Sunteți pe pagina 1din 4

Dobandirea dreptului de proprietate privata 1.

Uzucapiunea mod de dobandire a proprietatii sau altui drept real asupra unui bun imobil, prin posesia exercitata neintrerupt sau prin intervertirea precaritatii in posesie, in termenul prevazut de lege si cu respectarea conditiilor legale. Fiecare posesor este considerat ca incepe in persoana sa o noua posesie, indiferent daca bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular, dar pentru invocarea uzucapiunii, posesorul actual poate uni propria posesie cu cea a autorului sau(jonctiunea posesiilor). Cursul uzucapiunii este suspendat daca posesia este viciata. Termenele de dobandire au fost micsorate, inlesnindu-se circulatia juridica a terenurilor. Nu se mai foloseste termenul de prescriptie achizitiva, ci numai cel de prescriptie extinctiva. Uzucapiunea este extratabulara si tabulara. Uzucapiunea extratabulara art. 930 NCC cerere de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor sale durata posesiei: 10 ani cererea de inscriere sa fi fost inregistrata inainte ca o terta persoana sa isi fi inregistrat propria cerere de inscriere a dreptului in folosul sau, pe baza unei cauze legitime, in cursul sau chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune proprietarul, persoana fizica, a decedat sau persoana juridica si-a incetat existenta ori, a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate Termenul nu curge inainte de data decesului, sau, dupa caz, data incetarii exsitentei persoanei juridice, sau inainte de data inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate, chiar daca intrarea in posesia s-a produs la o data anterioara. Dispozitiile acestei sectiuni se completeaza cu cele referitoare la prescriptia extinctiva. Discutii art. 930 alin1 lit a cu alin 2 cu trimitere la art. 887, 890alin1, 1137 1139, 1120, 553 alin. 2 ; 930 alin. 1 lit b cu 889; relevanta 930 alin. 1 lit c (momentul de la care incepe sa curga termenul); 889 alin 2 si 553 alin 2 teza a doua - legatura dintre 918 alin. 1 lit c, 920 si 675 NCC - mai este necesara si obligatorie o procedura in fata instantei pentru uzucapiunea extratabulara, avand in vedere ca 930 vorbeste de cererea de inscriere in cartea funciara, existenta unor cereri anterioare se verifica tot la cartea funciara de registrator, dovada faptului material se poate face cu declaratii autentice art. 884 trimite la lege speciala, iar elementul intentional este prezumat prin faptul stapanirii bunului problemele punandu-se din perspectiva calitatii procesuale pasive in uzucapiune pana in prezent pe de alta parte cum corelam 934 cu art. 2513 NCC? - mai are uzucapiunea caracter retroactiv, in absenta unui text expres de lege?

Uzucapiunea tabulara

- art. 931 NCC

Persoana a fost inscrisa fara cauza legitima(un titlu care nu este apt sa transmita dreptul) in cartea funciara art. 908 NCC Fata de prevederile art. 908 si 909 NCC rezulta ca cel care indeplineste in cele mai multe cazuri conditia pentru uzucapiune tabulara este dobanditorul nemijlocit de buna credinta, dar al carui titlu este afectat de o cauza de nulitate absoluta Discutie ce se intampla daca la momentul inscrierii titlul era valabil, dar ulterior s-a desfiintat, mai poate fi invocata uzuc tabulara, mai este indeplinita conditia de cauza nelegitima la momentul inscrierii?(raspuns da, este justificarea uz tabulare / A Boar in acest sens) - buna credinta este suficienta la data inregistrarii cererii de inscriere vezi art. 901 alin. 2 NCC, si la data intrarii in posesie - a posedat timp de 5 ani, dupa momentul inscrierii termenul incepe sa curga din momentul in care sunt indeplinite cele 2 conditii( posesie utila si inscrierea dreptului in CF). dc posesia incepe ulterior introducerii cererii, de la momentul intrarii in posesie incepe sa curga termenul - posesia a fost utila, neviciata Efectul uzucapiunii tabulare este acela de a valida cauza, initial nelegitima a inscrierii dreptului real principal in cartea funciara. Temeiul va fi chiar titlul, iar momentul cel al inregistrarii cererii Uzucapiunea mobiliara art. 939 NCC cel care poseda bunul altuia timp de 10 ani, in alte conditii decat cele ale posesiei de buna credinta, poate dobandi dreptul de proprietate in temeiul uzucapiunii viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii poate opera jonctiunea posesiilor

2. Accesiunea imobiliara artificiala art. 577NCC 597 NCC - presupune interventia omului, da dreptul la despagubiri, potrivit principiului imbogatirii fara justa cauza - dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii, pe masura realizarii ei, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel - noua reglementare face distinctie intre lucrari autonome sau adaugate, cu caracter durabil sau provizoriu lucrari autonome constructii, plantatii, orice alte lucrari cu caracter e sine statator, realizate asupra unui imobil lucrari adaugate nu au caracter de sine - statator si pot fi: necesare(in lipsa lor imobilul ar putea pieri sau s-ar deteriora), utile(cand sporesc valoarea economica a imobilului), voluptuare(cand sunt facute pentru simpla placere a celui care le-a realizat, fara a spori valoarea economica a imobilului)

- in favoarea proprietarului imobilului functioneaza prezumtia ca orice lucrare facuta este a sa, cu cheltuiala sa, pana la proba contrara; aceasta poate consta in invocarea unui drept de superficie, cand proprietarul imobilului nu si-a intabulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi, sau in alte cazuri prevazute de lege - autorul lucrarii este considerat de buna credinta cand isi intemeiaza dreptul pe cuprinsul cartii funciare in care figura ca proprietar al imobilului, la data realizarii lucrarii isi intemeiaza dreptul pe un mod de dobandire nesupus inscrierii in cartea funciara avea un drept de superficie sau orice alt drept care ii permite realizand o lucrare asupra imobilului altuia sa devina proprietarul acestuia, daca nu rezulta din cartea funciara si nici nu a cunoscut pe alta cale viciile titlului sau - nu este socotit de buna credinta cel care construieste in lipsa sau cu nerespectarea autorizatiilor cerute de lege - cand autorul lucrarii este de rea credinta nu poate opune proprietarului terenului pasivitatea dovedita pe durata realizarii lucrarii Realizarea lucrarii cu materialele altuia - cand proprietarul imobilului foloseste materialele altuia, nu poate fi obligat nici la desfiintarea lucrarii, nici la restituirea materialelor intrebuintate - proprietarul materialelor are dreptul la contravaloarea materialelor si la repararea oricaror alte prejudicicii cauzate - lucrarile pot fi - autonome, cu caracter durabil, cu buna/rea credinta - autonome, cu caracter durabil si adaugate, cu caracter durabil 1. autonome, cu caracter durabil, cu buna credinta -581NCC- proprietarul imobilului are dreptul sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea funciara ca proprietar al lucrarii - conform NCC, mai departe

Proprietatea periodica - nu este o noutate in legislatia romaneasca, a se vedea Legea 282/2004


limitarea in timp a exercitiului unor prerogative ale dreptului de proprietate - topografic este reglementata in NCC in cadrul coproprietatii fortate(646), dar nu este de natura sa schimbe esenta acestui tip de proprietate - atat dreptul, cat si bunul raman nefractionate, spre deosebire de ipoteza coproprietatii - titularul exercita toate prerogativele dreptului de proprietate posesie, folosinta, dispozitie corespunzator perioadei alocate - dreptul este unic, nu se poate vorbi de mai multe drepturi de proprietate exclusive privind acelasi obiect

- dreptul apartine mai multor titulari, este proprietate comuna, dar nu coproprietate - in perioada alocata exercitiul dreptului nu este colectiv, ci individual - actele de dispozitie pot fi incheiate oricand pe parcursul anului, dar numai cu privire la perioada alocata, si vizeaza intregul bun - nu pot fi efectuate acte de dispozitie materiala care consuma in tot sau in parte substanta bunului decat cu acordul celorlalti titulari art. 690 alin. 2 NCC - proprietarii, constituiti intr-o asociatie pot incheia cu un tert, persoana fizica sau juridica, un contract de administrare cu privire la bunul comun - proprietatea periodica se naste nu din natura bunului, ci din vointa partilor, ce presupune o maniera specifica de organizare