Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR. de art. faptuitor M.pentru acest lucru. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată.nr. Procedura indeplinita.data in dos.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14.N.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. . documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare. de art.2008. atata timp cat. D. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate. 170 Cod procedură penală.pen.p. A.2005 partea vatamata L. 1 C.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale. 220 alin.L -in luna noiembrie a anului 2006. instanta retine urmatoarele: La data de 20.data in dosarul nr.a fost distrus. 217 alin.1 C.311/II-2/2007.2007.N.04. 68/P/2007. a pronuntat sentinta de mai jos.04. iar în baza art. I.10. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07.09. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M. 193 Cod procedură penală.in fapt. in urma deliberarii. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L.N. Instanta.p.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. prev. 191.278 ind. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii. Analizand actele si lucrarile dosarului.90 Sedinta publica din 14. Tulburare posesie -art. Din declaratiile martorilor D. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR.220 alin.sau retinerea cauzei spre judecare.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.L. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.p. penal si distrugere.04.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata.cand esntiale. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M. zona T. in contradictoriu cu faptuitorul M. mentinuta prin rezolutia din data de 07.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. 1 si 2 C. I.45-47 dosar parchet) a rezultat ca .este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. si D.N. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L. (f.1 C. care face parte integranta din prezenta sentinta.) privind pe partea vatamata L.N. art.12.daca probele din dosar sunt suficiente.02. sunt titlul de proprietate.În baza art. sens în care se va stabili termen de încercare.

daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului. in Brasov.a C.pen. str. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului.N.pen.nr. in baza art.12.nu s-a produs o distrugere.1 alin. Pentru ca L. Infractiunea de tulburare de posesie prev. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. 1 si 2 C..In temeiul art.278 ind. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced. va avea caracter declarativ de drepturi. prin semne exterioare.pen.311/II-2/2007. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului.data in dosarul nr. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept.pr. pe baza de expertiza judiciara topografica. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat.N a demontat gardul construit de partea vatamata.L.2 C. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse..pr.L.192 al. 68/P/2007.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia.1 alin. in contradictoriu cu faptuitorul M. in cursul lunii ianuarie 2007 M.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare.278 ind. de art. Astfel. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M. de art. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. L. data in dos.dom. 1 C. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. 217 alin. de art.09.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri. 220 al. prev.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.pen.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art.L a edificat un gard.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective . penal si distrugere.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z.8 lit.. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.8 lit.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila. 20 dosar parchet).2007. 220 alin. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M.Calea .a C. situatie care nu se regaseste in cazul de speta.N a fost instiintat de aceste masuratori. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. 220 C.pen. mentinuta prin rezolutia din data de 07. Important este de retinut. de art.pr.

pen. parte integranta a prezentei decizii .Brasov.. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.2007.. data in dosarul nr..2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. 192 alin.1945. si N.. 247 din data de 08.pen. 346 alin.) (. In baza art.pr.) (. pronuntata in dosarul nr(.04. ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr.: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie. Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M.. 10 alin. delegatia nr. 220 alin.. raportat la art.05. prevazuta de art.... judetul I.N.2007. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010. 348/21. 40 E. 1 C. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti.2 C.Bucuresti.nr.. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. mentinuta prin rezolutia din data de 07. b Cod procedura penala.. La apelul nominal facut in sedinta publica.N.. in baza dispozitiilor art.) Judecator (. bl. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U.09.3. 14 coroborat cu art.Pronuntata in sedinta publica. cu domiciliul in comuna G. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. in contradictoriu cu faptuitorul M. (. 68/P/2007.-M. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. de art. 1 si 2 C.. dom. 2 lit..13. 220 alin 1 Cod penal. E. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. in X. 4 Cod procedura penala.) (. jud. C. ap.. 14. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi..192 al..05.).). nr. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 .2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(. In temeiul art. E.) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J. lipsa partile . prev..P. fiul lui E. D. 1 lit. . 1 lit.In temeiul art. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (. 1 pct..) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza. Procedura legal indeplinita. Prin sentinta penala nr.) Judecator (. a...) Grefier (.2008... azi. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei. Conform art. 217 alin. 11 pct. 311/II-2/2007. a Cod procedura penala. de art..04. penal si distrugere. data in dos.. nascut la data de 25.12. 326 din 10 noiembrie 2008.) (..

E. D. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale.08. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. in baza adeverintei de proprietate 681/16. comunal. este J. E. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . fila 100. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu.01.. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar./6 din zona dealul M. N. E. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren. 102 dosar) . N. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren. E. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26.. D. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila. s-a constatat ca. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii. J. J.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E. Rosie. 79 dosar. dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu.08..2007 Primarul comunei G.. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D. E. fiind mama sa D.58 ha teren aflata in tarlaua U. De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16. E. N. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate. N. Martorii I. insa nu face dovada in baza art. pusa in posesia cu suprafata de 1...32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M. S..1991 (f. au afirmat ca suprafata de teren arata de D. Situatia relata este confirmata de martorii N. Fata de cele sustinute in instanta. D. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces.. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J.Pentru a dispune astfel. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J.07. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua.. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. N.. a ocupat o suprafata de teren de 0. in prezenta cauza. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. acesta a detinut acest teren din 1991. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . D. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. E..

solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. in extravilanul acestei comune. Pentru aceste motive. urmand a da eficienta primei cauze incidente. din perspectiva disp. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. raportat la art. jud. Vazand si dispozitiile art. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. 1 lit. 1 Cod penal. a unei suprafete de 0.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. la art. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. 1 pct. a Cod procedura penala. 346 alin. 11 pct. b Cod procedura penala.58 ha teren. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. a rap. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. art. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. avand in vedere solutia data in latura penala. 220 al. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art. in temeiul dispozitiilor art. 1 lit. Tribunalul. instanta. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. 2 lit. in latura penala a cauzei. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. 11 pct.. 363 al. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp. va face aplicarea art. de art. situat in U. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. Fata de apelul declarat de I. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza.colectivizarii. 10 al. cum ar fi fost legal. E. E. 1 lit. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. 10 alin. instanta a constatat ca.. instanta nu poate primi aceste depozitii. 2 lit. 192 alin. E. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. a constatat tribunalul. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . art. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza.. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. a. aflat in administrarea Primariei G..

s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren.04.".potrivit dispozitiilor Hotararii nr.. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.. 208/ P/ 2007 din 16. E. D.. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr. 2. jud. 220 al. 1 Cod penal. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006. conf. N.. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale...fost tardiv formulat.inculpatul D. E. E. . adeverintei de proprietate nr. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. N. cu destinatia de "J.58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N.). situat in tarlaua "Dealul M. de ocupare a acestei suprafete de 0. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. de art. S. E.07. desi situata in sfera ilicitului penal.. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale.2009. J. cu depasirea termenului legal de 10 zile. N. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. anterior momentului retinut ca fiind .02.. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. . E. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: . 419/12. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. cat timp.. (.2006 a Consiliului Local G. D. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E.. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul. 35/ 11.fapta inculpatului D. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren.2008. N. comunal". cererea de apel fiind inregistrata la data de 9. o perioada insemnata de timp.02. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva. N.. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. situata in intravilanul comunei G.12. J.58 ha teren.

Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond.. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal. nr(. 63 alin. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. tribunalul.). E. 1 lit. In termenul prevazut de art. 1 lit. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. 2 lit. 3853 alin. 10 al. comunal). E. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art.58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. jud. D. 3859 alin. 1 pct. sentinta ce a fost desfiintata in parte.. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. a rap. E.cel al savarsirii infractiunii. 1 lit.). 379 pct. retinand ca faptei inculpatului .2008 pronuntata de Jud. tribunalul. Se solicita admiterea recursului. 1 Cod penal. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. 11 pct. Pentru toate aceste considerente. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare.(acesta avand in fapt destinatia de J. E. pe raza comunei G. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. 2 lit. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. 326/ 10. art. din art. 18 Cod procedura penala. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. b Cod procedura penala in art. I.. Instanta de apel. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul . la art. in dos. Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. in baza art.". 10 al.11. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. de art. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. la art. considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. 2201 al. suprafata de 0. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. 2 lit.. I. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. cu respectarea dispozitiilor art. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. a rap. in baza disp. 379 pct. a Cod procedura penala. in sensul obligarii inculpatului D. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie.. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. 3 al aceluiasi articol. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. 11 pct. N. privind ocuparea suprafetei de 0. a dispus respingerea acestuia.

220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia. d Cod procedura penala.) (.) pe raza comunei G. S. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate.2010 2 ex..) Grefier. Pronuntata in sedinta publica. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror.. la anexa 3 (mama lui D. B./2 (Dealul M. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0.. IN NUMELE LEGII.. (.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune".1991 eliberata pe numele lui D.R..) (.. PENTRU ACESTE MOTIVE.58 ha. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului. pe care o mentine.. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului.32 ha si cu 0. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0.. I. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei..) (. PRESEDINTE.) (. 1 lit.) (. . Definitiva. 23.. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat.) (. Potrivit art. JUDECATOR. 348 alin. In speta. Tehnored.. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si. iar in baza art. JUDECATOR. comunal". ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U. urmeaza ca in baza art. E. se avanseaza din fondurile statului. N. in cuantum de 200 lei.) Red. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. In temeiul considerentelor expuse. 32/6 (Tarlaua Dealul M.. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i. 38515 pct. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art. teren situat in T. N. In baza art.. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.) cu suprafata de 1.-D. folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006.10 ha in intravilan. E. T r i b u n a l u l I a s i: T.G... suprafata respectiva de teren. 10 lit. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G. 681/16. 3 lit.intentional al laturii subiective. In baza adeverintei nr. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. azi 09 Februarie 2010. 192 alin..02.. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs. (. cu destinatia de "J.08..

A. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.proc. a eliberat unul dintre terenuri.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. Aşa cum a declarat partea civilă H. 2 lit. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994. Curtea de Apel Cluj. a rap. ocuparea. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1. F. 5431 101. decizia nr. 10 lit. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. el nu s-a conformat. S. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei . dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. fără drept. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. afectări ale stării sanitare. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. parcela 183 1).. Prin sentinţa civilă nr. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit. în baza art. la art. aşa cum a recunoscut partea civilă..01.. 412 R 19.1994..S.Gh.S. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi. 11 pct. Prin titlul de proprietate nr.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. la data de 31..pen. Pentru a pronunţa această soluţie. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52.600 metri pătraţi (tarlaua 52. 1240 19. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F.05. a unui imobil aflat în posesia altuia. Secţia penală şi de minori. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31.pen. a afirmat că numitul F. judeţul Cluj. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. d C. atribuite prin titlul de proprietate nr. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. lipsă mână de lucru etc.S. Criterii de stabilire.P.220 al. Prejudiciu material. prev.pen. numiţilor H.1994. S.). Stabilirea în echitate. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H. S.600 metri pătraţi (tarlaua 52.200 lei către partea civilă H.S.S. suprafeţele de 2..1 C. În cursul aceluiaşi an. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu.S.S.X. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului.. Cu toate acestea.037 metri pătraţi. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F. comuna Aşchileu.2009) F. în faţa instanţei.N.A. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F. în raza satului Fodora. 5431 101. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent.1 C. În plus. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. constituie infracţiune de tulburare de posesie.A.2009. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu. F.A.. S. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat.S.2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr.A. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2.Tulburare de posesie. din care. prin atribuirea acestora către H. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3.A. în forma actuală.V. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008..S.07. şi M. de art. Potrivit articolului 220 alin.01.A. în întregime sau în parte. parcela 183 1) sunt situate în intravilan. a dispus achitarea inculpatului F.

adică fără drept şi aflat în posesia altuia.pen. 10 lit. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu. reprezentând onorariul apărătorului angajat.proc.. instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii. .o să-i permită. despăgubiri civile în sumă de 1. 1240 19. în temeiul art. 2 lit.A. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. 2008 şi 2009 pentru acest teren. nu s-a făcut .A.2 lit. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul.200 lei.proc. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20. 5 C.proc.382 al.A. a) şi art. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1. Persoana vătămată H.. 193 alin.nr.200 lei către partea civilă H.379 pct. parte. folosul de tras anual este de 300 lei.3 lit. b) C.S. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere.14 alin. De asemenea.pen.. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi.proc. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.A. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.pen.S.. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. şi art. 998 şi art.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta. instanţa de fond a apreciat că.pen. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece. În temeiul art. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile.. 10 lit.civil.proc.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. cu obligarea părţii civile H. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare.. situată în partea de jos. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus). Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren.pen.pen.S. d) C. Conform art. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie.astfel ocupat. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu.A obligat pe partea civilă H.11 din 18 ianuarie 2010. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F. pe de o parte.în posesia altuia în momentul ocupării.. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007. folosirea terenului.2009 a Judecătoriei Gherla. către partea civilă H.2 C.proc. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent.600 lei.. către inculpatul F. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1.05.X. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.200 lei la care a fost obligat inculpatul F. Prin urmare. a rap. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta . 999 C. 721 şi 276 C.A. raportat la situaţii similare. 11 pct.civ. iar pe de altă. Prin urmare. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile. d) C. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . deoarece partea vătămată nu i-a mai permis. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost .. Astfel. 2 şi alin. la art. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii. şi al art. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art.

cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.3 C..pen. prin apreciere.proc. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". cu cea mai mare certitudine..Potrivit art.A. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor.2 C. prin interpretarea regulii de drept.proc.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. Curtea examinând recursul promovat. trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală. ca nedovedite. într-un mare număr de cazuri.pen. apelul inculpatului F. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate. În unele cazuri. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal. ce permitea o nouă judecată în fond. în scopul aflării adevărului. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică.S. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă.4 C. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. sunt inevitabile. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept.pen. inerent oricărui . fiind greşit admis. ca legală şi temeinică. Unele se referă la împrejurări neesenţiale. condiţia previzibilităţii legii. Judecătoria Gherla. în Avizul nr. principiu înscris în art.proc.192 al. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece. în apel. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice.În acest sens. câte kg puteau fi obţinute. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla.În temeiul art. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate.63 alin. deoarece în acest fel se asigură. probele nu au o valoare dinainte stabilită. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare. este cea literală sau gramaticală. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. prin prisma motivelor invocate. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. de regulă prima la care apelează magistratul. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt.

Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000).6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". şi prejudiciul moral. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. atunci când se pronunţă în materie. întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor.proc. Hotărârea reprezintă astfel. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp. pe de o parte. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. prin normele dreptului european. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). Această poziţie a instanţei de recurs. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. rezultatul concret. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. Printre elementele luate în considerare de către Curte. De altfel. art. aceasta nu . precum şi din alte pagube nemateriale. care reprezintă repararea stării de angoasă. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art. rezultând direct din pretinsa încălcare.pen. Curtea le poate examina împreună. mai precis pierderile efectiv suferite. sinteza operei de judecată.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. se numără prejudiciul material. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. pe de altă parte.345 C. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. De asemenea. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar. În speţa de faţă. este reliefată şi de practica CEDO . trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. Aşa cum am arătat. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor.act jurisdicţional. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană.7.art.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi.

nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice.).1240 din dată de 19.02...a C. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. S.10.. 10 lit. 220 alin. prin care.(..cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte . instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla.) (. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi. 1 pct...11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr.) (. asistat de avocat ales F. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. 1 lit.. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H.. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(.A. în sumă de 1200 lei nu este exagerată.).. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I.. (... O.) Grefier .) (... asistat din .).. din oficiu. fiul lui (. (. domiciliat in G.pen. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile.) Judecator . şi nici instanţa de apel..) D E C I Z I A NR... a rap.)....2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii..40 lei . din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E.(.. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat. de art. la art.2009 a Judecătoriei Gherla. apelul inculpatului fiind greşit admis.2 lit.. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E. Pentru motivele ce preced..(. In temeiul art. Cu toate acestea. 43 din 07. (.) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile..) Judecator .(. 1 Cod procedura penala. domiciliat in G.) (.. 192 alin.385 15 pct. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev. a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. în baza art. in baza art.. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.) si D.1971.10. 210 din 03.(. instanţa de recurs va stabili în echitate.. 2007-2009. Aşa fiind. nascut la 26. valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani..2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr. 2 lit. 11 pct... care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1.). conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.proc..Conform jurisprudenţei Curţii Europene. şi nu în ultimul rând. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr.3.. împotriva deciziei penale nr.(. având un caracter rezonabil.

Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. depune la dosar reformularea motivelor de recurs. ns.2007. dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T. avand ultimul cuvant.1971. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. fara antecedente penale.b c. Curtea.2 lit..art. Intimatul faptuitor E. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev. Avocat F. 210 din data de 3. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului.. fiul lui (.. solicita respingerea recursului declarat de parchet. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta..... 10 lit. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr. (. avocat N. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului.).la data de 26... O. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. S. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. Avocat F.) pentru intimatul parte vatamata..G. S.).p. deci fara drept si cu intentie.. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului. 220 Cod penal.. avand cuvantul.. Examinand actele si lucrarile dosarului. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. prin mutarea gardului partii vatamate.11 pct.02. (.(. judetul D. pentru infractiunea de . casarea hotararilor pronuntate. (.la art. in temeiul disp.. Cu cheltuieli de judecata. C U R T E A. fata de actele si lucrarile dosarului. ia act ca nu sunt cereri de formulat.a rap. avocat F. S. in or. Asupra recursului penal de fata.) si D. si G (. a procedat la audierea intimatului inculpat E. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei.penala.pr. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. de art. 220 Cod penal.oficiu de avocat N. din cadrul Baroului P. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara. avand cuvantul. In concluzie. Avocat N..10.. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. (. cu acelasi domiciliu. s-a dispus achitarea inculpatului E.). de art. J.). Procedura de citare legal indeplinita. arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar. De asemenea.).. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor. S. pentru intimatul inculpat.

p. (. (. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp.). ocupa tarlaua 21.. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D. Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O.p.p. a emis titlul de proprietate nr.) si fratelui sau O. Pentru a pronunta o atare sentinta.de art. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.parte vatamata O. (. nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz.art..01.p.tulburare de posesie prev. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.la art. situat pe raza or. transpunerea intr-o schita a constatarilor..1 c.). teren intravilan situat in or. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E.. demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.de art. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza.. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar.G. 220 al.1 c.1 c. (.p.2002.).b c. 220 al. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m. Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E.. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.1 c. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo.p..pr..1 c. (.p.. (.de art.1998. nr.11 pct..).p. 527/P/22.G.G. coroborate cu declaratiile partilor. parcela 2477. 90374 din 11.. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa. 220 al. 220 al.. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . respectiv..) prin care s-a reconstituit partii vatamate O.11.a rap.. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat..) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m.. La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr. suprafata de 404 m.. 10 lit.. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O.). (..).). depozitiile martorilor. .. pe care se afla construita o parte din solar. Partea vatamata O..p. 220 al. convins fiind ca acest teren ii apartine. art. (.p... A constatat instanta de fond ca la data de 4.. (.. raportul de expertiza topo.de art.). (. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.. (. suprafata de 4710 m. prin decizia penala nr. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E.penala.. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i. asa cum rezulta din adresa Primariei or. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala. (... A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m.07.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev.2 lit.

cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul..de art. 220 al. asa incat se solicita admiterea recursului.p.03.. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice. pentru gresita achitare a inculpatului E. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp.1 c. Mai mult. D. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O.). republicata. (.. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.11 pct.p. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei. (.. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie.1 c. 220 al.a rap. prev. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.2008.p.p.p.1 c.. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. De aceea.. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate.art. pentru infractiunea prev. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie.1 c. Recursul este nefondat. Pentru ca fapta sa existe. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta.b c.penala. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m.de art. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu.43 din 7.la art. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept.p. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . 220 al. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.pr.. 18/1991.2 lit. 220 al.de art. S-a apreciat ca. 10 lit. fapta nu este prevazuta de legea penala.de art.) are lipsa suprafata de 650 m.). fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni. (.

). impotriva deciziei penale nr. S...a.) (. E. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare.02.) M. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.. nascut la 26.b c. … din … la această instanţă. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr.f..M.) Red. F... d..a.) (.. domiciliat in G.... Presedinte..E.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j.. judetul D.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.. (.V.) (. nr(..litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului.).....10. (. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii.f.) (. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati. fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008. (.(.. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART. fiul lui (. conform art. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr. (.). suprafetele pe care le ocupa fiecare. Tehnored. In consecinta. Definitiva.1971.) si D..07.. 278/1 CPP.. 385/15 pct. se semneaza de Presedintele instantei Grefier.) (../9. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O.. Judecatori. B.) (. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor..2008 d...1 lit.M. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria . 210 din 03. Operator de date cu caracter personal Notificare nr.) Fiind plecat in concediu de odihna. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E.. D. (.... 2 ex. nr(.pr. 43 din 07.) (. privind pe intimatul-inculpat E. 18/1991 republicat.) J u d e c a t o r i a G a e s t i j.. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.03.penala..

După acest moment au mers la primărie. având numărul de înregistrare ….. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. în scris. unde urma să se întocmească în scris. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. respectiv dreptul de proprietate.G.Buzău. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. …. Apreciază că. Prin cererea înregistrată sub nr. În dosarul nr. petentul a formulat. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. … din … la această instanţă. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. după ce a aşteptat mai mult timp. …. cu . cauza a fost reînregistrată sub nr. Prin cererea înregistrată sub nr. Faţă de această situaţie consideră că. Prin încheierea din data de …. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. …. Prin încheierea din data de …. ing. … din … la această instanţă. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. comunicând membrilor comisiei că. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr.01. După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. unde. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. procesul-verbal de punere în posesie. Faţă de documentul furnizat. … din … la această instanţă. în data de 23. de asemenea. Prin cererea înregistrată sub nr. 890/2005. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv. Astfel. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. … din data de ….2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. …. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. …. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. solicitând.

Buzău.a. „usus. … pronunţată de Judecătoria Buzău. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie.P. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. tarlaua 70.1. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. C. 10. După apariţia Legii nr. jud. jud. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. situată în extravilanul corn. este angajata Primăriei Verneşti. fructus şi abusus”. definitivă şi irevocabilă. pronunţată în dosarul nr. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. a. după care. Cod procedură penală.. dl. jud. cunoscute încă din dreptul roman. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). PM. la art. pct. pronunţată în dosarul nr. jud.b cu referire la art. care fac parte din această tarla. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. deoarece fapta nu există. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei. …. …. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. lit. După aceasta s-au întors la Primărie. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. al. 11. sat Zoreşti. reţinerea cauza spre judecare. În această situaţie. … al Judecătoriei Buzău. totală sau parţială. a. a înregistrat documentul sub nr. care reprezintă limitele de proprietate. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale.P. conform art. 2. conform legii. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. prin acte de dispoziţie. Buzău. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. printre alte obligaţii pe care le are. este secretarul Primăriei Verneşti. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. Verneşti. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. 10. … după care a fost înmânat petentului MIP. conform art.P. 11. ing. conform hotărârii judecătoreşti. rap. 247/2005. C. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. lit. Verneşti. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului.P. 1. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. pentru motivul că fapta nu există. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale.toate atributele sale. lit. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. lit. pe vechiul amplasament al acestuia. raportându-se la repere fixe. Buzău şi că. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. În fapt. petenta arată că. pct. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii.

de asemenea. urmând ca după reanalizarea materialul probator. şi a fost înmânat petentului MP. constatând că. C. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens. ing. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. … al Tribunalului Buzău. petentul. numitul MP. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. C. formându-se dosarul nr. 11. Pe data de 23. …. În concluzie.P. După acest moment. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. lit. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. urmând ca dl. lit. 10.P. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că.P. alături de ceilalţi membri ai comisiei. pentru ora 10 dimineaţa. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. inginerul PM.P. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti. PM. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. al. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing. …. desfiinţarea . În concluzie. desfiinţarea ordonanţelor atacate. la art. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. reţinerea cauzei spre judecare. PM. 1. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. pentru asigurarea ordinii. rap.. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. numitul MCP şi doi poliţişti. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. a. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. pct. 2. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. moment la care petentul a fost pus în posesie.01. ing. conform art. judecata recursului a fost suspendată la data de ….în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. angajat al primăriei. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. a. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. pentru motivul că fapta nu există. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. mandatarul proprietarului. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. solicitând.

la art.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. Ulterior. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. C. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti. sentinţa fiind definitivă. în calitate de mandatar. Totodată.P. 10. …. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. SN şi MCP au formulat plângeri.P. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG.P. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . GMA. al. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . 11. Astfel. printre care şi moştenitori ŞG.p. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. ….000 lei pentru învinuitul SN. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. …. judeţul Buzău.. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. lit. …. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. 2. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total.25 Cp. a. … pronunţată de Judecătoria Buzău. de art. Bucureşti. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă. jud. 1. numitului EM din mun. pentru suprafaţa de 22. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. GMA. a fost investită cu formulă executorie la data de …. conform art. 1. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. lit. …. pentru motivul că fapta nu există.289 Cp.289 Cp. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. numitul MCP. Verneşti.000 lei pentru învinuitul OŞ. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. Pentru a dispune astfel.. Sentinţă civilă nr…. a. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. GMA. pct. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr. 1. raportat la art. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie. La data de …. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. Buzău.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. SN. la data de …. în dosarul nr…. C.. poliţiei şi numitului EM. ….173 m.. BL. 1. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. prin prisma motivelor invocate de petenţi. al Judecătoriei Buzău. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat. rap. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.000 lei pentru învinuitul AG. ŢE şi ŢM. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr….P. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.

p. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus.”. organizarea teritoriului. fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. ….. 34 alin. tarlaua 70. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. în aceeaşi zi. are studii superioare. este pensionar. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia.p. 18/1991. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. 27 din Legea nr. Casa de Vinuri Verneşti. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. Verneşti. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. cu modificările şi completările ulterioare. provizoriu. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. este de profesie inginer. gradul de pericol social al unor infracţiuni. sat Zoreşti. Instanţa reţine că. organizarea teritoriului. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. Verneşti la data respectivă. cadastru agricol.10 lit. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. republicată. pe raza comunei Verneşti. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene..C. se va efectua în conformitate cu prevederile art. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. a semnat acest document şi 1-a ştampilat. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. în concret.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. Totuşi. au procedat în mod ilegal prin emiterea . Verneşti. precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN.b1 C. pe bază de măsurători topografice. învinuitul OŞ – primarul corn. în suprafaţă totală de 14 ha . După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. potrivit art. de către specialişti în măsurători topografice. …. cadastru agricol. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. în posesie. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. Astfel. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici.01. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . învinuitul MCP are studii superioare.specialist în cadrul Primăriei com. primarul OŞ. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S.

Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. pct. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. Faţă de cele arătate mai sus. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. În concluzie se poate reţine că. lit. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. 289. În aceste condiţii. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. 11. SN şi AG. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. 4142 alin. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. 8. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. În situaţia dată. 249. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art.1. b. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr.procesului verbal de punere în posesie definitivă. Cod penal. acest formular. în care. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. . în cazul plângerii formulate în baza art. 289. alin. 8 lit. instanţa reţine că. În aceste condiţii. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. raportat la art. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. Instanţa. Cod penal. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. 3 din Codul de procedură penală. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. fapt realizat de către petentă. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte. 2781 alin. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. Cod penal.b şi art. b) din Codul de procedură penală. 25 Cod penal. 2781. 25 Cod penal. lit. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. raportat la art. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. în ipoteza unei instrumentări complete. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ.

867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr.p. C. 1 C. Cod procedură penală cu referire la art.2. F. a C.278 ind.b cu referire la art. 867/P/2009 din 15. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B.278/1 alin.02.p. 3 C.p.06. 25. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. A.p. 10.A. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 alin. ca nefondata. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. 728 pronuntata la data de 28 oct. 4 pronuntata la data de 14 ian. instanţa în baza art.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. A. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26. 192 alin 2 C.7453/311/2009 si in baza art. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr. s-a admis plangerea formulata de aceasta. . Tribunalul Olt. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr. 11.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr.278 C.p. F. 7453/311/2009 in baza art. 289.a. b C. 8 lit. lit.06. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. ca si alte inscrisuri. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr. 220 alin 1 C.p. 1 alin. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala.192 alin. 867/P/2009 din 15.275. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B.2009. Decizia Nr. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. lit. alin. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.220 alin 1 C. ca legala si temeinica iar in baza art.p. lit.p.p. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. pct. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. C. F.p. In baza art. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.06. … din data de ….2009 persoana vatamata N. 192. . pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. C. s-a casat sentinta penala nr.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B. Cod penal raportat la art. Cod penal în art. 249. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Olt..1.p. Cod procedură penală.p.p. 181. 867/P/2009 din 15. 867/P/2009. 8 lit.b1. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.10. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN.

Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. 192 C.p. se mentioneaza ca persoana vatamata N..p. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. I. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. A.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. De asemenea. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. F. din declaratia martorei S. 1417/II/2/2009 din 17. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. 1254/09. C. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila. conform titlului de proprietate nr.32 ha a fost ocupata de intimatul B. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus . iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O. C.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. In baza dispozitiilor art. 46637/61/02.p. F.p.06. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate . A. mentinand rezolutia sus mentionata. In consecinta.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. Astfel . .07. 220 alin 1 C. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. I.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. care prin rezolutia nr. Olt. jud. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral. 275 – 278 C. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens.p. Astfel in cauza. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri.07.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus.1996. Din nota de constatare nr.04. E.

neavand posesia . 8 lit.p. pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential.p. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. In primul rand.p. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive.p. in baza art. c si j C. Pe de alta parte . 278 indice 1 alin. d C.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.09. 10 C. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. s-a admis recursul persoanei vatamate . sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). 1 lit.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. b C.p. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie . In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art. DISTINCTIE Nr: 505 (28. 18/1991 a comunei Ganeasa jud. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. De aceea .sola si vecinatati. 10 alin.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. 1 lit. 278 indice 1 alin.p. In al treilea rand . rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. 10 alin. Pe de alta parte . 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate .p. Olt . se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr.ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla.s-a admis plangerea acesteia.p. In consecinta.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . s-a casat sentinta. TULBURARE ÎN POSESIE. nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. E. In al doilea rand.

s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14. M la cererea inculpatei.. Porumbesti tatalui partii vatamate. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post.44 ha.02. F si mama inculpatei. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3.20 ha.71 al. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0.2008 data savârsirii infractiunii. Judecatoria Satu Mare. partea vatamata T.31-77232/01. defunctul Z. În procesul verbal încheiat la data de 14. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta. Prin S. defuncta Z.pr. fila 121 la dosar.05. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren .71 Cod penal. M a posedat efectiv suprafata de 1. defuncta Z.TULBURARE ÎN POSESIE. respectiv inculpatei. În baza art.64 lit.pen. I. pentru ca. Ulterior.top 1438/1/b.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.05.civ.220 al.a teza II si b Cod penal. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13.83 Cod penal.5250 ha din parcela cu nr.359 C.2010 pronuntata în dosar nr. a mai aratat martorul.M parcela cu nr. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. În baza art. iar în baza art. defunctul Z.04.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.1999.M. pen. partea vatamata T.09.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc.F revenindu-i parcela cu nr. În baza art.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7.2736/21. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z.03. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata. 220 C..5 Cod penal. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1.235/04. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr.top 1438/1/a si lui Z. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. F si mamei inculpatei. Topo 1438/l/a. a condamnat pe inculpata P. stabilind 3 ani. termen de încercare. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18.1 teza I Cod penal. de numita P.. nr..81 Cod penal.05. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.2008 de inginerul topograf L. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta. 4435/296/2009. în baza art.83 Cod penal.2008. fila 127 la dosar.1998.

2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T. 379 pct.10 lit.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. având în vedere obiectul judecatii. neputând retine circumstante atenuante.I împotriva sentintei penale nr.F. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. respectiv infractiunea de tulburare în posesie. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr. Z. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii. inculpata P. respectiv intentia. care începând cu data de 07. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei.648 din 24. S-a mai aratat ca. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie.2 lit.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare.2006 a Judecatoriei Satu Mare. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.11 pct." Fata de cele de mai sus în baza art. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. în acest sens fiind audiat martorul S.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti.220 al. În baza art. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti. Prin încheierea sedintei publice din data de 30.a raportat la art.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare. definitiva prin neapelare.03. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori. din recurs în apel. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. Pentru a pronunta aceasta hotarâre. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit.d Cod procedura penala.05.1 teza I Cod penal. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate.I.art. ca inculpata P. în termen legal. prevazuta de art.M..220 al.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z.192 alin. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale.04. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare.1 teza I Cod penal.I..235 din 04.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva. care a fost mentinuta în întregime. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs. a .1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare. 1 lit. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut.127 din 17. Inculpata P. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp.06. în baza art.220 Cod penal. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren. instanta de fond.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza. M fara consimtamântul acesteia.2736/1999. Prin decizia penala nr. achitarea inculpatei în temeiul disp. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr.03. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie.

. Tatal partii vatamate. inculpata P.192 alin.05.72 Cod penal.2008.2 lit. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia. Împotriva acestei decizii.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc. în momentul savârsirii faptei. inculpata P.10 lit. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie. defuncta Z. prevazuta si pedepsita art.F si mama inculpatei. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate. Vazând si disp.M. inculpata P. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1. . pentru motivele aratate în scris de catre inculpata. deoarece o considera nelegala.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia.05. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie.5250 mp.379 pct. în cuantum de 500 lei. În cauza. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1. o suprafata de 3 ha 500 mp. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T. Potrivit disp. fiecaruia dintre proprietari. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr. Pentru considerentele mai sus expuse. Sub aspect subiectiv.5250 mp. în întregime sau în parte. urmând ca acesta sa fie respins. solicitând admiterea acestuia. constituie infractiunea de tulburare de posesie.b Cod procedura penala. instanta l-a apreciat ca fiind fondat. întrucât în data de 7. fara consimtamântul acestuia. jud.art. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. defunctul Z.2 Cod procedura penala.I a declarat recurs în termen.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie.art.220 Cod penal. inculpata P. fapta de a ocupa.11 pct. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul. este evidenta.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare.b/1 Cod procedura penala. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. fara drept.Satu Mare. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii. J. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica. Prin sentinta civila nr.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate. conform disp.art.M.a raportat la art.Cidreag. iar apelul inculpatei P.I este nefondat.1 Cod penal. care. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. la data de 07.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate. proprietatea exclusiva a partii vatamate. fara drept. la pedeapsa amenzii penale.1 lit. imobilul aflat în posesia altuia.I avea cunostinta. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T. ca ocupa. asa cum rezulta si din declaratia martorului S. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza. În aceste conditii. un imobil aflat în posesia altuia.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. De altfel. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. fara drept.220 alin. dintr-o parcela situata în intravilanul loc.03.M.

334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. 2 lit.20 ha..220 alin. Vazând aceasta stare de fapt. Prin sentinta civila nr.2 Cod penal .271 alin.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti.271 alin.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.271 alin. dispozitiile art. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005.rezulta ca din suprafata de teren de 1. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta.04.F atribuindu-i-se parcela cu nr. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti.2 Cod penal baza art.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.03. defunctul Z.2008 .M atribuindu-i-se parcela cu nr. 2736/21. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr. topo 1438/1/b.06.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.04.127 din 17.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.2002 a Curtii de Apel Oradea. M sa discuiasca 0.2 Cod penal.05. 385/15 pct.10. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.2736/21.04.I împotriva deciziei penale nr. 1185/21. Apararea inculpatei.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P. Ca atare. Z.271 alin. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14. civ. iar numitei Z. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza. în drept.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. . " d " Cod procedura penala.10 lit. Ulterior acestei date. M la cererea inculpatei.220 alin. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit.235 din 4. inculpata. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2.220 alin.F si mama inculpatei. a cerut martorului L.1 teza I Cod penal. ternul era posedat de partea vatamata T. ignorând prevederile respectivei hotarâri. numitului Z.269/26.în baza art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful