Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţiul 2 pag.22-sprijinirea dezvoltării psihosociale a elevului.

Propune măsuri concrete pentru organizarea activităţii la clasă care să vizeze


dezvoltarea psihosocială a elevului. Prezintă colegilor şi preia ideile dezvoltate de ei.

VÂRSTA ŞCOLARĂ STADIUL DE MĂSURI EDUCATIVE


DEZVOLTARE PROPUSE
PSIHOSOCIALĂ
Un rol important în
Preşcolar (3-6/7ani) iniţiativă/retragere colaborarea dintre familie
prin raportare la familie îşi și grădiniță , îl constituie
defineşte capacitatea sau lectoratele cu părinții. În
incapacitatea de a cadrul acestor întâlniri cu
propune acţiuni şi de a le părinții am organizat
pune în practică; expoziții cu lucrări ale
copiilor, constând în
desene din imaginație,
picturi, lucrări din plastilină,
obiecte efectuate în cadrul
activităților de lucru
manual, construcții din
diferite truse, mape
conținând diferite lucrări
ale copiilor. În acest fel,
părinții au posibilitatea să
vadă ce fac copiii lor la
grădiniță și, în același
timp, să compare lucrările
copiilor lor cu ale celorlalți
copii din grupă, să
înțeleagă ce aptitudini au
și ce posibilități de
interese dovedesc.

- activităţi educativ-
Şcolar mic (6/7-10/11ani) competenţă/inferioritate recreative, desfăşurate
prin raportare la mediul conform programului zilnic
educativ îşi descoperă al oricarei instituţii
sentimentul eficienţei sau preşcolare;
ineficienţei în anumite - activităţi instructive şi de
domenii; pregătire pentru şcoală;
cunoaşterea mediului
înconjurator, exerciţii
elementare de socotit,
exerciţii de pregătire

1
pentru scriere ;
- activităţi speciale
desfăşurate individual sau
în grup - vizând
corectarea tulburărilor
de vorbire şi stimularea
dezvoltarii limbajului,
îndeosebi activizarea şi
dezvoltarea vocabularului,
antrenarea participării
disciplinate la dialog;
- activităţi de educaţie
fizică generală şi de
cultură fizică medicală,
diferenţiate în raport de
tabloul clinic prezentat de
fiecare copil.

Şcolar mijlociu (10/11- identitate/confuzie -instruirea părinţilor privitor


14ani) prin raportare la cei de la lumea specifică a
aceeaşi vârstă îşi adolescentului;
construieşte o imagine de -protecţia adolescentului
sine unitară sau de
contradictorie; impertinenţă,agresivitatea
sau indiferenţa din lumea
maturilor;
-amplificarea dificultăţilor
de comunicare;
-nevoia de
afecţiune,compasiune,
înţelegere;
-constituirea relaţiilor cu
lumea,cu sine,cu procesul
de cunoaştere;

Şcolar mare (14-18/20 ani) identitate/confuzie -abilităţi de alegere liberă;


prin raportare la cei de -respectarea dreptului la
aceeaşi vârstă îşi opinie;
construieşte o imagine de -construirea relaţiilor de
sine unitară sau colaborare,sprijin,punct de
contradictorie. orientare;
-motivarea interesului faţă
de cunoaştere;
-sarcini individuale şi
colective;
-activitate creatoare în
colectiv;
-experienţa de a colabora

2
cu alte persoane pentru a
conştientiza esenţa
umanismului actual;
-motivarea interesului faţă
de cunoaştere;
-menţinerea fluxului
comunicaţional pozitiv.

PARDAU LACRAMIOARA

S-ar putea să vă placă și