Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE ANUALĂ

PROFESOR: STOICA ANAMARIA-IRINA


AN DE STUDIU: 2007 - 2008
DISCIPLINA: limba latină
CLASA: a XII-a
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea, analiza şi aplicarea în exerciţii a unei varietăţi de structuri lingvistice şi de documente autentice prezente în
literatura latină.
2. Transferul şi medierea unor mesaje orale şi scrise în situaţii de comunicare
3. Folosirea unor instrumente de analiză în scopul interpretării unei varietăţi de texte literare latine.
BIBLIOGRAFIA:
1. Manualul de limbă latină, clasa a XII-a, autor: Lidia Tudorache, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.
2. Ghid metodologic de aplicare a programei de limbă latină, Editor: Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul MEC,
Bucureşti, 2002.
3. Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului, Limba Latină, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie,
aprobată prin ordinul ministrului nr. 5959 / 22. 12. 2006

Lecţii de predare-învăţare Lecţii de recapitulare-evaluare Total ore


Semestrul I
(18 săptămâni) 10 ore 8 ore 18 ore
Semestrul II
(17 săptămâni) 11 ore 6 ore 17 ore
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
Crt. învăţare specifice Conţinuturi ore Săptămâna Obs.
1. Titus Lucretius 1.1. Titus Lucretius Carus. 1. 17 – 21 IX
Carus 1.2. Repere biografice şi opera.
1.3. Textul: "Invocatio Veneris". 1. 24 - 28 IX
1.4. Versificaţie. Noţiuni de metrică şi
1.5. prozodie. Hexametrul dactilic.
2.1. Textul: "O, pectora caeca!" 1. 1– 5X
2.5. Recapitulare. Morfologie.
Substantivul. Adjectivul.
Textul: "Musaeum dulce mel". 1. 8 - 12 X
Recapitulare. Morfologie. Pronumele.
Textul: "Primi homines". 1. 15 – 19 X
Recapitulare. Morfologie. Verbul.
Evaluaţi-vă cunoştinţele! 1. 22 - 26 X
2. Gaius Valerius 1.1. Gaius Valerius Catullus. 1. 29 X – 2 XI
Catullus 1.3. Repere biografice şi opera.
1.5. Textul: "Ad Lesbiam". 1. 5 - 9 XI
1.4. Versificaţie. Distihul elegiac.
2.1 Textul: "Otium molestum est". 1. 12 – 16 XI
2.3. Recapitulare. Sintaxa cazurilor
(Nominativul. Genitivul. Dativul). 1. 19 – 23 XI
Textul: "In Ciceronem et Caesarem"
Recapitulare. Sintaxa cazurilor 1. 26 - 30 XI
(Acuzativul şi Ablativul).
Evaluaţi-vă cunoştinţele!
3. Publius Vergilius 1.1. Publius Vergilius Maro. 1. 3 – 7 XII
Maro 1.2. Repere biografice şi opera.
1.3. Textul: "Laus Romae". 1. 10 – 14 XII
2.1. Recapitulare. Participialele.
2.3. Textul: "O, fortunatos agricolas!" 1. 17 – 21 XII
2.7. Recapitulare. Relativele.
Textul: "Invocatio Musae". 1. 7 - 11 I
Recapitulare. Completiva infinitivală.
Textul: "Laocoon". 1. 14 - 18 I
Recapitulare. Completiva conjuncti -
vală. Concordanţa timpurilor.
Textul: "Infelix Dido". 1. 21 – 25 I
Recapitulare. Completiva interogativă
indirectă.
Evaluaţi-vă cunoştinţele! 1. 28 I – 1 II
SEMESTRUL II
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
Crt. învăţare specifice Conţinuturi ore Săptămâna Obs.
1. Quintus Horatius 1.1. Quintus Horatius Flaccus. 1. 11 - 15 II
Flaccus 1.2. Repere biografice şi opera.
1.3. Textul: "Quo valet nummus?" 1. 18 - 22 II
1.4. Recapitulare. Circumstanţialele.
2.1. Finala.
2.2. Textul: "Ad Postumum". 2. 25 – 29 II
2.3. Recapitulare. Circumstanţialele. 3 - 7 III
2.4. Consecutiva.
2.5. Textul: "Exegi monumentum". 1. 10 -14 III
2.7. Recapitulare. Circumstanţialele.
Temporala.
Textul: "Ars poetica". 1. 17 – 21 III
Recapitulare. Circumstanţialele.
Cauzala.
Evaluaţi-vă cunoştinţele! 1. 24 - 28 III
2. Publius Ovidius 1.1. Publius Ovidius Naso. 1. 31 III – 4 IV
Naso 1.2. Repere biografice şi opera.
1.3. Textul: "Briseis Achilli". 1. 7 – 11 IV
1.4. Recapitulare. Circumstanţialele.
2.1. Comparativa.
2.3. Textul: "Loca grata saluta!" 1. 14 – 18 IV
2.6. Recapitulare. Circumstanţialele.
2.7. Condiţionala.
Textul: "Tristis hiems Tomitana". 1. 21 - 25 IV
Recapitulare. Circumstanţialele.
Concesiva.
Textul: "Niobe” 1. 5–9V
Textul: "Daedalus et Icarus” 1. 12 – 16 V
Recapitulare finală. Stilul indirect. 2. 19 - 23 V
26 - 30 V
Evaluaţi-vă cunoştinţele! 2. 2 – 6 VI
9 – 13 VI