Sunteți pe pagina 1din 30

m 

 

 
 
 
V 
V m 
Vconştiinţa implicită
Vconştiinţa reflexivă
V
!"# $
Vatributele cunoaşterii conştiente
Vconţinutul informaţional al conştiinţei
V m 
V $%
V !%
V !%
V $ 
 

V › › 
V !% 

V Únconştientul freudian
V Únconştientul colectiv
V Únconştientul cognitiv
  &  

V rtările modificate ale conştiinţei


V somnul
V hipnoza
V meditaţia
V rtările alterate ale conştiinţei
V tulburări cantitative ale conştiinţei
V tulburări calitative ale conştiinţei
V Mecanisme de apărare ale Eului
 ' (

V 3iversitatea definiţiilor (H. Ey)


V ½"! ) ") *%
" !+ ,
"!, ) "!",
!)-!!"#"!!"# .
V %!"# /0"!"1
V 2 --!! 
* "3 
) !"#2 /Õ 
 › ››,
! # "1
V 2)"","" !!&
/ & "12 /Õ 
 › ››,! #
 "1
 ' (
V
")  (H. Ey)
G !" 

 ›


,
 
  
 › 
› ,
"!-/"
)4" "½".
" -½4"!,!.&
 "1
G !,",*!
 › › ›› ""3 /!-
!!! !-!"!5
"3" *!"""3 16
 ' (
V rei aspecte fundamentale ale noţiunii:
V prezenţă
V reprezentare
V prezent
V 3efinire sintetică:


 ››› ›› 
 
 ›


   
 ›


 
 ' (
V 7!!)
V sistemul Pc-Cs se situează la !)! !"#
V comparabil (după cum spune Freud ) cu un ³#3 cu o ³"!) !
") 3 
V exterioare (dacă acestea se prezintă)

V obiectele interioare (dacă acestea se reprezintă)

cu -"!" 
V
 ! !!%5
V unul extern para-excitaţia a cărei destinaţie este de a diminua intensitatea
excitaţiilor care provin din exterior
V celălalt situat în interiorul stratului precedent constituie suprafaţa receptoare de
excitaţii sistemul Pc-Cs
V '5
"" & "!8) *,8) 
!%,!""- "4"4"! &
! " -
V " "" & "5
V % " & )" $
 4"!" " 

V "" & ""!$ 33 ,!3 
"! " 
m  

! 
V )-/! 19 
V   ››
 › 

 › › ›  ›
V  


 

› 

› 
 ›› 
›› › 
   
V !"!"!)-) 3"
)
V )  4"!% 
V › !) *"4
4#$ 

a a 
 a  
aa  aaa a

 a
m  

) *%
V ""!) 
V "4 -4
"!"3
V !"!-% $83"9 3+
V 43)!%"/"%1!! 
"

a a   
a   a 
aaa aaa a
m  
 
  

V ! $%,care poate fi :


V spontană(fără a cunoaşte motivul ± conştiinţa implicită)
V raţională (bazată pe gândire ± conştiinţa reflexivă)
V ""3 (e un criteriu relativ)
V !"! & " %$!"#&%"
"!"! 
V !"! 9 -"!
!-/) *%1
"$5
V ! "9 ! " + 
*"
V /1%%9 )
V !"!" /"%,!"4"
""1

 
 : ( 

5
G !"# $"" $ ,
/! !" %,4"4!4&
"!)"! $ % ) 1
G !- $-4$ 
""!"# % *"
G !"$ % #
% )!"# /6',;<==1
) %  $-  - !!
" ) 3  !!  ) ) 
! - 
V !"! % 3 ! )
% 
V )% 4 "" %!
7 
 (,!" 
a aa a  a 
 aa  aa 
 aaaa a aa 
 a 
 a a  a  
aa 

 
 : ( 
>  
(în cunoştinţă de cauză)
G posibilitatea ` ` despre ceea ce se produce la un
moment dat sau despre ceea ce s-a petrecut în trecut sau
se va petrece în viitor;
G Ô ` Ô` 
  sau d 
  care
a determinat formarea imaginii;
G stabilirea unei `  în seria evenimentelor
percepute gândite sau trăite;
G delimitarea şi © `  
`Ô Ô ` între
componentele de bază ale activităţii (motivul - scopul -
mijlocul) şi analiza acestora prin prisma întrebărilor ³de
ce? şi ³cum;
G întemeierea şi 
` 
 a acţiunii;
G M` Ô ` 
© 
` acţiunii şi alegerea variantei
optime;

 
 : ( 
V *") "!)
 ) ) 4 
"" !"#
V ) "$--
"-4  )5
V$%

V)%

V% 
V% %
m  m 

 m 


 

Ú a
V ") 5
V !! " 3 ) 
*
V ! $,- "!&! 
"
V $ $-,% 

V "!- % ""  


 !% 4"4" 
%
V - 3 ) %
!"! % % !
m  m 

 m 


 

V Ú a 


V "- ! !" ") 
 4 "" 
V ) " ,") "$ $ 
"
V !!" ""-
"""!)"3%")
V "" % 44! 3+ 
4"")""
V !!5›
V › 
  
› › › › 

V ")*, 5

V  & $


V $ ,$-
m  m 

 m 


 

V Ú a a


V !- % "3%$ 
"%$% "!
4! ")4! *
V """),! 

V "",""),! 

V % 5
V " --) ! ) 
*! 2! &! 2"#-
") "!- "6
V 4 !,!"3" " $%
% ,""3 "!!
4"! 2!-%22$%2 !)%
%
m  m 

 m 


 

V Ú a
V "- !"3%!"3 !! 
) 3" 34 4%
$"! !!"
V 4"% " --
  
 
!"!,4",
  

V "43 -"" )-, ,


 ! " %3 ,

V """,4,
3 -"" 4%!
3" 
V % " --$ + % !5
V  

 
›› › "!"! 
V
 
 
 › ›  "!$8
)%"!""! 
m  

V m$%

V m!%

V m!%

V m$ 
m  

V m$%
V !! 
V !!"!"!
$%"!)"3&3"! !"

V $% 
3 , "!3 &
"3 !"! › " ›,
› › › ›
V ! " -

› !"!%*"%
m  

V m!%
V %4") 
V !") "),"
")3 4
V !%!"
4"!" ,"
%
m  

V m!%
V 
V )!4 $")% 

V ! ) % 3 

V ! )!$")

V ) ) V )*"! !$ ")"
!"%
V -!) %!"3 

V "3 )!-

V $+ )


m  

V m$ 
V  !4 *"! 
")%! ,"$8&"
)!4!"! !!"
V ") - 3"!
"! !!"
V "!"!4$"- ) ,
"% ! ,!!%!
!"!4 3" !
V $ ! 4 *" 
"! )% " 
! 
*"+ "!)%&)8!
"!"3 "!! 
!!) %"!-
3" 
 

"/!)1 !3 
V ) ")
V "
V m ")!"&?
V
#!#

%  "!-8


!%@ !$% % 
 " 
V "

"$!
V › ›  , "3" 
"3 
V › › 
 ›,") %
") ,!%)+" ,%
!
V % 

 !!$,!-
) ½$"" .! !$
 m'
½ 
     ´

 !
  

   " # #
(Preconştient) # $

) 
^ inge gândurile şi
tendinţele inaccetabile
^n Inconştient
" A 

 m'
½ %%  & 
'  (

r 

   
r 

 ë
  

 ë Procese secundare

*
 ) 
  
Procese ri are
m-% " 
½  &' &  %) 
  & (

 
 
   
 (0-18 luni) ±   
| (18-36 luni) ±    
m (3-6 ani) ±   
½‘ 

a 
  
w (6-ubertate) ± + ½ (
Ñ (ubertate) ± ' + 
 + )
,-#. /
 
' (
 ,
  

 #
% 
1
  0%
%
, 
M
 |  
 
 

  
    

 

 
 
 
' (
V ) 9 4!$$8B"
+4 / 
  "!1

V $ 9 "!$"! % 


V $" 9 - "!)" 
! -% 
V 9 !! !3 "3 
V - & $ *! +")%
"%  
V '! " 9 %½.!
 !3 ! 4
V
3 9 ")$ !3 4%
"% -"
V m  9 ! " !3 ! 
% %8!"