-un sanctuar, reconstituim piatră cu piatră tot ce-a fost înainte...". Contemporanul, 10, nr. 44, 2000, p. 5. 1290. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (I): "Ah! îmi îmblă ades prin gând/ o cântare veche...". Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1291. Petraş, Irina. Mihai Eminescu (II): "Dulci ca lumina lunei primăvară/ Într-o grădină din Italia...". Contemporanul, 10,

nr. 3, 2000, p. 5. 1292. Pham Viet Dao. Parfumul oriental în poezia lui Mihai Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 22. 1293. Ploae-Hanganu, Mariana. Eminescu sau "creşterea limbii româneşti". Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 15. 1294. Plopeanu, Ştefania. Eminescu - monument caduc. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 14. 1295. Popescu, Adrian. Părintele fondator. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 60. 1296. R.M. Anul 2000 - Anul Eminescu. Programul manifestărilor Bucureşti-Botoşani-Ipoteşti. 22, 10, nr. 2, 2000, p. 10. 1297. Rachieru, Adrian Dinu. De la lectură la statuie şi retur. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 9. 1298. Rogin, Theodor. Opera lui Mihai Eminescu tradusă în limba franceză, ediţii şi antologii (1890-1945). Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 6-7. 1299. Rogojanu, Ion C. O ediţie nevarietur. [Mihai Eminescu, Opere]. Curierul românesc, 11, nr. 5, 2000, p. 19. 1300. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. 1301. Rotund, Nicolae. Icoane vechi şi icoane nouă. Tomis, 35, nr. 1, 2000, p. 1, 5. 1302. Săndulescu, Al. Momentul Eminescu. [Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în cultura română, Bucureşti : Saeculum, 2000]. România literară, 33, nr. 22, 2000, p. 6.

177

178

1303. Schenk, C. W. Problematica traducerilor "Eminescu". Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 80. 1304. Sipoş, Mariana. Centrul spiritualităţii românilor de pretutindeni. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 17. 1305. Sipoş, Mariana. Eminescu pe meridianele lumii. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 22. 1306. Sipoş, Mariana. Ioan Constantinescu: "Muzeul Mihai Eminescu din Copou ar putea deveni un centru ştiinţific internaţional de cercetare eminescologică". [Interviu]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 23. 1307. Soviany, Octavian. Basmul romantic eminescian. [Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 3-4. 1308. Soviany, Octavian. Despre "fizica" eminesciană. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 5. 1309. Soviany, Octavian. Iniţierea în poezie. [Nicolae Balotă, Eminescu, poet al iniţierii în poezie, Bucureşti : Cartea Românească, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 5. 1310. Soviany, Octavian. Romanticii şi frumoasele fără corp. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 55-59. 1311. Spiridon, Vasile. Eminescu - falsul epigon. [Cristian Livescu, Întâiul Eminescu, Piatra Neamţ : Crigarux, 1990]. Familia, nr. 6, 2000, p. 41-44. 1312. Stanca, Dan. Eminescu - poet spiritual. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 1. 1313. Stanomir, Ioan. Note despre conservatorisumul eminescian. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 20-21. 1314. Stoenescu, Ştefan. Eminescu fără rime, dă-n engleză chiar

mai bine! Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 19. 1315. Stoian, Mihai. Eminescu - comentat în limba de lemn. Luceafărul, nr. 14, 2000, p. 12-13. 1316. Stoiciu, Liviu Ioan. Cronica posteminesciana. Scriitori de azi de clasa 1 si de clasa a 2-a. Vatra, nr. 1, 2000, p. 69-70. 1317. Stoleru, Victor. "Eminescu în timp şi spaţiu". [Emil Manu, Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii, Bucure şti : Doina, 2000]. Luceafărul, nr. 27, 2000, p. 13. 1318. Şenchea, Corneliu. Eminescu - azi. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1319. Şereş, Alexandru. Eminescu negustorul. Familia, nr. 6, 2000, p. 38-40. 1320. Şora, Mariana. Eminescu şi romantismul german. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 93-106. 1321. Şora, Mihai. Mihai Eminescu, această fulgurare fondatoare. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 4-6. 1322. Ştefănescu, Alex. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. [ Cazul Eminescu: polemici, atitudini, reacţii din presa anului 1998, antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. România literară, 33, nr. 1, 2000, p. 4. 1323. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 1324. Tăbăraşi, Ana-Stanca. Eminescu - Spitzweg. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 4. 1325. Teodorescu, Cristian. Despre Eminescu azi. România literară, 33, nr. 3, 2000, p. 23. 1326. Tihan, Teodor. Eminescu-critic şi teoretician al teatrului. Steaua, 51, nr. 7-8, 2000, p. 67-70.

179

180

1327. Timofte, Doru. Decelarea paradigmelor. [Crişu Dascălu, Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, Timişoara : Augusta, 2000]. Luceafărul, nr. 38, 2000, p. 11. 1328. Tolcea, Marcel. 150 de aniversuri (Fragmente de jurnal despre Eminescu). Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1329. Tupan, Maria-Ana. Luceafărul - o critică nominalistă a mitului. [Mihai Eminescu, Luceafărul]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 20-22. 1330. Tupan, Marius. Provocare şi regăsire. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 2. 1331. Ţîrlea, Cătălin. Am intrat în anul Eminescu. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 3. 1332. Ţîrlea, Cătălin. Anul Eminescu încheie secolul Caragiale. Contemporanul, 10, nr. 5, 2000, p. 3. 1333. Ţîrlea, Cătălin. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers enciclopedic, 2000; Nichita Stănescu, Opera poetică, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 3. 1334. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle : Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 1335. Ulici, Laurenţiu. Complexul de la Ipoteşti - un Weimar al nostru. 22, 10, nr. 3, 2000, p. 14. 1336. Ungureanu, Cornel. Eminescu şi lumea nouă. Orizont, 12, nr. 1, 2000, p. 2. 1337. Ungureanu, Cornel. Mihai Eminescu şi geografia literară a

României. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 63-67. 1338. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 1339. Urian, Tudorel. Complexul Eminescu. Cuvîntul, 6, nr. 1, 2000, p. 1. 1340. Ursu, Ileana; Nenadic, Milan. Continentul Eminescu. Luceafărul, nr. 26, 2000, p. 16. 1341. V. M. O lucrare monumentală. [M. Eminescu, Opere, vol. XVII]. Universul cărţii, 10, nr. 6, 2000, p. 1. 1342. V. M. Reeditări necesare. [G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1343. Vasile, Geo. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. [Ion Nica, Eminescu - vis animi, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 24, 2000, p. 5. 1344. Vatamaniuc, Dimitrie. Eminescu, secretar al Agenţiei Române din Berlin şi un document inedit. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 150-155. 1345. Vatamaniuc, Dimitrie. Textele germane în maanuscrisele lui Eminescu şi în contextul scrisului său. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 88-92. 1346. Vidam, Teodor. Triptic eminescian. [Ion Buzaşi, Eminescu ş Blajul; I. M. Danciu, În scorbura din oglindă; Stefan Munteanu, Filosofia indiană şi creaţia eminesciană]. Tribuna, 12, nr. 29-32, 2000, p. 4. 1347. Vighi, Daniel. Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. [Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, Timişoara : Excelsior, 1999]. Luceafărul, nr. 4, 2000, p. 17-18.

181

182

1348. Voica, Adrian. Mitul postumelor eminesciene. Viaţa românească, 95, nr. 1-2, 2000, p. 81-87. 1349. Voinescu, Radu. Etnopsihologie şi eminescologie. [Lucian Boz, Masca lui Eminescu, Bucureşti : Vinea, 1998]. Luceafărul, nr. 1, 2000, p. 6. 1350. Voinescu, Silvestru. O nouă şi strălucită ediţie Eminescu. [Mihai Eminescu, Opere, Bucureşti : Univers Enciclopedic, 1999]. Argessis, 9, 2000, p. 599-601. 1351. Zamfir, Mihai. Un Eminescu între două secole. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 12-14. 1352. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. 1353. Zubaşcu, Ion. O diversiune culturală: Inventarea "teroriştilor" care "trag din toate poziţiile" în Eminescu. Poesis, 11, nr. 3-4, 2000, p. 22. În volume: 1354. Acterian, Arşavir. Mihai Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 8-69. 1355. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 148-149. 1356. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Andrei Mureşan. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 195-196. 1357. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Atât de fragedă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 162-163.

1358. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Călin (file din poveste). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 165-167. 1359. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Crăiasa din poveşti. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1360. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dacă treci râul Selenei... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 178-179. 1361. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dorinţa. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 163-164. 1362. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Dramaturgia. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 194-195. 1363. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din lacrimă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 191-193. 1364. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Făt-Frumos din tei. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 180-181. 1365. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Floare albastră. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 160-162. 1366. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Freamăt de codru. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 181-182. 1367. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Glossă. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 173-174.

183

184

1368. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Împărat şi proletar. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 152-154. 1369. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Învierea . În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1370. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - La steaua. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1371. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 167-173. 1372. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Mai am un singur dor. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 184-186. 1373. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Memento mori (Panorama deşertăciunilor). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 149-152. 1374. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Odă (în metru antic). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175. 1375. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Peste vârfuri. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186. 1376. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Răsai asupra mea... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 189-190. 1377. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Revedere. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 164-165.

1378. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciune. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 187-188. 1379. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Rugăciunea unui dac. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 175-178. 1380. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sara pe deal. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 158-160. 1381. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sărmanul Dionis. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 190-191. 1382. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea I. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 154-156. 1383. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Scrisoarea III. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 156-158. 1384. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Sonete (III) (Când însuşi glasul...). În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 183. 1385. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Şi dacă... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 179. 1386. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Tat twam asi. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 186-187. 1387. Alexandrescu, Emil. Mihail Eminescu - Trecut-au anii... În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 182.

185

186

p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Diana. Ion. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Buzaşi. Semnificaţiile popasului eminescian la Blaj. În: Eminescu. Rugăciune. În: Ideea de Eminescu. Diana. Iulian. p. 34-38. 1403. G. Mihai Eminescu în context bucovinean. Ion. 123-126. În: Eminescu. Ion. Eminescu în armeneşte. Despre viaţa spirituală a românilor din Bucovina. Buzaşi. În: Eminescu văzut de armeni. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. 1399. Cârlan. În: Eminescu 2000. 2000. 1406. Ion. Studii şi cercetări. În: Eminescu văzut de armeni. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Boldea. Sf. Colinde! Colinde! În: Eminescu. În: Eminescu. În: Eminescu. p. Bucureşti : Ararat. 13-18. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Ion. Buzaşi. 73-74. p. Ce te legeni. Alba Iulia : Şcoala Albei. Eminescu. poet naţional şi universal. p. 45-46. 54-56. Alba Iulia : Şcoala Albei. Câmpan. 2000. Freamăt de codru. Târgu Mureş : Ardealul. p. În: Eminescu . p. Berdj. Alba Iulia : Şcoala Albei. Studii şi cercetări. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. În: Eminescu. Câmpan. Studii şi cercetări. Diana. 2000. p. 20-24. Buzaşi. Alba Iulia : Şcoala Albei. Buzaşi. 1396. Călinescu. În: Eminescu. Câmpan. 1402. Alba Iulia : Altip. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Privesc oraşul furnicar.1388. Diana. Diana. p. 2000. 2000. p.2000. În: Caietele Rebreanu. Diana. 34-36. Despre Eminescu. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. 2000. Ambivalenţa timpului la Eminescu. 2000. 1394. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 96-97. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1392. p. 2000. Nicolae. 1395. 1390. 1397. Alba Iulia : Şcoala Albei. Aşgian. 1405. p. 82-91. Grigore M. În: Eminescu. 2000. 18-26. Ion. p. p. Târgu Mureş : Ardealul. Câmpan. 2000. Studii şi materiale. Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1400. Doina. 101-104. 2000.2000. 1391. O. 1398. p. 187 188 . Ion. Bucureşti : Ararat. Alba Iulia : Şcoala Albei. 80-87. rămâi. Buzaşi. 2000. 2000. 42-44. 1389. Târgu Mureş : Ardealul. 70-74. 3. Gheorghe : Arcuş. Căuş. Diana. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Câmpan. 105. Câmpan. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. 1393. Marile teme şi motive ale creaţiei eminesciene. 1404. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. p. 2000. 1407. 106-107. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Câmpan. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Avakian. În: Nicolae Cârlan. Peste vârfuri. p. Concepţii cosmogonice în catrenele lui Omar Khayyam şi în poezia lui Mihai Eminescu. Povestea codrului. 33-47. În: Eminescu . azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Răsai asupra mea. Alba Iulia : Şcoala Albei. 39-41. Bogdan. În: Eminescu. Buzaşi. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1401. 2000.

114-117. 1417. 2000. Mihai Eminescu şi Iaşiul. Eminescu. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1425. Cârlan. În: Ideea de Eminescu. Românii şi alte etnii din Bucovina. 105-115. Radu. 1423. Studii şi materiale. p. Poezie. 1409. 2000. Poemul dramatic "Decebal" de M. Cristea. În: Nicolae Cârlan. Xenopol. p. Studii şi materiale. 2000. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. Nicolae. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 1410. Studii şi materiale. În: Eminescu. Luminiţa. p. În: Ideea de Eminescu. Dăncilă. Mihai Eminescu în context bucovinean. Cârlan. 1420. p. Cârlan. Nicolae. Cezara . 1419. Mihai Eminescu în context bucovinean. În: Nicolae Cârlan. În: Ideea de Eminescu. p. Nicolae. Mihai Eminescu în context bucovinean. Mihai Eminescu în context bucovinean. Alba Iulia : Şcoala Albei. Dănăilă. 2000. Suceava între imaginar şi autentic. Mihai Eminescu în context bucovinean. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Gheorghe. Mircea. Cârlan.simbol între fantasm şi realitate. În: Nicolae Cârlan. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. În: Nicolae Cârlan. M. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Mihai Eminescu în context bucovinean. În: Eminescu. 3-6. În: Eminescu. p. 61-69. 2000. Procesul Arboroasei sub incidenţa gazetarului. 2000. p. p. 1413. Cârlan. Grigore Ghica. 2000. 29-38. 2000. 1421. p. 1415. Cenuşă. Studii şi materiale. Sf. Poetul în posteritate bucovineană. Cornea. 7-12. Când amintirile. În: Nicolae Cârlan. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cârlan. Dumitru. În: Eminescu. 1418. 39-44. 118-122. Nicolae. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Nicolae. Cornea. p. Prefaţă. În: Nicolae Cârlan. D. Perenitatea unui simbol naţional. Nicolae. 2000. Cârlan. p. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Nicolae Cârlan. 75-82. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare.1408. Alba Iulia : Şcoala Albei. teatru. 1412. 2000. Mihai Eminescu în context bucovinean. 13-21. Studii şi materiale. Sf. Nicolae. protagonişti ai Serbării Naţionale de la Putna. 5-12. Romantismul eminescian. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Studii şi materiale. 1411. 2000. Gheorghe. Cronologia lui Eminescu. 2000. Cronici literare. În: Nicolae Cârlan. Mircea. Cârlan. Alba Iulia : Şcoala Albei. Nicolae. Gheorghe : Arcuş. 92-150. Miron Costin . Luminiţa. 75-76. "Momentul Phönix al neamului românesc". Mihai Eminescu 1850-1889. În: Nicolae Cârlan. În: Radu Dănăilă. 142-146. Sf. Cuvânt înainte. Coloşenco. Dăncilă. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 45-60. Mihai Eminescu în context bucovinean. 69-74. proză. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. 2000. 1416. Mihai Eminescu în context bucovinean. p. 189 190 . Mihai Eminescu în context bucovinean. Eminescu şi A. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Cucu. 2000. 127-130. 2000. Făt-Frumos din lacrimă. Studii şi materiale. Studii şi materiale. 29-33. p. 2000. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. 1. p. 1414. Alba Iulia : Şcoala Albei. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Cârlan. 1424. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. p. p. 1422. primul martir al Bucovinei. În: Nicolae Cârlan. Avram. Nicolae. Vol. Studii şi materiale. 2000.modelul cărturarului patriot. Studii şi materiale.

Eminescu şi istoria. 1437. Muntean. Marianne. p. 1441. 1435. 2000. Ironim. p. p. 57-59. Ironim. Alba Iulia : Şcoala Albei. Floare albastră. Alba Iulia : Şcoala Albei. Cornel. 1428. p. 51-53. Apostol. O posibilă interpretare. Muntean.1426. 2000. Ion. În: Eminescu. p. Ghinea. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 68-70. În: Eminescu. p. Alina. Maria. p. În: Eminescu. Ironim. 2000. Lăcătuşu. Moraru. Maria. Mitologia nihilismului la Eminescu. 123-126. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 48-56. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. În: Eminescu. p. În: Eminescu . Crăiasa din poveşti. Târgu Mureş : Ardealul. Gurău. Alba Iulia : Şcoala Albei. "Memento mori (Panorama deşertăciunilor)". 26-29. 86-89. În: Ideea de Eminescu. Târgu Mureş : Ardealul. p. 60-62. p. 1440. 1431. În: Ideea de Eminescu. Aurel. 2000. Celălalt. Dorinţa. În: Eminescu . Ligia. Ironim. În: Eminescu. La mijloc de codru. Muntean. Când însuşi glasul. 1442. Iliescu. Eliade. 1432. 133-136. Studii şi cercetări. 1430. Eminescu la Alba Iulia. Iancu. Elie Miron Cristea . Completări. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. p.2000. Crochiuri de bibliografie. 3. 65. În: Eminescu. 2000. 2000. 133-135. 23-25. p. 2000. Galaţi : Logos. Sf. Iliescu. 8-17. Ionescu. 1443. Mihai Eminescu. Gheorghe. 49-50. 191 192 . Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Călin (file din poveste). azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1445. Gheorghe : Arcuş. În: Ideea de Eminescu. 2000. Textul epic eminescian ca palimpsest. Sf. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. Cristina. Ioan. Sf. Eminescu actual? Patologia societăţii noastre. 1438. Iacob. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 1439. Alba Iulia : Şcoala Albei. Mihai Eminescu în publicistică. Mai am un singur dor. 2000. În: Ideea de Eminescu. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. p. 2000. Gheorghe : Arcuş. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1433. 1434. p. 1427. p. Alba Iulia : Şcoala Albei.2000. "Ipoteştiul . 2000. 2000. 5-194. Articole politice. Aspecte bibliografice. În: Eminescu. 2000. 1436. În: Ideea de Eminescu. Dăncilă. 1444. p. Hancu. Gheorghe : Arcuş. Sf. 47-48.autorul celei dintâi lucrări de doctorat asupra lui Mihai Eminescu. Studii şi cercetări. 1429. Iacob.loc sacru în memoria spiritualităţii româneşti". Ars poetica. Mircea.2000. Iacob. Motivul luminii în poezia lui Mihai Eminescu. Gheorghe : Arcuş. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 28-31. Timişoara : Mirton. p. Gheorghe : Arcuş. În: Eminescu. Sf. Maria. Ironim. 21-28. În: Apostol Gurău. Despre Eminescu. 2000. 2000. p. În: Eminescu. În: Eminescu . întregiri. Târgu Mureş : Ardealul. Studii şi cercetări. Ironim. Muntean. precizări. 2000. 113-115. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar.

p. Ironim. p. 2000. 2000. Ironim. 2000. 83-91.poet naţional. Rodica. 27-32. Sărmanul Dionis. În: Eminescu. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sara pe deal. 19-22. p. Alba Iulia : Şcoala Albei. 127-132. 2000. Odă (în metru antic). Gheorghe : Arcuş. 1461. 2000. 1459. 1465. 2000. Opaiţ. p. 30-33. Ironim. Eminescu la întruchipare a fiinţei naţionale. Muntean. 80-82. Iacob. 63-64. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. 1458. 1463. Studii şi cercetări. 2000. 1457. Muntean. În: Eminescu. 2000. Sf. p. 147-150. Muntean. p. 2000. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu. Ironim. Carmen. 1456. Scurt istoric. 1454. Ironim. Muntean. Alba Iulia : Şcoala Albei. Ironim. 2000. Ironim. Viena. 1452. În: Eminescu. Trecut-au anii. Iacob. În: Eminescu. 1455. În: Eminescu. Aspecte majore. Popa. 2000.2000. În: Eminescu văzut de armeni. 193 194 . 2000. Muntean. 2000. 2000. p. Muntean. Negruzzi. p. Mircea. Sf. Constantin Popazu: Mihai Eminescu. Muntean. În: Eminescu. p. Sf. 153-158. Alba Iulia : Şcoala Albei. Muntean. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 137-141. Miturile eminesciene. Ironim. Revedere. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. Gheorghe : Arcuş. Ironim. În: Ideea de Eminescu. p. Muntean. Glossa. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. În: Ideea de Eminescu. În: Eminescu. 133-152. În: Eminescu. În: Eminescu. 1462. Alba Iulia : Şcoala Albei. Sf. Putna şi braşovenii lui Mihai Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. 2000. p. 1451. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1466. Gheorghe : Arcuş.1446. Editarea creaţiei eminesciene. p. Pârvan. 2000. La moartea lui Eminescu. Bucureşti : Ararat. În: Eminescu. 2000. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar . Alba Iulia : Şcoala Albei. p. Oltean. Homo militans. Cluj-Napoca : Napoca Star. p. 94-101. 111-113. În: Ideea de Eminescu. Sf. p. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 1449. 1447. Ironim. p. 43-48. Nistor. 1460. 1464. Muntean. În: Mircea Popa. În: Ideea de Eminescu. Structura etimologică a lexicului limbii române cu exemplificări la "Mioriţa" şi "Mai am un singur dor" de Mihai Eminescu. Influenţa lui Eminescu asupra evoluţiei literaturii române din secolul al XX-lea. 1453. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu văzut de armeni. Ironim. p. 1448. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. În: Eminescu . La steaua. Eugeniu. 37-38. În: Ideea de Eminescu. Alba Iulia : Şcoala Albei. Negruzzi. Oltean. Alba Iulia : Şcoala Albei. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 49-56. Scrisoarea I. Târgu Mureş : Ardealul. Muntean. p. Gheorghe : Arcuş. Scrisoarea III. 92-95. Bucureşti : Ararat. p. Eminescu. Luceafărul. Vasile. 1450. Alba Iulia : Şcoala Albei. Poezia eminesciană în viziunea filosofică a lui Lucian Blaga. Gheorghe : Arcuş. Ironim. 71-72 . p. 2000. Vichentie. Vasile. azi în programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 77-79. Nicolaiciuc. Mihai Eminescu . 66-67. În: Eminescu.

2000]. ENE. Nicu. Eminescu. În: Ideea de Eminescu. 58-60. Sf. p. VIRGILIU 195 196 . Popa. Cenuşa geniului. H. Pitesti : Paralela 45. Stoica. Studii şi cercetări. 1471. Sf. Târgu Mureş : Ardealul. Sf. 2000. În: Eminescu văzut de armeni. ENE. În: Eminescu . p. Trancu-Iaşi. Ideea de Eminescu. 2000. Grigore. p. 1475.2000. În: Ideea de Eminescu. 39-42.paralelă între poezia "Odă (în metru antic)" şi "Poemul 51 (Introspecţie lucidă)" scris de Catul. Jocul silabelor. p. 1474. nr.. 167-182. 9. 1999]. Sf. Siruni. 2000. În: Ideea de Eminescu. Bucureşti : Ararat. [Cătălina Ene. Gheorghe : Arcuş. 7. 2000. poet neoteric. p. Sf. 1480. Spectacolul teatral în viziune eminesciană. Deconstrucţie de text. Eminescu şi poezia latină . În: Ideea de Eminescu. 1482. CĂTĂLINA În periodice: 1483. [Gheorghe Ene. Mihai. 2000. "Peste vârfuri" de Mihai Eminescu. p. Triptic eminescian. 19-25. 1476. p. Doina. Simion. 2000. Dorina. Gheorghe : Arcuş. Mircea. Oprea. Simulescu. Eminescu şi limba latină. 33. Bucureşti : Ararat. Ursache. Tavitian. Astra. Gheorghe : Arcuş. Malea Stroe. Eminescu economist. p. 59-64. Gheorghe : Arcuş. p. Magda. Gheorghe : Arcuş. Carmen.2000. Vidam. Sf. Trancu-Iaşi. Gheorghe : Arcuş. Braşov : Astra. 2000. 2000. 1479. 2000. ENE. Ungurean. Rostin. 74-79. 1473. Vişan. Teodor. Maria. 35-37. În: Ideea de Eminescu. 2000. În: Ideea de Eminescu. nr. 187. Eminescu la Constanţa. p. 11-17. 90-93. I. p. Gheorghe Ene sau spovedania unui "textan". 6. p. Piteşti : Paralela 45. Studii şi cercetări . 1468. Trifoi. p. Eminescu în spaţiul Mureşului şi al Târnavelor. 2000. România literară. Bohanţov. Doina.2000. Sf. Eugen. 107-112. 1485. 1481. 2000. p. Onirismul eminescian: Aplicare la Povestea magului călător în stele. Nicolae. 188-205. 151-152. Petru. Eminescu. la prima audiţie. Gheorghe : Arcuş. GHEORGHE În periodice: 1484. Tohăneanu. 5. Cum i-am cunoscut. 1472. 65-73. "Jocul silabelor". 4-5. Familia. 1478. Mihaela. 64-65. p. Gheorghe : Arcuş. Vrabie. Gheorghe : Arcuş. 2000. În: Ideea de Eminescu. p. Sf. 1999]. Cristina. În: Eminescu .. G. Aluviuni textuale. 2000. Târgu Mureş : Ardealul. 1467. Sf. 1470. [Gheorghe Ene. O spovedanie a textului. Gheorghe : Arcuş. Gheorghe : Arcuş. Dj. 2000. 2000. Grigore. nr. O spovedanie a textului. Ursache. În: Ideea de Eminescu. Influenţe ale prozei gotice anglo-saxone în opera eminesciană. În: Eminescu văzut de armeni. 116-122. 1469. 2000. Sf. 102-104. În: Ideea de Eminescu. În: Ideea de Eminescu. p. În: Ideea de Eminescu. Bucureşti : Ararat. 2000. Sf. 1477. 80-85. În: Eminescu văzut de armeni. p. p. p. Eminescu în limba esperanto. 2000.

nr. nr. 2000. Adrian. Anca. [Lászláffy. 2000]. Sufletul baroc pe cont propriu. ENDRE În periodice: 1495. Csaba. nr. p. p. ENICEICU. 10. Magyari. 2000]. 8. Zoltán. 2-3. Celălalt. "Cocorul de pază". 83-85. EVU. Sorin Roşca. 4. Fanache: Lecturi sub vremuri. Mircea. V. Cluj-Napoca : Motiv. 1492. Lajos. 6. VASILE În periodice: 1490. Endre. Emese. 2000. nr. 2-3. [Marcel Ion Fandarac. ENE-ZĂRNEŞTI. Gheorghe Mocuţa. Octavian Eniceicu: Ceasul de buzunar. Lecturi sub vremuri. [Vasile Fanache. Scriitori satirici români]. Luceafărul. 26-27. 2000. Cluj-Napoca : Motiv. În: Apostol Gurău. Korunk. p. Bertha. 2000. Noje. Aladár. Bucureşti : Corrida. 1999]. Vatra. Lecturi sub vremuri. 43. Apostol. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. 1999]. p. FARKAS WELLMANN. Gurău. [Vasile Fanache. 2000.Universal Dalsi. Miruna. 32-33. nr. Cocorul de pază : [versuri] = La grue gardienne = The crane guardian = La gru guardiana. [Ioan Evu. Tudurachi. Farkas. p. Kulimunka-e a költészet? [Farkas Wellmann. Universul cărţii. nr. nr. Helikon. 2000.În periodice: 1486. [Vasile Fanache. 1491. Ion. Doru George. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 10. 2000]. FARKAS. Lecturi sub vremuri. 125-126. FANACHE. DUMITRU În periodice: 1487. 141-143. 6. 51. Geo. Arca. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. 2000. ÁRPÁD În periodice: 1494. Mureşanu. Constanţa : Leda : Muntenia. 4. 28. Steaua. Árpád. Noutăţi editoriale . Vasile. 1999]. Cluj-Napoca : Motiv. 197 198 . Un alt fel de a vorbi despre sine. 2000. nr. éva. Kozma. 12. Steaua. 2000]. Stepan. Burlacu. Lászláffy. Lajos. IOAN În periodice: 1489. p. 11. 51. [Virgiliu Ene. p. O carte pe din trei. Tamás. MARCEL ION În periodice: 1493. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Timea]. Lecturi sub vremuri. nr. 3-5. Contemporanul. Galaţi : Logos. FANDARAC. Egyed. 2-3. Amintirile sufletului : fantumuri. 1-2-3. Kulipendium. [Dumitru Ene-Zărneşti. OCTAVIAN În volum: 1488. p. 10. p. Molnos. 2000. Roşioru. 2000. p.

Monica. 2000. Fay. Jurnalul lui Victor Felea (I). FELVINCZI. 1498. 1503. 2000. 2000. Contemporanul. 10. Jurnalul unui om serios. Jurnalul unui poet leneş. 199 200 . Marin. 2. 2829. 2000]. [Victor Felea. 10. p. Cărţi şi o altă carte. FILIMON. În periodice: 1496. Marcian. nr. [Constantin Fântâneru. Memorii. p. Arca. Râsul morţilor de aur]. 1506. [Constantin Fântâneru. 7. Gheorghe. Borbély. Ianuarie 1955-martie 1993. 2000. Bucureşti : Albatros. 1505. Apostrof. 35. p. Grigurcu. 2000]. Jurnalul unui poet leneş. Ştefan. Contemporanul. Mărturie despre Mircea Vulcănescu. 5. 1-2. Antonescu. 2000]. Grigurcu. MARIANA În volum: 1508. 78. Între Kafka şi Bacovia. Bucureşti : Albatros. Grigurcu. 11. 7. Gheorghe. Jurnalul unui poet leneş. 2000. Uimire. 466-469. Caietele lui Constantin Fântâneru. FÂNTÂNERU. 9. Poeţi uitaţi : Constantin Fântâneru (19071975). România literară. 2000. 31. Gheorghe. Gheorghe.un poet necunoscut. România literară. p. România literară. Bucureşti : Humanitas. Vol. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Albatros. nr. p. nr. 11. 2000. 1. Ion. Poezie română contemporană. nr. Jurnalul lui Victor Felea (II). 33. 8. 33. 72-73. Jurnalul unui poet leneş. Jurnalul unui poet. Helikon. Poezie română contemporană. 2000. [Victor Felea. Ornea. 1501. p. În: Gheorghe Grigurcu. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 11. Jurnalul unui poet leneş]. 6. nr. 49-50. Miruna. Gheţ. Mureşanu. Ţigara care arde cum o candelă. 5. sensibilitate. 4-56. Sándor Iván. [Victor Felea. nr. [Ştefan J. Nae. 1. Bucureşti : Albatros. Sokrateion. Simuţ. p. p. Jurnalul unui poet leneş. Kolozsvár költője: Felvinczi György. [Victor Felea. 1499. 9. 10. 2000. 1999]. nr. 2000. ŞTEFAN J. 6. [Victor Felea. p. 8-9. 470-475. nr. Bucureşti : Albatros. 2000]. 35. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. FELEA. nr. Un scriitor de raftul doi. Mincu. 171-177. Singurătatea alergătorului de cursă scurtă. nr. Lucia. 2000. [Victor Felea. Victor Felea . 2000. Kovács. CONSTANTIN În periodice: 1497. Grigurcu. 1504. Universul cărţii. 1998]. nr. 1509. Poesis. 51. Cuvîntul. Steaua. 1502. 2000. Bucureşti : Minerva. p. p. 33. 11. VICTOR În periodice: 1500.FAY. GYÖRGY În periodice: 1507. Cuciureanu. Marcel. 4. Jurnale. 2000. Vol. 8. 18-19. Z. p. p.

Radu.FILIMON. 10-11. Solo Har. Traian. 10. 1999]. Emil. nr. 3-4. 2000. 11. 2000. p. 86-87. [Andrei Fischof.Cultura Naţională. FISCHOF. Irina. Cistelecan. 26. nr. Contemporanul. Literatura română în analize şi sinteze. [Bucureşti : Univers Enciclopedic. 1519. Apostrof. p. nr. p. Filip. 26-28. Colinda în mitologia românească. Imaginaţia sceptică. 11. Note despre poeţii români din Israel. Curierul românesc. Alexandru. În: Emil Alexandrescu. [Vasile V. Drumul împărătesc. Cubleşan. [Luiza Carol. Urcan.Ciocoii vechi şi noi. 1521. p. 136-138. 10. Vatra. 1999]. 38. 11. 2000]. Atingerea umbrei. 39. 1515. Poezia şi spiritul dislocat. Shaul Carmel. Bucureşti : Grai şi Suflet . 2000. 2000. p. 1999]. 2000. 1518. 11. O carte falsă şi eminescologia. Candori pedepsite/Punished candors. Bucureşti : Univers Enciclopedic. NICOLAE În volum: 1510. Lungu. nr. Alexandru. nr. 26-27. 1999]. nr. Drumul împărătesc al poetului. Vatra. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Olimpiu. [Carmen Firan. 6. Nuşfelean. În periodice: 1512.. VALERIU În periodice: 1511. Poetica imaginarului românesc. FILIPCIUC. Ioanid. Contemporanul. Constantin. 1999]. 2000]. nr. Dan Voinescu]. Târgovişte : Editura Macarie. FILIMON. 11. [Vasile V. 2000.. VASILE V. Apostrof. Carmen Firan: "Dintotdeauna mi-am imaginat moartea femeie. p. p. p. 2000. Petraş. Curierul românesc. Jucan. 4. 1517. 2000. FIRAN. p. Andrei Fischof. 2000. Filip. Târgu Mureş : Arhipelag.în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. [Ion Filipciuc. 5. Petraş. Ştefan. [Ion Filipciuc. 7-8. Nicolae Filimon . 14. Mircea Gorun. [Carmen Firan. FILIP. p. 2000. 11. Târgovişte : Editura Macarie. 2000. 11. 2000]. 102. Candori pedepsite. Alexandrescu. Voinescu. Universul colindei româneşti. 24-25. Iaşi : Timpul. Irina. Carmen Firan. ION În periodice: 1514. Ontic şi estetic. Universul colindei româneşti . 11. Luceafărul. Graţian. Bucureşti : Saeculum. DINU 201 202 . 6. Ion. 19-20. Bucureşti : Saeculum. Ianus bifrons. 2000. nr. FLĂMÂND. 2000]. Drumul împărătesc al poetului. Bianca Marcovici. Poesis. Ilie. nr. CARMEN În periodice: 1516. Poesis . 10-11. nr. ANDREI În periodice: 1520. p. Poeţi argonauţi.". p. Femeia de nisip. Candori pedepsite. [Valeriu Filimon. 1513. 3-4.

2000. p. Poezie română contemporană. "Medeea şi maşinile ei de război".sec. Voncu. 1999]. Alexandru. Timişoara : Brumar. 2000. România literară. FLORESCU. 1998]. [Ioan Flora. Editura Cartea Românească. Vol. FODOR. Gheorghe. p. 2000]. Universul cărţii. 12. şi laşi. p.. Buduca. 5. 2000. 7. Caragialeta. eşarpele Isadorei [sau] Şalul e şarpele Isadorei : [versuri]. Soviany. FOARŢĂ. nr. nr. [Maria Foarţă. În: Laurenţiu Ulici. Liviu. p. [Maria Foarţă. [Ioan Flora. Luceafărul. Duet/lul celor două muze. În volume: 1533. nr. 2000. 1530. 364-365. 6. MARIA În periodice: 1529. Caragialeta după Caraşerban. 32. 33. Ioan. Duet/lul celor două muze. XX). 6. ŞERBAN În periodice: 1531. p. 2000 ]. FLORA. 5. 9. 1999]. IOAN În periodice: 1523. Laurenţiu. p. poezie. Duet secund antifonic. 2000. Muzica poeziei. poezia muzicii. [Şerban Foarţă. [Interviu]. Nicolae Florescu: "Nu toţi cei care au trăit în epoca comunistă au fost ticăloşi. Limba de rouă. 2000. Cursan. 5. 1526. 1999]. Soviany. Antologia poeziei sârbe (sec. 1525. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. Delia. 1999]. 2000. Poezia lui Şerban Foarţă. nr. 12-13. Apelul nominal al lucrurilor. 10. NICOLAE În periodice: 1528. C. Mureşanu. Medeea şi maşinile ei de război]. 1534. şi vânzători". XIII . p. 2000. KATIA 203 204 . 16. 476-483. XIII-XX)]. Poezia lui Şerban Foarţă. nr. Octavian. p. Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu. Grăsoiu. 2000. 37. 1. Un monument poetic. Timişoara : Brumar. România literară. Mitică şi Hyperion. 31. Ulici. 2000. Cuvîntul. nr. Răzvan. 1524. Medeea şi maşinile ei de război: poeme. 5. Bucureşti : Cartea Românească.În volum: 1522. Octavian. [Ioan Flora. [Ioan Flora. Un castel în Spania pentru Annia. 5. [Şerban Foarţă. p. Luceafărul. 2000. 33. Inventare şi parabole. În: Laurenţiu Ulici. Grigurcu. Contemporanul. Breviarul cavalerului postmodernist. Laurenţiu. Orizont. [Ioan Flora. (3). 5. 1. p. Luceafărul. Şalul. 284-285. Ulici. 10. 4. Timişoara : Brumar. nr. Novisad : Libertatea. Mitică şi Hyperion.. Cistelecan. Miruna. Bucureşti : Du Style. 1527. Rogozanu. Gheorghe. nr. Grigurcu. p. Timişoara : Brumar. FOARŢĂ. Antologia poeziei sârbe (sec. [Şerban Foarţă. Bucureşti : Du Style. p. 15. 5. 2000. Poezie. Timişoara : Brumar. nr. 7. 5. 2000. nr. 1532. p. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Novisad : Libertatea.

nr. [B. Synthesis. Fundoianu. Mahnó şi cele 300 de aripi]. 2000. 95. nr. Mocuţa. 3. Universul cărţii. În volum: 1546. NICOLAE În periodice: 1540. 1545. Mahnó şi cele 300 de aripi]. p. Vol. Vol. 132-133. FULGA. Radu. FRĂŢILĂ. [Nicolae Fulga. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. 1539. BENJAMIN În periodice: 1541. Chichere. 11. p. 1537. Cassia. Emil. Ion. Monica. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 2000. Viaţa românească. [Adrian Frăţilă. VASILE În periodice: 1536. Laurenţiu. Bîftoi. [Vasile Folea. Centenar Fundoianu. FUNERIU. nr. p. Actualitatea lui B. 71-72. p. Universul cărţii. În: Laurenţiu Ulici.În volum: 1535. 14-15. 2000-2001. Duminica păcatelor. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. FUNDOIANU. [Adrian Frăţilă. Grigurcu. 2000]. nr. 288-289. 5. 17. Ulici. 4. p. 27-28. Luceafărul. 10. 11. nr. Un proiect ambiţios. nr. 7. 2000. Gheorghe. Un anarhist în sinagogă: Barbu Fundoianu. 1542. Eseuri lingvistice antitotalitare. Iudaism şi elenism. 1. II: Jocul puterii. Funeriu. Dorin-Liviu. nr. Mureşanu. FOLEA. Gheorghe. 12. 7. 2000. 33. p. 1543. [Vasile Folea. Mitică şi Hyperion. 125-127. Cassia. 10. 5. 2000. [I. 10. 16. Miruna. B. România literară. Arca. Voinescu. Proză românească. Curs de sinceritate. nr. Destin şi putere. p. 10. 2000. Apostrof. Moangă. Gheţ. 205 206 . p. Milescu. Universul cărţii. 6. p. Amorul sacru şi amorul profan. 1-2-3. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Întoarcerea la sine a poemului. 2000. Rodica Draghincescu]. 1544. Iudaism şi elenism. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă. 2000. Fundoianu. Breviar. Fundoianu: Landscapes' limelight. 2-3. 1998]. Timişoara : Marineasa. 196-200. ***. Cernătescu. Destin şi putere (Jocul destinului). Mocuţa. Radu. Victoria. 2000. Miscellanea. Cluj : casa Cărţii de Ştiinţă. p. 484-490. În periodice: 1547. 10-11. Bucureşti : Hasefer. 6. nr. 1999]. p. Luceafărul. ADRIAN În periodice: 1538. 1999]. Presiunea memoriei. I. Poezie română contemporană. Gheorghe. nr. 2000].[Katia Fodor. Bucureşti : Du Style. 17. p. Vatra.

2000. Iaşi : Timpul. România literară. nr. dupa ora Bucureştiului. Steaua. 3]. Emil. Bucuresti : Gnosis. Vatra. GABOR. Ultimul deceniu. LYANA În volum: 1553. Galaicu-Păun. 21. Mureşanu. p. p. 7. [Gala Galaction. Critica la zi. Literatura română în analize şi sinteze. 33. nr. p. vol. 33. 1551. 273-274. 1561. GABRIELA În periodice: 1548. p. 274-275. GALIŞ. EMILIAN În periodice: 1557. C. În: Emil Alexandrescu. 7. Gala Galaction . Iaşi : Timpul. 1555. Cliveţ. 245-246. 2000. 2000. 1999]. Tomis. Bucureşti : Du Style.La Vulturi! În: Emil Alexandrescu. Mihai. Ulici. 11. nr.Papucii lui Mahmud. 1559. Bucureşti : Albatros.FURDUI. 51-52. Lazăr Zăvăleanu. p. 2000. p. 33. Baba. Alexandrescu. Voinescu. 12-13. În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. p. [Em. p. 5: Romane. România literară. 1560. vol. ediţie îngrijită. Ioana. 2000. Gala Galaction . Luceafărul. 207 208 . 1999]. Vakulovski.memorialistică. Mitică şi Hyperion. Literatura română în analize şi sinteze. 4. p. 4. Opere. vol. Miruna. nr. 1998]. 2000. nr. 4. 5. Editura Albatros . Ornea. Alexandrescu. 1999]. 1556. Radu. [Emilian Galaicu-Păun. Gala Galaction. GALAICU-PĂUN. Poeta din Basarabia. În volum: 1554. Yin Time. Lyana Galiş: Desculţi în paradis. 2000. p. nr.De la noi la Cladova. Piesele lipsă (recuperarea unui text cenzurat). România literară. nr. nr. L. Laurenţiu. 35. Familia. 2000. Gala Galaction . MARIA În periodice: 1549. 2000. Întoarcere în Marele Volum. 1552. 1558. Literatura română în analize şi sinteze. 51. 2000. [Gabriela Furdui. şi un poet singur poate ţine loc de generaţie". p. 3. Emilian Galaicu-Păun: "Uneori. 10. 5. 2000]. 97. Poezie de după poezie. 2000. nr. Emil. În: Emil Alexandrescu. 275-277. GALACTION. Ioan. [Gala Galaction. p. 6. Alexandrescu. Z. În: Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Minerva. 2000. Versantul întunecat. Pârvulescu. Alexandrescu. Jurnal. Emilian Galaicu-Păun: "Poemele lozincarde sărăcesc şi poezia şi limba". p. 3. [Gala Galaction. [Interviu]. Bucureşti : Vinea. p. Literatura română în analize şi sinteze. Nicoleta. Laura. Chişinău : Cartier. 12. 9. 2000. 23-24. note şi comentarii de Teodor Vârgolici. 59. Emil. GALA În periodice: 1550. 2000. Iaşi : Timpul. Iaşi : Timpul. Emil. Opere. [Interviu]. Maria Gabor: "Bisericuţa din scrum". La răspîntie de veacuri. 274.

Timişoara : Marineasa. Poezia ca "violon d'ingres". Tomis.totuşi. Toate se întâmplă azi . Poezie română contemporană. 5. 35. nr. 2000]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VASILE În periodice: 1563. 2000. [Mihail Gălăţanu. nr. Mihail Gălăţanu şi-a pierdut răbdarea. Memorialul plăcerii. [Ioan Găbudean. 2. Bucureşti : Coresi. Vol. Postmodernismul sau soluţia finală (XV). Vară fierbinte. 2000. Galaţi : Logos. 2000. 2000. Apostol. Alex. Roşioru. GAVRILESCU. Vară fierbinte. 2000.Everything is happening today. GÂRBEA. . poezia! [Ioan Gavrilă Ogoranu. Un gheizer liric. [Doina Găbudean. 11. Vol. p. p. vol.. GÂDEA. Gheorghe. Proza fals prozaică. Posibila glorie: versuri.. În volume: 209 210 . Tomis. 1570. În: Apostol Gurău. nr. ***. ANGHEL În periodice: 1571. 2000. 1999]. Bucureşti : Coresi. Poezia. 2000. Lucia Baki Nicoară. 4-5-6. 495-497. Brazii se frâng. Dan-Silviu. IOAN În periodice: 1565. [Vasile Gavrilescu. Raiul nemernicilor. 2000]. Târgu Mureş : Ambasador. 1999]. Mihail Gălăţanu: Poetus captivus. Grigurcu. Cuvîntul. 2. 1567. 2000. 1. GĂLĂŢANU. p. GĂBUDEAN. 15. Luceafărul. 1566. Luceafărul. Raiul nemernicilor. În: Gheorghe Grigurcu. 45-46. Ştefănescu. România literară. 6. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. HORIA În periodice: 1572. Grigurcu. Ion. 6. 2000. 6. Arca. nr. [Anghel Gâdea. 9. p. 2000]. p. Tomis. În: Gheorghe Grigurcu. Constanţa : Ex Ponto. nr. 14. 9. 16. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. DOINA În periodice: 1564. 197-198. GĂBUDEAN. Lazea Postelnicu. Bărbulescu. Boerescu. p. Bucureşti : Editura Eminescu. Ion. [Mihail Gălăţanu. 491-494. 35. MIHAIL 1568. nr. p. 1998]. 6. IOAN În periodice: 1562. Gurău. Gheorghe. Roşioru. 34-38. 33. 1999]. dar nu se îndoiesc. p. 1569. Ion. Memorialul plăcerii. nr. 36. 35. p. 4. 2000. 3. p.În periodice: GAVRILĂ OGORANU. 1. p. Simion. Târgu Mureş : Brăduţ. Toate se întâmplă azi. 2000. Poezie română contemporană. Celălalt. Anchetă Luceafărul. Gheorghe. Roşioru.

nr. GENCĂRĂU. 2000. 1585. nr. Luceafărul. ALEXANDRU În periodice: 1580. Celălalt. 1. Marino. 13. Confesiuni împotrivă. 33. 7. 33. Pe ce se bazează domnul George? Luceafărul. 36. [Alexandru George. 1586. 2000. I. p. Marian Victor. Ovidiu Genaru. p. 2000]. 23. GENARU. În: Gheorghe Grigurcu. Apostol. Alexandru George. în direct : texte pentru teatru. 33.. nr. 2000. Bucureşti : Allfa. Cuvîntul. Mureşanu. 6. 1588. 14. Relevanţa simbolică a numărului în opera lui Caragiale. 1999]. 6. 3. Drăghici. p. În: Angela BaciuMoise. 1999]. nr. nr. Virtuţile limbajului. Soviany. p. L. În volum: 1576. p. L. 2000. 2000. 2000. Caragiale numărat. Bucureşti : Albatros. [Interviu]. noul roman. Decembrie. [Alexandru George. Alex. 1582. 1575. Grigurcu. 2000. În: Apostol Gurău. 5. ***. 2000. Universul cărţii. [Alexandru George. 45-46. 498-499. Adrian. 1. 1579. 7. Georgeta. 1999]. GEORGE. Poezie română contemporană.1573. 23. Editura Albatros . 16. nr. 6. 1583. Ion. Ciachir. Caragiale. 2000. Al. 2000. 4. Alexandru George. România literară. Vatra. 1584. p. 95-98. nr. numărul ca expresie a hazardului. Decembrie. Caragiale. nr. Târgovişte : Bibliotheca. 1587. Vol. 10. Horia Gârbea: Căderea Bastiliei. 14. în direct: texte pentru teatru. 2000. 12-13. [Horia Gârbea. 4. Luceafărul. Faţa "en rose" a nimicniciei. Fanache. Vitrina Allfa. Octavian. 1574. 7. 15. nr. 10-11. O reverenţă întîrziată. p. George. Luceafărul. Ştefănescu. p.memorialistică. 167-168. p. ŞTEFAN În periodice: 1578. România literară. În volum: 1589. p. Bucureşti : Allfa. p. Bucureşti : Allfa.. Simuţ. Steaua. 2000. 27. Alexandru. [Horia Gârbea. 2000. I. Caiet pentru. 13.. Anchetă Luceafărul. Cluj-Napoca. p. Angela.. Marcu. OVIDIU În volum: 1577. 10. Confesiuni împotrivă]. nr. 1999]. Gheorghe. nr. decembrie în direct. Caiet pentru. Dan. Miruna. 39-41. 38. 6. 10. 51. p. Vol. [Horia Gârbea. [Ştefan Gencărău. Simion.[Interviu].. nr. Luceafărul. nr. Galaţi : 211 212 . 12-13. România literară. Cuvîntul. Galaţi : Logos. nr. p. Ioanide. Luminiţa. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2000. Decembrie. Cuvîntul. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Ştefan Gencărău. Eroi de subsol. p. Bărbulescu. 1999]. Numărul ca expresie a hazardului. 19. Cuvânt înainte de Dan-Silviu Boerescu. Vasile. Buciu. în direct : texte pentru teatru. p. Gurău. Conformismul unui liberal. Baciu-Moise. 2000]. Cluj-Napoca : Motiv. Alexandru George : "Eu sînt un spirit liberal". 1581. Mărturii la sfârşit de veac.

România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Milescu. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. 6.conştiinţă. neam. 2000. 1599. 22. Poezie românească. Poezie română contemporană. 10. p. nr. 2000. p. p."om al speranţei". GHEORGHIU. constiinţă : Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. nr. 10. Georgescu. Poemele biblice]. Curticăpeanu. Contemporanul. p. "Discreţia unui adînc răvaş". 2000]. 5. Potriveli şi maşinaţiuni. 1995]. [Viorel Gheorghiţă. VIOREL GEORGESCU. 1. Portrete literare (3) (Paul Georgescu). nr. Universul cărţii. 10. 76-83. 1592. EDIT În periodice: 1596. Bucureşti : Floare albastră. VAL În periodice: 1598. Kolozsvár : Erdélyi Híradó. űzenet lélekdoktor szeretőhöz. 1-2. Rogozanu. GERGELY. Eminescu. [Val Gheorghiu. Arta de a trăi în vremea lui Eminescu. 2000. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 3. 19. 33. Nicolae. 2000. [N. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Polirom. 1. Andrea. A doua viaţă a lui Eminescu. Iaşi : Polirom. p. Grigurcu. 9. p. GHEORGHIŢĂ. nr. 2000]. nr. România literară. Pretenţiile barcagiului Caron. Emil Şimăndan. Cercul strîmt. 10. 24. Bucureşti : Europa Nova. Tot despre senzaţional în istoriografia literară. 1995]. 1. 33. 1600. Eminescu . Korunk. În periodice: GEORGESCU. Z. [Gergely Edit. 28-30. 504-507. Manolescu. Val Gheorghiu şi aripa melancoliei. În volum: 1597. 6. 6. Val. 2000].Arionda. ION În periodice: 1590. Doina. PAUL În periodice: 1593. p. Grigurcu. Breban. Nicolae. Breviarul criticului . 120121. 7. nr. 6. [N. destin. O existenţă artistică: Val Gheorghiu. C. nr. Iaşi : Polirom. Pretenţiile barcagiului Caron. 2000. GEORGESCU. Vol. România literară. Cuvîntul. Gheorghe. 2000. Előretolt Helyőrség Könyvek. [Ion Georgescu. nr. Testszínű szavak. 2000. 1999]. ***. 2000. 2000. Victoria. Contemporanul. 2000 . 1994. p. N. 8-9. p. 1594. Condurache. Gheorghe. p. 2000]. 33. Învăţăturile unui venerabil prozator bucureştean către un tînăr critic din provincie. Ornea. Georgescu. [Paul Georgescu. România literară. 213 214 . Zsigmond. Cluj : Biblioteca Apostrof. Bucureşti : Floarea Albastră. p. 1595. 2000. Pretenţiile barcagiului Caron. [Val Gheorghiu. 2000]. Familia. 18. [Val Gheorghiu. Proze haiku. Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. În periodice: 1591. nr.

45. Memorii. Miruna. Debuturi (II). ***. [Virgil Gheorghiu. Universul cărţii. Bonita. Lola. Laurenţiu. Bucureşti : Coresi. Iaşi : Institutul European. Bucureşti : Du Style. nr. 30-31. 33. 18. 8. 2000. MIRCEA În volum: 215 216 . Mureşanu. 2000. 4-5. nr. 7. [Ion Gheţie. GHERGHEI. Mitică şi Hyperion. 2000. Liviu. p. România literară. 2000 . 6. 1604. 33. [Ion Gheţie. GHILIMESCU. Luceafărul. 2000. Panoramele paradisului. Un altfel de mod de a înţelege poezia. 2. Bucureşti : Coresi. 44. 2000. 1611. 2000]. nr. În: Laurenţiu Ulici. 33. Bărbulescu. Barbu. p. Simion. SORIN În periodice: 1605. 1999]. 2000]. Octavian. 16. ŞTEFAN ION În periodice: 1609. 7. România literară. 4. O biografie. Lolita. 2000. 2000. Călin. p. MARIUS În periodice: 1608. nr. GHIŢULESCU. 2000. GHICA. Luceafărul. 6. 2-3. Culisele raiului. p. Paşii lui Hermes. 5. Bucureşti : 100+1 Gramar. p. Iaşi : Institutul European. p. nr. Roxana. 1: Martorul orei 25. 6.33. Ulici. Necula. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Fiinţa ficţională şi meandrele lumii. Sub oblăduirea lui Hermes. p. Time-out. Luceafărul. nr. 1999]. p. Anchetă Luceafărul. Cristian Pavel. GHEŢIE. GHEORGHIU. 33. 46. Craiova : Scrisul Românesc. Incotro?. [Grişa Gherghei. p. Ionel. 12. 1999]. 10. 1607. Luceafărul. GHERGUŢ. Culise şi ironii. Teutişan. Rogozanu. [Virgil Gheorghiu. 2000. Tinereţile romancierului. p. Decapitat la masa de scris]. Grăsoiu. VIRGIL În periodice: 1601. Încotro?. Tribuna. 304-306. 15. nr. Contemporanul. 1610. nr. Ştefan Ion Ghilimescu poezia în carcasă metafizică. Culisele raiului. ION În periodice: 1606. 12. 2000. Racaru. [Sorin Gherguţ. 1-4. nr. p. România literară. GRIŞA În periodice: 1603. Diversitate tematică la Editura Gramar. Soviany. 45-46. [Ştefan Ion Ghilimescu. 10. 1999]. vol. p. Bucureşti : Cartea Românească. Memorii]. nr. 1602. 2000]. [Marius Ghica. [Grişa Gherghei. C. nr. 2000. Cioculescu.

Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Ţion. 2000. Dumitru. p. Poezie română contemporană. nr. 2000. 519-521. 19. Baciu-Moise. 2000. [Recenzie de carte]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ion. Vol. GHIU. Chioaru. Galaţi : Arionda. Curierul românesc. [Zeno Ghiţulescu. 1999]. Bucureşti : Editura Niculescu. [Bogdan Ghiu. Developări în perspectivă. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. 10. Bucureşti : Editura Niculescu. Luciditatea poetului. [Zeno Ghiţulescu. Contemporanul. 10. 2000. Sanatoriul generaţiei pierdute. În: Gheorghe Grigurcu. GLODEANU. Gheorghe. Pod peste abis. [Ion Ghiur. Geo. p. Bogdan Ghiu. Rachieru. GIOSU. 2000. Steaua. Elvira Iliescu]. Grigurcu. 2000. 11. 27. Faunul moldav. Vol. Vol. 18. p. MIHAI În periodice: 1620. GHIUR. Zeno Ghiţulescu. [Bucureşti : Libra. În volum: 1617. 1999]. Adrian Dinu. Gheorghe Glodeanu. Gheorghe. Timişoara : Marineasa. nr. 1999]. Grigurcu. 1614. Euphorion. Vol. Grigurcu. 2000. nr. Gheorghe. Arhipelagos.[Ştefan Careja. 193-199. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 3-4. Cioacă-Ioanid. BOGDAN În periodice: 1616. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 3-4. Bucureşti : Scriptum 2000. 51. GHEORGHE În periodice: 1622. Gheara melancolică. În volum: 1615. Poesis. Pod peste abis. 1618. p. p. 2-3. 84-86. 2000. 11. ZENO În periodice: 1613. Ştefan. 1. Impostorul. nr. Nistor. 514-518. DAN În volum: 1621. În: Gheorghe Grigurcu. Contemporanul. 508-513. nr. 1. Mircea Ghiţulescu. Dialectica golului. p. Vol. GHIVIRIGA. 7-8. GHIŢULESCU. 1. ION În periodice: 1619. Adrian. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Poezie română contemporană. Mărturii la sfârşit de veac. Botoşani : Axa. 2000]. 1. Angela. p.1612. p. 6. 1999]. 44-45. 45. Călător învins de-o pasăre. 11. 101. 7. 2000. 1997]. Poezie română contemporană. Vasile. 2000. p. 217 218 . Neconsimţiri. p. În: Angela BaciuMoise.[Interviu]. [Mihai Ghiviriga. Mesaje de uitare.

Lena. 1998]. Falsa literatură . 2000 . Doina Ioanid. 17. 1626. GLODEANU. Craiova : MJM. Bucureşti : Image. nr. 38. 8-9. Poetica romanului interbelic: o posibilă tipologie a romanului. nr. 6-7. 1999]. Camelia. p. IOAN În periodice: 1629. 40238 Tescani.. Irina. Mureşanu. 2000]. Cecilia Ştefănescu."40238 Tescani". ŞTEFAN În periodice: 1630. IOAN În periodice: 1631. Steaua. Universul cărţii. 266-267. Doina Ioanid. [Gheorghe Glodeanu. Ioan Glodeanu. Mircea Eliade între "poetica fantasticului" şi "romanul existenţial". Miruna. Zodia Tirului. Luceafărul. 9-10. OCTAVIAN În volume: 1633. p. 2000. 1998]. V. 77-81. 7-8. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. 19. Bucureşti : Libra. Avatarurile prozei. Din perspectiva unei inefabile anamneze. Bucureşti : Libra. Mircea Cărtărescu.Oltul. nr. Radu. p. Bucureşti : Libra. nr. Modelul Frankenstein. 2000. GOGA. "Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei". 2000. Marius Ianu. 1625. p. [Ioana Nicolaie. 16. 4-5-6. 2000. 1997]. Cecilia Ştefănescu. 1634. Domnica Domnea. Simion. 11. Angelo Mitchievici. 10. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei]. Alexandru. nr. p. 40238 Tescani. 4. 162-163. MIRCEA LIVIU În periodice: 1632. Florin Iaru. [Gheorghe Glodeanu. Romulus. Apostrof. Un studiu despre romanul românesc interbelic. nr. 5. Voinescu. Editura Libra. Emil. Luceafărul. Marius Ianuş.. Mircea Eliade. 51. Pintescu. 2000. Luceafărul. [Gheorghe Glodeanu. Cubleşan. Constantin. [Gheorghe Glodeanu. Bucureşti : Image. 2000. Mircea Cărtărescu. Bărbulescu. Familia. GODEANU. Avatarurile prozei lui Eminescu. p. În: Emil 219 220 . Florin Iaru. [Ioana Nicolaie. 1627. 11. Crăciun. Bucureşti : Libra. 10. 1624. [Gheorghe Glodeanu. nr. 2000]. 2000]. [Ştefan Goanţă. p. 1999]. p. Literatura română în analize şi sinteze. [Mircea Liviu Goga. 189. 8. Incursiuni în literatura română de peste mări şi ţări. R. p. Arca. 82.Noi. 2000. Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei. Lazăr. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial. Octavian Goga . Vatra.1623. Petraş. [Gheorghe Glodeanu. Angelo Mitchievici. Jumătate Vidros. 2000. 22. 14. Ioan Godeanu. 1628. Iaşi : Timpul. 2000. Octavian Goga . 11. Domnica Drumea. 1999]. 2000. nr. În: Emil Alexandrescu. nr. p. p. nr. 10. GOANŢĂ. Alexandrescu. Bucur. Ghenceanu. GOGA. Zodia Tirului. Alexandrescu. Luceafărul. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Emil.

19. 221 222 . 116-128. 1649. Ceasul misiunilor reale. p. Luca. 7. Literatura română în analize şi sinteze. 4. 45. ANTON În periodice: 1641. personalitate şi limbaj: Paul Goma. Homo militans. nr. [Mircea Eliade. Slama-Cazacu. 95. [Paul Goma. Bucureşti : Nemira. p. Cuvîntul. nr. Luceafărul. Telescu. Dragomir. 1999]. 2000. 264-265. 1999]. CLAUDIA În periodice: 1640. 10. 2000. Un alt Paul Goma. nr. 2000. 10. Luceafărul. Caius Traian. [Claudia Golia. Popa. În: Mircea Popa. 10. Scrisuri : (1972-1998). Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale. p. Bucureşti : Nemira. Ţepeneag. Sorin. 9. p. nr. [Interviu]. Piţu. Dumitru. Octavian Goga . Mircea. Mariana. 1635. [Anton Golopenţia. România literară. 34. Ţepeneag. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. 26.Plugarii. 2000. Viaţă. Urian. 2000. nr. p. p. 2000. 1645. Contemporanul. Literatura română în analize şi sinteze. 5-95. p. Luceafărul. 16. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000 . 10. 2000. Homo militans. Iaşi : Timpul. În: Mircea Popa. 2000. p. Istrate. Alexandrescu. 38. PAUL În periodice: 1643. Marin. nr. 11. nr. Scrisuri : (1972-1998). GOLOPENŢIA. Tatiana. GOMA. Mincu. 2000. Viaţa românească. Corespondenţa lui Anton Golopenţia. 1999]. p. Z. Din scrisurile lui Paul Goma ("Constanţa" lui N. Iaşi : Timpul. nr. Noi apariţii la editura Fundaţiei Culturale. Octavian Goga . Curierul românesc. Vatra. [Paul Goma. nu de privitor ca la teatru". Popa. 3. 267-270. p. 1999]. Literatura de gang. 4. 41-45. Studiu de istorie literară. Tokyo by night. p. 2000. 1638. 265-266. 7. Literatura română în analize şi sinteze. Memoria unei existenţe luptătoare: Octavian Goga. 1647. Emil. 2-3. p. Dumitru.Alexandrescu. 18. 2000. 1646. Alexandrescu. 1636. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Paul Goma . 1639. 2000. 1644. 2000]. 33. Sipoş. 1642. 6. 12. Octavian Goga şi societate "Astra". Mircea. 66-71. Contemporanul. p. Paul Goma. Ceasul misiunilor reale. Pe strada Mântuleasa. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Iaşi : Timpul. nr. Emil. Preda. p. 46-54.Unele reflecţii asupra conştiinţei tragice. GOLIA. Octavian Goga în conştiinţa contemporanilor. p. Reşiţa : Timpul. Tudorel. În: Emil Alexandrescu. 6. Justa]. 2000. 2000. nr. 1648. 4. Paul Goma: "Am structură de ladfiator. Două romane cu cântec la cheie. nr. Paul Goma în aşteptarea gloriei. 2000. Gheorghe. p. 39. 1650.Rugăciune . Ornea. Breban). 1637. Bucureşti : Nemira. Cuvîntul. Constantin. p. 10-11. În: Emil Alexandrescu. [Anton Golopenţia.

Poezie română contemporană. [Luiza Carol. 1999]. Acul Cleopatrei. Plâns de heruvim. p. 2000. În volum: 1658. Victoria. Solo Har. Poezie românească. Bucureşti : Editura Eminescu. Un debut la vârsta a treia. 2000. nr. 5. Universul cărţii. GORJAN. Apostrof. Bacău : Corgal Press. Însemnele clarităţii. Tăcerea cu sufletul gol. 522-531. 237-238. p. 1. 2000. Victoria. nr. 2000. Tandem liric]. 10. [Petre Got. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. GRAMA. Milescu. 12. Laurenţiu. 1655. 33. nr. 11. p. În: Gheorghe Grigurcu. Cetatea cu nebuni. p. Andrei Fischof. Contemporanul. Tatiana. Cimpoi. 2-3. Nicolae Rotaru. 223 224 . 45-46. 11. 2000. 1999]. Simion. p. 1662. ***.Jurnal. Poezie românească. Plâns de heruvim. 1999]. 2000. Irina. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. Un poet neotradiţionalist. 2000. LEON-IOSIF În periodice: 1660.În volum: 1651. nr. Vatra. 33. GOT. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. p. 2000. 20. 16. Ulici. Mitică şi Hyperion. 10. Shaul Carmel. 47-48. 10. PETRE În periodice: 1654. Note despre poeţii români din Israel. MIRCEA În periodice: 1653. 2000. [Leon-Iosif Grapini. [Petre Got. 10. În: Laurenţiu Ulici. 3-4. p. Poezia unui nou început. Bucureşti : Crater. România literară. 1999]. 1999. 7. [Liviu Grăsoiu. Poeţi argonauţi. 11-12. [Iancu Grama. Mircea Gorun. Bucureşti : Editura Eminescu. Grigurcu. Milescu. Plâns de heruvim. IANCU În periodice: 1659. Luceafărul. nr. Seceta şi rodirea. 2000]. GORUN. Lungu. Bacău : Corgal Press. Molizii din faţa casei. Dan Voinescu]. 1657. 2000. 11-12. ILIE În periodice: 1652. Bărbulescu. nr. Universul cărţii. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Luceafărul. Alexandru. Rădulescu. 86-87. GRĂSOIU. p. 1999. Bianca Marcovici. [Ilie Gorjan. 1999]. Bucureşti : Du Style. GRAPINI. 1656. 5. Poesis. [Petre Got. nr. 26. Ioana. Gheorghe. Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. LIVIU În periodice: 1661. p. 7. nr. Bacău : Corgal Press. Soviany. Vol. Paul Goma . G. "Cazul" Topârceanu. Cetatea cu nebuni. p. nr. Diaconescu. 10-11. Octavian. Mihai. nr. Petraş. 16.

Petraş. 51. RADU În volum: 1667. 1999]. Cucu. 10. Mariana. 5. GREERE. p. Kerouac. Radu Greceanu. nr. 27-28. Candorile perversiunii. 1663. p. 225 226 . Silvia. 1664. 2000. nr. [Toma Grigorie. Bucureşti : Albatros. Irina. 2000. GRECEANU. 5. Poeme în pierdere]. Valeriu. Vasile. GRIGORESCU. 19. Editura Eminescu. 9. nr. 209210. GRECEANU. În: Antologie de literatură română veche . România literară. Experienţa condiţiei subterane. Sorin Grecu: "dacă numim/ pomădăm un cuvânt de prea multe ori atunci el devine alviţă. Contemporanul. F. Roxana. 39. Soviany. 6. Condiţia subterană la Dostoievski şi Kerouac. nr. 68-69. IOANA În periodice: 1666. 5. Geo. 2000. Marinescu. 5-6. p. 1999]. 17. Ornea. p. 33. 10. p. 33. nr. Veronica. "Mierea cuvintelor". George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. Luceafărul. GRIGORIE. nr. J. p. p. 2000. [Sorin Grecu. Topîrceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. [Liviu Grăsoiu. Universul cărţii. Ştefan. GRIGORE. 1998]. O nouă exegeză despre Topârceanu. 1999]. G. ADRIAN În periodice: 1670. 2000]. TOMA În periodice: 1672. ADELA În periodice: 1665. GRECEANU. DAN În periodice: 1671. 2000-2001. Dan Grigorescu. Ionescu. ANCA LUMINIŢA În periodice: 1669. [Liviu Grăsoiu. Bucureşti : Crater.p. Synthesis. Un alt Topârceanu. Cluj-Napoca : Clusium. Bucureşti : Editura Eminescu. Pudriera cu apă. [Anca Luminiţa Greere. 18. Traga şerpilor. Luceafărul.". Steaua. p. 2000. 10. [Ioana Greceanu. [Adrian Grigore. România literară. Chinde. Octavian. Dostoievski vs. GRECU. Calea de întoarcere. 2000. Piteşti : Paralela 45. SORIN În periodice: 1668. 1999]. Z. 2000. Sorescu. Marin. Bucureşti : Crater. Jocul cu oglinzile. Bucureşti : Editura Universităţii. 17. 3. 1999]. nr. 49-59. [Bucureşti : Universal Dalsi. 6.M. Aventuri la apa Teleormanului. Luceafărul. 2000. p.

nr. Drăghici. Ştir. 2000. 2000. Mincu.nr. 5. România literară. 47. 2000. 2000]. Milescu. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (III). nr. 2000]. [Sergiu Grossu. p. 2000. ***. Bucureşti : Coresi. Apostrofarea "Apostrof"-ului. Gheorghe Grigurcu: "A citi înseamnă vivere pericolosamente" (8). 5. 1999]. Luceafărul. nr. Arca. 2000. [Interviu]. 2000. 8-9. Suciu. p. Poezie românească. 10. [Florin Grigoriu. [Interviu]. 2000. Poemele destrămării. 1681. nr. nr. Fiul cel pierdut . Soviany. Luceafărul. 1685. Ştir. Gheorghe Grigurcu: "Autorii nu sînt chiar fiinţe de hîrtie" (II). [Gheorghe Grigurcu. 12. Pavel. Bucureşti : Editura Eminescu. Năpârlirile criticului. 19. Ştir. GRIGORIU. nr. 10. [Gheorghe Grigurcu. 12-13. Bucureşti : Nemira. 1686. p. nr. 11. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (II). 2. Chipul omului dinlăuntru. 4. 2000. Luceafărul. România literară. p. 227 228 . 30. Marin. 18. p. 2000. 1680. 130-131. Critica etico-estetică. Luceafărul. Victor. 17. Literatura sentimentului religios. 2000. 2000. Gheorghe Grigurcu: "Pe linia unei adaptabilităţi subtile" (10). [Interviu]. Dora. GRIGURCU. 1-2-3. Vatra. nr. 33. 125. Vatra. 11. Gheorghe Grigurcu: "Sofocle a adoptat veşmîntul lui Caragiale" (9). p. Viaţa românească. 1675. Victoria. Bucureşti : Editura Eminescu. Holban. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. p. 1678. 2000. 21. nr. SERGIU În periodice: 1687. Vatra. [Interviu]. Universul cărţii. 1998]. Un îmblânzitor al cuvintelor. 65-67. 1682. 1999]. La judecata florilor. Gheorghe Grigurcu: "Epurarea intelectualităţii anticomuniste" (12). 4. 73-75. nr. p. p. 33. p. nr. Peisaj critic. 18. [Sergiu Grossu. Dora. Victor. 8890. 12-13. Octavian. nr. Miscellanea. nr. 77-79. GHEORGHE În periodice: 1674. Amurgul idolilor. Vatra. Bucureşti : Amurg Sentimental. Ştefănescu. 1676. 10-11. Vatra. 1684. nr. Mincu. Ştir. p. 10-11. Gheorghe Grigurcu: "Conştiinţa estetică nu poate fi un obiect de negoţ" (I). Victor. GROSSU. p. Marin. 31. 12-13. p. 1679. p. nr. 1683. [Interviu]. FLORIN În periodice: 1673. Victor. 2000. Pavel. Dora. Cartea neagră a literaturii române. 1677. 2000. Spaţiul dintre corole. Georgeta. 95. 2000. [Gheorghe Grigurcu. 2000]. 2000. Ioan. p. 1. 1999. 1688. [Interviu]. Bucureşti : Editura Eminescu. [Interviu]. Luceafărul. Lucian. 10. p. nr. [Interviu]. Banul. 10. 40. Alex. Pavel. p. Luceafărul. 164-166.

APOSTOL În volume: 1694. Condeescu. La liziera experimentului. 1981]. p. Celălalt. 1696. 99-102 . [Apostol Gurău. 10. Celălalt. 1999]. 1986]. 128-132. GURĂU. Mihăescu. [Ioan Groşan. Carnavalcada lirismului. 2000. Galaţi : Logos. Al. Un prozator şi nuvelele sale "exemplare". Galaţi : Logos. Începutul verii astronomice. În: Apostol Gurău. p. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (1). IOAN În periodice: 1689. Tamburlini. Note biobibliografice. 2000. Începutul verii astronomice. p. În: Apostol Gurău. 1999]. Bucureşti : Allfa. Vatra. 2000. Bucureşti : Cartea Românească. p. 2000. 1695. 2000. 33. Noje. 2000. Apostol Gurău: "Ispita mării verzi". Cartea de debut. În: Apostol Gurău. Gurău. 5. 1700. România literară. 1693. nr. 26. Constantin. Limitele cuvântului şi asediile umanului asupra limitei. 5-6. Celălalt. Condeescu. 1981]. Cornel. nr. p. 2000. Regman. România literară. 1981]. Celălalt. Galaţi : Logos. Celălalt. Piru. 103-107. Celălalt. Steaua. Galaţi : Logos. 135-148. 1978]. p. Alex. Bucureşti : Cartea Românească. În: Apostol Gurău. [Apostol Gurău. Povestiri alese. 8-9. Farmecul unei lumi (I). Poesis. [Ioan Groşan. În: Apostol Gurău. România literară. 95-98. 33. Dan Alexandru. 103-107. Alexandru. Timişoara : Hestia. 1701. Ioanide. Galaţi : Logos. Galaţi : Logos. Povestiri alese. 2000. nr. Ştefănescu. [Bucureşti : Cartea Românească. 10-11. O retrospectivă Ioan Groşan. Valentin F. 1999]. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 4. p. Începutul verii astronomice. Bucureşti : Alfa. Galaţi : Logos. 1702. 4. p. Povestiri alese. 125-127. p. Dan Alexandru. Apostol. 33. 11. [Constantin Gurău. 2000. Papahagi. 1690. 1978]. Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului (2). În: Apostol Gurău. CONSTANTIN În periodice: 1703. 2000. Ungheanu. p. 113-115. Ispita mării verzi. În: Apostol Gurău. p. Senzaţionalul cotidianului. Farmecul unei lumi (II). Trandafir. [Ioan Groşan. Spovedania lui Groşan. M. p. GURĂU. [Apostol Gurău. 2000.GROŞAN. 168-170. 116-124. În: Apostol Gurău. Vitrina Allfa. Ştefănescu. Şerban. 2000. 2000. Galaţi : Logos. nr. Celălalt. 1697. 1978]. Alex. 2000. Apostol Gurău: "Defonia". 1698. p. Marian. [Bucureşti : Cartea Românească. Anca. [Bucureşti : Cartea Românească. Crina. Celălalt. În: Apostol Gurău. Bud. VASILE În periodice: 229 230 . nr. p. Scurte istorii. ediţie definitivă. 33. 15. nr. 51. [Apostol Gurău. Bucureşti : Cartea Românească. Celălalt. Galaţi : Logos. 1691. 1692. 1699. GURĂU. Un drog peisajul. 2000]. 35. Bucureşti : Allfa. p.

32. 1999]. 1711. 2000. Vocaţie a evocării. 2. Mincu. nr. nr. 1999]. nr. Steaua. Contemporanul. Milescu. Victoria. Luceafărul. GUŢAN. Bucureşti : Humanitas. [Vasile Gurău. p. [Mircea Handoca. Bucureşti : Jurnalul Literar. Vindecarea de simetrie. tata. Vatra. 3. 2000. p. [Mircea Handoca. vol. 18. p. HANDABURA. 10. p. 2000. p. LIDIA HANDOCA. 2000]. 33. Florin. Un premiu pentru mama. DAN BOGDAN În periodice: În periodice: 1708. 2000. 2000. 6-7. Luceafărul. Mincu. 95. 12. nr. Critica şi actul lecturii. 18. România literară. 9. Z. 2. 176-177. 5. 2000]. GYR. Atac la baionetă! [Mircea Handoca. Moraru. Marin. nr. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. MIRCEA În periodice: 1709. p. Intransigenţa criticii asupra criticii. Deleanu. [Mircea Handoca. 1714. Radu Gyr . p. 1712. unchiu' Stelu şi Chiril. nr. 1999]. Mincu. vol. Povestiri din anul Cometei. nr. [Dan Bogdan Hanu. 2000. [Mircea Handoca. 1999]. [Recenzie de carte]. p. 2000]. [Mircea Eliade. Aurel Gurghianu . nr. 18-28. Vatra. Viaţa românească. 51. Corespondenţă. Repere biobibliografice. Vatra. 2000. Daniela. Din epistolarul Mircea Eliade. AUREL În periodice: 1705. 7. 16. RADU În periodice: 1707. Marin. În umbra lui Mircea Eliade. 93. 2000. nr. 1999]. Un unchi nervos şi câteva întâmplări cu o Skoda ieşită din uz. 6. În umbra lui Mircea Eliade. 2000. Luceafărul. Viaţa lui Mircea Eliade]. Ornea. HANU. 1-2. 1713.poezia închisorilor comuniste. Sibiu : Imago. Cluj-Napoca : Dacia. Ion. p. Marin. p. 1: A-H. 10. 10. Editura Dacia. Cornel. MIOARA 231 232 . Mircea Eliade : 1907-1986 : biobibliografie. Iaşi : Cronica. vol. 1997]. 2000. Miscellanea.1704. Mircea. Bucureşti : Minerva. 6-7. Constanţa : Ex Ponto. p. Luceafărul. 196-198. cuvânt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. Bucureşti : Minerva. Daniel.un alt poet necunoscut. 66-69. Mircea Eliade şi corespondenţii săi. Drum bifurcat. Topolog. [Lidia Handabura. Universul cărţii. 2000. Viaţa lui Mircea Eliade. 5-6. 1710. GURGHIANU. Nicolae. 1715. Handoca. Rogojan. 6. 2000. 23. nr. [Ilie Guţan. Savin. p. nr. ILIE În periodice: 1706. Zeca-Buzura. HAPA. Timişoara : Hestia. nr. 4. 10.

7-8. nr. 112-113. HAŢEGAN. Kiss. Solo Har. HERVAY. Dispăruţii. Shaul Carmel. În: Gheorghe Grigurcu. Andrei Fischof.Zburătorul. 15-17. Ochiul de la capătul zilei. Poeţi argonauţi. Grigurcu. HASDEU. 10-11. p. HOGAN. Színes kavicsok. Ion Heliade Rădulescu . Székely. 2000. Alexandru. 11. 10. p. Mircea. [Mioara Hapa. ION În volum: 1721. Apostrof. 8-9. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Mioara Hapa. HODJAK. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 86-87. [Maria Lucia Haţegan. 1. Helikon. p. Momentul 1848 . Kányádi. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Horváth. [Luiza Carol. Gizella. Steaua. Poezie română contemporană. 1-3. Zoltán. 2000. 2000. Vol. nr. Korunk. 1999]. Emil. Bucureşti : Casa Cărţii de Ştiinţă. GIZELLA În periodice: 1722. Cultură şi valoare . Iaşi : Timpul. În: Emil Alexandrescu. 10. Bianca Marcovici. nr. Note despre poeţii români din Israel. Extenuarea unei idei. 7. Mircea Gorun. János. 2000]. 10. nr. HAR. p. [C. Jékely. Gheorghe. Petean. Imre József. Bertha. nr. Alexandrescu. 1723. HASDEU. Zoltan. Mureşanu. Literatura română în analize şi sinteze. Lungu. 27. Tóth. 7. Jenő. 532-537. 2000. Irina. Universul cărţii. Miruna. 2000. BOGDAN PETRICEICU În volum: 1718. [Szilágyi. Sándor. p. MARIA LUCIA În periodice: 1720.În periodice: 1716. p. Balăs. p. IULIA În periodice: 1719. 141-143. Vatra. Dan Voinescu]. FRANZ În volum: 1724. Imre. p. István]. HELIADE RĂDULESCU. Emil. nr. Domokos. Idealitatea recîştigată. Hervay.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. LINDA În periodice: 233 234 .editura Saeculum. Alexandrescu. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. 51. 2000. 2000. Petraş. Manolache. 5-6. Bucureşti : Limes. p. SOLO În periodice: 1717.

Romanul egocentric. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. p. 15. p. ANTON 235 236 . Celălalt pas. Bucureşti : Cartea Românească. Literatura română în analize şi sinteze. 3-4. p. 10. Stiluri în proza interbelică. p. 164-177. 2000. p. 1999]. 1995]. HOLBAN.Singur. [Vintilă Horia. ***. 1992]. Vasile. Simion. Chirilă. 2000. 2000. 82. 22. 35. La răspântie de drumuri. nr. 2000. p. 1999]. Calul troian. Bucureşti : Albatros. ANTON În volum: În periodice: 1730. Familia. Iaşi : Timpul. [Viorel Horj. Datorii de onoare. 1999]. [Viorel Horj. 2000. 1734. 1. 6. Geo. 13. Balmuş. Ailenei. 15. 3. Bătăi în dungă. [Manuela Horopciuc. 11. Critica universitară. 16-17 . 10. nr. nr. Sergiu. Dan C. HORIA. p. 2000. HORJ. 271-273.1725. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Oradea : Abaddada. Alexandrescu. Pavel. Calistrat Hogaş . ION În periodice: 1733. MANUELA În periodice: În periodice: 1729. 2000. nr. Astra. 63-64. 2000. Calul troian. 10. Vintilă Horia. Moartea morţii mele]. 1731. nr. Poesis. [Ioan Holban. Emil. Universul cărţii. Breviar. nr. Mai sus de miazănoapte. nr. Universul cărţii. 4. 5. p. 2000. p. HORVATH. IOAN În periodice: 1728. HOROPCIUC. 33. Dumitru. 2-3. VINTILĂ În periodice: 1735. 3. Privire în trecut. România literară. Tomis. 2000. Malea Stroe. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Jurnalul Literar. HOLBAN. HOGAŞ. Via crucis. 7-8. 154-156. Iaşi : Moldova. [Vintilă Horia. Bărbulescu. Mărirea şi decăderea artiştilor. Genealogii. [Ion Horea. 2000. HOREA. Iaşi : Timpul. nr. Oradea : Anotimp : Abaddaba. CALISTRAT În periodice: 1726. Salonul refuzaţilor. 1732. Craia. 1999. ***. Iaşi : Editura Timpul. Celălalt pas. 1999]. 16. 1999]. p. nr. Sultana. p. În: Sergiu Ailenei. [Mihai Sorin Rădulescu. Linda Hogan. VIOREL 1727. Mihăilescu. 8-9. Mihaela.

1736. Moldovan, Ioan. Navigând prin "eterrealitate". [Anton Horvath, Întreire, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 48-49. 1737. Petean, Mircea. Anton Horvath. [Anton Horvath, Întreire, Cluj-Napoca : Paralela 45, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 38. 1738. Petraş, Irina. Anton Horvath: "Acolo unde durerile, dar mai ales fericirile de-o clipă/ se cer spuse, spuse şi spuse iarăşi". Contemporanul, 10, nr. 15, 2000, p. 5. HORVÁTH, IMRE În periodice: 1739. Bertha, Zoltán. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Szilágyi, Domokos; Hervay, Gizella; Horváth, Imre; Kiss, Jenő; Kányádi, Sándor; Jékely, Zoltan; Székely, János; Tóth, István]. Helikon, nr. 7, 2000, p. 1-3. HOTINEANU, ELEONORA În periodice: 1740. Ştefănescu, Cornelia. Eleonora Hotineanu, Lirica interbelică din Basarabia şi poezia franceză modernă. Synthesis, 27-28, 2000-2001, p. 214-215. HRUBARU, FLORICA În periodice: 1741. Cristea, Teodora. Între mimesis şi poiesis. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Tomis, 35, nr. 5, 2000, p. 6-7.

1742. Mureşanu, Miruna. Despre scriitură şi scriitori. Editura Ex Ponto. [Florica Hrubaru, Ambiguitatea între mimesis şi poiesis, Constanţa : Ex Ponto, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 4, 2000, p. 2. HUDIŢĂ, IOAN În periodice: 1743. Ornea, Z. Dezvăluirile lui Ioan Hudiţă. [Ioan Hudiţă, Jurnal politic, vol. 2, Iaşi : Institutul European, 2000]. România literară, 33, nr. 38, 2000, p. 9. HUREZEANU, EMIL În volum: 1744. Grigurcu, Gheorghe. "Anatomia" lui Emil Hurezeanu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 538-543. HURUBĂ, DUMITRU În periodice: 1745. Vasile, Geo. Umor negru pentru zile negre. [Dumitru Hurubă, Un scorpion pe contrasens, Deva : Corvin, 1999]. România literară, 33, nr. 45, 2000, p. 6. HUSAR, ALEXANDRU În volum: 1746. Alexandrescu, Emil. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Alexandru Husar, Ideea europeană. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi :

237

238

Timpul, 2000, p. 550-551. IANUŞ, MARIUS IACOB, MIHAI În periodice: 1747. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 39, 2000, p. 6. 1748. Mureşan, Mircea. Jennifer - un roman de Mihai Iacob. [Mihai Iacob, Jennifer, Bucureşti : Crater, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 7. IACOB, VALENTIN În periodice: 1749. Soviany, Octavian. Fratele Valentin. [Valentin Iacob, Balada craiului de tobă, Bucureşti : Editura Eminescu, 1999]. Luceafărul, nr. 18, 2000, p. 5. IACOBAŞ, ANDREI DUMITRU În periodice: 1750. Roşioru, Ion. Voluptatea povestitorului. [Andrei Dumitru Iacobaş, Tucapai, Constanţa : Tilia Press International, 2000]. Luceafărul, nr. 39, 2000, p. 16. IANCULESCU, DINU În periodice: 1751. Petraş, Irina. Dinu Ianculescu: "Il fait un temp pressé comme une neige". Contemporanul, 10, nr. 45, 2000, p. 5. În periodice: 1752. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1753. Bucur, Romulus. Prietenie & literatură. [Ioana Vlaşin, Iulian Băicuş, Cecilia Ştefănescu, Marius Ianuş, Angelo Mitchievici, Victor Nichifor, Doina Ioanid, Ferestre 98, Oneşti : Aristarc, 1998]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 9-15. 1754. Cistelecan, Alexandru. Ultimul patetic. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 10, 2000, p. 7. 1755. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. 1756. Ştefănescu, Alex. Debut şocant. [Marius Ianuş, Manifest anarhist şi alte fracturi, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 40, 2000, p. 4. IARIN, GEORGE În volum: 1757. Grigurcu, Gheorghe. "Miracolul acelei lumi fragile". În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 549-552. 1758. Grigurcu, Gheorghe. Un cavaler al mentei: George Iarin. În:

239

240

Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 544-548. IARU, FLORIN În periodice: 1759. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Arca, 11, nr. 4-5-6, 2000, p. 162-163. 1760. Lazăr, Lena. Falsa literatură - "40238 Tescani". [Ioana Nicolaie, Marius Ianuş, Ioan Glodeanu, Domnica Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea Cărtărescu, Doina Ioanid, Cecilia Ştefănescu, Florin Iaru, 40238 Tescani, Bucureşti : Image, 2000]. Luceafărul, nr. 14, 2000 , p. 4. În volum: 1761. Bodiu, Andrei. Florin Iaru. "Nebunia" lucidităţii extreme. În: Andrei Bodiu. Direcţia optzeci în poezia română. Vol. 1. Piteşti : Paralela 45, 2000, p. 93-125. IBRĂILEANU, GARABET În volume: 1762. Alexandrescu, Emil. Direcţii, orientări, reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Garabet Ibrăileanu - Creaţie şi analiză. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 538. 1763. Alexandrescu, Emil. Garabet Ibrăileanu - Adela. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul, 2000, p. 288-289.

1764. Goci, Aureliu. G. Ibrăileanu. Modernitatea romanului sentimental. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX . Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 123129. 1765. Kalustian, Leon. Ibrăileanu şi obsesia Eminescu. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 115129. ICHIM, FLORICA În periodice: 1766. Morariu, Mircea. La vorba cu Vlad Mugur de Florica Ichim. Familia, nr. 10, 2000, p. 116-117. 1767. Mureşanu, Miruna. Diversitate tematică la Editura Gramar. [Florica Ichim, George Constantin şi comedia sa umană]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 8. IERONIM, IOANA În periodice: 1768. Ştefănescu, Alex. Ioana Ieronim. [Ioana Ieronim, Triumful paparudei, Piteşti : Paralela 45, 2000]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 4. IERUNCA, VIRGIL În periodice: 1769. Boldea, Iulian. Memorie şi adevăr. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii..., Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 65-66. 1770. George, Alexandru. Împotriva celor care ne-au furat ţara.

241

242

[Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Luceafărul, nr. 24, 2000, p. 7. 1771. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (I). România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 5. 1772. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (II). România literară, 33, nr. 33, 2000, p. 5.

1782. Urian, Tudorel. Cuplul mitic al culturii române. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 1. 1783. Urian, Tudorel. Virgil Ierunca - 80. Un român la Paris. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 7-8, 2000, p. 28. IFRIM, CLELIA

1773. Grigurcu, Gheorghe. Glose la Virgil Ierunca (III). România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 5. 1774. Moraru, Cornel. Jurnal din exil. [Virgil Ierunca, Trecut-au anii... : fragmente de jurnal, întîmpinări şi accente, scrisori nepierdute, Bucureşti : Humanitas, 2000]. Vatra, nr. 9, 2000, p. 63-65 . 1775. Neumann, Victor. Lecţia de onestitate şi demnitate. Despre fenomenul totalitar comunist. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9. 1776. Niculescu, Alexandra. Virgil Ierunca. Sub semnul libertăţii. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 12. 1777. Paleologu, Alexandru. Lecţia de onestitate şi demnitate. Cu Virgil Ierunca prin veac. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8. 1778. Pârvulescu, Ioana. Viaţă de boem. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 7. 1779. Popovici, Vasile. Virgil Ierunca. Autoportret din anii săraci. România literară, 33, nr. 32, 2000, p. 13. 1780. Spiridon, Cassian Maria. Virgil Ierunca, o conştiinţă critică a exilului. Viaţa românească, 95, nr. 12, 2000, p. 50-59. 1781. Tismăneanu, Vladimir. Lecţia de onestitate şi demnitate. Virgil Ierunca şi onoarea culturii româneşti. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 8-9.

În periodice: 1784. Lazăr, Florin. Fragmente de ochean. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim, Patinatorii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; Ion Marinescu, Călăreţ pe vrăbii, Tîrgu-Mureş : Ambasador, 1999; George Drăghescu, Zestre pentru înălţare, Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu, 1999; Bogdan I. Pascu, Secunde frînte, Bucureşti : Amurg Sentimental, 1999; Victor Sterom, Nimicuri ca o cruce, Braşov : Astra Nova, 2000]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 67. IGNA, RADU În periodice: 1785. Arieşanu, Ion. Miniaturi critice. [Radu Igna, Armonia SanckBar, Deva : Corvin, 2000]. Orizont, 12, nr. 12, 2000, p. 23. IGNAT, MIHAI În periodice: 1786. Boldea, Iulian. Egotexte. [Mihai Ignat, Eu, Piteşti : Paralela 45, 1999]. Cuvîntul, 6, nr. 8, 2000, p. 14. IGNÁCZ, RÓZSA

243

244

În volum: În periodice: 1787. Makkai, ádám. Mindenkinek, akit Ignácz Rózsa emléke érdekel! Korunk, nr. 10, 2000, p. 72-74. ILANA, DORU IOAN, ALEXANDRU În periodice: În periodice: 1788. Popovici, Iulia. Trei poeţi bănăţeni. [Liubiţa Raichici, Sârbeşte, într-o limbă necunoscută, Reştiţa : Timpul, 2000; Iacob Roman, Ce ţară-i aceasta?, Timişoara : Augusta, 2000; Doru Ilana, Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd, Timişoara : Marineasa]. România literară, 33, nr. 37, 2000, p. 6. ILEA, LETIŢIA În periodice: 1789. Bucur, Romulus. Poezie biografică. [Letiţia Ilea, Chiar viaţa, Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45, 1999]. Arca, 11, nr. 1-2-3, 2000, p. 155-156. ILICA, CAROLINA În volum: 1790. Grigurcu, Gheorghe. Paradis, Purgatoriu, Infern. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Carolina Ilica, Simona-Grazia Dima, Luminiţa Urs]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 553-558. ILIESCU, ELVIRA 1794. Petraş, Irina. Un tînăr binecrescut. [Sergiu Ioanicescu, Poliloghii către un tînăr binecrescut, Bucureşti : Aius, 2000]. Apostrof, 11, nr. 11-12, 2000, p. 11. IOANID, DOINA În periodice: 1795. Bucur, Romulus. Modelul Frankenstein. [Ioana Nicolaie, Marius Ianu, Ioan Godeanu, Domnica Domnea, Angelo 1792. Coşoveanu, Gabriel. Poetul şi fiara. [Alexandru Ioan, Scriptura sinucigaşilor, Craiova : Scrisul Românesc, 1999]. Luceafărul, nr. 23, 2000, p. 16. IOANA, NICOLAE În periodice: 1793. Oancea, Nicolae. Nicolae Ioana. România literară, 33, nr. 6, 2000, p. 18. IOANICESCU, SERGIU În periodice: 1791. Grigurcu, Gheorghe. Neconsimţiri. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 1.[Ştefan Careja, Zeno Ghiţulescu, Elvira Iliescu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare, 2000, p. 193-199.

245

246

Mircea. Cecilia Ştefănescu. Ghiţulescu. Contemporanul. nr. nr. p. Laura. nr. 1806. p. 162-163. IONEL. Poezie română contemporană. 2000. Doina Ioanid. 95. Antigona din Meşterul Manole. 1797. nr. Arca. 1997. România literară. Cecilia Ştefănescu. 43-44. [Ioana Nicolaie. 1807. [Valeriu Anania. Constanţa. Iaşi : Timpul. 1999]. Misticul rebel. 1997]. 6. Oedip. România literară. Oneşti : Aristarc. Eugen Ionescu. Grigurcu. 1-2. Mioriţa. Morariu. 2000 . 1804. Luminiţa. nr. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. Ion Mircea. [Nicolae Ionel. 4-5-6. EUGEN În periodice: 1803. p. 10. 2000]. România literară. Iulian. nr. Viaţa românească. [Ioana Vlaşin. 11. Angelo Mitchievici. Iaşi : Timpul. Doina Ioanid. Domnica Drumea. Manole. 10. În volume: 1808. Doina Ioanid. 559-564. 1796. 12-14. Marius Ianuş. 1999. Arca. Emil. Pavel. 8. Lena. Ferestre 98. 1809. 33. Mărturisiri şi opţiuni. p. Iaşi : Junimea. Teatrul azi. [Anca-Maria Rusu. p. 6. În: Iulian Rădulescu. Rădulescu. Florin Iaru. 6. IONESCU. Ghiţulescu. p. 1800. 2000. 40238 Tescani. Scriitori români care au creat în alte ţări. 15. p. 4. 2. nr. Gheorghe. nr. Eugen Ionescu: Jurnal în fărâme. p. 11. Alexandrescu. Grigurcu. Contemporanul. 1999]. Vol. Familia. 2000. Bucureşti : Image. Cecilia Ştefănescu. Gheorghe. Metafizica anti-lumii la Eugene Ionesco. Oedip. Iulian Băicuş. 9-15. Cum l-am cunoscut pe Ionescu. Falsa literatură . 2000. 2000.Mitchievici. 2000. Contemporanul. Bucureşti : Unitext. 1998]. Diaconu. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Gheorghe. 5. nr. 5-6. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea. 2000. Alina. 38. Buzea. p. Luceafărul. Din şi prin câmpul poeziei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Lazăr. IOANID. 247 248 . Misticul rebel. p. Meşterul Manole (teatru). 2000]. 2000. Ionesco după Ionesco. Victor Nichifor. IONEL În periodice: 1798. Crinul deschis. 1801. 94-95. Ionel Ioanid. 6. 4-5-6. Eugen Ionescu şi Samuel Beckett în spaţiul cultural românesc. Florin Iaru. În volum: 1802. Grigurcu. p. Romulus. p. Marcu. Cluj : Dacia. p. [Nicolae Ionel. 2000. Nicolae Ionel. 2000. Noe care ne străbate memoria e o femeie. 33. Iaşi : Junimea. 33. 100-103. Marius Ianuş. p. nr. 2000]. 2000.Apostrof". Bucur. Bucureşti : Image. 170-175. Angelo Mitchievici. 1. 24. 14. 1805. 520-523. Prietenie & literatură. 6. 49-50. Mircea Cărtărescu. nr. Ioan Glodeanu. nr. 1994. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Mircea Cărtărescu. 10."40238 Tescani". 40238 Tescani. Mircea. O "carte . 2000. NICOLAE În periodice: 1799. În: Emil Alexandrescu. p.

Tratat de metafizică : curs inedit. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dan Zamfirescu. "Exerciţii de fidelitate". nr. 2000. Rădulescu. 35. Bucureşti : Editura Eminescu. Ornea. 1819. [Mariana Ionescu. [Mariana Ionescu. Exerciţii de fidelitate. p. Pentru întelegerea unui moment istoric. 35. 2000. Taximetrist de noapte la New York : reportaje nefardate. Pravilă de morală practică. Ionescu. 10. 1999]. În volum: 1822. 1818. 2000. nr. 6. 2. Exerciţii de fidelitate. Iubirea . Nae Ionescu: Problema mântuirii în Faust al lui Goethe. 2000. 2000. Luceafărul. 2000. IONESCU. 1997]. 10. Alexandru. Craia. 2000. 10. De vorbă cu. Ion. Exerciţii de fidelitate. 1811. Bucureşti : Crater.. Mărturisiri şi opţiuni. Luceafărul. 1820. Sorescu. Contemporanul. 1999]. Tomis. Miruna. 13. Pe urmele lui Eminescu. Alexandria : Teleormanul Liber. Cazul Nae Ionescu. 17. 143-157. MIRCEA M. Rădulescu. 22.IONESCU. Luceafărul. 2000. Mureşanu. Simona-Grazia. p. Opere. p. Bucureşti : Roza Vânturilor. 10. p. 1999]. nr. 2000. Proză de cameră. Tomis. [Mariana Ionescu. Paul. nr. 2000]. 7. România literară. 35. [Mircea M. nr. 140-143. Un curs de filosofie. p. 2000. Pavel. nr. 2-3. 1999]. [Gellu Dorian. 7. IORDACHE. Recuperări. 19. În: Iulian Rădulescu. p. 1814. Emil 249 250 . [Nae Ionescu. 16. 2. În: Iulian Rădulescu. 17. Universul cărţii. nr. Silvestru. B. Dima. 2000. Z. Mariana Ionescu. Universul cărţii. 1. Publicistica lui Nae Ionescu (I). 1815. Mărturisiri şi opţiuni. 10. 7. 33. 1999]. Un document inedit prezentat de Octavian Ghibu. [Mariana Ionescu. p. [Interviu]. 6. Geografie cu îngeri. NAE În periodice: 1817. stenografiat şi transcris de Dumitru Neacşu. Iulian. 2000. Taximetrist de noapte la New York. nr. nr. p. p. 1812. 15. 9. Alexandria : Teleormanul Liber. 7. p. Universul cărţii. p. 33. George. 7. Iulian. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. nr. 10. Chihaia. 1813. Luceafărul. Roxana. [Nae Ionescu. nr. p. IONESCU. Roşioru. vol. Roxana. Bucureşti : Roza Vânturilor. nr. p. Bucureşti : Editura Eminescu. În periodice: 1816. 16. G. 1999]. [Nae Ionescu. Bucureşti : Editura Eminescu. Publicistica lui Nae Ionescu (II). C uvânt înainte şi postfaţă de Dan Zamfirescu. 2000.arhetip şi căderea sa în lume. Vasile. [Mariana Ionescu. 24. 1999]. Bucureşti : Semne. Geo. România literară. 1821. Bucureşti : Editura Eminescu. Roşioru.. Sultana. Ion. Tratat de metafizică. EMIL În periodice: 1824. 1823. Exerciţii de fidelitate. p. Sorescu. MARIANA În periodice: 1810. 9. Exerciţii de fidelitate.

[Marius Iosif. Iorga. Generalităţi cu privire la studiile istorice. nr. Sultana. 11-12. Iorga. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Vatra. p. 2000. IOVĂNEL-SPINEANU. 2000]. 2000. nr. 10. Un Gogol dezideologizat. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 3. Iaşi : Polirom. În: Emil Alexandrescu. Studiu despre Gogol. nr. 1825. Cluj-Napoca : Napoca Star. Mircea. Panait Istrati. Victoria. N. 1831. Alexandrescu. Emil. nr. Cluj-Napoca : Dacia. 23. Universul cărţii. Vatra-dialog cu Gheorghe Iova: "E timpul să gîndim". Relaţia epică. 1. 2000. 2000]. Iaşi : Timpul. 251 252 . 524-525. p. Doru George. 5. România literară. Paşii poetului. 33. [Doina IovănelSpineanu. Craia. Alba Iulia : Altip. [Emil Iordache. p. p. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Timpul. IOVA. În periodice: 1830. 1. 2000. p. Tragedie şi haiku. 2000. [Doina IovănelSpineanu. 2000. 46. p. p. 9. 172-174. IORGA. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Şora. 1. 9-15. Vatra. Tărâmul cerului pierdut. 14-15. teoretician al istoriei. Poezie românească. p. [N. 11-12. ISTRATI. EMIL În volum: 1833. 2000. 1999]. [Ion Istrate. Berceanu.Iordache. 10. Schiţă de portret. Lecturi subiective. 1999]. NICOLAE În periodice: 1826. MARIUS În periodice: 1827. ION În periodice: 1834. Universul cărţii. 10. 2000. Milescu. 2000]. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. 10. Relatia epică. 1998]. Familia. Scriitori români care au creat în alte ţări. Floarea. 5. nr. 2000. România literară. DOINA În volume: 1835. p. Învăţarea iubirii. Milescu. IOSIF. 9. Preda. 9. Sorin. Mihai. Grigurcu. PANAIT 1829. [Interviu]. Z. cea fără de păcat. 1999]. 1999]. Iaşi : Timpul. 2000. 10-11. Ana. Tragedie şi haiku. 33. nr. 37-39. Ornea. Drobeta Turnu-Severin : Alter Ego. GHEORGHE În periodice: 1828. Burlacu. nr. nr. Universul cărţii. Victoria. Universul cărţii. 2000. nr. p. Gheorghe. Bucur-Perţe. Luceafărul. 11-12. [Gheorghe Iova. 6. În: Caietele Rebreanu. ISTRATE. [Doina IovănelSpineanu. Acţiunea textuală : bunul simţ vizionar. ISAC. nr. 1999]. 1832. Povestea unei femei. p. p. 30.

În: În periodice: 1847. 4. Bucureşti : Cartea Românească. În: Aureliu Goci. Poezie română contemporană. p. Poezie română contemporană. Grigurcu. Regăsirea timpului pierdut. p. Grigurcu. Gheorghe. 2000. Ulici. Luceafărul. 2000]. Inima ca un pumn de boxeur. 23. Praf de stele. Iulian. Farmecul mişcării. "Porunca inimii". Alex. Gheorghe. Aureliu. 1848. Cuvîntul. 2000. Gheorghe. Poezia Norei Iuga. [Nora Iuga. NORA În periodice: Gheorghe Grigurcu. nr. 2000]. nr. 570-575. 2000. CORNEL 1838. [Nora Iuga. p. Alexandru Ivasiuc (1). ALEXANDRU În periodice: 1850. 1845. Rădulescu. Panait Istrati. Sexagenara şi tânărul. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 1999]. Grigurcu. 2000. p. Gheorghe. 15. 2000. În volum: 1842. p. [Cornel Ivanciuc. 1. 7. Grigurcu. 2000. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Tudorel. Laurenţiu. 2000. 33. p. Bucureşti : Cartea Românească. 1841. Poezia nefeminină a Norei Iuga. Urian. Bucureşti : Du Style. Nicoleta. 40. 2000]. p. p. În: Gheorghe Grigurcu. 12. nr. Vatra. România literară. 565-569. Bucureşti : Albatros. [Cornel Ivanciuc. 2000. 100-112. 2000. Ştefănescu. IVANCIUC. Ştefănescu. atâta sinceritate. Cartea cuceririlor. IVASIUC. 1846. 6. Sexagenara şi tânărul. Nicolae. 2000. Maria. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. 1. 253 254 . Lirism domestic: Nora Iuga. Breban. IUGA. Cartea cuceririlor. Cartea cuceririlor. 360-361. 1. 1837. 26. Bucureşti : Vinea. Sarcasmul adevărului. Bucureşti : Albatros. 157-165. 576-580. 46. Întâmplări în suprarealitatea imediată. Gheorghe. lapte cu miere şi puţin ardei iute. 33. 2000. Octavian. nr. 4. 588-596. p. În: Gheorghe Grigurcu. 34. Alex. 1999]. Luceafărul. Grigurcu. România literară. 1. 1840. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mitică şi Hyperion. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Bucureşti : Cartea Românească. Vol. În: Laurenţiu Ulici. p. nr. Soviany. Contemporanul. Alexandria : Teleormanul Liber. 1843. Mărturisiri şi opţiuni. 581-587. 2000. În volum: 1849. 1-2. Blestem şi libertate în Levant. Poezie română contemporană. 5. p. [Nora Iuga. p. nr. Vol. Câtă cultură. 85-86. 1844. De la cântecele focului la cântecele cernelii. 1839. Poezie română contemporană. Irod. Sălcudeanu. 2000. [Cornel Ivanciuc. În: Iulian Rădulescu. 4.1836. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Din confesiunile şi profesiunile de credinţă ale lui Panait Istrati. Romane şi romancieri în secolul XX. Goci. 10. O carte cuceritoare. Poezie română contemporană. Vol. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. În: Gheorghe Grigurcu.

[Cezar Ivănescu. p. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 1857. nr. Vol. 10. nr. Efebul de la Marathon. Breban. 72-74. 1-2. 4. România literară. 10. 2000. 2000. În volume: 1863. nr. Aureliu. Boldea. În: Angela BaciuMoise. [Cezar Ivănescu. nr. Gheorghe. p. 1. Iulian. Goci. 41. Vatra. 606-613. nr. 4. Poetica "Intervalului" sau dialectica stărilor tranzitorii. Poezie română contemporană. 1. Nicolae. 1862. Victoria. Sanda. 1859. CEZAR În periodice: 1860. 239-240. Laurenţiu. p. Poezia lui Cezar Ivănescu. [Ruxandra Ivăncescu. În: Laurenţiu Ulici.[Interviu]. 42. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ruxandra Ivăncescu. Moraru. nr. În: Gheorghe Grigurcu. p. O nouă viziune asupra prozei contemporane. p. Cordoş. p. O nouă viziune asupra prozei contemporane. 1866. nr. În: Aureliu Goci. p. 2000. Boldea. Vintilă Ivănceanu. 1853. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Cezar Ivănescu: "Poezia este discursul fundamental". 14. 1. 87-93. Cornel. 255 256 .Ruxandra Ivăncescu. 1852. 10. 4. România literară. În volum: 1854. p. 2000. p. 2000. p. 1865. Stela Covaci: Timpul asasinilor. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Paralela 45. p. 80-81. Grigurcu. nr. p. nr. Cezar Ivănescu. Cuvîntul. Poetul şi moartea. Nicolae. Poezie română contemporană. 10. Sud Est. [Interviu]. 1861. Milescu. VINTILĂ În volum: 1855. 2000. 10. Grigurcu. Vol. Contemporanul. 600-605. Gheorghe. IVĂNESCU. Bucureşti : Minerva. Vol. 10. Ursachi. Alexandru Ivasiuc (3). Bucureşti : Paralela 45. 4. 2000. IVĂNCESCU. p. Poezie română contemporană. 1999]. Mitică şi Hyperion. nr. Vatra. IVĂNCEANU. Iulie. 11-12. Gheorghe. Bucureşti : Crater. Breban. 279-290. Bucureşti : Du Style. Poezie românească. Eugenia.1851. Tentaţia clarificării critice. Galaţi : Arionda. 2000. Vatra. Ulici. 2000. 1. 1999]. 4. p. 597-599. 33. Gabriela. Iulian. 33. 2000. p. Faţă-n faţă Sanda Cordoş . O posibilă viziune asupra prozei actuale. Timpul "vrăjit" al lecturii. 2000. Alexandru Ivasiuc (2). 2000]. Cezar Ivănescu. Contemporanul. 28. 6. 2000. Poeme. 81-82. Micul gladiator. 92-102. Baciu-Moise. Universul cărţii. 1999]. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. 1999]. Grigurcu. 1-2. 5. Alexandru Ivasiuc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ruxandra Ivăncescu. 2000. Grigurcu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. Mărturii la sfârşit de veac. 1864. 1858. RUXANDRA În periodice: 1856. O nouă viziune asupra prozei contemporane. Angela. Piteşti : Paralela 45. Poezia lui Cezar Ivănescu. Guzun. 2000. p.

Colecţia BPT a editurii Minerva. p. 1999."La aniversară". Victoria. p. [Gheorghe Izbăşescu. [Szilágyi. Iancu. Vol. DOINA În periodice: 1876. Doina Jela. În: Apostol Gurău. GHEORGHE În periodice: 1872. 1997. 1877. Târgu-Mureş : Custos. tace. p. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mircea Ivănescu . ANTIM În volum: 1871. 2000. Galaţi : Logos. Gheorghe. Contemporanul. Un pretins optzecist. 21. Zoltán. Gizella. Deva : Emia. p. Cântece de-ngălbenire. p. Ion Căliman. confesiuni. ZOLTAN În periodice: 257 258 . În: Gheorghe Grigurcu. 614621. 5. 6. 2000. IZSÁK. Vol. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Universul cărţii. Antim Ivireanul. 10. 5. 1998]. Timişoara : Helicon. 2000. 1999. Timişoara : Augusta.. 15. Jenő. 2000. Bucureşti : Editura Universităţii. În: Antologie de literatură română veche . 622-626. Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). 6. 1. Imre. [Izsák Marta. MIRCEA În periodice: 1873. p. p. România literară. 10. 1868. Gheorghe. 42-48. Niţu. 16. IVIREANUL. nr. 33. 10. p. 1870. Bogdan. 16. Mică epopee şi. Mona-Ra. Mureşanu. Domokos. 1. nr. 2000. 6. 2000. Milescu. roman liric. Luceafărul. Paulina Popa.. Valeriu. 36. Între tăcere şi tăcere. Poezie română contemporană. 2000. 1875. 2000. Apostol. Gurău. Poezie română contemporană . Mircea Ivănescu sau ficţiunea realului. deopotrivă. 110-129. Poesii vechi şi nouă]. Semnificaţii majore ale poeziei minore. 1999. De vorbă cu. În: Gheorghe Grigurcu. Kiss. Hervay. Scrisori către fiii noştri : aforisme. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Mircea Ivănescu. Despre nişte "nemaiauzite aşezări ale sincerităţilor". Cuvinte sărutate de îngeri. Bărbulescu. Horváth. Bucureşti : Semne. Cristina. Lugoj : Dacia Europa Nova. Simion. JELA. p. Universul cărţii. Celălalt. vide. nr.IVĂNESCU. Bertha. 1874. 2000. Luceafărul. 2000]. Grigurcu. Miruna. 2000. Bărbulescu. nr. 12. IZBĂŞESCU. Marinescu. 33. În volum: 1867. Audi. nr. semne. [Interviu]. MARTA În volume: În periodice: 1869. p. Gheorghe Izbăşescu: Cronica subiectivă a mitului. JÉKELY. Simion.

nr. Bucureşti : Semne. [Claudia Keuterman Duminică. Domokos. 2000]. 83. Zoltan. Bertha. 2000. nr. Sándor. SÁNDOR 259 260 . Színek és évek. KIRÁLY. 6. Zoltán. Dezvăluiri lirice târzii. 7. Zoltan. [Kaffka Margit. 1-3. nr. 2000. [Graţian Jucan. Despre "ardelenismul" eminescian. 2000. Scara de nisip. Kányádi. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig.. JURCĂ. p. nr. p. 6. p. Jékely. Imre József. nr. România literară. p. Horváth. 2000]. Kiss. p. Sensuri lirice. Baia Mare : Cybela. 33. 97-101. Familia. KARÁCSONY. p. GRAŢIAN 1882. Tóth. p. p. 7.hogy jó feleség váljon belőle". nr. 1-3. Angliai levél. Ion. Látó. 1998]. Helikon. Tóth. Karácsony Benő. JUCAN. Eminescu şi Ardealul. Helikon. Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó. Székely. p. [Szilágyi. 2000. 11. 27. KÁNYÁDI. Gömöri. Balogh. 16. 2000]. 2000. nr. Hervay. István]. GHEORGHE În periodice: În periodice: 1879. 2000. 3. KEUTERMAN DUMINICĂ. Mai există "violon d'ingres". 7. 2000]. Liviu. Imre. Réka. nr. 2000. Poeme uitate. Luceafărul. Diana. Balăs. 35. György. Moldovan. 2000. Grăsoiu. boeme regăsite. nr. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Viaţa şi moartea în culori şi sunete. CLAUDIA 1883. 3. Korunk. Câmpan. [Gheorghe Jurcă. Ioan. Scara de nisip. 7-8. ŞTEFAN În periodice: În periodice: 1881. Moldovan.. János. 89-93. 2000. Ioan. 1973]. 5. 2000. Jenő. Sándor. Steaua. Jékely. Székely. Musafira de la miezul nopţii. Cluj-Napoca : Dacia. KAFFKA. BENŐ În periodice: În periodice: 1878. ". Gizella. Familia. [Ştefan Jurcă. Helikon. 43. nr. [Gheorghe Jurcă. Cluj-Napoca : Dacia. 1885. MARGIT În periodice: În periodice: 1886. 2000. Buzaşi.Kányádi. LÁSZLÓ 1884. JURCĂ. p. 10. M. Don Quijote şi jocul de-a memoria. 1. Câmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". János. 51. 1880. István]. Cluj-Napoca : Clusium.

Imre. p. Szőcs. Partomlás. 5. [Miron Kiropol. KIROPOL. Kacsó. 3. MÁRIA În periodice: 1895. Grigurcu. Gheorghe. p. János. 2000. Horváth. nr. Székely. András]. 33. Béla. 633-638. Croitoru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Géza. Nicolae Labiş . Gizella. éva. László. LABIŞ. În volum: 1889. Angliai levél. 1. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Király. p. Vol. szakad és omlik. Dan. 2000. Grigurcu. Gheorghe. nr. Kiss. 111-113. Tóth. În: Emil Alexandrescu. Kinga. tendinţe. Zsófia. 1. Helikon. p. p. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. 2000. Zoltán.. p. 7. Csíkszereda : Pallas-Akadémia. Emil. Korunk. 2000. 2000. Kozma. În: Gheorghe Grigurcu. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. Domokos. JENŐ Kányádi. 1892. 639-645. Sándor. Helikon. Gheorghe. Zoltan. Poezie română contemporană. Hervay. NICOLAE În volum: În periodice: 1893. Poezie română contemporană. 1. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. Korunk. 21. În: Gheorghe Grigurcu. 7. Zoltán. Markó. Helikon. Helikon. [Szilágyi. 4. 2000. 7. nr. 627-632. Alexandrescu. p. Ceea ce sferele gândesc despre noi. 471-472. coordonate şi realizări în poezia românească. 9. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Gömöri. Visry. p. Bertha. 1890. Jenő. KÁROLY În periodice: 1896. KÓS. ANDRÁS FERENC În periodice: 1894. Bertha. Grigurcu. [Kozma Mária. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Jékely. 2000. szakad és omlik. 1898. Kós Károly kiáltása. A part pedig. KISS. 108-111. nr. Iaşi : Timpul. 2000. István]. Vol. Poezia lui Miron Kiropol. 261 262 . Herta. KOZMA. Un rimbauldian român. Grigurcu. KOVÁCS. p. Imposibila euharistie.1887. 1-3. Gheorghe. 2000. nr. 1891. 1897. Balla. Poezie română contemporană. 1999]. În: Gheorghe Grigurcu. MIRON În periodice: 1888. Iaşi : Timpul. Vol. 2000. 3. 2000]. György. p.. 7. 1-3. Vallás mint hazafiság. éva. Estetism şi panteism.Meşterul. Poezie română contemporană. nr. Literatura română în analize şi sinteze. p. Dilema lui Făt-Frumos. 646-653. Orientări. 2000. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1968-1978.

1999]. Emil. Corabie spre Magonia. p. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. Urcarea "muntelui alb". Korunk. Mitică şi Hyperion. 362-363. p. Ştefan. nr. coordonate şi realizări în poezia românească. În: Gheorghe Grigurcu. . Emil. Mătăsuri. Bucureşti : Editura Eminescu. Alexandrescu. DAN În volum: 1905. Poezie română contemporană. ŞERBAN În periodice: 1902. 3. 2000. Laurenţiu. tendinţe. Câinele din Pompei. 36. nr. [Ioan Lascu. nr. 2000. Craiova : Ramuri. Literatura română în analize şi sinteze. LAZIA. ploi. p. Orientări. nr. nisipuri". p.Moartea căprioarei. 1999]. Familia. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Stela Anchidin. VASILE GRIGORE 1907. 1999].. [Simona Nicoleta Lazăr. coordonate şi realizări în poezia românească. 2. [Liliana Lazia. nisipuri. 1908. Tomis. Cucu. LAURENŢIU. 2000. nisipuri. 7. Ulici. ploi. LAKATOS. p. Literatura română în analize şi sinteze. nr. [Şerban Lanescu. 263 264 . Mitică şi Hyperion. Exerciţii de libertate. 321-322. Un "arhivar" al Iubirii. În: Emil Alexandrescu. Találkozás a tizennégy fejű ribanccal. 4.Mioriţa. 26. Vol. 25. Socrate se plânge după Diotima. p. [Liliana Lazia.. 2000. Şapte zile pe pământ. Balăs. 1999]. În: Laurenţiu Ulici. Doina. p. 2000. p. 1999]. Orgoliul liniei înguste. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 2000. Bucureşti : Semne. LILIANA În periodice: În periodice: 1903. p. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. Bucureşti : Du Style. LANESCU. 654-656. [Vasile Grigore Latiş. Gheorghe. Bucureşti : Editura Eminescu. LAZĂR. Curticăpeanu. Ulici. Nicolae Labiş . Orientări. Simion. 32-32. Nicolae Labiş . [Lakatos Mihály: A ribanc. Laurenţiu. Olăreanu. "Mătăsuri. ploi. LATIŞ. Alexandrescu. 474. Luceafărul. 6. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Codin. 2000. IOAN În volum: 1904. Un demonic. K. 1. tendinţe. SIMONA NICOLETA În volum: 1906. ploi. Luceafărul. 1998. MIHÁLY În periodice: 1901. Un aisberg deasupra mării. Bărbulescu. 10. În: Emil Alexandrescu. Mătăsuri. Bucureşti : Du Style. 123-125. 1900. Iaşi : Timpul. p. Attila. Baia Mare : Proema. LASCU. Grigurcu. 472-473. 35. Iaşi : Timpul. Reflecţii şi reacţii politic(ic)ologice.1899. 2000]. 1999]. 2000. 3. Mătăsuri.

ALEXANDRU În periodice: 265 266 . 41 de luni care au schimbat România. 2000]. LAZURCA. [Lászláffy. Molnos. p. Lajos. Remix. 2000]. Tamás. p. LĂPUŞAN. Z. Molnos. Imaginea unei vremi încrîncenate. LĂCUSTĂ. Haş. 202-204. Bucureşti : Vinea. Adevăr şi diversitate. Radu. [László Alexandru. Aladár. Radu. 2000. nr. p. nr. Aladár. LÁSZLÁFFY. 2000. 47-48. 2000. AURELIA În periodice: 1914. 1999]. [Lászláffy. Cluj-Napoca : Dacia. 8. 35. Luceafărul. [Lidia Lazu. nr. 6. 8. [Ioan Lăcustă. Timişoara : Marineasa. Egyed. 3-5. Csaba. [Ion Lazu. Zoltán. Helikon. 4-5-6. ALADÁR În periodice: 1912. Voinescu. Florin. 33. Tomis. Farkas. Steaua. E putred misterul. 11. Timea]. Mihăilescu. 8. 24. 1999]. 3-5. LIDIA În periodice: 1910. Zoltán. Sorin. 2000. 23. 2000. Magyari. Farkas. Voinescu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. nr. 11. nr. IOAN În periodice: 1913. 1998]. Cuvinte lângă zid. LÁSZLÓ. Lászláffy. Árpád. 11. p. p. Continuarea cuvântului. 2000. VIRGIL În periodice: 1915. Helikon. Lajos. 2000. România literară. [Cătălin Lazurca. CSABA 1916. CĂTĂLIN În periodice: 1911. nr. ION În periodice: 1909. Arca. [Aurelia Lăpuşan. Şansa poemului în proză. Bucureşti : Viitorul Românesc. 8. Petru M. Magyari. Lajos. 9. Constanţa : Mondograf. 2000. Luceafărul. Bertha. LAZU. Emese. Bertha. nr. p. Timea]. Roşca. Egyed. 11. Bucureşti : Vinea. Presă şi teatru în Dobrogea: consideraţii privind receptarea actului teatral în presa locală. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában.În periodice: LAZU. Csaba. Lajos. p. Presă şi teatru în Dobrogea. Emese. Tamás. Árpád. LÁSZLÁFFY. 1999]. 51. Ornea. Efuziuni delicate. nr. Lászláffy. LEON. p. Orient Expres.

4. 2000. 2000. 1928. CRISTIAN În periodice: În periodice: 1920. Cluj : Napoca Star. Varvari.1917. Despre limită. Anchetă Luceafărul. GABRIELA În periodice: 1927. nr. 4. Cristian. p. Cristian. 2000]. 2000.falsul epigon. p. Eternul acum. p. Alin. Despre limită. p. 1925. [Corneliu Leu. Spiridon. nr. Contemporanul. Doi năsăudeni. 12. 2-3. 8. Cristian. nr. 51. 4. 51. [Gabriel Liiceanu. nr. nr. nr. [Gabriela Livescu. Luceafărul. Contemporanul. 45-46. 49-50. 2000. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. Întâiul Eminescu. 1921. LIVESCU. Valeriu. p. Doi năsăudeni: Profesorii Ştefan Lupu şi Ştefan Linul. Vasile. nr. 10. 1926. Iarna iubirii. p. 4. 1923. p. 1929. 3. Luceafărul. Familia. [Nicolae Trifoiu. nr. 10. 267 268 . LIVESCU. p. R. 8-9. Tomis. Ioan. p. 9. 1922. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Atunci când legea nu ne place. I. Bucureşti : Humanitas. nr. Luceafărul. LEU. ***. Bucureşti : Humanitas. 2000. Virgil Leon: "2". 58. p. 11. Andrei Pleşu. Scriitori. Iaşi : Cronica. Despre scriitori. 41-44. 55. 2000. 7. LIICEANU. 2000. LEONTE. p. Laura. Gabriel Liiceanu la proba de foc a statului de drept. Steaua. p. 5. Gheorghe. GABRIEL 1924. Convivialitatea cu şi fără strigături. 2000. nr. 1999]. Weber. Alin. 1998]. LINUL. Bu-hu-huo! Contemporanul. Constantin Noica]. Bucureşti : Realitatea. Renate. Cătălin. Piatra-Neamţ : Crigarux. 18. 10. 1997]. "Stampa ornata". p. Steaua. Iarna iubirii. Alin. 2000. 8. Alin. 35. 4. 1999]. cărţi. Piatra Neamţ : Crigarux. LIVIU În periodice: 1918. 2000. Contemporanul. nr. Steaua. 10. 1990]. Ţîrlea. 2000. nr. Caius Dobrescu şi "fascismul" d-lui Liiceanu. Glodeanu. Vasile. Modelul păltinişan: o cremene maleabilă? [Gabriel Liiceanu. 2000. 11. 22. 2000. Lazăr Zăvăleanu. [Cristian Livescu. nr. 7. 7. 2000. Spiridon. 39. 6. Contemporanul. p. 55. 12. Cristian. Eminescu . GABRIELA În periodice: 1930. 9. 51. CORNELIU În periodice: 1919. [Liviu Leonte. 10. cărţi şi reviste. reviste. Buduca. nr. 1997]. Gabriela Linul.

note şi comentarii de Anca Sârghie]. Ornea. Jurnal. C. 1999]. 1999]. Ilea. 7. p. Piteşti : Paralela 45. Lovinescu . 1941. Vatra. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. p. Luceafărul. Bătălia pentru Lovinescu. Roşioru. îngrijirea ediţiei. 2000. Un medic şi romanele sale. VICTOR În periodice: 1931. p. Eugen Lovinescu. Gheorghe. File de memorialistică. Constanţa : Leda. 2000. nr. [Monica Lovinescu. 6. 33. Mihail Sadoveanu. 1999]. Acest plural. 1999]. 2000. Actualitatea unui manifest. Literatura română în analize şi sinteze. Fănuş. Alexandrescu. 1999]. LOVINESCU.Istoria literaturii române contemporane. HORIA În volum: 1939. p. 7-8. p. Iaşi : Timpul. 2000. [Liviu Rebreanu. [I. Despre E. 1. Vatra. 12. E. Băileşteanu. Cu necruţare de sine. nr. Sanda. p. [I. Emil. 7. 35. De la jurnale la memorii. La apa Vavilonului. Ion. Alexandru. Lucian Blaga. nr.LOGHIN. Negoiţescu. 1999]. Rogozanu. Bucureşti : Humanitas. [Monica Lovinescu. Adam fără Eva. 10. nr. 14. Lovinescu. Ursachi. Manu. 1999]. 2000. 25. Vatra. 6. p. 2000. O reeditare binevenită. 42. LOVINESCU. 29. În volum: 1938.ritmuri. Octombrie. 1935. 4. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Adam şi Eva. Familia. nr. 2000. Ion. probleme şi nelinişti. Lovinescu. 24-25. George. 10. 36. Moartea unui artist. 1. 79-81. Horia Lovinescu. LOVINESCU. La apa Vavilonului. [Victor Loghin. p. Daniel. România literară. 2000. 1944. nr. La apa Vavilonului. 1999]. Direcţii. 42. Constanţa : Leda & Muntenia. 1942. Despre E. Luceafărul. 2000. Monica Lovinescu. Adam fără Eva. [Victor Loghin. 1943. Gabriela. reprezentanţi în 1940. România literară. 2000. Grigurcu. România literară. Emil. 2000. nr. p. nr. Simuţ. MONICA În periodice: În periodice: 1933. Curierul românesc. EUGEN evoluţia criticii literare. 269 270 . Bucureşti : Humanitas. 1936. Cordoş. 33. 2. [Nicolae Cristea. Alexandrescu. 33. [Monica Lovinescu. 539-540. Bucureşti : Humanitas. 1934. Ion Vinea]. 2000. orientări. Ediţiile critice . 514-516. Bucureşti : Humanitas. p. 1. p. p. Alexandru. Cistelecan. p. La apa Vavilonului. Emil. nr. nr. 35. Jurnalul unui memorandist. Z. În: Emil Alexandrescu. 2000. 1937. Iaşi : Timpul. p. Negoiţescu. 33. Tomis. 2000. 5. 9. 1932. nr. Studiu introductiv. [Monica Lovinescu. România literară. Piteşti : Paralela 45. nr. 22-23. 11.

87-88. nr. Poesis. În: Gheorghe Grigurcu. 5-6. 2000. p. Cuplul mitic al culturii române. Vocea inconfundabilă.. 1953. Poezie română contemporană. seismograme. 6. Monica Lovinescu despre sine.". Diaconu. În periodice: 1957. La apa Vavilonului. DAN 1949. Vanci-Perahim. În volum: 1948. Bucureşti : Humanitas. a spiritului. 12. 10. Petra. p. După-amiaza poetului.. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Tomis. La apa Vavilonului. 1999]. Vasile. 35. 271 272 . GHERASIM În periodice: În volum: 1952. 2. Grigurcu. p. LUNGU. Ornea. ALEXANDRU În periodice: 1950. 2000. p. Dugneanu. Gheorghe. 2000. 7. Poesis. 1955. Întâmplare. Poezie română contemporană. 8-9. Poezie română contemporană. Vlah. Bucureşti : Folio. 1999]. În: Monica Spiridon. 6. 1956. nr. p. "Poezia. Doctor Faustus. 1954. p. Grigurcu.. 8. 33. 7-9. 75-79. Popovici. [Monica Lovinescu. Urian. Vol. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare.. Paul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. 10-11. [Monica Lovinescu. 8-9. receptare critică. ci într-o împlinire totală . 2. 199. Marina. LUNGU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. În: Gheorghe Grigurcu. [Convorbire cu Alexandru Lungu]. Vol. "Roua de apocalips". p. Ştefan Bănulescu monografie. 251-252]. nr. 2000. 8-9. Grigurcu. 11.1945. LUCA. antologie comentată. nr. Chetă la flegmă. Viaţa românească. 1999]. Gherasim Luca în România. În: Gheorghe Grigurcu. Unde scurte II. p. nu numai prin esenţa sa. poate fi dăruire. Cuvîntul. Gheorghe. p. 2000. Bărbulescu. 22-28. Iaşi : Ou Topos. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 7. România literară. 33. Vol. 1946. 8. [Liviu Lungu. Cu mîna dreaptă. Vol.şi în întruchipările sale publice. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandru Lungu: "Să lăsăm istoria să vorbească". Gheorghe. 1947. Simion. 9. Un univers al deriziunii şi al degradării. 11. 2.. nr. 2000. LUNGU. 2000. [Dan Lungu.. Gheorghe. 2000. p. O poezie mistică. Z. 17-21. Lovinescu. Bucureşti : Humanitas. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. 10-16. Ştefan Bănulescu. 1951. 2000. p. 36-44. 1. [Interviu]. 2000. Braşov : Aula. Mircea A. 2. Monica. p. 1999]. 2000. LIVIU În periodice: 1958. 2000. Grigurcu. p. nr. Bucureşti : Humanitas. 10. 2000. p. 95. Tudorel. 2000. Gheorghe. Contemporanul. Vol. Grigurcu. [Monica Lovinescu.. Poezia lui Alexandru Lungu.

2000. Vatra. 1999]. p. Ilie. Ilie.. 2000. LAJOS 273 274 . În: Emil Alexandrescu. Textul ca metaforă. Alexandrescu. nr. Tomis. Bucureşti : Editura Eminescu. Vatra. "Dosarul" Mircea Eliade. p. Alexandru Macedonski . Literatura română în analize şi sinteze. 35. p. 19-25 . 35. Rogozanu. nr. 8. Literatura română în analize şi sinteze. Universul cărţii. România literară. 1999]. În: Emil Alexandrescu.Rondelul rozei ce-nfloreşte. 2000. 2000. Noaptea de aprilie. [Mircea Lungu. Adevăratul Macedonski. 32. România literară. Bucureşti : Folio. p. p. 6. 1969. Emil. ION În periodice: În periodice: 1962. MACOVEI. Ion.Noaptea de decemvrie. 1967. 2000. Iaşi : Timpul. 2000. Alexandru Macedonski . 11.. 2000. FELIX În periodice: 1961. Constantin. Ion. Alexandrescu. 19-26. p. un poet pus pieziş în faţa destinului. Contact. Tomis. p. 1966. Istorie literară. 10. În volum: 1970. Alexandru Macedonski. Alexandrescu. Violon d'Ingres. [Liviu Lungu. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Stepa. vol.Psalmi. Iaşi : Timpul. Nevoia de certitudini. 1999]. ALEXANDRU 1965. Emil. un poet pus pieziş în faţa destinului. MACEDONSKI.1959. 6. nr. 2000. Iaşi : Timpul. p. 241-242. Noaptea de noiembrie. Georgeta. Noaptea de mai]. De la poet la poeţi. Tomis. [Nicolae Macovei. 33. 1998]. 238-239. 2000. 2000. MACHIDON. nr. 10. Drăghici. 1963. 6. Roşioru. nr. 13. p. 2. Iaşi : Polirom. 45. Literatura română în analize şi sinteze. Constantin. Roşioru. În: Emil Alexandrescu. nr. 1968. [Felix Lupu. 2. 2-3. NICOLAE În periodice: 1971. nr. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2000]. [Daniel Dimitriu. Neagoe şi Nea Goe. [Ion Machidon. 2. Emil. MIRCEA În periodice: 1960.Rondelul rozelor ce mor. Bucureşti : Amurg Sentimental. Emil. Grădinile suspendate. Emil. p. p. 1999]. Iaşi : Timpul. Poezia lui Alexandru Macedonski. Întâmplare. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române. Învăţăturile lui Nea Goe. 2000. p. 239-240. Alexandru Macedonski . nr. [Alexandru Macedonski. 347. LUNGU. Singurătatea nu-mi aparţine. Vinea. În: Emil Alexandrescu. p.Rondelul rozelor de august. 1964. Iaşi : Timpul. Roşioru. C. Alexandru Macedonski . Alexandru Macedonski . Alexandru Macedonski. Milescu. 35. Victoria. LUPU. 240-241. 7. 33. Ion.. Alexandrescu. Alexandrescu. MAGYARI. 241. Constanţa : Dada.

2000. 2000. 7. 2000]. Vol. p. Lajos. Pârvulescu. MALANCU.În periodice: 1972. Un bărbat modern. Bucureşti : Crater. p. 33. Manolescu. Literatura română în analize şi sinteze. 275 276 . MALIŢA. p. Apostrof. p. Milescu. 33. 29-33. Gheorghe. România literară. p. 144-147. Eu. 2000. Marin. Ştef. nr. Eminescu . ION 1973. Maiorescu. Emese. Zece mii de culturi. Magyari. [Ion Malancu. 2. Árpád. 2000. 2000. IOLANDA În periodice: În periodice: 1983. 7. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 10. În: Emil Alexandrescu. Helikon. p. 1998]. 2000. George. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Miscellanea. Ioana. Bertha. 2000. Cluj : Cartimpex. Bucureşti : Nemira. [Iolanda Malamen. Alexandru. România literară. [Mircea Maliţa. Felicia. 2000. Breviar. 9. nr. Alt Rebreanu. Grigurcu. 1976. România literară. 7. Titu Maiorescu. Nicolae. Poezie şi proză. Viaţa românească. Mincu. Dumnezeu nu e tatăl. Pârvulescu. 1977. 12. Sufletul din oglindă]. "Geomodernitatea". Felipe şi Margherita. Irina. 11. 37. nr. meseria de călău şi melancolica regină . nr. Alexandrescu. nr. Între candoare şi teamă. 1. Csaba. p. 2000. 2629. Egyed. nr. MAIORESCU. 16. nr. [Lászláffy. Ioana. 33. Sentimentul bine temperat. Marinca. 7. 1975. Familia. 2000. p. În: Gheorghe Grigurcu. 18. Zoltán.condamnat la nebunie de către Maiorescu? Luceafărul. Victoria. 7. Bucureşti : Crater. 8. o singură civilizaţie spre geomodernitatea secolului XXI. Universul cărţii. Traian. 10. 2000. 127129. p. Emil. Molnos. [Liviu Maliţa. nr. În volum: 1980. nr. p. 95. 44. În volum: În periodice: 1981. 1999. Farkas. MALIŢA. Maiorescu asasin? Luceafărul. 2000. 46. 6-7. 10. 44. LIVIU În periodice: 1982. astăzi. TITU În periodice: 1979. p. Tamás. Petraş. Lászláffy. Iaşi : Timpul. 1974. Timea]. MIRCEA 1978. Aladár. Poezie română contemporană. 2000]. 3-5. MALAMEN. Lajos.

Mureşanu. Soviany. 51. Marian Victor. [Vasile Man. nr. 2000. nr. 2000. Petraş. Scânteietoarea viaţă a Iuliei Hasdeu]. Bucueşti : Editura Eminescu. p. Viaţa românească. Buciu. O antologie a scriitorilor arădeni. În: Laurenţiu Ulici. EMIL MANOLESCU. Istorii pe care n-am să le scriu. Gheorghe. 10. 7. [Diana Manole. 70-71. nr. Alexandru. p. ION În periodice: 1991. Marian Victor. Manolache.Despre clovni: dictatorul şi artistul. [Diana Manole. Dragoste printre etaje. p. Octavian. 3. nr. Irina. 11. Ştefan. 5. În periodice: 1988. Virtuţile naraţiunii virtuale. 1990. 255-256. Bucureşti : Du Style. Scrierea şi cosmetica.[Interviu]. 3-4. 5. VASILE MANOLE. Laurenţiu. Bucureşti : Hasefer. 1998]. Norman Manea . 16-17. [C. Cultură şi valoare . Norman Manea : "Mai puternic decât pustiul". p. 1998]. Convorbire cu profesorul Nicolae Manolescu: "Încă nu a venit timpul pentru politica mea personală". Octavian. Înscrierea la neo-onirici. 1993. 131-132. Arad : Mirador. 10. NICOLAE În periodice: 1992. 17. Miruna. MANOLESCU. 94-96. 11. 95. p. 277 278 . C. Luceafărul. p. DIANA În periodice: În periodice: 1984. MANOLACHE. 2000. 11. 10. Steaua. 2000]. MANEA. nr. 2000. [Ion Manolescu. p. 2000. [Norman Manea. p. 2000. NORMAN În volume: 1985. Liftul din călimare. Bucureşti : Univers. 4. 1997]. p. nr. În: Angela BaciuMoise. 1999]. Baciu-Moise. Vol. 1986. Mocuţa.MAN. 2-3. 2000. 2000. MANU. 7. MANIUŢIU. Curierul românesc. Mărturii la sfârşit de veac. Apostrof. Miscellanea. Contemporanul. Contemporanul. nr. 12. Angela. Bucureşti : Du Style. [Mihai Maniuţiu. 2000. Bucureşti : Allfa. Soviany.editura Saeculum. MIHAI În periodice: 1987. Tabieturi de seară. 1998]. 10. Buciu. Nicolae Manolescu. nr. Ulici. Casa melcului. Ioanid. În volum: 1989. 1. 2000. Galaţi : Arionda. 10. Universul cărţii. O antologie a literaturii române arădene de azi. p. Mitică şi Hyperion.

Mitică şi Hyperion. Liviu. Bucureşti : Du Style. 10. Mureşanu. Bucure şti : Doina. MARAS. 2000.În periodice: 1994. Cele trei Crişuri. Vatra. Vatra. 13.Universal Dalsi. Turcuş. nr. ALEXANDRU În periodice: 2003. Irina. 1999]. Iulian. p. IOAN B. nr. Universul cărţii. Şipeţean. În periodice: 2004. Vesperalia. Lungu. Ion Caraion. Miruna. "Eminescu în timp şi spaţiu". Gheorghe. BIANCA În periodice: 2001. În: Iulian Rădulescu. 97-103. 99-100. [Bianca Marcovici. 1999]. 11. Stoleru. nr. Poeţi argonauţi. Ulici. 2000. Laurenţiu. 1998]. p. 4-6. 27. 2000. În volum: 1999. 2000. Cluj-Napoca : Risoprint. 1998. Veronica. Mărturii la sfârşit de veac. p. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Amprente ale literaturii în Israel. Eminescu în timp şi spaţiu : eseuri ş i comentarii. 1998. Dan Voinescu]. 20. În: Angela Baciu-Moise. 31-39. [Doru Mareş. Noutăţi editoriale .[Interviu]. Vol. Luceafărul. Cluj-Napoca : Clusium. 2000. Milescu. 17. 126-133. Angela. Grăsoiu. Poezie românească. Baciu-Moise. Luceafărul. 78. 86-87. 279 280 . Emil Manu. Goală pe străzi. p. [Emil Manu. 2000. activitate ştiinţifică şi iniţiative culturale. Debuturi '98 (I). O monografie: Ion Caraion. Alexandru Marcu (1894-1955) şi renaşterea italiană. Bucureşti : Universal Dalsi. 2000. MAREŞ. 1996. 10. 25. Bulgăr. Bianca Marcovici. Alexandru. nr. Alexandria : Teleormanul Liber. Ion Caraion]. [Emil Manu. nr. Mimând orgasmul social. Steaua. 1999]. nr. Andrei Fischof. 300-301. 1. Critică şi prietenie. MARCU. 2-3. Ion Caraion. Mircea Gorun. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 4. [Ioan B. MARCUŞ. Ioana. În: Laurenţiu Ulici. DORU În volum: 2005. Note despre poeţii români din Israel. ION În volum: 2000. O interesantă piesă de teatru-eseu. 2000]. Victoria. p. p. 2-3. p. 2000]. 1999]. Victor. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. p. 1995. 10-11. 102. MARCOVICI. 2000. Bucureşti : Universal Dalsi. 51. Rădulescu. nr. p. p. [Emil Manu. 7. Solo Har. [Emil Manu. 10-11. Florina Zaharia. p. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. Sabău. Luceafărul. [Emil Manu. Universul cărţii. Imaginea lucrurilor. Galaţi : Arionda. 2002. nr. [Recenzie de carte]. nr. Amprente. 1997. Marcuş. [Luiza Carol. 1. Shaul Carmel.

2000. 2. [Recenzie de carte]. Mutilarea artistului la tinereţe. Grigore-Nearşova. 2000. p. "Lumile" Luceafărului. Grigurcu. 6. 2000. 23. MARIN. În periodice: 2007. Steaua. Vol. nr. Modulul M. Eleganţa lucrurilor care se simplifică uimitor sau Despre oglinda Marianei Marin. România literară. În: Andrei Bodiu. 2000]. 1. p. Studiu etnografic. 2010. 1990]. 1. Z. C. Arca. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Laguna umbrei. MARINESCU. MARIANA În periodice: 2009. 5. Marian. Rogojan. p. [Mariana Marin. 11. [Mariana Marin. [Mariana Marin. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Lumile Luceafărului. 26-29. nr. Bucur. 2013. Mutilarea artistului la tinereţe. Poezie şi radicaliate morală. Condiţia de spectator. Bucureşti : Cartea Românească. 4. Direcţia optzeci în poezia română.. 2000. 2000. Fl. 1999]. 2000. p. Dan. Viaţa românească. Romulus. Mutilarea artistului la tinereţe.MARIAN. p. 129-162. Astra. În volume: 2015. 95. Bodiu. [Rodica Marian. 34-41. Poezie română contemporană. Grigurcu. nr. Angel(ic)a. 2014. Naşterea la români. p. 281 282 . Vremea poemului înalt. 2017. 1999]. 51. 2000. 2000. 50-51. 2011. Târgu Mureş : Cezara. 11. Manea. 9. 2000. 2016. p. nr. Vatra. 1999]. 102. MARICA. p. 1-2. Familia. p. nr. Cluj-Napoca : Remus. [Mariana Marin. Mutilarea ca soluţie. 1999]. Mariana Marin. FL. 2. marchiza nouăzeciştilor. Atelierele : 1980-1984. Steaua. 36. Apostrof. RODICA În periodice: 2006. p. p. Gheorghe. "Marea temă" a Marianei Marin. p. Vol. Poemele agoniei. 1. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Luceafărul. Bucureşti : Saeculum. 42-48. În: Gheorghe Grigurcu. Moţ. În: Gheorghe Grigurcu. Mutilarea artistului la tinereţe. Mihai. [Valentin Marica. 7-8. Norman. 27. 181-183. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Vol. Gheorghe. 22-23. 2000. MARIAN. Mutilarea artistului la tinereţe. VALENTIN În periodice: 2008. 2012.. 51. Andrei.C. nr. nr. Florin. 33. 1. 2000. 96. 4-5-6. 1999]. Poezie română contemporană. [S. 11. 1517. S. nr. Solitudinea Marianei Marin. p. 1999]. 2000. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române. Trilogie etnografică. [Mariana Marin. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ornea. AL. Mircea. [Mariana Marin. 2000. nr. nr. Piteşti : Paralela 45. Soviany. Stanca. Octavian. 1999]. Vakulovski. ANGELA În periodice: 2018. Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române.

Poezie română contemporană. 2000. Gheorghe. 1999]. 2000]. Călăreţ pe vrăbii. 69-70. Skanderberg. Adrian. ClujNapoca : Dacia. 16. 29. cenzuraţii şi analistul lor . Biografia ideii de literatură. Tîrgu-Mureş : Ambasador. nr. 2000. 69-70. istoria exilului" (vol. Bogdan I. 9. 215-216. Ornea. 2000. Tîrgu-Mureş : Ambasador. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. [Angela Marinescu. 6. nr. 12. 11-12. Florin. 2000. 1999. MARINESCU. O operă monumentală. Neumann. 28-29. 3. Alexandru. Patinatorii. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. Fragmente de ochean. Biografia ideii de literatură într-o ediţie americană. Pascu. Victor. Ştefan. Gheorghe. Vatra. Luceafărul. 2000. 2026. p. Buzatu. 6. vol. 2000. 2000. p. Z. [Angela Marinescu. 2000. ADRIAN 2024. 1). Grigurcu. 1112. p. 49-57. 2000. Bucureşti : Vinea. Angela Marinescu şi jocurile forţei. Bucureşti : Cartea Românească. p. 2000]. Christi. 11. Cenzura şi vocaţia. nr. 2020. Epilogul unui proiect cultural şi ideologic. Dincoace de "figura spiritului pur". ION În periodice: 2028. Conspect cu Angela (I). Stepan. Cenzura în Romania. 2000]. 2030. nr. Pantea. Ruxandra. În volum: 2025.2019. Poezie română contemporană. 10. Grigurcu. Marin. Cenzura în 283 284 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. p. 2000. Coande. Ion Marinescu. Borbély. 51. Vatra. 10. Arca. Nicolae. nr. 9. Nimicuri ca o cruce. 9. "O contribuţie la În periodice: 2029. Vol. 11. nr. Cesereanu. Contemporanul. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. 10. Steaua. nr. Cuvîntul. 2034. Nicolae. 2000. Secunde frînte. 11. p. În: Gheorghe Grigurcu. 2021. Satul prin care mă plimbam rasă în cap. George Drăghescu. nr. MARINO. Mincu. 2-3. Mircea. AUREL SERGIU În periodice: 2027. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2022. Cuvîntul. 2023. 2033. Faţă-n faţă Angela Marinescu . Victor Sterom. 1999. Marino. Aura. p. p. Apostrof. 67. 67-68. În: Gheorghe Grigurcu. p. 58-62. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. 6. 2032. 70-72. 2. 4-5-6. Craiova Aius. p. Coande. 2031. [Adrian Marino. 6. 1998]. Braşov : Astra Nova. 1997]. Vol. [Adrian Marino. Curierul românesc. 1981]. Apostrof. Antiscrisa. Zestre pentru înălţare. 11. Bucureşti : Cartea Românească. Lazăr. Cistelecan. 15. 2000. Blindajul final. Bucureşti : Cartea Românească. Antiscrisă. [Angela Marinescu. Demonica Angela. Cenzorii. [Angela Marinescu. 1997]. p. Fascinaţia căii. Vatra. 9. 1999. 10. Aurel. După "poezie". Aurel Sergiu Marinescu. nr. 1999. Cartea falei şi a silei.Aurel Pantea. După "poezie". Gheorghe. 2000. [Bucureşti : Vremea. nr. 27-28. p. 11. 2000 . Vatra. 2. nr. nr. MARINESCU. [Adrian Marino. "Anti-Păltiniş-ismul" lui Adrian Marino. p. nr. p.

Cluj-Napoca : Dacia. Craiova : Aius. Mitul "situaţiei ireversibile". 6. p. Apostrof. Luceafărul. Piru. p. Zoltán. 13. Mărturisiri şi opţiuni. Rădulescu. Bucureşti : Albatros. 11. Tinereţea canonului. 12. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Spiridon. 26-28 . 2000. 10. p. 95. 7. MARTIN. Craiova : Aius. 33. Terifianta cenzură ca inofensiv obiect de studiu. p. 2038.. România literară. 2000. Schiţă istrică şi introductivă. În volum: 2042. 1980]. 19. 2000].România. nr. 11. 1-3. p. Hermeneutica lui Mircea Eliade. 4. Luceafărul. România literară. Filigranul amintirii. Mircea Martin sau demnitatea criticii. Zsófia. p. 2000-2001. Cenzura în România. Cuvîntul. p. 2000. 6. Grăsoiu. Ce poate critica? România literară. Tupan. 2000]. nr. nr. Balla. 220-222. 2000. Tribuna. [Pericle Martinescu. 23-25. [Interviu]. 12. [Adrian Marino. Libertate şi cenzură în România: un exerciţiu de metodă. András]. 285 286 . 2000]. Luceafărul. Markó. Un alt fel de epopee. Cluj-Napoca : Dacia. "Să mă-nţeleg. să înţeleg. nr. 38. 2049. nr. 2045. 2000. 33. Vatra. 6. 194-198. 1-4. [Adrian Marino. În periodice: 2044. 2039. Alexandria : Teleormanul Liber. Visry. 2000. Ştefănescu. nr. Monica. Figuri în filigran. p. 2000. Helikon. Adrian Marino. p. nr. 17. 36. MARTINESCU. Spiridon. Pavel. 12. Monica. 179-181. Alex. [Craiova : Aius. [Adrian Marino. Corina. nr. [Király. Fotache. Cuvîntul. László. 6. 6. [Pericle Martinescu. Odiseea editării poeziilor lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. Ion. Ion. Simuţ. Pop. Craiova : Aius.. 9. 2000. 2000. 2000. p. nr. Enciclopedia literaturii. 9. [Adrian Marino. România literară. Marius. Cenzura în România. Al. 12-13. 2035. 33. În: Iulian Rădulescu. Marcel. 44.". Craiova : Aius. 2000]. Iulian. nr. Arheologia cenzurii şi deontologia scriitoricească. [Adrian Marino. PERICLE În periodice: 2048. Liviu. Tiron. p. Bertha. Z. 2036. Szőcs. 13. Dorin. 2000. 2000. Ştefănescu. p. Piru către Adrian Marino. 2046. Alexandru. 33. 6. 2047. Synthesis. 2041. 2000]. Schiţă istorică introductivă. Biografia ideii de literatură. 2000]. BÉLA În periodice: 2043. Constanţa : Ex Ponto. 1999]. Cenzura în România. Dan. MARKÓ. MIRCEA 2037. p. Mircea Martin: "Trebuie să admitem că activitatea critică şi cronica literară în primul rând şi-au pierdut locul central pe care îl deţineau sub dictatură". 2000]. 12. p. nr. Béla. 2728. Viaţa românească. 2040. 2000. Géza. 1. nr. vol. Cenzura în România: schiţă istorică introductivă. nr. 6-7. 2000. p. Ornea.

Cu Irina Mavrodin despre traducere ca "nesfîrşită urcare a muntelui". 2000]. IRINA 2053. În periodice: 2059. 2000. p. 2000. Milescu. Statuia libertăţii. MATEESCU. p. nr. MARTON. 11-12. 9. 4. Bucureşti : Editura Eminescu. p. IOAN În periodice: 2057. 2000. 12-14. Poezie românească. p. 11. În: Gheorghe Grigurcu. Eva. VICTOR VALERIU În volum: 2051. [Interviu]. Mircea. 1999]. p. 92. 211-212. 5-6. CONSTANTIN În periodice: 2055. 63-67. 6. Ghiţulescu. 2000. Ghiţulescu. Negrici. România literară. Muguraş. MATEESCU. Mădălin. nr. 11. [Emil Matei. 12-13. Satu-Mare : Solstiţiu. nr. 112. 39. Ioan Matiuţ: Studiul umbrei. Pericle Martinescu . Statuia libertăţii. Lilike. Bucureşti : Cartea Românească. 10. 2000. o teribilă stare de 287 288 . 2000]. Mircea. 3-4. nr. Arad : Mirador.Portret al scriitorului ca memorialist. 2000. Mózes. 14. p. Victoria. [Olga Delia Mateescu. 33. În umbra umbrei. p. Luceafărul. 2. 7. 33. Roşioru. 7. Irina Mavrodin: "Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în acelaşi timp. Contemporanul. nr. Poezie română contemporană. [Ioan Matiuţ. 2000. Universul cărţii. 51. 2050. [Ioan Matiuţ. Experimentul unui experiment. Umbre. Bucureşti : Cartea Românească. Arca. Stanomir. Un scriitor discret. Gheorghe. p. 2058. Actriţa-autoare. Grigurcu. nr. 8. nr. Statuia libertăţii. EMIL În periodice: 2056. MATEI.nr. 2000. Umbre. p. LILI În periodice: 2052. p. 1999]. 46. 4-5-6. Gheorghe. MARTINESCU. nr. [In memoriam]. Constantinescu. [Olga Delia Mateescu. Ioana. 2000. 2061. 1999]. 8. [Recenzie de carte]. Eugen. 2000. personaj ascuns. p. 1999]. Rădulescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Attila. Arad : Mirador. Oraşul ascuns. nr. OLGA DELIA În periodice: 2054. Helikon. Poesis. 10. MATIUŢ. 14. România literară. 7-8-9. [Irina Mavrodin. 2000. Mocuţa. 2000. Steaua. Teatrul azi. Vol. Ioan. Punere în abis. MAVRODIN. nr. 9. 2060. Sabău. p.

13. nr. Contemporanul. [Ileana Mălăncioiu. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Vasile. p. 1999]. 2070. 2. IOAN În periodice: 2064. Iaşi : Polirom. p. 4. 4. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană. 2067. Bucureşti : Editura Eminescu. Tomis. 2000. MĂLUŢ. MAZILU-CRÂNGAŞU. 2000. 14. Cristale de 14 carate. În volum: 2072. MĂLĂNCIOIU. Retragere şi expansiune. De vorbă cu. Teodora. [Ileana Mălăncioiu. Numai că eu nu sunt Ana. 2. 2000. 2000. 6. Universul cărţii. Vol. 1999]. Ileana Mălăncioiu: "stau într-un zid ca Ana lui Manole. 10. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. p. Gheorghe. Poezie românească. 10. nr. p. MAZILESCU.pionierat. p. 11. 2000. Ileana Mălăncioiu. MIRCEA În volum: 2074. nr. România literară. [Interviu]. Victoria. 68-73. 2. nr. 10. Vol. [Ioan Mazilu-Crângaşu. 2-3. ILEANA În periodice: 2066.. Poezia Ilenei Mălăncioiu. Noi despre ceilalţi. 1999]. 10.[Mircea Măluţ. Grigurcu. 2000. Geo. 84-92. 5. nr. [Ioan Mazilu-Crângaşu.". 2000. 12. Cămaşa poeziei. Iaşi : Polirom. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. Grigurcu.. Ileana Mălăncioiu. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 2000. România literară. 2065. 2071. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. 2073. p. p. 5. 2069. 5. 2000. Ştefănescu. Milescu. Vol. Poezia Ilenei Mălăncioiu. Cămaşa de sare]. Adriana Barna]. p. p. Gheorghe. 10. 1. 289 290 . 74-83. p. Universul cărţii. "Odaia de ţinut". Universul cărţii. 33. 2000. 40. 2. nr. Mariana. nr. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VIRGIL În volum: 2062. 33. Linia vieţii. 10. Vol. 35. România literară. nr. Irina. Lecturi subiective. 8. Codruţ. Poezie română contemporană.. MAZILU. În: Gheorghe Grigurcu. Iaşi : Polirom. Călătoria spre sine a poetei. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Victoria. Cămaşa de sare. DAN HORIA În periodice: 2063.. p. [Dan Horia Mazilu. Autopedepsirea poetului. 93-99. Linia vieţii. nr. Gheorghe. 6. Petraş. 10. 2068. [Interviu]. 2. Milescu. 12-13.". Gheorghe. p. 3. Milescu. 25. Alex. p. nr. 2000. p. Universul cărţii. Contemporanul. Gheorghe. Victoria. Grigurcu. 1999]. 7. Fals tratat de imagologie. Fîntînaru.

MĂNUCĂ, DAN În periodice: 2075. Curticăpeanu, Doina. Lamura vieţii. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. Familia, 36, nr. 1, 2000, p. 52-53. 2076. Milescu, Victoria. Anul Eminescu. [Mihai Eminescu, Poezii/ Poesias; M. Eminescu, Poezii/ Poems; Dan Mănucă, pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian; Gheorghe Drăgan, Poetică eminesciană. Temeiuri folclorice]. Universul cărţii, 10, nr. 1, 2000, p. 5. 2077. Rogozanu, C. Măştile criticii tradiţionaliste. [Dan Mănucă, Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi : Polirom, 1999]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6. MĂRAN, DORIN În periodice: 2078. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XI). [Dorin Măran, Monstrul şi alte povestiri, Bucureşti : Semne]. Cuvîntul, 6, nr. 5, 2000, p. 14. MĂRCULESCU, SORIN În periodice: 2079. Cistelecan, Alexandru. Vizionarismul pios. [Sorin Mărculescu, Lumină de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 7, 2000, p. 7. 2080. Marcu, Luminiţa. Poemele cărturarului. [Sorin Mărculescu, Lumina de seară, Bucureşti : Vinea, 2000]. România literară, 33, nr. 34, 2000, p. 6.

În volum: 2081. Grigurcu, Gheorghe. Arhitectură lirică: Sorin Mărculescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 100-105. MĂRGINEANU, CLARA În periodice: 2082. Bârsilă, Mircea. Candoare şi revoltă. [Clara Mărgineanu, Iubirea pe furate, Bucureşti : Semne, 1999]. Calende, nr. 1-2, 2000, p. 5. MĂRGINEANU, ION În periodice: 2083. Buzaşi, Ion. O carte despre "ardelenismul" eminescian. [Ion Buzaşi, Ion Mărgineanu, Eminescu. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil, Alba Iulia : Altip, 2000]. Poesis, 11, nr. 8-9, 2000, p. 42. 2084. Popescu, Titu. Oameni nelocuibili. [Ion Mărgineanu, Oameni nelocuibili, vol. 2, Alba Iulia : Bălgrad, 1996]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 17. MĂRGINEANU, NICOLAE În periodice: 2085. Salade, D. "Psihologia persoanei". [Nicolae Mărgineanu, Psihologia persoanei, Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1999]. Apostrof, 11, nr. 3, 2000, p. 11. MĂTRESCU, FLORIN

291

292

În periodice: În volum: 2086. Ulici, Laurenţiu. Ontologia satanică - Florin Mătrescu: Holocaustul roşu. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 270-271. MÂNDRESCU, GHEORGHE În periodice: 2087. Mesina, Laura. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume; era italienistul cu foarte multe relaţii aici". [Interviu]. Luceafărul, nr. 16, 2000, p. 12-13. MECU, NICOLAE În periodice: 2088. Grăsoiu, Liviu. Subiect epuizat. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. Luceafărul, nr. 13, 2000, p. 4. 2089. Ornea, Z. Secretarul perpetuu al Junimii. [Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Bucureşti : Minerva, 1999]. România literară, 33, nr. 13, 2000, p. 9. MEDEANU, DAN În periodice: 2090. Boerescu, Dan-Silviu. Postmodernismul sau soluţia finală (XVII). [Dan Medeanu, Scene din viaţa unui om cumsecade, Bucureşti : Axa, 2000]. Cuvîntul, 6, nr. 11, 2000, p. 14. MELINESCU, GABRIELA 2091. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 1, 2000, p. 11. 2092. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 2, 2000, p. 11. 2093. Christi, Aura. Gabriela Melinescu: "Poezia e modul de viaţă cel mai apropiat de asceză". [Interviu]. Contemporanul, 10, nr. 3, 2000, p. 11. 2094. Pavel, Dora. Anchetă "Contemporanul": Cum, când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu, Nicolae Balotă, Ion Pop, Bianca Balotă, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Melinescu]. Contemporanul, 10, nr. 26-29, 2000, p. 17-22. 2095. Ungureanu, Cornel. Celălalt acasă. [Gabriela Melinescu, Jurnal suedez, Bucureşti : Univers, 2000]. Luceafărul, nr. 43, 2000, p. 11. În volum: 2096. Grigurcu, Gheorghe. Poezia Gabrielei Melinescu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 106-111. MÉSZÁROS, JUDITH În periodice: 2097. Chioaru, Dumitru. Judith Mészáros. [Judith Mészáros, Îngeriada, Bucureşti : Editura Eminescu, 1991; We all live in a yellow Submarine, Sibiu : Biblioteca Euphorion, 1994]. Vatra, nr. 2, 2000, p. 85.

293

294

MICLE, VERONICA În periodice: 2098. Andronescu, Şerban C. Scrisorile Eminescu - Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 51, 2000, p. 10. 2099. Babeţi, Adriana. Coregrafii erotice. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 4-6. 2100. Cordoş, Sanda. "O graţie excepţională". Apostrof, 11, nr. 10, 2000, p. 3-5. 2101. Muntean, George. Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 3, 2000, p. 2. 2102. Murgeanu, Ion. Un epistolar inedit Mihai Eminescu Veronica Micle. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Curierul românesc, 11, nr. 6, 2000, p. 22. 2103. Ornea, Z. Un excepţional eveniment editorial. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. România literară, 33, nr. 28, 2000, p. 9. 2104. Pârvulescu, Ioana. Corespondenţa Mihai Eminescu Veronica Micle. "Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri"... România literară, 33, nr. 25, 2000, p. 6. 2105. Ştefănescu, Alex. Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 1, 5. 2106. Tanco, Teodor. Năsăudenii şi Veronica Micle. Steaua, 51, nr. 1, 2000, p. 38. 2107. Ţîrlea, Cătălin. Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie. [Dulcea mea Doamna / Eminul meu iubit : corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle :

Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea, Iaşi : Polirom, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 25, 2000, p. 3. 2108. Ungureanu, Cornel. Puţină oceanografie. Orizont, 12, nr. 7, 2000, p. 2. 2109. Zarifopol-Illias, Christina. Istoria unei comori ascunse. [Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle, Iaşi : Polirom, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 7, 2000, p. 1-2. În volume: 2110. Cornea, Luminiţa. Aspecte inedite de istorie literară în corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. În: Ideea de Eminescu. Sf. Gheorghe : Arcuş, 2000, p. 142-146. 2111. Kalustian, Leon. Veronica Micle în legendă. În: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti : Ararat, 2000, p. 93-114. MICU, DUMITRU În periodice: 2112. ***. Anchetă Luceafărul. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul, nr. 45-46, 2000, p. 31. MICU, MIRCEA În periodice: 2113. Călinescu, Constant. Cât de mult am crezut în viaţă. [Mircea Micu, Poeme pentru mama, Timişoara : Helicon, 1999]. Astra, nr. 2, 2000, p. 64-65. 2114. Ioanide, Al. Vitrina Allfa. Sub semnul şarpelui. [Mircea Micu, Patima, Bucureşti : Allfa, 1999]. România literară, 33,

295

296

nr. 8, 2000, p. 15. MIERTOIU, FLORIN În periodice: 2115. Roşioru, Ion. Omul înarmat. [Florin Miertoiu, Omul înarmat, Giurgiu : Pelican, 1999]. Tomis, 35, nr. 9, 2000, p. 6. MIHAIL, PAUL În periodice: 2116. Ţurcanu, Ion. Memorialistică basarabeană. [Paul Mihail, Jurnal (1940-1944) şi corespondenţă, Bucureşti : Paideia, 1999]. România literară, 33, nr. 15, 2000, p. 6. MIHAIU, VIRGIL În volum:

În periodice: 2119. Zalis, Henri. În pânza de păianjen a feminităţii. [Felicia Mihali, Ţara brânzei, Bucureşti : Imago, 1999]. Contemporanul, 10, nr. 14, 2000, p. 5. MIHALY, SANDRA În periodice: 2120. Marcu, Luminiţa. Lucindă felicitate cu logostele. [Sandra Mihaly, Dar de rouă, Bucureşti : Rao Special, 2000]. România literară, 33, nr. 30, 2000, p. 6. MIHĂESCU, GIB I. În periodice: 2121. Zalis, Henri. Cărţi de redescoperit: Rusoaica. [Gib I. Mihăescu, Rusoaica]. Contemporanul, 10, nr. 41, 2000, p. 5. În volum:

2117. Grigurcu, Gheorghe. Un alt cîntăreţ al Clujului. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Vol. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare, 2000, p. 112-116. MIHALACHE, CARMEN În periodice: 2118. Ghiţulescu, Mircea. Logica de femeie. [Carmen Mihalache, Logica de femeie, Bacău : Deşteptarea, 2000]. Contemporanul, 10, nr. 34, 2000, p. 7. MIHALI, FELICIA

2122. Goci, Aureliu. Gib I. Mihăescu. În: Aureliu Goci. Romane şi romancieri în secolul XX. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000, p. 156-163. MIHĂIEŞ, MIRCEA În periodice: 2123. Vakulovski, Mihai. Despre propria viaţă ca despre o carte din biblioteca personală. [Mircea Mihăieş, Arhivele paradisului, Timişoara : Brumar, 1999]. Apostrof, 11, nr. 7-8, 2000, p. 10-11.

297

298

MIHĂILĂ, GHEORGHE În periodice: 2124. Craia, Sultana. O carte despre cultura românească veche. [Gheorghe Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi de literatură română în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine, 1999]. Universul cărţii, 10, nr. 2-3, 2000, p. 4. 2125. Vinţeler, Onufrie. La intersecţia contrariilor. [Gheorghe Mihăilă, Studii de cultură şi literatura româna în secolele al XV-lea - al XVIII-lea, Bucureşti : Roza Vânturilor, 1999]. Steaua, 51, nr. 2-3, 2000, p. 92, 110. MIHĂILEANU, LAURENŢIU În periodice: 2126. Petean, Mircea. Laurenţiu Mihăileanu. [Laurenţiu Mihăileanu, Pantofi de poet, Cluj-Napoca : Interval, 1998; Hăituiri de suflet, Bucureşti : Limes, 1999]. Steaua, 51, nr. 4, 2000, p. 27. MIHĂILESCU, DAN C. În periodice:

2128. Mihăilescu, Dan C. Evadând în ficţiune. [Anamaria Beligan, Scrisori către Monalisa, Bucureşti : Polirom, 1999; Anamaria Beligan, Încă un minut cu Monica Vitti; Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. 22, 10, nr. 4, 2000, p. 13. 2129. Voinescu, Radu. Elementul uman. [Cătălin Mihuleac, Titlu neprecizat, Iaşi : Polirom, 1999]. Luceafărul, nr. 5, 2000 , p. 11. MILESCU, VICTORIA În periodice: 2130. Raţiu, Iuliu. Revigorare şi modernitate. [Victoria Milescu, Găseşte rima!, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000; Lacrima de cristal, Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 10, 2000, p. 9. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN În volum: 2131. Ulici, Laurenţiu. Poezie, poezie... (1). Alexandru Cristian Miloş: Poemele omului electric. În: Laurenţiu Ulici. Mitică şi Hyperion. Bucureşti : Du Style, 2000, p. 280-281. MILOŞ, ALEXANDRU-CRISTIAN

2127. Badea, Dan C. Între Caragiale şi Cioran. [Dan C. Mihăilescu, Stângăcii de dreapta, Cluj-Napoca : Dacia, 1999]. Luceafărul, nr. 8, 2000, p. 4. MIHULEAC, CĂTĂLIN În periodice:

În periodice: 2132. Milescu, Victoria. Poezie românească. [Alexandru-Cristian Miloş, Prinţesa zburătoare valahă, Târgovişte : Macarie, 2000]. Universul cărţii, 10, nr. 11-12, 2000, p. 5. MILOŞ, ION

299

300

Galaţi : Arionda. Am visat că visez că sunt înger. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2136. p. Poezia lui Marin Mincu. p. 5. Octavian. 2. 1997. Ion Miloş .Romanţa celor trei corăbii. 1. post-textualism. Ion Miloş. Iaşi : Junimea. Bucureşti : Editura Eminescu. Gheorghe. 2000. "Drumul ecorşeului". Universul cărţii. 9. În volum: 2134. Mărturii la sfârşit de veac. 3. Meşterul Manole (teatru). 133-141. 104-115. 237-238. Vol. Baciu-Moise. vol. Poezia română actuală. p. MIRCEA. VIOREL În periodice: 2142.În periodice: 2133. Constanţa : Pontica. p. p. p.70. 5. 2000. p. 10. Cluj : Dacia. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Istrate. Poezie română contemporană. Bucureşti : Du Style. Mioriţa. 1999]. ION În periodice: În periodice: 2135. MINCU. Victoria. 24. Ghiţulescu. 2000]. 3. Textualism. 1999. 2000. 2. Vol. [Marin Mincu. Milescu. Luceafărul. 117-123. p. Grigurcu. 10. 2000. Alexandrescu. Ion Minulescu . Grigurcu. Cartea cu şiruri. Teatrul azi. În: Gheorghe Grigurcu. Ulici. În volume: 2143. 2. 5. ION În periodice: 2140. Octavian. În: Laurenţiu Ulici. În volum: MINULESCU. nr. Emil. Vol. Nicolae Ionel. 22-24. Perian. p. În: Gheorghe Grigurcu. 301 302 . Gheorghe. 2144. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Ion Mircea. 2000. 5-6. Luceafărul. Soviany. 2000. Poezie română contemporană. Poezie română contemporană. 1998]. Narcis faţă cu realul. Vine frigul!. Bucureşti : Unitext. Angela. nr. 6. [Marin Mincu. Din şi prin câmpul poeziei. 323-324. Bucureşti : Minerva. Simbolismul. nr. p. Vol. 2. Literatura română în analize şi sinteze. În: Emil Alexandrescu. În: Gheorghe Grigurcu. apocaliptic. În: Angela Baciu-Moise. Soviany. 2000. Mircea. 2139. Ion Minulescu The Best. 2137. MARIN 2141. Gheorghe. 1999]. În volum: 2138. Colecţia BPT a editurii Minerva. Noe care ne străbate memoria e o femeie. Poetul între (ne)hotarele bio-bibliografiei sale. Poetul ca dramaturg. Curierul românesc. Iaşi : Timpul. p. nr. 2000. 2000. 124-132. [Marin Mincu. 11. 2000.[Interviu]. [Valeriu Anania. Mitică şi Hyperion. Gheorghe. Vatra. Gheorghe. 43-44. MIREA. 2000. Oedip. Laurenţiu. nr.

nr. Feminism şi conservatorism. Mircea Cărtărescu. Mircea. Bucureşti : Image. Marina. Simion. 2146. Lena. [Viorel Mirea. Stepan. 2000]. 2000. p. Ferestre 98. [Ioan Evu. 4. O carte de scandal. 2000."40238 Tescani". Domnica Drumea. [Viorel Mirea. 6. Victoria. Un poet în toată puterea cuvântului. ANGELO În periodice: 2151. Universul cărţii. Oneşti : Aristarc. 4-5-6. Luceafărul. Iulian Băicuş. GHEORGHE În periodice: 2154. Domnica Domnea. nr. Angelo Mitchievici. PAUL În periodice: 2150. Contemporanul. p. 2000]. 2000. 2000. Ioan Glodeanu. Bucur. Vasile. Mihaela. Ştefănescu. Bucureşti : Cartea Românească. GRID În periodice: 2155. 141-143. p. MODORCEA. Solstiţiul Câinelui. 2153. Bucureşti : Cartea Românească. Cornel. Steaua. Victor Nichifor. 2000 . 4-5-6. [Viorel Mirea. nr. [Viorel Mirea. 1999]. p. 1998]. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. Alex. p.2145. 4. 2000]. Arca. 2. p. Poezie românească. Lazăr. Marius Ianu. MIROIU. Prietenie & literatură. Marius Ianuş. Constantinescu. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 11. 10. nr. nr. Angelo Mitchievici. Rogobete. 1999]. 2000. nr. 10. 2000. Luceafărul. 162-163. p. 2148. 9-15. nr. Ungureanu. Bucureşti : Cartea Românească. [Valeriu Moisescu. Bărbulescu. Bucureşti : Cartea Românească. Marius Ianuş. 11. 303 304 . O carte pe din trei. [Grid Modorcea. 6. MITCHIEVICI. Bucureşti : Semne. Solstiţiul câinelui. 2147. Modelul Frankenstein. Romulus. Echinoxul cubului. nr. Geo. 14. MOCUŢA. 17. p. Paul Miron. 40238 Tescani. Despătimirea. 40238 Tescani. Cecilia Ştefănescu. Doina Ioanid. Mihai. 2152. Sorin Roşca. Arca. Societatea retro. 6. Doina Ioanid. 25. 33. Ioan Godeanu. 2-3. Arca. Luceafărul. MIRON. 2000. Romulus. 16. Falsa literatură . Doina Ioanid. Solstiţiul câinelui. Bucur. 34. nr. Exerciţii de stil. 2000]. 10. 1-2-3. nr. Bucureşti : Image. 1999]. Florin Iaru. [Ioana Nicolaie. 51. 94. 4. 2000. 2000]. 2000. Solstiţiul câinelui. Florin Iaru. 48. VALERIU În periodice: 2156. [Ioana Vlaşin. Angelo Mitchievici. Bucureşti : Editura Trei. p. Gheorghe Mocuţa. 2000. România literară. 2000]. Contemporanul. Mircea Cărtărescu. 11. p. Căluţ. nr. Milescu. MIHAELA În periodice: 2149. Mort după America sau despre Înviere: dialog iscariot. p. 10. [Mihaela Miroiu. MOISESCU. Cecilia Ştefănescu. Cecilia Ştefănescu. [Ioana Nicolaie.

145-148. Farkas. Gustav Molnàr. Kinga. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. Mureşanu. În: Gheorghe Grigurcu. [Lászláffy. [Ioan Moldovan. 2000. Poezie română contemporană. [Molnár Vilmos. 2000. 11. MOLNÀR. 148-149. p. 2000]. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. În volum: 2161. 2. Grigurcu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. O uitare de texte. nr. 1999]. nr. MOLNOS. 33. 10. Poezie română contemporană. Martin. 2162. 16. 2000. nr. Antoniu. 2166. nr. Levél Szingapúrból. Az értelmetlen csoda. 105-108. 105-108. 2000. p. 2.Însemnări contradictorii. p. 40-42. Botoşani : Axa. Alexandru. IOAN În periodice: 2158. 1993]. România literară. Lajos. 5. Apostrof. 2000. 11. DRAGOŞ 2163. Kinga. p. [Gabriel Andreescu. p. nr. [Molnár Vilmos. 2000. Korunk. Árpád. 1999]. 1. 2000. Între civilizaţii. Grigurcu. "O repliere a simţurilor". Marosvásárhely : Mentor Kiadó. În: Gheorghe Grigurcu. 10. nr. Tratat de oboseala. p. 1999]. 2. [Dragoş Moldovan. p. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 142-144. Gheorghe. Tratat de oboseală. Poezie română contemporană. 2000. Grigurcu. 2165. Orbán. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. 2164. Gheorghe. 1-2-3. Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó. 2159. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 11. Orbán. Csaba.o biografie romanţată". Docurile nimănui sau ""Jirair . Botoşani : Axa. A tetten ért csoda. Iaşi : Polirom. 1999. Analiză lirică. MOLDOVAN. 10. O uitare de texte. 2000. Nagy. Tamás. Arca. Lajos. 1999]. Lászláffy. Egyed. Emese. Un orfevru al poeziei de notaţie: Ioan Moldovan. LAJOS În periodice: 2167. p. MOLNÁR. 1999]. Magyari. Vakulovski. GUSTAV În periodice: 2168. Vol. 2000. Bucureşti : Unitext. p. p. 9. Vol. Az értelmetlen csoda. 11. Bertha. Gheorghe. Gheorghe. nr. 3-5. MOLDOVAN. nr. Helikon. De la creier de aur la cadavru în descompunere. 3-4. Aladár. 2000. 149-153. nr. Proză românească. Pornind de la "versetele satanice". Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 12. Látó. Látó. 2000. Miruna. Jóságos próza. România literară. 33. 305 306 . Melinda. [Molnár Vilmos. Cluj-Napoca : Clusium. p. Molnos. 142-144. ***. 2160. 40. p. Poesis. Problema transilvană. 8. Timea]. Cluj : Clusium. 1999]. Vol. [Ioan Moldovan. Există o "problemă transilvană". [Ioan Moldovan. 6. Universul cărţii. VILMOS În periodice: În periodice: 2157. Jóságos próza. p. 5. Zoltán. 1999].

La mansarda unui vis. ILEANA În periodice: 2174. Timişoara : Brumar. Poezie română contemporană. GEORGE MOROŞANU. MOŞOIU. Steaua. 35. 2000. Şovăiala. 5. Rotund. Veronica. Mihăieş. 2000. 6. 51. Universul cărţii. p. 2000. Masca alchimică. În periodice: 2169. Cîmpulung Moldovenesc : Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza". Tmişoara : Brumar. 51.MORAR. 2172. 6. Mircea. Provocări imergente. Provocări imergente. 1999]. 1999]. Şovăiala. 154-158. 2181. 10. Grigurcu. Axioma. Morar. 2000. 1999]. MOTOC. Tătaru. [Ileana Morega Spineanu. [Daniel Moşoiu. Tomis. p. Popescu. Gârbea. Mircea. 7-8. Luceafărul. [Constanţa : Ex Ponto. nr. Cuvîntul. 4. Perşa. p. 2000. 38. 2179. "Dublu click pe inimă". Rogozanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 2000. p. 104. 2000]. Cistelecan. 5. Drobeta Turnu-Severin : Germinal]. Ieronim. Alexandru. Daniel Moşoiu. 5. Provocări imergente. 2171. poeme de Nicolae Motoc. 6. 1. [Recenzie de carte]. Melancolia de gală. Poezie românească. 35. Poemul din mers. 4. România literară. Şovăiala. 11. Şovăiala. 31. 11. 2000]. 2000. 11-12. 13. nr. Chinde. p. Horia. Steaua. nr. 12. Vol. nr. Steaua. p. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 2173. [Tucu Moroşanu. Drumuri de rouă. C. Dan. O contemplaţie fantastă. 4. Morar. 307 308 . Tomis. 35. [Constanţa : Ex Ponto. IOAN T. Petean. nr. Morar. p. 2000. Tomis. 33. 1. TUCU În periodice: 2176. Adrian. 51. MOREGA SPINEANU. poeme de Nicolae Motoc. 2000]. 2000. Marea ezitare a micului caporal. p. [Constanţa : Ex Ponto. 2180. 2000]. Iaşi : Timpul. 2000. [Ioan T. 23. [Ioan T. [Ioan T. DANIEL În periodice: 2177. Morar. Milescu. 33. NICOLAE În periodice: 2178. p. 2170. Timişoara : Brumar. 2. nr. nr. 2-3. nr. Nicolae. 2000. 11. nr. George Moroşanu. p. 6. Enache. Timişoara : Brumar. nr. Orizont. poeme de Nicolae Motoc. p. 2000]. Victoria. [Ioan T. Maturitatea unui poet. 1999]. Puiu. 19. În volum: În periodice: 2175. Gheorghe. 1. p. MOROŞANU. nr. 2000. 2000.

15. Gheorghe. Poezie română contemporană. 2000. Transilvania subiectivă. Vol. MIHAELA În periodice: 2182. Grigurcu. 2000. nr. Bucureşti : Humanitas. Florin Mugur. 35. nr. 2. p. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. 10. 12. 2188. 2000. 2190. vol. 11. Transilvania subiectivă. 2000. 2194. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 189-193. 4. 2000. Romul Munteanu: "În critică. 3. 165-174. Contemporanul. 1. p. Poezie română contemporană. Contemporanul. p. 175-182. totul trebuie integrat într-un orizont credibil. 1999]. Apostrof. 2. În: Gheorghe Grigurcu. Portrete literare (11) (Florin Mugur <2>). Radu. Criticul şi cărţile (II). p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Borbély. vol. Breban. Voinescu. 2196. 2000. 32-33. 43. Criticul şi cărţile (I). MUDURE. Transilvania de cabinet. 1998]. ROMUL În periodice: 2193. p. În volum: 2185. Luceafărul. 2. nr. Zaharia. MUNGIU-PIPPIDI. Un sacerdot al Poeziei. nr. Jurnal de cărţi. p. p. Bucureşti : Libra. 26-29. 2. 1999]. Breban. 2. 2186. Poezie română contemporană. 42. 10. Poezie română contemporană. p. 22. ClujNapoca : Star. Grigurcu. 183-186. 2. Feminine . Luminiţa. 2184. Nicolae. nr. 2000. 2. 2000. Mărculescu. 2000. Grigurcu. ALINA MUGUR. p. 187-188 . 2. nr. nr. 10. Poezie română contemporană. 2187. Jurnal de cărţi. 159-164. p. 2000. Portrete literare (10) (Florin Mugur). p. Gheorghe. [Mihaela Mudure. nr. Simpatie şi ironie. 2192. Luceafărul. 2195. MUNTEANU. Gheorghe. Voinescu. 1998].demontarea prejudecăţilor. 6. Anchetă Luceafărul. lipsit de simple orgolii locale". Nedreptăţitul Florin Mugur. În: Gheorghe Grigurcu. 309 310 . 2000. În periodice: 2191. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. 4. Cartea. p. Gheorghe. 45-46. 3. [Romul Munteanu. 2000. [Interviu]. [Alina Mungiu-Pippidi. p. Vol. nr. 4. Nicolae. Raluca. Un lirism al fiinţei: Florin Mugur. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. Ştefan. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Humanitas. Galea. [Alina MungiuPippidi. 2000]. Radu. 2. În: Gheorghe Grigurcu. 25-28. 19. "Firea" poeziei lui Florin Mugur. Vol. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Transilvania . [Romul Munteanu. Tomis. Grigurcu. Ileana. Luceafărul. 2000.Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2189. Grigurcu. 2000. 1. Bucureşti : Libra. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. 30-33. Tribuna. ***. p. FLORIN În periodice: 2183. Gheorghe.

[Victoria Murărescu. 12. 2000. Pantea. MUREŞAN. 4. p. ION În periodice: 2202. MURĂRESCU. Aurel. Vol. În scorbura din oglindă. 2000]. Veronica. Vatra. p. nr. nr. 2000. Teodor. Anonimus. În: Andrei Bodiu. p. Direcţia optzeci în poezia română . Triptic eminescian. nr. 2. Emil. 2000]. 1997. nr. nr. nr. Luceafărul. Mihail Eminescu . Melancolie şi meditaţie lirică. Sibiu : Imago. p. Vizite exemplare în supranatural. 1998]. Euphorion. 2000. nr. [Viorel Mureşan. Blaj : Astra. Iaşi : Timpul. 2000. Târgu-Mureş : Arhipelag. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Andrei. Piteşti : Paralela 45. Aurel. M. 2000. 2000. p. ANTIM I. DUMITRU În periodice: 2201. [Viorel Mureşan. 1998]. VICTORIA În periodice: 2198. 2000. 1997]. Iulian. 11. În volum: 2203. 311 312 . Cluj-Napoca : Dacia. 25. MUREŞAN. Chinde. 104. Arad : Mirador. VIOREL În periodice: 2204. În: Emil Alexandrescu. [Antim I. 20. p. În căutarea Poeziei. Vizite exemplare în suprareal. Moarte şi memorie. Pantea. 195-196. Irina. 2000. Bodiu. 2000. Ramele nordului. Vatra.Andrei Mureşan. Tribuna. ANDREI În volum: 2199. p. 10. MUREŞAN. 78. Mureşan. 12. Ion Mureşan: "Cuvintele lui cârtitoare şi clevetitoare în toate culorile" "peste gramatică trece o vedenie/ Şi încâlceşte părţile de vorbire". Chifor. 37. Mureşan. Ştefan Munteanu. 38-39. Lira meditativă. 2000. 1998]. 1998]. Eminescu şi Blajul. ŞTEFAN În periodice: 2197. 37. I. Vatra. Steaua. [Recenzie de carte]. 165-191. Imaginaţia formelor. Contemporanul. În periodice: 2200. Ramele nordului. Oradea : Cogito. p. 2000. 1. 2. 2206. Vidam. Ion Mureşan. Literatura română în analize şi sinteze. [Ion Buzaşi. 29-32. În căutarea lui Anonimus. 4. [Viorel Mureşan. Cluj : Dacia. Cluj : Dacia. Danciu. Filosofia indiană şi creaţia eminesciană. MUREŞAN. Alexandrescu. p. [Dumitru Mureşan. MUREŞAN. Dumitru. 5. Vasile. nr. 2205. 2. 2. 51.MUNTEANU. p. Boldea. Petraş. Ramele nordului.

MUSCALU. Un singur ucigaş. Marcel Mureşeanu: ". 2209. Irina. Domnule director Laurenţiu Ulici. 1. nr. 195-227. 1999]. [Dafin Mureşeanu. nr. 2208. Piteşti : Paralela 45. "paet". p.. Conceptul de. Petraş. 194-196. Cluj-Napoca : Clusium. Pop. Mircea Muthu: Dinspre sud-est.: ". 35-36. Petraş. FLORIN În periodice: 2213.. nr. p. 2000. Luceafărul. nr. Irina. [Mircea Muthu. 31. 2000. 5. 2000. Apostrof. Pentru o poetică a explorării. Că nesfârşită nu e/ decât lumea cea apucată/ a Formelor". Perian. p.".Gheorghe Perian. 5. Irina. MARCEL În periodice: 2212. 6-7. Perian. 16. 10. 2000. Voinescu. Radu. 92. 7. 2..şi" (?!). 33. 2. Gheorghe. Marcu. nr. Pop. 1. Vol. [Mircea 313 314 . Vatra. 1999]. Faţă-n faţă Viorel Mureşan .. MIRCEA În periodice: 2216. Vatra. 2219. Vol. Gheorghe.. Pe ruseste.. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Ioana. 6. Ioan Aurel. 2217. p. În volum: 2210. 2000. nr. Steaua. [Viorel Mureşan. 5. 2000]. 2000. nr. "paet". Petraş. Contemporanul. MUŞAT. Echinox. ALEXANDRU În volum: 2215. MUREŞEANU. p. În: Andrei Bodiu.. 2000. p. 5-6. p. Andrei. Sabău. Alexandru Muşina. nr. 2000]. p. DAFIN În periodice: 2211. CARMEN În periodice: 2214. Recuperarea lui între sau despre interval. 2000. 2000. 41. 2000.şi . Contemporanul. Doru. Direcţia optzeci în poezia română. 51. 2000. Poezie română contemporană. Luminiţa. 6. Grigurcu. 2000]. nr. 2218. Dinspre Sud-Est. Lumina absentă. Viorel Mureşan: "noi glumim de o parte/ şi de cealaltă/ a fisurii. 51. Bucureşti : Libra. Bodiu. 347. 10. O critică postmodernă despre postmodernitate. Bucureşti : Libra.. Rafinament şi inadaptare. 7-8-9. [Bucureşti : Libra. MUTHU. România literară. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Pe ruseşte. p. p. Piteşti : Paralela 45. 1998]. 11. 35-36. Dinspre Sud-Est.. 18. Marcel Ion. p. MUŞINA. Gheorghe. [Mircea Muthu.2207. nr. Steaua. Fandarac. Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte ficţiuni teoretice. Dinspre Sud-Est. [Recenzie de carte]. [Carmen Muşat. MUREŞEANU. 13. Piteşti : Paralela 45.. p. 29.

2000. p. Poetica sensului giratoriu. Farkas. Soviany. nr. 7. 2229. nr. Ioanid. Teatru scurt. Înaintarea spre centru. Ascet la baraca de tir : poeme. 11. 2000. 39. Teatru scurt. Ştefan. 2000. 2230. Luceafărul. 12-13. AUGUSTIN În periodice: 2220. 2000. România literară. Bărbulescu. p. 1999]. [Iosif Naghiu. Jenö.85.. Poeme trăite. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. 12-14. nr. 10. 1999]. Geo. Teatru scurt. 16. Octavian. 33. 2000. Teatru scurt de Iosif Naghiu. Ghiţulescu. PÁL În periodice: 2226. 122-123. 2233. Contemporanul. România literară. nr. Universul cărţii.. 36. p. 16. Luceafărul. Grup de orbi într-o sală de cinema. 2231. 2000. Curierul românesc. 2000]. Dinspre sud-est. Morariu. 29. p. 10. 1999]. Editura Fundaţiei Culturale Române. 1999]. 2000]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Coşovei. p. 2224. 2000. Mahalaua de azi pe mâine. 2000. 2222. NAGHIU. 5. 5. Marele teatru al textului. p. 2000. Un roman emblematic pentru sfârşitul de veac. 2223. Mircea. şi cuprinzător. 6. Bucureşti : Libra. 1999]. Miruna. p. p. p. Mircea. România literară. p. nr. Teatru scurt. 10. Ştefănescu. Pál Nagy despre Ioan Cuşa şi alţi români de la Paris. p. România literară. Bucureşti : Editura Eminescu. Mureşanu. Crăciun. 5. Bucureşti : Coresi. Ascet la baraca de tir]. 6. Bucureşti : Vinea. 1999]. Caiete critice. Simion. p. Bucureşti : Editura Eminescu. NAGY. [Gellu Naum. [Iosif Naghiu. Pop. 33. 1936]. Universul cărţii. 4. 2000. p. Un debut poetic incendiar. nr. 10. Vasile. Luceafărul. nr. 41. nr. 4. 2000]. Familia. 6. Poezie românească. 2000. IOSIF În periodice: 2221. Milescu. [Gellu Naum. Gellu Naum . NAUM. Alex. [Iosif Naghiu. 33. [Interviu]. Întrebătorul. 10. nr. Traian T. Luceafărul. 33. Generaţia mea : roman cu XII episoade şi epilog. 12. Alexa. p. Teatru scurt. nr. 10. 1. Bucureşti : Cartea Românească. Duda. Ion. 2000. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. [Iosif Naghiu. NACU. [Gellu Naum. 1999]. 2. GELLU În periodice: 2227. Victoria. Copacul-animal urmat de avantajul vertebrelor]. 2000. 8. 47. Retrospectiva Iosif Naghiu. 2232. Gabriela. Poeme de mahala. 84-85. [Augustin Nacu. Drumeţul incendiar. 2225. 6. nr. 2021. nr. [Iosif Naghiu. [Gellu Naum.Muthu. Contemporanul. nr. 315 316 . Bucureşti : Editura Eminescu. nr. [Dan Mircea Cipariu. 2000. 10. p. 27. [Gellu Naum. Alexandra. Iulia. 2228. Orbii sunt ceilalţi sau farsa simulanţilor.

Emil. Iaşi : Timpul. Grigurcu. 132-135. Emil. Cartea Babiblonului. 3. Gheorghe. Fănuş Neagu . Un viitor obosit. 1999]. Irina Nechit faţă-n faţă cu teatrul. Aureliu. 1998]. 2000. p. Peter Neagoe. C. 2240. Baciu-Moise. 1999]. 2000. Chişinău : Cartier. 1999. p. Poezie română contemporană. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 499-500. Vasile. 1-2-3. 204208. 2000. [Gellu Naum. 12-13. Vatra. Angela. Bucureşti : Vinea. Vol. Bucureşti : Vinea. România literară. În volum: 2236. 6. Fabulaţia lirică şi noua oralitate. [Ion Neagoş. 11. ION În periodice: 2241. Întrebătorul.Acasă. Veronica. 116-121. nr. Spiridon. Godot Eliberatorul. [Irina Nechit. 2000. Elisabeta. 4-5. În: Gheorghe Grigurcu. Identificare de adresă. Gheorghe. 33. 30. În: Aureliu Goci. Cartea Babilonului. Bucureşti : Paralela 45. 2000. nr. 1999]. 2000. Bucureşti : Editura Eminescu. 97-98. Vol. 1999]. NEAGOE. p. p. Iaşi : Timpul. p. Persoana întîi singular. NECHIT. Pop. Galaţi : Arionda. 2000. Timişoara : Augusta. Irina Nechit. 2000. Petru M. 2237. În: Emil Alexandrescu. 51. 6-7. Chinde. 33. Scriitori români care au creat în alte ţări. nr. Alexandrescu. 2246. p. 2000. 2235. Poezia ca punct de sprijin pentru suflet. [Vlad Neagoe. Nicoleta. Ironie şi patetism. băiet sărac. 2000. p. VLAD În periodice: 2239. Vol. "Unele lucruri îşi schimbă natura". Fănuş Neagu. nr. 4. Mitul Iubirii. Rogozanu. 197-203. NEAGOE. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. 2244. Puncte de sprijin pentru suflet. 7. PETER În volum: 2238. Gheorghe. nr. Goci. Timişoara : Augusta. În: Angela BaciuMoise. Fănuş Neagu. p. Haş. În: Emil Alexandrescu. FĂNUŞ În volume: 2242. p. Mărturii la sfârşit de veac.2234. 1. IRINA În periodice: 2245. Puncte de sprijin pentru suflet. Arca. 2000. 27. NEAGOŞ. Grigurcu. 345-361. Romane şi romancieri în secolul XX. 317 318 . 530-533. 2000. p. 2000.[Interviu]. Gellu Naum dincolo de suprarealism. Literatura română în analize şi sinteze. vastă marea? [Vlad Neagoe. p. Alexandrescu. NEAGU. 2. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. Alţi prozatori contemporani. [Leo Butnaru. 190. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. Eu nu strivesc corola de absurd a lumii. Cliveţ. nr. Poezie română contemporană. Mircea Eliade. p. Luceafărul. 2243. Familia. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2. România literară. Eliade şi legile curtoaziei. Ce-ţi trebuie ţie. Steaua.

nr. p. Contemporanul. 2 + 1 : (două scenarii + o piesă de teatru). Caiete critice. O trilogie cu semnificaţii actuale. nr. 1998]. Operă. Vatra. 1. "Zodia scafandrului" . 2000. Irina Nechit]. 2254.exerciţii de suferinţă. p. Emil. 319 320 . când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. p. 4. 1981]. 10. Bogdan. Somnul vameşului. [Bujor Nedelcovici. 1999]. 89-90. 2000. [Bujor Nedelcovici. NEDELCIU. 36. 2000.. Mircea Nedelciu. În: Gheorghe Grigurcu. Poezie română contemporană. Sorin. Popescu. 2000. 11-12. ***. Vatra-Dialog cu Mira Nedelciu despre Mircea Nedelciu. 2000. p. Celălalt. Mureşanu.. Celălalt. Bucureşti : Cartea Românească. Apostol. Goci. 2000. Scriitorul şi funcţionara de la poştă. 2255. 2000. 49-53. Lupşe. Alina. Alexandrescu.În volum: 2247. Romane şi romancieri în secolul XX. Şarpele se află acolo încă de la început. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. România literară. Iarba zeilor. 33. 2257. 2251. NECULCE. 2000. Galaţi : Logos. [Bujor Nedelcovici. Gabriela Melinescu]. România literară. 12-13. 3. 16-17. 2259. Bucureşti : Editura Eminescu. 45-46. Bărbulescu. Universul cărţii. 33. NEDELCOVICI. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Simion. 12. Ştefănescu. p. Gurău. Apostol. Luceafărul. nr. MIRCEA În periodice: 2249. 10. ION 375. Iaşi : Timpul. Grupul editorial Universalia. Zodia scafandrului. 2000. Preda. [Mircea Nedelciu. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr. 2000]. În: Apostol Gurău. 2258. "Suntem Dumnezei muritori". 2000. p. Ion Pop. Anchetă "Contemporanul": Cum. 54-58. 51-52. p. În volume: 2252. 2000. 155-162. 26-29. Bucureşti : Compania. În: Aureliu Goci. 17-22. nr. 16. Nicolae Balotă.[Leo Butnaru. Aureliu. nr. 2000. 77-79. Mircea Nedelciu: Amendament la instictul veşniciei. [Bujor Nedelcovici. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. În volum: 2260. nr. 2000. Vol. nr. Budu. p. 2253. În: Emil Alexandrescu. Elena. Bucureşti : Editura Eminescu. Gurău. scenariu. p. p. p. 2250. Galaţi : Logos. Grigurcu. Convorbire cu romancierul şi eseistul Bujor Nedelcovici. Alex. Miruna. 15. nr. Luceafărul. În: Apostol Gurău. Gheorghe. 12-13. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Pavel. Anchetă Luceafărul. Bujor Nedelcovici: Provocatorul. Dumitru Ţepeneag. p. Dora. 1. p. Exerciţii textuale pe tabelul lui Mendeleev. Luceafărul. 2000. 3712256. [Interviu]. film. 33. Ultimii]. BUJOR În periodice: În volum: 2248. Bianca Balotă. 6. Ironie şi patetism.

nr. p. 2263. nr. 1999]. NEGRICI. Subiect epuizat. Rogozanu. 4-5-6. NEGRUZZI. Ornea. Negoiţescu. 2000.Alexandru Lăpuşneanul. 7. Mureşanu. În volum: 2264. Piteşti : Paralela 45. p. Despre E. 4.etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 3. Grigurcu. [Nicolae Mecu. p. 33. Negoiţescu. Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării. IULIAN În periodice: 2266. Grăsoiu. 5. În: Emil Alexandrescu. 2270. Lovinescu. Buzaşi. Galaţi : Logos. Secretarul perpetuu al Junimii. Expresivitatea involuntară]. Z. Geo. 1999]. 42. Pârvulescu. nr. p. 1999]. Actualitatea unui manifest. Gurău. NEMOIANU. [I. 33. ION În periodice: 2262. Literatura română în analize şi sinteze. [Nicolae Mecu. Bucureşti : Gnosis. NEGOIŢESCU. 1999]. p. p. În: Emil Alexandrescu. Bucureşti : Minerva. nr. Celălalt. 10. 59-60. Ioana. 2000. p. Liviu. 118-120. Emil. [Arad : Multimedia International. 9. Iulian Negrilă. 2000. nr. Costache Negruzzi . 2000. 11. Lovinescu. Bucureşti : Minerva. România literară. Miruna.Sobieski şi românii. Vasile. Literatura română în analize şi sinteze. Apostol. Grupul editorial Universalia. 1999]. Ion. 33. Gheorghe. 116-117. Iaşi : Timpul. EUGEN În periodice: 2265. 10. NEGRUZZI. I. 13. COSTACHE În volum: 2267. România literară. 11-12. 6. Iacob Negruzzi sau Vocaţia comunicării. În: Apostol Gurău. România literară. VIRGIL În periodice: 321 322 . 33. Emil. 7. 207-210. Momentul 1848 . Iaşi : Timpul. O reeditare binevenită. Luceafărul. 2271. IACOB În periodice: 2269. Universul cărţii. nr. [Ecaterina Negară.NEGARĂ. p. [I. C. 2000. Despre E. p. ECATERINA În periodice: 2261. 2000. Alexandrescu. 13. 2000. Momentul 1848 . p. Ruletistul berlinez. 2268. 13. 2000. Katerina de neant. Interzis minorilor şi amatorilor. 1999]. România literară. Presa literară românească arădeană (1869-1944).etapă a revoluţiei burghezo-democrate. [Eugen Negrici. Arca. Alexandrescu. Costache Negruzzi . 33. Contemporanul. nr. NEGRILĂ. Piteşti : Paralela 45. 2000. 2000. 6. 2000. Negoiţescu: Ora oglinzilor. nr. p.

1. [Emil Nicolae. Marius Ianuş. [Dinu Nicodim. [Ioan Neşu. 2000]. Thriller. Omul de hârtie. Personalitatea eminesciană în interpretarea psihiatrului Ion Nica. Viorel. NICOLAIE. NICOLAE. Natură moartă cu statuie. p. 2000]. [Mihai Eminescu. 2281. Ornea. Contemporanul. 2000]. 5. Omul de hârtie : thriller. 2000. 2000. Nebănuitul Eminescu. 2000. 2000. 10. Luceafărul. Miscellanea. 47. Domnica Domnea. Omul de hârtie. Ferestre 98. ION În periodice: 2274. p. Florin Iaru. 1999]. Victor Nichifor. nr. 4. România şi liberalismele ei. [Recenzie de carte]. România literară.vis animi]. nr.2272. nr. 24. 44. Proză românească. Vasile. Mircea Cărtărescu. nr. 24. 51. 2000. 129-130. Bucur. [Ioana Vlaşin. [Ion Nica. Gabriel. Miruna. 10."40238 Tescani". Bucureşti : Image. nr. 9-15. 11. EMIL În periodice: 2279. [Ioana Nicolaie. p. 2275. 33. [Emil Nicolae. Modelul Frankenstein. Omul de hârtie. 10. Mureşanu. Marius Ianu. 2000. Lena. 1999]. 9. România literară. DINU În periodice: 2277. Contemporanul. Romulus. Angelo Mitchievici. 2000]. Universul cărţii. George Bălan. 4-5-6. 10. Angelo Mitchievici. Vasile. [Ioana 323 324 . 4-5-6. p. 2280. p. Falsa literatură . Arca. Geniul eminescian . Estetica imperfecţiei. [Virgil Nemoianu. 2000]. NICA. 162-163. 33. Bucureşti : Coresi. Revoluţia. nr. p. Prietenie & literatură. nr. p. Z. Bucureşti : Editura Eminescu. 11. Ion Nica. Miruna. 5. 5. Steaua. 1999]. 12. 10. p. nr. 2000. Cecilia Ştefănescu. 1999]. Romulus. Spiridon. Geo. Eminescu . Un mare roman ignorat. Bucureşti : Albatros. Piatra Neamţ : Crigarux. Doina Ioanid. Bucur. Rogojan. 7-8. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 5. 1998]. Universul cărţii. IOANA În periodice: 2282. Mureşanu. IOAN În periodice: 2273. nr. [Dinu Nicodim. Doina Ioanid. 40238 Tescani. nr. NEŞU. NICHIFOR. 2000. Cecilia Ştefănescu. Solidaritate confraternă. nr. 2000. 2278. Buruiană. 2000. Piatra-Neamţ : Crigarux.o provocare permanentă. Eminescu . Geo. 4. 103-104. 2283. [Emil Nicolae. Florin. Poezii.vis animi. Iulian Băicuş. Revoluţia. Bucureşti : Albatros. 22. p. NICODIM. 95. p. VICTOR În periodice: 2276. Dimisianu. 2000. Arca. Oneşti : Aristarc. Ioan Godeanu. p. Vasile. Viaţa şi moartea unui miliardar. Lazăr. Viaţa românească.

În periodice: 2290. 1999]. Contemporanul. PETRE În periodice: 2284. Nimigean. 2000. 1. 2000. Florin Iaru. nr. 51. Cu (o anumită/ aparentă) stultuşenie. nr. 10. Lazăr Zăvăleanu. Poezie românească. NICULESCU. [O. 33. nr. Lentila morală. 3. NIMIGEAN. Cecilia Ştefănescu. 10. 4. 3. p. nr. Ţîrlea. Curticăpeanu. [Recenzie de carte]. nr. 40238 Tescani. 2000. p. RUXANDRA În periodice: 2289. 2292. Sîrbu despre sine şi lume. VALENTIN În periodice: 2285. 2000. 6. Geo. Doina. 1999]. 36. 22. Romulus. 116-117. 2000. NICOLCIOIU. "Singurătatea intelectuală". BASARAB În periodice: 2287. 14. 2000. Ion D. p. p. Contemporanul. 30-31. Urcarea "muntelui alb". Steaua. Luceafărul. Ioan Glodeanu. 2-3. Marius Ianuş. [Lelia Nicolescu. Pe streaşina veacului. Milescu. 2000.Nicolaie. 1998]. Victoria. 1999]. Nimigeanu: "Pe streaşina veacului". Bucur. nr. 42. GEORGE L. Ţion. 10. Bucureşti : Fundaţia Luceafărul. O viziune (mai) coerentă a lumii. 20-23. Steaua. Adrian. NICOLESCU. Laura. Profesorul Petre Nicolau. p. 2000. Domnica Drumea. nr. 2000]. 11. Familia. Arca. Angelo Mitchievici. În periodice: 2291. 9. România literară. 1999]. [Dumitru Nicolcioiu. Dacă aş fi un înger de Valentin Nicolau. [Ruxandra Niculescu. 1-2-3. Drumul şi oglinda: motive lirice în poezia lui Blaga. nr. Bucureşti : Editura Eminescu. Cârneci. Universul cărţii. p. [Petre Nicolau. Iaşi : OuTopos. p. Timişoara : Augusta. Meseria exilului. p. Libertatea de a purta cătuşe. NICOLESCU. 13. LELIA În periodice: 2288. NICOLAU. Cătălin. [George L. DUMITRU În periodice: 2286. O. Morariu. 2000. 4. Nimigeanu. Bucureşti : Image. p. Vasile. George L. Craiova : Scrisul Românesc. 2000 . 11. p. Magda. NIMIGEANU. 325 326 . 8-9. Bucureşti : Viitorul Românesc. 51. 4. Mircea Cărtărescu. NICOLAU. 100. nr. Doina Ioanid. 2000]. Adio adio dragi poezii. nr. Familia. Mircea. 58.

Ioanid. Ioan Nistor. Târgu-Mureş : Ardealul. Contemporanul. NISTOR. nr. Adrian. NOICA. 51. Dorin Ploscaru. Mihai Cimpoi: "Cumpăna cu două ciuturi: carte despre fiinţa românească" "Suntem ţara lui Cain în care Abel nu a murit încă de tot". Ilie. 2000]. Constanţa : Metafora. [Virgil Nistru Tigănuş. Poetul şi fiul său. Poezie românească. nr. Olăreanu. Stup împietrit. 10. NISTOR. Luceafărul. [Timişoara : Augusta. 5-6. Sabău. 2000. 2300. Nisipeanu. În periodice: 2299. 2. 92. Steaua. 2000]. 11. Satu Mare : Solstiţiu. Iulian. Galaţi : Alma. Arbori cu aripi de mătase]. IOAN 2293. Curierul românesc. [Ioan Nistor. nu spre semeţia mea. 6-7. Ştefan. 3. 2000. CONSTANTIN În periodice: 2294. Constantin. Galaţi : Alma. 1999]. Constantin Nisipeanu. Pelerin pe drumul măslinilor. Zalis. Satu-Mare : Solstiţiu. Ţion. 2295. Rotire continuă]. Traian. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. 2000. Simion. 4. 2000. CONSTANTIN În periodice: În periodice: 2298. p. 4. 1999. nr. 1999]. 5. Milescu. Henri. Cu vinerea-n lacrimi. 5. [Eugeniu Nistor. Rotire continuă. cu duminica-n gînd. [Oana Ninulescu. 2000. 2000. Cu vinerea-n lacrimi. Satu Mare : Solstiţiu. Doamne. Poezie românească. 10. 1996. NISIPEANU. 2000. EUGENIU În periodice: 2302. 30. Blaga şi matricea stilistică. VIRGIL NISTOR. p. nr. nr. Curierul românesc. 2296. 2000. cu duminica-n gând. [Virgil Nistru Ţigănuş. NISTRU ŢIGĂNUŞ. Gusturi şi scrieri. 4. 327 328 . 16. 10. 5. Victoria. [Recenzie de carte]. p. 26. 1999]. Universul cărţii. p. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. [C. 4. 47. 2000]. 2000. 11. DAN IOAN În periodice: 2297. Steaua. Victoria. Luceafărul. Tomis. p. p. nr. nr. 99-100. [Dan Ioan Nistor. Miu. nr. Constanţa : Metafora. 6. Boldea. nr. nr. Mistica iubirii peregrinului spiritual. Milescu. p. 35. 2303. 1998]. p.NINULESCU. Universul cărţii. 2000. 2000. p. OANA În periodice: Teoria blagiană despre matricea stilistică. 51. p. Codin. 86. [Ioan Nistor. 10. Bărbulescu. Astra. [Recenzie de carte]. Ioana. Flaşneta. 4. 2301. Elegiile maligne. Bucureşti : Libra. p. [Ovidia Barbu. nr. 2-3. Un itinerar împlinit. 2000]. Elegiile maligne : jurnalul unui poem nescris.

Aurel. 46. 1999]. I. p. 2000]. A. Mureşanu. [Cornel Ungureanu. p. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Nottara. 2000. 33. nr. 35. 2308. Contemporanul. Anca. România literară. nr. 2-3. O epopee critică eroi-comică. Literatura română în analize şi sinteze. Bucureşti : Humanitas. 2000. nr. 548. Cristian. 36. 2000. Ornea. nr. 15. 2000]. 8. 43. Constantin Noica]. 2000. 329 330 . Milescu. 51. Manolescu. nr. nr. Oancea (Tata Oancea). Steaua. Editura Humanitas. p. 2000. Viaţa ca un dar. Z. Steaua. 1997]. 35. 5. Miruna. perechea rămânea în paradis şi nu exista istorie". 49-50. România literară. 2000. 9. 5. A. Irina. p. Măsură pentru măsură. 33. 1. 33. 8-9. Universul cărţii. Poetica eminesciană. 2000. Reşiţa : Modus. 10. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. Constantin Noica: "Dacă femeia nu asculta de diavol. 2000. Andrei Pleşu. O iniţiativă temerară. Contemporanul. Adrian. 10. [Gabriel Liiceanu. În volum: 2311. 2000. 1999]. 6. 5-6. [Lucian Blaga. Niţă. 2309. 33. În periodice: 2315. [Constantin Noica. Contemporanul. 31. OANCEA. Ştefănescu. 1. Manolescu. 2305. p. Suflete obosite. NUŢU-PIERSICĂ. 10. 2000]. Constantin Noica. Alexandrescu. [Ioana Nuţu-Piersică. nr. 10. Temeiuri folclorice. 4. 2000. Pagini despre sufletul românesc. p. Un om al cărţilor. Creaţie şi frumos în rostirea românească. 42. Alin. Nicolae. poet. Coincidenţa transcedentului cu transcedentalul. Universul cărţii. [Constantin Noica. Victoria.2304. p. p. Alex. 10. România literară. nr. 2307. 2000. În periodice: 2313. Poezie românească. 5. Pagini despre sufletul românesc. 11-12. p. Bucureşti : Polirom. Contemporanul. 2310. România literară. OARCAŞU. Sufletul românesc. Temeiuri folclorice. În: Emil Alexandrescu. Iaşi : Timpul. [Gheorghe Drăgan. Noje. 25. NOTTARA. nr. PETRU E. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. I. p. 51. Bucureşti : Galaxia. Petraş. Pagini despre sufletul românesc. 2000. p. p. Geo. 10. nr. Convivialitatea cu şi fără strigături. Săvulescu. Emil. Bucureşti : Humanitas. IOANA În periodice: 2314. nr. Nicolae. 1999]. 5. ANCA În periodice: 2312. Rău. Gazetarul Noica. Constantin Noica]. Bucureşti : Humanitas. NOJE. nr. CONST. Poetica eminesciană. sculptor şi jurnalist. [Const. 2306. ION În periodice: 2316. [Constantin Noica. 2000.

In memoriam Costache Olăreanu. 43. Emil. Ion Omescu . nr. Ţuţuianu. Poeţii nouăzecişti. 2324. Claudiu. 39. Costache Olăreanu: "Am planuri mari şi multe proiecte". Ultima poveste a Sheherezaei. Costache Olăreanu: Ucenic la clasici. In memoriam Costache Olăreanu. 39. Poezie română contemporană. Apostrof. Groza. p. Costache Olăreanu (1929-2000).In memoriam. 10. nr. 2000. 170-171. 2321. p. Vatra. 12-14. În: Apostol Gurău. 2000. 2000. Gurău. 21. Vasile V. 7. Alex. OIŞTEANU. ANDREI În periodice: 2318. Sancho Panza al II-lea. 33. Scriitorul solar (In memoriam Costache Olăreanu). Literatura română în analize şi sinteze. nr. Tudorel. 2000. 6. Ioana. OPREA. 7. nr. 36. Grigurcu. Iaşi : Timpul. 10. dar a fost cu siguranţă mult mai sângeroasă". Galaţi : Logos. p. 2325. nr. Ştefănescu. ION În periodice: 2327. 11. Bucureşti : Persona. 33. Odobescu . În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 2000. COSTACHE În periodice: 2319. nr. De la diferenţa specifică la genul proxim sau fericitele inadecvări ale lui Andrei Oişteanu. Apostol. 2323. p. 2000. OMESCU. 8. Gheorghe. 11. În: Emil Alexandrescu. Discreţie şi eleganţă. Luceafărul. p. p. Vol. 7. 10-11. ALEXANDRU În periodice: 2317. 1. 2000. Cuvîntul. Marcela. Curierul românesc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. nr. p. 2328. Alain. Bucureşti : Nemira. 12. nr. Al. 42. p. Mythos & Logos. România literară. 6. nr. Contemporanul. Caius Dobrescu.Pseudo-Kynegeticos. Ion Omescu: "Dictatura lui Dej a fost poate mai puţin nebună. 10. Paruit. 2000.ODOBESCU. Pârvulescu. 2000. p. NICOLAE În periodice: 331 332 . MARIUS În volum: 2329. România literară. 33. [Interviu]. 2000]. Simona Popescu. nr. OLĂREANU. p. 7. [Andrei Oişteanu. 39. Zamfir. România literară. Luceafărul. Filip. 10. [Interviu]. Studii şi eseuri de antropologie culturală. Fereastra închisă. In memoriam Costache Olăreanu.[Andrei Bodiu. 139-141. 2000. Floarea. Mariana. 61-65. p. Sipoş. Celălalt. p. 2322. 132-138. 2320. 2000. Alexandrescu. 1997-1998]. Marius Oprea]. Cioacă-Ioanid. p. Ştefan. OPREA. [Costache Olăreanu. Urian. 2000. În volum: 2326.

p. 2337. 4. p. Stângăcii şi enormităţi. Piteşti : Paralela 45. Ornea la 70 de ani. p. Călinescu. nr. 14-15. PADINA. JÁNOS DÉNES În periodice: 2335. Hümér nehézüteggel. Miruna. 49. 2-3. Editura Paralela 45. Kata Zsófia. 24-25. Bogdan. 6. [Orbán János Dénes. Sîrbu şi timpul romanului]. Profesorul şi falsurile. 2000]. Z. p. Fanache. 6. 119-120. nr. nr. Urian. Stîngăcii şi enormităţi.2330. p. p. p. 1999]. 2339. Steaua. Cofan. nr. 23. ORNEA. 9. Steaua. 5-6. Tudorel. 1999]. Bucureşti : Paralela 45. 11.70. 33. 34. Caiete critice. p. Daiana. Ruxandra. Ion D. spectacolul personalităţii. Esztétikai olvasókönyv. 1999]. Omagiu Zigu Ornea . 2000. Mureşanu. Curierul românesc. 126-127. p. p. Vincze. 27.. Ion D. Bucureşti : Vestala. Radu. Cajal. 2000. 8-9. 2340. 105-107. ORBÁN. 2000. Korunk. 2000. [I. [Adrian Oţoiu. 9. nr. Album second hand. ADRIAN În periodice: 2338. OPRESCU. p. Cuvîntul. Oprişan. 1999].. VIOREL În periodice: 333 334 . [Nicolae Oprea. 2331. 5. [Adrian Oţoiu. nr. nr. GYÖNGYI În periodice: 2334. nr. Revanşa postumă a unui mare scriitor. Sârbu şi timpul romanului. România literară. [Nicolae Oprea. OŢOIU. Szilárd. Vasile. Texte care încep aici şi se sfârşesc. 7. Universul cărţii. nr. 2000 . Cesereanu. ORBÁN. 2000. I. OPRIŞAN. 33. GEORGE În periodice: 2332. Demeter. Aluniţa. Povestiri computerizate. 5-6. 51. 6. 2000. [Adrian Oţoiu. Împlinirile unui mare cărturar. Felecan. 5. nr. Alex. 51. În periodice: 2333. 10. 2000. Vatra. G. Călinescu. Korunk. Stîngăcii şi enormităţi. România literară. Ştefănescu. Enigmele unei personalităţi G. Nicolae. ZIGU În periodice: 2336. Kolozsvár : Erdélyi Híradó 2000]. Párbaj a Grand-Hotelben. Piteşti : Paralela 45. 3. nr. 2000. 2000. 2000.

Vakulovski. Lungu. Cluj-Napoca : Dacia. Cluj-Napoca : Dacia. 95. TUDOR În periodice: 335 336 . Politeţea ca armă. PALS. 2000. 2000. p. Bucureşti : Cartea Românească. Paleologu. 12. Milescu. 2000. Alexandru. Lucrurile cu adevărat importante (III). Sabău. 40. Paleologu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. nr. 2000. 2000]. Politeţea ca armă. Neliniştea din jurul eseului. 10. Pârvu. [Maria Pal. 2000. Cristian. 209-213. Alin. 5. nici răul". 6. 2349. [Al. Eseul o formă a neliniştii. În: Gheorghe Grigurcu. SESTO În periodice: 2351. 10. Cluj-Napoca : Dacia. Cuvîntul. p. 2000. p. Universul cărţii. p. 6. nr. Vol. 2000. Lucrurile cu adevărat importante (I). [Paul Păun. Grigurcu. Politeţea ca armă. Dar ştiu că nu e chiar aşa". nr. 5. Bufonul de oţel. 12. 10. 5-6. Doi suprearealişti. 51. [Alina Pamfil. 8. [Viorel Padina. Gheorghe. eseist seducător. Editura Dacia. 5. 9-10. ALEXANDRU În periodice: 2344. 2348. Roxana. Paleologu. p. 7. 6. Poezie română contemporană. Urian. PALEOLOGU. 31. 49. nr. 10-11. Ioana. România literară. 2000]. p. 7-8-9. Al. PAL. Victoria. 85-86. Cuvîntul. MARIA În periodice: 2343. 2. 2000. Mihai. p. 93. [Cluj-Napoca : Dacia. Nesomnul metaforei. 6. O formă a neliniştii. p. 2000. 1991]. Henri. 5. 2346. 2350. 118-120. 2000]. nr. Echinox. ALINA În periodice: 2352. p. Tudorel. nr. În volum: 2342. 5. Note despre poeţii români din Israel. Vatra. Viorel Padina sau poemul oţelit. [Interviu]. Racaru. excelenţa voastră? Contemporanul. De-a noastră. Viaţa românească. 4. Universul cărţii. Alexandru Paleologu: "Nimic in ce mi s-a întîmplat nu a fost decis de mine. 8-9. Mureşanu. Alina Pamfil: Eseul. p. Tudorel. nr. 7. nr. 2000]. 2347. Urian. p. [Recenzie de carte]. Editura Dacia. Lucrurile cu adevărat importante (II). Alexandru Paleologu: "Era păcat de Dumnezeu să ies din puşcărie fără să gust o bătaie adevărată". nr. 2345. Steaua. 30-33. 2000. Nici binele. Tudorel. [Interviu]. Poemul de oţel. [Al. p. Urian. 2000. 10. Sesto Pals]. nr. Zalis. 2000. Piatra Neamţ : Crigarux. 3. Alexandru Paleologu: "Eu am faima că sînt un om galant şi curtenitor. Cluj-Napoca : Dacia. PAMFIL. nr. 2000]. 2353. Cuvîntul. Ancuţa. 2000.2341. Contemporanul. p. 1999]. nr. [Alexandru Paleologu. [Interviu]. PAMFILE. 4. Miruna.

2361. 33. Ion. Petre Pandrea sau răfuielile memorialistului cu epoca. Memoriile mandarinului valah. 2000]. PANDREA. p. Memoriile mandarinului valah. nr. Alexandru. 45. 4. Mureşanu. 2000. 5. Vol. 2365. Bucureşti : Albatros. 9. 10. 10. 10. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Memoriile mandarinului valah. Memoriile mandarinului valah. Apostrof. 1. Ionel. Murgeanu. VIRGIL În periodice: 2355. Tranşantă proiecţie de sine. Memoriile mandarinului valah. Oameni de lume. 2000. 2000]. Nicolae Panaite]. Cu un diavol în infern. Zalis. PANAIT. 10. Luceafărul. 4. 30. p. 425-430. Editura Albatros . 33. [Petre Pandrea. p. Bucureşti : Albatros. 2000]. Bucureşti : Albatros. 2000. 2000. Universul cărţii. Gheorghe. PETRE În periodice: 2357. Memoriile mandarinului valah. În descendenţa marilor moralişti. 2000. Consideraţiile unui cetăţean al lumii. 2000]. p. 2000]. 27-28. Luceafărul. [Petre Pandrea. România literară. Meandrele unei epoci (III). 4. 15.2354. nr. George. Voinescu. 14. 11. 2000. 2368. 2000. p. 2000. 2000. Proiectul şi opera. [Petre Pandrea. Un sinonim pentru frenezie: Petre Pandrea. Dorian.[Gellu. 2359. p. Bucureşti : Albatros. p. George. Necula. p. 34. Henri. [Petre Pandrea. nr. Radu. nr. nr. Memoriile mandarinului valah. 8-9. Înscenarea verbului. Ştefănescu. Miruna. [Petre Pandrea. 10. Radu. Memoriile mandarinului valah. 4. Grigurcu. Revista de etnografie şi folclor. 9. 2000]. Simuţ. p. 3. 11-37. 2358. 31. nr. Meandrele unei epoci (IV). Meandrele unei epoci (I). Petre. p. 6. nr. 6. Alexandru. 2000. Luceafărul. [Petre Pandrea. 2369. nr. p. p. Cuvîntul. Tomis. Tudor Pamfile. [Petre Pandrea. nr. nr. Memoriile mandarinului valah. Luceafărul. 2363. Voinescu. Bucureşti : Albatros. 1. 11. Contemporanul. p. Florea. Bucureşti : Albatros. [Petre Pandrea. Curierul românesc.memorialistică. 2364. 2000]. Memoriile mandarinului valah. Cuvîntul. Bucureşti : Albatros. Trei poeţi moldavi. Petraş. Voinescu. PANAITE. Poezie română contemporană. Radu. 2000. 4. Alex. Bucureşti : Albatros. 16. 2366. 2000. [Petre Pandrea. 7. Memoriile mandarinului valah. 2000]. p. Rectificări. [Petre Pandrea. 9. 20. 2000]. 5. 2000]. [Mihai Beniuc. Bucureşti : Albatros. p. p. nr. NICOLAE În volum: 2356. 2000. Voinescu. Luceafărul. 4. [Petre Pandrea. 2000]. 35. Bucureşti : Albatros. Bucureşti : Albatros. În: Gheorghe Grigurcu. Radu. 2360. 26-27. 2000. nr. Bucureşti : Albatros. 32. 337 338 . Ion. Memoriile mandarinului valah. Cassian Maria Spiridon. Irina. 2000]. Contribuţii biobibliografice (II). Petre Pandrea]. nr. nr. Titus. 2000. 2362. Mandarinul valah. 2367. [Petre Pandrea. Memoriile mandarinului valah. Luceafărul. Rusu. nr. 2000. Meandrele unei epoci (II). Superbele "răsfrângeri" ale mandarinului valah.

7679. 30-31. Preţiozitatea durităţii. nr. Zalis. echilibrul stabil . 218-222. nr. 1999]. 2381. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. 2000. [Iustin Panţa. PANTEA. Emil. p. Un regizor al obiectelor. Vol. nr. Virgil. Proză românească. p. 17. Mureşan. PAPADAT-BENGESCU. nr. Podoabă. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Mirela. AUREL În periodice: 2370. 2000. 2000. O victorie covîrşitoare. 11. Aurel Pantea între extreme (II). 1999]. nr. 2382. nr. 2000. 2373. MARIAN 339 340 . Femeia în faţa oglinzii]. Ocinic. Aurel Pantea între extreme (III). nr. Contemporanul. PANŢA. În: Gheorghe Grigurcu. p. VIOREL În volum: 2376. Grigurcu. 5. Dumitru. 2000. p. 33. Steaua. Călin Vlasie. Ioana. Poezie română contemporană. Cluj-Napoca : Paralela 45. Gheorghe. Bucureşti : Albatros. nr. 7. 9. 1998]. Vatra. 214-217. Universul cărţii. Poenar. 12. Deschideri spre universalitate. Noua literatură problematizantă. Acţiunea interioară. 1999. România literară. Banchetul. [Hortensia PapadatBengescu. Între extreme (I). p. 81-84. Contemporanul. În: Emil Alexandrescu. Podoabă. nr. În volum: 2378. Angela. Vatra. 2371. p. 2374. nr. Miruna. Bărbatul în faţa oglinzii femeii. 2. p. Iaşi : Timpul. Alexandrescu. Virgil. Vol. p. 2380. Marian Victor. 2000. 2375. Marinescu. Proprietar de spaţii poetice.Aurel Pantea. p. IUSTIN În periodice: 2377. Podoabă. HORTENSIA În periodice: 2379. 9. [Aurel Pantea. 129-141 . În volum: 2383. [Aurel Pantea. 2000. p. Limbaje şi strategii comunicaţionale în Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu. Cluj-Napoca : Paralela 45. 2000. Vatra. 10. Faţă-n faţă Angela Marinescu . 9. 51. p. 25. Hortensia Papadat-Bengescu . Literatura română în analize şi sinteze. 8. Virgil. "Rus strămutat pe meleaguri mioritice". Horea. 2. 1. 10-11. Pârvulescu. PAPAHAGI.Concert din muzică de Bach. Rădăcini]. Vatra. 2000. 2000. 73-76. 10. Buciu.un dialog. p. Euphorion. Piteşti : Paralela 45. [Hortensia Papadat-Bengescu. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Henri. 2372. Grigurcu. 67-68. 3-4. Vatra. p. Mureşanu.PANTEA. 2000. Imagini din Valea Plângerii. Poezie română contemporană. 403-405. 7. 5. Gheorghe. 35. 2000. O victorie covârşitoare. 10. nr.

Fragmente de ochean. nr. LUCIAN În periodice: 2396. Bucureşti : Libra. Andrei. Florin. Gheorghe Mândrescu: "Marian (Papahagi) reprezenta o altă lume. Mitică şi Hyperion. 5. Luceafărul.În periodice: 2384. Victor Papilian . Raţiuni de a fi. Mesina. In memoriam Marian Papahagi. Tomis. 2. nr. nr. Grupul editorial Universalia. Laurenţiu. ALEXANDRU 2394. Bucureşti : Universalia. Ion Marinescu. [Recenzie de carte]. 6. p. [Marian Papahagi. nr. [Interviu]. nr. În: Laurenţiu Ulici. 33. Miruna. Garbiel. Marian Papahagi. Raţiunile de a fi ale lui Marian Papahagi. p. 2000. 2000. 1999]. p. 2000. Mureşanu. Ioana. În periodice: 2393. Universul cărţii. nr. p. 2000. Sub semnul familiilor aristocrate. 2000. 51. 2391. nr. Proză românească. Petric. 1999]. Gotia. Laura. Dihorul. Lazăr. 12-13. 7. 1. 2388. 2000. VICTOR 2386. nr. p. Universul cărţii. Miruna. 302-303. p. nr. Efemeriada. 35. Proză românească. Tomis. 2000]. Infernul în traducerea lui Marian Papahagi. Tîrgu-Mureş : Ambasador. Mesina. Iaşi : Editura Convorbiri literare. Cluj-Napoca : Napoca Star. [Bucureşti : Atlas. 2389. Ulici. 10. Homo militans. 10. Raţiuni de a fi. George Drăghescu. Mircea. Universul cărţii. RADU În periodice: 2395. 35. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim. 10. Bucureşti : Atlas. PARASCHIVESCU. Steaua. 2000. Popa. Mircea. Daniela. 2000. 2000. p. 2000. Bucureşti : Atlas. 2000. p. [Alexandru Papilian. Marian Papahagi şi critica de sistem. [Marian Papahagi. 9. Călăreţ pe vrăbii. Mureşanu. 1999]. Sabău. Zestre pentru înălţare. 2. Miruna. 5. Patinatorii. PAPILIAN. 2385. 16. 8. [Radu Paraschivescu. PARFENE. Ion. 1999]. În volum: 2392. p.publicistul. BOGDAN I. 2000. 2000]. 1999. 10. p. 7. 2390. 7-8. Tîrgu-Mureş : Ambasador. PASCU. În: Mircea Popa. Laura. Marian Papahagi: Raţiuni de a fi. p. 1999. 102. p. În periodice: 2397. România literară. Crăciun. Echinox. nr. Vatra. Anghelescu. era italienistul cu foarte multe relaţii aici". Mureşanu. 24. 2000. Pop. Ochiul Irod. 32-34. 1. PAPILIAN. 2387. nr. Bucureşti : Du Style. 1213. 7-8-9. 104113. p. 10. [Lucian Parfene. Amintirii profesorului Marian Papahagi. Luceafărul. Tîrgu Jiu : 341 342 . 31. 10.

2000. Renate. 1. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Bucureşti : Nemira. 343 344 . p. Universul cărţii. nr. Debuturi (II). 10. 33. Thomas. antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. 1999. Mănuşa din vitrină. p. nr. Nimicuri ca o cruce. Protest ISL. Bucureşti : Amurg Sentimental. p. 2000]. reacţii din presa anului 1998. Poezie românească. 2000]. Creier intermediar. ***. 1. 6. 10. Naraţiuni întâmplătoare. 2401. Pascu. Bucureşti : Du Style. Alexandrescu. [HoriaRoman Patapievici. Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. p. PATAPIEVICI. 112-117. Bogdan I. Secunde frînte. 22. 10. România literară. 22. [Bogdan I. Alex. ***. 6. 7. 1989. 2. Milescu. Roşioru. Ştefănescu. 2000. 2400. Mănuşa din vitrină. Tomis. 304-306. 10. Pascu. 6. 6. 2000. În: Laurenţiu Ulici. Esthera. 10. Victor Sterom. p. p. 1. RADU În periodice: 2405. False dileme. 7. În volum: 2408. [Radu Patrichi. 19. [Toma Pavel. Ion. 2000.-R. Solidaritatea Universitară susţine candidatura lui HoriaRoman Patapievici. PAVEL. 2000. HORIA-ROMAN PAUL-BĂDESCU. 2000. Despre oglinzi deformate şi alte obiecte livreşti. 2000. Weber. Miroiu. 5. Bucureşti : Amurg Sentimental. 33. [Dora Pavel. Braşov : Astra Nova. Cluj-Napoca : Dacia. Patapievici. 4. DORA 2402. Alina. 1994. Victoria. [ Cazul Eminescu: polemici. 1. 2-3. 1. 22. Cristian Pavel. Despre pseudoargumente. nr. nr. Mitică şi Hyperion. CRISTIAN În periodice: În volum: 2399. Kleininger. Secunde frânte. Viaţa românească. [Sorin Gherguţ. 2000. 7. Oradea : Cogito. p. 35. 1. p. Călin. atitudini. PAVEL. nr. p. Teutişan. Întoarce-te. Poemul deshumat. nr. PAVEL. p. p. nr. 10. 51. Mihaela. 2398. nr. 2000. Vlad. Laurenţiu. 1997. 1999]. 2404. 2407. Chiriac. 2000. Piteşti : Paralela 45. Târgu Mureş : Ambasador. CEZAR În periodice: 2406. Steaua. TOMA În periodice: 2409.Editura Alexandru Ştefulescu. 1. Mircea Dinescu. nr. Dan Doman. Cluj-Napoca : Dacia. 2000. 2000. O decizie şi două încălcări ale legii. 22. Arta îndepărtării (eseu despre imaginaţia clasică). 12. 22. 4. p. România literară. PATRICHI. 1999]. 1999. Ulici. p. 2000. Time-out. 6. 1999]. 1999]. 67. nr. O alegorie a depărtării. Membrii GDS susţin candidatura lui H. 10. Andrei Pleşu]. nr. 95. nr. Decapitat la masa de scris]. 2403. 22.

Mihaela. 2000. [M. [Interviu]. Şansele eseisticii se confirmă. Páskándi Géza: Pornokrácia. Zoltán. p. nr. nr. Pomogáts. nr. Béla. Roşioru. 10-11. nr. nr. Poeziile copilăriei. Timişoara : Marineasa. Hiperesenţele. György. Grăsoiu. 85-86. Luceafărul. p. 11. PÂRÂU. Helikon. Lajos. 2000. Páskándi Géza költészete és a játékosság. 5. 65-66. PĂUN. PAUL În periodice: 2416. nr. p. 1998]. Universul cărţii. Astra. Milescu. 1999]. p. Ion. Bukarest. Kántor. [Páskándi Géza.. De vorbă cu. EUGEN VLAD 2413. 14-15. 1999]. Alfabetul doamnelor : de la doamna B.. 21. p. 2414. 16-18. Victoria. p. Hiperesenţele. ADRIAN În volum: În periodice: 2419. 2417. erkölcs. Nemzetsors. Helikon. Un balon dezumflat: Adrian Păunescu. 2000. 1966]. 2000. nr. În periodice: 2421. Sesto Pals]. Cs. Helikon. 64-66. PĂUNESCU. p. Bucureşti : Crater. PEIA. Note despre poeţii români din Israel. Doi suprearealişti. ELISABETH În periodice: 2418. Liviu. 2411. 7. Bertha. 12. 64-66. 2000. GÉZA În periodice: 2410. 2000. la doamna T.. [Paul Păun. Nagy. történelem. 14. 14. A költő kilincse. Kántor. "Poeziile copilăriei". [Páskándi Géza. nr. Korunk. Poeta ludens. nr. 2000. 3. Elisabeth Păunescu. Alexandru. p. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Angliai levél. [Eugen Vlad Pârâu. Ibolya. 15. 9. Grigurcu. Korunk. M. Malea Stroe. 1. p. p. 6. PĂUNESCU.PÁSKÁNDI. Kolozsvár : Irodalmi Könyvkiadó. 2000. 2000. 2412. p. [Ioana Pârvulescu. PÂRVULESCU. nr. 2000. 23. nr. A költő kilincse. 345 346 . 2000. Lajos. Luceafărul. 2000]. 2415. Gömöri. p. 2000. 223224. Vatra. Braşov : Concordia. Gheorghe. Peia. 6. În: Gheorghe Grigurcu. Helikon. 2. A megvallás. Lungu. Páskándi Géza Árpád-hái királydrámáiról. Budapest. Poezie română contemporană. 10. 12-13. A magyar irodalom Frankfurttól Edinburghig. Holdbumeráng. IOANA În periodice: 2420.

2. Panaitescu). Cluj-Napoca : Limes. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa.. Jocul vieţii şi al literaturii.. 4. [Dan Perşa. 347 348 . Vatra. În: Emil Alexandrescu. 2000. Pagini de critică şi de istorie literară. Cistelecan. Noje. 4. Cucu. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 35. 1999]. Tihan. [Mircea Petean. p. 2432. 6. Angela.. 31. p. Bucureşti : Albatros. 7. 44. nr. PEPINO. [Eugen Pelin. 41-43.. Ioan. Vatra. 541. GHEORGHE În periodice: 2424. Un "constructor" al generaţiei '80. Tomis. 42-43. 2000. 2428. Bucureşti : Albatros. Ion. Gheorghe Perian: Pagini de critică şi istorie literară. 2000. Vatra. Tudorel. nr. Pasărea gramofon. 2000]. 2433. 2000. p. 40-41. Bucureşti : Albatros. p. 1999]. 2425. nr. MIRCEA În periodice: 2434. Mureşan. Şah orb. [Dan Perşa. Iaşi : Timpul. PERIAN. PETEAN. În: Angela BaciuMoise. 35.Gheorghe Perian. Radu.. 51. Nectar cu. Cartea întâlnirilor. Târgu-Mureş : Ardealul. 5. orientări. nr. Mărturii la sfârşit de veac. Voinescu.. 1998]. Romanul Fatma într-un dosar editorial. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Menţiuni critice. 1. 35-36. Hermeneutica nădragilor sfâşiaţi. Roşioru. 2. Direcţii. Curşeu. Mureşan. DAN În periodice: 2431. p. Anca. 2. 2000.. 2000. 5. Alexandrescu. PERŞA. O carte în discuţie: Şah orb de Dan Perşa. Viorel. Fatma sau Focul de paie]. 2000. [Gheorghe Perian. Echinox. p. Cristian Pepino. Cuvîntul. EUGEN În periodice: 2422. 347. CRISTIAN În volum: 2423. 5. pelin. nr. nr. Baciu-Moise. 2427. 2000. [Perpessicius. Andreas Wellman.. 35-36 . 122-125. Şah orb. Urian. nr. Vol. nr. Dezertarea de pe front. 2000.[Interviu]... p. Un "constructor" al generaţiei '80. Şah orb. p. Tomis. PERPESSICIUS În periodice: 2429. 2000. 2426. Viorel. Luceafărul. Sub zodia prieteniei. Sălcudeanu. 2000. Bucureşti : Florile Dalbe.PELIN. Nicoleta. [Cluj-Napoca : Ardealul. 2000. Galaţi : Arionda. 8. 1999]. nr. 5. p. În volum: 2430. Ştefan. p. p. 1999]. Alexandru. 7-89. Emil. Vatra. 1999]. Steaua. Perpessicius (Dimitrie S. 1. p.. [Dan Perşa. Teodor. Faţă-n faţă Viorel Mureşan .

[Cecilia Caragea. nr. 10. În: Albert Kovács. În volum: 2435. Romane şi romancieri în secolul XX. nr. În: Emil Alexandrescu. Camil Petrescu . Iaşi : Timpul. În: Gheorghe Grigurcu. Două evocări camilpetresciene. Alexandrescu. 2000. PETRE. 4. Logica sentimentelor. 12. 2000. Dramatismul "modestiei". nr. Cezar Petrescu. 398-401. Kovács. 2000. 51. Camil Petrescu . 7. Alexandrescu. 31. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. p. Stiluri în proza interbelică. PETRESCU. PETICĂ. Steaua.Suflete tari. 2000. p. 51. Poezie română contemporană. p. nr.Ultima noapte de dragoste. Veşnic pasionat de progresul inteligenţei. În volume: 2440. 2000. Dialog cu Zoe Petre]. 2441. p. În: Aureliu Goci. 2444. Milescu. Aureliu. 2. p.Jocul ielelor. 149-163. p. 225-227.Steaua. Nastasia. Camil Petrescu . p. ŞTEFAN În volum: 2436. 387-392. În: Emil Alexandrescu. Victoria. Poetica poemului în proză la Ştefan Petică. 133-143. Vol. În: Aureliu Goci. Literatura română în analize şi sinteze. Poetici clasice şi moderne. p. Ailenei. 392-396. Camil Petrescu. În: Emil Alexandrescu.Patul lui Procust. 2000. Albert. Aureliu. În periodice: 2437. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Iaşi : Timpul. 2000. Romane şi romancieri în secolul XX. Emil. PETRE. întâia noapte de război. 349 350 . Emil. p. p. Alexandrescu. GEORGE A. 7. Datcu. Literatura română în analize şi sinteze. p. 2443. Emil. 2442. Goci. Literatura română în analize şi sinteze. Ion N. 2000. 164-176. Iaşi : Timpul. p. PETRESCU. Iordan. Universul cărţii. p. 45. Sergiu. Iaşi : Timpul. 136-147. Frumosul pur. Editura Dacia. 2-3. Gheorghe. În: Emil Alexandrescu. În: Sergiu Ailenei. România literară. Emil. Iaşi : Timpul. Goci. 396-398. ZOE În periodice: 2438. 2000. Un romancier cu vocaţie de scenarist la Hollywood. CAMIL În periodice: 2439. 2000. Grigurcu. 2000. 5-6. Omul structural sau narativitatea între materie şi memorie. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. CEZAR În volum: 2446. 33. Alexandrescu. Bucureşti : Seara. 2000. Camil Petrescu . Literatura română în analize şi sinteze. 2445.

nr. Mincu. România literară. Mişcări zilnice şi mişcări istorice. [Dan Petrescu. 2000. Bacovia. 2000. 2000. nr. acelaşi Radu Petrescu. 33. 33. 351 352 . 2460. Marin. 2000]. p. Radu Petrescu. Ithaca. p. 43. 9. Un discurs post-apocaliptic: Marta Petreu. 1999]. IULIA În periodice: 2450. 20. Catalogul mişcărilor mele zilnice. 7. Luceafărul. G. Sinuciderea unui pahar de Bacara. 6. Gheorghe. 5. 10. 5. 2000. PETREU. 1999]. 12. 6. [Radu Petrescu. Bacovia. 2000. Ştefănescu. Cuvîntul. G. 5. RADU În periodice: 2451. 18. Un prozator actual în vizor. 5. Cluj-Napoca : Dacia. Radu Petrescu despre G. 36-38. Catalogul mişcărilor mele zilnice. [Marta Petreu. 15. 15. p. Bucureşti : Nemira. 10. Bacovia (II). [Marta Petreu. Luceafărul. România literară. 2000]. Cluj-Napoca : Dacia. 2462. 48. Grigurcu. "Spaţiul dintre viaţă şi artă". Apocalipsa după Marta. România literară. 1999]. 2459. 2000. 2000. O bizarerie. MARTA În periodice: 2461. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Farmecul discret al autoreflexivităţii.PETRESCU. nr. Dan Petrescu enervat de literatura română. Răfuiala. p. 1999]. Cluj : Biblioteca Apostrof. 6. p. nr. Bucureşti : Humanitas. 33. 1999]. În răspăr. nr. [Mircea Bentea. Luca. 45. p. 2454. Piţu. 2456. Bucureşti : Nemira. Adrian. 1999]. Radu Petrescu. Radu Petrescu despre G. Cuvîntul. Grigurcu. nr. Apostrof. Grigurcu. p. 2000]. 33. Bucureşti : Univers. Naşterea lui Iliescu. Gheorghe. 5. p. 43. 2000. vol. 27. 11. [Iulia Petrescu. Ioanide. PETRESCU. 33. Curticăpeanu. Un alt Bacovia. Bucureşti : Humanitas. Norman. 2000. nr. p. [Radu Petrescu. Anotimpuri intermediare. nr. Simuţ. Doina. p. 3. nr. 2457. Revine în forţă Dan Petrescu. p. Al. Bucureşti : Allfa. [Mircea Benţea. nr. Un trecut deocheat sau "Schimbarea la faţă a României". estetica şi "est-etica". p. 1: 19461951/ 1954-1956. [Radu Petrescu. Vitrina Allfa. C. 6. [Dan Petrescu. George. România literară. p. [Radu Petrescu. 7. Bacovia. 43. [Radu Petrescu. România literară. C. Familia. 33. PETRESCU. Cioran sub lupă. România literară. 33. Bacovia (I). Claudiu. 11. 2458. România literară. 2455. 29-30. 2000. Rogozanu. Ocheanul întors. Manea. Gheorghe. Rogozanu. Ion. 19461951/ 1954-1956. Apostrof. 2448. 33. Alex. În răspăr. 2000]. Catrinel. "Scrisori din Transilvania extremă". 6. Piteşti : Paralela 45. Piteşti : Paralela 45. 6. 15-18. 2000]. 2000. nr. 1999]. nr. Familia. nr. România literară. nr. 2453. p. Jurnal. 2000]. 2449. Piteşti : Paralela 45. 4. p. nr. 44. Popa. 6. 2000. Alexandru. p. Groza. 2000. G. DAN În periodice: 2447. 2000. 2452. Farmecul discret al autoreflexivităţii. nr. 2000. Marino. 2000. [Radu Petrescu.

Memorii din temniţă. 2474. 2000]. PILLAT. 51. 7-8.. Iaşi : Timpul. 2000. coordonate şi realizări în poezia românească. 371-372. 171-172. p. p. În: Radu Dănăilă. PILLAT. Radu. 2000. ALEXANDRU În periodice: 2466. Vatra. proză. În: Emil Alexandrescu. Poezie. Ion Pillat . 2471. Philippide: "Dar eu vlăstar al unei lumi bătrâne. 2000. Braşov : Dealul Melcilor. MARCEL A. Literatura română în analize şi sinteze. nr. 2000. Emil. 2000. Opera românească a lui Cioran. Alexandru Philippide. 10-11.". nr. MONICA În periodice: 2475. În: Gheorghe Grigurcu.Aci sosi pe vremuri. Nae. 7-91. tendinţe. În: Emil Alexandrescu. Irina. 33. Marta Petreu "între teroare şi demnitate". 2000. În volum: 2469. Nici un rând pentru contemporani. Filozofia lăuntrică şi arta poetică la Ion Pillat. Vegheam la Styx. 12-13. 480-482. Cluj-Napoca : Dacia. p. Rogojan. Orientări. p. 1. Călăuza pustiurilor]. nr. ClujNapoca : Biblioteca Apostrof. 2467. p. Irina./ Ros de-ndoieli. p. 2000. 33.2463. Iaşi : Timpul. 12. Dănăilă. PHILIPPIDE. 2000. [Marcel A. ION În volume: 2472. 2. Tratat de tremurat. Cronici literare. Literatura română în analize şi sinteze. [Ioan-Victor Pica. 21. Ailenei. Petrişor. PETRIŞOR. România literară. 207-214. nr. [Marta Petreu. Gheorghe. Alexandrescu. p. Iaşi : Timpul. IOAN-VICTOR 2464. nr. Emil. Poezie română contemporană. p. Memorii de temniţă. 2473. Vol. Contemporanul. În: Sergiu Ailenei. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. PICA. Bucureşti : Amurg Sentimental. 102. p. În: Emil Alexandrescu. România literară. Antonescu. 5. Alex. Alexandru Philippide Izgonirea lui Prometeu. Grigurcu. Florin. 23. În periodice: 2465. Vatra. 10-11. [Recenzie de carte]. În volume: 2468. Al. Alexandrescu. Vol. Iaşi : Timpul.În vie. Nae. nr. teatru. p.. 171-172 . 9. În periodice: 2470. 1999]. Steaua. Sergiu. 2000]. Ştefănescu. Emil. p. Antonescu. Petraş. Stiluri în proza interbelică. Ornea. p. 2000. Ion Pillat . Monica Pillat: "Aatâtea luminişuri închise-n 353 354 . Petraş. [Ioan-Victor Pica. 228-232. 2000. Z. 2000. Alexandrescu. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 372-373. Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României. 10.

p. nr. Grigurcu. Poezie românească. 240-243. Un ciclu paradoxal încheiat: Gheorghe Pituţ. 2000. Roxana. 21. p. MIRCEA În periodice: 2484. Dorin. Poezie română contemporană. 2000. 1998]. ALEXANDRU În periodice: 2477. Poezia lui Gheorghe Pituţ. 22. În: Gheorghe Grigurcu. [Alexandru Pintescu. p. Vol. GHEORGHE În periodice: În periodice: 2485. În: Gheorghe Grigurcu. 233-235. nr. 2000. PLEŞU. O ancoră în cer. 1. În volum: 2476. p. PINTESCU. 2. 10. 2000. p. p. Contemporanul. 2000. PLATON. 2000. România literară. 1998]. Grigurcu. p. DANIEL În periodice: În periodice: 2479. 41-42. Scriitori români la New York. nr. p. 33. Stil şi autenticitate. Ştefănescu. [Mircea Platon. 1112. 1999]. Pană-Oltean. Gheorghe. Bucureşti : Vestala. 6.În volum: 2482. Universul cărţii. În: Gheorghe Grigurcu. Timişoara : Marineasa. 5. Vârsta şi scriitura inocenţei. [Gabriel Pleşea. Milescu. Gheorghe. Curierul românesc. Poezie română contemporană. aşteptare". 2-3. Poezie română contemporană. Grigurcu. Victoria. 4. Vol. Vol. PITUŢ. PLEŞEA. [Daniel Pişcu. PIŞCU. 2. Enclave. GABRIEL 356 355 . 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. nr. Teologie şi haiduci. Botoşani : Axa. Cioacă-Ioanid. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. 244-249. 2000. nr. Vatra. ANDREI 2483. Mă chemau păsările. Scriitori români la New York. Timişoara : Augusta. 2000. 20. Gheorghe. 10. Ştefan.

În periodice: 357 358 . 1999. Steaua. p. Sorescu. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. 1999]. 2000. p. ANAMARIA În periodice: 2493. 49-50. 272-273. POP. 8. [Ovidia Barbu. La trapezul livrescului. 2000. 101. Contemporanul. Andrei Pleşu. Bucureşti : Coresi. Alin. 22. Convivialitatea cu şi fără strigături. POP. 18. IOAN ES. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Nuanţele plecării. p. Piteşti : Paralela 45. [Recenzie de carte]. [Anamaria Pop. 10. p. AUGUSTIN În volum: 2494. 2000. Dorin Ploscaru. [HoriaRoman Patapievici. 236-239. Poezie română contemporană. p. 2. Bucureşti : Libra. Luceafărul. Tomis. 1999]. 2000. POP. 2000. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Ţion. 2488. 2000]. nr. p. VASILE În periodice: 2492. p. Grigurcu. nr. 10. Constantin Noica]. Mircea Dinescu. PLOPEANU. Poezie română contemporană. 2000. Ulici. Renate. Gusturi şi scrieri. Gheorghe. 2000. 8-9. Bărbulescu. Flaşneta. POCOVNICU. 12. Satu Mare : Solstiţiu. Annemarie. Trăgătoarea la ţintă. Laurenţiu. 1999]. Liiceanu. Canonul feminin. Trăgătorul la ţintă. Dan. O decizie şi două încălcări ale legii. Andrei Pleşu]. Elegii maligne: jurnalul unui poem nescris. Adrian. 5. În: Laurenţiu Ulici. 2. 51. 9. p. Grigurcu. nr. p. 2000. Mitică şi Hyperion. Gabriel.Grigore Traian Pop: Mircea Eliade şi Nobelul interzis. Sub "teroarea istoriei" . 30. 35. Vol. GRIGORE TRAIAN În volum: 2495. Bucureşti : Cartea Românească. Perşa. Nuanţele plecării. PLOSCARU. nr. Weber. DORIN În periodice: 2490. [Gabriel Liiceanu. [Daniel Ştefan Pocovnicu. POENARU. Stup împietrit. nr. 10. 2-3. 1. p. nr. Ioan Nistor. ŞTEFANIA În volum: 2489. POP. Gheorghe. Jungla marină. Cristian. 10. Portret de premiat hulit (I). 7. Orizont. Bucureşti : Du Style. DANIEL ŞTEFAN În periodice: 2491. 2. 2000. 2487.2486. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Iaşi : Timpul. Simion. [Vasile Poenaru. 2000. 250-252. 22. 16.

11. 2000. nr. Dobre. 2. MARIA În periodice: 2507. nr. Vol. [Ioan Es. p.apocaliptica. Constantin. Galaţi : Arionda. România literară. Familia. Revista 359 360 . 23. Pantelimon 113 bis. Bravadă. În periodice: 2501. 2000. nr. Gheorghe. 2. nr. Luceafărul. 2000. Grigurcu. 2499. 2000. 2000. Rigoarea melancoliei. Mihai Pop. În: Gheorghe Grigurcu. 1999]. p. 1112. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Angela Baciu-Moise. Dumitru Ţepeneag. Poezie română contemporană. În volum: 2500. 2000. p. 2000. 2509. Ştefania. 126-133. ION În periodice: 2503. p. Ciopraga. 1. nr. Pop. Poezie română contemporană. 1999]. 2000. Dorina. p. Pop. p. 2000. 2000. 1999]. Pantelimon 113 bis . Ieşirea prin apocalipsă. POP. Trei poeţi. Contemporanul. Pop. 253-256. Poezie română contemporană. Mărturii la sfârşit de veac. Pantelimon 113 bis. p. 2000. 26-29. Obiceiuri tradiţionale româneşti. [Maria Pop. Agonia chirurgicalaă. În: Gheorghe Grigurcu.[Interviu]. MIHAI În periodice: 2508. Caina sau Surorile Kretov]. Fruntelată. 268-272. Dora. p. Grigurcu. 1999]. Cluj-Napoca : Dacia. nr. Anchetă "Contemporanul": Cum. Bucureşti : Cartea Românească. 2000]. 35. Bucureşti : Cartea Românească. 6. Ioana-Ruxandra. 2498. Bucureşti : Cartea Românească. POP. p. Tomis. Vol. Pop. Vol. Angela. 6. POP. 262-267. 2000. Nicolae Balotă. 40-41. 6. Bianca Balotă. 2. Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu. În volum: 2502. Gheorghe. Pop. Grigurcu. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. Gheorghe. 19. Vol. În: Gheorghe Grigurcu. Ion Pop. 10. Mihai Pop (1907-2000). Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Luceafărul. nr. Pavel. Bohanţov.2496. 33. Plopeanu. Soviany. Al. Caius Traian. [Ioan Es. Un roman în cheie tragică. 2497. 111-115. Aventura semnului. Poezie română contemporană. 3. Octavian. Gabriela Melinescu]. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Ioan Es. 2506. Ion Pop. Ion Stratan]. Pop. Poeme de sedus realitatea. [Ioan F. Pantelimon Ioan Es. 257-261. Gheorghe. p. Poezia neagră. Revista de etnografie şi folclor. Pantelimon 113 bis. Grigurcu. Vol. 2. 2-3. [Bucureşti : Univers. Baciu-Moise. 2505. 2000. Lucian. POP. p. În volume: 2504. IOAN F. 4. Scurtu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Dragomir. [Ioan Es. 21. 45. p. nr. 17-22.

Cristeian Petre Argeş (pseudonim Cristea Petre). p. 2521. vide. Viorica Sâncrăian. POPA. nr. Cuvinte sărutate de îngeri. 15. 1998]. Familia. ŞTEFAN În periodice: 361 362 . Milea. Monica. 1998]. 1866-1918. nr. Revista de etnografie şi folclor. Munteanu. 29. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 222-226. Simion. 2000]. [Mircea Popa. Ion. 11. Luceafărul. 2-3. Semnificaţii majore ale poeziei minore. POPA. 2000]. Lugoj : Dacia Europa Nova. 2000. Luceafărul. Timişoara : Helicon. Anchetă Luceafărul. nr. 11. Paulina Popa. 2000. 11. Luceafărul. nr. [Paulina Popa. nr. nr. Poezie românească. Luceafărul. Între tăcere şi tăcere. Cântece de-ngălbenire. 10. nr. 2000]. 2000. 2520. p. CATRINEL În periodice: 2512. Scrisori către fiii noştri : aforisme. POPA. p. Cazul "Popa Marian". Negrici. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 2-3. 2516. 2519. nr. 1998. Revista de etnografie şi folclor. 8-9.Cultura Naţională. Timişoara : Helicon. Cuvinte sărutate de îngeri. Candoare agresivă.de etnografie şi folclor. Bărbulescu. 2511. 11-12. POPA. 1999. Universul cărţii. Luceafărul. Între tăcere şi tăcere. 2000. Audi. 21. 33. 2518. Contribuţii bibliografice. Ruxăndoiu. p. Constantin. Contemporanul. Octavian. Soviany. Horvat. 2000. 2000. nr. 1998]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Paulina Popa. 184. ***. Pavel. Munteanu. 2000. Eugen. p. Târgu-Mureş : Custos. 10. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. 4. 1999. nr. p. 2000]. [Paulina Popa. Cubleşan. 2514. Deva : Emia. MIRCEA În periodice: 2515. [Izsák Marta. Profesor şi discipoli. Mihai Pop. Deva : Emia. 217-222. p. Ghilotina sinelui. 117-120. Romul. [Mircea Popa. 38. 45. 1997. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. 1999. Ion Căliman. Săluc. nr. Mâna care este gata să ardă. POPA. 1997. 2-3. nr. Timişoara : Helicon. 37. p. p. PAULINA În periodice: 2517. Viorica Sâncrăian. Folclor românesc. tace. Ghilotina sinelui. Bucureşti : Semne. Poezia evlavioasă. 45-46. Victoria. 45. 2000. 29. 2000. [Paulina Popa. 1998]. Eminescu în Transilvania. p. Bucuresti : Vinea. MARIAN În periodice: 2513. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 45. Mister şi poezie. p. Debut Catrinel Popa. Între tăcere şi tăcere. 7. Timişoara : Helicon. semne. 12. 2000. 2000. 2000. Luceafărul. 24. 5. Milescu. Romul. Bibliografie adnotată. 16. Davidescu. România literară. 2510. 36. p. Bucureşti : Vinea. nr. p. 2000. confesiuni.

Radu. Poezie română contemporană. 2000. Vol. [Ştefan Popa. 44. POPA. În: Gheorghe Grigurcu. nr. În: Gheorghe Grigurcu. 2528. Gheorghe. 1. nr. VALERIU MIRCEA În periodice: 2524. 2000. [Interviu]. Gheorghe. Adrian Popescu: "Vreau ca nimic să nu oprească înaintarea elegantă de vas suplu a stelei". 2000. România literară. Poezie română contemporană. 2532. nr. Christi. Ştefănescu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. POPESCU. 541-547. [Interviu]. 2000. 2000. În volum: 2535. Lumea poveştilor animaliere. 25. ADRIAN 2533. Poezie română contemporană. 11. 13. 1999]. 2. 284-288. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie română contemporană . Alina.[Paul Vinicius. nr. Lena. Dora. nr. p. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. Alex. 33. 1998]. 14-15. 279-283. În: Gheorghe Grigurcu. Grigurcu. Luceafărul. Tomis. 2000. POPESCU. Gheorghe. p. Războinicul şi jobenul galben. 2000. ALEXANDRU În periodice: 2526. 2534. 2523. 273-278. p. Lumea poveştilor animaliere.2522. 35. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Tradiţionalismul europenizant. 2531. Lumea poveştilor animaliere. În: Gheorghe 363 364 . p. Un cabotin sever. Constanţa : Ex Ponto. 30-33. p. 2000. 4. 2. Ologu. 4. Cine a fost Cristian Popescu? România literară. Pavel. Conexiuni şi motive. 4-5. 19. Grigurcu. Giorgioni. p. Orizont. Ultimele pătrate de frig. Vol. 2530. 2000. 33. nr. p. 12. p. De la calofilie la extaz. Gheorghe. 5. 10. Creştinism şi păgânism. Chemarea Vienei. Aura. p. 1999]. Constantin. nr. Vol. p. Viena românească: un ghid sentimental. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti : Editura Eminescu. Buiciuc. p. p. CRISTIAN În periodice: În periodice: 2527. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 289-296. 2. "Cărţile îşi răspund polifonic". Sociabilitate şi solitudine. 22. nr. [Valeriu Mircea Popa. 2000. Vol. 10. Gheorghe. POPESCU. Grigurcu. Grigurcu. Ciobanu. Contemporanul. p. Remus Valeriu. 2000. 6-7. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. 15. Gheorghe. Contemporanul. [Alexandru Popescu. Grigurcu. [Ştefan Popa. 2525. 12. Lazăr. Sociabilitate şi solitudine. Grigurcu. 2. Constanţa : Ex Ponto. În volum: În volum: 2529. Valeriu Mircea Popa]. 2. 2000]. 2000. Adrian Popescu: "Echinox n-a fost o anticameră ci chiar salonul literar al generaţiei '70". Gheorghe.

[Interviu]. 2537. 2538. nr. 2000]. p. Complexul Ofeliei. 297-299. ficţiuni speculative. 2. nr. Universul cărţii. 2000. Eminescu. România literară. Alex. 36. 1-2. 12-13. p. Breban. 2548. Vol. 5. R. p. Romane şi romancieri în secolul XX. Luceafărul. Portrete literare (14) (D. Mureşanu. 2000]. R. 10. 2000 . Popescu. 12. [Cristian Tiberiu Popescu. Vol. 1998]. [Dumitru Radu Popescu. 35. 2000. Dumitru Radu Popescu. Antiteza lui Eminescu. Iaşi : Polirom. [Cristian Tudor Popescu. Omohom. 34. Emil. POPESCU. R. CRISTIAN TIBERIU În periodice: 2536. Bucureşti : Viitorul Românesc. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Breban. Ambiguizare şi relativizare la D. Nicolae. POPESCU. p. 17. Fişă psiho-lirică. 10. 2000. 2. Pe scenă şi din culise. 2000. 1999]. nr. R. Popescu <III>). p. CRISTIAN TUDOR În periodice: 2539. 2000. nr. Portrete literare (12) (D. p. p. [Cristian Tiberiu Popescu. Aureliu. [Dumitru Radu Popescu. 2546. Timişoara : Augusta. POPESCU. Gheorghe. Gheorghe. Actori la curtea prinţului Hamlet. Eminescu : Antiteza. 2542. Bucureşti : Libra. Breviar. 7. 1999]. Ştefănescu. 33. Antiteza. Un Cristian Tudor Popescu mai puţin cunoscut. Contemporanul. 31. 1-2. Iaşi : Timpul. DUMITRU RADU În periodice: 2540. Henri. Breban. 1-2. 2000. 2000. p. p. Săptămâna de miere. 2543. Goci. Bucureşti : Libra. Aceşti îngeri trişti. 2-3. Gheorghe. 2000. Grigurcu. p. 2000. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. nr. Zalis. 2000. 2000. 10. Portrete literare (13) (D. 314-332. Cristian Tiberiu Popescu. 7. PETRU 365 366 . nr. nr. Grigurcu. D. Evoluţia dramaturgiei contemporane. Nicolae. nr. 34. Bucureşti : Viitorul Românesc. 2544. Popescu <II>). Alexandrescu. O legendă spulberată. Contemporanul. Popescu. 16. De vorbă cu. Popescu). R. 2541. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 33. 4. 27. Poezie română contemporană. Universul cărţii. 7. POPESCU. p. 2000. nr. 10. 5.Grigurcu. ***. 10. Imaginarul propus de realitate.. România literară. Poezie română contemporană. 2000]. 517-518. Miruna. p. În: Gheorghe Grigurcu. 37. În volume: 2547. p. 10. Marian.. Contemporanul. Popa. Bulgăr. 2000. [Dumitru Radu Popescu. În: Aureliu Goci. 12-13. nr. POPESCU. Contemporanul. MARIUS DANIEL În volum: 2549. Miruna. Universul cărţii. Mureşanu. 2000. p. Luceafărul. O carte de referinţă. În: Emil Alexandrescu. 300-302. nr. 10. Nicolae. Literatura română în analize şi sinteze. 2545.

1. Goci. Proză românească. Apostrof. nr. 33. 2558. SIMONA În periodice: 2555. Romanul comportamentist şi declaraţia de dragoste pentru oraşul Bucureşti. 306-312. 1998]. Ştefănescu. Marinescu. 33. p. 2000. Caius Dobrescu. 2551. 72-99. În: Aureliu Goci. 367-370. 2000. 6. STELIAN În periodice: 2561.[Andrei Bodiu. Miruna.În periodice: 2550. Universul cărţii. 10. Gheorghe. 2000. Marius Oprea]. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 2000]. nr. nr. Grigurcu. Amintiri. POPESCU. Mureşanu. 303-305. România literară. 13. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri Literare. Editura Gramar. În volum: 2553. 2000. nr. Gândirea continuă. ca în vis. Giorgioni. Petru Popescu: "Sînt multe momente cînd tresare în mine România şi nu încerc să le reprim". Valeriu. nr. Universul cărţii. Poezie română contemporană. Grigurcu.memorialistică. 36-38. Coande. [Spiridon Popescu. Nicolae. Remus Valeriu. 2562. 10. p. Irina. [Simona Popescu. Poezie română contemporană. Eseu despre glorie. 46. Vol. Piteşti : Paralela 45. România literară. Noapte sau zi. Miruna. O poetică a frontierei. 11. 2000. 2000. Victoria. nr. 5. 18. p. nr. p. nr. Dulce ca mierea e glonţul patriei]. p. Poezie română contemporană. 10. [Interviu]. Poeţii nouăzecişti. 2000. 10. POPESCU. Un boss al presei de altădată. POPESCU. Petru Popescu. Aureliu. 2. 2000. Radu Popescu. 7. 4. România literară. Vatra. Gheorghe. 10. p. 2000. [Petru Popescu. RADU În volum: 2554. Grigurcu. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2556. 46. 4. p. Treptele alienării. Simona Popescu. [Stelian Popescu. Constantin. Bucureşti : Editura Universităţii. 1. Alex. p. 2000. Bucureşti : Alcor. 2000. 33. Petru Popescu. SPIRIDON În periodice: 2560. aşa. p. 132-138. Cioculescu. Amintiri]. 1998]. 2559. 2. Poezie românească. 2000. p. Volubilis. p. 1998]. Milescu. 367 368 . În: Gheorghe Grigurcu. visul ca poezie. 3. În: Antologie de literatură română veche . Vol. Piteşti : Paralela 45. POPESCU. Buiciuc. În: Gheorghe Grigurcu. p. 12-13. Universul cărţii. Romane şi romancieri în secolul XX. Petraş. Barbu. Bucureşti : Albatros. 8-9. p. Poezia ca vis. [Simona Popescu. Editura Albatros . 2552. În volume: 2557. Gheorghe. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mureşanu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. [Stelian Popescu.

p. Dumitru. 2000. PAUL În periodice: 2564. ARTHUR În periodice: 2567. IOANA În periodice: 2570. 2000. [Arthur Porumboiu. Constanţa : Ex Ponto. p. p.Cocuk efendi. Antologia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. Dicţionar de psihologie. Lazăr. O clarificare necesară. [Maria Postu. 1. Nume pe apă. Vatra. Schwartz. 17. POPON. Domnule copil . nr. IOAN În periodice: 2565. 2000. Genaru. Interviurile "României literare". 35. [Arthur Porumboiu. 2000. Disciplina dezordinii. 6. Bucureşti : Maşina de Scris. Constantin. 33. Varianta turcă a unei cărţi de debut. 35. 12-13. nr. Alexandru. Bucureşti : Editura Eminescu. 33-40. Lena. [Ioan Popon. Luceafărul. POPOVICI. [Titus Popovici. Analogii tipologice. POSTU. POSTELNICU. [Arthur Porumboiu. 2000. 1995]. "Nume pe apă". Ioana Polstelnicu de vorbă cu Ovidiu Genaru. 1974 ]. 1999. Luceafărul. 2000]. Prorocul confirmat şi jurnalistul fericit. Gheorghe. nr. 4. POPESCU-NEVEANU. 9. p. 33. 1999]. Ion. Milescu. 369 370 . Întâlnire cu Altamira.POPESCU. nr. p. POSTOLACHE. varianta turcă a volumului de versuri Domnule copil. nr. Tomis. "Domnule copil". Gheorghe. 2568. Altay. 12-13. 1-2-3. 30. 9-10. Roşioru. p. La 90 de ani. 5. Crudu. p. 4. ŞTEFAN În periodice: 2563. Constanţa : Ex Ponto. 1978]. 1999]. Arca. Bucureşti : Albatros. 47. PORUMBOIU. 1998]. 16. Poezie românească. 5. nr. Luceafărul. p. 11. România literară. Ovidiu. Constanţa : Ex Ponto. Bucureşti : Cartea Românească. Giula : Noi. 2000. România literară. [Paul Popescu-Neveanu. p. GHENADIE În periodice: 2571. Cubleşan. Cocuk efendi. nr. 2000. George. 2000. TITUS În periodice: 2566. 2569. 11. Duplicitatea lui Titus Popovici. 2000. 2000. MARIA În periodice: 2572. p. 10. Kerim. nr. Victoria. 7. Vatra-Dialog cu Ghenadie Postolache: "Chişinăul: oraşul morţilor infatuaţi şi al profeţilor". Luceafărul. 16. Universul cărţii. nr. [Interviu]. Grigurcu. nr. [Interviu].

Marin. Apostol. Breban. Steaua. 10-11. Contemporanul. 72-74. Henri. Timişoara : Amarcord.. Alexandru. Ileana. p. p. [Mariana Sipoş. p. declaraţii. 2586. Între "Scutul" Ilie Moromete şi "Capcana" Victor Petrini. Marin Preda. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. În volume: 2584. O clarificare necesară. 2000. 33. p. 13. nr. nr. 2000. 1-2. [Constantin Preda. ". 2000. 434-436. Nicolae. 11. nr. Corelaţii psihologice. [Sorin Preda. Diversitate tematică la Editura Gramar. Alexandru. Recitind "Parţial color". mărturii şi foto-documente. p. Sunt un om terminat". [Marin Preda. p. 2-3. Parţial color]. 1. cu dragostea unui intreg regiment. 2576. Luceafărul. PREDA. Bucureşti : Vinea. Emil. 10. nr. p. Întâlnirea din pământuri]. 10. 1999]. 2000. 2575.. Nicolae. 2581. 2000. În: Emil Alexandrescu. 436-439. 1999]. România literară. p. Goci. 1-2. 10. 40. 2000. p. Breban. Luceafărul. p. Marin Preda (2). Moromeţii]. George. 51. George. 24. Te-am iubit soldateste. p. 64. Ion. [Mariana Sipoş. 5. mărturii şi foto-documente. Deaconescu. Luceafărul. Un anumit fel de literatură. 7. arhive ale Securităţii. Gurău. nr. 2000. Iaşi : Timpul. MARIN În periodice: 2574. Contemporanul. 2577. Alexandrescu. Marin Preda (1). nr. 8. declaraţii. CONSTANTIN În periodice: 2573. 2000. 214-251. 33. Marin Preda . Iaşi : Timpul. nr. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Mincu.PREDA. Zalis. p. 2585. Mureşanu. Calul]. 2579. Nicolae. Aureliu. Alexandru. nr. nr. Universul cărţii. 12-13. 2000. Luceafărul. Romane şi romancieri în secolul XX. După o nouă lectură. România literară. Celălalt.Cel mai iubit dintre pământeni. p. Literatura română în analize şi sinteze. p. nr.Moromeţii. 2582. 44. 10. Marin Preda sub 76 de dioptrii. Te-am iubit soldăţeşte. Timişoara : Amarcord. Contemporanul. Vatra. nr. p. [Marin Preda. Cordoş. 20. nr. Sanda. 7. 2000. 2000. 2587. SORIN 2580. p. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. George. 15. Literatura română în analize şi sinteze. 46. [Marin Preda. PREDA. Galaţi : Logos. 2000. În: Aureliu Goci. 10. arhive ale Securităţii. Miruna. 2583. 2000. Viaţa ca o pradă]. 141-142. 10. 2000. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". 371 372 . 2000. Mălăncioiu. 28. 1999]. cu dragostea unui întreg regiment. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. 2-3. Alexandrescu. Emil. În periodice: 2588. 2000. Marin Preda . [Marin Preda. În: Emil Alexandrescu. În: Apostol Gurău. Manolescu. 2578.

Pop. Apostrof. În: Gheorghe Grigurcu. De neatins. 2-3. 2000. Scarlat. 4. p.sau eliberareaa sinelui. 10. Mihai Eminescu şi Lepturariul lui Aron Pumnul. 7. Universul cărţii. 2. Grigurcu. 2592. nr. Voinescu. 2. 7-8. Ce-ai facut in noaptea Sfântului Bartolomeu. 373 374 . 2593. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Steaua. 33. 2000. Radu. Amor & Psyche . p. Ambigua. Ce-ai facut în Noaptea Sfîntului Bartolomeu. 9-10. 320-323. de neatins. 32. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 2594. PROCA. NICOLAE În periodice: 2589. Gheorghe. 7. Grigore. 11. Gheorghe. 33. Bucureşti : Editura Eminescu. Ce-ai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu. România literară. 1999]. [Nicolae Prelipceanu. Vasile. Cârlan. Înfăşurat în "mantia damnării". Bucureşti : Editura Eminescu. Ceai făcut în noaptea Sfîntului Bartolomeu.PRELIPCEANU. Poezie română contemporană. Abatorul îngerilor. Poezie română contemporană. p. [Nicolae Prelipceanu. p. 2000. 1999]. Un civil al secolului. Mihaela. nr. 2591. 4. Poesis. 5. 2. 2000. PURDESCU. O tendinţă antibarocă. VASILE În periodice: 2598. Lena. 1998]. [Nicolae Prelipceanu. Studii şi materiale. CRISTIANA-MARIA În periodice: 2601. Suceava : Muşatinii : Bucovina Viitoare. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. România literară. 2000. 2590. În: Nicolae Cârlan. [Vasile Proca. 1999]. PUMNUL. Înfăşurat în "mantia damnării". Poezie română contemporană. nr. p. Un post-simbolist. Frumuseţea ideilor. Ştefănescu. nr. Lazăr. Vol. Bucureşti : Editura Eminescu. Plusăm la infinit. 1999]. Bucureşti : Editura Eminescu. Nicolae Prelipceanu în antologie. p. Grigurcu. p. Geo. Victoria. Grigurcu. 6. 18-19. [Nicolae Prelipceanu. Tomis. 11. Bucureşti : Editura Eminescu. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. ARON În volum: 2600. nr. 2597. Luceafărul. Mihai Eminescu în context bucovinean. Gheorghe. 313-315. Poezie românească. 2000. 5. În volum: 2599. nr. 2000. Vol. p. Oradea : Cogito. Nicolae. Alex. Grigurcu. 45-60. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Ce-ai făcut în noaptea sfântului Bartolomeu? [Nicolae Prelipceanu. Bucureşti : Editura Eminescu. p. 3-4. p. [Nicolae Prelipceanu. 51. Vol. Ştefana. Un poet al vremurilor sale. În: Gheorghe Grigurcu. 2000. Iaşi : Moldova. 35. 316-319. 2000. 2595. 1999]. p. Ursa. [Nicolae Prelipceanu. 11. p. 1998. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. 1999]. Gheorghe. În: Gheorghe Grigurcu. Milescu. 4. 9. 2000. Ce ai făcut în noaptea Sfântului Bartolomeu. În volum: 2596.

Mihăilescu. 2000. 2000. Adecvarea istoriei. 45-46. p. 2000. 1-2. 10. MIHAI În volum: În periodice: 2602. p. 37. 41. p. p. RAICU. RAICHICI. Bărbulescu. 27. Chişinău : Garuda-art. [Liubiţa Raichici. Vintilă Horia. Trei poeţi bănăţeni. 15. RALEA. Alexandrescu. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 2000. Anchetă Luceafărul. Popovici. îngrijită. notă şi bibliografie generală de Virgiliu Tătaru. 33. [Adrian Dinu Rachieru. nr. 8-9. Emil. MIHAI SORIN În volum: 2609. 2000. Timişoara : Augusta. Radu. Datorii de onoare. ADRIAN DINU 2000. Corespondenţă. 18. 2604. ***. [Adrian Dinu Rachieru. LUCIAN În periodice: 2606. România literară. CONSTANTIN În periodice: 2610. 9. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. 2000. ***. 2000. Ce ţară-i aceasta?. Genealogii. nr. 2000]. p. Universul cărţii. 2000. Ornea. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Lucian Raicu. Elitism şi postmodernism. Iaşi : Timpul. O ediţie curioasă. Dan C. Voinescu. Timişoara : Augusta. Luceafărul. nr. Iaşi : Junimea. p. 2603. Poezii. RĂDULESCU. 10. p. RĂDULESCU. p. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Luceafărul. 11. Bucureşti : Albatros. Tudor Arghezi. 43. 1. studiu introductiv. Simion. nr. ediţie alcătuită. Contemporanul. într-o limbă necunoscută. Z. Bucureşti : Editura Eminescu. RACHIERU. Iacob Roman. 16. 549-550. [Mihai Sorin Rădulescu. 7. Sârbeşte. Postmodernismul . 2000]. Reştiţa : Timpul. Doru Ilana. Bucureşti : Jurnalul Literar. p. 22. Elitism şi postmodernism. Introducere in istoria filosofiei româneşti moderne. nr. Luceafărul. 1999]. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 1. 2000. 1999. 6. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 375 376 . 10. Bătălia pentru Basarabia. [C. LIUBIŢA În periodice: 2605. Anchetă Luceafărul.[Cristiana-Maria Purdescu. Mihai Ralea. 33. p. Rădulescu-Motru. 2000. nr. nr. 1999]. nr. 2000. 2. 1999]. România literară. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Timişoara : Marineasa]. RĂDULESCU-MOTRU. CARMEN LIGIA În periodice: 2608. Luceafărul. În: Emil Alexandrescu. Breban. 45-46. Nicolae. Iulia.Nec plus ultra. 2607.

Poezie română contemporană. Gheorghe. Liviu Rebreanu . p. Literatura română în analize şi sinteze. 22. De la Olahus la Emil Cioran.Ion. Aurel Rău: "Vine un cuvânt din pădurea verde. 2000. 2000. 2613. Steaua. 373-378.un filogerman consecvent (I). 79-81. Vol.ritmuri. 2000. Simuţ. Eseuri. AUREL În periodice: 2612. vol. nr. 2624. p. Iaşi : Timpul. 2625. nr. Avatarurile ediţiei critice Rebreanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Liviu Rebreanu: o conştiinţă politică vulnerabilă. Lucian Blaga. p. Simuţ. Gheran. 6. În: Emil Alexandrescu. Ion Vinea]. România literară. Buta. RĂU. În: Caietele Rebreanu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. VIORICA În periodice: 2611. 9-15. Irina. Veronica. Ion. Lipsa la psalmi]. 2000. 36. 2. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. ne prinde târziul". 51. Liviu Rebreanu . Dumnezeu nu e tatăl. Ion. 10. 10. Aurel Rău sau despre rafinament. 2618. 2000. p. 11. Bucureşti : Minerva. este şi va fi o problemă de stat". Alexandrescu. critică literară. Ion. 23. 2. 2000. Jurnalul conştiinţei politice. 1998]. [Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu . Cluj : Cartimpex. 7-8. Miruna. Valori exponenţiale. Niculae. p. 8-9. Emil. Simuţ. Expo '99. Bucureşti : Cartea Românească. 10. Steaua. Aurel Rău. de la Olahus la Emil Cioran ]. 2620. 2000. 2619. În: Emil Alexandrescu. REBREANU. 2614. nr. Familia. 12-13. p. 2623. 377 378 . Iacob. Iaşi : Timpul. [Ovidiu Cotruş. Emil. 5. p. Ediţiile critice . 6-7. 89-94. probleme şi nelinişti. 1999]. p. Mihail Sadoveanu. 17-18. 11. În volume: 2622. 1. Iaşi : Timpul. Petraş. p. Familia. Universul cărţii. Despre Aurel Rău. LIVIU În periodice: 2617. Apostrof. Bucur-Perţe. nr. 4. 2616. 6. 10. 2621. Alt Rebreanu. Opere. Literatura română în analize şi sinteze. 324-329. În: Gheorghe Grigurcu. Alexandrescu. p. [Aurel Rău. nr. 2000.Răscoala . 2000. 2000. 378-381. 381-385. Liviu Rebreanu . 2626. Gheorghe. p. Povestind. Dialoguri. Petraş. Eugen Lovinescu.Pădurea spânzuraţilor. Irina. În: Emil Alexandrescu. p. 2000.RĂDUŢĂ. Mureşanu. p. [Liviu Rebreanu. Vasile. 2. În volum: 2615. Construcţie şi semnificaţie în romanul "Ion" de Liviu Rebreanu. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 33. [Recenzie de carte]. 330-335. Fanache. nr. Emil. 36. Alba Iulia : Altip. nr. nr. În: Caietele Rebreanu. Editura Cartea Românească. 104. Alexandrescu. p. "Grija faţă de patrimoniul culturii naţionale a fost. Floarea. [Liviu Maliţa. nr. 2000. Vol. [Viorica Răduţă. 2000. 2. Cuvîntul. Contemporanul. ediţie critică de Niculae Gheran. Grigurcu. Expo 99. 2000]. Liviu Rebreanu şi Emil Isac. Chinde. Poezie română contemporană. 51. p. Alba Iulia : Altip.

Liviu Rebreanu . Alba Iulia : Altip. Alexandru. 2634. 108-113. În: Caietele Rebreanu. Aureliu. p. 2000. 2642. În: Caietele Rebreanu. 2643. Cornel. Alba Iulia : Altip. Fanache. Rebreanu şi Corneliu Zelea Codreanu.. Căpuşan. Cum l-am cunoscut pe Liviu Rebreanu. p. p. Creţu. 30-40. Liviu Rebreanu (1885-1944). 3-29. Coloşenco. Mircea. Alba Iulia : Altip. 114-119. 2000. 2630. 2000. 77-84. Vasile. Stancu. Buzaşi. "Gorila". 2644. Niculae. p. Istrate. Alba Iulia : Altip. Popa. Alba Iulia : Altip. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. György. În: Caietele Rebreanu. Goci. 2000. Lungu. Ghilia. Rachieru.. Alba Iulia : Altip. Pop. Constantin. Alba Iulia : Altip. 2629. Romane şi romancieri în secolul XX. Mircea. În: Caietele Rebreanu. 2632. Mircea. În: Caietele Rebreanu. p. Iorga. 2000. 2000. Un interviu al lui Liviu Rebreanu. 2641. Publicistul. Csák. 85-92. 2000. Alba Iulia : Altip. 2000. 134-137. p. p. 2000. În: Caietele Rebreanu. 2000. Cenuşă. Jurnalul lui Liviu Rebreanu. Alba Iulia : Altip. p. p. Marţian. În: Caietele Rebreanu. 2000. Rebreanu . 2000. p. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2628. Alba Iulia : Altip. Sistemul narativ şi imaginarul social. p. În: Caietele Rebreanu. Mircea. În: Caietele Rebreanu. Cubleşan. p. p. Pe urmele lui Liviu Rebreanu: Primele scrieri. p. Adrian Dinu. Alba Iulia : Altip. Alexandru. Alba Iulia : Altip. 93-94. Muthu. Cu privire la ultimul directorat al lui Liviu Rebreanu la Teatrul Naţional. 2640. 41-46. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Poetica dublei coerenţe. 16-19. ". 2000. 65-81. 2638. 69-76. Rebreanu par lui-męme. Alba Iulia : Altip. Traducătorul Rebreanu. 2647. 2000. Eminescu în publicistica lui Liviu Rebreanu. 138-140. Salutul Uniunii Scriitorilor din România. Mircea.semnificaţie şi simbol în romanul "Ion" e Liviu Rebreanu. 2631. 149-152. 102-107. 2633. Gheran. 379 380 . Alecu Ivan. 2650. 2639. p. Alba Iulia : Altip. 2000. Cluj-Napoca : Napoca Star. În: Caietele Rebreanu. p. În: Aureliu Goci. p. Ironim. 2000. p. Ilin. În: Mircea Popa. 120-123. 2636. Popa.2000. Homo militans. 20-24. Mircea. Liviu Rebreanu şi teatrul. 2000. Gavril. p.periplu publicistic. În: Caietele Rebreanu. Ion. 141-145. În: Caietele Rebreanu. Alba Iulia : Altip. Liviu Rebreanu . 2635. Alba Iulia : Altip. p. Pământul .faţă cu Unirea. Alba Iulia : Altip. Alexandru. 2000. Elena. p. 52-61. Alba Iulia : Altip. Adam şi Eva . 2645. În: Caietele Rebreanu. 47-51.arhitectonica romanescului. Alba Iulia : Altip. 62-68. Grigore Traian. 66-99. Rebreanu la Năsăud. p. Nicolae. 2000. Olievschi. p. 146-148. Cojocaru. Liviu Rebreanu. Popovici. 2000. 124-133. 2637. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2627. 2646. 2000. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. 2648. 2000. 2000. 2649. Povestea unei agonii zbuciumate". Note despre jurnal ("Cazul" Rebreanu). 2000. p.Metamorfozele eternului. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. Jurnalul lui Liviu Rebreanu.

La Gyula. p. Aiud . 189-201. În: Caietele Rebreanu. În: Caietele Rebreanu. Cornel Regman. Hădărig. Umorul. În: Caietele Rebreanu. p. Romanul iubirii metafizice. Vol. CORNEL În periodice: 2663. Despina. În: Caietele Rebreanu. Cum se citeşte Rebreanu în şcoală. 2652. 3. 2000. 203-206. Tiutiu. În: Caietele Rebreanu. 2000. Alba Iulia : Altip. Stanciu. 2000. 2661. Eugenia. Alba Iulia : Altip. Teodor. 153-162. Câteva consideraţii despre Liviu Rebreanu ca om de teatru complet. [Cornel Regman. p. 168-174. 2660. Ioan. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. Grigurcu. Vol. 2000. p. Şandru. LIVIA În periodice: 2662. p. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 35. Gheorghe. 1997]. SEBASTIAN În periodice: 381 382 . Alexandru. Stop cadru. 2000. 178-188. p. DINU În volum: 2666. Valentin. 2000. "Singurătatea" lui Rebreanu. 2654. o armă de luptă. Silvestru.în romanul "Crăişorul Horea". 2000. 2000. Angela. Zalis. 212-217.[Dinu Regman. 134-141. În: Caietele Rebreanu. Mariana Nela. p. p. REICHMANN. Zare. Alba Iulia : Altip. 336-339. În: Angela BaciuMoise. Eugenia. Reflexii şi reflexe : aforisme vesele şi triste. p. p. Familia Rebreanu la Aiud. Bucureşti : Litera. Alba Iulia : Altip. Lucia. 228-237. Rebrenienii în volumul 7 al lucrării "Virtus Romana Rediviva". Alba Iulia : Altip. 2653.[Interviu]. În: Caietele Rebreanu. 2658. p. Tanco. Tomis. În: Caietele Rebreanu. 1990]. p. 2000. p. În: Caietele Rebreanu. 2. 2655. 6. Baciu-Moise. Jenica. În: Caietele Rebreanu. 7. 2000. 2000. Bucureşti : Jurnalul Literar. 223-227. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2664. REGMAN. Poeta Livia Rebreanu-Hulea. Aforisme vesele. Simuţ. Ion. nr. Rebreanu şi cel de al doilea directorat la Teatrul Naţional. 1. Cuvânt înainte. p. 5-8. nr. 175-177. 98-101. Tiutiu. p. Rotaru. Alba Iulia : Altip. Alba Iulia : Altip. În volum: 2665. Roşioru. REGMAN. REBREANU-HULEA. Galaţi : Arionda. 2000. Ion. 2651. Alba Iulia : Altip. 2659. 2656. Alba Iulia : Altip. p. Sătmărean. 2000. pe urmele lui Liviu Rebreanu.p. Henri. 2. În: Caietele Rebreanu. 238-242. Luceafărul. Mărturii la sfârşit de veac. Stop cadru. Liviu Rebreanu şi Tudor Vianu. Ion. Alba Iulia : Altip. În: Caietele Rebreanu. George. 2657. 218-222. Poezie română contemporană. 2000.

5. 340-347. p. 5. Bucureşti: Editura Eminescu. NICOLAE În periodice: 2676. 7. Popovici. Poezie română contemporană. [Rhea Cristina. [Richard Reschika. În: Gheorghe Grigurcu. [Nicolae Rizeanu. 18. 26. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Europeni la noi acasă : dialoguri cu personalităţi culturale româneşti contemporane. Gheorghe. Helikon. 11. 10. Bucureşti : Saeculum. [Liubiţa Raichici. Autori din diaspora. 39. 7. Cercul de foc]. 89. Rogozanu. Victoria. Bucureşti : Editura Eminescu. 1998]. Contemporanul. RHEA. p. 29. Introducere în opera lui Mircea Eliade. 383 384 . Vol. Poezie română contemporană. 2. RESCHIKA. Podul Charles al Apocalipsei. 33. p. Logica mitului. RICHARD În periodice: 2674. 2000. p. 2668. Milescu. Vasile. Feeria libertăţii. REMÉNYIK. ROBESCU. Gheorghe. Vol. 33. Contemporanul. CRISTINA În periodice: 2675. Poezie românească. În: Gheorghe Grigurcu. 183-187. În periodice: 2678. Vatra. În volum: 2671. Contemporanul.. p. 2000. Marin. Az Evangéliumtól az Apokalipszisig Reményik Sándor költészetéről. nr. Gheorghe. România literară. Universul cărţii. 6-7. p. 2000. Audienţă captivă. nr. Un poet bilingv . Grigurcu. Trei poeţi bănăţeni. 2669. Feeria libertăţii. Grigurcu. Iulia. 10. 2000. Pomogáts. p. 2000. nr. 2. nr. 348-354. 2000. 2000. 6. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Mureşan.2667.Sebastian Reichmann. SÁNDOR În periodice: 2672. nr. 2000. 5. Zalis. 2000]. C. MARIUS În volum: 2677. Titu. nr. ROMAN. 20.. Apocaliptica in creatia lui Paul Celan. Dumitru. 10. p. Geo. p. 2000]. Iaşi : Ars Longa. 1999]. 2000]. Mic regal poetic. RIZEANU. "Apocaliptica în creaţia lui Paul Celan". IACOB 2673. [Sebastian Reichmann. p. nr. 10. Curierul românesc. 1999]. nr. 1314. Béla. Piteşti : Paralela 45. Audienţă captivă. Bucureşti: Editura Eminescu. Henri. [Richard Reschika. 10. 2000. 10. [Sebastian Reichmann. 2670. Stilistica sensibilităţii. Complexul modern al lui Marius Robescu. nr. Grigurcu. 2000. Bucureşti : Coresi. [Sebastian Reichmann. Din cutia Pandorei. [Sebastian Reichmann. România literară. Audienţă captivă. Mincu. Popescu. 1999]. 5. Morala conversaţiei: cu şi despre elita artistică. p.

Constanţa : Ex Ponto. 2000. nr. Arca. ***. Luceafărul. Ce ţară-i aceasta?. ***. 2000. 5. Mircea. 2000]. Henri. ROMANESCU. Timişoara : Augusta. Timişoara : Marineasa. Trei poeţi din România/ Drei Dichter aus Rumänien. nr. p. 2682. 1-2-3. Bucureşti : Edituraa Niculescu. 16. ROŞIIANU. Bucureşti : Alcor Edimpex. Contemporanul. 11. 1998]. ROTARU. nr. Sezonul indiferenţei. Ion M. 51. 10. Poezie românească. IOAN ROMEO În periodice: 2685. ION În periodice: 2687. 45-46. nr. 7-8. PAULA În periodice: 2679. ION În periodice: 2689. Zalis. 217-218. Luceafărul. Poezi (oare!?). 2000. 2000. Sezonul indiferenţei. p. 2000. nr. p. 10.Într-un obiect numit poem. România literară. Tomis. 2000]. nr. 6. 47. vol. ROŞIORU. Simion. Iacob Roman. ROŞCULESCU. 2686. p. nr. p. nr. Contemporanul. [Sorin Roşca. p. 141-143. [Ion Iancu Vale. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Apostoleanu. p. Timişoara : Marineasa]. 37.Sârbeşte. Alex. 2690. 4. Constanţa : Ex Ponto. 385 386 . 29. O carte pe din trei. Luceafărul. [Papi-Emilian Roşculescu. Műnchen : Editura Radu Bărbulescu. 45-6.. nr. p. 33. 12. 6. 45-46. Ioan Romeo Roşiianu]. Cucu. Corina. [Sorin Roşca. DialogDialogue. 2681. nr. Chinde. 1999]. 11. Sorin Roşca. p. Reştiţa : Timpul. [Paula Romanescu. Milescu. Veronica. 104. [Ioan Evu. Steaua. 2000. 1999]. 33. [Recenzie de carte]. 2000. 2688. 5. Sezonul indiferenţei. 7. Doi poeţi. 2683. ROŞCA.. Tomis. "Sezonul indiferenţei". [Sorin Roşca. 2000. . Mihai. Ştefănescu. Anchetă Luceafărul. 24. 1999]. Arca. 1999]. 2000. Gheorghe Mocuţa. 35. România literară. 11. [Ion Rotaru. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Bărbulescu. Anchetă Luceafărul. Stepan. Ion Roşioru. p. Şoptita nemurire. Cartea ecourilor sau Don Quijote şi morile din gînd. SORIN În periodice: 2680. [Ioan Romeo Roşiianu. Sezonul indiferenţei. nr. O istorie a literaturii române. 2000. 35. nr. 36. 10. Blestemul care stinge lumânări]. 10. 2000. 2000. Mircea. PAPI-EMILIAN În periodice: 2684. Stepan. nr. Universul cărţii. Ceva care seamănă cu o istorie a literaturii. Victoria. 7. 2000. p. 5. p. 16. Ştefan. Doru Ilana. 2000. Constanţa : Ex Ponto. într-o limbă necunoscută.

1999]. [Mirela Roznoveanu. Bucureşti : Univers. Timpul celor aleşi. Titu. p. Nicolae Rotaru. [M. Emoţii cărunte].Cântarea României. Albu. Tandem liric]. p. Platonia. 10-11. 121-122. 5. Aurel. 42. 2696. 2000. Boldea. 2697. Ioana. 2699. p. Literatura română în analize şi sinteze. 4. 387 388 . În: Emil Alexandrescu. Universul cărţii. Dacă pleci în căutarea mea. Botoşani : Axa. Stanca.2000. NICOLAE În periodice: 2693. 7. Ştefan. 2000. ROTARU. p. nr. Nicolae Rotund. nr. În volum: 2702. În periodice: 2700. 10. 2000. Iaşi : Timpul. Rudich. 103. Vatra. România literară. 1999]. Timpul celor aleşi. p. 10. 5. M. 1999]. [Radu Sergiu Ruba. 9. 33. ROTUND. Geo. ALECU 2694. Victoria. Luceafărul. Bucureşti : Cartea Românească. 10. Victoria. Rîsul lui Russo. România literară. [Ilie Gorjan. Timpul celor aleşi. nr. 4. nr. Luceafărul. 2000. [Mirela Roznoveanu. Sublimul ce-şi ucide eroina. 14. [Nicolae Rotaru. Poezie românească. 2000. [Radu Sergiu Ruba. MIRELA În periodice: RUSSO. p. Emil. Horoscop baroc. 2000. 6. 3. Vasile. Iulian. Cuvîntul. 11-12. Dacă pleci în căutarea mea. 4. 2000. 10. 1999]. Universul cărţii. Mihaela. Un poet al pasiunii vieţii şi al memoriei. NICOLAE Roznoveanu. 33. p. RUBA. Alecu Russo .etapă a revoluţiei burghezo-democrate. 2692. 2695. Vasile. 2000. nr. Momentul 1848 . 22. [Mirela În periodice: 2701. RADU SERGIU În periodice: În periodice: 2691. Bucureşti : Univers. Pantea. nr. nr. Bucureşti : Cartea Românească. În căutarea sinelui. p. Poezie românească. 1999]. p. 35. Milescu. Cucu. Pârvulescu. Tomis. 1999]. RUDICH. 2000. 10. nr. 3. Botoşani : Axa. nr. 4. Alexandrescu. p. 4. 6. Luceafărul. "Platonia". 2000. ROZNOVEANU. p. Platonia. Geo. Popescu. 37. 2000. Poezii]. 6. p. nr. Timpul mai are răbdare. Dan. 10. 2698. Milescu. [Mirela Roznoveanu. p. nr. Contemporanul. 2000.

1999].Neamul Şoimăreştilor. Literatura română în analize şi sinteze. Emil. Dănăilă. p. Contemporanul. Pe tărâmuri sadoveniene. Cercuri concentrice. 2709. În: Emil Alexandrescu. Simuţ. În: Radu Dănăilă. 2717. Bucureşti : Amurg Sentimental. 36. Iaşi : Timpul. ION MARIN În volum: 2704. p. 2708. nr. Iaşi : Timpul. p. Mihail Sadoveanu . 2000. 10. 2000. Ediţiile critice . Goci. Iaşi : Timpul. 2000. Emil. 2000. nr. Iaşi : Timpul. 2000. 63-66. 2000. Micu. Monotonia semnificativă. 5. 2712. 303-304.Zodia Cancerului. 2000. Emil. 44. 2718. 2710. Emil.Baltagul. Sadoveanu şi Eminescu. Familia. 290-294. În: Aureliu Goci. Mihail Sadoveanu . Ailenei. 6. 2000. România literară. Lucian Blaga. 11. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Ion. Emil. 10. Alexandrescu. SADOVEANU. nr. Aureliu. p. În: Emil Alexandrescu. I. 2000. nr. p. Literatura română în analize şi sinteze. Iaşi : Timpul.critic literar. p. ANCA MARIA În periodice: 2703. Mihail Sadoveanu. 389 390 . 112-133. Henri. Emil. p. Alexandrescu. [Mihail Sadoveanu. Alexandrescu.Fraţii Jderi. Iaşi : Timpul. Radu. SADOVEANU. p. nr. 2715. Iaşi : Timpul. p. Eroul naţional şi personalitatea istorică la Mihail Sadoveanu. 143-199. Cronici literare. Literatura română în analize şi sinteze. [Anca Maria Rusu. Printre scriitori Mihail Sadoveanu. 2000. 2000.ritmuri. Zalis. Literatura română în analize şi sinteze. 1. Emil. 2713. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 294-297. p.În volume: RUSU. Alexandrescu. Sadoveanu. Mihail Sadoveanu . 33. Poezie. Eugen Lovinescu. 2711. Stiluri în proza interbelică. 2000. 2000. Radu. 2000. Cercurile concentrice ale absurdului. 2714. Mihail Sadoveanu . 17. Alexandrescu. p. 5. Caiete critice. M. 194-200. Luceafărul. proză. 297-303. Literatura română în analize şi sinteze. Contemporanul. p. p. Sergiu. 2707. Mihail Sadoveanu 1880-1961. 2-3. Cernătescu. Mihail Sadoveanu . Romanul aristocratic şi vitalitatea decadenţei. Alexandrescu. Mihail Sadoveanu . Romane şi romancieri în secolul XX. Baltagul]. Literatura română în analize şi sinteze. Manu. p. 22. Mircea. 2000 . În: Emil Alexandrescu. p. teatru. [Liviu Rebreanu.Domnu Trandafir. Emil. Mihail Sadoveanu . Ion Vinea]. probleme şi nelinişti. 79-81.Hanu Ancuţei. Iaşi : Timpul. Dumitru. p. 308-309. 2. 309-312. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. MIHAIL În periodice: 2705. Ghiţulescu. 2706.Ţara de dincolo de negură. În: Sergiu Ailenei. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 305-308. Sadoveanu . 2000. În: Emil Alexandrescu. 2716. 14. Vol. În: Emil Alexandrescu.

44. 355-357. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. István. 5. Botoşani : Axa. Vol. 12-13. 2000. Gheorghe. 35. 2000. p. nr. Proză. 2000. 1997]. Nicolae. 1999]. ADRIAN În periodice: 2728. [Viorel Savin. Cristian. [Interviu]. Luceafărul. 1999]. Iulia. 33. SÁNTHA. 33. p. 5. [Interviu]. Breban.spiritualitate europeană. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Poeţi ai "Şcolii nemţene". Contemporanul. nr. Jocuri. Iaşi : Junimea]. nr.SARAMANDU. Strateia disperării. Poeţi ai "Şcolii nemţene". 2725. TUDOR DUMITRU În periodice: În periodice: 2720. Poezie română contemporană. 2000. 358-364. 2000. proză!. 2726. În: Gheorghe Grigurcu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Gheorghe. NICOLAE SAVIN. Popovici. 24. România literară. Grafitti. nr. 2. NICOLAE În periodice: 2722. 2000. 3. 2000. Bardu. Grigurcu. [Nicoleta Sălcudeanu. ***. Bucureşti : Atlas. Bucureşti : Cartea Românească. domnilor. p. Mircea. Vers-e ( még. 391 392 . Albu. nr. In memoriam Tudorică. Adrian Alui Gheorghe]. Teatrul azi. Ghiţulescu. p. 21. eu n-aş faceo. Efectul adolescenţei. p.. În: Gheorghe Grigurcu. Helikon. 2.. 2724. 2000. 2000. már). Gheorghe. Nistor. 2. nr. Jurnal american. Grigurcu. NICOLETA În periodice: 2729. Tomis. În volum: 2723. amit az ír úr ír? (Töprengések Sántha Attila Az ír az úr című kötete ürügyén). Luceafărul. p. Fried. p. [Nicolae Sava. România literară. nr. p. 20. 2721. 9-11. 20. 2000. VIOREL În periodice: În periodice: 2719. ATTILA 2727. p.". Poezie română contemporană. 6. nr. 11. Jurnal din anii postmoderni. Anchetă Luceafărul. p. Grigurcu. SĂHLEAN. [Nicolae Sava. 28. Adrian Săhlean: "Traducerea lui Eminescu în vers alb mi se pare scuzabilă doar ca omagiu. 2000. Teatrul din cărţi. Teodorescu. 89-90. SAVA. 45-46. Mihaela. România literară. SĂLCUDEANU. 6. Spiritualitate balcanică . Vol. AUREL SAVU. Grafitti. 33. SASU. 10-11. nr. [Aurel Sasu.

2000. Romane şi romancieri în secolul XX. p. 1999]. 7-8. Sabău. 2000. 10-11. 1999]. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Răzvan. Cortegiul torţionarilor în pavilionul canceroşilor. SĂPLĂCAN. Nicoleta. Steaua. 51. Grigurcu. Graffiti. Ştefănescu. nr. Ioana. VIORICA 2734. nr. Gheorghe. 5. Caiete critice. Cruzime de critic literar. Aureliu. Săluc. Bucureşti : Cartea Românească. nr. p. RADU În volum: 2735. SÂNTIMBREANU. Horvat. [Mircea Popa. 2732. 20. Descentralizarea vieţii literare. Aureliu. 33. 2000. În volum: 2737. 2731. 2000. SĂRARU. Viorica Sâncrăian. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. Formă şi existenţă. Eminescu în Transilvania : 18661918 : bibliografie adnotată. 2000. p. [Nicoleta Sălcudeanu. 291313. [Dinu Săraru. Vatra. nr. Sauna. 365-370. 7. SÂNCRĂIAN. Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor. nr. 2000]. p. Graffiti. Romane şi romancieri în secolul XX. 86-88. p. Petre Sălcudeanu. PETRE În periodice: 2733. Poezie română contemporană. 11. În volum: În periodice: 2736. [Recenzie de carte]. 2000. Graffiti. MIRCEA 393 394 . p. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană. 11. [Nicoleta Sălcudeanu. Sălcudeanu. Bucureşti : Cartea Românească. Ectoplasme de limbaj. 2000]. 36. În: Aureliu Goci. 2000. [Nicoleta Sălcudeanu. Vatra. Farmecul incisivităţii. 2000. p. 4. Constantin. Misterele literaturii de trei parale. SĂLCUDEANU. 1999]. 1866-1918. nr. [Mircea Popa. O trilogie ţărănească la sfârşit de mileniu. 10. Vocaţia povestirii şi utopia pământului. Dinu Săraru. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. Voncu. În: Aureliu Goci. 102. 2000. Cistelecan. Alexandru. Contribuţii bibliografice. 2. Luceafărul. Eminescu în Transilvania. 6. Alex. Vol. Nişte ţărani]. Goci. 2000. 1999]. 2-3. p. Bucureşti : Cartea Românească. 94-95. p. Popovici. p. Contemporanul. Iulia. În: Gheorghe Grigurcu. Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Eminescu. nr. România literară. Cubleşan.2730. România literară. 362-366. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 22-23. [Petre Sălcudeanu. DINU În periodice: 2739. nr. Viorica Sâncrăian. MIRCEA În periodice: 2738. Bibliografie adnotată. 2740. p. 2000. 33. SĂUCAN. 36. Goci.

p. Nicoleta. În: Angela Baciu-Moise. Baciu-Moise. Cercul dragostei. 2000]. Grigore Scarlat: "Prizonier în deşert". O altă interpretare a poeziei lui Christiaan W. 8-9. p. 51. România literară. [Ion Scorobete. 10. Bucureşti : Editura Eminescu. 1999]. 2750. nr. 2743. 10. Dorina. Alba Iulia : Altip. [Victor Scherer. p. Timişoara : Hestia. p. 22. p. nr. VICTOR În periodice: 2749. 2000. 1. 2000. 2000. Poesis. SCHUSTER-REBREANU. Angela. Bohanţov. 45-46. 142-147. nr. p. 2000. Umbrele trecutului.[Interviu]. GINA În periodice: 2751. Proză românească. [Grigore Scarlat.În volum: 2741. SEBASTIAN ALCALAY. Noaptea orgoliilor. 71. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Angela. România literară. SCARLAT. 6. Şcolărind între Marea Neagră şi marea 395 396 . 33. Luminiţa. 2000. Marcu. Anchetă Luceafărul. 1. Florica (Riţa) Schuster-Rebreanu personalitate necunoscută. 11. Pop. SCOROBETE. nr. Galaţi : Arionda. SCHERER. Prizonier în deşert. În volum: 2745. Vulturescu. 10. 3. CHRISTIAN W. Doi poeţi sătmăreni: 1. FLORICA În periodice: 2747. nr. SCHWARTZ. 2000. Timişoara : Hestia. Stoica. nr. p. 167-177. Adrian. 2000. Luceafărul. 33. Schenk. 2-3.[Interviu]. Vol. nr. 2000. SCHENK. p. Mărturii la sfârşit de veac. Cunoaştere de noapte. 40. GRIGORE În periodice: 2742. 1999]. Schenk. Cluj : Biblioteca Apostrof. Baciu-Moise. 6. În: Caietele Rebreanu. 2746. Christian W. Mureşanu. 207-211. GHEORGHE În periodice: 2748. Miruna. Universul cărţii. ***. p. [Ion Scorobete. p. Laurean. ION În periodice: În periodice: 2744. 5. 2000]. Steaua. Resuscitarea romantismului. Noaptea orgoliilor. 5. 2000]. Noaptea orgoliilor. George. Vol. Contemporanul. Mircea M. Sălcudeanu. Mircea Sântimbreanu. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. 6. Ţion. [Cluj-Napoca : Apostrof. În: Angela Baciu-Moise. 2000. 16. Galaţi : Arionda.

[Mircea Dinescu. 2000. 2000. Bucureşti : Albatros. 10-11. p. 2761. 2753. 1997. Barton. 18. 2000. 8-9. opinii. Amintiri. 397 398 . 13-16. SETLACEC. Radu. Iulian. p. [Dan Setlacec. p. [Ana Selejan. Bucureşti : Cartea Românească. Inventarul obsesiilor circulare. Mihail Sebastian între confesiune şi ficţiune. Cronici literare. Cluj-Napoca : Apostrof. Mureşanu. Viaţa unui chirurg. p. 2000. Mărturii. Portret Gregor Samsa din juneţe. 5. În: Radu Dănăilă. Ana. 2765. Fluierături în biserică. 43. p. nr. "Sine ira et studio.. 1999]. Contemporanul. proză. Marcel. România literară. 37. Geo. 39. Vol. mărturii. 3. 101-103. Inventarul obsesiilor circulare. nr. C.. 2-3. Contemporanul. Poezie. Caiete În periodice: 2762. [Alexandru Sever. Bucureşti : Cartea Românească. p. p. nr. Bucureşti : Seara. Ileana. 174. 1998]. critice. Sălcudeanu. p. 2764. 9394. Iosef Eugen. Comănescu. 2000. Z. 1999]. Dănăilă. 10. Steaua fără nume de Mihail Sebastian. nr. Bucureşti : Amurg Sentimental. 10. Drăghiceanu. Rădulescu. 9. p. p. [Alexandru Sever. Cartea morţilor. 2763. Rogozanu. 2757. 91-92. În: Iulian Rădulescu. SEVER. 33. nr. 2000]. 2000. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Jurnalul ca inventar. 10. 2000. Contemporanul. teatru. 5.". Citiţi-l corect pe Sebastian! Contemporanul. Zalis. nr. Campus. Vatra. 2759. p. SELEJAN. Editura Albatros . 10. Bucureşti : Albatros. Poveste pentru Dumnezeu. [Dan Setlacec.memorialistică. nr. Tribuna. 1999]. [Alexandru Sever. Vatra. Pe urmele altora. Vatra. 10-11. Alexandria : Teleormanul Liber. Miruna. 12. 205208. nr. 2000. p. 2000. ALEXANDRU În volume: 2756. România literară. 38. 2755. ANA În periodice: 2758. nr. 1997].Moartă. 184-194. Inventarul obsesiilor circulare. nr. Cartea morţilor. Universul cărţii. 67. Zalis. [Gina Sebastian Alcalay. nr. 12. Ornea. 2000. 6. Condeiul spornic al prozatorului în criză de timp. 2000. Amintiri. Efervescentul Mihail Sebastian. 1997]. 100-101. 33. 2000. 10. Şerban. p. Nicoleta. Ţintar. Bucuresti : Albatros. 2754. Opinii]. nr. Mărturisiri şi opţiuni. 1999]. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof. Literatura în totalitarism 1957-1958. 2000. 12-13. 2-3. p. Breviar teatral. 1. nr. Henri. Caiete critice. Henri. De la ebuliţie la agonie. Iustinela. 2000. [Alexandru Sever. SEBASTIAN. Jurnalul lui Mihail Sebastian. 2000. 42. p. Muzeograful gândurilor. DAN În periodice: 2760. MIHAIL În periodice: 2752. 3.

C. Anchetă Luceafărul. 1. Vol. Gheorghe. 2000. Mircea Horia Simionescu. Vol. p. 2. Bucureşti : Editura Eminescu. Poezie română contemporană. Vasile. 2000. Clipă şi durată. 45-46. Baciu-Moise. p. Angela. 1999]. 1.[Interviu]. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000]. 148-157. SIN. 2000. [Mircea Horia Simionescu. 181-183. [Eugen Simion. România literară. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Galaţi : Arionda. Vol. Viaţa şi moartea satirei. CRISTIAN În volum: 2768. p. 9. [Ion Simuţ. p. Iaşi : Polirom. p. Bucureşti : Elion. p. 4. 2769. 379-383. Luceafărul. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Vol. Introducere în literatura eliadescă. Cistelecan. În: Gheorghe Grigurcu. 19. p. România literară. Poezie română contemporană. Alexandru. În: Angela Baciu-Moise. Poezie română contemporană. 43. Povara celor zece porunci. 1995]. nr. 31. NICOLAE În periodice: 2775. Un bilanţ. Galaţi : Arionda. Gheorghe. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 158-166. MIHAI În periodice: 2774. 2000. 2000. Atemporalitatea poetului. Răpirea lui Ganymede. Grigurcu. 33. 374-378. spirit al amplitudinii. 2. nr. Vol. ***. 6-7. Arena actualităţii. nr. 6. Alex. 2. Iaşi : Demiurg. MARIANA În periodice: 2776. Privirea care înnobilează textele. p. Vatra. SIMIONESCU. Mărturii la sfârşit de veac. p. 45-46. Anchetă Luceafărul. Angela. În: Gheorghe Grigurcu. p. nr. 6. Gheorghe. Grigurcu. 2000]. 2000. Grigurcu. SIMUŢ. ***. SIMIONESCU. 33. 33. MIRCEA HORIA În periodice: 2771. [Nicolae Sineşti. 371-373. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Baciu-Moise. Fals tratat de călătorie. În volum: 2767. 399 400 . În: Angela BaciuMoise. p. EUGEN În periodice: 2766. 2000.În volum: SIMION. ION În periodice: 2773. nr. 2000. Ştefănescu. 25. Geo. Luceafărul.[Interviu]. 2772. 2000. România literară. nr. 2770. Eugen Simion. SIPOŞ. SINEŞTI. Rogozanu. Mărturii la sfârşit de veac. În: Gheorghe Grigurcu. Mircea Eliade. 2000.

Sorina. nr. 2783. 2000. Miruna. [Mariana Sipoş. 2786. mărturii şi foto-documente. 2784. Gheorghe. O canonizare fără concept: Ion D. România literară. [Nicolae Oprea. Iarna Fimbul. 1. Miruna. 2785. 2778. Urcarea "muntelui alb". Luceafărul. 3. 1999]. 2000. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. Universul cărţii. 51. 11. 1999]. nr. Olga. Doina. 2000. 10. 2787. Doina. Ion D. 1999]. 8-9. arhive ale Securităţii.2777. 1999]. nr. Grigurcu. O filă pentru Dosarul "Marin Preda". declaraţii. 35. Ion D.. Vasile. Sârbu şi timpul romanului. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 1999]. [Elvira Sorohan. 10. România literară. Curticăpeanu. nr. [Elvira Sorohanu. 2. Ion D. nr. mărturii şi foto-documente. Ileana. Dosarul "Marin Preda" : viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale. România literară. 2000. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Buciu. 198-200. Ion D. Craiova : Scrisul Românesc. [Interviu]. Revanşa postumă a unui mare scriitor. 1999]. 1999]. nr. Universul cărţii. Sîrbu în instanţa criticii. Mureşanu. 2000. 2779. declaraţii. Alexandra. Miscellanea. Ursachi. 9. nr. nr. 2000. [Lelia Nicolescu. Duţu. p. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. Timişoara : Amarcord. 10. Mălăncioiu. Sîrbu şi timpul romanului]. Marian Victor. 10. August. 27. p. Ilie. 5-6. Curticăpeanu. 8-9. 2000. Mincu. 20. Piteşti : Paralela 45. Viaţa românească. 2000. Marin. [Tatiana Slama-Cazacu. Dosarul "Marin Preda". Urcarea "muntelui alb". Craiova : Aius. Euphorion. O mamă în vechiul Bucureşti. Bucureşti : Du Style. 2000. p.. 3. 2790. SLAVICI. p. SLAMA-CAZACU. 30-31. 2000]. Un jurnal. 1. 2000. 2000. 24. Guţan. p. p. Olivotto. 33.. Un copil în vechiul Bucureşti. Gabriela. nr. Un copil în vechiul. Bucureşti : Du Style. Ion D. p. 95. SÎRBU. 28. [Tatiana Slama-Cazacu. 30. Ioan D. nr. 2782. Sirbu despre sine şi lume. România literară. arhive ale Securităţii. Un spirit captiv. [Elvira Sorohan. [Sorina Sorescu. nr. IOAN În periodice: 2791. 33. 10. România literară. 33. 36. 3. Steaua. 1998]. ION D. Un copil în vechiul Bucureşti. nr. p. p. 20. nr. Mariana Sipoş. Iaşi : Junimea. 33. 1-2. De vorbă cu. 33. Tomis. 24-25. 6. Timişoara : Amarcord. Dimitriu. Timişoara : Amarcord. p. 8. 2000. 14-15. Fanache. Mureşanu. o metodă. nr. 24. p. Editura Paralela 45. Contemporanul. nr. p. [Mariana Sipoş. O biografie îngropată? [Mariana Sipoş. Victoria. 2780. În periodice: 2781. Familia. 36. o stare. 1998]. p. Ion D. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 2000.. Iaşi : Junimea. TATIANA În periodice: 2789. Moartea neelucidată a lui Marin Preda. "Singurătatea intelectuală". 33. Familia. În volume: 401 402 . 5. 16. 1999]. 6. 32-33. 10. 2000. Iaşi : Junimea. Sîrbu. p. Sorescu. [Nicolae Oprea. 2788. 2000. p.

p. 35. SMĂRĂNDACHE. 229-230. p. nr. 2793. 2000. Editura Paralela 45. 8. 2000. Infernul melancoliei sale : poezie : 1937-1997. 12-13. 2000. 2000. Popa. Iaşi : Timpul. DUMITRU În periodice: 2803. Ioan Slavici .Lumea prin care am trecut. Mariana. 224-225. HADRIAN În periodice: 2800. 2794. Bucureşti : Vinea. 2000. Cântece de mahala. 226-228. 2000. p. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Emil. 230-232. Literatura română în analize şi sinteze. Homo militans. Sipoş.2792. nr. 2000. 9. Anchetă Luceafărul. În exces. CLAUDIU În periodice: 2798. Soviany. Literatura română în analize şi sinteze. [Hadrian Soare. 33. Cântece de mahala. 2000. 45-46. Roşioru. În: Mircea Popa. Cluj-Napoca : Napoca Star. p.Mara. În: Emil Alexandrescu. SOARE. SOLOMON. 28. Emil. 6.De la Vaţ la Văcăreşti. Ion. 12-13. 1999]. Literatura română în analize şi sinteze. Mureşanu. Ioan Slavici . Literatura română în analize şi sinteze. Tomis. Victoria. SOLACOLU. Luceafărul. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite pe care am contat imediat după 1989" (II). Bucureşti : Vinea. Alexandrescu. Bogdan. p. nr. Luceafărul. 2000]. 2000. 2802. 2795. SOMMER. Octavian. [Florin Smărăndache. ION În periodice: 2801.Pădureanca . 8-9. 1999]. Evul relei credinţe. Evul relei credinţe. Mariana. Bucureşti : 403 404 . nr. Vorbirea pulverizată. 2799. Alexandrescu. p. 2000. Iaşi : Timpul. Emil. nr. 7. În: Emil Alexandrescu. 2000. 2796. p. RADU În periodice: 2804. Sipoş. Ioan Slavici . p. România literară. Alexandrescu. 5. [Interviu]. SOARE. FLORIN În periodice: 2797. p. Triumful lui Ares]. Ioan Slavici . 8. 42. Luceafărul. p. Universul cărţii. [Interviu]. Milescu.Moara cu noroc. [Radu Sommer. Iaşi : Timpul. Iancu. Luceafărul. Alexandrescu. ***. p. Demoniacul celest. 6. Mircea. Ion Solacolu: "Am simţit o reacţie de respingere tocmai din partea acestor elite" pe care am contat imediat după 1989 (I). 10. p. Ioan Slavici . În: Emil Alexandrescu. nr. Oradea : Abaddaba. Miruna. nr. [Claudiu Soare. 26-40. În: Emil Alexandrescu. [Claudiu Soare. Emil. 6. Iaşi : Timpul.

5. nr. Jurnal. România literară. În: Radu Dănăilă. Printre poeţi: ". Romanul călătoriilor. SORINA 2807. Ion D. Cioculescu. 200-202. Vol. 2000. 2000.Shakespeare. Patima roşie de Mihail Sorbul. Iaşi : Timpul. Mincu. râurile. În periodice: 2816. 11. p. 2810. 1. Jocurile semnăturii. [Marin Sorescu. 2811. 6. p. 1999].. 2000]. Crăciun.". 2-3. proză. 13.. Marin Sorescu . vol. Universul cărţii. Marcu. p. Irina. Iaşi : Timpul. 2000. 3133. Luceafărul. SORESCU. Marin Sorescu memorialist? [Marin Sorescu. Irina. nr.Iona. VIRGIL În periodice: 2818. 2000. p. Luminiţa. Petraş. Familia. 10. nr. 1.Răceala. 1. Guţan. Jurnalistul fără jurnal. Alexandrescu. 2000. altfel. Marin Sorescu in memoriam. 36. Despre I. Emil. 2000. MARIN În periodice: 2806. 7. Alexandrescu. Sîrbu. Petraş. Bucureşti : Cartea Românească. 2000. 2812. p. În: Emil Alexandrescu. Cronici literare. Bucureşti : Amurg Sentimental. 1999]. nr. 10. 7. 1. 2000. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. 2817. În: Emil Alexandrescu. 7. Interviuri şi antologii critice. 2.. 2000. Craiova : Aius. 10. 1999]. Ilie. Caiete critice. 462-464. 21. Iaşi : Timpul. "Romanul călătoriilor" . Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. 5. 36. Craiova : Aius. D. 10. Jurnalistul fără jurnal : jocurile semnăturii. Bucureşti : Editura Fundaţiei Marin Sorescu. nr. 2000. Contemporanul. Marin Sorescu: "Toate lucrurile seamănă îngrozitor/ cu mine. Bărbulescu. [Sorina Sorescu. p. 2000. În volum: 2813. SORIN. 2815. 10. [Virgil Sorin. Barbu. p. 2000. nr. 462. 9. Scriitori români contemporani. 2000. mările. Alexandra. 405 406 . Dănăilă. 1. Deaconu. Marin Sorescu . Literatura română în analize şi sinteze. Literatura română în analize şi sinteze.Editura Eminescu. 6. nr.. 2814. 11. Euphorion. Portrete şi declaraţii. p. oceanele/ Şi celelalte sentimente -" Marin Sorescu. p. 16. Marin. Sîrbu în instanţa criticii. Poezie. Gânscă. O pragmatică a parodiei la Marin Sorescu. Breviar teatral. 96-97. 464-467. nr. p.o probă a vizibilităţii. 2809. SORESCU. nr. nr. SORBUL. Radu. Crenguţa. Romanul călătoriilor. 1999]. Emil. 6. nr. Emil. MIHAIL În volum: 2805. p. 33. p. De ce nu funcţionează casa memorială "Marin Sorescu" de la Bulzeşti? Luceafărul. 2000. Alexandrescu. teatru. Jurnal. p. Axioma. În: Emil Alexandrescu. Contemporanul. Nicoleta. 1999]. 2808. Contemporanul. p. [Sorina Sorescu. Marin Sorescu . Simion. p.

33. 1999]. Moldovan. 6 autori în oglinzi paralele. 1999]. Vasile. 2000. p. o stare. nr. România literară. Simion. 2000]. 5. Craiova : Dionysos. nr. 2000. Introducere în istoria literaturii române. Atitudini literare. Rachieru. Luceafărul. vol. Badea. Poezie română contemporană. p. [Octavian Soviany. OCTAVIAN În periodice: 2824. În volum: 2826. nr. Barbu. 2000. Textele de la Montsalvat. Atitudini literare. 18. 2000. 11-12. 24. critic şi poet. Etică şi poetică. 1.50. 10. Un spirit captiv. 1998]. vol. Doina. [Elvira Sorohan. 33. Ioan. 32-33. 2000. Craiova : Dionysos. Urcarea "muntelui alb". 14. 2000. 407 408 . 2000. Contemporanul. 5. nr. [Cassian Maria Spiridon. Atitudini literare. 2000. Iaşi : Editura Universităţii "Al. 16. Iaşi : Junimea. Luceafărul. Dintr-o haltă părăsită. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. Gheorghe. Anchetă Luceafărul. 45-46. p. p. Roşioru. 2830. [Cassian Maria Spiridon. Cassian Maria Spiridon. Voinescu. 46. Scriitori români contemporani.2819. nr. Un anticomunist. [Cassian Maria Spiridon. [Cassian Maria Spiridon. Iaşi : Junimea. Gheorghe. p. Geo. p. Dan C. Adrian Dinu. 29. Radu. 33. SOROHAN. 2000. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Timişoara : Augusta. ***. p. I. Iarna Fimbul. sfiala poetică. 45-46. 2000. [Cassian Maria Spiridon. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. p. Grigurcu. 1999]. Interviuri şi antologii critice. nr. SPIRIDON. 2825. 2. 11. 3. nr. Grigurcu. 11. Familia. 1999]. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 4. Botoşani : Axa. nr. Anchetă Luceafărul. p. Familia. 2000. nr. SOVIANY. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. Bucureşti : Cartea Românească. 1999]. 28. România literară. Tomis. Cassian Maria Spiridon . 35-36. 2822. [Virgil Sorin. p. Oricând despre rădăcinile culturii româneşti. p. [Elvira Sorohan. p. 3. Luceafărul. 3. 2828. 1999]. nr. 2821. România literară. Contemporanul. Iaşi : Junimea. 36. 2000. 6. 5. Luceafărul. nr. Atitudini literare. Oboseala existenţială. 1999]. 13. Gheorghe. Bucureşti : Cartea Românească. Olivotto. 1999]. 2829. Luceafărul. Bucureşti : Cartea Românească. 1999. Ion D. o metodă. 2000. 2833. 2832. nr. Bucureşti : Cartea Românească. 2823. 384-388. p. p. 30. ELVIRA În periodice: 2820. 10. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 35. Atitudini literare. 2000. Un jurnal. Alexandra. 6. p. Cuza". 2000. Bărbulescu. CASSIAN MARIA În periodice: 2827. 1998]. Marian. ***. 1. Curticăpeanu. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. Cartea jubilaţiilor. 27. 33. 1999]. Ion D. [Elvira Sorohan. Ion. România literară. [Cassian Maria Spiridon. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. Bucureşti : Cartea Românească. 5. nr. Ioan D. Sîrbu sau suferinţa spiritului captiv. 7. [Elvira Sorohan. 12. Sub soarele culturii poetice. 2831.

Dorian. p. Melancolia descendenţei. 5. nr. "Nostalgia originilor". Melancolia descendenţei. România literară. nr. nr. 2000. O reeditare. Scarlat. p. Fragment şi generalizare. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 45-46. HENRIETTE YVONNE În periodice: 2847. Tiron.. De la context. 20002001. Vol. 1. nr. p. Radu. Poezie română contemporană. Atitudini literare. p. Anchetă Luceafărul.. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Trei poeţi moldavi. [Monica Spiridon. [Monica Spiridon. Un volum superb. Poezie română contemporană. Interpretarea fără frontiere. Iulia. [Cassian Maria Spiridon. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Gheorghe. 28. Melancoliile literaturii.2834. nr. 409 410 . 1998]. 2845. SPIRIDON. 2. [Casian Maria Spiridon. p. 2844. Melancolia descendenţei. Grigurcu. 2000. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. Luceafărul. 2000. Vol. SPIRIDON. Alexa. În volume: 2836. STAHL. 2000. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 11. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 6. p. Apostrof. 30. Melancolia descendenţei. Melancolia descendenţei. 389-394. p. 2000. Luceafărul. În: Gheorghe Grigurcu. nr. 219-220. 2843. Henriette Yvonne Stahl: "Gesturile exterioare se demontează. Cassian Maria Spiridon. 2000]. Un redutabil critic şi teoretician literar: Monica Spiridon. 2835. nr. Grigurcu. p. p. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Clipa zboară c-un zâmbet ironic. nr. Faiter. Nicolae Panaite]. Anchetă Luceafărul. Luceafărul. O perspectivă fenomenologică asupra În periodice: 2846. nr. 2841. 45-46. ***. Iaşi : Polirom. Borbély. 5. Steaua. Monica Spiridon. Iaşi : Polirom. [Iaşi : Polirom. Atitudini literare. 1999]. 2837. 19. 41. Luceafărul. 2839. 27-28. Corina. 2000. 35. 2000]. 51. 12-13. Bucureşti : Cartea Românească]. 6. 33. 2000. 22. Gheorghe. 2000. Luceafărul. MONICA În periodice: memoriei generice a literaturii. Grigore. la text. dispar. [Monica Spiridon. Iaşi : Polirom. 51-52. [Interviu]. Tiron. Fernanda Emanuela. 2000. Săplăcan. Alfabetul cu "cifre" ironice. Iaşi : Polirom. 10-11. 33. ***. nr. [Monica Spiridon. Mincu. Corina. 2842. Tupan. În: Gheorghe Grigurcu. [Monica Spiridon. Craiova : Dionysos. nr. 2000]. 2000. mor. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. 425-430. Osman.[Gellu. p. VASILE 2838. Iaşi : Polirom. 2000]. dar efortul omului de a se căuta pe sine e permanent valabil". 2000]. Ion. Ştefan. [Monica Spiridon. 2840. Maria-Ana. 11. Tomis. p. Marin. O perspectivă fenomenologică asupra memoriei generice a literaturii. 10. p. Cluj : Echinox. 2000]. 2-3. p. 2000. 10. România literară. 2000. Luceafărul. 6. 25. 2. Melancolia descendenţei. p. Synthesis. 4.

5. Domnul clipei. Grupul editorial Universalia. Anchetă Luceafărul. Bucureşti : Nemira. Un ceas de hârtie. Viorica. În: Iulian Rădulescu. 2000. 2851. 2858. 1999]. 33. [Dan Stanca. 8. 10. [Dan Stanca. Timp scufundat]. 2000. Catrinel. 411 412 . Dan-Silviu. 90-94. p. Universuri paralele. nr. Henri. 1999]. p. România literară. 35. 11. 20. Apocalips amânat]. [Dan Stanca. nr. 11. 33. 33. nr. 3. România literară. Apostrof. p. Cuvîntul. 1999]. Fotografia cu cruciuliţe. Eul literar ca dualitate. 2000. p. 4. p. p. Mureşanu. nr. Mureşanu. Dobre. Alexandria : Teleormanul Liber. Holban. Gheorghe. Apă neagră. [Nicolae Stan. 4. 5. [Dominic Stanca. DAN În periodice: 2854. 2000. Miruna. p. [Nicolae Stan. "Causeries du lundi". p. Zalis. 11-12. 2000. 2-3. 31. Bucureşti : Nemira. p. p. RADU În periodice: 2862. 2859. p. p. [Dominic Stanca. ***. 23. 2853. Apă neagră. Bucureşti Allfa. 25. Morminte străvezii. 1999]. STAN. Universul cărţii. nr. nr. România literară. Un ceas de hârtie. România literară. Bucureşti : Nemira. [Dan Stanca. Iaşi : Timpul. 2857. In memoriam. 3. Muntele viu. Ion. 12-13. STANCA. 6. STANCA. Tomis. 10. Mărturisirile scriitoarei Henriette Yvonne Stahl. Guy Marica. Vasile. Mărturisiri şi opţiuni. Tomis.2848. STANCA. Iaşi : Polirom. 7. nr. Grigurcu. 5. 10. Luceafărul. Contemporanul. Geo. 2861. 2000. Mureşanu. 2000]. nr. p. Gheorghe. Apă neagră. nr. România literară. 2000. 2000. 2000. 2852. nr. 1999]. 1. nr. 2856. 6. NICOLAE În periodice: 2850. 2000. Diversitate tematică la Editura Gramar. 2000. Universul cărţii. [Nicolae Stan. Apă neagră. nr. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. 2000. Popa. 2000. Iulian. 39. Boerescu. 10. 2000. Miruna. Bucureşti : Albatros. Roşioru. textul ca lume. nr. Mântuirea prin literatură. Şerban. În volum: 2849. Proza câmpiei. Universul cărţii. 1998]. nr. Ioan. p. 6-7. Veninul metafizic. Lumea ca text. 28. Rădulescu. 44. 33. Bucureşti : Nemira. 35. Miruna. 6. 1998]. Un ceas de hârtie. 1999]. p. [Nicolae Stan. [Dan Stanca. Arta şi sacrul. 14. 2000. 2855. 8. Timp scufundat. 33. DOMINIC În periodice: 2860. Apă neagră. 10. 45-46. Geo.

[Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. COSTEL 2871. p. 2000. 5. nr. 5.un poet tragic. Contemporanul. 12-13. ZAHARIA În periodice: 2872. Luceafărul. Marin. 7. Romane şi romancieri în secolul XX. Ştefănescu. Universul cărţii. 2000. Bărbulescu. nr. Roşioru. [Costel Stancu. Mincu. 2000. Mariana. Radu Stanca . 75-77. Radu Stanca. nr. 2875. Aureliu. 51. p. Alexandru. Apostol. Editura Gramar. [Radu Stanca. 36. Mincu. p. 2000. STANOMIR. Zaharia Stancu în mai multe etape. România literară. nr. p. Proză românească. 2874. 7. Alexandru. În: Apostol Gurău. 2000. 10. poet baroc. nr.un poet tragic. p. Desculţ prin Balcania. [Diana Breaz. Luceafărul. Gurău. p. 9. 2000. Şatra]. Marin. Luceafărul. 206-213. 16. Steaua. 5. 10. Radu Stanca. 11. Contemporanul. Radu Stanca. Luceafărul. ***. Zaharia Stancu. 2000. Contemporanul. 10. Măştile solitudinii. Cu siliconul la bandulieră. p. p. STĂNCHESCU. Goci. 2000. 2864. Alex. 26. 7. Luceafărul. 38. IOAN 413 414 . 9. 7. nr. 25. Mincu. Apostrof. p. 2000. 12-13. 2000. Turnul Babel. 19. [Valeriu Stancu. 35.2863. 2000]. 1999]. [Interviu cu Mioara Cremene]. Valeriu Stancu: Răstălmăcirea jocului. Marin. 26. Luceafărul. p. 8. Călin. Petraş. 2000. p. George. 2000.un poet tragic. nr. 45-46. Miruna. Sipoş. STANCU. STANCU. [Zaharia Stancu. Manilici. La o nouă lectură Radu Stanca. 2000. Simion. În: Aureliu Goci. 2000. 10. Radu Stanca . Celălalt. Radu Stanca . 33. Piteşti : Paralela 45. George. inedit. Galaţi : Logos. VALERIU În periodice: În periodice: 2870. 2873. 2866. Ion. p. p. nr. LAURIAN 2876. 7-8. 2000]. 8. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 2868. nr. p. O iubire din viaţa lui Zaharia Stancu. nr. 5. 2865. nr. Botoşani : Axa. Irina. Zaharia Stancu şi "colaboratoarele" sale. Timişoara : Marineasa. 2000. nr. 6. Cluj-Napoca : Motiv. Poezia experientelor estetice. Anchetă Luceafărul. În volum: 2877. Măştile solitudinii. Dreptul la spectacol. STANCU. În volum: În periodice: 2869. Mureşanu. 10. 2867. p. nr. 1997].

[Mihai Eminescu. 2000. STĂNESCU. Emil. Tomis. Contemporanul. 47. 6. 6. nr.". p. Geo. Supravieţuitorul. Constanţa : Leda&Muntenia. 2000. p. nr. [Amelia Stănescu. 33. Doar mie mi-e frică. Relaţia eu-tu în poezia lui Nichita Stănescu. 2893. Cătălin. 33. 1999]. [Nichita Stănescu. Contemporanul. 2879. p. Bucureşti : Univers enciclopedic. 35. Astra. Ţîrlea. 2000. 10. Breban. Zăbovind puţin în eternitate. Bucureşti : Maşina de Scris. 2882. [Amelia Stănescu. 10. Viaţa românească. nr. Axinte. nr. 48. Poezie românească. Constanţa : Leda&Muntenia. Constanţa : Muntenia. Nicolae. Bucureşti : Editura Enciclopedică. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Ştefănescu. 1999]. 6. Contemporanul. 11. Bărbulescu. 18. 2891. Doi "dizidenţi": Eminescu şi Nichita. 1999]. 1-2. 10. 3. nr. Roşioru. De la prejudecată la paradox. România literară. Cimpoi. p. p. [Alex. Roşioru. Tomis. Bucureşti : Humanitas. 6. 1999. 2000. 2884. nr. nr. 1999]. Bucureşti : AMB. Vasile. George Bocşa. nr. Nichita Stănescu. Breban. AMELIA În periodice: 2880. [Laurian Stănchescu. 2000. [Nichita Stănescu. În volum: 2894. Bucureşti : Editura Enciclopedică. 4. Spiridon. 2000. Opera poetică. 1999]. 35. 2. Poetica stănesciană. Ion. nr. Victoria. Ion. nr. 5. 2890. 3. Alexandrescu. 11. Luminiţa. nr. Bucureşti : Du Style. Irina. antologie. 1998]. 2000. În: Emil Alexandrescu. Mihaela. 16. 2000. Petraş. O viziune a sentimentelor. [Doina Uricariu. Doar mie mi-e frică. 6. 6. 2888. p. p. Luceafărul. p. [Laurian Stănchescu. 10. 2000. Nichita Stănescu: "Sare din mine un fel de plisc în toate părţile şi deodată. 2000. Filip. Marcu. nr. 2000]. 2000. Nichita Stănescu (2). 10. Tratat de voluptate. p. Oraşul părăsit de sfânt.A unsprezecea elegie. STĂNESCU. Aria pierzaniei via Moulin Rouge. 2000. Luceafărul. p. 11. p. 36. Ştefănescu. 2000. Vasile. Alex. 2892. Milescu. Nichita Stănescu . 1-2. 2881. 95. nr. p. poetul secolului XX. 17. 139-146. nr. 2000. p. Lirismul paradoxal. 3-4. Literatura română în analize şi 415 416 . Bucureşti : Editura pentru Literatură. Simion. Euphorion. Contemporanul. 1999]. 10. Doi poeţi. nr. 2889. Contemporanul. [Amelia Stănescu. 3. Opere. 8. Doar mie mi-e frică. Oraşul părăsit de sfinţi. 2000. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. 2886. 2000. 35. 5. Ştefănescu. Marcel. Lucaciu. Mihai. Nichita Stănescu (1). Rodica. Universul cărţii. Doar mie mi-e frică. 8-9.În periodice: 2878. Nichita Stănescu. Draghincescu. Contemporanul. 2885. 10. NICHITA În periodice: 2883. nr. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Eugen. 9. Nicolae. p. 10. Îngerul cu o carte în mâini. 2887. Alchimia poetică a verbului stănescian. p. Cuvîntul. p. 2000. Ştefănescu: Stănescu. 1-2. 1964].

2000. Braşov : Astra Nova. Mureşanu. p. Nicolae Steinhardt . Emil. În volume: 2905. nr. În: Emil Alexandrescu. 453-454. 11. Secunde frînte. Rădulescu. 2000]. Steinhardt. În: Emil Alexandrescu. p. 453. p. Ion Marinescu. În: Laurenţiu Ulici. Jurnalul fericirii de N. Literatura română în analize şi sinteze.Noi. Călăreţ pe vrăbii. Tîrgu Jiu : Editura Alexandru Ştefulescu. Bucureşti : Amurg Sentimental. Mircea. Literatura română în analize şi sinteze. 2897. Ulici. În: Emil Alexandrescu. Alex. Nichita Stănescu . tendinţe. În: Emil Alexandrescu. În: Emil Alexandrescu. Fragmente de ochean. Mitică şi Hyperion. Mărturisiri şi opţiuni. 2000. 218-219. 18. Arca. Victor Sterom. 33. Miruna. coordonate şi realizări în poezia românească. Iaşi : Timpul. NICOLAE 2895.Ars poetica. Alexandrescu. În: Iulian Rădulescu. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. 2908. Emil. 2000. 2896. Iaşi : Timpul. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. George Drăghescu. Alexandrescu. STĂNESCU. Nichita Stănescu . Nimicul ca o cruce. În: Emil Alexandrescu. 2000.Leoaică tânără. Alexandrescu. 455-456. Tîrgu-Mureş : Ambasador. 2000. Iaşi : Timpul.Evocare. 452-453. p. 2000. Ştefănescu. p. 2000. 118-126. În: Emil Alexandrescu. Editura Dacia. Nimicuri ca o cruce. Iaşi : Timpul. Laurenţiu.sinteze. 457-458. Bucureşti : Du Style. Pascu. 10. 2000]. iubirea. 2900. 1999. p. 487-491. Nichita Stănescu . 2899. Nichita Stănescu . Iaşi : Timpul. p. 2-3. România literară. Alexandrescu. Emil. Saviana Stănescu: Proscrisa. Jurnalul fericirii]. nr. [N. p. 2000. STEROM. Emil. 2000. Steinhardt. 417 418 .Jurnalul fericirii.În dulcele stil clasic. nr.Cântec. 1999. Iaşi : Timpul. 2904. 454-455. 2906. 8-9. Nichita Stănescu . 456-457. p. [Victor Sterom. Bogdan I. Universul cărţii. 2901. Literatura română în analize şi sinteze. p.Laudă omului. Emil. p. Nichita Stănescu . În periodice: 2903. 2000. Steinhardt. 2898. STEINHARDT. 51. SAVIANA În volum: 2902. 4-5-6. VICTOR În periodice: 2907. Orientări. Iaşi : Timpul. Patinatorii. nr. Literatura română în analize şi sinteze. Nichita Stănescu . 67. p. Braşov : Astra Nova. Florin. 458-460. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. Zestre pentru înălţare. Eboşe. Lazăr. 1999. Alexandrescu. 249250. Iulian. Alexandrescu. 2000. p. Alexandrescu. p. 4. Steaua. 1999. Literatura română în analize şi sinteze. p. Literatura română în analize şi sinteze. 2000. Expeditor: N. Emil. În: Emil Alexandrescu. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. Emil. Iaşi : Timpul. 8. Emil. Stepan. [Volume de haiku-uri : Clelia Ifrim.

11. 408-413. Vol. Grigurcu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Aş fi vrut. 414-419. Eugen. STOENESCU. Trandafir. STOICIU. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. Fratele meu : poezii : 1972-2000. Doru. STOENESCU. 11. Poezie română contemporană. 2. 183-184. nr. 33. Alexa. 1999]. România literară. 2000. Luceafărul. Timofte. Grigurcu. În: Gheorghe Grigurcu. Stănescu. 2. 2918. Petre Stoica ori surprizele ambiguităţii. Bucureşti : Edass. Povestiri cu înjurături. În: Gheorghe Grigurcu. Gheorghe. Constantin. Magda. 7. Un sapienţal vitalist. 2915. 26. nr. 2000. p. 2917. 12. STOIAN. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. 41. p. Memoria poetului. 2000]. În: Gheorghe Grigurcu. [Petre Stoica. România literară. Poezie română contemporană. Viaţa românească. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Gheorghe. La scufundarea vasului Titanic. Luceafărul. [Petre Stoica. Ştefan Stoenescu: "Generaţia hippy a inaugurat postmodernismul". [George Virgil Stoenescu . [Victor Sterom. Grigurcu. 2000. nr. SORIN În periodice: 2920. Familia. 2000. Gabriel. 47. Vol. p. GEORGE VIRGIL În periodice: 2914. "Imaginile apusului de soare se organizează ca-n vis". 2000. Forţa memoriei. 88-94. nr. Răduţă. În: Gheorghe Grigurcu. Vol. 34. 2. Gheorghe. p. 395404. p. p. ŞTEFAN În periodice: 2912. p. STOICA. Corespondenţe oculte. Bucureşti : Univers Enciclopedic. Timişoara : Helicon. Roşioru. p. 2000. ALINA În periodice: 2913. 2000. 6. Povestiri cu înjurături. Barbu. [Alina Stoian. [Sorin Stoica. Tomis. Memoria sferei. p. Şambelan la curtea coniacului. 2. 2. nr. Gheorghe. Poezie română contemporană. p. 2919. În volum: 2910. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Piteşti : Paralela 45. 2911. 2000]. Fratele meu : poezii : 1972-2000. Poeţi ce-ar fi putut să fie. 405-407. STOICA. Vol. Poezie română contemporană. LIVIU IOAN 419 420 . 95. p. Iulia. [George Virgil Stoenescu. Negrici. Ion. nr. 11-12. [Interviu]. 2000]. 2000. 7. România literară. 2000]. Bucureşti : Editura Eminescu. Ploieşti : Premier. Grigurcu. 2000. p. 1999]. 10. 6. 35. nr. 2000. Viaţa la ţară a poetului. 1999]. 33. Bestiarul lui Petre Stoica.2909. Cioculescu. PETRE În periodice: 2916. Poemul coniacului regal. 2000. 33.

2926. 3-4. Vol. România literară. 426-431. În volume: 2931. Ceruri nomade (jurnal din exilul parizian. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Grigurcu. nr. Spovedania unui învins. [Liviu Ioan Stoiciu. Alexandru. 45-46. STORIN. Pseudomitologia lui Liviu Ioan Stoiciu. 2000]. Gheorghe. 2000. [Sanda Stolojan. Poezia ca exorcizare a realului. 1999]. nr. nr. [Liviu Ioan Stoiciu. 1999]. 4. 2000. p. Radu. Dan Bogdan. 97-100. În: Gheorghe Grigurcu.În periodice: 2921. Piteşti : Paralela 45. 8. Marcel Ion. Direcţia optzeci în poezia română . 2000. 2000. [Liviu Ioan Stoiciu. Contemporanul. România literară. Grigurcu. 2000. nr. p. 24. 1997]. 2. Viorel. 10. Piteşti : Paralela 45. 8. p. 1999]. SANDA În periodice: 2935. 13. Deva : Călăuza. 2930. Poezie română contemporană. 1999]. Vol. 5. Nicolae. Spiridon. Nihilismul pozitiv. 2000]. Ruinele romanului. [Liviu Ioan Stoiciu. 2-3. Poezie română contemporană. Spovedit şi împărtăşit. Grijania. Grijania. nr. 2000]. Poesis. AUREL În periodice: 421 422 . Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. Poemul animal (crepuscular). Piteşti : Paralela 45. 2000]. Piteşti : Paralela 45. Poesis. p. O poezie fără happy end. Caiete critice. Gheorghe. 2000. Clarviziune şi gravitate. 2000. Poemul animal. 33. 2000. 11. 1. p. 11. 2925. 2936. 2933. p. Roxana. În: Gheorghe Grigurcu. 8-9. Hanu. Milescu. 24-26. 2000. 11-12. 12-13. 2000. Andrei. nr. Gheorghe. Vol. 5. p. Pană-Oltean. [Botoşani : Axa. Victoria. p. 420425. Universul cărţii. p. Epopeea fragmentată. Luceafărul. Moldovan. [Sanda Stolojan. 33. 2. 2928. 36. Domnule redactor-şef. 7. 4. 2934. Fandarac. nr. 10. 1999]. 2. p. 2000. 2000. O meditaţie pentru zilele noastre. 2000. Piteşti : Paralela 45. 2000. p. p. 2932. 2000. 231-272. Grijania. Deva : Călăuza. Grijania. "Poemul animal". Poemul animal. [Liviu Ioan Stoiciu. Ioan. 2929. [Liviu Ioan Stoiciu. 2. Voinescu. România. 1990-1996). Piteşti : Paralela 45. p. 11. Elisabeta. Liviu Ioan Stoiciu. Deva : Călăuza. Ceruri nomade: jurnal din exilul parizian : 19901996. Elegie pentru exilul românesc. Bodiu. p. În: Andrei Bodiu. Bucureşti : Humanitas. Vasile. Familia. 2923. Cistelecan. 432-436. Alex. Grigurcu. Poezie românească. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. Postexpresionismul. 29. nr. nr. Vol. Bârna. Cuvîntul. Grijania. 4. 6. Poezie română contemporană. [Liviu Ioan Stoiciu. Vatra. Mureşan. Liviu Ioan Stoiciu: "Post-ospicii" (-glisări în transcendent-). 1999]. 2927. Luceafărul. [Liviu Ioan Stoiciu. 2000. 7. 2924. Bucureşti : Humanitas. În: Gheorghe Grigurcu. 2922. 19. STOLOJAN. nr. p. nr. p. mon amour. Lăsconi. Ştefănescu.

2000. 2. Poeme cu scară interioară. 2000]. p. [Ion V. Ioan. nr. nr. Am (re)descoperit un poet . ION În periodice: 2938. nr. nr. 2000]. Popas în universul dunărean. nr. nr. Forum. p. Ion Stratan]. Adevărul criticii literare. 2949. Diaconu.Ion Stratan. Ploieşti : Premier. p. Vol. 39. LUCIAN 423 424 .2937. Gheorghe. 5. 2000. nr. [Mircea A. România literară. 6. Gavriloaia. VLADIMIR 2940. 5. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Contemporanul. În volum: În periodice: 2948. [Ion V. Vol. Moldovan. Îngerul veneţian. Zalis. Boldea. 47. p. Piteşti : Paralela 45. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2000. 2945. Grigurcu. Cuvîntul. 21. Daniela. Somnul fără deşteptare al amintirii. Nicoleta. p. Ion. 490-491-492. [Ioan Es. 2000]. Crucea verbului. 19. nr. STREINUL. 2000. Luceafărul. Familia. p. Vasile. 1998]. nr. nr. Iulian. Pop. Oameni care merg. Cioculescu. p. 10. 1. În: Gheorghe Grigurcu. 2941. Concepţia despre poezie a lui Mircea Streinul. 10. Crucea verbului. 33. Poezia lui Ion Stratan. 10. Geo. Manualul fugii de lume. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. STREINU. 2951. STRĂTESCU. 2000]. Grigurcu. Caius Traian. 437-442. Contemporanul. p. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. Cele trei Crişuri. Henri. Luceafărul. Mircea Streinul: viaţa şi opera. Bucureşti : Deliana. p. p. Nicolae. Strătescu. 25. p. p. Sandrino. Îngerul veneţian. 11. Gheorghe. 2000. 2000. 2. 2000. Henri. Contemporanul. 2000. 45. 2000. 2000. Vol. Poem. România literară. 33-35. 11. Poezie română contemporană. Strătescu. 2947. În: Gheorghe Grigurcu. Piteşti : Paralela 45. Zalis. 448-452. 2942. Apostrof. 42. 2000. 10. 3. 5. STROCHI. Gheorghe. Havriliuc. În: Gheorghe Grigurcu. Bucureşti : Casa Editorială Odeon. Barbu. Poezie română contemporană. Floarea şi atelierul. [Ion Stratan. ION V. STRATAN. Stratan. Despre naivitate. 2. 443-447. nr. p. 109-118. nr. 6. Dragomir. Poezie română contemporană. 2000. Ghinea. Rădăuţi : Editura Institutului Bucovina-Basarabia. Un avatar al romantismului. 43. p. 16. În periodice: 2950. 2000. Pe "scara" poeziei. Plăceri ale textelor. Matache. 63-66. 5. 48. MIRCEA 2943. 2000. 2000]. Portret în filigran: Vladimir Streinu. În periodice: 2946. [Aurel Storin. Trei poeţi. [Ion Stratan. 30 de ani de la moartea lui Vladimir Streinu. 2000. 33. 10-12. 7. 2944. p. 14. Grigurcu. 2939.

Horváth. Breviar. István]. 1999]. 11. Tamás Gusztáv. Iaşi : Moldova. Hervay. Gusztáv. János.most. 200-201. Szemlér Ferenc költészete (Pályakép-vázlat). SZEMLÉR. 10. Alchimia divinului. 2000. 93-106. Nopţi şi zile]. Gizella. Horváth. JÁNOS În periodice: 2959.. nr. Legenda Szilágyi Domokosról. Gondolattöredékek Székely Jánosról. ***. Domokos. Deva : Emia. 425 426 . 2961. nr. Dániel. ***. p. nr. Gizella. 2000. Reevaluarea opţiunilor iniţiale. Mărul îndrăgostit de vierme. [Lucian Strochi. Székely. nr. p. 2000. A másik torony]. Zoltán. 11. Rădulescu. nr. [Székely János. Luceafărul. Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére. Spiridon. nr. nr. p. 10. Alchimia divinului. Kányádi. Jékely. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Domokos. 95. Miscellanea. [Nicolae Szekely. nr. Simion. ADRIAN În periodice: 2954. 11. SZEKELY. nr. nr. Petraş. p. Látó. 2000. [Szilágyi. 16. 6. Láng. 7. Tatiana. 2000. 7.În periodice: 2952. 2000. 2000. Helikon. Jenő. Irina. SZABÓ. Viaţa românească. ". Memoria fulgerului. 2000. 12. 17. Helikon. p. 5. Luceafărul. Filep. p. 4-5.. 85-91. Timişoara : Augusta. p. Zoltan. Zsuzsa. [Szilágyi. Sándor. Tóth. Veress. Universul cărţii. p. 1-2. Hervay. Látó. 23. Adrian Suciu: "Ca un hoţ aş ieşi din viaţă afară". 10. 94-118 . [Adrian Suciu. Alchimia divinului]. SZILÁGYI. 2000. Korunk. Bertha. Albert. 2957. Kiss. Vasile. Zoltán. Jenő. SZÉKELY. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. GYULA În periodice: 2955. 1999]. [Arcadie Suceveanu. 2963. ARCADIE În periodice: 2953. SUCIU. Contemporanul. 1999]. Imre. p. Látó. Bertha. 47. Kiss. NICOLAE În periodice: 2956. Bărbulescu. 2960. 11. 4. Imre. 1-3. SUCEVEANU. nr. 2-3. 2000. p. 102-107. p. a katasztrófa küszöbén". Infirmi şi perfecţionişti. DOMOKOS În periodice: 2962. 2000. FERENC În periodice: 2958. 5. [Nicolae Szekely.

EMIL 2965. Jékely. Timişoara : Brumar. Victoria. [Robert Şerban. 33. 1999]. Din nou despre prezenţa lui Şincai la Oradea. Székely. 2000. András]. Piper pe limbă. Eminescu . 2000. 6. nr. Ion. să văd stele verzi. nr. 1999]. Piper pe limbă. Zoltan. Braşov : Orientul latin. Balla. 104-108. conştiinţă : Viorel Gheorghiţă in dialog cu Emil Şimăndan. 2973.Kányádi. Ioana. De ce a ucis-o Shakespeare pe Ofelia?. 1999]. 2. 35. Sándor. destin. 35. România literară. nr. 8-9. Timisoara : Brumar. nr. nr. 2000. nr. Ştefan. Tóth. Géza. [Vasile Şelaru. 1. p. 490491-492. ŞIMĂNDAN. Zsófia. Fire de lut. Cucu. Braşov : Orientul latin. [Marinela Şerban. 2000. Helikon. László. 181-182. 7-9. Szőcs. nr. nr. [Vasile Şelaru. 2000]. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. [Robert Serban. Familia. EUGEN În periodice: 2971. 2970. [Vasile Şelaru. Tomis. Emil Şimăndan. ***. István]. 2000. 35. nr. Tomis. Cele trei Crişuri. Poezie românească. nr. p. Helikon. p. GHEORGHE În periodice: 2974. p. 10. János. ŞERBAN. ŞERBAN. 2000]. Bucureşti : Cartea Românească. 28. Visry. 427 428 . p. Victor. p. SZŐCS. Sterom. VASILE În periodice: 2969. MARINELA În periodice: 2968. 7. ŞINCAI. 2000. Arad : Editura Fundaţiei "Ioan Slavici". 2967. Deva : Emia. 9. p. Piper pe limbă. ah. George. 6. Fire de lut. 1112. 5. 35. Vitraliile unei existenţe obişnuite. p. Ludicul intervievator. Zoltán. Roşioru. 1999]. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Eminescu. 2000. Tomis.conştiinţă. Béla. 7. 2000. p. 2000. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Fire de lut. 6. Ştefănescu. 5. 1-3. ŞELARU. 11-12. [Eugen Şerbănescu. 6-7. Nu mă face. Universul cărţii. 1-3. p. p. [Viorel Gheorghiţă. 24. nr. Literatură şi spectacol. [Călătorie prin veac. Fire de lut. Cistelecan. Ion. 4. Alex. ŞERBĂNESCU. ROBERT În periodice: În periodice: 2972. 1999]. 2966. Forum. Contemporanul. 42. 15-20. neam. [Király. 2000. 2000. nr. 2000. Milescu. 2000]. Faur. 10. Markó. Fire de lut. 10. Braşov : Orientul latin. Bertha. Corbu. Arad : "Vasile Goldiş" University Press. Tomis. Roşioru. Antonio. p. Fire de lut. GÉZA În periodice: 2964. 1999].

O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. Trei poeţi. În: Gheorghe Grigurcu. Râul tăcut. Steaua. p.2975. 2000. 33. [Mariana Şora. 38. FLORIN În periodice: 2978. 2000]. nr. Soviany. 1999]. Despre calitatea umană. 2. [Traian Ştef. Tîrgu Mureş : Arhipelag. 6. 2983. 11. Un exerciţiu liniştitor. [Corneliu Ştefan. Vatra. ŞTEFAN. AL. Matei şi Eva. 59-62. Marin. p. Chelu. Mărturisirile unui neisprăvit. 10-11. Priviri. 1999]. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Viorel. Galu. Despre calitatea umană. Ochiul orb. nr. Şansa verbalizării propriului trecut. 2000. Poesis. Tandreţea dintre noi. Silvestru. [Ara Alexandru Şişmanian. Scrisul agonic. Paul Vinicius. p. Grigurcu. 1999]. nr. Tireziada. Paul. În: Gheorghe Grigurcu. Paralela 45. Botoşani : Axa. p. Grigurcu. nr. 2000. Mureşan. Râul tăcut. 2000]. 2000. 149-151. 1998. Poezie română contemporană. [Florin Şlapac. p. p. Iulia. Tomis. [George Vulturescu. 2-3. 5. nr. Mădălin. nr. Luceafărul. Tireziada. [Traian Ştef. Tireziada. ŞTEFĂNESCU. 28-29. Spectacol în spectacol. 2984. 2. Gheorghe. 27. 7-8. nr. 33. Arca. [Traian Ştef. 2986. În volum: 2985. ŞORA. ŞIŞMANIAN. nr. Geo. 5. 2981. 2000. Constanţa : Ex Ponto. 10-12. ŞLAPAC. nr. 35. p. Horj. 1997. CORNELIU În periodice: 2987. Traian Ştef. România literară. 62-64. Grigurcu. [Traian Ştef. Solilocviul lui Traian Ştef. Ulise ca prototip. Bucureşti : Cartea Românească. p. Piteşti : Paralela 45. 1999]. Dumitru. nr. 2977. p. 2982. Dus şi-ntors. 429 430 . Vol. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Octavian. Vasile. Bucureşti : Eminescu. Roşioru. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 51. Tandreţea dintre noi. 7-8. Familia. 6-7. 29-32. nr. 2000. Despre "neisprăvire". 2000. Popovici. p. Ithaca. 2000. Cele trei Crişuri. ARA ALEXANDRU În periodice: 2976. [Ara Alexandru Şişmanian. 51. 2000. Despre calitatea umană. p. MARIANA În periodice: 2979. p. 2000. Gheorghe. 11. 2000. 457-461. 2000. I. Eclipsa]. Tîrgu Mureş : Arhipelag. Gheorghe. Vol. 1. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1-2-3. TRAIAN În periodice: 2980. 12. România literară. Mureşan. 453-456. Steaua. p. 2000. Piteşti : Paralela 45. 34. 33. 5. Cristina. 39. ŞTEF. 1999]. Viorel. Poezie română contemporană. 1999]. Aventurile subiacenţei. 2000].

Gheorghe. Îngerul cu o carte în mâini. ŞTEFĂNESCU. Poezie română contemporană. 3001.În periodice: 2988. Anchetă Luceafărul. p. Boerescu. Relativizare şi autenticitate. 431 432 . 2000. Romulus. nr. 2. 6. 2000. Grigurcu. 2000. Portrete literare (8) (Al. p. [Alexandru Ştefănescu. p. nr. Nicolae. Cecilia Ştefănescu. Introducere în opera lui Nichita Stănescu]. Ioan Godeanu. Victor Nichifor. Arca. poetul secolului XX. nr. Alex. 1998]. 10. 1999]. Vol. 24.Nina Cassian <II>). nr. p. p. Mircea Cărtărescu. Vol. [Nichita Stănescu. Ştefănescu. 2000. p. 2. 2989. nr. Mihai. Vol. Mircea Cărtărescu. 1-2. Bucureşti : Image. nr. 162-163. Euphorion. Angelo Mitchievici. 2. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 4-5-6. Domnica Domnea. studiu introductiv şi bibliografie de Alex. Florin Iaru. Contemporanul. În periodice: 2990. Dan-Silviu. Întâmplări. 465-472. Lena. nr. Doina Ioanid. [Alex. Tomis. Portrete literare (9) (Al. 6. 473-478. antologie. Iaşi : Institutul European. [Alex. Întâmplări. 14. 2000]. 19. Postmodernismul sau soluţia finală (XII). 9-15. 2000 . Bucureşti : Maşina de Scris. Doina Ioanid. Ştefănescu . Marius Ianuş. nr. p. CECILIA În periodice: 2995. Cecilia Ştefănescu. [Ioana Nicolaie. 2997. În: Gheorghe Grigurcu. ALEX. Angelo Mitchievici. Carte în doi: Nichita Stănescu şi Alex. Ştefănescu. Florin Iaru. 18. Poezie română contemporană. 2991. ***. 2994. Luceafărul. 462-464. Iulian Băicuş. Marius Ianu. Grigurcu. Falsa literatură . 4. 11. 11. 25. Breban. nr. 11. [Ioana Vlaşin."40238 Tescani". Chioaru. Luceafărul. p. Doina Ioanid. p. I. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Angelo Mitchievici. 2000]. 2992. Gheorghe. 2996. În: Gheorghe Grigurcu. 1. Breban. 10. 1-2. În volum: 2999. 6. În: Gheorghe Grigurcu. 10. p. Dumitru. Cuvîntul. 2993. 3000. 45-46. Ştefănescu: Stănescu. 17. Bucur. Ştefănescu. Recunoaşterea autenticităţii. iaşi : Institutul European. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 9. Prietenie & literatură. 2000. Luceafărul. Marcu. [Ioana Nicolaie. ŞTEFĂNESCU. 2000. I. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. p. 2000. Marius Ianuş. Ioan Glodeanu. Romulus. 2000]. Bucureşti : Image. 2000]. Elena Ştefoi. Întâmplări. Poezie română contemporană. Luminiţa. ŞTEFOI. Grigurcu. Arca. România literară. Ştefănescu. 35. Ion. Ştefănescu . 40238 Tescani. Lazăr. Contemporanul. 2000. Domnica Drumea. Roşioru. 2000. Între lirism şi magie. 33. Cimpoi. Oneşti : Aristarc. p.Nina Cassian). 2000. ELENA În periodice: 2998. 2000. p. p. Bucur. Modelul Frankenstein. Gheorghe. 2000. 4-5-6. nr. 14. Nicolae. Cecilia Ştefănescu. Ferestre 98. 2000. nr. 6. 40238 Tescani. 10.

"Pe linia unei adaptabilităţi <subtile> (10). Tomis. p. ŞUIU. CRISTINA În periodice: În periodice: 3005. Gheorghe. p. 9. 10. 4. 2000. nr. Bertha. nr. nr. 35. Poezie românească. [Simona Tache. 4-5. ŞTREMPEL. Despre scriitură şi scriitori. 2000]. Luceafărul. Patetism şi autenticitate. Isus Tămăduitorul: [roman]. 11-12. Descentralizarea vieţii literare. 2000. Mădălin. [Maria Tacu. Zoltán. 3008. SIMONA În periodice: În periodice: 3002. 2000. Bucureşti : Viitorul Românesc. Milescu. VIOREL În periodice: 3003. VICTOR TACHE. 20. 10. Simion. 6. Anestina. 7-8-9. Mureşanu. p. 2000]. Ştefănescu. 23. Aora. Bucureşti : Crater. nr. Bucureşti : Cartea Românească. Constanţa : Ex Ponto. România literară. Marius. [Radu Şuiu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és 3011. p. 31. 33. nr.. PAVEL În periodice: 3006. "Hronograful" lui Pătraşcu Danovici. Simona Tache: Împărţit la 2. Rogozanu. 3009. [Bucureşti : Crater. Alex. Anghelescu. Miruna. C. 14. Pavel Şuşară şi încercarea lui de-a se juca de-a literatura. Împărţit la 2. p. 2000. nr. p. TACU. TIMEA În periodice: 3012. 5.ŞTIR. România literară. Victoria. Luceafărul. Bold-uri. 2000. 3007. 7. p. 42. p. Bărbulescu. 2000. 9. 43. [Viorel Ştirbu. Echinox. Vatra. 33. Fenomenul Baudelaire şi poezia română modernă]. 73-75. 10. 1999]. 2000. ŞUŞARĂ. ŞTIRBU. RADU TAMAŞ. GABRIEL În periodice: 3004. Universul cărţii. Aora. 4. TAMÁS. 2000.. România literară. 33. 4. 1999]. 1999]. p. Bucureşti : Crater. 2000. Împărţit la 2. 433 434 . nr. Mătuşa mea. 44. p. Mircea. Alex. italice. Roşioru. Voinea. nr. Grigurcu. Universul cărţii. nr. Ştefănescu. 2000. MARIA În periodice: 3010. 2. Aer proaspăt. [Cristina Tamaş. 2000]. Editura Ex Ponto. nr. [Simona Tache.

[P. 16. C. p. 2000. Mitică şi Hyperion. Rodica. Roşianu. Galaţi : Hypatya. Magyari rózsafa]. 2000. p. C. 8. [Lászláffy. Anchetă Luceafărul. IULIA În periodice: În periodice: 3015. p. Marius. nr. p. Poeme pentru orice ocazie. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. TĂNASE. 88.transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. p. nr. nr. p. GRETE În periodice: 3016. 1995]. [Interviu]. 14. 3-4. 12. 2000. TARTLER. Látó. 3014. [Tamási Áron. Ion. În volum: 3023. Chichere. Lászláffy. 23. nr. ÁRON În periodice: 3013. 2000. Taina şarpelui ucis. 3. Marino. 3-5. 45-46. 9295. p. Helikon. Cuvîntul. p. 13. Poesis. Aladár. p. Egyed. Taina şarpelui ucis. Adrian. 3020. Farkas. România literară. nr. nr. Poezie. Stelian Tănase: Corpuri de iluminat. Oana. TĂNASE. Fotache. 49. 2000.. P. Lajos. Tomis. 3022. 22 a fost de la început în opoziţie. 2000. 2000. Molnos. În: Laurenţiu Ulici. Balăs. În: 435 436 . 4. Bucureşti : Humanitas. Rege a világ kiigazításáról. 22. Luceafărul. 22 plus. Valentin Taşcu: Defăimarea bătrâneţii. TAMÁSI. Supl. Râsul ocrotit de lege : (versuri). Árpád. Magyari.. Timea]. [Constantin Tănase. TANOU. 6. [Iulia Tănase. 2000]. poezie. ***. TAŞCU. 2000]. VALENTIN În periodice: 3017. CONSTANTIN În periodice: 3019. 2000. 17-18. Imre József. nr. 2000. nr. Ion. p. 10. [Stelian Tănase. Luceafărul. Poeta P. Ulici. nr. TĂNASE. 11. C. p. Tanou. Stelian Tănase şi critica de idei. Chivu. 33. 4. 1999]. Zoltán. Bucureşti : Crater. 2000. Tanou pseudonim Edith Konradt]. 4. Călătorie în Prafrica. Csaba. nr. Palade. În volum: 3018. Miracolul revoluţiei. 11. Laurenţiu. Apostol. Lajos. Bucureşti : Cartea Românească. [Grete Tartler. Tamás. Bertha. Poeme pentru orice eventualitate. Tamási Áron. 6. STELIAN În periodice: 3021. (2). 35. Gurău. 2000. 8-9. Helikon. 6. Bucureşti : Du Style. Emese. 282-283.

România literară. 10. 6. Romane şi romancieri în secolul XX. TITEL. Ionel Teodoreanu. [Ada D. Înzeire. [Bucureşti : Allfa. 2000. 78-81. Curierul românesc. nr. [199?]. Dumitru. Flavia Teoc. Despre cîteva note false. 2000. p. 10. 1999]. 16. nr. p. TĂNASE. 3032. În: Aureliu Goci. Roşioru. Laurenţiu. Murgeanu. 3033. VASILE În periodice: 3025. p. Vasile Tărâţeanu poetul Bucovinei luptătoare. ŞTEFAN În periodice: TEODOREANU. 2000. Steaua. False obiecte preţioase. p. Cioplitor de cuvinte. 2000. p. p. 2000. Galaţi : Logos. p. 2000. 2000. nr. nr. Mircea. 1997]. Aureliu. 3-4. 148155. Porunca fiului sau povara destinului. Ioan. ca avangardă. 5-6. Cioplitor de cuvinte. Drăghici. 9. nr. 234-235. 33. Ţepeneag. 11. 1998]. 12. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. 11. TEOC. Porunca fiului : eseu asupra prozei lui Sorin Titel. Aron. Euphorion. Contemporanul. 4. [Flavia Teoc. Luceafărul. 2000. nr. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 51. Georgeta. Din casa lui Faust. nr. 35. Ion. 7-8. În: Laurenţiu Ulici. 10. Tomis. Celălalt. În volum: 3024. În periodice: 3031. [Ştefan Tănase. [Alexandra Târziu. Paul Goma şi Sorin Titel la Paris. Petean. Lumea de hîrtie a modernismului cu privire la proza lui Sorin Titel. 6. Cristian Teodorescu . 10-11. Daniel. Goci. p. Vighi. 33. CRISTIAN În volum: 3030. 27. p.Apostol Gurău. 1998]. p. Slobozia : Star Tipp. Stanomir. 2000. Timişoara : Hestia. Vă place Ionel Teodoreanu? România literară. Cruceanu. Ion. FLAVIA În periodice: 3027. p. TEODORESCU. ALEXANDRA În periodice: 3029. 5. 39. Mitică şi Hyperion. Ulici. 2000. SORIN 3026. 10. IONEL În periodice: 3028. Bucureşti : Albatros. TĂRÂŢEANU. În volume: 437 438 . TÂRZIU. nr.Povestiri din lumea nouă. Medelenismul. Maria. 2000. Bucureşti : Du Style.

p. Livius. Bucureşti : Cartea Românească. Sorin Titel. Familia. [Fragment din: Pâinea noastră cea de toate zilele. O monografie în foileton. Nouă prozatori. 2000. 2000. receptare critică. EUGEN În periodice: 3045. 2000. [Mircea Iorgulescu. Ceea ce este important. [Livius Ciocârlie. 15]. Ungureanu. 2000. 3044. Sorin Titel. antologie comentată. Curticăpeanu. p. Ciocârlie. Constantin. 3036. Bucureşti : Seara. p. [Fragment din: Cornel Ungureanu. p. Dosar de receptare critică. p. p. În: Daniel Vighi. 1977. 145-146]. Vasile. G. Sorin Titel: Arta poetică . TOHĂNEANU. Dosar de receptare critică. 1984. 325-326]. în România literară. p. Braşov : Aula. p. În: Daniel Vighi. postfaţă la volumul Ţara îndepărtată. p. Monografie. Martin. Sorin Titel. 12]. Sărbătoarea şi umbra. 1989]. TODORAN. 2000. Cristea. 1991]. 2000. Dosar de receptare critică. p. 2000. [Vasile Popovici. 85-88. 2000. receptare critică. Resita : Timpul. receptare critică. Dosar de receptare critică. p. Ovid S. Cubleşan. Bucureşti : Cartea Românească. G. 3038. I. 28-31. Dosar de receptare critică. În periodice: 439 440 . p. 50-52. 2000. receptare critică. 3039. Popovici. Sorin Titel. Frumosul pur. În: Daniel Vighi. Albert. nr. receptare critică. Sorin Titel sau "feeria cotidianului". antologie comentată. [Fragment din: Generaţie şi creaţie. Mircea. Proza românească de azi. Braşov : Aula. 1. Sorin Titel. în România literară. În: Albert Kovács. Mircea. În: Daniel Vighi. p. Dimisianu. În: Daniel Vighi. nr. 1983. Sorin Titel. 1983. Monografie. Dosar de receptare critică. antologie comentată. Braşov : Aula. Dosar de receptare critică. 90-91. În: Daniel Vighi. Braşov : Aula. I. 2000. 2000. antologie comentată. în Eseuri critice. Braşov : Aula. nr. Braşov : Aula. antologie comentată. receptare critică. Sorin Titel. 91-93. receptare critică. 1985. Braşov : Aula. p. 84-85. 3046. 18]. Lucian. 3042. nr. antologie comentată. receptare critică. Dosar de receptare critică. nr. În: Daniel Vighi. Valeriu. Gabriel. receptare critică. Monografie. 138-141]. Portretul scriitorului. În: Daniel Vighi. antologie comentată. Doina. Poetici clasice şi moderne. 3043. Kovács. Tohăneanu. 2000. 1981]. Bucureşti : Editura Eminescu. Nicolae. În: Daniel Vighi. Braşov : Aula. 8183. 3040. Dosar de receptare critică. Monografie. Sorin Titel. Familia. 80-81. [Eugen Todoran. Raicu. Manolescu.testament. 36. 89. în România literară. 3037. [Fragmente din: Lucian Raicu. 88-89. Braşov : Aula. 90. Pasărea şi umbra. Monografie. Iorgulescu. Braşov : Aula. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Cornel. 1983]. Monografie. 2. Monografie. Bucureşti : Cartea Românească. De ce Eminescu?. receptare critică. p. Monografie. Dosar de receptare critică. antologie comentată. Sorin Titel. [Valeriu Cristea. 523-524]. [Fragment din: Gabriel Dimisianu. În: Daniel Vighi. 3041. Timişoara : Facla. Crohmălniceanu. 79-80. Monografie. Reşiţa : Timpul. 2000. 3035. Lamura vieţii. antologie comentată. [Nicolae Manolescu. 2000. Monografie. antologie comentată. Sorin Titel. Fragmente de timp. 36.3034. p. 294-295. Feeria cotidianului. 1986.

Universul cărţii. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 36. 10. G. p. TOPÂRCEANU. GEORGE În periodice: 3057. 2000. O monografie în foileton. 2000. Optsprezece romancieri în căutarea unui critic. p. Arca. GHEORGHE În periodice: 3051. 1999]. nr. [Liviu Grăsoiu. Daniel. 1. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 2000. Lamura vieţii. 2. "Cazul" Topârceanu. Diaconescu. MARIA În periodice: 3050. În: Gheorghe Grigurcu. Familia. 10. 6. 1999]. 7-8. Gheorghe. 51. Cubleşan. p. 17. 4-5-6. 12. p. Romanul romanului românesc. Vol. Timişoara : Brumar. 487-491. Constantin. 3. p. În: Gheorghe Grigurcu. MIRCEA În periodice: 3054. [Mircea Tomuş. Ornea. p. Marcel Tolcea: Întoarcerea Bicicletei Van Gogh. Romanul romanului românesc. [Maria Toma. [Mircea Tomuş. 3055. Steaua. p. p. 18-21. 3048. 19. p. TOMA. România literară. [Mircea Tomuş. 2-3. Bicicleta Van Gogh. nr. De la fervoare la meşteşug. 3058. Mureşanu. Diversitate tematică la Editura Gramar. Victoria. 2. Manu. [Liviu Grăsoiu. 2000. 2000. Roxana. 22. În căutarea personajului]. 3053. Simuţ. 8. Gheorghe. Ţinutul absenţei]. Ion. Z. 2000. Deleanu. 2000. De ce Eminescu?. Ioana. George Topârceanu sau Chiriaşul grăbit al literaturii române. 50-52. Romanul romanului românesc. 1999]. Imposibila definire a romanului. 2. nr. Grigurcu. 2000. 12. 28-31. 1999]. Bucureşti : 100+1 Gramar. TOMUŞ. TOMOZEI. 6. 6. vol. 441 442 . 3059. Mocuţa. 9. O nouă exegeză despre Topârceanu. nr. 36. 2000. Prinţul Tom. Gheorghe. Miruna. nr. Reşiţa : Timpul. MARCEL În periodice: 3049. Bucureşti : Crater. Doina. 479-486. p. 2000. TOLCEA. 1. Curticăpeanu. [Marcel Tolcea. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Bucureşti : Crater. 17. Poezie română contemporană. 2000. Bucureşti : Crater. Milescu. Sorescu. [Liviu Grăsoiu. Luceafărul. 1991]. 1999]. nr. nr. 11. 3056. 7. Bucureşti : 100+1 Gramar. Luceafărul. Cuvîntul. nr. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Poezie românească. 33. p. Vol. 2000. nr. Un alt Topârceanu. [Eugen Todoran. Emil. Tohăneanu. În volum: 3052. Familia. nr. nr. p.3047. Grigurcu. România literară. 10. p. Universul cărţii. 4. Gheorghe Tomozei sau calofilia anticalofilă (II). I. 33. Poezie română contemporană.

Kiss. 2000.Rapsodii de toamnă. Gheorghe. Galaţi : Logos. 30. Aureliu. nr. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. János. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. ION În volum: 3063. Székely. 10. TÓTH. Rolls-Royce. Kányádi. 2000]. Energism programatic: Dorin Tudoran. CHIRIL În periodice: 3062. România literară. p. Helikon. Iaşi : Timpul. Imre. p. Gizella. 2000]. Rachieru. Hervay. 2000]. Antiutopia lui Dorin Tudoran. Bertha. 33. 2000. Milescu. Alexandrescu. Literatura şi aventura. CĂLINA În periodice: 3064. nr. Bucureşti : Nemira. p. [Chiril Tricolici. 33. 2000. 280-282. Domokos. Literatura română în analize şi sinteze. Celălalt. 2000. Zoltan. Contemporanul. TUDORAN. 3066. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. Sándor. 13. Jékely. Tânărul Ulise]. TUDORAN. Horváth. Iaşi : Polirom. 2000. Timişoara : Augusta. ISTVÁN În periodice: 3061. 2000. 201-205. În volum: 3067. Goci. p. 2. George Topârceanu . 492495. Grigurcu. Grigurcu. Romane şi romancieri în secolul XX. Gurău. Tînărul Ulise. România literară. În regatul suferinţei. Poezia lui Dorin Tudoran. Iancu. Emil. În: Aureliu Goci. 6. Poezie românească. În: Apostol Gurău. nr. Gheorghe. Poezie română contemporană. Apostol. 2000. 1-3. Ion Trif Pleşa: Remedia amoris. p. p. În: Emil Alexandrescu. [Szilágyi. Radu Tudoran. 5. Poezie română contemporană. În: Gheorghe Grigurcu. Iadul cu versete. Fluxuri epice. TRIF PLEŞA. 5. 2. 2000. Canonul tăcerii. Victoria.În volum: 3060. Grigurcu. 7. p. p. [Călina Trifan. Tóth. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. În: Gheorghe Grigurcu. 45. Adrian Dinu. nr. István]. Bogdan. 66-71. 10. TUDOSESCU. [Dorin Tudoran. DORIN În periodice: 3065. RADU În volum: 3069. [Dorin Tudoran. Gheorghe. TRIFAN. p. Zoltán. 2000. Universul cărţii. 2000. 6. Vol. Jenő. nr. Vol. p. ION În periodice: 443 444 . 496-503. 6. 3068. TRICOLICI.

TUPAN. 2000. [Ion Tudosescu. Tristan Tzara în spaţiul literaturii maghiare. Vol. Miruna. Luceafărul. 2000. Timişoara : Eurostampa. Decrepitudine. În: Gheorghe Grigurcu. nr. TZIGARA-SAMURCAŞ. 3078. Frumosul pur. nr. nr. TRISTAN În volum: 3081. Grigurcu. p. p. DANIEL În volum: 3077. 22. nr. 23. ALEXANDRU 445 446 . 2000. Grigurcu. 2. TURCEA. Patina solitudinii. 68. Ion. Discursul epic la Charles Dickens. 2000. nr. p. Daniel Turcea sau cruciada împotriva Formei. [Marian Dopcea. 1. 35. MARIUS În periodice: 3074. Poezie română contemporană. 3076. Kovács. 51. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. [Maria-Ana Tupan. 3080. Contemporanul. A discourse Ananlyst's Charles Dickens. TURCUŞ. 2. În: Gheorghe Grigurcu. [Aurel Turcuş. [Vasile Turcanu. 7. nr. 2000. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Un temperament meditativ. 2000. VASILE În periodice: 3075. 2-3. 504-506. 2000. 1999]. 1999]. Gheorghe. p. O viziune extatică: Daniel Turcea. 10. [Aurel Turcuş. 35. p. Vol. 2000. Patina solitudinii. Chinde. Craia. Între literatură şi filosofie. Maria. 1999]. 6. Lucian Blaga concepţia ontologică. 34-35. nr. ***. Bistriţa : Mesagerul. Bucureşti : Editura Eminescu. 2000. p. [Marius Tupan. Veronica. 1999]. O nouă lectură a lui Dickens. Orizont. Universul cărţii. Mureşanu. 1999]. 8. 3. Bucureşti : Seara. În: Albert Kovács. 3. AUREL În periodice: 3079. 7. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Irod. p.3070. Dadaism. TUPAN. 10. Universul cărţii. TZARA. MARIA-ANA În periodice: 3071. 507-512. nr. Sultana. Rătăcirea Domnului]. 45-46. Charles Dickens. Luceafărul. Poetici clasice şi moderne. Anchetă Luceafărul. Ion. [MariaAna Tupan. p. nr. Roşioru. Bucureşti : Semne. 4. Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. Decrepitudine. Conul de sine. 3073. "O parabolă a eternei reîntoarceri". 1. 1998]. 2000. Poezia stărilor adânci. Steaua. Tomis. Timişoara : Eurostampa. TURCANU. Albert. p. 7. Rachieru. Poezie română contemporană. p. 10. ***. Roşioru. Conul de sine. 115-126. Un analist al discursului. p. Tomis. 3072. 1999]. p. Adrian Dinu. 12. 5-6. avangardă şi alte isme. Gheorghe. Bucureşti : Semne '9. 1. 2000. 2000.

p. Mircea. p. 2000. În volum: 3088. Cluj-Napoca : Napoca Star. 12. VICTOR În periodice: 3083. 38. [Gabriel Ţepelea. Romanul ca meditaţie asupra stihiilor absurdului. IONUŢ În periodice: 3086. 16. ŢENE. nr. nr. 2000. 1999]. 2-3. Vol. De izvoare. p. 33. FLORIN În periodice: 3085. Bucureşti : Cartea Românească. Ioan Ţepelea: Exerciţii într-o jumătate de vis. 3092. Timişoara : Helicon. nr. nr. Ion. 25. nr. Voinescu. GABRIEL În periodice: 3087. p. 6. 2000. 2.Cultura Naţională. 6. 3090. Steaua. Adrian. Cristofor. nr. 2000. [Ionuţ Ţene. p. 1999]. Insula viscolului. Indivizibilitatea visului. Florin Ţene. 3084. Ţion. 4. [Al. Cluj-Napoca : Napoca Star. Z. 2000. 3-4. ŢEPELEA. nr. [Ioan Ţepelea. 2000. Ionuţ Ţene şi capitala poeziei. 2000. 4. Simion. Mureşan. Lirism biologic. 2000]. Poesis. ŢARINĂ. 5. 4. 7. p. Ion. Gabriel Ţepelea în dialog cu Emil Şimăndan. Luceafărul. 51. 42. 2000. Vitraliile unei existenţe obişnuie. Simuţ. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române. AL. 9. Poezie română contemporană. Luceafărul. 490491-492. Steaua. Viorel. 1999]. [Timişoara : Helicon. 51. Arad : "Vasile Goldiş" University Press.În periodice: 3082. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 10. Bărbulescu. 447 448 . p. Secvenţe din purgatoriu. ŢENE. 104-108. p. 3. 2000]. ŢEPELEA. 2000]. nr. 3091. [Ioan Ţepelea. Bucureşti : Grai şi Suflet . p. "Al nouălea cer al iluziei". Tribuna. Luceafărul. vol. p. 1999 ]. 2. Milescu. Universul cărţii. 2000. 7. Ornea. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. Forum. [Al. 2000. Al. 1999]. [Recenzie de carte]. IOAN În periodice: 3089. 9-12. Grigurcu. 100-101. [Victor Ţarină. [Călătorie prin veac. nr. Prolegomene înlăuntrul iluziei. Cuvîntul. Poezie românească. TzigaraSamurcaş. Gheorghe. Memorii. Victor Ţarină. Prolegomene în lăuntrul iluziei. 10. Victoria. În volum: 3093. 5. p. 27. Exerciţii într-o jumătate de vis. nr. 12. 2000. Sfârlea. [Ioan Ţepelea. Radu. 11. România literară. 1999]. Corbu. Bucureşti : Cartea Românească. Mărturisirile lui Tzigara-Samurcaş. p. 1999]. George. Petean. 513-517. Meandrele memoriei. nr. Veghe şi somn.

Contemporanul. 3096. 1. Vatra. Familia. nr. p. Vatra. Dragolea. Bucureşti : Albatros. Cuvîntul. p. În periodice: 3102. 2000.durabil . Moraru. 2000. 3112. 3104. Ţeposu. Vatra. 2000. Ruxandra. Vatra. Articol fără final. p. nr. 10. Zalis. Caiete critice. Marian Victor. 2000. 5. Iulian. 5. 1999]. Singura realitate este textul? [Dumitru Ţepeneag. 9. 253-254. 3111. Vatra. Ioan. p. 10. 68-82. p. p. Bianca Balotă.. Convorbire despre Europa. Cornel. Biografie şi ficţiune. nr. Ulici. ŢEPOSU. p. 49. 3097. 55. 3115. p. Vatra. Tablou obosit. 2000. nr. Gînduri despre Radu G. 3110. p. 6-7. C. p. 5. Criticul în oglinda propriei generaţii. p. În: Laurenţiu Ulici. 49-57. 2000. Pont des arts. Dumitru Ţepeneag. DUMITRU În periodice: 3094. Vasile. Alexandru. Muşina. Vatra. nr.Ţepeneag. Pavel. 3100. Gică şi Radu G. Contemporanul. Henri. Prietene Cis. 20. Drăghici. nr. 2000. 11. De la Paris spre Maramureş. 2000. Vatra. 2000. nr. Demiurgul postmodern. Omul şi criticul. 2000. Ivăncescu. Nicolae. 43-45 . 5. Dora. 5. "Istoria tragică" a criticului optzecist. Vatra. Nicolae. Mihai. Geo. 2000. Buciu. 2000. 449 450 . p. nr. nr. 26-29. p. nr. p. 2000. 3105. 5. Un număr pentru Radu G. 2000. 63-64 . nr. 2000. Bucureşti : Albatros. 3095. 48-49. Ion Pop. p. 2000. 17-22. Momentul . 3108. 5. 3099. nr.. 83-85. Ţeposu. nr. 5. 1999]. Boldea. 3114. 65-66. 3107. Buduca. p. 10. Pont des arts. p. nr. 53. 6667. Critica poate învăţa să trăieşti. Ioana. [Dumitru Ţepeneag. Marino. 2000. 5. 64-65. Bârna. 48. Nicolae. Vatra. p. p. 2000. nr. 7. Oprea. 9. 5. nr. Vatra. Ţeposu. Moldovan. Bârna. Mitică şi Hyperion. 2000. 50. Familia. RADU G. 9. 3106. 3109. Ioan. În volum: 3101. p. nr. Crăciun. nr. Groşan. Dinulescu. Adrian. Laurenţiu. 3098. p. 3113. 44-51. Vatra. nr. Ed Pastenague: Porumbelul zboară!. Nicolae Balotă. 2000. Al. Radu G. Gheorghe. [Interviuri]. nr. Mureşan. Bucureşti : Du Style. Contemporanul. 2000. 30-32. nr. 3103. 6. 5. Ioan. Vatra. Familia. 57-58. Pastenague sau romanul reconstituirii. Ascunsa melancolie. Georgeta. p. 20. Anchetă "Contemporanul": Cum. 2000. 11.ŢEPENEAG. 5. când şi cu ce scriu scriitorii români? [Opinii de: Mircea Nedelciu. gazetar. Viorel. 5. Gabriela Melinescu]. Interviuri radiofonice.

Vasiliu. 50-51. nr. 2000. Gheorghe. Luceafărul. George. 5. 2000. 7. 3133. Andrei. 3125.. 2000. Radu literar şi artistic. p. România literară. Ţeposu. 35. p. Ţeposu. Bucureşti : Vestala. 2000. 6263. Vatra. p. p. Eternul Barbarius. p. Roşioru. nr. Urian. 5. Vatra. 3. nr. ŢOIU. 1999]. 1. la Izmir. ŢUGUI. 35. [Constantin Ţoiu. nr. Vol. Ungureanu. Dobre. nr. 1999]. Blestemele şi scrisorile Creatorului. 6. p. 3130. 5657. Zanca. Galaţi : Arionda. 2000. 59-60 . 1998]. [Constantin Ţoiu. Proiecte şi nostalgii epistolare. Barbarius. 6.. Memento Radu G. Pop. Surâsul postmodern al lui Radu G. 3126. 2000. Mărturii la sfârşit de veac. p. Vatra. p. Mihaela. 6. Moise. 1999]. Menirea criticului. Aurel. [Pavel Ţugui. Constantin Ţoiu povesteşte. ŢUCU. 12. 4. Necunoscutul Arghezi. Lucian. 4. Iaşi : Junimea. p. CEZAR 3122. Un text ca o viaţă. STELIAN 451 452 . 3117. Tot necunoscutul Arghezi. 11. 2000. 3119. 2000. p. 10. Radu G. În: Angela Baciu- În periodice: 3131. Traian Radu. Mîhniri cumpănite. 2000. George. Tomis. Bucureşti : Allfa. 17. nr. nr. 2000. Luceafărul. p. Bucureşti : Vestala. nr. Tomis. 36-42. 2000. Tudorel. Vatra. 1998]. Drum invers. nr. nr. nr. Simuţ. nr. Vatra. 3123. nr. Pantea. nr. Vatra. 53-54. Ion. p. Avea la scientia rarisimă a tinerilor magiştri. Ţeposu. Radu G. 5. 3121. PAVEL În periodice: 3132. Barbarius. Ion. Preda. 3127. 3118. pe ţărmul vieţii. Ţeposu. Alex. 13. 5. Necunoscutul Arghezi. 2000. 50. 60-62. 11. 2000. Vighi. p. 5. 3124.3116. 2000. Bucureşti : Allfa. CONSTANTIN În periodice: 3129. Sorin. p. Ursa. Pogorîrile lui Radu. Ştefănescu. Cuvîntul. 5. 10. În volum: 3128. 5. [Pavel Ţugui. Necunoscutul Arghezi.[Interviu]. Ion. [Cezar Ţucu. 7. Simuţ. 5. În spate l-am auzit pe Ţeposu cum rîde. Baciu-Moise. Vatra. 5. 52. 7. nr. p. 5. 2000. p. 2000. p. Alexandru. ŢURLEA. nr. Omul începuturilor de drum. 2000. 2000. Vatra. 54-55. nr. Angela. Ion. 178-183. p. 33. Cuvîntul. Vatra. Daniel. Vatra. 3120. Alexandru. 11.

10. 9. Gârbea. Libresse oblige]. În: Iulian Rădulescu. 3143. [Stelian Ţurlea. 2000. Nicolae. Cuvîntul.antrenor şi arbitru. Curierul românesc. 12. 2. Bucureşti : Humanitas. 2000. Pavel. 2000. Boldea. Alliance Belgo-Roumaine. 1-3. "Clujeanul" Petre Ţuţea şi demonul dialecticii. nr. 11. Bărbulescu.marele jucător. 453 454 . Pavel. 2000. 1. 113-118. 33. ŢUŢUIANU. 2000. p. 15. Ecaterina.În periodice: 3134. p. 4. 2. 3142. Ştefănescu. p. nr. ULICI. nr. Luceafărul. Alex. Ionescu. 3148. 1. Caius Traian. p. 4. Luceafărul. 47. 46. Chihaia. Gârbea. ediţia a 2-a. p. 6. p. p. 3151. 114-119. Radu. nr. Homo militans. 2000. Curierul românesc. 3149. 45. Viaţa românească. O poveste cuceritoare. 12. 3144. 2000. 41. 4. nr. Dragomir. 2000. nr. [Petre Ţuţea. 7. 41. România literară. Jurnal cu Petre Ţuţea. 6. Laurenţiu Ulici . Vatra. 3145. nr. Chihaia. p. Contemporanul. 3147. 33. 26. 41. Horia. 2000. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea. Alexandria : Teleormanul Liber. În volume: 3136. România literară. Iulian. LAURENŢIU În periodice: 3139. 3141. 11. Ionescu. p. 10. Laurenţiu. Laurenţiu Ulici şi literatura exilului. p. 2000. Evanghelescu. nr. Contemporanul. Pavel. Mariana. Breban. 2000]. Luceafărul. Gabriel. 11-12. nr. Gândirea exclamativă. ŢUŢEA. p. Mărturisiri şi opţiuni. Omagiu lui Laurenţiu Ulici. Laurenţiu Ulici . 95. România literară. 2000. Scepticul constructiv. Laurenţiu. Bucureşti : Editura Fundaţiei PRO. Horia. Cavalerul spaţial: aventuri cu Daniel. Flăcările înşelătoare ale nopţii (In memoriam Laurenţiu Ulici). 3146. 2000. nr. 10. 33. nr. 2000. România literară. Luceafărul. p. Ştefănescu. Neobosit şi vital. Radu. 3137. nr. Bărbulescu. nr. 13. domnule Laurenţiu Ulici! Universul cărţii. In memoriam Laurenţiu Ulici. 26. Rădulescu. 12. 2000. p. p. p. nr. Alex. 1999]. 5. Neuitatul Ulici. Dimisianu. p. În: Mircea Popa. FLOAREA În periodice: 3138. nr. PETRE În periodice: 3135. 2000. 47. 14. Chihaia. Femeia în faţa oglinzii poemului. In memoriam Laurenţiu Ulici. p. Mircea. Cluj-Napoca : Napoca Star. 2000. 3140. 2000. nr. Popa. Iulian. p. [Floarea Ţuţuianu. 12. 12. In memoriam. 33. Gelu. Vă mulţumesc. 2000. 1. 44. 3150.

2000. Topolog. Măsluiri. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română. nr. p. p. nr. Blaga. Marius. nr. Bucureşti : D. Baciu-Moise. 5-7. 33. Zilieru.H. p. p. 2000. România literară. Din ludicitatea. 2000]. 2000. 8. 44. Contemporanul. 33. 12. Bărbulescu. 47. 3155.B. Marius. 45-46. 3157. p. Întortocheatele căi ale literaturii. nr. nr. UNGHEANU. nr. Luceafărul. 2000. 2000. 47. 2000. Popa. Uricaru. 3165. In memoriam Laurenţiu Ulici. 1. 13. 1999]. [Mihai Ungheanu. Nu aşa se scrie istoria. Cătălin. 7. Avatarurile unui eşec. 2000. România literară. 13. 3166. Despre prima antologie de poezie a lui Laurenţiu Ulici. 41. Arghezi. În volum: 3163. Ion. nr. CORNEL 455 456 . Mărturii la sfârşit de veac. nr. Laurenţiu Ulici. p.iubitor şi creator al gagului. p. [Mihai Ungheanu. Luceafărul. 6. nr. 1. In memoriam Laurenţiu Ulici. Nicolae. [Bogdan Ulmu. 33. Simion. 12. Profesiunea de ludic. p. Holocaustul culturii române .. In memoriam Laurenţiu Ulici..1944-1989. Iaşi : Bolta Rece.3152. 41. 2000. Totul era scris. Angela.[Interviu]. 13. Ultima verba. Tupan. nr. 3158. nr. Alexandru. Magister ludi. Luceafărul. Luceafărul. 51. Bucureşti : D. 13. 47. [Bogdan Ulmu. 2000. 3159. 33.. Iaşi : Bolta Rece. 3169. 2000]. Luceafărul. 2-3. Vasile. [Bogdan Ulmu. Iaşi : Bolta Rece. Stratan. 184-188. 2000. 1974]. Ţîrlea. 2000. p. Ion. Alex. 33. p. nr. 22. Manolescu. Luceafărul. Dumitru Radu. 5. 2000. 2000. Tupan. Ştefănescu.H. 7.B. 2000. In memoriam Laurenţiu Ulici. 47. 3153. ULMU. BOGDAN În periodice: 3164.B. În: Angela Baciu- Moise. 33. 3162. România literară. Ioan. Steaua. Spiridon. 45. Luceafărul. Jurnal (de) ludic. Eugen. Holocaustul culturii române . 3160. 6.1944-1989. Horia. Holocaustul culturii române . 2000]. 42. Ultimul motiv. 43. 3154. p. Vinea. UNGUREANU. nr. nr. Jurnal (de) ludic. p. Adrian. [Laurenţiu Ulici. Vol. 2000. România literară. Galaţi : Arionda. George. România literară. 2000. Pillat. 3. Jurnal (de) ludic. 1999]. p. Ţion. 42. p. Manu. 33. Un umorist. [Mihai Ungheanu. 10. La plecarea unui scriitor. 16. p. Holban.H.1944-1989. 3161. p. 5. nr. 3. 1999]. viaţa mi-o pierdui. George. Bacovia. p. 2000. Luceafărul. 3156. Bucureşti : D. 3168. nr. 13. Fundoianu. Voiculescu. Ne va vorbi prin operă. A murit o parte a conştiinţei noastre. Iubind literatura română. Luceafărul. nr. România literară. Maniu. Marele meu frate. Alexandru. 2000. Barbu. MIHAI În periodice: 3167. Emil. p.

URMUZ În periodice: 457 458 . În: Antologie de literatură română veche . 10. nr. 11. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. [Cornel Ungureanu. UNTARU. 1999]. Iaşi : Timpul. ***. Nichita Stănescu. 9. p. [Eugen Uricaru. În: Emil Alexandrescu. p. 2000. 2000. [Cornel Ungureanu. Ileana. 266-267. Poezie românească. nr. p. Miruna. p. Orizont. 1998]. Urcan. 5. 2000. p. 10. 2000. Aşteptându-i pe barbari]. ION În periodice: 3174. 2000. Proză românească. Emil. Contribuţia literaturii istoriografice la formarea limbii şi literaturii române. 3. nr. Un exilat fără exil. Luceafărul. 2000. Universul cărţii. [Doina Uricariu. URICARIU. p. Bucureşti : Editura Universităţii. 2000. 2000. Alexandrescu. 6. Doina. nr. 6-7. [Ion Untaru. 12. 3171. URCAN. De la prejudecată la paradox. 23.În periodice: 3170. Lirismul paradoxal. Milescu. Laurenţiu. p. În volum: 3181. Oancea. Mitică şi Hyperion. Ştefănescu. 15. Universul cărţii. 3173. Vasile. În: Laurenţiu Ulici. Bucureşti : Viitorul Românesc. p. p. 3177. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. O epopee critică eroi-comică. Bucureşti : Du Style. Mircea Eliade şi literatura exilului. Scurt excurs retoric în mentalitatea unei provincii. Contemporanul. 4-16. Autoportret Doina Uricariu. 1995]. Vatra. nr. 10. Valeriu. Alex. Apostrof. nr. 33. DOINA În periodice: 3178. Bota. Reşiţa : Modus. "Geanta şi straiţa". Victoria. Anchetă Luceafărul. 2000. Literatura română în analize şi sinteze. nr. EUGEN În periodice: 3180. Grigore Ureche. Introducere în viaţa şi opera lui Petru E. Ulici. Marinescu. Bucureşti : Du Style. 8. URICARU. Callimachos. 6. nr. 187-188. 8. Ionel. Universul cărţii. [Cornel Ungureanu. 86-87. sculptor şi jurnalist. 1999]. Vestitorul]. Mureşanu. p. Ursa. 10. URECHE. 45-46. România literară. 36. 3179. 10. nr. GRIGORE În volume: 3176. 2000. Realitatea ca utopie: Eugen Uricaru: Vladia. ILEANA În periodice: 3175. 2000. 4. Spiridon. Mihaela. p. Uricariu. Oancea (Tata Oancea). 12. poet. 4. p. Reşiţa : Modus. 2000. 3172. 8.

7. Pod în Balcani. Contemporanul. Poezie română contemporană. Maria. Steaua. 3191. URSA. Lirismul contrastelor. URSA. nr.. Mincu. 553-558. 2000. În: Gheorghe Grigurcu. 34. [Ion Iancu Vale. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. Zalis. [Lăcrimioara Ursa. 1999]. 7-8-9. Irina. 10. Horea. Paradis. 2000. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p. 51. Chişinău : Moldpres. p. 2000. În absenţa Călăuzei. Tomis. Echinox. p. 10. Purgatoriu. Contemporanul. Vol. nr. 2000.3182. 1999]. 2000. 51. 518-523. În: Gheorghe Grigurcu.. Gheorghe. Irod. Ioan Romeo Roşiianu]. Poenar. 2000. Cubleşan. 2-3. VAIDA-VOEVOD. Piteşti : Paralela 45. 16. Piteşti : Paralela 45. În periodice: 3189. LĂCRIMIOARA În periodice: 3185. 5. 3. 2000. În volum: 3190. 2000. Luminiţa Urs]. Gheorghe. p. MIHAI 3183. În: Gheorghe Grigurcu. Contemporanul. Henri. nr. p. Luminiţa Urs: ". Grigurcu. Luceafărul. 16. URS.anticipaţia textualismului. nr. ALEXANDRU În periodice: 3192. Din nou despre optzecism. Poezie română contemporană. 3. Vol. Constantin. 7. 50-51. p. Adrian Dinu. 2000. [Mihaela Ursa. Ileana. nr. Timişoara : Orizonturi universitare. 2. 2000. Grigurcu. Doi poeţi. Poezie română contemporană. Mihai Ursachi. Marin. Marin. 2000. 524-530. 7. Rachieru.. Gheorghe. Steaua. p. 2000]. MIHAELA În periodice: 3186. 10. 14. ION IANCU În periodice: 3193. 34. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. LUMINIŢA În periodice: 3188. 3187. URSACHI. Mircean. 10. 23. Contemporanul. [Alexandru VaidaVoevod. 31. Infern. Grigurcu. nr. Optzecismul şi promisiunile postmodernismului. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 9-10. nr. 1999].[Carolina Ilica. Ovidiu. 2000]. nr. Urmuz în italiană. şi eu/ trăind gustul precar al feminităţii". nr. În volum: 3184. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. p.. 4. Simona-Grazia Dima. 1. 5. Un punct nodal în critica optzecismului. p. Pod în Balcani. 2000. 35. Mihaela Ursa. p. Vol. p. VALE. p. O "legendă vie" a poeziei. 459 460 . Petraş. 2. [Cluj-Napoca : Paralela 45. [Mihaela Ursa. La icoana singurătăţii.

32. Grigurcu. p. În periodice: 3194. 1999]. Ioana. 2000. România literară. VASILIU. 1. 52-53. 1. Bucureşti : Vremea. VASILE În periodice: 3197. Lucian Vasiliu. Corbu. În: Angela BaciuMoise. 33. 6. [Luisa Valmarin. 3199. 1998]. Gheorghe. 2000. Dan-Silviu. [Lucian Vasilescu. Lucian Vasiliu. Galaţi : Arionda.VALJAN. 1981. Poezie românească. Iaşi : Sedcom Libris. 6. Muzeul întâmplărilor de ceară]. 2000. nr. 3200. 2000. "Un patetic jignit". [Paulina Popa. [Lucian. Popovici. VASILESCU. 2. Anchetă Luceafărul. 33. 25. 2000. [Lucian Vasiliu. Poezie veche şi nouă. 7. 31. 3202. 7. 8-9. Poezie română contemporană. nr. 11. Bot. 3133. 5-6. Holban. p. Daniel. Fericirea şi nefericirea de a scrie. 2000. [Lucian Vasiliu. Bucureşti : Nemira. Percorsi rumeni. 2000. Fericirea şi nefericirea de a scrie. Mona-Monada. România literară. 1999]. 2000. nr. LUCIAN În periodice: 3198. ***. nr. p. 32. 531-536. LUCIAN În periodice: 3201. Quaderni di Romania Orientale. Ghilotina sinelui]. 2000. I.[Interviu]. ***. 2000]. ***. p. Vol. Bucureşti : Petrion. nr. 51. nr. Ioan. Privirea celuilalt. monadologia lirică şi atelierul de potcovit inorogi. Cubleşan. p. p. [Lucian Vasiliu. 461 462 . Universul cărţii. Cambei în China. 2. 1999]. Holban. Steaua. O experienţă culturală. 2000]. nr. 2000. Roma : Bagatto Libri. Spirt. p. 189-194. Bagatto Libri. 51. [Luisa Valmarin. Doina. nr. Botoşani : Axa. Poezie românească. Curticăpeanu. În: Gheorghe Grigurcu. p. 51-52. Valjan. 33. Bucureşti : Albatros. [Vasile Vasile. VASILE. Lucianograme. 10. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. Baciu-Moise. p. 5. Iulia. p. p. Cuvîntul. Angela. 2000. 6. 3204. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 2. nr. Ioan. 2-3. Fra storia e letteratura . Mărturii la sfârşit de veac. Lucianograme. 3206. Muzeul întîmplărilor de ceară. Postmodernismul sau soluţia finală (XIV). Noi studii de românistică la Roma. 14. nr. nr. Familia. România literară. Miscelanea. Botoşani : Axa. 11-12. 45-46. Luceafărul. Generaţia de sacrificiu. Spirt. 1999]. 16. 8. 3196. 10. Iaşi : Junimea. p. Valjan. Boerescu. [I. Percorsi rumeni. LUISA În periodice: 3195. Despre felul cum înaintez. Comediile lui I. 2000]. 1983. 3203. În volume: 3205. Vol. De la muzica firii la muzica sferelor. 2000. Vasilescu. Steaua. Constantin. 2000. p. Universul cărţii. VALMARIN. Poesis.

Got. 533-535. Celălalt. VĂCĂRESCU. [Ion Vădan. 51. 51. p. 2000. Universul cărţii. Dumitraşcu. VATAMANIUC. 95. Experienţe vizionare. Victoria. ELENA În volum: 3210. Petre. 82-86. Apostol. 1999]. nr. Angela. 2000. Cuvîntul. nr. Alexandrescu. Mihaiu. Scrisori catre Edith Sődergran. Week-end în Infern. [Ion Vădan. Viaţa românească. 6. În: Apostol Gurău. 10. 7-8. Galaţi : Arionda. p. ".pâna ce carnea va sângera peste litere". [Ion Vădan. 51. 10. 2-3. p. Datcu. Iordan. nr. 2000. p. nr. Retrospecţii inconfortabile. 2000. Bucureşti : Vinea. VĂDAN. 1999]. Gurău. DIMITRIE În periodice: 3209. DUMITRU În periodice: 463 464 . VĂCĂRESCU. [Isabela Vasiliu-Scraba. Universul cărţii. 2000. p. Milescu. Boldea. 12-15. 33. 2000. 3213. VASILIU-SCRABA.. Ioan. 4. Poezie românească. 4. Literatura română în analize şi sinteze. 1992. nr. Melancolia exilului interior. Exil în oraşul imperial.70. Teodor Vârgolici . 34-35. p. p. Steaua. 2000. 10. Lucian Vasiliu: Lucinograme. Poezie românească. Dialogul "Parmenide": O nouă hermeneutică. Emil. Victoria. În volum: 3217. Elena Văcărescu. Iaşi : Timpul. Week-end în infern. [Ioan Radu Văcărescu. Iulian. 2000]. Vol. [Interviu cu Dimitrie Vatamaniuc]. p. Baciu-Moise. 14. Mărturii la sfârşit de veac. Steaua. 2000. 3. Dumitru. Galaţi : Logos. Botosani : Axa. VÂRGOLICI. p. 32-33. nr. Scriitori români care au creat în alte ţări. Eminescu la sfârşit de secol şi început de mileniu. 5-6. nr. 1994]. ISABELA În periodice: 3208. 2000. Familia. Melancolii retorice. 1-2. 3215. Virgil. 2000]. 195-202. 31. 3214. 1112. Mistica platonică. Lupta cu îngerul].. 1. nr. p. Teodor Vârgolici. 2000. ION În periodice: 3212. [Ion Vădan. IOAN RADU În periodice: 3211. VELEA. Steaua. 2000. 12. Milescu. Botoşani : Axa. În: Angela BaciuMoise.[Interviu].3207. Slobozia : Star Tipp. În: Emil Alexandrescu. TEODOR În periodice: 3216. Moldovan. p.

Daniel Vighi . 39. [Dumitru Velea. 2. Contemporanul. TUDOR În volum: 3221. Steaua. 476. În: Apostol Gurău. tendinţe. Emil. 6. 10. Steaua. p. VICOL. Apostol. 6. 1999]. Galaţi : Logos. 11. 3220. În: Emil Alexandrescu. Gurău. Satu-Mare : Solstiţiu. 5-6. 2000]. 2000]. Ioana. 64-66. Apocalipsa 9 (retroproze). p. [Daniel Vighi. [Daniel Vighi. 87-88.Harpa . Sterian Vicol: Legato. Ţion. 2000. nr. 2000. Aventura obiectuală. Ancore de sânge. Decembrie. Alexandrescu. ora 10. Arca. p. ora 10. Bucureşti : Univers. 20. 26. 51. nr. [Recenzie de carte]. 33. Adrian. Emil. 3224. p. Poezie română contemporană. Iaşi : Timpul. 51. Celălalt. 92. Bucureşti : Univers. Direcţii. p. [Daniel Vighi. VERDEŞ. 2000. 1999]. 2000. Bogdan. VIGHI. p. 537-540. 2000]. "Pe fază". p. 11. [George Vigdor. nr. 3225. Grigurcu. 4-5-6. VIGDOR. GRIGORE În volum: 3227. Decembrie. 1997]. 538-539. 2000. nr. 1997].3218. România literară. Iacovu. Sabău. În: Gheorghe Grigurcu. Literatura română în analize şi sinteze. p. Muzici şi faze. Orientări. 2000. Deva : Călăuza. 1. ION În periodice: În volum: 3219. Gheorghe. Rădulescu. între senzaţie şi reverie. VIERU. 3. Alexandrescu. p. În: Emil Alexandrescu. Vocalizele unui stilist. 2000. 2-3. ***. 22-28. p. reprezentanţi în evoluţia criticii literare. Bucureşti : Piteşti : Braşov : Paralela 45. 2000. Vol. 3228. Literatura română în analize şi sinteze. Vasile. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Întâmplări din realitatea imediată. Georgeta. Geo. nr. Euphorion. GEORGE În periodice: 465 466 .Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului. nr. OVIDIU 3223. Bucureşti : Albatros. 100. coordonate şi realizări în poezia românească. VIANU. ora 10. Decembrie. Muzici şi faze. STERIAN În volum: 3222.cotidianul abulic. Bucureşti : Albatros. Iaşi : Timpul. DANIEL În periodice: 3226. 2000. Eva. Vatra. 2000. Moarcăs. Nisipul cu oase. orientări. [Recenzie de carte]. Grigore Vieru . Tudor Vianu . [Ovidiu Verdeş. VIERU. nr. [Ovidiu Verdeş. 2000. p.

p. 79-81. 3234. Eclipsa. p. Zoltán. Calende. În volum: 3230. 2000. 9.ritmuri. 6. Eclipsa. 1-2. Vizirescu. 2000.Pan M. 11. Stiluri în proza interbelică.VINEA. Blestemat de cocoşi. 1999]. În volum: 3237. Trei poeţi. Sociabilitate şi solitudine. p. România literară. Scrisul agonic. [Paul Vinicius. nr.[Paul Vinicius. FRANCISC 3235. [Paul Vinicius. Lucian Blaga. nr. Ailenei. Sociabilitate şi solitudine. Arad : Mirador. 2000. Luceafărul. 2000. nr. Iaşi : Timpul. 1-3. Un alt fel de morală. nr. 9. Contemporanul. Ion. ION În periodice: 3229. Gheorghe. nr. 134-148. Ion Vinea]. Bucureşti : Crater. 467 468 . Eclipsa]. Szőcs. PAUL În periodice: 3232. 62-64. [Király. p. 3239. Helikon. Gheorghe. 8-9. Eugen Lovinescu. Vasile. László. 3236. p. Mocuţa. Béla. Un regizor al textului. Markó. 2000. 1999]. nr. 2-3. 1999]. Agonie şi adoraţie la gura tunelului. nr. VINICIUS. Marina. p. 22. Spalas. 5. Steaua. Zsófia. 33. 10. 2. 3233. Gheorghe. p. 2000. 25. Galu. Psalmus transsylvanicus: Vallásélmények és transzcendenciaképzetek az újabb erdélyi lírában. PAN M. 2000. Valeriu Mircea Popa]. Bertha. VIZIRESCU. [George Vulturescu. 2. VISRY. Grigurcu. Visry. În: Sergiu Ailenei. [Francisc Vinganu. [Liviu Rebreanu. p. 6. Mircea. In memoriam . 2000. Traian Ştef. Poesis. 51. Eclipsa. Familia. Mihail Sadoveanu. 2. Bucureşti : Crater. Balla. [Paul Vinicius. probleme şi nelinişti. Geo. O noua "metoda" lirică. Paul Vinicius. Francisc Vinganu: damnare şi revoltă. În periodice: 3240. Ediţiile critice . Eclipsa. Géza. nr. 2000. ANDRÁS În periodice: În periodice: 3231. Sergiu. Bârsilă. Ghinea. András]. În: Gheorghe Grigurcu. 36. 1999]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. România literară. 541-547. p. VINGANU. p. Bucureşti : Crater. Tandreţea dintre noi. 33. Simuţ. Bucureşti : Crater. [Paul Vinicius. 5. Grigurcu. Cristina. Poezie română contemporană. Vol. Nicoleta. 2000. 1999].

6. nr. Bucureşti : Vinea. 2. Husar. nr. 2000. Cluj-Napoca : Paralela 45. nr. p. 5. Ionescu. 1998]. Iaşi : Junimea. 95. Victor Nichifor. Ferestre 98. GELU În periodice: 3246. 2000. 8. VASILE În volum: 3251. [Călin Vlasie. Monolog în Computerland. Piteşti : Paralela 45. Universul cărţii. nr. Călin Vlasie: "Dumnezeule -/ Doamne/ ce/ creier/ uriaş/ are/ cuvântul/. Poeme în era computerelor. 1999]. VOICA. Emil. VLASIE.". Călin Vlasie. Arca. Alexandrescu. Acţiunea interioară. 1999]. Stroescu. 7. În periodice: 3248. Iaşi : Timpul. Paralela 45. Petraş.Bătea la poarta cerului. 4-5-6. Henri. 33. Steaua. Versificaţia eminesciană. Contemporanul. [Aurel Pantea. 1999]. Cluj-Napoca : Paralela 45. Irina. Luceafărul. 1999. Ştefan. 2000. [Călin Vlasie. 46. 2000. 42. Nicolae. 445-446. Editura Clusium. p. CHRISTIANA În periodice: 3249. 2000. Emil. 51. VLAŞIN. 14. În: Emil Alexandrescu. p. 19. nr. 11. [Adrian Voica. 18. Horea. Acţunea interioară. 5. 469 470 . 10. Oneşti : Aristarc. p. [Ioana Vlaşin. 11.nr. Călin Vlasie. Zalis. p. 3252. 3-4. 3245. p. 2000. 2000. p. Doina Ioanid. CĂLIN În periodice: 3242. 1999]. IOANA 3241. nr. 6. 442-443. Vasile Voiculescu . În: Emil Alexandrescu. Tratat la psihiatrie. VLAŞIN. nr. p. Borbély. România literară. Angelo Mitchievici. 1999]. Vasile Voiculescu . VLĂDUŢESCU. nr. Literatura română în analize şi sinteze. p. Sentinţe cu sinele]. Acţiunea interioară. Literatura română în analize şi sinteze. Poesis. Alexandrescu. Proprietar de spaţii poetice. Chioaru. p. 3247. 2000. 10. Euphorion. 193-196. 30-31. Soviany. Octavian. Alexandru. Bucur. Romulus. 2000. nr. Tratat de psihiatrie. Bucureşti : Vinea. 10. Poenar. Marius Ianuş. p. 3244. 1-2. 2000. 3243. Dumitru. 1. 2000. Contemporanul. Cecilia Ştefănescu. O victorie covîrşitoare. Iaşi : Timpul. Dincolo de pragul refulării. 11. 2000. Iulian Băicuş. Miscellanea. Viaţa românească. 5. nr. [Christiana Vlăduţescu. 10. [Gelu Vlaşin. p. Mariana. Prietenie & literatură.Călătorie spre locul inimii. p. 1999]. Versificaţia eminesciană. Developări în perspectivă. [Gelu Vlaşin. VOICULESCU. ADRIAN În periodice: 3250. 9-15. 4-5. 2000. Prima şi ultima întâlnire cu Pan Vizirescu.

Bianca Marcovici. 448-449. Astra. 2. 61-75. VOINESCU. Dan Voinescu]. VOINESCU. 1999]. VOLOVICI. Emil. 2000. Voinoiu "Cuvinte în locaţie de gestiune". 2000. p. nr. [Margareta Voinescu. Alexandrescu. Alexandrescu. 10-11. nr. Literatura română în analize şi sinteze. 6. 2000. p. 45-46. Braşov : Astra. Vasile Voiculescu . Literatura română în analize şi sinteze. Vasile Voiculescu . Elegii din depărtare. Emil. OCTAVIAN N. LEON În periodice: 3264. În periodice: 3263. 3254. 1995]. Vatra. Astra. Vasile Voiculescu . 2000. Alexandria : Teleormanul Liber. 3256. În: Emil Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. Apariţia scriitorului în cultura românească.În grădina Ghetsemani. [Leon Volovici. [Bucureşti : Nemira]. 3255. p. În: Emil Alexandrescu. p. 447-448. 471 472 .Iisus pe ape. În: Emil Alexandrescu. Iulian. 2000. p. Iaşi : Timpul. Vasile Voiculescu . Literatura română în analize şi sinteze. 2000. p. Elegii din depărtare. Emil. Mihaela. Malea Stroe. Iaşi : Junimea. MARGARETA În periodice: 3261. p. 2000.Noapte de martie. Shaul Carmel. p. Jurnalul unei doamne a culturii româneşti. Octavian N. Literatura română în analize şi sinteze. Alexandrescu. Luceafărul. 10-11. Iulian. Adevărul şi temeiurile lui. Bucureşti : Humanitas. În: Emil Alexandrescu. [Răspuns la ancheta cu tema: Istoriile literare]. nr. 3257. Emil. 3258. p. RADU În periodice: 3262. Alexandrescu.Lostriţa. ALICE În volum: 3259. Mircea Gorun. 86-87.3253. Alexandrescu. Alexandrescu. Iaşi : Timpul. VOINESCU. 1976. 69. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele antisemitismului intelectual în România anilor '30. 2000. Anchetă Luceafărul. p. Iaşi : Timpul.Şarpele Aliodor. 98-99. Rădulescu. Boldea. Mărturisiri şi opţiuni. DAN În periodice: 3260. nr. 443-445. nr. p. Iaşi : Timpul. 441-442. Malea Stroe. În: Emil Alexandrescu. Vasile Voiculescu . 2000. [Luiza Carol. 2000. În: Iulian Rădulescu. Iaşi : Timpul. Poeţi argonauţi. 66. Literatura română în analize şi sinteze. Lungu.Sonetul 29. În: Emil Alexandrescu. p. Alexandru. VOINOIU. 2000. Note despre poeţii români din Israel. 448-449. Emil. 4. 2000. VOINESCU. Mihaela. Andrei Fischof. 448. Iaşi : Timpul. Vatra. ***. Emil. Solo Har. Vasile Voiculescu .

2000. nr. 1. nr. Hărţuirea spiritului. 2000. Poesis. 2000. Petru M. [George Vulturescu. 3267. 11. p. [Interviu]. O energie neagră. Scrisul agonic. 51. 2000. nr. p. nr. Tandreţea dintre noi. 2000. 35. p. Fişă bio-bibliografică. 1999]. Scriitorul Mircea Zaciu evocă Sătmarul copilăriei sale . Paul Vinicius. 11. Baciu-Moise. 203-209. 554-560. p. Horj. Revista de etnografie şi folclor. Arca. Steaua. 473 474 .o pagină de biografie. Vatra. 96-100. 3278. Studii şi cercetări de tnologie şi literatură populară română. ZACIU. 2000. Vol. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. 1. 2000. Estetica scrisului agonic. Gheorghe. 2000. 2. Cele trei Crişuri. Poezie română contemporană. p. Galu. 33. nr. 4-5-6. GEORGE În periodice: 3269. Galaţi : Arionda. Grigurcu. 10. Botoşani : Axa. 2000. O punte lirică între Gheorghe Şincai şi Iosif Vulcan. În volume: 3272. VULCAN. Monica. 37. 16. 3271. VULTURESCU. Cristina. 2000. 3274. Ardelean. 5. Graţian. p. De civitate rustica. nr. IOSIF În periodice: 3266. 3-4. p. 3279. Jucan. Începuturile desacralizării. O energie neagră. Mihai Eminescu şi Iosif Vulcan. p. p. 11. 2000. 3-4. 8. În: Angela BaciuMoise. 6. 2. 2000. Gheorghe Vrabie. 1999]. Angela. Contemporanul. Gheorghe. Grigurcu. Poesis. Vatra. 3277. ***. VULPE. În: Gheorghe Grigurcu. Gheara literei. [Ioan Vulpe. IOAN În periodice: 3268. George Vulturescu.[Interviu]. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. nr. [George Vulturescu. Mircea Zaciu . Călinescu. GHEORGHE În periodice: 3265. Mirela. Vol. Bucureşti : Libra. Mircea Zaciu in memoriam. Martiriul]. 8. p. 5-6. Simion. Traian Ştef. 2-3. Petru M. 71-74. 59-62. 10-12. 2000. România literară. [George Vulturescu. 1. 36. 51. Grigurcu. In memoriam Mircea Zaciu. Milea. p. În: Gheorghe Grigurcu. MIRCEA În periodice: 3275. 2000. Ardelean. p. Vol. Mircea Zaciu: "Nu m-am detaşat nicidecum de evenimente". nr. Luceafărul. nr. VRABIE. p. Steaua. 58-61. Scrisul agonic. Mărturii la sfârşit de veac. 62-64. Constant. Viorel. 45. 2000. 11.Eclipsa]. p. 3276. Baciu. 548-553. Poezie română contemporană. Gheorghe. 3270. nr. Bărbulescu. ***. p. 1998].Cultura Naţională. Trei poeţi. [Bucureşti : Grai şi Suflet . 3273. 132-138. 35-36 . nr. 5. nr.

20-21. 8. Drumul prin melancolie. 2000. Un "neamţ": Mircea Zaciu. 2226. S. 3292. 3306. 3294. nr. Chifor. 2000. Tribuna. Veşminte noi. 3302. nr. p. p. Gabriela. 3. 475 476 . România literară. Astra. Micu. 8. Vatra. 3297. 13. 55. 8. Vatra. 12-13. 2000. 2000. 77-79. 11. 22. 43-46. 2000. Vatra. Cuciureanu. Ruxandra. Chihaia. Adrian. p. 2000. Liviu. Mircea Zaciu pe scena Transilvaniei. 3291. 8. 3298. "Viaticum". nr. 8. 3287. Groşan Ioan. Dimisianu. 8. 2000. 11-12. Ivăncescu. Glose. 10-11. 8. Vatra. 3282. Grănescu. 47-49. Mihai. p. Mircea Zaciu. 16-17. 4. Boldea. Ultima amiază. 3307. Ne-a părăsit un luminat cărturar. Vatra. nr. 3284. 2000. Nicolae. 8. Vatra. pasul în eternitate. 40-42. In memoriam Mircea Zaciu. nr. 2000. nr. 8. 8. 2000. 3295. 8. 33. nr. Vatra. Marius. 19-20. 3289. [Mircea Zaciu. 10. p. Scrisori din "deceniul satanic". nr. Dumitru. 42. Analiză şi sinteză. Gabriel. Vatra. Chipul nocturn al unui lovinescian.. Vatra. 2000. Gabriel. 3286. 2000. Brumaru. Mircea Zaciu. 2000. "Ca un maestru". Vatra. 2000. Melinescu. 33. Jucan. nr. 8. Manolescu. Câmpeanu. p.. Caranica. Minciuni. p. De la Echinox la Bunavestire. 8. Afinităţi bucureştene. nr. Lucia. 2000. Ioan. 16. p. 8. 61-63. 2000. 7-9. nr. Dumitru. Luceafărul. [Interviu]. Mincu. Între "creaţie" şi "analiză". nr. 2000. p. Vatra. Pentru Mircea Zaciu. 3285. p. 13. Luceafărul. 8. Vatra. 3033. Vatra. Drăghici. nr. George. Efigia spiritului creator. 3288. După 40 de ani. nr. 2000. Vatra. nr. 2122. 2000. Mircea Zaciu: "Sînt înţărcat". 2000. 3304. 13. 12. Georgeta. 8. Culcer. 3290. Dom' profesor. Ne-a părăsit un luminat cărturar. 2000. Vatra. Dimisianu. p. 4-5. Nicu. 8. 2000. p. nr. 8. 26-30. Chioaru. Radu. 46-47. "Sarcina chemării". Maliţa. După Cornel Regman. Iulian. 2000. 2000. p. 3293. Marin. 2000. nr. Valentin. 9-10. nr. Vatra. p. Dan. p. nr. Vatra. 1. 3301. nr. 7. 8. p. p. Mentorul. nr. Aurel Ion. 56. Luceafărul. 13-16. p. p. România literară. p. Glose la o nouă lectură. p. Damian]. Pavel. Mizantropul.3280. 3305. Blandiana. Mareş. 3299. 6. Vatra. p. p. nr. Cordoş. 2000. Vatra. 3281. Dragolea. 2000. nr. p. nr. 8. Pavel. p. Moldovan. Chihaia. Alexandru. Sanda. 8. 3300. p. nr. Vatra. 3296. Ana. 3283. Secvenţe. Vatra. 3303. nr. p. Liviu. 2000. nr. p. nr.

nr.. E. 15. nr. 2000. nr. 8. Vatra. nr. Viorel. Nicolae. 33. Muşlea. 3320. Doclin. p. nr. Arca. În: Angela BaciuMoise. Ion. Dumitru. p. 2000. Romulus. [Interviu]. Pop. nr. Exemplul. 3325. Alexandru. Vădan. 8. 3318. Pecican. Galaţi : Arionda. Oprea. Muşlea. 5. Ioan. Mircea Zaciu: "Nu am fost curtat". nr. 1998].. 18-19. p. 13-14. Schiţă de portret. 35-38. Vatra. nr. 8. Lucia. Vatra. 33. Ar fi fost ziua sa. 2000. Alborada : poezii gotice. Critica literară şi "ispita creaţiei". 1998]. 11. 8. 3328. Vatra. Despre o scrisoare neterminată şi neexpediată. Mureşan. Profesorul. 63. 3315. 2000. Sav. 3-4. Vatra. Vasile. nr. Titu. 2000. 2000. Popescu. Prezenţa lor argintie. 2000. 139-140. nr. Teodor. p.3308. p. Zaharia. 2000. 2000. Mitul Transilvaniei şi ipostazele sale literare. Vatra. O recuperare necesară. nr. In memoriam Mircea Zaciu. 1. Pavel. Romantism. nr. 39-40. nr. 13. Angela. 8. 75-76. 2000. La "Echinox". [Interviu]. Contemporanul. A mai murit un luptător. 210-215. nr. 11. 3329. 55-57. 2000. 1-2-3. nr. 3314. AR. 49-53. p. 3319. [Interviu]. Mihaela. p. 2000. 2000.. 11. p. p. Octavian. 8. Negoiţă. p. 3322. România literară. Mureşan. Cornel. Ovidiu. Ursu. Vatra. 8.. 9. 2000. Vlad. 22. "O lege nouă". 8. Vatra. Am fost lăptar la Mircea Zaciu. p. Pompiliu. Vatra. 2000. Ar. 2000. clasicism şi baroc în poezia românească. Ioan. 3324. 8. 3309. 3312. 13. Magistratura lui Mircea Zaciu. O nuanţă mai palidă e gri. 2000. Cluj-Napoca : Cartimpex. nr. 2000. 10. 8. 79-81. p. Vatra. Mircea Zaciu. "Idele lui Marte". Horia. Curierul românesc. Amărăciune.. 3317. ZAHARIA. 14-16. 3321.. În periodice: 3331. Vatra. 8. octombrie 1997. Ursa. Mărturii la sfârşit de veac. p. Viaticum. 3310. p. Alexandru. 8. 2000. Vatra. 11. Ion. Ştef. 3326. nr. nr. p. Mircea Zaciu şi lumea prin care a trecut. Dora. În volum: 3330. nr. p. p. Muşina. 8. [Mircea Zaciu. p. 8. 3323. p. Vatra. Traian. 7. [E. 3316. Vatra. p. p. Popescu.[Interviu]. 8. p. 53-55. Vatra. Pop. 16-17. nr. 3313. Vatra. Reşiţa : Modus. Moraru. Ion. 3327. Repere ale spiritului critic. 8. 2000. nr. Baciu-Moise. 3311. nr. Vatra. Vol. p. 2000. În volum: 477 478 . 10. 8. Vatra. 8. 2000. 33-35. Vatra. nr. p. Adrian. 2000. 8. 2000. Mircea Zaciu: "Academia trebuie să ţină pasul cu timpul". Rusan.

Alexandrescu. Literatura română în analize şi sinteze. În: Radu Dănăilă. Radu. 2000. Domnişoara nastasia. nr. 2. În volume: 3334. Goci. 2000. FLORINA În periodice: 3333. 5. 1. [Damian Stănoiu. Galaţi : Logos. ZAINEA. p. Cronici literare. Cronici literare. Duiliu Zamfirescu 1858-1922. p. Radu. 6. proză. 7. Diuliu Zamfirescu. Mitică şi Hyperion. Universul cărţii. DUILIU În volume: 3337. Autenticitate şi idilism în dimineaţa romanului. 2000. ZAMFIRESCU. Florina Zaharia: Goală pe străzi. Galaţi : Arionda. 89-92. ZAHARIA. DIMA În periodice: 3336. p. 1998]. Tomis. Ştefan. Bucureşti : Cartea Românească. ZAMFIRESCU. 3339. 479 480 . 1999]. Universul cărţii. În: Apostol Gurău. p. 10. În: Aureliu Goci. 1998. Mărturii la sfârşit de veac. Iaşi : Timpul. 2000. ION În volum: 3343. p. [Doru Mareş. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro. 53-66. 6. Turnu Severin : Prier. Tăceri de vitraliu. Editura Gramar. 5. În volum: 3342. nr. În: Emil Alexandrescu. p. Zamfirescu. Proză românească. Grigurcu. Mimând orgasmul social. 3338. teatru. Luceafărul. 2000. 1999]. M. Laurenţiu. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Octavian. 202-204. 7. Miruna. Mureşanu. GEORGE MIHAIL În periodice: 3340. 561-572. Soviany. Zaharia. 3335. Bucureşti : Du Style. Ar. Goală pe străzi. Romane şi romancieri în secolul XX. 284-288. C. 2000. nr. 10. p. Bucureşti : Amurg Sentimental. Poezie română contemporană. Aureliu. p. Vol. Alegere de stareţă]. [George Mihail Zamfirescu. Estetica tăcerii. 2000. Poetul E. Baciu-Moise. 2000. Idolul şi Ion Anapoda]. Vol. Trilogia prozatorului Duiliu Zamfirescu oglinda vieţii satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Bucureşti : Editura Eminescu. p. Dănăilă. Angela. Miruna. p. Duiliu Zamfirescu . 1. proză. 3341. Domnişoara Nastasia de G. 2000. [Florina Zaharia. 2000. 19. Mureşanu. Bucureşti : Amurg Sentimental.[Interviu]. În: Laurenţiu Ulici. Vol. Gurău. Ion Zamfirescu. 1. Dănăilă. 216-219.Viaţa la ţară. 116-142. În: Gheorghe Grigurcu. Celălalt. Vol. Florina Zaharia. 300-301. Debuturi '98 (I). ZAMFIRESCU. Constanţa : Ex Ponto. Poezie. Apostol. Breviar teatral. Ulici. Gheorghe. nr. Editura Gramar. p. Proză românească. Cartea cu postere. Poezie. teatru. În: Radu Dănăilă. Emil. 2000. 2000.3332. În: Angela BaciuMoise. 6. p. Possssssster: [versuri] . [Dima Zainea. 35.

Iulian. p. nr. [Interviu]. 2000. Constanţa : Leda&Muntenia. [Dumitru Ene Zărneşti. Timişoara : Amarcord. 43. Bucureşti : Coresi. Drăghici. Naufragiul. 17. nr. Al. 547. 37. [Dinu Zarifopol. 1999 )]. nr. Luceafărul. 3349. p. ZĂRNEŞTI. I. Boldea. O carte document. Naufragiul. p. Textul oricărei femei e o cheie. Mureşanu. PAUL În volum: 3354. 6. O carte "sentimentală şi cinică". Iaşi : Lorelei. Nicoleta. Moartea lui Levi. Crima generalului. Estetica detaliului. 2000. [Dinu Zarifopol. 5. nr. nr. p. Naufragiul. p. Vatra. II. 1. vin ruşii. 3352. 5. 57-58. Consideraţii asupra problemelor eseului românesc. Universul cărţii. 1998]. Şah la rege. Crima generalului]. 3350. 481 482 . Iaşi : Timpul. Şah la rege]. Tomis. [Dinu Zarifopol. vol. p. Naufragiul. nr. 1997. 1998. Moartea lui Levi. Luceafărul. [Dinu Zarifopol. "Naufragiul" salvat de personaje. vol. Sălcudeanu.. vol. 1994]. DANIELA În periodice: 3356. 56-57. nr. Naufragiul. Dan. Şah la rege. Alexandrescu. Cizme ruseşti şi mănuşi de căprioară. Proză românească. Un haijin. Naufragiul (vol. Miruna. [Dinu Zarifopol. 3353. Vlad. 54-55. p. Vatra. 2000. 5052. Şah la rege. Iulian.ZARIFOPOL. p. 10. Alexandru. Malamen. 1994]. ZARIFOPOL. Ionescu. nr.. III. 1. [Dinu Zarifopol. Şah la rege. Bucureşti : Loreley. 58-59. [Daniela Zeca-Buzura. [Dinu Zarifopol. Vatra. 50-52. Moartea lui Levi. p. Bucureşti : Coresi. 3345. Boldea. Cînd pleacă nemţii. 2000]. nr. nr. Emil.. 1994. 2000. nr. 2000. 2000. 1. 1998]. Iolanda. Roşioru. Timişoara : Amarcord. Mihai. Timişoara : Amarcord. 55-56. 2000. Bacău : Lorelei. Dialog cu Dina Zarifopol: "Eu nu am ştiut niciodată că scriu un roman de sertar". O carte document. Timişoara : Amarcord. p. Iaşi : Loreley. Vatra. Literatura română în analize şi sinteze. Dragolea. Sandrino. Moartea lui Levi. 1. nr. IV. 2000]. 3347. Iaşi : Loreley. Naufragiul. 3348. 56-57. 2000. 2000. Clasicii. 8. Îngeri pe carosabil: proză. ZECA-BUZURA. Nicoleta. Gavriloaia. Vatra. p. [Dinu Zarifopol. 8. Romanul aspirator. 1. Cliveţ. Paul Zarifopol. 2000. nr.. [Dinu Zarifopol. Th. Naufragiul. Anotimpul restanţelor. [Daniela Zeca-Buzura. p. 2000. 1. 1. 59-60. 1. În: Emil Alexandrescu. Vatra. 1. Moartea lui Levi. Moartea lui Levi. 1997. Vatra. Naufragiul. p. Timişoara : Amarcord. 2000. 1997. 35. p. DUMITRU ENE În periodice: 3355. Îngeri pe carosabil: proză. 3357. Stanca. 3351. Cocorul de pază. Vatra. Timişoara : Amarcord. 3346. DINU În periodice: 3344. Vatra. Georgeta. 2000. 2000. Ion. Crima generalului]. 1994. 2000]. Crima generalului].

2000. 2. 33. [Recenzie de carte]. 51. 8-9. VLAD În periodice: 3363. Iaşi : Editura Revistei Convorbiri literare. Pe scara unui gând. 37. Simona-Grazia. Grigurcu. nr. 1999]. [Ion Zubaşcu. 2000. Poezie românească. 3366. 12. Omul disponibil. Apostrof. [Octavian Gr. România literară. 573-580. 11. Alexandru. HARALAMB În periodice: 3362. p. 5. Cistelecan. p. 33. 3364. nr. p. Botoşani : Axa. 5. Zegreanu. 4. OCTAVIAN GR. Claudiu. 3361. Laiu. [Ion Zubaşcu. 1999]. Entuziasme şi sarcasme. O carte tulburătoare. 3359. Contemporanul. ZOGRAFI. 2000. [Ion Zubaşcu. Poezie română contemporană. Victoria. Florin. 33-36. 2000. Despre actualitate. 6. 35. Bucureşti : Fundaţia Pro. 7-8. Rogojan. ZEGREANU. 9. 1999]. nr. 2000]. Costache. nr. [Haralamb Zincă. 102-103. p. Epopee provincială. Zegreanu. Botoşani : Axa. ION În periodice: 3365. 6. 3360. Viitorul e maculatură: trei piese de teatru. 1999]. p. În: Gheorghe Grigurcu. 42. ZINCĂ. Tribuna. p. Vol. Bucureşti : Humanitas. 13. Pe scara unui gând. Cuvîntul. nr. Gheorghe. Dima. 23. Zegreanu. 7-8. Maria.1999]. În volum: 3368. Dan. 2000. 2000. Milescu. nr. O revenire a "omului holografic". p. nr. Gheorghe. Botoşani : Axa. nr. Cluj-Napoca : Gloria. 7. 33. 2000. 10. Ornea. Groza. nr. 2000. Viitorul e maculatură : trei piese de teatru. Omul disponibil. Reconstituirea unui asasinat. ZUBAŞCU. Cluj-Napoca : Gloria. Z. 2000. Pe scara unui gând. 3367. Grigurcu. [Octavian Gr. "Viitorul e maculatură". p. [Vlad Zografi. Bucureşti : Humanitas. 2000]. nr. 6. Florentina. Pe scara unui gând. România literară. p. Noiembrie însângerat. Cluj-Napoca : Gloria. 483 484 . Omul disponibil. 10. Luceafărul. România literară. p. [Octavian Gr. 6. 2000. Poet şi cîntăreţ. Bardan. 2000. 6. În periodice: 3358. Steaua. "Albul gândului nerostit". 10. Universul cărţii. [Vlad Zografi. p. 2000]. 2000].

Pompiliu Costin. VLAD vezi: 485 486 . Peter Neagu. Nichifor Creangă. George Ureche. Costache Noica. DIANA vezi: Babeţi. Mateiu Dan. Ioan Anania. Ion AL. Dimitrie Caragiale. Martha Blaga. Al. Angela Ţeposu. Mihail Vinea. Mihai ADAMEK. Anatol E. Alexandru Ibrăileanu. Camil Philippide. Emil Brătescu-Voineşti. Mircea Cimpoi. Nicolae Galaction. ZSUZSA vezi: Szilágyi. Mirela Săhlean. Alexandru Delavrancea. Constantin Cioculescu. Emil Constantinescu. Calistrat Husar. Alecu Sadoveanu. Horia Voiculescu. CONSTANTIN vezi: Abăluţă. Radu G. Ion Popescu. Ştefan Bibescu. Mihai Roznoveanu. George Crainic.INDICELE AUTORILOR DE REFERINŢĂ ABĂLUŢĂ. Tudor Vieru. Ion Băieşu. Gellu ALEXA. Dimitrie Arghezi. Ana Bogza. Camil Philippide. MIHAELA vezi: Eminescu. Nicolae Lovinescu. Andrei Neagoe. Eugen Istrati. SERGIU vezi: Blecher. Paul ALEXANDRESCU. Grigore Văcărescu. Leonid Doinaş. Alexandru Maiorescu. Barbu Ştefănescu Dimov. Mihai Ciopraga. Nichita Steinhardt. Ion Hogaş. Liviu Russo. Marin Ralea. Bogdan Petriceicu Heliade Rădulescu. Geo Dumitriu. EMIL vezi: Alecsandri. I. Ion Buzura. Barbu Cocora. ALBERT. Miron Coşbuc. Ion Dumitrescu. George Cărtărescu. Grigore Alexandru. Domokos ALBU. Augustin Cantemir. Paul Naum. Monica Stoica. Valeriu Anghel. M. Mihail Slavici. vezi: Marinescu. Mateiu Caraion. LUCIAN vezi: Dorian. Gala Goga. Garabet Ionescu. Nicolae Bănulescu. Bacovia. Geo Botta. Alexandru Papadat-Bengescu. Ion Luca Caragiale. Duiliu Zarifopol. Ion Călinescu. Gellu Spiridon. Constantin Odobescu. Budai-Deleanu. Elena Vianu. Dumitru Radu Preda. Nicolae Topârceanu. Ioan Sorescu. Vasile Zamfirescu. Adrian Daian. Ion Costescu. George Barbu. Mihai Rebreanu. Constantin Cioran. Panait Labiş. Ion Negruzzi. C. Alexandru Sadoveanu. Maria ACTERIAN. Lucian Blandiana. IULIA vezi: Bodnaru. Adrian ALECSA. Ion Davila. Horia Macedonski. Eugen Lovinescu. Anton Petrescu. Mircea Eminescu. Vasile Alexandrescu. Alexandru Pillat. Sorin ALEXANDRESCU. Ştefan Augustin Druţă. Marin Stănescu. Eugen Barbu. Fănuş Neculce. Adriana AILENEI. Caragiale. Tudor Baconsky. Grigore Vintilă. Petru Eliade. Pavel Holban. Titu Minulescu. Octavian Hasdeu. ARŞAVIR vezi: Eminescu. Ion Bălcescu. Ion Mureşan. Mihai Filimon. Hortensia Perpessicius Petrescu.

Marian Ştrempel. Ulici. EUGEN vezi: Stănescu. K. ION vezi: Eminescu. CORINA vezi: Roşca. Emil Miloş. Mihály BALMUŞ. Vasile ANTONESCU. Cezar Manolescu. George Breban. Cassian Maria BADEA. D. ION vezi: Abăluţă. NAE vezi: Cristea. Barbu Codrin. Mihai BALTAG. NICOLAE vezi: Balotă. Fănuş Pepino. Gabriela BABEŢI. Veronica BACIU. vezi: Eminescu. Mihai Micle. Ion Neagu. vezi: Balotă. Mihai Fântâneru. Horia-Roman ANDREESCU. PAVEL vezi: Horia. ANGELA vezi: Astaloş. BERDJ vezi: Eminescu. GRIGORE M. Alexandru Ghiţulescu. Ion BADEA. vezi: Arghezi. Nicolae Creţan. Veronica ANDRU. Mihai Cioculescu. Nicolae Manu. Sorin ARDELEAN. Ion Regman. Mircea Horia Ţeposu. Ioana Caracostea. Vasile Mihăilescu. Mihai BALÁZS. Mihai AVAKIAN. MARIA vezi: Cruceanu. Mircea Ivănescu. Ştefan Ceranu. Nicolae Eminescu. Lucian Vârgolici. Margit BALOTĂ. DAN C. vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Bot. Şerban Diaconescu. ANA vezi: Eminescu. Ion Igna. PETRU M. Cioran. Gizella Karácsony. Radu ARON. Ioan-Victor APOSTOLEANU. Mihai BACIU. BARUŢU T. Laurenţiu Vasiliu. Vintilă BALOGH. Mihail George. Gabriel ANTONESCU. Mihai Micle. ŞERBAN C. Dan C. Sorin AŞGIAN. Mircea BACIU-MOISE. Cornel Sântimbreanu. George Zaciu. Stan V. Benő Tamási. ATTILA vezi: Lakatos. VASILE vezi: Dogaru. Ion Mihai Cimpoi. Mihai Zaciu. Nichita BABA. GEORGETA vezi: Alecsandri. Mihai ANDRONESCU. Ada D. Radu G. Nicolae Cantacuzino. Gabriela Dan. Tudor ARIEŞANU. Titel. Nina Dumbravă. áron BALÁZS. CEZAR 487 488 . Grigore Papahagi. vezi: Eminescu. RÉKA vezi: Kaffka. Simion. Constantin Amariţei. Cristian Pop.Patapievici. Eminescu. IMRE JÓZSEF vezi: Hervay. Emil Cugler. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Constantin Stan ANGHELESCU. Eugen Simionescu. MIRELA vezi: Zaciu. Christian W. Spiridon. Teodor Vulturescu. Anamaria Eminescu. IOAN vezi: Furdui. Mircea Schenk. Mihai AXINTE. Mircea ARGHEZI. ADRIANA vezi: Beligan. Mircea Zamfirescu. Constantin Pica.

George BARDU. Constantin Sorohan. Nicolae BARTON. Nicolae Cârneci. Iancu Holban. Calistrat Cubleşan. Mircea A. MIRCEA vezi: Mărgineanu. ŞTEFAN VIOREL vezi: Eminescu. Şerban Lungu. Alexandru Ghilimescu. Constantin Dan. KÁLMÁN vezi: Dobos. Constantin Argeş. Ion Luca BENGA. Mihai Eminescu. Lajos Markó. Viorel Ţene. Ovidia Bassarabescu. Radu Loghin. Gheorghe Izsák. Neculai V. árpád Hervay. Daniel Eminescu. VASILE vezi: Arion. NICOLAE vezi: Ciocârlie. Ion Luca Căliman. Marin Spiridon. Al. Béla Molnos. Adrian Dinu Roşca. A. RADU vezi: Ulici. János Szilágyi. Zsófia Egyed. Imre Jékely. Mircea BENŢEA. Augustin Nedelcovici. Emese Farkas. Paulina Rachieru. Bogdan Vulturescu. Băran. Dumitru BÂRSILĂ. Viorel Nacu. Elvira BARDAN. George Stoiciu. Livius Cuşnarencu. I. Radu Cimpoi. Pavel Diaconu. Lajos Páskándi. Cristeian Petre (pseudonim Cristea Petre) Barbu. Dorin Popa. Lucian BĂILEŞTEANU. Mihai Gâdea. Zoltan Kányádi. Caragiale. George BÂRNA. ION vezi: Beniuc. FĂNUŞ vezi: Cârneci. Mihai Costin. SIMION vezi: Abăluţă. Titu Dolfi. MARIAN vezi: Arion. Amelia Suceveanu. Géza Székely. Leo Calafeteanu. MIRCEA vezi: Ciocârlie. Florin Ulmu. Beldeanu. MIRCEA vezi: Iosif. Mihai BĂRBULESCU. ANDI vezi: Eminescu. Mihai BERTHA. ANA vezi: Sebastian. GRATIELA vezi: Eliade. ZOLTÁN vezi: Balla. István BARBU. Arcadie Ştirbu. Ion Cârlan. DAN vezi: Eminescu. Bujor Nistor. Dinuţ. Paul BELTECHI. Liviu Ioan Ţepeneag. HORIA vezi: Blaga. Ştefan Ion Goga. Octavian Gr. Clara Vinicius. Sorin Sorescu. Livius BERCEANU. Anghel George. Mircea Liviu Grama. Dan Mirea. Sándor Király. Marta Lanescu. BARDAN. Aladár Lászláffy. Jenő Lászláffy. Mihai BĂLU. George Cubleşan. Marius BERINDEI. Géza 489 490 . NISTOR vezi: Saramandu. DAN vezi: Zegreanu. Ion Butnaru. Ioan Izbăşescu. Cassian Maria Stancu. Csaba Magyari. Mircea BARABÁS. Victor BĂLU. LIGIA vezi: Caragiale. Laurenţiu BĂRBULESCU. Mihail BĂDESCU. Valeriu Stănescu. Ioan Ploscaru.vezi: Eliade. László Kiss. A. Mihai BĂNICĂ. Domokos Szőcs. Gizella Horváth. Valentin Drăgan.

Sanda Danilov. Timea Tamási. Alexandru Stoiciu. Alina Spiridon. Ion Muşina. Adrian Cărtărescu. IULIAN vezi: Adamek. Mihai Valmarin. Ruxandra Mureşan. Cârdu. Adrian Mungiu-Pippidi. AUREL ION vezi: Zaciu. Liviu Ioan BOERESCU. Paul Ivasiuc. Cornel BRANEA. Dorin Medeanu. Mircea A. Alexandru Mugur. Mihai Eliade. BLANDIANA. Diana Anca. Sorin Bănulescu. Mariana Ţepeneag. Nicolae Ştefănescu. Ion Panţa. András BÎFTOI. Ioan Radu Volovici. Mircea Ţeposu. ELENA vezi: Eliade. CHRISTIAN vezi: Eliade. István Visry. Mihai Georgescu. DACIANA vezi: Beligan. Dinu BOLOG. Grigore BOLDEA. Mircea BODIU. Ulici. NICOLAE vezi: Bănulescu. Radu G. Lucian Cîrstea. Mircea BOGDAN. Aura Ciocârlie. Nina Dumitrescu. Geo George. Áron Tóth. Alex. Mihai Manolescu. Ţuţuianu. ŞTEFAN vezi: Balotă.Tamás. Geo Eminescu. Mihai Ivăncescu. Dumitru Radu Preda. Mircea Zarifopol. Ştefan Călinescu. Mihai Funeriu. Laurenţiu BRUCIU. Monica Vlasie. Nicolae Cordoş. Mariana Mureşan. Livius Cioran. Ioan Petru Diaconu. Vasile Dobrescu. Daniel Blaga. Al. Daniel Gălăţanu. DAN-SILVIU vezi: Bănulescu. Mihail Măran. Scarlat. Mihai Ierunca. Lucian Sălcudeanu. Gabriel Dumitrescu. IONEL vezi: Ungureanu. Iustin Sipoş. Florin Popescu. Radu Sergiu Streinul. Florin Marin. Iulian Bodnaru. Nicoleta Stănescu. I. Dragolea. Mircea BORBÉLY. Dumitru Culianu. Geo Cassian. Virgil Ignat. Nichita Felea. Dumitru Nistor. ANA vezi: Zaciu. Mircea BUCIU. IOANA vezi: Eminescu. Emil Coşoveanu. Al. Alexandru Maniuţiu. Mircea BOT. MARIAN VICTOR vezi: Bănulescu. Domnica Godeanu. Victor Marino. Magda Ene. Luisa BOTA. Cristina Crudu. Marin Raicu. Nichita Ştefănescu. Petru Christi. RADU vezi: Oprescu. Vasilescu. Floarea Văcărescu. ROMULUS vezi: Balaj. George BOHANŢOV. DORINA vezi: Cârneci. Leon Zaciu. Ioan Es. DORIN-LIVIU vezi: Eminescu. Lucian BRUMARU. ANDREI vezi: Cărtărescu. Gheorghe Pop. Mircea Eminescu. Mircea Iaru. Anamaria BREBAN. Ioan 491 492 . Mircea Dan. Ştefan Bogza. Dumitru BUCUR. Veronica Băicuş. Caius Domnea. Călin BORTĂ. Eugeniu Ruba. Lucian BOGDAN. ANDRA vezi: Blaga. Dan Stan. ANDREI vezi: Eliade. I.

Ovid S. GHEORGHE vezi: Caraion. Zigu CAMPUS. George Eminescu. Alexandru CANGE. Victor Nicolaie. Doina Marin. Ion BURUIANĂ. Ioan Petru BULGĂR. Maria Eminescu. Emil BUTA. Ioana BUCUR-PERŢE. Mihai CARAMITRU. Ştefan Cioran. CONSTANT vezi: Alboiu. MIHAELA vezi: Miroiu. ŞTEFAN vezi: Călinescu. Ion Cacoveanu. NICU vezi: Eliade. FLOAREA vezi: Isac. Mircea Zaciu. RADU vezi: Eminescu. Petru BULEI. CORNEL vezi: Rebreanu. O. CONSTANŢA vezi: Albu. Cristian Tiberiu BURLACU. Mihaela CĂPUŞAN. Geo Ioanid. vezi: Eminescu. MATEI vezi: Dimov. Aurel Sergiu BUZEA. Ion Negrilă.Ianuş. Liviu BUD. Ioan BUDU. RAMONA vezi: Eminescu. Ovid S. Angelo Nichifor. VIOREL vezi: Nicolae. G. Eminescu. Mihai 493 494 . Mihai Micu. Mihai CĂLINESCU. Marius Iaru. Mihai BUICIUC. NICOLAE vezi: Ornea. Ioan CĂLINESCU. IOAN vezi: Buduca. ION vezi: Culianu. Mariana Mitchievici. Letiţia Ioanid. Bujor BUDUCA. Florin Ilea. DORU GEORGE vezi: Fanache. Nichifor Cristea. ELENA vezi: Nedelcovici. Mihai Manu. Emil Crainic. Emil Popescu. CĂUŞ. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. IOSEF EUGEN vezi: Sever. Ioan Buzaşi. Florenţa Dumitrescu. Adrian Popescu. CĂLINESCU. Iulian Rebreanu. ION vezi: Alexandru. Ionel CAJAL. Ioan Eminescu. Mircea CASSIAN. Ştefănescu. IACOB vezi: Rebreanu. Ion Eminescu. GHEORGHE vezi: Marinescu. BOGDAN vezi: Eminescu. VERA vezi: Crohmălniceanu. Graţian Mărgineanu. Vasile Istrate. Liviu BUZAŞI. Mircea CAZIMIR. NINA vezi: Crohmălniceanu. MIRCEA vezi: Buzura. Gabriel Ţeposu. CRINA vezi: Groşan. BUDUI. Ioan Liiceanu. Liviu BUZATU. Mihai Jucan. Mihai CĂLIN. ION vezi: Eminescu. Radu G. Mircea Vulpe. CONSTANTIN vezi: Popescu. Stan V. Mihai Flora. CAU. Augustin Daneliuc. Cecilia Vlaşin. Ovid S. Ioana Nimigean. Leonid CĂLUŢ. Emil Rebreanu. Mihai CARANICA. Liviu CĂRTĂRESCU.

Iulia CHRISTI. Nichita Ştefănescu. DAN vezi: George. Mihai Got. Tucu Mureşan. Basarab CENUŞĂ. Anca Luminiţa Moroşanu. Alexandru CIOCÂRLIE. CĂLIN vezi: Butnaru. Alexandru CIMPOI. Aron CÂRLIGEANU. Gabriel CIOBANU. Victoria CHIHAIA. Emil Marinescu. MARIN vezi: Ştef. Elena Vlasie. Nicolae Cioran. George Cubleşan. Miron Eminescu. Mircea CHIFOR. CHIFOR. VALENTIN vezi: Zaciu. Virgil Popescu. Ulici. ŞTEFAN vezi: Glodeanu. Valeriu Mircea CIACHIR. MARIUS vezi: Tănase. ION vezi: Fundoianu. Liviu CERNĂTESCU. ALINA vezi: Pavel. Benjamin Tanou. Viorel CHIVU. P. Geo CHIRIAC. Mircea M. Ion CÂRNECI. Constantin Gheorghiu. DIANA vezi: Cubleşan. Judith Ştefoi. CRISTINA vezi: Beligan. VASILE vezi: Murărescu. Maria-Ana CHIOARU. Mihai Titel. TITA vezi: Dumitrescu. Antim I. Adrian CHELU. Gabriela Popa. SIMONA 495 496 . Sorin Tupan. LIVIUS vezi: Eminescu. NICOLAE vezi: Costin. Viorica Roşca. MAGDA vezi: Nicolescu. Dan CHICHERE. George Virgil Streinu. Costache Pleşea. AURA vezi: Balotă. Angela Melinescu. EVELINA vezi: Codrescu. Constantin Eminescu. Benjamin Sadoveanu. Mihail CESEREANU. Jehan Marino. MIRCEA vezi: Eminescu. Sorin CIOCULESCU. Vlad Răduţă.CÂMPAN. Virgil Stoenescu. PAVEL vezi: Ionescu. Mircea CHINCEA. Mihai Rebreanu. Anamaria Cristea. DUMITRU vezi: Horj. RUXANDRA vezi: Calvus. George Balotă. Laurenţiu Zaciu. Traian CHEVEREŞAN. Mircea CHIPER. Neagoe. Stelian Sorin. MIHAI vezi: Eminescu. VERONICA vezi: Greere. Adrian Oţoiu. Gheorghe CÂMPEANU. Mihai Jurcă. Mihai Pumnul. Toma CHIRILĂ. BARBU vezi: Abăluţă. Mateiu Eminescu. LIVIU vezi: Zaciu. Leo CHINDE. Bogdan Mészáros. DUMITRU vezi: Cesereanu. C. Constantin Arion. Petre Stănescu. Alex. Bianca Călinescu. CIOACĂ-IOANID. Vladimir CIOCULESCU. Mihai Fundoianu. RADU vezi: Popescu. Mircea CÂRLAN. Ruxandra Ghiu. RADU vezi: Caragiale. Gheorghe Olăreanu. Călin Zaciu.

Sorin Zaciu. Marius Lovinescu. Ioana Eliade. Ana CONDEESCU. Cezar Blandiana. G. Leonid Dumitraşcu. MARINA vezi: Moisescu. DAN MIRCEA vezi: Eminescu. COJOCARU. Mircea CORNEA. Val CONSTANDACHE. Pavel CORBU. Nicoleta Simion. Horia Alexandru CORDOŞ. Veronica Preda. Mihai CISTELECAN. Alexandru CONSTANTINESCU. Mihai CONSTANTINESCU. Lucian CORBU. Aurel Eliade. Angela Mărculescu. Andrei Flora. I. Tudor Cioculescu. Gheorghe Sălcudeanu. ILEANA vezi: Selejan. THEODOR vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Eminescu. Ion Zarifopol. NICOLAE vezi: Marinescu. Mihai Rebreanu. NICOLETA vezi: Căbuţi. Simona CODREANU. VAL vezi: Gheorghiu. GEORGE vezi: Şimăndan. G. Ion CISTELECAN. CAMELIA vezi: Căbuţi. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. ALUNIŢA vezi: Bădiliţă. Maria CIORAN. Ana Boldea. Mihai CODRUŢ. Apostol CONDURACHE. Lucian CONSTANTIN. Monica Marinescu. LUMINIŢA 497 498 . Nicolae Blaga. ALEXANDRU vezi: Baltag. Dinu COANDE. Nichita Dimov.vezi: Arghezi. Irina CORBEA. Mihai Ivăncescu. Şerban Cioran. MIRCEA vezi: Eminescu. MARIANA vezi: Mălăncioiu. Angela Popescu. Mircea Fischof. Emilian Neagoş. Cristian Călinescu. Liviu Ioan Zubaşcu. George Oprişan. Liviu COMĂNESCU. Mircea CORNEA. Robert CIURTIN. EUGEN vezi: Eliade. Sorin Morar. Ioan Ianuş. Mihai Macedonski. ILEANA vezi: Chihaia. Ileana COFAN. Nicolae Eminescu. SANDA vezi: Balotă. DANIEL vezi: Vasiliu. Perian. Mircea Galaicu-Păun. Ruxandra Lovinescu. DOINA vezi: Eliade. Liviu COLOŞENCO. Vasile Danilov. Emil Ţepelea. EMIL vezi: Eliade. Valeriu CONSTANTINESCU. Gabriel CORDOŞ. Eugen Stoiciu. IOANA vezi: Şerban. vezi: Balotă. Sanda Dan. ILIE vezi: Bolintineanu. Mircea CLIVEŢ. Ioan T. Horia Alexandru Drăgan. CONSTANTIN vezi: Pop. DAN ALEXANDRU vezi: Gurău. Monica Micle. MUGURAŞ vezi: Mavrodin. Mircea CIPARIU. Emil CIOPRAGA. Dimitrie Eminescu. Iulian Cordoş.

Liviu Sâncrăian. OVID S. NICOLAE vezi: Rebreanu. CREŢU. Miron CRUCERU. Ovid S. Iordan Kiropol. Gheorghe CRĂCIUN. Alexandru Vasile. IOANA NARCISA vezi: Doinaş. DAN vezi: Almăjan. Gheorghe Popa. George Cacoveanu. Gheorghe Tudosescu. Mihai Filipciuc. Victoria Dorian. Vlad COŞOVEANU. DAN vezi: Chimeţ. Viorel Dumitraşcu. Gabriel Noica. FLORENTINA vezi: Zografi. Ovid S. I. Mihai Horj. Ion Glodeanu. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Ghenadie CS. Gellu Eminescu. Liviu CUBLEŞAN. 499 500 . Ovid S. Alexandru CRAIA. IBOLYA vezi: Páskándi. Lucian Brad. AVRAM vezi: Eminescu. TEODORA vezi: Hrubaru. Emil Iovănel-Spineanu. Mircea Popon. SULTANA vezi: Blaga. ALIN vezi: Liiceanu. CORNELIU vezi: Derşidan. Eugen Tohăneanu. Titel. Duda. Ion Comnea. CONSTANTIN vezi: Al-George. Ovid S. Horia CRUDU. Vasile CUCIUREANU. Viorel Iordache. Mihai Micle. Virgil Eliade. LUCIA vezi: Eminescu. Doina Mihăilă. Ioan Rebreanu. COSMA. NAGY. Ion CRĂCIUN. Ovid S. GABRIEL vezi: Ioan. Sorin CRISTEA-ENACHE. Ştefan Augustin CREŢU. Marin CRĂCIUN.vezi: Eminescu. Alexandru Pleşu. GYÖRGY vezi: Rebreanu. Florica CRISTEA. ALEXANDRA vezi: Naum. DANIELA vezi: Papahagi. Horia Alexandru Cuşnarencu. Ştefan J. Viorica Todoran. COSAŞU. Constantin Paleologu. Sergiu Anania. Ţeposu. RADU vezi: Crohmălniceanu. Liviu CRISTEA. G. Gellu Sorescu. Mihai COSTACHE. Mircea Glodeanu. PAUL vezi: Crohmălniceanu. Dumitru Eminescu. VIOREL vezi: Eminescu. Veronica CORNEA. DUMITRU vezi: Postolache. Radu G. DANA vezi: Anghelescu Irimia. Mihai Fay. Slavco CRISTEA. VALERIU vezi: Titel. Mihai CRISTEA. Valeriu Băjenaru. Vaida-Voevod. Mihaela CRĂCIUN. CAMELIA vezi: Căbuţi. Virgil CRISTIAN. Sorin CROITORU. Marian CRĂCIUN. DANIEL vezi: Crohmălniceanu. George Duda. Ioan CRĂCIUN. ION vezi: Ţene. vezi: Crohmălniceanu. Ionuţ CROHMĂLNICEANU. HORIA vezi: Bernea. Andrei CRISTOFOR. Géza CSÁK.

Eugen DIACONU. Paul DELEANU. Dan Doclin. S. Mircea Cozea. George A. Mihai Pillat. Ion Sadoveanu. Mircea CULIANU. Lazăr Popa. ANDREEA vezi: Celan. Ion D. Duiliu Zamfirescu. Cezar Cîrstea. Sorohan. SIMONA-GRAZIA vezi: Dănilă. vezi: Baltag. Eugen Tohăneanu. Luisa CUŞNARENCU. Ioana DAMASCHIN. Ion DIACONESCU. Elvira Todoran. Paul CUCU. ION vezi: Preda. Mircea CUCU. RADU SORIN vezi: Corbea. RADU vezi: Anegroaie. IOANA vezi: Grăsoiu. Mariana Zubaşcu. George DIACONU. Dan DAMIAN. Paul Lascu. DAN vezi: Damaschin. Mihail Sebastian. Ioan Mănucă. Ion Rotund. Ovid. IOAN vezi: Davideanu. Mircea Zaciu. Paul DATCU. Liana Crohmălniceanu. S. IORDAN vezi: Petre. Ovid S. I. Radu Sîrbu. GHEORGHE vezi: Eminescu. Ion Foarţă. NICOLETA vezi: Sorescu. MIRCEA A. G. Mihai Georgescu. Lelia Petrescu. Cristina Lungu. Alexandru DIMA. GEORGE vezi: Crohmălniceanu. Simona-Grazia Eminescu. Maria CURŞEU. Paulina DĂNĂILĂ. Mihai DÁVID. Constantin Eminescu. IOAN DUMITRU vezi: Cristian. Toma Lazia. Nicolae Crohmălniceanu. Ovid S. ION vezi: Avram. DELIA vezi: Corlan. Marin DECIU. IOAN PETRU vezi: Eliade. Liviu Topârceanu. Liliana Perşa. ŞTEFAN vezi: Dima. Mircea DEMETER. DANIEL vezi: Guţan. Teodor DAVIDESCU. Mihai Grigorie. BOGDAN MIHAI vezi: Celan. DUMITRU vezi: Eminescu. Dan Roşioru. Dana Eminescu. Ilie Tomuş. GYULA vezi: Eminescu. Mihai DEACONESCU. GABRIEL 501 502 . Mihail Sorbul. Diaconescu. Vârgolici.Zaciu. Drăgan. George Mihail DĂNCILĂ. Dan Nicolescu. Mihai CUCU. Mircea CURSAN. Mihail Zamfirescu. Mihail Dumitriu. Flaviu DERŞIDAN. Ion DIMISIANU. DOINA vezi: Benţea. ALINA vezi: Ionescu. Maria Ardeleanu. Gheorghe CURTICĂPEANU. Valmarin. Nicolae Şelaru. Constantin DEACONU. IOAN vezi: Perian. János Dénes DENCIU. vezi: Breban. DASCĂLU. Paul Corbea. Octavian Ionescu. SZILÁRD vezi: Orbán. DAN vezi: Eliade. Vasile CULCER.

Ar. Constantin Chihaia. AL. Alexandra Ţeposu. Radu G. Nicolae Rău. IUSTINELA vezi: Selejan. ALEXANDRU vezi: Caragiale. Emil Eminescu. OCTAVIAN vezi: Zaharia. Flaviu DORIN. DUMITRU vezi: Vasiliu-Scraba. EVANGHELESCU. Vlaicu Lungu. DOMINCOVICI. OLGA vezi: Slama-Cazacu. Mihai Gârbea. Virgil Dumitrescu. Ana DRĂGHICI. FULVIO DEL vezi: Eminescu. Tatiana DINULESCU. IOANA vezi: Cuşnarencu. Nicolae Ţoiu. Ovid S. Pavel DUŢU. Gheorghe Macedonski. Nichita DRAGOLEA. GABRIELA vezi: Naum. Henriette Yvonne FANACHE. George Boldea. Liviu Ioan 503 504 . Mircea Zarifopol. Isabela DUNĂREANU. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Horia Grigurcu. I. Constantin DOBRESCU. ŞTEFAN AUG. vezi: Chiţimia. DOBRE. Mihai DRAGHINCESCU. Laurenţiu Zaciu. Ştefan Crohmălniceanu. Duda. Mihai Goma. FANDARAC. Ovid S. VASILE vezi: Eminescu. Dumitru Zaciu. vezi: Crohmălniceanu. Iulian Ciocârlie. Mihai Stan.vezi: Bănulescu. Liviu DUMITRAŞCU. Alexandru Târziu. MIHAI vezi: Boldea. Radu G. Mihai Gencărău. László ELIADE. Florin Stoiciu. Gellu DUGNEANU. Liviu Sîrbu. PAUL vezi: Bârna. GEORGETA vezi: Bacovia. Geo Nicodim. Mihai DOBRE. GHEORGHE vezi: Eminescu. MARCEL ION vezi: Muscalu. Dinu DUDA. CORNELIU vezi: Cristian. Mihai FAITER. Mircea Zarifopol. Laurenţiu FABBRO. Ioan Es. Mircea Eminescu. CAIUS TRAIAN vezi: Cioran. Mihai ENE. ION vezi: Stahl. ECATERINA vezi: Ulici. Aurel Rebreanu. MIHAI vezi: Eminescu. Sorin Ulici. Ion Luca DOCLIN. Livius Ţepeneag. E. Constantin Dimitriu. Ion Ulici. Laurenţiu DRĂGAN. Paul Pop. IOANA vezi: Ţeposu. Dinu DRAGOMIR. Mircea DIMITRIU. C. Ştefan Oprea. RODICA vezi: Stănescu. DOINAŞ. Daniel Eliade. George DRĂGHICEANU. MIRCEA vezi: Eminescu. Pop. Tatiana EGYED. PÉTER vezi: Bogdán. OVIDIU vezi: Abăluţă. Stratan. Ion D. Dinu Titel. Iulian Călin. VICTORIA vezi: Slama-Cazacu. Ovid S. Zaciu.

ILEANA vezi: Mudure. Marin GÂRBEA. TEODORA vezi: Craia. HORIA vezi: Eminescu. ŞTEFAN vezi: Caragiale. Mihai GAVRILOAIA. TAMÁS GUSZTÁV vezi: Szabó. Florenţa FILIP. Mihai Zaciu. Adrian FILEP. S. B. Alexandru Ierunca. MIHAI vezi: Alexandru. Slavco FLOREA. George Şincai. Ioan T. Radu FÎNTÎNARU. Nichita FILIP. GEORGE vezi: Eminescu. Ion Luca GEORGE. Petre Petrescu. Andrei FILIPCIUC. Gheorghe FELECAN. Virgil Ionescu. Aurel Zeca-Buzura. vezi: 505 506 . Attila FRUNTELATĂ. GEO vezi: Aldulescu. ANTONIO vezi: Bariţiu. IOAN vezi: Almăjan. IOANA vezi: Angelescu. VASILE V. IOANARUXANDRA vezi: Pop. Marin Regman.FASSEL. Nae Lovinescu. Ioana GENCĂRĂU. Silviu FRUNTELATĂ. Mihai Cioran. Mihai G. SANDRINO vezi: Arion. OANA vezi: Tartler. Paul Vulturescu. George Storin. HORST vezi: Eminescu. Mihaela GALERIU. Mihai FAUR. MARCEL vezi: Martin. MARIANA vezi: Albu. Mihai FILIŞANU. Mircea FOTACHE. Cornel Stancu. Constantin Beniuc. CRISTIAN vezi: Blandiana. Titu Pandrea. Tudor Beldie. DAIANA vezi: Oţoiu. vezi: Ionescu. Traian Vinicius. Mihai George. ALEXANDRU vezi: Arghezi. CRISTINA vezi: Ştef. Ana GALU. Mircea GENARU. George GANĂ. JÓZSEF vezi: Eliade. Gyula FILIMON. Dan Popescu. Ioan FLORA. Zaharia Ţugui. Mihai Morar. PETRE vezi: Pamfile. CRENGUŢA vezi: Sorescu. Mihai GH. ISTVÁN vezi: Sántha. I. ION vezi: Eminescu. Eugen Maiorescu. MIHAELA vezi: Stănescu. vezi: Oişteanu. Tudor FOTACHE. Eminescu. Dan Horia FLOAREA. Grete FRENŢIU. Laurenţiu GÁL. Ulici. RODICA vezi: Dosoftei FRIED. Daniela GÂNSCĂ. Pavel Ungheanu. Sultana Mazilu. Ştefan Preda. OVIDIU vezi: Postelnicu. SILVIAN vezi: Eminescu. Nae GALEA. Emil Damian. Mircea GEORGESCU.

Ion Luca Caraion. R. Ion Constantinescu. Ion Marin Sălcudeanu. Mihai Florescu. Mihai GHINEA. ILINCA vezi: Eminescu. Mateiu Dumitriu. Ovid S. NICOLETA vezi: Alui Gheorghe. Titel Eminescu. Nicolae Gheţie. GYÖRGY vezi: Bánffy. Mihai GOT. Gheorghe GHEORGHIU. Mihai GRĂMESCU. Victor Fundoianu. ALECU IVAN vezi: Rebreanu. Dinu Stancu. vezi: Eminescu. Mircea Ibrăileanu. Eugen Bart. Mihai Vatamaniuc. Carmen Mircea. Alexandru Mihăescu. Mircea GRĂSOIU. András Ferenc Páskándi. Ion Naghiu. Paul GHIŢULESCU. NICULAE vezi: Rebreanu. Eugen Dorian. Iosif Rusu. VICTOR vezi: Coşeriu. AURELIU vezi: Barbu. Eugeniu GHEŢ. Panait Ivasiuc. Mihai GHENCEANU. Mihai GOGEA. Maria GOCI. Radu Zamfirescu. Valeriu Ionel. Mihai Leonte. Liviu Sadoveanu. George Eminescu. Liviu GLŰCK. Fănuş Nedelciu. LIVIU vezi: Anania. REMUS VALERIU vezi: Popescu. PETRE vezi: Eminescu. Ion Keuterman Duminică. Nicolae Buzura. Géza GRĂDINARU. Petru Eliade. GAROFIŢA vezi: Braga. Garabet Istrati. Vlaicu Caragiale. Dumitru Radu Popescu. GHEORGHE vezi: Alexandrescu. Cezar Popescu. Claudia Manu. Jean Breban. P. Vinicius. Sándor Kovács. P. MIHAI DINU vezi: Crohmălniceanu.Almăjan. Sorin Eliade. Mircea Eminescu. ADRIAN vezi: Zaciu. Mihai GHINEA. Duiliu GOGAN. Emil Martinescu. Augustin Caragiale. V. Ionel Tudoran. Zaharia Teodoreanu. MIRCEA vezi: Anania. EUGEN vezi: Berényi. Liviu GHERMAN. Anca Maria Savin. Marta Ciorănescu. Miklós Dsida. Slavco Eminescu. Mircea Petrescu. David Strătescu. Marian GÖMÖRI. Marin Rebreanu. Adrian Popescu. LIGIA vezi: Eminescu. Liviu GHILIMESCU. ANDREI vezi: Papahagi. MONICA vezi: Felea. Neagu. Gib I. Pericle 507 508 . Jenő Kányádi. Dimitrie GOTIA. Nicolae Mateescu. Alexandru Bârna. Viorel GIORGIONI. MIHAIL vezi: Eminescu. Mihai GRĂNESCU. Petre Săraru. Ion V. ŞTEFAN ION vezi: Bărbulescu. Valeriu Baciu. Benjamin GHILIA. Adrian Curta. VASILE vezi: Eminescu. Corin GLODEANU. Petru Preda. vezi: Glodeanu. Petru GLIGOR. Camil Petrescu. GHERAN. Olga Delia Mihalache.

Mihai GRIGORE-NEARŞOVA. Ion Oprea. Bogdan Giosu. Mihai Careja. Elvira Ionel. Mircea Mărculescu. Cezar Barna. Marius Daniel Popescu. Ion Popa. Daniel Coşovei. Zeno Ghiu. Gabriel Christi. Gabriela Danilov. Marta Pillat. Ştefan Cassian. Adrian Petean. Gellu Nechit. C. Ana Raluca Cantuniari. Eugen Lungu. Mariana Foarţă. Ana Bodiu. Ruxandra Chifu. Adriana Bălan. Ioan F. Emil Iarin. Nicolae Ionescu. Carolina Iliescu. Franz Hurezeanu. Constanţa Buzinschi. Barbu Codruţ. Victor Filimon. Mircea Ciobanu. vezi: Eminescu. Virgil Mălăncioiu. Radu Petreu. Viorel Panţa. Ioan Es. Ion Moldovan. Rodica Drăghici. Marius Padina. Nichita Dima. Viorel Panaite. Magda Cesereanu. Gheorghe Plopeanu. Vitalie Cioculescu. Dumitru Radu Popescu. Romulus Butnaru. Dan Stoica. Simona-Grazia Dimov. Nina Călin. Nicolae Brumaru. GHEORGHE vezi: Abăluţă. Mircea Dobrescu. Val Ghiţulescu. Dan Got. Nicolae Proca. George Ierunca. Simona Popovici. Daniel Bârsilă. Eugen Iordache. Ştefania Pop. Viorel Gheorghiu. Adrian Andriescu. Ion Ştef. Victor Tomozei. Titus Prelipceanu. Petre Hodjak. Ion D. Constantin Cărtărescu. Dan Lovinescu. Virgil Ilica. Viorel Naum. Iustin Păunescu. Nora Ivănceanu. Caius Doinaş. George Baltag. Liviu Ioan Stratan. Marin Mircea. Nicolae Negruzzi. Victor Valeriu Mazilescu. Petre Stoiciu. Marius Sava. Gheorghe Tudoran. Monica Pituţ. Iacob Pârvulescu. Ioana GRIGOR. Leonid Dinescu. Dorin 509 510 . Ion Breban. Nicolae Săplăcan. Constantin Albu. George Bacovia. Ileana Măluţ. Nicolae Pantea. Iolanda Marin. Mircea Beldie. Leo Buzea. Ioan Motoc. Aura Ciobanu. Vasile Rău. Ştefan Augustin Dorian. Cezar Ivănescu. ANDREI vezi: Eminescu. Cassian Maria Stanca. George Alui Gheorghe. Constantin Beniuc. Vintilă Ivănescu. Elvira Soviany. Adrian Popescu. Elena Ştir. Mariana Marinescu. Mircea Petrescu. Mihai Felea. Sebastian Robescu. Gellu Draghincescu. Virgil Mincu. Andrei Brad. Mircea Kiropol. Alexandru Malamen. Mihai Marian. Emil Bucur. Pop. Ion Dodu Bănulescu. Sorin Melinescu. Emil Iuga. Octavian Spiridon. Dinu Reichmann. Sorohan. Florenţa Almosnino. Valeriu Mircea Popescu. Radu Astaloş. Aurel Regman. Aurel Dumitrescu. Mihai Blandiana. Mariana Constantin. Radu Simionescu. Creţan. Traian Ştefoi. Irina Negoiţescu. Nicolae Mugur.Mecu. Rodica GRIGURCU. Ilie Corbu. Mihail Genaru. Cristian Popescu. Florin Mureşan. Cristian Sîrbu. Augustin Pop. Pop. Mircea Cârneci. Traian T. Gabriela Mihaiu. Aurelian Titu Elin. Katia Gălăţanu. Ovidiu Gheorghiţă. Marian Dumitraşcu. Şerban Fodor. Miron Laurenţiu. Angela Martinescu.

Turcea. Octavian Gălăţanu. Mihai Popa. GEORGETA vezi: Bănulescu. CLAUDIU vezi: Creţia. vezi: Alexiu. Ştefan HORVAT. Lucian Vieru. Iosif HORODINCĂ. Constantin I. IOAN vezi: Agopian. Gheorghe Nedelciu. Horia Gurău. B. IOAN vezi: Ţeposu. Dan-Silviu Caraman. Ştefan Cărtărescu. NICOLAE vezi: Streinul. Viorica HREHOR. Ion D. Liviu Dumitriu. Daniel Ţepelea. Mihail Gârbea. Florina GUŢAN. VIRGIL vezi: Crohmălniceanu. Sanda HAVRILIUC. Mihai HANU. ANCA vezi: Chioaru. APOSTOL vezi: Boerescu. George Zaharia. László HANCU. DAN BOGDAN vezi: Stoiciu. Mircea HĂDĂRIG. Ştefan Antonesei. SĂLUC vezi: Eminescu. ÉVA vezi: Balogh. VINTILĂ vezi: Eliade. Bujor Negoiţescu. Paul Vulturescu. Mircea Sâncrăian. Ion Vinicius. Lucian Boldureanu. Apostol Izbăşescu. Corneliu 511 512 . Mircea HANGIU. Ioan Viorel Lazurca. Mircea Handoca. Octavian Gr. Cezar HAJDÚ. R. Ar. I. Mihai HUSAR. vezi: Abăluţă. vezi: Eminescu. László Kozma. Bogdan Vasiliu. Vlad HAŢIEGAN. Mircea Eminescu. Andreea-Luciana Grossu. Mihai Vasiliu. Valeriu Tănase. AUREL vezi: Eminescu. Ovid S. Sorina GUY MARICA. Mihai HANDOCA. ALEXANDRU vezi: Voica. Mircea Nedelcovici. Zaciu. Mária HOLBAN. ILIE vezi: Sîrbu. Dominic Ulmu. Ion Olăreanu. HORIA. Costache Petrescu. E. Mircea GROZA. Zubaşcu. PETRU M. Radu Zegreanu. VIORICA vezi: Stanca. AURÉLIA vezi: Dsida. Sorescu. Cătălin Neagoe. Radu GUZUN. Gheorghe Vulcan. vezi: Leu. Radu G. EUGENIA vezi: Ivănescu. VIOREL vezi: Şincai. FARKAS ZOLTÁN vezi: Csiki. Ion GROŞAN. Lucian Vicol. Petru Olăreanu. Dumitru Cordoş. CONSTANTIN vezi: Eminescu. Livia HERTA. Sergiu Stanca. Costache Preda. GULÁZSI. Lucian HOLOMEIA. Mihai Eniceicu. Liviu Ioan HAŞ. Sterian Zaharia. Stelian Trif Pleşa. Mircea HORJ. Ion Vasiliu. MIRCEA vezi: Eliade. Jenő GURĂU. Adrian I. Luminiţa Ursachi. Marin Stancu. IOAN vezi: Rebreanu-Hulea. Ioan Urs.

ALINA vezi: Eminescu. Ana Firan. vezi: Zarifopol. Nicolae Naum. Mihai ILIESCU. DANIEL vezi: Lovinescu. Mihai ILIESCU. Liviu IORGULESCU. ANTON vezi: Eminescu. Ovidiu IANCU. Mihai IACOVU. George Daneliuc. Mircea Gârbea. Claudiu Tricolici. GRAŢIAN vezi: Eminescu. ŞTEFAN vezi: Bantoş. Ovid S. MARIANA vezi: Greceanu. GHEORGHE vezi: Cristea. vezi: Cuşnarencu. Ştefan Cordoş. Radu G. IORGA. Iosif 513 514 . Carmen Manolescu. Horia Groşan. Mircea Petrescu. Ovid S. Sorin IOVA. Laurenţiu Vlăduţescu. Ulici. Ion Izbăşescu. VIRGIL vezi: Eliade. Mihai IANCU. IOVIAN. Mihai Filipciuc. Marian IROD. Mihai IONESCU. AL. Liviu ISTRATE. RUXANDRA vezi: Agopian. MARIA vezi: Ivanciuc. GAVRIL vezi: Rebreanu. Laurenţiu IONESCU. Constantin IOANIDE. Sanda Dragolea. MARIANNE vezi: Eminescu. Mircea ILEA. Valeriu Golopenţia. ION vezi: Eminescu. Gheorghe Soare. ION TUDOR vezi: Dopcea. AL. GABRIELA vezi: Cârneci. Liviu ILISEI. GRIGORE vezi: Dumitrescu Buşulenga. Mircea IONESCU. GHEORGHE vezi: Crohmălniceanu. Ovid S. NAE vezi: Ciocîlteu. IERUNCA. ALEXANDRU vezi: Rebreanu. Mihai Eliade. Maria-Ana Ursa. Ion Vulcan. BOGDAN vezi: Verdeş. S. Gellu Nisipeanu. ILIN. Mircea JENÖ. Titel. GELU vezi: Damian. Christiana IONESCU. Ioana Ulici. Zaciu. Radu IONESCU. Alexandru ILIESCU. ION vezi: Crohmălniceanu. Mihaela ISTRATE. Cornel Tupan. CRISTINA vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Baltag. Mircea Ţeposu. BOGDAN vezi: Drăgănoi. EUGEN vezi: Eliade. FARKAS vezi: Cuşa. NICOLAE vezi: Crohmălniceanu. Ioan Micu. Chiril IANOŞI. Radu IOANID. V. Ioan Nagy. Mihai ILIE. Ovid S. Anton Miloş. Monica ILICA. Zoe INEA. Pál JUCAN.IACOB. Ion IVĂNCESCU. Dinu IONESCU. MARIA vezi: Eminescu. Cezar Crohmălniceanu. STANCU vezi: Rebreanu. CONSTANTIN vezi: Macedonski. TH.

LAJOS vezi: Páskándi. Cecilia LAZĂR ZĂVĂLEANU. ÉVA vezi: Farkas Wellmann. Florenţa Anghelescu. IOAN vezi: Cristea.JUCAN. Daniela Petică. Crainic. Mihai Glodeanu. Ion Luca LUCACIU. ION vezi: Crohmălniceanu. SIMONA vezi: Dan. Sergiu Dan KOVÁCS. Ioana Popa. Ovid S. Garabet Micle. LĂSCONI. THOMAS vezi: Patapievici. Virgil Nimigeanu. Maria Leon. Mircea LOVINESCU. GHEORGHE vezi: Alecu. Vlad LAZĂR. Mihai LĂCUSTĂ. Ion Pascu. LEON vezi: Ibrăileanu. Arthur KLEININGER. ION BOGDAN vezi: Crohmălniceanu. Ştefan Porumboiu. George L. Angelo Nicolaie. Mircea LĂCĂTUŞU. RODICA vezi: Caragiale. D. Mihai LOGA. C. Károly KALUSTIAN. FLORIN vezi: Drăghescu. Radu F. Domnica Eminescu. Valentin Drumea. Mircea KACSÓ. Géza KERIM. ALTAY vezi: Porumboiu. Zografi. György KOZMA. ELISABETA vezi: Stolojan. Florin Ioanid. LEONID. GUSZTÁV vezi: Szemlér. Károly L. MONICA vezi: Eliade. Clelia Marinescu. LAZEA POSTELNICU. Horia-Roman KONRADI. GHEORGHE vezi: Baki Nicoară. Mircea V. Şerban Cărtărescu. LAURA vezi: Ciobanu. Marius Iaru. Gabor. ALBERT vezi: Caracostea. Sterom. George Ifrim. Ştefan LIICEANU. Andrei LIVESCU. ROBERT vezi: Eliade. Alina LAZU. SÁNDOR IVÁN vezi: Felvinczi. MARIA vezi: Alexandru. ALEXANDRU vezi: 515 516 . Elie Miron Eminescu. Bogdan I. Mircea Dolfi. Arthur Prelipceanu. CRISTIAN vezi: Eminescu. Mircea Lovinescu. Sanda LĂZĂRESCU. Doina Mitchievici. Nichita LUNGU. Monica LUCACI. Ştefan Titel. Nichifor Crăsnaru. Victor LAZĂR. Lucia Gavrilă Ogoranu. Endre Kós. DRAGOMIR vezi: Afloroaiei. Ioan Ianuş. SANDA vezi: Eliade. Viorel LÁNG. vezi: Galaicu-Păun. Ovid S. KINGA vezi: Kós. GABRIEL vezi: Pleşu. MARIUS vezi: Zaciu. Sorin Tzara. Emilian LAIU. LENA vezi: Albu. Nicolae Ştefănescu. Tristan KOVÁCS. MARCEL vezi: Stănescu. Veronica KÁNTOR. Ferenc LEFTER. Ioan Pippidi-Mungiu.

Dorli Blaga. Sorin Mihaly. ALINA vezi: Nedelcovici. Cătălina Horopciuc. Maiorescu. Sesto Păun. Carmen Scorobete. FELICIA vezi: Malamen. Călin Fântâneru. Solo Marcovici. Ion Bănulescu. Sorin Ungheanu.Carmel. Mihai Georgescu. MALIŢA. Mircea Urmuz MARIN. Dinu MALEA STROE. NORMAN vezi: Blecher. Ştefan Ionescu. VALERIU vezi: Budai Deleanu. Radu Ureche. Mihaela Chira. Emil George. CĂLIN vezi: Breaz. vezi: Bărbulescu. Tudor Balotă. Monica Sadoveanu. Mircea MANEA. Radu MANILICI. ANGELA vezi: Pantea. Rózsa MALAMEN. Bujor MAKKAI. Mihai Lovinescu. Margareta Voinoiu. SOLOMON vezi: Barbu. Iolanda MARINESCU. Gheorghe Ulici. EMIL vezi: Arghezi. Mircea Eminescu. Miron Dosoftei Greceanu. ADRIAN vezi: Cioran. Tudor Dragomir. Andrei Gorun. IOLANDA vezi: Zarifopol. Titu Noica. Antim Popescu. LUMINIŢA vezi: Baconsky. Mariana Petrescu. Eugen Mărculescu. Ion Luca Celan. Constantin Preda. Bianca Pals. Alexandru 517 518 . Leonid Eminescu. Mihu Eliade. Ion Luca Damian. Mircea MARIAN-BĂLAŞA. Mihai Zaciu. Eugen Vlad Voinescu. NICOLAE vezi: Arghezi. Sorina Stănescu. Mircea MANU. MARIN vezi: Creangă. Aurel MARINESCU. Octavian N. Minerva Dumbravă. Paul Rebreanu. Nichita Ştefănescu. Marin Titel. Manuela Pârâu. Teodor Caragiale. Liviu Voinescu. Mihail Tomozei. N. Diana Stanca. Vasile Gh. Lucian Caragiale. M. Ion Eminescu. C. Dan MARINA. Mihai MAREŞ. RADU vezi: Zaciu. Nicolae Bălu. Ştefan Blaga. ÁDÁM vezi: Ignácz. Laurenţiu MARCIAN. Alex. MIHAELA vezi: Bidilică-Vasilache. Sandu Fischof. Luiza David. Shaul Carol. Marin. Theodor Dimov. Radu Cojocaru. Radu MANOLESCU. LUPŞE. MARCUS. Mircea Har. ILEANA vezi: Cărtărescu. Paul Gencărău. Ion Ene. Grigore MARINO. Sandra Muşat. Ovid S. Ion Cantemir. Constantin MARCU. B. RADU vezi: Crohmălniceanu. SILVIA vezi: Grigorescu. LIVIU vezi: Zaciu. Radu Ivireanul. Mihai MARIN. Ion Botez. Dimitrie Costin. Ion Sorescu. MARCEL vezi: Bacovia. Dan LUPAN. George Călin. Constantin Constantin. MARINCA.

Marta Tănase. Adrian Petreu. George Bănescu. AUREL vezi: Baltag. Ruxandra 519 520 . Constantin Virgil Beniuc. Dan Miloş. Cezar Crohmălniceanu. Mihai László. Radu G. Alexandru-Cristian Mincu. Cezar Ivănescu. Ion MIHALACHE. Simona-Grazia Doman. Doina Ivănescu. Constantin MĂLĂNCIOIU. Emil Mavrodin. IRONIM vezi: Rebreanu. Mihai Sorin MIHĂILESCU. Alexandru Călugăru Baciu. Anamaria Horia. Eminescu. Mihai MĂNUCĂ. Ioan Mălăncioiu. Ileana Mănucă. GABRIELA vezi: Zaciu. VIOLETA vezi: Eliade. Apostol MIHĂIEŞ. Lena Constantinescu. Mariana MĂLINAŞ. Vintilă Mihuleac. Gheorghe Papahagi. Gustav MARTIN. Cătălin Rădulescu. Gellu Niculescu. DUMITRU vezi: Bărbulescu. Mihai Preda. Valeriu Astaloş. Ion Gorjan. Mihai MĂRCULESCU. vezi: Gurău. Mihai Frăţilă. vezi: Roşiianu. Mircea A. VIRGIL vezi: Vădan. Ion Manu. Cora Deleanu. Mircea Iovănel-Spineanu. Marian MICU. Viorel Morega Spineanu.Marino. Ion Malancu. MIHĂILESCU. Mircea MIHAIU. Ovid S. Marin Mirea. Elena Cârneci. VICTORIA vezi: Albu. Sergiu Handoca. Ioan T. DUMITRU vezi: Baltag. Eliade. Alexandru MILEA. Gellu Drăgan. Ilie Got. Elisabeta Caragea. Liviu MATACHE. VALENTIN F. MIRCEA vezi: Baltag. FLORIN vezi: Barbu. Ioan Romeo MIHAI. Ileana Naum. Titel Corciova. Cezar Titel. Gabriel Molnàr. Adrian Georgescu. Radu Chichere. Marin Sipoş. ION M. Ion Constante. DANIELA vezi: Stratan. CONSTANTIN vezi: Eminescu. LAURA vezi: Mândrescu. RALUCA vezi: Mungiu-Pippidi. ANTONIU vezi: Andreescu. MIRCEA vezi: Beligan. DAN vezi: Eminescu. Gheorghe MILESCU. MARTIN. Mircea Machidon. Mihai Bogăţan. Mircea Eminescu. DAN C. Gheorghe Eliade. Mircea MIHAI. Mihaela Diaconu. Ion Botez. George Bălan. Stelian Ţeposu. MONICA vezi: Pop. ŞTEFANIA vezi: Carol. Petre Grossu. vezi: Beligan. ILEANA vezi: Bănulescu. Mihai Morar. Mihai Constantinescu. Sorin MARŢIAN. Valeria Dima. Ştefan Eminescu. Cezar MARTIN. Mihail Zaciu. Mircea MESINA. Anamaria Eminescu. Mihai Vrabie. Ion MATALĂ. Irina Mazilu-Crângaşu. Luiza MIHĂESCU. Mircea Sadoveanu. Alina MELINESCU. Dumitru Augustin Dorian. Cecilia Cazacu. Florenţa Anania.

Marcel Vinganu. AL. Haig Ichim. Florica Ionescu. Ioana Paleologu. Sebastian Sipoş. Ştefan Cordoş. Ioan Bărbulescu. Mircea Eminescu. GEORGETA vezi: Vighi. Ştefan Spiridon. Valentin MORARU. Alexandru Popa. Ovid S. Mariana MÓZES. Ion Vădan. Paul Grigurcu. Mihai Zaciu. Păunescu. Mihaela MIRODAN. Virgil Ivăncescu. Radu Ursachi. Lili MUNTEAN. Ioan Untaru. Mihai Breban. MIRCEA vezi: Marin. Titu Marino. Mircea Maiorescu. Marinela Tache. OVIDIU vezi: Borbély. Bogdan I. MIROIU. T. MARIN vezi: Almosnino. Octavian Gr. Ruxandra Ţeposu. Radu G. O. Octavian Horvath. Radu Folea. Geo Eliade. Ion Bănulescu. Veronica 521 522 . Anatol E. Radu Stănchescu. Maria Prelipceanu. Spiridon Postu. Ioana Doclin. ATTILA vezi: Marton. Eugen Naghiu. Theodor Eminescu. Nicolae Sommer. Cassian Maria Stoiciu. Dan Ioan MOANGĂ. Ion Ţeposu. Mihai Nistor. Simona Toma. Lucian Baba. Ana Cozmuţa. Nicolae Daneliuc. Daniel MOCUŢA. Marin Spiridon. Flaviu Dragolea. Zaciu. Mircea MOTEŢ. GHEORGHE vezi: Alexiu. Horia-Roman MITCHIEVICI. MINCU. Mihai Duda. Ioan Nistru Ţigănuş. vezi: Crohmălniceanu. Sanda Ursa. Virgil Nuţu-Piersică. Victor Goma. Mihai Felea. TEODORA vezi: Blaga. Aurel Handoca.Nistor. Mircea Eminescu. Papi-Emilian Rotaru. Mircea Dumitrescu. Paulina Popescu. Mircea MORARIU. Mircea MIRCEAN. GEORGE vezi: Eminescu. Ştefan Botez. Anton Jurcă. Doina Cristian. Gheorghe Jurcă. Maria Tudoran. Denisa Corcea. Zoe Pintescu. Marta Preda. Mihai Micle. George Baconsky. Mircea MIU. Adrian Petreu. Laurian Stoiciu. Elisabeth Petre. Alexandru Pascu. Ion Zaciu. Virgil Eliade. Gheorghe Gurghianu. Mircea Ierunca. Baltag. Cărtărescu. Mariana Sorescu. Mihai Handoca. Iosif Nicolau. Cezar Barbu. CORNEL vezi: Cornea. CONSTANTIN vezi: Damian. Nicolae Roşculescu. NICOLAE vezi: Dimisianu. Gabriel MOŢ. Vasile Matiuţ. Liviu Ioan Şerban. Dorin Ţepelea. Vădan. Nicolae Rizeanu. Lucian MOTOC. Liviu Ioan Stratan. MIHAELA vezi: Patapievici. EMIL vezi: Fundoianu. Ioan Comănescu. Ion Zegreanu. Radu G. MIRCEA vezi: Acterian. IOAN vezi: Baba. Monica Stanca. Benjamin MOARCĂS. ANGELO vezi: Bobe. Vasile Man. Marin Reichmann. Francisc MOLDOVAN. Ioan Tolcea.

Dimisianu. Petre Tărâţeanu. MIRCEA vezi: Rebreanu. Ana Boerescu. Ion D. Cristian Tiberiu Popescu. Alexandru Paraschivescu. Ioan Arghezi. Dragoş Naum. Camil NEAMŢU. MIRUNA vezi: Baciu. ION vezi: Alexandru. Stelian Preda. Mircea Tupan. Nicolae Bart. Alexandru Gheorghiu. Dan-Silviu Breban. Sorin Constantinescu. Valeriu Damian. Veronica Pandrea. C. vezi: Petrescu. Nichifor Creangă. Virgil Glodeanu. Lucian Blandiana. Mihai Ene. Manu. Viorel Pantea. Ovidiu Crainic. Emil Moldovan. Mihai Micle. MELINDA vezi: Molnár. Horia Caragiale. Ion Chimeţ. Radu G. Zaciu. Gheorghe Hasdeu. Marian Popa. Bujor S. Mariana Jela. Vilmos NASTASIA. Mircea MUTHU. Ion Bernea. Alexandru Pandrea. Alexandru Eminescu. Richard Şişmanian. Doina Manolache. Ioana Ecovoiu. Gala George. Eugen Nica. IOAN vezi: Eliade. Florica Ichim. MIRCEA vezi: Iacob. Ion Nicodim. Ion Blaga. Soare. Tudor Barbu. George Bălu. Zaciu. Şerban Drăgan. Jean Bădescu. Iordan Comoroşan. Titel Cotruş. IRONIM vezi: Eminescu. Virgiliu Felea. Bujor Negrici. Florica Ionescu. Gheorghe Stoiciu. Mircea MUREŞANU. Laura Bălan. Eta Dimov. Liviu NAGY. Gabriel Dinger. Mateiu Eminescu. Dinu MURGEANU. CARMEN vezi: Buda. Dominic Stancu. Nicolae Galaction. Victor Flora. Shaul Dolfi. Eugen Zamfirescu. VIOREL vezi: Boeriu. Mihai MUNTEANU. Mircea MUREŞAN. Cristina Tomuş. ION N. Dan Cristea. ALEXANDRU vezi: Ţeposu. DUMITRU vezi: Carmel. Hadrian Stanca. RODICA vezi: Beldeanu. Ioan Ţeposu. Dan Stanca. Traian Ţepelea. Aurel Scherer. Ştefan MUŞINA. Petre Papadat-Bengescu. Marian Papilian. George Mihail Zarifopol. Paulina MUREŞAN. Ion Cristea. Corneliu Buzura. Constantin Oprea. Mircea Mureşan. Gellu Nedelcovici. Victor Setlacec. Iulia Hrubaru. Zaharia Steinhardt. S. Augustin Caraion. Marius Uricaru. Nicolae Buzinschi. Ara Alexandru Zaciu. Liviu Ioan Ştef. Dan Sipoş. CARMEN vezi: Agopian. Nicolae Paleologu. Radu Popescu. Valentin Eliade. Hortensia Papahagi. Mircea MUŞLEA. Alexandru Balotă. Petru Popescu. Vasile MUŞAT. Leonid Perian. Mariana Sîrbu. Radu G. Mircea Zaciu. Nicolae Tamaş. Ioan Fulga. Mihai MUREŞAN.MUNTEAN. Aurel Reschika. Marin Rău. 523 524 . Ion MUREŞAN. ROMUL vezi: Popa. Dinu Noica.

EUGENIU vezi: Blaga. OLIEVSCHI. BASARAB vezi: Eliade. TUDOR vezi: Cimpoi. Cezar NIŢESCU. CODIN vezi: Lazia. Petre NEDEEA. COSTACHE vezi: Crohmălniceanu. GEORGE L. Mihai Eminescu. Pituţ. Mihai NEDELCIU. Ştefan Ion Pandrea. MILAN vezi: Eminescu. Mihai OPAIŢ. vezi: Baltag. M. G. LUCIA vezi: Zaciu. ALEXANDRA vezi: Borbély. Radu Draghincescu. SANDA vezi: Eliade. Mihai NICOLESCU. Ion D. Vasile Groşan. Nina NOJE. CRISTINA vezi: Ivănescu. ION vezi: Ghiur. CHRIS vezi: Balotă. Hortensia OLĂREANU. Mircea NICULESCU. MIRCEA vezi: Crohmălniceanu. ION vezi: Eminescu. Oana OLĂREANU. VASILE vezi: Eminescu. G. Ion NIŢĂ. VICHENTIE vezi: Eminescu. M. ALINA vezi: Popa. ELENA vezi: Rebreanu. Ştefan OLTEAN. Mihai NEUMANN. vezi: Andronic. Emil Constandache.Ciobanu. George Virgil NEGRUZZI. EUGEN vezi: Agopian. Virgil NIMIGEANU. Ştefan Codrescu. Anca Petean. Lucian Noica. Mihai Ghilimescu. Elvira OLOGU. Nicolae OCINIC. Mihai OPREA. Mihai NEGOIŢĂ. MIRON vezi: Barbu. Mihai NENADIC. Vasile V. ALEXANDRA vezi: Ierunca. Bianca NEDELCEA. Constantin Popa. Catrinel Stoenescu. Virgil Marino. Rodica NECULA. Constantin NIŢESCU. Sorohan. MIRELA vezi: Papadat-Bengescu. Ion 525 526 . Gheorghe OANCEA. ANCA vezi: Fanache. Mircea NUŞFELEAN. Eminescu. NICOLAE vezi: Ioana. Ovid S. Răzvan Sîrbu. VICTOR vezi: Ierunca. Mircea NEGRICI. NEDELCU. OCTAVIA vezi: Eminescu. CARMEN vezi: Eminescu. Liviu OLIVOTTO. Titus NISTOR. IACOB vezi: Eminescu. MARIA vezi: Ceranu. Liliana Ninulescu. Mihai OLTEANU. Mircea NIŢU. ADRIAN vezi: Boia. Mircea NIŢU. Mircea Mateescu. Adrian NICOLAICIUC. Ştefan Ciobanu. Lucian Eminescu. Mihai NISTOR. Ovid S. Ioan Noje. OLIMPIU vezi: Filip. IONEL vezi: Cioran.

Golopenţia. Eugen PÂRVAN. vezi: Agârbiceanu. Iacob Nemoianu. Monica Marian. Alexandru Zincă. Mihai Fântâneru. IOANA vezi: Arghezi. Alina PÂRVULESCU. M. ANTONIO vezi: Blecher. Mircea PAVEL. Ioan Ionescu. Moise Cionca. ROXANA vezi: Pişcu. AUREL vezi: Marinescu. Iacob Olăreanu. Ioana Spiridon. RODICA vezi: Eminescu. Virgil Nottara. Ovid S. Liviu Handoca. Tudor Beldie. ALEXANDRU vezi: Eliade. Adrian PAVEL. Liviu Ioan PANTEA. Angela Mureşan. Mircea OPREA. RODICA vezi: Tănase. ANCUŢA vezi: Pamfil. Mihai Ene. Nae Iorga. Dan Topârceanu. Silviu Cuşnarencu. Ovid S.OPREA. Radu G. Ion Popescu. Constantin Setlacec. DORA vezi: Balotă. Marino. Costache Papadat-Bengescu. Radu G. PAPAHAGI. N. Mircea Hudiţă. Vilmos ORHEIANU. Alecu PECICAN. Gheorghe Melinescu. Daniel Stoiciu. DAN vezi: Marino. Viorel Rudich. S. NICOLAE vezi: Angelescu. Dumitru Zaciu. Neagu Eliade. Veronica Negruzzi. PETRE vezi: Chihaia. Nicolae Lăcustă. OVIDIU vezi: 527 528 . MARIAN vezi: Alexandru. Mircea Pop. Haralamb OSMAN. Ion Luca Crohmălniceanu. Ioan Eliade. Ioan Lovinescu. Stelian PALEOLOGU. Gheorghe Ţeposu. Mihai PÂRVU. Ovid S. PARUIT. Nicolae Micle. Apostol PARASCHIV. Mihai Ierunca. Gheorghe Carianopol. Mircea Eminescu. Martha Blecher. Bianca Balotă. Ádám Molnár. LAURA vezi: Ionescu. M. Gabriela Nedelciu. Fl. Djuvara. Adrian Ţepeneag. FLORIN vezi: Crohmălniceanu. Monica PALADE. Constantin Galaction. Pericle Mecu. Răzvan Crohmălniceanu. Mircea Eminescu. Veronica Negruzzi. Emil Codrescu. I. Pavel ORBÁN. Lucian Carageani. Nina Cioran. PAVEL. Const. Gala Ierunca. Virgil Maiorescu. Nicolae Grigurcu. Constantin Bibescu. Adrian Martinescu. Eminescu. Z. Marta Rădulescu-Motru. Mihai Galaction. M. Ion PATRAŞ. KINGA vezi: Bodor. Gala Georgescu. Ţeposu. Ion Arghezi. Titu Micle. Anton Grăsoiu. Virgil Cernăianu. Virgil PANĂ-OLTEAN. Hortensia Russo. Zaciu. VLAD ANDREI vezi: Cândea. A. Virgil ORNEA. Boia. Mircea Gurău. George Tzigara-Samurcaş. Petreu. FERNANDA EMANUELA vezi: Drăgan. George Eminescu. Călin Cilibi. Tudor Caragiale. ALAIN vezi: Omescu.

Leon-Iosif Grecu. Mihaela Vlasie. Ion Mureşan. vezi: Arghezi. Sándor POP. Gheorghe PIPPIDI. Luminiţa Vlasie. Carmen Goanţă. Marcel Muthu. Remus Hapa. Aurora Craia. HOREA vezi: Pantea. Daniel Teoc. Dan PLOAE-HANGANU. Ioan Damian. Ilie Corbu. GHEORGHE vezi: Anghel. Norman Mălăncioiu. Aurel Rebreanu. Nicolae Pocovnicu. Virgil Cârdu. Sorin Haţegan. Apostol Marino.Zaciu. Anton Ianculescu. ALEXANDRU vezi: Gurău. Ion Mureşan. MIRCEA vezi: Buteanu. ALEXANDRU vezi: Boeriu. Aurel POENAR. Petru Cerna. Ileana Mureşan. ELISABETA vezi: Nechit. Liviu POP. Victor PETRAŞ. LUCA vezi: Eliade. Marian PHAM VIET DAO vezi: Eminescu. MARIANA vezi: Eminescu. Sergiu Maliţa. Mihai Firan. Laurenţiu Moşoiu. Dumitru Cetea. G. Mariana Borbély. Tudor PINTESCU. Ştefan Grapini. Flavia Ţarină. Doina Chioaru. Aura Ciocârlie. Ana Bojan. Liviu Manea. Daniel Dima. Mircea Noica. PLOSCARU. Paul Petrescu. BÉLA vezi: Páskándi. Bianca Blandiana. Monica Popescu. Viorel PERŞA. Călin POMOGÁTS. Géza Reményik. Emil Cornu. Mircea PIRU. VIRGIL vezi: Căbuţi. GRIGORE TRAIAN vezi: Rebreanu. Eta Constantin. Horia Alexandru Pantea. IOAN AUREL vezi: Muthu. DORU vezi: Muthu. Mihai PIENESCU. Ioana Dima. Ioan Es. Irina POP. Mircea POP. Ştefan Bulat. Minerva Christi. Mircea PETRIC. Anton Mihăileanu. Mircea 529 530 . Livius Cioran. GARBIEL vezi: Papahagi. Liviu Sorescu. Dumitru Chira. Dinu Ioanicescu. Alexandru Pillat. Sultana Diaconescu. Mihai Pop. Virgil Philippide. Adrian Urs. Adrian PIŢU. Simona-Grazia Eminescu. Marin Stanca. Simona-Grazia Glodeanu. Mihai Motoc. Aurel PODOABĂ. DAN vezi: Eminescu. Aurel Ursa. ANDREI vezi: Eliade. Viorel Mureşeanu. Nichita Suciu. Maria Lucia Horvath. IRINA vezi: Albu. ŞTEFANIA vezi: Eminescu. Florenţa Balotă. Simona Rău. DORIN vezi: Dumitraşcu. Constantin Panait. Călin PETRESCU. Mircea Goma. Daniel Ştefan PETEAN. Mioara Horvath. LIVIU vezi: Eliade. Mircea PERIAN. Radu Stănescu. Dimitrie Minulescu. Mihai PLOPEANU.

Ştefan Augustin Gherghei. Sorin POSTELNICU. Ioan T. Cezar Cordoş. I. Daniel 531 532 . Gheorghe Nedelciu. Aurel Ursa. Mihai Goga. Iacob Sasu. IULIA vezi: Boia. Doru Raichici. Mihai RACARU. Christian W. Radu G. Gellu Eminescu. Aurel Sălcudeanu. Laurenţiu POPA. Lăcrimioara RAICU. MARIAN vezi: Popescu. Liviu Slavici. Cassian Maria Trifan. Ion Reschika. Ovidiu Motoc. George Cioran. Zaciu. POP. Dumitru Radu POPA. Nicolae Banciu. Ioan Vighi. LUCIAN vezi: Titel. Victor Dunăreanu. ROXANA vezi: Balotă. Mihai Morar.M. MIRCEA vezi: Agârbiceanu. Mircea POPOVICI. Ion Blaga. Victor Rebreanu. Mirela Zaciu. Virgil Lovinescu. Mircea POP. Leonid Eliade. Monica Titel. BOGDAN vezi: Drăgan. Ioan Ţuţea. Iulia Stanca. CATRINEL vezi: Albu. Traian Valjan. Mihai Buzea. ŞTEFAN vezi: Arion. Simona-Grazia Dorian. Zeno Rebreanu. Nicolae POPA. ADRIAN DINU vezi: Beldeanu. Marian Ţeposu. Barbu PREDA. EVA vezi: Matiuţ. ENACHE vezi: Corcheş. vezi: Eminescu. TITU vezi: Astaloş. Sanda Dimov. Lucian Eminescu. Liubiţa Roman. MIRCEA vezi: Rebreanu. Nicolae R. Mircea POPESCU. IULIU vezi: Milescu. Victoria RĂCARU. Paul Dănilă. Bianca Diaconu. Sorin RAŢIU. Grişa Pamfil. DANA vezi: Astaloş. Mircea Martin. Bujor POPESCU. Ion Luca Cubleşan. Paul Caragiale. Petre Ştef. RĂDULESCU. Mircea Naum. Dan Mărgineanu. Petre POPESCU. POPOVICI. ROXANA vezi: Doinaş. Richard Roznoveanu. George Brezianu. Alina RACHIERU. VASILE vezi: Ierunca. Paul Iova. DUMITRU RADU vezi: Ulici. ADRIAN vezi: Balotă. vezi: Schenk. Mircea A. Constanţa Eminescu. Radu G. Octavian Papilian. Mihai Ghiţulescu. Ovid S. Gellu Papahagi. Florenţa Aretzu. Constantin Petrescu. George PUIU. MIRCEA M. George Celan. ŞTEFANA vezi: Prelipceanu. Lucian Ilana. Goma. Ioana Nedelcovici. Emil Dima. Călina Turcuş. Liviu POPOVICI. PUIU. Mircea Ţeposu. Liviu Spiridon.POP. Ion Călinescu. ION vezi: Baltag. Zaciu. SORIN vezi: Crohmălniceanu. Dan POPA.

ROGOJANU. Nae Istrati. Eugen Lupu. Sebastian Sever. Dumitru Gavrilescu.RĂDULESCU. Petre Voinescu. IULIAN vezi: Acterian. vezi: Bacovia. Cezar Bănulescu. Costel Stănescu. Andrei Dumitru Ionescu. Valentin Nicolae. Petre Szekely. Adrian Sebastian. Liviu Chichere. Radu Busuioc. Dan Bogdan Marica. Mihail Stahl. Gellu Negoiţescu. Ion REGMAN. ANDREIA vezi: Cărtărescu. George Braga. ION C. Ion Marino. Ioan Petru Dragodan. Irina Ene-Zărneşti. Dan Morar. Dumitriu. David Tănase. Maria Gheorghiu. Ioan Iacobaş. FLORIN vezi: Adam. Minerva Hanu. Ion Corcheş. Anamaria ROMAN. THEODOR vezi: Eminescu. Apostol ROGIN. CORNEL vezi: Baltag. Mihai ROGOBETE. Ara Alexandru Şuiu. Arthur Regman. Constantin ROŞIORU. Doina Găbudean. Val Ghica. Maria ROIBU. Liviu ROTUND. Liviu Lungu. Octavian Gr. Henriette Yvonne Steinhardt. MAGDA vezi: Stoica. Vasile Găbudean. Ioan T. Ion Codrescu. Eugen Ionescu. Mircea ROSTIN. Anatol E. Petru Eliade. Ion Petrescu. Naum. Victor Costin. Radu Reichmann. Nicolae Miertoiu. Dan Porumboiu. Nicolae Stancu. Alexandru Simionescu. Alina Şelaru. Constantin Bărbulescu. Florin Spiridon. C. Geo Culianu. ION vezi: Abăluţă. Perşa. Tănase. Mihai Foarţă. Victor Lungu. Mariana Loghin. Mircea Eminescu. Radu ROTARU. Aurelia ROŞIANU. Amelia Stoian. Radu Peia. Vasile Ţucu. Emil Petrişor. Panait Maras. M. Ştefan Gurău. EUGEN vezi: Eminescu. C. Petre RĂU. Marius Lovinescu. Zegreanu. Alex. Ştefan Turcanu. Nicolae RĂDUŢĂ. Dumitru Ene ROŞIORU. Robert Ştefănescu. Alice RĂDULESCU. Valentin E. Mihai ROGOZANU. A. MAGDALENA vezi: Beligan. Mircea Ionescu. vezi: Eminescu. NICOLAE vezi: 533 534 . Ion Doman. Dan Dunăreanu. Cornel Smărăndache. ION vezi: Rebreanu. Jeni Bogza. MĂDĂLIN vezi: Cioran. Irina Şişmanian. Cassian Maria Stan. Vasile Şerban. Oarcaşu. Emil Deaconescu. Ion Mavrodin. Cezar Zărneşti. Capşa. Ovidiu Egli. Ioan Chira. Mircea Macovei. Felix Mănucă. Nicolae Ţuţea. Mircea Horia Tacu. Calistrat Creangă. Mihai ROŞCA. Marcel A. ION vezi: Alexandru. Viorel ROGOJAN. MIHAI vezi: Mirea. SORIN vezi: Lăpuşan. Florin Patrichi. TATIANA vezi: Got. AUREL vezi: Baconsky.

Victor George. Mircea Sebastian Alcalay. Ioana Pop. Mircea Ivanciuc. Dinu SĂNDULESCU. SCHWARTZ. Gheorghe Săucan. Mircea RUSU. D. Mircea SCHWARTZ. VASILE vezi: Zaciu.Eminescu. Dimov. Ioan Pal. FERNAND vezi: Eliade. Cezar Crohmălniceanu. Iordan Eminescu. Emil Mureşeanu. PAUL vezi: Crohmălniceanu. PAVEL vezi: Pop. vezi: Bulgăr. Mihail Tomuş. Alexandru Zarifopol. Constantin SCARLAT. Cassian Maria SCHENK. Radu G. Radu SĂLCUDEANU. AL. Leonid SIMULESCU. C. Liviu Sadoveanu. LUCIAN vezi: Chira. Nicolae Spiridon. Ioan F. Ion Cotuţiu. George SALADE. Mihai SĂPLĂCAN. Mircea Gyr. Ovid S. vezi: Eminescu. Liviu SĂVULESCU. Mihai Motoc. Nicoleta Vigdor. NICOLETA vezi: Dragolea. AL. Minerva Davideanu. vezi: Blaga. Ovid S. Mihai Drăgan. Corneliu SILVESTRU. JENICA vezi: Rebreanu. Eugen Marino. Miron Ţepelea. TITUS vezi: Pandrea. Vasile Marcuş. Ion Diaconescu. Ioan B. Liviu SIMION. GRIGORE vezi: Prelipceanu. Mircea SAVIN. Gheorghe Datcu. EUGEN vezi: Baltag. Mircea Ţepelea. Matei. ROMULUS vezi: Zaciu. Paul SCURTU. Sanda Felea. Alexandru Lovinescu. Radu Rebreanu. Ion SIPOŞ. Dafin Nistor. RADU vezi: Spiridon. Ovidiu Crohmălniceanu. vezi: Mărgineanu. Cornel Dan. Dima. PAUL vezi: Ionescu. Adrian Pandrea. Petre RUXĂNDOIU. Simona-Grazia RUSAN. Ioan SAV. Gabriel Ţeposu. Cornel Perian. GEO vezi: Blaga. RUSU. Nicolae SASU. Mihai SABĂU. NICOLAE vezi: Eliade. ION vezi: Benţea. Lucian Sălcudeanu. Mihai SIMUŢ. W. Ioan SILVESTRU. Maria Parfene. Nicolae RUJA. Ion Cotruş. AUREL vezi: Alexandru. ALEXANDRU vezi: Barbu. Ioana Eliade. Petre Petrescu. Mihai SCHUSTER. SFÂRLEA. CARMEN vezi: Eminescu. GHEORGHE vezi: Popescu-Neveanu. Cassian Maria SĂTMĂREAN. Mircea Blaga. Lucian Cordoş. Gina Sever. Ovid S. MARIANA 535 536 . Lucian Noica. GABRIEL vezi: Crohmălniceanu. Vinea. IOANA vezi: Bala. Ovid S. Mariana Ştefan. VALENTIN vezi: Rebreanu.

Vladimir Dinescu. Buzea. Eta Brezianu. Mirela Zeca-Buzura. Ioana Dumitrescu. Mioara Damian. George Balotă. Paul SORESCU. vezi: Eliade. Ionel Coşovei. Nichita Stoiciu. MIHAI vezi: Bărbulescu. Gheorghe Romanescu. Ştefan Lovinescu. Mircea STEPAN. GABRIEL vezi: Stoenescu. Ion D. Mariana Mincu. SOVIANY. Mihai Goma. Ionel STĂNESCU. Ioana Dolfi. Creţan. MONICA vezi: Bănulescu. Claudiu Şora. Adrian Drăgan. Gellu Nicolae. Daniela STANCIU. Valentin Eliade. Florina SPALAS. Adela Grigurcu. CASSIAN MARIA vezi: Ierunca. MARINA vezi: Babu. George Boeriu. SPIRIDON. Paul Omescu. Magda Cipariu. STELIAN vezi: Dinger. Mircea Evu. Valentin Iuga. Mihai Marin. OCTAVIAN vezi: Albu. George SORESCU. Şerban Gârbea. Grişa Got. ROXANA vezi: Grăsoiu. DAN vezi: Eminescu. Mihai Martinescu. Ştefan STĂNICĂ. Iosif Pop. Florenţa Almosnino. Marta STEINHARDT. Ion Stancu. VASILE vezi: Alui Gheorghe. Eminescu. Constanţa Buzura. Victor 537 538 . N. Petre Greceanu. Ioan Foarţă. Mariana Roznoveanu. Traian T. Popa. Lucian Ulici. Ruxandra Pop. DJ. Diana Marin. Gelu Zaharia. Valentin E. Marin Naghiu. Vitalie Constantinescu. Pan M. Pericle Teodoreanu. vezi: Eminescu. Sorin Sterom. Monica Marino.vezi: Ciobanu. MIRCEA vezi: Belity. Anamaria SORESCU. Ovidia Vizirescu. Nicolae Bocşa. Mihai SLAMA-CAZACU. Gabriela Naum. Paulina Soare. Geo Eminescu. Mihai Livescu. Horia Gherghei. Nora Manole. Angela Mocuţa. ANNEMARIE vezi: Cesereanu. Doina STAN. Ştefan SORESCU. H. TATIANA vezi: Goma. Nae Topârceanu. SORINA vezi: Sîrbu. Ioan Marinescu. Augustin Cârneci. Liviu STANOMIR. Barbu Busuioc. Ioan Cremene. Zaharia SIRUNI. Mircea Eminescu. Maria-Luiza Diaconescu. Gabriela Cristescu. Ion Solacolu. Şerban STANCA. Virgil SPIRIDON. Mihai Flora. S. DESPINA vezi: Rebreanu. Emil Stănescu. Laurenţiu Uricariu. IOAN vezi: Eminescu. Ioan Es. MARIN vezi: Bănulescu. Liviu Ionescu. Adrian STEPAN. Cristian Livescu. Mariana Vlaşin. Mircea SPIRIDON. Paula Roşca. CORINA vezi: Crânganu. Adrian Martin. Liviu Ioan Strochi. Dan Mircea Ciupureanu. Gheorghe Iacob.

Cristian Tudor Popescu. Veronica Modorcea. Nicolae Capşa. Laurenţiu STEROM. MIHAI vezi: Crohmălniceanu. Iosif Nedelciu. Eminescu. Ovid S. Ovid S. Gheorghe Groşan. LEO vezi: Crohmălniceanu. Geo Eminescu. Mihai STOICA. GEO vezi: Crohmălniceanu. Nicolae Rotaru. Pandrea. LAUREAN vezi: Schuster-Rebreanu. VICTOR vezi: Coşovei. Henriette Yvonne ŞERBAN. Şelaru. C. Gheorghe ŞTEF. Florin SURDU. Mircea STRATAN. Petru E. Grid Naghiu. NICOLAE vezi: Vizirescu. vezi: Zainea. Vasile STOENESCU. Nicoleta Simuţ. Mihail George. Alexandru Popescu. Nora Marino. Petru Prelipceanu. Eminescu. IRINA vezi: Marcovici. MARIA vezi: Eminescu. Mircea Zaciu. LUCIAN vezi: Doncea. Ovid S. Ion Luca Cioculescu. Cezar Petrescu. Alexandru Grigurcu. Olăreanu. Dima ŞTEFAN. Petre Paul-Bădescu. Radu Steinhardt. Ion Sălcudeanu. Gabriel Dinescu. BOGDAN vezi: Caragiale. ALEX. Liviu Ciobanu. ŞERBAN. Nicolae 539 540 . Dan Philippide. Adrian Mălăncioiu. MIHAI vezi: Caragiale. Mircea Oancea. Emil STOLOJAN. SUCEAVĂ. Florica STOICA. Mircea ŞTEFAN. ALEX. Mihai ŞIPEŢEAN. Octavian ŞEREŞ. Şerban Eminescu. Horia Alexandru ŞORA. VICTOR vezi: Eminescu. Mihai ŞORA. Mihai STOIAN. Mircea Dumitrescu. Mihai ŞERBAN. ROBERT vezi: Ciocârlie. Mihai STOICIU. SANDA vezi: Eliade. MILENA vezi: Căbuţi. MARIANA vezi: Crohmălniceanu. Leonid Maliţa. Traian T. Costache Ornea. Ion STROESCU. CORNELIU vezi: Eminescu. LUCIA vezi: Rebreanu. Ioan Ianuş. Mihai STOLERU. Z. Ioana Iuga. Ileana Micle. Cristian Blandiana. Sebastian. ROBERT vezi: Doclin. Radu Dimisianu. Vitalie Cosaşu. Mihai Gălăţanu. Pan M. Mihai Manu. Mateiu SUCIU. Mircea ŞANDRU.Ulici. Mihai Iova. Mihail Stahl. ALEXANDRU vezi: Eminescu. Bianca ŞIPEŢEAN. vezi: Bădiliţă. Ioan Groşan. ŞTEFAN vezi: Eminescu. Livius ŞTEFĂNESCU. Ana Breban. Marius Ieronim. LIVIU IOAN vezi: Eminescu. ION vezi: Stratan. Cristian Popescu. Liviu ŞENCHEA. TRAIAN vezi: Dimov. Ştefan Grigoriu. Ovid S. Ion Stanca. GEORGE vezi: Eliade.

Mihai Stoica. CĂLIN vezi: Caragiale. Ovid S. VICTOR vezi: Grigurcu. Veronica Rebreanu. Mircea ŞTIR. ION vezi: Gurău. CONSTANTIN vezi: Goga. Laurenţiu Ungureanu. CORINA vezi: Marino. Liviu TOHĂNEANU. Mircea Marino. Mircea TEODORESCU. Mihai TĂBĂRAŞI. Emil Crohmălniceanu. Florenţa TUDURACHI. GRIGORE vezi: Eminescu. Stelian Ţuţea. Victor TRIFOI. Ion Pavel. IERONIM vezi: Blaga. G. Iulian Eliade. CORNELIA vezi: Hotineanu. Ion Luca TEUTIŞAN. TEODOR vezi: Micle. ADRIAN vezi: Fanache. MARCEL vezi: Bodnaru. Constantin TANCO. POMPILIU vezi: Zaciu. I. Petre Ulici. Eminescu. Tudor Dumitru TERTULIAN. Vasile Ulici. Crişu Doclin. Apostol Sterom. Adrian Platon. Mircea TAMBURLINI. Adrian Eminescu. DORIN vezi: Boldea. ANA-STANCA vezi: Eminescu. CRISTIAN vezi: Crohmălniceanu. Mihai TRANDAFIR. MIHAI vezi: Eminescu. GIZA vezi: Eliade. Carmen Nisipeanu. TEUTEIŞAN. Constantin Gurău. Octavian TEODOR. vezi: Cioran. DORU vezi: Dascălu. Sanda Şerbănescu. CONSTANTIN vezi: Bacovia. Liviu TAVITIAN. Lucian Moroşanu. vezi: Eminescu. Laurenţiu TRAIAN. Petre TIRON. George TĂTĂRESCU. Mihai TĂTARU. Mircea TELESCU. SIMION vezi: Eminescu. N. Mihai TUDOR-ANTON. Adrian Spiridon. Constantin Ţurlea. Gheorghe TALOŞ. Pavel Tache. ION vezi: Eliade. Mihai Savu. Zaharia TIUTIU. EUGENIA vezi: Rebreanu. Cornel ŞTEFĂNESCU. Virgil TITIENI BOILĂ. Dora TIHAN. ILIE vezi: Alexe. Monica TISMĂNEANU. Mihai Perpessicius TIMOFTE. LIVIA vezi: Boilă. George Firan. Eleonora ŞTEFĂNESCU. Simona Ţoiu. Constantin TRANCU-IAŞI. CĂLIN vezi: Gheţie. TEODOR vezi: Eminescu. Vasile TUPAN.Stolojan. VLADIMIR vezi: Ierunca. Eugen Şuşară. ŞERBAN vezi: Gurău. Mihai TOLCEA. George Călin. MARIA-ANA 541 542 . Mihai TOPOLOG. Ovid S. Octavian Eminescu. EUGENIA vezi: Albu.

Gheorghe Mihai Boerescu. Paul Ivanciuc. TUDOREL vezi: Blandiana. Vasile Grigore Lazăr. MARIUS vezi: Balotă. Radu G. Virgil Poenaru. Liana Crohmălniceanu. Adrian Paleologu. Mihai Melinescu. Veronica Miron. Emil Cărtărescu. Mihai Spiridon. Mihai UNGUREANU. ION vezi: Filip. Monica Olăreanu. ŢINTAR. Dinu Foarţă. Lucian Caragiale. Stela Balotă. Benjamin Galiş. CORNEL vezi: Cozea. Covaci. Minerva Coşereanu Vasilescu. Dumitriu. DUMITRU vezi: Goma. Florina UNGHEANU. Costache ULICI. Doru Mătrescu. Ştefan Astaloş. Vasile V. Claudia Ierunca. Mihail ŢION. Sorin ŢEPOSU. Ion Luca Eminescu. Valentin Teodorescu. Eugen Zaharia. Ion Ţarină. Mircea Eminescu. Ana Drăgan. Veronica Nicolau. Apostol UNGUREAN. Cornel Ivănescu. Traian T. Ioana Eminescu. Laurenţiu TURCUŞ. Olimpia Chira. Mircea Sebastian. Nicolae Eminescu. ADRIAN vezi: Alexandru. Ştefan Eliade. Alexandru ŢEPENEAG. Alexandru Perşa. LAURENŢIU vezi: Anchidin. Marian Pavel. Sorin UNGUREANU. Cristian Pop. David Amariţei. FLOAREA vezi: Olăreanu. Paul Pituţ. Nichita Ulici. Vasile Scorobete. DOINA vezi: Eminescu. Gabriel Micle. Alexandru Cristian Mircea. Ileana URCAN. Bogdan Velea. Petre Stănescu. MARCEL vezi: Eliade. Mihai Martin. Simona Nicoleta Manea. URCAN. Mihai Liiceanu. Dumitru ŢÎRLEA. Grigore Traian Stănescu. M.vezi: Eminescu. 543 544 . Victor Ulmu. ION vezi: Mihail. Ovid. vezi: Agopian. Şerban Fundoianu. Paul ŢUŢUIANU. Monica TUPAN. Mihai Flămând. Mircea Ulici. Ştefan Augustin Drăghici. George Bebu. Lyana Gherguţ. Paul Titel. Ion Papahagi. VERONICA vezi: Marcu. Dan-Silviu Brumaru. Nicolae Bârlea. Cristian Ţepeneag. URIAN. Florin Miloş. Mircea Condeescu. CĂTĂLIN vezi: Blaga. ILEANA vezi: Urcan. Laurenţiu ŢURCANU. Costache Oţoiu. George L. TRAIAN RADU vezi: Ţeposu. Sorin Goma. Virgil Iuga. Cezar Latiş. vezi: Gurău. Dumitru Uricaru. Mihai Golia. Saviana Taşcu. Alexandru Eliade. Zeno Nimigeanu. Norman Mareş. RADU G. Stela Doinaş. Mircea Ţeposu. Gabriela Micle. Alexandru Coşovei. S. Dana Eminescu. Ştefan Bănulescu. Radu G. FLORIN vezi: Eliade. Gheorghe Titel. Mircea ŢURCANU. Marian Ecovoiu. Nora Lovinescu. Dan Ţeposu. Radu G. Nistru Ţigănuş. Ioana Ghiţulescu.

VINCZE. Mihai VAKULOVSKI. PETRU vezi: Caraman. MIHAI vezi: Galaicu-Păun. Doina URICARU. Mircea Eminescu. Ion Nicolcioiu. Gheorghe VIŞAN. CRISTINA vezi: Eminescu. Radu G. Iosif Eminescu. Ion Hurubă. Dumitru Ionescu. Mircea Padina. M. Dumitru Verdeş. Vasile Dinulescu. Mariana Mazilu-Crângaşu. Gyöngyi VINŢELER. Mihai URICARIU. Virgil Stan. DANIEL vezi: Cheie-Pantea. Sanda Eliade. Radu G. Ioan Nica.Eminescu. Viorel Naghiu. Florin Ţepeneag. MIHAELA vezi: Agopian. Nicolae Sorin. DÁNIEL vezi: Székely. Mihai Grigore. Ioan Mirea. Dan-Silviu Cesereanu. Ioan URSU. Mihai VĂDAN. Emil VARVARI. Marcel Ion Ghiviriga. Radu G. Ungureanu. Mircea Prelipceanu. TEODOR vezi: Buzaşi. Mihai VLAD. Mihai URSACHE. Ioan VAKULOVSKI. ONUFRIE vezi: Mihăilă. MARINA vezi: Luca. GABRIELA vezi: Ivasiuc. Sorin Ţeposu. János VIDAM. Ştefan Cordoş. Ruxandra Christi. VALERIU vezi: Linul. Adrian Horea. Ion Danciu. Nicolae Ţeposu. Sorin Dan. ION vezi: Zaciu. Paul VASILIU. Eminescu. Mircea VERESS. Ştefan VIGHI. Mihai Fandarac. ALEXANDRU vezi: Moldovan. Radu Sergiu Sineşti. Viorel VANCI-PERAHIM. Ion Şlapac. ALEXANDRU 545 546 . GEO vezi: Andru. Petru Comnea. Ecaterina Neşu. EUGEN vezi: Ulici. Victoria Comoroşan. Mariana Mihăieş. M. Mircea URSACHE. ION vezi: Cioran. Mircea Eminescu. Cristiana-Maria Rhea. VATAMANIUC. Mihai URSACHI. Cornel Zaciu. Laurian Stratan. I. Mirela Ruba. Iosif Negară. Petru Eminescu. Aurelian Titu Eliade. Laurenţiu URSA. vezi: Călinescu. Ioana Dumitrescu. LUCIAN vezi: Ţeposu. Ovidiu Vinicius. Gabriela VASILE. Dumitru Purdescu. Mihai Munteanu. Mihai Titel. George Boerescu. KATA ZSÓFIA vezi: Orbán. Vasile Bălan. Gherasim VARTIC. DIMITRIE vezi: Eminescu. Emilian Marin. DOINA vezi: Uricariu. Alexandru Lovinescu. MAGDA vezi: Eminescu. Nicolae Stănchescu. Aura Cimpoeşu. Cristina Roznoveanu. Mircea URSU. Ioana Bâja. ILEANA vezi: V. Ileana Bocşa. Eugen Slavici. HORIA vezi: Zaciu. George Eliade.

Vlaicu Beldie. Mihai VONCU. MARIANA NELA vezi: Rebreanu. Cătălin Munteanu. Hortensia Popescu. Octavian Stoiciu. Mihai Filimon. Emilian Glodeanu. Sorin Andru. Lucian Constantin. Romul ZALIS. Benjamin Galaicu-Păun. Liviu ZARIFOPOL-ILLIAS. Cristea. Mihail Sever. Mihai VOINEA. Ion Iancu Vlaşin. Dan Mircea Coşovei. Corin Tache. ANDREI vezi: Cioran. Streinu. Dumitru Vale. Liviu Ioan Ţepelea. C. Gheorghe Lazu. RĂZVAN vezi: Aderca. Eugen Prelipceanu. Dan Strătescu. Mircea Liiceanu. HORIA vezi: Ulici. Vladimir Ţepeneag. Alexandru Pandrea. Andrei ZACIU. GEORGE vezi: Baias. Ştefan Bârna. SILVESTRU vezi: Eminescu. MIRCEA vezi: Alexandru. Mircea Pandrea. Doina Zaciu. Mihai ZANCA. RADU vezi: Alexandrescu. Ioan VOINESCU. PETRA vezi: Lungu. Felix Barbu. Mihai VULTURESCU. Vasile Boz. Ilie Draghincescu. Paleologu.vezi: Cornea. Nisipeanu. Laurenţiu ZSIGMOND. Ion Scarlat. Dumitru Radu Preda. Petre Papadat-Bengescu. Lidia ZILIERU. MARCELA vezi: Olăreanu. Horia-Roman Pleşu. Costache ZAMFIR. Mircea Zarifopol. Petre Pelin. CHRISTINA vezi: Eminescu. Grigore WEBER. Sebastian Roşiianu. Adrian Dinu Soviany. RENATE vezi: Dinescu. NICU vezi: Eminescu. Ioan ZAHARIA. LUMINIŢA vezi: Munteanu. Alexandru Stanca. Gib I. Simona VOINESCU. Ion V. Felicia Mihăescu. Mihail Sebastian. Dinu VLAH. Lidia Mihuleac. DANIELA vezi: Handabura. Mihai Micle. Eusebiu Mihali. MARIUS vezi: Braga. Alexandru Cipariu. Emil Ţeposu. Valeriu Fundoianu. Marin Rebreanu. Gelu ZAMFIR. ZARE. Rodica Eminescu. Dinu VRABIE. Liviu Reichmann. HENRI vezi: Bănulescu. Nicolae Rachieru. Ioan Romeo Sadoveanu. Valeriu Flora. Mihai 547 548 . Viorel Căprariu. Ion Lazu. Ion Camilar. Traian T. Edit ZUBAŞCU. ANDREA vezi: Gergely. Ioan Săraru. MIHAI vezi: Eminescu. ION vezi: Eminescu. ADRIAN vezi: Eminescu. Romul Muthu. Alexandru VOICA. Gabriel Patapievici. Constantin Biberi. Radu G. Veronica ZECA-BUZURA.

274. 1705. 2776. 2510. 1298. 492. 80. 1174. 1007. 2497. 1201. 2474. 255. 427. 1852. 2402. 988. 1512. 179. 142. 1162. 2154. 1228. 1339. 162. 385. 2290. 1955. 1249. 2031. 2085. 108. 2296. 901. 386. 1992. 1720. 247. 502. 1781. 2082. 2183. 864. 3175. 1941. 1278. 1015. 1498. 1759. 3359 ARCA 56. 534. 1807. 2839. 878. 1920. 651. 434. 3189. 3183. 2309. 2319. 306. 2249. 598. 857. 3093 CALENDE 17. 612. 763. 1273.INDICE DE REVISTE 22 291. 2938. 1596. 587. 2216. 2003. 1250. 2707. 2344. 2819. 2884. 3025. 2618. 2333. 3229. 2055. 2536. 249. 1641. 129. 789. 2029. 1850. 2614. 561. 2891. 2481. 562. 2175. 2304. 2014. 2735. 3139. 135. 2934. 2355. 3366 CURIERUL ROMÂNESC 51. 2685. 1537. 925. 122. 1489. 653. 364. 2133. 959. 2102. 654. 1333. 3098. 282. 3247. 3148. 2953. 1516. 599. 625. 2810. 909. 2192. 2160. 2806. 2191. 1210. 2295. 344. 600. 1732. 1281. 422. 318. 3244. 716. 188. 781. 2679. 2024. 549 550 . 2743. 3022 APOSTROF 137. 1650. 1754. 2212. 325. 431. 1280. 643. 2757. 2035. 2308. 3263. 1212. 2284. 491. 662. 563. 871. 1640. 316. 1122. 2970. 890. 1775. 2027. 153. 1334. 2864. 3032. 1483. 2065. 622. 2866. 568. 451. 170. 412. 1171. 2758. 231. 226. 2399. 485. 468. 1985. 294. 2184. 1517. 1276. 2128. 1868. 2151. 2107. 2686. 1752. 3142. 1795. 2831. 2969. 2479. 171. 2865. 889. 2892. 1493. 1335. 606. 1308. 2327. 377. 396. 414. 2805. 2482. 481. 660. 3193. 668. 411. 879. 2535. 1620. 2147. 2472. 464. 3233 CELE TREI CRIŞURI 227. 663. 2009. 575. 1524. 2070. 323. 2261. 1841. 670. 25. 658. 2540. 1777. 1187. 2460. 184. 305. 250. 2037. 1006. 1272. 3266 CONTEMPORANUL 16. 2113. 2683. 1989. 218. 1782. 2377. 1299. 2045. 233. 1922. 2983. 1291. 2973. 2984. 2469. 1751. 1527. 2266. 1172. 1170. 952. 1175. 721. 2703. 2920. 1496. 659. 1857. 1649. 1738. 569. 1223. 1318. 2165. 689. 361. 3316. 59. 1631. 2890. 2033. 875. 2152. 2858. 779. 687. 2404. 378. 2403. 2946. 938. 710. 2941. 2709. 1230. 3331 ARGESSIS 1350 ASTRA 309. 2475. 2240. 2449. 1799. 1016. 382. 176. 1735. 2728. 369. 1011. 2123. 44. 2754. 3079. 1271. 2019. 165. 2225. 276. 3160. 610. 3268. 758. 2093. 1789. 1783. 212. 2522. 2948. 3097. 1166. 317. 1156. 1296. 177. 1796. 1332. 1747. 2609. 2882. 253. 2940. 520. 3282 AXIOMA 219. 1794. 2297. 971. 3185. 936. 2569. 3141. 1945. 1155. 195. 2369. 1275. 2558. 1290. 1504. 2382. 2861. 3099. 1106. 3261. 1786. 2230. 1500. 2350. 1654. 1585. 2606. 2119. 991. 2094. 58. 1851. 540. 1277. 2092. 2118. 2670. 392. 1543. 314. 2401. 2752. 2011. 2282. 788. 1002. 2360. 2878. 838. 246. 1331. 2294. 280. 790. 642. 1646. 895. 1611. 649. 2273. 618. 293. 347. 2209. 2807 CAIETE CRITICE 123. 326. 578. 1613. 1587. 638. 1583. 235. 126. 931. 2991. 1173. 1519. 2811. 287. 2697. 2585. 2400. 1924. 60. 1987. 548. 2413. 3049. 908. 1622. 240. 2674. 2668. 1069. 2739. 2990. 873. 684. 1274. 773. 743. 605. 30. 270. 2228. 3321 CUVÎNTUL 15. 2751. 966. 180. 84. 1673. 2907. 2121. 1199. 519. 1923. 627. 183. 1200. 503. 1753. 2764. 2518. 539. 2091. 1803. 1518. 2310. 315. 3063. 2675. 1227. 2863. 1566. 652. 2148. 55. 2276. 2480. 851. 1911. 547. 644. 1562. 923. 2202. 2275. 1194. 1202. 1810. 2534. 2550. 2568. 3178. 2221. 1248. 958. 2286. 1668. 1094. 1598. 1513. 3236. 1982. 3220. 2320. 906. 756. 1593. 1343. 302. 2968. 2058. 2337. 1151. 3277. 1919. 2030. 2883. 2451. 1137. 2577. 1057. 1289. 3248. 251. 1630. 2100. 1921. 413. 2259. 349. 640. 1506. 641. 1660.

1257. 3109. 1643. 1926. 1931. 2589. 1704. 57. 1739. 2798. 290. 2681. 1664. 1610. 2599. 312. 345. 173. 2357. 343. 1208. 911. 2708. 1847. 2050. 3157. 32. 2167. 1609. 186. 2419. 2257. 2827. 572. 1665. 1901. 45. 2283. 2032. 106. 648. 2563. 3009. 52. 2562. 2887. 324. 2201. 2833. 265. 2823. 1766. 3158. 2620. 674. 3033. 739. 3211. 2843. 2604. 2367. 2166. 2219. 436. 3167. 3147. 288. 2388. 2868. 1723. 3002. 1220. 1186. 1595. 3021. 980. 1676. 2387. 724. 2781. 2820. 2281. 2349. 2672. 423. 360. 2427. 1711. 2222. 410. 774. 3187 EUPHORION 943. 1279. 2087. 1252. 3262. 1661. 461. 2492. 2365.2078. 1229. 3070. 2687. 1736. 1236. 2617. 2952. 1254. 1294. 1806. 1872. 2698. 1246. 2840. 1245. 2747. 2246. 111. 3306. 1541. 1123. 501. 1647. 762. 1998. 1181. 2328. 75. 697. 3201. 2921. 2099. 1330. 2849. 771. 141. 3364 ORIZONT 2. 2129. 1891. 997. 71. 1148. 1897. 1934. 933. 1927. 283. 863. 3048. 859. 3012. 2845. 2223. 1022. 2539. 1238. 3196. 699. 284. 3017. 3059. 1258. 102. 2986. 647. 3006. 2571. 376. 841. 2964. 1902. 3333. 896. 2493. 941. 706. 2600. 580. 1616. 1305. 366. 2876. 1526. 3086 HELIKON 166. 2047. 2910. 3003 LÁTÓ 999. 3365 ECHINOX 406. 1907. 862. 1185. 2998. 2285. 972. 2052. 1507. 1037. 3198. 628. 900. 2598. 3087. 1883. 2515. 623. 3286. 1169. 2608. 2090. 2602. 2530. 2939. 566. 666. 897. 2340. 1149. 2213. 3140. 2885. 3240. 1158. 2508. 753. 2601. 1511. 883. 2193. 289. 693. 2509. 1314. 139. 1629. 740. 1532. 1023. 1893. 1072. 2706. 500. 1340. 650. 1580. 1681. 1126. 3091. 3016. 1571. 1179. 2922. 602. 3031. 1157. 1770. 1560. 1838. 2487. 2235. 551 552 . 2936. 2801. 444. 1495. 2999. 1792. 1180. 2720. 3152. 3014. 3138. 2441. 3356. 365. 355. 92. 2325. 1337. 3047. 1243. 2363. 2689. 940. 1797. 1918. 1582. 1572. 3149. 1197. 887. 374. 311. 2575. 2044. 168. 2597. 1328. 1892. 3013 LUCEAFĂRUL 3. 1132. 2079. 3095. 3230 FORUM 2950. 321. 2136. 1005. 2993. 3056. 1708. 2780. 1307. 2168. 2838. 529. 1000. 1292. 1818. 577. 1163. 2512. 2694. 1679. 1995. 167. 2084. 268. 465. 3046. 2949. 2445. 1894. 1627. 2352. 1712. 1529. 695. 2217. 1749. 576. 3131. 415. 782. 898. 2596. 2145. 1960. 175. 484. 886. 634. 2802. 1606. 2198. 2778. 669. 982. 1722. 1820. 620. 2269. 626. 1961. 3005. 2298. 2171. 1821. 2808. 1336. 3154. 1909. 2817. 1816. 962. 3296. 1528. 2773. 1313. 1672. 499. 1657. 1191. 2075. 2348. 2925. 1017. 877. 1319. 2929. 2380. 1327. 1575. 61. 2853. 1349. 2010. 2516. 1028. 1882. 842. 3090. 2844. 2254. 3119. 1293. 2815. 939. 2872. 1213. 3227. 1755. 480. 372. 1879. 1581. 588. 1329. 1910. 2495. 1994. 2975. 134. 3118. 3164. 105. 2324. 2195. 754. 1680. 54. 1317. 2937. 1787. 1487. 2800. 459. 1584. 490. 549. 1677. 769. 220. 2288. 402. 2874. 2416. 2559. 3084. 839. 1928. 682. 2220. 749. 1485. 2784. 2137. 3241. 2967. 1067. 786. 583. 1881. 1244. 1678. 88. 1750. 2727. 2958. 1760. 2366. 837. 2507. 3004. 1983. 187. 2442. 1972. 281. 2484. 2415. 2255. 2299. 1311. 70. 2150. 2511. 981. 1628. 1315. 2824. 2830. 792. 702. 3143. 1829. 624. 225. 894. 189. 1785. 2514. 405. 1896. 3155. 2570. 2112. 155. 2619. 1632. 2809. 2414. 1190. 2095. 2951. 3137. 843. 103. 2957. 1209. 2164. 2334. 1304. 1728. 1990. 4. 466. 3072. 2108. 667. 3243 FAMILIA 12. 1880. 2572. 192. 2170. 1309. 174. 2153. 590. 3168. 741. 2194. 136. 2886. 791. 1624. 2695. 463. 1039. 2914. 1237. 437. 3170. 2491. 533. 2038. 453. 3269. 83. 1545. 1161. 2127. 2013. 2233. 646. 1733. 869. 718. 1118. 295. 2088. 2663. 301. 91. 1890. 125. 2456. 2603. 866. 1211. 2454. 1131. 191. 3186. 508. 1548. 2871. 1659. 1875. 507. 1494. 85. 1975. 3132. 2169. 2358. 2368. 2775. 1027. 1347. 190. 3215. 2869. 1973. 1184. 469. 2959. 1297. 2335. 2043. 870. 2386. 462. 2985. 292. 2879. 703. 2738. 1139. 2954. 1884. 107. 1644. 1604. 1827. 2455. 1929. 1523. 3045. 752. 2987. 712. 2908. 2557. 2347. 430. 3357. 3096. 3159. 1338. 2696. 3051. 101. 1306. 267. 611. 96. 1903. 955. 770. 1207. 3094. 1895. 2361. 3239 KORUNK 935. 2826. 564. 2992. 2974. 138. 1594. 2828.

3218. 442. 1703. 2428. 2935. 1579. 2977. 3361 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 645. 3275. 1771. 2610. 1692. 3161. 633. 1784. 2263. 2423. 1145. 1203. 1026. 2459. 924. 62. 1214. 2292. STEAUA 14. 907. 2678. 2528. 535. 2053. 536. 2786. 675. 2306. 435. 2067. 1282. 2256. 3008. 1018. 409. 3071. 1798. 2409. 234. 3246. 3054. 2774. 2742. 1840. 3265 REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (1999-2000) 1085 ROMÂNIA LITERARĂ 6. 3235. 1614. 2229. 373. 565. 1670. 1251. 1233. 2829. 2452. 2353. 109. 858. 2732. 2322. 1501. 597. 1592. 1205. 1693. 757. 1499. 1743. 2077. 1492. 2909. 1322. 2054. 1776. 298. 1552. 3165. 2544. 27. 3134. 2039. 279. 99. 2982. 603. 2106. 750. 93. 1873. 1819. 3232. 2705. 1878. 2926. 97. 1805. 3367 2313. 903. 1302. 2083. 915. 2749. 884. 2214. 3061. 672. 1663. 3362. 621. 3203. 368. 1019. 2126. 1578. 2098. 1080. 1215. 100. 2007. 3172. 2731. 2546. 2305. 3083. 252. 2988. 847. 3082. 3194. 2431. 1779. 1745. 1674. 1932. 514. 3226. 969 SUD EST 738. 595. 1242. 49. 2701. 50. 1549. 2149. 1860. 1103. 960. 1547. 2979. 1283. 1574. 2448. 1153. 3293. 552. 3064. 2315. 2158. 438. 617. 110. 1286. 47. 299. 2245. 1147. 2396. 3195. 320. 1599. 1234. 467. 237. 151. 3197. 172. 394. 722. 215. 2592. 2772. 39. 397. 1087. 2004. 3202. 384. 1714. 840. 150. 537. 2867. 3319. 1740. 1716. 1182. 1915. 254. 2682. 1530.2527. 2450. 2104. 574. 2503. 787. 3001. 2612. 1825. 573. 704. 1642. 2760. 696. 2114. 2816. 961. 3267. 2384. 216. 286. 1300. 147. 850. 3027. 2538. 872. 3234. 2338. 2028. 2834. 2587. 2447. 932. 1324. 1725. 2332. 2173. 1826. 65. 1916. 2116. 692. 3188. 82. 3058. 2490. 1003. 149. 185. 1491. 2272. 399. 356. 1502. 2262. 2303. 2125. 1159. 1150. 2271. 18. 3192. 26. 1914. 1976. 854. 2336. 1656. 1241. 297. 2667. 310. 2343. 1140. 1691. 2330. 2690. 154. 1326. 2730. 1682. 1224. 395. 1877. 2354. 2790. 1119. 2586. 1935. 479. 2155. 2457. 1943. 1287. 1772. 3242. 3271. 531. 398. 307. 2725 553 554 . 2446. 2555. 914. 2234. 1503. 1515. 2699. 98. 488. 2519. 393. 243. 2945. 849. 1601. 1120. 2906. 1778. 348. 2057. 2966. 2605. 161. 1484. 3028. 3057. 2854. 1991. 482. 2486. 2323. 363. 2226. 296. 2172. 964. 876. 418. 3081. 1353. 1124. 987. 1608. 2218. 655. 2521. 3302. 2797. 630. 1588. 1815. 1014. 604. 737. 3245. 992. 169. 2748. 1165. 407. 440. 1146. 1729. 2504. 2783. 1284. 635. 3212. 3169. 1603. 2103. 2071. 211. 2056. 3145. 1737. 1020. 615. 460. 1551. 1974. 3026. 486. 637. 1925. PHILOLOGIA 483. 993. 2159. 1768. 2506. 856. 2176. 1715. 285. 432. 3156. 2859. 2782. 1942. 2822. 1559. 66. 579. 357. 2006. 1303. 487. 1059. 163. 2821. 1949. 2770. 2928. 2741. 2841. 3276 REVISTA DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR 87. 2280. 489. 1021. 2080. 2722. 104. 2059. 2502. 619. 1801. 1959. 2852. 2443. 2444. 1885. 3166. 629. 2381. 1600. 2847. 1773. 2312. 2156. 3129. 73. 844. 2049. 1240. 1125. 511. 33. 2560. 1351. 1168. 1043. 178. 2762. 3204. 2862. 2239. 2903. 95. 845. 656. 2291. 3020. 944. 3150. 3270. 2574. 2224. 1231. 676. 2041. 1514. 1839. 3133. 1226. 2316. 2397. 1232. 1800. 2567. 2433. 2301. 538. 2611. 2375. 2034. 2270. 2978. 3219. 1788. 1944. 3208. 1192. 2721. 2669. 1662. 1977. 1963. 2787. 714. 181. 1121. 860. 2726. 3015. 2818. 2177. 143. 3222. 601. 1933. 723. 2120. 1010. 1135. 1497. 400. 2200. 1134. 2364. 3363. 3153. 2564. 2913. 2505. 1947. 2046. 3089. 2473. 1216. 657. 1325. 2453. 1625. 2406. 1024. 1619. 1756. 1861 SYNTHESIS 1544. 2008. 1081. 777. 2889. 2777. 2573. 2588. 3162. 303. 2919. 2321. 2142. 1853. 383. 72. 2277. 1154. 443. 3216. 3171 POESIS 67. 2066. 1690. 1567. 2227. 592. 1793. 609. 1669. 2927. 2976. 2857. 2461. 1671. 1183. 1225. 1204. 2287. 131. 778. 3010. 1591. 934. 3078. 217. 2211. 1531. 475. 2842 TEATRUL AZI 74. 2947. 31. 2837. 2089. 2621. 1239. 2251. 476. 1912. 2533.

700. 3311. 2856. 525. 3355 TRIBUNA 441. 1075. 3112. 3011. 7. 2761. 2962. 2684. 2549. 3123. 89. 1858. 2961. 41. 2373. 2345. 2851. 3349. 2023. 2832. 546. 1748. 3121. 1261. 2799. 953. 3313. 1256. 1247. 1563. 2478. 127. 2408. 1939. 1565. 3180. 2692. 1774. 124. 1542. 942. 2426. 1269. 664. 1830. 416. 245. 2265. 1260. 313. 3284. 1101. 2204. 1259. 965. 1486. 1908. 1557. 1730. 516. 367. 1310. 979. 2278. 1706. 3299. 2956. 1323. 1590. 1645. 2432. 1262. 913. 584. 607. 1734. 3348. 1082. 2420. 3106. 3353 VIAŢA ROMÂNEASCĂ 38. 3126. 3323. 1265. 244. 868. 76. 1824. 671. 748. 3317. 1346. 661. 1956. 2561. 1055. 1054. 2157. 930. 2410. 2753. 2955. 713. 3182. 1195. 2036. 359. 2180. 1143. 452. 1688. 3144. 1626. 1141. 1288. 846. 984. 1859. 2109. 1312. 2379. 2385. 594. 1270. 1558. 1098. 2022. 977. 517. 524. 375. 1160. 3340. 390. 322. 1235. 8. 1061. 3301. 2146. 550. 1130. 2537. 1348. 3146. 686. 1136. 3327. 2061. 2289. 681. 518. 1138. 2465. 2359. 1099. 1177. 1105. 300. 2331. 128. 2501. 2182. 1710. 1742. 1342. 1675. 3213. 755. 3019. 3305. 2565. 1176. 1713. 3281. 1352. 1178. 1876. 1917. 711. 2924. 3209. 266. 717. 2676. 2351. 2179. 387. 2595. 1042. 3250 555 556 . 2101. 523. 1034. 1834. 3050. 2300. 3315. 1073. 1521. 530. 1196. 2097. 3294. 1812. 2391. 140. 3074. 902. 1780. 2063. 2517. 2788. 690. 2554. 904. 1341. 1964. 551. 2371. 3085. 852. 3124. 2105. 391. 2691. 1198. 2318. 3113. 1047. 522. 2293. 346. 2174. 3289. 1092. 720. 527. 2881. 3328. 389. 1221. 1709. 275. 2556. 2583. 1686. 985. 269. 388. 2002. 3345. 3291. 3303. 3228. 1093. 1076. 1988. 1008. 3110. 1041. 2197. 1088. 2302. 3115. 582. 1097. 3000. 1058. 1222. 2314. 1536. 433. 2729. 1957. 2068. 1090. 2422. 2279. 1255. 893. 1981. 885. 1167. 1832. 3075. 2132. 861. 1036. 2274. 509. 1095. 1831. 3300. 1538. 691. 2737. 986. 2688. 2902. 1683. 3249. 685. 865. 1505. 474. 1655. 2206. 1689. 963. 2196. 3125. 3324. 1128. 1049. 1144. 759. 1607. 3351. 48. 2877. 2673. 2613. 1828. 912. 1266. 232. 1769. 3358 UNIVERSUL CĂRŢII 29. 2584. 2341. 2664. 3318. 1295. 3260. 2060. 545. 2765. 1264. 3288. 2048. 673. 1070. 1060. 2860. 2020. 3174. 194. 1189. 975. 719. 3310. 3108. 2745. 304. 1301. 1100. 2231. 1997. 1063. 2912. 3107. 1948. 2989. 1193. 2545. 891. 571. 2997. 2370. 589. 2532. 1564. 1091. 2803. 2923. 3290. 3122. 1525. 853. 2779. 708. 2789. 1086. 1044. 1996. 1104. 3307. 3117. 3179. 2208. 954. 1653. 3173. 1285. 976. 2796. 2759. 3312. 417. 3292. 319. 1045. 1320. 3024. 1268. 2972. 532. 1040. 764. 3320. 1033. 1586. 2374. 164. 1152. 2485. 2241. 3151. 3297. 1930. 3304. 130. 2250. 3111. 2513. 271. 1811. 1052. 3116. 1046. 1684. 2372. 2207. 3279. 3278. 3347. 1084. 1520. 3280. 989. 3352. 1267. 2855. 1666. 2258. 1102. 3336. 3285. 3065. 1573. 1048. 596. 2021. 2135. 2880. 1731. 3350. 2531. 1065. 709. 2398. 1623. 1550. 2785. 957. 3102. 775. 3128. 2750. 3346. 1053. 1602. 3326. 780. 2140. 1539. 2911. 1078. 1062. 1984. 3088. 978. 570. 1004. 1096. 3069. 785. 3341. 272. 3322. 1913. 581. 1089. 182. 526. 784. 3360 VATRA 1. 1083. 1867. 593. 742. 1066. 515. 1685. 1164. 1970. 2001. 2115. 2339. 152. 3114. 1032. 639. 3073. 2178. 1652. 874. 2412. 2393. 1344. 3287.TOMIS 5. 1133. 450. 1938. 2971. 541. 3120. 2418. 1687. 3295. 3104. 1218. 3214. 1079. 3309. 1217. 1962. 3103. 3007. 28. 1813. 1540. 1263. 3283. 1707. 2124. 765. 2566. 1862. 2389. 1064. 1817. 1001. 2390. 1253. 1188. 1979. 2232. 1206. 1848. 1316. 701. 3329. 2421. 855. 1077. 528. 1940. 2464. 2346. 2069. 1129. 3055. 2965. 2018. 956. 1971. 478. 148. 1038. 2700. 707. 1814. 3105. 683. 1856. 715. 3101. 2395. 3344. 3200. 2405. 46. 3325. 1071. 1741. 239. 3314. 403. 2307. 725. 1648. 2719. 2873. 238. 2064. 1050. 1056. 2425. 783. 2582. 1719. 2076. 1142. 2040. 2960. 1051. 2362. 2963. 2693. 983. 2576. 1767. 1804. 2763. 1219. 2471. 1345. 1490. 1127. 3298. 229. 905. 2850. 3199. 3264. 1068. 1958. 2130. 1074. 3130. 3308. 1321. 1717. 2888. 2205. 2012. 990. 2680. 2846. 78.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->