Sunteți pe pagina 1din 24

TAINA PERSOANEI

Capitolul I:Definirea persoanei.Chip si persoana


Termenul de PROSOPON,chip,persoan , nseamna n antichitate fa , masc sau rol jucat la teatru. i cum fa nu are dect omul,prin PROSOPON s-a n eles o fa suman concret ,persoan -PERSONA,cum au tradus latinii.

Creat dup chipul lui Dumnezeu,persoana are menirea de a- i asuma aasem narea cu divinul n timpul ntregii sale existen e. Sacr nc din momentul conceperii,via a omeneasc i descoper adev ratul sens n dezvoltarea identificat cu drumul c tre sfin enie. Este bine,ns ,s amintim faptul c exist elemente care fac diferen a ntre individ i persoan ,adesea confundate, i care din acest motiv genereaz ambiguit i. Persoana i g se te justificarea n sensul i destinul omului aflat n rela ie cu Dumnezeu i define te,n acela i timp,f ptura uman n totalitatea sa,n unitatea sa i n calea sa spre sfin ire

Dumnezeu

Om

Trup

Suflet

Omul este fiin a creat de Dumnezeu din p mnt i pe care o situeaz pe treapta suprem a crea iei; numele de Om l-a purtat i Fiul lui Dumnezeu dupa lntrupare,cnd a luat fire uman ,f cndu-Se Om,pentru cndumntuirea oamenilor. Dumnezeu creeaz omul cu propriile Sale mini,dup chipul i asem narea Lui: i a zis Dumnezeu: S facem om dup chipul i asem narea noastr "" . Din acest moment, putem identifica omul ca fiu al lui Dumnezeu, creat dup chipul i asem narea Sa.

Dumnezeu ofer omului trupul, f cut din p mnt, i sufletul,ra ional i gnditor,izvort din suflarea de via , pe care Dumnezeu o arunc peste chipul de lut al omului.Crearea omului dup modelul Creatorului exprim concomitent ra iunea,liberul arbitru,dar i asem narea n virtute, att ct este posibil, cu Dumnezeu.

Dumnezeu

Om

Fara Pacat

Liber

Dumnezeu face omul prin fire f r de p cat,iar prin voin liber. F r de p cat nu pentru c ar fi incapabil de a p c tui,ci pentru c nu are n firea sa facultatea de a p c tui,mai mult n libertatea voin ei;liber deoarece avea puterea s r mn i s progreseze n bine,ajutat de darul dumnezeiesc,dup cum avea puterea s se ntoarc de la bine i s ajung la r u,lucru ng duit de Dumnezeu, deoarece omul era nzestrat cu liberul arbitru.

Om

Ratiune

Vointa

Sentiment

Omul este fiin a cea mai superioar de pe p mnt,coroana existen ei create. De la nceputul existen ei sale,omul dispune de nsu iri prin care se deosebe te radical de animale i mai mult de celelalte vie uitoare. Este nzestrat cu ra iune, voin i sentiment. Cu o asemenea zestre sufleteasc , c reia i se adaug un trup cu particularit i anatomice pe m sur , omul este astfel o fiin con tient , gnde te logic, creeaz , evolueaz , ierarhizeaz , iube te, miluie te i se jertfe te pentru cei din jur.

Toate aceste st ri i activit i postuleaz existen a unui suflet uman spiritual, singura explica ie plauzibil fiind dat de spirit, care gnde te, aspir spre adev r, bine i frumos i impulsioneaz spre via a moral i estetic . Avnd unele caracteristici expuse mai sus, persoana poate contura anumite tipuri de oameni, iar aceste tipuri, la rndul lor, contureaz identit i diferite. Astfel, n lume persoana poate fi identificat mai u or, dup caracterizarea sa i dup ce tip de om reprezint . Un tip de persoan este identificat de fapte bune i sincere, iar alt tip de persoan este identificat de faptele rele i mincinoase. Dar n ciuda tuturor faptelor, to i oamenii sunt chema i la identificarea cu Dumnezeu, spre a deveni asemenea Lui.

Capitolul III: Nerepetarea persoanei. Clonarea i rencarnarea. Clonarea este o tehnic pe care oamenii zilelor noastre ncep s o agreeze, de i aceasta este nc rcat de riscuri, muta ii genetice, cre terea riscului consanguinita ii, confuzii semantice periculoase. Riscul major al practic rii clon rii n lume este simularea megalomaniei, a unei trufii i paranoia f r margini, luciferice, exacerbnd prosl virea propriilor calit i.

Nou ortodoc ilor ni se repro eaz uneori sacralizarea embrionului. ns noi nu sacraliz m embrionul, ci afirm m realitatea sa de fiu al lui Dumnezeu, iar acest limbaj face s fie dep it orice referin la vreo reificare sau instrumentizare a embrionului.

Embrionul nsu i este personal nc din momentul fecund rii, deoarece avem de-a face decu o fiin unic din punct de vedere genetic, creat dup chipul lui Dumnezeu. De vreme ce un embrion este considerat fiin uman , trebuie s extindem aceast considera ie asupra oric rui embrion, indiferent de modalitatea n care a fost conceput.

Un alt concept de repetare al persoanei, pe lng clonare, este cel al rencarn rii, de asemenea respins din fa a lui Dumnezeu. n cadrul religiilor orientale, rencarnarea ocup un loc foarte important, deoarece acest lucru nseamn c omul nu a ndeplinit o misiune n prima via i cap t o a doua ans ncadrat n o a doua via tocmai pentru a ndeplini respectiva misiune.

Capitolul IV: Prunc S-a n scut nou SDup c derea omului n p cat, Persoanele Sfintei Treimi au luat hot rrea ca Mntuitorul Hristos s i asume firea uman , pe care mai trziu s o ridice din umbra p catului i s restabileasc leg tura divinodivinouman . n zilele de pe urm , la plinirea vremii , ngerul Domnului a fost trimis la Sfnta Fecioar Maria, descendent din semin ia lui David, c reia binevestind, iia zis: Bucur -te, ceea ce e ti plin de dar, Domnul este cu tine. Binecuvntat e ti tu ntre femei! Nu te teme, Marie, c ci ai aflat har la Dumnezeu. i iat vei lua n pntece i vei na te fiu i vei chema numele Lui Iisus. (Luca 1:28,1:30-31). 1:28,1:30-

Dumnezeiesc S-a f cut astfel ipostaz trupului, c ci nu S-a unit cu un trup care exista mai dinainte, ci s l luind n pntecele Fecioarei, i-a construit, f r a fi circumscris n ipostaza Lui, din Cuvntul sngiuirile curate ale Fecioarei, trup nsufle it cu suflet rational, f cndu-Se astfel ipostaz trupului. Pentru aceasta nu vorbim de om ndumnezeit, ci de Dumnezeu ntrupat. Fiul lui Dumnezeu S-a facut om ca s ndumnezeiasc firea omeneasc asumat ,dar i pe cea a oamenilor spre a-i sc pa de p cat i de moarte i a-i des vr i n umanitatea lor. nomenirea Mntuitorului echivaleaz , deci, cu ndumnezeirea firii omene ti asumate i are ca urmare ridicarea oamenilor prin ndumnezeire. Fiul lui Dumnezeu S-a facut om, f r de p cat, prin na tere din Sfnta Fecioar Maria i din puterea Duhului Sfnt, unindu-ne prin Duhul Sfnt n Botez cu Sine i cu toate cele adunate n Sine.

Dup ce Mntuitorul Hristos a restabilit n Sine, prin na terea Sa ca om, chipul omului din starea de rob, ca s l fac chip al Celui Prean l at, n noi l restabile te prin Botez, ca printr-o a doua na tere, tot prin Duhul Sfnt. i noi purt m chipul restabilit de oameni, ca ipostasuri umane,pe cnd Mntuitorul l poart ca ipostas dumnezeiesc. El a avut de la na terea Sa ca om chipul rennoit al omului, pe cnd n noi se rennoie te la Botez

Capitolul V: Persoanele Sfintei Treimi


Credincio ii cre tini ortodoc i i m rturisesc credin a ntrntrUnul Dumnezeu , Unul n Fiin i ntreit n Persoane. Persoanele Sfintei Treimi: Tat l, Fiul i Duhul Sfnt, sunt Persoane reale i ca atare, deosebite una de alta, avnd fiecare nsu iri personale proprii, prin care Se deosebesc ca Persoane, Se disting neputnduneputnduSe confunda una cu alta, de i fiecare Persoan dumnezeiasc are ntreaga Fiin divin care nici nu Se mparte, nici nu Se desparte, fiind ve nic una i aceea i. Persoanele Sfintei Treimi Se disting dup chipul sau modul n care au sau posed Fiin a divin ntreag , mod care duce la distinc ie ntre Ele, not deosebitoare ntre Persoane, sau proprietate personal intern , proprie fiec rei Persoane n parte.

Astfel, Tat l este nen scut i nepurces, Fiul este n scut, Duhul Sfnt este purces, f r ca prin aceast precizare, sigur , fiindu-ne fiindurevelat , s putem cugeta i spune c am fi p truns taina treimic . Este de remarcat faptul c cele trei Persoane dumnezeie ti nu sunt doar trei manifest ri sau nf i ri ale unicei Fiin e divine, nici trei centre sau forme existen iale independente ntre Ele i n care ssar mp r i sau s+ar repeat Fiin a cea una, c ci cugetnd a a, s-ar safirma existen a a trei Dumnezei,iar nu a unuia;Persoanele Sfintei Treimi sunt existen e personale ve nice ale unice Fiin e dumnezeie ti. Altfel spus, Persoanele divine nu se confund ntre Ele, nu Se amestec i nu Se contopesc, ci Se deosebesc, cu toate c fiecare este Dumnezeu adev rat, deplin, ntreg, avnd toate atributele dumnezeie ti, i totu i nefiind trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu.

Lucr rile n extern apar in Persoanelor nedesp r ite una de alta, Treimea fiind nedesp r it , dar deosebit este al Tat lui planul lucr rilor i hot rrea de a fi mplinite, deosebit Fiului executarea sau mplinirea, deosebit Duhului Sfnt des vr irea lor. Lucrarea proprie a fiec rei Persoane dumnezeie ti nu trebuie gndit ca petrecndupetrecndu-se separate de a celorlalte Persoane, ca i cum Persoanele ar lucra fiecare izolat, ci ca mpreun lucrare, ntruct toate sunt lucr ri ale aceleia i voin e a lui Dumnezeu.

Capitolul VII: De la persoan la personalitate n Hristos. Sfin ii nv tura Bisericii noastre afirm c acei cre tini care n timpul vie ii s-au ar tat plini de sdes vr ire n via alor religioas i moral ,dup trecerea la cele ve nice duc o via fericit n cer,gustnd din fericirea pe care o vor primi dup judecata universal . Sfin ii sunt oameni care nc din via a lor p mnteasc au binepl cut lui Dumnezeu,iar dup moarte au fost nvrednici i de o parte din fericirea ve nic .

n via a lor,Sfin ii au ncercat din r sputeri s ntrupeze n persoana lor Sfin enia lui Dumnezeu-Cuvntul, a Mntuitorului DumnezeuHristos,devenind urm ritorii sau imitatorii Lui. De aceea, ei sunt modele vrednice de urmat pentru toti oamenii. Pentru toate aceste motive,Sfin ii merit cinstire din partea noastr . Sinodul VII Ecumenic hot r te,cu privire la cinstirea sfin ilor : Noi p zim cuvntul Domnului,cuvintele apostolice i proroce ti,prin care am nv at s cinstim i s pream rim mai nti pe cea cu adev rat N sc toare de Dumnezeu,sfintele puteri ngere ti,pe apostoli,pe prooroci, pe martirii cei m ri i,pe sfin ii p rin i purt torii de Dumnezeu i pe to i b rba ii cei sfin i i s cerem mijlocire lor,pentru c ei ne pot face pl cu i lui Dumnezeu,mparatul tuturor.

Persoana , ca si ipostasul , se deosebeste de natura ipostaziata prin faptul ca o individualizeaza si personalizeaza. Sfantu Ioan Damaschin spunea : Persoana este subiectul ce se manifesta el insusi prin lucrurile si proprietatile sale , ca distinct de alte fiinte de aceasi natura. Persoana are constiinta de sine si puterea de a se determina liber , ca si intentionalitatea. Spre comoniune , caci persoana presupune pluripersonalitate eu il presupune pe tu si pe noi. Cu totii suntem oameni , iar in virtutea ipostasului sau a persoanei toti suntem unici , cu insusiri proprii inconfundabile.