Sunteți pe pagina 1din 102

Lucian boia

Occidentul o interpretare istoric


CUPRINS:
I. Introducere O Europ sau mai multe? De la o lume fr mi!at la mondiali"are. Dou sau trei Europe. #n cutarea Europei Centrale. Caruselul interpretrilor. II. Premise. Un curent cald $i o pdure deas. Orient %o&at' Occident srac. (e&etarienii din Sud $i carni)orii din Nord: sinte"a. Peisa*e: Europa' C+ina' Islamul. Oameni mai pu!ini' li%ert!i mai multe. Dumne"eu $i Ce"ar. Cre$tinismul: unificarea lumii $i cucerirea )iitorului. O fu"iune comple,. III. Demara*ul -secolele al .I/lea/al .I(/lea0 1nul o mie: team $i speran!. 2oara $i orolo&iul. O&oare $i ora$e. O ofensi) intelectual. 2ira*ul Orientului. O mie de ani de fericire. Intoleran!a. I(. Cuceriri -secolele al .(/lea/al .(III/lea0 2arile descoperiri &eo&rafice: re)olu!ia spa!iului. Cartea: o re)olu!ie cultural. Imitarea 1nticilor $i na$terea $tiin!ei moderne. De la sf r$itul lumii la mitul pro&resului. Nord $i Sud' protestan!i $i catolici. 1n&lia: spre re)olu!ia industrial. Estul: o alt istorie. (. Suprema!ie -secolul al .I./lea0 Cre$terea accelerat. #nt r"ierea celorlal!i: interpretri. Pro&resul. Democra!ia.

Na!iunea. 3umea la $coala Occidentului. (I. Incertitudini -secolul .. $i 4nceputul secolului ..I0 Noile milenarisme. 1) ntul de dup r"%oi. Spre un imperiu european? Cea mai %un dintre lumi. 1merica: mai democratic $i mai pu!in democratic. Sf r$itul istoriei sau ciocnirea ci)ili"a!iilor? Perspecti)ele &lo%ali"rii. Pericole. #ntre apoteo" $i de"astru. C te)a preci"ri $i conclu"ii.

I. Introducere O Europ sau mai multe? De la o lume fr mi!at la mondiali"are. Omenirea a e)oluat mult timp pe ci separate. P n 4ntr/o epoc destul de recent' istoria lumii se pre"int ca un mnunc+i de istorii specifice' fiecare pstr ndu/$i autonomia. Desi&ur' separarea nu a fost niciodat total. 5oate fra&mentele' mari sau mici' tri%uri sau imperii' erau prinse 4ntr/o re!ea de sc+im%uri care' de la o re&iune la alta' tindeau s acopere spa!ii considera%ile6 4ns particularul se do)edea mai puternic dec t uni)ersalul. Pm ntul era prea mare' cu mult mai mare dec t 4n "ilele noastre. Su% acest aspect' distan!ele 4n sine nu spun mare lucru. 2sura adec)at 4n acest ca" e cea de spa!iu7timp. Imperiul Roman 8dura9 dou/trei luni de la un capt la altul: timpul 4n care putea fi parcurs cu mi*loacele disponi%ile6 cu alte cu)inte' era mai )ast dec t 4ntrea&a lume de ast"i. #n "orii re)olu!iei industriale' la sf r$itul secolului al .(III/lea' pentru a str%ate :ran!a de la nord la sud era ne)oie de cel pu!in "ece "ile -4ntr/o epoc 4n care ocolul lumii 4nsemna doi ani de na)i&a!ie0.; C+iar $i pretinsele 8Imperii uni)ersale9 intrau 4n lo&ica unei lumi fra&mentate $i compartimentate' prea mare nu doar pentru a forma un ansam%lu unitar' ci c+iar $i pentru a permite principalilor actori istorici s ia cuno$tin! unii de e,isten!a celorlal!i. Romanii $i c+ine"ii credeau c +otarele lor se 4ntindeau p n la mar&inile lumii6 se i&norau reciproc $i nici unii' nici ceilal!i nu a)eau nici o idee despre imperiile indiene din 1merica. #ntr/o epoc mai recent' 8economiile/lumi9 identificate de Immanuel <allerstein $i :ernand =raudel -Occidentul' Rusia' Imperiul Otoman' C+ina>0 continuau s/$i pstre"e personalitatea distinct 4n pofida for!elor ce ac!ionau de*a pentru unificarea planetei. Cu si&uran!' aceast lume fr mi!at nu mai este a noastr. 1cum trim pe un Pm nt din ce 4n ce mai mic -mai mic dec t :ran!a secolului al .(III/lea0 $i 4n care cel mai mic se&ment e %ine inte&rat 4ntr/un ansam%lu uni)ersal. O e)olu!ie ire"isti%il' material $i 4n acela$i timp mental' a sf r$it prin a de"encla)i"a spa!iul' desc+i" nd istoriei un curs nou' iar omenirii perspecti)e ne%nuite. Ca s a*un& la acest re"ultat' oamenii tre%uiau s/$i sc+im%e )i"iunea: s mi"e"e pe sc+im%are 4n loc s insiste pe conser)area lumii e,istente' s lic+ide"e frontierele 4n loc s se 4nc+id la adpostul lor protector. Pentru asta era necesar un tip de ci)ili"a!ie diferit' capa%il s ima&ine"e un proiect inedit $i s/l pun 4n practic. Reela%orare e,trem de comple,' dar care poate fi re"umat 4ntr/un sin&ur cu) nt: Occidentul. O ci)ili"a!ie diferit structurat $i moti)at a irupt la un moment dat 4n istorie $i a sc+im%at complet datele *ocului. 3umea de ast"i' cu %une $i cu rele' este produsul Occidentului' in)en!ia lui e,clusi)' 8marca lui 4nre&istrat9. Nu e )or%a de

a i&nora participarea 8celorlal!i9 la acest proces' dar ei au tre%uit s participe' cu sau fr )oie' la un *oc impus -c+iar dac uneori' dup o perioad de ucenicie' i/au e&alat iar m ine poate 4i )or dep$i pe cei care I/au in)entat0. 2oti)ele acestei cariere e,cep!ionale a Occidentului $i a modelului occidental iat ce/$i propune s cercete"e eseul de fa!' com%in nd o ree,aminare critic a interpretrilor de p n acum cu puncte de )edere mai personale. :unc!ia istoric a Occidentului merit anali"at cu at t mai mult cu c t 4n "ilele noastre ea risc s de)in mai pu!in e)ident. Dup ce a 4mpins lumea pe calea mondiali"rii $i implicit a occidentali"rii' Occidentul plte$te pre!ul succesului su. (alorile $i instrumentele in)entate 4n (est au a*uns 4n amestecuri $i propor!ii )ariate 4n toate col!urile planetei. 8Ceilal!i9 au 4n)!at re&ulile *ocului' iar cei mai performan!i sunt de*a' sau )or fi 4n cur nd' la acela$i ni)el cu modelul lor. 3iniile de fractur se desenea" altfel dec t 4n trecut6 opo"i!ia Nord/Sud' 4ntre *umtatea %o&at $i *umtatea srac a planetei' a de)enit mai repre"entati) dec t )ec+ea distinc!ie 4ntre Occident $i 8restul lumii9. Dou sau trei Europe. 3a fel' construc!ia european' de$i pornit din (est' dep$e$te de*a spa!iul istoric al Occidentului. 1$tept nd finali"area proiectului' pare de*a potri)it s scoatem 4n e)iden! unitatea istoric a continentului 4ntre&' $i nu doar a *umt!ii sale occidentale. Separate cu for!a de domina!ia so)ietic $i de R"%oiul Rece' na!iunile Europei Centrale $i de Est $i/ar re&si astfel familia' casa comun. Din punct de )edere istoric' e numai par!ial ade)rat: atri%uind trecutului culorile )iitorului' riscm s &re$im epoca.? Delimitarea Est/(est nu poate fi imputat e,clusi) comunismului: acesta a lr&it o falie de*a e,istent' re"ultat al unei e)olu!ii istorice di)er&ente -dar care tindea totu$i s se atenue"e' 4ntr/un conte,t de occidentali"are' 4n perioada care a precedat ruptura pro)ocat de re)olu!ia rus $i de e,pansiunea so)ietic0. Se poate paria pe )iitorul Europei fr o rescriere deformat a istoriei sale. Dac Europa )a fi cu ade)rat una -de$i *umtatea ei 8rus9 continu s pun pro%leme0' asta nu 4nseamn neaprat c a $i fost una' c unitatea sa era 4nscris de la 4nceput 4n confi&ura!ia sau destinul ei. #n fapt' din punct de )edere &eo&rafic $i istoric' Europa este un concept destul de )a& $i nu destul de func!ional' dat fiind di)ersitatea con!inutului su. Istoria nu se face *on&l nd cu continentele. Ce este 1sia? Cum s aduni laolalt' 4ntr/o interpretare coerent' 1ra%ia $i @aponia' India $i Si%eria? 1frica' la r ndul ei' e net separat: o 1fric nea&r' sud/sa+arian' $i o 1fric mediteranean' str ns le&at' de/a lun&ul 4ntre&ii sale istorii' de Europa meridional $i Orientul apropiat. Europa pre"int poate mai mult coeren! fi"ic' uman $i cultural' dar nu 4ntr/at t 4nc t s forme"e o )erita%il unitate istoric. #n plus' di)i"iunile spa!iului $i liniile ci)ili"a!iilor se sc+im% 4n timp. Pentru 1ntic+itatea clasic' spa!iul comun prin e,celen! era 2editerana' situat la rsp ntia celor trei continente. Ea reunea 4ntr/un sin&ur ansam%lu se&mente din Europa' 1sia $i 1frica. Arecia $i Roma erau mai apropiate' mult mai apropiate de Siria' de E&ipt' de 5unisia dec t de tri%uri le &ermanice $i sla)e care triau 4n re&iunile nordice ale Europei. 2isiunea istoric a Imperiului Roman a fost s le&e mai str ns' 4ntr/o construc!ie politic unitar' teritorii $i culturi care e)oluau 4ntr/o atmosfer similar. C+iar $i dup de"mem%rarea lui' c+iar $i dup e,pansiunea islamic' spa!iul mediteranean a continuat s pre"inte o amprent specific' pus 4n e)iden! de cartea lui :ernand =raudel' 3a 2BditerranBe et le monde mBditerranBen a lCBpoDue de P+ilippe II -;EFE0' 4n de"acord cu te"a nu mai pu!in cele%r dar mai contro)ersat a lui Genri Pirenne care 4n lucrarea sa 2a+omet et C+arlema&ne -;EHI0 )edea 4n Islam factorul care ar fi distrus complet sc+im%uri le transmediteraneene. Dar Europa era de*a pe cale s/$i redesene"e liniile de demarca!ie. Opo"i!ia Nord/Sud' fundamental 4n timpul 1ntic+it!ii' s/a mai atenuat dup aceea' de$i n/a disprut complet niciodat $i a continuat s *oace un rol istoric. #n sc+im%' deose%irea Est/(est' identifica%il de*a

4n lumea &reco/roman -$i materiali"at 4n anul HEJ prin 4mpr!irea Imperiului0' s/a impus la scara 4ntre&ului continent' determin nd e)olu!ii di)er&ente6 a fost o falie profund' separ nd structuri $i atitudini politice' sociale $i reli&ioase. Este important s !inem seama $i de aspectul fi"ic al continentului e)it nd capcana interpretrilor unilaterale $i deterministe' dar fr a i&nora faptul c istoria nu se desf$oar pe o scen a%stract. Europa meridional' structurat 4n *urul 2editeranei' pre"int 4ntr/ade)r o tipolo&ie aparte' cu decupa*ul ei peninsular $i insular' cu clima ei pe drept numit mediteranean $i cu un peisa* nu mai pu!in specific. 2ai la nord' separarea 4ntre (est $i Est e tot at t de e)ident. @umtatea occidental a continentului este e,trem de fra&mentat' cu un relief )ariat' cu o altitudine medie destul de ridicat $i un contur dantelat' permi! nd mrilor s ptrund ad nc 4n masa continental. De la (est spre Est' continentul se lr&e$te. Europa rsritean -fr mar&inea ei mediteranean0' mai precis spa!iul rus -e,/so)ietic0' se remarc prin masi)itatea sa' prin altitudinea destul de *oas $i aproape uniform o c mpie 4ntins $i o relati) deprtare de Ocean $i de mrile limitrofe -asta e,plic politica maritim a Rusiei o%sedat s for!e"e ie$irea la 2area =altic' 2area Nea&r $i 2editerana' $i c+iar mai departe' la Pacific o constant &eopolitic 4ncep nd de la Petru cel 2are0. Datele climatice se 4nscriu 4n aceea$i tipolo&ie: o clim continental pronun!at' contrast nd cu clima relati) %l nd a Occidentului oceanic $i a Sudului mediteranean' $i care' pe msur ce 4naintea" spre Est' se apropie de clima si%erian -fr s fie la fel de aspr0. #n conclu"ie' lan!ul muntos al Uralilor frontiera con)en!ional a Europei pare pu!in semnificati) fa! de continuitatea e)ident dintre c mpia rus de c mpia si%erian. #n replic la aceast sc+i! de &eo&rafie fi"ic european' se poate o%iecta c fenomenele istorice nu se alinia" docil la formele de relief' mri $i clime. P n la un punct' e ade)rat6 dar dac nu e 4n!elept s a%soluti"m interpretarea &eo&rafic' nu este 4n!elept nici s/o i&norm ori s/o minimali"m6 asupra acestui aspect )a tre%ui s re)enim. O alt remarc pe care/o au"im este c Occidentul nu e nici el omo&en $i c' 4n plus' nici o frontier precis nu/l separ de *umtatea rsritean a continentului. Dar dac )om cuta spa!ii umane omo&ene perfect delimitate fa! de alte spa!ii la fel de omo&ene' e,ist riscul s nu le &sim niciodat. Un concept se construie$te pe o )i"iune sintetic a lucrurilor $i presupune un efort de simplificare $i a%stracti"are. 1ltminteri' nu ne rm ne dec t s renun!m la orice cate&orie $i s constatm' simplu' c uni)ersul e format din atomi' iar omenirea din indi)i"i. C Occidentul este compo"it' se 4n!ele&e de la sine. C+iar $i 4n "ilele noastre' 4n condi!iile unei apropieri economice' culturale $i umane fr precedent' Italia nu e Aermania' iar :ran!a nu e 1n&lia. Deose%irile erau $i mai pronun!ate 4n secolele precedente' $i nu doar 4ntre !ri' ci de la o re&iune la alta' c+iar de la un sat la altul sau de la o )ale la alta. #ntr/o lume fr mi!at' 8pere!ii9 ce separau marile ci)ili"a!ii $i 8economiile/lumi9 se re&seau' la scar redus $i mai permea%ili' la ni)el 8na!ional9' re&ional $i local. (ia!a social rm nea e,trem de locali"at $i 4nrdcinat 4ntr/un spa!iu restr ns. Occidentul era un mo"aic' la fel $i fiecare din pr!ile sale constituti)e. E,emple pentru a ilustra o asemenea stare de lucruri a)em din %el$u&. Sistemati" nd datele unei anc+ete antropolo&ice pri)ind tineretul de se, masculin' carto&rafia :ran!ei reali"at de Emmanuel 3e RoK 3adurie $i cola%oratorii si pentru deceniul ;L?M/;LHM ofer ima&inea unei !ri fr mi!ate -contrar ideilor preconcepute despre unitatea spa!iului france"' reali"at de monar+ia a%solut $i apoi de Re)olu!ie0.H :ran!a acelei epoci apare ca un mo"aic format din %uc!ele' adesea mai deose%ite 4ntre ele dec t era :ran!a 4n ansam%lul ei fa! de restul lumii6 e suficient s amintim c procenta*ul de alfa%eti"are )aria' de la un col! al !rii la altul' 4ntre mai pu!in de ;MN $i peste LMN -diferen! &reu de re&sit 4n "ilele noastre c+iar $i la scara planetei0. 5otu$i' aceste deose%iri nu pot $ter&e un fond de ci)ili"a!ie comun. 8Celulele9 Occidentului n/au participat 4n e&al msur la edificarea lumii modeme. 1numite nuclee $i linii

de for! -$i ele )aria%ile de la o epoc la alta0 au structurat $i au dinami"at re&iunea. C nd se )or%e$te despre rolul specific al Occidentului' nu e )or%a' uniform' de Occident 84n 4ntre&ul su96 e )or%a 4ns de un tip de e)olu!ie care s/a manifestat e,clusi) 4n perimetrul su. C t despre frontiera dintre Occident $i restul Europei' e clar c nu putem )or%i despre o linie trasat ri&uros' ca fostul limes al Imperiului Roman. Cele dou Europe sunt separate de o "on de tran"i!ie' $i tocmai la asta poate ser)i conceptul de Europ Central -ceea ce ar 8spori9 numrul de Europe de la dou la trei0. Cea mai )i"i%il dintre liniile de demarca!ie este aceea care separ Europa catolic catolic $i protestant 4ncep nd din secolul al .(I/lea de Europa ortodo,. 1ceast linie nu e' nici ea' a%solut ri&uroas6 comunit!i mai mult sau mai pu!in numeroase apar!in nd confesiunilor occidentale coe,ist' dincolo de traseul ei' cu popula!iile ortodo,e ma*oritare -astfel' 4n 5ransil)ania' un&urii $i &ermanii' catolici $i protestan!i' au format mult timp elita dominant 4n fa!a unei !rnimi rom ne ortodo,e6 la fel' 4n Ucraina' no%ilimea polone"6 mai t r"iu' o parte din ucraineni $i din rom n 4i transil)neni au trecut la =iserica Catolic' pstr ndu/$i 4ns' ca 8unia!i9' un specific al lor0. #n pofida acestor apro,ima!ii' 8fractura9 confesional rm ne' din punct de )edere istoric' cea mai e)ident $i mai dura%il dintre toate liniile pe care/am fi 4ndrept!i!i s le trasm de/a lun&ul continentului. Desi&ur' ea nu e,plic totul' nici pe departe6 4ns oricum e,plic mult. Reli&ia nu poate fi redus la dimensiunea ei teolo&ic6 orice comple, reli&ios define$te un $i stem de ci)ili"a!ie. C+iar $i comportamentul 8desacrali"at9 din "ilele noastre continu s fie purttorul unei mo$teniri culturale ce/$i are ori&inea 4ntr/o epoc marcat de credin!6 reciproca' de altfel' e la fel de ade)rat: =isericile s/au modelat $i ele dup mediul socio/cultural 4ncon*urtor. 1stfel' c nd )or%im de o Europ catolic' de o Europ protestant $i de o Europ ortodo,' aceste sinta&me dep$esc cu mult sensul strict confesional' desemn nd ansam%luri istorice specifice. #n cutarea Europei Centrale. Europa Central este un concept ce pare s scape oricrei defini!ii ri&uroase. 1ceast impreci"ie derutant -de la un autor la altul' cele mai multe !ri ale continentului au fost 8ane,ate9 acestei re&iuni deose%it de elastice0 este alimentat de un amestec de criterii contradictorii. 3a ori&ine' conceptul are o amprent &ermanic -2itteleuropa0 $i un sens &eopolitic %ine determinat.F 5re%uia delimitat o "on de +e&emonie &erman 4n mi*locul unui continent dominat de :ran!a $i 1n&lia la )est' $i de Rusia la est. #ntre ;L;J $i ;LFL' 2etternic+ a pus 4n centrul proiectului su politic structurarea unui spa!iu plasat su% controlul Imperiului austriac' 4n&lo% nd Confedera!ia &ermanic $i teritoriile italiene. #n aceea$i epoc' economistul :riedric+ 3ist )isa un )ast ansam%lu economic' sau c+iar un stat federal reunind 4n *urul nucleului &erman un teritoriu mult mai 4ntins' 4n care fi&urau nu numai posesiunile Ga%s%ur&ilor' ci $i Danemarca' Olanda $i =el&ia. #n cele din urm' =ismarcO a reali"at' 4n ;LI;' un Imperiu &erman 4n )ersiune 8redus9' 4n *urul monar+iei prusace $i fr 1ustria6 pu!in mai t r"iu' alian!a 4nc+eiat 4ntre Aermania $i 1ustro/Un&aria -;LIE0 a fost totu$i de natur s confere o fi"ionomie mai precis %locului 8puteri lor centrale9' care' 4n timpul Primului R"%oi 2ondial' s/au 4nfruntat 4n acela$i timp cu (estul $i cu Estul -:ran!a' 2area =ritanie' Rusia0. #n plan teoretic' cartea &eo&rafului &erman @osep+ Partsc+' 2itteleuropa' aprut 4n ;EMF' a propus un sens precis pentru acest termen6 2itteleuropa era' dup el' spa!iul 4n care cultura &ermanic repre"enta liantul principal' elementul suscepti%il s cree"e o solidaritate economic $i politic. 1 urmat' 4n ;E;J' 4n plin r"%oi' cartea lui :riedric+ Naumann cu acela$i titlu' 2itteleuropa' care a cunoscut un mare succes 4n Aermania. Naumann propunea constituirea unui 8superstat9 pe %a"e federale' pentru a ridica Europa Central la acela$i ni)el de putere ca Imperiul %ritanic' Statele Unite $i Rusia6 Aermania $i 1ustro/Un&aria tre%uiau unite 4ntr/o

sin&ur construc!ie politic' 4n care elementul &ermanic' fr s fie sin&urul' ar fi repre"entat desi&ur factorul demo&rafic' politic' economic $i cultural dominant 4n raport cu micile na!iuni -un&urii' sla)ii>0 care ar fi completat ansam%lul. Proiectul se de")oltase pe fondul unei dialectici contradictorii' com%in nd frustrrile &ermane -na!iune 8%locat9 de :ran!a la )est' de Rusia la est' de 1n&lia pe mri $i pe celelalte continente0 cu un sentiment de putere din ce 4n ce mai pronun!at' re"ultat din de")oltarea impetuoas a Reic+ului 4n a doua *umtate a secolului al .I./lea $i la 4nceputul secolului .. -amestec care )a sta la ori&inea Primului R"%oi 2ondial0. 1cest proiect s/a nruit odat cu 4nfr n&erea Aermaniei $i de"a&re&area 1ustro/Un&ariei 4n ;E;L' ceea ce a determinat o reela%orare a conceptului' reluat pe cont propriu de !rile desprinse din fosta Europ Central cu dominant &ermanic. #n perioada inter%elic' o anumit )i"iune a Europei Centrale reunea !rile mici: Polonia' Ce+oslo)acia' Un&aria' 1ustria> aprute sau e,tinse 4n urma 4n urma destrmrii Imperiilor -1ustro/Un&aria' dar $i' par!ial' Aermania $i Rusia0. :a! de proiectul &erman anterior' era o deplasare spre est. 5re%uia conferit o anumit coeren!' sau mcar o anumit identitate unui spa!iu fr mi!at' situat 4ntre Aermania $i Rusia' $i care amenin!a s cree"e un efect de )id 4n fa)oarea celor doi mari )ecini. De"astrul s/a produs efecti) $i astfel a 4nceput al Doilea R"%oi 2ondial -ane,area 1ustriei $i a Ce+oslo)aciei' 4mpr!irea Poloniei 4ntre Aermania $i Rusia0. O%iecti)ele &ermane erau de data asta mult mai am%i!ioase6 Gitler )oia s $tear& 8limitrile9 Europei Centrale pentru a cuceri un spa!iu mai )ast $i a controla 4ntre&ul continent. Pr%u$irea Reic+ului na"ist a lsat cale li%er e,pansiunii so)ietice6 din Europa Central' 4n&+i!it de 1rmata Ro$ie' n/a rmas nimic. Comuni"ate $i sateli"ate' !rile din re&iune $i/au continuat deri)a &eopolitic' inte&r ndu/se pur $i simplu 4n Europa de Est6 astfel' Estul $i/a fcut loc 4n inima continentului' 4naint nd c+iar 4n spa!iul occidental. Ideolo&ia a fost mai puternic dec t &eo&rafia $i o mie de ani de istorie. Pra&a' ora$ de factur occidental -de factur &erman' am spune' cu riscul de a ne e,prima incorect politic0' a de)enit astfel una dintre capitalele Estului' spre deose%ire de (iena' situat &eo&rafic mai la est' dar care din punct de )edere politic a a)ut $ansa de a rm ne 4n (est. 3a =erlin' ca" e,trem' un "id -la propriu0 separa cele dou puncte cardinale' fr s lase nici o $ans' nici un spa!iu' unei Europe Centrale. 5ermenul re)ine totu$i 4n ultimii ani ai comunismului su% pana intelectualilor ce+i' polone"i $i un&uri' ca alternati) cultural $i politic la Europa de Est' ane,at Imperiului so)ietic6 aceast re)enire la )ia! a unui )ec+i concept prefi&ura cderea re&imului $i reunificarea continentului. Sf r$itul comun ismului a declan$at un proces in)ers celui care 4i 4nso!ise instaurarea: Europa Central' rein)entat' s/a lr&it considera%il spre est' 4n&lo% nd !ri care tradi!ional apar!ineau Europei rsritene' cu) ntul 8Est9 fiind total compromis din cau"a comunismului $i amintirii %locului so)ietic6 astfel' =ucure$tiul $i Sofia au de)enit ora$e ale Europei Centrale' mai apropiate de Occident dec t erau Pra&a $i =erlinul de Est cu c !i)a ani 4nainte. Europa de Est e lsat fr re&rete ru$ilor' popoarele din re&iune nemai)oind s se recunoasc 4n aceast parte a continentului.J Iat o istorie ce spune mult despre &eopolitica european $i a)atarurile ideolo&ice ale unui concept. #n sc+im%' 4n termeni de ci)ili"a!ie' nu spune nimic con)in&tor. Structurile socio/ culturale $i frontierele ci)ili"a!iei n/au mare lucru 4n comun cu aceast Europ Central cu &eometrie )aria%il' care cre$te sau descre$te' se deplasea" pe +art' dispare $i re4n)ie 4n func!ie de e)olu!iile politice' proiectele na!ionale sau imperiale $i *ocuri le ideolo&ice. E,ist totu$i o Europ Central care s poat fi definit prin factori mai o%iecti)i? Rspunsul este afirmati)' cu condi!ia' 4nc o dat' s nu cerem unui concept s acopere complet $i fr nici o apro,ima!ie o realitate istoric di)ersificat $i comple,. #n termeni de 8structuri9' Europa Central s/ar pre"enta' 4n concordan! cu numele ei' ca un spa!iu intermediar' o "on de tran"i!ie 4ntre ci)ili"a!ia occidental $i Europa de Est. Prin caracteristicile sale' ea !ine' 4n mod

aproape e&al' de am%ele pr!i ale continentului. #n E)ul 2ediu $i la 4nceputul epocii moderne' dou !ri' care cunoscuser o e,tindere considera%il' acopereau cea mai mare parte a re&iunii' de la 2area =altic la 2area 1driatic: Polonia -cu 3ituania $i o %un parte din Ucraina0 $i Un&aria -care mai 4n&lo%a Croa!ia' Slo)acia $i 5ransil)ania0. Erau !ri de confesiune catolic -sau par!ial catolice la +otarele lor orientale0' $i prin urmare de cultur latin' fiind astfel le&ate de Occident. De asemenea' structura lor institu!ional urma 4n %un msur modelul occidental. Dar' pe de alt parte' !estura socio/economic pre"enta similitudini cu Europa de Est' mai ales printr/o dominant $i persistent fi"ionomie rural' prin ponderea masi) a latifundiilor $i prelun&irea' c+iar a&ra)area $er%iei 4n plin epoc modern6 4n sc+im%' de")oltarea )ie!ii ur%ane a fost mai lent $i mai limitat dec t 4n (est' unde ora$ele $i %ur&+e"ia se remarc 4nc de la sf r$itul E)ului 2ediu ca )ectori ai unei noi confi&ura!ii sociale $i ai unor noi mentalit!i6 pe scurt' 4n contrast cu suprastructura occidentali"ant' o %a" conser)atoare $i o e)olu!ie istoric mai pu!in dinamic dec t 4n Occident.P 2ar&inile orientale ale Imperiului &ermanic apar!ineau aceleia$i "one. =oemia pre"enta totu$i un profil mai occidental dec t Un&aria $i Polonia. #n sc+im%' Prusia $i =randen%ur& au rmas mult timp !ri a&rare' dominate de o aristocra!ie rural $i r"%oinic $i pstr nd $er%ia p n la 4nceputul secolului al .I./lea -a fost ne$ansa Aermaniei de a/$i 4nfptui unitatea politic su% e&ida Prusiei' statul cel mai puternic' desi&ur' 4ns t r"iu $i incomplet intrat 4n modernitate0. Industriali"area secolului al .I./lea taie Europa de/a lun&ul unei linii care urmea" 4n &eneral frontiera oriental a Aermaniei' 1ustriei $i =oemiei -cea din urm de)ine ctre ;EMM una dintre re&iunile cele mai industriali"ate din Europa' oricum cea mai a)ansat economic din Imperiul Ga%s%ur&ic6 structural' ea trecuse 4n (est0. Rm n 4nc+ise 4n condi!iile specifice ale Europei Centrale !rile sau re&iunile de cultur occidental mai pu!in an&a*ate 4n re)olu!ia industrial -pri)ind spre (est din punct de )edere cultural' dar economic mai apropiate de Est0: !rile %altice' Polonia' Slo)acia' Un&aria' 5ransil)ania' Slo)enia' Croa!ia> Iat a$adar o Europ tripartit' 4n care "ona intermediar ser)e$te 4ntr/un fel de liant' dar 4n acela$i timp separ $i mai net (estul de Est: dou Europe care mult timp au urmat ci istorice diferite. Caruselul interpretrilor. Istoria nu se mul!ume$te s 4nre&istre"e faptele. 1re am%i!ia s descifre"e cau"ele. #n fond' sin&ularitatea Occidentului printre celelalte ci)ili"a!ii e lucrul cel mai e)ident. Dar cum se e,plic aceast sin&ularitate? Cum s identificm roti!ele mecanismului care a propulsat Occidentul ca a&ent fa)orit al unei fa"e noi din e)olu!ia umanit!ii? #ntre%ri le&itime' rspunsuri dificile. Istoria scap oricrei interpretri e,+austi)e $i definiti)e. Comple,itatea ei o dep$e$te cu mult pe cea a mi$crii planetelor' moti) pentru care nu )a e,ista niciodat un NeQton al istoriei. #nln!uirea faptelor istorice nu ascult de acela$i tip de ordine. Iar asta din mai multe moti)e. 2ai 4nt i' mul!imea factori lor aproape o infinitate care intr 4n *oc6 si&ur' importan!a lor nu e aceea$i' dar nici o metodolo&ie nu ne permite s +otr m6 consensual $i irefuta%il' care/i mai important $i care mai pu!in. Istoria nu e o $tiin! e,perimental' capa%il s inter)in 4n parametrii trecutului' fi, ndu/le importan!a $i func!ia 4n ansam%lu. Orice *udecat pri)ind 8cau"ele9 re"ult dintr/o opera!ie pur intelectual' ine)ita%il a%stract' $i prin urmare su%iecti) sau oricum foarte dependent de un conte,t cultural. :iecare perioad $i fiecare $coal istoric procedea" 4n felul ei. Interpretrile 4$i adau& noi elemente' accentele se deplasea"' scenariile se 4nmul!esc. Studiul trecutului trece prin pre"ent' $i de fapt e pri)irea sau mai e,act pri)irile' numeroasele pri)iri ale pre"entului asupra trecutului. Istoria presupune o )aria%ilitate cultural $i ideolo&ic' care de altfel e farmecul ei' dar care poate fi derutant.

S pri)im spre anul ;EMM' o epoc 4n care Occidentul domina sin&ur lumea. Ce e,plica!ie se propunea pentru formida%ila sa carier? E,istau mai multe' com%inate 4ntr/un fel sau 4n altul. Rasa fi&ura la loc de cinste. Superioritatea al%ilor prea aproape o a,iom' suficient pentru a e,plica a)ansul Europei. Dar apruse teoria c nici al%ii nu erau c+iar e&ali 4ntre ei. Preeminen!a Europei nord/)estice se putea astfel e,plica prin superioritatea rasial a nordicilor -sau arienilor' 4n *ar&on rasist specific0. 2ediul natural era $i el un ar&ument apreciat6 su% acest aspect' Europa cu clima ei temperat $i armonia peisa*ului se pre"enta mai %ine dec t celelalte pr!i ale lumii. Cei doi factori mer&eau adesea m n 4n m n: un mediu mai fa)ora%il com%inat cu un fond %iolo&ic mai e)oluat. Strlucita ci)ili"a!ie &reco/roman' temelie a Europei moderne' nu lipsea nici ea din ar&umenta!ie' $i nici cre$tinismul $i superioritatea lui asupra celorlalte reli&ii. 5e"a lui 2a, <e%er pri)ind Etica protestant $i spiritul capitalismului -;EMF/;EMJ0 propune o nou linie de demarca!ie' de natur reli&ioas $i cu efecte economice' pe +arta Occidentului 4nsu$i. #n aceast nou perspecti)' protestan!ii erau mai %ine situa!i pentru a intra 4n modernitate dec t catolicii -ortodoc$ii' se pare' stteau cel mai prost0. 1ceste interpretri e,primau' 4n spiritul epocii' sentimentul de superioritate al europenilor' al Occidentului 4n particular' $i mai ales al pr!ii sale nordic e -mai mult %lond' din punct de )edere rasial' $i mai mult protestant din punct de )edere reli&ios $i cultural0. #n "ilele noastre' *ocurile se fac altfel' din moti)e at t $tiin!ifice c t $i ideolo&ice. Ierar+ia rasial' incorect politic dup e,cesele comise 4n numele ei' pctuie$te $i printr/un deficit de credi%ilitate $tiin!ific. Se poate pretinde c italienii erau mai inteli&en!i dec t %ritanicii 4n timpul Rena$terii $i mai pu!in inteli&en!i 4n timpul re)olu!iei industriale? Predispo"i!iile intelectuale pot fi msura%ile la scara unor popula!ii 4ntre&i? Unii psi+olo&i $i statisticieni americani continu s/o cread $i propun clasificri derutante ale &rupelor etnice $i rasiale 4n func!ie de 8coeficientul intelectual9 -R. I.0. #n anii ;E?M' acest &en de cercetri 4i plasau 4n frunte pe americanii de ori&ine %ritanic' iar la coad pe ne&ri6 printre al%i' cel mai pu!in dota!i preau ru$ii' italienii $i polone"ii6 de asemenea' e)reii erau credita!i cu o inteli&en! mediocr. Sc+im% are de ierar+ie 4n ;EEM: e)reii 4i dep$esc de*a pe ceilal!i 8al%i9' dar cel mai sus se afl *apone"ii $i c+ine"ii' repre"entan!i ai unei rase considerate c nd)a 8mi*locie96 ne&rii rm n tot la coad.I Este e)ident c factorii socio/culturali influen!ea" percep!ia' defa)ori" nd popula!ia nea&r sau' de la o epoc la alta' anumite &rupuri de imi&ran!i6 c t despre 8a) ntul9 inteli&en!ei sino/*apone"e' fenomenul nu e fr le&tur cu ascensiunea recent a E,tremului Orient $i cu amestecul de seduc!ie $i team pe care acest nou pol de putere 4l tre"e$te 4n ima&inarul occidental. 1$adar' 8al%ii9 i/au dep$it pe 8&al%eni9 nu pentru c le/ar fi fost superiori cum s/a cre"ut mult timp ci 4n pofida faptului c le erau inferioriS Nici o teorie responsa%il nu poate fi cldit pe un teren at t de mi$ctor. #n consecin!' nu putem pri)i dec t cu o anume uimire importan!a acordat de <erner Som%art un mare clasic al sociolo&iei istorice a Occidentului psi+olo&iei etnice $i rasiale ca factor/c+eie al a) ntului economic al continentului. Dup Som%art' 8toate popoarele europene au predispo"i!ii pentru capitalism9' dar 8aceste predispo"i!ii )aria" de la un popor la altul9. Cei mai 8predispu$i9 erau etruscii' $i prin urmare descenden!ii lor' florentinii. Iat cum se e,plic apari!ia fenomenului capitalist 4n :loren!a secolelor al .I(/lea $i al .(/lea: 8Datorit s n&elui etrusc $i &rec ce cur&ea 4n )inele lor' florentinii au de)enit ne&ustori6 mai mult' primul popor ne&ustor al E)ului 2ediu.9L Ori ce comentariu ar fi de prisos. 3a r ndul su' determinismul &eo&rafic' simplificator $i fatalist' nu mai e accepta%il. Oamenii 4ntre!in totu$i raporturi str nse cu mediul. Propulsat de 4n&ri*orrile ecolo&ice $i climatice din ultima )reme' mediul tinde s re)in 4n interpretrile istorice. Pro%lema e de a/l inte&ra 4ntr/un mecanism mult mai comple, $i su%til dec t considera!iile tradi!ionale' e,pediti)e $i &lo%ali"ante. Dup o fa" de reflu,' e,plica%il prin a%u"urile anterioare' dimensiunea

&eo&rafic a istoriei ar tre%ui s fie 8rea%ilitat9' doar ca o parte' dar o parte semnificati)' a unei interpretri de ansam%lu. 1lte puncte tari ale interpretrii tradi!ionale pierd $i ele teren. 1nticii sunt in)oca!i din ce 4n ce mai pu!in6 mo$tenirea lor tinde s se $tear&' )ictim a accelerrii istoriei6 1ntic+itatea rm ne departe' memoria istoric a multora dintre contemporanii no$tri oprindu/se la al Doilea R"%oi 2ondial. C t despre cre$tinism' procesul de seculari"are ce marc+ea" puternic spa!iul occidental se reflect $i 4n interpretarea trecutului su' printr/un accent mai discret pus pe factorul reli&ios sau de/a dreptul pe in)ersarea raporturi lor: o reli&ie mai pu!in determinant pentru conte,tul socio/cultural $i mai mult determinat de acesta. 5e"a lui 2a, <e%er continu s fac )aluri' dar criticile $i re"er)ele dep$esc de*a ade"iunile6 4n felul ei' nu este mai pu!in simplificatoare $i determinist dec t at tea alte teorii din epoc. 2ai mult' 4n "ilele noastre nu mai pare accepta%il s se condi!ione"e de")oltarea de o op!iune reli&ioas sau cultural. #n sc+im%' dimensiunea socio/economic a fenomenelor istorice este 4n cre$tere. Ti mai ales se 4nmul!esc pistele. Istoria se complic. Se 4m%o&!e$te cu teme ne%nuite sau a%ia atinse de istorio&rafia tradi!ional. 2i$cri demo&rafice' alimenta!ie' randamente a&ricole' ino)a!ii te+nolo&ice' mentalit!i $i comportamente> P n $i oscila!iile climatice: factorii care intr 4n *oc sunt tot mai numero$i' iar scenariile se 4nmul!esc $i se di)ersific. Istoricii $i/au pierdut inocen!a dint i a solu!iilor ieftine: simple $i 8definiti)e9. Ca toate pro%lemele istorice' intrarea 4n scen $i cariera Occidentului este un su%iect ce/$i spore$te ne4ncetat comple,itatea' acumul nd deopotri) noi date $i noi dificult!i. #n cele ce urmea"' nu 4ncercm s cutm o ilu"orie solu!ie e,+austi)' ci doar s identificm principalele coordonate ale discu!iei $i s e,aminm c te)a seturi de interpretri. II. Premise. Un curent cald $i o pdure deas. S punem de la %un 4nceput 4ntre%area: a *ucat mediul fi"ic un rol 4n apari!ia $i cariera Occidentului? E &reu s dm un rspuns ne&ati). Cum ar putea fi i&norat' 4n )ia!a oamenilor' mediul 4ncon*urtor? #ns rspunsul afirmati) de$i de %un sim! este insuficient. E )or%a nu at t de a constata teoretic o pre"en!' c t de a 4n!ele&e concret func!ionarea comple, a unui mecanism. Care ar fi a$adar func!ia specific a a&en!ilor &eo&rafici $i climatici' conecta!i la o mul!ime de al!i factori' 4n complicatul $i misteriosul proces care a produs sinte"a occidental? Aeo&rafia $i clima s/au %ucurat mult timp de un statut pri)ile&iat 4n sc+emele de interpretare a istoriei. 8Imperiul climei e primul dintre toate imperiile9: nimeni n/a e,primat mai %ine dec t 2ontesDuieu o idee care pentru unii se impunea de la sine.; Era simplist $i a%u"i). 3a 4nceputul secolului ..' c nd istoria a 4nceput s/$i rafine"e conceptele $i instrumentele de cercetare' 8determinismul &eo&rafic9 a de)enit !inta celor care )oiau o lectur a trecutului mai comple, $i mai nuan!at' 4n fond mai inteli&ent. 3ucien :e%)re se numr printre cei mai 4n)er$una!i demolatori ai sistemului -4n 3a 5erre et lCB)olution +umaine' ;E??0. #n locul 8determinismului9' el a$a" 8posi%ilismul9. 2ediul ofer un e)antai de posi%ilit!i' iar omul tre%uie s/$i alea& calea. De$i posi%ilit!ile nu sunt infinite' )arietatea solu!iilor este e)ident6 mediul' cu limitrile $i a)anta*ele sale' de)ine secundar 4n raport cu ini!iati)a uman. Oare nu se e,a&erea"' urm nd o mi$care de pendul de la o e,trem la alta? Omul $i mediul interferea"' iar a calcula procenta*ul ce/i re)ine fiecruia este 4n fond o opera!ie inutil. Epoca de &lorie a determinismului &eo&rafic a apus de mult' dar $i 4ncrederea senin 4n capacit!ile aproape nelimitate ale omului' e,primat de &enera!ia lui :e%)re. Desi&ur' omul nu e scla)ul naturii' dar se pare c s/a &r%it sc+im% ndu/$i condi!ia su%altern cu aceea de stp n necontestat. Sensi%ilitatea actual alimentat de 4n&ri*orri ecolo&ice $i 4n particular de teama

unor dere&lri climatice imputa%ile acti)it!ii umane 4nclin s acorde mai mult respect naturii' ceea ce se traduce $i printr/o reec+ili%rare a interpretrilor istorice. Putem aprecia c influen!a mediului n/a fost deloc ne&li*a%il 4n &ene"a $i de")oltarea Occidentului. #ntr/o msur' succesul acestei mici pr!i a lumii se e,plic $i prin condi!iile fi"ice 4n &eneral fa)ora%ile' pro%a%il mai fa)ora%ile' pe ansam%lu' dec t 4n ca"ul celorlalte ci)ili"a!ii. Desi&ur' tre%uie s pri)im a)anta*ele $i de"a)anta*ele 4n raport cu societatea 4ns$i' cu capacitatea ei de a cere' de a )alorifica $i de a respin&e. 3ucruri le func!ionea" diferit de la o situa!ie istoric la alta. Se pot tra&e conclu"ii pertinente din faptul c 1n&lia este o insul? Sau din acela c e %o&at 4n fier $i cr%une? Sunt 4ntre%ri la care nu e,ist rspuns adec)at 4n afara istoriei. Condi!ia insular a men!inut mult timp o anume i"olare a !rii6 apoi' din contr' i/a putut 4nlesni e,pansiunea maritim6 de*a' 4n "ilele noastre' e mai pu!in important: actuala 8e,centricitate9 en&le" !ine mai mult de o mo$tenire cultural dec t de imperati)ele spa!iului. :ierul $i cr%unele au alimentat re)olu!ia industrial care a fcut din 2area =ritanie prima putere mondial 4n secolul al .I./lea. #nainte de era te+nolo&ic' acelea$i "cminte au contat pu!in 4n e)olu!iile economice6 a"i' importan!a lor a re)enit la un ni)el ne&li*a%il. 2ediul specific al Occidentului nu i/a ser)it la mare lucru 4ntr/o epoc 4n care cele mai strlucitoare ci)ili"a!ii se de")oltau 4n condi!ii naturale total diferite. #n "ilele noastre' acelea$i condi!ii &eoclimatice nu mai par capa%ile s/i asi&ure Europei un a)anta* nota%il asupra )reunuia din concuren!ii si. 1 e,istat 4ns o perioad mai mult de un mileniu 4n care aceste condi!ii au func!ionat efecti) 4n a)anta*ul Occidentului $i au contri%uit la ela%orarea unui nou tip de ci)ili"a!ie. Primele mari ci)ili"a!ii au aprut su% soarele su%tropical' 4n )ile flu)iilor ce le/au +rnit: Nil' 5i&ru $i Eufrat' Indus' Guan& Ge $i Uan& @ian&> unde a%unden!a apei $i %o&atele depuneri de alu)iuni au permis apari!ia unor economii a&rare capa%ile s sus!in edificii socio/ institu!ionale relati) comple,e. 1 fost' la scara istoriei umane' solu!ia cea mai simpl $i mai rapid pentru a ie$i din 8preistorie9. 1cest sistem a&rar' strict speciali"at' departe de )iitoarea di)ersitate european' se %a"a pe structuri ri&ide $i acti)it!i repetiti)e' le&ate 4n primul r nd de &estionarea apelor -iri&a!iile mesopotamiene' sa)anta or&ani"are a ore"riilor c+ine"e$ti0. 1 e,istat o mare concentrare demo&rafic pe por!iuni limitate ale teritoriului -4n timp ce alte re&iuni rm neau pu!in e,ploatate0' o m n de lucru numeroas $i ieftin' 4n timp ce rolul statului rspun"tor de or&ani"area lucrrilor a de)enit co) r$itor. :oarte performante la ni)elul lor' aceste societ!i 4ncremenite 4n 8perfec!iunea9 lor a)eau pu!ine $anse s se ridice la un ni)el superior -e)olu!ie care ar fi impus o restructurare radical' 4n sensul unei economii mai di)ersificate $i al unor rela!ii sociale $i politice mai suple0. Europa -$i Occidentul 4n particular0 a)ea mai pu!ine a)anta*e 8imediate9' dar mult mai multe pe termen lun&. Nici un flu)iu care s/o 8+rneasc9 $i care 4n plus s poat ser)i de sim%ol6 4n sc+im%' o clim temperat' precipita!ii suficiente fr a fi e,cesi)e' distri%uite pe tot timpul anului. 1cest &en de ec+ili%ru se re&se$te rar 4n alte re&iuni ale &lo%ului' afectate fie de un surplus' fie de un deficit de cldur $i umiditate sau de )aria!ii considera%ile -ca 4n India' unde un anotimp dilu)ian succed %rutal unui anotimp secetos0. #ns nici Europa nu e uniform su% aspect climatic. Coasta atlantic pre"int un re&im plu)iometric destul de a%undent $i relati) constant6 spre est' precipita!iile se rresc' iar diferen!ele 4ntre anotimpuri cresc6 spre sud -2editerana0' clima de)ine mai %l nd' dar re&imul plu)iometric e mai pu!in a%undent $i mai nere&ulat -comparat cu 8nord/)estul90. =eneficiind de un profil climatic 4n &eneral fa)ora%il -de$i 4n &rade diferite0' acti)it!ile economice rmase mult )reme preponderent a&rare n/au tre%uit s se concentre"e 4n "one

4n&uste6 4n consecin!' ocuparea $i )alorificarea teritoriului au fost aproape inte&rale. C+iar $i 4n "ilele noastre' Europa e sin&urul continent populat 4n mod relati) uniform' fr re&iuni nelocuite sau cu densitate ne&li*a%il6 pe celelalte continente inclusi) 4n 1merica de Nord' $i c+iar 4n Statele Unite rm n )aria!ii enorme 4ntre "one suprapopulate $i spa!ii aproape pustii. 5otu$i' c+iar adopt nd o interpretare pur 8posi%ilist9' putem admite c Europa' $i mai ales partea ei occidental' ofer o &am de oportunit!i mai %o&at dec t ma*oritatea celorlalte pr!i ale lumii. #n plus' diseminarea demo&rafic $i economic a putut contri%ui la o anume descentrali"are a puterii' e,trem de concentrat 4n ci)ili"a!iile 8flu)iale9. 2ai e de remarcat densitatea re!elei +idro&rafice din )est $i de%itul ei ridicat' consecin! a 8umidit!ii9 re&iunii -4ntre!inut de 1tlantic $i de lan!urile muntoase0' ca $i a fr mi!rii $i reliefului )ariat care au 4nmul!it %a"inele flu)iale. Nici un flu)iu dominant' dar numeroase cursuri de ap' unele destul de a%undente: opusul a%solut al E&iptului' cu flu)iul su unic' lipsit de afluen!i $i tra)ers nd ma*estuos un de$ert. Iat un poten!ial pre!ios' de natur s 4nlesneasc deopotri) ocupa!iile a&ricole' transporturile $i instala!iile +idraulice -a)anta*e mai pu!in pre"ente 4n sudul mediteranean0. Nu e ne)oie de ar&umente prea su%tile pentru a 4n!ele&e un ade)r: clima temperat' cu )alori termice medii $i succesiunea anotimpurilor' ofer condi!ii mai prielnice acti)it!ilor umane $i 4n primul r nd a&riculturii' ramur dominant 4n toate ci)ili"a!iile p n la foarte recenta er te+nolo&ic. Clima cald -4n special clima cald $i umed0 diminuea" capacitatea de munc' fa)ori" nd 4n plus a&en!ii pato&eni. O clim relati) rcoroas e 4n acela$i timp mai tonic $i mai sntoas.? #n "onele cu clim temperat' 4n&+e!urile iernii contri%uie la re&la*ul %iolo&ic' oprind periodic de")oltarea factorilor micro%ieni $i a insectelor duntoare. Europa occidental are a)anta*ul celei mai %une )ariante de climat temperat. Diferen!ele 4ntre anotimpuri sunt %ine marcate' dar nu e,cesi)e. Oceanul $i mrile ce/l prelun&esc asi&ur' pe l n& umiditate' un re&im climatic ce limitea" manifestrile e,treme. 1stfel' )erile sunt relati) rcoroase $i iernile relati) %l nde -nu poate fi )or%a' deocamdat' s introducem 4n discu!ie e)entualele modificri climatice actuale6 pro%lema noastr e clima 8istoric90. 8Curentul Aolfului9 -8Aulf Stream90 se afl la ori&inea unui fenomen e,cep!ional' ade)rat 8anomalie9 climatic: 4ncl"irea litoralului nord/ )estic al Europei' mult peste parametrii 8normali9 pentru acesteS atitudini. :r el' Occidentul' $i 4n orice ca" partea lui septentrional' ar cunoa$te ierni de tip canadian sau rusesc' ceea ce din fericire nu e ca"ul. #ntr/ade)r' la latitudini compara%ile' 3ondra 4nre&istrea" 4n ianuarie o medie de VJW C $i Parisul de VHW C' 4n timp ce la Rue%ec media co%oar la /;MW C' la fel ca la 2osco)a. 2ai continental' =erlinul' cu /;W C' profit 4nc' de$i mai pu!in' de efectul oceanic moderator. Impactul Aulf Streamului este at t de important 4nc t am fi 4ndrept!i!i s ne 4ntre%m dac' fr a)anta*ele lui' Occidentul ar fi a)ut acela$i destin. Pro%a%il c nu. C+iar $i 4n "ilele noastre' 4n ipote"a dispari!iei acestui curent pro)iden!ial din cau"a presupuselor dere&lri climatice' se poate 4ntre)edea un scenariu catastrofal -o noua er &lacial c" nd peste Occident0' cu toate mi*loacele de aprare ale unei ci)ili"a!ii te+nolo&ice a)ansate. 8Cau"ele9 istorice au 4ntotdeauna o dialectic aleatorie. Dac 4ns cutm cu orice pre! o cau" incontesta%il a carierei speciale a Occidentului' iat' 4ntr/ade)r' una: inepui"a%ilul curent de ap cald care scald acest col! al planetei. De asemenea' fi"ionomia particular a Occidentului datorea" mult felului 4n care sunt reparti"ate formele sale de relief. 5oate ni)elurile de altitudine sunt %ine repre"entate' de la c mpia olande" situat su% ni)elul mrii p n la culmile 1lpilor acoperite de &+e!ari. Pe un teritoriu fra&mentat' stau alturi c mpii' dealuri' mun!i' )i alpine' fiind apropiate $i de mrile din *ur. Compara!ia cu nesf r$ita c mpie rus $i si%erian sau cu masi)a cetate muntoas a 1siei Centrale -ca s nu mai )or%im de %r ul de$ertic al tropicelor sau de pdurea ecuatorial0 este edificatoare. Aeo&rafia planetei nu pre"int nicieri pe un spa!iu at t de redus o asemenea )arietate $i un decupa* at t de fin. 1 fost premisa' desi&ur nu suficient' dar esen!ial' a

de")oltrii unor acti)it!i economice de o di)ersitate remarca%il' $i a unor sc+im%uri comerciale intense 4ntre re&iuni )ecine $i complementare. Ne putem 4ntre%a pe %un dreptate de ce Occidentul' a) nd toate aceste a)anta*e' a 4nt r"iat at ta ca s/$i afirme personalitatea. 2oti)ul e c acest teritoriu pre"enta $i dificult!i' ce tre%uiau dep$ite pentru a )alorifica pe deplin a)anta*ele. Clima mai %l nd $i condi!iile 4n &eneral mai prielnice ale spa!iului mediteranean au 4nlesnit' 4ntr/o prim fa"' popularea $i e,ploatarea economic a acestei re&iuni. Dar acelea$i condi!ii naturale au 4nsemnat totodat $i limite -un re&im mai pu!in &eneros $i mai nere&ulat al ploilor' un sol mai pu!in producti) etc.0. 8#n Spania' 4n Portu&alia' 4n sudul Italiei $i 4n Arecia' soiurile produc mai pu!in' mslinul $i )i!a de )ie dau re"ultate mai %une dec t cerealele' p$unile sunt mai renta%ile dec t culturile. Unii ar spune c aceste de"a)anta*e &eo&rafice e,plic srcia $i c+iar 4nt r"ierea industrial a Europei de Sud fa! de Europa de Nord.9H 1sta s fie e,plica!ia? Cu si&uran! c nu. Poate s fie 4ns 8o parte a e,plica!iei9. #n sc+im%' pentru a se manifesta inte&ral' poten!ialul superior al pr!ii nordice a Occidentului cerea o ac!iune mai la%orioas asupra mediului natural' adic mai mult timp. 2arele o%stacol dup anali"a lui Da)id S. 3andes ar fi fost pdurea de foioase ce acoperea aproape complet aceast parte a continentului. Defri$area teritoriului era o opera!ie de durat' mai lun& dec t ceruse punerea 4n )aloare a spa!iului mediteranean' unde solul era mai de&a*at. Era ne)oie de unelte suficient de performante' opera!ia de)enind posi%il a%ia odat cu te+nolo&ia fierului. Popularea re&iunii s/a fcut de aceea pu!in c te pu!in' densitatea rm n nd mult timp mai sla% dec t 4n spa!iul mediteranean. Era un teritoriu ce tre%uia cucerit $i coloni"at. Coloni"area intern a continuat de altfel 4n E)ul 2ediu' pe msur ce ci)ili"a!ia 4nainta pe teritoriul pdurii. Occidentul a fost mult )reme o ci)ili"a!ie a lumini$urilor. Orient %o&at' Occident srac. Nimic mai fi,' 4n aparen!' dec t punctele cardinale. Din punct de )edere &eo&rafic' a$a e' ne4ndoielnic' dar din punct de )edere istoric semnifica!ia lor e departe de a fi imua%il. Pe scara de )alori a epocii moderne' (estul ar fi mai %ine situat dec t Estul' iar Nordul domin Sudul. #n 1ntic+itate' era e,act pe dos. @umtatea de sud a Europei oferea o ima&ine net superioar fa! de *umtatea ei de nord. Orientul era mai %o&at $i mai rafinat dec t Occidentul. 1stfel' Arecia $i insulele %ritanice materiali"au dou e,treme ale spa!iului european: ci)ili"a!ie des) r$it pe de o parte' %ar%arie deplin' de cealalt parte. Dou mii de ani mai t r"iu' contrastul era la fel de frapant' dar 4n sens in)ers: 2area =ritanie se instalase 4n fruntea pro&resului' 4n timp ce Arecia' )"ut din Occident' prea 4nainte sau 4ndat dup reconstituirea ei rec"ut 4n %ar%arie. 1ceast du%l ima&ine sc+im%toare re"um 4ntr/un fel istoria lumii. Imperiul Roman se 4n) rtea 4n *urul Romei' dar' 4ntr/o perspecti) pur economic' ora$ul etern' care consuma enorm' nu producea aproape nimic. Capitala era sus!inut de pro)incii' 4n special de cele din Est. @umtatea oriental a Imperiului era mai prosper' mai dinamic' practica un comer! mai acti) dec t *umtatea sa occidental.F De asemenea' era mai populat -circa ?H locuitori pe Oilometru ptrat 4n Orient fa! de ;J 4n Occident0 $i pare s fi fost mai pu!in atins de declinul demo&rafic din ultimele secole ale Imperiului.J #n HHM' Constantin a renun!at la Roma opt nd pentru =i"an!' noua capital care a)ea s/i poarte numele: Constantinopole. Era recunoa$terea unui de"ec+ili%ru din ce 4n ce mai pronun!at 4n defa)oarea Occidentului. :ractura 4ntre cele dou pr!i ale Imperiului s/a accentuat' iar 4n HEJ ruptura era consumat. Imperiul de Rsrit mai a)ea 4nainte o istorie lun&6 a cunoscut sui$uri $i co%or $uri' $i cu toate c ultimele )eacuri de e,isten! I/au sl%it mult' n/a c"ut dec t 4n ;FJH' c nd turcii au cucerit Constantinopole. #n sc+im%' Imperiul de 1pus n/a mai reu$it s/$i re)in din cri". Data con)en!ional a cderii sale este anul FIP. #n realitate' procesul de de"inte&rare s/a 4ntins pe mai multe secole' 4nainte $i dup acest reper cronolo&ic sim%olic. 1utoritatea politic s/a pr%u$it.

Ora$ele au fost a%andonate de o %un parte din locuitorii lor. 5ri%urile &ermanice' care se infiltrau de*a de o )reme' au in)adat Italia' Aalia' Spania' p n $i 1frica de Nord. 5eritoriul a fost de"mem%rat' fra&mentat politic $i economic. Consecin!ele pe termen lun& ale acestei istorii di)er&ente au fost foarte diferite de premise. =una comportare a Orientului l/a dus 4ntr/o fundtur' 4n timp ce de"astrul Occidentului a declan$at procesul ce a)ea s duc la crearea lumii moderne $i a ci)ili"a!iei te+nolo&ice. (e&etarienii din Sud $i carni)orii din Nord: sinte"a. 2odul 4n care se +rnesc oamenii e una din cele mai specifice $i sta%ile trsturi ale unei ci)ili"a!ii. =ar%arii cel!i $i &ermanici m ncau cu totul altfel dec t &recii $i romanii. :rontiera ce separa Imperiul de tri%urile din nord' frontier politic $i militar' frontier de ci)ili"a!ie' era totodat o frontier alimentar. 2editeraneenii' fr a refu"a carnea' preferau totu$i +rana )e&etal. Consumau 4n primul r nd p ine -sau alte deri)ate cerealiere0' le&ume $i fructe' adu& nd uneori pu!in carne' $i % nd 4n mod curent )in. S/au impus astfel' 4n economia a&rar $i 4n peisa*' $i nu mai pu!in 4ntr/un re&istru sim%olic' cele trei 8plante de ci)ili"a!ie9 -pentru a folosi e,presia de)enit clasic a lui :ernand =raudel0: &r ul' )i!a de )ie $i mslinul. Pornit de pe !rmurile 2editeranei' cre$tinismul a asimilat firesc sim%olismul alimentar al re&iunii' conferindu/i o dimensiune transcendent. P inea' )inul $i untdelemnul' cele trei su%stan!e sacre ale reli&iei $i litur&+iei cre$tine' a)eau s cucereasc Europa 4n ritmul e,pansiunii cre$tinismului. 8=ar%arii9 din nord nu a)eau nici o plant de ci)ili"a!ie anume. #n sc+im% dispuneau de un 4ntre& ecosistem de ci)ili"a!ie: pdurea. 5riau din ) nat $i pescuit' $i de asemenea cre$teau animale domestice' %oi $i cai' porci mai ales' +rni!i $i ei de pdure' 4ntr/o stare de semili%ertate. Carnea $i celelalte produse de ori&ine animal: lapte' %r n"' constituiau fondul alimenta!iei lor. Ca %uturi' 4n afar de lapte' a)eau %erea $i cidrul. C nd &rani!a dintre cele dou lumi a c"ut' re"ultatul a fost un amestec $i o sinte" a celor dou tipuri de alimenta!ie at t de diferite. Sc+im%area s/a produs 4n am%ele sensuri. 3ocuitorii fostului Imperiu Roman au deprins &ustul crnii de la popoarele &ermanice' iar porcii pe urmele stp nilor lor au in)adat pdurile meridionale. Noii seniori erau carni)ori 4nri!i' $i astfel consumul de carne a fost le&at sim%olic de prero&ati)ele puterii $i )irtu!ile r"%oinice. Un r"%oinic demn de acest nume nu se putea mul!umi cu o alimenta!ie )e&etarian inconsistent. #ns %ar%arii au adoptat la r ndul lor elemente ale tradi!iei romane' inclusi) din domeniul alimentar6 cre$tinismul' prin op!iunile sale sim%olice' a accentuat acest transfer cultural. Pe scurt' &r ul a c $ti&at teren 4nspre nord' 4n detrimentul pdurii' $i nu mai pu!in )i!a de )ie' pentru care s/ au fcut uimitoare eforturi de aclimati"are -)inul' 4n E)ul 2ediu' era produs c+iar $i 4n 1n&lia6 unii aristocra!i %ritanici continuau totu$i s prefere laptele' )erita%il 4nfruntare 4ntre %utorii din Sud $i cei din Nord0.P :ire$te' fu"iunea nu a fost niciodat complet $i uniform. C+iar $i 4n "ilele noastre' 4ntr/o epoc de sc+im%uri multiple' fiecare na!iune european' $i c+iar fiecare re&iune 4n particular' 4$i pstrea" o%iceiurile alimentare. Nordicii continu s %ea mai mult lapte dec t meridionalii' iar ace$tia %eau mai mult )in dec t primii. Dar dincolo de particularit!ile multiple' sinte"a alimentar a E)ului 2ediu este o realitate istoric. Occidentul epocii a*un&e s se +rneasc deopotri)' 4ntr/un mod relati) ec+ili%rat' cu p ine $i cu carne. Peisa*e: Europa' C+ina' Islamul. 1ceast fu"iune alimentar a a)ut urmri de prim ordin. Ea a dat na$tere unui model de economie a&rar de o comple,itate fr e&al 4n alte pr!i ale lumii.I Randamentul &r ului nu e prea ridicat' oricum 4n E)ul 2ediu nu era. Din acest moti)' &r ul nu poate oferi o +ran aproape e,clusi)' ca ore"ul 4n 1sia de Sud/Est' $i tre%uie completat cu alte produse: le&ume' carne> O

alt e,i&en! este rota!ia culturilor -asolamentul0' fr de care solul sectuie$te $i recolta scade rapid. #n consecin!' rm n suprafe!e neculti)ate' utili"a%ile 4n &eneral pentru animale. Cultura &r ului -sau a altor cereale0 se com%in a$adar cu cre$terea animalelor' cu at t mai mult cu c t &r ul cere 4n&r$minte' adic %le&ar' $i for! de trac!iune pentru arat -cai 4n nord' %oi $i cat ri 4n sud0. 81$a a fost or&ani"at 4n Europa' cu )aria!ii re&ionale u$or de &+icit' pornind de la &r u $i alte cereale' un sistem complicat de rela!ii $i o%iceiuri' at t de cimentat 4nc t nu are fisuri9' scrie :erdinand 3ot -caracteri"are reluat de :ernand =raudel0.L Cu totul altul este peisa*ul !rilor culti)atoare de ore"' ca $i lo&ica lor economic. 1 fost op!iunea alimentar a unei pr!i importante din 1sia de Sud/Est: India' Indoc+ina' Indone"ia' C+ina' Coreea $i @aponia. Desi&ur' ore"ul nu e,plic totul6 el nu e pre"ent 4n toate re&iunile $i 4n definiti)' de la o !ar la alta' ci)ili"a!iile sunt foarte diferite. 1par totu$i anumite tendin!e' str ns le&ate de acest model de economie a&rar. Cu un randament mult mai mare dec t &r ul sau cre$terea animalelor' ore"ul asi&ur sin&ur densit!i umane ridicate $i tinde s limite"e' uneori drastic' celelalte tipuri de acti)it!i: cre$terea animalelor' e,ploatarea pdurii> Pe de alt parte' lucrrile +idraulice intensi)e cerute de aceast cultur -iri&a!ii' 4ndi&uiri' desecri0 cer o coe"iune social puternic $i o supra)e&+ere sporit' marc nd astfel preeminen!a comunit!ii asupra indi)idului. Este opusul dinamicii occidentale care a fa)ori"at di)ersitatea economic $i ini!iati)a indi)idual.E 1ceste considera!ii se aplic perfect 4n ca"ul C+inei' marele ri)al al Europei 4n cursa ci)ili"a!iilor. De$i ci)ili"a!ia c+ine" a 4nceput 4n nordul !rii' 4n afara "onei ore"ului' ea s/a e,tins apoi 4n C+ina mi*locie $i meridional' re&iuni 4n care predomina ri"icultura. Ore"ul a c $ti&at astfel 4nt ietatea' iar re!eaua de ore"rii a de)enit esen!ial 4n economia $i alimenta!ia !rii. #n afara acestei re!ele' o %un parte a solului a rmas nefolosit' mai ales 4n re&iunile muntoase' aspect ce contrastea" cu peisa*ul european. E,ploatarea pdurii' cre$terea animalelor' consumul de carne' lapte $i %r n" au rmas mar&inale 4n economia $i modul de )ia! c+ine"e. #n felul ei a fost o societate foarte performant' dar autar+ic $i pri"onier a unei formule economice unilaterale $i repetiti)e: un cadru 4n&ust -4n ciuda imensit!ii teritoriului0 $i %ine re&lat -prea %ine re&lat0 din care era dificil de ie$it -$i pentru ce s fi ie$it dac totul func!iona impeca%il?0. 2ai di)ersificat' peisa*ul islamic a fost mo$tenitorul unei lun&i tradi!ii orientale $i mediteraneene6 oricum' cucerirea ara% a modificat )ec+ile structuri economice mai pu!in dec t o fcuse pr%u$irea Occidentului' urmat de restructurarea radical. O trstur distincti) a lumii musulmane a fost e,trema ei fra&mentare: un mo"aic de teritorii $i de comunit!i' le&ate prin reli&ie' dar separate de situa!ia &eo&rafic' de condi!iile naturale $i de profilul lor socio/economic. 1cest specific a stimulat de altfel un comer! acti) $i 4nfloritor 4ntre diferitele pr!i' complementare $i 4ndeprtate' ale unui teritoriu 4ntins din Spania $i 2aroc p n 4n 1sia Central -doar pentru !rile ara%e0 $i p n 4n Indone"ia -pentru !rile islamice 4n &eneral0. Pe scurt' un spa!iu prea e,tins' insuficient sudat $i destul de insta%il6 re&iunile prospere se &seau alturi sau erau 4ncon*urate de )aste 4ntinderi de stepe aride $i de$erturi' str%tute de popula!ii nomade. Incursiunile acestora' $i c+iar in)a"iile periodice' punctea" istoria lumii islamice' dup modelul ori&inar al cuceririi ara%e din secolele al (II/lea $i al (III/lea. Perioadele de insta%ilitate demo&rafic $i politic afectau &ra) economia' $i mai ales infrastructurile a&rare' cum s/a 4nt mplat cu re!eaua de iri&a!ii mesopotamian6 recuperrile care urmau erau dificile' 4ntr/un climat 4n &eneral lipsit de umiditate' 4n care "onele de)enite fertile tre%uiau 4ntre!inute cu cea mai mare &ri*. Spa!iu fr mi!at' insta%ilitate uman' climat deficitar: Islamul nu %eneficia' nici pe departe' de premise naturale $i socio/economice la fel de fa)ora%ile ca Europa de (est. Ofensi)a sa la un anume moment' c nd a com%inat o mo$tenire %o&at cu a) ntul cuceritor al unei reli&ii

noi $i cu resursele unei lumi imense $i )ariate' s/a lo)it de un $ir de dificult!i: &eo&rafice' economice' $i nu mai pu!in )om )edea culturale.;M Printre numeroasele atuuri ale Occidentului' cre$terea animalelor $i e,ploatarea pdurii merit c te)a considera!ii suplimentare. Sunt cei doi factori care' 4naintea erei industriale' au alimentat cu prioritate mecanismul producti). 2ai %o&at 4n )ite dec t C+ina $i dec t Islamul' Occidentul $i/a asi&urat astfel nu numai a)anta*ele unei a&riculturi mai di)ersificate $i ale unei +rane mai %o&ate' dar $i o for! motrice esen!ial: trac!iunea animal a furni"at' p n 4n "orii re)olu!iei industriale' o cantitate de ener&ie superioar tuturor celorlalte surse utili"ate. Pdurea' 4ntr/un fel' este $i ea o 8specialitate9 european. C+ine"ii' 4nc+i$i 4n sistemul lor economic ri&id' erau pu!in interesa!i de ea' 4n timp ce lslamul' din cau"a condi!iilor climatice' dispunea de spa!ii 4mpdurite e,trem de reduse. Su% acest aspect -simplific nd pu!in0' contrastul dintre Islam $i Occident este frapant: de o parte' un ar+ipela& de oa"e semnate 4n de$ert' de alta' o ci)ili"a!ie de lumini$uri 4n mi*locul unei pduri imense. 3a fel ca trac!iunea animal' lemnul a fost un element economic indispensa%il' cel pu!in p n la re)olu!ia industrial. Periodi"area clasic' fc nd s se succead 4n e)olu!ia omenirii epocile de piatr' de %ron" $i de fier' e su&esti)' desi&ur' dar destul de 4n$eltoare. De/a lun&ul tuturor acestor epoci' ca $i 4n perioadele mai recente' elementul cel mai utili"at a fost' de departe' lemnul. Ci)ili"a!iile preindustriale sunt 4n primul r nd ci)ili"a!ii ale lemnului: cele mai multe unelte de munc erau din lemn' 4n 4ntre&ime sau par!ial6 oamenii se 4ncl"eau cu lemne6 metalur&ia a folosit mult timp cr%unele de lemn' 4nainte de a/l 4nlocui 4n secolele al .(III/lea $i al .I./lea cu cr%unele de pm nt6 %rcile $i na)ele erau construite din lemn -flotele europene care au cucerit lumea au 4n&+i!it pduri 4ntre&i0. Ti iat conclu"ia lui =raudel: 8Omnipre"en!a lemnului a a)ut 4n trecut o importan! enorm. Europa' at t de 4n"estrat din punct de )edere forestier' a a)ut 4n aceast %o&!ie una din sursele puterii sale. #n fa!a ei' pe termen lun&' Islamul a fost afectat de penuria resurselor forestiere $i de epui"area lor pro&resi).9;; 5ot =raudel propune un clasament statistic al surselor de ener&ie disponi%ile 4n Europa la sf r$itul secolului al .(III/lea -sunt' e)ident' cifre 8in)entate9' dar care' de$i ine)ita%il apro,imati)e' dau o ordine de mrime plau"i%il0. 5rac!iunea animal se afl 4n frunte' apreciat la ;M milioane cai putere6 urmea" omul $i unealta' 4ntre P $i L milioane6 lemnul' F/J milioane6 ro!ile +idraulice' 4ntre ;'J $i H milioane>;? Reiese 4ntrea&a importan! a animalului domesticit $i a pdurii' domenii 4n care Occidentul' fr s fi a)ut' desi&ur' e,clusi)itatea' dispunea de o superioritate "dro%itoare. Oameni mai pu!ini' li%ert!i mai multe. Sf r$itul 1ntic+it!ii $i 4nceputul E)ului 2ediu par s fi cunoscut un declin demo&rafic. Nu e nimic foarte clar6 scrupulul de e,actitate al istorio&rafiei actuale se lo)e$te de informa!ia insuficient. Cum s e,tra&i serii statistice plau"i%ile din i")oare scrise r"le!e' )a&i $i su%iecti)e' completate cu date ar+eolo&ice punctuale $i supuse unor interpretri diferite? 1stfel' conclu"iile )aria" considera%il. 1numi!i istorici' ca Pierre C+aunu -sedus de o filosofie 8demo&rafic9 a istoriei $i tentat de scenariile catastrofice0' presupun o cdere demo&rafic de la P la ;' sau c+iar de la L la ;' 4n partea occidental a fostului Imperiu Roman.;H 1proape mai ru dec t un r"%oi nuclear 4n epoca noastr' oricum un moti) suficient pentru a e,plica de"a&re&area unui 4ntre& sistem de ci)ili"a!ie. 1l!i speciali$ti sunt mai pruden!i. Potri)it unei sinte"e recente' 8e %ine s e)itm orice po"i!ie prea tran$ant. Putem opune Orientul' care pare s cunoasc un a) nt demo&rafic' unui Occident marcat de cri"e. Dar nu tre%uie s uitm c mrturiile despre depopulare sunt locale atunci c nd pro)in din ar+eolo&ie' limitate la aristocra!ia ur%an atunci c nd pro)in din surse literare. 1stfel' fr a ne&a producerea unor fenomene de depopulare'

acestea au fost par!iale' limitate' $i prin urmare n/au putut pro)oca sin&ure pr%u$irea Imperiului Roman.9;F C+iar fr a dramati"a' o anume scdere demo&rafic pare a$adar acceptat pentru partea occidental a Imperiului -spre deose%ire de Orient06 4n *umtatea de nord a Occidentului' densitatea uman era pro%a%il $i mai sla%. Pe la anul ;MMM' se propun 4ntre HM $i JM de milioane de locuitori pentru 4ntrea&a Europ -tot cifre 8in)entate9' desi&ur06 Occidentul sin&ur s/ar situa la un ni)el de cel mult ?M/?J milioane. Pe o suprafa! compara%il' Imperiul Roman numra 4n *ur de JM milioane de locuitori. O densitate' a$adar' de dou ori mai mic pentru Occidentul medie)al' 4n c+iar momentul c nd se profila a) ntul su.;J Prima consecin! a acestei sla%e densit!i umane a fost demara*ul dificil al economiei occidentale. Oamenii sunt o %o&!ie mult mai important dec t )itele sau materiile prime6 sunt de fapt sin&ura %o&!ie' pentru c totul depinde de op!iunea $i de felul lor de a ac!iona. Dar numrul mic al oamenilor a fcut s le creasc $i 8pre!ul9. Suntem de*a departe de turmele de scla)i ale Imperiului sau de !ranii din Orient supu$i la 8munci for!ate9. Ca s dispui de oameni' tre%uia s le o feri condi!ii accepta%ile. 1ltfel' plecau s/$i caute un alt stp n. Pr%u$irea autorit!ii centrale $i fr mi!area economic $i politic au modificat sensi%il re&ulile *ocului. Nu mai e,ista o putere care s impun tiranic norme' s inter"ic $i s oprime. Sl%iciunea politic a tre%uit compensat prin 4ntrirea celulei sociale de %a". 3a aceast scar restr ns' fiecare cate&orie conta' iar 4ntre diferitele ni)eluri comunicarea func!iona efecti). Re"ultatul a fost un sistem foarte ierar+i"at ierar+ia feudal 4n care 4ns prero&ati)ele seniorului $i o%li&a!iile )asalului presupuneau $i respectarea anumitor an&a*amente din partea primului. 1cest &en de reciprocitate a)ea s marc+e"e $i rela!ia mult mai ine&alitar' dar nu ar%itrar -cel pu!in 4n principiu0' dintre no%il $i !ran. 1stfel' totul era re&lat de un cod de o%li&a!ii reciproce. Raporturile sociale din E)ul 2ediu sunt de natur contractual' punct de plecare 4ndeprtat' dar real' al filosofiei moderne a 8contractului social9. Demnitatea uman' demnitate a persoanei' afirmat clar de reli&ia cre$tin' a de)enit o component recunoscut 4n raporturile dintre indi)i"i' de natur s atenue"e ine&alit!ile sociale fla&rante. Pro&res de net&duit fa! de 1ntic+itate' contrast nd cu )i"iunea fundamental ine&alitar a ci)ili"a!iilor antice $i cu lipsa lor de sensi%ilitate pentru drepturile indi)idului -c+iar $i 4n foarte democratica 1ten' populat ma*oritar de scla)iS0. 1r fi 4ns nai) s ideali"m ta%loul. Ine&alitatea real era mai puternic dec t conte,tul contractual mai mult teoretic. 2ai puternic $i dec t preceptele cre$tine. Dar sm n!a era semnat. Oamenii $tiau c a)eau $i drepturi' $i c stp nii sau su"eranii lor a)eau $i o%li&a!ii. #n timpul re)oltelor !rne$ti' rscula!ii n/au e"itat' 4n mai multe r nduri' s/$i in)oce 8li%ert!ile9 $i s le repro$e"e feudalilor 4nclcarea 8contractului9. 1ceast mentalitate contractual a marcat dura%il cultura occidental: preocupare pentru re&lementare asociat cu respectul pentru li%ert!i' drepturi $i o%li&a!ii str ns le&ate 4ntr/un proiect destul de contradictoriu' dar suscepti%il' prin c+iar contradic!iile sale $i prin ori"ontul su ideal' s pun societatea 4n mi$care. Relati)a raritate a m inii de lucru $i relati)a li%ertate a !ranului $i me$te$u&arului au a)ut $i ele o contri%u!ie la ino)a!ia economic $i te+nolo&ic' contrar altor modele de societate' asiatice $i mediteraneene' 4n care a%unden!a muncii scla)ilor sau a muncii ieftine %loca orice interes pentru producti)itate.;P #n (est s/au fcut primii pa$i spre ceea ce )a fi c nd)a sistemul muncii li%ere. 1ceast tensiune creatoare se afirma cu at t mai mult 4ntr/o lume poten!ial %o&at' dar 4n realitate srac -4n&lo% nd partea srcit $i 8rurali"at9 a Imperiului $i o economie &ermanic 4nc primiti)0. Occidentul tre%uia s accepte o pro)ocare: s cucereasc natura $i s/o 4m%l n"easc. 3upta lui cu pdurea capt astfel o dimensiune sim%olic6 e prima etap a e,pansiunii occidentale.

Dumne"eu $i Ce"ar. #nainte de a se a$e"a pe noi %a"e' Occidentul a cunoscut o tran"i!ie destul de +aotic' timp de mai multe )eacuri. #n acest intermina%il proces de destructurare/restructurare' o sin&ur institu!ie a rmas 4n picioare. =iserica. Datorit ei' s/a men!inut o anumit continuitate 4ntre cultura antic $i cea medie)al. 5ot =iserica i/a le&itimat pe re&ii 8%ar%ari9 primindu/i' cu popoarele lor' 4n s nul comunit!ii cre$tine. Ea a fost liantul' sin&urul liant uni)ersal 4n mo"aicul disparat care era E)ul 2ediu la 4nceputurile lui. 8Da!i Ce"arului cele ce sunt ale Ce"arului' $i lui Dumne"eu cele ce sunt ale lui Dumne"eu9' aceste cu)inte ale lui Cristos indic o 4mpr!ire a rolurilor 4ntre spiritual $i temporal' prin care =iserica )rea s/$i afirme func!ia independent. #n realitate' rolul real pe care $i l/a asumat a)ea s dep$easc mult misiunea ei teolo&ic' sl%iciunea puterii politice 4nlesnindu/i $i c+iar impun ndu/i e,pansiunea pe terenul laic. Consolidarea ulterioar a institu!iilor statale n/a fost 4n msur s clatine po"i!ia independent a =isericii. Distinc!ia dintre spiritual $i temporal fiind mai u$or de fcut 4n teorie dec t 4n practic' complementaritatea celor dou puteri nu a putut ascunde o concuren! permanent' care a cptat uneori accente acute. Disputa clasic' din secolul al .I/lea' dintre papi $i 4mpra!i instan!ele supreme ale celor dou puteri concurente nu e dec t e,presia cea mai spectaculoas a unei confruntri )i"i%ile la toate ni)elurile. Nimic asemntor 4n Est. Spre deose%ire de Occident' Imperiul din Rsrit $i/a continuat cariera' fr s lase nici un )id politic' %a dimpotri). =iserica a tre%uit s accepte o autoritate imperial puternic $i s aplice recomandarea lui Cristos 4n sensul cel mai restricti)' fr s se amestece 4n prero&ati)ele Ce"arului. #n realitate' 4n tre%urile pm nte$ti' acceptarea Ce"arului a de)enit supunere 4n fa!a lui' in)ers dec t 4n Occident. 5radi!ia %i"antin a dinuit 4n =iserica Ortodo, p n 4n "ilele noastre. 81 treia Rom9' adic 2osco)a' n/a fcut dec t s preia $tafeta de la =i"an!' 4ntr/o construc!ie politic 4n care autoritatea nu se 4mpr!ea $i nu se discuta' nici mcar cu =iserica. 1ceast situa!ie i/a permis =isericii Ortodo,e s se concentre"e pe )oca!ia ei' pe mesa*ul ei teolo&ic' 4ntorc nd cum)a spatele &reut!ilor cet!ii pm nte$ti. #n pre"ent' clerul ortodo, nu/$i ascunde m ndri a de a fi rmas credincios #n)!turii ori&inare. Pro%a%il e ade)rat. =iserica Catolic $i =isericile protestante s/au adaptat continuu $i 4nc o fac la mediul 4n sc+im%are' social' cultural $i politic. Nu acela$i lucru se poate spune despre =isericile Ortodo,e' care rm n e,trem de tradi!ionaliste. Po"i!ie *ustifica%il su% aspect teolo&ic' dar mai pu!in producti) din punct de )edere social $i politic. =iserica Ortodo, o fi mai aproape de cer dec t =isericile Occidentului' dar e mai pu!in aproape de Pm nt. #n anali"a noastr' care nu tratea" partea transcendental a lucrurilor' contea" doar Pm ntul. Su% acest aspect' compara!ia 1pus/Rsrit este frapant $i net 4n fa)oarea Occidentului. Dualitatea =iseric/Stat' dualitate a dou institu!ii de natur diferit' dar de importan! compara%il' a dus la un soi de ec+ili%ru al puterilor' prefi&urare cam sumar dar eficace a pluralismului ce caracteri"ea" epoca modern. Occidentul a e)itat astfel capcana unei puteri unice sau 8mai e&ale9 dec t celelalte. 1 fost o e)olu!ie distinct 4n &ama formulelor de ci)ili"a!ie. C+ina' unde dimensiunea reli&ioas a )ie!ii sociale este e,trem de estompat' mai cur nd limitat la un ansam%lu de re&uli morale $i ritualuri' fr relief institu!ional' a cunoscut 4n mod firesc triumful unei caste %irocratice care s/a 4nrdcinat $i continu s !in fr iele. Islamul a amestecat complet reli&ia $i statul' formul care i/a fr nat mersul spre modernitate $i nu 4ncetea" s/i afecte"e ne&ati) e)olu!iile politice. Califii' mo$tenitori ai lui 2a+omed' $i/au asumat deopotri) rolul reli&ios' politic $i militar. 8Ideea c pot e,ista fiin!e' acti)it!i sau aspecte ale e,isten!ei umane ce scap autorit!ii reli&iei $i le&ii di)ine e strin & ndirii musulmane. 1stfel' nu e,ist distinc!ie 4ntre dreptul canonic $i dreptul ci)il' 4ntre dreptul reli&ios $i dreptul pu%lic distinc!ie

crucial 4n istoria lumii cre$tine. Nu e,ist dec t o sin&ur le&e' $aria' re)elat de Dumne"eu>9;I #n aceste condi!ii' acolo unde te,tul sacru are for! de le&e' spa!iul laic a%ia dac se manifest. C t despre ortodo,ie' ea s/a a$e"at la remorca statului $i a rmas acolo p n 4n "ilele noastre' netul%urat' mul!umit s/i fie respectate prero&ati)ele teolo&ice. #ncercarea cea mai edificatoare a fost 4n perioada comunismului' c nd =iserica Ortodo, a do)edit o capacitate de compromis uimitoare' adopt nd o po"i!ie foarte umil 4n fa!a unor re&imuri a&resi) atee -cel pu!in 4mpra!ii =i"an!ului $i !arii Rusiei nu contestau e,isten!a lui Dumne"eu06 4n contrast i"%itor cu aceast strate&ie se 4nscrie lupta =isericii Catolice din Polonia' care a socotit re&imul comunist o nou in)a"ie %ar%ar' un 8inter/re&n9 impus' 4n timpul cruia' pe l n& misiunea ei pastoral' 4i re)enea 4n mod le&itim' ca institu!ie in)estit' o responsa%ilitate politic $i na!ional. Ara!ie acestui *oc 8la e&alitate9' Occidentul a e)itat deopotri) s alunece 4n tirania politic sau 4n fundamentalismul reli&ios. Un spa!iu de li%ertate a de)enit astfel posi%il' permi! nd de")oltarea unei dialectici contradictorii care i/a stimulat dinamismul' 4n contrast cu tendin!a conser)atoare a celorlalte sinte"e politice $i reli&ioase. Cre$tinismul: unificarea lumii $i cucerirea )iitorului. Punerea 4n )aloare a )iitorului $i afirmarea unit!ii speciei umane sunt dou puncte esen!iale asupra crora cre$tinismul a modificat radical perspecti)a. Pentru antici' )iitorul semna mult cu trecutul $i cu pre"entul6 istoria nu ducea nicieri' doar la ine)ita%ilul sf r$it' urmat de un nou 4nceput $i a$a mai departe. Nici o ameliorare 4n perspecti): perfec!iunea apar!inea ori&inilor' ) rstei de aur a 4nceputurilor umane. O concep!ie 4n &eneral ciclic -ascensiune $i cdere0' adic mai cur nd pesimist' sau mcar sceptic. 5otu$i' 4n perioada clasic -secolul al (/lea 4. Cr.' epoca lui Pericle0' &recii au de)enit con$tien!i c e)oluaser mult fa! de perioada ar+aic. 1 fost o prim sc+i! a ideii de pro&res. Dar acest pro&res destul de special pri)ea doar timpul trecut $i c tu$i de pu!in timpul care a)ea s )in. Arecii $i romanii n/au fost interesa!i s proiecte"e aceast e)olu!ie pro&resi) 4n )iitor' pentru a/$i ima&ina o lume mai %un. Proiectul ci)ili"a!iilor tradi!ionale e s men!in starea atins' nu s/o ameliore"e. 1stfel' 4n modul cel mai firesc' 1ntic+itatea clasic n/a a)ut un proiect de )iitor. 1 fost una din cau"ele esen!iale care au &enerat un impas6 aparent' lumea nu mer&ea nicieri. Ti' cu si&uran!' a fost o sl%iciune &ra) 4n fa!a cre$tinismului' care a)ea un proiect perfect articulat $i nu manifesta nici o e"itare 4n ce pri)e$te calea de urmat $i scopul de atins. 1cest &en de istorie o istorie 8orientat9 nu a fost in)entat de cre$tini. Ei n/au fcut dec t se preia' s adopte $i s perfec!ione"e sc+ema istoric a e)reilor -datori ei 4n$i$i' se pare' ma"deismului iranian0. #n contrast cu derularea repetiti) sau )a&ul temporal al altor repre"entri' era o istorie linear' desf$urat o dat pentru totdeauna' $i care )alorifica 4n e&al msur 4nceputul -Crea!ia0 $i sf r$itul -@udecata de 1poi0. Un inter)al destul de scurt: $ase/$apte mii de ani' 4n mare parte de*a trecu!i6 sf r$itul timpurilor prea aproape. :iecare moment conta pentru reali"area contractului ce le&a omenirea de Creatorul ei. 1stfel' timpul cpta un sens. ( rsta de aur -Paradisul pierdut0 rm nea 4n trecut' dar o nou ) rst de aur' $i mai strlucitoare' 4i a$tepta pe oameni la captul drumului. Istoria nu mai era pri"oniera trecutului6 )iitorul o atr&ea ca un ma&net' ire"isti%il.;L 3a e)rei' m ntuirea promis era rsplata %inemeritat pentru at tea 4ncercri $i nenorociri. Ei au dat istoriei un sens eminamente 8na!ional9: traseul 8poporului ales9' suferin!ele sale' re)an$a sa. 2ai t r"iu' relu nd pe cont propriu sc+ema iudeo/cre$tin' Islamul s/a 4nc+is $i el 4ntr/o concep!ie comunitar' de$i desf$urat 4ntr/un spa!iu mult mai )ast6 linia de demarca!ie 4ntre 8ade)ra!ii credincio$i9 $i 8ceilal!i9 rm nea foarte net. #n sc+im% cre$tinismul' desprins de trunc+iul e)reiesc' a adoptat de la 4nceput o concep!ie cosmopolit. 5oate fiin!ele omene$ti erau

4n)estite cu o demnitate e&al' toate erau menite m ntuirii. Uni)ersalismul cre$tin cuprindea omenirea 4ntrea&. Proiectul de )iitor apare astfel 4n toat amploarea sa: este 4ntoarcerea omului l n& Creatorul su' apropierea $i 4n final fu"iunea cet!ii oamenilor cu cetatea lui Dumne"eu -ca s relum modelul ideal formulat de Sf ntul 1u&ustin0. Pentru 4nt ia oar' prindea contur o teorie &eneral a Pro&resului' a,at desi&ur pe un principiu transcendent' dar suscepti%il de a fi inserat 4n spa!iul laic -ideea modern de pro&res poate fi pri)it ca e,presia laici"at a )i"iunii cre$tine a prop$irii fiin!ei umane0. Sf r$itul timpurilor a)ea $i o )ersiune 8milenarist9' potri)it crei a @udecata de 1poi $i atemporala fericire celest )or fi precedate de 8o mie de ani de fericire9 c+iar aici' pe Pm nt: o ultim fa" a istoriei caracteri"at de e&alitate social' dreptate $i armonie. Era )estirea unei ade)rate re)olu!ii' interpretare frec)ent 4n primele )eacuri ale erei cre$tine' c nd cre$tinismul era reli&ia oprima!ilor6 oficiali"area =isericii 4n secolul al I(/lea a atenuat aceast orientare radical' care a)ea s cunoasc o re)enire spectaculoas spre sf r$itul E)ului 2ediu $i la 4nceputul epocii moderne. E,prim nd m nia celor oropsi!i $i dorin!a lor de sc+im%are' milenarismul se afl astfel la ori&inea doctrinelor re)olu!ionare ce propo)duiesc 8o lume nou9 $i 8)iitorul luminos9. S/ar spune deci c cre$tinismul a adus primele elemente ale unei du%le construc!ii ideolo&ice: pro&resul pas cu pas $i ruptura re)olu!ionar. 1ceste proiecte' tre%uie su%liniat' erau destinate omenirii 4ntre&i. Nu e,ista dec t o sin&ur istorie. 1postolii rsp ndesc Cu) ntul lui Dumne"eu 4n toate col!urile lumii cunoscute. Cronica Uni)ersal scris de Euse%iu din Ce"areea spre anul HMM d tonul unificrii istoriei' oferind un model predilect istorio&rafiei medie)ale. 5re%uia adunat tot materialul istoric cunoscut -sacru $i profan0' respect nd o cronolo&ie ri&uroas -nu neaprat $i )eridic0' 4n *urul unui a, ce unea' )irtual' Crea!ia $i Sf r$itul timpurilor. Aenul acesta de cronici e,prima astfel sensul uni)ersalist $i finalist al doctrinei cre$tine. E)ident' 4mplinirea Scripturilor tre%uia s fie precedat $i anun!at de cre$tinarea 4ntre&ului Pm nt. Proiectul cre$tin cerea implicit -$i c+iar e,plicit0 unificarea lumii. Iat una dintre c+eile e,pansiunii occidentale. De cealalt parte' C+ina nu a)ea de comunicat nici un 1de)r lumii' dincolo de +otarele ei -4ntinse' ce/i drept' c t toat Europa0. #n sc+im%' Islamul )e+icula un 1de)r relati) apropiat de cel iudaic sau cre$tin' dar era mai pu!in "elos dec t cre$tinii 4n a/i con)erti pe 8ceilal!i9 la modelul su. De aici' o pri)ire mai deta$at $i destul de dispre!uitoare pentru teritoriile $i popoarele din afara spa!iului islamic' $i de asemenea o relati) toleran!' 4nluntrul Islamului' pentru alte comunit!i reli&ioase' e)reie$ti $i cre$tine -ceea ce nu 4mpiedica discriminarea' manifestat mai ales printr/un re&im fiscal oneros0. Era o toleran! datorat unui &rad de indiferen!' spre deose%ire de cre$tinism care nu a fost niciodat indiferent. 1stfel' 8necredincio$ii9 Islamului au a)ut o )ia! mai u$oar dec t 8p& nii9 cre$tint!ii. Comunit!i cre$tine relati) importante au supra)ie!uit p n 4n "ilele noastre 4n lumea islamic6 4n Occident' e,pul"rile repetate de e)rei 4n E)ul 2ediu -1n&lia ;?E;6 :ran!a ;HEF' Spania ;FE?0' ca $i e,pul"area maurilor din Spania -;JM?0' iar mai t r"iu -4n ;PME0 c+iar $i a ara%ilor con)erti!i la cre$tinism -moriscii0 arat o filosofie mai pu!in tolerant -de remarcat c o mare parte din e)reii e,pul"a!i din Spania $i/au &sit refu&iu 4n Imperiul Otoman0. Este interesant de comparat $i &eo&rafia sim%olic a Islamului cu cea a cre$tint!ii. Pentru musulmani' centrul a%solut este 2ecca' reper transcendent' dar totodat situat 4n centrul real al lumii islamice. #n momentul ru&ciunii' toate pri)irile sunt a!intite spre acest punct. Islamul s/a retras 4n el 4nsu$i $i a 4ntors spatele restului lumii. Pentru cre$tini -$i pentru e)rei0' centrul sim%olic se afl la Ierusalim. Dar aceast cetate mistic e situat 4n afara spa!iului cre$tin6

nu le/a apar!inut niciodat. Pri)ind spre Ierusalim' cre$tinii au 4n)!at s pri)easc dincolo de spa!iul lor de ci)ili"a!ie. Eli%erarea locurilor sfinte a fost mult )reme )isul lor o%sesi). #ns cre$tinii pri)esc $i mai departe. Dup carto&rafia medie)al' Paradisul terestru se &sea la e,tremitatea oriental a Pm ntului -4n )ecintatea C+inei sau @aponiei' cum s/ar spune06 +r!ile fiind 8orientate9' adic a) nd Orientul plasat deasupra' Paradisul terestru ocupa' 4ntr/un mod foarte potri)it' po"i!ia dominant. Pro,imitatea acestui loc suprem conferea o atrac!ie 4n plus E,tremului Orient' $i mul!i cltori au 4ncercat s/l &seasc. 1stfel' 1sia era str%tut de o a, ini!iatic' le& nd Ierusalimul de Paradisul terestru' cu etape intermediare' $i ele de un sim%olism superior' ca fa%ulosul re&at cre$tin al Preotului Ioan. 1ceast &eo&rafi e ima&inar 4i in)ita pe cre$tini $i c+iar le poruncea s plece 4n cutarea' respecti) cucerirea !inuturilor 4ndeprtate. Ceea ce poate surprinde 4n acest ta%lou comparati) este deose%irea' 4m%rc nd o multitudine de aspecte' dintre cele dou 8*umt!i9 ale cre$tint!ii. 2ediul socio/cultural pare s fi ac!ionat mai puternic dec t diferen!ele do&matice a cror inconsisten! ne face s sur dem -ar fi crucial s $tim dac Sf ntul Du+ )ine de la 5atl $i de la :iul' cum cred catolicii' sau doar de la 5atl' cum spune teolo&ia ortodo,0. Diferen!a esen!ial tre%uie cutat 4n spiritul celor dou ci)ili"a!ii. S mai recur&em o dat la Sf ntul 1u&ustin. 1cest clasic inconturna%il al & ndirii occidentale este aproape i&norat 4n Europa ortodo,' unde nici un teolo& nu 4ndepline$te acela$i rol. Pentru =iserica din Rsrit nu s/a pus niciodat pro%lema s produc un Sf nt 1u&ustin. Cetatea lui Dumne"eu $i e,cep!ionala sa carier se 4nscriu 4n conte,tul istoric al de"mem%rrii Imperiului de 1pus -de)astarea Romei de ctre &o!ii lui 1laric 4n F;M a a)ut loc cu pu!in 4nainte de scrierea ei0 $i al competi!iei dintre =iseric $i stat' scopul manifest al autorului fiind s afirme preeminen!a institu!iei reli&ioase. Para%ola celor dou cet!i e reflectarea unei istorii fluide $i conflictuale 4n care se confrunt temporalul $i spiritualul. =iserica din Rsrit nu a)ea )oca!ia de a propune un asemenea scenariu. E,ist 4n (est un istoricism e,acer%at $i un deficit de istoricism 4n Est. Rm ne s )or%im de miracole. Nici o alt reli&ie nu manifest pasiunea cre$tin pentru tot ce a%ole$te le&ile naturii. Surprin"tor punct de plecare pentru o ci)ili"a!ie occidental reputat pentru ra!ionalismul ei -$i c+iar' uneori' %lamat pentru a%u" de ra!ionalism0. 2iracolele n/au disprut nici 4n "ilele noastre' cel pu!in 4n con$tiin!a credincio$ilor -sfin!ii sunt socoti!i fctori de minuni' iar numrul de sanctificri a crescut spectaculos 4n =iserica Catolic. Prosper de asemenea miracolele 8nereli&ioase9 ce !in de paranormal' e,tratere$tri etc.0. Pentru oamenii din E)ul 2ediu' condi!ia lumii era fundamental miraculoas' iar miracolele se petreceau ca ni$te fapte cotidiene. Dar' 4n afar de 8densitatea9 lor' miracolele cre$tine pre"int o alt trstur remarca%il: nu e,prim un e,ces de )italitate a naturii' ca 4n ima&inarul oriental' ci pur $i simplu sunt inter)en!ii menite s anule"e constr n&erile de ordin fi"ic. 1cest aspect foarte )oluntarist e,prim diferen!a dintre spirit $i materie' esen!ial 4n cultura cre$tin' $i pu!in sau deloc pre"ent 4n alte sinte"e reli&ioase $i culturale. 3umea material tre%uie s se supun )oin!ei spiritului. 3a 4nceput' a fost un domeniu re"er)at Creatorului. Dar de la (ec+iul 5estament la cel Nou' fenomenul se amplific sim!itor: Isus operea" miracole dup miracole' parc pentru a do)edi c natura tre%uie s se supun Cu) ntului. 1poi' sfin!ii au a)ut partea lor din acest pri)ile&iu di)in. Ci)ili"a!ia cre$tin s/a ptruns tot mai mult de ideea unei suprema!ii a%solute a spiritului. #ncep nd cu un anume moment' pro&resi)' aceast )i"iune despre lume a fost transferat de la reli&ie la $tiin!. 2iracolele $tiin!ifice $i te+nolo&ice repre"int 4ntr/un fel )ersiunea laic a minunilor reli&ioase. Nu mai e Dumne"eu' e Ttiin!a6 nu mai sunt sfin!ii' ci sa)an!ii. Rm ne esen!ialul: )oin!a de a domina natura. 1cest transfer s/a fcut cu at t mai u$or cu c t mentalitatea 8miraculoas9 a E)ului 2ediu occidental n/a rene&at niciodat o anumit mo$tenire ra!ionalist &reco/roman. Supranaturalul a

fost inte&rat 4ntr/un discurs e,trem de ela%orat $i prins 4n an&rena*ul unui mecanism infaili%il. E suficient s re)enim la Sf ntul 1u&ustin' a crui ar&umentare' e,trem de meticuloas' este impeca%il -cum )a fi mai t r"iu scenariul lui 2ar,' pe care 4ntr/un fel 4l prefi&urea"0. Dou instrumente puternice au fost astfel reunite 4ntr/un an&rena* cu at t mai eficace. Ra!ionalismul clasic oferea o metodolo&ie e,celent' dar care' 4n lipsa unei direc!ii $i a unui ideal' risca s se 4n) rt 4n &ol. 2iraculosul cre$tin promitea mult' dar tre%uia s cre"i 4n el. 2aria*ul dintre cele dou filosofii a sporit credi%ilitatea mesa*ului reli&ios' d nd su%stan! $i finalitate e,erci!iului ra!ionalist. 1stfel' Occidentul era pre&tit 4n con$tiin!a lui pentru a 4ncerca remodelarea lumii. O fu"iune comple,. Iat un $ir de factori $i de e)olu!ii ce ne/ar putea lmuri cariera particular a Occidentului. 5re%uie s re"istm tenta!iei de a sta%ili o ierar+ie a lor. Discu!ia 4ntre cei care sus!in primatul unei cau"e sau alteia este intermina%il $i fr $anse de a se 4nc+eia. 5andemul economie/ demo&rafie ofer un model de*a clasic al acestei fundturi6 care factor este 8mai determinant9' primul sau al doilea? 1cest &en de disput !ine de un ra!ionament simplist $i p n la urm steril. Istoria e fcut dintr/o multitudine -o c)asiinfinitate0 de elemente $i de mi$cri. 1cestea sunt 4ntre!esute 4ntr/un ansam%lu' $i ar fi imprudent s considerm un anume se&ment ca fiind mai important sau mai pu!in important dec t altul. Cum s le disociem? Demo&rafia' economia' institu!iile' mentalit!ile' deci"iile politice $i at tea alte compartimente au e,isten! autonom doar 4n repre"entrile noastre' simplificate dup conturul modelelor ideale pe care le construim. #n )ia!a real' totul fu"ionea"' la fel ca 4ntr/un proces c+imic. 1r fi amu"ant s sus!inem c +idro&enul din ap e mai important dec t o,i&enul' pe moti) c raportul molecular este de doi la unu6 pentru ca apa s e,iste' cele dou elemente sunt' deopotri)' indispensa%ile. Nu putem $ti ce curs ar fi luat istoria 4n a%sen!a sau 4n ca"ul modificrii unei a sau alteia dintre )aria%ilele ei. Dac' s "icem' clima Occidentului era torid sau &lacial> Dac 4n locul pdurii ar fi fost step> Dac Europa n/ar fi adoptat reli&ia cre$tin> Dac Imperiul Roman nu cdea> Ti a$a mai departe. Si&ura opera!ie util e s pri)im ta%loul 4n ansam%lul su' pentru a remarca mul!imea de trsturi particulare' de natur s distin& Occidentul de celelalte ci)ili"a!ii $i c+iar s/l sin&ulari"e"e. 8:u"iunea9 occidental a produs un tip de ci)ili"a!ie nu numai diferit' dar $i 8opus9' 4n msura 4n care lo&ica autodep$irii a primat 4n fa!a idealului de sta%ilitate. III. Demara*ul -secolele al .I/lea/al .I(/lea0 1nul o mie: team $i speran!. O%ser)atorul celest care ar fi pri)it de departe Pm ntul anului o mie risca s tra& conclu"ii false despre )iitorul acestuia. 1r fi remarcat c te)a ci)ili"a!ii strlucite: mai 4nt i C+ina' cu minunatul ei mecanism economic $i in)en!iile ei strlucite6 apoi Islamul' miracol al unei %o&ate )ie!i intelectuale aprute 4n plin de$ert' care prea s continue cunoa$terea antic mai mult dec t Europa6 $i c+iar =i"an!ul' pornit de mult pe panta declinului' dar do)edindu/$i capacitatea de a recupera $i repre"ent nd 4n definiti) col!ul cel mai ci)ili"at al Europei. #n sc+im%' despre Occident n/ar fi putut re!ine mare lucru: o societate frust de !rani $i r"%oinici' trind la limita supra)ie!uirii' trudind s se desprind de pdurea lor protectoare. Tansele nu preau de partea lui' nici pe departe. Ti totu$i' aceast societate srac $i rudimentar a)ea s cucereasc lumea' s in)ente"e te+nolo&ia $i s sc+im%e destinul omenirii. E ade)rat' ce)a se mi$ca de la %un 4nceput' dar mi$carea rm nea impercepti%il' $i oricum ni)elul de la care pornea era e,trem de *os. Dac )om cuta un reper sim%olic pentru a marca 4nceputul unei de")oltri semnificati)e' anul o mie se pre"int ca o dat/pra&. Cu condi!ia s nu i&norm acumulrile precedente' modeste dar reale' $i s preci"m c ritmul se )a accelera spectaculos pu!in mai t r"iu' 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea. E )or%a de un proces' nu de o istorie e)enimen!ial. Putem totu$i' fr a a%u"a de cronolo&ie' s situm aceast prim fa" a

cre$terii Occidentului 4ntre anul o mie $i anul ;HFL' acest ultim moment' mult mai precis' desemn nd epidemia de cium care a de)astat %a"inul mediteranean $i Occidentul' pro)oc nd un re&res trector $i o remodelare socio/economic. Pentru a caracteri"a anul o mie -4n sensul su 8lr&it9: sf r$itul secolului al ./lea $i prima *umtate a secolului al .I/lea0' ne poate lmuri foarte %ine du%la mrturie a lui Raoul Ala%er' clu&r fantast $i istoric nai)' dar pictor priceput al )ie!ii cotidiene din epoca sa. El descrie' 4n tonuri apocaliptice' foametea din ;MHH care a pustiit =ur&undia' una din multele disfunc!ionalit!i de acest &en 4ntr/un Occident p ndit permanent de cri"e alimentare: 8#n perioada care a urmat' foametea a 4nceput s/$i 4ntind ur&ia peste tot Pm ntul $i a e,istat spaima c 4ntre&ul neam omenesc ar putea s dispar.9; #ns 4n loc de sf r$itul lumii' a urmat o e,traordinar 4nnoire. 8Cerul a 4nceput s r d' s se lumine"e $i a fost 4nsufle!it de ) nturi prielnice. 5oat fa!a Pm ntului s/a acoperit cu o )erdea! plcut $i cu %el$u& de fructe care a &onit foametea. X>Y #n acela$i an' &r ul' )inul $i celelalte roade s/au fcut peste a$teptri' mai mult dec t se sperase pentru to!i cei cinci ani dinainte.9? Ti iat alt pasa* ce ilustrea" dinamica Occidentului imediat dup anul o mie: 8Ctre al treilea an de dup anul o mie' pe aproape 4ntre& Pm ntul' dar mai ales 4n Italia $i 4n Aalia' s/au reparat %isericile6 c+iar dac cele mai multe dintre ele' temeinic construite' nu a)eau ne)oie de repara!ii' un spirit de emula!ie 4mpin&ea fiecare comunitate cre$tin s ai% una mai frumoas dec t ceilal!i. Prea c lumea 4ns$i' scutur ndu/se $i lepd ndu/$i %tr ne!ea' ar fi 4m%rcat pretutindeni o mantie al% de %iserici.9H 2etafora' remarcat pe drept de istoricii moderni pentru su&esti)a ei frumuse!e' respir un aer de tinere!e $i 4ncredere. #ncepe astfel 8)remea catedralelor9F' edificii care sunt deopotri) mrturia unei 4nalte aspira!ii spirituale $i a unei remarca%ile capacit!i te+nolo&ice: 4ntr/un cu) nt' a unei dorin!e de autodep$ire manifestat 4n toate domeniile. Cel dou fe!e ale Occidentului' ros de sl%iciunile lui $i terori"at de mii de a&resiuni reale sau ima&inare' dar aspir nd' nu mai pu!in' s se autodep$easc $i s/$i %iruie defectele' sunt pre"ente deopotri) 4n aceast fresc a anului o mie pictat de clu&rul %ur&und. Ne aflm' 4n mod e)ident' 4n fa!a &reut!ilor unei porniri. Dar aceast dialectic a e,tremelor' 4n %ine ca $i 4n ru' prefi&urea" de*a o trstur caracteristic $i de durat a mentalit!ii occidentale. 1sum ndu/ $i incertitudinile unei ac!iuni )oluntare $i ale unei istorii dinamice' repus mereu 4n c+estiune' Occidentul a de")oltat o atitudine fcut din contraste e,treme' 4n care optimismul $i pesimismul sunt pre"ente 4n propor!ii aproape e&ale. Pendularea lui Raoul Ala%er 4ntre pr%u$irea iminent a ci)ili"a!iei -dac nu c+iar sf r$itul lumii0 $i 4nnoirea $i a) ntul omenirii rm ne e,primat $i peste o mie de ani' 4n "ilele noastre' 4n termeni aproape identici. 2oara $i orolo&iul. DomesdaK =ooO' recensm ntul comandat 4n ;MLP de <il+elm Cuceritorul' 4nre&istrea"' pe ansam%lul re&atului' un numr de JP?F mori de ap. Pe atunci' 1n&lia era o !ar mic' nu dep$ea un milion $i *umtate de locuitori6 raportul popula!ie/mori e a%solut impresionant. Pe continent' 4n lipsa unei statistici la fel de complete' informa!iile fra&mentare permit s se 4ntre)ad acela$i ta%lou $i mai ales o dinamic puternic: din secolul al ./lea $i p n 4n secolul al .I(/lea' morile se 4nmul!esc 4n aproape tot (estul. Pe teritoriul actual al departamentului 1u%e' sunt men!ionate ;F mori 4n secolul al .I/lea' PM 4n secolul al .II/lea $i peste ?MM 4n secolul al .III/lea. 8#n ora$e' e,ista de asemenea un numr considera%il de mori. 1stfel' la Paris' la 4nceputul secolului al .I(/lea' e,istau nu mai pu!in de PL de mori' 4n amonte' pe Sena X>Y Pe ;JMM de metri' o asemenea concentrare de mori 4n plin Paris constituia un ade)rat comple, industrial.9J Pentru toat :ran!a' se pot estima cam ?M.MMM de mori +idraulice ctre anul ;;MM' FM.MMM la sf r$itul secolului al .III/lea $i IM.MMM la sf r$itul secolului al .(/lea.P 1prute mai t r"iu' $i mai pu!in numeroase' morile de ) nt se )or 4nmul!i la r ndul lor.

Unii istorici nu e"it s )or%easc de o prim re)olu!ie industrial 4n Occident 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea' preludiu al re)olu!iei industriale propriu/"ise din secolele al .(III/lea $i al .I./lea. Dac for!a motrice a celei din urm a fost a%urul' E)ul 2ediu a folosit ener&ia +idraulic moara de ap -$i complementar ener&ia eolian moara de ) nt0 4n acti)it!i industriale destul de )ariate. E,istau astfel instala!ii folosite la mcinat %oa%e' la piuat stofe -una din principalele industrii ale E)ului 2ediu0 sau la t%cit piei6 4n func!ie de ne)oi' morile ser)eau de asemenea la prelucrarea metalelor' la fa%ricarea %erii sau -de la sf r$itul secolului al .III/lea0 a + rtiei> 5otul e relati)' desi&ur. Entu"iasmul 8descoperitorilor9 acestei re)olu!ii medie)ale e temperat de scepticismul celor care o%ser) c oricum' cu sau fr mori' p n la 8ade)rata9 re)olu!ie industrial principala for! de munc a rmas de departe cea a %ra!elor omene$ti $i a trac!iunii animale. O alt remarc 8incomod9 preci"ea" c oamenii din E)ul 2ediu n/au in)entat aproape nimic: morile ca $i alte ma$ini sunt cunoscute 4nc din 1ntic+itate. #ntr/ade)r' acest din urm aspect e demn de luat 4n seam' dar 4ntr/un sens mai cur nd fa)ora%il E)ului 2ediu. 5e+nolo&ic )or%ind' 1ntic+itatea clasic' fr s mai )or%im de C+ina' &sise uneori solu!ii de un rafinament uimitor. #n secolul ; 4. Cr.' in&inerii din 1le,andria au pus la punct o )arietate de te+nolo&ii noi' printre care prima ma$in cu a%uri -cu aproape dou milenii 4nainte de Denis Papin $i @ames <att0. Iar for!a +idraulic nu era nici ea -cu at t mai pu!in0 un secret pentru locuitorii lumii &reco/romane. 2ori de ap $i alte instala!ii +idraulice unele remarca%il de comple,e $i cu randamente 4nalte sunt semnalate 4nc din secolul ; 4. Cr. Dar aceste ma$ini rm neau rare' folosite 4n &eneral pentru a re"ol)a situa!ii particulare ca" 4n care in&inerii romani $tiau s le construiasc6 astfel' la =ar%e&al' l n& 1rles' 8au construit unul din cele mai mari comple,e cunoscute 4n Imperiul Roman X>Y 1pa adus de un apeduct se despr!ea 4n dou $u)oaie ce ac!ionau dou &rupuri de c te opt mori9I Dar capacitatea de a face nu ser)e$te la mare lucru c nd nu e,ist interesul de a face. 2a$ina cu a%uri din 1le,andria n/a dep$it niciodat stadiul de *ucrie e,perimental. Nimeni nu s/a & ndit s fac mai multe mori de ap pentru a spori 8producti)itatea9 economiei romane. 2unca prestat de scla)i e 4n &eneral considerat principalul o%stacol 4n calea unei de")oltri de tip te+nolo&ic6 la ce %un s pui la munc ma$inile dac scla)ii sunt la 4ndem n anume pentru asta? Se poate o%ser)a $i o constr n&ere de ordin 8+idro&rafic9: cele mai multe cursuri de ap mediteraneene sunt pu!in a%undente $i cu de%it nere&ulat. E mai u$or s fii pasionat de morile de ap 4n 1n&lia dec t 4n SiciliaS Dar mo%ilul esen!ial poate fi altul. 1r tre%ui s in)ersm 4ntre%area: 4n loc s ne 4ntre%m de ce Orientul elenistic sau lumea roman nu au fcut 8asta9' s ne 4ntre%m mai cur nd de ce s/o fi fcut. Ca s sc+im%e ordinea lumii? Nici nu le trecea prin & nd. Suntem o%i$nui!i s & ndim 4n termeni occidentali' $i de aceea imo%ilismul celorlal!i e de natur s ne intri&e. #ns din perspecti)a lor' cei care & ndeau normal erau ei6 nu t n*eau dup o societate te+nolo&ic -c+iar dac dispuneau de elementele care le/ar fi permis s 4ncerce a)entura0. Ca"ul C+inei e $i mai frapant. C+ine"ii au in)entat 8aproape totul9' cu mult 4naintea europenilor: + rtia' tiparul' orolo&iul mecanic' %usola' praful de pu$c> Pentru ei' societatea te+nolo&ic era la 4ndem n> Nu tre%uiau dec t s/o ima&ine"e. #n calea ei a stat poate un sistem prea %ine re&lat6 cum $i de ce s sc+im%i ceea ce func!iona at t de %ine -4n sc+im%' srcia $i anar+ia indi)idualist a Occidentului au declan$at impulsul aici0. Pentru c+ine"i' ca $i pentru &reci $i romani' reali"rile te+nolo&ice rm neau performan!e de ordin intelectual' fr finalitate social. C+ine"ii cuno$teau ener&ia +idraulic' pe care/o aplicau oca"ional. :a%ricau' de asemenea' + rtie. Dar niciodat nu le/a )enit ideea s/o fa%rice mecanic6 $i nimeni nu s/a & ndit la aceast solu!ie pe lun&ul drum parcurs de + rtie din C+ina p n 4n Europa. 85imp de o mie de ani' + rtia' in)entat de c+ine"i' fusese fcut cu m na sau cu piciorul' dar 4ndat ce + rtia a fost introdus 4n Europa' procedeul de fa%ricare a fost mecani"at X>Y 2en!ionate 4n ;?IP' primele

mori de + rtie ac!ionate de ener&ia +idraulic au fost cele de la :ariano' 4n ltalia9L -urmate de instala!ii similare 4n Spania' 4n :ran!a>0. Orolo&iul mecanic in)it la o alt compara!ie interesant. C+ine"ii' ca 4ntotdeauna' au luat/o 4nainte. In&inerii lor au construit c te)a orolo&ii +idraulice' aparate comple,e $i in&enioase' desi&ur' dar cu o fia%ilitate ce rm nea modest. Ti' mai ales' msurarea timpului nu era pentru toat lumea. 81cele ma$inrii monumentale erau proiecte imperiale' reali"ate pentru 4mprat $i astrolo&ii si' $i re"er)ate lor. C+ine"ii considerau timpul $i cunoa$terea lui un domeniu secret al su)eranului' care nu tre%uia 4mpr!it cu poporul.9E 1de)ratul orolo&iu mecanic' cel pe care/l cunoa$tem' mai perfec!ionat' este o in)en!ie pur european -suficient' poate' pentru a contra"ice pruden!a e,cesi) a celor care &sesc pu!ine merite te+nolo&iei medie)ale0. =iserica' mai 4nt i' cu timpul ei litur&ic repetiti)' apoi ora$ele' cu acti)it!ile lor multiple $i ritmate' au stimulat cutarea unui instrument de msur -ora$ele mai mult dec t =iserica' aceasta put ndu/se mul!umi la ne)oie cu di)i"iunile 8naturale9 ale "ilei0. Orolo&iul' atestat aproape simultan 4n Italia $i 4n 1n&lia ctre sf r$itul secolului al .III/lea' este o prim capodoper produs de )oca!ia te+nolo&ic a Occidentului6 automati"are' ritmicitate' preci"ie -preci"ie destul de 8apro,imati)9 la 4nceputS0> acest produs ideal al spiritului mecanic apare ca un str%un al te+nolo&iei moderne. 2surarea automat a timpului rspundea ne)oilor unei societ!i din ce 4n ce mai acti) $i con$tient de responsa%ilit!ile indi)iduale $i colecti)e' $i a)ea s consolide"e la r ndul ei aceste mentalit!i $i comportamente. #n ora$e' orolo&iul $i/a ocupat cu m ndrie locul pe turnurile edificiilor repre"entati)e' ca reper inconturna%il al peisa*ului ur%an $i al noii culturi 8%ur&+e"e96 a disciplinat comportamentele sociale $i i/a o ferit indi)idului mai mult autonomie' 4ntrind astfel dou trsturi insepara%ile ale formulei occidentale: disciplina colecti) $i li%ertatea indi)idual. #ntr/un fel' Occidentul a de)enit o societate re&lat de ceas' iar sentimentul acut al )alorii $i ritmicit!ii timpului i/a asi&urat' nu mai pu!in dec t resursele sale materiale' eficien!a -celelalte pr!i ale lumii au tre%uit s a$tepte mai multe secole pentru a %eneficia de ser)iciile orolo&iului mecanic: timpul rm nea un monopol imperial 4n C+ina' $i unul reli&ios 4n lumea islamic0. 3at a$adar o ade)rat o%sesie a timpuluiS Dup ce a or&ani"at timpul istoric' numrat minu!ios' secol cu secol' de la Crea!ie p n la @udecata de 1poi' Occidentul a ordonat' la fel de ri&uros' timpul cotidian. #nainte de a cuceri spa!iul' 4nainte de nenumratele sale cuceriri $tiin!ifice' timpul a fost prima lui cucerire. O&oare $i ora$e. Secolul al .II/lea' 4n special' se pre"int ca o fa" decisi) 4n istoria a&riculturii occidentale' caracteri"at de e,tinderea culturilor $i cre$terea produc!iei6 asta 4n paralel cu o cre$tere demo&rafic' considerat fie o cau"' fie efectul a) ntului economiei a&rare.;M #n fapt' cum aceste dou )aria%ile ac!ionea" 4n str ns le&tur' de ce nu le/am considera cau" $i efect 4n e&al msur? Dar mecanismul demara*ului economic este $i mai comple,' an&ren nd o mul!ime de factori. Ordinea feudal' complet instituit' ofer de*a un cadru mai %ine coordonat $i mai eficient' dac/l comparm cu fluiditatea $i incertitudinea primelor secole ale E)ului 2ediu. (ec+ea aristocra!ie r"%oinic' pe cale de a se rafina' are ne)oi sporite6 !ranii' e,ploata!i dar $i interesa!i 4n cre$terea randamentelor' sunt moti)a!i s produc mai mult. Se 4nre&istrea" pro&rese spectaculoase' te+nolo&ia a&rar cunoa$te $i ea mai multe perfec!ionri: utili"area mai frec)ent a fierului -do)ad 4nmul!irea for*elor' inclusi) 4n sate06 plu&ul' numai din lemn p n atunci' inte&rea" elemente din fier6 caii sunt potco)i!i' iar atela*ele de)in mai eficace6 4ncepe de asemenea metoda rota!iei culturilor' ceea ce reduce suprafa!a terenuri lor neproducti)e> Consumul de p ine' aflat 4n cre$tere -urmare a acultura!iei fostului Nord %ar%ar0' contri%uie la

e,tinderea culturilor de &r u $i' fire$te' la 4nmul!irea morilor. Ca 4ntotdeauna' e,ist o )arietate de cau"e care ac!ionea" 4mpreun $i se 4ntresc reciproc. Clima intr de asemenea 4n *oc. E' cel pu!in' opinia climatolo&ilor $i istoricilor climei' care de o )reme )or%esc despre un 8mic optimum medie)al9 situat apro,imati) 4ntre anii LMM $i ;HMM. Unii acord acestui fenomen o importan! +otr toare6 astfel' climatolo&ul %ritanic G. G. 3am% pune 4n str ns le&tur cele mai e)idente semne de a) nt ale Occidentului -catedralele $i cruciadele0 cu fa"a de ) rf a 4ncl"irii.;; S mear& oare at t de departe dependen!a istoriei de e)olu!iile climatice? Sau este )or%a mai cur nd de irepresi%ila 4nclina!ie a speciali$tilor de a pune lumea s se 4n) rt 4n *urul domeniului lor? Sensi%ilitatea climatic e,acer%at din "ilele noastre 4$i spune $i ea cu) ntul' cu si&uran!' 4n interpretarea trecutului. Araficul propus al oscila!iilor climatice pare totu$i s recomande o anume pruden!6 4n medie' 8micul optim climatic9 ar fi 4nsemnat o 4ncl"ire de *umtate de &rad fa! de 8mica er &laciar9' fa"a climatic urmtoare. #n plus' cele dou perioade opuse sunt 8modele ideale9: construc!ii intelectuale %a"ate pe realitate' dar pre"ent nd un &rad de coeren! mai mare dec t realitatea. Nimic nu e mai )aria%il dec t timpul6 se 4nre&istrea" ierni &laciale 4n plin perioad 8cald9' $i in)ers' )eri toride 4n mi*locul fa"elor 8&laciare9. Efectele sunt mai u$or de o%ser)at $i de sim!it 4n "onele e,treme: astfel' 4n timpul 8micului optim9' &+e!arii alpini au 4nre&istrat o retra&ere )i"i%il' iar litoralul &roenlande"' de&a*at de &+e!uri' a fost coloni"at de )iOin&i -4n secolul al .II/lea0' fiind a%andonat un secol mai t r"iu 4n fa!a ofensi)ei fri&ului. #n conclu"ie' $i cu condi!ia de a nu/i cere prea mult' aceast ameliorare climatic' limitat $i ine&al' poate fi luat 4n considera!ie' cel pu!in 4n anumite re&iuni' ca o condi!ie care ar fi fa)ori"at produc!ia a&ricol' permi! nd mai ales 4naintarea a&riculturii spre nord $i 4n "onele alpine. Cau"ele rm n comple,e $i discuta%ile' dar re"ultatul incontesta%il este e,tinderea culturilor' 4n "one smulse naturii 8sl%atice9. Secolul al .II/lea rm ne 4n istorie ca o perioad de defri$ri spectaculoas. 83a ni)el indi)idual' !ranul 4ncearc s/$i e,tind o&orul. #n plus' la 4ndemnul posesorilor de pm nt -clu&ri $i seniori laici0' &rupuri de !rani iau cu asalt terenurile neculti)ate: fac desecri de mla$tini' 4ndi&uiesc polderele -4n :landra' 4ncep nd din anul ;;MM0' defri$ea" mai ales tufri$urile' ar%u$tii' c+iar $i li"ierele pdurii pe care se feresc s/o distru&' pentru c rm ne o re"er) inepui"a%il de ) nat $i de p$une natural pentru animalele mici -oi' capre $i porci0.;? E)ul 2ediu se afirm astfel ca o ci)ili"a!ie de &rani!' o &rani! care nu se reduce la conturul e,terior' ci se insinuea" peste tot 4ntre oameni $i natur' 4ntre sate $i pdure' 4ntre pm ntul culti)at $i cel neculti)at. 1cest tip de ci)ili"a!ie' se $tie -anticip nd rolul %ine cunoscut al &rani!ei 4n istoria american0' imprim un spirit dinamic $i o mentalitate de cuceritor. #nainte s plece la cucerirea lumii 8e,terioare9' Occidentul a 4nceput prin a/$i cuceri propriul teritoriu. De la ;;MM p n la ;?MM' sc+im%area de decor este frapant6 iat o mrturie care compar sf r$itul acestui secol cu primii si ani: 8Pm ntul nu era at t de populat' nici at t de %ine lucrat ca acum6 $i nu )edeai at tea domenii %o&ate' at tea castele' at tea ora$e prospere. :ceai "ece le&+e' sau c+iar cincispre"ece' fr a 4nt lni un t r&' un castel sau un ora$ 4n care s po!i &si adpost. Parisul era foarte mic pe )remea aceea.9;H #n paralel cu aceast coloni"are intern' Occidentul produce un prim mare )al mi&rator' dincolo de &rani!ele sale. :enomenul e &reu de e,plicat prin suprapopulare: e,istau pm nturi de defri$at $i de coloni"at c+iar 4n interiorul spa!iului occidental. #n parte' aceast deplasare s/a fcut la c+emarea prin!ilor din Europa Central -recent cre$tinat $i intrat 4n or%ita Occidentului0 care )oiau s profite de te+nolo&iile $i cuno$tin!ele )ecinilor apuseni' pentru a/$i pune 4n )aloare teritoriul. Dar cau"ele demo&rafice' economice $i politice nu e,plic totul. E,ista de asemenea o 8)oin! de e,pansiune9 care 4ncepea de*a s anime cre$tintatea apusean. #n fapt' trei a,e de

e,pansiune -demo&rafic' militar' politic0 se desenea" aproape 4n acela$i timp' atin& nd Europa Central' Spania -8ReconDuista9' ofensi)a micilor re&ate din nord pentru recuperarea teritoriului ocupat de ara%i0 $i Orientul 2i*lociu -cruciadele' care )i"ea" teritoriul islamic' dar $i' la un moment dat' 4nsu$i =i"an!ul' 4n locul cruia crucia!ii 4ncearc s pun un 8Imperiu latin90. #n termeni demo&rafici' presiunea cea mai puternic $i cea mai insistent se manifest la +otarul de est al Occidentului: o mi&ra!ie pur &ermanic' punct de plecare al faimosului 8Dran& nac+ Osten9. 8#nso!i!i de preo!i' condu$i de 4ntreprin"tori si&uri c se )or 4m%o&!i rapid or&ani" nd defri$area 4n numele seniorului' "eci de mii de pionieri s/au sta%ilit la rsrit de El%a $i de Dunre6 au adus plu&ul' au tras %ra"de lun&i $i ad nci 4n pm ntul 4n!elenit' au desecat mla$tinile' au tiat tufri$urile' au e,tins domeniul &r ului.9;F E,emplul lor a fost urmat de !ranii auto+toni' $i astfel Europa Central a 4nceput s semene pu!in cu Occidentul. #n secolele al .II/lea $i al .III/lea' colonii &ermani s/au fi,at 4n Pomerania' Prusia $i p n 4n !rile %altice' 4n =oemia' Un&aria $i 5ransil)ania' modific nd su%stan!ial confi&ura!ia etnic $i cultural a acestor re&iuni -mi$carea a continuat' iar 4n secolul al .I./lea e,istau de*a 8insule9 &ermane 4n )ecintatea 2rii Ne&re $i pe malurile (ol&i0. Urma$ii lor au fost sili!i s fac drumul 4napoi opt secole mai t r"iu' la sf r$itul celui de/al Doilea R"%oi 2ondial' c nd treispre"ece milioane de &ermani au fost e)acua!i mai ales din Polonia $i Ce+oslo)acia' red nd acestor !ri fosta lor 8puritate9 sla). 1l doilea fenomen socio/economic ma*or din secolele al .II/lea $i al .III/lea' pe l n& defri$are $i coloni"are' a fost a) ntul ora$elor. #nc o premier' pe lista de*a lun& a priorit!ilor occidentale. Desi&ur' Occidentul nu a in)entat ora$ul6 dar a in)entat un anume tip de ora$' prototipul a ceea ce este ora$ul de a"i. Ora$ele antice $i orientale' fr a i&nora acti)it!ile economice' rm neau marcate 4n primul r nd de func!ia lor politic. 3a r ndul lor' ora$ele occidentale din E)ul 2ediu timpuriu' pu!ine $i sla% populate' erau 4ndeose%i centre de putere $i locuri de re$edin! ale episcopilor. #n sc+im%' ora$ele care apar 4ncep nd cu secolul al .I/lea $i cresc ca ciupercile 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea 4$i au ra!iunea de a fi 4n de")oltarea comer!ului $i a meseriilor. Sunt ora$e 4n care se munce$te' se cumpr $i se )inde. Sunt comunit!i %ur&+e"e 8%ur&+e"9 )ine de la 8%ur&9 locuri 4n care se instituie ordinea %ur&+e" 4n c+iar inima societ!ii feudale' prefi&ur nd structurile sociale $i mentalit!ile epocii moderne. 2ai mult' 4n urma 8mi$crii comunale9' ora$ele se eli%erea" de su% tutela seniorului feudal pentru a duce o e,isten! autonom' spre deose%ire de ora$ele Islamului $i ale C+inei' $i c+iar ale Europei de Est' rmase strict dependente de Putere. 1ceast na$tere spectaculoas a unei )ie!i sociale diferite semna aproape cu o 8&enera!ie spontan96 4n fapt' a fost produsul unui spa!iu economic foarte di)ersificat -complementaritatea se&mentelor sale stimul nd sc+im%urile0' $i e)ident o consecin! a remarca%ilului a) nt demo&rafic' economic $i comercial 4nre&istrat din secolul al .I/lea p n 4n secolul al .III/lea. Ora$e erau numeroase' 4n &eneral de talie mic sau cel mult mi*locie' departe de &i&antismul anumitor metropole antice sau orientale locuite mai mult de cate&orii sociale neproducti)e. 3a o popula!ie de ?M.MMM de locuitori' sau c+iar de numai ;M.MMM' un ora$ medie)al era de*a un centru important. Nu e,istau dec t c te)a ora$e 8mari9 cu peste JM.MMM de locuitori' 4n timp ce Roma epocii imperiale numra )reo PMM.MMM de locuitori -urmat de 1le,andria cu HMM.MMM0. #ntre ;?MM $i ;HMM' Parisul a crescut de la ;;M.MMM la ;JM.MMM de locuitori -fiind' de/acum 4nainte' cel mai mare ora$ apusean0' (ene!ia' capitala unui ade)rat imperiu maritim $i comercial' a crescut de la IM.MMM la ;;M.MMM' urmat de :loren!a -model de ora$ manufacturier $i centru financiar0 care se apropie de ;MM.MMM de locuitori' la fel ca 2ilano6 Se)illa' care trece de la ara%i la spanioli' 4nre&istrea" LM.MMM sau EM.MMM de locuitori. 2ult mai mic' Z[ln are )reo JM.MMM de locuitori' Roma rm ne la ni)elul de HM.MMM' iar 3ondra' capital 4nc modest' cre$te 4ncet de la ?J.MMM la

HJ.MMM. #n :landra' foarte acti)ul =ru&es trece de la ?J.MMM la FM.MMM. De")oltarea t r"ie a Europei Centrale se reflect $i 4n popula!ia ora$elor: Craco)ia ;M.MMM locuitori' (iena' 4ntre ;M.MMM $i ?M.MMM' 4n timp ce Pra&a' care )a de)eni una din capitalele Imperiului' urc rapid de la ;M.MMM la HM.MMM de locuitori.;J Dar ceea ce contea" cu ade)rat e mai pu!in mrimea' relati) redus' a fiecrui ora$ 4n parte' c t mul!imea de ctitorii ur%ane' form nd ade)rate re!ele6 nu e o colec!ie de ora$e r"le!e' ci un sistem ur%an' mai mult sau mai pu!in dens' 4n func!ie de re&iuni. #n frunte' cu cea mai mare concentrare' se afl Italia' Italia de nord mai ales' unde la 4nceputul epocii moderne -ctre ;JMM0' ponderea popula!iei ur%ane' mai precis a ora$elor cu peste ;M.MMM de locuitori' atin&e ;JN din popula!ia total' $i :landra -=el&ia de a"i0' cu peste ?MN -la aceea$i cate&orie de ora$e' :ran!a a%ia se apropie de ;MN ctre ;IMM0.;P Dar dincolo de disparit!ile re&ionale' acest dinamism ur%an mo%ili"ea" aproape tot Occidentul6 o simpl pri)ire pe +art e suficient pentru a remarca de")oltarea ine&al a celor 8trei Europe9: 8punctele9 ur%ane sunt foarte numeroase 4n (est' mai rare 4n !rile Europei Centrale' $i mai rare 4n Europa de Est. O ofensi) intelectual. Secolul al .II/lea marc+ea" de asemenea 4nceputul unei ade)rate re)olu!ii intelectuale. De"inte&rarea Imperiului Roman de 1pus fusese 4nso!it de un amplu reflu, cultural. Doar =iserica' m nstirile 4n particular' au pstrat tradi!ia unei culturi antice drastic simplificate. Carol cel 2are nu $tia nici s citeasc' nici s scrie6 era astfel un demn repre"entant al aristocra!iei din epoca sa' a crei misiune era s/$i conduc supu$ii $i s fac r"%oi' $i nu s cali&rafie"e manuscrise. 3a trei secole dup 8rena$terea carolin&ian9' care a rmas o rena$tere a clu&rilor' conte,tul era diferit. 2onopolul cultural al =isericii era pe cale s cede"e' de$i autoritatea teolo&ic 4nc era puternic: seculari"area a fost un fenomen lent $i &radual' 4ntins pe mai multe secole. Oricum' cate&orii noi au de*a acces la cultur6 aristocra!ii 4n)a!' 4n sf r$it' s citeasc $i s scrie6 la r ndul lui' mediul ur%an produce un spa!iu cultural specific6 4n plus' institu!iile statale nou aprute au ne)oie de o %irocra!ie speciali"at. #n *urul anului ;?MM' sunt fondate primele uni)ersit!i -4n care' pe l n& teolo&ie' se studia" dreptul' medicina' artele $i $tiin!ele0: =olo&na' Paris' O,ford' Salamanca> 3atina' lim%a =isericii' 4$i cedea" o parte din drepturi lim%ilor 8na!ionale9' mai %ine cunoscute de cercul cititorilor ce nu se mai limitea" la comunitatea ecle"iastic. De asemenea' din acelea$i moti)e' are loc o di)ersificare a su%iectelor6 no%ilii $i %ur&+e"ii pri)esc lumea cu propriii lor oc+i $i n/au acelea$i &usturi $i interese cu oamenii =isericii. #n :ran!a' literatura 4n lim%a france" de%utea" spre sf r$itul secolului al .I/lea -prima redactare a poemului epic 3a C+anson de Roland0' pentru a 4nflori de/a lun&ul secolului al .II/ lea -culmin nd cu romanele ca)alere$ti ale lui C+rBtien de 5roKes0. 3a r ndul ei' istorio&rafia nu se mai limitea" la )astele perspecti)e -cu finalitate teolo&ic0 ale Cronicilor uni)ersale6 ea 4$i spore$te di)ersitatea cu o multitudine de cronici ur%ane -4n ora$ele italiene' 4ncep nd din secolul al .I/lea0' cu scrieri de factur politic -precum Istoria lui 3ouis le Aros de a%atele Su&er0 sau cu relatri ale cruciadelor' printre care 3a ConDu\te de Constantinople de (ille+ardouin -pe la ;?MI/ ;?;?0' prima nara!iune istoric scris 4n france". E de asemenea momentul c nd Occidentul descoper' cu ade)rat' $tiin!a -nu putem numi astfel palidele reminiscen!e antice anterioare secolului al .II/lea0. #n epoc' mae$trii necontesta!i 4n materie sunt ara%ii. Prin Spania 4n primul r nd' apoi prin Sicilia -posesiune ara% din secolul al I./lea p n 4n secolul al .I/lea' $i unde cultura islamic persist p n 4n secolul al .III/lea0' ptrund 4n spa!iul occidental scrieri $tiin!ifice pro)enind din lumea islamic' inclusi) autori &reci tradu$i 4n ara% $i retradu$i 4n latin' 4nainte ca erudi!ii occidentali s mear& direct la ori&inalele &rece$ti.;I Cu lucrarea sa Canonul medicinii' 1)icena -nume europeni"at al medicului I%n Sina' ELM/;MHI0 de)ine maestrul )enerat al confra!ilor si europeni6 timp de c te)a secole' el )a

domina 4n)!m ntul medical' alturi de Gipocrat $i Aalenus' care sunt iar$i aprecia!i6 prin aceea$i filier ara% au fost reinte&rate numeroase lucrri ale lui 1ristotel' Euclid $i Ptolemeu. 5ot prin Orient au intrat 4n con$tiin!a intelectual a Occidentului alte dou corpusuri de cunoa$tere: alc+imia $i astrolo&ia. Ttiin!a occidental ela%orat 4ncep nd din secolul al .II/lea este un amestec ciudat care )rea s fu"ione"e mo$tenirea antic' alc+imia $i astrolo&ia 4ntr/o sinte" respect nd -cel pu!in formal0 doctrina cre$tin. 1par totu$i fisuri' ce anun! de*a o ruptur. Cu) ntul lui Dumne"eu' fr a fi c tu$i de pu!in contestat' nu mai era suficient pentru am%i!iile intelectuale ale E)ului 2ediu t r"iu. 5re%uia ptruns mai mult 4n profun"imea lucrurilor' pe alte ci dec t cele ale reli&iei. Cum s 4mpaci 8tirania9 a$trilor cu responsa%ilitatea uman afirmat de =iseric? Cum s pui de acord aspectul )oluntarist $i transformist al alc+imiei cu limitele condi!iei umane +otr te de Creator? Din toate aceste elemente 4mprumutate' Occidentul a com%inat o $tiin! specific' una care nu se mai limita la simpla cunoa$tere' ci aspira s inter)in $i s transforme lucrurile -$i nu doar lucrurile' ci $i fiin!a uman0. O )edem foarte %ine 4n ca"ul alc+imiei. 1ra%ii au fost interesa!i mai cur nd de aplica!iile ei medicale. Occidentul i/a cerut mult mai mult: piatra filosofal $i e,presia ei lic+efiat' eli,irul )ie!ii' !eluri supreme ale cercetrii' tre%uiau s ofere cunoa$terea 1%solutului $i mi*loacele suscepti%ile de a sc+im%a condi!ia uman. Omul era menit s de)in un supraom -sau cel pu!in anumi!i ale$i>0. Referin!ele rm neau %i%lice: transformarea trupului material 4n 8trup de sla)9' analo& trupului pe care/l poseda 1dam 4nainte de pcat $i celui pe care alesul 4l )a poseda dup @udecata de 1poi6 4n realitate' accentul era deplasat de la Dumne"eu la om. Omul putea $i el s fac minuni $i s/$i trans forme propria natur.;L Numele cel mai repre"entati) pentru aceast orientare este pro%a%il Ro&er =acon -circa ;??M/;?E?0' prototip al sa)antului medie)al. Clu&r franciscan' =acon a rmas sincer ata$at =isericii' )r nd s com%ine armonios teolo&ia $i $tiin!a' o $tiin! 4n care re&sim deopotri) un tradi!ional filon ma&ic $i specula!ii alc+imice. Din punct de )edere material' nu e nimic modem' dar e,ist un spirit care )este$te de*a modernitatea. =acon recomand e,perimentul $i crede c $tiin!a poate s) r$i 8miracole9' pun nd la trea% 8secretele9 ascunse 4n s nul naturii. Unele din aceste secrete ar 4n&dui de pild omenirii s recupere"e lon&e)itatea patriar+ilor %i%lici -aproape o mie de ani0. Referin!a rm ne tot =i%lia6 dar metodolo&ia nu mai este ru&ciunea' e cercetarea> Cu =acon se preci"ea" sensul cuceritor al & ndiri i $tiin!ifice occidentale. Nu e de cutat la el nici un re"ultat po"iti)6 totul este ilu"oriu 4n demersul su. Dar credin!a lui 4n capacit!ile nelimitate ale $tiin!ei face din el aproape un contemporan al nostru. =acon nu a trasat nici o cale6 a )"ut 4ns %ine direc!ia. 2ira*ul Orientului. Ctre mi*locul secolului al .III/lea' occidentalii a*un& 4n C+ina' tra)ers nd o 1sie unificat 4n urma e,pansiunii mon&ole. Sunt oameni ai =isericii' dar $i ne&ustori' du%lu profil ce ilustrea"' pe l n& o%iecti)ele politice ale misiunii lor' cele dou mo%iluri care puneau Occidentul 4n mi$care: comer!ul $i credin!a6 1sia real era du%lat' 4ntr/un fel' de o 1sie mitolo&ic' cu %o&!ii fa%uloase $i sim%oluri cre$tine ce in)itau la descoperire. Scris pu!in 4nainte de ;HMM' cartea )ene!ianului 2arco Polo -3e DB)issement du monde sau 2ilionul0 a de)enit un 8%est/seller9 al E)ului 2ediu $i a fi,at 4n min!i ima&inea unei 1sii $i 4n particular a unei C+ine pe *umtatea real' pe *umtate fantastic. Nici un 2arco Polo c+ine" nu a fcut cltoria la (ene!ia' niciunul n/a a)ut curio"itatea s descopere Parisul' de$i distan!a era aceea$i 4n am ndou sensurileS #n aceste raporturi cu sens unic' c+ine"ii par lipsi!i de moti)a!ie $i de cea mai elementar curio"itate.

Parado,ul e $i mai mare 4n ca"ul ara%ilor. Pe )remea c nd occidentalii nu plecau 4nc de acas' ara%ii cuceriser sau islami"aser o parte important a planetei $i' de asemenea' o 8studiaser9: de la 1tlantic p n la ar+ipela&uri le E,tremului Orient' $i din 1sia Central p n 4n inima 1fricii. 1ra%ii au fost de departe cei mai %uni &eo&rafi ai E)ului 2ediu $i antropolo&i a)ant la lettre. I%n =attuta' cel mai mare cltor al lor' 4l dep$e$te net' prin distan!ele parcurse 4ntre ;H?J $i ;HJF -un total e)aluat la ;?M.MMM de Oilometri' de trei ori lun&imea ecuatorului0 $i prin )arietatea re&iunilor str%tute' pe campionul european care rm ne 2arco Polo. Dac 4ns pri)im mai atent traseele urmate' constatm c ara%ul a fost mult mai pu!in 4nstrinat dec t )ene!ianul $i at !ia al!i cltori occidentali. I%n =attuta 4$i propune s cuprind tot spa!iul Islamului6 punctele e,treme pe care le atin&e sunt Spania musulman la )est' 5om%uctu $i coasta oriental a 1fricii la sud' 2alae"ia 4n E,tremul Orient' iar la nord teritoriul Goardei de 1ur -pe cursul inferior al (ol&i06 )i"ita la Constantinopole $i o tra)ersare a C+inei rsritene sunt 4ndoielnice. Dincolo de +otarele Islamului' cltorul' care de altfel )or%e$te doar ara%a' nu 4n!ele&e mare lucru. Oricum' nici nu/i trece prin & nd s )i"ite"e Europa6 la ce i/ar fi putut ser)i? E,celen!i &eo&rafi ai lumii lor proprii' ara%ii cunosc prost celelalte spa!ii $i culturi. :a! de ceilal!i' re&ula este dispre!ul: ne&rii sunt )"u!i ca ni$te animale semiumane' 4n timp ce locuitorii Europei Centrale $i septentrionale par lo)i!i de cretinism6 ceea ce/i descalifica din start pe neislamici era neputin!a lor de a accede la ade)rata credin!. P n 4n plin epoc modern' musulmanii' ara%i $i turci' cltoresc foarte pu!in 4n Europa. Un soi de %loca* psi+olo&ic pare s le inter"ic apropierea de un teritoriu necredincios6 iar asta spre deose%ire de occidentali' fascina!i de culorile $i %o&!iile Orientului.;E Epopeea Cruciadelor anticipa o lun& carier e,pansionist. 5imp de aproape dou secole' 4ntre ;MEP $i ;?IM' Occidentul a 4ncercat s lr&easc spa!iul 8latin9 4n detrimentul Orientului islamic $i %i"antin. 1na Comnena' prin!es %i"antin $i prima femeie istoric' a relatat -4n 1le,iada' istoria domniei tatlui ei' 1le,is Comnenul0 trecerea crucia!ilor pe su% "idurile cet!ii Constantinopole' fr s/$i ascund dispre!ul pentru purtarea lor &rosolan' impre)i"i%il $i a&resi)6 prin!esa remarca totu$i )italitatea $i pra&matismul lor. #ntr/ade)r' r"%oinicii )eni!i din )est nu strluceau prin rafinament' 4n sc+im% erau mai moti)a!i $i mai eficien!i dec t ad)ersarii sau competitorii lor. 1u cucerit Ierusalimul 4n ;MEE $i au reu$it s/l pstre"e p n 4n ;;LI6 apoi' ca s nu/$i ias din m n' au cucerit Constantinopole 4n ;?MF' fond nd' pe ruinele Imperiului %i"antin' un Imperiu latin care a durat p n 4n ;?P;. P n la urm' musulmanii $i %i"antinii $i/au recucerit teritoriile6 pentru Occident' proiectul s/a do)edit a fi prea am%i!ios6 totu$i' c+iar $i soldat cu un e$ec' a demonstrat o )oin! $i o capacitate de e,pansiune pu!in o%i$nuite. 1 fost 4nceputul care' de*a' ddea tonul )iitoarei cuceriri a lumii. O mie de ani de fericire. #n lo&ica medie)al' a) ntul Occidentului prea s duc direct la sf r$itul lumii. S/a produs re)enirea 4n for! a milenarismului' un concept 4nfloritor spre sf r$itul 1ntic+it!ii' dar aproape uitat 4n secolele urmtoare: cei 8o mie de ani de fericire9 care )or preceda sf r$itul timpurilor.?M E,pansiunea Occidentului $i 4n special conflictul cu Islamul ofereau un prim ar&ument escatolo&ic. Era lupta dintre =ine $i Ru men!ionat 4n 1pocalips' care nu se putea 4nc+eia dec t cu triumful 4n)!turii lui Cristos $i cu unificarea cre$tin a lumii6 apari!ia timpurie $i frec)en!a temelor apocaliptice 4n Spania' 4ncep nd cu sf r$itul secolului al (III/lea' sunt simptomatice: frontul care opunea cele dou reli&ii $i ci)ili"a!ii tra)ersa peninsula I%eric dintr/o parte 4n alta. #n ;MEJ' la Clermont' anun! nd Cruciada' papa Ur%an II in)oca e,plicit ar&umentul milenarist6 dup el' a$tept nd )enirea lui 1nticrist $i lupta final ce se )a 4nc+eia cu @udecata de 1poi' reli&ia cre$tin tre%uia s triumfe pretutindeni.

1)ea s fie 8)remea popoarelor9 anun!at de E)an&+elie: 8totalitatea popoarelor care )or tre%ui s fie con)ertite' 4nainte de sal)area lui Israel> 2ai 4nt i e ne)oie' potri)it profe!ilor' ca p n la )enirea lui 1nticrist s fie resta%ilit 4n acele !inuturi' de ctre )oi sau cei pe care/i )a ale&e Dumne"eu' 4mpr!ia cre$tint!ii.9?; #n acela$i tip de scenariu se 4nscrie mitul recurent al 84mpratului ultimelor "ile9 care a cunoscut o anumit )o& 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea' str ns le&at de conte,tul Cruciadelor. #mpratul Genric al I(/lea -;MJP/;;MP0 a desc+is $irul su)eranilor 8milenari$ti96 =en"o' episcop de 1l%a' profe!ea c acest 4mprat )a cuceri =i"an!ul -reunific nd Imperiul $i =iserica cre$tin0' 4i )a 4n)in&e pe p& ni' )a lua cu asalt Ierusalimul' 4l )a 4nt lni 4n drumul su pe 1nticrist' 4l )a "dro%i' apoi )a domni p n la sf r$itul lumii peste un Imperiu uni)ersal. :rederic =ar%arosa -;;JJ/;;EM0 $i :rederic al II/lea -;;EI/;?JM0 au fost 4n)esti!i cu o misiune similar' la fel $i Carol cel 2are -acesta' re4n)iat' a)ea s 4n)in& Islamul $i s instaure"e Imperiul cre$tin la scara 4ntre&ii lumi0. Dac milenarismul )estea triumful =isericii $i rsp ndirea cre$tinismului' el con!inea totodat $i promisiunea unui timp cu totul diferit de cel pre"ent. Un su%iect de medita!ie pentru to!i cei care considerau societatea e,istent ca nemul!umitoare. #ncep nd din secolul al .II/lea' $i mai insistent din secolele al .III/lea $i al .I(/lea' scenariile apocaliptice au )e+iculat proiecte de restructurare social' uneori e,trem de radicale. Ioac+im din :iore -ctre ;;HJ/;?M?0' clu&r cala%re"' a sc+i!at teoria unei istorii tripartite: (ec+iul 5estament -timpul 3e&ii0' Noul 5estament -timpul E)an&+eliei0 $i o ultim epoc' pus su% semnul re)ela!iei spirituale' care a)ea s 4nceap cur nd -poate 4n ;?PM0. 3umea' con)ertit la ade)rata credin!' )a fi atunci condus de clu&ri. 5oate institu!iile e,istente -ordinea feudal0 )or disprea $i 4ns$i =iserica )a fi transfi&urat. Comunicarea 4ntre Dumne"eu $i omenire se )a face a%solut li%er' iar 8dreptatea $i pacea deplin )or domni9 pretutindeni.?? Cam ec+i)oc' proiectul lui Ioac+im. Si&ur' totul se )a face su% 4nalta tutel a =isericii' intermediar 4ntre Dumne"eu $i oameni. Si&ur' rela!iile acestui teolo& $i profet cu mai mul!i papi au fost e,celente. 5otu$i' ne putem 4ntre%a dac preconi"ata reformare a =isericii nu semna prea mult cu o dep$ire a ei' $i c+iar cu crearea unei =iserici diferite -deta$at de %unurile lume$ti' purificat' spirituali"at0' c+emat s conduc o omenire de)enit' $i ea' 8alta9. 3a limit' acest clu&r %la*in 4ncura*a lo&ica refacerii din temelii' reformarea lumii printr/o re)olu!ie &lo%al. 1$adar' fiecare cu milenarismul lui. E,ista o )ariant 8reformist9 care dorea s purifice =iserica' pre&tind/o pentru e)olu!iile )iitoare. Sf ntul :rancisc de 1ssisi -;;L?/ ;??P0 a dat tonul' renun! nd la o )ia! de %ur&+e" %o&at $i dedic ndu/se srciei e)an&+elice. :ranciscanii credeau c au un rol de *ucat 4n instaurarea )iitoarei ordini monastice -su% pontificatul unui 8pap an&elic90 $i au 4ncura*at )i"iunea unei =iserici 8spirituale' srace $i carita%ile9. Nu au lipsit anumite fric!iuni cu 4naltele autorit!i ecle"iastice6 4ns era pu!in 4n compara!ie cu )iolen!a care a caracteri"at )ersiunea 8re)olu!ionar9 a milenarismului. 1ceast strate&ie e,tremist a c $ti&at treptat teren. #n Italia' secta 8apostolici lor9 condus de Dolcino de No)ara anun!a 4n ;HMH un pro&ram rapid $i 8complet9: 4n ;HMF' e,terminarea papei $i a cardinalilor' 4n ;HMF' lic+idarea 4ntre&ului cler' $i la sf r$it' 4n ;HMP' 4nceputul unei ere noi: $i a$a se a$teptase prea mult' 4nc din ;?PMS Pentru a pune capt acestor inten!ii' papa a or&ani"at o ade)rat cruciad6 apostolicii au fost decima!i' iar conductorii lor au fost condamna!i $i ar$i pe ru&. #n timpul r"%oaielor +usite din =oemia -;F;E/;FHF0' mi$carea ta%orit )a da na$tere uneia din cele mai pure $i radicale manifestri de milenarism re)olu!ionar. Se dorea instituirea unei societ!i comunitare' e&alitare $i anar+iste. Era sf r$itul propriet!ii' al drilor' al clerului $i no%ililor6 $i c+iar sf r$itul =i%liei' cci credin!a nu )a mai fi 4nscris 4n te,te' ci 4n inimi. Un ade)rat r"%oi al sf r$itului lumii: 5a%or de)enea Noul Ierusalim' iar ta%ori!ii erau con)in$i c li

se )a altura 4ntrea&a lume' pre&tind astfel a doua )enire a lui Cristos $i cei o mie de ani de fericire. #ntre e,pectati)a filosofic a lui Ioac+im' reformismul reli&ios al franciscanilor $i )iolen!a re)olu!ionar a apostolicilor sau ta%ori!ilor' strate&iile $i nuan!ele sunt foarte diferite. 3a fel' 4ntre re&istrul pur spiritual al #mpr!iei lui Dumne"eu sus!inut de unii $i sc+im%area cu precdere social )isat de al!ii. 5otu$i' toate aceste tendin!e di)er&ente $i complementare e,prim o contestare &lo%al 4n ce pri)e$te =iserica' proprietatea' li%ert!ile' rela!iile interumane. Erau respinse %o&!ia' ierar+ia' constr n&erile sociale: lumea 4ntrea& tre%uia refcut. 5enta!ia milenarist' adic dorin!a de a e)ada din istorie $i a ie$i dintr/o epoc de tul%urri $i in*usti!ii' nu este monopolul Occidentului. Dar istoria linear $i ascendent $i teolo&ia m ntuirii din reli&iile monoteiste -iudaism' cre$tinism' islamism0 )d 4n solu!ia milenarist o conclu"ie lo&ic' ceea ce nu e ca"ul 4n concep!iile -adesea ciclice0' pu!in moti)ate de )iitor' ale celorlalte reli&ii sau filosofii ale istoriei. C+iar $i 4n constela!ia monoteist' cre$tinismul este cel mai marcat de speran!a escatolo&ic' indiferent c/i )or%a de @udecata de 1poi sau de 8cei o mie de ani de fericire9 pe Pm nt -ara%ii a$teptau $i ei unii a$teapt 4nc sosirea lui 2a+di' persona* misterios trimis de 1lla+' care ar tre%ui s )in cu pu!in 4nainte de sf r$itul timpurilor' s instaure"e domnia *usti!iei $i s repun reli&ia 4n toate drepturile ei dar aceast credin! e departe de intensitatea $i mul!imea de )ariante ce caracteri"ea" milenarismul cre$tin0. Occidentul s/a do)edit mai sensi%il la acest &en de scenarii $i dec t Orientul ortodo, -unde &recii' de pild' au de")oltat o interesant literatur apocaliptic' dar mai 8speciali"at9' 4n conte,tul re"isten!ei contra ocupa!iei otomane6 dup ;IMM' pentru &reci' 8cei o mie de ani de fericire9 erau le&a!i de Rusia care a)ea s le aduc li%ertatea0.?H #n fine' cur%a milenarismelor 4n Occident este $i ea )aria%il: 4nalt 4n primele )eacuri ale cre$tinismului' este pu!in )i"i%il dup aceea $i urc %rusc 4n ultimele secole ale E)ului 2ediu. Putem considera ima&inarul milenarist ca un indicator destul de fidel al dinamicii istoriei $i al tensiunilor ei. Cu c t confruntrile 4n e,terior sau 4n interior se 4nmul!esc' cu at t se precipit cutarea unor solu!ii ideale $i 8definiti)e9' menite s dep$easc impasul $i s re"ol)e contradic!iile. #ncep nd cu secolul al .I/lea' cele dou stimulente ale & ndirii milenariste occidentale sunt e,pansiunea $i cri"a social. 1ceste dou a,e )or caracteri"a Occidentul mai multe secole la r nd: )a fi o lume 4n e,pansiune $i o lume 4n cri". E,pansiunea teritorial amestec interese pur materiale -%o&!iile Orientului0 cu o )i"iune escatolo&ic -4mplinirea Scripturilor0. Cri"a se instalea" pe msur ce 4ncepe de")oltarea. Popula!ia cre$te' %o&!iile se acumulea"' ine&alit!ile iau amploare $i nu mai pu!in con$tiin!a acestor ine&alit!i. :ractura social se ad nce$te $i uneori de&enerea" 4n lupt de clas: de"mo$teni!ii 4mpotri)a posedan!ilor. Occidentul se o%i$nuie$te s triasc 4n stare de conflict: cu ceilal!i' cu el 4nsu$i. Spre deose%ire de ci)ili"a!iile tradi!ionale' aflate mereu 4n cutarea unei formule de ec+ili%ru' spa!iul occidental se orientea" din ce 4n ce mai mult spre un de"ec+ili%ru dinamic. Intoleran!a. #n aceea$i epoc $i urm nd aceea$i lo&ic a confruntrii' Occidentul a 4n)!at s practice intoleran!a. 3a prima )edere' nimic a%solut nou: respin&erea celuilalt se na$te din pre*udec!i care se re&sesc 4n toate culturile. Ceea ce face diferen!a ca 4n toate celelalte adaptri occidentale' de la moara de ap' p n la apari!ia ora$elor sau 4mpr!ia mesianic este intensitatea fenomenului $i spiritul de sistem ce/l anim. Occidentul nu se mr&ine$te s/i i"ole"e pe ceilal!i 4ntr/o condi!ie secundar -cum sunt i"ola!i cre$tinii $i e)reii tritori pe pm nt islamic06 $i nici nu/i )or%a de puseuri represi)e strict con*uncturale6 se instituie o 4ntrea& politic de persecu!ie.?F De asemenea' surprinde apari!ia aproape %rusc a acestei atitudini 4ntr/un Occident pu!in preocupat' p n atunci' de 8de)ieri9.

Ca"ul ereticilor este lmuritor. Prima condamnare la moarte pe moti) -sau su% prete,t0 de ere"ie' atestat de i")oare istorice' datea" din ;M?? -paispre"ece persoane arse de )ii la OrlBans0. P n atunci' istoria Occidentului medie)al nu cunoscuse -cel pu!in dup sursele disponi%ile0 nici un proces de acest &en. Cea mai important dintre ere"iile ori&inare' arianismul' 4m%r!i$at mai ales de in)adatorii &ermanici' aproape dispruse 4n secolul al (I/lea. 1poi' p n 4n anul o mie' de/a lun&ul unei *umt!i de mileniu' clericii se mai ceart uneori $i 4$i arunc anatema' dar totul rm ne la ni)el de & lcea) de paro+ie. Putem pri)i aceast a%sen! dintr/o du%l perspecti). Pe de o parte' ima&inarul 8de)iant9 era pro%a%il mai pu!in acti) 4i corespunde $i o calmare a milenarismelor 4n aceea$i epoc. Pe de alt parte' =iserica 4ns$i nu fi,ase 4nc te"ele unei do&me uniforme $i intan&i%ile. Confu"ia $i fr mi!area din primele secole ale E)ului 2ediu permiteau o anumit li%ertate' inclusi) 4n raporturi le cu di)initatea. 1utoritatea papal rm nea destul de )a&. :iecare episcop dispunea 4n dioce"a lui de un spa!iu de mane)r teolo&ic' la fel cum' 4n or&ani"a!ia politic $i militar' fiecare senior se %ucura de un &rad de autonomie. 1stfel' 4n a%sen!a unei norme cate&orice' orice credincios risca s fie mai mult sau mai pu!in eretic. Or' 4ncep nd din secolul al .I/lea' $i 4n mod +otr t 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea' 4ncepe o du%l e)olu!ie. (ocile discordante se fac au"ite din ce 4n ce mai e,plicit -am )"ut/o de*a 4n le&tur cu milenarismele0' e,prim nd necesitatea de a re& ndi do&ma' =iserica $i societatea. In)ers' =iserica $i statul )or s preci"e"e $i s impun re&ulile lor' pentru a uniformi"a peisa*ul cultural $i politic. De o parte' se cere mai mult li%ertate' de cealalt' li%ertatea e strict limitat. Se fceau primii pa$i spre societatea modern' care presupune at t un pluralism al opiniilor c t $i un or&anism unificat. Dar mecanismul democratic care )a face posi%il o &estionare mai pu!in conflictual a contradic!iilor nu se nscuse 4nc. Pentru moment $i pentru mai multe secole de acum 4nainte o societate din ce 4n ce mai di)ersificat a)ea s 4nt lneasc 4n cale o autoritate tot mai +otr t s restr n& aceast di)ersitate. Ca s/l citm pe Ro%ert I. 2oore' 8reformele reli&ioase din secolul al .II/lea' rena$terea sa intelectual' ela%orarea proceduri lor dreptului $i ale &u)ernrii 8marc+ea"9 trecerea de la o societate se&mentar la una de stat 8' impunerea unei culturi 4nalte a) nd rolul 8de a defini' uni $i perpetua o elit dominant 4n tot spa!iul cre$tint!ii latine9. Consecin!: 8ca/ntotdeauna' constituirea unei culturi de ni)el 4nalt a impus eliminarea fr mil a ri)alelor ei reale $i poten!iale9?J Ereticii -catari' )alde"i etc.0 sau cei %nui!i eretici sunt ) na!i metodic 4ncep nd cu secolul al .II/lea. De asemenea' condi!ia e)reilor se de&radea" rapid. Sunt dia%oli"a!i cu acu"a!ii de crime odioase: ucideri rituale de copii cre$tini' profanarea a"imei de 4mprt$anie> #ncep nd cu prima cruciad' masacrrile de e)rei se 4nscriu 4ntr/un soi de ritual occidental. Oricum' e)reii sunt 4mpin$i la periferia societ!ii' adesea spolia!i de %unuri' 4nainte ca unele !ri -1n&lia' :ran!a0 s decid de/a dreptul e,pul"area lor. O alt cate&orie %lestemat a de)enit cea a lepro$i lor' %nui!i dincolo de teama inspirat de %oala lor de murdrie moral' 4n particular de practici se,uale )icioase $i c+iar de am%i!ii de dominare a poporului sntos -4n ;H?;' un 8complot9 al lepro$ilor ce pre&teau un soi de 8lo)itur de stat9 a fost 8de*ucat9 4n sudul :ran!ei prin masacrarea 8)ino)a!ilor9?P0. Confu"ia era frec)ent: ereticii' e)reii $i lepro$ii pre"entau trsturi inter$an*a%ile' 4n calitate de repre"entan!i ai Rului 4n lume: tare fi"ice $i morale' comportament satanic' totul mer&ea laolalt. Gomose,ualii $i prostituatele completau re&istrele persecu!iei. 1$adar' erau )i"ate cate&orii care' prin condi!ia' credin!ele sau comportamentul lor ie$eau din normalitatea impus ori amenin!au direct -ca ereticii $i e)reii0 controlul con$tiin!elor de!inut de elita conductoare.

1) ntul intelectual care se manifest 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea )a fi o alt pro)ocare pentru cer%erii ordinii ideolo&ice. #n ciuda ali%iurilor lor reli&ioase -$i c+iar a incontesta%ilelor con)in&eri reli&ioase0' sa)an!ii $i filosofii se 8rtceau9 uneori pe ci di)er&ente. Demersul lor atin&ea mai pu!in direct dec t ere"iile edificiul teolo&ic $i social' totu$i 4l supunea unei presiuni st n*enitoare. De atunci' =iserica nu 4ncetea" s trase"e $i s retrase"e +otarul -foarte mo%il de la o perioad la alta0 care separ cunoa$terea %un de cea rea. Su% acest aspect' cariera lui Ro&er =acon este e,emplar6 credin!a lui' clar afirmat' nu l/a scutit de ani lun&i de temni! pentru dep$irea limitei accepta%ile. 1l!ii )or plti cu )ia!a. Instituit ctre ;?MM' Inc+i"i!ia )a rm ne &ra)at 4n memorii ca sim%ol al acestei poli!ii a & ndirii. 3a prima )edere' Islamul pare mai tolerant6 $i/a tratat cre$tinii $i e)reii mult mai %ine dec t i/a tratat Europa occidental pe e)reii $i pe musulmanii ei. 3a fel Europa ortodo,6 ea nu a cunoscut Inc+i"i!ia $i a aprins mai pu!ine ru&uri. 5re%uie 4ns remarcat c 4n Est n/a e,istat nici un Aiordano =runo care s fie ars' $i nici un Aalilei care s ri$te o soart similar. Curentele eretice nu au lipsit 4n Europa ortodo,' $i nici represiunea reli&ioas. #n primele secole ale E)ului 2ediu' focarul ere"iilor a fost =i"an!ul' nu Occidentul6 ultimul mare )al' cel al 8%o&omililor9' a plecat 4n secolul al ./lea din =ul&aria' a cuprins celelalte teritorii %i"antine $i a sf r$it prin a inspira' 4n Occident' mi$carea catarilor. #ns pu!in c te pu!in ima&ina!ia teolo&ic sectuie$te 4n Rsrit' aliniindu/se la imo%ilismul am%iant' 4n timp ce ia a) nt 4n 1pus' 4n str ns rela!ie cu efer)escen!a socio/cultural a re&iunii' completat 4n plus cu un 8derapa* laic9 nu mai pu!in periculos pentru =iseric. Spa!iul ortodo, rm ne departe de a&ita!ia continu $i de aflu,ul de idei ce caracteri"ea" Occidentul6 cultura laic a)ea s se eli%ere"e &reu' $i t r"iu' de am%ian!a reli&ioas -mai ales c' dup cderea =i"an!ului' sin&urul spri*in al cre$tinilor din =alcani a fost' timp de mai multe secole' =iserica0. 5re%uie s remarcm de asemenea c escatolo&ia ortodo, este mai 8%ine)oitoare9 dec t cea a Europei catolice6 ea prefer s insiste pe %untatea di)in' 4n timp ce amenin!area cu Infernul de)ine foarte insistent 4n (est' prelun&ind 4n lumea cealalt rolul concret *ucat de =iseric 4n men!inerea ordinii sociale.?I C t despre Islam' e)olu!ia lui intelectual a fost %locat dup o perioad $tiin!ific strlucit $i o incontesta%il influen! e,ercitat asupra culturii occidentale anume din cau"a incapacit!ii sale de a ima&ina un discurs paralel $i autonom fa! de do&ma reli&ioas. Pe scurt' 4n ci)ili"a!iile neoccidentale era mai pu!in de reprimat. Parado,al' dar lo&ic' persecu!ia a fost contraponderea di)ersit!ii $i a unei relati)e li%ert!i. Clasa conductoare tre%uia -sau a)ea sentimentul c tre%uia0 s fac fa! unei lar&i &ame de contestri. #nainte de in)entarea re&ulilor moderne ale democra!iei -4ntr/un conte,t istoric total diferit0' nu e,ista alt mi*loc pentru a asi&ura coe"iunea corpului social. Occidentul a practicat represiunea tocmai pentru c a desc+is calea li%ert!ii. Cri"a secolului al .I(/lea. 5imp de dou/trei secole' Occidentul nu 4ncetase s/$i sporeasc %o&!ia' popula!ia $i comple,itatea structurilor socio/culturale. 1poi' deodat' a )enit cri"a' cumplitul secol al .I(/ lea' c nd peste t nra ci)ili"a!ie s/au a%tut toate relele. O 4ncercare aspr $i periculoas' similar 4ntr/un fel' prin intensitatea ei' cu rsturnarea ce ruinase ci)ili"a!ia antic. Printre a&en!ii distructi)i' ciuma nea&r este 4n frunte. Pornit din 1sia Central' pandemia atin&e 4n ;HFI !rmurile 2rii Ne&re $i ale 2editeranei6 4n ;HFL' cuprinde tot spa!iul mediteranean $i mai multe !ri occidentale: Italia' Spania' :ran!a' sudul 1n&liei6 din ;HFE p n 4n ;HJ;' epidemia se rsp nde$te 4n tot Occidentul $i' de o manier mai pu!in )irulent' 4n Europa Central -=oemia' Polonia0. Datorit de")oltrii sale' Occidentul de)enise un 8%un conductor9 pentru a&en!ii micro%ieni' a cror rsp ndire este 4n &eneral fa)ori"at de densitatea popula!iei $i de intensitatea sc+im%urilor. Dup acest prim $oc' cel mai uci&tor' ciuma a re)enit 4n )aluri succesi)e' timp de mai multe decenii' )r nd parc s %loc+e"e orice tentati) de redresare. 1

continuat apoi s % ntuie' endemic' deplas ndu/se de la o re&iune la alta' men!in nd un ni)el de mortalitate 4nalt' 4nainte de a disprea din peisa*ul occidental ctre ;PIM -e,cept nd unul sau dou accidente ulterioare' cum a fost ciuma de la 2arsilia din ;I?M0. #ntr/o prim fa"' lo)itura pare s fi fost mai pu!in )iolent 4n partea rsritean a Europei' prote*at poate de mai mica ei densitate uman -dar nu e sin&urul factor care contea": Nor)e&ia' de$i sla% populat' a fost atins &ra)06 4n sc+im%' 4n partea estic a continentului' epidemiile de cium au continuat p n 4n prima *umtate a secolului al .I./lea' do)edind' $i su% acest aspect' o capacitate redus de aprare 4n compara!ie cu Occidentul. 5otu$i' cri"a n/a fost declan$at de cium' care n/a fcut dec t s/o accentue"e $i s/i confere un c+ip maca%ru. Spre sf r$itul secolului al .I II/lea' cre$terea economic se oprise. :iecare epoc 4$i are limitele ei: Occidentul le atinsese pe ale sale. Defri$area unor suprafe!e tot mai pu!in producti)e nu mai era renta%il6 de aceea' ele 4ncetinesc sau 4ncetea" de tot6 pentru o )reme' cucerirea spa!iului rural se opre$te. Cu toate astea' popula!ia continuase s creasc: mai repede' 4n orice ca"' dec t mi*loacele de su%"isten!. Perioadele de penurie $i foamete nu dispruser' dar se atenuaser 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea6 ele re)in 4n for! dup ;HMM. #n plus' clima de)ine ostil $i ea6 dup ;HMM' sf r$itul 8micului optim climatic9 se manifest printr/ un $ir de ierni e,trem de aspre $i )eri foarte ploioase care/au distrus recoltele' a&ra) nd dificult!ile alimentare. 5erenul era pre&tit pentru ciuma nea&r6 aceasta )a lo)i un or&anism social de*a sl%it. E de asemenea epoca R"%oiului de o Sut de 1ni' impropriu numit astfel' pentru c nu e un r"%oi ade)rat dec t episodic' $i mai mult un lun& $ir de tul%urri politice $i sociale' de )iolen!e $i *afuri' model perfect al unei anar+ii totale. Spectacolul' o%ser) :ernand =raudel' nu se reduce la :ran!a6 4l re&sim -mai pu!in &randiloc)enta etic+et de 8r"%oi de o sut de ani90 4n toate celelalte !ri occidentale: toate str%at o fa" de tur%ulen!e' care nu e lipsit de le&tur cu seria de"astrelor economice' alimentare $i epidemice. Consecin!a cea mai )i"i%il a acestor con)ulsii este scderea demo&rafic. Nu se pot da cifre definiti)e' pe %a"a unor date par!iale' uneori indirecte $i de o fia%ilitate 4ndoielnic. De asemenea' e &reu de apreciat ponderea precis a fiecrui factor responsa%il. Istoricii sunt aproape unanimi asupra unui punct: ciuma a fcut cele mai multe )ictime. Dar asta nu e,clude inter)en!ia cau"elor 8e,tramicro%iene9' le&ate de dere&larea socio/economic. Oricum' o scdere demo&rafic de)enise ine)ita%il din cau"a cri"ei alimentare ce afecta o popula!ie 4n e,ces. #n &eneral' :ran!ei de la ;H?L i se atri%uie -pe %a"a unui recensm nt indic nd nu numrul de locuitori' ci de paro+ii $i de )etre0 o popula!ie 4ntre ;P $i ;I milioane' 4n +otarele de atunci -?M de milioane pentru teritoriul actual06 o sut de ani mai t r"iu' spre ;FJM' rm neau doar ;M milioane. 3e RoK 3adurie aprecia" scderea la F?N pe pu!in. O scdere similar' de FMN' s/ar fi produs $i 4n 1n&lia. O ade)rat pr%u$ire' compara%il' s/ar spune' cu efectele posi%ile ale unui r"%oi nuclear 4n "ilele noastre. Dar &ama estimrilor rm ne lar&6 de la un istoric la altul' numrul de )ictime imputa%il ciumei )aria" de la un plafon de JMN' sau c+iar dou treimi din popula!ie' la un ni)el mediu de o treime' sau la un minim de ?M/?JN. De"astrul a fost mai mult sau mai pu!in complet. Dar el rm ne' incontesta%il' un de"astru. Ti totu$i' la ie$irea din cri"' ctre ;FJM' departe de a da semne de epui"are' Occidentul 4$i reia cursa cu $i mai mult a) nt -amplific nd tendin!e de*a e,istente0. Istoricii care/au pus secolul al .(/lea su% lup constat o reec+ili%rare socio/economic stimulant. #n aceast 4ncercare' aristocra!ia feudal a pierdut cel mai mult: mai pu!ini oameni la dispo"i!ia ei $i o produc!ie a&ricol mai pu!in profita%il' dat fiind scderea cererii. Comparati)' au c $ti&at !ranii: mai mult spa!iu disponi%il $i raporturi mai a)anta*oase cu stp nii pm ntului. #n &eneral' au c $ti&at cei ce triau din munca lor: au crescut salariile $i puterea de cumprare. 1u c $ti&at 4n fine

ora$ele' profit nd de scderea pre!urilor a&ricole $i de cre$terea corespun"toare a pre!urilor 8industriale9. Este o lume 4n care popula!ia se +rne$te mai %ine. Circula!ia monetar se intensific. Una peste alta' prin eliminarea surplusului demo&rafic care/o 4mpo)rase ctre ;HMM' societatea a de)enit mai mo%il. Pierderea de )ie!i omene$ti din cau"a ciumei a sl%it Occidentul' dar pentru a/l fortifica mai 1poi. Erau 4ntrunite condi!iile pentru un nou a) nt $i pentru un pas 4nainte spre modernitate.?L I(. Cuceriri -secolele al .(/lea/al .(III/lea0 2arile descoperiri &eo&rafice: re)olu!ia spa!iului. De/a lun&ul secolului al .(/lea' na)i&atorii portu&+e"i e,plorea" coasta apusean a 1fricii' co%or nd' pas cu pas' spre Capul =unei Speran!e' de care trece' 4n ;FLL' =artolomeu Dias6 "ece ani mai t r"iu' (asco da Aama continu drumul $i' tra)ers nd Oceanul Indian' a*un&e 4n India. #ntre ;FE? $i ;JMF' Colum% descoper 1merica' mai e,act 1ntilele' o por!iune a litoralului sud/american situat l n& )rsarea flu)iului Orinoco $i !rmul 1mericii Centrale. Primul ocol al Pm ntului a fost reali"at de e,pedi!ia lui 2a&ellan' 4ntre ;J;E $i ;J??. Sunt numele cele mai cunoscute $i e)enimentele cele mai sim%olice ale unei e,traordinare a)enturi occidentale: 4n inter)al de c te)a decenii' a fost *alonat o %un parte a planetei $i a rutelor sale maritime. Rm neau multe de descoperit' dar structurile importante ale &lo%ului terestru erau de*a identificate. 1ceast %rusc e,pansiune se e,plic totu$i prin antecedentele ei. De c te)a secole' Occidentul nu mai 4ncpea 4n +otarele sale6 ori"onturile 4ndeprtate 4l atr&eau ire"isti%il. Succesul cr!ii lui 2arco Polo este o mrturie6 un e,emplar' meticulos adnotat de Colum% -impresionat de fa%uloasele %o&!ii ale C+inei $i ale E,tremului Orient0' ofer o do)ad palpa%il a continuit!ii proiectului6 pe uscat sau pe mare' occidentalii 4ncercau s a*un& la mar&inile orientale ale lumii. Putem )edea 4n acest proiect partea de interes material6 putem )edea $i partea de ideal. #n orice ca"' era o o%sesie. 3a na)i&a!ia 4n lar&ul mrii cea care a)ea s +otrasc destinul lumii ara%ii $i c+ine"ii erau mai a)ansa!i dec t Occidentul. Primii erau la ei acas $i de mult 4n Oceanul Indian. O mul!ime de te,te )or%esc despre e,pedi!iile lor maritime' reale sau ima&inare -Sind%ad marinarul a de)enit un soi de sim%ol al acestora0. C t despre C+ina' ea pare s fi decis 4ntr/un sf r$it' pe la ;FMM' s plece la descoperirea lumii. 1 fost un episod stupefiant' at t prin propor!iile lui incredi%ile c t $i prin lipsa de consecin!e. #n ;FMJ ridic ancora o armada impresionant: H;I cor%ii -sau cel pu!in IH' dup o estimare mai prudent0' mult mai mari dec t na)ele europene ale epocii' cu un ec+ipa* estimat la ?L.MMM de oameni. =ietul Colum%' cu cele cinci cara)ele amr te ale luiS 8#ntre ;FMF $i ;FMI' C+ina s/a lansat 4ntr/o or&ie de construc!ii $i repara!ii na)ale. Pro)incii maritime 4ntre&i au fost puse la contri%u!ie' 4n timp ce pdurile din interiorul !rii erau tiate pentru lemnul necesar.9; 1u urmat $i alte e,pedi!ii. Re&iunea )i"itat cuprindea 4n primul r nd Indone"ia $i Oceanul Indian. De prin anii ;FHM' aceast fe%r maritim s/a calmat la fel de %rusc pe c t 4ncepuse. 1poi a )enit interdic!ia' pur $i simplu. 8Spre sf r$itul secolului al .(/lea' orice persoan care construia o cora%ie cu mai mult de trei catar&e putea fi condamnat la moarte' iar 4n ;J?J autorit!ile costiere au primit ordin s distru& toate cor%iile capa%ile s na)i&+e"e 4n lar& $i s/i 4nc+id pe proprietarii lor.9? E &reu de 4n!eles' mai ales dup lo&ica european. C+ine"ilor le lipseau' se pare' at t curio"itatea occidentalilor' c t $i setea acestora de c $ti&. Retras 4n sine' politic' economic $i mental' C+ina considera c nu a)ea ne)oie de nimic' contrar Occidentului care' s/ar prea' a)ea ne)oie de toate cele. E,pedi!iile maritime c+ine"e erau fcute mai mult din ra!iuni de presti&iu' pentru a face cunoscute drapelul c+ine" $i puterea Imperiului. #n aceste condi!ii' conductorii $i/ au dat repede seama c *ocul nu merita c+eltuiala. Erau %ani risipi!i' $i mult mai necesari

4nuntrul !rii -aparat administrati)' amena*ri a&ricole>0. 1/i 4n&ropa 4n construc!ii na)ale ec+i)ala aproape cu un sa%ota*. Recent a fost lansat o teorie insolit: c+ine"ii nu s/ar fi mul!umit s parcur& mrile orientale' ci ar fi e,plorat toate col!urile planetei. #n ;F?;' ar fi descoperit 1merica' cu aproape un secol 4naintea lui Colum%' apoi Aroenlanda $i' %ine4n!eles' 1ustralia.H Pu!in a lipsit ca lumea s de)in o ane, a C+inei' 4n loc s fie Occidentali"at. 1ceast istorie )irtual are pu!ine $anse de a/i con)in&e pe speciali$ti. Dac ar fi real' n/ar face dec t s confirme $i mai %ine parado,ul: c+ine"ii erau capa%ili s descopere lumea' dar nu erau capa%ili s fac ce)a cu ea. 1r fi descoperit/o doar ca s/o a%andone"e. -1cestor descoperitori poten!iali ai 1mericii le/a tre%uit mai mult timp ca s descopere Europa6 prima na) c+ine" a a*uns 4n apele europene 4n ;LJ;' cu oca"ia E,po"i!iei uni)ersale de la 3ondra0. Porni!i t r"iu 4n curs' occidentalii mai a)eau un +andicap' destul de *enant pentru cine )oia s se a)enture"e pe ape: marea 4i 4n&ro"eaS -Si&ur' n/a fost ca"ul )iOin&ilor6 dar epopeea lor maritim a fost cu mult anterioar 8mari lor descoperiri &eo&rafice9' la care nu $i/au adus contri%u!ia.0 #n repre"entri le E)ului 2ediu $i la 4nceputul epocii modeme' marea era sinonim cu +aosul' locul insecurit!ii a%solute -de altfel marea urma s dispar dup 1pocalips' c nd un cer nou $i un nou Pm nt a)eau s le 4nlocui asc pe cele )ec+i6 un Pm nt nou' fr mare contrarul repre"entri lor noastre e,otice $i 8turistice9S0. Primii e,ploratori $i 4n special ec+ipa*ele lor ie$eau 4n lar& cu moartea 4n suflet. Ca s/l citm pe (asco da Aama -potri)it lui Camoens0: 81stfel' odat 4n"estra!i cu tot ce tre%uie pentru asemenea cltorie' ne pre&tim sufletele pentru moartea ce % ntuie ne4ncetat su% oc+ii marinari lor.9F 5imp de secole' na)i&a!ia european se face 4n pro,imitatea coastelor6 c+iar $i cea mai mare %re$ maritim' oper a portu&+e"ilor' n/a fost dec t na)i&a!ie 4n apropierea coastei africane' mai mult un soi de prelun&ire terestr a Portu&aliei dec t ade)rat cucerire a unui ocean. Pentru a tra)ersa mrile' occidental 4i au tre%uit a$adar s 4nfrunte nu doar dificult!i materiale imense -pe un Pm nt' la )remea aceea' nesf r$it de )ast0' dar $i propriile spaime $i pre*udec!i. Dorin!a s/a do)edit mai puternic dec t frica. 5re%uie s re)enim la Colum%' persona* pe c t de e,tra)a&ant' pe at t de caracteristic pentru epoca lui. Ne4ndoielnic' e,ist la el o mare do" de ira!ionalitate $i o remarca%il capacitate de a urmri metodic +imere -a$a a descoperit 1merica' a$a i/a ne&at e,isten!a0. Oricum' in&redientele & ndirii $i ac!iunii lui Colum% apar!in cu ade)rat epocii sale $i definesc de*a o mentalitate specific occidental. Ce caut el? =o&!ii' e)ident' 4n special aur6 aur cu) ntul re)ine' o%sedant' 4n *urnalul su. #n mintea lui e,ist 4ns $i un proiect ideal. :ace eforturi con$tiente pentru unificarea lumii' al crei sf r$it i se pare apropiat. Dumne"eu l/a ales mesa&er. Descoperitorii noilor pm nturi tre%uiau s adune aur $i totodat s propo)duiasc ade)rata credin!. 1urul )a finan!a o nou cruciad' pentru eli%erarea locurilor sfinte $i %iruin!a asupra necredincio$i lor. 1stfel' 4ntre& Pm ntul )a fi cre$tinat6 iar 4n cur nd se )a )edea 4mplinirea Scripturilor.J Paradisul terestru se numr' ca $i C+ina' printre o%iecti)ele &eo&rafice ale na)i&atorului6 la &urile flu)iului Orinoco' este con)ins c s/a apropiat de el -do)ada: decorul paradi"iacS0. Cele dou re&istre sunt &reu de separat: Colum% este deopotri)' $i 4n &radul cel mai 4nalt' materialist $i idealist. 2etoda lui $tiin!ific nu/i mai pu!in ciudat. 1le&e ce/i con)ine din sc+emele &eo&rafice ale 1nticilor $i' nemul!umit de starea lucrurilor' nu $o)ie s modifice datele. 1merica' desi&ur' nu e,ista. Dar e,ista un ocean aproape nesf r$it pe care tre%uia s/l tra)erse"e ca s a*un& 4n E,tremul Orient. Un ocean prea mare pentru Colum%: imposi%il de str%tut cu mi*loacele epocii.

Distan!a tre%uia scurtat. Colum% mre$te atunci dimensiunile E,tremului Orient' prelun&indu/l p n la amplasamentul real al 1mericii6 4$i permite c+iar s mic$ore"e Pm ntul' ca s reduc $i mai mult traseul. P n la urm' o%!ine ce dore$te: iat' C+ina nu/i c+iar a$a departeS P 1*uns 4n Cu%a' 4ncepe s caute struitor palatul 2arelui Gan' su)eranul Imperiului celest. Colum% a ne&at 1merica p n la moarte6 el )oia C+ina. 1stfel' descoperirea 3umii Noi a fost determinat fr $tirea lor de c+ine"i. #n aceast lume' totul se 4n) rte' 4ntr/un fel sau 4n altul' 4n *urul C+inei. De re!inut din aceast stranie a)entur sunt )oluntarismul ne4nfr nat $i sim!ul e,acer%at al reu$itei. Ra!ional sau nu' Colum% $i/a propus s spul%ere +otarele spa!iului' an&a*ament pe care l/a respectat. Cariera lui e,prim 4n modul cel mai sim%olic esen!a unei formule culturale a,ate pe spiritul de cucerire $i stimulate de un )oluntarism formida%il. Sunt trsturi pe care le re&sim 4n tot ce a 4ntreprins Occidentul. Cutarea %unuri lor pm nte$ti $i fascina!ia cunoa$terii pure e,prim aceea$i orientare. O ofensi) 4n toate direc!iile. Din punct de )edere moral' 4n "ilele noastre putem s separm lucruri le $i s %lamm Occidentul pentru setea lui de putere' care a &enerat dispre! fa! de ceilal!i' &enocid $i scla)ie' admir ndu/i totodat performan!ele intelectuale $i te+nolo&ice' admir nd modelul de societate pe care a reu$it s/l cree"e. Occidentul a in)entat $i practicat deopotri) tot ce este mai %un $i mai ru. Din punct de )edere istoric' e totu$i imposi%il s disociem aceste manifestri ce decur& din unul $i acela$i elan. Cartea: o re)olu!ie cultural. #n paralel cu aceast 8re)olu!ie a spa!iului9' Occidentul a cunoscut o 8re)olu!ie cultural9 pro)ocat de apari!ia cr!ii. ;FJM este data care marc+ea" apro,imati) in)en!ia lui Auten%er&: tiparul cu litere mo%ile. 1ceast in)en!ie era 8cerut9 de un 4ntre& conte,t socio/cultural $i te+nolo&ic. #ncep nd din secolul al .II/lea' Occidentul folosea + rtia: in)entat tot de c+ine"i' transmis de ara%i' dar )alorificat pe deplin de ci)ili"a!ia occidental. Noul suport pentru scriere a repre"entat solu!ia sal)atoare. :r + rtie' se a*un&ea la un impas $i tot a) ntul Occidentului risca s fie %locat6 per&amentul' material rar $i scump' a%ia dac a*un&ea pentru cancelarii $i copi$tii de manuscrise pre!ioase. Ora$ele' comer!ul' uni)ersit!ile' %irocra!ia de stat' at tea cate&orii $i acti)it!i noi' toate implicau multiplicarea cu) ntului scris. Ci)ili"a!ia Occidentului era pe cale s de)in $i )a fi din ce 4n ce mai mult o 8ci)ili"a!ie a + rtiei9. Rolul tiparului a fost s accelere"e considera%il acest proces' 4nceput de*a cu adoptarea + rtiei. 1 fost o ade)rat e,plo"ie: do)ad c in)en!ia era a$teptat $i c+iar impus de comanda social. Operele manuscrise cele care se %ucurau de un anume succes circulau 4n c te)a "eci' e)entual c te)a sute de e,emplare.I Din faimoasa carte a lui 2arco Polo' au rmas p n 4n "ilele noastre ;FH de manuscrise6 aproape HMM de manuscrise s/au pstrat din Cltoria 4n *urul lumii a lui @ean de 2ande)ille' alt descriere &eo&rafic cele%r -mi*locul secolului al .I(/lea0' mai fante"ist dec t cea a lui 2arco Polo' ceea ce poate e,plica rsp ndirea mai mare.L :oarte multe manuscrise s/au pierdut6 cifrele dau totu$i o idee despre numrul lor -pentru cele mai citite lucrri ale epocii06 e)ident' produc!ia a%ia reu$ea s !in pasul cu cererea. #n prima perioad a tiparului' ce corespunde 8incuna%ulelor9 pu%licate 4ntre ;FJM $i ;JMM' tira*ul mediu al unei sin&ure edi!ii este apreciat la )reo JMM de e,emplare' 4n timp ce numrul de edi!ii a*unse p n la noi s/ar ridica la HM/HJ de mii -$i poate mult mai multe' dac !inem cont de tipriturile disprute0. Prin urmare' nu e,a&erm estim nd produc!ia total din aceast *umtate de secol la ?M.MMM.MMM de e,emplareE -destul de impresionant 4ntr/un Occident cu apro,imati) JM de milioane de locuitori' $i din care doar o minoritate destul de restr ns $tia s citeasc0. Dintre incuna%ule' cele mai multe IIN sunt tiprite 4n latin -respect nd o )ec+e tradi!ie' accentuat de &ustul pentru 1ntic+itate al Rena$terii06 italiana repre"int IN' &ermana J/

PN' france"a F/JN. Domin te,tele reli&ioase circa FJN urmate de cr!ile cu caracter literar -ce)a mai mult de HMN0' de cr!ile de drept -;MN0 $i de lucrrile de factur $tiin!ific -;MN0.;M #n continuare' secolul al .(I/lea accelerea" ritmul a*un& nd la ;JM/?MM.MMM de edi!ii diferite' cu un tira* mediu de o mie de e,emplare' adic 4ntre ;JM/?MM milioane de e,emplare tiprite 4ntre ;JMM $i ;PMM. E de asemenea epoca 4n care latina pierde teren 4n fa!a lim%ilor 8na!ionale9' iar cr!ile reli&ioase de)in minoritare 4n raport cu produc!ia literar $i $tiin!ific. 1stfel' la Paris' 4n ;JM;' se tipresc JH de lucrri reli&ioase dintr/un total de LL6 4n ;J;J' ;MJ din ;EL6 4n ;J?J' JP din ;;P6 4n ;J?L' EH din ?PE6 4n ;JFE' JP din HH?: a) ntul produc!iei e 4nso!it de o modificare structural. 1celea$i tipo&rafii pari"iene scoteau 4n ;JM; opt cr!i 4n france" dintr/ un total de LL6 4n ;JFE' din HH? cr!i' IM erau 4n france"6 iar 4n ;JIJ' ?FJ cr!i din FFJ' deci o ma*oritate.;; Cifrele indic 4n acela$i timp o lr&ire a pu%licului -inclusi) printre cei care nu citesc 4n latin0 $i un proces treptat de laici"are. #n ce pri)e$te rsp ndirea &eo&rafic' Aermania' !ara lui Auten%er&' de!ine 4nt ietatea 4ntr/o prim perioad' dar cur nd tre%uie s cede"e locul Italiei -se deta$ea" ora$ele din nord $i 4n special (ene!ia' campioan a%solut la tiprituri timp de un secol0. ]rile de @os ocup $i ele o po"i!ie frunta$. 3e urmea"' ce)a mai lent' :ran!a -Parisul' 4ncep nd din ;FIM' $i 3Kon0' apoi 1n&lia. #n secolul al .(I/lea' Parisul de)ine un mare centru al editrii de carte $i sf r$e$te prin a dep$i (ene!ia. 2er& nd 4nspre Europa Central' tipo&rafiile de)in mai rare' iar limita rsp ndirii lor marc+ea" clar' 4nainte de ;JMM' &rani!a dintre Europa catolic $i Europa ortodo,. E,ist mai multe centre 4n =oemia -$ase tipo&rafii p n la sf r$itul secolului al .(/lea0' dar c te unul sin&ur 4n Un&aria $i 4n Polonia' unde primele cr!i sunt tiprite la =uda 4n ;FIH' respecti) la Craco)ia 4n ;FIF6 dincolo de aceste puncte 8e,treme9' rsp ndirea tiparului' 4n cealalt Europ' )a fi mai lent $i marcat de caracteristici diferite.;? Consecin!ele in)entrii cr!ii sunt re)olu!ionare' 4n toate sensurile.;H #n primul r nd' se rsp nde$te scrisul6 tiparul' stimulat de cererea cresc nd pentru lectur' a amplificat $i 4nlesnit aceast ne)oie. Cartea a de)enit instrumentul indispensa%il 4n alfa%eti"area Occidentului' 4n aceea$i msur 4n care a contri%uit la de")oltarea culturii de ni)el 4nalt. Standardi"area cunoa$terii se numr $i ea printre efecte: un sim! al preci"iei $i al disciplinei intelectuale' mai pu!in e)ident la copi$ti $i la cititorii de manuscrise. 1 fost de asemenea stimulat di)ersitatea opiniilor: numele $i personalitatea fiecrui autor 4ncep s conte"e' ceea ce nu se prea 4nt mpla pe )remea c nd &ama restr ns a manuscriselor fa)ori"a compila!ia' duc nd la o cultur repetiti)6 )ocile se 4nmul!esc $i se indi)iduali"ea". Disciplin intelectual $i indi)idualism: efecte similare celor induse de msurarea timpului' datorit orolo&iului mecanic. Occidentul se afirm din ce 4n ce mai mult -de o manier 4ntru c t)a contradictorie' dar e,trem de fertil0 ca o lume 4n aceea$i msur ordonat $i &u)ernat de ini!iati)a indi)idual. Ti a mai fost' desi&ur' e,traordinara accelerare 4n circula!ia informa!iilor $i ideilor' contrast nd cu circula!ia lent a te,telor scrise de m n. (ia!a cultural atin&e astfel un &rad 4nalt de intensitate $i efer)escen!. Occidentul a cptat aspectul unei u"ine intelectuale inepui"a%ile' produc nd pe %and rulant idei' fic!iuni $i proiecte' 4ntr/un climat de confruntare $i dep$ire. Ce fceau ceilal!i 4n acest timp? C+ine"ii %ine4n!elesS in)entaser de*a tiparul' cu c te)a secole 4nainte Europei. #ncepuser 4n secolul al I./lea cu ,ilo&rafia -tiprirea 4n %loc a unei pa&ini 4ntre&i0' 4ncerc nd apoi' din secolul al .I/lea' s com%ine litere mo%ile. #ns acest din urm procedeu care e 8ade)ratul9 tipar n/a reu$it s se impun' dat fiind specificul scrierii c+ine"e' care folose$te ideo&rame' nu litere. Nimic mai simplu $i mai eficient dec t s compui te,te cu cele dou"eci $i ce)a de caractere mo%ile ce reproduc literele alfa%etului latin' dar ce te faci cu miile' c+iar "ecile de mii de ideo&rame ale scrierii c+ine"e? #n plus' pe l n& dificultatea te+nic' e,ista $i tradi!ionalismul cultural: c+ine"ii preferau cali&rafia lor super% aspectului

impersonal al semnelor tipo&rafice. 1stfel' de$i in)entaser literele mo%ile pe c nd europenii 4nc trudeau apleca!i peste per&amentele lor' c+ine"ii n/au folosit aceast te+nic dec t la 4nceputul secolului al ../lea' su% influen!a occidental' e)ident. .ilo&rafia lor a rmas o art destul de elitist' care cerea un efort 4nsemnat' nu permitea dec t tira*e limitate' $i' datorit acestor constr n&eri' pri)ile&ia tiprirea te,telor clasice $i sacre -4n care partea &ra)urilor era preponderent6 4ntr/ade)r' era mai simplu s umpli o pa&in cu desene dec t s sculpte"i o sumedenie de semne0. 5iparul c+ine" semna mai mult cu peisa*ul cultural european anterior tiparului -)arietate redus a te,telor' preponderen!a clasicilor' rsp ndire limitat0.;F De cealalt parte' Islamul a)ea pro%lemele lui specifice cu tiparul. Pentru orice credincios' prea o impietate s trate"e Coranul $i te,tele reli&ioase cu procedee mecanice6 tre%uiau scrise' cu tot respectul' de m n. 1 fost destul 4ntr/o cultur fundamental reli&ioas' 4n care nu e,ista un spa!iu cultural propriu/"is laic ca s 4nt r"ie apari!ia tiparului cu c te)a secole. #n sf r$it' turcii s/au a)enturat pe acest teren pu!in ortodo,' cu o prim tiparni!' la Constantinopole' 4n ;I?P6 prima carte pu%licat 4n turc a aprut 4n ;I?E' urmat de alte $aispre"ece' 4n special dic!ionare $i lucrri de &eo&rafie $i de istorie' serie 4ntrerupt de 4nc+iderea a$e"m ntului 4n ;IF?6 tiprirea cr!ilor reli&ioase era inter"is' %ine4n!eles' iar lucrrile acceptate erau supuse unei cen"uri atente. Dup o lun& pau"' acti)itatea tipo&rafic a fost reluat spre sf r$itul secolului al .(III/lea.;J #n Iran' prima carte tiprit datea" din ;L;I' 4n E&ipt din ;L?? -dar 4n aceast !ar' din ?FH de cr!i aprute 4ntre ;L?? $i ;LF?' 4n &eneral manuale $i lucrri $tiin!ifice' cele mai multe erau 4n turc' nu 4n ara%0.;P Europa de Est pre"int un ca" aparte. Datorit pro,imit!ii &eo&rafice $i fondului cre$tin comun' ea a fost' fire$te' mai recepti) la lucrurile )enite din (est dec t c+ine"ii sau musulmanii. :i"ionomia ei rm ne totu$i diferit. #n primul r nd e,ist o anume 4nt r"iere 4n receptare' cu o e,cep!ie nota%il Cetin*e -2untene&ru0' unde s/a tiprit' 4n ;FEF' prima carte s r%easc -apropierea de (ene!ia $i de imperiul ei adriatic e,plic aceast rsp ndire relati) timpurie0. #n ]ara Rom neasc -4n Rom nia de a"i0' prima carte pu%licat -dar nu 4n rom n' ci 4n sla)on' lim% a =isericii0 datea" din ;JML6 alte dou lucrri )or aprea p n 4n ;J;?. Dup o 4ntrerupere destul de lun&' acti)itatea este reluat spre mi*locul secolului' 4n primul r nd 4n 5ransil)ania' unde apar primele cr!i 4n rom n. #n Rusia' procesul este mai lent6 cu pu!in 4nainte $i pu!in dup ;JPM' $ase/$apte cr!i sunt tiprite la 2osco)a -fr indicarea anului06 prima lucrare datat apare 4n ;JPF. Arecii' su% ocupa!ie otoman' se descurc $i mai &reu. O tiparni! efemer -distrus de turci0 func!ionea" 4n ;P?I su% e&ida Patriar+iei din Constantinopole6 urmea" o pau" lun&' $i a%ia din ;IJP se tipresc din nou cr!i la Constantinopole' $i mai ales la 2oscopole -Epir0' unde apare 4n ;IHM un a$e"m nt mai dura%il6 4n ;IEL' tiparni!a Patriar+iei din Constantinopole e 4n sf r$it refcut. De fapt' cele mai multe cr!i 4n &reac sunt tiprite 4n afara Areciei' mai 4nt i la (ene!ia' 4n secolele al .(II/lea $i .(III/lea -patru tipo&rafii speciali"ate $i un total de peste ?MMM de edi!ii0' apoi' spre ;LMM' la (iena.;I Decala*ul cronolo&ic este semnificati)' fr a fi spectaculos. Dar tre%uie mai ales s constatm' 4n !rile ortodo,e' precaritatea acti)it!ii de editare' 4ntrerupt $i reluat de mai multe ori' cu pau"e mai mult sau mai pu!in lun&i' $i' 4n final' numrul destul de redus de tiprituri -4n secolul al .(I/lea' Parisul produce 4n c !i)a ani mai multe cr!i dec t toat Europa de Est 4n dou secole' p n la ;IMM0. Diferen!a esen!ial e dat 4ns de profilul acestor lucrri. #n tot secolul al .(I/lea' toate' fr e,cep!ie' fie ele edi!ii s r%e$ti' rom ne$ti sau ruse$ti' sunt lucrri strict reli&ioase. Iat deci' pentru a fi,a mai %ine contrastele' trei spa!ii de ci)ili"a!ie $i trei tipuri de raporturi cu cartea. #n Occident' a)em preponderenta cr!ii laice6 lslamul refu" s tipreasc te,te reli&ioase6 Europa ortodo, tipre$te e,clusi) cr!i reli&ioase. Prima carte neteolo&ic pu%licat 4n Rusia este un a%ecedar -4n ;PHF0' urmat de traducerea unui tratat de art militar 4n

;PFI $i de o cule&ere de le&i 4n ;PFE. 1cestea rm n totu$i e,cep!ii. Din cele )reo JMM de cr!i tiprite la 2osco)a 4nainte de ;IMM' doar $apte -sau cincispre"ece' dac adu&m a%ecedarele0 au con!inut laic. #n !rile rom ne -]ara Rom neasc $i 2oldo)a0' primele te,te *uridice apar' la fel ca 4n Rusia' spre mi*locul secolului al .(II/lea. Alo%al 4ns' produc!ia reli&ioas rm ne dominant p n la 4nceputul secolului al .I./lea -4n timp ce modelul occidental c $ti& teren 4n Rusia 4ncep nd din ;IMM' cu reformele lui Petru cel 2are0. 1ceea$i situa!ie pentru cr!ile 4n &reac -pu%licate 4n Arecia sau la (ene!ia0: la mi*locul secolului al .(III/lea' lucrrile reli&ioase repre"entau trei sferturi din cr!ile pu%licate6 c+iar $i la ;LMM erau mai mult de *umtate -4n condi!iile unei ofensi)e' totu$i' a cr!ii laice0. #n !rile ortodo,e' cele mai multe te,te nereli&ioase au continuat s circule su% forma lor manuscris 4nc dou/trei secole dup introducerea tiparului' situa!ie ce se e,plic at t prin ascendentul cultural al =isericii' c t $i prin numrul redus de cititori. Prima lucrare propriu/"is literar tiprit 4n rom n -1le,andria0 datea" din ;IEF6 c t despre lucrrile istorice' ele apar a%ia dup ;LMM. Rsp ndirea tiparului 4n 4ntre& spa!iul european' care ar do)edi' la prima )edere' o anume unitate de ci)ili"a!ie' e de natur s de")luie mai cur nd deose%irile $i contrastele dintre cele dou pr!i ale continentului. Instrument de sc+im%are 4n (est' acela$i instrument a fost utili"at 4n Est pentru a fi,a mai %ine reperele unei culturi conser)atoare. Imitarea 1nticilor $i na$terea $tiin!ei moderne. Pentru a scpa de constr n&erile E)ului 2ediu' intelectualii de la 4nceputul epocii moderne au &sit o solu!ie destul de ciudat: aceea de a reactuali"a timpurile antice. E ceea ce numim Rena$terea. 5imp de dou/trei secole' scriitorii' sa)an!ii $i arti$tii &reci $i romani au fost c+ema!i s ofere un model considerat de unii imposi%il de dep$it. 1ceast mod a a)ut un punct de plecare foarte precis: Italia' unde noua sensi%ilitate apare la 4nceputul secolului al .I(/lea' 4nflore$te 4n secolul al .(/lea' $i de unde' ctre sf r$itul acestui secol $i mai ales 4n secolul al .(I/lea' )a fi e,portat 4n celelalte !ri ale Occidentului. 3imitele &eo&rafice ale Rena$terii se suprapun e,act pe contururile spa!iului occidental' do)ad' dac mai era ne)oie' a indi)idualit!ii acestui spa!iu' dincolo de specificit!ile re&ionale -$i a unei diferen!e destul de nete' $i su% acest aspect' fa! de peisa*ul cultural al Europei rsritene0. 3uarea foarte 4n serios a anticilor a 4mpiedicat uneori afirmarea unei )i"iuni despre lume independente -de pild Colum%' care/$i ne&a 1merica pentru c nu fi&ura pe +r!ile &eo&rafilor &reci0' dar aceast atitudine a ac!ionat mai ales ca alternati) la spiritul teolo&ic 4nc dominant. 1nticii' care nu erau cre$tini' $i nici mcar foarte reli&io$i' a)eau meritul de a *udeca lucrurile corect sau nu dup re&ulile unui demers pra&matic $i ra!ional. De aceea' teoreticienii politici ai Rena$terii' de la 2ac+ia)elli p n la @ean =odin' 4i in)ocau pentru a sta%ili mai %ine principiile func!ionrii statului modern $i a unei societ!i &u)ernate de le&i $i institu!ii ci)ile' separate de uni)ersalismul cre$tin de tip medie)al. Sa)an!ii i/au in)ocat $i ei pe precursorii &reci $i romani pentru a scpa de tutela =isericii. 5otu$i' la ori&ine' nu se punea c+estiunea de a opune $tiin!a reli&iei. Se )oia doar disocierea celor dou re&istre ale cunoa$terii' spre a le face s mear& mai %ine 4mpreun. #n fond' Rena$terea este un amal&am 4n care $tiin!a $i reli&ia se strduiesc s/$i armoni"e"e demersul' fr a dispre!ui anumite i")oare paralele' ca astrolo&ia $i alc+imia' $i unde poleiala antic nu poate ascunde o )dit continuitate medie)al $i 4n acela$i timp accente de modernitate. 1cest ansam%lu pestri! $i totu$i func!ional reflect numeroasele fa!ete ale unei societ!i ce de)enise mai comple,' mai desc+is $i mai dinamic -4n raport cu propriul ei trecut $i 4n raport cu celelalte ci)ili"a!ii0. Din acest con&lomerat' $tiin!a modern se desprinde pu!in c te pu!in' dar fr ca o ade)rat linie de ruptur s fie )i"i%il. Pentru anumi!i speciali$ti' 8re)olu!ia $tiin!ific9 ar fi opera secolului al .(II/lea care' cu Aalilei' Descartes $i NeQton' marc+ea" afirmarea decisi) a lim%a*ului matematic $i a interpretrii fi"ice a uni)ersului. 1ceast 8re)olu!ie9 nu e,clude 4ns

forme de continuitate sau coe,isten!a unor demersuri paralele. NeQton ilustrea"' deopotri)' at t ruptura c t $i continuitatea. Pasionat de alc+imie $i interpret fer)ent al =i%liei $i 1pocalipsei' el este' cu le&ea atrac!iei uni)ersale' creatorul paradi&mei fundamentale a $tiin!ei moderne. 5reptat' se preci"ea" o%iecti)ele curentului dominant al $tiin!ei occidentale: o $tiin! care caut preci"ia $i eficien!a' care aspir s supun uni)ersul unor le&i ri&uroase -formulate matematic0' fc ndu/l astfel pre)i"i%il $i controla%il. 1ceast direc!ie' 4n ciuda unor declara!ii de fidelitate fa! de antici' se deprtea" sensi%il de $tiin!a lor' fondat mai mult pe specula!ii filosofice $i pu!in interesat de e,periment' 4n timp ce 4n $tiin!a occidental 4ncep s predomine fi"ica $i e,perimentul.;L 2odelul care fascinea" este ma$ina. Corpul uman capt alura unui an&rena* mecanic6 4n ;P?L' <iliam Gar)eK define$te circula!ia s n&elui ca o instala!ie de pompare. 1t+anasius Zirc+er )ede 4ntre& Pm ntul ca o ma$in cu a%uri' func!ion nd datorit focului -fenomenele )ulcanice0 $i apei -2undus su%terraneus' ;PPJ0. #n cer' NeQton re&lea" mi$carea a$trilor cu o preci"ie de ceasornicar -care/i )a permite lui GalleK s pre)ad cu o e,actitate uimitoare pentru ;IJL 4ntoarcerea cometei care/i poart numele0. #n secolul al .(III/lea Epoca 3uminilor fi"ica 4$i pune pecetea peste tot' cel pu!in sim%olic. #ntr/o fra" memora%il din lucrarea sa SKst^me de la nature -;IIM0' DCGol%ac+ o spune' fr s se piard 4n nuan!e: 8Natura ac!ionea" prin le&i simple' uniforme' in)aria%ile. 5oate erorile omului sunt erori de fi"ic.9;E #n acest ansam%lu' at t de %ine re&lat' Dumne"eu nu mai era necesar. Ca o ironie' NeQton' credincios fer)ent' a contri%uit cel mai mult' prin le&ile uni)ersului formulate de el' la le&itimarea acestui curent de descre$tinare 4n r ndul elitelor intelectuale. :ilosofii cei mai marcan!i ai 3uminilor sunt 4n ma*oritate dei$ti -accept nd un Dumne"eu 4ndeprtat $i discret' aflat la ori&inea lucruri lor' $i nimic mai mult0 sau de/a dreptul atei. 3ipsa credin!ei atin&e mai ales o elit 4nc minoritar6 dar este o minoritate care contea". Ci)ili"a!ia occidental declan$ea" astfel 8desacrali"area9 lumii' elimin nd nu doar repre"entrile cre$tine' ci orice idee de transcenden!' $i opt nd pentru un sistem de interpretare ce nu cunoa$te dec t materia $i le&ile ei' $i ra!iunea uman capa%il s descifre"e secretele uni)ersului $i s ac!ione"e 4n mod util asupra mediului fi"ic $i social. Occidentul ofer $i alt premier: asocierea $tiin!ei cu te+nolo&ia. #n societ!ile tradi!ionale' sunt dou preocupri diferite $i c+iar opuse: filosofii & ndesc' iar me$te$u&arii prelucrea" materia. Pentru antici' me$te$u&urile erau forme de cunoa$tere inferioare6 4n c+ipul cel mai firesc' 1ristotel 4i plasa pe me$te$u&ari doar cu pu!in deasupra scla)ilor. Raporturile se sc+im% pu!in ctre sf r$itul E)ului 2ediu' c nd ma$inile 4ncep s *oace un rol economic $i social semnificati). Cu morile $i orolo&iile sale' Occidentul pre"enta de*a primul model de societate 8mecani"at9: la scar foarte redus' e)ident' $i la un ni)el foarte modest' dar era 4nceputul unei e)olu!ii ire)ersi%ile. Noua 8cultur a ma$inii9 a sf r$it prin a/$i pune amprenta pe or&ani"area mecanic a lumii. Cum s nu recuno$ti 4n orolo&iu o anticipare 8arti"anal9 a mecanicii celeste & ndite de matematicieni $i filosofi? C t despre mecani"area efecti)' primele secole ale modernit!ii par la prima )edere mai pu!in fertile' un soi de parante" 4ntre 8mica re)olu!ie industrial9 a E)ului 2ediu $i re)olu!ia industrial propriu/"is din secolele al .(III/ lea $i al .I./lea. #ntr/ade)r' a fost ne)oie de mai multe secole pentru a dep$i fa"a utili"rii e,clusi)e a surselor de ener&ie naturale -apa' ) ntul0 $i a intra 4n sf r$it 4n epoca unei ener&ii create sau eli%erate prin ac!iunea omului -a%uri' electricitate etc.0. C+iar $i fr o re)olu!ie mecanic real' ima&inarul ma$inii e de*a foarte acti) 4n epoca Rena$terii. 1paratele ima&inate de 3eonardo da (inei -inclusi) ma$inriile "%urtoare0 sunt 4n acela$i timp cele mai )i"ionare $i cele mai pu!in func!ionale dintr/un lun& $ir de in)en!ii reale sau ficti)e. In&ineria de)ine o disciplin foarte apreciat' cu lucrri faimoase' de pild cartea lui 1&ricola -Aeor& =auer0' De re metallica' pu%licat 4n ;JJP $i rmas timp de dou secole te,tul de referin! pentru te+nolo&ia minier. 3a

r ndul lor' filosofii rup cu tradi!ia antic care dispre!uia lucrrile manuale $i dau un %la"on 8artelor mecanice9' cum au fcut :rancis =acon $i 3ei%ni" care o%ser) at t poten!ialul lor enorm' c t $i necesara 4nt lnire dintre $tiin!a teoretic $i cea aplicat. Enciclopedia lui Diderot $i dC1lem%ert' monumentul filosofic al secolului al .(III/lea -pu%licat 4ncep nd cu ;IJ;0' pune te+nolo&ia la un loc de cinste' cu o mul!ime de plan$e ilustrati)e. :u"iunea era pe cale s se reali"e"e: filosoful 4i 4ntindea m na me$te$u&arului' iar creierul se +otra 4n sf r$it s ac!ione"e 4n 4n!ele&ere cu m na. 1nsam%lul 8$tiin!/te+nolo&ie9 propulsea" Occidentul 4ntr/o po"i!ie unic' de formida%il putere. :r a minimali"a accelerarea adus de re)olu!ia $tiin!ific din secolul al .(II/lea $i mai ales de re)olu!ia industrial 4nceput 4n secolul al .(III/lea' tre%uie s pri)im ultimele secole ale E)ului 2ediu ca pe 4nceputul erei ma$inilor $i al unui )is $tiin!ific $i te+nolo&ic ce )a produce roade. De/a lun&ul ultimului mileniu' Occidentul a cunoscut o de")oltare fr frontiere cronolo&ice -c+iar dac )ite"a a )ariat de la o perioad la alta06 4n sc+im%' sunt e)idente frontierele spa!iale care/l despart de restul lumiiS De la sf r$itul lumii la mitul pro&resului. #n Occidentul acesta plin de )italitate $i de proiecte' domnea nemul!umirea $i un acut sentiment de nesi&uran!. #n termeni de 8modele ideale9' o societate perfect imo%il n/ar putea fi un teren propice pentru tendin!ele e,treme' optimiste sau pesimiste. 1ceste atitudini contradictorii e)oluea" 4n tandem $i 4n str ns raport cu sc+im%area6 *udec!ile ne&ati)e pot c+iar s ai% o pondere mai mare' deoarece sc+im%area' perceput ca insta%ilitate' pro)oac foarte adesea nelini$te. Sunt cele dou fe!e ale Rena$terii: afirmarea or&olioas a omului $i spaima 4n fa!a ) ltorii istoriei. 1ceast dualitate conflictual e)oluea" amplific ndu/se de la sf r$itul E)ului 2ediu p n 4n "ilele noastre. C+iar dac optimismul $i pesimismul istoric n/au fost in)entate de Occident' el le/a accentuat considera%il' 4n e&al msur' $i mai ales 4n formula lor com%inat. 3a 4nceputul epocii moderne' to!i 8a&en!ii Satanei9 sunt acti)i.?M ( ntoarea de )r*itoare' care este 4n toi 4n secolul al .(I/lea $i se )a prelun&i 4n secolul al .(II/lea' se )rea o terapie menit s e,orci"e"e rul. R"%oaiele $i molimele -mai ales ciuma0' foarte reale' capt uneori dimensiuni apocaliptice 4n ima&inar. Pe unii 4i nelini$te$te posi%ilitatea unui nou potop. @udecata de 1poi este anun!at pentru )iitorul apropiat' fiind *ustificat c+iar de 4mplinirile epocii -cum ar fi descoperirea 1mericii0 care par s indice sf r$itul parcursului. Pe aceast tem' 3ut+er a rostit cu)inte memora%ile: 8Imperiile ce/$i 4mpr!eau lumea potri)it )i"iunii lui Daniel' %a%ilonienii' per$ii' &recii' romanii' nu mai e,ist. Papa a pstrat c te)a resturi din Imperiul Roman: e ultima pecete din 1pocalips6 )a fi desc+is $i aceasta. Pe cer apar mul!ime de semne pe care le )edem limpede $i care arat c sf r$itul lumii e aproape. Pe Pm nt' dm "or/ne)oie s culti)m' s construim' s adunm %o&!ii6 toate me$te$u&urile 4nfloresc' de parc lumea ar )rea s se/nnoiasc $i s/o ia de la capt. Sper c Dumne"eu )a pune capt la toate acestea X>Y 2ai poate dura c !i)a ani' dar urma$ii no$tri )or )edea 4mplinirea Scripturilor' $i poate 4i )om fi martori c+iar noi X>Y 3umea nu )a mai dinui mult timp6 poate' cu )oia lui Dumne"eu' 4nc )reo sut de ani.9?; Ciudat amestec de ar&umente: 3ut+er reactuali"ea" teoria celor patru 4mpr!ii' potri)it creia Imperiul Roman )a fi ultimul $i lumea se )a sf r$i odat cu el -c t despre pap' care mai pstra c te)a cr mpeie din Imperiu' puterea lui era de*a ruinat' datorit' tocmai' reformatorului &ermanS06 pe de alt parte' pro&resul Occidentului -pe care 4l o%ser) corect0 este interpretat -mai pu!in corect0 ca prefi&ur nd sf r$itul. 1cest discurs e din aceea$i familie cu elucu%ra!iile lui Colum% -care anun!a sf r$itul lumii pentru ;PJP0 $i ale multor al!i & nditori ai epocii. 1m putea depl n&e calitatea *udec!ii celor care au a)ut de *ucat un rol 4n destinul semenilor lor. S ne mr&inim' pur $i simplu' s constatm c Occidentul se 4nfier% ntase. Incapa%ili s & ndeasc

ra!ional' ace$ti oameni & ndeau pasional. 1ceast ardoare' acest demers de"ln!uit ctre o !int )irtual -e)entual sf r$itul lumii0 4i ddeau Occidentului o moti)a!ie' $i c+iar mai multe serii de moti)a!ii diferite' care/i alimentau dinamica $i +otr rea de a duce lucrurile p n la capt. Pe l n& sf r$itul lumii pur $i simplu' sf r$itul istoriei 4n )ersiunea milenarist 4nre&istra $i el recorduri. Era consecin!a unei du%le presiuni. Pe de o parte' statul modern' 4n curs de consolidare' a)ea refle,ul de a limita li%ert!ile' ca s asi&ure mai %ine func!ionarea or&anismului socio/politic6 totodat' cre$tea impo"itele' adu&a ta,e $i dri de tot felul. De cealalt parte' domina!ii 4n!ele&eau s/$i sus!in re)endicrile. Prin c+iar dinamica lui' Occidentul sporea numrul de"rdcina!ilor' a nemul!umi!ilor $i a tuturor celor care ima&inau solu!ii alternati)e. Era o societate' dac se poate spune a$a' 8semi/desc+is9' foarte diferit' de*a' de comunit!ile tradi!ionale 84nc+ise9' dar 4nc departe de societ!ile 8desc+ise9 din epoca li%eral $i democratic. De aici' tensiuni formida%ile 4ntre tendin!ele autoritare $i cele li%ertare. 2ic+el :oucault a scos 4n e)iden! perfec!ionarea represiunii. Dac 4ntr/o prim etap )r*itoarele erau arse pe ru&' dup aceea lucruri le au fost tratate &lo%al $i mai sistematic. #n special casa de ne%uni $i pu$cria au de)enit' 4ncep nd din secolul al .(II/lea $i p n 4n secolul al .I./lea' ade)rate sim%oluri ale lumii moderne' menite s/i neutrali"e"e cu a%u"uri considera%ile pe cei care & ndeau $i se comportau diferit.?? Dac 4n aceast anali" facem a%strac!ie de o anume interpretare st n&ist' a%u"i) $i ea -denun!area din principiu a Puterii $i a instrumentelor sale de domina!ie0' rm ne realitatea unei 4ntriri silite a disciplinei sociale. Dar tre%uie s )edem $i aspectul complementar' poate ade)ratul motor al acestei e)olu!ii: acela c &rupuri le $i indi)i"ii de)eneau din ce 4n ce mai li%eri' sau cel pu!in a)eau sentimentul c merit s fie li%eri' ceea ce pro)oca automat reac!ia de 8autoaprare9 a clasei conductoare $i a institu!iilor statale. #n secolele al .(I/lea $i al .(II/lea' pe calea de*a desc+is de E)ul 2ediu tardi)' milenarismul se afirm clar ca ideolo&ie re)olu!ionar' 4ntr/o epoc 4n care proiectele de societate continuau s in)oce autoritatea te,telor sacre -care' luate la propriu' nu lsau dec t op!iunea 4ntre dou solu!ii de )iitor: sf r$itul pur $i simplu ori 4mpr!ia mesianic0. Un prim )al a mturat Aermania' cu un ade)rat 8r"%oi !rnesc9' 4n anii ;J?F/;J?J. 2oti)ele pur materiale ale rscoalei !ineau de reducerea drepturilor $i de cre$terea drilor' dar nu lipseau nici referin!ele %i%lice o%i$nuite. #n special 5+omas 2_n"er' de)enit purttor de cu) nt al oprima!ilor -4n ale cror r nduri intrau cate&orii mai lar&i' inclusi) din mediile ur%ane0' s/a remarcat printr/un discurs )dit milenarist' 4n care atacul 4mpotri)a celor %o&a!i $i puternici se insera 4ntr/un proiect )i" nd 8re&enerarea =isericii' prin e&alitate social9 $i 8cre$tinarea total a lumii9. Dar ma,imul fe%rei milenariste se 4nre&istrea" "ece ani mai t r"iu' 4n ;JHF/;JHJ' la 2_nster' unde lupttorii 1pocalipsei' su% conducerea lui Ioan de 3eida' reu$esc s pun stp nire pe ora$. 5imp de un an' 2_nster a de)enit Noul Ierusalim6 proprietatea este a%olit' iar cr!ile sunt arse' cu e,cep!ia =i%liei. 5oate aceste mi$cri' cu totul utopice' nu a)eau nici cea mai mic $ans de reu$it $i au fost 4necate 4n s n&e. #n secolul al .(II/lea' Re)olu!ia en&le" com%in 4n felul ei politica $i reli&ia. 5imp de )reo dou"eci de ani 4ntre ;PFM $i ;PPM 1n&lia a trit efecti) la ceasul 1pocalipsei. 1 fost totu$i prima re)olu!ie modern -dup cea din ]rile de @os de la sf r$itul secolului al .(I/lea0' pro)ocat de puternica de")oltare economic $i ur%an' $i cu o%iecti)e inclu" nd respectarea li%ert!ilor' un sistem politic repre"entati)' 4ncura*area comer!ului etc. -$i c+iar' prin CromQell' sc+i!area unui re&im 8totalitar9' prim manifestare a acestui &en de derapa* al societ!ii de mase0. 2odernitate frapant' dar care se e,prim' la fel de frapant' printr/un discurs reli&ios de o intensitate e,trem. De fapt' printr/o multitudine de discursuri: o re)olu!ie e,trem de fra&mentat' 4n care fiecare cate&orie $i fiecare partid )rea s/$i *ustifice op!iunea printr/o interpretare specific a te,telor %i%lice. Puritanii' %apti$tii etc.' to!i a)eau propriul proiect politic cu re"onan!

reli&ioas' cei mai 4nainta!i pe calea milenarist fiind adep!ii celei de/a 8cincea monar+ii9' 4mpr!ia mesianic' ce tre%uia s urme"e dup cele patru monar+ii 8istorice9. Un secol mai t r"iu' interpretarea milenarist a *ucat un rol esen!ial 4n formarea Statelor Unite. Colonii puritani instala!i 4n 1merica 4n secolul al .(II/lea aduceau cu ei speran!a -pu!in reali"a%il 4n 1n&lia0 unui nou 4nceput a%solut' pe un Pm nt Nou' 4ntr/o 8societate eli%erat de su% puterea :iarei $i accept ndu/l drept conductor pe Domnul9. 1cest punct de plecare' fundamental reli&ios' al istoriei americane ne a*ut s 4n!ele&em prelun&irea' p n 4n "ilele noastre' a unei psi+olo&ii reli&ioase $i mesianice care deose%e$te aceast !ar de na!iunile Europei occidentale' mai mult sau mai pu!in descre$tinate 4ntre timp.?H #ntr/ade)r' 4ncep nd cu secolul al .(III/lea' Occidentul cunoa$te un proces de seculari"are $i c+iar descre$tinare care continu' cu fa"e de sta%ili"are $i accelerare' p n 4n pre"ent6 iat 4nc o contri%u!ie specific: in)entarea unei lumi fr Dumne"eu. 1ceast mi$care duce la o reela%orare spectaculoas a )iitorului. 3a prima )edere' 4ntre perspecti)a reli&ioas asupra destinului umanit!ii $i concep!ia laic modern' opo"i!ia pare total. #n realitate' sc+ema cre$tin tradi!ional rm ne pre"ent' dar e tradus 4n termeni noi. Cre$tin sau 8post/cre$tin9' proiectul occidental rm ne 4n esen! acela$i' cu accentul lui pe )iitor' pe 4mplinirea istoriei $i prop$irea neamului omenesc. 1sta ducea' 4n interpretarea cre$tin' la sf r$itul lumii $i refacerea Cet!ii lui Dumne"eu 4n toat splendoarea ei. Cum 4ns Dumne"eu a fost eliminat din ecua!ie' ceea ce rm ne este ideea pur de Pro&res' de perfec!ionare treptat a omenirii $i 4mplinirea ei 4n lumea 8real9 -nu pe transcendentul Pm nt nou promis dup @udecata de 1poi0. 1stfel' ciudat' dar lo&ic' sf r$itul lumii se transform 4n teorie a pro&resului' spri*init' 4n plan mai concret' pe de")oltarea $tiin!ific' te+nolo&ic $i economic din secolul al .(III/lea. 3a r ndul ei' ideolo&ia milenarist se metamorfo"ea"' fr nici o dificultate' 4n ideolo&iile re)olu!ionare moderne. Ideea fundamental rm ne aceea$i: lumea 4ntrea& tre%uie refcut6 dac Dumne"eu nu mai particip la aceast opera!ie' nu/i nimic' sau cu at t mai %ine6 ne )om descurca $i fr el. 1stfel' su% aparen!a unei discontinuit!i' Occidentul do)ede$te' din contr' o remarca%il continuitate a proiectului' 4n cele dou )ersiuni ce/i erau proprii de mult: perfec!ionare treptat sau sc+im%are imediat $i radical -cele dou orientri ilustr nd aceea$i filosofie transformist' medie)al sau modern' cre$tin sau laic' &radual sau re)olu!ionar0. Ideea de Pro&res?F se preci"ea" 4n a doua *umtate a secolului al .(III/lea' ilustrat fiind de dou te,te esen!iale: discursul lui 5ur&ot' Sur les pro&r^s successifs de lCesprit +umain -;IJM0' !i mai ales cartea lui Condorcet' EsDuisse dCun ta%leau +istoriDue des pro&r^s de lCesprit +umain' scris 4n ;IEH $i pu%licat 4n ;IEJ. Condorcet )ede istoria ca pe o mi$care pro&resi) care )a tre%ui s ia amploare 4n )iitor. Specia uman )a cunoa$te o perfec!ionare continu $i )a a*un&e s domine natura. Omul de m ine )a fi o fiin! foarte diferit de strmo$ul su de a"i: mai sntos $i mai ro%ust' %eneficiind de o speran! de )ia! nelimitat' mai inteli&ent $i 4n"estrat cu un sim! moral superior. Pe pm nt )or domni e&alitatea $i pacea. Suntem tot 4n fa!a unei reli&ii: reli&ia pro&resului $i a )iitorului6 le&ile istoriei ac!ionea" la fel de eficient ca for!a de atrac!ie a Cet!ii lui Dumne"eu. Utopia completea" ta%loul.?J Dup un 4nceput timpuriu cu Repu%lica lui Platon' dar cu o pre"en! destul de limitat 4n cultura antic' urmat de o pau" lun& 4n E)ul 2ediu' acest &en literar $i filosofic 4$i face o reapari!ie remarcat cu Utopia lui 5+omas 2orus -;J;P0. Urmea"' din acela$i filon' Cetatea soarelui a lui Campanella -;PM?0 $i Noua 1tlantid a lui :rancis =acon -;P?I0. Utopiile propun societ!i ficti)e -e,perimentale' 4ntr/un fel0' mai ri&uros construite $i mai reu$ite' mai fericite dec t societatea real. Ele cunosc apo&eul 4n secolul al .(III/lea' cu o )ast panoplie de construc!ii diferite. Ti c+iar cu c te)a 4ncercri practice' precum ciudatul e,periment social al ie"ui!ilor din Para&uaK' unde un 4ntre& popor indienii &uarani a fost supus unui mod

de )ia! uniform: proprietate comun' locuin!e identice' educa!ie e&al' nici o diferen!iere social> #n fine' odat cu lucrarea lui SB%astien 2ercier' 3C1n deu, mille Duatre cent Duarante' pu%licat 4n ;II?' se produce o sc+im%are de direc!ie decisi)6 situat p n atunci 8nicieri9' pe insule 4ndeprtate' 4ntr/un spa!iu )a& definit' utopia 4ncepe s pri)easc spre )iitor' de)enind )i"ionar $i profetic' 4n c+iar momentul c nd filosofii descopereau $i ei pro&resul. Orientarea spre )iitor $i ideea de pro&res impuneau 4nmul!irea scenariilor6 dac pre"entul e cel care este' )iitorul se pretea" la o )arietate de com%ina!ii' mai ales dac' 4n loc s a$tep!i ca lucrurile s se 4nt mple' ale&i s ac!ione"i deli%erat pentru a recrea lumea. #n orice ca"' 4n utopii ca $i 4n milenarisme' este de remarcat frec)en!a solu!iilor de inspira!ie comunist: comunit!i fr proprietate pri)at' e&alitare' aproape uniforme' adic nu doar diferite' ci c+iar opuse punct cu punct societ!ii e,istente. 1ceast aspira!ie la e&alitate' *usti!ie $i armonie social' stimulat de un conte,t din ce 4n ce mai diferen!iat $i profund ine&alitar' a marcat profund Occidentul' sau cel pu!in cate&oriile sale defa)ori"ate $i pe ideali$tii si. Dar ceea ce impresionea"' 4n fond' este inepui"a%ila )arietate a solu!iilor. Celelalte ci)ili"a!ii au $i ele oca"ional tentati)e de e)adare din realitate sau proiecte ino)atoare' dar nici pe departe 4n aceea$i msur cu Occidentul' unde cutarea de formule noi' dorin!a de a materiali"a )isurile' sfidarea necunoscutului $i dep$irea pre"entului se 4nscriu 4ntr/o manier de*a o%i$nuit de a tri $i & ndi su% un potop de idei' descoperiri $i proiecte de o intensitate e,traordinar. Nord $i Sud' protestan!i $i catolici. 3a 4nceputul epocii moderne -4ncep nd cu ;J?M0' 4n Occident se produce o di)i"iune ma*or odat cu Reforma protestant -su% cele dou principale manifestri ale ei' luteranismul $i cal)inismul0. #n aceea$i epoca' 4ncepe o e)olu!ie care' peste dou/trei secole' a)ea s modifice radical raportul 4ntre nordul $i sudul spa!iului occidental. Nucleul dur al ci)ili"a!iei moderne se deplasea" spre nord' fi, ndu/se dura%il 4n nord/)estul continentului. 1stfel' la di)i"iunea -esen!ial0 (est/Est' se adau& o nou linie ce taie 4n dou ci)ili"a!ia occidental' diferen!iind' 4ntr/o manier mai pu!in radical dar totu$i sensi%il' nord/)estul de sud/)estul ansam%lului european. 1ceste dou fenomene reforma reli&ioas $i noul decupa* continental par str ns le&ate. Oricum' !rile din sud rm n catolice' 4n timp ce !rile din nord de)in' 4n ma*oritatea lor' protestante. O compara!ie rapid 4ntre Italia $i 1n&lia' ilustrea" 4n mod spectaculos aceast e)olu!ie di)er&ent. Ctre ;JMM' prima e mult mai a)ansat 4n modernitate dec t a doua. Ora$ele ei' cu specific industrial $i comercial' cuprind ;?'FN din popula!ie -;JN 4n Italia de nord0' 4n timp ce ponderea popula!iei ur%ane a%ia atin&e HN 4n 1n&lia $i ;'PN 4n Sco!ia -statistic 4nre&istr nd localit!ile cu peste ;M.MMM de locuitori0.?P PI=/ul pe locuitor 4n aceea$i epoc a fost estimat pentru Italia desi&ur' foarte apro,imati) la ;;MM dolari -la cursul din ;EEM0 fa! de I;F pentru ansam%lul 2arii =ritanii.?I 2ai mult' Italia' !ar a Rena$terii' ofer 4ntre&ii Europe modelul cultural dominant al epocii. E !ara cea mai %o&at' mai instruit $i mai admirat. 5rei secole mai t r"iu' pe la ;LMM' situa!ia s/a rsturnat complet6 4n termeni de $tiin! $i te+nolo&ie' dar nu mai pu!in la ni)elul elementar al alfa%eti"rii' 1n&lia dep$e$te de departe Italia6 procentul ei de ur%ani"are a urcat la peste ?MN' 4n timp ce 4n Italia sta!ionea" la ;FN. PI=/ul pe locuitor pare s fi rmas 4n Italia la acela$i ni)el de ;;MM dolari' 4n timp ce 4n 2area =ritanie a urcat la ;IMM dolari -4n ;L?M0. Ti nu e dec t 4nceputul re)olu!iei industriale care )a propulsa na!iunea %ritanic mult mai departe dec t peninsula mediteranean. 3a fel ca 4mpr!irea Est/(est' distinc!ia Nord/Sud pretinde o interpretare. 5eoria cea mai faimoas pri)ind acest su%iect e formulat de 2a, <e%er 4n lucrarea clasic Etica protestant $i spiritul capitalismului -;EMF/;EMJ0. Reforma protestant $i cal)inismul 4n particular $i/ar fi orientat adep!ii spre acti)it!i de ordin practic $i lucrati)' 4n acord cu mentalit!ile capitaliste moderne. C+eia e,plica!iei se afl dup <e%er 4n 8predestinare9' concept central al doctrinei

cal)iniste. De )reme ce destinul fiecruia e sta%ilit dinainte de ctre di)initate' nu mai e,ist nici un moti) de a cer$i &ra!ia -cum fac catolicii0 prin procedee 8ma&ice96 sin&urul semn de elec!iune este reu$ita indi)idual 4n carier. 1r&umentarea sociolo&ului &erman pctuie$te poate prin e,ces de su%tilitate6 ea are parti"ani $i ad)ersari6 propune un mecanism ce lea& do&ma de industrie' seductor' dar discuta%il. Istoricii capitalismului sunt foarte 4mpr!i!i 4n pri)in!a acestui su%iect. Printre cei mai cunoscu!i' Da)id S. 3andes ia aprarea te"ei Qe%eriene?L6 4n sc+im%' :ernand =raudel nu/$i ascunde iritarea 4n fa!a ar&umentelor sociolo&ului &erman. Pentru =raudel' factorii care/au propulsat economi a capitalist sunt multipli' dar c+eia fenomenului n/ar fi de ordin 8spiritual9' ci material' $i anume' parado,al' srcia relati) a Nordului' $i prin urmare capacitatea sa de a concura Sudul &ra!ie unor pre!uri mai mici -mecanism economic prefi&ur nd irup!ia actual a E,tremului Orient: sracii se 4m%o&!esc' 4n timp ce %o&a!ii sunt pri"onierii %o&!iei lor0. 85otul se produce mai ieftin 4n Nord: &r ul' p n"a' stofele' lemnul' na)ele etc. (ictoria Nordului este pro%a%il )ictoria proletarului' a celui prost pltit' a celui care mn nc mai prost sau mai pu!in dec t cellalt.9?E Dar ce s spunem de interpretarea lui <erner Som%art' care' contrar compatriotului su 2a, <e%er' $i la doar c !i)a ani dup el' considera c nu 8etica protestant9' ci 8etica catolic9 ar fi' ne4ndoielnic' principalul ferment al capitalismuluiS Rm i consternat -$i pe drept cu) nt0 de teoriile istoriceS Dup Som%art' tomismul -doctrina teolo&ic' filosofic $i moral a Sf ntului 5oma dC1Duino' ;??J/;?IF0 ar fi le&itimat $i 4ncura*at principalele )irtu!i %ur&+e"e: ra!ionalitatea' modera!ia' )ia!a acti)' spiritul de ac!iune> Iat de ce capitalismul a 4nceput 4n Italia. Dimpotri)' protestantismul nu a)ea nimic 4n comun cu spiritul capitalist' $i mai ales cal)inismul' care propo)duia 8dispre!ul total fa! de %unurile pm nte$ti9 $i permanenta comuniune cu Dumne"eu. 1n&lia ar fi de)enit capitalist nu datorit principiilor reli&ioase puritane -de/a dreptul anticapitaliste0' ci 4n pofida lor' 8din moti)e cu totul strine de etica protestant9 -8S le&i de puritanism toate manifestrile capitalismului 4nseamn s ai o idee foarte 4n&ust despre spiritul capitalist90.HM #n disperare de cau" -ca =raudel0' mai c/!i )ine s/i respin&i deopotri) pe Som%art $i pe <e%er' $i s consideri *ocurile do&matice ale cre$tinismului ca pu!in importante 4n e)olu!iile economice. 2orala reli&ioas s/ar fi adaptat' pur $i simplu' la ideile $i orientarea epocii' fr a le 8determina9 4n )reun fel. #n acest ca"' nici 5oma dC1Duino' nici Cal)in n/au a)ut mare merit 4n 4m%o&!irea ora$elor italiene sau 4n a) ntul Olandei $i al 2arii =ritanii. <e%er continu totu$i s %eneficie"e de o pre*udecat fa)ora%il' pentru simplul fapt c' 4ntr/ade)r' la un moment dat' Nordul protestant a luat/o 4nainte. #n plus' suntem u$or sedu$i de teorii unilaterale care e,plic totul fr efort. O do)ede$te cartea lui 1lain PeKrefitte' 3e 2al fran`ais' care se remarc printr/o reluare entu"iast a ar&umentelor Qe%eriene' ca s e,plice modesta capacitate a :ran!ei de a 4nfrunta modernitatea. 8P n 4n secolul al .(I/lea' reli&ia cre$tin rmsese am%i)alent. Ea con!inea o component eli%eratoare' ie$it din mesa*ul e)an&+elic $i paulian6 $i o component opresi)' mo$tenit de la ce"ari. Reforma elimin pu!in c te pu!in autoritatea ce"arului' eli%erea" ener&ia emancipatoare. Contra/Reforma 4n%u$ poten!ialul eli%erator' 4ntre$te tendin!a opresi).9 ]rile protestante 8au e)oluat spre toleran! $i policentrism. ]rile catolice' 4n o%sesia lor pentru unitate' s/au opus pluralismului $i au construit monocentrismul.9H; 1r e,ista astfel o ierar+ie 4n asimilarea modernit!ii: 4n frunte' !rile de tradi!ie cal)inist6 ce)a mai 4n urm' !rile luterane6 $i mai 4n urm' :ran!a' catolic 8moderat96 4n fine' 4n coad' !rile catolice mediteraneene' unde Contra/Reforma ar fi distrus complet resorturile intelectuale $i li%era ini!iati). O sc+em prea fr cusur ca s fie pe de/a/ntre&ul ade)ratS

#n istorie nu e,ist niciodat factori 8determinan!i9' ci' 4ntotdeauna' o multitudine de a&en!i $i de cau"e. Protestantismul e doar una din numeroasele c+ei necesare pentru a desc+ide u$a modernit!ii. Pentru a complica $i mai mult lucrurile' s spunem c Reforma repre"enta $i o form de re"isten! 4n fa!a 8timpurilor noi9. Prin!ii si fondatori aspirau s restaure"e reli&ia $i morala 4n puritatea lor ori&inar. Primele momente ale protestantismului atest un radicalism reli&ios mai apropiat de 4mpr!ia lui Dumne"eu dec t de manufactura capitalist. S fie predestinarea o idee mai modern dec t responsa%ilitatea indi)idual a catolicilor? Consecin!ele ei economice' poate' dar nu doctrina 4n sine. Parado,al' tocmai aceast dorin! de apropiere de Dumne"eu a desc+is ci noi spre modernitate. #n primul r nd' Reforma introduce o rela!ie indi)iduali"at cu di)initatea' prin intermediul =i%liei -spre deose%ire de =iserica Catolic' elitist $i ierar+i"at' 4n care intermediar rm ne clerul0. 1ceast ino)a!ie a 4ncura*at *udecata personal $i a stimulat di)ersitatea op!iunilor -e,primat $i prin 4nmul!irea =isericilor $i curentelor protestante0. Interpretarea literal a =i%liei duce uneori la atitudini fundamentaliste -4n cele mai multe ca"uri' milenari$tii sunt protestan!i0' 4ns 4n &eneral dup trecerea primei fa"e militante Reforma a culti)at competi!ia intelectual $i a lr&it spa!iul laicit!ii. #n al doilea r nd' lectura 8o%li&atorie9 a =i%liei a *ucat un rol decisi) 4n procesul de alfa%eti"are' ferment care a lipsit 4n !rile catolice -catolicul nu o%i$nuie$te s citeasc =i%lia' informa!ia esen!ial' &ata interpretat' fiindu/i transmis de preot0. 3a c te)a &enera!ii dup Reform' Europa protestant' alfa%eti"at masi)' lsase mult 4n urm Europa catolic' unde o %un parte a popula!iei rm nea analfa%et. 1ce$ti factori con*u&a!i ar putea e,plica' de pild' cel pu!in par!ial' e)identa suprema!ie a protestan!ilor 4n mi$carea $tiin!ific european. #ntr/ade)r' din secolul al .(II/lea p n 4n secolul al .I./lea' sa)an!ii protestan!i sunt )i"i%il mai numero$i dec t cei catolici. Dup un ta%el propus de 1lp+onse de Candolle' istoric el)e!ian al $tiin!ei $i pionier al acestui tip de statistici' printre asocia!ii strini ai 1cademiei de Ttiin!e din Paris' 4ntre ;PPP $i ;LIM' e,ist doar ;P catolici fa! de I; de protestan!i' Ia o popula!ie catolic &lo%al mai numeroas dec t popula!ia protestant. E)ident' 4n acest ta%el' france"ii' 4n ma*oritate catolici' nu sunt 4nre&istra!i. Dar printre numero$ii mem%ri strini ai Societ!ii Re&ale din 3ondra unde lipsesc de data asta %ritanicii' 4n &eneral protestan!i catolicii $i protestan!ii apar aproape la e&alitate 4n secolul al .I./lea' Ia o popula!ie catolic' din afara 2arii =ritanii' de trei ori mai numeroas. 2ai mult' &ermanii $i el)e!ienii catolici sunt aproape a%sen!i' de$i !rile lor au o structur confesional mi,t' protestant $i catolic.H? Nu s/ar putea i&nora impactul cultural' $tiin!ific $i industrial al protestantismului. 1r fi 4ns e,a&erat s/l a%soluti"m. 5a%loul e mai complicat' iar factorii afla!i 4n *oc nu se reduc la re&istrul reli&ios sau 8etic9' ce risc s se do)edeasc destul de su%!ire. :ran!a catolic nu e ultima )enit 4n istoria $tiin!ei moderne $i a ideilor care/au marcat modernitatea6 4n secolele al .(III/lea $i al .I./lea' ea 4$i disput 4nt ietatea cu 1n&lia6 cultural )or%ind' secolul al .(III/lea european e un secol france". Italia' aflat 4n declin din secolul al .(II/lea' rm ne o pre"en! $tiin!ific onora%il $i 4nc furni"ea" c te)a nume importante -dup Aalilei' 5oricelli $i 2alpi&+i 4n secolul al .(II/lea' Spalan"ani $i (olta 4n secolul al .(III/lea0. Spania $i Portu&alia rm n aproape a%sente' dar ele n/au strlucit niciodat 4n acest domeniu. Pe scurt' 8!ar catolic9 nu spune mare lucru: :ran!a' Italia ori statele i%erice -sau re&iunile din aceste state0 se &sesc la ni)eluri de de")oltare socio/cultural foarte diferite. #n spa!iul &erman' popula!ia protestant $i cea catolic a)eau aproape acela$i &rad de alfa%eti"are -consecin!' poate' a unei emula!ii 4ntre confesiuni0. Su% acest aspect' :ran!a a fost 4n 4nt r"iere fa! de na!iunile protestante' dar mult 4naintea Italiei $i a !rilor i%erice. Suedia' pe de alt parte' era mai alfa%eti"at dec t 1n&lia' care se afla mai cur nd 4n coada !rilor protestante -cu e,cep!ia Sco!iei'

care a cunoscut un a) nt e,traordinar 4n secolul al .(III/lea' fc ndu/$i loc printre !rile cele mai 8instruite90. Spre sf r$itul secolului al .(III/lea' Sco!ia era creditat cu un procent de LLN %r%a!i adul!i care $tiau s citeasc $i s scrie: alfa%eti"are aproape 4nc+eiat' la un ni)el similar cu cel din Suedia' Aermania $i El)e!ia6 4n acela$i moment' 1n&lia a)ea PJN $tiutori de carte' iar :ran!a FIN.HH S o%ser)m totu$i c p n la 4nceputul secolului ..' Suedia' cu tot a)anta*ul ei la alfa%eti"are $i 4n ciuda c tor)a reali"ri $tiin!ifice' a)ea s rm n -ca $i )ecinii si scandina)i0 o !ar mai cur nd rural $i mediu de")oltat' 4n timp ce 1n&lia a)ea s re)olu!ione"e $tiin!a' te+nolo&ia $i economia' 4ntre +otarele ei 4ntr/o prim fa"' apoi 4n toat lumea. Nu tre%uie 4n nici un ca" s credem c peste tot protestantismul a fost un accelerator' iar catolicismul o fr n. Structurile sociale' institu!iile politice $i con*uncturile istorice inter)in 4ntr/o msur la fel de semnificati). =randen%ur&ul protestant a fost mult timp !inutul cel mai 84napoiat9 al Aermaniei' apar!in nd prin profilul su rural' militar $i autoritar unei Europe Centrale ane,ate' 4n urma e,pansiunii &ermanice' la Occident' dar prea pu!in ptruns de structurile profunde ale acestuia. Pe de alt parte' 4n )reme ce catolicismul i%eric a cptat un aer fundamentalist' 4n Italia atmosfera reli&ioas era mai suporta%il -cu diferen!e de la un stat la altul6 (ene!ia' 4n particular' a rmas marcat de un anume multiculturalism0' iar cea din :ran!a 4nc $i mai pu!in apstoare. Ri)alitatea dintre =iserici' &eneratoare de intoleran! $i 4nfruntri s n&eroase' a *ucat astfel $i un rol stimulant. #n Aermania' protestan!ii $i catolicii au tre%uit s fac tot posi%ilul ca s/$i atra& ori s/$i pstre"e fidelii. #n :ran!a' 8pericolul9 +u&+enot a stimulat a&resi)itatea catolicilor' dar $i ini!iati)a lor intelectual. #n 1n&lia $i 4n coloniile ei din 1merica' di)ersitatea reli&ioas a fost o component esen!ial a dinamismului socio/politic. Pe un plan mai &eneral' Contra/Reforma catolic a 4n)!at lec!ia protestantismului $i a in)estit 4n calitatea intelectual' mi" nd pe o anume desc+idere $tiin!ific $i filosofic -)e"i ca"ul ie"ui!ilor0. 2inorit!ile reli&ioase au fost peste tot un ferment: astfel' cre$tinii afla!i printre al!i cre$tini -protestan!i 4n :ran!a' sau sco!ieni cal)ini$ti care s/au remarcat spectaculos 4ntr/o 1n&lie 4n ma*oritate an&lican0' dar $i e)reii' al cror rol 4n mi$carea ideilor $i 4n mi$carea economic a Occidentului a fost cu mult mai important dec t ponderea lor numeric' destul de redus. Succesul Occidentului datorea" mult acestui tip de diferen!e $i emula!iei re"ultate din ele -anumite &rupuri minoritare do)edind un )iu sim! al reu$itei $i atitudini mai pu!in con)en!ionale0. 5oate acestea se potri)esc cu trstura cea mai caracteristic a ci)ili"a!iei occidentale di)ersitatea cultural $i cutarea solu!iilor multiple -fr a uita intoleran!a $i represiunea6 se re)ine mereu la aceea$i formul contradictorie e)olu nd 4ntre respin&ere $i inte&rare. Rm ne faptul c sinte"a occidental reune$te surse multiple0. Declinul Sudului $i ascensiunea Nordului formea" un proces prea comple, pentru a fi lmurit cu a*utorul unei sin&ure cate&orii de ar&umente. Se poate o%ser)a u$or' la scara timpului istoric' o recuperare treptat a +andicapului pe care Europa &ermanic $i celtic 4l a)ea 4n 1ntic+itate fa! de spa!iul mediteranean. Rsturnarea din secolul al .(II/lea s/ar 4nscrie astfel 4ntr/o e)olu!ie continu 4n care Nordul ar fi manifestat o dinamic superioar. O e,plica!ie -par!ial0 ia 4n considerare clima $i condi!iile a&ricole mai fa)ora%ile 4n nord/)estul atlantic dec t pe !rmurile 2editeranei' unde solurile sunt mai pu!in producti)e $i ploile mai rare $i nere&ulate6 astfel' o producti)itate a&ricol superioar ar fi sporit pu!in c te pu!in a)anta*ul 8Nordului9. Se adau& interpretarea de*a men!ionat a lui =raudel pri)ind pre!urile mai sc"ute ale !rilor nordice. P n la urm moti)ele particulare se pot do)edi mai semnificati)e dec t *udec!ile &enerale -uneori prea &lo%ali"ante0 de ordin reli&ios' cultural' economic sau climatic. :iecare !ar $i fiecare re&iune $i/au *ucat propria $ans' iar aceste $anse -dincolo de orice cli)a* Nord/Sud sau catolicism/protestantism0 au fost destul de diferite. Ca"ul Spaniei $i Portu&aliei e cu ade)rat

spectaculos' dar moti)ele destinului lor istoric parado,al se 4nscriu 4ntr/o lo&ic destul de ri&uroas. 1u fost primele dou !ri care au 4nfruntat spa!iul $i au rupt %arierele planetei. 1u fost primele dou imperii coloniale' cu ade)rat uni)ersale' compuse din posesiuni imense $i 4ndeprtate' adunate 4ntr/un inter)al de c te)a decenii. 1poi' aproape tot at t de repede' a urmat declinul: Spania $i Portu&alia au intrat 4n epoca modern cu un statut in&rat: cele dou !ri su%de")oltate ale Occidentului. =iserica Catolic $i Inc+i"i!ia' acu"ate adesea la tri%unalul istoriei pentru acest de"nodm nt catastrofal' sunt departe de a repre"enta sin&urii actori $i tre%uie pri)ite' $i ele' 4ntr/un conte,t istoric %ine definit. E,pansiunea planetar a Spaniei $i Portu&aliei n/a fcut dec t s continue e,pansiunea lor i%eric' recucerirea peninsulei la captul unui r"%oi de c te)a secole 4mpotri)a cuceritorilor ara%i. 1 fost o cruciad' ceea ce a imprimat dura%il 4n cultura acestor !ri un ideal cre$tin destul de simplist $i ne4ncrederea 4n ceilal!i' adic ara%ii' $i nu mai pu!in e)reii -atitudine mai accentuat 4n Spania' dar care n/a lipsit nici 4n Portu&alia0. 1) nd toate datele pentru a 4ncerca o sinte" multicultural' !rile i%erice au ratat total aceast $ans' adopt nd atitudinea opus' a unui catolicism intolerant. 1sta 4ns nu le/a 4mpiedicat -dimpotri)0 s descopere $i s cucereasc -par!ial0 lumea' 4ntr/un elan 4n care se manifesta spiritul r"%oinic $i 4n acela$i timp reli&ios al ReconDuistei. 3ipsea totu$i fundamentul material al e,pansiunii. :a! de Imperiul colonial pe care/l )or crea %ritanicii peste dou/trei secole' e,presie a unui poten!ial economic 4n plin a) nt' diferen!a este frapant. Spania nu a fcut dec t s cucereasc teritorii $i s le e,ploate"e' 4nsu$indu/$i %o&!iile lor' 4n special aurul $i ar&intul. 2etalul pre!ios' sosit 4n )aluri' a 4ndeprtat !ara de alte preocupri de ordin economic6 4ntr/ade)r' la ce %un s produci $i s )in"i ca s o%!ii aur' din moment ce aurul 4l ai de*a. C+iar $i industriile de*a e,istente au fost sl%ite de acest aflu,. Spania a de)enit srac pentru c se 4m%o&!ise prea repede' $i 4ntr/un mod artificial. Strate&ia portu&+e" a fost diferit: mai cur nd comer! dec t cucerire. Portu&alia s/a 4m%o&!it' dar nu mai pu!in artificial dec t Spania' mi" nd pe piper $i alte mirodenii -foarte cutate 4n Europa0 aduse de cor%iile sale din Orient6 construc!ie fra&il' "druncinat de )ene!ieni -care aduceau acelea$i produse din !rile 2editeranei orientale0 $i ruinat de olande"i' $i ei popor de na)i&atori' dar mai %o&at $i mai performant. Dup ce comer!ul lor s/a pr%u$it' portu&+e"ii au rmas fr nimic' ocup nd pentru mai multe secole po"i!ia in&rat de cea mai srac na!iune occidental la e&alitate' poate' cu irlande"ii' catolici ai Nordului' care par s confirme $i ei te"a lui <e%er6 dar 4n ca"ul lor inter)ine un alt element' care e domina!ia %ritanic -Irlanda a fost tratat ca o colonie0. #n "ilele noastre' aceea$i !ar' rmas catolic' se pre"int ca una din !rile occidentale cele mai performante -4ntr/un conte,t 4n care' e drept' reli&ia nu mai *oac un rol la fel de important ca acum c te)a secole0. Nu e u$or s *udecm $i s desprindem cau"ele. #n ca"ul Spaniei' de pild' spiritul ReconDuistei $i o formul economic de"astruoas con)er& pentru a oferi o e,plica!ie' dincolo de erorile sau sl%iciunile imputa%ile unei )i"iuni catolice prea 4n&uste -care' desi&ur' are partea ei de )in0. #n ca"ul Portu&aliei' a fost fra&ilitatea unei re!ele comerciale prea dispersate' insuficient sus!inut de puterea real a !rii. Re"ultatele ne&ati)e au afectat nu doar !rile i%erice' ci $i prelun&irile lor de peste ocean' mai precis 1merica 3atin. 1ceasta' spre deose%ire de 1merica de Nord' an&lo/sa,on' $i 4n ciuda unei aparen!e occidentale' pre"int o sinte" aparte' sensi%il diferit de Occident. Puritanii en&le"i au dus 4n 1merica modelul %ritanic de societate' $i c+iar un model 8purificat9 $i perfec!ionat -%ur&+e"' li%eral' democratic cum o afirm e,plicit lucrarea lui 5ocDue)ille' De la DBmocratie en 1mBriDue0. #n sc+im%' 1merica 3atin a 4nceput pur $i simplu ca o e,ploata!ie colonial' condus de o aristocra!ie mai apt s consume dec t s produc $i men!inut de o m n de lucru a%undent $i aser)it -situa!ie 4ntru c t)a compara%il cu cea a statelor scla)a&iste din sudul Statelor Unite' care 4n urma R"%oiului de Secesiune au fost silite s

se alinie"e cu Nordul industrial $i li%eral0. 1%sor%irea materiilor prime de ctre Europa -aur $i ar&int din e,ploatrile miniere' "a+r $i cafea de pe planta!ii0 a 4nc+is economia posesiunilor i%erice 4ntr/un cerc 4n&ust $i fr ie$ire. 1ceast orientare ori&inar a marcat istoria acestor !ri p n 4n "ilele noastre: economie pu!in di)ersificat' %a"at mai ales pe produc!ia de materii prime -miniere sau a&ricole06 enorme disparit!i sociale6 implantarea dificil a structurilor li%erale $i democratice pe un teren mai propice pentru derapa*e autoritare sau' ca 8antidot9' pentru insurec!ii re)olu!ionare -duc nd' $i acestea' la noi structuri autoritare0. Re)enind 4n sudul Europei' ca"ul Italiei e foarte diferit de cel i%eric. E)ident' =iserica Catolic n/a 4mpiedicat %ur&+e"ia italian s domine manufactura $i comer!ul6 e &reu de e,plicat declinul italian prin moti)e de ordin esen!ialmente reli&ios. S constatm c' dac Spania $i Portu&alia au profitat 8prea mult9 de 3umea Nou' Italia n/a reu$it s profite deloc. Colum%' &eno)e"ul' a descoperit 1merica' dar 4n ser)iciul Spaniei6 @o+n Ca%ot -Aio)anni Ca%oto0 a a*uns pe coasta canadian' dar 4n folosul 1n&liei6 4n fine' 1meri&o (espucci i/a dat 8noului9 continent numele su. Participarea italian la descoperirea locurilor e mai mult dec t onora%il6 4n sc+im%' e foarte modest la )alorificarea acestor descoperiri. Italia continu s rm n dependent de comer!ul mediteranean' care a asi&urat timp de secole %o&!ia ora$elor sale portuare -e &reu s sc+im%i total deprinderile6 trecutul determin pre"entul 4ntr/o msur deloc ne&li*a%il0. Declinul Italiei se e,plic 4n mare parte prin declinul 2editeranei -)i"i%il 4nc din secolul al .(II/lea0 4n fa)oarea 1tlanticului. 1merica' descoperit de un italian $i %ote"at de altul' a de"a)anta*at Italia. 1cest imo%ilism maritim $i comercial se mai poate e,plica -4n afar de influen!a unei tradi!ii lun&i $i fructuoase0 prin mrimea $i prin puterea limitat a statelor italiene -inclusi) 8imperiul9 )ene!ian0. Cucerirea $i e,ploatarea lumii erau o afacere de cu totul alt an)er&ur dec t comer!ul mediteranean. Se impun marile puteri: Spania' apoi :ran!a $i 1n&lia6 Portu&alia $i Olanda' dup un 4nceput promi!tor' )or sf r$i prin a lsa din preten!ii din cau"a mi*loacelor lor limitate. C t despre micile state italiene' ele erau $i mai sla%e. 3un&ile r"%oaie din Italia -din ;FEF p n 4n ;JJE0 $i domina!ia strin instalat dura%il 4n peninsul -&ermanii 4n nord' spaniolii 4n sud0 au contri%uit $i ele la fr narea dinamismului italian. #n ce pri)e$te a) ntul Nordului' c+iar dac protestan!ii sunt 4n frunte' re&iunea cea mai de")oltat reune$te at t !ri protestante c t $i catolice: 1n&lia $i Olanda protestante' :ran!a de nord/est $i =el&ia -]rile de @os spaniole0 catolice' Aermania renan 4mpr!it 4ntre cele dou confesiuni. Cu si&uran!' elita protestant era mai implicat 4n afaceri. 2ai a)ansat la ori&ine' partea 8%el&ian9 a ]rilor de @os 4$i pierde a)anta*ul 4n fa)oarea *umt!ii olande"e -1n)ers cedea" pas cu pas 4n fa!a 1msterdamului06 dar' ls nd deoparte specificitatea reli&ioas' rm ne un fapt c Olanda 4$i c $ti& independen!a la sf r$itul secolului al .(I/lea' 4n timp ce actuala =el&ie rm ne 4nc dou secole su% domina!ia spaniol. Remarca%ila carier economic' comercial $i intelectual a ]rilor de @os 4n secolul al .(II/lea se spri*in pe structuri foarte e)oluate 4nc de la sf r$itul E)ului 2ediu -este re&iunea cea mai ur%ani"at din Europa' alturi de =el&ia $i Italia6 are de asemenea o a&ricultur performant' pe pm nturile smulse cu tenacitate mrii0. 1u contat mult' ne4ndoielnic' toleran!a intelectual -1msterdam de)ine un 8sanctuar9 ce adposte$te autori 8nepu%lica%ili9 4n !rile lor0' $i consecin!ele stimulante ale independen!ei politice. 1n&lia: spre re)olu!ia industrial. Ca"ul cel mai special' de departe' e ca"ul 1n&lieiHF: !ara care a 8in)entat9 re)olu!ia industrial' relu nd' la un ni)el mai 4nalt' prima 8re)olu!ie industrial9' sim%oli"at de roata +idraulic a E)ului 2ediu. Din nou' pro%lema cau"elor ridic un lun& $ir de interpretri $i de contro)erse. 8Etica protestant9 e pre"ent' dar nu ar putea e,plica' sin&ur' uluitorul ascendent al 1n&liei. Dimensiunea cea mai important a procesului st pro%a%il 4n ansam%lul de li%ert!i -de

care se lea& efer)escen!a reli&ioas0. 1n&lia era' mai de mult' o !ar mai li%er dec t altele. Su% acest aspect' tradi!ia en&le" e foarte diferit de tradi!ia france". #n ;ELE' c nd france"ii sr%toreau %icentenarul Re)olu!iei' 2ar&aret 5+atc+er a cre"ut potri)it s le aminteasc faptul c istoria li%ert!ilor 4ncepea 4n 1n&lia cu 2a&na C+arta din ;?;J' cu peste *umtate de mileniu mai de)remeS Dincolo de nota de e,a&erare -societatea france" de la ;ILE era totu$i mai e)oluat dec t societatea en&le" de la ;?;J' la fel $i proiectul politic france"0' aceast afirma!ie con!ine o do" de ade)r. 3i%ert!ile din ;?;J pri)eau e,clusi) clasa no%iliar' dar a fost prima sc+i! a unui model care a)ea s se e,tind la scara 4ntre&ii comunit!i. Poate din cau"a po"i!iei sale &eo&rafice mar&inale $i a unei anume 4nt r"ieri fa! de centrul occidental al Europei' 1n&lia a cunoscut o e)olu!ie social $i politic destul de ori&inal. Re&imul feudal 8inte&ral9 a fost introdus a%ia dup cucerirea franco/normand din ;MPP6 s/au men!inut totu$i li%ert!i !rne$ti locale' precum adunrile ste$ti6 pe de alt parte' aser)irea societ!ii de ctre aristocra!ia feudal a fost limitat de o autoritate re&al puternic' instaurat 4n urma cuceririi. Spre deose%ire de :ran!a' o !ar fr mi!at $i centrali"at pu!in c te pu!in prin ofensi)a re&al' puterea central eficace pre"ent 4n 1n&lia a)ea s asi&ure unitatea timpurie a !rii' dar $i' la fel de timpuriu' o mi$care de re"isten! fa! de a%u"urile Puterii' aflat la ori&inea documentului 2a&na C+arta. 3e&turile feudale s/au rela,at mai repede dec t pe continent' fc nd loc' treptat' unui 8stat de drept96 de asemenea' io%&ia dispare 4nc din secolele al .(/lea $i al .(I/lea. 1stfel' la toate ni)elurile' 1n&lia a de)enit o !ar a li%ert!ilor' 4n care fiecare en&le" o persoan li%er' cel pu!in teoretic era con$tient de drepturile sale. Eli%erat de ser)itu!ile feudale' !ranul s/a transformat 4n proprietar $i fermier6 a&ricultura s/a inte&rat din ce 4n ce mai mult 4ntr/o economie de pia!. #n aceste condi!ii' prima preocupare de)ine producti)itatea: o ade)rat pasiune pentru a&ronomie s/a tradus prin tot felul de perfec!ionri. Re"ultate: cre$terea aprecia%il a produc!iei $i speciali"area 4n ramuri le cele mai renta%ile -cre$terea animalelor' plante fura*ere>0. #n acela$i timp' pm nturile' ) ndute $i cumprate' au 4nceput s/$i sc+im%e proprietarii6 4ncep nd de la mi*locul secolului al .(II/lea $i mai ales 4n secolul al .(III/lea' micii fermieri au fost sco$i din *oc' iar loturile lor' la fel ca fostele terenuri comunale' au sporit suprafa!a marilor domenii. S/ar spune c !rnimea a fost emancipat pentru a fi mai u$or deposedat. Unii !rani au rmas s lucre"e ca an&a*a!i pe domenii' al!ii au luat drumul ora$elor' oferind o m n de lucru a%undent industriilor incipiente. 1stfel' o ade)rat 8re)olu!ie a&rar9 a precedat $i 4nso!it re)olu!ia industrial. Ea a permis +rnirea popula!iei cresc nde a ora$elor' a introdus 4n circuitul economic capitaluri $i for! de munc' a stimulat ino)a!ia te+nolo&ic $i produc!ia prin propriile sale ne)oi -unelte din fier pentru lucrrile a&ricole' produse te,tile etc.0.HJ #n secolul al .(II/lea' 1n&lia era de*a o !ar foarte acti) din punct de )edere economic' foarte diferen!iat din punct de )edere social $i foarte com%ati) ideolo&ic. #ntre ;PFM $i ;PLL' a tra)ersat o lun& fa" re)olu!ionar' do)edind' prin mul!imea proiectelor' un &rad 4nalt de efer)escen! social $i un accentuat pluralism cultural $i politic. 1ceea$i di)ersitate contradictorie a alimentat r"%oiul ci)il din secolul al .(II/lea -cu r%ufniri de fanatism reli&ios $i politic0' apoi a 4ncura*at cutarea unui ec+ili%ru' 4ntr/o formul li%eral' care s respecte credin!ele' li%ert!ile $i drepturile. #n secolul al .(III/lea' 4n 1n&lia nu mai e,istau %arierele $i fr nele mo$tenite de la epoca feudal $i men!inute pe continent de pri)ile&iile feudale $i re&imurile a%solutiste. E suficient s comparm :ran!a $i 1n&lia' cele dou ri)ale. Un teritoriu 4nc fra&mentat $i un diri*ism e,cesi)' de o parte' o pia! unificat $i afirmarea fr opreli$ti a ini!iati)ei pri)ate' de cealalt. De asemenea' :ran!a manifesta un conser)atorism a&rar apstor' cu !ranii ei 4nc supu$i drepturilor senioriale $i sufoca!i de %iruri.

Sunt 4ns $i alte condi!ii de re!inut. :aptul c 1n&lia era o insul' $i 4n plus o insul atlantic' cpta o importan! capital 4ntr/o epoc 4n care comer!ul cuprindea de*a 4ntrea&a planet $i totul trecea pe rutele maritime. Diferen!a e net' $i la acest capitol' 4ntre 1n&lia $i :ran!a. De")oltarea france" datorea" pu!in factorului maritim' care a fost esen!ial pentru 1n&lia. =o&atele "cminte de fier $i cr%une materii indispensa%ile noii te+nolo&ii au a)anta*at/o $i ele. De asemenea' 4nlesnind transporturile' numeroasele cursuri de ap na)i&a%ile' le&ate printr/o re!ea de canale -su% acest aspect' ca $i su% toate celelalte' natura a a*utat' dar e limpede c aceste condi!ii naturale au fost )alorificate &ra!ie mecanismului social %ritanic' $i 4n primul r nd ini!iati)ei pri)ate $i emula!iei 4ntre!inute de aceasta0. 1n&lia ar fi %eneficiat de asemenea remarca 4i apar!ine lui :ernand =raudel de 8talia9 ideal pentru acea epoc. :ran!a era prea mare' mai &reu de asam%lat 4ntr/un or&anism economic coerent $i func!ional. 1n&lia' 4n sc+im%' se pre"enta ca o !ar mi*locie $i %ine articulat' 4n stare s forme"e cu ade)rat o pia! unitar.HP Dup acela$i criteriu' Olanda' al treilea competitor 4n curs a economic' era prea mic6 pia!a sa intern $i puterea ei politic erau insuficiente pentru a/i asi&ura mult timp o po"i!ie de prim/plan. #ntr/ade)r' 4n epoca 4n care statele -)iitoarele state/ na!iuni0 se afirm' 4n toate domeniile' ca actori principali ai istoriei' mrimea lor e de luat 4n considerare' con*u&at' desi&ur' cu o mul!ime de alte cau"e. 2asi)itatea :ran!ei -statul cel mai mare' cel mai populat din Europa la 4nceputul epocii moderne0 i/a asi&urat puterea $i +e&emonia continental6 4n sc+im%' capacitatea de a se adapta a fost un atu pentru 2area =ritanie. S 4ncercm s 4nc+eiem discu!ia. 1) ntul Nordului $i declinul Sudului par s re"ulte dintr/o mare di)ersitate de factori' unii de o importan! mai &eneral' al!ii pri)ind 4n mod mai specific o !ar sau o re&iune6 nu ne/am putea mul!umi cu estimrile simpliste reli&ioase' economice sau &eo&rafice. Re"ultatele sunt 4n orice ca" e)idente: 4n momentul c nd 4ncepe re)olu!ia industrial' &radul de de")oltare' estimat dup o )arietate de indici -alfa%eti"are' li%ertate intelectual' $tiin!' te+nolo&ie' industrie' ur%ani"are0' scade destul de sistematic de la nord spre sud' din Sco!ia' dac )rem' spre Portu&alia $i captul ci"mei italiene. Estul: o alt istorie. Principala linie de demarca!ie rm ne totu$i cea care separ Europa catolic $i protestant de Europa ortodo,. #ntre aceste pr!i ale continentului' diferen!ele pri)esc nu doar &radul de de")oltare' ci mai ales structurile de ci)ili"a!ie' deopotri) materiale $i mentale. E suficient s pri)im rsp ndirea Rena$terii -in)entat de Italia' la fel cum re)olu!ia industrial a fost in)entat de 1n&lia0 pentru a constata e,isten!a unui fel de "id cultural 4ntre cele dou Europe -cu c te)a desc+ideri ici $i colo' dar care nu sc+im% nimic esen!ial0. Noile forme literare $i artistice circul fr nici o dificultate' inclusi) 4n Europa Central' pe fondul unei culturi catolice $i latine. #n 8estul e,trem9 al Occidentului' Un&aria lui 2atei Cor)in -;FJL/;FEM0 adopt cu promptitudine ora italian. Re&ele' 4nsurat cu o prin!es napolitan' =eatrice de 1ra&on' are pentru Italia o admira!ie constant' proced nd 4n consecin! la un 8import9 masi) de arti$ti $i scriitori italieni' printre care istorio&raful oficial al re&atului' 1ntonio =onfini. Cronolo&ic' a fost primul mare succes 4n strintate al modei italieneHI' 4nainte c+iar ca aceasta s a*un& 4n :ran!a' spre sf r$itul secolului al .(/lea' determin nd e,pedi!ia lui Carol (III 4n Italia' 4n ;FEF. Polonia' la r ndul ei' a cunoscut 4n secolul al .(I/lea o cultur 4nfloritoare de tip renascentist. Dar totul sau aproape totul se opre$te la +otarele rsritene ale acestor dou re&ate. Influen!e punctuale pot fi identificate $i 4n spa!iul ortodo,' dar ele rm n superficiale $i oricum tre%uie s se adapte"e la un mediu foarte diferit de conte,tul occidental. 1stfel' spre mi*locul secolului al .(I/lea' 4n 5ransil)ania' se tipresc primele cr!i 4n lim%a rom n6 influen!a Reformei' ce cuprinsese o parte din popula!ia ma&+iar a !rii' e de natur s e,plice aceast

trecere de la sla)on la lim%a 8na!ional9 -de$i rom nii au rmas ortodoc$i0. Dar lucrurile se opresc aici. 5oate cr!ile tiprite sunt $i )or rm ne mult timp te,te reli&ioase. Umanismul' cu desc+iderea lui spre 1ntic+itate $i interesul lui pentru )arii domenii' rm ne strin culturii rom ne$ti din epoc. Cei care 8descoper9 ori&inea latin a rom nilor sunt istoricii italieni' 4n timp ce cronicarii rom ni din secolul al .(I/lea' fi,a!i 4n tradi!ia sla)a/%i"antin' nu par interesa!i de c+estiune -a%ia 4n secolul al .(II/lea )or a%orda tema latinit!ii' 4n urma contactelor cu Polonia $i Italia0. #ncep nd din secolul al .(II/lea' cultura laic pro&resea"' dar foarte 4ncet -pre&tind totu$i terenul pentru 8occidentali"area9 secolului al .I./lea0. Pictura e,prim $i mai )i"i%il aceast fractur: departe de Rena$tere' ea se limitea" la icoanele $i frescele din %iserici' 4n stilul %i"antin tradi!ional6 se pot identifica 4mprumuturi din arta occidental' dar influen!a lor rm ne modest p n la 4nceputul secolului al .I./lea6 de asemenea' e,ist unele elemente italiene 4n ar+itectura din ]ara Rom neasc' 4nspre ;IMM -stilul %r nco)enesc0. Sculptura e la fel de repre"entati) prin a%sen!a ei6 pur $i simplu' 4n arta ortodo, nu e,ist sculptur -patria lui =r ncu$i )a apela 4n secolul al .I./lea la sculptori france"i $i &ermani' 4nainte de a produce' a%ia ctre ;EMM' o $coal na!ional0. 1lt tentati) ratat a Rena$terii se 4nre&istrea" 4n Rusia. I)an III -;FP?/;JMJ0' contemporanul rus al lui 2atei Cor)in' a in)itat $i el italieni' dar ce diferen! 4ntre cele dou ini!iati)eS Un&urul )oia s transplante"e pur $i simplu modelul italian' 4n timp ce rusul )oia s profite de competen!ele te+nolo&ice ale in)ita!ilor' mai ales 4n materie de construc!ii. aidurile Zremlinului' reconstruite spre ;FLM' poart o amprent italian' ce poate fi o%ser)at $i 4n unele detalii ale palatelor $i %isericilor. Dar nu s/a pus pro%lema ca specificul ortodo, al edificiilor reli&ioase s fie atenuat. 1r+itec!ii italieni au fost o%li&a!i s/$i adapte"e stilul la spiritul locului. #n afar de aceast contri%u!ie occidental strict circumscris' mi$carea intelectual $i artistic a Rena$terii i/a lsat pe ru$i indiferen!i. I)an I( -;JHH/;JLF0 $i/a luat titlul de 8!ar9 deri)at din Ce"ar ridic nd 2osco)a la ran&ul de 8a treia Rom9 -dup Roma $i =i"an!0' dar aceast mo$tenire imperial nu se traduce prin nici un interes pentru cultura antic -spre deose%ire de %i"antini' care nu i/au uitat niciodat pe autorii clasici0. Ce s mai spunem de raporturile cu Occidentul' dac nici mo$tenirea %i"antin nu era primit dec t par!ial? #n cultura rus' reli&ia ortodo, era omnipre"ent.HL 1ceea$i linie de demarca!ie se impune $i 4n ce pri)e$te apari!ia $tiin!ei moderne. Cum 4n "ilele noastre cu) ntul Europa sun mai con)ena%il dec t cu) ntul Occident' tenta!ia 8politic corect9 ar fi s e)ocm o $tiin! european fr frontiere. 1stfel' 4ntr/o sinte" recent consacrat acestui su%iect' istoricul italian al $tiin!elor Paolo Rossi are &ri* s preci"e"e' 4nc de la primele r nduri' c locul de na$tere al $tiin!ei moderne este 4ntrea&a Europ. Drept do)ad' iat o list de cincispre"ece sa)an!i' &rupa!i dup na!ionalitate: Copernic -polone"0' =acon' Gar)eK $i NeQton -en&le"i0' Descartes' :ermat $i Pascal -france"i0' 5Kc+o =rac+e -dane"0' Paracelsus' Zepler $i 3ei%ni" -&ermani0' GuK&ens -olande"0' Aalilei' 5oricelli $i 2alpi&+i -italieni0.HE 1ceast list do)ede$te e,act contrariul a ceea ce se pretinde: calea spre $tiin!a modern n/a fost desc+is de Europa 4ntrea&. Paispre"ece nume din cincispre"ece apar!in Occidentului propriu/ "is' $i unul sin&ur -Copernic0 Europei Centrale' cel din urm ilustr nd profilul cultural c)asioccidental al acestei re&iuni $i totodat o anume 8rarefiere9 cultural 4n compara!ie cu Occidentul. Oricum' nici un nume nu repre"int Europa ortodo,' $i nu/i de mirare. Europa de Est nu particip cu nimic la na$terea $tiin!ei moderne' pur $i simplu pentru c traseul su istoric $i cultural e diferit. Structurile $i e)olu!iile socio/economice marc+ea" $i mai apsat diferen!ele. De la )est spre est' re!eaua ur%an se rarefia"' iar dominanta a&rar a economiei tinde s se 4ntreasc $i s se perpetue"e. Se poate constata c+iar un declin al )ie!ii ur%ane la 4nceputul epocii moderne.

Deplasarea spre 1tlantic a circuitelor comerciale europene' lo)ind deopotri) comer!ul mediteranean $i pe cel %altic' a atins prin rico$eu re&iunile din Europa Central $i occidental conectate la )ec+ile circuite. Dac Italia era afectat' ca $i ora$ele +anseatice' cu at t mai mult au fost scoase din *oc "onele continentale mai 4ndeprtate. Su% acest aspect' Europa Central' apropiat cultural de Occident' 4nre&istrea" o e)olu!ie socio/economic di)er&ent -pre"ent nd trsturi similare cu Europa de Est0. Sl%iciunea economiei ur%ane a lsat fr ri)al aristocra!ia funciar' care $i/a 4ntrit domina!ia asupra !ranilor. 1ceast io%&ie a&ra)at se manifest' 4ncep nd din secolele al .(/lea $i al .(I/lea' 4n !rile situate 8la est de El%a9' adic 4n toat Europa Central $i rsritean: Pomerania $i Prusia' =oemia' 2ora)ia' Un&aria $i Polonia' Rusia $i !rile rom ne' re&iuni 4n care unitatea economic fundamental a de)enit marele domeniu feudal -8%oierii9 din Europa de Est0. #n loc s se atenue"e cu timpul' e,ploatarea !ranilor cunoa$te o cur% ascendent' pe msur ce cre$terea economic $i demo&rafic a Europei occidentale stimula e,portul de produse a&ricole6 4n secolul al .(III/lea' claca a atins un ma,imum -p n la $ase "ile pe sptm na0. 1stfel' de")oltarea (estului 4nc+idea Estul 4ntr/o lo&ic a su%de")oltrii' ca simplu furni"or de produse a&ricole.FM Partea cea mai occidentali"at a Europei Centrale 4ncepe totu$i s se desprind de acest model6 4ncep nd din ;ILM' Iosif II a%ole$te io%&ia 4n re&iunile stp nite de Ga%s%ur&i -=oemia' 2ora)ia' Aali!ia06 Prusia 4$i eli%erea" !ranii 4n ;LMI. Unele din aceste !ri au cunoscut 4n secolul al .I./lea o de")oltare industrial semnificati) -ca"ul =oemiei 4n particular0. #n sc+im%' Polonia $i Un&aria au rmas marcate de tradi!ionalul lor profil rural $i preeminen!a clasei no%iliare -la 4nceputul epocii moderne' no%ilimea repre"enta ;N din popula!ia occidental' dar F/ JN 4n Un&ari a $i I/LN 4n Polonia6 4n sc+im%' 4n :ran!a erau ;MN citadini fa! de ?N 4n Un&aria.F; Ctre ;EMM' Un&aria rm nea 8reputat9 pentru imensele ei propriet!i funciare: latifundii de "eci de mii de +ectare' unele dep$ind c+iar o sut de mii un mare proprietar france" ar fi plit de in)idieS0. 2ai la est' 4n Rusia $i 4n ]rile rom ne' economia rural pre"enta trsturi $i mai conser)atoare. #n aceste !ri' dependen!a personal a !ranilor a durat mai mult dec t 4n alte pr!i. Io%a&ii ru$i -cei mai oprima!i dintre !ranii europeni0 au fost eli%era!i de !arul 1le,andru II 4n ;LP;6 Rom nia a fcut acela$i lucru 4n ;LPF. Dar suprafe!ele care le/au re)enit !ranilor 8slo%o"i!i9 au fost modeste' $i astfel aceste !ri au rmas 4mpr!ite 4ntr/o minoritate de proprietari funciari %o&a!i $i o ma*oritate de mici a&ricultori' ma*oritatea incapa%ili s treac de pra&ul srciei -situa!ie care )a persista 4n Rusia p n la Re)olu!ia din ;E;I' iar 4n Rom nia care a cunoscut 4n ;EMI o s n&eroas rscoal !rneasc p n la reforma a&rar din ;E?;0. #n paralel' ponderea ora$elor rm nea foarte mic. Rusia a)ea 4n ;EMM cel mai sc"ut procenta* european de popula!ie citadin ;FN6 nici Rom nia nu era departe' cu ;EN. 2a*oritate !rneasc' ma*oritate $i de analfa%e!i -cu procenta*ul cel mai ridicat 4n mediul rural0. #n Rom nia' 4n ;LEE' $tiau s citeasc $i s scrie ??N din popula!ie6 procentul urc la HEN 4n ;E;? -pro&res nota%il' dar plec nd de la un ni)el e,trem de sc"ut0. Rusia se afla 4ntr/o situa!ie similar. #n (est' 4n aceea$i perioad -cu e,cep!ia peninsulelor mediteraneene0' alfa%eti"area dep$ea 4n &eneral EMN. Nu mai pu!in specifice erau tendin!ele comerciale. Din Rusia p n 4n Arecia' trec nd prin Rom nia' =ul&aria $i Ser%ia' se e,portau aproape e,clusi) produse nemanufacturate: 4n mod masi) cereale -Rusia' Rom nia0' )ite -Ser%ia0' $i' de la un timp' petrol -Rusia' Rom nia0' fr s uitm stafidele -care asi&urau ma*oritatea e,portului &recesc0.F? :ractura ce separ cele dou Europe trec nd printr/o Europ Central incert poate fi identificat' urm nd trasee aproape similare' printr/o )arietate de indici. 1stfel' spre secolul al .(III/lea' 4n ritmul de")oltrii economice $i al emanciprii indi)idului' (estul a*un&e la un nou re&im demo&rafic $i matrimonial' caracteri"at de 4nt r"ierea ) rstei de cstorie' strate&ie ec+i)al nd cu un soi de 8control al na$terilor9 $i duc nd la o scdere a natalit!ii. Situa!ia e

diferit 4n Est' unde natalitatea' 4n secolele al .(III/lea $i al .I./lea' 4$i men!ine ni)elul tradi!ional. 83inia lui Ga*nal9 -dup numele lui @o+n Ga*nal' care a studiat fenomenul 4ntr/o lucrare pu%licat 4n ;EPJ0 care separ Europa cu nup!ialitate sc"ut de Europa cu nup!ialitate 4nalt pre"int un traseu foarte caracteristic.FH De la nord la sud' ea desparte !rile %altice de Rusia' taie 4n dou Polonia actual' separ =oemia de 2ora)ia' di)i"ea" 1ustria $i se opre$te la 5riest. Cele dou Europe sunt fa! 4n fa!' cu o Europ Central care asi&ur tran"i!ia. #n interiorul spa!iului occidental' sunt de remarcat c te)a e,cep!ii: Irlanda' sudul Spaniei' al Portu&aliei $i al Italiei se afl de cealalt parte' mai aproape' su% acest aspect' de Est' semn al 4napoierii lor. De ce acest contrast? Dac ne mul!umim cu modelul Qe%erian' protestan!ii se situea" a%solut firesc 4n frunte' primii dintre ei fiind cal)ini$ti i6 urmea" catolicii' cu mici diferen!e 4ntre ei' france"ii fiind mai %ine situa!i dec t i%ericii $i italienii6 4n sf r$it' la coada plutonului )in ortodoc$ii. Ne4ndoielnic' ortodo,ia a promo)at tradi!ionalismul' o anumit uniformitate cultural $i supunerea fa! de autoritate' adic e,act opusul a ceea ce tre%uia fcut $i & ndit pentru a intra 4n modernitate. Dar nici ortodo,ia' nici protestantismul nu pot epui"a su%iectul. #napoierea Estului $i' mai mult dec t 4napoierea' op!iunile lui diferite au la ori&ine cau"e )ariate. Printre acestea' dou serii de e)olu!ii au *ucat fr doar $i poate un rol ma*or. #ntr/o lume 4n care &lo%ali"area a 4nceput cu Colum% $i cu (asco da Aama' Estul a fost de"a)anta*at de po"i!ia lui &eo&rafic. 1tlanticul era departe: nici un plm n ca s respire aerul din lar&. 1ceast *umtate de Europ a fost total i"olat de marile circuite comerciale ale erei moderne -situa!ie care' am )"ut de*a' a defa)ori"at $i Europa Central0. Petru cel 2are o $tia foarte %ine' $i de aceea s/a luptat s o%!in pentru Rusia o fa!ad maritim. Nu era totu$i dec t 2area =altic' departe' $i ca' de !rmurile Oceanului. #n al doilea r nd' 4ntr/o epoc 4n care (estul 4$i &sise o anume sta%ilitate' afectat doar de dispute interne' Estul' lar& desc+is ctre 1sia' tre%uia s 4nfrunte )alurile unor in)a"ii t r"ii $i e,trem de puternice. #n secolul al .I/lea' Rusia Oie)ean a cunoscut o perioad fast' inspirat de modelul cultural $i politic %i"antin. Prea pe punctul de a de)eni un actor interesant pe scena european -a dat c+iar o re&in :ran!ei: 1na de Zie)' so!ia lui Genric I0. O fa" de fr mi!are teritorial i/a fr nat apoi ascensiunea' dar lo)itura cea mai dur i/a fost dat de in)a"ia mon&ol care' 4ntre ;?HI $i ;?FM' s/a 4nc+eiat cu supunerea principatelor ruse $i instalarea 4n sudul !rii a %anatului Goardei de 1ur. De cealalt parte' ca)alerii &ermani au ocupat !rmurile =alticii. Rusia s/a re&sit i"olat $i 4n acela$i timp dominat de un imperiu asiatic. 8ReconDuista9 ei 4mpotri)a mon&olilor a 4nceput la sf r$itul secolului al .I(/lea' dar ultimul %astion al Goardei de 1ur' %anatul Crimeii' a c"ut a%ia 4n ;ILH' desc+i" ndu/i Rusiei' 4n sf r$it' accesul la 2area Nea&r -dup litoralul %altic' ane,at de Petru cel 2are0. #ntr/un mod oarecum asemntor e,pansiunii spaniole' recucerirea rus a 4ncura*at apari!ia unui stat puternic $i autoritar' cu o component militar important' $i a dus la o e,tindere teritorial nelimitat' dar de un tip destul de ar+aic' lipsit de suportul unei economii performante. Spre Est' drumul era desc+is' astfel c ru$ii au ocupat treptat Cauca"ul' 1sia Central' Si%eria $i c+iar 1lasOa -cedat apoi americanilor' 4n ;LPI0' 4ntin" ndu/se pe trei continente. Spre )est' au reu$it s spar& %locada suede" -)ictoriile lui Petru cel 2are asupra lui Carol .II0 $i polone" -cele trei 4mpr!iri ale Poloniei' 4ntre ;II? $i ;IEJ0. #ns era prea t r"iu: !ar imens dar 4napoiat' Rusia pierduse mai multe secole 4ntr/o istorie paralel' foarte diferit de cea a Occidentului. De cealalt parte' Europa de Sud/Est a cunoscut e,pansiunea otoman' care' 4n secolele al .I(/lea $i al .(/lea' mai radical $i mai sistematic dec t in)a"ia mon&ol' a 4n&+i!it toat peninsula %alcanic. Imperiul %i"antin s/a mic$orat din ce 4n ce mai mult' ie$ind definiti) din istorie odat cu cderea capitalei Constantinopole' 4n ;FJH6 au c"ut $i =ul&aria' Ser%ia $i

1l%ania' !ri care' adopt nd modelul %i"antin' cunoscuser o anume strlucire timp de c te)a secole. 1) nd frontiera pe Dunre' Imperiul Otoman $i/a asi&urat de asemenea controlul principatelor rom ne -]ara Rom neasc $i 2oldo)a0' $i c+iar al ttarilor din nordul 2rii Ne&re -care astfel a de)enit un lac turcesc0. #n fine' e,pansiunea turc a continuat spre Europa Central6 Un&aria a c"ut 4n ;J?P $i a rmas su% domina!ie otoman p n la sf r$itul secolului al .(II/lea' c nd a fost eli%erat $i 4n acela$i timp ane,at de Ga%s%ur&i6 turcii au reu$it c+iar s asedie"e (iena 4n dou r nduri -;J?E $i ;PLH0' dar fr succes. Occidentul era de*a suficient de puternic pentru a/$i apra frontierele. #n pri)in!a epocii otomane' interpretrile au )ariat. #nc din secolul al .(III/lea' Occidentul 4i pri)ea pe turci cu o anume condescenden!. Declinul teritorial al Imperiului prea s anun!e. O de"mem%rare iminent. Ru$ii mai ales )oiau s intre 4n Constantinopole -aceast 8a doua Rom9 le/ar fi re)enit de drept' $i ca un sim%ol de continuitate' celor care se pre"entau ca a treia $i ultima Rom0. #n secolul al .I./lea' Imperiul Otoman era 8omul %olna) al Europei9' iar marile puteri 4ncercau fie s/i dea lo)itura de &ra!ie' fie s/i prelun&easc )ia!a pentru a pstra ec+ili%rul politic 4n =alcani $i 4n %a"inul oriental al 2editeranei. #n acest conte,t' care a coincis cu ceasul de$teptrii popoarelor oprimate de Imperiu -&reci' sla)i' rom ni0' ci)ili"a!ia otoman a fost )dit su% estimat. #nt r"ierea istoric a popoarelor ortodo,e din sud/estul continentului $i/a &sit o e,plica!ie preferat 4n ocupa!ia Islamic. Idee cu rdcini ad nci 4n con$tiin!e6 rom nii cred e unul din miturile lor cele mai persistente c 4n E)ul 2ediu ar fi *ucat un rol de prim ran& 4n aprarea Occidentului de e,pansiunea otoman. 1$a s/ar e,plica pre!ul imens pltit de cei care au aprat fr pre&et linia Dunrii $i lan!ul Carpa!ilor' $i totodat prop$irea Occidentului' ferit 4n felul acesta de orice pericol de in)a"ie. 1semenea afirma!ii sunt a%solut false 4n ceea ce pri)e$te Occidentul. Primul a) nt al ci)ili"a!iei occidentale se consumase 4n secolele al .II/lea $i al .III/lea' c nd nu era ne)oie s/o apere cine)a 4mpotri)a turcilor ine,isten!i -din contr' crucia!ii au in)adat pm ntul Islamic0. :r a contesta un anume rol *ucat de ru$i 4n 8fr narea9 mon&olilor $i de popoarele %alcanice $i din Europa Central 4n cea a otomanilor' e clar c Occidentul dispunea de*a de propriile mi*loace de aprare. #naintarea mon&olilor $i a turcilor a fost stopat prompt la +otarul lumii occidentale. Rm ne pro%lema impactului asupra popoarelor cucerite. #n ce pri)e$te Imperiul Otoman $i 4n particular sistemul su economic' opinia istoricilor a e)oluat mai cur nd fa)ora%il. N/ar fi fost nici un re&res fa! de =i"an!' ci dimpotri)' o sinte" )ia%il' care a profitat de du%la mo$tenire ara% $i %i"antin' reu$ind s 4ntre!in un comer! acti) $i o re!ea de ora$e 4nfloritoare. Declinul su 4n secolul al .(III/lea ar fi fost 8decretat9 fr o *udecat aprofundat' printr/un transfer &r%it asupra economiei $i ci)ili"a!iei al dificult!ilor politice $i pierderilor teritoriale suferite 4n epoc. 8Dup prerea mea scrie :ernand =raudel n/a e,istat decdere clar a Imperiului turc dec t odat cu primii ani ai secolului al .I./lea.9FF =raudel aprecia" totodat c 8"ona cea mai )ie a Imperiului9 ar fi fost tocmai spa!iul %alcanic. Iat 8de"a)anta*ul9 cuceririi turce transformat aproape 4n 8a)anta*9. E,ist 4n toate acestea o do" considera%il de ideolo&ie -pentru sau contra 5urciei0' e,ist de asemenea un ade)r istoric pe care fiecare 4l poate interpreta 4n felul lui. 1de)rul e c' timp de secole' Imperiul Otoman a fost un spa!iu )iu $i relati) prosper. 1de)rul e' totodat' c aceast prosperitate a fost cldit pe structuri ar+aice $i mentalit!i conser)atoare' cu totul opuse dinamicii occidentale. 1m putut constata re"er)a turcilor fa! de cr!iS Sistemul func!iona' dar era un sistem din alt timp $i dintr/o alt lume -s ne ima&inm Imperiul Roman' a crui eficien! nu poate fi ne&at' confruntat cu Occidentul din Epoca 3uminilor' ca s nu mai )or%im de Occidentul te+nolo&ic din secolul al .I./lea0. Separ nd o parte din Europa' Imperiul Otoman cu

al!i factori' inclusi) ortodo,ia0 a contri%uit la orientarea ei pe o cale diferit de cea pe care se an&a*ase de*a Occidentul. 1ceast istorie e,trem de a&itat a a)ut asupra Europei de Est' ca $i asupra Europei Centrale' o alt consecin!' mai cur nd %eni&n $i c+iar stimulant 4nainte de era modern' dar care 4n secolul al .I./lea' 4n epoca na!ionalit!i lor' a de)enit un ade)rat %utoi de pul%ere. Este amestecul de popula!ii. Diferen! frapant fa! de (est' unde frontierele lin&)istice sunt clar delimitate aproape peste tot -a*un&e s pri)im El)e!ia' stat multietnic prin e,celen!' dar care nu/ $i amestec etniile0. 2ai pu!in structurate dec t Occidentul' Estul $i Centrul au fost mai u$or de penetrat' fie prin in)a"ii $i cuceriri -ttarii 4n Rusia6 turcii 4n =alcani' $i c+iar o popula!ie auto+ton islami"at al%ane"i' %osniaci6 un&urii 4n 5ransil)ania' 4n Slo)acia>6 &ermanii 4n Prusia $i pe !rmurile =alticii6 ru$ii' Ia mar&inile imperiului lor' din !rile %altice p n 4n =asara%ia0' fie printr/o coloni"are pa$nic' 4ncura*at pentru a )alorifica teritorii 4nc insuficient e,ploatate -precum 8ar+ipela&ul9 &erman' 4ntins din =oemia' Un&aria $i 5ransil)ania p n la (ol&a0' fie' 4n fine' prin atrac!ia e,ercitat de aceste re&iuni rurale $i pu!in de")oltate asupra unor strini mai acti)i din punct de )edere economic' 4n special ne&ustori -&reci' armeni' e)rei0. Ora$ele acestei pr!i a Europei $i/au pstrat mult timp un specific cosmopolit' uneori de/a dreptul strin 4n raport cu popula!ia rural din *ur. P n la 4nceputul secolului ..' 4n 5ransil)ania ma*oritar rom neasc' ora$ele erau &ermane sau ma&+iare. =udapesta' capitala Un&ariei' a a)ut o ma*oritate &erman p n la mi*locul secolului al .I./lea. Pe la ;EMM' Salonic' 4n teritoriu &rec' numra JMN e)rei' ?JN &reci' ;JN turci $i' de asemenea' %ul&ari' s r%i etc. #n aceea$i epoc' e)reii formau *umtate din popula!ia Ia$iului' capitala 2oldo)ei. Odessa' fondat la sf r$itul secolului al .(III/lea $i de)enit' un secol mai t r"iu' al treilea ora$ al Rusiei $i principalul port la 2area Nea&r' a atras de la 4nceput o mul!ime de strini6 pe la ;EMM' peste *umtate din popula!ie era 4nc format din 8neru$i9: e)rei' &reci' occidentali. #n epoca 4n care Occidentul se afirma din ce 4n ce mai mult ca o ci)ili"a!ie ur%an' ora$ele din Est' minoritare $i multiculturale' constituiau un fel de 8lume paralel9' 4n&lo%at 4n masa rural predominant. Prea multe de"ec+ili%re 4n aceast parte a Europei' 4ntr/un sistem sla% inte&rat: elite %o&ate $i -par!ial0 instruite 4n fa!a unor mase srace $i analfa%ete' ma*oritari 4n fa!a unei mul!imi de minorit!i etnice $i reli&ioase' o relati) modernitate ur%an contrast nd cu ar+aismul rural> (. Suprema!ie -secolul al .I./lea0 Cre$terea accelerat. #ntre ;LMM $i ;EMM' Occidentul se sc+im% enorm $i sf r$e$te prin a tra&e 4ntrea&a lume 4ntr/o nou fa" a istoriei. Pe drumurile de la 4nceputul )eacului' for!a motrice continua s fie calul' 4n+mat la )ec+ea dili&en!6 c te)a decenii mai t r"iu' locomoti)a cu a%uri preia $tafeta $i era cilor ferate 4ncepe6 ctre ;EMM' se cltore$te de*a cu automo%ilul' iar primele a)ioane sunt &ata s se 4nal!e 4n aer. Popula!ia ur%an cre$te spectaculos6 pentru prima oar 4n istorie -considerat prin raportare la a&lomera!iile de peste ?MMM de locuitori0' ea dep$e$te pra&ul de JMN 4n 1n&lia' ctre ;LJM' urm nd s atin&' 4n aceea$i !ar' recordul de IIN 4n ;EMM. #ntr/o :ran! mai pu!in acti) industrial' acest procenta* e)oluea" 4ntre ;LMM $i ;EMM de la ;IN la F;N6 4n Aermania' tot 4n ;EMM' ponderea citadinilor atin&e JFN.; 1lt indice: de/a lun&ul unui secol' speran!a de )ia! 4n Occident c $ti& ;M/;J ani -apropiindu/se' ctre ;EMM' de JM de ani0' tot at t dac nu $i mai mult c t crescuse din 1ntic+itate p n 4n ;LMM. Re)olu!ia industrial este 4n fruntea acestui proces6 nu tre%uie totu$i s/o a%soluti"m $i s/o rupem de o efer)escen! ce marc+ea" ansam%lul )ie!ii occidentale 4nc de la sf r$itul secolului al .(III/lea' ilustrat at t de Epoca 3uminilor $i Re)olu!ia :rance"' c t $i de noile te+nolo&ii $i cre$terea economic. 5o!i indicatorii sunt 4n cre$tere $i totul se precipit' 4ntr/o epoc 4n care ideolo&ii' sa)an!ii' scriitorii' arti$tii nu sunt mai pu!in acti)i sau mai pu!in creatori dec t in&inerii

$i conductorii de 4ntreprinderi. Este un fenomen nou' dar nu pe de/a 4ntre&ul nou: materiali"area $i accelerarea tendin!elor pre"ente 4n ci)ili"a!ia occidental -sc+im%area condi!iilor de )ia!6 transformarea lumii0 de la %un 4nceput. Occidentul 4naintea" mai repede' mult mai repede' dar fr s/$i sc+im%e drumul. Pe plan te+nolo&ic $i industrial' 1n&lia a luat/o 4naintea celorlal!i. Ea d tonul mecani"rii' ctre ;IPM/;ILM' $i define$te primul model industrial %a"at pe dou ramuri esen!iale: te,tilele -%um%acul 4n particular0 $i siderur&ia. ]rile de pe continent )or tre%ui s a$tepte mai %ine de *umtate de secol pentru declan$area unei industriali"ri similare' 4ntre ;LHM $i ;LJM6 prima re&iune care urmea" modelul en&le" cuprinde nord/estul :ran!ei' =el&ia $i Olanda' Aermania renan. :r nat 4nainte de Re)olu!ie de structurile $i %arierele (ec+iului Re&im' iar dup Re)olu!ie de o mic proprietate !rneasc %ine 4nrdcinat -$i 4n &eneral de un sector a&ricol conser)ator0' :ran!a )a cunoa$te o de")oltare mai lent' dar relati) constant' fr a/$i reduce' dar nici ad nci +andicapul fa! de 2area =ritanie -ca produs pe cap de locuitor6 &lo%al 4ns' dat fiind 4ncetinirea cre$terii demo&rafice france"e' :ran!a' care la 4nceputul secolului producea pu!in mai mult dec t ri)ala sa' nu mai repre"int spre ;EMM dec t PMN din produc!ia %ritanic0. #n sc+im%' Statele Unite )or a)ea o cre$tere sus!inut' economic $i demo&rafi c6 aceast !ar mic' de F milioane de locuitori 4n ;IEM' )a atin&e ;MM de milioane la 4nceputul Primului R"%oi 2ondial' mai mult dec t 2area =ritanie $i :ran!a la un loc6 cu pu!in 4nainte de ;LIM' produsul intern al Statelor Unite 4l dep$e$te de*a pe cel al 2arii =ritanii. :oarte dinamic se )a do)edi $i economia &erman' 4ncep nd din ;LJM $i mai ales dup 4nfr n&erea :ran!ei $i constituirea imperiului 4n ;LI;6 4n a*unul Primului R"%oi 2ondial' Aermania' la r ndul ei' a*unsese din urm $i c+iar dep$ise pu!in economia %ritanic -dar la o popula!ie superioar $i cu un )enit mai mic pe cap de locuitor0. Cronolo&ia $i intensitatea cre$terii sunt su%iecte de contro)ers: statistica' 4n ciuda aparen!elor' e departe de a fi o $tiin! e,act. C+iar $i %ilan!urile economice actuale difer destul de mult 4ntre ele' 4n func!ie de metodolo&ia folosit. O realitate comple, $i +eteroclit nu poate fi unificat 4n mod a%solut' fr simplificri $i distorsiuni. Cu at t mai mult cu c t e )or%a de trecut. 3umea a intrat de pu!in timp 4n era statistic. Pentru perioada prestatistic' tre%uie s 8nscocim9 cifre -e,trapolate pe %a"a unei informa!ii ce nu se pretea" la acest tip de tratament' pentru c este incomplet' disparat' format 4n &eneral din date 8necantitati)e90 $i s le inte&rm 4n modele matematice coerente. Ne4ndoielnic' cifrele au multe calit!i6 4n primul r nd' rspund unei *ustificate dorin!e de preci"ie -imprimat de mentalitatea occidentalS0. Ele nu &arantea" 4ns aceast preci"ie. Re"ultatul e mai cur nd o impreci"ie e,primat prin cifre' spre deose%ire de impreci"ia 8tradi!ional9 care se e,prima prin cu)inte. De asemenea' cantitatea duce uneori la ne&li*area aspectului calitati) al lucrurilor. #n plus' cifrele permit cu u$urin! manipularea6 pur $i simplu pentru c o serie statistic pare s e,prime purul ade)r' c+iar $i c nd nu e ca"ul. Nu 4nseamn c ar tre%ui s renun!m la statisticile retrospecti)e. Istoria cantitati) este departe de a fi e,act' 4ns istoria necantitati) e $i mai ine,act. 5re%uie' pur $i simplu' s de)enim con$tien!i de limitele demersului $i s fim pruden!i. 1stfel' e,ist contro)erse 4n ce pri)e$te prima fa" a re)olu!iei industriale %ritanice. 8Cre$terea accelerat9' care ar 4ncepe c+iar din ultimele decenii ale secolului al .(III/lea' este respins de anumi!i speciali$ti ai unei istorii economice cantitati)e' potri)it crora performan!ele te+nolo&ice $i industriale ale epocii n/au fost de natur s dinami"e"e 4n mod semnificati) ansam%lul economiei. #n lipsa unei informa!ii complete $i adec)ate' ne luptm cu modele matematice demonstrati)e.? Dac se dore$te o reconstituire cantitati) a e)olu!iilor economice occidentale $i mondiale' cercetrile statistice minu!ioase ale lui 1n&us 2addison stau la dispo"i!ia istoricului

cu condi!ia s nu ia toate cifrele drept liter de e)an&+elie. 1 calcula PI=/ul pe cap de locuitor 4n prea*ma anului o mie' 4n epoca Rena$terii $i c+iar la 4nceputul re)olu!iei industriale rm ne o opera!ie aleatorie $i destul de artificial. Oricum' pentru moment e tot ce poate fi mai a)ansat 4n materie de statistic istoric' $i cel pu!in reflect stadiul actual al cercetrilor $i repre"entrilor trecutului. 1n&us 2addison propune anul ;L?M ca 4nceput al cre$terii accelerate' reper accepta%il pentru ansam%lul Occidentului' cu condi!ia s nu minimali"m cre$terea 4nceput de 1n&lia 4nc din ;IPM -4n industria te,til 4n particular0' mai modest dec t cea din secolul al .I./lea' dar de*a semnificati). S mai preci"m c 4n toate aceste ta%ele statistice )alorile sunt con)ertite 4n func!ie de metodolo&ia aleas 4n 8dolari interna!ionali AearK/Z+amis de la ;EEM9. Iat cum s/ar pre"enta e)olu!ia economiei mondiale' 4ntr/o ima&ine de sinte"' pe continente $i pe mari re&iuniH: Ctre anul o mie' PI=/ul pe locuitor este apreciat la FMM dolari pentru ansam%lul Europei occidentale6 aceea$i cifr pentru Europa de Est -luat' 4n aceast statistic' 4mpreun cu Europa Central' dar fr Rusia06 1sia -fr @aponia0 s/ar situa la FJM' $i c+iar 1frica -datorit !rilor ara%e din nordul continentului0 la F?J. #n ;JMM' Europa occidental a*un&e de*a la II; dolari' de)ans nd cu mult 1sia -JI?0' Europa de Est -FEP0 $i 1frica -aceasta re&resea" la F;F0. #n ;L?M' distan!a cre$te $i mai mult: Europa occidental ;?MF' Europa de Est PLH' 1sia JII6 1frica F?M. 1$adar' 4n (est' spre deose%ire de restul lumii' putem constata o cre$tere moderat' dar continu $i destul de aprecia%il' care )a fi fundamentul cre$terii accelerate ulterioare. 1ceasta 4ncepe spre ;L?M cu o spectaculoas rupere de ritm: M'EL cre$tere anual pe cap de locuitor din ;L?M p n 4n ;LIM -de $ase ori mai rapid fa! de M';F 4n perioada ;JMM/ ;L?M0' $i c+iar ;'F; pentru implantrile occidentale e,traeuropene: Statele Unite' Canada' 1ustralia $i Noua aeeland6 din ;LIM p n 4n ;E;H' ritmul )a fi $i mai rapid: ;'HH' respecti) ;'L; -tot pe cap de locuitor0. Europa de Est -$i Central0' care intr acum 4n procesul moderni"rii7occidentali"rii' pre"int la r ndul ei ritmuri destul de ridicate: M'PH $i ;'HE' dar ea pornea de la un ni)el mai sc"ut. Rusia 4naintea" 4n ritmul de M'PH 4ntre ;L?M/;LIM' $i de ;'MP 4ntre ;LIM/;E;H6 4n loc s c $ti&e' ea pierde teren 4n fa!a Occidentului. #n paralel' 1sia -mai pu!in @aponia0 pare s dea 4napoi 4ntre ;L?M/;LIM' cu un ritm ne&ati) de /M';M' ca s urce din nou la M'F? 4ntre ;LIM/;E;H6 pentru acelea$i perioade' 1frica este creditat cu M'HJ $i M'JI. 1$adar' 4ntre Europa occidental -$i par!i al Europa Central0 plus 8prelun&irile9 ei de peste mri' pe de o parte' $i restul lumii -inclusi) Europa de Est0' pe de alt parte' decala*ul se ad nce$te. Cifrele ce)a mai ridicate' 4ncep nd din ;LIM' pentru 1sia $i 1frica reflect intrarea acestor re&iuni 4n sia*ul Occidentului. #n ;E;H' PI=/ul pe locuitor se ridica la HFJL dolari 4n Europa Occidental $i la J?HH 4n Occidentul e,traeuropean' fa! de ;PEJ 4n Europa de Est -$i Central0' ;FLL 4n Rusia' PJL 4n 1sia -mai pu!in 4n @aponia' care a*unsese de*a la ;HLI0' $i PHI 4n 1frica. Ponderea economic a marilor puteri -e,primat. #n milioane de dolari ;EEM0 fi&urea" 4n ta%elul de mai *os: 1)anta*ul ini!ial al 2arii =ritanii apare foarte )i"i%il6 de asemenea' cre$terea france" 8mi*locie9' 4n paralel cu o de")oltare mai rapid a Aermaniei $i Statelor Unite6 4n sf r$it' Rusia face pro&rese' dar nu destul de repede: 4n loc s scad' distan!a dintre ea $i Occident cre$te. S re amintim c aceste serii statistice sunt simple reconstituiri' a cror fia%ilitate scade pe msur ce co%or m 4n timp sau ne 4ndeprtm de centrul occidental al lumii. :r a ne lsa am&i!i de o preci"ie aparent' putem s le considerm indicatori apro,imati)i ai unor e)olu!ii reale' $i 4n special ai dinamicii unui Occident care $i/a 4nceput cre$terea foarte de)reme' apoi a accelerat/o' o%li& nd celelalte re&iuni s se mi$te la r ndul lor -c+iar dac 4n ritmuri mai sc"ute0. #nt r"ierea celorlal!i: interpretri.

1ceste cifre nu sunt pe &ustul tuturor. Superioritatea Occidentului' proclamat acum )reo sut de ani ca o a,iom' $i cu o do" %un de aro&an!' este 4n "ilele noastre contestata' 4n lumea neoccidental' %ine4n!eles' care )rea s/$i rea%ilite"e $i s/$i pun 4n )aloare istoria proprie' dar $i 4n (est' unde are loc un fenomen de 8con$tiin! )ino)at9 $i unde 8corectitudinea politic9 impune mai mult modestie $i tratarea celorlal!i pe picior de e&alitate. Este uimitor c t de sensi%ili sunt istoricii -inclusi) cei care lucrea" cu cifre 8reci90 la 8aerul timpului9 -al timpului pre"ent mai mult dec t al celui trecut0. #n special ofensi)a economic recent a E,tremului Orient -a celor pe care Occidentul rasist din ;EMM 4i numea' cu un amestec de dispre! $i team' 8&al%enii90 e de natur s marc+e"e spiritele. #ntr/o carte intitulat ReOrient. Alo%al EconomK 4n 5+e 1sian 1&e -;EEL0' 1ndre Aunder :ranO -de la Uni)ersitatea din 5oronto0 respin&e pluralismul 8economiilor/lumi9' dra& lui :ernand =raudel $i Immanuel <allerstein' identific nd o economie mondiali"at 4nc din primele secole ale epocii moderne. Pentru el' motorul acestui an&rena* economic la scar planetar nu este Europa' nu este Occidentul' ci pur $i simplu 1sia' $i 4n special C+ina' India $i sud/estul continentului. Nici )or% a$adar de o superioritate occidental 4nainte de ;LMM' ci din contr. C !i)a istorici indieni -dar $i neindieni0 dduser tonul' apreciind economia indian din secolul al .(III/lea ca deose%it de 4nfloritoare6 nimic n/ar fi 4mpiedicat/o s/$i continue e)olu!ia $i s a*un& e)entual la mecani"are> Nimic 4n afar de presiunea occidental -%ritanic 4n ca"ul Indiei0. #n ultimul timp' s/au 4nmul!it lucrrile care se strduiesc s demonstre"e superioritatea economiilor asiatice -c+ine"' indian' *apone"0 fa! de economia Occidental' cel pu!in p n la sf r$itul secolului al .(III/lea' uneori c+iar p n la *umtatea secolului al .I./lea. Prin urmare' 8corect istoric9 ar fi s co%or m Occidentul cu o treapt $i s ridicm cu o treapt ci)ili"a!iile concurente mai precis 1sia' cu o preferin! pentru C+ina p n la un soi de c)asie&alitate' sau c+iar cu un anume a)anta* al pr!ii neeuropene. Ti' cum spunea &eneralul de Aaulle' intenden!a se conformea" adic cifrele. Clasicul &enului este istoricul el)e!ian Paul =airoc+' care 4nc de la sf r$itul anilor IM scotea din plrie o C+in mai %o&at dec t Occidentul' 4n c+iar momentul declan$rii re)olu!iei industriale. Calculat 4n dolari -la )aloarea din ;EPM0' produsul na!ional %rut pe locuitor ar fi fost 4n ;LMM de ??L 4n C+ina' fa! de ?;H 4n Europa Occidental. Pentru India' cifra propus era 4ntre ;PM $i ?;M dolari' tin" nd la e&alitatea cu Occidentul. @aponia era de*a creditat cu ;PM dolari 4n ;IJM' atin& nd pro%a%il un ni)el c)asioccidental ctre ;LMM. Conclu"ia: Occidentul n/ar fi dep$it efecti) celelalte ci)ili"a!ii dec t 4n cursul secolului al .I./lea. :ernand =raudel a preluat' fr s clipeasc' re"ultatele lui =airoc+F6 presti&iul cifrelor este uluitorS #ntr/o sinte" mai recent a istoriei economice $i sociale a lumii -pu%licat 4n ;EEI0' Paul =airoc+ proclam superioritatea economic $i te+nolo&ic pe care India $i C+ina ar fi a)ut/o asupra Occidentului 4n secolul al .(I/lea. Occidentul ar fi pro&resat mai rapid a%ia 4n secolul al .(III/lea' spre deose%ire de restul lumii' afectat de un u$or re&res. Dar p n 4n ;LMM s/ar fi men!inut o c)asie&alitate -4n ;IJM' actualele !ri de")oltate ar fi a)ut un PI= pe locuitor de ;L? dolari la )aloarea din ;EPM' cu pu!in su% ni)elul 3umii a treia' creditat cu ;LL dolari6 4n ;LMM' a)anta*ul trece' la limit' de cealalt parte: ;EL la ;LL dolari0.J 1*un$i aici' s repetm cele spuse de*a. 1ceste statistici sunt 8construite96 ele depind de ceea ce autorii lor consider a fi ade)rul. Se )a spune c $i celelalte serii ale lui 1n&us 2addison 4n special0 sunt de asemenea construite' $i nu mai pu!in orientate ideolo&ic -4ntr/un sens mai fa)ora%il (estului0. E a%solut ade)rat6 dar cel pu!in corespund unei dinamici istorice )erifica%ile $i sunt de natur a lmuri condi!iile formida%ilei e,pansiuni a Occidentului de dup ;LMM. E mai lo&ic s concepi o e,pansiune %a"at pe o lun& e)olu!ie preala%il dec t s ima&ine"i un

Occident ! $nind pe nea$teptate dup ce trece pra&ul lui ;LMM: un Occident mai srac dec t C+ina' dar care face le&ea 4n C+ina. O asemenea )ersiune' de$i a%surd' are &ri* s su&ere"e o moral ideolo&ic: Occidentul s/ar fi impus mai pu!in datorit calit!ilor sale' $i mai mult prin )iolen! $i cucerire' %loc nd astfel e)olu!ia prosper $i pa$nic a celorlalte popoare. Rm ne de apreciat dac for!a sin&ur ar fi fost suficient' 4n lipsa unei superiorit!i te+nolo&ice $i economice. -#n realitate' superioritatea calitati) a Occidentului 4n $tiin!e' te+nolo&ie' rsp ndirea cunoa$terii pare clar sta%ilit6 cum s/o asociem cu o inferioritate sau doar cu o e&alitate cantitati)?0 Reconstituirile recente ale lui 1n&us 2addison spul%er mitul unei 4nt iet!i economice c+ine"e. Pentru inter)alul ;JMM/ ;L?M' ele atri%uie C+inei -pro%a%il mai aproape de ierar+ia real0 un produs pe locuitor sta!ionar de PMM dolari' mult su% acela$i indicator care 4n Occident ar fi de II; dolari 4n ;JMM' LEM dolari 4n ;PMM' EEL dolari 4n ;IMM $i ;?MF dolari 4n ;E?M. India apare 4ntr/ o po"i!ie $i mai modest' cu un ni)el sta&nant de JJM dolari -cum s fac fa! unei 1n&lii 8cotate9 la ;?JM dolari 4n ;IMM $i la ;IMM dolari 4n ;L?M?0.P Superioritatea Occidentului a fost structural a' nu con*unctural. #n le&tur cu acest aspect' este interesant s/l )edem pe =raudel care' dup ce face un %ilan! impresionant al economiei occidentale' remarc ndu/i e,traordinara comple,itate' cedea" $i el unui anume relati)ism' introduc nd' nu tocmai coerent' factorul 8$ans9 4n reu$ita celor care/au a*uns s domine lumea. Occidentul ar fi %eneficiat 8de 4nt mplri' de )iolen!ele istoriei' de o str m% 4mpr!ire mondial a $anselor9. #n 1n&lia' 8re)olu!ia ma$inist ar fi re"ultat din oca"ii te+nice $i politice $i din oportunit!i economice9I. #n secolul al .(/lea' C+ina ar fi putut s de)anse"e Occidentul pe oceanele &lo%ului' $i c+iar Rusia' 4n secolul al .(III/lea' ar fi putut s treac 4naintea 1n&liei> C te s&e!i la adresa modelului Occidental $i 4n special a capitalismuluiS 5actica de a relati)i"a )irtu!ile Occidentului apare c+iar pe parcursul secolului al .I./lea' 4ntr/o epoc de e)ident suprema!ie occidental' dar c nd e,istau' pare/se' $i alte model e la fel de promi!toare. E' 4n tot ca"ul' ceea ce sus!ine @ean =atou 4ntr/o carte cu titlu e,plicit: Cent ans de rBsistance au sous/dB)eloppement. 3Cindustrialisation de lC1mBriDue latine et du 2oKen/Orient face au dBfi europBen' ;IIM/;LIM. Pe urmele lui =airoc+' autorul 4ncepe prin a afirma c 8spre ;LMM' !rile din actuala 3ume a 5reia par s dispun de un )enit $i de un produs industrial pe locuitor compara%ile cu cele din actualele re&iuni de")oltate6 p n 4n ;LPM' au sc"ut 4ns la *umtate' respecti) un sfert din )alorile acestora9.L #n esen!' ruptura s/ar fi produs 4ntre ;LHM $i ;LPM -iat ascensiunea Occidentului 4nt r"iat cu c te)a decenii 4n plus0. 2ai multe !ri ar fi 4ncercat s re"iste domina!iei Occidentale prin politici proprii de industriali"are -lista e lun&: 5urcia' E&ipt' Persia' 5unisia' =ra"ilia' 2e,ic' Colum%ia' Para&uaK0. 5entati)ele cele mai am%i!ioase au fost 4nre&istrate 4n E&ipt' pe timpul lui 2e+met 1li' 4ntre ;LMJ/ ;LFL' $i 4n Para&uaK' 4ntre ;L;;/;LIM. Ceea ce le lipsea acestor !ri' recunoa$te autorul' era o clas %ur&+e"6 prin urmare' 8statul/antreprenor e&iptean sau para&uaKan a constituit un rspuns pro)i"oriu $i ori&inal la a%sen!a %ur&+e"iei na!ionale independente9E. 1$adar' o industrie fr %ur&+e"ie' o industrie de stat: o cale neoccidental' opus li%eralismului %ur&+e". Ini!iati)a ar fi putut func!iona' $i o )reme c+iar a func!ionat. :c nd a%strac!ie de c te)a deficien!e structurale -aparent neesen!iale0' rspunderea pentru acest e$ec ar re)eni 8presiunii directe a Occidentului' comercial' diplomatic $i militar96 mai e,plicit' a fost 8consecin!a politic' social $i economic a unei inter)en!ii militare strine9;M Pentru Paul =airoc+' care/$i reia demersul 4n sinte"a sa din ;EEI' E&iptul ar fi fost' ctre ;LHL' 8o !ar industriali"at9' situat' ca produc!ie industrial pe locuitor' 8la un ni)el mai ridicat dec t Rusia $i c+iar dec t Italia9. Dup ;LFM' trei factori ar fi determinat declinul economiei e&iptene: tratatul comercial an&lo/turc' care a desc+is !ara produselor %ritanice6 4nfr n&erea sa de

ctre Imperiul Otoman' sus!inut de aceea$i %ritanici' 4n ;LF;6 $i 8condi!iile climatice proaste9 care au dus la 8recoltele sla%e9 -de data asta' se pare' fr inter)en!ie %ritanic0.;; #n acela$i timp' din cau"a coloni"rii' o de"industriali"are %rutal lo)ea India6 tot presiunea occidental ar e,plica $i de"industriali"area' mai limitat' a C+inei. Din aceste e,erci!ii de reinterpretare istoric decur& e,plicit sau implicit c te)a conclu"ii: superioritatea Occidentului este un fenomen recent6 e,ist $i alte ci de de")oltare -etatiste' neli%erale0 la fel de performante6 numeroase !ri au fost 4mpiedicate de Occident s/$i aplice pro&ramul de industriali"are6 Occidentul s/a 4m%o&!it pe spinarea celorlal!i6 nu performan!ele proprii i/au permis s domine lumea' ci aceast domina!ie i/a asi&urat un poten!ial superior. Putem aprecia sau nu aceste scenarii 4n calitatea lor de construc!ii teoretice. Principalul lor defect e c sunt false' sau cel mult amestec un ade)r relati) cu o prea mare do" de ilu"ie. Este un fapt c' 4n secolul al .I./lea' Occidentul a a*uns s domine efecti) lumea $i c adesea a fcut/ o cu dispre! $i %rutalitate. Dar $i/a cucerit aceast po"i!ie pentru c dispunea de o superioritate real economic' te+nolo&ic' $tiin!ific' militar etc. :r aceast superioritate cople$itoare' cum ar fi putut s 4n)in& o lume cu mult mai mare dec t el -$i tot at t de de")oltat0? E,pansiunea colonial a 4n%u$it' desi&ur' )eleit!ile de de")oltare paralel' 4ns ar fi nai) s credem c fr Occident 8ceilal!i9 ar fi in)entat sin&uri 4nalta te+nolo&ie $i %unstarea &enerali"atS P n 4n pre"ent' sin&ura de")oltare industrial $i te+nolo&ic reu$it rm ne cea indicat de formula occidental: %ur&+e"ie' li%er ini!iati)' economie concuren!ial. 2e+met 1li a fost un persona* remarca%il6 a 4ncercat s cree"e un E&ipt puternic $i modern' mi" nd mai ales pe industria te,til. Dar asta nu se putea reali"a printr/un simplu act de )oin!. Un secol mai t r"iu' o cale diferit a fost 4ncercat' cu mult mai mult ri&oare $i mai multe mi*loace' de !rile comuniste. 1cestea a)eau de*a o %ur&+e"ie $i o pia! li%er -c+iar dac' 4n cele mai multe ca"uri' sla% de")oltate06 comuni$tii le/au lic+idat' pentru a construi mai %ine prin ac!iunea unui stat atotputernic. Re"ultatul a fost de"astruos' de$i de data asta n/a e,istat nici o a&resiune economic sau militar a Occidentului6 din contr' dup o perioad de carantin economic $i politic' Occidentul $i/a sc+im%at tactica' oferind cu &enero"itate credite' te+nolo&ie $i c+iar produse a&ricole' 4n&+i!ite 4n sisteme economice care se 4ncp! nau s nu func!ione"e. Discreditarea modelului occidental e contesta%il din punct de )edere istoric' $i riscant politic. Ideea c de")oltarea se face la comand $i c e,ist strate&ii multiple i/ar putea costa scump pe cei care s/ar lansa -cum a fcut/o de*a comunismul0 4n e,perimente nes%uite. Pro&resul. 5rei cu)inte definesc Occidentul secolului al .I./lea' at t Occidentul real' c t $i Occidentul ima&inar' Occidentul a$a cum aspira el s de)in. 5rei cu)inte care au de)enit mituri $i au marcat profund' 4n %ine $i 4n ru' ultimele dou secole din istoria omeniri i. 1ceste cu)inte sunt Pro&res' Democra!ie $i Na!iune. 5oate trei sunt de concep!ie pur Occidental' e,prim nd o istorie specific $i un conte,t specific socio/economic $i cultural6 cum 4ns toat lumea e)oluea" material $i cultural 4n sia*ul Occidentului' aceste in)en!ii ideolo&ice' la fel ca in)en!iile te+nolo&ice' )or cunoa$te o rsp ndire planetar' cu adaptrile $i deformrile de ri&oare' pentru c receptarea se face' o%li&atoriu' 4n condi!iile particulare ale fiecrei comunit!i. #n fapt' Occidentul 4nsu$i' spa!iu al di)ersit!ii $i confruntrii' a dat acestor modele ideale interpretri diferite $i c+iar total contradictorii. Re"ultatul )a fi o istorie foarte a&itat' sf $iat 4ntre mul!imea solu!iilor care/i sunt propuse $i uneori impuse. Pro&resul' mai 4nt i. Nu este inutil s reamintim c ci)ili"a!ia occidental s/a remarcat de timpuriu printr/o )oca!ie 8pro&resist9: punerea 4n )aloare a timpului' setea de perfec!ionare $i de autodep$ire' e,primat 4n doctrina cre$tin $i' mai imperios' 4n mi$crile milenariste' o )oca!ie special pentru ino)a!iile te+nolo&ice $i aplica!iile lor industriale> Pro&resul material era a%ia

percepti%il' cu) ntul 4nc nici nu e,ista' dar &ermenul era pre"ent. Occidentul nu $i/a pus pro%lema s/$i sc+im%e calea' ci doar s/$i accelere"e 4naintarea. Prefi&urarea pro&resului' transmis de la un secol la altul' se afl la ori&inea pro&resului 4nsu$i' a unui pro&res 4n acela$i timp material $i conceptuali"at teoretic' o%ser)a%il de la sf r$itul secolului al .(III/lea' $i care se afirm deplin 4n cursul secolului al .I./lea. Pro&resul era pre&tit' era )isat $i a$teptat' dar irup!ia $i amploarea lui au dep$it pre)i"iunile cele mai 4ndr"ne!e. Se trecea efecti)' $i 4ntr/o perioad scurt' de la un tip de societate la altul. S 4ncercm s 4n!ele&em uimirea omului Occidental: a%ia ie$ise dintr/o ci)ili"a!ie' desi&ur ima&inati)' $i mai dinamic dec t celelalte' dar tot lent 4n e)olu!iile ei materiale $i le&at de structuri tradi!ionale' pentru a intra' aproape de la o "i la alta -la scara istoriei0' 4n noua societate te+nolo&ic' industrial $i ur%an. 1ceast situa!ie pro)oca un soi de %e!ie. (iitorul prea s re"er)e miracole 4n lan! -$tiin!ifice' te+nolo&ice' %iolo&ice' sociale0 $i fiecare putea s/l or&ani"e"e 4n func!ie de &usturile $i op!iunile lui ideolo&ice. Declan$at la sf r$itul secolului al .(III/lea' 8re)olu!ia timpului9 a*un&e s mute complet +otarele $i s redefineasc sensul Uni)ersului $i al destinului uman. #nrudit cu sc+ema pro&resului' teoria e)olu!ionist -ilustrat de 3amarcO la 4nceputul secolului' apoi de DarQin $i epocala sa carte E)olu!ia speciilor' aprut 4n ;LJE0 pune 4n e)iden! lun&a e)olu!ie a )ie!ii' o )ia! care )ine de departe' perfec!ionat fr 4ncetare' 4naint nd spre un )iitor nedeterminat. #n paralel' =ouc+er de Pert+es descoper preistoria $i odat cu ea o lun& istorie a omului' foarte diferit de cea pe care interpretarea teolo&ic o re"uma la c te)a mii de ani. Imperiul timpului s lr&e$te enorm' 4n amonte $i 4n a)al. Nu e deloc o re)enire la timpul infinit' dar ciclic $i amorf al 1nticilor $i al celorlalte ci)ili"a!ii tradi!ionale. 1cest timp desacrali"at rm ne' la fel ca timpul cre$tin' 4ncrcat cu sens6 este un timp 8orientat9' care duce la 4mplinirea )ie!ii $i a fiin!ei umane. Deplas ndu/se de la un re&istru la altul' ci)ili"a!ia nu se trdea": ruptura este )i"i%il' dar ea ascunde' nu mai pu!in' o continuitate profund. E)olu!ionismul sus!inea pro&resul' do)edind c acesta se inte&ra perfect 4n le&ile naturii. Ie$it din natura inert' )ia!a a e)oluat treptat p n la apari!ia omului6 la r ndul su' omul a e)oluat treptat de la starea primiti) la culmile atinse de epoca modern. Dar drumul nu se 4nc+eia aici: iat c omul preia $tafeta' iar am%i!ia lui' ac!ion nd deopotri) asupra lumii 4ncon*urtoare $i asupra lui 4nsu$i' este s fac mai mult $i mai %ine dec t natura. Pentru a ilustra o asemenea )i"iune a lucruri lor' cercettorul are de ales dintr/o mare )arietate de te,te. Iat/l pe Ernest Renan' care crede' 4n ;LFL' c a sosit timpul de a 8or&ani"a $tiin!ific umanitatea9' consecin!ele detaliate 4ntr/o alt lucrare' din ;LI; fiind e,altante: 8O lar& aplicare a descoperirilor fi"iolo&iei $i a principiului selec!iei ar putea duce la crearea unei rase superioare. X>Y P n acum' natura a fcut ce/a putut X>Y Este misiunea $tiin!ei s preia lucrarea din punctul 4n care a lsat/o natura X>Y. 1$a cum umanitatea a ie$it din animalitate' la fel di)initatea )a ie$i din umanitate.9;? Dup o lo&ic foarte occidental' reli&ia de)ine $tiin!' iar $tiin!a' reli&ie. Pentru un in)entar al scenariilor despre )iitor ima&inate 4n secolul al .I./lea' este util s fie consultat cartea lui Camille :lammarion' 3a :in du monde' aprut 4n ;LEF $i care' 4n ciuda titlului cu aer apocaliptic' nu face dec t s 4mpin& c t mai departe -apel nd la cuno$tin!ele $i ar&umentele epocii0 sf r$itul umanit!ii. Dup :lammarion' Pm ntul era 4nc relati) t nr. 1prut 4n urm cu "ece milioane de ani' )ia!a terestr a)ea 4n fa!a ei 4nc "ece milioane de ani. Omul era a%ia la 4nceputul unei foarte lun&i cariere' $i era menit s atin&' 4n mileniile )iitoare' un 4nalt ni)el de perfec!iune %iolo&ic $i intelectual. Utopia )iitorului era la "enit. #n aceast cate&orie' te,te fante"iste -dar foarte caracteristice pentru o stare de spirit' tocmai pentru c sunt fante"iste0 coe,ist cu prospectri cu

aparen! mai mult sau mai pu!in $tiin!ific -dar la fel de ficti)e6 nimeni n/a reu$it )reodat s pre)ad )iitorul 8ade)rat90. Cei mai am%i!io$i sunt profe!ii care ofer' la c+eie' formule de or&ani"are social adaptate la 8cea mai %un dintre lumi9. 1cestea e)oluea" de la un capitalism foarte perfec!ionat la un comunism $i mai perfec!ionat. Este u$or de constatat transferarea milenarismelor 4n ideolo&ii' & ndirea $tiin!ific 4nlocuind teolo&ia' dar lu nd de la ea o fer)oare de factur reli&ioas. Saint/Simon mi"ea" pe clasa 8industria$ilor9: patroni' muncitori $i in&ineri laolalt' com%ina!ie armonioas de socialism $i capitalism6 succesorii si 8saint/simonienii9 )or pune surdin reformei sociale' insist nd pe )irtu!ile de")oltrii industriale' creatoare de %o&!ie' 4n folosul 4ntre&ii societ!i. 1u&uste Comte ima&inea" $i el o solu!ie 8sintetic9' )r nd nu doar s or&ani"e"e umanitatea' ci $i s/o 4n"estre"e cu o nou reli&ie' ai crei st lpi erau iu%irea' ordinea $i pro&resul -ultimii doi destul de conformi cu ideolo&ia celui de/al doilea Imperiu0. #n sc+im%' al!i profe!i propun o refacere complet' p n la celula de %a" a societ!ii6 de pild :ourier' cu sistemul lui de falanstere: federa!ie planetar de mici comunit!i e&alitare' armonioase $i fericite. Cel care a pus la punct scenariul cel mai re)olu!ionar' mai coerent $i mai influent a fost totu$i 2ar,. El a proiectat la scara 4ntre&ii istorii tipul de polari"are $i e,ploatare social ce caracteri"ea" -mai ales 4n 1n&lia0 fa"a 8sl%atic9 a re)olu!iei industriale. 3upta de clas de)ine astfel motorul istoriei. Sociali"area cresc nd determinat de industriali"area capitalist $i e,ploatarea cresc nd a proletariatului -supus unei 8pauperi"ri a%solute90 nu puteau a)ea alt de"nodm nt dec t re)olu!ia proletar' fondatoare a unei noi ordini sociale' fr proprietate pri)at $i fr clase anta&oniste. Era 8)iitorul luminos9 al comunismului' o lume li%er' e&alitar $i prosper. 1r&umentele $tiin!ifice ale lui 2ar,' anali"a lui economic rafinat $i o filosofie a istoriei foarte ela%orat a%ia dac ascund fondul 4n esen! milenarist al acestui proiect. 3a fel ca milenari$tii' 2ar, propune sf r$itul istoriei' prin instaurarea unei fa"e post/istorice de armonie $i fericire. 5otul tradus 4n termeni desacrali"a!i: le&ile istoriei 4nlocuiesc Pro)iden!a' iar proletariatul e noul 2esia' sal)atorul omenirii. O%iecti)ul 4ns rm ne acela$i. Interna!ionala' faimosul imn proletar' e,prim lucrurile $i mai e,plicit' 4ntr/un lim%a* apocaliptic $i milenarist c t se poate de pur: 8S/nceap al lumii )ec+i apus96 8Sf r$i!i odat cu trecutul ne&ru96 8Gai la lupta cea mare9 $i' pentru a su&era societatea comunist de m ine: 8Pe cer luci/)a/ntotdeauna al 4nfr!irii soare sf nt9;H. S preci"m c aceste perspecti)e 8luminoase9 erau re"er)ate Occidentului -c+iar dac mai apoi a)eau s se e,tind la 4ntrea&a lume0. #n c+ip lo&ic' comunismul e,presia cea mai 4nalt a e)olu!iei istorice $i a pro&resului tre%uia s fie instaurat' 4n urma unei re)olu!ii proletare' acolo unde te+nolo&ia $i industria )or fi atins ni)elul cel mai 4nalt. C lucrurile s/au petrecut in)ers comunismul c $ti& nd partida -pro)i"oriu0 4n !rile cel mai pu!in de")oltate e alt istorie' care )a fi discutat separat. Prins 4n ) rte*ul unei e)olu!ii accelerate $i al unui ima&inar ce produce formule de )iitor pe %and rulant' secolul al .I./lea a accentuat $i di)ersificat o di+otomie intelectual a%solut caracteristic pentru formula Occidental. E un amestec contradictoriu de optimism $i pesimism ce ia amploare' la cele dou e,tremit!i ale sale' pe msur ce ritmul istoriei se intensific. O%sedat de )iitor' ci)ili"a!ia occidental este' ne4ndoielnic' mult mai optimist dec t oricare alta. Dar' tot din cau"a )iitorului' este $i cea mai pesimist. De la o perioad la alta' ea de)ine din ce 4n ce mai optimist $i din ce 4n ce mai pesimist. E consecin!a ine)ita%il a impactului a)ut asupra min!ilor de o lume fluid $i care se transform tot mai repede. #n &eneral' secolul al .I./ lea' prima perioad aflat inte&ral su% semnul pro&resului' afi$ea" un aer destul de 4ncre"tor. Este mai optimist dec t epocile precedente' mai optimist $i dec t secolul urmtor' secolul ... Dar 4n&ri*orrile 4$i fac drum' mai ales teama c o de")oltare te+nolo&ic $i industrial fr limite

s/ar putea 4ntoarce 4mpotri)a omenirii. Nu )a fi cea mai %un dintre lumi' ci dimpotri)' cea mai rea' o lume %o&at poate' dar nefericit. Utopia este urmat de aproape de anti/utopie. #n 3e 2onde tel DuCil sera -;LFP0' unul din primele specimene de literatur anti/utopic' Emile Sou)estre descrie o societate 4n&ro"itoare' cea din anul HMMM' 4n care 8omul de)enise scla)ul ma$inii' iar interesul luase locul iu%irii9. O asemenea lume nu merit dec t s piar6 cititorul este in)itat la un spectacol teri%il' 4n care se )d 8flu)ii ie$ite din matc' incendii 4naint nd 4n )aluri de flcri $i' 4n aceast distru&ere &eneral' neamul omenesc fu&ind cu disperare9;F. Ctre sf r$itul secolului' interpretrile ne&ati)e se 4nmul!esc. :riedric+ Niet"sc+e 4$i e,prim de"&ustul fa! de modernitate $i pentru omul creat de ci)ili"a!ia occidental6 2a, Nordau intitulea" De&enerescen! -;LEH0 una din anali"ele sale socio/culturale6 iar c !i)a ani mai t r"iu' Aeor&es Sorel pune 4n &ard contra Ilu"iilor pro&resului -;EML0. #n Statele Unite' =rooOs 1dams formulea" o 8le&e a ci)ili"a!iei $i a decderii9 -5+e 3aQ of Ci)ili"ation and DecaK' ;LEP0' care a$a" ci)ili"a!ia modern 4n a*unul unui cataclism' compara%il cu cel care a "dro%it Imperiul Roman. #n ima&inarul epocii' lucruri le cele mai %une $i cele mai rele mer& m n/n m n6 )iitorul se anun!a strlucit sau 4nfrico$tor' solu!iile de mi*loc a) nd mai pu!in trecere.;J (enerat sau temut -dar niciodat %anali"at0' pro&resul de)enise o reli&ie' asum nd' 4ntr/o atmosfer par!i al desacrali"at' func!ia lui Dumne"eu' $i uneori a Dia)olului. #n scenariul 8po"iti)9 -dominant0' Occidentul se sim!ea 4n)estit cu o misiune -amintind de psi+olo&ia Cruciadelor sau de cutarea Paradisului0. El tre%uia s/$i dep$easc propria condi!ie $i s ci)ili"e"e lumea. 8Ceilal!i9 tre%uiau s se supun ori s dispar. Unii credeau c )oca!ia C+inei era s de)in colonie australian -dat fiind relati)a pro,imitate dintre cele dou !ri0.;P 83e&ea pro&resului9 4i inspir lui @ules (erne -%un %ur&+e" $i %un occidental0 c te)a r nduri foarte caracteristice pentru spiritul timpului: 8E le&ea pro&resului. Indienii )or disprea. #n fa!a rasei an&lo/sa,one' australienii $i tasmanienii au disprut. #n fa!a cuceritori lor :ar/<estului' dispar indienii din 1merica de Nord. Poate c' 4ntr/o "i' ara%ii )or disprea 4n fa!a coloni"rii france"e.;I Europa 4$i descoper o superioritate "dro%itoare' ce nu a)ea nimic con*unctural' !in nd c+iar de esen!a ei. Pentru @ules 2ic+elet' apostol al li%ert!ii' aceast superioritate $i calit!ile deri)ate cresc de la est spre )est. 8Europa scrie el este un pm nt li%er: scla)ul care a*un&e aici este eli%erat6 a fost ca"ul pentru omenirea fu&it din 1sia. #n aceast lume aspr a Occidentului' natura nu druie$te nimic de %un)oie6 ea impune ca le&e necesar e,ercita/rea li%ert!ii.9;L Prin aceast po"i!ie &eo&rafic $i moral' Europa era superioar 1siei' de asemenea' Europa Occidental era superioar Europei rsritene' iar :ran!a' pm nt occidental prin e,celen!' era desi&ur superioar tuturor celorlal!iS Desconsiderarea 8celorlal!i9 a cunoscut 4n secolul al .I./lea fa"a cea mai acut. 1titudinea corespundea unui a)ans $i un ei domina!ii reale. #n secolul al .(III/lea' Occidentul nu a)ea 4nc un a)anta* decisi). Dar 4n secolul al .I./lea' odat cu re)olu!ia te+nolo&ic $i industrial' partida prea de*a c $ti&at' iar a)ansul fa! de ceilal!i era enorm $i imposi%il de recuperat. Ne&rii erau dispre!ui!i mai de mult6 e)olu!ionismul incipient al secolului al .(III/lea credea c face oper $tiin!ific plas ndu/i 4ntre omul al% $i maimu!.;E Ci)ili"a!iile mai e)oluate 4nc fceau fi&ur onora%il. C+ina era pri)it 4n acela$i timp cu condescenden! $i cu respect. Ctre ;LJM 4ns' C+ina e 4n cdere li%er' la fel ca to!i ceilal!i. 8Un re&im im%ecil $i %ar%ar9: e dia&nosticul lui 5ocDue)ille' cruia interesul filosofilor din Epoca 3uminilor pentru 8modelul c+ine"9 i se pare %i"ar.?M Ierar+ia uman e temeinic fi,at: al%ii sus' &al%enii la mi*loc' ne&rii *os. Clasificri mai nuan!ate nu e"itau s di)i"e"e $i spa!iul al%. Pentru unii' superioritatea nordicilor

prea incontesta%il' de )reme ce pro&resul marcase Nordul mult mai )i"i%il dec t Sudul. 1ntropolo&ul $i &eo&raful &erman :riedric+ Rat"el nu e"ita s mear& p n la captul acestei lo&ici' postul nd superioritatea Nordului asupra Sudului 4n s nul aceleia$i na!iuni: &ermanii' americanii' france"ii sau italienii din nord preau prin natur mai 4n"estra!i dec t compatrio!ii lor din sud. 1) ntul Occidentului' $i 4n particular al anumitor !ri din Occident' a creat at t condi!iile unei domina!ii aproape complete a lumii' c t $i pe cele ale afirmrii unui ima&inar rasist $i discriminator. Dar *ocurile )iitorului nu sunt fcute o dat pentru totdeauna. 2ai pu!in %o&a!i $i mai pu!in puternici' $i de asemenea mai pu!in creati)i -dup interpretarea occidental0' ceilal!i erau 4n sc+im% mai numero$i' iar numrul' 4ntr/un fel sau 4n altul' putea s/i fa)ori"e"e. Ao%ineau se temea de metisa*6 dup el' ci)ili"a!ia construit de arieni n/ar face fa! unei de&radri %iolo&ice. 1l!ii sc+i!au de*a scenarii de in)a"ie: in)a"ia nea&r' e)entual' de$i pu!in pro%a%il6 4n sc+im%' in)a"ia &al%en -c+ine"i $i *apone"i reuni!i0 prea plau"i%il' iar pe la ;EMM a de)enit un su%iect la mod. C t despre consecin!ele a)ute 4n )edere' e suficient s/i dm cu) ntul lui C+arles Ric+et' fi"iolo& france" $i laureat' 4n ;E;H' al Premiului No%el pentru medicin: 8Dac istoria ar cunoa$te acest lucru a%surd' inadmisi%il lic+idarea sau dominarea rasei al%e de ctre rasa &al%en ar fi un cataclism la fel de &ra) ca cel mai teri%il fenomen meteoritic ce ne/ar putea lo)i planeta: cci soarta )iitoare a omului ar fi compromis. Pa&odele' caricaturile $i lim%ile monosila%ice ar 4n locui splendida noastr ci)ili"a!ie arian' iar acesta ar fi 4nceputul re4ntoarcerii la animalitate.9?; Ric+et e,prim' cu e,ces' amestecul de or&oliu $i de team al epocii sale. Democra!ia. 3a fel ca pro&resul' democra!ia este o crea!ie occidental modern -sf r$itul secolului al .(III/lea' secolul al .I./lea0' *umtate real' *umtate ima&inar' cu rdcini 4n istoria anterioar a Occidentului.?? Nu at t de ad nci totu$i ca s a*un& la istoria Areciei antice $i a democra!iei ateniene. Democra!ia occidental era de*a confi&urat atunci c nd' spre mi*locul secolului al .I./lea' modelul atenian a fost in)ocat ca precedent6 altminteri' acesta era de o factur diferit -democra!ie direct' spre deose%ire de democra!ia repre"entati) modern6 concep!ie ine&alitar asupra condi!iei umane' e,primat prin e,cluderea mai multor cate&orii' precum scla)ii' sin&urii %eneficiari ai unei anumite e&alit!i fiind &rupul restr ns al cet!enilor6 4n fine' pu!in sensi%ilitate pentru drepturile indi)idului' esen!iale 4n democra!ia modern0. Din precedentul &rec' Occidentul a re!inut mai mult cu) ntul dec t realitatea6 iar asta nu pri)e$te doar democra!ia: Occidentul $i/a asumat mo$tenirea antic' dar a construit o ci)ili"a!ie mult diferit' al crei punct de plecare e mai cur nd 4n E)ul 2ediu dec t 4n 1ntic+itate. S reamintim anumite condi!ii $i e)olu!ii care/au pre&tit calea democra!iei: reli&ia cre$tin proclam nd demnitatea e&al a oricrei fiin!e umane6 o !rnime dependent' desi&ur' dar %eneficiind -spre deose%ire de fostul scla)0 de o minim li%ertate $i de con$tiin!a drepturilor sale6 ora$ele $i %ur&+e"ia' fermen!i ai li%ert!ii $i ai pro&resului social 4n plin E) 2ediu6 de")oltarea instruc!iei -c+iar $i la un ni)el social modest06 o societate tot mai diferen!ial $i 8indi)iduali"at96 un lun& 8e,erci!iu9 4n propunerea de solu!ii alternati)e' de la ere"iile E)ului 2ediu p n la filosofia 3uminilor6 un ideal e&alitar persistent' promo)at 4ntr/o prim fa" de mi$crile milenariste' reluat apoi $i accentuat de ideolo&iile re)olu!ionare6 $i' e)ident' dinamica economic $i social' specific Occidentului' impun nd o readaptare permanent a institu!iilor $i a raporturi lor interumane. S/a produs astfel' 4n (est' o lun& 8acumulare9 democratic' contrast nd din ce 4n ce mai mult cu edificiul socio/politic ine&alitar $i autoritar. 1ceast contradic!ie a pro)ocat cri"a $i cderea (ec+iului Re&im. E,cept nd 1n&lia' cu li%eralismul ei timpuriu' fa"a re)olu!ionar' concentrat mai ales la sf r$itul secolului al .(III/lea $i 4nceputul secolului al .I./lea -Re)olu!ia american' Re)olu!ia :rance" $i prelun&irile ei europene0' a in)ersat complet

semnele. Cu)intele c+eie au de)enit li%ertate $i e&alitate -8oamenii se nasc $i rm n li%eri $i e&ali 4n drepturi9' proclam Declara!ia drepturilor omului $i ale cet!eanului' din ?P au&ust ;ILE6 iar slo&anul Re)olu!iei :rance"e este 8li%ertate' e&alitate' fraternitate90. Democra!ia' care 4nc nu/$i &sise numele' era de*a instaurat 4n planul sim%oluri lor' aproape de la o "i la alta -do)ad c era pre&tit de mult0. Dar' dincolo de un anume ni)el de a$teptare' implementarea ei real ridica pro%leme mai complicate $i c+iar insolu%ile. 2oti)ul este c democra!ia perfect' care 4nseamn deopotri) su)eranitate a poporului' li%ertate $i e&alitate' alunec sim!itor spre o re!et utopic. Indiferent de proclama!iile de principii' li%ertatea $i e&alitatea nu pot mer&e p n la e,presia lor a%solut6 4n orice or&anism socio/politic ac!ionea"' nu mai pu!in eficace' tendin!ele opuse ale constr n&erii $i ierar+i"rii. #n plus' este esen!ial s lum 4n considerare /5ocDue)ille a remarcat corect comportamentul contradictoriu al cuplului li%ertate/e&alitate. 1cesta func!ionea" accepta%il 4ntr/un re&istru mediu $i limitat6 dar pe msur ce se mre$te do"a' unul din cele dou principii tinde s/l elimine pe cellalt. O societate a%solut li%er ar fi perfect ine&alitar: cei puternici s/ar impune pe socoteala celor sla%i. Ti in)ers' o societate a%solut e&alitar n/ar putea fi condus dec t prin constr n&ere. 3i%eralismul 8sl%atic9 din secolul al .I./lea $i e,perien!a comunist de mai t r"iu ilustrea" p n la un punct aceste dou derapa*e opuse. Epoca manifesta e alt constatare a lui 5ocDue)ille un ata$ament popular mai puternic pentru e&alitate dec t pentru li%ertate6 4ntr/ ade)r' ma*oritatea occidentalilor 4nc a)eau un ni)el de )ia! modest $i se sim!eau umili!i at t de srcia lor' c t $i de %o&!ia ostentati) a unei minorit!i -4n "ilele noastre' ar fi mai cur nd in)ers: o condi!ie social ameliorat $i mai multe puncte pe *umtate reale' pe *umtate sim%olice c $ti&ate de e&alitate mut accentul 4n %eneficiul li%ert!ii' al unei 8democra!ii li%erale90. #n ciuda acestei tendin!e profunde' secolul al .I./lea cunoa$te mai cur nd afirmarea ideolo&ici li%erale $i a li%eralismului economic' ceea ce corespundea perfect intereselor marii %ur&+e"ii' dar scotea de pe ordinea de "i proiectul e&alitar. 8#m%o&!i!i/)9: a fost sfatul -real sau anecdotic0 dat de Aui"ot celor care nu erau 4nc destul de %o&a!i. Prima fa" a re)olu!iei industriale a ad ncit contrastul dintre o %ur&+e"ie tot mai 4nfloritoare $i un proletariat e,ploatat fr mil. 3a un li%eralism e,cesi)' contraponderea -teoretic0 a de)enit e&alitarismul e,trem: 2ar, contra Aui"ot. 1stfel' democra!ia s/a scindat: fiecare cu )ersiunea lui. Contradictorie prin natur' democra!ia a)ea s fie in)ocat 4n numele unor proiecte opuse. C t despre su)eranitatea poporului' principiu suprem al democra!iei' nu tre%uie s confundm referin!a sim%olic $i realitatea puterii. #n toate societ!ile inclusi) cele mai democratice *ocurile sunt fcute de clasa dominant -din punct de )edere social0 $i conductoare -politic0. #n Occidentul secolului al .I./lea' are loc trecerea de la formula aristocratic $i ine&alitar specific (ec+iului Re&im la o formul %ur&+e"' democratic $i 4n acela$i timp elitist. Pri)ile&iile sunt a%olite' na!iunea de)ine una. Dar diferen!ele sociale rm n la fel de importante' %a"ate din ce 4n ce mai pu!in pe ori&ine $i din ce 4n ce mai mult pe %o&!ie -$i' 4ntr/o anume msur' pe &radul de instruc!ie0. Cu si&uran!' aceast nou or&ani"are' care permite ce)a mai mult mo%ilitate social $i 4ncura*ea" ce)a mai mult meritul' e mai pu!in ine&alitar dec t (ec+iul Re&im. Dar acesta din urm nu promisese nimnui li%ertatea $i e&alitatea. #n secolul al .I./lea' cre$te enorm distan!a 4ntre ori"ontul de a$teptare democratic $i un elitism social $i politic foarte accentuat: o mare de"ilu"ie aflat la ori&inea unui $ir de mi$cri re)olu!ionare -culmin nd 4n ;LFL0' a unor solu!ii cu tent milenarist ce propo)duiesc sf r$itul ordinii %ur&+e"e' $i' din ce 4n ce mai mult' a unei ac!iuni muncitore$ti' socialiste $i sindicale care spore$te presiunea asupra autorit!ilor %ur&+e"e. Sufra&iul uni)ersal este un %un indicator al tendin!elor reale $i sim%olice ale )eacului. 5eoretic' era piatra de 4ncercare a democra!iei' nsc nd deopotri) mari speran!e -la domina!i0 $i

mari 4n&ri*orri -la dominan!i0. #n c+ip lo&ic -dar tre%uie s ne ferim de prea mult lo&icS0' cei domina!i fiind clar ma*oritari' sufra&iul uni)ersal urma s le dea c $ti& de cau" 4n fa!a unei elite %o&ate' puternice' aro&ante' dar minoritare. 5endin!a ire"isti%il' impus de mitolo&ia democratic $i de o presiune social cresc nd' ducea spre &enerali"area dreptului de )ot. Dar clasa conductoare n/a cedat dec t pas cu pas' cut nd mereu e,cep!ii care' 4nmul!indu/se 4n loc s confirme re&ula' sf r$eau prin a o &oli de con!inut. Su% acest aspect' 1n&lia arat un conser)atorism impresionant. #n ca"ul ei' li%eralismul $i re&imul parlamentar par s fi ac!ionat ca ni$te supape menite s atenue"e presiunea democratic6 dac ideolo&ia li%eral este o in)en!ie %ritanic' n/am spune acela$i lucru despre democra!ie' mai precis despre componenta sa e&alitar. #n ;LH?' se +otr$te lr&irea corpului electoral6 msur &eneroas' 4n urma creia numrul ale&torilor cre$te la H'HN din popula!ieS Sunt necesare dou reforme suplimentare pentru a instaura 4n sf r$it' 4n ;LLF' o aparen! de sufra&iu uni)ersal' cuprin" nd ;JN din %ritanici -;IN 4n a*unul Primului R"%oi 2ondial0. E)ident' femeile nu )otau' nici ser)itorii -prea le&a!i de stp nii lor0 $i nici alte cate&orii de persoane considerate prea dependente de familiile sau de patronii lor. #n Statele Unite' )otul uni)ersal este introdus treptat 4ncep nd din ;L;J. #n ;LFM' ;FN din americani particip la un scrutin pre"iden!ial' ade)rat record al epocii. :emeile' ne&rii $i indienii nu )otau. 2ai t r"iu' c nd ne&rii de)eni!i li%eri ar fi putut )ota' s/a impus o ta, pe )ot -poll/ta,0' care i/a 4ndeprtat de urne pe sraci' $i 4n special popula!ia nea&r. #n :ran!a' elita respin&e )otul uni)ersal p n la Re)olu!ia din ;LFL. Din acest moment' to!i %r%a!ii adul!i sunt c+ema!i la urne' cu unele restric!ii totu$i6 4n a*unul r"%oiului din ;E;F' ale&torii repre"entau ?EN din popula!ie -mai mult dec t 4n 1n&lia' dar 4nc departe de un )ot uni)ersal 4n sensul deplin al cu) ntului0. #n toate !rile' 8uni)erali"area9 )otului a fost 4nso!it de msuri restricti)e> Sau fa)ori"ante. 1stfel' 4n =el&ia' 4n loc de a se limita drepturile unora' s/a preferat umflarea altora. Spre sf r$itul secolului al .I./lea' capii de familie' proprietarii' func!ionarii $i intelectualii -st lpii ordinii %ur&+e"e0 dispuneau de dou/trei )oturi de persoan. Sufra&iul uni)ersal semna cu un *oc care punea la 4ncercare in&enio"itatea elitei: ce s mai fac pentru a/i atenua efectele? Dintre cei de fa)ori"a!i' femeile au tre%uit s a$tepte destul de mult. #n tot secolul al .I./ lea' democra!ia apare ca o trea% de %r%a!i' re"er)at capilor de familie. Prima !ar care acord drept de )ot femeilor a fost Noua aeeland 4n ;LEH' urmat de 1ustralia 4n ;EM?' :inlanda 4n ;EMP $i Nor)e&ia 4n ;E;H. 8]rile mari9 se arat mai reticente: 1n&lia 4n ;E;L' Aermania 4n ;E;E' Statele Unite 4n ;E?M> :ran!a 4n ;EFJ -ca o ironie' !ara drepturilor omului a descoperit cu oarece 4nt r"iere drepturile femeii0. 1doptarea sufra&iului uni)ersal n/a a)ut re"ultatele dramatice pe care unii le sperau' de care al!ii se temeau. Cei domina!i n/au reu$it s ptrund dec t foarte pu!in 4n institu!iile statului care' 4n esen!' rm neau 4n m inile elitei. #ntr/ade)r' pu!ine asemnri 4ntre corpul ale$i lor $i cel al ale&tori lor. 1)erea $i po"i!ia pe scara social s/au do)edit arme mai eficace dec t teoretica e&alitate 4n fa!a urnelor. Oricum' masa ale&torilor se arat mai pasi) $i mai u$or de manipulat dec t adunrile restr nse ale nota%ililor. :olosind prima oar sufra&iul uni)ersal pentru a/$i 4ntri autoritatea' Napoleon III a do)edit *uste!ea te"ei lui 5ocDue)ille potri)it creia e&alitatea ar putea duce la un soi de 8scla)ie %l nd9. 5re%uie totu$i s admitem c lr&irea dreptului de )ot a o%li&at clasa conductoare s fie mai recepti) la ne)oile $i solicitrile cate&oriilor mi*locii $i inferioare. Pe de alt parte' presiunea de *os 4n sus s/a manifestat $i prin alte mi*loace dec t cele pur politice. 1 fost mai ales ca"ul luptei duse de clasa muncitoare6 la sf r$itul secolului al .I./lea' aceasta a reu$it s se remarce ca actor social ma*or' folosind armele sale specifice -sindicate' partide socialiste' &re)e>0. Ctre ;EMM' condi!ia clasei muncitoare

4ncepe s se 4m%unt!easc' tendin! care se )a accentua 4n cursul secolului ... Cau"a o%iecti) e le&at de dinamica economic: o parte din %o&!ia acumulat re)enea 4n sf r$it muncitorilor -care pltiser scump prima fa" a re)olu!iei industriale0. Dar aceste drepturi $i ameliorri au fost mai mult smulse dec t primite cadou. 3upta )i"a desi&ur re)endicri concrete de ordin material6 dar' dincolo de acestea' $i 4ntr/un mod mai &eneral' era o lupt pentru demnitatea uman' pentru a se 4mplini imperati)ele democra!iei: to!i oamenii sunt li%eri $i e&ali> Clasa dominant putea s ter&i)erse"e' s manipule"e' dar nu putea i&nora le&itimitatea unui principiu care se impunea cu for!a unui mit. 1lte cate&orii au intrat la r ndul lor 4n lupt: femeile' minorit!ile de tot felul> Specificul ac!iunii democratice e c nu risc niciodat s/$i epui"e"e proiectul' tocmai pentru c idealul ei a%solut este inaccesi%il. De$i n/au putut s o%!in un control popular deplin' o li%ertate fr 4n&rdiri $i e&alitatea fr nici o discriminare' domina!ii au marcat cu si&uran! puncte' 4n timp ce clasa dominant a tre%uit s fac unele concesii' pstr ndu/$i 4ns' 4n esen!' po"i!ia pri)ile&iat. Este un compromis' 4ns un compromis dinamic' 4n care ultimul cu) nt nu e spus niciodat. Democra!ia nu/i permite societ!ii occidentale s se 4mpotmoleasc 4ntr/o formul definiti)6 ea este o &aran!ie a capacit!ii sale de 4nnoire. Este important s constatm c restructurrile socio/politice ale Occidentului de o amploare considera%il s/au fcut 4n condi!iile unei relati)e sta%ilit!i. Episoadele re)olu!ionare )iolente $i represiunile %rutale n/au lipsit 4n secolul al .I./lea6 4n ;LI;' Comuna din Paris este e,emplul cel mai impresionant. Dar 4n ciuda tuturor disfunc!ionalit!ilor' care n/au lipsit nici 4n secolul .. -derapa*ele totalitare0' ta%loul &eneral e cel al unui mers destul de ec+ili%rat' al unei e)olu!ii' $i nu al unei re)olu!ii. Occidentul a %eneficiat de lun&a e,perien! a unei di)ersit!i sociale $i intelectuale' punctat' desi&ur' de conflicte $i manifestri de intoleran!' 4ns duc nd la un pluralism o%li&atoriu' la dialo&' la compromis' la conciliere. Re&imul repre"entati)' care a fost tocmai o consecin! a acestei stri de lucruri' a contri%uit $i el la deplasarea luptei din strad 4n arena politic. #n sf r$it' prodi&iosul pro&res material a a)ut un rol esen!ial 4n procesul de lini$tire. Specificitatea e)olu!iei democratice occidentale apare clar dac sc+i!m o compara!ie cu celelalte pr!i ale lumii. Ca toate in)en!iile plecate din Occident' democra!ia a fcut o carier mondial. Ea a fost cu at t mai apreciat cu c t societ!ile respecti)e suportau in*usti!ii mai mari dec t societatea occidental: srcie' re&imuri despotice' domina!ie strin> Occidentul a sim!it pe pielea lui primele efecte ale lec!iei 4n)!ate6 popoarele coloni"ate au in)ocat c+iar principiile europenilor pentru a/$i cere li%ertatea. Din nefericire' 4n ma*oritatea acestor !ri fie ele din Europa de Est' din 1sia' 1frica sau 1merica 3atin -4n &rade diferite' desi&ur0 acelea$i 4nclinri sociale $i politice care fceau democra!ia at t de atracti) riscau s/o compromit &ra). 1m )"ut de*a c democra!ia real' func!ional' e foarte diferit de democra!ia ideal' utopic. Nu este o cultur a re4nceperii de la "ero' ci a compromisului creator. E totu$i dificil de & ndit $i de ac!ionat la fel 4n spa!iul neoccidental. Aam social destul de redus' polari"are puternic 4ntre dominan!i $i domina!i' clas mi*locie insuficient de")oltat sau c+iar a%sent' cultur politic autoritar 4n acest tip de societ!i democra!ia tre%uia fie s co%oare mult $tac+eta' fie' din contr' s/o ridice foarte -prea0 sus' ale& nd calea re)olu!ionar' cu pre!ul de a instaura' dac aceasta ar triumfa' re&imuri la fel de ierar+i"ate $i autoritare -dac nu mai ru0 ca re&imurile a%olite. 1cesta a fost destinul !rilor de)enite comuniste. Re)olu!ia rus din ;E;I a e,primat un elan democratic fr precedent6 4ns departe de a se 4m%l n"i prin dialo& $i compromis' ea $i/a stri)it %rutal ad)ersarii ca s impun o dictatur 8e&alitar9. E,perien!a s/a repetat 4n mai multe r nduri' din C+ina p n 4n Cu%a' trec nd prin Europa de Est. 1 imputa derapa*ul totalitar e,clusi) ideolo&ici comuniste ar fi un mod de a deplasa e,plica!ia. 1ceste societ!i au 4nclinat spre comunism' sau cel pu!in I/au tolerat $i s/au resemnat cu el tocmai pentru c le lipseau condi!iile

pentru o sinte" socio/politic mai fin $i mai ec+ili%rat. Dar re&imurile re)olu!ionare sunt de toate culorile6 a)em socialisme apro,imati)e -4n 3umea a 5reia0' dictaturi reli&ioase fundamentaliste' fr a mai )or%i de tiraniile care nu/$i fac prea multe pro%leme ideolo&ice. In)ers' re&imuri le care au scpat de )alul re)olu!ionar simulea" o democra!ie de tip occidental6 aceasta 4ns ca 4n ma*oritatea !rilor din 1merica 3atin e &ra) deformat de srcie' de fractura social aproape insurmonta%il $i de tradi!ionala 4nclina!ie autoritar. Su% acest aspect' !rile e,/comuniste din Europa pre"int o situa!ie interesant $i diferen!iat. Peste tot 4n aceast re&iune' cu e,cep!ia Iu&osla)iei' noul re&im a fost impus de 1rmata Ro$ie. Dar na!iunile Europei Centrale' cu o tradi!ie pe *umtate occidental' au do)edit o re"isten! mai mare dec t celelalte: re)olu!ia din ;EJP -$i 4m%l n"irea ulterioar a re&imului0 4n Un&aria' 8Prim)ara de la Pra&a9 $i 8Carta II9' 4n Ce+oslo)acia' ac!iunea =isericii $i a Solidarit!ii 4n Polonia. Dup cderea comunismului' aceste !ri au e)oluat fr con)ulsii ma*ore spre Occident. #n sc+im%' !rile Europei rsritene: Rom nia' =ul&aria' Iu&osla)ia' 1l%ania' au fost afectate mai profund de re)olu!ia comunist' dat fiind c prin structura social $i cultura lor politic -inclusi) pasi)itatea =isericii Ortodo,e0 erau mai pu!in adaptate la modernitate6 de asemenea' istoria lor postcomunist se remarc printr/o implementare mai dificil a modelului occidental. #n fine' Rusia !ara care' dup 2ar,' a rein)entat comunismul adapt ndu/l la propria/ i fi"ionomie socio/cultural rm ne )i"i%il marcat de mo$tenirea ei autoritar' $i foarte departe de democra!ia occidental. Na!iunea. 1lturi de Pro&res $i Democra!ie' Na!iunea repre"int una din fa!etele marii reli&ii politice care a marcat ad nc secolul al .I./lea. Definirea conceptului ridic mai multe dificult!i. #ntr/ ade)r' cu) ntul aplicat unui popor' unei comunit!i' unei identit!i de ori&ine e mult mai )ec+i $i mai pu!in precis dec t semnifica!ia lui actual. Pe de alt parte' condi!iile fa)ora%ile $i elementele constituti)e ale na!iunii moderne se afirm treptat de/a lun&ul mai multor secole: consolidarea statelor -dar statul sin&ur nu e 4nc na!iunea0' cristali"area lim%ilor 8na!ionale9' apari!ia unui sentiment 8patriotic9' de")oltarea pie!elor interne> E totu$i &reu s )or%im c t de c t ri&uros de na!iune 4nainte de epoca democratic. Simpl indica!ie de ori&ine sau de apartenen!' ori de )asalitate fa! de un su)eran' 8na!iunea9 premodern era departe de for!a mitic pe care o )a do% ndi 4ntr/o epoc mai recent. Un corp social fra&mentat' ca :ran!a (ec+iului Re&im' nu putea fi pe deplin o na!iune. 2odelul ideal de na!iune e cel al unei comunit!i de cet!eni' e&ali 4n fa!a le&ii $i care 4mprt$esc' prin li%er op!iune' acela$i ideal.?H Idealul' 4n orice ca"' este indispensa%il' pentru c na!iunea e,prim 4n primul r nd o credin! pus de credincio$i mai presus de orice alt )aloare. Nu era ca"ul pe )remea c nd primau reli&ia $i diferen!ele de clas. #n afar de aceast unificare 4n ima&inar' unificarea 4n fapt a teritoriului' administrati) $i economic' a repre"entat $i ea o premis necesar. 1cest proces corespunde unei fa"e istorice aflate la *umtatea drumului 4ntre un tip de economie $i de socia%ilitate concentrat mai mult la scar local $i mondiali"area din "ilele noastre6 la *umtatea drumului' am putea spune' 4ntre cru! $i informatic6 cile ferate sunt cele care 4n secolul al .I./lea acoper cel mai fidel spa!iul na!ional. Na!iunea este cutarea unit!ii' la ni)elul cel mai 4nalt' material $i spiritual. Ea presupune' de asemenea' o distinc!ie clar fa! de celelalte construc!ii similare. #n Epoca 3uminilor' era na!iunilor era aproape' dar e,istau destule realit!i $i atitudini care stteau 4n calea acestui proiect. (iitoarele na!iuni erau 4nc prea fra&mentate' iar con$tiin!a identit!ilor locale $i re&ionale rm nea foarte )ie. 3s nd deoparte ca"urile 8e,treme9' ca Aermania $i Italia' c+iar $i 4ntr/o !ar 8centrali"at9 de mult' ca :ran!a' unde monar+ia a%solut spase ne4ncetat autonomiile pro)inciale' acestea continuau s se manifeste. Inclusi) pe plan lin&)istic: cu toate pro&resele france"ei' locuitorii re&atului )or%eau o di)ersitate de lim%i $i

dialecte. #n aceea$i epoc' elita european' de la Paris la SanOt/Peters%ur&' )or%ea fran!u"e$te $i prea s )ise"e' mcar la ni)elul de sus al )ie!ii sociale $i intelectuale' o Europ fr frontiere. :rederic cel 2are' principe &erman' cel care a creat puterea Prusiei' se e,prima de preferin! 4n france". (oltaire' prietenul su france"' nu e"ita s/l felicite pentru o )ictorie -Ross%ac+' ;IJI0 4mpotri)a armatei france"e. Sunt atitudini ce nu pre)estesc apari!ia na!ionalismului.?F Dar Contractul social -;IPJ0 al lui @ean/@acDues Rousseau punea de*a %a"ele teoretice ale na!iunii 8contractuale9' e,presie a )oin!ei comune a cet!enilor. Iar @o+ann Aottfried Gerder' 4n Idei despre filosofia istoriei umanit!ii -;ILF/;IE;0' aducea de"%aterea pe terenul istoric $i filosofic' pre"ent nd o lume format din na!iuni' mari $i mici' dar toate cu un drept e&al la e,isten!. Dup defini!ia modern' prima care a 4ndeplinit condi!iile esen!iale ale unei na!iuni este 1n&lia' cu statul ei de drept' cu li%ertatea indi)idual' cu o pia! economic %ine structurat $i' nu mai pu!in' cu o foarte )ie con$tiin! a indi)idualit!ii sale. (or urma Statele Unite' cu re)olu!ia lor $i cu Declara!ia de independen! -;IIP0. :ran!a afirm clar principiul na!ional 4n ;ILE $i 4n anii re)olu!ionari ce )or urma6 na!iunea 4l 4nlocuie$te sim%olic pe re&e' toate +otarele interne ce di)i"au social $i teritorial !ara sunt a%olite' cet!enii' e&ali $i li%eri' confirm prin ade"iunea lor )oluntar unitatea $i indi)i"i%ilitatea :ran!ei6 4n fine' conflictul prelun&it cu coali!iile europene contri%uie la 4ntrirea con$tiin!ei identitare. 5ot Re)olu!ia :rance" $i prelun&irile ci napoleoniene )or 8e,porta9 4ntr/o %un parte a Europei ideolo&ia com%inat a democra!iei $i na!iunii6 4ntr/o fa" ulterioar' aceasta a fost amplificat de re"isten!a popular 4n fa!a domina!iei france"e6 astfel' dup 4nfr n&erea Prusiei 4n ;LMP' se de")olt nu doar un sentiment prusac de re)an$' ci $i un sentiment de apartenen! la spa!iul &erman' pe deasupra decupa*elor teritoriale' e,primat cu strlucire de :ic+te 4n Discursuri ctre na!iunea &erman -;LMI/;LML0. Na!iunea se afl 4n centrul tuturor e)olu!iilor din secolul al .I./lea6 totu$i' defini!ia precis a conceptului nu 4ntrunea nici pe departe unanimitatea. #n mod e)ident' mo"aicul na!ional a)ea ne)oie de un liant' destul de puternic pentru a/i asi&ura coe"iunea $i a stimula sentimentul de apartenen!. Se puteau in)oca' 4mpreun ori separat' lim%a comun' tradi!ii istorice 4mprt$ite' reli&ia' un anume spa!iu economic' sau' 4ntr/un fel oarecum autonom 4n raport cu ace$ti factori 8o%iecti)i9' )oin!a' pur $i simplu' de a constitui o na!iune' de a se uni 4n *urul unui ideal 4mprt$it. Sunt orientri mai mult sau mai pu!in contradictorii' re"umat e 4n dou modele ideale: modelul france" $i modelul &erman al na!iunii. Nimic nu ilustrea" mai %ine di)er&en!a dintre cele dou modele dec t ca"ul 1lsaciei. Este 1lsacia france" sau &erman? Cu si&uran! france"' dup defini!ia france" a na!iunii' +otr t &erman' 4n interpretarea &erman. Concep!ia france" este politic $i )oluntarist. Cum spunea Ernest Renan' 8na!iunea e un ple%iscit de fiecare "i9. Na!iunea nu e dat' e )oit. #ntr/ade)r' alsacienii )or%eau un dialect &erman' dar )oiau s fie france"i $i optaser' a%solut li%er' pentru :ran!a6 pentru france"i' c+estiunea era 4nc+is. Din perspecti)a &erman' dimpotri)' contea" rdcinile: etnia' lim%a' istoria. 5e na$ti &erman: e un dat o%iecti) care nu poate fi decis prin ple%iscit. 1stfel' alsacienii nu puteau s fie dec t &ermani6 nu erau li%eri s alea&. 1ceast du%l defini!ie a otr)it rela!iile franco/&ermane timp de un secol $i a *ucat un rol deloc ne&li*a%il 4n r"%oaiele care/au 4ns n&erat Europa. 5otu$i' practica real a na!iunii nu e at t de ri&id cum ar reie$i din aceste dou modele a%stracte. Unitatea &erman a fost' $i ea' re"ultatul unei )oin!e politice' nu simpla 4mplinire automat a unei confi&ura!ii etnice $i culturale6 na!iunea france"' pe de alt parte' unit 4n *urul )alorilor sale politice $i cet!ene$ti' a fost departe de a ne&li*a liantul unei lim%i $i al unei culturi comune' $i referin!a la rdcinile istorice -(almK' desi&ur' $i cderea =astiliei' dar nu mai pu!in 8strmo$ii no$tri &ali906 filosofia unei comunit!i str ns unite dincolo de orice specificitate lin&)istic sau cultural a ac!ionat 4n %eneficiul lim%ii

france"e' 4mpotri)a culturilor re&ionale $i a lim%ilor minoritare. S o%ser)m c 4n &eneral' $i cu e,cep!iile de ri&oare' decupa*ele na!ionale urmea" destul de fidel frontierele lin&)istice6 lim%a comun' 4nlesnind coe"iunea' a fost cel mai adesea o premis important a na!iunii6 pe de alt parte' ideolo&ia na!ional' odat constituit' ca $i statul/na!iune au fa)ori"at omo&eni"area lin&)istic' promo)at printr/o )arietate de factori -administra!ie' 4n)!m nt' ser)iciu militar' industriali"are' curente mi&ratorii>0. Decisi) 4n cariera na!iunii a fost fu"iunea ei cu statul. Urm nd modelul ideal' fiecare na!iune tre%uia s se constituie ca stat6 fiecare stat tre%uia s/$i or&ani"e"e spa!iul 4n func!ie de cerin!ele na!iunii. Unirea dintre Putere -statul0 $i ideal -na!iunea0 eli%era o ener&ie reduta%il' e)oc nd' 4n noul conte,t' alian!a de odinioar dintre spad $i cruce. 1 fost punctul de plecare a unei reor&ani"ri a lumii. 5re%uie semnalate dou derapa*e ale na!iunii' mai e,act ale statului/na!iune' 4n raport cu ar&umentele sale fondatoare. 2ai 4nt i' derapa*ul autoritar. Democratic 4n inten!ii' na!iunea 4$i propunea s inte&re"e armonios indi)idul -de)enit li%er0 4n comunitate. Ine)ita%il 4ns' accentul cdea pe interesul comun' ceea ce n/a 4nt r"iat s pun 4ntr/o po"i!ie de inferioritate indi)idul' &rupurile particulare' minorit!ile> C nd interesele erau diferite' na!iunea a)ea 4ntotdeauna dreptate -na!iunea sau' mai %ine "is' elita conductoare care )or%ea 4n numele na!iunii0. #n al doilea r nd' derapa*ul conflictual. Idealul ori&inar era cel al unei lumi 4mpr!ite 4ntre na!iuni li%ere' e&ale $i fr!e$ti -su)eranii fceau r"%oi' popoarele 4ns' de)enite li%ere' la fel ca indi)i"ii' a)eau s se inspire din slo&anul re)olu!ionar: li%ertate' e&alitate' fraternitate0. S/a 4nt mplat e,act pe dos. 1r fi totu$i nedrept s punem frene"ia r"%oinic a secolelor al .I./lea $i al ../lea e,clusi) pe seama ideolo&iei na!ionale. Interesele di)er&ente' economice $i politice' ale statelor ar fi fost suficiente ca s a! !e focul. Cu at t mai mult cu c t e,pansiunea Occidentului $i 4mpr!irea lumii au 4nmul!it contradic!iile $i importan!a mi"ei. 1rmamentele s/au perfec!ionat $i ele' 4n ritmul pro&resului te+nolo&ic $i industrial. Dar mitul na!iunii a fcut s creasc fe%ra. Oamenii se sim!eau moti)a!i sentimental pentru a/$i nimici ad)ersarul' a/$i apra familia $i idealul. 8Sf nta iu%ire de patrie9 implica ura' la fel de sf nt' 4mpotri)a du$manului. #nainte de apari!ia na!iunii' oamenii fceau r"%oi fr prea mare patim6 dup apari!ia ei' era aproape nedemn s nu iu%e$ti $i s nu ur$ti din tot sufletul. Era ine)ita%il ca Occidentul s a*un& 4n 1cest punct. :ra&mentarea $i competi!ia au fost trsturile sale constituti)e' $i ele i/au asi&urat 4n %un parte succesul. #n (est' r"%oiul s/a manifestat ca un fenomen endemic' re"ultant a unei confi&ura!ii conflictuale. Occidentul a a)ut cultura r"%oiului -la fel cum a a)ut cultura succesului $i a autodep$irii0' 4ncep nd cu r"%oaiele feudale din E)ul 2ediu' trec nd prin r"%oaiele statelor din epoca modern $i sf r$ind apoteotic cu r"%oaiele statelor/na!iuni' pe care 4n)er$unarea ideolo&ic $i for!a te+nolo&iei le/au fcut cumplite. #n afara c tor)a pro%leme de frontier precum 1lsacia $i Rinul' la ori&inea diferendului franco/&erman decupa*ul na!iunilor nu i/a pus Occidentului pro%leme ma*ore. R"%oaiele 4ntre statele/na!iuni au a)ut 4n esen! alte moti)e: tendin!e e,pansioniste' ec+ili%rul european sau mondial> Na!iunile s/au mulat pe statele formate mai de mult -:ran!a' 1n&lia' Spania0 ori s/au constituit prin unirea unor teritorii dispersate' dar apropiate lin&)istic $i cultural -Italia $i Aermania' la mi*locul secolului al .I./lea0. Propa&at 4ns dincolo de Occident' na!iunea' la fel ca democra!ia' a 4nt lnit realit!i foarte diferite' tre%uind s suporte adaptri $i deformri considera%ile. Europa Central $i de Est era domeniul imperiilor' con&lomerate plurietnice' structuri care ar fi putut conduce -dar nu a fost ca"ul0 la un model multina!ional' diferit de na!iunea de tip occidental. Imperiul Ga%s%ur&ic -1ustria' apoi' din ;LPI' 1ustro/Un&aria0' Rusia $i Imperiul

Otoman 4$i 4mpr!eau re&iunea. Pe o %un parte din acest spa!iu' amestecul etnic era re&ula. Pentru a de&a*a teritorii c t de c t omo&ene' tre%uiau ima&inate decupa*e a%ile' insuficiente totu$i pentru a uni ori separa total comunit!ile etnice $i lin&)istice. Diferen!ele culturale' mult mai mari dec t 4n (est' erau 4n plus 4nso!ite -adesea e,acer%ate0 de opo"i!ia dominan!i domina!i' $i ea cu 4nsemnat conota!ie na!ional -turci musulmani 4n fa!a sla)ilor ortodoc$i 4n =alcani' &ermani $i un&uri 4n fa!a sla)ilor $i rom nilor 4n monar+ia austro/un&ar etc.0. #n aceste !inuturi' ideolo&ia na!ional a cptat aspectul aproape e,clusi) al unei 4nfruntri 4ntre etnii $i culturi. 1 fost' de o parte' re"isten!a popoarelor supus e' de alta efortul dominan!ilor de a impune acestor teritorii mo"aicate un model de tip na!ional. 1stfel' 4n loc s/$i accepte di)ersitatea' imperiile au 4ncercat s urme"e e,emplul statelor/na!iuni' fr mare succes' dar cu re"ultatul &arantat de a irita $i mai mult popoarele oprimate. 1 fost ca"ul Rusiei' care a dus o politic de rusificare destul de %rutal. 1ustria a *ucat' la 4nceput' cartea &ermani"rii6 4n ;LPI' a tre%uit totu$i s le cede"e un&urilor *umtate din imperiu' iar 4n propria lor *umtate' unde 8ne/&ermanii9 formau dou treimi din popula!ie' s/a resemnat s practice un soi de federalism moderat' cu o preeminen! cultural $i politic' totu$i' a factorului &erman. #n sc+im%' Un&aria s/a proclamat stat/na!iune' de$i un&urii repre"entau mai pu!in de *umtate din popula!ie' iar celelalte etnii -sla)i $i rom ni0 refu"au cate&oric s de)in un&uri6 4n consecin!' politica de 8ma&+iari"are9 a fost un e$ec. De"mem%rarea imperiilor' mai ales 4n urma Primului R"%oi 2ondial' a dat na$tere unor 8state/na!iuni9 de un &en destul de special. Unele erau la fel de plurietnice ca $i imperiile disprute. Ce+oslo)acia' de pild' prea o 1ustro/Un&arie 4n )ersiune redus6 pe l n& ce+i' slo)aci $i minorit!i dispersate' ea cuprindea "one locuite ma*oritar de &ermani' un&uri $i ucraineni6 &ermanii -o treime din popula!ia pr!ii 8ce+e9' de fapt un element constituti)' 4n e&al msur cu ce+ii' al =oemiei istorice0 erau sensi%il mai numero$i dec t slo)aci i. Polonia' su% fa!ada unui stat/na!iune' pre"enta $i ea o structur multina!ional -4ncorpor nd 4n special un teritoriu ucrainean0. Iu&osla)ia ilustrea" un ca" particular6 !ar a sla)ilor din sud' ea prea la prima )edere destul de coerent din punct de )edere etnic6 ma*oritatea cet!enilor ei )or%eau aceea$i lim% sau lim%i apropiate. Ara) eroare istoric $i politic: s r%ii ortodoc$i' croa!ii $i slo)enii catolici' %osniacii musulmani nu a)eau aceea$i istorie. #nainte de a apar!ine sau nu unei anume na!iuni' apar!ineau cu si&uran! unor spa!ii de ci)ili"a!ie diferite. Iu&osla)ia era tiat 4n dou de principala linie de fractur european: cea care separ Europa catolic $i protestant de Europa ortodo,' situa!ie pe care factorul musulman o fcea $i mai e,plo"i). #n aceste condi!ii' statul iu&osla) nu a)ea nici o $ans de supra)ie!uire. Ce)a mai coerent' Rom nia era la *umtatea drumului 4ntre un stat/na!iune $i un stat multina!ional6 rom nii erau ma*oritari 4n toate re&iunile' 4ns di)ersitatea $i ponderea minorit!ilor' &reu asimila%ile -unele repre"ent nd fostul element dominant0' 4ntre!ineau o atmosfer de suspiciune poten!ial conflictual -4n ;EHM' 5ransil)ania numra JLN rom ni $i F?N un&uri' &ermani' e)rei etc.6 =asara%ia' JPN rom ni $i FFN ru$i' ucraineni' e)rei' %ul&ari etc.0. #n Rusia' Re)olu!ia %ol$e)ic din ;E;I a proclamat e&alitatea a%solut a na!iunilor' dar federali"area fostului imperiu' 4n anii care au urmat' a fost doar o am&ire' incapa%il s contra%alanse"e &reutatea enorm a structurilor centraliste ale statului $i partidului comunist6 prin urmare' perioada comunist a continuat s consolide"e elementul rus $i cultura rus 4n detrimentul celorlalte popoare ale Uniunii6 acestea )or profita trei sferturi de secol mai t r"iu de cderea comun ismului pentru a se eli%era $i despr!i de marele frate rus. 5ensiunile na!ionale din aceast parte a Europei s/au calmat relati)' nu at t prin inte&rarea minorit!ilor 4n s nul na!iunii' c t 4ntr/un mod mai radical' prin eliminarea lor' pur $i simplu. #ndat dup Primul R"%oi 2ondial' turcii i/au e,pul"at pe &recii care locuiau pe teritoriul turc' &recii' la r ndul lor' i/au e,pul"at pe turci. 2ilioane de e)rei polone"i' ru$i' un&uri $i rom ni au

fost e,termina!i 4n timpul celui de/al Doilea R"%oi 2ondial. 3a sf r$itul acestuia' to!i &ermanii din teritoriile ane,ate de Polonia -opt milioane de oameni0 $i Ce+oslo)acia -trei milioane0 au fost e,pul"a!i6 ttari' &ermani $i alte &rupuri etnice au a*uns' din ordinul lui Stalin' 4n 1sia Central. #n deceniile urmtoare' sute de mii de e)rei $i &ermani au emi&rat din Uniunea So)ietic $i Rom nia6 o parte din numeroasa comunitate turc a prsit =ul&aria. 1stfel' 4n "ilele noastre' ta%loul e mai pu!in pestri! dec t ini!ial. #n anumite locuri' tensiunea a sl%it din lips de com%atan!i. Dar acolo unde competitorii continu s fie fa! 4n fa!' confruntarea persist cpt nd uneori accente tra&ice' ca 4n fosta Iu&osla)ie' alteori reu$ind' 4n parte su% presiunea e,i&en!elor europene' s a*un& la un dialo& pa$nic -e ca"ul un&uri lor din Rom nia $i Slo)acia0. Dincolo de frontierele Europei' caracterul artificial sau impus al na!iunii a fost $i mai e)ident. State de tip 8imperial9' precum C+ina' au ales o politic 8na!ional9 centralist' 4n detrimentul re&iunilor' foarte diferite din punct de )edere cultural -4n ca"ul C+inei' 5i%etul $i 8periferia9 apusean musulman0. 3a o scar mai mic' dosarul iraOian a de)enit e,emplar' 4n urma e)enimentelor recente: suni!i' $ii!i $i Our"i' aparent pu!in dispu$i s triasc 4mpreun' dar aduna!i mult timp -prin decupa*ul re"ultat din pr%u$irea Imperiului Otoman0 4ntr/un simulacru de 8stat/na!iune9. #n sc+im%' Our"ii' 4mpr!i!i 4ntre patru !ri -5urcia' Siria' IraO' Iran0' nu dispun de un stat propriu. Ca"ul e,trem este ilustrat de 1frica Nea&r6 frontierele trasate de puterile coloniale' i&nor nd total etniile $i culturile' au ser)it' la decoloni"are' drept cadru pentru noile 8state/na!iuni9' a cror structur era mai cur nd tri%al $i plurietnic dec t na!ional6 4n locul solidarit!ii proclamate' re&iunea e sf $iat de conflicte intermina%ile. Nu 4nseamn c 8ne/occidentalii9 ar fi tre%uit s &seasc solu!ii inedite 4n loc s recur& la o re!et de import. 3umea actual s/a constituit pe modelul occidental' adaptat' desi&ur' $i mai mult sau mai pu!in deformat. Statul/na!iune se potri)ea cu institu!iile de tip Occidental $i cu normele democra!iei' cu drepturile omului etc. :r mi!area $i amestecul etnic' 4napoierea economic $i social' srcia' refle,ele autoritare o multitudine de factori au contri%uit 4ns la promo)area aspectului dominator $i opresi) al statului/na!iune -pre"ent $i 4n (est' dar atenuat de o mai %un func!ionare a institu!iilor $i de puternica tradi!ie pluralist' li%eral $i democratic0. De altfel' nici (estul n/a $tiut s &estione"e di)ersitatea identit!ilor. El)e!ia multina!ional este aproape o e,cep!ie. #n rest' au fost fa)ori"ate spa!iile na!ionale compacte' cu pre!ul de a i&nora' a mar&inali"a sau a 4n%u$i minorit!ile' din fericire cu mi*loace mai pu!in %rutale dec t 4n celelalte pr!i ale lumii -fr a uita e,cep!iile: i"&onirea indienilor 4n Statele Unite $i antisemitismul criminal al na"i$tilor06 ca"ul :ran!ei este e,emplar pentru o metodolo&ie de uniformi"are strict administrati) $i cultural. #ntre statele/na!iuni a e,istat confruntare $i 4nfruntare' de fapt un lun& r"%oi ci)il european. Occidentul a dep$it cu &reu' $i el' mo$tenirea tri%al a na!iunii. 3umea la $coala Occidentului. Rsp ndirea ine&al $i diferit a democra!iei $i a ideolo&iei na!ionale se 4nscrie 4ntr/un fenomen de o amploare mai &eneral: ofensi)a pe toate fronturile a Occidentului $i a culturii occidentale. 3umea a cptat c+ipul actual 4n urma unui )ast proces de acultura!ie' mai precis de occidentali"are. 1 fost consecin!a unui raport de for!e foarte ine&al' $i din ce 4n ce mai fa)ora%il Occidentului. Ne4ndoielnic' presti&iul unei ci)ili"a!ii )ictorioase a contat foarte mult6 4ns oricum' pentru a rm ne 4n competi!ie' sau mcar pentru a nu fi stri)it' sin&ura solu!ie era de a urma $coala Occidentului. 5otu$i' acultura!ie total nu e,ist6 8neoccidentalii9 nu puteau s de)in occidentali pur/s n&e. @ocul 8influen!/receptare9 este comple, $i com%in seduc!ia cu ne4ncrederea $i c+iar cu respin&erea. #n toate ca"urile' re"ultatul e o sinte"' cu o infu"ie occidental mai mare sau mai mic' mai mult sau mai pu!in func!ional. Succesul nu e &arantat6 4n func!ie de capacitatea fiecrei societ!i de a a%sor%i $i inte&ra elementele modelului' re"ultatele au )ariat de la succesul deplin -destul de rar0' trec nd prin reu$itele par!iale' p n la e$ec pur $i

simplu. #mprumutul de institu!ii' te+nolo&ii $i forme culturale occidentale nu re"ol) 4n 4ntre&ime pro%lema6 tre%uie mai ales ca structurile socio/economice $i mentalit!ile s fie suficient de adapta%ile pentru a sus!ine e$afoda*ul $i a/i conferi trinicia unei construc!ii definiti)e. Ca"ul Europei de Est este e,emplar' dac 4ncercm s studiem dinamica acultura!iei' cu )irtu!ile' dar $i cu dificult!ile $i limitele ei. 83ipit9 de Occident' ea a fost prima )i"at de occidentali"are. Cu) ntul 8Europa9' s/o repetm 4nc o dat' nu tre%uie s ne 4n$ele. De$i e mai aproape de Occident' din punct de )edere &eo&rafic $i cultural' dec t celelalte re&iuni ale lumii' *umtatea rsritean a continentului pre"enta' cum am )"ut de*a' trsturi socio/culturale particulare. Ti ea tre%uia s 4n)e!e modelul occidental $i s/l transfere pe un teren destul de diferit. 1 a)ut loc a$adar' ca peste tot' un proces de acultura!ie. #nceputul a fost fcut de Rusia' 4nc de la ;IMM' prin reformele lui Petru cel 2are. Dosarul rus e foarte eloc)ent 4n ce pri)e$te dificult!i le' reu$itele $i imperfec!iunile -c+iar imposi%ilit!ile0 unui asemenea demers. #n orice ca"' formele sunt mai rapid asimila%ile dec t con!inutul lor. E mai u$or s 4nfiin!e"i -prin decretS0 o societate sa)ant dec t s forme"i sa)an!i. De asemenea' elita se adaptea" mai u$or la noile re&uli de *oc dec t structurile soci ale profunde. 1stfel' acultura!ia trece de sus 4n *os' $i de la forme la con!inutul lor' proces lun& $i complicat' al crui re"ultat rm ne incert. Pentru 4nceput' elita rus $i/a sc+im%at portul 4m%rc ndu/se dup moda occidental $i a 4n)!at france"a. 3iteratura' aproape e,clusi) de inspira!ie reli&ioas ortodo, 4nainte de ;IMM' a adoptat la r ndu/i &enurile occidentale: teatru' romane' poe"ie liric $i epic> Dar fa"a de imita!ie' cu st n&ciile ei' nu e u$or de dep$it6 4mprumuturile $i ori&inalitatea nu prea mer& 4mpreun. 2area literatur rus' de factur occidental' dar cu spirit propriu' nu s/a manifestat dec t 4n secolul al .I./lea' cu Pu$Oin $i Ao&ol -ctre ;LHM/;LFM0' 1poi' la un ni)el e,cep!ional' cu 5olstoi $i Dostoie)sOi -ctre ;LPM/;LLM0. Procesul a durat un secol $i *umtate. Ttiin!ele cer $i mai mult timp' $i mai multe eforturi. 1cademia de Ttiin!e din SanOt/Peters%ur& era fondat 4nc din ;I?J' dar' cu e,cep!ia lui 3omonoso) -mai mult un enciclopedist dec t un ade)rat om de $tiin!0' $tiin!a rus a rmas mult timp la un ni)el destul de modest6 4n plus' ma*oritatea numelor importante frapea" prin re"onan!a lor &erman -pro)enind din !rile %altice' din Aermania' El)e!ia etc.' recrutare o%i$nuit 4n secolul al .(III/lea' prelun&it $i 4n secolul al .I./lea0. #n sf r$it' primii sa)an!i ru$i de 4nalt ni)el european apar 4n secolul al .I./lea6 sunt nume %inecunoscute' dar pu!in numeroase: matematicianul 3o%ace)sOi' c+imistul 2endelee)' fi"iolo&ul 2eciniOo)> Ti mai &reu de stp nit e te+nolo&ia' specialitate mai occidental dec t toate. #n ciuda unei mitolo&ii te+nolo&ice ficti)e' fa%ricat inte&ral 4n timpul lui Stalin -potri)it creia ru$ii ar fi in)entat aproape totul' de la ma$ina cu a%uri la iluminatul electric $i na)i&a!ia aerian0' Rusia a a)ut pu!ini in&ineri competiti)i' tre%uind s se mul!umeasc' la fel ca restul lumii' s 4mprumute te+nolo&ia pus la punct de Occident. Dar cea mai mare dificultate -aproape imposi%ilitate0 a fost aceea de a occidentali"a societatea' mentalit!ile' cultura politic. 1doptarea modelului occidental n/a sc+im%at mare lucru 4n )ia!a !ranilor -marea ma*oritate a popula!iei ruse06 n/a mic$orat enorma prpastie social $i n/a u$urat cu nimic un sistem autoritar' %irocratic' centralist $i opresi) 4n cel mai 4nalt &rad. Scriitorii ru$i le puteau da lec!ii de scris confra!ilor lor occidentali' dar Rusia profund continua s fie departe' foarte departe de Occident' departe' dup unii o%ser)atori' c+iar $i de Europa. 8Ru$ii sunt c+ine"i de&+i"a!i9?J: aceast remarc a marc+i"ului de Custine e,prim direct stupoarea unui occidental care constata c Rusia' de$i mima Occidentul' rm nea foarte diferit. Rm ne diferit $i acum. ]rile rom ne -]ara Rom neasc $i 2oldo)a6 Rom nia 4ncep nd din ;LJE0 au intrat mai t r"iu 4n procesul de Occidentali"are: 4ntr/o manier mai consistent' ctre ;LHM.?P #nainte de aceast perioad' elita rom neasc se 4m%rca dup moda turceasc' )or%ea &rece$te $i scria cu

caractere c+irilice. #n dou/trei decenii' transformarea era complet: rom nii $i -mai ales0 rom ncele se 4m%rcau dup ultima mod pari"ian' )or%eau france"a curent $i scriau cu caractere latine -spre deose%ire de celelalte popoare ortodo,e $i pentru a/$i marca apartenen!a la familia latin0. 3e&ile' institu!iile' 4n)!m ntul' &enurile literare $i artistice s/au aliniat la profilul occidental. Constitu!ia rom neasc din ;LPP s/a inspirat din Constitu!ia %el&ian din ;LHH' cea mai a)ansat din Europa. ]ara 4ns rm nea ma*oritar rural' cu o !rnime srac $i analfa%et' iar 4n aceste condi!ii formele occidentale $i *ocul democratic apreau oarecum strine 4n raport cu societatea real -8forme fr fond9' dup sinta&ma lui 5itu 2aiorescu' rom n foarte occidentali"at' dar critic se)er al imitrii superficiale a Occidentului0. De atunci' Rom nia' la fel ca Rusia' a trecut prin comunism $i postcomunism' dar 4nt r"ierile se 4ncp! nea" s persiste: economie neperformant' ni)el de )ia! modest' fractur social pronun!at -4n ciuda proiectului e&ali"ator al comunismului0 $i mentalit!i care se alinia" cu &reu la cele occidentale -mai pu!in or&ani"are $i ri&oare' accente paternaliste' na!ionaliste $i ortodo,iste>0. Sunt caracteristici la fel de )ala%ile $i pentru celelalte !ri din =alcani. 5urcia pre"int o discrepan! $i mai mare 4ntre forme $i fond. Prin reformele lui Zemal 1tat_rO din anii ;E?M $i ;EHM -similare 4ntru c t)a cu cele ale lui Petru cel 2are' dar cu dou secole mai t r"iu0' statul a de)enit laic' iar !ara s/a dotat cu institu!ii de tip occidental -4n contrast cu celelalte societ!i islamice6 de altfel 5urcia a)ea o tradi!ie a statului mai puternic' mo$tenit de la =i"an!06 occidentali"area s/a fcut $i 4n pri)in!a +ainelor $i a scrierii. 5otu$i' institu!iile continu s func!ione"e su% atenta supra)e&+ere a armatei: e un re&im democratic constr ns s se comporte corect' pentru c' lsat 4n )oia lui' risc s se %loc+e"e. :racturile sociale $i culturale -4ntre cosmopolitul Istan%ul' de pild' $i 5urcia profund0 rm n $i ele mari' ilustr nd o tendin! mai &eneral -$i care se accentuea" pro&resi)0 odat ce se trece de la )est la est. 2iracolul 4n materie de acultura!ie este @aponia' !ar care a reu$it s adopte aproape inte&ral modelul occidental' fr a renun!a la tradi!ii $i la spiritul ei particular' sf r$ind prin a se ridica la cel mai 4nalt ni)el te+nolo&ic $i economic. Cut nd moti)ele acestei performan!e' unii istorici au remarcat o asemnare nota%il 4ntre )ec+ea societate *apone" $i societatea european premodern: di)ersificare social' comer! acti)' de")oltarea ora$elor' ceea ce ar fi permis o adaptare relati) u$oar la modernitate6 $i de asemenea -dup estimrile lui 1n&us 2addison0' o produc!ie $i o dinamic economic superioare celorlalte !ri asiatice -PPE dolari pe cap de locuitor 4n ;L?M6 IHI 4n ;LIM0. De aici' nu e dec t un pas' fcut de mai mul!i istorici *apone"i -dar $i de americanul Da)id S. 3andes0' p n la afirma!ia c @aponia $i/ar fi putut 4nfptui propria re)olu!ie industrial' c+iar $i fr Occident.?I 1parent' mul!i au ratat de pu!in aceast re)olu!ie' pe care doar Occidentul a reali"at/o efecti)S Pentru a fi 8ade)ra!i9 occidentali' *apone"ilor le lipsea fermentul indi)idualist' idealismul cuceritor $i curio"itatea $tiin!ific proprii Occidentului. Prin cutarea ec+ili%rului social $i respectul pentru tradi!ii' se aflau mai aproape de c+ine"i. Pe scurt' e ca"ul straniu al unei ci)ili"a!ii 4mpr!ite 4ntre latura sa 8c+ine"9 $i latura 8occidental9' contradic!ii o%ser)a%ile 4n su%itele sc+im%ri de direc!ie: desc+idere lar& a !rii 4n fa!a occidentali lor 4n secolul al .(I/lea' permi! nd $i un succes nota%il al cre$tinismului' adoptat 4n epoc de numero$i *apone"i6 4nc+idere %rutal $i complet din secolul al .(II/lea -masacrarea cre$tinilor' inter"icerea intrrii 4n !ar pentru strini' inter"icerea ie$irii din !ar pentru *apone"i0' fenomen ce trdea" o anume fra&ilitate' frica de o conta&iune ire"isti%il6 $i' 4n sf r$it' desc+iderea radical din secolul al .I./lea' un proces de occidentali"are care 4ns nu e,clude ne4ncrederea fa! de Occident $i )isul secret de a/l dep$i pe propriul lui teren. Ca"ul @aponiei' prin c+iar strlucirea reu$itei sale' pune 4n e)iden! dificult!ile' lentorile $i limitele unui demers care pentru celelalte societ!i aspirante la occidentali"are s/a do)edit a fi $i mai complicat. C+iar $i pentru *apone"i' reu$ita n/a )enit de la o "i la alta. 5otul 4ncepe 4n

;LPL' odat cu era 82ei*i9 $i adoptarea unei politici de moderni"are sistematice. 5otu$i' 4n ;E;H' dup o *umtate de secol de eforturi sus!inute $i 4n momentul c nd @aponia era de*a o important putere re&ional -%tuse Rusia 4n ;EMF/;EMJ 4ntr/un mod umilitor pentru marea putere european0' produsul ei intern pe cap de locuitor -4n dolari la )aloarea din ;EEM0 nu era dec t ;HLI dolari' 4n medie de trei ori mai mic dec t cel 4nre&istrat 4n :ran!a -HFLJ0' 4n Aermania -HPFL0 $i 4n 1n&lia -FE?;06 4n ;EHL' acela$i indicator a%ia a*un&ea la *umtate a ni)elului celor trei !ri occidentale men!ionate6 @aponia era dep$it p n $i de Italia' !ar occidental de m na a doua -economic )or%ind0. @aponia a dep$it 2area =ritanie la produsul pe locuitor a%ia 4n ;ELM' :ran!a 4n ;ELE' iar Aermania a%ia dup unificarea din ;EEM.?L Destul de t r"iu s/au fcut remarcate $i contri%u!iile reale 4n domeniul $tiin!ei $i te+nolo&iei. Primul Premiu No%el *apone" pentru fi"ic datea" din ;EFE6 pentru c+imie' din ;EL;6 pentru medicin' din ;ELI6 pentru teoria economic spre deose%ire de practica economic' 4n care @aponia nu are ri)al nici un No%el pentru moment. Oamenii de $tiin! $i in&inerii *apone"i au do)edit o uimitoare capacitate de a perfec!iona p n la limite a%ia ima&ina%ile in)en!ii care' de cele mai multe ori' nu le apar!ineau6 autonomia lor creatoare e de dat recent. #ntr/ade)r' spiritul Occidentului este mai &reu de imitat dec t re&ulile $i institu!iile sale. 5re%uie asimilat acea insta%ilitate creatoare care' cu )irtu!ile $i cu riscurile ei' rm ne un specific al ci)ili"a!iei occidentale. Pun nd 4n mi$care 4ntrea&a lume' Occidentul a suscitat peste tot atitudini foarte diferite: admira!ie' pe de o parte' comple,e $i frustrri' pe de alta. Europa de Est pre"int' su% acest aspect' un comportament caracteristic. O puteam crede mai apt dec t !rile 4ndeprtate s se apropie' senin' de o ci)ili"a!ie relati) apropiat. Dar %tlia ideolo&ic 4ntre parti"anii $i ad)ersarii Occidentului s/a declan$at cu promptitudine. #n Rusia s/au 4nfruntat 8occidentali$tii9 $i 8sla)ofilii9. Cei din urm refu"au s pun ci)ili"a!ia sla) $i ortodo, la remorca unei Europe dominate de &ermanici $i latini de confesiune catolic $i protestant. Unii pre)edeau o iminent in)ersare de roluri -NiOolai Danile)sOi' 4n cartea lui Rusia $i Europa' ;LPE06 dup o prim fa"' latin' $i o a doua' &ermanic' se apropie a treia fa" a istoriei europene' care )a fi dominat de Rusia. O de"%atere intermina%il s/a declan$at $i 4n Rom nia 4ntre parti"anii Occidentului $i 8auto+toni$ti96 cei din urm' aprtori ai unui specific rom nesc ireducti%il' )oiau s/i disocie"e pe rom ni at t de Occident' c t $i de mediul sla) din *ur6 e,erci!iile pe tema 8sufletului rom nesc9 $i o psi+olo&ie etnic particular ocup un loc semnificati) 4n ima&inarul rom nesc din secolele al .I./lea $i al ../lea' aliment nd o 4ntrea& $coal filosofic. 1ceea$i dispo"i!ie contradictorie poate fi o%ser)at la na!iunile %alcanice. Dincolo de Europa' tensiunea cre$te' ca $i contrastul 4ntre fer)oarea pro/occidentali"ant $i respin&erea 4n)er$unat a oricrei solu!ii occidentale. O re&ul psi+olo&ic destul de elementar arat c orice comple, de inferioritate $i orice frustrare duc automat la strate&ii compensatorii. Su% acest aspect' re&sim 4n Europa de Est' 4n 1sia $i mai peste tot 4n lumea neoccidental aproape acela$i tip de discurs 8autoapreciator9 potri)it cruia inferioritatea material e transfi&urat 4n superioritate spiritual. Ra!ionalist $i mecanicist' Occidentul s/ar remarca prin eficacitatea sa' dar $i printr/un deficit de fine!e $i profun"ime. C t despre 8ne/occidentali9' ei ar fi mai aproape de ade)rurile fundamentale ce !in de sufletul omenesc $i de ordinea cosmic. Un aprtor al Occidentului ar spune c numeroasele 4mpliniri ale acestuia sunt foarte concrete $i au a)ut meritul de a marca lumea' 4n timp ce raporturile pri)ile&iate ale 8omului oriental9 cu sufletul su $i cu misterele uni)ersului rm n a fi do)edite. #n fine' fiecare 4$i face cura* 4n felul lui. (I. Incertitudini -secolul .. $i 4nceputul secolului ..I0 Noile milenarisme.

#ntre ;E;F $i ;EFJ' Occidentul a tra)ersat o perioad de con)ulsii ma*ore: dou r"%oaie mondiale' cri"e economice' derapa*e totalitare> Era ce)a nou' dar nu a%solut nou. Conflictele interne $i proiectele de reform &lo%al -milenarisme' utopii' mi$cri re)olu!ionare0 caracteri"au de mult societatea occidental. De la o epoc la alta' Occidentul n/a 4ncetat s/$i di)ersifice !esutul socio/cultural $i s 4nainte"e din ce 4n ce mai repede> Spre o%iecti)e definite 4n mod contradictoriu. Era ine)ita%il ca aceste contradic!ii s se a&ra)e"e $i lucrurile s a*un& la un punct de ruptur. Ruptura era totu$i 4n spiritul Occidentului' o ci)ili"a!ie care n/a cutat niciodat sta%ilitatea' ci din contr' auto dep$irea. Ara!ie accelerrii istoriei pe care o pro)ocase tot el' Occidentul 4$i permitea lu,ul de a/$i sc+im%a c+ipul' rm n ndu/$i totodat fidel. Oric t ar fi de diferit fa! de secolele precedente' lumea de a"i se 4nscrie ri&uros pe o unic linie de e)olu!ie care e cea a unui Occident dinamic $i 4nnoitor. Rsturnarea structuri lor e,istente nu 4nseamn defel e$ecul ci)ili"a!iei occidentale' ci 4nflorirea ei' 4mplinirea misiunii sale istorice care a fost tocmai de a transforma lumea' de a o sc+im%a ne4ncetat. 1rti$tii au sesi"at cel mai rapid' intuiti)' poten!ialul distructi) $i 4n acela$i timp 8recreator9 al acestei fa"e noi a istoriei.; Dup ;EMM' ei au 4nceput s demole"e lumea ca s/o reconstruiasc e)entual pe noi %a"e. :au)ism' cu%ism' futurism' art a%stract toate s/au succedat 4ntr/o caden! de"ln!uit' 4n rstimpul unui sin&ur deceniu. #n aceast mi$care re)olu!ionar' s remarcm' pe l n& occidentali' pre"en!a ru$ilor -ZandinsOi $i arta a%stract' C+a&all etc.0' su&er nd un seism politic iminent' tot de inspira!ie occidental' dar adaptat la conte,tul particular al Rusiei. Pentru unii' mersul accelerat $i de"ordonat al Occidentului prea s/i prefi&ure"e declinul $i pr%u$irea apropiat. #n realitate' a fost e,act contrariul -se )ede %ine din perspecti)a noastr de a"i0: o formida%il r%ufnire de ener&ie' cu multe efecte per)erse $i distructi)e' 4ns departe de sectuirea anun!at. Declinul Occidentului' anali" pesimist a filosofului &erman OsQald Spen&ler -Der Unter&an& des 1%enlandes' ;E;L /;E??0' d tonul unei tendin!e ilustrate 4n epoc de numeroase lucrri6 apari!ia cr!ii coinciden! sim%olic 4n c+iar momentul c nd se sf r$ea un r"%oi ce lo)ise dur Europa a conferit mesa*ului un plus de credi%ilitate. 5o!i ace$ti profe!i s/ au 4n$elat 4n mod a%solut. De"orienta!i de un Occident 4n cri" $i fr s/$i dea seama c' dintotdeauna' cri"a a fost condi!ia lui 8normal9 ei au a*uns s confunde dificult!ile cre$terii cu semnele pre)estitoare ale sf r$itului. :apt e c 4n timpul acestei perioade Occidentul a do)edit o fecunditate e,cep!ional' 4n %ine ca $i 4n ru' o impresionant efer)escen! te+nolo&ic' artistic $i ideolo&ic. #n aceast pri)in!' cercetrile din domeniul ener&iei nucleare $i e,plo"ia primei %om%e atomice 4n ;EFJ ofer un moti) sim%olic' aductor de speran! $i 4n acela$i timp de spaime. #n ce pri)e$te de")oltarea economic' influen!a pertur%atoare a r"%oaielor $i 2arii Cri"e din ;E?E/;EHH se reflect 4ntr/o 4ncetinire fa! de perioada precedent. Pe ansam%lul Europei Occidentale' cre$terea anual medie a PI=/ului pe locuitor este apreciat la ;'HHN din ;LIM p n 4n ;E;H $i la M'IPN din ;E;H p n 4n ;EJM' cu scderi diferite de la o !ar la alta -2area =ritanie' de la ; la M'EH6 :ran!a' de la ;'FJ la ;';?6 Aermania' de la ;'P; la M';I6 4n aceea$i perioad' Statele Unite 4ncetineau ritmul de la ;'L? la ;'P;0.? Dis func!ionalit!ile Occidentului 4ntre cele dou r"%oaie mondiale e,prim dincolo de moti)ele con*uncturale insuficienta maturi"are a etapei te+nolo&ice $i democratice' o e)olu!ie a*uns a%ia la' *umtatea drumului9. Democrati"area nu satisface nici elitele care o consider prea a)ansat' purttoare de pericole re)olu!ionare' nici masa celor domina!i' pentru care era 4nc departe de a produce re"ultatele dorite. Episodul 8fronturi lor populare9 este caracteristic pentru confruntarea social $i ideolo&ic acut' relati) %ine tolerat de sistem 4n :ran!a' duc nd 4ns' 4n Spania' la un r"%oi ci)il -;EHP/;EHE0 care' mo%ili" nd parti"anii $i ad)ersarii am%elor ta%ere' a

cptat alura unei 4nfruntri la scara Europei. #n aceste condi!ii' re&imul parlamentar' cu o%iecti)ele lui limitate $i aparenta ineficien!' este silit s %at 4n retra&ere' 4n timp ce se afirm un ima&inar autoritar' de dreapta ca $i de st n&a' cu solu!ii mai mult sau mai pu!in radicale' $i mai ales 8definiti)e9. Economia' pe de alt parte' nu re"ol) nimic. @umtate de secol de de")oltare sus!inut atenuase 4ntr/o msur cele mai )i"i%ile disparit!i sociale' dar rm nea mult de fcut6 r"%oiul $i cri"a economic au lo)it din plin pturile inferioare $i medii' fc nd s creasc ner)o"itatea social. R"%oiul' care dup unii ar fi a)ut )irtu!i re&eneratoare -ar fi tre%uit s consume toate ener&iile ne&ati)e: r"%oiul menit s ucid r"%oiul0' n/a fcut dec t s sporeasc tensiunile $i s desc+id calea spre un r"%oi $i mai cumplit. Ca"ul/limit e cel al Aermaniei: umilit de 4nfr n&ere $i de pierderile teritoriale' cople$it de o cri" economic e,trem de se)er' Aermania s/a aruncat cu incon$tien! 4ntr/o a)entur milenarist. #ntr/ade)r' mcinat de un $ir impresionant de contradic!ii' insatisfac!ii $i ilu"ii' perioada inter%elic s/a remarcat printr/un atac 8anti/sistem9 de o intensitate nemai)"ut' de natur s lase 4n um%r )ec+iul milenarism reli&ios sau proiectele mai mult teoretice )i" nd' 4n secolul al .I./lea' reformare a lumii. Dincolo de specificul fiecrei epoci' tre%uie su%liniat 4nc o dat remarca%ila continuitate a filonului milenarist' acea ne)oie de a rein)enta ci)ili"a!ia' care luminea" at t 4mplinirile' c t $i a%u"urile $i derapa*ele Occidentului. Unele !ri s/au do)edit mai )ulnera%ile dec t altele. De pild Aermania' care' pe l n& c trecea printr/o perioad proast' fusese modelat 4n secolul al .I./lea de Prusia' !ar de la +otarul oriental al Europei Centrale' care i/a infu"at tradi!ia militar $i autoritar6 4n plus' concep!ia &erman despre na!iune' strict etnic' alimenta tenta!ia rasismului $i respin&erea celuilalt. Italia' !ar mai pu!in moderni"at' dar suficient de a)ansat ca s fi prins &ustul modernit!ii' $i frustrat 4n am%i!iile ci de mare putere' era &ata $i ea s e,perimente"e solu!ii radicale. De cealalt parte' Rusia pre"ent a ca"ul e,trem al unei !ri +rnite cu ideolo&ii Occidentale' dar 4ncremenit 4n structurile ei tradi!ionale $i afectat de ine&alit!i sociale imposi%il de armoni"at6 tot ce/i rm nea acestei !ri imense era s 4ncerce s for!e"e istoria pentru a atin&e' pe o cale paralel' acela$i ni)el cu Occidentul. Dintre !rile europene' 2area =ritanie a fost cel mai pu!in atins' prote*at fiind de o solid carcas li%eral $i indi)idualist. Dup formula milenarist consacrat' )iitorul tre%uia s se inspire din caracteristicile ) rstei de aur pe care fiecare o )edea 4n felul lui. Idealul fascismului italian era s re4n)ie Imperiul Roman. #n Aermania' na"i$tii' o%seda!i de puritatea rasial' )or in)oca un mod el de/a dreptul preistoric: epoca 4n care arienii' 8%lon"ii atletici9 )eni!i din nord' dominau sin&uri re&iunea6 proiectul era de a reface calitatea %iolo&ic ori&inar' ceea ce impunea eliminarea celorlalte &rupuri rasiale' a e)reilor 4n special -e)reii fi&urau de*a printre !apii isp$itori ai milenarismului tradi!ional6 armonia milenarist cerea e,pul"area oricrui corp strin0. 1ceste doctrine 8unanimiste9 )oiau s re"ol)e o dat pentru totdeauna istoria contradictorie a Occidentului. Ele propuneau 8sf r$ituri ale istoriei9 care s duc la o permanent stare de perfec!iune. In)ent nd 8Reic+/ul de o mie de ani9' Gitler a &sit formula potri)it' care e,prima literal sensul milenarist al proiectului. E uimitor s consta!i cum Occidentul' o ci)ili"a!ie at t de 8istoric9' a putut s produc' prin reac!ie' riposte 8anti/istorice9 at t de puternice. #n marea familie a milenarismelor' comunismul ocup un loc aparte. #n primul r nd' se %a"ea" pe o sc+em istoric e,trem de ela%orat6 milenarismul lui e de factur $tiin!ific' ceea ce i/a conferit un plus de credi%ilitate 4ntr/o epoc 4n care $tiin!a de)enea o referin! ma*or. #n al doilea r nd' 4n timp ce fascismul $i na"ismul su%ordonau e,plicit indi)idul colecti)it!ii' comunismul a reu$it turul de for! -strict teoretic0 de a com%ina 4nflorirea or&anismului social cu eli%erarea indi)idului' inte&r nd astfel filonul anar+ist' la fel de specific pentru milenarism ca $i sim!ul comunit!ii. 1ceast latur 8eli%eratoare9 i/a conferit un %la"on' 4nainte de a na$te o

formida%il decep!ie6 prins 4n propria sa contradic!ie' 8noua societate9 a uitat de li%ertate' prefer nd s de")olte un aparat opresi). #n sf r$it' aspectul cel mai straniu este mi&rarea comunismului de la )est spre est' $i 4n final e,pansiunea lui pe celelalte continente' contrar teoriei mar,iste ori&inare care/l )edea triumf nd 4n centrul occidental al lumii. 5entati)ele de insurec!ie proletar n/au lipsit 4n (est: Aermania -;E;E0' Italia -;E;E/;E?M0' Spania -)ictoria :rontului popular' ;EHP0' afect nd mai ales )eri&ile sla%e ale sistemului occidental. Niciuna 4ns n/a a)ut succes6 cu o clas mi*locie relati) de")oltat' cu un sim! al propriet!ii %ine 4nrdcinat' $i cu un li%eralism economic 4m%l n"it de un prim )al de msuri sociale' Occidentul poseda de*a anticorpii capa%ili s/l apere de o re)olu!ie e&alitar. #n sc+im%' Rusia era foarte diferit' la fel ca ma*oritatea societ!ilor din spa!iul neoccidental. #n Rusia' !ranii' care formau marea ma*oritate a popula!iei' a)eau o )ec+e tradi!ie a propriet!ii comune -pm nturile apar!ineau o%$tii !rne$ti' fiind atri%uite a&ricultorilor pe r nd0. Su% acest aspect' pm ntul rusesc era o in)ita!ie la comunism mult mai con)in&toare dec t u"ina occidental. #n sf r$it' 4n Rusia $i 4n multe alte !ri' srcia e,trem a claselor inferioare' a%sen!a unei clase mi*locii solide care s 8ec+ili%re"e9 societatea' precum $i insuficienta cultur democratic au stimulat refle,ele e&alitare $i au pro)ocat re)olu!ii sociale )iolente. #n aceste societ!i a%ia atinse de modernitate' comunismul a fost $i o strate&ie de moderni"are' continu nd' cu o%iecti)e mai am%i!ioase $i mi*loace mai radicale' procesul de Occidentali"are de*a 4nceput. 2odelul nu mai era Occidentul real' ci un Occident 8)irtual9' puternic industriali"at $i 4n acela$i timp e&alitar' pe care 2ar, 4l anun!a ca iminent. Potri)it lo&icii comuniste' o societate fr e,ploatare' fr ine&alit!i' fr contradic!ii' $i 4n care proprietatea ar apar!ine tuturor' ar fi infinit mai eficient dec t capitalismul conflictual $i anar+ic. #ntr/un inter)al istoric scurt' !rile comuniste urmau s recupere"e enorma 4nt r"iere acumulat' apoi' continu nd competi!ia' a)eau s lase mult 4n urm Occidentul. Or%i!i de utopia e&alitar' teoreticienii noului model nu pricepuser c succesul modelului occidental !inea tocmai de *ocul di)ersit!ilor $i contradic!iilor' 8tare9 istorice pe care ei 4$i propuneau s le elimine. 3umea comunist s/a umplut cu furnale' u"ine $i %ara*e $i' %ine4n!eles' cu imense cartiere de %locuri pentru clasa muncitoare. 1ceast industriali"are for!at se inspira dintr/un profil occidental de*a dep$it' care cerea o te+nolo&ie destul de rudimentar $i o m n de lucru mediu calificat6 producti)itatea $i spiritul de ino)a!ie rm neau e,trem de sc"ute. 3ipsa concuren!ei $i refu"ul de a lua 4n calcul interesul indi)idual s/au do)edit )icii incura%ile. #n era informaticii' !rile comuniste continuau s/$i e,prime performan!a industrial 4n produc!ii de cr%une $i o!el -dup modelul %ritanic din secolul al .I./lea0. 3a captul unei curse pe care tre%uiau s/o c $ti&e conform 8le&ilor istoriei9' ca 8forma!iune socio/economic9 superioar capitalismului' societ!ile comuniste s/au re&sit tot 4n urma Occidentului' la o distan! c+iar mai mare dec t la 4nceputul competi!iei. Cu mult s n&e $i cu mult sudoare' creaser o lume paralel care nu rspundea la comen"i. Nu le rm nea dec t s sc+im%e calea $i s imite' de data asta' ade)ratul model occidental.H Impresionea" -$i uneori nelini$te$te0 aceast capacitate a Occidentului de a da na$tere' pe l n& formula sa dominant pluralism' li%eralism' democra!ie $i indi)idualism unor impulsuri total opuse' ce duc spre ori"onturi am&itoare. 1) ntul de dup r"%oi. 3a sf r$itul celui de/al Doilea R"%oi 2ondial' Europa de (est era epui"at. Dup ce dominaser lumea' marile puteri europene se &seau 4ntr/o po"i!ie umilitoare $i periculoas. @umtatea estic a continentului trecuse su% domina!ie so)ietic' an&a*at de )oie' de ne)oie su% stea&ul comunismului. Instalate 4n inima Aermaniei' tancurile 1rmatei Ro$ii preau capa%ile' 4n ca" de r"%oi' s/$i impun rapid domina!ia p n la 1tlantic. C+ina de)enea $i ca comunist.

Sistemul colonial se pr%u$ea. Cum s ima&ine"i Imperiul %ritanic fr India -independent din ;EFI0? :ran!a a pierdut dou r"%oaie s n&eroase' 4n Indoc+ina' apoi 4n 1l&eria. 3a r ndul lor' americanii au a)ut parte de o 4nfr n&ere -prima din istoria lor0 4n (ietnam. P n $i 1frica Nea&r' care prea domeniul de ) ntoare al 8omului al%9' a de)enit independent. #n fa!a Occidentului' !rile 8lumii a treia9 $i/au afirmat solidaritatea $i +otr rea de a se 4n scrie pe o cale proprie de de")oltare. De"ec+ili%rat de r"%oi' lipsit de imensele/i posesiuni coloniale $i concurat de la&rul comunist care nu 4nceta s/$i proclame )ictoria iminent' Occidentul prea s confirme pre)i"iunile cele mai pesimiste. 1$a a intrat 4n fa"a cea mai dinamic a istoriei sale. Cele mai multe !ri occidentale fuseser lo)ite dur' dar Occidentul' 4n ansam%lu' ie$ea destul de %ine din aceast 4ncercare. #n primul r nd Statele Unite' replic destul de fidel a Occidentului european' au c $ti&at enorm 4n urma r"%oiului' at t su% aspect economic c t $i &eostrate&ic. Continua astfel deplasarea Occidentului: de la sud spre nord $i de la nord spre )est. Cu a*utor american -planul 2ars+all0' economiile occidentale au dep$it destul de repede dificult!ile primilor ani de dup r"%oi. Dac sistemul func!ionea"' pierderile cele mai cumplite se recuperea" u$or6 $i in)ers' dac sistemul nu func!ionea"' a*utorul cel mai &eneros nu ser)e$te la mare lucru. Occidentul a do)edit c mecanismul su era intact $i c+iar mai dinamic ca oric nd' pro%a%il stimulat de amploarea sarcinii $i de dorin!a de a 4nc+ide parante"a unei fa"e istorice tul%uri. Ctre ;EJM' se atin&ea din nou' mai peste tot' ni)elul economic de dinainte de r"%oi. Ti 4naintarea a continuat' ire"isti%il. S comparm cu performan!ele anterioare: 4ntre ;L?M/;LIM' 4n Europa occidental se 4nre&istra o medie anual a cre$terii economice pe locuitor de M'EL6 4ntre ;LIM/;E;H ;'HH6 4ntre ;E;H/;EJM M'IP6 iar 4ntre ;EJM/;EIH F'MJ: de trei ori mai mult $i de trei ori mai repede dec t 4n cele mai %une perioade precedente -Statele Unite a)eau ?'FJ' ce)a mai pu!in' dar continu nd o e)olu!ie ce cunoscuse ritmuri mai 4nalte dec t Europa $i' %ine4n!eles' fr distru&erile r"%oiului0. Occidentul nu se de")oltase niciodat mai repede dec t 4n epoca 4n care comunismul profe!ea "ilnic -inclusi) 4n interiorul ta%erei occidentale0 pr%u$irea apropiat a capitalismului. Si&ur' %o&a!ii au de)enit $i mai %o&a!i' dar aceast dinamic economic e,cep!ional a permis o atenuare nota%il a disparit!ilor sociale6 srcia s/a redus $i' 4n manifestrile ei e,treme' a a*uns un fenomen mai cur nd mar&inal. S/au redus de asemenea ine&alit!ile re&ionale. aonele rurale rmase mult timp departe de ci)ili"a!ia modern :ran!a 8profund9 oferea numeroase e,emple au sf r$it prin a fi inte&rate' profit nd la r ndul lor de a)anta*ele -ca $i de incon)enienteleS0 )ie!ii moderne. Structura socio/economic occidental n/a de)enit uniform' desi&ur' 4ns oricum pre"enta mai pu!ine contraste. Dup ;EIH -urmare a 8$ocului petrolier9' dar $i a unei anumite 8saturri9 economice0' ritmul a 4ncetinit 4n Europa occidental' cre$terea anual pe cap de locuitor a co%or t la ;'LL 4ntre ;EIH/?MM;' ceea ce a pro)ocat de"ec+ili%re' mai ales un $oma* destul de 4n&ri*ortor $i numeroase dificult!i sectoriale' dar fr a pune serios 4n pericol ni)elul de*a atins -4n aceea$i perioad' Statele Unite 4nre&istrau o cre$tere anual de ;'LP pe locuitor6 performan!a lor economic actual este superioar celei a Europei occidentale0.F Nu 4ncercm s ideali"m situa!ia' ci doar s comparm Occidentul de a"i cu Occidentul de ieri' $i Occidentul cu restul lumii. Relati)a omo&eni"are a re&iunii se reflect $i 4n pro&resele economice su%stan!iale ale !rilor care 4n epoca industrial rmseser mult 4n urm' 4n special sudul: Italia' Spania' Portu&alia' fr a uita e,cep!ia 8nordic9 a Irlandei. #n ;E;H' produsul pe locuitor al 2arii =ritanii era de dou ori mai mare dec t cel din Italia $i Irlanda $i aproape de trei ori mai mare dec t 4n Portu&alia. Ctre ;ELM' Italia foarte dinamic' dup r"%oi' din punct de )edere economic recuperase 4nt r"ierea $i c+iar dep$ise pu!in ni)elul %ritanic -a)anta* efemer' anulat de e,celentul comportament economic %ritanic 4ncep nd de Ia mi*locul anilor ;ELM' ca $i

de 4ncetinirea cre$terii italiene6 dar Italia $i/a dep$it cate&oric +andicapul din ultimele secole' a*un& nd $i men!in ndu/se Ia )alorile mediei occidentale0. Nu mai pu!in e,emplar e ca"ul Irlandei' fosta rud srac a ar+ipela&ului %ritanic: dup mai mul!i ani de cre$tere e,cep!ional' a a*uns Ia aproape acela$i ni)el economic cu 2area =ritanie. Portu&alia' care continu s rm n mem%rul cel mai srac al familiei occidentale' a 4nceput Ia r ndul ei o cre$tere economic destul de sus!inut6 $i/a redus +andicapul Ia *umtate' a*un& nd Ia apro,imati) JMN din ni)elul unor !ri ca 2area =ritanie' Aermania $i :ran!a. Occidentul 4$i reduce pro&resi) decala*ele istorice dintre Nord $i Sud' dintre catolici $i protestan!i' $i pre"int un aspect din ce 4n ce mai unitar -cu c te)a e,cep!ii )i"i%ile totu$i' cum ar fi contrastul dintre nordul $i sudul Italiei0. Spre un imperiu european? #n ciuda acestei de")oltri remarca%ile' importan!a relati) a Occidentului european $i 4n particular a fiecreia din componentele lui principale' marile puteri de odinioar -1n&lia' :ran!a' Aermania0' a sc"ut su% toate aspectele: demo&rafic' economic' politic $i militar. 1nsam%luri mai mari au preluat $tafeta' Statele Unite 4n primul r nd' Uniunea So)ietic -respecti) Rusia' mcar prin dimensiune dac nu prin eficacitate0' @aponia' iar mai recent -$i mai ales 4n perspecti)0 C+ina. #n ;LIM' PI=/ul 2arii =ritanii dep$ea cu pu!in economia american' :ran!a urma cu IHN6 4n ;E;H' 2area =ritanie reali"a FH'JN din PI=/ul Statelor Unite' iar :ran!a ?LN6 4n ;EJM' cele dou !ri co%or ser la ?FN' respecti) ;JNJ6 4n pre"ent' 2area =ritanie $i :ran!a repre"int ;J/;PN fa! de Statele Unite' care produc de trei ori $i *umtate mai mult dec t cele dou !ri 4mpreun. Comparate cu @aponia' fiecare din aceste dou !ri europene se situea" la circa FJN. 1n&lia' cel mai 4ntins imperiu $i economia cea mai 4nfloritoare' a rede)enit o insul' destul de performant' desi&ur' dar totu$i o insul. Pe )remea lui 3udo)ic .I( sau a Re)olu!iei :rance"e' :ran!a era la apo&eul puterii sale' capa%il la ne)oie s 4nfrunte mari coali!ii europene -celelalte continente nu contau06 4n "ilele noastre' :ran!a este un stat mi*lociu. Puterile europene au cre"ut o )reme c )or putea rm ne 4n *oc &ra!ie imperiilor lor coloniale' de$i acestea le creau de*a dificult!i6 nu le mai puteau e,ploata pur $i simplu' ca furni"oare de materii prime: tre%uiau s le trate"e mai mult sau mai pu!in pe picior de e&alitate $i s in)esteasc 4n de")oltarea lor6 4n aceste condi!ii' costurile riscau s fie mai mari dec t profitul -$i oricum curentul ducea ire"isti%il spre emanciparea popoarelor coloni"ate0. 5otu$i' :ran!a s/a 4ncp! nat -cu riscul unei &ra)e cri"e na!ionale0 s pstre"e 1l&eria 8france"9' prelun&ind teritoriul metropolitan pe cellalt !rm al 2editeranei' ultim $ans de a rm ne o 8!ar mare9. 8]ar mare9 se )oia p n $i mica $i sraca Portu&alie' prima care $i/a constituit un imperiu colonial $i ultima care a renun!at la el -4n ;EIJ' c nd 1n&ola $i 2o"am%ic au o%!inut 4n sf r$it independen!a0. #n felul su' $i fr a recur&e la mi*loacele coloniale' Gitler 4ncercase s fac din Aermania un mare imperiu continental' compara%il cu Statele Unite6 4n raport cu dimensiunea dorit' )ec+iul Reic+ era prea mic' $i c+iar al 5reilea Reic+ 4n +otarele sale lr&ite dup ane,area 1ustriei' Ce+oslo)aciei $i Poloniei6 astfel' r"%oiul 4mpotri)a Rusiei de)enea indispensa%il' pentru a e,tinde Aermania prin ane,area c mpiei ruse' p n la dimensiunile unui imperiu mondial. 3a sf r$itul r"%oiului' n/au mai rmas 8la ) rf9 dec t Statele Unite $i Uniunea So)ietic. 1ceasta din urm' 4n ciuda an)er&urii sale' impresionant $i amenin!toare' s/a do)edit incapa%il s fac fa! competi!iei' pur $i simplu pentru c 4ncercase o alt cale de de")oltare dec t cea confirmat 4n (est. #n cele din urm' s/a deta$at o sin&ur putere' de)enit superputere din lips de concuren!i: Statele Unite. #n aceste condi!ii' sin&ura solu!ie pentru Europa occidental' dac )oia s recupere"e terenul pierdut $i s e)ite protectoratul american -instaurat' 4n fapt' 4ndat dup r"%oi $i care continu $i acum' prin N15O' 4n domeniul aprrii0' era calea unificrii. Sc+im%area a fost spectaculoas. 1proape de la o "i la alta -la scara istoriei0' s/a trecut de la o stare endemic de

r"%oi la o politic de prietenie $i inte&rare. 2odelul sim%olic este 4n!ele&erea franco/&erman: dou !ri al cror anta&onism 4ns n&erase Europa de)eneau parteneri apropia!i' lucr nd 4mpreun la unitatea continentului. 5raumatismele unui r"%oi ori%il' scderea puterii' pericolul so)ietic $i dorin!a de a limita tutela american sunt c te)a moti)e e)idente ale acestui re)iriment. 5re%uie totu$i s !inem seama de %i)alen!a esen!ial a Occidentului' pm nt conflictual $i totodat unificat' de/a lun&ul 4ntre&ii sale istorii. C+iar $i atunci c nd se sf $iau 4ntre ele' !rile din (est n/ au uitat nici odat c apar!ineau aceleia$i ci)ili"a!ii $i c formau o mare familie. #n fa!a 8celorlal!i9' Occidentul s/a sim!it mereu solidar. 1stfel' dup ultimul r"%oi' c nd unitatea a aprut ca alternati) 4n!eleapt 4n fa!a unei di)i"ri sterile $i periculoase' lucruri le au e)oluat destul de rapid $i fr de"acorduri ma*ore. Dup ce semnase )ra*%a 4n toate col!uri le planetei' Occidentul' e,emplar ca 4ntotdeauna -4n %ine ca $i 4n ru0' a oferit modelul unei strate&ii de pace $i unificare. Punctul de plecare a fost 4n primul r nd economic: Comunitatea european a cr%unelui $i o!elului -;EJ;0' urmat de Comunitatea economic european sau Pia!a comun -;EJL0' reunind :ran!a' Aermania' Italia $i =enelu, -spa!iu ce refcea 4ntr/un fel Imperiul lui Carol cel 2are0' nucleu la care s/au alturat 4n ;EIH 2area =ritanie' Irlanda $i Danemarca' 4n ;EL; Arecia' 4n ;ELP Spania $i Portu&alia. 5reptat' dimensiunea politic' cultural $i uman a proiectului a cptat an)er&ur: Comunitatea economic a de)enit 8Uniunea european9' la care au aderat 4n ;EEJ 1ustria' :inlanda $i Suedia. 1ceast &rupare de cincispre"ece state reunea aproape 4ntrea&a Europ Occidental -mai pu!in El)e!ia $i Nor)e&ia0 4ntr/un or&anism economic $i politic comun. 1doptarea monedei unice europene 8euro9 -e,cep!ii: 2area =ritanie' Danemarca $i Suedia0' instituirea unui spa!iu )amal comun -"ona Sc+en&en0 sunt pa$i importan!i $i aparent ire)ersi%ili. Spre o confedera!ie european. Dificult!ile de parcurs nu tre%uie minimali"ate. :ormula e total inedit $i uneori' 4n e)ita%il' se 4naintea" pe % l% ite. Nimeni nu poate spune acum dac peste. C te)a decenii )a e,ista un ade)rat stat federal sau mai cur nd o Europ a patriilor' 4n care fiecare stat/na!iune $i/ ar pstra identitatea. Inte&rarea )a fi desi&ur pro&resi) $i din ce 4n ce mai str ns. Respin&erea Constitu!iei europene de ctre :ran!a $i Olanda -4n ?MMJ0 marc+ea" o pau"' pro%a%il temporar6 4n fa!a pro)ocrilor mondiali"rii' mul!i europeni se simt apra!i mai %ine de frontierele na!ionale dec t de un spa!iu continental 4nc insuficient structurat $i armoni"at' supus unor deci"ii incontrola%ile. Este o retra&ere con*unctural care' 4n mod normal' n/ar tre%ui s deturne"e e)olu!ia de*a 4nceput. Europa celor cincispre"ece Occidentul unificat repre"enta de*a un ansam%lu compara%il 4n termeni demo&rafici $i economici cu Statele Unite: popula!ie mai mare -aproape FMM de milioane de locuitori fa! de mai pu!in de HMM de milioane0 $i un produs na!ional %rut relati) apropiat. Proiectul european nu s/a oprit 4ns la +otarul spa!iului occidental. #n ?MMF' "ece noi !ri au fost primite 4n Uniune -Estonia' 3etonia' 3ituania' Polonia' Repu%lica Ce+' Un&aria' Slo)acia' Slo)enia' 2alta $i CipruS0. 1 fost sr%torit atunci' cam prea repede' 8unirea celor dou pr!i' apusean $i rsritean9' ale Europei. 3s nd deoparte ca"urile particulare ale Ciprului -&rec $i ortodo,0 $i 2altei -insul apar!in nd de fapt spa!iului occidental0' !rile 4n c+estiune sunt le&ate istoric de "ona de mar&ine a Occidentului. Nu e )or%a de Europa rsritean ortodo, -$i musulman pe alocuri0' ci de !rile Europei Centrale' catolice $i protestante' 4n &eneral foarte le&ate de Occident 4nainte de apari!ia comunismului -am artat de*a c din punct de )edere istoric $i cultural po"i!ionarea la est a acestor !ri e fals' o reminiscen! din )remea comunismului' c nd imperiul so)ietic a 4mpins Estul p n 4n centrul Aermaniei6 cine' la ;EMM' ar fi considerat 1ustro/Un&aria o !ar a Europei rsritene?0. 2ai pu!in de")oltate dec t Occidentul $i rmase 4n urm 4n timpul perioadei comuniste' aceste !ri aduc pentru moment o contri%u!ie

destul de modest la ponderea economic a Uniunii -IF milioane de locuitori' ;PN din popula!ia Uniunii lr&ite la dou"eci $i cinci de mem%ri' dar mai pu!in de F'JN din produsul ei %rut0. Pro%lema cea mai delicat a Uniunii rm ne Europa rsritean' ade)rata Europa rsritean' $i' 4ntr/un plan mai &eneral' e,tinderea spre est' c+iar $i dincolo de limitele &eo&rafice -destul de con)en!ionale' desi&ur0 ale continentului european. Europa de Est' un ansam%lu destul de disparat' cuprinde Rusia' plus !rile ata$ate istoric la imperiul rus $i so)ietic: Ucraina' =elarus $i micile repu%lici din Cauca"6 apoi Rom nia6 la *umtatea drumului 4ntre Rom nia $i fostul spa!iu so)ietic' 2oldo)a6 4n fine' !rile din =alcani: =ul&aria' statele fostei Iu&osla)ii' 1l%ania. Simpla lor enumerare e suficient pentru a constata c aceast %ucat' sau mai cur nd acest amestec' e mult mai &reu de inte&rat dec t Europa Central. O e,cep!ie totu$i: Arecia. ]ar %alcanic' ortodo, $i nu doar at t -8in)ent nd9 ortodo,ia' a fondat 4ntr/un fel spa!iul cultural al Europei de Est0' Arecia era la fel de diferit de Occident ca $i celelalte !ri din re&iune. Ea a a)ut 4ndoita $ans de a fi e)itat capcana comunist $i de a repre"enta pentru Europa un sim%ol istoric inconturna%il. Puterea ima&inarului: Arecia s/ar afla' prin istoria sa )ec+e' la ori&inea ci)ili"a!iei Occidentale $i 4n acela$i timp' prin =i"an!' la ori&inea Europei de Est. Cum s ima&ine"i Europa fr ea? 1stfel' Arecia a fost admis destul de de)reme' de)enind sin&ura !ar ortodo, din Uniunea european -iar asta 4n ciuda unor comportamente mai pu!in 8ortodo,e9 4n anumite planuri' cum ar fi rolul cam prea apsat al %isericii' nerecunoa$terea minorit!ilor sau lipsa de ri&oare financiar0. Dup un parcurs destul de dificil' la ; ianuarie ?MMI' Rom nia $i =ul&aria au de)enit $i ele mem%re ale Uniunii europene. 2ai pu!in pre&tite dec t !rile Europei Centrale -a) nd de recuperat o 4nt r"iere istoric0' cele dou !ri au reali"at totu$i pro&rese 4n domeniul economic $i al institu!iilor' iar p n la urm' prin dimensiunea lor -o !ar mic =ul&aria' $i o !ar mi*locie Rom nia0' nu )or pune Uniunii pro%leme insurmonta%ile. Ca"ul fostului imperiu so)ietic e foarte diferit. Rusia nu e nici mai european' nici mai pu!in european dec t Rom nia $i =ul&aria6 este la fel de apropiat $i de diferit de Occident -cu contraste mai apsate 4ns' $i cu o tendin! autoritar ce nu se atenuea"0. Dar trstura ei cea mai caracteristic rm ne imensitatea. #n&lo% nd Rusia' Uniunea european s/ar 4n)ecina cu C+ina $i cu @aponia' a*un& nd la Pacific6 pe +art' Europa ar prea mai cur nd o ane, a spa!iului rus. Pro%lema Rusiei nu 4n 4ntre&ime re"ol)at' iar )iitorul' ca 4ntotdeauna' rm ne desc+is6 dar 4n fa"a actual a proiectului' 4n mod )dit' locul ei nu e 4n Europa. Situa!ia se complic 4n ce pri)e$te !rile desprinse din fostul imperiu rus' care' 4ntr/o prim fa"' au rmas le&ate de 2osco)a 4n cadrul CSI -Comunitatea Statelor Independente0' un soi de replic oriental a Uniunii europene6 e)olu!ia acestei comunit!i nu a fost strlucit' iar 4n aceste condi!ii' $i ale pro&reselor 4nre&istrate de democra!ie' unele dintre aceste fra&mente de imperiu se orientea" de*a spre Occident' cu inten!ia declarat de a inte&ra c nd)a spa!iul Uniunii. Este ca"ul Aeor&iei' al 2oldo)ei' $i mai ales al Ucrainei' dup )ictoria din ?MMF a 8re)olu!iei portocalii9. #ns Ucraina este efecti) o !ar mare' mai 4ntins dec t :ran!a $i cu o popula!ie a*uns de*a la JM de milioane. Cu ea' s/ar altura Occidentului o parte 4nsemnat din fosta Rusie $i mai ales o !ar care' &eo&rafic $i cultural' e &reu de separat de partea rus a continentului -ru$ii repre"int aproape un sfert din popula!ie' Crimeea este mai mult rus dec t ucrainean' iar !ara e practic scindat 4ntre o *umtate pro/occidental $i alt *umtate pro/rus0. #n =alcani' 4n ciuda dificult!i lor actuale pro)ocate de ruperea s n&eroas a Iu&osla)iei' perspecti)a re"ona%il e cea a inte&rrii tuturor !ri$oarelor din re&iune. #ntr/ade)r' a) nd de*a o Arecie mem%r a Uniunii' urmat de =ul&aria $i Rom nia' ar fi nepotri)it ca o parte din =alcani s rm n deoparte. S/au 4nceput de*a ne&ocieri cu Croa!ia -sin&ura !ar catolic $i apar!in nd

istoric Europei Centrale care nu este 4nc mem%r a Uniunii0' $i )a )eni desi&ur "iua 4n care Ser%ia' 2untene&ru' =osnia' 2acedonia $i 1l%ania )or fi $i ele pre&tite s adere. Rm ne pro%lema 5urciei' la fel de complicat ca $i cea a spa!iului e,/so)ietic. O%iecti) )or%ind' 5urcia e mai pu!in european dec t Rusia: reli&ie musulman' teritoriu situat 4n cea mai mare parte dincolo de limitele con)en!ionale ale Europei' 8occidentali"are9 destul de recent $i departe de a/i fi impre&nat structurile $i mentalit!ile6 pe de alt parte' 5urcia pre"int a)anta*ul c a fost cru!at de e,perien!a comunist $i a e)oluat' timp de *umtate de secol' str ns le&at de (est' economic $i militar -e cel mai important mem%ru N15O 4n flancul sudic al alian!ei0. 2ai pu!in mare' e)ident' dec t Rusia' e totu$i suficient de mare cu cei IM de milioane de locuitori -doar Aermania' 4n Uniunea european' este mai populat pentru moment' dar a) nd 4n )edere tendin!ele demo&rafice' 5urcia o )a dep$i 4n scurt timp6 astfel' 4n ca"ul aderrii' statul cel mai populat al Europei ar fi un stat islamic' cu o %un parte din popula!ie pu!in inte&rat 4n modernitate0. S remarcm de asemenea c 5urcia' 4n ciuda statutului oficial laic' rm ne totu$i o na!iune musulman 4n care islamismul e mai acti) dec t e cre$tinismul 4n !rile europene -tenta!ia fundamentalismului rm n nd )ie' iar statutul celorlalte confesiuni mai de&ra% incert0. 1derarea 5urciei este un risc pentru Europa' care nu 4ncetea" s c ntreasc ar&umentele pro $i contra' fr a 4ndr"ni s ia o +otr re definiti). 1de)rul e c !rile $i re&iunile Europei se &sesc la ni)eluri foarte diferite' consecin! a unei istorii fra&mentate ce nu poate fi a%olit sau dep$it de la o "i la alta. Indicatorul de de")oltare uman al Na!iunilor Unite pre"int 4n fiecare an o sinte" su&esti) a condi!iilor economice $i socio/culturale din fiecare !ar' com%in nd PI=/ul pe cap de locuitor -calculat 4n func!ie de 8paritatea puterii de cumprare9' pentru a estima mai corect ni)elul de )ia! real0' speran!a de )ia! la na$tere $i ni)elul din instruc!ie -indice de alfa%eti"are $i $colari"are0. Sunt date cantitati)e' dar care lmuresc aspecte calitati)e importante -cu o do" de apro,imare' desi&ur0 $i care spun mult despre starea de ci)ili"a!ie a unei comunit!i na!ionale. #n acest ta%el -cifre din ?MMF pu%licate 4n ?MMP0' 4n care fi&urea" ;II de !ri 4n ordine descresctoare' primele dou"eci de locuri sunt ocupate de na!iunile occidentale' europene $i neeuropene' plus @aponia6 ma*oritatea !rilor din Europa Central se afl pe locuri le HM/FM -Repu%lica Ce+ HM' Un&aria HJ' Polonia HI06 Europa de Est co%oar spre locurile PM/IM -Rom nia PM6 Rusia PJ6 Ucraina II06 4n fine' 5urcia ocup po"i!ia E? -cu un deficit considera%il al indicelui de alfa%eti"are a adul!ilor' care o situea" mult 4n urma tuturor !rilor europene0.P 1ceste cifre definesc clar "one europene distincte' nu doar la ni)el material' dar $i 4n plan mai &eneral' socio/cultural' $i nu doar la ni)elul elitelor' ci la ni)elul structurilor profunde. Sunt cercuri succesi)e: Occidentul' Europa Central' Europa de Est $i' 4n sf r$it' 5urcia. Europa celor ;J -4nainte de ?MMF0 4nsemna Occidentul unificat -plus Arecia0. Europa celor ?J -4ncep nd cu ?MMF0 este Occidentul plus Europa Central. Europa celor ?I -4ncep nd cu ?MMI0 adau& la acest ansam%lu dou !ri din Europa de Est. Rm ne de )"ut 4n ce msur cercuri le urmtoare )or fi atrase $i ele de nucleul occidental. Occidentul s/ar fi putut opri la +otarele sale. Era pro%a%il solu!ia cea mai comod. 1 preferat totu$i s 4nainte"e spre Europa Central' re&iune destul de apropiat din punct de )edere istoric $i cultural. #n fapt' era &reu' dac nu imposi%il' s a%andone"e aceast re&iune care' eli%erat de comunism' )oia s/$i re&seasc locul alturi de Occident. 1ceast nou frontier putea s fie $i ultima. Dar !rile mici din Europa de Est pri)eau $i ele spre Occident' $i ele cunoscuser 4nainte de comunism' cel pu!in prin elitele lor' o influen! occidental destul de puternic. De altfel' cum s lase' 4ntre Uniunea european $i Comunitatea post/so)ietic' un spa!iu incert' 4n care micile na!iuni ale Europei Centrale $i de Est ar de)eni -cum s/a 4nt mplat 4n a*unul celui de/al Doilea R"%oi 2ondial0 *ucriile unei istorii impre)i"i%ile $i poten!ial

periculoase? #ntr/un fel' Occidentul era silit s/$i continue lr&irea spre est' fr o limit fi,at definiti). Dar' pe l n& aceast mi$care aproape o%li&atorie' e,tinderea a iscat un soi de entu"iasm' cel pu!in printre liderii politici. Occidentul 4$i relua astfel )oca!ia cuceritoare' c+iar dac 4ntr/un spirit pa$nic' urmrind crearea unui imperiu de tip nou' capa%il s trate"e de la e&al la e&al cu Statele Unite' iar m ine' poate' cu C+ina. De acea' mrimea contea"6 cu c t mai mare )a fi Europa' cu at t mai mare )a fi rolul ei. #n aceast e)olu!ie' cri"a din ?MMJ era pre)i"i%il -dar' ca de o%icei' lucruri le sunt 8pre)"ute9 dup ce s/au 4nt mplat0. Respin&erea popular a Constitu!iei europene a do)edit c liderii politici for!aser ritmul 4ntr/un mod oarecum imprudent. Ei au 4ncercat s consolide"e Uniunea $i 4n acela$i timp s/o e,tind' demersuri destul de contradictorii. Cei care au )otat 4mpotri)a Constitu!iei $i/au e,primat implicit re"er)ele fa! de e,tindere. Diferen!a de ni)el dintre Europa occidental $i celelalte re&iuni ale continentului a creat un du%lu curent dificil de controlat: pe de o parte' delocali"area 4ntreprinderi lor occidentale 4n !ri cu costuri de produc!ie mai sc"ute' pe de alta' mi&rarea spre (est a m inii de lucru mai ieftine din !rile respecti)e. Este o surs suplimentar de $oma* $i nemul!umire social care se traduce prin respin&erea unei Europe lr&ite $i fr frontiere. 5reptat' ridicarea ni)elului economic $i a ni)elului de trai 4n !rile Europei Centrale $i de Est )a atenua acest fenomen' dar astfel de e)olu!ii au ne)oie de timp. 2isiunea Europei occidentale e tocmai s dinami"e"e $i s asimile"e economiile societ!ilor din 8cealalt Europ9' duc nd p n la capt un proces de occidentali"are a*uns la *umtatea drumului. 1cest efort risc s coste destul de scump. Cunoa$tem dificult!ile pe care Aermania le/a a)ut $i 4nclcare 4n inte&rarea $i ridicarea la ni)elul ei a Aermaniei de Est -fosta R:A0' teritoriu etnic $i cultural &erman totu$i' $i mai a)ansat economic dec t celelalte !ri e,/comuniste. O lr&ire masi) ar cere' din partea Europei 4ntre&i' un efort $i mai considera%il. Optimismul ini!ial e pe cale s se de"umfle' iar )ocile sceptice se aud de*a mai puternic. Rom nia $i =ul&aria' care/au trecut la limit' pot fi fericite. Candidaturile urmtoare risc s fie tratate cu mai pu!in indul&en!. Dar poate c )a fi o cri" salutar' permi! nd Uniunii s/$i defineasc mai %ine o%iecti)ele $i s de)in con$tient 4ntr/un mod mai realist de dificult!ile $i limitele proiectului -un proiect care' 4n mod cert' nu are for!a $i dimensiunea sim%olic' aproape reli&ioas' a statului/ na!iune din secolul al .I./lea6 Europa tre%uie s fac compromisuri at t cu statele sale na!iuni care' 4n ciuda unui anume reflu, al ideolo&iei na!ionale' rm n realit!i $i sim%oluri puternice' c t $i cu procesul de &lo%ali"are care/o atra&e de*a 4ntr/un ansam%lu planetar mai )ast0. Cea mai %un dintre lumi. #ntre timp' Occidentul a i"%utit s/$i perfec!ione"e sistemul socio/economic. 5ran"i!ia de la Ci)ili"a!ia preindustrial la ci)ili"a!ia post industrial s/a 4nc+eiat 4n sf r$it' iar dup dou secole fluide' de tatonri $i tur%ulen!e' s/a cristali"at o formul' relati) sta%il' $i care 4n condi!iile actuale ale planetei repre"int' fr ironie' 8cea mai %un dintre lumi9. #n primul r nd' Occidentul a de)enit %o&at' mai %o&at dec t era' de o %o&!ie frapant 4n compara!ie cu restul lumii. #ntre cele dou solu!ii 84m%o&!i!i/)9 al lui Aui"ot $i e&alitarismul lui 2ar, a triumfat prima. C+iar $i pentru cei mai pu!in %o&a!i' o %o&!ie ine&al 4mpr!it este mai %un dec t e&alitatea 4n mi"erie. Pentru prima oar 4n istorie' sracii nu mai sunt ma*oritari. Se afl 4ntr/o propor!ie apropiat de cea a %o&a!ilor' minoritari $i unii' $i ceilal!i. #n !rile Europei occidentale' sracii repre"int ;IN dup o estimare din ?MM; -consider nd pra&ul de srcie la PMN din ni)elul de trai mediu6 ;;N dac pra&ul e socotit la JMN06 4ntre !ri' diferen!ele )aria" de la ??N 4n Portu&alia la ;;N 4n Danemarca -:ran!a $i Aermania sunt la ;PN0.I C t despre mi"eria e,trem -cei care triesc 4n strad $i nu au ce m nca0' ea continu s e,iste' 4ns a de)enit cu totul mar&inal. Desi&ur' 4n societ!i at t de %o&ate' sracii sunt un su%iect scandalos6 4n plus' au de)enit foarte )i"i%ili' pentru c mul!i dintre ei apar!in unor minorit!i rasiale sau reli&ioase

-ma&+re%ieni 4n :ran!a' ne&ri $i +ispano/americani 4n Statele Unite>0. Pre"en!a acestor 8e,clu$i9 poate uneori s nasc tul%urri' dar nu e de natur s %loc+e"e sistemul. 5rei sferturi din popula!ia occidental apar!in clasei mi*locii. Iat e,act contrariul profe!iilor lui 2ar,. Departe de a se proletari"a' societatea s/a 4m%ur&+e"it. Conflictele sociale s/au fra&mentat $i dispersat' iar r"%oiul anun!at 4ntre pu!inii %o&a!i $i marea armat a sracilor nu )a mai a)ea loc' din lips de com%atan!i. Condi!ia muncitorului s/a 4m%unt!it mult $i' p n la urm' odat cu declinul industriilor tradi!ional e -cr%une' o!el etc.0' cu noile te+nolo&ii $i cu de")oltarea ser)iciilor' aceast cate&orie s/a restr ns considera%il. 2a*oritatea occidentalilor nu sunt nici proletari' nici capitali$ti. 1ceast ma*oritate 8mi*locie9 asi&ur sta%ilitatea sistemului. Democra!ia s/a perfec!ionat $i ea.L 5eoretic' e aproape perfect. Sufra&iul uni)ersal' c+eia de %olt a sistemului' este de*a o cucerire istoric. Nu mai e,ist cet!eni de cate&oria a doua. 5o!i sunt e&ali' femeile $i %r%a!ii' ne&rii $i al%ii. Discriminarea pe criterii de se,' ras' reli&ie' comportament se,ual etc. Este ile&al $i denun!at de o educa!ie insistent. S/a parcurs un drum lun&' c+iar $i 4n compara!ie cu lumea semi/democratic de la ;EMM' c nd distinc!ia 4ntre %r%at $i femeie' 4ntre %ur&+e" $i omul din popor sau 4ntre omul al% $i celelalte rase 4nc era )i"i%il. 5otu$i' 4n practic' situa!ia nu e 4ntotdeauna strlucit: e&alitatea de fapt nu decur&e automat din e&alitatea de drept -$i )a rm ne totdeauna mai mult poten!ial dec t real0. Dar pro&resul este incontesta%il6 nu mai e,ist e,cludere din principiu' c+iar dac e,cluderea continu s se manifeste. 5oate li%ert!ile sunt 4n plin a) nt: li%ertatea de e,primare' li%ertatea de mi$care' li%ertatea fiecruia de a/$i afirma diferen!a> E,ist 4ns $i li%ertatea' pentru clasa dominant' de a/$i urmri o%iecti)ele -cu/at t mai %ine' se )a spune' dac to!i c $ti& din astaS0. Nu tre%uie cre"u!i cei care' confund nd democra!ia ideal cu democra!ia real' sus!in c aceste clase dominante ar apar!ine e,clusi) trecutului nedemocratic. Nu e,ist $i nu )a e,ista niciodat o forma!iune social fr clas dominant. Ea reune$te 4n "ilele noastre elita economic' elita politic $i se&mentul elitei intelectuale conectat la sectoarele/c+eie' mai ales media. Cei doi piloni ma*ori ai si' str ns le&a!i 4ntre ei' sunt puterea $i %anii. E&alitatea dorit $i proclamat 4$i fr n&e elanul 4n fa!a acestei fortre!e &reu de cucerit. Nici mcar 8e&alitatea de $anse9 -)ersiune atenuat a e&alit!ii pur $i simplu0 nu reu$e$te s se impun dec t par!ial. 2o%ilitatea social mai mare' desi&ur' dec t 4n perioadele precedente rm ne totu$i destul de limitat. Ca s acce"i ori ca s te men!ii la un ni)el superior' e %ine $i acum s ai 8ori&ine %un9. S/ar spune c+iar c' su% anumite aspecte' clasa dominant e mai consolidat ca oric nd. Cum' formal' pri)ile&iile nu mai e,ist $i toate cile sunt 4n principiu desc+ise tuturor' nu mai e,ist nici o =astilie de cucerit $i de dr mat. Dominan!ii %eneficia" 4n primul r nd de a)anta*ele %anului $i ale unei instruc!ii mai %une. =anul mai ales le d o for! ire"isti%il' pentru c 4n lumea actual nimic nu mi$c fr acest a&ent uni)ers al. (remea micului arti"an' 4n politic' industrie sau $tiin!e' a trecut6 totul cost enorm' de pild o campanie electoral. #n )remurile idilice ale 8re)olu!iei proletare9' sracii 4nc puteau for!a nota: 4n "ilele noastre' $ansele lor sunt mult mai reduse 4n fa!a formida%ilei coali!ii dintre putere $i %o&!ie. Sufra&iul uni)ersal e perfect democratic la ni)elul accesului la urne6 pare mai pu!in democratic c nd pri)im ce iese din urne. Domina!ii au 4nre&istrat c+iar un anume re&res 4n timpul ultimilor "eci de ani. Printre sociali$tii france"i sau la%uri$tii %ritanici' e,istau' p n la mi*locul secolului ..' mul!i lideri ie$i!i din r ndurile clasei muncitoare. Nu mai e ca"ul acum. Dup un episod scurt $i timid' 8domina!ii9 sunt aproape ine,isten!i 4n adunrile repre"entati)e' tre%uind s se mul!umeasc cu statutul de 8repre"enta!i9. 3a ser)itu!ile %anului se adau& o speciali"are tot mai accentuat. #ntr/ o epoc marcat 4n primul r nd de economie $i finan!e' actul de putere cere o pre&tire adec)at. Politica este de*a o meserie' $i astfel conductorii' de)eni!i te+nocra!i' tind s se rup de masa ale&torilor.

#n paralel' 84m%ur&+e"irea9 societ!ii reduce mult presiunea de *os 4n sus. 3a fel $i diferen!ierea corpului social' care n/a 4ncetat s creasc 4n ritmul de")oltrii. Nu mai e,ist clase sociale masi)e' cu interese $i re)endicri clar definite' ci o multitudine de se&mente socio/ profesionale care sunt rareori pe aceea$i lun&ime de und. Puterea nu mai tre%uie s fac fa! unui 8front comun9. Re)endicrile sunt ne&ociate separat' iar cererile ine)ita%il minoritare ce nu con)in strate&iilor puterii pot fi oric nd ta,ate drept re)endicri 8cate&oriale9 sau cereri 8iresponsa%ile9.E Dup o lun& perioad de 4nfruntri ideolo&ice cu aer de 8r"%oi ci)il9' Occidentul pare s fi &sit o solu!ie 8sintetic9 un amestec de li%eralism $i social/democra!ie. Dreapta $i st n&a s/au apropiat de centru' mar&inali" nd e,tremele $i com%in nd politicile li%erale $i sociale' cu mici a*ustri 4ntr/o direc!ie sau alta' pentru a face totu$i diferen!a. 1le&torul e li%er s alea&' 4ns 4n &eneral ale&e 4n interiorul aceleia$i clase politice' iar op!iunea lui nu duce la o alternati) real. (i"iunile alternati)e destul de nelini$titoare rm n %locate $i' cel pu!in 4n conte,tul actual' au pu!ine $anse de a ie$i din mar&inalitatea lor' indiferent c sunt mi$cri de 8e,trem dreapta9' autoritare $i na!ionaliste -sau de/a dreptul rasiste0' ori de 8e,trem st n&a9' e&alitare $i anar+ice. :ra&mentarea e una din caracteristicile cele mai frapante ale modelului occidental. Ea s/a accentuat continuu de la o &enera!ie la alta' 4n ritmul e)olu!iilor economice $i culturale. 2ult timp' clasa dominant a 4ncercat s limite"e ori s reduc aceast di)ersitate' impun ndu/$i )i"iunea 4n toate aspectele esen!iale ale )ie!ii sociale. #ns odat cu accelerarea istoriei $i afirmarea principiilor democratice' nu/i rm nea dec t s/$i sc+im%e radical strate&ia $i s accepte ceea ce ori cum nu putea e)ita. Cele mai multe constr n&eri s/au fcut !ndri. Ca/ ntotdeauna' arta $i literatura arat calea6 nu mai e,ist canon literar sau artistic -sau e,ist o di)ersitate' ceea ce e totuna0. Reli&ia $i/a 4nmul!it fe!ele6 e,ist mii de feluri de a crede sau de a nu crede. 3a fel morala' inclusi) domeniul delicat mult )reme ta%u al moralei se,ual e $i familiale: cupluri necstorite' familii monoparentale' +omose,ualitate' cstorii +omose,uale totul tinde s se 4nscrie 4n normalitate. Un concept 4n plin a) nt e multiculturalismul. Odinioar i&nora!i' dispre!ui!i' mar&inali"a!i' 8ceilal!i9 4$i fac loc 4n cetate' afirm ndu/$i caracteristicile $i identitatea: indienii $i ne&rii americani' a%ori&enii din 1ustralia> P n la ultimele )aluri de emi&ran!i' )enite din toate col!urile Pm ntului. Societ!ile fondate prin coloni"are $i imi&rare continu s/$i sporeasc di)ersitatea -)e"i e,pansiunea +ispanic 4n Statele Unite sau infu"ia masi) de emi&ran!i' din toate culturile' 4n Canada $i 4n 1ustralia0. Europa occidental este afectat $i ea. 1de)rat ironie a istoriei: dup efortul de uniformi"are na!ional' o%iecti) aproape atins 4n secolul al .I./lea $i la 4nceputul secolului ..' lucrurile au luat/o 4n sens opus' cu masi)ul curent mi&rator din ultimii "eci de ani. Era ine)ita%il ca partea %o&at a planetei s atra& popula!iile srace' iar asta cu at t mai mult cu c t scderea 4n (est a cre$terii demo&rafice -consecin! a pro&resului socio/economic $i cultural0 $i accelerarea cre$terii economice de dup al Doilea R"%oi 2ondial se com%inau pentru a face necesar m na de lucru strin -care continu s fie cerut c+iar $i 4ntr/un climat economic mai pu!in fa)ora%il' pentru muncile &rele $i prost pltite' pe care occidental 4i prefer s le lase celorlal!i0. Europa Occidental a a*uns astfel s ai% o popula!ie important pro)enind din Europa de Est' 1sia' 1frica $i mai ales din spa!iul islamic -ma&+re%ieni 4n :ran!a $i 4n Spania' paOistane"i 4n 1n&lia' turci 4n Aermania>0. Deose%irile etnice' culturale $i reli&ioase au de)enit mai )i"i%ile $i mai sensi%ile ca oric nd 4n istoria Occidentului. 5oate aceste fenomene reunite duc la o e,traordinar di)ersitate. Cultura di)ersit!ii se impune. :iecare comunitate' &rup sau indi)id )rea s/$i urme"e drumul propriu. #n ca"ul e,trem' fiecare se poate i"ola $i tri' &ra!ie Internetului' 4n interiorul unei comunit!i )irtuale. 1cest proces de autonomi"are este re"ultatul unei lupte 4ndelun&ate pentru li%ertate' pentru demnitate

personal' pentru dreptul la diferen!. Dar tre%uie )"ut $i re)ersul medaliei. Prea mult specificitate $i prea mult indi)idualism risc s fac !ndri structura social. Normele a$a/numitei 8corectitudini politice9 au tocmai rolul de a armoni"a aceast e,traordinar di)ersitate de )alori $i comportamente. 1stfel' in)ocarea componentei cre$tine a ci)ili"a!iei europene este e)itat pentru a nu ofensa celelalte reli&ii6 +omose,ualitatea e pre"entat ca fiind la fel de natural $i le&itim ca 8+eterose,ualitatea9 $.a.m.d. #mpins prea departe' aceast 4ncercare de lini$tire risc s instaure"e o nou cen"ur' pe msur ce ta%uurile se 4nmul!esc $i spiritul critic nu mai func!ionea". Pare 4ns o strate&ie necesar: este liantul ideolo&ic al unei societ!i fr mi!ate cultural. Oricum' pentru moment aceast fr mi!are ser)e$te puterea' care poate stp ni mai u$or o societate 4n care rm n pu!ine )alori $i interese comune. Pe de alt parte' mondiali"area $i dep$irea )ec+ilor cadre na!ionale -4n sens economic $i politic0 defa)ori"ea" la r ndul lor democra!ia. Cum s controle"i democratic 4ntreprinderile multina!ionale $i' 4n &eneral' *ocurile care se fac la scara planetei? Democra!ia a fost conceput pentru a func!iona 4nuntrul cet!ii' 4ntr/un spa!iu delimitat $i ordonat6 8democra!ia planetar9 nu s/a in)entat 4nc. 1cest lucru se poate o%ser)a de*a la scara Europei6 trec nd din capitalele europene la =ru,elles' democra!ia co%oar o treapt. Portretul/ro%ot al conductorului european nu este portretul politicianului tradi!ional' preocupat 4n permanen! -cel pu!in formal0 de opinia ale&torilor si' ci al te+nocratului' pra&matic $i eficient' pentru care su)eranitatea poporului apare ca un concept a%stract $i 4ndeprtat. 1r e,ista de*a sc+i!a unui imperiu mondial;M' re!ea in)i"i%il dar puternic de interese financiare $i strate&ii de dominare' 4n fa!a crora o%iecti)ele specific na!ionale $i op!iunile democratic e,primate ar fi lipsite de orice importan!. Din ce 4n ce mai mult' *ocurile esen!iale se fac 4n alt parte' 4n e,teriorul arenei pu%lice. #n lumea de a"i' informa!iile $i ideile circul u$or $i rapid. Suntem din ce 4n ce mai %ine informa!i. 2edia posturile de tele)i"iune 4n particular au o formida%il for! de penetrare $i de con)in&ere. 3i%ertatea e 8total9 cu e,cep!iile de ri&oare. #n primul r nd ni se cere s respectm sistemul lumii a$a cum e' cu ec+ili%rele $i de"ec+ili%rele lui. Splarea creierelor se face 4ntr/un mod su%til $i nu mai pu!in insistent. Niciodat n/am fost mai li%eri s & ndim $i s ne e,primm 4n mii de feluri6 dar aceste mesa*e particulare' ine)ita%il fra&mentate $i contradictorii' au sla%e efecte asupra ansam%lului6 mesa*ul cel mai penetrant e destul de uniform $i reflect strate&iile clasei dominante. Re&ulile de*a men!ionate ale 8corectitudinii politice9 fac parte din strate&ie: to!i indi)i"ii' toate cate&oriile $i )alorile )or fi tratate pe picior de e&alitate. Proiect luda%il pe de o parte' dar foarte ipocrit pe de alta' de natur s sporeasc 4n mod real e&alitatea $i respectul fa! de fiin!a uman' dar $i s masc+e"e ine&alitatea social fundamental -4n fa!a %anului' 4n primul r nd0 $i s calme"e tensiunile 4n %eneficiul celor care )or s !in fr iele. 3at' a)em mai mult democra!ie dec t 4n orice perioad a istoriei. Dar $i mai multe restric!ii ale democra!iei' strate&ii ce )i"ea" -$i i"%utesc0 s/i limite"e puterea. E,ist moti)e s ne temem c mondiali"area 4n curs )a 4ntri po"i!ia dominant -$i incontrola%il0 a %anului $i )a emancipa deci"ia politic de scrupulele democratice. Democra!ie sau nu? Rspunsul depinde de e,i&en!e $i de interpretri. 8Da' 4ns>9' ar aprea ca o formul de compromis. 1r fi a%surd s ne&m ori s minimali"m cuceririle democratice ale ultimului secol. Dar suntem foarte departe de ori"ontul )isat. Democra!ia este mai a)ansat la ni)elul op!iunilor indi)iduale sau de &rup dec t la ni)elul 8superior9 al deci"iei politice $i economice. Pro%lema democra!iei este c nu 4naintea" sin&ur: e prins 4ntr/un ansam%lu mai )ast $i mai comple,' 4n care personalitatea $i )irtu!ile ei sunt atenuate' deformate' uneori a%olite. E mai prudent s definim societ!ile occidentale actuale ca 8plutocra!ii li%erale cu

tent social9. Domina!ia %anului' li%eralismul economic $i politic' preocuparea pentru ec+ili%rul social $i pentru o anume calitate a )ie!ii par s e,prime mai %ine trsturile fundamentale ale Occidentului dec t principiile a%stracte ale democra!i ei. Suntem departe de democra!ia perfect' dar tre%uie s ne o%i$nuim cu ideea c' oricum' aceea este ireali"a%il. Cel pu!in deocamdat' $i 4n ciuda nemul!umirilor $i r%ufnirilor punctuale de )iolen!' edificiul e relati) solid $i ec+ili%rat' acceptat de cei mai mul!i occidentali $i in)idiat de 4ntrea&a planet. 1merica: mai democratic $i mai pu!in democratic. C nd )or%im despre Occident' tre%uie s disociem dou modele apropiate' dar nu identice: Europa occidental $i Statele Unite. Europenii sunt 4mpr!i!i: unii admir democra!ia american' ceilal!i 4i o%ser) mai cur nd disfunc!ionalit!ile $i e,cesele. 5o!i au dreptate. 1merica e 4n acela$i timp mai democratic $i mai pu!in democratic. Contrastele ce caracteri"ea" 4n &eneral ci)ili"a!ia occidental apar $i mai pronun!ate pe solul american. 1merica a fost' din capul locului' un pm nt al li%ert!ii6 europenii care s/au sta%ilit aici fu&eau de discriminrile $i despotismul din !rile lor de ori&ine. Ei )oiau s refac societatea' li%er' 4ntr/ un spa!iu fr istorie. Proiect de factur milenarist: 4ntr/un fel' 1merica 4nsemna re&sirea paradisului pierdut. 1ceast con)in&ere reli&ioas' foarte ferm' de ori&ine puritan' a inculcat na!iunii americane o 4nclina!ie fundamentalist $i o not de intoleran!. 1stfel' indienii au fost &oni!i de pe pm nturile lor $i uneori masacra!i' iar ne&rii au fost folosi!i ca scla)i' fr mustrri de con$tiin!. 1mericanii se sim!eau 4n)esti!i cu o misiune $i cu dreptul de a/$i 4nfi&e drapelul $i a/$i e,tinde frontiere le -atitudine comun 4n ci)ili"a!ia Occidental' dar foarte pre"ent 4n con$tiin!a american $i prelun&it p n 4n pre"ent0. Cu toate astea' spiritul de li%ertate rm nea )iu $i a fost alimentat continuu de "eci le de milioane de imi&ran!i sosi!i de/a lun&ul secolelor pe 8pm ntul f&duin!ei9. 3i%ertatea $i persecu!ia' fraternitatea $i dispre!ul fa! de cellalt se reuneau 4ntr/o sinte" contradictorie. Scla)ia a fost a%olit 4n urma R"%oiului de Secesiune -;LP;/;LPJ0' dar statele din sud au practicat le&al discriminarea rasial p n 4n anii ;EPM/;EIM. Era o mo$tenire istoric ce tre%uia respectat. #n epoc' Statele Unite erau na!iunea occidental cea mai democratic $i cea mai rasist -cu e,cep!ia 1ustraliei' care a prelun&it discriminarea a%ori&enilor p n 4n anii ;ELM0. #ntr/o manier mai &eneral' societatea american aprea compartimentat $i ierar+i"at pe criterii etnice $i reli&ioase' 4n frunte rm n nd al%ii protestan!i' fondatori ai !rii. @. :. ZennedK' ales 4n ;EPM' a fost primul pre$edinte catolic -$i sin&urul p n 4n pre"ent0. #ntre timp' orice discriminare le&al a fost a%olit' iar norme le a$a/numitei 8corectitudini politice9' in)entate tocmai de americani' au scopul de a sanc!iona atitudinile socotite discriminatorii. #n practic' situa!ia e totu$i destul de diferit. Nu se pot anula dintr/o dat ine&alit!i acumulate timp de &enera!ii. Srcia' criminalitatea $i represiunea corespun"toare atin& incompara%il mai mult comunitatea nea&r $i cea +ispano/american dec t popula!ia 8al%9. Statele Unite rm n de departe !ara occidental cea mai reli&ioas' sin&ura 4n care credincio$ii continu s forme"e o ma*oritate. Nu de pu!ine ori discursul politic e 4mpnat cu fra"e de natur reli&ioas' amestec de &enuri e)itat 4n Occidentul european. 3a r ndul ei' politica interna!ional capt accente mesianice. 1merica 4$i apr desi&ur interesele' dar 4$i asum $i sarcina de a face =inele s triumfe 4n lume. 81,a rului9 denun!at de pre$edintele Aeor&e <. =us+ se 4nscrie 4ntr/un scenariu cu alur de apocalips care se )a sf r$i o%li&atoriu' dup 4ncercrile de ri&oare' cu 5riumful =inelui asupra Rului. 1mericanii sunt ultimii crucia!i. 1ceast *udecat moral' fr nuan!e' poate fi o%ser)at $i 4n aplicarea pedepsei cu moartea. Statele Unite sunt ultimul stat occidental care continu s ucid oficial pe o scar destul de lar& $i cu un soi de fascina!ie indi)i"i care' aparent' n/ar merita s mai triasc. 1ceste caracteristici' a%solut frapante' sunt totu$i 4nso!ite' punct cu punct' de opusul lor. Nonconformismul este la fel de pre"ent ca $i conformismul. 1merica seamn cu un imens

la%orator de idei $i comportamente noi. #n toate domeniile' ea este 4n a)an&ard. 2ai conser)atoare $i mai pu!in conser)atoare dec t Europa' pre"int c+ipuri multiple. Este o !ar foarte materialist care crede enorm 4n %an' dar $i o !ar foarte idealist care crede enorm 4n principii' 4ntr/o &am lar& de principii contradictorii. #n timpul ale&erilor pre"iden!iale din ?MMF -=us+ contra CarrK0' pe fondul r"%oiului din IraO $i al unei de"%ateri pasionate despre marile direc!ii de urmat' tendin!ele opuse s/au re&rupat 4n *urul celor doi candida!i' ls nd impresia -e)ident simplificat0 a unei 1merici tiate 4n dou: conser)atori $i li%erali' %elici$ti $i pacifi$ti> 1cest mo"aic de con)in&eri $i de comportamente nu 4mpiedic sistemul american s func!ione"e remarca%il de %ine' com%in nd o putere central ro%ust cu o descentrali"are foarte accentuat. 3a ni)el local' e,ist mai mult participare $i democra!ie dec t 4n !rile europene. Pe msur ce se urc de la un ni)el la altul' %anul $i &rupurile de interese puternice 4$i afirm suprema!ia. Dar caracterul e,trem de fra&mentat al societ!ii americane -mai fra&mentat dec t cea din Europa occidental' cu comunit!i $i cercuri de socia%ilitate foarte %ine structurate0 duce la un anume ec+ili%ru' fa)ori" nd ne&ocierea $i compromisul 4ntre tendin!e contradictorii $i nu mai pu!in complementare. Prin di)ersitatea $i contrastele ei' 1merica urc la ni)elul cel mai 4nalt trsturile constituti)e ale ci)ili"a!iei occidentale: li%ertate' indi)idualism' idealism' materialism' spirit de cucerire' aro&an!>6 fiecare 4$i poate ale&e 1merica lui: !ara cea mai admirat $i cea mai ur t de pe planet. Sf r$itul istoriei sau ciocnirea ci)ili"a!iilor? Perspecti)ele &lo%ali"rii. Dou cr!i de succes am ndou )enite' e)ident' din 1merica au pus un dia&nostic 4n ce pri)e$te starea lumii $i )iitorul ei pre)i"i%il. E )or%a de Sf r$itul istoriei $i ultimul om' pu%licat de :rancis :uOuKama 4n ;EE?' $i de Ciocnirea ci)ili"a!iilor de Samuel P. Guntin&ton' aprut 4n ;EEP. Primul autor constat unificarea omenirii 4n *urul modelului li%eral $i democratic al Occidentului' al doilea crede c occidentali"area este imposi%il $i 4mparte planeta 4ntre mai multe ci)ili"a!ii' ale cror rela!ii ar fi poten!ial conflictuale. 5eoriile care fac carier 4n filosofia istoriei' $i mai ales cele despre )iitor' pctuiesc 4n &eneral prin lips de modera!ie6 sunt cele care transmit un mesa* puternic. Speciali$tii 4n 1%solut care citesc fr )reo e"itare trecutul' pre"entul $i )iitorul au totdeauna c $ti& de cau" 4n fa!a unor interpretri mai pu!in con)in&toare: nuan!ate' e"itante' relati)iste> Din pcate' scenariile lor' mult prea perfecte' nu se potri)esc cu o lume mai cur nd imperfect. Ca s re)enim la :uOuKama $i Guntin&ton' o posi%il apro,imare a realit!ii s/ar &si la *umtatea distan!ei dintre cei doi. 2odelul occidental e mult mai &reu asimila%il dec t crede :uOuKama. De/a lun&ul ultimelor secole a a)ut loc am )"ut de*a un amplu proces de occidentali"are. Re"ultatele sunt par!iale $i )or rm ne par!iale 4ntr/un )iitor 8pre)i"i%il9. Nu e u$or s copie"i Occidentul. Este o sinte" comple, 4n care fiecare element 4$i are locul lui. =o&!ia material' li%eralismul $i indi)idualismul' cultura di)ersit!ii' sim!ul reu$itei $i at tea alte trsturi particulare se com%in 4ntr/un mecanism &reu de refcut prin simpla imita!ie. Dup trei secole de occidentali"are inclusi) prin comunism Rusia rm ne o societate 4n care in&redientele occidentale repre"int doar o parte a compo"i!iei. 3a r ndul ei' 5urcia )rea cu orice pre! s se alture Occidentului' dar este re!inut de o 4ntrea& iner!ie istoric. 1merica 3atin' crea!ie occidental' se pre"int 4n cel mai %un ca" ca un Occident foarte deformat de srcie' de fra&ilitatea culturii democratice> #n 1frica' ac!ionea" specificit!i multiple' $i 4n primul r nd o teri%il 4napoiere economic. 3a c te)a !ri care/au reu$it cu ade)rat s com%ine modelul occidental cu cultura lor tradi!ional ca @aponia $i alte c te)a !ri din 1sia de Sud/Est mult mai numeroase sunt cele care/au e$uat sau care nu i"%utesc s dep$easc un ni)el mediu. Planeta

uniform %o&at' li%eral $i democratic la care )isea" :uOuKama nu e Pm ntul de a"i' $i nici mcar cel de m ine6 c t despre )iitorul mai 4ndeprtat' toate scenariile sunt posi%ile. 3a cealalt e,trem' lumea lui Guntin&ton' decupat a 4n ci)ili"a!ii autonome' e la fel de departe de realit!ile pre"entului. Nu mai e,ist dec t o sin&ur ci)ili"a!ie inte&ral Occidentul. Celelalte ci)ili"a!ii' mai mult sau mai pu!in 8contaminate9 de modelul occidental' pre"int structuri mi,te' foarte adesea prost ec+ili%rate. #ntr/un fel' situa!ia este mai insta%il $i c+iar mai periculoas dec t ar fi 8compartimentarea9 ima&inat de teoreticianul american. Nimic nu mai este separat6 planeta a de)enit una' 4n amestecuri )ariind de la o re&iune la alta. E cam simplist' de pild' s )or%im de o ciocnire a ci)ili"a!iilor doar 4n le&tur cu 4nfruntrile actuale dintre Occident $i Islam. E,ist' desi&ur' elementele unui conflict de ordin cultural $i reli&ios -e,primate at t de =en 3aden' de partea musulman' c t $i de Aeor&e <. =us+' de partea 8cre$tin90. Dar ansam%lul pro%lemei e mult mai comple,. Poate c linia frontului trece mai pu!in 4ntre Occident $i Islam' c t 4n interiorul Islamului 4nsu$i.;; Nici o !ar islamic n/a scpat de influen!a occidental. 5ocmai aceast influen! e socotit nefast $i inaccepta%il de fundamentali$tii islamici. Primii lor ad)ersari sunt re&imurile din propriile !ri -E&ipt' PaOistan' 1l&eria' Iordania> $i c+iar 1ra%ia Saudit' at t de conser)atoare0' pe care ei le acu" de complicit!i cu Occidentul. Unele !ri islamice au mers destul de departe 4n procesul de seculari"are inima&ina%il din perspecti)a islamului tradi!ional inspirate e)ident de ideolo&ii de ori&ine occidental. E ca"ul 5unisiei' par!ial al 1l&eriei $i E&iptului6 4n Siria $i IraO' partidul =aas a a*uns la putere 4n anii ;EPM cu un pro&ram de inspira!ie socialist $i laic -e,periment. Care continu 4n Siria' dar care a e$uat 4n IraO cu declinul $i cderea re&imului Saddam Gussein0. Din pcate' relati)a distan!are fa! de islam a ser)it mai mult tendin!elor na!ionaliste $i autoritare dec t democra!iei. Pentru moment' op!iunea rm ne limitat 4ntre fundamentalismul reli&ios $i re&imurile laice de m n forte. Cultura occidental c $ti& totu$i teren' proces care pro%a%il se )a intensifica. Pm ntul a de)enit prea mic pentru ca o ci)ili"a!ie s se poat i"ola. Oricum' e &reu s recur&i masi) la te+nolo&ia occidental fr ca 4n acela$i timp s accep!i 4mprumuturi culturale. 5 nra &enera!ie' mai ales' este din ce 4n ce mai recepti) la modul de )ia! occidental6 dar tot printre tineri se recrutea" $i fundamentali$tii cei mai 4n)er$una!i. Ci)ili"a!ia islamic e sf $iat' e)olu nd anar+ic $i conflictual 4ntre dou modele opuse. Sin&ura com%ina!ie eficient 4ntre mo$tenirea tradi!ional $i modelul occidental rm ne deocamdat cea 4ntreprins de E,tremul Orient -rasa 8&al%en9 de odinioar0. 1ceste !ri au cunoscut' c+iar 4nainte de a 4n)!a lec!ia Occidentului' un ni)el relati) 4nalt de de")oltare economic $i de or&ani"are socio/politic -mai pu!in di)ersificate $i dinamice dec t Occidentul' dar mult mai a)ansate dec t alte pr!i ale lumii0. Pe de alt parte' confi&ura!ia lor reli&ioas a fost $i ea destul de particular' departe de monoteismul e)reiesc' cre$tin sau islamic. #n fapt' e o pluralitate de credin!e -confucianismul' taoismul $i %udismul 4n C+ina' %udismul $i $intoismul 4n @aponia>0' de o concep!ie destul de )a& dac le comparm cu ri&oarea reli&iilor structurate 4n *urul unui Dumne"eu unic $i al unui sens determinat al istoriei' $i care n/au *ucat niciodat rolul e,clusi) $i dominant -din trecut0 al cre$tinismului' $i al islamului' c+iar 4n "ilele noastre. Spre deose%ire de lumea Islamic' aceste societ!i n/au fost 4mpiedicate de nici un o%stacol reli&ios ma*or 4n raporturile lor cu Occidentul $i 4n instituirea unui spa!iu socio/cultural seculari"at. Riscul unui r"%oi reli&ios 4ntre C+ina $i lumea occidental e de neconceput. #n condi!iile acestei nedeterminri reli&ioase tradi!ionale' ateismul comunist a a)ut cu si&uran! calea mai li%er 4n C+ina dec t 4n pra)osla)nica Rusie. Nici o alt re&iune a lumii nu dispunea de condi!ii la fel de propice pentru armoni"area propriilor structuri $i mentalit!i cu 4mprumuturile occidentale esen!iale. 1stfel' @aponia a de)enit

o !ar aproape Occidental6 mai recent' cu un succes nota%il' pe aceea$i cale s/au an&a*at Coreea de Sud' 5aiQan' Sin&apore> #n C+ina' moderni"area a fost 4nt r"iat de imensitatea !rii $i de imo%ilismul unui model care se considera perfect $i care se rsp ndise 4n toat re&iunea. C+ina a cunoscut o occidentali"are limitat $i superficial' care a pre&tit' ca 4n Rusia' terenul pentru e,perimentul comunist' fa)ori"at 4n am ndou !rile' spre deose%ire de Occident' at t de o 8democra!ie a srciei9' c t $i de o cultur politic autoritar. Cel pu!in comunismul a rupt cu imo%ilismul modelului tradi!ional' 4ncremenit 4n aparenta lui perfec!iune. Prin numeroasele sc+im%ri de direc!ie -C+ina a cunoscut mai multe comunisme succesi)e' e)olu nd 4ntre formula stalinist clasic' o anumit do" de 8li%eralism9 $i anar+ia 8re)olu!iei culturale90' noul re&im i/a 4n)!at pe c+ine"i lec!ia sc+im%rii. Conclu"ia final pentru moment cel pu!inS e foarte eclectic: superioritate economic a capitalismului $i superioritate politic a comunismului. 1stfel' C+ina e pe cale s e,perimente"e o solu!ie inedit' sinte" surprin"toare a dou tipuri de societate total opuse. #n plus' nu e )or%a de a le contopi 4ntr/o solu!ie intermediar atenuat' ci dimpotri)' de a 4mpca e,tremele: capitalism sl%atic $i totalitarism politic pur $i dur. Pentru moment formula func!ionea" $i c+iar foarte rapid' dac nu foarte %ine prin for!a con*u&at a le&ilor pie!ei' a presiunii politice $i a unei tradi!ionale $i neclintite discipline a muncii. Ritmul de cre$tere e,tra)a&ant al economiei c+ine"e creea" 4n Occident un 4nceput de psi+o" care transferat 4n planul unui r"%oi economic aminte$te spaima de 8in)a"ia &al%en9 manifestat la ;EMM. Importan!a C+inei e reconsiderat $i 8cota9 ei cre$te' ceea ce' cum am )"ut de*a' 4i spore$te %rusc' prin rico$eu' ponderea din trecut' p n la teoriile ce pretind o suprema!ie economic c+ine" 4nainte de ;LMM -fr s mai )or%im de rasismul pe dos manifestat 4n Statele Unite 4n *urul unei superiorit!i intelectuale a 8&al%enilor9 fa! de 8al%i90. Strlucitul succes economic al @aponiei -$i al c tor)a !ri mai mici din re&iune0 prefi&ura fenomenul. @aponia e totu$i prea occidentali"at' $i apoi' de una sin&ur' nu poate constitui o amenin!are real. #n sc+im%' o C+in care ar atin&e ni)elul economic al @aponiei d pur $i simplu fiori. Popula!ia ei de un miliard trei sute de milioane de locuitori -4n ?MMF0 este aproape du%lul popula!iei reunite a Uniunii europene $i Statelor Unite. Dac C+ina s/ar apropia de ni)elul de de")oltare al acestor !ri' ea ar de)eni o putere mai mare dec t sunt Statele Unite 4n "ilele noastre. #n acel moment' superioritatea occidental ar !ine de domeniul trecutului. 5eoretic' e posi%il ca lucrurile s se petreac 4n acest fel. S fim totu$i re"er)a!i fa! de asemenea scenarii de )iitor care nu fac dec t s prelun&easc tendin!ele pre"entului $i risc s fie complet false. Considerat &lo%al' C+ina nu e o !ar %o&at' ci mai cur nd srac. PI=/ul ei pe locuitor' ;FEM de dolari -4n ?MMF0' este de dou"eci de ori mai mic dec t al Statelor Unite' al Europei occidentale sau al @aponiei. O distan! enorm' mai impresionant dec t ritmurile ei de cre$tere. Recalculat dup metodo lo&ia PP1 -paritatea puterii de cumprare0' considerat mai ec+ita%il' produsul intern pe cap de locuitor urc 4n ?MMF la JEMM dolari' 4n medie de cinci/$ase ori mai mic dec t cel din Occident. Iar 4n clasamentul dup de")oltarea uman -pe acela$i an0 C+ina ocup po"i!ia L;' cu mult 4n urma Occidentului' dar $i a Europei de Est $i a 1mericii 3atine.;? 1cest ni)el foarte sc"ut e,plic 4n parte cre$terea puternic6 de asemenea' costurile de produc!ie sc"ute $i salariile infime se traduc 4n pre!uri care desfid orice concuren!' produs ele c+ine"e -te,tile 4n special0 in)ad nd astfel pia!a mondial. Pentru moment' asistm la e,pansiunea unei !ri a crei %o&!ie este alimentat de srcie $i sus!inut de un stat capa%il s for!e"e cre$terea 4n sectoarele fa)ori"ate -$i Rusia comunist era performant 4n anumite domenii industria militar' cucerirea spa!iului pe fondul unor condi!ii de )ia! e,trem de precare0. Pe msur ce pro&resele economice )or transforma peisa*ul social 4n %eneficiul tuturor cate&oriilor' C+ina 4$i )a pierde a)anta*ele de 8%o&at srac9 $i )a fi silit s/$i alinie"e costurile de produc!ie $i

pre!urile la ni)elul mondial. Perspecti)ele de")oltrii ei pe termen lun& rm n incerte. Ceea ce se )ede -cu team0 din Occident este C+ina dinamic $i performant' sunt ora$ele enorme' cu "& rie/ norii care apar ca ciupercile. Dar cea mai mare parte a !rii e departe de acest tip de de")oltare $i nu face dec t s alimente"e cu m n de lucru ieftin re&iunile fa)ori"ate. E,ist 4n C+ina o ruptur teritorial' dar $i o fractur social care se ad ncesc periculos -4n )iu contrast cu proiectul comunist ori&inar care promitea condi!ii e&ale0. Riscul de e,plo"ie -social' re&ional0 e foarte real' cu at t mai mult cu c t C+ina se uit uneori nu e un stat/na!iune omo&en' ci un imperiu -asemntor 4ntr/un fel cu fosta Uniune So)ietic0' cu o istorie ce pre"int o lun& succesiune de unificri $i de"mem%rri. 5i%etul $i re&iunile musulmane din nord/)est nu apar!in istoric' etnic $i cultural C+inei propriu/"ise. 1stfel' din moti)e 4n acela$i timp socio/economice $i identitare' C+ina este o !ar fr mi!at' 4n ciuda aparen!elor monolitice. Su% acest aspect' 4ntr/ade)r' Partidul Comunist apare ca &arant al unit!ii !rii -cum era $i 4n fosta Iu&osla)ie0. Dar c t timp )a putea func!iona economia capitalist 4n sim%io" cu un sistem politic de natur opus? Austul li%ert!ii nu )a r%ufni 4ntr/o "i? Sau re)olta celor sraci? Riscurile unei cri"e ma*ore' $i c+iar de"mem%rarea !rii' nu sunt mai pu!in plau"i%ile dec t o C+in de)enit supraputere. #n celelalte re&iuni ale lumii' Occidentul a tre%uit s fac a fa! unei du%le pro)ocri: pe de o parte' capacitatea concuren!ial a economiilor emer&ente' fa)ori"ate de propa&area mondial a te+nolo&iilor $i capitalurilor $i de o m n de lucru foarte ieftin -aproape 8&ratuit9 4n raport cu standardul occidental06 pe de alt parte' din contr' incapacitatea mai multor !ri de a se 4nscrie 4ntr/o dinamic a de")oltrii. P n destul de recent' ma*oritatea !rilor 84n curs de de")oltare9 -mai ales cele din 1frica $i din 1merica 3atin0 au a)ut ritmuri de cre$tere pe cap de locuitor inferioare celor din !rile %o&ate -&olind de con!inut 4ns$i sinta&ma 84n curs de de")oltare90. #ntre ;EJM $i ;EIH' fa! de ritmul anual de F'MJ al Europei occidentale' 1frica se limitea" la ?' 1merica 3atin la ?'JL' 1sia -fr @aponia0 la ?'E;. Din ;EIH p n 4n ?MM;' Europa occidental co%oar la ;'LL' dar 1merica 3atin nu reali"ea" dec t M'E;' 1frica nu dep$e$te M';E -cu ritmuri ne&ati)e 4n 1frica Nea&r06 4n sc+im%' 1sia 4$i 4ncepe a) ntul' cu un ritm de H'JJ.;H 1frica Nea&r a fost mult )reme un ca" aproape disperat6 )enitul ei pe locuitor' de*a foarte mic' a sc"ut cu ;;N 4n inter)al de un sfert de secol' 4n timp ce restul lumii pro&resa cu ?N pe an.;F Pre!uri le inec+ita%ile ale materiilor prime au fost adesea incriminate' ca $i datoria interna!ional insuporta%il ce afectea" %u&etele africane. Este o interpretare cam simplist. Un curs mai a)anta*os $i mai sta%il al pre!urilor la materiile prime $i o u$urare a datoriei -sau c+iar anularea ei pur $i simplu' ceea ce s/a fcut recent pentru mai multe !ri0 ar putea a)ea unele efecte po"iti)e. Dar pro%lema e structural. 2ecanismul func!ionea" prost. 1frica ar a)ea ne)oie de o restructurare radical' 4n toate planurile: economic -di)ersificare0' politic -democrati"are0' cultural -alfa%eti"are' instruire0' sanitar etc. #n fond' tirania materiilor prime $i datoria sunt mai mult consecin!ele dec t cau"ele unui sistem &lo%al defectuos' care nu )a fi )indecat niciodat cu simple paliati)e.;J Dup anul ?MMM' ta%loul a de)enit destul de diferit: cre$terea se &enerali"ea". 1merica 3atin a 4nceput s se comporte mai %ine. #n fapt' demara*ul su economie este anun!at iar $i iar' periodic. De c !i)a ani' continentul pare pornit pe o cale promi!toare: re&imurile dictatoriale cu e,cep!ia celui din Cu%a au disprut peste tot -noutate a%solut 4n istoria latino/americanS0' iar ritmurile de cre$tere sunt relati) 4nalte. Unii )isea" un parteneriat economic cu C+ina: mira*ul c+ine" 4ncepe s fascine"e lumea. 5otul rm ne 4nsa pe %a"e fra&ile. C+ina tre%uie s fac un tur de for! ca s armoni"e"e ritmul 4nalt de cre$tere' capitalismul' comunismul' %o&!ia $i srcia. #n 1merica 3atin' amestecul e diferit' dar nu mai pu!in contradictoriu. Cum s practici democra!ia 4n condi!iile unei fracturi sociale $ocante? Nicieri 4n lume ine&alitatea $i contrastele n/au mai atins asemenea propor!ii. Riscurile de e,plo"ie social sunt foarte reale' ca $i cele ale unei

democra!ii per)ertite de populism' e$u nd 4n noi formule autoritare -un derapa* st n&ist' a) nd drept model Cu%a' se sc+i!ea" de*a 4n (ene"uela $i 4n =oli)ia0. Dar medalia de ar&int a cre$terii aurul rm ne re"er)at C+inei re)ine 4n c+ip destul de nea$teptat Indiei' care o%!ine performan!e at t 4n industriile tradi!ionale -te,tile' siderur&ie0' c t $i 4n te+nolo&ia de ) rf -informatic0. Spre deose%ire de C+ina' India se remarc $i prin sistemul ei democratic destul de ec+ili%rat $i func!ional -su% acest din urm aspect' este aproape o e,cep!ie 4n 3umea a 5reia6 e !ara care a asimilat cel mai %ine institu!iile repre"entati)e ale Occidentului0. Dar India pleac $i ea de la un ni)el foarte sc"ut -produs pe locuitor: PFM dolari 4n ?MMF' nici *umtate din cifra c+ine"6 po"i!ia ;?P la indicatorul de de")oltare uman0;P6 cli)a*ele sale sociale sunt 4n&ri*ortoare $i' 4n plus' tre%uie s fac fa! unei natalit!i &alopante -un miliard o sut milioane de locuitori6 4n c !i)a ani' indienii )or fi mai numero$i dec t c+ine"ii0. C+iar 1frica Nea&r cunoa$te' 4n sf r$it' o cre$tere' dup "eci de ani de sta&nare6 4ncep nd din ?MMJ' ritmurile sale economice au dep$it 4n medie JN. 1ceast accelerare e peste tot consecin!a &lo%ali"rii' Occidentul afl ndu/se 4n inima an&rena*ului. Economiile emer&ente au fost fertili"ate prin capitalurile $i te+nolo&iile Occidentale' $i de asemenea stimulate &ra!ie cererii occidentale -materii prime' produse industriale ieftine0. Pu!in c te pu!in' aceste !ri se eli%erea" de monopolul Occidental' de")olt nd circuite comerciale 4ntre ele. C+ina mai ales e pe cale s se impun pe pia!a african. Dar $i ea este 4nc foarte dependent de pia!a Occidental. :r Occident' edificiul &lo%ali"rii s/ar pr%u$i. ]rile fostei 3umi a 5reia sunt antrenate 4ntr/un proces pe care n/ar fi putut s/l pun 4n mi$care prin propriile resurse. Pentru ele' cre$terea e departe de a re"ol)a toate pro%lemele6 4n lipsa unei restructurri sociale $i institu!ionale $i a unei sc+im%ri de mentalitate' ea risc c+iar s a&ra)e"e de"ec+ili%rele. Pentru moment' Occidentul rm ne 4n frunte la to!i indicatorii: de")oltare economic' ni)el $i calitate a )ie!ii' di)ersitate cultural' pluralism politic' li%ertate de e,presie> Si&ur' importan!a lui &lo%al a mai sc"ut' dat fiind cre$terea celorlal!i. #n ;E;H' Occidentul asi&ura JF'HN din produc!ia mondial -Europa occidental HHN6 !rile occidentale e,traeuropene ?;'HN0' ca s a*un& la JP'EN 4n ;EJM6 4n ;EIH' procentul co%or se la JM'EN' iar 4n ?MM; la FF'EN. Din acest ultim procent' doar ?M'HN 4i mai re)eneau Europei occidentale6 cu ?F'PN' Occidentul e,traeuropean -Statele Unite 4n primul r nd0 trece 4n fa!a Europei.;I Influen!a Occidentului e de asemenea cultural' 4n sensul cel mai lar& al cu) ntului. #n ciuda faptului c Occidentul import la r ndul lui )alori culturale -mondiali"area se manifest $i 4n acest domeniu0' asimetria 4ntre ceea ce d $i ceea ce prime$te e total. 2odul de )ia! occidental' mai ales 4n )arianta lui american' a ptruns peste tot. Ti 4l adopt nu doar elitele' ci $i straturile sociale profunde. Putem )or%i de americani"area planetei' mai mult dec t de occidentali"area ei. Cultura popular american -mu"ic' cinema' restaurante 2cDonaldCs>0 nu mai are &rani!e. 3im%a en&le" a de)enit -tot datorit 1mericii0 lim% interna!ional' prima lim% cu ade)rat interna!ional' )or%it 4n toate col!urile lumii $i la toate ni)elurile -$tiin!' diploma!ie' lim% de comunicare0. Su% acest aspect' c+ine"a mai are de a$teptat. Pericole. Ci)ili"a!ia dominant nu are totu$i un cec 4n al%. Occidentul resimte $i el con)ulsiile unei insta%ilit!i ce afectea" lumea 4ntrea&' re"ultat' 4n definiti)' al aplicrii &enerali"ate a propriului su model. #ntr/o lume &lo%ali"at' c+iar $i cel mai puternic e prins 4ntr/o re!ea de interdependente din ce 4n ce mai constr n&toare. Cre$terea a 4ncetinit fa! de anii ;EJM/;EIM' iar aceast ruptur de ritm pro)oac de*a dere&lri $i o anume nelini$te social6 $oma*ul este destul de ridicat 4n mai multe !ri europene. 2ondiali"area 4i a)anta*ea" pe cei mai performan!i' adic pe occidentali' dar $i pe cei care' 4n anumite ramuri' sunt capa%ili s concure"e cu succes !rile cele mai de")oltate' de"ec+ili%r ndu/le astfel economiile -te,tile' electronice etc.0 cu pre!uri de

) n"are im%ata%ile. 2 na de lucru relati) %ine calificat $i ieftin din mai multe re&iuni ale lumii' inclusi) Europa de Est -$i c+iar Europa Central0' a de)enit o amenin!are pentru muncitorul occidental' dac nu $i pentru capitalistul care poate c $ti&a de aici. 3a astfel amploare fenomenul delocali"rii: 4ntreprinderi mutate 4n !ri mai pu!in scumpe' din Europa Central $i de Est p n 4n C+ina. Capitalul' care 8nu are patrie9' prosper 4n mediul interna!ional' &sind astfel mi*loace pentru a face fa! concuren!ei' dar societ!ile occidentale 4$i pierd su%stan!a $i 4$i ad ncesc pro%lemele sociale -$oma* sau salarii mai mici pentru a e)ita fu&a capitalurilor0. Sunt complica!ii care cad prost' 4ntr/un moment $i a$a delicat' c nd Occidentul tre%uie s fac fa! pro%lemelor lr&irii spre est a Uniunii europene. Sistemul e suficient de solid pentru a e)ita derapa*ele ma*ore' dar mecanismul risc s func!ione"e mai pu!in %ine' 4ntr/o atmosfer social apstoare' $i su% presiunea' limitat 4nc' dar 4n cre$tere' a tendin!elor i"ola!ioniste $i populiste. 1lt pro%lem &ra) a Occidentului: declinul demo&rafic. Natalitatea scade' popula!ia 4m%tr ne$te. Este o consecin! direct a ni)elului economic ridicat' a e,i&en!elor $i a)anta*elor societ!ii de consum. Parado,al' cu c t oamenii au mai multe mi*loace pentru a cre$te copii' cu at t fac mai pu!ini. =r%a!ii $i femeile prefer s urme"e o carier profesional' s triasc mai conforta%il' $i s/$i concentre"e eforturile pe un numr redus de urma$i' asi&ur ndu/le o )ia! de calitate. Emanciparea femeii' tot mai pre"ent pe pia!a muncii $i 4n toate domeniile )ie!ii sociale' contri%uie mult la aceast e)olu!ie. Dac Occidentul' economic )or%ind' rm ne 4n po"i!ie dominant' demo&rafic el scade )" nd cu oc+ii. -#n ;E;H' Europa occidental repre"enta' 4nc' ;F'PN din popula!ia mondial6 4n ?MM;' co%or se la P'FN6 4n aceea$i perioad' !rile occidentale e,traeuropene au e)oluat de la P'?N la J'JN. 5otal popula!ie pentru ci)ili"a!ia occidental: ?M'LN 4n ;E;H $i ;;'EN 4n ?MM;0;L. 1ceast situa!ie 8minoritar9' a&ra)at de apari!ia altor "one economice performante' 4i poate afecta influen!a mondial' pe termen lun& sau mediu. Pe de alt parte' diferen!a de 8presiune9 o lume %o&at $i sla% populat 4n fa!a unei lumi srace $i populate 4n e,ces a &enerat un puternic curent mi&rator din !rile su%de")oltate spre (est. 5imp de secole' Occidentul a coloni"at o %un parte a lumii' prelun&indu/$i astfel dincolo de ocean propria ci)ili"a!ie6 ceea ce se petrece 4n pre"ent este e,act contrariul. Cre$terea puternic de dup r"%oi' com%inat cu cre$terea ni)elului de trai -4ndeprt ndu/i pe locuitorii (estului de muncile 8inferioare9 $i prost pltite0 au 4ncura*at recur&erea la m na de lucru strin. Curentul' odat declan$at' nu s/a mai oprit' 4n ciuda 4ncetinirii cre$terii $i a saturrii pie!ei6 cei care fu& de srcie' de r"%oaie ci)ile' de persecu!ii de tot felul au o destina!ie clar: Occidentul. Pe de alt parte' lipsa de oameni cere de*a -$i )a cere din ce 4n ce mai mult0 recrutarea nu doar de muncitori sla% califica!i' ci $i de speciali$ti' inclusi) 4n sectoare de ) rf -informatic' medicin>0. Occidentul nu mai e strict occidental6 are de*a o nuan! multicultural. 1sta se poate do)edi un a)anta*: di)ersitatea stimulea" $i fertili"ea". Dar re)ersul medaliei e la fel de pre"ent. Imi&ran!ii' 4n &eneral mai sraci dec t restul popula!iei $i i"ola!i' cei mai mul!i' 4ntr/o po"i!ie social mai mult sau mai pu!in mar&inal' au &reut!i 4n a se inte&ra cu ade)rat6 diferen!ele reli&ioase $i culturale ridic $i ele o %arier' mai ales 4n ca"ul comunit!ilor islamice care constituie' ele sin&ure' ma*oritatea imi&ran!ilor din Europa occidental. Natalitatea lor' superioar mediei' prefi&urea" pentru )iitorii "eci de ani o pondere cresc nd a celor de ori&ine 8neoccidental9 -popula!ia musulman din :ran!a se apropie de*a de ;MN $i' dup unele calcule' ar de)eni ma*oritar ctre ?MPM. Este pu!in pro%a%il: )a urma fr doar $i poate o scdere a natalit!ii' musulmanii aliniindu/ se mai mult sau mai pu!in la comportamentul demo&rafic de ansam%lu6 dar este &reu de contestat c procentul lor )a cre$te0. Semnele de intoleran! care se 4nmul!esc de o parte $i de alta sunt un a)ertisment ce tre%uie luat foarte 4n serios. Occidentul le inspir 8celorlal!i9 o )arietate de sentimente' de o%icei e,trem de puternice $i opuse: admira!ie' emula!ie' in)idie' frustrri' ur> Nu lipse$te dec t un sentiment

indiferen!a: prin reu$ita' prin pre"en!a lui' Occidentul nu las pe nimeni indiferent. 5erorismul se 4nscrie 4n aceast dialectic puternic dramati"at' afect nd 4n special spa!iul islamic' di)i"at 4ntre parteneri $i inamici ai Occidentului. O 8coloan a cincea9 se afl c+iar pe solul occidental' unde frustrrile din r ndul imi&ran!ilor 4ncura*ea" atitudini e,treme' oferind un teren fa)ora%il recrutrii teroriste. Desi&ur' cei care intr 4n acest *oc sunt o minoritate foarte restr ns' dar terorismul 4n &eneral este un fenomen minoritar6 de aici 4i )ine $i for!a: cu aceste &rupuri restr nse' autonome $i mo%ile' foarte moti)ate' discrete $i eficiente' fr team de moarte $i cu spirit de sacrificiu personal' descura*area de)ine aproape imposi%il. #n epoca noastr' distan!ele sunt parcurse rapid $i frontierele sunt trecute u$or6 reperarea e mai dificil 4ntr/un mediu de)enit multietnic6 iar capacitatea distructi) a di)erselor mecanisme a crescut considera%il. Situa!ia cea mai &ra) ar fi aceea 4n care un &rupuscul e,tremist sau altul ar intra 4n posesia unei %om%e nucleare -scenariu de co$mar' 4ns de*a plau"i%il0. 2asi)a for! de distru&ere de care dispune Occidentul $i Statele Unite 4n particular se do)ede$te pu!in adec)at 4n acest conflict in)i"i%il' 4n care inamicul e dispersat $i &reu de reperat. Statele Unite au a%ordat &re$it pro%lema' declan$ nd 8r"%oiul 4mpotri)a terorismului9 ca un r"%oi clasic' 4n inima 1siei. E &enul de r"%oi ce nu poate fi c $ti&at niciodat fr a fi tratate cau"ele -ceea ce nu 4nseamn c )ino)a!ii n/ar tre%ui urmri!i $i pedepsi!i0. Re"ol)area ec+ita%il a diferendului palestinian ar a)ea cu si&uran! o influen! mai po"iti) dec t r"%oiul din IraO6 precum $i' din partea 1mericii' un discurs mai ec+ili%rat dec t cel care in)oc 8a,a rului9 $i 8ciocnirea ci)ili"a!ii lor9. Din pcate' 4n urma atacurilor teroriste -NeQ UorO $i <as+in&ton ?MM;6 2adrid ?MMH6 3ondra ?MMJ0' Occidentul risc s piard o parte din sufletul su6 atmosfer de suspiciune' tenta!ia intoleran!ei' control poli!ienesc sporit' limitarea drepturilor indi)iduale: sunt reac!ii poten!ial periculoase pentru filosofia $i modul de )ia! al Occidentului. Re)olta cartierelor mr&ina$e din :ran!a -toamna lui ?MMJ0 a pus 4n e)iden! un pericol mai pu!in %rutal dec t terorismul' dar capa%il' pe termen lun&' s macine societatea occidental. 5ineri pro)eni!i din r nduri le imi&ran!ilor au atacat $i ars' cu o furie nea$teptat' o%iecte $i locuri sim%olice ale societ!ii de consum' din care ei se simt e,clu$i: automo%ile' ma&a"ine' sli de sport> 1 fost do)ada e$ecului inte&rrii' sau oricum a unor &ra)e caren!e ale acestui proces. Dac nu se &sesc solu!iile corecte' aceast fractur social $i cultural -care a putut fi o%ser)at 4ntr/un conte,t diferit' dar nu mai pu!in )i"i%il' 4n timpul inunda!iilor din NeQ Orleans' c nd popula!ia nea&r $i srac a ora$ului a fost lsat 4n )oia soartei0 risc s pro)oace c nd)a un r"%oi ci)il. 2ai crede 4n ce)a Occidentul? Prima fa" a e,pansiunii sale a &sit un ferment puternic 4n reli&ia cre$tin $i 4n misiunea asumat de a supune 4ntrea&a lume )oin!ei di)ine. #n epoca modern' eclipsa par!ial a reli&iei a fost compensat de afirmarea unor reli&ii laice la fel de puternice: na!iunea' democra!ia' pro&resul' 8)iitorul luminos9> De/a lun&ul 4ntre&ii sale istorii' o serie de o%iecti)e 4nalte' pe pm nt sau 4n cer' au produs acest 8idealism cuceritor9' at t de caracteristic pentru ci)ili"a!ia occidental. #n "ilele noastre' credin!ele s/au tocit' erodate de fra&mentarea cultural' de cre$terea indi)idualismului $i de filosofia de consum. C !i dintre contemporanii no$tri ar fi dispu$i s/$i dea )ia!a pentru Dumne"eu' pentru patrie sau pentru o idee despre )iitor -atitudini curente 4nc 4n urm cu a%ia un secol0. Ce reli&ie ar mai putea s func!ione"e ast"i? Poate Europa? Dar Europa e mai mult o %irocra!ie dec t o reli&ie. Su% acest aspect' 1merica rm ne mai idealist dec t Occidentul european: cei mai mul!i americani continu s cread 4n Dumne"eu -fa" de*a dep$it 4n Europa de (est0 $i 4n misiunea istoric a !rii lor6 asta e,plic' poate' comportamentul mai dinamic al societ!ii americane -inclusi) numeroase e,cese0. Ci)ili"a!ia occidental e p ndit de pericolul indiferen!ei $i de a%sen!a unui

!el 8transcendent9 -atitudini 4n de"acord cu istoria ei precedent0. 1ceasta lips de moti)a!ie a mcinat de*a' acum dou milenii' ci)ili"a!ia &reco/roman. #ntre apoteo" $i de"astru. 2oti)ele de optimism dar $i de pesimism e,ist deopotri). Occidentul a pendulat mereu 4ntre ace$ti doi poli6 contrastele e)olu!iei sale au fost amplificate $i dramati"ate 4n ima&inar' iar asta la o scar din ce 4n ce mai mare' 4n ritmul accelerrii istoriei. @umtatea de secol de dup al Doilea R"%oi 2ondial s/a remarcat prin performan!e te+nolo&ice suscepti%ile nu doar de a spori puterea omului' ci $i de a/i transforma radical condi!ia. 5e+nolo&ia pare s fi $ters linia ce separ posi%ilul de imposi%il. Ie$irea 4n spa!iul e,traterestru -4ncep nd din ;EP;0 $i primii pa$i pe 3un -4n ;EPE0 inau&urea" poate etapa 8cosmica9 a umanit!ii -ctre ;EIM' instalarea unei %a"e lunare permanente era considerat iminent' iar un "%or cu oameni spre 2arte foarte apropiat proiecte care p n la urm au fost am nate0. Calculatorul' de)enit un instrument %anal' spore$te $i accelerea" aproape la infinit )olumul $i prelucrarea informa!iilor. 5ransporturile aeriene $i comunica!iile electronice -radio' tele)i"iune' Internet' telefonie mo%il0 au fcut ca Pm ntul s de)in mic' mai mic dec t un stat mi*lociu de acum un secol. De asemenea' omul se transform %iolo&ic. #n !rile occidentale' speran!a de )ia! la na$tere era su% JM de ani 4n ;EMM -dup ce crescuse cu ;J ani 4n secolul al .I./lea06 4n ?MMM' se apropia de*a de LM de ani' o cre$tere de HM de ani' mai mult dec t se c $ti&ase din preistorie p n la sf r$itul secolului al .I./lea. Prima cau" a acestei cre$teri spectaculoase e scderea masi) aproape dispari!ia mortalit!ii infantile 4n !rile cele mai de")oltate6 e,ist 4ns $i o cre$tere nota%il a lon&e)it!ii' do)edind perfec!ionarea or&anismului uman -printr/o i&ien mai %un $i o alimenta!ie mai sntoas' prin eradicarea principalelor %oli infec!ioase etc.0. Cifrele speran!ei de )ia! e,prim destul de fidel ni)elul de de")oltare -asociat cu alte condi!ii specifice' sociale $i sanitare0' a) nd 4n frunte Occidentul $i @aponia -4n ?MMF: @aponia L?'? ani6 Suedia LM'H6 :ran!a IE'P6 Aermania IL'E6 Statele Unite II'J6 C+ina I;' E6 =ra"ilia IM'L6 Rusia PJ'?6 Con&o J?'H6 5an"ania FJ'E6 aam%ia HI'I0. Cu c te)a e,cep!ii' ma*oritatea !rilor africane se &sesc la ni)elul atins de Occident ctre ;EMM' 4n ciuda imenselor dificult!i alimentare $i sanitare -su%nutri!ie' epidemie de SID1 etc.0.;E Pro&resul accelerat n/a 4mpiedicat mai cur nd dimpotri)' a stimulat )i"iunile sum%re despre )iitor' $i c+iar despre un )iitor foarte apropiat. #n ma*oritatea ca"urilor' aceste interpretri pleac de la dere&lri $i pericole reale' amplificate 4ns $i dramati"ate masi). #n anii ;EJM' su% $ocul Giro$imei $i 4n punctul culminant al R"%oiului Rece' ima&inarul catastrofic era alimentat 4n primul r nd de apocalipsa nuclear -fie sf r$itul umanit!ii pur $i simplu' fie' cel mai adesea' decimarea ei' pr%u$irea ci)ili"a!iei te+nolo&ice $i re)enirea la %ar%arie>0. #ncep nd din anii ;EPM' 4n condi!iile unei relati)e destinderi' panica nuclear s/a calmat pu!in c te pu!in' fc nd loc unor scenarii ecolo&ice nu mai pu!in apocaliptice. Prea de*a e)ident c prin toate acti)it!ile sale' industriale sau a&ricole' omul altera &ra) mediul natural' sa%ot ndu/$i astfel condi!ia de locuitor al planetei. 3a fel ca de"astrul nuclear' dar pun nd 4n mi$care un mecanism propriu' catastrofa ecolo&ic ducea direct la nruirea ci)ili"a!iei -mai precis' a ci)ili"a!iei occidentale' rupt de natur' lipsit de msur $i a&resi)0. #n ;EI?' faimosul raport al Clu%ului de la Roma: 5+e 3imits of AroQt+ -3imitele cre$terii0' ela%orat de o ec+ip de la 2assac+usetts Institute of 5ec+nolo&K' spunea fr ocoluri: popula!ia mondial cre$tea prea repede' poluarea fcea ra)a&ii' +rana de)enea insuficient $i materiile prime erau 4n curs de epui"are6 petrolul' %unoar' )a disprea 4n circa dou"eci de ani. Ci)ili"a!ia te+nolo&ic era condamnat s piar 4n cur nd' sin&ura sal)are fiind 4n&+e!area sistemului' adic reducerea la "ero a cre$terii economice $i demo&rafice. 5re%uia in)entat 8non/de")oltarea9' altfel spus contrariul 4ntre&ii istorii a

Occidentului. De la aceste sum%re pre)i"iuni a trecut aproape *umtate de secol' petrolul continu s cur&' iar Occidentul supra)ie!uie$te. 3at 4ns c' de*a' inter)ine clima. Ctre ;EIM' se mi"a at t pe rcire' c t $i pe 4ncl"ire: numai s se termine totul' 4ntr/un fel sau 4n altul. Rcirea era pro)ocat de pul%erile industriale $i a&ricole care ecranau radia!ia solar. #ncl"irea era consecin!a emisiilor de &a"e cu efect de ser -4n primul r nd &a"ul car%onic0. Rm neau dou posi%ilit!i: fie o nou er &laciar' fie o 4ncl"ire insuporta%il' )ina re)enind' 4n am ndou ca"urile' te+nolo&iei occidentale. #ntre timp' lucruri le s/au lmurit: rm ne un sin&ur scenariu' 4ncl"irea &lo%al. P n 4n ?;MM' temperatura &lo%ului ar urma s creasc cu ;'J p n la P &rade. #n &eneral' pro%a%il pentru a simplifica discu!ia' e re!inut )aloarea cea mai 4nalt -sau c+iar mai mult: e)entual E &rade0. E)ident' fenomenul nu )a 4nceta 4n ?;MM6 acelea$i cau"e )or continua s ac!ione"e' iar 4ncl"irea )a cre$te $i mai mult: )a fi sf r$itul erei te+nolo&ice $i poate' 4ntr/o "i' sf r$itul omenirii. Pentru a e)ita de"astrul' e,ist o sin&ur solu!ie: reducerea drastic a emisiilor de &a"e cu efect de ser' adic in)entarea altui tip de ci)ili"a!ie6 $i mai ales renun!area' de tot sau aproape de tot' la com%usti%ilii fosili -petrol' cr%une etc.' principalii )ino)a!i pentru aceste emisii0' $i implicit la a)ion $i automo%il. Oricum' nu se poate a$tepta la nesf r$it pentru a e,ploata sursele de ener&ie alternati) -4n special fu"iunea nuclear' necontrola%il pentru moment0. Dac nu se iau msuri radicale c+iar de acum' m ine ar putea s fie prea t r"iu. Cu toate astea' scenariile optimiste nu lipsesc' $i nu e"it' nici ele' s e,a&ere"e 4n c+ip spectaculos. 1mericanii pri)esc din nou ctre spa!iu. De data asta' se )a mer&e p n la capt: pe 3un' 4n cur nd' $i pe 2arte' pu!in mai t r"iu. Iat refu&ii cosmice pentru omenire dac Pm ntul ar de)eni de nelocuitS De ce)a timp' e,ist proiecte care/$i propun s 8teraforme"e9 2arte' adic s/o transforme 4ntr/o planet similar Pm ntului6 )om a)ea a$adar oca"ia s le punem 4n practic. (om dispune astfel de cel pu!in o planet 4n stare de func!ionare. Iar 2arte nu )a fi' 4n nici un ca"' ultima escal. Dar dac spa!iul cosmic re)ine 4n discu!ie' )edeta e' din ce 4n ce mai mult' proiectul %iolo&ic. Pro&resele enorme ale &eneticii $i %iolo&iei celulare permit s se 4ntre)ad un )iitor apropiat 4n care omul ar de)eni ade)ratul stp n al )ie!ii. Descifrarea &enomului uman' o%!inerea de celule stem $i te+nicile de clonare sunt pro&rese formida%ile care desc+id perspecti)a orientrii $i controlrii mecanismelor )itale. Sin&urele %ariere' 4n acest moment' par s fie cele puse de etic. 1re omul dreptul s inter)in asupra lui 4nsu$i p n 4n punctul 4n care ar de)eni o fiin! diferit? Scenariile mer&' $i aici' de la apoteo" la co$mar. Co$marul ar fi modelul :ranOenstein' o lume populat cu mon$tri umani. 1poteo"a: o omenire eli%erat de ser)itu!ile ei %iolo&ice. =olile $i infirmit!ile )or disprea. Omul 4$i )a atin&e poten!ialul ma,im' fi"ic $i intelectual. Speran!a de )ia! )a cre$te 4ntr/un ritm $i mai accelerat dec t 4n ultimul secol. Unii )or%esc de*a de o durat de )ia! de dou/trei sute de ani' cu o tinere!e prelun&it $i o sntate perfect. Cele dou scenarii com%inate %iolo&ic $i cosmic duc la un )iitor e,altant' 4n care nici un o%stacol n/ar mai 4mpiedica ire"isti%ilul pro&res al speciei umane. 1poteo" sau de"astru? Catastrofa climatic $i remodelarea fiin!ei umane e,prim' prin consecin!ele lor poten!iale -care pentru moment !in de ima&inar0 punctele cele mai a)ansate ale unei dialectici contradictorii.?M Dac i/am crede deopotri) pe profe!ii de"astrului $i pe cei ai apoteo"ei' o ima&ine stranie ar aprea peste un secol sau dou: fiin!e umane plesnind de sntate pe un Pm nt de)enit un infern. Nu este un ta%lou prea coerent. Dar a$a func!ionea" ima&inarul Occidentului' sf $iat mereu 4ntre speran! $i spaim' 4ntre )iitorul luminos $i )iitorul tene%relor' su% o tensiune permanent' aflat la ori&inea impulsului care a creat lumea de a"i $i )a crea lumea de m ine. C te)a preci"ri $i conclu"ii.

1cestei sc+i!e de istorie a unei lumi modelate de Occident i s/ar putea o%iecta c $i Occidentul a luat enorm de la al!ii. Incontesta%il. 1$ spune c+iar c' 4nainte de epoca relati) recent 4n care modelul conceput 4n (est a cucerit planeta' Occidentul a %eneficiat 4n mai mare msur de contri%u!iile celorlal!i dec t ceilal!i de contri%u!iile lui. #n E)ul 2ediu' sa)an!ii Occidentali au redescoperit $tiin!a -inclusi) )ec+ea $tiin! &reac0 datorit ara%ilor. In)en!iile esen!iale ale epocii -+ rtia' praful de pu$c' %usola>0 a*un& 4n Europa din C+ina' $i tot prin spa!iul musulman. =i"an!ul' la r ndul su' le/a oferit un stimulent intelectual 4n)!a!ilor din (est. C+iar $i mai t r"iu' Occidentul a continuat s fie recepti) la cele mai di)erse produc!ii culturale6 e suficient s men!ionm' pentru ultimele dou secole' pictura *apone"' romanul rus' mu"ica nea&r' mistica indian> $i a$a mai departe' o list aproape intermina%il. 1ceast capacitate de a 4mprumuta $i asimila a fost ne4ndoielnic una din calit!ile sale ma*ore. Ci)ili"a!ie de sinte"' com%in nd mo$teniri foarte di)erse $i c+iar contradictorii &reco/ roman' iudeo/cre$tin' celtic' &ermanic manifest nd c+iar de la 4nceput un sim! al di)ersit!ii -accentuat apoi pro&resi)0' $i destul de comple,at' 4ntr/o prim fa"' de superioritatea ci)ili"a!iilor )ecine -=i"an!ul $i lslamul0' Occidentul era desc+is' dornic s 4n)e!e $i s primeasc. Celelalte ci)ili"a!ii au optat mai cur nd pentru strate&ii i"ola!ioniste. 1ra%ii $i turcii' ru$ii -4nainte de Petru cel 2are0' c+ine"ii' *apone"ii -4nainte de era 2ei*i0 n/au acceptat dec t cu ! r ita 4mprumuturile occidentale. Nu )rem s a%soluti"m aceast diferen!. Desc+iderea occidental a a)ut $i ea limite $i s/a lo)it de numeroase pre*udec!i -mai ales c nd intra 4n *oc reli&ia0. Nici 8ceilal!i9' pe de alt parte' nu s/au 4nc+is )reodat ermetic -nici nu ar fi posi%il0. 5otul e o c+estiune de compara!ie. 2ai mult dec t ceilal!i' mult mai mult dec t ei' Occidentul a pri)it lumea cu interes $i a do)edit capacitatea de a inte&ra armonios 4n sinte"a lui elemente strine. 1ceast sinte"' s/o spunem fr ec+i)oc' 4i apar!ine inte&ral. Cuno$tin!ele $tiin!ifice de la sf r$itul E)ului 2ediu au fost 4ntr/ade)r 4mprumutate de la ara%i6 4ns din toate aceste 4mprumuturi' Occidentul a creat o $tiin! )ictorioas $i transformatoare pe care ara%ii n/o %nuiau. G rtia $i tiparul au aprut 4n alt parte' dar cartea' acest o%iect care a re)olu!ionat lumea' este in)en!ia e,clusi) a Occidentului. De o )reme' se caut i")oare neoccidentale ale Rena$terii' i&norate sau minimali"ate de istoricii care nu )edeau dincolo de propriul lor ori"ont6 ini!iati) perfect le&itim: 4ntr/ade)r' e)reii' ara%ii $i &recii au oferit culturii occidentale din epoc su&estii deloc ne&li*a%ile -tratate e)reie$ti $i ara%e de mistic $i de ma&ie6 contri%u!ii ale erudi!ilor &reci la reactuali"area operelor antice' fr s uitm' tot aici' un artist de talia lui El Areco0. Cu toate astea' Rena$terea rm ne un fenomen tipic occidental' foarte departe de profilul cultural al Areciei sau al spa!iului musulman. De la un secol la altul' toate elementele strine s/au inte&rat or&anic 4ntr/un demers specific occidental. Celelalte ci)ili"a!ii au a)ut un comportament diferit $i c+iar opus6 4ntr/o prim fa"' atitudinea lor a fost mai cur nd de respin&ere6 apoi' )r nd parc s recupere"e timpul pierdut' au &r%it pasul' adopt nd' cu mai mult sau mai pu!in succes' se&mente 4ntre&i ale modelului occidental. S fie calea occidental sin&ura recomanda%il? S/ar putea atin&e acela$i ni)el de de")oltare folosind strate&ii diferite' sau c+iar opuse? Din punct de )edere istoric' rspunsul este cate&oric: sin&ura formul c $ti&toare a fost cea occidental. 5otu$i' )iitorul nu poate fi redus la o simpl prelun&ire a trecutului. 5eoretic' e,ist posi%ilit!i multiple. Dar' ra!ional )or%ind' pruden!a s/ar cdea s fie de ri&oare. E$ecul dureros al filosofiei comuniste tre%uie s rm n ca un memento. E,perimentele prea ori&inale risc s coste scump. E)ident' nu e ca"ul n/ar fi de dorit' $i nici posi%il de altfel ca restul lumii s imite or%e$te Occidentul. Dar c te)a principii de*a )erificate merit re!inute: o di)ersitate economic' social $i cultural semnificati) mai cur nd dec t o societate 8monolitic96 li%ert!i indi)iduale $i colecti)e6 li%er ini!iati) $i concuren!6 politici sociale suficient de suple pentru a nu fr na mi$carea economic' dar suficient

de eficiente pentru a limita ine&alit!ile $i a asi&ura un anume consens> 2odul de a e,prima aceste criterii' do"a*ul $i com%ina!iile )or fi desi&ur diferite de la un spa!iu cultural la altul. 2o$tenirea fiecruia )a a)ea 4ntotdeauna un cu) nt de spus. Dar specificit!ile culturale nu tre%uie s stea 4n calea ra!ionalit!ii economice. Influen!a culturii rm ne de altfel un su%iect contro)ersat. Se poate constata' pe de o parte' o nou ofensi) a determinismului cultural de factur Qe%erian: ci)ili"a!iile ar a)ea ci diferite' iar unele culturi ar fi mai apte dec t altele s 8secrete"e9 de")oltarea. Pe )remea lui <e%er' o astfel de cultur era protestantismul6 1poi' Occidentul 4ntre&' cre$tin $i post/cre$tin6 mai recent' de ce nu' E,tremul Orient. Dar dincolo de preferin!ele e,primate' rm ne principiul potri)it cruia ar e,ista culturi mai performante dec t altele. 5e"a opus este la fel de pre"ent $i nu mai pu!in tran$ant: culturile n/ar conta ca factori de de")oltare. Preten!ia c 8anumite culturi sunt mai apte dec t altele s se de")olte $i c )alorile democratice sunt inerente anumitor culturi $i strine de altele9 ar !ine pur $i simplu de 8mit9' mai ales c 8anali"a statistic $i studiile istorice n/au do)edit e,isten!a unei rela!ii de la cau" la efect 4ntre cultur $i pro&resul economic sau democra!ie9; iat *udecata foarte 8corect politic9 a unei ec+ipe care lucrea" pentru un pro&ram al Na!iunilor Unite. Nu putem dec t s admirm 4nc o dat lo&ica de fier a teoreticienilor. Dup primul scenariu' n/ar mai fi mare lucru de fcut: ale$ii sunt de*a separa!i de ceilal!i. #n sc+im%' dup a doua teorie' toate speran!ele sunt permise' n/ar e,ista nici un o%stacol. Dar de ce s nu acceptm cultura ca unul dintre factorii importan!i care intr 4n *oc' nu 8+otr tor9' desi&ur -nici un factor' de unul sin&ur' nu e +otr tor0' dar deloc ne&li*a%il. De altfel' cultura -reli&ii' )alori' idealuri' comportamente0 nu poate fi 8e,tras9 din ansam%lul unei ci)ili"a!ii' 4n care toate elementele' materiale $i spirituale' se contopesc 4ntr/o sinte" unic. Pentru Occident' mo$tenirea cultural rm ne un a)anta*: indi)idualismul' di)ersitatea' )oin!a de a descoperi' cutarea )iitorului sunt componente care contea" 4n dinamica unei ci)ili"a!ii. E,tremul Orient' al doilea pol al de")oltrii din "ilele noastre' se %a"ea" $i el' 4n afar de 4mprumuturi le de la Occident' pe )alori culturale specifice $i 4n particular pe o etic a muncii de )ec+e tradi!ie6 fa! de Occident' do"a*ul e oarecum diferit: mai pu!in indi)idualism $i mai mult disciplin $i solidaritate. Este o )ariant care se do)ede$te $i ea func!ional. Calea de")oltrii' fr s fie unic' rm ne destul de 4n&ust. E,perien!ele reu$ite nu pot fi i&norate6 nu e ca"ul s rein)entm roata. Su% acest aspect' ca"ul C+inei este e,emplar6 ea a sf r$it prin a a%andona proiectul economic comunist $i a reintroduce proprietatea pri)at $i re&ulile pie!ei. Ca s o%!ii re"ultate compara%ile cu ale Occidentului' e prefera%il s urme"i c t mai fidel modelul occidental. :r a trece neaprat la protestantism' merit s 4n)e!i c te ce)a din 8etica protestant9. Nu tre%uie s considerm ca !rile srace ar fi condamnate la su%de")oltare din cau"e de ordin istoric $i cultural. Dar nici nu tre%uie s le considerm scutite de orice o%li&a!ie de a/$i re)i"ui scara lor de )alori. :anatismul reli&ios' resentimentele tri%ale' e,cluderea femeii' dispre!ul pentru drepturile omului' comportamentul politic ar%itrar nu sunt premise pentru de")oltare' ci dimpotri). Nu po!i s te ridici la ni)elul Occidentului fc nd e,act pe dos dec t el. (a tre%ui apoi s se renun!e la le&enda potri)it creia Occidentul a de)enit %o&at storc ndu/i pe ceilal!i' srcindu/i $i 4mpiedic ndu/le de")oltarea. E foarte ade)rat c a profitat de popoarele supuse $i de resursele din teritoriile lor' dar a putut s/o fac tocmai pentru c era de*a %o&at $i puternic' prin propriile sale mi*loace. Ti in)ers' 4n ciuda imenselor imperii coloniale pe care le posedau' Spania $i Portu&alia au rmas mult )reme %locate6 la fel' Rusia. Superioritatea sau inferioritatea depind 4n primul r nd de structurile sociale $i mentale. 1r fi nai) s credem c fr Occidentul e,ploatator $i de)orator' !rile 3umii a 5reia ar ocupa o po"i!ie mai %un 4n ierar+ia na!iunilor. Desi&ur' Occidentul a de"ec+ili%rat aceste societ!i tradi!ionale $i' 4n loc s le lase s

)e&ete"e' le/a 4mpins spre periferia lumii de")oltate. Neput nd re)eni la starea ori&inar' sin&urul drum posi%il e cel al modernit!ii $i de")oltrii. 1*utorul na!iunilor %o&ate e necesar' dar nu suficient. Capacitatea sau incapacitatea de a dep$i situa!ia actual !ine e,clusi) de societ!ile 4n c+estiune. 2area necunoscut rm ne )iitorul. #ntotdeauna a fost a$a' dar 4n pre"ent aceast afirma!ie capt un sens mai acut' 4n condi!iile unei accelerri fr precedent a istoriei. Oper a Occidentului' a aparatului su te+nolo&ic $i industrial' a mentalit!ilor sale' competi!ia )iitorului este pe punctul s produc o ruptur. P n acum' $i 4n ciuda unui ritm cresctor' fiecare &enera!ie prelua $tafeta' firesc' de la cea precedent. Partea de ino)a!ie nu dep$ea partea de mo$tenire. Dar acest raport tinde s se modifice 4n c+ip radical6 momentul c nd trecutul nu )a mai fi dec t o amintire 4ndeprtat $i )a& ar putea fi aproape. #n ultimii "ece/cincispre"ece ani' un inter)al e,trem de scurt' noi te+nolo&ii' ca Internetul $i telefonia mo%il' au modificat sensi%il comportamentele $i raporturile interumane. 3a fel de %rutal' &enetica 4$i 4nmul!e$te re)ela!iile6 clonarea a intrat 4n practica $tiin!ific curent' $i sin&urele scrupule care 4mpiedic pro)i"oriu manipularea %iolo&ic a fiin!ei umane sunt de ordin etic. Dar etica 4ns$i e 4n plin muta!ie. Cine s/ar fi & ndit' acum mai pu!in de *umtate de secol e doar un e,emplu din mii c maria*ul +omose,ual )a de)eni la fel de firesc $i la fel de le&al ca $i 8tradi!ionala9 cstorie 4ntre %r%at $i femeie? -Nu e nici o surpri" c primele !ri care l/au le&ali"at Olanda' =el&ia' Canada' Spania' 2area =ritanie apar!in' toate' Occidentului.0 Este doar una dintre at tea e)olu!ii spectaculoase care/au putut fi o%ser)ate 4n inter)al de c !i)a ani. Pre)i"iunile pe termen lun& sau mediu sunt a%solut ilu"orii. Nu $tim nimic despre anul ?;MM. Sin&ura c)asicertitudine e c )a fi o lume foarte diferit de cea 4n care trim. 5e+nolo&ie' mediu' %iolo&ie uman' cultur' reli&ie' socia%ilitate' mod de )ia!> 5otul )a fi remodelat dup criterii noi. 1stfel' Occidentul 4$i )a fi c $ti&at pariul. #$i )a fi 4mplinit ra!iunea de a fi' misiunea sa istoric: transformarea lumii $i a condi!iei umane. Este imposi%il s estimm re"ultatul: ceea ce ne a$teapt la captul drumului apar!ine marelui mister care 4n)luie destinul omului.

S:bRTI5