Sunteți pe pagina 1din 6

MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1.

Care este pozitia contractuala a autoritatii contractante intr-un contract administrativ? a. egalitatea partilor b. ascendenta prestatorului fata de autoritatea contracatanta c. ascendenta autoritatii contractante fata de cealalata parte contracxatanta 2.Bunurile din domeniul public sunt: a. inalienabile b.insesizabile c. imprescriptibile RSPUNSURI LA NTREBRI 1. c. 2.a,b,c. MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1. Care din enunturile privind principiile generale de atribuire a contractului de concesiune sunt gresite? a. nediscriminare b. transparenta c. proportionalitate d. obiectivitate 2. Care sunt modalitatile de incetare a cocontractului de concesiune : a.la expirarea duratei stabilite n cocontract ; b.nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre prti ; c.disparitiei dintr-o cauz de fort major a bunului concesionat. RSPUNSURI LA NTREBRI 1. d 2.a,b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1 Care sunt procedurile de atribuire? a. licitia restransa b. licitatia deschisa c. dialogul competitiv

d. licitatia inchisa 2 Ce trebuie sa cuprinda documentatia de atribuire? a. cuantumul garantiei de participare b. perioada de valabilitate a garantiei de participare c. taxa de participare RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1. Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda: a. informatii generale privind autoritatea contrractanta b. cerintele minime de calificare c. caietul de sarcini sau documentele de calificare d. garantia de participare 2. Documentele scrise se transmit: a.prin posta b.prin fax c.prin mail d.inmanare directa RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b,c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1.Asocierea de autoritati contractante pot fi autoritati contractante? a. pot fi b. nu pot fi c. pot fi in anumite conditii 2.Curtea Constitutionala poate fi autoritate contractanta ? a. da b. nu c. poate fi in anumite conditii legale RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a. 2.a. MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte

la fiecare ntrebare . 1.In ce faze ale incheierii contractului de achizitie publica se aplica legea? a. incheierea acordului cadru b. organizarea concursul de solutii c. rezilierea contractului de achizitie publica 2.In ce cazuri nu se aplica legea privind achititiile publice? a. programe destinate difuzarii der catre televiziune b. prestarea de servicii de arbitraj si conciliere c. prestarea cserviciilor de cercetare stiintifica RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b. 2.a, b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1.Care sunt etapele procedurii restranse? a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie; b ) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire c)etapa de anuntare a ofertei adjudecate 2.Dialogul competitiv presupune: 92 a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; b ) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz c) adjudecarea licitatiei RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1.In ce context se aplica cerea de oferte? a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 4.845.000 euro. 2.Documentatia privind concursul de solutii trebuie sa cuprinda : a) informaii generale privind autoritatea contractant; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti

care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la concurs c)informatii privind solvabilitatea participantilor 98 RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, c. 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 117 1. n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin: a ) obligaiile pe care operatorul economic i le-a asumat prin propunerea tehnic; b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n propunerea financiar i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contract atribuit ulterior c) garantia de participare vla licitatie 2. Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici: a) fie fr reluarea competiiei; b) fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru c) fie prin anularea licitatiei RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, . 2.a, b MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte la fiecare ntrebare . 1. D o sa rul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:

122 a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul; c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare; d) documentaia de atribuire; e) si celelalate componente obligatorii prevazute de lege 2.Trasabilitatea deplina a actiunilor in cadrul procedurii de atribuire se face atunci cand: ? a.procedura de atribuire se face prin mijloace electronice b.cand se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie c.cand se utilizeaza un sistem de achizitie electronic RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b, c.d,e 2.a,b, c MODELE DE NTREBRI ntrebrile vor fi tip gril, cu unul sau mai multe rspunsuri corecte 137 la fiecare ntrebare . 1. Ce se intelege prin persoan vtmat ? a ) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de atribuire; b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al autoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. c)a fost vatamata intr-un interes legitim privat 2. Ce trebuie sa contina contestaia ? a ) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce calitate; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c ) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de

atribuire aplicat; d) obiectul contestaiei; e) motivarea n fapt i n drept a cererii; f) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil; g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice. RSPUNSURI LA NTREBRI 1. a, b. 2.a,b, c, d,e ,f, g

S-ar putea să vă placă și