Sunteți pe pagina 1din 7

CURS II VIAA DIN SOL Microflora din ncrengtura procariot cuprinde microorgani me celulare caracteri!

!ate printr"un nucleu di tinct n form de fer# $a tona% au &alter# foarte mic '(#) " (#* microni+# repre!ent,nd -"./ 0 din 1olumul celulei# denumit nucleoid# corpu cul cromatic au cromo!om2 3n microflora procariot au fo t inclu e $acteriile 'printre care au fo t cla ificate %i actinomicetele " alt dat con iderate forme de trecere ntre $acterii %i fungi " %i cianoficeele " alt dat cla ificate ca alge al$a tre printre celelalte alge+2 Microflora eucariot e te repre!entat de microorgani me mono i pluri celulare cu nucleu di tinct2 ncrengtura Procariotae 3n acea t ncrengtur unt cuprin e $acteriile2 4inograd 56 '.7*7+ a deo e$it n microflora olului dou grupe mari8 microflora autohton, humivor# cu acti1itate continu# format din coci de . # coci de ) # colonii compacte cap ulate de coci de . # cu a pect meri tematic# dar mai ale 1oaluri re!i tente compu e din $a tona%e minu cule 'Bacterioderma+# care o9idea! materia &umic a olului %i microflora zimogen# care atac %i de compune diferite alimente organice din ol %i deci# acti1itatea lor e te legat de aportul ace tora n ol2 Se o$ er1# deci# c coloniile de microflor auto&ton unt n erate la flocoane de gel organic# n timp ce !imogenele e nmul:e c li$er n olu:ia olului2 Cla ificarea $acteriilor ntr"un i tem coerent a fo t reali!at n anul .7);# de un grup de peciali%ti din cadrul Societ:ii <acteriologice Americane condu de D2 <erge62 Lucrarea " a $ucurat de recunoa%tere unanim# numindu" e =<erge6> Manual of Determinati1e <acteriolog6?2 Ad,ncirea cuno%tin:elor n ta9onomia $acteriilor a fcut ca ace t determinator fie mereu actuali!at n pa cu ni1elul cercetrilor de pecialitate ' @ ediii+2 Diviziunea I. Cyanobacteria. Detaliile 1or fi date la de crierea algelor2 Diviziunea II. <acteria cuprinde organi me unicelulare procariote2 Are!entm# n cele ce urmea!# noua cla ificare a $acteriilor# din care a di prut gruparea lor n ordine %i familii# rm,n,nd cla ificarea n8 grupe# u$grupe# genuri# pecii %i $io1ariet:i2 Are!entm electi1 grupele# genurile %i peciile care trie c n ol2 Grupa 2. Bacterii Gram-negative, vibrioide helicoide, mobile, aerobe microaerofile# din care remarcm# genul Azospirillum# cu peciile8 A. amazonense, A. brasilense, A. lipoferum2 Ace te $acterii unt recuno cute c unt la$e fi9atoare de a!ot molecular %i e ncearc utili!area lor ca $iopreparate menite timule!e producti1itatea plantelor agricole2 Azospirillum lipoferum a fo t de coperit de <eiBerinc5# n .7);# celelalte pecii fiind identificate n ultimii ;( de ani2 Grupa !. "oci #i ba$tona#e microaerofile aerobe, Gram-negative2 Acea ta cuprinde mai multe genuri8 Cenul Agrobacterium# cu peciile8 A. tumefaciens 'patogen pentru plante+ care formea! tumori pe rdcini %i coletul plantelor %i A. radiobacter 'nepatogen+2 Ace tea e i!olea! ade eori# pe medii de cultur# odat cu Bradyrhizobium sp. %i Rhizobium sp.# care unt $acterii im$iotice formatoare de nodo!it:i pe rdcinile plantelor leguminoa e 'Da$aceae+2 Cenul Azomonas cuprinde peciile8 A. agilis, A. insignis, A. macrocytogenes# care .

fi9ea! p,n la .( mg N) E g de gluco! con umat2 Cenul Azotobacter# cea mai eficient $acterie fi9atoare de a!ot molecular dintre $acteriile ne im$iotice fi9ea! cel pu:in .( mg N) E g de gluco! con umat fiind foarte r p,ndit n olurile fertile2 Cenul Bradyrhizobium cuprinde# din .77*# ca pecie definit ta9onomic# numai pecia B. japonicum 'pentru oia+2 Celelalte pecii recuno cute au primit# deocamdat# numele dup planta ga!d8 B. vigna 'pentru fa oli:+# B. lupini 'pentru lupin+2 Ace te $acterii formea! nodo!it:i pe rdcinile plantelor leguminoa e pecifice cu care ta$ile c rela:ii im$iotice %i fi9ea! a!ot molecular 'atmo feric+2 Cenul Flavobacterium e te r p,ndit n ol# ape# alimente %i pitale2 Speciile din ol unt aprofite2 Cenul seudomonas# cu peciile8 s. aeruginosa# s. fluorescens# cu - $io1ariet:i %i s. stutzeri2 Alte pecii unt %i patogene2 Cenul Rhizobium cuprinde peciile de $acterii im$iotice din nodo!it:ile unor plante leguminoa e 'cu pecificitate de grup+# fi9atoare de a!ot molecular8 Rh. leguminosarum 'pentru ma!re+# cu $io1ariet:ile8 viciae 'm!ric&e+# trifolii 'trifoi+ %i phaseoli 'fa ole+F Rhizobium loti 'g&i!dei+ %i Rhizobium meliloti 'lucern+2 Grupa %. Bacterii care deza$imileaz $ulfa&ii $au reduc $ulful2 Ace tea au rol n circuitul ulfului n ol# n anaero$io!2 Grupa '2. Bacterii aerobe chemolitotrofe care o9idea! ulful# a1,nd rol n circuitul ulfului din ol# n condi:ii aero$e2 (ubgrupa '2 Cenul !hiobacillus# pecia !. thioparus trie%te n ol# n condi:ii de anaero$io!# unde ulful o9ida$il e te a$undent 'ca G)S din edimente au n uprafe:ele tratate cu ape u!ate+2 (ubgrupa ). Bacterii nitrificatoare. (ec&ia *. Bacterii care o+ideaz nitri&i# cu genurile8 "itrobacter# cu pecia ". #inograds$yiF celelalte genuri trie c n mri %i oceane8 "itrospira gracilis% "itrococcus mobilis, "itrospira marina2 (ec&ia B. Bacterii care o+ideaz amoniacul. Cenul "itrosococcus nitrosus trie%te n ol %i n apa mrilorF Cenul "itrosospira briensis trie%te n ol %i poate utili!a ureea ca ur de NG;2 Grupa ',. Bacterii curgtoare care nu fructific, nefoto$intetizante2 (ubgrupa '. Bacterii unicelulare, form de ba$tona# care $e prelinge 'alunectoare+ cu8 Cenul Cytophaga2 In ol e g e%te C. hutchinsonii2 Cenul &porocytophaga2 In ol e g e%te &. my'ococcoides2 Grupa '-. "oci #i ba$tona#e Gram-pozitive care formeaz endo$pori. Cenul Bacillus# cu pecii din ol8 B. subtilis %i B. Cereus2 Cenul Clostridium2 Se aprecia! c cuprinde .(( de pecii pe care determinatorul nu le de crie2 Ace te $acterii unt u%or de recuno cut datorit formei celulei# n tadiul de porulare# c,nd celulele unt umflate la captul unde e formea! porul2 )

Grupa 2.. Ba$tona #e neregulate, Gram-pozitive, care nu $poruleaz2 Cenul Arthrobacter# cu pecia A. globiformis# care trie te n ol2 Cenul Cellulomonas# cu pecia C. flavigena# care de a emenea trie%te n ol2 Grupa 2'. /0cobacteria2 Cenul (ycobacterium# a crui pecii unt greu de diferen:iat de alte genuri ca8 Corynebacterium, "ocardia, Rhodococcus# care au a emnare cu (ycobacterium tuberculosis2 Grupele 22 - 21 cuprind Act6nomicete 2 Grupa 22. *ctinomicete nocardioforme. (ubgrupa '. Bacterii care con &in acizi micolitici2 Cenul "ocardia e te larg r p,ndit n ol prin pecia ". asteroides2 Unele pecii unt oportuni t"patogene2 Cenul Rhodococcus cu pecia R. rhodochrous# care e te larg r p,ndit n ol2 (ubgrupa 2. P$eudonocardia. Cenul Actinobispora# n ol e te pecia A. yunnanensis Cenul Actinopolyspora# n ol e te pecia A. thermophila2 (ubgrupa ). 2ocardioide$ #i 3errabacter Cenul "ocardioides2 3n ol e g e%te ". albus2 Cenul !errabacter2 3n ol e g e%te !. tumescens Grupa 2,. (treptom0cete$ Cenul &treptomyces2 3n ol e te &. albus2 Alte pecii unt patogene pentru om %i animale2 Diferen:ierea e te dificil ntre pecii2 Grupa )'. /ethanogene$ (ubgrupa '. Genul Methanobacterium2 In ol %i edimente e te pecia (. formicicum2 Amoniacul poate fi ca unic ur de a!ot %i ulfurile ca ur de ulf2 Sulful poate fi redu la ulfur2 <acteriile unt trict anaero$e2 O nou ncercare de cla ificare a $acteriilor a fo t dat pu$licit:ii# prima dat n .7@)# de Marguli 2 Hdi:ia a treia# aprut u$ denumirea de =4ive 5ingdom$ I - regnuri# n '11-? a1,nd ca autori pe Marguli %i Sc&Jart!2 3n ace t nou determinator de $acterii "a a imilat denumirea de <acteria n locul celei de Procariotae au /onera# folo ite n prima %i a doua edi:ie2 Noua cla ificare e $a!ea! numai pe compararea ec1en:ei genelor n molecula ri$o!omal a ARN# pentru a di tinge legturile dintre peciile de $acterii2 Acea t a treia edi:ie cla ific peciile deBa catalogate %i larg recuno cute# cuprin e n Determinatorul <erge6 din .77*# care a :inut eama la cla ificare# pe l,ng o erie de n u%iri morfologice %i $ioc&imice %i de caracteri ticile genetice2 3n cla ificarea Di1e Kingdom # Kingdom <acteria 'Regnul $acterii+ cuprinde toate organi mele cu tructur procariot %i e mparte n 8 " u$regnul Archaea# cu ; di1i!iuni8 ). (endosicutes% *. +racilicutes% ,. Firmicutes2 Di1i!iunea (endosicutes cuprinde ) filumuri ' ncrengturi+8 <".2 -uryarcheota '$acterii metanogene %i &alofite+# cu e9emple de genuri8 (ethanobacillus, (ethanobacterium, (ethanococcoides, (ethanococcus etc2 <")2 Crenarchaeota '$acterii termoacidofile+# cu e9emple de genuri8 .esulfurococcus, !hermophilum, !hermoplasma etc2 Di1i!iunea +racilicutes cuprinde / filumuri8 <";2 roteobacteria '$acterii purpurii+# cu e9emple de genuri8 Acetobacter, Actinobacillus, ;

Agrobacterium, Alcaligenes /Achromobacter0, Azotobacter, Beijerinc$ia, Bradyrhizobium, "itrobacter, seudomonas, Rhizobium, "itrosomonas etc2 <"*2 &pirochaetae " nu unt pecifice olului2 <"-2 Cyanobacteria '$acterii foto inteti!ante+2 <"/2 &aprospirae# cu e9emple de genuri8 Cytophaga, Flavobacterium, &porocytophaga <"L2 Chlorofle'a# nu e reg e c ca $acterii de ol2 <"@2 Chlorobia# nu e reg e c ca $acterii de ol2 Di1i!iunea8 Firmicutes, cu filumurile8 <"72 Aphragmabacteria /(ycoplasmas0# nu e reg e c n ol2 <".(2 Hndo pora# cu e9emple de genuri8 Bacillus, Clostridium, 1actobacillus, &porolactobacillus, &porosarcina, &treptococcus2 <"..2 irellulae# nu e reg e c n ol2 <".)2 Actinobacteria# cu e9emple de genuri8 Actinomyces, Arthrobacter, Cellulomonas, Corynebacterium, (ycobacterium, (ycococcus, &treptomyces2 ncrengtura 6ucar0otae /orfologia #i ta+onomia micromicetelor Micromicetele din ol# cuno cute %i u$ numele de ciuperci de mucegai# fungi# au ciuperci inferioare# pre!int o 1arietate e9traordinar de forme2 Cla a 2yphomycetes e te o cla fal # deoarece reune%te toate ciupercile uperioare ale cror fructifica:ii perfecte nu unt nc cuno cute2 In cla ificarea lui Krei el unt cuprin e aici u$di1i!iuni ale cla elor -ndomycetes# Ascomycetes %i Basidiomycetes2 In acea t cla e g e c cele mai multe ciuperci i!olate din ol2 Dintre Ascomycetes# 1a fi men:ionat numai genul Chaetomium# mai frec1ent n ol2 Cla a 2yphomycetes cuprinde .. erii de micromicete2 Vom pre!enta numai eriile %i genurile de intere pentru 1ia:a olului2 .2Seria Aleuriosporae e te caracteri!at prin conidii 'aleurio pori+ formate terminal prin umflarea ape9ului celulei porogene2 Mai multe conidii i"au na%tere u$ conidia terminal# form,nd un mnunc&i apical2 Din acea t erie e g e c n ol genurile8 a+2 Botryotrichum# care printre alte pecii cuprinde %i pecia Botryotrichum piluliferum 'forma imperfect a peciei Chaetomium piluliferum# cla ificat ca form perfect n cla a Ascomycetes+2 -picoccum# cu unica pecie -picoccum purpurascens# a1,nd miceliul gal$en au portocaliu# c,nd e te i!olat pe mediul nutriti1 au pe &,rtie de filtru# d,nd colonii terile2 Ace tea formea! conidii pe ap"gelo!2 Ace t gen a fo t emnalat %i n ri!o fera gramineelor %i leguminoa elor# produc,nd un efect de ri!o fer negati12 Degradea! celulo!a# pectinele# 9ilanele %i ligninele# cu producere de u$ tan:e &umice2 $+2 Cenul 2umicola cuprinde pecii celulo!olitice# de eori confundate cu peciile genurilor Botryotrichum %i +ilmaniella2 Gifele unt ini:ial &ialine au pigmentate# produc,nd conidii i!olate au n lan:uri curte2 Ace te pecii unt frec1ente n olurile $ogate n materie organic %i cu reac:ie neutr %i n general# n gunoiul de graBd# n timpul compo trii aero$e2 Cenul 2umicola a fo t de a emenea emnalat n ri!o fera plantelor2 )2 Seria Blastosporae e te identificat n ol prin genurile8 Cladosporium %i (onilia2 Cladosporium apare# pe medii nutriti1e $ogate# ca miceliu colorat diferit# de la 1erde p,n la m liniu"negricio au cenu%iu# iar la $a!a coloniei# negru2 Ace t gen e te foarte r p,ndit n ol# mai ale dup admini trarea re turilor 1egetale2 A fo t i!olat %i din ol *

ri!o feric2 3n e9perien:e de la$orator "a demon trat contri$u:ia miceliilor ace tui gen de micromicete la agregarea particulelor de ol2 Hle unt celulo!olitice# pectinolitice# amilolitice %i produc melanin 'pigmentul negricio care d culoarea &umu ului+2 (onilia pre!int colonii al$e# catifelat"l,noa e2 <la to porii unt ca un %irag de mrgele2 (onilia sitophila in1adea! frec1ent olul terili!at din ere2 ;2 Seria hialosporae cuprinde numeroa e genuri %i pecii cu ciclu 1ital n ol2 Cenul Aspergillus pre!int a pecte 1ariate ale coloniilor# prin coloritul fructifica:iilor# al miceliului 1egetati12 La partea uperioar %i inferioar# produce peritecii au clero:i# are tructura catifelat au l,noa # a pectul de cutare au !onare a coloniei2 Di1er itatea mare a caracterelor morfologice 'macro" %i micro copice+ a determinat pe i tematicieni cree!e grupe n cadrul genului %i apoi de crie genuri %i pecii n cadrul grupelor2 Cenul Aspergillus de!1olt n ol acti1it:i comple9e %i importante pentru 1ia:a olului2 Specii ale ace tui gen de compun lignina %i inteti!ea! u$ tan:e fenolice cu rol n &umificare2 Aspergillus fumigatus e te o pecie frec1ent n olul ri!o feric %i n oluri de tip cerno!iomic# molni:# $run"gl$ui acid# $run"ro%cat de pdure# argilo"ilu1ial cenu%iu %i lco1i%te2 Cenul Fusarium cuprinde pecii numeroa e# r p,ndite n ol %i ri!o fer# fiind poten:ial %i patogene2 Altele# ca de e9emplu# Fusarium o'isporum var. orthoceras %i Fusarium gibbosum# timulea! cre%terea porum$ului# produc,nd gi$ereline ' timulatoare de cre%tere+2 Cenul +liocladium cuprinde pecii comune n ol2 Coloniile unt l,noa e# dar !ona central e te inten fructificat# de1enind ade eori pul1erulent %i pigmentat n 1erde au n nuan:e de ro!2 In olurile rom,ne%ti# peciile de +liocladium catenulatum '1erde+ %i +liocladium roseum 'ro!+ au fo t frec1ent i!olate de Aapaco tea din olurile eu$a!ice %i me!o$a!ice# dar nu %i din olurile acide# alpine2 Cenul (yrothecium2 Speciile ace tui gen unt pre!ente n olurile eu$a!ice %i me!o$a!ice %i e i!olea! frec1ent pe mediile pentru microflor celulo!olitic2 Cenul enicillium e te cel mai $ine repre!entat n olurile rom,ne%ti2 Acea t o$ er1a:ie e te 1ala$il# n general# pentru !ona temperat %i rece# dar arealul u de r p,ndire cuprinde tot glo$ul pm,nte c2 MaBoritatea peciilor e de!1olt %i n olul ri!o feric# particip,nd uneori la alctuirea micori!elor ectotrofe2 Datorit unor acti1it:i $iotice controla$ile %i mai ale capacit:ii anumitor pecii de a produce anti$iotice# genul enicillium a fo t cercetat mult %i numeroa e tulpini au fo t elec:ionate pentru copuri indu triale2 Coloniile pot fi8 catifelate# c,nd conidio porii e ridic direct de pe miceliul u$mer n mediul de culturF l,noa e# c,nd e9i t un miceliu aerian $ine de!1oltat# pe care iau na%tere conidioforiiF funiculoa e# c,nd &ifele miceliene unt a ociate n cordoane# d,nd un a pect caracteri tic colonieiF fa ciculate# c,nd conidioforii unt a ocia:i cu forma:iuni peciale numite coremii2 Culorile fructifica:iilor %i cele ale miceliilor terile pre!int o gam e9trem de $ogat n nuan:eF uneori# a pectul coloniei poate fi influen:at de pre!en:a unor e9udate de diferite culori %i de pre!en:a clero:ilor %i a periteciilor2 Un caracter important l con tituie pigmentarea pr:ii inferioare a coloniilor %i difu!area pigmentului n mediul de cultur2 Un alt caracter important e te 1ite!a de cre%tere2 Se con ider cre%tere nceat c,nd colonia nu dep%e%te )")#- mm dup .* !ile %i rapid# n ca! contrar2 Caractere mai pu:in importante unt -

cutarea %i !onarea coloniei2 Unele pecii e caracteri!ea! prin pre!en:a unui miro pecific# de la cel tipic de mucegai au pi1ni:# p,n la cel de flori au fructe2 A pectul micro copic cel mai tipic l pre!int fructifica:ia a e9uat# terminat ntotdeauna printr"un mnunc&i de fialide# n form de pen ule2 Conidioforul poate fi implu ' ec:ia (onoverticillata+# ramificat n mod repetat# neregulat ' ec:ia Assymmetrica+ au regulat ' ec:ia &ymmetrica+2 Arin urmare# genul enicillium e te mpr:it n cele ; ec:ii men:ionate mai u 2 Ace tea# la r,ndul lor# unt mpr:ite n erii au# mai nt,i n u$ ec:ii %i apoi n erii ' ec:ia Assymmetrica+2 Are!entm c,te1a pecii mai importante8 enicillium fre3uentans e te inten pectinolitic# proteolitic %i de compune aci!ii &umici2 Arin aci!ii organici pe care i produce poate olu$ili!e!e pota iul din ilica:i2 3n Rom,nia# apare n numr mare# mai ale n olurile alpine# cu pG de circa *2 enicillium pulvillorum e te r p,ndit frec1ent n olurile argilo"ilu1iale# p eudoglei!ate au nu2 Apare mai rar n olurile eu$a!ice2 enicillium lilacinum e te o pecie timulat de ngr%mintele minerale2 H te g it# relati1 frec1ent# n olurile eu$a!ice %i me!o$a!ice2 enicillium janthinellum face parte din peciile dominante din olurile rom,ne%ti2 enicillium nigricans a fo t i!olat din diferite tipuri de ol# mai ale din cele moderat acide2 enicillium brevi4compactum pre!int colonii cu cre%tere nceatF porulea! inten 2 Dr a e g i n numr mare# e afl n multe tipuri de ol2 H9ercit un efect in&i$itor a upra ma!rii %i gr,ului2 C,nd cre%te frec1en:a acetei pecii# olul de1ine to9ic pentru cereale2 Cenul &tachyboptris e te frec1ent i!olat din ol# mai ale pe medii peciale pentru microflora celulo!olitic # unde atrage aten:ia prin ma ele negre de conidii %i a pectul prfo al coloniilor2 Ace t gen e te frec1ent mai ale n oluri $ogate n re turi 1egetale2 Cenul !richoderma pre!int colonii in1adante pe mediile de i!olare2 Coloniile unt colorate n 1erde# uneori al$e au 1er!ui"gl$ui2 Se g e%te n toate olurile# dar le prefer pe cele acide2 Moac un rol foarte acti1 n crearea unei !one fito anitare n Burul rdcinilor# fiind antagoni t fa: de numeroa e micromicete fitopatogene2 In olurile acide din Rom,nia# Aapaco tea a i!olat frec1ent !richoderma viridis %i !richoderma album2 5. Seria orosporae2 Aoro porii unt conidii# n general# cu pere:i gro%i2 Noate formele i!olate din ol au conidii eptate %i colorate n $run2 Men:ionm dou genuri8 Alternaria %i !orula2 Cenul Alternaria# repre!entat prin pecia Alternaria alternata# e te r p,ndit n oluri foare diferite geografic2 Specia e te celulo!olitic# capa$il de compun %i pectina au 9ilanele# contri$uind la agregarea particulelor de ol2 Cenul !orula e te pre!ent n diferite tipuri de ol din Rom,nia2 Seria &ympodulosporae cuprinde micromicetele cu conidii formate la ape9ul unor conidiofori impli au ramifica:i# care cre c impodial ' e umfl dup producerea conidiilor+2 Cenul Arthrobotrys cuprinde pecii care atac nematodele cu aButorul unor capcane formate din &ife2 Cla a Ascomycetes cuprinde genul Chaetomium# care e te nelip it pe re turile 1egetale n de compunere n ol# a1,nd o capacitate celulo!olitic foarte ridicat2 Apare frec1ent pe plcile cu ap O gelo! %i granule de ol2 Coloniile e recuno c u%or datorit periteciilor 1er!i"m linii# p,n la $run"negricioa e2 Specia Chaetomium globosum a fo t emnalat frec1ent n ri!o fera diferitelor plante2 Rolul micromicetelor n ol predomin prin de compunerea celulo!ei %i a ligninei2 /

Aarticip la formarea u$ tan:elor &umice2 Arin produc:ia de anti$iotice contri$uie la ec&ili$rul micro$ian n ol# pe micro!one2 Unele ficomicete %i fungi imperfec:i pot folo i ca &ran proto!oarele 'ciliate au ri!opode+ %i nematodele2 3n cur ul atacului# &ifa ptrunde peretele celular al animalului# i degradea! con:inutul celular %i"i a imilea! produ%ii de degradare2 3n ca!ul nematodelor# &ifa nconBoar animalul produc,ndu"i moartea# dup care i degradea! corpul %i i a imilea! con:inutul2 Micromicetele e pot &rni cu eu$acterii Cram" negati1e2 Micromicetele formea! a ocia:ii im$iotice cu plantele uperioare 'micori!e+2