Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
INTRODUCERE
1. PREŢURILE ŞI FORMAREA LOR
1.1.Preţul. Definiţie. Conţinut.
1.2. Preţul liber – preţul de echilibru al pieţei
1.3. Tipuri de întreprinderi şi structuri de piaţă
1.3.1. Piaţa concurenţei pure şi perfecte
1.3.2. Pieţele cu concurenţă imperfectă
2. PIAŢA ŞI COMPONENTELE SALE: OFERTA ŞI CEREREA
2.1. Cererea
2.2. Oferta
3. STRATEGIILE ÎNTREPRINDERILOR ŞI EFECTUL LOR ASUPRA
PREŢURILOR
3.1. Funcţia de producţie
3.2. Legea randamentelor descrescătoare
3.3. Economiile de scară
3.4 Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei
3.4.1. Concurenţa – componentă a pieţei libere
3.4.2. Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei pe tipuri ale concurenţei
4. COSTUL, DEFINIŢIE, CONŢINUT
4.1. Definiţie. Conţinut.
4.2. Costul de obţinere a produselor
4.3. Determinarea costurilor
4.4. Determinarea costurilor în practică
4.5. Curba de experienţă şi evoluţia preţurilor
4.6. Flexibilitatea firmei şi costul
5. FORŢELE CARE DETERMINĂ CONCURENŢA ÎN CADRUL UNUI
SECTOR DE ACTIVITATE
5.1. Ameninţarea noilor veniţi
5.2 Intensitatea rivalităţii între concurenţii existenţi
5.3. Presiunea exercitată de către produsele de înlocuire
5.4. Puterea de negociere a clienţilor
5.5. Puterea de negociere a furnizorilor

5.6. Statul, ca arbitru părtimitor


6. Influenţa politicilor comerciale asupra preţurilor

6.1. Noţiunea de surplus

6.1.1. Surplusul producătorului sau venitul net al factorilor ficşi


6.1.2. Surplusul consumatorului final
6.2. Măsurarea câştigurilor datorate schimburilor internaţionale în situaţia de

echilibru parţial

6.3 Măsurarea câştigurilor datorate impunerii taxelor vamale la importuri

6.4 O politică simetrică de susţinere a preţurilor când ţara este exportatoare:


subvenţiile la export