Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propuntor: Prof. Rotaru Radu-Mihai Data: 24. 09. 2013 Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial ,,Buc ! ti"- Poduri, #ud!$ul Bacu Clasa: Pr!%titoar! Disciplina: R!li%i! - &ultul 'rtodo( Unitatea de nvare) *umn!z!u n!-a cr!at din iu+ir! u!iectul leciei: Omul este cea mai important fiin de pe pmnt Tipul leciei: ,ran-mit!r! i .n-u ir! d! noi cuno tin$! copul leciei: &on ti!ntizar!a mr!$i!i omului, ,,cununa &r!a$i!i" Competene: Competene "enerale #C$%: &G1) /0licar!a unor norm! d! com0ortam!nt -0!cific moral!i r!li%ioa-!, .n dif!rit! cont!(t! d! 1ia$2 &G2) &ola+orar!a cu co0iii i cu adul$ii din m!diul familiar, .n acord cu 1aloril! r!li%ioa-!2 &G3) 3(0lorar!a acti1a a unor !l!m!nt! din 1ia$a d! zi cu zi, din 0!r-0!cti1a 0ro0ri!i cr!din$!. Competene speci&ice: 1. 1 R!cunoa t!r!a unor !l!m!nt! d! +az al! cr!din$!i r!li%ioa-! 1. 3 /0licar!a unor r!%uli d! com0ortam!nt moral-cr! tin .n cont!(t! d! 1ia$ familiar! Competene derivate #operaionale% Competene derivate cognitive: 4a -f5r itul l!c$i!i, !l!1ii 1or fi ca0a+ili) &1) - !(0lic! car! !-t! c!a mai im0ortant fiin$ d! 0! 0m5nt2 &2) - 0r!ciz!z! c! .n-!amn !(0r!-ia ,,cunun a Creaiei"2 &3) - 0r!zint! cum ar tr!+ui - -! com0ort! omul cu c!l!lalt! !l!m!nt! din &r!a$i!2 &4) - !(!m0lific! com0ortam!nt! n!ad!c1at! al! oam!nilor cu 0ri1ir! la animal! i m!diul .ncon6urtor2 Competene derivate comportamentale: &7) - -! int!%r!z! .n acti1it$il! 0ro0u-!. Competen afectiv (CA): d!z1oltar!a int!r!-ului i a dorin$!i d! a 0artici0a la or!l! d! r!li%i! i d! a -! com0orta frumo-, manif!-t5nd r!-0!ct i .n$!l!%!r! fa$ d! to$i -!m!nii. trate"ia didactic 1. 'etode (i procedee) con1!r-a$ia, con1!r-a$ia !uri-tic, o+-!r1ar!a diri6at, !(0lica$ia, ar%um!ntar!a, 0ro+l!matizar!a. 2. 'i)loace de nvmnt) 0lan !, fi ! d! lucru, icoana din cla-, cai!tul -0!cial 0!ntru !l!1i 8ma0a micului cr! tin9.

3. *orme de or"ani+are a activitii elevilor) acti1itat! frontal i acti1itat! indi1idual. Resurse ,- O&iciale: 1- Pro%rama colar 0!ntru di-ci0lina R!li%i! : &ultul 'rtodo(, cla-a Pr!%titoar!2 2. Planificar!a cal!ndari-tic ori!ntati1, cla-a Pr!%titoar!2 3. Proi!ctar!a unit$ii d! .n1$ar!) Dumnezeu ne-a creat din iubire. .- Temporale: / numr d! l!c$ii ) 1 - durata ) 70; 0- 1i!lio"ra&ice: 1. Biblia sau f!nta criptur, 3ditura <n-titutului Bi+lic i d! Mi-iun! al Bi-!ricii 'rtodo(! Rom5n!, Bucur! ti, 20012 2. &uco , &on-tantin, "ducaia religioas, 3ditura Polirom, <a i, 19992 3. &uco , &on-tantin 8coordonator9, #si$opedagogie pentru e%amenele de definitivare &i grade didactice, 3ditura Polirom, <a i, 199=2 4. Muha, &am!lia, 'eligie micului cre&tin( &ai!t 0!ntru !l!1i) cla-a a Pr!%titoar!, 3ditura >?f. Mina@, <a i, 20132 7. '0ri , Prof. M., '0ri , Prof. *., Aor%a, Prof. <., 'eligia la clasa pregtitoare &i la clasa ), 3ditura Ba-ilica a Patriarhi!i Rom5n!, Bucur! ti, 20132 B. !+u, Pr. Prof. *r. ?!+a-tian, '0ri , Prof. M., '0ri , Prof. *., *etodica predrii religiei( 3ditura >R!.ntr!%ir!a@, /l+a <ulia, 2000.

cenariul didactic
2rcrt, ,Etapele leciei . 'omentul or"ani+atoric Pre"tirea elevilor pentru receptarea noilor cuno(tine Anunarea titlului (i a competenelor leciei Comunicarea: &1 nsu(irea noilor cuno(tine O!op0 Timp #min-% 3 2; Activitatea pro&esorului 4 C ?alutul) >Bun ziua+" C Ru%ciun!a : Dn%!r, .n%!ra ul m!u C Pr!%tir!a 0!ntru .nc!0!r!a l!c$i!i C Prof!-orul .ntr!a+) ,,&o0ii, car! cr!d!$i 1oi c !-t! c!a mai im0ortant fiin$ d! 0! 0m5nt E" 2; C ?! anun$ titlul l!c$i!i) Omul este cea mai important fiin de pe pmntr. C ?! 0r!ciz!az com0!t!n$!l! l!c$i!i. C Prof!-orul adr!-!az !l!1ilor o -!ri! d! .ntr!+ri 0!ntru a l! d!mon-tra fa0tul c im0ortan$a omului !-t! co15r itoar! .n com0ara$i! cu .ntr!%a &r!a$i!. >- Cine credei c l-a fcut pe om," >- Dar cea mai important fiin de pe pm!nt( oare cine credei c este," >- A&adar ce trebuie s -nelegem prin e%presia ((omul-cununa Creaiei.," Preci+are) Ma6oritat!a ?fin$ilor Prin$i folo-!-c 0! +un dr!0tat! ac!a-t !(0r!-i!, cci omului i -! 0otri1! t! d! minun! ac!a-t !(0r!-i!. C ?! adr!-!az !l!1ilor urmtoar!l! .ntr!+ri) >- Cine poart deobicei cununa," Activitatea elevului 5 C ?alutul) >Bun ziua+" C Ru%ciun!a : Dn%!r, .n%!r! ul m!u 'etode (i procedee 6 'i)loace de *orme de nv/ or"ani+are mnt 7 C icoana din cla- 8 Evaluare ,9

.-

C Pr!%tir!a 0!ntru .nc!0!r!a l!c$i!i C 3l!1ii r-0und) C &on1!r-a$ia > 'mul, !-t! c!a mai im0ortant fiin$ d! 0! 0m5nt+" C 3l!1ii -unt at!n$i la noil! no$iuni . C 3l!1ii a-cult !(0lica$iil! 0rof!-orului. C 3l!1ii r-0und 0rof!-orului) la C 3(0lica$ia

C /cti1itat! frontal

C /0r!ci!ri 1!r+al!

03-

2; 24;

C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /0r!ci!ri 1!r+al!

-olicitril! C &on1!r-a$ia !uri-tic

>- Dumnezeu este Acela." >- Cu siguran omul este cea mai important fiin de pe pm!nt." >- ... &tim c atunci c!nd zicem cunun( ne referim la ceva de mare C /r%um!npre". tar!a C &on1!r-a$ia

C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /0r!ci!ri 1!r+al!

C 3l!1ii r-0und) >- cei mai de seam sportivi." >- /are omul poate fi considerat un -mprat," >- cei care au -nvat e%celent." >- ... regii sau -mpraii." >- "%presia ((cunun a Creaiei.cum poate fi >- ...da( poate fi considerat &i a&a.." -neleas," ,, c omul e foarte important". &2 Prof!-orul ar%um!nt!az c!l! di-cutat!.

&3

> "ste oare omul -ndreptit s fac ce dore&te dac e cea mai important fiin de pe pm!nt. , C 3l!1ii a-cult !(0lica$ia 0rof!-orului. C 'mul nu tr!+ui! - .ntr!+uin$!z! ,, Deci( a fi -mprat al Creaiei nu -nseamn c ai %r! it darul d! a fi cununa &r!a$i!i. dreptul de a avea un comportament distrugtor. , (( )at c!teva e%emple de comportamente demne de C 3l!1ii ra-0und) A&a este urmat( prezentate &i -n plan&a alturat. (( Dup cum observai omul este dator de a ocroti C 3l!1ii 0ri1!-c cu admira$i! 0lan a i natura( animalele &i tot ce -l -ncon0oar( cci un -unt ca0ta$i d! frumu-!$!a !(!m0l!lor. -mprat nu se poate bucura de -mprie dac aceasta este distrus.. C 3l!1ii a-cult !(0lica$iil! (( #utei analiza totodat &i e%emplele propuse de 0rof!-orului. mapa sau caietul de lucru &i s v -nsu&ii totodat aceste e%emple demne de urmat pentru a &ti cum s C 3l!1ii a-cult !(0lica$iil! preuii marele dar al lui Dumnezeu( care este 0rof!-orului. viaa..

C /r%um!ntar!a C &on1!r-a$ia C '+-!r1ar!a diri6at C Plan

C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal

C /0r!ci!ri 1!r+al! C /0r!ci!ri 1!r+al! C /0r!ci!ri 1!r+al!

C 3(0lica$ia C /cti1itat! C &ai!tul frontal -0!cial 0!ntru !l!1i C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal C /cti1itat! indi1idual

C 3(0lica$ia

4-

*i;area (i sistemati+area &4 cuno(tinelor

C *a$i un !(!m0lu d! un com0ortam!nt n!ad!c1at C 3l!1ii r-0und) - l! 15n!z! !(c!-i1. C 3(!rci$iul fa$ d! animal!. C *a$i un !(!m0lu d! un com0ortam!nt n!ad!c1at C 3l!1ii r-0und) 0oluar!a a0!lor, a C 3(!rci$iul fa$ d! natura .ncon6urtoar!. -olului, a a!rului. B; C *u0 ac!a-t acti1itat! 0rof!-orul a0r!ciaz C 3l!1ii -unt !ntuzia-ma$i d! laud!l! C &on1!r-a$ia r-0un-uril! co0ila ilor. 0rimit!.

C &ai!tul !l!1ului

5-

Asocierea< "enerali+area< &7 aplicarea

=;

C 3l!1ii r-0und) C &on1!r-a$ia >-Despre faptul c omul este cea mai important fiin de pe pm!nt." >- Cum trebuie s -nelegem acest lucru., >- #rin aceea c el este de o importan cov!r&itoare.. >- Ce -nvturi putei formula din aceast lecie," >- Dumnezeu l-a creat pe om ca pe o ((cunun. a operei ale+" >- De&i omul este cel mai important( totu&i el nu trebuie s aib un C Pro+l!maC Prof!-orul .m0art! !l!1ilor c5t! o fi d! lucru comportament brutal cu animalele sau tizar!a C Fi a nr. 2 natura -ncon0urtoare+"

C ?! adr!-!az !l!1ilor urmtoar!l! .ntr!+ri) >- Ce am discutat noi astzi" ,

C /cti1itat! frontal C /cti1itat! frontal

C /0r!ci!ri 1!r+al! C /0r!ci!ri 1!r+al!

C /cti1itat! indi1idual

C /0r!ci!ri 1!r+al!

6-

Aprecierea activitii elevilor =nc>eierea activitii

2;

C ?! fac a0r!ci!ri %!n!ral! i indi1idual! 0ri1ind im0licar!a !l!1ilor .n d!-f urar!a l!c$i!i.

C 3l!1ii a-cult cu at!n$i! a0r!ci!ril! 0rof!-orului.

8-

2;

C Ru%ciun!a >1atl nostru" C ?alutul) >Bun ziua+"

C Ru%ciun!a >1atl nostru" C ?alutul) >Bun ziua+"

C icoana din C /cti1itat! cla- frontal

IUBDUMNEZEU NE-A CREAT DIN IUBIREIRE

O'U? E TE CEA 'AI I'PORTA2T@ *II2A@ DE PE P@'B2T

Activiti 8-!l!cti19 G *ialo% d!-0r! lucruri i fiin$!2 G ? .n1$m din Bi+li! d!-0r! cr!ar!a omului2 G *ialo% d!-0r! r!la$ia omului cu c!l!lalt! fiin$!2 G *ialo% d!-0r! ru%ciun!2 G Dn1$ar!a ru%ciunii 1oi( cu inima curat2 G #ocul #e cine iubim2 G ? d!-!nm o fiin$ 0! car! o iu+im2 G ? n! fac!m 0ortr!tul2G/cti1itat! la di-0ozi$ia 0rof!-orului.

S-ar putea să vă placă și