P. 1
Clasificarea limbilor

Clasificarea limbilor

|Views: 3,089|Likes:
Published by Cristyi Cristy

More info:

Published by: Cristyi Cristy on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2015

pdf

text

original

2.

Clasificarea limbilor Chiar dacă progresul tehnologic este de mare ajutor în cercetarea lingvistică, mai cu seamă

în ceea ce priveşte o evidenţă a limbilor vorbite şi scrise astăzi în lume, nu putem încă vorbi de un inventar exact al acestora, din motive lesne de înţeles: există încă pe glob zone populate, dar neexplorate lingvistic, din cauza inaccesibilităţii lor; nu se disting întotdeauna tranşant limbile de dialecte pe baza criteriilor curente de departajare; persistă încă idiomurile de tranziţie dintre limbi, tratate fie ca limbi distincte, mixte, fie ca dialecte intermediare; limbile sunt în continuare sensibile la modificările determinate de schimbări de ordin geopolitic; iar fenomenul dispariţiei limbilor are loc sub ochii noştri etc. De aceea, e nevoie de multă prudenţă în înregistrarea numerică a idiomurilor de pe glob – în accepţiunea lor uzuală idiomurile fiind limbi vorbite de comunităţi bine definite. Numărul acestora s-ar ridica la 3000 (Elena Slave, Lucia Wald, 1968) sau chiar la 4000 (A. Vraciu, 1980; G. Yule, 2000). Mult mai importantă decât inventarierea s-a dovedit a fi, pentru studiul ştiinţific al limbilor, clasificarea acestora. Primele încercări de clasificare a limbilor europene, de pildă, datează din Renaşterea târzie, când, mai cu seamă după punerea în circulaţie a textelor tipărite, s-a observat că anumite idiomuri se aseamănă mult în anumite privinţe şi se pot grupa pe baza acestor asemănări. Mai întâi, s-a realizat, încă din secolul al XVI-lea, pe baza corespondenţei dintre limbă şi unitatea teritorială în care se vorbea, o clasificare geografică. Aceasta avea calitatea de a fi exactă, harta geolingvistică putând fi oricând confruntată cu realitatea, dar instabilă, valabilitatea sa fiind sensibilă în special la evenimentele istorice care au avut drept consecinţe modificarea graniţelor şi schimbarea politicilor lingvistice (v. urmările războaielor de cucerire, colonizările, destrămarea imperiilor, federalizările şi defederalizările etc.). Deşi interesează lingvistica, clasificarea geografică rămâne externă acestui domeniu. Lingvistica nu urmăreşte atât locul pe care o limbă îl ocupă pe harta lumii, cât pe acela pe care şi l-a dobândit într-o structură genetică sau gramaticală. Prin urmare, lingvistica se ocupă de taxonomii elaborate în funcţie de criteriul originii sau de criteriul structurii morfosintactice, pentru a stabili clasa de particularităţi în care se încadrează o limbă şi în interiorul căreia trebuie studiată. Primele clasificări de natură lingvistică au apărut în secolele al XVII-lea şi al XVIII-ea, dar au fost mult îmbunătăţite în cursul secolului al XIX.lea, când au beneficiat de sprjinul metodei comparativ-istorice şi de practica reconstrucţiilor, specifice lingvisticii indoeuropene.

2.1. Clasificarea genealogică a limbilor Clasificarea genealogică a limbilor se realizează în funcţie de criteriul originii comune a limbilor, cauză a asemănărilor regulate dintre limbile care alcătuiesc o familie genetică. 4.1.1. Arborele genealogic al limbilor În căutarea originii limbilor şi a particularităţilor identice sau foarte asemănătoare care să confirme înrudirea idiomurilor care provin dintr-o limbă comună stă raţiunea de a fi a lingvisticii secolului al XIX-lea. În acest secol rezervat integral studiului istoric al limbii, modelul de cercetare dominant era cel folosit în ştiinţele naturii. În aceste condiţii, devine operaţională pentru lingvistică şi noţiunea de arbore genealogic, transferată din botanică, prin care se ilustrează, în linii mari, pe linie verticală, relaţiile de descendenţă – directă sau indirectă – a limbilor antice şi moderne din aceeaşi limbă-mamă, indoeuropeana veche (protoindoeuropeana). Argumentele lingvistice ale acestei filiaţii sunt asemănările dintre structurile gramaticale şi lexicale ale unor limbi, asemănări care confirmă o moştenire comună. Reprezentarea unei aemenea familii genetice are ca punct de pornire limba sursă din care descind, în ordine cronologică, limbi sau grupuri de limbi antice (atestate sau reconstituite), din care se trag, la rândul lor, limbile moderne, dintre care cele mai multe sunt vorbite şi astăzi, dar câteva sunt pe cale de dispariţie sau dispărute de curând. Schematic, familia indoeuropeană s-ar reprezenta astfel:

Indoeuropeana comună ↓ Ramura indoiraniană ↓ Limbi indiene ↓ Limbi iraniene ↓ Limbi germanice ↓ Limbi celtice ↓ Ramura europeană ↓ Limbi italice ↓ Limbi elenice ↓ Limbi baltoslave

ibero-caucaziene. 2. etc.). familia limbilor indoeuropene.1.↓ vedica sanscrita. imprecizia terminologică (v. galica etc. tungusomanciuriene. Greutăţile cu care s-au confruntat lingviştii în taxonomia genetică a limbilor au fost cauzate de vastitatea şi eterogenitatea materialului care trebuia clasificat. amerindiene. spaniola italiana portugheza etc. Familiile de limbi Se consideră că asemenea arbori genealogici pot descrie toate cele aproximativ treizeci de familii lingvistice (v. hindi.2. Cercetările comparativ-istorice nu s-au putut finaliza întotdeauna cu integrarea fermă a limbilor într-o structură genetică sau într-alta. siberiene. cât şi în . sau nu sunt suficient de clare. elasticitatea graniţelor dintre limbi şi dialecte şi. la care s-au adăugat: caracterul neatestat al unor limbi. în care se integrează toate cele 4000 de idiomuri înregistrate de-a lungul vremii. turco-tătare. malaio-polineziene etc. ↓ avestica pehlevi neopersana ↓ gotica germana engleza ↓ gaelica britanica bretona ↓ osca latina ↓ franceza româna ↓ greaca ↓ letona rusa polona sârba ceha suedeza etc. polivalenţa termenului de familie de limbi. limbile continuă să fie clasificate pe baza criteriului geografic (v. v. limbile din Oceania etc. limbile negro-africane. bengali etc. semito-hamitice.). fino-ugrice. şi chino-tibetane. nu în ultimul rând. Acolo unde datele istoricee lipsesc. care este folosit atât în sens larg.

în care sunt incluse majoritatea limbilor vorbite actualmente în Europa. indiferent de gradul de transformare al limbii primitive.n. Când spunem că o asemenea limbă reprezintă o formă mai nouă a limbii primitive. 1981: 18) Studiile comparative au scos la iveală asemănări între indoeuropeana comună şi alte limbi primitive. v. Pentru exemplificare.. subînţelegem că limba dată continuă printr-o tradiţie neîntreruptă uzajul indoeuropenei primitive. Australia.1.. are cea mai extinsă arie de utilizare. ramura indoiraniană etc. germanice etc. câteva din cele mai cunoscute familii de limbi. supraordonate celei indoeuropene: . Africa.2. pe scurt. ramura germanică de nord. care este utilizat atât în sens larg. în consolidarea caracterului ştiinţific al studierii limbilor. Th. dar şi câteva idiomuri foarte răspândite din Asia.1.sens restrâns..1. subramuri.e. în aceeaşi situaţie se află termenul de ramură.. cât şi în sens restrâns.. v. America..) Clasificarea genealogică a limbilor oglindeşte motivaţiile evoluţiei lor istorice. v. grupuri şi subgrupuri.. fapt ce demonstrează existenţa unei familii lingvistice mai vechi. ramura germanică de vest etc. Gh. ramura europeană. slave.1. 2. numită fie indoeruropeană comună. fie protoindoeuropeană: „.1.” (Simenschi. Ivănescu. vom descrie. 4. care este cea mai veche limbă indoeuropeană. familia limbilor romanice. Pentru descrierea structurii unei familii de limbi se recurge la împărţirea acesteia în ramuri. socotim drept limbă indoeuropeană orice limbă care este o formă luată din indoeuropeana primitivă în perioada anilor 4000-2000 î. Familia limbilor indoeuropene Familia limbilor indoeuropene. Acesta este unul din motivele pentru care este familia studiată cel mai riguros şi mai detaliat. Limba sursă Toate idiomurile care o compun provin direct sau mediat dintr-o limbă primitivă.2. Ea reprezintă o etapă necesară în dezvoltarea lingvisticii istorice şi comparate.

Ramurile familiei indoeuropene Familia indoeuropeană prezintă două subdiviziuni: ramura indoiraniană şi ramura europeană. limba celor mai vechi inscripţii din India. limba renumitelor epopei Ramayana şi Mahabharata.1. Sama-veda.sanscrita epică.” (Ibidem: 19) Din dezvoltarea dialectelor – tot mai divergente – ale acestei limbi vorbite pe un teritoriu foarte vast s-au format limbile indoeuropene. Ambele idiomuri. indian şi iranian.1. limba în care s-au scris cele mai vechi texte indiene. care.2. întrucât prezintă deosebiri clare între cele trei etape evolutive: indiana veche.2. Yajur-veda. în epoca sclavagismului. Vedele (Rig-veda. care se separă în limbi centum (în vestul teritoriului) şi limbi satem (în estul teritoriului). limba literară a cărturarilor. limba Gramaticii lui Pañini şi a dramei Sakuntala a lui Kalidassa. Indiana veche are două variante. varianta religioasă.: a) vedica. Vorbitorii de limbi indoiraniene se numeau Ärya „nobili”. ca şi în epocile următoare. 2.sanscrita clasică.1.n.1. varianta laică. sunt extrem de importante pentru indoeuropenistică.1. medie şi neoindiana.e.2. au cunoscut foarte de timpuriu şi o variantă scrisă.2. 2. de aceea. care cunosc scrierea încă din mileniul al II-lea î. admite următoarele subdiviziuni: . Limbile indiene Limbile indiene admit o delimitare diacronică. Atharva-veda) şi Upanişadele.„Faptul că. au existat ca limbi populare şi literare mai multe limbi indoeuropene a dus la concluzia că a existat o limbă mai veche din care acestea s-au născut. Ramura indoiraniană Ramura indoeuropeană ocupă partea estică a teritoriului pe care se vorbesc limbi indoeuropene. cu două direcţii de dezvoltare: . b) sanscrita. Indiana medie. . Aspectul general al morfologiei indoeuropene s-a conservat cel mai bine în textele vechi scrise în faza arhaică a evoluţiei acestor limbi.

Vorbim astfel de trei grupuri idiomatice. care se deosebesc în timp: vechea iraniană. precum: mediopersana. termen generic pentru idiomurile vorbite din Himalaya până în Sri Lanka. cunoscută datorită inscripţiilor cuneiforme de pe vremea lui Darius I. afgana. vorbită de peste 200 de milioane de locuitori ai acestei ţări. Un alt idiom neoindian foarte cunoscut este bengali. iraniana medie şi neoiraniana (neopersana). limbă oficială a imperiului din vremea Sassanizilor.2.a) pāli. Tagore.1. limba textelor budiste din Ceylon. . datorită provenienţei ei directe din indoiraniana de bază. Limbile iraniene Limbile iraniene. derivată din indiana de nord-vest. parta. Cea mai răspândită limbă neoindiană este hindustani. Aceasta este foarte apropiată de vedică. Tot grupului de limbi neoindiene îi aparţine şi limba Rroma. limba în care şi-a scris poemele renumitul R.1. Iraniana medie denumeşte un grup idiomatic al cărei principală reprezentantă era limba pehlevi. legată de curentele religioase ale budismului şi ale janseismului. jaghnobi etc. atestată în texte din secolele al IIIlea – al VII-lea. Eminescu în Scrisoarea III.2. Neoiraniana se prezintă ca un conglomerat de idiomuri a căror distribuţie geografică permite gruparea lor în: a) idiomuri neoiraniene orientale: oseta. Hindi este limba oficială a Indiei. sogdiana. cu două varietăţi: urdu şi hindi. este limba unor producţii literare care au început să apară din secolul al X-lea. b) prākrit. b) avestica (sau zenda). horezmica şi hotaniana.1. foarte apropiate de cele indiene. 2. . Iraniana veche are două varietăţi importante: a) persana veche.Neoindiana. la origini limbă a tribului dom. limba literară.2. distincţiile lingvistice corespund celor istorice. Prin urmare. suportă aceeaşi periodizare. pomenit şi de M. limba textelor religioase reunite sub titlul Avesta. Dar monumentele culturii iraniene care ne-au parvenit din această epocă au fost scrise în mai multe limbi medioiraniene.

Ele datează din secolele al V. Este atestată încă din secolul al V-lea. foarte apropiate de cele din indoeuropeana comună.1. Texte în toharică. Graur – coord.2. la începutul secolului al XX-lea.b) idiomuri neoiraniene occidentale: tadjica. care conţin forme arhaice.1. hitita şi veneta) şi cele care se pot grupa astfel (limbile vechi balcanice. De la Curtea regilor Asiei Mici de răsărit ne-au parvenit documente în hitită. de fapt limba vorbită în prezent în Iran. Ramura europeană Vom descrie sumar configuraţia idiomatică a ramurei europene din familia indoeuropeană de la est la vest.2. Odată cu descoperirea textelor hitite. Are numeroase dialecte. ele aduc în reconstrucţia limbii indoeuropene unele date pe care nu le-am putea reconstitui din datele pe care ni le oferă alte limbi indoeuropene. 1965: 240) Luvica şi palaica sunt limbi foarte apropiate.2. au fost descoperite în Turchestanul chinez.” (Al.. care dezvoltă un dialect indoeuropean originar din Asia Mică. cu îndelungată tradiţie scrisă. limbile baltoslave. a fost mană cerească pentru indoeuropenişti: „. Hitita este o limbă de tip centum. armeana. beluciana.2.. neopersana etc. . fixată însă în scris.e.1.2.. scrise pe tăbliţe de argilă. limbile germanice şi limbile celtoitalice).2. datorită descoperirii unor texte literare originale şi a unor traduceri de texte religioase din greacă. Armeana.lea şi al VII-lea şi reprezintă traduceri de texte religioase budiste. Neopersana este limba catrenelor lui Omar Khayamm. Descoperirea acestora în Turcia.1.n. kurda. în mileniul al II-lea î. s-au descoperit şi texte redactate în aceste limbi. făcând distincţia dintre limbile care nu admit formarea unei subramuri (toharica. 2.1. Limbile care nu se pot reuni într-un grup Toharica este o limbă moartă. redactate în alfabet hindus. 2.

macedoneana. Greaca a fost. dialectul doric este renumit datorită inscripţiilor dorice din Creta şi scrierilor lui Pindar. geto-daca. care trebuiau să se distingă de cei din afara cetăţii şi prin limba vorbită: „Fiecare cetate greacă îşi are dialectul ei. Sofocle şi Euripide) şi filosofia de aur a grecilor (v. Greaca veche era fărâmiţată dialectal. din punct de vedere cronologic. însă acestea nu se deosebesc într-atâta încât să împiedice comunicarea fundamentală a limbii: un elen putea fi înţeles. este dialectul atic în care s-a scris marea tragedie greacă (v. Teocrit şi Arhimede. Această . suferind însă şi o puternică influenţă ionică în lexic. vorbită în nord-vestul Italiei.n. ilira. (Th. în dialectul ionic au apărut epopeile lui Homer şi scrierile istorice ale lui Hesiod. În fine. Dintre acestea. greaca medie (sau bizantina) şi greaca modernă (sau neogreaca). Limbile vechi balcanice Alcătuiesc grupul limbilor vechi balcanice acele idiomuri care s-au vorbit în Antichitate în regiunea Balcanilor: greaca. celţilor şi italicilor. Simenschi. slavilor. mai ales în varianta sa cultă. Eschil. Platon şi Aristotel). între ţinuturile primitive ale germanilor. Ca şi limbile ei „surori” din ramura indoiraniană.Veneta este o limbă occidentală. în general. albaneza. Câteva dialecte s-au reunit în jurul dialectului atic şi au format cu timpul celebra koiné: „Datorită prestigiului politic şi cultural al Atenei. în secolul al V-lea î. acest dialect începe să se impună şi în alte zone. Numeroasele influenţe ale unor limbi vechi indoeuropene asupra venetei se explică prin faptul că veneţii au locuit într-o perioadă foarte îndepărtată în nordul Alpilor. G. Sapho şi Hesiod au scris în dialectul eolic. numai greaca şi albaneza se mai vorbesc şi astăzi.e. prima limbă a culturii europene. în orice parte a domeniului grecesc”. greaca suportă distincţii idiomatice de natură diacronică: greaca veche (sau elina). 1981: 159) Multe dintre dialectele elinei aveau statut de dialect literar. cel mai cunoscut. îndeosebi din cauza orgoliilor locuitorilor unor cetăţi greceşti.. De exemplu. Este atestată datorită a peste două sute de inscripţii şi de texte scurte care s-au scris înaintea erei noastre. Ivănescu.

Dată fiind antipatia faţă de fanarioţi. Structura etimologică a vocabularului albanezei este rezultatul diverselor influenţe care s-au exercitat asupra acestui idiom: slavă. pe de altă parte.” (A. infirmată. de tip satem. romanică etc. în Asia Mică şi în Egipt. de scriitori.. Ea devine limba oficială a Imperiului din Orient şi ajunge să fie întrebuinţată ca mijloc de comunicare între popoarele balcanice. După dispoziţia teritorială a Albaniei.e. al VI-lea . 1980: 246) După secolul al III-lea î. . dimotiki. Cu toate că. acestea au o contribuţie masivă la formarea şi alimentarea terminologiei ştiinţifice şi tehnice moderne. începând din secolul al XVI-lea. grecească. cu timpul. cât şi în Ţara Românească. Bizantina reprezintă un stadiu evolutiv de durata unui mileniu (sec. Greaca medie (sau bizantina) este caracterizată. În pofida unei accentuate susţineri a variantei savante. se îngustează progresiv aria de răspândire a idiomurilor greceşti. şi. Are două dialecte fundamentale: toskë în sudul şi gegë în nordul Albaniei. al XV-lea). înflorirea comerţului şi cuceririle lui Alexandru Macedon au contribuit la răspândirea acestei koiné până în Balcani. atât în Moldova. Neogreaca reprezintă faza modernă de evoluţie a limbii grecilor. în Grecia a avut câştig de cauză varianta influenţată de vorbirea populară. a fost impusă. Albaneza este o limbă balcanică.n. În secolul al XVIII-lea. Albaneza este atestată din secolul al XV-lea. turcească. limba greacă. legată de regimul fanariot. s-a crezut multă vreme că albaneza continuă un dialect ilir.nouă formă a dialectului atic poartă denumirea de koiné <limbă comună>. din punct de vedere lingvistic. care duce la o nouă scindare dialectală. care a fost adoptată în cele din urmă de presă. care stabileşte continuitatea cu greaca comună. fiind resimţită ca rezultat al unei tendinţe naturale de dezvoltare a limbii.sec. Vraciu. Aparţia ei a dus la anihilarea particularităţilor dialectale. sub forma unui curent grecizant. pe de o parte de tendinţa conservatoare. influenţa greacă bizantină a fost minimizată imediat după eliberarea românilor de sub vremelnica lor dominaţie. de tendinţa populară. Această teorie a fost. Studiile consacrate studiului de material lexical româno-albanez au dus la concluzia că aceste idiomuri provin dintr-un acelaşi dialect trac.

şi letona. 4. la o evoluţie divergentă soldată cu formarea de noi idiomuri: frigiană. Limbile baltoslave Sunt tratate împreună. hidronime sau antroponime. Nu are o variantă scrisă. adeseori. limbă atestată din secolul al XVI-lea. Sunt limbi cu caracter arhaic. albaneză. care a fost vorbită de poporul lui Alexandru Macedon. în tipul de formare a cuvintelor şi în lexic). în majoritate nume proprii. isoglose specifice. morfologice şi lexicale). din care s-au păstrat doar un glosar şi scurte traduceri de texte religioase. geto-dacă. ilira este o limbă dispărută. Aceste relaţii le întrec. Ca şi macedoneana. întrucât pentru mult timp au format o comunitate lingvistică.” (A. baltică şi hitită există un număr de elemente comune (în sistemul fonetic. fiindcă greaca era folosită de macedonieni ca limbă de cultură. care apar în operele scriitorilor greci.3. sub raport cantitativ şi calitativ.1.Macedoneana este o limbă moartă. „Între limbile slave. Ilira era vorbită în nord-vestul Peninsulei Balcanice. Traco-daca a fost vorbită de o populaţie foarte numeroasă în nord-estul Peninsulei Balcanice. S-au păstrat din macedoneană câteva zeci de cuvinte şi câteva nume proprii. cele mai multe dintre acestea fiind identificate în inscripţii latineşti şi greceşti. în slavă. armeană. Teritoriul extins pe care se foloseau dialectele tracice a dus la îndepărtarea lor de limba comună. care constituie.2. pe cele proprii limbilor baltoslave şi (indo)iraniene. în prezent limba oficială a Lituaniei. baltice şi germanice există un număr destul de mare de afinităţi lingvistice (în primul rând. din care au rămas puţine cuvinte.2. lituaniana.1. 1981: 245) În grupul limbilor baltice se integrează vechea prusiană. Vraciu. Existenţa a aproximativ 80 de cuvinte româneşti cu corespondente în albaneză pot fi explicate prin comunitatea de substrat a celor două limbi. a căror structură gramaticală este foarte apropiată de cea a indoeuropenei comune.2. De asemenea. Vestigiile tracice şi dacice se reduc la inventare de toponime. care dezvoltă o variantă literară începând din acelaşi .

o limbă ale cărei forme sunt reconstituite. Rusa a fost atestată din secolul al XII-lea. Bulgakov etc. Puşkin. Limbile slave răsăritene. slovaca şi poloneza. celebrul Cântec pentru oastea lui Igor. letona este mai puţin conservatoare. putem vorbi despre „repartizarea” limbilor slave în trei grupuri: de est. Limbă oficială în federaţia U. operele lui Tolstoi. . al XVI-lea. Despre varianta sa literară se poate vorbi abia din secolul al XIX-lea. fiindcă este o mare limbă de cultură. Sunt considerate a fi limbi slave occidentale ceha. Indiferent de politica statală. Tot un exces este şi scoaterea rusei din programele şcolare în fostele ţări comuniste imediat după eliberarea de comunism.N. deosebinduse mai mult de indoeuropeana comună. un bloc lingvistic unitar. care poartă semnăturile lui Taras Şevcenko şi Ivan Franco. contribuie la consolidarea variantei literare a ucrainienei. este atestată din secolul al IX-lea. rusa. Producţiile literare ale secolului al XIX-lea. Bielorusa a fost atestată în secolul al XIII-lea.U. limba rusă merită să fie cunoscută oriunde.). Dostoievski. secol în care a apărut primul text literar rusesc. de vest şi de sud. adică de călugării care s-au servit în acest scop de alfabetul chirilic. rusa a fost limba unui bloc comunist. Din 1945. motiv pentru care se consideră că acestea formează. încât vorbitorii uneia dintre ele se înţeleg fără dificultate cu vorbitorii alteia.S. Limba literară este foarte apropiată de cea vorbită.secol.. Spre deosebire de lituaniană. La baza idiomurilor slave stă slava comună. Literatura scrisă în rusă este una din marile literaturi ale lumii (v. În grupul limbilor slave intră idiomuri foarte apropiate. În funcţie de acesta. Ucraineana se afirmă ca limbă de sine-stătătoare începând din secolul al XIV-lea. ucraineana şi bielorusa prezintă asemănări atât de mari. limbă literară foarte apropiată de limba comună.R. Grupul slav suportă distincţii interioare pe baza criteriului geografic. Esenin. Paleoslava.S. promovată excesiv şi în ţările ex-comuniste învecinate. de la est la vest. graţie traducerilor de texte din limba greacă realizate de Chiril şi Metodiu. rusa este una din cele şase limbi oficiale de lucru utilizate de O.

Consolidarea limbii literare poloneze pe parcursul secolului al XIX-lea se leagă de numele scriitorului Adam Mickievicz. Limbile slave de sud sunt bulgara. folosit de reformatorul Jan Hus în scrierile sale. Federative Jugoslavia. Diferenţele dintre sârbi şi croaţi sunt mai degrabă . Bulgara este o limbă cu trei variante istorice: bulgara veche (paleoslava. Poloneza este idiomul vorbit la extremitatea vestică a teritoriului locuit de slavi. dar se distinge printr-o serie de inovaţii de celelalte idiomuri slave. faţă de care deosebiri esenţiale se identifică numai la nivelul vocabularului. Ea este apropiată de macedoneană. datorită traducerilor de texte religioase făcute de Chiril şi Metodiu şi scrise cu celebrul alfabet chirilic). croata. După destrămarea Cehoslovaciei. Apogeul acesteia este atins în secolul următor în opera lui H.Ceha este atestată din secolul al XIII-lea. Lupta purtată în secolul al XIXlea pentru impunerea limbii literare a contribuit la formarea limbii bulgare moderne. Croata este o limbă foarte apropiată de sârbă. Se diferenţiază de aceasta numai la nivelul vocabularului şi al scrierii cu alfabet latin. este limbă oficială în Serbia. graţie unor documente despre mişcarea husistă. atestată din secolul al IX-lea. A fost atestată în secolul al XIII-lea şi a cunoscut o variantă literară din secolul al XVI-lea. Sârba este cea mai armonioasă limbă slavă. Bosnia şi Herţegovina şi Muntenegru. sârba. limba cehă îşi formează şi o variantă literară. În a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost limbă oficială a R. bulgara medie şi noua bulgară. slovena şi macedoneana (idiom slav diferit de limba macedoneană pe care am prezentat-o ca limbă veche balcanică. apropiată de elină). Începând din secolul al XVIII-lea. Ea a fost atestată în secolul al XV-lea.S. Sienkievici. Din secolul al XVI-lea. Slovaca este o limbă apropiată de cehă. Pentru varianta scrisă a sârbei s-a recurs la alfabetul chirilic. slovaca devine limba oficială a Slovaciei. occidentalizarea limbii se manifestă prin receptivitatea vocabularului faţă de împrumuturile franceze. Este atestată în secolul al XII-lea. Grupul sudic al limbilor slave este mai puţin unitar decât cele la care ne-am referit până acum. În prezent. în jurul dialectului de la Praga. varianta literară se îndepărtează foarte mult de cea populară. Cu timpul.

Germana veche de jos s-a scindat în saxona de jos. în trei grupuri: de est.1. inovaţiile germanice în mutaţia accentului.4. croata este limbă oficială în Croaţia. încât unii lingvişti îl consideră un dialect al bulgarei. Ca şi limbile slave. limbile germanice se împart. în mutaţia consonantică. Grupul germanic de est este reprezentat de gotică.2. dar reconstituită.al IX-lea.1.). Cel mai extins grup de limbi germanice este cel occidental. engleza şi frizona.2. Există date despre o populaţie din Crimeea care vorbea un dialect gotic.Limbile germanice Limbile germanice provin dintr-o limbă neatestată. în varianta mixtă sârbocroată. Slovena este una din puţinele limbi europene care au păstrat numărul dual din protoindoeuropeană. limbă faţă de care s-au distanţat în multe privinţe (v. în structura verbului etc. atestată prin glose din secolul al VIII-lea şi prin . Cu alfabet gotic s-a realizat o traducere a Bibliei încă din secolul al IV-lea. Este limba oficială a Sloveniei.religioase şi politice decât lingvistice. în flexiunea adjectivală. Macedoneana este un idiom sud-slav atât de apropiat de bulgară. Germana veche de sus (germana propriu-zisă) permite distincţii diacronice: vechea germană de sus (secolele al VIII-lea . 4. stat federativ cu capitala la Belgrad. limbă din care provin olandeza şi flamanda. – germana comună – şi îşi au rădăcinile îndepărtate în protoindoeuropeană. Slovena. Macedoneana a împrumutat elemente lexicale sârbe. este o limbă neunitară. şi franconica de jos. cu dialecte foarte diferite între ele. aparent doar din punct de vedere geografic.2. Gotica s-a vorbit până la sfârşitul Evului Mediu. Diferenţele reduse dintre bulgară şi macedoneană se rezumă la vocabular. Acesta este şi cel mai puţin unitar dintre cele trei. atestată din secolul al XV-lea. Actualmente. mai cu seamă în perioada contactelor lingvistice directe ocazionate de convieţuirea macedonienilor cu sârbii în fosta Jugoslavie. cu care prezintă multiple afinităţi. Se integrează în acest grup germana (de sus şi de jos). În secolul trecut. de vest şi de nord. era limbă oficială a Jugoslaviei. atestată din secolul al IX-lea.

U. Din 1945 este şi limbă oficială de lucru a O. Ioana Vintilă-Rădulescu. despre care dovezile arheologice ne arată că era folosit. Contribuie la succesul politicii de expansiune a englezei actuale şi anumite trăsături lingvistice ale acesteia. cornică etc. După cum se ştie. Australia şi Noua Zeelandă. Limbile celtice sunt limbi vechi europene. a legendelor istorice sau a poeziilor etc.U. norică etc. bretonă.A. este o limbă celtă atestată în inscripţii din secolul al III-lea. În Evul Mediu s-a scris o literatură bogată în gaelică. atestată din secolul al VIII-lea. în special în inscripții și marcaje de hotare.2. engleza este cea mai răspândită limbă europeană de pe glob. cum ar fi „structura gramaticală simplă. în Canada. germana de sus medie (secolele al IX-lea – al XVI-lea) şi germana de sus modernă (de după secolul al XVI-lea). engleza medie (secolele al XII-lea . se mai vorbeşte în Irlanda (irlandeza). tinzând spre tipul aglutinant”. Şi engleza se pretează la delimitări ferme ale fazelor evolutive: anglosaxona (până în secolul al XII-lea. un veritabil instrument al globalizării. Gaelica. de pildă. scoţiană. împărţite din punct de vedere geografic în insulare (gaelică – irlandeză. britanică – galeză. începând aproximativ din secolul al X-lea. 4. Cele mai cunoscute dialecte sunt cel bavarez. Tot mai mult. (M.) şi continentale (galica. provenită din anglosaxonă.2. în Scoţia (scoţiana) şi pe Insula Man (manx). engleza devine o limbă uzuală în diferite colţuri ale lumii. 1981: 77) Frizona este un idiom atestat din secolul al XIII-lea. Există un alfabet celtic. Engleza este o limbă cu caracter unitar. se mai vorbeşte doar în câteva regiuni din Olanda şi din nordul Germaniei. Sala. manx. cel aleman şi cel franconic. celtiberiană.1. în Irlanda. folosită în texte ample începând din secolul al XVI-lea.al XVI-lea) şi neoengleza (de după secolul al XVI-lea).2.). În prezent. Şi druizii utilizau acest alfabet pentru consemnarea poveștilor. Ramificaţiile dialectale afectează unitatea limbii germane de astăzi. în S.5 Limbile celtoitalice Datorită asemănărilor dintre limbile celtice şi cele italice. . Este limbă oficială în Marea Britanie.N. se poate vorbi de o subramură a limbilor celtoitalice.1.Cântecul lui Hildebrand din secolul al IX-lea).

2002: 24) Osca era o limbă vorbită în Samnium şi în Campania.n.Britanica. se diferenţiază în: galeză. . Belgia. în întreg Imperiul Roman. reprezintă un fragment dintr-un text legislativ. Începând din secolul al IV-lea. limbă atestată înaintea erei noastre. Latina este cea mai cunoscută limbă italică. Până în perioada cuceririlor romane şi câteva secole după aceea. atestată din secolul al VI-lea î.e.” (Ileana Oancea. galica se vorbea într-un spaţiu vast: în Galia. deci într-o regiune de pe teritoriul actual al Franţei. vorbită în regiunea Cornwall. „Între grupul latino-falisc şi cel osco-umbrian există câteva deosebiri lingvistice importante. pentru că ele apar ca reflexe tardive în materialul lingvistic romanic.e. Iniţial vorbită în Latium. printr-un document care cuprinde inscripţii de cult. vorbită de celţii ce au părăsit Britania şi s-au stabilit în Bretania.n. adică pe un teritoriu care cuprindea Franţa. Limbile italice Sunt reunite sub denumirea de limbi italice idiomurile vorbite în Antichitate în Peninsula Italică. şi bretonă. Limbile celtice continentale sunt reprezentate de galică. dispărută din secolul al XVIII-lea.. Umbrica este limba veche a umbrienilor imigraţi în Peninsula Italică. Este atestată din secolul al III-lea î.n. vorbită în Ţara Galilor. Elveţia şi o parte a Germaniei de astăzi. latina se extinde în întreaga Italie şi mult dincolo de graniţele acesteia. dar vestigiile epigrafice descoperite în Galia au conservat numeroase eşantioane de limbă celtă continentală. limbă care pare să se fi folosit în vremuri îndepărtate în întreaga Britanie. cornică. Cea mai lungă dintre cele aproximativ 200 de inscripţii în oscă. Este atestată din secolul I î. intitulat Tabulae Iguvinae. galica a fost înlăturată de limbile romanice în formare. Luminiţa Panait. Ele formează două grupuri lingvistice: osco-umbrian şi latino-falisc.e. Toponime şi antroponime galice apar în operele scriitorilor greci şi latini. Tabula Bantina.

Spaniola este limbă oficială în Spania şi Angora.grupul ibero-romanic (spaniolă. dar şi în numeroase state din America Centrală şi de Sud (v. cu menţiunea că două idiomuri – catalana şi dalmata – au statut de limbă de tranziţie (lingua puente). Latina a fost deseori comparată cu greaca.grupul balcano-romanic (română). româna. infra). retoromana şi dalmata – au fost clasificate pe criterii geografice. Carlo Tagliavini (1977) vorbeşte astfel de patru grupuri de limbi romanice: . În greacă şi. catalana. latina a devenit stratul pe care s-au întemeiat noi limbi de cultură ale Europei. Limbile romanice Limbile romanice au ca element constitutiv comun stratul de latină populară (vulgară). provensala.6. Este şi limbă oficială de lucru la O. Cunoaşte trei variante: spaniola europeană. spaniola. Este o limbă cu multe dialecte. după chineză şi engleză. cât şi cu limba greacă.N. în privinţa numărului de utilizatori. Spre deosebire de limba greacă.U. urmat de restrângerea drastică a sferei de întrebuinţare. portugheza.2. mai târziu.2.grupul galo-romanic (franceză şi provensală/ occitană). . aşa-numitele limbi romanice. catalana făcând legătura dintre grupul ibero-romanic şi cel galo-romanic. mai ales datorită statutului lor de limbi clasice de cultură. Amândouă au cunoscut un apogeu cultural.Din punct de vedere tipologic. fapt ce o situează pe poziţia a III-a. din 1945. iar dalmata.2. retoromană şi dalmată) . sardă.1. latina este fidelă indoeuropenei comune. unind grupul italo-romanic de cel balcano-romanic. portugheză şi catalană). ci din părţi ale imperiului în care latina cultă era mai curând necunoscută. . în latină s-au scris operele literare şi ştiinţifice ale Antichităţii.. dintre care le . 4. agenţii romanizării nefiind aleşi din populaţia Romei. asemănându-se mult în plan gramatical atât cu limbile indoiraniene. spaniola americană şi iudeo-spaniola. Descendentele latinei – franceza. sarda.grupul italo-romanic (italiană.1. italiana. pentru aceste limbi s-au conceput primele gramatici europene. Este limba romanică cu cei mai mulţi vorbitori – peste 300 de milioane –.

graţie operelor literare semnate de Cervantes şi de Lope de Vega. cu centrul în Île de France. Şi portugheza are numeroase dialecte: cel mozarab. având aproximativ 125 de milioane de utilizatori. Tagliavini se referă la catalană ca la un idiom de tranziţie între grupul iberic şi cel galo-romanic. Diez o consideră limbă romanică de sine-stătătoare. infra). Franceza este limbă oficială în Franţa. Limba portugheză este atestată de la sfârşitul secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea pe baza a două documente: Noticia de Tarto şi Testamentul lui Alphonso II. canario etc. castilian. şi cele două grupuri de dialecte: la nord de Mondego (codialectele. Limba portugheză literară. dar eliminat după căderea Granadei. Este şi limbă oficială de lucru a O. Limba spaniolă literară are la bază dialectul castilian. cu centrul la Barcelona. Portugheza este foarte apropiată de spaniolă. dominant în perioada coabitării cu arabii. dialectele interammense şi transmontan) şi la sud de Mondego (azorian. În privinţa numărului de vorbitori. întrucât provine dintr-un dialect al acesteia. dar şi în numeroase state din Africa (v. în Catalonia. cei mai mulţi în Brazilia. Belgia şi Elveţia. Secolul al XVI-lea este considerat secolul de aur (Sigeo de Oro) al culturii spaniole. când apare Cantar de Mio Cid (Cântecul Cidului).N. şi catalana occidentală. formată pe baza limbii vorbite la Lisabona. madeirez. care s-a dezvoltat din dialectul langue d’oil. portugheza americană şi iudeo-portugheza. andaluzian. se prezintă în trei variante: portugheza europeană. Are două variante: catalana orientală. beirăo). după spaniolă şi portugheză.amintim pe cele mai răspândite: mozarab. infra). s-a consolidat în timpul Renaşterii. cu centrul la Lérida. extremeno. Este limbă oficială în Portugalia şi în câteva ţări din America de Sud (v. comun cu spaniola. alături de spaniolă. Are peste 170 de milioane de vorbitori. Catalana este recunoscută ca limbă oficială. Fr. datorită valorii operelor lui Luis de Camoes şi Gil Vicente. Este o limbă unitară. Limba spaniolă este atestată din secolul al X-lea (prin Glosele emiliene şi Glosele silense) şi dezvoltă o variantă literară începând din secolul al XII-lea. dispărut după retragerea arabilor din Peninsula Iberică. Ca şi spaniola. din 1945. .U. asturo-leonez. aragonez.. în timp ce C. se situează pe poziţia a treia în Romania.

Gide. Totuşi. etc. Provensala (occitana) s-a născut din evoluţia dialectului langue d’oc. Limba literară franceză a fost valorificată secole la rând în operele unor scriitori care au influenţat întreaga Europă: Moliére. G. Formată în Peninsula Italică şi în Sicilia. senez. dar şi limba în care Mistral. care reface Academia platoniciană din Antichitate. La baza limbii literare italiene se află dialectul florentin. astăzi se resimte tot mai insistent influenţa dialectului de la Roma asupra limbii vorbite în Italia. provensala a dezvoltat cu succes o variantă literară. Sartre etc. lombard.P. St. sprijină constituirea şi dezvoltarea limbii latine literare în jurul acestui dialect în care şi-au scris operele fundamentale renascentiştii Dante. a celei mai melodioase poezii lirice europene. Declinul provensalei începe din secolul al XIII-lea. unde existau numeroase populaţii preromane. înfiinţată în 1636. campan. Mallarmé. Academia italiană. Este limbă uzuală în mai multe ţări europene. A. cel toscan (florentin. Italiana este atestată din secolul al X-lea. Flaubert. franceza medie (secolul al XIV-lea – secolul al XVI-lea) şi franceza modernă (începând din secolul al XVII-lea). Voltaire. Din secolul al XV-lea. Racine. Această fărâmiţare dialectală face ca limba literară să fie îndepărtată de limba vorbită. P. laureat al premiului Nobel. Din punct de vedere fonetic. deosebim trei etape evolutive: franceza veche (secolul al IX-lea – secolul al XIV-lea). emilian). piemontez. italiana are caracter eterogen. reducând-o la o limbă tot mai puţin vorbită în Franţa. Camus. H. Elveţia şi San Marino. M. Este limba trubadurilor. de Balzac. calabrez). americane şi chiar africane. iar în Malta are statut de limbă de cultură. Reducerea progresivă a registrelor stilistice a afectat însă dramatic provensala literară. Eluard. Variantele sale dialectale pot fi reunite în trei grupuri: cel al dialectelor septentrionale (venet. J. În istoria francezei. V. apuan) şi cel centromeridional (sicilian. de când regele Franţei Francisc I decretează impunerea francezei ca limbă unică a regatului. Proust. Caracterul unitar al francezei a fost susţinut şi controlat de Academia franceză. Petrarca şi Boccacio.Limba franceză este atestată din secolul al IX-lea. Verlaine. Vatican. Italiana este limbă oficială în patru state europene: Italia. provensala este mai apropiată de latină decât franceza.. Hugo. Totuşi. . P. cel mai vechi document scris în italiană fiind Cartea Capuana din 960. şi-a scris celebrul poem epic Mireille. A. printr-un renumit document istoric: Les Sermons de Strasbourg (Jurămintele de la Strasbourg).

atât pe verticală. Acest model este preluat de generaţia ce i-a urmat lui M. Româna este limbă oficială în România şi în Republica Moldova. cum ar fi: - efortul de inovare în vederea diferenţierii de idiomurile înrudite. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Macedonski) şi valorificat mai cu seamă în scrierile poeţilor şi prozatorilor interbelici: L. Este atestată din secolul al XIII-lea. Din succinta prezentare a limbilor din familia indoeuropeană ies la iveală câteva aspecte caracteristice istoriei acestor idiomuri. O. în sud. G. - fenomenele opuse ale dispariţiei şi apariţiei limbilor în interiorul acestei familii. cunoaşte două variante dialectale: dialectul romand (romanş) vorbit în Elveţia. vorbit în nord-estul Italiei. După cel de-al Doilea Război Mondial distanţa dintre limba literară şi cea vorbită s-a redus considerabil. L. Cu toate că are mai puţin de un milion de vorbitori. Camil Petrescu. şi dialectul friulan. Cezar Petrescu etc. în nordul insulei. cât şi pe orizontală. Limba română reprezintă actualul stadiu evolutiv al dialectului dacoromân. aromân. Retoromana este una din limbile oficiale ale Elveţiei. Rebreanu. Blaga.Sarda are peste un milion de vorbitori în Sardinia şi trei dialecte: logudurez. La baza limbii române literare stă subdialectul muntean. Este o limbă unitară. Barbu. la Udine şi în împrejurimi. Se vorbea pe Coasta Dalmaţiei. având peste 27 de milioane de vorbitori. Este atestată de la începutul secolului al XVI-lea prin Scrisoarea lui Neacşu din 1521. Dalmata este singura limbă romanică moartă. meglenoromân şi istroromân. Eminescu (G. din Croaţia. determinate îndeosebi de factori extralingvistici. campidanez. pe lângă franceză. cu patru dialecte la nord şi sud de Dunăre: dacoromân. Tuone Udaina. Al. Coşbuc. graţie unor documente veneţiene găsite la Dubrovnik. pe baza interogării „ultimului vorbitor de dalmată”. Bacovia. opera eminesciană devine un veritabil model de limbă română literară. A fost studiată monografic de Matteo Bartoli. A dispărut în secolul al XIX-lea. Goga. . italiană şi germană. şi galuric-sassaric. I. în centru.

2. a) Ramura hamitică include egipteana veche (atestată de inscripţiile hieroglifice din mileniile IV î. – I e.e. de care s-au despărţit în urmă cu aproximativ 5000 de ani. dat fiind că limbile înrudite se vorbesc în general pe teritorii învecinate. în cele din urmă).2. .tendinţa de extindere a ariei de utilizare a limbilor vorbite de popoare cu nivel înalt de cultură şi civilizaţie (v. 2.2. rusa şi engleza în federaţii.1. copta (limbă de cult foarte rezistentă în Egipt).1.contribuţia limbilor de prestigiu cultural la menţinerea unor standarde de calitate şi la oferirea lor ca modele de dezvoltare a registrelor stilistice ale majorităţii limbilor indoeuropene etc.dezvoltarea inegală a limbilor (v. franceza.menţinerea vorbitorilor de limbi cu origine indoeuropeană între graniţele istorice în care se aflau strămoşii indoeuropeni.n. . .1. Alte familii de limbi Familia hamito-semitică Familia hamito-semitică este formată din limbi înrudite.2. tendinţa progresivă a limbilor care au o variantă literară.n. v. vorbitorii indoeuropenei comune. . latina în teritoriile cucerite. care descind dintr-o îndepărtată limbă comună. condamnate la dispariţie. în comparaţie cu cea regresivă a limbilor fără variantă literară.).imigraţia unor populaţii neindoeuropene în spaţiul indoeuropean duce la contacte lingvistice soldate cu influenţe fonetice şi morfologice sau cu împrumuturi lexicale care determină diferenţierea mai accentuată a limbilor moderne din familia indoeuropeană. inegalitatea de ritm de dezvoltare marcată de atestările în epoci diferite.operaţionalizarea criteriului geografic în clasificarea genealogică a limbilor. limbile .- modificările „superficiale” survenite în intervalul temporal dintre protoindoeuropeană şi limbile moderne din această familie genetică favorizează ipoteza apariţiei limbajului cu mult timp înainte de cunoaşterea indoeuropenei comune sau a preindoeuropenei. v. Ele se grupează în două ramuri: hamitică şi semitică. engleza în procesul de globalizare). . engleza şi spaniola în colonii. .2.

azerbaidjana.1. . uzbeka. a devenit reprezentativă pentru ramura semitică. o limbă dispărută). Din secolul al VI-lea încep să apară texte literare în arabă. De asemenea. este una din limbile oficiale de lucru a O. 2. Este limbă oficială în peste 20 de state arabe. 2. Biblioteca din Bagdad este celebră pentru impresionanta ei colecţie de texte ştiinţifice..N. lapona. cumana etc. livona etc. tătara. care reprezintă în prezent a patra limbă de pe glob după numărul vorbitorilor (care depăşesc 200 de milioane). unde este limbă oficială. din 1945. cea mai răspândită limbă turcică. filosofice şi filologice. thai propriu-zisă şi thai-siameză.4. turcmena.2. Este atestată pe baza unor inscripţii din secolul al IV – lea – al VI-lea. Este limbă oficială în Republica China.. Taiwan şi Singapore. Limba chineză este cea mai vorbită din lume. Finlandeza (cu 6 milioane de vorbitori) şi maghiara (cu 12 milioane de vorbitori) sunt limbi oficiale ale unor state europene (Finlanda. Nigeria. iar în cea ugrică figurează maghiara. Sudan şi Togo). Familia limbilor chino-tibetane Familia limbilor chino-tibetane are două ramuri: chineză.2.3. numărul vorbitorilor ridicându-se la 1. În ramura finică sunt încadrate finlandeza.3 miliarde.U. Turca.2. Familia limbilor turco-tătare Familia limbilor turco-tătare reuneşte idiomuri foarte apropiate: turca (osmana). b) Ramura semitică este alcătuită din trei subramuri: estică (reprezentată de asiro- babiloniană/ accadiană.2. în care sunt incluse tibetana. Familia limbilor fino-ugrice Familia limbilor fino-ugrice prezintă idiomuri a căror evoluţie neunitară a favorizat diferenţierea lor accentuată.. limbile himalaice şi limba birmană. mansi şi hantî.berbere (ale tuaregilor şi kalibilor din nordul Africii). araba.1. respectiv Ungaria). Prin evoluţia sa. voda. feniciana şi arameica) şi sudică (araba şi etiopiana). căreia îi aparţin chineza. adună aproximativ 100 de milioane de vorbitori în Turcia. estona. constituind un factor de unitate pentru lumea islamică. găgăuza. şi tibetană. limbile kuşite (vorbite în Etiopia) şi hausa (folosită în Camerun. nordică (ebraica. vietnameza etc. Se împarte tot în două ramuri: ramura finică şi ramura ugrică. şi în ţări mai mult sau mai puţin învecinate.

Sunt considerate limbi manciuriene: manciuriana. Cecenia şi Georgia.1. unde are peste 125 de milioane de vorbitori. coreeana. Familia limbilor amerindiene Familia limbilor amerindiene cuprinde limbi ale băştinaşilor din nordul. Din grupul tungus fac parte limbile evenki. centrul şi sudul Americii.2. dintre care mai cunoscute sunt abhaza.2. 4.2.5. limbă atestată în secolul al IX-lea în Jawa. cu 78 de milioane de vorbitori. În ramura polineziană sunt cuprinse limbile hawaiană şi samoană. Maya este principala limbă a renumitei culturi mayaşe. şi numeroase idiomuri caucaziene.6.2. Indoneziana. basca.1.2.4. Familia limbilor ibero-caucaziene Familia limbilor ibero-caucaziene reuneşte un idiom iberic. guarani etc. Familia limbilor malaio-polineziene Familia limbilor malaio-polineziene se împarte în ramura malaieză (indoneziană) şi în ramura polineziană. limba oficială a Indoneziei. Aparţin ramurii malaeze limbile indoneziană.). tupi. centrală (maya) şi sudică (quechua. abhaza. continuă malaeza.7. 4.). cecena şi georgiana au devenit limbi oficiale în Republica Abhază. evenă. vorbită de peste 6 milioane de locuitori din sudul Mexicului sau din Peninsula Yucatan. şi japoneza. 4. neghidală şi solonă.1. malaeză şi malgaşă. Familia limbilor manciuro-tunguse Familia limbilor manciuro-tunguse cuprinde idiomuri care se vorbesc în Extremul Orient.2.2. bali. Acestea se împart în două grupuri: manciurian (în sud) şi tungus (în nord). 4. limbă oficială în Coreea de Nord şi în Coreea de Sud.2. Din punct de vedere geografic.8.9.1.2. Limba bască are peste un milion de vorbitori în Spania şi în Franţa. cecena şi georgiana. Familia limbilor africane .2. se disting astfel trei grupe idiomatice: nordică (eschimosa. aleuta etc. vorbită în China. După destrămarea Uniunii Sovietice şi autonomizarea unor state caucaziene.1. limbă oficială în Japonia.

halhaşa şi mogola. limbile buşmene şi hotentote. cu peste 50 de milioane de vorbitori. din India. pe temeiuri pur geografice. sudaneza.10. Familia limbilor mongolice În privinţa clasificării mongolei nu s-a ajuns la un consens. limbă vorbită în Afganistan.1. 4. Iran.11.2. Unii lingvişti o integrează familiei limbilor turco-tătare.2.2.1. În cea de-a doua variantă. mongola s-ar asocia în această familie cu idiomuri ca buriat-mongola.Alcătuită artificial. Familia limbilor dravidiene Sub denumirea de limbi dravidiene sunt reunite circa 70 de idiomuri. . familia limbilor africane include limbile generic denumite bantu. alţii o consideră reprezentativă pentru familia limbilor mongolice.2. folosite de aproape 200 de milioane de vorbitori. Pakistan. 4. Afganistan şi Sri Lanka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->