Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnata/ul ________________, traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei cu

numărul __________, certific conformitatea prezentei traduceri în limba engleză cu textul


original din limba română.

I, the undersigned ________________, authorized translator by the Ministry of Justice with


number __________, certify that this is a faithful translation into English of the original
document in Romanian presented to me.

Semnătura traducător
Translator’s signature

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
ROMANIA
OFFICE OF THE PUBLIC NOTARY

INCHEIERE DE LEGALIZARE A
SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI
CONCLUSION OF LEGALIZATION
OF THE TRANSLATOR’S SIGNATURE

No.______________________ Date_________________________________

Eu,_________________________, Notar Public în baza art.8 lit”e”,”j” din Legea 36/1995


legalizez semnătura traducătorului autorizat ______________________ de pe cele ______
exemplare ale documentului în baza specimenului de semnătura depus.
S-a perceput onorariul de _________, încasat cu chitanţa nr. ____________, TVA
_____________.
Notar public _____________________

I the undersigned, __________________________ , Public Notary, by virtue of art. 8 letters


“e” and “j” of Law No. 36/1995 hereby legalize the above signature, authorized translator
_________________________, on the basis of the signature pattern handed in, on the
_______ copies of the document.
Taxed with _________ fee, receipt No. _____________, VAT______________.

NOTAR PUBLIC
PUBLIC NOTARY,