P. 1
LRC - Lexicologia

LRC - Lexicologia

|Views: 578|Likes:
Published by armegateddy

More info:

Published by: armegateddy on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” FACULTATEA DE LITERE

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. LEXICOLOGIE
Note de curs şi aplicaţii Anul I

Conf.univ.dr. DOINA MARTA BEJAN

Galaţi 2012

3

Cuprins

CUPRINS

Obiective generale....................................................... 1. Noţiuni generale...................................................... 2. Factori de organizare lexicală................................ 3. Relaţii semantice. Polisemia. Omonimia............ 4. Sinonimia.................................................................. 5. Antonimia................................................................. 6. Cîmpurile lexico-semantice ................................. Bibliografie..................................................................

5 6 13 17 25 31 36 37

4 LLimba română contemporană. Lexicologie

Obiective generale

Obiective generale
să înţeleagă si să-şi însuşească teoria şi practica limbii române; să-şi consolideze deprinderea de utilizare a instrumentelor de lucru specifice domeniului lexicologiei: dicţionarele de orice tip; să capete informaţii generale despre diferitele ramuri ale lexicologiei.

Limba română contemporană. Lexicologie

5

relaţia dintre lexic şi cuvânt este de natura celei dintre întreg şi parte. formare cuvintelor.. primul în care limba se organizează biplan.în mod special. Onomasiologia studiază organizarea vocabularului după ceea ce exprimă cuvintele. „Cea mai concretă şi accesibilă reprezentare a lexicului unei limbi ne este dată de dicţionarele monolingve care pot însuma de la 50000 la peste 150000 de cuvinte.. în funcţie de perspectiva teoretico-metodică adoptată: etimologia. lexicografia. Aşadar. cuprinzând cuvintele care asigură înţelegerea sau intersubiectivitatea dintre vorbitori şi lexicul specializat. În aceste condiţii. Orice limbă. prin constituirea planului semantic. Semantica este interesată de identificarea şi explicarea raportului dintre forma şi sensul unităţilor lexicale. Lexicologie .] se impune distincţia dintre lexicul comun. Vocabularul s-ar reprezenta prin diferite submulţimi de cuvinte.este preocupată de originea şi evoluţia unităţilor lexicale. Formarea cuvintelor (noologia) – studiază mecanismul de formare a cuvintelor noi în limba română şi evidenţiază caracterul sistematic al acestui proces.Lexic / vocabular. lexicostatistica (statistica lexicală). din pricina dificultăţilor de ordin cantitativ. alături de cel formal (dezvoltat pe temeiul nivelului fonologic). onomsiologia. are un lexic alcătuit din totalitatea cuvintelor ei. dar este considerat o unitate abstractă. onomastica.Capitolul 1. Noţiuni generale Capitolul 1. Are ca obiect de studiu denominaţia. Întrebarea ce este cuvântul a preocupat pe gânditori din cele mai vechi timpuri. pentru că este greu de delimitat şi de analizat. Lexicologia are mai multe ramuri.adică unitatea care poate explica. Cursul de faţă va acorda atenţie descrierii lexicului românesc contemporan ( deci o perspectivă sincronică). se procedează la delimitări cantitative şi calitative [. Concepte de bază în analiza lexico-semantică . abordând câteva probleme teortice generale ale lexicului şi . Onomastica are ca obiect de studiu numele proprii. ca subsistem în sistemul integrator al limbii. elementele de semantică. semantica. frazeologia. Etimolgia – a cărei unitate de studiu este etimonul . sub raport formal şi semantic. Lexicologia are ca sferă de preocupări nivelul lexical. altă unitate . delimitate din diferite puncte de vedere din ansamblul lexical al unei limbi. O modalitate de a face accesibilă analiza lexicală opune lexicul vocabularului sau vocabularelor. dar şi a mobilităţii şi varietăţilor cuvintelor dintr-o limbă. care însumează diverse terminologii” (Bidu-Vrănceanu 2005:13). cu un sens unitar). Lexicografia – se ocupă de explicarea şi definirea sensurilor cuvintelor. Noţiuni generale Lexicologia este disciplina lingvistică care studiază cuvintele şi modul lor de organizare în ansamblul lexical. terenul definirii Limba română contemporană. Frazeologia studiază unităţile frazeologice ( frazeologismele = combinaţii stabile de două sau mai multe cuvinte. Lexicul reprezintă totalitatea cuvintelor unei limbi. de clasificarea şi înregistrarea lor în dicţionare şi enciclopedii. ca sistem. evidenţiind caracterul ontic (de cunoaştere) al lexicului. -Cuvântul este unitate de referinţă în definirea mai multor concepte lexicale şi lingvistice.

adică reflexul condiţionat de cuvânt în mintea vorbitorului. Desmnând valoarea conceptuală. denotaţia are caracter stabil. unii autori disting semnificaţia. cu luceafărul de dimineaţă sau luceafărul de seară – utilizări contextuale. prezintă o distribuţie proprie. care nu poate fi identic cu obiectul semnificat. poate fi substituit cu o unitate similară şi eszte permutabil. Indiferent de formele în care luna poate apărea ca obiect al percepţiei vizuale. filozofilor. Cuvântul poate fi definit în mai multe feluri: 1. ne referim la cuvântul lună şi la denotatul lui. adică o entitate care reuneşte solidar şi arbitrar imaginea obiectului numit ( semnificat – signifié ). Denotaţia ( denotarea. În urma aplicării celor trei criterii se verifică autonomia cuvântului care poate fi definit astfel: numim cuvânt orice fragment care are autonomie faţă de enunţ. scrie (se păstrează sensul general ‚face’). cu imaginea corpului fonetic al semnului (semnificant – signifiant). în lingvistica tradiţională. Conţinutul semantic al cuvântului este totalitatea reprezentărilor esenţiale.Capitolul 1. reuneşte elemente semantice non-subiective. Cuvântul ca semn lingvistic are proprietatea de a trimite la obiectele din realitatea extralingvistică. c) distribuţia – se asociază termenul analizat cu alţi termeni: secvenţa anlizată se asociază numai cu nume de fiinţe. fixând o relaţie constantă între referent şi numele său. -Semnificaţie şi/sau sens. Distincţia între semnificaţie şi sens se bazează pe interpretarea celei dintâi ca imagine generalizatoare. cuvântul pare ceva bine cunoscut. Lexicologie 7 . Spre exemplu. locul de confruntare a părerilor lingviştilor. cuvântul este o clasă de forme gramaticale. Din această cauză. b) substituţia – în locul fragmentului analizat se poate pune altul de acelaşi tip. Spunem despre lună că este luna. 2. ca valoare stabilă. Noţiuni generale cuvântului devenind. cognitivă a unui cuvânt.care actualizează semnificaţia ’planeta Venus’. colectivă a vorbitorilor. eveniment. Prin această interpretare denotaţia se apropie în cea mai mare măsură de semnificaţie şi presupune o codificare socială. până la cea de seceră. acţiune) i se atribuie un nume. numite referenţi. logicienilor de diverse orientări. pentru a desemna procesul care asociază un obiect. identificabile în general în afară de context. culturală. cuvântul este o unitate lingvistică autonomă. care actulizează anumite sensuri). o noţiune unui semn susceptibil să-l evoce. iar particularizarea ei se realizează în şi prin contexte situaţionale sau verbale. psihologilor. Deşi apar frecvent ca termeni cvasisinonimi. Cuvântul este semn lingvistic. fenomen. denumirea) este actul prin care unui obiect (lucru. fiinţă. 3. definindu-se ca o combinaţie de morfeme (unităţi minimale cu sens). Semnul este un obiect care stă în locul altui obiect la care se referă şi e reprezentat de reunire noţiunii cu imaginea acustică. desemnarea. / Învaţă bine Ion. indiferent dacă are forma rotundă a cercului sau una dintre celelalte forme mai reduse. de sens. dar interpretarea lui nu este simplă. mai ales în secolul al XX-lea. 4. această interpretare are în vedere doar cuvintele denominative. păstrându-se înţelesul foarte general şi global al enunţului: înlocuind pe învaţă cu cântă. (Compară LUCEAFĂR. căreia i se pot fixa limitele prin trei procedee: a) permutarea – o unitate presupusă a fi cuvânt îşi poate schimba locul în enunţ. menţinerea înţelesului global fiind principala condiţie a valabilităţii permutării: Ion învaţă bine. cuvântul lună actualizează în mod constant în mintea noastră trăsături distinctive Limba română contemporană. care depinde de situaţiile concrete de comunicare. care exclude caracteristicile diferenţiatoare ale obiectelor. idee. Acest aspect face necesară lămurirea denotaţiei . cuvântul este un grup de litere aflat între două spaţii tipografice (blancuri).

Cercetătorii au încercat să găsească procedeele generale ale schimbărilor de sens. STEAG = „unitate militară mai mică. care îi stă la bază şi care însemna „vrabie“. putere‘. se poate ajunge la imaginea atributelor lui. pot interveni modificări ale interpretării raportului dintre semn şi unele însuşiri ale obiectului. semnificaţia ar corespunde denotaţiei. de exemplu. iar conotaţia respectivă poate fi considerată socială. în raporturi constante cu alte corpuri cereşti şi.(Bidu-Vrănceanu 2005:49). stabilindu-se alte asociaţii de idei care reprezintă conotaţii. Dacă admitem diferenţierea făcută mai sus între semnificaţie şi sens.‘. Variaţiile sensului unui cuvânt se pot clasa în trei tipuri principale: a) Îngustarea sensului. de asemenea. Exemplificăm: Cuvântul LEU are denotaţia ’mamifer din familia felinelor (Panthera leo). conotaţia semnului LEU presupune referirea la faptul că animalul numit astfel este luat drept o fiinţă cu putere fizică excepţională. din denotaţia cuvântului LEU se selectează numai ideea de ’forţă. Dacă privesc cercul lunii şi spun „aceasta este luna” înseamnă că am reacţionat la forma ei perceptibilă ca la un semn pe care îl înţeleg şi exprim această înţelegere în cuvinte în care este codificată gândirea mea despre lună. cu greutate corporală mare. Datorită funcţionării sociale a semnului lingvistic. în româneşte a dobândit un sens mai larg decât avea latinescu passer. trăsături condiţionate de caracteristici ale animalului. De la imaginea globală a obiectului. adică dezvoltarea de la un sens particular la unul general. care constituie denotatul. Lexicologie . simultan. nedetaşate de el. în mişcare).a. Alt exemplu: iniţial.Capitolul 1. aşa cum rezultă din denotaţia precizată mai sus. NUTREŢ. cu talie anumiră. Limba română contemporană. care constă într-o asociaţie de idei datorată când realităţii obiective. nutricium însemna în latină „hrană. unele sensuri secundare ale cuvântului pot fi determinate de intenţiile de comunicare ale vorbitorului. Relaţia dintre denotaţie şi conotaţie se constituie într-un echilibru semantic. Într-un context ca X se luptă ca un LEU pentru a-şi câştiga drepturile. având drapel propriu“ ajunge prin restrângere de sens să fie astăzi sinonim cu drapel şi să aibă doar sensul de „drapel“. când imaginaţiei (interpretării subiective). şi apoi aceste elemente se pot estompa reciproc. Când se operează cu conotaţii. exprimate contextual. obiectul desemnat se poate şterge temporar din memorie. dar continuatorul lui românesc. lat.. Între echilibrul semantic şi schimbările de sens este o foarte strânsă legătură. b) Lărgirea sensului. cuvântul are un conţinut semantic alcătuit dintr-un număr finit de sensuri. ci este element al cunoaşterii omului despre lume. cuvântul MITOCAN a însemnat exclusiv „locuitr al unui metoc(variantă-mitoc)“. Conotaţia se suprapune denotaţiei ca o reprezentare suplimentară. Echilibrul semantic facilitează înţelegerea modalităţilor de combinare a elementelor lexicale în planul sincronic al limbii şi sugerează posibilităţile de evoluţie semantică. In orice moment al existenţei lui. înseamnă exclusiv „hrană pentru animale domestice erbivore. în general“. în timp ce sensul ar corespunde conotaţiei(conotaţiilor). mitocan şi-a lărgit sensul ajungând să însemne şi „locuitor de pe lângă oraş. regele amimalelor etc. de exemplu. cu înfăţişare măreaţă. metoc însemnând „mănăstire mică subordonată unei mănăstiri mari“. Denotatul nu este identic cu obiectul în forma pe care o supunem percepţiei vizuale directe ca obiect al unei singure percepţii. cu timpul. Conotaţia exprimă valori secundare. de la periferia oraşului“. constituită de obicei din plante care care sunt recoltate şi folosite ca furaj“. cu gheare retractile ş. pentru că poate fi înţeleasă şi folosită de majoritatea vorbitorilor. definit prin trăsături distinctive constante. adică trecerea de la sensul general la unul particular. eterogene ale semnificatului unui cuvânt. PASĂRE. Noţiuni generale constante (luna se află permanent în spaţiul planetar. sesizabile prin înţelegerea lunii ca obiect al gândirii.

De exemplu: dacă unui om care vorbeşte mult şi fără rost i se spune că latră. identităţile: o floare care are aceeaşi formă ca un topor mic. între cele două obiecte existând o asenănare oricât de mică (o analogie). îngrijite. figura centrală a retoricii antice era tocmai metafora (translatio). „a articula cuvinte“. 2′„a repeta sunete scurte sacadate“. vulgar“.A vorbi poate fi analizat în trăsăturile de sens (seme): 1. şi păstrează 2′. care sunt. 3′. intersecţie inteligibilă numai în context. Mecanismul metaforei se bazează pe faptul că trăsăturile sensului propriu al cuvintelor în discuţie nu dispar total.Capitolul 1.a lătra e format din trăsăturile de sens: 1′ „a scoate sunete“. pentru că numai el permite decodarea ei corectă. pentru că este o figură necondiţionată din acest punct de vedere. Prin tropi se realizează sensurile conotative (expresive. menţionate în dicţionare după sensurile proprii care le-au 1 Metafora a fost discutată pe larg în retorică şi în mai toate disciplinele filologice. sunt cunoscute şi studiate sub numele de tropi. care asigură procesul de mataforizare. ţopârlan. Între cei doi termeni se stabileşte o relaţie de intersecţie. considerate devieri sau abateri de la denotaţie. din diverse cauze. dar numai ca aspect sugestiv: „a vorbi sacadat. trecând pe primul plan trăsătura de sens comună. metafora (asemănarea. 3′ „a reda stările caracteristice speciei câine“ . . termenul care uneşte elementele metaforei este întotdeauna căutat.similitudinea) şi metonimia şi sinecdoca (contiguitatea). în mare. Termenii sunt: floare. ci se produce o reorganizare a dispoziţiei lor. Denotatul are multe aspecte. în general. unul dintre aspecte să apară şi să se impună la un moment dat. Metafora1 este schimbarea numelui unui obiect prin numele altuia. XX. 2. În exemplul dat se observă baza semantică comună a celor doi termeni şi opoziţia dintre ei. ea este o noţiune fundamentală a studiilor de stilistică. 3 „a exprima gânduri. dar şi faptul că prin context se stabileşte o punte de legătură manifestată printr-o trăsătură de sens (sem) comună între termenul metaforizat şi cel metaforic. Distanţa semantică dintre termenii metaforei poate fi oricât de mare. pentru ca termenul să capete posibilitatea de a reda şi aspectul neglijat anterior ( aşa a ajuns ca prin analogie sau contiguitate să apară sensuri conotative). termenul metaforic a lătra se suprapune parţial peste termenul propriu a vorbi. cele două mulţimi de trăsături de sens se întretaie . Noţiuni generale adică mahalagiu în sensul propriu al cuvântului. schimbarea de sens a fost înlesnită şi de existenţa în limbă a unor cuvinte cu un final asemănător şi cu sens peiorativ – grosolan. iar la intersecţia lor se află trăsătura de sens comună 1 . Analogia fiind comparaţie. şi a revenit în actualitate ca problematică centrală a neoretoricii sec.1′ ( a scoate. din care rezultă. topor mic (forma toporului). bădăran. iar mai recent şi de semiotică. mârlan. Limba română contemporană. ca şi cum ar reda stări proprii câinelui“. c) Transferul de sens prin asemănare între nume sau prin contiguitate de nume. Încă din antichitate când filozofii şi oratorii au anlizat posibilităţile unei exprimări alese. Procedeele prin care se realizează aceste schimbări. este suficient ca. Analiza pune în evidenţă deosebirile de sens care asigură expresivitatea metaforei. de aici şi până la actualul sens al lui mitocan „om cu comportament grosolan. unele imprevizibile la prima abordare. altfel sunt unităţi distincte: . Metaforele de tipul celei discutate mai sus apar ca unităţi consacrate în sistemul limbii. forma florii. afective) care se găsesc virtual în denotaţie. a emite sunete). Un exemplu: TOPORAS ca nume al plantei căreia i se mai spune şi violetă. de poetică şi de estetică. sentimente umane“ . Metafora se realizează printr-o amalgamare sau intersecţie semică neobişnuită între doi termeni diferiţi semantic. Cele două operaţii care asigură reorganizarea trăsăturilor de sens (seme) comune sunt suprimarea şi/sau adăugarea semelor. Lexicologie 9 . care. avem a face cu neutralizarea opoziţiei dintre A VORBI şi A LĂTRA. dominând pe celelate. „a emite sunete“.

cei doi termeni. Decodarea metaforei explicite se face chiar prin structura ei sintagmatică şi de aceea distanţa dintre cei doi termeni poate fi foarte mare. Câteva tipuri mai frecvente de metonimii: . de porumb). Vezi exemplul verbului a lătra care dezvoltă sens metaforic prin referire la om. fiinţe etc. Metonimia este. .a. constituie de asemenea o metonimie. cu atât este mai necesar să i se indice conţinutul: o mână de sare. Locuiesc lângă Trei Ierarhi (biserica de sub patronajul celor trei ierarhi) etc.a. care sunt puşi faţă în faţă. Ele sunt numite metafore explicite: în cazul lor. Între ureche şi auz. cel figurat. d) metafora inanimat pentru inanimat se bazează de obicei pe asemănare de formă şi poate fi ilustrată prin numele unor plante: lăcrămioare. Clasificarea metonimiilor este mai dezvoltată sau mai restrânsă. şi cel propriu. adică un tablou pictat de Grigorescu. numele inventatorului. fie limbajului poetic. condiţia fiind ca numele înlocuitor să indice ceva aflat în contingenţă cu obiectul exprimat prin termenul dinaintea înlocuirii. Astfel. bujor. ochiul geamului sau al ciorapului. c) metafora inanimat pentru animat se poate exemplifica prin numele unor obiecte atribuite unor părţi ale corpului omenesc: nodul gâtului.) între care există sau se poate imagina o corespondenţă calitativă. subînţeles sau exprimat se redă prin numele vasului sau al altui obiect care poate să conţină ceva): A băut un păhărel mai mult. Noţiuni generale generat. numele eroului literar pentru operă. Fie că aparţin limbii comune. Metaforele din limba comună se pot repartiza în câteva categorii. cu condiţia ca cele două cuvinte să denumească obiecte (lucruri. Ele sunt mereu în schimbare şi. adică numele pictorului este folosit în locul operei lui. cerceluşi ş.Capitolul 1. potrivit cu semantica numelui înlocuitor. prin urmare. schimbarea unui cuvânt prin altul. Se numeşte astfel o schimbare condiţionată a numelor obiectelor. ca atare. Ele poartă numele de metafore implicite. gura râului sau cotul râului. o halbă (paharul de servit bere având capacitatea de1/2 de litru). părăluţe. Cu cât este mai rar obiectul utilizat ca recipient.): Am cumpărat un Eminescu (o ediţie nouă din opera lui Eminescu).metonimia recipient pentru conţinut (conţinutul.metonimia persoană pentru lucru (numele autorului pentru opera lui. prin aceasta se înţelege că este apt pentru a face/studia muzică. în funcţie de sferele semantice pe care le reprezintă: a) metafora animat pentru inanimat. bujor de fată. Alte metafore au însă o structură aparte. (= băutura spirtoasă dintr-un păhărel). ureche fiind întrebuinţat metonimic pentru auz. când cineva spune că are ureche muzicală. fată. prezenţa celui din urmă asigură o mai puternică forţă de sugestie primului. rezultată din folosirea simultană a ambilor termeni: înger de copil. b) metafora animat pentru animat: se bazează pe transferul de sens de la om la animale sau invers. între Grigorescu şi tabloul pictat de el există o corespondenţă calitativă. o baterie (1 litru de vin şi un sifon). metaforele au acelaşi mecanism semantic de producere. numele stăpânului unei proprietăţi pentru proprietate ş. Lexicologie . sau când se spune că cineva are un Grigorescu. dicţionarele le înregistrează rar ca unităţi consacrate de sistem. fluierul piciorului. SĂ-a cumpărat un Ford (autoturism fabricat în uzinele lui Ford). Metonimia. un Limba română contemporană. o cinzeacă (paharul de 50ml pentru servit ţuică). Organizarea sintagmatică a metaforelor explicite le face strâns dependente de context şi de aceea ele sunt mai puţin numeroase în limba comună decât metaforele implicite. punctul de plecare îl constituie numele unui vas ori al unui recipient cu care se măsoară conţinutul: o baniţă ( 15 kg. se poate exemplifica prin nume ale părţilor corpului omenesc date unor obiecte: capul/fruntea satului/clasei. producătorului pentru obiectul construit.

capitala Siriei). În acestă accepţie. talentului – se interpretează mâna prin prisma lucrului executat cu dibăcie. de catifea. în catifea. o ţară etc. politică. de aceea încărcătura ei expresivă este mai mică. cât şi în diacronie. Sinecdoca este tot o schimbare de nume între două obiecte. unde cuvintele subliniate au sensul de a pricepe. Sala aplaudă în picioare . creştinismul. a şti. Limba română contemporană. tinereţile cuiva (pentru bătrâneţea. considerate a fi sediul unor sentimente sau activităţi Are cap (= minte. lărgirea sau transferul de sens sunt fenomene permanente în vocabular. dar numai dacă unul dintre ele se cuprinde într-un fel oarecare în celălalt. Metonimia este un trop mai puţin răspândit decât metafora.a. valorile conotative ale metonimiei sun mai logice. Ea este bazată pe o relaţie cantitativa. . Recipientul poate fi imaginat (echivalat) cu un spaţiu. tronul. a face gură. ci mai ales cuvintele al căror echilibru semantic este răsturnat de ieşirea din uz a sensului propriu. -sinecdoca întregul pentru parte (totus pro parte) : îmbrăcat în mătase. mai reci decât sensurile metaforice. vede multă latină . gălăgia. laurii. pâine pentru hrană. ci pentru ceea ce fac: a avea nas fin = a avea mirosul fin. Se adresează justiţiei. Noţiuni generale braţ de lemne. în care relaţii înseamnă persoane importante. Relaţia cauză-consecinţă se extinde şi la acţiuni ale simţurilor: a mirosi o afacere.metonimia simbol pentru ceea ce simbolizează: o serie de simboluri ca sceptrul. . şi alte organe ale omului pot fi denumite nu pentru ceea ce sunt. de obicei inima sau capul. Cuvintele subliniate ţin locul dibăciei. cuvântul subliniat apare în locul unui element concret în spaţiu şi timp. tinereţea) . damasc (tip de ţesătură care a provenit din Damasc. împodobite cu fire de aur .metonimia cauza pentru consecinţă (efect): Omul acesta are mâini de aur. .sinecdoca singular pentru plural şi invers : obişnuită în limbajul popular pentru numele popoarelor – în ţara turcului sau bătrâneţile. Metonimia este răspândită mai cu seamă la substantive şi aproape nu de întâlmeşte la verbe şi adjective. O variantă ceva mai îndepărtată a acestei metonimii se referă la organe şi părţi ale corpului omenesc.Capitolul 1. a avea gură mare.metonimia locul pentru produs: cazul cel mai semnificativ pentru denumirea unui produs prin numele locului de fabricaţie. gloria. numeroase sensuri figurate nemaifiind simţite ca atare şi încadrându-se în uzul comun.Tipuri de sinecdocă : -sinecdoca parte pentru întreg (pars pro toto) : acoperiş sau adăpost pentru locuinţă.recipientul poate fi şi o perioadă de timp: studenţii anului I. lexicalzarea nu atinge toate cuvintele afectate de un trop. pregătit după o tehnică locală răspândită în toată lumea. Lexicalizarea tropilor este un proces cu cel puţin două etape : una efectuată înainte de faza actuală. este acela al şampaniei. dacia (autoturism fabricat la Piteşti – uzinele Dacia) ş. vin din podgoriile provinciei franceze Champagne. Ceea ce trebuie să reţinem este că îngustarea. atât în sincronie. pe acest model avem în limba română canadiană (după numele unui tip de haine răspândite în Canada). havană (ţigară de foi fabricate în capitala Cubei – Havana). Fenomenul poartă numele de lexicalizarea tropilor. mahomedanismul ş.sinecdoca abstractul pentru concret : este un om cu relaţii. -. inteligenţă) de matematician. . existenţă materială .a. cuvintele subliniate fiind utilizate pentru veşminte de mătase. Lexicologie 11 . a doua în curs de realizare (vezi explicaţiile supra la MITOCAN) . o clădire. casă . mai rar creierul. în aur. a face gât = conţin termeni al căror efect pot fi ţipetele.

fier.  Anul I va participa la sesiunea ştiinţifică. Lexicologie . 3) Grupaţi sintagmele de mai jos in funcţie de tipul de metaforă în care se încadrează : baierele inimii.  Avea multe guri de hrănit.  Mai multe capete luminate l-au sfătuit.  Nu-mi plac fetele care se miorlăie. brumă de lucruri.  Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala.  Copiii sunt bucuria părinţilor.  Se frământă de grija copiilor.Capitolul 1.  Unii oameni miros câştigurile. Noţiuni generale Temă 1) Identificaţi tipul de trop care stă la baza schimbării sensului cuvintelor subliniate din următoarele contexte:  Pentru etimologii se folosea de Tiktin.  După-amiază a tras un pui de somn. manşeta unui ziar.  Vede multă latină.  Limba clopotului suna a jale.  Lenjeria de damasc este sănătoasă.  Multe ramuri de producţie au fost afectate de criza economică.  Cerul să te binecuvânteze. 2) Pornind da la definiţia de dicţionar a cuvintelor masă. ochiul plasei. talpa muntelui. blând. ochi de apă. gulerul unei halbe. explicaţi opoziţia denotaţie / conotaţie. bani gheaţă. farmacie. Limba română contemporană.  Îi plăcea să fie în frunte. privighetoare. nevăistuică. gura văii.

conjuncţiile. adică diversele terminologii specifice unor profesiuni: terminologia medicală. cele vechi slave 20%. c) marea putere de derivare şi de compunere. Lista întocmită după aceste principii reprezintă fondul principal lexical (nucleul lexical imanent) al limbii noastre. asigură atingerea obiectivelor analizei lexicale şi evidenţiază caracterul sistematic al lexicului. puterea de derivare şi bogăţia semantică. verbele auxiliare se folosesc mult mai des decât termenii de specialitate din diverse domenii ştiinţifice. ca număr de sunete şi de silabe. turceşti sub 1%. fiind mult mai frecvent utilizate decât cele lungi. terminologia lingvistică.Factorul frecvenţă indică poziţia statistică a cuvintelor în ansamblul vocabularului şi măsura în care această poziţie corespunde cu deprinderile vorbitorilor. greceşti peste 1%. apreciază reprezentativitatea cuvintelor după trei criterii: frecvenţa. Aplicarea de către specialişti a statisticii matematice în studiul vocabularului evidenţiază faptul că frecvenţa cuvintelor este invers proporţională cu lungimea lor. psihologic şi semantic. 2. în mai multe submulţimi: a) un vocabular de uz general. situaţie de comunicare. coordonată de Marius Sala. stilistico-funcţional. Factori de organizare lexicală Înţelegerea lexicului în ansamblu ca o mulţime alcătuită din diferite submulţimi delimitate în funcţie de diverse criterii: frecvenţă. etimologic. domeniul de activitate sau zona geografică din care provin vorbitorii. în Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. lista alcătuită cuprinzând 2581 de cuvinte. Cu o asemenea metodă. Prin simpla observaţie se vede că unele cuvinte. O lucrare mai nouă. Lexicologie 13 . se poate cerceta forţa lor de derivare. Există şi o altă delimitare a submulţimilor: a) vocabular cu termeni obligatorii pentru orice variantă a limbii – vocabularul fundamental.Capitolul 2. (1988). cunoscut şi utilizat de întreaga comunitate lingvistică. (1954/1957). e) originea cuvintelor reflectă vechimea şi stabilitatea mare a cuvintelor din fondul principal: elementele latine au o frecvenţă de 60%. simultan obligatorii sunt: a) importanţa noţiunii denumite de cuvinte. indiferent de nivelul de cultură. 1500). cuvintele cele mai scurte. 1. a alcătuit o listă de 1419 cuvinte româneşti care s-au menţinut şi au fost productive în limba română în toate timpurile. Al. Limba română contemporană. Cele cinci criterii de apartenenţă la acest fond principal. cele maghiare cca 2%. terminologia ştiinţelor exacte ş. prezenţa lor în limba literară şi în graiuri etc. b) caracterul polisemantic al cuvântului (un număr mare de sensuri contribuind la o importanţă sporită). Factori de organizare lexicală Capitolul 2. Factorul stilistico-funcţional conduce la clasificarea cuvintelor în funcţie de aria socio-culturală. d) prezenţa acestor cuvinte în expresii şi locuţiuni. Prin aplicarea statisticii matemetice în studiul vocabularului se pot descoperi cuvinte curente în decursul mai multor etape de evoluţie a limbii. aceste cuvinte fiind baze pentru formarea de noi cuvinte. profesiune. Graur. Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice. Rigiditatea aplicării celor cinci criterii duce la o listă cu puţine cuvinte (cca. în memoria cărora este gravată frecvenţa lexicală obiectivă.a. b) un lexic specializat. de exemplu: prepoziţiile.

Factorul etimologic se referă la organizarea vocabularului din perspectiva genezei cuvintelor. Termenul paradigmă desemnează o grupare (o submulţime) de cuvinte care au un sem (sau mai multe) comun. 4. harpist. gruparea cuvintelor formate cu acelaşi sufix –ar: morar. submulţimi care. constituit dintr-o parte activă şi una pasivă. În căutarea unităţilor elementare semantice. sau gruparea cuvintelor care au aceeaşi bază: bucate. ca elemente ale metalimbajului. pescar. Vocabularul activ este format din cuvintele întrebuinţate de vorbitor în toate împrejurările în care construieşte şi exprimă mesaje. pe baza comparării şi diferenţierii sensului. rezultă. bucătărie. distincţia între vocabularul activ şi vocabularul pasiv la nivel social. Adesea planul de asocieri formale se întrepătrunde cu cel al asocierilor de conţinut: dacă din pian derivă pianist. a îmbuca. dar neîntrebuinţate. componente ale semnificaţiei cuvântului. din harpă. în funcţie de frecvenţa în vorbire la un moment dat. s-a ajuns la stabilirea unor subsisteme de seme operante în câmpuri semantice particulare. iar delimitarea semelor este o procedură dificilă şi complexă. modificare greşită a cuvintelor mai puţin cunoscute de unii vorbitori care le introduc în familia lexicală cea mai plauzibilă pentru ei ( de ex. din gură poate fi derivat gurist ’persoană care interpretează prin voce muzica’ etc. bare oblice). la nivelul întregii comunităţi lingvistice. bucătăreasă. bucătar. Vorbitorii unei limbi au capacitatea de a stabili legăturile presupuse de asemenea grupări prin ceea ce s-a numit sentimentul etimologic. fără referire obligatorie la originea istorică a cuvintelor. vocabularul limbii române se poate împărţi în cuvinte primare. 3.. depinzând de nivelul de frecvenţă considerat definitoriu. la nivelul lexicului. Limba română contemporană. Prin compararea şi suprapunerea subdiviziunilor vocabularului individual al unei limbi. îmbucătură etc. duce la o serie de analogii determinate de recunoaşterea aspectelor strict formale ale cuvintelor ( de exemplu. (vezi Coteanu 1985: 152-156). şi cuvinte formate de la acestea prin diverse mijloace constitutive. Factorul stilistico-funcţional este reprezentat la nivelul dicţionarelor monolingve prin ceea ce se numeşte marcă diastratică sau de uzaj. ci.). compunere. Din această perspectivă. ca factor de organizare lexicală. Prin metoda lingvistică a analizei semice (componenţiale) se urmăreşte degajarea asemănărilor şi diferenţelor dintre sensurile cuvintelor dintr-o paradigmă. fie pe linia cuvântului bază. care nu pot fi analizate în unităţi lexicale mai mici. bucătar etc. carosabil ia forma căruţabil şi este introdus în familia de cuvinte a lui car). c) vocabular specific ştiinţei şi tehnicii – limbajele specializate sau terminologiile. Semele nu trebuie confundate cu cuvintele dintr-o limbă. derivatelor şi compuşilor. Demarcarea între vocabularul activ şi cel pasiv nu este tranşantă. Sentimentul etimologic. fie pe linia procedeului formal (derivare. conversiune).’cu braţe’ este semul distinctiv pentru lexemul FOTOLIU. de ex. în aşa numita familie lexicală. semul sau componenta de sens este problema de bază. Vocabularul pasiv este format din cuvinte cunoscute sau recunoscute de vorbitor. croşete. rotar. Factorul semantic stabileşte. Tot sentimentului etimologic i se datorează etimologia populară. un sistem mai mult virtual. semele. Factorul psihologic interesează sub aspectul organizării vocabularului fiecărui vorbitor. pot fi considerate paradigme lexico-semantice şi/sau câmpuri lexico-semantice. În acest tip de analiză. Lexicologie 14 . Marea majoritate a unităţilor lexicale ale limbii române se află într-o ierarhie formativă. 5. ele trebuie specificate prin semne demarcative (ghilimele. prin care sunt în mod inevitabil desemnate. Factori de organizare lexicală b) vocabularul caracteristic nivelului mediu de cultură – limba literară curentă (standard).Capitolul 2.

cum rezultă în contexte ca om ÎNALT. în care absenţa unui sem presupune opusul lui determinat. munte ÎNALT.a. vegetal/non-vegetal ş. FOTOLIU. +(Indirect). + (Cu picioare). a gradelor de rudenie în limba română. Factori de organizare lexicală cum ar fi denominaţia animalelor domestice.Capitolul 2. Arhisememul defineşte semnificatul comun al unei paradigme lexico-semantice sau a unui ansamblu mai larg cum este câmpul semantic. Prin asamblarea semelor + (Mobilă).+ (Direct). obţinem sememele corespunzătoare cuvintelor TABURET. +(Sex bărbătesc) este definiţia semică a cuvântului BUNIC. Sintagma desemnează combinarea într-un enunţ a cel puţin două elemente de limbă care trebuie să se succeadă. piele a omului’. + (Ascendent). Deşi utilă şi necesară în anumite situaţii. BLOND şi GALBEN. Interesează mai puţin libertăţile şi preferinţele contextuale. + (Pe care şezi). PITIC ş. Operaţiunea diferenţierii semantice prin context este condiţionată şi de partea de vorbire căreia îi aparţine cuvântul analizat: contextul este strict necesar în cazul adjectivelor şi verbelor.+ (Gradul II). dacă în acest ansamblu substituim semul (Gradul II) cu semul (Gradul I). ÎNALT se grupează în aceeaşi clasă cu SCUND. Un ansamblu de seme defineşte un semem. CANAPEA etc. arhisememul paradigmei „scaunelor” este (Obiect). + (Sex femeiesc). care grupează numai denumiri înrudite din punct de vedere al sensului sau care au un denominator semantic comun). dar mai puţin important la substantive. + (Confecţionat din material rigid). ’despre oameni’ sau în contextul especializat bere BLONDĂ. ansamblul de seme +(Rudă). a culorilor. De exemplu. De exemplu. pe baza trăsăturii ‘extensiune verticală’. Limba română contemporană. Practicarea analizei contextuale în semantica lexicală urmăreşte o anumită unitate lexicală sau semantică în raport cu posibilităţile ei de combinare cu anumite clase de cuvinte. Cercetarea din această perspectivă este justificată de faptul că termenul paradigmă îl implică pe cel de sintagmă. adică semnificatul unui cuvânt şi are drept corespondent formal lexemul. a locuinţei. + (Descendent). contextele de tipul sunet ÎNALT. dacă ne referim la câmpul semantic al gradelor de rudenie (câmpurile lexicosemantice sunt sunt subansambluri din ansamblul lexical al unei limbi. prin extindere. analiza contextuală nu rezolvă decăt parţial problema determinării sensului. + (Pe care şezi). Clasele de cuvinte faţă de care se stabilesc posibilităţile combinatorii sunt: animat/inanimat. SCAUN. cuvintele echivalente semantic şi semic. MIC. de care se apropie în mai mare sau mai mică măsură. se diferenţiază prin restricţiile contextuale ale primului termen. adică +(Contractual). obţinem sememul cuvântului TATĂ. de exemplu. Contextul are rol fundamental în determinarea diverselor sensuri. atenţia fixându-se pe incompatibilităţile sau restricţiile contextuale. prin care se poate rafina analiza semantică. Un mijloc auxiliar de descriere şi de definire riguroasă a laturii semantice a cuvântului este metoda analizei contextuale (combinatorii). animat-persoană/animat-non-persoană. BANCĂ. operaţie denumită dezambiguizare semantică şi contextuală. Formula semică a sememului are o structură determinată şi este rezultatul analizei semanticianului. + (Sex Bărbătesc). care admite numai contextul ’păr. De exemplu. stabilindu-se compatibilităţile şi incompatibilităţile ei contextuale. + (Gradul I). Aceasta înseamnă că putem analiza câmpul semantic al gradelor de rudenie prin microsistemul de seme distinctive +(Natural). sintagma este întotdeauna liniară şi numai unul din termenii unei paradigme pot figura într-o sintagmă. + (Ascendent).GRAV. sememul trebuie raportat la definiţia lexicografică. reprezentând semele comune tuturor membrilor ansamblului lexical.a. Lexicologie 15 . motiv pentru care i s-a atribuit rolul de auxiliar în analiza semantică. + (Cu spătar). voce ÎNALTĂ dictează încadrarea adjectivului în discuţie în aceeaşi clasă semantică cu ASCUŢIT. + (Pentru o persoană). + (Gradul II). + (Natural=de sânge).

4) Stabiliţi care dintre cuvintele utilizate în texul de mai jos aparţin vocabularului fundamental. Factori de organizare lexicală Temă 1) Pornind de la definiţia de dicţionar a cuvintelor: . floretă. feribot. limbii literare standard şi terminologiilor: Se afirmă. care au contribuit din plin la moartea a zeci de alpinişti celebri şi. eflorescenţă. 3) Arătaţi care dintre următoarele cuvinte fac parte din familia lexicală a substantivului FLOARE şi precizaţi. Limba română contemporană. acolo unde este cazul. nu numai din cauza altitudinii lui uriaşe (8. dar mai ales a imenşilor săi gheţari. . ci şi din pricina versanţilor (uneori prea abrupţi). Lexicologie 16 . florilegiu. înflorat. faceţi analiza semică a unităţilor şi explicaţi de ce ele se constituie într-o paradigmă lexico-semantică. înflori.846 de metri).Capitolul 2. cargobot. mecanismul lor de formare: eflora. că dintre numeroşii munţi a căror înălţime este exagerat de mare. florid. floricică. florărie.pachebot. 2) Observaţi în ce măsură analiza contextuală a termenilor de mai sus contribuie la stabilirea diferenţelor specifice. florişoară. floarea-soarelui. în egală măsură. a şerpaşilor însoţitori. floricpl. florar. pe bună dreptate. florăreasă. eflorescent .a studia. floral. florist. mineralier. a investiga. Everestul e cel mai greu de urcat. a cerceta. florentin.

Lexicologia . toate celelalte au rămas virtuale în limbă. ei recurg la cuvinte vechi. polisemia este interpretată ca relaţie între sensurile unui cuvânt. În procesul cunoaşterii. Categorie semasiologică care desemnează capacitatea unor cuvinte de a avea mai multe sensuri. Polisemia. 213 sunt monosemantice (15%). a avea). birou a ajuns să denumească „mobila” acoperită cu această stofă. admiţându-se. Din cele 1419 cuvinte considerate de Al. care s-a pierdut.81. dar ea încetează să funcţioneze în vorbire. (Hristea 1984:). Circa 80% din lexicul activ al limbii este alcătuit din cuvinte polisemantice. Transferul de denumire. în medie. Polisemanteme sunt cuvintele cu mai multe sensuri.. prezent în sistemul lexical al tuturor limbilor naturale. prin care cuvântul devine un instrument suplu şi nuanţat de comunicare. S-a constatat că polisemantismul este direct proporţional cu vechimea cuvântului şi cu frecvenţa lui în limbă: lexemele vechi sunt frecvent utilizate. oamenii asimilează noul apelând la cunoştinţele deja dobândite. Polisemia este reflectarea în limbă a diverselor analogii şi contingenţe dintre obiectele lumii înconjurătoare. O statistică asupra polisemiei cuvintelor aparţinând fondului principal arată că majoritatea acestora au.OMONIMIA O anliză semantică sumară pune în evidenţă în lexicul unei limbi două categorii de cuvinte: cuvinte monosemantice şi cuvinte polisemantice. Relaţii semantice în limba română. reprezentând deumirea sau denotaţia. fiind secundare în raport cu primul. Evseev). caută să patrundă în lumea abstractului pornind de la concret. că unul dintre sensuri este mai stabil. iar 1206 sunt polisemantice (85%): faţă de numărul total de 1419 cuvinte. apoi „grupul de persoane care conduce o asociaţie. De exemplu. din care se dezvoltă direct sau indirect (prin intermediul 17 Limba română contemporană. Relaţii semantice în limba română POLISEMIA. De aceea. a face.sensul de „stofă groasă” care acoperea o masă în timpul scrisului. Monosemanteme sunt cuvintele care apar în orice context cu aceeaşi semnificaţie. toate celelalte sensuri. în general. Cauzele polisemiei. exceptând cazurile ambiguităţii voite (calambururile). prezentate mai sus. pentru a denumi lucruri şi noţiuni noi. pentru fenomenul polisemiei se foloseşte termenul pletoră semantică. care stă la baza oricărei polisemii. arată că polisemia lexicală este un fenomen firesc. Graur componente ale fondului principal lexical. In lucrările de specialitate. iar pletora semantică caracterizează cuvintele cu o frecvenţă mare în vorbire (a fi. observate de o comunitate lingvistică. este reflectarea asemănărilor şi legăturilor pe care oamenii le stabilesc între diferite lucruri şi obiecte.Capitolul 3. cu un singur sens se folosesc în limba română un număr mare de termeni ştiinţifici şi tehnici şi o serie de neologisme. Omonimia Capitolul 3. Când un cuvânt este deosebit de încărcat cu sensuri. polisemia este un fenomen pe care lingviştii îl consideră o urmare a disproporţiei dintre numărul relativ redus al cuvintelor faţă de dezvoltarea cunoaşterii umane care caută expresie în vorbire. numărul total de sensuri este de 5407. fapt ce înlesneşte apariţia polisemantismului. franceza. în afară de sensul iniţial. în limba de origine. apoi încăperea cu asemena mobilă. cu timpul. 3-4 sensuri (Bucă. apoi „persoanele care lucrează într-un birou”. ceea ce înseamnă un coeficient de polisemie de 3. o societate”. numite şi conotaţii. Polisemia există la nivelul sistemului limbii şi al normei. capabil să reflecte mişcarea minţii de la concret la abstract. cuvântul birou a avut la început. deoarece în fiecare act concret al comunicării cuvintele actualizează un singur sens. Polisemantismul este considerat drept una din condiţiile apartenenţei unui cuvânt la fondul principal lexical.

adică prezintă în sfera lor semică semul s3=’subţire şi ascuţit‘. care n-a fost învăţată la casa părintească să-şi manânce din unghie. de exemplu. necăjit’. Lexicologia 18 .frunză la conifere”. Polisemia. In acest din urmă exemplu. conţin o serie de trăsături semantice comune. ci o structură alcătuită din sememe aflate în raporturi de interdependenţă şi subordonare. configuraţia polisememului AC poate fi redată astfel: (vezi schemele la finalul cursului) Un astfel de model de organizare a sensurilor derivate din cel de bază a fost numită polisemie radială. cât şi a celor diferenţiatoare (sau a semelor variabile) pentru a stabili releţiile dintre sensurile unui cuvânt. Polisememele prezintă o serie de asemănări în ce priveşte modul de organizare a sferei lor semantice. adică sensurile derivate pleacă de la acelaşi sem (s) al sensului (S) de bază. Evseev) sensul de bază (S1) al cuvântului AC include următoarele seme (s) componente: s1= ’instrument‘ s2=‘serveşte la cusut’ s3=’subţire şi ascuţit la un capăt‘ s4=‘are o gaură prin care se trece aţa’ .. în domeniul unei conotaţii sociale. (vezi AC). S3= „organ de apărare la animale. Relaţia dintre denotaţie şi conotaţie pune problema polisemiei ca microsistem. Limba română contemporană. ceea ce determină deplasarea sensului ’pârlit‘ din domeniul unei denotaţii fizice. Analiza semică (componenţială). Sfera unui cuvânt polisemantic nu este suma de sensuri reunuite în mod arbitrar. Legătura dintre sensurile cuvântului polisemantic poate fi evidenţiată prin analiza semică (componenţială). Sensurile unui cuvânt polisemantic. cu un mod de organizare dictat de sistemul general al limbii. Omonimia altui sens secundar). Aceasta înlesneşte transferul denumirii ce se efectuează prin metaforă. ce reprezintă aşa numita constantă semantică. (Şerban. ‘sărac. fata lui Hagi Cănuţă. adică sensurile derivate pleacă dela seme diferite ale sensului de bază. +(Porcin). Dezvoltarea sensurilor secundare se face prin deplasări semantice favorizate de modificarea unor componente de sens. Se ajunge astfel la interpretarea polisemiei ca paradigmă lexico-semantică. în contextul Dumneata nu trebuia să te fi însurat dacă te ştiai pârlit. de cele mai multe ori condiţionate contextual. cuvântul PÂRLIT se actualizează într-un context care nu este marcat cu +(Animal). Toate sensurile derivate ale cuvântului AC se bazează pe asemănarea dintre ac şi obiectele respective. ceea ce înseamnă atât identificarea semelor comune. ţeapă”. In cadrul polisemiei radiale se disting două situaţii: a) polisemie radială cu un singur focar de expansiune.deoarece legăturile dintre sensuri se realizează prin intermediul unor seme ce alcătuiesc conţinutul sememelor.cuvântul PÂRLIT este folosit cu sensul fundamental ‘a arde uşor la suprafaţă părul porcului’. în contextul Am pârlit porcul. S4=. să iei pe Acriviţa. operaţia se bazează pe tehnica analizei semice şi pe analiza contextuală. Relaţii semantice în limba română. Caracterul organizat (sistematic) al polisemiei. cuvântul PÂRLIT este folosit cu un sens secundar.Capitolul 3. metonimie sau sinecdocă. De exemplu. deşi conţin sensuri intensionale şi extensionale diferite. Sensurile derivate sunt: S2= „ac de păr”. b) polisemie radială cu mai multe focare de expansiune. ci cu +(Uman). Grafic . înrudit cu sensul fundamental.

în mod succesiv. Contextul este interpretat strict lingvistic. sensurile denotative sunt mai libere de context. Pentru menţinerea integrităţii polisememului. De exemplu. care diferenţiază sensurile. pentru că sensul de bază este sensul central al unei structuri semantice. Polisemia. ci numai diferenţe contextuale (tipul inferior de polisemie): STERP se defineşte printr-o parafrază în linii mari comună pentru toate sensurile „care nu produce (nu dă) roade”. care asigură coeziunea sensurilor. animal). iar sensul de Limba română contemporană. reprezentaţie dramatică” S3=„artă teatrală” S4=„literatura dramatică”. locuri. Relaţii semantice în limba română. ca posibilitate de combinare cu anumite clase de cuvinte sau chiar cu cuvinte anume. S3=„lumina şi căldura care vin de la soare” derivă din s3=‘incandsescent şi luminos’. Dar analiza semică a polisemiei. cât şi a semelor variabile. constata semică. sensurile pot să derive unul din altul. cât şi contextuale: BIBLIOTECĂ S1=‘mobilă’+’în care se ţin cărţi‘ S2=‘încăpere’+’în care se ţin cărţi’ S3=’instituţie’+’care difuzează cărţi’ S4=’o colecţie anume de cărţi’ între toate aceste sensuri fiind evidentă atât legătura. în acest caz vorbim de polisemie în lanţ. teren sau la fiinţe (femeie. Lexicologia 19 . care urmăreşte identificarea semelor comune. emis chiar fără un context. De la acest sens (de bază) derivă alte sensuri. diversele sensuri ale cuvântului TEATRU: S1=„clădire pentru spectacole” S2=„spectacol. evidenţiază faptul că. S4=(fig. Analiza contextuală a polisemiei este esenţială pentru dezambiguizarea (diferenţierea) sensurilor. se mai poate referi la cuvinte care desemnează „perioade” (an. Polisemia radială reprezintă cel mai răspândit tip de polisemie. perioadă). Astfel cuvântul ACRU.) „bunăstare.Capitolul 3. Legăturile dintre sensuri au următoarea reprezentare: (vezi schemele la finalul cursului). fiecare dintre ele de la diferitele seme ale lui S1: S2=„ orice astru care are lumină proprie” derivă din s1=‘astru’. În general. ’cărţi‘. cu referire la pământ. trimite la denotaţia ‘apreciere gustativă’. Interdependnţa sensurilor reprezintă cea mai simplă dovadă a caracterului organizat al conţinutului. b) cuvinte polisemantice între ale căror sensuri există diferenţe atât semantice. fericire” derivă din s3. Omonimia Astfel sensul de bază (S1) al cuvântului SOARE se poate descompune în următoarele seme (s): s1=‘astru’ s2= ’centru al sistemului solar‘ s3= ‘incandsescent şi luminos’ s4= ‘întreţine viaţa pe pământ‘. cât şi diferenţele. distribuţional. se pot înregistra mai multe situaţii: a) cuvinte polisemantice între ale căror sensuri nu se stabilesc diferenţe semantice. Adesea întâlnim combinaţii între cele două tipuri de polisemie (vezi TEATRU).

înaintea definiţiei lexicografice. „lipsit complet de simţul văzului”. „persoană care trebuie hrănită” (o gură în plus la masă) – sensuri derivate. apărând numai în sintagme sau construcţii fixe: CASA de copii. gura văii. iar (despre oameni) „a vorbi fără rost. A DOBORÎ are sensuri diferite în funcţie de subiect şi de obiect : O persoană/ vântul DOBOARĂ copacii (subiectul este o persoană sau un fenomen atmosferic.Capitolul 3. Tipuri de sensuri în sfera cuvântului polisemantic. gura minei). celelalte sensuri ale acestui cuvânt. (familiar). „glas. În cadrul sferei semantice a cuvântului nu toate sensurile au aceeaşi importanţă nu sunt în egală măsură prezente în mintea vorbitorior şi nu desemnează în acelaşi mod realitatea. De exemplu (Forăscu). iar obiectul o persoană). pentru a le înţelege este nevoie de un context. de cele mai multe ori indicată în dicţionare între paranteze. cum ar fi (popular). înţeles ca situaţie de comunicare sau ca registru stilistic. este primul în ordinea importanţei. legătura dintre sens şi obiectul denumit. „lipsit de discernământ. analiza contextual-stilistică este modalitatea principală de a explica mecanismul evoluţiei (dinamicii) sensurilor în limba română. Lexicologia 20 . de aceea se vorbeşte de mai multe tipuri de sens. deoarece sensul este o entitate complexă. Pe de altă parte. poate funcţiona ca o restricţie de uzaj (marcă diastratică). care serveşte la mâncat. se stabileşte deci funcţional. se disting următoarele opoziţii: 1) Sens principal (de bază) / sens secundar – opoziţia are în vedere importanţa. gradul de dependenţă a sensului faţă de context etc. de obicei.a. cât şi obiectul verbului. Sensul principal apare spontan în mintea vorbitorilor la rostirea unui cuvânt. a spuse lucruri care nu trebuie spuse”. gură de canal. De exemplu. Diferenţierea semantică prin context este foarte importantă pentru adjective (Vezi ACRU) şi pentru verbe. În funcţie de criteriul care stă la baza distincţiilor şi de raportul între între tipurile de sens rezultate. 2) Sens primar (etimologic) / sens derivat – distincţia se face potrivit unui criteriu cronologic. Omonimia ’apreciere psihică negativă‘ are nevoie de un context anume: femeie/ privire/ atitudine ACRĂ. Există sensuri care sunt strict determinate contextual. întunecat” (fereastră oarbă. Pe de altă parte. ORB înseamnă. rolul pe care sensul în discuţie îl ocupă în sfera semantică a cuvântului în limba actuală. Analiza contextual-stilistică a polisemiei pune în evidenţă în ce măsură contextul mai larg. numite solidarităţi lexicale sau semantice ( Coşeriu 1977:143-162): A CIRIPI (despre păsări) „a scote sunete specifice”. (peiorativ) ş. unele cuvinte manifestă preferinţe până la anumite restricţii contextuale. iar obiectul este concert). Totalitatea sensurilor unui cuvânt alcătuieşte sfera semantică a acestuia. CASA de comenzi. în primul rând şi pentru orice vorbitor. Tipologia sensurilor este variată. CASA de sănătate. GURĂ are ca sens primar „organ situat în partea anterioară a corpului. caracterizată printr-o multitudine de aspecte care au în vedere: calitatea informaţiei. Relaţii semantice în limba română. fizică. voce” ( numai gura lui se aude). de aici au derivat apoi sensurile „deschidere anterioară (în general)” (gura sobei. vorbit”. este mai stabil şi relativ independent de context. Limba română contemporană. cameră oarbă). de clarviziune” (judecată oarbă) şi „lipsit de lumină. Supărarea/Boala l-a DOBORÂT pe Ion (subiectul este o stare psihică. sunt sensuri secundare. De exemplu (Forăscu). Prin sens primar se înţelege semnificaţia iniţială a cuvintelor de la care au derivat apoi sensurile ulterioare. Polisemia. în cazul celor din urmă are importanţă atât subiectul. ele sunt pe un plan secundar în conştiinţa vorbitorilor şi.

raportându-le la însuşirile obiectelor indicate de alte sensuri ale cuvântului. violent”este obţinut prin transferul denumirii de la animal la om. Alteori. sensul său iniţial. cuvântul CRAINIC are ca sens principal în limba actuală „persoană ce anunţă ştirile la o staţie de radio. la televiziune”. are sensul de „persoană. cuvântul FISTICHIU înseamnă astăzi „ciudat. Afirmaţia. ci au ca punct de plecare faptul că sensul propriu conţine mai multe aspecte. iar sensurile derivate. ca în cazul cuvântului GURĂ. ele provin din asociaţii mai puţin obişnuite. Polisemia. 4) Sens liber de context / sens determinat contextual – se afirmă. de exemplu. la sensul figurat legătura se face prin intermediul altui sens. fără a avea o funcţie expresivă: scară (pentru urcat) – scară de valori. raportul se poate inversa. uneori. Sensul propriu denumeşte în mod direct obiectul din realitate. Un alt exemplu.Capitolul 3. primar. Lexicologia 21 . Omonimia În foarte multe cazuri. un transfer de denumire de la un obiect la altul. de regulă. capătă funcţie expresivă: apusul soarelui – apusul vieţii. Orice sens figurat este derivat de la sensul propriu şi are la bază. De exemplu. carte. a unei realităţi noi în baza asemănării sau contiguităţii ( corespondenţe cantitative sau calitative) dintre ele. 3)Sens propriu / sens figurat – distincţia are la la bază observarea legăturii directe sau indirecte dintre sens şi realitatea desemnată. trebuie privită cu rezervă. sensul primar. în contextul Am plătit cici mii de lei de căciulă. creând impresia că are mai multe sensuri proprii. sensul său figurat „om extrem de rău. Relaţii semantice în limba română. Ca urmare. în acest fel. iar utilizarea lui figurată nu mai este simţită: de exemplu. „persoană ce anunţă mulţimii poruncile suveranului” a trecut pe un plan secundar în conştiinţa vorbitorilor. dintre care se impune la un moment dat un anume aspect. iar cele secundare sunt determinate de acesta. De exemplu (Forascu). în conştiinţa vorbitorilor el apare ca un sinplu sens secundar. cuvântul FIARĂ are ca sens propriu „animal sălbatic mare”. că sensurile de bază sunt independente de context. b) unele aparţin limbajului artistic şi sunt creaţii individuale ale scriitorilor. dar a căror încărcătură expresivă este sporită faţă de cele din limbajul comun care sunt adeseori uzate. De exemplu. dar pentru un cuvânt Limba română contemporană. discutat mai sus. un cuvânt ajunge să desemneze mai multe obiecte din realitate. cu cele secundare. crud. vechimea sensului figurat şi frecventa lui folosire (uneori cuvântul respectiv este termen unic pentru denumirea unui cuvânt) face ca acesta să-şi piardă caracterul expresiv. (Forăscu) înţelegem ce înseamnă pahar. În multe cazuri. adică cunoscute de toţi vorbitorii şi înregistrate în dicţionarele explicative ale limbii. dinte şi fără context. de obicei. căruia îi sunt atribuite anumite însuşiri. se disting două categorii de sensuri figurate: a) unele aparţinând limbii comune. cuvântul CĂCIULĂ. sensul primar al cuvintelor coincide cu cel principal. deşi valabilă în general. După aria lor de răspândire. COT în sintagma cotul râului. Asociaţiile nu se realizează niciodată întâmplător. acest aspect înlesneşte transferul unei denumiri vechi asupra unui obiect. ele denumesc o realitate. individ”. ca urmare a modificării realităţilor socio-politice. extravagant”.transfer de sens prin contiguitate. „de culoarea fisticului” a devenit sens secundar în limba actuală. Aceste transferuri sunt cunoscute sub numele general de tropi. de fapt un singur sens este denominativ pur. intrând în limba comună şi fiind înregistrate în dicţionare. în evoluţia limbii. Sensurile figurate iau naştere din sensul propriu pe baza unor legături reale sau imaginare stabilite de vorbitor între două obiecte. o figură de limbaj. celelalte sunt sensuri al căror caracter figurat este mascat de uzură. sau.

Aceasta este cea de-a doua caracteristică care deosebeşte omonimia de polisemie. în funcţie de unghiul din care este privit. de exemplu. astfel încât ajung să funcţioneze ca OMONIME. Gradul de dependenţă faţă de context poate fi mai mare sau mai mic – există sensuri strict contextuale. b) coincidenţa formală dintre cuvinte împrumutate din limbi diferite: lac1 < lat. în timp ce sensul special se utilizează doar pentru un domeniu. Lack. lac2 < germ. sunt ocazionale sensurile care apar. Omonimia ca FACULTATE. a încinge2. adică evoluţia divergentă a sensurilor unui cuvânt polisemantic. în limbajul figurat specific unui scriitor. în afara cărora nu pot fi înţelese. al doilea din lat. a semăna2 = ’verb‘ ’denumeşte starea‘ ’de asemănare‘ ’între persoane sau obiecte‘ ’pe baza unor anumite trăsături‘. Omonimele amintite au şi etimoane diferite: primul provine din lat. noapte albă ş. seminare. incingere > rom a încinge1. cuvintele capătă sensurile ocazionale: AUR „lumină galben-strălucitore”. De exemplu. Importantă este înţelegerea mecanismului care stă la baza obţinerii de noi sensuri. Este sens general sensul care poate apărea în orice stil funcţional. primul sens înregistrat în dicţionare „capacitate. distincţiile propuse sunt mai mult teoretice şi le-am prezentat pentru a înţelege terminologia variată pe care o întâlnimn prezentarea sensurilor. 6) Sens general / sens special – este o distincţie bazată pe criteriul utilizării sensurilor în mai multe stiluri funcţionale.Capitolul 3. stabilitate şi frecvenţă a sensurilor. de exemplu cuvântul RĂDĂCINĂ în lingvistică are sens diferit de sensul general al aceluiaşi cuvânt. similare. în versul eminescian Argint e pe ape şi aur în aer. fiind considerate astăzi cuvinte omonime. fiind. posibilitate morală sau intelectuală a cuiva” are nevoie de un context pentru a se actualiza: facultatea de a vorbi. de exemplu. de aceea. Lexicologia 22 . nu sensuri ale aceluiaşi cuvânt. iar ARGINT „lumină alb-strălucitoare”. 5) Sens uzual / sens ocazional – este o distincţie bazată pe criteriile de răspândire. obişnuit. Limba română contemporană. considerate cuvinte distincte. ciocănaş2 „muncitor care sparge sarea cu ciocanul în ocnă“. lacus. facultatea de a crea opere de artă. Polisemia.„pietricică“ şi 2. poate duce la ruperea verigii de legătură dintre acestea. c) drivarea de la aceeasi rădăcină cu sufixe omonime: ciocănaş1 „ciocan mic“. sensurile cuvântului latinesc calculus: 1.a. incendere şi lat. situaţie albastră. Relaţii semantice în limba română. Principala deosebire între polisememe şi omonime constă în faptul că omonimele nu au trăsături semantice (seme) comune. Sunt uzuale aproape toate sensurile principale. valori semantice care se realizează numai în anumite combinaţii. gânduri negre. Dezintegrarea polisemiei. Sursele omonimiei pot fi: a) evoluţii fonetice şi restructurări morfologice convergente ale unor cuvinte diferite: lat. Descrierea componenţială a omonimelor arată că ele nu prezintă seme substanţiale (importante) comune: a semăna1 = ’verb‘ ’denumeşte acţiunea‘ ’de a arunca sămânţa‘ ’în solul‘ ’special pregătit‘ ’în vederea obţinerii unei viitoare recolte‘.„socoteală“ au evoluat divergent. Din cele prezentate mai sus rezultă că unul şi acelaşi sens al unui cuvânt polisemantic poate fi caracterizat diferit .

Polisemia. când au toate formele identice şi aparţin aceleiaşi părţi de vorbire (bancă2 „scaun lung“ – bancă2 „instituţie bancară“). Precizaţi legătura semantică care motivează existenţa polisemantemului. Teme 1) Consultând DEX-ul. urmărind traseul derivativ. Celelalte omonime totale. întrucât pot fi deosebite unele de altele cu uşurinţă. dar se pronunţă diferit: c′opii – cop′ii). În această categorie intră. Diferenţierea între omonime se face în baza sferelor de utilizare: profesională 1 „metaloid aflat în sărurile acidului boric“ – bor2 „unul dintre borurile pălăriei“). c) diferenţieri morfologice (cot1 – coturi. diferenţiaţi în şi prin context sensurile cuvintelor polisemantice stins. lună2 „interval de timp egal cu a 12-a parte dintr-un an“. preţ. deoarece are preferinţă pentru cuvintele polisilabice. Omonimia d) ruperea legăturii între sensurile unui cuvânt polisemantic: lună1 „astru. „căpătâi“. 2) Căutaţi în DEX cuvinte polisemantice care să ilustreze. Omonimele totale care funcţionează în acelaşi dialect şi acelaşi limbaj (stil) sunt considerate omonime intolerabile (exemplu: bucătărie1 „încăpere destinată pregătirii mâncării“ – bucătărie2 „ocupaţia celor care pregătesc mâncarea“). când au numai anumite forme identice. Limba română contemporană. (bor dialectală ( rudă1 „rudenie“ – rudă2 „prăjină“). adânc. de asemenea. Căile de evitare a omonimiei sunt: a) înlocuirea în timp a unuia dintre omonime (păcurar1 „cioban“ a fost înlocuit în zonele petroliere unde există omonimul păcurar2 „vânzător de păcură“ de sinonimul cioban). cultural-istorică (dietă1 „regim alimentar“ – dietă2 „adunare legislativă ăn trecut“). şi acţiunea distructivă a legilor fonetice este mai ponderată în raport cu alte limbi (ducând mai puţin frecvent la evoluţii formale convergente până la identitate). Omonimia poate reprezenta un criteriu de caracterizare a unei limbi. blând. cot3 – coţi). Precizăm că. pentru a o deosebi de animalul cu nume omonim). mână. deşi principial deosebirea dintre omonimie şi polisemie este clară. cot2 – coate. De exemplu: cap1 cuprinde sensurile„extremitate superioară a corpului. b) adăugarea unui determinant (capră de tăiat lemne. polisemie în lanţ). satelit al pământului“. „un vârf al unui obiect“ şi se raportează omonimic la cap2 „parte de uscat care înaintează în mare“ şi la cap3 „viaţă“. care constituie majoritatea. şi omonimele parţiale sunt omonime tolerabile. diferenţiindu-se prin altele (corn/corni – corn/coarne – corn/cornuri). dar se scriu diferit: întruna şi într-una) şi omografele (cuvinte care se scriu la fel. 2) parţiale sau pseudoomonime. care nu favorizează omonimia ( aceasta afectează mai ales termenii monosioabici). omofonele (cuvinte care se pronunţă identic. în care se află creierul“. Lexicologia 23 . Tipuri de omonime Omonimele pot fi: 1) totale sau propriu-zise. diferitele configuraţii structurale ale complexului semantic (polisemie radială. Specialiştii apreciază că limba română nu are predispoziţie spre omonimie. Relaţii semantice în limba română. „căpetenie.Capitolul 3. ea nu este uşor de operat în toate cazurile.

original.Capitolul 3. Lexicologia 24 . 4) Consultând DEX –ul. Limba română contemporană. faceţi o descriere a sensurilor. căutaţi cuvinte omonime care să ilustreze omonimia totală şi încercaţi să explicaţi provenienţa lor . Relaţii semantice în limba română. Polisemia. Omonimia 3) Pornind de la definiţia de dicţionar a cuvintelor polisemantice şcoală. cu precizarea criteriilor avute în vedere.

făra ca înţelesul global al mesajului să se modifice. adică să trimită la aceeaşi realitate. ci şi expresii sau locuţiuni. de obicei în limbajul ştiinţific. fie sunt supuse. Din această definiţie se înţelege că. din definiţie. Din aceste perechi unele s-au diferenţiat semantic (staţie – staţiune. Cercetările mai noi în domeniul semanticii au precizat că pentru a se putea vorbi de sinonimie trebuie îndeplinite anumite condiţii de sinonimie: Condiţii de sinonimie: 1. de exemplu: a da ortul popii = a muri). de fapt. fie că nu au cunoştinţă de ele. a) Identitatea semantică totală este foarte rară. folositor = util ş. însurat = însurătoare. din punct de vedere al echivalenţelor semantice. dar şi aici ele nu constituie decât o întâmplare explicabilă prin prin provenienţa termenilor sinonimi din limbi diferite. de aceea în determinarea ei trbuie să se ţină seama de :a) repartiţia dialectală a termenilor . Ca urmare. a întiderii zonei de fenomene careia i se poate aplica termenul aproximativ. 2. b) Sinonimele apropiate ca sens ( numite şi sinonome relative sau parţiale. vocabularul se poate organza în două submulţimi: 1) cuvinte fără sinonime.: plâns = plânset.a.: părere = opinie. în secolul al XIX-lea au apărut în limba română două şiruri de substsntive postverbale. terminate în –ţie/-ţiune: petiţie/petiţiune. Cuvintele identice ca sens se găsesc numai în anumite zone ale vocabularului. de ex. declaraţiune ş. a memora = a memoriza etc. Într-un anumit moment de dezvoltare a limbii. fie prin împrumuturi. Sinonimele să fie substituibile în context. neglijarea uneia sau a mai multora din condiţiile formulate mai sus. Cuvintele considerate sinonime trebuie să fie identice sub aspectul obiectului denumit (al referentului). de ex. a. chiar dacă identitatea implică neglijarea unor aspecte particulare ale obiectului.). În cadrul ultimei submulţimi (2) distingem două categorii de echivalenţe semantice. ce permit următoarea structurare a submulţimii cuvintelor sinonime: a) cuvinte identice ca sens. Metodele tradiţionale de analiză a sinonimiei nu au reuşit să stabilească căt de mare poate fi aproximaţia şi să evite interpetările subiective. în exemplul nostru. b) cuvinte apropiate ca sens. de exemplu. generozitate = mărinimie. adică a precizării limitelor între care se poate vorbi de sinonimie.). „Aproximarea“ din definiţia generală formulată iniţial. b) repartiţia stilistico-funcţională a lor.a. fenomenul sinonimiei parţiale poate fi redefinit astfel: două sau mai multe unităţi de limbă Limba română contemporană. Sinonimia presupune o situaţie concretă de comunicare. în timp. la care sensul a rămas acelaşi. staţie/staţiune. sinonimele absolute pot rezulta fie prin derivare. Sinonimia Capitolul 4. cuvintele terminate în –ţiune (petiţiune. reprezintă. altele. formaţie/formaţiune etc. cuvintele aflate în sinonimie perfectă fiind puţine la număr: natriu = sodiu. Lexicologia 25 . Limba nu tolerează asemenea cuvinte şi. formaţie – formaţiune ş. imperfecte) ridică problema interpretării termenului aproximativ. SINONIMIA Sinonimia este relaţia de sens care se stabileşte între cuvinte care au aproximativ acelaşi sens sau sensuri identice. de aceea. 3. ele fie dispar. 2) cuvinte care au sinonime (în sinonimie intră nu numai cuvinte. Această condiţie este esenţială şi obligatorie. fie că sunt lipsite de importanţă în situaţia dată.Capitolul 4. unui proces de diferenţiere semantică şi stilistică. au trecut în fondul pasiv al limbii.

femeia. pentru că în mintea lui clasa de sinonime este relativ bine constituită. oricăruia îi putem spune arbore. numite în mod curent serii sinonimice. de o asemenea serie când comunică. precis identificat. când ştim că facem referire la un brad sau la un măr. copac. trebuie precizate de ce tip sunt ele. Vom examina. cuvintele (cele polisemantice) se grupează în clase. cât şi deosebirile trebuie urmărite. încât sinonimia.. dar bradului îi vom spune copac. respectiv substituţia. deoarece atât asemănările. prietenul a murit / a decedat). nu este valabilă decât pentru un singur context: de ex. cuvintele sunt grupate pe baza unor componente comune de sens. teoretic. a muri = a deceda. condiţiile de sinonimie prezentate mai sus. iar diferenţele sunt neglijate ca neinteresante. bărbatul. chiar dacă acestea sunt semantic identice. de nivelul la care se face aprecierea. acesta o face fără dificultate. Pentru stabilirea sinonimiei interesează toate componentele de sens indiferent de tipul lor. iar dacă apar diferenţe. De exemplu. pentru orice vorbitor este clar că termenii au nişte trăsături de sens comune. Este evident că relaţia de sinonimie se schimbă în funcţie de perspective. toate. de aceea comportamentul contextual şi cel stilistic sunt considerate drept condiţii ale sinonimiei. Într-o clasă de sinonime alcătuită de vorbitor sau oferită de dicţionare. totuşi ele se substituie numai în contexte în care apar substantive nume de persoană (omul. obligatorie. în felul acesta se poate răspunde la întrebarea câte componente de sens trebuie să aibă în comun sinonimele: în principiu. alături de substantive care denumesc animale este acceptat numai a muri. în principiu. deci există o identitate semantică. în clasa pom. în recunoaşterea sinonimelor este identitatea referenţială. de exemplu. acru şi bătut se pot substitui reciproc numai în contextul lapte. în acest caz. vorbitorul alege în funcţie de diferenţele pe care le sesizează între sinonime. Registrul stilistic identic sau diferit al sinonimelor este de o extremă importanţă pentru posibilităţile de care dispune vorbitorul în alegerea unui termen într-o situaţie dată. dispunând. Dificultatea de a aprecia numărul de componente de sens comune provine din faptul că el este variabil în funcţie de precizia cu care se urmăreşte identificarea referentului. dacă i se cere unui vorbitor să indice sinonimele unui anumit cuvânt. au definiţii care pot fi reduse la aceleaşi componente de sens: ‘a înceta’ + ‘din viaţă’. ● Prima condiţie.Capitolul 4. Restricţiile de folosire sunt atât de mari uneori. a fura şi a şterpeli nu se pot înlocui oricând. şi chiar dacă. întrucât al Limba română contemporană. Precizăm că în baza unui sens anume. înaltă” „cu o coroană de crengi şi frunze”. de exemplu. Mărcile stilistice introduc restricţii..‘cultivat de om’. Verificarea identităţii de sens a termenilor dintr-o clasă (serie) este condiţia primordială a recunoaşterii sinonimelor. dar prezintă şi unele diferenţe. Lexicologia 26 . deoarece limitează substituţia sinonimelor. în timp ce mărului îi vom spune pom – diferenţierea apare atunci când se au în vedere şi semele (trăsăturile de sens) +/-‘cu fructe comestibile’ şi +/. Dacă interesează că cele trei cuvinte denumesc o „plantă” „cu tulpina lemnoasă. Sinonimia se pot afla în sinonimie dacă desemnează în mod global acelaşi obiect în situaţii în care distribuţia dialectală şi cea cea stilistico-funcţională sunt neglijate (conştient sau nu). Diferenţele pot fi puse în evidenţă comparând între ei termenii dintr-o serie conform principiului că un cuvânt îşi stabileşte valoarea în relaţie cu celelealte unităţi din aceeaşi clasă. cât şi ca variantă stilistico-funcţională a limbii. dar ea nu este suficientă pentru a decide ● asupra identităţii funcţionale a acestora. mai amănunţit. pot apărea în aceleaşi contexte. Contextul poate fi înţeles atât ca enunţ ( mai mult sau mai puţin dezvoltat). arbore. ele se pot substitui unul cu altul şi pot fi considerate sinonime – Stă la umbra unui copac / arbore / pom – în acest caz se reţin însuşirile comune. Situaţia se schimbă când obiectul la care trimite sensul este particularizat.

oaspete (lat. robie aspră) . Derivarea. ACRU. dar cele două nu se acoperă decât parţial: PURPURIU este.) = abdomen (romanic). care provoacă suferinţe. în acelaşi timp. dar nu şi invers. NEÎNDUPLECAT. deci limitat ca întrebuinţare. iar polisemia se desface în sinonimie . Sinonimia şi hiponimia. derivatul a nădăjdui de la nădejde. în enunţul Mi-a adus flori. Sinonimia doilea termen este specific limbajului familiar. De exemplu.). care deşi au acelaşi referent.) = stomac (sl. Dar din punct de vedere logic hiponimia se distinge de sinonimie: implicaţie bilaterală pentru sinonimie. de origine latină. PUTERNIC. sin. În acest sens. este o relaţie de incluziune unilaterală a sensurilor unităţilor lexicale considerate şi demonstrează caracterul ordonat.este sursă indirectă a sinonimiei. (despre vin) care are gust înţepător . 1. tardivus. Ambele cuvinte provin din acelaşi etimon lat. sin. (despre apă) care conţine din abundenţă săruri de calcar . negoţ (lat. de exemplu curechi şi varză. prin filiere şi la date diferite: de exemplu. De exemplu. cetate (lat. Limba română contemporană. perechea sinonimică: târziu = tardiv . (despre om şi manifestările lui) lipsit de indulgenţă .) = agale (ngr. şi cuvinte de alte origini. 2.). CALCAROASĂ .) = vreme (sl. iar al doilea este termen din limbajul literar curent.) = comerţ (romanic). structurat al vocabularului. care are acelaşi etimon amintit. între cuvinte de origine latină. :TARE. cu suprafţă zgrunţurosă care dă la pipăit o senzaţie neplăcuă . Principala sursă a sinonimiei este împrumutul din limbi difrite a unor cuvinte care desemnează acelaşi referent. pentru că prin dezvoltarea unui câmp de expansiune sinonimică . în epoca de modernizare romanică a limbii române (sec. LALEA. 3. NEÎNDURĂTOR. sinonimia poate apărea între cuvinte moştenite din latină (îngust – strâmt). Dubletele etimologice – cuvinte provenite din acelaşi etimon. unuia mai general (hiperonim). specific (hiponim). implicaţie unilaterală pentru hiponimie. desemnează aceeaşi plantă. greu de îndurat (vânt aspru. sin. INTENS. TRANDAFIR. de exemplu. încet (lat. devine sinonim cu a spera. 4. SEVER. îngrijit. timp (lat. al XIX-lea) a fost împrumutat din limbile romanice apusene tardiv . Polisemia . în limbajul oficial el nu poate să apară şi nici într-un text formulat în limbaj literar. 6. 3. FLOARE poate fi substituit prin CRIN. Hiponimia este o relaţie semantică stabilită pe baza unui principiu ierarhic şi asociază un termen mai restrâns. 2. ÎNVERŞUNAT. sin.).). sin. NECRUŢĂTOR. Lexicologia 27 .) = oraş (magh. de origine slavă.) = musafir (tc.). dar nu se pot substitui. Relaţia de sinonimie se poate confunda cu relaţia de hiponimie. Sursele sinonimiei. un hiponim şi un sinonim al lui ROŞU. iarnă aspră. 4. Demonstraţia se poate face şi cu termeni de origine dialectală diferită. greu de suportat.) = foale (lat. întrucât primul este dialectal. pe de o parte. formarea de cuvinte şi expresii este o altă sursă a sinonimiei. ŢEPOS . fiecare sens al unui polisemantem poate avea sinonime mai apropiate sau mai depărtate. de exemplu : ASPRU : 1. pântece (lat.) = pod (sl. care a evoluat în epoca de formare a limbii române la târziu. 5. (despre fire de păr) .Capitolul 4. pe de altă parte: punte (lat. după gradul de precizie cu care este identificat referentul.

a. De exemplu. devlă ş. De exemplu. BOGAT sunt identici sub aspect semantic. MĂNOS . Analiza componenţială are o importanţă practică. termeni care se diferenţiază prin seme substanţiale (care descriu propriu-zis conţinutul semantic al termenilor) şi/sau seme graduale. Deci un cuvânt polisemantic se poate desface în atâtea sinonime câte sensuri (sau trimiteri la referent) are conţinutul lui. totodată.‘nonumiditate’.pentru sensul ‘conducător’ sunt sinonimele căpetenie. DESHIDRATAT conţin semul ‘acţiune realizată’. În interiorul unei clase de sinonime a căror identitatede sens a fost verificată pe baza analizei semice. în ultimă instanţă la obişnuinţa de a opera corect o selecţie între cuvintele pe care limba le pune la dispoziţie. Analiza contextuală trebuie să releve identităţile şi diferenţele în utilizarea sinonimelor . limitele utilizărilor contextuale fiind impuse de uz. În afară de aceste trăsături graduale. Dar aceste trăsături de sens nu sunt suficiente pentru a acoperi conţinutul termenilor. iar SECETOS se caracterizează prin ‘cauzat de lipsa precipitaţiilor’. Analiza componenţială îşi propune să verifice identitatea de sens a presupuselor sinonime.pentru sensul ‘partea dinainte a unui obiect’ sunt sinonime frunte. În acelaşi timp. se grupează pe baza semelor comune ‘adjectival’. DESHIDRATAT . în ultimă instanţă. îi diferenţiază. RODITOR . CAP : . . Ei mai au în plus alte trăsături care îi caracterizează şi. ‘grad nedefinit’. SEC . SECETOS sunt glosaţi în dicţionar prin definiţii asemănătoare din care reţinem ‘lipsit de umezeală. Astfel USCAT şi SEC conţin trăsătura ‘grad nedefinit’. verificându-se echivalenţa sau non-echivalenţa unităţilor presupuse sinonime. ‘fertilitate’. stabilirea identităţilor sau a diferenţelor de sens într-un context dat este o posibilitate de validare şi de rafinare a analizei semice.Capitolul 4. diferenţele fiind puse în evidenţă din aproape în aproape. Analiza componenţială a sinonimelor pune în evidenţă termeni care nu se diferenţiază semantic. pentru că relevă diferenţele de sens între cuvinte care. FERTIL . deoarece se caracterizează prin aceleaşi trăsături ‘adjectival’. Încă un exemplu. Limba română contemporană. urmărind în ce măsură semele sunt comune tuturor termenilor din serie. Analiza sinonimiei Analiza componenţială relevă că relaţiile de sinonimie reprezintă o modalitate de organizare a lexicului. pot fi considerate sinonime.are pentru sensul ‘parte superioară a corpului la om şi animale’ sinonimele : căpăţână. . scăfârlie. deşi echivalente la nivelul sistemului. USCAT . dat fiind că provin din participiile trecute ale unor verbe care denumesc acţiunea. Se porneşte de la principiul că sinonimele se organizează în clase de termeni (cvasi)echivalenţi numite curent serii sinonimice. la prima vedere. ZBICIT şi ZVÂNTAT se caracterizează prin ‘grad mic’. în funcţie de preferinţele de combinare contexuală. termenii se mai diferenţiază prin seme de substanţă : ZBICIT .a. Sinonimia Sinonimele obţinute prin desfacerea pe sensuri a cuvântului polisemantic nu sunt echivalente între ele. Prin analiza componenţială se ajunge la conştientizarea acestor diferenţe. Aceasta înseamnă că. ZVÂNTAT . la deprinderea de a învăţa şi utiliza corect cuvintele limbii şi. utilitatea ei rezultă din aceea că posibilităţile de substituţie a unui sinonim cu altul reprezintă. proba identităţii de sens dintre aceştia. comandant. Lexicologia 28 .ş. sinonimele nu pot fi oricând substituite în orice context. apă (în grade diferite)’. Verificarea identităţii semantice a termenilor ce alcătuiesc clasa se face relevând componentele de sens. . termenii se diferenţiază alcătuind subclase . iar DESHIDRATAT şi SECETOS prin ‘grad maxim’. început etc. ZBICIT . şef. .

a amăgi. membrii seriei A MURI. A DISPĂREA.Capitolul 4. a camufla. se observă diferenţe : toţi se combină cu sol. nenorocire. 2) Se dă clasa de sinonime : a se strica. dar în vecinătatea substantivului recoltă nu sunt admişi decât MĂNOS şi BOGAT. următoarele cuvinte: a înşela. 4) Grupaţi pe coloane. urlet. a scrânti – a luxa. Stabiliţi tipul de sinonimie. A DECEDA. A SE STINGE. belea. A ADEMENI A ÎNŞELA = (sensul II) a induce în eroare. a ademeni. A RĂPOSA. strigăt. A SE DUCE se diferenţiază stilistic. Analiza stilistică pune problema selecţiei pe care vorbitorul o operează în momentul formulării unui mesaj (nivelul actualizării). realizare. a ispiti. Exemplu de rezolvare : 3) Stabiliţi. comparaţi sensurile. Se cere: . Sinonimia Sub aspectul posibilităţilor de combinare contextuală. necaz. A AMĂGI. a abuza de bună-credinţa cuiva. b) termeni marcaţi prin ‘nonliterar’ – A SE PRĂPĂDI. zonă. în care substituţia este posibilă. chiar dacă semantic toţi se caracterizează prin aceleaşi trăsături (seme) şi se combină cu substantive din clasa denumind persoane. casă – clădire – imobil. a ascunde. De exemplu. Limba română contemporană. . chiot. care subliniază diferenţele de sens. năpastă.identificarea componentelor de sens comune. Lexicologia 29 .pe baza definiţiei lexicografice să se pună în evidenţă diferenţele de sens. membrii seriei se diferenţiază astfel : a) cei caracterizaţi prin marca ‘literar’ . a se deteriora. ce tipuri de diferenţe se încalcă pentru a face posibilă sinonimia între a derapa – a aluneca. Aspectele pe care le relevă studiul stilistic al sinonimelor nu ţin numai de expresivitatea termenilor. introduceţi-le în contexte potrivite şi precizaţi tipul de relaţie semantică care se stabileşte. victorie. Mărcile stilistice diferite limitează substituţia unui sinonim cu altul. pot apărea în aceleaşi contexte. pământ.găsirea contextelor specifice. a pitula. copil – fiu – bâiat.A MURI. A ISPITI. A PIERI. izbândă. pornind de la următoarele cerinţe: .identificarea trăsăturilor de sens care permit gruparea cuvintelor. mizerie. în principiu. a se defecta. faceţi analiza semică a cuvintelor: răcnet. A PIERI. A SE PRĂPĂDI. chiar dacă acestea sunt semantic identice şi chiar dacă. a tăinui. teren. Teme 1) Sprijinindu-vă pe definiţiile de dicţionar. biruinţă. . exemplificaţi cu contexte adecvate posibilităţile de substituţie. A DISPĂREA. după înţeles. a fura – a şterpeli – a subtiliza. Exemplu de rezolvare : A ÎNŞELA . a se avaria. A SE DUCE. prin găsirea unor contexte potrivite. A RĂPOSA .găsirea contextelor comune. succes. A DECEDA. a masca. Discutarea sumară a acestui exemplu arată că mărcile stilistice creează restricţii în interiorul unei serii sinonimice. ţipăt. ci şi de tipul de text în care aceştia sunt utilizaţi. În funcţie de apartenenţa la o variantă funcţională sau alta. A SE STINGE. reusită. a amăgi. inimă – cord. .

În al doilea context. sfetnic. EPUIZAT. a momi ♦ A ADEMENI = a atrage. Vânzătorul m-a ÎNŞELAT la cântar. fiind neologisme. Limba română contemporană. STORS. L-a ADEMENIT ↓ L-a ISPITIT ↨ promiţându-i marea cu sarea. Tata m-a AMĂGIT că-mi cumpăra o maşină daca reuşesc la olimpiadă. În ultimul exemplu. surghiun. indicându-se de ce este substituţia limitată. a atrage ( prin promisiuni mincinoase). zestre. A AMĂGI nu poate fi substituit cu A ÎNŞELA. L-a AMĂGIT ↑ Ideea de a pleca la munte mă ISPITEŞTE /ADEMENESTE. specifice unei vorbiri foarte îngrijite. Dacă nu mă ÎNŞALĂ auzul. nădejde. 6) Găsiţi sinonime pentru : belea. prin discutarea comparativă a exemplelor ( aveţi în vedere interpretarea semantică şi stilistică a sinonimei). asta e vocea mamei. Identităţile şi diferenţele de sens pot fi puse în evidenţă prin utilizări contextuale. ar distona cu norma stilistică a textului din Ion Creangă. dar nu mi-a cumpărat-o. a tenta pe cineva. a se învrăjbi.Capitolul 4. A ISPITI = 1. nu pot să apară. a atrage (spre rău). a tenta. vărstă. moarte. a năpăstui. împrjurarea. EPUIZAT şi EXTENUAT . Alcătuiţi propoziţii cu acestea şi precizaţi limitele în utilizarea sinonimelor acestora. de obicei cu vorbe înşelătoare. a ademeni. belşug. a înşela pe cineva. hotărâre. pedeapsă. a momi. SLEIT. Lexicologia 30 . a ademeni. dovadă. urmaş. 5) Indicaţi câte un singur sinonim neologic pentru următoarele substantive din fondul vechi al limbii: amănunt. ▪Nică băgă mâna în scorbură şi scoase pupăza VLĂGUITĂ = ISTOVITĂ = SLEITĂ = STOARSĂ de atâta zbucium. EXTENUAT ▪Muncise toată săptămâna fără întrerupere şi acum se simţea VLĂGUIT = ISTOVIT = SLEIT= STORS= EPUIZAT = EXTENUAT . deoarece ele se utilizează doar în legătură cu persoane şi. părere. Exemplu de rezolvare : VLĂGUIT = ISTOVIT. Sinonimia A AMĂGI = a ispiti. deoarece acesta din urmă presupune intenţia de a trage un folos. jertfă. deşi au acelaşi sens. a ispiti.

Ca fenomen lingvistic. destule tipuri de antonime nu se pot explica referenţial. cu toate că moartea. Cercetarea antonimiei se poate face în funcţie de criterii variate. complementaritate) : bărbat / femeie. unii lingvişti au identificat relaţia dintre sensurile cuvintelor. între a trăi / a muri există a trage să moară. Noţiunile contrare reprezintă termenii extremi ai unei serii logice între care poate exista şi un al treilea membru. Se poate vorbi despre o antonimie implicată în lucruri. ceea ce face din acest mod de analiză doar un auxiliar ce nu trebuie absolutizat. a trăi / a muri. care să asigure legătura dintre ele. Aceasta înseamnă că în sensul antonimelor se reflectă nu atât însuşirile absolute ale obiectelor. antonime fiind însă numai acele cuvinte ale caror sensuri le opun toţi vorbitorii unei limbi. ca rezultat al interpretării în plan apreciativ. extralingvistice (logice. In cercetarea antonimiei ca fenomen semantic. berbec / oaie. Opoziţia este una din principalele operaţii din activitatea intelectuală a omului : omul compară două obiecte. musafir / gazdă etc. fără a admite intermiedieri. „cuvinte cu sensuri opuse“. De exemplu. de exemplu : corect / incorect. de exemplu : mare / mijlociu / mic.Capitolul 5. De exemplu. dejun /cină. ci mai mult aprecierea subiectivă pe care vorbitorii o fac asupra acestor însuşiri şi care apare în prim plan în relaţia antonimică. de exemplu : zi / noapte. interesează numai sub aspectul implicaţiilor lor lingvistice. ANTONIMIA Antonimia este un tip de relaţie semantică reprezentat de opoziţia de sens dintre două cuvinte cu referenţi nu numai diferiţi. ar trebui opusă momentului iniţial. în perechea rece / Limba română contemporană. criteriile extralingvistice. nu sunt contrare. reprezentat de naştere. cinstit / necinstit etc. cu relaţiile dintre noţiuni. totuşi în relaţia de antonimie vorbitorii nu au niciodată în vedere acest al treilea intermediar. Pe de altă parte. cuvintele trebuie să aibă una sau mai multe componente de sens (seme) comune. adică relaţia de opoziţie dintre cuvinte reflectă opoziţia din realitatea obiectivă. această opoziţie mentală se relizează în vorbire prin opunerea cuvintelor care desemnează astfel de realităţi. În limbă sunt puse adesea în opoziţie antonimică cuvinte ce denumesc obiecte care. două fenomene şi ajunge la unele concluzii despre opoziţia lor . cât şi pe cele puse de vorbitori în relaţie antonimică. În logică noţiunile contrare şi contradictorii se află în raport de disjuncţie. are un caracter prea vag. îngheţ /dezgheţ. Deşi între noapte / zi există şi amurg. Condiţiile realizării antonimiei 1) Analiza componenţială a antonimelor pune în evidenţă faptul că pentru a fi puse în relaţie de antonimie. ca moment ultim al unei existenţe. că opoziţiile mai nuanţate dintre cuvinte sunt comprimate în perechi antonimice. permiţând să fie incluse între antonime şi perechi de cuvinte aflate în alte tipuri de relaţii (heteronimie. ci şi contrari sau contradictorii. Încercând să stabilească o corespondenţă directă între diversele tipuri de antonime şi noţiunile contrare sau contradictorii din logică. Lexicologia 31 . Definiţia curentă. în plan ontologic. antonimia acoperă atât cuvintele care denumesc noţiuni contrare în baza unei obiectivări extralingvistice. în sensul că însuşirile care intră în sfera unei noţiuni neagă însuşirile care constituie sfera noţiunii opuse. ontologice) şi lingvistice. Noţiunile contradictorii au calitatea de a se nega reciproc în mod global. ceea ce dovedeşte că raportul dintre termenii opuşi este binar. oricare ar fi ele. opunem în mod curent pe viaţă lui moarte.

nu nuanţele cuvintelor considerate antonime. Potrivit celor spuse mai sus. Aceasta înseamnă că sensurile antonimelor sunt alcătuite din aceleaşi seme. ca în cazul lui leneş / harnic. pentru că simţim că ultimul termen strică echilibrul relaţiei. adică cele al în care fiecare membru al perechii neagă sensul antonimului său.Caracteristici. Structuri antonimice. legătura este asigurată de componenta de sens comună ‘temperatură’. Cea mai simplă situaţie este cea reprezentată de cupluri ca abstract / concret. Totuşi antonimia nu priveşte numai termenii implicaţi într-o pereche. fundamental antonimia fiind o relaţie binară. prin urmare. ‘mare’/ ‘mică’. Binarismul face însă ca selecţia să nu se facă oricum. semele fundamentale ale acesteia şi nu particularităţile contextuale. Limba română contemporană. numite seme incompatibile contrarii . Lucrurile se complică dacă unul sau fiecare dintre cele două antonime are. 2) Cea de-a doua condiţie fundamentală este ca antonimele să aibă în conţinutul lor componente de sens (seme) care se opun logic. la rândul său. Antonimia este. unica diferenţă constând în semele contrarii. în exemplul dat. În mod obişnuit. Din cele prezentate rezultă că o caracteristică importantă a antonimiei este simetria. Aceasta înseamnă că sunt puse în opoziţie irecociliabilă elementele esenţiale ale fiecărei paradigme. după schema : Leneş = comod = indolent = puturos = pierde-vară =trândav Harnic = vrednic = muncitor = silitor = activ = întreprinzător. fiind marcat gradual mai puternic în raport cu antonimul său. ci întreaga lor paradigmă semantică. în paralel.cald. semele incompatibile contrarii stau la baza opoziţiei dintre termenii perechii antonimice. termenii unei relaţii antonimice trebuie să fie dispuşi egal şi simetric pe axa reprezentată de dimensiunea semantică comună. Fiecare dintre cele două cuvinte îşi are sinonimele sale. un procedeu prin care vorbitorul pune în acest raport întregul grup de sinonime al unei perechi antonimice. contrazicerea unei paradigme. rezultă că antonimia are următoarele caracteristici : 1) este binară ( priveşte două cuvinte sau două serii de cuvinte) . Lexicologia 32 . un etalon (lexicalizat sau nu). Dacă trăsăturile de sens comune asigură legătura dintre antonime. De exemplu. ci ţinându-se cont de o anumită marcare. O problemă care se pune este aceea a numărului de termeni antrenaţi într-o relaţie antonimică. Este evident că fiecare dintre membrii unei serii de termeni se opune fiecărui membru al celeilalte serii : întreaga serie a lui LENEŞ se opune întregii serii a lui HARNIC. par / impar. apreciindu-se că aceasta este ‘mai mare’ sau ‘mai mică’ în raport cu un etalon. toate sinonimele lor. dar oricare dintre sinonimele lui leneş se opune lui harnic şi oricare dintre sinonimele acestuia se opune lui leneş. opunem pe harnic lui leneş şi nu lui puturos. la exemplul discutat mai sus : CALD / RECE ‘adjectival’ ‘adjectival’ ‘mai mare (în raport cu un etalon)’ ‘mai mic (în raport cu un etalon)’ ‘în grad neprecizat’ ‘în grad neprecizat’ Membrii unei perechi antonimice trebuie să aparţină aceleiaşi variante stilisticofuncţionale a limbii. a trăi este opus lui a muri (ambele cuvinte aparţinând limbajului uzual) şi nu lui a deceda (marcat ‘ştiinţific şi administrativ’) sau lui a sucomba (marcat ‘livresc’). fapt ce se poate înfăţişa schematic. sinonime. Prin urmare. 2) este simetrică (simetria presupune dispunerea egală şi simetrică pe axa reprezentată de axa semantică comună). deci să se caracterizeze prin mărci stilistice identice.

Acest criteriu atrage atenţia asupra faptului că termenii asociaţi într-o pereche trebuie să facă parte din aceeaşi clasă morfologică. Contextul. GRAV (în contexte ca sunet. căutând termenii opuşi ca înţeles. însuşiri etc.  antonime stabilite pe opoziţii negraduale (mort / viu. Analiza antonimiei Analiza componenţială a antonimelor are ca scop punerea în evidenţă a tipurilor de identităţi şi diferenţe între membrii clasei. Limba română contemporană. respectând cele două condiţii enunţate : principiul semelor comune şi cel al semului incompatibil contrar. antonimele pot fi : a) cu radicali diferiţi (heterolexe) (bolnav / sănătos. ea vând caracter general pentru vorbitori. antonimele sunt :  adjective (mare / mic. situaţi pe poziţii diametral opuse (a cumpăra / a vinde. Opoziţia antonimică nu se creează de fiecare dată în actul vorbirii. b) cu acelaşi radical (homolexe) (vinovat / nevinovat. aproape / departe) .în funcţie de structura lor morfologică.  substantive (iubire / ură. 2) găsirea mai multor antonime (cvasi)sinonime între ele. frumos / urât). în funcţie de sensul pe care îl realizeazăşi care este determinat contextual : ÎNALT / SCUND . ÎNALT / SCĂZUT ( în contexte ca temperatură.  antonime stabilite pe opoziţii de tip conversiv – în care este vizat unul şi acelaşi referent din punctele de vedere ale unor participanţi la o acţiune. lumină / întuneric). ieftin / scump.Tipuri de antonime Clasificarea antonimelor se poate face din diverse puncte de vedere : . criteriu de dezambiguizare semantică. orientate în direcţii diametral opuse şi care au referenţi diferiţi (a intra / a ieşi. nivel ştiinţific). ton) . se disting :  antonime graduale – cele care reprezintă diferite grade de manifestare ale uneia şi aceleiaşi însuşiri (cald / rece. Lexicologia 33 . . a da / a lua. Acestea din urmă marchează opoziţia prin prefixe antonimice sau privative. De exemplu. ci ea este reprodusă de vorbitori ca fiind ceva existent şi fixat în limbă. Analiza contextuală a antonimiei nu aduce date noi. această categorie semasiologică fiind constituită strict paradigmatic. ÎNALT se poate repartiza în mai multe paradigme antonimice. . stă. Pentru a obţine o clasă de antonime pornim fie de la unul din sensurile unui cuvânt polisemantic. la baza organizării clasei de antonime. a importa / a exporta. existente la unul din termenii perechii. bun / rău) . nivelul apei.în funcţie de criteriul lexico-gramatical. fie de la o serie de sinonime.în funcţie de criteriul semantic.MIC ( în contexte ca persoană. Rezultatul poate fi : 1) găsirea unui singur antonim . ÎNALT / JOS .  antonime stabilite pe opoziţii direcţionale („vectoriale“) – care vizează acţiuni. a câştiga / a pierde). voce. fericire / nefericire).  verbe ( a închide / a deschide). implicit. a veni / a pleca) . gard) . moral / imoral) . casă.

IUBIRE (sfântă. şi nu URÂT. curajos. maternă. cu privirea tăioasă.Deşi relaţia antonimică este preexistentă actului vorbirii. contrastând cu expunerea _____ a colegului său. Lucrarea prezentată are un înalt nivel ştiinţific. Indicaţi pentru următoarele cuvinte : zgârcit. ceea ce îi asigură o anumită independenţă în raport cu contextul. sălbatică. 34 Limba română contemporană. Transformaţi următoarele propoziţii în aşa fel încât să exprime contrariul. utilizând antonime : a. 3. Ideea pe care o susţinea era limpede. 2. gingaşă. Beau un pahar cu lapte dulce. Apa limpede susura uşor. antonime cu rădăcini diferite. precedent. c. faţă de URĂ (înverşunată. ▪Creioanele ASCUŢITE la începutul zilei de muncă erau ______ la sfârşitul zilei. costisitor. care nu permite înlocuirea acestuia prin antonimul său . ▪Textul era prost tipărit : literele CLARE alternau cu altele ______. Apa lacului e dulce. dacă cerem unui vorbitor să ne indice un antonim pentru MIŞTO. sunt puşi în opoziţie imediată în context termeni caracterizaţi de obicei prin aceeaşi marcă stilistică. Drumul drept în viaţă este cel mai dificil. de exemplu. CLARĂ în tinereţe. Lucrarea prezentată are un înalt nivel ştiinţific. frăţească). Teme 1. Lexicologia . era acum ______. duioasă. Ce aspect legat de antonimie pune în evidenţă exerciţiul de mai sus? Exemplu de rezolvare la (d) : Sunt mai înalt decât el. Încălcarea deliberată a acestei constrângeri corespunde intenţiei vorbitorului de a obţine anumite efecte stilistice. totuşi independenţa contextuală este îngrădită de preferinţele concrete de combinare ale unui termen sau chiar de anturajul lexical specific unui termen. Vorbirea lui era limpede. Formaţi propoziţiii cu acestea . ▪Privirea lui. Era un om drept. Bunicul avea întotdeauna vorba dulce. Analiza stilistică evidenţiază că opoziţia antonimică este condiţionată de varianta stilistico-funcţională căreia îi aparţin termenii . ▪Ideile erau CLARE şi curgătoare. preferând cuplarea termenilor marcaţi stilistic ‘argotic’. albastră şi CLARĂ devenise ______după trei zile de ploaie. acesta va spune NASOL. favorabil. ▪Apa lacului. d. Completaţi spaţiile punctate cu antonimele potrivite ale cuvintelor scrise cu majuscule din următoarele propoziţii. Precitaţi cu ajutorul definiţiei de dicţionar. b. neîmpăcată). ▪Avea o voce cu un timbru curios : ASCUŢITĂ când se enerva şi ______când îşi regăsea stăpânirea de sine./ Lucrarea prezentată are un scăzut nivel ştiinţific. Sunt mai înalt decât el./ Sunt mai scund decât el. pentru ce sens se organizează fiecare din perechile antonimice. De exemplu.

. durabil.. prieten.relaţia de antonimie nu se stabileşte pentru acest sens. opoziţia dintre cuvintele discutate aici se bazează pe ideea de „bun”/”rău” pe care ele o sugerează printr-o deplasare a sensului. termeni care nu au antonime. 5. Indicaţi căte două antonime (unul din fondul vechi al limbii şi altul neologic) pentru fiecare dintre următoarele cuvinte : corect. f. h. Exemplu de rezolvare: citeţ – neciteţ : fondul vechi.Fiecare pereche antonimică obţinută corespunde la sensuri diferite şi în alt context. în aşa fel încât opoziţia dintre ele să fie posibilă (exercitiul ilustrează cazurile de antonomie contextuală): e. 4. blând”. încercaţi să explicaţi ce deplasări de sens au avut loc. sfârşit. înţeleşi în sensul lor denotativ . sărăcie. MUMĂ trimite la un sens conotativ ca „bun. sensul 2 figurat din DEX). Prin urmare. citeţ – ilizibil : fondul neologic. i. în timp ce CIUMĂ sugerează sensul „rău” (v. . Cu ajutorul dicţionarului. Lexicologia 35 . . g.(proverb) Exemplu de rezolvare: În exemplul d) opoziţia se stabileşte între cuvintele MUMĂ – CIUMĂ.(proverb) Nu poţi fi pentru unul mumă şi pentru altul ciumă. Cine a făcut pe bogatul a făcut şi pe argatul.(proverb) La chip frumos. a se naşte. Limba română contemporană. la inimă găunos.(proverb) Să nu fii ieftin la făină şi scump la tărâţe. În următoarele propoziţii sunt puse în opoziţie cuvinte care nu sunt în mod obişnuit antonime. Deci utilizarea antonimelor este şi în funcţie de contextul care actualizează un sens sau altul. Unde nu-i cap vai de picioare.

Limba română contemporană. autor Angela Bidu-Vrănceanu. mulţimi) din ansamlul lexical al unei limbi care grupează numai denumiri înrudite din punct de vedere al sensului sau care au un denominator semantic comun. care ocupă primul loc în definiţia sensului. Obiectivul esenţial în analiza câmpurilor lexico-semantice este determinarea relaţiilor de sens dintre cuvintele câmpului (echivalenţe.CAPITOLUL 6. denumirile locuinţei. contribuind la rafinarea definirii riguroase a sensului. Termenii unui câmp lexico-semantic aparţin obligatoriu unei singure părţi de vorbire. pp. se constată diferenţe de lexicalizare. cu atât interesul aplicativ pentru pentru rezultatele cercetării este mai mare (facilitând învăţarea lexicală a unor cuvinte noi sau mai puţin cunoscute). prezenţa altora. Temă 1. Cuvintele grupate într-un câmp de acest tip au câteva seme comune = arhisemem. Exemplu: nume de rudenie. identităţi.299-312. că se redau anumite aspecte care par pertinente la un moment dat pentru fiecare limbă în parte. culoare. punând în evidenţă diferenţele. Discutaţi comparativ câmpul lexical şi familia lexicală. nume de culori. denumirile fenomenelor sonore ş. opoziţii). locuinţă). cu cât identificarea relaţiilor şi mai ales a diferenţelor semantice dintre termenii unui câmp este mai greu de făcut de către lingvist. Prin compararea aceluiaşi câmp în limbi diferite. şi care poate fi materializat printr-un arhilexem (în exemplele date rudă. Citiţi capitolul „Aplicaţii ale câmpurilor lexicale din perspectivă contrastivă”din studiul Câmpuri lexicale din limba română. absenţa unor seme. ca dovadă că limbile nu copiază realitatea extralingvistică. Cîmpurile lexico-semantice Câmpurile lexico-semantice sunt fragmente (subansambluri. Lexicologia 36 .a. ceea ce determină opoziţii semantice distincte. 2.

Evseev. Narcisa. Cuvinte şi sensuri. 1988. în Probleme de lingvistică generală. « Omonimia şi polisemia ». Limba română contemporană. Gh. Angela. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. V. Forăscu. Liliana. 1999. Mancaş. Timişoara.. Dicţionar de omonime. Bucureşti. 1959. 1997. Călăraşu. Editura Facla. Diaconescu. 1978. Bucureşti. Narcisa. Editura Lucman. Lexicul. ediţia a X-a. 1976. Bucureşti. 1993. Narcisa. Evseev. Marin. Angela. Cristina. 2005. Editura Metropol. Paula... Arad. 1985. Bucureşti. Timişoara. Editura Nemira.I. Angela. Gabriela. Angela. Ivan. Vocabularul. Lectura dicţionarelor. Cristian. vol. Angela. Editura Facla. Editura Academiei RPR. de antonime neologice. 2008. Editura Universităţii Bucureşti. Bucă. 2008. Dicţionar de sinonime. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bidu-Vrănceanu. Narcisa. 2004. Dicţionar etimologic. Modele de structurare semantică. Probleme teoretice şi aplicaţii practice. Bucureşti. Limba română contemporană. Bidu-Vrănceanu. Angela. Ion. Ionescu-Ruxăndoiu. Antonimia lexicală în limba română. Forăscu. Bidu-Vrănceanu. Editura Universităţii din Bucureşti. Editura Facla. Bucureşti. 1977.Bibliografie Bibliografie Bidu-Vrănceanu. Timişoara. Bucureşti. Omonimia şi polisemia. Mihaela.. Editura Didactică şi Pedagocică. Bidu-Vrănceanu. Probleme de semasiologie. Sârbu. Pană-Dindelegan. Câmpuri lexicale din română. Richard. Bidu-Vrănceanu. Şerban. Bucureşti. Coteanu. 1984. Forăscu. ediţia a II-a. Moldovan. Bulgăr. Editura Palmyra. 2005. Valentin. Forăscu. Lexicologie 37 . Angela. Editura Humanitas Educaţional. Timişoara. Bucureşti. Editura Facla. Editura Viaţa Arădeană. Bulgăr. Moroianu. Vocabularul românesc contemporan – schiţă de sistem. Gh. Limba română contemporană. Bucureşti. I. Bidu-Vrănceanu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->