Sunteți pe pagina 1din 85

L.J. Smith Trezirea.

doc Jurnalele vampirilor - 1

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

!apitolul 1 , +eptem.rie &ra/0Jurnalule1 zi o +0+e 2nt3mple ceva 2n/rozitor. Nu4tiu de ce am +cri+ a+ta. % o ne.unie. N-am nici un motiv +05iu pro+t di+pu+01 .a chiar am toate motivele +05iu 5ericit01 dar6 &ar iat0-m0aici1 la 7.89 diminea:a1 treaz04i +periat0. !ontinui +0-mi +pun c0m-a z0p0cit di5eren:a de 5u+ orar 2ntre ;ran:a4i State1 dar a+ta nu e<plic0de ce m0+imt at3t de +periat0. t3t de pierdut0. lalt0ieri1 c3nd m0tu4a Judith1 =ar/aret4i cu mine veneam cu ma4ina de la aeroport1 am avut un +entiment at3t de ciudat. !3nd am intrat pe +trada noa+tr01 mi-am +pu+ dintr-odat0> ?=ami4i tati ne a4teapt0aca+0. @un pariu c0or +05ie pe veranda din 5a:a ca+ei +au 2n livin/1 uit3ndu-+e pe 5erea+tr0. !red c0le-a 5o+t at3t de dor de mine.A Btiu. Sun0total aiurea. &ar chiar4i c3nd am v0zut ca+a4i veranda /oal01 tot am crezut a+ta. m urcat 2n 5u/0treptele4i am ap0+at pe clan:04i am .0tut 2n u40. "ar c3nd m0tu4a Judith a de+cuiat u4a1 m-am n0pu+tit 2n0untru4i am r0ma+ 2n hol a+cult3nd1 a4tept3nd +-o aud pe mami co.or3nd +c0rile +au pe tati +tri/3nd din livin/. Cn acea clip01 m0tu4a Judith a dat drumul unei valize pe podea1 cu un z/omot a+urzitor1 chiar 2n +patele meu1 a +co+ un o5tat ad3nc4i a +pu+> ?Suntem aca+0.ABi =ar/aret a r3+. "ar eu m-am +im:it cople4it0de cel mai 2n/rozitor +entiment pe care l-am avut vreodat0. Niciodat0nu m-am +im:it at3t de total4i de cumplit pierdut0. ca+0. Sunt aca+0. &e ce +un0a+ta ca o minciun0D =-am n0+cut aici1 2n ;ellE+ !hurch. Cntotdeauna am locuit 2n ca+a a+ta. "ar a+ta e tot vechea mea camer01 cu urmele de ar+ pe du4umea de c3nd !aroline4i cu mine am 2ncercat +05um0m pe 5uri4ni4te:i/0ri 2n cla+a a cincea4i aproape ne-am +u5ocat. =0uit pe 5erea+tr04i v0d /utuiul mare 2n care +-au urcat =att4i .0ie:ii acum doi ani1 ap0r3nd neinvita:i la petrecerea 2n piFama de ziua mea.G+ta e patul meu1 +caunul meu1 comoda mea. &ar 2n clipa a+ta totul mi +e pare ciudat1 ca4i cum nu aici ar 5i locul meu. %u +unt cea care nu are ce c0uta aici.Bi cel mai r0u e c0+imt c0e<i+t0un loc care e numai al meu1 doar c0nu-l pot /0+i. "eri am 5o+t prea o.o+it04i am ratat prima zi de4coal0. =eredith a luat orarul pentru mine1 dar n-am avut che5 +0vor.e+c cu ea la tele5on. =0tu4a Judith le-a +pu+ tuturor celor care au +unat c0di5eren:a de 5u+ orar m0termina+e4i c0dormeam1 dar la cin0+-a tot uitat la mine cu o privire ciudat0. &ar azi tre.uie +0m0v0d cu ceilal:i. r tre.ui +0ne 2nt3lnim cu to:ii 2n parcare 2nainte de ore. &e-a+ta +unt oare +periat0D =i-e 5ric0de eiD %lena Hil.ert +e opri din +cri+. Se uit0 la ultimul r3nd din Furnal1 apoi cl0tin0 din cap1 cu +tiloul 2n aer dea+upra caietului mic cu coper:i de cati5ea al.a+tr0. poi1 cu un /e+t .ru+c1 2n0l:0 capul 4i arunc0 +tiloul 4i caietul 2n .ovindou1 unde rico4ar0 ino5en+iv 4i aterizar0 pe .ancheta cu perne de +u. 5erea+tr0. %ra total ridicol. &e c3nd 2i era ei1 %lena Hil.ert1 5ric0 +0 +e vad0 cu oameniiD &e c3nd 2i era ei 5ric0 de cevaD Se ridic0 2n picioare 4i 24i .0/0 5urioa+0 m3inile 2ntr-un chimono ro4u de m0ta+e. Nu arunc0 nici o privire 2n+pre o/linda vene:ian0 .o/at ornamentat0 de dea+upra comodei din lemn de cire4I 4tia ce ar vedea. %lena Hil.ert1 .lond01 +u.:ire 4i calm01 cea care impunea moda 2n liceul ei1 elev0 2n ultimul an1 5ata pe care orice .0iat o voia 4i 2n locul c0reia orice 5at0 voia +0 5ie. !are 2n acea+t0 clip0 avea pe 5a:0 o 2ncruntare neo.i4nuit0 4i .uzele +tr3n+e. O .aie 5ier.inte 4i ni4te ca5ea1 4i o +0 m0 calmez1 +e /3ndi ea. 'itualul +p0latului 4i 2m.r0catului din 5iecare diminea:0 era lini4titor1 4i ea 2l prelun/i1 +cotocind printre noile haine cump0rate de la @ari+. Cn cele din urm0 ale+e un tricou roz pal 4i o 5u+t0 pantalon 5oarte +curt0 din in al. care o 50ceau +0 arate ca o 2n/he:at0 de zmeur0. Tocmai .un0 de m3ncat1 24i +pu+e1 4i din o/lind0 o privi o 5at0 cu un z3m.et tainic. Temerile ei de mai devreme di+p0ru+er01 uitate.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J%lenaK Lnde e4tiD O +0 2nt3rzii la 4coal0K #ocea aFun+e p3n0 la ea de la parter. %lena 24i mai trecu o dat0 peria prin p0rul m0t0+o+ 4i 4i-l prin+e la +pate cu o pan/lic0 roz aprin+. poi 24i lu0 ruc+acul 4i co.or2 +c0rile. Cn .uc0t0rie1 =ar/aret1 +urioara ei de patru ani1 m3nca cereale la ma+01 iar m0tu4a Judith pr0Fea ceva pe plit0. =0tu4a Judith era /enul de 5emeie care p0rea 2ntotdeauna va/ a/itat0I avea o 5a:0 2n/u+t0 4i pl0cut01 iar p0rul ei era de+chi+ la culoare 4i z.urlit1 +tr3n+ ne/liFent. %lena o +0rut0 pe o.raz. JMun0 diminea:a la toat0 lumea. Cmi pare r0u c0 n-am timp pentru micul deFun. J&ar1 %lena1 nu po:i +0 pleci 50r0 +0 m0n3nci ceva. i nevoie de proteine6 JO +0 iau o /o/oa40 pe drum1 2nainte de 4coal01 +pu+e ve+el0 %lena. O +0rut0 pe =ar/aret 2n cre4tet1 pe p0rul c3nepiu1 4i +e 2ntoar+e c0tre u40. J&ar1 %lena6 JBi o +0 m0 duc pro.a.il aca+0 la =eredith +au Monnie dup0 4coal01 a4a c0 nu m0 a4tepta:i cu ma+a. @aK J%lena6 %lena era deFa la u4a de la intrare. O 2nchi+e 2n urma ei1 2ntrerup3nd prote+tele m0tu4ii Judith1 4i p04i pe veranda ca+ei. Bi +e opri. Toate +entimentele deprimante din acea diminea:0 o cople4ir0 din nou. Nelini4tea1 teama. Bi pre+im:irea c0 avea +0 +e 2nt3mple ceva 2n/rozitor. =aple Street era pu+tie. !a+ele victoriene 2nalte p0reau ciudate 4i t0cute1 ca 4i cum ar 5i 5o+t toate /oale pe din0untru1 la 5el ca ni4te ca+e de pe un platou de 5ilmare p0r0+it. @0reau /oale de oameni1 dar pline de lucruri +tranii care o urm0reau. +ta eraI cineva o urm0rea. !erul de dea+upra nu era al.a+tru1 ci l0pto+ 4i opac1 a+emenea unui ca+tron uria4 r0+turnat cu /ura 2n Fo+. erul era 2n0.u4itor 4i %lena era convin+0 c0 ni4te ochi erau a:inti:i a+upra ei. N0ri ceva 2ntunecat printre ramurile .0tr3nului /utui din 5a:a ca+ei. %ra o cioar01 +t3nd la 5el de nemi4cat0 ca 4i 5runzele p0tate cu /al.en din Furul ei. i ei erau ochii care o priveau. Cncerc0 +0-4i +pun0 c0 era ridicol1 dar 2ntr-un 5el 4tia. %ra cea mai mare cioar0 pe care o v0zu+e vreodat01 /ra+0 4i lucioa+01 cu curcu.eie +tr0lucind 2n penele ei 2ntunecate. Ci vedea limpede 5iecare detaliu> /hearele ne/re lacome1 ciocul a+cu:it1 ochiul ne/ru care lucea. St0tea complet nemi4cat01 2nc3t putea 5oarte .ine +0 5ie o +tatuie de cear0 a unei p0+0ri. &ar 2n timp ce +e uita la ea1 %lena +im:i cum +e 2nro4e4te1 cum c0ldura o cuprinde 2n valuri1 arz3ndu-i o.raFii 4i /3tul. !0ci cioara6 o privea. O privea 2n 5elul 2n care o priveau .0ie:ii atunci c3nd purta co+tum de .aie +au o .luz0 tran+parent0. !a 4i cum o dez.r0ca din ochi. Cnainte +0-4i dea +eama ce 5ace1 24i l0+0 Fo+ ruc+acul 4i ridic0 o piatr0 din drum. J@leac0 de-aici1 +pu+e1 4i-4i auzi vocea tremur3nd de 5urie. @leac0K &u-te de-aiciK Bi1 ro+tind ultimul cuv3nt1 arunc0 piatra. Lrm0 o ploaie de 5runze1 2n+0 cioara +e 2n0l:0 +pre cer neatin+0. ripile ei erau uria4e 4i 50ceau z/omot c3t pentru un +tol 2ntre/ de ciori. %lena +e /hemui1 .ru+c panicat0 atunci c3nd pa+0rea trecu chiar pe+te capul ei1 iar pala de v3nt +t3rnit0 de mi4carea aripilor 2i ciu5uli p0rul .lond. &ar cioara +e 2n0l:0 din nou 4i +e roti 2n 2nalturi1 o +iluet0 2ntunecat0 pro5ilat0 pe cerul al. ca h3rtia. poi1 cu un cronc0nit r0/u4it1 +e 2ndep0rt0 2n direc:ia p0durii. %lena +e 2ndrept0 2ncet de +pate1 apoi +e uit0 2n Fur1 +t3nFenit0. Nu-i venea +0 cread0 c0 tocmai 50cu+e a4a ceva. &ar acum c0 pa+0rea di+p0ru+e1 cerul p0rea la 5el ca 2n 5iecare zi. Ln v3nt u4or 50cea 5runzele +0 +e mi4te 4i %lena tra+e aer ad3nc 2n piept. Cn Fo+ul +tr0zii1 o u40 +e de+chi+e 4i mai mul:i copii ie4ir0 a5ar01 r3z3nd. Le z3m.i1 apoi re+pir0 din nou1 un val de u4urare +tr0.0t3nd-o a+emenea c0ldurii +oarelui. !um a putut +0 5ie at3t de proa+t0D %ra o zi 5rumoa+01 care promitea multe lucruri 5rumoa+e1 4i nimic r0u nu avea +0 +e 2nt3mple. Nimic r0u nu avea +0 +e 2nt3mple O doar c0 ea o +0 2nt3rzie la 4coal0. Toat0 lumea o +0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+tea +-o a4tepte 2n parcare. &ar po:i +0 le +pui c0 te-ai oprit +0 arunci cu o piatr0 2ntr-un tip care tr0/ea cu ochiul1 24i +pu+e 4i aproape chicoti. %i1 a+ta le va da de /3ndit. ;0r0 +0 mai arunce o privire 2n +pate la /utui1 o porni c3t putu de repede 2n Fo+ul +tr0zii. !ioara +e n0pu+ti prin 5runzi4ul din v3r5ul +teFarului uria4 4i Ste5an 24i 2n0l:0 automat capul. !3nd v0zu c0 era doar o pa+0re1 +e rela<0. Ochii 2i co.or3r0 la 5orma al.0 4i inert0 pe care o :inea 2n m3ini1 4i chipul i +e cri+p0 u4or a p0rere de r0u. Nu avu+e+e de /3nd +0 o omoare. r 5i v3nat ceva mai mare dec3t un iepure dac0 ar 5i 4tiut c3t de 2n5ometat era. &ar1 +i/ur1 a+ta era chiar ceea ce 2l +peria> nu 4tia niciodat0 c3t de mare avea +0-i 5ie 5oamea +au ce ar tre.ui +0 5ac0 pentru a 4i-o +ati+5ace. vea noroc c0 de data a+ta omor3+e doar un iepure. '0ma+e 2n picioare1 l3n/0 +teFarii .0tr3ni1 cu +oarele 5iltrat printre 5runze c0z3ndu-i pe p0rul ondulat. Cn Fean4i 4i tricou1 Ste5an Salvatore ar0ta 2ntocmai ca un elev o.i4nuit de liceu. &ar nu era. #eni+e +0 +e hr0nea+c0 2n ad3ncul p0durii1 acolo unde nimeni nu-l putea vedea. cum 24i trecea cu /riF0 lim.a pe+te /in/ii 4i .uze1 +0 +e a+i/ure c0 nu mai r0m0+e+e nici un +trop de +3n/e pe ele. Nu voia +0 ri4te nimic. =a+carada a+ta era 4i a4a +u5icient de /reu de du+ p3n0 la cap0t. @entru o clip0 +e 2ntre.01 din nou1 dac0 n-ar tre.ui pur 4i +implu +0 renun:e la tot. @oate c0 ar tre.ui +0 +e 2ntoarc0 2n "talia1 2napoi 2n a+cunzi4ul lui. !um de +e /3ndi+e c0 ar putea +0 tr0ia+c0 din nou 2n lumin0D &ar +e +0tura+e de viata 2n um.r0. Se +0tura+e de 2ntuneric 4i de lucrurile care vie:uiau 2n el. Bi 2n primul r3nd +e +0tura+e +0 5ie +in/ur. Nu 4tia e<act de ce ale+e+e ;ellE+ !hurch1 din #ir/inia. &up0 +tandardele lui1 era un ora4 t3n0rI cele mai vechi cl0diri 5u+e+er0 ridicate cu doar un +ecol 4i Fum0tate 2n urm0. &ar amintirile 4i +ta5iile '0z.oiului !ivil 2nc0 mai d0inuiau acolo1 la 5el de reale ca +upermarPeturile 4i ma/azinele cu 5a+t-5ood. Ste5an aprecia re+pectul pentru trecut. Se /3ndi c0 poate ar aFun/e +0-i plac0 oamenii din ;ellE+ !hurch. Bi poate O poate O ar reu4i +0-4i /0+ea+c0 un loc printre ei. &e+i/ur1 niciodat0 n-o +0 5ie acceptat cu totul. H3ndul 2i arcui .uzele 2ntr-un z3m.et amar. Btia prea .ine c0 nu tre.uia +0 +pere a+ta. Nu va e<i+ta nicic3nd un loc c0ruia +0-i apar:in0 pe de-a-ntre/ul1 unde va putea +0 5ie el 2n+u4i. &oar dac0 ale/ea +0 tr0ia+c0 printre um.re6 Cndep0rt0 iute /3ndul. 'enun:a+e la 2ntunericI l0+a+e um.rele 2n urm0. Bter/ea din via:a lui to:i acei ani lun/i 4i o lua de la cap0t1 a+t0zi. Ste5an 24i d0du +eama c0 2nc0 mai :inea 2n m3ini iepurele. Cl a4ez0 cu /riF0 Fo+1 pe un pat de 5runze ar0mii de +teFar. &eparte1 mult prea departe pentru a 5i de+lu4ite de o ureche omenea+c01 recuno+cu z/omotele 50cute de un vulpoi. Qaide1 vino 2ncoace1 5rate v3n0tor1 24i +pu+e el tri+t. =icul deFun te-a4teapt0. C4i arunc0 pe un um0r Facheta 4i atunci o.+erv0 cioara care 2l tul.ura+e mai devreme. %ra tot coco:at0 2n +teFar 4i p0rea +0-l privea+c0. %ra ceva 2n nere/ul0 cu ea. #ru +0 trimit0 +pre ea un /3nd i+coditor1 pentru a o cerceta1 dar +e opri. du-:i aminte de promi+iunea 50cut01 24i +pu+e. Nu 5olo+e4ti @uterile dec3t dac0 e+te a.+olut nece+ar. &oar dac0 nu ai alt0 +olu:ie. =i4c3ndu-+e aproape neauzit printre 5runzele moarte 4i cren/u:ele u+cate1 +e 2ndrept0 c0tre mar/inea p0durii. colo 24i l0+a+e ma4ina. Se uit0 o dat0 2napoi 4i v0zu c0 cioara p0r0+i+e copacul 4i co.or3+e pe iepure. %ra ceva +ini+tru 2n 5elul 2n care 24i 2ntindea aripile pe+te trupul al. 50r0 via:01 ceva +ini+tru 4i trium50tor. Ste5an +im:i cum i +e pune un nod 2n /3t 4i vru +0 +e 2ntoarc0 4i +0 alun/e pa+0rea. &ar 4i ea era la 5el de 2ndrept0:it0 +0 m0n3nce ca 4i vulpea1 24i +pu+e. La 5el ca 4i el. &ac0 avea +0 vad0 din nou pa+0rea1 o +0-i i+codea+c0 mintea1 hot0r2 el. &ar acum 24i lu0 privirea de la cioar0 4i /r0.i pa+ul prin p0dure1 hot0r3t. Nu voia +0 2nt3rzie la

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

liceul ?'o.ert %. LeeA. !apitolul R %lena 5u 2nconFurat0 de ceilal:i din clipa 2n care p04i 2n parcarea liceului. Toat0 lumea era acolo1 toat0 /a4ca pe care nu o mai v0zu+e de la +53r4itul lui iunie1 plu+ patru +au cinci pi+0lo/i care +perau +0 c34ti/e popularitate prin a+ocierea cu ei. @e r3nd1 %lena primi 2m.r0:i40rile de .un venit ale mem.rilor /rupului ei. !aroline +e 2n0l:a+e cu cel pu:in doi centimetri 4i era mai +upl0 ca niciodat01 tot mai a+em0n0toare cu un manechin din #o/ue. O +alut0 cu r0ceal0 pe %lena 4i +e d0du 2napoi1 cu ochii ei verzi 2n/u+ta:i ca ai unei pi+ici. Monnie nu cre+cu+e deloc1 4i capul ei .uclat 4i ro4cat a.ia aFun/ea la .0r.ia %lenei c3nd 24i arunc0 .ra:ele 2n Furul ei. Stai pu:in O .ucleD 24i +pu+e %lena. O 2mpin+e deoparte pe 5ata mai mic0. JMonnieK !e :i-ai 50cut la p0rD JC:i placeD !red c0 m0 5ace +0 par mai 2nalt0. Monnie 24i 2n5oie .uclele deFa 2n5oiate 4i z3m.i1 cu ochii ei c0prui +c3nteind de 2nc3ntare1 cu 5e:i4oara ei 2n 5orm0 de inim0 +tr0lucind. %lena trecu mai departe. J=eredith. Nu te-ai +chim.at deloc. Se 2m.r0:i4ar0 cu dra/. &e =eredith 2i 5u+e+e mai dor ca de oricine altcineva1 +e /3ndi %lena1 uit3ndu-+e la 5ata 2nalt0. =eredith nu +e 5arda niciodat01 dar oricum1 cu pielea ei m0+linie per5ect0 4i /enele lun/i 4i ne/re1 nici nu avea nevoie. cum1 o +tudia pe %lena cu o +pr3ncean0 ridicat0. J%i1 p0rul t0u e cu dou0 nuan:e mai de+chi+ de la +oare6 &ar unde e .ronzulD !redeam c0 te di+trezi pe 'iviera 5rancez0. JBtii doar c0 eu nu m0 .ronzez niciodat0. %lena 24i ridic0 m3inile pentru a le cerceta. @ielea era per5ect01 precum por:elanul1 dar la 5el de al.0 4i de tran+lucid0 ca a lui Monnie. JStai pu:in1 e<clam0 Monnie1 apuc3nd o m3n0 a %lenei1 mi-am adu+ aminte de ceva. "a /hici:i ce am 2nv0:at vara a+ta de la veri4oara meaK Cnainte ca vreunul dintre cei din Fur +0 +pun0 ceva1 ea 2i in5orm0 trium50toare> !ititul 2n palm0K Se auzir0 c3teva /emete1 apoi c3teva r3+ete. J'3de:i c3t vre:i1 +pu+e Monnie1 netul.urat0. #eri4oara mea mi-a +pu+ c0 +unt un medium .un. "a +0 vedem6 Studie palma %lenei. JHr0.e4te-te1 alt5el o +0 2nt3rziem1 +pu+e %lena1 pu:in ner0.d0toare. JMine1 .ine. Lite1 a+ta e linia vie:ii tale O +au e linia inimiiD !ineva din /rup chicoti. JB4t1 50cu Monnie1 p0trund 2n a.i+. #0d6 v0d6 &eodat01 chipul lui Monnie +e al.i1 ca 4i cum 5ata +-ar 5i +periat .ru+c. Ochii ei c0prui +e 50cur0 mari1 dar acum nu mai p0rea +0 +e uite la palma %lenei1 ci prin ea O la ceva 2n5rico40tor. JO +0 cuno4ti un +tr0in 2nalt 4i .runet1 murmur0 =eredith din +patele ei1 4i +e auzir0 iar chicoteli. JMrunet1 da1 4i +tr0in6 &ar nu 2nalt1 +pu+e Monnie cu o voce 4optit01 2ndep0rtat0. &e4i1 continu0 ea dup0 o clip01 cu un aer nedumerit1 a 5o+t 2nalt odat0. Ochii ei c0prui1 mari1 +e ridicar0 uimi:i c0tre %lena. &ar a+ta e impo+i.il6 nuD &0du .ru+c drumul m3inii %lenei1 aproape arunc3nd-o departe de ea. Nu vreau +0 mai v0d nimic. JCn re/ul01 +pectacolul +-a terminat. Qaide:i +0 mer/em1 le +pu+e %lena celorlal:i1 va/ iritat0. Cntotdeauna con+idera+e c0 4mecheriile a+tea cu mediumurile erau doar at3t O ni4te 4mecherii. Bi atunci1 de ce +e +im:ea nelini4tit0D &oar pentru c0 2n diminea:a aceea +e +peria+e at3t de tare6 ;etele pornir0 c0tre cl0direa liceului1 dar +e oprir0 la auzul z/omotului unui motor .ine am.alat. J%i1 +pu+e !aroline1 cu ochii mari. +ta da1 ma4in0. JG+ta da1 @or+che1 o corect0 +ec =eredith. Tur.o-ul S11 ne/ru 4i lucio+ trecu torc3nd prin parcare1 c0ut3nd un loc1 mi4c3ndu-+e

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

la 5el de lenevo+ ca o panter0 care 24i p3nde4te prada. !3nd ma4ina +e opri1 portiera +e de+chi+e 4i 2l v0zur0 pe 4o5er. JLauK 50cu 2ncet !aroline. J@o:i +-o mai +pui o dat01 4opti Monnie. &in locul 2n care +e a5la1 %lena putea vedea un trup +u.:ire1 mu+culo+. Jean4i decolora:i1 at3t de mula:i c0 pro.a.il +eara cu /reu reu4ea +0-i tra/0 de pe el1 un tricou la 5el de mulat1 4i o Fachet0 de piele cu un model neo.i4nuit. vea p0rul ondulat O 4i .runet. Nu era 2n+0 2nalt. O 2n0l:ime medie. %lena e<pir0 prelun/. J!ine e tipul 0la cu ma+c0D +pu+e =eredith. 'emarca era 5oarte potrivit0 O ochelari ne/ri de +oare acopereau ochii .0iatului1 a+cunz3ndu-i 5a:a ca o ma+c0. JStr0inul ma+cat1 +pu+e cineva1 4i toat0 lumea 2ncepu +0 vor.ea+c0 2n acela4i timp. J"-ai v0zut FachetaD % italian01 din 'oma. J&e unde 4tiiD Tu n-ai 5o+t niciodat0 mai departe de 'ome1 Ne( TorP. JQopa. %lena are din nou privirea aia. @rivirea de v3n0toare. J&omnul ;rumo+-4i-Mrunet-4i-Scund ar 5ace .ine +0 ai.0 /riF0. JNu e +cundI e per5ectK Cn toat0 acea p0l0vr0/eal01 +e auzi limpede vocea lui !aroline> J%i1 haide1 %lena. Cl ai deFa pe =art. !e mai vreiD !e po:i +0 5aci cu doi din ce nu po:i +0 5aci cu unulD J cela4i lucru O doar c0 dureaz0 mai mult1 r0+pun+e t0r0/0nat =eredith 4i toat0 lumea iz.ucni 2n r3+. M0iatul 24i 2ncuia+e portiera 4i +e 2ndrepta acum +pre 4coal0. %lena porni dup0 el cu un aer de/aFat1 urmat0 de celelalte 5ete 2ntr-un /rup +tr3n+. @entru o clip01 +im:i cum o cuprinde enervarea. !hiar nu +e putea duce nic0ieri 50r0 un alai 2n picioarele eiD &ar =eredith 2i prin+e privirea 4i ea z3m.i 50r0 +0 vrea. JNo.le++e o.li/e1 +pu+e 2ncet =eredith. J!eD J&ac0 vrei +0 5ii re/ina 4colii1 tre.uie +0 accep:i con+ecin:ele. %lena +e 2ncrunt0 la ace+te cuvinte 4i intr0 2n cl0direa liceului. Cn 5a:a lor +e 2ntindea un coridor lun/1 4i o +iluet0 2n Fean4i 4i Fachet0 de piele tocmai di+p0rea pe u4a +ecretariatului din 5a:0. %lena 2ncetini pa4ii 4i +e opri 2n 5a:a .iroului1 uit3ndu-+e /3nditoare la me+aFele prin+e pe avizierul de plut0 de l3n/0 u40. Secretariatul avea o 5erea+tr0 mare1 prin care +e vedea per5ect tot interiorul. !elelalte 5ete +e uitau 50r0 Fen0 pe 5erea+tr0 4i chicoteau. J&r0/u:0 priveli4te din +pateK J ia e cu +i/uran:0 o Fachet0 rmaniK J!rezi c0 nu e din #ir/iniaD %lena a+culta cu aten:ie1 2ncerc3nd +0 prind0 numele .0iatului. Se p0rea c0 2n +ecretariat lucrurile nu mer/eau prea .ine> doamna !larPe1 +ecretara re+pon+a.il0 cu admiterea noilor elevi1 +e uita la o li+t0 4i cl0tina din cap. M0iatul ro+ti ceva 4i doamna !larPe ridic0 m3inile 2ntr-un /e+t care +punea ?!e pot +0 +punDA @arcur+e din nou li+ta1 urm0rind-o cu un de/et1 4i cl0tin0 iar04i din cap1 hot0r3t. M0iatul vru +0 plece1 apoi +e 2ntoar+e iar. Bi c3nd doamna !larPe ridic0 privirea c0tre el1 e<pre+ia i +e +chim.0. Ochelarii de +oare ai .0iatului erau acum 2n m3inile lui. &oamna !larPe p0rea +urprin+0 de cevaI %lena o v0zu clipind de mai multe ori. Hura i +e de+chi+e 4i +e 2nchi+e la loc1 ca 4i cum 2ncerca +0 +pun0 ceva. %lena ar 5i vrut +0 vad0 mai mult dec3t doar cea5a .0iatului. &oamna !larPe +cotocea acum prin teancurile de h3rtii cu un aer n0ucit. Cn cele din urm0 /0+i un 5ormular oarecare 4i +cri+e ceva pe el1 apoi 2l r0+uci 4i 2l 2ntin+e +pre .0iat. M0iatul +cri+e c3teva cuvinte pe 5ormular O 2l +emn0 pro.a.il O 4i i-l d0du 2napoi. &oamna !larPe +e hol.0 la el pentru o clip01 apoi 5runz0ri printr-un alt teanc de h3rtii 4i 2n cele din urm0 2i 2ntin+e .0iatului ceea ce p0rea a 5i un orar. Ochii ei r0ma+er0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

a:inti:i a+upra lui1 2n timp ce el 2l lu01 2nclin0 capul 2n +emn de mul:umire 4i +e 2ntoar+e c0tre u40. %lena nu mai putea de curiozitate acum. !e +e petrecu+e 2n0untruD Bi cum ar0ta chipul ace+tui necuno+cutD !3nd ie4i 2n+0 din +ecretariat1 avea din nou ochelarii pe na+. %lena +e +im:i dezam0/it0. &ar 2i putu vedea re+tul 5e:ei atunci c3nd el +e opri pentru o clip0 2n pra/ul u4ii. @0rul ne/ru ondulat 2ncadra ni4te tr0+0turi at3t de 5ine 2nc3t p0reau luate de pe o veche moned0 roman0 +au de pe un medalion. @ome:i 2nal:i1 na+ drept cla+ic6 4i o /ur0 care +0 nu te la+e +0 dormi noaptea1 24i +pu+e %lena. Muza +uperioar0 era minunat d0ltuit01 +en+i.il01 5oarte +enzual0. Sporov0ial0 5etelor 2n hol +e opri+e .ru+c. !ele mai multe 24i 2ntorceau acum privirile de la .0iat1 uit3ndu-+e 2n alt0 parte. %lena r0ma+e l3n/0 5erea+tr0 4i-4i mi4c0 u4or capul1 +co:3ndu-4i pan/lica ce-i :inea p0rul 4i l0+3ndu-l +0-i cad0 li.er pe umeri. ;0r0 +0 +e uite nici 2n +t3n/a 4i nici 2n dreapta1 .0iatul o porni 2n Fo+ pe coridor. !3nd +e 2ndep0rt0 +u5icient1 un cor de +u+pine 4i 4oapte +e ridic0 2n urma lui. %lena nu auzi nimic. Trecu+e pe l3n/0 ea1 24i +pu+e1 uluit0. @e l3n/0 ea1 50r0 +0-i arunce nici o privire. #a/1 24i d0du +eama c0 +una clopo:elul. =eredith o +cutura de .ra:. J!e-iD J m zi+1 uite orarul. vem tri/onometrie la etaF acum. QaideK %lena o l0+0 pe =eredith +0 o tra/0 dup0 ea pe coridor 4i 2n +u+ pe +car01 apoi 2ntr-o cla+0. Se a4ez0 cu mi4c0ri mecanice 2ntr-o .anc0 /oal0 4i 24i 5i<0 privirea pe pro5e+oara a5lat0 2n 5a:a cla+ei1 dar 50r0 +0 o vad0 de 5apt. Bocul 2nc0 nu-i trecu+e. Trecu+e pe l3n/0 ea. ;0r0 +0-i arunce o +in/ur0 privire. Nici nu-4i mai amintea de c3nd nu mai 50cu+e a4a ceva un .0iat. To:i +e uitau1 cel pu:in. Lnii 5luierau. Lnii +e opreau +0-i vor.ea+c0. Lnii doar +e hol.au. Bi %lenei 2i pl0cu+e 2ntotdeauna a+ta. Cn 5ond1 ce era mai important dec3t .0ie:iiD %i ar0tau c3t de popular0 erai1 c3t de 5rumoa+0 erai. Bi puteau 5i de 5olo+ 2n multe 5eluri. Lneori erau incitan:i1 dar de o.icei a+ta nu dura mult. Lneori erau ni4te Fi/odii 2nc0 de la 2nceput. =aForitatea .0ie:ilor1 re5lect0 %lena1 erau ca ni4te c0:elu4i. dora.ili1 dar de care te puteai u4or lip+i. !3:iva puteau 5i mai mult dec3t at3t1 puteau deveni ni4te adev0ra:i prieteni. !a =att. Oh1 =att. nul trecut +pera+e c0 el era cel pe care 2l c0uta1 .0iatul care putea +0 o 5ac0 +0 +imt06 ei .ine1 ceva mai mult. =ai mult dec3t emo:ia trium5ului de a 5ace o cucerire1 m3ndria de a-:i prezenta o nou0 achizi:ie celorlalte 5ete. "ar ea aFun+e+e +0 :in0 5oarte mult la =att. &ar pe+te var01 c3nd avu+e+e timp +0 +e /3ndea+c0 mai .ine1 24i d0du+e +eama c0 ceea ce +im:ea pentru el era +entimentul pe care 2l ai pentru un v0r +au o +or0. &oamna Qalpern 2mp0r:ea c0r:ile de tri/onometrie. %lena 24i lu0 cartea mecanic 4i 24i +cri+e numele pe prima pa/in01 cu5undat0 2nc0 2n /3nduri. =att 2i pl0cea mai mult dec3t orice alt .0iat pe care 2l cuno4tea. Bi de aceea va tre.ui +0-i +pun0 c0 totul +e termina+e 2ntre ei. Nu 4tiu+e cum +0 i-o +pun0 2ntr-o +cri+oare. Nu 4tia cum +0 i-o +pun0 acum. Nu +e temea c0 =att o +0 5ac0 +candalI dar pur 4i +implu n-o +0 2n:elea/0. &e 5apt1 adev0rul era c0 nici ea nu 2n:ele/ea. %ra ca 4i cum ea 2ntotdeauna c0uta6 ceva. &oar c01 2n clipa 2n care era convin+0 c0 /0+i+e acel ceva1 24i d0dea +eama c0 nu era a4a. " +e 2nt3mpla+e a+ta nu numai cu =att1 ci 4i cu oricare dintre .0ie:ii cu care 5u+e+e 2mpreun0. Bi apoi tre.uia +0 o ia de la cap0t. &in 5ericire1 2ntotdeauna e<i+ta ?materialA di+poni.il. Nici un .0iat nu reu4i+e +0 2i rezi+te1 4i nici un .0iat nu o i/nora+e vreodat0. @3n0 acum. @3n0 acum. mintindu-4i de acel incident din coridor1 %lena 24i 2ncle4t0 de/etele pe +tilou. Tot nu-i venea +0 cread0 c0 trecu+e pe l3n/0 ea a4a. !lopo:elul +un0 4i toat0 lumea ie4i din cla+01 dar %lena +e opri 2n pra/. C4i mu4c0 .uza1 cercet3nd cu privirea valul de elevi care +e rev0r+au de-a lun/ul coridorului.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

poi o z0ri pe una dintre 5etele din parcare. J;rance+K #ino aici. ;rance+ veni imediat1 cu 5a:a ei comun0 +tr0lucind de 2nc3ntare. J +cult01 ;rance+1 mai 4tii .0iatul de azi diminea:0D J!el cu @or+che 4i6 0006 .ine dotatD !um +0-l uitD J%i .ine1 vreau orarul lui. ;0 ro+t de el de la +ecretariat dac0 po:i1 +au chiar de la el dac0 alt5el nu +e poate. &ar adu-mi-lK ;rance+ p0ru pentru o clip0 +urprin+01 apoi r3nFi 4i 2ncuviin:0 din cap. JOU1 %lena1 o +0 2ncerc. Ne vedem la pr3nz dac0 pot +0 5ac ro+t de el. J=er+i1 +pu+e %lena 4i o urm0ri pe 5at0 2ndep0rt3ndu-+e. JBtii1 chiar e4ti ne.un01 ro+ti vocea lui =eredith 2n urechea ei. JLa ce .un +0 5ii re/ina 4colii dac0 nu po:i +0 dai din c3nd 2n c3nd c3te un ordinD r0+pun+e calm0 %lena. cum unde m0 ducD J i %conomie /eneral0. Lite1 ia-l tu1 +pu+e =eredith 4i 2i 2ntin+e un orar. %u tre.uie +0 5u/ la chimie. Ne vedem mai t3rziu. %conomia /eneral0 4i re+tul dimine:ii trecur0 ca prin vi+. %lena +pera+e +0-l mai z0rea+c0 pe noul elev1 dar el nu era 2n nici una din cla+ele ei. &ar =att era 2ntr-una1 4i %lena +im:i o +tr3n/ere de inim0 c3nd ochii lui al.a4tri 2i 2nt3lnir0 privirea cu un z3m.et. !3nd clopo:elul care anun:a pr3nzul +un01 %lena intr0 2n co5et0ria +alut3nd din cap 2n dreapta 4i-n +t3n/a. !aroline era a5ar01 rezemat0 cu un aer non4alant de un perete1 cu .0r.ia ridicat01 +patele drept1 4oldurile 2mpin+e 2n 5a:0. !ei doi .0ie:i cu care vor.ea t0cur0 4i 24i d0dur0 coate c3nd %lena +e apropie. JMun01 le +pu+e +curt .0ie:ilor1 iar lui !aroline> %4ti /ata +0 intri +0 m0n3nciD Ochii verzi ai lui !aroline +e 2ndreptar0 pentru o clip0 +pre %lena 4i 5ata 24i d0du deoparte de pe 5a:0 p0rul ro4u-2nchi+1 +tr0lucitor. J!um1 la ma+a re/al0D +pu+e ea. %lena +e uit0 la ea +urprin+0. %a 4i !aroline +e cuno4teau din /r0dini:0 4i 2ntotdeauna 5u+e+er0 2ntr-o competi:ie prietenea+c0. &ar 2n ultimul timp ceva +e 2nt3mpla+e cu !aroline. Cncepu+e +0 ia rivalitatea din ce 2n ce mai 2n +erio+. "ar acum %lena era uimit0 de per+i5larea evident0 din r0+pun+ul prietenei ei. J@0i1 nu prea pari +0 apar:ii ple.ei1 +pu+e ea pe un ton ve+el. JOh1 ai at3ta dreptate cu a+ta1 +pu+e !aroline1 2ntorc3ndu-+e pentru a o privi pe %lena 2n 5a:0. Ochii ei verzi1 ca de pi+ic01 erau 2n/u+ta:i 4i c0p0ta+er0 o tent0 5umurie1 iar %lena 5u 4ocat0 de o+tilitatea pe care o citi 2n ei. !ei doi .0ie:i z3m.ir0 +t3nFeni:i 4i +e 2ndep0rtar0 2ncet. !aroline nu p0ru +0 o.+erve. JO mul:ime de lucruri +-au +chim.at c3t ai 5o+t tu plecat0 2n vara a+ta1 %lena1 continu0 ea. Bi poate c0 timpul t0u pe tron +e 2ncheie. %lena +e 2nro4i+e1 o +im:ea. Se +tr0dui +0-4i p0+treze vocea calm0. J@oate1 +pu+e ea. &ar1 2n locul t0u1 2nc0 nu mi-a4 cump0ra un +ceptru1 !aroline. Se 2ntoar+e 4i intr0 2n +ala de me+e1 u4urat0 +0 le vad0 pe =eredith 4i Monnie1 4i pe ;rance+ l3n/0 ele. C4i ale+e m3ncarea 4i +e du+e la 5ete1 +im:ind cum ro4ea:a 2i di+pare din o.raFi. Nu voia +0 o la+e pe !aroline +0 o +upereI n-o +0 +e mai /3ndea+c0 deloc la ea. J m 50cut ro+t de orarul lui1 +pu+e ;rance+1 5lutur3nd o .ucat0 de h3rtie 2n timp ce %lena +e a4eza la ma+0. J"ar eu am c3teva ve4ti .une1 +pu+e Monnie1 plin0 de importan:0. %lena1 ia a+cult0 aici. % la cla+a mea de .iolo/ie1 4i am +tat chiar l3n/0 el. Cl cheam0 Ste5an1 Ste5an Salvatore1 4i e din "talia1 4i +t0 la .0tr3na doamn0 ;lo(er+1 la mar/inea ora4ului. Monnie o5t0. % at3t de romanticK !aroline 4i-a +c0pat c0r:ile 4i el i le-a ridicat. %lena +e +tr3m.0. J!e ne2ndem3natic0 e !aroline. !e altceva +-a mai 2nt3mplatD J@0i1 a+ta-i tot. &e 5apt1 nici n-a vor.it cu ea. % 5oaaaarte mi+terio+1 4tii. &oamna %ndicott1 pro5aE mea de .iolo/ie1 a 2ncercat +0-l convin/0 +0-4i +coat0 ochelarii1 dar n-a

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

vrut. zi+ c0 are o pro.lem0 medical0. J!e 5el de pro.lem0D JQa.ar n-am. @oate e 2n 5az0 terminal0 4i zilele 2i +unt num0rate. N-ar 5i a+ta romanticD JOh1 5oarte1 +pu+e =eredith. %lena +e uita pe+te h3rtia lui ;rance+1 mu4c3ndu-4i .uza. J% 2n al 4aptelea meu cur+1 "+toria european0. =ai vine cineva la cur+ul 0+taD J%u1 +pu+e Monnie. Bi cred c0 4i !aroline. Oh1 4i poate 4i =attI a zi+ ceva ieri de+pre norocul lui de a-l avea pro5e+or pe domnul Tanner. =inunat1 24i +pu+e %lena1 2n5i/3ndu-4i 5urculi:a in piure. Se p0rea c0 al 4aptelea cur+ avea +0 5ie e<trem de intere+ant. Ste5an +e .ucura c0 orele aproape +e termina+er0. #oia +0 ia+0 din coridoarele 4i +0lile a+tea de cla+0 a/lomerate1 m0car pentru c3teva minute. t3t de multe min:i. p0+area at3tor modele de /3ndire1 at3tea voci mintale care 2l 2nconFurau1 toate 2l 50ceau +0 +e +imt0 ame:it. &e mul:i ani nu mai 5u+e+e 2n miFlocul unei a+emenea mul:imi. Bi dintre toate1 o anumit0 minte ie4ea 2n eviden:0. ;u+e+e printre cele care 2l urm0ri+er0 2n coridorul principal al 4colii. Nu 4tia cum arat01 dar per+onalitatea ei era puternic0. %ra convin+ c0 ar recunoa4te-o dac0 ar vedea-o din nou. !el pu:in +upravie:ui+e deocamdat0 primei zile ale ma+caradei. ;olo+i+e @uterile doar de dou0 ori1 4i 5oarte pu:in. &ar era o.o+it 4i1 recuno+cu plin de p0rere de r0u1 5l0m3nd. "epurele nu 5u+e+e +u5icient. vea +0-4i 5ac0 /riFi pentru a+ta mai t3rziu. H0+i ultima +al0 de cla+0 4i lu0 loc. Bi imediat +im:i din nou prezen:a acelei min:i +peciale. Lucea la mar/inea con4tiin:ei lui1 o lumin0 aurie1 dulce 4i totu4i vi.rant0. Bi1 pentru prima oar01 putea localiza 5ata de la care venea. St0tea a4ezat0 chiar 2n 5a:a lui. Cn aceea4i clip0 2n care /3ndi a+ta1 ea +e 2ntoar+e 4i el 2i v0zu 5a:a. !u /reu +e a.:inu +0 nu :ipe1 4ocat. UatherineK &ar1 de+i/ur1 nu era po+i.il. Uatherine era moart0I 4i el o 4tia cel mai .ine. Bi totu4i1 a+em0narea era tul.ur0toare. @0rul acela .lond pal1 at3t de de+chi+ la culoare 2nc3t aproape p0rea +0 +clipea+c0. @ielea al.0 ca laptele1 care 2ntotdeauna 2l 50cu+e +0 +e /3ndea+c0 la le.ede1 +au la ala.a+tru1 cu o u4oar0 urm0 de ro4ea:0 pe pome:i. Bi ochii6 Ochii lui Uatherine avu+e+er0 o culoare cum el nu mai v0zu+e niciodat0 p3n0 acum> mai 2ntunecat0 dec3t azuriul cerului1 la 5el de inten+0 ca 4i pietrele de lapi+lazuli din .anda ei de p0r. ;ata a+ta avea aceia4i ochi. Bi erau a:inti:i a+upra lui1 2n vreme ce ea z3m.ea. C4i lu0 repede privirea de la acel z3m.et. =ai mult dec3t orice1 nu voia +0 +e /3ndea+c0 la Uatherine. Nu voia +0 +e uite la 5ata care 2i aducea aminte de ea1 4i nu voia +0-i mai +imt0 prezen:a. '0ma+e cu ochii la .anc01 .loc3ndu-4i mintea c3t putu de tare. Bi 2n cele din urm01 2ncet1 5ata +e 2ntoar+e din nou cu +patele la el. Se +im:ea Fi/nit0. !hiar 4i prin .locaFele min:ii1 el +im:ea a+ta. &ar nu-i p0+a. &e 5apt1 chiar +e .ucura1 4i +pera c0 a4a o +0 +tea departe de el. Cn a5ar0 de a+ta1 nu avea nici un +entiment pentru ea. !ontinu0 +0 4i-o repete 2n /3nd1 pe c3nd +t0tea a4ezat 2n .anc01 50r0 +0 aud0 vocea monoton0 4i .3z3it0 a pro5e+orului. &ar aFun/ea p3n0 la el un par5um u4or O violete1 24i +pu+e. "ar /3tul ei al. 4i delicat era aplecat dea+upra c0r:ii1 4i p0rul .lond 2i c0dea de-o parte 4i de alta a lui. !u 5urie 4i 5ru+trare1 recuno+cu acea +enza:ie cuno+cut0 2n din:i O mai de/ra.0 o zv3cnire +au o 5urnic0tur0 dec3t o durere. %ra 5oame1 un anumit 5el de 5oame. Bi nu una pe care avea +0 4i-o potolea+c0 prea cur3nd. @ro5e+orul m0+ura 2nc0perea 2n lun/ 4i-n lat ca un dihor1 pun3nd 2ntre.0ri1 4i Ste5an 24i concentr0 2n mod deli.erat aten:ia a+upra lui. La 2nceput 5u nedumerit1 c0ci de4i nici unul dintre elevi nu 4tia r0+pun+urile1 2ntre.0rile continuau +0 vin0. poi 2n:ele+e c0 ace+ta era +copul omului. S0-i 5ac0 de r3+ pe elevi pentru ceea ce nu 4tiau. cum 24i /0+i+e o alt0 victim01 o 5at0 micu:0 cu o mul:ime de .ucle ro4u-2nchi+ 4i o

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

5e:i4oar0 2n 5orm0 de inim0. Ste5an privi +c3r.it cum pro5e+orul o h0r:uia cu 2ntre.0ri. ;ata avea un aer Falnic c3nd pro5e+orul +e 2ntoar+e cu +patele la ea pentru a +e adre+a cla+ei> JCn:ele/e:i acum ce vreau +0 +punD !rede:i c0 +unte:i /rozaviI +unte:i 2n ultimul an1 aproape a.+olven:i. %i .ine1 o +0 v0 +pun c0 unii dintre voi nu +unte:i /ata nici m0car /r0dini:a +-o a.+olvi:i. !a eaK r0t0 cu m3na c0tre 5ata cu p0r ro4cat. Qa.ar n-are de 'evolu:ia 5rancez0. !rede c0 =aria ntoaneta a 5o+t o div0 a 5ilmului mutK %levii din Furul lui Ste5an +e 5oiau +t3nFeni:i. Sim:ea re+entimentele din mintea lor1 4i umilin:a. Bi teama. !u to:ii +e temeau de omule:ul ace+ta +la.1 cu ochi de nev0+tuic01 p3n0 4i .0ie:ii +olizi care erau mai 2nal:i dec3t el. JMun1 hai +0 2ncerc0m cu o alt0 perioad0. @ro5e+orul +e 2ntoar+e din nou c0tre 5ata pe care o intero/a1 2n timpul 'ena4terii6 Se 2ntrerup+e. Btii ce e 'ena4terea1 nuD @erioada dintre +ecolele al trei+prezecelea 4i al 4apte+prezecelea1 2n care %uropa a rede+coperit marile idei ale Hreciei 4i 'omei antice. @erioada care a dat lumii mul:i dintre cei mai mari arti4ti 4i /3nditori ai %uropei. ;ata 2ncuviin:0 din cap cu un aer con5uz 4i pro5e+orul continu0> JCn timpul 'ena4terii1 ce 50ceau la 4coal0 elevii de v3r+ta taD %iD i vreo ideeD @o:i +0 /hice4tiD ;ata 2n/hi:i nodul din /3t1 apoi1 cu o um.r0 de z3m.et1 +pu+e> JJucau 5ot.alD uzind r3+etele cla+ei1 5a:a pro5e+orului +e 2ntunec0. JNici /3ndK ro+ti el t0io+ 4i cla+a +e lini4ti. !rezi c0 a+ta e o /lum0D %i .ine1 2n acel timp1 elevii de v3r+ta ta cuno4teau deFa 5oarte .ine mai multe lim.i +tr0ine. St0p3neau lo/ica1 matematica1 a+tronomia1 5ilo+o5ia 4i /ramatica. %rau /ata +0 mear/0 mai departe la o univer+itate1 2n care 5iecare cur+ era predat 2n latin0. ;ot.alul era chiar ultimul lucru6 JScuza:i-m0. #ocea calm0 2l opri pe pro5e+or 2n miFlocul di+cur+ului. Toat0 lumea +e 2ntoar+e +0 2l privea+c0 pe Ste5an. J!eD !e-ai +pu+D J m +pu+> +cuza:i-m01 repet0 Ste5an1 +co:3ndu-4i ochelarii 4i ridic3ndu-+e 2n picioare. &ar v0 2n4ela:i. %levii din 'ena4tere erau 2ncuraFa:i +0 participe la Focuri +portive. %rau 2nv0:a:i c0 o minte +0n0toa+0 are nevoie 4i de un corp +0n0to+. Bi cu +i/uran:0 Fucau +porturi de echip01 precum crichet1 teni+ O 4i chiar 4i 5ot.al. Se 2ntoar+e c0tre 5ata cu p0r ro4cat 4i 2i z3m.i1 4i ea 2i r0+pun+e cu un z3m.et plin de recuno4tin:0. poi Ste5an ad0u/0 c0tre pro5e+or> &ar cele mai importante lucruri pe care le 2nv0:au erau .unele maniere 4i polite:ea. Sunt +i/ur c0 manualul v0 va +pune a+ta. %levii r3nFeau. @ro5e+orul +e 2nro4i+e la 5a:0 4i 2ncepu +0 +e .3l.3ie 5urio+. &ar Ste5an continu0 +0-l privea+c0 2n ochi1 4i dup0 un alt minut pro5e+orul 5u cel care +e uit0 2n alt0 parte. Se auzi clopo:elul. Ste5an 24i pu+e repede ochelarii 4i 24i +tr3n+e c0r:ile. &eFa atr0+e+e mai mult0 aten:ie a+upra lui dec3t tre.uia1 4i nu voia +0 5ie o.li/at +0 o privea+c0 din nou pe 5ata .lond0. Bi1 pe urm01 tre.uia +0 ia+0 repede de aici> +im:ea deFa 2n vene acea ar+ur0 5amiliar0. !3nd aFun+e la u401 cineva +tri/0> JQeiK !hiar Fucau 5ot.al pe atunciD Nu rezi+t0 4i arunc0 un z3m.et lar/ pe+te um0r> JOh1 da. Lneori cu capetele retezate ale prizonierilor de r0z.oi. %lena 2l urm0ri plec3nd. Ci 2ntor+e+e +patele 2n mod deli.erat. O umili+e dinadin+1 4i a+ta 2n 5a:a lui !aroline1 care p3ndea a+emenea unui 4oim. Sim:i cum lacrimile 2i ard 2n ochi1 dar 2n acea clip0 un +in/ur /3nd o +t0p3nea. #a pune m3na pe el1 chiar dac0 a+ta avea +0 o omoare. !hiar dac0 a+ta 2i omora pe am3ndoi1 va 5i al ei. !apitolul 8

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

@rimele lic0riri ale zorilor v3r+tau cerul 2ntunecat al nop:ii cu roz 4i verde pal. Ste5an privea de la 5erea+tra camerei +ale din pen+iune. Cnchiria+e acea+t0 camer0 pentru trapa din tavan1 o trap0 care +e de+chidea pe o plat5orm0 de pe acoperi4. cum u4a aceea era de+chi+0 4i un v3nt rece +u5la pe +cara de +u. ea. Ste5an era 2m.r0cat1 dar nu pentru c0 +e trezi+e devreme1 ci pentru c0 nici nu +e culca+e. Tocmai +e 2ntor+e+e din p0dure1 4i pe o latur0 a /hetei mai avea lipite c3teva .uc0:ele de 5runz0 umed0. Le 2ndep0rt0 cu /riF0. uzi+e comentariile elevilor cu o zi 2n urm0 4i 4tia c0 2i privi+er0 lun/ hainele O 2ntotdeauna +e 2m.r0ca 5oarte .ine O1 nu doar din vanitate1 ci pentru c0 a4a +e cuvenea. @receptorul lui 2i +pu+e+e ade+eori> Ln ari+tocrat tre.uie +0+e 2m.race pe m0+ura pozi:iei +ale. &ac0nu o 5ace1 2n+eamn0c024i arat0di+pre:ul pentru ceilal:i. Toat0 lumea are un loc 2n lume1 iar locul lui 5u+e+e odat0 2n r3ndul no.ilimii. Odat0. &e ce +e mai /3ndea la lucrurile a+teaD Si/ur1 ar 5i tre.uit +0-4i dea +eama c0 dac0 Fuca rolul unui elev1 a+ta avea +0-i aduc0 aminte de vremea c3nd 5u+e+e cu adev0rat elev. cum amintirile 2l cople4eau1 inten+1 cu repeziciune1 ca 4i cum 5runz0rea pa/inile unui Furnal 4i privirea lui prindea1 ici 4i colo1 c3te un para/ra5. Lna 2n +pecial 2i ap0ru vie> chipul tat0lui +0u c3nd &amon anun:a+e c0 renun:a la univer+itate. N-o +0 uite niciodat0 acel moment. Nu-l mai v0zu+e nicic3nd at3t de 5urio+ pe tat0l +0u6 ?!um adic0 nu te mai duciDA Hiu+eppe era un om drept1 dar +e aprindea u4or1 4i 5iul +0u mai mare 2i +t3rnea 2ntotdeauna latura violent0. ;iul acela 24i 4ter/ea acum .uzele cu o .ati+t0 de m0ta+e de culoarea 4o5ranului. ?!redeam c0 p3n0 4i tu ai putea 2n:ele/e o propozi:ie at3t de +impl01 tat0A1 +pu+e el. ?#rei +0 :i-o repet 2n latin0DA ?&amon6A1 2ncepu Ste5an cri+pat1 2n/rozit de acea+t0 lip+0 de re+pect. &ar tat0l 2l 2ntrerup+e. ?!eea ce-mi +pui tu acum e c0 eu1 Hiu+eppe1 conte di Salvatori1 va tre.ui +0 dau ochii cu prietenii mei 4tiind c0 5iul meu e un +ciopartoD Ln ire+pon+a.ilD Ln tr3ndav care nu 24i aduce contri.u:ia 5olo+itoare la .un0+tarea ;loren:eiDA Servitorii +e retr0/eau 2ncet 2n 5a:a 5uriei cre+c3nde a lui Hiu+eppe. &amon nici nu clipi. ? 4a +e pare. +ta dac0 2i po:i numi prieteni pe to:i cei care 2:i c3nt0 o+anale 2n +peran:a c0 le vei 2mprumuta .ani.A ?Sporco para++itaKA +tri/0 Hiu+eppe1 ridic3ndu-+e din +caun. ?Nu aFun/e c0 atunci c3nd e4ti la 4coal0 2:i iro+e4ti timpul 4i .aniiD Oh1 da1 4tiu totul de+pre Focurile de noroc1 de+pre .e:ii 4i 5emei. Bi 4tiu c0 dac0 n-ar 5i 5o+t +ecretarul t0u 4i preceptorii t0i1 ai 5i ratat 5iecare cur+. &ar acum vrei +0 m0 5aci cu totul de ru4ine. Bi de ceD &e ceDA =3na lui mare +e ridic0 .ru+c 4i 2l apuc0 pe &amon de .0r.ie. ?!a +0 te po:i 2ntoarce la partidele tale de v3n0toare cu 4oimi 4i copoiDA Ste5an tre.uia +0 recunoa+c0> &amon nici m0car nu tre+0ri. '0ma+e nemi4cat 2n +tr3n+oarea tat0lui +0u1 un ari+tocrat din cap p3n0-n picioare1 de la .ereta de o +implitate ele/ant0 de pe capul +0u p3n0 la pelerina tivit0 cu hermin0 4i panto5ii din piele moale. Muza +uperioar0 2i era arcuit0 cu o aro/an:0 deplin0. &e data a+ta ai mer+ prea departe1 24i +pu+e Ste5an1 privindu-i pe cei doi .0r.a:i care +e 2n5runtau din priviri. &e data a+ta nici m0car tu n-ai +0 5ii 2n +tare +0 ie4i cu 5a:a curat0 dintr-o a+emenea trea.0 5olo+indu-:i 5armecul. &ar chiar atunci +e auzi un pa+ u4or 2n pra/ul camerei de lucru. Ste5an +e 2ntoar+e 4i 5u or.it de ochii de lapi+lazuli1 m0r/ini:i de /ene de+e. %ra Uatherine. Tat0l ei1 .aronul von S(artz+child1 o adu+e+e din t0r3murile reci ale prin:ilor /ermani 2n :inutul rural al "taliei1 +per3nd c0 a+ta o va aFuta +0 24i revin0 dup0 o lun/0 .oal0. Bi din ziua 2n care +o+i+e Uatherine1 totul +e +chim.a+e pentru Ste5an. ?Cmi cer iertare. N-am vrut +0 deranFez.A #ocea ei era dulce 4i limpede. ;0cu o mi4care u4oar0 2napoi c0tre u401 ca 4i cum ar 5i vrut +0 plece. ?Nu1 nu pleca. '0m3iA1 +pu+e repede Ste5an. #oia +0 +pun0 mai multe1 +0 o ia de m3n0 O dar nu 2ndr0znea. Nu 2n prezen:a tat0lui

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+0u. Tot ce putea +0 5ac0 era +0 privea+c0 lun/ 2n acei ochi al.a4tri ca ni4te /eme1 ce erau ridica:i c0tre el. ?&a1 r0m3iA1 +pu+e Hiu+eppe1 4i Ste5an v0zu c0 e<pre+ia 5urioa+0 a tat0lui +0u +e calma+e 4i el 2i d0du+e drumul lui &amon. ;0cu un pa+ 2nainte1 2ndrept3ndu-4i 5aldurile /rele ale ro.ei +ale lun/i1 /arni+it0 cu .lan0. ?Tat0l t0u ar tre.ui +0 +e 2ntoarc0 a+t0zi de la tre.urile lui din ora4 4i va 5i 2nc3ntat +0 te vad0. &ar o.raFii t0i +unt palizi1 micu:0 Uatherine. Sper c0 nu e4ti iar04i .olnav0DA ?Bti:i c0 2ntotdeauna +unt palid01 domnule. Nu 5olo+e+c dre+uri precum 2ndr0zne:ele voa+tre 5ete italiene.A ?N-ai nevoie de eleA1 +pu+e Ste5an 2nainte +0 +e poat0 opri1 4i Uatherine 2i z3m.i. %ra at3t de 5rumoa+0. Ste5an +im:i o durere 2n piept. Tat0l lui continu0> ?Bi te v0d prea pu:in 2n timpul zilei. t3t de rar ne o5eri pl0cerea companiei tale 2nainte de amur/.A ? m +tudiile 4i ru/0ciunile pe care +0 le 5ac 2n camera mea1 domnuleA1 +pu+e 2ncet Uatherine1 l0+3ndu-4i /enele lun/i 2n Fo+. Ste5an 4tia c0 a+ta nu era adev0rat. &ar nu +pu+e nimicI nu avea +0-i tr0deze niciodat0 +ecretul. %a ridic0 din nou privirea c0tre tat0l lui. ?&ar acum +unt aici1 domnule.A ?&a1 da1 e adev0rat. Bi tre.uie +0 m0 2n/riFe+c ca 2n +eara acea+ta +0 avem o cin0 5oarte +pecial0 2n cin+tea 2ntoarcerii tat0lui t0u. &amon6 noi doi o +0 vor.im mai t3rziu.A Hiu+eppe 2i 50cu +emn unui +ervitor 4i ie4i cu pa4i mari din 2nc0pere1 iar Ste5an +e 2ntoar+e 2nc3ntat +pre Uatherine1 c0ci rareori puteau vor.i 50r0 prezen:a tat0lui lui +au a lui Hudren1 trupe4a ei doic0 /erman0. &ar ceea ce Ste5an v0zu 2n acea clip0 5u ca o lovitur0 puternic0 2n +tomac. Uatherine z3m.ea O acel z3m.et u4or1 tainic1 pe care ade+eori i-l adre+a. &oar c0 acum nu +e uita la el. @rivirea ei era 2ndreptat0 +pre &amon. Cn acel moment1 Ste5an 2l ur2 pe 5ratele lui1 2i ur2 5rumu+e:ea 2ntunecat0 4i /ra:ia 4i +enzualitatea care atr0/eau 5emeile c0tre el precum o 5lac0r0 atra/e 5luturii de noapte. Cn acea clip0 vru +0-l lovea+c0 pe &amon1 +0 di+tru/0 pentru totdeauna 5rumu+e:ea aceea. Cn +chim.1 tre.ui +0 +tea acolo 4i +0 o privea+c0 pe Uatherine cum +e 2ndreapt0 2ncet c0tre 5ratele lui1 pa+ cu pa+1 cu rochia ei lun/0 de .rocart atin/3nd cu un 5o4net u4or pardo+eala de piatr0. Bi1 2n vreme ce el privea1 &amon 2ntin+e o m3n0 +pre Uatherine1 av3nd pe .uze z3m.etul nemilo+ al trium5ului6 Ste5an +e 2ntoar+e cu o mi4care .ru+c0 de la 5erea+tr0. &e ce de+chidea r0ni vechiD &ar1 chiar pe c3nd 24i +punea a+ta1 +coa+e de +u. c0ma40 lan:ul +u.:ire de aur pe care 2l purta la /3t. =3n/3ie cu de/etul mare 4i ar0t0torul inelul at3rnat de el1 apoi 2l ridic0 2n +u+1 2n lumin0. !ercul 2n/u+t era lucrat cu m0ie+trie 2n aur1 iar cele cinci +ecole +cur+e nu 2i 4ter+e+er0 +tr0lucirea. vea 2ncru+tat0 2n el o +in/ur0 piatr01 un lapi+lazuli de m0rimea un/hiei de la de/etul mic al lui Ste5an. cum el +e uit0 la piatr01 apoi la inelul /reu de ar/int1 tot cu lapi+lazuli1 de pe m3na lui1 4i +im:i 2n piept o durere 5amiliar0. Nu putea uita trecutul1 4i de 5apt nici nu dorea a+ta. Cn ciuda a tot ce +e 2nt3mpla+e1 24i amintea cu dra/o+te de Uatherine. &ar e<i+ta o amintire pe care tre.uia +0 nu o tul.ure1 o pa/in0 a Furnalului pe care tre.uia +0 nu o 2ntoarc0. &ac0 ar tre.ui +0 retr0ia+c0 acea oroare1 acea6 mon+truozitate1 ar 2nne.uni. La 5el cum 2nne.uni+e de durere 2n acea zi1 acea ultim0 zi1 c3nd 24i privi+e propria damnare6 Ste5an +e rezem0 de 5erea+tr01 lipindu-4i 5runtea de /eamul rece. @receptorul lui avea o alt0 vor.0> '0ul nu-4i va /0+i nicic3nd pacea. @oate c0va trium5a1 dar nu-4i va /0+i nicic3nd pacea. Oare de ce veni+e 2n ;ellE+ !hurchD Spera+e +0 /0+ea+c0 aici pacea1 dar a+ta era impo+i.il. Nu va 5i niciodat0 acceptat1 nu

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+e va lini4ti niciodat0. Nu putea +chim.a ceea ce era. Cn diminea:a aceea1 %lena +e trezi mai devreme dec3t de o.icei. O auzea pe m0tu4a Judith 5oindu-+e prin camera ei1 pre/0tindu-+e +0-4i 5ac0 du4ul. =ar/aret 2nc0 mai dormea1 /hemuit0 ca un 4oricel 2n patul ei. %lena trecu 50r0 z/omot prin 5a:a u4ii1 pe Fum0tate de+chi+01 de la camera +urorii ei mai mici 4i o lu0 de-a lun/ul coridorului pentru a ie4i din ca+0. erul era proa+p0t 4i limpede 2n diminea:a a+taI 2n /utui nu +e a5lau dec3t o.i4nuitele /ai:e 4i vr0.ii. %lena1 care cu o +ear0 2nainte +e culca+e cu o durere n0ucitoare de cap1 24i ridic0 5a:a c0tre cerul azuriu 50r0 nori 4i re+pir0 ad3nc. Se +im:ea mult mai .ine dec3t +e +im:i+e ieri. Ci promi+e+e lui =att c0 +e 2nt3lne4te cu el 2nainte de 4coal0 4i1 de4i nu a4tepta cu ner0.dare 2nt3lnirea a+ta1 era convin+0 c0 totul avea +0 5ie 2n re/ul0. =att locuia la doar dou0 +tr0zi de liceu. %ra o ca+0 +impl01 cu .3rne din lemn1 la 5el ca toate celelalte de pe acea +trad01 poate doar c0 lea/0nul de pe verand0 era pu:in mai tocit1 vop+eaua ceva mai coFit0. =att era deFa a5ar01 4i pentru o clip0 inima ei .0tu mai tare la vederea lui1 a4a cum 50cu+e 2ntotdeauna. =att era 5rumu4el. Nu e<i+ta nici o 2ndoial0 2n ace+t +en+. Nu 2n 5elul acela uluitor1 aproape tul.ur0tor 2n care6 2n care ar0tau unii .0r.a:i1 ci 2ntr-un 5el american1 +0n0to+. =att Qone-cutt era +ut0 la +ut0 american. @0rul lui .lond era tun+ +curt1 a4a cum 2l aveau to:i cei din echipa de 5ot.al1 4i era .ronzat pentru c0 munci+e 2n aer li.er la 5erma .unicilor +0i. vea ochi al.a4tri1 cu o privire de+chi+0 4i cin+tit0. &ar a+t0zi1 c3nd 24i 2ntin+e .ra:ele c0tre %lena pentru a o cuprinde u4or1 ochii lui erau cam tri4ti. J#rei +0 intriD JNu. Qai +0 ne plim.0m pu:in1 +pu+e %lena. @ornir0 unul l3n/0 altul1 50r0 +0 +e atin/0. Strada era m0r/init0 de ar:ari 4i nuci1 iar aerul 2nc0 era plin de t0cerea dimine:ii. %lena 24i privea picioarele 2naint3nd pe trotuarul ud1 +im:indu-+e dintrodat0 ne+i/ur0. Nu 4tia cum +0 2nceap0. JNu mi-ai pove+tit 2nc0 nimic de+pre ;ran:a1 +pu+e el. JOh1 a 5o+t /rozav1 r0+pun+e %lena. Se uit0 cu coada ochiului la =att> 4i el +t0tea cu privirile 2ndreptate 2n Fo+1 c0tre trotuar. Totul acolo a 5o+t /rozav1 continu0 ea1 2ncerc3nd +0 adune ceva entuzia+m 2n voce. Oamenii1 m3ncarea1 totul. 5o+t chiar6 #ocea i +e +tin+e 4i r3+e nervo+. J=da. Btiu. Hrozav1 2ncheie el 2n locul ei. =att +e opri 4i r0ma+e uit3ndu-+e 2n Fo+1 la teni4ii lui ro4i 2n v3r5. %lena 2i recuno+cu1 erau aceia4i de anul trecut. ;amilia lui =att o ducea /reuI poate c0 nu putu+e +0-4i permit0 o pereche nou0. 'idic0 privirea 4i-i v0zu ochii al.a4tri a:inti:i a+upra chipului ei. JBtii1 tu ar0:i /rozav acum1 +pu+e el. %lena de+chi+e /ura1 .ru+c panicat01 dar el continu0. JBi cred c0 vrei +0-mi +pui ceva. %a 2l privi lun/1 4i el z3m.i1 un z3m.et +tr3m.1 Falnic. poi 24i 2ntin+e iar .ra:ele c0tre ea. JOh1 =att1 +pu+e %lena1 2m.r0:i43ndu-l +tr3n+. poi +e d0du 2napoi ca +0-l privea+c0 2n 5a:0. =att1 e4ti cel mai dr0/u: .0iat pe care l-am cuno+cut vreodat0. Nu te merit. JOh1 deci de-a+ta m0 p0r0+e4ti1 +pu+e =att c3nd pornir0 mai departe. @entru c0 +unt prea .un pentru tine. Tre.uia +0-mi dau +eama de a+ta mai demult. %a 2i tra+e un /hiont 2n .ra:. JNu1 nu de-a+ta1 4i nu te p0r0+e+c. O +0 r0m3nem prieteni1 daD JOh1 +i/ur. Oh1 a.+olut. J@entru c0 mi-am dat +eama c0 a+ta +untem. Se opri 4i ridic0 din nou privirea c0tre el. @rieteni .uni. Qaide1 =att1 5ii +incer1 nu a+ta +im:i pentru mineD %l o privi lun/1 apoi 24i 2n0l:0 ochii la cer. J@ot +0 invoc al !incilea mendamentD +pu+e. Bi ad0u/01 pe c3nd 5a:a %lenei +e lun/ea> +ta n-are nimic de-a 5ace cu tipul 0la nou1 nuD JNu1 +pu+e %lena dup0 o u4oar0 ezitare1 apoi ad0u/0 repede> Nici nu l-am cuno+cut 2nc0. Nu-l 4tiu.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J&ar vrei +0-l cuno4ti. Nu1 nu +pune nimic. O cuprin+e cu un .ra: 4i o 2ntoar+e u4or c0tre el. Qai +0 mer/em la 4coal0. &ac0 mai avem timp1 poate o +0-:i iau o /o/oa40. La un moment dat1 ceva +e mi4c0 2n nucul pe +u. care tocmai treceau. =att 5luier0 4i ar0t0 cu de/etul. J"a uit0-teK !ea mai mare cioar0 pe care am v0zut-o vreodat0. %lena ridic0 privirea1 dar cioara di+p0ru+e. Cn acea zi1 4coala +e dovedi pentru %lena doar un loc 2n care +0-4i revizuia+c0 planul. &iminea:a1 +e trezi+e 4tiind 5oarte .ine ce avea de 50cut. "ar acum aduna c3t de multe in5orma:ii putea de+pre Ste5an Salvatore. !eea ce nu era /reu1 pentru c0 toat0 lumea de la ?'o.ert %. LeeA vor.ea de+pre el. &eveni+e un 5apt .inecuno+cut c0 ieri avu+e+e un +oi de con5runtare cu +ecretara re+pon+a.il0 cu admiterile. "ar a+t0zi 5u+e+e chemat la .iroul directorului. !eva 2n le/0tur0 cu actele lui. &ar directorul 2l trimi+e+e 2napoi la cla+0 Vdup01 +e +punea1 o convor.ire interna:ional0 cu 'oma O +au era Wa+hin/tonulDX 4i totul p0rea +0 5ie 2n re/ul0 acum. !el pu:in o5icial. !3nd %lena aFun+e la cur+ul de "+torie european0 2n acea dup0-amiaz01 5u 2nt3mpinat0 de un 5luierat 2n +urdin0 pe coridor. &icP !arter 4i T-ler Small(ood pierdeau vremea pe acolo. &oi idio:i notorii1 24i +pu+e ea1 i/nor3nd 5luieratul 4i privirile lor hol.ate. !ei doi erau convin4i c0 dac0 50ceau parte din echipa de 5ot.al a univer+it0:ii erau idolii 5etelor. '0ma+e cu ochi la ei pe c3nd +tr0.0tea alene coridorul1 trec3ndu-4i din nou ruFul pe+te .uze 4i Fuc3ndu-+e cu pudriera. Ci d0du+e in+truc:iuni +peciale lui Monnie1 4i planul era /ata de pu+ 2n aplicare 2n momentul c3nd Ste5an 24i 50cea apari:ia. O/linFoara pudrierei 2i o5erea o vedere per5ect0 a+upra coridorului din +patele ei. Bi totu4i1 2ntr-un 5el +au altul nu-l z0ri la timp. Se pomeni deodat0 cu el al0turi1 4i 2nchi+e pudriera cu z/omot 2n vreme ce el trecea mai departe. #oia +0-l oprea+c01 dar 2nainte +0 o poat0 5ace +e 2nt3mpl0 ceva. Ste5an +e cri+p0 O +au1 cel pu:in1 +e +im:i o pruden:0 2n el. !hiar atunci &icP 4i T-ler +e opri+er0 2n 5a:a u4ii cla+ei unde aveau ora de "+torie. Mloc3nd drumul. Tic0lo4i notorii1 24i +pu+e %lena. ;urioa+01 +e uit0 ur3t la ei pe+te um0rul lui Ste5an. !ei doi +e amuzau de Foc1 +t3nd rezema:i 2ntr-o r3n0 de canatul u4ii1 pre50c3ndu-+e c0 nu-l v0d pe Ste5an1 care +e a5la 2n 5a:a lor. JScuza:i-m0. %ra acela4i ton pe care 2l 5olo+i+e 4i cu pro5e+orul de i+torie O calm1 deta4at. JScuuziD 50cu T-ler 2n 5al+et. Scuuzi-miD =i +cuuziD JacuzziD Bi cei doi r3+er0. %lena v0zu mu4chii 2ncord3ndu-+e +u. tricoul din 5a:a ei. +ta era total nedrept> am3ndoi erau mai 2nal:i dec3t Ste5an1 iar T-ler era de dou0 ori mai lat. J% vreo pro.lem0 aiciD %lena 5u la 5el de +urprin+0 ca 4i .0ie:ii +0 aud0 o voce 2n +patele ei. Se 2ntoar+e 4i 2l v0zu pe =att. Ochii lui al.a4tri aveau o privire dur0. %lena 24i mu4c0 .uzele pentru a-4i 2n0.u4i un z3m.et1 v0z3nd cum T-ler 4i &icP +e mi4c0 2ncet 4i cu ciud0 din u40. Munul ei prieten =att1 24i +pu+e ea. &ar acum .unul ei prieten =att intr0 2n cla+0 al0turi de Ste5an1 4i ea r0ma+e 2n urma lor1 privindu-i. !3nd ei +e a4ezar01 ea +e +trecur0 2n .anca din +patele lui Ste5an1 de unde 2l putea privi 50r0 +0 5ie la r3ndul ei urm0rit0. @lanul ei tre.uia +0 a4tepte p3n0 la +53r4itul orei. =att +e Fuca 2ncet cu ni4te monede din .uzunar1 ceea ce 2n+emna c0 voia +0 +pun0 ceva 4i nu 4tia cum. J 006 auzi1 2ncepu el 2n cele din urm01 +t3nFenit. Tipii 0ia1 4tii6 Ste5an r3+e1 un r3+ amar. J!ine +unt eu +0-i FudecD Cn vocea lui +e +im:ea mai mult0 emo:ie dec3t auzi+e p3n0 atunci %lena1 chiar 4i atunci c3nd vor.i+e cu domnul Tanner. "ar acea emo:ie era pur0 ne5ericire. JOricum1 de ce a4 5i .ine-venit aiciD 2ncheie el1 aproape ca pentru +ine. J&e ce n-ai 5iD =att 2l privi+e cu aten:ie pe Ste5anI acum ma<ilarul lui 5erm 2i ar0ta

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

hot0r3rea. +cult01 zi+e. #or.eai ieri de+pre 5ot.al. %i .ine1 cel mai .un W'1 atacant1 al no+tru 4i-a rupt un li/ament ieri dup0-amiaz0 4i avem nevoie de un 2nlocuitor. Selec:iile +unt 2n dup0-ma+a a+ta. !e ziciD J%uD 2ntre.0 Ste5an1 luat pe nepre/0tite. h6 Nu 4tiu dac0 pot. J@o:i +0 aler/iD J&ac0 pot6D Ste5an +e 2ntoar+e pe Fum0tate +pre =att 4i %lena v0zu o um.r0 de z3m.et pe .uzele lui. &a. J@o:i +0 prinzi min/eaD J&a. J +ta e ceea ce are de 50cut un W'. %u +unt YM1 c0pitanul. &ac0 po:i +0 prinzi min/ea pe care :i-o arunc eu 4i aler/i cu ea1 atunci po:i +0 Foci. JCn:ele/. cum Ste5an chiar z3m.ea 4i1 de4i /ura lui =att era +erioa+01 ochii lui r3deau. %lena 24i d0du +eama c0 era /eloa+01 4i 5u uimit0 de propria ei reac:ie. %<i+ta o c0ldur0 2ntre cei doi .0ie:i care o e<cludea pe ea. &ar 2n clipa urm0toare z3m.etul lui Ste5an di+p0ru 4i el +pu+e di+tant> J=ul:ume+c6 dar nu. m alte o.li/a:ii. Cn acel moment +o+ir0 Monnie 4i !aroline 4i ora 2ncepu. Cn vreme ce Tanner vor.ea de+pre %uropa1 %lena 24i repeta> ?Mun0. %u +unt %lena Hil.ert. ;ac parte din !omitetul de 2nt3mpinare al elevilor din ultimul an1 4i am primit +arcina de a-:i ar0ta 4coala. Sper c0 nu vrei +0 am pro.leme 4i +0 nu m0 la4i +0-mi 5ac trea.a1 nuDA "ar ace+te ultime cuvinte tre.uiau ro+tite cu ochii mari1 ru/0tori O dar a+ta doar dac0 el ar da +emne c0 2ncearc0 +0 +cape. @ractic1 era o manevr0 a.+olut +i/ur0. Ste5an p0rea /ata 2ntotdeauna +0 +ar0 2n aFutorul domni:elor a5late la anan/hie. @e la Fum0tatea orei1 5ata care +t0tea 2n dreapta ei 2i +trecur0 un .ilet. %lena 2l de+50cu 4i recuno+cu +cri+ul rotund 4i copil0re+c al lui Monnie. Scria> ? m :inut-o pe !. departe c3t de mult am putut. !e +-a 2nt3mplatD mer+DDDA %lena ridic0 privirea 4i o v0zu pe Monnie r0+ucindu-+e 2n .anca ei din primul r3nd. %lena ar0t0 +pre .ilet 4i cl0tin0 din cap1 4optind ?&up0 or0A. " +e p0ru c0 dureaz0 un +ecol p3n0 ce Tanner le d0du ultimele indica:ii de+pre comunic0rile orale 4i pu+e cap0t orei. poi toat0 lumea +e ridic0 imediat. cum1 24i +pu+e %lena 4i1 cu inima .0t3ndu-i puternic1 p04i hot0r3t0 4i +e opri 2n calea lui Ste5an1 .loc3nd intervalul pentru ca el +0 nu poat0 trece pe l3n/0 ea. La 5el ca &icP 4i T-ler1 24i +pu+e1 +im:ind o dorin:0 i+teric0 de a chicoti. 'idic0 privirea 4i de+coperi c0 ochii ei erau e<act 2n dreptul /urii lui. Cn acea clip0 mintea i +e /oli. Oare ce tre.uia +0 +pun0D &e+chi+e /ura 4i1 2ntr-un 5el +au altul1 cuvintele pe care le tot repeta+e 2ncepur0 +0 +e rever+e> JMun0. %u +unt %lena Hil.ert. ;ac parte din !omitetul de 2nt3mpinare al elevilor din ultimul an1 4i am primit +arcina6 JCmi pare r0u1 n-am timp. @entru o clip01 nu-i veni +0 cread0 c0 el vor.ea1 c0 nu o l0+a nici m0car +0 termine ce avea de +pu+. Hura ei continu0 di+cur+ul. J6 de a-:i ar0ta 4coala6 JCmi pare r0u1 nu pot. Tre.uie +06 +0 aFun/ la +elec:ii. Ste5an +e 2ntoar+e c0tre =att1 care +t0tea al0turi cu un aer uimit. i +pu+ c0 +unt chiar dup0 ore1 nuD J&a1 r0+pun+e =att 2ncet. &ar6 J tunci ar tre.ui +-o iau din loc. @oate c0-mi ar0:i unde tre.uie +0 mer/. =att +e uit0 neaFutorat la %lena1 apoi ridic0 din umeri. J@0i6 Si/ur. Qaide. runc0 o privire pe+te um0r pe c3nd +e 2ndep0rtau. Ste5an nu +e uit0 2napoi. %lena +e trezi 2nconFurat0 de un cerc de o.+ervatori intere+a:i1 printre care 4i !aroline1 care 2i z3m.ea comp0timitor. Sim:i o amor:eal0 2n trup 4i un nod 2n /3t. Nu mai putea r0m3ne acolo nici o +ecund0 2n plu+. Se r0+uci 4i ie4i c3t putu de repede din 2nc0pere. !apitolul , !3nd %lena aFun+e la dulapul ei1 amor:eala 2ncepea +0-i treac0 4i nodul din /3tul ei

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

amenin:a +0 +e tran+5orme 2n lacrimi. &ar nu avea +0 pl3n/0 la 4coal01 24i +pu+e1 2n nici un caz. &up0 ce-4i 2nchi+e dulapul1 +e 2ndrept0 +pre ie4irea principal0. %ra a doua zi la r3nd c3nd pleca de la 4coal0 imediat ce +una clopo:elul dup0 ultima or01 4i pleca +in/ur0. =0tu4a Judith va 5i total nedumerit0. &ar c3nd %lena aFun+e aca+01 v0zu c0 ma4ina m0tu4ii Judith nu +e a5la pe alee O pro.a.il c0 +e du+e+e la pia:0 cu =ar/aret. !a+a era t0cut0 4i tihnit0 c3nd %lena intr0. Se .ucur0 pentru acea lini4teI voia +0 5ie +in/ur0 acum. &ar1 pe de alt0 parte1 nu prea 4tia ce +0 5ac0 +in/ur0. cum1 c3nd 2n +53r4it putea +0 pl3n/01 de+coperi c0 lacrimile nu voiau +0-i cur/0. C4i l0+0 ruc+acul pe podea 2n holul de la intrare 4i intr0 2ncet 2n livin/. %ra o 2nc0pere 5rumoa+01 impre+ionant01 +in/ura parte a ca+ei1 2n a5ar0 de camera %lenei1 care apar:inea +tructurii ori/inare. cea prim0 ca+0 5u+e+e con+truit0 2nainte de 1Z[1 4i ar+e+e aproape complet 2n timpul '0z.oiului !ivil. Tot ce putu+e +0 5ie +alvat a 5o+t acea+t0 camer01 cu 4emineul ei .o/at 2mpodo.it1 2ncadrat de muluri1 4i marele dormitor de dea+upra. Str0.unicul tat0lui %lenei con+trui+e practic o nou0 ca+0 2n continuarea lor1 4i de atunci 5amilia Hil.ert locui+e aici. %lena +e 2ntoar+e 4i +e uit0 a5ar0 pe una din 5ere+trele care +e 2ntindeau din tavan p3n0 la podea. Sticla era at3t de veche 2nc3t era /roa+0 4i u4or v0lurit01 4i tot ce +e vedea prin ea era di+tor+ionat1 d3ndu-:i 5al+a impre+ie c-ai 5i u4or ame:it. %lena 24i aminti de prima dat0 c3nd tat0l ei 2i ar0ta+e +ticla aceea veche 4i v0lurit01 c3nd 5u+e+e mai mic0 dec3t era =ar/aret acum. Nodul din /3t era iar acolo1 dar lacrimile tot nu voiau +0 vin0. Totul 2n ea era contradictoriu. Nu voia pe nimeni l3n/0 ea 4i totu4i +in/ur0tatea o durea. #oia +0 +e /3ndea+c01 dar acum1 c3nd 2ncerca +0 o 5ac01 /3ndurile 2i 5u/eau departe1 la 5el ca ni4te 4oareci de o .u5ni:0 al.0. Mu5ni:0 al.06 pa+0re de prad06 m3nc0tor de +t3rvuri6 cioar01 +e /3ndi ea. ?!ea mai mare cioar0 pe care am v0zut-o vreodat0A1 +pu+e+e =att. Sim:i din nou o u+turime 2n ochi. Mietul =att. Cl r0ni+e1 dar el +e purta+e minunat. !hiar 5u+e+e dr0/u: cu Ste5an. Ste5an. O .0taie de inim0 mai puternic01 care 2i adu+e 2n ochi dou0 lacrimi 5ier.in:i. Lite1 2n +53r4it pl3n/ea. @l3n/ea de 5urie 4i umilin:0 4i 5ru+trare O 4i mai ceD &e 5apt1 ce pierdu+e a+t0ziD !e +im:ea ea cu adev0rat pentru +tr0inul 0+ta1 ace+t Ste5an SalvatoreD %ra o provocare1 da1 4i a+ta 2l 50cea +0 par0 di5erit1 intere+ant. Ste5an era e<otic6 incitant. !e ciudat1 e<act a+ta 2i +puneau uneori .0ie:ii %lenei c0 era ea. "ar mai apoi a5la de la ei1 +au de la prietenii +au +urorile lor1 c3t de a/ita:i erau 2nainte de a ie4i la o 2nt3lnire cu ea1 cum li +e umezeau palmele 4i aveau 5luturi 2n +tomac. +t5el de pove4ti i +e p0ru+er0 2ntotdeauna amuzante %lenei. Nici un .0iat nu o 50cu+e vreodat0 +0 +e +imt0 nervoa+0. &ar a+t0zi1 c3nd vor.i+e cu Ste5an1 24i +im:i+e pul+ul acceler3ndu-+e 4i picioarele moi. @almele i +e umezi+er0. "ar 2n +tomac nu avu+e+e 5luturi O ci lilieci. %ra oare intere+at0 de tipul 0+ta pentru c0 o 50cea +0 +e +imt0 nervoa+0D Nu e un motiv prea .un1 %lena1 24i +pu+e ea. &e 5apt1 e un motiv 5oarte pro+t. &ar mai era 4i /ura aceea. Hura aceea parc0 +culptat0 care 2i 2nmuia /enunchii de cu totul altceva dec3t nervozitate. Bi p0rul 2ntunecat ca noaptea O de/etele ei voiau +0 +e 2mpleticea+c0 prin moliciunea lui. Trupul acela zvelt1 mu+culo+1 picioarele lun/i6 4i vocea. #ocea lui era cea care o 50cu+e ieri +0 ia hot0r3rea +0 5ie al ei. #ocea lui 5u+e+e rece 4i di+pre:uitoare c3nd 2i vor.i+e domnului Tanner1 dar cu toate ace+tea ciudat de irezi+ti.il0. %lena +e 2ntre.0 dac0 putea 4i vocea deveni 2ntunecat0 ca noaptea1 4i cum ar +una ro+tindu-i numele1 4optindu-i numele6 J%lenaK %lena tre+0ri1 4i reveria +e de+tram0. &ar nu Ste5an Salvatore era cel care o +tri/a1 ci m0tu4a Judith .0t3nd la u4a din 5a:0. J%lenaD %lenaK +e auzi 4i vocea lui =ar/aret1 a+cu:it0 4i +u.:ire. %4ti aca+0D %lena +e +im:i din nou cople4it0 de ne5ericire 4i +e uit0 2n Furul ei prin .uc0t0rie. Nu putea 5ace 5a:0 acum 2ntre.0rilor 2n/riForate ale m0tu4ii Judith 4i nici ve+eliei inocente a lui =ar/aret. Nu c3nd avea /enele ude de lacrimi 4i c3nd +t0tea /ata +0 iz.ucnea+c0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

din nou 2n pl3n+. Cntr-o 5rac:iune de +ecund0 +e hot0r2 4i +e 5uri40 2n t0cere a5ar0 pe u4a din +pate chiar 2n clipa 2n care +e 2nchidea u4a din 5a:0. Str0.0tu veranda din +pate1 iar 2n curte ezit0. Nu voia +0 vad0 pe nimeni cuno+cut. &ar unde +e putea duce pentru a 5i +in/ur0D '0+pun+ul veni aproape 2n aceea4i clip0. Mine2n:ele+. O +0 +e duc0 +0-i vad0 pe mami 4i tati. %ra un drum de+tul de lun/1 aproape p3n0 la mar/inea ora4ului1 dar 2n ultimii trei ani deveni+e 5amiliar pentru %lena. Trecu pe+te @odul WicPer- 4i urc0 dealul1 pe l3n/0 .i+erica 2n ruine1 apoi co.or2 2n mica vale de +u. ea. @artea acea+ta a cimitirului era 5oarte 2n/riFit01 doar partea mai veche 5u+e+e l0+at0 oarecum de iz.eli4te. ici1 iar.a era tun+0 cu /riF01 iar .uchetele de 5lori alc0tuiau pete ve+ele de culoare. %lena +e a4ez0 l3n/0 le+pedea mare de marmur0 pe care era /ravat numele ?Hil.ertA. JMun01 mami1 .un01 tati1 4opti ea. Se aplec0 pentru a l0+a 2n 5a:a le+pezii o 5loare purpurie de +porul ca+ei pe care o cule+e+e pe drum. poi 24i +tr3n+e picioarele +u. ea 4i r0ma+e acolo. #eni+e de multe ori aici dup0 accident. La vremea accidentului de ma4in0 =ar/aret avea doar un anI nu 4i-i aducea prea .ine aminte. &ar %lena avea multe amintiri. cum mintea ei porni +0 r0t0cea+c0 printre ace+te amintiri1 4i nodul din /3tul ei +e 50cu mai mare1 4i lacrimile pornir0 mai u4or. Cnc0 le mai +im:ea mult lip+a. =ama1 at3t de t3n0r0 4i de 5rumoa+01 4i tata1 cu z3m.etul care 2i 2ncre:ea ochii. &e+i/ur1 %lena era norocoa+0 +0 o ai.0 pe m0tu4a Judith. Nu orice m0tu40 ar 5i renun:at la +luF.a ei 4i +-ar 5i mutat 2napoi 2ntr-un or04el ca +0 ai.0 /riF0 de dou0 nepoate or5ane. "ar 'o.ert1 lo/odnicul m0tu4ii Judith1 era mai de/ra.0 un tat0 vitre/ pentru =ar/aret dec3t un viitor unchi prin c0+0torie. &ar %lena 24i amintea de p0rin:ii ei. La un moment dat1 chiar dup0 2nmorm3ntare1 veni+e aici ca +0 :ipe 5urioa+0 la ei1 +up0rat0 pe ei pentru c0 5u+e+er0 at3t de pro4ti +0 +e la+e omor3:i. @e vremea aceea nu o cuno4tea prea .ine pe m0tu4a Judith 4i +im:i+e c0 nu mai e<i+ta nici un loc pe lumea a+ta care +0 5ie al ei. Bi acum1 care era locul eiD +e 2ntre.0 ea. '0+pun+ul cel mai +implu era> aici1 2n ;ellE+ !hurch1 unde tr0i+e toat0 via:a. &ar 2n ultima vreme r0+pun+ul ace+ta p0ru+e /re4it. Cn ultima vreme +im:i+e c0 tre.uie +0 mai e<i+te ceva pentru ea 2n lume1 un loc pe care +0 2l recunoa+c0 imediat 4i pe care +0 2l con+idere aca+0. O um.r0 c0zu a+upra ei 4i %lena ridic0 privirea1 +periat0. @entru o clip01 cele dou0 +iluete care +t0teau l3n/0 ea p0rur0 +tr0ine1 ne5amiliare1 va/ amenin:0toare. '0ma+e privindu-le1 2ncremenit0. J%lena1 +pu+e a5ectat0 +ilueta mai m0runt01 cu m3inile 2n 4olduri1 c3teodat0 2mi 5ac at3tea /riFi pentru tine1 z0u c0 da. %lena clipi 4i apoi r3+e +curt. %rau Monnie 4i =eredith. J!e tre.uie +0 5ac0 cineva pentru a avea pu:in0 intimitate pe aiciD +pu+e ea 2n timp ce 5etele +e a4ezau. JSpune-ne +0 plec0m1 +u/er0 =eredith1 dar %lena doar ridic0 din umeri. =eredith 4i Monnie veni+er0 de multe ori +0 o caute aici 2n lunile de dup0 accident. Mru+c1 +e +im:i .ucuroa+0 pentru a+ta 4i recuno+c0toare am3ndurora. Locul ei era al0turi de prietenii care :ineau la ea. Btiau c0 pl3n+e+e1 dar ei nu-i p0+a1 4i lu0 .ati+ta mototolit0 pe care i-o 2ntin+e Monnie 4i-4i 4ter+e ochii. '0ma+er0 toate trei un timp 2n t0cere1 privind cum v3ntul trece prin 4irul de +teFari de la mar/inea cimitirului. JCmi pare r0u pentru ce +-a 2nt3mplat1 +pu+e 2n cele din urm0 Monnie1 cu o voce .l3nd0. 5o+t /roaznic. J"ar al doilea nume al t0u e ?TactA1 +pu+e =eredith. Nu +e poate +0 5i 5o+t chiar at3t de r0u1 %lena. JN-a:i 5o+t acolo. Odat0 cu amintirea1 %lena +e +im:i din nou cuprin+0 de un val de c0ldur0. !hiar a 5o+t /roaznic. &ar nu-mi mai pa+01 ad0u/0 ea pe un ton plat1 cu un aer +5id0tor. m terminat cu el. Nu-l mai vreau. J%lenaK JNu1 Monnie. % limpede c0 +e crede mult prea .un pentru6 pentru americani. 4a c0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

n-are dec3t +0-4i ia ochelarii 0ia de 5i:e 4i6 !elelalte 5ete pu5nir0 2n r3+. %lena 24i 4ter+e na+ul 4i cl0tin0 din cap. J 4adar1 2i +pu+e ea lui Monnie1 +chim.3nd hot0r3t0 +u.iectul1 cel pu:in Tanner p0rea azi mai .inedi+pu+. Monnie 24i lu0 un aer de martir. JBtii c0 m-a 5or:at +0 accept +0 5iu prima care 24i :ine comunicarea oral0D &ar nu-mi pa+01 am de /3nd +0 vor.e+c de+pre druizi1 4i6 J&e+pre ceD J&ruuuuizi. Tipii 0ia .0tr3ni 4i ciuda:i care au con+truit Stonehen/e 4i au 50cut tot 5elul de ma/ii 2n n/lia antic0. %u +unt urma4a lor1 4i de aceea +unt un medium .un. =eredith pu5ni di+pre:uitoare1 dar %lena +e 2ncrunt0 la 5irul de iar.0 pe care 2l r0+ucea 2ntre de/ete. JMonnie1 chiar ai v0zut ceva 2n palma mea ieriD 2ntre.0 .ru+c. Monnie ezit0. JNu 4tiu1 +pu+e 2n cele din urm0. %u6 am crezut c0 v0d. &ar uneori ima/ina:ia mea o ia razna. J 4tiut c0 e4ti aici1 +pu+e pe nea4teptate =eredith. %u m0 /3ndi+em +0 te c0ut0m la ca5enea1 dar Monnie a +pu+> ?% la cimitir.A J 4a am zi+D Monnie p0rea u4or +urprin+01 dar impre+ionat0. %i .ine1 4i chiar e4ti aici. Munica mea din %din.ur/h e clarv0z0toare1 4i la 5el +unt 4i eu. Cntotdeauna +are la a doua /enera:ie. JBi e4ti urma4a druizilor1 +pu+e =eredith +olemn. J@0i1 e adev0ratK Cn Sco:ia +e p0+treaz0 vechile tradi:ii. Nici n-a:i crede unele din lucrurile pe care le 5ace .unica mea. re un anume 5el de a a5la cu cine o +0 te m0ri:i 4i c3nd o +0 mori. =i-a +pu+ c0 eu o +0 mor repede. JMonnieK JSerio+. O +0 5iu t3n0r0 4i 5rumoa+0 2n +icriul meu. Nu crede:i c0 e ceva romanticD JNu1 nu cred. !red c0 e ceva +c3r.o+1 +pu+e %lena. Lm.rele +e lun/i+er01 iar v3ntul deveni+e mai rece. J&eci cu cine o +0 te m0ri:i1 MonnieD 2ntre.0 repede =eredith. JNu 4tiu. Munica mi-a +pu+ ritualul de a5lare1 dar nu l-am 2ncercat niciodat0. %vident O Monnie lu0 o poz0 +o5i+ticat0 O tre.uie +0 5ie +candalo+ de .o/at 4i a.+olut +uper.. !a +tr0inul no+tru 2ntunecat1 de pild0. =ai ale+ dac0 nimeni altcineva nu-l vrea. runc0 o privire mali:ioa+0 c0tre %lena. %lena re5uz0 +0 cad0 2n capcan0. J!e zici de T-ler Small(oodD 2ntre.0 ea cu inocen:0. Tat0l lui cu +i/uran:0 e +u5icient de .o/at. J"ar el nu arat0 deloc r0u1 apro.0 +olemn0 =eredith. +ta1 evident1 dac0 iu.e4ti animalele. To:i din:ii 0ia mari 4i al.i6 ;etele +e uitar0 una la alta 4i apoi iz.ucnir0 2n acela4i timp 2n r3+. Monnie arunc0 o m3n0 de iar.0 2n =eredith1 care o 2ndep0rt0 de pe ea 4i azv3rli 2napoi o p0p0die. La un moment dat1 2n timpul Focului1 %lena 24i d0du +eama c0 totul are +0 5ie .ine. %ra din nou ea 2n+04i1 nu mai era pierdut01 nu mai era o +tr0in01 ci %lena Hil.ert1 re/ina liceului ?'o.ert %. LeeA. C4i tra+e din p0r pan/lica de culoarea cai+ei 4i-4i +cutur0 p0rul1 l0+3ndu-l +0-i cad0 li.er pe l3n/0 o.raFi. J m deci+ de+pre ce +0 5ie comunicarea mea oral01 +pu+e ea1 privind-o cu ochii 2n/u+ta:i pe Monnie cum 24i trece de/etele printre .ucle. J&e+pre ceD 2ntre.0 =eredith. %lena 24i ridic0 .0r.ia pentru a +e uita la cerul ro4u 4i purpuriu de dea+upra colinei. 'e+pir0 ad3nc1 /3nditoare1 4i l0+0 +u+pan+ul +0 crea+c0 pentru o clip0. poi +pu+e pe un ton deta4at> J'ena4terea italian0. Monnie 4i =eredith +e hol.ar0 la ea1 apoi +e uitar0 una la alta 4i iz.ucnir0 din nou 2n hohote de r3+. J ha1 +pu+e =eredith c3nd +e potolir0. &eci ti/rul +-a 2ntor+K %lena 2i arunc0 un r3nFet de 5iar0. Cncrederea 2n +ine1 care pentru +curt timp p0ru+e +0 di+par01 reveni+e. Bi de4i nu 2n:ele/ea prea .ine de ce1 4tia un lucru> nu avea de

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

/3nd +0-l la+e pe Ste5an Salvatore +0 +cape. JMun1 +pu+e ea +curt. cum1 a+culta:i-m0 .ine. Nimeni nu tre.uie +0 4tie a+ta1 alt5el o +0 5iu .atFocura 2ntre/ii 4coli. "ar !aroline +e-a/a:0 de orice 5ir de a:0 ca +0 m0 5ac0 +0 par ridicol0. &ar 2l vreau1 4i o +0 5ie al meu. Cnc0 nu 4tiu cum1 dar o +0 5ie. Oricum1 p3n0 ce am un plan .ine conturat1 o +0 ne purt0m 5oarte rece cu el. JO +0 ne purt0mD J&a1 o +0 ne. Nu po:i +0-l ai tu1 MonnieI e al meu. Bi tre.uie +0 pot avea 2ncredere deplin0 2n tine. JSta:i pu:in1 zi+e =eredith1 cu o +tr0lucire 2n ochi. C4i de+50cu .ro4a cu cloi+onne prin+0 pe .luz0 4i1 ridic3ndu-4i de/etul mare1 +e 2n:ep0 repede1 apoi +pu+e> Monnie1 d0-mi m3na. J&e ceD 2ntre.0 Monnie1 privind cu +u+piciune .ro4a. J@entru c0 vreau +0 te iau de neva+t0. Tu de ce crezi1 de4teaptoD J&ar6 dar6 Oh1 .ine. uK J cum tu1 %lena. =eredith 2n:ep0 iute de/etul mare al %lenei1 4i apoi +toar+e un +trop de +3n/e. J cum1 continu0 ea1 uit3ndu-+e la cele dou0 5ete cu ochii ei ne/ri +tr0lucitori1 o +0 ne unim cu toatele de/etele mari 4i o +0 Fur0m. =ai ale+ tu1 Monnie. Jur0 +0 p0+trezi +ecretul 4i +0 5aci orice ne cere %lena 2n le/0tur0 cu Ste5an. J +cult01 Fur0m3ntul 2nt0rit cu +3n/e e periculo+1 prote+t0 5oarte +erioa+0 Monnie. Cn+eamn0 c0 tre.uie +0-:i :ii Fur0m3ntul indi5erent ce +e 2nt3mpl01 indi5erent ce1 =eredith. JBtiu1 r0+pun+e =eredith 2ncruntat0. &e-a+ta 2:i +pun +0 o 5aci. N-am uitat ce +-a 2nt3mplat cu =ichael =artin. Monnie 50cu o /rima+0. J +ta a 5o+t cu ani 2n urm01 4i oricum ne-am de+p0r:it imediat 4i6 Oh1 5oarte .ine. O +0 Fur. Cnchi+e ochii 4i ro+ti> Jur +0 p0+trez +ecretul 4i +0 5ac orice vrea %lena 2n le/0tur0 cu Ste5an. =eredith repet0 Fur0m3ntul. "ar %lena1 privind lun/ la um.rele pale ale de/etelor lor unite 2n amur/ul care +e l0+a1 re+pir0 ad3nc 4i 4opti> J"ar eu Fur +0 nu m0 lini4te+c p3n0 c3nd nu va 5i al meu. O pal0 de v3nt rece +tr0.0tu cimitirul1 r0+5ir3nd p0rul 5etelor 4i trimi:3nd la p0m3nt 5runze u+cate. Monnie icni +curt 4i +e d0du 2napoi1 4i toate trei +e uitar0 2n Furul lor1 apoi chicotir0 nervoa+e. JS-a 2ntunecat1 remarc0 %lena1 +urprin+0. J=ai .ine am porni-o +pre ca+01 +pu+e =eredith1 ridic3ndu-+e 4i prinz3ndu-4i la loc .ro4a. Monnie +e ridic0 4i ea1 .0/3ndu-4i 2n /ur0 v3r5ul de/etului mare. JLa revedere1 +pu+e %lena 2ncet1 uit3ndu-+e la piatra de morm3nt. ;loarea purpurie era o pat0 neclar0 pe p0m3nt. %lena ridic0 de l3n/0 5loare pan/lica de culoarea cai+ei1 +e 2ntoar+e 4i d0du din cap c0tre Monnie 4i =eredith. JQai +0 mer/em1 +pu+e. Cncet1 urcar0 din nou dealul c0tre .i+erica 2n ruine. Jur0m3ntul ro+tit cu +3n/e le d0du+e o +enza:ie de +olemnitate 4i Monnie +e 2n5ior0 c3nd trecur0 pe l3n/0 .i+eric0. Soarele co.or3+e dincolo de deal 4i aerul +e r0ci+e .ru+c1 iar v3ntul +e +t3rni+e. ;iecare pal0 de v3nt 50cea iar.a +0 4optea+c0 4i +teFarii .0tr3ni +0 5o4nea+c0 din 5runze. J m 2n/he:at1 +pu+e %lena1 oprindu-+e pentru o clip0 2n 5a:a /0urii ne/re care 5u+e+e odinioar0 u4a .i+ericii 4i privind 2n Fo+ c0tre pei+aFul care +e de+504ura 2n valea de dinaintea lor. Luna nu r0+0ri+e 2nc01 4i a.ia putea de+lu4i vechiul cimitir 4i @odul WicPer- dincolo de el. #echiul cimitir era acolo din vremea '0z.oiului !ivil 4i pe multe le+pezi de morm3nt erau 2n+cri+e nume de +olda:i. vea un a+pect +0l.aticI muri 4i .0l0rii 2nalte cre4teau pe morminte1 iar iedera +e 2ntindea pe+te /ranitul +50r3mat de timp. %lenei nu-i pl0cu+e niciodat0 locul acela. J rat0 alt5el1 nuD #reau +0 +pun1 2n 2ntuneric1 zi+e ea cu o voce tremurat0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Nu 4tia cum +0 +pun0 ceea ce /3ndea1 c0 acela nu era un loc pentru cei vii. J m putea +0 o lu0m pe drumul mai lun/1 +pu+e =eredith. &ar a+ta ar 2n+emna dou0zeci de minute 2n plu+ de mer+. J@e mine nu m0 deranFeaz0 +0 o lu0m pe aici1 +pu+e Monnie1 2n/hi:ind nodul care i +e pu+e+e 2n /3t. Cntotdeauna am zi+ c0 vreau +0 5iu 2n/ropat0 acolo1 2n cimitirul vechi. JNu vrei +0 termini cu pove+tea a+ta cu 2n/ropatulD +e r0+ti la ea %lena1 4i o porni 2n Fo+ul colinei. &ar cu c3t 2nainta pe c0rarea 2n/u+t01 cu at3t mai pu:in +e +im:ea 2n lar/ul ei. Cncetini pa+ul 4i a4tept0 ca Monnie 4i =eredith +0 o aFun/0 din urm0. !3nd +e apropiar0 de prima le+pede1 inima 2ncepu +0-i .at0 mai repede. Cncerc0 +0 o i/nore1 dar +im:i cum pielea i +e 5urnic0 de team0 4i peri4orii 5ini de pe .ra:e i +e ridic0. Cntre dou0 ra5ale de v3nt1 5iecare +unet p0rea ampli5icat 2ntr-un 5el 2n+p0im3nt0tor1 iar z/omotul pa4ilor pe poteca acoperit0 cu 5runze era a+urzitor. cum1 .i+erica 2n ruine era o +iluet0 nea/r0 2n +patele lor. !0rarea 2n/u+t0 trecea printre le+pezi de morm3nt acoperite de mu4chi1 multe dintre ele mai 2nalte dec3t =eredith. Su5icient de mari pentru ca cineva +0 +e poat0 a+cunde 2nd0r0tul lor1 24i +pu+e %lena nelini4tit0. Lnele dintre morminte erau ele 2n+ele tul.ur0toare1 ca de pild0 cel cu 2n/era4ul care ar0ta ca un .e.elu4 adev0rat1 numai c0 2i c0zu+e capul 4i acea+ta 5u+e+e a4ezat cu /riF0 l3n/0 corpul lui. Ochii mari de /ranit ai capului erau /oi. %lena nu-4i putea lua ochii de la el 4i inima 2ncepu +0-i .at0 4i mai tare. J&e ce ne-am opritD +pu+e =eredith. J%u6 2mi pare r0u1 murmur0 %lena1 dar c3nd +e 5or:0 +0 +e 2ntoarc0 r0ma+e imediat nemi4cat0. MonnieD +pu+e. Monnie1 ce +-a 2nt3mplatD Monnie +t0tea cu privirea a:intit0 2n cimitir1 cu /ura 2ntrede+chi+01 cu ochii la 5el de mari 4i de /oi ca 4i cei ai 2n/erului de piatr0. %lena +im:i cum teama 2i +tr3n/e +tomacul. JMonnie1 termin0. Termin0K Nu e nimic amuzant. Monnie nu r0+pun+e nimic. JMonnieK +pu+e =eredith. %a 4i %lena +e uitar0 una la alta 4i deodat0 %lena 4tiu c0 tre.uia +0 plece de acolo. Se 2ntoar+e 4i vru +0 pornea+c0 mai departe pe c0rare 2n Fo+1 dar o voce ciudat0 vor.i 2n +patele ei1 4i ea +e r0+uci cu o mi4care .ru+c0. J%lena1 +pu+e vocea. Nu era vocea lui Monnie1 dar venea din /ura lui Monnie. @alid0 2n 2ntuneric1 Monnie continua +0 privea+c0 2n cimitir. !hipul ei era total lip+it de e<pre+ie. J%lena1 +pu+e din nou vocea1 4i ad0u/01 pe c3nd capul lui Monnie +e 2ntoar+e c0tre ea> !ineva te a4teapt0 acolo. %lena 24i pierdu luciditatea pentru urm0toarele c3teva minute. !eva p0ru +0 +e mi4te printre 5ormele 2ntunecate 4i coco4ate ale le+pezilor de morm3nt1 r0+ucindu-+e 4i ridic3ndu-+e 2ntre ele. %lena :ip01 4i =eredith 2ncepu 4i ea +0 :ipe1 apoi o luar0 am3ndou0 la 5u/01 iar Monnie aler/a cu ele1 :ip3nd 4i ea c3t o :inea /ura. %lena aler/a pe c0rarea 2n/u+t01 2mpiedic3ndu-+e de pietre 4i de p3lcuri de r0d0cini de iar.0. Monnie +e chinuia +0 re+pire 2n +patele ei1 iar =eredith1 cea calm0 4i cinic01 /353ia di+perat0. Se auzi un 5o4net puternic 4i un :ip0t +trident 2ntr-un +teFar dea+upra lor 4i %lena de+coperi c0 putea aler/a 2nc0 4i mai repede. J% ceva 2n +patele no+tru1 +tri/0 a+cu:it Monnie. Oh1 &oamne1 ce +e-nt3mpl0D J=er/i +pre pod1 /353i %lena1 2n ciuda ar+urii din pl0m3ni. Nu 4tia de ce1 dar +im:ea c0 tre.uiau +0 aFun/0 p3n0 acolo. Nu te opri1 MonnieK Nu te uita 2n +pateK O apuc0 pe cealalt0 5at0 de m3nec0 4i o tra+e dup0 ea. JNu pot +0 aFun/ acolo1 +c3nci Monnie1 prinz3ndu-+e cu m3na de coa+te1 2ncetinind pa+ul. JMa po:i1 m3r3i %lena1 apuc3nd-o din nou de m3nec0 4i +ilind-o +0 aler/e mai departe. Qaide. QaideK #0zu lucirea ar/intie a apei 2n 5a:a lor. Bi iat0 4i lumini4ul dintre +teFari1 4i podul de dincolo de el. @icioarele 2i tremurau 4i r0+u5la 4uierat1 dar %lena +e +tr0duia +0 nu r0m3n0 2n urm0. cum vedea +c3ndurile de lemn ale podului. @odul era la 4a+e metri de ele1 la trei1 la un metru.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J m reu4it1 +pu+e /353ind =eredith1 c0lc3nd ap0+at pe lemnul podului. JNu te opriK =er/i p3n0 2n cap0tul cel0laltK @odul +c3r:3i c3nd ele aler/ar0 pe el cl0tin3ndu-+e1 ecoul pa4ilor lor pierz3ndu-+e pe+te ap0. !3nd +0ri pe p0m3ntul de pe cel0lalt mal1 %lena d0du 2n +53r4it drumul m3necii lui Monnie 4i le 2n/0dui picioarelor +ale +0 +e oprea+c01 2mpiedicat. =eredith era aplecat0 2n 5a:01 cu m3inile pe coap+e1 r0+u5l3nd ad3nc. Monnie pl3n/ea. J!e-a 5o+t a+taD Oh1 ce-a 5o+tD +pu+e ea. =ai vine dup0 noiD J!redeam c0 tu e4ti e<perta1 +pu+e =eredith cu vocea tremurat0. @entru numele lui &umnezeu1 %lena1 hai +0 plec0m de aici. JNu1 acum e 2n re/ul01 4opti %lena. vea lacrimi 2n ochi 4i tremura toat01 dar r0+u5larea 5ier.inte pe care o +im:i+e 2n cea50 di+p0ru+e. '0m0+e+e dincolo de r3u1 ale c0rui ape +e 2nvol.urau 2ntunecate. JNu ne poate urma aici1 +pu+e ea. =eredith +e hol.0 la ea1 apoi la cel0lalt mal1 cu +teFarii lui de4i1 apoi la Monnie. C4i umezi .uzele 4i r3+e +curt. JSi/ur. Nu poate veni dup0 noi. &ar hai totu4i +0 mer/em aca+01 ce zice:iD &oar dac0 n-ave:i che5 +0 petrece:i noaptea aici. Ln +entiment nede+lu4it o +tr0.0tu pe %lena1 2n5ior3nd-o. JNu noaptea a+ta1 mer+i1 +pu+e ea. O cuprin+e cu un .ra: pe Monnie1 care 2nc0 mai 5orn0ia. %-n re/ul01 Monnie. cum +untem 2n +i/uran:0. Qaide. =eredith +e uit0 din nou pe malul cel0lalt al r3ului. JBtii1 nu v0d a.+olut nimic acolo1 +pu+e ea cu o voce mai calm0 acum. @oate c0 de 5apt nici nu era ceva 2n +patele no+tru1 poate c0 doar ne-am panicat +in/ure 4i ne-am +periat de/ea.a. !u pu:in aFutor din partea preote+ei druide de aici. @ornir0 mai departe1 +t3nd 5oarte aproape una de alta pe c0rare1 iar %lena nu +pu+e nimic. &ar era intri/at0. ;oarte intri/at0. !apitolul 7 Luna plin0 +tr0lucea e<act dea+upra capului +0u c3nd Ste5an +e 2ntoar+e la pen+iune. %ra ame:it1 aproape +e cl0tina1 din cauza o.o+elii 4i a cantit0:ii prea mari de +3n/e pe care o 2n/hi:i+e. Trecu+e mult0 vreme de c3nd nu +e mai /hi5tui+e a4a. &ar iz.ucnirea @uterii +0l.atice de l3n/0 cimitir 2l prin+e+e 2n v3rteFul ei1 di+tru/3ndu-i controlul deFa +l0.it. Tot nu 4tia prea .ine de unde veni+e @uterea a+ta. St0tu+e 4i le privi+e pe 5etele muritoare din a+cunz0toarea lui din um.re1 c3nd @uterea iz.ucni+e din +patele lui1 alun/3ndu-le. %l o+cila+e 2ntre teama c0 ele ar putea c0dea 2n r3u 4i dorin:a de a cerceta acea+t0 @utere1 pentru a-i de+coperi +ur+a. Cn 5inal1 o urma+e pe ea1 c0ci nu voi+e +0 ri4te +0 i +e 2nt3mple ceva. !eva ne/ru z.ura+e c0tre p0dure c3nd 5etele aFun+e+er0 2n +i/uran:0 pe pod1 dar nici m0car +im:urile de noapte ale lui Ste5an nu reu4i+er0 +0 de+lu4ea+c0 ce era. @rivi+e cum ea 4i celelalte dou0 porni+er0 2n direc:ia ora4ului1 apoi +e 2ntor+e+e 2n cimitir. %ra /ol acum1 cur0:at de ceea ce 5u+e+e acolo. @e p0m3nt +e a5la o 534ie 2n/u+t0 de m0ta+e care unui ochi o.i4nuit ar 5i p0rut cenu4ie 2n 2ntuneric. &ar el 2i v0zu adev0rata culoare1 4i c3nd o +tr3n+e 2ntre de/ete 4i o ridic0 2ncet la .uze1 +im:i par5umul p0rului ei. mintirile 2l cople4ir0. ;u+e+e +u5icient de r0u c3nd nu o putea vedea1 pentru c0 +tr0lucirea rece a min:ii ei doar 2l a:3:a la mar/inea con4tiin:ei lui. &ar +0 +e a5le 2n aceea4i 2nc0pere cu ea la 4coal01 +0-i +imt0 prezen:a 2n +patele lui1 +0 +imt0 par5umul ame:itor al pielii ei plutind 2n Furul lui1 a+ta era mai mult dec3t putea +uporta. uzi+e 5iecare r0+u5lare u4oar0 a ei1 2i +im:i+e c0ldura radiindu-i 2n +pate1 percepu+e 5iecare zv3cnire a pul+ului ei dulce. Bi 2n cele din urm01 +pre /roaza lui1 ceda+e. Lim.a lui i +e plim.a+e pe+te canini1 .ucur3ndu-+e de pl0cerea dureroa+0 care cre4tea acolo1 2ncuraF3nd-o chiar. Ci a+pira+e par5umul 2n mod deli.erat 2n n0ri1 4i 2n/0dui+e viziunilor +0 prind0 contur1 ima/in3ndu-4i totul. !3t de moale va 5i /3tul ei1 4i cum .uzele lui +e vor lipi de el la 5el de moi1 depun3nd +0rut0ri micu:e ici 4i colo1 p3n0 ce aFun/ea la ad3ncitura dulce a /rumazului. !um 24i va cui.0ri acolo 5a:a1 2n locul 2n care inima ei +e +imte .0t3nd at3t de puternic +u. pielea delicat0. Bi cum 2n cele din urm0 .uzele lui +e vor de+5ace1 vor dez/oli din:ii acum a+cu:i:i ca ni4te mici pumnale1

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

4i6 Nu. Se +mul+e din tran+0 cu o tre+0rire1 cu propriul pul+ .0t3nd +0l.atic1 cu tot trupul tremur3ndu-i. Ora +e termina+e1 2n Furul lui toat0 lumea +e a/ita1 4i tot ce +pera era ca nimeni +0 nu-l privea+c0 prea atent. !3nd ea 2i vor.i+e1 nu reu4i+e +0 cread0 c0 tre.uia +0 +tea 5a:0 2n 5a:0 cu ea1 2n timp ce venele 2i ardeau 4i +im:ea o durere puternic0 2n ma<ilar. @entru o clip0 +e temu+e c0 nu va reu4i +0 +e controleze1 c0 o va apuca de umeri 4i 24i va potoli 5oamea chiar acolo1 2n 5a:a tuturor. Nici nu 4tia cum reu4i+e +0 plece1 doar c0 ceva mai t3rziu 24i canaliza ener/ia 2n ni4te e<erci:ii 5izice /rele1 va/ con4tient c0 nu tre.uie +0 5olo+ea+c0 @uterile. Nu contaI chiar 4i 50r0 ele era din toate punctele de vedere +uperior .0ie:ilor muritori care +e 2n5runtau cu el pe terenul de 5ot.al. #ederea 2i era mai a+cu:it01 re5le<ele mai rapide1 mu4chii mai puternici. !ur3nd1 o m3n0 2l .0tu+e pe +pate 4i auzi+e vocea lui =att 2n urechi> J;elicit0riK Mine ai venit 2n echip0K @rivind acel chip one+t 4i z3m.itor1 Ste5an 5u+e+e cople4it de ru4ine. &ac0 ai 4tii ce +unt1 nu mi-ai mai z3m.i1 24i +pu+e+e el mohor3t. m c34ti/at competi:ia a+ta a ta prin 2n4el0ciune. "ar 5ata pe care o iu.e4ti O c0ci o iu.e4ti1 nu-i a4aD O e acum 2n /3ndurile mele. Bi 2n acea dup0-amiaz0 r0m0+e+e 2n /3ndurile lui1 cu toate e5orturile +ale de a o 2ndep0rta. '0t0ci+e prin cimitir or.e4te1 alun/at din p0dure de o 5or:0 pe care nu o 2n:ele+e+e. Odat0 aFun+ acolo1 o privi+e1 lupt3ndu-+e cu +ine1 lupt3nd 2mpotriva dorin:ei1 p3n0 c3nd apari:ia @uterii le 50cu+e pe ea 4i prietenele ei +0 o ia la 5u/0 de acolo. Bi apoi el +e 2ntor+e+e aca+0 O dar numai dup0 ce +e hr0ni+e. &up0 ce-4i pierdu+e controlul. Nu-4i amintea e<act cum +e 2nt3mpla+e1 cum 2n/0dui+e +0 +e 2nt3mple. cea iz.ucnire a @uterii declan4a+e totul1 trezind 2n el lucruri care ar 5i tre.uit l0+ate +0 doarm0. Nevoia de a v3na. &orin:a de urm0rire1 de a +im:i miro+ul 5ricii 4i trium5ul +0l.atic al uciderii. Trecu+er0 ani O +ecole O de c3nd nu mai +im:i+e dorin:a a+ta cu o a+emenea 5or:0. #enele 2ncepu+er0 +0-i ard0 ca 5ocul. Bi toate /3ndurile lui c0p0ta+er0 culoarea ro4ie> nu +e putea /3ndi la nimic altceva1 doar la /u+tul 5ier.inte1 de aram01 al +3n/elui1 la vi.ra:ia lui primitiv0. !u acele +enza:ii 2nc0 2n trup1 50cu+e c3:iva pa4i 2n urma 5etelor. %ra mai .ine +0 nu /3ndea+c0 ce +-ar 5i putut 2nt3mpla dac0 nu l-ar 5i miro+it pe .0tr3n. &ar c3nd aFun+e la cap0tul podului1 n0rile lui +e um5lar0 deodat01 +im:ind miro+ul di+tinct1 p0trunz0tor1 de carne omenea+c0. S3n/e omene+c. %li<irul +uprem1 vinul interzi+. =ai ame:itor dec3t orice .0utur01 e+en:a plin0 de 5or:0 a vie:ii 2n+e4i. "ar el o.o+i+e +0 +e mai 2mpotrivea+c0 dorin:ei. ;u+e+e o mi4care pe mal1 +u. pod1 c3nd o /r0mad0 de zdren:e +e a/it0. Cn clipa urm0toare1 Ste5an ateriza+e plin de /ra:ie1 a+emeni unei pi+ici1 l3n/0 ea. Cntin+e m3na 4i tra+e deoparte zdren:ele1 de+coperind un chip z.3rcit pe un /3t +5riFit. &in:ii lui Ste5an +e dez/olir0. Bi apoi nu +e mai auzi dec3t z/omotul +3n/elui +upt. cum1 pe c3nd urca 2mpleticit pe +cara pen+iunii1 2ncerc0 +0 nu +e /3ndea+c0 la a+ta1 4i +0 nu +e /3ndea+c0 la ea O la 5ata care 2l i+pitea cu c0ldura ei1 cu via:a ei. %a 5u+e+e cea pe care o dori+e el de 5apt1 dar tre.uia +0 pun0 punct aici1 tre.uia +0-4i 2n0.u4e a+t5el de /3nduri de-acum 2nainte. @entru .inele lui1 4i pentru .inele ei. %l era cel mai cumplit co4mar al ei devenit realitate1 iar ea nici m0car nu 4tia a+ta. J!ine-i acoloD Tu e4ti1 .0ieteD +tri/0 a+cu:it o voce /353it0. O u40 +e de+chi+e la etaF 4i ap0ru un cap cenu4iu. J&a1 +i/nora O doamn0 ;lo(er+. Cmi pare r0u dac0 v-am deranFat. J h1 e nevoie de mai mult dec3t o podea care +c3r:3ie ca +0 m0 deranFeze. i 2ncuiat u4a dup0 tineD J&a1 +i/nora. Sunte:i6 2n +i/uran:0. J&a1 a+ta e. Tre.uie +0 5im 2n +i/uran:0 aici. Nu po:i +0 4tii niciodat0 ce +e a5l0 2n p0durile alea de-acolo1 nuD

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Ste5an +e uit0 repede la 5a:a micu:0 4i z3m.itoare 2nconFurat0 de 4uvi:e de p0r c0runt1 la ochii vioi 4i +tr0lucitori. +cundeau oare un +ecretD JNoapte .un01 +i/nora. JNoapte .un01 .0iete. Bi 2nchi+e u4a. Fun+ 2n camera lui1 Ste5an +e 2ntin+e pe pat 4i r0ma+e uit3ndu-+e la tavanul Fo+1 2nclinat. &e o.icei1 noaptea nu +e +im:ea 2n lar/ul lui dormindI nu era perioada lui o.i4nuit0 de +omn. &ar 2n noaptea a+ta era o.o+it. vea nevoie de at3ta ener/ie ca +0 2n5runte lumina +oarelui1 iar cina 2m.el4u/at0 nu 50cea dec3t +0-i m0rea+c0 letar/ia. !ur3nd1 de4i ochii nu i +e 2nchi+er01 nu mai v0zu tavanul v0ruit de dea+upra lui. @rin minte i +e perindar0 5ra/mente de amintiri. Uatherine1 at3t de 5rumoa+0 2n +eara aceea l3n/0 53nt3n01 cu p0rul ei auriu ar/intat de Lun0. !3t de m3ndru 5u+e+e +0 +tea l3n/0 ea1 +a 5ie cel c0ruia 2i 2mp0rt04e4te +ecretul ei6 ?&ar nu po:i +0 ie4i niciodat0 2n lumina +oareluiDA ?Ma da1 pot1 at3ta vreme c3t port a+ta.A 'idic0 o m3n0 mic0 4i al.01 4i o raz0 de Lun0 dan+0 pe inelul cu lapi+lazuli. ?&ar +oarele m0 o.o+e4te at3t de mult. N-am 5o+t niciodat0 prea puternic0.A Ste5an o privi1 +e uit0 la tr0+0turile ei delicate 4i la trupul +u.:ire. %ra aproape la 5el de imaterial0 ca 4i vata de +ticl0. Nu1 nu 5u+e+e niciodat0 puternic0. ?@e c3nd eram copil m0 2m.oln0veam 5oarte de+A1 +pu+e ea 2ncet1 cu ochii pe Focul apei din 53nt3n0. ?Lltima dat01 doctorul a +pu+ 2n cele din urm0 c0 o +0 mor. =i-aduc aminte c0 tata a pl3n+1 4i mi-aduc aminte cum z0ceam 2n patul meu1 prea +l0.it0 ca +0 m0 mai mi4c. ;iecare r0+u5lare era un e5ort mult prea mare. %ram at3t de tri+t0 c0 p0r0+eam lumea1 4i mi-era 5ri/1 at3t de 5ri/.A Se 2n5iora1 4i apoi z3m.i. ?&ar ce +-a 2nt3mplatDA ?=-am trezit 2n crucea nop:ii 4i am v0zut-o pe Hudren1 +ervitoarea mea1 l3n/0 pat. Bi apoi +-a dat deoparte 4i am v0zut .0r.atul pe care 2l adu+e+e. =i +-a 50cut 5ric0. Numele lui era Ulau+1 4i auzi+em oamenii din +at +pun3nd c0 era r0u. "-am +tri/at lui Hudren +0 m0 +alveze1 dar ea doar a r0ma+ acolo1 privind. !3nd el 4i-a apropiat /ura de /3tul meu1 am crezut c0 vrea +0 m0 omoare.A Uatherine +e opri. Ste5an +e hol.a la ea1 oripilat 4i cuprin+ de mil01 4i ea 2i z3m.i pentru a-l lini4ti. ?&e 5apt1 nici n-a 5o+t a4a de 2n/rozitorA1 +pu+e. ?La 2nceput am +im:it o mic0 durere1 dar a trecut repede. Bi apoi +enza:ia a 5o+t chiar pl0cut0. !3nd mi-a dat +0 .eau din +3n/ele lui1 m-am +im:it mai puternic0 dec3t 5u+e+em 2n ultimele luni. Bi apoi am a4teptat 2mpreun0 p3n0 2n zori. !3nd a venit doctorul1 nu i-a venit +0 cread0 c0 puteam +0 m0 ridic 2n capul oa+elor 4i +0 vor.e+c. Tata a +pu+ c0 era o minune 4i a pl3n+ din nou1 de data a+ta de 5ericire.A Se 2ntunec0 la 5a:0. ?!ur3nd va tre.ui +0-l p0r0+e+c pe tata. Cntr-o .un0 zi o +0-4i dea +eama c0 de la .oala aceea eu n-am mai 2m.0tr3nit deloc.A ?Bi n-ai +0 2m.0tr3ne4ti niciodat0DA ?Nu. +ta e minunea1 Ste5anKA 'idic0 privirea c0tre el1 cu o .ucurie de copil. ?O +0 5iu de-a pururi t3n0r01 4i n-o +0 mor niciodat0K @o:i +0-:i 2nchipuiDA %l nu 4i-o putea ima/ina alt5el dec3t era acum> 5ermec0toare1 inocent01 per5ect0. ?&ar nu :i +-a p0rut 2n+p0im3nt0tor la 2nceputDA ?La 2nceput1 pu:in. &ar Hudren mi-a ar0tat ce +0 5ac. %a a 5o+t cea care mi-a +pu+ +0 cer +0 mi +e 5ac0 inelul 0+ta1 cu o piatr0 care +0 m0 apere de lumina +oarelui. !3t0 vreme am +tat 2n pat1 mi-a adu+ +0 .eau lapte 5ier.inte ame+tecat cu vin 4i mirodenii. =ai t3rziu1 mi-a adu+ animale mici pe care 5iul ei le prindea 2n cur+0.A ?Nu6 oameniDA Uatherine r3+e din nou. ?Si/ur c0 nu. @ot +0 iau tot ce 2mi tre.uie 2ntr-o noapte de la un porum.el. Hudren zice c0 dac0 vreau +0 5iu puternic0 tre.uie +0 .eau +3n/e de om1 c0ci e+en:a vie:ii oamenilor e+te cea mai puternic0. Bi Ulau+ m0 tot 2ndemna1 voia +0 +chim.e din nou

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+3n/e cu mine. &ar i-am +pu+ lui Hudren c0 nu vreau putere. !3t de+pre Ulau+6A Se opri 4i-4i l0+0 ochii 2n Fo+1 4i /enele ei /rele 2i um.rir0 o.raFii. #ocea a.ia i +e auzea c3nd continu0> ?Nu cred c0 e ceva ce +e poate 5ace 50r0 chi.zuin:0. O +0 .eau +3n/e de om doar atunci c3nd 2mi voi 5i /0+it tovar04ul de via:01 cel care va 5i al0turi de mine pentru o ve4nicie.A Bi ridic0 o privire +erioa+0 c0tre el. Ste5an 2i z3m.i1 +im:indu-+e ame:it 4i ne mai 2nc0p3ndu-4i 2n piele de m3ndrie. .ia 24i putea +t0p3ni 5ericirea pe care o +im:ea 2n acea clip0. &ar a+ta 5u+e+e 2nainte ca 5ratele +0u &amon +0 +e 2ntoarc0 de la univer+itate1 2nainte ca &amon +0 revin0 aca+0 4i +0 vad0 ochii al.a4tri de ne+temat0 ai lui Uatherine. @e patul lui din camera cu lucarn01 Ste5an /emu. poi 2ntunericul 2l tra+e mai 2n ad3ncul lui 4i noi ima/ini 2ncepur0 +0 i +e ivea+c0 2naintea ochilor. %rau 5ra/mente r0zle:e din trecut care nu 5ormau o +ecven:0 le/at0. Le vedea ca pe ni4te +cene luminate +curt de iz.ucniri de 5ul/er. !hipul 5ratelui +0u1 +chimono+it 2ntr-o ma+c0 de 5urie neomenea+c0. Ochii al.a4tri ai lui Uatherine +tr0lucind 4i Fuc3ndu-i 2n cap pe c3nd +e rotea 2ntr-o piruet0 2n noua ei rochie al.0. Sclipirea al.0 din +patele unui l0m3i. #0zu din nou chipul lui &amon1 dar de data a+ta 5ratele lui r3dea +0l.atic. !ontinua +0 r3d01 un +unet a+emenea +cr34netului de +ticl0 +part0. "ar l0m3iul era mai aproape acum6 ?&amon6 Uatherine6 nuKA St0tea 2n capul oa+elor 2n pat1 2ncordat. C4i trecu m3inile tremur0toare prin p0r 4i 2ncerc0 +0 re+pire mai 2ncet. Ln vi+ 2n/rozitor. Trecu+e mult0 vreme de c3nd nu mai 5u+e+e torturat de a+emenea vi+eI mult0 vreme chiar de c3nd nu mai vi+a+e ceva. 'ev0zu 2n minte1 iar 4i iar1 ultimele +ecunde ale vi+ului1 4i din nou 2i ap0ru l0m3iul 4i auzi din nou r3+ul 5ratelui +0u. Ci r0+una 2n minte mult prea limpede. Mru+c1 50r0 +0 5ie con4tient de hot0r3rea de a +e mi4ca1 Ste5an +e trezi l3n/0 5erea+tra de+chi+0. Sim:i aerul nop:ii rece pe o.raFi1 pe c3nd +e uita 2n 2ntunericul ar/intat de Lun0. ?&amonDA Trimi+e /3ndul 2ntr-o iz.ucnire de @utere1 2n c0utarea unui r0+pun+. poi r0ma+e total nemi4cat1 a+cult3nd cu toate +im:urile 2ncordate. Nu +im:ea nimic1 nici un tremur de aer drept r0+pun+. proape1 o pereche de p0+0ri de noapte +e ridic0 2n z.or. Cn ora41 multe min:i dormeauI 2n p0dure1 animalele nocturne 24i vedeau de tre.urile lor tainice. O5t0 4i +e 2ntoar+e 2n camer0. @oate c0 +e 2n4ela+e cu r3+ul acelaI poate c0 +e 2n4ela+e chiar 4i cu amenin:area din cimitir. ;ellE+ !hurch +e cu5unda+e 2n t0cere 4i lini4te1 4i acela4i lucru tre.uia +0-l 5ac0 4i el. vea nevoie de +omn. 7 +eptem.rie Vde 5apt [ +eptem.rie1 5oarte devremeOpe la 1 noapteaX &ra/0Jurnalule1 r tre.ui +0m0culc la loc cur3nd. Cn urm0cu c3teva minute m-am trezit av3nd impre+ia c0+tri/0cineva1 dar acum ca+a e t0cut0. t3tea lucruri ciudate +-au 2nt3mplat 2n +eara trecut01 2nc3t pro.a.il c0nervii mei +unt 2ntin4i la ma<imum. !el pu:in m-am trezit4tiind e<act ce am +05ac 2n ceea ce-l prive4te pe Ste5an. Toat0che+tia a+ta pur4i +implu mi-a ap0rut dintr-odat05oarte clar02n minte. @lanul M1 etapa 11 2ncepe m3ine. Ochii lui ;rance+ ardeau 4i o.raFii ei erau ro4ii c3nd +e apropie de ma+a celor trei 5ete. JOh1 %lena1 tre.uie +0 auzi a+taK %lena 2i z3m.i1 politico+ dar nu 5oarte prieteno+. ;rance+ 24i l0+0 2n Fo+ capul cu p0r ca+taniu. J#reau +0 +pun6 pot +0 +tau cu voiD Tocmai am auzit o che+tie a.+olut incredi.il0 de+pre Ste5an. JStai Fo+1 +pu+e ama.il0 %lena. &ar1 ad0u/0 ea1 un/3ndu-4i cu unt o chi5l01 de 5apt ve+tea nu prea ne intere+eaz0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JNu prea6D ;rance+ +e hol.0 la ea1 uimit0. poi +e uit0 pe r3nd la =eredith 4i Monnie. !red c0 /lumi:i1 nuD J&eloc1 +pu+e =eredith1 2n5i/3ndu-4i 5urculi:a 2ntr-o p0+taie de 5a+ole 4i privind-o /3nditoare. +t0zi avem alte lucruri la care +0 ne /3ndim. J%<act1 +pu+e Monnie1 dup0 o +curt0 tre+0rire. Btii1 Ste5an deFa nu mai e o noutate. @a++eK Se aplec0 4i-4i 5rec0 /lezna. ;rance+ +e uit0 ru/0toare la %lena. J&ar credeam c0 voiai +0 4tii totul de+pre el. JSimpl0 curiozitate1 +pu+e %lena. Cn de5initiv1 e +tr0in de ora4 4i voiam +0-i urez .unvenit 2n ;ellE+ !hurch. &ar1 de+i/ur1 tre.uie +0-i 5iu loial0 lui Jean-!laude. JJean-!laudeD JJean-!laude1 +pu+e =eredith1 ridic3ndu-4i +pr3ncenele 4i o5t3nd. JJean-!laude1 ro+ti1 ca un ecou1 4i Monnie pe un ton va/. !u un /e+t delicat1 cu dou0 de/ete1 %lena +coa+e din ruc+acul ei o 5oto/ra5ie. J ici e 2n 5a:a c0+u:ei unde am +tat. !hiar dup0 ce mi-a cule+ o 5loare 4i mi-a +pu+6 ei O z3m.i ea mi+terio+ O n-ar tre.ui +0 o repet. ;rance+ +e uita lun/ la 5oto/ra5ie. Cn ea era un t3n0r .ronzat1 50r0 c0ma401 +t3nd 2n 5a:a unui hi.i+cu+ 4i z3m.ind timid. J% mai mare1 nuD +pu+e ;rance+ cu re+pect. J&ou0zeci 4i unu. Si/ur O %lena +e uit0 pe+te um0rul ei O m0tu4a mea n-ar accepta niciodat01 a4a c0 nu-i +punem nimic p3n0 nu termin eu 4coala. Tre.uie +0 ne +criem 2n +ecret. J!e romantic1 e<clam0 ;rance+. N-o +0 +cot o vor.01 promit. &ar Ste5an6 %lena 2i arunc0 un z3m.et plin de +uperioritate. J&ac01 +pu+e ea1 e +0 m0n3nc ca pe continent1 pre5er oric3nd m3nc0rurile 5ran:uze4ti celor italiene4ti. Se 2ntoar+e +pre =eredith> NuD J=m-hmm. Oric3nd. =eredith 4i %lena 24i z3m.ir0 cu +u.2n:ele+1 apoi +e 2ntoar+er0 c0tre ;rance+. JNu e4ti de acordD JOh1 da1 +pu+e repede ;rance+. Bi eu. Oric3nd. N3m.i 4i ea cu 2n:ele+1 d0du de c3teva ori apro.ator din cap1 apoi +e ridic0 4i plec0. &up0 ce di+p0ru1 Monnie +pu+e pe un ton Falnic> J +ta o +0 m0 termine1 %lena1 o +0 mor dac0 nu aud .3r5a a+ta. JOh1 a+ta eraD @ot +0-:i +pun eu1 r0+pun+e calm0 %lena. Monnie1 ;rance+ voia +0 ne pove+tea+c0 de+pre zvonul care circul0 cum c0 Ste5an Salvatore ia dro/uri. J!eD Monnie +e hol.0 la ea1 apoi iz.ucni 2n r3+. &ar e ridicol. !e tip care ia dro/uri +ar 2m.r0ca a4a 4i ar purta ochelari ne/riD #reau +0 +pun c0 a 50cut tot ce-a putut ca +0 atra/0 aten:ia a+upra lui6 #ocea i +e +tin+e1 4i ochii ei c0prui +e 50cur0 mai mari. poi continu0> J&ar poate c0 tocmai de-aia o 4i 5ace. !ine ar .0nui pe cineva care ie+e a4a de mult 2n eviden:0D Bi locuie4te +in/ur1 4i e /rozav de +ecreto+6 %lenaK Bi dac0 e adev0ratD JNu e1 +pu+e =eredith. J&e unde 4tiiD J@entru c0 de la mine a plecat zvonul. #0z3nd e<pre+ia lui Monnie1 =eredith r3nFi 4i ad0u/0> %lena mi-a +pu+ +-o 5ac. JOoooK Monnie +e uit0 cu admira:ie la %lena. %4ti par4iv0. @ot +0 +pun oamenilor c0 are o .oal0 2n 5az0 terminal0D JNu1 nu po:i. Nu vreau +0 v0d o mul:ime de a4a-zi+e in5irmiere +t3nd la coad0 ca +0-l :in0 de m3n0. &ar po:i +0 le +pui tuturor tot ce vrei de+pre Jean-!laude. Monnie lu0 5oto/ra5ia de pe ma+0. J&e 5apt1 cine eD JHr0dinarul. %ra 2nne.unit dup0 hi.i+cu+ul 0+ta. Bi e 4i 2n+urat1 cu doi copii. J@0cat1 50cu Monnie1 5oarte +erioa+0. Bi i-ai +pu+ lui ;rance+ +0 nu vor.ea+c0 cu nimeni de+pre el6 J%<act. %lena +e uit0 la cea+. !eea ce 2n+eamn0 c0 pe la6 ei1 +0 zicem ora dou01 ar

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

tre.ui +0 4tie deFa toat0 4coala. &up0 ore1 5etele +e du+er0 aca+0 la Monnie. La u40 le 2nt3mpin0 un l0trat a+cu:it1 4i c3nd Monnie de+chi+e u4a1 un pechinez 5oarte .0tr3n 4i 5oarte /ra+ 2ncerc0 +0 +e +trecoare a5ar0. Numele lui era Tan/tze 4i era at3t de r0+50:at 2nc3t nimeni1 2n a5ar0 de mama lui Monnie1 nu 2l +uporta. Cn trecere1 24i 2n5ip+e /in/iile1 ce mai p0+trau urme a ceea ce 5u+e+er0 odat0 col:i1 2n /lezna %lenei. Livin/ul era 2ntuneco+ 4i 2n/he+uit1 cu mult0 mo.il0 2nc0rcat0 4i draperii /rele la 5ere+tre. Sora lui Monnie1 =ar-1 era acolo1 +co:3ndu-4i o 4apc0 de pe p0rul ei ro4u ondulat. %ra cu doi ani mai mare dec3t Monnie 4i lucra la clinica din ;ellE+ !hurch. JOh1 Monnie1 +pu+e ea. =0 .ucur c0 ai aFun+ aca+0. Mun01 %lena1 =eredith. JMun01 +pu+er0 %lena 4i =eredith. J!e-i cu tineD r0:i o.o+it01 +pu+e Monnie. =ar- 24i pu+e 4apca pe m0+u:a de ca5ea. Cn loc +0 r0+pund01 2ntre.0 la r3ndul ei> J +ear01 c3nd ai venit a4a de +up0rat01 unde ziceai c0 ai 5o+t cu 5eteleD JCn6 la @odul WicPer-. J 4a m-am /3ndit 4i eu. =ar- r0+u5l0 ad3nc1 apoi +pu+e> cum1 a+cult0-m0 .ine1 Monnie =c!ullou/h. Niciodat0+0 nu te mai duci acolo1 4i mai ale+ nu +in/ur01 4i noaptea. i 2n:ele+D J&ar de ceD 2ntre.0 uimit0 Monnie. J@entru c0 a+ear0 cineva a 5o+t atacat acolo1 de a+ta. Bi 4tii unde a 5o+t /0+itD @e mal1 chiar +u. @odul WicPer-. %lena 4i =eredith o privir0 lun/1 ne2ncrez0toare1 iar Monnie o apuc0 +tr3n+ pe %lena de .ra:. J!ineva a 5o+t atacat +u. podD 2ntre.0 ea. &ar cine a 5o+tD !e +-a-nt3mplatD JNu 4tiu. zi-diminea:01 unul dintre muncitorii din cimitir l-a v0zut z0c3nd acolo. %ra un om 50r0 ad0po+t1 a4a cred1 4i pro.a.il dormea +u. pod c3nd a 5o+t atacat. &ar era pe Fum0tate mort c3nd l-au adu+ la +pital1 4i 2nc0 nu 4i-a revenit din com0. % po+i.il +0 moar0. %lena 2n/hi:i /reu. J!um adic01 atacatD J dic01 +pu+e =ar- 5oarte clar1 /3tul i-a 5o+t aproape +pintecat. pierdut o cantitate incredi.il0 de +3n/e. La 2nceput au crezut c0 a 5o+t un animal1 dar acum doctorul Lo(en +pune c0 e vor.a de un om. "ar poli:ia crede c0 cine a 50cut-o +e a+cunde pro.a.il 2n cimitir. =ar- +e uit0 pe r3nd la 5ete1 cu .uzele +tr3n+e 2ntr-o linie hot0r3t0. 4a c0 dac0 a:i 5o+t acolo l3n/0 pod O +au 2n cimitir1 %lena Hil.ert O atunci e po+i.il ca per+oana a+ta +0 5i 5o+t acolo cu voi. :i priceputD JNu e nevoie +0 ne mai +perii1 +pu+e a.ia auzit Monnie. m priceput1 =ar-. JOU. Mine. Lmerii lui =ar- +e rela<ar0 4i ea 24i 5rec0 o.o+it0 cea5a. Tre.uie +0 m0 2ntind pu:in. N-am vrut +0 5iu rea. Bi ie4i din livin/. '0ma+e +in/ure1 cele trei 5ete +e privir0. J@utea +0 5ie una dintre noi1 +pu+e 2ncet =eredith. =ai ale+ tu1 %lena1 tu ai 5o+t acolo +in/ur0. %lena +im:ea cum o 5urnic0 toat0 pielea1 aceea4i +enza:ie /roaznic0 de panic0 pe care o avu+e+e 2n vechiul cimitir. Sim:ea v3ntul rece 4i vedea 4irurile de le+pezi 2nalte de morm3nt 2n Furul ei. Str0lucirea +oarelui 4i liceul ?'o.ert %. LeeA nu p0ru+er0 niciodat0 at3t de departe. JMonnie1 +pu+e ea 2ncet1 ai v0zut pe cineva acoloD +ta ai vrut +0 +pui c3nd ai zi+ c0 cineva m0 a4teapt0D Cn camera +la. luminat01 Monnie o privea 50r0 +0 2n:elea/0. J&e+pre ce vor.e4tiD N-am +pu+ a4a ceva. JMa da1 ai +pu+. JNu1 n-am +pu+ a+ta. JMonnie1 +pu+e =eredith1 te-am auzit am3ndou0. Te uitai 5i< la vechile morminte1 4i pe urm0 i-ai +pu+ %lenei6 JNu 4tiu de+pre ce vor.i:i voi1 4i n-am +pu+ nimic1 iz.ucni Monnie1 cu 5a:a

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+chimono+it0 de 5urie 4i cu lacrimi 2n ochi. Nu vreau +0 mai vor.e+c de+pre a+ta. %lena 4i =eredith +e privir0 neputincioa+e. 5ar01 +oarele +e a+cun+e dup0 un nor. !apitolul [ R[ +eptem.rie &ra/0Jurnalule1 Cmi pare r0u c0a trecut at3ta timp de c3nd n-am mai +cri+14i nu prea pot +0-:i e<plic de ce n-am 50cut-oOdoar c0+unt at3t de multe lucruri de+pre care mi-e 5ric0+0vor.e+c1 chiar4i cu tine. =ai 2nt3i1 +-a 2nt3mplat un lucru a.+olut 2n/rozitor1 2n ziua 2n care Monnie4i =eredith4i cu mine am 5o+t la cimitir1 un .0tr3n a 5o+t atacat acolo14i aproape omor3t. @oli:ia 2nc0nu l-a /0+it pe cel care a 50cut-o. Oamenii cred c0.0tr3nul era ne.un1 pentru c0atunci c3nd4i-a revenit a 2nceput +0delireze de+pre ?ochi 2n .ezn0A4i +teFari4i alte lucruri a+em0n0toare. &ar eu nu am uitat ce ni +-a 2nt3mplat 2n +eara aceea14i m0tot /3nde+c la a+ta.Bi m0+perie. Toat0lumea a 5o+t un timp +periat014i to:i copiii au tre.uit +0r0m3n0aca+0dup0ce +e 2ntunec0+au +0ia+02n /rup. &ar au trecut deFa trei +0pt0m3ni4i n-au mai e<i+tat atacuri1 a4a c0a/ita:ia +e potole4te. =0tu4a Judith zice c0tre.uie +05i 5o+t un alt va/a.ond care a 50cut-o. Tat0l lui T-ler Small(ood chiar a +u/erat c0e po+i.il ca .0tr3nul +-o 5i 50cut chiar elOde4i tare a4vrea eu +0v0d cum +e poate mu4ca cineva +in/ur de /3t. &ar ceea ce mi-a ocupat aproape tot timpul a 5o+t @lanul M. &eocamdat0mer/e .ine. m primit c3teva +cri+ori4i un .uchet de tranda5iri ro4ii de la ?Jean-!laudeA Vunchiul lui =eredith are o 5lor0rieX14i toat0lumea pare +05i uitat c0m-a intere+at vreodat0Ste5an. 4a c0pozi:ia mea +ocial0e +i/ur0. Nici m0car !aroline nu mi-a mai creat pro.leme. &e 5apt1 nu4tiu ce 5ace 2n prezent !aroline1 dar nici nu-mi pa+0. N-o mai v0d deloc la pr3nz +au dup0oreI pare +0+e 5i 2ndep0rtat cu totul de vechea ei /a4c0. &ar 2n momentul ace+ta nu-mi pa+0dec3t de un +in/ur lucru. Ste5an. Nici m0car Monnie4i =eredith nu-4i dau +eama c3t de important e el pentru mine. =0tem +0le +pun> m0tem c0or +0m0cread0ne.un0. Cn4coal0port o ma+c01 par calm04i 2n deplin control1 dar 2n0untruOei .ine1 cu 5iecare zi care trece e tot mai r3u. =0tu4a Judith a 2nceput +0-4i 5ac0/riFi pentru mine. Spune c0m0n3nc mult prea pu:in14i are dreptate. Se pare c0nu m0mai pot concentra la ore14i nici m0car la ceva amuzant cum ar 5i adunarea de 5onduri cu !a+a M3ntuit0. Nu m0pot concentra dec3t la el.Bi nici nu 2n:ele/ de ce. %l n-a mai vor.it cu mine din dup0-amiaza aia ori.il0. &ar o +0-:i +pun ceva ciudat. S0pt0m3na trecut01 la ora de i+torie1 am ridicat privirea4i l-am +urprin+ uit3ndu-+e la mine. St0tea la di+tan:0de c3teva .0nci14i era 2ntor+ 2ntr-o parte 2n .anca lui4i m0privea. @entru o clip0m-am +im:it de-a dreptul +periat04i inima a 2nceput +0-mi .at0cu putere14i am +tat4i ne-am privit un timpOpe urm0el4i-a 2ntor+ ochii. &ar de atunci a+ta +-a mai 2nt3mplat de dou0ori14i de 5iecare dat0i-am +im:it privirea 2nainte +0v0d c0+e uit0.G+ta e adev0rul adev0rat.Btiu c0nu e doar ima/ina:ia mea. Nu +eam0n0cu nici un .0iat pe care l-am cuno+cut p3n0acum. @are at3t de izolat1 at3t de +in/uratic. creat de+tul de mult0+enza:ie 2n echipa de 5ot.al1 dar nu +t0cu nici unul dintre .0ie:i1 poate doar cu =att. =att e+te +in/urul cu care vor.e4te. Nu um.l0nici cu 5eteleI a+ta v0d chiar eu1 a4a c0poate zvonurile de+pre dro/uri +unt de 5olo+. &ar mai de/ra.0pare +0evite el oamenii dec3t 2l evit0oamenii pe el. &i+pare 2ntre ore4i dup0antrenamentele de 5ot.al14i nu l-am v0zut nici m0car o dat0la cantin0. Nu a invitat niciodat0pe nimeni 2n camera lui de la pen+iune. Nu vine niciodat0dup04coal0la ca5enea. Bi atunci1 cum +0-l 5ac +0vin02ntr-un loc unde +0nu mai poat05u/i de mineD +ta e marea pro.lem0cu @lanul M. Monnie zice> ?!e-ar 5i +0te prind0cu el o 5urtun014i +0tre.uia+c0+0v0lipi:i unul de altul ca +0v02nc0lzi:iDA "ar =eredith +u/era+e c0motorul ma4inii mele +-ar putea opri dintr-odat02n 5a:a pen+iunii lui. &ar nici una dintre ideile a+tea nu e practic014i +imt c02nne.une+c 2ncerc3nd +0/0+e+c ceva mai .un. Cn 5iecare zi e tot mai r0u. =0+imt ca un 5el de cea+ la care arcul +e +tr3n/e tot mai mult. &ac0nu /0+e+c mai repede o +olu:ie1 o +06 #oiam +0zic c0?o +0morA.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Solu:ia 2i veni 2n minte .ru+c1 4i 5oarte 5ire+c. Ci p0rea r0u pentru =attI 4tia c0 2l duru+e zvonul de+pre Jean-!laude. &e-a.ia mai vor.i+e cu ea de c3nd +e r0+p3ndi+e pove+tea1 trec3nd de o.icei pe l3n/0 ea doar cu o 2nclinare din cap rapid0. "ar c3nd +e 2nt3lnir0 2ntr-o zi pe un coridor /ol 2n 5a:a cla+ei de !rea:ie literar01 el re5uz0 +0 o privea+c0 2n ochi. J=att61 2ncepu ea. #oia +0-i +pun0 c0 nu era adev0rat1 c0 n-ar 5i 2nceput niciodat0 +0 +e vad0 cu alt .0iat 2nainte +0-i +pun0 mai 2nt3i lui. #oia +0 2l a+i/ure c0 nu avu+e+e de /3nd +0-l 5ac0 +0 +u5ere 4i c0 acum +e +im:ea 2n/rozitor. &ar nu 4tia cum +0 2nceap0. Cn cele din urm01 +pu+e doar ?Cmi pare r0uKA 4i +e 2ntoar+e +0 intre 2n cla+0. J%lena1 +pu+e el1 4i ea +e 2ntoar+e c0tre el. cum +e uita la ea1 2n +53r4it1 cu ochii 2nt3rziind pe .uzele ei1 pe p0r. Tipul 0+ta1 5rancezul1 e pe .uneD 2ntre.0 el 2n cele din urm0. JNu1 +pu+e %lena imediat1 50r0 +0 4ov0ie. L-am inventat1 ad0u/0 ea +implu1 ca +0 ar0t tuturor c0 nu-mi pa+0 de6 Se opri. JSte5an. Cn:ele/. =att 2ncuviin:0 din cap1 p0r3nd mai 2ncruntat dar 4i mai 2n:ele/0tor. +cult01 %lena1 ce a 50cut atunci chiar a 5o+t 5oarte ur3t din partea lui. &ar nu cred c0 a 5o+t ceva per+onal. 4a +e poart0 el cu toat0 lumea6 JCn a5ar0 de tine. JNu. Lneori vor.e4te cu mine1 dar niciodat0 de+pre ceva per+onal. Nu +pune niciodat0 nimic de+pre 5amilia lui +au ce 5ace c3nd nu e la 4coal0. %6 e ca 4i cum ar e<i+ta 2n Furul lui un zid prin care eu nu pot +0 trec. Nu cred c0 va l0+a vreodat0 pe cineva +0 treac0 prin zidul 0la. Bi e mare p0cat1 pentru c0 +unt convin+ c0 2n +patele zidului el e un om 5oarte tri+t. %lena +e /3ndi la cuvintele lui =att1 5a+cinat0 de o ima/ine a lui Ste5an la care nu +e /3ndi+e p3n0 atunci. @0rea 2ntotdeauna at3t de +t0p3n pe el1 at3t de calm 4i netul.urat. &ar 4tia c0 la 5el o vedeau 4i pe ea ceilal:i. %ra oare po+i.il ca +u. acea+t0 ma+c0 +0 5ie la 5el de con5uz 4i ne5ericit ca 4i eaD Bi atunci 2i veni ideea1 ridicol de +impl0. ;0r0 +cheme complicate1 50r0 5urtuni 4i motoare oprite. J=att1 +pu+e ea 2ncet1 nu crezi c0 ar 5i .ine ca cineva +0 aFun/0 totu4i dincolo de zidul 0laD dic0 .ine pentru Ste5an. Nu crezi c0 0+ta ar 5i cel mai .un lucru care i +-ar putea 2nt3mplaD Cl privi cu ochii aprin4i1 dorindu-4i +0-l 5ac0 +0 2n:elea/0. %l +e uit0 lun/ la ea1 apoi 2nchi+e +curt ochii 4i cl0tin0 din cap ne2ncrez0tor. J%lena1 +pu+e1 e4ti incredi.il0. Ci Foci pe to:i dup0 cum vrei1 4i cred c0 nici m0car nu:i dai +eama c0 o 5aci. "ar acum o +0-mi ceri +0 5ac ceva +0-l p0c0le+c pe Ste5an1 iar eu +unt at3t de 5raier c0 a4 putea chiar +0 accept +-o 5ac. JNu e4ti 5raier1 e4ti un /entleman. Bi vreau 2ntr-adev0r +0-:i cer o 5avoare1 dar numai dac0 tu crezi c0 e .ine. Nu vreau +0-l r0ne+c pe Ste5an1 4i nu vreau +0 te r0ne+c nici pe tine. JNuD JNu. Btiu cum tre.uie +0 +une a+ta1 dar e adev0rat. Nu vreau dec3t +06 Se 2ntrerup+e din nou. !um putea +0 e<plice ce voia c3nd nici m0car ea nu 2n:ele/ea prea .ineD JNu vrei dec3t ca toat0 lumea 4i totul +0 +e 2nv3rt0 2n Furul %lenei Hil.ert1 +pu+e el cu am0r0ciune. Nu vrei dec3t ceea ce nu ai. Bocat01 %lena 50cu un pa+ 2napoi 4i 2l privi. " +e pu+e un nod 2n /3t 4i lacrimile i +e adunar0 2n ochi. JNu 5ace a+ta1 +pu+e el. %lena1 nu lua 5i/ura a+ta. Cmi pare r0u. =att o5t0. Cn re/ul01 ce-ar tre.ui +0 5acD S0-l le/ 5edele4 4i +0 :i-l la+ 2n pra/ul ca+eiD JNu1 +pu+e %lena1 +tr0duindu-+e 2nc0 +0-4i re:in0 lacrimile. Nu voiam dec3t +0-l convin/i +0 vin0 la .alul anual al liceului1 or/anizat pentru viitorii a.+olven:i1 +0pt0m3na viitoare.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

%<pre+ia de pe chipul lui =att era ciudat0. JNu vrei dec3t +0 vin0 la .al. %lena 2ncuviin:0 din cap. JMine. Sunt 5oarte +i/ur c0 va 5i acolo. Bi1 %lena6 chiar nu e nimeni altcineva 2n a5ar0 de tine cu care a4 vrea +0 vin la .al. JCn re/ul01 +pu+e %lena dup0 un moment. Bi1 ei .ine1 mul:ume+c. %<pre+ia lui =att era tot ciudat0. JNu-mi mul:umi1 %lena. !hiar n-ai de ce6 z0u. %a continu0 +0 +e 2ntre.e de ce +pu+e+e a+ta1 2n vreme ce el +e 2ntoar+e 4i +e 2ndep0rt0 de-a lun/ul coridorului. JNu te mai mi4ca1 +pu+e =eredith1 tr0/3nd-o u4or de p0r pe %lena1 cu repro4. JBi eu tot cred1 +pu+e Monnie de pe .ancheta de +u. 5erea+tr01 c0 au 5o+t am3ndoi 5anta+tici. J!ineD murmur0 a.+ent0 %lena. J&e parc0 n-ai 4tii1 +pu+e Monnie. Tipii 0ia doi ai t0i care au reu4it miracolul 2n ultimul minut 2n meciul de ieri. !3nd Ste5an a prin+ acea ultim0 pa+01 am crezut c0 o +0 le4in. Sau +0 vomit. JOh1 te ro/1 50cu =eredith. JBi =att O .0iatul 0la e pur 4i +implu o poezie 2n mi4care6 JBi nici unul dintre ei nu e al meu1 +pu+e cate/oric %lena. Su. de/etele e<perte ale lui =eredith1 p0rul ei devenea o adev0rat0 oper0 de art01 o ma+0 moale de aur r0+ucit. "ar rochia era per5ect01 violetul ei pal d3nd re5le<ii violete ochilor ei. &ar chiar 4i ea vedea c3t de palid0 4i rece ar0ta1 nu u4or 2m.uForat0 de emo:ie 4i ner0.dare1 ci al.0 4i hot0r3t01 ca un +oldat 5oarte t3n0r care e trimi+ pe linia 5rontului. "eri1 +t3nd pe terenul de 5ot.al 2n timp ce numele ei era anun:at ca 5iind cel al 'e/inei Malului1 avea un +in/ur /3nd 2n minte. %l nu putea +0 re5uze +0 dan+eze cu ea. &ac0 venea la .al1 nu putea +0 o re5uze pe 'e/in0. "ar acum1 +t3nd 2n 5a:a o/linzii1 4i-o repeta din nou. JCn +eara a+ta1 oricine vei dori va 5i al t0u1 o a+i/ur0 Monnie. Bi a+cult01 dup0 ce +capi de =att1 pot +0-l iau eu 4i +0-l con+olezD =eredith pu5ni. JBi 'a-mond ce-o +0 cread0D JOh1 po:i tu +0-l con+olezi pe el. &ar z0u1 %lena1 2mi place 5oarte mult =att. Bi odat0 ce 2l vei avea pe Ste5an1 /rupul vo+tru de trei va 5i cam a/lomerat. 4a c06 JOh1 50 ce vrei. =att merit0 pu:in0 aten:ie. Bi cu +i/uran:0 nu o cap0t0 de la mine1 24i +pu+e %lena. Tot nu-i venea +0 cread0 ce 2i 50cea lui =att. &ar acum nu-4i putea permite +0 +e certe1 avea nevoie de toat0 puterea 4i concentrarea. J 4a. =eredith prin+e ultimul ac 2n p0rul %lenei. Bi-acum1 uit0-te la noi1 'e/ina Malului 4i curtea ei O +au cel pu:in o parte din ea. Suntem 5rumoa+e. J% pluralul re/alD +pu+e ironic0 %lena. &ar era adev0rat1 erau 5rumoa+e. 'ochia lui =eredith era o unduire de +atin /rena1 +tr3n+0 .ine 2n talie 4i apoi rev0r+3ndu-+e 2n 5alduri de pe 4olduri. @0rul ei ne/ru at3rna de+pletit pe +pate. "ar Monnie1 c3nd +e ridic0 4i veni l3n/0 celelalte 2n 5a:a o/linzii1 +tr0lucea 2n ta5ta roz 4i paiete ne/re. "ar ea6 %lena 24i cercet0 ima/inea cu o privire e<perimentat0 4i 24i +pu+e din nou> 'ochia e 2n re/ul0. Sin/urele cuvinte care 2i mai veneau 2n minte erau violete cri+talizate. Munica ei avea un .orc0nel cu ele1 5lori adev0rate muiate 2n cri+tale de zah0r 4i 2n/he:ate. !o.or3r0 2mpreun0 la parter1 a4a cum 50cu+er0 la 5iecare .al 2ncep3nd din cla+a a 4aptea O doar c0 2nainte !aroline 5u+e+e 2ntotdeauna cu ele. %lena 24i d0du +eama1 u4or +urprin+01 c0 nici m0car nu 4tia cu cine venea !aroline 2n +eara a+ta. =0tu4a Judith 4i 'o.ert O cur3nd unchiul 'o.ert O erau 2n livin/1 2mpreun0 cu =ar/aret1 2m.r0cat0 deFa 2n piFama. JOh1 5etelor1 ar0ta:i minunat1 +pu+e m0tu4a Judith1 a/itat0 4i emo:ionat0 de parc0 ea 2n+04i +e ducea la .al1 4i o +0rut0 pe %lena1 iar =ar/aret 2ntin+e m3inile pentru a 5i

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

2m.r0:i4at0. J%4ti dr0/u:01 +pu+e ea cu +implitatea celor patru ani ai +0i. 'o.ert o privea 4i el pe %lena. !lipi m0runt1 de+chi+e /ura1 apoi o 2nchi+e la loc. J!e e1 Mo.D JOh. Se uit0 la m0tu4a Judith cu un aer +t3nFenit. @0i1 de 5apt1 nu 4tiu de ce1 m0 /3ndeam la %lena din Troia. J;rumoa+0 4i menit0 unei +or:i tra/ice1 +pu+e ve+el0 Monnie. J%i1 da1 +pu+e 'o.ert1 cu un aer ne5ericit. %lena nu +pu+e nimic. Se auzi +oneria. =att era 2n pra/1 2n .ine cuno+cutul lui +acou ca+ual al.a+tru. l0turi de el erau %d Ho551 prietenul lui =eredith1 4i 'a-mond Qernandez1 prietenul lui Monnie. %lena 2l c0ut0 cu privirea pe Ste5an. J@ro.a.il c0 e deFa acolo1 +pu+e =att1 2n:ele/3ndu-i privirea. +cult01 %lena6 &ar ceea ce voia +0 +pun0 5u 2ntrerupt de +porov0iala celor dou0 cupluri. Monnie 4i 'a-mond mer+er0 cu ei 2n ma4ina lui =att 4i tot drumul p3n0 la 4coal0 rev0r+ar0 2ncontinuu /lume 4i remarci +pirituale. @e u4ile de+chi+e ale +0lii +e rev0r+a muzica. Cn timp ce %lena co.ora din ma4in01 o +i/uran:0 ciudat0 o cople4i. !eva urma +0 +e 2nt3mple1 24i +pu+e1 privind cl0direa p0trat0 a 4colii. 'itmul calm1 pa4nic al ultimelor c3teva +0pt0m3ni era pe punctul de a +e accelera. Sunt pre/0tit01 24i +pu+e. Bi +per0 +0 5ie adev0rat. Cn0untru era un caleido+cop de culoare 4i a/ita:ie. Cn clipa 2n care intrar01 ea 4i =att +e trezir0 2nconFura:i de lume1 4i complimentele +e rev0r+ar0 a+upra am3ndurora. 'ochia %lenei6 @0rul ei6 5lorile ei. =att era pe cale de a deveni o le/end0> un alt Joe =ontana1 un pariu +i/ur pentru o .ur+0 +portiv0. Cn v3rteFul ame:itor care ar 5i tre.uit +0 5ie pentru ea am.rozie 4i nectar1 %lena continua +0 caute cu privirea un cap cu p0r 2ntunecat. T-ler Small(ood r0+u5la /reu l3n/0 ea1 miro+ind a punci 4i /um0 de me+tecat &ou.lemint. @rietena lui avea o privire uci/0toare. %lena 2l i/nor01 +per3nd c0 avea +0 plece. &omnul Tanner trecu pe l3n/0 ei cu un pahar 2nmuiat de h3rtie 2n m3n01 ar0t3nd ca 4i cum /ulerul l-ar 5i +u/rumat. Sue !ar+on1 care 5u+e+e alea+0 @rin:e+0 a Malului1 +e 2nv3rtea pe l3n/0 ea 4i-i /3n/urea complimente pentru rochia violet. Monnie era deFa pe rin/ul de dan+1 +tr0lucind +u. lumini. &ar %lena nu 2l vedea nic0ieri pe Ste5an. Cnc0 un dam5 de &ou.lemint 4i avea +0 vomite. Ci tra+e un /hiont lui =att 4i o luar0 din loc am3ndoi c0tre .u5et1 unde antrenorul L-man +e lan+a+e 2n comentarii critice de+pre meci. lte cupluri 4i /rupuri +e apropiar0 de ei1 r0ma+er0 acolo c3teva minute1 apoi +e retra+er01 pentru a 5ace loc urm0torilor care +t0teau la coad0. !a 4i cum chiar am 5i 5amilia re/al01 24i +pu+e %lena1 r3z3nd 2n +inea ei. C4i 2ntoar+e capul c0tre =att1 ca +0 vad0 dac0 4i el era amuzat1 dar el privea 5i< undeva 2n +t3n/a. Ci urm0ri privirea. Bi acolo1 pe Fum0tate a+cun+ 2n +patele unui /rup de Fuc0tori de 5ot.al1 era capul cu p0r 2ntunecat pe care 2l c0uta+e ea. &e necon5undat1 chiar 4i 2n lumina +la.0. Ln 5ior o +tr0.0tu1 mai de/ra.0 de durere dec3t de altceva. JBi acumD 2ntre.0 =att1 cu ma<ilarele 2ncle4tate. Le/atul 5edele4D JNu. O +0-l invit la dan+1 at3ta doar. &ac0 vrei1 pot +0 a4tept +0 dan+0m noi mai 2nt3i. =att cl0tin0 din cap1 4i %lena o porni prin mul:ime c0tre Ste5an. @e m0+ur0 ce +e apropia1 %lena 2nre/i+tra noi in5orma:ii de+pre el. Sacoul lui ne/ru avea o croial0 u4or di5erit0 de a celorlal:i .0ie:i1 4i pe +u. el purta un +veter al. de ca4mir. St0tea aproape nemi4cat1 pu:in mai departe de /rupurile din Furul lui. Bi de4i nu 2l putea vedea dec3t din pro5il1 vedea c0 nu poart0 ochelarii. &e+i/ur1 2i +cotea c3nd Fuca 5ot.al1 dar ea nu-l v0zu+e niciodat0 de aproape 50r0 ei. +ta 2i d0dea o +enza:ie de ame:eal0 dar 4i de emo:ie1 ca 4i cum aici era o ma+carad0 4i veni+e momentul +coaterii m04tilor. Ci privi 5i< um0rul1 conturul ma<ilarului1 4i apoi el +e 2ntoar+e c0tre ea. Cn clipa aceea1 %lena era con4tient0 de 5rumu+e:ea ei. Nu era vor.a doar de rochie1 +au de 5elul 2n care +e piept0na+e. %ra 5rumoa+0 ea 2n+04i> zvelt01 cu o :inut0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

re/ea+c01 o 5iin:0 50cut0 din m0ta+e 4i 5oc interior. #0zu cum .uzele lui +e de+5ac u4or1 /3nditoare1 apoi +e uit0 2n ochii lui. JMun0K Oare a+ta era propria ei voce1 at3t de calm0 4i +t0p3n0 pe +ineD Ochii lui erau verzi. #erzi ca 5runzele de +teFar vara. JTe di+treziD +pu+e ea. cum da. %l nu o +pu+e1 dar ea 4tiu c0 o /3ndeaI o vedea 2n 5elul 2n care o privea. Niciodat0 nu 5u+e+e at3t de +i/ur0 de puterea ei. &oar c01 de 5apt1 el nu ar0ta ca 4i cum chiar +e di+traI p0rea 2ndurerat1 +u5erind1 ca 4i cum nu mai putea +uporta nici un minut 2n plu+ aici. Se auzeau primele acorduri ale orche+trei1 un dan+ lent. %l continua +0 o privea+c01 5a+cinat de ea. Ochii aceia verzi +e 2ntunecau1 deveneau ne/ri de dorin:0. %a avu deodat0 +enza:ia c0 el ar putea +0 o tra/0 l3n/0 el1 +0 o +0rute ap0+at1 50r0 +0 +coat0 un cuv3nt. J#rei +0 dan+eziD +pu+e ea 2ncet. =0 Foc cu 5ocul1 cu ceva ce nu 2n:ele/1 +e /3ndi ea deodat0. Bi 2n aceea4i clip0 24i d0du +eama c0 e +periat0. "nima 2ncepu +0-i .at0 cu putere. %ra ca 4i cum ochii aceia verzi vor.eau unei p0r:i a+cun+e ad3nc 2n miezul 5iin:ei ei O iar acea parte :ipa ?pericolA. Ln in+tinct mai vechi dec3t lumea 2i +punea +0 5u/01 +0 di+par0 de acolo. &ar nu +e mi4c0. ceea4i 5or:0 care o 2n/rozea o :intuia 2n loc. +ta e ceva ce nu pot controla1 2i veni .ru+c 2n minte. Orice +e 2nt3mpla aici 2i dep04ea 2n:ele/erea1 nu era nimic normal +au lo/ic. &ar acum nu +e mai putea opri1 4i de4i era +periat01 2i pl0cea. %ra cel mai inten+ moment pe care 2l tr0i+e vreodat0 cu un .0iat1 dar nu +e 2nt3mpla nimic. %l doar o privea1 ca hipnotizat1 4i ea 2l privea la r3ndul +0u1 iar 2ntre ei aerul ardea 4i era at3ta ener/ie ca 2ntr-un 5ul/er din nop:ile 5ier.in:i de var0. #0zu cum ochii lui +e 2ntunec0 4i mai mult1 2n5r3n:i1 4i +im:i .0taia +0l.atic0 a inimii c3nd el 2ntin+e 2ncet c0tre ea o m3n0. Bi apoi totul +e de+tram0. J#ai1 %lena1 ce dulce ar0:i1 +e auzi o voce1 4i ochii %lenei 5ur0 or.i:i de +tr0lucirea aurului. %ra !aroline1 cu p0rul ei ro4cat de+ 4i +tr0lucitor1 cu pielea ei per5ect .ronzat0. @urta o rochie aurie de lam\1 care dezv0luia o +upra5a:0 incredi.il de 2ndr0znea:0 din acea piele per5ect0. C4i +trecur0 un .ra: /ol pe +u. .ra:ul lui Ste5an 4i 24i ridic0 privirile c0tre el1 z3m.indu-i lene4. r0tau uluitor 2mpreun01 ca un cuplu de modele interna:ionale care aFun+e+er0 la .alul unor liceeni1 mult mai +o5i+tica:i 4i mai +tr0lucitori dec3t oricine altcineva din acea 2nc0pere. J"ar rochi:a ta e a4a de dr0/u:01 continu0 !aroline1 2n timp ce mintea %lenei +e +eta+e pe 5unc:ionare automat0. Mra:ul acela petrecut cu at3ta deta4are pe +u. .ra:ul lui Ste5an 2i +pu+e %lenei totul> unde 5u+e+e la pr3nz !aroline 2n ultimele +0pt0m3ni1 ce 50cu+e 2n tot ace+t timp. J"-am +pu+ lui Ste5an c0 pur 4i +implu tre.uia +0 trecem pe aici1 dar nu vrem +0 +t0m prea mult. 4a c0 +per c0 nu te deranFeaz0 dac0 o +0-l :in +0 dan+eze doar cu mine1 nuD %lena era ciudat de calm0 acum1 cu mintea complet /oal0. Spu+e c0 nu1 +i/ur c0 nu o deranFa1 4i o privi pe !aroline 2ndep0rt3ndu-+e1 o +im5onie 2n ro4u 4i auriu. Ste5an plec0 2mpreun0 cu ea. Cn Furul %lenei +e aduna+e un cerc de chipuriI +e 2ntoar+e cu +patele la ele 4i d0du cu ochii de =att. JBtiai c0 vine cu ea. JBtiam c0 ea voia +0-l aduc0. S-a tot :inut dup0 el la pr3nz 4i dup0 4coal01 4i 2ntr-un 5el +-a .0/at 2n +u5letul lui. &ar6 JCn:ele/6 @0+tr3ndu-4i acel calm ciudat1 arti5icial1 cercet0 cu ochii mul:imea 4i o v0zu pe Monnie venind +pre ea1 4i pe =eredith ridic3ndu-+e de la ma+a ei. 4adar1 v0zu+er0. @ro.a.il c0 toat0 lumea v0zu+e. ;0r0 +0-i mai +pun0 nimic lui =att1 o porni 2n 2nt3mpinarea lor1 50c3ndu-le +emn din cap c0tre toaleta 5etelor.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

%ra plin01 4i =eredith 4i Monnie 24i p0+trar0 aerul ve+el 4i remarcile non4alante1 2n timp ce o priveau 2n/riForate. J i v0zut rochia aiaD +pu+e Monnie1 +tr3n/3ndu-i pe 5uri4 de/etele %lenei. !or+aFul tre.uie c0 +t0tea prin+ cu +uper-/lue. Bi la .alul urm0tor ce-o +0 mai poarteD !elo5anD JMandaFe1 +pu+e =eredith. poi 2ntre.0 2ncet> %4ti .ineD J&a. %lena v0zu 2n o/lind0 c0 ochii ei +tr0luceau prea tare 4i pe 5iecare o.raz ardea o pat0 ro4ie. C4i trecu o m3n0 pe+te p0r 4i +e 2ntoar+e cu +patele la o/lind0. Toaleta +e /oli1 4i r0ma+er0 doar ele trei. Monnie +e Fuca nervoa+0 cu 5unda cu paiete pe care o avea prin+0 2n talie. J@oate c0 totu4i nu e chiar a4a de r0u1 +pu+e ea 2ncet. #reau +0 +pun c0 2n ultimele +0pt0m3ni nu te-ai /3ndit dec3t la el. proape o lun0 2ntrea/0. Bi de-aceea poate c0 a4a e mai .ine1 4i po:i +0 treci la alte lucruri acum1 2n loc +06 ei1 +0 um.li dup0 el. %t tu1 Mrutu+D 24i +pu+e %lena. J=ul:ume+c 5oarte mult pentru +priFinul t0u1 ro+ti ea cu voce tare. JQai1 %lena1 nu 5i a4a1 interveni =eredith. Nu vrea +0 te r0nea+c01 doar crede c06 JBi .0nuie+c c0 a+ta crezi 4i tu1 nuD %i .ine1 a4a +0 5ie. O +0 m0 duc +0 caut alte lucruri la care +0 trec. !a de pild0 alte prietene .une. Bi plec01 l0+3ndu-le +0 privea+c0 lun/ 2n urma ei. Cn +ala de .al1 +e arunc0 2n v3rteFul de muzic0 4i culoare. %ra mai ve+el0 dec3t 5u+e+e la toate .alurile de p3n0 atunci. &an+0 cu toat0 lumea1 r3z3nd prea tare1 5lirt3nd cu 5iecare .0iat care 2i ie4ea 2n cale. poi o +tri/ar0 +0 urce pe +cen0 ca +0 5ie 2ncoronat0. St0tu pe +cen01 privind 2n Fo+ la mul:imea de +iluete +tr0lucitoare ca ni4te 5luturi. !ineva 2i d0du ni4te 5loriI altcineva 2i pu+e o tiar0 cu +tra+uri. Se auzir0 aplauze. Totul trecu ca 2ntr-un vi+. ;lirta cu T-ler pentru c0 el era cel mai aproape de ea c3nd co.or2 de pe +cen0. poi 24i aminti ce 2i 50cu+er0 el 4i &icP lui Ste5an1 4i rup+e un tranda5ir din .uchetul ei 4i i-l d0du. =att privea de pe mar/ine1 cu .uzele +tr3n+e. @rietena lui T-ler1 complet uitat01 +e lupta cu lacrimile. cum %lena +im:ea miro+ de .ur.on al0turi de cel de ment0 2n r0+u5larea lui T-ler1 iar 5a:a lui era ro4ie. @rietenii lui erau 2n Furul ei1 o mul:ime care +tri/a 4i r3dea1 4i 2l v0zu pe &icP turn3nd ceva dintr-o pun/0 maro de h3rtie 2n paharul lui de punci. %lena nu mai 5u+e+e niciodat0 cu /rupul ace+ta. O primir0 cu entuzia+m1 admir3nd-o1 lupt3ndu-+e pentru aten:ia ei. Hlumele z.urau 2n Furul ei1 4i %lena r3dea chiar 4i atunci c3nd nu aveau nici un haz. Mra:ul lui T-ler o cuprin+e pe dup0 miFloc1 4i ea r3+e doar mai tare. #0zu cu col:ul ochiului cum =att clatin0 din cap 4i pleac0. ;etele :ipau tot mai +onor1 .0ie:ii deveneau +candala/ii. T-ler 24i 5reca na+ul de /3tul ei1 pup3nd-o umed. J m o idee1 anun:0 el /rupul1 +tr3n/3nd-o mai tare pe %lena l3n/0 el. Qai +0 mer/em 2ntr-un loc unde +0 ne di+tr0m mai .ine. !ineva +tri/0> JLnde1 T-lerD ca+0 la t0ticuE t0uD T-ler r3nFea1 un r3nFet lar/1 pro+te+c1 de om .eat. JNu1 vreau +0 +pun undeva unde +0 ne l0+0m urma. &e pild01 2n cimitir. ;etele :ipar0 a+cu:it. M0ie:ii 24i tra+er0 coate 4i +e pre50cur0 c0 +e love+c cu pumnii. @rietena lui T-ler +t0tea 2n a5ara cercului. JT-ler1 e o ne.unie1 +pu+e ea1 cu o voce +u.:iric0 4i +trident0. Btii ce +-a 2nt3mplat cu .0tr3nul 0la. Nu vreau +0 mer/ acolo. JHrozav1 atunci tu r0m3i aici. T-ler 24i +coa+e cheile din .uzunar 4i le 5lutur0 2n 5a:a celorlal:i. !ui nu-i e 5ric0D +pu+e el. JQei1 eu mer/1 +pu+e &icP1 4i +e auzi un cor de apro.0ri. JBi eu1 +pu+e %lena1 tare 4i +5id0tor. Ci z3m.i lui T-ler 4i el practic o ridic0 2n .ra:e. Cn clipa urm0toare1 ea 4i T-ler conduceau un /rup ve+el care +e 2ndrepta 5oarte z/omoto+ c0tre parcare1 unde +e 2n/he+uir0 cu to:ii la ma4ini. poi T-ler 24i decapot0 ma4ina 4i ea urc0 al0turi de el1 iar &icP 4i o 5at0 pe nume #icPie Mennett pe .ancheta din +pate. J%lenaK +tri/0 cineva de departe1 din u4a luminat0 a 4colii. J@orne4teK 2i +pu+e ea lui T-ler1 +co:3ndu-4i tiara1 4i motorul prin+e via:0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

"e4ir0 cu +c3r:3it de ro:i din parcare1 4i %lena +im:i pe 5a:0 v3ntul rece al nop:ii. !apitolul ] Monnie era pe rin/ul de dan+1 cu ochii 2nchi4i1 l0+3nd muzica +0 cur/0 prin ea. !3nd de+chi+e ochii pentru o clip01 o v0zu pe =eredith 50c3ndu-i +emn de pe mar/ine. Monnie 24i 2mpin+e 2nainte .0r.ia1 2nc0p0:3nat01 dar cum +emnele deveneau tot mai in+i+tente1 24i d0du ochii pe+te cap c0tre 'a-mond 4i +e +upu+e. 'a-mond o urm0. Cn +patele lui =eredith erau =att 4i %d. =att era 2ncruntat1 %d p0rea +t3nFenit. J%lena tocmai a plecat1 +pu+e =eredith. J% o :ar0 li.er01 remarc0 Monnie. J plecat cu T-ler Small(ood1 +pu+e =eredith. =att1 e4ti +i/ur c0 n-ai auzit unde +e ducD =att cl0tin0 din cap. J 4 zice c0 %lena merit0 tot ce-o +0 +e 2nt3mple O dar e 4i vina mea1 2ntr-un 5el1 +pu+e el mohor3t. !red c0 ar tre.ui +0 mer/em dup0 ea. JS0 plec0m de la .alD +pu+e Monnie 4i +e uit0 la =eredith1 care ro+ti pe mute4te ai promi+. Nu pot +0 cred1 murmur0 ea 5urioa+0. JNu 4tiu cum o +-o /0+im1 +pu+e =eredith1 dar tre.uie +0 2ncerc0m. poi ad0u/01 cu o voce ciudat de ezitant0> Monnie1 nu cumva 4tii tu unde eD J!eD Nu1 +i/ur c0 nuI eu dan+am. i auzit de a+ta1 nuD !0ci de ce te duci la un .alD JTu 4i 'a- r0m3ne:i aici1 2i +pu+e =att lui %d. &ac0 +e 2ntoarce1 +pune:i-i c0 am plecat +0 o c0ut0m. J"ar dac0 e +0 plec0m1 hai +0 plec0m acum1 +pu+e Monnie cu r0ceal0. Se 2ntoar+e 4i 2n aceea4i clip0 +e ciocni de un +acou ne/ru. Oh1 +cuz0-m01 +e r0+ti1 ridic3nd privirea 4i v0z3ndu-l pe Ste5an Salvatore. Ste5an nu +pu+e nimic1 2n vreme ce ea1 =eredith 4i =att +e 2ndreptar0 c0tre u401 l0+3ndu-i 2n urm0 pe 'a-mond1 cu un aer ne5ericit1 4i pe %d. Stelele erau 2ndep0rtate1 cu o +tr0lucire de /hea:0 pe cerul +enin. %lena +e +im:ea a+emenea lor. O parte din ea r3dea 4i +tri/a 2mpreun0 cu &icP 4i #icPie 4i T-ler1 acoperind v3ntul1 dar o alt0 parte +t0tea 4i privea de undeva de departe. T-ler parc0 la Fum0tatea pantei 2n v3r5ul c0reia +e /0+ea .i+erica 2n ruine1 l0+3nd 5arurile aprin+e c3nd co.or3r0 din ma4in0. &e4i c3nd pleca+er0 de la 4coal0 2n +patele lor mai 5u+e+er0 c3teva ma4ini1 acum p0reau +0 5ie +in/urii care aFun+e+er0 tocmai p3n0 la cimitir. T-ler de+chi+e port.a/aFul 4i +coa+e 4a+e doze de .ere. J!u at3t mai .ine pentru noi1 +pu+e. Ci o5eri o .ere %lenei1 care +cutur0 din cap1 2ncerc3nd +0 i/nore +enza:ia de r0u 2n ad3ncul +tomacului. Sim:ea c0 nu are ce c0uta aici O dar 2n nici un caz nu avea de /3nd +0 o recunoa+c0 acum. Lrcar0 pe aleea pavat0 cu dale1 2n vreme ce 5etele chicoteau1 cl0tin3ndu-+e 2n panto5ii lor cu toc 2nalt 4i +priFinindu-+e de .0ie:i. !3nd aFun+er0 2n v3r5ul colinei1 %lena icni 4i #icPie +coa+e un mic :ip0t. !hiar dea+upra liniei orizontului plutea ceva uria4 4i ro4u. %lenei 2i tre.ui doar o clip0 pentru a-4i da +eama c0 de 5apt era Luna. %ra la 5el de mare 4i de ireal0 ca un decor 2ntr-un 5ilm S;1 iar di+cul ei um5lat lucea mohor3t1 cu o lumin0 .oln0vicioa+0. J!a un dovleac mare 4i +tricat1 +pu+e T-ler1 4i azv3rli o piatr0 c0tre ea. %lena +e 5or:0 +0-i arunce un z3m.et +tr0lucitor. J&e ce nu intr0mD +pu+e #icPie1 ar0t3nd cu o m3n0 al.0 c0tre de+chiz0tura unde ar 5i tre.uit +0 +e a5le u4a .i+ericii. !ea mai mare parte a acoperi4ului +e pr0.u4i+e1 de4i clopotni:a era 2nc0 intact01 un turn care +e 2n0l:a mult dea+upra lor. Trei dintre pere:i +t0teau 2nc0 2n picioareI din al patrulea r0m0+e+e doar o .ucat0 de zid care le aFun/ea p3n0 la /enunchi. @e+te tot erau /r0mezi de moloz. O lumin0 p3lp3i pe o.razul %lenei1 iar ea +e 2ntoar+e1 +urprin+01 4i-l v0zu pe T-ler :in3nd 2n m3n0 o .richet0. M0iatul r3nFi1 dezvelindu-4i din:ii al.i 4i puternici1 4i +pu+e> JNu vrei +0-mi 5aci un clic pe MicD

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

'3+ul %lenei r0+un0 cel mai tare1 pentru a-i a+cunde +t3nFeneala. Lu0 .richeta 4i lumin0 cu ea morm3ntul a5lat pe o latur0 a .i+ericii. Nu +em0na cu nici un morm3nt din cimitir1 de4i tat0l ei +pu+e+e c0 mai v0zu+e 4i altele a+em0n0toare 2n n/lia. r0ta ca o cutie mare din piatr01 +u5icient de 2nc0p0toare pentru doi oameni1 cu dou0 +tatui de marmur0 2ntin+e pe capac. JThoma+ Ueepin/ ;ell 4i Qonoria ;ell1 +pu+e T-ler cu un /e+t lar/1 ca 4i cum i-ar 5i prezentat. Se zice c0 .0tr3nul Thoma+ a 2ntemeiat ;ellE+ !hurch. &e4i la acea vreme 4i 5amilia Small(ood era aici. Str0-+tr0.unicul +tr0.unicului meu locuia 2n vale1 l3n/0 p3r3ul &ro(nin/6 J6p3n0 c3nd a 5o+t m3ncat de lupi1 +pu+e &icP 4i-4i d0du capul pe +pate 4i +coa+e un urlet1 imit3nd un lup. poi r3/3i. #icPie chicoti. O um.r0 de enervare trecu pe+te tr0+0turile 5rumoa+e ale lui T-ler Small(ood1 dar +e 5or:0 +0 z3m.ea+c0. JThoma+ 4i Qonoria par cam palizi1 +pu+e #icPie1 continu3nd +0 chicotea+c0. !red c0 le tre.uie pu:in0 culoare. Scoa+e din /eant0 un ruF 4i 2ncepu +0 acopere /ura de marmur0 al.0 a +tatuii Qonoriei cu un +trat de ro4u lucio+. %lena +im:i din nou c0 i +e 5ace r0u. !3nd era copil1 privi+e 2ntotdeauna cu team0 4i re+pect la doamna palid0 4i .0r.atul +ever care z0ceau cu ochii 2nchi4i1 cu m3inile 2mpreunate pe piept. Bi1 dup0 ce p0rin:ii +0i muri+er01 +e /3ndi+e la ei z0c3nd unul l3n/0 cel0lalt1 2n cimitir1 la 5el ca ace+te +tatui. &ar :inu .richeta 2n vreme ce #icPie de+ena cu ruF o mu+ta:0 4i 2i 50cea un na+ de clovn lui Thoma+ ;ell. T-ler le privea. JQei1 +unt 2m.r0ca:i de /al01 4i nu +e duc nic0ieri. C4i pu+e m3inile pe capacul de piatr0 4i +e aplec0 pe+te el1 2ncerc3nd +0-l mi4te 2ntr-o parte. J!e zici1 &icP O le o5erim o noapte 2n ora4D @oate chiar 2n centrul ora4uluiD Nu1 24i +pu+e %lena1 2n/rozit01 2n vreme ce &icP pu5ni 2n r3+1 iar #icPie :ip0 2nc3ntat0. &ar &icP era deFa l3n/0 T-ler1 pre/0tindu-+e +0 2mpin/01 cu podul palmelor pe capacul de piatr0. JLa trei1 +pu+e T-ler 4i num0r0> Lnu1 doi1 trei. Ochii %lenei erau a:inti:i pe 5a:a 2n/rozitoare1 ca de clovn1 a lui Thoma+ ;ell1 pe c3nd .0ie:ii +e chinuiau 4i /emeau1 cu mu4chii 2ncorda:i +u. haine. &ar nu putur0 +0 mi4te nici un centimetru capacul. JMle+tematul 0+ta de capac tre.uie +0 5ie prin+ cumva1 +pu+e T-ler 5urio+ 4i renun:0. %lena 24i +im:i picioarele moi de u4urare1 2ncerc3nd +0 par0 de+tin+01 +e rezem0 de capacul de piatr0 O 4i atunci +e 2nt3mpl0. uzi +cr34netul pietrei 4i +im:i imediat capacul mi4c3ndu-+e +u. m3na ei +t3n/0. Se 2ndep0rta de ea1 50c3nd-o +0-4i piard0 echili.rul. Sc0p0 .richeta din m3n0 4i 2ncepu +0 :ipe1 4i continu0 +0 :ipe1 2ncerc3nd +0 r0m3n0 pe picioare. !0dea 2n morm3ntul de+chi+1 4i un v3nt 2n/he:at urla 2n Furul ei. uzea :ipete 2n urechi. poi era din nou a5ar01 2n lumina Lunii +u5icient de puternic0 pentru ca %lena +0-i poat0 vedea pe ceilal:i. T-ler o :inea +tr3n+. %a +e uit0 2n Fur cu o privire +0l.atic0. J%4ti ne.un0D !e-ai p0:itD T-ler o +cutura. JS-a mi4catK !apacul +-a mi4catK S-a de+chi+ 4i6 nu 4tiu6 aproape c0 am c0zut 2n0untru. %ra 5ri/6 M0ie:ii r3deau. JMietul copila4 +-a +periat1 +pu+e T-ler. Qaide1 &icP-.o-1 ia +0 veri5ic0m noi. JT-ler1 nu6 &ar ei +e 2ntoar+er0 2n0untru. #icPie r0m0+e+e 2n cadrul u4ii1 privind1 2n timp ce %lena tremura. Cn +curt timp1 T-ler 2i 50cea +emn +0 +e apropie. JLite1 +pu+e el1 c3nd ea 50cu 2ncet un pa+ 2n0untru1 50r0 tra/ere de inim0. T-ler lua+e din nou .richeta 4i acum o :inea dea+upra pieptului de marmur0 al lui Thoma+ ;ell. Lite1 e nemi4cat1 culcu4it con5orta.il 2n locul lui. #eziD %lena +e uit0 lun/ 2n Fo+1 la capacul a4ezat e<act pe+te morm3nt. J&ar +-a mi4cat. m 5o+t c3t pe ce +0 cad 2n0untru6 JSi/ur1 cum +pui tu1 iu.ito.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

T-ler o cuprin+e cu .ra:ele 4i o tra+e l3n/0 el1 cu +patele lipit de pieptul lui. %a 2ntoar+e capul 2ntr-o parte 4i 2i v0zu 4i pe &icP 4i #icPie 2n aceea4i pozi:ie1 doar c0 #icPie +t0tea cu ochii 2nchi4i 4i p0rea +0-i plac0. T-ler 24i 5rec0 .0r.ia de p0rul ei. J cum a4 vrea +0 m0 2ntorc la .al1 +pu+e ea pe un ton hot0r3t. M0r.ia 24i opri mi4carea. poi T-ler o5t0 4i +pu+e> JSi/ur1 iu.ito. Se uit0 la &icP 4i #icPie. #oi ce 5ace:iD &icP r3nFi 4i +pu+e> JNoi mai +t0m pu:in aici. #icPie chicoti1 cu ochii tot 2nchi4i. JMine1 +pu+e %lena. Se 2ntre.0 cum aveau +0 +e 2ntoarc01 dar 2l l0+0 pe T-ler +0 o duc0 a5ar0. colo el +e opri. JNu pot +0 plec 50r0 +0 arunc o privire la morm3ntul .unicului meu1 +pu+e el. %i1 haide1 %lena1 50cu el c3nd ea 2ncepu +0 prote+teze1 nu-mi r0ni +entimentele. Tre.uie +0-l vezi1 e m3ndria 5amiliei mele. %lena +e 5or:0 +0 z3m.ea+c01 de4i +im:ea un +loi de /hea:0 2n +tomac. @oate c0 dac0-i 50cea pe plac1 o +0 o duc0 de aici. JMine1 +pu+e ea1 4i o porni c0tre cimitir. JNu pe acolo1 pe aici1 +pu+e T-ler1 4i 2n clipa urm0toare o conducea c0tre vechiul cimitir. %-n re/ul01 z0u1 nu e departe de alee. Lite1 acolo1 veziD Bi 2i ar0t0 +pre ceva care +tr0lucea 2n lumina Lunii. %lena icni1 +im:ind cum o /hear0 2i +tr3n/e inima. @0rea c0 acolo +t0tea o per+oan01 un uria4 cu un cap rotund1 lip+it de p0r. Bi nu-i pl0cea deloc c0 +e a5la aici1 printre pietrele de /ranit vechi de +ecole1 tocite 4i aplecate de vreme. Lumina puternic0 a Lunii arunca um.re ciudate 4i pe+te tot erau zone de 2ntuneric de nep0trun+. J% doar +5era de dea+upra. Nimic de care +0 te +perii1 +pu+e T-ler1 tr0/3nd-o dup0 el a5ar0 de pe alee1 c0tre le+pedea +tr0lucitoare. %ra 50cut0 din marmur0 ro4ie1 iar +5era uria40 a5lat0 dea+upra ei 2i amintea %lenei de Luna um5lat0 de pe linia orizontului. cum1 aceea4i Lun0 24i arunca lumina puternic0 pe+te ei1 la 5el de al.0 ca 4i m3inile al.e de marmur0 ale lui Thoma+ ;ell. %lena nu-4i putu +t0p3ni un 5ior. JMiata 5eti:01 i-e 5ri/. Tre.uie +0 o 2nc0lzim1 +pu+e T-ler. %lena 2ncerc0 +0-l 2mpin/0 deoparte1 dar el era prea puternic1 4i o cuprin+e 2n .ra:e 4i o +tr3n+e l3n/0 el. JT-ler1 vreau +0 plec1 vreau +0 plec acum6 JSi/ur1 iu.ito1 plec0m1 +pu+e el. &ar mai 2nt3i tre.uie +0 te 2nc0lze+c. Luh1 e4ti rece ca /hea:a. JT-ler1 termin01 +pu+e ea. Mra:ele lui care o :ineau +tr3n+ o deranFa+er01 dar acum1 4ocat01 2i +im:i m3inile pe trupul ei1 pip0ind-o1 c0ut3nd pielea. %lena nu +e mai a5la+e niciodat0 2ntr-o a+t5el de +itua:ie1 4i 50r0 +0 poat0 c0p0ta vreun aFutor. Cncerc0 +0-4i 2n5i/0 un toc a+cu:it 2n piciorul lui 2nc0l:at 2n panto5i de lac1 dar T-ler +e 5eri. JT-ler1 ia-:i m3inile de pe mine. JQai1 %lena1 nu 5i a4a. #reau1 doar +0 te 2nc0lze+c pe+te tot6 JT-ler1 d0-mi drumul1 +pu+e ea /353ind1 2ncerc0 +0 +e +mul/0 din +tr3n+oarea lui. T-ler +e 2mpiedic01 dar 2n clipa urm0toare era pe+te ea1 +trivind-o 2n h0:i4ul de ieder0 4i .uruieni de pe p0m3nt. JTe omor1 T-ler1 +pu+e di+perat0 %lena. #or.e+c +erio+. &0-te Fo+ de pe mineK T-ler mim0 c0 2ncearc0 +0 +e ro+to/olea+c0 de pe ea1 chicotind dintr-odat01 cu mi4c0ri /reoaie 4i dezl3nate1 aproape cara/hioa+e. JOh1 haide1 %lena1 nu t-enerva. #oiam doar +0 te-nc0lze+c. %lena1 @rin:e+a de Hhea:01 +0 +e 2nc0lzea+c06 cuE te-ai 2nc0lzit1 nuD Cn clipa urm0toare %lena 2i +im:i /ura 5ier.inte 4i umed0 pe 5a:0. %ra prin+0 +u. el1 4i +0ruturile lui umede co.orau pe /3tul ei. poi auzi un z/omot de material rupt. JQopa1 murmur0 T-ler. Cmi pare r0u. %lena 24i r0+uci capul1 4i /ura ei 2nt3lni m3na lui T-ler1 care o m3n/3ia +t3n/aci pe o.raz. O mu4c01 2n5i/3ndu-4i din:ii 2n palma c0rnoa+0. =u4c0 cu putere1 +im:ind 2n

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

/ur0 /u+tul +3n/elui1 auzind urletul de durere al lui T-ler. =3na +e +muci departe de o.razul ei. JQeiK m +pu+ c0-mi pare r0uK T-ler +e uit0 2ndurerat la m3na r0nit0. poi chipul i +e 2ntunec0 4i1 2n timp ce 24i privea m3na1 4i-o +tr3n+e 2n pumn. +ta e1 24i +pu+e %lena cu o /roaz0 calm0. =0 .ate +au m0 omoar0. Bi +e pre/0ti pentru lovitur0. Ste5an 2ncerca+e +0 nu vin0 2n cimitirI toat0 5iin:a lui o re5uza+e. Lltima dat0 c3nd veni+e aici 5u+e+e noaptea .0tr3nului. mintirea 2l 50cu +0 +e 2n5iorare din nou de /roaz0. r 5i Furat c0 nu 2l /oli+e de +3n/e pe omul de +u. pod1 c0 nu 2i lua+e +u5icient +3n/e c3t +0-i 5ac0 r0u. &ar totul 2n acea noapte1 dup0 apari:ia @uterii1 era ame+tecat1 con5uz. &ac0 5u+e+e 2ntr-adev0r o apari:ie a @uterii. @oate c0 era doar propria lui ima/ina:ie1 +au chiar o 50cu+e. !0ci atunci c3nd dorin:a +cap0 de +u. control1 +e pot petrece lucruri ciudate. Cnchi+e ochii. !3nd auzi+e c0 .0tr3nul 5u+e+e du+ la +pital1 pe moarte1 4ocul lui 5u+e+e imen+. !um putu+e +0-4i piard0 at3t de mult controlulD S0 omoare aproape1 c3nd el nu mai omor3+e de la6 &ar nu-4i putea 2n/0dui +0 +e /3ndea+c0 la a+ta. cum1 +t3nd 2n 5a:a por:ii cimitirului1 2n 2ntunericul de la miezul nop:ii1 tot ce voia era +0 +e 2ntoarc0 4i +0 plece. S0 +e 2ntoarc0 la .alul unde o l0+a+e pe !aroline1 acea creatur0 +upl01 .ronzat01 care era 2ntr-o +i/uran:0 total0 pentru c0 nu 2n+emna a.+olut nimic pentru el. &ar nu putea pleca1 pentru c0 %lena +e a5la 2n cimitir. O +im:ea1 4i +im:ea di+perarea ei tot mai mare. %lena era 2n cimitir 4i +e a5la la anan/hie1 iar el tre.uia +0 o /0+ea+c0. %ra la Fum0tatea drumului 2n +u+ pe colin0 c3nd 2l cuprin+e ame:eala. !l0tin3ndu-+e1 +e +tr0dui +0 mear/0 +pre .i+eric01 pentru c0 era +in/urul lucru la care +e putea /3ndi. ;uioare mari 4i cenu4ii de cea:0 2i 2nv0luiau mintea1 4i +e chinuia +0 p04ea+c0 mai departe. Se +im:ea at3t de +l0.it. Bi neputincio+ 2n 5a:a 5or:ei imen+e a ace+tei ame:eli. Tre.uia6 +0 aFun/0 la %lena. &ar era lip+it de 5or:0. Nu putea 5i6 +l0.it6 dac0 avea +0 o aFute pe %lena. Tre.uia6 +06 L4a .i+ericii +e c0+c0 nea/r0 2naintea lui. %lena v0zu Luna pe+te um0rul +t3n/ al lui T-ler. %ra ciudat de potrivit ca +0 5ie ultimul lucru pe care 2l va vedea vreodat01 24i +pu+e. ^ip0tul i +e opri 2n /3tleF1 2n0.u4it de 5ric0. Bi apoi ceva 2l ridic0 pe T-ler 4i 2l arunc0 +pre le+pedea .unicului +0u. 4a i +e p0ru %lenei1 care +e ro+to/oli pe o parte1 /353ind1 cu o m3n0 :in3ndu-4i +tr3n+ rochia +534iat01 cu cealalt0 pip0ind dup0 o piatr0 +au un .0: cu care +0 +e apere. &ar nu avea nevoie de a4a ceva. !eva +e mi4c0 2n 2ntuneric 4i %lena v0zu c0 per+oana care 2l tr0+e+e pe T-ler de pe ea era Ste5an Salvatore. &ar era un Ste5an pe care nu 2l mai v0zu+e p3n0 atunci> chipul lui cu tr0+0turi 5ine era al. 4i 2mpietrit de 5urie1 iar 2n ochii aceia verzi era o +tr0lucire uci/0toare. !hiar 4i 50r0 +0 +e mi4te1 Ste5an emana at3ta m3nie 4i amenin:are 2nc3t %lenei i +e 50cu mai 5ric0 de el dec3t 2i 5u+e+e de T-ler. J&e cum te-am v0zut prima oar01 am 4tiut c0 n-ai +0 2nve:i niciodat0 +0 te por:i cum tre.uie1 +pu+e Ste5an. #ocea lui era Foa+01 rece 4i deta4at01 4i auzind-o %lena +e +im:i ame:it0. Nu-4i putea lua ochii de la el1 cum +e apropia de T-ler1 care +cutura con5uz din cap 4i 2ncerca +0 +e ridice. Ste5an +e mi4ca a+emenea unui dan+ator1 cu 5iecare mi4care 5luid0 4i preci+ controlat0. J&ar ha.ar n-aveam c0 ai un caracter at3t de imatur1 ad0u/0 el. Cl lovi pe T-ler. M0iatul mai +olid 2ntin+e+e 2nainte o m3n0 c0rnoa+01 4i Ste5an 2l lovi aproape 2ntr-o doar0 pe o latur0 a 5e:ei1 2nainte ca m3na +0 2l atin/0. T-ler +e lovi de alt0 piatr0 de morm3nt. Se chinui +0 +e ridice 2n picioare 4i r0ma+e

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

/353ind1 cu al.ul ochilor +clipind 2n 2ntuneric. %lena v0zu un 5iricel de +3n/e cur/3ndu-i din na+. poi T-ler +e n0pu+ti. JLn /entleman nu-4i impune compania1 +pu+e Ste5an1 4i 2l lovi 2ntr-o parte. T-ler c0zu din nou pe Fo+1 cu 5a:a 2n .uruieni 4i ru/i. &e data a+ta +e ridic0 mai 2ncet1 4i +3n/ele 2i cur/ea din am.ele n0ri 4i din .uz0. ;orn0ia ca un cal +periat c3nd +e arunc0 a+upra lui Ste5an. Ste5an 2l 2n45ac0 de piep:ii Fachetei 4i +e r0+uci odat0 cu T-ler1 a.+or.ind impactul atacului +0u. Cl +cutur0 de dou0 ori1 cu putere1 2n vreme ce pumnii aceia c0rno4i +e mi4cau .ezmetic 2n Furul lui1 50r0 +0 nimerea+c0 nimic. poi 2i d0du drumul lui T-ler1 care +e pr0.u4i la p0m3nt. JBi nu in+ult0 o 5emeie1 ad0u/0 Ste5an. !hipul lui T-ler era contor+ionat1 ochii i +e 2nv3rteau 2n or.ite1 dar +e 2ntin+e dup0 piciorul lui Ste5an. Ste5an 2l tra+e 2n +u+ 4i 2l +cutur0 din nou1 4i T-ler +e 2nmuie ca o p0pu40 de c3rp01 4i-4i d0du ochii pe+te cap. Ste5an continu0 +0 vor.ea+c01 :in3nd trupul /reu 2n picioare 4i 2n+o:indu-4i 5lecare cuv3nt cu o +cutur0tur0 puternic0. JBi1 mai pre+u+ de orice1 nu o love4te6 JSte5anK +tri/0 %lena. !apul lui T-ler +e .0l0n/0nea 2nainte 4i 2napoi cu 5lecare +cutur0tur0. %lenei 2i era team0 de ceea ce vedea1 2i era team0 de ceea ce putea 5ace Ste5an. Bi cel mai team0 2i era de vocea lui Ste5an1 vocea aceea rece care era ca o +a.ie ce dan+a1 5rumoa+0 4i uci/0toare 4i 2n/rozitor de nemiloa+0. JSte5an1 termin0K %l 24i 2ntoar+e capul .ru+c +pre ea1 +urprin+1 ca 4i cum uita+e de prezen:a ei. @entru o clip0 o privi 50r0 +0 o recunoa+c01 4i ochii lui p0reau ne/ri 2n lumina Lunii1 iar ea +e /3ndi la o 5iar0 +0l.atic01 o pa+0re mare +au o 5elin0 carnivor0 incapa.il0 de o emo:ie omenea+c0. poi pe chipul lui +e citi 2n:ele/erea 4i privirea lui 24i pierdu o parte din ad3ncimea 2ntunecat0. Ste5an +e uit0 2n Fo+ la capul lui T-ler care +e .0l0n/0nea1 apoi 2l rezem0 2ncet de piatra ro4ie de morm3nt. Henunchii lui T-ler1 moi1 cedar01 4i el alunec0 de-a lun/ul pietrei1 dar1 +pre u4urarea %lenei1 de+chi+e ochii O +au cel pu:in ochiul +t3n/. Ochiul drept 2ncepu+e +0 +e um5le1 4i acum era ca o de+pic0tur0 2n carnea tume5iat0. JO +0 5ie .ine1 +pu+e Ste5an cu o voce /oal0. cum1 c3nd 5rica 2ncepea +0 2i di+par01 %lena +e +im:i 4i ea /oal0 pe din0untru. Bocul1 24i +pu+e. Sunt 2n 4oc. @ro.a.il c0 2n clipa urm0toare o +0 2ncep +0 urlu i+teric0. J re cine +0 te duc0 aca+0D +pu+e Ste5an1 cu aceea4i voce 2n+p0im3nt0tor de tern0. %lena +e /3ndi la &icP 4i #icPie1 50c3nd &umnezeu 4tie ce l3n/0 e5i/ia lui Thoma+ ;ell. JNu1 +pu+e. =intea ei 2ncepea +0 5unc:ioneze din nou1 +0 2nre/i+treze ce +e a5la 2n Furul ei. 'ochia violet0 era +534iat0 2n partea din 5a:0 p3n0 Fo+I era di+tru+0. !u un /e+t mecanic1 %lena o adun0 +tr3n+ pe+te 5urou. JO +0 te duc eu1 +pu+e Ste5an. !hiar 4i 2n amor:eala de care era cuprin+01 %lena +im:i un 5ior rapid de team0. Cl privi1 o +iluet0 ciudat de ele/ant0 printre pietrele de morm3nt1 cu chipul palid 2n lumina Lunii. Niciodat0 nu i +e p0ru+e Ste5an at3t de6 de 5rumo+ ca acum1 dar 5rumu+e:ea acea+ta era aproape ne5irea+c0. Nu din alt0 lume1 ci neomenea+c01 pentru c0 nici o 5iin:0 uman0 nu putea r0+p3ndi acea aur0 de 5or:01 +au de di+tan:0. J=ul:ume+c. %4ti 5oarte ama.il1 +pu+e ea 2ncet. %ra +in/urul lucru pe care 2l putea 5ace. Cl l0+ar0 pe T-ler chinuindu-+e +0 +e ridice 2n picioare l3n/0 piatra de morm3nt a +tr0mo4ului +0u. %lena +im:i un alt 5ior rece c3nd aFun+er0 la potec0 4i Ste5an o lu0 2n+pre @odul WicPer-. J=i-am l0+at ma4ina la pen+iune1 +pu+e el. +ta e cea mai rapid0 modalitate de a ne 2ntoarce. J@e aici ai venitD JNu1 n-am trecut pe+te pod. &ar o +0 5im 2n +i/uran:0. %lena 2l crezu. @alid 4i t0cut1 Ste5an mer/ea al0turi de ea 50r0 +0 o atin/01 2n a5ar0 de

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

momentul c3nd 24i +coa+e +acoul pentru a i-l a4eza pe umerii /oi. %lena avea un +entiment ciudat de +i/uran:0 c0 Ste5an va omor2 pe oricine va 2ncerca +0-i 5ac0 ceva. @odul WicPer- p0rea al. 2n lumina Lunii1 4i +u. el apele 2n/he:ate +e 2nv3rteFeau pe+te pietrele vechi de +ecole. Lumea din Fur era t0cut0 4i 5rumoa+0 4i rece1 pe c3nd ei p04eau printre +teFari c0tre drumul 2n/u+t de :ar0 care-l traver+a. Trecur0 apoi pe l3n/0 p04uni 2n/r0dite 4i c3mpuri 2ntunecate 4i 2n cele din urm0 aFun+er0 la o alee lun/0 4i 4erpuit0. @en+iunea era o cl0dire mare din c0r0mizi ru/inii 50cute din lutul locului1 2ncadrat0 de cedri 4i ar:ari .0tr3ni. Toate 5ere+trele erau 2ntunecate1 cu e<cep:ia uneia. Ste5an de+cuie u4a cu dou0 canaturi 4i intrar0 2ntr-un ve+ti.ul mic1 de unde pornea1 chiar 2n 5a:a lor1 un 4ir de trepte. Malu+trada1 la 5el ca 4i u4a1 era din lemn de +teFar de+chi+ la culoare1 at3t de .ine lu+truit 2nc3t p0rea +0 +tr0lucea+c0. Lrcar0 +cara p3n0 la palierul de la al doilea etaF1 +la. luminat. Spre +urprinderea %lenei1 Ste5an o condu+e 2ntr-una din camere 4i de+chi+e ceea ce p0rea a 5i u4a unui dulap. @rin ea %lena v0zu o +car0 2n/u+t0 4i a.rupt0. !e loc ciudat1 24i +pu+e. Scara a+ta tainic01 a+cun+0 2n inima ca+ei1 unde nu aFun/ea nici un +unet de a5ar0. Lrc0 treptele 4i p04i 2ntr-o camer0 mare care ocupa tot catul al treilea al ca+ei. %ra aproape la 5el de +la. luminat ca 4i +cara de la intrare1 dar %lena putea de+lu4i podeaua de lemn vop+it 4i /rinzile tavanului 2n pant0. @e toate laturile 2nc0perii +e vedeau 5ere+tre 2nalte 4i multe cu5ere r0+p3ndite printre c3teva pie+e ma+ive de mo.ilier. C4i d0du +eama c0 el o privea. J%<i+t0 o .aie unde +06D %l 50cu un +emn cu capul c0tre o u40. %a 24i +coa+e +acoul1 i-l 2ntin+e 50r0 +0-l privea+c0 4i intr0 2n .aie. !apitolul Z %lena intra+e 2n .aie ame:it0 4i recuno+c0toare. "e4i 5urioa+0. Nu 4tia prea .ine cum avu+e+e loc +chim.area. &ar la un moment dat1 2n timp ce 24i +p0la z/3rieturile de pe 5a:0 4i .ra:e1 +up0rat0 c0 nu e<i+ta o o/lind0 4i c0 24i l0+a+e /eanta 2n ma4ina decapota.il0 a lui T-ler1 2ncepu +0 +imt0din nou. Bi ceea ce +im:ea era 5urie. S0-l ia nai.a pe Ste5an Salvatore. t3t de rece 4i de controlat chiar 4i c3nd 2i +alva via:a. S0-l ia nai.a pentru polite:ea lui1 4i pentru /alanteria lui1 4i pentru pere:ii pe care 2i ridica+e 2n Furul lui 4i care p0reau mai /ro4i 4i mai 2nal:i ca niciodat0. C4i +coa+e din p0r acele care mai r0m0+e+er0 4i le 5olo+i pentru a-4i prinde rochia 2n 5a:0. poi 24i trecu repede prin p0rul de+50cut un pieptene de o+ /ravat pe care 2l /0+i l3n/0 chiuvet0. "e4i din .aie cu .0r.ia ridicat0 4i cu ochii 2n/u+ta:i de 5urie. %l nu-4i pu+e+e la loc +acoul. St0tea 2n picioare l3n/0 5erea+tr01 2n +veterul lui al.1 cu capul aplecat1 cri+pat1 a4tept3nd. ;0r0 +0-4i ridice privirea1 ar0t0 +pre ceea ce p0rea o .ucat0 de cati5ea 2ntunecat0 a4ezat0 pe +p0tarul unui +caun1 4i +pu+e> J@oate c0 vrei +0 o pui pe+te rochie. %ra o pelerin0 lun/01 lar/0 4i moale1 cu /lu/0. %lena tra+e :e+0tura /rea pe+te umerii ei. &ar /e+tul nu o 2m.un0I o.+erv0 c0 Ste5an nu +e apropia+e de ea 4i nici nu o privi+e 2n timp ce vor.ea. Cn mod deli.erat1 ea 2i invada +pa:iul per+onal1 +tr3n/3nd pelerina 2n Furul ei 4i +im:ind1 chiar 4i 2n acele momente1 o pl0cere +enzual0 2n 5elul 2n care c0deau 5aldurile1 m0tur3nd 2n +patele ei podeaua. Se apropie de el 4i cercet0 comoda ma+iv0 de mahon de l3n/0 5erea+tr0. @e ea +e a5lau un pumnal cu a+pect uci/0tor1 cu teac0 de ivoriu1 4i o minunat0 cup0 de a/at montat0 2n ar/int. Se mai vedea 4i o +5er0 aurie cu un 5el de cadran 2n ea 4i c3teva monede de aur. Lu0 una dintre monede1 2n parte pentru c0 p0rea intere+ant0 4i 2n parte pentru c0 4tia c0 2l deranFa +0 o vad0 um.l3nd cu lucrurile lui. J!e-i a+taD &up0 o clip0 de t0cere1 el r0+pun+e> JLn 5lorin de aur. O moned0 5lorentin0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JBi a+ta ce eD JLn cea+-pandantiv /erman. &e la +53r4itul +ecolului al cinci+prezecelea1 +pu+e a.+ent. poi ad0u/0> %lena6 %a 2ntin+e m3na c0tre o ca+et0 mic0 de 5ier1 cu un capac cu .alamale. JBi a+taD Se de+chideD JNu. %l avea re5le<ele unei pi+iciI m3na lui co.or2 pe+te ca+et01 :in3nd capacul 2nchi+. % per+onal1 +pu+e1 4i 2n voce i +e +im:ea ten+iunea. %a o.+erv0 c0 de/etele lui atin+e+er0 doar capacul .om.at de metal1 nu 4i m3na ei. %a 4i-o ridic0 4i el +e retra+e imediat. Mru+c1 5uria ei deveni prea mare pentru a mai putea 5i +t0p3nit0. J i /riF01 +pu+e ea cu o voce m3nioa+0. Nu m0 atin/e1 +au te-ai putea 2m.oln0vi. %l +e 2ntoar+e c0tre 5erea+tr0. Bi totu4i1 pe c3nd +e 2ndep0rta 4i ea1 2ndrept3ndu-+e +pre centrul camerei1 +im:ea cum el 2i urm0re4te re5le<ia 2n /eam. Bi deodat0 24i d0du +eama cum tre.uia +0 o vad01 cu p0rul .lond rev0r+3ndu-+e pe+te pelerina 2ntunecat01 cu o m3n0 al.0 :in3nd cati5eaua adunat0 la /3t. O prin:e+0 di+tru+0 um.l3nd prin turnul ei. C4i d0du capul pe +pate 4i +e uit0 la trapa din tavan1 4i auzi un +unet moale1 ca o r0+u5lare t0iat0. Se 2ntoar+e 4i v0zu c0 privirea lui era a:intit0 a+upra /3tului ei de+coperitI e<pre+ia din ochii lui o nedumeri. &ar 2n clipa urm0toare chipul lui +e 2n0+pri1 re+pin/3nd-o. J!red1 +pu+e el1 c0 ar 5i mai .ine +a te duc aca+0. Cn acea clip01 ea +im:i nevoia +0 2l r0nea+c01 +0 2l 5ac0 +0 +e +imt0 la 5el de r0u cum o 50cu+e 4i pe ea +0 +e +imt0. &ar 2n acela4i timp voia 4i adev0rul. Se +0tura+e de Focul ace+ta1 +e +0tura+e +0 pl0nuia+c0 4i +0 comploteze 4i +0 2ncerce +0 citea+c0 /3ndurile lui Ste5an. %ra 2n+p0im3nt0tor 4i 2n acela4i timp o minunat0 u4urare +0-4i aud0 propria voce ro+tind cuvintele pe care le /3ndea de at3ta timp. J&e ce m0 ur04tiD %l o privi lun/1 uluit. @entru o clip0 p0ru1 +0 nu-4i poat0 /0+i cuvintele. poi +pu+e> JNu te ur0+c. JMa m0 ur04ti1 +pu+e %lena. Btiu c0 nu e6 nu e politico+ +0 +pun a+ta1 dar nu-mi pa+0. Btiu c0 ar tre.ui +0-:i 5iu recuno+c0toare c0 m-ai +alvat 2n +eara a+ta1 dar nici de a+ta nu-mi pa+0. Nu eu :i-am cerut +0 m0 +alvezi. Nici m0car nu 4tiu de ce erai 2n cimitir. Bi 2n mod +i/ur nu 2n:ele/ de ce ai 50cut-o1 :in3nd +eama de ceea ce crezi de+pre mine. %l cl0tina din cap1 dar vocea 2i era .l3nd0. JNu te ur0+c. JCnc0 din prima clip01 m-ai evitat ca 4i cum6 ca 4i cum a4 5i leproa+0. m 2ncercat +0 5iu dr0/u:0 cu tine1 4i tu m-ai re+pin+. +ta 5ace un /entleman atunci c3nd cineva 2ncearc0 +0-l 5ac0 +0 +e +imt0 .ine-venitD cum el voia +0 +pun0 ceva1 dar ea continu01 50r0 +0-i dea aten:ie. J=i-ai dat pe+te na+ 2n pu.lic de 5iecare dat0I m-ai umilit la 4coal0. Nici acum nu miai 5i vor.it1 dac0 n-ar 5i 5o+t o trea.0 de via:0 4i de moarte. &e a4a ceva e nevoie ca +0 +cot o vor.0 de la tineD Tre.uie ca cineva +0 5ie aproape omor3t pentru a+taD Bi chiar 4i acum1 continu0 ea plin0 de am0r0ciune1 nu vrei +0 m0 apropii de tine. !e +e 2nt3mpl0 cu tine1 Ste5an Salvatore1 de tre.uie +0 tr0ie4ti 2n 5elul 0+taD &e tre.uie +0 ridici 2n Furul t0u ziduri pentru a :ine oamenii departe de tineD &e nu po:i avea 2ncredere 2n nimeniD !e +e 2nt3mpl0 cu tineD cum el t0cea1 cu chipul 2ntor+ de la ea. %lena tra+e aer ad3nc 2n piept 4i 24i 2ndrept0 umerii1 :in3ndu-4i capul +u+1 de4i ochii 2i ardeau1 4i o dureau. JBi ce e 2n nere/ul0 cu mine1 ad0u/01 mai calm0 acum1 c0 nici m0car nu vrei +0 m0 prive4ti1 dar o la4i pe !aroline ;or.e+ +0 +tea /r0mad0 pe+te tineD m m0car dreptul +0 4tiu a+ta. N-o +0 te mai deranFez niciodat0. Nici m0car n-o +0 mai vor.e+c cu tine la 4coal01 dar1 2nainte +0 plec1 vreau +0 4tiu adev0rul. &e ce m0 ur04ti at3t de mult1 Ste5anD Cncet1 el +e 2ntoar+e 4i-4i 2n0l:0 capul. Ochii 2i erau /oi1 nu vedeau nimic1 4i %lena +im:i cum i +e +tr3n/e inima v0z3nd durerea de pe chipul lui. Cnc0 24i mai controla vocea O

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

dar nu prea .ine. %a 24i d0du +eama de e5ortul pe care 2l 50cea el pentru a 4i-o p0+tra calm0. J&a1 +pu+e Ste5an. !red c0 ai dreptul +0 4tii1 %lena. Bi o privi1 ochii li +e 2nt3lnir0 4i %lena 24i +pu+e> t3t de r0u eD !e ar putea 5i at3t de r0uD JNu te ur0+c1 continu0 el1 ro+tind 5iecare cuv3nt cu /riF01 clar. Nu te-am ur3t niciodat0. &ar tu6 2mi aduci aminte de cineva. %lena 5u +urprin+0. Se a4tepta+e la orice1 dar nu 4i la a+ta. JC:i aduc aminte de o per+oan0 pe care ai cuno+cut-oD J&e o per+oan0 pe care am cuno+cut-o1 +pu+e el calm. &ar1 ad0u/0 2ncet1 ca 4i cum ar 5i vor.it cu +ine1 de 5apt nu e4ti ca ea. %a +em0na cu tine1 dar era 5ra/il01 delicat0. #ulnera.il0. Cn interior1 ca 4i pe dina5ar0. J"ar eu nu +unt. %l +coa+e un +unet care ar 5i putut 5i un hohot de r3+1 dac0 ar 5i e<i+tat ceva amuzat 2n el. JNu. Tu e4ti o lupt0toare. Tu e4ti6 tu. %lena t0cu c3teva clipe. #0z3nd durerea de pe chipul lui1 +im:i c0 5uria 2i p0le4te. J :i 5o+t 5oarte apropia:iD J&a. J!e +-a 2nt3mplatD Lrm0 o t0cere lun/01 at3t de lun/0 2nc3t %lena +e /3ndi c0 nu avea +0-i r0+pund0. &ar 2n cele din urm0 Ste5an +pu+e> J murit. %lena r0+u5l0 lun/ 4i tremurat. Lltimele r0m04i:e ale 5uriei +e +tin+er0. J!red c0 ai +u5erit 2n/rozitor1 +pu+e ea1 /3ndindu-+e la piatra al.0 de morm3nt a 5amiliei Hil.ert1 a4ezat0 2n iar.a 2nalt0. Cmi pare at3t de r0u. %l t0cu. @e chip nu i +e mai citea din nou nimic1 4i p0rea +0 privea+c0 undeva departe1 la ceva teri.il1 care 2i +534ia inima 4i pe care doar el putea +0-l vad0. &ar 2n e<pre+ia lui nu era doar durere. @rin zidurile din Furul lui1 prin toat0 +t0p3nirea lui de +ine1 ea vedea privirea torturat0 a vinov0:iei 4i +in/ur0t0:ii de ne+uportat. O privire at3t de pierdut0 4i de chinuit0 2nc3t1 2nainte de a-4i da +eama ce 5ace1 era l3n/0 el. JSte5an1 4opti ea. %l nu p0ru +0 o aud0I p0rea cu5undat 2n lumea lui de durere. %a nu +e putu a.:ine +0 nu-4i pun0 m3na pe .ra:ul lui. JSte5an1 4tiu c3t poate +0 doar06 JN-ai cum +0 4tii1 iz.ucni el1 4i tot calmul lui aparent e<plod0 2ntr-o 5urie cumplit0. Se uit0 2n Fo+ la m3na ei1 ca 4i cum a.ia atunci 24i d0dea +eama c0 era acolo1 ca 4i cum 2ndr0zneala ei de a-l atin/e 2l 2n5uria+e. Ochii lui verzi erau dilata:i 4i 2ntuneca:i c3nd 24i tra+e violent .ra:ul1 ridic3nd palma c0tre ea pentru a o 2mpiedica +0 2l mai atin/06 64i cumva1 2n loc de a+ta1 o prin+e+e de m3n01 4i acum de/etele lui +e 2mpleteau +tr3n+ cu ale ei1 2ntr-un /e+t di+perat. C4i l0+0 ochii 2n Fo+1 uluit1 c0tre m3inile lor 2mpreunate. poi1 2ncet1 privirea 2i alunec0 de la de/etele lor +tr3n+e c0tre chipul ei. J%lena61 4opti el. Bi apoi ea o v0zu1 acea +u5erin:0 care 2i tul.ur0 privirea1 ca 4i cum pur 4i +implu el nu mai era 2n +tare +0 lupte. Cn5r3n/erea1 c3nd zidurile +e pr0.u4ir0 2n cele din urm0 4i ea v0zu ce +e a5la dincolo de ele. Bi apoi1 50r0 +0 mai poat0 lupta1 el 24i l0+0 capul 2n Fo+ c0tre .uzele ei. JStai6 opre4te aici1 +pu+e Monnie. !red c0 am v0zut ceva. ;ordul h3r.uit al lui =att 2ncetini1 2ndrept3ndu-+e c0tre mar/inea drumului1 unde tu5i4urile 4i ru/ii cre4teau mai de4i. !eva al. lic0rea acolo1 2ndrept3ndu-+e c0tre ei. J&umnezeule1 e<clam0 =eredith. % #icPie Mennett. ;ata +e ivi1 mer/3nd 2mpiedicat1 2n lumina 5arurilor 4i r0ma+e acolo1 cl0tin3ndu-+e1 c3nd =att ap0+0 pe 5r3n0. @0rul ei ca+taniu-de+chi+ era ciu5ulit 4i 2nc3lcit1 iar ochii aveau o privire +ticloa+0 pe o 5a:0 murdar0 de p0m3nt. %ra doar 2ntr-un 5urou al.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

minu+cul. JMa/-o 2n ma4in01 +pu+e =att. =eredith deFa de+chidea portiera. S0ri din ma4in0 4i aler/0 c0tre 5ata n0ucit0. J#icPie1 e4ti .ineD !e-ai p0:itD #icPie /emu1 cu privirea a:intit0 tot 2nainte. poi .ru+c p0ru +0 o vad0 pe =eredith 4i +e prin+e +tr3n+ de ea1 2n5i/3ndu-4i un/hiile 2n .ra:ele ei. J@leca:i de aici1 +pu+e ea1 cu o privire plin0 de di+perare1 cu vocea /roa+01 ciudat01 ca 4i cum ar 5i avut ceva 2n /ur0. @leca:i cu to:ii O pleca:i de-aiciK #ineK J!e vineD #icPie1 unde e %lenaD J@leca:i acum6 =eredith +e uit0 2n lun/ul drumului1 apoi o condu+e c0tre ma4in0 pe 5ata care tremura. JO +0 te lu0m de aici1 2i zi+e1 dar tre.uie +0 ne +pui ce +-a 2nt3mplat. Monnie1 d0-mi 4alul t0u. 2n/he:at de tot. J 5o+t atacat01 +pu+e =att cu o voce a+pr0. Bi e 2ntr-un 5el de 4oc. Cntre.area e1 unde +unt ceilal:iD #icPie1 %lena a 5o+t cu tineD #icPie 2ncepu +0 pl3n/01 acoperindu-4i 5a:a cu m3inile1 2n timp ce =eredith 2i 2n504ur0 umerii cu 4alul roz +tr0lucitor al lui Monnie. JNu6 &icP1 +pu+e ea neclar. @0rea +0 o doar0 c3nd vor.e4te. %ram 2n .i+eric06 a 5o+t ori.il. venit6 ca o ne/ur0 2n Furul no+tru. O ne/ur0 2ntunecat0. Bi ochi. "-am v0zut ochii 2n 2ntuneric1 arz3nd. =-au ar+6 J% 2n delir1 +pu+e Monnie. Sau i+terie1 +au cum vrei +0-i +pui. =att ro+ti 2ncet 4i clar> J#icPie1 te ro/1 +pune-ne un +in/ur lucru. Lnde e %lenaD !e +-a-nt3mplat cu eaD JNu 4tiu. #icPie ridic0 +pre cer o 5a:0 p0tat0 de lacrimi. &icP 4i cu mine6 eram +in/uri. Noi6 4i pe urm0 dintr-odat0 era 2n Furul no+tru. Nu puteam +0 5u/. %lena a zi+ c0 +-a de+chi+ morm3ntul. @oate c0 de-acolo a venit. 5o+t ori.il6 J u 5o+t 2n cimitir1 2n .i+erica 2n ruine1 tradu+e =eredith. Bi %lena a 5o+t cu ei. Bi uita:i-v0 la a+ta. Cn lumina pla5onierei1 v0zur0 cu to:ii z/3rieturile proa+pete 4i ad3nci care co.orau de pe /3tul lui #icPie p3n0 la cor+aFul de dantel0 al 5uroului. J rat0 ca ni4te urme de animale1 +pu+e Monnie. !a urmele unor /heare de pi+ic01 poate. J@e .0tr3nul 0la de +u. pod nu l-au terminat ni4te /heare de pi+ic01 +pu+e =att. ;a:a lui era palid0 4i 50lcile 2i erau 2ncle4tate1 cu mu4chii 2ncorda:i. =eredith 2i urm0ri privirea 2n lun/ul drumului 4i apoi cl0tin0 din cap. J=att1 tre.uie +0 o ducem 2nt3i pe ea 2napoi. Tre.uie +0 o ducem1 +pu+e ea. +cult01 4i eu +unt la 5el de 2n/riForat0 pentru %lena ca 4i tine. &ar #icPie are nevoie de un doctor1 iar noi tre.uie +0 chem0m poli:ia. N-avem ce 5ace. Tre.uie +0 ne 2ntoarcem. =att mai privi c3teva clipe lun/i c0tre drum1 apoi re+pir0 ad3nc1 4uierat. Cnchi+e cu putere u4a1 porni motorul 4i 2ntoar+e ma4ina1 cu mi4c0ri violente. @e tot drumul c0tre ora41 #icPie vor.i1 printre /emete1 de+pre ochi. %lena +im:i .uzele lui Ste5an atin/3ndu-i-le pe ale ei. Bi6 totul deveni 5oarte +implu. Toate 2ntre.0rile 24i primir0 r0+pun+ul1 toate temerile +e lini4tir01 toate 2ndoielile di+p0rur0. !eea ce +im:ea nu era doar pa+iune1 ci o tandre:e dureroa+0 4i o dra/o+te at3t de puternic0 2nc3t o 50cea +0 +e cutremure. r 5i putut 5i 2n+p0im3nt0toare 2n inten+itatea ei1 doar c0 atunci c3nd era cu el1 nu +e temea de nimic. C4i /0+i+e locul. ici era locul ei1 4i 2l /0+i+e 2n +53r4it. !u Ste5an1 +e +im:ea aca+0. %l +e tra+e pu:in 2napoi 4i ea 2l +im:i tremur3nd. JOh1 %lena1 4opti el l3n/0 .uzele ei. Nu putem6 J m 50cut-o deFa1 4opti ea1 4i 2l tra+e din nou l3n/0 ea. %ra ca 4i cum 2i putea auzi /3ndurile1 2i putea +im:i +entimentele. @l0cerea 4i dorin:a 2i +tr0.0teau1 le/3ndu-i1 apropiindu-i mai mult. "ar %lena mai +im:ea 4i un izvor de

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

emo:ii mai pro5unde 2n ad3ncul lui. %l voia +0 o :in0 l3n/0 el pentru totdeauna1 +0 o proteFeze de orice r0u. #oia +0 o apere de orice r0u care o amenin:a. #oia +0 24i unea+c0 viata cu a ei. Sim:i ap0+area tandr0 a .uzelor lui pe /ura ei1 4i cu /reu putea 2ndura dulcea:a ei. &a1 24i +pu+e. Senza:iile o +tr0.0teau a+emenea unor valuri pe +upra5a:a unui iaz limpede 4i nemi4cat. Se 2neca 2n ele1 2n .ucuria pe care o +im:ea 2n Ste5an 4i 2n delicioa+a reac:ie care +e n04tea 2n ea. &ra/o+tea lui Ste5an o +c0lda1 +tr0lucea prin ea1 aprinz3nd 5iecare col:i4or 2ntunecat din ad3ncul +u5letului ei la 5el ca un +oare. Tremura de pl0cere1 de dra/o+te1 de dor. %l +e tra+e 2ncet 2napoi1 ca 4i cum nu putea +uporta +0 +e de+part0 de ea1 4i +e privir0 2n ochii cu o .ucurie mirat0. Nu +pu+er0 nimic. Nu era nevoie de cuvinte. %l o m3n/3ie pe p0r1 cu o atin/ere at3t de u4oar0 2nc3t ea de-a.ia o +im:i1 ca 4i cum el +e temea c0 ar putea +0 +e +par/0 2n m3inile lui. Bi atunci ea 4tiu c0 nu 5u+e+e ura cea care 2l 50cu+e +0 o evite at3ta vreme. Nu1 nu 5u+e+e deloc ura. %lena nu 4tia c3t timp trecu+e p3n0 ce co.or3r0 2n t0cere +c0rile pen+iunii. Cn oricare alt0 2mpreFurare ar 5i 5o+t 2nc3ntat0 +0 intre 2n +uper.a ma4in0 nea/r0 a lui Ste5an1 dar 2n +eara acea+ta a.ia o o.+erv0. %l o :inu de m3n0 2n timp ce +tr0.0teau +tr0zile pu+tii. @rimul lucru pe care 2l v0zu %lena c3nd +e apropiar0 de ca+a ei 5ur0 luminile. J@oli:ia1 +pu+e ea1 /0+indu-4i vocea de+tul de /reu. " +e p0rea ciudat +0 vor.ea+c0 dup0 ce t0cu+e at3ta vreme. JBi aia e ma4ina lui 'o.ert1 pe alee1 uite 4i ma4ina lui =att1 +pu+e. Se uit0 la Ste5an1 4i pacea care o cuprin+e+e p0ru dintr-odat0 5ra/il0. =0 2ntre. ce +-o 5i 2nt3mplat. !rezi c0 T-ler le-a +pu+ deFa6D JNici m0car T-ler n-ar putea 5i at3t de pro+t1 +pu+e Ste5an. Opri l3n/0 una dintre ma4inile de poli:ie 4i %lena 24i de+50cu 50r0 tra/ere de inim0 m3na dintr-a lui. C4i dorea din tot +u5letul ca ea 4i Ste5an +0 poat0 5i +in/uri1 +0 nu mai 5ie niciodat0 nevoi:i +0 dea ochii cu re+tul lumii. &ar nu aveau ce 5ace. =er+er0 pe alee p3n0 la u401 care era de+chi+0. Cn0untru1 toate luminile erau aprin+e. %lena intr0 4i v0zu o mul:ime de 5e:e 2ntorc3ndu-+e c0tre ea. C4i d0du .ru+c +eama cum tre.uia +0 arate1 +t3nd acolo 2n pra/ 2n pelerina nea/r0 de cati5ea1 lun/0 p3n0 la p0m3nt1 cu Ste5an Salvatore l3n/0 ea. Bi apoi m0tu4a Judith +coa+e un :ip0t 4i 2n clipa urm0toare o +tr3n/ea 2n .ra:e1 +cutur3nd-o 4i 2m.r0:i43nd-o 2n acela4i timp. J%lenaK Oh1 +lav0 &omnului c0 e4ti .ineK &ar unde ai 5o+tD Bi de ce n-ai tele5onatD C:i dai +eama prin ce-am trecut cu to:iiD %lena 24i roti uimit0 privirile prin 2nc0pere. Nu 2n:ele/ea nimic. JNe .ucur0m +0 te vedem din nou aca+01 +pu+e 'o.ert. J m 5o+t la pen+iune1 cu Ste5an1 +pu+e ea 2ncet. =0tu40 Judith1 el e Ste5an SalvatoreI a 2nchiriat o camer0 acolo. %l m-a adu+ aca+0. JC:i mul:ume+c1 2i +pu+e m0tu4a Judith lui Ste5an pe+te capul %lenei. poi +e d0du 2napoi +0 o privea+c0 pe %lena 4i 2ntre.0> &ar rochia ta6 p0rul6 ce +-a-nt3mplatD JNu 4tiiD &eci T-ler nu v-a +pu+. tunci de ce e poli:ia aiciD %lena +e apropie in+tinctiv de Ste5an1 4i 2l +im:i 4i pe el venind mai aproape1 pentru a o proteFa. J% aici pentru c0 #icPie Mennett a 5o+t atacat0 2n cimitir 2n +eara a+ta1 +pu+e =att. %l1 Monnie 4i =eredith +t0teau 2n +patele m0tu4ii Judith 4i al lui 'o.ert1 p0r3nd u4ura:i 4i pu:in +t3nFeni:i1 4i 5oarte o.o+i:i. J m /0+it-o acum vreo dou0-trei ore1 4i de atunci te tot c0ut0m1 ad0u/0 =att. J tacat0D +pu+e %lena1 uluit0. tacat0 de cineD JNimeni nu 4tie1 +pu+e =eredith. J%i1 poate c0 nici nu avem de ce +0 ne 5acem /riFi1 +pu+e 'o.ert pe un ton lini4titor. &octorul a +pu+ c0 +-a +periat 5oarte tare 4i c0 .0u+e. @oate c0 toat0 pove+tea a 5o+t doar 2n ima/ina:ia ei. JN/3rieturile alea n-au 5o+t 2n ima/ina:ie1 +pu+e =att1 politico+ dar cu 2nc0p0:3nare.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J!e z/3rieturiD &e+pre ce vor.i:i voiD 2ntre.0 %lena1 uit3ndu-+e pe r3nd la 5iecare dintre ei. JO +0-:i +pun eu1 zi+e =eredith 4i 2i pove+ti pe +curt cum ea 4i ceilal:i o /0+i+er0 pe #icPie. Ne tot +punea c0 nu 4tia unde e4ti1 c0 era +in/ur0 cu &icP c3nd +-a 2nt3mplat. Bi c3nd am adu+-o aici1 doctorul a +pu+ c0 nu poate /0+i nimic concludent. Nu p0:i+e nimic1 cu e<cep:ia z/3rieturilor1 4i ele puteau 5i 50cute de o pi+ic0. JNu mai erau 4i alte +emne pe eaD 2ntre.0 Ste5an t0io+. %ra pentru prima dat0 c0 vor.ea de c3nd intra+e 2n ca+01 4i %lena 2l privi1 +urprin+0 de tonul lui. JNu1 +pu+e =eredith. Mine2n:ele+1 o pi+ic0 n-ar 5i putut +0-i dea Fo+ hainele1 dar &icP putea. Oh1 4i avea lim.a mu4cat0. J!eD e<clam0 %lena. J=u4cat0 r0u de tot. @ro.a.il c0 +3n/era+e mult1 4i acum o durea c3nd vor.ea. L3n/0 %lena1 Ste5an r0m0+e+e complet nemi4cat. J avut vreo e<plica:ie pentru ce +-a 2nt3mplatD 2ntre.0 el. J%ra i+teric01 +pu+e =att. &e-a dreptul i+teric0I vor.ea 50r0 noim0. Nicea 2ntruna de ni4te ochi 4i de o ne/ur0 2ntunecat0 4i c0 nu putea +0 5u/0 O 4i de-a+ta doctorul crede c0 e vor.a de un +oi de halucina:ie. &ar din c3te ne putem da +eama1 ea 4i &icP !arter au 5o+t 2n .i+erica ruinat0 din cimitir pe la miezul nop:ii 4i ceva a venit acolo 4i i-a atacat. JNu l-a atacat 4i pe &icP1 ad0u/0 Monnie1 ceea ce dovede4te c0 acel ceva avea .un/u+t. @oli:ia l-a /0+it le4inat pe podeaua .i+ericii1 4i nu-4i mai aminte4te a.+olut nimic. &ar %lena nu mai auzi ultimele cuvinte. !eva 2n/rozitor +e 2nt3mpla+e cu Ste5an. Nu4i d0dea +eama cum de 4tia ea a+ta1 dar 4tia. %l 2ncremeni+e pe m0+ur0 ce =att vor.ea1 iar acum1 de4i nu +e mi4ca+e1 %lena +im:ea c0 2ntre ei +e c0+ca+e o di+tan:0 uria401 ca 4i cum +e a5lau pe malurile opu+e ale unui +loi de /hea:0 plutitor1 +tr0.0tut de nenum0rate cr0p0turi. Ste5an +pu+e1 cu acea voce 5oarte controlat0 pe care ea o mai auzi+e 2nainte1 2n camera lui> JCn .i+eric01 =attD J&a1 2n .i+erica 2n ruine1 r0+pun+e =att. JBi e4ti +i/ur c0 a zi+ c0 era miezul nop:iiD JNu putea 5i +i/ur01 dar tre.uie +0 5i 5o+t cam pe atunci. Noi am /0+it-o la +curt timp dup0. &e ceD Ste5an nu r0+pun+e. %lena +im:ea di+tan:a dintre ei cre+c3nd. JSte5an1 4opti ea. poi1 cu voce tare1 cu di+perare> Ste5an1 ce eD %l cl0tin0 din cap. Nu m0 2ndep0rta1 /3ndi ea1 dar Ste5an nici m0car nu o privea. JO +0 +capeD 2ntre.0 el .ru+c. J&octorul zice c0 nu prea e nimic 2n nere/ul0 cu ea1 +pu+e =att. Nimeni nu a pomenit ceva de moarte. Ste5an 2ncuviin:0 din cap +curtI apoi +e 2ntoar+e c0tre %lena. JTre.uie +0 plec1 +pu+e. cum e4ti 2n +i/uran:0. %a 2l prin+e de m3n0 pe c3nd el +e 2ntorcea +pre u40. JMine2n:ele+ c0 +unt 2n +i/uran:01 +pu+e %lena. &atorit0 :ie. J&a1 +pu+e el. &ar 2n ochii lui nu +e vedea nici un r0+pun+. %rau 50r0 via:01 cu privirea 5erit0. JSun0-m0 m3ine1 +pu+e ea1 4i 2i +tr3n+e m3na1 2ncerc3nd +0-i tran+mit0 ce +im:ea1 +u. privirile atente ale celorlal:iI 24i dorea ca el +0 2n:elea/0. %l +e uit01 lip+it de e<pre+ie1 la m3inile lor1 apoi1 2ncet1 c0tre ea. Bi 2n cele din urm0 2i +tr3n+e 4i el de/etele. J&a1 %lena1 4opti el 4i 24i a:inti privirea 2ntr-a ei. Cn clipa urm0toare pleca+e. %lena r0+u5l0 ad3nc 4i +e 2ntoar+e c0tre camera plin0 de lume. =0tu4a Judith continua +0 +tea l3n/0 ea1 privind 5i< la ceea ce +e vedea din rochia rupt0 de +u. pelerin0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J%lena1 +pu+e ea1 ce +-a 2nt3mplatD Bi ochii ei +e 2ndreptar0 c0tre u4a pe care Ste5an tocmai ie4i+e. Ln +oi de r3+ i+teric urc0 2n /3tul %lenei1 dar 4i-l 2n0.u4i. JNu Ste5an a 50cut a+ta1 +pu+e ea. Ste5an m-a +alvat. Sim:i cum chipul i +e 2n0+pre4te 4i +e uit0 la poli:i+tul din +patele m0tu4ii Judith. T-ler a 5o+t1 T-ler Small(ood6 !apitolul S %a nu era re2ncarnarea lui Uatherine. Cndrept3ndu-+e c0tre pen+iune 2n t0cerea violacee de dinainte de ivirea zorilor1 Ste5an +e /3ndi la lucrul ace+ta. +ta 2i +pu+e+e 4i ei1 4i era adev0rat1 dar a.ia acum 24i d0dea +eama c3t de mult 2i tre.ui+e ca +0 aFun/0 la acea+t0 concluzie. ;u+e+e con4tient de 5iecare r0+u5lare 4i mi4care a %lenei timp de multe +0pt0m3ni1 4i 2nre/i+tra+e 5iecare di5eren:0. @0rul ei avea o nuan:0 mai de+chi+0 dec3t cel al lui Uatherine1 iar +pr3ncenele 4i /enele erau mai 2nchi+e la culoare. le lui Uatherine 5u+e+er0 aproape ar/intii. Bi era mai 2nalt0 dec3t Uatherine1 cam cu o palm0. Se mi4ca 4i mult mai li.erI 5etele din epoca acea+ta +e +im:eau mult mai .ine 2n trupurile lor. Nici m0car ochii ei1 ochii aceia care 2n prima zi 2l 50cu+er0 +0 2ncremenea+c0 2n 4ocul recunoa4terii1 nu erau de 5apt la 5el. Ochii lui Uatherine 5u+e+er0 de o.icei mari de o uimire copil0rea+c0 +au l0+a:i 2n Fo+1 a4a cum +e cuvenea pentru o 5at0 de la +53r4itul +ecolului al cinci+prezecelea. &ar ochii %lenei 2:i 2nt3lneau de+chi+ privirea1 +e uitau la tine direct1 50r0 4ov0ial0. "ar uneori +e 2n/u+tau1 plini de hot0r3re1 +au provocatori1 a4a cum nu 50cu+er0 niciodat0 ochii lui Uatherine. !3t prive4te /ra:ia 4i 5a+cina:ia1 cele dou0 erau a+em0n0toare. &ar 2n vreme ce Uatherine 5u+e+e un pi+oia4 al.1 %lena era o ti/roaic0 al.0 ca z0pada. Trec3nd pe l3n/0 +iluetele 2nalte ale ar:arilor1 Ste5an +e cri+p0 la amintirea ivit0 .ru+c 2n mintea lui. Nu voia +0 +e /3ndea+c0 la a+ta1 nu voia +0-4i 2n/0duie +06 dar ima/inile deFa +e derulau 2n 5a:a ochilor +0i. %ra ca 4i cum Furnalul +e de+chi+e+e deodat0 4i el nu avea 2ncotro 4i tre.uia +0 privea+c0 pa/ina 2n timp ce pove+tea +e de+504ura 2n mintea lui. l.1 Uatherine 5u+e+e 2m.r0cat0 2n al. 2n acea zi. O rochie nou01 al.01 din m0ta+e vene:ian01 cu m3neci de+picate1 pentru a l0+a +0 +e vad0 c0ma4a 5in0 de in de +u. ea. @urta un colier de aur cu perle 2n Furul /3tului 4i cercei mici1 tot cu perle1 la urechi. ;u+e+e at3t de 2nc3ntat0 de rochia nou0 pe care tat0l ei o comanda+e pentru ea. ;0cu+e o piruet0 2n 5a:a lui Ste5an1 ridic3nd cu o m3n0 micu:0 rochia plin01 lun/0 p3n0 la p0m3nt1 4i dezv0luind Fuponul /al.en din .rocart de dede+u.t6 ?#ezi1 e chiar .rodat cu ini:ialele mele. @apa a cerut a+ta. =ein lie.er @apa6A #ocea i +e +tin+e 4i ea +e opri din piruetele ei1 cu o m3n0 l0+3ndu-i-+e u4or pe l3n/0 trup. ?&ar ce +-a-nt3mplat1 Ste5anD Nu z3m.e4ti.A Nici m0car nu putea +0 2ncerce +0 z3m.ea+c0. !3nd o vedea acolo1 al.0 4i aurie ca o viziune eteric01 +im:ea o durere 5izic0. &ac0 o pierdea1 nu 4tia cum mai putea tr0i. &e/etele i +e +tr3n+er0 convul+iv 2n Furul metalului /ravat. ?Uatherine1 cum a4 putea +0 z3m.e+c1 cum a4 putea +0 5iu 5ericit1 c3nd6A ?!3ndDA ?!3nd v0d cum te ui:i la &amon.A Hata1 a +pu+-o. !ontinu01 cu durere 2n /la+> ?Cnainte ca el +0 vin0 aca+01 tu 4i cu mine eram 2n 5lecare zi 2mpreun0. Tat0l meu 4i al t0u erau mul:umi:i 4i vor.eau chiar de planuri de c0+0torie. &ar acum zilele +unt tot mai +curte1 vara aproape c0 a trecut O 4i tu petreci la 5el de mult timp cu &amon ca 4i cu mine. Sin/urul motiv pentru care tata 2i 2n/0duie +0 +tea aici e c0 tu l-ai ru/at a+ta. &ar de ce l-ai ru/at a+ta1 UatherineD !redeam c0 :ii la mine.A Ochii ei al.a4tri +e 2ntri+tar0. ?&ar :in mult la tine1 Ste5an. Oh1 4tii c0 :inKA ? tunci de ce ai intervenit pentru &amon la tat0l meuD &ac0 nu erai tu1 l-ar 5i aruncat pe &amon 2n +trad06A ?!eea ce +unt +i/ur c0 :ie :i-ar 5i 50cut mare pl0cere1 5r0:iore.A #ocea de la u40 era calm0 4i aro/ant01 dar c3nd Ste5an +e 2ntoar+e v0zu c0 ochii lui &amon ardeau de 5urie.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

?Oh1 nu1 nu e adev0ratA1 +pu+e Uatherine. ?Ste5an n-ar vrea niciodat0 +0 te vad0 +u5erind.A Muzele lui &amon zv3cnir0 u4or 4i el 2i arunc0 lui Ste5an o privire ciudat0 2n timp ce +e apropia de Uatherine. ?@oate c0 nuA1 +pu+e el1 4i vocea i +e 2m.l3nzi u4or. ?&ar 5ratele meu are dreptate 2ntro privin:0 cel pu:in. Nilele devin tot mai +curte1 4i cur3nd tat0l t0u va p0r0+i ;loren:a. Bi te va lua cu el O a+ta dac0 nu vei avea un motiv ca +0 r0m3i.A &ac0nu vei avea un +o:cu care +0r0m3i. !uvintele nu 5u+e+er0 ro+tite1 dar le auzi+er0 cu to:ii. Maronul 24i iu.ea prea mult 5iica pentru a o 5or:a +0 +e m0rite 2mpotriva voin:ei +ale. @3n0 la urm0 va tre.ui +0 5ie hot0r3rea lui Uatherine. le/erea lui Uatherine. cum1 c0 +u.iectul 5u+e+e de+chi+1 Ste5an nu mai putea +0 tac0. ?Uatherine 4tie c0 tre.uie +0-4i p0r0+ea+c0 2n cur3nd tat0l6A1 2ncepu el1 ar0t3nd o+tentativ c0 2i cuno4tea +ecretul1 dar 5ratele lui 2l 2ntrerup+e. ? h1 da1 2nainte ca .0tr3nul +0 devin0 .0nuitorA1 +pu+e non4alant &amon. ?!hiar 4i cel mai iu.itor tat0 2ncepe +0-4i pun0 unele 2ntre.0ri c3nd 5ata lui apare numai noaptea.A Ln val de 5urie 4i durere 2l +tr0.0tu pe Ste5an. 4adar1 era adev0ratI &amon 4tia. Uatherine 2i 2mp0rt04i+e +ecretul ei 4i 5ratelui +0u. ?&e ce i-ai +pu+1 UatherineD &e ceD !e po:i +0 vezi 2n el> un om c0ruia nu-i pa+0 de nimic altceva dec3t de propriile pl0ceriD !um poate el +0 te 5ac0 5ericit0 c3nd +e /3nde4te numai la elDA ?Bi cum poate .0iatul 0+ta +0 te 5ac0 5ericit0 c3nd nu 4tie nimic de+pre via:0DA 2l 2ntrerup+e &amon1 cu o voce t0ioa+01 plin0 de di+pre:. ?!um te poate proteFa el c3nd nu a dat niciodat0 piept cu /reut0:ileD Bi-a petrecut tot timpul printre c0r:i 4i picturiI la+0-l +0 r0m3n0 acolo.A Uatherine cl0tin0 din cap1 nec0Fit01 iar ochii ei al.a4tri ca o /em0 erau 2nce:o4a:i de lacrimi. ?Nici unul din voi nu 2n:ele/eA1 +pu+e ea. ?!rede:i c0 eu pot +0 m0 m0rit 4i +0 r0m3n aici 2n ;loren:a1 ca orice alt0 doamn0. &ar eu nu pot +0 5iu ca orice alt0 doamn0. !um a4 putea +0 am +ervitori care +0 2mi urm0rea+c0 5iecare mi4careD !um a4 putea +0 locuie+c 2ntr-un +in/ur loc unde oamenii vor vedea c0 +cur/erea vremii nu m0 atin/eD @entru mine nu va e<i+ta niciodat0 o via:0 normal0.A Tra+e aer ad3nc 2n piept 4i +e uit0 pe r3nd la cei doi. ?!ine ale/e +0-mi 5ie +o: tre.uie +0 renun:e la via:a 2n lumina +oareluiA1 4opti ea. ?Tre.uie +0 alea/0 +0 tr0ia+c0 la lumina Lunii 4i 2n cea+urile 2ntunericului.A ? tunci tu tre.uie +0 ale/i pe cineva care nu +e teme de um.reA1 +pu+e &amon1 4i Ste5an 5u +urprin+ de inten+itatea vocii lui. Nu-l mai auzi+e niciodat0 pe &amon vor.ind at3t de +incer +au cu at3t de pu:in0 a5ectare. ?Uatherine1 uit0-te la 5ratele meuI va 5i el 2n +tare +0 renun:e la lumina +oareluiD %+te mult prea ata4at de lucrurile o.i4nuite> prietenii lui1 5amilia lui1 datoria lui 5a:0 de ;loren:a. Cntunericul l-ar di+tru/e.A ?=in:iKA +tri/0 Ste5an. Spume/a de 5urie acum. ?Sunt la 5el de puternic ca 4i tine1 5rate1 4i nu m0 tem de nimic1 nici 2n um.r01 nici 2n lumina +oarelui. Bi o iu.e+c pe Uatherine mai mult dec3t 2mi iu.e+c prietenii 4i 5amilia6A ?6 +au datoria taD O iu.e4ti +u5icient de mult ca +0 renun:i 4i la a+taDA ?&aA1 +pu+e Ste5an +5id0tor. ?Su5icient c3t +0 renun: la tot.A &amon 2i arunc0 unul dintre z3m.etele lui .ru4te1 tul.ur0toare. poi +e 2ntoar+e din nou c0tre Uatherine. ?Se pareA1 +pu+e el1 ?c0 ale/erea e+te doar a ta. i doi pretenden:i la m3na taI vrei +0 accep:i pe unul dintre noi1 +au pe nici unulDA Uatherine 24i 2nclin0 2ncet capul auriu. poi 24i ridic0 ochii al.a4tri umezi 4i 2i privi pe am3ndoi. ?L0+a:i-m0 +0 m0 /3nde+c p3n0 duminic0. "ar p3n0 atunci nu m0 2ntre.a:i nimic.A Ste5an 2ncuviin:0 din cap1 50r0 tra/ere de inim0. &amon +pu+e> ?Bi duminic0DA

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

?&uminic0 +eara1 la apu+ul +oarelui1 2mi voi 5ace ale/erea.A mur/ul6 2ntunericul ad3nc1 violet1 al amur/ului6 Nuan:ele liliachii di+p0reau 2n Furul lui Ste5an 4i el 24i reveni. Nu era apu+ul1 ci r0+0ritul1 care colora cerul din Furul lui. @ierdut 2n /3nduri1 Ste5an aFun+e+e p3n0 la mar/inea p0durii. Spre nord-ve+t vedea @odul WicPer- 4i cimitirul. O alt0 amintire 2i acceler0 pul+ul. Ci +pu+e+e lui &amon c0 voia +0 renun:e la tot pentru Uatherine. Bi e<act a+ta 4i 50cu+e. 'enun:a+e la dreptul de a vedea lumina +oarelui 4i deveni+e pentru ea o creatur0 a 2ntunericului. Ln v3n0tor condamnat +0 5ie ve4nic el 2n+u4i v3nat1 un ho: care tre.uia +0 5ure via:0 pentru a-4i umple propriile vene. Bi poate un criminal. Nu1 +pu+e+er0 c0 5ata aceea1 #icPie1 nu avea +0 moar0. &ar poate c0 urm0toarea lui victim0 da. !el mai r0u lucru 2n le/0tur0 cu ultimul lui atac era c0 nu-4i amintea nimic de el. C4i aducea aminte de +l0.iciune1 de dorin:a cople4itoare1 4i 24i amintea cum p0trun+e+e cl0tin3ndu-+e 2n .i+eric01 dar nimic dup0 aceea. C4i reveni+e a5ar01 cu :ip0tul %lenei r0+un3ndu-i 2n urechi O 4i aler/a+e +pre ea 50r0 +0 +e oprea+c0 +0 +e 2ntre.e ce +e putu+e 2nt3mpla. %lena6 @entru o clip01 +im:i un val de .ucurie 4i 2nc3ntare pur01 4i uit0 de orice altceva. %lena1 cald0 precum lumina +oarelui1 dulce ca diminea:a1 dar cu un miez de o:el care nu putea 5i 5r3nt. %ra a+emenea unui 5oc arz3nd 2n /hea:01 precum t0i4ul a+cu:it al unui pumnal de ar/int. &ar avea el dreptul de a o iu.iD Sentimentele lui pentru ea o puneau 2n pericol. Bi dac01 data urm0toare c3nd 2l cople4ea dorin:a1 %lena avea +0 5ie 5iin:a omenea+c0 a5lat0 2n apropierea lui1 cel mai apropiat potir umplut cu +3n/ele cald 4i d0t0tor de via:0D m +0 mor 4i n-am +0 m0 atin/ de ea1 24i +pu+e1 50c3nd din /3nd un Fur0m3nt. m +0 mor de +ete 2nainte +0 m0 atin/ de venele ei. Bi Fur c0 nu-mi va cunoa4te nicic3nd +ecretul. Nu va tre.ui nicic3nd +0 renun:e la lumina +oarelui pentru mine. Cn +patele lui cerul +e lumina. &ar 2nainte +0 plece1 24i trimi+e 2n eter un /3nd i+coditor1 cu toat0 5or:a durerii din +patele lui1 c0ut3nd o alt0 @utere care +-ar putea a5la prin preaFm0. !0ut3nd o alt0 e<plica:ie pentru ceea ce +e 2nt3mpla+e 2n .i+eric0. &ar nu era nimic1 nici o urm0 de r0+pun+. !imitirul 24i r3+e de el 2n t0cere. %lena +e trezi cu +oarele +tr0lucindu-i 2n 5erea+tr0. Se +im:i dintr-odat0 ca 4i cum tocmai 24i reveni+e dup0 o lun/0 r0ceal01 4i ca 4i cum ar 5i 5o+t diminea:a de !r0ciun. Se ridic0 2n capul oa+elor1 cu /3ndurile 2nv0lm04ite. u. O durea tot trupul. &ar ea 4i Ste5an O totul era acum 2n re/ul0. Tic0lo+ul 0la .eat de T-ler6 &ar T-ler nu mai conta. Nimic nu mai conta 2n a5ar0 de 5aptul c0 Ste5an o iu.ea. !o.or2 la parter 2n c0ma40 de noapte1 d3ndu-4i +eama dup0 lumina din 5ere+tre c0 dormi+e 5oarte mult. =0tu4a Judith 4i =ar/aret erau 2n livin/. JMun0 diminea:a1 m0tu40 Judith. O 2m.r0:i40 +tr3n+ pe m0tu4a uimit0. Bi .un0 diminea:a1 dovlecel. O lu0 2n .ra:e pe =ar/aret 4i dan+0 cu ea prin camer0. Bi6 oh1 .un0 diminea:a1 'o.ertK @u:in +t3nFenit0 de e<u.eran:a ei 4i de c0ma4a de noapte1 o pu+e Fo+ pe =ar/aret 4i +e du+e repede 2n .uc0t0rie. =0tu4a Judith veni dup0 ea. &e4i avea cearc0ne ne/re +u. ochi1 z3m.ea. J@ari 5oarte .inedi+pu+0 2n diminea:a a+ta. JOh1 chiar +unt. %lena o 2m.r0:i40 din nou1 ca pentru a-4i cere iertare pentru cearc0ne. JBtii c0 tre.uie +0 mer/em la 4eri5 +0 di+cut0m de+pre T-ler. J&a. %lena +coa+e ni4te +uc din 5ri/ider 4i 24i turn0 un pahar. &ar pot +0 m0 duc mai 2nt3i p3n0 la #icPie MennettD Btiu c0 tre.uie +0 5ie tare nec0Fit01 mai ale+ c0 +e pare c0 nimeni nu o crede. JTu o crezi1 %lenaD

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J&a1 +pu+e ea 2ncet. O cred. Bi1 m0tu40 Judith1 ad0u/0 ea1 lu3nd o hot0r3re1 4i mie mi +-a 2nt3mplat ceva 2n .i+eric0. =i +-a p0rut c06 J%lenaK Monnie 4i =eredith au venit +0 te vad01 +e auzi vocea lui 'o.ert din ve+ti.ul. Cncrederea 2n +ine a %lenei di+p0ru. JOh6 trimite-le aici1 +tri/0 %lena 4i lu0 o 2n/hi:itur0 de +uc de portocale. O +0-:i pove+te+c mai t3rziu1 2i promi+e m0tu4ii Judith1 2n vreme ce +e auzeau pa4i apropiindu-+e de .uc0t0rie. Monnie 4i =eredith +e oprir0 2n pra/1 cu un aer neo.i4nuit de 5ormal. %lena +e +im:ea 4i ea +t3nFenit0 4i a4tept0 p3n0 ce m0tu4a ei ie4i din .uc0t0rie ca +0 vor.ea+c0. poi 24i dre+e /la+ul1 cu ochii a:inti:i pe o plac0 tocit0 de linoleum. ;uri40 o privire 2n +u+ 4i v0zu c0 Monnie 4i =eredith priveau la aceea4i plac0. "z.ucni 2n r3+ 4i1 auzind-o1 cele dou0 5ete ridicar0 ochii. JSunt prea 5ericit0 chiar 4i pentru a m0 ap0ra1 +pu+e %lena1 2ntinz3ndu-4i .ra:ele c0tre ele. Bi 4tiu c0 ar tre.ui +0-mi par0 r0u pentru ce am zi+1 4i 2mi pare1 dar nu pot +0-mi iau un aer Falnic. m 5o+t /roaznic0 4i merit +0 5iu pu+0 la zid1 4i acum putem +0 pretindem c0 nu +-a 2nt3mplat nimicD J r tre.ui +0-:i par0 r0u1 c0 ai plecat 4i ne-ai l0+at a4a1 o cert0 Monnie1 2n timp ce toate trei +e 2m.r0:i4au. JBi tocmai cu T-ler Small(oodK e<clam0 =eredith. J%i .ine1 a+ta mi-a 5o+t 2nv0:0tur0 de minte1 +pu+e %lena 4i pentru o clip0 +e +im:i deprimat0. poi Monnie r3+e cri+talin. JBi pe urm0 ai dat lovitura cea mare O Ste5an SalvatoreK Bi ce intrare dramatic0 v-a:i 50cutK !3nd ai ap0rut 2n u40 cu el1 am crezut c0 am o halucina:ie. !um ai 50cut-oD JN-am 50cut-o eu. ap0rut el1 a+emenea cavalerilor 2n 5ilmele alea vechi. J!a +0-:i apere onoarea1 +pu+e Monnie. !e-ar putea 5i mai palpitantD J!red c0-mi vin 2n minte c3teva che+tii1 +pu+e =eredith. &ar poate c0 4i pe-a+ta le-a rezolvat %lena. JO +0 v0 pove+te+c totul1 +pu+e %lena1 d3ndu-le drumul 4i 50c3nd un pa+ 2n +pate. &ar mai 2nt3i1 veni:i cu mine aca+0 la #icPieD #reau +0 vor.e+c cu ea. J&e 5apt1 po:i +0 vor.e4ti cu noi 2n timp ce te 2m.raci1 4i pe drum1 4i 2n timp ce te +peli pe din:i1 +pu+e Monnie cu hot0r3re. Bi dac0 la4i deoparte orice detaliu1 c3t de mic1 o +0 ai de-a 5ace cu "nchizi:ia +paniol0. JBtii1 +pu+e =eredith 4tren/0re4te1 p3n0 la urm0 e5orturile domnului Tanner au 5o+t r0+pl0tite. Monnie 4tie acum c0 "nchizi:ia +paniol0 nu e o 5orma:ie rocP. %lena r3dea plin0 de e<u.eran:0 2n timp ce urcau +c0rile. &oamna Mennett p0rea palid0 4i o.o+it01 dar le invit0 +0 intre. J#icPie +e odihne4teI doctorul a +pu+ +0 +tea 2n pat1 e<plic0 ea cu un z3m.et tremur0tor. %lena1 Monnie 4i =eredith +e 2n/he+uir0 2n ve+ti.ulul +tr3mt. &oamna Mennett .0tu u4or 2n u4a camerei lui #icPie. J#icPie1 +cumpo1 au venit ni4te 5ete de la 4coal0 +0 te vad0. S0 nu +ta:i prea mult1 ad0u/0 ea c0tre %lena1 de+chiz3nd u4a. JN-o +0 +t0m1 promi+e %lena. "ntr0 2ntr-un dormitor dr0/u:1 2n al. 4i al.a+tru1 cu celelalte 5ete 2n urma ei. #icPie +t0tea 2ntin+0 pe pat1 +priFinit0 pe perne1 cu o pilot0 .leu tra+0 p3n0 +u. .0r.ie. ;a:a ei era al.0 ca h3rtia 4i ochii cu pleoape /rele priveau :int0 2nainte. J 4a ar0ta 4i a+ear01 4opti Monnie. %lena +e apropie de pat. J#icPie1 +pu+e ea 2ncet. #icPie continua +0 privea+c0 2nainte1 dar %lenei i +e p0ru c0 re+pira:ia ei +e accelereaz0 u4or. J#icPie1 m0 auziD Sunt %lena Hil.ert. Se uit0 la Monnie 4i =eredith1 ne4tiind ce +0 5ac0. JSe pare c0 i-au dat ni4te calmante1 +pu+e =eredith. &ar doamna Mennett nu pomeni+e nimic de medicamente. Cncruntat01 %lena +e 2ntoar+e din nou +pre 5ata care nu avea nici o reac:ie.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J#icPie1 +unt eu1 %lena. #oiam doar +0 vor.e+c cu tine de+pre ce +-a 2nt3mplat a+ear0. #reau +0 4tii c0 eu cred tot ce +pui tu c0 +-a 2nt3mplat. %lena i/nor0 privirea atent0 a lui =eredith 4i continu0> Bi voiam +0 te 2ntre.6 JNuK Ln :ip0t a+cu:it1 di+perat1 :34ni din /3tul lui #icPie. Trupul care p3n0 atunci 5u+e+e la 5el de nemi4cat ca o +tatuie de cear0 2ncepu .ru+c +0 +e a/ite violent. @0rul ca+taniude+chi+ al lui #icPie 2i .iciuia o.raFii pe c3nd ea 24i +mucea capul 2nainte 4i 2napoi 4i m3inile ei .0teau aerul cu mi4c0ri +pa+modice. JNuK NuK :ip0 ea. J;0 cevaK icni Monnie. &oamn0 MennettK &oamn0 MennettK %lena 4i =eredith 2ncercau +0 o :in0 pe #icPie pe pat 4i ea +e lupta cu ele. ^ipetele continuar01 a+cu:ite. poi deodat0 mama lui #icPie era l3n/0 ele1 2ncerc3nd +0 o :in01 2mpin/3ndu-le pe 5ete deoparte. J!e i-a:i 50cutD +tri/0 ea. #icPie +e a/0:0 de mama ei1 2ncep3nd +0 +e lini4tea+c01 dar apoi ochii cu pleoape /rele o v0zur0 pe %lena pe+te um0rul doamnei Mennett. JBi tu e4ti 2n a+taK %4ti reaK :ip0 ea i+teric la %lena. @leac0 de l3n/0 mineK %lena era uluit0. J#icPieK m venit doar +0 te 2ntre.6 J!red c0 ar 5i .ine +0 pleci acum. La+0-ne 2n pace1 +pu+e doamna Mennett1 +tr3n/3ndu-4i 5iica protector. Nu vezi ce-i 5aciD Cntr-o t0cere uluit01 %lena ie4i din camer0. Monnie 4i =eredith o urmar0. JTre.uie +0 5ie medicamentele1 +pu+e Monnie c3nd aFun+er0 2n +trad0. M0tea c3mpii. JBi m3inile ei1 2i +pu+e =eredith %lenei. !3nd am 2ncercat +0 o lini4tim1 am apucat-o de o m3n0. %ra rece ca /hea:a. %lena cl0tin0 din cap1 nedumerit0. Nimic nu avea noim01 dar nu voia ca a+ta +0-i +trice ziua. Nu voia. &i+perat01 c0ut0 2n minte ceva care +0 4tear/0 e<perien:a avut01 care +0-i 2n/0duie +0-4i p0+treze +tarea de 5ericire. JBtiu1 +pu+e ea. @en+iunea. J!eD J"-am +pu+ lui Ste5an +0 m0 +une azi1 dar ce-ar 5i +0 mer/em noi 2n +chim. p3n0 la pen+iuneD Nu e departe de aici. J&oar vreo dou0zeci de minute de mer+ pe Fo+1 +pu+e Monnie. Se lumin0 la 5a:0. =0car am putea 2n +53r4it +0-i vedem camera. J&e 5apt1 +pu+e %lena1 m0 /3ndeam c0 voi dou0 a:i putea a4tepta Fo+. %i1 o +0-l v0d doar c3teva minute1 ad0u/0 ea ap0r3ndu-+e1 c3nd le v0zu privirea. @oate c0 era ciudat1 dar nu voia 2nc0 +0-l 2mpart0 pe Ste5an cu prietenele ei. %ra at3t de nou pentru ea1 2nc3t p0rea aproape un +ecret. M0tur0 2n u4a lucioa+0 de +teFar 4i doamna ;lo(er+ le de+chi+e. %ra o 5emeie m0run:ic0 4i z.3rcit01 cu ni4te ochi ne/ri +urprinz0tor de +tr0lucitori. JTu tre.uie +0 5ii %lena1 +pu+e ea. #-am v0zut pe tine 4i Ste5an ie4ind a+ear01 4i c3nd +-a 2ntor+ mi-a +pu+ cum te cheam0. JNe-a:i v0zutD 2ntre.0 %lena1 uimit0. %u nu v-am v0zut. JNu1 nu m-ai v0zut1 +pu+e doamna ;lo(er+ 4i chicoti. !e dr0/u:0 e4ti1 dra/a mea. O 5at0 5oarte dr0/u:0. Bi o m3n/3ie pe o.raz. J 006 mul:ume+c1 +pu+e %lena +t3nFenit0. Nu-i pl0cea 5elul 2n care o 5i<au ochii aceia ca de pa+0re. Se uit0 pe l3n/0 doamna ;lo(er+ la +c0ri. J% aca+0 Ste5anD JTre.uie +0 5ie1 dac0 nu 4i-a luat z.orul de pe acoperi4K +pu+e doamna ;lo(er+ 4i chicoti din nou. %lena r3+e politico+. JNoi r0m3nem aici cu doamna ;lo(er+1 2i +pu+e =eredith %lenei1 2n timp ce Monnie 24i d0dea ochii pe+te cap cu un aer de martir. +cunz3ndu-4i z3m.etul1 %lena 2ncuviin:0 din cap 4i urc0 +c0rile. !e ca+0 veche 4i ciudat01 +e /3ndi din nou 2n timp ce /0+ea al doilea 4ir de trepte ce

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

porneau din camera de la etaF. #ocile de Fo+ +e auzeau nede+lu4it de aici1 4i c3nd 2ncepu +0 urce treptele vocile di+p0rur0 cu totul. %ra 2nv0luit0 2n t0cere1 4i c3nd aFun+e la u4a a.ia luminat0 din cap0tul treptelor1 avu +entimentul c0 intra+e 2ntr-o cu totul alt0 lume. M0tu la u40 timid. JSte5anD Nu auzea nici un +unet din0untru1 dar deodat0 u4a +e de+chi+e. Toat0 lumea arat0 palid0 4i o.o+it0 a+t0zi1 24i +pu+e %lena1 4i 2n clipa urm0toare era 2n .ra:ele lui. Mra:ele acelea +e +tr3n+er0 convul+iv 2n Furul ei. J%lena. Oh1 %lena6 poi el +e tra+e 2napoi. %ra e<act a4a cum 5u+e+e 4i 2n +eara precedent0I %lena +im:ea a.i+ul care +e c0+ca 2ntre ei. #0zu privirea rece1 di+tant01 care ap0rea 2n ochii lui. JNu1 +pu+e ea1 50r0 +0-4i dea +eama c0 vor.e4te cu /la+ tare. N-o +0 te la+. Bi 2i tra+e /ura c0tre a ei. @entru o clip0 nu veni nici un r0+pun+1 apoi el +e cutremur0 4i +0rutul lui deveni arz0tor. &e/etele lui +e 2mpletir0 2n p0rul ei 4i univer+ul di+p0ru 2n Furul %lenei. Nu mai e<i+ta nimic 2n a5ar0 de Ste5an1 4i de .ra:ele lui care o +tr3n/eau1 4i de 5ocul .uzelor lui pe /ura ei. !3teva minute mai t3rziu O +au c3teva +ecole O +e de+prin+er0 din 2m.r0:i4are1 4i am3ndoi tremurau. &ar r0ma+er0 privindu-+e 2n ochi1 4i %lena v0zu c0 pupilele lui Ste5an erau prea dilatate chiar 4i 2n lumina +la.0 din 2nc0pere1 4i c0 nu era dec3t o .and0 +u.:ire de verde 2n Furul pupilelor ne/re. @0rea ame:it1 iar /ura lui O /ura aceea minunat0K O era um5lat0. J!red1 +pu+e el1 4i ea +e+iz0 5elul 2n care 24i +t0p3nea vocea1 c0 ar tre.ui +0 avem /riF0 c3nd 5acem a+ta. %lena 2ncuviin:01 la 5el de ame:it0. Nu 2n pu.lic1 24i +pu+e. Bi nu c3nd Monnie 4i =eredith a4teptau Fo+. Bi nu c3nd erau a.+olut +in/uri1 doar dac0 nu6 J&ar po:i +0 m0 :ii 2n .ra:e1 +pu+e ea. !e ciudat c0 dup0 toat0 acea pa+iune +e putea +im:i 2n +i/uran:01 at3t de lini4tit01 2n .ra:ele lui. JTe iu.e+c1 4opti ea 2n l3na a+pr0 a puloverului lui. Cl +im:i cum +e 2n5iora. J%lena1 +pu+e el din nou1 4i era un +unet aproape di+perat. %a 2n0l:0 capul. J!e-i r0u 2n a+taD !e poate 5i r0u 2n a+ta1 Ste5anD Tu nu m0 iu.e4tiD J%u6 Se uit0 la ea neaFutorat6 4i apoi auzir0 +la. vocea doamnei ;lo(er+ +tri/3nd din Fo+ul +c0rilor. JM0ieteK M0ieteK Ste5anK @0rea c0 love4te cu panto5ul 2n .alu+trad0. Ste5an o5t0. J!red c0 ar tre.ui +0 m0 duc +0 v0d ce vrea. Se de+prin+e de ea1 cu chipul lip+it de e<pre+ie. '0ma+0 +in/ur01 %lena 24i 2ncruci40 .ra:ele pe piept 4i +e 2n5ior0. %ra at3t de 5ri/ aici. r tre.ui +0 ai.0 un 5oc1 24i +pu+e1 rotindu-4i alene privirea prin camer0 4i oprindu-4io pe comoda de mahon pe care o cerceta+e cu o +ear0 2n urm0. !a+eta. Se uit0 la u4a 2nchi+0. &ac0 Ste5an +e 2ntorcea 4i o prindea6 !hiar nu tre.uia +0 o 5ac0 O dar deFa +e 2ndrepta c0tre comod0. H3nde4te-te la neva+ta lui Mar.0- l.a+tr01 24i +pu+e. @e ea1 curiozitatea a omor3t-o. &ar de/etele ei erau deFa pe capacul de metal. !u inima .0t3ndu-i ne.une4te1 2l ridic0. Cn lumina +la.0 din 2nc0pere1 ca+eta p0ru la 2nceput /oal01 4i %lena r3+e nervo+. La ce +e a4tepta+eD La +cri+ori de dra/o+te de la !arolineD La un pumnal plin de +3n/eD poi v0zu 534ia +u.:ire de m0ta+e1 2mp0turit0 cu /riF0 2ntr-un col: al ca+etei. O +coa+e 4i 4i-o trecu printre de/ete. %ra pan/lica de culoarea cai+ei pe care o pierdu+e 2n a doua zi de 4coal0. Oh1 Ste5an. Lacrimile 2i umplur0 ochii 4i +im:i cum 2n piept inima 2i cre4te1 plin0 de

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

5ericire. &e at3ta vremeD &e at3ta vreme :ii la mineD Oh1 Ste5an1 c3t te iu.e+c6 Bi nu conteaz0 dac0 nu po:i +0 mi-o +pui1 24i zi+e. Se auzi un +unet dincolo de u40 4i ea +tr3n+e repede pan/lica 4i o pu+e la loc 2n ca+et0. poi +e 2ntoar+e c0tre u401 4ter/3ndu-4i lacrimile. Nu conteaz0 dac0 n-o po:i +pune acum. O +-o +pun eu pentru am3ndoi. Bi 2ntr-o .un0 zi o +0 2nve:i +-o +pui 4i tu. !apitolul 19 ] octom.rie1 pe la Z a.m. &ra/0Jurnalule1 Scriu a+ta 2n timpul orei de tri/onometrie14i +per c0doamna Qalpern +0nu m0vad0. N-am avut timp +0+criu a+ear01 de4i am vrut. "eri a 5o+t o zi ne.un01 ame+tecat01 la 5el ca +eara .alului. St3nd aici la4coal02n acea+t0diminea:01 am aproape impre+ia c0tot ce +-a 2nt3mplat 2n (eePendul ace+ta a 5o+t doar un vi+. Lucrurile proa+te au 5o+t at3t de proa+te1 dar lucrurile .une au 5o+t 5oarte1 5oarte .une. N-am de /3nd +0depun pl3n/ere 2mpotriva lui T-ler. Oricum a 5o+t +u+pendat de la cur+uri4i dat a5ar0din echipa de 5ot.al. La 5el4i &icP1 pentru c0+-a 2m.0tat la .al. Nimeni nu o +pune1 dar cred c0mult0lume con+ider0c0el e de vin0pentru ce i +-a 2nt3mplat lui #icPie. Sora lui Monnie l-a v0zut pe T-ler la +pital ieri4i a +pu+ c0avea am3ndoi ochii 2nvine:i:i4i toat05a:a v3n0t0. Nu pot +0nu m0/3nde+c cu 2n/riForare la ce o +0+e 2nt3mple c3nd el4i &icP +e vor 2ntoarce la4coal0. cum au mai mult ca niciodat0un motiv +0-l ura+c0pe Ste5an. Bi pentru c0am aFun+ la Ste5an6 !3nd m-am trezit azi diminea:01 am intrat 2n panic04i mi-am +pu+> ?Bi dac0nimic din toate a+tea nu e adev0ratDBi dac0nu +-a 2nt3mplat niciodat01 +au poate el +-a r0z/3nditDA "ar m0tu4a Judith a 5o+t 2n/riForat0la micul deFun pentru c0din nou nu am putut 2n/hi:i nimic. &ar pe urm0m-am du+ la4coal04i l-am v0zut pe coridor l3n/0+ecretariat14i ne-am uitat unul la altul14i atunci am4tiut. !hiar 2nainte +0+e 2ntoarc0+0plece1 a z3m.it1 2ntr-un 5el tainic.Bi am 2n:ele+4i a+ta14i avea dreptate1 era mai .ine +0nu ne apropiem 2ntr-un loc pu.lic1 a+ta dac0nu voiam +0cre0m +enza:ie printre +ecretare. &a1 cu +i/uran:0+untem 2mpreun0. cum nu mai tre.uie dec3t +0/0+e+c o modalitate +0i e<plic a+ta lui Jean-!laude. Qa haK !eea ce nu 2n:ele/ e de ce Ste5an nu +e .ucur0la 5el de mult ca4i mine. !3nd +untem 2mpreun01 pot +0+imt ceea ce +imte el14i4tiu c3t de mult m0vrea1 c3t de mult m0iu.e4te. Simt 2n el o 5oame aproape di+perat0atunci c3nd m0+0rut01 ca4i cum ar vrea +0-mi +mul/0+u5letul din trup. !a o /aur0nea/r0care6 Tot ] octom.rie1 pe la R p.m. %i1 aici e o 2ntrerupere1 pentru c0doamna Qalpern m-a prin+. !hiar a 2nceput +0citea+c0cu voce tare ceea ce +cri+e+em1 dar pe urm0cred c0+u.iectul i-a a.urit ochelarii4i +-a oprit. Nu a 5o+t deloc amuzat0. Oricum1 +unt prea 5ericit0ca +0-mi pe+e de che+tii minore1 cum ar 5i o cori/en:0la tri/onometrie. Ste5an4i cum mine am m3ncat la pr3nz 2mpreun01 +au cel pu:in ne-am du+4i ne-am a4ezat 2ntr-un col:cu pr3nzul meu. %l nici nu +-a o.o+it +0-4i aduc0ceva de m3ncare4i1 .ine2n:ele+1 p3n0la urm0nici eu n-am m3ncat. Nu ne-am atin+ prea multOnu1 n-am 50cutoOdar am vor.it4i ne-am privit mult. #oiam +0-l atin/. =ai mult dec3t pe orice alt .0iat pe care 2l cuno4team.Bi4tiu c04i el vrea1 dar +e 2n5r3neaz0. +ta e ce nu 2n:ele/1 de ce lupt0a4a1 de ce 24i 2n0.u40dorin:a1 de ce +e 2n5r3neaz0. "eri 2n camera lui am /0+it o dovad0clar0c0m0urm0rea 2nc0de la 2nceput.^i-aduci aminte ci0:am +pu+ cum 2n a doua zi de4coal0am 5o+t cu Monnie4i =eredith 2n cimitirD %i .ine1 ieri am /0+it 2n camera lui Ste5an pan/lica de culoarea cai+ei pe care o purtam 2n acea zi. =i-aduc aminte c0mi-a c0zut din m3n02n timp ce aler/am14i pro.a.il c0el a /0+it-o4i a p0+trat-o. Nu i-am +pu+ c04tiu1 pentru c0e clar c0vrea +0p0+treze +ecretul1 dar a+ta dovede4teOnu-i a4aDOc0:ine la mine. Bi +04tii c0mai e<i+t0cineva care nu e deloc amuzat0. !aroline. Se pare c02n 5iecare zi la pr3nz 2l t3r3+e 2n la.oratorul 5oto14i c3nd a+t0zi el n-a ap0rut1 !aroline a pornit +0-l caute1 p3n0c3nd ne-a /0+it. Mietul Ste5an1 uita+e cu totul de ea14i chiar4i el a 5o+t4ocat cum de putu+e uita. &up0ce ea aplecatO4i1 a4putea ad0u/a1 cu 5a:a 2ntr-o nuan:0de+tul de ne+0n0toa+0de verdeO Ste5anmi-a pove+tit cum +e:inu+e +cai de el din prima

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+0pt0m3n0de4coal0. Ci +pu+e+e c0o.+erva+e c0el nu prea m3nca la pr3nz4i nici ea nu m3nca pentru c0era la re/im1 a4a c0ce-ar 5i +0+e duc0am3ndoi 2ntr-un loc pl0cut4i +0+e rela<ezeD N-a +pu+ nimic r0u de+pre ea Vceea ce cred c0e 5elul 2n care con+ider0el c0ar tre.ui +0+e poarte1 adic0un /entleman nu 5ace a4a cevaX1 dar a +pu+ c0nu era a.+olut nimic 2ntre ei. "ar pentru !aroline1 cred c0a 5o+t mai r0u +0vad0c0uita+e de ea dec3t dac0ar 5i lovit-o cu pietre. =02ntre. totu4i de ce Ste5an nu m0n3nc0la pr3nz. % ciudat pentru un tip care Foac05ot.al. O-o. &omnul Tanner tocmai a trecut pe l3n/0mine4i mi-am tr3ntit la timp caietul de noti:e pe+te Furnal. Monnie chicote4te 2n +patele c0r:ii de i+torie1 v0d cum i +e +cutur0umerii. "ar Ste5an1 care +t02n 5a:a mea1 pare at3t de ten+ionat de parc02n clipa urm0toare o +0+ar0din .anc0. =att 2mi arunc0privirea aia care +pune ?ai 2nne.unitA1 iar !aroline m0prive4te 5urioa+0. %u am un aer 5oarte1 5oarte nevinovat14i +criu cu ochii a:inti:i 2nainte la Tanner. 4a c0dac0ce +criu e pu:in tremurat4i dezl3nat1 o +02n:ele/i de ce. Cn ultima lun0n-am 5o+t eu 2n+0mi. N-am putut +0/3nde+c limpede4i +0m0concentrez prea mult la altceva 2n a5ar0de Ste5an. Sunt at3tea lucruri pe care tre.uia +0le 5ac4i nu le-am 50cut1 2nc3t m0+perii. r tre.ui +0m0ocup de decora:iunile pentru !a+a M3ntuit014i n-am 50cut a.+olut nimic. cum mai am e<act trei +0pt0m3ni4i Fum0tate +0rezolv totulO4i tot ce vreau e +05iu cu Ste5an. 4putea +0ie+ din comitet. &ar a+ta ar 2n+emna c0le la+ pe Monnie4i =eredith +0+e de+curce +in/ure.Bi-mi tot aduc aminte de ce mi-a zi+ =att c3nd l-am ru/at +0-l aduc0pe Ste5an la .al> ?Tu vrei ca to:i4i toate +0+e 2nv3rt02n Furul %lenei Hil.ert.A &ar nu e adev0rat. Sau cel pu:in1 dac0a4a a 5o+t 2n trecut1 nu vreau +0mai 5ie adev0rat de-acum 2nainte. #reau6 oh1 a+ta o +0+une total +tupid1 dar vreau +05iu demn0de Ste5an.Btiu c0el nu i-ar l0+a .alt0pe .0ie:ii din echip0doar pentru c0a4a ar avea che5. #reau +05ie m3ndru de mine. #reau +0m0iu.ea+c0la 5el de mult c3t 2l iu.e+c4i eu. JHr0.e4te-te1 +tri/0 Monnie din u4a +0lii de /imna+tic0. L3n/0 ea1 admini+tratorul liceului1 domnul Shel.-1 a4tepta. %lena arunc0 o ultim0 privire lun/0 c0tre +iluetele 2ndep0rtate de pe terenul de 5ot.al1 apoi traver+0 50r0 tra/ere de inim0 zona a+5altat0 4i +e apropie de Monnie. J#oiam doar +0-i +pun lui Ste5an unde m0 duc1 +pu+e ea. !hiar 4i dup0 o +0pt0m3n0 cu Ste5an1 tot mai era emo:ionat0 doar c3nd 2i ro+tea numele. Cn 5iecare +ear0 din acea+t0 +0pt0m3n01 el veni+e la ea aca+01 ap0r3nd la u40 la vremea apu+ului1 cu m3inile 2n .uzunare1 cu Facheta lui cu /ulerul ridicat. &e o.icei +e plim.au 2n lumina amur/ului +au +t0teau pe verand0 4i vor.eau. &e4i nu di+cuta+er0 nimic de+pre a+ta1 %lena 4tia c0 era 5elul 2n care Ste5an +e a+i/ura c0 nu erau +in/uri1 2ntr-un loc retra+. &e la noaptea .alului1 el avu+e+e /riF0 +0 5ie mereu a4a. S0-i apere onoarea1 24i +pu+e %lena cu un z3m.et +tr3m.1 dar 4i cu o +tr3n/ere de inim01 pentru c0 2n ad3ncul inimii ei 4tia c0 era vor.a de mai mult. J@oate +0 tr0ia+c0 4i 50r0 tine o +ear01 +pu+e Monnie 50r0 nici un pic de 2n:ele/ere. &ac0 te duci +0 vor.e4ti cu el n-o +0 mai pleci de acolo1 4i eu tare a4 vrea +0 aFun/ aca+0 la timp pentru cin0. JMun01 domnule Shel.-1 2i +pu+e %lena admini+tratorului1 care a4tepta r0.d0tor. Spre +urprinderea ei1 el 2i 50cu cu ochiul cu un aer +olemn. JLnde e =eredithD ad0u/0 %lena. J ici1 +e auzi o voce 2n +patele ei 4i =eredith ap0ru cu o cutie de carton cu do+are 4i carnetele de note 2n .ra:e. m luat toate lucrurile din dulapul t0u. J +tea +unte:i toateD 2ntre.0 domnul Shel.-. Mun1 acum1 5etelor1 :ine:i u4a 2nchi+0 4i 2ncuiat01 daD 4a nimeni nu poate +0 intre. Monnie1 care tocmai p04ea 2n0untru1 +e opri. JSunte:i +i/ur c0 nu e nimeni 2n0untru deFaD 2ntre.0 ea prudent0. %lena 2i d0du un /hiont 2n +pate. JHr0.e4te-te1 o imit0 ea r0ut0cioa+0. #reau +0 aFun/ aca+0 la timp pentru cin0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JNu e a.+olut nimeni 2n0untru1 +pu+e domnul Shel.-1 mu+t0cind. &ar voi1 5etelor1 +0 +tri/a:i dac0 vre:i ceva. %u +unt pe aici. L4a +e tr3nti 2n urma lor cu un +unet ciudat de 5erm. J=unc01 +pu+e =eredith re+emnat01 4i pu+e cutia Fo+. %lena 2ncuviin:0 din cap 4i 2ncepu +0 m0+oare cu privirile 2nc0perea mare 4i /oal0. Cn 5lecare an1 de Qallo(een1 !on+iliul elevilor or/aniza o !a+0 M3ntuit0 pentru a aduna 5onduri. %lena 5u+e+e 2n comitetul de decorare 2n ultimii doi ani1 2mpreun0 cu Monnie 4i =eredith1 dar era cu totul alt5el acum1 c3nd era pre4edint0. Tre.uia +0 ia decizii care aveau +0 a5ecteze pe toat0 lumea1 4i nici m0car nu +e putea .aza pe ceea ce 5u+e+e 50cut 2n anii trecu:i. !a+a M3ntuit0 era de o.icei in+talat0 2ntr-o ma/azie din depozitul de chere+tea1 dar 2n urma ultimelor evenimente 4i a +entimentului de ne+i/uran:0 tot mai mare din ora41 +e hot0r3+e c0 +ala de +port a 4colii era mai +i/ur0. @entru %lena1 a+ta 2n+emna re/3ndirea 2ntre/ului a+pect interior1 4i erau mai pu:in de trei +0pt0m3ni p3n0 la Qallo(een. J&e 5apt1 e de+tul de +traniu aici1 +pu+e 2ncet =eredith. Bi chiar era tul.ur0toare prezen:a lor 2n +ala mare1 cu u4a 2nchi+01 24i +pu+e %lena. Bi1 50r0 +0 vrea1 24i co.or2 vocea. JQai +0 o m0+ur0m mai 2nt3i1 +pu+e. Str0.0tur0 2nc0perea1 4i pa4ii lor +unar0 cu ecou. JMun1 +pu+e %lena dup0 ce terminar0. S0 trecem la trea.0. Cncerc0 +0-4i 2ndep0rteze +enza:ia de nelini4te1 +pun3ndu-4i c0 era ridicol +0 +e +imt0 tul.urat0 2n +ala de +port a 4colii1 cu Monnie 4i =eredith l3n/0 ea 4i cu o 2ntrea/0 echip0 de 5ot.al antren3ndu-+e la nici dou0 +ute de metri dep0rtare. !ele trei 5ete +e a4ezar0 2n /radene cu pi<uri 4i carne:ele de noti:e 2n m3n0. %lena 4i =eredith +e uitar0 pe+te +chi:ele din anii preceden:i1 2n timp ce Monnie 24i ron:0ia cap0tul pi<ului 4i +e uita 2n Fur /3nditoare. J 4a deci1 a+ta e +ala de +port1 +pu+e =eredith1 +chi:3nd repede 2n carne:elul ei. Bi pe aici or +0 intre oamenii. La cap0tul 0+ta am putea pune !orpul 2n+3n/erat6 propo1 cine o +0 5ie anul 0+ta !orpul 2n+3n/eratD J!red c0 antrenorul L-man. S-a de+curcat /rozav anul trecut1 4i 2i :ine pe .0ie:ii de la 5ot.al +u. control. %lena ar0t0 c0tre +chi:a lor. Mun1 o +0 avem aici un perete de+p0r:itor 4i o +0 5acem !amera =edieval0 de Tortur0. !3nd or +0 ia+0 din ea or +0 intre direct 2n !amera =or:ilor #ii6 J!red c0 ar tre.ui +0 avem 4i druizi1 +pu+e deodat0 Monnie. J!e +0 avemD 2ntre.0 %lena1 4i apoi1 c3nd Monnie +e pre/0tea +0 +tri/e ?druuu-iziA1 5lutur0 o m3n0 pentru a o opri. Mine1 .ine1 mi-aduc aminte. &ar de ceD J@entru c0 ei +unt cei care au inventat Qallo(eenul. @e .une. La 2nceput a 5o+t una din zilele lor +5inte1 c3nd 50ceau 5ocuri 4i aruncau 2n ele napi cu chipuri +0pate 2n ei pentru a :ine departe +piritele rele. &ruizii credeau c0 era ziua c3nd /rani:a 2ntre vii 4i mor:i era cea mai +u.:ire. Bi erau 2n5rico40tori1 %lena. ;0ceau +acri5icii omene4ti. Bi noi l-am putea +acri5ica pe antrenorul L-man. J&e 5apt1 nici nu e o idee proa+t01 +pu+e =eredith. Trupul 2n+3n/erat ar putea 5i +acri5icat. Bti:i voi1 pe un altar1 cu un cu:it 4i o .alt0 de +3n/e l3n/0 el. Bi pe urm01 c3nd te apropii de el1 +e ridic0 deodat0. JBi te 5ace +0 mori de inim01 +pu+e %lena1 dar tre.uia +0 recunoa+c0 totu4i c0 era o idee .un01 cu adev0rat 2n5rico40toare. " +e 50cea r0u doar c3nd +e /3ndea la ea. Tot +3n/ele 0la6 dar de 5apt era doar +irop. Bi celelalte 5ete r0m0+e+er0 t0cute. &in ve+tiarul .0ie:ilor de al0turi1 auzeau z/omotul apei care cur/ea1 4i u4ile dulapurilor metalice tr3ntindu-+e1 4i voci neclare +tri/3nd. JS-a terminat antrenamentul1 murmur0 Monnie. !red c0 +-a 2ntunecat a5ar0. J&a1 4i %roul No+tru 5ace du41 +pu+e =eredith1 ridic3nd o +pr3ncean0 c0tre %lena. #rei +0 tra/i cu ochiulD J 4 vrea eu1 +pu+e %lena1 /lumind doar pe Fum0tate. !umva1 2ntr-un 5el nede+lu4it1 atmo+5era din 2nc0pere +e 2ntuneca+e. !hiar 2n clipa 2n care 24i dori+e +0-l poat0 vedea pe Ste5an1 +0 5ie cu el.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J :i mai auzit ceva de+pre #icPie MennettD 2ntre.0 ea dintr-odat0. J%i1 +pu+e Monnie dup0 o clip01 am auzit c0 p0rin:ii ei 2i c0utau un p+ihiatru. JLn p+ihiatruD &e ceD J@0i6 cred c0 +unt convin4i c0 lucrurile alea pe care le +punea ea erau un 5el de halucina:ie1 +au ceva de /enul 0+ta. Bi am auzit c0 are ni4te co4maruri /roaznice. JOh1 50cu %lena. N/omotele din ve+tiarul .0ie:ilor +e +tin/eau1 4i auzir0 o u40 de a5ar0 tr3ntindu-+e. Qalucina:ii1 24i +pu+e1 halucina:ii 4i co4maruri. &intr-un motiv oarecare1 24i adu+e deodat0 aminte de acea noapte din cimitir1 acea noapte c3nd Monnie le 50cu+e pe toate +0 o ia la 5u/01 departe de ceva ce nici una dintre ele nu putea +0 vad0. J=ai .ine ne-am 2ntoarce la tre.urile noa+tre1 +pu+e =eredith. %lena +e +cutur0 din reveriile ei 4i 2ncuviin:0 din cap. J m putea6 am putea +0 avem un cimitir1 +pu+e Monnie ne+i/ur01 ca 4i cum ar 5i citit /3ndurile %lenei. Cn !a+a M3ntuit01 adic0. JNu1 +pu+e %lena t0io+. Nu1 o +0 ne mul:umim doar cu ceea ce avem1 ad0u/0 ea cu o voce mai calm0 4i +e aplec0 pe+te carne:elul ei de noti:e. &in nou nu +e mai auzi nimic1 doar +unetul pi<urilor pe h3rtie 4i 5o4netul pa/inilor 2ntoar+e. JMun1 +pu+e 2n cele din urm0 %lena. cum mai avem doar de m0+urat unde punem pere:ii de+p0r:itori. !ineva tre.uie +0 mear/0 2n +patele /radenelor6 %i1 ce +ent3mpl0D Luminile din +ala de +port 2ncepu+er0 +0 p3lp3ie 4i +c0zu+er0 2n inten+itate. JOh1 nu1 +pu+e =eredith e<a+perat0. Luminile p3lp3ir0 din nou1 +e +tin+er0 4i +e aprin+er0 iar1 5oarte +la.e. JNu reu4e+c +0 cite+c nimic1 +pu+e %lena1 uit3ndu-+e lun/ la ceea ce p0rea +0 5ie o 5oaie al.0 4i /oal0 de h3rtie. 'idic0 privirea c0tre Monnie 4i =eredith 4i v0zu dou0 pete al.e 2n loc de chipuri. J!eva +-a 2nt3mplat pro.a.il cu /eneratorul de ur/en:01 +pu+e =eredith. =0 duc +0-l caut pe domnul Shel.-. JNu putem +0 termin0m a+ta m3ineD 2ntre.0 Monnie pe un ton pl3n/0re:. J=3ine e +3m.0t01 r0+pun+e %lena. Bi tre.uia +0 5acem a+ta +0pt0m3na trecut0. J=0 duc dup0 Shel.-1 +pu+e din nou =eredith. Qaide1 Monnie1 vino cu mine. J m putea mer/e toate61 2ncepu %lena1 dar =eredith o 2ntrerup+e. J&ac0 plec0m toate 4i nu-l /0+im1 nu mai putem intra aici. Qaide1 Monnie1 e doar 2n 4coal0. J&ar e 2ntuneric acolo. J% pe+te tot 2ntunericI e noapte. Qaide odat0I 2n dou0 +untem 2n +i/uran:0. O tra+e pe Monnie1 reticent01 c0tre u40. %lena1 nu de+chide u4a nim0nui. J&e parc0 mai tre.uia +0-mi +pui1 zi+e %lena1 de+chiz3ndu-le u4a 4i urm0rindu-le c3:iva pa4i pe coridor. !3nd di+p0rur0 2n 2ntuneric1 intr0 la loc 2n +al0 4i 2nchi+e u4a. %i1 a+ta era o adev0rat0 .elea1 cum o.i4nuia +0 +pun0 mama ei. %lena +e apropie de cutia de carton cu care veni+e =eredith 4i 2ncepu +0 .a/e 2napoi 2n ea do+arele 4i carne:elele +coa+e. Cn lumina pal0 le vedea doar ca pe ni4te contururi va/i. Nu +e auzea nici un +unet1 cu e<cep:ia propriei re+pira:ii 4i a z/omotelor pe care le 50cea ea. %ra +in/ur0 2n camera uria401 cu5undat0 2n o.+curitate6 !ineva o privea. Nu-4i d0dea +eama cum de 4tia1 dar era convin+0 de a+ta. !ineva era 2n +patele ei 2n +ala mare de +port1 privind-o. Ochi 2n 2ntuneric1 +pu+e+e .0tr3nul. Bi #icPie +pu+e+e acela4i lucru. "ar acum ochii erau a:inti:i a+upra ei. Se r0+uci repede 2n +pate1 chinuindu-+e +0 vad0 2n um.r01 :in3ndu-4i r0+u5larea. %ra 2n/rozit0 c0 dac0 va +coate un +unet1 lucrul acela din 2ntuneric 2i va 5ace r0u. &ar nu vedea nimic1 nu auzea nimic. Hradenele erau e+tompate1 ni4te contururi amenin:0toare care +e 2ntindeau 2n neant. "ar cap0tul 2ndep0rtat al +0lii era pur 4i +implu o cea:0 cenu4ie 50r0 nici o 5orm0. O ne/ur0 2ntunecat01 24i +pu+e1 4i 24i +im:i 5iecare mu4chi din trup 2ncordat1 2n vreme ce 2ncerca di+perat0 +0 aud0 ceva. Oh1 &oamne1 ce-a 5o+t +unetul acela ca o 4oapt0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

u4oar0D Tre.uie +0 5ie doar ima/ina:ia ei6 Te ro/1 &oamne1 50 +0 5ie doar ima/ina:ia. &intr-odat01 mintea i +e limpezi. Tre.uia +0 ia+0 din locul ace+ta1 acum. ici era un pericol adev0rat1 nu doar o 5antezie a ei. !eva +e a5la aici1 ceva male5ic1 ceva care voia +0-i 5ac0 r0u. Bi era +in/ur0. !eva +e mi4c0 2n +emi2ntunericul +0lii. ^ip0tul i +e opri 2n /3t. Bi mu4chii ei 2ncremeni+er01 2mpietri:i de /roaz0 O 4i de o 5or:0 50r0 nume. Neputincioa+01 v0zu cum +ilueta din .ezn0 ie+e din um.r0 4i +e 2ndreapt0 c0tre ea. %ra ca 4i cum 2n+u4i 2ntunericul prin+e+e via:0 4i +e 2nche/a 2n timp ce ea 2l privea1 c0p0t3nd o 5orm0 O o 5orm0 omenea+c01 24i +pu+e %lena1 5orma unui .0r.at t3n0r. JCmi pare r0u c0 te-am +periat. #ocea era pl0cut01 cu un u4or accent pe care ea nu 2l putea de5ini. Nu p0rea deloc +0-i par0 r0u. L4urarea veni at3t de .ru+c 4i de total 2nc3t era aproape dureroa+0. %lena +e rela<0 4i 24i auzi o5tatul ie4ind cu z/omot. %ra doar un t3n0r1 poate un 5o+t elev +au un aFutor al domnului Shel.-. Ln t3n0r oarecare1 care z3m.ea u4or1 ca 4i cum 2l amuza +0 vad0 c0 ea era aproape le4inat0 de 5ric0. %i6 poate nu chiar oarecare. %ra e<traordinar de ar0to+. ;a:a lui era palid0 2n lumina arti5icial0 +la.01 dar ea putea vedea c0 tr0+0turile 2i erau clar de5inite 4i aproape per5ecte +u. coama de p0r ne/ru .o/at. @ome:ii lui erau vi+ul oric0rui +culptor. Bi 5u+e+e aproape invizi.il pentru c0 era 2m.r0cat 2n ne/ru din cap p3n0-n picioare> /hete moi ne/re1 Fean4i ne/ri1 pulover ne/ru 4i Fachet0 de piele nea/r0. !ontinua +0 z3m.ea+c0 u4or. L4urarea %lenei +e tran+5orm0 2n 5urie. J!um ai intratD 2ntre.0 ea t0io+. Bi ce cau:i aiciD Nimeni nu tre.uia +0 intre 2n +ala de +port. J m intrat pe u401 +pu+e el. #ocea lui era .l3nd01 cultivat01 dar %lena mai auzea 2n ea amuzamentul 4i a+ta o deconcerta. JToate u4ile +unt 2ncuiate1 +pu+e ea hot0r3t1 pe un ton acuzator. %l ridic0 din +pr3ncene 4i z3m.i. J!hiar +untD @e %lena o +tr0.0tu un alt 5ior de team01 4i +im:i cum i +e ridic0 5iri4oarele de p0r de pe cea5a. JTre.uiau +0 5ie1 +pu+e ea1 2ncerc3nd +0-4i 5ac0 vocea c3t mai rece. J%4ti +up0rat01 remarc0 el pe un ton /rav. m +pu+ c0-mi pare r0u c0 te-am +periat. JNu m-ai +periatK +e r0+ti ea. Se +im:ea cara/hio+ 2n 5a:a lui1 ca un copil c0ruia cineva mult mai 2n v3r+t0 4i mai 4tiutor 2i 50cea pe plac1 4i a+ta o 2n5urie 4i mai mult. =-ai +urprin+ doar1 continu0 ea. !eea ce nici nu e de mirare1 dup0 cum te 5uri4ai 2n 2ntuneric. J=ulte lucruri intere+ante +e petrec 2n 2ntuneric6 uneori. !ontinua +0-4i r3d0 de ea1 %lena o vedea 2n ochii lui. =ai 50cu+e un pa+ c0tre ea1 4i acum %lena putea vedea c0 ochii lui erau ciuda:i1 aproape ne/ri1 dar cu lumini +tranii 2n ei. !a 4i cum te-ai 5i putut uita 2n ad3ncul lor1 tot mai ad3nc1 p3n0 c3nd c0deai 2n ei1 4i continuai +0 cazi 2ntruna. C4i d0du +eama c0 +e hol.a la el. &e ce nu +e-aprindea la loc luminaD #oia +0 ia+0 de aici. Se tra+e 2napoi1 pun3nd 2ntre ei cap0tul unui /raden1 4i a4ez0 2n cutie ultimele do+are. Cn +eara a+ta putea uita de tre.urile ei. Tot ce voia acum era +0 plece. &ar t0cerea care +e prelun/ea o 50cea +0 +e +imt0 +t3nFenit0. %l +t0tea acolo1 50r0 +0 +e mi4te1 privind-o. &e ce nu +punea nimicD J i venit +0 cau:i pe cinevaD %lena era +up0rat0 pe ea pentru c0 vor.i+e prima. %l continua +0 o privea+c0 lun/1 cu ochii aceia 2ntuneca:i a:inti:i a+upra ei 2ntr-un 5el care o 50cea +0 +e +imt0 tot mai pu:in 2n lar/ul ei. Cn/hi:i nodul din /3t. !u ochii pe .uzele ei1 el murmur0> JOh1 da.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J!eD %lena uita+e ce 2ntre.a+e. Sim:ea cum 2i ard o.raFii 4i /3tul1 cum 2i zv3cne4te +3n/ele mai tare. Se +im:ea ame:it0. &ac0 n-ar mai privi-o a4a6 J&a1 am venit aici ca +0 caut pe cineva1 repet0 el1 la 5el de 2ncet ca 2nainte. poi1 dintr-un pa+1 +e apropie de ea1 4i acum 2ntre ei nu +e mai a5la dec3t col:ul unui +caun din /raden. %lena nu mai putea re+pira. %l +t0tea at3t de aproape. Su5icient de aproape pentru a-l atin/e. Sim:ea un par5um u4or 4i miro+ul Fachetei lui de piele. "ar ochii lui continuau +0 5ie a:inti:i 2n ai ei O ea nu-4i putea lua privirea de la ei. Nu mai v0zu+e niciodat0 a+emenea ochi1 ne/ri precum miezul nop:ii1 cu pupilele dilatate ca ale unei pi+ici. Ci umplur0 privirea c3nd el +e aplec0 +pre ea1 l0+3ndu-4i capul c0tre al ei. %a 24i +im:i ochii 2nchiz3ndu-i-+e pe Fum0tate1 pierz3ndu-4i concentrarea. Sim:i cum capul i +e la+0 pe +pate1 cum i +e de+5ac u4or .uzele6 NuK C4i +muci capul 2ntr-o parte la timp. Se +im:ea ca 4i cum tocmai +e tr0+e+e 2napoi de pe mar/inea unui a.i+. !e 5acD 24i +pu+e 4ocat0. proape c0l-am l0+at +0m0+0rute. Ln +tr0in1 total necuno+cut1 cineva pe care l-am 2nt3lnit doar acum c3teva minute. &ar nu 0+ta era cel mai r0u lucru. !0ci 2n acele c3teva minute +e 2nt3mpla+e ceva incredi.il. Cn acele c3teva minute uita+e de Ste5an. &ar acum ima/inea lui 2i umplu mintea1 4i +im:i dorul de el ca pe o durere 5izic0 2n trup. Cl voia pe Ste5an1 voia .ra:ele lui 2n Furul ei1 voia +0 5ie 2n +i/uran:0 l3n/0 el. Cn/hi:i nodul din /3t. '0+u5l0 ad3nc 4i n0rile i +e dilatar0. Cncerc0 +0-4i p0+treze vocea calm0 4i demn0. J cum o +0 plec1 +pu+e. &ac0 voiai +0 cau:i pe cineva1 cred c0 ar tre.ui +0 cau:i 2n alt0 parte. %l o privea ciudat1 cu o e<pre+ie pe care ea nu o putea 2n:ele/e. %ra un ame+tec de enervare 4i de re+pect 2nciudat O 4i 2nc0 ceva. !eva aprin+ 4i +0l.atic1 4i care o +peria 2ntr-un 5el di5erit. %l a4tept0 p3n0 ce m3na ei +e a4ez0 pe m3nerul rotund al u4ii 4i a.ia atunci r0+pun+e1 iar vocea lui era moale dar +erioa+01 50r0 nici o urm0 de amuzament. J@oate c0 am /0+it-o deFa6 %lena. !3nd ea +e 2ntoar+e1 nu mai v0zu nimic 2n 2ntuneric. !apitolul 11 %lena .3F.3i de-a lun/ul coridorului 2ntunecat1 2ncerc3nd +0 de+lu4ea+c0 ce +e a5la 2n Furul ei. poi totul +e lumin0 .ru+c 4i ea +e trezi 2nconFurat0 de 4irul 5amiliar de dulapuri metalice din ve+tiar. Se +im:i at3t de u4urat0 2nc3t aproape c0 +coa+e un +tri/0t. Niciodat0 nu crezu+e c0 o +0 5ie vreodat0 at3t de 5ericit0 doar +0 poat0 vedea. '0ma+e c3teva minute pe loc1 uit3ndu-+e 2n Fur recuno+c0toare. J%lenaK !e cau:i aiciD %rau =eredith 4i Monnie1 venind repede pe coridor c0tre ea. JLnde a:i 5o+tD 2ntre.0 ea 5urioa+0. =eredith +e +tr3m.0. JNu-l /0+eam pe Shel.-. Bi c3nd l-am /0+it 2n +53r4it1 dormea. #or.e+c +erio+1 ad0u/0 ea1 v0z3nd privirea ne2ncrez0toare a %lenei. &ormea. Bi pe urm0 n-am reu4it +0-l trezim. .ia c3nd +-a aprin+ lumina a de+chi+ ochii. @e urm0 ne-am 2ntor+ la tine. &ar ce cau:i aiciD %lena ezit0. J=-am +0turat +0 a4tept1 +pu+e ea pe un ton c3t mai deta4at. Oricum1 cred c0 am 50cut +u5icient0 trea.0 pentru o zi. J cum ne +puiKD e<plod0 Monnie. =eredith nu coment0 nimic1 dar 2i arunc0 %lenei o privire atent01 cercet0toare. %lena avu +entimentul +up0r0tor c0 ochii aceia ne/ri vedeau dincolo de aparen:e. Tot (eePendul 4i 2n cur+ul +0pt0m3nii urm0toare1 %lena lucr0 la planuri pentru !a+a M3ntuit0. Niciodat0 nu avea de+tul timp ca +0 5ie cu Ste5an1 4i a+ta era 5ru+trant1 dar 4i mai 5ru+trant era Ste5an 2n+u4i. Ci +im:ea dra/o+tea pentru ea1 dar +im:ea 4i c0 el 2ncerca +0 lupte 2mpotriva ei1 continu3nd +0 evite +0 r0m3n0 +in/uri. Bi 2n multe 5eluri r0m0+e+e un mi+ter pentru ea1 la 5el ca 4i atunci c3nd 2l v0zu+e prima oar0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

%l nu vor.ea niciodat0 de+pre 5amilia lui +au de+pre via:a de dinainte de a veni 2n ;ellE+ !hurch1 iar dac0 ea 2i punea vreo 2ntre.are1 evita +0 r0+pund0. Odat0 2l 2ntre.a+e dac0 2i era dor de "talia1 dac0 re/reta c0 veni+e aici. Bi pentru o clip0 ochii i +e lumina+er01 4i verdele lor +clipi+e a+emenea 5runzelor de +teFar care +e re5lect0 2ntrun p3r3u. ?!um a4 putea +0 re/ret1 c3nd tu e4ti aiciDA +pu+e+e1 4i o +0ruta+e 2ntr-un 5el care 2i 2ndep0rta+e din minte orice nelini4te. Cn acea clip01 %lena 4tiu+e ce 2n+eamn0 +0 5ii pe deplin 5ericit. Sim:i+e 4i .ucuria lui1 iar c3nd el +e de+prin+e+e din 2m.r0:i4are 2i v0zu+e chipul radiind1 ca 4i cum +oarele popo+i+e pe el. ?Oh1 %lenaA1 4opti+e el. 4a erau momentele pl0cute. &ar 2n ultimul timp o +0ruta+e din ce 2n ce mai rar1 4i ea +im:ea cum di+tanta dintre ei +e m0rea. Cn acea vineri1 ea 4i =eredith hot0r3+er0 +0 r0m3n0 pe+te noapte aca+0 la Monnie. !erul era cenu4iu 4i amenin:a +0 rever+e o .urni:0 m0runt0 c3nd ea 4i =eredith o pornir0 c0tre ca+a 5amiliei =c!ullou/h. %ra neo.i4nuit de 5ri/ pentru Fum0tatea lui octom.rie1 4i copacii care m0r/ineau +trada lini4tit0 +im:i+er0 deFa mu4c0tura v3nturilor reci. r:arii p0reau ni4te 5l0c0ri purpurii1 2n vreme ce ar.orii /inP/o .ilo.a erau de un /al.en +tr0lucitor. Monnie le 2nt3mpin0 2n u40 cu> JToat0 lumea a plecatK vem ca+a 2ntrea/0 la di+pozi:ia noa+tr0 p3n0 m3ine dup0ma+01 c3nd ai mei +e 2ntorc de la Lee+.ur/. Le invit0 2n0untru1 c0ut3nd +0 prind0 pechinezul o.ez care 2ncerca +0 ia+0 a5ar0. Nu1 Tan/tze1 r0m3i 2n ca+0. Tan/tze1 nuK NuK &ar era prea t3rziu. Tan/tze +c0pa+e 4i +e n0pu+tea prin curte +pre me+teac0nul +olitar1 unde 2ncepu +0 latre a+cu:it1 cu capul 2n +u+ c0tre ramuri1 2n vreme ce col0ceii de /r0+ime de pe +patele lui tremurau. JOh1 4i acum ce-a mai v0zutD +pu+e Monnie1 pun3ndu-4i m3inile la urechi. J rat0 ca o cioar01 +pu+e =eredith. %lena 2ncremeni. ;0cu c3:iva pa4i c0tre copac 4i +e uit0 +pre 5runzele aurii. Bi iat-o acolo. ceea4i cioar0 pe care o mai v0zu+e de dou0 ori p3n0 atunci. @oate chiar de trei ori1 24i +pu+e1 amintindu-4i de 5orma 2ntunecat0 care trecu+e pe dea+upra +teFarilor din cimitir. O privea1 4i 24i +im:ea +tomacul +tr3n/3ndu-i-+e de team01 iar m3inile 2i devenir0 .ru+c reci. !ioara +e hol.a la ea cu ochiul ei ne/ru +tr0lucitor1 o privire aproape omenea+c0. Ochiul acela6 oare unde mai v0zu+e ea un ochi a+em0n0torD &eodat01 cele trei 5ete +e tra+er0 2napoi c3nd cioara +coa+e un cronc0nit r0/u4it 4i .0tu din aripi1 :34nind din copac 2n direc:ia lor. poi1 pe nea4teptate1 co.or2 2n picaF a+upra c0:elului1 care acum l0tra i+teric. Trecu la c3:iva centimetri de col:ii toci:i ai lui Tan/tze1 dup0 care +e 2n0l:0 din nou1 z.ur3nd pe+te ca+0 4i di+p0r3nd 2n nucii din +patele ei.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

;etele r0m0+e+er0 2ncremenite de uimire. poi Monnie 4i =eredith +e uitar0 una la alta 4i ten+iunea di+p0ru 2ntr-un r3+ nervo+. J@entru o clip0 am crezut c0 +e repede la noi1 +pu+e Monnie1 duc3ndu-+e la pechinezul 2n5uriat 4i t3r3ndu-l c0tre ca+01 2n timp ce el continua +0 latre a+cu:it. JBi eu am crezut a+ta1 +pu+e %lena 2ncet. Bi le urm0 pe cele dou0 prietene 2n0untru1 dar nu r3+e 2mpreun0 cu ele. &up0 ce ea 4i =eredith 24i du+er0 lucrurile 2n camerele lor de la etaF1 +eara c0p0t0 un a+pect pl0cut1 recon5ortant. %ra /reu +0 r0m3n0 ten+ionat0 2n livin/ul 2n/he+uit al lui Monnie1 l3n/0 un 5oc ve+el 4i cu o can0 de ciocolat0 5ier.inte 2n m3n0. !ur3nd1 cele trei prietene di+cutau planurile 5inale pentru !a+a M3ntuit01 4i %lena +e rela<a. JSuntem 2n 5orm0 .un01 +pu+e 2n cele din urm0 =eredith. &ar1 evident1 am pierdut at3ta timp pl0nuind co+tumele celorlal:i1 2nc3t nici nu ne-am /3ndit la ale noa+tre. J@entru mine e +implu1 +pu+e Monnie. O +0 5iu o preotea+0 druid01 4i n-am nevoie dec3t de o cunun0 din 5runze de +teFar 2n p0r 4i o ro.0 al.0. =ar- 4i cu mine o putem coa+e 2ntr-o +in/ur0 noapte. J%u cred c0 o +0 5iu o vr0Fitoare1 +pu+e =eredith /3nditoare. Tot ce-mi tre.uie e o rochie nea/r0 4i lun/0. Bi tu1 %lenaD %lena z3m.i 4i +pu+e> J%i .ine1 ar tre.ui +0 5ie un +ecret1 dar6 =0tu4a Judith m-a l0+at +0 m0 duc la o croitorea+0. m /0+it 2ntr-una din c0r:ile pe care le-am 5olo+it pentru comunicarea mea oral0 un de+en cu o rochie din 'ena4tere1 4i am copiat-o. % din m0ta+e vene:ian01 al.a+tru metalic1 4i e a.+olut +uper.0. J@are minunat01 +pu+e Monnie. Bi +cump0. J% din .anii mei1 din cei l0+a:i de p0rin:i. Sper doar c0 o +0-i plac0 lui Ste5an. % o +urpriz0 pentru el1 4i6 ei1 +per doar c0 o +0-i plac0. JBi Ste5an ce-o +0 poarteD Fut0 4i el la !a+a M3ntuit0D 2ntre.0 Monnie curioa+0. JNu 4tiu1 +pu+e %lena dup0 o clip0 de t0cere. Nu pare prea 2nc3ntat de toat0 pove+tea a+ta cu Qallo(eenul. J% /reu +0 :i-l ima/inezi 2n504urat 2n cear4a5uri rupte 4i acoperit cu +irop 2n chip de +3n/e1 ca ceilal:i .0ie:i1 remarc0 =eredith. %l pare6 ei1 mai pre+u+ de a4a ceva. JBtiuK e<clam0 Monnie. Btiu e<act ce ar putea +0 5ie1 4i pentru a+ta nici n-ar tre.ui +0 ai.0 un co+tum +pecial. @0i e +tr0in1 e palid la 5a:0 4i are 5i/ura aia mereu 2ncruntat06 @une-i un 5rac 4i o +0 ai un !onte &racula per5ectK %lena z3m.i 50r0 +0 vrea. J%i1 o +0-l 2ntre.1 +pu+e. J propo de Ste5an1 +pu+e =eredith1 cu ochii ei ne/ri a:inti:i a+upra %lenei1 cum mer/ lucrurileD %lena o5t0 4i +e uit0 2n 5oc. J%u6 nu prea 4tiu1 +pu+e 2n cele din urm01 2ncet. Sunt unele zile c3nd totul e+te minunat1 4i apoi +unt alte zile c3nd6 =eredith 4i Monnie +e privir0 iute1 4i apoi =eredith +pu+e cu .l3nde:e> J lte zile c3nd ceD %lena ezit01 ne+i/ur0. poi lu0 o hot0r3re. JSta:i o clip01 +pu+e ea 4i +e ridic0 4i urc0 repede +c0rile. Se 2ntoar+e cu o c0rticic0 2m.r0cat0 2n cati5ea al.a+tr0. m +cri+ ceva aici a+ear01 c3nd nu puteam +0 dorm1 +pu+e. !uvintele a+tea e<plic0 mai .ine dec3t a4 5ace-o eu. H0+i pa/ina1 tra+e aer ad3nc 2n piept 4i 2ncepu> 1] octom.rie &ra/0Jurnalule1 Cn +eara a+ta m0+imt /roaznic.Bi tre.uie +0o +pun cuiva. !eva e 2n nere/ul0cu mine4i Ste5an. % tri+te:ea a+ta cumplit0din +u5letul lui la care eu nu pot +0aFun/14i care 2l 2ndep0rteaz0de mine. Nu4tiu ce +05ac. Nu +uport /3ndul c0l-a4putea pierde. &ar el e 5oarte ne5ericit14i are o +up0rare14i dac0nu vrea +0-mi +pun0de+pre ce e vor.a1 dac0nu vrea +0ai.0at3ta 2ncredere 2n mine1 nu cred c0e<i+t0+peran:0pentru rela:ia noa+tr0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

"eri1 c3nd m0:inea 2n .ra:e1 am +im:it ceva neted4i rotund pe +u. c0ma4a lui1 ceva at3rnat pe un lan:. L-am 2ntre.at1 2n /lum01 dac0era un dar de la !aroline. %l doar +-a cri+pat4i n-a mai vrut +0vor.ea+c0. Mru+c1 l-am +im:it la o mie de mile dep0rtare1 iar ochii lui6 era at3ta durere 2n ochii lui 2nc3t am +im:it c0n-o pot +uporta. %lena +e opri din citit 4i 24i trecu 2n t0cere privirea pe+te ultimele r3nduri +cri+e 2n Furnal. Simt c0cineva l-a r0nit 2n/rozitor 2n trecut4i el n-a reu4it niciodat0+0treac0pe+te acea+t0durere. &ar mai cred c0e<i+t0ceva de care i-e 5ric01 un +ecret pe care +e teme ci0l voi a5la. &ac0a4reu4i +0a5lu ce e+te1 i-a4putea dovedi c0poate avea 2ncredere 2n mine. !0poate avea 2ncredere 2n mine indi5erent ce +e 2nt3mpl01 pentru totdeauna. J&ac0 a4 4ti61 4opti ea. J&ac0 ai 4ti ceD 2ntre.0 =eredith 4i %lena ridic0 +urprin+0 privirea. JOh6 dac0 a4 4ti ce are +0 +e 2nt3mple1 +pu+e ea repede1 2nchiz3ndu-4i Furnalul. #reau +0 +pun c0 dac0 a4 4ti c0 2n cele din urm0 o +0 ne de+p0r:im1 cred c0 a4 vrea +0 termin pove+tea a+ta c3t mai repede. Bi dac0 a4 4ti c0 p3n0 la urm0 totul va 5i .ine1 nu mi-ar p0+a prea mult de ce +e 2nt3mpl0 acum. &ar +0 mer/ a4a1 zi dup0 zi1 50r0 +0 4tiu1 e /roaznic. Monnie 24i mu4c0 .uzele1 apoi +e ridic0 de pe +caun1 cu ochii +tr0lucind. J@ot +0-:i ar0t eu cum +0 a5li1 %lena1 +pu+e ea. Munica mea mi-a +pu+ cum +0 a5li cu cine o +0 te m0ri:i. Se nume4te ?cina mut0A. JNu-mi +pune1 o veche 4mecherie druid0K e<clam0 =eredith. JNu 4tiu c3t de veche e1 +pu+e Monnie. Munica zice c0 au e<i+tat 2ntotdeauna cine mute. Oricum1 5unc:ioneaz0. =ama a v0zut chipul tat0lui meu c3nd a 2ncercat1 4i o lun0 mai t3rziu +e m0rita cu el. % u4or1 %lena1 4i pe urm01 ce-ai de pierdutD %lena +e uit0 pe r3nd la Monnie 4i =eredith. JNu 4tiu1 +pu+e. &ar1 z0u1 doar nu crede:i c06 Monnie +e 2ndrept0 de +pate cu un aer Fi/nit. J#rei +0 +pui c0 mama mea e mincinoa+0D Qaide1 %lena1 nu-i nimic r0u +0 2ncerci. &e ce nuD J!e-ar tre.ui +0 5acD 2ntre.0 %lena cu 2ndoial0. Se +im:ea ciudat de intri/at01 dar 2n acela4i timp de+tul de +periat0. J% +implu. Tre.uie +0 pre/0tim totul 2nainte +0 .at0 miezul nop:ii6 !u cinci minute 2nainte de miezul nop:ii1 %lena +t0tea 2n +u5ra/eria 5amiliei =c!ullou/h1 +im:indu-+e mai cara/hioa+0 ca niciodat0. &in curtea din +pate 2l auzea pe Tan/tze l0tr3nd 5urio+1 dar 2n ca+0 nu +e de+lu4ea nici un +unet1 cu e<cep:ia tic0itului lene4 al pendulei. Lrm3nd in+truc:iunile lui Monnie1 pu+e+e pe ma+a mare din lemn de nuc o 5ar5urie1 un pahar 4i un +et de tac3muri de ar/int1 50r0 +0 ro+tea+c0 nici un cuv3nt. poi aprin+e+e o +in/ur0 lum3nare 2n +5e4nicul a4ezat 2n centrul me+ei 4i +e in+tala+e 2n +patele +caunului din dreptul 5ar5uriei. !on5orm +pu+elor lui Monnie1 atunci c3nd 2ncepea +0 .at0 de miezul nop:ii1 ea tre.uia +0 tra/0 +caunul 2n +pate 4i +0-l invite pe viitorul ei +o: +0 intre. Cn acel moment lum3narea avea +0 +e +tin/0 4i o +0 vad0 o +iluet0 5antomatic0 a4ezat0 pe +caun. =ai devreme1 %lena +e +im:i+e pu:in cam nelini4tit01 4i nu 5u+e+e prea +i/ur0 c0 voia +0 vad0 o +iluet0 5antomatic01 5ie ea 4i cea a viitorului ei +o:. &ar acum totul p0rea pro+te+c 4i ino5en+iv. uzi pendula 2ncep3nd +0 .at01 +e 2ndrept0 de +pate 4i apuc0 hot0r3t0 +p0tarul +caunului. Monnie 2i +pu+e+e +0 nu-i dea drumul p3n0 ce nu +e 2ncheia ceremonia. Oh1 chiar era o pro+tie. @oate c0 n-ar tre.ui +0 ro+tea+c0 cuvintele6 dar 2n vreme ce r0+unau .0t0ile cea+ului1 +e auzi vor.ind. J"ntr01 +pu+e ea +t3nFenit0 c0tre 2nc0perea /oal01 tr0/3nd +caunul 2n +pate. "ntr01 intr06 Lum3narea +e +tin+e. %lena tre+0ri c3nd +e trezi .ru+c 2n 2ntuneric. Sim:i+e pala de aer1 o adiere rece care +tin+e+e lum3narea. #enea de la u4a du.l0 de +ticl0 din +patele ei1 4i +e 2ntoar+e repede1 cu o m3n0 2nc0 pe +caun. r 5i putut Fura c0 u4a 5u+e+e 2nchi+0. !eva +e mi4c0 2n 2ntuneric.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Hroaza o cuprin+e pe %lena1 2ndep0rt3ndu-i orice urm0 de +t3nFeneal0 +au amuzament. Oh1 &oamne1 ce 50cu+e1 ce 5or:e chema+e a+upra eiD "nima i +e +tr3n+e 2ntr-o /hear0 4i +e +im:i aruncat01 pe nea4teptate1 2n cel mai cumplit co4mar. Nu era doar 2ntuneric1 ci 4i o t0cere deplin0I nu +e vedea nimic1 nu +e auzea nimic1 iar ea c0dea6 JCn/0duie-mi1 +pu+e o voce1 4i o 5lac0r0 +tr0lucitoare iz.ucni 2n .ezn0. @entru o clip0 O o clip0 at3t de 2n/rozitoare 2nc3t aproape c0 i +e 50cu r0u O crezu c0 e T-ler1 c0ci 24i aminti+e de .richeta lui 2n .i+erica 2n ruine de pe colin0. &ar c3nd lum3narea de pe ma+0 prin+e din nou via:01 %lena v0zu m3na al.01 cu de/ete lun/i1 care o :inea. Nu era m3na ro4ie 4i c0rnoa+0 a lui T-ler. @entru o clip01 +e /3ndi c0 era m3na lui Ste5an1 apoi ochii i +e ridicar0 c0tre 5a:0. JTuK e<clam0 ea uluit0. !e cau:i aiciD Se uit0 de la el la u4a de +ticl01 care era 2ntradev0r lar/ de+chi+0 c0tre peluza de pe o latur0 a ca+ei. Cntotdeauna intri 2n ca+ele oamenilor neinvitatD J&ar tu m-ai invitat +0 intru. #ocea lui era e<act a4a cum 4i-o amintea O calm01 ironic0 4i amuzat0. %a 24i amintea 4i z3m.etul lui. J=ul:ume+c1 ad0u/0 el 4i +e a4ez0 /ra:io+ pe +caunul pe care ea tocmai 2l tr0+e+e. %a 24i lu0 repede m3na de pe +p0tar. JNu te-am invitat pe tine1 +pu+e ea neputincioa+01 cu un ame+tec de di+perare 4i +t3nFeneal0. !e c0utai l3n/0 ca+a lui MonnieD %l z3m.i. Cn +tr0lucirea lum3n0rii1 p0rul lui ne/ru lucea a+emeni unui lichid 2ntunecat1 prea moale 4i 5in pentru un p0r omene+c. !hipul lui era 5oarte palid1 dar 2n acela4i timp e<traordinar de atr0/0tor. "ar ochii lui 2i prin+er0 privirea 4i i-o +u+:inur0. J%lena1 5rumu+e:ea ta 2mi pare_ !a vechile cor0.ii niceene_ !are1 pe-o .l3nd01 Enmire+mat0mare6 J!red c0 acum ar tre.ui +0 pleci. Nu mai voia +0-l aud0 vor.ind. #ocea lui ac:iona 2n mod +traniu a+upra ei1 o 50cea +0 +e +imt0 ciudat de +la.01 +0 +imt0 cum ceva +e topea 2n0untrul ei. JN-ar tre.ui +0 5ii aici. Te ro/. Cntin+e m3na +pre lum3nare1 vr3nd +0 o ia 4i +0 plece1 +0 +e lupte cu ame:eala care o cuprin+e+e. &ar 2nainte +0 poat0 atin/e lum3narea1 el 50cu ceva +urprinz0tor. Ci prin+e m3na 2ntin+01 nu violent ci cu .l3nde:e1 4i o :inu 2n de/etele lui +u.:iri 4i reci. poi o r0+uci1 24i l0+0 capul 2n Fo+ 4i o +0rut0 2n palm0. JNu61 4opti %lena1 uluit0. J#ino cu mine1 +pu+e el 4i o privi 2n ochi. JTe ro/1 nu61 4opti ea din nou1 4i totul plutea 2n Furul ei. %ra ne.unI de+pre ce vor.eaD S0 vin0 cu el undeD &ar +e +im:ea at3t de ame:it01 at3t de lip+it0 de putere. %l +t0tea drept1 +u+:in3nd-o. Se rezem0 de el1 +im:i acele de/ete reci pe primul na+ture al c0m04ii ei1 la /3t. Te ro/1 nu6 JTotul e .ine. i +0 vezi. Ci de+50cu c0ma4a1 dezvelindu-i /3tul1 2n vreme ce 2i +u+:inea capul cu cealalt0 m3n0. JNu. Mru+c1 puterea 2i reveni 4i +e tra+e de l3n/0 el1 lovindu-+e de +caun. J^i-am +pu+ +0 pleci1 4i am vor.it +erio+. @leac0 O acumK @entru o clip01 ochii lui +e umplur0 de o 5urie cumplit01 un val 2ntunecat de amenin:are. poi devenir0 calmi 4i reci 4i el z3m.i1 un z3m.et rapid1 +tr0lucitor1 care +e +tin+e imediat. JO +0 plec1 +pu+e. &eocamdat0. %a cl0tin0 din cap 4i 2l privi ie4ind pe u4a de +ticl0 50r0 nici un cuv3nt. &up0 ce u4a +e 2nchi+e 2n urma lui1 ea r0ma+e nemi4cat01 2n t0cere1 2ncerc3nd +0-4i recapete r0+u5larea. T0cere6 dar n-ar tre.ui +0 5ie t0cere. Se 2ntoar+e uimit0 c0tre pendul 4i v0zu c0 +e opri+e. &ar 2nainte +0-l poat0 cerceta mai atent1 auzi vocile ridicate ale lui Monnie 4i

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

=eredith. "e4i repede 2n hol1 +im:indu-4i picioarele neo.i4nuit de moi1 2n vreme ce 24i tr0/ea /ulerul c0m04ii la loc 4i 24i 2ncheia to:i na+turii. L4a din +pate a ca+ei era de+chi+0 4i %lena v0zu a5ar0 dou0 +iluete1 /hemuite pe peluz0. JMonnieD =eredithD !e +-a 2nt3mplatD !3nd %lena aFun+e l3n/0 ele1 Monnie ridic0 privirea. vea ochii plini de lacrimi. JOh1 %lena1 a murit. %lena +im:i un 5ior de /roaz0 +tr0.0t3nd-o 4i +e uit0 2n Fo+ la /r0m0Foara de la picioarele lui Monnie. %ra pechinezul1 2ntin+ :eap0n pe o parte1 cu ochii lar/ de+chi4i. JOh1 Monnie1 e<clam0 ea. J%ra .0tr3n1 +pu+e Monnie1 dar nu m0 a4teptam +0 +e duc0 a4a de repede. &oar acum c3teva minute l0tra. J!red c0 ar 5i mai .ine +0 intr0m 2n ca+01 +pu+e =eredith1 iar %lena +e uit0 la ea 4i 2ncuviin:0 din cap. +ta nu era o noapte 2n care +0 +tai a5ar01 2n 2ntuneric. Bi nu era nici o noapte 2n care +0 invi:i ceva 2n0untru. cum 4tia a+ta1 de4i tot nu 2n:ele/ea ce +e 2nt3mpla+e. .ia c3nd +e 2ntoar+er0 din nou 2n livin/ de+coperi c0 Furnalul ei di+p0ru+e. Ste5an 2n0l:0 capul din /3tul moale ca de cati5ea al c0prioarei. @0durea era plin0 de z/omotele nop:ii 4i el nu-4i d0dea +eama care dintre ele 2l tul.ura+e. Odat0 ce @uterea min:ii lui 5u di+tra+01 c0prioara +e trezi din tran+0. Ste5an +im:i cum mu4chii animalului tremur0 pe c3nd 2ncerca +0 +e ridice. &u-te1 atunci1 24i +pu+e1 d3ndu-i drumul cu totul. !0prioara +e r0+uci1 +e +0lt0 2n picioare 4i o lu0 la 5u/0. M0u+e +u5icient. !u delicate:e1 24i lin+e col:urile /urii1 +im:indu-4i caninii retr0/3ndu+e 4i pierz3ndu-4i a+cu:imea1 5oarte +en+i.ili ca 2ntotdeauna dup0 o perioad0 lun/0 de hr0nire. cum nu mai 4tia c3t 2n+emna +u5icient. Nu mai avu+e+e ame:eli dup0 cea de la .i+eric01 dar tr0ia cu teama c0 i-ar putea reveni. &e 5apt1 tr0ia cu o team0 anume> c0 2ntr-o .un0 zi avea +0 24i revin01 cu mintea con5uz01 4i +0 vad0 2n .ra:ele lui trupul /ra:io+ al %lenei z0c3nd moale1 cu dou0 r0ni 2n+3n/erate pe /3tul ei +u.:ire1 cu inima oprit0 pentru totdeauna. La a+ta tre.uia +0 +e a4tepte. Setea de +3n/e1 cu miriadele ei de orori 4i pl0ceri1 r0m0+e+e chiar 4i acum un mi+ter pentru el. &e4i tr0ia cu ea 2n 5iecare zi1 de +ecole 2ntre/i1 tot nu o 2n:ele/ea. !a om1 ar 5i 5o+t 50r0 2ndoial0 +c3r.it1 oripilat de /3ndul de a .ea +3n/ele cald direct dintr-un trup viu. +ta1 evident1 dac0 cineva i-ar 5i +u/erat a4a ceva1 2n cuvinte. &ar nici un cuv3nt nu 5u+e+e ro+tit 2n acea noapte1 noaptea 2n care Uatherine 2l +chim.a+e. !hiar 4i dup0 at3ta timp1 amintirea era limpede 2n mintea lui. &ormea c3nd ea ap0ru+e 2n odaia lui1 mi4c3ndu-+e la 5el de 2ncet ca o 5anta+m0 +au o +ta5ie. %l dormea1 +in/ur6 %a purta o c0ma40 5in0 de in c3nd veni+e la el. %ra noaptea dinaintea zilei hot0r3te1 ziua 2n care ea avea +0-4i anun:e ale/erea. Bi ea veni+e la el. O m3n0 al.0 de+p0r:i perdelele din Furul patului 4i Ste5an +e trezi din +omn1 ridic3ndu-+e +periat 2n capul oa+elor. !3nd o v0zu1 cu p0rul ei auriu pal +tr0lucindu-i pe umeri1 cu ochii al.a4tri cu5unda:i 2n um.re1 r0ma+e mut de uimire. Bi de iu.ire. Nu mai v0zu+e niciodat0 ceva at3t de 5rumo+. Cncepu +0 tremure 4i 2ncerc0 +0 vor.ea+c01 dar ea 2i pu+e dou0 de/ete reci pe .uze. ?B4tA1 4opti1 4i patul +e l0+0 +u. o nou0 /reutate c3nd ea urc0 al0turi de el. !u 5a:a aprin+01 Ste5an 24i +im:ea inima .0t3ndu-i ne.une4te de ru4ine 4i de tul.urare. Nu mai avu+e+e niciodat0 o 5emeie 2n patul lui. "ar acea+ta era Uatherine1 Uatherine a c0rei 5rumu+e:e p0rea +0 vin0 din ceruri1 Uatherine pe care o iu.ea mai mult dec3t 24i iu.ea +u5letul. Bi pentru c0 o iu.ea1 50cu un e5ort uria4. @e c3nd ea +e +trecura 2n a4ternuturi1 venind at3t de aproape 2nc3t el putea +im:i pro+pe:imea r0coroa+0 a aerului nop:ii 2n c0ma4a ei +u.:ire1 Ste5an reu4i +0 vor.ea+c0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

?UatherineA1 murmur0. ?Noi6 eu pot +0 a4tept. @3n0 c3nd ne cunun0m 2n .i+eric0. O +0-i cer tat0lui meu +0 aranFeze pentru +0pt0m3na viitoare. Nu6 nu va mai dura mult6A ?B4tA1 4opti ea din nou 4i el +im:i r0ceala aceea pe piele. Nu +e putu a.:ine 4i o cuprin+e 2n .ra:e 4i o +tr3n+e l3n/0 el. ?!eea ce 5acem acum nu are nici o le/0tur0 cu ce +pui tuA1 zi+e ea 4i 24i 2ntin+e de/etele +u.:iri pentru a-l m3n/3ia pe /3t. Bi el 2n:ele+e. Sim:i un 5ior de team01 care di+p0ru +u. m3n/3ierea de/etelor ei. #oia a+ta1 voia orice i-ar 5i 2n/0duit +0 r0m3n0 cu Uatherine. ?Cntinde-te1 iu.irea meaA1 4opti ea. "u.irea mea. !uvintele c3ntar0 2n el pe c3nd +e 2ntindea pe +pate 4i-4i punea capul pe pern01 ridic3ndu-4i .0r.ia pentru a-4i o5eri /3tul. Teama 2i di+p0ru+e1 4i 2n locul ei +e +im:ea cuprin+ de o 5ericire at3t de mare 2nc3t 24i +pu+e c0 2l va nimici. Sim:i atin/erea moale a p0rului ei pe pieptul lui1 4i 2ncerc0 +0 re+pire mai calm. Ci +im:i r0+u5larea pe /3t1 apoi .uzele. poi din:ii. &urerea veni a+cu:it01 dar r0ma+e nemi4cat1 50r0 +0 +coat0 nici un +unet1 /3ndindu-+e doar la Uatherine1 la c3t dorea el +0-i dea. "ar durerea 2ncet0 aproape imediat1 4i +im:i cum i +e tra/e +3n/ele din trup. Nu era at3t de /roaznic pe c3t +e temu+e c0 va 5i. %ra +entimentul de a da1 de a hr0ni. poi min:ile lor +e contopir01 devenind una. Sim:ea .ucuria lui Uatherine de a .ea din el1 2nc3ntarea ei de a primi +3n/ele cald care 2i d0dea via:0. Bi 4tia c0 4i ea +im:ea pl0cerea lui de a d0rui. &ar realitatea 2ncepea +0 di+par01 /rani:ele dintre vi+ 4i trezie +e e+tompau. %l nu mai putea /3ndi limpedeI nu mai putea /3ndi deloc. Nu putea dec3t +0 +imt01 iar +enza:iile lui cre4teau 2n +piral01 purt3ndu-l mai +u+1 tot mai +u+1 rup3ndu-i ultimele le/0turi cu p0m3ntul. La un moment dat1 mai t3rziu1 50r0 +0 4tie cum aFun+e+e acolo1 +e trezi 2n .ra:ele ei. %a 2l :inea a4a cum :ine o mam0 un prunc1 conduc3ndu-i /ura c0tre carnea dez/olit0 a /3tului ei1 dea+upra c0m04ii. colo era o ran0 mic01 o t0ietur0 ce ap0rea 2ntunecat0 pe pielea palid0. Bi c3nd 2l m3n/3ie 2ncuraFator pe p0r1 el1 50r0 +0 +imt0 team0 +au +0 ezite1 2ncepu +0-i +oar.0 +3n/ele. !u /e+turi deta4ate1 preci+e1 Ste5an 24i +cutur0 p0m3ntul de pe /enunchi. Lumea oamenilor dormea1 toropit01 dar +im:urile lui erau alerte. r 5i tre.uit +0 +e +imt0 +0tul1 dar amintirea 2i trezi+e din nou po5tele. !u n0rile dilatate pentru a prinde miro+ul mo+cat al vulpii1 porni la v3n0toare. !apitolul 1R %lena +e roti 2ncet 2n 5a:a o/linzii 2nalte din dormitorul m0tu4ii Judith. =ar/aret +t0tea Fo+ l3n/0 patul mare cu .aldachin1 cu ochii ei al.a4tri rotunzi 4i plini de admira:ie. JTare a4 vrea +0 am o rochie ca a+ta pentru colinda cu ?ne da:i or nu ne da:iA1 +pu+e ea. JCmi placi mai mult ca pi+icu:0 al.01 +pu+e %lena1 +0rut3nd-o pe =ar/aret 2ntre urechiu4ele al.e de cati5ea prin+e de .anda de p0r. poi +e 2ntoar+e c0tre m0tu4a ei1 care +t0tea l3n/0 u401 cu un ac 4i a:0 pre/0tite. % per5ect01 +pu+e 2nc3ntat0. Nu tre.uie +0 mai modi5ic0m nimic. ;ata din o/lind0 ar 5i putut 5oarte .ine +0 5i ie4it din pa/inile c0r:ilor %lenei de+pre 'ena4terea italian0. H3tul 4i umerii ei erau /oi1 iar cor+aFul +tr3mt al rochiei al.a+tru pal1 cu re5le<ii metalice1 2i punea 2n eviden:0 talia +u.:ire. =3necile lun/i1 .o/ate1 erau de+picate 4i l0+au +0 +e vad0 m0ta+ea al.0 a c0m04ii de dede+u.t1 iar 5u+ta lar/01 lun/0 p3n0 2n p0m3nt1 a.ia atin/ea podeaua. %ra o rochie 5rumoa+01 iar al.a+trul pal p0rea +0 ad3ncea+c0 al.a+trul-2nchi+ al ochilor %lenei. !3nd +e r0+uci1 privirea %lenei c0zu pe cea+ul demodat de pe comod0. JOh1 nu1 e<clam01 e aproape 4apte. Ste5an tre.uie +0 apar0 dintr-o clip0 2n alta. JLite-i ma4ina1 +pu+e m0tu4a Judith1 arunc3nd o privire pe 5erea+tr0. !o.or eu +0-i de+chid. J%-n re/ul01 +pu+e +curt %lena. O +0-l prime+c chiar eu. @a1 +0 v0 di+tra:i .ine di+ear0 cu ?ne da:i ori nu ne da:iA.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Bi co.or2 repede +c0rile. +ta e1 24i +pu+e. @e c3nd 2ntindea m3na +pre m3nerul u4ii1 24i aminti de acea zi din urm0 cu aproape dou0 luni1 c3nd +e opri+e direct 2n 5a:a lui Ste5an dup0 ora de "+torie european0. vea acum acelea4i +entimente1 de ner0.dare1 de 2nc3ntare 4i ten+iune. Sper doar ca a+ta +0 ia+0 mai .ine dec3t atunci1 24i +pu+e. !0ci 2n ultima +0pt0m3n0 4i Fum0tate1 24i le/a+e toate +peran:ele de ace+t moment1 de acea+t0 +ear0. &ac0 ea 4i Ste5an nu aveau +0 5ie 2mpreun0 2n acea+t0 +ear01 n-or +0 mai 5ie niciodat0. L4a +e de+chi+e 4i ea 50cu un pa+ 2n +pate1 cu ochii l0+a:i 2n Fo+1 aproape timid01 tem3ndu-+e +0 vad0 chipul lui Ste5an. &ar apoi auzi cum lui i +e taie r0+u5larea 4i ridic0 repede privirea O 4i +im:i cum o /hear0 rece 2i +tr3n/e inima. %l o privea uluit1 da. &ar nu era .ucuria uimit0 pe care o v0zu+e 2n ochii lui 2n acea prim0 noapte 2n camera lui. +ta era ceva mai aproape de 4oc. JNu-:i place1 4opti ea1 2n/rozit0 de lacrimile care amenin:au +0 i +e rever+e din ochi. %l 24i reveni repede1 ca 2ntotdeauna1 clipind 4i cl0tin3nd din cap. JNu1 nu1 e 5rumoa+0. Tu e4ti 5rumoa+0. Bi atunci1 de ce +tai acolo de parc0 ai 5i v0zut o 5antom0D 24i +pu+e ea. &e ce nu m0 iei 2n .ra:e1 de ce nu m0 +0ru:i O 50 cevaK J r0:i minunat1 +pu+e ea calm0. Bi era adev0ratI era ele/ant 4i 5rumo+ 2n +mochin/ 4i cu capa pe care 4i-o pu+e+e pentru rolul +0u. !hiar era +urprin+0 c0 accepta+e1 dar c3nd 2i +u/era+e a+ta p0ru+e mai de/ra.0 amuzat. "ar acum ar0ta minunat1 4i 2n lar/ul lui1 ca 4i cum a+emenea haine erau la 5el de 5ire4ti pentru el ca 4i Fean4ii. J r tre.ui +0 plec0m1 +pu+e el1 la 5el de calm 4i de +erio+. %lena 2ncuviin:0 din cap 4i urc0 2mpreun0 cu el 2n ma4in01 dar inima ei nu mai era doar rece1 era ca de /hea:0. Ste5an era mai departe de ea ca niciodat01 4i nu 4tia cum +0 2l aduc0 2napoi. Tunetele .u.uiau dea+upra lor pe c3nd +e 2ndreptau c0tre liceu1 4i %lena +e uit0 pe /eamul ma4inii cu o di+perare con5uz0. @0tura de nori era /roa+0 4i 2ntunecat01 de4i 2nc0 nu 2ncepu+e +0 plou0. erul p0rea 2nc0rcat1 iar 5ul/erele purpurii d0deau cerului un a+pect co4mare+c. %ra o atmo+5er0 per5ect0 pentru Qallo(een1 amenin:0toare1 de pe alt0 lume1 dar 2n %lena trezea doar /roaz0. &in acea noapte petrecut0 aca+0 la Monnie1 24i pierdu+e apetitul pentru lucrurile +tranii 4i +ini+tre. Jurnalul ei nu mai ap0ru+e1 de4i +cotoci+er0 toat0 ca+a lui Monnie. Tot nu-i venea +0 cread0 c0 di+p0ru+e cu adev0rat 4i ideea c0 un +tr0in cite4te cele mai intime /3nduri ale ei o 2n5uria 2n/rozitor. @entru c01 evident1 5u+e+e 5uratI ce alt0 e<plica:ie putea e<i+taD Cn noaptea aceea1 2n ca+a 5amiliei =c!ullou/h 5u+e+er0 de+chi+e mai multe u4iI cineva ar 5i putut pur 4i +implu +0 intre 2n ca+0. #oia +0 2l omoare pe cel care o 50cu+e. "ma/inea unor ochi ne/ri 2i ap0ru 2n minte. M0iatul 0la1 .0iatul 2n 5a:a c0ruia aproape ceda+e 2n ca+a lui Monnie1 .0iatul care o 50cu+e +0 2l uite pe Ste5an. Oare el +0 5ieD =a4ina opri 2n 5a:a liceului 4i ea +e adun0 4i +e 5or:0 +0 z3m.ea+c0 2n vreme ce +tr0.0teau coridoarele 4colii. Sala de +port era un hao+ 2n care cu /reu +e putea vedea o oarecare or/anizare. Cn ora 2n care %lena +e du+e+e aca+01 totul +e +chim.a+e. Cnainte +0 plece1 locul 5u+e+e plin de elevi din cla+ele mari> mem.rii !on+iliului %levilor1 .0ie:ii din echipa de 5ot.al1 cei din Ue- !lu.1 to:i 2ncerc3nd +0 termine cu aranFarea decorului 4i a recuzitei. cum era plin de +tr0ini1 cei mai mul:i nici m0car +em0n3nd cu oamenii. !3:iva zom.i +e 2ntoar+er0 c3nd %lena intr0 2n +al01 4i ti/vele lor +e vedeau r3nFind prin carnea putred0 a chipurilor lor. Ln coco4at /rote+c 4chiopat0 c0tre ea1 al0turi de un cadavru cu o piele al.0 livid0 4i ochii /oi. &in alt0 direc:ie +e apropia un v3rcolac1 cu .otul r3nFit plin de +3n/e1 2mpreun0 cu o vr0Fitoare 2ntunecat01 cu un aer dramatic. !u o +tr3n/ere de inim01 %lena 24i d0du +eama c0 nu putea recunoa4te nici Fum0tate dintre cei de acolo 2n co+tumele lor. Cn clipa urm0toare erau cu to:ii 2n Furul ei1 admir3ndu-i rochia al.a+tru pal1 anun:3nd-o de unele pro.leme ivite deFa. %lena le 50cu +emn +0 tac0 4i +e 2ntoar+e c0tre vr0Fitoare1 al c0rei p0r ne/ru lun/ c0dea pe +patele unei rochii ne/re 5oarte +tr3mte.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J!e e1 =eredithD 2ntre.0 ea. J ntrenorul L-man e .olnav1 r0+pun+e 2ncruntat0 =eredith1 4i cineva l-a pu+ 2n locul lui pe Tanner. J&omnul TannerD e<clam0 2n/rozit0 %lena. J&a1 4i deFa a creeaz0 pro.leme. Miata Monnie aproape c0 a cedat nervo+. r tre.ui +0 te duci tu acolo. %lena o5t0 4i 2ncuviin:0 din cap1 apoi o porni pe tra+eul 2ntortocheat al turului !a+ei M3ntuite. !3nd trecu prin +ini+tra !amer0 de Tortur0 4i ori.ila !amer0 a !iop3r:itorului Ne.un1 24i +pu+e c0 50cu+er0 totul aproape prea .ine. Locul 0+ta era nelini4titor chiar 4i 2n plin0 lumin0. !amera &ruizilor era aproape de ie4ire. colo1 5u+e+e con+truit un Stonehen/e de carton. &ar micu:a 4i dr0/u:a preotea+0 druid0 care +t0tea printre monoli:ii de+tul de veridici1 purt3nd o ro.0 al.0 4i pe cap o coroan0 din 5runze de +teFar1 p0rea /ata +0 iz.ucnea+c0 2n pl3n+. J&ar tre.uie +0 5i:i plin de +3n/e1 +punea ea ru/0tor. ;ace parte din +cen0I +unte:i o Fert50. J% +u5icient de r0u c0 tre.uie +0 port ro.a a+ta ridicol01 r0+pun+e Tanner t0io+. Nimeni nu m-a anun:at +0 tre.uie +0 m0 un/ cu +irop pe+te tot. J&ar nu aFun/e pe dumneavoa+tr01 +pu+e Monnie. % doar pe ro.0 4i pe altar. Sunte:i o Fert501 repet0 ea1 ca 4i cum a+ta l-ar putea convin/e 2n vreun 5el. JCn privin:a a+ta1 +pu+e dez/u+tat domnul Tanner1 acurate:ea ace+tei 2ntre/i puneri 2n +cen0 e+te total impro.a.il0. !ontrar credin:ei populare1 druizii nu au con+truit Stonehen/eI a 5o+t 2n0l:at de o cultur0 din %poca de Mronz care6 %lena 50cu un pa+ 2nainte. J&omnule Tanner1 nu de+pre a+ta e vor.a acum. JN-o 5i1 pentru tine1 +pu+e el. Bi de-a+ta tu 4i prietena ta nevrotic0 +unte:i cori/ente la i+torie. J +ta e o remarc0 total depla+at01 +e auzi o voce 2n +pate1 4i %lena +e uit0 repede pe+te um0r la Ste5an. J&omnul Salvatore1 +pu+e Tanner1 ro+tind cuvintele ca 4i cum ar 5i +pu+> cum ziua mea e de+0v3r4it0. M0nuie+c c0 ai ni4te 2nv0:0turi noi pline de 2n:elepciune de o5erit. Sau ai de /3nd +0-mi 2nvine:e4ti mie un ochiD @rivirea lui +e 2ndrept0 c0tre Ste5an1 care +t0tea acolo1 ele/ant 2n +mochin/ul lui per5ect croit1 4i %lena avu1 4ocat01 un pre+entiment. Tanner nu e+te de 5apt cu mult mai 2n v3r+t0 dec3t noi1 24i +pu+e. @are .0tr3n pentru c0 are acel 2nceput de chelie1 dar pun pariu c0 nu a 2mplinit 2nc0 treizeci de ani. poi1 dintr-un motiv oarecare1 24i aminti cum ar0ta+e Tanner la .al1 2n co+tumul lui ie5tin 4i lucio+ care nu i +e potrivea. @un pariu c0 nici m0car la .alul lui n-a participat1 24i +pu+e ea. Bi apoi1 pentru prima dat01 +im:i o oarecare +impatie pentru el. @ro.a.il c0 4i Ste5an +im:ea acela4i lucru1 c0ci de4i +e apropie de .0r.atul m0runt 4i 2l privi drept 2n 5a:01 vocea lui era calm0. JNu1 n-am de /3nd. !red c0 toat0 pove+tea a+ta devine e<a/erat0. &e ce +0 nu6 %lena nu mai auzi re+tul propozi:iei1 dar Ste5an vor.ea pe un ton Fo+1 calm1 iar domnul Tanner chiar p0rea +0-l a+culte. %a arunc0 o privire 2n +pate1 la lumea care +e +tr3n+e+e 2n Furul lor> patru +au cinci demoni1 v3rcolacul1 o /oril0 4i un coco4at. JQei1 totul e +u. control1 +pu+e ea 4i lumea +e 2mpr04tie. Ste5an +e ocupa de ?totulA1 de4i ea nu prea 4tia cum1 c0ci nu-i vedea dec3t cea5a. !ea5a6 @entru o clip01 2n minte 2i ap0ru o ima/ine din prima zi de 4coal0. Ste5an +t3nd 2n +ecretariat 4i vor.ind cu doamna !larPe1 +ecretara1 4i c3t de ciudat +e purta+e doamna !larPe. Bi 2ntr-adev0r1 c3nd %lena +e uit0 acum la domnul Tanner1 v0zu pe 5a:a lui aceea4i e<pre+ie u4or n0ucit0. %lena +im:i un 5ior de nelini4te. JQaide1 2i +pu+e lui Monnie. Qai +0 mer/em 2n 5a:0. O t0iar0 drept prin !amera de terizarea a %<tratere4trilor 4i prin !amera =or:ilor #ii1 5uri43ndu-+e printre pere:ii de+p0r:itori 4i ie4ind 2n prima camer0 pe unde intrau vizitatorii1 2nt3mpina:i de un v3rcolac. #3rcolacul 24i +co+e+e capul 4i acum +t0tea de vor.0 cu dou0 mumii 4i o prin:e+0 e/iptean0. %lena tre.uia +0 recunoa+c0 O da1 !aroline ar0ta minunat 2n chip de !leopatr01 cu

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

conturul acelui trup .ronzat 5oarte vizi.il prin rochia dreapt0 4i +u.:ire de in pe care o purta. =att1 v3rcolacul1 nici nu putea 5i 2nvinuit c0 privirea 2i tot 5u/ea 2n Fo+ de la 5a:a lui !aroline. J!um mer/e aiciD 2ntre.0 %lena cu o ve+elie 5or:at0. =att tre+0ri u4or1 apoi +e 2ntoar+e c0tre ea 4i Monnie. %lena nu-l prea mai v0zu+e din noaptea .alului1 4i 4tia c0 nici el 4i Ste5an nu mai erau at3t de apropia:i. &in cauza ei. Bi de4i =att nu putea 5i 2nvinuit nici pentru a+ta1 ea 24i d0dea +eama c3t de mult 2l durea pe Ste5an. JTotul e 2n re/ul01 +pu+e =att1 p0r3nd +t3nFenit. J!3nd Ste5an termin0 cu Tanner1 cred c0 o +0-l trimit aici1 +pu+e %lena. @oate +0 aFute la primirea vizitatorilor. =att ridic0 indi5erent dintr-un um0r1 apoi +pu+e> J!e termin0 cu TannerD %lena +e uit0 la el +urprin+0. r 5i putut Fura c0 =att 5u+e+e cu c3teva minute 2n urm0 2n !amera &ruizilor. Ci e<plic0. 5ar01 tunetul mu/i din nou 4i prin u4a de+chi+0 %lena v0zu un 5ul/er lumin3nd cerul 2ntunecat. !3teva +ecunde mai t3rziu +e auzi un alt tunet1 de data a+ta mai puternic. JSper c0 nu plou01 +pu+e Monnie. J&a1 +pu+e !aroline1 care r0m0+e+e t0cut0 c3t timp %lena vor.i+e cu =att. r 5i a4a de p0cat dac0 n-ar veni nimeni. %lena o privi cu aten:ie 4i v0zu o ur0 50:i40 2n ochii 2n/u4ti1 ca de pi+ic01 ai lui !aroline. J!aroline1 +pu+e ea dintr-un impul+1 a+cult0. N-am putea tu 4i cu mine +0 termin0m cu a+taD Nu putem +0 uit0m tot ce +-a-nt3mplat 4i +0 o lu0m de la cap0tD Su. ornamentul 2n 5orm0 de co.r0 de pe 5runtea ei1 ochii lui !aroline +e m0rir0 4i apoi +e 2n/u+tar0 din nou. Hura i +e +tr3m.0 4i ea +e apropie de %lena. JN-am +0 uit niciodat01 +pu+e1 apoi +e 2ntoar+e 4i +e 2ndep0rt0. Lrm0 o clip0 de t0cere1 2n vreme ce Monnie 4i =att priveau c0tre podea. %lena +e apropie de u40 pentru a +im:i aerul rece pe o.raFi. #edea terenul de 5ot.al 4i ramurile le/0nate de v3nt ale +teFarilor de dincolo de el1 4i din nou +e +im:i cople4it0 de un pre+entiment ciudat. +ta e noaptea1 +e /3ndi cu tri+te:e. +ta e noaptea c3nd +e 2nt3mpl0 totul. &ar ce 2n+emna ace+t ?totulA1 ha.ar n-avea. O voce r0+un0 2n +ala de +port tran+5ormat0 2ntr-o +cen0 +3n/eroa+0. JMun1 acum or +0 intre cei care +tau la coad0 2n parcare. Opre4te lumina1 %dK &intr-odat01 +e 50cu 2ntuneric 4i aerul +e umplu cu /emete 4i r3+ete +ini+tre1 ca o orche+tr0 care 24i acordeaz0 in+trumentele. %lena o5t0 4i +e 2ntoar+e c0tre +al0. JQaide:i1 mai .ine ne pre/0tim +0-i conducem 2n0untru1 2i +pu+e calm0 lui Monnie. Monnie 2ncuviin:0 din cap 4i di+p0ru 2n 2ntuneric. =att 24i pu+e+e din nou capul de v3rcolac 4i tocmai d0dea drumul unei .enzi care ad0u/a ni4te muzic0 +tranie la caco5onia din0untru. Ste5an ap0ru de dup0 un col:1 cu p0rul 4i hainele topindu-i-+e 2n 2ntuneric. &oar pla+tronul al. i +e vedea clar. J m rezolvat cu Tanner1 +pu+e el. @ot +0 v0 mai aFut cu cevaD J@0i1 ai putea r0m3ne aici1 cu =att1 +0-i prime4ti pe cei care intr06 #ocea %lenei +e +tin+e. =att era aplecat dea+upra ampli5icatorului1 potrivind cu aten:ie volumul1 50r0 +0 ridice privirea. %lena +e uit0 la Ste5an 4i v0zu c0 avea 5a:a cri+pat01 50r0 e<pre+ie. JSau ai putea +0 te duci 2n ve+tiarul .0ie:ilor 4i +0 te ocupi de ca5ea 4i de re+tul /u+t0rilor pentru /azde1 2ncheie ea pe un ton o.o+it. JO +0 m0 duc 2n ve+tiar1 +pu+e el. @e c3nd +e 2ndep0rta1 %lena o.+erv0 o u4oar0 cl0tinare 2n pa+ul lui. JSte5anD %4ti .ineD JMine1 +pu+e el1 rec0p0t3ndu-4i echili.rul. @u:in o.o+it1 a+ta-i tot. Cl privi plec3nd1 +im:ind cu 5iecare minut o /reutate tot mai mare 2n piept. Se 2ntoar+e c0tre =att1 vr3nd +0-i +pun0 ceva1 dar 2n acea clip0 4irul de vizitatori aFun+e la u40.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J 2nceput +pectacolul1 +pu+e el 4i +e /hemui 2n um.re. %lena trecu dintr-o camer0 2ntr-alta1 c0ut3nd +0 vad0 dac0 +unt pro.leme 4i +0 le rezolve. Cn al:i ani1 partea a+ta a +erii 2i pl0cu+e cel mai mult O +0 vad0 cum +unt interpretate +cenele ori.ile 4i cum +pectatorii +e 2n5ioar0 O1 dar 2n +eara acea+ta e<i+ta un +entiment de team0 4i o ten+iune care 2i 2n+o:eau /3ndurile. +ta e noaptea1 24i +pu+e din nou1 4i /hea:a din pieptul ei p0ru +0 devin0 mai /roa+0. O &oamn0 cu !oa+a O +au cel pu:in a+ta crezu %lena c0 e +ilueta 2n ro.0 nea/r0 cu /lu/0 O trecu pe l3n/0 ea 4i %lena 2ncerc01 a.+ent01 +0-4i aduc0 aminte dac0 o mai v0zu+e la petrecerile de Qallo(een. %ra ceva 5amiliar 2n 5elul 2n care +e mi4ca +ilueta. Monnie +chim.0 un z3m.et chinuit cu vr0Fitoarea 2nalt0 4i +u.:ire care direc:iona vizitatorii 2n !amera @0ianFenilor. !3:iva .0ie:i din primii ani de liceu loveau 2n p0ianFenii de cauciuc care at3rnau de tavan 4i :ipau1 deranF3nd pe toat0 lumea. Monnie 2i 2ndrept0 hot0r3t0 c0tre !amera &ruizilor. ici1 lumina +tro.o+copic0 d0dea +cenei o atmo+5er0 de vi+. Monnie +im:i un +oi de trium5 maca.ru v0z3ndu-l pe domnul Tanner 2ntin+ pe altarul de +acri5iciu1 cu ro.a lui al.0 p0tat0 a.undent de +3n/e1 cu privirea 2ndreptat0 c0tre tavan. J=i4toK +tri/0 unul dintre .0ie:i1 apropiindu-+e 2n 5u/0 de altar. Monnie r0ma+e 2n +pate1 4i r3nFi1 a4tept3nd ca Fert5a plin0 de +3n/e +0 +e ridice 4i +0-l +perie de moarte pe pu4ti. &ar domnul Tanner nu +e mi4c01 nici m0car atunci c3nd .0iatul 24i .0/0 m3na 2n .alta de +3n/e de l3n/0 capul Fert5ei. % ciudat1 24i +pu+e Monnie1 /r0.indu-+e c0tre pu4ti pentru a-l 2mpiedica +0 ia cu:itul de +acri5iciu. JNu 5ace a+taK +e r0+ti la el1 iar el 24i ridic0 m3na plin0 de +3n/e care ap0rea ro4ie la 5iecare 5ul/erare a luminii +tro.o+copice. Mru+c1 Monnie +im:i o 5ric0 ira:ional0 c0 domnul Tanner avea de /3nd +0 a4tepte p3n0 c3nd ea +e apleca dea+upra lui 4i apoi +0 o +perie. &ar el continua +0 +e hol.eze la tavan. J&omnule Tanner1 +unte:i .ineD &omnule TannerD &omnule TannerK Nici o mi4care1 nici un +unet. Nici o clipire a acelor ochi al.i1 lar/ de+chi4i. Nu-l atin/e1 +e ivi dintr-odat01 repede1 un /3nd 2n mintea lui Monnie. Nu-l atin/e1 nu-l atin/e1 nu-l atin/e6 Su. lumina +tro.o+copic01 Monnie v0zu cum m3na ei +e 2ntinde1 o v0zu cum apuc0 um0rul domnului Tanner 4i 2l +cutur01 v0zu cum capul 2i cade moale c0tre ea. poi 2i v0zu /3tul. tunci 2ncepu +0 :ipe. %lena auzi :ipetele. %rau a+cu:ite 4i 2n ele +e +im:ea 5rica 4i1 +pre deo+e.ire de orice alte +unete din !a+a M3ntuit01 ea 4tiu imediat c0 nu erau o /lum0. poi totul deveni un co4mar. Fun+e 2n 5u/0 2n !amera &ruizilor 4i v0zu o +cen0 di5erit0 de cea pre/0tit0 pentru vizitatori. Monnie :ipa1 iar =eredith o :inea de umeri. Trei .0ie:ei 2ncercau +0 ia+0 pe u4a acoperit0 cu o draperie1 4i doi paznici +e uitau 2n0untru1 .loc3nd ie4irea. &omnul Tanner z0cea pe piatra altarului1 cu .ra:ele 2ntin+e 2n l0turi1 iar 5a:a lui6 J% mort1 pl3n/ea Monnie1 iar :ipetele deveneau acum cuvinte. Oh1 &oamne1 +3n/ele e adev0rat1 4i el e mort. %u l-am atin+1 %lena1 4i e mort1 e mort de adev0ratelea6 Lumea 2ncepea +0 +e adune. ltcineva 2ncepu +0 :ipe 4i :ipetele +e repetar01 apoi to:i 2ncercau +0 ia+0 de acolo1 2mpin/3ndu-+e panica:i1 lovindu-+e de pere:ii de+p0r:itori. J prinde:i luminaK +tri/0 %lena 4i 24i auzi +tri/0tul repetat de al:ii. =eredith1 repede1 du-te la un tele5on 4i cheam0 o am.ulan:01 cheam0 poli:ia6 prinde:i odat0 lumina aiaK !3nd lumina +e aprin+e1 %lena +e uit0 2n Fur1 dar nu v0zu nici un adult1 nici o per+oan0 care putea +0 preia controlul 4i +0 +e ocupe de tot. O parte din ea era rece ca /hea:a1 4i /3ndurile 2i aler/au ne.une4te pe c3nd 2ncerca +0-4i dea +eama ce are de 50cut. O alt0 parte era amor:it0 de /roaz0. &omnul Tanner6 Nu-l pl0cu+e niciodat01 dar 2ntr-un 5el a+ta nu 50cea dec3t +0 2nr0ut0:ea+c0 +itua:ia. JScoate:i to:i copiii de aici. S0 r0m3n0 doar per+onalul1 +pu+e ea.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JNuK Cnchide:i u4ileK Nu l0+a:i pe nimeni +0 plece p3n0 nu aFun/e aici poli:ia1 +tri/0 l3n/0 ea un v3rcolac1 +co:3ndu-4i ma+ca. %lena +e 2ntoar+e +urprin+0 la auzul vocii 4i v0zu c0 nu era =att1 ci T-ler Small(ood. ;u+e+e primit din nou 2n 4coal0 a.ia +0pt0m3na trecut0 4i 5a:a lui purta 2nc0 urmele .0t0ii pe care o 2nca+a+e de la Ste5an. &ar vocea lui era autoritar0 4i %lena 2i v0zu pe paznici 2nchiz3nd u4a de ie4ire. poi auzi o alt0 u40 2nchiz3ndu-+e 2n cel0lalt cap0t al +0lii de +port. Cn zona Stonehen/e erau +tr3n+e cam o duzin0 de per+oane1 din care %lena recuno+cu una ca 5iind din !omitet. 'e+tul erau copii pe care 2i 4tia de la 4coal01 dar pe nici unul prea .ine. Lnul dintre ei1 un .0iat 2m.r0cat 2n pirat1 2i +pu+e lui T-ler> J dic06 tu crezi c0 cineva de-aici a 50cut-oD J!ineva de aici a 50cut-o1 cu +i/uran:01 +pu+e T-ler1 4i 2n vocea lui +e auzea o not0 ciudat01 de emo:ie1 de parc0 ceea ce +e petrecea i-ar 5i 50cut aproape pl0cere. r0t0 c0tre .alta de +3n/e de pe piatr0 4i +pu+e> Nu +-a 2nche/at 2nc0I cu +i/uran:0 nu +-a 2nt3mplat de mult. Bi uit0-te la 5elul 2n care i +-a t0iat /3tul. +a+inul a 50cut-o pro.a.il cu 0+ta O 4i ar0t0 c0tre cu:itul de +acri5iciu. J tunci a+a+inul ar putea +0 +e a5le aici chiar acum1 4opti o 5at0 2n chimono. JBi nu e /reu de /hicit cine e1 +pu+e T-ler. !ineva care 2l ura pe Tanner1 care 2ntotdeauna +e certa cu el. !ineva care +-a certat cu el mai devreme a+t0-+ear0. %u lam v0zut. 4adar1 tu ai 5o+t v3rcolacul din camera a+ta1 24i +pu+e %lena nedumerit0. &ar ce c0utai tu aiciD Tu nu 5aci parte din !omitet. J!ineva care are un trecut violent1 continu0 T-ler1 dez/olindu-4i din:ii. !ineva care1 din c3te ne putem da +eama1 e un p+ihopat care a venit 2n ;ellE+ !hurch doar ca +0 omoare. JT-ler1 de+pre ce vor.e4tiD Nedumerirea ei di+p0ru+e .ru+c. ;urioa+01 o porni c0tre .0iatul 2nalt 4i +olid. J%4ti ne.unK %l ar0t0 c0tre ea 50r0 +0 o privea+c0. J +ta +pune iu.ita lui O dar poate c0 ea e pu:in cam +u.iectiv0K JBi poate c0 4i tu e4ti cam +u.iectiv1 T-ler1 +pu+e o voce din +patele mul:imii 4i %lena v0zu un al doilea v3rcolac croindu-4i drum 2n camer0. =att. J h1 daD @0i atunci1 de ce nu ne +pui 4i nou0 ce 4tii tu de+pre SalvatoreD &e unde vineD Lnde-i 5amilia luiD &e unde are to:i .anii 0iaD T-ler +e 2ntoar+e c0tre ceilal:i 4i 2ntre.0> !ine 4tie ceva de+pre elD To:i cl0tinau din cap. %lena vedea pe 5e:ele lor cum +e n04tea ne2ncrederea. Ne2ncrederea 5a:0 de ceea ce nu era cuno+cut1 5a:0 de orice era di5erit. Bi Ste5an era di5erit. %ra un +tr0in 2n miFlocul lor1 iar acum ei aveau nevoie de un :ap i+p04itor. ;ata 2n chimono 2ncepu> J m auzit un zvon6 J +ta-i tot ce am auzit1 zvonuriK +pu+e T-ler. Nimeni nu 4tie de 5apt nimic de+pre el. &ar e<i+t0 un lucru pe care eu 2l 4tiu. tacurile din ;ellE+ !hurch au 2nceput 2n prima +0pt0m3n0 de 4coal0 O +0pt0m3na c3nd a venit Ste5an Salvatore. La ace+te cuvinte1 +e auzir0 murmure tot mai puternice1 4i %lena 2n+04i +im:i un 4oc c3nd realiz0 c0 T-ler are dreptate. &e+i/ur1 era ridicol ce +u/era el1 era doar o coinciden:0. &ar a4a era1 atacurile 2ncepu+er0 odat0 cu +o+irea lui Ste5an. JO +0 v0 mai +pun ceva1 +tri/0 T-ler1 50c3ndu-le +emn +0 +e lini4tea+c0. +culta:im0K O +0 v0 mai +pun cevaK 4tept0 p3n0 ce toat0 lumea +e uita la el 4i apoi ro+ti 2ncet1 pe un ton dramatic> 5o+t 2n cimitir 2n noaptea c3nd #icPie Mennett a 5o+t atacat0. JSi/ur c0 a 5o+t 2n cimitir O 4i :i-a aranFat 5a:a1 +pu+e =att1 dar din vocea lui lip+ea o.i4nuita 5or:0. T-ler prin+e remarca 4i pro5it0 de ea. J&a1 4i aproape m-a omor3t. "ar 2n +eara a+ta cineva chiar l-a omor3t pe Tanner. Nu 4tiu ce crede:i voi1 dar eu cred c0 el a 50cut-o. %u cred c0 el e a+a+inulK

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J&ar unde eD +tri/0 cineva din mul:ime. T-ler +e uit0 2n Fur. J&ac0 el a 50cut-o1 tre.uie +0 5ie 2nc0 pe aici1 +tri/0. Qaide:i +0-l /0+im. JSte5an n-a 50cut nimicK T-ler61 +tri/0 %lena1 dar z/omotul mul:imii 2i acoperi cuvintele. !uvintele lui T-ler erau preluate 4i repetate. S0-l /0+im6 +0-l /0+im1 +0-l /0+im. %lena le auzi trec3nd de la unul la altul. "ar pe 5e:ele din !amera &ruizilor +e citea acum mai mult dec3t o +impl0 ne2ncredereI %lena mai vedea pe ele 4i 5urie1 4i +ete de r0z.unare. =ul:imea +e tran+5orma+e 2n ceva ur3t1 ceva ce +c0pa+e de +u. control. JLnde e1 %lenaD +pu+e T-ler1 4i ea v0zu +tr0lucirea trium5ului 2n ochii lui1 v0zu pl0cerea. JNu 4tiu1 +pu+e ea 5urioa+01 vr3nd +0-l lovea+c0. JTre.uie +0 5ie pe aiciK H0+i:i-lK +tri/0 cineva1 4i apoi p0rur0 cu to:ii +0 +e mi4te1 +0 /e+ticuleze1 +0 +e 2mpin/0. @ere:ii de+p0r:itori erau d0r3ma:i 4i da:i deoparte. "nima %lenei .0tea cu putere. +ta nu mai era doar o mul:imeI era o mul:ime a:3:at01 /ata +0 lin4eze. %lena era 2n/rozit0 de ce i-ar putea 5ace lui Ste5an dac0 l-ar /0+i. &ar dac0 ar 2ncerca +0 2l avertizeze1 l-ar conduce pe T-ler direct la el. Se uit0 2n Fur di+perat0. Monnie continua +0 +e hol.eze la 5a:a 50r0 via:0 a domnului Tanner. Nu o putea aFuta. Se 2ntoar+e pentru a privi c0tre mul:ime1 4i ochii ei 2nt3lnir0 privirea lui =att. @0rea con5uz 4i 5urio+1 cu p0rul ciu5ulit1 ro4u 2n o.raFi 4i tran+pirat. %lena 24i adun0 toat0 5or:a 4i voin:a 2ntr-o privire imploratoare. Te ro/1 =att1 +pu+e 2n /3nd. Nu +e poate +0 crezi a+ta. Btii c0 nu e adev0rat. &ar ochii lui ar0tau c0 nu 4tia. Cn ei +e vedea tul.urare 4i uimire. Te ro/1 +pu+e 2n /3nd %lena1 uit3ndu-+e 2n ochii aceia al.a4tri1 dorindu-4i din toat0 inima ca el +0 2n:elea/0. Oh1 te ro/1 =att1 numai tu 2l po:i +alva. !hiar dac0 nu crezi1 te ro/1 2ncearc0 +0 ai 2ncredere6 te ro/6 #0zu +chim.area pe 5a:a lui1 v0zu con5uzia 2nlocuit0 de hot0r3re 2ncruntat0. Se mai uit0 o clip0 lun/ la ea 4i 2ncuviin:0 +curt din cap. poi +e r0+uci 4i intr0 2n mul:imea z/omotoa+01 pornit0 la v3n0toare. =att +tr0.0tu mul:imea p3n0 ce aFun+e 2n cap0tul cel0lalt al +0lii. L3n/0 u4a ve+tiarului .0ie:ilor +e a5lau c3:iva .o.ociI le ceru pe un ton autoritar +0 2nceap0 +0 mute pere:ii de+p0r:itori 4i c3nd aten:ia lor +e 2ndrept0 c0tre +arcina primit01 de+chi+e u4a 4i +e +trecur0 2n0untru. Se uit0 repede 2n Fur1 nevr3nd +0 +tri/e. &e4i1 24i +pu+e1 Ste5an tre.uie +0 5i auzit zarva din +ala de +port. @ro.a.il c0 deFa 5u/i+e. &ar apoi =att v0zu +ilueta 2nve4m3ntat0 2n ne/ru 2ntin+0 pe dalele al.e ale pardo+elii. JSte5anK !e +-a-nt3mplatD @entru o clip0 2n/rozitoare1 =att crezu c0 +e uita la al doilea cadavru. &ar c3nd 2n/enunche l3n/0 Ste5an1 2l v0zu mi4c3ndu-+e. JQei1 totul e-n re/ul01 ridic0-te 2ncet6 Te +im:i .ine1 Ste5anD J&a1 +pu+e Ste5an. &ar nu ar0ta 2n re/ul01 24i +pu+e =att. ;a:a lui era livid0 4i pupilele 5oarte dilatate. @0rea dezorientat 4i .olnav. J=ul:ume+c1 +pu+e. J% po+i.il ca pe+te un minut +0 nu-mi mai mul:ume4ti. Ste5an1 tre.uie +0 pleci de aici. Ci auziD Sunt pe urmele tale. Ste5an +e 2ntoar+e c0tre +ala de +port1 ca 4i cum ar 5i vrut +0 a+culte. &ar pe 5a:a lui +e citea nedumerirea. J!ine e pe urmele meleD &e ceD JToat0 lumea. Nu conteaz0. !e conteaz0 e c0 tre.uie +0 pleci 2nainte +0 aFun/0 aici. #0z3nd c0 Ste5an continu0 +0 +e hol.eze la el cu o privire /oal01 ad0u/0> mai 5o+t un atac1 de data a+ta a+upra lui Tanner1 domnul Tanner. % mort1 Ste5an1 4i ei cred c0 tu ai 50cut-o. cum1 2n +53r4it1 v0zu 2n:ele/erea 2n ochii lui Ste5an. Cn:ele/ere1 4i /roaz01 4i un +oi de 2n5r3n/ere re+emnat0 care era mai 2n5rico40toare dec3t tot ce v0zu+e =att 2n +eara

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

acea+ta. Str3n+e cu putere umerii lui Ste5an. JBtiu c0 nu tu ai 50cut-o1 +pu+e el1 4i 2n acea clip0 era +incer. Or +0-4i dea +eama 4i ei1 c3nd or +0 +e /3ndea+c0 mai .ine. &ar p3n0 atunci ar 5i mai .ine +0 pleci de aici. JS0 plec de aici6 da. @rivirea lui nu mai era con5uz01 4i 2n 5elul 2n care ro+ti+e ace+te cuvinte era o am0r0ciune cumplit0. JO +06 plec de aici. JSte5an6 J=att. Ochii verzi erau 2ntuneca:i 4i ardeau1 4i =att nu-4i putea lua privirea de la ei. J%lena e 2n +i/uran:0D Mun. tunci1 ai tu /riF0 de ea. Te ro/. JSte5an1 ce tot +puiD %4ti nevinovatI o +0 +e termine toat0 pove+tea a+ta6 J i /riF0 de ea1 =att. =att 50cu un pa+ 2n +pate1 continu3nd +0 +e uite 2n ochii aceia verzi. poi 2ncuviin:0 2ncet din cap. JO +0 am1 +pu+e el calm. Bi 2l urm0ri pe Ste5an plec3nd. !apitolul 18 %lena +t0tea 2n cercul de adul:i 4i poli:i4ti1 a4tept3nd o ocazie de a +c0pa. Btia c0 =att 2l avertiza+e pe Ste5an la timp O citi+e a+ta pe chipul lui O dar nu reu4i+e +0 +e apropie de ea pentru a-i vor.i. Cn cele din urm01 c3nd toat0 lumea 24i 2ntoar+e aten:ia c0tre cadavru1 +e de+prin+e din /rup 4i +e apropie de =att. JSte5an a reu4it +0 plece1 +pu+e el1 cu privirea 2ndreptat0 c0tre /rupul de adul:i. &ar mi-a +pu+ +0 am /riF0 de tine1 4i vreau +0 r0m3i aici. JS0 ai /riF0 de mineD %lena +e +im:i cuprin+0 de panic0 4i 2n acela4i timp de +u+piciune. poi1 aproape 2n 4oapt01 +pu+e> 2n:ele/. Se /3ndi o clip01 apoi ro+ti cu /riF0> =att1 tre.uie +0 m0 duc +0 m0 +p0l pe m3ini. Monnie m-a murd0rit cu +3n/e. 4teapt0 aiciI m0 2ntorc. %l 2ncepu +0 prote+teze1 dar %lena deFa +e 2ndep0rta. !3nd aFun+e la u4a ve+tiarului 5etelor1 24i ridic0 m3inile murdare drept e<plica:ie 4i pro5e+oara care +t0tea acum de paz0 acolo o l0+0 +0 intre. &ar aFun+0 2n ve+tiar1 %lena mer+e mai departe1 ie4i pe u4a din cel0lalt cap0t al 2nc0perii 4i p0trun+e 2n 4coala cu5undat0 2n 2ntuneric. "ar de acolo1 2n noaptea de a5ar0. NucconeK 24i +pu+e Ste5an1 apuc3nd de ra5turile cu c0r:i 4i r0+turn3ndu-le1 arunc3nd toate volumele prin camer0. @ro+tK @ro+t1 or. 4i vrednic de di+pre:K !um a putut +0 5ie at3t de pro+tD S0-4i /0+ea+c0 un loc aici1 printre eiD S0 5ie acceptat ca unul dintre eiD Tre.uie +0 5i 5o+t ne.un +0 cread0 c0 era po+i.il. 'idic0 unul dintre cu5erele mari 4i /rele 4i 2l arunc0 2n cel0lalt cap0t al 2nc0perii1 unde +e lovi de perete 4i +par+e +ticla unei 5ere+tre. @ro+t1pro+t. !ine era pe urmele luiD Toat0 lumea. 4a +pu+e+e =att. ? mai 5o+t un atac6 ei cred c0 tu ai 50cut-o.A %i .ine1 de data a+ta +e p0rea c0 i .ar.ari1 5iin:ele omene4ti m0runte1 cu teama lor de orice era necuno+cut1 aveau dreptate. lt5el cum putea +0 e<plice ceea ce +e 2nt3mpla+eD Sim:i+e +l0.iciunea1 ame:eala1 totul +e 2nv3rtea cu elI apoi +e cu5unda+e 2n 2ntuneric. !3nd +e trezi+e1 2l auzi+e pe =att +pun3nd c0 o alt0 5iin:0 omenea+c0 5u+e+e atacat01 lovit0. Je5uit0 de data a+ta nu doar de +3n/ele +0u1 ci chiar de via:0. !um +e poate e<plica a+ta alt5el dec3t c0 el1 Ste5an1 era a+a+inulD +ta era acum1 un a+a+in. O 5iin:0 male5ic0. O creatur0 n0+cut0 2n 2ntuneric1 menit0 +0 tr0ia+c0 4i +0 v3neze 4i +0 +e a+cund0 pentru totdeauna 2n 2ntuneric. Bi atunci1 de ce +0 nu ucid0D &e ce +0 nu-4i 2mplinea+c0 menireaD &at 5iind c0 nu putea +0 4i-o +chim.e1 ar putea 5oarte .ine +0 +e .ucure de ea. vea +0-4i dezl0n:uie 5or:ele 2ntunecate a+upra ace+tui ora4 care 2l ura1 care porni+e +0 2l v3neze chiar 2n acea+t0 clip0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

&ar mai 2nt3i6 2i era +ete. #enele 2i ardeau ca o re:ea de 5ire 2ncin+e1 u+cate. vea nevoie +0 .ea6 cur3nd6 acum. @en+iunea era cu5undat0 2n .ezn0. %lena .0tu la u401 dar nu 2i de+chi+e nimeni. Tunetele .u.uiau dea+upra capului ei. Cnc0 nu 2ncepu+e ploaia. &up0 a treia ra5al0 de cioc0nituri1 2ncerc0 u4a 4i v0zu c0 era de+cuiat0. Cn0untru1 ca+a era t0cut0 4i 2ntunecat0. M3F.3i p3n0 la +c0ri 4i urc0. La etaF era la 5el de 2ntuneric1 4i 2naint0 2mpiedicat1 2ncerc3nd +0 /0+ea+c0 2nc0perea cu treptele care duceau la al treilea cat. Cn cap0tul +c0rilor +e vedea o lumin0 +la.0 4i %lena porni 2n +u+ +pre ea1 +im:indu-+e ap0+at0 de pere:ii care p0reau +0 o 2nchid0 2ntre ei. Lumina venea pe +u. u4a 2nchi+0. %lena .0tu u4or 4i repede 2n u40. JSte5an1 4opti ea1 apoi +tri/0 mai tare> Ste5an1 eu +unt. Nici un r0+pun+. '0+uci m3nerul 4i de+chi+e u4a1 5uri43nd o privire 2n camer0. JSte5an6 #or.ea +in/ur01 2ntr-o camer0 /oal0. Bi o camer0 2n care domnea hao+ul. r0ta ca 4i cum o tornad0 o +tr0.0tu+e1 l0+3nd 2n urma ei doar di+tru/ere. !u5erele care +e a5la+er0 2n col:urile 2nc0perii z0ceau 2n pozi:ii /rote4ti1 cu capacele ridicate1 cu con:inutul ri+ipit pe podea. O 5erea+tr0 era +part0. Toate lucrurile lui Ste5an1 toate o.iectele pe care le p0+tra+e cu at3ta /riF0 4i pe care p0ru+e +0 le pre:uia+c0 erau 2mpr04tiate precum ni4te /unoaie. Ln val de /roaz0 o +tr0.0tu pe %lena. ;uria 4i violen:a din acea+t0 ima/ine a deva+t0rii erau durero+ de evidente 4i o 50ceau +0 +e +imt0 aproape ame:it0. ?!ineva care are un trecut violentA1 +pu+e+e T-ler. Nu-mi pa+01 /3ndi ea1 4i m3nia care o cuprin+e 2i 2n0.u4i teama. Nu-mi pa+0 de nimic1 Ste5anI tot vreau +0 te v0d. &ar unde e4tiD Trapa din tavan era de+chi+01 4i aerul rece p0trundea 2n camer0. Oh1 24i +pu+e %lena 4i +im:i un 5ior de team0. coperi4ul 0la era a4a de 2nalt6 Nu mai urca+e niciodat0 +cara care ducea la plat5orma de pe acoperi41 4i rochia ei lun/0 o 2mpiedica +0 +uie. "e4i 2ncet prin trap01 2n/enunchind pe acoperi4 4i apoi ridic3ndu-+e 2n picioare. #0zu 2n col: o +iluet0 2ntunecat0 4i +e 2ndrept0 2n /ra.0 c0tre ea. JSte5an1 tre.uia +0 vin61 2ncepu1 dar +e 2ntrerup+e .ru+c pentru c0 un 5ul/er lumin0 cerul 2n clipa 2n care +ilueta din col: +e r0+uci +pre ea. Bi apoi +im:i c0 toate pre+im:irile 4i temerile 4i co4marurile pe care le avu+e+e p3n0 atunci deveneau dintr-odat0 realitate. Nu mai era 2n +tare nici +0 :ipeI nu mai era 2n +tare de nimic. Oh1 &oamne6 nu. =intea ei re5uza +0 2n:elea/0 ceea ce ochii vedeau. Nu. Nu. Nu voia +0 +e uite1 nu voia +0 cread06 &ar nu putea +0 nu vad0. !hiar dac0 ar 5i reu4it +0 2nchid0 ochii1 5iecare detaliu al +cenei era /ravat 2n mintea ei. !a 4i cum 5ul/erul ar 5i imprimat-o pe creierul ei pentru totdeauna. Ste5an. Ste5an1 at3t de ele/ant 4i de 5rumo+ 2n hainele lui o.i4nuite1 2n Facheta lui nea/r0 de piele cu /ulerul ridicat. Ste5an1 cu p0rul lui 2ntunecat a+em0n0tor cu unul dintre norii ne/ri 4i amenin:0tori din +patele lui. Ste5an 5u+e+e prin+ 2n acea 5ul/erare de lumin01 pe Fum0tate 2ntor+ c0tre ea1 cu trupul r0+ucit 2ntr-o /hemuire de 5iar01 cu o /rima+0 5eroce de 5urie pe chip. Bi +3n/e. cea /ur0 aro/ant01 +en+i.il01 +enzual0 era murdar0 de +3n/e. p0rea ori.il de ro4ie pe pielea palid0 a 5e:ei1 pe al.ea:a a+cu:it0 a din:ilor. Cn m3ini :inea trupul moale al unui porum.el muri.und1 la 5el de al. ca 4i acei din:i1 cu aripile de+50cute. Ln altul z0cea pe Fo+ la picioarele lui1 ca o .ati+t0 mototolit0 4i aruncat0. JOh1 &oamne1 nu1 4opti %lena. !ontinu0 +0 murmure cuvintele1 d3ndu-+e 2napoi1 50r0 +0-4i dea +eama ce 5ace. =intea ei pur 4i +implu nu putea accepta acea+t0 oroare1 /3ndurile i +e 2nv3rteFeau ne.une4te1 2n panic01 a+emenea unor 4oareci care 2ncercau +0 +cape dintr-o cu4c0. Nu voia +0 cread01 nu voia +0 cread0. C4i +im:ea trupul cuprin+ de o ten+iune in+uporta.il01 inima 2i +p0r/ea pieptul1 era cuprin+0 de ame:eal0. JOh1 &oamne1 nu6

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J%lenaK +ta era mai cumplit dec3t orice altceva1 +0-l vad0 pe Ste5an privind-o de dup0 acel chip de animal1 +0 vad0 r3nFetul acela de 5iar0 tran+5orm3ndu-+e 2ntr-o e<pre+ie de 4oc 4i di+perare. J%lena1 te ro/. Te ro/1 nu6 JOh1 &oamne1 nuK ^ipetele 2ncercau +0-4i croia+c0 drum a5ar0 din /3tul ei. Se tra+e mai mult 2n +pate1 poticnindu-+e1 c3nd el 50cu un pa+ c0tre ea. JNuK J%lena1 te ro/6 ai /riF06 !reatura aceea 2n/rozitoare1 creatura cu chipul lui Ste5an1 venea c0tre ea1 cu ochii verzi arz3nd. Se +muci 2n +pate c3nd el mai 50cu un pa+1 cu m3na 2ntin+0. =3na aceea prelun/01 cu de/etele +u.:iri1 care 2i m3n/3ia+e cu at3ta .l3nde:e p0rul6 JNu m0 atin/eK +tri/0 ea. Bi apoi :ip0 2n +53r4it1 c3nd aFun+e cu +patele lipit de .alu+trada de 5ier care 2nconFura plat5orma. %ra aici de aproape un +ecol 4i Fum0tate1 4i 2n unele locuri 5ierul era m3ncat cu totul de ru/in0. Hreutatea %lenei pe el era prea mult 4i ea +im:i cum 5ierul cedeaz0. uzi +unetul metalului 4i al lemnului pocnind ame+tecat cu propriul ei :ip0t. poi 2n +patele ei nu mai era nimic1 nimic de care +0 +e apuce1 4i 2ncepu +0 cad0. Cn acea clip01 %lena v0zu norii purpurii 5urio4i1 +ilueta 2ntunecat0 a ca+ei l3n/0 ea. Se p0rea c0 avea +u5icient timp +0 le vad0 limpede 4i +0 +imt0 o teroare in5init0 2n timp ce :ipa 4i c0dea1 4i c0dea. &ar acel impact teri.il1 deva+tator cu p0m3ntul nu veni. Mru+c1 ni4te .ra:e o apucar01 +u+:in3nd-o 2n vid. Se auzi un z/omot 2n0.u4it 4i .ra:ele +e +tr3n+er0 mai tare 2n Furul ei1 un alt trup primind 2n locul ei lovitura. poi totul 2ncremeni. %lena r0ma+e nemi4cat0 2n .ra:ele care o cuprindeau1 2ncerc3nd +0-4i dea +eama ce +e 2nt3mpl0. Cncerc3nd +0 cread0 un alt lucru incredi.il. !0zu+e de pe acoperi4ul unei cl0diri cu trei niveluri 4i totu4i era 2n via:0. St0tea 2n picioare1 2n /r0dina din +patele pen+iunii1 2n t0cerea a.+olut0 dintre dou0 tunete1 cu 5runze c0zute pe p0m3ntul unde ar 5i tre.uit +0 +e a5le trupul ei. Cncet1 ridic0 privirea c0tre 5a:a celui care o :inea 2n .ra:e. Ste5an. ;u+e+e prea mult0 5ric01 prea multe lovituri 2n +eara a+ta. Nu mai putea reac:iona. Nu putea dec3t +0 +e uite lun/ la el1 cu un +oi de mirare. %ra at3ta tri+te:e 2n ochii lui. Ochii aceia verzi arz0tori erau acum 2ntuneca:i1 cu o privire /oal01 di+perat0. ceea4i privire pe care o v0zu+e 2n acea prim0 noapte 2n camera lui1 doar c0 acum era mai r0u. !0ci acum 2n ea era ur0 2ndreptat0 a+upra lui 2n+u4i1 ame+tecat0 cu re/ret 4i 2nvinuire amar0. Nu o putea 2ndura. JSte5an1 4opti ea1 +im:ind cum tri+te:ea lui 2i cuprinde +u5letul. Cnc0 mai vedea urma de ro4u pe .uzele lui1 dar acum1 al0turi de /roaza in+tinctiv01 vederea ei 2i +t3rnea mila. S0 5ii at3t de +in/ur1 at3t de +tr0in 4i de +in/ur6 JOh1 Ste5an1 4opti ea. &ar nu primi nici un r0+pun+ 2n ochii aceia tri4ti1 pierdu:i. J#ino1 +pu+e el 2ncet1 4i o condu+e 2napoi c0tre ca+0. Ste5an +im:i un val de ru4ine c3nd aFun+er0 la al treilea cat1 2n camera lui di+tru+0. !0 %lena1 dintre to:i oamenii1 tre.uia +0 vad0 a+ta1 era de ne+uportat. &ar1 2n acela4i timp1 poate c0 era totu4i potrivit ca ea +0 vad0 ce era el cu adev0rat1 ce putea 5ace. %a mer+e 2ncet prin camer01 ca ame:it01 c0tre pat1 4i +e a4ez0. poi ridic0 privirea c0tre el1 4i ochii ei plini de um.re 2i 2nt3lnir0 privirea. JSpune-mi. +ta 5u tot ce ro+ti. %l r3+e +curt1 lip+it de ve+elie1 4i o v0zu cri+p3ndu-+e. Bi a+ta 2l 50cu +0 +e ura+c0 4i mai mult. J!e vrei +0 4tiiD o 2ntre.0. @u+e un picior pe capacul unui cu50r r0+turnat 4i o privi aproape +5id0tor1 ar0t3nd cu un /e+t lar/ c0tre camer0. !ine a 50cut a+taD %u am 50cut-o. J%4ti puternic1 +pu+e ea1 cu privirea c0zut0 pe un cu50r r0+turnat. poi ridic0 ochii 2n +u+1 ca 4i cum 24i amintea ce +e 2nt3mpla+e pe acoperi4. Bi rapid1 ca ar/intul viu.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J=ai puternic dec3t orice om1 +pu+e el1 ap0+3nd dinadin+ pe ultimul cuv3nt. &e ce nu +e tra/e 2napoi de 5ric0 acum1 de ce nu +e uit0 la el cu +c3r.a pe care o v0zu+e 2nainteD &ar nu-i mai p0+a ce credea ea. J'e5le<ele mele +unt mai rapide1 4i +unt mult mai 5le<i.il. Tre.uie +0 5iu. Sunt un v3n0tor1 +pu+e el pe un ton a+pru. !eva 2n privirea ei 2l 50cu +0-4i amintea+c0 din ce 2l 2ntrerup+e+e. Se 4ter+e la /ur0 cu do+ul m3inii1 apoi +e du+e repede +0 ia un pahar cu ap0 care r0m0+e+e 2ntre/ pe noptier0. Ci +im:ea ochii a:inti:i pe el 2n timp ce .ea apa 4i 24i 4ter/ea din nou /ura. Oh1 4i totu4i1 tot 2i mai p0+a ce credea ea. J@o:i +0 m0n3nci 4i +0 .ei6 alte lucruri1 +pu+e ea. JNu am nevoie1 r0+pun+e el 2ncet1 +im:indu-+e epuizat 4i 2n5r3nt. Nu am nevoie de nimic altceva. Se r0+uci .ru+c 4i +im:i cum cre4te din nou 2n el violen:a patimii. i +pu+ c0 +unt ca ar/intul viu O dar e<act a+ta nu +unt1 %lena1 viu. #iii 4i mor:ii. #iu 2n+eamn0 +0 5ii 2n via:0. %u 5ac parte din cealalt0 Fum0tate. O vedea tremur3nd. &ar vocea ei era calm0 4i privirea 2i r0m0+e+e a:intit0 2n ochii lui. JSpune-mi1 zi+e din nou. Ste5an1 am dreptul +0 4tiu. %l recuno+cu acele cuvinte. Bi erau la 5el de adev0rate ca atunci c3nd le ro+ti+e prima dat0. J&a1 cred c0 ai1 +pu+e el1 4i vocea 2i era o.o+it0 4i a+pr0. Se uit0 c3teva clipe la 5erea+tra +part0 4i apoi 24i 2ntoar+e privirea c0tre ea 4i vor.i pe un ton hot0r3t. =-am n0+cut la +53r4itul +ecolului al cinci+prezecelea. @o:i +0 crezi a+taD %a +e uit0 la o.iectele care z0ceau acolo unde le 2mpr04tia+e el de pe comod0 cu o mi4care 5urioa+0 a .ra:ului. ;lorinii1 cupa de a/at1 pumnalul. J&a1 +pu+e 2ncet. &a1 o cred. JBi vrei +0 4tii mai multeD !um am aFun+ +0 5iu ceea ce +untD !3nd ea 2ncuviin:0 din cap1 el +e 2ntoar+e din nou c0tre 5erea+tr0. !um putea +0-i +pun0D %l1 care evita+e at3ta vreme 2ntre.0rile1 care deveni+e at3t de e<pert 2n t0inuire 4i 2n4el0ciune. Nu avea dec3t o +in/ur0 cale1 +0-i +pun0 tot adev0rul1 50r0 +0-i a+cund0 nimic. S0-i dezv0luie totul1 +0-i m0rturi+ea+c0 ceea ce nu o5eri+e niciodat0 vreunui alt +u5let. Bi voia +0 o 5ac0. &e4i 4tia c0 a+ta o va 5ace p3n0 la urm0 +0 +e 2ndep0rteze de el1 +im:ea nevoia +0 2i arate %lenei ceea ce era. Bi a+t5el1 cu privirea pironit0 2n 2ntunericul de dincolo de 5erea+tr01 unde 5ul/erele luminau c3nd 4i c3nd cerul cu o +tr0lucire al.a+tr01 2ncepu. #or.i 50r0 patim01 50r0 emo:ie1 ale/3ndu-4i cu /riF0 cuvintele. Ci pove+ti de+pre tat0l lui1 acel om +erio+ al 'ena4terii1 4i de+pre lumea lui din ;loren:a1 4i de+pre proprietatea lor din :inutul rural. Ci +pu+e de+pre +tudiile 4i am.i:iile lui. &e+pre 5ratele lui1 care era at3t de di5erit de el1 4i de+pre du4m0nia dintre ei. JNu 4tiu c3nd a 2nceput &amon +0 m0 ura+c01 zi+e el. Cntotdeauna a 5o+t a4a1 de c3nd mi-aduc aminte. @oate pentru c0 mama noa+tr0 nu 4i-a mai revenit niciodat0 dup0 na4terea mea. murit c3:iva ani mai t3rziu. &amon o iu.ea 5oarte mult 4i am avut 2ntotdeauna +enza:ia c0 m-a 2nvinuit pe mine pentru moartea ei. T0cu o clip0 4i 2n/hi:i nodul din /3t. Bi apoi1 mai t3rziu1 a 5o+t o 5at0. J!ea de care 2:i aminte+cD 2ntre.0 2ncet %lena. %l 2ncuviin:0 din cap. J!ea care1 +pu+e ea1 ezit3nd mai mult1 :i-a dat inelulD %l +e uit0 la inelul de ar/int de pe de/etul lui1 apoi 2i 2nt3lni privirea. Scoa+e 2ncet inelul pe care 2l purta pe un lan: la /3t1 +u. c0ma401 4i +e uit0 4i la el. J&a1 a 5o+t inelul ei1 +pu+e. ;0r0 un a+t5el de tali+man1 noi murim 2n lumina +oarelui ca 2n v3lv0taia unui 5oc. J tunci1 ea era6 ca tineD J%a m-a 50cut ceea ce +unt. %zit3nd1 2i +pu+e de+pre Uatherine. &e+pre 5rumu+e:ea 4i dr0/0l04enia lui Uatherine1 4i de+pre dra/o+tea lui pentru ea. Bi de+pre dra/o+tea lui &amon. J%ra prea .l3nd01 plin0 de prea mult0 a5ec:iune1 +pu+e el 2n cele din urm01 cu durere. d0ruit-o tuturor1 inclu+iv 5ratelui meu. &ar 2n cele din urm01 noi i-am +pu+ c0 tre.uia +0 alea/0 2ntre noi doi. Bi apoi6 a venit la mine.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

mintirea acelei nop:i1 acelei dulci 4i teri.ile nop:i 2i reveni 2n aceea4i clip0. #eni+e la el. "ar el 5u+e+e at3t de 5ericit1 at3t de cople4it de .ucurie. Cncerc0 +0-i +pun0 %lenei de+pre a+ta1 +0 /0+ea+c0 cele mai potrivite cuvinte. Cn acea noapte 5u+e+e at3t de 5ericit1 4i chiar 4i 2n diminea:a urm0toare1 c3nd +e trezi+e 4i ea nu mai era acolo1 pluti+e 2n e<taz6 r 5i putut +0 5ie un vi+1 dar cele dou0 urme mici de pe /3tul lui erau reale. ;u+e+e +urprin+ +0 con+tate c0 nu 2l dureau 4i c0 p0reau deFa +0 +e vindece. Oricum1 erau a+cun+e +u. /ulerul 2nalt al c0m04ii. S3n/ele ei ardea acum 2n venele lui1 24i +pu+e1 4i /3ndul ace+ta 2i 50cu inima +0 .at0 mai tare. %a 2i d0rui+e puterea eiI 2l ale+e+e pe el. Cn acea +ear01 chiar 2i z3m.i lui &amon c3nd +e 2nt3lnir0 2n locul +ta.ilit. &amon 5u+e+e plecat toat0 ziua1 dar 24i 50cu apari:ia la timp 2n /r0dina 2n/riFit0 cu meticulozitate1 4i acum +t0tea rezemat de un copac1 aranF3ndu-4i man4eta. Uatherine 2nt3rzia. ?@oate c0 e o.o+it0A1 +pu+e Ste5an1 privind cum cerul purpuriu devine de un al.a+tru 2ntunecat. Cncerc0 +0-4i a+cund0 trium5ul timid din voce. ?@oate c0 are nevoie de mai mult0 odihn0 ca de o.icei.A &amon 2l privi cu aten:ie1 cu ochii lui 2ntuneca:i de +u. p0rul ne/ru 4i de+. ?@oateA1 +pu+e el pe un ton urc0tor1 ca 4i cum ar 5i vrut +0 mai adau/e ceva. &ar apoi auzir0 ni4te pa4i u4ori pe alee 4i Uatherine ap0ru printre tu5ele de cimi4ir. %ra 2m.r0cat0 2n rochia ei al.0 4i era la 5el de 5rumoa+0 ca un 2n/er. Le z3m.i am3ndurora. Ste5an 2i 2ntoar+e politico+ z3m.etul1 vor.indu-i doar cu ochii de+pre +ecretul lor. poi a4tept0. ?=i-a:i cerut +0 5ac o ale/ereA1 +pu+e ea1 uit3ndu-+e mai 2nt3i la el1 apoi la 5ratele lui. ?Bi acum a:i venit la cea+ul +ta.ilit1 4i eu o +0 v0 +pun ce am ale+.A 'idic0 o m3n0 mic01 cea cu inelul1 4i Ste5an +e uit0 la piatra lui1 d3ndu-4i +eama c0 era acela4i al.a+tru inten+ ca al cerului noptatic. %ra ca 4i cum Uatherine purta cu ea 2ntotdeauna o .ucat0 de cer. ? :i v0zut am3ndoi inelul ace+taA1 +pu+e ea 2ncet. ?Bi 4ti:i c0 50r0 el a4 muri. Nu e u4or +0 o.:ii un a+emenea tali+man1 dar +ervitoarea mea Hudren e i+tea:0. "ar 2n ;loren:a e<i+t0 mul:i ar/intari.A Ste5an a+culta 50r0 +0 2n:elea/01 dar c3nd ea +e 2ntoar+e c0tre el1 2i z3m.i 2ncuraFator. ?Bi a4aA1 +pu+e ea1 uit3ndu-+e 2n ochii lui1 ?am cerut +0 mi +e 5ac0 pentru tine un dar.A Ci lu0 m3na 4i 2i pu+e ceva 2n palm0. !3nd el +e uit01 v0zu c0 era un inel care +em0na cu al ei1 doar c0 era mai mare 4i mai /reu1 4i 50cut din ar/int 2n loc de aur. ?Cnc0 nu ai nevoie de el pentru a 2n5runta lumina +oareluiA1 +pu+e ea 2ncet1 z3m.ind. ?&ar 5oarte cur3nd vei avea.A =3ndria 4i e<tazul 2l amu:ir0. #ru +0 2i ia m3na +0 o +0rute1 +im:ind dorin:a de a o cuprinde 2n .ra:e chiar atunci 4i acolo1 2n 5a:a lui &amon. &ar Uatherine +e 2ntoar+e de la el. ?Bi pentru tineA1 +pu+e ea1 4i Ste5an crezu c0 nu aude .ine1 c0ci cu +i/uran:0 c0ldura 4i a5ec:iunea din vocea lui Uatherine nu puteau 5i pentru 5ratele lui. ?Bi pentru tine. Bi tu vei avea nevoie de el 5oarte cur3nd.A @ro.a.il c0 4i ochii 2l 2n4elau pe Ste5an1 c0ci 2i ar0tau ceva impo+i.il1 ceva ce nu putea 5i adev0rat. Uatherine punea 2n palma lui &amon un inel e<act ca al lui. T0cerea care urm0 5u deplin01 ca t0cerea dup0 +53r4itul lumii. ?Uatherine6A Ste5an a.ia putea ro+ti cuvintele. ?!um po:i +0-i dai a+ta luiD &up0 tot ce-am 2mp0r:it6A ?!e a:i 2mp0r:itDA #ocea lui &amon era ca un ple+net de .ici1 4i el +e 2ntoar+e 5urio+ c0tre Ste5an. ? zi-noapte ea a venit la mine. le/erea e deFa 50cut0.A Bi &amon 24i tra+e 2n Fo+1 cu un /e+t violent1 /ulerul 2nalt pentru a ar0ta dou0 urme micu:e pe /3tul dez/olit. Ste5an +e hol.0 la ele1 +im:ind cum i +e 5ace r0u. %rau identice cu urmele de pe /3tul lui. !l0tin0 din cap1 total uluit. ?&ar1 Uatherine6 n-a 5o+t un vi+. i venit la mine6A ? m venit la am3ndoi.A #ocea lui Uatherine era calm01 chiar 2nc3ntat01 iar privirea

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+enin0. Ci z3m.i lui &amon1 apoi lui Ste5an. ?=-a +l0.it1 dar m0 .ucur mult c0 am 50cut-o. Nu 2n:ele/e:iDA continu0 ea1 pe c3nd ei o priveau lun/1 prea ului:i pentru a vor.i. ? +ta e ale/erea meaK #0 iu.e+c pe am3ndoi1 4i nu vreau +0 renun: la nici unul. cum to:i trei vom 5i 2mpreun01 4i 5erici:i.A ?;erici:i6A1 repet0 Ste5an1 cu o voce +u/rumat0. ?&a1 5erici:iK To:i trei vom 5i tovar04i1 tovar04i plini de .ucurie1 pentru totdeauna.A #ocea ei cre+cu1 e<altat01 iar ochii 2i +tr0luceau a+emenea ochilor unui copil 2nc3ntat. ?#om 5i mereu 2mpreun01 50r0 +0 5im vreodat0 .olnavi1 50r0 +0 2m.0tr3nim1 p3n0 la +53r4itul TimpuluiK +ta e ale/erea mea.A ?;erici:i6 cu elDA #ocea lui &amon tremura m3nioa+01 4i Ste5an v0zu c0 5ratele lui1 de o.icei calm1 era livid de 5urie. ?!u .0iatul 0+ta 2ntre noi1 ace+t model de virtute1 5lecar 4i +uper5icialD Nici nu +uport +0-l mai v0d acum. Bi +0 dea &omnul +0 nu-l mai v0d niciodat01 +0 nu-i mai aud niciodat0 /la+ulKA ?Bi acela4i lucru 2l dore+c eu de la tine1 5rateKA m3r3i Ste5an1 cu inima +534iat0 2n piept. +ta era vina lui &amonI &amon otr0vi+e mintea lui Uatherine 2nc3t ea nu mai 4tia ce 5ace. ?Bi m0 /3nde+c +0 m0 a+i/ur c0 a4a va 5iA1 ad0u/0 el +0l.atic. &amon 2n:ele+e 5oarte .ine ce voia +0 +pun0. ? tunci ia-:i +pada1 dac0 o po:i /0+iA1 4uier0 el1 cu ochii 2ntuneca:i de amenin:are. ?&amon1 Ste5an1 v0 ro/K #0 ro/1 nuKA +tri/0 Uatherine1 a4ez3ndu-+e 2ntre ei1 apuc3ndul pe Ste5an de .ra:. Se uit0 de la unul la altul1 4i ochii ei al.a4tri erau mari1 cu o privire 4ocat01 4i +tr0luceau 2mp0ienFeni:i de lacrimi. ?H3ndi:i-v0 ce +pune:i. Sunte:i 5ra:i.A ?Nu e vina meaA1 +cr34ni &amon1 50c3nd din cuvinte un .le+tem. ?&ar nu pute:i +0 v0 2mp0ca:iD @entru mine1 &amon6 Ste5anD #0 ro/D O parte din Ste5an voia +0 cedeze 2n 5a:a privirii di+perate a lui Uatherine1 a lacrimilor ei. &ar m3ndria r0nit0 4i /elozia erau prea puternice1 4i 4tiu c0 5a:a lui era la 5el de a+pr01 de ne2ndur0toare ca 4i cea a lui &amon. ?NuA1 +pu+e. ?Nu putem. Tre.uie +0 5ie unul +au cel0lalt1 Uatherine. N-o +0 te 2mpart niciodat0 cu el.A =3na lui Uatherine c0zu de pe .ra:ul lui 4i lacrimile 2i alunecar0 pe o.raFi1 pic0turi mari care c0deau pe rochia ei al.0. Scoa+e un +u+pin 2ndurerat1 apoi1 continu3nd +0 pl3n/01 24i ridic0 poalele rochiei 4i o lu0 la 5u/0. JBi apoi &amon a luat inelul pe care ea i-l d0du+e 4i l-a pu+ pe de/et1 +pu+e Ste5an1 cu vocea r0/u4it0 de o.o+eal0 4i emo:ie. Bi mi-a +pu+> ?Tot a mea o +0 5ie1 5rate.A Bi apoi a plecat. Se 2ntoar+e1 clipind ca 4i cum intra+e din 2ntuneric 2ntr-o lumin0 +tr0lucitoare1 4i +e uit0 la %lena. %a +t0tea nemi4cat0 pe pat1 privindu-l cu acei ochi care +em0nau at3t de mult cu ai lui Uatherine. =ai ale+ acum1 c3nd erau plini de p0rere de r0u 4i +paim0. &ar %lena nu 5u/i. Cl 2ntre.0> JBi6 ce +-a 2nt3mplat apoiD Ste5an 24i 2ncle4t0 m3inile automat1 2ntr-un /e+t violent1 4i plec0 .ru+c de la 5erea+tr0. Nu amintirea aceea. Nu putea +uporta acea amintire1 cu at3t mai mult +0 vor.ea+c0de+pre ea. !um putea +-o 5ac0D Bi cum putea +0 o cu5unde pe %lena 2n acea 2ntunecime 4i +0-i arate lucrurile 2n/rozitoare care p3ndeau acoloD JNu1 +pu+e el. Nu pot. Nu pot. JTre.uie +0-mi +pui1 zi+e ea 2ncet. Ste5an1 e+te +53r4itul pove4tii1 nuD +ta +e a5l0 2n +patele zidurilor pe care le-ai 2n0l:at 2n Furul t0u. +ta :i-e 5ric0 +0 m0 la4i +0 v0d. &ar tre.uie +0 m0 la4i +0 v0d. Oh1 Ste5an1 nu te po:i opri acum. Ste5an +im:ea cum 2l cuprinde /roaza1 a.i+ul acela cumplit pe care 2l v0zu+e at3t de limpede1 2l +im:i+e at3t de limpede 2n acea zi de demult. Niua c3nd totul +e +53r4i+e O c3nd 2ncepu+e totul. Sim:i cum cineva 2i ia m3na1 4i c3nd +e uit0 v0zu de/etele %lenei cuprinz3ndu-l +tr3n+1 d3ndu-i c0ldur01 d3ndu-i putere. C4i +tr3n+e 4i el de/etele pe+te ale ei. Ochii ei 2l priveau 2n ochi. JSpune-mi.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J#rei +0 4tii ce a urmat1 ce +-a 2nt3mplat cu UatherineD 4opti el. %a 2ncuviin:0 din cap1 cu ochii aproape or.i:i de lacrimi1 dar continu3nd +0-l privea+c0. J tunci o +0-:i +pun. murit a doua zi. ;ratele meu &amon 4i cu mine am omor3t-o. !apitolul 1, La auzul ace+tor cuvinte1 %lena +e cutremur01 2n5iorat0 de /roaz0. JHlume4ti1 +pu+e ea1 cu o voce tremur0toare. C4i aminti de ceea ce v0zu+e pe acoperi41 de .uzele p0tate de +3n/e ale lui Ste5an1 4i +e 5or:0 +0 nu +e dea 2napoi cu repul+ie din 5a:a lui. Ste5an1 eu te cuno+c. Nu puteai +0 5aci a4a ceva6 %l 2i i/nor0 prote+tele 4i continu0 +0 privea+c0 5i<1 cu ochi care ardeau a+emenea /he:ii verzui din 5undul unui /he:ar. @rivea prin ea1 c0tre un punct 2ndep0rtat1 ne4tiut. poi vor.i. JCn acea noapte1 pe c3nd +t0team 2ntin+ 2n pat1 +peram 2ntr-un mod a.+urd c0 va veni. &eFa o.+ervam ni4te +chim.0ri 2n mine. #edeam mai .ine 2n 2ntunericI mi +e p0rea c0 aud mai .ine. =0 +im:eam mai puternic dec3t p3n0 atunci1 plin de o ener/ie elementar0. Bi mi-era 5oame. %ra o 5oame pe care nu mi-o 2nchipui+em vreodat0. La cin0 con+tata+em c0 m3ncarea 4i .0utura o.i4nuite nu reu4eau +0 m0 mul:umea+c01 4i nu 2n:ele/eam de ce. Bi apoi am v0zut /3tul al. al unei +ervitoare 4i am 2n:ele+ de ce. Ste5an r0+u5l0 ad3nc1 4i ochii 2i erau 2ntuneca:i 4i chinui:i. Cn noaptea aceea1 continu0 el1 m-am 2mpotrivit dorin:ei1 de4i am avut nevoie de toat0 voin:a pentru a rezi+ta. =0 /3ndeam la Uatherine 4i m0 ru/am +0 vin0 la mine. =0 ru/amK Ste5an +coa+e un hohot de r3+ +curt 4i amar. &ac0 o creatur0 ca mine +e poate ru/aK &e/etele %lenei amor:i+er0 2n +tr3n+oarea lui1 dar ea 2ncerc0 +0 le mi4te1 +0-l 5ac0 +0 +imt0 2ncuraFarea ei. J!ontinu01 Ste5anK cum el vor.ea cu u4urin:0. @0rea aproape +0 5i uitat de prezen:a ei1 ca 4i cum 24i +punea +ie4i pove+tea. JCn diminea:a urm0toare1 nevoia era mai puternic0. Cmi +im:eam venele u+cate 4i cr0pate1 dorindu-4i cu di+perare +0 5ie udate. Btiam c0 nu mai puteam rezi+ta mult. =-am du+ +0 o v0d pe Uatherine. #oiam +0 o ro/1 +0 o implor6 #ocea i +e +tin+e1 .ru+c r0/u4it0. T0cu o clip01 apoi continu0. J&ar &amon era deFa acolo1 a4tept3nd 2n 5a:a u4ii ei. =i-am dat +eama c0 el nu rezi+ta+e dorin:ei. =i-o +puneau +tr0lucirea pielii lui1 pa+ul alert. r0ta a+emenea unui cotoi care m3nca+e ni4te +m3nt3n0. &ar nu 5u+e+e Uatherine. ?Mate c3t vreiA1 mi-a +pu+1 ?dar dra/onul din0untru n-o +0 te la+e +0 intri. m 2ncercat eu deFa. !e zici1 o .iruim 2mpreun0DA N-am vrut +0-i r0+pund. %<pre+ia de pe 5a:a lui1 viclean0 4i mul:umit0 de +ine1 m0 dez/u+ta. m .0tut la u401 at3t de tare 2nc3t +0 treze+c6 Ste5an +e opri 4i hohoti din nou1 lip+it de umor. #oiam +0 +pun ?+0 treze+c 4i mor:iiA. &ar mor:ii nu +unt de 5apt at3t de /reu de trezit1 nu-i a4aD ;0cu din nou o pauz01 apoi continu0. !ameri+ta ei1 Hudren1 a de+chi+ u4a. ;a:a ei +em0na cu o 5ar5urie al.01 plat01 iar ochii erau ca +ticla nea/r0. m 2ntre.at-o dac0 o pot vedea pe +t0p3na ei. =0 a4teptam +0mi +pun0 c0 dormea1 dar Hudren doar +-a uitat la mine1 apoi la &amon1 pe+te um0rul meu. ?Lui n-am vrut +0-i +punA1 a zi+ ea 2n cele din urm01 ?dar &omniei Tale o +0-:i +pun. St0p3na mea Uatherine nu e 2n camer0. ie4it azi-diminea:0 devreme1 +0 +e plim.e 2n /r0din0. zi+ c0 tre.uie +0 +e /3ndea+c0.A %u am 5o+t +urprin+. ? zidiminea:0 devremeDA am 2ntre.at. ?&aA1 a r0+pun+ ea. S-a uitat la mine 4i la &amon 50r0 nici o urm0 de +impatie. ?St0p3na mea a 5o+t 5oarte tri+t0 a+ear0A1 a +pu+ ea cu +u.2n:ele+. ? pl3n+ toat0 noaptea.A !3nd a +pu+ a+ta1 m-a cuprin+ un +entiment ciudat. Nu era doar ru4ine 4i durere pentru tri+te:ea lui Uatherine. %ra team0. Cn acea clip0 am uitat de 5oamea 4i +l0.iciunea mea. Mru+c1 m-am +im:it cople4it de /ra.01 de o nevoie pre+ant0. =-am 2ntor+ c0tre &amon 4i i-am +pu+ c0 tre.uie +0 o /0+im pe Uatherine 4i1 +pre +urprinderea mea1 doar a 2ncuviin:at din cap. m 2nceput +0 o c0ut0m pe Uatherine prin /r0din01 +tri/3nd-o mereu. =i-aduc aminte e<act cum era totul 2n acea zi. Soarele +tr0lucea pe chiparo4ii 2nal:i 4i pe pinii din /r0din0. &amon 4i cu mine am trecut iute printre ei1 /r0.ind tot mai mult pa+ul 4i +tri/3nd. Bi am tot

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

+tri/at-o6 %lena +im:ea tremurul din trupul lui Ste5an1 2l +im:ea prin de/etele 2ncle4tate 2n Furul m3inii ei. 'e+pira:ia lui era rapid01 cu r0+u5l0ri +curte. J Fun+e+em aproape la cap0tul /r0dinii c3nd mi-am amintit de un loc pe care Uatherine 2l 2ndr0/ea. %ra c0tre mar/ine1 un zid Fo+ l3n/0 un l0m3i. m pornit 2ntracolo1 +tri/3nd-o. &ar pe c3nd m0 apropiam1 +tri/0tele mi +-au +tin+. Sim:eam6 o team01 o pre+im:ire cumplit0. Bi 4tiam c0 nu tre.uia6 nu tre.uia +0 m0 duc6 JSte5anK e<clam0 %lena. &e/etele lui 2i +triveau acum m3na1 50c3nd-o +0 o doar0. Trupul lui tremura tot mai tare1 +e cutremura. JSte5an1 te ro/K &ar el nu p0ru +0 o aud0. J 5o+t ca6 ca un co4mar6 totul +-a 2nt3mplat at3t de 2ncet. Nu m0 puteam mi4ca6 4i totu4i tre.uia +0 m0 mi4c. Tre.uia +0 mer/ mai departe. !u 5iecare pa+1 teama cre4tea tot mai mult. proape c0 2mi miro+eam teama. =iro+ea a+emeni /r0+imii ar+e. Nu tre.uie +0 m0 duc acolo6 nu vreau +0 v0d6 #ocea lui deveni a+cu:it01 /r0.it0. cum re+pira +acadat1 cu icnete. vea ochii mari1 dilata:i1 ca un copil 2n/rozit. %lena 2i cuprin+e cu cealalt0 m3n0 de/etele care o +tr3n/eau ca o men/hine1 acoperindu-le cu totul. JSte5an1 e-n re/ul0. Nu e4ti acolo. %4ti aici1 cu mine. JNu vreau +0 v0d6 dar nu m0 pot 2mpotrivi. % ceva al.. !eva al. +u. copac. Nu m0 5ace +0 m0 uitK JSte5an1 Ste5an1 uit0-te la mineK &ar el nu mai auzea. !uvintele 2i ie4eau ca ni4te +pa+me 2ntret0iate1 ca 4i cum nu le mai putea controla1 ca 4i cum nu putea +0 le ro+tea+c0 +u5icient de repede. JNu pot +0 m0 mai apropii6 dar o 5ac. #0d copacul1 zidul. Bi al.ul acela. Cn +patele copacului. l. cu auriu pe dede+u.t. Bi pe urm0 4tiu1 4tiu1 4i m0 duc c0tre el1 pentru c0 e rochia ei. 'ochia al.0 a lui Uatherine. Bi mer/ 2n +patele copacului 4i o v0d pe p0m3nt 4i e adev0rat. % rochia lui Uatherine6 #ocea lui cre+cu 4i apoi +e opri1 2necat0 2ntr-o /roaz0 de ne2nchipuit. J6 dar Uatherine nu e 2n ea. %lena +e +im:i 2n5ri/urat01 ca 4i cum tot trupul ei 5u+e+e cu5undat 2n ap0 rece ca /hea:a. " +e 50cu pielea ca de /0in0 4i 2ncerc0 +0-i +pun0 ceva1 dar nu reu4i. %l pove+ti mai departe1 /353it1 ca 4i cum putea +0 :in0 /roaza departe de el doar continu3nd +0 vor.ea+c0. JUatherine nu e acolo1 a4a c0 poate totul nu e dec3t o /lum01 dar rochia ei e pe p0m3nt 4i e plin0 de cenu40. La 5el ca cenu4a din vatr01 e<act la 5el1 doar c0 cenu4a a+ta miroa+e a carne ar+0. re o duhoare care 2mi 5ace /rea:01 care 2mi 2nmoaie picioarele. L3n/0 o m3nec0 a rochiei +e a5l0 o .ucat0 de per/ament. "ar pe o piatr01 pe o piatr0 a5lat0 nu departe1 e un inel. Ln inel cu o piatr0 al.a+tr01 inelul ei. "nelul lui Uatherine6 Mru+c1 Ste5an +tri/0 cu o voce di+perat0> JUatherine1 ce-ai 50cutD poi c0zu 2n /enunchi1 d3nd 2n cele din urm0 drumul de/etelor %lenei1 4i 24i acoperi 5a:a cu m3inile. %lena 2l :inu 2n vreme ce el tremura1 cuprin+ de Falnice +u+pine. Cl :inu de umeri1 +tr3n/3ndu-l l3n/0 ea. JUatherine 4i-a +co+ inelul1 4opti ea1 4i nu era o 2ntre.are. S-a e<pu+ luminii +oarelui. Su+pinele lui +534ietoare continuar01 2n vreme ce ea 2l :inea lipit de rochia ei al.a+tr01 m3n/3indu-i umerii care +e z/uduiau de pl3n+. Ci 4optea tot 5elul de vor.e menite +0-l aline1 2ncerc3nd +0 nu +e /3ndea+c0 la propria ei oroare. Bi1 2n cele din urm01 el +e lini4ti 4i 2n0l:0 capul. #or.i r0/u4it1 dar +e vedea c0 +e 2ntor+e+e 2n prezent1 24i reveni+e. J@er/amentul era un .ilet1 pentru mine 4i &amon. Cn el +cria c0 5u+e+e e/oi+t01 c0 voi+e +0 ne ai.0 pe am3ndoi. Spunea6 c0 nu +uporta +0 5ie cauza du4m0niei dintre noi. Spera c0 odat0 di+p0rut01 noi doi nu ne vom mai ur2. !0 o 50cea ca +0 ne 2mpace.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JOh1 Ste5an1 4opti %lena. Sim:ea cum ochii i +e umplu de lacrimi de mil0. Oh1 Ste5an1 2mi pare at3t de r0u. &ar1 dup0 tot ace+t timp1 nu 2n:ele/i c0 ceea ce a 50cut Uatherine a 5o+t /re4itD 5o+t chiar e/oi+t1 4i a 5o+t ale/erea ei. Cntr-un 5el1 nu are nimic de-a 5ace cu tine +au cu &amon. Ste5an cl0tin0 din cap1 ca 4i cum voia +0 2ndep0rteze adev0rul cuvintelor ei. JBi-a dat via:a6 pentru a+ta. Noi am omor3t-o. cum +t0tea a4ezat pe Fo+. &ar ochii 2i erau tot dilata:i1 ni4te di+curi ne/re uria4e1 4i avea e<pre+ia unui .0ie:el nedumerit. J&amon +-a apropiat 2n +patele meu. luat .iletul 4i l-a citit. Bi pe urm06 cred c0 a 2nne.unit. m3ndoi am 2nne.unit. %u lua+em inelul lui Uatherine 4i el a 2ncercat +0 mi-l +mul/0 din m3n0. N-ar 5i tre.uit +0 o 5ac0. Ne-am luptat. Ne-am +pu+ ni4te lucruri 2n/rozitoare. Ne-am 2nvinuit unul pe altul pentru ceea ce +e 2nt3mpla+e. Nu-mi aduc aminte c3nd ne-am 2ntor+ +pre ca+01 dar .ru+c aveam 2n m3n0 +pada. Ne luptam. #oiam +0 di+tru/ pentru totdeauna chipul acela aro/ant1 +0-l omor. Cmi aduc aminte cum tata a +tri/at din ca+0. Ne-am luptat mai 2nd3rFit1 ca +0 2ncheiem 2nainte +0 aFun/0 el la noi. Bi eram doi lupt0tori pe m0+ur0. &ar &amon 5u+e+e 2ntotdeauna mai puternic1 4i 2n acea zi p0rea 4i mai iute1 ca 4i cum +e +chim.a+e mai mult dec3t mine. Bi a+t5el c0 atunci c3nd tata 2nc0 mai +tri/a de la 5erea+tr01 am +im:it t0i4ul +padei lui &amon trec3nd pe l3n/0 /arda mea. poi l-am +im:it p0trunz3ndu-mi 2n inim0. %lena 50cu ochii mari1 2n/rozit01 dar el continu01 50r0 +0 +e oprea+c0> J m +im:it durerea o:elului1 l-am +im:it +tr0pun/3ndu-m0 ad3nc. @3n0 2n miezul inimii1 o lovitur0 puternic0. Bi apoi 5or:a +-a +cur+ din mine 4i am c0zut. m r0ma+ 2ntin+ acolo1 pe dalele de piatr0. 'idic0 privirea c0tre %lena 4i 2ncheie +implu> Bi a4a6 am murit. %lena +t0tea 2ncremenit01 ca 4i cum +loiul pe care 2l +im:i+e 2n piept mai devreme 2i cuprin+e+e tot trupul 2ntr-o 2ncle4tare 2n/he:at0. J&amon +e apropie 4i +e aplec0 dea+upra mea. uzeam 2n dep0rtare +tri/0tele tat0lui meu 4i :ipetele +ervitorilor1 dar tot ce vedeam era chipul lui &amon. Ochii aceia ne/ri care erau ca .ezna unei nop:i 50r0 Lun0. #oiam +0-l 5ac +0 +u5ere pentru ceea ce 2mi 50cu+e. @entru tot ce 2mi 50cu+e mie1 4i ce-i 50cu+e lui Uatherine. Ste5an t0cu o clip01 apoi +pu+e 2ncet1 aproape ca 2n vi+> 4a c0 mi-am ridicat +a.ia 4i l-am omor3t. !u ultimele puteri1 mi-am 2nFun/hiat 5ratele 2n inim0. ;urtuna trecu+e1 4i prin 5erea+tra +part0 %lena auzea z/omotele .l3nde ale nop:ii1 :3r3itul /reierilor1 v3ntul trec3nd printre copaci. Cn camera lui Ste5an1 t0cerea era ad3nc0. JN-am mai 4tiut nimic1 p3n0 ce m-am trezit 2n morm3ntul meu1 +pu+e Ste5an. Se aplec0 2n +pate1 departe de ea1 4i 2nchi+e ochii. ;a:a lui era de+5i/urat0 4i o.o+it01 dar e<pre+ia aceea cumplit01 de copil 2n tran+01 di+p0ru+e. J t3t &amon c3t 4i eu aveam 2n noi +u5icient din +3n/ele lui Uatherine ca +0 nu murim cu adev0rat. Cn +chim.1 ne-am tran+5ormat. Ne-am trezit am3ndoi 2n morm3ntul no+tru1 2m.r0ca:i 2n cele mai .une haine1 a4eza:i pe dou0 le+pezi al0turate. %ram prea +l0.i:i ca +0 ne mai 5acem r0u unul altuiaI +3n/ele lui Uatherine a.ia ne 5u+e+e de aFun+ +0 ne revenim. Bi eram con5uzi. L-am +tri/at pe &amon1 dar el a 5u/it a5ar0 2n noapte. &in 5ericire1 5u+e+em 2n/ropa:i cu inelele pe care ni le d0du+e Uatherine. "ar eu am /0+it 2n .uzunar inelul ei. proape incon4tient1 Ste5an du+e m3na la /3t 4i pip0i cercul mic de aur. @ro.a.il c0 +-au /3ndit c0 ea mi-l d0du+e. m 2ncercat +0 m0 duc aca+0. +ta a 5o+t o pro+tie. !3nd m-au v0zut1 +ervitorii au 2nceput +0 :ipe 4i au aler/at +0 aduc0 un preot. m 5u/it de acolo 4i eu. Cn +in/urul loc unde eram 2n +i/uran:01 2n 2ntuneric. Bi acolo am +tat de atunci. cela e locul meu1 %lena. m omor3t-o pe Uatherine cu m3ndria 4i /elozia mea1 4i l-am omor3t pe &amon cu ura mea. &ar am 50cut mai r0u dec3t +0-l ucid. L-am condamnat la o via:0 ve4nic0 4i chinuit0. &ac0 n-ar 5i murit atunci1 cu +3n/ele lui Uatherine at3t de puternic 2n venele lui1 ar 5i avut o 4an+0. Cn timp1 +3n/ele i +-ar 5i +u.:iat 4i apoi ar 5i di+p0rut. %l ar 5i devenit din nou un om normal. &ar omor3ndu-l atunci1 l-am condamnat +0 tr0ia+c0 2n 2ntuneric. "-am luat +in/ura 4an+0 de +alvare. Ste5an r3+e amar. Btii ce 2n+eamn0

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

Salvatore 2n italian01 %lenaD Cn+eamn0 +alvare1 m3ntuitor. 4a m0 cheam01 4i am primit 4i numele S53ntului Ste5an1 primul martir al cre4tin0t0:ii. "ar eu l-am o+3ndit pe 5ratele meu +0 tr0ia+c0 2n iad. JNu1 +pu+e %lena. poi1 cu o voce mai puternic01 repet0> Nu1 Ste5an. S-a o+3ndit +in/ur. %l te-a omor3t pe tine. &ar ce +-a 2nt3mplat apoi cu elD JLn timp +-a al0turat a4a-numitelor !ompa/nie di ventura1 mercenari nemilo4i care Fe5uiau 4i deva+tau. +tr0.0tut :ara al0turi de ei1 lupt3nd 4i .3nd +3n/ele victimelor +ale. Cn acea vreme eu tr0iam 2n a5ara zidurilor cet0:ii1 aproape mort de 5oame1 omor3nd animale1 eu 2n+umi animal. =ult timp n-am 4tiut nimic de &amon. poi1 2ntr-o zi1 i-am auzit vocea 2n mintea mea. %ra mai puternic ca mine1 pentru c0 .ea +3n/e omene+c. "ar c3nd oamenii +unt omor3:i1 e+en:a vie:ii pe care o d0ruie+c e+te 2ntr-un 5el mai puternic0 dec3t orice. % ca 4i cum 2n acele ultime clipe de /roaz0 4i lupt0 +u5letul are cea mai mare vi.ra:ie. @entru c0 &amon omora oameni1 era capa.il +0 +e hr0nea+c0 din @uteri mai mult dec3t mine. J!e6 puteriD 2ntre.0 %lena. Ln /3nd prindea 5orm0 2n mintea ei. J;or:01 a4a cum +puneai tu1 4i rapiditate. O a+cu:ire a +im:urilor1 mai ale+ noaptea. ce+tea +unt cele de .az0. @utem de a+emenea +06 +im:im min:ile. Le putem percepe prezen:a1 4i uneori natura /3ndurilor. @utem +0 +em0n0m con5uzie 2n min:ile mai +la.e1 5ie +0 punem +t0p3nire pe ele1 5ie +0 le +upunem voin:ei noa+tre. =ai +unt 4i altele. !u +u5icient +3n/e omene+c ne putem +chim.a 5orma1 putem deveni animale. Bi cu c3t ucizi mai mult1 cu at3t mai inten+e devin @uterile6 #ocea lui &amon era 5oarte puternic0 2n mintea mea. Spunea c0 acum el era condotierul propriei +ale compa/nia 4i +e 2ntorcea 2n ;loren:a. Spunea c0 dac0 o +0 m0 a5lu acolo atunci c3nd va veni1 o +0 m0 omoare. L-am crezut 4i am plecat. &e atunci l-am v0zut doar de c3teva ori. menin:area a r0ma+ aceea4i1 4i el e+te 2ntotdeauna mult mai puternic dec3t mine. &amon a pro5itat din plin de natura lui 4i pare +0 +e .ucure de latura ei 2ntunecat0. &ar a+ta e 4i natura mea. ceea4i 2ntunecime e 4i 2nl0untrul meu. !redeam c0 o +-o 2n5r3n/1 dar m-am 2n4elat. &e aceea am venit aici1 2n ;ellE+ !hurch. !redeam c0 dac0 m0 +ta.ile+c 2ntr-un or04el1 departe de vechile amintiri1 a4 putea +0 m0 eli.erez de 2ntuneric. Cn +chim.1 2n noaptea a+ta am omor3t un om. JNu1 +pu+e %lena cu hot0r3re. Nu cred a+ta1 Ste5an. @ove+tea lui o umplu+e de oroare 4i mil06 4i team0 de a+emeni. 'ecuno4tea a+ta. &ar +c3r.a ei di+p0ru+e1 4i de un lucru era 5oarte +i/ur0. Ste5an nu era un criminal. J!e +-a 2nt3mplat 2n +eara a+ta1 Ste5anD Te-ai certat cu TannerD J%u6 nu-mi aduc aminte1 +pu+e el 2nne/urat. m 5olo+it @uterea pentru a-l convin/e +0 5ac0 ce voia:i voi. @e urm0 am plecat. &ar mai t3rziu m-am +im:it ame:it 4i cuprin+ de +l0.iciune. La 5el cum +-a mai 2nt3mplat. O privi 2n ochi. Lltima dat0 c3nd +-a 2nt3mplat eram 2n cimitir1 chiar l3n/0 .i+eric01 2n noaptea c3nd #icPie Mennett a 5o+t atacat0. J&ar nu tu ai 50cut a+ta. Tu nu puteai +0 5aci a+ta6 Ste5anD JNu 4tiu1 +pu+e el pe un ton a+pru. !e alt0 e<plica:ie mai e<i+t0D %u chiar am .0ut +3n/e din .0tr3nul acela de +u. pod 2n noaptea c3nd ai 5u/it cu 5etele din cimitir. 4 5i Furat c0 nu i-am luat at3t de mult 2nc3t +0-i 5ac vreun r0u1 dar a 5o+t c3t pe ce +0 moar0. Bi am 5o+t1 de a+emenea1 acolo c3nd #icPie 4i Tanner au 5o+t ataca:i. J&ar nu-:i aduci aminte +0-i 5i atacat tu1 +pu+e %lena1 u4urat0. "deea care prindea 5orm0 2n mintea ei era acum aproape convin/ere. J!e conteaz0D !ine altcineva ar 5i putut-o 5ace1 dac0 nu euD J&amon1 +pu+e %lena. %l tre+0ri 4i %lena v0zu cum umerii i +e 2ncordeaz0 din nou. J% un /3nd pl0cut. La 2nceput am +perat c0 ar putea e<i+ta o a+emenea e<plica:ie. !0 ar putea 5i altcineva1 cineva ca 5ratele meu. &ar am i+codit cu mintea 4i nu am /0+it nimic1 nici o alt0 prezen:0. !ea mai +impl0 e<plica:ie e+te c0 eu +unt uci/a4ul. JNu1 +pu+e %lena1 nu 2n:ele/i. Nu vreau +0 +pun c0 cineva ca &amon ar putea +0 5ac0 lucrurile pe care le-am v0zut. Spun c0 &amon e+te aici1 2n ;ellE+ !hurch. L-am v0zut eu. Ste5an +e hol.0 la ea.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J%l tre.uie +0 5ie1 +pu+e %lena1 tr0/3nd aer ad3nc 2n piept. L-am v0zut deFa de dou01 poate chiar de trei ori. Ste5an1 tu mi-ai +pu+ o pove+te lun/01 iar acum o +0-:i +pun 4i eu una. @e c3t de repede 4i de +implu putu1 2i i+tori+i ce +e 2nt3mpla+e 2n +ala de +port 4i aca+0 la Monnie. Muzele lui +e +tr3n+er0 2ntr-o linie al.0 c3nd 2i pove+ti cum 2ncerca+e &amon +0 o +0rute. O.raFii ei +e 2m.uForar0 c3nd 24i aminti de propria reac:ie1 cum aproape c0 2i ceda+e. &ar 2i +pu+e totul lui Ste5an. Bi de+pre cioar01 4i toate celelalte lucruri +tranii care +e petrecu+er0 de c3nd +e 2ntor+e+e din ;ran:a. JBi1 Ste5an1 eu cred c0 &amon a 5o+t 2n +eara a+ta 2n !a+a M3ntuit01 2ncheie ea. !hiar dup0 ce tu te-ai +im:it ame:it 2n camera din 5a:01 a trecut pe l3n/0 mine cineva 2m.r0cat ca6 ca =oartea1 cu o ro.0 nea/r0 4i /lu/01 4i nu i-am putut vedea chipul. &ar era ceva 5amiliar 2n 5elul 2n care p04ea. 5o+t el1 Ste5an. &amon a 5o+t acolo. J&ar a+ta tot nu e<plic0 celelalte d0:i. #icPie 4i .0tr3nul. %u am luat +3n/e de la .0tr3n. ;a:a lui Ste5an era 2ncordat01 ca 4i cum aproape c0 +e temea +0 +pere. J&ar chiar tu ai +pu+ c0 nu ai luat at3ta c3t +0-i 5aci r0u. Ste5an1 cine 4tie ce i +-a 2nt3mplat omului dup0 ce tu ai plecatD Nu era cel mai u4or pentru &amon +0-l atace atunciD =ai ale+ dac0 &amon te-a p3ndit tot timpul1 poate +u. o alt0 5orm06 J!a o cioar01 murmur0 Ste5an. J!a o cioar0. !3t de+pre #icPie6 Ste5an1 ai +pu+ c0 tu po:i +em0na con5uzie 2n min:ile mai +la.e1 +0 le +upui. N-ar 5i putut +0 5ac0 a+ta 4i &amon cu tineD S0-:i +upun0 mintea1 a4a cum 4i tu po:i +upune mintea unui muritorD J&a1 4i +0-4i a+cund0 prezen:a de mine. Cn vocea lui Ste5an +e +im:ea o tul.urare cre+c3nd0. J&e aceea nu a r0+pun+ chem0rilor mele. #oia6 J#oia +0 +e 2nt3mple e<act ceea ce +-a 2nt3mplat. #oia +0 te 2ndoie4ti de tine1 +0 crezi c0 e4ti un uci/a4. &ar nu e+te adev0rat1 Ste5an. Oh1 Ste5an1 acum 4tii a+ta 4i nu tre.uie +0 te mai temi. Se ridic01 +im:indu-+e cuprin+0 de .ucurie 4i u4urare. @3n0 la urm01 noaptea a+ta ori.il0 +e 2ncheia cu ceva minunat. J&e-a+ta ai 5o+t at3t de rece cu mine1 nu-i a4aD +pu+e ea1 2ntinz3ndu-4i m3inile c0tre el. @entru c0 te temi de ceea ce ai putea 5ace. &ar nu tre.uie +0 te mai temi de a+ta. JNu tre.uieD Ste5an re+pira repede acum1 4i 2i privi .ra:ele 2ntin+e +pre el ca 4i cum ar 5i 5o+t ni4te 4erpi. !rezi c0 nu mai am nici un motiv +0 m0 temD % po+i.il ca &amon +0 5i atacat oamenii aceia1 dar el nu-mi controleaz0 /3ndurile. Bi tu nu 4tii ce am /3ndit de+pre tine. %lena 24i p0+tr0 vocea calm0. JTu nu vrei +0-mi 5aci r0u1 +pu+e ea cu convin/ere. JNuD u 5o+t at3tea d0:i1 c3nd te priveam 2n v0zul lumii1 c3nd cu /reu m0 a.:ineam +0 nu te atin/. !3nd eram at3t de tentat de /3tul t0u al.1 de /3tul t0u +u.:ire 4i al.1 cu venele pul+3nd a.ia v0zute +u. piele6 Ochii lui erau a:inti:i pe /3tul ei 2ntr-un 5el care 2i amintea de ochii lui &amon1 4i %lena +im:i cum inima 2i .ate mai tare. J&0:i c3nd m0 /3ndeam c0 o +0 te apuc 4i o +0 te 5or:ez +0-mi cedezi chiar acolo1 2n 4coal0. JNu e nevoie +0 m0 5or:ezi1 +pu+e %lena1 24i +im:ea pul+ul zv3cnindu-i 2n tot trupulI 2n 2ncheieturile m3inilor 4i 2n 2ndoitura cotului1 4i 2n /3t. m luat o hot0r3re1 Ste5an1 +pu+e ea 2ncet1 privindu-l 2n ochi. #reau +0 o 5aci. %l 2n/hi:i cu /reu. JNu 4tii ce-mi ceri. J!red c0 4tiu. =i-ai +pu+ cum a 5o+t cu Uatherine1 Ste5an. #reau +0 5ie la 5el 4i cu noi. Si/ur1 nu vreau +0 m0 tran+5ormi. &ar putem +0 2mp0r:im pu:in 50r0 +0 +e 2nt3mple a+ta1 nu-i a4aD Btiu1 ad0u/0 ea1 4i mai 2ncet1 c3t de mult ai iu.it-o pe Uatherine. &ar ea nu mai e acum1 4i eu +unt aici. Bi te iu.e+c1 Ste5an. #reau +0 5iu cu tine.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

JNu 4tii ce vor.e4tiK Ste5an +t0tea ri/id1 cu chipul cuprin+ de 5urie1 cu ochii chinui:i. &ac0 2mi dau o dat0 5r3u li.er1 ce m0 va 2mpiedica +0 te tran+5orm1 +au chiar +0 te omorD @atima e mai puternic0 dec3t 2:i po:i ima/ina. Tot nu 2n:ele/i ce +unt1 nu 2n:ele/i ce pot 5aceD %a +t0tea 4i 2l privea calm01 cu .0r.ia u4or ridicat0. +ta p0ru +0 2l 2n5urie. JNu-:i aFun/e ce-ai v0zutD Sau tre.ui +0-:i ar0t mai multD Nu-:i po:i 2nchipui ce-a4 putea +0-:i 5acD Se 2ndrept0 cu pa4i mari c0tre c0minul rece 4i lu0 de acolo o .ucat0 mare de lemn1 mai /roa+0 dec3t .ra:ele %lenei 2mpreun0. &intr-o +in/ur0 mi4care1 o rup+e 2n dou0 ca 4i cum ar 5i 5o+t un .0: de chi.rit. !e-a4 putea +0 le 5ac oa+elor tale 5ra/ileD +pu+e el. Cn partea cealalt0 a camerei era o pern0 aruncat0 de pe patI o lu0 de Fo+ 4i cu o mi4care a un/hiilor +53rtec0 5a:a de m0ta+e. J@ielii tale moiD poi +e apropie de %lena cu o iu:eal0 ne5irea+c0I 2nainte ca ea +0-4i dea +eama ce +e 2nt3mpl01 el era l3n/0 ea 4i o +tr3n/ea de umeri. O privi 2n ochi o clip01 apoi1 cu un 4uierat +0l.atic care 50cu +0 i +e ridice %lenei p0rul pe cea5a1 24i dez/oli din:ii. %ra acela4i r3nFet 5eroce pe care-l v0zu+e pe acoperi41 aceia4i din:i al.i 2n care caninii deveni+er0 incredi.il de lun/i 4i de a+cu:i:i. %rau col:ii unui animal de prad01 ai unui v3n0tor. JH3tului t0u al.1 +pu+e el cu o voce +chim.at0. %lena r0ma+e ca paralizat0 o clip01 uit3ndu-+e lun/1 con+tr3n+0 parc01 la acel chip 2n+p0im3nt0tor1 apoi ceva din ad3ncul +u5letului ei +e dovedi mai puternic. 'idic0 m3inile1 2n cercul +tr3mt al .ra:elor lui care o +tr3n/eau1 4i 2i cuprin+e 5a:a. Ci +im:i o.raFii reci 2n palme. Cl :inu 2n 5elul ace+ta1 cu .l3nde:e1 cu at3ta .l3nde:e1 ca 4i cum ar 5i vrut +0-i repro4eze +tr3n+oarea 5urioa+0 pe umerii ei /oi. Bi v0zu cum nedumerirea i +e a4terne 2ncet pe 5a:01 c3nd 2n:ele+e c0 ea nu +e lupta cu el 4i nici nul re+pin/ea. %lena a4tept0 p3n0 c3nd nedumerirea i +e re5lect0 4i 2n ochi1 2m.l3nzindu-i privirea1 50c3nd-o +0 par0 aproape ru/0toare. Btia c0 pe chipul ei nu +e citea teama1 ci doar .l3nde:ea 4i iu.irea1 4i c0 .uzele ei erau u4or 2ntrede+chi+e. m3ndoi re+pirau repede acum1 2mpreun01 2n acela4i ritm. %lena +im:i cum el 2ncepe +0 tremure1 la 5el ca atunci c3nd amintirile de+pre Uatherine deveni+er0 prea dureroa+e1 de ne+uportat. poi1 cu /in/04ie 4i hot0r3re1 tra+e +pre ea /ura aceea r3nFit0. %l 2ncerc0 +0 +e 2mpotrivea+c0. &ar .l3nde:ea ei era mai puternic0 dec3t toat0 puterea lui neomenea+c0. %lena 2nchi+e ochii 4i +e /3ndi doar la Ste5an1 nu la lucrurile 2n/rozitoare pe care le a5la+e 2n +eara a+ta1 ci doar la Ste5an1 care 2i m3n/3ia+e p0rul at3t de u4or1 de parc0 ea +-ar 5i putut 5r3n/e 2n m3inile lui. Se /3ndi la a+ta1 4i +0rut0 acea /ur0 de animal de prad0 care o amenin:a+e cu c3teva minute 2n urm0. Sim:i +chim.area1 tran+5ormarea /urii lui pe m0+ur0 ce el ceda1 r0+punz3nd 2mpotriva voin:ei lui1 primind +0ruturile ei .l3nde cu aceea4i .l3nde:e. Sim:i trupul lui Ste5an 2n5ior3ndu-+e 4i +tr3n+oarea a+pr0 pe umerii ei +l0.ind1 devenind 2m.r0:i4are. Bi 4tiu c0 2nvin+e+e. JN-ai +0-mi 5aci niciodat0 r0u1 4opti ea. %ra ca 4i cum1 +0rut3ndu-+e1 alun/au toat0 teama 4i di+perarea 4i +in/ur0tatea dinl0untrul lor. %lena +im:i cum o +tr0.ate un 5ior de patim01 a+emenea unui 5ul/er de var01 4i +im:i pa+iunea cu care 2i r0+pun+e Ste5an. &ar mai pre+u+ de orice +im:0minte1 cople4indu-le1 era o tandre:e de o inten+itate aproape 2n+p0im3nt0toare. Nu era nevoie de /ra.0 +au de duritate1 24i +pu+e %lena 2n vreme ce Ste5an o a4eza cu .l3nde:e pe pat. Treptat1 +0rut0rile devenir0 din ce 2n ce mai +t0ruitoare1 4i %lena +im:i 5ul/erul de var0 +tr0.0t3ndu-i 2n valuri tot trupul1 2nc0rc3ndu-l de electricitate1 50c3ndu-i inima +0 .at0 mai n0valnic 4i +0 i +e taie r0+u5larea. O 50cea +0 +e +imt0 ciudat de moale 4i de ame:it01 o 50cea +0 2nchid0 ochii 4i +0-4i dea capul pe +pate1 l0+3ndu-+e 2n voia patimii. % timpul1 Ste5an1 /3ndi ea. Bi1 cu .l3nde:e1 2i tra+e din nou /ura 2n Fo+1 de data a+ta c0tre /3tul ei. Ci +im:i .uzele atin/3ndu-i pielea1 2i +im:i r0+u5larea cald0 4i rece

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

totodat0. poi +im:i o durere a+cu:it0. &ar durerea di+p0ru aproape imediat1 2nlocuit0 de o pl0cere care o 50cu +0 tremure. Ln val imen+ de tandre:e o +tr0.0tu1 2ndreptat c0tre Ste5an. Cn cele din urm0 2i privi chipul1 un chip care 2n +53r4it i +e dezv0luia1 care nu +e mai a+cundea 2n +patele zidurilor. "ar privirea pe care o v0zu 2n ochii lui o 50cu +0 +e +imt0 50r0 putere. J i 2ncredere 2n mineD 4opti el. Bi c3nd ea doar 2ncuviin:0 din cap1 r0ma+e cu privirea a:intit0 2n ochii ei 2n timp ce 2ntindea m3na dup0 ceva a5lat l3n/0 pat. %ra pumnalul. %a 2l privi 50r0 team0 4i apoi +e uit0 din nou 5i< 2n ochii lui. ;0r0 +0-4i ia privirea de la ea1 el 2l +coa+e din teac0 4i-4i 50cu o mic0 t0ietur0 la .aza /3tului. %lena o privi cu ochii mari1 privi +3n/ele la 5el de +tr0lucitor ca .oa.ele de ilice1 dar c3nd el o tra+e c0tre el nu +e 2mpotrivi. poi o :inu 2n .ra:e mult timp1 2n vreme ce a5ar0 /reierii continuau +0-4i :3r3ie c3ntecul. Cn cele din urm01 el +e mi4c0. J 4 vrea +0 po:i +0 r0m3i aici1 4opti. 4 vrea +0 po:i +0 r0m3i pentru totdeauna. &ar nu po:i. JBtiu1 r0+pun+e ea1 la 5el de 2ncet. Ochii li +e 2nt3lnir0 din nou1 2ntr-o 2n:ele/ere t0cut0. veau at3t de multe lucruri +0-4i +pun01 at3tea motive pentru a 5i 2mpreun0. J=3ine1 +pu+e ea. poi1 rezem3ndu-+e de um0rul lui1 4opti> Orice +e-nt3mpl01 Ste5an1 voi 5i al0turi de tine. Spune-mi c0 m0 crezi. #ocea lui +e auzi 2ncet1 2n0.u4it0 de p0rul ei. JOh1 %lena1 te cred. Orice +e-nt3mpl01 vom 5i 2mpreun0. !apitolul 17 &up0 ce o l0+0 pe %lena aca+01 Ste5an +e du+e 2n p0dure. O lu0 pe Old !reeP 'oad1 mer/3nd pe +u. norii cenu4ii prin care nu +e vedea nici un petic de cer1 c0tre locul unde opri+e 2n prima zi de 4coal0. L0+0 ma4ina 4i 2ncerc0 +0 re/0+ea+c0 drumul care ducea c0tre lumini4ul unde v0zu+e cioara. "n+tinctele lui de v3n0tor 2l aFutar01 c0ci 24i aminti de 5orma unui anume tu5i4 +au de un copac noduro+1 p3n0 ce aFun+e la locul de+chi+1 2nconFurat de +teFari .0tr3ni. ici era. Su. p0tura 5runzelor maronii p0tate1 poate c0 mai e<i+tau 2nc0 oa+ele iepurelui. 'e+pir3nd ad3nc pentru a +e calma1 pentru a-4i aduna @uterile1 arunc0 un /3nd i+coditor1 2ntre.0tor. Bi pentru prima oar0 de c3nd veni+e 2n ;ellE+ !hurch1 +im:i p3lp3ind un r0+pun+. &ar p0rea +la. 4i tremur0tor1 4i nu-l putea localiza 2n +pa:iu. O5t0 4i +e 2ntoar+e6 4i 2ncremeni. &amon +e a5la 2n 5a:a lui1 cu .ra:ele 2ncruci4ate pe piept1 rezemat de cel mai mare +teFar din lumini4. r0ta ca 4i cum era acolo de multe ore. J 4a deci1 +pu+e Ste5an ap0+at1 e adev0rat. trecut mult0 vreme1 5rate. JNu at3t de mult0 c3t crezi tu1 5rate. Ste5an 24i aminti de acea voce1 cati5elat01 ironic0. JNu te-am pierdut din ochi de-a lun/ul anilor1 continu0 calm &amon. Cndep0rt0 o .uc0:ic0 de coaF0 de copac de pe m3neca Fachetei de piele la 5el de deta4at ca pe vremea c3nd 24i aranFa man4etele de .rocart. &ar tu n-aveai cum +0 4tii a+ta1 nuD h1 nu1 @uterile tale +unt la 5el de +la.e ca 2ntotdeauna. J i /riF01 +pu+e 2ncet Ste5an1 pe un ton amenin:0tor. i mare /riF0 2n noaptea a+ta. Nu +unt prea 2n/0duitor. JS53ntul Ste5an 5urio+D !a +0 vezi. %4ti +up0rat1 .0nuie+c1 din cauza micilor mele incur+iuni 2n teritoriul t0u. m 50cut-o doar pentru c0 vreau +0 5iu aproape de tine. ;ra:ii ar tre.ui +0 5ie apropia:i. J i omor3t 2n +eara a+ta. Bi ai 2ncercat +0 m0 5aci +0 cred c0 eu am 50cut-o. J%4ti 5oarte +i/ur c0 n-ai 50cut-oD @oate c0 am 50cut-o 2mpreun0. i /riF0K +pu+e c3nd Ste5an 2nainta c0tre el. Nici eu nu +unt prea 2n/0duitor 2n +eara a+ta. %u am avut doar un pro5e+or de i+torie +5riFitI tu ai avut o 5a:0 dr0/u:0.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

;uria din ad3ncul lui Ste5an +e adun01 p0r3nd +0 +e +tr3n/0 2ntr-un punct 5ier.inte 4i +tr0lucitor1 ca un +oare 2n0untrul lui. JStai departe de %lena1 4opti el at3t de amenin:0tor 2nc3t &amon chiar 24i tra+e u4or capul 2n +pate. Stai departe de ea1 &amon. Btiu c0 ai p3ndit-o1 4tiu c0 ai urm0rit-o. &ar +-a terminat. O +in/ur0 dat0 +0 te mai apropii de ea 4i-o +0-:i par0 r0u. JCntotdeauna ai 5o+t e/oi+t. Sin/urul t0u de5ect. Nu vrei +0 2mp0r:i nimic1 nu-i a4aD Mru+c1 .uzele lui &amon +e arcuir0 2ntr-un z3m.et deo+e.it de 5rumo+. J&ar1 din 5ericire1 2nc3nt0toarea %lena e mult mai /eneroa+0. Nu :i-a +pu+ de mica noa+tr0 rela:ieD %i1 prima dat0 c3nd ne-am v0zut1 aproape c0 mi +-a d0ruit pe loc. J +ta e o minciun0K JOh1 nu1 5rate dra/0. %u nu mint niciodat0 c3nd e vor.a de ceva important. Sau vreau +0 +pun lip+it de importan:0D Oricum1 prea 5rumoa+a ta domni:0 aproape c0 a le4inat 2n .ra:ele mele. !red c0 2i plac .0r.a:ii 2n ne/ru. Cn vreme ce Ste5an 2l privea 5i<1 2ncerc3nd +0-4i controleze re+pira:ia1 &amon ad0u/01 aproape cu .l3nde:e> Btii1 te 2n4eli 2n privin:a ei. !rezi c0 e dulce 4i docil01 a4a cum era Uatherine. &ar nu e. Nu e deloc /enul t0u1 neprih0nitul meu 5rate. re 2n ea un +pirit 4i un 5oc cu care tu n-ai 4ti ce +0 5aci. JBi tu ai 4ti1 nuD &amon 24i de+50cu .ra:ele 4i z3m.i din nou1 2ncet. JOh1 da. Ste5an voia +0 +e repead0 la el1 +0-i 4tear/0 de pe 5a:0 z3m.etul acela 5rumo+ 4i plin de aro/an:01 +0-i 5r3n/0 /3tul lui &amon. Spu+e1 a.ia control3ndu-4i /la+ul> J i dreptate 2ntr-o +in/ur0 privin:0. % puternic0. Su5icient de puternic0 pentru a te re+pin/e. "ar acum c0 4tie ce e4ti tu cu adev0rat1 o va 5ace. Tot ce +imte acum pentru tine e dez/u+t. Spr3ncenele lui &amon +e ridicar0. J!hiar a4aD =ai vedem noi. @oate c0 va de+coperi c0 2i place mai mult adev0ratul 2ntuneric dec3t amur/ul palid. %u1 cel pu:in1 pot +0 recuno+c adev0rul de+pre natura mea. &ar 2mi 5ac /riFi pentru tine1 5r0:iore. @ari +l0.it 4i pro+t hr0nit. Te cam a:3:01 nuD Omoar0-l1 +pu+e imperio+ ceva 2n mintea lui Ste5an. Omoar0-l1 rupe-i /3tul1 +534ie-i /3tul 2n 534ii 2n+3n/erate de carne. &ar 4tia c0 &amon +e hr0ni+e 5oarte .ine 2n acea +ear0. ura 2ntunecat0 a 5ratelui +0u era m0rit01 pul+atil01 aproape c0 +tr0lucea cu e+en:a vie:ii pe care el o lua+e. J&a1 am .0ut din plin1 +pu+e pe un ton amuzat &amon1 ca 4i cum ar 5i 4tiut ce /3ndea Ste5an. O5t0 4i 24i trecu lim.a pe+te .uze1 amintindu-4i +ati+50cut. %ra mic1 dar avea 2n el o cantitate +urprinz0toare de +ev0. Nu la 5el de dr0/u: ca %lena1 4i cu +i/uran:0 nu miro+ea la 5el de .ine. &ar e 2ntotdeauna 2nvior0tor +0 +im:i +3n/ele nou cum c3nt0 2n tine. &amon r0+u5l0 ad3nc 4i +e 2ndep0rt0 de copac1 uit3ndu-+e 2n Fur. Ste5an 24i aminti 4i de acele mi4c0ri /ra:ioa+e1 de 5iecare /e+t controlat 4i preci+. Secolele doar cizela+er0 ele/an:a natural0 a lui &amon. JCmi +t3rne4te che5ul +0 5ac a+ta1 +pu+e &amon1 apropiindu-+e de un cop0cel a5lat la c3:iva metri mai departe. vea o dat0 4i Fum0tate 2n0l:imea lui &amon 4i c3nd ace+ta 2l apuc0 de/etele lui nu +e unir0 2n Furul trunchiului. &ar Ste5an v0zu cum r0+u5larea lui &amon +e iu:e4te1 cum 2i Foac0 mu4chii +u. c0ma4a nea/r0 +u.:ire1 4i apoi copacul 5u +mul+ din p0m3nt1 cu r0d0cinile at3rn3ndu-i. Ste5an +im:ea miro+ul puternic al p0m3ntului Filav r0+colit. JOricum1 nu-mi pl0cea acolo1 +pu+e &amon 4i 2l azv3rli c3t de departe 2i 2n/0duir0 r0d0cinile 2ncurcate. poi z3m.i 5ermec0tor. Bi-mi +t3rne4te 4i che5ul +0 5ac a+ta. Se v0zu o mi4care rapid01 o 5ul/erare1 4i &amon di+p0ru. Ste5an +e uit0 2n Fur1 dar nu v0zu nici urm0 de el. JSu+1 5rate. #ocea venea de dea+upra capului +0u 4i c3nd Ste5an ridic0 privirea 2l v0zu pe &amon coco:at printre ramurile +teFarului. Se auzi un 5o4net de 5runze maronii 4i el di+p0ru din nou.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J ici1 2n +pate1 5rate. Ste5an +im:i o .0taie pe um0r 4i +e r0+uci1 dar nu v0zu nimic 2n +patele lui. J ici1 5rate. Se r0+uci din nou. JNu1 2ncearc0 aici. ;urio+1 Ste5an +e 2ntoar+e 2n cealalt0 parte1 2ntinz3nd m3na 4i 2ncerc3nd +0-l apuce pe &amon. &ar de/etele lui prin+er0 doar aer. ici1 Ste5an. &e data a+ta vocea era 2n mintea lui 4i @uterea ei 2l z/udui pro5und. %ra nevoie de o 5or:0 e<traordinar0 pentru a proiecta at3t de clar /3nduri. Cncet1 +e mai r0+uci o dat01 4i 2l v0zu pe &amon 2n pozi:ia lui ini:ial01 rezemat de +teFarul cel mare. &ar de data a+ta amuzamentul din privire 2i di+p0ru+e. Ochii lui erau ne/ri 4i impenetra.ili1 iar /ura lui era +tr3n+0 2ntr-o linie +u.:ire. &e ce alt0dovad0mai ai nevoie1 Ste5anD %u +unt mai puternic dec3t tine1 la 5el cum tu e4ti mai puternic dec3t ace+te Falnice 50pturi omene4ti. Sunt4i mai rapid dec3t tine14i am4i alte @uteri de care tu nici m0car n-ai auzit. #echile @uteri1 Ste5an.Bi nu m0tem +0le 5olo+e+c. &ac0vei lupta 2mpotriva mea1 le voi 5olo+i 2mpotriva ta. J&e-a+ta ai venit aiciD !a +0 m0 chinuiD m 5o+t 2ndur0tor cu tine1 5rate. 45i putut de multe ori +0te ucid1 dar:i-am cru:at de 5iecare dat0viata. &ar acum e di5erit. &amon +e de+prin+e de copac 4i +pu+e cu /la+ tare> JTe avertizez1 Ste5an1 nu mi te 2mpotrivi. Nu conteaz0 de ce am venit aici. !eea ce vreau acum e %lena. Bi dac0 2ncerci +0 m0 2mpiedici +0 o 5ac a mea1 te omor. J@o:i +0 2ncerci1 +pu+e Ste5an. =iezul 5ier.inte 2n care +e +tr3n+e+e 5uria din0untrul lui ardea mai +tr0lucitor ca niciodat01 rev0r+3ndu-4i lumina ca o 2ntrea/0 /ala<ie de a4tri. Btia1 2ntr-un 5el1 c0 amenin:a 2ntunecimea lui &amon. J!rezi c0 nu pot +-o 5acD Nu te-nve:i minte niciodat01 nu-i a4a1 5r0:ioreD Ste5an avu timp doar c3t +0 vad0 cum &amon clatin0 o.o+it din cap1 apoi ceva +e mi4c0 iar 5ul/er0tor 4i +e +im:i cuprin+ de ni4te m3ini puternice. Cn clipa urm0toare lupta1 cu violen:01 2ncerc3nd din r0+puteri +0 +cape de ele. &ar erau ca ni4te m3ini de o:el. Lovi cu +0l.0ticie1 2ncerc3nd +0 aFun/0 la zona vulnera.il0 de +u. .0r.ia lui &amon. &e/ea.a1 avea .ra:ele :intuite la +pate1 trupul imo.ilizat. %ra la 5el de neputincio+ ca o pa+0re 2n /hearele unei pi+ici a/ile 4i pricepute. Se l0+0 moale pentru o clip01 tr0/3ndu-+e 2n Fo+ cu toat0 /reutatea1 pentru ca 2n clipa urm0toare +0-4i 2ncordeze .ru+c to:i mu4chii1 2ncerc3nd +0 +e eli.ereze1 2ncerc3nd +0 lovea+c0. &ar m3inile nemiloa+e doar 24i m0rir0 +tr3n+oarea1 50c3ndu-i z.aterile inutile. Jalnice. Cntotdeauna ai 5o+t 2nc0p0:3nat. @oate c0a+ta te va convin/e. Ste5an privi chipul 5ratelui +0u1 la 5el de palid ca 5ere+trele cu /eam Fivrat de la pen+iune1 4i la acei ochi ne/ri ca un h0u 50r0 5und. poi +im:i ni4te de/ete apuc3ndu-l de p0r1 tr0/3ndu-i capul pe +pate1 l0+3ndu-i /3tul e<pu+. N.aterile lui +e 2nte:it01 devenir0 +0l.atice. Nu te o.o+i1 +pu+e vocea din capul lui1 4i apoi +im:i durerea a+cu:it0 a din:ilor. Sim:i umilin:a 4i neputin:a victimei1 a v3natului1 a pr0zii. Bi apoi durerea provocat0 de +3n/ele luat 2mpotriva voin:ei +ale. 'e5uz0 +0 cedeze1 4i durerea deveni mai cumplit01 avea +enza:ia c0 i +e +mul/ea +u5letul la 5el cum 5u+e+e +mul+ din p0m3nt acel copac t3n0r. Cl +tr0pun/ea ca ni4te +uli:e de 5oc1 concentr3ndu-+e pe acele puncte din pielea lui unde +e 2n5ip+e+er0 din:ii lui &amon. O durere a/onizant0 2i ardea ma<ilarul 4i o.razul1 co.or3ndu-i c0tre um0r 4i piept. Sim:i un val de ame:eal0 4i 24i d0du +eama c0 24i pierde cuno4tin:a. poi1 .ru+c1 m3inile 2i d0dur0 drumul 4i el +e pr0.u4i la p0m3nt1 pe un +trat de 5runze de +teFar umede 4i ve4teFite. H353ind +0-4i recapete r0+u5larea1 +e chinui +0 +e ridice 2n patru la.e. J#ezi1 5r0:iore1 +unt mai puternic dec3t tine1 +u5icient de puternic pentru a te nimici1 pentru a-:i lua +3n/ele 4i via:a dac0 vreau. La+0-mi-o pe %lena1 alt5el o voi 5ace. Ste5an ridic0 privirea. &amon +t0tea cu capul dat pe +pate1 cu picioarele u4or

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

dep0rtate1 a+emenea unui 2nvin/0tor care-4i pune piciorul pe /3tul celui 2nvin+. Ochii aceia 2ntuneca:i ca noaptea ardeau trium50tori1 4i +3n/ele lui Ste5an era pe .uzele lui. Ste5an +e +im:i plin de ur01 o ur0 cum nu mai cuno+cu+e vreodat0. %ra ca 4i cum toat0 ura pe care o avu+e+e p3n0 atunci pentru &amon 5u+e+e doar o pic0tur0 de ap0 2n ace+t ocean 2n+pumat1 5urtuno+. Cn lun/ile veacuri care trecu+er01 de multe ori re/reta+e ceea ce 2i 50cu+e 5ratelui +0u1 de multe ori 24i dori+e din tot +u5letul +0-i poat0 +chim.a +oarta. cum nu voia dec3t +0 o 5ac0 din nou. J%lena nu e+te a ta1 +pu+e el printre din:i1 ridic3ndu-+e 2n picioare 4i 2ncerc3nd +0 nu arate cu ce e5ort 50cea a+ta. Bi nu va 5i niciodat0. !oncentr3ndu-+e pe 5iecare pa+1 pun3nd cu /riF0 un picior 2n 5a:a celuilalt1 2ncepu +0 +e 2ndep0rteze. Cl durea tot trupul1 iar ru4inea pe care o +im:ea era chiar mai mare dec3t +u5erin:a 5izic0. vea lipite pe haine .uc0:i de 5runze ude 4i p0m3nt1 dar nu +e +cutur0. Se chinui +0 mear/0 mai departe1 +0 rezi+te 2n 5a:a +l0.iciunii care 2i 2nmuia picioarele. Nu te-nve:i minte niciodat01 5rate. Ste5an nu +e uit0 2napoi 4i nici nu 2ncerc0 +0 r0+pund0. Scr34ni din din:i 4i 24i 5or:0 picioarele +0 +e mi4te mai departe. Cnc0 un pa+. Bi 2nc0 un pa+. Bi 2nc0 unul. &ac0 ar putea doar +0 +e a4eze pentru o clip01 +0 +e odihnea+c06 Cnc0 un pa+1 4i 2nc0 un pa+. =a4ina nu putea 5i prea departe. ;runzele 5o4neau +u. picioarele lui1 apoi auzi 5runzele 5o4nind 2n +patele lui. Cncerc0 +0 +e 2ntoarc0 repede1 dar re5le<ele 2i di+p0ru+er0 aproape cu totul. "ar mi4carea 5ul/er0toare 5u prea mult pentru el. Cntunericul 2i cuprin+e trupul 4i mintea1 4i 2ncepu +0 cad0. !0zu 2ntruna1 2n .ezna nop:ii a.+olute. Bi apoi1 !erul +e 2ndur0 de el 4i nu mai 4tiu nimic. !apitolul 1[ %lena +e 2ndrept0 /r0.it0 c0tre liceul ?'o.ert %. LeeA1 av3nd +entimentul c0 nu +e mai du+e+e la 4coal0 de mul:i ani. Noaptea trecut0 i +e p0rea un moment din trecutul 2ndep0rtat1 din copil0rie1 de care cu /reu 24i aducea aminte. &ar 4tia c0 a+t0zi va tre.ui +0 2n5runte con+ecin:ele ei. Noaptea trecut0 tre.ui+e +a +e con5runte cu m0tu4a Judith. =0tu4a ei 5u+e+e teri.il de 2n/riForat0 c3nd vecinii 2i +pu+e+er0 de+pre crim01 4i apoi 4i mai 2n/riForat0 c3nd nimeni nu p0rea +0 4tie unde era %lena. !3nd %lena aFun+e+e aca+0 la aproape dou0 diminea:a1 m0tu4a era 2nne.unit0 de 2n/riForare. %lena nu putu+e +0 e<plice nimic. Nu putu+e dec3t +0 +pun0 c0 5u+e+e cu Ste5an 4i c0 4tia c0 el era cel acuzat de crim01 dar c0 ea 4tia c0 era nevinovat. 'e+tul1 tot ce +e mai 2nt3mpla+e1 tre.ui+e +0-l p0+treze pentru ea. !hiar dac0 m0tu4a Judith l-ar 5i crezut1 n-ar 5i 2n:ele+ niciodat0. "ar 2n diminea:a a+ta %lena dormi+e prea mult 4i acum 2nt3rzia+e. Str0zile erau pu+tii 4i ea era +in/ura trec0toare1 2n vreme ce +e /r0.ea c0tre 4coal0. &ea+upra capului ei1 cerul era cenu4iu 4i +e porni+e v3ntul. C4i dorea cu di+perare +0 2l vad0 pe Ste5an. Toat0 noaptea1 2n +omnul ei a/itat 4i chinuit1 avu+e+e co4maruri de+pre el. Lnul dintre vi+e 2n +pecial p0ru+e at3t de real. Cn el v0zu+e chipul palid al lui Ste5an 4i ochii lui 5urio4i1 acuzatori. 'idica o carte c0tre ea 4i-i +punea> ?!um ai putut +0 5aci a+ta1 %lenaD !um ai pututDA poi l0+a cartea +0 cad0 la picioarele ei 4i +e 2ndep0rta /r0.it. %a +tri/a dup0 el1 implor3ndu-l1 dar el continua +0 mear/0 mai departe p3n0 ce di+p0rea 2n 2ntuneric. !3nd +e uita+e la carte1 v0zu+e c0 era le/at0 2n cati5ea al.a+tr0. Jurnalul ei. Ln 5ior de 5urie o +tr0.0tu acum c3nd +e /3ndi din nou cum 2i 5u+e+e 5urat Furnalul. &ar oare ce 2n+emna vi+ulD !e era 2n Furnalul ei care +0-l 5ac0 pe Ste5an at3t de 5urio+D Nu 4tia. Tot ce 4tia era c0 avea nevoie +0 2l vad01 +0 2i aud0 vocea1 +0-i +imt0 .ra:ele cuprinz3nd-o. Sim:ea dep0rtarea de el ca pe +epararea de propriul ei trup. Lrc0 2n 5u/0 treptele 4colii 4i intr0 pe coridoarele pu+tii. Se 2ndrept0 c0tre aripa de lim.i +tr0ine1 pentru c0 4tia c0 prima or0 a lui Ste5an era latina. &ac0 2l putea vedea m0car pentru o clip01 4tia c0 +e va +im:i .ine. &ar el nu era 2n cla+0. @rin 5ere+truica din u401 %lena v0zu c0 locul lui era /ol. =att era 2n+0 acolo1 4i e<pre+ia de pe 5a:a lui o +perie mai mult ca niciodat0. %l +e tot

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

uita c0tre locul lui Ste5an cu o privire plin0 de team0 4i dez/u+t. %lena +e 2ntoar+e mecanic cu +patele la u40. !a un automat1 urc0 +c0rile 4i +e du+e +pre cla+a ei de tri/onometrie. &e+chi+e u4a 4i v0zu toate 5e:ele 2ntorc3ndu-+e c0tre ea1 dar +e 5uri40 repede 2n locul /ol de l3n/0 =eredith. &oamna Qalpern +e opri din predat pentru o clip01 +e uit0 la ea1 apoi continu0. !3nd pro5e+oara +e 2ntoar+e din nou cu 5a:a la ta.l01 %lena o privi pe =eredith. =eredith +e 2ntin+e 4i 2i lu0 m3na. J%4ti .ineD o 2ntre.0 2n 4oapt0. JNu 4tiu1 +pu+e %lena1 pro+te4te. Se +im:ea ca 4i cum era +u5ocat0 de aerul din Furul ei1 ca 4i cum 2n Furul ei +e a5la o /reutate care o +trivea. &e/etele lui =eredith erau calde 4i u+cate. J=eredith1 +pu+e1 4tii ce +-a 2nt3mplat cu Ste5anD J#rei +0 +pui c0 tu nu 4tiiD Ochii ne/ri ai lui =eredith +e 50cur0 mari1 4i %lena +im:i cum /reutatea o +trive4te 4i mai mult. %ra ca 4i cum +e a5la 2n ad3ncul unei ape1 5oarte ad3nc1 50r0 co+tum de +ca5andru. JNu l-au6 nu l-au are+tat 2nc01 nuD +pu+e1 chinuindu-+e +0 ro+tea+c0 ace+te cuvinte. J%lena1 e 4i mai r0u. di+p0rut. @oli:i4tii +-au du+ la pen+iune azi-diminea:0 devreme 4i el nu era acolo. u venit 4i la 4coal01 dar n-a ap0rut azi deloc. u zi+ c0 iau /0+it ma4ina pe Old !reeP 'oad. %lena1 poli:ia crede c0 a plecat1 ca a 5u/it din ora41 pentru c0 e vinovat. JNu e adev0rat1 +pu+e %lena printre din:i. #0zu cole/ii 2ntorc3ndu-+e 4i uit3ndu-+e la ea1 dar nu-i mai p0+a. % nevinovat. JBtiu c0 a+ta crezi tu1 %lena1 dar atunci de ce-ar 5i plecatD JN-a plecat. Nu1 n-a plecat. !eva ardea 2n %lena1 un 5oc de m3nie care 2n0.u4i teama zdro.itoare. '0+u5larea ei deveni +acadat0. JN-ar 5i plecat niciodat0 de .un0voie din ora41 +pu+e. J#rei +0 +pui c0 cineva l-a 5or:at +-o 5ac0D &ar cineD T-ler n-ar 2ndr0zni6 JL-a 5or:at1 +au 4i mai r0u1 o 2ntrerup+e %lena. cum1 toat0 cla+a +e uita la ele1 4i doamna Qalpern tocmai de+chidea /ura +0 vor.ea+c0. %lena +e ridic0 .ru+c1 uit3ndu+e 2n Fur 50r0 +0 vad0 nimic. JS0-l 5erea+c0 &umnezeu dac0 i-a 50cut r0u lui Ste5an1 +pu+e ea. S0-l 5erea+c0 &umnezeuK poi +e r0+uci 4i porni c0tre u40. J%lena1 2ntoarce-teK %lenaK uzi +tri/0tele 2n urma ei1 ale lui =eredith 4i ale doamnei Qalpern. =er+e mai repede1 tot mai repede1 privind doar 2nainte1 cu un +in/ur /3nd 2n minte. !eilal:i credeau c0 +e ducea dup0 T-ler Small(ood. Mun. N-aveau dec3t +0-4i piard0 timpul aler/3nd 2n direc:ia /re4it0. %a 4tia ce are de 50cut. "e4i din 4coal0 2n aerul rece de toamn0. =er/ea repede1 4i picioarele ei +tr0.0tur0 rapid di+tan:a 2ntre 4coal0 4i Old !reeP 'oad. &e acolo o coti c0tre @odul WicPer- 4i cimitir. Ln v3nt t0io+ 2i +u5la p0rul pe +pate 4i 2i .iciuia o.razul. Cn Furul ei z.urau 5runze de +teFar1 2nv3rteFindu-+e 2n aer. &ar 5ocul di+tru/0tor din inima ei era cumplit de arz0tor1 topind 5ri/ul. cum 4tia ce 2n+eamn0 o 5urie de ne+t0p3nit. "ntr0 cu pa4i mari1 pe l3n/0 me+teceni 4i +0lcii1 p3n0 2n miFlocul cimitirului 4i +e uit0 2n Furul ei cu ochi 2n5ri/ura:i. &ea+upra ei1 norii cur/eau pe cer a+emenea unui r3u de culoarea plum.ului. 'amurile dez/olite ale +teFarilor 4i me+tecenilor +e z.0teau +0l.atic1 2mpletite. O pal0 de v3nt 2i arunc0 2n 5a:0 v3rteFuri de 5runze. %ra ca 4i cum cimitirul 2ncerca +0 o alun/e de acolo1 ca 4i cum 2i ar0ta 5or:a lui1 adun3ndu-4i puterile pentru a-i 5ace r0u. %lena i/nor0 totul. Se r0+uci 4i privirea ei arz0toare +e plim.0 cercet0toare printre le+pezile de morm3nt. poi +e 2ntoar+e 4i +tri/0 direct 2n v3ntul m3nio+. Ln +in/ur cuv3nt1 dar cel care 4tia c0 2l va aduce acolo.

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com

J&amonK

NON- !T"# T%& #%'S"ON (((.av+,-ou.com