Sunteți pe pagina 1din 24

SFINTELE TAINE I IERURGIILE BISERICE TI

PLANUL LUCR RII I. INTRODUCERE-Sfintele Taine n general 1. No iunea de Sfint Tain ; 2. Baza hristologic i eclesiologic a Tainelor; 3. Necesitatea Tainelor; 4. Num rul i mp r irea Sfintelor Taine; II. IERURGIILE 1. Exorcisme; 2. Binecuvnt ri; 3. Sfin iri; III. SFINTELE TAINE I IERURGII IN VIA A BISERICII CONCLUZII.

ARGUMENT

Prin c derea n p cat, omul a pierdut comunicarea haric cu Dumnezeu i a intrat n moarte sufleteasc i osnd ve nic , ajungnd ntr-o stare n care mntuirea realizabil prin propriile noastre puteri era imposibil . Dumnezeu ns , n nem rginita Sa bun tate i

n elepciune a g sit cel mai potrivit mijloc al izb virii omului de r u, hot rnd ntruparea Fiului S u pentru mntuirea lumii (Efeseni 2, 4-5) Am ales s prezint n aceast lucrare cteva aspecte despre Sfintele Taine i ierurgii, ntruct Sfintele Taine sunt mijloacele prin care harul dumnezeiesc se mp rt e te credincio ilor n Biseric . Sfintele Taine sunt tot atatea maini ale dragostei dumnezeiesti intinse noua pentru a putea birui obstacolele ce stau in fata urcusului nostru duhovnicesc, a cresterii noastre in viata in Hristos. Denumirile multiple, pe care le poarta, indica tot atatea lucrari, pe care harul Duhului Sfant le opereaza asupra fiintei noastre sufletesti. Valoarea si importanta lor deosebita pentru mantuire rezida in caracterul lor mai mult decat simbolic, cu totul real, al actului care se savarseste asupra credinciosului. Ele sunt simboluri in sensul in care simbolul este domeniul in care "vazutul este o parte a nevazutului si ca atare il cuprinde, caci o parte poate reprezenta intregul, pe baza participarii: de pilda, capul este trupul intreg". De aceea mi s-a p rut necesar i pl cut s dezvolt aceast tem care ocup in invatatura ortodox un loc de frunte.

Capitolul I INTRODUCERE Sfintele Taine n general n calitatea Bisericii de Trup tainic al lui Hristos, Dumnezeu - Creatorul tuturor poate lucra si asupra fiin ei umane. Lucrarea aceasta se mpline te prin s vr irea Sfintelor i mntuitoarelor Taine. Sfintele Taine sunt ac iuni sensibile instituite de Hristos prin care se mp rt e te harul lui Hristos i se une te Hristos cu persoanele care cred
1

. Sfintele

Preot D. Staniloaie, Teologia dogmatica ortodoxa, vol. III Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978, p. 8.

Taine sunt lucrari tainice, s vr ite de episcop sau preot, prin care ni se comunica in chip nev zut, dar prin forme sau acte exterioare harul divin necesar mantuirii noastre 2 . Mntuitorul Hristos prin ntruparea Sa i prin ntreaga Sa lucrare mntuitoare ne-a adus via a i aceast via ne este oferit concret prin Sfintele Taine, cu ajutorul c rora noi ne facem parta i cu El prin moarte i suferim mpreuna cu El, ca s putem fi i nvia i n puterea i harul hristic. n Ortodoxie, n general, ntreg cultul este o epiclez , o invocare a Sfntului Duh, dar mai ales Tainele care nu sunt numai repeti ia unor formule si rnduieli, ci prilejuri pentru rennoirea chem rii Sfntul Duh. Prin s vr irea i primirea harului Sfintelor Taine se realizeaz o comunicare de via duhovniceasca. Pentru aceasta, Sfintele Taine, sunt o parte fundamental a slujirii Bisericii, care caut prin ntreaga sa lucrare s actualizeze urmarea i apoi vie uirea n Hristos. Sfintele Taine sunt mijloace prin care primim iubirea lui Iisus Hristos i care ne leag de El. Iubirea lui Hristos este harul dumnezeiesc. Harul sacramental corespunde principalelor trebuin e ale vie ii omului ncepnd de la na tere i pn la sfr itul vie ii. Prin Sfintele Taine se constituie Biserica. Prin Tainele ini ierii( Botez, Mirungere i mparta anie) omul se ncorporeaz n Biseric ( Pocain , Cununie, Hirotonie i mai departe numai prin aceste lucr ri sfinte i Maslu) se pot transcende dimensiunile umane ale i pogorrii Sfntului Duh. Fiecare Sfnta Tain are propria sa Cincizecime, epicleza sa, care este rug ciunea adresat Tat lui pentru ca El s reverse

comunit ii cre tine. Tainele sunt mijloace sau c i conduc toare spre mp r ie i nu sunt scopuri n sine. Leg tura dintre Taine i Biseric indisolubil , de aceea ele sunt numite Taine ale Bisericii i Biserica dreptm ritoare este considerat Biserica a Tainelor. Sfintele Taine apar in ini ial Bisericii i pentru ea se s vr esc ele asupra credincio ilor. Prin acestea, este permanent prezent viu i activ Hristos-Domnul n Biserica i n via a credincio ilor. Prin Sfintele Taine via a Bisericii, n Duhul cel Sfnt i via a

Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Biserica i cult pe n elesul tuturor, Ed. Europartner, Bucuresti 1996, p. 123.

credincio ilor ei se une te cu via a Capului ei nev zut, cu Hristos i astfel nainteaz n via a duhovniceasc 3. Mntuirea noastr , refacerea comuniunii cu Dumnezeu, este n raport de ntlnirea noastr cu Mntuitorul, care este calea, adev rul i via a i care ne spune c :" Nimeni nu vine la Tat l Meu dect prin Mine"(Ioan 14, 6). Aceasta ar nsemna c , odat cu n l area Mntuitorului la cer, leg tura noastr cu Dumnezeu, comuniunea cu El, singura garan ie a mntuirii ar nceta. Cuvintele Mntuitorului spun nsa clar: "V este de folos sa M duc Eu. C ci daca nu M voi duce, Mngietorul nu va veni la voi, iar daca M voi duce, l voi trimite la voi"(Ioan 16, 7), aici ni se reveleaz pentru prima oar importan a Sfintelor Taine pentru mntuirea noastr . Harul Duhului Sfnt trimis de Mntuitorul Apostolilor S i i prin ei Bisericii Sale are misiunea de a nv a toate i a aduce aminte de toate cele spuse i f ptuite de Mntuitorul (Ioan 14, 26). Harul transmis prin Sfintele Tainele va face sim it prezen a Mntuitorului fa 20). Absenta ntlnirii vizibile cu Mntuitorul va fi mplinit Sfintele Taine, care sunt o permanent credincio ilor, s rb toare cu reale urm ri ontologice. Dar a teptarea "ntlnirii depline poate fi n eleas numai prin faptul c noi i acum l ntlnim pe Domnul cel pream rit, c ci El face vizibil haric , activ prin Sfintele Taine"4 Deci, Sfintele Taine sunt lucr ri vizibile, acte personale ale Mntuitorului, n vizibilitate p mnteasc , prin mijlocirea c rora "ne ntlnim cu Omul pream rit Iisus i prin care venim n contact viu cu misteriul cultic sfin itor al lui Hristos"5. i palpabil ntre noi prezen a Sa de Harul rev rsat n s rb toare a Cincizecimii pentru sufletele de to i oamenii: " i iat Eu sunt cu voi n toate zilele pn la sfr itul veacurilor"(Matei 28,

Pr. Dr. Dura Nicolae, Propovaduirea i Sfintele Taine, Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1998, p. 140. 4 E. H. Schillebeeck, Hristos- Taina intlnirii noastre cu Dumnezeu, n "Ortodoxia", XVIII (1966), nr. 1, p. 120. 5 Ibidem p120.

Valoarea si importan a lor deosebit pentru mntuire rezid n caracterul lor mai mult dect simbolic, cu totul real, al actului care se s vr e te asupra credinciosului. Ele sunt simboluri n sensul n care simbolul este domeniul n care "v zutul este o parte a nev zutului i ca atare l cuprinde, c ci o parte poate reprezenta ntregul, pe baza particip rii: de pild , capul este trupul ntreg"6 1. No iunea de Sfnt Tain Cuvntul sacrament n limba latin sacramentum, nseamn jur mnt, mister religios i este folosit pentru a descrie anumite rituri ale credin ei cre tine. 7 Vulgata red cuvntul n unele locuri cu grecescul misterion care nseamn mister, tain descoperit ini ia ilor, secret, nv V, 32). 8 n folosin a timpurie eclesiastic , sacramentul a fost folosit cu un sens mai larg cu privire la orice respectare a unui ritual sau lucru sacru. n folosin a de fiecare zi, cuvntul s-a aplicat n dou moduri: referitor la gajul sau z logul ncredin at spre p strare public de c tre p r ile aflate n proces, ipotecat spre a fi folosit ntr-o cauz sacr care un soldat roman l depunea fa i ca jur mntul pe de mp rat i apoi referitor la orice alt jur mnt. 9 tur tainic , ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea (Marcu IV, 1 ; Luca VIII, 10 ; Romani XI, 25 ; I Cor. XV, 51 ; Coloseni II, 2 ; I Tesaloniceni II, 7 ; Efeseni

Mai trziu aceste idei s-au combinat pentru a produce conceptul de rit sacru care era un gaj sau un simbol a c rui primire implica un jur mnt de loialitate i aceasta a condus n timp la limitarea cuvntului sacrament la riturile majore de instituire de instituire divin . 10 ntr-un n eles mai restrns, taine sunt actele sfinte ale religiei cre tine prin care se mp rt e te credincio ilor harul dumnezeiesc. Prin aceast mpart ire din harul dumnezeiesc, Sfintele Taine se deosebesc de toate celelalte simboluri. Se nume te tain , Pr. Prof. D. St niloae, Fiin a Tainelor n cele trei confesiuni, n "Ortodoxia", VIII(1956), nr. 1, p. 10. 7 G. Gu u, Dic ionar Latin-romn, Ed. tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1983, p. 1081. 8 Maurice Carrez i Francois Morel, Dic ionar grec-romn al Noului Testament, trad. de Gheorghe Badea, Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucure ti, 1999, p. 191 9 Dic ionar Biblic, Societatea Misionar Romn , Ed. Cartea Cre tin , Oradea, 1995, p. 1141 10 Ibidem, p. 1141.
6

pentru c credem nu ceea ce vedem, ci unele vedem i altele credem"11, zice Sf. loan Gur de Aur, astfel observ m c , n n eles restrns sau special, taina este o lucrare sfnt , care a fost instituit de nsu i Dumnezeu ntrupat i prin care se mp rt e te credincio ilor n mod v zut, harul dumnezeiesc. . M rturisirea Ortodox (I, 99) d Sfintelor Taine urm toarea defini ie: Taina este o lucrare sfnt , care mp rt e te sufletului credincios arul nev zut al lui Dumnezeu, sub o form v zut , i care s-a a ezat de Domnul nostru, rin mijlocirea c reia fiecare credincios prime te dumnezeiescul har". Tainele constau intr-un element natural i dintr-unul supranatural. . . sunt nu numai semne ale promisiunilor divine, ci i instrumente care lucreaz necesar prin har asupra acelora care se apropie de e". (M rturisirea lui Dositei, decr. 15). 12

2. Baza hristologic

i eclesiologic a Tainelor

Este ndeob te cunoscut c Biserica este Trupul lui Hristos i plenitudinea de via a Duhului Sfnt (Efeseni I, 23), c reia Hristos nsu i, capul ei, i-a dat puterea i mijloacele vizibile de mp rt ire a mntuirii realizate de El pentru ntregul neam omenesc, prin ntruparea, Patimile, Jertfa pe Cruce i nvierea Sa din mor i. Astfel, Hristos nviat i sl vit a asumat realit i p mnte ti ca s ntruparea Sa ca om. Actele de mp rt ire a lui Hristos, dup Bisericii, Biserica fiind ea ns i o tain cum am mai afirmat, sunt Tainele i principal a altor i anume o Tain surs general se mp rt easc pe Sine nsu i i lucrarea Sa dumnezeiasc 13 prin ele pentru mntuirea noastr , posibilitatea acestei asum ri fiind dat de

taine ca una care particip direct la taina originar care este Hristos, fiind extensiunea i

11

Sfntul Ioan Gur de Aur apud Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic i Simbolic , volumul II, Ed. Rena terea, Cluj-Napoca, 2004, p. 197.
12 13

Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , op. cit. , p. 197. Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine i problema intercomuniunii, Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978, p. 61.

prelungirea n timp sau mediul de iradiere al lui Hristos, Dumnezeu cu omul i al mntuirii omului.

14

Taina ntlnirii personale a lui i s

Prin Sfintele Taine, Hristos cel nviat trimite Duhul S u cel Sfnt s ung

consacre pe cei ce cred, pentru a-i face p rta i la Pa tele, moartea i nvierea Sa, ca membri ai Trupului S u tainic. Arhiereul cel ceresc, deschide prin aceste por i ale harului intrarea n rai : C ci cnd a intrat n aceste Sfinte ale Sfintelor, n locul nostru, jertf naintea Tat lui ceresc, Mntuitorul lumii a luat cu Sine i pe cei ce vor s fie p rta i ngrop rii Sale, necerndu-le s moar n chip firesc ca i El, ci doar s m rturiseasc moartea Domnului prin Botez i s -L vesteasc prin ungerea cu sfntul Mir i prin mp rt irea cu Sfnta Tain ce se s vr e te pe altarul Bisericii, unde, n chip nen eles, oamenii m nnc Trupul celui ce a murit i a nviat. A a c , dup ce i-a f cut s intre pe por ile mp r iei Sale, Domnul i i ncoroneaz pe cei ce i urmeaz . i aceste por i sunt cu mult mai nsemnate i mai de folos pentru sufletul nostru dect chiar por ile raiului, c ci acestea din urm nu se deschid nim nui dac nu a trecut nainte prin cele dinti 15 Baza general a Tainelor Bisericii este credin a c Dumnezeu poate lucra asupra creaturii n realitatea ei vizibil .
16

Spiritul dumnezeiesc poate nu numai s

produc

modific ri cu mult mai mari asupra energiei din care se alc tuiesc formele lumii, ci i s produc aceast energie, ca un efect al energiei Lui spirituale, imprimnd n ea poten ial formele ce se vor actualiza la vremea lor, sau a a zisele ra iuni ale lucrurilor, de care vorbesc Sfin ii P rin i. 17 La baza concep iei despre Sfintele Taine a Bisericii Ortodoxe st ncrederea n putin a lucr rii Duhului dumnezeiesc al lui Hristos printr-un om asupra altui om, prin mijlocirea trupurilor i a materiei dintre ele, n ambian a Bisericii, ca Trup tainic al lui Hristos. Prin mna omului se scurg puteri spirituale asupra altui om, dar puterea ce o transmite omul prin trupul s u nu e numai a spiritului, i a trupului s u, ci e i o putere cu
14

Cf. Pr. Prof. D. St niloae, Din aspectul sacramental al Bisericii, n rev. Studii Teologice, seria a II-a, anul XVIII (1966), nr. 9-10, pp. 531-532. 15 Sfntul Nicolae Cabasila, Tlcuirea dumnezeie tii Liturghii i Despre via a n Hristos, trad. n rom. de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Bucure ti, 1992, p. 143. 16 Pr. Prof. Dr. Dumitru St niloae, Teologia Dogmatic Ortodox , vol. III, p. 9. 17 Laughlin Patrick J. Mc. , apud Pr. Prof. Dr. D. St niloae, op. cit, , vol. I, Bucure ti, 1978, p. 232.

mult mai mare ce str bate prin ele. Este puterea Duhului dumnezeiesc, cu care omul se pune de acord i c ruia i se deschide prin credin , n ambian a Bisericii. n Tain nu se poate trasa o frontier ntre mi carea omului care lucreaz puterea Duhului Sfnt , deliberativ penetrat i har. Odat ce a primit harul n ea, voin a uman nu mai este singur , de sine, ci e i modelat de har, adic este n comuniune cu Hristos cel lucr tor n om. Voin a de noi, pentru a se umple uman , soarbe din iubirea lui Hristos, sus inut de voin a Lui fa
18

dar mi carea si lucrarea sunt rodul conlucr rii ntre voin a uman

ea ns i de iubire. Iat deci c dialogul dintre voin a lui Hristos i voin a noastr este un dialog al iubirii ; al iubirii des vr ite a lui Hristos infuzate nou prin Sfintele Taine i al virtutea voin ei. Cnd deci dup toat c l uzirea i purtarea de grij a voin ei, Dumnezeu cere roade, este v dit c El r mne n voin a noastr s fac n noi voin a bun i c depune n ea puterea i dispozi ia spre bine. Deci i Botezul de aceea ni l-a dat i de aceea l-a instituit ntre celelalte Taine, ca i toat puterea Tainelor i via a cea nou e pentru voin . 19 Sfintele Taine revars n om via a divin , adic energiile dumnezeie ti ale Sfintei Treimi, s l luite n umanitatea Fiului i coborte n noi prin Duhul Sfnt. Ele au rostul de a preface treptat existen a credincio ilor dup chipul Omului-Hristos. n acest proces, fiecare tain i are rolul ei deosebit de al celorlalte, dar toate stau n leg tur intern ntreolalt . Ele toate comunic acela i Duh, aceea i energie divin a lui Hristos cel nviat i prosl vit ca om, dar nu toate la fel, ci din oceanul acestei energii, ceea ce se potrive te cu starea credinciosului. Toat energia lui Hristos cel nviat i n l at s-a rev rsat n umanitatea Lui i a ridicat-o la aceast stare prin faptul central al mor ii, prin faptul jertfei Sale, care continu ca oferire sau ca moarte mistic n fa a Tat lui. Energia dumnezeiasc din umanitatea Sa are calitatea de energie a jertfei, e tr irea bog iei cople itoare a prezen ei lui Hristos n dispozi ia totalei Lui d ruiri Tat lui. De aceea toate efluviile de har ce ni se confer nou credincio ilor prin diferitele taine, izvor sc din aceast continu stare de jertf ,

18

19

Pr. Prof. Dr. D. St niloae, op. cit. , vol. III, p. 7-8. N. Cabasila , apud Pr. Prof. Dr. D. St nilloae, Natur Ortodoxia, anul XXVI (1974), nr. 3, pp. 392-439.

i har n teologia bizantin , n rev.

iubirii sau voin ei noastre n cre tere, c ci spune Sf. Nicolae Cabasila

iubirea este

care este n acela i timp o continu plin tate de via

a lui Hristos ca om i produc n noi

aceea i stare ; i numai ntruct produc aceea i stare ne i mntuiesc. 20 Prin fiecare tain particip m la toate actele mntuitoare ale Domnului, sau la Domnul nviata n care sunt concentrate toate faptele mntuitoare ale Sale, energia tuturor. Dar, ntruct inima acestor acte este moartea i nvierea, prin toate Tainele particip m la moartea i nvierea Lui, ns n grade diferite. Trup tainic al lui Hristos, Biserica mpline te sfin irea i mntuirea noastr ; Biserica este Trupul Lui, plinirea Celui ce pline te toate ntru to i (Efeseni I, 23) ; Biserica este o prezen vie, teandric , constituit dintr-o comuniune de persoane umane cu Dumnezeu prin Hristos n Duhul Sfnt, ea fiind trupul iar credincio ii m dularele : Capul este ntreg n tot corpul i fiecare m dular al corpului se simte apar innd lui Dumnezeu ntreg, dar capul r mne cap, m dularele r mn m dulare i trupul r mne trup, dar nici unul dintre acestea nu poate fi ceea ce este dect p strndu-se n existen , ca atare i celelalte. instituit. Sfintele Taine realizeaz soborniceasc i exprim totodat Biserica ca i comunitate
21

tot ceea ce se petrece n Biseric i are ca ini iator Capul ei, care este Hristos.

Tainele sunt ale Bisericii i tot Biserica s vr e te Tainele pe care Hristos-Capul le-a

i sacramental a oamenilor. Articularea Sfintelor Taine n via a Bisericii i a ine de fidelitatea acesteia fa de Sfnta Scriptur i fa de Sfnta

oamenilor o face credin a Bisericii de care depinde ns i lucrarea mntuitoare a acestora. Tradi ie. 22

Am ar tat c Biserica este Tain , surs a Tainelor c ci n ea Hristos i ncorporeaz pe credincio i n Sine, extinzndu-se n ei prin Duhul Sfnt. Astfel, dac Biserica este sacrament sau tain n sensul de uniune realizat ntre Dumnezeu i totalitatea credincio ilor, Tainele, ca acte, sunt mijloace prin care se extinde i se men ine continuu aceast leg tur care constituie fiin a Bisericii. 23 Tainele sunt acte ale Bisericii totodat Pr. Prof. Dr. D. St niloae, Num rul Tainelor, raporturile ntre ele i problema Tainelor n afara Bisericii, n rev. Ortodoxia, anul VIII (1956), nr. 2, p. 195. 21 Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Caracterul ecclesiologic , p. 86 22 Idem, Sfintele Taine ale Bisericii dup Tradi ia apostolic din punct de vedere ortodox, n rev. Biserica Ortodox Romn , anul LXLVII (1980), nr. 11-12, p. 1129. 23 Pr. Prof. Dr. D. St niloae, Din aspectul sacramental al Bisericii , p. 553
20

Credin a Bisericii

aceasta nsemnnd c prin ele ac ioneaz

i Hristos dar i Biserica sau Hristos din i prin

Biseric . Biserica nu e numai un rezultat al sacramentelor ci i condi ie a lor. 24 Totodat Tainele ca i d ruiri multiple i continue ale lui Hristos prin Duhul Sfnt n Biseric sunt i prilejul chem rii i pogorrii Duhului Sfnt dup Cincizecime, Duhul Sfnt este acela care men innd-o ca pe un sacrament n totalitatea ei, o face, datorit acestei calit i, surs a actelor sacramentale, ns pune n eviden i rezultat mereu nnoit al lor, ceea ce i mprosp tat de faptul c Biserica, avnd n ea pe Hristos din care iradiaz continuu Duhul,

continu n acela i timp s primeasc pe Duhul, s fie mbog it , nnoit El prin sacramente. 25

Concluzia este aceea c , odat intrat n istorie la Cincizecime, Biserica este prin Hristos n Duhul Sfnt condi ie a Tainelor dar i rezultat al lor, fiindc este condi ie a lor. De aceea, n afar de Biseric nu pot fi Taine i ele trebuie s vr ite n Biseric , ntru puterea lui Hristos i prin organele rnduite ce au puterea de a transmite harul dumnezeiesc prin Taine. 3. Necesitatea Tainelor; Necesitatea Sfintelor Taine este strns legat de necesitatea harului pentru mntuire, ntruct Tainele au fost instituite de Mntuitorul Hristos ca mijloace speciale de comunicare a harului dumnezeiesc n Biseric , rezult c ele sunt absolut necesare pentru mntuire. Poate exista ns i posibilitatea ca, Dumnezeu s mntuiasc pe unii i n afara Bisericii i implicit a Sfintelor Taine, n cazul n care ace tia n-au cuno tin sau nu pot beneficia de ele, dar nu n cazul c le resping. Oricum, acestea sunt excep ii care confirm regula i nu infirm caracterul necesar al Sfintelor Taine. 26Romano-catolicii sus in c ace tia se mntuiesc cu siguran , ceea ce probabil, dar conform Sfintei Scripturi i Sfintei Tradi ii acest lucru nu este sigur. Sfnta Scriptur ne spune c cel ce nu prime te Sfintele Taine, nu va intra n mp r ia cerurilor, f r a preciza vreo excep ie sau vreun motiv de neprimire mai special. Desigur c Dumnezeu este atotputernic i poate trece peste orice motiv i poate acorda mntuirea n chip excep ional, altfel dect prin Sfintele Taine , a a cum a f cut cu tlharul de pe Cruce. 27
24 25

Ibidem p. 553. Ibidem, p. 534. 26 Pr. Conf. Dr. George Remete, Dogmatica Ortodox , Ed. Rentregirea, Alba-Iulia, 2000, Edi ia III, p. 309. 27 Prof. N. Chi escu, Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , op. cit. , p. 201.

Totu i ceea ce trebuie re inut n leg tur cu Sfintele Taine este c cel ce le nesocote te ca mijloace de mp rt ire a harului dumnezeiesc instituite de Insu i Dumnezeu, nu se va mntui. 4. Num rul i mp r irea Sfintelor Taine; Tradi ia i practica ortodox recunoa te sub aspectul de lucrare sfnt prin care sub form v zut se mp rt e te harul nev zut al lui Dumnezeu, un num r de apte Taine, Dumnezeu enumerate la Isaia, cap. II, 1-2: O ml di
28

num rul de apte avnd conota ii legate de des vr ire, puritate, de cele apte daruri ale lui va ie i din tulpina lui Iesei i un l star din r d cinile lui va da. i se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul n elepciunii i al n elegerii, duhul sfatului i al t riei, duhul cuno tin ei i al bunei-credin e. nv t tura despre apte Taine apare pentru prima dat n M rturisirea de credin cerut mp ratului Mihail Paleologul de c tre papa Clement al IV-lea n anul 1267 i citat n Sinodul unionist de la Lyon n anul 1247. Polemica cu teologii protestan i din timpul patriarhului Ieremia al II-lea din Constantinopol, conduce la aceea i afirma ie a num rului de apte taine. Scrisoarea patriarhilor r s riteni men ioneaz aceal i num r de apte Taine, nici mai mult nici mai pu in. 29 De i aceste enumer ri i au originea n Biserica Apusean , ele au fost acceptate i de cre tinii din r s rit dup secolul al XIII-lea. Acceptarea avea la baz desigur nu influen a teologiei latine, ci fascina ia num rului apte, pus n leg tur cu textul de la Isaia XI, 1-3. La autorii bizantini care accept cele apte taine g sim totodat i diverse liste ce concureaz una pe alta. Monahul Iov (sec. al XIII-lea), autor al unei dizerta ii asupra Sfintelor Taine, include n list tunderea n monahism, a a precum a f cut-o i Teodor Studitul, dar mbin ntr-o singur Tain Poc in a i Maslul. Simeon arhiepiscopul Tesalonicului (sec. al XV-lea) accept i el caracterul sacramental al tunderii n monahism, dar o pune n rnd cu Poc in a, considernd Maslul ca Tain separat . ntre timp, Ioasaf, Mitropolitul Efesului (contemporan al arhiepiscopului

28

Pentru justificarea num rului de apte al Tainelor, vezi mai pe larg la H. Andrutsos, Dogmatica, p. 314. 29 Paul Evdokimov, Ortodoxia, trad. de Dr. Irineu Ioan Popa, Bucure ti, 1996, p. 285.

Simeon), declara: Eu cred c tainele Bisericii nu sunt apte ci mai multe i d o list de zece taine ce cuprindea n plus i sfin irea Bisericii. 30 Sfntul Dionisie vorbe te i el de ase Taine iar Sfntul Ioan Damaschinul nu men ioneaz dect dou . Unele texte men ioneaz ca Tain Botezul nsemna ansamblul celor trei Taine. 31 De i nu s-a angajat oficial fa accept de nici una din liste, Biserica Ortodox R s ritean t i Biserica pe baza apte Taine: Botezul, Mirungerea, Euharistia, Poc in a, Maslul, Nunta i Preo ia. i aghiazma mare i adeseori

apte Taine a instituit Mntuitorul Iisus Hristos, i tot apte a nv Sfintei Scripturi i a Sfintei Tradi ii.

Avnd n vedere efectele lor ecleziale, precum i paralelismul dintre cele apte Taine i cele apte daruri ale Sfntului Duh (I Corinteni XII, 8-11), care a trecut din teologia scolastic n M rturisirile de credin Sfnt la o via nou mai recente,
32

mul i teologi g sesc acest num r ca i dezvolt via a cea nou

potrivit cu trebuin ele vie ii spirituale ale cre tinului. 33 Botezul na te pe om, prin Duhul n Hristos; Mirungerea nt re te duhovniceasc , iar Euharistia o hr ne te i o nvioreaz , unind n mod deplin i fiin ial pe cel botezat cu Hristos. Boala sufletului, p catul i bolile trupului sunt vindecate, prima prin Poc in , ultimele, n special, prim Maslu. n sfr it, comunitatea credincio ilor are nevoie de o stare preo easc , pentru propov duirea Evangheliei, s vr irea celor sfinte i conducerea pe calea mntuirii (Matei XXVIII, 19-20). Aceast stare este consfin it prin Taina Hirotoniei. Biserica mai are nevoie i de Nunt , pentru sfin irea unirii bipersonale a celor ce realizeaz particip rii lui la Taina unirii cu Hristos, cu Biserica. 34 mpreun leg tura natural a c s toriei, n vederea perpetu rii, conserv rii neamului omenesc i a

John Meyendorff, Teologia bizantin , trad. n limba romn de Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Bucure ti, 1996, p. 19p. 256. 31 Paul Evdokimov, op. cit. , p. 286. 32 Cf. Patriarhul Ieremia I, Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Caracterul ecleziologic , p. 177. 33 Hr. Andrutsos, Simbolica, traducere din limba greac de Iustin Moisescu, Ed. Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955, p. 247 34 Pr. Prof. Dr. Dumitru St niloae, Num rul Tainelor, raporturile dintre ele , p. 191

30

Trebuie amintit faptul c

protestan ii recunosc n general numai Botezul

Euharistia. 35 Luteranii le socotesc pe acestea dou ca mijloace obiective ale gra iei de care se mp rt esc to i cei ce le primesc, indiferent de dispozi ia lor subiectiv . Adev ratul motiv al respingerii celorlalte cinci Taine de c tre protestan i, st n spiritul doctrinei lor. 36 Exisa diferite impartiri ale Tainelor: a) Taine care se repeta: Euharistia, Spovedania, Nunta, Maslul si uneori Mirungerea, si Taine care nu se repeta: Botezul si Hirotonia si, chiar uneori, Mirungerea; b) Taine ale incorporarii in Hristos ca madulare ale Trupului Sau Biserica: Botezul, Mirungerea si Euharistia; Taine ale cresterii in Hristos: Euharistia; Taine reparatoare: Pocainta si Maslul si Taine pentru misiuni speciale: Hirotonia si Nunta.

Capitolul II IERURGIILE Ierurgiile sunt lucr ri sfin ite i sfin itoare, prin care lucreaz harul mntuitor i sunt s vr ite ca i Sfintele Taine numai de episcopii i preo ii Bisericii, hirotoni i canonic.
35 36

Cf. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Caracterul ecclesiologic , p. 177. Cf. Pr. Prof. D. St niloae, Num rul Tainelor , pp. 193-195

Lucrarea Bisericii, prin ierurgii, este de a scoate pe om si natura nconjur toare de sub orice st pnire i influen a duhurilor rele. Biserica folose te ierurgiile ca rug ciuni sau acte sfin itoare, care se s vr esc fie nainte, ca preg tire spre o anumit Sfnt Tain , fie dup , ierurgiile fiind n mare m sur in leg tur cu Sfintele Taine sau Sfnta Liturghie. Prin ierurgii, puterea i ac iunea cur itoare i sfin itoare a Bisericii se revars nu numai asupra fiin ei omului, ci i asupra ntregii naturi nconjur toare. Ierurgiile constituie astfel mijlocul prin care Biserica des vr irea omului: ele preg tesc, anticipeaz inte te s realizeze i prevestesc f ptura cea nou care va s

fie, adic "cer nou i p mnt nou"(Apocalipsa XXI, 1) i pe care le a tept m, potrivit f g duin ei Mntuitorului, dup sfr itul veacurilor. 37 Ierurgiile se apropie de Sfintele Taine att prin scopul lor, ct i prin mijloacele i efectele lor. Efectele ierurgiilor depind de credin a ct i de vrednicia primitorului, a celor pentru care se savarsesc sau care beneficiaza de ele. 38 Ierurgiile au fost instituite de Biseric , dup rev rsarea Duhului Sfnt peste Sfin ii Apostoli. Despre cele mai multe dintre ierurgii, ne vorbesc Sfin ii P rin i i scriitorii biserice ti din primele veacuri cre tine, ca: Sfntul Iustin Martirul39 i Tertulian 40 n secolul II , Sfntul Vasile cel Mare n secolul IV 41. Lucrarea Bisericii, prin ierurgii, este de a-l scoate pe om i natura nconjur toare de sub orice st pnire i influen c)binecuvnt ri; d)sfin iri. Toate aceste ierurgii Biserica le folose te ca rug ciuni i acte sfin itoare care se s vr esc fie nainte, ca preg tire spre o anumit Tain , fie dup , ierurgiile fiind, n bun parte, n leg tur cu Tainele. ntre ierurgii i Taine sunt asem n ri i deosebiri. Asem narea const n aceea c i unele i altele lucreaz n chip tainic i mijlocesc a duhurilor rele. De aceea, unii mpart aceste mijloace ierurgice n: exorcisme i binecuvnt ri, iar al ii, n: a)exorcisme; b)cur iri i dezleg ri;

37

S. Boulgakoff, apud Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, "Liturgica Speciala", Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1980, p. 439. 38 Hr. Andrutsos, op. cit. , p. . 340. 39 Sfantul Justin Martirul, apud Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, op. cit. , p. 440. 40 Tertulian, apud Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, op. cit. p. 440. 41 Sfantul Vasile cel Mare, apud Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, op. cit. , p. 440.

omului acela i har mntuitor i n acela i scop. i Tainele i ierurgiile urm resc sfin irea, nnoirea si fortificarea omului ca f ptur nou i a naturii nconjur toare i readucerea lor la Dumnezeu. episcopii. Deosebirile constau n faptul c Tainele sunt instituite direct de Mntuitorul Hristos, ca fiind absolut necesare pentru mntuire cu porunca expres de a le s vr i; pe cnd ierurgiile nu sunt toate absolut necesare, sau direct legate de mntuire. Tainele se refera numai la om, pe cnd ierurgiile au o sfer mult mai larg , referindu-se i la ntreaga fire nconjur toare. Scopul ierurgiilor este doxologic i soteriologic i anume: a)Adorarea i pream rirea lui Dumnezeu Cel n Treime Sfnt, n numele C ruia se s vr esc; b)Cur irea omului de ntin ciunea p catelor n vederea primirii Sfintelor Taine, sau dup Cununie, n vederea sfin irii progresive i a des vr irii; c)Dezlegarea i eliberarea naturii nconjur toare de sub blestemul p catului i de sub influen a demonilor, sfin ind-o i fortificnd-o. Dup forma, structura extern sau lungimea lor, ierurgiile se pot mparti n: a)rug ciuni sau molifte ; b)ierurgii mai dezvoltate, care pe lnga rugaciuni cuprind i cnt ri, citiri, ectenii, tropare i rituri sau ceremonii etc. ; c)slujbe care sunt cele mai lungi ierurgii, la care se adaug Apostolul i Evanghelia.
42

i unele i altele sunt s vr ite de aceea i slujitori ai Bisericii: preo ii sau

n ceea ce prive te locul i timpul n care se s vr esc, ierurgiile difer : unele se s vr esc n biseric , altele n casele credincio ilor i uneori chiar n aer liber. Ierurgiile, sunt rnduite n trei mari grupe:I)cele referitoare la persoane;II)la natura nconjur toare i III)la obiecte sau lucruri nensufle ite, de i ultimele dou ar putea fi una singur , pentru c ierurgiile uneia pot fi i ale celeilalte. 1. Exorcisme;

42

Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, op. cit. , p. 442

Exorcismele sunt rug ciuni sau slujbe care au rolul de a elibera omul, natura, sau alte lucruri de sub st pnirea sau influen a demonilor . Aceast ierurgie a exorcismului se pe demoni scoate i-i; n dar a i luat, n dar s da i(Matei X, 8). ntemeiaz pe puterea dat de Mntuitorul Hristos Bisericii, de a alunga puterile r ului:

Un exemplu de exorcism este oferit atunci cnd, ndat ce a n scut o femeie, n prima zi, preotul trimite sau i aduce o sticl cu ap , peste care, dup rug ciunile ncep toare (f r mp rate ceresc) i troparele de umilin , preotul roste te scurta rug ciune de sfin ire a apei, n care cere iertarea p catelor, schimbarea chinurilor, ndep rtarea tuturor r ut ilor i vindecare. Aceast sfin ire se nume te molift . Dup sfin irea apei se cnt sau se cite te Troparul Na terii Domnului i Condacul, apoi se citesc cele trei rug ciuni care urmeaz pentru iertarea p catelor i cur irea femeii l uze de ntin ciunea trupeasc pricinuit de na tere. 2. Binecuvnt ri; Binecuvnt rile sunt rug ciuni sau slujbe prin care, prin semnul Sfintei Cruci se invoc harul divin asupra unei persoane sau a unui lucru menit pentru hrana i folosul omului43 , mai pe scurt, binecuvnt rile sunt rnduieli pentru dobndirea ajutorului dumnezeiesc n necazuri i nevoi. Aceast ierurgie a binecuvnt rilor se ntemeiaz pe faptul c nsu i Mntuitorul Iisus Hristos a binecuvntat pinea i pe tele: i lund cele cinci pini i cei doi pe ti, a binecuvntat i, frngnd a dat ucenicilor pinile iar ucenicii, mul imilor. (Matei XIV, 19). Tot Mntuitorul a binecuvntat i pe copii: punndu- i minile peste ei, s-a dus de acolo. (Matei XIX, 15), dar a dat casei acesteia>(Matei X, 12) Exemple de binecuvnt ri g sim nenum rate in Molitfelnic, enumerate dup trebuin : la vreme de secet ; la ploaie multa;la vreme de ciuma si boli molipsitoare;cnd se mboln vesc dobitoacele; cnd se strica arinile, viile si gr dinile de grindina sau de viet i;la binecuvntarea semin elor, ogoarelor, viilor si gr dinilor;la r s direa viei si a pomilor;la binecuvntarea roadelor, ca prg ;la binecuvntarea grului, pinilor, vinului si
43

i Sfin ilor S i Apostoli porunc

binecuvinteze casele n care vor fi bine primi i: i intrnd n cas , ura i-i zicnd:<pace

Pr. Conf. Dr. George Remete, op. cit. , p. 338.

untdelemnului, la binecuvntarea apei, etc. 3. Sfin iri; Sfin irile sau consacr rile sunt binecuvnt ri mai solemne, sunt ierurgiile prin excelen , depline, care se apropie de Sfintele Taine cel mai mult i prin care anumite persoane sau lucruri se scot din ntrebuin area lor comun (Ex: Sfe tania, Sfin irea Bisericii, Hirotesiile, etc. ) Aghiazma , ca slujb de sfin ire a apei, este slujba cel mai des s vr it frecvent ierurgie n Biseric . Aghiazma este de doua feluri:mic i cea mai i mare. Cel mai des i se destineaz scopurilor sfinte.

s vr it este aghiazma mic , care se nume te sfe tanie. Ea se nume te i luminare sau slujba luminilor, pentru ca la nceput se n elegea prin ea aghiazma cea mare care se s vr e te la Boboteaz , s rb toare numita i ziua luminilor, sau a lumin rii, deoarece atunci se botezau catehumenii. Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, spune c : n ziua Bobotezei se face nu numai rennoirea botezului Domnului, ci i a harului botezului primit de fiecare dintre noi.
44

Temeiul scripturistic al aghiazmei se afl n nsa i pericopa Evangheliei care se cite te la sfe tanie(Ioan 5, 1-4). Aici se aminteste de vindecarea slabanogului care zacea, a teptnd la sc ld toarea Vitezda tulburarea apei de c tre ngerul Domnului care cobora o data n an; acolo l-a gasit Mntuitorul Hristos i l-a tamaduit. Lucrarea pe care o f cea ngerul atunci, o face de atunci ncoace necontenit harul Domnului, prin apa sfin it de preo ii Bisericii, ori de cate ori este nevoie, dup invocarea Duhului Sfnt asupra ei. De asemanea, i din ectenia care urmeaz citirii Evangheliei i din rug ciunea de sfin ire a apei, care reproduc ideea Apostolului i Evangheliei, se n elege c Duhul Sfnt invocat sfinte te apa, care devine sfin itoare, t m duitoare de boli i cu putere de a alunga demoni. Sfin irea apei s-a practicat de la nceput, din prima zi a existentei Bisericii, cur indu-i de toate p catele cnd s-au botezat un numar mare de cre tini (Fapte, 2, 41;4, 4). Constitu iile Apostolice, amintind de practica sfin irii apei si a untului de lemn,
44

Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, apud Ene Braniste, op. cit. , p. 462

pe care o faceau apostolii, atribuie Sfntului Apostol Matei sfin irea apei i a untdelemnului , la botez. Aghiazma sau sfe tania se face mai adesea n casele credinciosilor, de regul miercurea i vinerea n timpul postului. Cntarea n Iordan botezndu-Te Tu, Doamne, nchinarea Treimii s-a aratat ne aminte te nu numai c Mntuitorul Iisus Hristos S-a botezat ca s Se descopere Sfnta Treime i s fie El ar tat i m rturisit de T t l ca nsu i Fiul Lui, ci i pentru ca prin aceast ap sfin it - cu care noi ne botez m i gust m din ea- Hristos retr ie te acest moment, apoi i noi l retr im cu El n fiecare an, din clipa n care am fost boteza i. Aghiazma mare are o mare putere sfin itoare i se p streaza mul i ani f r a se altera. De aceea are i cea mai mare ntrebuin are: la botezul copiilor, la botez grabnic;la cur irea vaselor sau a fntnii spurcate, la binecuvntarea nceperii sem n turilor, la holdele, viile i gr dinile bntuite de l custe;la sfin irea Crucii, a icoanelor, a vaselor de cult, a tritei, a clopotului, a antimisului, a Sfntului i Marelui Mir i a Bisericii. De obicei, Aghiazma mare, sfin irea Bisericii, la sfin irea casei, a mrejelor pescarilor, a cor biilor sau a vapoarelor, la sfin irea clopotului, a steagului i a vaselor de cult, a ve mintelor bisericesti, la casa care se tulbura de duhuri necurate etc. Sfin irea Bisericii este cea mai important i cea mai fastuoas dintre aceste ierurgii, fiind i cea mai complicat , pentru c se face de episcop cu sobor de preoti. Odat terminat construc ia i nzestrata cu toate odoarele de cult, urmeaz sfin irea bisericii. Slujba ncepe dup vecernia de seara cu privegherea de noapte, apoi utrenia, n timpul c reia se preg tesc aromatele i se face sfin irea apei mari, dup care se duc toate n altar, unde episcopul strope te cu aghiazm cei patru stlpi ai Sfintei Mese;dupa aceea toarn la col urile mesei n forma crucii aromatele amestecate fierbin i(cear , tamaie, smirn , aloe i alte aromate) spre nt rirea lespezii de deasupra i spre nchipuirea ngrop rii Domnului. 45

45

Pr. Prof. Dr. Radu Dumitru, Despre Duhul Sfnt , p. 596.

Capitolul III SFINTELE TAINE I IERURGII IN VIA A BISERICII nv tura Bisericii ortodoxe despre Sfintele Taine este strns legat de cea a

prezen ei Mntuitorului i a lucr rii Duhului Sfnt n Biserica Sa, nzestrat de Domnul cu putere i cu mijloacele necesare n scopul mntuirii i sfin irii credincio ilor. Biserica este domeniul de manifestare a energiei i lucr rii Duhului Sfnt, energie care izvor te din jertfa de pe cruce a Mntuitorului i care se mp rt e te credincio ilor prin Sfintele Taine. Dup expresia unor Sfin i P rin i, Biserica i Tainele ei au izvort din coasta mpunsa a Domnului, iar puterea ei n omenire i are izvorul n nvierea Domnului. Mntuitorul Hristos a pus n Sfintele Taine puterea harului pe care acestea o comunica acolo unde celebratul si primitorul nu ridica obstacole 46 A adar, Biserica este vistieria puterii r scump r toare a jertfei de pe cruce, iar prin Tainele cu care a nzestrat-o dumnezeiescul ei ntemeietor, ea mp rt e te credincio ilor harul divin pn la sfr itul veacurilor. Ea e vistieria nesecat i nempu inat a harului divin, pe care l mp rt e te fiilor ei duhovnice ti prin Sfintele Taine, lucr ri v zute, prin care fiec rui cre tin n parte i se confer harul care-l rena te i-l ridic la via a suprafireasc n Hristos. Prin Sfintele Taine, Mntuitorul Hristos este prezent i activ, prin Duhul Sfnt, n trupul Sau tainic, Biserica, al c rei ntemeietor i Cap este, prin ele ea lucrnd mntuirea i sfin irea credincio ilor, sus innd, nt rind i f cnd ca ace tia s progreseze n via a cea noua n Hristos. De aceea, Biserica nu poate fi conceput f r Taine, dup cum nici Tainele f r sau n afar de Biseric . Biserica i Tainele ei se condi ioneaz reciproc, datorita leg turii fiin iale i personale dintre Fiul i Duhul Sfnt i mpreun -lucr rii Lor n iconomia
46

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatica si Ecumenica , . Editura Romania Crestina, Bucuresti, 1999, p. 245.

mntuirii i n Biseric . Totodat , prin ierurgiile ei, Biserica mp rt e te credincio ilor s i ajutor dumnezeiesc, folositor progresului duhovnicesc i u ur rii dobndirii mntuirii de c tre ace tia. Sfnta Biserica, stlp i temelie a adev rului(1 Timotei 3, 15), este a ez mntul dumnezeiesc n care cre tinul rena te, cre te, se mbog e te i se des vr e te n noua via n Hristos, principalele ei mijloace de care se folose te n acest scop fiind Tainele si ierurgiile ei. Astfel, cre tinul rena te la noua viata in Hristos prin Botez, se nt re te i spore te in aceasta prin Sfntul Mir, dobnde te i arvuna vie ii ve nice prin unirea cu Hristos n Euharistie, se cur e te de p cate i se rennoie te suflete te prin Poc in , devine preot al lui Hristos prin Hirotonie, se une te pentru convie uire prin Nunt , dobnde te vindecare de bolile suflete ti si trupe ti, precum i iertare de p cate prin Sfntul Maslu. 47 De asemenea, prin ierurgiile Bisericii, cre tinul dobnde te ajutor pentru des vr irea sa morala n vederea mntuirii. Dar dac Biserica este cea care condi ioneaz Tainele, la rndul ei, ea ns i este rezultatul acestora . Prin Botez, Mirungere i Euharistie se realizeaz incorporarea continu a credincio ilor in Hristos i n Biserica Sa, prin Poc in a si Maslu credincio ii i redobndesc s n tatea sufleteasc perpetueaz Hristos. Tainele sunt lucr ri ale Bisericii sau lucr ri ale lui Hristos prin Duhul Sfnt n Biseric ;ele sunt s vr ite in mod nev zut de Hristos, iar n mod v zut de preo i, care poseda un har special n acest scop, prin Taina Hirotoniei. Biseric - ierarhie - Taine este sfnta triad n i prin care se realizeaz mntuirea i sfin irea credincio ilor, dup Dumnezeu, Care voie te ca to i oamenii s
48

i trupeasc , spre a fi vrednici fii ai ei, prin Hirotonie se nasc slujitorii ei

care continu ntreita slujire a Mntuitorului pn la sfr itul veacurilor, iar prin Nunt se i nmul e te neamul omenesc, din care o mare parte formeaz trupul tainic al lui

rnduiala n elepciunii celei negr ite a lui se mntuiasc i s ajung la cuno tin a

adev rului(1 Timotei 2, 4) . Iar dac Domnul Iisus Hristos a dat Bisericii Sfintele Taine, tot El I-a dat pe unii Apostoli, pe al ii prooroci, pe al ii evangheli ti, iar pe al ii pastori si

48

Pr. Prof. Dr. Radu Dumitru, Despre Duhul Sfnt , p. 597.

47

Pr. Prof. Dr. Dumitru St niloae, Num rul Tainelor, raporturile dintre ele , p. 192.

nv

tori, spre des vr irea sfin ilor, pentru lucrul slujirii, pentru zidirea trupului lui

Hristos, pn ce vom ajunge to i la unitatea credin ei i a cunoa terii Fiului lui Dumnezeu, la starea de b rbat des vr it, pe m sura vrstei deplin t ii lui Hristos(Efeseni 4, 11-13). Dar des vr irea sfin ilor, zidirea trupului lui Hristos, unitatea credin ei i a cunoa terii Fiului lui Dumnezeu i starea de b rbat des vr it pe m sura vrstei deplin t ii lui Hristos, ca lucr ri ale Bisericii, nu pot fi concepute f r Taine, f r ierurgii si f r preo ie.

CONCLUZII Dup cum ne-am putut da seama Sfintele Taine sunt expresia marii iubiri a

Mantuitorului, care ne-a l sat, dup nnal area Sa, pe Mngietorul, ca s ne ajute n lupta noastr cu cel r u, care, profitnd de sl biciunea noastr , ne pericliteaz nu numai mntuirea noastr ci chiar i condi ia noastr de fiin e spirituale. Din cele ar tate mai sus se poate desprinde ntr-o oarecare m sur importan a i valoarea sfintelor Taine, comparabile n viata organic cu sngele ce pulseaz n venele fiec ruia dintre noi, snge care ne face vii i capabili de rod.

Importan a i valoarea lor nu se poate dezv lui ns , n mod deplin, prin mijlocirea cuvintelor, ci numai prin tr irea nemijlocit i practicarea permanent a lor, prin mp rt irea cu puterea transfiguratoare a harului divin ce se revars din ele i aceasta n strns comuniune a credin ei, a n dejdii i a dragostei cu celelalte ml di e ale trupului tainic al Mantuitorului. Tainele au un ndoit caracter: hristologic i bisericesc. Sunt instituite de Hristos, pentru Biseric i mntuirea oamenilor. Ele sunt s vr ite de c tre Biseric sau de c tre Hristos n Biseric , prin episcopii i preo ii Bisericii, organe vizibile, sfin ite, ale arhiereului nev zut Hristos, care transmit harul unor persoane preg tite n acest scop. Tainele se acord unor persoane i nu comunit ii ntregi a Bisericii sau unor grupuri de persoane, c ci fiecare Tain nseamn o rela ie personal a primitorului cu Hristos nsu i. Tainele sunt, cum zice un mare teolog al Bisericii noastreactele prin care Hristos recapituleaza in Sine ca Biserica pe oameni, despartiti de Dumnezeu si intreoalta, daca ei credin El. Tainele au deci o functie unificatoare49. Putem spune c i ierurgiile sunt o seam de lucr ri sfinte i sfin itoare, aplicate omului de la na tere pn la moarte, i dup moarte, i asupra naturii nconjur toare. Prin ele lucreaz acela i har mntuitor i n acela i scop, ca i prin Taine i sunt oficiate, ca i Tainele de episcopi i preoti. Ierurgiile au un obiectiv mai extins, innd i la sfin irea i ridicarea ntregii crea ii, a cosmosului, la nnoirea lui, adic la o lume ndumnezit , la acele : ceruri noi si pamant nou in care locuieste dreptatea (2 Petru 3, 13). Deci prin urmare prin Sfintele Taine i prin Sfintele ierurgii, se transmite harul divin necesar pentru nt rirea sufletelor i trupurilor credincio ilor pentru dobndirea scopului suprem al vie ii noastre, adica mntuirea sufletelor.

49

Pr. Prof. Dr. D. St niloae, Din aspectul sacramental al Bisericii , p. 555.

BIBLIOGRAFIE

1. Biblia sau Sfnta Scriptur , Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1999; 2. Sfntul Nicolae Cabasila, Tlcuirea dumnezeie tii Liturghii i Despre via a n Hristos, trad. n rom. de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Bucure ti, 1992; 3. Andrutsos, Hristu Simbolica, traducere din limba greac de Iustin Moisescu, Ed. Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955; 4. Braniste, Pr. Prof. Dr. Ene, "Liturgica Speciala", Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1980 ; 5. Bria , Pr. Prof. Dr. Ion, Tratat de Teologie Dogmatica si Ecumenica , . Editura Romania Crestina, Bucuresti, 1999 ; 6. Carrez Maurice i Francois Morel, Dic ionar grec-romn al Noului Testament, trad. de Gheorghe Badea, Societatea Biblic Interconfesional din Romnia, Bucure ti, 1999 ; 7. Chi escu Prof. N. , Pr. Prof. Isidor Todoran, Pr. Prof. I. Petreu , Teologia Dogmatic 1995; 9. Dumitru, Pr. Prof. Dr. Gh. Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine i problema intercomuniunii, Ed. Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978 ; 10. . Idem, Sfintele Taine ale Bisericii dup Tradi ia apostolic din punct de vedere ortodox, n rev. Biserica Ortodox Romn , anul LXLVII (1980), nr. 11-12 ; 11. Dur , Pr. Dr. Nicolae, Propovaduirea si Sfintele Taine, Ed. Institutului Biblic si de misiune Ortodoxa, Bucuresti, 1998 ; 12. Evdokimov Paul, Ortodoxia, trad. de Dr. Irineu Ioan Popa, Bucure ti, 1996 ; 13. Gu u G. , Dic ionar Latin-romn, Ed. tiin ific 1983 ; i Enciclopedic , Bucure ti, i Simbolic , volumul II, Ed. Rena terea, Cluj-Napoca, 2004 ; 8. Dic ionar Biblic, Societatea Misionar Romn , Ed. Cartea Cre tin , Oradea,

14. Meyendorff John, Teologia bizantin , trad. n limba romn de Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Bucure ti, 1996 ; 15. Necula, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. , Biserica si cult pe intelesul tuturor, Ed. Europartner, Bucuresti 1996; 16. Remete, Pr. Conf. Dr. George, Dogmatica Ortodox , Ed. Rentregirea, AlbaIulia, 2000, Edi ia III; 17. Schillebeeck E. H. , Hristos- Taina intalnirii noastre cu Dumnezeu, in "Ortodoxia", XVIII (1966); 18. St niloaie Preot D. , Teologia dogmatica ortodoxa, vol III Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1978 ; 19. Idem, Fiinta Tainelor in cele trei confesiuni, in "Ortodoxia", VIII(1956), nr. 1; 20. , Din aspectul sacramental al Bisericii, n rev. Studii Teologice, seria a II-a, anul XVIII (1966), nr. 9-10; 21. Idem, Natur (1974), nr. 3; 22. Idem, Num rul Tainelor, raporturile ntre ele i problema Tainelor n afara Bisericii, n rev. Ortodoxia, anul VIII (1956), nr. 2; 23. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor -Arhid. Pr. Prof. Dr. Ioan Zagrean, Dogmatica Ortodox , Ed. Rena terea, Cluj-Napoca, 2003, Edi ia IV. i har n teologia bizantin , n rev. Ortodoxia, anul XXVI

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate

S-ar putea să vă placă și