Sunteți pe pagina 1din 534

Leonard Domnişoru

Leonard Domni ş oru ANALIZA STRUCTURILOR NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICA Ţ II NUMERICE Editura

ANALIZA STRUCTURILOR NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICAŢII NUMERICE

NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICA Ţ II NUMERICE Editura Funda ţ iei Universitare „Dun ă
NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICA Ţ II NUMERICE Editura Funda ţ iei Universitare „Dun ă

Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi - 2009

Leonard Domnişoru

ANALIZA STRUCTURILOR NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICAŢII NUMERICE

Leonard Domnişoru

Leonard Domni ş oru ANALIZA STRUCTURILOR NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICA Ţ II NUMERICE Editura

ANALIZA STRUCTURILOR NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICAŢII NUMERICE

NAVALE PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT APLICA Ţ II NUMERICE Editura Funda ţ iei Universitare „Dun ă

Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi - 2009

Copyright © 2009, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi Inclusă în baza de date a editurilor aprobate CNCSIS Bucureşti

Director: Prof.dr.Cosma Tudose Adresă: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Str. Domnească 47, Cod RO-800008 Tel.: 0236-414112 Fax.: 0236-461353

Web:

www.editura.ugal.ro

E-mail: editura@ugal.ro

Referenţi ştiinţifici:

Prof.dr.ing. Stoicescu Liviu Dan

Prof.dr.ing. Dragomir Dumitru

ISBN: 978 - 973 - 627 - 437 - 4

Cuprins / Aplicaţii numerice FEM

CUPRINS

 

pag:

INTRODUCERE

.

2

CAPITOLUL 1 PROGRAMUL FEM FEMAP /NX NASTRAN

 

.

3

CAPITOLUL 2 ANALIZA STATICĂ LINIARĂ A STRUCTURILOR PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT CU PROGRAMUL FEMAP

.

31

2.1. Model 3D-FEM, placă izotropă, analiză statică

 

.

31

2.2. Model 2D-FEM, guseu, analiză statică

 

.

37

2.3. Model 3D-FEM, placă cu gaură de uşurare, analiză statică

 

.

43

2.4. Model 3D-FEM, grindă profil I , analiză statică

 

.

51

2.5. Model 3D-FEM, platformă, analiză statică

 

.

63

2.6. Model 2D-FEM, cadru plan , analiză statică

 

.

93

2.7. Model 3D-FEM, catarg grindă cu zăbrele, analiză statică

 

.

105

2.8. Model 3D-FEM, grindă cu zăbrele, analiză statică

 

.

123

2.9. Model 3D-FEM, grindă cheson, analiză statică

 

.

141

2.10. Model 3D-FEM, ramă, analiză statică

 

.

155

2.11. Model 3D-FEM, bracket, analiză statică

 

.

175

2.12. Model 3D-FEM, varangă cu făşiile de tablă adiţionale, analiză statică

 

.

209

2.13. Model 3D-FEM, panoul de dublu fund, analiză statică

 

.

247

2.14. Model 3D-FEM, panou de dublu bordaj, analiză statică

 

.

265

2.15. Model 3D-FEM, cadrul transversal întărit la o navă tanc petrolier, rezistenţă locală, analiză statică

 

.

303

CAPITOLUL 3 ANALIZĂ DINAMICĂ MODALĂ A STRUCTURILOR PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT CU PROGRAMUL FEMAP

.

399

3.1. Model 3D-FEM, placa izotropă, analiză dinamică modală

 

.

399

3.2. Model 2D-FEM, grindă , analiză dinamică modală

 

.

405

3.3. Model 3D-FEM, cadru spaţial , analiză dinamică modală

 

.

413

3.4. Model 3D-FEM, grindă profil I , analiză dinamică modală

 

.

425

3.5. Model 3D-FEM, platformă, analiză dinamică modală

 

.

433

3.6. Model 3D-FEM, catarg grindă cu zăbrele, analiză dinamică modală

 

.

453

3.7. Model 3D-FEM, grindă cu zăbrele, analiză dinamică modală

 

.

467

3.8. Model 3D-FEM, grindă cheson, analiză dinamică modală

 

.

481

3.9. Model 3D-FEM, profil I cu găuri de uşurare, analiză dinamică modală

 

.

497

CAPITOLUL 4 ANALIZA STABILITĂŢII STRUCTURILOR PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT CU PROGRAMUL FEMAP

.

513

4.1. Model 2D-FEM, grindă elastică, analiză la flambaj

 

.

513

4.2. Model 3D-FEM, planşeu izotrop / ortotrop, analiză la stabilitate structurală

 

.

519

BIBLIOGRAFIE

.

530

1

Introducere / Aplicaţii numerice FEM

INTRODUCERE

Prezenta lucrare include un set de 26 de aplicaţii prin metoda elementului finit (FEM), analize liniare statice, dinamice modale şi de stabilitate structurală. Se adresează studenţilor de la specializarea de licenţă Arhitectură Navală”, în conformitate cu programa analitică actualizată a laboratorului de analiză numerică de la disciplina „Metoda elementului finit în construcţii navale” (Anul III AN – domeniul Inginerie Navală şi Navigaţie), precum şi specialiştilor din domeniul proiectării şi construcţiilor navale.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole cu următorul conţinut:

Capitolul 1: Se prezintă principalele aspecte de utilizare a programului general de analiză numerică structurală prin metoda elementului finit FEMAP / NX NASTRAN.

Capitolul 2: Se prezintă 15 aplicaţii numerice de analiză statică liniară a structurilor prin metoda elementului finit .

Capitolul 3: Se prezintă 9 aplicaţii numerice de analiză dinamică modală a structurilor prin metoda elementului finit.

Capitolul 4: Se prezintă 2 aplicaţii numerice de analiză a stabilităţii structurale prin metoda elementului finit.

Aplicaţiile numerice de analiză structurală prin metoda elementului finit sunt efectuate cu programul FEMAP 9.3.1/ NX NASTRAN 5.0, Basic Educational License,Copyright © 2007 UGS Corporation / Siemens PLM Software Inc. (Installation No:1205629 / 03.04.2008, CD- Serial:93-F36A, Server Hostname:0015f22df36a), instalat cu licenţă universitară la Facultatea de Nave, Departamentul de Structuri Navale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Pe această cale aduc mulţumiri companiei ADA Computers Bucureşti, dealer autorizat FEMAP, pentru sprijinul acordat în obţinerea licenţelor educaţionale de FEMAP / NX NASTRAN.

Doresc pe această cale să aduc mulţumiri domnilor Prof.dr.ing.Stoicescu Liviu Dan, şi Prof.dr.ing.Dragomir Dumitru, de la Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Nave, pentru sprijinul acordat la realizarea acestui demers ştiinţific. De asemenea, mulţumesc Editurii Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi, reprezentată prin domnul director Prof.dr.fiz.Cosma Tudose, pentru solicitudinea şi interesul acordat acestei lucrări.

Dedic această lucrare soţiei şi fiului nostru.

2

AUTORUL

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

CAPITOLUL 1

PROGRAMUL FEM FEMAP / NX NASTRAN

1.1. Generalităţi

Pachetul de programe FEMAP/NX NASTRAN, al firmei UGS Corporation / Siemens PLM Software Inc., este un sistem integrat de analiză prin metoda elementelor finite. Programul include module pentru rezolvarea problemelor structurale liniare şi neliniare, static şi dinamic, precum şi probleme de transfer de căldură. Sistemul FEMAP /NX NASTRAN conţine modulele de pre-/postprocesare, modulele de analiză şi utilitare. Modulul FEMAP reprezintă modulul de pre-/postprocesare, incluzând un modelator CAD/FEM interactiv, iar NX NASTRAN reprezintă solverul FEM. De asemenea modulul de pre-procesare FEMAP permite exportul modelelor FEM/ CAD şi pentru alte solvere cum ar fi: MSC.Nastran, MSC.Marc, ANSYS, ABAQUS, SolidWorks-Cosmos/M, LS-DYNA3D, I-DEAS, CATIA, Solid Edge, Pro/Engineer,ALGOR.

Tab.1.1 Configuraţia standard pentru sistemul FEMAP /NX NASTRAN

Calculator

Module cu licenţă

Observaţii

CPU: Intel Pentium SO: MS-WINDOWS XP SP2-SP3 / 32 bit SERVER HOSTNAME:

FEMAP ver. 9.3.1 NX NASTRAN ver. 5.0 http://www.femap.com Licenţă: Basic Eucational 25 users / Serial 93-F36A

Disponibil din Aprilie 2008 cu licenţă universitară primită de la ADA Computers Bucureşti / Dealer Siemens PLM Software http://www.adacomputers.ro

0015f22df36a

În acest capitol este inclusă o descriere rezumativă a interfeţei de pre-/postprocesare a modului FEMAP 9.3.1, urmărindu-se în principal informaţii pentru analizele FEM structurale şi comenzile uzuale pentru modelarea CAD/FEM. Pentru informaţii în detaliu, se recomandă consultarea manualele utilizator (vezi tab.1.2), existente şi în format electronic Adobe PDF.

Tab.1.2 Manuale utilizator pentru programul FEMAP /NX NASTRAN

 

Volumul

Descriere

1.Informaţii pentru utilizator

Informaţii generale privind meniurile modulului FEMAP, generarea modelelor CAD şi FEM (fundamente matematice; date de intrare pentru o analiză liniar statică, stabilitate, moduri proprii; proprietăţi de material şi geometrice; încărcări şi condiţii de margine; tip de analiză şi postprocesare)

Biblioteca de elemente finite

C:/FEMAP931/pdf/user.pdf

Modul de instalare şi configurare a pachetului de programe FEMAP /NX NASTRAN

Utilitare de import/export modele CAD/FEM

Procedurile de utilizare a solverelor externe FEM

2.Ghid comenzi

Descrierea în detaliu a comenzilor din meniurile modulului de pre-/postprocesare FEMAP

C:/FEMAP931/pdf/commands.pdf

3.

Exemple

Exemple pentru analize structurale liniare, neliniare, statice, dinamice, stabilitate, analiză termică, etc.

C:/FEMAP931/pdf/examples.pdf

4.

Proceduri utilizatori

Limbajul de macro-comenzi pentru dezvoltarea procedurilor utilizator de pre-/postprocesare FEMAP

C:/FEMAP931/pdf/api.pdf

3

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.2.Meniul principal de comenzi în programul FEMAP

FEM 1.2.Meniul principal de comenzi în programul FEMAP Fig.1.1. Meniul principal al programului FEMAP Prin interfa

Fig.1.1. Meniul principal al programului FEMAP

Prin interfaţa FEMAP se gestionează toate meniurile programului. Comenzile se selectează din sub-meniurile derulante, folosind mouse-ul.

Tab.1.3 Comenzile meniului principal ale interfeţei FEMAP

Comandă

Funcţie

FILE

Procesare fişiere din baza de date

TOOLS

Verificarea şi operarea modelului, alte comenzi generale specifice FEMAP

GEOMETRY

Crearea şi dezvoltarea modelului CAD (geometric)

CONNECT

Generarea entităţilor necesare unei probleme de contact, funcţie de tipul de analiză şi solver

MODEL

Se includ comenzile de bază pentru gestionarea elementelor finite, proprietăţile de material, proprietăţile geometrice, condiţiile de margine şi încărcările, selecţia tipului de analiză şi solver

MESH

Activarea şi controlul proceselor de generare automată sau parametrică a modelelor FEM, opţiuni pentru modificarea entităţilor FEM (din mesh)

MODIFY

Comenzi pentru modificarea entităţilor CAD / FEM

LIST

Listarea entităţilor modelului CAD/FEM

DELETE

Ştergerea entităţilor modelului CAD/FEM

GROUP

Generarea de seturi de selecţie cu entităţile CAD/FEM

VIEW

Vizualizarea entităţilor, definire layere

WINDOW

Gestionarea ferestrelor de lucru din display

HELP

Acces la documentaţia FEMAP /NX NASTRAN în format PDF

4

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.3.Meniul FILE

Acest meniu conţine comenzi pentru crearea de noi fişiere, deschiderea şi salvarea bazei de date, editarea de fişiere text, salvare imagini, facilităţi de tipărire şi comenzile de import / export modele CAD/FEM.

ă rire ş i comenzile de import / export modele CAD/FEM. Fig.1.2. Meniul FILE Tab.1.4 Comenzile

Fig.1.2. Meniul FILE

Tab.1.4 Comenzile meniului FILE din FEMAP

Comandă

Funcţie

New

Deschiderea unui nou fişier model FEMAP sau deja existent Închiderea oricărui model activ FEMAP Fişierul model FEMAP este in format binar şi conţine toate informaţiile legate de datele modelului.

Open

Close

Close All

Save , Save As Save All, Timed Save

Realizează salvarea modelului FEMAP în fişierul binar de date, inclusiv cu schimbarea numelui fişierului.

Import

FEMAP reprezintă o interfaţă generală de pre- şi post-procesare FEM, permiţând importul şi exportul de modele CAD/FEM cu diverse aplicaţii comerciale existente.

Export

Analzye

Lansarea în execuţie a analizei FEM pentru modelul FEMAP, ce generează fişierul de date în formatul solverului selectat implicit

Notes

Introducerea de adnotări în baza de date Gestiunea versiunilor considerate pentru entităţile modelului

References

Page Setup Print , Printer Setup

Setarea şi printarea informaţiilor din fereastra curentă de lucru

Picture

Salvarea în format BMP / JPG sau AVI a informaţiei din fereastra ecran curentă

5

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Messages

Copierea textului din fereastra de mesaje a programului FEMAP

Rebuild

Verifică integritatea modelului CAD/FEM curent sau importat dintr-o altă aplicaţie şi compactizează baza de date binară

Preferences

Configurarea operaţiilor din interfaţa FEMAP

Exit

Terminarea execuţiei aplicaţiei FEMAP

1.4. Meniul GEOMETRY

Acest meniu conţine comenzi pentru generarea şi prelucrarea obiectelor geometrice, ce constituie modelul CAD. Pe baza modelului CAD se poate genera parametric sau automat modelul FEM folosind comenzile din meniul MESH.

sau automat modelul FEM folosind comenzile din meniul MESH. Fig.1.3. Meniul GEOMETRY Tab.1.5 Comenzile meniului

Fig.1.3. Meniul GEOMETRY

Tab.1.5 Comenzile meniului GEOMETRY din FEMAP

Comandă

Funcţie

Point

Creează entitatea CAD punct definit prin coordonate

Curve-Line

Creează entitatea CAD curbă tip linie

Linie în planul de lucru

Project Points

creează o linie prin două puncte proiectată în planul de lucru

Horizontal

creează o linie orizontală în planul de lucru

Vertical

creează o linie verticală în planul de lucru

Perpendicular

creează o linie în planul de lucru perpendiculară pe altă linie

Parallel

creează o linie în planul de lucru paralelă cu o altă linie

Midline

creează o linie în planul de lucru centrată între alte două linii

At Angle

creează o linie în planul de lucru la un unghi faţă de axa OX

6

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Angle to Curve

creează o linie în planul de lucru la un unghi faţă de o altă linie

Point and Tangent

creează o linie definită printr-un punct şi o tangentă la arc/cerc

Tangent

creează o linie tangentă la două arce sau cercuri

Rectangle

creează în planul de lucru un dreptunghi din patru linii

 

Linie în spaţiu

Continuous

creează o serie de segmente de linie

Points

creează o linie prin două puncte

Coordinates

creează o linie prin definirea coordonatelor punctelor de capăt

Offset

creează o linie paralelă cu o linie existentă

Vectored

creează o linie definită printr-un vector

Curve – Arc

Creează entitatea CAD curbă tip arc

Arc în planul de lucru

Centre-Start-End

creează un arc prin definirea centrului şi a punctelor de capăt

Radius-Start-End

creează un arc prin definirea razei şi a punctelor de capăt

Angle-Start-End

creează un arc prin definirea unghiului şi a punctelor de capăt

Angle-Center-Start

creează un arc prin definirea unghiului, centrului şi un punct

Chord-Center-Start.

creează un arc prin definirea lungimii, centrului şi un punct

Arc în spaţiu

Points

creează un arc prin trei puncte dispuse în spaţiu

Centre and Points

creează un arc prin definirea centrului şi a punctelor de capăt

Start-End-Direction

creează un arc prin punctele de capăt şi a tangentei la primul punct

Curve – Circle

Creează entitatea CAD curbă tip cerc

Cerc în planul de lucru

Radius

creează un cerc prin definirea centrului a unui punct pe cerc

Diameter

creează un cerc prin definirea diametrului prin două puncte

Center

creează un cerc prin definirea centrului şi a razei

Two Points

creează un cerc prin definirea razei şi două puncte

Point-Tangent

creează un cerc prin definirea centrului şi tangent la altă curbă

Tangent to Curves

creează un cerc prin definirea razei şi tangent la două curbe

Concentric

creează un cerc prin definirea razei având acelaşi centru

Cerc în spaţiu

Points on Arc

creează un cerc prin trei puncte dispuse în spaţiu

Center and Points

creează un arc prin definirea centrului şi a două puncte

Curve – Spline

Creează entitatea CAD curbă tip B-spline

Curbă spline în planul de lucru

Project Control Points

creează un spline prin definirea punctelor de control

Project Points

creează un spline prin definirea punctelor pe curbă

Ellipse

creează patru curbe spline ce formează o elipsă

Parabola

creează o curbă parabolică prin definirea a trei puncte

Hyperbola

creează o curbă hiperbolică

Curbă spline în spaţiu

Control Points

creează un spline prin definirea punctelor de control

Points

creează un spline prin definirea a patru puncte pe curbă

Tangents

creează o curbă tip Bezier prin definirea tangentelor la capete

Blend

creează o curbă spline ce cuplează două curbe existente

Midspline

creează o curbă spline la mijlocul dintre două curbe existente

Offset

creează o curbă spline paralelă cu o curbă existentă

Multiple Curves

creează o curbă spline prin conectarea mai multor curbe

7

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Curve-From Surface

Creează entitatea CAD curbă pe suprafeţe

Update Surfaces

setează opţiunile comenzilor din sub-meniu –actualizare suprafeţe

Intersect

creează o curbă prin intersecţia suprafeţelor

Project

proiectează curbele pe suprafeţele selectate –pe direcţie normală

Project Along Vector

proiectează curbele pe suprafeţele selectate –după un vector

Parametric Curve

creează o curbă parametrică pe o suprafaţă

Slice

creează o curbă din intersecţia unui solid cu un plan

Split at Points

segmentează o suprafaţă dată prin crearea unei curbe parametrice

Sketch

Comandă rapidă pentru crearea unei entităţi CAD suprafaţă de frontieră, combinând alte comenzi din meniul Geometry

Boundary Surface

Creează entitatea CAD suprafaţă de frontieră

From Curves

creează o suprafaţă din curbe pe contur şi curbe interioare

From Surfaces on Solid

creează o suprafaţă prin selecţia feţelor de la solide

Update Surfaces

modificărilor entităţilor primare actualizează şi suprafeţele conexe

Edit Surfaces

modificarea entităţilor din definirea suprafeţelor de frontieră

Surface

Creează entitatea CAD suprafaţă folosind modulul geometric Parasolid

Corners

creează o suprafaţă prin definirea a patru sau trei puncte

Edge Curves

creează o suprafaţă prin selecţia a trei sau patru curbe de contur

Aligned Curves

creează o suprafaţă pe baza unor curbe de control

Ruled

creează o suprafaţă tip patrulater între două curbe

Extrude

creează o suprafaţă prin deplasarea unei curbe după un vector

Revolve

creează o suprafaţă prin rotirea unei curbe în jurul unei axe

Sweep

creează o suprafaţă prin deplasarea unei curbe după un contur

Plane

creează o suprafaţă rectangulară

Cylinder

creează o suprafaţă cilindrică sau conică

Sphere

creează suprafeţe patrulatere sau triunghiulare pe o sferă

Offset

creează o suprafaţă nouă prin copierea alteia existentă

Convert

conversie suprafeţe pentru a fi folosite cu noua versiune FEMAP

Midsurface

Creează entităţi CAD suprafeţe dispuse la mijlocul solidelor cu pereţi subţiri pentru a genera ulterior elemente de placă

Volume

Creează entităţi CAD volume folosind entităţile geometrice puncte, curbe, suprafeţe definite anterior

Solid

Copy

Duplicarea entităţilor CAD după direcţia definită de un vector

Radial Copy

Duplicarea entităţilor CAD după o direcţie radială

Scale

Duplicarea entităţilor CAD după o direcţie radială folosind un coeficient de scalare a entităţilor geometrice

Rotate

Duplicarea entităţilor CAD prin rotaţia în jurul unei axe

Reflect

Duplicarea entităţilor CAD prin simetrie în raport cu un plan de referinţă

8

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.5. Meniul MESHING

Acest meniu conţine comenzi pentru generarea automată a entităţilor FEM (mesh), noduri şi elemente, pe baza modelului CAD, precum şi modificarea modelului FEM.

baza modelului CAD, precum ş i modificarea modelului FEM. Fig.1.4. Meniul MESHING Tab.1.6 Comenzile meniului MESHING

Fig.1.4. Meniul MESHING

Tab.1.6 Comenzile meniului MESHING din FEMAP

Comandă

Funcţie

Mesh Control

Setarea modului automat de generare model FEM (mesh)

Default Size

setarea generală a dimensiuni implicite a tuturor elementelor

Size At Point

setarea dimensiuni elementului în vecinătatea unui punct

Size Along Curve

setarea numărului şi a lungimi elementelor pe curbe

Size On Surface

setarea dimensiuni elementelor pe suprafeţe

Size On Solid

setarea dimensiuni elementelor pe volume/solide

Interactive

modificarea interactivă a dimensiunii elementelor pe curbă

Custom Size Along Curve

Mapped Divisions on Surface

setarea dimensiuni elementelor pe o curbă

setarea discretizării parametrice pe suprafeţe triunghiulare şi patrulatere, folosind elemente patrulatere

Attributes At Point

setarea proprietăţilor mesh-ului în vecinătatea unui punct

Attributes Along Curve

setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de curbe

Attributes On Surface

setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de suprafeţe

Attributes On

setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de volume

9

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Volume

 

Approach On Surface

Attributes On Solid

selecţia tipului de mesh pe o suprafaţă (free parametric, mapped, etc.)

setarea proprietăţilor mesh-ului pe un set de solide

Feature Suppression

eliminarea unor entităţi CAD din model importate

Geometry

Generarea automată a modelului FEM (mesh) din entităţi CAD

Point

generarea de noduri la punctele selectate

Curve

generarea de elemente 1D şi noduri pe o curbă

Surface

generarea de elemente 2D şi noduri pe un set de suprafeţe

HexMesh Solids

generarea de elemente 3D-hexaedrale pe un set de solide

HexMesh from

generarea de elemente 3D-hexaedrale între două suprafeţe

Elements Volume

(superioară şi inferioară) sau un set de suprafeţe ce închid un volum

generarea de elemente 3D şi noduri pe un set de volume

Solids

generarea de elemente 3D-tetraedrale pe set de solide

Solids from Surfaces

generarea de elemente 3D-tetraedrale pe un solid definit prin suprafeţele ce îl mărginesc

Solids from Elements

generarea de elemente 3D-tetraedrale pe un volum definit prin suprafeţele plane ce îl mărginesc

 

Generarea entităţilor FEM (mesh) fără geometrie

Between Region Connect (Closest Link, Multiple, Unzip, Coincident Link) Transition

crearea unei reţele de elemente între colţurile la locaţiile specificate

crearea unor elemente riglate între nodurile selectate

crearea automată de conexiuni în modelul FEM (elemente rigide, elemente 1D sau prin seturi de condiţii de margine), ce simulează de legături rigide sau realizează transferul încărcărilor

o metodă alternativă de generare mesh fără a exista geometrie

Editing /Interactive, Split)

Comenzi de rafinare a elementelor 2D-FEM triangulare şi patrulatere, rezultând elemente triangulare

Remesh

Generarea unui mesh nou cu acelaşi noduri de cuplare pe margine

Refine,Update,

rafinarea elementelor 2D-FEM

Unrefine

Convert Facets

conversia suprafeţelor triunghiulare în elemente FEM

Cleanup Slivers

eliminarea din mesh a elementelor de dimensiuni prea reduse

Build Remeshing Regions

rafinarea elementelor 3D-FEM

Edit Remeshing Regions

Mesh Remeshing Regions

rectificarea mesh-ului 3D generat cu comanda anterioară

rafinarea mesh-ului 2D-FEM folosind numai elemente triunghiulare

Edge Members

Generarea de elemente 1D-linie pe conturul elementelor 2D-plane

Smooth

Rectificarea poziţiei nodurilor unui element distorsionat

Copy

Duplicarea entităţilor FEM după direcţia definită de un vector

Radial Copy

Duplicarea entităţilor FEM după o direcţie radială

Scale

Duplicarea entităţilor FEM după o direcţie radială folosind un coeficient de scalare a entităţilor geometrice

Rotate

Duplicarea entităţilor FEM prin rotaţia în jurul unei axe

Reflect

Duplicarea entităţilor FEM prin simetrie în raport cu un plan de referinţă

Extrude

Comenzi de conversie a modelului 2D (curbe, elemente sau feţe de elemente) într-un model 3D prin: extrudare, rotaţie în jurul unui vector, prin translaţie pe un set de curbe

Revolve

Sweep

10

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.6. Meniul MODEL

Acest meniu conţine comenzi pentru crearea manuală a entităţilor FEM (noduri şi elemente), introducerea proprietăţilor de material şi geometrice a elementelor finite, precum şi setarea parametrilor de analiză FEM în funcţie de solverul selectat.

de analiz ă FEM în func ţ ie de solverul selectat. Fig.1.5. Meniul MODEL Tab.1.7 Comenzile

Fig.1.5. Meniul MODEL

Tab.1.7 Comenzile meniului MODEL din FEMAP

 

Comandă

Funcţie

Coordinate System

Setarea sistemului de coordonate utilizator, orientarea axelor materialului sau orientarea gradelor de libertate nodale

Node

Crearea manuală de noduri prin introducerea locaţiei standard în sistemul de coordonate carteziene, fără existenţa entităţilor CAD

Element

Crearea manuală de elemente prin selecţia tipului elementului FEM şi a nodurilor aferente din baza de date, fără existenţa entităţilor CAD

Material

Definirea proprietăţilor de material, incluzând următoarele tipuri:

izotropic, ortotropic, anisotropic, hiperelastic, fluid etc. Se poate selecta şi opţiunea de material neliniar, cu comportare elasto-plastică, având disponibile criteriile de plasticitate: von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb şi Drucker-Prager.

Property

Definirea proprietăţilor geometrice funcţie de tipul elementului (caracteristicile secţiunii transversale, grosimi, etc.)

Layup

Definirea proprietăţilor materialelor compozite multistraturi

Load

Definirea seturilor de încărcări pe entităţile modelului FEM

Set

definirea sau activarea unui set de încărcări

 

Încărcări definite pe entităţile FEM

11

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Body

încărcări globale definite pe toate elementele, câmpuri de:

acceleraţie, viteze şi temperatură

Nodal

definirea încărcărilor concentrate la noduri (forţe, momente,etc)

Nodal On Face

se selectează feţele elementelor pe a căror noduri se definesc

încărcările concentrate, analog comenzii anterioare

Elemental

definirea încărcărilor pe elemente (presiuni, temperaturi, etc)

Nonlinear Force

definirea de încărcări tranzitorii neliniare pe noduri (forţe)

Încărcări definite pe entităţile FEM prin referinţe CAD

On Point

definirea încărcărilor nodale prin referinţa la puncte

On Curve

definirea încărcărilor pe nod/element prin referinţa la curbe

On Surface

definirea încărcărilor pe nod/element prin referinţa la suprafeţe

Expand

vizualizarea încărcărilor pe noduri/ elemente definite prin referinţa la entităţile CAD

Setarea opţiunilor suplimentare de analiză FEM

Nonlinear Analysis

setarea opţiunilor pentru analize neliniare

Dynamic Analysis

definirea opţiunilor pentru analizele dinamice

Heat Transfer Analysis

definirea opţiunilor pentru analizele termice

Definirea de încărcări suplimentare sau noi pe baza rezultatelor

Copy

duplicarea setului activ de încărcări

Combine

combinarea mai multor seturi de încărcări în unul nou

From Output

conversia unor rezultate într-un set nou de încărcări

From Freebody

definirea încărcărilor la noduri folosind meniul freebody

Constraint

Definirea seturilor condiţiilor de margine pe entităţile FEM

Set

definirea sau activarea unui set de condiţii de margine

Condiţiile de margine definite pe entităţile FEM

Nodal

definirea condiţiilor de margine nodale

Nodal on Face

se selectează feţele elementelor pe a căror noduri se definesc

condiţiile de margine nodale, analog comenzii anterioare

Equation

definirea unei ecuaţii ce relaţionează deplasările a mai multor grade de libertate nodale

Condiţiile de margine definite pe entităţile FEM prin referinţe CAD

On Point

definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la puncte

On Curve

definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la curbe

On Surface

definirea condiţiilor de margine nodale prin referinţa la suprafeţe

Expand

vizualizarea condiţiilor de margine nodale definite prin referinţa la entităţile CAD

Definirea condiţiilor de margine suplimentare

Copy

duplicarea setului activ de condiţii de margine

Combine

combinarea mai multor seturi de condiţii de margine

Analysis

Definirea opţiunilor seturilor de analiză FEM Lansarea în execuţie şi monitorizarea analizei FEM

(Analyze)

Optimization

Optimizarea structurală pe baza unei parametrizări a modelului FEM

Function

Definirea funcţiilor de variaţie a încărcărilor dependente de timp sau frecvenţă sau a caracteristicilor neliniare de material

Output

Gestionarea seturilor de rezultate de la analizele FEM şi selectarea setului de încărcare activ pentru vizualizarea rezultatelor.

12

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.7. Meniul CONNECT

Acest meniu conţine comenzi avansate pentru modelarea condiţiilor de margine de contact între entităţilor FEM ale modelului, compatibile numai în implementarea solverului FEM NX Nastran.

numai în implementarea solverului FEM NX Nastran. Fig.1.6. Meniul CONNECT Tab.1.8 Comenzile meniului CONNECT

Fig.1.6. Meniul CONNECT

Tab.1.8 Comenzile meniului CONNECT din FEMAP

Comandă

Funcţie

Automatic

Generarea de condiţii de margine de contact pe baza entităţilor geometrice ale modelului CAD/FEM. Permite aplicarea unei proceduri automate de identificare a contactelor între entităţile CAD şi generarea elementelor de contact sau se specifică de către utilizator suprafeţele de contact.

Surfaces

Connection Property Connection Region Connector

Definirea condiţiilor de contact şi generarea regiunilor de contact pe baza entităţilor FEM şi CAD. Se pot defini şi regiuni de contact rigide pe suprafeţele de contact.

Fluid Region

Permite generarea unei de regiuni de elemente pentru a simula un volum finit de fluid intern (într-un volum închis) sau un volum finit de volum extern. Permite generarea unei regiuni de elemente pe care se aplică o pre- încărcare din prindere cu bolţ. Pe baza momentul de răsucire se calculează forţele axiale din prinderea cu bolţ. Permite generarea unui regiuni de noduri unde se defineşte un rotor pentru analiza dinamică. Se defineşte axa de rotaţie a ansamblului, amortizarea şi încărcările individuale pe noduri.

Bolt Region

Rotor Region

13

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.8. Meniul MODIFY

Acest meniu conţine comenzile pentru modificarea a entităţilor CAD / FEM ale modelului FEMAP.

a entit ăţ ilor CAD / FEM ale modelului FEMAP. Fig.1.7. Meniul MODIFY Tab.1.9 Comenzile meniului

Fig.1.7. Meniul MODIFY

Tab.1.9 Comenzile meniului MODIFY din FEMAP

Comandă

 

Funcţie

 

Comenzi pentru modificarea curbelor existente în model

Trim

Tăierea curbelor la locaţia unde se intersectează cu alte curbe.

Extend

Lungirea sau scurtarea curbelor a unui set de curbe la o locaţie dată.

Break

Divizarea în două segmente a curbelor selectate la o locaţie dată.

Joint

Combinarea comenzilor Trim şi Extend pentru a conecta rapid două curbe ce se intersectează.

Fillet

Conectarea a două curbe printr-un arc cu o rază specificată.

Chamfer

Tăierea a două curbe ce se intersectează la o anumită distanţă faţă de capete şi cuplarea lor cu un segment de dreaptă.

 

Comenzi pentru modificarea topologiei entităţilor CAD / FEM

Project

Actualizarea locaţiei punctelor şi nodurilor prin mutarea lor pe curbele sau suprafeţele selectate. Prin referinţă elementele şi alte entităţi sunt de asemenea mutate.

Move To

Actualizarea coordonatelor punctelor sau a nodurilor, precum şi a sistemului de coordonate utilizator.

Move By

Actualizarea entităţilor CAD / FEM prin translatarea lor în raport cu un vector direcţie.

Rotate To

Actualizarea entităţilor CAD / FEM prin rotirea lor în raport cu un

14

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Rotate By

vector de referinţă.

Align

Combinarea comenzilor Move şi Rotate pentru relocarea entităţilor CAD / FEM ale modelului.

Scale

Comenzi pentru scalarea entităţilor modelului.

 

Comenzi pentru modificarea proprietăţilor entităţilor CAD / FEM

Edit

Comenzi pentru editarea entităţilor selectate ale modelului.

Color

Modificarea culorilor pentru entităţile selectate ale modelului.

Transparency

Setarea modului de transparenţă la reprezentarea entităţilor modelului.

Layer

Modificarea apartenenţei pe un layer a entităţilor selectate.

Renumber

Comenzi pentru renumerotarea entităţilor selectate ale modelului, seturi (încărcări, condiţii de margine, rezultate) sau grupuri.

 

Comenzi avansate pentru modificarea modelului

Associativity

Comenzi pentru gestionarea asociativităţii între noduri / elemente şi entităţile CAD ale modelului.

Update Elements

Comenzi pentru actualizarea tipului elementelor, tipului de material, orientarea entităţilor (schimbarea direcţiei normalei), divizarea elementelor pătratice în elemente triunghiulare, etc.

Update Other

Comenzi pentru actualizarea încărcărilor şi a condiţiilor de margine.

1.9. Meniul LIST

Acest meniu conţine comenzi pentru listarea entităţilor şi a datelor din modelul FEMAP.

Acest meniu con ţ ine comenzi pentru listarea entit ăţ ilor ş i a datelor din

Fig.1.8. Meniul LIST

15

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Tab.1.10 Comenzile meniului LIST din FEMAP

Comandă

Funcţie

Tools

 

Variable

Listarea variabilelor definite la modelare

Layers

Listarea layerelor definite în model

Text

Listarea textului definit în meniul Tools/Text

Geometry (Point, Curve, Surface, Volume, Solid)

Listarea entităţilor CAD ale modelului FEMAP

Connection

Listarea zonelor de contact

Model (Coord Sys, Node, Element, Material, Property, Load, Constraint, Analysis, Function)

Listarea entităţilor FEM, condiţiilor de margine, încărcări, etc. definite într-un model FEMAP.

Output

Listarea datelor de ieşire definite în model.

Group

Listarea grupurilor definite în model.

View

Listarea vederilor definite în model.

Model Info

Listarea parametrilor modelului, dimensiunea bazei de date, etc.

Destination

Gestionează afişarea listingurilor pe ecran, fişier sau imprimantă.

1.10. Meniul DELETE

Acest meniu conţine comenzi pentru ştergerea entităţilor şi a seturilor din model.

Acest meniu con ţ ine comenzi pentru ş tergerea entit ăţ ilor ş i a seturilor

Fig.1.9. Meniul DELETE

16

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Tab.1.11 Comenzile meniului DELETE din FEMAP

Comandă

Funcţie

All

Ştergerea tuturor entităţilor CAD/FEM şi a datelor din model.

Tools

 

Variable

Ştergerea variabilelor definite la modelare

Layers

Ştergerea layerelor definite în model

Text

Ştergerea textului definit în meniul Tools/Text

Geometry (Point, Curve, Surface, Volume, Solid)

Ştergerea entităţilor CAD ale modelului FEMAP

Connection

Ştergerea zonelor de contact

Model (Coord Sys, Node, Element, Material, Property, Load, Constraint, Analysis)

Ştergerea entităţilor FEM, condiţiilor de margine, încărcări, etc. definite într-un model FEMAP.

Output

Ştergerea datelor de ieşire definite în model.

Library (Material, Property,etc)

Ştergerea bibliotecilor de date definite de către utilizator în model.

Group

Ştergerea grupurilor definite în model.

View

Ştergerea vederilor definite în model.

1.11. Meniul GROUP

Acest meniu conţine comenzi avansate pentru definirea grupurilor cu entităţi CAD/ FEM, încărcări, condiţii de margine, pentru gestionarea eficientă a modelelor FEMAP.

înc ă rc ă ri, condi ţ ii de margine, pentru gestionarea eficient ă a modelelor

Fig.1.10. Meniul GROUP

17

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

Tab.1.12 Comenzile meniului GROUP din FEMAP

Comandă

Funcţie

Set

Crearea unui grup nou (set) sau activarea unui grup existent

Operations

Comenzi pentru operarea grupurilor

Evaluate

- evaluarea grupului activ (verificarea entităţilor incluse în set)

Evaluate Always

- setarea ca un grup să fie evaluat la fiecare utilizare a acestuia

Automatic Add

- automat se adaugă toate entităţile nou create la grupul activ

Renumber

- păstrează entităţile în grupuri chiar şi la renumerotarea lor

Copy

- generează un grup nou prin copierea grupului activ

Condense

- analog comenzii copy, folosind selecţia pe baza ID entităţilor

And, Or, Not

- generează un grup nou prin combinarea grupurilor existente

Generate

- generează automat grupuri prin segmentarea modelului pe baza

(Solids, Property, Material, Elem Type, With Output)

geometriei, proprietăţilor, materialului, a entităţilor existente în model.

Peel

- eliminarea unor layere la suprafaţa modelului pentru solide

Select Model

- generarea automată a regulilor de selecţie pentru grupul activ

Select Mesh

- selectează toate entităţile unui model FEM (mesh) într-un grup

Contact Segment/Sf

- selectează elementele de contact într-un grup

Reset Rules…

- ştergere toate regulile de selecţie pentru grupul activ.

Clipping (Coordinate, Screen, Plan, Volume, Reset Clip)

Definirea coordonatelor şi a celor şase plane de referinţă pentru selecţia entităţilor pentru grupul activ. De exemplu dacă un element are măcar un nod într-un plan de referinţă atunci elementul este inclus în grup.

Layers

Se precizează layerele în care sunt definite entităţile modelului CAD / FEM ce sunt incluse conform reguli de selecţie a unui grup.

Text

Selecţia în grupul activ al unui text

Point

 

Curve

Selecţia în grupul activ a entităţilor geometrice CAD ale modelului FEMAP.

Surface

Volume

 

Solid

Connection Property Region Connector

Definirea grupurilor pentru zonele de contact din model.

Coord Sys

Selecţia în grupul activ a unui sistem de coordonate utilizator.

Node

 

Element

Selecţia în grupul activ a entităţilor mesh FEM ale modelului FEMAP.

Material

Property

 

Load

Selecţia în grupul activ a seturilor de condiţii de margine şi încărcări definite într-un model FEMAP.

Constraint

18

Capitolul 1 / Aplicaţii numerice FEM

1.12. Meniul TOOLS

Acest meniu conţine comenzi avansate pentru verificarea şi operarea entităţilor din modelul FEMAP.

ş i operarea entit ăţ ilor din modelul FEMAP. Fig.1.11. Meniul TOOLS Tab.1.13 Comenzile meniului TOOLS

Fig.1.11. Meniul TOOLS