Sunteți pe pagina 1din 34

ACHIZITII PUBLICE PRIN

MIJLOACE ELECTRONICE
INREGISTRARE SEAP
E-LICITATIE
GENERAL

Se vor completa obligatoriu campurile: numele agentiei, cod de identificare
fiscala, reprezentantul legal, trezorerie si cont trezorerie;

CONT UTILIZATOR

Se vor completa obligatoriu informatiile: numele si prenumele persoanei
care se va ocupa de utilizarea certificatului, datele de contact ale respectivei
persoane e-mailu-ul, telefonul, contul utilizator cu care ulterior va veti loga
in sistem (de regula numele institutiei), parola (format din mimimum 6
caractere) parola (se reconfirma parola inregistrata);

ADRESE

Se vor completa adresele prin apasarea butonului Adauga. Locatiile la care
se va desfasura activitatea pot fi de tipul: sediu social, punct de lucru,
filiala, sucursala, sediu secundar, alte adrese. Se vor completa obligatoriu
campurile: denumire adresa, persoana de contact- nume, prenume, adresa,
cod postal, localitate (folosind pictograma in forma de lupa), telefon, fax
(optional), adresa de e-mail (mai multe adrese separate prin virgula, fara
spatiu) si URL (adresa de internet daca exista). Daca se doreste ca aceasta
adresa sa fie cea de contact se va bifa casuta din dreptul informatiei Adresa
de Contact.
Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar o adresa din
cele validate sa fie cea de sediu social. Automat aceasta va deveni si adresa
de contact. Adresa de contact este adresa unde se vor primi notificarile din
partea eLicitatie.

Dupa ce s-au completat toate datele se apasa butonul SALVEAZA.

E-LICITATIE
Dupa salvare se va genera o pagina continand toate datele
introduse. Pentru ca profilul autoritatii contractante sa fie salvat in
maniera in care este prezentat pe aceasta pagina se apasa butonul
ACCEPTA, insa numai dupa se introduce, in partea de jos a
paginii, textul din poza alaturata (cod antirobot). In cazul in care
textul s-a introdus gresit, pe ecran va fi afisat un mesaj de eroare.

Daca salvarea a reusit pe ecran va fi afisat un mesaj de
confirmare: Salvarea s-a realizat cu succes si cheia de acces
pentru download-area certificatului digital reprezentata de un
numar format din partu cifre: Codul PIN este:1456.

ATENTIE!
Codul PIN (cheia de acces pentru download-area certificatului
digital) se memoreaza si nu se incredinteaza niciunei persoane
straine. Codul PIN se va utiliza la descarcarea certificatului digital.
Dupa inregistrare se va genera automat un e-mail de confirmare
inregistrare (pe adresa de e-mail bifata ca adresa de contact)
urmand ca accesul in sistem sa se faca dupa ce administratorul
aplicatiei va valideaza inregistrarea, moment in care se va genera
un al doilea e-mail, de confirmare validare.
E-LICITATIE
Dupa inregistrarea on-line, autoritatea contractanta, urmand
procedura de inregistrare in sistemul electronic al achizitiilor
publice, art.6 din H.G 1660/2006 va completa CEREREA DE
INREGISTRARE IN SISTEM.

Cererea de Inregistrare se va trimite in original, prin posta sau in
forma electronica,semnata cu semnatura electronica extinsa a
solicitantului,bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat;

Dupa INREGISTRAREA ON-LINE si primirea CERERII DE
INREGISTRARE, operatorul SEAP valideaza inregistrarea autoritatii
contractante, informarea asupra validarii comunicandu-se pe
adresa de e-mail bifata in sistem ca adresa de contact;

Dupa generarea automata a mail-ului de CONFIRMARE
VALIDARE in termen de 2 zile lucratoare se trimite pe e-mailul de
contact al autoritatii contractante (adresa de contact) link-ul de
unde utilizatorul nou inregistrat va putea sa-si descarce
certificatul digital;
Certificatul digital se va instala (conform instructiunilor primite pe
e-mail din partea echipei eLicitatie in calculatorul de pe care se va
accesa sistemul electronic al achizitiilor publice;

CERTIFICATUL DIGITAL se poate instala pe mai multe calculatoare

E-LICITATIE
Pentru a va putea loga in sistem in PAGINA PRINCIPALA
trebuie selectat link-ul ACCES IN SISTEM. Veti fi
directionat catre o noau pagina.

Se introduc datele cerute, respectiv: CONT UTILIZATOR si
PAROLA si se apasa butonul LOGIN

ATENTIE!
Parola nu este vizibila. In locul caracterelor parolei vor
aparea alte simboluri

In cazul in care ati uitat parola cu care va logati in sistem,
din Pagina de logare se apasa link-ul Ati uitat parola?
Veti fi directionat catre o pagina CERERE DE PAROLA NOUA


Se completeaza casuta cu contul dumneavoastra de
utilizator si se apasa butonul TRIMITE CEREREA.
In maximum o ora se va genera un e-mail (pe adresa de e-
mail introdusa la sectiunea Cont Utilizator) cu toate
informatiile necesare pentru schimbarea parolei.
DOCUMENTATIA DE
ATRIBUIRE
E-LICITATIE
In conformitate cu H.G 801/2011, A.N.R.M.A.P EVALUEAZA, nainte de
transmiterea spre publicare a invitaiei/anunului de participare,
CONFORMITATEA cu legislaia aplicabil din domeniul achiziiilor
publice a DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE aferente contractelor de
achiziie public care intr sub incidena prevederilor O.U.G 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, aceast evaluare neviznd
aspectele tehnice ale caietului de sarcini.

Procesul de EVALUARE A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE se
REALIZEZA prin MIJLOACE ELECTRONICE, prin intermediul S.E.A.P,
respectiv prin TRANSMITEREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE si
NOTELOR JUSTIFICATIVE care vor fi ncrcate integral n S.E.A.P. de
ctre autoritatea contractant, accesand butoane separate ADAUGA
DOCUMENT DE ATRIBUIRE / ADAUGA NOTA JUSTIFICATIVA

Evaluarea se realizeaza de ctre A.N.R.M.A.P. ntr-un termen de 10 zile
pentru fiecare documentatie de atribuire transmisa de catre autoritatea
contractanta in S.E.A.P.
E-LICITATIE
La completarea formularului - documentatia de atribuire -
disponibil online n cadrul S.E.A.P., autoritatea
contractant va atasa obligatoriu in fisiere distincte,
denumite generic (denumirea va indica n mod clar
continutul acestora), urmatoarele:
caiet de sarcini
modele de formulare
clauze contractuale obligatorii
note justificative prevazute de legislatia in domeniu
declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal
ce conine datele de identificare ale persoanelor ce dein
funcii de decizie n cadrul autoritii contractante
! Dup completarea on-line de ctre autoritatea
contractanta a formularului standard disponibil n sistem,
la transmiterea spre publicare a documentaiei de
atribuire, SE VA GENERA AUTOMAT DE CTRE SISTEM, FISA
DE DATE IN FORMAT PDF.
ANUNTURI
E-LICITATIE
Autoritatea Contractanta are obligatia de a asigura
transparenta atribuirii contractelor de achizitie publica si
incheierii acordurilor-cadru prin publicarea anunturilor de
intentie, de participare si de atribuire.

S.E.A.P. permite PUBLICAREA urmatoarelor tipuri de
anunturi:

- ANUNTUL DE INTENTIE
- ANUNTUL DE PARTICIPARE
- ANUNTUL DE ATRIBUIRE
- ANUNTUL DE TIP ERATA


E-LICITATIE
ANUNTUL DE INTENTIE

Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste
pragul stabilit de lege, autoritatea contractanta are obligatia sa
publice un anunt de intentie. Publicarea anuntului de intentie nu
obliga autoritatea contactanta la efectuarea respectivei achizitii.
Se poate definii un singur anunt pentru mai multe proceduri sau
un anunt pentru o singura procedura.
Anuntul de Intentie se publica atunci cand se urmareste reducerea
termenelor limita pentru depunereaofertelor in cazul procedurilor
de atribuire si daca se ating valorile prevazute in OUG 34/2006
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI
optiunea ANUNTURI DE INTENTIE;
Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de Intentie;
Modulul ANUNTURI DE INTENTIE NEPUBLICATE permite
VIZUALIZAREA anunturilor de intentie nepublicate, DEFINIREA si
PUBLICAREA acestora;
Modulul ANUNTURI DE INTENTIE PUBLICATE permite
VIZUALIZAREA anunturilor de intentie publicate;
Pentru a defini un anunt de intentie se acceseaza modulul Anunturi
de Intentie nepublicate si se apasa butonul AGAUGA
Se COMPLETEAZA FORMULARUL pentru anutul de intentie (general,
sectiunea I, sectiuneaII, sectiunea III, sectiunea VI, Anexa A,
Anexa B) se SALVEAZA si se PUBLICA.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE PARTICIPARE

Autoritate contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un
anunt de participare atunci cand: initiaza procedura de licitatie
deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere cu
publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea
contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
lanseaza un sistem dinamic de achizitie; initiaza procesul de atribuire a
unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii,
in acest caz publicandu-se un anunt simplificat; organizeaza un concurs
de solutii;
Un anunt de participare se poate asocia la o singura procedura, iar o
procedutra se poate referii la o un singur anunt de participare;
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI
optiunea ANUNTURI DE PARTICIPARE;
Se deschide pagina de start a modulului Anunturi de Participare;
Aceasta pagina contine LISTA ANUNTURILOR DE PARTICIPARE definite
de autoritatea contractanta, aflate instarile: definire, asteptare
validare, asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ sau respinse.
Pentru a PUBLICA un anunt de participare se acceseaza modulul
Anunturi de Participare si se apasa butonul AGAUGA SELECTEAZA
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
! Prin atasarea documentatiei de atribuire, FORMULARUL anunt de
participare se va COMPLETA AUTOMAT cu INFORMATIILE PRELUATE
DIN FISA DE DATE ON-LINE.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractanta are obligatia de a transmite spre
publicare un anunt de atribuire in cel mult 48 de zile dupa ce: a
finalizat procedura de atribuire - licitatie deschisa, licitatie
restransa, dialog competitiv, negociere sau cerere de oferta - prin
atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea
acordului-cadru; a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea
concurentului castigator; a atribuit un contract de achizitie publica
printr-un sistem dinamic de achizitii, a atribuit o concesiune;
Anuntul de Atribuire se publica in SEAP si, dupa caz in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene;
Anuntul de Atribuire corespunde unei singure proceduri; nu se
poate defini un anunt de atribuire in SEAP daca anuntul de
participare/invitatia de participare nu a fost in prealabil definite in
SEAP. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost
negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
Elementele anuntului de atribuire, corespunzator unei achizitii
desfasurate online, se vor completa automat cu informatii preluate
din anuntul/invitatia de participare definite. Unele din elementele
preluate vor avea doar caracter de propunere, iar autoritatea
contractanta le va putea modifica, iar altele vor fi nemodificabile.
Pentru achizitiile desfasurate in SEAP, atat anuntul /invitatia de
participare cat si anuntul de atribuire vor fi legate de procedura in
sine, asigurand in acest fel trasabilitatea.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE ATRIBUIRE

La declararea anuntului de atribuire pentru o procedura offline,
autoritatea contractant are posibilitatea de a selecta ofertantul
castigator din sistem.
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI
optiunea ANUNTURI DE ATRIBUIRE;
Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de Atribuire;
Pagina contine lista anunturilor de atribuire definite de autoritatea
contractanta, aflate in starile: definire, asteptare validare,
asteptare trimitere la OJ, trimis la OJ sau respinse.
Pentru a defini un anunt de atribuire se acceseaza modulul
Anunturi de Participare nepublicate si se apasa butonul AGAUGA
Se COMPLETEAZA FORMULARUL pentru anuntul de atribuire
(general, sectiunea I, sectiunea II, sectiunea IV, sectiunea V,
sectiunea VI, Anexa D) se SALVEAZA si se PUBLICA.E-LICITATIE
ANUNTUL DE TIP ERATA

Pentru a corecta, a aduce informatii suplimentare sau a anula o
procedura de cerere de oferta, licitatie
deschisa/restrans/negociere cu publicare a unui anunt de
participare/dialog competitiv, autoritatea contrcatanta are la
dispozitie anuntul de tip erata;
Anuntul de tip erata se publica in SEAP accesand din DETALIUL
INVITATIEI/ANUNTULUI DE PARTICIPARE PUBLICAT butonul
LISTA ERATE- comanda ADAUGA; se completeaza formularul
specific anuntului de tip erata (sectiunea I, sectiunea II, sectiunea
IV, sectiunea VI) se salveaza si se publica;
Modulul de ANUNTURI DE TIP ERATA nepublicate se acceseaza
selectand din pagina de start a meniului Invitatii de
Partcipare/Anunturi de Intentie/ Participare/ Atribuire
pictograma corespunzatoare acestui modul. Utilizatorul este
redirectat inpagina Lista erate nepublicate;
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip
de anunt, aflate in starile definire, in asteptare validare, respinse,
in asteptare trimitere, trimis la OJ;


PROCEDURI DE ATRIBUIRE
MODALITATE DE DESFASURARE
ONLINE
E-LICITATIE
CUMPARAREA DIRECTA

Autoritatea Contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau
lucrari, in masura in care valoare achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a
15.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare.
Modulul Cumparari Directe permite gestionarea cumpararilor directe in sistem;
pentru a accesa acest modul se selecteaza optiunea CUMPARARI DIRECTE din
meniul PROCEDURI DE ATRIBUIRE;
Informatiile din acest modul sunt grupate in urmatoarele categorii de interes:
- PRODUSE DE CATALOG
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de a-si gestiona
propriul catalog de produse. Se pot afla informatii cu privire la
produsele de catalog ale tuturor ofertantilor inregistrati in SEAP, se pot definii
achizitii directe si se pot publica achizitiile pe baza produselor;
- ACHIZITII IN DESFASURARE
pagina contine lista achizitiilor directe in desfasurare. O achizitie in
desfasurare se afla in una din urmatoarele stari: DEFINIRE (achizitie
nepublicata), OFERTARE (achizitie publicata de autoritatea contractanta
la care se asteapta decizia ofertantului), DELIBERARE (achizitie la care
ofertantul a furnizat un pret si autoritatea contractanta trebuie sa decida
daca o atribuie sau o refuza)
- ACHIZITII ATRIBUITE
pagina contine lista achizitiilor atribuite
- ACHIZITII NEATRIBUITE
pagina contine lista achizitiilor neatribuite (conditii refuzate sau tranzactii
neacceptate in termen)
- VALORI ACHIZITII
pagina contine valorile totale ale achizitiilor realizate pana in prezent
pentru fiecare cod CPV.

E-LICITATIE
CUMPARAREA DIRECTA

Pentru a initia o cumparare directa prin SEAP, din meniul Cumparari Directe
Catalog de produse/servicii/lucrari, se acceseaza pictograma de detaliu a
produsului/serviciului/lucrarii selectat in vederea achizitionarii si se pasa
butonul INITIAZA ACHIZITIE DIRECTA.
ETAPELE cumpararii directe:
- INITIERE ACHIZITIE
Autoritatea Contractanta consulta catalogul de produse ale
ofertantilor, alege un produs, completeaza conditiile de livrare si plata (se
definesc initial in Sectiune Administrare Sabloane), cantitatea,
unitatea de masura si optional pretul maximal; deasemenea va stabili si
data limita panala care ofertantul poate formula raspunsul.
- DECIZIE OFERTANT (OFERTARE)
La primirea cererii, ofertanul are doua optiuni:
- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care este obligat sa
completeze motivul refuzului;
- sa accepte cerrerea autoritatii contractante, caz in care va completa
valorile pentru costuri suplimentare si reducere (daca este cazul).
Pretul de vanzare se va calcula in functie de Pretul de catalog
PRETUL DE VANZARE=PRET CATALOG*CANTITATE TOTALA.+COST
SUPLIMENTAR-REDUCERE) /CANT TOTALA.
Costul Suplimentar si Reducerea se vor raporta la cantitatea totala
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza niciun raspuns pana la data
limita stabilita de autoritatea contractanta, procesul de achizitie se
va inchide, iar cumpararea directa nu se va mai atribui.
- DECIZIE AUTORITATE CONTRACTANTA -etapa apare doar daca
ofertantul accepta cererea in faza anterioara (DELIBERARE)
La primirea ofertei autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.

E-LICITATIE
CUMPARARE DIRECTA

Autoritatea contractant transmite n SEAP o notificare cu privire la
achiziia direct a crei valoare depete echivalentul n lei al
sumei de 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii
documentului justificativ ce st la baza achiziiei realizate.

Transmiterea notificrii prevzute la alin. (1) se va efectua n
format electronic prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de
Internet www.e-licitatie.ro. i va cuprinde urmtoarele informaii:

denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
obiectul achiziiei;
codul CPV;
valoarea achiziiei;
cantitatea achiziionat;
data realizrii/atribuirii achiziiei.

! In cazul cumpararilor directe online, notificarea se va genera
automat
E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA
Autoritatea Contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte
numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie
publica este mai mica decat echivalentul in lei l urmatoarelor praguri: pentru
contractul de furnizare 125.000 euro, pentru contractul de servicii 125.000
euro si pentru contractul de lucrari 4.845.000 euro.
Cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de
participare la procedura de atribuire.
Pentru publicarea unei invitatii de participare la cererea de oferte si pentru
organizarea unei cerereri prin mijloace electronice (SEAP) se acceseaza, din
pagina principala, meniul PROCEDURI DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA.
Se deschide pagina de start a modulului Cereri de Oferta care cuprinde
urmatoarele categorii de interes:

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante definirea, publicarea si vizualizarea
documentatiilor de atribuire ;

- INVITATII DE PARTICIPARE
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de a vizualiza, defini si
publica cereri de oferta desfasurate offline/online prin accesarea butonului
ADAUGA INVITATIE DE PARTICIPARE SELECTREAZA DOCUMENTATIA DE
ATRIBUIRE;

- ANUNTURI DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante vizulizarea listei cererilor de
oferta atribuite


E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA- DEFINIRE (ORGANIZARE)
Invitatia de participare pentru o cerere de oferta online/offline se
completeaza AUTOMAT prin selectarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE validata
de ANRMAP, se SALVEAZA si se PUBLICA;

- DEPUNERE OFERTA
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune oferta. Depunerea ofertei
consta in formularea raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime
obligatorii definite de autoritate contractanta, precum si introducerea ofertei
de pret. In aceasta etapa autoritatea contractanta are posibilitatea, in functie
de situatie, sa EXTINDA PERIOADA DE DEPUNERE A OFERTELOR, sa SUSPENDE
procedura de cerere de oferta, sa ANULEZE procedura, sa adauge CLARIFICARI
la documentatia de atribuire sau sa raspunda la INTREBARILE adresate de
catre ofertantii inscrisi la procedura respectiva;

- EVALUARE OFERTA
Autoritatea contractanta evalueaza ofertele depuse de operatorii economici.
Criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis /
Respins. Vor putea fi evaluati DOAR ofertantii care la data limita de depunere
oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa. Etapa se inchide
cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea.
E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA

- DELIBERARE
La FINALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE, se DECRIPTEAZA
OFERTELE DE PRET si SEAP, in FUNCTIE DE CRITERIUL DE
ATRIBUIRE, AFISEAZA AUTOMAT autoritatii contractanate
CLASAMENTUL OFERTELOR.

Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici care
au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de
evaluare.

Autoritatea contractanta alege din clasamentul pus la dispozitie
de catre SEAP castigatorul procedurii de achizitie publica.


E-LICITATIE

LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA


Procedura de licitatie deschisa/restransa/restransa accelerata se
intiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare.

Pentru organizarea unei proceduri de licitatie
deschisa/restransa/restransa accelerate online/offline se
acceseaza, din pagina principala, meniul ANUNTURI DE
PARTICIPARE.
Se deschide pagina de start a modulului Anunturi de Participare
care cuprinde urmatoarele categorii de interes:

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante definirea, publicarea si
vizualizarea documentatiilor de atribuire;

-ANUNTURI DE PARTICIPARE
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de a vizualiza,
defini si publica proceduri de licitatie
deschisa/restransa/restransa accelerata desfasurate
offline/online prin accesarea butonului ADAUGASELECTREAZA
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE;


E-LICITATIE
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA

- DEFINIRE (ORGANIZARE)
Anuntul de participare pentru o licitatie deschisa/restransa/restransa
accelerata online/offline se completeaza AUTOMAT prin selectarea
DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE validata de ANRMAP, se SALVEAZA si se
PUBLICA;

- DEPUNERE OFERTA
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune o oferta la o procedura
online. Depunerea ofertei consta in formularea raspunsurilor la
criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite de
autoritate contractanta, precum si introducerea/criptarea ofertei de
pret. In aceasta etapa autoritatea contractanta are posibilitatea, in
functie de situatie, sa EXTINDA PERIOADA DE DEPUNERE A
OFERTELOR, sa SUSPENDE sau sa ANULEZE procedura de achizitie , sa
adauge CLARIFICARI la documentatia de atribuire sau sa raspunda la
INTREBARILE adresate de catre ofertantii inscrisi la procedura
respectiva;

- EVALUARE OFERTA
Autoritatea contractanta evalueaza ofertele depuse de operatorii
economici. Criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii se
evalueaza cu Admis / Respins. Vor putea fi evaluati DOAR ofertantii
care la data limita de depunere oferta erau inscrisi la procedura si
aveau oferta de pret depusa. Etapa se inchide cand autoritatea
contractanta finalizeaza evaluarea
E-LICITATIE
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA

- DELIBERARE
La FINALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE, se DECRIPTEAZA
OFERTELE DE PRET si SEAP, in FUNCTIE DE CRITERIUL DE
ATRIBUIRE, AFISEAZA AUTOMAT autoritatii contractanate
CLASAMENTUL OFERTELOR.

! Nu se vor decripta ofertele de pret ale operatorilor economici
care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de
evaluare.

Autoritatea contractanta alege din clasamentul pus la dispozitie
de catre SEAP castigatorul procedurii de achizitie publica.


E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA

Licitatiea electronica reprezinta un proces de imbunatatire succesiva a
ofertei pe diferite componente ale acesteia.
Licitatia electronica este faza finala a :
Procedurii offline aceste proceduri se desfasoara in afara sistemului
electronic pana in momentul licitatiei electronice.
Procedura online desfasurate in intregime in sistem.
LICITATIILE ELECTRONICE PROCEDURI OFFLINE
In acest caz LE se desfasoara ca o faza finala electronica a unei proceduri
aplicata offline. La acest tip de licitatie isi pot depune oferta doar operatorii
economici care au trecut de fazele anterioare de selectie/calificare,
desfasurate offline.
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici
inregistrati in SEAP conform ar. 6 alin.(2) si carora le-au fost transmise
invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta,
conform prevederilor art. 165 alin.(2) din O.U.G 34.
Autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatii cu
privire la numarul de runde ale licitatiei electronice pe care le organizeaza,
calendarul de desfasurare a acestora, precum si elementele ofertei care
urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare.
Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti
nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei
faze.
In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica, in cadrul fazei de
licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv,
la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de
catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP
de autoritatea contractanta.
E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA
ETAPELE LICITATIEI ELECTRONICE:
I. DEFINIRE starea implicita pe care o va avea licitatia electronica de la data crearii
in sistem pana la data publicarii acesteia;
Etapa 1 - Introducere informatii procedura
Se vor introduce informatii legate de :denumirea procedurii, tipul procedurii, se va
selecta dupa
caz, invitatia/anuntul de participare si factorii de evaluare care pot intra in LE
(numai in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa dpdv
economic);
Etapa 2 - Lista ofertanti calificati
Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati /calificati de autoritatea
contractanta. AC-ul trebuie sa introduca cel putin un ofertant pentru a putea trece la
pasul urmator;
Etapa 3 - Clasament licitatie electronica
Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta,
ordonata crescator dupa pret - in cazul criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut",
sau descrescator dupa punctaj -in cazul criteriului "cea mai avanatajoasa oferta dpdv
economic";
Etapa 4 - Configurare licitatie electronica
Pagina contine lista rundelor si a pauzelor LEdefinite de AC (calendarul procedurii) si
informatiile legate de participarea la LE care pot fi disponibile ofertantilor cat timp
licitatia este in desfasurare, respectiv: afisarea celui mai mic pret, afisarea numarului
de participanti inscrisi in licitatie, prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii
clasamentului (optiune disponibila doar in cazul in care criteriul pret este inclus
inlicitatia electronica), utilizarea pasului de licitare (optiune disponibila doar in cazul
in criteriu pret este inclus in licitatia electronica); Valoarea procentuala a pasului de
licitarepoate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea
licitatieielectronice.E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA

ETAPELE LICITATIEI ELECTRONICE:

II. ASTEPTARE INCEPERE LICITARE ELECTRONICA urmeaza starii
de definire si este atributul licitatie electronice de la data publicarii
acesteia pana la data de inceput a primei runde stabilite de AC in etapa
precedenta;

III. LICITARE starea se repeta in functie de numarul de runde;
Durata se intinde de la data de inceput a rundei pana la data de sfarsit a
rundei, perioada stabilita de AC in etapa de definire a licitatie electronice

III. PAUZA starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de
runde si dureaza de la data de sfarsit a rundei anterioare pana la data de
inceput a rundei urmatoare

IV. DELIBERARE precede automat runda de licitare/ ultima runda de
licitare din cadrul licitatie electronice
MODALITATE SPECIALA DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZITIE PUBLICA
ACORDUL-CADRU
E-LICITATIE
ACORD-CADRU
Sistemul permite atribuirea acordului cadru si a contractelor
subsecvente pentru toate tipurile de proceduri, defalcate sau nu pe
loturi, indiferent de modalitatea de desfasurare (online/ offline, cu
sau fara faza finala de licitatie electronica) sau criteriul de
atribuire;
In cazul in care AC opteaza pentru atribuirea contractului prin
acord-cadru in anuntul/ invitatia de participare va preciza in mod
obligatoriu urmatoarele elemente:
- daca se desfasoara etapa de reofertare (reluarea
competitiei); aceasta optiune se poate selecta indiferent daca
acordul cadru se incheiei cu unul sau mai multi ofertanti;
- in cazul criteriului de atribuire cea mai avantajoasa oferta
dpdv economic se va preciza pentru fiecare factor de evaluare
in parte, daca intra sau nu in etapa de reofertare; daca S-A
OPTAT PENTRU REOFERTARE, TOATE CONTRACTELE
SUBSECVENTE SE VOR ATRIBUI PRIN LICITATIE ELECTRONICA;
Etapa de reofertare in SEAP (licitatia electronica) se va defini doar
dupa atribuirea procedurii (prin publicarea anuntului de atribuire
la acordu-cadru); in cazul unei proceduri defalcate pe loturi cu
etapa de reofertare, AC va lansa cate o licitatie electronica (LE)
pentru fiecare lot in parte, pentru care a publicat un contract de
acord-cadru;

E-LICITATIE
ACORD-CADRU

La organizarea LE pentru contractele subsecvente, criteriile
electronice care vor intra in licitare se pot selecta doar din factorii
de evaluare declarati ca si criteriu de reofertare in etapa de
definire a anuntului/ invitatie de participare; NU ESTE
OBLIGATORIU sa fie INTRODUSI IN LE TOTI FACTORII DE
EVALUARE declarati la definirea procedurii de achizitie publica!
La reofertare toti agentii economici declarati castigatori vor avea
posibilitatea sa introduca noi oferte; la finalul LE autoritatea
contractanta va desemna din clasamentul pus la dispozitie de
SEAP castigatorul pentru comnda respectiva si va completa
contractul subsecvent la anuntul de atribuire la acordul cadrul;
CONTRACTELE SUBSECVENTE la acordul cadru SE DEFINESC DIN
DETALIUL ANUNTULUI DE ATRIBUIRE PUBLICAT, indiferent de
modalitatea de desfasurare a procedurii (online/ offline) sau a
reofertarii (in SEAP/ in afara SEAP) prin accesarea comenzii
CONTRACT SUBSECVENT;
In cazul in care NU EXISTA REOFERTARE, in SEAP autoritatea
contractanta va introduce DOAR CONTRACTELE SUBSECVENTE la
acordul cadru, accesand din DETALIUL ANUNTULUI DE ATRIBUIRE
PUBLICAT butonul CONTRACTE SUBSECVENTE.


ADMINISTRARE
E-LICITATIE
Meniul ADMINISTRARE este motorul care si cu care autoritatile contactante
isi ORGANIZEAZA SI GESTIONEAZA propriile activitati desfasurate in SEAP.
Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele categorii
UTILIZATORI
La inregistrare in sistem, persoana careia I s-a asignat contul de utilizator
va deveni automat utilizator MASTER al sistemului, avand din momentul
respectiv toate drepturile conferite de sistem;
Din meniul Administrare modulul UTILIZATORI, autoritatea contractanta are
posibilitatea de a adauga noi utilizatori si de a modifica profilul acestora
(informatii generale legate de utilizator si roluri acordate acestora) acorda
sau revoca drepturi utilizatorilor pe care acestia le au in gestionarea
activitatilor autoritatii contactante de care apartine.
PROFIL
Link-ul Profil din meniul Adminstrare permite autoritatilor Contractante sa-si
modifici o serie de date pe care le-au introdus la inregistrare (trezorerie,
cont trezorerie, telefon, e-mail,etc.) Pentru a salva modificarile facute in
sectiunea Profil se acceseaza butonul SALVEAZA
SABLOANE
Sectiunea permite utilizatorului, inaintea demararii oricareri proceduri
desfasurata prin mijloace electronice, sa-si defineasca CONDITIILE DE
PLATA, CONDITIILE DE LIVRARE si PRODUSELE care vor fi utilizate de
autoritatea contractanta in definirea de noi proceduri.
DOCUMENTE
Pagina contine lista documentelor definite si incarcate de autoritatea
contractanta in SEAP (documentatie de atribuire, caiet sarcini etc.)