Sunteți pe pagina 1din 10

24.03.

2014
Destinatiile si regimurile vamale.

1)
2)
3)
4)

Notiunea si tipurile destinatiilor si regimurilor vamale


Regimurile vamale definitive
Regimurile vamale suspensive
Destinatiile vamale

Acte normative
Codul vamal
H/Gov. pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinatiilor vamale prevazute
de Codul Vamal al R.M. din 02.11.2005

Legislatia vamala prevede expres ca trecerea marfurilor si mijloacelor de transport


peste frontiera vamala se efectueaza in dependenta de destinatia vamala, in care sunt
plasate conform procedurii stabilite, de legislatia in vigoare.
Persoana are dreptul sa aleaga oricand destinatia vamala, precum si regimul vamal sau
sa renunte la ea/la el, in schimbul altei destinatii vamale sau regim vamal, indiferent
de cantitatea, felul, originea si destinatia marfurilor si mijloacelor de transport.
Prin regim vamal se intelege totalitatea reglementarilor vamale care determina statutul
marfurilor si mijloacelor de transport, in functie de scopul operatiunii comerciale si de
destinatia marfurilor.
Prin destinatie vamala se intelege plasarea marfurilor sub un regim vamal, plasarea lor
intr-o zona libera, intr-un magazin duty-free, reexportul, reimportul, distrugerea sau
abandonul lor in favoarea statului .
Regimul vamal este o destinatie vamala mai importanta din punct de vedere socialeconomic, reglementata mai detaliat sub aspectul procedurii juridice si avand o
raspundere juridica mai stricta in comparatie cu o destinatie vamala fara statut de
regim vamal. Legislatia comunitara deosebeste plasarea marfurilor intr-un regim
vamal de plasarea marfurilor intr-o destinatie vamala, fara statut de regim vamal.
Pentru plasarea marfurilor intr-o destinatie vamala, nu se cere completarea unei

declaratii vamale, confirmarea juridica se face de catre organele vamale, de sine


statator, printr-un act unilateral.
In art.23 din Codul vamal al RM, sunt stabilite urmatoarele regimuri vamale :
1. Regimuri vamale definitive:
- Importul
- Exportul
2. Regimuri vamale suspensive:
- Tranzitul
- Antrepozitul vamal
- Perfectionarea active
- Transformarea sub control vamal
- Admiterea temporara
- Perfectionarea pasiva
Regimurile vamale definitive sunt operatiuni de o singura data, prin care marfurile se
scot din supraveghere vamala si se pun in circulatie, fie pe teritoriul vamal, fie in
afara acestuia, cu achitarea drepturilor de import sau de export si aplicarea masurilor
de politica economica.
Conform notiunii date, trasaturile de baza commune acestor regimuri vamale (import
si export) sunt:
1. Regimurile vamale definitive se utilizeaza fara o autorizatie speciala, eliberata
de organele vamale.
2. Regimurile definitive sunt operatiuni momentane, fara o realizare, pe parcursul
unei perioade de timp.
3. Utilizarea regimurilor definitive este conditionata de achitarea drepturilor de
import sau export.
4. Utilizarea regimurilor definitive este conditionata de aplicarea masurilor de
politica economica (masurile tarifare si netarifare licentierea si cotarea)
5. In rezultatul plasarii marfurilor intr-un regim definitive, acestea se pun in
circulatie (atat pe teritoriul RM, cat si in afara teritoriului RM).
Regimurile vamale suspensive sunt operatiuni cu titlu temporar, ce au drept effect
suspendarea totala sau partiala de drepturile de import sau export.
Particularitatile de baza :

- Utilizarea regimului vamal suspensiv se efectueaza, de regula, fara


perceperea drepturilor de import sau de export (doar taxa pentru proceduri
vamale).
- Utilizarea regimurilor suspensive se efectueaza fara aplicarea masurilor de
politica economica.
- Pe toata perioada aflarii marfurilor si mijloacelor de transport sub un regim
vamal suspensiv, acestea se afla sub supraveghere vamala.
- Regimurile vamale suspensive se utlizeaza cu conditia garantarii drepturilor
de import , aferente pentru marfuri si mijloace de transport.
- Regimurile vamale suspensive urmeaza a fi incheiate in modul stabilit.
Regimurile vamale cu impact economic sunt o categorie a regimurilor suspensive,
aplicarea carora este conditionata de obtinerea unei autorizatii, din partea organului
vamal.
Pe langa particularitatile generale pe care le poseda regimurile suspensive, cele cu
impact economic, mai au urmatoarele particularitati :
- Regimurile date se utilizeaza pe baza unei autorizatii speciale, prealabile,
scrise, emise de organul vamal.
- Autorizatia se acorda, persoanelor care ofera toate garantiile necesare,
pentru efectuarea operatiunilor si in cazul cand organele vamale pot
supraveghea si monitoriza regimul.
- Beneficiul de utilizare a regimului cu impact economic poate fi transmis
altor persoane.
- Statul isi rezerva dreptul de a limita utilizarea regimurilor cu impact
economic, in privinta anumitor categorii de marfuri (alcool etilic
nedenaturat, tigari de foi, trabucuri, tigari de tutun, benzina, motorina si
derivatelor lor etc.)
Sunt cunoscute urmatoarele regimuri cu impact economic (necesita autorizatie):
-

Antrepozitul vamal
Perfectionarea active
Transformarea sub control vamal
Admiterea temporara
Perfectionarea pasiva

Tranzitul nu e regim vamal cu impact economic.

Subiectul nr.2 Regimurile vamale definitive


Importul
Importul este regimul vamal in care marfurile introduce pe teritoriul vamal, primesc
statutul de marfuri puse in libera circulatie numai dupa ce sunt platite drepturile de
import si sunt aplicate masurile de politica economica.
In literatura de specialitate importul se defineste ca regimul vamal in care marfurile
straine sunt introduse pe teritoriul vamal, fara obligatia de a fi scoase de pe acest
teritoriu cu conditia achitarii drepturilor de import si aplicarii masurilor de politica
economica.
Importul marfurilor implica urmatoarele componente :
- Aplicarea masurilor de politica economica ( masurile tarifare drepturile de
import si cele netarifare licentierea si cotarea, daca sunt stabilite pentru
categoria respectiva de marfuri)
- Aplicarea masurilor necomerciale (restrictii si prohibitii stabilite din
considerente de protectie a sanatatii publice, protectie a mediului
inconjurator, ocrotire a principiilor morale, religiei si ordinii publice
- Punerea in circulatie a marfurilor ( circulatia libera a marfurilor,
neconditionata si punerea conditionata in circulatie)

Statutul marfurilor straine, puse in libera circulatie, pe teritoriul R.M. se echivaleaza


cu statutul marfurilor autohtone, dupa acordarea liberului de vama. Certificatul de
origine, in acest caz, nu se elibereaza.
In unele cazuri legislatia vamala acorda anumitor marfuri, un anumit tratament tarifar,
special. In legislatia RM sunt cunoscute doua categorii de tratament tarifar:
- Prin tratament tarifar preferential se intelege o reducere sau o scutire de taxe
vamale care poate fi aplicata si in cadrul unui contingent cantitativ sau
valoric.
- Prin tratament tarifar favorabil se intelege o reducere sau o scutire de
drepturi de import, care poate fi aplicata si in cadrul unui contingent valoric
sau cantitativ (caracterul tarifar tine de tariful vamal, insa in tariful vamal
sunt incluse doar taxele vamale, nu si accizele, TVA).

In cazul in care marfurile sunt puse in libera circulatie cu acordarea de facilitate


fiscala si vamala, pe motivul destinatiilor finale, acestea raman sub supraveghere
vamala. Marfa trebuie sa fie utilizata 3 ani, in scopul stabilit, pentru care a fost
obtinuta facilitate vamala.
Reintroducerea marfurilor autohtone pe teritoriul tarii. Marfurile autohtone, dupa ce
au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal, in decursul unei perioade de 3
ani, sunt scutite de drepturile de import, la solicitarea persoanei, care anterior a
efectuat exportul.
Exportul
Exportul este un regim vamal in care marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal,
fara obligatia reintroducerii lor pe acest teritoriu. In literatura de specialitate se
defineste ca regimul vamal in care marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal, fara
obligatia de a fi returnate pe acest teritoriu, cu conditia achitarii drepturilor de export
si aplicarii masurilor de politica economica.
Exportul temporar de marfuri. Marfurile autohtone pot fi exportate temporar in cazul
in care urmeaza a fi reintroduse in tara, fara a suferi vreo modificare cu exceptia
uzurilor normale. Termenul dat nu poate depasi 3 ani.

Subiectul 3 Regimurile vamale suspensive


Tranzitul regim vamal in care marfurile sunt transportate pe teritoriul vamal, sub
supraveghere de la un organ vamal la altul, fara perceperea drepturilor de import sid e
export si fara aplicarea masurilor de politica economica.
In vederea regimului vamal de tranzit, sunt definite urmatoarele organe vamale,
implicate in acesta:

- Birou vamal de plecare reprezinta biroul vamal la care incepe operatiunea


de tranzit
- Birou vamal de destinatie reprezinta biroul vamal unde marfurile trebuie
prezentate pentru incheierea operatiunii de tranzit
Timpul tranzitului se stabileste de organul vamal, dar nu poate depasi 8 zile de la data
trecerii frontierei vamale. Termenul de tranzit se stabileste de organul vamal, insa nu
poate depasi 8 zile.
Marfurile vamuite pentru export la un organ vamal intern se plaseaza sub un regim
vamal de tranzit pana la organul vamal de frontiera.
Regimul vamal de tranzit poate fi international sau national.
Regimul de tranzit este international, atunci cand organele vamale implicate sunt
organe vamale de frontiera.
Tranzitul este national atunci cand cel putin unul din organele vamale implicate in
procedura de tranzit este organ vamal intern.
Se plaseaza in regimul vamal de tranzit de la un birou vamal de plecare pana la un
birou vamal de destinatie:
a) Marfurile straine a caror intrare pe teritoriul R.M. este permisa potrivit
masurilor de politica economica si care urmeaza sa traverseze acest teritoriu
fara descarcare si reincarcare, pana la un alt birou vamal de frontiera.
b) Marfurile straine a caror intrare in teritoriul vamal al R.M. este permisa potrivit
masurilor de politica economica si care urmeaza a fi plasate sub o anumita
destinatie vamala, la un alt birou sub o alta destinatie vamala/ un alt regim
vamal, situat pe teritoriul R.M.
c) Marfurile vamuite , la export in interiorul tarii.
La plasarea sub regim vamal de tranzit, marfurile trebuie sa intruneasca urmatoarele
conditii:
- Sa nu fie folosite in alte scopuri, decat cel de tranzit
- Sa fie transportat la organul vamal de destinatie, in termenul stabilit, de
organul vamal de plecare
In caz de avariere a marfurilor sau de interventie a unei forte majore, ele pot fi
descarcate, transportatorul fiind obligat:

- Sa asigure integritatea marfurilor, neutilizarea lor


- Sa informeze imediat, organul vamal proxim (cel mai apropiat), despre
avarierea marfurilor sau despre interventia unei forte majore, despre locul
aflarii marfurilor si a mijloacelor de transport
- Sa asigure transportarea marfurilor si deplasarea mijloacelor de transport la
organul vamal proxim (cel mai apropiat) sau deplasarea colaboratorilor
vamali la locul aflarii marfurilor si mijloacelor de transport.

Antrepozitul vamal (depozit) este locul aprobat de organul vamal si aflat sub
supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate:
- Marfurile straine, fara aplicarea drepturilor de import si masurilor de politica
economica.
- Marfurile autohtone destinate exportului.
Tipurile antrepozitului vamal.
Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
Atrepozitul vamal public este disponibil oricarei persoane pentru depozitarea
marfurilor. Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitarii marfurilor de
catre antrepozitar (proprietarul, detinatorul depozitului).
Administrarea si gestionarea unui antrepozit sunt conditionate de emiterea unei
autorizatii de catre serviciul vamal, cu exceptia cazului in care organul vamal
administreaza si gestioneaza el insusi, antrepozitul vamal.
Operatiunile care sunt realizate cu marfurile plasata in antrepozitul
Marfurile palsate sub regimul de antrepozit vamal, pot fi supuse operatiunilor:
- De asigurare a integritatii lor
- De pregatire , cu acordul organului vamal, spre vanzare si transportare
(ambalarea, marcarea, incarcarea, descarcarea etc.)
Regimul vamal de antrepozitare se incheie prin:
-

Importul marfurilor straine


Plasarea marfurilor straine intr-un alt regim vamal suspensiv
Re-exportul marfurilor straine antrepozitate
Abandonarea marfurilor straine in favoarea statului

- Distrugerea marfurilor straine sub control vamal


- Exportul marfurilor autohtone

Perfectionarea activa
Regimul de perfectionare activa permite ca urmatoarele marfuri sa fie utilizate pe
teritoriul R.M., in una sau mai multe operatiuni de prelucrare:
a) Marfurile straine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal, sub forma de
produse compensatoare, fara incasarea drepturilor de import, cu exceptia taxei
pentru proceduri vamale si fara aplicarea masurilor de politica economica.
b) Marfurile importate si puse in libera circulatie, daca sunt scoase de pe teritoriul
vamal, sub forma de produse compensatoare. In acest caz regimul vamal se
efectueaza cu incasarea drepturilor de import si restituirea acestora, la
realizarea exportului (lemnul introdus pentru fabricarea mobilei, destinate
exportului).
Operatiuni de perfectionare:
- Pelucrarea marfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte
marfuri.
- Transofrmarea marfurilor .
- Repararea marfurilor, inclusiv restaurarea acestora, inlaturare defectelor,
reglarea.
- Utilizarea anumitor marfuri, care nu se regasesc printre produsele
compensatoare, dar care permit sau faciliteaza fabricarea acestor produse
chiar daca ele se consuma complet sau partial in procesul de perfectionare.
In cazul perfectionarii este adusa marfa pe teritoriul vamal, pentru a fi prelucrata, cu
scopul de a fi re-exportata, fara plata drepturilor de import, ci doar a taxelor pentru
proceduri vamale.

Transformarea sub control vamal


Regimul de transformare sub control vamal, permite ca marfurile straine sa fie
utilizate, pe teritoriul R.M., in operatiuni ce le modifica natura sau starea, fara
incasarea drepturilor de import si fara aplicare masurilor de politica economica si ca

produsele rezultate din astel de operatiuni, sa fie puse in libera circulatie, cu plata
drepturilor de import.

Admiterea temporara. Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul


R.M. cu suspendarea partiala sau totala de drepturi de import si fara aplicarea
masurilor de politica economica a marfurilor si mijloacelor de transport straine
destinate reexportului, in aceeasi stare, cu exceptia uzurii lor normale.
Pentru . regimul vamal de admitere temporara, marfurile si mijloacele de transport
trebuie sa ramana in proprietatea persoanei straine. Ele nu pot fi vandute, inchiriate,
subinchiriate, date in comodat, gajate, transferate sau puse la dispozitia unei alte
persoane, pe teritoriul R.M., decat cu acordul organului vamal, dupa plata drepturilor
de import si efectuarea procedurilor vamale de punere in libera circulatie. Organul
vamal autorizeaza admiterea temporara, numai a marfurilor si mijcloacelor de
transport, care pot fi identificate si nu sunt prohibite de a fi introduse in tara.
Organele vamale stabilesc termenul in care marfurile si mijloacele de transport,
trebuie sa fie exportate sau sa li se atribuie o alta destinatie vamala. Acest termen nu
poate depasi 3 ani de zile de la data plasarii marfurilor sub admitere temporara.

Perfectionarea pasiva este un regim vamal, in care marfurile aflate in libera circulatie
sau in supraveghere vamala, in regim de perfectionare activa, sunt scoase pentru
prelucrare, pentru transformare, in afara teritoriului R.M., iar produsele
compensatoare sunt introduse cu exonerarea totala au partiala de drepturi de import.
Operatiunile de prelucrare la perfectionare pasiva sunt aceleasi ca la regim vamal de
perfectionare pasiva (declararea, restaurarea, livrarea etc.)
Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfectionare pasiva, marfurile:
1. Care prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creeaza temei pentru exonerarea
de drepturi de import sau pentru restituirea drepturilor de import, incasate.
2. Marfurile care inainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate,
cu exonerarea totala de drepturi de import pana la expirarea termenelor de
exonerare

Perfectionarea pasiva a marfurilor se efectueaza in baza autorizatiei eliberate de


organul vamal, numai persoanelor juridice din R.M. sub urmatoarele conditii:
1. Organul vamal poate determina ca produsele compensatoare au fost obtinute
din marfurile exploatate pentru a fi prelucrate
2. Perfectionarea pasiva a marfurilor nu aduce prejudicii economiei nationale

S-ar putea să vă placă și