CONFLICTUL DE INTERESE SI REGIMUL INCOMPATIBILITATILOR FUNCTIONARULUI PUBLIC

Student:

Un oficial public este in conflict de interese atunci cand . pentru rudele sale apropiate .Interesele private ale functionarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa.pentru prieteni.Interesul personal se mai poate referi si la orice datorii pe care functionarul public le are fata de persoanele enumerate mai sus.70 din Legea 161/2003 . in sensul ca un functionar poate avea competenta legala de a realiza un anumit act. Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei include o definitie a conflictului de interese pentru functionarii publici in articolul 13 :” Conflictul de interese apare atunci cand functionarul public are un interes personal care influenteaza sau pare sa influenteze indeplinirea atributiilor sale oficiale cu impartialitate si obiectivitate.ca fiind situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica care are un interes personal de natura patrimoniala . Conflictul de interese poate sa apara si in forma "personala".Conflictul de interese este definit in art. el trebuie sa invoce conflictul de interese si sa se abtina/retraga de la realizarea respectivului act. In aceasta situatie.in virtutea functiei publice pe care o ocupa ia o decizie sau participa la luarea unei decizii cu privire la care are si un interes personal. dar datorita unei situatii/circumstante personale nu poate fi obiectiv. pentru persoane sau organizatii cu care functionarul public a avut relatii politice sau de afaceri. La baza prevenirii conflictului de interese stau principiile impartialitatii in exercitarea functiei publice . care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.

interesele sale patrimoniale .sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial.ale statului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.emit o dispozitie in exercitarea functiei care produce un folos material pentru sine .participa in cadrul aceleiasi comisii .sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoanele fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial . potrivit legii.pentru sotul ori rudele sale de gradul I .constituite conform legii .cu functionarii publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I.in caz de conflict de interese.integritatii morale.cu functionarii publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I .primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti se afla in conflict de interese daca emit un act administrativ.civila ori penala.transparentei deciziei si suprematia interesului public.administrativa . participa in cadru aceleiasi comisii constituite conform legii .Neindeplinirea obligatiei de abtinere .ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice . . interesele sale patrimoniale .atrage dupa caz si raspunderea disciplinara . Conflictul de interese se poate imparti in : a)conflict de interese privind alesii locali : Primarii si viceprimarii .Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una din urmatoarele situatii : este chemat sa rezolve cereri . incheie un act juridic ..fie este chemat sa rezolve cereri. b)conflictul de interese privind functionarii publici: Functionarul public se afla in conflict de interese daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii .

dupa cum urmeaza : a)in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice.o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv. din sectorul public sau privat . direct sau indirect .a completat incriminarea faptelor de coruptie cu art.in cadrul unei asociatii .precum si cu functiile de demnitate publica. indeplineste un act ori participa la luarea unei decizii prin care s-a realizat. cat si posibilitatea ca functionarii publici sa se consacre in totalitatea functiilor pe care le ocupa.societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit . sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura.care prevede ca fapta functionarului public care. un folos material pentru sine .Totodata prin regimul incompatibilitatilor se urmareste inlaturarea posibilitatilor ca functionarii publici sa concentreze in persoana lor atributii a altor functii care ar afecta insasi continutul principiului separatiei puterilor. In consecinta functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati .sotul sau .c)conflictul de interese in forma penala: Legea nr.c)in cadrul regiilor autonome .remunerate sau neremunerate. Alaturi de conflictul de interese reglementarea regimului incompatibilitatilor are rolul de a asigura atat obiectivitatea si impartialitatea in exercitarea functiilor publice.care modifica actualul Cod penal in vigoare. in exercitiul atributiilor de serviciu.2531 .278/2006 . se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica pe durata maxima.b)in cadrul cabinetului demnitarului.

Legea reglementeaza incompatibilitatea inaltilor functionari publici cu calitatea de membru al unui partid politic sub sanctiunea destituirii din functia publica.timp de 3 ani de la incetarea functiei publice. Reglementarea regimului juridic al incompatibilitatilor interzice raporturile ierarhice directe intre functionarii publici care sunt soti sau rude de gradul I chiar si in cazul in care seful ierarhic . Cu toate ca functionarii publici pot fii membri ai unor partide politice legal constituite .aceasta situatie se constata dupa caz .dupa iesirea din corpul functionarilor publici.ministru sau prefect care va dispune incetarea raporturilor ierarhice dintre persoanele incompatibile.Totodata functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita. nu mai pot sa-si desfasoare activitatea si nici nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste unitati . In cazul in care incompatibilitatea vizeaza pe un functionar public si un demnitar sot sau ruda de gradul I .Aceste incompatibilitati pot fi sesizate de orice persoana si se constata de catre seful ierarhic superior al functionarului public respectiv care are obligatia sa ia masurile ce se impun.lor le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor din care fac parte si sa-si exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.de catre primulministru .De la regula incompatibilitatilor statutului de functionar public cu orice alta functie .familiale sau ca persoana fizica autorizata .sot sau ruda de gradul I are calitatea de demnitar.in exercitarea functiei publice au desfasurat activitati de monitorizare si control la societati comerciale. regii autonome sau alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public si privat.d) in calitate de membru al unui grup de interes economic. Daca functionarii publici .

daca nu este ales.publica sau privata este admisa exceptia compatibilitatii cu functiile sau activitatiile din domeniul didactic . pentru a se afla intr-o situatie de incompatibilitate un oficial public nu trebuie sa ia nicio decizie . Exemplu de conflict de interese: Primarul A din orasul X semneaza un contract cu firma sotiei sale.Daca pentru existenta unui conflict de interese persoanele publice trebuie sa ia o decizie care sa influenteze un interes personal.De asemenea functionarii publici pot candida pentru o functie eligibila sau pot fi numiti intr-o functie de demnitate publica .in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit. . Exemplu de incompatibilitate:Viceprimarul X detine in acelasi timp si functia de membru al consiliului de administratie al unei regii autonome de interes local sau a unei societati comerciale aflate in subordinea de consiliu local.al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice .Un alt exemplu este organizarea unei licitatii de catre Consiliul Judetean B la care participa si castiga firma fratelui presedintelui consiliului.pana in ziua ulterioara alegerilor . Diferenta intre conflictele de interese si incompatibilitati Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifesta atat in sistemul administrativ.cat si in mass media este confuzia care se creeaza intre conflictul de interese si incompatibilitati.fiind suficient faptul ca ocupa concomitent doua sau mai multe functii al caror cumul este interzis de lege. fie pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica .situatie in care raportul de serviciu al functionarului public respectiv se suspenda fie pe durata campaniei electorale .

integritate.2008 Publicat : 30.05.188/1999 www. 94-96 .02.ro Ghid privind conflictele de interese si incompatibilitatile Legea nr.2008 în Monitorul Oficial Nr.Bibliografie : - Functia administrativa – profesor Bara Voicu Legea nr. resurse-pentru-democratie.org www. 16/15.anaf.