Sunteți pe pagina 1din 34

Universitatea Petrol Gaze Ploiesti

Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica

Proiect la tehnologia utilajului electromecanic

Prof. Coordonator:
Ing. R. G. Rapeanu

Student:
Tanase Gheorghe
Grupa 1519

Cuprins
1.

Tema proiectului ............................................................................................................................. 4

2.

Alegerea materialului de baza si a materialului de inlocuire .......................................................... 5


Alegerea materialului de baza ............................................................................................................. 5
Alegerea materialului de inlocuire ...................................................................................................... 5

3.

Alegerea semifabricatului de pornire si a dimensiunilor acestuia .................................................. 6

4.

Stabilirea ultimei operatii de prelucrare mecanica ......................................................................... 7

5.

Realizarea filmului tehnologic de executie a reperului ................................................................... 8

6.

Alegerea masinilor - unelte si a sdv-urilor folosite........................................................................ 16

7.

Calculul analitic si dupa normative al dimensiunilor interoperationale ....................................... 17

8.

Calculul parametrilor regimului de aschiere ................................................................................. 21


Calculul parametrilor regimului de aschiere pe suprafata 2400..015
002 ............................................... 21
Operatia II, asezarea A, faza 9(strunjire de degrosare superioara): ............................................. 21
Operatia VI, asezarea A, faza 2 (strunjire fina superioara): .......................................................... 21
Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare de finisare): ........................................................... 22
Calaculul parametrilor regimului de aschiere pentru suprafata 250.002
0.011 ...................................... 23
Operatia II, asezarea A, faza 7, (strunjire de degrosare superioara) ............................................. 23
Operatia VI, asezarea A, faza 6 (strunjirea de finisare superioara) ............................................... 23
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina) ....................................................................... 24
Calculul parametrilor de aschiere pentru suprafata 340
0.016 ........................................................ 25
Operatia II, aseazarea A, faza 5 (strunjire de degrosare superioara) ............................................ 25
Operatia VI, aseazarea A, faza 8 (strunjire de finisare superioara) ............................................... 25
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina) ....................................................................... 26

9.

Calculul normei tehnice de timp ................................................................................................... 27


Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.002
0.015 .......................................................... 27
Operatia II, asezarea A, faza 9 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 27
Operatia VI, asezarea A, faza 2 (srunjire fina superioara) ............................................................ 27
Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare finisare) ................................................................. 28
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.002
0.011 .......................................................... 29
Operatia II, asezarea A, faza 7 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 29
Operatia IV, asezarea A, faza 6 (srunjire de finisare superioara) .................................................. 29
Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare finisare) ................................................................. 29
Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 340
0.016 .......................................................... 30

Operatia II, asezarea A, faza 5 (srunjire de degrosare superioara) ............................................... 30


Operatia VI, asezarea A, faza 8 (srunjire de finisare superioara) .................................................. 30
Operatia VIII, asezarea A, faza 3 (rectificare de degrosare) .......................................................... 30

1. TEMA PROIECTULUI
Sa se realizeze proiectarea tehnologiei de executie pentru reperul arbore, care se va
executa in numarul de o bucata, avand ca tema speciala proiectarea unui dispozitiv pentru
verificarea bataii radiale.
Etapele prelucrarii:
1. Analiza critica a desenului de ansamblu cu stabilirea conditiilor de lucru ale
reperului dat si realizarea desenului de executie a acestuia.
2. Alegerea materialului de baza si a materialului de inlocuire cu caracteristicile
fizico chimice ale acestuia, in functie de caracteristicile functionale ale
reperului.
3. Alegerea semifabricatului de pornire si a dimensiunilor acestuia.
4. Stabilitrea ultimei operatii de prelucrare mecanica.
5. Realizarea filmului tehnologic de executie a reperului.
6. Alegerea masinilor unelte si a SDV-urilor necesare.
7. Calculul analitic si dupa normative a dimensiunilor interoperationale.
8. Calculul parametrilor regimului de aschiere.
9. Calculul normei tehnice de timp
10. Tema speciala.

2. ALEGEREA MATERIALULUI DE BAZA SI A


MATERIALULUI DE INLOCUIRE
Alegerea materialului de baza
Conform STAS 880-77 Oteluri carbon de calitate si oteluri carbon superioare pentru
constructii de masini, s-a ales ca material de baza OLC45, avand urmatoarele caracteristici:
Caracteristici chimice:
C
Mn
S
P
Cr
OLC45 0,420,50 0,500,80 0,0200,040 Max.0,035 -

Ni

Mo

Caracteristici fizice:
Diametrul

Limita

probei de

Felul

de

tratament

tratamentului

curgere

termic de

termic

Rpo,2

referinta

OLC45

16

[N/mm2]
CR

500

Rezistenta
la rupere
Rm
[N/mm2]
700...850

Gatuirea

Alungirea

la

la rupere

rupere

A5 [%]

Z [%]

14

35

Duritate
Brinell
HB
207

Alegerea materialului de inlocuire


Conform STAS 791 77 Oteluri aliate si oteluri superioare pentru constructia de
masini, s-a ales ca material de inlocuire 33MoC11, avand urmatoarele caracteristici:
Caracteristici chimice:
C
Mn
S
P
Cr
33MoCr11 0,380,45 0,400,80 Max.0,035 Max.0,035 0,9...1,30

Ni

Mo

0,15...0,30

Caracteristici fizice:
Diametrul

Limita

probei de

Felul

de

tratament

tratamentului

curgere

termic de

termic

referinta

33MoCr11

16

Rpo,2
[N/mm2]

CR

785

Rezistenta
la rupere
Rm
[N/mm2]
980...1170

Alungirea
la rupere
A5 [%]
11

Gatuirea
la
rupere
Z [%]
35

Duritate
Brinell
HB
217

3. ALEGEREA SEMIFABRICATULUI DE PORNIRE SI A


DIMENSIUNILOR ACESTUIA
Conform STAS2171 70, s-a ales ca semfabricat de pornire bara cilindrica forjata
liber la ciocane (Fig.1).

Fig. 1
Adaosurile de prelucraresi abaterile limita (Vlase I, pag. 124, tabelul 8.33):
= 7; = +2; = 1 => = 7+2
1
7
= 15; = +5; = 5 => = 15 5 =>
= = 3,5;
2
2
15
=
= 7,5
2
2
Dimensiunile piesei finite (conform desenului de executie):
d=37mm; h=410mm
Dimensiunile semifabricatului de pornire vor fi:
= + = 37 + 7 = 44
= + = 410 + 15 = 425

4. STABILIREA ULTIMEI OPERATII DE PRELUCRARE


MECANICA
Stabilirea ultimei operatii de prelucrare mecanica este data in tabelul 1:
Dimensiunea Toleranta Rugozitatea
Nr.Crt.
Ultima operatie de prelucrare mecanica
mm
m
m
1
24
17
1,6
Rectificare rotunda de finisare
2
25
13
0,8
Rectificare rotunda fina
3
32
16
6,3
Rectificare de degrosare
4
37
6,3
Rectificare de degrosare
5
34
1,6
Rectificare de finisare
6
410
6,3
Rectificare de degrosare
7
268
1,6
Rectificare de finisare
8
153
6,3
Rectificare de degrosare
9
119
0,8
Rectificare fina
10
89
1,6
Rectificare de finisare
11
59
1,6
Rectificare de finisare
12
142
6,3
Rectificare de degrosare
13
115
6,3
Rectificare de degrosare
14
81
0,8
Rectificare fina
15
51
1,6
Rectificare de finisare
Observatii:
1. Tolerantele s-au trecut in functie de treapta de precizie (Vlase I, pag.147, tabelul 8.69)
2. Rugozitatile s-au trecut conform desenului de executie.
3. Ultima operati de prelucrare s-a dterminat in functie de rugozitate (Vlase I, pag. 149,
tabelul 8.71).

5. REALIZAREA FILMULUI TEHNOLOGIC DE


EXECUTIE A REPERULUI
Filmul tehnologic de executie a reperului considerat este prezentat in tabelul 2.
Utilajele, sculele si SDV-urile s-au trecut conform capitolului 6.

Operatia

Denumirea
pozitiei

Utilaje folosite
Asezarea

Faza
4

Debitare

1
2

1
2
3
4
5
II

Strunjire
de
degrosare

6
7
8
9
10
11

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Debitarea
semifabricatului

Masinaunealta
7

Scula

SDV

Fierastrau
circular

Strunjire frontala
de degrosare
Centruire
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare

SN250

Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare
Executat canal

Subler

Cutit

Micrometru,
subler,

Operatia
1

Denumirea
pozitiei
2

Utilaje folosite
Asezarea

Faza

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Strunjire frontala
de degrosare
Centruire
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare

1
2
3

5
II

Strunjire de
degrosare

B
6
7

Masinaunealta
7

SN250

Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare
Strunjire
de
degrosare
superioara
Strunjire frontala
de degrosare

10

Scula

SDV

Cutit

Micrometru,
subler

Operatia

Denumirea
pozitiei

Asezarea

Faza

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Control intermediar

III

Control

t ()

t ()

830

IV

Tratament termic
de imbunatatire.

Utilaje folosite
MasinaScula SDV
unealta
7
8
9

550
ulei

Tratament termic
de imbunatatire.

Cuptor

ulei

(min)
Calire

Control

(min)
Revenire inalta

Control intermediar

11

Operatia
1

Denumirea
pozitiei
2

Utilaje folosite
Asezarea

Faza

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire
de
finisare canal

1
2

4
5
6
VI

Strunjire de
finisare

7
8
9
10
11
12
13
14

Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare

Masinaunealta
7

SN250

Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare
Executat tesitura
...x45
Executat tesitura
...x45
Executat tesitura
...x45

12

Scula

SDV

Cutit

Micrometru,
subler

Operatia
1

Denumirea
pozitiei
2

Utilaje folosite
Asezarea

Faza

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire
de
finisare

1
2

4
5
VI

Strunjire de
finisare

B
6
7
8
9
10
11

VII

Control

Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Strunjire frontala
de finisare
Strunjire
de
finisare
superioara
Executat tesitura
...x45

Masinaunealta
7

SN250

Executat tesitura
...x45
Executat tesitura
...x45
Control intermediar

Scula

SDV

Cutit

Micrometru,
subler

Micrometru.
subler

13

Operatia
1

Denumirea
pozitiei
2

Utilaje folosite
Asezarea

Faza

4
1
2
3
4
5
6
7

VIII

Rectificare

8
9
10
11
12
13
14
15

IX

Control

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare

Rectificare
degrosare
Rectificare
degrosare
Rectificare finisare

Masinaunealta
7

Masina
de
rectificat
exterior

Rectificare finisare

Rectificare finisare

Rectificare finisare

Rectificare finisare

Rectificare finisare

Rectificare finisare

Control intermediar

Scula

SDV

Pietre

Micrometru,
subler

Micrometru,
subler

14

Operatia
1

Denumirea
pozitiei
2

Utilaje folosite
Asezarea

Faza

Denumirea fazei

Schita asezarii

5
Frezare degrosare
canal pana l
Frezare degrosare
canal pana l
Frezare degrosare
canal pana l
Frezare
finisare
canal pana l
Frezare
finisare
canal pana l
Frezare
finisare
canal pana l

1
2
3
4
5
6
X

Rectificare

XI

Control

Masinaunealta
7

Masina de
frezat
universala
FU25X100

Control final

Scula

SDV

Freza

Micrometru,
subler

Micrometru,
subler

15

6. ALEGEREA MASINILOR - UNELTE SI A SDV-URILOR


FOLOSITE

Debitare:
Fierastrau circular;
Subler;

Strunjire degrosare:
SN320;
Cutit;
Subler;

Tratament termic:
Cuptor;

Strunjire de finisare:
SN250;
Cutit;
Micrometru; subler;

Rectificare:
Masina de rectificat exterior RE80;
Pietre abrazive;
Micrometru; subler;

Frezare:
Masina de frezat universala FU 25x100;
Freza;
Micrometru; subler.

16

7.

CALCULUL ANALITIC SI DUPA NORMATIVE AL


DIMENSIUNILOR INTEROPERATIONALE

17

Elementele adaosului

Amin,k

An,k

mm
13

mm
14

mm
15

33.495 34.795 33.49 34.79

5.15

5.18

40.6402
34.79 10.3

520

27.73

28.25

27.73 28.25

5.76

6.54

28.2500.52

330

25.73

26.06

25.73 26.06

2.19

26.0600.033

1.75

2.06

015
2400,.002

dmin

TK

m
5

m
6

mm
7

m
8

100

1327.74

500

5149.26 33.495

1300

50

900

1877.7

325

5765.18

27.73

Strunjire de finisare

25.2

850

79.66

130

2007.34

25.73

Rectificare

12.8 824.8

Rz,j-1

mj-1

j-1

a,j

m
2

m
3

m
4

Strunjire de degroare

100

Tratament termic

Semifabricat

3.31

Abateri efective

Notarea
cotei

Amin,c

Denumirea
Fazei

Dimensiuni limit
calculate
efective
dmin
dmax
dmin
dmax
mm
mm
mm
mm
9
10
11
12

38.644 2000 38.644 40.644 38.64 40.64

82.5 1747.55 23.983


17
23.983
24
23.98
Tabel.1 Calculul analitic al suprefetei exterioare 25

24

Amin,c degr=2(100+1000)+2(0.96*1327.74+0.4*500)=5149.26 m

1
= 200 = 500
4
410
=
= 205
2
= (2 )2 + 2 = 1327.74

Amin,c TT=2(50+900)+2(0.96*1877.7+0.4*325)=5765.18 m
Amin,c finis=2(25.2+824.8)+2(0.96+*79.66+0.4*130)=2007.34 m

= (2 )2 + 2 + 2 = 1877.7

Amin,c rectif=2(12.8+824.8)+2(0.96*3.31+0.4*82.5)=1747.55 m
dmin finis=dmin rectif+Amin,c rectif=23.983+1.747=25.73 m
dmin TT=dmin finis+Amin,c finis=25.73+2.007=27.73 mm
dmin degr=dmin TT+Amin,c TT=27.73+5.765=33.495 mm
dsemif=dmin degr+Amin,c degr=33.495+5.149=38.644 mm

18

Elementele adaosului

mm
13

mm
14

mm
15

34.673 35.513 34.67 35.51

5.05

6.21

41.7202
35.5100.84

330

28.95

28.95 29.28

5.72

6.23

29.2800.33

26.856

130

26.856 26.986 26.85 26.98

2.1

2.3

26.9800.13

24.987

13

24.987

1.87

1.98

011
2500,.002

m
5

m
6

mm
7

m
8

1000

1327.74

500

5049

34.673

840

950

1877.7

210

5723

28.95

12.8 924.8

79.66

82.5

2094

6.4

3.31

32.5

1869

j-1

a,j

m
2

m
3

m
4

50

Tratament termic

25.2

Strunjire de finisare
Rectificare

Strunjire de degroare

An,k

TK

mj-1

Semifabricat

Amin,k

dmin

Rz,j-1

912

Abateri efective

Notarea
cotei

Amin,c

Denumirea
Fazei

Dimensiuni limit
calculate
efective
dmin
dmax
dmin
dmax
mm
mm
mm
mm
9
10
11
12

39.722 2000 39.722 41.722 39.72 41.72


29.28
25

24.98

25

Tabel.2 Calculul analitic al suprafetei exterioare de 32

Amin,c degr=2(50+1000)+2(0.96*1327.74+0.4*500)=5049 m

= 1/4 200 = 500

= 205
= (2 )2 + 2 = 1327.74

Amin,c TT=2(25.2+950)+2(0.29*1877.7+0.4*210)=5723 m

= (2 )2 + 2 + 2 = 1877.7

Amin,c finis=2(12.8+924.8)+2(0.96*79.66+0.4*82.5)=2094 m

= 0.06 = 79.66

Amin,c rectif=2(6.4+612)+2(0.96*3.31+0.4*32.5)=1896 m

= 0.0025 = 3.31

dmin, finis= dmin finis+Amin,c finis=24.987+1.869=26.856 mm


dmin degr=dmin TT+Amin,c TT=26.856+2.094=28.95 mm
dsemif=dmin degr+Amin,c degr=34.673+5.049=39.722 mm

19

Denumirea operatiei
Semifabricat

AN
7

DN
44 20

Strunjire degrosare

IT16, 1600 m 3.65

37 10.6

Tratament termic

IT15, 1600 m

33.3510

Strunjire finisare

IT14, 620 m

33.3500.62

IT6, 16 m

0.35

32 00.016

Rectificare

IT, T
2000 m

20

8. CALCULUL PARAMETRILOR REGIMULUI DE ASCHIERE


Calculul parametrilor regimului de aschiere pe suprafata 2400..015
002
Operatia II, asezarea A, faza 9(strunjire de degrosare superioara):
Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosare armat cu placuta din carburi metalice.
Adancime de aschiere:
5.149
=
=
= 2.57 = 3
2
2
Ap=adaos de prelucrare; Ap=5.149 mm
i=nr de treceri.
Avansul (Vlase I, pag.156, tab 9.1) s=0,4 mm/rotce corespunde gamei de avansuri a SN-urilor.
Viteza de aschiere: (Vlase I, pag164, tab 9.15) v=172 m/min
Coeficient de corectie:
In functi de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0,9
Viteza de aschiere corectata:
vc=v*k1*k2*k3=172*0.85*1.09=131.58 m/min
Turatia de calcul:
1000 1000 131.58
=
=
= 1203 /
1000
34.79
Viteza de aschiere recalculata:
34.79 1200
=
=
= 131.15 /
1000
1000

Operatia VI, asezarea A, faza 2 (strunjire fina superioara):


Scula aschietoare: cutit drept pentru finisare armata cu placuta din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
2.007
=
=
= 1.0035 = 1.5
2
21
Ap adaos de prelucrare
i numar de treceri
Avansul (Vlase I, pag.160, tab 9.8.) s=0.1 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab 9.15) v=270 m/min

Coeficientii de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1
21

Viteza de aschietre corectata:


= 1 2 3 = 229.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 229.5
=
= 2803 /

26.6
Viteza de aschiere recalculata:
26.06 1600
=
=
= 130.99 /
1000
1000
=

Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare de finisare):


Scula aschietoare: disc abraziv.
Adancimea de aschiere (Vlase II, pag.184, tab.9.14) t=0,01 mm/trecere.
Nr de treceri:

1.747
=
=
= 174.7
0.01
0.01
Avans longitudinal (Vlase II, pag.184, tab.9.148):
1 = 0.3 = 0.3 22.8 = 6.84
B diametrurul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 24 = 22.8
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=25 m/s
Turatia:
6000 6000 25
=
=
= 1989 /

24
Din caracteristicile WMW 700x125 (Vlase II, pag.228, tab.10.11)
= 1900 /
Vieza de aschiere recalculare:
24 1900
=
=
= 23.87 /
6000
6000
Viteza de avans (circular) a piesei (Vlase II, pag 186):
= 20 /
Turatia:
1000 1000 20
=
=

24
= 265.25
/ min 700125 ( , . 228, . 10.11) = 280 /
Viteza recalculata:
24 280
=
=
= 21.11 /
1000
1000

22

Calaculul parametrilor regimului de aschiere pentru suprafata 250.011


0.002
Operatia II, asezarea A, faza 7, (strunjire de degrosare superioara)
Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
5.049
=
=
= 2.524 = 3
2
21
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.4 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=172 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0.9
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 131.58 /
Turatia de calcul:
1000 1000 131.58
=
=
= 1179 /

35.51
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
35.51 1000
=
=
= 111.55 /
1000
1000

Operatia VI, asezarea A, faza 6 (strunjirea de finisare superioara)


Scula aschietoare: cutit drept pentru finisat armat din carburi metalice.
Adncimea de aschiere:
2.049
=
=
= 1.047 = 1.5
2
21
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.8) s=0.1 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=270 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 270 0.85 1 1 = 229.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 229.5
=
=
= 2707 /

26.98
= 1600 /
Viteza de aschiere recalculata:
26.98 1600
=
=
= 135.61 /
1000
1000
23

Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina)


Scula aschietoare: disc abraziv.
Adancimea de aschiere (Vlase I, pag.184, tab.9.148) t=0.01 mm/trecere
Numarul de treceri:
1.869
=
=
= 186.9

0.01
Ap adaos de prelucrare
Avans longitudinal:
1 = 0.25 = 0.25 23.75 = 5.93
B diametrul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 25 = 23.75
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=27 m/s
Turatia:
6000 6000 27
=
=
= 2062 /

25
Viteza recalculata:
25 2040
=
=
= 26.7 /
6000
6000
Viteza de avans circular a piesei (Vlase II, pag.186) vs=17 mm/min
Turatia:
1000 1000 17
=
=
= 216.45 /

25
(Vlase II, pag.228, tab.10.11) npr=300 rot/min.
Viteza recalculata:
=

25 300
=
= 23.56 /
1000
1000

24

Calculul parametrilor de aschiere pentru suprafata 320.011


0.002
Operatia II, aseazarea A, faza 5 (strunjire de degrosare superioara)
Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:
3.65
=
=
= 1.825 = 2
2 2 1
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.5 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=158 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=0.9
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 120.87 /
Turatia de calcul:
1000 1000 120.87
=
=
= 1039 /

37
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
37 1000
=
=
= 116.23 /
1000
1000

Operatia VI, aseazarea A, faza 8 (strunjire de finisare superioara)


Scula aschietoare: cutit drept pentru degrosat armat cu placi din carburi metalice.
Adancimea de aschiere:

1
=
=
= 0.5 = 0.5
2 2 1
Ap adaos de prelucrare
i mumarul de treceri
Avansul (Vlase I, pag.156, tab.9.1) s=0.4 mm/rot ce corespunde gamei de avansuri a SN ales.
Viteza de aschiere (Vlase I, pag.164, tab.9.15) v=250 m/min
Coeficient de corectie:
In functie de starea materialului: k1=0,85
In functie de rezistenta materialului: k2=1
In functie de geometria sculei: k3=1
Viteza de aschiere corectata:
= 1 2 3 = 212.5 /
Turatia de calcul:
1000 1000 212.5
=
=
= 162.6 /

37
= 1000 /
Viteza de aschiere recalculata:
32.35 1000
=
=
= 162.6 /
1000
1000
25

Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare fina)


Scula aschietoare: disc abraziv.
Adancimea de aschiere (Vlase I, pag.184, tab.9.148) t=0.02 mm/trecere
Numarul de treceri:
1.869
=
=
= 17.5

0.01
Ap adaos de prelucrare
Avans longitudinal:
1 = 0.5 = 0.5 30.4 = 15.2
B diametrul discului abraziv (Vlase II, pag.181, tab.9.143)
= 0.95 = 0.95 32 = 30.4
Viteza de aschiere a discului abraziv (Vlase II, pag.186) v=27 m/s
Turatia:
6000 6000 27
=
=
= 1611 /

32
Viteza recalculata:
32 1450
=
=
= 24.29 /
6000
6000
Viteza de avans circular a piesei (Vlase II, pag.186) vs=18 mm/min
Turatia:
1000 1000 17
=
=
= 179.04 /

25
(Vlase II, pag.228, tab.10.11) npr=200 rot/min.
Viteza recalculata:
=

32 200
=
= 20.1 /
1000
1000

26

9. CALCULUL NORMEI TEHNICE DE TIMP


Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 240.015
0.002
Operatia II, asezarea A, faza 9 (srunjire de degrosare superioara)
Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.71 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.71 1.2 1.35 1.15 = 1.32
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2 = 1 = 0.61 0.4 = 0.21
ta1 pentru prinderea semifabricatului
Timpul de pregatire incheierepentru primirea si studierea documentatiei (Vlase I, pag.288,
tab.11.18) tpi1=8.4 min.
Timpul pentru pregatirea modului de prindere (Vlase I, pag.288, tab.11.18) tpi2=3,5 min.
Timpul de pregatire incheiere: tpi=tpi1+tpi2=8.4+3.5=11.9 min

Operatia VI, asezarea A, faza 2 (srunjire fina superioara)


Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=1.1 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 1.1 1.2 1.35 1.15 = 2.04
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2
2 = = 0.4
3
ta1 pentru prinderea semifabricatului
Timpul de pregatire incheierepentru primirea si studierea documentatiei (Vlase I, pag.288,
tab.11.18) tpi1=8.4 min.
Timpul pentru pregatirea modului de prindere (Vlase I, pag.288, tab.11.18) tpi2=3,5 min.
Timpul de pregatire incheiere: tpi=tpi1+tpi2=8.4+3.5=11.9 min

27

Operatia VIII, asezarea A, faza 13 (rectificare finisare)


Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1,84
Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.05 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.51
=1

Timpul de deservire tehnico-organizatoric:

1.7
=
+ ( + )
= 0.258

100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.07min.
Timpul de pregatire incheiere (Vlase II, pag.331, tab.11.138):
= 1 + 2 = 12
Timpul normat pe operatie:

= + + + +
= 1.84 + 0.51 + 0.258 + 0.07 + 12 = 14.678

28

Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 250.015


0.002
Operatia II, asezarea A, faza 7 (srunjire de degrosare superioara)
Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.65 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.65 1.2 1.35 1.15 = 1.21
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Operatia IV, asezarea A, faza 6 (srunjire de finisare superioara)


Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.92 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.62 1.2 1.35 1.15 = 1.71
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Operatia VIII, asezarea A, faza 14 (rectificare finisare)


Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1.15
Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.05 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.51
=1

Timpul de deservire tehnico-organizatoric:

1.7
=
+ ( + )
= 0.164

100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.049 min.
29

Calculul normei tehnice de timp pentru suprafata 320


0.016
Operatia II, asezarea A, faza 5 (srunjire de degrosare superioara)
Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.66 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.66 1.2 1.35 1.15 = 1.22
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2
1 = = 0.4
3

Operatia VI, asezarea A, faza 8 (srunjire de finisare superioara)


Timpul unitar incomplet (Vlase I, pag.279, tab.11.1): tuit=0.97 min
Coeficient de corectie:
In functie de r: k1=1,2
In functie de HB: k2=1.35
In functie de starea materialului: k3=1,15
= 1 2 3 = 0.97 1.2 1.35 1.15 = 1.8
Masa semifabricatului:
= = 7700 0.000646 = 4.975

Timpul ajutator pentru prinderea si desprinderea semifabricatului (Vlase I, pag.294, tab.11.21)
ta=0.61 min.
Pentru desprinderea semifabricatului:
2 = 1 = 0.61 0.4 = 0.21

Operatia VIII, asezarea A, faza 3 (rectificare de degrosare)


Timpul de baza (Vlase II, pag.323, tab.11.122): tb=1,81 min
Timpii auxiliari:
In legatura cu faza: ta1=0.16 min
In legatura cu masuratorile: ta2=0.14 min
In legatura cu prinderea si desprinderea piesei: ta3=0.3 min
Timp auxiliar total:
3

= = 1 + 2 + 3 = 0.6
=1

Timpul de deservire tehnico-organizatoric:


30


1.7
1.81
1.7
+ ( + )
= 1.9
+ (1.81 + 0.6)
0.258

100
16
100
tdt timpul de deservire tehnica
tec durabilitatea economica a piesei
tdo timpul de deservire orgenizatorica, in procent din timpul efectiv (Vlase II. Pag.331, tab.11.136)
tdo=1,7%
Timpul de odihna si necesitati firesti, in procent din timpul efectiv (Vlase II, pag.331,
tab.11.137): ton=(tb+ta)*3/100=0.07min.
=

31

Dn(L)
mm
5

Ap
mm
6

9
2
13

Str de deg sup


Str de fin sup
Rectif. fina

34.79
26.06
24

A
A
A

7
6
14

Str de deg sup


Str de fin sup
Rectif. fina

A
A
A

5
8
3

Str de deg sup


Str de fin sup
Rectif. fina

Operatia

Asezarea

Faza

Denumrea fazei

II
VI
VIII

A
A
A

II
VI
VIII
II
VI
VIII

t
mm
8

v
m/min
9

5.149
2.007
1.747

1
1
175

3
1.5
0.01

172
270
1500

35.51
26.98
25

5.049
2.094
1.869

1
1
187

3
1.5
0.01

172
270
1620

37
32.35
32

3.65
1
0.35

1
1
18

2
0.5
0.02

158
250
1620

k1

k2

13

vc
m/min
14

nc
rot/min
15

nr
rot/min
16

vr
m/min
17

vd
m/s
18

nd
rot/min
19

vs
rot/min
20

np
rot/min
21

ve
m/min
22

0.765
0.85
-

131.58
229.5
1500

1203
2803
1989

1200
1600
1900

131.15
130.99
23.87

25

1989

131.15
130.99
20

1200
1600
280

0.765
0.85
-

131.58
229.5
1620

1179
2707
2062

1000
1600
2040

111.55
135.61
26.7

27

2062

111.55
135.61
17

1000
1600
300

0.765
0.85
-

120.87
212.5
1620

1039
2090
1611

1000
1600
1450

116.23
162.6
24.29

27

1611

116.23
162.6
18

1000
1600
200

k3

kT

11 12
240.015
0.002
0.85 1 0.9
0.85 1
1
250.011
0.002
0.85 1 0.9
0.85 1
1
320
0.016
0.85 1 0.9
0.85 1
1
-

10

32

10.

TEMA SPECIALA

Enunt:
Proiectarea unui dispozitiv pentru verificarea bataii radiale.
Bataia radiala:
Se masoara prin diferenta citirilor de la aparatul de masura
Piesa se poate prinde intr-un alezaj sau intre varfuri, in functie de forma ei si de modul cum
a fost prelucrata.

CEAS COMPARATOR CU PRINDERE MAGNETICA

33

Mod de functionare
Ansamblul se fixeaza pe sania portscula sau pe o portiune libera a masinii-unelte prin
intermediul magnetului permanent (1). Cu ajutorul mecanismului (3) se poate urca, cobora sau
culisa ceasul comparator (6).
Poasonul ceasului comparator (7) intra in contact cu suprafata piesei careia i sa doreste
determinarea bataii radiale.

34