Sunteți pe pagina 1din 13

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

Raport Practică

 • 1. Descriere organizaţie

 • Date generale privind organizaţia

Nume firmă: S.C. FRONT PAGE COMMUNICATION S.R.L. Numărul de înregistrare: J22/563/2001 Cod Unic de înregistrare: RO13953785 Sediu: Strada Aurora 16 A, oraș Iași, județ Iași Telefon: 0232.25.82.82 Fax: 0372.25.06.45 E-mail: office@frontpagecom.ro Site web: http://frontpagecom.ro Domeniu de activitate și servicii: S.C. Front Page Communication S.R.L are ca domeniul de activitate Activități ale agențiilor de publicitate, cod CAEN 7311. Servicii: Relatii Publice; Media Relations; Campanii de CSR; Evenimente; PR intern; Advertising, Advertising promoțional; Media; Web.

 • Structura şi activităţile departamentului în care este situat jobul

Denumirea departamentului: Marketing Întrucât firma în care s-a realizat stagiul de practică este una mică, aceasta nu este împărţită în divizii diferențiate clar, asfel că jobul nu a fost integrat într-un departament de sine stătător. Personalul firmei este în număr de trei: manager – Ovidiu Chițovanu, graphic/web designer – Andrei Matcovschi şi P.R. – Ioana Vieriu, fiecare cu activităţi structurate și organizate diferit, alte servicii precum cele de contabilitate sunt externalizate.

Dintre activitătile principale din cadrul departamentului amintim: cercetare, monitorizare a presei şi a comunicării din mediul online, muncă de birou: convorbiri telefonice, email-uri, faxuri, expediere şi preluare de contracte , organizare de evenimente, creare de conţinut pentru site-uri şi reţelele sociale, elaborarea strategiilor generale de comunicare.

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

Manager (1) – Ovidiu Chițovanu
Manager (1) – Ovidiu
Chițovanu

Departament Comunicare promovare (1) Andrei Matcovschi

Departament Marketing (1) Ioana Vieriu (P.R.)

Fig.1. Organigrama Front Page Communication

 • Încadrarea jobului în lanţul operaţional al firmei (sau al departamentului)

Denumirea postului: Junior Assistan Event Planner Jobul, a fost încadrat în cadrul departamentulului de Marketing, sub directa îndrumare și supraveghere a managerului.

 • 2. Descriere piață

 • Identificarea pieței produsului

Activitatea firmei Front Page Communication se desfășoară în domeniul adevrtising-ului, prin urmare piața produsului este reprezentată de toate persoanele juridice și fizice autorizate ale județului Iași ce ar putea avea nevoie de servicii publicitare. În piața produsului/serviciilor oferite de Front Page Communication regăsim la sfârșitul anului 2012 un nmăr de 183 ONG-uri, 13 organizații politice, peste 79.400 firme, dintre care doar 33.800 de firme active (12.000 sunt persoane fizice autorizate, iar diferenţa o reprezintă persoane juridice.) 1 Din categoria non-consumatorilor fac parte persoanele fizice ale judetului Iași care nu desfășoară activități economince, iar non-consumatorii relativi sunt persoanele care desfășoară activități economice dar care consideră că pentru moment nu au nevoie de advertising, dar pe viitor ar putea apela la astfel de servicii.

 • Segmentare

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

O primă segmentarea a fost facută în funcție de nevoile clienților. Astfel firma oferă

servicii de Relatii Publice; Media Relations; Campanii de CSR; Evenimente; PR intern;

Advertising; Advertising promoțional; Media; Web, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de necesităti ale acestora. O firma poate solicita doar unul dintre servicii sau un pachet de servicii. Deasemenea a fost facută o segmentare și în funcție de natura clienților. Aceștia pot fi organizații politice, instituții publice, persoane fizice autorizate și persoane juridice.

 • Caracterizare segmente (patternuri comportamentale),

Clienții apelează la unul dintre aceste servicii atunci când au nevoie de:

Relații Publice - Corporate communication (comunicarea ce pornește de la o firmă, organizație, instituție către toate publicurile sale. Media Relations - Legatura cu mai multe forme media pentru informarea publicurilor în ceea ce privește misiunea, valorile și activitățile desfășurate de către o organizație, într-un mod cât mai benefic pentru ea; Comunicate de presă; Menținerea legăturii cu partenerii media. Campanii de CSR - Campanii de responsabilitate socială, etică în afaceri, investiție și dezvoltare durabilă. Evenimente - Organizarea de evenimente, conferințe, festivaluri, baluri tematice, întâlniri business. PR intern - Organizarea de activități specifice pentru motivarea sau perfecționarea angajaților firmei: traininguri (exp. Training vânzări), teambuildinguri, workshopuri Advertising - Creative Advertising; Branding / Rebranding; Identitate: naming, logo, slogan (general, de campanie, de produs); Web design; Planificare strategica; Advertising comunicațional; ATL (TV, Radio, Media, Outdoor); BTL (neconventional, new media, viral).

Media - Media buying; Media planning; Monitorizare și analiză media. Advertising promotional - Mobile advertising; Materiale promoționale (afișe, flyere, broșuri, ghiduri, stickere etc.).

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

Web - Productie web; Web design; Site-uri (de campanie, de produs, corporate); Plasare display bannere; Bloguri; Portaluri informaționale; Copywriting și strategie de conținut. În funcție de natura clienților segmentele pot fi descries astfel:

Segmentul organizațiilor politice – are un caracter sezonier, și caută să investeasca masiv in advertising outdoor, cadouri personalizate și evenimente.

Segmentul instituțiilor publice – caută prețuri reduse prin prisma faptului că banii publici sunt distribuiți prin orgaizarea de licitații publice; ei pot avea nevoie de oricare dintre serviciile oferite. Segmentul persoanelor fizice autorizate nu are nevoie de o recunoaștere foarte mare și pot apela cel mult la servicii de design graphic si creare de identitate. Segmentul persoanelor juridice poate apela la oricare dintre serviciile firmei și în general optează pentru un pachet de servicii, iar atunci când acestea se dovedesc a fi de success ei rămân clienți fideli. Segmetul ONG-urilor – aceștia dobicei au o filială mama în străinătate si preiau identitatea acesteia, astfel ei pot apela la firmă doar pentru servicii de creeare de evenimente sau cadouri personalizate.

 • Piaţă ţintă Piața țintă a Front Page Communication este reprezentată de instituțiile publice, organizații politice, ONG-uri, persoane fizice autorizare si persoanele juridice ce au anumite nevoi de organizare de evenimente sau promovare personală. Astfel piața ținta este formata de cele 33.800 de firme active (personae fizice și juridice), 183 ONG-uri și 13 organizații politice.

 • Identificare

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

 • 3. Descriere concurență

Agențiile de publicitate concurente pentru Fron Page Communciation sunt:

Direcți:

RESPECT MEDIA - http://www.respect-media.ro/ Indirecți:

AGENŢIA UNU - http://www.agencyone.ro/

SKY LIGHT MEDIA - http://skylight-media.ro

MAGNIUS IMPEX - www.magnius.eu/

EURO MAREKET ADVERTISING - www.euromarket.ro

 Modelul lui PORTER. Ameninţarea noilor intraţi - scăzută Puterea de negociere a furnizorilor - scăzută
Modelul lui PORTER.
Ameninţarea
noilor intraţi -
scăzută
Puterea de negociere a
furnizorilor - scăzută
Rivalitatea din cadrul
industriei – scăzută
Puterea de negociere a
clienţilor - scăzută
Ameninţarea
substituienţilor
-scăzută

Fig. 2. Modelul lui Porter

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

a.) Rivalitatea competitivă din cadrul industriei Rivalitățile se dezvoltă în mod natural între companii concurente pe aceeași piață. Concurenții trebuie să utilizeze mijloace, cum ar fi publicitatea, introducerea de noi produse, servicii pentru clienți mai atractiv și garanții, și concurența prețurilor pentru a îmbunătăți situația lor și cota de piață. Există, de asemenea, bariere la intrarea pe piață. Concurenţa este condusă de diferenţierea produselor și gama largă de produse și nu de

preț. Ex.: Fornt Page Communication concurează pe gama largă de servicii oferite, promovând mai degrabă produse la o calitate premium decât preţuri mici

b.) Puterea de negociere a furnizorilor Întrucât firma este una ce oferă servicii, (ce sunt produse intangibile), în mare parte nu sunt necesitați furnizori, iar atunci când intervin nu au o putere de negociere foarte mare. Dintre furnizori îi putem aminti pe cei ce personalizează obiecte, coppy-center-urile sau pe cei ce presteaza servicii foto-video. Pe aceste piețe (ale furnizorilor) concurența este una destul de mare și este axata pe preț, de aceea firma își poate permite să negocieze cât mai mult în interes propriu.

c.) Puterea de negociere a clienţilor Clienții sunt persone juridice, care de cele mai multe ori caută calitate iar prețul nu este un factor decisiv în alegerile lor, de aici și puterea slabă de negociere a acestora. Cumpărătorii exercită mai multă putere atunci când aceștia sunt cumpărători de mare volum și apeleaza la firmă pentru un pachet mai mare de servicii.

d.) Ameninţarea noilor intraţi Amenințărea noilor intrați într-o industrie depinde în mare măsură de barierele de intrare. În cazul de fața sunt date de diferențierea produselor, fidelizarea clienților, dezavantajele de cost prin care companiile deja existente au tehnologia de produs, acces la materii prime și nu în ultimul rând de experiență si recunoașterea firmei pe piață.

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

e.)

Ameninţarea substituenţilor În acest domeniu sigurul substituent posibil ese dorința posibililor clienți de a face singuri

munca prin propriile resurse sau cunoștinte și abilități, ori prin înființarea unui department de

advertising în cadrul firmei.

De exemplu își pot creea singuri un logo pentru firmă dacă dispun de cunoștinte în photoshop, sau dacă exista în cadrul firmei o persoană expertă în acest domeniu.

 • 4. Analiza funcției de marketing

Structură

 

După cum am mentionat și anterior firma nu este una mare și nu are un departament de marketing bine definit și separat de celelalte departamenete; prin urmare nu are nici o structură complexă. Ea asigură prospectarea pieței, proiectarea și dezvoltarea produselor și evaluarea eforturilor depuse.

Oameni

 

În

cadrul firmei

functia de marketing este asigurată astfel: P.R.

Comunicare-Promovare - Andrei Matcovschi și creeare concept – Ovidiu Chițovanu.

Ioana Vieriu,

Resurse

Internet - platforme Web 2.0, Youtube, Facebook, Twitter

Programe/software speciale: Adobe CS5: Photoshop, Corel Draw, Mailchimp, Wordpress, Microsoft Office Pack;

Hardware: 3 unități PC, Imprimantă multifuncțională, telefon;

2 birouri

Strategie

Compania aplică strategia diversificării si a personalizării produselor oferind o gamă completă de soluții de promovare: Relatii Publice; Media Relations; Campanii de CSR; Evenimente; PR intern; Advertising, Advertising promoțional; Media; Web.

 • Procese

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

 Procese COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS Fig.3. Procesul decizional de marketing Front Page Communication folosește pentru analiza

Fig.3. Procesul decizional de marketing

Front Page Communication folosește pentru analiza situației tehnica celor 5C astfel încât în cadrul procesului de marketing există o delimitare concretă dintre companie, colaboratori, clienți, climat, concurență.

 • 5. Descriere job

 • Fișa postului: responsabilități Event planners sunt profesioniști implicați în procesul de creare, dezvoltare și planificare

de evenimente de mare amploare, cum ar fi festivaluri, ceremonii, concerte, conferințe de afaceri, etc. Principala responsabilitate a unui planificator de evenimente este de a organiza și planifica fiecare aspect al eveniment cum ar fi locația, teme și aranjamente, persone implicate etc. Responsabilitățile unui Junior Assistan Event Planner sunt similare cu cele ale unui manager de evenimente, cu deosebirea ca acesta din urmă are responsabilități privind și planificarea de evenimente la scară mare referitoare la recunoașterea brandului și publicitate pentru acesta.

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

Relaţii funcţionale:

 • - colaborează cu ceilalalţi angajaţi ai firmei;

 • - colaborează cu persoanale special contractate pentru eveniment; Autoritate şi libertate organizatorică:

 • - se documentează pe probleme de specialitate prin activităţi de birou;

 • - utilizează echipamente, consumabile, materiale, pc-uri, puse la dispoziţie de către firmă; Responsabilitățile cheie ale unui Junior Assistan Event Planner:

 • - să asigure buna informare a personalului cu care intră în contact asupra rolului fiecăruia și asigure tot ceea ce este necesar în locație la momentul potrivit pentru ca aceștia să-și îndeplinească misiunea corespunzător precum și informarea acestora cu privire la protocolul și standardele evenimentului;

 • - să urmărească simultan mai multe activități, planuri, chiar atunci când nu le coordonează el;

 • - să poată ține pasul cu termenele-limită de care depind, în cascadă, operațiunile următoare și bunul mers al pregătirii evenimentului, atât ale sale, cât și ale celorlalți;

 • - să elaboreze planificarea strategică și timingul evenimentului;

 • - să centralizeze datele din înregistrările participanților;

 • - să soluționeze necesitățile tehnice ale derulării evenimentului, cum ar fi amenajarea scenei, lumini și sunet de ambient, tehnologie pentru prezentari electronice;

 • - să facă evaluări post eveniment (conferință);

 • - să soluționeze problemele apărute la fața locului în timpul desfășurării evenimentului;

 • - să știe particularitățile relației cu partenerii sau sponsorii, cu presa, etc.;

 • - să optimizeze comunicarea din interiorul companiei sau echipei organizatorice, ajutând părțile implicate să gestioneze eficient comunicarea bidirecțională;

  • Specificațiile jobului: competențe necesare (KSA: knowledges, skills, atitude)

Cunoştinţe (knowledge) necesare pentru job Un Junior Assistant Event Planner trebuie să dețină cunoștințe despre strategii și tehnici de marketing, despre implementarea campaniilor de marketing sau event planning, despre relații publice, cunostințe elementare de programe de editare grafică și social media. Deprinderi (skills) necesare pentru job

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

 • - capacitatea de a întocmi programe de promovare a imaginii companiei la nivelul pieței vizate;

 • - capacitatea de a implementa campanii de comunicare de marketing;

 • - capacitatea de a aplica strategii și tactici referitoare la canalele de marketing;

 • - capacitatea de a dezvolta și de a utiliza baze de date cu invitați si participant;

 • - capacitatea de a gestiona profilele de pe rețelele de socializare, ex: Facebook, Youtube, Twitter;

 • - capacităti analitice cu privire la activitățile de pe paginile de rețele de socializare;

 • - capacitatea de a construi conținut relevant și atractiv din punct de vedere al informației.;

-capacitatea de a lucra cu Wordpress. Atitudini necesare pentru job

 • - să aibă tact, viteză de reacție, memorie și capacitate de a reține ușor fapte, date, nume, figuri;

 • - să fie discret;

 • - să aibă ochi ageri în identificarea detaliilor ce țin de monitorizarea fiecărui aspect al evenimentului;

 • - să fie sociabil;

 • - să aibă prezență de spirit, intuiție, imaginație;

 • - să fie capabil de decizii rapide;

 • - să fie pragmatic;

 • - să fie analitic și sintetic deopotrivă;

 • - să aibă putere de muncă și versatilitate în asumarea mai multor roluri, adesa simultane;

Activități tipice

Stabilirea datei și a orelor conferințelor;

Identificarea și contactarea speakerilor;

Creearea de conținut web pentru fiecare speaker în parte;

Pregatirea materialelor necesare desfășurării conferintelor;

Alcătuirea de baze de date cu participanții;

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

Trimiterea de remindere participanților;

Distribuirea de material foto-video de la conferințe pe pagina de social-media;

Trimiterea de notificări participanților cu privire la postarea materialelor fot-video;

Menținerea legăturii cu speakerii si participanții;

Menținerea interesului pentru conferințe în rândul participanților.

 • 6. Descrierea progresului profesional realizat

 • KSA formate pe parcursul jobului; KSA(cunoștințe, capabilități, atitudini) formate prin

training și instructaj vs. KSA formate din iniţiativă proprie Prin participarea la organizarea evenimentului 50FEAA, am luat pentru prima dată contact cu organizarea de evenimente. În primul rând am învățat ce înseamnă responsabilitatea, deoarece împreună cu ceilalți membri ai echipei am fost direct răspunzatori de buna funcționare

a evenimentului, de la transportul materialelor și a aparaturii până la facilitarea unei bunei comunicări între invitați și cei prezenți în sală. În al doilea rând a trebuie să fim organizați, în fiecare moment fiecare trebuia să își știe propriul rol, propriile sarcini și să fim pregatiți să intervenim atunci când se invea o situație neplacută. După fiecare conferință a trebuit să concepem o bază de date cu participanții la eveniment pentru a le trimite informații cu privire la viitoarele evenimente cât și notificări despre postarea pozele din cadrul evenimentului la care au participat.

În timpul stagiului de practică, am fost instruți cum să concepem un comunicat de presă, textul de prezentare pentru speakeri, ce informații relevante despre invitat să prezentăm participanților, mai exact am fost instruiți în direcția copyright-ului. Deasemenea am avut parte de training în ceea ce priveste derularea unui eveniment, proces care începe prin plecarea de la firmă, montarea tutoror instrumentelor, de la roll-upuri, bannere, reflectoare, până la primirea participanților și a invitaților. Am învățat cum să concepem o strategie de promovare prin social media, prin segmentarea pieței țintă a evenimentului. Pe cont propriu am învățat cum să folosesc platforma wordpress, în vederea confirmării rezervărilor on-line ale participanților dar și pentru adăugarea de conținut. De asemenea am învățat să administrez un canal de youtube și să configurez materialele urcate pe acest canal.

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

 • KSA de format pe termen scurt (în următoarele 6-12 luni) şi tehnici aferente În urmatoarea perioadă intenționez să urmez cursuri de web-design și implementare

HTML.

 • Erori comise (şi învăţăminte trase) De-a lungul desfășurării evenimentului 50FEAA am învățat că:

dacă îți dorești ceva trebuie să insiști pentru a obtine,

nu trebuie postate imagini pentru care nu sunt drepturi de autor pe site-uri

oficiale, că nu e bine să trimiți prea multe remindere persoanelor participante pentru că

riști să faci spam și să îi deranjezi pe aceștia, că nu trebuie să nu trec prin sfera camerei de filmat deși materialele sunt prelucrate ulterior,

că nu trebuie să vorbesc în apropierea microfoanelor de ambianța întrucât se deteriorează materialul video.

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS  KSA de format pe termen scurt (în următoarele 6 - 12 luni)http://www.feaa.uaic.ro/50feaa/ Pagina de facebook: http://www.facebook.com/50FEAA?ref=ts&fref=ts Canal de youtube: http://www.youtube.com/user/50FEAA?feature=watch Materialele foto ș i video postate pe mediile de promovare on-line mai sus men ț ionate. 12 " id="pdf-obj-11-78" src="pdf-obj-11-78.jpg">
COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS  KSA de format pe termen scurt (în următoarele 6 - 12 luni)http://www.feaa.uaic.ro/50feaa/ Pagina de facebook: http://www.facebook.com/50FEAA?ref=ts&fref=ts Canal de youtube: http://www.youtube.com/user/50FEAA?feature=watch Materialele foto ș i video postate pe mediile de promovare on-line mai sus men ț ionate. 12 " id="pdf-obj-11-80" src="pdf-obj-11-80.jpg">

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS

COMPLETE ADVERTISING SOLUTIONS 7. Program de îmbunătățire a funcției de marketing Consider necesară o mai bună
 • 7. Program de îmbunătățire a funcției de marketing

Consider necesară o mai bună promovare a firmei, pentru o mai bună vizibilitate pe piața locală și suplimentarea personalului pentru a face fața unor comenzi simultane sau urgente în vederea dezvoltării companiei.