Sunteți pe pagina 1din 14

Sfntul Grigorie Palama

Condacul al 13-lea : O, dumnezeiescule P rinte, cunosc tor al tainelor celor negr ite, Grigorie, culme a P rin ilor, prime te vocile poporului t u, i d ruie te acoper mntul t u tuturor; c ci cu credin alerg m i Sfintei Treimi strig m: Aliluia!

"Fost-a om trimis de la Dumnezeu", putem zice, relund cuvntul Sfntului Ioan Evanghelistul; numele lui era Grigorie Palama. Om trimis de Dumnezeu, c ci prin el s-a fundamentat teologic ntreaga experien duhovniceasc a cre tinului ortodox: unirea deplin cu Dumnezeu n iubire i rug ciune; dimensiunea principal a ortodoxiei, rug ciunea, cu roadele ei, a fost a adar, este i va fi via a Bisericii, via a i lucrarea Duhului Sfnt n Biseric n toate timpurile. Tradi ia rug ciunii nencetate are r d cini apostolice (I. Tesaloniceni 5.17), i o reg sim n scrierile P rin ilor pustiei, c p tnd n cursul vremii specificul vie ii monahale isihaste . Muntele Athos a devenit n secolele XIII-XIV centrul mi c rii de nnoire a vie ii c lug re ti, prin sporirea rug ciunii, mi care cunoscut sub numele de isihasm. Exponentul ei a fost Sfntul Grigorie Palama (1296-1359) care a formulat teologic, ntia oar , doctrina i practica isihast bazat pe ntlnirea n eleg toare cu Hristos, n lumin , prin rug ciunea: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine p c tosul!" rostit nencetat.

1. Via a Sfntului Grigorie Palama


N scut n 1296, tn rul Grigorie a fost de mic n cercul familiei imperiale dat fiind c tat l s u, Constantin, era consilier intim al lui Andronic II (12821328) i pedagog al nepotului acestuia, Andronic III. Cnd avea 7 ani, tat l s u muri, iar el fu educat i instruit n tiin ele vremii de celebrul nv at Teodor Metochites, agonisindu- i o solid baz cultural . Contactul strns cu

monahi de la Athos l-au f cut pe Grigorie s in nc din adolescen un regim de ascez aspr , cu post i veghere mult , hr nindu-se numai cu pine i ap . Primul nv tor n via a sa de rug ciune i-a fost Teolept, care mai trziu ajunge mitropolit al Filadelfiei, care l-a c l uzit la deprinderea trezviei i a rug ciunii min ii nc de cnd era n lume. Lep dnd atrac iile lumii, n toamna anului 1317, cu cei doi fra i ai s i, plec spre Muntele Athos. Lng m n stirea Vatopedu, sub conducerea b trnului Nicodim, duse o via de post, de veghe i rug ciune nentrerupt , ziua i noaptea. Dup trei ani, n 1321, monahul Grigorie s-a nevoit n Marea Lavr a Sfntului Atanasie, unde, al i trei ani, s-a distins prin practica virtu ilor, n elepciune i cuvnt, nfrnndu- i chiar i trebuin ele cele mai naturale, "luptnd parc cu trupul ca s ajung f r de trup". n decurs de trei luni nu dormea nici o noapte, ci numai pu in dup prnz. Apoi se retrage doi ani la Glosia, i n 1326, dup ce e hirotonit preot la Tesalonic, urc pe muntele de lng ora ul Bereea (Veria) din Macedonia greac . Aici tr ie te o via duhovniceasc intens . Cinci zile pe s pt mn sta izolat de to i i nu vorbea cu nimeni, iar smb ta i duminica se aduna cu ceilal i monahi la Sfnta Liturghie i la convorbiri. Era n al treizecilea an al vie ii, s n tos la trup, neatins nc de nici o boal . Intensific postul i vegherea, iar prin lacrimi multe i cur ochiul sufletului. Rug ciunea nentrerupt din mintea sa l nvrednicea de unirea nemijlocit cu Dumnezeu. Uneori, n timpul Sfintei Liturghii, fa a i str lucea mai presus de fire, transfigurat de focul Duhului Sfnt. ncepe s predice, apoi s scrie despre via a Maicii Domnului i a unor cuvio i p rin i atoni i. Cnd Varlaam de Calabria, din 1334 nc , dar mai ales dup 1337, ncepe s defaime practica i nv tura isihast , atunci ieromonahul Grigorie devine purt torul de cuvnt al monahismului atonit i al ntregii Biserici Ortodoxe. El precizeaz n dou triade (1338, 1339) doctrina isihast , redactnd-o i pe a treia (n 1341), cnd Varlaam, n 1340, atac mai nver unat mistica r s ritean i Ortodoxia ns i. Crescnd polemica, s-a ntrunit un sinod la 11 iunie 1341 care a dat dreptate isiha tilor, condamnndu-l pe Varlaam; acesta fuge definitiv n occident, fiind nu doar bineprimit n Biserica Catolic , ci i promovat episcop n Gerace (sudul Italiei). La scurt vreme, n 1343, b nuit de complot de Ioan Cantacuzino, Palama e aruncat n nchisoare, pn -n 1347. Patriarhul Ioan Colescas convoac n 1345 un sinod care-l anatemizeaz pe Palama, sus innd pe Achindin, care preia rolul de batjocoritor al isihasmului. mp r teasa Ana de Savoia, la 2 februarie 1347, adun episcopii care-l repun n cinste pe Palama. Grigorie Achindin fuge, dar n locul lui vine Nichifor Gregoras. Contra lui Achindin, Grigorie Palama scrie Antireticele I-VII i

cteva epistole c tre al i monahi isiha ti (pn -n 1345). Urcat n 1347 pe tron, Ioan Cantacuzino convoc n 27 mai 1351 un sinod care decret isihasmul ca doctrin oficial a Bisericii Ortodoxe, condamnnd ca eretice nv turile lui Varlaam i Achindin. Gregoras fu nchis n m n stirea Hora. De i ales din 1347 arhiepiscop al Tesalonicului, Sfntul Grigorie Palama ajunse acolo abia n 1352. n 1354, vrnd s vin n Constantinopol, este luat prizonier de turci, un an de zile. ntre 1358-1359 Palama a mai scris patru tratate despre isihasm, contra lui Gregoras. Anun ndu- i ziua mor ii nainte, Sfntul Grigorie Palama trecu la Domnul la 13 noiembrie 1359. Gregoras reveni i el la ortodoxie, murind n anul urm tor. Ucenicul Sfntului, patriarhul Filotei Kokinos, n 1368, convoc un sinod care-l declar , pe baza m rturiilor multor monahi i episcopi i a minunilor din biserica lui, Sfnt pe Grigorie Palama, hot rnd ca zile de pr znuire a lui, ziua de 14 noiembrie i a doua duminic din Postul Mare.

2. Opera i doctrina Sfntului Grigorie Palama


ntreaga oper a Sfntului Grigorie Palama e centrat pe rug ciunea nencetat a min ii n inim ; via a ns i a lui a fost o rug ciune nencetat . Sfntul Grigorie Palama a experiat pe viu isihia i cunoa terea lui Dumnezeu ce vin prin rug ciunea lui Iisus, i de aceea triadele I i II poart un titlu comun, ele fiind adresate celor "ce se dedic cu evlavia isihiei" (l omitem n expunerea de mai jos a operei), a treia triad con innd lucr rile n care sunt "respinse" (tratatul I) i enumerate "absurdit ile ce provin din premisele (tratatul II) i concluziile (tratatul III) filosofului Varlaam". Problema rug ciunii nencetate este abordat n toate scrierile palamite, c ci rug ciunea e izvorul vie ii ve nice, al cunoa terii lui Dumnezeu, care spore te n om odat cu eliberarea lui de patimi prin lucrarea Duhului Sfnt. Iat mai jos, o parte din lucr rile Sfntului Grigorie Palama, consultate n redactarea acestei mici expuneri a noastr : Triada I (1338) 1. Spre ce i pn la ce grad e folositoare ndeletnicirea cu tiin ele 2. Pentru cei ce voiesc s se concentreze asupra lor n isihie, nu e f r folos s ncerce a- i ine mintea n untru trupului. 3. Despre lumina i luminarea dumnezeiasc , despre fericirea sfnt i despre des vr irea cea ntru Hristos. Triada II (1339)

3. Care este cuno tin a cu adev rat mntuitoare i c utat cu mult interes de monahii adev ra i; sau mpotriva celor ce zic c cuno tin a ce provine din tiin ele din afar e cea cu adev rat mntuitoare. a. Despre rug ciune b. Despre lumina sfnt Triada III (1341) c. Despre ndumnezeire Triada III (1341)Antireticele I-VII contra lui Achindin 1342-1344 Doctrina palamit sus ine cunoa terea lui Dumnezeu, experierea vie ii ve nice prin comuniunea direct cu El n Biseric . Ea este o tr ire dat poten ial tuturor cre tinilor prin Taina Botezului i prin participarea la via a lui Hristos prin mp rt irea Lui la Sfnta Liturghie. Dar actul mp rt irii euharistice cu Hristos trebuie prelungit i actualizat n om prin rug ciune nencetat ; astfel dialogul omului cu Hristos este continuu i ntr-o sporire nentrerupt , omul ajungnd "p rta dumnezeie tii firi" prin umplerea lui de harul ndumnezeitor al Duhului Sfnt. 1. Pentru a-L cunoa te pe Dumnezeu nu e absolut necesar tiin a profan , ci p zirea poruncilor Lui. n elepciunea dat prin Duhul Sfnt profe ilor, apostolilor i tuturor cre tinilor lucr tori, ndeamn pe tot omul s cunoasc i s mplineasc voia lui Dumnezeu, luminndu-l i n n elegerea ra iunilor cauzale ale lucrurilor; ea este un dar duhovnicesc care-l purific pe om de patimi. Iar apropierea de Dumnezeu vine prin nencetata rug ciune care nc lze te inima omului cu focul iubirii lui Dumnezeu i a semenilor. 2. Rug ciunea s vr it de minte n inim nt re te gndul omului permanent la Iisus Hristos, m rind comuniunea cu El, i sfin ind ntreaga fiin a omului, nt rind cugetele i sim urile n frica de Dumnezeu. ns rug ciunea trebuie ajutat i prin ascez i prin ascultare de duhovnic. Palama arat c , prin rug ciune nencetat , mintea devine receptiv harului Duhului Sfnt unindu-se cu inima, rev rsnd bucuria sfnt a contempla iei duhovnice ti i peste trup, nu omornd partea pasional (cum zicea Varlaam), ci purificnd-o prin str pungerea i plnsul mntuitor de urmele p catelor. Rug ciunea i asceza nu n bu puterile firii umane ci le ridic peste fire, pe m sura unirii cu Hristos. ndumnezeirea prin har a omului nseamn sublima ia continu a lui n Hristos. 3. Mintea cur it de patimi i luminat de harul dumnezeiesc se dep e te pe sine i devine capabil de vederea lui Dumnezeu n Duh; isiha tii spori i n virtute v d slava lui Dumnezeu, slav luminoas pe care au v zut-o i Sfin ii Apostoli pe muntele Tabor cnd Mntuitorul S-a schimbat la fa . Aceast lumin taboric nu este fiin a lui Dumnezeu ci slava naturii dumnezeie ti, a ntregii Sfintei Treimi, i nu se poate vedea nici

prin putere omeneasc orict de mare, nici prin ajutor ngeresc, ci numai prin putere dumnezeiasc . i Sfntul tefan a v zut-o "fiind plin de Duhul Sfnt" <Fapte 7.55>. Deci numai unindu-se cu Dumnezeu prin har, omul poate vedea acea lumin care este frumuse ea i substan a veacului ce va s fie. Este singura lumin adev rat , etern i necreat , prin care i noi devenim lumin ca ni te fii ai luminii. Vederea lui Dumnezeu n lumin e mai presus de cugetare, ea e nelimitat de conceptele ra ionale, ea e perceput prin credin . Credin a face nebun toat tiin a lumii, c ci nu cel ce are tiin ci cel ce are n inim credin a lucr toare prin iubire are n el pe Iisus Hristos. Aceasta este cuno tin a adev rat de Dumnezeu, mai presus de minte i de sim uri, cnd se face unirea cu Dumnezeu n lumin prin harul Duhului Sfnt. 4. Cei ce se mp rt esc de el tr iesc ntr-un mod dumnezeiesc, primind via dumnezeiasc i cereasc , i astfel ei devin "p rta i dumnezeie tii firi" <II. Petru 1.4>. Harul Sfntului Duh este numit i "ndumnezeire" sau "principiul ndumnezeirii" este lucrarea lui Dumnezeu care se revars oamenilor mp rt indu-le via a i cuno tin a dumnezeiasc printr-o iluminare negr it . Lumina de pe Tabor a fost ns i dumnezeirea, ns nu n fiin ci n lucrare. Fiin a lui Dumnezeu este inaccesibil omului i ngerilor, dar ea este nedesp r it de lucr rile sau energiile ei, comune Sfintei Treimi, prin care Dumnezeu ine lumea i o ndumnezeie te. Fiin a (natura) dumnezeiasc nu are nume care s o exprime. Toate numirile sunt ale lucr rilor, prin ele cunoa tem pe Dumnezeu i ne unim cu El, direct, pe m sura receptivit ii firii noastre la ele. nv tura palamit nu este ceva nou n teologia r s ritean , ea i are izvorul n revela ia Noului Testament i e prezent n toat patristica ortodox . Sistematizarea ei apar ine Sfntului Grigorie Palama, care a adncit i dezvoltat teologia izvort din rug ciunea i euharistia continu cu Iisus Hristos.

4. Rug ciunea la Sfntul Grigorie Palama


ntreaga doctrin isihast e centrat pe rug ciunea min ii, sau a inimii, sau a min ii coborte n inim ; ea este rostit nencetat i adunnd mintea de sub presiunea sim urilor o nal c tre Dumnezeu n cuvintele: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine p c tosul!". Rug ciunea nencetat face (ca) pe cei ce se gndesc tot timpul la Dumnezeu s fie p trun i tot mai mult de prezen a Lui, de lucrarea Lui; ei l nscriu tot mai adnc pe Dumnezeu n con tiin a lor, nscriindu-se i ei tot mai mult n con tiin a (cartea) lui Dumnezeu.

Sfntul Grigorie alama abordeaz cu toat aten ia problema rug ciunii personale, intime; pu ine referiri face la rug ciunea comunitar , liturgic . Pentru el e mai important actualizarea harului dumnezeiesc, primit n Sfintele Taine (Botez, Mirungere i Euharistia n special) ale rug ciunii comunitare a Bisericii, prin rug ciune personal nencetat , dect ndesirea particip rilor la slujbele liturgice n detrimentul sc derii dialogului intim, personal cu Dumnezeu. Tratatele al doilea din primele dou triade contra lui Varlaam cuprind cele mai bogate nv turi despre rug ciunea min ii, att practice ct i teoretice. Astfel, ca to i P rin ii Bisericii, Sfntul Grigorie Palama sus ine c rug ciunea trebuie ajutat cu asceza trupului, cu mortificarea senza iilor de pl cere care ispitesc sufletul s ncline spre cele ale lumii i ale trupului, ndep rtndu-l de rug ciune. Eroismul accept rii durerii e un efort al voin ei care, prin osteneal , ne descoper marginile puterilor i ale vie ii noastre aflate sub p cat i ne fac s strig m pe Dumnezeu n ajutor. mpreun lucrarea sufletului i a trupului este esen ial n progresul duhovnicesc, c ci durerea ostenelii aduce nmuierea sufletului iar apoi ia na tere rug ciunea, uneori rug ciunea cu lacrimi. Pentru Palama, "lipsa durerii, pe care p rin ii o numesc i mpietrire, e deci cea care opre te rug ciunea", c ci durerea tr it cu trupul nu numai c nu se face o piedic rug ciunii, ci conlucreaz cu ea nt rind-o. "Rug ciunea e maica i totodat fiica lacrimilor", c ci din lacrimi de durere pentru p cate iese rug ciunea, iar rug ciunea, ca expresie a sim irii puternice a micimii i a p c to eniei fa de Dumnezeu, na te lacrimile. Acestea merg mpreun i numai nso irea lor m re te calitatea rug ciunii i calitatea fiin ei fiec ruia, sco nd sufletul din mpietrire. Lacrimile sunt semn c Dumnezeu s-a atins de inima celui ce se roag , nmuind-o, c ci atingerea ei de Dumnezeu e plin de mil i iubire. Iar aceasta l face pe om s n eleag c pentru unirea n iubire cu Dumnezeu trebuie ntre inut starea de disponibilitate interioar pentru El, de smerenie receptiv la harul Lui. Rug ciunea min ii are nevoie de urcu ul plin de osteneal al faptelor virtu ii, de ascez i ascultare fa de duhovnic, cernd i trupului s - i dep easc hotarele limitate prin patimi i transfigurndu-l odat cu sufletul. Faptele bune, virtu ile, f cute prin trup sunt expresia clar a dorin ei de ndreptare, sunt "roadele vrednice de poc in " a min ii; ele arat efectul adnc al rug ciunii, al ndrept rii cugetului spre Dumnezeu. Adic asceza este nedezlipit de rug ciune, ba ea arat tensiunea rug ciunii c tre Dumnezeu, f cnd i trupul sensibil la lucrarea Duhului Sfnt i transparent ei, prin desp timire.

"C ci sfin ii spun c este o lucrare comun a sufletului i a trupului, dar cu adev rat i dumnezeiasc , care pricinuie te sufletului iluminarea dumnezeiasc , izb vindu-le pe amndou de patimile rele i aducndu-le n schimb tot corul sfnt al virtu ilor." Ortodoxia sus ine mntuirea i des vr irea integral a omului, i cu sufletul i cu trupul, c ci trupul e destinat s devin "templu al Duhului Sfnt" <I Cor.6.19>. De aceea trupul, prin virtu i, trebuie s devin str veziu pentru Duhul Sfnt, i opac fa de pornirile inferioare ale patimilor. Palama d mare importan demersului ascetic de sfin ire a trupului, fa de Varlaam care, cu toat teologia apusean , vede pe Dumnezeu ca o ghicitoare, ca o impersonalitate filosofic abstract accesibil doar intelectualilor. Dumnezeu, ca Persoana deplin , este mereu disponibil dialogului i rela iei de iubire cu omul, ridicndu-l i pe acesta, prin harul Lui, la o asem nare tot mai mare cu El. Prin ntrebuin area cea bun a poftei se dobnde te iubirea de Dumnezeu, iar prin buna ntrebuin are a iu imii se dobnde te r bdarea. Iar ele sunt bine ntrebuin ate cnd se supun min ii. Mintea pomenind nencetat pe Dumnezeu, iar pofta nso ind mintea n aceast lucrare, ajung mpreun la deprinderea iubirii de Dumnezeu. Iar mplinind poruncile Lui cu r bdare, se ajunge la iubirea aproapelui, care implic i o mare tr ire spiritual . Aceasta nu exist ns f r nep timire, adic f r renun area la iubirea egoist de sine i de pl cerile inferioare ale sale. Iubirea care implic nep timirea e insuflat de un elan al iubirii de Dumnezeu i de aproapele, de iubirea a tot ce e bun, de un elan opus oric rui egoism. "Aceast cale spre des vr ita iubire prin nep timire se deschide liber i urc spre cele de sus i se potrive te cu deosebire celor ce s-au retras din lume. C ci odat ce s-au dedicat lui Dumnezeu i st ruiesc cu minte netulburat n convorbirea cu El, prin aceast mpreun petrecere, leap d u or povara patimilor rele i- i adun comoara iubirii. Aceast for are (la fapte bune, dup poruncile lui Dumnezeu), prelungindu-se prin obi nuin , produce o dulce afec iune fa de poruncile dumnezeie ti i preface n deprindere dispozi ia pl cut fa de ele. Aceasta, la rndul ei, pricinuie te o ur statornic fa de deprinderile i afec iunile rele. Iar aceast ur contra deprinderilor rele rode te nep timirea din care se na te iubirea fa de Celsingur-bun." Deci, faptele bune nf i eaz (lui Dumnezeu) latura p timitoare a sufletului ca "jertf vie, sfnt , binepl cut lui Dumnezeu"<Rom.12.1>, cnd ochii no tri v d lucruri netede, cnd limba, minile i picioarele slujesc voii dumnezeie ti.

"Oare lucrarea aceasta nu e comun trupului i laturii p timitoare a sufletului? De fapt ea este semnul sigur c cineva iube te pe aproapele ca pe sine nsu i. " Faptele bune sunt expresia iubirii celuilalt, ele actualizeaz i sporesc poten ele rug ciunii, transformnd "fericita durere din osteneala trupului n odihna (bucuria) nep tima a comuniunii cu aproapele i, prin el, cu Dumnezeu. Fapta i rug ciunea f cut pentru altul, unite la Sfntul Apostol Pavel i cu ntristarea (durerea comp timitoare) pentru el <Rom.9.2>, arat c latura p timitoare mijloce te ntre minte i trup. Trupul e condus spre sfin ire de c tre minte prin latura p timitoare, dar i mintea i actualizeaz puterile ei de spiritualizare a trupului prin latura p timitoare. "C ci trupul e unit prin mijlocirea acesteia cu mintea." De aceea Sfntul Grigorie Palama afirm c nep timitor nu nseamn amor it i nep s tor, ci nep s tor spre cele rele; c ci nu lucr rile Duhului s vr ite prin trup, nici p timirile (afectele) dumnezeie ti i fericite, nici puterile sufletului create n vederea acestora trebuie mortificate, ci faptele p tima e, rele. Iubirea de Dumnezeu i ura fa de cele rele sunt lucr ri ale laturii p timitoare, iar isihastul, "care se ocup cu contempla iile dumnezeie ti i nal Lui cntare i mul umit i se lipe te de El printr-o pomenire nencetat i mut toat aplecarea spre cele rele a puterii acesteia spre dragostea de Dumnezeu, potrivit celei dinti i mai mari porunci <<S iube ti pe Domnul Dumnezeul t u din toat t ria ta>>, adic din toat puterea ta. Primind ea (latura p timitoare - care e puterea iubitoare a sufletului) aceast aplecare, procur rug ciunii sinceritatea", desf cnd i celelalte puteri ale sufletului de la cele p mnte ti, n l ndu-le spre Dumnezeu. C ci prin latura p timitoare; isihastul, mistuit la culme de dragostea de Dumnezeu i nstr inat de trup, se mp rt e te de Duhul dumnezeiesc. Sfntul Grigorie Palama consider trupul unit cu sufletul prin latura p timitoare. De aceea la actul rug ciunii trebuie s participe i trupul, odat cu sufletul, cumva ntr-o sus inere reciproc . Actul respira iei, care e ritmic, i alimenteaz trupul cu aerul absolut necesar vie ii, poate fi reglat sincron cu rug ciunea. Astfel, i mintea este silit s se adune din r spndirea sim urilor i "s intre cu aerul respirat n inim " (dup Sfntul Macarie cel Mare), adic s priveasc cele din inim , st pnind peste toate gndurile i m dularele. C ci n rug ciune, nu numai trupul trebuie strunit, ci i gndurile. Pozi ia adunat a trupului, privirea ndreptat spre inim (sau buric), mpreun i respira ia ncetinit n ritmul rug ciunii, favorizeaz prin aceast dispozi ie i o "ntoarcere n untru inimii a puterii min ii ce se revars prin ochi afar ."

"Cine deci, avnd minte s n toas , va socoti trupul nevrednic s locuiasc n el propria sa minte, odat ce s-a nvrednicit s devin locuin a lui Dumnezeu nsu i <I.Cor.6.19>. N-a a ezat nsu i Dumnezeu, la nceput, mintea n trup?" De i ap r aceste metode auxiliare de ajutare a rug ciunii, practicate fie dup Sfin ii Simeon Noul Teolog, Nichifor Monahul i Grigorie Sinaitul, Sfntul Grigorie Palama le socote te folositoare doar pentru ncep tori, "pn ce, naintnd cu ajutorul lui Dumnezeu i f cndu- i mintea n stare s nu mai simt cele din jurul ei i s nu se mai amestece cu ele, vor putea s o concentreze n chip sigur asupra unei gndiri unitare". C mara cuget rilor este inima; n ea trebuie s privim dac i-a nscris harul legile Duhului. Aici, n tronul harului e mintea, n partea cea mai din untru a trupului; aici are loc ntlnirea cu Dumnezeu i unirea cu El. Pentru apropierea de Dumnezeu, mintea omului trebuie s st pneasc trupul, supunndu- i sim urile - ra iunii aprinse de dumnezeiescul dor. Iar pe m sura ridic rii la nep timire, mintea, cur it de n lucirile pl cerilor, nal o rug ciune tot mai curat , tot mai luminoas . Mintea ns i vede n inim lumina dumnezeiasc , slava lui Hristos Care Se dezv luie pe Sine, n lumin . "Cnd v d cuvio ii b rba i n ei n i i acea lumin dumnezeiasc - i o v d cnd se nvrednicesc de mp rt irea ndumnezeitoare a Duhului Sfnt, cnd i cerceteaz negr it razele des vr itoare - atunci v d nsu i ve mntul ndumnezeirii lor, mintea lor fiind umplut de slav i de str lucirea nespus de frumoas ce izvor te din harul Cuvntului, a a precum trupul Cuvntului s-a umplut de slav pe munte prin lumina dumnezeiasc ce izvora din dumnezeirea Lui. C ci slava pe care a dat-o Tat l Lui, a dat-o i El celor ce ascult de El, cum spune cuvntul Evangheliei; i a voit ca s fie ace tia cu El i s vad slava Lui <Ioan 17.22-24>." Mintea ns i, eliberat de patimi, se vede pe sine ca lumin n timpul rug ciunii i e nconjurat de lumina dumnezeiasc . Harul Duhului Sfnt inund mintea, luminndu-o, i ridicnd-o deasupra firii, i descoper frumuse ea Mirelui Ceresc, ntr-o pace i bucurie negr it . Lumina aceasta nu este a cuno tin ei ra ionale, m rginit n concepte, ci e mai presus de orice m rginire intelectual ; ea d o cuno tin a lui Dumnezeu direct , fa c tre fa , odat ce nceteaz orice rug ciune sau cugetare. "Exist o puritate a min ii peste care str luce te n timpul rug ciunii lumina Sfintei Treimi; atunci mintea se nal mai presus de rug ciune; de aceea nu trebuie s mai numim aceast stare rug ciune, ci produs al rug ciunii curate, trimis prin Duhul. Atunci mintea nu se mai roag prin rug ciune, ci, ajuns

n extaz, p trunde lucrurile nen elese. Aceasta este ne tiin a, care e mai presus de cuno tin ." Aceast vedere a lui Dumnezeu n lumin , aceast r pire a min ii la Dumnezeu, este produsul rug ciunii curate, este "arvuna Duhului" care aprinde inima cu iubirea negr it a lui Dumnezeu. A a are loc unirea cu Dumnezeu prin har, participarea prin har a omului la via a dumnezeiasc i primirea darurilor Duhului Sfnt potrivit cu credin a lui. "Sfin ii, avnd de mai nainte ca baz firea cea creat , dobndesc ca adaos la ea mp rt irea mai presus de fire i dumnezeiasc . E nsu i harul i puterea ndumnezeitoare, nsu i Duhul Sfnt, v rsat n cel botezat, nu dup fiin , ci dup harul care porne te din El, prin harul sfin eniei, aflat prin fire n El." A adar, ndumnezeirea este des vr irea i deplina p trundere a omului de Dumnezeu, unirea i asem narea treptat cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a nviat din moarte firea omeneasc , n l nd-o la cer, n snul Sfintei Treimi. Aceast mbog ire continu a existen ei omului n Dumnezeu, nu nseamn ns absorb ia firii umane n cea divin , ci sporirea marginilor ei prin harul ndumnezeitor, cre terea puterii sale de a primi i de a folosi n tot mai larg m sur energiile divine. Iar ndumnezeirea nu se opre te niciodat , ea continu la infinit, ntr-o comuniune de iubire tot mai luminoas , mai fericit , cu Dumnezeu. "De aceea cuvnt torii de Dumnezeu numesc nesfr it i lumina aceasta. Prin ea, cnd nceteaz orice putere de cunoa tere, Dumnezeu se face v zut sfin ilor, unindu-se prin puterea Duhului, ca Dumnezeu cu dumnezei i fiind v zut de ace tia; c ci prin mp rt irea de Cel mai nalt se preschimb i ei spre ceea ce e mai nalt i, ca s spunem cu Proorocul, <<mutndu- i t ria>>, opresc orice lucrare a sufletului i a trupului n a a fel c nu se mai arat i nu se mai vede prin ei dect numai Acela, fiind biruite nsu irile naturale de prisosin a slavei; <<ca s fie Dumnezeu totul n toate>> cum zice Apostolul (I.Cor.15.28). C ci fiind fii ai mngierii, vom fi i fii ai lui Dumnezeu; << i ca ngerii lui Dumnezeu n cer, care pururea v d fa a Tat lui nostru cel din ceruri>>(Matei 18.10,22.30), cum zice Domnul."

5.Roadele rug ciunii

Rug ciunea, n nv tura Sfntului Grigorie Palama, ca n ntreaga tradi ie ortodox , este cea dinti ntre faptele bune s vr ite de om spre mntuire. Prin rug ciunea nencetat gndul omului r mne statornic n prezen a i comuniunea lui Dumnezeu. Rug ciunea este m sura vie ii duhovnice ti; ea este nceputul vie uirii virtuoase i izvorul tuturor faptelor bune; ea este calea vie ii ve nice, a cunoa terii lui Dumnezeu, c ci prin ea vine harul Sfntului Duh care cur i sfin e te toate cuget rile i sim urile spre mplinirea poruncilor lui Hristos. Rug ciunea totu i este un dar pe care Dumnezeu l d celui ce se roag ; Duhul Sfnt se face sim it n inima celui ce se roag cu smerenie i trezvie, n deplin ascultare fa de un pov uitor duhovnicesc, i Duhul nsu i l nva pe om rug ciunea nencetat . 1. Rug ciunea este n scut din iubirea lui Dumnezeu i duce la o mai mare sporire i spiritualizare a iubirii. Desp timirea, iluminarea i ndumnezeirea sunt treptele des vr irii vie ii duhovnice ti n care rug ciunea nencetat este polul principal. Ea sus ine ntreg efortul ascetic n vederea poc in ei curate i a st pnirii sim urilor de c tre ra iune. Ea cur i mintea de n lucirile p tima e i o face receptiv ilumin rii dumnezeie ti. "Cel ce i cur trupul s u prin nfrnare, i face din mnie i poft izvor de virtu i prin iubire dumnezeiasc i i prezint mintea lui Dumnezeu, purificat prin rug ciune, acela dobnde te i vede n sine harul promis celor cura i cu inima." 2. Sfin irea trupului este a adar efectul rug ciunii nencetate care atrage pe Duhul Sfnt s Se s l luiasc n ntreaga fiin a omului. "La cei ce i-au n l at mintea la Dumnezeu i sufletul la poftirea Lui, se transfer i trupul, se nal i se bucur i el de comuniunea cu Dumnezeu; devine i el posesiune i loca al lui Dumnezeu." 3. Dar rug ciunea spore te frica de Dumnezeu, p zindu-l pe om de p cat, i progresiv se intensific i rug ciunea continu i ndurerat ; din aceasta vine mp carea cu Dumnezeu, iar frica se preface n iubire i durerea rug ciunii n bucurie, r s rind n noi floarea ilumin rii din care r zbate ca un miros contemplarea tainelor lui Dumnezeu prin Duhul Sfnt. 4. ns pe m sura ilumin rii min ii n har i a cunoa terii prin vedere direct a slavei lui Hristos, dragostea i c ldura inimii cresc odat cu bucuria unirii cu Hristos n lumin . Rug ciunea devine curat i simpl , plin de iubire i

de smerenie, i urc pn la tronul lui Dumnezeu, p strndu-se n cupe de aur ca s fie t miat cu ea Domnul. Ea este retezat brusc sub lumina harului dumnezeiesc ce inund mintea i-o une te cu Dumnezeu n iubire deplin . 5. Foloasele rug ciunii nu sunt ns numai acestea: nep timirea, vederea slavei dumnezeie ti i ndumnezeirea omului, ci i celelalte daruri i harisme ale Duhului Sfnt prin care Dumnezeu lucreaz n Biseric pentru nt rirea comuniunii de iubire ntre credincio i. Rug ciunea intim personal este creatoare de comuniune n Hristos ntre cei ce se roag i se bucur mpreun cu El. n rug ciunea min ii se tr ie te comuniunea i cu ceilal i semeni; rug ciunea ns i ne face transparen i lui Dumnezeu i semenilor prin fericitele ei roade: "dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r bdare, bun tatea, facerea de bine, credin a, blnde ea, nfrnarea, cur ia" <Gal.5.22-23>. Acestea sunt m rturiile rug ciunii nencetate, ale lini tii i ale odihnei n Hristos. Acestea sunt roadele Duhului Sfnt i arvuna vie ii celei ve nice.

Concluzii
Din secolul al IV-lea pn n prezent, tradi ia rug ciunii curate a f cut dovada unei continuit i uimitoare n R s ritul cre tin. Biserica ns i e ntro rug ciune nencetat de la ntemeierea ei, i prin aceasta e unit cu Hristos, Capul i Mirele ei. Practica isihast nu e dect o tr ire la scar personal a acestei uniri. Hristos, pe Care l caut nl utrul inimii sale acela care se roag , nu poate fi cu adev rat nl untrul lui dect n m sura n care, prin Sfintele Taine, el r mne grefat la Trupul Bisericii. Rug ciunea lui Iisus, a a cum a fost n eleas de sfin ii p rin i, nu nlocuie te deci niciodat harul mntuitor al Sfintelor Taine; ea nu face dect s -l actualizeze n lucrare, printr-o rela ie tot mai con tient cu Iisus Hristos, n lumina i iubirea Lui. Sfntul Grigorie Palama a dezvoltat n scrierile sale nv tura isihast sus innd c rug ciunea curat i nencetat este calea unirii cu Dumnezeu, a cunoa terii i iubirii Lui. Unirea omului cu Dumnezeu l ridic pe om din hotarele firii c zute mai presus de fire i-l face "p rta dumnezeie tii firi" nc din aceast via , ntr-un progres nesfr it n Hristos. Lumina nvierii lui Hristos se revars mereu mai bogat n inimile rug toare, aducnd bucuria

duhovniceasc a restaur rii firii umane i a ndumnezeirii ei. Sfntul Grigorie Palama a comb tut nv turile gre ite ale Apusului cre tin, conform c rora Dumnezeu ar fi inaccesibil omului, retras ntr-o transcenden abstract deschis doar intelectualilor; el a confirmat prezen a i lucrarea lui Dumnezeu n lume i n om prin energiile Sale necreate, posibilitatea unirii cu Dumnezeu prin rug ciune nencetat i iubire, accesibil oric rui om. Rug ciunea ns i, nencetat n Biserica Ortodox , asigur continuitatea tr irii Evangheliei lui Hristos n spiritualitatea r s ritean i ast zi.

Lumin torule al dreptei credin e, sprijinul Bisericii podoaba monahilor, ap r torul cel nebiruit f c torule de minuni Grigorie, lauda propov duitorule al harului, roag -te pururea s sufletele noastre.

i nv torule, al teologilor, Tesalonicului, se mntuiasc

Pe p storul Tesalonicului, cel prea vrednic i pe Lumin torul Bisericii cel prealuminat S -l l ud m n cnt ri dumnezeie ti; C ci s-a ar tat loca al luminii celei nep trunse i d ruie te luminare i har mbel ugat Tuturor celor ce strig : Bucur -te, P rinte Grigorie!

BIBLIOGRAFIE

1. Pr. D. St niloae, Via a i nv Scripta, Bucure ti, 1993

turile Sfntului Grigorie Palama, Ed.

2. Filocalia, vol. 7, Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1977, trad. Pr. D. St niloae 3. J. Meyendorff, Sfntul Grigorie Palama i mistica ortodox , Ed. Enciclopedic , Bucure ti, 1995 4. J. Meyendorff, Teologia Bizantin , Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, 1996 5. Pr. D. St niloae, Ascetica i Mistica Ortodox , Ed. Deisis, Alba Iulia, 1993