Sunteți pe pagina 1din 4

TESTUL ARBORELUI

1)Introversiunea – absenţa capacităţii de a avea relaţii sociale


şi afectivitate redusă
Caracteristici principale:
1arbore foarte mic;
2baza trunchiului închisă sau încercuită;
3situare în stânga pagini (agăţare de trecut, teama de a se
implica în relaţii cu ceilalţi, teama de contact);
4absenţa uneori a coroanei şi frunzişului;
5înnegrire (anxietate);arborele crescut în ghiveci;
6ramuri schiţate dintr-o singură linie.

2)Extraversiunea – om de acţiune, capabil de relaţii sociale,


adaptare afectivă.
Caracteristici principale:
1arbore mare;
2frunziş des;
3marginile frunzişului sunt fine, adeseori rotunjite, cu
deschideri;
4obiecte diverse desenate în frunziş sau în jurul arborelui
(nevoia de contact şi de schimbare).

3)Imaturitate afectivă
Caracteristici principale:
1baza foii este luată ca bază a arborelui;
2forme repetitive;
3neîndemânare grafică;
4trunchi sudat – trunchi S (care intră în frunziş, după koch);
5ramuri desenate dintr-o singură linie.

4)Debilitate – insuficienţă intelectuală, de obicei de natură


grenetică, influenţabilitate ridicată.
Caracteristici principale:
1forme sărace şi infantile;
2linii frustre şi neregulate;
3stereotipii (exagerări ale regularităţii);
4absenţa liniei solului;
5ramuri trasate dintr-o singură linie;
6trunchi conic;
7trunchi separat de frunziş printr-o linie.
5)Nervozitate – agitaţie, influenţabilitate, caracter versatil şi
iritabilitate.
Caracteristici principale:
1liniile desenate se întrepătrund, se întretaie şi se
amestecăîn frunziş;
2frunzişul este neregulat, cu linii confuze;
3înnegriri;
4linii ascuţite (relevă agresivitate);
5linii necontrolate (control emotiv deficitar);
6linii retuşate, în zigzag.

6)Impulsivitate - îşi poate avea originea în ereditate,


deviaţii afective sau educative din copilărie, care
devin nevroze şi psihoze.
Caracteristici principale:
1ramuri în formă de tub;
2linii aruncate, lansate;
3înnegriri;
4linii spasmodice;
5linii trasate în direcţii opuse.

7)Agresivitatea – se încadrează printre tendinţele


fundamentale ale comportamentului uman, în plan
patologic, agresivitatea poate fi organică,dobândită
sau accidentală.
Caracteristici principale:
1unghiuri ascuţite;
2înnegriri,
3săgeţi îndreptate spre trunchi (autoagresivitate) sau
exterior;
4rădăcini înălţate şi multiple;
5trunchi rugos, înnegrit sau „zebră”;
6ramuri sau frunze ascuţite;
7ramuri tubulare;

8)Probleme sexuale – o sexualitate dezvoltată reprezintă un factor


de echilibru psihic, există însă, multe persoane care au
asemenea probleme.
Caracteristici principale:
1rădăcini importante, ascuţite, răsucite,cu linii frânte.
2liniile solului haşurate sau în unghiuri.
3înnegriri la baza arborelui;
4baza arborelui acoperită de tufe şi ierburi;
5ramuri tubulare (impulsivitate);
6ramuri încrucişate (ambivalenţă);
7arbore crescut în ghiveci.

9) Nevroze şi psihoze
1Nevrozele – subiectul rămâne conştiente tulburările
sale,suferă din cauza lor şi doreşte să se vindece.
Principalele tipuri de nevroze: isteria, nevroza
obsesională, tulburări fobice, stările anxioase.
2Psihozele – afecţiuni mintale dobândite care se dezvoltă
pe un teren psihic normal sau psihomatic,
determinând tulburări de personalitate şi desinserţie
socială.
Caracteristici principale:
1arbore mic sau foarte mare (sentiment de inferioritate sau exaltare
imaginativă);
2frunziş imens şi apăsător (control imaginativ deficitar);
3îngustare a trunchiului (blocaj al încărcăturii afective);
4rădăcini mari îndreptate în jos (probleme sexuale);
5trunchi împărţit în două (divizare a personalităţii);
6crestături în partea stângă a trunchiului (trumatism în
trecut)forme infantile (regresie);
7ramuri frontale (probleme psihologice);
8forme inautetice (rupere de realitate).

10)Toxicomania – dependenţa de substanţe toxice: doguri,


alcool, etc.
Caracteristici principale:
1linii tremurate, retuşate, spasmodice (nervozitate,
anxietate);
2ramuri în formă de tub (impulsivitate);
2arbore în ghiveci (subiectul are senzaţia că este prizonierul
unei probleme);
3salcii plângătoare (tendinţă depresivă);
3coroană exagerată (imaginaţie exaltată);
4rădăcini ascuţite (frustrare sexuală);
5apă şi râuri (sentiment de vinovăţie);
6coroană aplecată spre stânga (subiectul se agaţă de
copilărie, nu investeşte într-un proiect viitor).
Testul arborelui nu este în măsură să permită formarea unui
diagnostic,dar poate să-i alerteze deopotrivă pe medic şi pe
psiholog în legătură cu o problemă existenţială.Testul se
dovedeste util pentru a urmări efectele psihoterapiei.
Simplu şi rapid, testul este valabil pentru copii, ca şi
pentru adulţi, iar practica a dovedit că el funcţionează ca un
excelent detector al dezvoltării psihice, ajutând la
înţelegerea şi abordarea celuilalt, în complexitatea şi
devenirea lui.