Sunteți pe pagina 1din 2

Atitudini si comportamente legate de proprietate

Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și
dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege. În funcție de
titular și caracteristici, proprietatea poate fi privată sau publică.

Dreptul de proprietate privată este definit ca dreptul real principal care conferă titularului
său atributele de posesie, folosință și dispoziție (jus possidendi, jus utendi, jus fruendi, jus
abutendi) asupra bunului apropriat în formă privată, atribute care pot fi exercitate în mod absolut,
exclusiv și perpetuu, cu respectarea limitelor materiale și a limitelor juridice

Dreptul de proprietate publică este dreptul real principal, inalienabil, insesizabil,


imărescriptibil, care conferă atributele de posesie, folosință și dispoziție asupra unui bun,
care, prin natura sa sau prin declarație a legii, este de uz sau de utilitate publică, atribute care pot
fi exercitate în mod absolut, exclusiv și perpetuu, cu respectarea limitelor materiale și a limitelor
juridice

Dreptul proprietății intelectuale a primit o consacrare definitivă și oficială o data cu


încheierea convenției instituind Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale
(OMPI) care a fost semnată la 14 iulie 1967 la Stockholm, ea cuprinzând patru mari domenii :

1.Drepturi de autor pentru operele literare și artistice

2.Drepturile conexe dreptului de autor - Sunt protejate ca drepturi conexe interpretările sau
execuțiile artiștilor interpreți sau executanți, înregistrările sonore sau fonogramele producătorilor
de astfel de înregistrări sau fonograme, emisiunile organismelor de radio și televiziune.

3.Dreptul de proprietate industriala

4.Alte drepturi de proprietate intelectuală neincluse în primele categorii.

Obiectul proprietăţii îl constitue bunurile , ceea ce este comun vieţii


economico-sociale.

Bunurile pot fi clasificate după mai multe criterii:

a)după forma lor materială, bunurile se pot grupa înbiecte stabile,servicii şi


informaţii;

b) după gradul lor de prelucrare , bunurile pot fi: primare şi finale;

c)după modul de utilizare , bunurile pot fi: pentru consum şi pentru


producţie;
d) după modul în care circulă în cadrul economiei , pot exista: bunuri cu
caracter de mărfuri şi bunuri care circulă fără a fi mărfuri.
Atitudinile fata de dreptul la proprietate sunt determinate de tipul regimului politic si de natura
puterii intr-un stat.Acest drept este garantat sau nu este garantat.
a.Intr-un stat totalitar,dreptul la proprietate nu este garantat,indifferent de legislatie.De
exemplu,in perioada comunista de la noi,puterea dispunea de avutia tarii,dar si,in mod arbitrar si
discretionar,de ceea ce persoanele posedau.
b.Intr-un stat democratic,atitudinea fata de proprietate se schimba.Dreptul la proprietate este
garantat,iar statul se oblige sa-l apere.Garantarea proprietatii se refera inclusive la proprietatea
privata.
Atitudinile fata de proprietate pot fi positive sau negative.
a.Atitudinile positive fata de proprietate se materializeaza in comportamente cum sunt:
• respect si grija fata de proprietate
• initiative si activitati de sporire a obiectului proprietatii,care presupun atentie,pricepere si
implicare in activitatile specifice econimiei de piata.
b.Atitudinile negative fata de proprietate se concretizeaza in comportamente cum sunt:
• distrugerea obiectului proprietatii,intentionata sau prin delasare,nepasare si indiferenta (de
pilda,atunci cand avand o casa in proprietate,o lasam sa se deterioreze).
• furtul din proprietatea altei personane sau a unui grup de personane (de exemplu,furturile din
unitatile economice neprivatizate inca)
• actiunea incorecta pe piata care duce la pierderea sau diminuarea proprietatii unei personae
(de exemplu,atunci cand avand puterea politica,decidem ca politicieni,in favoarea activitatilor
desfasurate ca proprietary de intreprinderi).
Cetateanul are o dubla calitate ,de intreprinzator si de consumator.

Fiecare persoana are nevoie de diferite bunuri pentru a trai. Fiecare


persoana este un consumator.Unele persoane se ocupa cu producerea
bunurilor de care ceilalti au nevoie. Acele persoane sunt producatori.

Proprietatile si proprietarii se afla in relatii de interdependenta,


influentandu-se reciproc, pozitiv sau negativ, in cadrul economiei nationale si
al vietii cotidiene.