P. 1
EDUCATORI

EDUCATORI

|Views: 1,555|Likes:
Published by Branescu Ion

More info:

Published by: Branescu Ion on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Gării, nr. 63-65, et.

1, Galaţi, 800003, tel. 0336/130164 www.ugal.ro, www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I seria 2011 – 2013

Specializarea: INSTITUTORI-EDUCATORI, EDUCATORI

I.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

II. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I III. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI

1

Fundaţiei Univ. obiectivele. Tribuna Invăţământului.. Polirom.. valorificarea rezultatelor: prelucrarea si interpretarea datelor. Iaşi. 2..Teoria şi practica cercetării pedagogice. 9. Delimitări conceptuale. ş. Ionescu. ş. „Metodologia psihologică şi analiza datelor”.pedagogice”. Cerghit. 2005. Polirom. Ed. 2003. cercetări integrative. Interdependenţa tipurilor de cercetări. G. “Chestionarul in investigaţia sociologică”. Ed. tehnici sociometrice. metoda interevaluării elevilor. 16. Antohe. 1985. 2003 4. a) Etapa pregătitoare: definirea problemei. TEHNICA ELABORĂRII UNEI LUCRĂRI METODICOŞTIINŢIFICE Tematică:  Cercetarea educaţională. Tabelul de rezultate.. Muster. elaborarea concluziilor. Sincron. 2002..a „Ancheta şi metodele ei”. Buc. Francois. b) Etapa desfăşurării cercetării: aplicarea proiectului anterior conceput.a. „Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”. M. Tipuri de cercetări educaţionale: cercetări calitative şi cantitative . Alecu. metoda scărilor de opinii si atitudini. L. elaborarea proiectului de cercetare. I. Buc. 13. ancheta prin chestionar şi prin interviu . 2/1989. “Metodologia cercetării sociologice”. în Revista de pedagogie nr. „Etapele unei cercetări ştiinţifico . c) Finalizarea. Chelcea. Iaşi. 2000. Ed. „Metodologia cercetării în educaţie si învăţământ”. 1982 2 . Chelcea. Reprezentări grafice. King.). „Fundamentele cercetării sociale” Polirom. Ed. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. „Cercetarea în pedagogie”.a. metoda analizei documentelor şcolare. 8. 1993. 1999. Specificul măsurării in cercetarea pedagogica. Iluţ. Buc. Teoria instruirii şi evaluării. Ed. I. Bibliografie: 1. 1998. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. (coord. et. 3.. EDP. scopul şi specificul cercetării educaţionale. „Cercetarea psihopedagogică”. Radu. Ed.. 15. S. interpretare şi prezentare a datelor cercetării. Ed. ş. De Singly. Polirom.  Ipoteza.. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE. Iaşi. S. S. cercetări observaţionale şi cercetări experimentale. „Un secol de cercetări psihosociologice”. “Metodologia cercetării educaţionale”. „Cercetarea pedagogică” în „Curs de Pedagogie... înregistrarea şi acumularea datelor cercetării. Iaşi. 12. 1993. eşantionarea şi sistemul metodelor de cercetare educaţională: a) Metode de colectare a datelor: observaţia. Vlăsceanu. b) Metode acţionale sau de intervenţie : experimentul pedagogic. stabilirea metodologiei. studiul de caz. 5. 1975. formularea ipotezei si a obiectivelor cercetării.. 1997 10. E. Polirom. Bocoş. Muşata .. Ed. Barna A. Bucureşti. Indici statistici. cercetări teoretico-fundamentale si cercetări practic-aplicative. Cluj – Napoca. Galaţi.1998 11..(coord) “Educaţia si dinamica ei”.  Etapele cercetării educaţionale.al. L. experimentul pedagogic.. Ed Litera. 6.. PSIHOPEDAGOGICE ŞI METODICE.” Editura Istru. L.D. 14. metoda analizei produselor activităţii şcolare. c) Metode de prelucrare. Nicola. Ştiinţifică şi Enciclopedică. elaborarea concluziilor cercetării.I. Tipomur. valorificarea cercetării prin elaborarea unor lucrări ştiinţificometodice şi prin implementarea inovaţiilor în şcoală. 7. Planchard. T... G. „Dunărea de Jos” Galaţi. documentarea. 1980. E. Rotariu..P. D. Drăgan. “Abordarea calitativă a socioumanului”. P. testele psihopedagogice. Iaşi.

(2005) . Teoria instruirii şi evaluării. Antohe. instrumente de evaluare. Polirom. 15. e) Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă.. în Psihopedagogie. Concepţii şi strategii. Proiectarea activităţii: modele alternative (anuale. Cucoş.Curs de pedagogie. Chişinău: Cartier Piaget. c) Specificul strategiilor didactice specifice domeniilor de conţinut. (2007) . 7. mijloace şi forme ale instruirii pe tipuri de activităţi. Particularităţi ale proiectării. Creţu. g) Specificul evaluării progreselor înregistrate în dezvoltarea psihofizică a copiilor. metode.Psihopedagogia jocului. Introducere în pedagogie. Bucureşti. Ed. (2001) – Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţionale. Ed. ed. Bucureşti:Compania Dumitrana. Iaşi.D. Radu.Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Editura Sinteze. săptămânale. M.2. Galaţi. Bucureşti:V&I Integral Oprea. 2. M. a II-a.. 10. (2005) .Cuza”. ed. (2007) . E. Inhelder. C.Învăţarea bazată pe cooperare..B. zilnice) pe domenii sau integrate.D. Iaşi: Ed. Iaşi. Evaluarea achiziţiilor de învăţare la preşcolari (bune practici. J.. c) Tipuri de curriculum. 17. (2008) ..Metode de învăţământ. C-tin. Barna A. Barna. Operaţionalizarea obiectivelor pentru activităţi de învăţare pe discipline sau integrate.P. Antone. (2005) . Psihomotric. C-tin. b) Forme şi moduri de organizare a activităţilor. 8.Teoria şi metodologia evaluării. Galaţi.I. Cucoş.. a) Finalităţile activităţilor instructiv-educative din grădiniţă b) Obiectivele educaţionale. criterii. A. (2005) . DOMENIUL DE SPECIALITATE ŞI DIDACTICA ACESTUIA Tematică de specialitate: 1. ediţia a II-a.P. M..Universităţii “Al. 2. C. M. 3. indicatori de progres). Editura Istru. Bibliografie: 1. desfăşurării şi evaluării activităţii educaţionale din grădiniţă a) Noi repere în proiectarea didactică a activităţilor din grădiniţă. Bucureşti. Om şi societate. componentă a excelenţei aptitudinale”. J. I. 12. I. G.L. (1978) – Învăţământul diferenţiat. 3 . Tipologia obiectivelor pentru domeniile de conţinut: Limbă şi comunicare.P. d) Analiza conţinuturilor specifice activităţii în grădiniţă pe domenii de conţinut. 9.Judecata morală la copil. 11. Corelaţia domeniilor dezvoltării copilului cu domeniile de conţinut. Iaşi. 5. Barna. Estetic şi creativ. 14. (2008) . tehnici. (2002) – „Creativitatea. M. 16.Dezvoltarea psihică umană. (2001) . 13. obiective. activităţi de învăţare pe discipline sau integrate şi activităţi liber alese. Antohe G. Bucureşti:V&I Integral Dumitrana. I.. (2005) . Bucureşti:Compania Dumitrana. (2002) . C. Editura Fundaţiei Universitare. Creţu.Dunărea de Jos”. G. organizării. Piaget. I. Bucureşti:E. Bucueşti:E. a II-a.T. semestriale.Strategii didactice interactive.Psihologia copilului.Activităţile matematice în grădiniţă. (2000) . Particularităţile evaluării predictive şi formative a nivelului de pregătire a preşcolarilor..Jocuri şi jucării pentru preşcolari.D. Problematica curriculum-ului preşcolar.Curs de pedagogie. Editura Universităţii „Al. f) Stimularea creativităţii preşcolarilor. (1998) . 6. teoria educaţiei şi teoria curriculumului. 4. EDP. d) Strategii. Dumitrana. Ghid metodic. (1980) . Ştiinţe. Cuza”. Bucureşti:Compania Dumitrana. Polirom. Comunicarea scrisă.Pedagogie.. Cerghit. metode.

16.Didactica preşcolară. Modalităţi de valorificare optimă a formelor de organizare a procesului de învăţământ din grădiniţă. *** (2008) – Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 la 6/7 ani. Rodari. M. E.Modalităţi de valorificare a elementelor de reformă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Ed. MEC. 8. 20. Bucureşti. 14. Bucureşti:. 9. Bucureşti.Introducere în arta de a inventa poveşti. Rolul interdisciplinarităţii în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul preşcolar.P. 21.D. MEC. organizare şi desfăşurare a activităţilor comune din grădiniţă. V&I Integral 21. Alternativa educationala "Step by step" in invatamantul prescolar 13. 22. 5. Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă. 19.Gramatica fanteziei. 12. (1998) . desfăşurarea şi evaluarea activităţilor practice din grădiniţă. Valorificarea relaţiei şcoală-familie în socializarea copilului preşcolar. Schulman. (2000) . 11.Creativitate şi inteligenţă emoţională. 23.Tehnici de stimulare a creativităţii copilului preşcolar. Noi orientări în curriculum-ul învăţământului preşcolar. 6. Factori perturbatori în aprecierea rezultatelor copilului preşcolar. (1980) . Prohumanitate. Bucureşti. Metodologia organizării şi desfăşurării convorbirii în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă.Aspecte metodice privind proiectarea şi desfăşurarea lecturii după imagini în învăţământul preşcolar.Specificul activităţii de proiectare. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I a) Pedagogie-psihologia educaţiei 1. Bucureşti. II. Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară. Voiculescu. 24. 22. Metodologia proiectării şi elaborării probelor de evaluare la preşcolari. 20. Roco. Relaţia joc-învăţare-creaţie în activităţile comune şi activităţile la alegere din învăţământul preşcolar. 10. 23. Interacţiunea obiective-conţinuturi-strategii în activităţile din grădiniţă. 17. E. *** (2008) – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani. Bucureşti:E. (2001) . Particularităţile metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar. (2001) – Pedagogie preşcolară.Rolul activităţilor pe arii de stimulare în creşterea valenţelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Informativ-formativ în procesul instructiv-educativ din grădiniţă.Psihologia vârstelor. 3.Aspecte metodice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de povestire a educatoarei. Verza. 25. Editura Aramis. Particularităţi ale stilului didactic eficient în educaţia timpurie.Kolumbus. 15. 7. G. Metode şi tehnici de evaluare a progreselor copilului preşcolar.18. Modalităţi de formare şi dezvoltare a independenţei şi creativităţii copiilor prin jocurile şi activităţile la alegere din grădiniţă.Organizarea. E. 2. 4 . *** Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar 24. 4. 18. Iaşi:Polirom 19.

25. Optimizarea rezultatelor prin diferenţierea şi individualizarea activităţii instructiv-educative 28. 45. Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul preşcolar. Diferenţierea şi individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere. Modalitati de stimulare a creativitatii preşcolarilor prin strategii activ-participative. Dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copilului preşcolar prin activităţi liber alese. Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului ca instrument al cunoaşterii. 40. 52. 41. 53. 38. 43. 6. Valorificarea procesului de învăţământ în vederea eficientizării capacităţii senzorialperceptive a preşcolarilor. Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului preşcolar. Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din grădiniţa de copii. 26. 27. Problemele specifice realizării reformei curriculare în învăţământul preşcolar. Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate Modalitati de valorificare a jocului didactic in procesul instructiv-educativ din gradinita Modalitati de cunoastere. povestiri 2. 49. Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a preşcolarilor. 33. Rolul jocului didactic în procesul de socializare a preşcolarilor. Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a elevilor din ciclul create de copii în procesul instructiv -educativ din grădiniţă. grădiniţă. Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din 30. din învăţământul preşcolar. Strategii de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar. 36. dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului Modalitati de valorificare a parteneriatului gradinita-familie-comunitate in formara personalitatii prescolarului Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului prescolar prin activitatile integrate din gradinita Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare Dezvoltarea capacitatii prescolarului prin valorificarea teoriei inteligentelor multiple b) Limba şi literatura romănă pentru învăţământul preşcolar 1. 37. 29. Modalităţi de creştere a rolului formativ al activităţilor de povestire. Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a preşcolarului. Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul preşcolar. 39. 48. 34. 4. 5. Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar. 47. preşcolar. 46. 42. 51. repovestire. Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ în învăţământul preşcolar. Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă. copilului preşcolar. Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a 3. 50. 31. 44. Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul preşcolar. Formarea conduitei moral-civice la vârsta preşcolară prin procesul instructiv-educativ. Particularităţi ale educaţiei morale la vârsta preşcolară. stimulare. 35. Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârsta preşcolară. Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la copilul preşcolar. Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară. 5 . 32.

Valente interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vârsta preşcolară 6. nuanţare a vocabularului copilului preşcolar. 4. îmbogăţire. Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari 11. c) Matematică pentru învăţământul preşcolar 1. Modalitati de realizare a educatiei ecologice in invatamantul prescolar 8. Rolul activitatilor de cunoastere a mediului în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la copilul prescolar. e) Istorie şi educaţie civică pentru învăţământul preşcolar 1. Strategii didactice de activizare. Eficientizarea demersului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. 2. d) Ştiinţe pentru învăţământul preşcolar 1. Modalităţi de stimulare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă. Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară 5. conţinutul şi metodologia activităţilor de educaţie pentru societate.Modalităţi de eficientizare a evaluării didactice a activităţilor de educaţie pentru societate din învăţământul preşcolar. Rolul activităţilor de cunoaştere a mediului în formarea noţiunilor ştiinţifice despre mediu şi viaţă în învăţământul preşcolar. Strategii de evaluare a rezultatelor activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. 10. 9. societate din grădiniţă. 6 . Tradiţional şi modern în evaluarea activităţilor din învăţământul preşcolar. 10. Valorificarea literaturii pentru copii in scopul educatiei moral-civice a prescolarului 12. 7.Modalităţi de valorificare a valenţelor formativ-educative ale activităţilor de educaţie pentru „Educaţie civică”. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori literare la vârsta preşcolară. Optimizarea actului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. 7. de scris-citit. 3. Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic utilizate în ciclul preşcolar. 5. Rolul metodelor de explorare a realităţii în activitatea activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor.Însuşirea normelor şi valorilor morale prin activităţile la alegere din grădiniţă. Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară. Modalităţi de valorificare a jocului didactic în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului din grădiniţă.Obiectivele. Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă. 2. Rolul.Specificul strategiilor didactice în realizarea educaţiei moral-civice la vârsta preşcolară. Rolul activităţilor de educare a limbajului în pregătirea elevilor pentru însuşirea deprinderilor 8. 4. 13. 6.Operaţionalizarea obiectivelor şi evaluarea schimbarilor comportamentale la disciplina 6. 7. 8. Valorificarea activităţilor matematice în stimularea creativităţii copilului preşcolar.Modalităţi de realizare a educaţiei pentru drepturile copilului în învăţământul preşcolar. 9. locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar. Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice. 3. 9. 5. Strategii evaluative utilizate în activităţile matematice din grădiniţă. 2. 3. 4.7. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă.

5.Modalităţi de sporire a efectelor formative ale activităţilor de educaţie fizică. 4. 7 . 6. Noi abordari in realizarea educatiei estetice in invatamantul prescolar 10. 9.componente efectorii ale activităţii motrice.Valoarea formativă a jocurilor motrice folosite la activităţile de educaţie fizică din învăţământul preşcolar. Rolul desenului liber în valorificarea elementelor de limbaj plastic în ciclul preşcolar.Rolul strategiilor didactice în formarea şi dezvoltarea simţului melodic al preşcolarului.Cultivarea calităţilor motrice specifice ale preşcolarilor prin activităţile de educaţie fizică. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori plastic – picturale la vârsta preşcolară. 8. 7. Mijloace. 10. 5. copilului preşcolar.Eficientizarea actului evaluativ la activităţile de educaţie muzicală în ciclul preşcolar.Eficientizarea demersului de proiectare didactică a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preşcolar. Modalităţi de eficientizare a evaluării activităţilor de educaţie plastică prin strategii didactice complementare. 7.Modalităţi de eficientizare a evaluării la activităţile de educaţie muzicală din ciclul preşcolar.Priceperile şi deprinderile motrice . Tehnici creative de realizare a educatiei plastice in gradinita 9. 9. 6.Strategii didactice folosite pentru dezvoltarea memoriei muzicale şi a simţului ritmic a 3.Modalităţi de eficientizare a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preprimar prin strategii didactice activ-participative. g) Educaţie muzicală pentru învăţământul preşcolar 1. 3. 7. 2. ciclul preşcolar.f) Educaţie plastică pentru învăţământul preşcolar 1. 2. 6.Metodologia formării deprinderilor motrice de bază din grădiniţă. exerciţiilor muzicale în formarea şi dezvoltarea deprinderilor melodice ale preşcolarului. Modalitati creative de realizare a educatiei plastice in invatamantul prescolar 11. 2.Valorificarea activităţilor de educaţie fizică pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienico-sanitare ale copilului preşcolar. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de educaţie plastică din grădiniţă. 11.Rolul jocului didactic în dezvoltarea calităţilor fizice de bază ale preşcolarilor.Valorificarea activităţilor de educaţie muzicală în educarea estetică a copilului preşcolar Rolul 5. 8. instrumente şi tehnici de lucru specifice educaţiei plastice folosite în ciclul preşcolar. Modalităţi de realizare a principiului intuiţiei în cadrul activităţilor de educaţie plastică din ciclul preşcolar. 3. h) Educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar 1. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în cadrul activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă. 4.Rolul mijloacelor de învăţământ în activităţile de educaţie muzicală din grădiniţă.Rolul interdisciplinarităţii în procesul instructiv-educativ la activităţile de educaţie muzicală. Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea percepţiilor spaţiale ale preşcolarilor. Stimularea creativităţii preşcolarilor în cadrul activităţilor de educaţie plastică. 8.Modalităţi de educare a auzului muzical dificil. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activităţile de educaţie fizică din grădiniţă.Jocul muzical – strategie didactică de bază în realizarea obiectivelor educaţiei muzicale în 4.

1. 5. Modalităţi de adaptare a curriculumului în condiţiile educaţiei incluzive. Metode de stimulare a comunicării verbale la copiii cu cerinţe educaţionale speciale . dr. Nume. dr. dr. Modalităţi de integrare socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. educaţionale speciale. III. Lect. Particularităţi ale procesului instructiv-educativ din şcoala pentru copiii cu cerinţe 2. Domeniul de licenţă/domeniul de doctorat Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Filosofie-Teologie / Filosofie Domenii de competenţă Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Filosofia educaţiei / Sociologia educaţiei / Didactica specialităţii 8 . Specificul activităţilor didactice desfăşurate cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale. ştiinţific Conf. şi gr. 2. dr. 4. Lect. 3. Specificul evaluării performanţelor şcolare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Specificul educaţiei nonformale în contextul învăţământului integrat. Modalităţi de valorificare a metodelor activ-participative în predarea noţiunilor matematice la 3. prenume Alecu Marin Simona Benţea Corina Anghelache Valerica Mindu Sandrina Androne Mihai Gr. Lect. did. 5. crt. 6. 4. 8. Lect. 7. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI Nr.i) Psihopedagogie specială pentru învăţământul preşcolar 1. dr. copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->