Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

instanta retine urmatoarele: La data de 20.pentru acest lucru.04. iar în baza art. 1 C. 217 alin.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. prev. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.278 ind.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.45-47 dosar parchet) a rezultat ca .90 Sedinta publica din 14. in contradictoriu cu faptuitorul M. 170 Cod procedură penală.În baza art. Analizand actele si lucrarile dosarului. si D. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11. D.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate.sau retinerea cauzei spre judecare.data in dosarul nr. atata timp cat.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M.1 C. art.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata. 1 si 2 C.p.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. a pronuntat sentinta de mai jos.pen. Tulburare posesie -art.daca probele din dosar sunt suficiente.L. sens în care se va stabili termen de încercare.1 C. A. (f. penal si distrugere.12. I.p.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z.04. 68/P/2007. care face parte integranta din prezenta sentinta.02.) privind pe partea vatamata L.data in dos.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L.09.220 alin. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07. Procedura indeplinita. . La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.N. Instanta.2005 partea vatamata L.nr.2007. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR.10. zona T. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L.in fapt.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L.cand esntiale. Din declaratiile martorilor D.311/II-2/2007. 193 Cod procedură penală. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M.L -in luna noiembrie a anului 2006. 220 alin.N. mentinuta prin rezolutia din data de 07.N. I. de art.a fost distrus.N.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare.p.04. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii. faptuitor M. sunt titlul de proprietate. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată. de art. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. in urma deliberarii.2008. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. 191.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate.N.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila.8 lit.311/II-2/2007.a C. L. mentinuta prin rezolutia din data de 07.pen. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine. 220 alin.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.pen.2007. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta. de art.nu s-a produs o distrugere. Astfel. data in dos. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. penal si distrugere. 1 C. Pentru ca L. situatie care nu se regaseste in cazul de speta. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art. str.. prev. Important este de retinut. 220 al. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. prin semne exterioare. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului.192 al.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat.pen. de art.nr. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective .dom. de art.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M. in Brasov. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse.. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev. in contradictoriu cu faptuitorul M.pr.pr..278 ind.Calea . Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept. 1 si 2 C. 20 dosar parchet).2 C. pe baza de expertiza judiciara topografica.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare. in cursul lunii ianuarie 2007 M. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M. va avea caracter declarativ de drepturi.pen.12.L. 68/P/2007.278 ind.In temeiul art.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. Infractiunea de tulburare de posesie prev.N a demontat gardul construit de partea vatamata.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca.1 alin.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z.N a fost instiintat de aceste masuratori. 217 alin.N. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.L a edificat un gard. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri.pen.09. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.a C.pr. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia. de art. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile. 220 C. in baza art.data in dosarul nr.L.8 lit.1 alin.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului.

N.. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr..) (.. data in dosarul nr. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G.: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat.2008.3..) (.04.. prev.192 al.pen.In temeiul art.) (. pronuntata in dosarul nr(.-M.. cu domiciliul in comuna G. dom. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei. 247 din data de 08.P. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. (. parte integranta a prezentei decizii . mentinuta prin rezolutia din data de 07.. C. b Cod procedura penala.04. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.. 2 lit.. 1 pct. E. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza.12.. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 .1945. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie. 1 C. 220 alin. a. 68/P/2007.). de art. 40 E. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti. ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr. 1 si 2 C. de art.13. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. penal si distrugere. 217 alin. E.Brasov. si N.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(..pr... nascut la data de 25. a Cod procedura penala.) (.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. . ap. 220 alin 1 Cod penal.... In baza art.. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (.. Conform art. 14. 326 din 10 noiembrie 2008. azi.. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010.2 C.) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J.05.Bucuresti. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M. La apelul nominal facut in sedinta publica. 11 pct. Prin sentinta penala nr. lipsa partile . 4 Cod procedura penala.nr. 10 alin.2007. data in dos.pen. bl.09.. in baza dispozitiilor art. 348/21.. fiul lui E.) Judecator (. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U. in contradictoriu cu faptuitorul M. judetul I. jud. 14 coroborat cu art.2007. 311/II-2/2007. delegatia nr. nr. 346 alin. in X. Procedura legal indeplinita.Pronuntata in sedinta publica. 1 lit. D.) Judecator (.N.. In temeiul art. 192 alin... 1 lit.. prevazuta de art.05.) Grefier (. raportat la art.)..

este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . fiind mama sa D. J. D. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu. E. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. N. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. Martorii I.. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. 79 dosar. au afirmat ca suprafata de teren arata de D.. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. pusa in posesia cu suprafata de 1. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa.01. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. E.58 ha teren aflata in tarlaua U. Fata de cele sustinute in instanta. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren.07. Situatia relata este confirmata de martorii N. N. acesta a detinut acest teren din 1991. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11. fila 100.2007 Primarul comunei G. insa nu face dovada in baza art. s-a constatat ca.Pentru a dispune astfel. comunal. in baza adeverintei de proprietate 681/16.08. N. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26. 102 dosar) . 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M. E. a ocupat o suprafata de teren de 0. E. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. D.08. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului. E.1991 (f./6 din zona dealul M. D. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G. De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16. N. N. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D.. E. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D... Rosie. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. S.. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua.. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren. E. este J. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu. D...1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E.. in prezenta cauza. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate. J..

a rap. in latura penala a cauzei. aflat in administrarea Primariei G. jud. 192 alin. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza. 1 Cod penal. art. 1 lit. 363 al. in extravilanul acestei comune. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. E. instanta. E. urmand a da eficienta primei cauze incidente. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. de art.. 10 al. Tribunalul. Vazand si dispozitiile art. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. 346 alin. Pentru aceste motive. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. 220 al. a. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. 10 alin. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. 1 pct. din perspectiva disp. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. raportat la art. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. E.. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . 2 lit.colectivizarii. 11 pct.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. Fata de apelul declarat de I.. a Cod procedura penala. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata. 2 lit. instanta a constatat ca. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art. va face aplicarea art. instanta nu poate primi aceste depozitii. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza. a constatat tribunalul. 1 lit. art.. situat in U. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. 1 lit. in temeiul dispozitiilor art. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. 11 pct.58 ha teren. b Cod procedura penala. la art. a unei suprafete de 0. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. cum ar fi fost legal. avand in vedere solutia data in latura penala. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp.

. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. situat in tarlaua "Dealul M.. E..58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N.. cu destinatia de "J. (. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva.. adeverintei de proprietate nr. desi situata in sfera ilicitului penal. E.potrivit dispozitiilor Hotararii nr.. anterior momentului retinut ca fiind . D. J. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren.inculpatul D. situata in intravilanul comunei G. N. 419/12. cererea de apel fiind inregistrata la data de 9. D..12. comunal". 35/ 11. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: .02. o perioada insemnata de timp.. S. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren. N. E. N. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. jud.58 ha teren. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr.2009. de art.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.02. E.).07. 1 Cod penal. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. conf. J. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. 220 al.fapta inculpatului D. N.2008.. . 2.2006 a Consiliului Local G.04. de ocupare a acestei suprafete de 0. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G.. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. E. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E. N. cu depasirea termenului legal de 10 zile. 208/ P/ 2007 din 16. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul... cat timp.". in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006.fost tardiv formulat. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac.

art. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. b Cod procedura penala in art. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. in baza disp. 2201 al. din art. 11 pct. I. In termenul prevazut de art. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. de art. nr(.11. sentinta ce a fost desfiintata in parte. 18 Cod procedura penala. a rap. Instanta de apel. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul . a dispus respingerea acestuia. 379 pct. D. E. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie. Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. 11 pct. E. 326/ 10. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G.. cu respectarea dispozitiilor art. 3859 alin. 2 lit.). jud. Pentru toate aceste considerente.2008 pronuntata de Jud. 2 lit. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. pe raza comunei G. 1 lit.(acesta avand in fapt destinatia de J..cel al savarsirii infractiunii. 1 Cod penal. la art. 10 al. 1 lit. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. a rap. 1 lit. retinand ca faptei inculpatului . considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie.. 1 pct. suprafata de 0. 10 al. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal. comunal). 2 lit. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. in sensul obligarii inculpatului D. E. Se solicita admiterea recursului. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. 3 al aceluiasi articol. in dos.58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare. 3853 alin. tribunalul. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. 63 alin.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului.".). la art. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. E. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. N.. in baza art. a Cod procedura penala. 379 pct. privind ocuparea suprafetei de 0. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta.. I. tribunalul.

192 alin. suprafata respectiva de teren.) (. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate. 38515 pct. In baza adeverintei nr.intentional al laturii subiective. Potrivit art. S. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului. 348 alin. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului.-D. teren situat in T. IN NUMELE LEGII. T r i b u n a l u l I a s i: T. d Cod procedura penala. urmeaza ca in baza art.) Grefier. JUDECATOR.. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art. In temeiul considerentelor expuse..) (.R.32 ha si cu 0. B. se avanseaza din fondurile statului. 1 lit.. I. In baza art. 23..10 ha in intravilan. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U.) Red. comunal".. (. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei. folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006.) (.08.. pe care o mentine. in cuantum de 200 lei..) cu suprafata de 1.. In speta../2 (Dealul M. N.) (.. Pronuntata in sedinta publica. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. . azi 09 Februarie 2010. la anexa 3 (mama lui D. N.) (..G. 10 lit.02.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune". 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului. JUDECATOR. iar in baza art. 3 lit.) pe raza comunei G.. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G.2010 2 ex. E. 681/16..58 ha. PENTRU ACESTE MOTIVE. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i. (. PRESEDINTE. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0.. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs. 32/6 (Tarlaua Dealul M.1991 eliberata pe numele lui D. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia. cu destinatia de "J. E. Tehnored... In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si..) (. Definitiva..

S. afectări ale stării sanitare. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu.2009) F. F. 5431 101.S. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă.037 metri pătraţi.X. Secţia penală şi de minori. numiţilor H.600 metri pătraţi (tarlaua 52. la art. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului.S. fără drept.S. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent..V.. Prin titlul de proprietate nr. Pentru a pronunţa această soluţie.01. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. decizia nr..2009. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1.01.1994.Tulburare de posesie.1 C. S. S. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52.S. S. parcela 183 1). a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H.P. Potrivit articolului 220 alin. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu. Curtea de Apel Cluj.A.220 al.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. Stabilirea în echitate. şi M. în întregime sau în parte. el nu s-a conformat. 1240 19.S. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat. în baza art.A. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31. 11 pct. În cursul aceluiaşi an.).A. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. în raza satului Fodora. S.Gh. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi.1994.S.pen. la data de 31... a dispus achitarea inculpatului F. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. de art. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. a afirmat că numitul F. 412 R 19.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. a unui imobil aflat în posesia altuia. Aşa cum a declarat partea civilă H. parcela 183 1) sunt situate în intravilan.N. d C. În plus. Criterii de stabilire. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii. suprafeţele de 2. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008.. a rap. comuna Aşchileu. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit.05. atribuite prin titlul de proprietate nr. lipsă mână de lucru etc.07. a eliberat unul dintre terenuri..S.600 metri pătraţi (tarlaua 52. aşa cum a recunoscut partea civilă. din care.A. Cu toate acestea. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi.A. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. judeţul Cluj.proc. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F. 5431 101.pen.1 C. Prin sentinţa civilă nr..2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr. 10 lit.S.200 lei către partea civilă H. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2. F. în faţa instanţei. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. în forma actuală.A. Prejudiciu material. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F. prin atribuirea acestora către H. constituie infracţiune de tulburare de posesie. prev.A. ocuparea.pen. 2 lit.. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei . parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F.

A. b) C.S.X.nr. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F. 2008 şi 2009 pentru acest teren. a rap. 999 C.pen. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent.. şi al art.. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art. şi art.200 lei la care a fost obligat inculpatul F.astfel ocupat.05. a) şi art. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu.379 pct. folosirea terenului. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007.. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv. Conform art. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare. 10 lit. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. d) C. 10 lit. .în posesia altuia în momentul ocupării.S.proc. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii.. nu s-a făcut .refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.382 al. 2 lit.. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile.proc.pen.civ. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . cu obligarea părţii civile H. De asemenea. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.600 lei. reprezentând onorariul apărătorului angajat. în temeiul art.pen. Prin urmare. 5 C. 2 şi alin.S. instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă. instanţa de fond a apreciat că. 721 şi 276 C.proc.200 lei.proc. situată în partea de jos. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost .2009 a Judecătoriei Gherla. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. iar pe de altă. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus).pen. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile. 1240 19. d) C. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren. adică fără drept şi aflat în posesia altuia. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis.2 lit. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1.o să-i permită.civil. Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren..11 din 18 ianuarie 2010. Persoana vătămată H.2 C.3 lit.200 lei către partea civilă H. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art.A obligat pe partea civilă H. parte.A. pe de o parte. raportat la situaţii similare. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007..pen. În temeiul art. la art.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu. 193 alin. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. folosul de tras anual este de 300 lei.proc. către inculpatul F. 998 şi art.A. către partea civilă H. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.proc.A.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere.A.pen.14 alin. Prin urmare. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta . despăgubiri civile în sumă de 1. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1. 11 pct. Astfel... la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.

În unele cazuri. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele. de regulă prima la care apelează magistratul. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.pen. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. Curtea examinând recursul promovat. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece. este cea literală sau gramaticală. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. în apel. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. Unele se referă la împrejurări neesenţiale. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal. cu cea mai mare certitudine. ce permitea o nouă judecată în fond. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi.În temeiul art.. câte kg puteau fi obţinute.2 C. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni.4 C.proc. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. prin apreciere.63 alin. probele nu au o valoare dinainte stabilită. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt.3 C. principiu înscris în art. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla. ca legală şi temeinică.proc. sunt inevitabile. inerent oricărui . trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă.192 al. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate.S.. prin interpretarea regulii de drept. în Avizul nr. fiind greşit admis. într-un mare număr de cazuri. în scopul aflării adevărului. ca nedovedite. Judecătoria Gherla. deoarece în acest fel se asigură.Potrivit art.pen. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate.În acest sens.proc. condiţia previzibilităţii legii. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". prin prisma motivelor invocate. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora.A. apelul inculpatului F. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală.pen.

interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. mai precis pierderile efectiv suferite. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. De asemenea.345 C. Aşa cum am arătat. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). rezultatul concret. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. Printre elementele luate în considerare de către Curte.art.act jurisdicţional. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora. se numără prejudiciul material. rezultând direct din pretinsa încălcare. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. atunci când se pronunţă în materie.proc. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art. şi prejudiciul moral. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. Curtea le poate examina împreună. trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. precum şi din alte pagube nemateriale. este reliefată şi de practica CEDO . Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor. în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. Hotărârea reprezintă astfel. art. sinteza operei de judecată. În speţa de faţă. care reprezintă repararea stării de angoasă. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. pe de altă parte. Această poziţie a instanţei de recurs. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. De altfel.pen. pe de o parte. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu.7. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). aceasta nu .41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. prin normele dreptului european.

de art. Aşa fiind. şi nu în ultimul rând.. apelul inculpatului fiind greşit admis.. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I.).(.). fiul lui (.). (.2 lit. 43 din 07.a C. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.) si D. din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E. şi nici instanţa de apel. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E. 2 lit.pen...).. in baza art. 192 alin.) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N..) (. asistat din .cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3.. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O.) (. la art.10.10.11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr. (.2009 a Judecătoriei Gherla...5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii. în baza art.... a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. 1 lit..). că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H.02.) Grefier .) (. domiciliat in G. asistat de avocat ales F.. Pentru motivele ce preced.1971. 11 pct. având un caracter rezonabil. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.(..41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi.... 1 pct. O.) Judecator . 220 alin.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.(. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora..... instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla. 1 Cod procedura penala.) (.. (. instanţa de recurs va stabili în echitate.. 2007-2009.) D E C I Z I A NR.. din oficiu.A. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr.. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit.(.) Judecator . valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani.1240 din dată de 19.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat.. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi.. 10 lit. domiciliat in G. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev..40 lei .Conform jurisprudenţei Curţii Europene.3.385 15 pct.proc. nascut la 26. In temeiul art...2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. prin care.(.. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte . în sumă de 1200 lei nu este exagerată.. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(. care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1. a rap.(. împotriva deciziei penale nr. S. Cu toate acestea. 210 din 03.

.11 pct. prin mutarea gardului partii vatamate.art. fara antecedente penale. judetul D. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev. (.02. In concluzie. din cadrul Baroului P. Avocat F.).. arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea.. de art.10. Procedura de citare legal indeplinita. Cu cheltuieli de judecata.(. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat. avand cuvantul.. Intimatul faptuitor E. a procedat la audierea intimatului inculpat E. 10 lit.2007. ia act ca nu sunt cereri de formulat. Curtea. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor... dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T.). potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului.). pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.).. de art.oficiu de avocat N. avocat F. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara.a rap. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. depune la dosar reformularea motivelor de recurs.b c.la data de 26. solicita respingerea recursului declarat de parchet. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei.) si D.. 220 Cod penal. 210 din data de 3. J.) pentru intimatul parte vatamata. in temeiul disp. S. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr. 220 Cod penal.. pentru infractiunea de . avand cuvantul.. avand ultimul cuvant. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. Avocat F. O.p.. S.. ns. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise.). si G (. De asemenea. cu acelasi domiciliu. fata de actele si lucrarile dosarului. (.1971.penala... Asupra recursului penal de fata.. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta.G. Examinand actele si lucrarile dosarului. (.la art. s-a dispus achitarea inculpatului E. Avocat N. in or. casarea hotararilor pronuntate. S.2 lit. deci fara drept si cu intentie. (. C U R T E A. fiul lui (.pr. S. pentru intimatul inculpat. avocat N. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar...

A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza. (..). suprafata de 404 m.). La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr.. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i. 527/P/22.. 220 al. Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E. parcela 2477. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.p..p. (.1 c.. (.p. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii... a emis titlul de proprietate nr. pe care se afla construita o parte din solar..b c.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev.). 220 al. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m...de art.G..2002. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D. convins fiind ca acest teren ii apartine. (... situat pe raza or..de art. art..1 c. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m. 220 al.de art.).p. raportul de expertiza topo. 220 al.1 c.07. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O. respectiv. prin decizia penala nr.). Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O...p.G. coroborate cu declaratiile partilor.penala.parte vatamata O.. (. (. Pentru a pronunta o atare sentinta. transpunerea intr-o schita a constatarilor. nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz.. depozitiile martorilor. Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O.. (.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar. (. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.01.) si fratelui sau O.de art.la art.art.p.G. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.p.1 c. teren intravilan situat in or.). (.a rap..). demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa. asa cum rezulta din adresa Primariei or.p...). ocupa tarlaua 21.. (.pr.tulburare de posesie prev..11 pct. Partea vatamata O. 90374 din 11.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m.p.p. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo.. nr.2 lit. 220 al. suprafata de 4710 m. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . A constatat instanta de fond ca la data de 4. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat. (.. .1 c. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev..1998..) prin care s-a reconstituit partii vatamate O. 10 lit.11. (. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.

asa incat se solicita admiterea recursului.p. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m.1 c.de art. prev. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie. 18/1991. pentru gresita achitare a inculpatului E.la art. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp.de art. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev.a rap. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept.) are lipsa suprafata de 650 m...de art. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. 220 al. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta.b c.. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie.11 pct. (. (. Pentru ca fapta sa existe.pr.p. Recursul este nefondat. fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni.1 c.de art. pentru infractiunea prev. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate. 220 al. 220 al. 220 al.). De aceea..p.43 din 7. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren.1 c.03. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O... Mai mult. (.).art. republicata. D.1 c. S-a apreciat ca.penala.p. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O..p.2 lit. 10 lit. fapta nu este prevazuta de legea penala. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu.2008. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice.p.

.litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului. fiul lui (.07. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii. d.1971. In consecinta. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O.M... 18/1991 republicat. se semneaza de Presedintele instantei Grefier. (.a. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria . nr(.. Tehnored.1 lit./9.) (.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.f.. impotriva deciziei penale nr. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr. B..) J u d e c a t o r i a G a e s t i j.. domiciliat in G.) M..a..) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. privind pe intimatul-inculpat E..02..) (..f. 43 din 07.) (. Presedinte. S.... … din … la această instanţă... … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr.. fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun. suprafetele pe care le ocupa fiecare.03.) Fiind plecat in concediu de odihna. E. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor.. F.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.. (. 385/15 pct.) (. (.10. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr..) Red.M. 2 ex.. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati.2008 d.b c... Judecatori. nascut la 26.). (. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E..V.) si D..) (. nr(. 210 din 03. conform art..). Operator de date cu caracter personal Notificare nr.penala.) (...). Definitiva.. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART.(..pr. (. judetul D. D.. 278/1 CPP.) (.. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare.E..

S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. având numărul de înregistrare …. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. ….G. Prin încheierea din data de ….2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. În dosarul nr. ing. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. respectiv dreptul de proprietate. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. procesul-verbal de punere în posesie. petentul a formulat. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. Prin încheierea din data de …. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. … din … la această instanţă. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. Astfel.01. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. Prin cererea înregistrată sub nr. După acest moment au mers la primărie. cauza a fost reînregistrată sub nr. Faţă de această situaţie consideră că. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. unde. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. solicitând. Prin cererea înregistrată sub nr. Apreciază că. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr.Buzău. cu . PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. comunicând membrilor comisiei că. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. … din data de …. unde urma să se întocmească în scris. de asemenea. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. …. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. …. …. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. … din … la această instanţă. Faţă de documentul furnizat. …. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. după ce a aşteptat mai mult timp. în data de 23. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. în scris. 890/2005. Prin cererea înregistrată sub nr. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. … din … la această instanţă.

În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale.. După apariţia Legii nr. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. printre alte obligaţii pe care le are. pentru motivul că fapta nu există. care reprezintă limitele de proprietate. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. tarlaua 70. jud. C.P. sat Zoreşti.P. este angajata Primăriei Verneşti. este secretarul Primăriei Verneşti. petenta arată că. la art. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv.1. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. 11. pronunţată în dosarul nr. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. lit. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . a. raportându-se la repere fixe. Buzău şi că. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. „usus. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului. fructus şi abusus”. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte.P. 11. După aceasta s-au întors la Primărie.P. C. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. Verneşti.a. Buzău. 10. pct. 2. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. situată în extravilanul corn. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei.b cu referire la art. jud. lit. Verneşti. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. jud. prin acte de dispoziţie. cunoscute încă din dreptul roman. PM. În fapt. jud. Cod procedură penală. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). pe vechiul amplasament al acestuia. a înregistrat documentul sub nr. a. pronunţată în dosarul nr. după care. care fac parte din această tarla. Buzău. pct. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. dl. conform art. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. totală sau parţială. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. conform art. lit. … pronunţată de Judecătoria Buzău. lit. În această situaţie. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. 1. … al Judecătoriei Buzău. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale. … după care a fost înmânat petentului MIP. ing. 10.toate atributele sale. reţinerea cauza spre judecare. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. …. al. …. conform legii. 247/2005. rap. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. definitivă şi irevocabilă. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. conform hotărârii judecătoreşti. deoarece fapta nu există.

desfiinţarea ordonanţelor atacate. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. Pe data de 23. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. După acest moment. formându-se dosarul nr. mandatarul proprietarului. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. numitul MP. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. PM. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. şi a fost înmânat petentului MP. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. 11. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. …. pentru ora 10 dimineaţa. a. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. la art. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. … al Tribunalului Buzău. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. ing. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale.P. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing. C. numitul MCP şi doi poliţişti. rap. reţinerea cauzei spre judecare.P. lit. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. PM. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. conform art. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs.01. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă.P. ing. pct. urmând ca dl. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. C. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. alături de ceilalţi membri ai comisiei. al. În concluzie.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. pentru asigurarea ordinii. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. inginerul PM. petentul. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. …. urmând ca după reanalizarea materialul probator. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. judecata recursului a fost suspendată la data de …. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. pentru motivul că fapta nu există. angajat al primăriei. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. de asemenea.. a. În concluzie. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. constatând că. 10. lit. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. desfiinţarea . 2. solicitând. moment la care petentul a fost pus în posesie. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. 1.P. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv.

… al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. de art. …. numitului EM din mun. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. ŢE şi ŢM. BL. 10. al.289 Cp. C. Buzău. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. 1. Sentinţă civilă nr…. GMA.000 lei pentru învinuitul OŞ. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. numitul MCP. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat.. raportat la art. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. jud. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ.P. 1. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. …. ….P. Bucureşti. SN şi MCP au formulat plângeri. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total. 11. SN. judeţul Buzău. … pronunţată de Judecătoria Buzău. lit. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com. în calitate de mandatar. a.173 m. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. prin prisma motivelor invocate de petenţi. GMA. printre care şi moştenitori ŞG. C. Ulterior. a fost investită cu formulă executorie la data de …. 2. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. Astfel. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. 1. Totodată. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr….000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG.P.289 Cp. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie.000 lei pentru învinuitul SN. …. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. La data de …. Verneşti. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. la art. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr.000 lei pentru învinuitul AG. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. pct. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. GMA. în dosarul nr…. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. conform art. al Judecătoriei Buzău. pentru motivul că fapta nu există. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . 1.P..p. lit. Pentru a dispune astfel. poliţiei şi numitului EM. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. rap. …. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr.. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. pentru suprafaţa de 22. la data de …. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului .. sentinţa fiind definitivă. a. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament.25 Cp. …. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.

cu modificările şi completările ulterioare. Instanţa reţine că. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. în posesie. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. în suprafaţă totală de 14 ha . deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. republicată. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. primarul OŞ.10 lit. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. are studii superioare. provizoriu. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. Astfel. gradul de pericol social al unor infracţiuni. pe raza comunei Verneşti.specialist în cadrul Primăriei com. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S.. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. în concret. învinuitul MCP are studii superioare. cadastru agricol.”. Verneşti. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. Casa de Vinuri Verneşti. au procedat în mod ilegal prin emiterea .p. potrivit art. Verneşti la data respectivă. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. este de profesie inginer. de către specialişti în măsurători topografice. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. este pensionar. 27 din Legea nr. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. ….C.01. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. 34 alin. precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. Totuşi. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual.. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. pe bază de măsurători topografice. a semnat acest document şi 1-a ştampilat.p. 18/1991.b1 C. punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. organizarea teritoriului. tarlaua 70. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. Verneşti. …. organizarea teritoriului. se va efectua în conformitate cu prevederile art. fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. cadastru agricol. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. învinuitul OŞ – primarul corn. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. în aceeaşi zi. sat Zoreşti. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” .

aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei.procesului verbal de punere în posesie definitivă. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. 25 Cod penal. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 2781 alin. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. . conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. instanţa reţine că. În aceste condiţii. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. 2781. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. fapt realizat de către petentă. Cod penal. pct. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. Cod penal. În situaţia dată. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. Instanţa. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora.b şi art. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. raportat la art. în cazul plângerii formulate în baza art. punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. 3 din Codul de procedură penală. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. 289. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. 8. alin. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. În aceste condiţii. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. SN şi AG. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. În concluzie se poate reţine că. b) din Codul de procedură penală. în ipoteza unei instrumentări complete. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. Faţă de cele arătate mai sus. raportat la art. lit. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. 25 Cod penal. în care.1. Cod penal. 11. 4142 alin. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. lit. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. 289. 249. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. acest formular. b. 8 lit. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte.

11. A.2009. a C. 220 alin 1 C. 7453/311/2009 in baza art.. b C.p. Cod penal în art. lit.1.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr. 10.p. 8 lit. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B. Cod procedură penală. F. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. 867/P/2009 din 15.a.p. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. instanţa în baza art.10. 867/P/2009 din 15. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.p. 4 pronuntata la data de 14 ian.p. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. s-a casat sentinta penala nr.2. lit. 181. ca si alte inscrisuri.b1. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr.278/1 alin. 220 alin. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala.p.06. Cod penal raportat la art. 867/P/2009 din 15. 8 lit. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. 192.192 alin.06. 249. F. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN.275. F.b cu referire la art.A. 192 alin 2 C. C. … din data de …. C. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr.p. In baza art.278 ind. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. Cod procedură penală cu referire la art. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N. . a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26. alin.p.06.2009 persoana vatamata N. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr.p. 728 pronuntata la data de 28 oct. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr. 25. ca nefondata. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. s-a admis plangerea formulata de aceasta. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 3 C. lit. Olt.220 alin 1 C. ca legala si temeinica iar in baza art. C. 1 C.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. 289. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.p.p.278 C. A. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. Decizia Nr.p.7453/311/2009 si in baza art. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. . pct.p. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. 867/P/2009. 1 alin. Tribunalul Olt.02.

In baza dispozitiilor art.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. C.07. care prin rezolutia nr.p.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. 275 – 278 C. 192 C. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. din declaratia martorei S. Astfel in cauza. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.32 ha a fost ocupata de intimatul B. 46637/61/02. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. C. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa.p.06. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral.07. De asemenea. F. 220 alin 1 C. se mentioneaza ca persoana vatamata N. F. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. E. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate .04.p.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa. 1417/II/2/2009 din 17. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. .prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. I. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. I. mentinand rezolutia sus mentionata. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus .. conform titlului de proprietate nr. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E.p.1996. A. jud. Astfel .p. Olt. In consecinta. 1254/09. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri. Din nota de constatare nr.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. A.

18/1991 a comunei Ganeasa jud.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.p. 1 lit.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile .fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. DISTINCTIE Nr: 505 (28.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca. c si j C.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr.ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla. s-a casat sentinta. 8 lit.p. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie . neavand posesia . In al treilea rand . nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. 278 indice 1 alin. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente.s-a admis plangerea acesteia.p. potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive. in baza art. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor. In consecinta.p. De aceea .09. 278 indice 1 alin. In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. TULBURARE ÎN POSESIE. In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. Pe de alta parte .p. Pe de alta parte . rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. 10 C. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. E. 1 lit.sola si vecinatati.p.p. d C. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . In al doilea rand. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. 10 alin.p. 10 alin. In primul rand. Olt . pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential. s-a admis recursul persoanei vatamate . b C.

pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului. a condamnat pe inculpata P. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii. În baza art. M a posedat efectiv suprafata de 1. defunctul Z.71 Cod penal.1999.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3. 220 C. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata. de numita P. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate.05.top 1438/1/a si lui Z.220 al. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. Porumbesti tatalui partii vatamate. pen. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18.81 Cod penal. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.04. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.. În baza art. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc. fila 127 la dosar. termen de încercare.5250 ha din parcela cu nr.TULBURARE ÎN POSESIE. În procesul verbal încheiat la data de 14.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. În baza art. iar în baza art.2008 de inginerul topograf L. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14. stabilind 3 ani. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1.pen.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr.M parcela cu nr. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta.top 1438/1/b.1 teza I Cod penal.31-77232/01. Topo 1438/l/a.83 Cod penal. defuncta Z. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. fila 121 la dosar. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7. Prin S.a teza II si b Cod penal. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR. a mai aratat martorul. partea vatamata T. respectiv inculpatei.. M la cererea inculpatei. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post.09. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art. 4435/296/2009.civ.235/04. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.2008.pr. F si mamei inculpatei.64 lit.1998. pentru ca..71 al. în baza art. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.F revenindu-i parcela cu nr.05. defunctul Z. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren .M. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art.2008 data savârsirii infractiunii.02.83 Cod penal. nr. I.2736/21..05.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie. Judecatoria Satu Mare.2010 pronuntata în dosar nr. F si mama inculpatei.359 C. Ulterior. defuncta Z.20 ha. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea.03.5 Cod penal.44 ha. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. partea vatamata T.

220 al. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie.I împotriva sentintei penale nr. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. ca inculpata P. M fara consimtamântul acesteia.2 lit. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit. în acest sens fiind audiat martorul S.03. definitiva prin neapelare. în baza art.I. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. Pentru a pronunta aceasta hotarâre. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori.235 din 04.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z. Inculpata P. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti.I. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare. neputând retine circumstante atenuante.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare.220 al. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate. care începând cu data de 07.04.M. S-a mai aratat ca. Prin încheierea sedintei publice din data de 30." Fata de cele de mai sus în baza art. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare.220 Cod penal. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. care a fost mentinuta în întregime.192 alin. în termen legal. prevazuta de art.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei.2736/1999. achitarea inculpatei în temeiul disp.03.art.1 teza I Cod penal. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva.a raportat la art.2006 a Judecatoriei Satu Mare. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. a . din recurs în apel. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei.06. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. respectiv intentia.05. respectiv infractiunea de tulburare în posesie.648 din 24. având în vedere obiectul judecatii.F. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs..d Cod procedura penala. 1 lit. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale.127 din 17.11 pct.1 teza I Cod penal. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii. instanta de fond. Z.10 lit. 379 pct. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr.. În baza art. inculpata P. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. Prin decizia penala nr.

în momentul savârsirii faptei. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art.b Cod procedura penala.5250 mp. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. Tatal partii vatamate. jud. fara consimtamântul acestuia. Vazând si disp. fara drept.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. De altfel. imobilul aflat în posesia altuia. .2008. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia.Cidreag.art. defunctul Z. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. conform disp.2 Cod procedura penala.220 Cod penal.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie. întrucât în data de 7. În aceste conditii. asa cum rezulta si din declaratia martorului S. Prin sentinta civila nr. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr. în cuantum de 500 lei. inculpata P. urmând ca acesta sa fie respins.379 pct. deoarece o considera nelegala.05. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. fara drept. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica. instanta l-a apreciat ca fiind fondat. J.5250 mp.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate. inculpata P.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.Satu Mare.03. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate.art. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza.art.F si mama inculpatei. solicitând admiterea acestuia.220 alin.a raportat la art. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata.10 lit. dintr-o parcela situata în intravilanul loc. fapta de a ocupa. proprietatea exclusiva a partii vatamate. în întregime sau în parte. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. este evidenta.1 Cod penal.M. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1. fiecaruia dintre proprietari.72 Cod penal. ca ocupa.I este nefondat.1 lit. Sub aspect subiectiv.2 lit. Împotriva acestei decizii. care. fara drept. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T.I avea cunostinta. iar apelul inculpatei P. inculpata P.. Pentru considerentele mai sus expuse.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. defuncta Z. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii. la pedeapsa amenzii penale. la data de 07. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut.M. o suprafata de 3 ha 500 mp. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia.11 pct.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc. constituie infractiunea de tulburare de posesie. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie.05. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul.192 alin. prevazuta si pedepsita art.M. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul. inculpata P. Potrivit disp.I a declarat recurs în termen. În cauza. un imobil aflat în posesia altuia.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie.b/1 Cod procedura penala.

Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta.220 alin. M sa discuiasca 0.în baza art. ternul era posedat de partea vatamata T.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. " d " Cod procedura penala. topo 1438/1/b. Vazând aceasta stare de fapt.269/26.06. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. inculpata. defunctul Z. numitului Z. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. dispozitiile art.2736/21. iar numitei Z. în drept. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art.05.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune.1 teza I Cod penal.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. civ.2 Cod penal . Prin sentinta civila nr. 2736/21.235 din 4. Z.220 alin.I împotriva deciziei penale nr. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.271 alin.10 lit. Ulterior acestei date. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei.271 alin. 1185/21.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.04. 2 lit.2 Cod penal.271 alin.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza..04.M atribuindu-i-se parcela cu nr.04.03.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. M la cererea inculpatei. 385/15 pct.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor.20 ha. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.10. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit.127 din 17. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate. .rezulta ca din suprafata de teren de 1. Ca atare. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti. ignorând prevederile respectivei hotarâri. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr.2008 . care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei. a cerut martorului L.2002 a Curtii de Apel Oradea. Apararea inculpatei.271 alin.F si mama inculpatei. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P.F atribuindu-i-se parcela cu nr.220 alin.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art.2 Cod penal baza art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful