Dosar Nr. 705 (19.10.

2009)
4. Tulburare de posesie. Posesia efectiva, conditie de baza pentru existenta infractiunii. Drept penal. Partea speciala Art. 220 Cod Penal Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de al ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P. I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Curtea de Apel Bacau – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie Decizia penala nr. 705 din 19 noiembrie 2009 Prin decizia penala nr. 248/AP/05.08.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dosarul penal nr. 2815. /291/2007 au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si partea vatamata M. E. împotriva sentintei penale nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. A fost desfiintata sentinta apelata si rejudecându-se cauza a fost dispusa condamnarea inculpatului împotriva acestei decizii a formulat recurs inculpatul C. C. A fost criticata decizia recurata pe motiv ca nu a fost aut în vedere caracterul civil al litigiului dintre parti, faptul ca terenul înscris în titlul de proprietate al inculpatului se suprapune în parte cu cel dobândit de catre partea vatamata prin act de vânzare - cumparare. S-a solicitat casarea deciziei recurate si mentinerea sentintei nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman. Analizând recursul formulat în functie de motivele de recurs invocate, precum si din oficiu instanta retine urmatoarele: Incidenta dispozitiilor art. 220 C. p. este conditionata de necesitatea existentei unei posesii efective exercitate de catre partea vatamata, ca stare de fapt concretizata în actiuni de stapânire a terenului (cultivare, amenajare, etc.). În speta de fata, asa cum de altfel a retinut si instanta de apel, partea vatamata nu a intrat în posesia de fapt a terenului aflat în litigiu. Acest aspect rezulta chiar din declaratiile partii vatamate, care arata ca a cumparat terenul iar atunci când si-a manifestat intentia de a-l ara a constatat ca deja o parte din acesta era ocupat de inculpat, precum si din declaratia martorului P.I. si declaratiile inculpatului. Nefiind îndeplinita conditia de baza pentru retinerea în sarcina inculpatului a savârsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp., respectiv o posesie efectiva exercitata de catre partea vatamata, aceasta din urma are la îndemâna actiunea civila în revendicare pentru apararea si conservarea dreptului sau de proprietate, singura în masura sa-i protejeze eficient interesele în aceasta situatie. Se observa astfel ca instanta de apel în mod gresit a dispus condamnarea inculpatului, situatia de fapt mai sus expusa impunând achitarea acestuia întrucât litigiul dintre parti este unul de natura civila, fiind astfel incident motivul de recurs prevazut de art. 385 ind. 9 pct. 13 C.p.p.

Va fi admis prin urmare recursul inculpatului, casata decizia recurata si mentinuta sentinta cu nr. 556/27.10.2008 a Judecatoriei Roman prin care a fost dispusa achitarea inculpatului.

Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p.
Nr: 231 (09.09.2010) Instanta: JUDECATORIA TG. NEAMT Continut Obiect: Tulburare de posesie, art. 220 C.p., art. 193 C.p. SENTINŢA PENALĂ Nr. 231/9.09.2010 Prin rechizitoriul înregistrat la această instanţă, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului E.H., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că a ocupat în mod abuziv o suprafaţă de teren aparţinând părţii vătămate X.C., pe care a ameninţat-o cu acte de violenţă. Prin sentinţa penală nr. xxx/13 august 2009, Judecătoria a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative pentru cele două infracţiuni, a dispus restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Prin decizia penală nr. xxxx/AP/18.12.2009, Tribunalul Neamţ a admis în parte apelul declarat de inculpat împotriva hotărârii instanţei de fond, şi în consecinţă a achitat pe inculpat, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal şi ameninţare, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, înlăturând totodată dispoziţiile privind restabilirea situaţiei anterioare, prevăzută de art. 170 Cod procedură penală şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Tribunalul a reţinut în esenţă că în mod greşit instanţa de fond a înlăturat declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, declaraţii care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert tehnic judiciar Y.; că în mod greşit au fost menţinute concluziile expertizei tehnice întocmite în cursul urmăririi penale de expert tehnic, care nu l-a convocat pe inculpat la efectuarea expertizei şi din această cauză nu a putut fi prezent la măsurători, măsurători care au fost făcute în lipsa sa. A concluzionat tribunalul că acest raport de expertiză, întocmit în condiţiile arătate, este nul. Prin decizia penală nr. xxx/18.xx.2010, Curtea de Apel Bacău a admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ împotriva deciziei penale nr. xxxx/AP/18.12.2009, au fost casate în totalitate decizia penală recurată şi sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond. Prin aceeaşi hotărâre, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de instanţa de fond, mai puţin cele de la termenul de judecată din data de 17.04.2008, respectiv depoziţiile martorilor I.S. şi C.D., şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. şi a raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de acesta. Curtea a reţinut în esenţă că audierea martorilor din lucrări I.S. şi C.D., precum şi desemnarea expertului tehnic judiciar Y. s-au făcut în lipsa apărătorului ales al inculpatului, încălcări care sunt prevăzute cu sancţiunea nulităţii absolute, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, efectele acestora atrăgând ineficienţa juridică a actelor întocmite cu încălcarea legii, acestea urmând a fi refăcute de prima instanţă.În rejudecarea cauzei după casare, instanţa a dispus audierea martorilor I.S. şi C.D., depoziţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

De asemenea, instanţa a pus în discuţia părţilor efectuarea unei expertize tehnice topocadastrale, atât inculpatul cât şi partea vătămată s-au opus acestei probe. Examinând probele administrate atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în instanţă, se reţine următoarea situaţie de fapt : Partea vătămată X.C. şi soţul său X.M. sunt proprietarii suprafeţei de 1074 mp teren curţi-construcţii, arabil şi cale de acces, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. xxxxx/10.11.1981, în partea de nord învecinându-se cu inculpatul E.H..La data de 22.05.2009, inculpatul a edificat pe latura de nord a terenului său, care se învecinează cu terenul părţii vătămate, un gard din stâlpi metalici, ajutat fiind de martorii I.S. şi C.D.. Martorul I.S. a declarat că, la cererea inculpatului, a deschis porţile din fier care delimitează calea de acces a părţii vătămate, au intrat pe acest teren al părţii vătămate, au scos stâlpii vechi din lemn de la gardul limitrof şi au amplasat alţi stâlpi din ţeavă metalică. Din cuprinsul raportului de expertiză întocmit în cursul urmăririi penale de expert tehnic judiciar M (filele 26, 27 d.u.p.), rezultă că prin construcţia de către inculpat a gardului din tablă pe o lungime de 19,39 m, respectiv aliniamentul CDEFGHJ din schiţa anexă la raport, s-a modificat conturul căii de acces a părţii vătămate, care anterior edificării gardului avea un alt aliniament. În urma modificării conturului căii de acces, inculpatul a ocupat din terenul părţii vătămate suprafaţa de 9 mp. Această situaţie de fapt rezultă cu claritate din cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar , lucrare care nu a fost contestată de niciuna din părţi în cursul urmăririi penale, deci excepţia nulităţii acestui raport de expertiză nu a fost invocată în termenul prevăzut de lege. Martorii audiaţi în cauză, atât la prima judecată în fond a cauzei cât şi la rejudecarea cauzei în fond după casare, au declarat că gardul refăcut respectă vechiul amplasament, acestea sunt însă aprecieri generice, presupuneri ale martorilor, în condiţiile în care s-a stabilit de către o persoană autorizată (expertul tehnic numit în cauză) că, prin fapta culpabilă a inculpatului, s-a modificat conturul căii de acces proprietatea părţii vătămate. Depoziţiile martorilor audiaţi în cauză nu pot servi cu certitudine la aflarea adevărului, cu atât mai mult cu cât inculpatul a refăcut gardul vechi fără a cere şi a deţine autorizaţie de construire în acest sens. De asemenea, lucrarea întocmită de expertul tehnic judiciar Apostol Florin, prin dispoziţia primei instanţe de fond, nu poate fi reţinută, motivat de faptul că este incompletă, cu atât mai mult cu cât prin decizia curţii acest raport de expertiză nu se mai menţine în cauză. Tulburarea de posesie – incriminată în art. 220 Cod penal – reprezintă ocuparea fără drept, prin violenţă sau printr-o intervenţie în structura semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia. Din probele administrate, instanţa reţine că fapta inculpatului E.H. de a ocupa fără drept, prin refacerea unui gard, 9 mp din calea de acces aflată în posesia părţii vătămate, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare de posesie. La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, persoana inculpatului, care a sfidat organele de cercetare penală, iar în instanţă a avut o poziţie procesuală nesinceră, de asemenea a mai fost condamnat pentru fapte cu violenţă; pe de altă parte, instanţa va avea în vedere vârsta inculpatului, ocupaţia şi gradul de cultură al acestuia, şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, orientată sub minimul special prevăzut de legea penală. Cum pedeapsa ce va fi aplicată nu depăşeşte 3 ani, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa va dispune

N.N.L -in luna noiembrie a anului 2006.2007 la Parchetul de pe langa Judecatoria Z a fost inregistrata plangerea penala formulata de partea vatamata L.motivand ca: -sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor pentru care formulat plangere impotriva numitului M.in fapt. zona T. prev.220 alin.N. documentatia cadastrala si actele autentice de vanzare-cumparare. penal si distrugere. .sau retinerea cauzei spre judecare.L impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.04.in vederea inceperii sau redeschiderii urmaririi penale. 217 alin. Instanta.desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea cauzei procurorului.În baza art. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.pentru acest lucru. atata timp cat.1 C.09. instanta retine urmatoarele: La data de 20. D. persoana vatamata a solicitat admiterea plangerii formulate. I. art.nr.2005 partea vatamata L.2008. pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 14.data in dos.data in dosarul nr.89/338/2008 SENTINTA PENALA NR.p. sunt titlul de proprietate. faptuitor M. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 07.12.04. se va dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.p. a pronuntat sentinta de mai jos. A. Analizand actele si lucrarile dosarului.daca probele din dosar sunt suficiente. 193 Cod procedură penală. de art.suspendarea condiţionată a executării pedepsei.1 C.este inadmisibil a se retine in motivarea rezolutiei atacate ca un gard a fost dezasamblat. in urma deliberarii.311/II-2/2007.pen.N care la inceputul lunii ianuarie 2007 a desfiintat semnele de hotar (gardul) care delimitau proprietatea sa de cea a partii vatamate si a distrus gardul edificat de L. 68/P/2007.45-47 dosar parchet) a rezultat ca . sens în care se va stabili termen de încercare.90 Sedinta publica din 14. care face parte integranta din prezenta sentinta. iar inculpatul va fi atenţionat cu privire la situaţiile care atrag revocarea acestui beneficiu. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi partea vătămată.02. -este inadmisibil ca un proprietar sa fie nevoit sa se consulte cu vecinii pentru a stabili linia de proprietate.L prin care solicita cercetarea si trimiterea in judecata a numitului M. 170 Cod procedură penală. 191.a fost distrus. (f. avand ca obiect plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.04. Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată R O M A N I AJUDECATORIA ZARNESTI JUDETUL BRASOV DOSAR NR. 1 C. JUDECATORIA Constata ca prin plangerea formulata de persoana vatamata L. Din declaratiile martorilor D. 1 si 2 C. -procurorul nu a tinut cont de documentatia cadastrala anexata plangerii.2007.2008 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza penala de fata.p. Tulburare posesie -art.cand esntiale.L a devenit proprietarul unui imobil situat in orasul Z.10. 220 alin. si D.L. Procedura indeplinita.N. de art.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. in contradictoriu cu faptuitorul M. I. mentinuta prin rezolutia din data de 07. Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin contractul de vanzare cumparare 969 din 11. iar în baza art.278 ind.) privind pe partea vatamata L.N. acest imobil invecinandu-se pe latura nordica cu terenul apartinand faptuitorului M. La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

actiunea penala nu poate fi pusa in miscare impotriva faptuitorului M. situatie care nu se regaseste in cazul de speta.N pentru savarsirea infractiunii de distrugere intrucat nu sunt intrunite elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii obiective .Calea . de art. instanta va respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. pe baza de expertiza judiciara topografica. 220 alin. mentinuta prin rezolutia din data de 07. 220 al.N a fost instiintat de aceste masuratori. Infractiunea de tulburare de posesie prev. pe baza de probe administrate in fata instantei civile intr-o eventuala actiune civila de granituire. 1 si 2 C. Important este de retinut. in contradictoriu cu faptuitorul M.N i-a trimis petentului o notificare prin intermediul executorului judecatoresc solicitandu-i sa respecte semnele de hotar si sa ridice gardul edificat (f. 220 C.192 al. degradarea sau aducere in stare de neintrebuintare a elementelor componente ale gardului. Amintim aici ca actiunea in granituire este acea actiune prin care reclamantul cere instantei de judecata ca in cadrul unui proces sa determine.pen. va avea caracter declarativ de drepturi. In cursul lunii noiembrie 2006 faptuitorul M.va obliga persoana vatamata la plata cheltuielilor judiciare catre stat.N.terenul pe care l-au vandut petentului a avut ca limita de hotar mai multe salcii si la momentul incheierii tranzactiei i-au precizat lui L.pen.1 alin. 20 dosar parchet).8 lit. Pentru aceste considerente de fapt si de drept ce preced.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Z. Din procesul verbal de cercetare la fata locului rezulta ca materialele componente ale gardului au fost numai dezasamblate si nu distruse. Pentru ca L. in baza art... de art. in cursul lunii ianuarie 2007 M. data in dos. In cursul anului 2006 partea vatamata a efectuat o documentatie tehnica cadastrala si s-a stabilit ca hotarul stabilit intre cele doua imobile nu corespunde situatiei din cartea funciara in sensul ca imobilul proprietatea petentului are limita de hotar dincolo de aliniamentul salciilor.dom.09..pen. Pentru aceste motiveIN NUMELE LEGIIHOTARASTE In baza art. 68/P/2007. daca este nemultumit sa se adreseze instantei pe calea actiunii civile.a C.12.1 alin. de art.8 lit. penal si distrugere.278 ind. prev. L. prin semne exterioare. linia despartitoare dintre cele doua fonduri vecine. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev.nr. presupune o actiune de ocupare a unui imobil aflat in posesia altuia.311/II-2/2007.278 ind.2007.L nu s-a conformat si in raspunsul catre faptuitor a mentionat ca.deoarece judecatorul va reconstitui hotarul real dintre cele doua fonduri.L. de art. in Brasov.2 Cod penal sub aspectul laturii obiective in conditiile in care petentul a stabilit in mod unilateral si fara sa consulte vecinii hotarul care delimiteaza proprietatea sa de cea a faptuitorului in baza unei expertize extrajudiciare.nu s-a produs o distrugere. respectiv o patrundere urmata de luarea in stapanire a imobilului.L.a C. 1 C. Este necesar ca luare in stapanire a imobilului sa fie efectiva si sa se faca fara drept.pr.: Respinge plangerea formulata de persoana vatamata L. 217 alin.2 C.pen. str.L ca aceasta este limita dintre terenul pe care el l-a cumparat de la ei in octombrie 2005 si cel al faptuitorului. Hotararea judecatoresca ce se va pronunta.data in dosarul nr. Astfel.pr.N a demontat gardul construit de partea vatamata.pen. Trebuie mentionat faptul ca nu rezulta ca M. Dupa intocmirea expertizei topografice si fixarea semnelor de hotar pe baza limitelor stabilite de catre aceasta. De asemenea nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare in posesie prev.ca solutia corecta in conflictul partilor este transarea acestei probleme pe cale civila.pr. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.L a edificat un gard.In temeiul art.

2008.nr. Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru absenti.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l I a s i in dosarul nr(. dom.. 247 din data de 08. 14.. 326 din 10 noiembrie 2008. 10 alin... 1 si 2 C. (. 192 alin.13. prevazuta de art. bl.04. 14 coroborat cu art. 1 pct. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie. La apelul nominal facut in sedinta publica. nascut la data de 25.Brasov..09. si N.2007. INSTANTA Asupra recursului penal de fata. 96 Sedinta publica de la 09 Februarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE (. Pe rol judecarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE M. data in dos. parte integranta a prezentei decizii .Pronuntata in sedinta publica. 220 alin 1 Cod penal.. partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 200 lei.. a fost lasata nesolutionata actiunea civila formulata de catre partea civila in prezenta cauza.P..pr. cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat din carte 20 lei din faza de urmarire penala si 100 lei reprezentand onorariu avocat oficiu-U.. data in dosarul nr.. 1 lit. de art. a Cod procedura penala. ap.1945. cand din lipsa de timp pentru deliberare instanta a amanat pronuntarea pentru azi 9 februarie 2010. 311/II-2/2007. E.. D.Bucuresti. 2 lit.: Obliga persoana vatamata la plata sumei de 50 Ron cheltuieli judiciare catre stat.12. 220 alin. pentru savarsirea infractiunilor de tulburare de posesie prev. judetul I. fiul lui E. prev.) Judecator (.) (.. Conform art. ROMANIA CURTEA DE A P E L I A S I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI DECIZIA PENALA Nr. a. In temeiul art.) (. lipsa partile . jud..05. penal si distrugere. 1 lit.3. nr.. T R I B UN A L U L I A S I impotriva deciziei penale nr.) (. 217 alin. azi. 348/21. in baza dispozitiilor art. Prin sentinta penala nr. pronuntata in dosarul nr(.192 al.pen.. 40 E. 346 alin. in contradictoriu cu faptuitorul M.2 C.In temeiul art. raportat la art. delegatia nr. 11 pct. b Cod procedura penala. sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi. 4 Cod procedura penala. 189 Cod procedura penala cheltuielile reprezentand onorariu avocat oficiu va fi suportat initial din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.) (.04.N. Procedura legal indeplinita... cu domiciliul in comuna G.. 68/P/2007.). 1 C..).) M i n i s t e r u l P u b l i c reprezentat de procuror J.pen..05...) al J u d e c a t o r i e i H a r l a u s-a dispus achitarea inculpatului D. S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care : Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 2 februarie 2010 .) Judecator (.2007 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti..) Grefier (. . In baza art. impotriva rezolutiei Parchetului de pe langa Judecatoria Z din data de 27.2007.. mentinuta prin rezolutia din data de 07.. in dauna partii vatamate Unitatea Administrativ Teritoriala G. in X. de art. C..-M. E.N.

N. insa a retinut instanta ca partea vatamata nu face dovada ca are nici in proprietate si nici in posesie acel teren. in prezenta cauza. D. si tinand cont ca nu s-a prezenta si hotararea de Guvern prin care acest teren ar fi intrat in domeniul public al Comunei G. E. 220 alin 1 cod penal care prevad ca ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia. Fata de cele sustinute in instanta. care se afla in folosinta fostelor cooperative agricole de productie la data intrarii in vigoare a legii 18/1991. este vorba despre de o fapta ilicita sau licita de natura exclusive civila. in cauza fiind incidente dispozitiile legilor fondului funciar. D. depunand la dosar doar o hotarare a Consiliului Local din data de 11. N.07. a sesizat organele de politie reclamand ca numitul D. N.. prima instanta a retinut urmatoarele: La data de 26. comunal fara a fi prevazuta si tarlaua. 79 dosar. D. pusa in posesia cu suprafata de 1. ceea ce presupune scoaterea efectiva a partii vatamate din stapanirea materiala exercitata asupra acelui teren. Situatia de fapt descrisa mai sus a fost retinuta de catre instanta pe baza declaratiilor partilor din proces.. D. si tinand cont ca si partea vatamata pretinde ca are in proprietate aceeasi suprafata de teren. adeverinta ce tine loc de titlul de proprietate in baza dispozitiilor legii fondului funciar pana la eliberare titlului de proprietate. E.58 ha teren aflata in tarlaua U. Audiat fiind inculpatul a relatat ca detine acea suprafata de teren inca din 1991 cand i-a fost atribuita sie si fratelui sau D. a ocupat o suprafata de teren de 0.. acesta a detinut acest teren din 1991. Martorii I.2007 Primarul comunei G.1991 (f./6 din zona dealul M.. fila 100.1991 pentru suprafata de 1 ha teren cu care a fost pus in posesie in T 18/4 -E. precum si faptul ca tarlaua T 32 nu este mentionata in aceasta lista depusa. este J. Situatia relata este confirmata de martorii N. Rosie. fiind mama sa D.01. E.08. 102 dosar) . N.. nefiind realizate nici elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. comunal. E. De asemenea inculpatul detine si adeverinta 419/16. S. J. Partea vatamata pretinde ca terenul in speta este J. J.. E. acestea au calea actiunii in revendicare in fata instantei civile pentru ca aceasta sa stabileasca si sa compare titlurile proprietarilor . De asemenea a mai retinut instanta ca atata timp cat inculpatul detine terenul inca din 1991-1992 in mod continuu.. asa cum sunt prevazute la celelalte pozitii. in baza adeverintei de proprietate 681/16.Pentru a dispune astfel. De asemenea s-a retinut ca nici sub aspectul laturii subiective nu se poate retine intentia inculpatului in a savarsi aceasta infractiune deoarece. asa cum rezulta din depozitiile martorilor N. dupa care in anul 1992 a fost pus in posesie de Comisia locala de Fond Funciar si de la acea data il detin in mod continuu. E. s-a constatat ca. Instanta a retinut ca intre parti este o situatie conflictuala in care membrii comisiei de fond funciar refuza sa ii elibereze titlul de proprietate inculpatului. insa nu cunoaste situatia juridica anterior . coroborate cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei. insa nu face dovada in baza art.32 ha in Tarlaua T 32/2 denumita popular Dealul M.. 33 din legea 18/1991 ca aceste teren a avut acest caracter.2006 in care la pozitia 14 este prevazut J. teren pe care il detine in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale.... au afirmat ca suprafata de teren arata de D. N. E.08.

si Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u. in temeiul dispozitiilor art. 192 alin. instanta nu poate primi aceste depozitii. chiar daca s-au constat mai multe aspecte care sa duca la solutia de achitare a inculpatului. urmand ca partea civila sa se adreseze instantei cu o cerere civila in acest sens. 10 alin. Cat priveste actiunea civila alaturata celei penale in prezenta cauza. 2 lit. va face aplicarea art. 1 lit. a constatat tribunalul. Tribunalul. 1 si 3 Cod procedura penala ca acesta a . urmand a da eficienta primei cauze incidente. raportat la art. neuzand de calea unei actiuni civile in justitie. in extravilanul acestei comune. 10 al. E. de art. art. la art.. aratandu-se ca vinovatia inculpatului sub aspectul savarsirii acestei infractiuni a fost dovedita de intreg materialul probator administrat in cauza. In motivarea apelului declarat de M i n i s t e r u l P u b l i c . 2 lit. prin prisma criticilor formulate dar si sub toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei a constatat urmatoarele: 1.. E. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. a invocat netemeinicia hotararii pronuntate de prima instanta pentru acelasi motiv. 363 al. 1 pct. solutia care se impune a fi data este aceea de achitare. din perspectiva disp. aratandu-se ca s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat in cauza si in baza careia s-a pronuntat aceasta solutie deoarece in urma coroborarii plangerii partilor civile cu cea a declaratiilor martorilor audiati s-a relevat cu certitudine ocuparea abuziva de catre inculpatul D. In motivarea apelului sau partea civila Primaria comunei G. b Cod procedura penala. respectiv al aprecierii referitoare la gresita solutie de achitare a inculpatului D. a Cod procedura penala. aflat in administrarea Primariei G. Partea vatamata a sustinut in fata instantei tragerea la raspundere penala a inculpatului. 4 Cod procedura penala a lasat-o nesolutionata. Fata de apelul declarat de I. art. sub aspectul savarsirii infractiunii de "tulburare de posesie" dispusa in baza disp. instanta a constatat ca. situat in U. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. a rap. E. Vazand si dispozitiile art.58 ha teren. 11 pct. 1 lit. 1 lit. Cum dovada proprietarii unui teren nu poate fi facuta decat cu un inscris. 1 Cod penal. instanta a obligat partea vatamata la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat in prezenta cauza. Pentru aceste motive. jud.. 220 al. atat in cursul urmaririi penale cat si in fata instantelor de judecata. 11 pct. cum ar fi fost legal. b Cod procedura penala deoarece ordinea prevazuta de art.Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u s-a invocat nelegalitatea si netemeinicia hotararii pronuntate de instanta de fond din perspectiva pronuntarii unei solutii de achitare a inculpatului D. solicitandu-se instantei de control judiciar desfiintarea integrala a sentintei apelate. 10 cod procedura penala nu este intamplatoare. a unei suprafete de 0. 346 alin. in latura penala a cauzei. examinand apelurile formulate in cauza atat sub aspectul verificarii conditiilor formale de promovare a acestora cat si cu privire la fondul cauzei.. instanta. avand in vedere solutia data in latura penala. a. Impotriva acestei hotarari au declarat apel partea civila Primaria comunei G.colectivizarii.

Fata de apelul declarat de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a apreciat tribunalul ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente: Prin rechizitoriul nr.02. tribunalul a constatat neintemeiata aceasta apreciere intrucat: .". Cu privire la aceasta fapta desi prima instanta o retine ca savarsita o apreciaza ca fiind situata in afara ilicitului penal din perspectiva nerelevarii de catre partea civila a dovezilor cu privire la calitatea de proprietar ori posesor cu privire la aceasta suprafata de teren precum si a faptului ca sub aspectul laturii subiective nu s-a relevat existenta intentiei in savarsirea acestei infractiuni deoarece inculpatul..04. 220 al. N.inculpatul D.).. precum si cea a inculpatului insusi care nu contesta faptul ocuparii pe care insa nu o considera a fi abuziva. N. de ocupare a acestei suprafete de 0. . I iar din verificarile efectuate in evidentele agricole ale Primariei comunei G. D. conf. N.2009.58 ha teren. E. jud.. 419/12.02. cat timp. A apreciat insa tribunalul din perspectiva atat a apararilor inculpatului dar si a imprejurarile care se desprind din analiza coroborata a intreg materialului administrat in cauza ca faptei acestuia. (.12. Pentru a se dispune astfel s-a retinut in cuprinsul actului de inculpare ca inculpatul a ocupat in mod abuziv suprafata de 0. desi situata in sfera ilicitului penal. o perioada insemnata de timp. pentru infractiunea de " tulburare de posesie" prev. 1 Cod penal.fost tardiv formulat. situat in tarlaua "Dealul M. cererea de apel fiind inregistrata la data de 9... cu depasirea termenului legal de 10 zile. 1991 acesta detinand teren in tarlaua "E. suprafata de teren in litigiu se afla la data reclamata ca fiind cea a savarsirii infractiunii in administrarea partii civile Primaria comunei G. nu s-a relevat faptul punerii in posesia inculpatului cu aceasta suprafata de teren. s-a considerat indrituit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata de teren. J. adeverintei de proprietate nr. 208/ P/ 2007 din 16. cu destinatia de "J. de art. E. E. comunal". 35/ 11. 2.2006 a Consiliului Local G.07. E.. ii lipseste elementul intentional al laturii subiective. N.. Rosie" (75 ari) iar restul de 25 ari reprezinta suprafata de teren aferenta locuintei sale. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. E. respectiv din anul 1992 si pana in anul 2006. J.2007 Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a H a r l a u a dispus trimiterea in judecata a inculpatului D... D.58 ha teren si de schimbare a destinatiei sale din pasune in teren agricol a fost relevata atat de procesul verbal de cercetare la fata locului (aflat la fila 10-11 a dosarului de urmarire penala) cat si de declaratiile martorilor N. calculat de la data comunicarii catre aceasta a dispozitivului sentintei apelate respectiv 11. nu a depus la dosarul cauzei nici un raspuns de natura a certifica posesia sa legitima asupra terenului in litigiu. cu depasirea astfel a termenului prevazut imperativ de lege pentru promovarea acestei cai de atac. N..2008.potrivit dispozitiilor Hotararii nr. aflat in administrarea partii civile Primaria comunei G. situata in intravilanul comunei G. S. anterior momentului retinut ca fiind .fapta inculpatului D. ..

in sensul schimbarii temeiului de drept in baza caruia s-a dispus achitarea inculpatului D. 379 pct. urmand a fi mentinut restul dispozitiilor sentintei apelate care nu sunt contrare prezentei hotarari. b Cod procedura penala in art.cel al savarsirii infractiunii. Verificand hotararile recurate si actele si lucrarile dosarului in raport de criticile invocate. 3853 alin. 3859 alin.(acesta avand in fapt destinatia de J. casarea hotararilor penale criticate si in rejudecare sa se pronunte o hotarare de condamnare a inculpatului. privind ocuparea suprafetei de 0. 1 lit. fapta savarsita fiind situata in sfera ilicitului penal. a Cod procedura penala constatand ca a fost tardiv declarat. Cu privire la apelul declarat de partea civila Primaria comunei G. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale cu privire la savarsirea acestei infractiuni. 3 al aceluiasi articol. comunal). a procedat la propriul examen al probelor esentiale supuse aprecierii de parti. retinand ca faptei inculpatului . 10 al. de art.2008 pronuntata de Jud. in sensul obligarii inculpatului D.. suprafata de 0.. 2 lit. Curtea retine urmatoarele: Instanta de fond. considerand ca in cauza sunt intrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. in baza disp. prin coroborarea probelor administrate in cauza a retinut ca fapta inculpatului D. sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie in conditiile in care intentia inculpatului de a ocupa abuziv suprafata de teren ce nu-i apartine este evidenta. 1 pct. 1 lit. Se solicita admiterea recursului. sentinta ce a fost desfiintata in parte. I. 63 alin. 2 Cod procedura penala si a verificat probatoriul administrat prin prisma apararilor formulate de parti. 11 pct.). este situata in afara ilicitului penal in conditiile in care inculpatul. 2 lit. in baza adeverintei de proprietate emisa pe numele mamei sale. 2201 al. pe raza comunei G. sub aspectul savarsirii infractiunii prev. la art. 18 Cod procedura penala. in dos.11. E. a dispus respingerea acestuia.". Pentru toate aceste considerente. 1 Cod penal. a rap. precum si din oficiu pentru cazurile de casare prevazute de alin. ce vor fi analizate prin prisma cazului de casare prevazut de art. E.. desi situata in sfera ilicitului penal ii lipseste elementul .. art. 326/ 10. 1 Cod procedura penala hotararile au fost recurate de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i pentru motive de netemeinicie. a Cod procedura penala. In termenul prevazut de art.58 ha teren situat in tarlaua "Dealul M. sa lase in linistita posesie partii vatamate Primaria comunei G. s-a considerat indreptatit in exercitarea cumulativa si efectiva a atributelor dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren.58 ha teren situat in T 3216 (Tarlaua Dealul M. nr(. E. a rap. E. din art. 11 pct. la art. Instanta de apel. jud. 379 pct. N.. cu respectarea dispozitiilor art. tribunalul. Se sustine in motivele de recurs ca in cauza s-a realizat o gresita interpretare a materialului probator administrat din perspectiva pronuntarii solutiei de achitare a inculpatului D. teren aflat in administrarea Primariei comunei G. 2 lit. D. in baza art. 10 al. d Cod procedura penala si al restabilirii situatiei anterioare.). 1 lit. tribunalul. a admis apelul declarat impotriva sentintei penale nr. I. i s-a permis de catre aceeasi parte civila folosirea terenului in litigiu .

) Grefier. N. fiind verificata legalitatea si temeinicia hotararii recurate. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.) (.1991 eliberata pe numele lui D. cu destinatia de "J. suprafata respectiva de teren. iar in baza art. PRESEDINTE... folosirea acestui teren fiind permisa de partea civila cu respectarea destinatiei de folosinta pana in anul 2006. urmeaza ca in baza art. 348 alin.2010 2 ex. B. teren situat in T.intentional al laturii subiective. in cuantum de 200 lei.58 ha. In aceste conditii este evident ca inculpatul a actionat fara vinovatie si. In baza art.08. pe care o mentine. E. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat./2 (Dealul M. N.. a C o d u l d e procedura penala a solutionat si actiunea civila cu privire la restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii in sensul obligarii inculpatului sa lase in linistita posesie si folosinta Primariei comunei G. PENTRU ACESTE MOTIVE.. 3 lit. Tehnored. inca din anul 1992 inculpatul a ocupat suprafata de 0.. T r i b u n a l u l I a s i: T. Cheltuielile judiciare avansate de stat in recursul procurorului raman in sarcina statului. 38515 pct. Onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu inculpatului va fi avansat din fondurile statului.02.58 ha teren aflat in categoria de folosinta "pasune". E. 32/6 (Tarlaua Dealul M.. Potrivit art. azi 09 Februarie 2010.32 ha si cu 0. 247 din 08 mai 2009 a T r i b u n a l u l u i I a s i.10 ha in intravilan.G. I. 192 alin. se avanseaza din fondurile statului. DECIDE: Respinge ca nefondat recursul declarat de Parchetul de pe langa T r i b u n a l u l I a s i impotriva Deciziei penale nr. (.. b Cod procedura penala sa se respinga ca nefondat recursul declarat de procuror. JUDECATOR. Definitiva. se afla la data reclamata in administrarea partii civile Primaria comunei G. 10 lit. la anexa 3 (mama lui D. 1 lit.) Red.. 220 Cod penal prin incriminarea faptei de tulburare de posesie se instituie oricarei persoane obligatia de a respecta starea de fapt a oricarui imobil si a nu se introduce pe nedrept si prin mijloace abuzive intr-un imobil aflat in posesia altuia. ) care a fost pusa in posesie in extravilan in U. In speta... 681/16. probatoriul administrat releva ca suprafata de teren in litigiu de 0. . JUDECATOR.. Pronuntata in sedinta publica.. comunal". d Cod procedura penala. In baza adeverintei nr.. In temeiul considerentelor expuse.) (.) cu suprafata de 1..R.. IN NUMELE LEGII. S..) (.. 23. nefiind realizate conditiile laturii subiective a cauzei. in mod corect instanta de apel a dispus achitarea acestuia in temeiul art. neputandu-se astfel retine forma de vinovatie ceruta de lege pentru antrenarea raspunderii penale argumentele instantei de apel fiind insusite si de instanta de recurs.) (.) (..) (.) pe raza comunei G. (.-D.

decizia nr. Prin sentinţa civilă nr.S.2009. F. li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 4 hectare şi 3.X. parcela 183 1).01.A. sesizarea instanţei de judecată cu o altă plângere) nici până la sfârşitul lunii iulie 2009 (20. a luat la cunoştinţă că terenurile aflate în apropierea casei lui şi pe care le folosea în baza unei înţelegeri verbale cu sora părţii vătămate aparţin numitului H. inculpatul a eliberat terenul din litigiu cu suprafaţa de 2. 1240 19.01.. lipsă mână de lucru etc.. la art. a afirmat că numitul F. în baza art. care i-a cerut să le elibereze pentru a le putea folosi în mod nestingherit. de art. în raza satului Fodora. dar pe cel situat mai sus de casă a refuzat să-l elibereze invocând diferite pretexte. în forma actuală. toţi coproprietarii s-au înţeles cu inculpatul F. Prejudiciu material. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. în faţa instanţei. Pentru a pronunţa această soluţie.S. respectiv în cursul lunilor septembrie şi decembrie 2008. când el şi alte persoane au primit titlul de proprietate precizat mai sus pentru terenul din litigiu. el şi-a retras inclusiv plângerea formulată la organele de poliţie din localitatea Aşchileu în considerarea bunei credinţe de care credea că dă dovadă F. atribuite prin titlul de proprietate nr.1 C.Tulburare de posesie. dând în acest sens dovadă de rea-credinţă. afectări ale stării sanitare.A.S. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor la data de 31.. el nu s-a conformat.600 metri pătraţi şi menţine plângerea doar cu privire la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi. în întregime sau în parte.A. 2 lit.. parcela 183 1) sunt situate în intravilan.S. a rap. a eliberat unul dintre terenuri. prev.220 al.. În plângerea depusă la poliţie partea vătămată H. ocuparea. i-a ocupat cele două parcele de teren menţionate mai sus şi. 5431 101.S. 412 R 19. cu obligarea inculpatului la despăgubiri civile în sumă de 1. Tot partea civilă a afirmat că în anul 1994. Referitor la terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi.07. fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii..pen. numiţilor H. deşi i s-a pus în vedere de către Primăria Aşchileu să elibereze aceste terenuri. a unui imobil aflat în posesia altuia.A. şi M.1994. S. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52..2009) F.1982 2008 a Judecătoriei Gherla s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenurilor în suprafaţă de 2. instanţa de fond a reţinut că inculpatul foloseşte acest teren din anul 1975 până în prezent.V. Cu toate acestea. 11 pct.1 C. a dispus achitarea inculpatului F..S. S. În cursul aceluiaşi an.N.S. În plus. constituie infracţiune de tulburare de posesie.proc.05.Gh.P.pen. Criterii de stabilire.1994.2010 Judecătoria Gherla prin Sentinţa penală nr. Aşa cum a declarat partea civilă H. fără drept. S. suprafeţele de 2.A.A. F. Potrivit articolului 220 alin. ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat. Stabilirea în echitate.600 metri pătraţi (tarlaua 52. ca acesta să folosească terenul cu suprafaţa de 831 metri pătraţi până când ei .. prima instanţă a reţinut în fapt următoarele: Din anul 2007 inculpatul F.S. Curtea de Apel Cluj. eliberat de Comisia judeţeană Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. la data de 31. 5431 101. prin atribuirea acestora către H. judeţul Cluj. acceptând stabilirea a două termene limită pentru eliberarea totală a imobilului. parcela 183) şi 831 metri pătraţi (tarlaua 52. S. 10 lit. Prin titlul de proprietate nr. în mutarea bunurilor de pe teren (lipsă spaţiu. Partea vătămată a manifestat înţelegere faţă de dificultăţile cu care s-a confruntat F.037 metri pătraţi. aşa cum a recunoscut partea civilă. Secţia penală şi de minori.). comuna Aşchileu. d C.200 lei către partea civilă H. şi în ciuda demersurilor efectuate de către partea vătămată la organele judiciare (formularea unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.pen. nu a eliberat în totalitate terenul aflat în proprietatea părţii vătămate.S.600 metri pătraţi (tarlaua 52.A. din care.

d) C. 1240 19. nu s-a făcut . De asemenea. ci ocupă doar partea de sus a acestui teren.pen.S. Din declaraţiile concordante ale părţilor reiese că inculpatul. instanţa de fond a admis în parte acţiunea civilă şi inculpatul a fost obligat să achite părţii civile.A obligat pe partea civilă H. totalul folosului de tras de pe teren este în sumă de 1. terenul nu a fost niciodată în posesia părţii civile. iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.A.proc. 721 şi 276 C. către inculpatul F. i se cuvine folosul de tras şi pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi din partea de jos dar numai pentru anul 2007. În temeiul art.X. adică fără drept şi aflat în posesia altuia.fără drept de către inculpat ci în baza acordului proprietarilor. Tribunalul Cluj prin decizia penală nr.14 alin. cu obligarea părţii civile H.. Din cele de mai sus reiese că faptei de tulburare de posesie pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. b) C.proc. Prin urmare.S.. Prin urmare. Având în vedere cele de mai sus şi în temeiul art.A. îi lipsesc mai multe elemente ale laturii obiective a infracţiunii. în suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi.379 pct. deoarece partea vătămată nu i-a mai permis. la art. începând cu anul 2008 nu mai ocupă suprafaţa de aproximativ 400 metri pătraţi din terenul din litigiu.A.în posesia altuia în momentul ocupării. s-a constituit parte civilă pentru suma de 160 lei lună începând cu 20.o să-i permită.proc. deci nu este îndeplinită condiţia prevăzută de lege ca terenul ocupat să se afle .proc. 10 lit.proc. acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare.pen. pe de o parte. parte.A. reprezentând onorariul apărătorului angajat. către partea civilă H. şi art.S.proc. pentru suprafaţa de 400 metri pătraţi teren (partea din sus).11 din 18 ianuarie 2010. instanţa de fond a apreciat că.3 lit. şi al art. folosul de tras anual este de 300 lei.05.civil.astfel ocupat. raportat la situaţii similare. 998 şi art.. Astfel.. situată în partea de jos.. 2 şi alin. dar nici în acest caz nu se poate spune că s-a săvârşit infracţiunea de tulburare de posesie deoarece. 999 C.pen.pen. la dosar neexistând probe cu privire la prejudiciul respectiv..pen. instanţa a compensat cheltuielile judiciare făcute de inculpat şi de partea civilă. Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul F.200 lei către partea civilă H. deşi a avut loc un refuz tacit de a elibera terenul. . 10 lit.600 lei. Persoana vătămată H.A.refuzului de a elibera imobilul astfel ocupat Din probele de la dosar reiese că inculpatul a tergiversat eliberarea terenului din litigiu de construcţiile pe care le ridicase pe acesta. în temeiul art. nu este îndeplinită condiţia ca terenul să fi fost . şi judecând latura civilă a cauzei: A respins despăgubirile civile în sumă de 1.2007 până când inculpatul va elibera complet terenul din litigiu.pen. solicitând modificarea sentinţei în sensul înlăturării obligării sale la despăgubiri civile de 1. 2 lit..civ. Având în vedere cele arătate şi în temeiul art. Deoarece nu există probe la dosar cu privire la folosul de tras pentru terenul din litigiu.2009 a Judecătoriei Gherla. d) C. 193 alin. Părţii civile i se cuvine folosul de tras pentru anii 2007. 5 C. despăgubiri civile în sumă de 1. 2008 şi 2009 pentru acest teren. folosirea terenului. iar pe de altă.nr.200 lei. a admis apelul declarat de inculpat şi a desfiinţat în parte sent. Conform art. instanţa de fond l-a achitat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie. a rap.2 C.382 al. a) şi art. Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. 11 pct. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond. la 300 lei cheltuieli judiciare la instanţa de fond.200 lei la care a fost obligat inculpatul F.2 lit... Trebuie observat şi faptul că legea prevede posibilitatea săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie şi în varianta . Din declaraţia inculpatului reiese că acesta a cultivat cartofi pe terenul din litigiu şi are construcţii pe acest teren. instanţa a stabilit acest folos de tras prin apreciere.

11 din 2008 al Consiliului consultativ al Judecătorilor Europeni. sunt inevitabile. în scopul aflării adevărului. ce permitea o nouă judecată în fond. Una din cele mai utilizate metode de interpretare şi. cauzele fiind diverse şi nu obligatoriu izvorâte din comportamentul rău-voitor sau neconform legii al persoanelor ascultate ori al celor care au strâns şi administrat probele.A. În unele cazuri. prin prisma motivelor invocate. principiu înscris în art. casarea hotărârii instanţei de apel în întregime şi menţinerea sentinţei Judecătoriei Gherla.S. în Avizul nr. este cea literală sau gramaticală. trebuie înlăturate de organele judiciare prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă. a constatat următoarele: Premisa coerenţei şi predictibilităţii sistemului judiciar constă în previzibilitatea interpretării şi aplicării normelor de drept. întrucât dacă instanţa de apel a considerat că sentinţa instanţei de fond nu este motivată şi argumentată temeinic.4 C. Curtea examinând recursul promovat. Motivarea hotărârii reprezintă un element de transparenţă a justiţiei. prejudiciul încercat de partea civilă este de 1200 lei raportat la produsele agricole ce s-ar fi putut însămânţa şi obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia. trebuia să pună în discuţia părţilor efectuarea unei expertize care să stabilească în funcţie de întinderea şi calitatea solului ce produse agricole puteau fi însămânţate. prin interpretarea regulii de drept.proc.proc. deoarece în acest fel se asigură. câte kg puteau fi obţinute.pen. În operaţiunea de interpretare a normelor juridice. ca legală şi temeinică.În temeiul art. într-un mare număr de cazuri. care a solicitat admiterea căii de atac promovate.63 alin. probele nu au o valoare dinainte stabilită. ţinând cont de efectul devolutiv al apelului. Respingând pur şi simplu pretenţiile părţii civile. magistratul este chemat să desluşească voinţa legiuitorului în edictarea acestora.pen. inerent oricărui . Unele se referă la împrejurări neesenţiale.6 din CEDO şi totodată a ignorat rolul activ pe care trebuie să-l aibă judecătorul în soluţionarea cauzelor.Potrivit art. iar aprecierea fiecăreia se face de organul judiciar în urma examinării tuturor probelor administrate. contradicţiile invocate de părţi sunt consecinţa evaluării subiective a probatoriului administrat şi constituie o motivare a apelului sau recursului. cu cea mai mare certitudine. fiind greşit admis.În acest sens. nerelevante pentru aflarea adevărului şi corecta stabilire a situaţiei de fapt.192 al. ca nedovedite. Decizia Tribunalului Cluj a fost atacată cu recurs de către partea civilă H.pen.. Judecătoria Gherla. Învederează că la pronunţarea soluţiei trebuiau să se aibă în vedere preţurile de pe piaţa liberă a produselor agricole pe care le putea obţine de pe terenul ocupat nelegal de către inculpat în perioada 2007-2009. care era preţul de vânzare al acestora pe piaţa liberă. Decizia Tribunalului Cluj este nelegală. apelul inculpatului F. tribunalul a încălcat dreptul la un proces echitabil al părţii civile reglementat de art.2 C. condiţia previzibilităţii legii.. în apel. dar altele pot afecta judicioasa desluşire a stării de fapt şi în mod obligatoriu. în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei. ce garantează previzibilitatea atât a conţinutului regulii de drept cât şi a aplicării sale şi contribuie la calitatea sistemului judiciar". Această putere de interpretare nu trebuie să ne facă să uităm că judecătorul trebuie să asigure securitatea juridică. privind calitatea hotărârilor judecătoreşti se arată că examinarea chestiunilor în drept trece. Existenţa unor contradicţii între probe şi mijloacele de probă administrate în cursul procesului penal. de regulă prima la care apelează magistratul.proc. prin apreciere. în privinţa soluţionării laturii civile a cauzei a avut în vedere că prin raportare la situaţii similare.3 C.

în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). prin dreptul justiţiabilului de a fi convins că justiţia a fost înfăptuită. ci rezultatul unui proces logic de analiză ştiinţifică a probelor administrate în cauză în scopul aflării adevărului. precum şi din alte pagube nemateriale. în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă. determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. iar motivarea acesteia reprezintă argumentarea în scris a raţiunii ce determină pe judecător să adopte soluţia dispusă în cauză. care reprezintă repararea stării de angoasă. Motivarea hotărârilor justifică echitatea procesului penal. Hotărârea reprezintă astfel. aceasta nu . trebuia să le suplinească ea însăşi în apel. magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii. Printre elementele luate în considerare de către Curte. argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond. putând stabili în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. art.proc. instanţa are obligaţia de a-şi motiva soluţia dată cauzei. prin normele dreptului european. atunci când se pronunţă în materie. În speţa de faţă. pe de altă parte.CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi. drept garanţie a unui proces echitabil şi în concordanţă cu disp.7. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări.art. Hotărârea judecătorească nu este un act discreţionar. sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu. faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art. prin dreptul acestuia de a cunoaşte oportunitatea promovării căilor de atac. ceea ce implică justificarea procesului de convingere în mecanismul silogismului judiciar al aprecierii probelor. Curtea le poate examina împreună. este reliefată şi de practica CEDO . se numără prejudiciul material. dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului. respectiv că judecătorul a examinat toate mijloacele procesuale şi procedurale propuse de participanţi şi. potrivit căreia judecătorii trebuie să dispună de puteri suficiente şi să fie în măsură să le exercite pentru a se achita de funcţiile lor". De asemenea. a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare. sinteza operei de judecată. rezultând direct din pretinsa încălcare.cauza Boldea contra României în care se arată că judecătorul trebuie să răspundă cu argumente la fiecare dintre criticile şi mijloacele de apărare invocate de părţi". Aşa cum am arătat. interpretare care ar fi în consens şi cu Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri ai Statelor Membre asupra Independenţei eficacităţii şi rolului judecătorilor. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000).act jurisdicţional.6 paragraf 2 din Convenţia Europeană şi Protocolul nr. Lămurirea cauzei sub toate aspectele pe baza probelor şi formarea convingerii judecătorului pe baza celor administrate reprezintă două poziţii de includere a capacităţii apreciative a instanţei în demersul indispensabil al aflării adevărului. Deşi formarea propriei convingeri a judecătorului printr-o muncă de reflecţie şi de conştiinţă constituie suportul raţional al demersului judiciar pentru cunoaşterea faptelor.345 C. şi prejudiciul moral. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). urmare a unor raţionamente logice făcute de instanţă şi care îşi găsesc exponenţialul în motivarea hotărârii judecătoreşti. hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică. De altfel. pe de o parte.pen. rezultatul concret.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor. mai precis pierderile efectiv suferite. Această poziţie a instanţei de recurs. proces de analiză necesar stabilirii stării de fapt desprinse din acestea prin înlăturarea unor probe şi reţinerea altora.

La apelul nominal facut in sedinta publica au au raspuns : intimatul parte vatamata O.) (. Aşa fiind.).10.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat.(. care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1.cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3. In temeiul art. b Cod procedura penala a fost achitat inculpatul E.. asistat de avocat ales F. şi nu în ultimul rând. inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. 1 lit. de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi. 2007-2009. având un caracter rezonabil. ROMANIA CURTEA DE A P E L P L O I E S T I SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DOSAR NR(.) Judecator . de art.385 15 pct.11 A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr.. asistat din .).. judetul D la 450 lei cheltuieli judiciare catre stat.. a rap. din B a r o u l D a m b o v i t a si intimatul inculpat E.(. Cu toate acestea. la art.2 lit.a C.1240 din dată de 19..) si D. 220 alin. Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A impotriva deciziei penale nr.. 2 lit. 1 Cod procedura penala.pen. ţinând cont de împrejurarea că până în prezent.. judetul D pentru savarsirea infractiunii prev.3... fiul lui (.(. domiciliat in G.) D E C I Z I A NR. este probată pe piaţa liberă valoarea acestora.2009 a Judecătoriei Gherla. nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice. 11 pct..A.. şi nici instanţa de apel.41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi. 192 alin.. 210 din 03.. din oficiu... instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla..).) Judecator .40 lei .. 1 pct..) ***** M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror N. Pentru motivele ce preced. 43 din 07. 568 Sedinta publica din data de 20 iunie 2008 Presedinte ...).... valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani...).) (.(. (. instanţa de recurs va stabili în echitate.. împotriva deciziei penale nr. nascut la 26. S.) Grefier . a Cod procedura penala a fost obligata partea vatamata O. în sumă de 1200 lei nu este exagerată.... (.5 lei kg (cartofi noi) albi şi roşii.Conform jurisprudenţei Curţii Europene.. in baza art. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile.(. Curtea a admis ca fondat recursul declarat de partea civilă H. în baza art.2008 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile..proc.) (..10. partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.1971..) (. (. 10 lit.. domiciliat in G. prin care.(. O. apelul inculpatului fiind greşit admis. C din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de A P E L P L O I E S T I.02.

. solicita respingerea recursului declarat de parchet. expertiza topo confirma partial concluziile potrivit carora intimatul faptuitor a ocupat suprafata de 55 m. 210 din data de 3. S. de art.p. Asupra recursului penal de fata. ca a fost savarsita de faptuitor si solicita admiterea recursului si condamnarea pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.art. ns.). pentru infractiunea de . arata ca nu au cereri de formulat si solicita acordarea cuvantului pentru dezbaterea recursului Curtea. dar fara trimiterea dosarului la prima instanta.11 pct.oficiu de avocat N. deci fara drept si cu intentie. 220 Cod penal.la data de 26. dupa care : Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. Avocat N. Examinand actele si lucrarile dosarului. de art.penala. Avocat F. pentru intimatul inculpat. 10 lit. solicitand condamnarea faptuitorului si repunerea partilor in situatia anterioara.. Intimatul faptuitor E. Avocat F. potrivit carorra ocuparea terenului s-a realizat prin mutarea gardului urmata de edificarea solarului. De asemenea. pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i.. S. fiul lui (.02.10. intrucat din actele si lucrarile dosarului rezulta ca faptuitorul a mutat gardul si a extins constructia solarului. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c.. s-a dispus achitarea inculpatului E.. Procedura de citare legal indeplinita.. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.. considera ca sunt intrunite elementele constitutive ale savarsirii infractiunii prev..la art.).pr.. O...1971. considera solutia de achitare a intimatului faptuitor ca fiind netemeinica si nelegala. avand cuvantul pentru intimatul faptuitor..G. avand cuvantul. pentru intimatul parte vatamata depune la dosar concluzii scrise.. din cadrul Baroului P. depune la dosar reformularea motivelor de recurs. prin mutarea gardului partii vatamate. J. Curtea. C U R T E A.) pentru intimatul parte vatamata. (.). cu acelasi domiciliu. avocat F. In concluzie.2 lit. (. a procedat la audierea intimatului inculpat E. Solicita sa fie avute in vedere declaratiile martorilor T...a rap.). solicita mentinerea solutiei pronuntate ca fiind temeinica si legala si respingerea recursului ca nefondat. avand cuvantul.. retine urmatoarele: Prin sentinta penala nr. fata de actele si lucrarile dosarului. ia act ca nu sunt cereri de formulat.).. S. judetul D.. avand cuvantul pentru intimatul prate vatamata depune la dosar concluzii scrise si solicita admiterea recursului.) si D. in or. (. Considera ca s-a facut dovada existentei faptei. ca a intrerupt cursul posesiei partii vatamate. declaratia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar.b c. 220 Cod penal. si G (. in temeiul disp.(. casarea hotararilor pronuntate. constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor pentru dezbaterea recursului. (. Cu cheltuieli de judecata. Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c. S.2007. avand ultimul cuvant. fara antecedente penale. avocat N.

p. asa cum rezulta din adresa Primariei or... nu este prevazut ca fapta incriminata de dispoz. avand ca obiective identificarea terenului in functie de actele de la dosar..2 lit.art. In instanta s-a dispus efectuarea unei expertize topo. suprafata de 404 m.de art.p.la art.p. demonstreaza ca inculpatul nu se face vinovat de savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.. deoarece acesta nu a ocupat parte din teren despre care partea vatamata afirma ca se afla in posesia sa...parte vatamata O.. convins fiind ca acest teren ii apartine.) de a da curs solicitarii partii vatamate sa elibereze suprafata de 404 m.de art. Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.. instanta de fond a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i. 220 al. A constatat instanta de fond ca la data de 4. 220 al. intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala..07. 220 al.p. T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. pe care se afla construita o parte din solar.p. respectiv.). A apreciat instanta de fond ca refuzul inculpatului E.p.). Partea vatamata O. Pentru a pronunta o atare sentinta.p.de art.. invecinandu-se in partea de sud cu terenul inculpatului E. 10 lit. depozitiile martorilor..) pentru infractiunea de tulburare de posesie prev.. S-a sustinut ca probatoriile administrate in cauza demonstreaza vinovatia inculpatului asa incat s-a solicitat admiterea apelurilor si condamnarea acestuia pentru fapta pentru care a fost dedus judecatii.p. (.tulburare de posesie prev.pr. (.2007 a fost trimis in judecata inculpatul E.. (. transpunerea intr-o schita a constatarilor...01... (.p. dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 hectar si 4500 m.1 c.).1 c. (.).1 c.).) prin care s-a reconstituit partii vatamate O.1 c. (. din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu.2002...). Critica invocata de apelanti vizeaza gresita achitare a inculpatului E. situat pe raza or. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor D.G. 220 al. a emis titlul de proprietate nr.. a fost obligata la plata sumei de 450 lei cheltuieli judiciare catre stat. constand in aceea ca in primavara anului 2006 acesta a construit un solar.. nr. constructie care prin amplasamentul ei ocupa din terenul vecinului sau . Conform acestui titlu de proprietate partea vatamata O. suprafata de 4710 m. La randul sau si inculpatul a primit de la comisia judeteana titlul de proprietate nr.G. (. parcela 2477. 90374 din 11.p. prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 1040 m. ocupa tarlaua 21.1 c.. (. raportul de expertiza topo. daca in cauza exista sau nu suprapuneri de teren si daca suprafata pe care se afla solarul ocupa o parte din terenul partii vatamate O. coroborate cu declaratiile partilor. prin decizia penala nr. (. A concluzionat instanta ca probele administrate in cauza..11 pct..penala. (.). (..de art.b c.. pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prev.a rap.11...1998.) si fratelui sau O. 220 al. dispunand achitarea acestuia in temeiul disp.). . (. teren intravilan situat in or. 527/P/22. motiv pentru care a stabilit ca fapta inculpatului nu este prevazuta de legea penala.G. art..

220 al. Pentru ca fapta sa existe.03. deoarece nu este vorba de ocuparea unui imobil de catre inculpat aflat in posesia partii vatamate. iar atunci cand aceasta a fost in eroare considerand in mod gresit ca este in drept sa ocupe imobilul fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie. daca ocuparea unui teren s-a facut in temeiul unui asemenea titlu. Cu toate ca expertiza a demonstrat ca partea vatamata O.). intrucat din probele administrate in cauza rezulta ca inculpatul impreuna cu sotia sa a imprejmuit cu gard o suprafata de 3640 m. in cauza nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev. pentru infractiunea prev. republicata. deoarece in mod corect s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prev.art. ca rezultat al mostenirii de pe urma mamei sale defuncte E.p. dimensiunile suprafetelor de teren ale ambelor parti si pe cale de consecinta..11 pct. fapta nu constituie infractiunea de tulburare de posesie intrucat lipseste o conditie esentiala ceruta de lege pentru existenta acestei infractiuni. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa J u d e c a t o r i a G a e s t i si partea vatamata O.b c. (.1 c. prev. expertiza care nu a lamurit pe deplin litigiul dintre parti si problemele cauzei.. 220 al. teren instantele anterioare trebuiau sa lamureasca care sunt hotarele reale.penala.a rap. (. pentru gresita achitare a inculpatului E. D.2 lit. aratand ca atat solutia pronuntata de instanta de apel cat si hotararea primei instante sunt nelegale si netemeinice..1 c.p. Se arata ca netemeinicia celor doua solutii vine si din lipsa de rigoare stiintifica a expertizei pe care se bazeaza.p. Recursul este nefondat.).1 c.. sa se constate ca inculpatul a ocupat fara drept parte din terenul partii vatamate.. fapta nu este prevazuta de legea penala. dar si ca urmare a achizitionarii unui teren. (. prin ocupare intelegandu-se luarea in stapanire a imobilului.de art.p. casarea hotararilor si pe fond condamnarea acesteia pentru infractiunea de tulburare de posesie. Curtea constata ca hotararile pronuntate in cauza sunt legale si temeinice. asa incat se solicita admiterea recursului. S-a apreciat ca litigiul dintre parti poate fi unul civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului si eventualele neintelegeri asupra suprafetelor de teren ale partilor pot fi rezolvate si de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicare a Legii nr.pr. 18/1991.1 c. se arata ca legiuitorul a incriminat aceasta fapta numai daca a fost savarsita cu intentie.de art.. se cere ca ocuparea imobilului aflat in posesia altuia sa se faca fara drept. cerinta legii fiind indeplinita daca la momentul savarsirii faptei faptuitorul nu avea un titlu legitim care sal indreptateasca a ocupa imobilul. Decizia a fost atacata cu recurs de catre Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A.de art. 220 al. 220 al.) are lipsa suprafata de 650 m.de art.la art..43 din 7. Mai mult. 10 lit. S-a apreciat ca.p.2008. In mod corespunzator s-a apreciat de catre instanta de apel ca . De aceea. S-a concluzionat ca in speta dedusa judecatii prima instanta in mod legal a dispus achitarea inculpatului in temeiul disp.p.

) si D.)... In consecinta.) (.1 lit.M. Definitiva. fie printr-o actiune in granituire la instanta de drept comun..) Red.2008 d.) M..).) (. SCHIMBARE ÎNCADRARE JURIDICĂTEMEIUL ACHITĂRII DE CĂTRE INSTANŢĂ Prin cererea înregistrată sub nr...02...a. D.. conform art.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a G a e s t i. (..) (..03.M. nr(. Aici se pot compara titlurile de proprietate ale partilor. Cum probele administrate in cauza nu demonstreaza fara echivoc vinovatia inculpatului E. dimensiunile acestora precum si hotarul despartitor intre proprietati. (.penala.. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE : Respinge ca nefondat recursul declarat de PARCHETUL DE PE LANGA T R I B U N A L U L D A M B O V I T A. recursul declarat de Parchetul de pe langa T R I B U N A L U L D A M B O V I T A este nefondat si va fi respins ca atare. se semneaza de Presedintele instantei Grefier. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria . Presedinte.(.) Fiind plecat in concediu de odihna. nascut la 26.V. 210 din 03.. 2 ex. impotriva deciziei penale nr. (. Tehnored.1971. (..10. 385/15 pct. domiciliat in G.E. privind pe intimatul-inculpat E.). … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. Pronuntata in sedinta publica astazi 20 iunie 2008.litigiul dintre parti poate fi unul de drept civil si nicidecum un litigiu care sa atraga raspunderea penala a inculpatului.2008 pronuntata de T R I B U N A L U L D A M B O V I T A si sentintei penale nr.a..) (....07.. petentul MCP s-a plâns împotriva Ordonanţei nr.... judetul D.b c. S.) T R I B U N A L U L D A M B O V I T A j.f.. 278/1 CPP. Judecatori. 3113/2006 ADMITERE PLÂNGERE ART. B./9.. nr(. Operator de date cu caracter personal Notificare nr. fiul lui (. suprafetele pe care le ocupa fiecare.) (.f.. E.) (...pr. F..) (. … din … la această instanţă. Acesta poate fi rezolvat fie de catre Comisia Oraseneasca G de Aplicarea Legii Fondului Funciar nr. 43 din 07.) J u d e c a t o r i a G a e s t i j.. (.. de a ocupa fara drept o suprafata de teren ce apartine partii vatamate O. 18/1991 republicat.... d. in mod corect s-a dispus achitarea acestuia pentru infractiunea dedusa judecatii..

este inadmisibil ca el să fie cercetat sau să primească sancţiuni în măsura în care exercită drepturile mandantului meu. petenta BL s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. Prin cererea înregistrată sub nr. 890/2005. petentul AG s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. În motivarea plângerii petentul MCP arată că. unde. cauza a fost reînregistrată sub nr. După acest moment au mers la primărie. S-au deplasat la faţa locului şi pe baza raportului de expertiză care identifica în mod clar şi pe baza unor limite naturale. …. PM i-a prezentat un înscris olograf pe care în partea de sus scria „punere la dispoziţie amplasamentului”. Astfel. …. împotriva sa s-au săvârşit grave abuzuri chiar de către cei desemnaţi să apere legea. de asemenea. preşedintele completului a formulat cerere de abţinere şi după soluţionarea acesteia.Buzău. însoţit de schiţa cadastrală semnată şi ştampilată. a dovadă a delimitării în concret a amplasamentului şi a punerii în posesie. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Faţă de documentul furnizat. atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. În dosarul nr. în calitatea sa de mandatar al numitului EM.G. cu . După aceasta membrii comisiei au mers în biroul primarului iar după aproximativ 20 de minute i-a fost înmânat procesul-verbal de punere în posesie care era semnat şi ştampilat de membrii comisiei. procesul-verbal de punere în posesie. după pronunţarea Sentinţei civile prin care s-a dispus punerea în posesie a acestuia pe vechiul amplasament potrivit expertizei ce făcea parte din cuprinsul sentinţei a formulat cerere la comisia locală pentru punerea în posesie cu terenul respectiv.. documentul care trebuia întocmit era proces verbal de punere în posesie. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. Apreciază că. o cerere prin care am solicitat să fie executată sentinţa civilă nr. unde urma să se întocmească în scris. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. … a Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. să îi fie eliberat procesul verbal de punere în posesie. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. având numărul de înregistrare …. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. Prin încheierea din data de …. Faţă de această situaţie consideră că. Prin cererea înregistrată sub nr. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. …. Prin încheierea din data de ….01. Prin cererea înregistrată sub nr. solicitând. nemodificate în timp au delimitat în teren prin identificarea limitelor proprietăţii. pronunţată în acest dosar s-a dispus conexarea acestuia la dosarul nr. nerespectarea dispozitivului sentinţei civile reprezintă o faptă penală. … din … la această instanţă. … din data de …. petentul a formulat. …. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie şi a completat formularul conform hotărârii judecătoreşti şi a depus notificarea şi acest formular la Primăria Verneşti. după care a anunţat că se va adresa instanţei judecătoreşti competente în vederea obligării membrilor acestei comisii la respectarea hotărârii judecătoreşti. conform hotărârii judecătoreşti menţionată mai sus. terenul ce era atribuit prin sentinţa civilă. este evident că nu există niciuna din faptele pentru care este cercetat iar prin modalitatea de instrumentare a acestui caz consideră că. ing. document pe care petentul l-a refuzat întrucât un astfel de înscris nu este prevăzut de lege iar în conformitate cu H.2008 a fost convocat la sediul Primăriei Verneşti pentru punerea în posesie. comunicând membrilor comisiei că. în scris. …. … din … la această instanţă. în data de 23. petentul SN s-a plâns împotriva Ordonanţei nr. Prin încheierea din data de 7 iulie 2009. respectiv dreptul de proprietate. … din … la această instanţă. … a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din data de … şi menţinută prin ordonanţa nr. după ce a aşteptat mai mult timp.

P. jud. este angajata Primăriei Verneşti. C. Buzău. este evident că nu există nici una din faptele pentru care a fost cercetată şi sancţionată administrativ. ing. conform art. Verneşti. după care. pct. 2. 1. lit. numitul EM a formulat o cerere prin care a solicitat punerea în posesie pe vechiul amplasament şi anularea. În anul 2005 a fost reconstituit dreptul de proprietate al acestuia prin sentinţa civilă nr. fructus şi abusus”. între numitul EM şi Comisia Locală de Fond Funciar a corn. a titlurilor de proprietate eliberate către alte persoane. conform legii. Cod procedură penală. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. desfiinţarea ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea sa de sub urmărire penală.P. pronunţată în dosarul nr. În această situaţie. PM.1. totală sau parţială. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală prin care fusese identificat terenul fusese semnată şi ştampilată de membrii Comisiei. s-au deplasat la faţa locului în vederea punerii în posesie a petentului. În fapt. sat Zoreşti. Terenul a fost identificat prin expertiza efectuată de expertul CS. care reprezintă limitele de proprietate. printre alte obligaţii pe care le are. dreptul de a-i culege fructele şi dreptul de a dispune de acesta. solicită desfiinţarea ordonanţelor atacate. deoarece fapta nu există. lit. respectiv dreptul de a uza de bun (care presupune şi exercitarea posesiei). au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. Procesul verbal de punere în posesie i-a fost înaintat petentei spre înregistrare şi. 11. iar MP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Locale. rap. 11. conform hotărârii judecătoreşti.toate atributele sale. În concluzie petentul solicită admiterea plângerii. Buzău. acesta alcătuind schiţa cadastrală a terenului. Petentul nu poate accepta să i se aducă o astfel de pată la adresa onoarei şi reputaţiei sale. situată în extravilanul corn. „usus. …. la art.P. sau de a înregistra documentele emise de Primăria Verneşti sau de către Comisia Locală. pronunţată în dosarul nr. petenta arată că. În motivarea plângerii sale petentul SN arată că în fapt. Buzău şi că. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. al. … al Judecătoriei Buzău şi a obligat Comisia Locală Verneşti să procedeze la punerea în posesie a proprietarului conform raportului de expertiză CS care face parte integrantă din dispozitivul acestei sentinţe. raportându-se la repere fixe. C. pct. urmând să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a ei. După apariţia Legii nr. jud. constatând de asemenea nulitatea absolută totală sau parţială a titlurilor de proprietate care au fost eliberate către persoane terţe pe amplasamentul proprietarului EM. identificând în concret toate suprafeţele de teren ale proprietarului. Verneşti. lit. lit. În data de … numitul MP a fost convocat la Primăria Verneşti în vederea punerii în executare a sentinţei civile Sentinţa Civilă nr.a.b cu referire la art. definitivă şi irevocabilă. prin acte de dispoziţie. … al Judecătoriei Buzău. în calitate de referent şi în funcţia pe care o îndeplineşte. jud. … după care a fost înmânat petentului MIP. În ziua respectivă petentul s-a prezentat la Primărie. este secretarul Primăriei Verneşti. Cu ocazia alcătuirii raportului de expertiză au fost efectuate delimitări şi demarcări . reţinerea cauza spre judecare. 247/2005. cunoscute încă din dreptul roman. Cererea a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. conform art. pentru motivul că fapta nu există. 10. … pronunţată de Judecătoria Buzău. dl. tarlaua 70. a înregistrat documentul sub nr. pe vechiul amplasament al acestuia. jud.P.. a. Buzău s-au purtat mai multe litigii referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 14 ha. În motivarea plângerii sale petenta BL arată că. a. 10. care fac parte din această tarla. este şi aceea de a înregistra atât cererile care se formulează de către cetăţeni. După aceasta s-au întors la Primărie. …. după ce aceasta a verificat faptul că acesta era semnat şi ştampilat şi conţinea toate menţiunile legale.

PM să alcătuiască procesul verbal de punere în posesie. în calitate de specialist pe probleme de cadastru al Primăriei şi Comisiei Locale. a. moment la care petentul a fost pus în posesie. conform art. în calitate de membru al Comisiei Locale de Fond Funciar al comunei Verneşti şi ing. numitul MP. 2. în vederea punerii în posesie conform hotărârii judecătoreşti.în teren prin identificarea limitelor acestei proprietăţi şi demarcarea acestei proprietăţi faţă de terenurile învecinate. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. la momentul respectiv era viceprimarul comunei Verneşti şi că. pentru asigurarea ordinii. …. 11. urmând ca după reanalizarea materialul probator. pe care l-a completat conform hotărârii judecătoreşti. apoi a formulat o cerere în scris în acest sens. urmând ca dl. La faţa locului s-a făcut identificarea terenului conform sentinţei civile nr. lit. … al Tribunalului Buzău. 1.P. întrucât una din părţile din proces a încetat din viaţă. reţinerea cauzei spre judecare. După acest moment aceştia s-au întors la Primărie. petentul. datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. În ziua respectivă acesta s-a prezentat la primărie şi împreună cu viceprimarul. depunând şi sentinţa civilă definitivă şi învestită cu formulă executorie. însă acesta a alcătuit un înscris olograf intitulat „punere la dispoziţie amplasamentului”. În concluzie. la art. constatând că datele completate de MP sunt identice cu acelea din hotărârea judecătorească. lit. 10. numitul MCP şi doi poliţişti. în data de … numitul MCP a fost convocat la Primăria Verneşti pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei civile nr. fiind însoţiţi de trei lucrători de poliţie. ….. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. pentru a se proceda la punerea în executare a sentinţei menţionată mai sus. În motivarea plângerii sale petentul AG arată că. pct. ing. a formulat o notificare către Comisia Locală Verneşti privind executarea întocmai a sentinţei civile … şi a solicitat să fie convocat la Primăria Verneşti în vederea executării hotărârii. angajat al primăriei.2008 acesta a fost convocat la Primăria Verneşti de către primarul OŞ. solicitând.P. pentru ora 10 dimineaţa. PM. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. rap. inginerul PM. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii Comisiei. au mers la faţa locului în vederea punerii în executare a hotărârii.P. solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată. de asemenea. Comisia Locală a analizat această cerere şi constatând-o îndreptăţită a alcătuit documentul respectiv. intervenind suspendarea de drept a judecării pricinii.P. C. desfiinţarea ordonanţelor atacate. a. cât şi de către specialistul Primăriei în acest domeniu. constatând că. formându-se dosarul nr. Împotriva acestei sentinţe s-a formulat recurs. au completat celelalte rubrici şi au aplicat semnăturile membrilor acesteia şi au ştampilat documentul. şi a fost înmânat petentului MP. ing. C. PM. Procesul verbal de punere în posesie a fost înregistrat sub nr. … şi raportului de expertiză CS prin delimitarea efectivă a acestei suprafeţe de celelalte suprafeţe. al. de la acel moment acesta a început să folosească terenul. cu atât mai mult cu cât şi schiţa cadastrală fusese semnată ştampilată de membrii comisiei. Procesul verbal a fost semnat şi de petentul AG. Pe data de 23. document pe care MP 1-a refuzat şi a solicitat să i se elibereze documentul cerut. să se facă o aplicare corectă şi temeinică a legii şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. mandatarul proprietarului. desfiinţarea .01. pentru motivul că fapta nu există. Au revenit la primărie şi numitul MCP a solicitat eliberarea procesului verbal de punere în posesie. alături de ceilalţi membri ai comisiei. iar moştenitorii acesteia nu au putut fi identificaţi până la termenul din …. un formular tipizat de proces-verbal de punere în posesie. judecata recursului a fost suspendată la data de …. După acest moment. În concluzie. După prezentarea acestuia la primărie s-au deplasat în teren.

Bucureşti i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. Sentinţă civilă nr…. 10. au formulat recurs împotriva sentinţei civile nr. acesta din urmă fiind împuternicit prin procura judiciară autentificată sub nr…. numitul MCP.000 lei pentru învinuitul MCP şi 500 lei pentru învinuita BL. dar nu şi irevocabilă cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. instanţa de judecată obliga Comisia Locală Verneşti pentru aplicarea legilor fondului funciar să execute punerea în posesie a reclamantului EM pe vechiul amplasament. teren categoria de folosinţă vie situat în T … din com. a.. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: OŞ. 1. instanţa reţine următoarele: Numiţii ŞG. care au fost respinse prin Ordonanaţa nr. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a reţinut următoarea situaţie de fapt: Prin sentinţa civilă nr. Bucureşti. GMA. AG sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual prev. GMA. …. Pe tot parcursul judecăţii dosarului de fond dar şi pe parcursul recursului. proprietarii sau moştenitorii terenurilor ale căror titluri de proprietate urmau a fi anulate parţial sau total. iar prin încheierea din data de … (dosarul civil nr…. pentru motivul că fapta nu există. Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat. solicitând punerea în posesie a numitului EM conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.000 lei pentru învinuitul OŞ. …. numiţii AG – viceprimar la data respectivă şi PM – inspector . 1. ….289 Cp. Buzău. lit.173 m. conform art. Ulterior. C. instanţa de judecată constatând totodată nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr…. judeţul Buzău. ce face parte integrantă din sentinţa respectivă.P. 1. Verneşti. Astfel. identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert CS. a fost investită cu formulă executorie la data de ….000 lei pentru învinuitul SN. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. în calitate de mandatar. s-a prezentat la Primăria comunei Verneşti.) pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Civilă. Şi scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. numitului EM din mun. …. Totodată. ŢE şi ŢM. numitul EM a fost reprezentat de către numitul MCP din mun. Împotriva acestei Ordonanţe petenţii AG. motivate de faptul că acesta din urmă a fost pus în posesie prin procesul verbal nr. a. GMA. rap. ŢE şi ŢM au formulat plângere penală pentru infracţiunea de tulburare de posesie împotriva reprezentanţilor Primăriei Verneşti. 1. sentinţa fiind definitivă.000 lei pentru învinuitul AG. poliţiei şi numitului EM. de art.ordonanţelor atacate şi să se dispună scoaterea de sub urmărire penală a petentului. …. La data de ….. …. C. lit. instanţa de recurs a dispus suspendarea cauzei în vederea stabilirii datelor de stare civilă şi a adreselor moştenitorilor părţilor decedate pe parcursul procesului . 249 Cp şi aplicarea unor amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 1. SN şi MCP au formulat plângeri.25 Cp.289 Cp. 11. jud. al. … pe terenul pe care erau ei puţi în posesie. pentru suprafaţa de 22.P. pct. … pronunţată de Judecătoria Buzău. SN. Pentru a dispune astfel. raportat la art. prin prisma motivelor invocate de petenţi. fără să se anuleze titlul lor de proprietate. în dosarul nr…. la art.p. al Judecătoriei Buzău.P. BL.. Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. pe numele defunctului ŞG cu moştenitori ŞG.P. respectiv cu cele 14 ha de teren pe raza comunei Verneşti. printre care şi moştenitori ŞG. Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. 2. ŢE şi ŢM din prezenta plângere.. la data de …. scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului MCP sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art.

1 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG 890/2005. în suprafaţă totală de 14 ha . Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii. solicitând semnarea acestui act de către reprezentanţii Primăriei comunei Verneşti şi înregistrarea acestuia. iar învinuita BLM este referent în cadrul Primăriei com. învinuitul OŞ – primarul corn.01. viceprimarul AG şi secretarul comunei SN. Instanţa reţine că. în concret.specialist în cadrul Primăriei com. învinuitul MCP are studii superioare. Verneşti s-a apreciat că faptele săvârşite nu prezintă. deoarece faţă de modul şi mijloacele concrete de săvârşire a faptelor. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual. iar cei cinci învinuiţi se pot îndrepta prin aplicarea unei amenzi cu caracter administrativ. provizoriu. unul din cumpărătorii terenurilor în litigiu. sat Zoreşti. Astfel. 34 alin. cu modificările şi completările ulterioare. este de profesie inginer. învinuitul SN are studii superioare şi este secretarul Primăriei com. gradul de pericol social al unor infracţiuni. se va efectua în conformitate cu prevederile art. Casa de Vinuri Verneşti.10 lit. în care a completat personal parcelele ce urmau a fi retrocedate numitului EM. În situaţia în care volumul lucrărilor depăşeşte posibilităţile de lucru ale comisiei. Verneşti. cadastru agricol. Verneşti. …. rezultă că membrii comisiei locale de fond funciar.. deoarece nu s-au efectuat măsurători ori bornarea limitelor de hectar pentru fiecare teren ce urma a fi retrocedat. iar ulterior învinuita BL – referent în cadrul Primăriei a înregistrat acest document în registrul de lucrări generale la nr. punerea în posesie se va face ţinându-se seama de dispoziţiile acesteia. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general.b1 C.2008 s-a procedat la punerea în aplicare a sentinţei judecătoreşti”. de către specialişti în măsurători topografice. neglijenţă în serviciu şi instigare la fals intelectual. are studii superioare. potrivit art. cu suprafeţele stabilite pe baza hotărârii comisiei judeţene. a semnat acest document şi 1-a ştampilat. Faţă de dispoziţia legală arătată mai sus şi de împrejurările concrete ale cauzei arătate mai sus. fiind de fapt o recunoaştere în teren şi nu o punere în posesie şi nu s-a întocmit vreun document la faţa locului ori la sediul Primăriei Comunei Verneşti. „Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptăţite. acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialişti în măsurători topografice. pe mai multe parcele au găsit cetăţeni la „tăiat de vie” care au arătat că au fost trimişi de către numitul LC administratorul S. Totuşi.”. împreună cu numitul MCP s-au deplasat în zona tarlalei 70 cu viţă de vie. Tot din declaraţiile acestora rezultă că nu s-a efectuat punerea în posesie a numitului EM. îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici. în posesie.. consemnând personal menţinerea „Azi data de 23. fiind însoţiţi şi de doi lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei Comunale Verneşti. în aceeaşi zi.p. de faptul că procesul-verbal respectiv nu a produs efecte juridice. republicată. până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. organizarea teritoriului. astfel că nu s-a efectuat nici identificarea terenurilor ce urmau a fi retrocedate lui EM conform sentinţei civile nr. primarul OŞ. pe bază de măsurători topografice. Din declaraţiile numiţilor PM şi AG rezultă că în momentul când au ajuns la tarlaua 70 cu viţă de vie. tarlaua 70. pe raza comunei Verneşti. organizarea teritoriului. …. cadastru agricol.C. Astfel pe baza situaţiei de fapt reţinută mai sus s-a concluzionat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 18/1991. un exemplar fiindu-i înmânat mandatarului MCP. au procedat în mod ilegal prin emiterea . precum şi faţă de circumstanţele personale ale celor cinci învinuiţi care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale învinuitul AG are 75 de ani. Verneşti la data respectivă.p. După pronunţarea hotărârii judecătoreşti. învinuitul MCP s-a prezentat la sediul Primăriei comunei Verneşti având asupra sa un document cu denumirea „proces-verbal de punere în posesie” . după întoarcerea din zona terenurilor cu viţă de vie. este pensionar.

activitatea sa concretă de a solicita punerea în posesie pe baza unei sentinţe definitive. faţă de învinuiţii MCP şi BL din art. . …pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii. faţă de cele reţinute cu privire la faptele petenţilor MCP şi BL şi a dispoziţiilor deciziei de mai sus. 11. aceea de neglijenţă în serviciu prevăzută de art. În concluzie se poate reţine că. raportat la art. 25 Cod penal. În aceste condiţii. în consecinţă fapta de neglijenţă în serviciu nu există. b. 8 lit. Faţă de cele arătate mai sus. pct. viceprimar şi secretar) şi stampila instituţiei. Cod penal. Cod penal. 2781. În aceste condiţii. acest formular. ci doar sarcina de a înregistra întocmai în registrul de intrare-ieşire documentul respectiv şi să înainteze o copie persoanei interesate. Şi în aceste condiţii se poate reţine că petenta BL nu a efectuat nici o acţiune care să atragă răspunderea sa penală. SN şi AG. completarea procesului verbal cu datele din sentinţa civilă. 4142 alin. instanţa poate dispune schimbarea acestui temei în condiţiile reglementate în art. Cod penal. lit. 2781 din Codul de procedură penală de către persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată. instanţa va schimba temeiul de drept al soluţiei dispuse prin ordonanţa desfiinţată în parte. 25 Cod penal. comisia locală trebuia să procedeze la punerea în posesie provizorie până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.1. deoarece acesta acţiona pentru realizarea unui drept al celui pe care îl reprezenta. în ipoteza unei instrumentări complete. instanţa reţine că. cât şi cu privire la individualizarea sancţiunii este temeinică şi legală şi în consecinţă. avea obligaţia să înregistreze documentele care erau emise de instituţia sa şi care purtau semnăturile autorizate (primar. 289. alin. 3 din Codul de procedură penală. 249. În ceea ce priveşte fapta petentei BL. în care. În situaţia dată.procesului verbal de punere în posesie definitivă. conform dispozitivului acesteia şi notificarea primăriei cu privire la posibilitatea acţionării în judecată pentru daune interese nu întruneşte condiţiile legale pentru existenţa participaţiei penale sub forma instigării.b şi art. reţinerea parchetului potrivit căreia aceasta se face vinovată de faptul că a înregistrat în registrul de intrare-ieşire procesul verbal fără să verifice este netemeinică în condiţiile în care petenta. în lipsa semnăturilor autorizate şi prevăzute de lege nu producea nici un efect juridic. ordonanţa procurorului cu privire la faptele acestora. instanţa va respinge plângerea formulată de petenţii AG şi SN. … din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii MCP şi BL. ca nefondată şi va menţine ca temeinică şi legală Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr…. Cât priveşte fapta reţinută în sarcina petentului MCP. din data de … pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău numai cu privire la învinuiţii OŞ. aceasta nu avea nici o obligaţie să verifice ceva. Cod procedură penală va desfiinţa în parte Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. punere în posesie provizorie şi notificare) şi nu mijloacele specifice activităţii de instigare. instanţa va admite plângerea formulată de petentul MCP şi petenta BL şi în baza art. 289. aceea de instigare la fals intelectual prevăzută de art. constată că potrivit prevederilor Deciziei nr. b) din Codul de procedură penală. În aceste condiţii instanţa a reţinut că. în cazul plângerii formulate în baza art. lit. decizie obligatorie pentru instanţă în condiţiile art. Chiar în condiţiile în care acesta a completat formularul de proces verbal. Instanţa. fapt realizat de către petentă. 8. în calitate de funcţionar cu atribuţii în domeniul înregistrărilor în registrul de intrare ieşire. nu există fapta de instigare la fals intelectual prevăzută de art. iar după acest moment se proceda la punerea în posesie definitivă. folosind mijloacele puse la dispoziţie de lege (cerere. dacă acea persoană solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori al dispoziţiei cuprinse în rechizitoriu. 2781 alin. raportat la art. procesul verbal purta semnătura persoanelor autorizate şi ştampila instituţiei. în condiţiile în care sentinţa civilă la care făceau referire nu era irevocabilă.

3 C. A.1. Cod procedură penală îi va obliga pe aceştia la câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. In motivarea plangerii se arata ca persoana vatamata sustine ca solutia dispusa in cauza este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca in cauza exista probe care confirma vinovatia intimatului cu privire la savarsirea infractiunii pentru care s-a formulat plangere. Faţă de culpa procesuală a petenţilor AG şi SN. Cod penal în art. 867/P/2009.p. C.p. Decizia Nr.p. 181.p.p. 25. lit. pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art.728/28 octombrie 2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. .2. pct. … din data de ….p. 192.p. Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a avut in vedere ca prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la nr. P126 pe raza comunei Ganeasa jud. 192 alin 2 C. 867/P/2009 din 15. 4 din 14 ianuarie 2010 Prin decizia nr. Tribunalul Olt.220 alin 1 C. 7453/311/2009 ost admis recursl persoanei vatamate N. intrucat fapta reclamata nu este de natura penala.06. a fost respinsa plangerea formulata de persoana vatamata N. In baza art.p.278/1 alin. 728 pronuntata la data de 28 oct.192 alin. 2009 de Judecatoria Slatina in dosarul penal nr. cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art.b cu referire la art. s-a casat sentinta penala nr. Cod penal şi neglijenţă în serviciu prevăzută de art. alin. F. instanţa în baza art. A. a fost mentinuta rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina nr.2009 s-a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale impotriva intimatului B. C.06. s-a admis plangerea formulata de aceasta.278 C. Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala prima instanta a stabilit ca la data de 27. ca nefondata.06. 220 alin 1 C. F. 7453/311/2009 in baza art.2009 prin care s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se incepe urmarirea penala fata de intimatul B.A.278 ind.867/P/2009 si s-a trimis cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale.275. Cod procedură penală cu referire la art. Pentru a se pronunta aceasta decizie s-a avut in vedere ca prin sentinta penala nr. 1 alin. Cod penal nu există şi va exonera petenţii MCP şi BL de plata amenzii administrative aplicată prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. Elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. lit. Olt.s-a desfiintat rezolutia procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina emisa la 15 iunie 2009 in dosarul nr. F. deoarece faptele de instigare la fals intelectual prevăzută de art. i-a ocupat fara drept o suprafata de teren extravilan situata in T26. 7453/311/2009 persoana vatamata a contestat solutia pronuntata de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina prin rezolutia nr. 289. Cod penal raportat la art.p. b C. 1 C. 10. 2010 de Tribunalul Olt in dosarul nr.2009 persoana vatamata N.p. 220 alin. . a fost obligata persoana vatamata la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare catre stat. 867/P/2009 din 15. a C.p.. in privinta cheltuielilor judiciare in recurs s-a stabilit ca raman in sarcina statului. 4 pronuntata la data de 14 ian.a. C. 11. 867/P/2009 din 15. In urma efectuarii actelor premergatoare de organele de urmarire penala se retine ca prin rezolutia procurorului nr.2009.10.b1. In sustinerea plangerii se arata ca au fost depuse inscrisuri din care rezulta parcurgerea procedurii prealabile prevazuta de art. 8 lit. 8 lit. ca si alte inscrisuri. lit. ca legala si temeinica iar in baza art.02.7453/311/2009 si in baza art.p. a sesizat organele de urmarire penala cu privire la faptul ca intimatul B.p. Cod procedură penală. 249. Prima instanta a dispus si s-a atasat dosarul de urmarire penala nr.

p. jud.prin actele materiale de folosire a terenului conform destinatiei sale agricole in mod continuu. Fata de constatarea de mai sus privind faptul posesiei persoanei vatamate asupra terenului litigios s-a retinut ca este lipsita de fundament constatarea organelor judiciare mentionate . In baza dispozitiilor art. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs persoana vatamata pentru motivele expuse in partea introductiva ce sunt similare cu cele prezentate in forma scrisa.2009 a dispus respingerea plangerii ca neintemeiata. Pentru aceasta concluzie se constata ca sentinta primei instante ca si rezolutia procurorului nu au stabilit in mod complet situatia de fapt pe baza pe probe cu caracter concludent. motivand ca solutia este nelegala si netemeinica intrucat organele de urmarire penala au dispus o solutie de netrimitere in judecata a intimatului desi probele administrate in cauza confirma vinovatia acestuia cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art..p. s-a constatat ca persoana vatamata detine in proprietate suprafata de 0. din declaratia martorei S. 1254/09.50 ha teren pe raza localitatii Ganeasa. 220 alin 1 C. prima instanta a stabilit ca solutia dispusa de procuror prin rezolutia 867/P/2009 din 15. Aceste probe s-a constatat se coroboreaza cu cele ce reies din adresa nr.07.1996.p.Impotriva acestei ordonante se arata ca s-a formulat plangere de persoana vatamata la prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina. 275 – 278 C. De asemenea.2009 intocmita de Primaria Comunei Ganeasa prima instanta mai retine ca din terenul apartinand persoanei vatamate suprafata de 0. Astfel in cauza.2009 este legala si temeinica si a respinge ca neintemeiata plangerea formulata de persoana vatamata N. 192 C. mentinand rezolutia sus mentionata.07. . Verificand dosarul de urmarire penala si inscrisurile nou depuse in cursul cercetarii judecatoresti prima instanta a constatat ca in mod corect procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina a confirmat propunerea organelor de politie de neincepere a urmaririi penale fata de intimatul B. 46637/61/02. In consecinta. 1417/II/2/2009 din 17. persoana vatamata a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare catre stat aferente acestei proceduri.32 ha a fost ocupata de intimatul B. 1254/2009 a Primariei Ganeasa care sunt in acelasi sens. Astfel . anume ca natura juridica a litigiului este civila si corespunde aceleiasi naturi a drepturilor deduse judecatii. nu a fost urmarit ca fiind concludent faptul ca persoana vatamata a exercitat posesia asupra terenului in litigiu sub ambele sale aspecte –corpus si animus . care prin rezolutia nr. asa cum reiese din declaratia acesteia in coroborare cu aceea a martorei E. Tribunalul Olt a constatat ca este fondat recursul de mai sus. Dupa parcurgerea procedurii prevazuta de art.p. Cum in cauza situatia juridica a terenului in ceea ce priveste delimitarea proprietatilor nu este stabilita cu exactitate prima instanta a constatat ca in mod temeinic organele de urmarire penala au apreciat ca litigiul dintre cele doua parti este de natura civila. Olt. C. teren ce i-a revenit in urma sentintei civile nr 5034/2004 a Judecatoriei Slatina avand ca obiect partaj succesoral. I. se mentioneaza ca persoana vatamata N. conform titlului de proprietate nr. F.p. care mentioneaza ca aceasta a muncit suprafata de teren aproape in fiecare an in acelasi loc iar acest lucru este cunoscut de mai multi vecini. Din nota de constatare nr.06. rezulta acelasi lucru dar si ca faptuitorul a inceput si continuat actele de ocupare a terenului aflat in posesia persoanei vatamate. C. apreciind ca litigiul dintre cele doua parti este unul de natura civila. A. F. a formulat plangere impotriva solutiei procurorului la Judecatoria Slatina. I. E. A.04. iar in declaratiile date in cauza acesta din urma a precizat ca terenul despre care aceasta mentioneaza ca l-ar fi ocupat pe nedrept i-a apartinut socrului acestuia O.

potrivit carora ar fi ocupat terenul cu aprobarea Comisiei de aplicare a legii nr. d C.p.se constata ca nu s-a verificat situarea in teren a suprafetelor detinute in fapt de catre persoana vatamata si de faptuitor prin raportare la terenurile pentru care acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform legii nr. 1 lit.sola si vecinatati. Olt . nu s-a stabilit in mod concludent pozitia subiectiva a conduitei faptuitorului de a ocupa terenul posedat de persoana vatamata.ce se vor identifica in raport de situarea acestora ca tarla.p. neavand posesia . TULBURARE ÎN POSESIE. 10 alin. In acest scop se impune a se obtine constatarile si concluziile unui expert in specialitatea cadastru-topometrie prin intocmirea unui raport de specialitate intocmit cu respectarea procedurii legale.s e observa ca rezolutia procurorului cuprinde trimiteri la temeiuri de drept prevazute de art. in baza art. rezulta ca este indeplinita conditia pretinsa pentru existenta faptei de tulburare de posesie si anume ca persoana vatamata sa fi avut posesia ca valoare ocrotita prin norma de incriminare prevazuta de art. iar in caz contrar solutia corespunzatoare in raport de toate elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie. In al treilea rand . De aceea . E. In acest sens se retin doar afirmatiile directe din declaratia faptuitorului si mediate prin martora S. In primul rand. 278 indice 1 alin.s-a admis plangerea acesteia. 10 alin.p. b C. culpa) se va da solutia corespunzatoare in functie de celelalte elemente. s-a admis recursul persoanei vatamate . se impun a fi obtinute relatii suplimentare de la aceasta spre a se verifica sustinerile faptuitorului si sa fie ascultat din nou faptuitorul spre a propune probe suplimentare in acest sens care vor fi administrate daca se dovedesc utile . NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. 18/1991 pe baza de acte juridice de proprietate . c si j C. 220 Cp si totodata este dovedit faptul ocuparii terenului litigios de catre faptuitor. In consecinta.Aceasta din urma constatare a organelor judiciare este nefondata intrucat nu se pune problema pentru persoana vatamata ca.dispunandu-se asupra cheltuielilor judiciare avansate de stat in raport de aceasta solutie. 18/1991 a comunei Ganeasa jud. 8 lit.09. exista probe sustinute prin mijloacele de proba mentionate anterior care dovedesc faptul ocuparii terenului aflat in posesia persoanei vatamate de catre intimatul faptuitor In acest context.p. 278 indice 1 alin. In raport de aceasta se va constata daca faptul ocuparii de catre faptuitor a terenului posedat de persoana vatamata este justificat de un drept legal recunoscut iar in caz afirmativ se va da solutia corespunzatoare de neintrunire a elementelor constitutive a infractiunii conform art. cauza acestuia in vederea inceperii urmaririi penale.2010) Instanta: Curtea de Apel Oradea-secţia penală Continut . In al doilea rand. Pe de alta parte . 1 lit. s-a desfiinta rezolutia procurorului si s-a trimite in baza art. sa incerce sa o dobandeasca pe calea unei actiuni civile cu caracter real (de exemplu in revendicare ca proprietar neposesor impotriva posesorului neproprietar).p.p. Pe de alta parte . s-a casat sentinta. DISTINCTIE Nr: 505 (28.fara intentia de a prejudicia posesia persoanei vatamate. 10 C. In raport de aceasta pozitie subiectiva a faptuitorului (intentie .p. pentru solutia de confirmare a propunerii de neincepere a urmaririi penale ce nu sunt sustinute de nici unul din considerente din expunerea de motive. pentru completa solutionare a cauzei nu au fost clarificate totusi fapte si imprejurari cu caracter esential.p.

Le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr. Ulterior.5 Cod penal. fiecaruia dintre cei doi atribuindu-li-se o suprafata de 1 ha si 5250 m2 lui Z. partea vatamata T. la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.31-77232/01.83 Cod penal. termen de încercare. a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii. F si mama inculpatei. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin plângerea din data de 13..1 teza I Cod penal. Din actele aflate la dosar rezulta faptul ca tatal partii vatamate.05. nr. în baza art. respectiv inculpatei.04.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.M parcela cu nr. iar în baza art.220 al. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L. s-a procedat la iesirea din indiviziune a celor doi autori ai partii vatamate. asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara aflat la fila 15-17 si din extrasul de carte funciara aflat la fila 14..pen. Prin S. M a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare cu privire la savârsirea faptei de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. I. pen. În baza art. pentru suprafata de 3 ha si 500 mp în loc. defuncta Z.1998..TULBURARE ÎN POSESIE.02. cu ocazia lucrarilor de primavara pe parcela acesteia a intrat un tractor si urma sa stabileasca suprafata pe care a fost tulburata partea vatamata de catre inculpata care a apelat la acel tractorist sa-i lucreze terenul. s-a atras atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. aspect recunoscut de acesta si în declaratia data în fata instantei de judecata. l din cadrul Primariei Porumbesti a constatat ca din suprafata de teren de 1. s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata prevazuta de art. de numita P. acestea fiind efectuate conform schitei atasate la sentinta.F revenindu-i parcela cu nr.I pentru savârsirea infractiunii de tulburare în posesie. pentru ca. Martorul a mai relatat faptul ca între parti exista discutii cu privire la suprafata de teren de 3 ha si 500 mp între localitatea Cidreag si Porumbesti Din probatoriul administrat în cauza a rezultat faptul ca la data de 7. Când partile au avut discutii cu privire la mejda a fost solicitat martorul sa faca masuratori.DISTINCTIE DECIZIA PENALA NR.top 1438/1/a si lui Z.05.2008 de inginerul topograf L. fila 127 la dosar. Judecatoria Satu Mare.81 Cod penal. În fata instantei fiind audiat în calitate de martor în sedinta publica din data de 18.359 C.64 lit. a mai aratat martorul. s-au interzis inculpatei drepturile prevazute de art. a condamnat pe inculpata P.71 al. M la cererea inculpatei. NERESPECTAREA HOTARÂRII JUDECATORESTI. A doua oara când s-a prezentat pentru masuratori a fost însotit de catre seful de post. 4435/296/2009. 220 C.2008 data savârsirii infractiunii.top 1438/1/b.235/04. În baza art. În procesul verbal încheiat la data de 14.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.a teza II si b Cod penal.83 Cod penal.20 ha teren apartinând partii vatamate a discuit tractorul iar tarusii batuti de acesta pentru a delimita terenul conform hotarârilor judecatoresti existente nu i-a mai regasit la fata locului.03.71 Cod penal.505/R/din 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori Prin sentinta penala nr.2736/21.2010 inginerul topograf a relatat faptul ca primul titlu de proprietate le-a fost eliberat partilor anterior venirii sale în localitatea Porumbesti pentru suprafata de 3. fila 121 la dosar. stabilind 3 ani.M. defunctul Z. Titlul a fost întabulat si apoi s-a facut succesiunea. Topo 1438/l/a. M a posedat efectiv suprafata de 1.civ. defunctul Z. Martorul a constatat faptul ca pe o portiune de 0.05.20 ha.2010 pronuntata în dosar nr.. Pe baza acestora au fost batuti de catre martor tarusii. pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii le-a suspendat si pe acestea.44 ha.pr. defuncta Z. În baza art. acesta a fost solicitat de catre partea vatamata sa faca noi masuratori.2008.1999. F si mamei inculpatei. partea vatamata T.09. Porumbesti tatalui partii vatamate. e efectuat lucrarile agricole asupra acestei suprafete de teren .5250 ha din parcela cu nr. Sa împartit în doua conform schitei întocmite de catre un expert numit de catre instanta.

d Cod procedura penala.M. precum si a probelor administrate în cursul cercetarii judecatoresti.F. S-a mai aratat ca. ca inculpata P. 1 lit. b Cod procedura penala s-a respins ca nefondat apelul declarat în cauza de catre inculpata apelanta P. în mod gresit s-a retinut vinovatia inculpatei în ce priveste savârsirea infractiunii de tulburare de posesie.I este cunoscuta cu antecedente penale fiind condamnata la 500 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de nerespectarea hotarârii judecatoresti. În baza art.648 din 24. Z.I. Aceasta hotarâre nu a fost pusa în executare prin executor judecatoresc si inculpata nu a fost de fata la efectuarea vreunor masuratori.1981/P/2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare.1 teza I Cod penal. definitiva prin neapelare.235 din 04. neputând retine circumstante atenuante. 379 pct. M fara consimtamântul acesteia. care a fost mentinuta în întregime. Prin motivele de apel depuse în scris prin aparatorul desemnat din oficiu sa asigure existenta juridica obligatorie a inculpatei. prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune privind suprafata de 3 ha si 500 mp. Fapta inculpatei de a ocupa în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate fara consimtamântul acesteia efectuând lucrari agricole pe terenul respectiv întruneste elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.a raportat la art. Pentru a pronunta aceasta hotarâre.I.220 Cod penal. inculpata P.art.11 pct.1 teza I Cod penal. instanta de fond. pedeapsa ce a fost aplicata prin sentinta penala nr. care începând cu data de 07. respectiv infractiunea de tulburare în posesie.03. având în vedere obiectul judecatii. Condamnarea inculpatei s-a dispus ca urmare a unei interpretari gresite a probelor de la dosar.127 din 17. a . De asemenea a recunoscut faptul ca nu a înteles exact solutia data în dosarul de sistarea indiviziunii pentru ca unii i-au spus ca a câstigat procesul iar alte persoane cu care s-a consultat ca ar fi trebuit sa formuleze recurs. în termen legal.I împotriva sentintei penale nr.10 lit.05.192 alin. în acest sens fiind audiat martorul S.înca din anul 2005 dupa decesul autorului sau Z.2736/1999. respectiv intentia.2008 a ocupat în parte un imobil aflat în posesia partii vatamate T. efectuând lucrari agricole asupra terenului partii vatamate. deoarece aceasta nu a înteles dispozitivul sentintei civile nr.2006 a Judecatoriei Satu Mare. Inculpata P. din recurs în apel.2010 a fost recalificata calea de atac promovata în cauza. J din a carei declaratie reiese faptul ca acesta din anul 2005 s-a ocupat la cererea partii vatamate de arat si discuit.2010 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare.2 lit.220 al. Inculpata declaratia data în fata instantei nu a recunoscut savârsirea faptei nutrind pe mai departe sentimentul ca i se cuvine acel teren.06. Din probele administrate în cauza a rezultat faptul ca P. a fost criticata sentinta atacata pe motive de nelegalitate si netemeinicie." Fata de cele de mai sus în baza art.03. Prin încheierea sedintei publice din data de 30. În ceea ce priveste latura civila partea vatamata nu s-a constituit parte civila în procesul penal.. Prin decizia penala nr. achitarea inculpatei în temeiul disp. recunoscând faptul ca nu a asteptat sa se finalizeze iesirea din indiviziune si nici punerea în posesie. instanta de apel a apreciat ca în mod corect prima instanta de judecata a retinut. deoarece faptei îi lipseste unui dintre elementele constitutive ale infractiunii.I a discuit o suprafata de teren asupra careia partea vatamata exercita posesia efectiva. solicitându-se desfiintarea acesteia si în rejudecare. a condamnat-o pe inculpata conform dispozitivului sentintei atacate. considera si în prezent ca aceasta suprafata se cuvine în întregime mamei sale..04. pe baza actelor si lucrarilor aflate în dosar nr. în baza art. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs. aceasta având antecedente si nerecunoscând savârsirea faptei. cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.2 Cod procedura penala a fost obligata apelanta la plata sumei de 500 lei. prevazuta de art.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare.220 al.

fapta de a ocupa. prin ocuparea unei parti din imobilul ce apartine acesteia. fara consimtamântul acestuia. este evidenta.220 Cod penal.192 alin. Prin sentinta pronuntata în prezenta cauza.art. instanta l-a apreciat ca fiind fondat.2003 conform procesului verbal întocmit de catre executorul judecatoresc.1 Cod penal.I este nefondat. în momentul savârsirii faptei.11 pct.I avea cunostinta. în cuantum de 500 lei. Aplicând o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia.M.5250 mp. . inculpata P. Prin sentinta civila nr. constituie infractiunea de tulburare de posesie.2 lit. respectiv este necesar ca faptuitorul sa fi cunoscut. tribunalul a apreciat ca hotarârea atacata este legala si temeinica. defunctul Z. imobilul aflat în posesia altuia. În cauza. inculpata chiar si cu ocazia audierii de catre instanta de apel a aratat ca nu va respecta hotarârea civila prin care s-a stabilit dreptul de proprietate al partii vatamate cu privire la suprafata de 1. prevazuta si pedepsita art. o suprafata de 3 ha 500 mp.2 Cod procedura penala. potrivit carora cheltuielile judiciare sunt suportate de partea careia i s-a respins apelul. intentia inculpatei de încalcare a dreptului de proprietate al partii vatamate. În aceste conditii. conform disp. Verificând recursul declarat în cauza prin prisma motivelor invocate si ale celor care potrivit legii se verifica din oficiu. Tatal partii vatamate. la pedeapsa amenzii penale.I a declarat recurs în termen. jud. inculpata P. Prin aceeasi hotarâre penala s-a dispus restabilirea situatiei anterioare cu privire la suprafata de teren apartinând partii vatamate.b Cod procedura penala. aceasta infractiune se savârseste numai cu intentie. J. De altfel.5250 mp. Potrivit disp.Satu Mare.2736/1999 a Judecatoriei Satu Mare a fost sistata starea de indiviziune privind acest teren. au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei.379 pct.art. dupa care a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii. Sub aspect subiectiv. fara drept.2008 a intrat si discuit o suprafata de teren situata în satul Cidreag. Împotriva acestei decizii. solicitând admiterea acestuia. proprietatea exclusiva a partii vatamate. Aceasta suprafata de teren se afla în posesia partii vatamate T.. inculpata a fost condamnata la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea conditionata a executarii acesteia pe o durata de 3 ani. Prin urmare este nefondata apararea inculpatei potrivit careia ar fi savârsit fapta fara intentie.648/2006 a Judecatoriei Satu Mare. prin efectuarea lucrarilor agricole pe o parte din suprafata totala de 1.F si mama inculpatei. fiecaruia dintre proprietari.I a fost obligata la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel. fara drept. care. urmând ca acesta sa fie respins.Cidreag. Pentru considerentele mai sus expuse.03. deoarece o considera nelegala.1 lit.savârsit cu vinovatie infractiunea de tulburare de posesie. casarea deciziei recurate si modificarea hotarârii recurate în sensul de a se dispune achitarea inculpatei potrivit art. inculpata P. prima instanta a realizat o judicioasa individualizare a pedepsei în raport de criteriile prevazute de art.art. fiind atribuit în proprietate exclusiva câte o suprafata de 1 ha 5250 mp.05.a raportat la art.M. dintr-o parcela situata în intravilanul loc. începând cu anul 2005 a lucrat în mod continuu terenul.I a mai efectuat acte de ocupare a suprafetei de teren apartinând partii vatamate.10 lit. fapte pentru care a fost condamnata prin sentinta penala nr.M. în întregime sau în parte.2008. asa cum rezulta si din declaratia martorului S.220 alin.05. Aceasta sentinta civila a fost pusa în executare la data de 26. inculpata P.72 Cod penal. ca ocupa fara drept o parte din terenul aflat în posesia partii vatamate T.b/1 Cod procedura penala. ca ocupa. pentru motivele aratate în scris de catre inculpata. un imobil aflat în posesia altuia. iar apelul inculpatei P. defuncta Z. Vazând si disp. Fiind nemultumita de modul de solutionare a cauzei civile mai sus aratate. la data de 07. întrucât în data de 7. fara drept.

Apararea inculpatei. instanta de recurs a constatat ca tatal partii vatamate.rezulta ca din suprafata de teren de 1. a cerut martorului L.1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art. M la cererea inculpatei.04.04. cum ca în cauza se impune achitarea acesteia cu art.1999 s-a procedat la iesirea din indiviziune a susnumitilor.271 alin.334 Cod procedura penala a schimbat încadrarea juridica a faptei retinuta în sarcina inculpatei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art.220 alin.2010 pronuntata de TRIBUNALUL Satu-Mare si a sentintei penale nr. date fiind circumstantele personale ale inculpatei care a mai suferit o condamnare tot pentru infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti. " d " Cod procedura penala. M sa discuiasca 0.5250 m2 apartinând partii vatamate se discuise la acel moment 0.1 teza I Cod penal. La data când s-a efectuat operatiunea de discuire la solicitarea inculpatei.10 lit. inculpata.20 ha din terenul care i-a fost atribuit partii vatamate ca urmare a iesirii din indiviziune. 2736/21.127 din 17. ternul era posedat de partea vatamata T.20 ha. motiv pentru care se impune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta si pedepsita de art. 385/15 pct.1999 a Judecatoriei Satu-Mare a ramas definitiva prin d.2008 . Din starea de fapt existenta la dosarul cauzei.2 Cod penal .10.269/26. rezulta ca hotarârea sentinta civila nr.2002 a Curtii de Apel Oradea.I la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.220 alin. Din procesulverbal încheiat de inginerul topograf la data de 14. iar numitei Z.2010 pronuntata de JUDECATORIA Satu-Mare pe care le-a casat si modificat în sensul ca:a înlaturat dispozitia de condamnare a inculpatei P.în baza art. operatiunea de discuire fiind realizata de martorul L.271 alin. în drept.220 alin. care sanctioneaza împiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobil detinute în baza unei hotarâri judecatoresti. defunctul Z.2 Cod penal a condamnat-o inculpata la pedeapsa de:6 luni închisoare în conditiile art. 1185/21. topo 1438/1/b. Prin sentinta civila nr.06. fapta savârsita de inculpata se circumscrie dispozitiilor art.2002 a Tribunalului Satu-Mare si irevocabila prin decizia civila nr.F atribuindu-i-se parcela cu nr. date fiind împrejurarile în care s-a comis fapta. Ca atare. Z.I împotriva deciziei penale nr.2 Cod penal.235 din 4.M atribuindu-i-se parcela cu nr. M care a posedat terenul respectiv efectuând lucrarile agricole din anul 2005..1 teza I Cod penal în infractiunea de nerespectare a hotarârilor judecatoresti prevazuta si pedepsita de art.F si mama inculpatei.81 Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani 6 luni. topo 1438/1/a în suprafata de 1 ha si 5250 m2. Ulterior acestei date. ignorând prevederile respectivei hotarâri.2736/21. curtea a admis recursul penal declarat de inculpata P. civ.05. o suprafata de 3 ha si 500 m2 din parcela 1438/1 situata în intravilanul localitatii Cidreag.În ceea ce priveste situatia juridica a terenului în cauza. sustinând în aparare ca hotarârea de iesire din indiviziune pronuntata în anul 1999 nu este corecta si de aceea a folosit în anul 2008 bucata de teren discuit. Vazând aceasta stare de fapt.271 alin.03.04. 2 lit.271 alin. dispozitiile art.2 Cod penal baza art. numitului Z.M au detinut în coproprietate în cota indiviza de 1/2 pentru fiecare dintre ei. Inculpata nu recunoaste savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa. . b/1 Cod procedura penala în sensul faptei savârsite de aceasta îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni nu poate fi retinuta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful