Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I-VIII nr.

19 , Craiova Aviz director,


Clasa: a VI-a
Profesor: Magdalena Maria Aviz şef catedră
Manualul utilizat: Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Ed. E.D.P., Anca Şerban, Valentina Jercea
An şcolar 2006-2007
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
PENTRU CLASA A VI-A

Unitatea de Obiective Conţinuturi Nr. Ore Săptămâna Observaţii


învăţare de referinţă alocate
Deschiderea anului şcolar 4 I
Recomandarea lecturii
Recapitulare

DIALOGUL 3I1 L1. Cartea – obiect cultural 3 II


Text-suport: La Medeleni de Ionel Teodoreanu
Concepte operaţionale: cuprins, prefaţă, postfaţă,
3I note.
2.1.
3 III 2. Co1. Comunicarea prin dialog
Text auxiliar: Cărţile au suflet de Nicolae 1
2. I. 3. Manolescu. III

Lb1. Fonetică.Sunet.Literă.Silabă 1
4. I (actualizare).Accentul. Folosirea corectă a 2
1.2. accentului în limba română. Nume proprii greşit
accentuate.
3.2. 1
1.2. Lexic. Vocabularul limbii române. Vocabularul
4. I. fundamental. Masa vocabularului. IV
3.1 2
Arhaisme.Neologisme.Regionalisme. 2 V
Structura cuvintelor. Mijloace interne de îmbogăţire
3.1 a vocabularului. Familia lexicală. Sensul cuvintelor. 2
Sinonime.Antonime.Omonime.Paronime.

Corespondenţa.. 1
2.2
Evaluare. 1
L2. text-suport Amintiri din copilărie de Ion
NARAŢIUNEA 2.2 Creangă 4 VI
4.2 Concepte operaţionale: autorul, naratorul,
naraţiune, opera epică.

Co2 Adaptarea la situaţia de comunicare 1


VII
Lb2. Verbul (actualizare) 1
2.3 Modurile verbului. 2
Modul imperativ. Propoziţia imperativă.
Modul conjunctiv. 1 VIII
Modul condiţional-optativ. Propoziţia optativă. 2
2 IX
Modul infinitiv. Modul gerunziu. 2
Modul participiu. Modul supin.
2.3 1 X
Evaluare

MOMENTELE 1.1 L3.text-suport: Sobieski şi românii de Costache


SUBIECTULUI 1.2 Negruzzi
1.4 Concepte operaţionale: expoziţia, intriga, 4 X
2.1 desfăşurarea acţiunii, punctul culminant,
3.1 deznodământul.
3.2.
4.3 Co3. Relatare.Corespondenţa.Scrisoarea. 1
XI
1.2 Lb3. Substantivul(actualizare) 1
1.3 Substantive defective de număr. Substantive 1
2.3 colective. XII
Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor. 3

Test-grilă – substantivul 1

5 XIII
Recapitulare. Lucrare scrisă semestrială

OPERA 1.1 L4.text-suport: O, rămâi de Mihai Eminescu


LIRICĂ 2.5 Concepte operaţionale: opera lirică, eul liric, 4 XIV
2.1 versificaţia(vers, strofă, măsură, ritmul, rima)
3.1
4.3 Lb4 . Pronumele. Pronumele personal (Actualizare) 2
Pronumele reflexiv. 1
2.1 Pronumele demonstrativ şi adj. Pron.dem. 2 XV
3.4 Test-grilă – pronumele. 1

C4 Moduri de expunere – recapitulare. 1 XVI

Evaluare 1 XVII

DESCRIEREA 4.1 L5.text-suport: Amintiri dintr-o călătorie de


Calistrat Hogaş. 4 XVII
Concepte operaţionale: descrierea, epitetul,
hiperbola.

2.1 Lb5. Numeralul (actualizare). Valoarea


3.1 substantivală şi adjectivală. 2 XVIII
4.3 Numeralul colectiv şi fracţionar.
Test-grilă – Numeralul. 1
1
SEMESTRUL AL II-LEA XIX
Recapitulare 2
2.1 Adjectivul (actualizare). 3 XX
Articolul demonstrativ-adjectival.
Declinarea adjectivelor. Funcţii sintactice. Gradele 2
de comparaţie.

Test-grilă – Adjectivul.
1
Evaluare.

4 XXI
PORTRETUL L6. text-suport:Portretul lui Ştefan cel Mare
(Grigore Ureche, M.Sadoveanu).
1
C6. Portretul.
1.4 Lb6.Adverbul(actualizare). 2 XXII
4.3 Funcţiile sintactice ale adverbului.Grade de 1
comparaţie. 2
XXIII
Prepoziţia.Regimul cazual. 1

Conjuncţia. Exerciţii de folosire corectă a


adverbului, prepoziţiei şi conjuncţiei. 1 XXIV
Interjecţia. 3

Evaluare: Părţile de vorbire neflexibile. 1

SCHIŢA 1.2 L7. text-suport: D-l Goe... de I.L.Caragiale 4 XXV


3.1 Concepte operaţionale: schiţa

Co7. Vorbirea directă. Vorbirea indirectă.


1
Lb7. Sintaxa propoziţiei (actualizare), clasificare
2.3 Predicatul. Predicatul verbal şi nominal 1 XXVI
1.3
Evaluare 1

NUVELA 1.1 L8. text-suport: Budulea Taichii de Ioan Slavici 4 XXVII


3.2 Concepte operaţionale: nuvela
4.3 XXVIII
Co8. Povestirea 1

Lb8.Subiectul.Subiectul exprimat şi neexprimat. 1


1.3 Acordul predicatului cu subiectul. Propoziţii fără 2
subiect XXIX
Test-grilă 1

4.1 Cererea 1
PASTELUL 1.3 L9. text-suport: Mărţişor de Ion Pillat 2 XXIX
2.2 Concepte operaţionale: pastelul

Co9. Instrucţiuni de folosire. 1 XXX

3.4 Lb9. Atributul (actualizare).Clasificare.Funcţii 3 XXX


sintactice.

1 XXXI
FABULA 2.1 L10. text-suport: Bivolul şi coţofana de George
3.1 Topârceanu.
4.3
Co10. Întrebări şi răspunsuri. 1

4.3 Lb10. Complementul. Complemente 2 XXXII


circumstanţiale. Complemente necircumstanţiale. 1

Evaluare. Test-grilă. Părţile secundare de 1


propoziţie.
XXXII
Recapitulare. Lucrare scrisă semestrială. 4 XXXIII

DOINA 2.5 L11. text-suport: Doina de vasile Alecsandri. 2


Concepte operaţionale: doina. XXXIII

Lb11.Sintaxa frazei. Clasificare. Raport de


2.3 coordonare. Raport de subordonare. 2

Co11. Ştirea. Anunţul. 1 XXXIV


3.2
Recapitulare finala 2

Evaluare finală 2 XXXV