Sunteți pe pagina 1din 5

I.

Puiu
ETICA
Tema Etica medical n practica medicului de familie.
1. Particularit ile deciziei etice n practica medicului de familie?
2. Principiismul ca metodologie a eticii medicale, caracteristic, iziuni critice
!. Cele patru principii de "az #seculare$ ale "ioeticii medicale. Caracteristica scurt.
%. &ioetica medical 'i deontologia medical, caracteristici, interrela ii.
(. Autonomia pacientului 'i consim)im*ntul informat, caracteristici, principii de utilizare practic n
actiitatea medicului de familie. Consim)m*ntul informat e+plicit, tacit, implicit 'i prezumti.
,. -uarea deciziei pentru minor. Capacitatea de e+erci iu a minorului. #a se edea i Codul ciil ./
0,.0,.2002$. .olul copilului n luarea deciziilor n practica medical.
1. Conen ia 2a iunilor 3nite despre 4repturile copilului i decizia etic pentru copil, opinii,
contradic ii.
5. -uarea deciziilor pentru pacientul fr capacitate de e+erci iu . 4ecizia surogat.
6. Principiul de sinceritate n practica medicului de familie. 4reptul pacientului la ader. 7n'elarea
8cu "un 'tire9, atitudine, caracteristici.
10. Principiul de confiden)ialitate. 4ificult)i de aplicare practic. E+cep)ii de diulgare a informa)iei
priate, e+emple.
11. Principiul nedunrii 'i "inefacerii. Principiul drept)ii. Caracteristic scurt.
Teste "ioetica
1. Care sunt cele patru principii de "az ale "ioeticii medicale? :electa)i afirma)iile corecte
A. /a;oritatea speciali'tilor n domeniu sus)in c cele patru principii de "az sunt < autonomia,
nedunare, "inefacerea 'i ec=itatea #;usti)ia$, celelalte fiind deriate ale acestora
&. Consim)m*ntul informat, priilegiul terapeutic, principiul de paternalism 'i confiden)ialitatea
C. :inceritatea, dreptatea, "inefacerea 'i nedunarea
4. Primum non nocere, principiul de paternalism, deontologia medical, "inefacerea
.spuns A
2. Care sunt principiile de luare a deciziilor n cazul minorilor? :electa)i afirma)iile corecte
A. Actualmente se promoeaz pe larg principiul de implicare ma+im #n func)ie de gradul de
dezoltare cogniti$ a copilului n luarea deciziilor
&. Consim)m*ntul informat pentru un minor a fi oferit de prin)i sau o persoan mputernicit
legal
C. E+ist grupuri de minori #minorul 8emancipat9$ care pot oferi de sine stttor consim)m*ntul
informat
4. 7n cazul c*nd opinia prin)ilor contraine 8interesului ma;or al copilului9 medicii au drept
preferen)ial n luarea deciziei pentru copil
.spuns. A&C4
!. Cine sunt minorii 8emancipa)i9? :electa)i afirma)iile corecte
A. triesc independent, nu locuiesc n familie
&. sunt cstori)i
C. sunt prin)i sau graide
4. sunt militari
E. sunt declara)i ca emancipa)i de organele de ;usti)ie.
.spuns A&C4E
%. C*nd a fi neoie de o decizie 8surogat9 #permisiunea reprezentantului legal independent al
copilului$? :electa)i afirma)iile corecte
A. 4ecizia surogat a fi necesar doar n cazurile c*nd prin)ii sunt incompeten)i de a lua carea
decizii fie c=iar 'i pentru sine
&. 4ac e+ist diergen)e ntre am"ii prin)i, imposi"il de dep'it
C. 7n cazul n care dreptul de responsa"ilitate pentru copil le>a fost retras
4. Toate cele de mai sus
.spuns 4
(. Care este deose"irea dintre "ioetica medical 'i deontologia medical? :electa)i afirma)iile
corecte
A. Pot fi considerate ca sinonime
&. P*n nu demult, profesia medical se referea la deontologie 'i la contiina profesional a
fiecruia pentru a relea toate pro"lemele puse de aceast profesie
C. 4eontologia medical poate fi acceptat doar ca o parte component a "ioeticii medicale, fiind
a+at preferen)ial pe principiul responsa"ilit)ii medicului
4. 7ncercrile de a nlocui 8"ioetica medical9 cu 8deontologia medical9 au fost aspru criticate
E. Toate cele de mai sus
.spuns &C4
,. Care din tipurile de consim)im*nt informat are o 8aloare mai mare ;uridic9? :electa)i afirma)ia
corect
A. E+plicit ? consim)im*nt prin semnarea unui formular de consim)m*nt@
&. Tacit ? dedus, decizie care nu este e+primat formal@
C. Implicit ? care se n)elege de la sine, dedus din comportamentul sau ac)iunile pacientului@
4. Prezumti, presupus ? reie'it din presupunerea c asta ar fi fost decizia, dac pacientul ar fi fost
n stare s o ia .
E. Aiecare din tipurile de consim)im*nt are rolul su n ngri;irile medicale.
A. /ul)i cercettori consider c consim)m*ntul informat nu este un garant al realizrii autonomiei
pacientului
B. Toate cele de mai sus
.spuns< B
1. Cu care din afirma)iile de mai ;os vis-a-vis de realizarea principiului de confiden)ialitate sunte)i
de acord?
A. Cadrul confiden)ialit)ii poate fi sta"ilit de comun acord cu pacientul.
&. Cadrul confiden)ialit)ii implic acordul clientului 'i C sau concordan)a cu cadrul legal n igoare,
care stipuleaz cazurile n care se poate sau nu furniza ter)ilor informa)ii despre persoana
consiliat.
C. 7n interesul rezolrii pro"lemelor clientului, consilierul dispune de dreptul de a comunica
anumite categorii doar de date neutre pr)ilor ter)e legitime atunci c*nd acestea asigur spri;inul
tacit sau e+primat de respectare a confiden)ialit)ii.
4. Toate cele de mai sus.
.spuns 4
5. Care situa)ii pot seri e+cep)ii n cadrul respectrii principiului de confiden)ialitate? :electa)i
afirma)iile corecte
A. Persoana consiliat este ea nse'i n pericol sau prezint pericol pentru al)ii.
&. Persoana consiliat cere ca informa)ia s fie furnizat 'i ter)ilor.
C. Autorit)ile din sfera ;uridic solicit oficial informa)ii despre persoanele consiliate implicate n
inestiga)ii de natur ;uridic.
4. Informa)iile despre client, oferite n situa)iile men)ionate mai sus, or iza strict o"iectul cererii,
'i or fi considerate ;ustificate de consilier n termenii codului etic 'i a legilor n igoare.
.spuns A&C4
6. Care ar fi rspunsurile corecte n a"ordarea principiului de sinceritate? :electa)i afirma)iile
corecte.
A. Pacientul are dreptul la ader
&. Informarea aderului despre o afec)iune seer sau fatal tre"uie s fie fcut cu mult
c=i"zuin) pentru a nu aduce un pre;udiciu strii pacientului
C. Pacientul nu tre"uie lipsit de speran)
4. Principiul nelare cu bun tire este solu)ia perfect n cazul unui pacient cu cancer
.spuns A&C
ntrebri
Tema Pacientul n contextul familiei. Servicii centrate pe familie. Lucru n echipa
1. 4efini)ia familiei. Clasificarea familiilor. Aunc)iile de "aza ale familiei.
2. Elemente de dezoltare a familiei n conte+t eoluti istoric. Aamilia contemporan,
caracteristici, particularit)i, proocri.
!. Tipuri de familie 'i stiluri de intercomunicare familial
%. Ciclul ie)ii de familie. 7m"unt)irea ciclului de ia al familiei.
(. Caracteristica scurta a unor etape ale ciclului de ia) a familiei. :tadiul de celi"at. D*rsta
mi;locie. .ela)iile n familia lrgit.
,. Etape ale ciclului ie)ii de familie. 8Cui"ul gol9. D*rsta a treia. Caracteristici scurt
1. Aamilia 'i "oala. Impactul "olii asupra familiei 'i familiei asupra "olii.
5. Caracteristica sericiilor centrate pe familie.
6. -ucru n ec=ip. Aamilia 'i actiitatea n ec=ip a medicului de familie@ ec=ipa multidisciplinar,
interdisciplinar 'i transdisciplinar@ caracteristici.
Teste
Pacientul n contextul familiei. Servicii centrate pe familie. Lucru n echipa
1. E+ist re>o deose"ire esen ial dintre 9familia tradi ional9 i 9familia contemporan9? :electa i
afirma iile corecte<
A. 2u e+ist
&. :unt cuinte sinonime
C. Aamilia tradi ional ? este sus inut ndeose"i de urmtoarele alori< ierar=ie, conformism,
represiune #superioritatea prin ilor asupra copiilor, a *rstnicilor asupra tinerilor, a "r"a ilor asupra
femeilor, a fra ilor mai mari asupra celor mai mici ? cei care nu se conformeaz dein inta
represiunilor$.
4. Aamilia contemporan ? 9autoritatea9 este su"stituit cu 9cooperarea9@ ea este sus inut de a a alori
ca egalitatea, sc=im"area, comunicarea, rela iile familiale nu mai sunt dominate de ierar=ie i
represiune.
.spuns< C, 4.
2. Ce presupune modelul de 9sericii centrate pe familie9? :electa i afirma iile corecte.
A. /odelul 9centrat pe familie9 presupune un model non>ierar=ic de interac iune dintre speciali ti i
familie
&. 7n acest model, speciali'tii dein agen)i ai familiei care promoeaz sntatea familiei@ necesit)ile 'i
dolean)ele familiei stau la "aza tuturor aspectelor de furnizare a sericiilor 'i asigurare a resurselor
C. Aici mem"rii familie iau parte n luarea deciziilor
4. Aici mem"rii familiarei sunt i mem"ri ai ec=ipei
E. Toate cele de mai sus
.spuns. E.
!. Ce presupune modelul de 9sericii centrate pe specialist9? :electa i afirma iile corecte.
A. 7n modelul 9centrat pe specialist9, specialistul este e+pert 'i determin necesit)ile familiei.
&. Aici familia are un rol deficient 'i este incapa"il s>'i solu)ioneze pro"lemele
C. Acest model este un model ierar=ic
4. Acest model este unul mai pu in eficient
E. Toate cele de mai sus.
.spuns. E.
%. Ce caracteristici stau la "aza clasificrii ec=ipelor< ec=ipa multidisciplinar, ec=ipa interdisciplinar,
ec=ipa transdisciplinar ? :electa i afirma iile corecte.
A. Bradul de cola"orare dintre speciali tii ec=ipei
&. Bradul de cola"orare dintre speciali ti i mem"rii familiei
C. Calitatea ngri;irilor Eintegrate9
4. Bradul de ierar=ie dintre speciali'ti, profesioni'ti din diferite domenii
E. Toate cele de mai sus
.spuns. E.
(. :electa i afirma iile corecte ce ar caracteriza ec=ipa multidisciplinar
A. 7n modelul medical multidisciplinar mem"rii ec=ipei actieaz ca speciali'ti independen)i, care
ofer consulta)ii, dar comunic minimal ntre ei.
&. Aici e+ist o oarecare coordonare n a"ordarea pro"lemelor de ctre ec=ip 'i o oarecare integrare
a procesului de furnizare a sericiilor.
C. Acest model poate fi considerat drept un model su"optimal de solu)ionare a pro"lemelor
comple+e
4. Perceperea "eneficiarului este aceea c sericiile sunt, n cel mai "un caz, fragmentate, n cel mai
ru caz, periculoase.
E. Toate cele de mai sus
.spuns. E
,. :electa i afirma iile corecte ce ar caracteriza ec=ipa interdisciplinar
A. 3n grad mai nalt de cola"orare 'i integrare n oferirea sericiilor a fost atins odat cu
implementarea modelelor de actiitate interdisciplinar.
&. /odelul se caracterizeaz printr>un grad mai nalt de comunicare, cooperare, coeziune a
speciali'tilor n ec=ip.
C. Cu toate c scopurile programelor sunt selectate doar de mem"rii ec=ipei #fr implicarea
o"ligatorie a familiei$, n acest tip de organizare are loc sistematic comunicarea ntre speciali'ti
cu transmiterea informa)iei, e+perien)ei, discutarea scopurilor.
4. Acest model este centrat pe client, dar aici lipse'te comunicarea suficient, de la egal la egal, cu
familia, persist protec)ionismul profesional.
E. Toate cele de mai sus
.spuns. E
1. :electa i afirma iile corecte ce ar caracteriza ec=ipa transdisciplinar
A. /odelul transdisciplinar se impune ca o solu)ie pentru consolidarea procesului de prestare a
sericiilor medicale 'i sociale, cu considerarea =olistic a neoilor pacientului comple+, model
care ofer suficient fle+i"ilitate 'i posi"ilit)i de dep'ire a =otarelor restrictie ale unei
profesiuni.
&. Acest model se doede'te a fi 'i mai cost eficient.
C. Actiitatea n cola"orare a ec=ipei transdisciplinare este modalitatea optim de oferire a
sericiilor integrate de calitate.
4. 7n acest model se respect 'i se sus)ine rolul familiei ca principal n ngri;ire.
E. Aamilia reprezint cea mai important surs de suport 'i de fortificare.
A. E+ist o cola"orare dintre pacientCprinte 'i specialist la toate nielurile. 4eciziile se iau
mpreun 'i nu doar se aduc la cuno'tin).
B. Informarea pacientuluiCprin)ilor de ctre specialist constituie un component important. Este
necesar de creat o a'a atmosfer n care pacientul s poat da orice ntre"are.
F. :ericiile compre=ensie sunt oferite de mai mul)i speciali'ti care actieaz n ec=ip su" forma
unor programe indiidualizate.
I. Toate cele de mai sus
.spuns. I.
5. Ce atitudine ae i fa de familia 9patriar=al9?. :electa i afirma iile pe care le considera i corecte.
A. Este un tip de familie rar nt*lnit n /oldoa.
&. Aiecare a !>a familie din /oldoa are caracteristici 9patriar=ale9
C. 7n aceste familii domin un tat despotic i iolent.
4. Acest tip de familie se nt*lne'te mai ales n localit)ile rurale, unde capul familiei este "r"atul
care domin, dar care nu este agresi 'i despotic, ci ra)ional 'i practic.
E. 4eciziile se iau unipersonal, nu se discut, dar s*nt e+plicate 'i argumentate.
A. .ela)iile s*nt sta"ile, calme, de dominare, prealeaz un stil de diri;are riguroas
B. Principiile stricte 'i unice de educa)ie a copiilor contri"uie la formarea unor personalit)i olitie,
ec=ili"rate 'i aloroase din punct de edere social.
F. Toate cele de mai sus.
I. Toate cele de mai sus, cu e+cep ia A i C
.spuns. I.
6.:electa i afirma iile corecte priitor la aspectul eoluti>istoric n apari ia familiei ca institu ie
social
A. Griginea familiei este legata de nceputurile omenirii, iar su" raport ;uridic, de apari)ia 4reptului.
&. Aamilia, ca institu ie social, a aprut eoluti, pe parcursul dezoltrii ciiliza iei.
C. Criteriul de "az care separ formele de organizare familial se refer la practicile se+uale i
maritale dominante< gradul de unitate al rela iei, numrul partenerilor n rela ie, prezen a sau
a"sen a rela iilor se+uale.
4. Pe parcursul dezoltrii omenirii pot fi distinse urmtoarele forme de organizare familial<
promiscuitatea, cstoria n grup, poligamia #poliandria i poliginia$, monogamia.
E. Toate cele de mai sus.
.spuns. E.