P. 1
istoria religiilor 1

istoria religiilor 1

|Views: 76|Likes:
Published by chocolate301

More info:

Published by: chocolate301 on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Institutul Teologic Adventist Curs de Istoria Religiilor Lect. Univ. dr.

Traian Aldea

Istoria religiilor
Cursul I.

Termeni şi definiţii despre Istoria Religiilor
1.1.0 Introducere în istoria religiilor
Istoria religiilor este un subiect la limita dintre religie, filosofie şi istorie, fiind studiată deopotrivă de fiecare dintre aceste discipline. În general este un studiu laic prin care se doreşte să se cunoască ce s-a petrecut din punct de vedere religios de-a lungul istoriei. Privită şi studiată din exterior, viaţa religioasă nu poate fi înţeleasă pe deplin, nu are nici un sens. Din acest motiv institutele telogice au inclus şi un curs de istoria religiilor, iar marii istorici din domeniu au fost devotaţi şi ataşaţi unei religii. Practic, acest curs îşi propune să definească principalii termeni din domeniul vieţii religioase, să studieze principalele sisteme religioase şi să ofere un cadru general pentru fiecare mare religie din antichitate până la desfiinţarea Imperiului Roman. Există diferite abordări ale acestui subiect, de la gânditorii ateişti şi până la scriitorii profund religioşi, fiecare având propia sa interpretare şi explicaţie. Vom prezenta diferite şcoli de gândire, dar vom urma linia de dezvoltare a religiilor conform şcolii de gândire istorico-profetice, bazată pe relatarea biblică, pe dovezile istorice şi pe tema marei lupte între Hristos şi Satana. Religia este preocuparea în legătură cu supranaturalul, efortul de a pătrunde dincolo de inteligibil şi posibil. Religia este preocuparea despre divinitate, recunoaşterea unor forţe divine, faţă de care se manifestă teamă, adoraţie, dependenţă. Religia s-a mai definit şi ca lumea misterului, a necunoscutului şi a neînţelesului. Istoria religiilor este una din cele mai vechi ştiinţe din sistemul religiologiei. Prin aceasta se încearcă se se explice cum s-au constituit şi s-au răspândit religiile în lume. Orice act religios are două componente: unul veşnic şi altul uman. Elementul etern, sau sacru este transcedental, atemporal. Istoria religiilor este studierea şi înregistrarea în timp a evoluţiei ideii de sacru, a modului în care se manifestă şi este înţeles divinul de la o epocă la alta, de la un popor la altul şi în diferite spaţii culturale. Istoria religiilor este o ştiinţă foarte veche. Herodot, părintele istoriei poate fi asociat şi cu studiul religiilor lumii. El a adunat multe informaţii despre religiile popoarelor antice, nu numai ale gecilor, dar şi ale egiptenilor, popoarele Orientului Mijlociu. Strabon, Diodor din Sicilia şi Plutarh au continuat să adune material şi să scrie despre religiile popoarelor antice. Iulius Cezar va descrie pe larg religia galilor în lucrarea De bello gallico, iar Tacit pe cea a germanilor în lucrarea, Germania. Primi apologeţi creştini şi părinţi ai bisericii, care au avut diloguri aprinse cu părătorii păgânismului, ne oferă multe amănunte despre religiile din primele

1

secole ale erei creştine, dintre aceştia enumerăm: Iustin Martirul, Minicius Felix, Taţian, Clement Alexandrinul. După perioada antică nu a mai existat preocupare pentru istoria religiilor, abia la începutul epocii moderne au apărut noi cercetători şi scriitori. Dimitrie Cantemir a fost unul dintre aceştia prin lucrarea „Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane”. Unul dintre cei ai cunoscuţi specialişti în domeniu a fost Mircea Eliade, care a scris multe cărţi, dintre care cea mai cunoscută este „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”. Trei evenimente principale au constituit preocuparea omului din cele mai vechi timpuri: naşterea, supravieţuirea şi moartea, de aceea practicile religioase ale omului se ocupă cu supravieţuirea prin naştere, prin procurarea existenţei şi prin nemurirea sufletului după moarte. Primele forme de religie, care pot fi deduse din descoperirile arheologice sunt cele legate de moarte şi înmormântare. Îngroparea decedaţilor în preajma casei, sau chiar în podeaua casei (copiii), hrană, obiecte şi chiar calulul de luptă puse alături de decedat în mormânt, sugerează cu tărie credinţa în nemurirea sufletului. Primele forme de mormânt au fost „dolmenul”, o movilă de pietre ridicate peste locul înmormântării. Se întâlnesc astfel de dolmen-uri în Palestina şi pe locuri întinse din Europa, inclusiv în ţara noastră. Ele aparţin perioadei megalitice (epoca sfidării) din mileniul III, dar au o întindere şi mai mare. Religiile antice s-au dezvoltat ca entităţi naţionale şi locale, fără a se cunoaşte o dimensiune universală a divinităţii. Ele nu au avut nimic cu „cartea şi revelaţia”, nu au fost „religia cărţii”, acest aspect l-a avut numai religia iudeilor, care a fost universală (un Dumnezeu universal, revelată şi a avut o carte sfântă).

1.2.0 Definirea termenilor
1.2.1. Religie. Sunt sute de definii ale religiei, care mai de care mai interesante şi ciudate. Cuvântul „religie”, transliterat în toate limbile, provine din latinescul religare care însemnează legătură, a lega. - Astfel religia se defineşte ca o legătură dintre Dumnezeu (divin) şi om. - Alţii socotesc că termenul provine din relego care însemnează a reuni, a te apropia de sacru. - De asemenea poate deriva din verbul francez relinquere cu senul de a părăsi, a abandona, religia presupunând o adandonare a stării impropii, profane, iluzorii şi îndreptarea spre sacru. 1.2.2. Definiţii ale marilor personalităţi religioase: - Cicero (106 – 43 î. Hr.) Religia este îndeplinirea datoriei faţă de zei. - Augustin (354 – 430) „De vera religione” este unirea omului cu Creatorul prin iluminarea lăuntrică. Adevărata religie este adorarea unicului şi adevăratului Dumnezeu. Adorarea este trăirea mistică în comuniune, astfel, treptat religia capătă sensul de viaţă monastică. - Toma d’Aquino (1225 – 1274) este credinţa care îndeamnă la adorarea lui Dumnezeu, legătura sufletului cu Dumnezeu, o motivaţie lăuntrică care ne îndeamnă să-l adorăm pe Dumnezeu. - Calvin vedea în regilie o pietate înăscută, recunoaşterea lui Dumnezeu. - Hugo Grotius Religia este un sistem de idei şi practici pentru aducerea lui Dumnezeu în puritatea inimii şi sinceritatea vieţii personale.

2

- Schleiermacher susţinea că religia nu este nici gândire, nici acţiune, ci o contemplare intuitivă şi un sentiment. Religia este simţământul dependenţei absolute de urzitorul nevăzut al destinului nostru însoţit de dorinţa constantă de a fi în relaţii armonioase cu el. - Mircea Eliade Religia nu este o disciplină, precum filosofia, ori un grup de discipline conectate între ele, precum ştiinţele sociale, ci un aspect universal al existenţei omeneşti ce conţine un mănunchi de interese ce-i sunt unice, însă care, în acelaşi timp pătrunde în cele mai multe domenii de interes relativ în ceea ce este omenesc.” 1.3.0. Teorii referitoare la religie şi religiozitate a. Şcoala mitologică: Fraţii Grimm, Max Muller, Durkehim. Prin compararea mitologie din marile religii ale lumii, au ajuns la concluzia că aceasta reprezintă o divinizare a fenomenelor cereşti (tunete, furtuni, soarele, luna, stelele...) Oamenii nu au înţeles şi nu au putut explica aceste fenomene, de aceea le-au personificat, astfel au apărut basmele (mituri). La început această personificare era doar o metaforă, dar mai târziu a devenit ad literam. b Şcoala antropologică: Edward Tylor, H. Spencer, J. Lubbock. Aceşti au ajuns la concluzia că zeii reprezintă întruchiparea dorinţelor oamenilor. Ei au interpretat fiinţa umană pe cele două planuri: materie şi spirit. Omul are acest „alter ego”, care este sufletul (anima) care este independent de corp, supravieţuieşte, circulă, trece prin diferite alte corpuri, transmigraţie. Religia este credinţa în aceste suflete. Aceasta este religia animistă, credinţa în spiritele munţilor, apelor, animalelor, strămoşilor. Fetişismul credea că aceste spirite se întrupează în obiecte. Propietarul acelui obiect avea o putere magică, de aici rezulta magia, vrăjitoria. Mai departe s-a ajuns la talismane, pietre sacre, obiecte făcătoare de minuni. Icoanele aparţin tot acestei categorii, care este o reprezentare artistică a divinită.ţii. 1.3.1. Manifestarea intelectuală a religiei: Religia este explicarea unei realităţi neexplicabile ştiinţific, devenind astfel o completare a ştiinţei, a cunoaşterii. Ştiinţa explică doar realităţile înconjurătoare, religia le explică pe cele transcedentare. Transcedentarul se situlează dincolo de limitele cunoaşterii experimentale. Meditaţia transcedentală propune tehnici prin care putem pătrunde dincolo de cunoaşterea obişnuită. Religia afirmă posibilitatea de a pătrunde în lumea transcedentală, de dincolo, trăind experienţa sacrului. Susţinătorii acestui concept nu fac nici o deosebire între religie şi credinţă. Religia ar fi un efort intelectual, ca şi ştiinţa, dar cu scopul de a cunoaşte un domeniu inaccesibil prin mijloacele obişnuite ale ştiinţelor. Tot intelectualiste sunt şi aprecierea religiei şi a religiozităţii ca manifestare a dorinţei omului de a cuprinde idealul, de a găsi înţelegerea şi împăcarea. Filosoful antic Aristotel a făcut această împărţire: fizica se ocupă cu fenomenele naturale şi legile lor, care pot fi studiate, învăţate şi aplicate, iar meta-fizica se ocupă cu acele aspecte care nu pot fi cuprinse de cercetarea obişnuită. Cu acest subiect se ocupă filosofia (în perioada clasicismului antic, şi teologia în perioada medievală). În antichitatea veche nu se cunoşteau aceste subîmpărţiri iar religia era aspectul cel mai înalt al preocupărilor omului. a. Aspectul afectiv, principalul deschizător de drumuri a acestui concept a fost teologul şi filosoful Schleiermacher. Esenţa religiei, susţinea el, constă într-un sentiment de dependenţă absolută faţă de Dumnezeu. Viaţa religioasă nu se bazează pe concepţiile care le ai despre Dumnezeu, nici pe ceea ce faci, ci doar pe ceea ce simţi, pe emoţii. Religia ar fi astfel o stare

3

înăscută la oameni, „homines religiosi”., care din naştere rămân religioşi, aceasta ar fi o caracteristică propie fiinţei umane. Mistica este încercarea de a realiza legături directe între sufletul omului şi Dumnezeu prin revelaţie, ascetism, extaz, meditaţie, ajungând până la contopirea celor două naturi. Pe această teorie s-a dezvoltat isihastru: Omul intră în contact cu Dumnezeu pe o cale mistică, ascunsă, sau prin revelaţie directă. Sufletul omului are o calitate mistică naturală, înăscută. b. Aspectele practice ale religiozităţii - Religia este un anumit comportament specific omului credincios. Prin religie se înţelege un sistem de practici, ritualuri şi ceremonii în legătură cu sacru, sau un anumit comportament specific omului credincios. Aspectul pragmatic al religiei era văzut în capacitatea acesteia de a consolida structurile sociale şi de a împiedica haosul. Pentru Kant religia consta în cunoaşterea şi respectarea poruncilor divine, „religia este regula de morală în legătură cu Dumnezeu ca leguitor.” Religia este privită ca un principiu după care ne călăuzim cu un rol de a regla personalitatea umană şi relaţiile acestuia în societate. Iacov 1,27 oferă o definiţie practică a religiei: „Să cercetăm pe orfani şi pe văduve...şi să te păzeşti neîntinat în lume.” Isus ne spune că „viaţa veşnică (religia) constă în a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos.” (Ioan 17,3) E.G.White declară: „Adevărata religie este o izvor din care pornesc izvoarele bunăvoinţei, dragostei şi a sacrificiului de sine... Un creştin este un bărbat şi o femeie asemeni lui Hristos, care este activ în slujirea Sa şi prezent în fapte bune, prin a cărui acţiune aduce încurajare pentru alţii. Religia nu constă numai în fapte ci în fapte religioase (lucrători religioşi). ... Un creştin este acel om prin care Dumnezeu poate acţiona, aşa încât el să ţină căile Domnului pe pământ şi să descopere voinţa Sa oamenilor.” Comemtarii AZS la Iac.1,27

1.4.1. Sacru
a. Sacru este esenţa transcedentală a fenomenului religios, include supranaturalul şi divinul, care se detaşează de formele istorice. Latinescul Sacer, înseamnă sfânt, venerat, divin, interzis. Sacrul este ceea ce se bucură de un respect deosebit, este ceva rezervat, pus deoparte. Există şi un sacru neregios, monştrii sacrii, foc sacru, personalităţi din viaţă... În religie sacru există în transcendental, este intangibil şi inviolabil. Există multe categorii polare: bine – rău; frumos – urât; dar sunt restrânse la un domeniu, precum cel artistic, moral. Doar categoria: sacru – profan împartea întreaga lume, reală sau ireală în două categorii fundamental opuse. Sacrul este ceva separat, interzis, greu de definit, adevăraţii credincioşi îl simt şi îl trăiesc. Un sociolog spunea: „Este ceva ce este superior şi exterior individului, întâlnirea omului cu o realitate care îl transcede”. Religia este doar administrarea sacrului şi nu sacru însuşi. Ceea ce este sacru este superior ca demnitate şi putere. Omul nu este sacru, este inferior şi dependent de sacru. Sacrul are particularitatea de a fi venerat, stimat, devoţiune până la extaz. Sacrul reprezintă universul unei lumi desăvârşite, depline şi perfectă. b. Tabu este o formă primitivă de manifestare a sacrului, adică manifestarea unor interdicţii între profan şi sacru. Când o persoană deţine o putere sacră, iar un proan trebuie să se ţină la distanţă de el, atunci aceea persoană este tabu. Un şef de trib poate fi tabu, un

4

împlinite. sacrul este perceput în ambele aspecte. iubire. care presupune intervenţie divină. 424 Ibidem. Balaam (Num. b. iar primele fiind reprezentările schematice ale acestora. un fel de nelinişte şi uimire în faţa unui lucru cu totul diferit. 1.irrazionale nell. religia adevărată. Pe de altă parte. milostenie. ca de exemplu. Fascinans.. firesc. starea brută a religiei. Este o panică plină de oroare. 4. har. pământesc în loc de profan. p. Multe din concluziile lor sunt reale.” 1 Atunci când trăieşti experienţa sacrului. R. precum: ziua a şaptea este sfântă. dominată de magic. dar este obiectivul final al credinciosului (Ef. Paradoxul experienţei sacrului: Rudolf Otto este principalul specialist în acest domeniu. Isaia 6.”2 Momentele raţionale şi iraţionale se împletesc. chiar o femeie în perioada de ciclu este tabu. Persoana în cauză se mnifestă printr-o stare de extaz. „L.2. manifestare neobişnuită. sacrul era perceput de oameni numai ca tremendum. Prin tremendum se înţelege un sentiment care crează respingere. minune. secular şi evoluţionist. Sfinţenia este caracteristica lui Dumnezeu. Spiritual şi firesc În prezentările de mai sus am văzut analiza savantă a fenomenului religios făcută de pe poziţia cercetătorului neutru.13. iar fascinans va avea sensul de bunătate. 427 5 . Religia împlinită ar putea fi definită ca reuşind să realizeze un echilibru între elementele iraţionale şi elementele raţionale: „O religie se salvează de la prăbuşirea în raţionalism menţinând treze şi vii elementele iraţionale. se fereşte de cădere sau de rămânerea în fanatism şi în misticism. Daniel 10. 1. aşa se comportă omul religios în diferitele lui forme şi în diferite etape ale istoriei. adică simultan ai experienţa tremendum şi fascinans. anumite lucruri. orice negrijenţă aduce blasfemie. sau duhovnicesc ca o necesitate de 1 2 Manual de istoria religiilor. deoarece ei au studiat ceea ce se găseşte în interiorul majorităţii religiilor lumii. Sacrul se răsfrânge asupra unor persoane. tulburare şi anularea eului în faţa transcendentului.1-3. pe care noi o numit „religia Cărţii”. Otto a numit religia primitivă. Există un spaţiu sacru şi un timp sacru. trăieşti un paradox. ultimele fiind cele originale. O astfel de stare sufletească o au profeţii în timpul viziunilor.4. Pavel introduce al doilea cuvânt. Trecerea între sacru şi profan se face prin naştere şi moarte. perioade de timp. adică teamă. animale. crează o strare de euforie până la beţie şi extaz.idea del divino e la sua relatione al razionale” publicată în 1917.4). lucrarea sa. adică ceva care te încântă.. obiecte. Ce are ea comun şi ce are diferit faţă de sitemele religioase alterate? Biblia foloseşte cuvântul „sfânt” în loc de sacru şi lumesc.4. o religie întotdeauna minoritară.24. Spiritual. teroare. 1 Tes. saturându-se copios cu elementele raţionale. Ap. meritând numai în felul acesta să devină religie de cultură şi de universalitate. 4. atât tremendum cât şi fascinans. p.3. Vom reda câteva idei din această lucrare: „Esenţa ultimă a religiei rezidă din complexa realitate a sacrului. Rudolf Otto a ajuns la concluzia că în religia primitivă. har acordat de Dumnezeu. a. Dacă tremendum este trecut prin filtru raţional duce la elaborarea noţiunii de „mânia sfântă a lui Dumnezeu”. păsări pot fi tabu. Biblia ne prezintă o categorie aparte.3).brahman este tabu faţă de castele inferioare. el a fost teolog şi istoric al religiilor la Universitatea din Marburg. te farmecă. fapt care o situează pe o poziţie privilegiată faţă de toate celelalte religii. În cadrul religiei maturizate. altfel spus. numele lui Dumnezeu este sfânt. Un astfel de echilibru dintre iraţional (tremendum) şi raţional (fascinans) a fost realizat numai de religia creştină.

Profanul : pro – în afară şi fanum – templu. Sacrul este trăit prin religie.1. Astfel avem ritulul botezului. începând din sec. înaltă. dar că chiar Templu poate fi profan. oferindu-le preoţilor o putere discreţională. Ritualul are rolul de a menţine şi continua cultul religios. Diferite trepte de sacru. adică a spaţiului sacru. Bisericile s-au împărţit în două. un aliment. ci prin naşterea de nou. Perfectul. Acest mod de gândire continuă să influenţeze încă anumite cercuri ale adventismului de astăzi. Mare parte din ritualuri sunt motivate de ideea divinităţii care trebuie constrânsă sau înduplecată pe căi magice. nici prin alte acţiuni omeneşti de mortificare a trupului. Este un sistem tradiţional de manifestare religioasă. (cred catolicii) Păgânismul antic a separat lume în sacru şi profan. Este lumea impură din afara templului. 2. El este acolo (sacru – sfinţenie). care trebuiau să se supună primilor. Dumnezeu a descoperit voinţa Sa prin cărţile sfinte (sacre. călugări.5. care aveau puterea absolută de acţiune şi laici.1. acum prin sacramente. corpul (nava) pentru laici. Există şi rituluri magice efectuate de un individ. iar această atribuire se face prin revelaţie. o lume absolut reală. deoarece doar ei aveau în mână pârghiile sacrului. un obiecei. deoarece cred că el are puteri deosebite (totul se datorează credinţei în acea persoană). Sanctitatea Sa) au ierarhizat sacru şi au introdus misticul şi ritualul ca elemente de manevră. (sacrul) nu poate fi văzut şi auzit în întregime.6. Acest element normal. Sunt practici rituale de purificare pentru cei decedaţi. adică cei profani. o minune a harului divin prin Duhul Sfânt. bărbaţii şi femeile cu diferite grade de sacru. devin sacri prin confirmare şi orice insultă adusă lor este adusă luiDumnezeu. aceste idei se aplică creştinismului). ci al teologiei practice. un alt obiect. Adventismul este în esenţă o religie raţională. raţiune (fascinans) şi spiritual (tremendum). Creştinismul s-a prezentat de la început ca o religie superioară. naţiune privilegiată şi barbară (Ef. Este un mijloc de a creia 6 . Astfel. el se manifestă doar în formele imperfecte ale profanului. dacă fapte nedemne au loc acolo. a separat pe credincioşi în clerici şi laici. a căsătoriei. o ceremonie religioasă. şi altarul pentru clerici.a înţelege lucrurile lui Dumnezeu. Preasfântul. adevăratul creştinism s-a ridicat la cea mai înaltă.14). Astfel lumea adevăratei religii este lumea spiritualului. ca să poată trece în lumea sacrului. Ritualul presupune procese de trece din profan în sacru şi sunt simboluri care semnifică înlocuirea unei naturi şi obţinerea alteia. la care se poate ajunge şi care este imperios necesară. preoţi. pângărit. dar şi spirituală şi dacă vom reuşi să păstrăm acest echilibru între cele două. clerul înalt (Sfântul. Trecerea de la firesc la spiritual nu se face prin studiu. clar explicat de Scriptură nu este un subiect al studiului istoriei religiilor. Socotesc că prin extinderea ideii de sacru spre sfinţenia biblică şi a ideii de profan la firescul pământesc. un preot. 1. nobilă şi elevată religie. o carte au caracter de sacru nu prin caracteristicile lor naturale ci prin caracterul. a sfinţeniei. Elementele naturale: o piatră. Înaltpreasfântul. IV. clericul fiind administratorul sacrului. Creştinismul apostaziat. erudiţie. semnificaţia care li se atribuie. cei doi devin una. papa. care a rupt orice barieră dintre oameni sfinţi şi nesfinţi. Isus ne-a învăţat că orice loc în care ne-am afla şi implorăm numele Său. adică între har şi teamă sfântă atunci vom face din religia noastră o adevărată putere mântuitoare. Profanul percepe lumea sacrului numai în măsura în care îi este revelat. 1. Ritualul este o datină. clerici şi laici.

suprasenzoriale dintre sufletul omului şi divinitate. Între planul uman. Teologii liberali. Mircea Eliade oferă una din cele mai complexe definiţii: Mitul este o realitate culturală extrem de complexă cu scopul de a revela modelele exemplare ale tuturor riturilor şi ale tuturor activităţilor omeneşti semnificative. lumea este percepută cu simţuri înoite şi capătă semnificaţii noi. sau altfel spus însemnează cunoaşterea prin experienţă a 7 . pământesc şi planul extrauman. omului. să se piardă în indefinitul lor material şi impersonal. deci o filosofie incluzând universul mistic şi o ştiinţă generală. La creştini. manifestarea prezenţei Lui ascunse. Este o naraţiune tradiţională complexă care îşi imaginează explicarea complexă a fenomenelor şi evenimentelor enigmatice legate de începuturile pământului. catolicii afirmă că misterele sunt adevăruri inaccesibile raţiunii. Se afirmă că atunci el intră în legătură cu spiritele de la care primeşte puteri supranaturale şi mesaje pentru comunitate.7. Carl Yung consideră mitologia o expresie a inconştientului colectiv. Miturile constituie istoria faptelor fiinţelor supranaturale. Ortodocşii privesc mistica ca pe o iluminare care măreşte posibilitatea de a înţelege realităţile din jur.deprinderi religioase prin repetiţii stereotipice. 1. adică integrarea în absolut. sociologii.8. divin se crează un raport instutuţionalizat. moartea. deoarece în Biblie avem de a face cu o istorie a mântuirii. arhetipurile sale putând fiind găsite în opera mitologică a tuturor popoarelor şi raselor. în fiinţa misticului se creează un gol în care eulse simte eliberat de orice constrângere şi limitare şi integrat într-o trăire relă a unităţii primordiale şi se consideră că a devenit una cu Spiritul Universal. momente de cotitură precum: naşterea.(specific pentru hinduism). care se află dincolo de limitele naturalului. a practicilor magice – se bazează pe credinţa în spirite şi forţe tainice. ci este o stare a personalităţii de maximă luciditate. de exemplu. unde faptele sunt înregistrate istoric. mistica este privită ca o revelaţie obiectivă a lui Dumnezeu în Isus Hristos. majoratul. Mistica şamanistă. depăşind condiţia sa spaţio-temporală ca să simtă în sine elementele lumii. socotind naraţiunea ei drept o mitologie. Mistica integrării în absolut. 1. iniţieri succesive cade în transă. Mysterium – ceremonie religioasă secretă. Misterul este o epifanie.1. În creştinism. Misticul tinde să iasă din sine. filosofii şi alte categorii de intelectuali seculari amestecă miturile şi mitologia păgână cu adevărul biblic. căsătoria. excluzând experimentul şi care se constituie în orice cultură primitivă. pot fi verificate până la originea lor şi au mărturia unei revelaţii concrete din partea unui Dumnezeu viu şi autentic. adică. Mitul derivă din grecescul mitos – poveste.1 Misterul lat. iniţiere secretă. chemarea adresată credincioşilor de a pătrunde în misterul Său. Contemplarea mistică înseamnă vederea tainelor lui Dumnezeu. şi gr. Mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută a universului. prin asceză. legătura dintre aceste două planuri se face prin rituri. ce admite posibilitatea legăturii directe. Este o formă conservatoare de stabilitate religioasă. Trecerea implică primirea unui nou rol din partea subiecţilor. Misterion – ceremonie misterioasă. majorul are dreptul să participe la toate actele religioase şi să oficieze. Atitudine care orientează gândirea sau existenţa către o experienţă mistică. deoarece omul are momente mari în viaţă. Se poate vorbi de rituri de trecere. Extazul nu este o stare de mister. mergând până la contopirea celor două entităţi. întrucât ele constituie revelaţii. Acest fapt nu este adevărat.

1986.7 Conform tiparelor evoluţioniste s-a elaborat următoarea schemă de dezvoltare: magia. formule etc. în spatele tuturor acestor practici stă prezenţa şi puterea demonilor. kami etc) pe care invocaţia magică le poate obliga să acţioneze în favoarea omului sau împotriva lui.tainelor divine care se află dincolo de actele. p. Şi astăzi se practică magia. iar în punctul culminant al procesului evoluţiei s-a situat ştiinţa.”6 Magia este un sistem de ceremonii şi acţiuni determinate de credinţa în puterea magului de a acţiona asupra realităţii obiective cu ajutorul forţelor supranaturale cât şi prin alte mijloace oculte sau paranormale. Bucureşti. care a fost înlocuită de magie. sau folosesc formele magice. şi ceea ce a reuşit să spună este că există o anumită putere paranormală care s-a transmis de foarte multă vreme unor anumiţi oameni înzestraţi. p. Această ipoteză nu a putut să fie confirmată de realitate. Magia se bizuie pe credinţa în existenţa unor forţe în sine în natură ( tehnic numite. gesturilor prin care se crede că pot fi invocate anumite forţe supranaturale spre a produce miracole. atât cea albă cât şi cea neagră iar un număr foarte mare de oameni se tem de practicile magice. contrar legilor naturii şi să silească forţele supranaturale să acţioneze în favoarea cuiva”4 „Totalitatea procedeelor. 3 4 Vladimir Lossky. p. Magia neagră este negativă şi acţionează împotriva omului. Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Bucureşti 1983. apelează la astfel de şamani. fie prin rostirea unor formule sau prin folosirea anumitor imagini.1 Magia „Magia este o formă primitivă de religie constând dintr-un ansamblu de practici superstiţioase menite să imprime fenomenelor un curs miraculos. Remus Rus. p. Cel ce pratică astfel de metode se numeşte mag sau şaman. atunci când acţionează în favoarea omului. care era un fel de pseudoştiinţă. Cursul II. În faza primitivă se susţine că lipsea ştiinţa.”5 „Magia poate fi definită ca strădania omului de a stăpâni şi controla puterile naturale prin acte sau formule prestabilite datate cu puteri a căror eficacitate este considerată a fi irezistibilă. oameni care s-au pus în slujba lor şi fac minuni cu puterea lor. Istoria religiilor. Magia imitativă se bazează pe credinţa că săvârşirea unui act ritual are consecinţe identice şi în realitate. 11-21 Mic dicţionar enciclopedic. religia şi ştiinţa.9. 372 8 . 516 6 Stan Alexandru. 25 7 Victor Kernbach. Psihologia modernă încearcă să studieze şi să explice fenomenul. formulelor. Bucureşti 1975. Dicţionar de mitologie generală. practica acestor procedee. în realitate. cuvintele şi imaginile folosite de Dumnezeu în revelaţia Sa. ed. Magia albă este pozitivă. Laboratoare speciale se ocupă cu astfel de studii. 1020 5 Dicţionar explicativ al limbii române. p.3 1. apoi a urmat religia. adică se invocă demonii pentru a face rău cuiva sau chiar a-i lua viaţa. mana. Anastasia.

Sisteme religioase. organizaţi într-un panteon pe diferite funcţii. al cetăţii. singurul Dumnezeu universal. total diferită de politeimul antic. bun. care s-a constituit ca un bloc omogen cu multiple deosebiri de la o civilizaţie la alta. sistemul religios încetează să mai funcţioneze se produc schimbări mari în lume. Nu exista ideea de universalitate. confucianismul. î. Religia mesopotamiană se răspândeşte în tot bazinul mediteranean şi la nord în Podişul Anatoliei printre hitiţi. ce a creat atât de multe probleme creştinilor. sectoare de activitate. creştinismul şi mahomedanismul. Fiecare divinitate îşi avea cultul său. format pe principiul legământului. care erau atei faţă de zeii lor. Ea devine sistemul principal. Zoroastru. cu mici ajustări ale numelui zeilor. în golul religiei revelate. iar mai târziu sistemele monoteiste: iuadaismul. cu un timp sfânt. Hr. Această temă va conduce mai târziu ca împăraţii romani să pretindă această divinitate încă de când erau în viaţă. cel de păgânism. Avem de a face cu o carte sfântă. Nu-mi vine să cred că toate acestea sunt întâmplătoare.18) Istoria religiilor consemnează sisteme cu o mulţime de zei.Păgânismul antic 1. care după moartea sa este ridicat la rangul de divinitate. ci aceea de zeu local. poporul este fără frâu. Exact atunci. Totalitatea acestor religii au primit un termen comun. ritualul său şi mitologia sa. singura religie care avea pretenţie de religie universală. Buda şi Confucius. Singura religie monoteistă. cu o anumită ierarhie şi având un zeu şef. cărţi sfinte şi revelaţie. care depăşeşte mitul prin artă. se formează marile sisteme religioase: zoroastrismul. conducător.VI. ci doar cu o revelaţie a tuturor marilor probleme fundamentale ale omului. Dezvoltarea clasică a politeismului este atinsă în Grecia. cu un popor sfânt. Atunci când acest popor este anihilat prin ocupaţia babiloneană. sau al unei ţări. Păgânismul antic o denaturare a adevăratei religii Sisteme religioase din antichitate În antichitate nu s-a dezvoltat un sistem unitar de religie. Elenismul este prima religie de sincretism din istorie. Politeismul a fixat mai întâi ideea de divinitate şi apoi pluritatea lor. dar păstrând structura de bază. şi se reuşeşte în parte o simbioză între religiile orientului şi ale occidentului. dar în conflict cu lumea cultă şi elevată a filosofilor. hinduismul. cum 9 .”(Prov. familiei. se universalizează cultul unuia sau altuia din zeii locali şi se dezvoltă tema eroului. Biblia spune: „Când nu este descoperire dumnezeiască. drept şi iubitor a fost în religia iudeilor. cu docme. Aici nu avem de a face cu nici un mit. Se schimbă numele. Templul lor este distrus. Este greu să comentăm cauzele care au condus la apariţia sistemelor complexe ale păgânismului antic. dezvoltând cultul împăratului. Religia grecilor reprezintă apogeul politeismului antic. Aici întâlnim un sistem religios complex. bine structurat.29. Principala religie a fost politeismul. când se încearcă. apar marile sisteme religioase cu marii întemeietori de religii. Începând cu sec. budismul. Termenul este realtiv târziu şi este dat de creştini acelor politeişti antici care refuzau să accepte creştinismul. Un element merită însă atenţie. reguli.

Humanitas 2003. Teza lui Schmidt – monoteismul. O urmă a idealului de dumnezeu în sens monoteism poate fi depistată în figura Fiinţei Supreme. cosmogonic sau pe funcţii. Fiecare zeu se subordonează unei anumite ierarhii prestabilite în cadrul panteonului. în sensul cunoscut de iudaism sau creştinism. la început doar foarte puţini.. Politeismul este expresia şi produsul civilizaţiilor aşa-numite evoluate sau superioare. faptele sale pentru a câştiga bunăvoinţă. activitatea militară. (fr. totodată 8 9 Marcello Massenzio. au fost numiţi păgâni. Manual de istorie a religiilor. iar creştinismul a fost proclamat religie de stat. p. dar nu sunt decât forme teologice elaborate din motive de strategie doctrinară. care. activităţile agricole erau strâns împletite cu activitatea religioasă. de forma religioasă cea mai înaltă şi desăvârşită.paisons – ţăran). de a folosi puterea lui pentru binele său. Fiecare zeu a devenit destinatarul unui cult. Termenul de politeism. iar ei la rândul lor limitează intervenţia altor zei în aria sa de influenţă. şi un număr complementar de divinităţi subalterne. 413 Victor Kernbach. iar pe măsură ce ordinea s-a impus numărul lor a crescut şi funcţia lor s-a diversificat. prima formă de religie a lumii.Hr.”8 „Politeismul reprezintă făţiş sau discret structura esenţială consecventă a tuturor religiilor. Definiţia lui Victor Kernbach9 Politeismul s-a constituit ca o viziune asupra lumii. pe lângă zeul suprem selectat ca divinitate unică în monoteism.aceştia erau în majoritate locuitorii de la ţară. variind mai mult prin forme decât în esenţă. 560 10 . Omul antic era pătruns de puterea şi forţa supraumană a zeului. cu alte cuvinte. faţă de care nu avea decât frică. Fiecare religie incorporând o mitologie admite. p. ca axă centrală acţiunea omului. este tratat şi combătut de Philon din Alexandria. viaţă sau ajutor. 380 d. pentru care politeismul era proiecţia celestră a formelor politice de tip democratic. corup total noţiunea de monoteism”. revelaţie faţă de care numai o parte a neamului omenesc a ştiut să rămână fidelă. Regalitatea. Nici o religie politeistă nu a avut o dimensiune mântuitoare. Principiul mântuirii prin fapte este de origine păgână şi este preluat de la ei de către creştinismul apostaziat. de către împăratul Teodosie cel Mare. în timp ce restul. cu timpul s-a desprins. prin însăşi recunoaşterea lor ca fiinţe supraumane. 2 – 3. Politeismul este produsul primelor civilizaţii antice. Politeismul devine un mod de a gândi lumea într-o formă sistematică prin mijlocirea zeilor. Popoarele antice politeiste nu aveau sensul noţiunii de „religie” aşa cum o înţelegem noi astăzi şi nu distingeau. Păgânismul antic din Imperiul Roman a fost oficial abolit la data de 28 feb. cea mai rea dintre cele mai rele forme de organizare. Astfel religia politeistă păgână are ca element distinct. cădere care constituie un preludiu la complexul proces involutiv. chiar ale celor ce se numesc monoteiste. în special urbane. Astfel fiecare zeu a devenit stăpânul unui anumit cerc de influenţă. Monoteismul primordial s-ar fi afirmat prin revelaţia divină adresată întregii umanităţi. care a ieşit din haos cu ajutorul zeilor. indiferent de rang. „Faza cea mai veche a umanităţii ar fi fost marcată de monoteism. care ocupă o poziţie pregnantă în orizontul religios a numeroase culturi primitive. un iudeu elenizat. Dicţionar de mitologie generală. nu separau sau deosebeau dimensiunea religioasă de cea a celorlalte activităţi umane. realizând aşadar un fel de cădere din deplinătatea originilor. delimitat geografic. care s-a manifestat printr-un rit specific şi a devenit obiectul unui mitologii. Religia era o modalitate de a scăpa de răzbunarea zeului. de la polys – mulţi şi theos – zeu.

6..26.8. la poarta unei cetăţi.52.3. precum pe acropola unei cetăţi. „dărâmaţi altarele.5. camere. 26. materiale şi specialişti pentru a le realiza. 9. pe acoperişul unei clădiri importante şi publice. A doua diferenţă o forma ritualul folosit. luate de pe câmp. Era din lemn şi de cele mai multe ori se asocia cu stâlpul de piatră (maseba) închinat soarelui.22. 13. Se pot clasifica astfel: locuri cultice deschise. erau folosite numai în lipsa Sanctuarului. sau altare mai elaborate construite din pietre cioplite. 14. acestea au fost cele mai vechi. o aşera (?) şi un pom sacru. 6. clădiri special amenajate. „cu lemnele aşerei pe care o vei tăia” Jud. Unele înălţimi erau ridicate în afara localităţilor. Noe. Astfel de altare au fost folosite atât de bărbaţii credinţie. a) Locuri cultice deschise. în aer liber şi locuri cultice închise.13. folosit de către toţi împăraţii.43. mai înalte sau mai uşor accesibile. astfel de locuri sacre erau multe pe tot cuprinsul Israelului de astăzi. dar au fost folosite şi de către păgâni. iar altele erau în interiorul lor. care sunt cioplite dintr-o singură piatră sau sunt confecţionate din lut ars.5. maseba – masebot ) „şi-au zidit înălţimi şi stâlpi”. 14. Diferenţa era dată de două elemente: altarele bărbaţilor credinţei erau numai din pietre necioplite. iar din lumea greacă a fost altarul lui Zeus de la Pergam. în principal temple. 17. deoarece nu au necesitat o muncă deosebită. sfărâmaţi stâlpii. sau altare mai mici. Cele mai simple locuri cultice de închinare au fost: Stâlpi de piatră (ebr. „a îndepărtat altarele străine şi înălţimile şi a sfărâmat stâlpii închinaţi soarelui.. „stâlpul lui Baal” 2 Împ.” Deut. sau mai mulţi. 7.30. Aceste înălţimi erau ridicate ca nişte incinte sacre pe locurile cele mai vizibile. 1 Împ..17.23. „stâlpii închinaţi soarelui” Is. Locuri de închinare: Orice religie are un ritual pentru desfăşurarea actului de închinare şi are un loc sacru (sfânt) unde îşi desfăşoară acest ritual. V.1 Împ. Lev. Jud. Lev.”2 Cron. un stâlp (maseba). Kernbach declarând că în realitate păgânismul nu a dispărut. 3.22) ridicate lângă ele pentru uzul preoţilor. 6. Aşera era un stâlp de lemn dedicat zeităţii feminine Astarteea. darşi alte forme. 2 Împ. 11 . 1 Sam.30. Înălţimile erau un complex mai amplu care cuprindea trei elemente: un altar. „stălpii (obeliscurile) din Bet Şemeş (casa soarelui) Ier.26. care a devenit una din cele şapte minuni ale lumii antice.. Cele mai ample complexe de înălţime au fost cele de la Dan şi Betel. şi erau alături de un altar.împăratul a renunţat la titlul de „Pontifex Maximus”. 2 Cron. tăiaţi aşerele şi ardeţi în foc chipurile cioplite. Ezc.33. 33. începând cu Abel. 43.4.2. de regulă pentru tămâiere. Uneori aceste înălţimi aveau şi mici construcţii (clădiri.26 Altare pentru jertfă care sunt zidite din pietre simple. Avraam şi până târziu de către Ilie. 22. Rămâne de văzut cât de mult s-a realizat acest fapt şi în practică. Num. adresarea jertfei spre un zeu sau spre Iehova. adică şeful colegiului pontifical a tuturor preoţilor păgâni din cetatea Roma. 18.

Grota lui Ilie. Templul clasiv grecesc este construit pe coloane cu capiteluri. Indiferent de stil. eroii. trei tipuri de capitel: doric. În lumea elenistică erau semii zei. semiţii au folosit 12 . aparţin zeilor.. Egiptenii aveau două tipuri de temple: Temple dedicate zeilor. Templele canaanite erau formate dintr-o singură cameră. se distrugeau şi se luau în robie. Pentru păgâni templul era casa zeului. foarte ample. locul reşedinţei lui. acestea au apărut ceva mai târziu. În mijlocul sălii se afla o groapă. unde li se aducea închinare. mormintele. cu mii de bileţele prinse de crengile lor se găsesc şi astăzi în tot Orientul. De aici se poate trage concluzia că idolatria. zeul mesopotamian cel mai vechi. Calea procesiunilor şi la mesopotamieni şi la egipteni era flancată de animale mitologice care păzeau şi ocroteau locul sacru. cele mai măreţe. Intrarea în temple era întotdeauna străzuită de animale mitologice: lei. erau construite de către faraoni în timpul vieţii lor. care devenea zeu după moarte şi veghea la ordinea celor decedaţi dar şi a celor vii. erau sute şi mii de astfel de zei locali. mărime. acest tip de templu se numeşte Neocoros şi sunt foarte multe în lumea orientală. dar într-un mod puţin diferit de aceea adusă unui zeu. Aceste temple. Tot romanii introduc templul dedicat împăratului-zeu. Cele mai vechi temple le găsim în Mesopotamia. sau Zeus. unde era pusă statuia zeului. cărora după moarte li se ridica un templu mai mic. numită favisa. Sub numele generic de Baal. se pare a constituit modelul pentru Templul lui Solomon. zeul soare. diverse ca stil şi răspândite pe toată faţa pământului. Ei au realizat Panteonul. tauri înaripaţi. dedicate zeului Ra. Templele mortuale dedicate faraonului defunct. fiind construite din piatră şi sunt cele mai complexe şi mari ansambluri. Fiecare era diferit de celălalt care purta acelaşi nume. care. Astfel de pomi. numit Heron. sau preot care slujea zeiţei. Hitiţii au introdus templul monumental simetric cu trei camere. în sala principală era o nişă în zid care desemna locul unde se punea statuia zeului. ei pun bileţele cu rugăciuni şi cereri în fisurile şi găurile stâncilor sfinte de la diferite locuri. acestea erau ridicate în vârful ziguratului. o clădire pentru mai mulţi zei. Romanii. precum: Zidul Plângerii. se lupta între ei. Templele sunt cele mai dese. care au fost cei mai buni constructori ai antichităţii au realizat cele mai mari clădiri şi temple. iconografia este o apariţie relativ mai târzie. sau Apollo. sfinxi etc. socotiţi că poartă un mesaj divin. cu o nişă în zidul opus intrării şi cu banchete de lut de jur împrejurul pereţilor unde se aşezau vasele votive.. Grecii nu au folosit bolta pentru construcţii. aici se pot include templele.Pomii sacri. aveau alături o femeie-preot care slujea zeului. Fiecare zeu îşi avea templul său. Grecii vor fi aceia care vor introduce cea mai frumoasă arhitectură templară. Se leagau mesaje în crengile acestor pomi pentru ca zeii să vină şi să le citească. Trebuie să menţionăm că în primele faze ale istorie nu se făceau statui pentru zei. unde se aruncau obiectele votive colectate. Templele egiptene sau păstrat cel mai bine. deoarece nu s-a găsit nici o astfel de statuie pentru Anu. c) Statuile zeilor s-au folosit încă de foarte multă vreme. numai Irod cel Mare a construit cel puţin patru temple dedicate lui Augustus. ionic şi corintic. b) Locuri cultice închise. Şi evreii sunt tributari acestui mod de gândire. iar după moarte li se aducea ofrande şi închinare defunctului faraon. Fiecare zeu îşi aveau o anumită reprezantare artistică. un triunghi pe faţada principală şi grinzi de piatră. fiecare avea o nişă în marea sală rotundă. heron-urile. frumoase şi ample complexe sunt cele de la Teba. Egiptenii au avut zei zoomorfi.

la marginea deşertului. cea mai sudică. Eufrat şi Tigru. Babilonia şi Asiria 13 . care s-a dezvoltat şi unde a apărut prima civilizaţie. Sumerul a fost prima provincie. bogată şi înfloritoare datorită celor două râuri a căror apă era folosită la irigaţii. Grecii au realizat cele mai frumoase statui pentru zeii lor. Cursul III. de origine semită. o zonă aridă. Religia Babilonenilor Aşezarea geografică: Mesopotamia. atingând apogeul artei sculpturale.imaginea de bou pentru baal. Populaţia era de origine indo-europeană (iafetiţi). ţara dintre cele două râuri. civilizaţia lor s-a continuat prin akkadieni. care au format două provincii.

ploaie”. fapt care îl protejează de cele mai înalte ape (teama de potop). Dacă includem şi pe aceştia în aceiaşi mare civilizaţie. deoarece au foarte multe elemente comune. este numit părinte. casa sa se numeşte „casa cerului”. Akkadienii. apoi a fost urmată de acadiana. Triada celestră. incantaţii şi ritualuri religioase. a zeilor şi a oamenilor.Ei au fost inventatorii scrierii cuneiforme. atunci avem cea mai lungă şi completă civilizaţie din istoria omenirii. 14 . Dezvoltă în schimb o mitologie foarte bogată. Urmează gutii pentru 200 de ani. Anu este o expresie a cerului. focul. este rar invocat în texte. Anu. Epopee lui Ghilgameş oferă o altă variantă a potopului. Cultura sumeriană s-a exprimat în limba sumeriană. socotită limbă sacră de către toţi semiţii. Nu se cunoaşte nici o statuie a lui. XIX nu mai are relevanţă. în jurul anului 2370 î. şi creează o sinteză sumero-akkadiană. uraganul. Nu au creat concepte şi nu au dezvoltat o gândire filosofică într-un sistem clasic specific antichităţii. a. clar. este suveranul prin excelenţă. texte sacre. a devenit căpetenia panteonului babilonean şi primul zeu. cu o mulţime de mituri. c. Tunetul. semiţi de origine. şi Innana. Limba sumeriană încetează să mai fie o limbă vorbită şi se continuă cu limba akkadiană odată cu începutul mileniului II. Stelele alcătuiesc oştirea sa iar sărbătoarea sa este Anul Nou. sau „Părinte al cerurilor”.imperiu Sargon I. Unlil şi Enki An. mai corect este să vorbim de cultura mesopotamiană. Nu oferă explicaţii raţionale fenomenelor naturale. Mesopotamienii creiază triade de zei pe diferite trepte de mărime şi importanţă: Triada marilor zei: An (cerul). 3000 primele texte care s-au putut citi şi traduce.Hr. vin după sumerienii în jurul anului 2400 î. care se întinde pe o perioadă de 3 milenii. avându-şi aşezat palatul în punctul cel mai înalt al bolţii cereşti.şi care au continuat să existe până la 539 î. 1. Au o literatură foarte bogată şi interesantă. iar în ultima parte de limba aramaică. Sin (luna). numită civilizaţia mesopotamiană. sau Anu este reprezentat printr-o ideogramă care are următorele semnificaţii: „înalt. după această dată se stinge cea mai veche civilizaţie cu cun ciclu complet. când au fost cuceriţi de către perşi. împeriu care se întinde de la Golful Persic la Marea Mediterană. Primul rege. Imperiul Neo-babionean 625 – 539 î. Imperiul babilonean al lui Hamurabii din jurul anului 1750 şi ultima fază. el dispare odată cu trecerea timpului. cer. Hr. principala limbă a fost limba sumeriană socotită limbă sacră.Hr. Locuinţa lui este în cer. babiloneni şi asirieni. aproximativ în 3500 apar primele texte nedescifrabile. b. 1...Hr. Teoria pan-babilonismului din sec. Baal (fulgerul). Cultul său nu este prea răspândit. cel mai cunoscut poem cosmogonic este Enuma Eliş care încearcă să explice crearea cerului. strălucitor. Istoric: Sumeru este cea mai veche civilizaţie. sau Iştar ( steaua Venus). care cuprinde pe sumerieni. Regele zeilor. apoi ultima fază Ur III între 2050 – 1950. Enlil (atmosfera) şi Enki (temeliile pământului)(Ea) Triada zeilor astrali: Şamaş (soarele). cu valori sacre. Lumea inferiară: Ereşigal (zeiţa morţii).

zeiţa lunii este reprezentată prin secera lunii. pentru că nu erau de acord cu religia. El este cel puternic. regulile şi viaţa sfântă. nici un lup nu răpeşte mielul. Controlează toate planurile cosmice dominate de legea devenirii ciclice: ape . Istoria curată. vegetaţie. Pe timpul lui Nebucadneţar acest zeu era cunoscut. Acolo nici leul nu ucide. fertilitate. Şarpele era asociat cu zeitatea lunii. era întruchiparea justiţiei şi putea să deosebească binele de rău. masculin şi feminin. unde nu există nici boală. cu timpul ei s-au depăratat tot mai mult. apare atât ca zeitate masculină cât şi feminină. An este Cerul iar Ki este pământul şi încarnează cele două principii fundamentale. fără o asemănare iconografică ( a nu se crede că Anu este Iahve. Este prea mult a afirma egalitatea dintre Dumnezeul evreilor şi Anu. Epopee spune că o ţară. prin tehnici mistice.Prezenţa lui Anu în literatura cuneiformă este o dovadă a originii comune a credinţelor. aveau nevoie de zei. au început să-şi facă propii lor zei. ploaie. o religie prin care pot recâştiga paradisul. stăpânul universului. mai este numit lugal amaru adică „stăpânul uraganelor”. ordona ciclul menstrual la femei şi fixa destinele. Sin. Era socotit ca zeul oracolelor şi a profeţiilor. Venus. templul său se numea „casa strălucitoare”. Enki. era cel mai important. deşi al treilea din panteon. Împreunarea sexuală cu soţia sa. care se răzbună pe el şi-l ucide. Soarele. dar este uneori şi zeitate feminină. Enlil. Din legătura lor s-a născut En-lil. acei primi locuitori ai Sumerului. 15 . el se împerechează cu femeile şi aduce copii. zeul temeliilor. şi evident că imaginea primilor zei este mult mai aproape de idealul pe care l-au părăsit. domnul pămîntului. această religie va deveni filosofia de bază a ciclurilor. Era zeitatea care fixa timpul. ci o deviere păgână cu o foarte mare influenţă din crezul original despre Iahve). Şamaş. 2. care este în capătul miazănoaptei. clară a Edenului. zeul atmosferei. prin faptele lor. Dilmun. o apropiere de crezul original: Dumnezeu cerului. care L-au părăsit pe Noe şi copiii săi. hrănirea cu anumite plante l-a adus în conflict cu soţia. ele merg pînă la confundare. aşa cum a fost ea povestită de primii părinţi este denaturată de fiii rătăcitori. „istoria se repetă”. ci putem doar să demonstrăm asemănarea. apoi cu fata acesteia. Este o zeitate principală la mesopotamieni. Au creat zei care mor şi înviază. Triada astrală este formată din zeii: Soarele . Eclipsa lunii era un semn funestru. ocupa un loc inferior sub cel al lunii. apoi tot ea îl aduce la viaţă. Sin are atât aspect masculin. fără pocăinţă. dar nu se mai intra în legătură cu el. zeul atmosferei. uragan. Utu (sumeriană). fiind socotit ca o epifanie a lunii. Sin (akkadiană) şi Inanna (sumeriană) Iştar (akkadiană). Soarele şi luna ating apogeul cultului lor în perioada babiloneană. O epopee intitulată „naşterea pământului” povesteşte viaţa lui Enki în contextul Paradisului. nici moarte. muntele continuând să rămână simbolul divinităţii cereşti supreme. numele său însemnează „Domnul vântului impetuos”. Luna Nana-Su. Daniel însă demonstrează că acesta este Dumnezeul său. Preluată de greci. o mitologie care poate fi manevrată. La Nippur. templul său este numit „Casa Muntelui”. astfel şarpele devine un simbol al lunii. Şamaş (akkadiană). reprezentată prin luceafărul de dimineaţă. de ce oare? Pentru că nu erau capabili să recunoască păcatul şi să se pocăiască.en (sumeriană).

de la Bab-ilani. oraşul este „imago mundi”. cât şi în N. Document despre potop. care se îngrijea de organizarea activităţii productive. singurul care a supravieţuit potopului şi are nemurirea. acesta este Dumuzi. 2. şi care conducea totul din funcţia de „domn” (baal). Anul Nou era o repetiţie a cosmogoniei. va atinge cea mai înaltă treaptă a ascensiunii. Gestionarea vieţii religioase şi economice trecea prin sanctuar. care era proprietarul terenurilor. soţul ei. stăpânea viaţa şi moarte şi pretindea că este hermafrodită. Mitul ei se prezintă ca o poveste de dragoste între zeiţă.Inanna (sumeriană). iar mai tîrziu Astarteea (canaanită). înrudit cu zeii. Ea este zeiţa dragostei şi a războiului. Epopeea era recitită la templu cu ocazia Anului Nou. jertfite în acest scop. Epopeea lui Ghilgameş. El este prezent atât în V. în sumeriană. apoi se coboară în infern pentru a smulge de la sora ei Ereşkigal puterea peste lumea întunericului. 2. S-a creat conceptul ciclic a vieţii. Acest lucru era coordonat de următoarele aspecte: fiecare planetă este 16 . Fiinţele umane au ieşit din pământ aşa cum creşte iarba. Coordonatele religiei babilonene – sistemul babilonean de închinare constituie cel mai mare pericol pentru poporul lui Dumnezeu. operă a sumerienilor. Demonii vin cu ea pentru a le oferi înlocuitorul. Inanna patroana cetăţii Erek şi ciobanul Dumuzi. din care suntem chemaţi să ieşim. El este luat. Acest zeu este „en”. în a patra zi. Teme cosmogonice la babiloneni: Sunt patru mituri diferite care încearcă să explice crearea omului: 1. Ca să iasă din infern trebuie să găsească un înlocuitor. În ce constă acest sistem de religie? Care sunt capcanele şi pericolele lui? Templul cetate este primul element specific Mesopotamiei. deci ele au rolul de a asigra legătura dintre pământ şi cer. în lumea păgână. biruinţa lui Marduk. în timp ce Asur devine zeu naţional la asirieni. Sistemul urban. Crearea lumii – epopeea Enuma Eliş. Utnapiştim. Sanctuarele lor se numeau „legătura cerului cu pământul”. Zeiţa Inana –Iştar se căsătoreşte cu ciobanul Dumuzii. dar şi în creştinismul apostaziat. apoi zeiţa Nammu le-a modelat inima iar zeul Enki le-a dat viaţă. zigurate reprezintă „centre ale lumii”. care mai târziu va deveni Tamuz. Omul a fost creat din sângele a două zeităţi. 4. 3. Ultimul mare duşman al poporului rămăşiţei este Babilonul. Regele care caută nemurirea. Astfel se formează mitul morţii şi învierii lui Dumuzii. mergând în locul lui sora lui. Lupte dintre zei. Un zigurat. Ideea care se transmite este aceea că omul este de natură divină. Iştar (akkadiană). Omul a fost modelat din lutul pământului de anumiţi lucrători divini. face parte dintr-un sistem religios care este o reprezentare a universului. Există un sistem de corepondenţe între cer şi pământ care făcea posibilă înţelegerea realităţilor terestre şi influenţarea lor. era fixarea destinului pentru Noul An. dar i se oferă varianta de a sta 6 luni în infern şi a se întoarce. Zeiţa Aruru a fost creatoarea fiinţelor umane. Coborârea în Infern. Este prinsă şi adusă la anihilare. care are în vârf un templu şi care este casa zeilor domină viaţa şi oferă siguranţă. De aici s-a format mitul „coborîrea în infern”. El devine centrul vieţii urbane. sau a zeilor. dar în final o pierde. T. creaţiei. Această temă este reluată în epopeea Enuma eliş. care devine zeul naţional al babilonenilor. care se repetă cu fiecare an şi trebuie guvernat de formule magice şi destine bune. Babilon însemnând „poarta cerului. căci pe acolo se coborau zeii pe pământ.

centre ale lumii. replică a celui uman. Regele are origine divină. era un semn al reînoirii cosmice. lumea divină e organizată într-un mod care să reflecte organizarea citadină. Se bazează pe principiu că omul. Samaş şi Istar. A fost respinsă de creştinism. participând la simpatia universală este dominat şi orientat în experienţa sa de tendinţele astrale prezente şi active în momentul naşterii sale. Aceste două triade exprimă şi orientează formele universului. Astfel mânuind în chip ritulic o piatră. Divinaţia era practica principală a religiei. Este şi un instrument pentru descrierea universului şi ordonarea lui pentru a se fixa spaţiul de acţiune al omului. zădărnicia omului de a-şi depăşi situaţia nu-l ajută cu nimic. vezi „Dialogul dintre stăpân şi sclavul său”. dezvoltată în Mesopotamia. omul babilonean găseşte refugiul în rit şi în rugăciuni cu speranţa că va găsi binecuvântarea zeilor. omul se socotea sub protecţia unui zeu. să obţină nemurirea. Astrologia era un alt tip de divinaţie. Toate tehnicile divinatorii urmăreau descoperirea semnelor care se decriptau după anumite reguli 17 .. Oraşul unde locuieşte este o „imago mundi”. Triada celestră: An. unde mişcarea aştrilor dezvăluie voinţa zeului. Lumea babilineană este nedreaptă. Exista o literatură foarte bogată. Prima divinizare a unui rege este Naram-Sin 2254-2218. Universul divin. când astrologia s-a afirmat cu atâta forţă. Enlil şi En-ki şi triada astrală Sin. chiar dacă nu este zeu. Religia babiloneană pune accentul pe om. Babilonul este o „Poartă a zeilor”.. a-i oferi mâncarea de 3 – 4 ori pe zi. a prevedea. cu o doctrină şi teorie a divinaţiei. care a fost creat să slujească zeilor şi care nu poate.Cu tot caracterul sumbru şi pesimist al condiţiei umane. iar apoi a renăscut cu multă forţă în perioada renaşterii. Această practică este un fel de descifrare a unei „scrieri a lumii” ce trasează coordonatele înăuntrul cărora trebuie să rămână omul şi ai cărui artizani sunt zeii. Elementul principal rămînea divinaţia cu toate interpretările de rigoare.. încât a devenit de neânlocuit. coboară din cer. Este o religie pesimistă. ci doar un „vicar” al zeului.. cu recitirea epopeii Enuma Eliş. Cultul prevedea sărbătorile şi toate ceremoniile. cunoscând o mare înflorire. Apar mai apoi divinităţile naţionale: Marduk la babilonenei şi Asur la asirieni. exprima o putere supranaturală care era mai pre sus de fărâmiţarea politică a cetăţilor şi care îşi avea centrul în una din cetăţile cîmpiei (Nippur). sau „Dialogul despre mizeria umană”. Un sistem de corespondenţe între cer şi pământ făcea posibilă înţelegerea realităţilor terestre şi înfluenţarea lor de către prototipurile cereşti respective. care asigură comunicarea cu cu cerul şi zeii. Regele avea această putere şi influenţă datorită căsătoriei lui cu Inana (Iştar). în nici un fel. Mitul babilonean de Anul Nou. Divinaţie însemnează ghicitorie. Zeii transferaţi de pe pământ în cer. Mânuind metalele şi pietrele de diferire culori. căci pe acolo zeii se coborau pe pământ. A fost preluată de romani. printr-o căsătorie sacră.reprezentată de un metal şi de o culoare şi fiecărei planete îi corespunde un zeu. cu rituri de purificare. omul se considera sub protecţia zeilor respectivi. Divinaţia este o formă de rit care contribuie la sustragerea existenţei umane de sub imperiul intâmplărilor. Divinaţia îl ajuta să cunoască viitorul. Prezicătorii prin excelenţă erau „caldeii”. un obiect metalic de o anumită culoare. S-au creiat specialişti. un cod de lectură care pune în lumină limitele îngăduite umanităţii. injustă şi nimeni nu a schimbă. Cultul babilonean constat în activitatea zilnică de a îmbrăca şi dezbrăca pe zeu.

iranienii. crezând că aceasta este religia strămoşească. au creat de-a lungul timpului patru imperii: a) Imperiul medo- 18 . adică apostolică. cu o religie specifică. va tece mai târziu la romani. totalitară. Originea lor este indo-europeană. au foarte multe asemănări de limbă cu indienii şi au un început de istorie asemănător. Descifrând semnele se putea cunoaşte viitorul. trebuie să ai deplina cunoştiinţă dacă el este biblic sau vine din altă sursă. Babilonul modern. implicâmd cosmogonie.Hr. Religia babilonenă a avut o influenţă imensă asupra religiilor lumii. alţii însă cunosc şi continuă să practice acest fel de religie pentru că le place. Perşii. Religia perşilor Perşii sunt un popor vechi cu o istorie continuă timp de 2500 de ani. aşa cum au fost numiţi de către greci. pe direfite cercuri şi categorii de zei similară cu cea a babilonenilor.tradiţionale. Totuşi ştiinţa babiloneană a rămas tradiţională. Creşnismul roman fiind o continuare a tradiţiilor şi filosofie romane păgâne devine astfel port drapelul vechilor culte babilonene şi deci. care împreună cu Mithraismul vor deveni elemente principale în religia romană. Unii sunt sinceri în neştiinţa lor. Este o mare responsabilitate atunci când crezi şi practici un act de închinare. Şamaş. Istoria religiilor ne arată clar de unde îşi trag oamenii învăţăturile şi credinţele lor. Şi unii şi alţii crează o mare civilizaţie. prin Cibela. Grecii au o structură a zeităţilor lor. mai întâi original la babiloneni. Atenţia acordată semnelor a dus la descoperirea unor adevăruri ştinţifice. Cursul IV. sau mai corect. apoi la Anatolieni. în sensul că cunoaşterea ştiinţifică a păstrat o structură tradiţională. Cultul zeiţei mamă. Primii care au copiat de la ei au fost perşii. cu imperii de mare amploare. etică şi existenţialism. Procesul de creaţie se încheie în jurul anul 1500 î. o literatură religioasă cu cărţi sfinte. atribuindu-i lui Mithra calităţile zeului lor solar.

Ceea ce a ajuns până astăzi este un rezumat al acestei lucrări. istoria şi literatura zoroastriană din epoca sasanidă. numite Gathas.000 de boi şi a fost aşezată în biblioteca regală de la Istakhr. sau Zarathustra (forma avestică). Cea mai veche parte a Avestei sunt o serie de imnuri. 652 -. IX d. Ceea ce există astăzi din Avesta sunt textele din limba pahlavi.000 de credincioşi. Aceasta a fost principală religie a primelor trei forme de imperii iraniene. Mithra sau Ahura Mazda era o zeitate solară. redactate în sec. persecutat şi au mai rămas foarte puţini adepţii. Nu există nici o continuitate istorică. – 652 d. între politeismul antic şi monoteismul iudaic. cuprinde învăţătura zoroastriană despre creaţie. zoroastrismul a fost restrâns. ritualul. d) Iranienii mahomedani şiiţi. 19 .. reprezentată prin foc. sau vreun fir istoric pentru a se putea urmări drumul parcurs de la origine până la forma actuală. în sec. după numele lui Zoroastru (forma greacă). tradişia.Hr. dintre care doar vreo 25. Hr. mazdeismul. restul sunt răspândiţi în Pachistan şi India. Aici este descris conflictul dintre Ahura Mazda şi Ahriman cât şi aspecte eshatologice şi mitologice. şi care este datată în sec. despre care se crede că este opera directă a lui Zoroastru. din care nu s-a păstrat nici o inscripţie. Mult mai târziu. de asemenea mai este numită. sau arsacid. „limba avestei”. după dispariţia imperiului persan ahmenid şi începutul celei de a doua faze.persan. „Religia cea bună”. 225 d. sau ahmenid.. erau împotriva chipurilor reprezentative pentru zei. numită „Avesta”.. Canonul Avestei s-a conturat în forma orală în perioada ahmenidă şi era format din 21 de cărţi. Dintre acestea menţionăm pe următoarele: a) Dinkard – Actele religiei. Ceva mai târziu. nici sensurile originale şi lucrarea scrisă diferă foarte mult de sensurile originale. referinţe la doctrina. Hr.Tradiţia spune că Avesta a fost scrisă pe pieile a 12. 255 î. un dialect iranian foarte vechi din zona de est. IX d. arsacid. Cele mai vechi texte au fost redactate în perioada sasanidă. Această lucrare a fost distrusă de către Alexandru Macedon (lucru imposibil. Odată cu venirea mahomedanilor. după numele zeităţii principale Ahura-Mazda (Înţeleptul Stăpân). Hr. Foarte puţine lucruri se cunosc despre această primă fază a religiei persane. scris în limba pahlavi. – 226 d. perşii nu avea statui pentru zeităţile lor. Mitra va deveni Ahura Mazda. XIV î. deoarece grecii preţuiau cultura şi religia altora) şi a fost refăcută parţial din memorie. traduse în pahlavi şi puse pe hârtie. Hr. despe fiinţele divine şi despre oameni. c) Imperiul sasanid. Hr. cultul lui Mithra va deveni din nou elementul central. Cărţile sfinte: Zoroastrismul are o singură carte sfântă. b) Imperiul part. deoarece se află la mijloc. care a fost scrisă într-o limbă numită. şi care reprezintă reflexii teologice şi comentarii. reluate din vechea limbă a avestei. Acesastă religie reprezintă o importantă contribuţie la cultura religioasă mondială.. Religia reprezentativă a perşilor poate fi numită: zoroastrism. Pentru prima dată întâlnim o referinţă la o zeitate persană în tratatul de pace încheiat între mitani şi hitiţi. Unii comentatori susţin că traducătorii nu au cunoscut bine nici limba. b) Bundahistan – Geneza sau Facerea. atunci când se va organiza religia la vechii perşi. 539 – 331 î. după 250 d. Astăzi sunt în jur de 100. Din descrierile pe care ni le furnizează autorii greci şi în deosebi Herodot. Hr.000 sunt în Iran. Hr. Hr. unde sunt invacaţi ca martori ai tratatului zeii: Mitra şi Varuna.

numit Soşyans. Cultul principal era în jurul focului. Ahriman vine şi el din veşnicii. acesta fiind corespondentul soarelui pe pământ. dreoarece cred într-o singură divinitate. care cunoştea cinci forme diferite. dau nu câştigă nici un adept. bun. Lumea noastră este scena de confruntare între aceste două puteri. Este un personaj foarte enigmatic despre care nu se ştie nimic sigur. dar în acelaşi timp acceptă o divinitate opusă – Ahriman (Angra Mainyu). Despre el se spune că este 20 . aşa cum este povestită de tradiţie ar fi cam aşa: S-a născut probabil în anul 628. Viaţa sa. ci doar la final îl converteşte pe un văr de-al său. La 30 de ani primeşte prima revelaţie şi este prezentat în faţa lui Ahura Mazda. Spiritul pur. Zoroastru este întemeietorul acestei religii. De acum va predica noua sa religie fără a întâmpina greutăţi. apoi acestea erau adunate şi înhumate. nici localitatea geografică. Zoroastrismul este o religie a mântuirii. El apare ca un reformator religios în zona răsăriteană a Iranului dintr-o familie de vechi preoţi iranieni. La vârsta de 20 de ani îşi părăseşte familia pentru a se retrage pentru meditaţie în căutarea răspunsurilor la problemele religioase. deoarece propovăduieşte o eliberare din această luptă şi viaţă şi promite intrarea într-o împărăţie a fericirii. care are posibiliatatea să aleagă între cele două spirite şi să se alăture luptei de o parte sau alta a teberelor. Cultul lui Mithra va apare în zoroastrismul târziu.Hr. Religia zoroastriană este în esenţă monoteistă. Ohrmazd – adică Dumnezeu este veşnic. Clasa preoţească era formată din magi. Cu cât sunt mai mulţi oameni de partea lui Orhmazd.ceva de genul Divina Comedie. Omul va fi răsplătit pentru faptele bune pe care le-a făcut şi pentru rolul pe care l-a avut în lupta bună de partea lui Ohmuzd. al morţii şi întunericului din Ahriman. a studiat cu un tutore până la vârsta de 15 ani. Conform tradiţiei ar fi murit ca martir. probabil de la mezi. în perioada arsacidă. deoarece ei au fost poporul mai vechi şi primii care au organizat statul şi administraţia. înjunghiat în faţa altarului focului în anul 551 î. Ajunge în închisoare. dar în urma unei invazii turanice este ucis. converteşte pe regele căruia îi vindecă calul. Putem spune deci că erau adoratorii cultului soarelui. apoi a primit firul sacru „kusti”. dar după doi ani este eliberat. înlocuindu-le pe toate celelalte care erau până acum. Cadavrele celor morţi erau şi ele expuse în turnuri înalte de pe munţi până când rămâneau doar oasele. Omul este o fiinţă liberă.c) Moinyo-i-Khard – Spiritul înşelepciunii. care îi dă instrucţiuni şi îi cere să devină profetul său. de aceea perşii încurajau pe supuşii lor să aibă câţi mai mulţi copii. pozitiv al lui Ohrmazd este în continuu conflict şi luptă cu spiritul răului. adică o descriere a Paradisului şi a iadului făcută de înţeleptul Viraf. descendenţi din ei. Există o înviere şi o răsplată veşnică. ân urma unei călătorii de 17 zile în rai şi iad. cuprinde răspunsuri date de acest spirit la 62 de întrebări puse de către un înţelep despre religie. dar va avea un sfârşit. Există un Mântuitor. era centrul rincipal. cu atât este ai sigură biruinţa sa. Focul stătea la baza originii omului şi a animalelor şi era martorul jertfelor şi elementul indispensabil al ritualurilor. nici timpul în care a trăit. devenind singura zeitate. Grecii spun că astfel de altare erau ridicate pe vârful munţilor. d) Art-Viraf-Namak . Ohrmazd (Ahura Mazda). Se cunosc foarte puţine lucruri despre cultul lor. obici întâlnit şi la brahmani. Altarul focului. Timp de 10 ani predică noua sa învăţătură. care va realiza acest plan.

El devine biruitor prin faptul că va sacrifica marele taur. Cursul V.ochiul lui Ahura Mazda şi stăpânul lumii. ci este în întregime ziua lui Mithra persanul şi a Soarelui învingător de la romani. Soldaţii romani. II d. se sărbătorea naşterea lui Mithra. În misterele lui Mithra actul de acceptare era îndeplinit prin botezul în sângele taurului care era sacrificat. erau adoratori ai mithraismului. Este un produs al magilor care i-au atribuit calităţile zeului solar babilonean Şamaş. Cuvântul Mithra însemnează adevăr. 25 dec. schimbând mai târziu numele cu Soarele însuşi. Hr. arhetipul regnului animal şi astfel întreaga natură devine fertilă. S-a dezvoltat ca o civilizaţie izolată. elementul specific al „babilonismului” din care a doua solie îngerească ne cheamă să ieşim. care va cuprinde tot Imperiul Roman şi dacă nu s-ar fi impus creştinismul. dar mai ales datorită inaccesibilităţii citirii scrierii 21 . Trece la perşi prin mithraism. datorită izolaţionalismului lor. Apoi se aşeza la masa părtăşiei care se ţinea cu pâine şi vin. prosperitate. puteri fizice deosebite şi în final nemurirea. în cea mai mare măsură. Acesta este aşezat în colţul de nord-est al Africii. iar după acceptarea creştinismului ca religie oficială înlocuieşte din nou numele „soare” cu Hristos – soarele dreptăţii. La solstiţiul de iarnă. Mithra era soarele neînvins. Au fost puţin cunoscuţi. Prin acest botez iniţiatul participa la puterile dătătoare de viaţă ale taurului. Mitraismul va deveni cel mai răspândit cult oriental. centrată pe cultul astrelor şi a soarelui. fiind ostili faţă de orice influenţă exterioară. când ziua începea să crească. 25 dec. Există doar foarte puţine dovezi ale influenţei mesopotamiene în civilizaţia egipteană. Romanii au preluat acet cult al lui Mithra şi l-au adus la Roma. Putem observa o continuitate neîntreruptă a religiei babilonene. templele sale erau construite pe principiul lumii solare care trebuia să cadă direct pe altar în ziua solstiţiului de vară. o lume închisă. Religia Egiptului antic A doua mare civilizaţie a antichităţii a fost Egiptul antic. Sincretismul creat astfel a devenit religie universală. Încă din sec. Este preluată de romani şi îi schimbă numele din Mithra în Soare pe timpul ultimilor împăraţi păgâni. victoria lui Mithra prin uciderea taurului. separat de restul lumii prin deşerturile din jur şi prin mări. ar fi devenit o religie universală. Sacrificiul taurului poartă în el un ritual al fertilităţii. devenind singura religie oficială şi dedicându-i o zi de cult în calendarul anului. La solstiţiu de iarnă. cultele sale. crezând că acesta le dădea puteri în lupte şi îi făcea că fie invincibili. Nu are nimic cu realitatea. Constantin cel Mare a fost un adorator al soarelui până pe patul morţii sale. credincioşie şi legământ. care se răsfrângerea prin belşug. împăraţii romani se numea „Invictus” – învingătorul. Astfel ziua naşterii lui Hristos din creştinism. Această masă era o prefigurare a banchetului divin. biruinţa lui.

este epoca de aur a culturii Egiptului. Înainte ca oamenii să numere stelele. c) Regatul Nou. Egiptenii au fost primii care au avut calendarul solar de 365. Egiptenii şi babilonenii antici. ciopli) însemna a face rău persoanei care îl poartă. Este greşit să credem că oamenii care gândeau în simboluri. Egiptenii nu trăiau într-o lume a conceptelor. Toată magia egipteaună se baza pe o forţă secretă care produce efecte supranaturale. calcule. Numele unui om nu avea doar semnificaţia identificării persoanei. ci în una a imaginilor. fericită. Religia Egiptului se caracterizează printr-un mod mitic de a privi lumea.. preluat mai târziu de romani şi răspândit apoi în lumea vestică. ultima perioadă intermediară începe în jurul anului 1100 şi ţine până la Şeşak în 930. analize şi disecţii. Aten sau Ra (discul solar). dar era o componentă a persoanei sale. Au fost trei perioade intermediale: Prima este între 2300 -2000. tablou (pictură) a omenirii. a strica numele (a-l şterge. navigând pe raza de soare cu barca solară. Abia după 1799. a doua între 1730 – 1562 şi corespunde dominaţiei hicsosilor în Egipt. spre răsărit este lumea celor vii. Hr. „Perioade intermedire”. ei le-au grupat în imagini. Oamenii cu o imagine magică a vieţii aveau standarde diferite. pe care egiptenii o numeau „hekau”. ca de exemplu. şi într-o oarecare măsură chiar şi grecii au folosit imagini. simbolurile sunt nereale şi abstracte. În textele piramidelor hieroglifele pentru şarpe erau străpunse cu mai multe lovituri de cuţit. Istoria Egiptului antic poate fi impărţită în trei perioade mari: a) Regatul vechi. este lumea morţilor. Zeii Egiptului: Panteomul Egiptului este dominat de zeul soare. Soarele este lumea veşnică. unde au construit toate palatele . ei înţelegând lumea ca un tot. Astăzi constituie un mare capitol al antichităţii şi o mare atracţie turistică. Astfel bolta cerească a devenit una din primele cărţi de studiu. dar putea să fie folosită de către experţi. prin invazi lui Napoleon în Egipt. spre înţelesul existenţei şi a încercat să-şi imagineze această semnificaţie prin folosirea imaginilor. Această imagine pictografică a lumii l-a condus pe om alături de divinitate. Lumea Egiptenilor ne apare foarte diferită. b) Regatul Mijlociu 1979 – 1648.hieroglife. Partea stângă a Nilului. Omul modern încearcă să înţeleagă lumea prin măsurători. Această putere era o parte din zeu. luau aceste simboluri ca imagini ale realităţii. capitalele şi aşezările de locuit. 22 . pentru că ele merg dincolo de legătura unor forme concrete. iar multe animale erau pictate fără picioare. 2750 – 2300 î. Egiptul a început să-şi desvăluie secretele. Soarele domină viaţa egipteanului şi împreună cu Nilul împarte ziua şi lumea Egiptului în două părţi distincte:Partea dreptă a Nilului. Piramida şi obeliscul erau reprezentări ale razei de soare. expansiunea şi puterea maximă a imperiului Egiptean. iar apoi după 1822 prin descrifrarea hieroglifelor. preoţii mortuali a căror misiune era să exorcizeze puterile morţii şi să asigure existenţa decedatului după moarte. piramidele. Faraonul defunct se întoarce la soare. Într-o analiză finală. aici sunt toate mormintele. total diferit de modul nostru de a cunoaşte lumea. caracterizate de anarhie şi o lipsă de interes pentru teritoriile externe. spre apus. este epoca când se construiesc marile piramide. Perioadele de înflorire şi dezvoltare au fost despărţite de aşa numitele. 1550 – 1070.

. Ele sunt ascunse înaintea oamenilor. când grajdurile acestui taur au devenit palate şi s-au construit morminte pentru aceşti zei-tauri. Faraonul în viaţă este personificarea lui Horus. Cultul soarelui este cel mai răspândit şi mai puternic. Acest cult se va extinde rapid în tot Orientul. Geb este pământul şi este masculin. Scarabeul (gândacul) era o zeitate.Faraonul este legitimat la tron deoarece este „discipolul lui Horus”. Lumea trăieşte prin tine. deoarece lupta împotriva lor a început de la Teba. deoarece el l-a învins pe Seth. sau Aton – Ra va domina religia egiptenilor. Zeităţile egiptene au caracteristica combinaţiei om-animal (zoomorfism). Un rol deosebit îl avea regina de rangul cel mai înalt. indiferent ce grad de rudenie avea cu el. El este incarnarea regalităţii. Toată religia şi întreaga civilizaţie egipteană sunt condiţionate de concepţia regalităţii divine a unui zeu-rege. Haţor este zeitatea reprezentată printr-o vacă. are un copil cu el. Acumse compun cele mai frumoase imnuri adresate soarelui în cre este exaltat ca un creator universal. Avântul acestui cult va avea loc după alungarea hicsosilor. erau imitaţii de scarabei care se purtau legate de gât pentru a le oferi protecţie. Cât de diferite sunt operele tale. atunci când mor. Apis este zeul taur. Hapy este zeul Nilului şi al inundaţiilor. Astfel Horus recâştigă tronul tatălui său. Sobec era zeul-crocobil. O! Unic dumenezeu în afara căruia nu este altul. Osiris. care se numea „Mama fiilor regelui” ea avea dreptul la tron şi îl oferea aceluia cu care se căsătorea. de aceea prinţul moştenitor trebuia să se căsătorească oficial cu aceea care deţinea acest drept. toţi oamenii se duc la judecata lui Osiris. Faraonul mort este personificarea lui Osiris şi din această poziţie garantează viaţa supuşilor săi. uneori este în întregime un şoim. 23 . avea bazine speciale unde erau crescuţi aceşti zei-crocodili. unde regina-faraon este reprezentată sugând lapte de la vaca-Haţor. are dreptul la guvernare iar faraonul devine reprezentantul său şi discipolul său. dar se bat şi Set îl ucide pe Osiris şi-l împrăştie în bucăţi. dar este propietarul întregii ţări şi a locuitorilor ei. Faraonul este păstorul. Nut şi Geb dau naştere celorlalţi zei. cu un disc solar înaripat. Ea apare pe templul mortuar a lui Hatsebsut. Horus este zeul cu trup de om şi cap de şoim. sau care era vârsta acesteia. iar Horus are acest drept. În acestă virtute el acţiona ca un monarh absolut. Aton este creatorul seminţei în femeie.” Acest imn a fost comparat cu Ps. Anubis are cap de şacal şi este zeul care are grijă de cei morţi. Iată câteva versuri închinate soarelui: „Soarele este începutul vieţii. numită Khephri. aceasta conferindu-i prerogative divine. iar în moartea a lui Osiris. sufletele respinse la judecată sunt preluate de el pentru a fi duse în lumea morţilor. Amon-Ra. Uneori apare ca un şacal şi este zeul cimitirelor. ucigaşul tatălui său.104 Regele (Faraonul) este sinteza simbolică a unităţii Egiptului. chiar dacă uneori este numai fiul lui Ra. numit Ra. El conduce sufletele decedaţilor la judecata lui Osiris. Osiris şi Set sunt fraţi.Nut este cerul. dar Isis. Rasele sale sărută toate ţările. adică de la sanctuarul lui Ra şi a devenit zeul universal al Regatului Nou. atât cât este în viaţă este Horus iar după ce moare este Osiris. sora şi soţia lui îl adună.Fiecare ăşi are hrana sa. era feminin. este o zeitate slab conturată. pe Horus. a fost mult venerat în perioada târzie după dinastia a XX. el garantează ordinea normală a lucrurilor din natură şi din viaţa cotidiană. Toată istoria Egiptului pare caracterizată de un efort teologic menit să justifice caracterul divin al suveranului.. Osiris rămâne zeul morţilor şi una din cele mai importante zeităţi. care devine tot mai accentuat pe măsură ce perioadele de glorie trec. Zeul soare.

căreia i se aducea mâncare în fiecare zi de câte 3 – 4 ori. Religia lor era în principiu o religie a morţilor. Independent de individ. ba şi ka. sunt încrustate pe zidul piramidelor şi cuprind rugăciuni. Aceştia susţineau că se află în interiorul acestor temple. este un fel de dublură a omului. dezasamblată şi aşezată lângă piramidă pentru ca faraonul defunct să poată călători cu ea spre lumea celestră. decât o adevărată reformă religioasă. Templul devine un model al universului el fiind întruchiparea lumii astrale a zeului. Cele mai mărete monumentele pe care le-au construit au fost pentru morţi. iar templele obişnuite se găsesc pe malul drept al Nilului. Literatura religioasă poate fi grupată în trei corpuri mari de texte magice: Textele piramidelor. Antropologia egipteană este foarte interesantă. Sunt multe temple – mortuare în partea stângă a Nilului în zona Teba. cu statuite şi rapoartele lui Tutmose III şi Ramses II. care a introdus zeul solar Aton-Ra cu o nouă capitală la Aketaten. precum: Ramses II. sfinxi. în calitate de zei. O astfel de barcă s-a găsit intactă lângă piramida lui Keopt de la Gizeh. Umbra este dublul imaterial al omului. Există o cale a procesinuilor care conduc spre ele şi care este păzită de fiinţe mitologice. sunt: numele. Barca solară era o construcţie din lemn. reprezentat ca o pasăre cu chip de om care îl părăseşte pe defunct în clipa morţii. Ka este este forţa vitală a oricărei fiinţe. Temple. Templele mortuale erau o altă categorie de temple folosite doar pentru faraonii defuncţi. Egiptenii credeau în transmigraţia sufletului. Hatsebsut etc. de exemplu la Teba avem cele două mari complexe: Lucsor şi Karnak. a fost ansamblată şi are o lungime de 46 m. vechicol al puterii celui ce îl posedă. care sunt cele m ai vechi. Templul avea o cameră centrală unde se afla statuia zeului. Erau şi templele din complexul piramidelor unde se oficiau slujbele de ispăşire a păcatelor şi de pregătirea faraonului pentru a trece prin toate vămile din lumea morţilor. Elemenetele esenţiale ale unei fiinţe. Ba este un principiu imaterial. capabilă să se multiplice direct proporţional cu puterea posesorului. care se numeşte „Casa zeului” şi care devine proprietatea lui. umbra. Akh este un principiu solar şi este indispendabil pentru trecerea în lume cealaltă. în viaţa de după moarte. sau mască mortuală. Templele egiptene din perioada Regatului Nou sunt foarte mari. Numele se bazează pe forţa creatoare a cuvântului şi exprimă însuşirile destinului. Pe faţada porţii principale erau desenate şi scrise faptele faraonului care a construit ansamblu. akh. la soare. Regele şi preoţii se separă şi astfel apar cele două centre: Palatul şi Templul. pe raza de soare cu această barcă. şi aveau nevoie de a li se aduce ofrande. Ka are nevoie de un trup (mumie. Reforma lui Akenaten dintre anii 1378-1352. adevărate complexe. sau altceva) pentru ca să se poată reface fiinţa. fără de care existenţa nu este posibilă. mâncare şi închinare. La intrarea principală se ridicau unul sau două obeliscuri. Toate templele legate de lumea morţilor se găsesc pe malul stâng al Nilului. a fost mai degrabă un conflict între preoţii puternici de la Teba şi rege. piramide şi obeliscuri Zeul apare ca un membru al comunităţii care posedă o locuinţă. Ramses III.Teba care a devenit capitala şi centrul religios cel mai important din Regatul Nou s-a dezvoltat ca un centru al zeul Amon-Ra. care a devenit principala zeitate. Templele nu au avut un rol important în perioadele mai vechi dar au luat o mare amploare în perioada Regatului Nou. 24 .

de a se deda la senzualitate. Vechile populaţii mesopotamiene se numeau akadieni. Totul se concentrează în jurul morţii.Hr. nesiguranţa. Cee mai vechi texte se găsesc în piramida lui Una de la Sakkara. Textele sarcofagelor conţin aceleaşi gen de texte dar sunt scrise pe sarcofage şi Textele din Cartea Morţilor care sunt dintr-o epocămai recentă şi oferă date tot desptre lumea morţilor.formule magice pentru a favoriza călătoria sufletului defunctului prin lumea morţilor spre lumea veşnică spre soare. operele lor literare nu se mai produc iar în dimeniul religios asistăm la o înmulţire exagerată a zeităţilor şi la un zoomorfism exagerat. Perioada de mare fecunditate culturală încetează. care în mileniul II. deoarece nimeni nu s-a întors din lumea de dincolo şi nu se ştie ce se întâmplă. a fost locuit de către canaaniţi. asirieni). Cursul VI. babiloneni. Intervine şi teama. Odată cu epoca Regatului Nou egiptenii ies din izolaţionismul lor şi intră în legătură cu lumea Orientului Mijlociu. Acest pesimis conduce spre tendinţa de aşi trăi viaţa. aparţineau culturii mesopotamiene şi vorbeau o limbă foarte asemănătoare. care ocupă teritoriul dintre Tigru şi Eufrat şi egiptenii de pe Valea Nilului se întinde un teritoriu vast. pesimismul. Această populaţie era de origine semită. Religia canaaniţilor Cine sunt canaaniţii? Între mesopotamienii (sumerieni. iar akadienii din partea de vest a Semilunii Fertile erau numiţi amoriţi. Religia egiptenilor este obsedată de moarte. ceea 25 . Î. Întreaga viaţă este dominată de grija de a pregăti mormântul şi a se pregăti pentru lumea de dincolo.

multe din ele secrete. Rezultă că aceşti canaaniţi erau desoebiţi de bogaţi. Sursele de informaţii sunt diverse. Yam şi Mot. Baal este zeul tunetului. cu excepţia lui Baal.Hr. care v-a lua partea lui Baal şi îi va deveni soţie. El este numit „Suveranu. Aşera.15. Este dispreţuit de alţii.ce însemna „cei din vest”. care deschid o nouă fereastră spre unioversul religiei canaanite. iar epoca de decădere între 1550 – 1200. „Părinte al zeilor şi al oamenilor”. Este demn de remarcat că printre tăbliţele de la Raş Şamra s-au găsit şi unele scrise într-o scriere alfabetică. Stăpânul pământului”. Numele vine din limba horiţilor. XIV î. a 26 .000 de tăbliţe cuneiforme.Hr. dar care la rândul lor şi ele sunt tot creaţia lui El. Această imagine nu are nici un text alăturat. dintre care cea mai renumită a fost Cartagena. din epoca patriarhilor. Cei trei fii principali ai lui El sunt: Baal. fiind o combinţie: „Baal-Hadad”. „Taur”. Baal-Zebul. În această luptă intră şi femeile-zeiţe. indecis. Pe o stelă care datează din sec. iar Baal îi va lua cele două soţii. ceea ce constituie un segment de trecere de la pictogramele cuneiforme la sistemul alfabetic.13). Yam – zeul mării şi Mot. „Stăpân”. Tăbliţele canaanite ne prezintă lupta acerbă care se dă între zei: Baal îl detronează pe El. dar cu caractere cuneiforme. cu barbă. întâmplări din viaţa zeilor. El continuă să fie suveranul suprem şi doar el poate aproba sau respinge elementele vitale. ei desemnând o clasă socială. El este reprezentat printr-un bărbat maiestos. Ei au ocupat toate văile fertile. Aşa cum ne prezintă tăbliţele din Ras Şamra. Religia canaaniţilor poate şi trebuie să fie studiată în toată această perioadă de aproximativ 2000 de ani. adică akadienii din vest. El are sensul de „zeul” în semită şi regăsim acest nume la evrei şi la arabi în numele lui Dumnezeu: EL-ohim. câmpia litoralului. Aşera şi Anat. acelea sunt numele reale. Puternicul. au construit cetăţi puternice şi mari. care sunt Luceafărul de Dimineaţă şi Luceafărul de Seară. Cu toate că a fost detronat de multe din prerogativele sale şi i-au fost luate soţiile. precum viaţa oamenilor şi a zeilor. Amoriţii au fost un grup mare de popoare. fiind cunoscuţi sub numele de fenicieni. Canaaniţi sunt un segment din amoriţi. până la distrugerea cartaginezilor de către romani în sec. constituie cea mai bună sursă de informare. cu o haină lungă. cu inscripţii. iar cu timpul s-a extins la întreaga populaţie. resemnat. care conţin multe descrieri. lupta dintre Baal şi Yam şi dintre Baal şi Mot. fragil. El are şi alte nume. II î. BaalBerit”. mai ales greci. panteonul canaanit este format dintr-o familie de zei. condusă de zeul suprem El. „Tată al anilor”. Peste 15. pe cea a negustorilor.Hr. Dumnezeu îi spune lui Avraam: „Căci nelegiuirea amoriţilor nu a atins culmea” (Gen. Baal însemnează în ebraică şi alte limbi semitice. Perioada de glorie a canaaniţilor a fost între 2000 -1550 î. împobobit cu o tiară cu multe coarne şi stând pe un tron. Perechea El-Aşerat va aduce la existenţă pe toţi ceilalţi zei. chinahnu – negustori de purpură. „Rege”. dar acest nume comun a devenit numele propiu al zeului. Baal-Hamon. care corespund celor trei zone geografice: Baal – zeul pământului. Aşera şi Anat şi îl va exila pe El undeva departe. a lumii morţilor. După această perioadă ei dispar de pe teritoriul clasic şi rămân doar pe ţărmul mării. Textele îl prezintă mai departe pe El ca un zeu slab. Acesta are două soţii. Numele cu care este cunoscut şi apare pe inscripţii sunt: „Haddu sau Hadad”. Aceşti au colonizat bazinul Mediteranei şi au întemeiat multe colonii. influenţi şi puternici. care locuiau tot acest teritoriu vast în timpul patriarhilor.zeul adâncului. Prima şi cea mai importantă este biblioteca canaanită descoperită la Raş-Şamra. Există apoi referinţe la canaaniţi în Biblie şi în autorii antici. S-au descoperit o mulţime de cetăţi cu statui de zei. deoarece El singur este „Puternic”. Al-lah (A în loc de E). anticul Ugarit în anul 1928.

format din curtea cu altarul de jertfă. Anat este cea care îi găseşte trupul lui Baal şi îl reânvie. dar prin lipsa lui. după şapte ani. le aduceau jertfe pentru a-i îmbuna. dar nu găsim forma de închinare prin rugăciune. viaţa de pe pământ este dezorganizată şi suferă. care are gravate pe podea trei urme ale paşilor zeului. deoarece acesta l-a ucis pe Yam.”Aceste femei consacrate practicau prostituţia sacră la temple. Canaaniţii practicau jertfe. zeul suprem este îndurereat de pierderea lui Baal şi decide aducerea lui înapoi la viaţă. Există un templu canaanit. cu puterile malefice. Cursul VII.. fapt care a condus la degradarea morală fără egal printre canaaniţi. o clădire specială de unde se cumpăra vasele votive ce se aduceau ca ofrandă zeilor şi un templu propiu-zis. S-au descoperit multe temple canaanite în diferite teluri din Orientul Mijlociu şi mai ales din Israel. este trimis în infern de către Mot. Supremaţia lui Baal se va stabili definitiv prin construcţia unui palat-templu unde îşi va avea reşedinţa. a principiului jertfelor lipsite de rugăciune. Templul era casa zeului.. Ei credeau că acestea reprezintă dorinţele oamenilor care cereau aprobarea şi împlinirea lor de către zeu. la semiţi acesta începea toamna. canaaniţii au reprezentat cel mai mare pericol pentru adevărata religie. În final şi Mot va reânvia. adică primăvara.ploii şi a vegetaţiei. sau a le smulge anumite favoruri. dar în acelaşi timp este şi demon. Pentru canaaniţi. în cele din urmă Yam este înfrânt şi ucis de către Baal. ceea ce indică faptul că zeul intra în casa lui. Baal se supune. Yam (în ebraică însemnează mare) este zeul mării. zdrobindu-l şi împrăştiindu-l. De jur împrejurul pereţilor era o băncuţă de piatră sau de pământ pe care eru aşezate vasele votive închinate zeului de către credincioşi. În general un templu canaanit este un complex. sunt mult mai mari decât talpa piciorului unui om. dar îl distruge pe Mot. O mulţime de reprezentări de tauri s-au găsit în cetăţile canaanite. El este reprezentat printr-un bou (taur). Preoţii se numeau „Kohan. unde. O luptă acerbă se dă între Baal şi Yam. care indica locul unde era aşezată statuia zeului. iar mitul cu lupta dintre Baal ţi Mot se recita cu ocazia recoltelor. Este adevărat că multe practici canaanite au fost împrumutate de către evrei şi timp de sute de ani acestea au constituit o mare ispită pentru evrei. motiv pentru care Dumnezeu a hotărât nimicirea lor. El. Religia grecilor 27 . a cărui muget este asemenea tunetului. În toate textele traduse din marea bibliotecă de la RasŞamra nu s-a găsit nici măcar o singură rugăciune. iar femeile care slujeau se numeau „qadocim” (persoane consacrate pentru. Pe zidul din spate exista o nişă. Canaaniţii îşi invocau zeii. kohanimi”. Mot este zeul morţii şi îl provoacă pe Baal la luptă. Ritualul canaanit. Probabil că datorită decăderii morale fără pereche. a panteonului violent şi sângeros. Prin aceasta se stabileşte definitiv ordinea din lume: viaţa şi moartea. Yam va fi readus la viaţă şi va exista o înţelegere între cei doi zei. deoarece un zeu nu poate să moară. format dintr-o cameră mare. Este asociat cu dragonul. Monştri marini sunt o reprezentare a lui Yam. Se crede că mitul care descrie lupta dintre Baal şi Yam cu uciderea celui din urmă se recita cu ocazi Anului Nou.

care sălăsluiesc în interiorul pământului. fiul. îi învinge pe giganţi şi este primul zeul care devine puternic şi astfel stabileşte panteonul Olimpului format din 12 zei: 1. Este incertă originea lor. Civilizaţia greacă se dezvoltă pe structura mai veche a civilizaţiei minoice. în jurul anului 1400. au fost triburi nomade indo-europene. Sursele de informare: Izvoarele literare sunt: Iliada şi Odiseea compuse de Homer. oracolelor). Într-o zi. Zeus ucide pe titani cu ajutorul fulgerelor. 3. ei sunt creaţii ale mitologiei greceşti. prima pereche este Uranos şi Gea. cu sediul în Creta şi a civilizaţiei miceniene. Hera. Poseidon (zeul mării).700. decăderea păgânismului antic şi ridicarea creştinismului. + 323 d. Selene (luna). Suprafaţa pământului era comună tuturor. cu sediul în Peloponez. acum se produce primul mare sincretism cultural şi religios între orient şi occident. Dionisos. 2. Ares (zeul războiului). de aceea Gea încerca să-i salveze oferindu-le un cuţit mare tuturor copiilor. eolienii şi dorienii. Hermes (curierul zeilor).Hr. 3. care trăiesc acolo veşnic. Sunt de folos şi Istoriile lui Herodot şi Descrierea Eladei de Pausanias. Teogonia (Naşterea zeilor) şi Munci şi zile. dar Rhea îl salvează pe Zeus ascunzându-l într-o peşteră din Creta. a.Hr. printre care se găseau şi aheeni. Perioada romană 31 î. fratele lui Zeul. Soflocle şi Euripide. Apolo (zeul artelor şi a ghicitoriei. 2. Sunt multe variante despre originea lor. Eroii sunt spirite de oameni decedaţi. Atena (zeiţa înţelepciunii şi a vitejiei) . Acum au loc luptele cu perşii şi se ajunge la apogeul culturii lor. Afrodita (zeiţa frumuseţii şi a iubirii senzuale) . 500 – 323. În lumea subpământeană locuia Hades. Izvoarele epigrafice şi arheologice oferă o mulţine de informaţii care susţin relatările din surse literare. Ei nu au format o unitate politică centralizată. Uranos îşi ascundea copiii în peşteri. zeiţa fertilităţii) . Dione. Eros. îl castrează pe Uranos şi se eliberează. A doua pereche de zei primordiali a fost Cronos şi Rhea. Perioada arhaică de la 700 – 500 Grecii întemeiază colonii pe ţărmul Mării Negre. S-au stabilit cinci perioade de civilizaţie şi spiritualitate greacă antică. Hefaistos (meşteşugarul şchiop). Leto. fecioara singuratică şi nebună). Odele lui Pindar şi operele tragicilor clasici Eschil. Sunt două perechi de zei primordiali. operele lui Hesiod. în sudul Italiei şi creiază Magna Graecia. Cronos îşi mânca copiii. Primii care au pătruns pe teritoriul actual al Greciei. 5. Zeii inferiori: A doua categorie de zei. Demeter (pământul mamă. Perioada geometrică începe de la 1025 . Perioada elenistică 323 – 31 î. Artemis (zeiţa vânătorii. şi anume: Perioadele istoriei grecilor: 1. Pan (zeul păstorilor).Grecii sunt un popor indo-european. Cosmogonia greacă are multe elemente comune. Zeii olimpieni: Zeus. care nu aveau acces la Olimp: Helios (soarele). Asclepios (zeul vindecărilor). 4. Eroii: formau a treia categorie. Perioada clasică. ca fel ca zeii şi care se apropie de aceşti prin 28 . Hestia (zeiţa focului din vatra căminului). După ei au venit ionienii. Perioadele istorice. probabil împrumutate din religia babiloneană.Hr. ci s-au dezvoltat ca state cetăţi (polis). care şi-au păstrat unicitatea etnică şi spirituală. Cronos. Cei trei zei: Zeus – cerul. Poseidon –marea şi Hades – subpământul şi-au împărţit sferele de influenţă.

incesturi. a cetăţilor ei devin personajele istorice prin excelenţă. Cel mai vechi mister şi cu cea mai mare implicaţie a fost misterul de la Eleusis. sau dispar sub pământ. El a redescoperit şi a desăvârşit sensul religios al bucuriei de a trăi.33). Ei devin marii inventatori. Ei se apropie de condiţia divină datorită morţii lor. Ultimii au dezvoltat un sistem monist. alţii deişti. atotstăpâne şi impersonale. atât de răspândit astăzi. Grecii s-au complăcut în plăcere. sculptură.22. Din această cauză ei sunt înmormântaţi în cetăţi. nu avea nici o speranţă de oferit oamenilor: nu exista viaţă veşnică. Ei au pus bazele dualismului: materie – spirit. sau chiar creştinii dintre greci din Corint (1 Cor. Acest mod de gândire îl găsim la anumite grupuri de oameni care şi-au pierdut sensul vertical al vieţii. Sunt plini de orgi în beţie. Filosofii au fost unii ateişti. legi sau morală. nu şi-a stabilit o dogmă şi nu a fost acceptată de cercurile savante ale filosofilor.putere. în Insulele fericiţilor. întemeietorii instituţiilor umane. cu acceptarea existenţei unei singure puteri creatoare. Ei devin divinităţi temporare. Binele nu era răsplătit şi răul nu era pedepsit. iar apoi cea modernă. Cultul eroilor atinge apogeul în perioada elenistică. Religia grecilor s-a delimitat de filosofia grecilor. că putea să stabilească vreo legătură cu zeii. au fost abandonaţi. Au avut o viaţă foarte ciudată. hrăniţi de animale. Socrate a fost condamnat la moarte pentru ideile sale ateiste. Mulţi dintre ei mor de moarte violentă în război. sex. Eroii devin modele exemplare pentru toţi aceia care se străduiesc să depăşească condiţia efemeră de muritori. al zeiţei Demeter. Ei s-au bucurat de un prestigiu religios deosebit de mare numai în Grecia. Au devenit sursa principală şi primordială pentru ceea ce urma să fie cultura clasică antică. puţin educate şi a rămas religia ţăranilor (peisan – paganos). Păgânul grec nu credea că rugăciunile lui sunt ascultate. chiar în temple. fiinţe divine cu funcţii specifice. Au realizat cele mai frumoase lucrări de artă în arhitectură. au devenit singulari. Destinul său era hotărât în clipa naşterii şi nu putea scăpa de el. Dar ei continuă să acţioneze şi după moarte. răsplată. trecând peste orice limite. Homer compară pe om cu „frunzele rostogilite de vânt în ţărână”. Deoarece zeii l-au obligat să nu treacă dincolo de limitele sale.32. b. Rămăşiţele lor au puteri magice. Ei sunt persoanele care-şi permit orice. violuri. Poetul Mimnermos spune: „Nu există om căruia Zeul să nu-i trimită o mie de rele”. numit Hieron (erou). c. Ea reprezenta accepţiunea maselor largi. Au cel mai aberant comportament.13. Unii sunt transportaţi. funcţia religioasă a oricărei petreceri colective organizate. adică credinţa. Majoritatea misterelor s-au dezvoltat şi au devenit singura atracţie a păgânismului în perioada 29 . după moarte. Misterele sunt un aspect deosebit al religiilor politeiste din Orientul mijlociu. în viaţa prezentă. sau li se ridică un mic templu. 15. dar sunt diferite de cele aduse zeilor şi se aduceau seara sau în timpul nopţii. omul a sfârşit prin a realiza perfecţiunea şi sacralitatea condiţiei umane. relicvele lor sunt făcătoare de minuni. ceramică. valoarea sacramentală a experienţei erotice şi a frumuseţei corpului omenesc. Religia grecilor era pesimistă. precum iudeii din timpul lui Isaia (cap. crime. tragedie şi filosofie. trup muritor. spirit –nemuritor. totul pentru acum şi aici. Eroii sunt un fel de semizei. născuţi din zei şi muritoare sau zeiţe şi muritori (întâlnim astfel de relaţii şi în religia babiloneană). Eroii se deosebesc pe zei prin faptul că sunt muritori. Eroii sunt primele fiinţe care au apărut pe pământ. poezie. Lor li se aduc jertfe. Religia păgână nu a scris cărţi.

este o metamorfoză între Osiris. ci mai degrabă dezaprobaţi-le. Ele îl învaţă pe iniţiat cum pot să-şi câştige nemurirea. Omul devine soliodar cu ritmurile cosmice şi viaţa lui este determinată de mişcările stelelor.12). căci este ruşine numai să se spună ce fac ei în ascuns. 11. curajului şi victoriei. În Imnul către Demeter se spune: „Fericit cel ce a văzut aceasta înainte de apleca sub pământ. Existenţa indivizilor era rostită prin destin iar acedsta conducea la fatalism. Bel stăpâneşte norocul oamenilor. Existenţa unui ritual de acceptare. acceptarea la ceremonii doar după un lungă perioadă de iniţiere. Cursul VIII. lucru neântâlnit în păgânismul clasic.Hr. numai ei vor putea trăi. Depunerea unui jurământ de fidelitate şi de păstrarea secretului. comparativ cu cel de „botezare” practicat de creştini. El cunoaşte începutul. Elenismul este religia care s-a format prin sincretismul dintre vechile religii orientale. Babilonenii au dezvoltat fatalismul prin astrologie. Iniţierea în tainele misterelor er un fel de imitaţio dei. ghicitorie. Serapis. 5. Kore. denumirile s-au păstrat. băutură de ovăz. Mitra persan = Şamaş babilonean = soarele. zădărnicia politeismului a adus un ultim mod de a reânvia acest cult prin mistere. şi au fost abandonate prin 500 d. o eliberează pe fica ei. care îşi pierde fiica. canaanite şi religiile occidentale ale grecilor. care cuprindea bestialităţi sexuale. A avut mare trecere la romani. taurul sacru. egiptene. există dovezi că au început prin 1500 î. Mistere acestea sunt foarte vechi.elenistică. Cultul lui Isis. Zeul intervine. când spune: „Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Ele pornesc de la zeiţa Demeter (mamă). El cunoaşte sfârşitul vieţii. babilonene. Ritualu mitrac cuprindea sacrificiul marelui taur. Religia romanilor 30 . care după ce au contemplat aceste mistere au plecat la hades. Mitra. răpită de Pluto în infern.” (Efes. Elementul principal al religiilor eleniste a fost primisiunea mântuirii. de origine egipteană. zeul medicinei. Din acest motiv pârjoleşte toată ţara cu o torţă şi aduce secetă. O de trei ori fericiţi acei muritori. pentru ceilalţi totul va fi suferinţă. o moarte şi înviere simbolică. astfel are parte de proprietăţile dătătoare de viaţă ale taurului. zeul suprem al morţii la egipteni şi Apis. având o funcţionare neîntreruptă de 2000 de ani. teoria corespondenţei între macrocosmos şi microcosmos. Multe elemente s-au amestecat între ele. Astfel prin practicarea misterelor se putea anula. soarele neânvins este un simbol al succesului.Hr. în special din timpul noţii. Apostolul Pavel vorbeşte despre ele. Decăderea interesului pentru religie. cultul s-a preluat de la unii la alţii. Nemurirea poate fi câştigată prin practicarea acestui mister. Cultul (Misterul) lui Mitra. Misterele constau în drame sacre. la fel ca în sfera zeilor. vrăjitorie şi demonologie. sau Bachus. dar Isis poate prelungi viaţa peste destinul rostit. Alte mistere sunt: Misterele lui Dionisos. anatoliene. sau modifica destinul. Misterele de la Eleusis sunt cele mai vechi şi mai importante pentru greci. Elemetele de bază erau: Întrunirile secrete. Deci sufletul iniţiatului se va bucura după moarte de o existenţă fericită. dar practicile. dar aceasta trebuie să se întoarcă rei luni în infern şi trei luni să le petreacă pe pământ. zeul vinului. aventuri. Toate acestea au făcut atractive practice misterelor. botezul în sângele acestuia (iniţiere).

Numitor. în schimb are foarte multe rituri. Pe măsură ce cucereau noi teritorii ei au adoptat zeii popoarelor cucerite. Numitor... Cer un semn divin. Adoptarea zeilor – evocatio. dintrecare ritul „roman” este cel mai răspândit şi original. îi recunoaşte. Religia romanilor se caracterizează pentru început în ciclul anual. Religia romană nu are mituri şi nici elemente mistice. Religia romană nu are elemente specifice ei. acestea fiind apanajul orientalilor. Există un document foarte elocvent prin care se cere ca zeitatea cetăţii învinse să-şi mute reşedinţa în cetatea Romei. Un alt element caracteristic este conservatorismul lor. ordinea anotimpurilor. Povestea celor doi fii. „mos maiorum”. O altă trăsătură caracteristică era prestigiul dreptului. Disciplina era elementul caracteristic romanilor şi însemna fidelitate faţă de un angajament. dacă există o zeitate. A fost forţată să abandoneze pe cei doi copii pe malul Tibrului. eu te rog.Roma este şezată în mijlocul provinciei Laţium. care va forma conturul cetăţii şi pentru că Remulus a trecut peste această brazdă. de fapt se spune că occidentalii nu au produs religii. Aceştia sunt găsiţi şi crescuţi de către o lupoaică şi de către nişte ciobani. între Etruscia. iar etruscii erau puternic influenţaţi de către fenicieni. Cetatea nu are femei. de la Romulus. de aceea ei răpesc pe fetele sabinilor iar apoi fac pace.abandonaţi poporul şi cetatea 31 . de familie. Romulus trage o brazdă. Regele Albei. adică nici o altă persoană. este uzurpat de fratele său Amulius. sub oblăduirea căreia s-ar afla poporul şi cetatea Cartaginei. Rhea Silva. astfel numele cetăţii va fi Roma. Religia romană era dominată de pragmatism. Apoi se hotărăsc să întemeieze o cetate. exista un cult al dreptăţii. Romulus şi Remulus. naşte cu Marte 2 fii. Orice minune este o anomalie şi conduce la crize a raporturilor din natură. Religia romanilor era pecetea indentităţii. Ei căutau eficacitatea. soluţia pentru problemele curente. După descifrarea minunilor urmau ritualuri de purificare. care se făcea chiar cu o depreciere a persoanei umane. Romulus şi Remulus este foarte interesantă. Elementul central era sacralitatea colectivităţii organice. pentru ca în epoca imperială să se înregistreze peste 3000 de zeităţi. Orice inovaţie însemnează o atingere a normei şi conduce la reântoarcea în haos. ritul este de origine latină. faţă de stat. Bunicul. adică cultul strămoşilor. Numele de roman era definit prin religie şi nu prin limbă. nu avea dreptul să practice religia romană. Până astăzi există în biserica Catolică mai multe rituri. la nord şi Magna Grecia. de gintă sau de patrie. Cea mai cunoscută Ecocatio este rostită de Scipio Africanul în 146 în faţa zidurilor Cartagenei: „Dacă există un zeu. Romanii în prima parte a istoriei lor au fost influenţaţi de către etrusci şi greci. eu te implor mai ales pe tine. Latinescul „ritus” însemnează operarea exactă şi corectă după un model tradiţional stabilit cu rigurozitate. A fost întemeiată în anul 753 de către Romulus. Remulus vede 6 vulturi pe cer. iar ei reuşesc să-i redobândească tronul bunicului lor. care nu era cetăţean roman. iar Romulus vede 12 vulturi. ceea ce se numeşte. această practică se numeşte „evocatio”. Explicarea minunilor se face doar de către persoane speciale: magistraţi sau şefi militari. se spune: dacă mitul este de origine greacă. o vestală. a fost ucis. care au pătruns în tot bazinul Mediteranei. la sud.

. 102) Pietas. Între 20 -30 de ani slujeau ca vestale pentru a veghea focul sacru.treceţi de partea Romei. Avea putere de control şi de disciplină. oameni. care avea loc în luna octombrie. Exista un cult privat în jurul focului sacru şi un cult pulbic care se îndeplinea după un ritual ciclic. c) Colegiul vestalelor era format din fete fecioare cu un regim special. cetatea noastră să vă fie mai plăcute şi mai dragi. scoate în evidenţă că omul aparţine speciei umane. aceasta ne face ca toţi oamenii să fim rude între noi şi deci avem obligaţia de a fi solidari. cuvânt latin. părăsiţi locurile lor. ea este ultima zeitate şi se clebrează cu câteva zile înainte de solstiţiu de vară. are semnificaţia: respectarea scrupuloasă a ritulurilor. Ele erau alese de la 6 -10 ani. alese din familiile de patricieni din oraş. Victime de animale. de regulă aceasta era la prima recoltă.Cartaginei. Religiilor. ei nu aveau un panteon precis. Romanii au împrumutat de la popoarele învinse mulţi din zeii lor. consacra pe flamini şi pe vestale în slujbele lor.” (Manual de Ist. Un loc special îl avea sacrificiul calului. care era prima. Fiecare familie îşi avea altarul. adică vatra sacră unde ardea focul care nu avea voie să se stingă. Acesta consta din: Ofranda alimentară. Nu îndeplineau funcţia de ghicitori şi trebuia să păstreze cu grijă secretul pe care îl ştiau. vă făgăduiec drep ofrandă prin legământ temple şi celebrarea de jocuri. respectul faţă de relaţiile naturale: părinţi. de aceea erau socotite ca păzitoarele Romei. Ianus. Ei oficiau numai în cursul unor ceremonii clar precizate.. p.. Zeităţile romane. care avea grijă de foc şi în jurul căruia oficia toate celelalte ritualuri. de la el s-a dat numele primei luni a anului. 32 . Vesta este protectoarea oraşului. Acest colegiu hotăra actele religioase. flacăra care arde în templu rotund.. condus de Pontifex Maximus. înainte de a descreşte ziua. Spre deosebire de alte popoare antice. erau un grup autonom şi legat de o divinitate anume. Dacă veţi proceda astfel. fixarea sărbătorilor. Datoria lor era să întreţină focul sacru. locuieşte în pragul caselor şi pe la porţi. el este zeul de Anul Nou. adică de oficianţi numiţi sau aleşi şi de către confrerii religioase. un alt termen specific. Libaţiile preliminare. Tatăl era preotul familiei. ianuarie. apoi urma Marte. cetate. Virginitatea era principala virtute. apoi erau eliberate din funcţie şi se puteau căsătorii. zei. care se numea şi summa. o parte din faţă plânge şi alta râde. Humanitas. Aveau un costum special şi multe interdicţii. De la 30 -40 de ani lucrau ca educatoare pentru tinerele vestale. apoi de la vârsta de 10 ani până la 20 de ani avea perioada de iniţiere. b) Colegiul pontifical. care se făceau pe un altar portabil. Zeul principal al cetăţii era Jupiter. Cultul public era controlat de stat. fără ca să interpreteze ceva din ceea ce făceau. reprezenta cel mai important grup de deservenţi cultici din religia Romei. cărora le-au ridicat temple şi altare la Roma. Apoi erau Quirinius. rolul lor principal consta în a descoperi dacă un proiect sau altul era bun. d) Colegiul augurilor. Cultul familiei este elementul central al religiei. iar dacă o pierdeau erau îngropate de vii în pământ. veniţi la mine şi la ai mei. Împăraţii romani erau toţi Pontifex Maximus. Acestea sunt următoarele: a) Flaminii erau în număr de 15.

Creştinismul a suferit din când în când de persecuţii din partea unor împăraţi romani. Romanii au construit la Roma. un pontif având datoria să observe şi să anunţe luna nouă. Cursul IX. el mai este numit Calendarul iulian. mai ales datorită refuzului creştinilor de a oferi tămâie pe altarul împăraţilor romani. practică preluată de la popoarele orientale şi care a produs mult necaz creştinilor. In prima parte a istorie lor ei au folosit calendarul lunar. după ce a cucerit Egiptul. Cezar. cu nişe pentru foarte mulţi zei. care s-a numit Pantenonul. şi a germanilor 33 . nonele şi idele. Fortuna – zeiţa norocului. Primul împărat care a socotit că este divin a fost Domiţian. Num ele lunilor a fost dat de către romani după zeităţile lor în majoritate. influenţat de calendarul solar egiptean. Hr. Faunus – zeul animaleleor sălbatice. astfel se fixa cle trei sărbători lunare: calendele. Religiile celţilor. Silvanus – zeul pădurilor. Romanii au fost foarte toleranţi cu religia popoarelor invinse şi toate cultele au putut funcţiona nestingerite.Minerva. pe lângă templele lor specifice şi un templu rotund. ba chiar a avut mai multe înlesniri. anul 95 d.M ercur –zeul comerţului. Un element interesant a fost divinizarea împăratului. zeiţa înţelepciunii şi a meseriilor. devenind calendarul gregorian. Calendarul şi cultul. a făcut o reformă esenţială introducând calendarul solar de 365 de zile. Iudaismul s-a bucurat de aceiaşi regulă.Saturn. de la Iulius Cezar şi a fost corectat de papa Grigore al VII.

Ei aveau practici deosebit de crude: tăiau capetele celor învinşi. dar patrimoniul lor cultural.Hr. Ei nu intrau în conflict cu şeful tribului. Construiau schelte uriaşe din nuiele. Un fapt uimitor este reapariţia actuală în societatea apuseană. au elaborat chiar un alfabet propiu. Ei au mai fost numiţi şi gali de către romani. administrat de către druizi a fost trasmic pe cale orală şi în formă poetică. care le-a oferit autoritate . ei aveau întotdeauna primul cuvânt. Cambridge Archaeology.”10 10 Paul Bahn. care este îndeplinit de către druizi. În perioada lor de maximă expansiune au coborât în Peninsula Italiei. de unde cunoaştem majoritatea datelor. „Războaiele galilor”. Ei erau organizaţi într-un fel de castă şi se socoteau depozitarii ştiinţei. le umpleau cu fiinţe vii. Pentru aceasta ei urmau o perioadă de formare. a fost: „cei care posedă foarte multă ştiinţă”. În invazia lor spre Orient au ocupat Roma în anul 390 î. de până la 20 de ani. astfel ei au dispărut. Hr. Druizii reprezintă elita intelectuală a societăţii şi în acelaşi timp şi casta preoţească. apoi li se dădea foc şi ardeau ca nişte torţe. braţele şi abdomenul fiind umplute cu fiinţe vii. etrusc sau latin. spune următoarele: „Ca naţiune. pentru că în felul acesta doctrina s-ar fi răspîndit printre oamenii de rând. preum Strabon. dar nu ne-au rămas lucrări scrise. Franţa şi o parte din vestul Germaniei. Unele triburi ridicau imagini colosale făcute din nuiele impletite. fapt ce i-a îngrozit pe greci sau romani. 46 34 . o persoană care se află în faţa unei bătălii şi se teme că va muri. unde avem cele mai multe nformaţii despre celţi.Celţii şi germanicii sunt populaţi indoeuropene cam de aceiaşi vechime cu romanii. de regulă robi. Datorită practicilor foarte crude. druizii au fost total respinşi din noua societate creştină care s-a format. Celţii Aria geografică ocupată de celţi corespunde cu ceea ce ar fi astăzi Anglia. unii au folosit alfabetul grec. ci erau întotdeauna la dreapta lui pentru a-i oferi sfat. am auzit de cazuri în Scoţia. iar ei aduceau foarte des astfel de jertfe. în Spania şi Portugalia şi au ajuns până în Asia Mică. galaţii de către greci. au cunoscut un fel de scriere. 1. unde au înfiinţat Regatul Galatenilor. Practicau sacrifii umane. Elementul distins al lor. Au cunoscut diferite tipuri de scriere. le preparau cu ulei şi le atârnau ca trofee la straşina caselor lor. Ei cred că singurul mod de a salva viaţa unui om este să aduci o jertfă de ispăşire în faţa mâniei zeului (să îmbunezi mânia zeului) oferindu-i o altă viaţă umană în locul tău. care se vor confrunta cu violenţă pentru supremaţia în Europa. şi le dădeau foc. şi au distrus sanctuarul de la Delfi în anul 279 î. galii sunt extrem de superstiţioşi şi astfel de persoane suferă serioase dureri. a cluburilor sau centrele de druizi. a sacrificiilor umane şi a barbariei de care au dat dovadă. sub formă de corp uman. De frică face un vot către divinitate. Cunoştiinţele despre ei le avem în special de la romani şi din descoperirile arheologice. Marii clasici au scris despre ei. iar învăţăceii şi-ar pierde memoria. ca de exemplu. Iulius Cezar a scris o carte monumentală. Iuliu Caesar (De Bello Gallico). Iulius Caesar în monumentala sa lucrare „Războiul galilor”. p. fapt care i-a îngrozit şi speriat. Ele sunt socotite ca popoare barbare de către romani şi semi-primitive. Celţii întruchipau pentru popoarele din bazinul mediteranean ideea de brutalitate şi de barbarie la cel mai înalt nivel. când trebuiau să înveţe o mulţime de versuri şi să se supună la o anumită disciplină. Totuşi nu au îngăuit să scrie nici una din învăţăturile lor. sau chiar aduce atunci un sacrificiu uman.

Taranis este stăpânul luptelor şi cel mai mare dintre zeii cerului. În cinstea lui bărbaţii sunt arşi într-un manechin din nuiele. Diodor susţinea că printre gali era la mare cinste doctrina lui Pitagora despre nemurirea sufletelor. am fost un câine. Sărbătoarea morţilor era la 1 Noembrie şi inaugura începutul jumătăţii întunecate a anului. o pasăre şi un peşte de mare acoperit cu solzi”. care ne permit să reconstituim religia lor. Un mit important ne descrie cum s-a ajuns la băutura poeziei şi înţelepciunii. care se termină printr-o reconciliere. Această fiinţă este ucisă. Iată un text: „Am fost un somon albastru. iar din părţile corpului acesteia s-au făcut pământul. un copăcel. Cunoşteau scrierea. un alt zeu care avea plăcerea ca jertfele sale să fie oameni sependaţi de arbori şi lăsaţi să sângereze până mor. Vani şi Arsenii. În cele din urmă ea este accesibilă doar 35 . pedepsirea şi impunea ordinea în societate. cerul. iar din grupa Vanii. În aceea zi creau că sufletelor morţilor năvăleau peste ei. Aceste sărbători continuă să se practice până astăzi cu aceleaşi influenţe nefaste şi dăunătoare. Freyr şi Freyja. „Germania”. astfel ei credeau că scapă de frica şi de spaima morţii. dar aveau „specialişti ai sacrului”. Din grupul Arsenii cei mai de vază zei sunt: Tyr. Jumătatea luminoasă începea la 1 Mai şi avea ca nume „Focul lui Bel”. unde sunt introduşi şi apoi li se dă foc.” Alt text spune: „într-o vreme am fost un băiat şi o fată. etc. dar nu ne-a rămas o lucrare specială de la ei. s-a scuipat într-un vas şi din acel lichid a răsărit o fiinţă deosebit de inteligentă. dedicată în întregime obiceiurilor şi tradiţiilor lor. Panteonul este format din două grupuri de zei: Arseni şi Vanii. apele. tot ceea ce ştim este din literatura clasică. 2. Odhin şi Thorr. dar băutura este ascunsă în lumea de dincolo şi foarte greu se ajunge la ea. iar sângele său este amestecau cu miere. Cerbul era animalul simbolic al celţilor şi imaginea acestuia apare pe multe monumente. de la care se merge mai departe la transmigrarea sufletelor. Între cele două grupe există un război lung şi indecis.. în cinstea acestui zeu se aducea ca jertfă un om care era sufocat prin aruncarea într-un bazin cu apă. deoarece ei nu au scris nimic despre viaţa şi practicile lor religioase. care avea sensul de Anul Nou pentru ei.. prin care se suţinea că sufletele migrează dintr-un trup în altul. De asemenea folclorul a păstrat o mulţime de tradiţii. un căprior. avem: Njordhr. Ei se ocupau cu aplicarea dreptăţii. Cel care va bea această băutură va ajunge poet sau savant. Esus. un trunchi de copac. Mitul creaţiei.Transmigraţia sufletelor era una din credinţele de bază ale celţilor. numită Kvasir. Prin acest nume se desemnează popoarele indoeuropene care cuprin Peninsula Scandinavică. este prin uciderea şi sfârtecarea unei fiinţe antropomorfe. Zeităţile principale ale celţilor sunt: Teutanes. Tacit a scris o lucrare. Atunci când s-a făcut pace între cele două grupe. Toate ceremoniile se făceau sub jurisdicţia druizilor. Vistula la est şi Rin la vest. la fel ca la babiloneni. un cerb.am îmbrăcat numeroase forme înainte de a fi liber. Nu avem date că ar fi avut un corp sacerdotal consacrat. centrul Europei până la Alpi în sud. Germanii Tot ce ştim despre ei am aflat din sursele clasice romane. era o sărbătoare a focului când se aprindeau focuri mari pe dealuri.

În cele din urmă va apare un pământ nou. Aveau centre sacre. soarele. pământul se cutremură. Religia germanilor a fost una din cele mai complexe şi mai originale din Europa. puterea suveranului depinde de o forţă sacră supraterestră. Una din practicile foarte răspândită era aceea a divinaţiei. hoarde năvălesc. În ultima perioadă a păgânismului popoarelor germanice ei erau preocupaţi de eshatologie. şarpele cosmic se dezlănţuie şi viaţa dispare. Nu acordau mare importantă funeraliilor şi înmormântării. Un deosebit prestigiu îl va avea regele. iar uneori practicau şi sacrifiu uman. Religia Tracilor 36 . Thorr va deveni unul din cei mai populari zei. zeii sunt nimiciţi. mai ales folosind robi de război. adică pentru a afla viitorul. Cursul X. realizînd o simbioză cu creştinismul. de regulă în păduri. luna. care este reprezentantul Strămoşului Divin. Au loc mari catastrofe naturale. Multe din ideolo lor se vor dezvolta în Evul Mediu. Aveau un anumit animal sacrificat fiecărei zeităţi. unde au ridicat chiar şi anumite temple şi unde practicau sacrificiile. imagine mitică a fulgerului. stele se întunecă. Sfârşitul lumii făcea parte din cosmologia lor. el înseamnă tunet iar arma sa este ciocanul. unde un rol important îl avea femeia. frumos şi îmbelşugat. care devine stăpânul inţelepciunii. care este temeiul şi garanţia ordinii universale.zeilor din Odhin.

ţara lor fiind numită „patria lui Ares” Cultul lui Diodisos-trac prezintă un ritual. eliberat. d. Zeităţile lor nu pot fi cunoscute cu exactitate. Grecii atribuie tracilor cultul lui Dionisos şi a lui Orfeu. ei plângeau când se năştea un copil. Doar câteva atacuri asupr Macedoniei în sev. Dionisos şi Artemis sunt zeitpţile supreme ale tracilor. În dreptul lui Zamolxis a apărut întrebarea. dacă a fost om sau a fost zeu. În mâini ţin şerpi consacraţi şui Sabazios. deoarece. iar carnea o mânâncă crudă şi amestecată cu sânge. o fiinţă divină (daimon). deorece grecii le-au identificat cu unii din zeii lor şi le-au numit cu nume greceşti. În al patrulea an a apărut înaintea lor. Femeile se remarcă mai mult în acest dans ritulic. nu doctrina nemuririi sufletului ci 37 .Macedon vor întreprinde campanii împotriva tracilor. şi astfel cele spuse de el au fost crezute în tocmai. Herodot poveşteşte cultul lui Zamolxis astfel: „Zamolxis a fost un vechi sclav al lui Pitagora. În timpul ospăţului el îi învăţa că nici el şi nici eu nu vor muri. I. are o altă variantă a lui Zamolxis. pe cât de sălbatic. la fel ca şi celţii. în munţi. Ceea ce ştim este din scrierile grecilor. Când ajung la paroxism. în care a coborât şi a trăit timp de 3 ani. erau împotriva scrisului. însoţită de ţipete şi dans furios. vor ocupa partea de la sud de Dunăre. Grecii spun că erau cel mi numeros popor după inzi. Acest obicei se poate încă regăsi şi astăzi în practicile de priveghi. Tracii îl regretau şi îl plângeau ca pe un mort. care se va eleniza în mare măsură. zeul Apolo. la lumina făcliilor şi într-o muzică sălbatică şi zgomotoasă.Hr. Herodot. în primul rând. D. dar a învăţat de la maestrul său. Ele sunt îmbrăcate în piei de animale şi poartă pe cap coarne de animale. Elş a făcut să i se clădeadcă o sală mare de primire în care îi primea şi îi gărduia pe cei mai de seamă dintre concetăţenii săi. tracilor „li se părea frumos să moară”. ci vor ajunge îăntr-un loc în care vor trăi de-a pururea şi se vor bucura de o fericire veşnică. Filip al II şi Al. Strabon. Există o neclaritate. Carpaţi în partea lor nord-vestică şi în sud până la Munţii Balcanici. Î. Zamolxis şi imortalizarea zeităţii principale. Acest extaz orgiastic de tip dionisiac. apoi Strabon. el ar fi adunat mari bogăţi şi sar fi întors în ţara lui şi a încput să-i civilizeze pe traci. Erau cunoscuţi ca mari răsboinici. Zamolxis este identificat cu Gebeleizis ca fiind unul şi acelaşi zeu.Hr. Socrate vorbeşte despre ei că aveau o practică medicală mai bună decât a grecilor. II. Zeul solar. De aici au mers mai departe. Se pare că Ares. pe atât de crud. Acest gen de ritual avea conceptul că sufletul poate să se unească pe această cale cu divinitatea. Între timp el a pus să i se facă o locuinţă subpământeană. dar rolul lor în istorie a fost modest. dar după alţii cei doi zei nu au nimic comun unul cu altul. sec. S-a vorbit printre greci de „pofta de moarte”. El a fost sclavul lui Pitagora. iar mai târziu Sfântul Gheorghe iată o altă linie de manifestare a religiei trace menţionată de Herodot.Hr. Nu avem nici o în registrare scrisă din partea lor. cu ocazia morţii printre moţii din Apuseni.Tracii sunt alt grup de popoare europene. dar la nord vor rămâne independenţi până în epoca romană din sec. unire mistică. la începutul erei creştine. dar cântau şi se bucurau la moartea unei persoane. conduc la metempsihoză şi credinţa în nemurirea sufletului. Acest ritual se desfăşoară în timpul nopţii. care au ocupat teritoriul de la Nistru în răsărit. Herodot spune: „Credinţa lor este că ei nu mor şi că cel care piere se duce la Zamolxis. iar animalele rînduite pentru jertfă şi le sfâşie. erou cavaler. V.

Cursul XI. care se realizează între natura umană şi natura divină. iar romanii instalează o nouă ordine. solul era acceptat de zeu. Strabon spune că acesta a călătorit îăn Egipt. Religia tracilor este enigmatică. poate mai mult decât oricare altă religie păgână. care a făcut din el un rege preot şi magician. în aşa fel ca să cadă în aceste ţepe ascuţite. el devine. Religia tracilor este greu de definit. dacă nu murea atunci el era vinovat. dar.ştiinţa ghicitoriei prin citirea aştrilor. aruncat în sus. !n momentul în care omul este învestit cu putere regală el devine zeu. care este preot şi sfetnic regal. se puneau trei ţepe bine ascuţite în pământ.” Cultul lui Zamolxis. într-un anumit fel şi un zeu. iar mi tîrziu aceştia i s-au adresat ca unui zeu. Acest cult va dispare total atunci când regele Decebal se sinucide. Graţie cunoştiinţeşor sale este asociat la conducerea ţării de către rege. Se retrage într-o peşteră de pe culmea unui munte şi nu primea decât pe rege şi pe slujitorii săi. prin puţinele informaţii pe care le avem. Religiile Indiei 38 . Solul era instruit ce să spună atunci când va merge la Zamolxis. aşa este el prezentat de textele antice. dualistă sau un fel de monoteism? Avem situaţia în care un rege devine zeu. Dacă murea. este foarte ciudată şi diferită de restul politeimului antic şi este puternic impregnată de cultul nemuririi. Marea majoritate a popoarelor concep regele un produs al convergenţei fericite. Ultimul act pe care îl avem este cel al trimitrii solului la Zamolxis: Din 5 în 5 ani un tânăr era ales. avea păcate şi era repudiat. clasa de nobili şi viteji este nimicită. a fost politeistă. iar tânărul era luat de mîini şi de picioare. Întreg cult se învârte în jurul lui Zamolxis.

Lakshumi. Reprezintă ataşamentul faţă de cultura şi tradiţia indiană. un crez. Ei consiberă că lumea are un caracter iluzoriu. teama şi o mulţime de oameni. Religiile Indiei sunt mai degrabă tehnici şi practici psihologice şi fizice decât acte clasice de închinare. În decursul procesului istoric al dezvoltării brahmanismului a existat acceptarea unei triade de zei ( Brahma. Hr. De asemenea acceptau ideea de panteism. Ele au supravieţuit tuturor schimbărilor timpurilor şi s-au adaptat cerinţelor societăţii postmoderne occidentale. Religiile care provin din India au caracteristici deosebite faţă de păgânismul clasic sau faţă de religiile monoteiste ale salvării şi au în prezent o puternică forţă de propagare. Este o concepţie religioasă şi nu o religie în sensul propiu zis. superior lui sau inferior. fiind acceptată astăzi de aproximativ 800 mil. Aici s-au născut mai multe sisteme religioase. şi nu sunt puţine. S-a format în primele secole ale erei noastre din brahmanism şi budism prin diferite absorbţii şi modificări. Brahman. Vom încerca să pătrundem în acest univers interesant. şi aceea de spirit individual – Atman. locuitorii din Mauritius. care au cuprins tot Orientul îndepărtat iar de curând penetreză în forţă întreg Occidentul. înrudite între ele. hinduismul şi budismul au fost marile religii ale indienilor. precum: durerea. Brahmanismul este cea mai veche religie indiană. acorporală. Un alt aspect a fost acela că toţi aceşti zei nu sunt decât o sumă de ipostaze ale unui zeu unic. elementul de bază fiind „Brahman” adică o substantă universală şi impersonală care este la originea lumii. c) Jnana – medetaţia şi cunoaşterea.India a fost şi continuă să fie un puternic centru de religie. dintre care foarte puţine sunt sacrificii de sânge. ajungând să reprezinte astăzi religia majoritară a Indiei. dornici să scape de aceste piedici aderă la practicile religiilor indiene. î. marcate de renaşteri şi distrugeri. mai corect hinduismele (pl. formată în primele secole ale mileniului I. Acceptă ideea de spirit universal – Brahman. adică prezenţa divină în orice persoană. epuizarea. 1. om sau animal. sufletul unui om defunct trebuie să se renască în altă fiinţă. Ele propun o rezolvare a unor stări de fapt. 2. b) Bhakti (devotamentul) – dragostea faţă de divinitate. Singapore şi Africa de Sud. este impersonală. Hinduismul consideră că substanţa supremă spirituală este Brahman şi el este baza şi garanţia existenţei umane. Pentru a ajunge la desăvârşirea lui Brahman există trei căi: a) Karma – îndeplinirea ritualurilor. Brahmanismul. ci doar îndelinirea acestor practici. În număr mai mic sunt şi în Occident. Nu există o doctrină. la care se adaugă tamilii din Sri Lanca.). care-i permite să se renască din el însuşi. Vişnu şi Şiva şi triada feminină Sarasvati. şi formează nucleul de bază al tuturor celorlalte religii care vor apare mai târziu. jainismul. de indieni. Brahman are principii creatoare. 39 . Brahman. Reunion şi mari colectivităţi de indieni în Malaesia. oboseala. obiect şi lucru din natură. Lumea noastră este o reflectare empirică şi iluzorie a acestui spirit universal. Parvati). o aderare pe bază de convingeri. Acest procedeu se numeşte transmigraţia sufletului. Cred în transmigraţia sufletului şi au o mulţime de zei şi de temple unde se aduc încă sacrificii. deoarece reprezintă o mare varietate. Conforma acestui principiu. Hinduismul. Există cicluri în natură. dintre care unul foarte important este baia în Gange. să-i înţelegem mecanismul şi să distingem aspectele periculos. mai ales în Anglia şi Franţa.

Confucius. Ei cred că armonia comunităţii depinde de legea eternă – Dharma. Elementul de bază este credinţa într-un „Absolut – Brahman”. Religiile indiene au cărţi. adică s-au eliberat de dependenţa de lucrurile terestre. dar şi la cuvinte şi gânduri. Ei socotesc că „omul îşi este sieşi prieten” şi nu are nevoie de un alt spijin dinafară. o adevărată puritate rituală care îl eliberează. Legarea la ochi o comentează astfel: capcana acestui trup. copii. dar nu se socotesc atei.3. Hinduşii au început să construiască temple şi în lumea occidentului. şi sursă primordială a cosmosului. avere. care potrivit tradiţiei s-a născut în 599 î. Hinduismul este ordinea lucrurilor impuse de caste.. increată. Li se aduc jertfe. Eliberarea însemnează o trezire. iar trăsătura fundamentală este severitatea. Jainismul este privit ca o sectă a hinduismului. Este contemporan cu mari întemeitori de religii: Buddha. A te elibera de suferinţă este scopul tuturor filosofiilor şi tehnicilor de meditaţie indiene. Ei sunt adepţii nonviolenţei. socotite sfinte: 40 . năframa iluziei. sau a luat la cunoştiinţă o nouă situaţie. care este singura realitate adevărată. sec. Are trei principii morale. foarte rar de animale. Fiinţele adevărate s-au eliberat din sclavie. numită „ahimsa”. cere îndrumare de la oameni şi reuşeşte să se întoarcă acasă. El înţelege că Fiinţa este ceea ce el însuşi este. izolarea desăvârşită. dar reprezintă totuşi o grupare religioasă aparte. dar adevăratul fondator al jainismului este Mahavira – Marele erou. Şhiva (civa) – Binevoitorul. ataşarea faţă de familie. Sacralitatea vieţii hindusului se manifestă prin regulile de puritate şi prin ritualuri. soţie. Trecerea de la brahmanism la hinduism este imperceptibilă.Hr. dar de care nu era conştient. Lao-tze. Primii trei zei: Prajapati (Brahma) – Stăpânul fiinţelor vii. Jainismul este o religie practică. Întreruperea reâncarnărilor fiind actul suprem al existenţei şi atingerea absolutului. Brahman este principiul universal. Înţeleptul sau ascetul indian spune că nu există decât un singur mijloc de a găsi libertatea şi fericirea: detaşarea de bunuri şi de ambiţii. iar Atman este principiul personal. Ilustraţia este aceea a unui om legat la ochi şi dus departe de casa sa. de familie. care se resfrânge nu numai la acte fizice violente. temple şi ceremoniale. purităţi rituale. numite cele trei giuvaeruri: credinţa dreaptă. Zeul suprem: Absolut. toate aceste reîncarnări producând multă durere. prin care ordinea cosmosului se reflectă în ordinea socială şi în viaţa individului. nu cred în nici o divinitate. cunoaşterea dreaptă şi conduita dreaptă. Ashram – locul unde se învaţă şi se practică o spiritualitate. Jainiştii reping Vedele şi limba sanscrită. idealul unui hindus – integrarea în absolut. Ce este hinduismul? Acesta formează corpul principal al religiei indienilor. ci doar ascultarea de un adevăr lăuntric. adică o ordine mai profundă interioară.Hr. . I. Zoroastru. Vişnu – Atotpătrunzătorul. Gândirea indiană porneşte de la identificarea durerii. Există o mulţime de zei locali. cu sanctuare. Viaţa este o succesiune de reîncarnări în fiinţe inferioare sau superioare. Brahmanii merg şi mai departe şi susţin că adevărata ordine constă în nerespectarea nici unei ordini exterioare. o sihăstrie unde este un maestru. cea originală. totul este durere în lumea aceasta! Această descoperire a durerii nu conduce la pesimism sau disperare. Este destul de vechi. Dharma-varna-ashram. ci ea este elementul de la care porneşte mecanismul eliberării. dar mai ales de flori.. După ce este deslegat. VIII î.

gunoieri. Accentul este pus pe exterior. deţinători ai cuvântului sacru b) Varna – războinicii: radjahi – regi. cele mai vechi datând din prima jumătate a mileniului I. Societatea indiană este compusă din grupuri închise.Hr. astrologi. VII în. b. Vedele (în limba sanscrită însemnează „cunoaştere. Sama-Veda – veda cântecelor de ritual. numai după îndeplinirea ritualurilor de purificare. Atharva-Veda – veda descântecelor şi formulelor magice. b) Garhasthya . băiatul trăieşte în casa maestrului şi primeşte de la el învăţătura Vedelor.. Păstrează cu străsnicie aceste valori. Epoca Veda este cea mai veche.. toţi care se ocupă cu lucruri impure. datorită încălcării unor reguli.Hr. Sunt doi termeni de bază: varna – culoare şi jati – familie. pentru un timp. 41 . greu de înţeles şi explicat. – XVI d. cuprind 108 capitole. psihologi. ritualuri. Trăieşte în familie şi practică ritualurile.Hr. c) Vanaprasthya . se rupe de viaţa socială. participă la ritualuri. se închid în cercul lor şi nu permit altora să intre. profesori. reprezintă un fenoment specific indian. Sunt invocate ca bază teoretică de către brahmanism şi de către şcolile tradiţionale ale filosofiei indiene. identic cu absolutul difuz (brahman).a. meserie. sau cele patru asrama şi ordinea vieţii: a) Brahmacarya . ultimul şi cel mai important fiind baia rituală în fluviu Gange. subalternii Cei are nu aparţin nici unei caste. Upanişadele – cărţile sfinte indiene. ştiinţă”) sunt cele mai vechi şi cuprind patru cărţi: Rig-Veda – veda imnurilor de laudă adresate zeilor.. e) Paria Pur şi impur este elementul principal al castelor: vegetarianism la brahmani Căderea provizorie din castă. jertfa calului. agricultori.Iniţierea 10-12 ani. î. Grupurile de bază sunt următoarele: Caste nobile: a) Brahmanii: preoţi. maharadjahi – căpetenii c) Negustorii: meseriaşi. în om. de la căsătorie până când copiii devin maturi şi nu mai are grija şi datoria lor. Accentul era pus pe sacrificii animale. Vadjur-Veda – veda formulelor de sacrificiu. Sunt grupuri de familii care au ceva în comun. Omul devine stăpân pe propiul său destin şi nu trebuie să se mai bazeze pe zei pentru a obţine propria izbăvire. este învăţat să practice ritualurile.Viaţa propiu zisă cu obligaţiile ei.Retragerea pentru meditaţie în pădure. scrise între sec. Upanişadele sunt comentarii filosofico-teologice ale Vedelor. crescători de vite Caste nenobile: d) Servitorii. precum origine. meditează la textele vedice. Este o perioadă intermediară. se poate accepta reintegrarea în castă. Etapele vieţii. Epoca hinduismelor – totul se petrece în interior. Castele. dar poate depăşi acest cerc. Devine conştient că el era Atman-ul. care ocupă o poziţie specială în societate. să fie supus şi este introdus în societatea oamenilor maturi.

una dupăalta. c) Experienţe parapsihologice declanşate de tehnica yogină şi accesibile numai iniţiaţilor. ultimul şi cel mai anevoios stadiu al abandonării complete a lumii. halucinaţii. Vedanta. 42 . A fi hindus nu implică convingere. jainism – este reprezentată de căi spirituale. în locuri speciale. sau spiritual) Exerciţiul caută să controleze cele două surse generatoare ale fluidităţii mentale: activitatea senzorială şi cea a subconştientului. Pentru aceasta plecă în lume. Punctul de plecare al meditaţiei yoga este concentrarea supra unui singur obiect( obiect fizic. Yoga este o tradiţie foarte veche de gândire şi constă în tehnici ascetice şi în metode de meditaţie. specii şi varietăţi ale stărilor de conştiinţă. percepe sau gândeşte cel ce nu practică yoga). a activităţii simţurilor. Este folosită în hinduism. Adevărata cunoaştere se obţine prin suprimarea acelor stări psihomentale. suprasenzorială şi extraraţională Yoga îşi propune să distrugă. cât şi etapele itinerarului ascetic şi spiritual au ca punct final eliberarea. diversele serii. emanciparea activităţii senzoriale de contactul cu obiectele exterioare. meditaţia ioghină şi enstaza. Iată aceste etape: înfrânările. disciplinele. Astfel eliberarea vine prin practicarea unor tehnici ascetice şi a unor metode de meditaţie. Nyaya. Ceremonia iniţierii -Naşterea din nou. Una din definiţiile Yoga este: „Suprimarea stărilor de conştiinţă”. Samkhya şi Yoga. focul este aprins de ruda cea mai apropiată Şcolile de gândire: S-au dezvoltat şase şcoli de gândire. controlul repiraţiei. b) Totalitatea experienţelor psihologice normale (tot ce simte. Cunoaşterea nu face decât să elibereze terenul în vederea cuceririi libertăţii. Încearcă să recupereze lumina adevărată. Ceremonia morţii – incinerare.d) Samnyasa . budism. Există mai multe ceremonii care se practică în hinduism: a. energii corporale şi mentale.Renunţarea la tot. ca cerşetor. care corespund celor trei posibilităţi de experienţe: a) Erorile şi iluziile (visuri. dar trei categorii. pentru a căuta fericirea. Ceremona nunţii. are loc în familie 4. Termenul Yoga desemnează orice tehnică ascetică şi orice metodă de meditaţie. brahmanism. Yoga a devenit principala cale de manifestare a religieifilosofie indiană. Grupul de tehnici. Yoga clasică porneşte de la conceptul că doar cunoaşterea metafizică nu poate. primirea în castă: listă de obligaţii morale. Scopul urmărit de Yoga este abolirea primelor două categorii de experienţe şi înlocuirea lor printr-o experienţă enstatică. Ceremonia naşterii b. posturile corpului. erori de percepţie. să elibereze pe om. dar propuneau diferite căi spirituale de mântuire: Purvamimamsa. c. Această şcoală socoteşte că originea suferinţei constă în ignoranţa cu privire la natura adevărată a lui atman. sociale şi religioase. ea singură. Aceste stări de conştiinţă (cittavrtti) sunt în număr nelimitat. care recunoşteau autoritatea Vedeleor. Vaiseşika. să se purifice.confuzii). credinţă ci doar apartenenţă.

Cele patru adevăruri nobile: definiţia suferinţei. devine asimilat. apoi se retrage. simţuri trebuie abolită şi căutarea fericirii prin ascetism exgerat. îşi întrerupe fluxul existenţei. serii şi varietăţi ale stărilor de conştiinţă. ioghinul câştigă anumite puteri oculte: îşi cunoaşte existenţele anterioare. meditează şi aproape renunţă la mâncare. „detaşare”. „absenţa setei de viaţă”. gândire corectă. care nu mai are nici o dorinţă. yoga. activitate corectă. sau 487) Născut din familie regală. meditând şi realizând samadhi faţă de un anumit obect. „abolirea poftei”. Viziunea brahmană şi budistă a vieţii este ciclică: naştere. 4. Yoga sutra. Unirea cu ceea ce nu iubim = suferinţă c. 43 . care este elementul transmigrant şi elementul divin. Eliberarea însemnează desprinderea de partea materială şi unirea principiului etern cu divinul. sau de o întreagă clasă de obiecte. bătrâneţea. Naşterea. personal. concentrare corectă. Despărţirea de ceea ce iubim = suferinţă d. Învaţă brahmnismul. înţelege sfârşitul şi recunoaşte ceea ce nu a fost creat. ca Fiinţă Supremă. călăuză şi maestru spiritual. la 29 de ani pleacă de acasă încăutarea înţelesului sensului vieţii. efort corect. Omul devine o umbră împinsă de vânt. atenţie corectă. boala şi moartea = suferinţă b. diversele specii. sau 567 – 478. Poate fi definit ca o „încetare”. Neîmplinirea dorinţelor = suferinţă Calea de mijloc: cătarea fericirii prin plăceri. Budismul Este singura religie a cărei întemeietor nu se declară nici profetul unui Dumnezeu. dar este nemulţumit.Yoga îşi propune să distrugă. Buddha este întemeitorul acestui sistem filosofic-religios şi însemnează trezitul. Însemnează eliberarea totală de acea extincţie numită eu. moarte şi reincarnare. nici trimisul său şi care respinge însăşi ideea unui dumnezeu. pentru ei nu există Absolut. Rămâne calea de mijloc – calea celor 8 braţe: opinie corectă. După şapte ani are marea viziune care îi face cunoscut eliberarea de suferinţă. Propovăduirea sa are drept ţel eliberarea oamenilor de reîncarnări şi de suferinţă. Nu acceptă nici ideea de Brahman sau Atman şi nici o altă zeitate hindusă. acestea produc durerea. dobândeşte puteri extraordinare. Istoria lui Buda (558. una după alta. Nirvana este experienţa spirituală supremă la care se poate ajunge după un lung proces de cunoaştere şi meditaţie. vorbire corectă. de controlarea simţurilor şi de iluminare. tot ceea ce este meditat. dakkha a. de asemenea trebuie abolită. a treia fază. de aceea tot sistemul încearcă să oprească ciclul reîncarnărilor. adică întreruperea ciclului de transmigraţie. mijloace de existenţă corecte. Concentrându-se . principiul etern. Această antropologie priveşte omul ca fiind format din trei componente: parte materială. posedat.

Cursul XII. în Sri Lanka. dar nu dispariţie. 14. A scăpa de reâncarnări succesive este ţinta practicilor budiste. Alături de hinduism şi folosind aceleaşi tehnici de meditaţie şi practici de tip yoga. este ras pe cap. Eul personal este în centrul preocupărilor.Cu timpul aceste comunităţi au devenit sedentare şi s-au constituit în mănăstiri. Foarte mulţi budişti sunt în Occident.2 miliarde adepţi şi iudaismul cu 15 milioane de adepţi. să nu bei. Religiile Indiei se deosebesc substanţial de păgânismul clasic din Orientul Mijlociu şi Bazinul Mediteranean. în Tibet. După o perioadă de noviciat şi renunţarea definitivă la lume. Moartea este dezintegrare.Sunt foarte rare acele pasaje care descriu Nirvana în cărţile budiste. văzând în aceasta idealul de atins. Islamul Islamul reprezintă una din cele trei mari religii monoteiste din lume. ci căutarea exclusiv interioară în vederea iluminării în această viaţă. aceste religii păgâne au cucerit în mare partea creştinismul lipsit de viaţă din occident. pentru a dispărea în eliberarea definitivă a parinirvanei. adică Nirvana. ideal.000 de practicanţi. se angajează să respecte cele zece principii fundamentale şi este primit în ordin cu rangul de călugăr. reincarnare. ci căi de meditaţie şi eliberare. vedem aici gândul luciferic în cea mai clară exprimare (Is. castitatea totală. renaştere. dar au întemeietori 44 . sau obiectiv de atins. erau un fel de cerşători. La început Buddha a avut o serie de ucenici care l-au urmat. Sau eul nu are nici un exemplu. să nu ucizi. ci pur şi simplu ăşi distruge orice simţ.5 miliarde. acestea sunt nepermanente şi în schimbare. Toate cele trei religii au un numitor comun – Avraam. calmi. Nu există nici o altă categorie superioară ci doar vechimea de când ai primit hirotonirea de călugăr. Individul este format din energie: fizică şi mentală care se manifestă prin 5 agregate: Materie. orice sentiment pentru a ajunge într-o totală desprindere de realitate. senzaţie. în număr mai mic în Indonezia şi numără în jur de 500 mil. formaţiuni mentale. numai în Franţa sunt în jur de 600. într-o stare controlată de meditaţie. acest eu poate să se ridice până la Absolut. conştiinţă. să nu furi. este îmbrăcat cu veşmântul galben. ele nu sunt religii în sensul clasic. adică până la divinitate. Nu cred că poate fi o minciună mai perfidă ca aceasta pe care Satana să o fi transmis oamenilor. foarte răspândite astăzi în statele din Himalaia. percepţie. Printre reguilile călugărului sunt: renunţarea la bunuri. să nu te ocupi de înfrumuseţarea trupului. creştinismul fiind cel mai răspândit. Mântuirea nu este o evadare dintr-o lume a suferinţei. Comunitatea călugărilor. apoi islamul cu 1. Nirvana nu este altceva decât starea unei minţi iluminate. de adepţi.12-14). Budismul este astăzi răspândit în Peninsula Indonezia. peste 1. o existenţă în altă formă. care mergeau din sat în sat şi răspândeau învăţătura lui Buddha. Textele budiste ne îndeamnă să ieşim din lume fără angoasă.

al Qurayhiţilor. aceste cuvinte vor constitui primele 5 versete din Coran. Naşterea lui Mahomed.diferiţi. El a răspuns. „Nu ştiu să citesc”. dar şi acesta a murit la câţiva ani. Hr. c. tatăl său a mrit la câteva luni şi a fost crescut de bunicul. cultul tribului său. O acţiune care derivă din verbul aslam – a mântui şi care are sensul de „mântuire”. împreună cu mama profetului. iar pe drum aude cuvintele: „Eu sunt arhanghelul Gabriel şi tu eşti mesagerul Domnului. adepţi ai păcii lui Dumnezeu. creştinii – Hristos. de pietre mari căzute din cer. islamismul – Mahomed – mahomedani. 45 . b. Islamul este adevărata religie. virtuoşi şi cucernici sunt muslimim curaţi. Această religie s-a născut la Mecca în Arabia la începutul sec. numit anul elefantului. când medita în peşteră. Abu Talib şi soţia acestuia. Cu toate asemănările existente în elementele de bază. Fatima. Mahomed s-a născut în anul 570. iar el. aceste calităţi au fost dublate de un simţ al discernământului foarte pătrunzător. Islamul este adeziunea la pacea lui Dumnezeu. Era corect şi onest. după care şi-au luat şi numele: iudaismul – Moise – mozaici. Se ducea într-o peşteră unde stătea mai multe zile în meditaţie. susin arabii. Această armată a fost decimată de intervenţie divină. Deoarece mesajul său cerea distrugerea idolilor. un vizitator cu înfăţişare umană i-a zis: „Citeşte – iqra”. VII d. la rândul lui. Aceasta a constituit sprijinul lui lăuntric. A fost crescut de un unchi. toţi acei credincioşi sinceri. pe nume Khadija l-a luat sub protecţia ei şi i-a încredinţat conducerea tuturor afacerilor ei şi dirijarea caravanelor de cămile cu care făcea negoţ. tribul său respinge acest mesaj şi a fost urmat doar de câţiva oameni săraci şi umili. Mai târziu Kahadija l-a cerut în căsătorie pe Mahomed. În acel an o armată puternică şi bine organizată a etiopenilor a pornit să pedepsească pe arabii de la Mecca. La 40 de ani. La adolescenţă Mahomed câştigă respectul tuturor celor din tribul său. pentru că au respins acţiunea de creştinare şi au profanat o biserică. O negustoreasă bogată din Mecca. apoi vizitatorul a început să citească şi să-l înveţe şi pe el. a avut o viziune. Exact în acel an s-a născut Mahomed. care au ucis pe toţi elefanţii din armată. La 30 de ani Mahodem începe să mediteze la probleme precum: autenticitatea lui Dumnezeu. iar Khadija avea 40 de ani. între cele trei „monoteisme” există o mare rivalitate şi luptă. din acest motiv acel an a fost numit: Anul Elefantului. de aceea locuitorii din Mecca l-au numit „Al-Amin” – cel onest. Impresionat de această revelaţie se îndreaptă spre casă. Islamul este ultima dintre religiile monoteiste.” Revelaţiile se succed şi primeşte porunca de a le comunica mai departe. Mahomed avea 25 de ani. Soţia sa l-asusţinut şi încurajat. cel integru. este mesajul lui Dumnezeu revelat profetului Mahomed prin mijlocirea arhangelului Gabriel. Acest lucru s-a repetat de trei ori. deşi ea era mai în vârstă ca el cu 15 ani. a fost foarte înţeleaptă şi a ştiut să-l ajute şi să-l sprijine pe Mahomed. a respectat-o foarte mult. dar este îăntâmpinat cu ostilitate şi reticenţă din partea concetăţenilor săi. adică musulmani. Conform Coranului. Definiţia şi semnificaţia numelui Islam: a. astfel Mahomed a rămas complet orfan.

Era în anul 622 când are loc fuga de la mecca la Medina şi de acum începe era hegira. ei cred că Dumnezeu a dezvăluit mesajul Său prin mai mulţi profeţi în mai multe cărţi. Rugăciunea: Este relaţia . În tradiţia musulmană omul este mai importan decât îngerii. Nu există registru de membrii. 46 . a convertirii. Elohim la evrei. cuprinde teamă. intertratările. este suficient să crezi şi să declari această credinţă de la punctul 1. Postul (sawm). sensul arab este de „puritate”. devenind omul cel mai popular în toată Arabia. Mahomed a fost persecutat atât de tare la Mecca şi era pe punctul de a fi ucis. Cei cinci stâlpi ai credinţei islamice: 1. Abluţiunile. mâinilor şi picioarelor este obligatorie înainte de a te ruga. Creator. fără a cunoaşte adevărata lor existenţă şi misiune. atracţie. totul se rezumă la declaraţia sa. ceva sinonim cu religia.. Omniprezent. spălarea feţei. La Medina el este recunoscut drept profet. termenul exista cu mult înaintea apariţiei mahomedanismului şi defineşte pe Dumnezeul unic. dintre care Coranul le citează pe: Tora. 2. adică cultul. cel mai vechi manuscris din Coran datează din anul 644. nici circumcizie. care a primit relevaţia divină şi căpetenie civilă şi militară. îngerii sunt făcuţi din lumină.Primii musulmani persecutaţi în oraşul lor au fugit de acolo şi au găsit protecţia unui rege-preot creştin deosebit de bun şi cu simţul dreptăţii. Profetul a avut 10 scribi care au scris Coranul. care devni urmaşul său. nici botez. fără a lăsa vreun succesor. este un fel de impozit legat impus pe bogăţie sau pe lux şi nu depăşeşte 2. dar a fugit din oraş chiar în noaptea respectivă.5 % şi se numeşte Zakat. Legea – şaria în arabă. Coranul este autoritatea supremă şi are sensul de „protecţie şi lectură”. Atot puternic. pentru ca el şi adepţii săi să-l poată învăţa de pe rost. A fost însoţit de Abu Bakr. Psalmii. El a fost revelat profetului Mahomed pe o durată de timp de 23 de ani. se numeşte „salat”. Însemnează abţinerea de orice este legitim din supunere faţă de Dumnezeu. Cartea sfântă.” Şaria fixează: Dreptul lui Dumnezeu. Cred în îngeri. buna purtare a omului faţă de adevăr. legătura. după 8 ani de lupte va învinge şi se va întoarce victorios în Mecca. Întreg Coranul se învaţă de dinafară de către adepţii săi. adorarea. pentru adepţii coranul sensu este de: „calea spre Dumnezeu. dacă omul a fost făcut din pământ. Nuimai Dumnezeu este martorul acestei declaraţii. Milostenia. doar Coranul. pe fragmente. Mărturia de credinţă: „Recunosc că nu există alt Dumnezeu decât Alah (Dumnezeu) şi recunosc că Mahomed este Profetul lui Dumnezeu. adică modul în care omul ăşi tratează semenul. Este o privaţiune de la orice hrană şi de la relaţii sexuale şi durează din zori şi până la apusul soarelui. Dumnezeul mahomedanilor – Alah. Mahomed moare în anul 632. este un sentiment profund care cuprinde toate simţuruile fiinţei. Rugăciunea adunării de vineri la prânz este cea mai importantă. sau a face Ramadanul. 4. Mahomed organizează o armată şi se va lupta cu cei din tribul său. sau de „miros bun”. 3. şi dreptul omului. este luna care comemorează prima revelaţia a Coranului. sau timpul măsurat de musulmani. Evanghelia şi Coranul.

pentru a-l ucide.5. 47 . Pelerinajul (hajj) care trebuie să aibă loc cel puţin o dată în viaţă. Legislaţia musulmană se clădeşte pe fundamentul unor curente de gândire extreme: Meditaţia pură şi respectarea strictă a tradiţiei. el atinge într-un fel. care reprezintă pe Satana. Când pelerinul atinge piatra neagră de la Mecca. mâna lui Dumnezeu. apoi aruncă pietre în obeliscuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->