Sunteți pe pagina 1din 8

Competene

specifice
Etapele leciei Coninut
informativ
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si
procedee
didactice
Material
didactic
1.Moment
organizatoric
-2 minute-
Noteaza absenele,verific
curaenia,stabileste ordinea
in clasa.
Nume!te absenii conversaia
2."eactualizarea
cunostinelor
anterioare
-# minute-
Comunitatea
local i
na ional
$rofesorul ii intreab pe
elevi ce %nseamn
,,comunitate
local&na ional'
$rofesorul ii intreab pe
elevi ce tipuri de comunit i
locale cunosc
$rofesorul cere elevilor sa
men ioneze unde anume
sunt trecute drepturile i
%ndatoririle cet ene ti.
$rofesorul cere elevilor sa
dea e(emplu de c)teva
drepturi cet ene ti.
Comunitate local*totalitatea
locuitorilor unei localit i.
Comunitate na ional*locuitorii
unei ri.
+ipuri de comunit i
locale,cartier,
ora ,trib,sat,popor,na iune
-repturile i %ndatoririle
cet ene ti sunt trecute %n
Constitu ie.
E(emple de drepturi
cet ene ti,-reptul la
via &vot&aprare&%nv tur etc.
Conversatia
e(aminatoare
..Anun area
titlului lec ie
noi,a planului
de idei,a
obiectivelor
lec iei
Comunitatea
interna ional.
/ntegrarea
european.
Anun area titlului lec iei
Comunitatea interna ional.
/ntegrarea european si
precizeaza planul de idei al
acesteia.
1.Ce se intelege prin
E(plicatia
-. minute- comunitate inerna ional0
2.Care sunt structurile
europene care stau la baza
comunit ii interna ionale
../ntegrarea "omaniei %n
structurile europene.
C1

1.+ransmiterea-
asimilarea
noilor
cunostin e
-22 minute-
Ce se in elege
prin
comunitate
interna ional
0
$lec)nd de la cuno tin ele
din lec ia anterioar
3Comunitatea local i
na ional4, profesorul cere
elevilor s apro(imeze o
defini ie a comunit ii
interna ionale5la ce anume
cred ei c se refer.
$e baza rspunsurilor
elevilor, profesorul da o
defini ie a comunit ii
interna ionale, pe care o
e(plica si o scrie la tabla.
Elevii spun ce %n eleg ei prin
comunitate inetrna ional, ce
cred ei c reprezint aceasta,
av)nd %n vedere c, %n lec ia
anterioar au definit
comunitatea local i na ional
si vor putea apro(ima intelesul
termenului c6eie folosindu-se
de ceea ce au stiu de7a despre
comunitate.
Elevii vor scrie in caiatele lor
definia si vor sublinia termenul
c6eie, comunitatea
internationala,
Comunitatea interna ional
desemneaz un ansamblu de
state unite prin interese
economice, politice i culturale
comune.
Conversatia
euristica
E(plicatia
C2

Care sunt
structurile
europene care
stau la baza
comunit ii
interna ionale
0
/ntegrarea
"omaniei %n
structurile
europene
8a baza comunit ii
interna ionale se afl mai
multe structuri. Acestea au
rolul de a-i asigura
stabilitate 3au gri7 ca statele
s nu intre %n conflict unele
cu altele i s se respecte
-repturile 9mului4.
$rofesorul men ioneaz
elevilor i le noteaz pe
tabl principalele structuri
europene care stau la baza
comunit ii interna ionale.
$rofesorul le va mentiona
fiecare structura europeana
in parte, cand a aderat tara
noastra la structurile
respective si cateva
informatii suplimentare cum
ar fi sediul structurilor
mentionate si rolul lor.
Elevii isi vor nota %n caiete
structurile europene,
1.9N:-9rganiza ia Na iunilor
:nite
2.Consiliul Europei
..Conven ia European a
-repturilor 9mului
1.Comunitatea European3:.E4
;.NA+9-$actul Atlanticului de
Nord
Elevii isi vor nota in caietele lor
,
9N: are rolul de a veg6ea
asupra binelui comunitatii
internationale
Consiliul Europei are rolul de a
spri7ini libertatile, democratia si
drepturile omului5 sediul
acesteia este la <trasbourg, in
=ranta, iar "omania a devenit
membra din 1>>..
Conversatia
euristica
Conventia europena a
-repturilor 9mului este un
document care permite unui stat
membru sau unei persoane
particulare sa depuna plangere
unui stat membru 3e(,
incalcarea drepturilor4
Comunitatea europeana este
reprezentata de :E, are sediul la
?ru(elles, in ?elgia. "omania
este membra din 1 ianuarie
222@.
NA+9- $actul Atlanticului de
Nord. "omania a devenit
membra din 2221.

C4
;.9btinerea
performantei
-12 minute-
-upa ce profesorul a sc6itat
lectia pe tabla si dupa ce le-
a e(plicat elevilor
continutul, repeta impreuna
continutul informational si
le mai e(plica daca este
cazul, apoi le cere elevilor
sa inc6ida caietele si sa
rezolve primul e(ercitiu
3 =isa nr 14, sa completetze
spatiile libere din afirmatiile
date in ; minute.
Copii recitesc ceea ce au scris,
inc6id caietele si apoi
completeaza afirmatiile date cu
termeni din lista de cuvinte
data.
Munc
independent
/nvatarea prin
descoperire,
Conversatia
euristica
=i a Nr.1
-upa ce au terminat,
profesorul va numi cate un
elev sa citeasca ceea ce a
scris. -aca nu este corect,
va mai numi ali elevi , iar
raspunsul corect va si
confirmat de catre profesor
si ii va si e(plica de ce este
corect.
$rofesorul le imparte
elevilor cel de-a doilea
e(ercitiu, o fisa cu un rebus.
Citesc impreuna afirmatiile,
iar apoi ii gurupeaza pe
perec6i, pe banci, urmand ca
ei sa completeze casutele
libere din rebus in 2 minute
Elevii primesc fisa si
completeaza rebusul cooperand
cu colegul de banca, iar la final
se vor compara raspunsurile si
vor trece la tabla, pe rand sa
scrie cate un cuvant.
/nvatarea prin
descoperire =i a Nr.2
C1
A.Evaluarea
cunostintelor
-@ minute-
$rofesorul cere elevilor sa
defineasca termenul de
comunitate internationala
Cere elevilor sa numeasca
cateva din structurile
europene amintite in lectie
Comunitatea interna ional
desemneaz un ansamblu de
state unite prin interese
economice, politice i culturale
comune.
9N:
:E
NA+9
Consiliul Europei
Conversatia
e(aminatoare
PROIECT DE LECIE
DATA:
UNITATEA DE NVMNT:
DISCIPLINA, Cultur civic
PROPUNTOR,
CLASA, a B//-a ?
UNITATEA DE NVARE, 9mul, fiin social
LECIA, Comunitatea interna ional. /ntegrarea european
TIPUL DE LECIE, mi(t
DURATA: ;2 min.
OBIECTIVUL/COMPETENA GENERAL/GENERAL: de a transmite,
consolida !i sistematiza cuno!tinele elevilor despre comunitatea interna ional
i integrarea european5 de a dezvolta capacitatea elevilor cu privire la
drepturile i responsabilit ile unui cet ean al Europei&
OBIECTIVE OPERA IONALE: elevii,
<a identifice diferenta dintre comunitatea locala, nationala, respectiv
internationala pe baza reactualizarii cunostintelor.
< precizeze o defini ie succint a comunit ii interna ionale plec)nd de
la cuno tin ele din lec ia anterioar 3Comunitatea local i na ional4
< enumere structurile europene care stau la baza comunit ii
interna ionale, complet)nd fi a de lucru Nr. 1.
<a utilizeze termeni-c6eie ai lectiei 3 NA+9, :E, 9N:4 completand fisa
de lucru nr 2.
METODE I PROCEDEE DIDACTICE: Conversaia, e(plicaie, munc
independent, g)ndii, lucrai %n perec6i, %nvarea prin descoperire.
MIJLOACE DE NVMNT, manualul, =i a Nr.1, =i a Nr. 2.
<c6ema leciei
Comunitatea internaional. /ntegrarea european
1. 9N:
-in 1>1; a fost creat 9rganizaia Naiunilor :nite 3 9N:4
- rol, s veg6eze la binele comunitii internaionale
2. Consiliul Europei
-sediul este %n =rana
-"omania a devenit stat membru al Consiliului Europei
-rol, spri7in -libertaile
-democraia
- drepturile omului
.. Convenia European a -repturilor 9mului
-permite unui stat membru sau unei persoane particulare s depun
pl)ngere unui alt stat membru
1. Comunitatea European
-este reprezentat de :niunea European
-sediul ei este la ?ru(elles, ?elgia
-"om)nia este memebr de la 1 ianuarie 222@
;. NA+9 - $actul Atlanticului de Nord
-"omania a dvenit membr din 2221