Sunteți pe pagina 1din 13

Totul despre uleiul de motor

Motoarele termice pentru automobile au sistem de ungere cu ulei. Acest sistem utilizeaz
ulei motor, care ndepline te mai multe func ii:
o ungere/lubrifiere: pentru reducerea frecrii dintre piesele aflate n mi care
o rcire: a pieselor cu care intr n contact, mai ales a pistonului
o cur are : a pieselor pe care se depun reziduuri ale procesului de ardere (ex. cilindri,
segmen i, piston)
o protec ie mpotriva coroziunii chimice a pieselor motorului
o mbunt irea etan eit ii (ex. prindere baie de ulei pe bloc, filtru ulei, etc.)
o agent de for , n cazul ac ionrilor hidraulice, mai ales n cazul distribu iei variabile.
Compozi ia uleiurilor de motor
Uleiurile utilizate n circuitele de ungere ale motoarelor termice au o compozi ie
complex . n func ie de tipul uleiului motor, acestea sunt compuse din:
o uleiuri de baz, n propor ie de 75!5"
o aditivi, n propor ie de #5$5"
Uleiurile de baz ndeplinesc func ia principal a sistemului de ungere i anume
lubrifierea. La rndul lor, n func ie de materia prima utilizat i procedeul de fabricare
uleiurile de baz sunt:
o uleiuri de baz minerale, se extrag prin diverse procedee materia prim fiind petrolul
o uleiuri de baz sintetice, se ob in prin procedee (sinteze) chimice
o uleiuri de baz semi-sintetice, sunt amestecuri de uleiuri minerale i uleiuri sintetice n
propor ie de #%&%".
Aditivii sunt substan e chimice (compu i organici, pe baz de metale sau polimeri)
care prin combinarea cu uleiul de baz au rolul de a mbun t ii anumite caracteristici
ale uleiurilor utilizate n sistemele de ungere ale motoarelor termice.
Foto: Compozi ia aditivilor dintr-un ulei motor (SAE 5W-30)
Sursa: Chevron
Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului motor
Propriet ile fizico-chimice ale uleiurilor de motor depind n mare m sur de tipul
uleiului de baz (petrol sau elemente de sintez ), de tehnologia utilizat la fabricare
precum i de tipul i natura aditivilor introdu i n uleiul de baz .
Caracteristicile de ungere i de curgere ale uleiurilor sunt reprezentate
de onctuozitate i vscozitate.
Onctuozitatea este capacitatea uleiului de a adera la suprafe ele metalice i de a
forma pe acestea o pelicul rezistent de ulei care s mpiedice contactul direct dintre
piesele aflate n mi care. Astfel se elimin frec rile uscate, se asigur ungerea la limit i
se evit uzura i gripajul.
Foto: Uzura prematur a arborelui cu came
A arbore cu came nou
B arbore cu came uzat prematur
C arbore cu came uzat complet
Uleiurile minerale au o onctuozitate suficient pentru a permite func ionarea unui
motor cu ardere intern . Pentru m rirea onctuozit ii, la uleiul de baz , se adaug
aditivi.
Vscozitatea este proprietatea uleiului de a se opune curgerii (mi c rii relative a
particulelor constituente). Nivelul vscozit ii uleiului influen eaz semnificativ
capacitatea de ungere a pieselor n mi care, n func ie de temperatur i vitez ,
coeficientul de frecare precum i pierderile de putere datorit frec rii.
Foto: Ulei de motor
Att onctuozitatea ct i vscozitatea uleiului au o influen foarte mare asupra uzurii
din timpul procesului de pornire a motorului termic. Datorit onctuozit ii piesele ce vor
fi mi cate sunt acoperite cu o pelicul de ulei (din timpul func ion rii anterioare) iar
vscozitatea asigur accesul rapid al uleiului la piesele n mi care.
Temperatura are o influen major asupra vscozit ii uleiului, cu ct temperatura
cre te cu att uleiul devine mai pu in vscos i curge mai u or. La temperaturi sc zute
ns hidrocarburile alcanice formeaz o re ea cristalin care produce congelarea
uleiului, adic pierderea total a capacit ii de curgere.
Foto: Circuitul uleiului prin motor
Punctul de congelare al uleiului este temperatura la care uleiul nceteaz s mai
curg , se apropie de starea solid . De exemplu, pentru un ulei Valvoline 15W-
40 punctul de congelare este la -30 C.
Sc derea vscozit ii uleiului conduce la:
o reducerea pierderilor datorit frecrii
o reducerea consumului de combustibil
o pornirea mai u oar a motorului
o func ionarea motorului la temperaturi foarte sczute
Cre terea vscozit ii conduce la:
o scderea consumului de ulei
o etan area mai bun ntre piston, segmen i i cilindru
Foto: Vscozitatea cinematic a uleiului [cSt] n func ie de temperatur
Este de prefereat ca uleiul motor s aib o varia ie ct mai mic a v scozit ii cu
temperatura. De asemenea, sistemul de ungere cu ulei trebuie s fie adaptat la
vscozit i diferite ale uleiului iar ncerc rile motorului s se fac cu uleiuri cu
carecteristici ale vscozit ii diferite.
Astfel, uleiul optim pentru un anumit motor este cel cu vscozitate minim , dar
suficient de mare pentru a asigura formarea peliculei de ulei pe suprafe ele metalice i
etan area mecanismului piston-segmen i-cindru.
Sursele de degradare ale uleiului motor
Stabilitatea la oxidare este o alt caracteristic a uleiului motor. Acesta reprezint
capacitatea uleiului de a- i p stra caracteristicile nemodificate pe toat durata utiliz rii
sau depozit rii.
Temperatura influen eaz negativ oxidarea uleiului. Cu ct temperatura este mai
mare i n prezen a oxigenului cu att oxidarea uleiului este mai pronun at .
n urma procesului de oxidare al uleiurilor minerale rezult compu i oxigena i (acizi,
aldehide, cetone) precum i produse de tipul r inilor . De asemenea, n anumite
condi ii de temperatur , presiune i n prezen a anumitori catalizatori, prin reac ia
hidrocarburilor din ulei cu oxigenul se formeaza produse insolubile n ulei care conduc
la cre terea vscozit ii .
Foto: Cre terea vscozit ii uleiului motor datorit oxid rii
n acela i mod, r inile, n anumite condi ii de temperatur , formeaz depuneri dure
(lacuri) pe suprafe ele segmen ilor i a pistoanelor. Aceste depuneri imobilizeaz
segmen ii n canalele din piston ceea ce conduce la pierderea etan rii camerei de
ardere. R inile, datorit depunerilor, pot produce i obturarea canalelor i a orificiilor
sistemului de ungere.
Substan ele de oxidare din ulei au efect nefast asupra caracteristicilor acestuia.
Depunerile rezultatemic oreaz conductibilitatea termic a pere ilor pieselor (piston,
segmen i, cilindri) i favorizeaz formarea mlului n baia de ulei la temperaturi
sc zute.
Foto: Formarea depunerilor (mlului) n baia de ulei datorit oxid rii
De asemenea acizii rezulta i n urma procesului de oxidare al uleiului au efect
coroziv asupra pieselor metalice precum i asupra straturilor antifric iune de pe
pistoane, tache i, etc.
ATEN IE!
Func ionarea motorului la temperaturi nalte (tura ii mari), timp ndelungat,
accelereaz procesul de oxidare al uleiului.
Degradarea uleiului se produce i datorit contamin rii acestuia cu alte substan e.
Uleiul motor poate fi contaminat cu combustibili, ap sau lichid de r cire, particule sau
impurit i.
Contaminarea cu combustibili (benzin sau motorin ) are ca efect sc derea
vscozit ii ceea ce implic lubrifierea precar a pieselor n mi care. De asemenea,
scade temperatura de imflamabilitate a uleiului ceea ce poate produce autoaprinderea
acestuia.
Contaminarea cu ap sau lichid de r cire conduce la emulsionarea uleiului i
reducerea capacit ii de lubrifiere. De asemenea vscozitatea uleiului cre te iar aditivii
pot fi separa i de ulei ceea ce conduce la reducerea drastic a capacit ii de ungere a
uleiului.
Foto: Contaminarea cu ap a uleiului motor
Contaminarea cu particule se datoreaz arderii incomplete a combustibilului i
conduce la cre terea vscozit ii uleiului. De asemenea, uleiul se poate contamina cu
particule metalice (provenite de la piese) sau cu impurit i din aer. Particulele din ulei,
dac ajung pe suprafe ele metalice n contact, conduc la intensificarea procesului de
uzur .
Caracteristicile aditivilor pentru uleiul de motor
Aditivii sunt produse complexe, de natur organic sau metalic , solubile n masa
lubrifiantului, care au rolul de a mbun t ii caracteristicile uleiului motor. Aditivii sunt de
mai multe tipuri, fiecare avnd impact asupra unei anumite caracteristici a uleiului
motor. Numele i modul de ac iune al principalilor aditivi sunt sintetiza i n tabelul de mai
jos.
Aditivi Modul de ac iune
'ompu i alifatici (mbunt esc onctuozitatea uleiului motor
)olimeri *melioreaz fluiditatea la rece i v+scozitatea la cald
,etergen idispersan i
*c ioneaz asupra materialelor insolubile n ulei mpiedic+nd
formarea depunerilor i neutralizarea reziduurilor acide
*ntioxidan i,
anticoroziune i antiuzur -educ procesul de oxidare al uleiului
*ntirugin *.ut la formarea unui film de ulei pe suprafe ele metalice
*ntispuman i
-educe procesul de spumare al uleiului (dizolvarea aerului n masa
uleiului)
Clasificarea uleiului de motor
Uleiurile de motor sunt clasificate dup mai multe standarde civile sau militare. Cele
mai des utilizate standarde sunt: SAE, ACEA, API, ILSA, !A"A, #MA, standardele
constructorilor de automobil i standardele militare (MIL-L)
1. Standardul SAE
Uleiurile pentru motoarele termice sunt clasificate de mai multe standarde
interna ionale. Cea mai uzual form de clasificare este cea dup vscozitate, ce este
reglementat de standardele SA#.
Foto: Logo SAE
Standardul SAE J 300 clasific uleiurile pentru automobile n func ie de vscozitatea
acestuia la diferite temperaturi. Astfel sunt clasificate uleiuri:
o monograd
o multigrad
Uleiurile sunt ncadrate n 11 clase/grade, ncepnd de la temperaturile cele mai
sc zute (-35 C) i pn la temperatura maxim de func ionare a motorului termic (100
C).
Uleiurile monograd sunt:
o de iarn: %/, 5/, $%/, $5/, #%/, #5/
o de var: #%, &%, 0%, 5%, 1%
Uleiurile de iarn trebuie s satisfac cerin ele n ceea ce prive te vscozitatea
maxim la temperatura minim precum i vscozitatea minim la temperatura maxim .
La uleiurile de var se impune doar vscozitatea minim la temperatura maxim .
n Europa, datorit varia ie de temperatur var -iarn , se utilizeaz uleiurile
multigrad. Acestea se pot utiliza pe un interval minim i maxim de temperaturi ale
mediului ambiant.
Foto: Utilizarea uleiurilor multigrad n func ie de temperatura exterioar (mediului
ambiant)
A uleiuri sintetice
B uleiuri semi-sintetice
C uleiuri minerale
2. Standardul ACEA
Asocia ia Constructorilor Europeni de Automobile ( A#A) clasific uleiurile de motor
n func ie de destina ia acestora: automobile cu motoare pe benzin sau diesel i
vehicule comerciale.
Standardul ACEA publicat n 2010 poate fi utilizat pentru certificarea uleiurilor de
motor pn la data de 22 Decembrie 2014. Dup aceast dat noile uleiuri de motor vor
fi certificate dup standardul ACEA emis n 2012.
Uleiurile de motor sunt clasificate n 3 categorii:
Ax/Bx pentru motoare pe benzin i diesel
Cx pentru motoare pe benzin i diesel cu sisteme de post-tratare a gazelor de
evacuare
x ve!icule comerciale
Foto: Logo ACEA
Caracteristicile uleiului de motor pentru automobile sunt descrise n tabelul de mai
jos:
A$/%$
'alitate standard, interval de schimb de ulei normal, ulei cu v+scozitate redus la
temperaturi mari (utilizat pentru reducerea consumului de combustibil)
A&/%&
'alitate standard, interval de schimb de ulei extins (utilizat pentru motoare supuse la
condi ii grele de func ionare)
A&/%'
2imilar *&34&, recomandat pentru motoarele diesel cu in.ec ie direct
A(/%(
2imilar *$34$, recomandat pentru motoarele de performan
$
'alitate standard, interval de schimb de ulei normal, ulei cu v+scozitate redus la
temperaturi mari, con inut redus de sulf (utilizat pentru motoare cu filtru de
particule sau catalizator pe trei ci)
)
'alitate standard, interval de schimb de ulei normal, ulei cu v+scozitate redus la
temperaturi mari (utilizat pentru motoare cu filtru de particule sau catalizator pe trei ci)
&
'alitate standard, interval de schimb de ulei normal, (utilizat pentru motoare cu filtru de
particule sau catalizator pe trei ci)
'
'alitate standard, interval de schimb de ulei normal, con inut redus de sulf (utilizat pentru
motoare cu filtru de particule sau catalizator pe trei ci)
Uleiul A1/B1 este considerat ca avnd performan e standard, de baz . Cele mai
performante uleiuri sunt cele clasificate A5/B5.
Uleiurile recomadate motoarelor cu sisteme de post-tratare a gazelor de evacuare
(Cx), sunt clasificate n func ie de vscozitatea minim la temperaturi mari i de
con inutul de sulf.
ATEN IE
Uleiurile cu vscozitate redus la temperaturi mari i cele cu con inut redus de
sulf nu sunt compatibile cu toate tipurile de motoare. Pentru alegerea optim a
uleiului trebuie s se consulte manualul de ntre inere al automobilului!
3. Standardul API
Institutul American de Petrol (A*I) clasific uleiurile n func ie de tipul motorului:
benzin sau diesel.
Foto: Logo API
Categoria S se aplic motoarelor pe benzin cu aprindere prin scnteie. Gradele n
vigoare pentru categora S sunt: J, L i M descrise n tabelul de mai jos:
S!
)entru motoare fabricate p+n n #%%$
SL
)entru motoare fabricate p+n n #%%0
SM
)entru motoarele fabricate dup #%%0 cu caracteristici stabile pe toat durata de via (uleiuri
cu stabilitate bun la oxidare, limitarea depunerilor solide, protec ie mbunt it mpotriva
uzurii i performan e bune la temperaturi sczute)
Cele mai performante uleiuri dup standardul API, pentru motoarele pe benzin , sunt
cele etichetate SM.
Categoria C se aplic motoarelor diesel pentru automobile i autovehicule
comerciale. Gradele n vigoare pentru categoria C sunt: H4, I4 i J4.
+'
)entru motoare cu norme de poluare din $55!
I'
)entru motoare cu norme de poluare din #%%0 (cu sisteme de recirculare a gazelor de
evacuare)
!'
)entru motoare cu norme de poluare din #%%7, cu con inut redus de sulf, recomandate
motoarelor cu filtru de particule
Cele mai performante uleiuri dup standardul API, pentru motoarele diesel, sunt cele
etichetate J4.
Avantajul uleiurilor sintetice
Uleiurile de motor sintetice sunt ob inute prin procedee chimice, componentele
acestuia fiind atent controlate. Uleiul de motor sintetic, combinat cu un pachet complet
de aditivi, confer o ungere i protec ie optim a motorului. Comparativ cu uleiurile
minerale, uleiurile sintetice au:
o v+scozitate mai mic la temperaturi sczute (pornire mai u oar a motorului)
o stabilitate mai bun la oxidare, la temperaturi nalte
o rezisten mai bun n ceea ce prive te formarea depunerilor solide
o stabilitate n ceea ce prive te caracteristicile, pe ntreaga durat de via
Exemplu de ulei de motor
6ume #L, ompetition ST
7ip ulei de baz Semi-sintetic
'lasificare standard 2*8 $-.-'-
'lasificare standard *'8* A&/%'
'lasificare standard *)9 SL/,
'lasificare standard -enault /0-1--
'lasificare standard :ol;s<agen ". (-$2-$/(-(2--
'lasificare standard =ercedes4enz M%-Approval ))32$