P. 1
Tulburare de Posesie

Tulburare de Posesie

|Views: 849|Likes:
Published by Dumitru Dobre

More info:

Published by: Dumitru Dobre on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

D.278 ind. in contradictoriu cu faptuitorul M. . pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z.N.data in dosarul nr. Instanta. A. de art.N. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. de art. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14. prev.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. I. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare.1 C.2008. Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR.02.90 Sedinta publica din 14.daca probele din dosar sunt suficiente. care face parte integranta din prezenta sentinta.p. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.04. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11.pen.În baza art.04. 191.p.220 alin.p. si D. a pronuntat sentinta de mai jos. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07. instanta retine urmatoarele: La data de 20. 1 si 2 C. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L. Tulburare posesie -art.in fapt.2005 partea vatamata L. (f.1 C.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi.N.L. penal si distrugere. art.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate. Analizand actele si lucrarile dosarului. 217 alin.2007.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR. atata timp cat. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.nr.N. faptuitor M.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L.pentru acest lucru. 68/P/2007.09.12. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M. 1 C. I. mentinuta prin rezolutia din data de 07.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M. 220 alin.suspendarea condiţionată a executării pedepsei.sau retinerea cauzei spre judecare.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. in urma deliberarii.10.L -in luna noiembrie a anului 2006. sunt titlul de proprietate.N. sens în care se va stabili termen de încercare.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale.cand esntiale. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii.a fost distrus. Procedura indeplinita. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.311/II-2/2007. Din declaratiile martorilor D.) privind pe partea vatamata L. 170 Cod procedură penală.data in dos. zona T.45-47 dosar parchet) a rezultat ca .04. iar în baza art. 193 Cod procedură penală.

2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev. 220 C.Calea . Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art.2007.data in dosarul nr. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept. Important este de retinut.pr. str..pr.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat. 220 alin.In temeiul art.1 alin. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia.2 C.L. in cursul lunii ianuarie 2007 M.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca.278 ind. Infractiunea de tulburare de posesie prev. 1 C. pe baza de expertiza judiciara topografica. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. prev.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.nr.12. in Brasov. in contradictoriu cu faptuitorul M. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile.192 al.8 lit. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. L.N a demontat gardul construit de partea vatamata. situatie care nu se regaseste in cazul de speta.pen. penal si distrugere. de art.pen.1 alin. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.dom.L a edificat un gard. 220 al.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului. mentinuta prin rezolutia din data de 07. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare.278 ind.L.pr. data in dos.a C.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective .nu s-a produs o distrugere.N a fost instiintat de aceste masuratori. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M.09. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. 20 dosar parchet). Pentru ca L.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila. in baza art. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced. 217 alin. 68/P/2007. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire.N. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M. va avea caracter declarativ de drepturi..pen. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului. 1 si 2 C.pen. de art. de art.a C. Astfel.. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine.8 lit.311/II-2/2007.pen. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. de art. prin semne exterioare.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului.

data in dos. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010.. judetul I.) Judecator (. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.-M. jud. bl.1945.09. 348/21. 346 alin. raportat la art.3.).. lipsa partile . 2 lit.192 al.nr. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. La apelul nominal facut in sedinta publica.. Conform art..... Procedura legal indeplinita... in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. si N. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti. a Cod procedura penala.2007.. 10 alin... Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M. Prin sentinta penala nr. 1 lit.) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D.. nr. in X. in baza dispozitiilor art.).. delegatia nr. mentinuta prin rezolutia din data de 07. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei. 326 din 10 noiembrie 2008. 217 alin. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr. dom. 220 alin 1 Cod penal.05.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. 68/P/2007.04. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 ..) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J.) (. 220 alin.) (. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei.2008.. in contradictoriu cu faptuitorul M.. cu domiciliul in comuna G. 1 si 2 C. 11 pct.2 C. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. 14. 311/II-2/2007. C.Pronuntata in sedinta publica.N. .Bucuresti..N. D..: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat.pen.. 1 lit.) (. ap. 1 pct. prevazuta de art.pr. parte integranta a prezentei decizii . ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr. In baza art.) Judecator (.P.05. de art. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza. E. pronuntata in dosarul nr(. 14 coroborat cu art. de art.. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie.04.12.) (. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. 247 din data de 08. azi. b Cod procedura penala.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(. (. prev. 1 C.13..2007. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U...Brasov. data in dosarul nr.. a. 4 Cod procedura penala.In temeiul art. nascut la data de 25. E. 40 E.pen..) Grefier (. 192 alin. fiul lui E. In temeiul art. penal si distrugere.

De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16.1991 (f. Fata de cele sustinute in instanta.. D. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului. N.08. E. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren. D. S. 79 dosar. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate.07. E. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren.. au afirmat ca suprafata de teren arata de D.. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. D. pusa in posesia cu suprafata de 1. comunal. acesta a detinut acest teren din 1991. insa nu face dovada in baza art. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G. Martorii I. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. J. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art.Pentru a dispune astfel.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii.08. N. D. dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu.. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26. J. E. Situatia relata este confirmata de martorii N. fila 100. in prezenta cauza.. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N.. 102 dosar) . E. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . E.01. N. in baza adeverintei de proprietate 681/16...2007 Primarul comunei G. fiind mama sa D. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila./6 din zona dealul M. E. N.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M. N. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua. Rosie. a ocupat o suprafata de teren de 0.. este J.. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. E. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E.58 ha teren aflata in tarlaua U. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter.. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. s-a constatat ca.

Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. cum ar fi fost legal. instanta.. in temeiul dispozitiilor art. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. a rap. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. 192 alin.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. 1 pct. 1 lit. 10 al. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza. de art. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G.. E. raportat la art. va face aplicarea art. b Cod procedura penala.. din perspectiva disp. jud. a Cod procedura penala. la art. urmand a da eficienta primei cauze incidente. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. in latura penala a cauzei. art. E. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art. 2 lit. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. in extravilanul acestei comune. situat in U. Vazand si dispozitiile art. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. 11 pct. avand in vedere solutia data in latura penala. 1 lit. a unei suprafete de 0. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . 11 pct. a. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. Pentru aceste motive. instanta nu poate primi aceste depozitii. aflat in administrarea Primariei G. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. E. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. 1 lit. Tribunalul. 220 al. 1 Cod penal.colectivizarii. 346 alin. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata.. art. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. a constatat tribunalul. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. 10 alin. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. instanta a constatat ca. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp.58 ha teren. Fata de apelul declarat de I. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. 2 lit. 363 al.

(. desi situata in sfera ilicitului penal. E. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. 208/ P/ 2007 din 16.inculpatul D. 220 al.. comunal". cererea de apel fiind inregistrata la data de 9. 35/ 11.58 ha teren.. N. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. cat timp. cu depasirea termenului legal de 10 zile.". de ocupare a acestei suprafete de 0. E. o perioada insemnata de timp. N..12. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E.. J.58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N.2008..fapta inculpatului D. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale.02. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.).. conf. E.07. E. situat in tarlaua "Dealul M. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren. anterior momentului retinut ca fiind .. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr.02. D. jud. E. N. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. N. de art. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. 2. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. S. N... respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006. J. 1 Cod penal.2009. .04. cu destinatia de "J. D. . precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren.2006 a Consiliului Local G. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. adeverintei de proprietate nr.. 419/12.potrivit dispozitiilor Hotararii nr. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac.fost tardiv formulat.. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. situata in intravilanul comunei G. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: .

10 al. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. 326/ 10. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. 1 pct. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr.. Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. de art. tribunalul. E.58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M.). E. in baza disp.(acesta avand in fapt destinatia de J. 3859 alin. a Cod procedura penala. comunal). 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. N. 1 lit.. nr(. 2 lit. Pentru toate aceste considerente. in baza art. la art. din art. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. privind ocuparea suprafetei de 0. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. la art. I.). 3853 alin. 11 pct. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. 2 lit.. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. tribunalul. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare. a dispus respingerea acestuia. I. 11 pct. 18 Cod procedura penala. retinand ca faptei inculpatului . a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. 379 pct..11. art.". i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . b Cod procedura penala in art.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M.. 3 al aceluiasi articol. pe raza comunei G. Instanta de apel. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul . 2201 al. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. 379 pct. Se solicita admiterea recursului. 1 lit. cu respectarea dispozitiilor art. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. a rap. suprafata de 0. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. jud. in sensul obligarii inculpatului D. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie.2008 pronuntata de Jud. considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. in dos. E. D. E. 2 lit. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. sentinta ce a fost desfiintata in parte. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. In termenul prevazut de art. 10 al. a rap.cel al savarsirii infractiunii. 1 lit. 1 Cod penal. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. 63 alin.

3 lit. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs.. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si. 348 alin. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0...10 ha in intravilan.. N. In baza art. IN NUMELE LEGII. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror.. suprafata respectiva de teren. T r i b u n a l u l I a s i: T. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia. d Cod procedura penala.. Definitiva. la anexa 3 (mama lui D. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului. 681/16.R. JUDECATOR. urmeaza ca in baza art. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art. 38515 pct. N. 1 lit.58 ha. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate. . a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. Pronuntata in sedinta publica..-D. Potrivit art.. In speta. (. se avanseaza din fondurile statului./2 (Dealul M. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G.) Grefier. B..02. pe care o mentine.. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i.. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului. 192 alin.) (. comunal"...2010 2 ex. teren situat in T.intentional al laturii subiective. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. In temeiul considerentelor expuse.) (.1991 eliberata pe numele lui D. iar in baza art. E.) (.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune".32 ha si cu 0. in cuantum de 200 lei. cu destinatia de "J.) Red. folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006.. PENTRU ACESTE MOTIVE. S. (. 10 lit. PRESEDINTE.) pe raza comunei G. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U. In baza adeverintei nr. Tehnored.G..) (. azi 09 Februarie 2010. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat. 23.) cu suprafata de 1. 32/6 (Tarlaua Dealul M... nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei. I.. JUDECATOR.08.) (. E.) (.

.S. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit.. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994.S. F. Potrivit articolului 220 alin. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu. S.A.S.2009) F. d C..A. Prin titlul de proprietate nr.220 al. fără drept.A. în forma actuală. a afirmat că numitul F.05. 2 lit.. el nu s-a conformat. prev.proc. Prin sentinţa civilă nr. a dispus achitarea inculpatului F. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi.2009. judeţul Cluj. În cursul aceluiaşi an. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52.A.A.S. Aşa cum a declarat partea civilă H.S. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte.S. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3.A. ocuparea. 11 pct. numiţilor H.2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr. la art. în baza art.037 metri pătraţi. a rap. parcela 183 1) sunt situate în intravilan. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.V. Stabilirea în echitate. Pentru a pronunţa această soluţie.. în întregime sau în parte. 412 R 19. în raza satului Fodora. în faţa instanţei. S. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei .. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. 5431 101.Gh.1994. 5431 101.. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31.. Prejudiciu material.. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat.S. S.1994. decizia nr. a unui imobil aflat în posesia altuia. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52.S.01.pen. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. aşa cum a recunoscut partea civilă. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F. comuna Aşchileu.X. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii.Tulburare de posesie. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. Cu toate acestea.01. constituie infracţiune de tulburare de posesie. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. Curtea de Apel Cluj. F. din care. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. În plus. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008.pen.P.). suprafeţele de 2.600 metri pătraţi (tarlaua 52. 10 lit. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent. Criterii de stabilire.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. Secţia penală şi de minori. S. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. prin atribuirea acestora către H. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F.pen. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F.1 C.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. parcela 183 1).200 lei către partea civilă H.1 C. atribuite prin titlul de proprietate nr. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. la data de 31. 1240 19. lipsă mână de lucru etc. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. de art. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1. şi M.S.N. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2. afectări ale stării sanitare. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H.600 metri pătraţi (tarlaua 52.A. a eliberat unul dintre terenuri. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu.07.

.. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren.pen. parte. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile.A obligat pe partea civilă H.200 lei. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.X. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis.379 pct. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20. 10 lit. şi art. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi.proc. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta .382 al. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost . 721 şi 276 C. folosul de tras anual este de 300 lei. Conform art. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1.2 C. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond. iar pe de altă. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu.2009 a Judecătoriei Gherla.. şi al art. 10 lit. 5 C.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta.200 lei către partea civilă H. Persoana vătămată H. d) C.proc. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F. 1240 19.pen. nu s-a făcut . terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile.pen.proc. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007.3 lit. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu..proc. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare. 2008 şi 2009 pentru acest teren. 11 pct. situată în partea de jos. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art. Astfel. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent.A. cu obligarea părţii civile H. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii. către partea civilă H.nr. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie.astfel ocupat. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. 999 C.S.A. despăgubiri civile în sumă de 1. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece. a rap. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren. În temeiul art. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art..2 lit.05.civ. Prin urmare.S. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere. la art..A. pe de o parte.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor.600 lei. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1. d) C. raportat la situaţii similare.A.14 alin. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus). Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.. 2 lit. 998 şi art.pen.pen. instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. către inculpatul F.pen. ..11 din 18 ianuarie 2010.A.S. 2 şi alin. 193 alin.200 lei la care a fost obligat inculpatul F. instanţa de fond a apreciat că.o să-i permită. a) şi art. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul.proc.proc. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv. b) C.civil.. în temeiul art.în posesia altuia în momentul ocupării. De asemenea. folosirea terenului. Prin urmare. reprezentând onorariul apărătorului angajat. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. adică fără drept şi aflat în posesia altuia.

4 C. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare.proc. Curtea examinând recursul promovat. fiind greşit admis. în scopul aflării adevărului.2 C. prin prisma motivelor invocate. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei.proc. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla.În temeiul art. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic.192 al. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală. în Avizul nr. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. principiu înscris în art. într-un mare număr de cazuri. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.S. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. inerent oricărui . apelul inculpatului F. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică. prin interpretarea regulii de drept. deoarece în acest fel se asigură. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia. cu cea mai mare certitudine. ce permitea o nouă judecată în fond.pen. Judecătoria Gherla. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora. ca legală şi temeinică. ca nedovedite. în apel. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu.A. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece.63 alin. condiţia previzibilităţii legii.. probele nu au o valoare dinainte stabilită.3 C.În acest sens.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor.proc. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal. În unele cazuri..Potrivit art. sunt inevitabile. câte kg puteau fi obţinute.pen. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. prin apreciere.pen. este cea literală sau gramaticală. Unele se referă la împrejurări neesenţiale. de regulă prima la care apelează magistratul.

345 C. De altfel. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). rezultatul concret. aceasta nu . putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. De asemenea. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. sinteza operei de judecată. Această poziţie a instanţei de recurs. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". atunci când se pronunţă în materie. întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. este reliefată şi de practica CEDO . potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". şi prejudiciul moral. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită.pen. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. pe de o parte. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu. se numără prejudiciul material. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art.art. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. prin normele dreptului european. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. Aşa cum am arătat. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). precum şi din alte pagube nemateriale.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. Hotărârea reprezintă astfel. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora. pe de altă parte.act jurisdicţional. Curtea le poate examina împreună. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. mai precis pierderile efectiv suferite. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor. Printre elementele luate în considerare de către Curte. În speţa de faţă.proc.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. rezultând direct din pretinsa încălcare. art. care reprezintă repararea stării de angoasă.7.

instanţa de recurs va stabili în echitate.. apelul inculpatului fiind greşit admis. S. şi nu în ultimul rând.proc.. fiul lui (.a C. domiciliat in G. a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O.. din oficiu.10..41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi. in baza art. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev. 2 lit. a rap. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile. împotriva deciziei penale nr.(.pen. 43 din 07.5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii.40 lei .11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr. Pentru motivele ce preced..(.. de art. domiciliat in G.. 220 alin. asistat de avocat ales F.) (. Cu toate acestea..) Grefier .. 11 pct... b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E.).. care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1..Conform jurisprudenţei Curţii Europene. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I.) Judecator . prin care..1240 din dată de 19. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr.) (..2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.) (..) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N.). (.(.(. instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla.. valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani. nascut la 26... O. (.2 lit. 1 pct. 210 din 03. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte . la art.(.) (.) si D. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H. 2007-2009. (. 192 alin.2009 a Judecătoriei Gherla. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat..).02. în sumă de 1200 lei nu este exagerată...).. din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E..A.) Judecator ...) D E C I Z I A NR.. asistat din .1971.(. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.. 1 lit.. 10 lit.).2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. 1 Cod procedura penala. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului.. şi nici instanţa de apel.3. nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice.. Aşa fiind.. având un caracter rezonabil.. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile.cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.10.385 15 pct. In temeiul art. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora.. în baza art.

prin mutarea gardului partii vatamate. avand ultimul cuvant.. pentru intimatul inculpat. (.2 lit.02.G. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr.. De asemenea. 210 din data de 3.. avand cuvantul. avocat F. 10 lit.art. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. Intimatul faptuitor E. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor. S. fata de actele si lucrarile dosarului. casarea hotararilor pronuntate. in or. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. Asupra recursului penal de fata. Procedura de citare legal indeplinita.pr. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului.. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului. depune la dosar reformularea motivelor de recurs.la art. de art. in temeiul disp.). avand cuvantul. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.a rap. In concluzie. ns. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev. fiul lui (. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. fara antecedente penale. 220 Cod penal.oficiu de avocat N... constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.. ia act ca nu sunt cereri de formulat.penala. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. Examinand actele si lucrarile dosarului.. (. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. S. judetul D. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara.10. S. a procedat la audierea intimatului inculpat E.).2007. S.. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. (.. J.(.) si D.11 pct. de art.1971.. 220 Cod penal. C U R T E A.. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. solicita respingerea recursului declarat de parchet. Avocat F.). pentru infractiunea de . deci fara drept si cu intentie.) pentru intimatul parte vatamata. cu acelasi domiciliu.... O.la data de 26. Curtea.). (. Cu cheltuieli de judecata. si G (. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar. s-a dispus achitarea inculpatului E.. arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea.b c.). Avocat F.. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat. Avocat N. din cadrul Baroului P. dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. avocat N..p.

)..p. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.tulburare de posesie prev.).. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau .la art.pr.p.G..1 c.) si fratelui sau O.. parcela 2477. pe care se afla construita o parte din solar.. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu. (. Pentru a pronunta o atare sentinta. (. .. Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O. A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E.penala. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O.. convins fiind ca acest teren ii apartine.parte vatamata O.07.. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. 220 al.. nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz.de art. 220 al.. (. (.). A constatat instanta de fond ca la data de 4. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa.. 90374 din 11. Partea vatamata O.2 lit..p.G. art. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D.p. prin decizia penala nr.p.. (.. ocupa tarlaua 21.. Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala.p.. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev.). asa cum rezulta din adresa Primariei or. respectiv. demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. (.p. transpunerea intr-o schita a constatarilor.). avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar.art. nr. (. depozitiile martorilor. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i.G.b c. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E. teren intravilan situat in or.).11 pct. (.) prin care s-a reconstituit partii vatamate O. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.de art.)... In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo. (...de art. 10 lit. situat pe raza or. 220 al. raportul de expertiza topo.... intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.p. 527/P/22. (. (.11.p.1 c. 220 al.. coroborate cu declaratiile partilor.1 c.1 c.. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.de art. 220 al.1998.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m.. (.p.1 c.. suprafata de 4710 m. La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr.).01.. a emis titlul de proprietate nr.2002.a rap. suprafata de 404 m. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m.

. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.art. 18/1991. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O. pentru infractiunea prev. (.).11 pct.de art.1 c... fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni.la art. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m.de art. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr.03. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren.. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul. D.pr. republicata.a rap. pentru gresita achitare a inculpatului E.p. (. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept.de art. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale. S-a apreciat ca. Pentru ca fapta sa existe..2 lit.. 220 al. Recursul este nefondat. asa incat se solicita admiterea recursului. 220 al. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp.p.).1 c.1 c. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate.. 10 lit.2008. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca .de art. Mai mult. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E.43 din 7. (.b c. De aceea. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie.p.) are lipsa suprafata de 650 m. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice. 220 al. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei.p. prev. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate. 220 al.1 c. fapta nu este prevazuta de legea penala.penala.p. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.p.

f. nr(.(.f. (.) (..) Fiind plecat in concediu de odihna.) (.10.. 2 ex. B. (.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i..) (..) M...2008 d.) (. domiciliat in G.1 lit. D. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii.penala.. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008.... fiul lui (. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria ..2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr..... fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun..E.. d.) (. (.. S. (. Presedinte... petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. Judecatori../9. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr. Operator de date cu caracter personal Notificare nr.. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor. nascut la 26...) si D.litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului.) (..) Red.03..M. E. 385/15 pct. 43 din 07. nr(.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j. se semneaza de Presedintele instantei Grefier. conform art. (.M.)..) J u d e c a t o r i a G a e s t i j.02. … din … la această instanţă. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare.. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. privind pe intimatul-inculpat E.b c..1971.V.a.) (. impotriva deciziei penale nr. suprafetele pe care le ocupa fiecare. 18/1991 republicat. judetul D. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati..pr. 278/1 CPP.. Tehnored.). 210 din 03.. F.). In consecinta. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E..07..a. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr. Definitiva.

Prin cererea înregistrată sub nr. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. solicitând. …. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. … din … la această instanţă. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. Faţă de această situaţie consideră că. După acest moment au mers la primărie. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. …. unde urma să se întocmească în scris. în data de 23. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. după ce a aşteptat mai mult timp. …. Prin încheierea din data de …. Prin cererea înregistrată sub nr. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H. 890/2005. ing. petentul a formulat. în scris. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Faţă de documentul furnizat. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. Prin încheierea din data de …. cu . comunicând membrilor comisiei că.Buzău. În dosarul nr. Apreciază că.. …. procesul-verbal de punere în posesie. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. … din data de …. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. … din … la această instanţă. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. …. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. cauza a fost reînregistrată sub nr.G. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. având numărul de înregistrare …. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. … din … la această instanţă. Astfel. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. unde.01. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. Prin cererea înregistrată sub nr.2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. de asemenea. respectiv dreptul de proprietate. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.

lit. a.P. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. Buzău. Verneşti. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. Buzău. jud. reţinerea cauza spre judecare. lit.P.toate atributele sale. printre alte obligaţii pe care le are. 11. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. conform hotărârii judecătoreşti. la art. pentru motivul că fapta nu există. Cod procedură penală. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. … al Judecătoriei Buzău. care reprezintă limitele de proprietate. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. conform art. 1. deoarece fapta nu există. 10. este angajata Primăriei Verneşti.b cu referire la art. pct. al. În fapt. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. totală sau parţială. petenta arată că. pct. „usus. jud. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. C. lit. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . situată în extravilanul corn. dl. … pronunţată de Judecătoria Buzău. 2. C. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. După apariţia Legii nr. pronunţată în dosarul nr. a. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. raportându-se la repere fixe.1. pe vechiul amplasament al acestuia. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. ….a. Verneşti. este secretarul Primăriei Verneşti. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. rap. jud. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. 247/2005. cunoscute încă din dreptul roman. jud. 10. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi.P. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. pronunţată în dosarul nr. a înregistrat documentul sub nr. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. … după care a fost înmânat petentului MIP. lit. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. 11. după care. În această situaţie. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. După aceasta s-au întors la Primărie. conform art.P. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. …. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. care fac parte din această tarla. PM. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. sat Zoreşti.. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. tarlaua 70. definitivă şi irevocabilă. ing. fructus şi abusus”. conform legii. prin acte de dispoziţie. Buzău şi că.

urmând ca dl. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie. În concluzie. 1. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii.01.P. …. Pe data de 23. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. lit. desfiinţarea . În concluzie. la art. 11. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. al. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. mandatarul proprietarului. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. pentru motivul că fapta nu există. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. PM. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. reţinerea cauzei spre judecare. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. solicitând. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. de asemenea. formându-se dosarul nr. lit. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”..P. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. a. numitul MCP şi doi poliţişti. pentru asigurarea ordinii. C. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. rap. desfiinţarea ordonanţelor atacate. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. pct. ing. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. … al Tribunalului Buzău. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe. pentru ora 10 dimineaţa. 10. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. a. constatând că. şi a fost înmânat petentului MP. ing. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti. urmând ca după reanalizarea materialul probator. C. moment la care petentul a fost pus în posesie. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. numitul MP.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. PM. judecata recursului a fost suspendată la data de …. …. 2. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. angajat al primăriei. conform art. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens.P. alături de ceilalţi membri ai comisiei.P. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. inginerul PM. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. petentul. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. După acest moment.

Bucureşti. lit. La data de ….000 lei pentru învinuitul OŞ. judeţul Buzău. în calitate de mandatar. GMA. a. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. C. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului.289 Cp. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti. prin prisma motivelor invocate de petenţi.173 m. jud. poliţiei şi numitului EM.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. printre care şi moştenitori ŞG. SN şi MCP au formulat plângeri. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. BL. al. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG. …. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. în dosarul nr…. a. Ulterior. numitului EM din mun.289 Cp. Totodată. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. pct. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr…. al Judecătoriei Buzău. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. conform art. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.. 1.000 lei pentru învinuitul SN.P. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. rap.000 lei pentru învinuitul AG. …. 11. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.P. pentru motivul că fapta nu există. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 1. ŢE şi ŢM.25 Cp. …. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. C. lit. Sentinţă civilă nr….. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. … pronunţată de Judecătoria Buzău. numitul MCP. la data de …. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com.P.. GMA. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. …. 1. Pentru a dispune astfel. a fost investită cu formulă executorie la data de …. GMA. Buzău. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. Astfel.P. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie. Verneşti. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total. pentru suprafaţa de 22. SN. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . 1. sentinţa fiind definitivă. …. de art. raportat la art.. 2. la art. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr. 10.p. ….

republicată.specialist în cadrul Primăriei com. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. gradul de pericol social al unor infracţiuni. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. este pensionar. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. Instanţa reţine că. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. în suprafaţă totală de 14 ha . rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . Verneşti. fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. provizoriu. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. în posesie. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com.p. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. 18/1991. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. …. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. învinuitul MCP are studii superioare. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23.”. Verneşti. cadastru agricol. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie. 27 din Legea nr. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. Astfel. pe raza comunei Verneşti. are studii superioare. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. tarlaua 70. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. de către specialişti în măsurători topografice.10 lit. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN.p.01. cadastru agricol. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. învinuitul OŞ – primarul corn. primarul OŞ. în concret. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. organizarea teritoriului. sat Zoreşti. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. …. se va efectua în conformitate cu prevederile art. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. 34 alin. organizarea teritoriului. a semnat acest document şi 1-a ştampilat.. Totuşi. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. au procedat în mod ilegal prin emiterea . punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. pe bază de măsurători topografice. potrivit art. Casa de Vinuri Verneşti. în aceeaşi zi.b1 C. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. este de profesie inginer..C. Verneşti la data respectivă. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual. cu modificările şi completările ulterioare.

Cod penal. În aceste condiţii. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. b. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. lit. 2781 alin. raportat la art. 8 lit. Cod penal. 289. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. 249. fapt realizat de către petentă.procesului verbal de punere în posesie definitivă. în cazul plângerii formulate în baza art. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. Instanţa. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. În concluzie se poate reţine că. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. acest formular. raportat la art. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. Cod penal. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. 11. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. 289. . aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. 25 Cod penal. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. în care. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. b) din Codul de procedură penală. 3 din Codul de procedură penală. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. instanţa reţine că. în ipoteza unei instrumentări complete. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. În aceste condiţii. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. pct. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. 2781. 4142 alin. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. Faţă de cele arătate mai sus. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. SN şi AG. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. În situaţia dată. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ.b şi art. 25 Cod penal. lit. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr.1. 8. alin. punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare.

s-a admis plangerea formulata de aceasta. F. Olt. 867/P/2009 din 15.p.p. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. ca legala si temeinica iar in baza art.a.2009 persoana vatamata N. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. F. 1 C. C.278 C.192 alin. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr.220 alin 1 C. .278/1 alin.2.p. 289. 181. alin. 11.b1.p. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr.p. 8 lit. 25.275. 7453/311/2009 in baza art. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat. 192 alin 2 C.7453/311/2009 si in baza art. F.p. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. pct. A. ca si alte inscrisuri. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N. 192. 1 alin. 867/P/2009.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. 249.06.1.p.p. C. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B.p. lit.278 ind.06. Cod procedură penală. 10. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 867/P/2009 din 15.02. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. 220 alin 1 C. b C. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. Cod penal raportat la art.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B.p. 220 alin. In baza art. a C.A. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26.p. C. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului.b cu referire la art. 4 pronuntata la data de 14 ian. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr. lit. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN. 3 C. instanţa în baza art. 728 pronuntata la data de 28 oct. . ca nefondata. lit. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27.06. 8 lit. 867/P/2009 din 15. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. A. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr. Tribunalul Olt. Decizia Nr. s-a casat sentinta penala nr..p.10. … din data de ….p.2009. Cod penal în art. Cod procedură penală cu referire la art.

1996.p. I. 192 C. . F. jud.. A. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0.p. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. din declaratia martorei S. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila.07. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina. 220 alin 1 C. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. E. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. Din nota de constatare nr. 275 – 278 C.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa. In consecinta. I. se mentioneaza ca persoana vatamata N. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus .2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N.p. Astfel . 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O. F.04. care prin rezolutia nr. In baza dispozitiilor art. conform titlului de proprietate nr. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa.07. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E.p. C. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. Olt. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. Astfel in cauza. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. C. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus.06. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate . 1417/II/2/2009 din 17. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. De asemenea. mentinand rezolutia sus mentionata.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. A. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. 1254/09. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral.p. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila.32 ha a fost ocupata de intimatul B. 46637/61/02.

8 lit. b C. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale.p. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie.ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla. In primul rand. s-a admis recursul persoanei vatamate .p.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr. rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. E. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive. 10 alin. In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art.p. pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential. d C.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.p. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . In consecinta.p. Pe de alta parte . TULBURARE ÎN POSESIE.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca.p. In al treilea rand . c si j C.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. 278 indice 1 alin.p. s-a casat sentinta.p. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. in baza art.09. neavand posesia .s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie . 10 alin. Pe de alta parte . se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . 278 indice 1 alin. De aceea .sola si vecinatati. 1 lit.s-a admis plangerea acesteia. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. 10 C. In al doilea rand. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. 18/1991 a comunei Ganeasa jud. DISTINCTIE Nr: 505 (28. Olt . 1 lit. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente.

5 Cod penal. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7. 220 C. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc.2736/21. M la cererea inculpatei.71 Cod penal. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post. fila 127 la dosar. nr. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta.02. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr.M. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta. F si mama inculpatei. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.235/04. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate. defuncta Z. În baza art. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z. a mai aratat martorul. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. În baza art. iar în baza art. 4435/296/2009.1 teza I Cod penal.20 ha.05. respectiv inculpatei.1998..top 1438/1/b.83 Cod penal. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. În procesul verbal încheiat la data de 14.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului. Ulterior. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori. pentru ca.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.04. M a posedat efectiv suprafata de 1. de numita P. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. în baza art. termen de încercare..1999. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18.03..2008 de inginerul topograf L.a teza II si b Cod penal.TULBURARE ÎN POSESIE.359 C. partea vatamata T. pen.05. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren .05. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate. În baza art. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata.71 al. defuncta Z.220 al.pen.5250 ha din parcela cu nr. Prin S. I.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.44 ha.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori.M parcela cu nr. partea vatamata T. Topo 1438/l/a.31-77232/01.81 Cod penal. fila 121 la dosar.top 1438/1/a si lui Z.83 Cod penal. Porumbesti tatalui partii vatamate. defunctul Z. stabilind 3 ani. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.F revenindu-i parcela cu nr. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art.pr. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. defunctul Z.2008. a condamnat pe inculpata P..09.2010 pronuntata în dosar nr.civ. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii.2008 data savârsirii infractiunii. F si mamei inculpatei. Judecatoria Satu Mare. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea.64 lit.

deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr.2006 a Judecatoriei Satu Mare. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr.220 al. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. achitarea inculpatei în temeiul disp. respectiv infractiunea de tulburare în posesie.10 lit.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva.648 din 24. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie.04. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. Prin decizia penala nr.06. neputând retine circumstante atenuante. 1 lit. Z.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie.F. respectiv intentia.I împotriva sentintei penale nr.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T..127 din 17. Inculpata P.d Cod procedura penala.05.235 din 04. inculpata P. în termen legal. instanta de fond.art.03. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare.I.I.2 lit.220 Cod penal. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr. care a fost mentinuta în întregime.M. 379 pct. din recurs în apel. Prin încheierea sedintei publice din data de 30.. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare.2736/1999. în baza art. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren." Fata de cele de mai sus în baza art. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori. M fara consimtamântul acesteia.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z. S-a mai aratat ca.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare. având în vedere obiectul judecatii. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie.03.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar. care începând cu data de 07. definitiva prin neapelare. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P. ca inculpata P. prevazuta de art. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal.11 pct. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. în acest sens fiind audiat martorul S. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.a raportat la art. Pentru a pronunta aceasta hotarâre.220 al.1 teza I Cod penal. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale.1 teza I Cod penal.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti. a . În baza art. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs.192 alin.

03. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. fiecaruia dintre proprietari. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii.a raportat la art. De altfel. Sub aspect subiectiv.Satu Mare. un imobil aflat în posesia altuia. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. Potrivit disp. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate. ca ocupa. în cuantum de 500 lei. imobilul aflat în posesia altuia. fara drept. J.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc.379 pct.10 lit. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art. care. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. Tatal partii vatamate. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie.Cidreag.M.b Cod procedura penala.2 Cod procedura penala. Împotriva acestei decizii. solicitând admiterea acestuia. În cauza. deoarece o considera nelegala. inculpata P.art. la pedeapsa amenzii penale.M. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. dintr-o parcela situata în intravilanul loc. inculpata P. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. proprietatea exclusiva a partii vatamate.I este nefondat.5250 mp. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1. inculpata P.2 lit. asa cum rezulta si din declaratia martorului S. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate. inculpata P. fapta de a ocupa. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza. întrucât în data de 7. În aceste conditii. defunctul Z. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul. jud.192 alin.. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica. . Prin sentinta civila nr. este evidenta.05.b/1 Cod procedura penala.11 pct. fara consimtamântul acestuia. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia.F si mama inculpatei. prevazuta si pedepsita art.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. în momentul savârsirii faptei. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia.1 Cod penal.220 alin. urmând ca acesta sa fie respins.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare. conform disp. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1.1 lit. iar apelul inculpatei P.art. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie.2008.220 Cod penal. instanta l-a apreciat ca fiind fondat. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie.I avea cunostinta. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T.72 Cod penal. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul. Pentru considerentele mai sus expuse. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T. fara drept.art.5250 mp. la data de 07. constituie infractiunea de tulburare de posesie.I a declarat recurs în termen. fara drept. defuncta Z.05.M. în întregime sau în parte. Vazând si disp. o suprafata de 3 ha 500 mp.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren.

" d " Cod procedura penala.220 alin. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit.20 ha.220 alin.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.271 alin. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti.în baza art.2 Cod penal baza art. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art. 2736/21.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. defunctul Z.2002 a Curtii de Apel Oradea. Apararea inculpatei. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. a cerut martorului L.10 lit. 385/15 pct.235 din 4.271 alin.I împotriva deciziei penale nr.2 Cod penal. Vazând aceasta stare de fapt.03.F atribuindu-i-se parcela cu nr. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14.220 alin.. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei. M sa discuiasca 0. civ.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza. numitului Z. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art.2736/21. ternul era posedat de partea vatamata T.04.271 alin. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2.2008 . instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate.05.2 Cod penal .10. 2 lit.06. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei. M la cererea inculpatei. Ca atare. Prin sentinta civila nr. ignorând prevederile respectivei hotarâri.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art.F si mama inculpatei. dispozitiile art.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.M atribuindu-i-se parcela cu nr.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. iar numitei Z.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. 1185/21. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti. .5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. inculpata.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr.271 alin.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor.1 teza I Cod penal. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005.04. în drept.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni.269/26. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P. topo 1438/1/b.rezulta ca din suprafata de teren de 1.04. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P. Z.127 din 17. Ulterior acestei date.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->