Sunteți pe pagina 1din 104

MINISTERUL NVATAMANTULUI

GH. N S T S E S U
ZOE PARTIN
BIOLOGIE
Manual pentru clasa a X-a
MINISTERUL
Prof. univ. dr. GH. Prof. gr. 1. ZOE PARTIN .
BIOLOGIE
BIOLOGIE
Manual pentru clasa a X-a
Q

EDITURA R.A.
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
fig. 1. Giardia.
4
Peduncul
Fig. 2. Codonosiga.
[ndtvlll
ftogelo! t
-
2. Clasa rizopode cuprinde ani-
male care mediul marin, de
dulce, salmastru solul umed;
unele sunt parazite. Au proprietatea de
a emite pseudopode cu rol n
n capturarea hranei prin
Unele rizopode (Mosligamoeba,
fig. 4) pseudopode; dar un
flagel .
Foraminiferii (fig. 5, o) ra- .
diolarii (fig. 5, b) n mediul
moartea organismelor are loc depune-
rea pe fundul
. moartea organismelor are loc depuner-
ea pe fundul
formndu-se sedimente calcaroase
(creta) sau roca
radiolarit.
Fig. 4. Mastigamoeba.
3. Clasa sporozoare include specii parazite care produc boli grave la animale .
om. ntruct n ciclul lor evolutiv spori cu care mediului
extern, se numesc sporozoare. Dintre acestea, mai important este-plasmodlui - malariei,
care parazit n sngele omului, producnd malaria.
care este acestei boli!
Babesiile, descoperite de savantul romn Victor vitele
cornute. bolii este Speciile din genul Nosema boli grave
larvelor fluturelui de iar coccidiile iepurii.
4. Clasa ciliate cuprinde animale libere n. apele dulci, salmastre; n
nisipuri umede, parazite simbionte. Au ca organite de citi, membrane etc.
Structura ciliatelor se printr-o organizare mai a corpu-
lui. Astfel, ingerarea hranei eliminarea nefolositori nu se mai fac pe
corpului, ci numai prin anumite regiuni. De asemenea, doi nuclei : unul
mare (macronucleu) altul mic. micronucleu, cu rol deosebit n reproducerea
Parameciul este consuntator de bacterii, care contribuie la
fayorabile pentru celorlalte specii din mediul (lacuri, constituind,
hrana puietului de
5
a
b
Fig. 5. Nevertebrate cordate inferioare:
y. foraminifer; b- radiolar; c - Sycon; d - planarie; e -- Nereis; f- Chiton; g- miriapod; h - stea de mare;
i- arici de mare; j - Balanoglossus; k - ascidie; 1- Amfioxus.
6
SUBREGNUL J\fFTAZOARE
Metazoarele sunt animale pluricelulare, avnd corpul format din celule
specializate structural
ne z voIt are a (o n t o gene t 'i a m e ta z o a-
r e 1 o r ncepe cu celula-ou, dip. contopirea a doi de
sex opus (celule haploide). cnd necesare pentru dez-
voltare, aceasta ncepe se imediat (fig. 6). Prin diviziuni mitotice succesil"e,
celula-ou la o de celule, cu aspectul unei mure.
Segmentarea continund, celulele rezultate se dispun ntr-un strat blas-
todermul cu o cavitate cu lichid, formnd blastu/a. Celulele
se iar o parte a peretelui blastulei se se din ce n
ce mai mult n blastocel. Astfel. blastocclul se formndu-se o
de celule, ectodermul, alta e.ndodermul. Endodermul o cavitate
arhenteronul (intestinul primitiv), cu o deschidere, b/astopor.
se
Deci, morula, blastu/a gaslrula sunt principalele stadii n formarea
embrionului.
Spongierii celenteratele se n stadiul de (cu straturi celu-
lare); de aceea se numesc animale didermice (diploblaste).
ncepnd cu 'iermii, structura metazoarelor se prin formarea celei de-a
treia embrionare - mezodermul - ntre ectoderm endoderm. ACeste
metazoare se numesc tridermice (triplob/aste). La tripoblastele primitive (viermii
mezodermul un compact, parenchimul. care umple dintre organe.
Aceste constituie grupul triploblastelor acelomate, deoarece mezodermul nu
cavitatea generalii, ce/om.
La triploblastelc evoluate (de la viermii la mamifere) celulele
mezodcrmului celomului. Aceste meta7.oarc sunt reunite n grupul tri-
ploblaste/or celomate. n celom sunt situate organele interne. Prin-
6
.
.
Fig. 6. Segmentarea celulei-ou la metazoare.
7
xxxxx
xxxxxx xx
/
cclomice, lichidul din interiorul corpului un rol din ce n ce mai important in
procesele de etc., constituind un mediu intern deosebit de
cel extern.
Un caracter important n triploblastelor l constituie originea orificiu-
lui bucal. La triploblastele inferioare (viermi, artrop<)de), orificiul bucal are
originea n blastopor; ele se numesc protostomieni *. La triploblastele superioare (de la
echinoderme la vertebrate) orificiul bucal se la polul opus blastopomlui /
acesta dnd la anus. Aceste metazoare se numesc deuterostomieni.
Prin celulelor, din cele trei cmbrionare or-
ganele embrionului.

figura 7 componentele rezultate din fiecare

f"1Jpi, 1
sangt; S/Sttm
circulator, Mezoderm
sisftm t'XCrt-
tor
1
sisttm

Endoderm
Sistem digestiv,
sistem resoirotor
1
pa,.,
din.fi, sistem
nervos,
Ectoderm organe de
sfm,t
// Fig. 7. Componentele rezultate din emhrionare":
Subregnul metazoare cuprinde mai multe
1. spongieri (S'pongia). Spongierii sunt animale solitarc
sau eoloniale, libere sau fixate, n majoritate marine (Sycon - figura 5, c), dar de
dulce (Spongi/la) ; la noi n aceasta se n Delta in Lacul
Snagovetc. .
Spongierul fixat are corpul il de (fig. 8). Peretele corpului este
de pori prin care trece permanent un curent de ce cavita-
tea corpului (atrium) iese printr-un orificiu exhalant (oscul). Peretele corpului este
format dintr-un strat extern de celule - ectodermul - altul intern - endodermul. cu
celule coanocite (au flagel) . ntre cele straturi se o gela-
mez(mchim, care celule ce "scheletul", format din
spiculi de sau
* de la grec-. protos = primul; .Homo =
8
endoderm Spicul i Ee toderm
Nezenchim
Fig. 8. Spongi er
II. celenterate (Coelenterata). Celenteratele sunt animale acva-
tice, majoritatea marine, solitare sau coloruale, libere sau fixate meduza, cora-
lul, de mare). Ele se sub de polip, de fixat,
Au simetrie corpul prezentnd o cavitate care
cu exteriorul prin orificiul buco-anal, nconjurat de tentacule.
Se o a celulelor ectodermice; printre celulele de sustinere se
celule mioepiteliale (celule contractile), celule senzitivc cu ajuto-
ml animalul organismele cu care se sau se Endo-
dennul este format din celule flagelate celule glandulare flageli, cu rol n di-
gestie. Cele sunt separate printr-un strat gelatinos, numit mez::ogleeJ
in care sunt celulele nervoase (fig. 9).
Ectoderm [
Nezoglee {
Enrlodm [
Celula de
sus f.i ne re
.


Celula
Fig. 9. Hidra de dulce- 'tmctura corpului
9
Celenteratele se asc:..uat prin nrnugurire sexuat prin Unele ce-
lenterate servesc drept
Din celenterate fac parte:
1. Clasa hidrozoare cuprinde animale n majoritate marine, putine de dulce

Hidra se sub de polip fix sau cu mobilitate Hrana o consti-
tuie nevertebratele mici care, atiris.e de tentacule, sunt paralizate prin cdu-
lelor
2. Clasa scifozoare de asemenea, morfologice, scifopolipul
(fix) scifomeduza (mobil), exclusiv marine. Polipul este mic solitar. Cavi tatcn
a acestuia este prin patru septuri n patru buzunare. Scifomcduza sau
meduza de curent rece se frecvent n Marea
3. Clasa antozoare, cu specii exclusiv marine, este nutnJ l prin
polipi . de mare (actniile) n Marea de pietre,
culori foarte Yii albastre. verzi etc.). Cavitatea este pri n sept uri
in mai multe lqje. Coralii sunt tot antozoare care calde; au
forma unor tufe de sau iar ;;chelctul lor este calcaros. Coloni ilc de
corali fonneaz.1 recifele sau insulele de corali .
ID. viermilor (Piathelminthes) cuprinde specii lilxTc.
n apele marine. dulci n solul umed (planariile), specii parazite (t niilc
fasciolele). Structura corpului s-a complicat prin formarea celei de-a treia foi\C
embrionare - mezodermul. Mezodennul mai multe categorii de celule care
ndeplinesc diferite respiratorie, de acumulare a
glucidelor.
e Cum se numesc asemenea metazoare? Ce fel de simetrie au?
n majoritate sunt viermi cu organe de reproducere complicate.
Din fac parte clase: turbelariate. ccstodc
trematode.
1. Clasa turbelariate (planarii). Cele mai multe specii de planarii lilx 1 n
izvoare, praie ruri, pe sub frunze sau pietre. Au corpul turtit dorsoventral
acoperit cu cili. Planariile au o mare putere de regenerare. Sunt organisme hermafroditc
(fig. 5. d) .
2. Clasa trematode - cu specii parazite n corpul omului, al ovincl or
bovinelor.
Viennele de (Fasciola! este un trematod hermafrodit, cu sistemele geni-
tale complicate cu un ciclu evolutiv ce mai multe fonne lanare.
3. Clasa cestode cuprinde grupul teniilor, parazite n intestinul omul i n
musculatura altor animale. De exemplu, la so!ium, gazda interm stc
porcul; la Taenia saginata, gazda este o specie de bovine, iar la 1'r:C' nin
echinococcus, adultul intestinul c1nelui. Omul este o ld
care larva se n ficat formnd chishtl hidatic.
Ca urmare a parazitare, sistemul digestiv iar la cel geni tal . e
o hipertrofie.
10
Ccstodele produc boli grave, ca paraziti ai omului ai animalelor domestice cu
valoare
IV. (Nemertini) este prin viermi n <:ca
mai tmre parte marini. Corpul lor este acoperit de o moale Sunt
animale de cu crustacei
V. ncrengitura viermilor cilindrici (Nemathelminthes) cuprinde viermi de di-
mensi ni variate, liberi sau paraziti la plante, animale om. Din
fac parte viermii gastrotrichi. rotiferi , nematode.
1. Clasa rotiferi 2. clasa gastrotrichi sunt reprezentate prin specii care
iesc n apele marine dulci, deplasndu-sc cu ajutorul cililor. Coroana de cili din
jurul gurii, rotiferilor. ia n aspectul unei de unde numele
claseL
3. Clasa nematode are specii parazite la plante animale. Gen,ul Ascaris
(limbr 'culj cuprinde specii morfologic, parazite n intestinul mamiferelor.
limbricui omului limbricul porcului. Oxiurul n cecumul intestina! apendi-
cele om tlui, mai ales la copii. Trichina intestinul subtire al omului: pisicii.
cinelui. porcului, iar larvcle, ai gazdelor.
VI. ncrengitura viermilor inelati (Annelida) cuprinde specii care au corpul
format dintr-un variabil de inele (Nereis, rmele lipitorile). Anelidele
n mediul acvatic (marin dulcicol), n sol, iar unele sunt parazite. Au sisteme fiziolo-
gice bine dezvoltate: muscular, nervos, digestiv, circulator excretor. Cuprind trei
clas . polichete, oligochete hirudinee.
1. Clasa polichete are specii care, n majoritate sunt tnarine. mobile. Nereis
(fig 5, e) este o specie cu n Marea pe sub pietre sau in galerii
n nisip. Corpul pe laterale expansiuni ale segmentelor nu-
mite parapode. Pe ele sunt peri che.ti. n dezvoltarea onto-
a acestor animale, din ou apare o
2. Clasa oligocbete cuprinde viermi care n sol n apele dulci. Din
fac parte rma (Lumbricus terrestris); de parapode cu un
mic de direct n tegument. Oligochetcle sunt, n general, colorate, fie dato-
pigmentului din tegument, fie culorii sngelui. Rmcle sunt hcrmafrodite,
iar din ies rme mici .
rolul rmelor!
3. Clasa hirudinee specii care n apele dulci sau marine, unele
fii nd h1ar terestre.
Ltpitoarea un parazit temporar, sugnd sngele
mamiferelor. Corpul, turtit dorso-ventral, este lipsit de parapode Sunt ani-
male hermafrodite, din ou dezvoltrtdu-se direct, lipitori mici.
VII. ncrengitura (Mollusca) cuprinde: amfineurieni, melci, scoici, se-
pu. etc. sunt animale marine, de dulce terestre: Au corpul
moale nescgmentat, format din trei regiuni: cap, picior. Masa vis-
este de o a tegumentului - mantaua - care o cochi-
lie la melci, scoici nautil. ntre manta peretele corpului se o
ca itate n care, la unele specii, se branltiile. sunt hermafro-
dite, dar cu sexe separate. Larva este de . .
Il
1. Clasa amfineurieni. Sunt animale exclusi' marine. primitive. care
fixate pe stnci . Din face parte Chiton (fig. 5, ./}. n dezvoltarea ontogene-
apare larva
2. Clasa gasterOJlOde. Cei mai melci n apele oceanelor
(ghiocul, Murex), sunt de dulce (Limnaea Plonorbis) iar melcul de
lima.,ul sunt La cei mai meici, simetria este
apoi prin corpului n ca cochilia se face prin
branhii sau prin mantaua cu rol de
3. Clasa lamelibranhiate este prin animale marine de dulce,
care pe fundul mlos sau nisipos. Din fac parte scoica de ru, scoi-
ca de lac etc. Nu au cap distinct. iar branhiile, situate n cavitatea sunt lame-
lare. Sexele sunt separate; au un stadiu larvar care de larva .
. t Clasa cefalopodc este prin: sepie, nautil. n
mediul marin pot ajunge la adncimi de 5 000 m. Simetria acestor este
Sunt animale de libere foarte active. Piciorul, transformat n
orificiul bucal. Dintre cefalopode. nautilul, "fosila vie", are cochilia
n La sepie. cochilia se reduce mult este ntr-un buzunar al manta-
lei. formnd osul de sepie (sepion).
actuale au mare rol n circuitul materiei. constituind hrana multor
mamifere acvatice. De asemenea, au pentru economia servind ca
(melcii de scoicile, cefalopodele), ca material de prelucrat n industria
nasturilor. a podoabclor din sidef pentru producerea pcrlelor. Alte specii sunt
astfel, lima:-.1.Jl se cu ciuperci legwne, ar limnea planorbis
constituie gazde intermediare pentru viermele de
VIII. artrOJlOde (Arthropodn). n unitate sunt
cuprinse animale ca: scorpionii, racii. insectele. Artropodele sunt
n toate mediile pe tot globul. Au corpul acoperit cu sau cu
care scheletul extern (exoschelet). Acest se periodic
Corpul lor este n trei regiuni: cap, torace abdomen. Segmen-
tele corpului apendice articulate (picioare). de unde s-a dat denumirea de artro-
pode. n general se prin care poate fi sau
1. Clasa arahnide. Arahnidele au o n medii foarte
diferite, libere sau parazite. Speciile mai importante sunt: cu cruce, scorpio-
nul, sarcoptul riei . Arahnidcle au corpul format din cefalotorace
abdomen. Au o pereche de chelicere patru perechi de picioare. Cu scorpio-
nului, abdomenul lor este nesegmentat.
2. Clasa crustacci. Marea majoritate a crustaceilor sunt marini foarte de
dulce Cei mai crustacei sunt: racul de ru, creveta din Marea
crabul. homarul. langusta, puricele de (Daphnia) , ciclopul. Crustaceii au
corpul acoperit cu o cu carbonat de calciu. Corpul este
format din cefalotorace abdomen. De cefalotorace se 5 perechi de apendice lo-
comotorii . La multe specii. primele perechi de apendice
Multe specii acvatice constituie hrana unora iiimafe. Altele sunt conswnate de
om.
12
3. Clasa miria1>ode cuprinde animale terestre. din care fac parte
(fig. 5, g). seolopendra orb. Se prin mare de seg-
mente: cu anelidele. dar picioarele. articulate, exoschdctul structura
le printre artropode.
4. Clasa insecte include terestre acvatice singurele
nevertebrate capabile de zbor, care le-a permis o peste 1 milion
de specii .. insectele fiind cele mai numeroase animale din Corpul este format din
cap, torace abdomen. Capul o pereche de antene de tipuri diferite, ochii pie-
sele bucale. a este regimului de Toracele. format din trd
regiuni, trei perechi de picioare articulate <;,: perechi de aripi. Abdomcnul
apendice numai la insectele primitive Ia lane; la celelalte insecte. apendiccle
abdominale s-au transformat n piese ale apara.tului
Insectele au un mare rol n unele sunt folositoare (albinele. fluturele de
etc.); altele sunt culturilor de cereale. lcgumelor. pomilor fructiferi .
sau transmit boli la plante animale.
IX. echinodetmc (Echinodermota) cuprinde animale exclusiv ma-
ri ne, cum sunt: criuul de mare. steaua de mare (ftg. 5, h), ariciul de mare (fig. 5, i)
castravetele de mare. Sunt animale cu simetnc sau Pc
corpului prezint;\ rigizi. iar n dermic se mai multe calcaroase
care scheletul. Caracteristic cchinodcrmclor este sistemul ambulacrar cu rol
locomotor, respirator, circulator cxcreto'r. Acesta este format dintr-un sistem de tuburi
cu vcntu.r.e (picioare ambulacrarc) care din zonele ambulacrarc au rol
de fixare deplasare. n dc.r.voltarea se ajunge la o dipleurulii -- cu
simetric
X. stomoconlate (Stomowrdato) cuprinde animale exclusi\" ma-
rine, care n regiunea n ml sau n nisip. Dintre acestea. Ba/anoglossus
sp. (fig. S.j), arc corpul \ermiform. n trei segmente: trompa. gulcrul trun-
chiul. Acestor trei segmente le corespund trei compartimente ale edomului n regiunea
faringel ui , animal ul un schelet primitiv- stomocordu/.
Conlatc
Cordatclc sunt cele mai CYoluatc animale. Ele se deosebesc de nevcrtebrate prin
lor mai Cordatcle sunt animale la care ntlnim scheletul intern
axial numit nntocord protejat de un conjunctiY.
Grupul cordatelor este reprezentat prin trei urocordatc, ccfalocor-
date vertebrale.
XI. urocordate (Urochordota) cuprinde cordatc primitive, exclu-
siv marine. solitarc sau coloniale, sedcntarc sau pelagicc. Epiderma o ce
indivizii sau colonia; de aceea se n1ai numesc tunicatc.
Ascidia (fig. 5, k) este o specie al corp. n de sac. este
cu sifoanc: bucal. pe unde apa doacal, pc unde iese apa. Din
se Iarvele libere care au notocord situat n regiunea cozii, de unde numele
(uros =
xn ncrengitura cefalocordate (Cephalochordata) este prin Am-
jioxus (fig. 5, l), care n zonele litorale, unde sau fixat n nisip. Are
corpul pisciforrn, lung de circa 5-8 cm, acoperit de o unistratifi-
Notocordul este situat dorsal se
XIO. ncrengitura vertebrale (Vertebrala). Din fac parte:
amfibienii, reptilele. mamiferele, animale adaptate la toate medi ile de .
La nevertebrate, notocordul, prezent numai n perioada este nlocuit
la adult prin coloana din conjunctiv din jurul notocordului .
Corpul acestor animale este protejat de tegument, care la
comoase, cum sunt: solzii ai reptilelor, comoase osoase de la
reptile, ghearele reptilelor, mamiferelor, penele perii, unghiile
copitele mamiferelor. I>e asemenea, unele vertebrate (mamifere) au glandu-
lare, ca glandele sudoripare, sebacee mamare. Spre deosebire de nevenebrate,
scheletul vertebratelor este intern cum acesta cuprinde: scheletul capului,
scheletul trunchiului scheletul membrelor. Membrele sunt reprezentate prin
picioare aripi, organe adaptate pentru deplasarea n m.ediul de Siste-
mul nervos este plasat n partea a corpului, iar organele de sunt mai com-
plexe mai dezvoltate dect la nevertebrate_. cum din clasele anterioare,
sistemul digestiv al vertebratelor este din tub digestiv glande anexe, iar respi-
este la larvele am.fibienilor. cutanee la amfi bieni
la celelalte vertebrate: La scheletul- capului apar care constituie apara-
tul masticator, adaptat la diferite moduri de Cutia protejeazc1 encefa-
lul, iar coloana Pe schelet se cu care
aparatullocomotor. sngelui se face prin vase sangvine (artere; ca-
pilare, vene), iar inima este ventral. Sistemul excretor este reprezentat prin
rinichi urinare, iar sistmul prin testicule la mascul
ovare la
vertebratelor cuprinde: vertebratelor
(agnate) vertebratelor cu (gnatostome) .
A g n a te 1 e sunt reprezentate prin clasa ciclostomi (animale cu gura
vertebrate acvatice, cu temperatura (poichiloterme). Din face
parte care n apele dulci. Gura, permanent cu
i la fixarea de corpul pe care i Corpul, lipsit de
perechi, este acoperit cu tegument glandular; solzi. Notocordul se
iar din conjunctiv care l se un In eput
de vertebre coaste. prin branhii.
G n a t o s t o m e 1 e - vertebrale cu membre perechi - sunt clasifi cate
n: supraclasa supraclasa tetrapode.
S u p r a c 1 a s a p e t i este prin vertebrate acvatice, poichi-
loterrne, cu corpul hidrodinamic, acoperit de solzi de derrn tfi pti n
tegument. Membrele acestor animale sunt reprezentate prin pere.chi
neperechi. constituie grupul cel mai numeros dintre vertebratele actuale. Supra-
clasa este n clase:
(fig. 10).
1. Clasa (rechinul, pisica de mare, vulpea de mare, torpila
etc.) schelet cartilaginos pentru prima n seria se
coloana din vertebre care nlocuiesc, n mare notor..:ordul.
solzi, fiecare fiind format dintr-o

pe care se
14
Crosopfef'igian
Acipensef'id
Pisica de
mare
Teteosteean
Fig. 1 O.
un ghimpe. Gura acestor arc este cu mai
multe rnduri de dintre care rndul interior cel mai nou, nlocuindu-1 treptat
pc cd vechi. cu cavitatea arc. lobi inegali
t
2; Clasa cuprinde acipenseridcle teleosteenii.
-- A c i p e n s e r i d e 1 e sunt. In majoritate, specii marine, reprezentate prin
nisctru. morun. Scheletul lor este, In mare parte, cartilaginos, bolta
cutiei craniene iar notocordul se Craniul este alungit
ntr- un rostru, iar gura. este de Tegumentul, lipsit de solzi.
cinci rnduri de osoase, iar :coada este Carnea icrele
.lcestor sunt mult apreciate n
- T e 1 e o s te e ni i (crap, scrumbie, cod, somn, etc.) re-
grupul cel mai evoluat mai de Scheletul lor este complet
osificat. din notocord doar discurile intervertebrale. Majoritatea speciilor pre-
;jnta solzi, iar culoarea pielii este de celule pigmentare speciale numite
cromatofori. Coada are lobi egali De partea a esofagului se
\'C.t. ica
Dintre fac parte p e t i i d i p n o i, care numai n ru-
riie din Africa, America de Sud Australia, n de
unde apele pot seca. sunt la o prin branhii

Tot dintre fac parte c r o s o p t e r i g i e n i i, reprezentati printr-o
specie, Latimeria chalumnae, care n Oc. Indian. Scheletul
lor -perechi este schelctului membrelor de la amfibieni.
15
Fig. 11. Amfibieni.
S u p r a c 1 a s a 1 e t r a p o d e este prin clasele amfibieni,
reptile, mamifere.
1. Clasa amfibieni cuprinde animale poichilotenne, adaptate la pe uscat,
dar avnd n mediul acvatic prin modul de reproducere cuta-
nee. Pielea, puternic este nuineroaselor
glande cutanee. Dezvoltarea amllbienilor se face prin
Din fac parte urodelele (amfibieni cu anurele (amfibieni
(fig. 11 ).
Dintre urodele fac parte salamandra, tritonul proteu!. Membrele lor sunt egale.
iar la proteu - specie care numai n apele din - branhiile se
Salamandra prin umede; cu o
avnd culoarea cu pete galbene-portocalii. Tritonul pe cu
unde depune La triton dimorfism sexual evident,
masculul avnd o dorsal care. n perioada de reproducere. ia o culoare

2. Clasa reptile cuprinde tetrapode terestre, poichiloterme, cu mai
mare n regiuni le calde {fig. 12). Tegumentul le de pierderea apei. iar
la cele mai multe specii, epidenna prin solzi La
crocodili , membrele sunt scurte situate pe laterale ale
corpului, iar la acestea lipsesc.
figurile 11 12 grupele de reptile din care fac parte spe-
ciile prezentate!
Fig. 12. Reptile.
16
3. Clasa sunt vertebrate homeoterme, adaptate la mediul aerian.
Ele pot fi: ca gsca, picioroange, ca barza
<.:a de munte, de zi, ca uliul de
noapte, ca bune ca porumbeii, turturelele etc.
(fig. 13). Corpul este acoperit cu pene, fulgi puf Membrele anterioare sunt
transfonnate n aripi. iar cele posterioare sunt adaptate la sprijinirea corpului la loco-
Scheletul este format, n mare parte. din oase pneumatice. Pielea este us-
de glande, cu glandei uropigee care, la
o servind la ungerea penelor. Epiderma produce cor-
noase, ca: ciocul, sol7ii de pe picioare, ghearele, penele, fulgii puful.
depun n cuib, le clocesc ngrijesc puii la dezvoltarea lor
4. Clasa mamifere cuprinde cele mai evoluate animale. Ele sunt homeoterme.
n toate zonele geografice. n majoritatea lor mamiferele sunt adaptate la
mediul terestru, dar unele specii sunt n alte medii .
' cum din fac parte: ornitorincul, cangurul, iepu-
rele, tigrul etc. (fig. 14 ).
Corpul acestor animale este acoperit cu Ele nasc pui pe care i cu
lapte produs de mamele. cornoase ale epidermei sunt: ghearele, copitele,
unghiile. coarnele, solzii, perii, iar cele' glandulare sunt: glandele sudoripare,
glandele sebacee care o (sebum), cu rol n ungerea firelor de
glandele mamare, care laptele. modul de reproducere al
puilor, mamiferele sunt clasificate n: monotreme, marsupiale placentare.
----
.
-
) .
ti} ? - : -
Fig. 1 J. imaginile categoria de din care fac parte !
cangur
Fig. 14. Mamifere.
- - Blolog-'e. el a X--a
17
M o n o t r e m e 1 e sunt mamifere ovipare, reprezentate prin ornitorinc
specii care n Australia. Tasmania Noua Guinee. Ele
denumire faptului un singur orificiu posterior, orificiul cloacal
(mollos = unul; trema= orificiu) Ornitorincul depune ntr-un cuib, iar
echidna le ntr-o a pntecelui. Puii sunt cu lapte, care
se prelinge pe perii abdomenului, de unde este supt de pui. Monotremele sunt lipsite de
mamele. lor sunt prelungite n de cioc. sunt de ..
Temperatura este relativ (26-35C).
M a r s u p i a 1 e l e, din care fac parte cangurul. lupul marsupial, marsu-
etc. , numai n (Australia insulele nvecinate, America de Sud America
de Nord). Aceste animale au pe atxlomen o a tegumentului marsupiu,
unde se mamelele unde sunt puii Marsupiul este
de oasele marsupiale, articulate de oasele bazinului. Temperatura corpului
n de temperatura mediului.
P 1 a c e n t a r e l e sunt cele mai numeroase mai evoluate mamifere,
n cele mai variate medii. Din acest grup fac parte: insectivorele (cr-
. ariciul), chiropterele (liliacul), edentalele (furnicarul, tatuul,
(iepurele, etc.), carnivorele (tigrul, lupul, hiena, ursul, dihorul),
pinipede/e (foca morsa), cetaceele (balena, delfinul), prohoscidienii
(elefantul), copitatele (porcul, cerbul, bivolul, capra, girafa, rinocerul, calul),
primatele omul). Embrionul acestor mamifere se n peretele uterului
mamei prin intermediul placentei. din care acesta se complet n uter.
Temperatura placentarelor este (animale homeoterme).
Echinodermele, stomocordatele, urocordatele, cefalocordatele
\'ertebratele sunt deuterostomieni.

- un tabel n care sistematice studiate n cadrul
regnului animal exemplele cunoscute, schema
Subregnul . Clasa Exemple
Protozoare Protozoare Flagelate
Rizopode
.... . ... . . ..
. . . . . . . . . . .
18
II. ANATOMIE FIZIOLOGIE
N SERIA
1. ORGANISMELOR ANIMALE CU MEDIUL
1:1. SISTEMUL NERVOS N SERIA
Sistemul nervos, prin organizarea sale, dispune de o
cu ajutorul ale factorilor fizici chimiei din
mediul intern (snge, lichid intracelular). ca din cel extern. Pe baza acestor
sistemul nervos emite ,,cQmenzi' diferite structuri - glande -
care prin sau n acest mod, sistemul nervos
rol de intermediar ntre organism mediu, dirijnd realizarea unor
adecvate de din mediu. Astfel, organismul se n
mediul de
Sistemul nervos al nevertebratelor
n lumea nevertebratelor ntlnim o varietate de tipuri de sistem nervos. strns
de complexitatea interne a comportamentului diferitelor specii.
Spongierii, cele mai simple metazoare, nu au sistem n peretele
corpului celule nervoase. slab conectate ntre ele, care anumite
regionale ale corpului (fig. 15).
Dintre cclenterate, hidra un sistm nervos difuz, n de - con-
stituit din neuroni , prin prelungirile lor (fig. 16). Neuronii sunt
.eelule din peretele
corpului
Fig. 15. Celule nervoase la spongieri .
Fig. 16. Sistemul nervos de la
19
Fig. 17. Arcul refle:da hidr .1.
cu celulele senzitive receptoare, precum cu celulele mioepiteliale (efectoare) din ec-
toderm, reali.znd cel mai simplu mai primitiv arc reflex (fig. 17).
e Pe baza din clasa a VII-a, Wl arc reflex!
La o atingere a celulelor senzitive din ectoderm se produce ten-
taculelor sau a intregului corp.
de ce un spongier excitat mai lent dect o
La meduze, sistemul nervos un nceput de concentrare a celulelor ner-
voase sub forma unor inele, situate pe marginea umbrelei. O asemenea specializare
permite coordonarea a de not.
Sistemul nervos al procesul de concentrare ntlnit la
cclenterate. n plus, apare de cefalizare, constituirea "creierului" n
regiunea a corpului, receptori de la acest ni-
vel. cum n figura 18, sistemul nervos este dintr-o de neu-
roni, ntr-o pereche de ganglioni cerebroizi, dorsal n partea
a corpului. De la pornesc cordoane nervoase longitudinale care stabi-
lesc cu restul nerVoase.
Sistemul nervos al este format dintr-un inel nervos faringian.
redus, pe care se ganglionii De la acest inel pornesc, ventral dorsal ,
cordoane nervoase spre partea a corpului.
Pentru studiul sistemului nervos al anelidclor, o la Anali-
figura 19! .
animalul folosind alcooll-10%, cloroform sau eter. se reali-
sub inciznd animalul lateral, pe linia o pereche de
20
Ganglion;
cerebroizi
Fig. 18. Sistemul nervos la
Ganglioni cerebroizi
Inel
perle sofag1an
Conect ive Ner vi
Fig. 19. Sistemul nervos la anelide.
ganglioni cerebroizi un inel periesofagian care i de ganglionar ventral;
se mai bine, pipetnd o de acid azotic. Prin ridicarea tubului
digestiv, ventral, n fiecare segment se o pereche de ganglioni.
Ganglionii perechi sunt prin comisuri, iar cei din segmentele vecine, prin conec-
tive. Ei constituie ganglionar scalariform.
ganglionar!
Din ganglioni pornesc nervi n teguntent, la alte organe.
Sistemul nervos al anelidelor o mai
deoarece ganglionii cerebroizi centri primesc prelu-
de la receptorii cu n zona capului. Con-
trolul nervos cefalic este un control mai rapid mai precis n cu
acela al ganglionilor din segmentele nervoase periferice, care in-
tervin numai n coordonarea unor locale, mai simple mai lente.
La sistemul nervos a suferit considerabile. Cele patru pe-
rechi de ganglioni principali - cerebroizi, pleurali viscerali - au o
corespunznd unor zone ale corpului (fig. 20). De la ganglioni pornesc mai
nervi la organele de cap, etc.
La c e fa l o p o d c ntreaga ntr-un "creier" pro-
tejat de o cutie (fig. 21). Acesta integrative
superioare (forme de comportament complex: de atac, de alimentar, sexual
etc.), precum un proces de cefalizare propriu-zis. La primitive (Neopilina
Chiton) sistemul nervos este de tip scalariform, caracter de primitivitate, care le apropie
de anelide.
n marea ei varietate, lumea artropodelor poa te fi relativ
din punct de vedere al structurii sistemului nervos.
vise eroii
Oangl ion pl eurC/.. {
Ganglion/
cerebrotzi
hg. 20. Sistemul nervos la
Cuti e
caf' t i /aginoas6
/
Fig. 21 . "Creierul" cefalopodelor.
21
Sistemul nervos la c r u s t a c e i poate fi stu-
diat pe ba?..a racului de ru cu ajutorul
figurii 22.
racul cu eter sau clorofonn, timp de
10-15 minute, apoi cu ajutorul unei pens.e,
toracici abdorninali. n regiunea cefaloto-
racelui, cu un foarfece placa sub
care se ganglionii cerebroizi, printr-un
inel periesofagian de o subesofa-
ganglionilor se face picurnd
peste ei acid azotic 1%. ganglionar
format din cinci perechi de ganglioni toracici
perechi de ganglioni abdominali.
.. 'l) .
La unele a r a h n i d e sistemul nervos se
mult cu cel al crustaceilorJ iar la altele,
acesta un grad naintat de comru.are a gan-
glionilor
La i n s e c t e, sistemul nervos se caracterizea-
printr-o complexitate a masei ganglio-
Fig. 22. Sistemul nervos la crustacei.
nare cerebroide, din fuzionarea a trei pe-
rechi de ganglioni cefalici. n torace abdomen
ganglionii corespund, n principal, segmentelor toracice abdmninale. La
multe specii survine comasarea ultimelor perechi de ganglioni abdominali. La insectele
sociale, unii ganglioni se devenind centri ce
comportamentale complexe (orientare n mediu, hranei a partenerilor).
Ceea ce sistemul nervos al artropodelor este nal-
tul grad de cefalizare, legat de puternica dezvoltare a organelor de
cefalice, n cu grupele de animale inferioare acestora. Alte ele-
mente comune celorlalte grupe de nevertebrate (anelide
a ganglionilor cerebroizi de tubul digestiv,
ganglionar ventral situat sub tubul digestiY unit cu ganglionii cere-
broizi prin inelul periesofagian, ct fuzionarea de ganglioni succesiYi n
mase nervoase.
Echinodermele constituie un exemplu interesant de regresie a sistemului nervos,
ca urmare a relativ scdentare a organelor de slab dezvoltate.
Stomocordatele, prin a celor cordoane nervoase, ca
prin de centralizare, se apropie mult de cordate. Restul sistemului nervos, re-
prezentat printr-o ca cordonul nervos ventral, le apropie de
.nevertebrate.
22
La neyertebrate ncep centralizarea cefalizarea elementelor
nervoase. Din studiul animalelor nevertebrate constatat acestea au
tipuri fundamentale de sistem nervos:
- tipul de sistem nervos difuz, cu neuronii in
(celenteratc);
- tipul de sistem nen'OS ccfalo-cordonal, caracteristic
- tipul de sistem nervos scalariform de la anelide;
- tipul de sistem nen'os cu concentrare caracteristic
-tipul de sistem nen-os de la artropode, mai evoluat de anelide, cu mari
de coordonare la insectele sociale;
-tipul de sistem nervos mult simplificat la echinoderme;
-tipul de sistem nervos al stomocordatelor, care cu cordatele.
Sistemul nervos al cordatelor
principalele gmpc de cordate!
La urocordate, modului de sedentar, sistemul nervos este slab dez-
voltat, fiind dintr-un ganglion dorsal, situat ntre cele sifoanc, de la care
nervi.
cum n ftgura 23, la cefalocordate sistemul nervos este repre-
zentat printr-un tub nervos, situat deasupra notocordului. n partea acesta se
formnd vezi cu/a Tubul neural se n de la
care pornesc nervi rahidieni, care au o una
motorie.
figura 24 care transversale printr-un neverte-
brat un cordat! Care sunt deosebirile?
Sistemul nervos al vertebratelor este din encefal, .
(sistemul nervos central), ganghoni nervi (sistemul nervos periferic). Functional, sis-
temul p.ervos al de organismului cu mediul
iar sistemul nervos vegetativ activitatea organelor interne.
Originea dezvoltarea a sistemului
n e r v o s. Sistemul nervos, n totalitatea luL se din ectoderm. Celulele ecto-
dermului, situate de o parte de alta a liniei mediane dbrsale a discului embrionar, se

ronlo/
Tub nE?rvos
Inima
Fig. 23. Sistemul nervos al cefalocordatelor.
23
COROAT
DORSAL
Tub
digestiv

VENTRAL
NEVERTEBRAT
Fig. 24. Sectiw1i transversaleprintr-w1 nevertebrat IDl cordat.
nmultesc intens dau unei (fig. 25, a).
Aceasta se se ntr-un neural" care are
laterale numite creste neurale. Marginile se unesc lund un tub neural,
deasupra celulele ectodennice refac Orificiile de la e"ire-
tubului neural se nchid n a acestuia, se o vezi-
care se mparte n 3 vezicule: una prozencefalul, una
mijlocie, mezencefalul una rombencefalul. ntr-un stadiu vezi-
cuiele se fiecare: prozencefalul se divide n te/en-
cefal diencefal, iar rombencefalul, n metence.fal mie/encefal. Deci, se n
total cinci vezicule.
Restul tubului neural se va transforma ntr-un organ caracteristic numit

Crestele neurale se n benzi paralele cu tubul neural; din ele se
vor fomta ganglionii somatici (spinali cranieni) vegetativi (simpatici
parasimpatici).
Placa
Ectoderm neura/fl

Creste neurale

o


Prozencetal
Tel e(JCe lat
.Oiencetlii
Mezencefal
ftfe tenceltJl
b
Mielen.
cela/
Fig. 25. Sistemul nervos al vertebratelor:
a- originea sistemului nervos; b - schema encefalului.
24
i.:.
Creierul (enccfalul) la toate ver-
tebratele, cum n figura 25, b,
cinci ve7kule: telencejizlul (creierul
anterior), diencejalul (creierul intermediar), mez-
encefalul (creierul mijlociu), metencefa/ul
(creierul posterior) mielencejalul (bulbul
rahidian).
La c i c 1 o s t o m i. agnate libere sau pa-
razite. cele cinci vezicule ale encefalului sunt dis-
puse n plan, avnd o dezvoltare
( fig. 26 ). Acestea

Telencefalul este format emisfere
cereiJrale reduse. cu rol olfactiv. In partea ven-
. emisferele corpii rudimen-
tari , cu motorii .
Dience/alul talamusul hipo-
talamusu/.
Mezencefalul dorsal doi lobi op-
tici, la care !ibrcle optice de la
iar ventral nuclei ai unor nervi cranieni
care merg la globilor oculari .
Te/encefal
Fig. 26. Encefalulla ciclostomi .
La ciclostomi, mczencefalul constituie centrul suprem de coordo-
nare a ntregului nervos, ndeplinind importante optice de
a normale a corpului.
Metencefalul (cerebelul). situat napoia mezencefalului, este redus intervine n
controlul echilibrului
lvfielenceja/ul, foarte voluminos, se cu nume-
centri care diferite procese fiziologice, ca circu-

Ciclostomii au 1 O perechi de nervi cranieni, dintre care majoritatea au originea
n mezencefal mielencefal. Nervii liniei laterale au origine. Nervii cranieni
de la organele interne din mediul e:>..tern, la
centrii din organele nervoase. De la centrii respectivi pornesc fibre nervoase
organele efectoare.
este dorso-ventral, iar cen-
tral, neuroni sell7itivi (dorsal) motori (ventral). la
periferie, neuroni senzitivi (caracter de primitivitate) fibre nen'oase care
n sens ascendent descendent cu celelalte etaje nervoase.
cum se numesc nervii cu originea n
Nenrii spinali sunt senzitivi motori. Prin intermediul nenrilor spinali se reali-
numeroase reflexe medulare: tonice, posturale. locomotorii, de
circulatorii etc.
Encefalul redus, cu cele cinci vezicule dispuse n plan,
simple scurte cu turtirea acesteia, ca nen-ii
senzitivi de cei motori, sunt caractere de primitivitate ale sistemului
nen-os de la ciclostomi. n timp, sistemul nen-os al acestor animale
constituie prototipul sistemului nen-os de la celelalte vertebrate, deoarece
structurile ale acestuia.
25
1
Fig. 27. Encetillul (dorsal).
Sistemul nervos de la p e t i
a mare varietate de forme, deter-
minate de de diferite.
cu abdomenul n
jos. Cu ajutorul foarfccclui.
oasele crari.iene, realiznd o deschi-
dere ca o Encefalul este mic
nu umple ntreaga cutie Obser-
morfologia vezicule
. de figura 27.
Telencefalul nu se printr-o
dezvoltare La :
emisferele sunt mari, cu interemis-
feric slab la emi-
sferele sunt reprezentate aproape exclusiv
prin corpii _Ce rol au? La
n partea a telencefalului se
doi lobi olfactivi, care se cu trac-
tusurile bulbii olfactivi. Deci, marca
dezvoltare a componentelor olfactive
telencefalul acestor animale are, n primul rnd, un rol senzorial distrugerea
lui duce la pierderea
Diencefalul este mic. Dintre componentele diencefalului, epifiza talamusul
sunt foarte reduse. La cu dezvolt.at apar corpii latcrali,
mase de n care fac o parte din fibrele optice. De la
impulsuri nervoase ajung la mezencefal. Hipotalamusul este cea mai
parte a diencefalului de la
Mezencefalul n dimensiuni toate celelalte ale creierului, ndepli-
nind ca la ciclostomi. Dorsal, doi lobi optici,
(mai ales la la care sosesc fibre optice, doi nuclei la care vin
de la urechea de la linia deci, are vizuale statice, dirijnd
mobilitatea Lobii optici se la celelalte grupe de vertebrale.
Metencefalul (cerebelul) este relativ voluminos. complexe ale
au dus la o dezvoltare mai mare a acestuia.
A1ielencefalul este celui de la ciclostomi; n plus, centrii
care activitatea celulelor tegumentare, cu
de corpului .
Pe laturile creierului se disting celor 10 perechi de nervi cranieni.
are Caracteristic pentru este
celulelor senzitive din nervilor spinali la fel ca la
celelalte vertebrate.
26
Sistemul nervos al se prin mezencefal
mare, hipotalamus cu mai cerebelul, de cele mai multe
ori, foarte dezvoltat. Mezencefalul zona de integrare
coordonnd activitatea
de la ciclostomi noile structuri
n sistemul nervos al
Sistemul nervos al a m fi b i e n i 1 o r este mai evoluat dect cel al
broasca ntr-un borcan n care se un tampon de mbibat cu
loroform sau eter etilic. o incizie. pe linia a capu-
lui . Perpendicular, se mai face o pe o linie napoia timpanelor. ce
n de T, de schelet pe laturi. Decu-
cu un foarfece bolta cutiei craniene. Prin deschiderea va la creie-
rul. Pe cele cinci yezicule pnccfalice mai volUJninoase dect la
dispuse tot n plan (fig. 28).
Te/encefalul este format din emisfere cerebrale alungite separate prin
interemisfcric. La baza lor se corpii iar anterior, bulbii
olfactivi. Pentru prima n vertebratclor apare de migrare a neuro-
nilor periferia emisferelor cerebrale. sugernd un nceput de fonnare a
Corpii coordonarea a pe uscat n Telen-
cefalul este conectat prin fibre nervoase cu talamusul, hipotalamusul mezencefalul.
Diencefalul epifi7.a dorsal talamusul care nuclei, ce primesc
exclusiv fibre optice. pentru prima n scria fibrele care pornesc de la ei
ajung la emisfere. Hipotalamusul rol coordonator al vegetative.
Mezencefal!tl constituie un centru foarte important pentru exci-
vizuale, auditive statice. ct pentru elaborarea Unor impulsuri motorii,
uansmisc la bulb
Metencefalul n general, caracteristici ca la dar este mai
redus, ca unnare a mai simple efectuate de aceste animale.
i\Iie/encefalul este cu cel de la n plus se nucleul
rvului acustic, care auditive, nucleii vestibulari cu rol de echili-
bru, ca urntare a reducerii liniei laterale.
Nervii cranieni sunt n de 10 perechi .
o sub bulb.
Ce
are
ocupnd tot canalul vertebra] la fonnele in
ferioare. La arnfibienii superiori
este se printr-o de
cal '. din asocierea nervilor spinali
d:m regiunea Dezvoltarea membrelor
;:u motorii mai complexe a determi-
nat unor centri mai dezvol-
n regiunile .
. -ervi.i spinali sunt ca
cu cei de la
reptile. rnamifere.
cncefalul amfibienilor cu
encefalul analiznd preparatele n
hi d mulajcle din colectia Preei-
deosebirile!
lai
Nielencefal
Fig. 28. Encefalulla amfibieni (dorsal ).
27
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sistemul nenros al amfibienilor dezvoltarea creierului
vertebratelor terestre dar, pe de parte, nervilor liniei.laterale,
n timpul larvare, precum ei la unele forme
inferioare, (urodele), sist.emul nervos al ve.rtebratelor acvatice
inferioare.
Sistemul nervos al r e p t i 1 e 1 o r numeroase caracterisici care o
de amfibieni, ca urmare a mediului terestru, mai
variat dect cel acvatic (fig. 29).
encefalul reptilelor din preparatele n lichid din mulajele aflate n

Telencefalul are o mare dezvoltare. acoperind diencefal1J.].. La majoritatea
reptilelor, cele emisfere se prelungesc la partea cu bulbii olfactiYi ..
Pentru prima n seria' vertebratelor apare cu straturi de neu-
roni: stratul superticial, cu rol sewitiv stratul piramidal (profund), cu rol motor.
Corpii sunt bine ndeplinind att senzitive (de a ex-
Epitiza
Meten-
cefal
Ner vi
Fig. 29. Encefalul reptilelor (dorsal).
ct motorii (de transmitere a co-
menzilor la efectori). Conexiunile telencefalu-
lui . cu etajele inferioare sunt mai complexe
dect la arnfibieni.
Diencefalul o
El este acoperit dorsal, n cea . mai
mare parte, de emisferele cerebrale.
epifiza* talamusul. Acesta este mai dezvol-
tat dect la arnfibieni, drept
pentru fibrele nervoase
ascendente prin care se transmit impulsurile
spre telencefal. Hipotalamusul se
foarte mult.
Mezencefalul este bine dezvoltat. El se
prin conturarea mai a
tuberculilor bigemeni posteriori, ale
auditive, a tuberc.ulilor bigemeni
anteriori care reflexele de orien-
tare a capului. Pe
mezencefalul reptilelor se pe o
prin pentru
prima a nucleului de
care tonusul
muscular, diminundu-1.
Lobii optici, au
ca la amfibieni.
* Epifiza functie de receptionarea st.tnnalelor luminoase.
28
Metencej(lful, n general redus (cu crocodililor chelonienilor). pre-
trei lobi, la mamiferc. n structura sa apar, pentru prima
nucleii cu rol n controlul echilibrului, tonusului muscular al coor-

Mie/encefalu/ nu deosebiri de amfibieni.
ncepnd cu reptilele, nervii craniei sunt n de 12 perechi .
de este la
cervicale lombare la crocodili.
structurile nervoase pentru prima la reptile.
cauza acestora'
Sistemul nervos al reptilelor o com-
plicare care in celor trei curburi ale encefalului,
emisferelor cerebrale, cerebrale a nucleului
Encefalul p 1 o r, cum n figura 30, este mult mai dezvol-
tat dect al reptilelor, att n ceea ce volumul, ct n complexitatea structu-
dezvoltare se variate ale de-
terminate de mediul n care
Telencefalul este foarte voluminos, unei hipertrofij a corpilor
care, de talamusul optic, cei mai centri de
e coordonare. Comportamentul instinctiv (construirea cuibului, clocitul) ntreaga
motricitate sunt coordonate de acest complex "talamo-striat". Emisferele sunt bine dez-
, oltate, de au bulbi olfactivi foarte deoarece aceste animale
u. n general, mirosului slab. este
Diencefalu/ este acoperit (n partea de emisferele cerebrale. Epi-
fi.za este avnd rol de cu talamusul hipotalamu-
sul dobndesc o mare dezvoltare, nuclei de al
rol devine mai complex.
Mezencefalul doi lobi optici
e lateral. Ei sunt n
cu rolul important al vizual
aceste animale. Sub lobii optici se
c/eii spiriformi, particulari cu rol
coordonarea oculare somatice,
general. Nucleul este mai bine dezvol-
dect la reptile, intervenind n reglarea
ului musculaturii membrelor.
lvfetencefalu/ este foarte dezvoltat, n
cu adaptarea la zbor. Cerc-
ul o de
: turi transvcrsale - vermisul - for-
conice laterale. La se contu-
pedunculii superiori, . prin
se face cu mezencefalul. Cerebe-
tonusului
cu.lar, coordonnd complexe.
Bu!b
o! fa c t i v
Telence tai
"----Bulb
Fig. 30. Encefalul de la porumbel (dorsal).
29
Rolul cerebelului se poate demonstra prin leziuni experimentale aplicate unui pommbel.
Extirparea a acestui organ 'llervos duce la tonusului muscular la
necontrolate. cteva animalul capacitatea

Mielencefqlul este acoperit de cerebel. mase de
numite olive bufbare sunt dezvoltate, n cu adaptarea la zbor. La
acvatice apar olivele secundare care de not.
se distinge prin alungirea regiunii cervicale
din regiunea
caracterele comune ale sistemului nervos la reptile
Encefalul se prin remarca-
a creierului mare, a lobilor optici cerebelului, in care se struc-
turi asociate stato-acustic Dezvoltarea
a celor cinci vezicule curburile axului cerebral, mai ca
la reptile.
La mamifer e (fig. 31), mediul de foarte variat (terestru, acvatic, sub-
teran) comportamentul complex al acestora au determinat o complicare anatomo-
a encefalului.
Telencefalul, partea cea mai mai din punct de vedere
este reprezentat prin emisferele cerebrale corpii Emisferele. sepa-
rate prin scizura dorsal lateral cea mai mare parte di n restul
creierului. La mamifercle inferioare (monotreme, marsupiale, mamifere inseclivore)
lor este La carnivore primate. emisferele pre-
cerebrale. Emisferele cerebrale ating maximum de dezvoltare, iar
are o fiind din mai multe straturi de ce-
lule nervoase. n au fost trei categorii de zone: senzitive,
motorii de Zonele senzitivc primesc senzoriale: vizuale, auditive,
Peduncul
cerebral
Bul b
---olt activ
gustative, termice, dureroase et c. Zo-
nele motorii sunt acelea de la care por-
nesc comenzi spre organele efcctoarc
glande). La mamiferelc irrfe-
rioare, din aceste zone motorii se de-
comenzi ale gro-
solane ntr-o a
fine. Pe
mamiferelor (la primate om) se
un control motor cortical tot
mai accentuat. Din zonele motori i por-
nesc fibre nervoase care ca-
Emisfera
cerebe/oas . lea motorie (calea pi ra-
Bulb
Fig. 31. Encefalulla (vwtral).
- la mamiferc. Calca
motorie (calea
mai veche, este la
celelalte vertebrate. Zonele de
formele cele mai evoluate de
activitate de
30
tipul n cele din al gndirii umane. Corpii sunt bine
ndeplinesc multiple reglarea tonusului flexori extcnsori.
echilibru1ui n n de mare precizie.
Diencefnlu! se inclus n interioru1 telencefalului; intre corpii Talamu-
sul nuclei senzoriali de care cortexului cere-
bral diferite senzorjalc (vizuale, auditive, termice etc.).
complexe dintre nucleii talamusului se pot realiza acte superioare comportamentale,
cum sunt cele legate de hranei a jocurilor. De asemenea, hipotalamusul con-
nuclei cu vegetative, dintre care nucleul mamilar este nou pentru mamifere.
Rolul fiziologic al hipotalamusului este complex. El temperatura a
mamiferelor, consumul de somnul veghea. circu-
etc. coordonatoare a hipotalamusului se sub
cerebrale.
Mezencefnlul, spre deosebire de cel al celorlalte vertebratc, pedunculii
cerebrali, tuberculii bigemeni anteriori care mesaje vizuale de orientare
spre sursele de tuberculii bigemeni posterion - caracteristici mamiferelor -
care mesaje auditive de orientare spre sursele sonore. Pe nucleii
mezencefalul mai pentru prima la ma-
mifere. Cele la coordonarea de abilitate a
membrelor.
Metencefalul, la mamifere, atinge o dezvoltare foarte mare. Cerebelul
emisferele cerebeloase. cu rol stimulator asupra tonusului muscular.
Mielencefalul cele mai de celelalte grupe. Acesta
activitatea unor organe care importante. cum sunt: sali-
tonusul muscular, echilibru], etc.
este celei de la om.
t
e
,,

\'f'
l
....... ,
'
\G
'

w
..:...
1 1 -
,,, A

.....
!'
,
r
_""

""'
....
'l
TEME
figura 32 care n encefalul vertebratelor.
pe caiete tipul de encefal (1-5) denumirea veziculelor componente.
31
i xxxxxx xxxxxxxxx
Fig. 32. Encefalul de la vertebrate
1 . . . ; 2 . . . ;3 . .. ;4 . .. ; 5.
- mezencefalului la vertebrate.
2
5
- tabelul cu nervoase caracteristice
(nou la amfibieni, reptile, mamifere.
Grupa de animale nervoase nou

Amfibieni
Reptile

Mamifere
Bazele fiZiologice ale comportamentului animal
care formele comportamentului caracteristic diferitelor specii
de se etologie.
Cercetarea a scos la o diversitate de comporta
mente, cum sunt: comportamentul alimentar, de comportamentul sexual, com
portamentul social, capacitatea de orientare dt
construire a etc. n toate aceste exemple, fenomenul comportamental s1
distinge prin complexitate, prin a ceea ce este
(instinctiv) ceea ce este dobndit n cursul individuale.
ntruct unele dintre aceste comportamente sunt cunoscute din clasele ante
rioare, cu exemple:
32
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
- C o m p o r t a m e n t u l a l i m e n t a r este primul care se n
decursul organismelor. La majoritatea animalelor vertebrale, noua
hrana cu o precizie uimitoare. cu toate nu are nici o de Aici,
ponderea actelor instinctive cu mult pe cea prin La unele
mamifere n special la om - puii care se nasc sunt care,
nu sunt de mor de foame. n trebuie

- C o m p o r t a m e n t u 1 de a p r a r e, ca cel alimentar. este prezentla
multe specii de la La unele insecte, reptile comportamentul de
este foarte dezvoltat.
- C o m p o r t a m e n t u l s e x u a 1 apare n decursul ontogenice
mai trziu dispare primul; la unele insecte este att de efemer nct se
numai o n acestora. La o mare parte din animale, este
femela masculul nmnai n anumite perioade ale anului, de mpcre-
dlere sau de ,,rut"
- C o m p o r t a m e n t u l s o c i a l organizarea n familii,
lonii. stoluri. crduri etc. a multor specii de animale (albine, pinguini, del-
fini. etc.). n acest tip de comportament este unui sistem
ntre indivizi. care sincroniza acestora.
de n cadrul diferitelor grupe. La ncvertebrate, cele
mari in acest sens le au cefalopodele insectele, iar la vertebrate, ma-
. ercle - n cadrul acestora, desigur omul.
Pentru toate formele de comportament. mecanismele de producere
acestora sunt controlate de sistemul nervos glandele endocrine. Astfel, la
- eri controlul emisiunii sonore este exclusiv nervos, avnd unii centri n
er n ganglionii toracici. De asemenea, cefalopodele au n creierul lor o struc-
- bine care rol similar.
La vertebratele inferioare amfibieni reptile), care au emisferele cerebrale
dezvoltate, forum de integrare se la nivelul
cefalului.
La vertebratele superioare la om. diferitele comportamente depind de segmente
oase foarte evoluate interconectate, cum sunt hipotalamusul, neocortexul etc.
Procesele nervoase care stau la bw11 comportamentelor, a
tuie activitatea
Omul - prin celui de-al doilea sistem de semnalizare - limbajul uman -
comportamente de mare superioritate de animale. Ceea ce
rtamentul uman este reducerea rolului componentei celei
XII:WlJ::ll .te. Omul este acela care poate trebuie frneze corecteze instinctele
acte de printr-o gndire
TEME
- exemple de de comunicare ale diferitelor specii.
miJlocul de comunicare dintre oameni.
- exemple de comportamente. preciznd componenta pe cea
r-.--n.:.tli
X-a.
33
1.2. ORGANELE DE N SERIA
Organismele animale din mediul extern intern stimuli (semnale)
mecanici, chimiei, termici, acustici, vizuali etc. Stimulii sunt la nivelul recep-
torilor la centrii unde au loc analiza, sinteza, compararea aso-
cierea, deci integrarea lor. Pentru cele mai multe organisme, rezultatul este
formarea caracteristice sau elaborarea unor care sunt transmise
pc nervoase, n special sistemului muscular glandular.
n de natura se disting mai multe tipuri de che-


(sensibilitatea se sub mai multe forme: sensi-
bilitatea
la nevertebrate
t
La protozoare, ntreaga sensibilif<ltc de chi-
mice din mediu, animalele efectund de apropiere sau de
excitant.
Pc o de o din cultura de parameci. la marginea
un cristal de de sodiu. pe ce sarea se
devine tot mai paramecii se Ce concluzie se des-
prinde din
La celenterate, celulele chemoreceptoare, reprezentate prin celule senzitive
ectodennice, sunt pe tot corpul, dar mai concentrate pe tentacule.
cu lupa sau Ia microscop o pe o de ceas, n care se
o de acid acetic. Ce
Ca urmare a mediului de viermii o mai
mare a chemoreceptorilor: la sunt celulele epidermice cu cili sau flageli. la
celule scnzitive ciliate cu rol olfactiv gustativ, iar la anelide,
cuticulare cu rol chimic-olfactiv.
La apare speciali?..area n chemoreceptori de contact sau gust de dis-
sau olfactivi. se sub de celule senzoriale ciliate celule
glandulare, grupate n olfactive. Prin receptori pe tentacule,
buze, bucale, branhii sau n cavitatea la natura
chimice.
La artropode, chemoreceptorii sunt mai mult yariind ca
la diferitele grupe: la fante ale epiteliului n care prelungiri ale
celulelor senzoriale, la crustacei - peri senzoriali pe corp apendice sau tuburi
34
olfactive pe antene, iar la insecte - organe
olfactive situate pe antene apendice
fig. 33).
Multe nevertebrate terestre n special,
1 n sec tele (albinele. furnicile. fluturii) au ca-
pacitatea de a de tip gus-
tiv. prezentnd o n
comportamentul alimentar. Tot la insecte,
.muosului este foarte bine dezxoltat,
lfactiveavnd mai mare

senzit1v
de a indivizilor etc.). La
uturi albine, unul din mijloacele de comuni-
ntre indivizi este acela al emiterii unor sub
numite feromoni, a este
pe cale
Sensibilitatea de
este la echinoderme, dar
ult mai dect cea de la insecte.
Fig. 33. 6rganul olfact.iv la insecte.
care este cauza slabei chemoreceptive de la echinodermel
La nevertebrate, cu insectelor, nu se poate face o dis-
ntre care gusta-
La insecte specializate anatomic
la vertebrate
S e n s i b i 1 i t a t e a g u s t a t i v Gustul este unul din cele mai
'tive, fiind prezent la toate vertebratelc. Structurile caracteristice sunt mugurii gus-
1 (fig. 34). care sapide (cu gust), dizolvate n sau

La vertebratele inferioare (ciclostomi, mugurii gustativi sunt pe
mai mari, fiind n cavitatea pe buze n faringe
esofag chiar pe corpului.

senziti v
de
sustinere
P ni ungi ri
,-nervoase
senzitive
Fig. 34. Mugure gustativ.
Ca urmare a la mediul terestru
a unui mod de mai variat receptorii gus-
tativi ai amfibienilor sunt pe n
cavitatea faringe; la anure, se
n tegunient.
Reptilele au o sensibilitate
receptorii unor specii fiind pe
plafonul bucal. nu au receptori gustativi.
lipsa acestora!
La receptorii gustativi sunt
exclusiv n cavitatea pe iar
gustului este mai redus ca la mamifcre.
Chemoreceptorii gustativi ai mamiferelor
sunt exclusiv n cavitatea
35
Muguri
guslativi
Fibre
nervoase
senzif1 ve
ndeosebi pe Mugurii lor gustativi sunt aso-
n agregate proeminente -- papile gustative - la
care vin fibre ale unor nervi cranieni .

structura unei papile gustative, re-
. schematic n figura 35.
Sensibi li tatea olf activll Pre-
Fig. 3 5.
zent la toate vertebratele, organul . olfactiv are o
relativ Receptorul, reprezen-
tat prin epiteliu! olfactiv (fig. 36) care nazale, neuroni sen-
zitivi nu celule senzoriale, ca la celelalte organe de
de molecule ale volatile vehiculate prin aer sau o
n influx nervos o transmit sistemului nervos central, pe calea nervului
olfactiv.
de gustului, organul olfactiv are rol n aprecierea alimen-
telor, depistnd mirosi toare eventual nocive.
Ciclostomii au o care cu exteriorul printr-o
iar la tetrapode fose nazale ce se deschid la ex1erior prin
La acuitatea olfactiv este foarte cu miros slab
crapul) cu miros puternic foarte puternic (somnul, anghila).
La amfibieni, mucoasa care cavitatea celule nervoase
care percep mirositoare.
Comparativ cu amfibienii, mucoasa a reptilelor este mai
deci lor olfactiv. de exemplu, cuiburile de ale
miros.
n general, la mirosului are un rol secundar. La de zi
la unele terestre, mirosul este bine dezvoltat, dar la cele care se cu se-
(granivore) este foarte redus. Fosele nazale ncep cu dispuse pe cioc se
' cu coanele, orificii situate pe plafonul bucal. Epiteliu! olfactiv este redus.
Sensibilitatea a mamiferelor este
unele, - cum sunt mamiferele de sau
au mirosului extrem de dezvoltat;
focile,cetaceele primatelc au olfactiv redus.
Cavitatea a unor mamifere este complet sepa-
de cea Ea cu ex1eriorul prin
iar cu cavitatea prin coane. De aseme-
nea, fosele nazale numeroase cute care de-
epiteliului olfactiv.
Propagarea influxului nervos de la nivelul mucoasei ,
. olfactive se face prin nervul olfactiv, format din axo-
nii neuronilor din mucoasa conduc
la bulbii olfactivi, lobii olfactivi emi-
sferele cerebrale, unde se n de
miros.
36
neuron
senzitiv
t-elule de
susfinere
Fig. 36. Epiteliu! olfactiv.

Prin se cu privire la unor exci-
ca: de presiune, atingerea sau de
sau de aer, sonore etc.
-La o e ve r te b r a t e, mecanoreceptorii sunt reprezentati prin: a. celule
senzoriale, cu rol tactil, care peri, cili sau flageli, pe cor-
pului sau numai n anumite zone; b. proprioceptori care cor-
pului din timpul c. organe de echilibru. Dintre
mecanoreceptori, (fig. 37) ndeplinesc rol n celenteratelor,
tiennilor, crustaceilor echinodermelor. forma lor de la
grup la grup: la meduze sunt pe marginea umbrelei, la viermi, n regiunea ccfa-
la n preajma ganglionilor cercbroizi sau n picior, iar la crustacei sunt
la baza antenelor. de forma unor sau vezicule, sunt
:n un epiteliu ciliat, avnd una sau cteva solide de carbonat de
ciu (statolite), care plutesc ntr-o sunt organe de echili-
asigurnd orientarea animalului prin
corpului .
La crustacei, sunt din veziculc cu ce pot
nu numai de ale corpului, ci mediului se
esc iar otolite (fig. 38). Otocistul este primul receptor audi-
n seria
Insectele au organe de percepere reprezentate prin organe timpanale
peri senzoriali. n structura organului timpana! membrane capabile oscileze Ia
sonore. Ele se ntlnesc la insectele (greieri, etc.). Astfel,
_ ierii sunete de 300-800 Hz, iar la 9 000 Hz. La insecte.
ganele de auz pe organul timpanal, unele traheale care ser-
ca rezonatori, amplificnd sunetul asigurnd excitarea organelor receptoare. Flu-
.. de noapte ultrasunetele emise de lilieci, lor principali.
- La v e r t e b r a t e mecanoreceptorii sunt n de tipul de
sensibilitate: motorie seismorcceptorie.
Fig. 37. Statocist.
Sta tol it
Epiteliu
ci tia t
37
f ' ;-:>:.
Otofde
Vezicuto
Fig. 38. Ot.ocist.
S e n si b i 1 it a te a stat o-acu sti Receptorii statiei (ai echilibrului) au rol
n perceperea de a corpului, iar cei acustici, n perceperea
receptori sunt n labirintul membranos al urechii interne.
din clasa a VIII-a structura urechii interne!
Care sunt cele lichide ale urechii interne ce rol au?
La toate vertebratele, labirintul membranos vezicule: utricula
sacula, care ntre ele. Utricula cu cele trei canale semicirculare celule
senzoriale care pentru static. Sacula la o for-
lagena, din care se va dezvolta melcul vertebratelor superioare. In general, n
receptori sensibili la de ale capului
sau corpului, iar n receptorii pentru perceperea sonore.
La numai ureche dintr-un sac membranos care
cuprindeutricula ce trei canale semicirculare, sacula lagena (fig. 39, a). Cavi-
tatea labirintului membranos endolimfa, cu mici calcaroase
(otolite), cu rol n echilibrului. Sensibilitatea este bine. la
sacula, n speciallagena, au La unele specii (crap, somn
altele) se prin interpunerea ntre vezica labirint a unui
sistem de oscioare, cu rol n transmiterea aerului din
La amfibieni, caracteristic este urechii medii (camera ce
cu urechea printr-o exterior. urechea medie pre-
fereastra de niembrana Camera
un os, columela, care se cu un de membrana iar cu pe
fereastra Urechea medie cu faringele prin trompa lui Eustache.
Urechea elemente ntlnite la urechea a
(fig. 39, b). n plus, la unii amfibieni apare o prelungire a lagenei bazi-
organul principal al auzului. Undele vibratorii (cu ntre
200-4000 Hz) de membrana ajung n urechea medie, iar prin
intermediul columelei. la fereastra De aici, prin ajung la pa-
pita aceasta celule senzoriale, care sunt excitate de sonore.
La reptile (fig. 39, c), se o dezvoltare mai mare a speciali-
zate pentru sensibilitatea La unele reptile urechea medie este la
38
Canale
s emicircul are
SaO.Jia
He"cepfori
Utri(Ufll
Recept or
Sacul a
Receptori
Lagena-
Papila
e
a
b
Melc
d
Utricula
Sacul a
Melc
Canale
s emicirculare
Receptori
Papila

Canale
semicirculare
Fig. 39. Evolutia ured!ii interne la:
a b - amfibic:ni; c - reptile;
d- e- mamifere.
39
xxxxx
exterior de un tegument iar la ofidieni la columela se articu-
cu osul al craniului. n felul acesta, nu aud transmise prin
aei, deoarece nu au timpan, ci provocate de animalelor
transmise prin sol, prin intermediul osului al columelei. Urechea prin
papila sonore, iar prin canale semicirculare,
n cu aprecierea animalUlui n ,
La apare urechea numai din conductul auditiv extern,
foarte redus, cu rol n undelor. sonore spre urechea medie. Urechea medi,e
cuprinde un singur os auditiv, columela. Trompele lui Eustache se deschid n faringe
printr-un orificiu comun. Lagena urechii interne (fig. 39, d) este de dimensiune mai
mare, purtnd numele de melc, ca la mamifere. n melcul membranos se celule
senzoriale auditive ale papilei bazilare.
sonore . din mediul sunt dirijate de-a lungul conductului
auditiv spre membrana ce le preia le transmite columelei din urechea
medie, iar prin aceasta, Ia fereastra prin perilimfa melcului, iar de aici la celulele
papilei bazi}are pe care le
Mamiferele au urechea din conductul auditiv extern pavilion,
cu rolul lor! Transmisia din urechea medie se face
cu ajutorul unui de oscioare: articulat cu timpanul cu nicovala,
aceasta cu a este de fereastra ntregul sistem de oscioare
are rol n col)ducerea sunetelor spre urechea (fig. 39, e).
Limita a este ntre 38 000 Hz
100000 Hz (la cini, pisici, delfini) iar limita este de 64-150 Hz.
Sens i b i 1 it a te a p ro p r i o c e,p tiv Proprioceptorii nevertebrate-
lor stmt organe de reprezentate prin peri senzoriali sau neuroni
care continuu n lungime), tensiunile
decompresiunile din corp. sunt la corpului n
Proprioceptorii celor mai multe vertebrale sunt reprezentati prin
nervoase hbere, nervoase n jurul fibrelor musculare sau tenni-
nervoase nconjurate de fibre celule conjunctive (corpusculi). Excitantul spe-
cific al acestor receptori este schimbarea tonusului din timpul
al lor. De la proprioceptori fibre nervoase spre centrii din
axul cerebrospinal care normale a corpului n repaus

S e n s i b il i t a t e a t a c ti i t e r m i c Receptorii tactili. ai
itului, se ndeosebi, n acele regiuni ale tegumentului care vin n contact direct cu
factorii de mediu.
Ca organe receptoare tactile la nevertebrate, servesc o de
cum sunt: nervoase libere, peri tactili, citi sau flageli .
La vertebrale nervoase libere printre celulele epidemiei, dar
corpusculi senzith-i ncapsulate) n Corpusculii senzi-
tivi fli unor specii de animale mamifere) sunt extrem de sensibili. Ei pot de-
tecta, de exemplu, transmise prin (n cazul acvatice) sau
vibratiile care se prin sol
n tennoreceptoare, acestea sunt foarte cunoscute la or-
ganismele inferioare. Iri general, toate animalele asemenea organe cu care per-
cep de pentru a se situa acolo unde temperatura este
La linia este un organ termoreceptor. Pielea vertebratelor include
organe senzoriale - corpusculi - care stimulii termici.
40
Fig. 40. Linia de la
Linie

S e i s m o re c e p i a. Seismoreceptorii (organele liniei laterale) (fig. 40)
sunt la ciclostomi, larveJe amlibienilor. Linia se intinde de-a
lungul corpului. Aceasta este din celule de celule senzoriale la care
1n fibre nervoase. Excitantul adecvat al acestor receptori l constituie provo-
cate de apei, care-ating perii celulelor senzoriale. De la linia prin ner-
ni laterali, se transmit la mezencefal.
din acvarii se puternic cu cteva ore naintea unui cutremur deoarece
o sensibilitate Pentru acest motiv ei sunt ca "indicatori" seismici.

nregistrarea razelor luminoase cu o lun-
wne de Organul specializat n perceperea luminii este fonnat din celule
oreceptoare.
F o tor e ce Jl a la ne vertebra t c. Protozoarele flagelate au unor-
ganit citoplasmatic fotosensibil, stigma, care le spre sursa
Celenteratele ca receptori ai luminoase, oceli (ochi simpli).
fajoritatea ocelilor au la celule pigmentare celule retiniene, legate prin fibre
nervoase cu sistemul nervos.
Viermii o de fotoreceptori : pete pigmentare, oceli. ochi
piderrnici chiar ochi la polichete.
La structura organului vizual este Astfel, majoritatea g a s t e -
p o d e 1 o r ochi, cu formelor parazitare. La melc. ochiul este
1xalizat n vrful tentaculelor lungi: n structura acestui organ se corneea,
:nstalinul. umoarea retina nervul optic, componente care se ntlnesc de
ochiul polichetelor. La unele specii ochii sunt pentru detectarea
luminii; la altele ochiul percepe formele obiectelor de la
'a mm) chiar culorile (la melcul de
L a m e l i b r a n h i a t e l e ochi. n unele cazuri fiind cu
de la gasteropode. Ei se pe marginea mantalei.
O a structurii ochiului se la c e fa l o p o d e.
unor au circa 40 cm n diametru, reprezentnd cele mai mari organe de
41
Iris
Cof'nee
Muschi
Se/erotica
Cof'p viff'os
Fig. 41. Ochiul cefalopodelor.
Retina
Nerv
optic
n regnul animal. La la unele anelide, acomodarea pentru vederea
se prin unor care cristalinul de
(fig. 41). Experimental s-a demonstrat ochiul cefalopodelor distinge
culorile.
Ochii crustaceilor insectelor sunt ochi simpli care
nu numai de intensitate ci forma culoarea obiectelor.
figura 42 structura unui ochi compus! Acesta este format
dintr-un foarte_ware de (omatidii).
',
Ochi

Fig. 42. Od111 ,L i" insEx.te.
Cof'nee


Cof'n ee
Umoare
apoas
Cris t alin
I ris
.

Fig. 43. Stn1ctura ochiului la mamifere.
Fic.:are omatidie este un ochi complet, cu celule retiniene profunde (elemente
sensibile) care se prelungesc prin fibre nervoase. Deasupra celulelor retiniene se
:ristalinul (partea Peste acesta se corneea, n hexago-
::ale; fiecare se n dreptul unei omatidii, de unde denumirea de ochi
.
F o t o r e c e p i a 1 a v e r t e b r a t e. La vertebrate, ochii pereche au o

din clasa a Vlla. principalele componente ale globului ocu-
.. analiznd figura 43!
anexele globului ocular pe ochiul unui mamifer pe mulaj : pleoa-
e (cu rol de globului ocular, cu rol n ochiului .
anexele, sclerotica, iar la cei doi poli, corneea n partea
-, nervul optic. o incizie n pe linie la cornee.
camera se scurge umoarea irisul pupila. Des-
cristalinul cristalinul pe un teA1. Ce Cu ce tip
se In globul ocular umoarea omo-
acesteia, retina, care nu se desprinde de
rolul celulelor cu conuri cu din
n vertebratelor, ochiul a suferit la fiecare grup
- anumite structurale AstfeL la formele libere de
stomi ochi iar la cei ochii sunt rudimentari, insensibili

La unii (rechini) ochii sunt de pleoape o nicti-
- care se lateral, din intern spre cel extern. Retina rechi-
este aproape exclusiv din Celulele cu conuri aproape lipsesc,.
pentru care rechinii nu vedere
La speciile diurne de (fig. 44 ), celulele vizuale conuri, vederea
- iar ochiul este adaptat pentru vederea' obiectelor apropiate (1-2 m).
gmea obiectelor la 15 m) se prin deplasarea cristalinului
43
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Muschi
Fig. 44. Strud.ura odJ.iului la
Retma
re tractor)
- ]f'i
Cristalin
Cornee
Nerv
optic
..
napoi, prin unui retractor, care se cu un de
cristalin sau cornee cu de prin lui, cristalinul se apropie
de iar prin relaxare se mecanism se la ciclo-
stomi. Unii abisali au ochii telescopici, la lumina a adnci.
Ochii nu au pleoape.
Ochiul amfibienilor este cu cel de la Am.fibienii disting
unele culori obiectele sunt n Ochiul este protejat de pleoape mo-
bile o cu rol de n mediul terestru. Au glande
lacrimale.
Ochiul reptilelor, superior organizat de cel al amfibienilor, este adaptat
pentru vederea sau Reptilele o vedere
distingnd n timp formele obiectelor. La reptile, ca la
mamifere, mecanismul de acomodare se Cristalinul curbura
cu ajutorul ciliari. La de acest dispozitiv nu este
nat acomodarea se face tot prin deplasarea cristalinului. Pleoapele sunt
cu ale amfibienilor.
vizual la este cel mai dezvoltat din ntreaga serie a vertebratelor.
ochilor este la diurne ochii se lateral sau latero-anterior
pe craniu, iar la cele nocturne, anterior. Retina diurne mai multe
celule cu conuri (pentru vederea iar cele nocturne au mai multe celule cu
(pentru vederea Caracteristic ochiului este
(fig. 45), o cu rol n coroidei n acomodare. Ochii
sunt de pleoape, membrana glande lacrimale.
La mamifere, ochiul toate caracterele ntlnite la celelalte vertebrate,
fiind foarte ochiului uman. Cele pleoape sunt mobile cu
gene. unele Astfel, insectivorele, care pe sub au
ochii rudimentari, sau total de piele. Nervul optic, ca glandele lacri-
male, sunt reduse. La cetacee, glandele lacrimale lipsesc.
44
Elementele care n structura ochiului de la ' 'ertebrate for-
meazi sisteme: sistemul optic sistemul fotosensibil. Sistemul optic cu-
prinde comeea umoarea cristalinul, umoarea
acestea sunt medii transparente refringente pe care lumina le
pDi la unde se imaginea mai
a obiectului privit.
Fig. 45. Structura odJ.iului la


Pieptene
Sistemul fotosensibil, format din celule sensibile ale retinei, exci-
tantul luminos n influx nervos vizual care este condus pe calea nervilor optici
la segmentul central, unde se
Ciclostomii, unii teleosteeni unele vede-
re fiecare ochi are cmpul vizual deci, obiectul nu poate
fi privit simultan cu ambii ochi. La celelalte vertebrate, vederea este binocu-
cimpurile vizuale ale celor doi ochi se suprapun, cu toate pe
se imagini ale obiect privit. binocular
o vedere in
TEME
schema model:
Organul de Excitantul adecvat . Grupa de animale
- organelor de
1.3. N SERIA
n de mediul de animalele folosesc mijioace de foarte

la nevertebrate
Dintre protozoare, flagelatele sunt cu unul sau mai flageli. care
p;:nnit animalului se deplaseze cu repeziciune n mediul acvatic.
Rizopodele unele sporozoare au ca organite de pseudopodele -
;:xpansiuni temporare ale citoplasmei. La amibe tipuri de
45
prin rostogolire prin cnd pseudopodul se cu
liber apoi se corpul.
La ciliate, cililor permite deplasarea cu n mediul extern.
La baza flagelilor cililor se un organit numit granul baza/ care le coordo-

La spongierii de un substrat tare, este aproape
fiind numai la nchiderea deschiderea osculului cu ajutorul unor celule con-
tractile, care
Celenteratele n ectoderm celule mioepiteliale, cu fibrile contractile
netede care, prin lungesc corpul. Cu ajutorul acestei "muscula-
turi", a tentaculelor discului adeziv, hidra se foarte lent cm/zi).
La medlize, "musculatura" este din celule mioepiteliale
care fibrile striate, circulare radiare. Prin fibrilelor radiare, cavitatea
de sub se apei, iar prin celor circu-
lare, cavitatea se apa este la exterior animalul este propulsat n
sens opus. O astfel de deplasare de mici pauze se
Alte celenterate, cum sunt actiniile care pe fundul stncos, nisipos sau mlos, se
fie prin alunecare, fie prin de rostogolire.
sub ectoderm o bine La de-
plasarea n mediul acvatic planariile se folosesc de cililor. La pa-
(trematode cestode) de asemenea, mai multe musculare netede
care, cu tegumentul, teaca ce mobilitatea
corpului n interiorul gazdei.
Spre deosebire de celelalte_ grupe de viermi, musculatura corpului la nematel-
este mai mult de
La rotiferi gastrotrichi musculatura permite de ndoire destindere
numai n plan dorso-ventral. De asemenea, la grupe, cilii de pe
corpului la n mediul acvatic.
La nematode, musculaturii longitudinale produce numai de

Musculatura anelidelor fibre netede circulare, longitudinale oblice,
formnd cu tegurnentul teaca musculo-cutanee.
P o 1 i c h e t e 1 e, animale marine, prin ondulatorii, iar n depla-
sarea pe un substrat, se de parapode de parapodelor se
cu cea ondulatorie a corpului, de fibrelor longitudinale.
La o 1 i g o c h e t e, deplasarea pe se face prin trre. Rma, de exem-
plu, se pe cu ajutorul iar corpul se naintnd prin
circulari; partea se apropie de cea prin con-
longitudinali.
H i r u d i n e e 1 e folosesc pentru deplasare prin not trre. Ele
puiesc vertical n executnd n sus n jos, cu ajutorul Atunci
cnd se se de tele ventuze, efectund hidrei.
Musculatura este cu cea la anelide. Din
face parte piciorul, un organ cu aspect de la gasteropode,
de topor la lamelibranhiate de plnie la cefalopode.
deplasarea unui melc pe un geam; undele de
care se de la partea spre cea a piciorului. Trrea este
de mucusul secretat de glandele care se n picior (fig. 46). Cu
46
ajutorul piciorului scoicile n ml sau nisip,
el ntreg corpul. ai scoicilor au rolul de
a nchide deschide valvele.
Musculatura cefalopodelor se mai mult
n cu complexitatea Mantaua delimi-
cavitatea are de
mare n acestei n lo-
a piciorului se l
n plnie sau sifon, iar n
La sepie mantaua este de corp n partea
iar n partea este de trunchi,
formnd un buzunar, nchis posterior deschis anterior.
La deschiderea acestei se un organ n
de plnie, numit sifon, care animalului la
Apa n cavitatea prin des-
chiderea ei apoi, prin a
nchide buzunarul, marginea pe corp. Apa
este cu presiune prin sifon, mpingnd ani-
malul napoi. o de repaus, timp n care
apa din nou n buzunar, din care
sepiei sunt sacadate. Sepia se prin
celor de pe laturile corpului.
precum cu ajutorul
Corpul artropodelor este protejat de un
exoschelet cbitinos, sub care se Cei
netezi sunt doar la nivelul unor organe interne.
artropodelor nu mai o Fig.
46
_ Deplasarea melcului (unde
sub ectoderm - ca la viermi. Ei sunt bine indi- de
la nivelul segmentelor corpului, apendicilor
toracici, pieselor bucale etc. Prin lor se o mobilitate a
corpului,
- Pentru c r u s t a c e i i acvatici, este notul, iar pentru cei
trtul; la ambele grupe, indivizii se de apendici de abdomen.
cum din clasa a VI-a, nicii se napoi, prin ale
abdomenului.
- A r a h n i d e 1 e se cu folosindu-se de picioarele
cu gheare, adaptate mersului pe uscat.
- formei corpului m i r i a p o d e 1 e se prin serpen-
uforme, folosindu-se de apendicii pe laterale ale corpului segmentat.
- La i n s e c t e, n special la cele singurele nevertebrate capabile
de zbor, deplasarea se prin aerului n sus n jos cu ajutorul aripilor,
onate de musculatura toracelui. Sistemul de trahei pline cu aer contribuie la
rarea corpului insectei. Privind figura 47, unei aripi
embranoase a insectelor nervurilor chitinoase. Locul de rezis-
din timpul zborului se n partea unde nervurile sunt
Partea mai este n timpul zboiului, aripa nu mai
un plan orizontal, ci se ntr-un plan nclinat, care nainte
in jos, deplasnd corpul animalului spre nainte. Insecta poate schimba de
zbor prin sinuoase ale abdomenului care centrul de greutate.
tele sunt bine adaptate pentru deplasarea prin mers, alergat. La unele,
47
Anter ior
Posterior
Fig. 47. Aripa de
picioarele sunt cu vezicule adezive care permit aderarea de suporturile lu-
cioase, cu gheare, cu ajutorul se pot
La echinoderme, derma este de un dublu strat muscular, format din fibre
netede, circulare longitudinale." Acestea se pe fundul cu ajutorul ambula-
crelor terminate cu ventuze, care de prin de trag ani-
malul. Aricii de mare se ei cu ajutorul ghimpilor care au rol de crje;
aceste animale se foarte ncet.
la cordate
Urocordatele adulte (Ascidia) sunt fixate de suport numai larvele, forme
libere, se notnd cu ajutorul cozii.
Sub tegumcntul cefalocordatelor se n de benzi longitudi-
nale, din segmente. ndoirea corpului n plan ori-
zontaL n timpul notului. De asemenea, forma corpului la ambele capete), ct
aceste animale se deplaseze n .
Ciclostomii au ca mijloc de tipic notul, realizat cu
ajutorul musculaturii corpului. pot fi neperechi
perechi
- La ciclostomi, dorsale una care faS'cicule
musculare raze cartilaginoase. Ciclostomii n prin ale
corpului.
- au neperechi reprezentate printr-un schelet format din raze
externe osoase ce o perechi au schelet
racteristic, format din piese osoase ale centurilor piese ale libere ale
relor. Prin intermediul centurilor perechi sunt prinse
de scheletul corpului de . .
se prin ondulatorii, efectuate de care
mpinge corpul nainte. Celelalte contribuie prin lor la
unei anumite a corpului sau la schimbarea de not n la.
o naintare
naintarea n mediul acvatic este de forma lor hidrodina-
stratului de mucus de pe corpului etc.
Dintre cei nwi buni sunt rechinii; ei ating viteze de
20-25
48
Pentru speciile de care la adncimi mai mari, un rol important l are
vezica Aceasta are posibilitatea de a modifica densitatea corpului n functie
de adncime. Astfel, la adncimi mari, din se bule de aer prin orificiul
bucal, care cu faringele densitatea corpului Invers, n cursul ri-
spre volumul vezicii se prin trecerea oxigenului din snge n
aceasta, iar densitatea corpului se
La amfibieni, membrele s-au dezvoltat ca structuri adecvate pe uscat,
dar sunt folosite pentru n mediul acvatic.
ndeosebi cu ajutorul codale, n timp ce membrelor
anterioare posterioare. Scheletul membrelor cuprinde
oasele membrului propriu-zis (fig. 48).
Centura este din trei oase: omoplatul (scapula), care se
prinde de coloana clavicula coracoidul. De centura se articu-
oasele membrelor anterioare: humerus (os lung), cubitus radius care se articu-
cu oasele carpiene care ncheietura labei. Laba piciorului este
din metacarpiene, prelungite cu oasele degetelor (falange).
Cubitus
Falange
Tarsiene
Tibia si peroneu/
'
Jschion
Fig. 48. Sdlelaul amfibienilor.
- Biologie, el. a x...._ 49
Fig. 49. Membrul posterior la broasca
de lac. Denumiti oasele, folo-
de figura 48 .
.
Centura cuprinde trei oase sudate ntre ele: ilion, ischion pubis. De
ele se oasele membrelor posterioare: femurul (os lung), tibia peroneul, oa-
sele ncheieturii labei (tarsienele), oasele labei (metatarsiene) falangele.
Membrele posterioare sunt lungi, au de Z, sunt adaptate att pentru de-
plasarea prin not, degetele acestora fiind cu o ct
la deplasarea pe uscat, prin salturi (fig. 49).
Musculatura acestor animale este n de cel
oase Prin relaxarea sunt puse n
oasele deci ntregul corp .
.Urodelele se prin trre, cu cea a reptilelor.
Reptilele un aparat locomotor care de la un grup la altul, aceste
diferente fiind determinate de modul de de mediul la care ele s-au adaptat.
Centura ca membrele anterioare posterioare, se
n general cu cele de la amfibieni. Unele deosebiri se la nivelul oase-
lor tarsiene al degetelor, care sunt cu gheare.
Musculatura este ea mai ftind mai mare ca la
amfibieni.
La reptilele terestre, deplasarea se poate realiza sau cu ajutorul membrelor.
Astfel, se prin trre, ondulatorii ale corpului.
iau imediat napoia capului, prin musculaturii laterale
longitudinale de pe o parte relaxarea musculaturii laterale, de partea Un rol
important n trrea l au solzii ventrali cu ajutorul se de aspe-
terenului. coastele articulate numai la nivelul vertebrelor. nu au stern.
- La picioarele scurte dispuse lateral corpul nu servesc la
mers; ele sunt folosite la trre la de Ghearele deplasa-
rea animalului.
Deplasarea cu ajutorul membrelor - mersul - este ntlnit la de
uscat.
-La reptilele adaptate la not (crocodili de membrele au
membrane interdigitale, folosite ca "vsle".
Pisirile sunt vertebratele cele mai bine adaptate la deplasarea n mediul aerian.
n cu adaptarea la zbor cu scheletul musculatura
rilor au suferit importante, nentlnite la nici o de vertebrate.
Centura prin osul coracoid, clavicula* contribuie la consoli-
darea cutiei toracice, care este foarte La oasele centurii se
membrele anterioare, transformate n aripi, ale oase - hmnerusul, radiusul
Cele doui davicule se wtesc ventral, formnd
50
Deget atrofiat
Degete
atrofiate
Cubitus
Omoplat
Fig. 50. Aripa de
Humerus

cubitusul - sunt bine dezvoltate. Carpienele metacarpienele sunt mult mai reduse, ca
de altfel oasele degetelor (fig. 50). Pe oasele centurii scapulare pe stern se
musculatura cu rol de a aripile n timpul zborului.
Centura scheletul picioarelor sunt adaptate mersului biped; astfel ilio-
nul ischionul sunt late, lungi sudate att ntre ele ct cu osul sacrum, formnd un
bazin la care se scheletul picioarelor. Pubisul, foarte este
paralel cu ischionul sudat cu acesta.
Membrele posterioare ale sunt adaptate pentru alergat, not. Ele
greutatea corpului : femurul este ndreptat oblic nainte. Scheletul gambei este
format din tihic peroneu. Tarsienele, prin sudarea cu metatarsienele, osul
tarso-metatars, de care se falangele. Majoritatea au patru degete,
dintre care trei sunt ndreptate nainte unul napoi.
La unele specii de musculatura picioarelor este foarte
etc.).
Care sunt principalele ale la zbor? Dar la alergat not?
Zborul se sub forme: zborul planat, n care aripile stau
ntinse fiind de de aer zborul ramat
care se face aripilor. este nraport invers de
aripilor: o vrabie 13 o 2 im pelican 1
:
exemple de cu zbor planat ramat!
Mamiferele sunt animale preponderent fiind adaptate
secundar la mediul aerian (liliacul, la mediul acvatic (focile, bale-
nele, morsele) subteran
Membrele mamiferelor au plan de organizare ca al celorlalte tetrapode.
n scheletul centurii scapulare, osul coracoid se cu omoplatul. Numai la mono-
treme, cele oase sunt separate, fapt care constituie wi caracter de inferioritate.
51
Plantigrad
a
DigitigfYlll
h
Fig. 51. Mer-sul la mamifere.
Unguligrad
c
Spre deosebire de celelalte tetrapode, membrele mamiferelor au suferit o modificare a
lor de axul longitudinal al corpului; modificare a permis deplasarea
mult mai pe sol, prin mers, alergat sau
La unele mamifere (ariciul, ursul, omul}, mersul este lent, animalul
aplicnd pe sol ntreaga a labei. Aceste animale se numesc plantigrade
(fig. 51, a) (de exemplu, ursul). La alte mamifere s-a considerabil viteza de aler-
gat, prin sprijinirea pe sol numai cu degetele; ele se numesc digitigrade (fig. 51, b) (de
exemplu, tigrul, cinele etc.). Copitatele se mai rapid, prin reducerea mai
a de sprijin (fig. 51, c). La aceste animale, numite unguligrade, numai
vrful degetelor se pe sol, acestea fiind protejate de copite. Adaptarea la alergat
a acestor animale s-a realizat prin reducerea de degete, ct prin alungirea
degetului De exemplu, calul numai pe qegetul al treilea, celelalte fiind
atrofiate.
Mamiferele care se prin (iepurele) se recunosc n
Z a diferitelor segmente care membrele lor (fig. 52).
52
Bazin
/ 1
/ J\
,' -------
------
1
\
\
\
\
\
'
'
Fig. 52. Membru posterior la iepure.
TEME
- oasele centurii scapulare pelviene.
- ale aeriene.
- Avnd n vedere toate vertebratele au plan de organizare a membre-
lor, pe diferite schelete care sunt modului de
Determinati tip de mers membrele observate.
l . DE NUTRJftt N SERIA
Pentru fenomenelor organismul animal schimburi
materiale energetice cu mediul Din mediul extern organismul pro-
n tot cursul diferite pe care le supune unor n inte-
riorul iar nefolositori care sunt la e"-1erior. n
permanente de energie ale organismelor animale sunt
prin procesele de
Denumirea de procese de include: procurarea hranei, digestia,
sngelui,
modul cum se aceste procese, poate fi hetero-

n ce
modul de al animalelor care
drept organisme vegetale animale sau diferite organice
existente n mediu. Ele pot lua hrana din mediul prin
sau prin ingerarea alimentelor pe cale
n procesele de hrana (molecule simple de organice,
solubile asimilabile) prin corpului sau prin anumite regiuni
corporale (cum este cazul unor flagelate, sporozoare viermi
n procesele de particulele nutritive sunt nglobate n cu
ajutorul pseudopodelor sau flagelilor. este cazul unor rizopode, ciliate spongieri.
se la organismele care se att autotrof ct
heterotrof. este cazul ntlnit la Euglena viri dis.
Majoritatea animalelor hrana pe cale La ele se or-
gane speciale al ansamblu constituie un sistem digestiv, la nivelul au loc
procese de digestie.
Ce se cu o la ntuneric? Dar cu o
2.1 . DIGESTIA N SERIA
Prin digestie se eliberarea nutrimentelor din alimente prin procese me-
CaniC((, fizice chimice trecerea acestora n mediul intern de aici la
celule.
Nutrimentele sunt reprezentate prin acizi aminoacizi.
54
Digestia la nevertebrate
Protozoarele spongierii nu au un sistem digestiv; majoritatea o di-
gestie Cum se aceasta? Prin pseudopodelor sau :flage-
Wor, microparticulele (resturi de plante sau de animale) ajung n
determinnd formarea vacuolei digestive. n particulele sunt descompuse cu
ajutorul enzimelor, rezultnd nutrimentele. Acestea, fiind solubile, sunt absorbite prin
membrana vacuolei n unde sunt supuse metabolice (sinteze
Resturile nedigerate sunt mpinse treptat spre periferia corpului expul-
zate la exterior.
La spongieri, o cu apa, n cavitatea corpului microorganisme care
sunt prinse de coanocite cu ajutorul flagelului nglobndu-le n ci-
unde se vacuole digestive, ntocmai ca la protozoare.
rezultate din digestie sunt cu apa, prin oscul.
De digestia s-a la alte organisme (unele celen-
terate viermi), inclusiv la cele cu digestie De la om, leucocitele
sangvine microbii printr-un asemenea mecanism.
n procesul de la digestia s-a trecut la cea
care se n mod n cadrul unor structuri cavitare ale sistemului
digestiv.
Celenteratele pentru prima n seria "sistem digestiv" for-
mat dintr-un orificiu buco-anal (nconjurat de tentacule) o cavitate Hrana,
din organisme microscopice, este unei digestii extracelulare
cu ajutorul enzimelor digestive secretate de unele celule ale endodermului. n conti-
nuare, digerarea particulelor mici are loc n vacuolele digestive din celulele flagelate
ale endodermului, prin digestie Restul de este eliminat
prin orificiul buco-anal.
La celenteratele mai evoluate (corali, actinii) cavitatea este mai com-
unor septuri. cavitate se
deoarece att ct de a
Viermii un sistem digestiv mai complicat. cum n figu-
ra 54, cei mai au sistemul digestiv format dintr-un orificiu buco-anal.
fari nge musculos un intestin ramificat, cu numeroase diverticule nchise.
Digerarea protozoarelor a crustaceilor mici, care consti-
tuie hrana planariilor, este la nceput, fiind
n intestin cu ajutorul enzimelor secretate de celu-
lele epiteliului intestinal; ulterior, digestia este intracelu-
la nivelul vacuolelor digestive din celulele intestinului.
Teniile, ca urmare a la
n-au sistem digestiv se prin
La (Ascaris) sistemul digestiv ncepe
cu orificiul bucal, nconjurat de 3 buze, se cu un
faringe musculos glandular, apoi cu intestinul care la fe-
se deschide prin anus. La mascul, partea a
intestinului se ntr-o
Digestia au loc n tubul in-
testina!. Viermele produce enzime care
Ramificatii
al e tubului
digestiv
Fal'inge
Orificiu
buca-anal
nea enzimelor intestinale ale gazdei, ferindu-1 de a fi Fig.
54
. sistenul digestiv la
digerat. pllltelnlmli
55
La pentru prima oari in seria animalA, tubul di-
gestiv prezintA cele douA orificii: bucal anaL
Sistemul digestiv al anelidelor unele Astfel, la
gura, un faringe musculos glandular care enzime cu asupra pro-
teinelor. Esofagul este cu o de o cu n
esofag se deschid glandele calcaroase, al produs are rol n reglarea echilibrului
ionilor din lichidele corpului. are ca organ de de-
pozitare a alimentelor, iar pipota la triturarea acestora. Tubul digestiv se
CU intestinul, care este cu multe cecuri glandulare ce de
digestie Intestinul se deschide la exterior prin anus.
La lipitori, cavitatea chitinoase cu pe margine
glande salivare, care o cu rol anticoagulant. Faringele, de
forma unei trompe aspiratoare, este urmat de esofag, care face trecerea spre stomacul
voluminos; acesta 10 perechi de pungi. ce lipitoarea a supt snge, care a
umplut toate pungile, se desprinde de se la fundul apei, mult
timp din aceste rezerve. Intestinul se prin anus.
Digestia anelidelor este
La sistemul digestiv este din tub digestiv glande anexe, cu
anumite la regimuri de foarte variate. sunt microfage, fitofage
carnivore predatoare. La g a s t e r o p o d e c e fa 1 o p o d e, n cavitatea .
se ntlnesc 1-2 chitinoase, numite maxile. La cefalopode, maxilele au rol n
craniului acesteia.
cu lupa limba unui melc. Ce
Cavitatea limba, cu o cu
n radulei se deschid canalele salivare, care aduc un mucus
ce enzime, sau uneori venin (fig. 55).
Cavitatea a 1 a m e 1 i b r a n h i a t e 1 o r nu piesele
la celelalte n schimb, pe marginea orificiului bucal se palpi labiali ci-
care au rolul de a transporta microparticulele alimentare spre
Sistemul digestiv al pentru prima glanda hepa-
topancreasul, care se deschide n stomac. acestuia un vizibil progres
n lumea deoarece celulele sale produc enzime necesare digestiei. De aseme-
nea, el are rol n calcarului din cochilie.
La nivelul stomacului are loc digestia La speciile vegetariene, in-
testinul este lung, iar la cele carnivore, scurt. El se deschide n cavitatea prin
orificiul anal. La cefalopode, intestinul terminal (rectul) o pun-
ga cu care cerneala, cu rol n animalului (fig. 56).
La artropode, lungimea n segmente a sistemului digestiv pre-
foarte mari, legate de hranei modul ei de procurare. La toate
aceste animale, aparatul bucal este format din mai multe piese, cu o
modului de
La unii c r u s t a c e i, de exemplu la rac, hrana din animale mici, ca-
davre vegetale, este cu aparatul bucal apoi, prin esofag, ajunge n sto-
macul triturant, cu bobite de calcar, unde este
n particule mai mici. Digestia se n stomacul filtrator, care
56
Fig. 55. Sistemul digestiv la gasteropode.
Faringe muscu /os

Hepatopancreas
Punga de

Fig. 56. digestiv la oefalopode.
nedigefate. modului de microfag, la crustacei nu sto-
macul triturant. Intestinul este partea cea mai a sistemului digestiv, unde se ela-
enzimele se absorb nutritive; n el se deschid canalele
hepatopancreasului, a este n enzime biliare. Intestinul se
deschide la exterior prin orificiul anal.
La a r a h n i d e hrana, cel mai adesea din insecte, este mai nti Iiche-
cu ajutorul enzimelor produse de glandele salivare apoi n faringe, eso-
fag n intestin, unde se enzimele eliberate de celulele hepatopancreasului,
se digestia Tot n intestin se produce alr
asimilabile. Digestia la arahnide este durata ei fiind de mai
multe Animalele pot rezista la luni de zile, consumnd rezervele
acumulate n diverticulii intestinali. Resturile neasimilabile sunt adunate ntr-o a
intestinului expulzate prin anus.
Tubul digestiv al i n s e c t e l o r care se cu sucuri vegetale (fig. 57)
este mai lung. Acesta cuprinde o cavitate n care se deschid glandele salivare.
Faringele este bine dezvoltat la insectele hematofage; esofagul este ntr-o
cu rol n stocarea alimentelor. La unele insecte, stomacul sau pipota den-
ticuli cu rol n alimentelor, numeroase sucuri gastrice, cu rol n
digestie Intestinul celor mai multe insecte este cu numeroase ce-
curi, care enzime cu rol n digestia La insectele fitofage, cecurile
microorganisme simbionte, care contribuie la digestia celulozei lemnului.
57
!
Cavtfate

Intestin
Fig. 57. Sistemele digestiv excretor la insecte.
0f'ificiu
anal
Ultima parte a intestinului se prin rect, iar acesta prin orificiul anal. n rect au
loc procese de a apei, minerale a
Echinodermele au sistemul digestiv bine dezvoltat Astfel. la ste-
lele de mare (animale gura, n centrul polului oral, duce ntr-un eso-
fag scurt, care se deschide n stomacul cu foarte multe cecuri glandulare, care
sucuri bogate n enzime. Ca se cu o steaua de mare des-
chide cochilia acesteia cu ajutorul ambulacrelor, care scoate stomacul prin
ntorcndu-1 pe dos cu el prada. Sucurile din stomac din cecurile
gastrice n corpul o ce totul este lichefiat, steaua de mare
retrage stomacul. Prin nutritive n cavitatea corpului
de aici n Stomacul se cu un intestin scurt, care se deschide prin orifi-
ciul anal.
La ari cii de mare, hrana, din crustacei alge, este cu
ajutorul unui aparat masticator, n dreptul gurii. numit lanterna lui Aristot. Gura
se cu esofagul, care lanterna, cu intestinul, care este cu
anse. ntr-una din acestea sunt secretate sucurile digestive, care participi\ la di-
gerarea alimentelor. iar n se fecalele, care sunt eliminate prin orifi-
ciul anal.
Digestia la cordate
Urocordatele Ia corpului, orificii, numite sifoane. Unul
- cel bucal - duce n faringele voluminos perforat, care la la
transmiterea hranei n esofag. De aici. particulele alimentare ajung n stomac intes-
tin, unde are loc digestia. Intestinul se deschide prin anus n cavitatea perifarin-
Excrementele, cu apa, sunt eliminate prin sifonul c/oaca/.
La cefalocordate.orificiul bucal este nconjurat de o de cili, care
apa. Faringele, care digestive respiratorii, se cu esofa-
gul, iar acesta cu intestinul, deschis Ia exterior prin orificiul anal. Intestinul este
cu un cecum hepatic, cu rol n sucurilor digestive. Hrana, din
organisme microscopice, ajunge h intestin. unde este proceselor de digestie

58
La vertebrate, se ajunge la o a
proceselor de digestie cu ajutorul unor structuri secretorii motorii, care permit trans-
portul mai rapid al hranei.
Din punct de vedere morfologic, tubul dj.gestiv al animalelor superioare poate fi
n segmente: cavitate faringe, esofag, stomac, intestin sub-
intestin gros, anus (sau
Glandele salivare, ficatul pancreasul sunt glandele ar.exe ale sistemului di-
gestiv. de la diferite grupe de animale sunt legate de specifice
n raport cu natura hranei. De asemenea. fiziologice considerabil de la
un segment la altul.
Care este originea gurii anusului la vertebrate?
Sistemul digestiv al ciclostomilor este slab Orificiul bucal este ro-
tund, lipsit de max:ilare (agnate). dar pe buze care poate fi
ca un piston. Cu ajutorul gurii, de forma unei ventuze, animalul se pe
corpul le suge sngele. Ca adaptare la acest mod de glandele
salivare o
La ce animale mai ntlnit un fenomen
Lipsind stomacul, esofagul se cu intestinul, care o
cu rol de a de la unele specii acesta se deschide la exterior
prin orificiul anal, iar la altele. prin Ficatul pancreasul exocrin sucu-
rile n intestin.
La sistemul digestiv att n ce forma, ct prin
sau unor segmente. ntre cavitatea faringe nu o delimitare
din care denumirea de cavitate La care se
u plancton, cavitatea este de iar la fito-
fagi, este cu pe toate oasele Limba este o
a bucal, ea avnd diferite dimensiuni la diferite specii. Ca o
adaptare la mediul de nu au glande salivare deoarece apa hrana.
Esofagul este scurt la de stomac (crap) se cu intestinul. La
bibanul) care nghit prada stomacul este voluminos
are o mare putere de dilatare.
Glandele gastrice un suc care HCl, cu rol n <ligestia
proteinelor. Intestinul lungimi diferite, n de specie de regi-
mul alimentar. Ca urmare a unui stomac mare, au intestinul
scurt, iar cei fitofagi au stomac mic. compensat de un intestin lung. La foarte multe spe-
cii de intestinul prelungiri tubulare - apendici pilorici - cu rol n produ-
cerea unor enzime n sucurilor nutritive. La rectul se
deschide ntr-o iar la celelalte specii acesta se prin orificiul anal. Glan-
dele digestive mari, ficatul pancreasul se deschid n partea a intestinului.
Ficatul lobi o
rolul bilei al sucului pancreatic n digestie!
unui mod de mai variat, sistemul digestiv al amfibienilor este
mai dezvoltat ca la Cavitatea este cuprinde iar unele
specii sunt complet lipsite de Cavitatea un rol important
in transportul aerului la n ea deschizndu-se fosele nazale. La unele anure,
li mba, organul adaptat pentru prinderea (insecte, etc.), este
59
anterior de bucal poate fi n prin Mucoasa
bucale a amfibienilor numai glande care mucusul. Faringele
nu este iar esofagul este scurt. La formele serpentiforme, esofagul este lung.
Stomacul are forma unui sac cu mai multe regiuni, n se glande care
mucus Prima a intestinului corespunde regiunii duode-
tiale de la mamifere n ea se deschid canalele celor glande voluminoase - ficatul
pantreasul. Rectul se deschide ntr-o
La reptile, sistemul digestiv are segmentele mai bine Cavitatea bu-
este bine iar mandibula este astfel nct i permite deschide-
rea se nu numai pe ci pe alte oase ale bucale.
Forma structura lor foarte mult se deosebesc de cei ai amfibietii-
lor printr-o specializare. La utiii prin
care veninul. elaborat de glandele veninoase. amfibienii reptilele pre-
trei sau mai multe de La cele mai multe limba este
la vrf. putnd fi mult n Ea
este n regiunea faringelui n partea Faringele scurt se conti-
cu un esofag foarte lung la crocodili. El este extrem de extensibil la deoarece
prada Enzimele secretate oasele
La crocodili stomacul muscular este pipotei iar stomacul
propriu-zis numeroase glande care sucul gastric. Intestinul este dife-
Canale
hepatice
Int est in
cat
Orificiu ur inar
Or i ficu geni ta l
Fig. 58. Sistemul digestiv la
60
n intestin gros
(colon) Intestinul
ansa la nivelul
se deschid canalele hepatice pan-
creatice. Mucoasa con-
glande care sucul
intestinal. Intestinul gros, larg
rectiliniu, se deschide n Fi-
catul este foarte voluminos pre-
canale hepatice, iar
vezica este Pancreasul
diferite grade de dezvol-
tare. La reptilele carnivore, acesta
este mai dezvoltat dect la cele erbi-
vore. Digestia este strns depen-
de temperatura mediului
ambiant. Astfel, la
nutrimentelor se face numai la tem-
peraturi de pete 15C. n zonele
reci, unde ziua temperatura
este de reptilele con-
animale mici, digerabile.
La (fig. 58), structura
sistemului digestiv sunt
adaptate mediului de regi-
mului de foarte variat. Lipsa

rea stomacului, reducerea intestinu-
lui gros, sunt numai cteva din

Efectuati la porumbel: animalul (anesteziat cu cloro-
form sau.eter), cu partea n sus. pe o de lemn sau ntr-o de
aripile picioarele cu ajutorul boldurilor. penele de pe
pielea cu foarfecele. ncepnd de la baza ciocului la orificiul
cloacal. Se mai fac transversale, una n dreptul aripilor, iar alta n dreptul
picioarelor. cu pielea (mai ales la nivelul apoi musculatu-
ra apare osul stern. Cu o sternul, iar cu foarfecele
coastele claviculele. n acest fel, se deschide cavitatea a corpului.
Pentru ca organele interne nu se usuce, se ca din timp n timp,
pe lor un tampon de mbibat cu inima siste-
mul digestiv. de corp ntr-un vas cu
observnd sistemul digestiv de la porumbel, enumerati componentele acestuia!
Sistemul digestiv al unele Astfel, la
granivore porumbel), n bucale, se ntlnesc numeroase glande
mucoase, glandele salivare fiind reduse. La speciile insectivore rndu-
glandele salivare suntfoarte dezvoltate.
La faringele iar formnd o
care la nmagazinarea nmuierea alimentelor. La porumbel, n perioada de
a puilor. un lichid cu care i Stomacul este
n stomac glandular, care sucul gaStric, bogat n HCl enzime pro-
teolitice, stomac musculos, cu (pipota) n care alimentele sunt
cu un bisturiu pipota aceasta este de o mem-
Pipota numeroase de nisip, de La
ce acestea?
La unele {ciuf, cucuvea, resturile alimentare care nu pot
fi (oase, pene, cochilii etc.) sunt eliminate pe cale
sub de ingluvii.
Intestinul ncepe cu ,.ansa de alte numeroase anse.
Mucoasa lui. glande care sucuri bogate n enzime necesare
proteinelor glucidelor. La limita dintre intestinul intestinul gros se
o pereche de cecuri intestinale, mici la porumbel; acestea intervin att n
apei ct n digestia celulozei din sub florei bacteriene.
Ficatul este o cu rol la toate vertebratele este
format din doi lobi. La porumbel, vezica astfel se
scurge direct n duoden prin canale.
Pancreasul n duqden sucul pancreatic, bogat n enzime proteolitice, arni-
lolitice amidonul) lipolitice.
Intestinul gros este scurt se deschide n
La mamifere, lungimea structura sistemului digestiv sunt strns le-
gate cu sau Cavitatea atinge cel mai nalt
grad de organizare. Aceasta se distinge prin obrajilor, buzelor
n alveolele dentare din
cu diferite tipuri de de marnifere. modul
de
Limba, organ musculos, mobil, cu forme variate, intervine n prehensiune, masti-
perceperea gustative.
61
Glandele salivare sunt bine dezvoltate la la mamiferele
(edentate), dar lipsesc la cetacee. La nivelul bucale se prehensiunea
alimentelor, suptul, formarea bolurilor alimentare nceputul unor procese
de digestie cu ajutorul enzimelor salivare.
mamiferelor sunt n: incisivi, canini, premolari molari. La
unele mamifere succesive: de lapte. care este cu
La unele cetacec edentate, iar la
dispare.
La nivelul faringelui are loc digestive cu cea respiratorie; numai
la cetacee cabaline se completa separare a celor ntre faringe
stomac se interpune esofagul. Stomacul. partea cea mai a sistemului di-
gestiv, are dimensiuni forme foarte variate, n cu natura hranei.
La cat rinocer etc. un stomac simplu (unicameral). iar la
oaie, stomacul este compus (multicameral).
e Care mamifere au stomac format din burduf, ciur, foios
Glandele tubuloase din mucoasa sunt mai dect la amfibieni,
reptile ele sucul gastn.. bogat n mucus, pepsinogen (cu rol n digestia
proteinelor) HCl.
La nivelul stomacului se diferite tipuri de Ce rol au acestea?
'
Indiferent de tipul de stomac, acesta cu esofagul prin orificiul cardia
cu intestinul prin orificiul pilor.
Intestinul are lungimi diferite: este scurt la carnivore (6-7 m la leu), mai
ltmg la omnivore (20 m la porc) foarte lung la erbivore (50 tq la bou).
Mucoasa cute pe care se intestinale glan-
dele intestinale. La nivelul intestinului se digestia sub
nea a sucului intestinal. pancreatic bilei . Tot la nivel intestinal se
o activitate motorie, care are ca efect amestecarea alimentar
cu sucurile respective, nutrimentelor propulsarea materialului nedigerat
spre intestinul gros .
. n ce procesul de a nutrimentelor?
Intestinul gros este din cecum, colon rec.;t Cecumul la lilieci,
urs unele la erbivore este foarte lung (1-2 m), iar ia om este
atrofiat, formnd apendicele vermiform. Deschiderea intestinului n cel gros este
de valvula
Colonul o una alta sig-
cu rectul care, prin anus se deschide la exterior. Monotremele au,
In intestinul gros se materiile fecale. care sunt eliminate prin actul
Mucoasa intestinului gros de n special a
apei a unor minerale.
Ficatul este cea mai a organismului bila. Aceasta
este prin unul sau mai multe canale hepatice. Cnd ca-
nalul acesteia se cu cel hepatic canalul coledoc, care se deschide n
duoden.
* Vezica la \!Deie Ottaoee, cervide 'antilope.
62
Bila, de celulele hepatice. intervine n procesele de digestie
a lipidelor printr-o serie de pe care le biliare, biliari.
minerale).
Pancreasul, o mare. glandelor salivare, sucul pan-
creatic, care, prin intermediul a canale. ajunge n duoden. Sucul enzime
care proteinele. glucidele lipidele.
Unele ale digestiei la mamifere. din clasa a VI-a
regimul de al animalelor erbivore. carnivore omnivore!
- La erbivore, prehensiunea alimentelor, nmuierca acestora pre-
o Cantitatea mare de alimente vegetale ingerate
foarte a glandelor salivare. Zilnic. la bovine se 60 1
iar la cabaline. 40 l.
Cu ajutorul figurii 59. modul de al unui stomac
tetracameral!
Digestia a erbivorelor este, n mod de
unei bogate de bacterii de infuzori . Sub enzimelor
produse de flora au loc procese digestive de tip fermentativ, prin care sunt
digerate glucidele, inclusiv celulo7.a.
Digestia a alimentelor se produce n stomacul glandular -
(cheag).
Intestinul este foarte lung, ca urmare a masei alimentare voluminoase pe
care trebuie s-o dtgere.
La erbivorele cu stomac pluricameral intestinul gros este mai dez-
Yoltat. n cu erbivorele care au stomac unicameral (e.al). La cal, n intestinul
gros se produc nmuierea furajelor grosiere, care n-au fost digerate n celelalte seg-
mente degradarea celulozei de flora Ca urmare. la nivelul mucoasei
intestinului gros, au loc procese de a apei, minerale nutrimentelor.
- La camivore, prehensiunea se rapid. Stomacul lor este
unicameral foarte extensibil, depozitnd mari de alimente pentru o
de timp. Din stomac trec n duoden mici de gaStric.
Intestinul este scurt. iar digestia se rapid cu un maximum de

Fig. 59. Sistemul dige>tiv la
erbivore

clleug
* n puilor de se o (labfermentul) care laptele.
63
Intestinul gros este, de asemenea. dezvoltat o
n el se o care procese fer-
mentative de
- Omnivorele (porc, urs. om) masticatorii (de fragmentare
triturare a hranei) mult mai complexe dect erbivorele carnivorele.
Stomacul are rol n depozitarea a alimentelor, iar n sucul gastric se
enzime proteolitice.
Intestinul are lungimi intermediare celor ntlnite la erbivore carnivore.
La nivelul se procesele complexe de digestie a nutrimentelor.
Flora n intestinul gros este de feluri: de
de Glucidcle, n special celuloza, sunt degradate fermentativ,
proteice nedescompuse de sucul intestina} pancreatic sunt atacate de flora de putre-
rezultnd toxice, care ajung la ficat, unde sunt inactivate. in-
testinului gros, n mucus, are rollubrifiant (de ungere). De asemenea. mucoasa
intestinului gros importante de a apei a
minerale.
nutritive ale organismului animal.
Animalele au o serie de cantitative calitative n ceea ce hrana.
Aceasta trebuie acopere, prin elementele chimice pe care le
plastice, energetice catalitice ale organismului.
Animalele inferioare, n cu cele superioare, au de a
unor aminoacizi acizi incomparabil mai ridicate. factori-
lor alimentari o pentru pe baz..a eL
se poate asigura o a omului a animalelor utile.
Carenta de aminoacizi de exemplu, sinteza unor proteine in-
dispensabile organismului avnd ca rezultat grave ale metabolismului
acestuia.
Tot att de este minerale, care intervin n nu-
meroase procese, cum ar fi formarea scheletului, activarea a nwueroase enzime, regla-
rea presiunii osmotice din mediul intern, gradul de excitabilitate etc.
Un rol de n cadrul metabolice din celulele organismului l
au, de enzime, vitaminele.
: rolul vitaminelor!
Omul, spre deosebire de celelalte organisme animale, a dobndit, n decursul
unele "obiceiuri" alimentare neigienice, nefiziologice (de exemplu, consumul
exagerat de dulciuri, de alcool etc.). suprasolicitare a tubului digestiv duce la
obezitate predispune la o serie de ale altor organe (ficat, rinichi,
etc.). La fel de organismului este n se im-
pune o care respectQ pe deplin fiziologice ale organismului.
TEME
- modurile de ntlnite la plante animale.
- unele caracteristici rezultate din studiul anatomic al sistemului di-
gestiv n seria
64
xxxxxx
2.2. N SERIA
Schimburile de gaze dintre organism mediu, care constau n oxige-
nului indispensabil eliminarea dioxidului de carbon - rezultat al proceselor de
oxidoreducere- se la nivelul unor organe care sistemul respirator.
Majoritatea animalelor sunt aerobe, oxigenul molecular din mediul ncon-
iar sunt anaerobe, folosind oxigenul din anumite

La majoritatea nevertebratelor la toate vertebratele organe respiratorii

la nevertebrate
.La protozoare, schimburile de gaze se direct pe corpu-
lui. Protozoarele parazite, care n medii sau lipsite de oxigen atmosferic,
s-au adaptat la un mod de anaerob. Ele oxigenul necesar proceselor de
oxidare din degradarea glicogenului - de din celulele gazdei. Unele
specii, cum sunt sngelui, ca protozoarele libere, o
sngele fiind bine oxigepat.
Spongierii celenteratele nu au organe respiratorii specializate; schimbul de
gaze la spongieri se face direct prin porii oscul iar, la celenterate, prin pe-
sistemului gastrovascular.
La liberi acvatici (turbelariate), schimburile respiratorii au loc prin
difuziune la nivelul tegumentului - La formele parazite (cestode
trematode) care n anaerobe, schimburile de gaze nu mai au loc la su-
tegumentului. Ele oxigenul necesar din degradarea glicogenului
gazdei.
Nematodele libere au tot o iar cele parazite
anaerob.
Majoritatea anelidelor nu organe respiratorii localizate.
realizndu-se pe corpului . Tegumentul acestor animale este umed,
bogat vascularizat, asigurnd aprovizionarea cu oxigen a La unele specii
acvatice de polichete, oligochete hirudinee care n soiuri n oxigen,
o prin branhii externe, bogat vascularizate.
Sistemul respirator aL acvatice este reprezentat prin branhii, situate n
cavitatea Fiecare branhie este dintr-un sept axial pe care se prind la-
mele branhiale ciliate, dispuse pe un rnd sau avnd aspect de pieptene.
Branhiile scoicilor sunt, n de un curent de bine oxigenat,
cililor vibratili care le La cefalopode, curentul de care
branhiile este determinat de ritmice ale mantalei.
La gasteropodele adaptate la (melcul de sau la cele adaptate
secundar la mediul acvatic (Planorbis Limnaea), mantaua, bogat nde-
de care cu exteriorul printr-un orificiu respirator
(fig. 60).
- Organele respiratorii ale" artropodelor sunt mult mai variate, ca urmare a
lor la diferitele medii de La c r u s t a c e i i inferiori ( dafnii
ciclopi), schimburile repiratorii se fac la nivelul tegumentului. La crustaceii superiori,
organele respiratorii sunt branhiile. n camera n care per-
manent un curent de
5 - Biologie, cl. a X- a.
65

.
Fig. 60. Sistemele respirator circulator la gasteropode.
carapacea unui rac cu ajutorul unui foarfece. branhiile care se
ca franjuratc fragile, fiind puterni; vascularizate!
Artropodele terestre au ca organe respiratorii trahei/e sau Traheile sunt
cctodennice care se ntlnesc la insecte, miriapode la unele arahnidc. Ele
Fig. 61 . Sistemul respirator Ia insecte.
66
constituie un sistem complicat de
tuburi care se ntind n toate regiu-
nile corpului (fig. 61). Traheile
cu exteriorul prin orificii
numite stigme, dispuse pe torace
abdomen. Prin sistemul de trahei.
oxigenul ajunge direct n snge
la celulele corpului.
Primenirea aerului n aparatul
traheal al insectelor se face prin
respiratorii, realizate de
relaxarea
abdomenului toracelui.
Aerul prin stigme
ritmice de des-
chidere nchidere ale acestora,
realizate cu ajutorul unor
Dintre artropode, numai arah-
nidele au organe respiratorii repre-
zentate prin sunt
pe partea a abdomenului au forma unor saci, cu fiind tot
ectodenilice, ca traheile. .
La echinoderme se la nivelul ambulacrelor tegumentului.
la vertebrate
La vertebrate s-au mai multe tipuri de organe. care ' la
schimbul de gaze dintre organism mediu, intre care cele mai importante sunt: bran-
hiile
Branhiile ciclostomilor sunt situate in pungile branhiale; acestea se deschid cu
Wl n faringe prin fantcle branhiale. iar la exterior, prin mai multe orificii inde-
pendente sau printr-un canal comun. Apa cu oxigen n pungile bran-
hiale prin fantele branhiale sau prin la nivelul lamelor branhiale, bine
are loc schimbul de gaze. Apa cu dioxid de carbon iese din
pungi, tot prin fantele branhiale. .
La prin branhii mecanismul de al schimbului de
gaze respiratorii.
La p e t i i c a r t i 1 a g i n o i branhiile sunt protejate n pungi branhiale,
fiecare deschizndu-se separat att la exterior ct n faringe; fiintele branhiale sunt
acoperite de un mic capac branhial.
Cu ajutorul unui foarfece, operculul unui osos Observa cinci
arcuri branhialc osoase. dintre care nwnai patru branhii. o branhie,
ntr-un cristalizor cu cu lupa. cu desenul din
figura 62,
Branhia este din lame branhiale, iar acestea. la rndullor, sunt
din lamele branhiale. Lamelele sunt acoperite de un epiteliu unistratificat) bine
vasculari7.at.
n apa prin n cavitatea branhiile. n
gura se nchide apa, prin lamelele branhiilor, este pe sub
operculele ridicate.
Af'c bf'anhial
Intraf'ea
apei
Fig. 62. Sistemul respirator la

. 67
La p e t i i o s o i respiratorii este direct cu
intensitatea organismului, deci cu lor de oxigen. o
ntre cantitatea de oxigen n apa diferitelor bazine acvatice,
speciile care le astfel, nu pot dect n apele reci de munte, cu o
cantitate de oxigen. iar crapii pot n ape cu un mai
variabil de oxigen.
La unele specii de cum sunt zvrluga, un rol important n respi-
l are intestinul. care noastre, se la supra-
apei nghit bule de aer. La nivelul epiteliului intestina! are loc schimbul de ga7..e
prin difuziune: oxigenul trece n snge, iar dioxidul de .carbon este eliminat prin orifi-
ciul anal. n normale de n special cnd temperatura apei este
este Cnd temperatura apei este cantitatea de
oxigen solvit scade, nghit aer
La un rol important n realizarea schimbului de gaze revine
vezicii gazoase, bogat aceasta fiind o evaginare a esofagului sau
stomacului .
La d i p n o i c r o s o p t e r i g i e n i, organele respiratorii accesorii
sunt reprezentate prin saci care din faringe.
necesitatea acestor organe respiratorii, corelnd-o cu de

Tot ca o completare a branhiale este
la precum prin branhii externe, de la embrionii larvele unor re-
chini dipnoi.
La amfibieni, sistemul respirator cuprinde de conducere a aerului. repre-
zentate prin'fosele nazale, faringe. laringe, trahee, bronhii extrapulmonare
o distrugerea a::-.ului cerebrospinal sau anestezie) cu
partea n sus cu un foarfece o incizie a tegumentului . Cu o des-
tegumentul de pe corp. pielea pe de ce acesta
este bine n continuare, cavitatea corpului
musculari cu ace cu n timpul apa din vas,
pentru a fi ct mai limpede. napoia inimii cei doi care au aspectul
unor saci cu netezi sau
n general, la speciile terestre de amfibieni, respiratorie a
este mai mare dect la speciile acvatice. de ce!
Mecanismul este diferit de cel al Broasca face o
serie de ale bucal, n cursul aerul atmosferic este aspirat n
cavitatea prin narine de aici trece prin (orificiul faringo-laringian) spre
laringe se musculaturii corpului elastice a

n anumite momente. broasca de ridicare coborre a
bucal, astfel nct cavitatea se ntr-o care
aerul. aprovii.zionarea organis-
mului cu oxigen.
Deoarece nu asigure cantitatea de oxigen nece-
organismului. ea este de Tegumentul
umed bine vasculari?.at, schimburile de ga7.e n special cele de dioxid
de carbon. '
68 ;
n stadiullarvar, amfibienii prin branhii.
La reptile lor respiratorii se se mai mult dect la
amfibieni. Mucoasa laringelui la cameleoni crocodili cute, considerate
corzi vocale. De asemenea, orificiul glotei este acoperit de un . care
glota n momentul Forma structura foarte
mult de la un grup la altul. Ei au tot aspect saciform, cutarea este mai
dect la amfibieni.
de ce reptilelor sunt mai dect amfibienilor!
La unele cameleoni. se cu un fel de saci aerieni.
pii au un singur de
Mecanismul de realizare a respiratorii la reptile se cu cel de
la mamifere, avnd unele caracteristici. Prin relaxarea ce se
prind pe coaste
1
au loc volunmlui cutiei toracice. care
de cutia volumul, o cu aceasta,
avnd loc La chelonienii acvatici n un rol au
de coborre de ridicare a bucal, iar la chelonienii mem-
brului cnd acestea sunt retrase in carapace, corpul se aerul este
eliminat din invers, cnd acestea sunt scoase din carapace.
Sistemul respirator al are o o cu totul particulare
de sistemul respirator al celorlalte vertebrate, modului lor de cum
se n fi gura 63.
Laringele este lipsit de corLi vocale, iar traheea, la locul unde se n cele
bronhii primare, un organ vocal caracteristic numai numit si-
rinx; acesta are rol n producerea modelarea sunetelor.
Traheea bronhiile au inele cartilaginoase, care le deschise permanent.
aerului .
sunt n cavitatea sunt inveliti de
pleure. n fiecare cte o bronhie Din aceasta desprind
circa 12- 16 bronhii secundare, care se
ntr-un sistem de tuburi mici
ce ntre ele, numite
parabronhii. De pe acestea pornesc
bronhiile respiratorii, scurte nume-
roase, care se cu capilarele
aeriene, ale
. Printre capilarele aeriene
se o de capilare
sangvine, la nivelul se face
schimbul de gaze.
Caracteristic pentru
este faptul nu au
alveole pulmonare. Al doilea element
caracteristic sunt sacii aerieni, care
cu Sacii aerieni re-
din dilatarea terminal
al bronhiilor primare sau secundare.
Cele 9 perechi de saci aerieni au un
volum de cteva ori mai mare dect al
La multe (pelican.
Pl
Oase
pneumatice
Fig. 63. Sistemul respirator la
69
albatros, etp.), ale SllCilor aerieni n interiorul unor
oase (stern, coaste) pe cart le .
. Sacii aerieni intervin n a temperaturii corpului, aerul
fiind un bun strat tennoizolator. Cnd nu sunt de-
terminate de cutiei toracice, sub intercostali. Suplimenta-
rea cu aer se face cu ajutorul sacilor aerieni. La n zbor, cutia
devine. servind doar ca suport pentru aripi . care
aripile sacii aerieni n mod succesiv astfel au loc
aspiratia.
Mamiferele au respiratorii, n special cele intrapulmonare, bine
individualizate.
Laringele o care pliuri numite corzi vocale. La unele
mamifere laterali ai laringelui sunt
foimnd saci laterali, care servesc .ca organe de ntrind sunetele
emise . La la crocodili, epiglota care rol.
structura n clasa
acestor animale au aspect buretos, iar unitatea lor este
alyeola Alveolele pulmonare sunt extrem de numeroase se n
acini, n lobuli, care constituie lobii (fig. 64). Peretele alveolei este format
dintr-un epiteliu continuu, la nivelul se o de capilare sangvine,
cu rol n realizarea schimburilor de gaze.
se fac prin volumului cutiei toracice,
ca urmare a costali diafragmei.
Ge rol ar<; diafragma?
Un rol important n realizarea respiratorii l au cele pleu-
rale. Expiicatirolul acestora!
n general, la diferitele specii de mamifere, respiratorii este
cu talia organismului: 10 la cal, 22 la cine, 50 la
ieptire 150 la
70
este un proces activ, iar
r
1
1
1
1

1
1
1
1
1
L----
de capllare
Fig. 64. Alveole pulmonare.
- --1""--ww ,.._.,.__..a-a - r -t&.4 \II:I'-'.J...., _U.'-'r J:l1VJ..3C
2
U'-'ll.J.llJl
castori etc.), este tot ca la mamiferele terestre. Ca urmare a
n mediul acvatic, ele au suferit unele ale respiratorii, care
le dau posibilitatea se scufunde caute hrana timp ndelungat sub de
exemplu, poate sub 80-150 minute, balena 30-50 minute, delfimil
15 minute etc. alveolelor pulmonare este crescut, iar bronhiolele au sfinctere
care pot opri timp ndelungat aerului din n momentul
este nchiz.ndu-se orificiile nazale sfincterele bronhiolelor. Cnd
dioxidului de carbon din snge din aerul alveolar peste limita nor-
de not sunt ncetinite, animalul iese la iar
rencepe. O particularitate a mamiferelor care se este de
faptul azotul este solubil n lor ajunge greu n mediul intern, nefiind
de embolii grave. este cazul balenelor, care se pot scufunda la
900 m adncime.
La animalele n snge a C0
2
duce la
excitarea centrilor respiratori de unde comanda ventilatorii. La ani-
malele centrii respiratori foarte mari ale dioxidului
de carbon, din care nu repiratorii.
Omului, cum se i se pun probleme cu totul speciale n cazul presiunilor
crescute (hiperbarism). Scufundarea la anumite adncimi este n diferite sec-
toare de ca exploatarea mineritul subacvatic, ngrijirea repararea
navelor, cercetarea mediului marin etc. n omul trebuie unei a
presiuni cu o la fiecare 10 m adncime. Factorul presiune poate fi evitat
ntr-o oarecare scufundarea se face n costume speciale sau folosind dispo-
zitive moderne de
Asupra cu costum scafandru, pentru presiuni
care gaze din butelii, se o de presiune ntre mediul extern cel
din interiorul organismului, care va stimula - prin comprimarea a
toracelui inhibarea Un pericol mare pentru cei ce la adncime
este trecerea de la o presiune la o presiune cnd are loc o de-
compresiune Ridicarea a scafandrului la face ca azotul dizolvat
n snge n (bule de gaz). att n lichidele din organism, ct
n mai ales n cele cu bogat n n care azotul este mai solubil.
Degajarea acestor bule gazoase de obstacole n din capi-
Iare, prm ocnd embolii gazoase sau rupturi de Embolia poate fi evi-
se treptat (decompresiune
Multe vertebrate, printre care omul. n unei
scMeri a presiunii atrnosferice (hipobarism). Pe altitudinii. presiunea
scade, implicit presiunea a gazelor respiratorii. De exemplu. la
altitudinea de 5 000 m, presiunea a oxigenului este de 2 ori mai dect la
nivelul n asemenea de presiune aprovizionarea organismului
:mimal cu de oxigen necesare devine tot mai Cu toate aceste
1og1ce tegateaeractolli rupoXJ.c tcamnatea ae oxtgen matllllca aeca1 cea normata,l,
roase specii de amfibieni, reptile, mamifere masivele muntoase
la 5500 m altitudine. Vulturii, acvilele, condorii pot la
ooom.
Oamenii care la altitudini de circa 5000 m o serie de
le permit de hipoxie. De au cavitatea
ceea ce le permite realizeze o mai resptrato-
Ia 50-70 pe minut ca profunzimea acesteia permit o oxigenare mai a
71
sngelui. De asemenea, de hematii este mai mare (peste 7 mil/mm
3
de snge
Hemoglobina lor are o mai mare capacitate de cu oxigen, volumul sang\
circulant, ca permeabilitatea capilarelor cresc considerabil.
*
* *
Oxigenul pe cale sau este utilizat n cursul proceselor de
degradare a organice complexe din care energia
n diferite
Sursele de energie sunt constituite de alimente. Eliberarea energiei din molecu-
lele acestora se face n etape:
-n timpul digestiei alimentelor, la nivelul vacuolei digestive a protozoarelor sau
n tubul digestiv al metazoarelor, prin mecanismul biochimie al hidrolizei. Randamen-
tul unor asemenea sub aspect energetic este cu totul nensemnat;
- n timpul nutrimcntelor, n interiorul celulelor, prin mecanismele
biochimice ale celulare. Prin asemenea se randamentul energe-
tic maxim.
Scindarea moleculelor complexe ale celor trei categorii de li-
pide protide) sub enz.imelor duce la eliberarea de energie
(prin de oxido-reducere), care ulterior este n: lucru mecanic,
electricitate etc.
Eliberarea energiilor actuale se face treptat la temperaturi compatibile cu
n timpul moleculele se treptat,
ajungnd la catabolici finali (apa dioxidul de carbon) la energia
de organism n diferite fiziologice.
TEME
- ordinea principalelor tipuri de n seria
- de cel mai eficient sistem respirator este sistemul traheal!
mecanismul de la amfibieni
2.3. MEDIUL INTERN LICHIDELOR
N SERIA
Mediul intern cuprinde sngele, limfa lichidul precum umoarea
lichidul cefalorahidian, perilimfa, endolirnfa etc. n de mediu intern
nu sunt cuprinse lichidele intracelulare.
72
Mediul intern al nevertebratelor
La 'protozoare mciliul apos n care att mediul ex1em, ct
mediul intern al organismelor respective. Protozoarele schimburi cu mediul
extern pe ntreaga a corpului.
La spongieri celenterate, lichidul care n canalele corpului sau n sis-
temul gastrovascular a fost numit Prin contactul direct al hidrolimfei cu ce-
lulele corpului, se schimbul de cedarea oxigenului la celule
lichidului care n corpul animalului cu dioxid de carbon alti pro-
de metabolism. '
n sistemul circulator al liermilor, artropodelor, ca n lacunele
corpului acestora, un lichid incolor, albastru sau care a fost numit

Hemolimfa are o proprie. de cea a mediului extern,
cu care nu mai vine n contact direct n cu hidrolinua, hemolimfa are o
cantitate mai de mai multe minerale organice, anu-
mite tipuri de celule. nwnite elemente figurate cu afinitate mare pentru oxi-
gen. Astfel, hemolimfa o respiratorie.
- minerale, solvite apa hemolimfcj,rSC sub de anioni
cationi, n raport constant Elementele chimice (Na, K,. Ca, Mg) mine-
rale (clorurile, etc.) hemolirnfei ale presiunii
osmotice mai largi ca la vertebrate, dndu-le posibilitatea se adapteze la diferite ti-
puri de mediu.
- organice ale hemolimfei sunt reprezentate prin proteine (albwnine,
globuline), glucide lipide care apar sub de particule, De asemenea,
n hemolitnfa nevertebratelor se multe enzime.
Hemolimfa unor nevertebrate poate circula ntr-un sistem circulator lacunar
(deschis), venind direct n contact cu celulele corpului, n anumite ale organis- "
mului, ndeplinind astfel rolul sngelui al .limfei de la vertebrate. La alte neverte-
brate, hemolimfa ntr-un sistem circulator nchis, ea avnd
caracteristice. n acest caz, schimburile de se fac prin interme-
diullichidului care celulele.
care sunt elementele figurate ale sngelui rolul acestora.!
Elementele figurate din hemolimfa nevertebratelor sunt celule nucleate de forme
diferite, prin lor fiziologice mai mult cu globulele albe din
sngele vertebratelor. Ele se numesc amibocite apar la lor sunt
multiple: la realizarea mecanismelor de mpotriva patogeni.
care au n mediul intern; regenerarea lezate
procesele de unele respiratori, asigurnd transportul ga-
zelor respiratorii prin mediul intern.
- respiratori la nevertebrate sunt n arnibocite sau n
de exemplu, numai la specii de anelide sngele este incolor, la ma-
joritatea fiind din cauza hemoglobinei n sau n globule. n
plasma celor mai multe se pigmentul hemocianina. de culoare
n
Sngele artropodelor n (la crustaceii infe-
riori la larvele unor insecte), sau (la scorpioni la crustaceii superiori).
La majoritatea insectelor, sngele numai de transport, pigmen-
tul nu mai are rol respirator, deoarece oxigenul trece direct din trahee n
celule.
73
Nevertebratele au un volum mai mare de n raport cu greutatea cor-
Cantitatea mai mare de 'ca de pentru
atunci cnd mediul devine prea uscat. Volumul hemolimfei mari, dar
rapide de restabilire. Deci, la nevertebrate mecanisme de
a volumului hemolimfei, ct a diferitelor ei componente (homeostazie) .
intern al vertebratelor
La vertebrate. principalele componente ale mediului intern sunt lichidul inter-
limfa sngele.
la vertebrate, o parte din lichidele interne ale corpului se
printre celulele tuturor organelor lichidul La nivelul
acestuia se schimburile de gaze dintre snge celule.
O parte din lichidul din este colectat de sistemul limfatic
deYine Limfa este din elemente figurate (limfocite). Compo-
acesteia este cu a plasmei sangvine, exceptnd proteinele (care sunt mai
lipidele care se in cantitate mai mare.
Sngele este un alt component al mediului intern, format din elemente
figurate.
Plasma constituie partea care minerale, glucide,
lipide, proteine. gaze, de Elementele figurate sunt reprezentate de
eritrocite (globule leucocite (globule albe) tromhocite.
frotiuri de snge de la diferite vertebrate!
La toate vertebratele, cu mamiferelor, eritrocitele sunt celule nucleate
au rolul de a transporta gazele implicate n procesul respirator. Gazele respiratorii din
snge pot fi dizolvate n (n foarte mici) sau se sub forma unor
chimice labile - n eritrocite. Astfel, oxigenul este transportat sub de
care, la nivelul se descompune n oxigen,
acesta fiind preluat de celule.
Transportul dioxidului de carbon se face n mai multe feluri: dizolvat n
sub de chitnice (bicarbonatul de sodiu de pota!>iu) sub de
n globulele
de globule cu de activitatea ani-
malului. Astfel, sngele unor specii de care n iazuri care au o
activitate locomotorie are un mic de eritrocite. La speciile care n
apele de bine oxigenate ale care se continuu, eritroci-
telor este mult mai mare.
La mamifere, animale homeoterme. eritrocitelor devine mai
mare. La mamifere, eritrocitele numele de hematii.
Leucocitele (globulele albe) sunt prezente n sngele tuturor vertebratelor ntr-un
de 600-700 de ori mai mic dect acela al globulelor Ele sunt
organismului mpotriva microbilor sau a unor particule
Trombocitele sunt celule tnici, nucleate, prezente n ntreaga serie a vertebratelor,
cu mamiferelor, la care plachete sangvine; acestea sunt fragmente de ce-
lule, cu rol important n coagularea sngelui.
mediului intern a acestuia, n orice
ecologice, se cu ajutorul a numeroase mecanisme de reglare, ndeosebi de
ordin nervos endocrin.
74
LICHIDELOR CORPULUI
O cu mediului intern cu o relativ
se unor structuri specializate, care constituie sistemul circulator.
In seria tipuri de sistem circulator: deschis (lacunar)
nchis.
Sistemul circulator deschis se prin aceea n anunlite regiuni.
vasele sunt lipsite de proprii. deschizndu-se in lacune ale corpului. Acest tip de
sistem circulator este ntlnit nwnai la nevertebrate.
Sistemul circulator nchis este format dintr-un sistem de vase ntrerupere
ntre ele, realiznd un circuit continuu. Acest tip de sistem circulator este ntlnit la
toate vertebratele foarte rar la nevertebrate:
la
La protozoare, este de citoplasmatici: prin siste-
mul de pori la spongieri cel gastrovascular la celenterate; prin lactmele ca-
corpului n care hemolirnfa. o la
Sistemul circulator apare pentru prima n seria la ne-
(fig. 65). El este de tip nchis, fiind din sau trei vase longitudi-
nale, legate la cele prin lacune cu "sngelui"
n vase nu are sens precis; ea se face att anterior, ct posterior este de
muscular contractil din vasului dorsat
Anelidele, n marea lor majoritate, au un sistem
circulator nchis, n general, din vase lon-
gitudinale (unul dorsal altul ventral). care se
ntre ele printr-o de capilare unde au loc schimbu-
rile de gaze ntre snge
n figura 66 sngelui la ane"
lide. sensul indicat de Vasul dorsal este
colector: din el sngele este mpins cu ajutorul
lor din corpului prin capilarele transversale _n
vasul ventral, care, la rndul distribuie sngele la
organele interne.
unei rme observa ani-
malul ntre cele vase longitudiruile prin-
cipale, inele vasculare, care se ritnlic. Acestea
numele de "inimi".
Sistemul circulator al este un sistem
deschis, format din (care apare pentru prima
vase, lacune sinusuri nguste).
Inima are o este ntr-o
cavitate rest al celonlice. Majorita-
tea au inima din atrii un
ventricul musculos. Ventriculul sngele oxi-
genat n artere, care se distribuie la toate organele, n
mod indirect, prin lacunele din Aici sngele ce-
oxigenul nutritive . se cu
col de care ajung prin
Fig. 65. Sistemul circulator la

75
Capi/are
Inimi
Vas ventral
Fig. 66. Sistemul circulator la anelide.
intermediul sinusurilor la branhii, organele de Sngele oxigenat la
nivelul branhiilor se ntoarce la tot prin sinusuri vene aferente
n atrii . de unde ajunge din nou n ventricul.
fac cefalopodele, la care sistemul circulator este nchis, ntre artere
vene interpunndu-se o (fig. 67).
Inima o ritmicitate proprie, automatism.
Sistemul circulator al artropodelor este deschis, deoarece sngele nu nu-
mai prin vase nchise, ci prin lacune sinusuri. Inima dorsal este
de pericard, cu care prin multe perechi de orificii mici, numite osteole.
cum n figura 68, inima insectelor este din mai
multe compartimente numite ventricu/ite, care ntre ele. La majoritatea
t
lntmi
branhia/e 1 ..._
Ventf'ICtJI
Fig. 67. Sistemul circulator la cefalopode. Fig. 68. Sistemul circulator la insecte.
76
artropodelor, inima se anterior posterior, cu cte o care se la
organele interne. La insecte, posterior al inimii este nchis numai cel anterior
se cu o care cu cavitatea corpului.
Sistemul arterial este bine dezvoltat la formele care prin branhii
redus la grupele cu
care este cauza!
sngelui la insecte
1
n figura 68!
Din pericard sngele trece n pri- osteole, iar de aici n artere, apoi n la-
cune unde se distribuie la transportnd oxigenul nutritive. De
aici, sngele venos este colectat n sinusuri, de unde trece n venele branhiale pulmo-
nare eferente, care l la branhii unde este oxigenat. De la orga-
nele respiratorii, prin sinusuri vene branhiale pulmonare eferente, sngele oxigenat
ajunge in pericard. de unde este aspirat prin osteole n Pe
inimii, un rol important in sngelui l au de presiune create n abdo-
men prin respiratorii ale corpului .
sngelui la cordate
Sistemul circulator al urocordatelor este din vase lacune. Prin
sale alternative. inima mpmge sngele n vasele anterior posterior de
aici n sistemullacunar.
Cet'alocordatelc au un sistem circulator de tip nchis, lipsit de
acesteia este de contractilitatea sinusului venos de bulbili,
. contractile de la baza arterelor. Sistemul venos este legat direct de sistemul arterial
(lipsesc capilarele), iar sngele este incolor.
La ,ertebrate sistemul circulator este format din: artere care
sngele n corp, capilare care pun in arterele cu venele, venele ce conduc
sngele la Deci, sistemul circulator este nchis.
n de sistemul circulator sangvin, la vertebrate, ca la unele nevcrtebrate,
sistemul limfatic, care lirnfa.
Vertebratele tipic acvatice, ciclostomii (fig. 69), o
Prin numai snge ncoxigenat (venos) ce vine din corp, prin sis-
temul de vene, la sinusul venos apoi n atriu n ventricul, de unde este pompat n
bulbul artcrial de aici, prin aorta la branhii, unde este oxigenat. Sngele
oxigenat de la branhii n corp, prin aorta la difentele organe
unde 02 se cu co2. Deci, sngelui la aceste animale este
Prin se ntr-un circuit, sngele trece
numai o prin
Activitatea a inimii este de ganglioni care se
n miocardic.
sngelui la ciclostomi deza\'antajul pe traseul vase-
lor, se pierde o mare parte din presiunea sngelui de Inima
snge spre branhii. sub o presiune dar capilarizarea foarte a acestora
o mare, care scade presiunea. ncepnd cu tetrapodele inima tri-
mi.te sngele direct corpului, realizndu-se o
77
Bul b a r.terial
venos
- dorsaki
Fie a t
1 n test in
Rinichi
codalq
Fig. 69. Sistemul drculator la
Un sistem mai complicat la dipnoi, unde apare o respiratie
prin plamni; de la o ce aduce snge oxigenat n partea
a atriului, incomplet separat printr-un sept, ca vcntriculul.
La aceste grupe de animale sistemul limfatic este bine dezvoltat, format
dintr-o dilatare vase ganglioni limfatici .
La amfibieni, pulmonare, sistemul circulator este
deosebit de acela al Pentru prima n seria vcrtebratclor are loc separarea
atriului n compartimente: atriul drept atriul stng.
78
c
Ficat
Aof'tli ---JII
aortic
Ven


ulmonar
Tub
digestiv
Artere renale
Rinichi
Fig. 70. Sistemul circ:ulator la amfibieni.
n figura 70 sensul n care se sngelui la
amfibieni!
Sngele venos (neoxigenat) adus de sistemul venos (venele cave) se n si-
nusul venos de aici n atriul drept. n timp, n atriul stng prin ve-
nele pulmonare, snge oxigenat de la
Prin atriilor, n ventricul este mpins att snge neoxigenat. ct
snge oxigenat. n ventricul. sngele este numai amestecat, unor for-
anatomice speciale de la acest nivel (bulb arterial, De aceea,
partea a ventriculului snge venos, iar cea snge arterial. n
timpul sistolei ventriculare, sngele venos n arterele pulmonare cutanee
unde va fi oxigenat; parte a sngelui (amestecat) in crjele aortice, de
79
unde prin aorta va alimenta tot trunchiul: sngele arterial n arterele
carotide, care snge oxigenat la cap.
Deci sngelui la amfibieni este (snge cu
0
2
C0
2
).
Inima amfibienilor, ca a este de vase proprii, fiind asi-
de sngele din ei.
ale inimii iau n ini-
mii, ntr-un special, nodal, la care se trei ganglioni care
automatismul inimii.
Sistemul limfatic este foarte bine dezvoltat, fiind format din vase profunde su-
perficiale (sub piele). La cei mai amfibieni, pe traseul vaselor limfatice se
numite inimi limfatice. Lipsesc ganglionii limfatici.
La reptile, sistemul circulator este ca la amfibieni, din ele-
mente, avnd deosebiri: atriul drept este mai voluminos dect cel
stng, iar ventriculul are mai un sept la mijloc, care l mparte incomplet
n camere. La crocodili, separarea n ventricule este dar sngele
care prin organism este amestecat, celor crje aortice, care comu-
ntre ele printr-un orificiu (crja snge oxigenat pe care l
<li;n ventriculul stng, iar cea snge venos, din ventriculul drept).
Cu ajutorul figurii 71 mica marea la reptile!
Deci, la reptile, este Sistemul limfatic
este format tot din vase lacune, care se sub piele n jurul arterelor: vasele
mari se deschid n sistemul venos
P!rrin
Ficat
Fig. 71. Sistemul circulator la reptile.
80
(sangvin). La reptile se ntlnesc
inimi limfatice.
La mamifere, cir-
este com-
reprezentnd forma cea mai
a circulatorii.
La inima este mai
mare n cu a celorlalte .
vertebrate la dimensiu-
nile corpului),
de satisfacere a cheltuielilor ener-
getice considerabile din timpul zbo-
rului de a temperaturii
corporale constante. Inima
lor are atrii complet separate
printr-un sept interatrial
ventricule, de asemenea, complet
separate prin septul interventricu-
lar. Atriile cu ventricu-
lele, ca la celelalte vertebrate. De
remarcat faptul au
numai crja
Vene cave
superioare
Atriu drept
Crja aortic
Ventricul
... pulmonare

pulmonare
triu sllg
Ventricul stng
Fig. 72. Sensul sngelui la
pe figura 72 sensul sngelui la
Sngele venos este adus din corp n atriul drept prin vena prin
vena iar din atriu prin este mpins n ventriculul drept.
De aici, cu ajutorul sistolei ventriculare, sngele ajunge n artera care con-
duce sngele venos spre cei doi unde are loc schimbul de gaze. Sngele oxige-
nat se ntoarce prin venele pulmonare n atriul stng, trece n ventriculul stng, de unde
este mpins n artera care distribuie sngele n tot corpul. Din crja aor-
se desprind arterele carotide, care sngele la cap. La celule
sngele 0
2
se cu C0
2
, ntorcndu-se din nou la prin
sistemul venos.
Automatismul cardiac este determinat de nodal, din
Sistemul limfatic este format din canale toracice, care au
cu valvule ce limfei ntr-o n final, limfa ajunge n
sistemul venos. n sistemullimfatic.al unor specii de gsca) apar
onii limfatici.
o la sau cobai. inima este n cavi-
tatea deasupra diafragmei , ntre cei doi Ea are o cu
vrful orientat spre stng. Pericardul este Inima este
atriile avnd iar ventriculele
pe figura 73 sngelui la mamifere!
n atriul drept se deschid vena vena care
aduc din corp sngele cu dioxid de carbon. Venele pulmonare, n de
patru, sngele oxigenat n atriul stng. Din ventriculul drept se desprinde
6 - Biologie, el. a X--a.
81
xxxxxxx respiratiei.
xxxxxxxxxx
Fig. 74. Tipuri de inimi la vtrtebrate.
primite, sistemul nervos aparatului cardiovascular . o serie de
de adaptare. n timpul unui efort fizic excesiv, de 10-20
ori, concomitent cu consumul de oxigen.
TEME
- rolul mediului intern.
- principalele etape ale sistemului circulator la vertebrate.
inima principalelor tipuri de vertebrate, n
figura 74.
de ce inima se n aflua organismului.
N SERIA
n procesele de se din organism finali de metabolism, ca
amoniac, uree, acid urie etc. ; de asemenea, se mai o serie de mine-
rale, precum diferite ajunse incidental n organism, ca medicamente, sub-
neutiliz.abile sau cu etc. Pe eliminarea nefolositori
toxici, intenr:ine n homeostazia mediului intern al organismului,
relativ n minerale organice ale acestuia.
la nevertebrate
Grupele de nevertebrate o mare vaietate de organe excretoare.
Protozoarele unii spongieri de dulce au ca organite excretoare vacuolele
pulsatile. Majoritatea nevertebratelor au organe excretoare specializate, tubulare, care
extrag de din mediul intern, eliminndu-i la exterior cu apa
minerale.
o n figura 75 vacuola care ritmice, n
cursul ei este
La protozoarele spongierii de dulce, vacuola rol de
reglare a de minerale.
83
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'


Hacronucl eu
Fig. 75. Parameciul
La spongierii marini la celenterate nu se organe excretoare. Coa-
nocitele spongierilor sistemul de canale care se deschid n cavitatea contribuie
la eliminarea o cu fluxul de care corpul. La fel
sistemul gastrovascular al celenteratelor.
"Pentru prima n seria animalelor. organele de apar la
Acestea sunt reprezentate de protonefridii, dintr-un sistem de canale ramifi-
cate n parenchim, la cu cte o cu (fig. 76). Apa
de n celula cu prin difuziune os-
iiu de aici. prin 'cililor, lichidul canalele colectoare este eli-
minat la exterior prin porii excretori.
Protonefridia, pe excretoare, un rol important n
osmoreglare.
La anelide, sistemul excretor este reprezentat de metanefridii (fig. 77). Ele sunt
formate din tuburi care pe de o parte, cu cavitatea a
Celula cu
vtbra t
Fig. 76. Sistemul excretor la planarie.
84
Aj lnie ci/ iata
Fig. 77. Sistemul excretor la anelide.
corpului printr-o plnie iar pe de parte, cu e:\.teriorul, printr-un por situat pe
segmentul n plnia trec din celom, prin filtrare, de
(amoniac. uree. apa minerale, iar n mijlocie a
tubului se reabsorb unele Urina astfel este la exterior. Propul-
sarea coloanei de lichid n lungul tubilor este de cililor din zona
inferior al metancfridiilor.
Sistemul excretor al este constituit din 1-6 perechi de metanefridii
modificate sau organele lui Bojanus, care se deschid cu un n pericard, iar cu
n cavitatea
G a s t e r o p o d e 1 e t e r e s t r e prin acid urie, iar cele marine
- amoniac; la bivalvele de dulce, sistemul excretor rol osmoreglator.
care este cauza!
Organele excretoare ale artropodelor sunt foarte variate ca origine

La crusta cei (racul de ru) 1-2 glande antenare (metanefridii mo-
dificate), situate la baza antenelor. Glanda sub numele de glanda
verde, este dintr-un sac celomic, labirintul ce granule verzi, tubul co-
lector lung vezica excretoare care se deschide printr-un por la exterior.
Urina prin filtrare n sacul celomic este din minerale
de ei i se n labirint componenta apoi, la nivelul
tubului colector lung, are loc o a minerale, astfel nct urina
este de mediul intern mai mine-
rale). La crustaceii marini, volumul de este mai redus, iar aceasta este
(are cu mediul intern), deoarece tubul colector este mai scurt, iar
procesele de sunt mai reduse.
Organele excretoare ale a r a h n i d e 1 o r i n s e c t e 1 o r sunt reprezentate
de tuburile lui Malpighi, al ntre 2-200. Acestea au forma unor tu-
se deschid n intestin (v. fig. 57).
Prin tuburile Malpighi se o mare economie de aceasta constituind
o adaptare la mediul terestru. Lichidul din tuburi, drenat prin
acestora, un puternic proces de a apei a de care orga-
nismul are nevoie, nu numai la acest nivel, ci n intestinul terminal. Economia de
se prin eliminarea azotate sub de greu solubile
(acid urie).
Diseca gndacul de La limita dintre intestinul mediu cel terminal
tuburile Malpighi, n variabil (80-100).
Echinodennele nu au sistem cxcretor. La ele anumite celule din sistemul ambu-
lacrar de
n afara proceselor de la unele nevertebrate un alt
mod de eliminare a de Astfel, cu ocazia crustaceilor
insectelor sunt chitinoase, care minerale

la vertebrale
La toate vertebratele, sistemul excretor este constituit din rinichi urinare.
figura 78, care nefronul, unitatea a
rinichiului.
85
Copsula Bowman
Ansa lui Herrle
Fig. 78. Nefronulla mamifere.
n structura acestuia se elemente caracteris-
tice: corpusculul Malpighi, constituit dintr-un glomerul mic (ghem) de capilare .
ntr-o - capsula lui Bowman tubul excretor, dintr-un tub
(contort) proxima!. o (ansa lui Henle) un tub contort distal care se
deschide n tubul colector.
La diferite grupe de vertebrate caracteristice ale nefronului.
La ciclostomi rinichiul este reprezentat prin pronefros; acesta este rnic,oval
nefroni, care se deschid cu un n cavitatea corpului printr-o plnie
nefrostom, iar cu ntr-un canal excretor - canalul Woljf. Glomerulul
vascular, n acest caz, se n apropierea peretelui corpului la nivelul are loc
filtrarea lichidelor. care vor trece n plnia dintre
organele excretoare cavitatea corpului este la anelide. In ambele cazuri ex-
o drenare a lichidelor corpului. Canalul Wolff (ureterul primar) iese
din rinichi se deschide printr-un orificiu uro-genital, napoia anusului.
La unii ciclostomi se prin mezonefros, reprezentat de nefroni
cu glomeruli n ca la mamifere.
Rinichiul ciclostornilor att caractere de primitivitate (pronefrosul), ct
caractere de superioritate prin nefronilor cu glomeruli
ca ciclostornii, au ca organe excretoare rinichi de tip pronefros la em-
brioni sau larve, mezonefros la cu nefroni glomerulari dar cu
nefroni aglomerulari, la forme.
Mezoi:J.efrosul se cu ureterele care se unesc ntr-o de la
care o ce se deschide la ex1erior prin orificiul excretor (fig. 79).
La rechini, organismul a realizat o presiune apei marine;
aceasta s-a prin ureei n corp cu ajutorul unui segment special al ne-
fronului (coletul), la nivelul au loc procese intense de a acestei

86
var
T--L--Anus
Orificiu genital
Fig. 79. Sistemele excraor la
la nefronii de dulce a unui glomeru
renal, capabil prin filtrare excesul de au reprezentat o n evo
acestora. dulcicoli o cantitate mare de
de mediul lor intern.
unor n mare nu a modificat mediul intern al acestora.
hipoosmotic de cel marin. Aceasta s-a realizat prin apei n
corp. adaptative structurale ale nefronului au constat n reducerea sau dis-
glomerulului, la nivelul prin filtrare, s-ar fi eliminat
Sistemul excretor al amfibienilor este reprezentat printr-un pronefros (rinichi
exclusiv larvar) mezonefros, la organismul adult (fig. 80).
Rinichii sunt n de doi, au culoare iar forma lor este in-
de forma corpului; astfeL rinichiul este alungit la urodele scurt la anure.
La cei mai amfibieni, ureterele (canalul Wolff) servesc att la evacuarea
urinei ct a elementelor sexuale. n special la mascul. Ele se deschid n Din
urina este ntr-un rezervor foarte extensibil, vezica
La reptilele adulte, rinichiul este de tip metanefros, n timp ce la embrioni
pro- mezonefrosul.
Rinichii, n de doi, sunt de la chelonieni, ovali
la lacertilieni la ofidieni (fig. 81). lor superficiale,
care lobi.
Metanefrosul nefroni la toate grupele de reptile.
Ureterele se deschid n tot n aceasta se mai deschide vezica ..
Ca la mamifere, canalul Wolff devine un canal deferent, care conduce
sperma, iar la femeie se sau dispare.
Din punct de vedere rinichii cu glomeruli bine de la croco-
dili o cantitate mare de de mediul
intern. La care n medii aride, glomerulul este mai slab dez-
voltat o sau chiar foarte n acid urie.
Pentru econ01nisirea apei, reptilele au capacitatea de a absorbi apa prin
cloacale.
87
88
Co,..p gras ---"
Oviduct
u,-.eter

Vezicula
seminal
0f'ificiu
Uf'ogenital
FEMELA
MASCUL
POlnie
Ovar
Corp
gros
urinaro
Fig. 80. Sistemele excretor la amfibieni.
() r1 l't CI
J2lt'tal e

Fig. il l. Sistemele excretor la reptile.
J ,
Rinichii de tip metanefros, sunt din 3 lobi
82). Dezvoltarea nefronilor este strns de metabolismul ridicat de tem-
peratura a corpului. Nefronii sunt de tip glomerular ca la mamifere;
se cu cei de la reptile, dar se ansa Henle. La vasculari-
rinichiului, spre deosebire de celelalte clase de vertebrate acum, este
mult mai
ere ___ -ll
MASCUL
FEMELA
Fig. 82. Sistemele excretor la
Oviduct
stng
89
Ureterele pornesc din lobul renal median se deschid n Vezica

La se o apei la nivelul
ansei lui Henle n Urina este n acid urie ca la reptile, fiind
o cu materiile fecale.
La mamifere, rinichii sunt de tip metanefros, prezentnd o de bob
de fasole (fig. 83 84). O particularitate a rinichilor mamiferelor este foarte \
mare al glomerulilor.
structura rinichiUlui studiat n clasa a VJI-a!
Urina se prin procese de filtrare (care.au loc la nivelul glomerulului)
prin pr51cese de de la nivelul tubilor.
In figura 85 sunt procesele care au loc n diferitele segmente ale ne-
fronului. Astfel, la nivelul glomerulului capsulei se plasma sngelui.
formndu-se urina
Din se apa, minerale. organice cu mole-
unii atninoacizi, vitamine, uree etc.). Nu se
proteice care au molecule mari elemente figurate ale sngelui.
La baza mecanismului de filtrare stau mai factori dintre care presiunea
sngelui din vasul care n capilarele din glomerul. La acest niveL
presiunea sngelui este mai n cu nivelul presiunii din interiorul
capsulei .
Urina astfel tubul urinifer. La acest nivel se
mai multe procese fiziologice, anume: celulele din peretele tubului preiau anumi te
din sngele capilarelor (uree. acid urie) le trec n lichidul urinar , din tub
(fenomenul de celule anumite care trec in lichi-
dul tubular (fenomenul de celulele epiteliale ale tubilor preiau din dife-
rite cloruri. aminoacizi, C), pe
care le trec n snge (fenomenul de
Rezultatul unor asemenea procese este formarea urinei finale, care consi-
derabil de urina
n afara mecanismelor prezentate. unii n procesele de catabo-
lism se prin branhii. intestin tegument. Astfel, branhiile eli-
C0
2
, de sodiu, de potasiu, uree amoniac.
metabolismului ridicat al mamiferelor, o mare cantitate de C0
2
se
pierde pe cale respiratorie, prin intermediul Intestinul gros al multor verte-
brate rol important n eliminarea apei a unor minerale. Tegu-
mentul vertebratelor inferioare amfibieni) minerale n
cantitate la se pot elimina azotoase (uree amoniac); la broasca
se foarte mult C0
2
. La reptile, eliminarea unor
1
n tegument. La mamifere, n diferite tegumen-
tare (unghii, pene) se depun o serie de excretoare a
teumentului este bine la om la mamiferele cu glande sudoripare. Sudoarea
se la tegumentului are o
urinei.
90
Corp
'/>o\lo-'-'--:+-1""" o d i pas
,rest ieu/
/
. '
..
-
Fig. 83. Sistemele excretor la mamifere (masrul).

oor to
Fig. 84. Sistemele excretor la mamifere
91

1
absorb/ie. {isecre/ie
1
u
1 2

5
Fig. 85. Schema urinei.
- tipurile de sistem excretor de la nevertebrate.
- adaptative ale nefronului la vertebrate.
- rolul rinichiului n cadrul homeostaziei mediUlui intern.
3. REPROa)
Una din cele mai de caracteristici ale materiei vii este capacitatea ei de a
se reproduce. Organismele animale dau la cu
De reproducerea are loc cnd dezvoltarea organismului au
atins un anumit nivel, care stadiul de adult.
n lumea o mare varietate a formelor de reproducere, ca urmare a
continue a acestui proces legat de de
Reproducerea indivizilor biologici perpetuarea speciei, acesteia
avnd o considerabil mai mare dect a individului.
92
2
Fig. 86. Plasmodiul malarici (ciclul evolutiv).
Reproducerea n seria se poate realiza n moduri : asexuat sexuat.
Peproducerea este la protozoare, pe cnd la metazoare este un
E!!rn secundar. Ea se prin diviziunea (separarea) unei celule n sau
celule la protozoare sau prin desprinderea din organismele parentale
c:l:PI a unor din care se constituie noi indivizi.
_ Iajoritatea organismelor se reproduc n exclusivitate se,.:uat; aceasta for-
elementelor sexuale - haploizi - contopirea acestora apoi
celulei-ou (zigotul diploid). Din zigot, n urma proceselor de diviziune,
se noul organism.
Anumite organisme se reproduc asexuat, sexuat, sau forma de repro-
(care duce la a de indivizi) cu forme de
Prin reprpducere organismele o vitalitate
adaptare la de mediu.
Reproducerea la nevertebrate
La protozoare principalul mod de reproducere este asexuat, cu planul de divi-
ngitudinal (la flagelate) transversal (la ciliate).
divi?Junea la
Reproducerea aspecte variate n unirea celor doi nuclei
ntr-un nucleu diploid. Din dezvoltarea celulei-ou va rezulta un indi"id sau un
indivizi diploizi.
La sporozoare, cele de reproducere pot alterna, cea fiind
rie, reprezentnd o a ciclului evolutiv vie ii parazitare. ciclul
la plasmodiul ma/ariei : faza a ciclului evolutiv ncepe cu inocularea
g le omului prin de femela anofel, a sporozoizilor
da (1). se divid n mai merozoizi (2) .care ies din hematie
plasma Unii merozoizi, mai multe de dezvoltare n he-
iau forma de (4) devin femeii (5) masculi (6). Aici se
parantului n sngele omului (fig. 86). Dezvoltarea se n cor-
clei de care, omul pentru a se o cu sngele supt ia
parazitate. n intestinul ncepe faza prin unirea celor doi
93
w
NDcronucleu
.
I
Jfii
li
III
V VI
Fig. 87. Parameciul (conjugarea):
I - apropierea indivizilor; II - diviziw1ea micronucleilor;
III - a trei nuclei IV - diviziunea
nucleului V - schimb de VI -
refacerea micronucleului; VII - aparitia macronucleului
separarea indivizilor.
zigotul mobil' (7), care se n epiteliu! intestina! se nchistea?ii
(8). Acesta divi?iuni indirecte repetate, rezultnd sporozoizii
care ajung n glanda a
La ciliate, reproducerea apare sub forma procesului de conjugare, care
dintr-un schimb de ntre cei doi parteneri morfo-
logic (fig. 87).
Spongierii se asexuat sexuat: asexuat prin nmugurire, cnd pe cor-
pul organismului parental apar muguri e},.1erni (mase de celule). Mugurii se strangu-
la iar la locul rupturii se un oscul, animalul fixndu-se cu polul
opus. spongieri (Spongi /la) muguri sau de
gemule. Acestea se toamna, nainte ca spongierul ge-
mulele transformndu-se n spongieri. .
94
Spongierii sunt organisme hermafrodite,
Celule ectodermice dar cu sexe separate. Celulele sexuale, sperma-
tozoizii ovulele, iau n oricare
regiune a corpului. este
Spiculi spermatozoidul este transportat de o
- un coanocit modificat - spre ovul, cu care se
formnd celula-ou.
Dezvoltarea cuprinde mai
multe etape n corpul matern, ultimul stadiu fiind
larva care va da la
un individ adult (fig. 88).
Celenteratele, organisme n majoritate
Fig. 88. Parenchimula. hermafrodite, au organe de reproducere
Fig. 89. Hidra de dulce
(organe de reproducere).
Fig. 90. nmugurirea hidrei.
c il i
Celule
ectodermice
Fig. 91.
reprezentate prin gonade - testicule ovare - n care se elementele sexuale,
spermatozoizi ovule (fig. 89).
Acestea sunt eliminate n prin orificiul buco-anal.
se face asexuat sexuat. Asexuat. prin diviziune la unele me-
duze, dar modul cel mai comun este nmugurirea (fig. 90).
Hidrele sunt hermafrodite; n nefavorabile, spermatozoizii se
naintea ovulelor, iar fecundarea acestora se face cu spermatozoizi de la alt individ.
Acest proces se fecundare La sexele sunt separate. Fecun-
este n mediul acvatic; din zigot o
(fig. 91), care se n alte stadii, ajunge din nou la forma de
Sistemul al se printr-un hermafrodi-
tism aproape constant. La turbelariate, organul genital mascul este din mai
foliculi testiculari, iar cel femel, din ovare. Orificiul genital comun este si-
tuat napoia orificiului bucal . este ceea ce
fecundarea ovulelor unui individ se face cu spermatozoizii de la alt individ.
Oul este eliminat prin orificiul genital comun. Dezvoltarea este
Turbelariatele se pe cale prin regenerare (fig. 92).
La trematode (Fasciola), sistemul mascul este format dintr-o pe-
reche de testicule de Ia care pornesc canale deferente, care se unesc ntr-un con-
duct comun ce ntr-o (rezervor pentru aceasta se
95
cu un canal ejaculator, tenninndu-se cu penisul. Sistemul genital femel este
dintr-un ovar de la care un oviduct care se cu uteml ce se
prin orificiul femel , situat orificiul mascul.
este
Sistemul al cestodelor este cu al trematodelor, cu deose-
birea acesta se n fiecare segment. Ambele grupe sunt parazite hennafrodite
au cicluri evolutive cu mai multe stadii caracteristice.
La viermele de canalele biliare ale ficatului de la
ovine bovine, producd boala care duce la degradarea ficatului
moartea gazdei. In corpul acesteia, parazitul depune un mare de care sunt
eliminate n mediu, o cu excrementele animalului. Se vor dezvolta numai
care ajung ntr-o Larva care apare este se miracidiu; ea
n n timp de 20-24 de ore, o (Limnaea -
n cavitatea n ficat sau gonade. Aici, mai
multe stadii larvare, ajunge n faza de cercar. Cercarii melcul Sl' fi-
pe plantele de la marginea unde se transformndu-se n lilefa-
cercari. pot fi de gazda ajung n intestinului prin
intermediul sngelui, n ficat unde se n viermi .
t e n i i 1 e au un foarte mare de proglote, n care se peste
80000 Mai multe proglote sunt eliminate o cu excrementele gazdei (omul)
sunt de alt animaL care constituie gazda a teniei. Din ou re-
larva care se cu crligele, de obicei, n gazdei. unde se
(cisticerc). n momentul n care carnea animalului este
(insuficient sau cisticercii ajung n intestinul gazdei definitive, unele se
prind cu ventuzele de mucoasa acestuia. Aici ncep formeze proglote, transformndu-
se n tenii adulte.
au sexe separate, rar sunt La nematode se
fenomenul de de reproducere la care noii indivizi iau n::ctc;.
din ovule nefecundate.
La limbric sexele sunt separate se un dimorfism sexual accentuat. f r;-
mela fiind mult mai mare dect masculul. La acesta un testicul, continuat ttllH
canal deferent, orificiul cloacal , prin care ies doi spiculi copulat< Ii
(fig. 93).
Organele sexuale femeie sunt fonnate din ovare, oviducte lungi, ut( re
drepte, care se unesc ntr-un " agin ce se deschide n orificiul genital femel. Q,ulclc
sunt fecundate n uter. Larvele care din au toate structurile adultului. cn
sistemului
Sistemul al anelidelor este la majoritatea reprezentantil or.
din gonade conducte genitale prin care sunt sexuali.
96
Sistemul al vertebratelor cuprinde gonadele, conductele gentale.
organele genitale externe glandele anexe.
La ciclostomi, sexele sunt separate, iar gonadele impare. sunt
n unde are loc Din ies larve care, 3-4 ani, devin

La cele testicule sunt alungite se cu cte un canal
(spermiduct), ce se deschide la exterior printr-un orificiu genital comun, situat napoia
orificiului anal. Ovarele sunt tot pereche, iar prin oviducte cu orificiul geni-
tal. Ovulele depuse n mediul extern ("depunerea icrelor") sunt fecundate de rnasculi
care spermatoioizii
Unii au
La ovipari, dezvoltarea se n afara organismului parental, deoa-
rece oul suficiente nutritive. Din ou ies larvele sau puii.
O a o constituie foarte mare de ovule
(sute de mii). redus de icre de la unele specii (la ghidrin circa 80) se
mai mari de a acestora, ele fiind depuse n cuib.
La speciile cu (rechin, exotici), dezvoltarea
se face Jn interiorul corpului pliuri tegumentare); sunt ovovivipare.
Alte specii de (exotici) nasc pui care dezvoltat n organismul matern
(vivipare); n embrionul este n ovar.
O a n perioada de reproducere este accentuarea dimorfis-
mului sexual.
Pentru observarea sistemului la amfibieni, o la
(fig. 80). individul este o se ovare voluminoase cu
aspect de saci . . avnd Prin lor se ovulele
. sau pigmentate.
cu tubul digestiv animalul este mascul, testicu-
lele de care, la partea corpii ce
de folosite la formarea spermatozoizilor.
Spermatozoizii sunt prin mai multe canalicule care de la testicule
rinichii la uretere, de unde ajung n iar de aici, prin orificiul clo-
acal. la exterior.
Prin urmare, la arnfibienii masculi, ureterele servesc pentru eliminarea spermei
urinei.
Din ovar, ovulele trec n cavitatea a corpului de aici in plnia oviduc-
telor, apoi n oviducte, iar din acestea n utere. care se deschid n
la arnfibieni este n dar poate fi La anure,
sexele se peste ovulele eliminate de masculul depune lichidul
spermatic.
Ceea ce dezvoltarea oului arnfibienilor este metamorfoza prin care
trece larva mormoloc. Acesta parcurge mai multe etape, ia aspectul
adultului.
Amfibienii sunt de mediul mai ales prin
reproducere.
Sistemul la masculul reptilelor este reprezentat prin testicule,
de la care pornesc canale deferente care se deschid n
100
Cavitate Embrion
A mnios
A

Ochi
Soc vitel/n
Fig. 97. Ou de
La ovare, iar oviductele se deschid cu un n cavitatea
a corpului printr-o plnie ovar. oviductelor o
ovalbumina, ce n a din ou. Terminal,
oviductcle se ntr-un uter, n peretele se glande ce coaja ou-
lui . Uterul se cu un vagin care se deschide n prin orificii separate de
ale ureterelor (fig. 81).
la reptile este Cele mai multe sunt ovipare: femela depune
pe sau n nisip. Acestea sunt clocite cu ajutorul solare. sunt
mari. au mult vitelus sunt acoperite de "o sau
(fig. 97). :
n cursul embrionare apar anexele embrionare, reprezentate prin sa-
cul vite/in (o a ectodermului sub forma unei pungi pline cu lichid, cu rol n
embrionului de mecanice alantoida, cu rol respirator
excretor. Din ou ies pui, care cu
reptile ovovivipare (unele vipere), la care dezvoltarea oului se face n
oviduct, iar puii sunt la exterior. Cea mai mare au atins-o unele
specii de vivipare, la care embrionii se de peretele oviductului printr-un
fel de
Sistemul la masculii testicule ovoide situate
n apropierea rinichilor (v. fig. 82). Ele se cu canale deferente care
vezicule seminale, nainte de a se deschide n Aceasta organul
copulator- penisul- prezent numai la anumite specii
La se un singur ovar, cel de pe partea
care apare ca un ciorchine (v. fig. 82). fac unele specii de ca
la care ovarele oviductele se n mod egal.
unui singur ovar la cele mai multe se depunerii de
mari. cu tare, cu mult vitelus (fig. 98). Oviductul se cu uterul, care se
deschide n oviductului al uterului glande care
oului acestuia.
101

de ae('
Germen
Glbenul
Coaja
cafca('oas
Fig. 98. Ou de
La se n ovar n oviduct extrem de ncet, asi-
gurnd astfel nvelirea lor cu
Superioritatea de reptile este mai ales, prin construirea
cuibului, clocirea ngrijirea puilor.
Pentru observarea sistemului al mamiferelor, o la
un cobai.
animalul, anesteziat, pe cu n sus; )a mascul se
orificiul urogenital care se deschide n penis. La orificiul genital este
situat ntre orificiul urinar anus.
La mascul, prin se
testicule de De la fiecare testicul cte un canal deferent. Partea
se canal ejaculator. Cele canale ejaculatoare se deschid n
care penisul. n genitale ale masculului se deschid canalele mai
multor glande: veziculele seminale, prostata glanda
La n rinichilor observa cu ajutorul Iupei ovare
mici . Oviductele S,!! deschid cu anterior, ca o plnie, n apropierea ovarelor, iar
posterior, n uter. In continuarea uterului se vaginul.
La mamiferele este n de de mediu, ni-
oului n mucoasa se produce fie imediat, fie mult mai trziu.
chiar la cteva luni fecundare, n uter (de exemplu, la La unele specii
de lilieci are loc toamna, iar n tot acest sper-
matozoizii sunt n conductele genitale femeie.
La unele mamifere domestice, inclusiv la om, procesul reproducerii poate fi diri-
jat controlat prin artificiale.
n cursul embrionare (fig. 99) mucoasa a celor mai multe ma-
rnifere contribuie la formarea placentei (organ nou n seria prin intermediul
se schimburile de dintre embrion
n timpul sau la scurt timp aceasta, placenta este din cor-
pul mamei.
este cu laptele produs de glandele mamare, situate n
mamele.
Singurele mamifere care nu nasc pui sunt monotremele; ele depun pe care le
clocesc, din care ies puii ce sunt
La marsupiale (canguri), de.zvoltarea este de din care
puii ies din uter incomplet la completa lor dezvoltare. mama i
introduce n marsuoiu, n care sunt mameloanele glandelor mamare.
102
Fig. 99. Dezvoharea
la mamifere.

Amnios
Embrion
Ve zic u!
ambii
- n ce superioritatea interne, comparativ cu

- Care sunt avantajele reproducerii sexuate n seria
103