P. 1
Tulburare de Posesie

Tulburare de Posesie

|Views: 903|Likes:
Published by Dumitru Dobre

More info:

Published by: Dumitru Dobre on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

si D.p.p.pen. 1 si 2 C. Instanta. I.N. mentinuta prin rezolutia din data de 07.În baza art.1 C. atata timp cat.in fapt.nr.04. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată. Analizand actele si lucrarile dosarului.sau retinerea cauzei spre judecare.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L. instanta retine urmatoarele: La data de 20. zona T. prev.02.2008. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate.220 alin.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.a fost distrus. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate.cand esntiale.data in dos.12.90 Sedinta publica din 14. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.N.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L.09.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale.2005 partea vatamata L. 68/P/2007. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.p. 170 Cod procedură penală.04.) privind pe partea vatamata L. 220 alin. sunt titlul de proprietate. Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR. Tulburare posesie -art. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07. I.pentru acest lucru. art.N.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M. sens în care se va stabili termen de încercare.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi.04.L -in luna noiembrie a anului 2006.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Procedura indeplinita. care face parte integranta din prezenta sentinta.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR.2007. penal si distrugere.311/II-2/2007.1 C.N. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L. 191.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. de art. 1 C. 193 Cod procedură penală.278 ind.daca probele din dosar sunt suficiente. de art.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M. in contradictoriu cu faptuitorul M. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii.10. .data in dosarul nr. (f. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare.N. in urma deliberarii.L. faptuitor M.45-47 dosar parchet) a rezultat ca .desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. 217 alin. D. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14. iar în baza art. A. Din declaratiile martorilor D. a pronuntat sentinta de mai jos. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M.

in baza art. L. de art. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine. in cursul lunii ianuarie 2007 M.278 ind.L.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective . Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta. prin semne exterioare.N.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca.pen.pen.L.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. Pentru ca L. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art. prev. 220 al. 217 alin. Infractiunea de tulburare de posesie prev.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat. 1 C. 1 si 2 C. mentinuta prin rezolutia din data de 07. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile.nr. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare..ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila.Calea .311/II-2/2007. 68/P/2007.pen.. pe baza de expertiza judiciara topografica.09.8 lit.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced.nu s-a produs o distrugere.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L.N a demontat gardul construit de partea vatamata. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev. 220 alin.pr.278 ind.8 lit. 20 dosar parchet).. in contradictoriu cu faptuitorul M.In temeiul art.2007.pen. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului. de art. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept. penal si distrugere. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.a C.1 alin.2 C.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului. Important este de retinut.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia. va avea caracter declarativ de drepturi. de art.1 alin. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine. data in dos. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M.a C.pr.192 al. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. de art.N a fost instiintat de aceste masuratori.data in dosarul nr. str. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului.12. 220 C. Astfel. in Brasov. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. situatie care nu se regaseste in cazul de speta.pen.L a edificat un gard.pr.dom.

data in dosarul nr. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza. b Cod procedura penala. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. 1 si 2 C. E. Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M... 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.).. a Cod procedura penala. jud. D. pronuntata in dosarul nr(.2008.. 220 alin.2007.. cu domiciliul in comuna G. In baza art.192 al. Prin sentinta penala nr. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 . 346 alin..13..Brasov. bl.pr. 40 E..) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D.2007.. 2 lit.04. mentinuta prin rezolutia din data de 07.) Grefier (.) (. 326 din 10 noiembrie 2008.. 11 pct.. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie.. prevazuta de art.Pronuntata in sedinta publica. nr.In temeiul art. Procedura legal indeplinita. 1 lit.). prev. 1 lit.. E.04. delegatia nr. in baza dispozitiilor art. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. Conform art. fiul lui E. . ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr.N.3.. INSTANTA Asupra recursului penal de fata.09.05. judetul I.P. (.pen.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. 220 alin 1 Cod penal.. nascut la data de 25. parte integranta a prezentei decizii ..2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(. 1 pct. data in dos.) (.1945. 247 din data de 08.) (.) (.nr..N. si N. 68/P/2007.) Judecator (. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti. in X. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. 14.. 1 C..: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat.Bucuresti. in contradictoriu cu faptuitorul M. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr. de art. dom.. 4 Cod procedura penala..pen. In temeiul art. 192 alin.. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (. lipsa partile . 348/21.) Judecator (. azi. penal si distrugere. 311/II-2/2007.. 14 coroborat cu art. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010. 217 alin. 10 alin. de art.. ap. La apelul nominal facut in sedinta publica. a. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei. raportat la art.12.05. C.-M..) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J.2 C..

08. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii. fila 100. E. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. in baza adeverintei de proprietate 681/16. D. Fata de cele sustinute in instanta. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . E. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26. au afirmat ca suprafata de teren arata de D. N. Martorii I.01.08.58 ha teren aflata in tarlaua U. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu.1991 (f. J.Pentru a dispune astfel. E. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. este J.... D.. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. Rosie. a ocupat o suprafata de teren de 0. N. acesta a detinut acest teren din 1991. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren.2007 Primarul comunei G. in prezenta cauza. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren.07. S. D. s-a constatat ca. E. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces.. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. N. D.. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11. comunal. De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16. 79 dosar. pusa in posesia cu suprafata de 1. E. insa nu face dovada in baza art. Situatia relata este confirmata de martorii N. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. fiind mama sa D. N. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M./6 din zona dealul M. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E. 102 dosar) .... E. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D. N.. E.. J. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J.

in temeiul dispozitiilor art. E. a unei suprafete de 0. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. Pentru aceste motive. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp. 220 al. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. situat in U. 10 al. cum ar fi fost legal. in latura penala a cauzei. raportat la art.58 ha teren.. a constatat tribunalul. E. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza. 2 lit. art. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art..Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. 1 Cod penal. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. de art. 2 lit. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. 1 lit. a rap. 1 pct. avand in vedere solutia data in latura penala. din perspectiva disp. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. Vazand si dispozitiile art. Tribunalul. 346 alin.. a Cod procedura penala. a. 192 alin. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. 1 lit. 11 pct. va face aplicarea art. art. instanta nu poate primi aceste depozitii. aflat in administrarea Primariei G. 363 al. la art. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. 11 pct. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. jud. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. 1 lit. instanta a constatat ca. instanta. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . in extravilanul acestei comune.colectivizarii. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. E. urmand a da eficienta primei cauze incidente. 10 alin. Fata de apelul declarat de I.. b Cod procedura penala.

pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev.12. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr. E. de ocupare a acestei suprafete de 0. de art. 1 Cod penal. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren. J. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. adeverintei de proprietate nr. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale.2006 a Consiliului Local G.potrivit dispozitiilor Hotararii nr. 208/ P/ 2007 din 16.. conf. anterior momentului retinut ca fiind . E. E. N.07. cat timp.02.58 ha teren. J. o perioada insemnata de timp. 35/ 11. cu depasirea termenului legal de 10 zile.. situat in tarlaua "Dealul M. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006.. N. jud. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac.inculpatul D.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva.58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. D. cu destinatia de "J.....fost tardiv formulat. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. N.fapta inculpatului D.. 2.02..". D.2008. E.04. desi situata in sfera ilicitului penal. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective.). . N. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. N. E.2009. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren. comunal". situata in intravilanul comunei G.. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. cererea de apel fiind inregistrata la data de 9. . S. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul. 220 al. 419/12.. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E. (. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: .

Pentru toate aceste considerente. 11 pct. de art. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. b Cod procedura penala in art. a Cod procedura penala. in dos. 2 lit.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. 2201 al. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. a rap. 63 alin. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. 2 lit. tribunalul. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. 1 lit. 3853 alin. In termenul prevazut de art. 10 al. cu respectarea dispozitiilor art. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare. din art. tribunalul. Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. in sensul obligarii inculpatului D.11.. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. 2 lit. 379 pct. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal.cel al savarsirii infractiunii.. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. sentinta ce a fost desfiintata in parte. art. N. la art. privind ocuparea suprafetei de 0..58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. 10 al. I. E. D. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. 18 Cod procedura penala. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. 379 pct. in baza disp. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G.2008 pronuntata de Jud. 1 lit. retinand ca faptei inculpatului .). 1 Cod penal. a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat.". E. E. 1 pct.. jud. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. a dispus respingerea acestuia.). nr(.. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. comunal). suprafata de 0. 326/ 10. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate.(acesta avand in fapt destinatia de J. Se solicita admiterea recursului. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie. 1 lit. I. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . pe raza comunei G. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul . teren aflat in administrarea Primariei comunei G. 11 pct. la art. E. 3 al aceluiasi articol. a rap. Instanta de apel. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. in baza art. 3859 alin.

E. 23.08. la anexa 3 (mama lui D. 192 alin.02. 1 lit. JUDECATOR.. In baza art.32 ha si cu 0. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i. Potrivit art. .. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0. PRESEDINTE.G. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0.intentional al laturii subiective. IN NUMELE LEGII.) (. N. d Cod procedura penala.58 ha.. S.) (.) (. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei.. 348 alin.. 3 lit. teren situat in T.) (.) Red. suprafata respectiva de teren. E.) cu suprafata de 1. In speta.) (. (.) pe raza comunei G.. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.R. iar in baza art. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. cu destinatia de "J. JUDECATOR..1991 eliberata pe numele lui D./2 (Dealul M. Definitiva.) (. T r i b u n a l u l I a s i: T. PENTRU ACESTE MOTIVE. pe care o mentine. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G... B. Tehnored.. 32/6 (Tarlaua Dealul M. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs. (. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului. N..10 ha in intravilan. in cuantum de 200 lei. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art. In baza adeverintei nr.) Grefier. urmeaza ca in baza art. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U. azi 09 Februarie 2010. 681/16. comunal". folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006.. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si.. 38515 pct. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate. Pronuntata in sedinta publica. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului.. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat. I.-D.. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia.. 10 lit.2010 2 ex. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G.. In temeiul considerentelor expuse.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune".. se avanseaza din fondurile statului.

S.200 lei către partea civilă H. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu. a afirmat că numitul F.A.S. a rap.2009. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994. la data de 31. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. 1240 19.1 C.600 metri pătraţi (tarlaua 52. Prin titlul de proprietate nr.01..N. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. S. Potrivit articolului 220 alin. a dispus achitarea inculpatului F. 5431 101. parcela 183 1). aşa cum a recunoscut partea civilă. ocuparea.S.2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. de art. în faţa instanţei.pen. Prin sentinţa civilă nr. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H.V.A. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. suprafeţele de 2..X. Secţia penală şi de minori. S. judeţul Cluj.. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri.037 metri pătraţi. parcela 183 1) sunt situate în intravilan.S. d C.600 metri pătraţi (tarlaua 52. comuna Aşchileu. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei .1994. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2.S. a unui imobil aflat în posesia altuia.05. Aşa cum a declarat partea civilă H. la art. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31.). toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F.S. în întregime sau în parte. în raza satului Fodora.. prin atribuirea acestora către H. constituie infracţiune de tulburare de posesie. În cursul aceluiaşi an. Curtea de Apel Cluj..S. Pentru a pronunţa această soluţie. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. F. a eliberat unul dintre terenuri.01. lipsă mână de lucru etc. în baza art. 11 pct. F. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit. Cu toate acestea.A. el nu s-a conformat.220 al. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat.A. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2. În plus.1 C. Prejudiciu material.. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F.S. decizia nr. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului. şi M.pen.proc. 5431 101.. atribuite prin titlul de proprietate nr.Tulburare de posesie..S.A. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1.A. numiţilor H. Stabilirea în echitate.A.P. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. din care. S. în forma actuală. Criterii de stabilire. fără drept. prev.pen. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu.2009) F. afectări ale stării sanitare.. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. 10 lit.Gh. 412 R 19. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008.07. 2 lit. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F.1994.S.

A obligat pe partea civilă H. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.pen. despăgubiri civile în sumă de 1. către partea civilă H. 1240 19.pen.11 din 18 ianuarie 2010. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.proc. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv.382 al.. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul. 193 alin.pen.379 pct. iar pe de altă. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis.A.A. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu.S. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta . a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent.proc.astfel ocupat. Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren.pen. 2 lit..3 lit. parte.. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. a) şi art.. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art.X.200 lei către partea civilă H. folosirea terenului.600 lei..fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. În temeiul art. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren. d) C.. Astfel.pen. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. 998 şi art.A. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . adică fără drept şi aflat în posesia altuia.S. Conform art.proc. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1. Prin urmare. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1. pe de o parte.2009 a Judecătoriei Gherla. instanţa de fond a apreciat că. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. 999 C.200 lei la care a fost obligat inculpatul F. situată în partea de jos. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii. reprezentând onorariul apărătorului angajat. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus). b) C. folosul de tras anual este de 300 lei. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile. în temeiul art. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece.proc.2 C. a rap...proc.A. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20. nu s-a făcut . cu obligarea părţii civile H. şi art. d) C. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F.14 alin. şi al art.o să-i permită.pen. Persoana vătămată H. 2008 şi 2009 pentru acest teren. 721 şi 276 C.2 lit.S. către inculpatul F. Prin urmare. 10 lit.civ.nr. 11 pct. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1. De asemenea.200 lei.în posesia altuia în momentul ocupării.proc..05. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta. 5 C.A. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.civil. . Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007. raportat la situaţii similare. 10 lit. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost . instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă. la art. 2 şi alin.

trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. cu cea mai mare certitudine. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal. inerent oricărui . magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". principiu înscris în art. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic. Judecătoria Gherla. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile.proc. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice.În temeiul art. fiind greşit admis. prin interpretarea regulii de drept. câte kg puteau fi obţinute.63 alin.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate.pen. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. Curtea examinând recursul promovat.A.S. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate.4 C. prin apreciere. de regulă prima la care apelează magistratul.proc. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt. sunt inevitabile..2 C. deoarece în acest fel se asigură. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei.În acest sens. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla. apelul inculpatului F. condiţia previzibilităţii legii. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. ca legală şi temeinică. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi. Unele se referă la împrejurări neesenţiale.pen. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece.192 al.. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. în Avizul nr.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art. în scopul aflării adevărului. probele nu au o valoare dinainte stabilită. ce permitea o nouă judecată în fond. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele. prin prisma motivelor invocate.proc. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. ca nedovedite. În unele cazuri.3 C. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. este cea literală sau gramaticală. într-un mare număr de cazuri. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare.pen. în apel.Potrivit art.

iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. şi prejudiciul moral. rezultând direct din pretinsa încălcare. se numără prejudiciul material. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. care reprezintă repararea stării de angoasă. pe de altă parte.act jurisdicţional. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". mai precis pierderile efectiv suferite. rezultatul concret. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000).6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. precum şi din alte pagube nemateriale. în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. Printre elementele luate în considerare de către Curte. atunci când se pronunţă în materie. aceasta nu . pe de o parte. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare.proc. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". Aşa cum am arătat. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora. De asemenea. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu.pen. În speţa de faţă. De altfel. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar. sinteza operei de judecată. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. Hotărârea reprezintă astfel. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. Curtea le poate examina împreună. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. Această poziţie a instanţei de recurs.345 C. art. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. este reliefată şi de practica CEDO . Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor.art. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp. întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor.7. prin normele dreptului european.

a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat. prin care.(.) Grefier .. 43 din 07. 1 Cod procedura penala.pen.11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr. Pentru motivele ce preced.. 210 din 03. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.. nascut la 26.) (. asistat de avocat ales F.40 lei .02.)... judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.... asistat din .. de art.. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(. şi nici instanţa de apel. 2007-2009. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art. a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. fiul lui (.. împotriva deciziei penale nr. (.).. In temeiul art.)...) Judecator ... 11 pct.1240 din dată de 19. 220 alin. 1 lit. 192 alin..1971.) (.5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii. din oficiu. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte . nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice. în baza art.2009 a Judecătoriei Gherla. Cu toate acestea.(. (. având un caracter rezonabil... Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile. din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E. instanţa de recurs va stabili în echitate...) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr.) D E C I Z I A NR.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.. şi nu în ultimul rând.10. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev. apelul inculpatului fiind greşit admis. care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora.. domiciliat in G.. la art...41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi.. (. 1 pct. Aşa fiind.385 15 pct. valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani.)..) Judecator . O. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E..2 lit. instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla. 2 lit. S. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H..(.) si D.) (.. 10 lit. în sumă de 1200 lei nu este exagerată.cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile.(.) (.(. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. domiciliat in G. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O.3.proc. in baza art.).a C.(. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului.Conform jurisprudenţei Curţii Europene..A.. a rap.10. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I..

Examinand actele si lucrarile dosarului. S. de art. judetul D. din cadrul Baroului P. in temeiul disp...pr. avand ultimul cuvant. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului. deci fara drept si cu intentie. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.p. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. si G (. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar. J.a rap. fara antecedente penale. S..) pentru intimatul parte vatamata. (. avocat N. C U R T E A. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. avand cuvantul. s-a dispus achitarea inculpatului E. casarea hotararilor pronuntate.).. ia act ca nu sunt cereri de formulat. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.02.. Procedura de citare legal indeplinita. Avocat F... O.2007.). avand cuvantul. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T. 220 Cod penal. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr..G. a procedat la audierea intimatului inculpat E. solicita respingerea recursului declarat de parchet. 220 Cod penal. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat.).la art.b c.. fiul lui (. depune la dosar reformularea motivelor de recurs. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara. de art.. in or. ns. S.. prin mutarea gardului partii vatamate.la data de 26. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului..oficiu de avocat N.11 pct.(. S. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei. Avocat F. cu acelasi domiciliu. Avocat N. Intimatul faptuitor E. pentru intimatul inculpat. dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta. De asemenea.2 lit. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. 210 din data de 3. (... fata de actele si lucrarile dosarului. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev.art. pentru infractiunea de ..1971. Asupra recursului penal de fata. Curtea. In concluzie...penala.10.) si D.). arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor. 10 lit..). (. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. (. Cu cheltuieli de judecata. avocat F. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise.

respectiv. art. transpunerea intr-o schita a constatarilor. La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr.).).07. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D.2 lit. 220 al.p..11.penala. 220 al..parte vatamata O.p..p. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala. situat pe raza or. parcela 2477. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza.1 c. (.1 c.)... a emis titlul de proprietate nr.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev. (. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii.. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E.tulburare de posesie prev.). teren intravilan situat in or. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O. . 527/P/22. raportul de expertiza topo. (. (. suprafata de 404 m. (... (. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa. A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo.1998.de art.... nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz. (. coroborate cu declaratiile partilor. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar.)...01. (.) prin care s-a reconstituit partii vatamate O. (.11 pct.pr...p. pe care se afla construita o parte din solar. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. depozitiile martorilor.a rap. (. Partea vatamata O. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.. convins fiind ca acest teren ii apartine..p... Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O.)..p. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.de art. 220 al..2002. (.p.. asa cum rezulta din adresa Primariei or..) si fratelui sau O.p. ocupa tarlaua 21. A constatat instanta de fond ca la data de 4.).G.G..G. 10 lit..de art.1 c. Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E. 220 al. (.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m. prin decizia penala nr. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i..1 c. Pentru a pronunta o atare sentinta. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.p. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala.. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.). 90374 din 11.b c. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.art..la art.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.de art. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m. suprafata de 4710 m. 220 al.1 c..p. nr.

. pentru gresita achitare a inculpatului E. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. fapta nu este prevazuta de legea penala. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren.. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul.p. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie.p.. 220 al.1 c.p.p. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m. Pentru ca fapta sa existe. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice.penala.. 220 al. 18/1991.). fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni. D. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . 10 lit.) are lipsa suprafata de 650 m. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie.de art. (.de art. 220 al.de art. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice.).03. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei. (. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale.p. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.1 c.art. (. republicata.43 din 7.de art. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. asa incat se solicita admiterea recursului.2008. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta.a rap. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie.la art. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O..b c.p.2 lit. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp. De aceea.1 c.1 c. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr. Recursul este nefondat. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate.11 pct.pr. pentru infractiunea prev.. Mai mult.. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O. prev. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E. S-a apreciat ca. 220 al.

..b c.. (.2008 d. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor.. privind pe intimatul-inculpat E. Definitiva.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.. suprafetele pe care le ocupa fiecare. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O. (. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr. nr(.. S.(. In consecinta.1 lit.) (..penala. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. nr(. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr.. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria . 385/15 pct.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr. domiciliat in G.. judetul D.)..) J u d e c a t o r i a G a e s t i j. 210 din 03..pr. Judecatori.1971. conform art.V.a...M.07. Tehnored..) Fiind plecat in concediu de odihna.. se semneaza de Presedintele instantei Grefier.) (.) (.E.) M. (..02. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare... fiul lui (.... PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.. Operator de date cu caracter personal Notificare nr.. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. (.) Red. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati..03.M.litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului. D.). fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun. E. nascut la 26.).. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART..... impotriva deciziei penale nr.) (...f. 43 din 07.) (...) si D. 18/1991 republicat./9.a. 2 ex.) (.. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E. Presedinte. d. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii.) (.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j. … din … la această instanţă.f. (. F. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008.10. B. 278/1 CPP.

…. în scris. Apreciază că. respectiv dreptul de proprietate. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. solicitând. unde. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H.2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. Faţă de această situaţie consideră că. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. ing. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. … din … la această instanţă. comunicând membrilor comisiei că. După acest moment au mers la primărie. … din data de …. de asemenea. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr. …. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. unde urma să se întocmească în scris. …. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. după ce a aşteptat mai mult timp. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. Prin cererea înregistrată sub nr.01. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. Prin încheierea din data de …. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. petentul a formulat. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv. … din … la această instanţă. în data de 23. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. … din … la această instanţă. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. …. procesul-verbal de punere în posesie. 890/2005. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. cu . După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. Prin cererea înregistrată sub nr. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. În dosarul nr. …. Prin cererea înregistrată sub nr.Buzău. Prin încheierea din data de …. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr.G. cauza a fost reînregistrată sub nr. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. Astfel. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. Faţă de documentul furnizat. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. având numărul de înregistrare …. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr..

jud. 1. care fac parte din această tarla. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. pentru motivul că fapta nu există. conform legii. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni.. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului. deoarece fapta nu există. pronunţată în dosarul nr. … pronunţată de Judecătoria Buzău. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. tarlaua 70. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. Buzău. conform hotărârii judecătoreşti. lit. situată în extravilanul corn. totală sau parţială. petenta arată că. 10. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). pe vechiul amplasament al acestuia. este angajata Primăriei Verneşti. PM. C. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. rap. Cod procedură penală. definitivă şi irevocabilă. al. C. jud. dl. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. reţinerea cauza spre judecare. lit. sat Zoreşti. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. 11. printre alte obligaţii pe care le are. În această situaţie. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. a. … după care a fost înmânat petentului MIP. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. 2. cunoscute încă din dreptul roman.toate atributele sale.P. „usus. raportându-se la repere fixe. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. după care. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. lit. pct. După apariţia Legii nr. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane.P. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. la art. pct. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. care reprezintă limitele de proprietate. Verneşti.b cu referire la art.a. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. jud. jud. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. 11. Buzău. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. lit. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei. pronunţată în dosarul nr.P. a înregistrat documentul sub nr. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. 247/2005. fructus şi abusus”.1. … al Judecătoriei Buzău. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. a. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. …. Verneşti. conform art. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. Buzău şi că. După aceasta s-au întors la Primărie. În fapt.P. conform art. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. prin acte de dispoziţie. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. este secretarul Primăriei Verneşti. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. ing. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . 10. ….

numitul MCP şi doi poliţişti. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing. de asemenea. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu.01. ing. inginerul PM. formându-se dosarul nr. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii.P.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. 11. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. C.. … al Tribunalului Buzău. 1. Pe data de 23. lit. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. rap. a. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. lit. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. 2. pentru ora 10 dimineaţa. mandatarul proprietarului.P. În concluzie. În concluzie. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. petentul. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. angajat al primăriei. al. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. PM. pentru asigurarea ordinii. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. numitul MP. După acest moment.P.P. constatând că. desfiinţarea ordonanţelor atacate. C. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. reţinerea cauzei spre judecare. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. …. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. pct. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. …. moment la care petentul a fost pus în posesie. PM. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. 10. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie. judecata recursului a fost suspendată la data de …. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. conform art. urmând ca dl. şi a fost înmânat petentului MP. solicitând. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. la art. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. alături de ceilalţi membri ai comisiei. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. urmând ca după reanalizarea materialul probator. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. desfiinţarea . pentru motivul că fapta nu există. a. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. ing. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe.

…. C.173 m. raportat la art. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com.. …. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie.. … pronunţată de Judecătoria Buzău. ….. rap.P. printre care şi moştenitori ŞG. Sentinţă civilă nr…. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. C. Ulterior. 1. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. prin prisma motivelor invocate de petenţi. poliţiei şi numitului EM. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. GMA. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr….289 Cp.25 Cp. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG. …. Pentru a dispune astfel. BL. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. al. 2. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. numitului EM din mun. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. a.000 lei pentru învinuitul SN. 10. judeţul Buzău. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. a. 1. lit. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. La data de …. 1. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat. Buzău. SN. numitul MCP. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr…. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG.P.. lit. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. în calitate de mandatar. Verneşti. al Judecătoriei Buzău. conform art. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. Totodată. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.P.289 Cp. ŢE şi ŢM. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. pentru motivul că fapta nu există. GMA. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . GMA. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă. pct. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. …. …. la art. în dosarul nr…. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. a fost investită cu formulă executorie la data de ….) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă.P.000 lei pentru învinuitul AG.000 lei pentru învinuitul OŞ. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr.p. pentru suprafaţa de 22. la data de …. sentinţa fiind definitivă. 1. Bucureşti. Astfel. de art. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. SN şi MCP au formulat plângeri. jud. 11.

punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. ….2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. primarul OŞ. Instanţa reţine că. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. provizoriu. învinuitul OŞ – primarul corn.10 lit. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie.specialist în cadrul Primăriei com. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. Verneşti. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN.p. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. republicată. a semnat acest document şi 1-a ştampilat. cadastru agricol. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general.p. în suprafaţă totală de 14 ha . în concret. organizarea teritoriului. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. organizarea teritoriului. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S. gradul de pericol social al unor infracţiuni. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. este pensionar. …. 34 alin. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. pe raza comunei Verneşti. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. Verneşti.. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. 27 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. Casa de Vinuri Verneşti. în posesie.b1 C. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie.”. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. pe bază de măsurători topografice. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual.01. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. Astfel. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. este de profesie inginer. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. sat Zoreşti. cadastru agricol.C. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. potrivit art. învinuitul MCP are studii superioare. au procedat în mod ilegal prin emiterea . fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. de către specialişti în măsurători topografice.. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. Totuşi. în aceeaşi zi. se va efectua în conformitate cu prevederile art. precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. are studii superioare. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. Verneşti la data respectivă. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. tarlaua 70. 18/1991.

Faţă de cele arătate mai sus. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. lit. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. 4142 alin. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. în cazul plângerii formulate în baza art. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. pct. Cod penal.b şi art. 2781. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. în ipoteza unei instrumentări complete. Cod penal. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În concluzie se poate reţine că. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ. Instanţa. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. 25 Cod penal. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. 289. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare.procesului verbal de punere în posesie definitivă. 289. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. b. instanţa reţine că. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. alin. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. fapt realizat de către petentă. . instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. b) din Codul de procedură penală. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. 3 din Codul de procedură penală. 8 lit. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. În aceste condiţii. acest formular. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. În aceste condiţii. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. în care. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. raportat la art. 8. SN şi AG. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. Cod penal. lit. 25 Cod penal.1. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. 249. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte. 11. În situaţia dată. raportat la art. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. 2781 alin. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic.

F. lit.p. 11.p. 192. ca si alte inscrisuri. a C. Tribunalul Olt.p. C.p. . … din data de …. 289. . 4 pronuntata la data de 14 ian. 181.02. lit. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat.p.06. Cod penal în art.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art.2. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. instanţa în baza art. P126 pe raza comunei Ganeasa jud.278 C. F. Cod procedură penală cu referire la art. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. C. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B.p.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B.278 ind.b1.p. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. Cod procedură penală. 1 alin.p. A.A. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.p. 867/P/2009 din 15. pct.p. 867/P/2009 din 15. s-a casat sentinta penala nr. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. 192 alin 2 C. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. ca legala si temeinica iar in baza art. 1 C.7453/311/2009 si in baza art. 220 alin 1 C. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. 8 lit. Decizia Nr.2009 persoana vatamata N.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr. 249. alin. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN. b C.p. 220 alin. 25.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.220 alin 1 C. s-a admis plangerea formulata de aceasta. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. ca nefondata.06.192 alin. 728 pronuntata la data de 28 oct.1. 7453/311/2009 in baza art. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. 867/P/2009. C. 867/P/2009 din 15. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art.. Olt.p. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala. 10. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N.10.2009.275.a.p. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. A.b cu referire la art.06. 3 C. 8 lit. Cod penal raportat la art.278/1 alin. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. F. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr. lit.

50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa.06. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa. 220 alin 1 C. I. se mentioneaza ca persoana vatamata N.1996. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri. mentinand rezolutia sus mentionata. A.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0. De asemenea. F. In consecinta.04. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. Astfel . din declaratia martorei S. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. 192 C. 275 – 278 C..2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. 1254/09. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate.p. C. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus .p. Din nota de constatare nr. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus.p. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila. . teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. Olt. jud.07. 1417/II/2/2009 din 17.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. 46637/61/02. conform titlului de proprietate nr. C. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. E. A. I.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. Astfel in cauza. care prin rezolutia nr.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. In baza dispozitiilor art. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O.32 ha a fost ocupata de intimatul B.p. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate .07.p. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. F. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.

In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie . 1 lit.sola si vecinatati. pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential. se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. E. c si j C. 1 lit. 10 C. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . b C. Olt . In primul rand. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca. in baza art. 10 alin. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor. d C.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S.p.p. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. s-a admis recursul persoanei vatamate .p. In consecinta. 278 indice 1 alin.09. 10 alin. potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. Pe de alta parte .p. 278 indice 1 alin.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). 18/1991 a comunei Ganeasa jud. In al doilea rand. neavand posesia .ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie.p. rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art.p.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. Pe de alta parte .s-a admis plangerea acesteia. 8 lit. nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata.p. TULBURARE ÎN POSESIE. De aceea . s-a casat sentinta. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. In al treilea rand . In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art.p. DISTINCTIE Nr: 505 (28.

2008 de inginerul topograf L. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate. Judecatoria Satu Mare.top 1438/1/b. termen de încercare. Porumbesti tatalui partii vatamate. fila 121 la dosar. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. respectiv inculpatei.1998.31-77232/01.20 ha. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z.83 Cod penal.2008 data savârsirii infractiunii.1999. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14.359 C.83 Cod penal.05. Prin S. iar în baza art..a teza II si b Cod penal.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. M a posedat efectiv suprafata de 1. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. defunctul Z. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art.. M la cererea inculpatei. În baza art.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului.. 4435/296/2009. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea.top 1438/1/a si lui Z.civ.TULBURARE ÎN POSESIE.2736/21. pentru ca.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.05.220 al.71 al. În baza art. 220 C. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr..M parcela cu nr. defuncta Z.2010 pronuntata în dosar nr. a condamnat pe inculpata P. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata. Ulterior.5250 ha din parcela cu nr. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii.02. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1.71 Cod penal. defuncta Z. a mai aratat martorul.F revenindu-i parcela cu nr.235/04. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori.5 Cod penal. Topo 1438/l/a.09. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. nr. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18.44 ha.pen.03. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.M. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. I. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13.pr. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7. pen. În procesul verbal încheiat la data de 14. În baza art. F si mama inculpatei. F si mamei inculpatei.1 teza I Cod penal. fila 127 la dosar. stabilind 3 ani.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta. de numita P. defunctul Z.64 lit. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea. în baza art.05. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren . partea vatamata T.2008.81 Cod penal. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR.04. partea vatamata T.

. 379 pct.648 din 24.1 teza I Cod penal. având în vedere obiectul judecatii. definitiva prin neapelare. respectiv intentia.I. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. S-a mai aratat ca. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs.03.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare.06. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit.03.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare.I împotriva sentintei penale nr. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate.art.220 al. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare. În baza art. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal. Inculpata P.220 Cod penal.I. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. prevazuta de art.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti.192 alin. achitarea inculpatei în temeiul disp.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza.2006 a Judecatoriei Satu Mare. care a fost mentinuta în întregime.M.1 teza I Cod penal. Prin încheierea sedintei publice din data de 30. 1 lit.d Cod procedura penala. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii.127 din 17. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie. care începând cu data de 07. din recurs în apel.11 pct." Fata de cele de mai sus în baza art. a . instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. în acest sens fiind audiat martorul S.10 lit. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare.220 al. inculpata P. Z..235 din 04.a raportat la art. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar.F.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei. neputând retine circumstante atenuante. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. instanta de fond. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P.2736/1999. respectiv infractiunea de tulburare în posesie. M fara consimtamântul acesteia. ca inculpata P. Prin decizia penala nr.04. în baza art.2 lit. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti.05. Pentru a pronunta aceasta hotarâre. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z. în termen legal.

În aceste conditii. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza. o suprafata de 3 ha 500 mp. defuncta Z.03.192 alin. Prin sentinta civila nr.b/1 Cod procedura penala. deoarece o considera nelegala.art. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie.5250 mp.b Cod procedura penala. este evidenta. ca ocupa. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie. conform disp. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr. asa cum rezulta si din declaratia martorului S.72 Cod penal. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren. J.1 Cod penal. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art.M. la pedeapsa amenzii penale. Împotriva acestei decizii. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate. care.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare. defunctul Z. Potrivit disp.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie. prevazuta si pedepsita art. fiecaruia dintre proprietari.220 alin.2008.379 pct. De altfel.I a declarat recurs în termen.a raportat la art.F si mama inculpatei. inculpata P.Satu Mare.Cidreag. constituie infractiunea de tulburare de posesie. fara drept. iar apelul inculpatei P. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul. În cauza.2 lit. în întregime sau în parte. în cuantum de 500 lei. imobilul aflat în posesia altuia. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. Vazând si disp. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia. Sub aspect subiectiv. urmând ca acesta sa fie respins. Pentru considerentele mai sus expuse. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. inculpata P. inculpata P. fara drept.10 lit. la data de 07.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc.5250 mp.1 lit.I avea cunostinta.05.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. Tatal partii vatamate. solicitând admiterea acestuia. fara consimtamântul acestuia. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel.220 Cod penal.M. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. întrucât în data de 7. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia. inculpata P.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate. fara drept.art. proprietatea exclusiva a partii vatamate.art. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. un imobil aflat în posesia altuia.. dintr-o parcela situata în intravilanul loc.I este nefondat. fapta de a ocupa.M.11 pct. . începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul. instanta l-a apreciat ca fiind fondat. jud. în momentul savârsirii faptei.05.2 Cod procedura penala. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata.

M sa discuiasca 0.04.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. Vazând aceasta stare de fapt. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate.I împotriva deciziei penale nr.M atribuindu-i-se parcela cu nr.05.04.220 alin.10. Prin sentinta civila nr. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.F atribuindu-i-se parcela cu nr. numitului Z. " d " Cod procedura penala. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.2736/21. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art. ternul era posedat de partea vatamata T.06. 2736/21.235 din 4.271 alin.F si mama inculpatei.2008 .20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti. 1185/21.2 Cod penal baza art.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.2 Cod penal. ignorând prevederile respectivei hotarâri. iar numitei Z. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa.03.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005. defunctul Z. Apararea inculpatei.2 Cod penal .127 din 17.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr.271 alin. în drept.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2. 385/15 pct. Ulterior acestei date.10 lit.20 ha.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza.04. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14. Ca atare.în baza art.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. Z.1 teza I Cod penal.220 alin. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.220 alin. a cerut martorului L. 2 lit.271 alin.2002 a Curtii de Apel Oradea. dispozitiile art.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. .269/26. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. M la cererea inculpatei. topo 1438/1/b.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.271 alin. civ.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. inculpata.rezulta ca din suprafata de teren de 1. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->