Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11.04. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate. prev.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M.sau retinerea cauzei spre judecare. Din declaratiile martorilor D. de art. (f.04.N.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M. si D.278 ind. care face parte integranta din prezenta sentinta. I. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. 193 Cod procedură penală. mentinuta prin rezolutia din data de 07. art.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata.10. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate.2007. atata timp cat.L. Analizand actele si lucrarile dosarului.N. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L.pentru acest lucru.) privind pe partea vatamata L.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale.data in dos.2005 partea vatamata L. 170 Cod procedură penală. de art. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.2008.N.cand esntiale. a pronuntat sentinta de mai jos. zona T. in urma deliberarii.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată.311/II-2/2007.09. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14. D.1 C. iar în baza art. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii.12.N.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z.data in dosarul nr. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M. sens în care se va stabili termen de încercare.02.in fapt.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L. in contradictoriu cu faptuitorul M.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.04. faptuitor M.nr.p.În baza art. 220 alin. penal si distrugere.p.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.220 alin. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare. 191.daca probele din dosar sunt suficiente. Tulburare posesie -art.pen.90 Sedinta publica din 14.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. instanta retine urmatoarele: La data de 20. sunt titlul de proprietate.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. 1 C.45-47 dosar parchet) a rezultat ca . 217 alin.p. I.1 C. 68/P/2007.N. A.a fost distrus. . Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L. Procedura indeplinita. 1 si 2 C.L -in luna noiembrie a anului 2006. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. Instanta.

in contradictoriu cu faptuitorul M. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. penal si distrugere.pen.L. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile. de art.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. prin semne exterioare.pen.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia.2 C. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.. Pentru ca L.a C. Astfel. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului.pr.nr. 1 si 2 C. 217 alin. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine. de art.L a edificat un gard. Important este de retinut.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. 68/P/2007. va avea caracter declarativ de drepturi. data in dos.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M.pr.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. 220 C.pen.. mentinuta prin rezolutia din data de 07.Calea .terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L.1 alin.In temeiul art.N a fost instiintat de aceste masuratori. 1 C.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept.2007. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului. 20 dosar parchet). pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.nu s-a produs o distrugere. in Brasov. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.12.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective .pr.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila.278 ind.8 lit. in cursul lunii ianuarie 2007 M.311/II-2/2007. de art.192 al. str. 220 alin. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev. in baza art.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri. pe baza de expertiza judiciara topografica. 220 al. de art.a C.8 lit.1 alin.pen. L.data in dosarul nr.L. Infractiunea de tulburare de posesie prev. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M. prev.278 ind.N.N a demontat gardul construit de partea vatamata. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului. situatie care nu se regaseste in cazul de speta.dom.09. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta..pen.

. 220 alin. de art. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010.pr..pen.1945. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. In temeiul art. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr.12. 1 pct.: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat. fiul lui E. pronuntata in dosarul nr(. azi..04.Brasov.Pronuntata in sedinta publica. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 . Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M.. 1 si 2 C.) (.In temeiul art. D..2007.. si N.. E.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.. prev.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(.N.. mentinuta prin rezolutia din data de 07.3..09. prevazuta de art. 220 alin 1 Cod penal. delegatia nr. 68/P/2007. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr.. de art. cu domiciliul in comuna G....) (. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. Prin sentinta penala nr. penal si distrugere.2008. 14.) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D. 247 din data de 08.). 348/21. in baza dispozitiilor art. b Cod procedura penala. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti..) (. data in dos. a Cod procedura penala. Procedura legal indeplinita. jud. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei. Conform art..Bucuresti. 192 alin. C.. (..pen. dom. 326 din 10 noiembrie 2008. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U.. In baza art..P.) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J. La apelul nominal facut in sedinta publica.. 1 C. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie. a. in X.) Judecator (.192 al.. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei.nr.N. 346 alin. judetul I. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.). 11 pct. bl. nr. data in dosarul nr. in contradictoriu cu faptuitorul M.) Judecator (. 10 alin. .-M.04.. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. 311/II-2/2007. 40 E. 217 alin.13.) Grefier (. ap. lipsa partile . raportat la art. 4 Cod procedura penala.05.05... 1 lit.. nascut la data de 25. 2 lit.) (. parte integranta a prezentei decizii . a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza.2007. E. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (.2 C. 14 coroborat cu art. 1 lit.

in baza adeverintei de proprietate 681/16. N. acesta a detinut acest teren din 1991. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren.58 ha teren aflata in tarlaua U. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E. Fata de cele sustinute in instanta. J. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale..1991 (f. au afirmat ca suprafata de teren arata de D. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua. E.Pentru a dispune astfel.08./6 din zona dealul M. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M. in prezenta cauza. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila. Situatia relata este confirmata de martorii N. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11. N.07. 79 dosar. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren.. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii. D.08. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren. comunal.01. dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu. E. 102 dosar) . care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. pusa in posesia cu suprafata de 1. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa.. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter. s-a constatat ca. E. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. N. N. D. E. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu. D... S... fiind mama sa D. fila 100. E. Martorii I.2007 Primarul comunei G. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J.. E. insa nu face dovada in baza art. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. N. E. J. D.. Rosie.. este J. a ocupat o suprafata de teren de 0. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26..

in temeiul dispozitiilor art. 2 lit. la art. a rap. E. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. Vazand si dispozitiile art. 1 lit. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. 192 alin. 10 alin. Fata de apelul declarat de I. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. Pentru aceste motive. de art. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. E. 346 alin.colectivizarii. raportat la art. va face aplicarea art. 11 pct. 363 al. 1 Cod penal. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata.. 2 lit. din perspectiva disp. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. art. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. a Cod procedura penala. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza.58 ha teren. situat in U. instanta a constatat ca. 1 lit. 1 lit. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. instanta.. a constatat tribunalul. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. avand in vedere solutia data in latura penala. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. urmand a da eficienta primei cauze incidente. 11 pct. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. aflat in administrarea Primariei G. in latura penala a cauzei. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. cum ar fi fost legal. E. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. 10 al.. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . in extravilanul acestei comune. 1 pct. 220 al. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. b Cod procedura penala. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art. Tribunalul. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. a. jud. a unei suprafete de 0. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c .. instanta nu poate primi aceste depozitii. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. art.

ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. de ocupare a acestei suprafete de 0. 1 Cod penal. 2.2009. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac... (. E. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E. N. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu..04.. S.2008. E. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. cu depasirea termenului legal de 10 zile.12. de art. situat in tarlaua "Dealul M... jud. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. conf. 419/12. o perioada insemnata de timp. N. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva. desi situata in sfera ilicitului penal. N.02.2006 a Consiliului Local G. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006. cererea de apel fiind inregistrata la data de 9.. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. N. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. cu destinatia de "J.). comunal". J. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: . E.potrivit dispozitiilor Hotararii nr.58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N.. E. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren.07.inculpatul D. 35/ 11. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren. D. 220 al.fapta inculpatului D.58 ha teren.. adeverintei de proprietate nr.02. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale.. situata in intravilanul comunei G. anterior momentului retinut ca fiind .". D. . cat timp.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.fost tardiv formulat.. . J. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. E. 208/ P/ 2007 din 16. N.

Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare.. jud. 1 lit.).58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. 10 al. suprafata de 0. 379 pct.". 1 lit. a Cod procedura penala. a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. 326/ 10.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. b Cod procedura penala in art. de art. Se solicita admiterea recursului. I. E. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. 2 lit. in baza disp. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. sentinta ce a fost desfiintata in parte. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. 18 Cod procedura penala. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. 379 pct. In termenul prevazut de art. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. la art. a rap. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . 2201 al. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. 11 pct. nr(. 2 lit.11.2008 pronuntata de Jud. 1 pct. la art. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. Pentru toate aceste considerente. tribunalul. sub aspectul savarsirii infractiunii prev.. comunal).. pe raza comunei G. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. in baza art. tribunalul.). 10 al. E. 1 lit.cel al savarsirii infractiunii. 3 al aceluiasi articol. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. 3859 alin. 1 Cod penal. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul .(acesta avand in fapt destinatia de J. N. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. I. D. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. 3853 alin. a rap. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal. Instanta de apel. 2 lit.. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. retinand ca faptei inculpatului . 63 alin. E. din art. art. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. privind ocuparea suprafetei de 0. 11 pct. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. E. cu respectarea dispozitiilor art. a dispus respingerea acestuia.. in sensul obligarii inculpatului D. in dos.

azi 09 Februarie 2010. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat. E. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului.) (. teren situat in T. 10 lit. urmeaza ca in baza art.. 192 alin. IN NUMELE LEGII.. la anexa 3 (mama lui D. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. d Cod procedura penala.) (. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate. pe care o mentine.. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U.. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune". 3 lit. N.02.R.. Potrivit art. 32/6 (Tarlaua Dealul M. se avanseaza din fondurile statului.-D.G. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs. suprafata respectiva de teren. comunal".. 23. In temeiul considerentelor expuse.) (.) pe raza comunei G. JUDECATOR... B./2 (Dealul M. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror.. Definitiva. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0. 38515 pct.08. In baza art.) (. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0. PRESEDINTE. S. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art... Tehnored. 348 alin.) Grefier. PENTRU ACESTE MOTIVE. iar in baza art. In speta... cu destinatia de "J. N.2010 2 ex.32 ha si cu 0..) cu suprafata de 1. T r i b u n a l u l I a s i: T. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i. 1 lit.58 ha. (.intentional al laturii subiective. E. In baza adeverintei nr.1991 eliberata pe numele lui D. in cuantum de 200 lei. (.) (. 681/16. JUDECATOR.10 ha in intravilan. .. I.) (. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei.) Red. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului. Pronuntata in sedinta publica.. folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006...

constituie infracţiune de tulburare de posesie. comuna Aşchileu. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. la art.N. parcela 183 1). Curtea de Apel Cluj. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei .2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr.600 metri pătraţi (tarlaua 52. Secţia penală şi de minori.01.. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. S. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. parcela 183 1) sunt situate în intravilan.05.. Prin titlul de proprietate nr. 2 lit. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. a rap.600 metri pătraţi (tarlaua 52.pen.1 C. F. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi..600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi.S.A.Tulburare de posesie. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F.A.S.pen. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu.2009. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii.07.Gh. la data de 31. Pentru a pronunţa această soluţie. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului. ocuparea.P. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. Prejudiciu material. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu.S. 10 lit.A. suprafeţele de 2. 5431 101. S.1994. afectări ale stării sanitare..). d C. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie..2009) F.037 metri pătraţi. lipsă mână de lucru etc.S. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3. Aşa cum a declarat partea civilă H. 412 R 19. a afirmat că numitul F. Prin sentinţa civilă nr. de art. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F.01. prin atribuirea acestora către H..proc.X. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. în forma actuală. S. din care. fără drept. şi M.1994. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H. a unui imobil aflat în posesia altuia. Potrivit articolului 220 alin. În plus. în faţa instanţei.V.A. S. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. numiţilor H. Criterii de stabilire. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F. prev. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994.S.pen. el nu s-a conformat.200 lei către partea civilă H. decizia nr.. în raza satului Fodora.S.220 al.A. aşa cum a recunoscut partea civilă. Cu toate acestea.S. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent. atribuite prin titlul de proprietate nr.A.. În cursul aceluiaşi an. 1240 19.S. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. 5431 101. Stabilirea în echitate. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1. a dispus achitarea inculpatului F. în întregime sau în parte. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31.1 C. în baza art. a eliberat unul dintre terenuri.. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit.S. F.A. 11 pct. judeţul Cluj.

raportat la situaţii similare.proc. şi art. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1.14 alin. În temeiul art. 5 C. la art. 10 lit.. Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren. cu obligarea părţii civile H. 2 lit. 10 lit. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1.A.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta.382 al. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă.. folosirea terenului. 999 C. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent. reprezentând onorariul apărătorului angajat. către partea civilă H. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost . Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.proc.A. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta . 11 pct.S. a rap. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece.200 lei către partea civilă H.în posesia altuia în momentul ocupării.pen.A.pen.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. Prin urmare. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus). De asemenea. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. nu s-a făcut . la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.2 lit. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv. 193 alin. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art. a) şi art.05. şi al art. 2008 şi 2009 pentru acest teren.A.. parte. b) C..200 lei. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis. situată în partea de jos.A.200 lei la care a fost obligat inculpatul F. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii.pen.proc. 721 şi 276 C.civil. instanţa de fond a apreciat că. 998 şi art. 1240 19... Prin urmare. despăgubiri civile în sumă de 1.S.o să-i permită. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi. . d) C. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F. în temeiul art. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.proc. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. Astfel. pe de o parte.X.379 pct.2 C. folosul de tras anual este de 300 lei.A obligat pe partea civilă H.pen.S.proc. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie.3 lit. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile.pen.pen. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu.nr.600 lei. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare. adică fără drept şi aflat în posesia altuia.. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile.civ.11 din 18 ianuarie 2010. d) C. 2 şi alin.astfel ocupat. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren.2009 a Judecătoriei Gherla. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007. Persoana vătămată H.proc.. Conform art. iar pe de altă. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere. către inculpatul F.

Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. ce permitea o nouă judecată în fond.4 C. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora. principiu înscris în art.pen. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. probele nu au o valoare dinainte stabilită. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate.În temeiul art. într-un mare număr de cazuri. prin interpretarea regulii de drept. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.pen.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor. În unele cazuri. deoarece în acest fel se asigură. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal.proc. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului.proc. câte kg puteau fi obţinute. trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar".2 C.În acest sens. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art.proc. în apel. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. apelul inculpatului F. sunt inevitabile. prin apreciere. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. în scopul aflării adevărului.S. cu cea mai mare certitudine. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală.A.192 al. fiind greşit admis. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt. ca legală şi temeinică.Potrivit art. în Avizul nr. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla. Judecătoria Gherla. de regulă prima la care apelează magistratul. Curtea examinând recursul promovat. inerent oricărui .. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică.. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi.3 C. ca nedovedite. este cea literală sau gramaticală. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. prin prisma motivelor invocate. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei. Unele se referă la împrejurări neesenţiale.pen. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece. condiţia previzibilităţii legii.63 alin.

atunci când se pronunţă în materie.proc. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită.345 C. De asemenea. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. În speţa de faţă. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). şi prejudiciul moral.art. este reliefată şi de practica CEDO .41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. aceasta nu . sinteza operei de judecată. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. art. Printre elementele luate în considerare de către Curte. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). mai precis pierderile efectiv suferite.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. care reprezintă repararea stării de angoasă. De altfel. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. rezultând direct din pretinsa încălcare. se numără prejudiciul material. pe de altă parte. rezultatul concret. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor. Curtea le poate examina împreună. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar.act jurisdicţional. pe de o parte. Această poziţie a instanţei de recurs. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. Hotărârea reprezintă astfel. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. precum şi din alte pagube nemateriale. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană.7. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art.pen. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu. prin normele dreptului european. Aşa cum am arătat.

. (. 210 din 03. având un caracter rezonabil. in baza art..2 lit. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O. 10 lit.(. 220 alin.pen.) si D. instanţa de recurs va stabili în echitate.. din oficiu. a rap.. 1 lit. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi.10. asistat din . Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr. Pentru motivele ce preced..) (. Aşa fiind.. (. şi nu în ultimul rând.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. în baza art.(.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr..41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi.A.a C. 11 pct. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile. 192 alin..) Grefier . în sumă de 1200 lei nu este exagerată.) (.). Cu toate acestea.) (.385 15 pct.40 lei .. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora. la art..). 2 lit. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit.) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile.. şi nici instanţa de apel.). a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani.. In temeiul art. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat. asistat de avocat ales F.11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr. instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla.cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3... 2007-2009. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H.. de art..(..10.. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.(.proc. 43 din 07. domiciliat in G.. împotriva deciziei penale nr. prin care. din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat.)... fiul lui (.3.1240 din dată de 19. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E. domiciliat in G. 1 Cod procedura penala. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I.) D E C I Z I A NR..02..) Judecator .(. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.. apelul inculpatului fiind greşit admis.. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte . partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului.5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(.2009 a Judecătoriei Gherla.Conform jurisprudenţei Curţii Europene.(.. nascut la 26..). S. nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice....) Judecator .. (. O.... care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1.1971. 1 pct.) (.

prin mutarea gardului partii vatamate. Examinand actele si lucrarile dosarului. cu acelasi domiciliu. Curtea. avand ultimul cuvant.. avocat N. 220 Cod penal. C U R T E A.) pentru intimatul parte vatamata. (. solicita respingerea recursului declarat de parchet. Avocat F. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. fata de actele si lucrarile dosarului. avand cuvantul. Procedura de citare legal indeplinita.1971.. in temeiul disp.). de art. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. (.10. ns.. 220 Cod penal. (. arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea.a rap. in or. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta. avand cuvantul. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr.).11 pct.. de art. dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.la art. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar.).2 lit.G. pentru intimatul inculpat. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului.art.. S.. J.2007. (. O.penala. Cu cheltuieli de judecata. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. depune la dosar reformularea motivelor de recurs. judetul D. ia act ca nu sunt cereri de formulat. din cadrul Baroului P. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala..la data de 26. Asupra recursului penal de fata. S... 10 lit. Intimatul faptuitor E. avocat F. fara antecedente penale.). pentru infractiunea de . solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara.b c.. fiul lui (. Avocat F... avand cuvantul pentru intimatul faptuitor..(.pr.. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat..) si D. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.). s-a dispus achitarea inculpatului E.oficiu de avocat N.p. S. deci fara drept si cu intentie.. si G (. a procedat la audierea intimatului inculpat E. Avocat N. S. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului. 210 din data de 3.. De asemenea.02. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev. casarea hotararilor pronuntate. In concluzie.

.. (. La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr.1 c. (.1998. A constatat instanta de fond ca la data de 4.).) si fratelui sau O. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.1 c.G.01.de art. prin decizia penala nr. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D.. transpunerea intr-o schita a constatarilor.).de art. (. depozitiile martorilor.. Partea vatamata O.de art.. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m... a emis titlul de proprietate nr. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O. (. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m.) prin care s-a reconstituit partii vatamate O. suprafata de 4710 m.07. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza.p.parte vatamata O. 90374 din 11. coroborate cu declaratiile partilor.).p. 220 al..G.p. asa cum rezulta din adresa Primariei or. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii.pr. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa.... parcela 2477. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m. Pentru a pronunta o atare sentinta.. (. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.p.2002.art.).. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar. raportul de expertiza topo. nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz. (.. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.la art.p. nr. ocupa tarlaua 21.2 lit.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo..1 c.. situat pe raza or. . (.tulburare de posesie prev. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . 220 al. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala. convins fiind ca acest teren ii apartine. (. A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E... suprafata de 404 m. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E.p. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i.). dispunand achitarea acestuia in temeiul disp.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev. (. Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O...).p. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala.a rap..1 c.penala.p. 220 al. 10 lit.).). din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.. (. 527/P/22. 220 al. teren intravilan situat in or.. art..11 pct. (. pe care se afla construita o parte din solar. (. Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E.p... demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.G. respectiv.1 c.11.b c..de art. 220 al.p..

in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. 10 lit. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev.).de art.. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O. prev..p. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului.) are lipsa suprafata de 650 m.2 lit. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren.. 220 al. (.03.pr. republicata. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate.de art. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr.p. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei. Pentru ca fapta sa existe. D.. pentru gresita achitare a inculpatului E. De aceea. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp.p.1 c. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu. fapta nu este prevazuta de legea penala.de art.b c.43 din 7. Recursul este nefondat.. pentru infractiunea prev. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice.). 18/1991.1 c.p.1 c. 220 al. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E..a rap..art.1 c.11 pct. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul. S-a apreciat ca. 220 al. 220 al.p. fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni. Mai mult. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.penala. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept.p. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie. asa incat se solicita admiterea recursului.la art. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale. (. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.de art.2008. (.

domiciliat in G. (. (.. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008..) si D. F. 278/1 CPP.pr.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor.f. suprafetele pe care le ocupa fiecare.) M.f. 2 ex. nr(. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E. 210 din 03.. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.03. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare.. Operator de date cu caracter personal Notificare nr.) Fiind plecat in concediu de odihna.. (. conform art..litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr. judetul D. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr.. Definitiva. 43 din 07. d.) (.. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART. fiul lui (.E...) (.. nr(. nascut la 26.) (.V..penala. 385/15 pct. S./9.10.) J u d e c a t o r i a G a e s t i j.). (...a. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria . (.07.(..) Red.) (.M.02. In consecinta..a. Judecatori.) (..) (. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati. D... PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.).1971... se semneaza de Presedintele instantei Grefier.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.M. impotriva deciziei penale nr... privind pe intimatul-inculpat E. B.1 lit.2008 d. fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun.. … din … la această instanţă..b c. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii. 18/1991 republicat. Tehnored... Presedinte..)...) (..2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. E....

pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. …. unde urma să se întocmească în scris. unde. După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. … din … la această instanţă. … din data de …. procesul-verbal de punere în posesie. … din … la această instanţă. După acest moment au mers la primărie. având numărul de înregistrare …. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr.01. Prin cererea înregistrată sub nr. …. solicitând. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. după ce a aşteptat mai mult timp. … din … la această instanţă. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. 890/2005.. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. cu . nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. ing. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Prin încheierea din data de …. În dosarul nr. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr. în data de 23. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie.G. Apreciază că.Buzău. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv.2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. Prin cererea înregistrată sub nr. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. de asemenea. respectiv dreptul de proprietate. Faţă de această situaţie consideră că. comunicând membrilor comisiei că. cauza a fost reînregistrată sub nr. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. petentul a formulat. …. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. …. Prin cererea înregistrată sub nr. …. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. în scris. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. Prin încheierea din data de …. Astfel. Faţă de documentul furnizat. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus.

este secretarul Primăriei Verneşti. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. lit. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. conform art. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. lit. care reprezintă limitele de proprietate. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. În fapt. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ.P. … al Judecătoriei Buzău. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. a înregistrat documentul sub nr. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). Buzău şi că. 1. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. jud.a. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. definitivă şi irevocabilă. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului.P. pct. PM. conform legii. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. 10. Verneşti. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. Cod procedură penală. ing. petenta arată că. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. Verneşti. fructus şi abusus”. conform art. Buzău. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului.toate atributele sale. rap. 11. printre alte obligaţii pe care le are. conform hotărârii judecătoreşti. 11. După apariţia Legii nr. situată în extravilanul corn. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei.1. reţinerea cauza spre judecare. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. În această situaţie. C. 10. a. … după care a fost înmânat petentului MIP. lit. sat Zoreşti. După aceasta s-au întors la Primărie. care fac parte din această tarla. jud. pentru motivul că fapta nu există. … pronunţată de Judecătoria Buzău. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. …. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. raportându-se la repere fixe. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. C. pct. la art. pronunţată în dosarul nr. pe vechiul amplasament al acestuia. pronunţată în dosarul nr. jud. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. lit. este angajata Primăriei Verneşti. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale.P.. totală sau parţială. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. al. 247/2005. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . cunoscute încă din dreptul roman. dl. după care. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale.b cu referire la art. a. deoarece fapta nu există.P. 2. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. …. jud. Buzău. tarlaua 70. prin acte de dispoziţie. „usus.

După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. moment la care petentul a fost pus în posesie. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. de asemenea. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. desfiinţarea . lit. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing.P. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. pentru motivul că fapta nu există. În concluzie. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. ing. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. …. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. pentru asigurarea ordinii. alături de ceilalţi membri ai comisiei. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. După acest moment. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. conform art. În concluzie. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. … al Tribunalului Buzău. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens. constatând că. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii.P. numitul MP. 11. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. al. formându-se dosarul nr. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. a. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. petentul. reţinerea cauzei spre judecare. angajat al primăriei. pct. ing. mandatarul proprietarului. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. PM. C.P. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. la art. pentru ora 10 dimineaţa. C. PM. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe. rap. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. lit. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. …. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. a. 1. 10. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti. urmând ca dl. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. Pe data de 23. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. 2. desfiinţarea ordonanţelor atacate. judecata recursului a fost suspendată la data de …. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. urmând ca după reanalizarea materialul probator. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut.P. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie..01. solicitând. numitul MCP şi doi poliţişti.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. şi a fost înmânat petentului MP. inginerul PM.

la art. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr…. a. 2. GMA. rap. 1. pentru motivul că fapta nu există. al Judecătoriei Buzău.P. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG. pct. conform art. lit. jud. în calitate de mandatar. printre care şi moştenitori ŞG..25 Cp. C.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. la data de …. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti.. Astfel.000 lei pentru învinuitul OŞ. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG. pentru suprafaţa de 22. numitului EM din mun. …. La data de …. GMA. Buzău.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. judeţul Buzău. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . raportat la art. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat. 11. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. al. ….173 m. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sentinţă civilă nr…. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ. C. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. prin prisma motivelor invocate de petenţi. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. ….000 lei pentru învinuitul AG. lit. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. GMA. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…..P.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. numitul MCP. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti.. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. …. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr. Verneşti. sentinţa fiind definitivă. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun.289 Cp. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 1. … pronunţată de Judecătoria Buzău. de art. BL.000 lei pentru învinuitul SN. a. Pentru a dispune astfel.P. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com. 10. în dosarul nr….p.P. SN şi MCP au formulat plângeri. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. …. 1. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev.289 Cp. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti. Ulterior. a fost investită cu formulă executorie la data de …. SN. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. Totodată. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. Bucureşti. …. poliţiei şi numitului EM. ŢE şi ŢM. 1.

potrivit art. în aceeaşi zi. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. …. se va efectua în conformitate cu prevederile art. învinuitul OŞ – primarul corn. Casa de Vinuri Verneşti. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S. este pensionar. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. în concret. 18/1991.01. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. 34 alin. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. Astfel. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. a semnat acest document şi 1-a ştampilat. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. organizarea teritoriului.10 lit. Instanţa reţine că. pe bază de măsurători topografice.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. tarlaua 70. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM.. ….specialist în cadrul Primăriei com.. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie.”. sat Zoreşti. Verneşti. cadastru agricol. 27 din Legea nr. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. în suprafaţă totală de 14 ha . fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu.C. organizarea teritoriului. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie.b1 C. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. învinuitul MCP are studii superioare. primarul OŞ. Totuşi. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. gradul de pericol social al unor infracţiuni. de către specialişti în măsurători topografice. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. pe raza comunei Verneşti. cu modificările şi completările ulterioare. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.p. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. Verneşti. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. în posesie.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. Verneşti la data respectivă. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. au procedat în mod ilegal prin emiterea . este de profesie inginer. republicată.p. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. are studii superioare. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. provizoriu. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. cadastru agricol. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene.

instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. acest formular. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. Instanţa. Cod penal. în ipoteza unei instrumentări complete. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. 11. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. în cazul plângerii formulate în baza art. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. raportat la art. instanţa reţine că. b. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. În aceste condiţii. fapt realizat de către petentă. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. 289. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. 3 din Codul de procedură penală. lit. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. SN şi AG. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. 249. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. 25 Cod penal. lit. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. 2781. În concluzie se poate reţine că. raportat la art. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. 8. În situaţia dată. alin. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. 289. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte.b şi art. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. Cod penal. 4142 alin. b) din Codul de procedură penală. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. Faţă de cele arătate mai sus. 2781 alin. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. 8 lit. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. pct.procesului verbal de punere în posesie definitivă. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. Cod penal. 25 Cod penal. În aceste condiţii.1. în care. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. . punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare.

220 alin. 3 C. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. s-a admis plangerea formulata de aceasta. A.p. pct. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.p.06.1. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. . Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. instanţa în baza art. a C.2009. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr.a.p. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. Cod procedură penală cu referire la art.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr.p. 289.06. In baza art. Cod penal în art.p. lit. C.b1.10. C.p. b C.278 ind. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. 4 pronuntata la data de 14 ian. 867/P/2009 din 15. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. A. C. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. 1 C. 867/P/2009 din 15. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. Cod penal raportat la art. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26.192 alin. alin..p. … din data de …. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. F.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr.p. 8 lit. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. 249. 728 pronuntata la data de 28 oct. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. Cod procedură penală. ca nefondata. 10.278/1 alin. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. 7453/311/2009 in baza art.278 C.2009 persoana vatamata N.p.p.b cu referire la art.p. 867/P/2009. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. 8 lit. Decizia Nr.02. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala. ca legala si temeinica iar in baza art. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr. . F.275. ca si alte inscrisuri.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. lit. 11. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. 1 alin. 867/P/2009 din 15. 192. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.7453/311/2009 si in baza art.p. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr. 220 alin 1 C.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B. Tribunalul Olt. Olt.06.p.2. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr. lit. 25. 181. 192 alin 2 C. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. s-a casat sentinta penala nr.220 alin 1 C.A. F.

Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate .07. E. 46637/61/02. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila. Astfel in cauza. Astfel .2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa.p.p. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii.p.32 ha a fost ocupata de intimatul B. 220 alin 1 C. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15.1996. care prin rezolutia nr. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri. din declaratia martorei S.p.07. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral. mentinand rezolutia sus mentionata. 192 C.. F. A. . F. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. 1254/09.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus . iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O. I. 1417/II/2/2009 din 17.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. In baza dispozitiilor art. se mentioneaza ca persoana vatamata N.p. C. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. Din nota de constatare nr. jud. A. In consecinta. Olt. conform titlului de proprietate nr. C. De asemenea.04. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. I.06. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. 275 – 278 C.

278 indice 1 alin.p. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie.p.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca.p.s-a admis plangerea acesteia.ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla. In primul rand. d C. nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. b C. rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. s-a admis recursul persoanei vatamate . 1 lit. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . In consecinta. E. 8 lit.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . Olt . pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente. 1 lit. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive.09.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr. TULBURARE ÎN POSESIE. 278 indice 1 alin. DISTINCTIE Nr: 505 (28. in baza art. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor.p. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art.p.sola si vecinatati. sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). 10 alin. De aceea . 10 alin. 10 C. In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie .2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . In al treilea rand . In al doilea rand.p.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie. s-a casat sentinta. Pe de alta parte .p. neavand posesia .p.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. 18/1991 a comunei Ganeasa jud. c si j C. potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. Pe de alta parte .

pr. pen.top 1438/1/a si lui Z. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13. I. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI.M. 220 C.F revenindu-i parcela cu nr. nr.civ. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta.05.2008 de inginerul topograf L. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori. defunctul Z. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z.05. fila 127 la dosar.1999. stabilind 3 ani.pen. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0. respectiv inculpatei. iar în baza art.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea. defuncta Z. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate.a teza II si b Cod penal.. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. În baza art.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.5250 ha din parcela cu nr.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post. Judecatoria Satu Mare. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14. Topo 1438/l/a. defuncta Z.top 1438/1/b. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art..359 C. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. F si mama inculpatei.1 teza I Cod penal. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag..TULBURARE ÎN POSESIE.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art. În baza art.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3. partea vatamata T. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr. a mai aratat martorul. Prin S. În baza art.09. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.04. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1. în baza art. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc. Porumbesti tatalui partii vatamate. Ulterior. defunctul Z. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art. fila 121 la dosar. M a posedat efectiv suprafata de 1. M la cererea inculpatei. pentru ca.20 ha.2008.44 ha. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori.02.1998.81 Cod penal.. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.2010 pronuntata în dosar nr. partea vatamata T.05.M parcela cu nr.64 lit. de numita P. termen de încercare. F si mamei inculpatei. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata.2008 data savârsirii infractiunii. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren .71 Cod penal.71 al.235/04.03.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr.220 al. a condamnat pe inculpata P.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie.83 Cod penal. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate.5 Cod penal.2736/21. În procesul verbal încheiat la data de 14. 4435/296/2009.83 Cod penal.31-77232/01. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea.

înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z.04.192 alin. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar." Fata de cele de mai sus în baza art. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare.2006 a Judecatoriei Satu Mare.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. Prin încheierea sedintei publice din data de 30. a .2 lit. 379 pct. având în vedere obiectul judecatii. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie.03.I împotriva sentintei penale nr.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti. În baza art. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit.220 al. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. definitiva prin neapelare.I. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut.235 din 04. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare. în termen legal.06. respectiv intentia. instanta de fond.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. achitarea inculpatei în temeiul disp. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti.2736/1999. S-a mai aratat ca. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei. Prin decizia penala nr. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T.10 lit. Inculpata P.220 Cod penal. neputând retine circumstante atenuante. din recurs în apel.. ca inculpata P.art. 1 lit.05.F. M fara consimtamântul acesteia.11 pct.1 teza I Cod penal.I.1 teza I Cod penal.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva.220 al. în baza art. respectiv infractiunea de tulburare în posesie.648 din 24. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P.. prevazuta de art. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr.03. în acest sens fiind audiat martorul S. care a fost mentinuta în întregime. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren. care începând cu data de 07. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare.d Cod procedura penala. Pentru a pronunta aceasta hotarâre. Z.127 din 17.M. inculpata P.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii.a raportat la art.

fara drept. Tatal partii vatamate.I a declarat recurs în termen. Pentru considerentele mai sus expuse. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. o suprafata de 3 ha 500 mp. Potrivit disp.art. jud. iar apelul inculpatei P. conform disp. asa cum rezulta si din declaratia martorului S. urmând ca acesta sa fie respins. fara drept.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare.b Cod procedura penala. ca ocupa. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia. fapta de a ocupa.5250 mp. defuncta Z.F si mama inculpatei. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren.. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica.a raportat la art.M. Împotriva acestei decizii.b/1 Cod procedura penala. la pedeapsa amenzii penale. este evidenta. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate. fara consimtamântul acestuia. inculpata P. În cauza. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art. Vazând si disp. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. solicitând admiterea acestuia. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia. În aceste conditii. care. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr.2008. Sub aspect subiectiv. instanta l-a apreciat ca fiind fondat.I este nefondat. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26.1 Cod penal. .220 alin. De altfel. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T.Cidreag. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii. fiecaruia dintre proprietari. inculpata P. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie.art. inculpata P.11 pct.art.I avea cunostinta. imobilul aflat în posesia altuia. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. prevazuta si pedepsita art.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. în întregime sau în parte. dintr-o parcela situata în intravilanul loc. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul.2 lit.192 alin.M.10 lit.M.220 Cod penal. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T.1 lit. la data de 07.03.2 Cod procedura penala.379 pct. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. fara drept. proprietatea exclusiva a partii vatamate. constituie infractiunea de tulburare de posesie. defunctul Z. în cuantum de 500 lei. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza.Satu Mare.05. în momentul savârsirii faptei.72 Cod penal.5250 mp. Prin sentinta civila nr. întrucât în data de 7.05. J. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. un imobil aflat în posesia altuia. inculpata P. deoarece o considera nelegala.

sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit.2736/21. Ulterior acestei date. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art.2 Cod penal. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005. Vazând aceasta stare de fapt.rezulta ca din suprafata de teren de 1. 385/15 pct. Z. M la cererea inculpatei.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza. a cerut martorului L.06. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei. 2736/21.2 Cod penal .04.04. 2 lit.271 alin.220 alin. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2. .1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.1 teza I Cod penal. ternul era posedat de partea vatamata T.271 alin.M atribuindu-i-se parcela cu nr.F si mama inculpatei.220 alin.271 alin. inculpata..20 ha. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P.269/26.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.04. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. M sa discuiasca 0. iar numitei Z.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art.10 lit. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr. " d " Cod procedura penala.220 alin. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta.2 Cod penal baza art.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. în drept. 1185/21.2002 a Curtii de Apel Oradea. Prin sentinta civila nr. civ.2008 . La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei. topo 1438/1/b. dispozitiile art.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.05.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.127 din 17. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.F atribuindu-i-se parcela cu nr. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti.10. ignorând prevederile respectivei hotarâri.235 din 4.271 alin.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor. defunctul Z. numitului Z.03. Apararea inculpatei.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.I împotriva deciziei penale nr.în baza art. Ca atare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful