Sunteți pe pagina 1din 10

Sintagma “DEZVOLTARE DURABILĂ” a fost utilizată prima dată în anul

1987, de preşedintele Comisiei Mondiale de Mediu şi Dezvoltare, doamna GRO


HARLEM BRUNDTLAND. Comisia a întocmit Raportul intitulat “VIITORUL
NOSTRU COMUN”, în care dezvoltarea durabilă este definită ca “Dezvoltare care
corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”.
BIBLIOGRAFIE
1. I. Scurtu, Cristiana Sima, Rozica Poşircă - Ecologia şi protecţia mediului
înconjurător - Ed. Independenţa Economică, 2007;
2. Mihai Berca – Ecologie Generală şi Protecţia Mediului
– Ed. Ceres, Bucureşti, 2000;
3. Camelia Dumitriu – Management şi Marketing Ecologic – O abordare
strategică – Ed. Tehnopress, Iaşi, 2003;
4. Florina Bran şi colaboratorii – Ecoeconomia ecosistemelor şi
biodiversitatea – Ed. ASE, Bucureşti, 2004;
5. Marcian Bleahu – Priveşte înapoi cu mânie; Priveşte înainte cu spaimă;
Valenţele ecologiei politice – Ed. Economică, 2001;
6. Rojanschi Vl., Florina Bran – Politici şi strategii de mediu – Ed. Economică,
2002;
7. Rojanschi Vl., Florina Bran, Florian Grigore, Elemente de economia şi
managementul mediului, Ed. Economică, 2004;
8. Rojanschi Vl. şi colaboratorii – Cuantificarea dezvoltării durabile, Ed.
Economică, 2006;
9. Oprean C., Suciu O – Managementul calităţii mediului, Ed. Academiei
Române, 2004;
10. Muntean L.S. Şi colaboratorii – Bazele agriculturii ecologice, Ed. Risoprint,
Cluj Napoca, 2005;
11) Lester Brown – Politica ecologică a planetei – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002;
12) Lester Brown – Eco-economie – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2001;
13) Lester Brown – Planul B. Salvarea unei planete sub presiune
şi a unei civilizaţii în impas – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2003;
14) The Worldwatch Institute – Starea lumii – 2004 – Ed. Tehnică, Bucureşti, 2004;
15) The Worldwatch Institute – Starea lumii – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;
16) Bruno Comby – Energia nucleară - o alternativă ecologică;
17) LEGISLAŢIE: L 265/2006 – Legea protecţiei Mediului cu completarile
ulterioare;
- L 26/1996 – Codul Silvic
- L 107/1996 – Legea Apelor
18) www.anpm.ro
19) www.mmediu.ro

1
PROBLEMELE ACTUALE ALE OMENIRII

PROBLEME GLOBALE PROBLEME DE MEDIU

SCHIMBĂRILE CLIMATICE
SUPRAPOPULAREA
DEPRECIEREA STRATULUI DE
PENURIA DE HRANĂ
OZON
POLUAREA
ACCIDENTE MAJORE
SCHIMBĂRILE CLIMATICE
ACIDIFIEREA
EPUIZAREA RESURSELOR
PIERDERI ÎN BIODIVERSITATE
INSTABILITATEA ECONOMICĂ
OZON TROPOSFERIC ŞI ALŢI
DISPARIŢIA DE SPECII
POLUANŢI OXIDANŢI
ANALFABETISMUL
GESTIONAREA DEFICITARĂ A
INSTABILITATEA SOCIALĂ ŞI
APEI DULCI
POLITICĂ
DEGRADAREA PĂDURII
SISTEMUL SANITAR INADECVAT
INSTABILITATEA ZONELOR DE
PERICOLUL UNUI RĂZBOI
COASTĂ
NUCLEAR
DEŞEURI
CREŞTEREA CRIMINALITĂŢII
STRESUL URBAN
CREŞTEREA TERORISMULUI
RISC CHIMIC

2
PROBLEME ACTUALE ALE OMENIRII
EPO CA ACTUAL Ă – EPOCĂ A CONTRAS TELO R

- Zone afectate de foamete


- Cercetari spatiale
- Conflicte sociale
- Calculatoarele si
- Conflicte religioase internetul

- Tehnologii neeficiente - Ingineria genetică

Degradarea mediului ...... şi altele

Disfuncţionalităţile trebuie identificate, studiate, evaluate şi


soluţionate

PROBLEME GLOBALE ALE OMENIRII

Problemele globale ale omenirii pot fi clasificate cel puţin în patru categorii:

Sociale (S)

Economice (E)

Ambientale (A)

Tehnice (T)
(T

Intre ele există numeroase conexiuni şi interferenţe

3
S E
1 Suprapopularea 5 Epuizare resurse
2 Penurie de hrană 5 11 6 Instabilitate economică
8 Analfabetism 6

9 Instabilitate socială şi politică

13 Creşterea criminalităţii

A T 10 Pericolul

3 Poluare 1 războiului nuclear 9

4 Schimbări climatice 10 11 Tehnologii agricole deficitare

7 Dispariţii de specii 12 Lipsa unor soluţii pentru boli


grave (SIDA, cancere etc.)

Crize ambientale
Cu toată diversitatea lor, problematicile de mediu depin in principal de 3 factori
care se interacţionează:

Suprapopulaţie
Epuizarea resurselor
Poluarea.

4
RATA DE CREŞTERE A POPULAŢIEI
Perioada necesară
Nr. locuitori Anul
pentru dublare
Toată istoria
1 miliard 1850 omenirii până la
1850
2 miliarde 1930 80 de ani

4 miliarde 1975 45 de ani

8 miliarde
2017 42 de ani
(prognoza)

PROBLEME DE DEZBĂTUT

•PROBLEME ACTUALE ALE MEDIULUI AMBIANT

•EDIFICAREA UNEI NOI ECONOMII MENITĂ SĂ CONTRIBUIE


LA DEZVOLTAREA DURABILĂ, ACUM

•CALEA DE URMAT ÎN VIITOR (VIITORUL ÎNCEPE AZI)

5
AMENINŢĂRI POTENŢIALE

CRIZA ECONOMICĂ GLOBALĂ


CRIZA ENERGETICĂ
CRIZA APEI DULCI
CRIZA ALIMENTARĂ
CONFLICTE ARMATE

I. PROBLEMELE ACTUALE ALE


MEDIULUI AMBIANT
1) Semne de stress: clima şi apa
– Creşterea temperaturii

b) – Gheaţa se topeşte

c) – Ridicarea nivelului mării (20 cm în sec XX, cca. 1 m în sec XXI)

d) – Furtuni distrugătoare ,URAGANE,CICLOANE;ex:

OCT 1998 – uraganul Mitch a afectat America Centrală


HONDURAS – 2000 mm au căzut in timp foarte
scurt;uriaşe râuri de noroi
10.000 de morţi; s-a alterat tot stratul de sol fertil
Uraganul a distrus drumuri, poduri, clădiri; pagube de 85
miliarde USD

e) – Fluvii secate complet

f) – Cotele apelor în scădere

g) – Confruntare cu lipsa de apă

6
2) Afectarea bazei biologice

a) – zonele de pescuit în colaps

b) – Pădurile se restrâng

c) – Degradarea păşunilor

d) – Eroziunea solului

e) – Dispariţia unui număr mare de specii

3) Sinergii şi surprize

a) – Topirea calotei glaciare (reducerea suprafeţei reflectante – creşterea


temperaturii)

b) – Pădurile care ard ca urmare a secetei

c) – Moartea coralilor şi schimbarea ecosistemelor acvatice

d) – ...

Chris Bright: „Natura nu are buton de resetare”

4) Poluarea şi efectele sale

a) – Poluarea aerului

b) – Poluarea apei

c) – Poluarea solului

5) Degradarea mediului la nivel planetar

a) – Ploile acide

7
b) – Distrugerea stratului de ozon

c) – Efectul de seră
II. EDIFICAREA UNEI NOI ECONOMII MENITĂ SĂ CONTRIBUIE LA
DEZVOLTAREA DURABILĂ, ACUM

1) Ecologie peste economie

2) Baza de eficienţă energetică

a) – Energie eoliană

b) – Energie solară

c) – Conectarea la căldura pământului

d) – Gazele naturale: un combustibil de tranziţie

e) – Spre o economie bazată pe Hidrogen

3) Proeictarea economiei noilor materiale

a) – Problema deşeurilor şi relaţia cu mediul ambiant

b) – Rolul reciclării materialelor şi al reproiectării produselor

4) Hrană suficientă pentru toţi

a) – Starea lumii sub raportul asigurării alimentelor

b) – Creşterea productivităţii terenurilor agricole şi a apei

c) – Restructurarea economiei proteinelor şi eradicarea foametei

8
5) Protejare produselor şi serviciilor forestiere

– Produsele de bază ale pădurii: combustibil, cherestea şi hârtie

b) – Serviciile forestiere

c) – Ce trebuie făcut pentru salvarea pădurilor

– protecţia pădurilor
– reîmpăduriri
– plantaţii forestiere pentru obţinerea rapidă a
lemnului

6) Reproiectarea oraşelor pentru oameni

– Reproiectarea clădirilor

b) – Reproiectarea transportului urban

III. CALEA DE URMAT ÎN VIITOR (VIITORUL ÎNCEPE AZI)

1) Stabilizarea populaţiei

a) – Evoluţia numărului de locuitori ai planetei

b) – Planificarea familială

2) Instrumente pentru restructurarea economiei în favoarea ecologiei şi a dezvoltării


sustenabile

a) – Reglementări: – legi

– impozite pe mediu

– norme şi standarde de mediu

9
– zonarea de mediu

b) – Instrumente financiar-economice

– taxe de poluare

– subvenţii pentru tehnologii nepoluante

– fondul de mediu

c) – Instrumente social-comunitare

– educaţia ecologică

– exemplul autorităţilor şi cel al comunităţilor

– rolul ONG-urilor, etc.

d) – Adoptarea unei strategii globale de mediu

10