Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

Tulburare posesie -art. faptuitor M. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat.311/II-2/2007. I.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27. sens în care se va stabili termen de încercare.45-47 dosar parchet) a rezultat ca . . in urma deliberarii. D.10. 220 alin.nr. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate. atata timp cat.daca probele din dosar sunt suficiente.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi.02.a fost distrus.pen.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale.04. in contradictoriu cu faptuitorul M. 170 Cod procedură penală. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată. sunt titlul de proprietate. mentinuta prin rezolutia din data de 07.p. iar în baza art. Analizand actele si lucrarile dosarului. de art.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR. I. instanta retine urmatoarele: La data de 20. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14.04. care face parte integranta din prezenta sentinta.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.2005 partea vatamata L. Procedura indeplinita. 1 C.12.90 Sedinta publica din 14.) privind pe partea vatamata L.N.04. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului. penal si distrugere.278 ind. si D. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. 68/P/2007.N.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M.pentru acest lucru. Instanta.p.suspendarea condiţionată a executării pedepsei. a pronuntat sentinta de mai jos. art. Din declaratiile martorilor D.sau retinerea cauzei spre judecare. 191.in fapt.N.220 alin.2008.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii.În baza art. Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR. 217 alin.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L.1 C. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate.2007. de art.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. zona T. (f. 193 Cod procedură penală.data in dos.L. 1 si 2 C.L -in luna noiembrie a anului 2006. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu.p.09.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.N.data in dosarul nr.N.1 C. prev.cand esntiale. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07. A.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M.

Hotararea judecatoresca ce se va pronunta.pr.Calea . Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine. 68/P/2007. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M.pen. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse. str.nu s-a produs o distrugere.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. va avea caracter declarativ de drepturi..pr.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective .N a fost instiintat de aceste masuratori.nr. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile. 217 alin. in contradictoriu cu faptuitorul M.12.a C.8 lit.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila.1 alin.pen.pen.278 ind. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L.data in dosarul nr. situatie care nu se regaseste in cazul de speta. Astfel. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine. 220 C. mentinuta prin rezolutia din data de 07.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat. 20 dosar parchet). In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.pr.N a demontat gardul construit de partea vatamata. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.L a edificat un gard.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca.2007.. in Brasov. actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M. de art.a C. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului. pe baza de expertiza judiciara topografica. 1 C. Important este de retinut.311/II-2/2007.L. prev.. prin semne exterioare.N. 220 al. data in dos.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z.1 alin.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului.8 lit.L.278 ind.In temeiul art. Pentru ca L. L. de art.pen. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului. de art. de art.pen. Infractiunea de tulburare de posesie prev. in baza art. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev.09.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L.192 al.2 C. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art. 220 alin. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept. 1 si 2 C. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. in cursul lunii ianuarie 2007 M. penal si distrugere.dom.

2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti. 1 pct. nascut la data de 25. 10 alin. lipsa partile ..) (. Procedura legal indeplinita.192 al. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. (.04.Bucuresti. mentinuta prin rezolutia din data de 07. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010.. a. raportat la art. data in dos. 40 E.Pronuntata in sedinta publica. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei. b Cod procedura penala. parte integranta a prezentei decizii .05.2007. 14 coroborat cu art.. in baza dispozitiilor art. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie.1945..... fiul lui E. 247 din data de 08. in X..) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D.. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi.. 220 alin 1 Cod penal. a Cod procedura penala.N. . 68/P/2007. azi. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. de art.) (.) Grefier (. In baza art. E. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. dom. E.... impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(.05..2007.). Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M. 1 si 2 C. penal si distrugere.. Conform art.. C. in contradictoriu cu faptuitorul M. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U.. La apelul nominal facut in sedinta publica.. nr. bl.-M. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti.Brasov.) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J..) Judecator (.) Judecator (. ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr. Prin sentinta penala nr. In temeiul art.2008.pr.. delegatia nr.) (. prevazuta de art. si N... 192 alin. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei. judetul I. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (.12..nr. ap.: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat.09.P. 2 lit. prev. 1 lit. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza.pen. data in dosarul nr.). 11 pct. de art. 1 lit. 348/21. 326 din 10 noiembrie 2008. 1 C. 220 alin.In temeiul art. 4 Cod procedura penala.) (. 346 alin.. 311/II-2/2007. 217 alin.N. pronuntata in dosarul nr(.pen.13.. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 .3. cu domiciliul in comuna G. D.04.. jud.2 C. 14.

58 ha teren aflata in tarlaua U.1991 (f. D.. E. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J.. D. N. D. Rosie.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren.. insa nu face dovada in baza art.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. N. fila 100. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila. este J.Pentru a dispune astfel. E. coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu. N. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii.. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. in prezenta cauza. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa. Martorii I. fiind mama sa D. s-a constatat ca../6 din zona dealul M. J. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11.. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului.2007 Primarul comunei G.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M. au afirmat ca suprafata de teren arata de D. pusa in posesia cu suprafata de 1. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece.08. S.. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26. J. E. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia.07. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. Fata de cele sustinute in instanta. comunal. 79 dosar. in baza adeverintei de proprietate 681/16. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren. acesta a detinut acest teren din 1991.. N. E.08. Situatia relata este confirmata de martorii N. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G. D. a ocupat o suprafata de teren de 0.. 102 dosar) . N. De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu. E. E.. De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16.01. E.. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua.

instanta. 1 Cod penal. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei. E. 1 lit. in extravilanul acestei comune. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. Vazand si dispozitiile art. la art. 2 lit. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. 363 al. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp. art. si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. art. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. 346 alin. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. urmand a da eficienta primei cauze incidente. instanta a constatat ca. a Cod procedura penala. in latura penala a cauzei. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. b Cod procedura penala. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. avand in vedere solutia data in latura penala.. de art.. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza. raportat la art. 1 lit. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. 220 al. jud. cum ar fi fost legal. in temeiul dispozitiilor art. 10 al.58 ha teren. va face aplicarea art. din perspectiva disp. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza.. E. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . 11 pct. a constatat tribunalul. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G. 10 alin. 1 lit. aflat in administrarea Primariei G. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. 2 lit. 11 pct. instanta nu poate primi aceste depozitii. a.. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. E. a unei suprafete de 0. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. 1 pct. a rap. Pentru aceste motive. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. 192 alin. situat in U.colectivizarii. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. Fata de apelul declarat de I. Tribunalul.

2. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E. S. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren.58 ha teren. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: . E. situata in intravilanul comunei G. D. .potrivit dispozitiilor Hotararii nr. 208/ P/ 2007 din 16. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale.). N.2009. de ocupare a acestei suprafete de 0. adeverintei de proprietate nr.. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren.. jud.. anterior momentului retinut ca fiind . cu depasirea termenului legal de 10 zile. I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr.. Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul. 35/ 11.04. D. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. 419/12.fapta inculpatului D.fost tardiv formulat. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva. .2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D.02. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. desi situata in sfera ilicitului penal..2008. E. J. situat in tarlaua "Dealul M. conf. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale. o perioada insemnata de timp.. cererea de apel fiind inregistrata la data de 9.. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0.. E. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. cat timp. E.. cu destinatia de "J. N. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. N. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac.02. 220 al.inculpatul D. N. 1 Cod penal. E. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia.12.".58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N.2006 a Consiliului Local G. J. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G.. (.07.. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. N. comunal". de art.

Instanta de apel. privind ocuparea suprafetei de 0. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. pe raza comunei G. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. art. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. 1 pct. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare. a rap. 1 lit.. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul .. a dispus respingerea acestuia. In termenul prevazut de art. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. Pentru toate aceste considerente. Se solicita admiterea recursului. in baza art. comunal). la art. E. din art. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal... considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. in dos. de art. nr(.). 379 pct. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. la art. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. E. N. 3853 alin.(acesta avand in fapt destinatia de J. 11 pct. 2 lit. suprafata de 0. retinand ca faptei inculpatului . 3 al aceluiasi articol. 326/ 10. 3859 alin. sentinta ce a fost desfiintata in parte. I.. tribunalul. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. 2201 al. 1 Cod penal. jud.cel al savarsirii infractiunii. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. 2 lit. 10 al.". D. 1 lit. 63 alin. 2 lit.2008 pronuntata de Jud.58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. tribunalul. 18 Cod procedura penala. 1 lit. a Cod procedura penala.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. 10 al.). a rap. in baza disp. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu . Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren. a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. I. E. E. cu respectarea dispozitiilor art. 379 pct. b Cod procedura penala in art.11. in sensul obligarii inculpatului D. 11 pct.

S. In speta. pe care o mentine.. Definitiva. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si.. B.) pe raza comunei G. (. iar in baza art.) cu suprafata de 1. urmeaza ca in baza art.. . JUDECATOR.R. se avanseaza din fondurile statului. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i... se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G. IN NUMELE LEGII. E.) Red. 38515 pct. 681/16.) (.. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei. cu destinatia de "J. Tehnored. la anexa 3 (mama lui D. JUDECATOR.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune". 32/6 (Tarlaua Dealul M..02. suprafata respectiva de teren. 3 lit. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia.) (.. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U. (. N.. folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006. in cuantum de 200 lei. In baza art. E. In baza adeverintei nr. PENTRU ACESTE MOTIVE. teren situat in T. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului./2 (Dealul M. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs.intentional al laturii subiective. PRESEDINTE. comunal". Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat... azi 09 Februarie 2010.) (. 192 alin. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0.10 ha in intravilan. I..) (.) (. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror..08.58 ha. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0. T r i b u n a l u l I a s i: T. 348 alin.. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului.) Grefier... N. 10 lit.32 ha si cu 0.2010 2 ex. 1 lit.1991 eliberata pe numele lui D. d Cod procedura penala. Potrivit art. In temeiul considerentelor expuse.. Pronuntata in sedinta publica. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art.G. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate..-D. 23.) (.

S. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. decizia nr.A.01. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu.S. 11 pct.. Prin sentinţa civilă nr.. suprafeţele de 2. F.V.S. aşa cum a recunoscut partea civilă.pen. parcela 183 1) sunt situate în intravilan. şi M.S.S. Aşa cum a declarat partea civilă H. în baza art.).A.N. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2...037 metri pătraţi.220 al.200 lei către partea civilă H. Stabilirea în echitate.600 metri pătraţi (tarlaua 52. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. Criterii de stabilire.A.A. d C.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. În plus.. 2 lit.05. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994.1994. Curtea de Apel Cluj. numiţilor H.Gh. în forma actuală.1 C. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. Secţia penală şi de minori. Cu toate acestea. a afirmat că numitul F.S.. fără drept.proc. S.A. 412 R 19. ocuparea.S.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei . afectări ale stării sanitare.S. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla. 1240 19. F. S. la data de 31. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent.X.A.2009.2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr.Tulburare de posesie.P.1 C. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. el nu s-a conformat. de art.1994. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu.01. S. 10 lit. a eliberat unul dintre terenuri. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F. S. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. lipsă mână de lucru etc. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F.A. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F. la art. atribuite prin titlul de proprietate nr. Prin titlul de proprietate nr.07. constituie infracţiune de tulburare de posesie. 5431 101.S. În cursul aceluiaşi an.600 metri pătraţi (tarlaua 52. 5431 101. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3. prin atribuirea acestora către H. comuna Aşchileu.. în faţa instanţei. în întregime sau în parte. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. din care.2009) F..pen. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. prev. a rap. în raza satului Fodora. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31. Prejudiciu material.pen. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat. judeţul Cluj.. parcela 183 1). a unui imobil aflat în posesia altuia. Pentru a pronunţa această soluţie. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate. a dispus achitarea inculpatului F. Potrivit articolului 220 alin.

200 lei.. pe de o parte. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1.proc. 999 C.A obligat pe partea civilă H. Astfel. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece.3 lit. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren. În temeiul art. d) C.proc. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.14 alin. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus).pen. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F.A.proc.pen. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art.pen. b) C.X. adică fără drept şi aflat în posesia altuia. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007..civil. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare.nr. despăgubiri civile în sumă de 1. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere.pen. Persoana vătămată H.200 lei către partea civilă H.proc.. 2008 şi 2009 pentru acest teren. 5 C. 2 şi alin. instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă.civ.05.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. în temeiul art. cu obligarea părţii civile H.S.11 din 18 ianuarie 2010. a) şi art. Conform art. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis. folosul de tras anual este de 300 lei.. şi al art..379 pct.S.. Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren. situată în partea de jos.pen.astfel ocupat. 193 alin. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art.600 lei. reprezentând onorariul apărătorului angajat.pen. 10 lit. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii. instanţa de fond a apreciat că. 10 lit. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1. şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1. parte. 2 lit. şi art. 11 pct. la art. Prin urmare. 998 şi art.382 al. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.2009 a Judecătoriei Gherla. Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta .A. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv. către partea civilă H.în posesia altuia în momentul ocupării. raportat la situaţii similare. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul.2 C. folosirea terenului. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost ..o să-i permită. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu.2 lit. d) C.proc. 721 şi 276 C.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu. .proc. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent. către inculpatul F.. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile.A. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle . în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi.A. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.S. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.. a rap. 1240 19.200 lei la care a fost obligat inculpatul F. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. Prin urmare. De asemenea. nu s-a făcut .A. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. iar pe de altă.

4 C. Unele se referă la împrejurări neesenţiale. ca nedovedite. în apel.pen.În temeiul art. prin interpretarea regulii de drept. Judecătoria Gherla. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate. în scopul aflării adevărului. prin apreciere. în Avizul nr.3 C. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi. este cea literală sau gramaticală. În unele cazuri.2 C. fiind greşit admis. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. principiu înscris în art.În acest sens. deoarece în acest fel se asigură. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei.Potrivit art. probele nu au o valoare dinainte stabilită.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor. Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. inerent oricărui . cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia..proc. trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă. cu cea mai mare certitudine. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic. câte kg puteau fi obţinute. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate.proc.192 al. condiţia previzibilităţii legii.pen.A.S. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. apelul inculpatului F.. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". ce permitea o nouă judecată în fond. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. într-un mare număr de cazuri. sunt inevitabile. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală.63 alin. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art. ca legală şi temeinică. prin prisma motivelor invocate. Curtea examinând recursul promovat. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele.11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. care a solicitat admiterea căii de atac promovate. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă.pen. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora.proc. de regulă prima la care apelează magistratul. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal.

cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". aceasta nu . trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. atunci când se pronunţă în materie. urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). rezultatul concret. prin normele dreptului european. dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză.pen. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. este reliefată şi de practica CEDO . în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. Aşa cum am arătat. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. Această poziţie a instanţei de recurs. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. precum şi din alte pagube nemateriale. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. Printre elementele luate în considerare de către Curte. pe de altă parte. şi prejudiciul moral.345 C. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi.proc. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. sinteza operei de judecată. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. care reprezintă repararea stării de angoasă. mai precis pierderile efectiv suferite. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. art.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. pe de o parte. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări. se numără prejudiciul material. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. De asemenea. În speţa de faţă.7. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu. rezultând direct din pretinsa încălcare. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora.art.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp. prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. De altfel. Curtea le poate examina împreună. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. Hotărârea reprezintă astfel.act jurisdicţional.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor.

(. 10 lit. instanţa de recurs va stabili în echitate.(. 220 alin.).. fiul lui (.. în baza art.385 15 pct.) D E C I Z I A NR.10. In temeiul art. împotriva deciziei penale nr.. in baza art. de art. 1 lit. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile... S.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat.. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev..).2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. 210 din 03.a C. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte ..40 lei ...). având un caracter rezonabil.41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi. din oficiu. (.. asistat din . 1 pct..(.. La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O. a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. 1 Cod procedura penala.(.(.. Aşa fiind. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile.(.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.).5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii.).. la art. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H. instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla. nascut la 26.proc. asistat de avocat ales F. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art. apelul inculpatului fiind greşit admis......) (. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.) Grefier .. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi.) si D. Cu toate acestea. nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. domiciliat in G. valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani.... din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E. Pentru motivele ce preced.. a rap.(.. domiciliat in G. şi nu în ultimul rând. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E.02. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr. 192 alin. O.2009 a Judecătoriei Gherla.1971.) (..pen.. care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1. prin care. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I. 2 lit. şi nici instanţa de apel.) (..A.) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. 11 pct.cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3..10.) Judecator .) Judecator . este probată pe piaţa liberă valoarea acestora.11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.) (. în sumă de 1200 lei nu este exagerată.... ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(. 43 din 07.Conform jurisprudenţei Curţii Europene.3..1240 din dată de 19.2 lit. (. 2007-2009.

De asemenea.1971.. solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat. pentru infractiunea de . Avocat F. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.). C U R T E A. depune la dosar reformularea motivelor de recurs. fata de actele si lucrarile dosarului. avand cuvantul. In concluzie.. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate.. O. S. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului.) pentru intimatul parte vatamata..art. judetul D.). din cadrul Baroului P. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta. avand cuvantul. ns. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T. solicita respingerea recursului declarat de parchet. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar.10. Curtea.....penala.a rap. de art.2007. ia act ca nu sunt cereri de formulat.. si G (. Avocat F.). dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului. de art.. cu acelasi domiciliu.. S. Cu cheltuieli de judecata. 210 din data de 3. (. Examinand actele si lucrarile dosarului. S. in or... 10 lit.p.. S.(. deci fara drept si cu intentie..2 lit. fara antecedente penale. pentru intimatul inculpat..). avand ultimul cuvant. casarea hotararilor pronuntate. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea.la data de 26. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. avocat F. (. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev.oficiu de avocat N. Avocat N. (. s-a dispus achitarea inculpatului E. Procedura de citare legal indeplinita. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului. (. fiul lui (. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr.11 pct. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului.G.pr. prin mutarea gardului partii vatamate. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.02. Asupra recursului penal de fata. a procedat la audierea intimatului inculpat E.b c.la art. Intimatul faptuitor E.). Considera ca s-a facut dovada existentei faptei. 220 Cod penal. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara. 220 Cod penal.) si D. avocat N.. in temeiul disp. J..

p.de art. Partea vatamata O. 527/P/22.parte vatamata O.). nr.. (. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev. respectiv. art.). daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O.. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D. raportul de expertiza topo.1 c.. (.1 c. asa cum rezulta din adresa Primariei or.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m..p. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.1998.).tulburare de posesie prev..) prin care s-a reconstituit partii vatamate O. (.penala. (... convins fiind ca acest teren ii apartine. Pentru a pronunta o atare sentinta..11 pct.11. (.la art.b c. nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz. suprafata de 404 m. (. depozitiile martorilor. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E.p.G.p.. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa. ..p. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.p. situat pe raza or.).). La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr. (. demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev..p. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar. 10 lit. A constatat instanta de fond ca la data de 4.art. parcela 2477..01.de art.G. (.de art..p.. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E.2 lit.. 220 al..2002..). A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E.p.. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . (. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp. coroborate cu declaratiile partilor.. Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O...07. ocupa tarlaua 21.). 220 al..1 c.1 c. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar... a emis titlul de proprietate nr. teren intravilan situat in or. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i.) si fratelui sau O. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii.) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev. 90374 din 11. 220 al. 220 al. 220 al. suprafata de 4710 m...p. pe care se afla construita o parte din solar.G. (. prin decizia penala nr. (..de art.pr. transpunerea intr-o schita a constatarilor..). Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E. (. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo.1 c. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m.a rap.

fapta nu este prevazuta de legea penala. (.de art. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr.1 c. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie.. (. De aceea.. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate. asa incat se solicita admiterea recursului.p. Recursul este nefondat. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului.la art..1 c.). pentru gresita achitare a inculpatului E.) are lipsa suprafata de 650 m. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie.2008. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei.03. 220 al. Mai mult. 10 lit.11 pct.). 18/1991.de art. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu.art. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. 220 al. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O..1 c. D.p. (.a rap. prev. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . pentru infractiunea prev.p. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale. Pentru ca fapta sa existe. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul..de art. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept. republicata.p.1 c.2 lit. intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m.p.p. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate.b c. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.penala.. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie.de art. fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni.43 din 7. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp. 220 al.pr. 220 al. S-a apreciat ca. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice.

domiciliat in G. B. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii. d. 18/1991 republicat.. (....litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului..1971.) (. 278/1 CPP. In consecinta. Definitiva.. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E...).. (. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008.. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.) si D.02. nr(...).b c. se semneaza de Presedintele instantei Grefier..f. nr(..) Fiind plecat in concediu de odihna. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati..) Red...a.07. judetul D.a. (. Presedinte. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare.. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.) (. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. Judecatori.) (..) (..penala. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART... … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria .. S. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr.. D.) (. … din … la această instanţă..E..03. 210 din 03. Operator de date cu caracter personal Notificare nr.).) (. 385/15 pct.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j. (. conform art. nascut la 26. F.) (..) J u d e c a t o r i a G a e s t i j....2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.M. (. 2 ex.. 43 din 07.M..1 lit.(. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr..) M. Tehnored. privind pe intimatul-inculpat E. impotriva deciziei penale nr.f.V. fiul lui (. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor.2008 d.pr.10.. suprafetele pe care le ocupa fiecare. fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun. E./9.

… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. cauza a fost reînregistrată sub nr. în scris. Astfel. Faţă de această situaţie consideră că. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. unde urma să se întocmească în scris. Faţă de documentul furnizat. Prin încheierea din data de …. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. comunicând membrilor comisiei că. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. petentul a formulat. în data de 23.G. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. cu . …. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.01. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. unde. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. Prin încheierea din data de …. …. este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. Prin cererea înregistrată sub nr. … din … la această instanţă. …. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. în calitatea sa de mandatar al numitului EM. având numărul de înregistrare …. respectiv dreptul de proprietate. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia. de asemenea. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. În dosarul nr. solicitând. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. Prin cererea înregistrată sub nr. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată.Buzău. Apreciază că. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. …. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. … din … la această instanţă. procesul-verbal de punere în posesie. După acest moment au mers la primărie.. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. Prin cererea înregistrată sub nr. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti.2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. după ce a aşteptat mai mult timp. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv. 890/2005. …. … din … la această instanţă. ing. … din data de ….

1. deoarece fapta nu există. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. jud. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. 10. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului.P. 247/2005. cunoscute încă din dreptul roman. a. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală. situată în extravilanul corn. la art. Verneşti. al. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. totală sau parţială. lit. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie.P. fructus şi abusus”.toate atributele sale. lit. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. jud. raportându-se la repere fixe. pronunţată în dosarul nr.a. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. este angajata Primăriei Verneşti. a. lit.P. conform hotărârii judecătoreşti. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale. … al Judecătoriei Buzău. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei. prin acte de dispoziţie. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. 11. Buzău şi că. pronunţată în dosarul nr. Buzău. lit. „usus. jud. sat Zoreşti. definitivă şi irevocabilă.. au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. PM. După apariţia Legii nr. care fac parte din această tarla. care reprezintă limitele de proprietate. a înregistrat documentul sub nr. dl. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. În fapt. După aceasta s-au întors la Primărie. pct. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. 11. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. 1. printre alte obligaţii pe care le are. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. Verneşti. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. petenta arată că. pct. este secretarul Primăriei Verneşti. după care. Buzău. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. pentru motivul că fapta nu există. C. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. pe vechiul amplasament al acestuia. Cod procedură penală. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. …. În această situaţie. … pronunţată de Judecătoria Buzău. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . ing. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). 10. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale. C. jud.b cu referire la art. reţinerea cauza spre judecare. conform legii. conform art. … după care a fost înmânat petentului MIP. 2. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. conform art. ….P. tarlaua 70. rap.

În concluzie. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. al. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii.01. urmând ca după reanalizarea materialul probator. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing. urmând ca dl. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. …. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. Pe data de 23. C. desfiinţarea ordonanţelor atacate. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren. la art. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. judecata recursului a fost suspendată la data de …. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. PM. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie. solicitând. 2. ing. desfiinţarea . PM. pentru motivul că fapta nu există. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii. numitul MP. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. pentru asigurarea ordinii. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. angajat al primăriei. de la acel moment acesta a început să folosească terenul.P. de asemenea. În concluzie. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. lit. rap.P. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii. constatând că.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. C. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens.P. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. petentul. ing. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. formându-se dosarul nr. alături de ceilalţi membri ai comisiei. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe.. pct. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. numitul MCP şi doi poliţişti. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. lit. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. mandatarul proprietarului. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. inginerul PM. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. reţinerea cauzei spre judecare. a.P. a. conform art. …. moment la care petentul a fost pus în posesie. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. pentru ora 10 dimineaţa. 11. 1. … al Tribunalului Buzău. După acest moment. 10.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. şi a fost înmânat petentului MP.

instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ. Verneşti. …. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. GMA. Ulterior.P. al..173 m. lit. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.p. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com. la data de …. la art.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. a fost investită cu formulă executorie la data de …. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie. a.. GMA. jud.000 lei pentru învinuitul AG.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. 11. ….P. pentru motivul că fapta nu există. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat.P. Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. al Judecătoriei Buzău. ….. SN şi MCP au formulat plângeri. rap.P. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. SN. … pronunţată de Judecătoria Buzău. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. pentru suprafaţa de 22. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. Buzău. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. 10. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr. lit. numitului EM din mun. raportat la art. Astfel. printre care şi moştenitori ŞG. 1. La data de …. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG. prin prisma motivelor invocate de petenţi. ŢE şi ŢM din prezenta plângere. poliţiei şi numitului EM.289 Cp. sentinţa fiind definitivă. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr.25 Cp. 1. …. Totodată. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. 2.. Sentinţă civilă nr….000 lei pentru învinuitul OŞ. GMA. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr…. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. judeţul Buzău. C. C. 1. a. în calitate de mandatar. numitul MCP. 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. în dosarul nr…. Bucureşti. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total.000 lei pentru învinuitul SN. de art. …. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. conform art. 1. …. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . pct. ŢE şi ŢM. Pentru a dispune astfel. BL.289 Cp.

Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. cadastru agricol. organizarea teritoriului.10 lit. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. Verneşti.. sat Zoreşti. în concret. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. pe raza comunei Verneşti. 34 alin. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. cadastru agricol. primarul OŞ. de către specialişti în măsurători topografice. tarlaua 70. cu modificările şi completările ulterioare. este pensionar.specialist în cadrul Primăriei com. au procedat în mod ilegal prin emiterea . îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. …. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. 18/1991. 27 din Legea nr. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. se va efectua în conformitate cu prevederile art.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr.p. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene. este de profesie inginer. Verneşti la data respectivă. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. gradul de pericol social al unor infracţiuni. organizarea teritoriului. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat.1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. Astfel. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general. pe bază de măsurători topografice. Casa de Vinuri Verneşti.. Verneşti. în aceeaşi zi. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. Instanţa reţine că. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual.C. în posesie. după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie. …. învinuitul OŞ – primarul corn. în suprafaţă totală de 14 ha . solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. a semnat acest document şi 1-a ştampilat. potrivit art.”. învinuitul MCP are studii superioare.p. Totuşi. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti.b1 C. are studii superioare. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S. republicată.01. provizoriu.

raportat la art. 3 din Codul de procedură penală. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. b) din Codul de procedură penală. În aceste condiţii. 2781 alin. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. raportat la art. 289. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr….1. 25 Cod penal. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. 4142 alin. 11. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. Faţă de cele arătate mai sus. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ. Instanţa. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă. . punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare. Cod penal. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. acest formular. 249. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. În situaţia dată.procesului verbal de punere în posesie definitivă. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. Cod penal. 2781. 289. activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive.b şi art. în care. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. În aceste condiţii. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. Cod penal. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. SN şi AG. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. lit. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. În concluzie se poate reţine că. alin. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. pct. 8. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. 25 Cod penal. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. în ipoteza unei instrumentări complete. lit. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. fapt realizat de către petentă. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. instanţa reţine că. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. b. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării. 8 lit. …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. în cazul plângerii formulate în baza art.

p.b cu referire la art. Cod penal raportat la art. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr.p. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. A. ca legala si temeinica iar in baza art. . 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr.p. 8 lit. C. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala. 11. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. lit.2009. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr. … din data de …. 220 alin 1 C.p. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. 220 alin. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. 249. 10.p. 3 C. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N.7453/311/2009 si in baza art. F.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr.278 C. Cod procedură penală.220 alin 1 C. b C. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. 867/P/2009 din 15. F. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 867/P/2009 din 15.p. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. A.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B. 8 lit. . lit. 181.278 ind. 25. Cod penal în art.b1. F. C. 289. In baza art.p. 1 C. 728 pronuntata la data de 28 oct. alin. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr.1.278/1 alin. 867/P/2009 din 15. lit. a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.2009 persoana vatamata N.2.p. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. ca nefondata. 1 alin. 7453/311/2009 in baza art. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr.p.06.06. 867/P/2009. Decizia Nr. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr.. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat.p. 192.02. Tribunalul Olt. pct.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B. C.192 alin.A.275.p. Olt.a. 4 pronuntata la data de 14 ian. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.p. 192 alin 2 C. ca si alte inscrisuri. s-a casat sentinta penala nr. instanţa în baza art.p. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. s-a admis plangerea formulata de aceasta.10. Cod procedură penală cu referire la art. a C.06. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN.

motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. Astfel in cauza.1996.p.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. I. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. 192 C. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina.06. E. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral. jud. F. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate .04. se mentioneaza ca persoana vatamata N.p. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri. C. 1417/II/2/2009 din 17. 1254/09. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. Olt.07. 220 alin 1 C. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa. C. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus . I. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr.. 275 – 278 C. .p. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa. mentinand rezolutia sus mentionata. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. Din nota de constatare nr.p. A.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. 46637/61/02. conform titlului de proprietate nr. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art.07. In consecinta. Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B.32 ha a fost ocupata de intimatul B. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. din declaratia martorei S. De asemenea. F. Astfel . prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. care prin rezolutia nr. A.p. In baza dispozitiilor art. anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii.

278 indice 1 alin. 10 alin.s-a admis plangerea acesteia. Pe de alta parte . In al doilea rand.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. c si j C. b C.p. Olt . In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale. nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie . in baza art. In consecinta. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context. 10 alin. rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art.p. pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential. In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art. De aceea .ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla. 1 lit.p.p. TULBURARE ÎN POSESIE.sola si vecinatati. Pe de alta parte .p.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive. In al treilea rand . 8 lit. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar). In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. E.p.p. 10 C. se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile .09. s-a casat sentinta. 18/1991 a comunei Ganeasa jud. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor. d C. In primul rand. 278 indice 1 alin.p. 1 lit. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. neavand posesia . DISTINCTIE Nr: 505 (28. s-a admis recursul persoanei vatamate .se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr.

2008 de inginerul topograf L. nr.top 1438/1/b.64 lit..44 ha.20 ha.04.05.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3. M la cererea inculpatei. defunctul Z.top 1438/1/a si lui Z. Topo 1438/l/a. I. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18. pentru ca.71 Cod penal. respectiv inculpatei. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate. de numita P.1 teza I Cod penal. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. în baza art..civ.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. În procesul verbal încheiat la data de 14. termen de încercare.83 Cod penal. F si mamei inculpatei. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta. a mai aratat martorul.31-77232/01. partea vatamata T.TULBURARE ÎN POSESIE. M a posedat efectiv suprafata de 1. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata. Prin S.02.1998.05. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii.05. Ulterior.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie.2010 pronuntata în dosar nr.71 al. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.1999. Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr.220 al. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art.M. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii.03.pen. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. pen.F revenindu-i parcela cu nr.pr.. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7.5250 ha din parcela cu nr. defuncta Z.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. Porumbesti tatalui partii vatamate. fila 127 la dosar. fila 121 la dosar. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren . iar în baza art. 220 C. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1.2008. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta.2736/21. defuncta Z.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.5 Cod penal.83 Cod penal. Judecatoria Satu Mare. stabilind 3 ani. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13.09.2008 data savârsirii infractiunii. În baza art. În baza art.81 Cod penal.a teza II si b Cod penal. F si mama inculpatei. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori. În baza art.235/04. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea. defunctul Z.M parcela cu nr.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14.. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z.359 C. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art. partea vatamata T. 4435/296/2009. a condamnat pe inculpata P.

precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti.I. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P.235 din 04. care a fost mentinuta în întregime. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal. în termen legal. a .648 din 24. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie.d Cod procedura penala.127 din 17. respectiv infractiunea de tulburare în posesie.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.1 teza I Cod penal. Prin încheierea sedintei publice din data de 30.2006 a Judecatoriei Satu Mare. instanta de fond. achitarea inculpatei în temeiul disp.192 alin. 1 lit. De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei.1 teza I Cod penal.art. prevazuta de art. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut. Prin decizia penala nr. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr. care începând cu data de 07. în baza art. având în vedere obiectul judecatii.04.10 lit.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare. din recurs în apel.I.2 lit. definitiva prin neapelare. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. în acest sens fiind audiat martorul S.220 al. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr.a raportat la art.05. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs.F.2736/1999. Z.I împotriva sentintei penale nr. respectiv intentia. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori.220 Cod penal.03.11 pct." Fata de cele de mai sus în baza art. 379 pct.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. În baza art. Pentru a pronunta aceasta hotarâre. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. inculpata P. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren.06. ca inculpata P. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie.M.220 al.03.. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare.. neputând retine circumstante atenuante.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva. S-a mai aratat ca. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare. M fara consimtamântul acesteia.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Inculpata P.

Potrivit disp. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. fiecaruia dintre proprietari. dintr-o parcela situata în intravilanul loc.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. întrucât în data de 7.a raportat la art.1 Cod penal. fara consimtamântul acestuia. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia. instanta l-a apreciat ca fiind fondat.M. proprietatea exclusiva a partii vatamate. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art.art. la pedeapsa amenzii penale. prevazuta si pedepsita art. Vazând si disp. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul. conform disp..2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren. imobilul aflat în posesia altuia. care. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1.1 lit.M. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T. defuncta Z. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1.b Cod procedura penala.03.05. fara drept.72 Cod penal. este evidenta. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare.F si mama inculpatei. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate.art. În aceste conditii. în cuantum de 500 lei.11 pct.2008. inculpata P. fara drept. la data de 07.5250 mp. urmând ca acesta sa fie respins. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii.I a declarat recurs în termen.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc.M.art. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie. asa cum rezulta si din declaratia martorului S. De altfel. iar apelul inculpatei P. ca ocupa.05. . În cauza. Sub aspect subiectiv. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art.Cidreag.Satu Mare. inculpata P. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp. inculpata P. Pentru considerentele mai sus expuse. jud. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr. o suprafata de 3 ha 500 mp. Tatal partii vatamate. deoarece o considera nelegala. inculpata P. un imobil aflat în posesia altuia.2 lit. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul. Împotriva acestei decizii. Prin sentinta civila nr.379 pct.2 Cod procedura penala.192 alin. fapta de a ocupa. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate. defunctul Z. în întregime sau în parte.I este nefondat. J.220 Cod penal. constituie infractiunea de tulburare de posesie.10 lit. solicitând admiterea acestuia.b/1 Cod procedura penala.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag.5250 mp.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. fara drept. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie. în momentul savârsirii faptei. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica.I avea cunostinta.220 alin.

topo 1438/1/b.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit. defunctul Z. Apararea inculpatei.06. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta.F atribuindu-i-se parcela cu nr. Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei. 385/15 pct. " d " Cod procedura penala.220 alin.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. iar numitei Z. 1185/21. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. ignorând prevederile respectivei hotarâri.10.04. Prin sentinta civila nr.220 alin. M la cererea inculpatei. M sa discuiasca 0.2736/21. în drept.M atribuindu-i-se parcela cu nr.03. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.271 alin. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art.2 Cod penal baza art. Ulterior acestei date.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr.10 lit. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005. numitului Z.271 alin.235 din 4.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza.F si mama inculpatei. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate.20 ha. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. 2736/21.rezulta ca din suprafata de teren de 1.2002 a Curtii de Apel Oradea. Vazând aceasta stare de fapt.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0. Z.271 alin.2 Cod penal. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P.271 alin. Ca atare. ternul era posedat de partea vatamata T. dispozitiile art.04.04. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P. civ.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune..I împotriva deciziei penale nr.05.în baza art. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14.2 Cod penal . inculpata.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa.1 teza I Cod penal.220 alin.2008 . a cerut martorului L.269/26.127 din 17.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. .1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art. b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta. 2 lit.