Sunteți pe pagina 1din 154

HELEN RAY

Sunt
timid`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
S|NZIANA MIHALACHE

ALCRIS
M-94

Capitolul 1
Octombrie era o lun` frumoas`. Pacien]ii care st`teau afar` la taclale
vorbeau de o "var` indian`" \n toat` regula, iar p`turile alocate
saloanelor pentru luna septembrie fuseser` \napoiate. P`mntul,
preg`tit de iarn`, re\nvia, se l`f`ia la soare din nou. Frunzele aurii se
leg`nau gra]ios sub cerul albastru. Ar]arul pe care un echipaj de urgen]e
\l plantase pe paji[tea doctorilor \[i desf`cea bra]ele ro[ietice \n aer ;
pavilionul asistentelor era plin de flori ro[ii, iar stejarii zgriau cu
crengile lor geamurile laboratoarelor. Era att de frumos, \nct nimic nu
trebuia schimbat, nimic nu trebuia s` mearg` r`u. Poate ceream prea
mult.
|n prima zi a lunii, doctori]a Tetlow \[i lu` r`mas-bun pentru
totdeauna. |mbr`cat` cu o hain` de blan` cu catarame \n form` de
pan`, urc` \n Fiatul \nc`rcat, \ndreptndu-se c`tre o caban` din
Merioneth. Printre bagaje avea [i o amintire de la studen]ii ei, precum
[i un televizor portabil de la asistente. Medicii \i oferiser` un cec,
reziden]ii alergau dup` ea ca s` fac` poze, pentru a o nr`ma, la fel ca

HELEN RAY

pe cei nou` predecesori ai ei. Era la sfr[itul carierei. Fiecare dintre noi
pierdea ceva la St.Finbar.
Locul nu va mai fi acela[i cu o nou` conducere, \mi zise Torfy
Bates \n seara aia, \n timp ce cro[etam \n camera ei. Instinctul \mi spune
c` va prinde repede [i c` va fi modern`. Iar Fin nu e genul `la de spital.
Doctori]a Tetlow l-a men]inut curat [i ordonat [i a[a ar trebui s`
r`mn`. M`car cu demnitatea dac` nu cuDar am brfit destul despre
vremurile apuse, [i o s`-i ducem dorul.
Eram de acord. Oamenii au un fix despre directoarea unui spital: c`
oricine \[i p`streaz` slujba mai mult timp devine fie o marionet` a
acesteia, fie un solitar insensibil, iar dac` persoana mai e [i singur`,
automat \[i va roade unghiile de invidie [i-i va da pe to]i afar`. Nu e
adev`rat; scorpiile de alt` dat` nu mai sunt excluse, ci \[i g`sesc spitale
mai mici [i mai pr`p`dite, iar \n urma lor apar fetele talentate. La fel se
\ntmpl` [i cu geniile, iar doctori]a Tetlow era unul dintre acestea.
Se poate repeta ceea ce ai zis, am r`spuns. Era b`trn`, chiar pu]in
timid`. Dar putea s`-[i piard` cump`tul cnd oamenii o meritau, dar
niciodat` n-am v`zut-o s` nedrept`]easc` pe cineva.
Torfy \[i trase genunchii sub ea [i clipi repede de dup` ochelarii ei
micu]i.
O s` vin` femeia asta pe nume Macintosh, o s` taie [i o s`
spnzure, dac` e a[a cum spun medicii.
Ce spun?
Aveau sursele lor [i poate c` vorbeau cu folos.
{i-au f`cut temele. Cel pu]in doctori]a Ebbs. Se pare c` e renumit`
pentru micile ei afaceri pe care le duce la bun sfr[it dup` care le face
ca inexistente, pentru a o lua de la cap`t cu altcineva. Un fel de

SUNT TIMID~

asistent` c`pc`un. Nu st` mai mult de un an sau doi \n orice post


administrativ.
Asta sunase de-a dreptul r`ut`cios. Doctori]a Tetlow fusese \n St.
Finbar mai mult de dou`zeci de ani.
|n cazul `sta s` sper`m c` se va preocupa de \mbun`t`]irea cl`dirii
[i c` ne las` \n pace.
O s` afl`m \n curnd, am zis. Sose[te \n seara asta. Preg`te[te-te
de revolu]ie !
Asta se \ntmpla miercurea. Pn` vineri, dr. Macintosh ap`ruse \n
toate saloanele [i-n toate departamentele. To]i o v`zuser`m. {i cu to]ii
trebuia s-o recunoa[tem. Eram oarecum u[ura]i.
Cnd sosise la recep]ie, zmbitoare, cu domnul Sandbach la bra], eu
completam un formular pentru Interne. Sora Lamont a \ntlnit-o fa]` \n
fa]`.
E foarte receptiv`, ne-a zis ea apreciind-o. Are ochi sc`p`r`tori ca
ai unui conduc`tor dar rde foarte mult. Fi]i recunosc`tori. Are ochi
superbi, o garantez. Pariez pe patruzeci de lire c` st` o zi [i c` nu-[i
pierde din interes. Trebuie urm`rit` : poate convoca un comitet pentru
orice problem`.
Avea dreptate aici. Luni ni s-a spus c` trebuie s` purt`m bonete [i
gulere deta[abile, s` avem prosoape [i seringi de unic` folosin]`,
tampoane de vat` [i halate. Ori domni[oara Macintosh s-a mi[cat
repede, ori i-a paralizat pe cei care o f`ceau. |ncepusem s` ne facem griji
cu privire la uniform`; eram mndri de cele \n p`tr`]ele, o
particularitate a spitalului, iar Torfy credea c` dac` pacien]ii se vor sim]i
ca ni[te asistente \n salopete sau halate albe, atunci va avea o revolt` pe
con[tiin]`.

HELEN RAY

Urm`toarele reforme ne-au afectat doar pe cei ce lucram la Urgen]e


[i la Externe. Sora i-a chemat la ea pe to]i conduc`torii de sec]ie dup`
ce se \ntorsese dintr-o vizit` misterioas`, \n diminea]a de joi.
Vreau s` v`d ce spune]i despre asta. Dac` nu sunte]i de acord,
cred c` voi bate \n retragereDomni[oara Macintosh vrea s` \ncerc`m
s` facem de gard`. Doar pe sec]ie, nu [i \n saloane.
S-a uitat la mine [i la Torfy, apoi la Sally Dane [i la Luke, care erau
reziden]i de trei ani.
Dac` nu g`sesc vreo sor` care s` se ofere voluntar, voi apela doar
la voi patru. Nu-i vrea pe cei de doi ani, iar eu sunt \n aceea[i oal`. Sor`
Kennedy, n-ai s` te po]i sustrage pn` nu-]i iese certficatul. Ce zice]i ?
Dar de ce? am \ntrebat eu. Suntem cobai pentru a proba astfel de
scheme ? Asta ca s` pierdem nop]ile? Iar dac` va fi pentru o scurt`
perioad`, nu e un mare deranj ?
Luke m` aproba din priviri.
Nu sunte]i cobai, zise sora. {efa crede c` o echip` la trei luni ar fi
perfect pentru saloane, unde sunt \ntotdeauna probleme. Dar aici,
unde e aproape pustiu dup` miezul nop]ii, ar fi doar de siguran]`. Zice
c` o s`pt`mn` e de-ajuns.
Adic` pe timpul s`pt`mnii o s` fim patru? \ntreb` Luke. Nu ia cam
mult timp pentru modific`ri?
Cinci pe s`pt`mn`, domnule Martin. Dac` vom renun]a la
asistenta permanent` de noapte, eu m` voi muta la Chirurgie, unde mi
s-a oferit un program part-time de noapte. Alte obiec]ii ?
Un singur lucru ar fi avantajos, zise asistenta Weaver, o ro[cat`
calculat`, dar cam profitoare. Se presupune c` nu va mai fi timp pentru
cin`, dac` stai de gard`.

SUNT TIMID~

Deci dac` cineva are probleme [i vrea s` ias`, va vorbi cu


dumneavoastr` [i nu cu sora Duffy.
Cathy Weaver [tia forte bine c` Duffy [i Lamont erau certate de ani
de zile, de cnd o nou-venit` fusese numit` pe tura de noapte la
Urgen]e. Aceasta reu[ise s` strice sterilizatorul, s` sparg` ceainicul sorei
Lamont [i s` trimit` acas` ni[te cazuri f`r` a le re]ine numele sau
adresele pentru registru. De atunci, doar cei vechi au mai fost numi]i, [i
bine\n]eles c` sora Lamont a fost \ncntat` s` se ocupe personal de
turele de noapte. A[a c` s-a uitat rece la Cathy [i apoi la mine.
Da, sor` ?
Se poate s` fie o idee bun`. N-am obiec]ii pn` nu \ncerc`m, am
r`spuns acelei priviri.
|ns` Torfy, care nu e doar mai \nalt`, mai \n vrst` [i mai ager` dect
mine, ci [i mai b`]oas` de felul ei, a izbucnit imediat :
Chiar vre]i asta, sor` ? Dac` da, accepta]i, fire[te, dac` nu,
\ntorce]i-i spatele [i gata!
Nu se vorbe[te a[a, sor` Bates. Cred c` mai bine \ncerc`m \n loc
s`-i \ntoarcem spatele.
Am putea s` facem o s`pt`mn` \n [ase, zise Randall Brown din
spatele meu. Nu mi-ar displ`cea o noapte din cnd \n cnd.
Se referea desigur la banii \n plus, pentru c` are o so]ie dr`gu]` [i
doi copila[i. Pentru cei care \nc` nu apar]ineam personalului, nu se
punea probleme de bani sau de alegeri, dar \n ce m` privea, tura de
noapte \[i avea rostul ei. |ntotdeauna preferasem intimitatea nop]ii,
agita]iei [i aglomera]iei de peste zi.
Sora era mul]umit`.
Cu ct sunte]i mai bucuro[i cu att mai bine.

10

HELEN RAY

U[ura]i via]a [i celorlal]i. Sor` Bates, tu e[ti ceva mai calculat`. Dup`
ce termini la fracturi, po]i s` m` aju]i s` fac orarul. Garda \ncepe de
smb`t`, dac` sunte]i de acord, iar dac` ave]i deja planuri, spune]i-mi
\nainte de ora unsprezece. La treab`, acum. Sunt o mie de pacien]i \n
hol [i cu to]ii vrem s` ajungem [i acas`.
{tiam c` Torfy are s` fie deranjat` pentru c` o f`cuse "calculat`". Nu
era prima oar`.
De ce nu pot s`-mi ]in gura? \mi spunea ea de fiecare dat`. Uit`-te
la tine, Clare. Nimeni nu te tachineaz`. {i nu pentru c` nu te duce
mintea, ci pentru c` nu te amesteci. M` gndesc s` r`spndesc vestea
premiului pe care l-ai c[tigat la concursul de poezie atunci or s` te
pun` s` scrii versurile pentru concertele de Cr`ciun.
Premiul Brook Memorial fusese singurul pe care-l primisem \n
ultimul an de [coal`, dar Torfy plecase cu [ase. {i ea pare de[teapt`, cu
fa]a osoas` [i cu bretonul ei, [i cu gesturile ei necontrolate. Dar are mai
mult lipici la b`rba]i dect oricare fat` cu adev`rat dr`gu]` din grupul
nostru. Nu c` doctorii s-ar da \n vnt dup` o frumuse]e [tears`, dar
profit` de ea, fie ca asistent`, fie ca fiic` a unui avocat bogat, care e pe
punctul de a se retrage. M` \ndoiesc c` David Leckie mi-ar fi acordat
vreo aten]ie, dac` nu s-ar fi \ntmplat s` fie apropiatul tat`lui meu,
totodat` fost student de-al lui.
n timp ce m` echipam \n diminea]a aceea, m` gndeam la David.
Afar` a[tepta o coad` imens`, dar cu patru sau cinci dintre noi avea s`
se reduc` aproape complet pn` la prnz. Pn` s` mi se al`ture Torfy,
lucrasem doar cu Eira Hughes, care m` ajuta la masa central`, iar Cathy
Weaver [i Johnny Winter erau \n separeuri. Cei din anul trei se ocupau
de nou-veni]ii la Externe.

SUNT TIMID~

11

Urgen]ele [i Externele erau separate, teoretic, dar utilizau aceea[i


sal` de a[teptare, [i to]i eram coordona]i de sora Lamont, iar \ndatoririle
noastre se suprapuneau adesea. Singurii oameni vechi care aveau locuri
clare erau Jessie Blake [i Patrick M'Ghie, ambii la Chirurgie, dar care mai
participau [i la opera]ii de rutin` sau mai supravegheau cte vreun
junior.
Cei din anul patru ajutau pe unde puteau, cu ce mai r`mnea. |n
hol era \ntotdeauna o sor` sau vreo asistent` care dirija traficul, [i se uita
dup` cei care aveau nevoie de asisten]` imediat`.
Din salon nu prea ne d`deam seama ce se \ntmpl` afar`. Din cnd
\n cnd mai ap`rea cte o pauz` \n fluxul acela continuu, cnd trebuia
s` zicem " Urm`torul ", dar nimeni nu r`spundea. Altfel, eram total
rup]i de mul]ime pn` la prnz [i aveai timp destul s` meditezi \ntre o
ureche rupt`, un ghips de scos [i copii cu capul spart sau degete
dislocate.
Chirurgul de la Urgen]e ne mai ajuta cnd nu era prins \n vreo
opera]ie sau \n vreo disput` cu cei de la Externe. Jenny Watts venise s`
se uite la b`ie]elul pe care-l pansam [i se opri lng` mas` fixndu-l, [i-n
acela[i timp uitndu-se [i la mine.
Pansamentele tale ]in \ntotdeauna, ale mele se dezlipesc imediat.
Nimeni nu ne \nva]` cum s` le aplic`m ca lumea [i nu [tiu de ce.
Dar cine nu reu[e[te ? Eu am f`cut destul exerci]iu. Oricum, Torfy
le pune [i mai bine.
{tii c` de cnd am venit tot vreau s` te \ntreb de la ce vine
prescurtarea, [i se uit` la Torfy. Sau e o chestiune privat` ?
Vine de la Torfrida. Dar nu-i place.
Deci, e un fel de gre[eal` ?

12

HELEN RAY

Da ; ea spune c` tat`l ei fie nu e un bun istoric, fie a citit prea


multe romane de dragoste.
Un lapsus. Chiar s-a folosit de magia neagr` \mpotriva lui, dup` ce
i-a f`cut ? Se zice chiar c` poate transforma oamenii \n broa[te.
B`ie]elul care asculta lini[tit s-a uitat la mine.
Chiar a fost vr`jitoare ?
Nu [tiu, Brian. Un fel de.
A[ vrea s` cunosc [i eu una, oft` el.
De ce?
{tiu pe cineva pe care a[ vrea s`-l transform \n broasc`, [i cobor\
de pe mas`. |l cheam` David Smart. E groaznic, cel mai groaznic din
[coala mea.
Asta mi-a adus aminte de David Leckie [i nu mi-a ie[it din cap pn`
cnd n-am terminat de cur`]at ustensilele [i pn` n-am aranjat
laboratorul.

***

Nu era prima oar` cnd ap`rea o astfel de situa]ie, [i asta m`


nelini[tea. |l \ntlnisem la balul de fiecare \nceput de an al facult`]ii.
Cine mi l-a prezentat, a zis :
Ai grij` la pronun]ie, David. Ea e fata profesorului Kennedy.
Chiar? s-a mirat el. Nu [tiam c` are vreuna, [i m-a tras direct pe
ringul de dans.
Una singur`, i-am r`spuns eu. Dar nu te l`sa intimidat.

SUNT TIMID~

13

E[ti studentul lui ? Sau ]i-ai luat deja licen]a ?


Era tipul acela de blond care arat` de dou`zeci de ani cnd de fapt
are treizeci.
Am fost student. Tocmai am terminat. Iar tu chiar [tii s` dansezi \n
loc s` te agi]i doar. Ce bine!
Asta ar trebui s` [tie orice fat` binecrescut`. Mama a crezut de
cuviin]` s` m` trimit` la toate cursurile necesare. Nu c` acum ar conta.
Nu prea ai ocazia s` cn]i sau s` valsezi sau s` spui o poezie printre to]i
pacien]ii pe care-i ai.
E[ti asistent`? Nu la QE; nu te-am v`zut pe-acolo.
Sunt la Fin. Tata a considerat c` o s` \nv`] mai multe la un spital
care nu e \n]esat de studen]i, a[a c` am eliminat QE [i spitalul general.
Chiar a[a ?
M` ]inea aproape de el. |i sim]eam parfumul [i mna care \mi ap`sa
u[or spatele.
|nseamn` c` educa]ia ta a fost cam exclusivist`. F`r` prea mult`
distrac]ie. E[ti rezident, sau n-ai vrsta?
Ba da, \mi dau examenele finale la anul.
Cnd muzica s-a terminat, mi-a dat drumul.
Hai s` mergem s` bem ceva{i apoi? Vrei o diplom`?
Pn` atunci nu prea m` gndisem la asta. Fusesem prea ocupat`. {i
prea fericit` ca s` merg mai departe.
Voi continua la fel. Poate schimb locul, dar pentru \nceput voi face
preg`tirea tot la Fin.
Ar trebui s` vii la QE. Tocmai am \nchiriat un loc de cas`, prin
firma tat`lui t`u. Votc` sau limonad` ?
Dar eu nu

14

HELEN RAY

M-am uitat la paharul pe care-l ]inea \n mn` [i considernd c` e


destul de diluat, l-am \ncecat, dar nu prea avea gust de ceva.
Eu nu prea beau, i-am explicat.
E destul de slab. Nu te ame]e[ti de la `sta.
Asta credea el. Cnd am terminat paharul, deja m` sim]eam pu]in
aiurea. Acum [tiu c` a fost un amestec puternic, dar eram prea
neexperimentat` ca s` fac diferen]a.
E foarte cald aici. Am putea merge afar` la aer? i-am zis.
{i asta suna a lips` de experien]`. Iar David a luat-o ca pe un fel de
invita]ie. Trei minute mai trziu m` zb`team \n bra]ele lui pe bancheta
din spate a ma[inii tat`lui s`u. Atunci am \n]eles de ce o \mprumutase
[i de ce \mi spusese : " La un bal nu merge s` bei Sprite. N-am s`-]i fac
nimic ", \mi explica \n timp ce descuia u[a.
Relaxeaz`-te. De ce te panichezi?
I-am \mpins minile la o parte.
Nu m` panichez. Nu vreau s`-mi stric rochia{i nici nu vreau s`
m` s`ru]i.
Faci pe grozava acum, [i \ncepu s`-mi mngie um`rul cu palma.
E[ti cam demodat`, micu]o. Tehnica asta nu mai e \n uz de mult
Hai s` ne \ntoarcem.
|nc` mai \ncercam s` fiu politicoas`. Am reu[it s` deschid portiera [i
s` m` tr`sc afar`. Aerul rece m-a izbit \n fa]` [i a trebuit s` m` sprijin
de ma[in`. David a venit [i m-a luat \n bra]e.
De data asta a fost mai tandru.
Hopa sus ! }ine-te de mine, drag`. Ia-o u[or.
{i-a pus o mn` sub b`rbia mea [i m-a s`rutat. La \nceput m-am
\mpotrivit, dar apoi, pentru c` picioarele nu m` mai ascultau [i pentru

SUNT TIMID~

15

c` dac` a[ fi deschis ochii luminile m-ar fi orbit, l-am l`sat s` m` s`rute.


O parte din mine chiar \ncepea s` se complac`, iar alta st`tea deoparte
[i privea. El a fost cel care s-a \ndep`rtat.
Deci, doar m` tachinai? Cnd pot s` te mai v`d, Clare?
{i \[i strecur` mna pe lng` coapsa mea, apoi u[or spre genunchi
[i printre faldurile fustei.
Nu mai era David Leckie. Era Ted Gaunt. Avea paisprezece ani, iar
eu doisprezece [i eram speriat`. Balonul de sticl` s-a spart imediat [i
l-am lovit involuntar, la fel cum \l lovisem pe Ted. Apoi am alergat c`tre
ringul de dans unde erau oameni, lumini, siguran]`.
Torfy dansa cu Sam Eales; m-a v`zut [i a venit la mine.
Ce s-a \ntmplat ? Ar`]i de parc` te-a urm`rit cineva. Calmeaz`-te
[i stai jos.
Tipul `la nesuferit, David nu-[tiu-cum
David Leckie? Dar e tip de treab`.
E un animal.
Cred c` suna cam isteric, dar eram foarte serioas`.
S` \n]eleg c` s-a dat la tine? Despre asta e vorba? Dar la ce te
a[teptai, draga mea? Dac` ai vrut s` mergi cu el afar`, la bal
Voiam doar s` iau aer.
Asta zic toate, oft` ea. Nu-i nimic. Cred c` l-ai respins [i gata.
Normal c` da. Drept ce m` iei?
Mai bine te-ai gndi drept ce te-a luat el, [i m-a privit oarecum
matern. Nimic nu e " normal " \n asta. Sunt multe care s-ar fi dus de
bun`voie sau altfel, [i o [tii foarte bine. Vorbesc de oameni obi[nui]i, ca
mine sau ca tine.
Eu deja fierbeam de indignare.

16

HELEN RAY

Oameni c`rora le place giugiuleala din ma[in` [i att. {i sunt


mul]i \n categoria asta.
Dar ]ie nu-]i place, Torfy.
Nu mi-o puteam imagina astfel.
Nu? Cum po]i fi a[a de sigur`? Am tr`it [i eu anumite clipe, de[i
recunosc c` am fost destul de selectiv`. {i \ntotdeauna am avut anumite
limite{i cred c` b`iatul n-avea de gnd s` te m`nnce. A[ zice c` arat`
chiar bine. La urma urmei e unul din oamenii tat`lui t`u. Crezi c` ar face
ceva nepermis ? Tu ai vrut-o, Clare. Asta e problema b`rba]ilor : ai grij`
ce-]i dore[ti, c` s-ar putea s` prime[ti.
Nu \ntotdeauna.
|ntotdeauna, f`r` excep]ie. Tind s` cred c` cei mai dr`gu]i sunt [i
mai preg`ti]i.
{tii, Torfy, nu ne \ntlnim cu acelea[i persoane. B`ie]ii de la noi
nu se comport` astfel.
Nu? [i rse cu poft`. Dar cei de la chirurgie?
M` gndeam la Kenyon Fiske. Era \nalt [i slab, cu un p`r negru prea
bogat [i cu must`cioar`; nu-mi pl`cuse niciodat`.
Ken Fiske? N-am avut probleme cu el, am zis.
Da, dar Matt Affleck sau Jim Kane?
Dar ei sunt recep]ioneri. Nu ar|n plus, Jim e \nsurat.
Torfy scutur` din cap.
Pentru o tip` care a luat not` maxim` la toate testele, care are un
premiu \n medicin` [i o medalie de argint, \nc` mai ai multe de \nv`]at.
E dr`gu] s` fii att de naiv`. Totul ]i se pare o surpriz`, nu? {i cred c` ai
[i b`ut. Asta nu te ajut`.
A fost mai mult limonad`.

SUNT TIMID~

17

Serios ? Dac` e paharul pe care l-am v`zut, a fost mai mult de


jum`tate votc`De care n-ai voie s` te atingi, mai ]ii minte ?
Voiam s` plng, s` m` ascund.
Nu [tiu nimic. Mai bine nu veneam. Haide \napoi la Fin.
Ce ? Dup` ce ne-am milogit de sor` s` ne lase pn` la ora unu ?
Cred c` glume[tiDac` \ntr-adev`r vrei s` mergi, m` duc s` caut pe
cineva s` te duc`. Un taxi ar fi prea scump.
Am bani, m-am \nc`p`]nat.
Veniser`m [ase \n ma[ina lui Sam [i voiam s` mergem \napoi la fel.
Dar Torfy era ca de obicei mai practic`.
Nu, nu po]i. Mai ai doar cinci lire pn` la salariu. Stai aici, mi-am
adus aminte de cineva.
S-a \ntors cu un tn`r \nalt [i serios, dup` figur`, cu ochi cenu[ii [i
p`r [aten. Nu era prea tn`r, mi-am dat seama cnd s-a apropiat.
El e Neil. Prieten cu fratele lui Mick. {i are drum \n aceea[i direc]ie
ca [i noi.
Mergem imediat, dac` vrei, zmbi el. Am promis c` a[tept pe
cineva pn` la unsprezece jum`tate. Ma[ina e afar`, dac` vrei s`-]i iei
haina
M` sim]eam u[urat` cu cotul sprijinit de mna lui. Aveam impresia
c` [i cu el se poate dansa, pentru c` se mi[ca u[or [i silen]ios. Pe la
jum`tatea drumului, \mi zise :
Nu vreau s` m` amestec, Clare, dar Torfy spunea c` e[ti sup`rat`.
Pot s` te ajut ?
Deja o faci.
Da ?
Cred c` \ncepeam s`-mi revin, dac` \ntr-adev`r b`utura era cauza.

18

HELEN RAY

M-am speriat doar, proasta de mine.


Nu pari genul care s` fie a[a.
Dar sunt. Torfy asta ]i-ar spune. M` vede prea naiv` [i inocent`
pentru a ac]iona.
Inocen]a e un dezavantaj?
Atunci, ignoran]a.
Adic`, ea crede c` nu e[ti prea obi[nuit` cu lumea, nu ? [i zmbi
cu ochii la drum.
Am stat s` m` gndesc. Cu el sim]eam c` trebuie s` fiu sigur` de
ceea ce simt.
Dac` a fi obi[nuit` cu lumea \nseamn` s` te la[ipip`it` pe
bancheta din spate a ma[inii, atunci m` bucur c` nu sunt.
Ah, acum \n]eleg.
Ba nu.
Dintr-un motiv sau altul, mi se p`rea important s`-i explic. Cred c`
\nc` eram sub influen]a alcoolului. El st`tea foarte relaxat [i lini[tit, iar
eu am \nceput s`-mi reamintesc.
Cnd aveam doisprezece ani am cunoscut un b`iat pe nume Ted
Gaunt. Mergeam la acela[i curs de dans. Trebuia s` m` ia de acas`.
Mama zicea c` nu e bine s` traversez parcul singur`
Nu mai vorbisem despre asta nim`nui, nici cu Torfy, nici cu mama.
Dar i-o spuneam lui, despre Ted [i despre acel moment groaznic din
p`dure cnd nu [tiam ce vrea s` fac` [i eram convins` c` are s` m`
omoare.
Am ]ipat foarte mult. |n cele din urm` au venit doi pescari de pe
lac [i el a fugitEram sigur` c` ei mi-au salvat via]a.
S`r`cu]a de tine|mi imaginez cum te sim]eai.

SUNT TIMID~

19

{i cred c` vorbea serios. P`rea genul. Credeam c` ar fi fost bun ca


doctor. {i nu a rs, nici m`car cnd i-am spus c` \ntmplarea mi-a
revenit \n minte \n seara aceea.
Torfy crede c` sunt dus`.
Nu e adev`rat. Este doar \ngrijorat`. M-a avertizat s` nu te s`rut de
noapte bun`, zise el amuzat. {i i-am promis c` n-o voi face.
Dar nici n-ai fi f`cut-o, nu ?
M-am \ntors spre el, dar nu-i vedeam dect profilul \ntunecat.
Poate. Dac` a[ fi cosiderat c` e[ti genul de fat` care se a[teapt` la
asta. Te-ai gndit vreodat` c` ne ia mult timp s` ne d`m seama ce vor
fetele de la noi?
{i atunci de unde [tii ?
|nve]i, zise el uitndu-se \nainte.
|nseamn` c` Torfy e genul care se a[teapt` ?
Nu! Cred c` cel`lalt s-ar alege cu ni[te palme.
Dar ea zicea
Una e s` zici [i alta e s` faci. Trebuie s` fii atent la ceea ce fac ele.
M` \ntrebam dac` asta se aplic` [i la ceea ce spusese el \nainte. Nu
l-am mai v`zut dup` aceea. Oricum, Torfy a veni de la bal cu o mul]ime
de p`reri, ceea ce m-a scutit de conversa]ii lungi pentru cteva zile [i
m-a f`cut s`-mi dau seama c` fusesem penibil`.
La toate acestea m` gndeam \n timp ce f`ceam curat \n salon,
a[teptndu-i pe ceilal]i de la mas`, ca s` pot merge [i eu. |mi aranjam
boneta cnd a venit Torfy, uitndu-se la mine prin oglind`.
Po]i s` mergi. Apropo, smb`t` e o petrecere \n camera comun`
a reziden]ilor. Pentru plecarea lui Ken Fiske.
|n drum spre cantin`. i-am spus-o [i lui Johnny.

20

HELEN RAY

Ah, da. Termin` s`pt`mna asta, uitasem. N-am petrecut de mult,


o s` ne prind` bine. Vii, nu-i a[a?
Nu eram prea entuziasmat`. Astfel de petreceri puteau fi destul de
zgomotoase, [i se putea ca cineva s` ne prind`. N-aveam voie \n acea
\nc`pere. Doctori]a Tetlow se f`cea c` nu ne vede, dar cu directorul era
mai problematic. {i \nc` nu [tiam la ce pol se afl` doctori]a Macintosh.
|nc` n-am fost invitat`.
Dar o s` fii. Or s` vin` to]i cei de la urgen]e.
Depinde de noul orar. Unul dintre noi va fi de gard`.
Nu vrei s` mergi ?
Nu neap`rat.
Aveam s`-mi aud vorbe din cauza asta pe la sfr[itul s`pt`mnii.

Capitolul 2
Dup` prnz, am \ntlnit-o pe Torfy \n timp ce f`cea un tur al sec]iei
\n c`utare de materiale pentru examenele de oftalmologie. Eu le aveam
deja. Echipamentul se redistribuia s`pt`mnal \n mod egal, [i nu
trebuia s` a[tep]i s`-]i vin` rndul.
Acum c` totul e calculat, cum arat`? am \ntrebat-o.
Orarul? zise distrat`. L-am f`cut deja. Dar numai pentru asistentele
A, B, C [i a[a mai departe. Nu este nominal. De ce ?
M` \ntrebam cine va fi primul.
Te gndeai la petrecere ?
Da
Atunci, vorbe[te cu sora. Poate \l va pune pe Luke. Nu-i prea plac
petrecerile. Sau \n orice caz se strmb` mie mi se pare c` e cam
depresiv. |ntreab-o.
Nu-]i poate spune dect "nu".
Dar nici eu nu sunt prea \ncntat`. De petreceri, vreau s` zic. M`
gndeam s` m` ofer voluntar.

22

HELEN RAY

S-a \ntors brusc spre mine. Avea o privire care m` m`sura din cap
pn`-n picioare, dup` care-[i d`du ochii peste cap.
{tii ceva ? Devii din ce \n ce mai nesociabil`. O s` ajungi ca Tetlow,
s` te \nchizi \n birou.
Nu mi-ar displ`cea. Ar fi foarte lini[te ; a[ juca jocuri de societate
cu asisten]ii [i i-a[ asculta ct mai atent`.
Atunci, trage cu urechea acum [i afl` cine e primul cobai. Nimeni
nu [tie. Se zice c` ar trebui s` fie Alan Worcester, dar e plecat. La un al
doilea calcul a picat Jeremy.
Vezi c` [tii mai multe dect mine. Ca de obicei.
Dac` ]i-ai vr\ nasul mai mult ai [ti [i tu, draga meaCu cine faci
oftalmo ?
Cu doctorul Monahan. De ce ?
La mine domnul Pettrifer, era ok, dar noua examinatoare m`
\ngroze[te. E att de mare. Ai senza]ia c` te arunc` direct pe geam
dac` gre[e[ti ceva. {i ar fi \n stare.
M` gndeam la statura [i la personalitatea puternic` a Leonorei Kirk.
Trebuie s` fii a[a dac` e[ti ortoped. E de treb`. Doar
compenseaz`. Cred c` pe din`untru e ca o feti[can`. Trebuie s-o iei ca
atare.
Atunci ce mai a[tep]i?
{i s`-l pierd pe doctorul Monahan? Nu cred.
E doar un mo[neag.
Ba nu. E foarte dr`gu].
{i-l are pe Toby Jarret ca asistent, zmbi ea. {tiu c` atrac]ia e mare.
|ncepea s` m` intereseze pentru c` de cteva s`pt`mni \ncercam s`
aflu cine-l \nlocuise, dup` multe schimb`ri, pe Jeremy Gibbons. Torfy,

SUNT TIMID~

23

interesat` de orice nou` apari]ie, devenise enigmatic`. Spre deosebire


de Sally Dane, ea nu-[i lua un ajutor cnd mergea la vn`toare. Trebuia
s-o dirijez la ce m` interesa pe mine.
Oricum, are prieten`, nu ?
De cnd ? se \ncrunt` ea.
I-a spus lui Monahan c` se logode[te cu Leila Hamilton. Voiam
s`-]i spun [i ]ie.
Nu e mare lucru, zise ea jucndu-se cu un optometru. Nu e tipic?
Te referi la fata doctorului Hamilton, nu ? Po]i s`-l consideri un mariaj
de complezen]`. Ce m` bucur c` nu sunt copilul unui om cunoscut.
Fete de doctori stau s` se gndeasc` la motivele pentru care sunt luate.
Asta fusese cu inten]ie.
Mersi. Ce \ncurajator !
O, scuze ! [i ridic` din umeri. Nu m-am gndit. {tii c` n-am vorbit
serios, nu?
Nu, dar se potrive[te.
Drag`, tipul care te va lua o va face pentru valoarea ta
incontestabil`, cum ar zice doctori]a Tetlow. Numai pro[tii au ambi]ii
pentru " fetele t`ticului ".
Acum f`cea haz de necaz.
Leila nu e o proast`. Are doctoratul, printre altele.
Da, drag`. A[a [i pare. Adic` Toby nu se ]ine dup` ea pentru c` e
atr`g`toare, [i nici nu e genul care s` umble dup` gogo[i. Deci ce
r`mne? T`ticul.
Cu siguran]`, asta o deranja pe Torfy. Nu era genul care o ia de-a
gata sau s` se arunce cu capul \nainte [i s` trag` concluzii pripite.
Nu [tii nimic.

24

HELEN RAY

El nu e un fraier, [i-i plac fetele cu care are ce discuta. Fetele ca tine,


am continuat, de[i nu era cazul. {i poate c` nici nu e al ei. |nc` n-au
ajuns la altar, deci \nc` e liber.
Dumnezeule, zise ea uitndu-se pe hol. Vine amazoana aia [i \nc`
n-am preg`tit masa. Plec.
{tiam c` totul era preg`tit pentru doctorul Monahan, verificasem.
Acum, trebuia s` v`d numele urm`torilor pacien]i [i s` le g`sesc
dosarele. Horace, portarul, deja le g`sise pe primele [ase. Era o
comoar`, omul acesta. Torfy lucra cu William care era de dou` ori mai
mare, dar pe jum`tate de ajutor.
De[i pacien]ii nu conteneau s` apar`, am reu[it s`-i termin`m pe to]i
pn` la cinci [I jum`tate. Doctorul Monahan se preg`tea s` plece.
Optometrii ar fi trebuit s` termine la cinci, dar nu se \ntmpla a[a
niciodat`. Cei mai len]i o duceau [i pn` la [ase.
Toby Jarret, care consultase \n camera al`turat`, m-a prins \ntr-un
moment liber.
Smb`t`, la petrecere. Ok ?
{tiu. Dar suntem to]i invita]i ?
P`i, suntem. Adic` tu [i cu Torfy Bates. A[a mi s-a spus.
Nu p`rea genul care s` se logodeasc` nici cu Leila Hamilton, nici cu
altcineva. Cu siguran]`, o astfel de petrecere era rar`, iar ospitalitatea
doctorului Hamilton nu era de refuzat, mai ales c` suna ca o comand`
de aur. Sora Wooley refuzase o dat`, pe motiv c` avea planuri, [i nu mai
fusese invitat` a doua oar`. Alt` sor`, Gippy Hayward, renun]ase la o
nunt` \n familie, [i a continuat s` fie invitat` de [ase ori la rnd. Iar acum
Toby se asigura c` Torfy va merge la petrecere; [tiam c` nu-i pas` deloc
de mine.

SUNT TIMID~

25

Mersi; am s`-i spun lui Torfy.


A[a s` faci, zmbi el.
Dup` ce am cur`]at [i l-am rugat pe Horace s` pun` dosarele la loc,
m-am dus \n biroul sorei. Eram de aproape zece ore la lucru [i
\ncepeam s` simt oboseala. Am g`sit noul orar ag`]at de u[` [i am v`zut
c` Sally Dane avea s` fie prima de gard`. Sora plecase, iar Jessie Blake
st`tea la masa ei, scriind program`rile. M-a privit o clip`.
E \n regul`, Kennedy. Po]i s` mergi la petrecere. Dac` vrei.
Da, am zis f`r` prea mare \ncntare. Ai ceva de sp`lat, Jessie? Le
pun \n ma[in` \n drum spre ie[ire.
Am o groaz`. Te rog. Dac` le pui acum, or s` se amestece cu ale
pacien]ilor. Am auzit c` n-o mai ducem mult a[a. Doctori]a Macintosh a
depus cerere pentru fonduri. Mai sunt cinci minute, se uit` ea la ceas.
Po]i s` pleci, dac` ai terminat. Cine r`mne \n seara asta Bates ?
Doar unul dintre noi r`mnea pn` la nou`, pn` cnd venea tura
de noapte. M-am uitat pe orar.
Luke Martin. De ce ?
Mai bine a[ r`mne cu el. Au sunat de la poli]ie c` a fost un
accident pe autostrad`, poate au ceva urgen]e.
Uite ce, hai c` stau eu. N-am de lucru. Iar tu nu e[ti la Urgen]e,
oricum.
Nici nu discut ! Ai venit mai devreme dect mine. Ce vrei s`
demonstrezi cu asta ? C` e[ti deja doctor ?
Asta mi-a pus capac. Jessie era asistent`, dar lucra mai bine dect
mul]i doctori. Dac` to]i asisten]ii ar fi fost ca ea, am fi solicitat mai mul]i.
Problema era c` mul]i astfel de asisten]i \nc` nu erau califica]i.
R`mneau a[a ani \ntregi; c]iva deveneau profesioni[ti, al]ii nu se

26

HELEN RAY

alegeau cu nimic. Singurul motiv pentru care Jessie ajunsese aici a fost
c` venea dup` un mariaj care-i permitea s`-[i lase so]ul [i copilul pentru
un training de trei ani.
De ce-mi vorbe[ti a[a? {tiu cnd nu sunt dorit`.
Ne-am zmbit reciproc, f`r` resentimente.
Am luat co[ul cu rufe de afar` [i l-am aruncat \n ma[in`. Ken Fiske
a picat exact la ]anc.
S` te ajut, p`pu[`.
Ideea lui de ajutor \nsemna s` m` cuprind` de talie, pn` cnd
m-am dat la o parte.
Vii smb`t`, nu ?
L-am privit dezgustat`. Ochii-i c`prui m` priveau fix, iar p`rul lui ar
fi trebuit pu]in aranjat.
Poate. Depinde cum merg lucrurile. {tii c` avem un nou orar, nu?
Cu ture de noapte.
Nu fi a[a.
{i-a luat mna de pe co[ [i m-a b`tut u[or peste mu[chii fesieri.
|nlemnisem, dar el n-a sesizat.
{tii c` vreau s` vii.
A repetat lovitura, iar mna i-a r`mas acolo.
Eu m-am oprit din mers.
Nu face asta!
Ce anume? A, asta? [i a repetat-o.
St`tea chiar \n spatele co[ului, lng` ramp`. I-am dat drumul \ntre
picioarele lui. Speram c` o s`-l doar`.
Acum \]i ]ii minile acas`?
Mi se f`cuse grea]` de la atingerea lui.

SUNT TIMID~

27

El \ncepuse s` rd`. Trebuia s`-[i ia revan[a.


Ce e[ti tu? Repet` de trei ori dup` mine: "sunt o mic` scorpie".
Obraznico ! Ce-i cu atitudinea asta ?
A luat co[ul, \mpingndu-l pe sensul de mers.
Sunt asistent`, iar tu e[ti doctor, am r`suflat eu. Poate c` ]ie \]i iese
pasa dac` joci a[a; pe un coridor dintr-un spital.
S-a bosumflat [i mi-a dat mie co[ul.
Da Iar ce ai tu pe cap se nume[te bonet`, de hrtie ; nu e o
diadem`. Ce nesuferit` po]i s` fii, Clare. Nici nu [tiu de ce ne-am mai
deranja.
|mi pare r`u, dar [tii foarte bine c` nu-mi place s` fiu atins`. Nu
apare nic`ieri c` e obligatoriu, [i-am mai spus-o. A[a sunt eu.
Atunci, poate c` ar trebui s` discu]i cu Rothwell Green, [i o lu` pe
coridorul reziden]ilor.
Fusese o remarc` necioplit`, dar nu m` interesa.
Green era un psihiatru care mai f`cea consult`ri [i la noi dac` era
chemat.

***

M-am \ntlnit cu Torfy pe sc`ri.


Am un mesaj pentru tine. Tot despre petrecere.
Mai sunt multe ? Nu se zgrcesc s` r`spndeasc` ve[tile. Deja
mi-au mai zis Ken, Johnny, Jeremy [i alte cteva asistente.
De data asta, a fost Tony Jarett.

28

HELEN RAY

Ochii ei se luminar`.
De la el ? Dar unde erai la ora [ase ? Jessie spunea c` ai plecat.
Eram la sp`l`torie, certndu-m` cu un doctor. Toby a zis c` noi
dou` suntem invitate speciale. Mai degrab` tu.
S-a \nro[it la fa]` mai mult ca de obicei.
Da, da{i ce treab` ai avut cu doctorul ?
Voia s` se asigure c` o s`-]i spun.
Cine, Fiske?
Nu, Toby.
Deci, mi-ai zis. Acum, spune-mi ce s-a \ntmplat cu Fiske.
Ajunsesem lng` dormitorul ei.
Ah, nimic. M-a f`cut scorpie.
Serios? P`i nu toate folosim tehnica de ag`]at a lui Sally Dane. Uite
ce e Clare, [i deschise u[a, intr` pu]in, m` dor foarte r`u picioarele.
|[i d`du jos boneta [i-ncepu s`-[i perie p`rul negru lucios.
Despre Leila Hamilton
Chiar m` \ntrebam ct va mai rezista f`r` s` aminteasc` despre asta.
Ea continua s` se uite \n oglind`.
Ce a zis Toby, mai exact? Joia trecut` a fost, nu?
Da, dup` ce am terminat. Eram \n hol [i completam ni[te dosare,
iar ei st`teau la un ceai. Doctorul Monahan tocmai \l \ntreba cine e
norocoasa, iar Toby i-a zis c` e Leila Hamilton [i
{i \nainte de asta?
Nu [tiu, nu eram acolo. Dar fa]a lui Toby str`lucea toat`, deci la
ce altceva puteam s` m` gndesc ? Pe de alt` parte
|mi venea \n minte expresia lui Toby spunndu-mi "a[a s` faci".
Ce? Pe de alt` parte, ce?

SUNT TIMID~

29

P`icred c` ar trebui s` mergi la petrecere.


Inten]ionez. Vii [i tu, chiar de-ar fi s` te trag dup` mine.
Mai vedem. Pot s` \mprumut uleiul t`u de baie ? Al meu s-a scurs
\n geant`. O s` dorm bu[tean la noapte. Tu ?
Torfy nu st`tea niciodat` \n camer` dac` putea s` ias`. Zicea c`
trebuie s` socializeze [i cu al]i oameni \n afar` de personalul medical,
iar cnd nu avea vreo \ntlnire, adic` foarte rar, \i pl`cea s` cutreiere
cafenelele [i s` discute cu str`ini. |n dimine]ile libere, mergea la curtea
magistra]ilor. Zicea c` e interesant [i mai cald dect \n bibliotec`. Dar,
de data asta m-a luat prin surprindere :
{i eu.
Sunt terminat`.
Torfy nu era niciodat` terminat` ; avea o energie debordant` [i m`
f`cea s` m` \ntreb dac` nu cumva sufer` de hipertiroid`. Mai ales c` era
[i slab`.
|ntr-o vineri dup`-mas`, am preluat sec]ia de ginecologie. Doctorul
Lyle-Johnson era un tip m`run]el [i amabil, c`ruia \i pl`cea s`-[i vad`
pacien]ii personal. Doar cei cu probleme minore erau l`sa]i s` a[tepte,
deci la u[` se formau, inevitabil, cozi. Bine\n]eles c` femeile f`ceau mai
mult zgomot dect b`rba]ii, chiar [i f`r` s` vorbeasc`. E ciudat c`, de[i
saloanele de ginecologie sunt cele mai populate din spitale, doctorii
sunt cei mai nenoroci]i. Aveam o teorie c` pacien]ilor le place s` stea \n
cabinete, de[i au dureri [i se plng, dar m`car aici uit` de treburile de
acas`.
Am l`sat dou` femei \n fa]` pentru c` mi s-a f`cut mil` de ele
trebuia s`-[i ia copiii de la gr`din]`. Am iscat o revolu]ie. To]i ceilal]i
pretindeau tot felul de motive pentru a intra. Se \ntmpl` de fiecare

30

HELEN RAY

dat`, mai ales la doctorul Lyle-Johnson, [i de fiecare dat` am jurat c`


n-am s` mai favorizez pe cineva.
|n afar` de aceste plngeri, Jeremy Gibbons de la registratur` nu mai
avea nimic de f`cut, din moment ce problemele minore erau l`sate
deoparte ; astfel el avea o gr`mad` de timp liber, dar nici m`car nu
putea s` discute cu mine pentru c` eram foarte ocupat`, mai prelua [i
el pe c]iva, dar era prea mig`los [i \ncet.
F`r` umorul [i buna dispozi]ie a doctorului Lyle-Johnson, am fi
ajuns cu to]ii plictisi]i [i irascibili.
Dac` Lyle-Johnson poate, [i noi putem, zicea Jeremy. Dar las`-l pe
s`racul om s` bea un ceai, e [ase f`r` dou`zeci.
Strig`-l pe Horace s` preia el din pacien]i.
N-o s`-i vrea pe-ai mei.
Spune-i c` e pentru mine.
Pacienta care urma m-a privit \ntreb`tor.
Nu ]i-ai luat ceaiul, drag`? Eu am b`ut deja dou`.
Nu i-am mai zis c` poate de-aia \nc` nu intrase, c`ci o strigasem deja.
Dup` ce am consultat-o [i s-a \mbr`cat, am l`sat-o cu doctorul [i m-am
dus s` verific dac` urm`torul era preg`tit. |mi imaginez ce i-a zis \n
absen]a mea, pentru c` atunci cnd m-am \ntors doctorul a remarcat:
Sor`, sunt cam obosit. E foarte trziu, lucrez de aproape trei ore
[i nu cred c` am b`ut vreun ceai. Crezi c` po]i lua cte unul pentru noi?
Portarul tocmai le aduce, am zmbit eu.
Ce bine ! Ar trebui s`-mi aminte[ti de sc`p`rile astea ale mele. Cine
urmeaz` ?
Doamna Fellowes. Histerectomie postoperatorie de [ase
s`pt`mni.

SUNT TIMID~

31

Cnd pleac` s`-l aduci la mine pe so]ul ei, te rog. {i ceaiul meu.
De obicei uit de el, dac` \mi este adus odat` cu pacientul.
Dup` ce l-am condus pe domnul Fellowes \n`untru i-am zis lui
Jeremy :
Fii atent. S` vezi c-o s`-l pun` la punct. Dar o face numai \n fa]a
so]ilor. Niciodat` a so]iilor. E un gentleman.
El \[i d`du ochii peste cap.
Define[te un gentleman.
"Un b`rbat care e obraznic doar cu un scop", am zis dup` un timp
de gndire. Nu [tiu cine a spus-o. Poate Oscar Wilde. Dar i se potrive[te
lui Lyle-Johnson.
Da, \mi place. {i o doamn`?
Eram prea obosit` pentru astfel de jocuri.
Asta s-o spuii tu.
Am auzit o defini]ie bun` zilele trecute : "O doamn` e o femeie
care determin` un b`rbat s` se poarte ca un gentleman". Cum e?
Deci, dac` un b`rbat nu se comport` ca un gentleman cu mine,
\nseamn` c` nu sunt o doamn` ? Asta vrei s` spui ?
PoateNu e[ti de acord, nu ?
M` gndeam la Ken Fiskes, la David Leckie [i la o mul]ime de alte
persoane. Unde gre[isem ?
Nu, nu sunt, am zis.
D`-mi un exemplu.
Dac` un b`rbat \mi face avansuri [i mie nu-mi place, e vina mea ?
Bine\n]eles.
Rdea cu poft`. Cnd f`cea asta ar`ta ca un copil de doisprezece ani,
de[i \n rest p`rea mai \n vrst` dect era. La cei patruzeci [i unu de ani

32

HELEN RAY

ai s`i era cel mai b`trn de la registratur`, asta numai pentru c` refuza
s` concureze pentru posturile de medic curant.
Normal c` e vina ta. Dac` nu vrei s` fii remarcat`, ar trebui s` por]i
musta]` [i unul din acele halate oribile care sunt obligatorii \n sec]ia de
radiologie. La ce te a[tep]i ? Dac` un b`rbat vede o femeie, \i place cum
arat`, vrea s`-i arate c` o g`se[te atractiv`. Ce trebuie s` fac` el ?
Ar trebuis`-i vorbeasc`.
~sta da sfat! Cei mai mul]i sunt cumin]i, s` [tii. {i mult mai
circumspec]i dect crede]i voi, fetele. {i sunt antrena]i \nc` din na[tere
s` nu pun` nimic pe hrtie.
|nc` nu m-ai convins.
De fapt, domnul Fellowes m` interesa mai mult [i l-am l`sat pe
Jeremy s` vorbeasc` \nainte, s`-mi vnd` ponturi despre psihologia
masculin`, \ns` toate acestea treceau prin mine.
Ia-o altfel : dac` un tip \ncearc` s` s`rute o fat` [i e plesnit, e ok.
A tatonat terenul [i nu se simte aiurea. Palma f`cea parte din joc. Dar
dac` \i spune fetei c` o consider` o p`pu[` [i c` se aprinde dup` ea,
atunci chiar c` se d` pe brazd`.
Mersi, am zis. Pe viitor, o s` iau lec]ii de karate ca s` m` scutesc de
cuvintele inutileCe crezi c` se \ntmpl` dincolo ? |nc` mai avem
patru pacien]i.
Am tras cu urechea, dar nu se auzea niciun zgomot. Domnul
Lyle-Johnson ridica tonul doar \n cazuri extreme.
S` intru peste ei? \ntreb` Jeremy, f`r` \ns` a se mi[ca. Oh, aproape
c` uitasem. Ct ai fost \n`untru, te-a c`utat sora Dane. A[a o cheam`,
nu? Blonda aia fardat`.
Da. {i ce voia?

SUNT TIMID~

33

N-a zis. S` vorbeasc` cu tine \nainte s` pleci.


Cred c-a plecat deja.
A zis c` a[teapt`.
Asta chiar era prea de tot. Sally Dane nu st`tea peste program.
|nseamn` c` e important.
Am scos capul pe u[`. Ultimii pacien]i s-au ridicat imediat. Sally
Dean a[tepta lng` registratur`, sprijinit` de pervaz. I-am f`cut cu mna.
Nu pot acum. Ne vedem la c`min, i-am zis.
Nu sta mult. Am o \ntlnire la [apte [i un sfert.
Am \nchis u[a. Pacienta din anticamer` [opti:
A]i zis s` dau toate hainele jos, domni[oar`?
Da. R`mne]i numai \n chilo]i [i pune]i-v` halatul acesta. Domnul
doctor vine imediat.
Cred c` ziceam asta a mia oar` \n ziua aceea.
Domnul Fellowes ie[i din cabinet cam ab`tut.
Urm`torul pacient, domnule doctor? am \ntrebat.
Te rog [i p`ru foarte satisf`cut. Cred c` domnul Fellowes m-a
\n]eles. A pus-o pe so]ia lui s` lucreze la doar zece zile dup` opera]ie.
{tii unde lucra, nu?
Am uitat, \mi pare r`u.
E [ofer de autobuz. S` urce [i s` coboare attea sc`ri, s`raca. Cine
urmeaz`?
Doamna Grove. E pacient` nou`, dar n-are recomandare.
{tiu, m-a sunat medicul ei de familie. Vrea s` fac` un avort pe
motiv c` inima nu-i suport` sarcina. So]ul ei e de acord. {i nu vrea
s`Sor` ?
Domnule ?

34

HELEN RAY

Vrei s` m` aju]i s-o conving?


Nici doctorului nu-i surdea ideea, [i o [tiam.
Nu, domnule. F`r` a sugera nimic, dar dac` ea vrea s`-[i asume
acest risc, s-o l`s`m. Cel pu]in, a[a cred.
Serios?
Da. Cele mai multe femei asta ar face. Adop]ia nu e o solu]ie
pentru femeile care vor un copil al lor. Cel pu]in nu atta timp ct e
\ns`rcinat`. Ar fi \n stare s` ri[te orice.
Cred c` [i el era surprins.
Atunci, mai bine s` nu \ncerc, nu?
Pute]i \ncerca. Dar nu cred s` reu[i]i, dac` e hot`rt`.
Am avut dreptate. Dou`zeci de minute mai trziu, dup` plecarea
ultimului pacient, Jeremy scria o scrisoare cardiologului nostru,
solicitnd un control atent.
Am terminat, am zis. E[ti dr`gu] s` pui tu scrisorile cnd pleci ?
Trebuie s` v`d ce vrea tipa asta, Dane. Pot s` cur`] [i mine, e smb`t`.
Chiar trebuie s` m` duc pn` la intrarea principal` ca s`
O s` mergi, nu?
Da, bine\n]elesAcum, valea, Kennedy!
Puteam s`-mi \nchipui ce voia Sally Dane. A[tepta pe sc`rile
c`minului, \mbr`cat` [i parfumat` ca o pipi]`. "Halal ]inut` pentru o
blond`", m` gndeam, dar i se potrivea.
Uite ce e, cu turele astea de noapteEu sunt prima; e ok, \n afar`
de smb`t`. Chiar vreau s` merg la petrecerea lui Ken. Johnny Winter
\mi spunea c` tu nu e[ti decis`, decim` \ntrebam dac`
Vrei s` stau \n locul t`u ?
Johnny ar fi vrut.

SUNT TIMID~

35

P`i da
{i ce zice sora ?
C` dac` \mi g`sesc un rezident mai vechi, se poate. Dar trebuie s`
[tiu azi, ca acela care vrea, s` poat` dormi mine. Apoi schimb`m tura.
Voia mai mult, pentru c` tot evita s` m` priveasc` \n ochi, [i-[i
examina unghiile.
De fapt, zicea c` nu e bine s` fac schimb doar pentru o noapte, ci
pentru toat` s`pt`mna, oft` ea. Dar cred c` nu vrei asta
Ba da. Dar o fac pentru mine, nu pentru tine. Nu prea vreau s`
merg [i asta \mi ofer` o scuz` plauzibil`.
Nu vrei s` mergi?
Dup` felul \n care m` privea, s-ar fi zis c` refuzam un trofeu.
E[ti un \nger, Kennedy. Mersi mult. Atunci, \]i ]in eu locul mine.
E ceva de f`cut?
Pans`ri diminea]`, urgen]e dup`-mas`. Apoi voiam s` dau o rait`
prin dulapurile sorei.
Se face. Altceva?
Da. Ca s` nu te ]in aici, am venit f`r` s` cur`] cabinetul de
ginecologie. Nu [tiu ce o s` zic` sora, dar asta e. Ar trebui \nti s`-l faci
pe `la. M-a[ \ntoarce \n seara asta, dac` a[ [ti c` nu m` prinde.
DaAr cam trebui s` plec. Mersi mult.
M` \ntrebam ce o s` zic` Torfy. Nu c` ar fi avut vreo importan]`
acum. Erau lucruri pe care nu le putea schimba, iar orarul sorei Lamont
era unul dintre ele. Eu eram altul.

Capitolul 3
Cnd am intrat \n camer`, i-am zis lui Torfy c` m` duc la baie.
De ce ai f`cut asta ? Dup` teoria pe care ]i-am ]inut-o \nainte ? Nu
vrei s` m` ascul]i, nu?
Nu [tiu. Vrea s` mearg` la chef mai mult dect vreau eu.
Era exasperat`. {tiam c` a[a va fi.
Bine\n]eles c` vrea. Se ]ine dup` Ken Fiske [i asta e ultima ei [ans`,
prostu]o. El pleac` la Londra mine, nu ?
{i ce dac` ? Nu mi se pare c` a[ fi p`zitorul destinului ei. Are u[a
deschis`. N-o s` fiu acolo pentru distrac]ie, dar o s`-mi poveste[ti tu
dup-aia. {i o s`-mi plac`. Iar ]ie o s`-]i plac` s` \nflore[ti pu]in [i s`
exagerezi ceea ce te intereseaz`. Totul arat` altfel cnd \mi poveste[ti tu.
Torfy \[i scoase ochelarii, \i [terse [i-i puse la loc. Ar`ta a intelectual`
a[a cum st`tea, \n pat, cu genunchii sub ea.
Situa]ia ta e din ce \n ce mai grav`. Mai \nti e[ti nesociabil`, Acum
vrei s` tr`ie[ti totul \n mod indirect, prin mine. Vrei ca eu s`-]i spun
despre via]` \n loc s` o sim]i pe pielea ta. Vrei s` te retragi din realitate.

SUNT TIMID~

37

Toate astea au un nume, s` [tii.


{i tu ? Ken Fiske mi-a zis c` trebuie s` v`d un psihiatru. Nu \ncepe
[i tu.
Chiar a zis-o ? De ce ?
I-am povestit.
Jeremy Gibbons spune c` b`rba]ii \[i permit multe pentru c` nu
sunt o doamn`, am ad`ugat. Dac` a[ duce-o ca Sally a[ \n]elege, dar nu
sunt a[a.
Bine\n]eles c` nu. Dar trebuie s` ac]ionezi cumva. Adic` eu nu-mi
bat capul cum s` m` controlez. Dac` Friske [i-ar fi pus un deget pe mine
l-a[ fi plesnit, [i sigur o [tie.
Da, Jeremy spune c` e mai bine dect s` dai din gur`.
Ah, deci a]i discutat. {i nu crezi c` tinzi s` iei totul prea \n serios,
draga mea?
Poate. Nu [tiu. Ct de \n serios o iau ceilal]i? E ceva ce nu poate fi
controlat.
Torfy m` analiz` din priviri. Cred c` era foarte \ngrijorat` pentru
mine.
Dar \]i plac b`rba]ii. Compania lor, vreau s` zic
Normal! Nu sunt pe invers. Dar nu vreau ca ei s` cread` c` dac`
m` port frumos, pot s` m` [i pip`ie. Cu siguran]`, \ntr-o zi am s`-l
\ntlnesc pe cel potrivit, [i atunci am s` m` arunc \n bra]ele lui, ca Sally.
E simplu.
Nu ]i-ai dorit niciodat` s` faci dragoste cu un b`rbat?...Sau n-ai
\ntlnit niciunul care s` nu-]i provoace grea]`?
Sunt mul]i dar s-ar putea s`-mi schimb atitudinea dac` ei n-ar
mai face-o pe "fratele cel mare". O singur` dat`adic` nici atunci

38

HELEN RAY

Ai sim]it vreodat` c` ]i-ar pl`cea s` mearg` mai departe? a insistat


ea.
Da
{i?
Cum adic` "[i"?
{i ce s-a \ntmplat?
Absolut nimic.
S-a \ncruntat. Era nemul]umit` de r`spuns.
Dar ai vrut-o ?
Nu, nu chiar. Dac` s-ar fi \ntmplat ceva nu mi-ar fi p`rut prea r`u.
A[ fi fost \ncntat`. {i att, serios. Cred c` sunt greu de satisf`cut.
Ea oft`. P`rea s` spun` c` nu m` poate controla. Dar a \ncercat s`
fie sincer`.
Nu, nu e[ti a[a. |nc` nu e[ti con[tient`; doar superficial`. Dac`
\ntr-adev`r ai \ntlnit un b`rbat cu care te-ai sim]it bineasta am vrut
s` [tiu. |ncepusem s` cred c` vei fi contra b`rba]ilor pe via]`. Dar \nc`
mai ai o speran]`. Te vezi vreodat` cu el?
Nu, pentru Dumnezeu !
Atunci, trebuie s` fie [i al]ii ca el. Doar s`-i g`se[tiCum ar`ta?
M` amuza, pentru c` n-aveam de gnd s`-i spun cine e. Ar fi rs la
cea mai mic` aluzie.
|nalt, [aten, cu privire scrut`toare, t`cut, cu mini foarte bine
\ngrijite, din cte \mi amintesc. Ochi cenu[ii. Att.
Vocea ?
Groas`, dar lini[tit`. Nu vorbea repede.
Pare un tip ca lumea, [i relaxat.
Da, cred c` e cuvntul potrivit relaxat.

SUNT TIMID~

39

Tocmai de ce ai tu nevoie. Un tip dedicat ]ie, care s` se strecoare


pe lng` tine, ca s` nu te sperie. {i r`bd`tor ca o m`icu]`. Nici nu ceri
prea mult !
M-am \ndreptat spre u[`.
Eu nu cer nimic. Vreau doar s` fiu l`sat` \n pace.
Iar eu te-am avertizat; ai grij` ce le ceri, c` sunt imediat preg`ti]i.
Roag`-te mult de ei s` te lase [i o s` fie [i mai \ndr`zne]i. {i atunci, ce te
faci ? O s` stai \nchis` \ntr-un birou, \ntrebndu-te unde ajung fetele din
ziua de aziOh, uitam s`-]i spun. Ce crezi c` i-a zis doctori]a Macintosh
[efei ?
Nu [tiu. Sunt prea obosit`. Ce i-a zis? [i m-am oprit \n prag.
C` ar trebui s` mai organiz`m ni[te chefuri din cnd \n cnd, pe
sec]ie. {i a \ntrebat-o dac` reziden]ii fac a[a ceva, iar ea i-a confirmat.
Macintosh a rs, pentru c` [i pe vremea ei era la fel, dar atunci erau anii
'70, acum lucrurile s-au schimbat; dar a fost de acord s` folosim camera
comun`. Atta timp ct ne \ntoarcem la locurile noastre pn` la miezul
nop]ii [i ct cur`]`m dup` noi. Zi [i tu dac` n-a stricat toat` distrac]ia ?
Ba da. {i [tie asta. Foarte de[teapt` tipaM` duc s` m` \mb`iez
\nainte s` adorm pe mine. Te rog s` m` pui pe list` la un mic dejun
\ntrziat.
|l vrei \n pat ?
Dac` g`se[ti pe cineva
Dac` pot, vin chiar eu.
Abia a[teptam ! Era singurul lux pe care doctori]aTetlow ni-l
permisese. Chiar [i ca \ncep`tori aveam voie s` comand`m micul dejun
din pat, cu condi]ia ca un coleg s` fac` de serviciu \n timpul pauzei ei
de mas` de la nou`.

40

HELEN RAY

***

De fapt, Torfy n-a venit singur`. Doamna Cox, un nou ajutor de


asistent care lucra cu jum`tate de norm` \n weekend pentru urgen]e, a
\nso]it-o. Tipa era dolofan` [i afectuoas`.
Nu pot g`si prea multe locuri de munc`. ~sta mi-a convenit. Sunt
obi[nuit` s` am singur` grij` de feti]a mea. Le-am zis s`-mi dea o can`
mare de ceai am crezut c` o s` te descurci cu ea.
Un lucru era de admirat la ea nu st`tea la brf`. Cnd avusesem
prima oar` astfel de ajutoare \n departamentul sorei Lamont, au
f`cut-o cu ou [i cu o]et. Sora zicea c` \n tinere]ea ei existau doar dou`
tipuri de meserii : practicienii [i asisten]ii califica]i. Mai erau [i un fel de
asisten]i ai asisten]ilor" \n ni[te bar`ci \nafara spitalului, dar ea nu
avusese nicio leg`tur` cu ei. |n ce privea costuma]ia bonetele,
accesoriile [i celelalte i se p`rea prea complicat`. Dar se pare c`
\ntr-adev`r o acceptase pe doctori]a Cox \n mare parte datorit`
spiritului ei organizat [i a responsabilit`]ilor pe care [i le asuma. Poate
[i pentru c` se f`cea util` la pansare f`r` a-[i vr\ degetele \n
sterilizatoare.
Tava ar`ta de parc` a[ fi cerut por]ie dubl`. Dar \mi pl`cea. Dac` o
terminam n-ar mai fi fost nevoie s` cobor [i pentru prnz. Mi-a[ fi f`cut
treaba, apoi m-a[ fi sp`lat [i \napoi \n pat. Dac` nu dormeam, citeam.
Torfy ar fi v`zut c` m` duc s` m`nnc seara. Dup` care a[ fi putut s`
lenevesc \n voie. Ideile astea \mi surdeau. Dac` asta \nsemna s` fii

SUNT TIMID~

41

nesociabil`, a[ fi repetat-o cu drag. Cu to]ii dispuneam de foarte pu]in


timp liber, pentru a ne retrage. Sigur oamenii instabili aveau nevoie s`
stea \n mul]ime ? Eu nu prea socializam, iar Torfy nu putea \n]elege de
ce.

***

Randall Brown \[i f`cea tura de sear`. Cnd am ap`rut eu, el tocmai
termina cu un accident minor [i discuta cu un poli]ist.
Cur`]` tu, i-am zis. Pe ceilal]i \i consult eu. Te duci la petrecere?
Nu, [i a scuturat din cap. M` duc acas`, la so]ie [i copii. Dar nu
\nainte de a face ordine pentru tine.
Fugi de-aici, Randy. Pleac`. Sau n-ai \ncredere c`-i fac ca lumea ?
Dac` a[a se pune problema [i \ncepu s`-[i suflece mnecile.
Mersi, Clare. {i d`-l pe tipul `sta afar` cnd termin`. F`r` alte invita]ii.
Glumea.
M-am dat eu vreodat` pe lng` vreun poli]ist?
Da. Cu to]ii am f`cut-o, m`car o dat`.
Imediat dup` plecarea lui, am aprins focul pentru ibric. Poli]istul
s-a uitat la mine.
Nu credeam c` o s` te vedem [i noaptea, sor`, acum c` ai trecut
de examenele finale.
S-ar putea s` nu m` vede]i prea mult, am zis. S`pt`mna asta stau
pentru altcineva. Dar \mi place noaptea, \ntotdeauna mi-a pl`cut.
|l cuno[team dup` fa]`. A[teptam s`-i aflu numele.

42

HELEN RAY

{tiu asta, [i-[i vr\ carne]elul \n buzunar. |mi amintesc c` te-am


auzit spunnd-oCe s-a \ntmplat cu prietena ta? Aia oache[` cu nume
ciudat?
Cu nume ciudat?
Am luat de pe foc ceainicul ca s` torn apa fierbinte peste ceai.
V` referi]i la sora Bates. |i zicem Torfy.
Da, ea
Lucreaz` aici la urgen]e, ziua.
Trebuie s-o caut. B`iatul meu tot \ntreab` de ea.
{i atunci mi s-a aprins becule]ul. Torfy avusese grij` de copilul lui la
infirmerie. Eu \l l`sasem s` treac`. Field. Peter Field.
Peter \l cheam`, nu ? Cum mai este ?
E bine. |nc` nu-l facem poli]ist.
M` \ndoiam de asta, dar am t`cut.
M` bucur. Servi]i [i zah`r?
Ct mai sta]i, eu \mi v`d de treab`. S` v`d dac` n-a r`mas vreun
vagabond pe-aici.
Mai degrab` vreun rocker. Am o mul]ime pe cap afar`. Se
ad`postesc \n casele alea p`r`site din zona m`rgina[` cele \n curs de
demolare. Nu v-ar veni s` crede]i ct` lume le duce acolo de mncare.
Chiar [i re[ouri.
De ce ? Le e mil` ? Dac` a[a vor ei s` tr`iasc`
Mi se face sil` cnd v`d at]ia pierde-var` \n timp ce voi munci]i
aici. Trebuie s` ne sp`l`m, s` avem pu]in respect fa]` de noi \n[ine, nu
? Ei de ce nu pot face asta ? Cei de la serviciile sociale i-au luat \n vizor.
Nu le mai dau bani dac` nu se cumin]esc. E corect. De ce s`-i \ntre]inem
noi ?

SUNT TIMID~

43

Dar asta nu e o solu]ie. Nu crede]i c` la fiecare idealist, [i la fiecare


profitor, apar al]i dou`zeci de nebuni ?
{i-au f`cut-o cu mna lor, prin droguri. Cred c` [tii c` \n partea
central` num`rul droga]ilor dep`[e[te media na]ional`. Te pune pe
gnduri, nu ?
Da, dar cifrele ar putea s` mint`. Ceea ce m` pune pe gnduri e
num`rul mare de oameni care vin aici s` se trateze, [i majoritatea sunt
din Londramai turna]i-v` o cea[c`, dac` a]i terminat-o pe aia. Nu
dureaz` mult.
Am luat fiecare salon, am verificat, am \nchis geamurile [i luminile,
am \nchis aparatele [i am cur`]at ce trebuia cura]at, apoi am \ncuiat [i
m-am \ntors la ofi]erul Field.
Niciun vagabond. Niciun rocker. Niciun incendiu sau vreo ]eav`
spart`. Nici m`car vreun pacient.
S-a uitat la mine.
Niciun pacient? [i s-a \ncruntat. Dar b`iatul de la recuper`ri?
Ce b`iat ? Cred c` glumi]i.
Ba nu. {i-a scos carne]elul s` verifice.
James Emery, r`nit \n zona fe]ei. |nscris la urgen]eApare [i \n
registru.
Dar am verificat acolo. Nu era dect un pat nef`cut. La naiba; am
aprins lumina pentru o clip`. Ba nu, era aprins` [i eu am stins-o.
S-a ridicat \n picioare.
Haide. Mai bine te ajut s`-l cau]i. {tiu c` e aici, pentru c` eu l-am
adus la ora opt. Chiar \nainte s` apar` biciclistul.
L-am g`sit pe James Emery \nf`[urat \n p`tura lui, dormind pe jos
sub un pat. C`zuse a[a de u[or \nct nici m`car a[ternutul nu se

44

HELEN RAY

[ifonase. L-am ridicat, iar cnd Field i-a pus ap`r`toarele \nc` mai
dormea.
Nu ]i-a spus domnul Brown c` e aici? m-a \ntrebat el cnd am ie[it
din salon.
{ti]i bine c` nu. Doar era]i acolo. Dar a fost vina mea c` l-am trecut
cu vederea. {i l-a[ fi v`zut \n registru dac` nu st`tea]i la mas`. De obicei,
m` uit \nainte \n registru, dup` care fac rondul. Am f`cut multe nop]i
aici, a devenit ca o rutin`. Fiecare are obiceiurile lui.
Atunci, eu plec. Mul]umesc pentru ceai.
Pentru nimic. Transmite]i salut`ri lui Peter.
Iar tu s`-i spui sorei Bates c` am \ntrebat de ea.
Am verificat registrul [i l-am g`sit pe Emery chiar \nainte de tipul
care c`zuse de pe biciclet`. Am sunat-o pe sora Duffy.
Exist` o regul` foarte strict` \n spitale ca dac` vreun pacient cade din
pat sau se r`ne[te [i mai grav, trebuie raportat imediat att verbal ct [i
\n scris.
Sor`, am un pacient la recuper`ri cu r`ni faciale. L-am g`sit pe jos.
Nu pare r`nit, dar poate ar fi mai bine s`-l verifice cineva.
I-ai pus ap`r`tori?
Da. Acum doarme.
A morm`it ceva, cum c` reziden]ii ar trebui lega]i de mini, apoi a
ad`ugat:
Dac` se plnge de ceva, anun]`-m`. Nu e prea grav dac` doarme.
A \nchis \nainte ca eu s` mai zic ceva, dar nu mai conta. |i
transmisesem conform regulamentului, [i nu m` mai preocupa asta.
Am l`sat doar o lumini]` aprins` pe hol la intrare. Eram la acela[i
nivel cu restul spitalului, dar cu un etaj mai sus dect parcarea

SUNT TIMID~

45

ambulan]ei. Asta \nsemna c` exista o ramp` pe care o coboram pn` la


ma[in` [i care se retr`gea pn` la sp`l`torie. Era mai greu pentru cei de
pe ambulan]`, pentru c` trebuia s` urce cu t`rgile pline, dar coborau
u[or.
Dup` ce am aranjat cu luminile, m-am dus \n biroul sorei de unde
puteam auzi dac` se apropia cineva pe ramp`, [i \n acela[i timp l-a[ fi
putut auzi [i pe domnul Emery. Cel pu]in acolo puteam s` stau jos, dar
mi-am dat seama c` Sally nu terminase dulapurile, a[a c` am f`cut eu [i
treaba asta, dup` care am cur`]at dup` Randall. La Urgen]e e bine s` te
iei cu treaba ca s` nu te prind` c` dormi. Din cte [tiam c` se \ntmpla
smb`ta, clopo]elul de la ambulan]` avea s` sune \n curnd. O dat` pe
la unsprezece cnd se \nchideau barurile, apoi pe la dou`sprezece cnd
se terminau petrecerile.
Jos era o lini[te deplin`, l`snd la o parte zgomotele \nfundate ce
veneau de la blocurile \nvecinate, sau clinchetul ustensilelor de o]el din
cabinet. M` \ntrebam de ce [efa considerase c` trei luni de ronduri de
noapte era prea mult. Mai f`cusem asta de dou` ori, [i-mi petrecusem
cea mai mare parte a timpului \n lini[te sau lund noti]e din ce citeam.
Unora li se p`rea debusolant ; mul]i ziceau c` locul era \nfrico[`tor
noaptea [i ]ineau luminile aprinse, dar mie \ntotdeauna mi se p`ruse
un loc prietenos.
O dat` d`dusem peste un doctor pe coridor, cnd luminile \nc`
erau aprinse, iar el se speriase mai r`u dect mine.
L-am verificat pe Emery de cteva ori, apoi m-am a[ezat la birou cu
o carte de-a sorei. De obicei l`sa c`r]i pentru asistentul de noapte, [i nu
[tiam pe altcineva care s` fac` asta.
La un moment dat, am auzit ambulan]a.

46

HELEN RAY

Era una din cele noi, cu un fel de claxon \n loc de siren`. Asta
\nsemna c` venea de pe autostrad`, deci aproape sigur c` era un
accident rutier.
Am verificat lista doctorilor s` v`d cine era de gard`. Ar fi trebuit s`
stea Jim Kane, dar numele ei era t`iat [i \nlocuit cu Leonora Kirk. Am
a[teptat s` v`d targa \nainte de a o suna.
Nu era prea grav. Un motociclist, dup` cum m` gndisem. Ni se
p`rea c` nou` din zece urgen]e erau motocicli[ti, dar poate c`
exageram fiindc` ne temeam a[a de mult de ei. Acesta sc`pase doar cu
r`ni u[oare, un um`r dizlocat [i cteva zgrieturi mai adnci. Asta se
\ntmpla cnd conduc`torul nu d`dea drumul ghidonului [i era
aruncat peste el.
Doctori]a Kirk l-a examinat senin`.
F`r` casc`? s-a \ncruntat ea.
Ba da, e aici, a zis unul dintre asisten]ii de pe ambulan]`. {i
ochelarii lui.
Ce bine ; nu m` am bine cu cei care se lipsesc de ea. Ai auzit,
b`iete?...S`-]i v`d bra]ele. Sora va trebui s`-]i taie jacheta, dar n-o s` te
r`neasc`.
El s-a uitat la mine cnd am adus foarfecele. Parc` se speriase dublu
datorit` urmelor l`sate de ochelari. Nu-i era neap`rat fric`.
{tiu c` haina asta e cam scump`, dar o s` o iau pe cus`tur` ct de
u[or pot.
Leonora Kirk a pufnit \n semn de dezaprobare ; i se p`rea un moft.
N-a zis nimic, dar a \nceput s` bat` ritmic cu degetele \n canapea.
|ntr-adev`r, \mi luase aproape o or`.
Profesorul Morris v-ar fi spus cteva acum, domni[oar` Kirk.

SUNT TIMID~

47

Niciodat` nu o g`sisem impecabil`, a[a cum o considera Torfy.


S-a oprit din b`tut.
Touch! zise ea. Unii nu-[i dau seama singuri. Altceva, domni[oar`
observator?
|n timp ce rupeam cus`tura mi se p`rea c` stric cea mai pun`
pereche de foarfece, dar mi se spusese de multe ori c` pielea cost`, [i
asta m` \ngrozea.
Dac` v` lovi]i din]ii cu stiloul \n timp ce asculta]i pe cineva. Mai
ales dac` nu-l crede]i sau dac` ave] altceva mai bun de f`cut.
Ct de bine m` cuno[ti deja, sor`Gata, ajunge. }ine-l de bra],
te rog.
S-a uitat la r`ni, i-a luat pulsul, l-a pus s` \ntind` bra]ele.
O s`-i punem un pasament din `la de care poate avea grij` [i
singur. Putem s`-i punem [i o compres`.
Apoi \l trimitem la recuper`ri pn` diminea]` [i-i facem o radiografie
la prima or`. OK ?
M-am uitat la tipii de pe ambulan]` [i am v`zut c` sunt gata s` m`
ajute s`-l duc pe b`iat \n pat. Nu era de datoria lor, dar d`deau o mn`
de ajutor \ntotdeauna.
N-a durat mult. Dup` ce l-am a[ezat, m-am dus s`-l v`d pe Emery.
Sora Duffy \nc` nu coborse [i nici nu trimisese pe cineva. Mi s-a p`rut
c` pot s-o rog [i pe Leonora Kirk s`-l vad`, pentru siguran]`.
Ct m` plimbasem pe coridor, mi se p`ruse important. Dup` ce
i-am ascultat ritmul respira]iei, a devenit urgent. Am alergat imediat
dup` ea.
|nc` se mai afla \n cabinet, completnd dosarul motociclistului.
Pute]i s` v` uita]i [i la cel`lalt tip pe care-l am acolo?

48

HELEN RAY

Are r`ni faciale, dar cred c` are problemea c`zut din pat mai
devreme [i poate are vreo leg`tur`. Nu l-a verificat nimeni. Am raportat.
A venit imediat. Am ascultat \mpreun` ritmul respira]iei [i am auzit
din nou cum acesta se pierde [i revine.
Mai bine \l ducem la terapie intensiv`. Po]i s` r`mi acolo. Sun` [i
roag`-i s`-]i trimit` un c`rucior imediat. Cine l-a \nregistrat?
Doctorul Fiske, cred. La pu]in timp dup` ora opt.
Cred c` el a fost. Eu am ajuns aici dup` zece. Cum \l cheam`?
James Emery.
O jum`tate de or` mai trziu, \i aplicasem motociclistului
tratamentul pe care-l recomandase ea, am cur`]at din nou [i l-am dus
pe Emery la Intensiv`. Apoi am umplut ceainicul din nou. De data asta
pentru mine.
Apoi m-am \ntors la lectura mea, \n birou. Tocmai \mi turnam o a
doua cea[c` [i m` minunam de lini[tea ce st`pnea departamentul cnd
am auzit pa[i pe ramp`. Nu prea regula]i. Eram obi[nuit` cu asta ; mai
erau be]ivi sau vagabonzi care o urcau \n timpul nop]ii. Erau pesemne
atra[i de ideea unui ad`post, iar spitalele sunt surse sigure cnd nu
exist` alt` alternativ`.
M` preg`team s`-i surprind pe ramp`. Voiam s`-i las s` urce dup`
care s` le sting lumina; astfel, li s-ar fi p`rut c` le fuge p`mntul de sub
picioare [i nu se mai \ntorceau. A[teptamCnd vizitatorul a ajuns \n
b`taia luminii, i-am v`zut fa]a. Nimeni altul dect Ken Fiske. M-am \ntors
\n birou, am blocat intrarea cu o mas` [i m-am a[ezat din nou s`
lecturez.
I-a luat ceva timp pn` s` nimereasc` u[a, nu f`r` s` r`stoarne cteva
scaune pe drum. Ajungnd \n prag, s-a oprit s` m` priveasc`. Se vedea

SUNT TIMID~

49

c` e beat. Cravata \i era de[irat`, p`rul vlvoi [i ochii ie[i]i din orbite; o
imagine nu prea prietenoas`.
De ce nnnn-ai vennit la petrrrecere? }i-am spusss s` vii !
Am treab`, doctore, [i m-am ridicat.
Am venit s` te iau. Nu e petrecerre f`r` Regina balllului.
A \nceput s` rd` \n hohote.
Domni[[[oarrra Inim`-de-Ghea]`, promo]ia 1970, asta e[ti tu. Hai!
Ar fi trebuit s` r`mn pe loc. Puteam s` ne \nvrtim \n jurul mesei
toat` noaptea f`r` ca el s` m` prind`. |ns` Torfy se \n[elase. |mi vram
[i eu nasul unde nu-mi fierbe oala, la fel de bine ca [i ea. Fiind nervoas`,
l-am \mpins \n hol. Mi[care gre[it` pentru c`, dup` cum [tiam, partea
mai ]eap`n` a corpului mi-a prins \ncheieturile ca \ntr-un cle[te.
|ncercam s` m` eliberez, dar n-am reu[it dect s`-l fac s` se izbeasc`
de mine. Am r`mas nemi[cat` lng` mas`, gndindu-m` la urm`toarea
mi[care.
El mi-a pus minile la spate [i m-a \mbr`]i[at, astfel \nct puteam
s`-l simt duhnind pe gtul meu. Nici acum nu [tiu de ce n-am ]ipat, de[i
asta n-ar fi fost de mare ajutor. Mai bine a[teptam s` aud pa[i pe hol. M`
gndeam cum s`-i distrag aten]ia ca s` \mi dea drumul atta ct s` pot
sc`pa. Cineva venea. Cineva care nu prea cuno[tea drumul.
D`-mi drumul, am zis. Vine cineva. Ascult`!
L-am c`lcat pe picior, cu efect chiar dac` nu aveam tocuri.
La naiba! a zbierat el [i mi-a dat drumul, retr`gndu-se.
A \ncercat s` m` pocneasc`, dar a nimerit boneta, care mi-a zburat
de pe cap.
Tu [i cu aura ta de sfffnt`
Apoi a ie[it b`l`b`nindu-se.

50

HELEN RAY

Mi-am recuperat boneta [i am ie[it [i eu s` v`d dac` plecase sau


unde era. Pe ramp` am v`zut doi b`rba]i, unul era Ken iar pe cel`lalt
nu-l cuno[team. Probabil vreun invitat pe care-l trimiseser` s`-l g`seasc`
pe amfitrion. Le-am ascultat pa[ii \ndep`rtndu-se dup` care m-am
a[ezat s` beau \nc` un ceai, a[teptnd s` m` lini[tesc; apoi m-am dus la
baie [i mi-am frecat fa]a, gtul [i bra]ele cu dezinfectant. M-a durut
pu]in, dar m` sim]em din nou curat`. Sau aproape curat`. Torfy ar fi zis
c` sunt obsedat`, dar ea nu se confruntase cu Ken Fiske.
Pe la ora unu, sirena s-a auzit din nou. Dou` t`rgi de data asta.
Domni[oara Kirk mai e pe tur` ? am \ntrebat.
Nu, a schimbat-o doctor Sargent de la miezul nop]ii. Ce avem?
Dup` dou`sprezece noaptea trebuia s` le dau detalii ca s` nu-i
trezeasc` pe reziden]i pentru r`ni m`runte de care se putea ocupa [i
sora Duffy.
Accident de ma[in`, am zis. R`ni abdominale, pl`gi adnci. Ambii
sunt grav r`ni]i.
|i preiau eu..
Mersi. {i anun]-o pe sor`, te rog.
Asta era doar o formalitate. Nu m` a[teptam ca ea s` coboare. Dar
exist` o regul` \n majoritatea spitalelor c` asisten]ii de gard` nu-l
cheam` direct pe rezident. Regula func]iona mai lejer la Urgen]e, dar tot
trebuia s` anun]`m. Torfy considera procedura o pierdere de timp care
\[i avea originile \n vremurile cnd doctorii erau cei chema]i. Deci
pacientul putea s` moar` \n timp ce tu colindai coridoarele numai
pentru c` nu-l puteai suna direct. Acum, portarul era cel care o suna pe
sor`. Ea morm`ia pu]in, termina repede de mncat, dac` mnca, [i gata.
Dar dac` a[ fi sunat-o eu [i-ar fi venit ca s` g`seasc` un rezident \n

SUNT TIMID~

51

departament, asta echivala cu o insult`. Nu puteam trece cu vederea


reputa]ia lor. |nc` mai aveau o teorie conform c`reia un b`rbat [i o
femeie pot c`dea \n p`cat dac` sunt l`sa]i singuri. |nc` mai exista regula
ca un doctor s` nu stea \nchis \n birou cu o asistent` sau asistent. Pentru
cei de afar` poate p`rea amuzant, dar nu era deloc a[a. Dar ne
obi[nuisem cu asta.
Am luat toate m`surile necesare ct timp am a[teptat. |mpreun` cu
cei de pe ambulan]`, i-am ridicat pe r`ni]i pe mese [i l-am dezbr`cat pe
b`rbat, i-am cur`]at plagile. Nici nu m-am uitat la fa]a lui. Avea o culoare
morbid`, pielea \i era sf[iat`, iar pulsul slab.
Cnd am auzit c` intr` doctorul, m-am repezit:
Pe acesta primul; hemoragie intern`.
Apoi m-am \ntors. Doctorul avea ochi cenu[ii, p`r [aten, era lat \n
umeri [i pentru o clip` inima mi-a stat \n loc.
Neil, am murmurat.
Ne-am uitat unul la cel`lalt, dar ne-am reluat lucrul imediat. I-a
recoltat snge [i l-a trimis la Intensiv`, f`r` alte discu]ii.
Duce]i-l voi, b`ie]i. F`r` s` pierde]i timpul. Iar tu cur`]-o pe femeie
[i panseaz-o. Trebuie s` v`d ce fac cu sngele `sta. Po]i s` operezi tu pe
pielea capului, las`-mi mie fa]a.
A fugit pe sc`ri \n timp ce eu luam forcepsul.
Terminasem cu scalpul [i cu r`nile u[oare pn` s` se \ntoarc` el.
I-am atrnat haina \n cuier ct timp s-a sp`lat [i a continuat de unde
l`sasem eu. S-a uitat \nti la lucrarea mea.
Frumos lucrat, domni[oar` asistent`. Mul]umesc.
Acum eram "asistent`", nu mai eram Clare, dar \l \n]elegeam.
I-a cusut femeii r`nile de pe obraji cu fine]e, ca s` nu r`mn` urme.

52

HELEN RAY

A durat destul de mult. Apoi a examinat-o complet, dar nu mai avea


alte r`ni \n afar` de o zgrietur` pe frunte [i una pe coaps`.
Gata. O pute]i trimite \ntr-un salon obi[nuit. Cine preia \n noaptea
asta ?
E deja diminea]`, i-am zis. Va fi domnul Dersingham.
Sun`-l, te rog. Spune-i c` \i trimit cazul `sta.
Bine. Dar trebuie s` vin` dup` ea. N-am portar de noapte, b`ie]ii
de pe ambulan]` au plecat, iar eu nu pot s` p`r`sesc sec]ia.
Atunci mi-am dat seama c` nu avusesem \nc` pauz` de mas`.
Oricum, nu-mi era foame.
Te ocupi tu de asta. Unde sunt fi[ele de \nregistrare ?
I-am ar`tat [i i-am dat foaia pe care mi-o d`duser` cei de pe
ambulan]`. Apoi am sunat [i am a[teptat ca r`nita s` fie preluat` de
rezidentul lor. M-am \ntors \n birou gndindu-m` c` puteam discuta cu
el. St`tea pe col]ul mesei, uscndu-[i minile. I-am adus un prosop,
apoi [i haina [i l-am ajutat s` se \mbrace. S-a a[ezat din nou, \n cele din
urm`.
Zici c` nu po]i pleca de-aici. Nici m`car la mas` ?
P`i, mi-au trimis un \nlocuitor pentru o jum`tate de or`,
deciNeil, ai venit aici temporar sau
|n]eleg, [i fa]a i se \nsenin`. Deci, nu erai aici cnd am cobort mai
devreme?
Cnd aiDar trebuie s` fi fost aici. Nimeni nu m-a \nlocuit \nc`.
Cred c` sora a uitat de mine.
|n]eleg.
S-a ridicat masndu-[i umerii, ca [i cum ar fi condus mult timp [i
acum era obosit.

SUNT TIMID~

53

Deci, erai aici. Cnd a venit domnul Fiske, vreau s` zic, [i s-a
\ndreptat c`tre geam, privind afar`.
Tu ai fost cel care l-a luat?
A fost o scen` cam nepl`cut`, nu ?
|nc` mai st`tea cu spatele la mine.
Eu m` uitam la umerii lui, la linia p`rului pe gtul s`u, gndindu-m`
la tonul sarcastic al vocii.
N-am vrut s` ias` a[a, i-am explicat. Nici nu [tii ct de bine mi-a
p`rut c` aud pa[i. Credeam c` nu mai pleac` niciodat`.
Mul]umesc, sor`, a zis el [i s-a \ndreptat spre u[` f`r` s` m`
priveasc`.
Neil, ai v`zut [i tu \n ce stare era. Chiar crezi c` l-am \ncurajat \n
vreun fel ?
Nu [tiu, a r`spuns el stins. {i nici nu prea m` intereseaz`. Noapte
bun`.
A \nchis u[a \n urma lui.
Am r`mas tremurnd mult timp, \nainte de a m` putea \ntoarce \n
biroul sorei. Mi-a luat \nc` zece minute ca s`-mi controlez glasul [i s`
pot vorbi la telefon.
Nu m-a schimbat nimeni, am zis. E prea trziu acum, dar poate
po]i vedea ce s-a gre[it.
A[teapt`, sor`. Duffy e aici lng` mine. |ntreb.
S-a \ntors dup` un timp [i sim]eam c` ea \nc` mai e acolo.
Uite ce e. Urgen]ele se organizeaz` pe cont propriu acum. Sora
Lamont n-a cerut \nlocuitor, [i acum nu mai pot trimite pe nimeni.
Dar e absurd. Trebuie s` ne aducem sandvi[uri cu noi ? {i cnd le
mai mnc`m ?

54

HELEN RAY

Toat` presiunea pe care o \ndurasem de cnd plecase Neil ie[ea


acum la suprafa]`.
|ntreab-o pe sor`. Sau mai bine nu. Las`, Thomas
Sora zice c` dac` e
Spune-i s` nu se deranjeze. Am ni[te biscui]i de la doctor. Nu mor
de foame.
Am \nchis [i l-am verificat pe motociclist. Asigurndu-m` c` e bine,
m-am \ntors [i m-au podidit lacrimile pe [alul verde al sorei. Dar nici
asta n-a ajutat.

Capitolul 4
Cathy Weaver a preluat a doua zi diminea]`. A intrat c`scnd.
Ce mai chef, zise. Reziden]ii nu dorm niciodat` ? Ai avut mult de
lucru ?
Puteam s` umplu pagini \ntregi, dar nu asta o interesa.
Lini[te, am zis. Doar trei urgen]e. Cam plictisitor, pentru o
smb`t`.
S-a uitat \n registru.
Oh, N.J.Sargent. Deci, l-ai \ntlnit pe noul curant ? M` \ntreb de la
ce vine N-ul; nu i-am re]inut numele la petrecere.
De la Neil.
{i-a ridicat capul, surprins`.
Cnd l-am cunoscut eu, nu i-am re]inut numele de familie. La
balul de anul trecut. Unul din fra]ii lui Torfy \l cunoa[te ; cred c` Mick.
|n]eleg. |nseamn` c` o s` ne luminezi pe toate. Ia spune: e sau nu
e?
Ce s` fie?

56

HELEN RAY

Nu te prosti, Kennedy. E c`s`torit, logodit, are pe cineva ?


Nu [tiu.
Nici m`car eu nu-mi pusesem \ntrebarea asta, spre surprinderea
mea. Mi se p`ruse c` e mai retras, f`r` vreo anteceden]`.
La vrsta lui sigur e dat, am r`spuns [i pentru mine. Are peste
treizeci, ceea ce nu se trece u[or cu vederea.
A[a se \ntmpl` \ntotdeauna, oft` Cathy ap`sat. Sc`p`m de o
lipitoare ca Fiske [i ne procopsim cu un F`t Frumos ca s` afl`m c` e
ocupat.{i totu[i, te-ai putea \n[ela.
}i-am spus c` nu [tiu. D`deam doar cu presupusul.
Mai avusesem reziden]i c`s`tori]i, dar numai pentru scurte perioade
de timp. Poate c` era la noi temporar.
Se poate s` [i ai dreptate, Kennedy. Pare logic. MdaTipul cu
um`rul rupt e la raze pe primul loc ?
Da, ai fi[ele pe mas`. Doctori]a Kirk le-a semnat azi-noapte. Iar
Emery e la Intensiv`. L-au dus dup` ce ai plecat. Randy [tie de el.
De-aia asistentul lor a pierdut timpul azi noapte?
Nu [tiu. I-am trimis o plag` abdominal`, cam urt`.
{tiu c` au pierdut un om.
Nu m` surprindea. Dac` tipul din accidentul de ma[in` avea mai
mult dect o splin` rupt`, ar fi trebuit o minune ca s` fie salvat.
Ghinion, am zis. |i comunici te rog sorei c` nu m-a \nlocuit nimeni
pentru mas` azi-noapte [i c` sora Duffy a cam strmbat din nas la faza
asta? Urgen]ele "se organizeaz` singure". N-o s` mi[te un deget pn`
nu-i spune sora Lamont. Am tr`it cu biscui]i, deci trebuie s`-]i iei mai
mul]i de la asisten]i.
Dar nici dup` aceia nu m-am dus la mas`.

SUNT TIMID~

57

***

Am adormit foarte greu, iar cnd gardianul m-a trezit la [apte [i


jum`tate \nc` eram confuz`. Am fost ultima la micul dejun, iar sora
Duffy a observat imediat. A venit la mine \n timp ce-mi luam
echipamentul din dulap.
Dac` e[ti destul de treaz` ca s` m` ascul]i, Kennedy
Sor`?
Ai s` fii \nlocuit` cnd voi g`si \nlocuitor. Nu pot s`-]i spun la ce
or`, dar nu e vina mea.
Mul]umesc, de[i m` \ndoiesc c` suna recunosc`tor.
Iar mine sear` ai s` apari la cin` ca toat` lumea. Voi cei de la
Urgen]e poate crede]i c` vi se cuvine totul, dar m` \ndoiesc c` [efa ar fi
de acord.
Cu alte cuvinte dac` nu ap`ream la cin` avea s`-i comunice
domni[oarei Macintosh, ceea ce ar fi u[urat oarecum lucrurile.
Foarte bine, am zis. Confirmarea era cea mai bun` metod` de a o
face pe sora Duffy s` tac` din gur`.
Cnd m-am \ntors pe sec]ie, tocmai avea loc o ceart`, sau tocmai se
terminase una. Doi poli]i[ti [i al]i doi sau trei oameni se aflau \n hol.
Cathy [i Johnny \nc` erau de serviciu, la fel [i Torfy, care \ntrziase.
M-am repezit la pans`ri. Cathy tocmai termina de bandajat capul unui
pacient; Johnny lucra la un bra], iar \n anticamer` Torfy cur`]a fruntea
unei fete cam speriate care st`tea pe canapea.

58

HELEN RAY

Cu ce pot s` v` ajut?
Cu nimic, mi-a r`spuns Torfy. |l a[tept pe curant s` se uite la ea.
Hai c` m` uit eu.
Cred c` ceilal]i au plecat la [ase, a scuturat ea din cap. M` ocup eu
de ea. Vezi la Cathy.
Da, dar cred c` ea a terminat dejaDar ce e cu aglomera]ia asta?
[i m-am dus dup` ea la chiuvet`. Dou` ma[ini?
Un camion [i un autocar. Cu [apte persoane. Una e la Intensiv`,
trei au murit pe loc.
S-a \ntors la fat` [i a continuat s`-i scoat` sticla [i noroiul din r`ni,
punndu-le \n farfurioar`.
Fata \ncepuse s` ofteze.
Unde sunt ceilal]i? repeta \ntruna. Au murit, nu-i a[a? De ce nu-mi
spune]i? Sor`, unde este Geoff?
Torfy f`cu pe la spatele ei gestul de a cobor\ degetul mare \n jos. Am
presupus c` Geoff este sau fusese logodnicul ei. ~sta era tragismul
accidentelor. Trebuia s` ne obi[nuim cu astfel de situa]ii dar ne era
greu. Una era s` mori \ntr-un accident stupid [i alta, dup` o boal` grea.
Gata, draga mea, \i spuse Torfy. Doctorul nu mai are mult.
|nainte s` ies, i-am z`rit [i inelul de logodn`.
Am g`sit-o pe Cathy \n birou, \mpreun` cu Janey Watts. Erau s`tule
pn`-n gt.
Ai pierdut toat` distrac]ia, mi-a zis Cathy. Ce mai sear`! Trei mor]i
pe loc. |nainte de asta, am mai avut alte trei accidente separate. Cum
cur`]am, cum ap`rea un nou lot. Pentru ace[tia \nc` n-am v`zut vreo
rud`. Poli]ia \nc` \i mai caut` pe p`rin]i. Po]i s` ne aju]i?
Bine\n]eles. Ai declarat ceva?

SUNT TIMID~

59

Ea d`du din cap.


Trebuie s` m` uit [i la ei, [i-mi ar`t` ni[te copii. S`racii. Feti]a avea
doar cincisprezece ani, iar [oferul [aptesprezece [i era beat. El zice c`
erau droga]i [i c` fata le adusese la [coal`, te rog!
La Colegiul Filmore? Iar directorul se f`le[te prin locurile publice
c` la ei nu se \ntmpl` a[a ceva.
Vezi s` nu!, zise Janey. Cu [apte \n ma[in` [i la vitez` mare, nicio
[ans`. Poate mai apar [i altele pn` \n zori.
{i poli]ia nu face nimic \n privin]a [colii? am \ntrebat, \ns` Cathy
nu era atent`.
Dumnezeule, m` a[teapt` sora Bates, \[i aminti Janey. Mai bine o
consult pe fata aia \nainte s` vorbim cu rudele. Po]i s` le faci cte un
ceai, te rog?
Sigur. Cred c` [i vou` v-ar prinde bine unul.
M-am uitat afar` s` v`d cte persoane erau. Trei b`rba]i [i o femeie.
To]i ursuzi [i [oca]i. Femeia plngea [i unul dintre b`rba]i o sprijinea [i
o mngia u[or. |nduio[`tor, m-am gndit. Un caz bun de studiat
pentru profesorul Morris, poate nu chiar att de interesant, pentru c`
deja mai studiase a[a ceva.
Terminnd ceaiul, m-am dus la ei.
V-am adus ni[te ceai, am zis tare [i lent pentru c` oamenilor \n
stare de [oc trebuie s` le vorbe[ti astfel. A[ vrea s`-l be]i acum, dup` care
o s` vorbi]i cu doctorul.
Am pus ce[tile pe mas`. Ei s-au uitat pe rnd la ele, apoi unul cte
unul [i-a luat cea[ca lui [i a b`ut-o. Femeia repeta \ntruna:
Ce c`uta ea cu ace[ti oameni? Ce c`uta \n ma[ina aia?
Gata, draga mea, i-am spus. Doctorul nu mai are mult.

60

HELEN RAY

Nu c` Janey n-ar fi ajutat-o, dar replica asta de multe ori are efect.
Tot a[a cum fraza "sora vrea s`-]i vorbeasc`" ne \nsp`imnta, iar noi am
transformat-o \n "n-ai vrea s` vorbe[ti cu sora?".
Am l`sat dou` ce[ti [i pentru poli]i[ti, [i i-am dus una lui Janey \n
birou. Apoi l-am dat afar` pe Johnny, ca s` cur`].
Pn` la zece, Torfy mai rezolvase ni[te cazuri [i trimisesem rudele
acas`, precum [i pe fata din anticamer`. Janey completa ni[te
formulare, iar poli]i[tii st`teau cu mine, \ncercnd s-o conving` pe
mama fetei moarte s` mearg` acas`. Nu prea reu[eau.
Doamn` Rogers, am zis, mai bine \i l`sa]i s` v` duc` acas` [i or s`
v` ajute s`-i explica]i [i so]ului. Sau vre]i s`-l aduc` aici? Trebuie s` fi
ajuns deja.
Vreau s`-l v`d pe doctor, ne ruga ea. Nu pe feti[cana aia. Pe
doctorul adev`rat.
Inutil s`-i mai explici c` Janey era acel doctor adev`rat. Eu nu
reu[isem. Voia, de fapt, s` vad` un b`rbat doctor. I-am trimis pe poli]i[ti
la datorie, nu mai aveau ce s` fac` la noi. I-am condus pn` la ie[ire.
S` sper`m c` azi se simte mai bineDoctorul vostru, vreau s` zic.
Tare dus mai era asear`!
Auziser` cu siguran]` de Ken Fiske.
A plecat, le-am zis. Sau cred c` a plecat pn` acum. De asta
petrecea.
M` rog, orice scuz` e bun`.
Dar n-o spune \n gura mare, pentru Dumnezeu, am izbucnit. Nu
vrem s` se cread` c` b`rba]ii de la Fin ar fi a[a tot timpul. La urma
urmei, a fost o ocazie. {i sincer` s` fiu, nu l-am mai v`zut a[a. {i nici
altcinevaNoapte bun`. Trebuie s` am grij` de doamna Rogers.

SUNT TIMID~

61

M-am dus la Janey [i am \ncuiat u[a.


N-am apucat s`-i spun doamnei Rogers despre anchet`. {i nici nu
po]i s-o trimi]i acas` [i cere \ncontinuu s` vad` un doctor adev`rat. O s`
iau pe unul din b`rba]i. Scuze, dar nu cred c` sc`p`m de ea pn` nu
facem asta. Ar trebui s`-i d`m un calmant, dar nu cred c` va accepta ca
noi s` i-l facem. M` rog, ai auzit cum ]i-a vorbit. }i-ai c`lca pe mndrie?
Sunt obi[nuit`, zmbi ea. Am s`-l rog pe unul din cei de la camera
comun` s-o fac`. Cum o cheam` pe fat`?
Sheila Rogers.
{i-a notat \n palm`. Scria \n palm` sau pe col]urile halatelor. M`
\ntrebam dac` fetele de la sp`l`torie \n]elegeau ceva din prescurt`rile
ei.
Ur`sc cnd sunt chemat` s` fac o injec]ie pentru c` pacientul
nu-l vrea pe doctorul lui.
Da , cred c` a[a esteNu i-ai spus mamei despre inimile purpurii,
nu?
Nici nu se pune problema \nc` de pe-acum. Cred c` va ie[i la
iveal` \n anchet`, dar mai bine o protej`m m`car o noapte, s`raca
femeie.
Bine, hai c`-i mai torn un ceai pn` trimi]i pe cineva. |i preg`tesc
eu injec]ia. Petidin`?
Da, cincizeci de miligrame. Apoi trimite-o acas` s` se odihneasc`.
Bine; v` mul]umesc doctore Watts.
Dup` vreo trei minute, Neil Sargent a ap`rut plimbndu-se agale
prin sec]ie. Nu p`rea s` fie un "doctor adev`rat". Nu numai c` nu avea
un guler nou, dar [i stetoscopul \i atrna neglijent la gt. Era al lui Toby
Jarett, i se vedeau ini]ialele.

62

HELEN RAY

Aceasta este doamna Rogers? m-a \ntrebat.


Da, doctore Sargent.
|n public trebuia s` folosim titulatura complet`. "Domnule" suna a
laborant sau chiar a portar, nu a doctor adev`rat. Se pot confunda u[or
cu al]ii \mbr`ca]i asemenea. Dac` doamna Rogers nu o accepta pe
Janey, nu cred c` l-ar fi acceptat pe un anume "domn Sargent" sau pe
unul f`r` stetoscop.
El s-a a[ezat lng` ea, iar eu m-am dus \n birou. |i auzeam vocea
stins`.
|mi pare r`u pentru Sheila, doamn` Rogers. A]i suferit un [oc, dar
[tiu ct de puternic` a]i fost. A[ vrea s` ave]i curaj [i-n continuare,
pentru c` nu va fi u[or s`-i spune]i so]ului. Am s` v` dau ceva care s` v`
ajute.
I-a f`cut injec]ia, dup` care a continuat.
{ti]i c` o s` fie o anchet`, nu? Dar e numai o formalitate. Dac` nu
vre]i, nu trebuie s` participa]i. |n]elege]i asta?
Da , doctore, [i \ncepu din nou s` plng`. Dar ce c`uta ea \n
ma[in`? Nu \n]eleg.
Asta va reie[i cnd poli]ia o s` vorbeasc` [i cu ceilal]i tineri. Dar
deocamdat`, uita]i totulM` l`sa]i s` v` duc acas`?
Pe-asta n-o mai auzisem, ca un debutant s` se amestece \n via]a unui
pacient. {i nici nu era cazul. M-am dus la ei.
Doctore, pot s` fac rost de o ma[in`
El s-a ridicat \mpreun` cu ea [i a cuprins-o de umeri.
Mul]umesc, sor`. Am ie[it din tur`, deci pot s` plec. Cred c`
doamna Rogers ar vrea ca eu s` vorbesc cu so]ul ei.
|[i ferea privirea de a mea.

SUNT TIMID~

63

Haide, draga mea. Te conduc acas` la tine.


Ea \l urma docil`, [tergndu-se la ochi. Trecuser` pe lng` Jeremy
Gibbon pe ramp`, iar el a venit la mine.
Acum am v`zut totul.
Da, e foarte gentil. N-a vrut s`-i lase pe poli]i[ti s-o duc`.
Care e scorul?
Unica fiic`, cinsprezece ani, moart` \ntr-un accident \n care au fost
implica]i mai mul]i tineri. Ea nu [tia. Povestea obi[nuit`. Janey spune c`
prizaser` cam mult. Doamna Rogers a avut destule de \ndurat \n seara
asta.
Po]i s` descui dulapul pentru mine, draga mea? Asistentul a plecat
cu cheia [i nu-l mai g`sesc. Cred c` e la brf` cu Macintosh
Descuiasem o dat` [i \nc` aveam cheile \n buzunar.
{i de unde [tiu c` e o cerere regulamentar`?
N-ai de unde. A[ putea s` m` droghez cu tot felul de prafuri. Sau
a[ putea [terpeli cantit`]i mari pe care s` le vnd pe lng` baruriSper
c` nu crezi toate astea? De fapt, vreau ni[te calmant ca s`-i dau fostului
nostru curant.
Lui Ken Fiske? Credeam c` a plecat.
|nc` nu. Acum \[i revine din mahmureal`. M` tem c` trebuie s`-i
aplic`m o doz` de solu]ie din aia. Altfel, nu mai sc`p`m de el niciodat`.
Ok, m-ai convins. Uite cheia. S` folose[ti un ac bont. |nc` mai am
nervi pe el.
Da?
Jeremy [i-a pus capul \n palme, a[teptnd s` continui.
A venit aici azi-noapte.
Aha, [i a atentat la virginitatea ta, presupun.

64

HELEN RAY

De ce spui asta?
Zicea el ceva de genul `sta o dat`. Dar am crezut c` prietenul
nostru Sargent l-a \mpiedicat. Era hot`rt s`-i aplice cteva dac` reu[ea.
Am stat pu]in s` m` gndesc.
Sargent l-a auzit pe Ken pronun]nd numele meu?
Era absurd ct de mult conta asta pentru mine.
Nu. A zis doar ceva de fobia ta de a nu fi atins` sau ceva legat de
sec]ie, cred.
Dar de unde [tia Ken c` fac de gard`?
Pentru c` Torfy te-a scuzat c` n-ai ap`rut. Oricum, vechiul nostru
amic l-a luat \n primire imediat, deci n-am crezut c` vei avea nevoie de
bodyguard, draga mea.
N-am avut, dar totu[i cineva s-a oferit.
Da?
Vechiul nostru prieten, cum \i spui tu. Crede c` a fost o scen`, "o
scen` cam nepl`cut`". E adev`rat, dar n-a fost premeditat`, indiferent
ce crezi tu despre o doamn`.
Of, of, draga mea. Te \n]eleg. Oricum, timpul le va rezolva pe
toate, bla, bla, bla. Are s`-[i dea seama ce comoar` zace \n tine. Nu-]i
face grijimai bine m` duc la "pacientul" meu.
Nu uita de acul bont.
{i s`-mi aduci cheia \napoi.
M-am \ntors la cur`]atul biroului. Cnd s-a \napoiat Jeremy,
verificam catalogul cu decese. L-am \ntrebat dac` [tie ce pacien]i au
murit de la Terapie Intensiv` smb`t`. Zicea c` nu [tie.
Dar am auzit rezidentul bolborosind ceva de genul "n-ar fi trebuit
s` se \ntmple" [i a[a mai departe. De ce?

SUNT TIMID~

65

Numai a[a. Aici jos nu se [tie niciodat` ce se va \ntmpla \n


capitolul urm`tor. La fel ca \n sala de opera]ii. Iar eu simt nevoia de a
afla ct mai multe. M` interesez.
P`cat mare, [i m-a apostrofat cu degetul. Se nume[te "a-]i vr\
nasul". {i nu se face, Kennedy, [tii foarte bine asta.
Bine, dar ce crezi c` face curantul la ora asta? Nu-[i vr` [i el nasul?
De cnd ne cunoa[tem, am ajuns la concluzia c` fiecare e special
\n felul lui. Iar el e destul de matur ca s` ia propriile decizii. Pe de alt`
parte, tu e[ti doar o copil` de dou`zeci [i unu de ani, [i trebuie s` r`mi
neutr`. Apropo, mai zise din u[`, cum ]i-a pl`cut noua [ef`?
I-am r`spuns c` n-am v`zut-o dect din spate [i c` nu m` a[teptam
s-o cunosc dect peste dou` zile.
Dar m` pripisem. La ora [apte diminea]a, sora Duffy a cobort mai
c`tr`nit` ca niciodat`. M-a luat \n birou, a \ncuiat u[a [i [i-a \ncruci[at
bra]ele pe piept. Asta \nsemna o pozi]ie agresiv`, un fel de autoap`rare
cum o numea profesorul Morris.
Smb`t` noaptea, sor`. |ncearc` s`-]i reaminte[ti.
Da?
Emery. Un tip pe nume Emery. Ce po]i s`-mi spui despre el?
C` a fost introdus la recuper`ri \nainte s` vin eu. Apoi starea i s-a
\nr`ut`]it, iar doctori]a Kirk l-a transferat.
A c`zut din pat, nu?
Da, sau a cobort singur. Dar am anun]at.
De ce a c`zut?
Am ridicat din mini. Nu puteam s` spun c` din cauza lui Randall
Brown, care nu-i ridicase ap`r`torile patului.
Nu [tiu.

66

HELEN RAY

Sigur? [i ochii \i sclipeau. Am s`-]i amintesc eu, sor`, ce s-a


\ntmplat \n timpul serviciului t`u. Aveai responsabilitatea lui.
Mi s-a p`rut mai precaut s` tac din gur`.
{tiai c` a murit?
Nu!
|nseamn` c` nu murise [oferul. M` bucuram c` cel pu]in el e \n
siguran]`. |mi p`ruse om de treab`.
Acum [tii. {i s-a f`cut [i o autopsie. Deci, o s` aib` loc [i o
anchet`..s` te prezin]i \n biroul [efei la zece fix. Ai \n]eles?
Da, sor`.
M` \ntrebam dac` avea s` fie [i ea prezent`. Dac` responsabilitatea
era a mea, era [i a ei ca superior. Avea s` fie chemat [i Randall?
Care a fost cauza mor]ii, sor`?
Tu ce crezi?
Omul p`rea s` fi fost lovit \n fa]`. Probabil c` traumatismele craniene
fuseser` mai grave dect crezusem noi.
Accident cerebral?
Care a fost provocat de c`z`tur`de c`z`tura din pat, [i a
accentuat cuvintele.
Dar a ajuns la noi cu lovituri la cap, sor`. Puteau s` fie mai grave
dect p`reau.
Doctorul Fiske spune c` erau doar frontale [i faciale. Iar ei au g`sit
una \n ceaf`. La autopsie, a ie[it o hemoragie intern`. Care nu a fost
provocat` \n acela[i timp cu celelalte.
Nu se poate
Ba da, sor`. Sunt sigur` c` [tii ce presupune asta. {tii ce-or s`
spun` rudele, nu?

SUNT TIMID~

67

Neglijen]`, sor`.
Neglijen]a ta, Kennedy.
Nunu [tiu, sor`.
Atunci, mai mediteaz` pu]in pn` te duci \n birou.
Am s` fiu acolo.
Aveam timp s` verific registrul de urgen]e \nainte s` apar` ceilal]i.
Aveam s` fiu \ntrebat` la ce or` l-am g`sit pe Emery pe jos [i la ce or`
venise doctori]a Kirk. G`sit pe jos, nou` jum`tate. V`zut Kirk
unsprezece treizeci [i cinci. Transferat dou`sprezece f`r` un sfert.
Deci trecuse cel pu]in o jum`tate de or` \n care eu nici nu [tiam c`
el exist`. {i era vina mea. Ar fi trebuit s` verific registrul \nainte de orice
altceva, s` v`d dac` Randall \l raportase verbal, [i dac` poli]istul \[i
\mpr`[tiase foile lui peste registru. Un raport verbal nu \nsemna nimic.
Registrul conta; orice se \ntmpla cu un pacient, tot ce i se administra,
trebuia pus pe hrtie. Persoana care se ocupa de sec]ie trebuia s`
\nmneze registrul. De trei ani de cnd lucram la Fin, [tiam foarte bine
toate acestea.
Randall n-a venit odat` cu restul. Johnny zicea c`-i ]ine locul.
Ceva important? a \ntrebat Johnny.
Nu conteaz`. De ce a]i schimbat?
El s-a oferit. Poate are vreo \ntlnire.
Deci, Randall [tia de anchet`. {tia \nc` de noaptea trecut`. Cum de
sora Duffy nu [tia? Poate c` [efa nu-i spusese pn` dup` ceaiul de
diminea]`.
La Fin se obi[nuia ca cina [i ceaiul de diminea]` s`-i fie dus [efei
direct \n camer`, nu trimise prin asistent la ora opt. Doctori]a Tetlow
[i-l lua la [apte jumate. Evident, Macintosh era mai harnic`.

68

HELEN RAY

Am reu[it s-o prind pe Torfy \n cabinetul curantului \nainte de a


pleca.
}i-a spus Randall de anchet`?
Ce anchet`? s-a \ncruntat ea.
Nu de-aia a f`cut schimb de tur`?
Habar n-am, dar [tiu c` Randall st` azi pn` trziu, pentru c` ieri
sear` i-a promis lui Johnny c`.s` nu aib` Johnny treab` cu accidentul
`la dou` nop]i la rnd. Randy ar fi stat ieri noapte, dar nu putea pentru
c` trebuia s` stea cu copilul.
Nu m` gndisem la o explica]ie a[a de simpl`. Poate c` \ntr-adev`r
nu [tia. I-am povestit totul lui Torfy ct mai pe scurt. Ea \ns` [i-a p`strat
optimismul, doar nu era problema ei.
Neil Sargent n-o s`-i lase s` te acuze, nu? L-am v`zut pe frate-meu
duminic` diminea]` [i mi-a zis c` Neil se interesa dac` mai lucrezi aici.
Deci, Neil [tia c` sunt la Urgen]e \nainte de a veni dup` Ken.
Gluma s`pt`mnii. Nici m`car nu ne vorbim. Crede c` am
\ntotdeauna nevoie de cineva care s` m` salveze.
{i? |ntotdeauna am considerat gelozia un semn bun. Baft` la
anchet`, oricum.
Cnd am ajuns, Randy tocmai ie[ea, iar domni[oara Corfield,
secretara, mi-a f`cut semn s` intru.
A[teapt`-m`,i-am zis
A dat din cap f`r` s` zmbeasc`. Ar`ta cam ab`tut. Am respirat
adnc, dup` care am intrat [i eu.
Biroul luase o alt` \nf`]i[are. Masa de lucru era goal`. Teancul de
scrisori [i dosare ale domni[oarei Tetlow fuseser` \nlocuite cu un
carne]el de noti]e, o scrumier` [i o vaz` cu crizanteme ale domni[oarei

SUNT TIMID~

69

Macintosh. Ea era acolo, mi-a f`cut semn s` m` a[ez, apoi [i-a consultat
carne]elul.
Sora Kennedy, nu?
Da. De gard`.
Dou` \ntreb`ri despre James Emery care a fost adus la voi de la
Intensiv`, smb`t` noaptea.
Vocea \i era destul de pl`cut` [i prietenoas`, dar asta nu prea conta.
Spune-mi, te rog, cnd ai ap`rut tu? Gnde[te-te.
{i-a pus minile pe marginea biroului, a[teptnd. Nu avea ticurile
domni[oarei Tetlow.
Eu am intrat la nou`. Doctorul Brown cur`]a [i mai era acolo un
poli]ist care lua noti]e. L-am l`sat pe Brown s` plece [i s` m` lase pe
mine s` cur`]. Dac` pierde ma[ina de nou` jum`tate
|n]eleg. Ne-a spus [i nou` asta. }i-a spus despre domnul Emery?
Trebuia s` gndesc rapid. Dac` n-o f`cuse, ar fi putut avea necazuri.
{i nu [tiam ce declarase el. Iar Randy avea so]ie [i copil, slujba asta era
foarte important` pentru el.
Ap`rea \n registru, oricum.
{tiu asta, sor`. Dar el ]i-a spus?
Nic`ieri nu scria c` trebuie s-o fac`.
Cu siguran]`. Nu-mi amintesc exact ce a zis, dar trebuie s` fi
men]ionat, m-am gr`bit s` adaug. Oricum, cnd m-am dus s`-l verific,
era deja pe podea.
Asta la nou` treizeci. {i ce-ai f`cut pn` atunci, sor`?
Nici m`car nu clipea, ceea ce m` deruta destul de mult.
Amdat o tur`, am \nchis luminile [i ferestrele din fiecare salon.
|ntotdeauna faci a[a mai \nti?

70

HELEN RAY

Parc` cerusem \ntrebarea asta.


Mai sunt oameni care intr`, vagabonzi care caut` ad`post.
Cteodat` mai r`mn [i robinete deschise sau lumini
Da, \n]eleg. Dar te-am \ntrebat dac` `sta e primul lucru pe care-l
faci. |nainte de a-]i verifica pacien]ii.
Nu neap`rat.
Ai discutat cumva cu poli]istul \n loc s`-]i faci treaba?
|ncercam s`-mi aduc aminte discu]ia noastr`.
A vorbit despre fiul lui, un fost pacient. {i cam att. {i l-am servit
cu o cea[c` de ceai, dar numai ca s`-l fac s` r`mn` ct timp eu \mi
f`ceam rondul. Vreau s` spun, \n caz c` nu auzeam eu pe cineva venind.
{i-a notat ceva pe foi]e.
Vreau s` te gnde[ti foarte bine; cnd ai f`cut rondul, ai verificat
[i salonul de recuper`ri?
Ceva \mi sc`pa [i nu-mi d`deam seama ce. Torfy ar fi [tiut.
Bine\n]eles. Cnd ajung \n col]ul respectiv, v`d. R`nile u[oare,
recuper`rile, ortopedia, dup` care \ncui sc`rile de serviciu.
{i ai \ncuiat u[a, nu?
Da.
{i nu l-ai v`zut pe pacient atunci?
Nu, adic` era pe podea, nu aveam cum
A[a este, sor`, zise pu]in distrat`. Nu l-ai v`zut pentru c` nu [tiai
c` e acolo.
|l aruncasem pe Randy \n pr`pastie [i voiam s` m` sinucid.
Doctorul Brown nu era obligat s`-mi comunice, am izbucnit eu.
Era \n registru. Nu [tiam, pentru c` n-am vrut s`-l deranjez pe poli]ist ca
s` m` pot uita \n el, nu pentru c` nu mi se spusese.

SUNT TIMID~

71

Nimeni nu-l acuz` pe doctorul Brown, sor`, [i zmbi discret. S`


nu ajungem iar la ma[ina de nou` treizeci. Dup` cum spuneai, nu era
obligat s`-]i comunice verbal. {i dac` l-ai dat afar`, nici nu este de mirare
c` n-a f`cut-o{i ce s-a \ntmplat cnd totu[i l-ai g`sit pe Emery?
Poli]istul m-a ajutat s`-l urc \n pat.
Apoi?
M` \ntrebam dac` sora Duffy confirmase c`-i raportasem.
Apoi i-am ridicat ap`r`torile.
{i?
{i am sunat-o pe sora Duffy.
Dar n-a venit nimeni?
L-a verificat doctori]a Kirk, cnd a venit pentru o opera]ie.
Dou` ore mai trziu?
Dup` cum punea ea problema, p`reau doi ani.
Ai rugat-o tu s`-l vad`? Sau sora Duffy?
Eu. Dar probabil c` [i sora Duffy \i spusese de caz. M` \ngrijora
pentru c` avea simptome de stop.
Sunt sigur` de asta. Cam att, sor`. Am vrut s` aflu dac` s-a produs
vreo neglijen]` din partea personalului. Totul e clar acum. Mul]umesc.
A[tepta s` plec. Nu men]ionase dac` era vorba de neglijen]a mea sau
nu, [i niciun gest nu o tr`da.
Doctore, e vina mea c` ac` l-am pierdut?
Tu ce crezi , sor`?
Nu, sincer` s` fiu. Pentru c` nu cred c` acea c`z`tur` l-a afectat \n
vreun fel. A c`zut oarecum u[or, era un pat jos. |n plus, nu cred c` a
murit din cauza r`nilor de la cap.
Avea o min` de actri]`.

72

HELEN RAY

Serios? Autopsia nu s-a terminat \nc`, deci poate ai dreptate.


Acum, po]i s` pleci. {i nu-]i face prea multe griji pentru asta, a ad`ugat
cnd eram la u[`. Dar s` fii mai atent` pe viitor.
Am \n]eles.
Randy m` a[tepta pe coridor.
N-am [tiut ce s`-i spun., a \nceput el. Uite ce e, Clare, Ken era atta
de afumat \nct nu putea examina nici o pisic`. Nu l-a v`zut pe Emery
deloc. Doar a stat acolo vorbind proste[te. Eu i-am verificat toat` partea
de sus, nu doar fa]a, [i am v`zut toate r`nile pe care le avea. |n afar` de
ochi. De aceea am a[teptat s` treac` aglomera]ia, ca s`-l putem
examinaCred c` a b`ut \nc` de cnd a ie[it din tur`, de la [ase, dar
cum puteam s` spun una ca asta?
Mi-am amintit de \ntlnirea de la sp`l`torie.
Nu era mai treaz nici \nainte. I-ai povestit ceva?
Cum s-o fac? N-a[ fi fost crezut. A[chia nu sare departe de trunchi.
|n curnd, cineva ar fi spus c` de fapt Ken era foarte treazTu [i cu
mine va trebui s` \nfrunt`m chestia asta, dac` ne sar rudele \n cap.
Dac`-l g`sesc pe cel care l-a lovit, ar putea fi acuzat de crim`. Dar
dac` a fost de la c`z`tur`? De[i sunt con[tient` c` nu asta e cauza.
La asta nu m-am gndit. Dar l-au g`sit? Field s-a dus s`-i ia detaliile
cnd curantul f`cea program`rile, dar Emery n-a [tiut s`-i spun`
numele.
Nu ne folosea la nimic. Cineva trebuia s`-i spun`. Dup` ce Randy a
plecat, m-am \ntors \n biroul [efei.
E foarte ocupat`, mi-a spus secretara.
{tiu, de aici am plecat. Dar trebuie s` vorbesc cu ea dac` e singur`.
E foarte important.

SUNT TIMID~

73

S` v`d dac` doctorul Sargent a plecat.


Oare [efa se consulta cu el tot timpul? |ns` secretara m-a anun]at
imediat c` pot intra.
Da, sor`? Ai ceva de ad`ugat?
P`rea c` m` a[teapt`.
Nu e u[or s` v` spun asta. E confiden]ial. Domnul Fiske ar fi
trebuit s`-l examineze pe Emery.
Iar domnul Brown a declarat c` a f`cut-o.
Nu. B`use \n ziua respectiv`. Nu se putea concentra, [i dac` i-a
sc`pat ceva
Doar nu vorbe[ti serios?
Ba da. Nu pot s-o dovedesc, dar e adev`rat.
Domnul Brown n-a men]ionat a[a ceva.
{tiu. Pentru c` nu se a[tepta s` fie crezut. Iar pe de alt` parte, nu
vrea s`-[i ri[te postul. Are o so]ie [i doi copii, deci prea mult de pierdut.
Iar tu n-ai nimic de pierdut?
Nu chiar attea.
Sor`, nu te pot crede dac` nu-mi aduci m`car o dovad`. Cred c`
[tii.
Dac` am o dovad`, ajut` la ceva?
Mi-a zmbit. Mi se p`rea c` se mai relaxase pu]in.
Normal c` ajut`, draga mea. {tiu totul despre "spiritul de echip`"
[i toate cele. Dar adev`rul e adev`r, [i avem o meserie dur`, totu[i.
Cineva trebuie s` [tie, [i undeva \n adncul meu \ncol]ea o idee
\nc` neclar`.
Da, sor`, dar dac` acel cineva este un doctor, nu ne va ajuta prea
mult. E[ti pe muchie de cu]it.

74

HELEN RAY

A[a este. Dar nu \n]elege]i c` \ncerc s` dovedesc nevinov`]ia


doctorului Brown? E un bun asistent, [i foarte con[tiincios. Dac` cineva
trebuie sacrificat ca s` \mp`c`m rudele sau legistul, atunci eu voi fi
aceea.
Loialitatea face minuni, sor`Atunci, baft` \n munca de
cercetare. Cam att, nu?
Nu m-am gndit c` va discuta toate astea [i cu Neil. El era cu
siguran]` de parte` cealalt`.

Capitolul 5
|n noaptea aceea am trecut pe lng` un b`ie]el plng`cios cu mama
lui. Ea \l tot \mbrncea \nainte.
S` nu mai faci asta niciodat`. Asisten]ii au [i-a[a destul de lucru.
Randy \[i usca minile \n cabinet.
Ce [i-a vrt `la pe nas? am \ntrebat.
M`run]i[. Apoi ni[te pastile. Ale mamei, bine\n]eles, [i-mi ar`t`
farfuria \n care erau opt astfel de pastile.
Dumnezeule, dar putea s` le \nghit`. Ce ar fi avut?
Convulsii, probabil. {i nu exist` antidot. Doar simptomele pot fi
tratate. I-am spus s` le \ncuie undeva.
Cte una \n fiecare ureche, nu? Se mai \ntmpl`.
{i nimic nu-i poate opri, cum ar zice sora, zmbi Randy. {i ca s`
fie [i verbal nu doar scris nu avem pacien]i la Interne. Copilul n-a fost
v`zut de vreun doctor. Rezidentul lui Huxley ar fi trebuit s` fie aici, dar
e pe teren. A zis c` dac` ai nevoie de cineva s`-l suni pe Toby Jarett.
Curantul vine la zece. Iar eu plec.

76

HELEN RAY

Nu i-am mai povestit de a doua \ntrevedere cu [efa. Nu mai avea


timp.
Dup` plecarea lui, am verificat registrul. Mi-am f`cut rondul. Cnd
m-am \ntors, m` a[tepta un tip \n salopet` cu un badaj am`rt \n jurul
unui deget.
Pofti]i \n`untru. A]i lucrat pn` trziu?
El [i-a privit salopeta.
Nu, sor`. Sunt acas` de la cinci, dar m-am sim]it prea r`u ca s` m`
schimb. Degetul `sta.
M-am uitat la ran`. Era \n stare avansat` [i \ncepea s` se extind` pe
bra] [i s` se infecteze.
Cred c` v-a dat ni[te b`t`i de cap. De ce n-a]i venit mai devreme?
De cnd e a[a?
De vreo dou` zile. M-am t`iat \n strung. Am pus ni[te alifie, dar
n-a mers.
De cte ori auzeam de alifie \mi venea s`-mi iau cmpii. Nou`zeci la
sut` din cei care ajungeau la noi se foloseau de a[a ceva pentru orice tip
de ran`.
Nu folosi]i niciodat` alifie pe locuri murdare. Doar ajuta]i microbii
s` se \nmul]easc`. Mai bine a]i folosi o solu]ie dezinfectant`
Scoate]i-v` tricoul, v` rog. M` tem c` trebuie s` v` deschid rana, i-am zis
dup` ce mi-am dat seama c` sngele se coagulase pe interior.
Dac` a[a spune]i oft` el.
|l chem pe doctor. Cnd a]i mncat ultima oar`?
La prnz. Nici nu mi-a mai trebuit dup` aceea.
Nici nu m` miram. L-am sunat pe Toby.
N-ai vrea s` vii pentru un deget infectat?

SUNT TIMID~

77

Pentru tine, oricnd, mi-a r`spuns galant. Sigur trebuie deschis?


Se infecteaz`. {tii povestea.
Imediat.
Pn` a ajuns el, eu preg`tisem ustensilele.
N-a mncat. Po]i s`-l anesteziezi dac` vrei.
Nu putem pe locul `la, a strmbat el din nas. Ce zice]i de asta,
domnule?
Wilkins, am completat eu.
O s` doar` pu]in, domnule Wilkins; mai bine v` anesteziem, nu?
Totul a mers destul de repede. {i-a revenit destul de greu din
anestezie.
Mai bine mai sta]i o jum`tate de or`. V` fac un ceai?
Nici m`car n-a durut, a remarcat el.
Nu, dar o s` doar` pu]in mai \ncolo. Doctorul o s` v` dea ni[te
somnifere. Mogadon? l-am \ntrebat pe Toby. Avem ceva \n stoc.
Da, d`-i o folie. {i s` vin` mine pentru control.
Se preg`tea s` plece.
A[teapt`, i-am spus. Vine cineva pe ramp`. Stai pu]in s`-l a[ez pe
domnul Wilkins pe pat.
De data asta am ridicat ap`r`torile din instinct. Mai ales c` adormea
din nou. M-am \ntors la Toby. Avea un copil cam palid care se smiorc`ia
\n bra]ele mamei lui. Ea s` fi avut vreo [aisprezece ani. F`r` verighet`.
Sun` la Pediatrie, [i s-a a[ezat s` scrie o recomandare.
Pneumonie?
Da.
Mi s-a zis c` vor trimite un asistent.
De ce-i las` pn` \n ultimul moment? se plnse sora Beckwith.

78

HELEN RAY

Pun pariu c` i-a fost r`u copilului toat` ziua. M` \nnebunesc


situa]iile astea.
{i pe mine, am zis. Dar [i ea e doar o copil`. Poate s` r`mn`?
Cred c` da. S` a[tepte pn` \i preg`tesc [i ei patul. }ine-o aici vreo
dou`zeci de minute, te rog.
Sigur. Dar iei copilul.
Aproape c` a [i ajuns acolo..
A plecat [i ea imediat.
Stai pu]in s` rezolv cu foile astea [i apoi fac ni[te ceai, i-am zis lui
Toby. Vrei [i tu, mam`?
O chema Beatrice Kelly, iar numele copilului era Gary. Locuiau
\ntr-un ad`post la trei kilometri distan]`.
Lucrez la Woolworth. Proprietara are grij` de copil \n locul meu.
{i ea are.
Toby nu era grosolan de obicei, dar de data asta nu s-a putut ab]ine.
Poate are mai mult` grij` de ai ei dect a avut de-al t`u!
Am intervenit ca s`-i explic c` trebuie s` r`mn` peste noapte.
Dar n-am schimburi, a zis ea.
Nu-i nimic. |]i dau ei o c`m`[a [i o periu]` de din]i.
Dar nu pot s` lipsesc de la munc`. Am o rat` de pl`tit, spuse ea
speriat`. Plus camera [i faptul c` ea are grij` de Gary.
Aiurea, zise Toby.
Asta nu m` ajuta deloc [i l-am privit cu sub\n]eles. Am luat-o
deoparte [i am convins-o. Apoi am f`cut ceaiul.
I-am servit pe amndoi, iar eu [i cu Toby ne-am retras \n biroul
sorei.
Nu mai face pe eroul \n fa]a pacien]ilor, am zis. Ce treab` ai tu?

SUNT TIMID~

79

Se mai calmase.
Scuze, dar m` enerveaz` s` v`d cum copiii sunt l`sa]i s` sufere. Nu
doar `sta, chiar [i mama lui. S` dai bani pentru o camer` sordid`, plus
"\ngrijitul" copilului unei profitoare care mai degrab` s-ar preface
moart` dect s` ridice un deget.
Calmeaz`-te! N-ai de unde s` [tii c` \ntr-adev`r e a[a. Poate c`
b`iatul n-a avut nimic pn` acum cteva ore.
Poate. M` rog, hai s` vorbim despre altceva. Ce se mai aude pe aici
\n timpul nop]ii? Era o \ntrebare cu adres`.
Am auzit c` ni[te brfe despre Leila Hamilton, de exemplu.
Doar att? rnji el. Nimic concret?
Deci e adev`rat?
Nu pot s` confirm nimic deocamdat`, [i amestec` furios \n ceai. E
secret. Deci po]i s` renun]i la ideile acelea, ad`ug`, continund s`
zmbeasc`.
Mi se pare corect. Doar \ntrebam. [i nu sunt singura. {tii doar...
telefonul f`r` fir
Da. Pot s` confirm un singur lucru. Dac` se zice [i c` o iau pe Torfy
Bates la balul de vinerea viitoare de la facultate, atunci e corect.
Aha, m-am \ncruntat eu. Camuflaj?
Nu, din pl`cere. O po]i numi chiar o logodn` de durat`.
|ntotdeauna le onorez cu prezen]a. m` [tii doar.
Asta era problema, c`-l cuno[team, dar nu m` ajuta.
|n]eleg.
Torfy e o fat` de treab`.
{tiu. Vorbe[ti cu un cunosc`tor. Are ea momentele ei, dar e o fat`
grozav`.

80

HELEN RAY

El \[i terminase ceaiul [i se uita la ceas.


E zece. Eu o [terg. De acum \nainte, \l chemi pe curant s` fac`
treab` [i pentru tine.
Da, numai s` te mai ui]i o dat` la Wilkins. Trebuie s`-[i fi revenit
pn` acum.
Nu trebuia s`-i mai spun lui Toby c` avusesem probleme cu
pacien]ii din salonul de recuperare. A cobort \mpreun` cu domnul
Wilkins pe ramp`.
Apoi am \ndrumat-o pe mama copilului spre salon. Tocmai atunci a
ajuns [i o ambulan]`. Dou` t`rgi.
De data asta motociclistul sc`pase u[or, dar colegul lui fusese
aruncat cu capul \nainte [i era aproape rece. El \[i freca mna zdrobit`.
Maic`-sa o s-o omoare. {i pe mine.
M-am uitat la capul zdrobit al fetei [i la sngele ce-i picura din
ureche, gndindu-m` c` mama ei nu prea are multe de f`cut, dac` a[a
st`tea treaba.
Am nevoie de medicul de gard`, acum, i-am spus portarului.
Spune-i c` am o fractur` grav` de craniu [i bazin fracturat [i un b`iat cu
fractur` de bra]. {i anun]-o [i pe sor`, te rog.
Am luat datele tipului ct timp am a[teptat. Spunea c` fata avea
paisprezece ani.
N-are voie pe motociclet`. Chiar i s-a interzis. Po]i s`-i anun]i tu
rudele? Mama ei m-ar omor\ s` [tie c` sunt aici la ora asta din noapte.
Ei se culc` pe la nou` jum`tate, dar ea iese pe fereastr`, \n]elegi. Hai s`
fim serio[i. Odat` cu g`inile?!
{tiam cum ar fi reac]ionat Toby, dar m-am ab]inut s` comentez ceva.
Numele t`u? Adresa?...Vrsta?

SUNT TIMID~

81

Avea dou`zeci [i [ase de ani. {i dac` m` gndeam c` Betty era cam


tn`r` pentru el, asta o privea. Fusese rapid`. Iar puicu]ele sunt
\ntotdeauna mai atractive dect g`inile.
Nici Neil n-a avut prea mare r`bdare cu el. L-a ignorat pn` s-a uitat
la fat` [i a sunat asistentul s-o duc` la Intensiv`. Apoi l-a dus pe el
\ntr-o anticamer` s`-i cure]e mna lovit` [i s-o preg`teasc` de raze [i
bandajare a doua zi. Tn`rul se afla \n stare de [oc euforic [i \ncepuse
s`-i dea detalii despre cum ag`]a el tipele.
N-am nevoie de tine, sor`, mi-a zis Neil [i a a[teptat s` cur`] \nainte
de a scoate vreun cuvnt.
N-am auzit ce a zis pentru c` m` ocupam de fat`, dar \i auzeam
vocea.
Cnd terminase cu pacientul era deja tulburat, [i-[i sp`la minile
cnd am ajuns eu.
Nu [tiu ce s-a \ntmplat \n noaptea asta, mi-a zis \n timp ce se
[tergea. Toate persoanele pe care le-am v`zut erau prost dispuse.
B`iatul `sta m-a cam aprins [i pe mine.
Acum trebuie s-o rog pe sor` s` trimit` un mesaj poli]iei. El nu
voia s`-i anun]e pe p`rin]ii fetei. De ce s` scape basma curat`?
Dar nu scap`, sor`. Deci acum eram din nou sor`. Mna aia n-o s`
mai fie bun` cel pu]in dou` trei luni. {i e arhitect.
{tia mai multe dect mine.
Ct despre p`rin]i, po]i s-o faci [i tu. Sunt pe fir chiar acum. O s`
vorbesc [i eu cu ei.
Vocea a devenit cu totul alta cnd a vorbit cu mama fetei. A fost
foarte amabil cu ea, la fel cum fusese [i cu doamna Rogers. {i cum
fusese [i cu mine \n ma[in`, dup` \ntmplarea aceea. M` \ntrebam ce

82

HELEN RAY

puteam s` fac ca s`-i c[tig din nou bun`voin]a. Sau ca s` recuperez


p`rerile despre mine.
Cum a \nchis, cum a ap`rut un poli]ist. |l [tiam, \l chema Andrews,
\l \ngrijisem o dat`. Mi-a f`cut cu ochiul dupa care s-a uitat la Neil.
Doctorul Fiske?
Doctorul Sargent, medic de gard`, i-am zis.
Scuze, mi s-a spus c` e doctorul Fiske. Voiam doar s`-l avertizez
despre cazul care e pe drum.
Cineva urcase pe ramp` [i b`tea \n geamul biroului, deci i-am l`sat
pe ei doi singuri. Era doar asistenta de la Intensiv`, care venise s`
returneze p`turile [i perna. Pn` cnd m-am \ntors poli]istul disp`ruse,
iar Neil st`tea la fereastr`. Mi-am turnat \nc` un ceai [i am a[teptat. De
data asta, el ar fi putut s` \nceap` discu]ia; eu nu eram \n stare.
Ancheta \n cazul Emery e mine, \ncepu el. La zece [i jum`tate. O
s` fiu [i eu acolo s` ajut la preluarea datelor [i alte chestii. N-o s` fii
chemat`.
|nc` nu m` privea.
|n]eleg. De-aia venise Andrews?
A, \i [tii [i dup` nume? A venit [i cel`lalt prieten al t`u mai
devreme. Field, nu? E[ti popular` printre cei puternici, nu?
Da? am zis pentru c` nu voiam s`-i mai explic c` Andrews era un
fost pacient sau despre Field.
Ce altceva a[ putea s` cred? [i s-a \ntors spre mine. Vorbeai cu
Field, \i preg`teai ceaiul cnd tipul `la a c`zut din pat, nu? Iar tipul `sta
apare aici [i-]i face cu ochiul.
Mi-a fost pacient, am r`spuns eu jignit`. Poate ]i-a sc`pat, dar
pacien]ii mai fac cu ochiul asistentelor. Far` nici o alt` implica]ie. Pentru

SUNT TIMID~

83

Andrews, `sta a fost un mijloc de comunicare dup` ce maxilarul i-a fost


distrus. |nc` o mai face, ca s`-mi arate c` n-a uitat. Sau tu nu po]i
pricepe asta?
Nu pricep nimic din ce are leg`tur` cu tine. Ce se \ntmpl` cu tine,
Clare? Ai avut probleme cu b`rba]ii \nc` de cnd te-am cunoscut.
Atunci, te plngeai de Leckie. Apoi a fost treaba cu Fiske. Apoi cu
poli]istul. Chiar nu-]i dai seama cnd o cau]i cu lumnarea?...{i ce c`uta
Gibbon aici, noaptea trecut`?
Avea memorie bun`.
Venise s` ia un calmant din dulap. N-are voie?
Trebuia s` stea dou`zeci de minute [i s` discute cu tine?
Dar nu cred c-a stat.
Iar dac` o f`cuse, era dreptul lui. Ce face rezidentul nu e treaba
curantului.
Uite ce e, am dus-o pe doamna Rogers acas`. L-am \ntlnit pe so]ul
ei. Pe drum l-am v`zut pe Gibbon venind \ncoace, iar cnd m-am \ntors
el tocmai pleca. Presupun c` i-ai dat [i lui ni[te ceai, nu? [i se uit`
dezgustat la c`nile de pe tav`. La fel cum ai f`cut [i cu Jarett \n noaptea
asta.
A[a e. De ce nu? Dar dac` tot te intereseaz`, s` [tii c` Gibbon n-a
b`ut duminic` noapte. Parc` e[ti un b`ie]el r`sf`]at [i gelos sau un
dictator. {i dac` vrei s` [tii, am discutat despre mahmureala lui Fiske.
Asta era ocazia lui de a spune ceva despre Ken, despre problema cu
Emery, dar n-a f`cut-o.
Nu vreau, mi-a r`spuns rece. Po]i s` te \ntre]ii cu toat` ga[ca de
pe-aici din punctul meu de vedere, [i cu to]i poli]i[tii pe deasupra . Atta
timp ct nu-]i neglijezi pacien]ii din cauza hobbyului t`u.

84

HELEN RAY

Neil! Cum po]i spune asta?


Dar nu m` mai asculta. Era deja pe hol.
|mi venea s` plng. Fusese nedrept. Dac` a[ fi fost Sally Dane sau
chiar Torfy cuvintele lui aveau o justificare. Dar s` sugereze c` eu, dintre
toate, eram ceea ce sora Lamont numea "lipitoare" mi se p`rea deplasat.
N-au mai ap`rut alte urgen]e, dar [i dac` veneau \mi era sil` s`-l
chem pe Neil. P`rea c` mai p`streaz` ni[te surprize pentru mine. Am
f`cut din nou curat \n dulapuri, de[i abia fuseser` cur`]ate, \ncercnd s`
m` conving de nedreptatea lui, asta pn` cnd a sosit schimbul meu.
Spre surprinderea mea era o nou` asistent`, superioar` mie, pe nume
Hodges.
Ce onoare! am zis. {i-au amintit de mine?
Sora Duffy a considerat c` e[ti cam ocupat` [i c` poate ai nevoie
de mine. Luminile \nc` sunt aprinse [i doctorul st` aici de ore \ntregi.
E vina mea; nu m-am dus s` sting luminile. Iar doctorul a plecat
de mult, iar distrac]ia s-a cam dus, nu c` am fi avut prea mult`Dar
mi-e o foame! Ce ne dau?
E destul de bun` mncarea. {i \n loc de budinc` avem deja
obi[nuitul bol de fructe. Dar e somon proasp`t; cred c` pentru ultima
dat` \n sezonul `sta. Toby l-a adus [i le-a zis c` e pentru cei care fac de
gard`.
Bravo lui!
Am o gr`mad` de brfe s`-]i spun. Cel pu]in ct timp am stat eu
acolo.
Masa de noapte era cel mai fructuos mediu de transmitere a ve[tilor.
|ntotdeauna brfele \ncepeau de la cei care f`ceau de noapte, [i tot de
la ei ajungeau la restul personalului.

SUNT TIMID~

85

Asistentele au mai mult timp pentru asemenea lucruri \n orice


spital.
Cum ar fi?
De exemplu, despre uniforme. Mul]i au semnat un protest, cum
c` nu vor s` poarte bonetele noi. Nu prea arat` bine, nu? E \n camera
comun`, dac` \l vrei [i tu. Minnie Cauthery s-a oferit s`-l duc` [efei{i
despre poli]ie, cu un tip pe nume Emery. Au vrut s` fac` un raport, dar
trebuie s` a[tepte pentru c` doctorul Glaisher e \n concediu, a[a c` l-a
f`cut asistentul lui. Se zice c` o s` acuze pe cineva de crim`.
E[ti sigur`?
Da. Se pare c` Emery `sta se plimba lini[tit cnd un irlandez beat,
care tocmai ie[ise dintr-o crcium`, s-a trezit s`-l snopeasc` \n b`taie.
A[adar, smb`t` se cam exagerase. Era vorba doar de dou`
persoane, dar \mi p`reau att de multe cnd era vorba de St. Finbar. Iar
acestea f`cuser` din ]n]ar arm`sar, iar eu eram prins` la mijloc.
M` \ntrebam dac` Neil [tia c`-l prinseser` pe f`pta[. Poate c`
Andrews \i comunicase chiar acest lucru. Iar mai devreme discutase [i
cu Field poate c` [i el i-a spus. Dar de ce nu m` anun]ase [i pe mine?
Sau n-aveau de gnd s` intervin` [i s` se ajung` la proces? Ken era
capabil de a[a ceva, nu [i rezidentul. Iar Neil nici atta. Ceva nu era \n
regul`.
Diminea]` l-am verificat pe Horace, ca s` fiu sigur`. |nainte s` devin`
portar la Urgen]e, lucrase \ntr-o papet`rie vizavi de sec]ia de poli]ie,
[i-mi povestea c` de multe ori fusese chemat s` dea declara]ii \n calitate
de jurat. {tia procedurile.
La proces pot merge [i alte persoane \n afar` de cele implicate?
l-am \ntrebat.

86

HELEN RAY

Trebuie s` aib` martori, sor`. Asta e legea. Vrei s` mergi [i tu la


unul? Un mod ciudat de a-]i petrece timpul liber. {tiu c` sorei bates i-ar
pl`cea s` audieze un caz interesant, dar totu[i are o limit`.
{i dac` se amn` ce se \ntmpl`?
P`i, iau doar cteva date despre cauzele mor]ii [i detalii personale,
[i cam att. Apoi \nchid cazul. Nu prea se merit`, nu?
Probabil. Mul]umesc, oricum.
Cu pl`cere.
Cred c` dup` at]ia ani la urgen]e, se obi[nuise cu \ntreb`rile
proste[ti. Nu difereau prea mult de ceea ce aveau s`-l \ntrebe pacien]ii
\n orele urm`toare.

***

E un caz restrns, mi-a spus poli]istul din hol. Sunte]i martor, sau
face]i parte din public?
Din public.
Pe u[a asta, v` rog. Ave]i unde s` sta]i.
A deschis o u[` [i m-am strecurat pe prima banc` din lateral.
Humphery Summer, asistentul nostru, st`tea \n fa]`; dar nu vedeam pe
altcineva de la Fin. mai st`tea vreo doi oameni cu el pe banc`, dar nu-i
cuno[team. Un reporter la o m`su]` al`turat`, ni[te poli]i[ti care se
plimbau de colo colo. Ar`tau ciudat f`r` caschete, mult mai tineri, [i la
\nceput nu l-am recunoscut pe Field. Lng` el mai era unul care-mi
aducea aminte de cineva, dar nu-mi mai aminteam de cine.

SUNT TIMID~

87

O persoan` important`, eram sigur` de asta.


|ntotdeauna considerasem c` juriul e format din doisprezece
oameni, dar acum erau doar [apte b`rba]i \n vrst`. Poli]istul de la u[`
intrase [i el [i st`tea lng` mine.
Dup` jur`mnt, s-au a[ezat cu to]ii [i legistul doctorul Williamson,
fost asistent la St. Finbar a bolborosit cteva cuvinte din care eu am
deslu[it doar "James Emery, care acum e mort".
Dup` fratele mai mare al lui Emery a fost chemat Field. Acesta
patrulase pe High Street \n noaptea respectiv` [i fusese aten]ionat de un
trec`tor cum c` un b`rbat z`cea pe o banc` de lng` hipodrom. Tipul,
care s-a dovedit a fi Emery, era con[tient, dar avea r`ni grave \n zona
frontal`. Zicea c` un b`rbat care ie[ise de la barul Red Lion \l atacase
Am declara]ia lui aici, dac` vre]i s` v-o citesc. I-am luat-o la spital,
[i am sunat imediat la Informa]ii, ca s` dau detaliile agresorului. M`
\ntrebam de ce folose[te un limbaj special. Field n-ar fi spus niciodat`
"descrie]i agresorul". Pe de alt` parte m` \ndoiam c` ar fi putut s` apar`
la proces vorbind despre " o descriere a tipului care l-a snopit \n b`taie".
Brusc, gndurile mi s-au curmat, pentru c` doi poli]i[ti s-au ridicat s`
ias` cnd Field pomenise despre barul cu pricina.
Cum \l cheam` pe ofi]erul care iese pe u[a aceea? l-am \ntrebat pe
poli]istul de lng` mine.
Acela este sergentul Rawlings, domni[oar`. Teddy Rawlings. De
ce? Vre]i s` vorbi]i cu el?
|ns` privirea lui spunea "|]i place, nu?" Era mai r`u dect Neil. De ce
toat` lumea \[i f`cea o impresie gre[it` despre mine?
Vreau doar ni[te informa]ii. Unde pot s`-l g`sesc?
Nu acum. Se \ntoarce la serviciu.

88

HELEN RAY

Au venit pentru c` erau \n pauz`, el [i colegul. S` discute cu


inspectorul, cred.
M-am \ntors ca s` prind ce mai spunea legistul.
amnarea cazului pe perioad` nelimitat`. Sunte]i de acord,
inspectore?
Inspectorul a dat din cap, reporterul [i-a \nchis carne]elul, to]i s-au
ridicat, iar jura]ii s-au \ngr`m`dit pe u[a din spate imediat dup` plecarea
legistului.
Humphrey Summer m-a prins pe sc`ri. P`rea surprins c` m` vede.
Salut! Ce faci, ai parcat gre[it?
Mai greu. Nici m`car nu am ce.
Atunci, poate vrei s` te conduc. Am ma[ina afar`. Sau ai fost la
deschiderea anchetei? Mi s-a p`rut c` fa]a i se \ntunec`. Adic`, da. Tu e[ti
de gard` la urgen]e, nu? Pu]in probabil ca un asistent s` [tie cine lucra
acolo, doar dac` n-avea vreun motiv special. |nseamn` c` numele meu
fusese pomenit \n leg`tur` cu acest caz.
A[a e. M-am gndit s` arunc o privire. Nu [tiu ce vor s`
dovedeasc`, dar s-ar putea s` se \n[ele.
Dac` ai vreo informa]ie n-ar trebui s-o ]ii pentru tine. Ai?
Cteva. {i i le-am dat [efei. Dar spunea c` trebuie s`-i aduc dovada.
Dac` n-a[ fi venit aici poate c` n-a[ fi ob]inut-o, dar acum cred c` o am.
Mi-a deschis u[a ma[inii. Apoi s-a urcat pe partea cealalt`.
Dovad` c` ce?
Scuze, dar nu e ceva foarte pl`cut, [i trebuie s` m` conving mai
\nti.
P`im` intereseaz` orice care dovede[te c` n-am fost neglijen]i,
sau orice care s` ne lumineze ct de pu]in. O s` vorbe[ti cu [efa, nu?

SUNT TIMID~

89

|ndat` ce-i dau de cap`t.


Atunci a[a s` fie.
M-a l`sat la c`min; dr`gu] din partea lui pentru c` a trebuit s`
ocoleasc`. |ntre timp, \mi adusesem aminte c` [efa era liber` pn` joi.

Capitolul 6
|n seara aceea a avut loc o \ntrunire a [efilor de sec]ie \n sala de
opera]ii a [colii de asistente. Parcarea ambulan]ei era plin` de lume.
M-am \ntlnit cu Hodges [i am \ntrebat-o dac` are s` m` schimbe \n
noaptea aceea.
Nu eu, dar o s` fie rezidentul meu. Nu e b`iat r`u. Cam pisicos cu
b`rba]ii, dar numai cnd vine vorba de asistenteApropo de b`rba]i
Da? [i m-am oprit s` m` odihnesc pe caloriferul din cap`tul
culoarului de la Ortopedie.
Voiam s`-]i spun ct ai fost la mas` ieri noapte, a venit Jeremy
Gibbon.
Nu dorea nimic. A \ntrebat de tine, dup` care a [ters-o. Trebuia s`-l
servesc cu o cafea sau ceva?
Nu cred. Nu obi[nuie[te s` m` caute, te asigur. Dac` voia cafea, \]i
cerea; sau [i-o f`cea singur.
Nu te caut`? P`i, se auzea c` voi doi a]i fost \mpreun` [i duminic`
noaptea.

SUNT TIMID~

91

I-am spus ce credeam eu despre telefonul f`r` fir, [i mi se p`rea c`


totul pornise de la Neil, dup` care mi-am continuat drumul spre sec]ie.
Am g`sit-o pe Torfy \n birou, turnndu-[i ceai \ntr-una din ce[tile
bune ale sorei.
Ai nevoie de companie? am \ntrebat. A trecut cineva sau ceva
pe-aici? S` [tii c` nu folosim c`nile alea [i nici [ervetul acela dect pentru
[edin]ele cu directorul spitalului.
Mda. Las` asta [i nu uita de bunele maniere. |n cabinetul
curantului. Du-te.
M` blocasem.
Cine, proasto?
Tipul care vorbe[te mul]imii \n seara asta. Ceai a vrut, ceai i-am
dat. Nu m` zgrcesc la c`ni.
Am luat tava, \nc` bulversat`, [i am ie[it. Lng` fereastr` st`tea un
b`rbat cu p`rul grizonant.
Tat`! De ce nu m-ai anun]at?
Nu [tiam, scumpa mea, pn` \n dup`-amiaza asta, [i m-a
\mbr`]i[at. Bentley Martin trebuia s` vin`, dar a primit ordine de sus,
[i am fost trimis eu. M-am gndit s` te salut.
Ct m` bucur s` te v`d. Poftim, ceaiul. Torfy l-a f`cut. Bea-l ct e
fierbinte. M` duc s` v`d care e treaba, nu stau mult.
Torfy [i-a vrt capul pe u[`.
Vezi. }i-am spus c` e un VIP.
A[a e. Ceva pacien]i, cineva care a[teapt` sau?
Nimic. Eu plec. E \n regul`?
Da. Cu toat` \nv`lm`[eala aia [i cu tot personalul acolo, cine e de
gard`? O femeie, pun pariu.

92

HELEN RAY

Te \n[eli. E Jeremy.
Asta schimb` totul. Nu prea ne onoreaz`, nu?
Ai dreptate. Noapte bun`. {i dumneavoastr`, profesore. M` bucur
c` v-am v`zut.
Ajunge s`-mi spui "domnule", i-a zmbit tata. Las` formalit`]ile
pentru studen]ii mei. De[i nici ei nu mai sunt la fel acum.E[ti cam
palid`, mi-a spus dup` ce a plecat ea. Nu dormi?
Ba da. E din cauza [ocului c` te v`d. Cum e mama?
Foarte bine.
Ce ne predai \n seara asta? Cred c` mama le [tie deja pe toate, de
la detalii despre industria piel`riei [i metalului, pn` la lec]ii de
buc`t`rie italieneasc` [i de supravie]uire.
Nici chiar a[a. De data asta e vorba de \ntre]inerea ma[inii pentru
proprietarii de autovehicule. Poate c` acum a \n]eles c` nu trebuie s`-[i
aga]e geanta de maneta de deschidere a capotei.
Draga de ea. N-ar fi fost o bun` asistent`. Nu [tiu ce s-ar fi f`cut cu
toate aparatele [i ustensilele.
A[a eClare, ar cam trebui s` plec. Mai treci pe la noi cnd po]i.
A, mi s-a cerut s` te salut din partea tn`rului nostru, David Leckie. |l
mai ]ii minte, nu?
Da..
Nu ]i-a pl`cut prea mult, nu? ridic` el din sprncene.
Nu prea. Firi opuse.
Dar s-a interesat de tine cu mare pl`cere.
Cred c` daTat`, nu e prea pl`cut s`-]i fiu fiic`. To]i tipii
ambi]io[i se uit` dup` fetele marilor doctori, [i to]i cei dr`gu]i le evit`.
|ntr-o zi, o s`-mi schimb numele

SUNT TIMID~

93

Sunt foarte mndr` de tine, serios, dar nu-mi place ca David s` m`


vneze.
Cred c` [i eu am fost \n situa]ia lor, odat`, zise el amuzat. {i cu ce
m-am ales c` m-am \nsurat cu comoara [efului meu?
Cu mine
{i cu o femeie care-[i aga]` geanta de butonul `l`. Haide,
condu-m` pn` la u[`.
L-am dus pn` la ramp`.
Apropo de oameni care vneaz` fiice de doctori, am zis eu. |l [tii
pe doctorul Hamilton, nu?
Bine\n]eles. De ce?
Se zvone[te c` fiica lui s-a logodit. Cu un om de-al nostru. Po]i
s`-l tragi de limb`?
Bietul copil, zise tata. Dac`-l v`d, \l \ntreb. Bine?
Mersi. To]i mor de curiozitate.
Exageram, pentru c` eram doar vreo dou`, dar tata n-avea de unde
s` [tie asta.
|n urma lui, locul a r`mas pustiu. Ar fi fost o u[urare s` aud o
ambulan]` venind. Mi-am f`cut vizitele, am verificat registrul [i m-am
uitat la adresele de duminic` seara, notndu-mi una pe halat. Aveam de
gnd s` sun a doua zi.
La pu]in timp, salvarea a adus o fat`, [i oamenii au pus-o pe
canapea, \n cabinetul doctorului. O fat` nu prea frumoas`, cu genunchi
cam durdulii pentru fusti]a scurt` pe care o purta. P`rea s` aib` \ntre
doisprezece [i dou`zeci de ani; noi \i d`deam paisprezece. N-avea
probleme mari \n afara faptului c` dormea dus`. Pulsul \i era slab, dar
normal; nu mirosea a alcool [i nici n-avea temperatur`. O aduseser` de

94

HELEN RAY

la hipodrom; \ngrijitorul o g`sise pe un scaun, mult dup` ce ceilal]i


plecaser`.
Au tot \ncercat, [i \ngrijitorul, [i directorul hipodromului, dar n-au
reu[it, \mi spunea [oferul.
Ce-au \ncercat?
S-o trezeasc`. S` vedem dac` po]i s` faci ceva.
{tiam mai multe [mecherii dect ei, dar niciuna n-a func]ionat.
Chiar [i cnd i-am ap`sat nervul optic de deasupra ochiului, care ar fi
trezit [i un elefant, nu s-a \ntmplat nimic. A clipit doar de cteva ori.
Cnd am f`cut acela[i lucru cu lobii urechilor, la fel, ba chiar a zmbit,
dar nu s-a trezit.
Trebuie s` aduc pe cineva s` o vad`. S-ar putea s` mai dureze,
pentru c` to]i sunt acum la o [edin]`, deci pute]i pleca.
Ok., a zis [oferul. Uite geanta ei. S-a uitat directorul, dar n-a g`sit
nicio adres`. Doar o trus` de machiaj, cteva [erve]ele, ni[te bilete
pentru un club de jazz [i ceva m`run]i[. Poli]i[tii [tiu de ea, dar a[teapt`
s` vad` dac` po]i face ceva.
Bine.
Am \ncercat s-o plesnesc, s`-i vorbesc; i-am luat pulsul \nc` o dat`,
i-am verificat ritmul respirator. Era sc`zut [i att. Apoi am sunat; poate
c` Jeremy avea alte idei.
S-ar putea s` trebuiasc` s` a[tepta]i, mi-a zis portarul. E urgent?
Nu neap`rat. Nu conteaz` cteva minute. Am o fat` \ntr-un fel de
com`, dar e \n stare bun` din cte v`d.
N-ar fi trebuit s` spun asta. Cnd m-am \ntors, fata nu mai respira. E
ciudat cnd consta]i a[a ceva. Pacientul poate respira u[or sau
zgomotos, lent sau rapid, iar asistentul \[i d` repede seama.

SUNT TIMID~

95

Dar cnd se opre[te, se simte imediat lini[tea.


|ncercam disperat` s`-i bag un tub \ntre din]i cnd o mn` a prins
maxilarul ei, ajutndu-m`.
Las`-m` pe mineA[a. Acum, tu \mpingi [i eu suflu, mi-a zis
vocea.
A continuat s` pompeze, iar eu o ap`sam pe co[ul pieptului.
Nu ave]i oxigen? m-a \ntrebat.
Aici jos, nu. Este un tub la accidente minore, dar n-am timp s`-l
aduc.
Atunci, respira]ia i-a revenit brusc. Am privit-o ca s` ne asigur`m, iar
eu am avut timp s`-l privesc. Era brunet, cu musta]a r`sucit` la col]uri.
{i Ken Friske \ncercase s` [i-o creasc` pe a lui, dar aceasta era \ngrijit`
[i se potrivea cu sprncenele. Nu era mai \nalt dect Ken.
Noroc cu un st`in care pic` la ]ancPresupun c` ai fugit de la
\ntrunire.
S-a terminat deja, dar mai e brfa. Portarul a spus b`ie]ilor c` ai
nevoie de cineva, iar doctorul era cam ocupat, a[a c` am venit din
curiozitate.
Ce bine, mul]umesc.
A plesnit u[or obrazul fetei.
Hai, feti]o, treze[te-te.
Cu pu]in noroc Toat` lumea a \ncercat.
Adic`?, [i s-a uitat la mine cam t`ios.
De-aia e aici.
I-am explicat de ce picase la noi [i ce \ncercasem s` fac.
Ai ziarul de sear`?
De obicei, sora \l las` aici pentru asistentul de gard`. Stai pu]in.

96

HELEN RAY

Nici m`car nu mi s-a p`rut o \ntrebare stupid`. Eu doar f`ceam pe


asistenta. Cel pu]in a[a mi se p`rea, c` e doctor. Altfel n-ar fi fost la
[edin]`. {i p`rea c` [tie ce face.
Ziarul era pe mas`, unde \l l`sa de obicei.
Bun, zise el, s` vedem ce a fost la hipodrom.
A trecut direct la pagilnile de mondene. Apoi a \nceput s`
zmbeasc`; era ceva familiar \n gestul acela, amintindu-mi de cineva, pe
care la momentul respectiv nu-l puteam identifica.
Mda, trebuia s` ghicesc. Ai diagnosticat-o?, m-a \ntrebat [i p`rea
foarte mul]umit de sine.
Nu \nc`DE fapt am mai avut o fat` acum cteva s`pt`mni,
adus` de la discotec`. Medicul zicea c` era o epilepsie. Are de-a face cu
efectul indus de toate luminile alea. Presupun c` [i acum a fost ceva
asem`n`tor.
Mai \ncearc` o dat`, [i-ncepu s` rd`.
N-am idee.
Cite[te, [i a pus ziarul jos.
Bine\n]eles, m-am enervat c` nu m` gndisem [i eu la asta. Torfy ar
fi [tiut. {i iat`, atrac]ia s`pt`mnii "MORPHOS, hipnotizatorul".
Interesant, am zis. Cum de nu m-am gndit? Ce proast` sunt!
Cred c` s-a l`sat influen]at` de ni[te comenzi hipnotizatoare
destinate cobailor de pe scen`, [i nu le-a mai auzit [i pe cele de trezire.
Extraordinar. Trebuie oricum s` a[tept`m decizia medicului de
gard`. Cineva trebuie s-o trezeasc`. P`cat c` nu e aici colonelul Findlay
Smith, dentistul nostru. A f`cut extrac]ii pe oameni hipnotiza]i, cel
pu]in a[a spuneau reziden]ii de la r`ni u[oare.
A, da. El e tipul care a ap`rut la televizor, nu?

SUNT TIMID~

97

Da.
Dac` ai vreun telefon, ar fi bine s` afl`m unde st` tipul `sta,
Morphos. Pot s`-l caut eu. Poate ai nevoie de el.
Dar te roge un telefon \n biroul sorei, ultima camer` pe
dreapta.
Tocmai \i explicam lui Jeremy toat` povestea, cnd s-a \ntors el.
Am sunat la sala de opera]ii. R`m`seser` doar oamenii de serviciu,
dar cel pu]in ei au [tiut s`-mi dea num`rul directorului. El \nc` nu
ajunsese acas`. Dar so]ia mi-a spus c` Morphos st` la hotel Albanysub
numele de Jack Outhwaite. Nu prea romantic.
S-a uitat la Jeremy cu privirea aceea prietenoas` [i plin` de respect
pe care un rezident o are pentru superiorul s`u.
Deci, dac` ave]i nevoie s`-l suna]i, doctoreEu mai bine a[ pleca.
|]i mul]umim foarte mult, prietene.
Pentru pu]in.
A fost din pur` curiozitateNoapte bun`, sor`.
Noapte bun`. {i mul]umesc pentru ajutor cu tubul artificial. Avea
o gur` att de mic`.
Iar tu ai luat un tub a[a de mare, mi-a zis \n timp ce-l conduceam
la u[`.
A fost primul la \ndemn`.
Familiaritatea lui m-a \ndemnat s` merg mai departe.
Sunt sigur` c` ne-am mai \ntlnit.
A[a e, dar n-am vrut s` insist pe chestia asta. S-a v`zut c` nu m`
mai [tii, sunt aproape zece ani de atunci. Eram cam obraznic \n tinere]e.
Totu[i, sper c` m-ai iertat.
|nc` \l urm`ream cu privirea cnd Jeremy m-a chemat.

98

HELEN RAY

Poate c` reac]iile ei au fost \ncetinite \ntr-o asemenea m`sur` \nct


nici nu mai expira aerul la un moment dat. Respira]ia i-ar fi revenit
spontan, f`r` s-o resuscit`m. Natura se lupt` s` supravie]uiasc` din to]i
porii eiAcum, du-te [i adu-mi un c`rucior.
Un c`rucior?
Din `la pentru cei opera]i, drag`. Sau un scaun cu rotile. Ca s-o
ducem la telefon, \n]elegi?
Era a[a de simplu. Jeremy l-a sunat pe Jack Outhwaite, care [i-a spus
poezia; am pus receptorul la urechea fetei, i-am auzit glasul [i trei
pocnituri din degete [i gata. Ea s-a ridicat zmbitoare, \ntrebnd de
geanta ei. Nu p`rea deloc surprins` c` se afl` la spital. Jeremy a zis mai
trziu c` Jack \i indusese anumite detalii \nainte de a o trezi, ca s` nu
aib` un [oc. Toate astea reprezentau un mare mister pentru mine.
Cel pu]in, avusesem dreptate \n ce prive[te vrsta ei. O chema Beryl
Adams, locuia aproape, [i s-a gr`bit s` plece ca s` nu o \ngrijoreze pe
mama ei.
Nu pot s` cred! am zis turnndu-mi mie [i lui Jeremy ni[te cafea.
Oricine altcineva ar fi crezut c` m` refer la fat`, nu [i Jeremy.
Amintiri din trecut? S-a num`rat [i el printre cei respin[i? Am
dreptate?
Ca \ntotdeauna, [i am \nceput s` plng din senin. Numai eu sunt
de vin`. Ai avut [i dovada.
Nu e prea pl`cut.
E[ti persoana prefect` pe um`rul c`reia poate plnge oricineVrei
zah`r?
NuA fost [ocant.
A[a e. Acum, bea-]i cafeaua, [i m-a a[ezat \n scaunul sorei.

SUNT TIMID~

99

Era foarte dr`gu], [i dac` atunci ar fi intrat Neil, cred c` nu i-ar fi


p`sat deloc. Jeremy ar fi fost capabil s`-i explice f`r` ca eu s` intervin.
Po]i fi de treab` cteodat`, i-am spus.
Numai cteodat`? Celelalte prietene ale mele n-ar fi de acord.
Bine; atunci, \ntotdeauna. Mai ales \n seara asta. Situa]ia m-a cam
dep`[it [i asta a pus capac.
Faptul c` l-ai v`zut sau c` ]i-ai dat seama de gre[eala ta?
Cum de [tii? [i-am \nceput s`-mi [terg ochii.
Sunt clarv`z`tor, n-ai aflat? V`d totul \ntr-un glob de
cristalRela]ia ta cu el a fost una mai special`, ai l`sat-o s` se dezvolte,
iar acum ai fost pus` \n fa]a realit`]ii crude. Nu?
Cam a[a ceva.
Da. Dar problema ta e c` nu po]i s` separi lucrurile. Trecutul e
trecut. Ziua de mine \nc` n-a venit. Deci tr`ie[te prezentul. Nu po]i
schimba ce-a fost ieri. Dar \]i po]i schimba viziunea despre acele lucruri.
De ce nu-i transformi pe tipii respectivi \n fiin]e normale?
El a fostdestul de dr`gu]. {i chiar [tia ce face.
Cum l-ai \ntlnit?
Atunci, i-am povestit despre Ted Gaunt, la fel cum \i povestisem lui
Neil \n noaptea balului.
A fost o prostie s` m` las surprins` de faptul c` e doctor; motivul
pentru care am f`cut acelea[i cursuri de dans era prietenia dintre tat`l
meu [i al lui, ceea ce le-a determinat [i pe mamele noastre s` petreac`
ceva timp \mpreun`.
{i n-ai [tiut c` e un impostor? Ce ciudat.
Ba nu e ciudat. Ei s-au mutat la Londra, cred, [i nu ne-am mai
\ntlnit.

100

HELEN RAY

Nu, darN-a venit tat`l t`u aici \n seara asta? {tiai c` e aici?
Da. |nainte de conferin]`.
Deci, dac` nu ]i-a spus poate c` a fost rugat s` n-o fac`.
Adic`?
P`i, Ted mi-a fost prezentat de profesorul t`u ca fiind colegul lui
de camer`.
Nu se poate! Sigur c` David Leckie a avansatdar de ce nu mi-a
spus? Poate pentru c` am f`cut un comentariu despre tipi care vneaz`
fete de doctori. Cu referire la David, dar tata s-a gndit c` n-ar fi \n]elept
s` mai spun` ceva [i despre Ted.
Poate. Dup` comentariile taleNu faci deloc economie la
cuvinte cnd vine vorba de asta, zmbi el. Crede c` ai luat-o de la Torfy.
Nu [tiu; cteodat`, e mai secretoas` dect \]i po]i imagina.
Clare, ce faci \n timpul liber?
Nimic special. Pierd vremea. Citesc. M` duc la cump`r`turi, dac`
trebuie, sau la o cafea cu fetele. De ce?
Nu ie[i cu Torfy?
Rar. |ntotdeauna are pe cineva. Ar trebui s` [tii asta, doar nu de
mult v-a]i desp`r]it.
Da, dar [tii pe cine are acum?
Mi-a venit \n minte Toby [i balul facult`]ii, dar dac` Toby era logodit
cu Leila, poate c` nu se c`dea s` men]ionez asta.
E \ntr-o perioad` de tranzi]ie, cred.
Oricum, nu pe mine. Deci, sunt liber ca pas`rea cerului. Nu-i
frumos? Pot s` ies cu oricine f`r` s` aud c` sunt cu picioarele \n dou`
luntri. Cu tine, de exemplu.
Cu mine?

SUNT TIMID~

101

De ce nu? Ai fi o exerien]` nou`.


Dar sunt attea fete la Fin care abia a[teapt` s` fie scoase la
plimbare. Nu-]i pierde timpul cu mine.
|n trei ani, nu se gndise niciodat` la mine. Nu vedea de ce ar
face-o acum, \n afara faptului c` \ncerca s` fie dr`gu].
Aiurea. Termini turele duminic`?
Teoretic. De fapt, am liber.
Perfect. Te iau de la c`min pe la [apte [i jum`tate, duminic`. Dac`
accep]i. Dac` nu, o l`s`m balt`.
Vorbe[ti serios? Niciodat` nu [tiu cnd s` te cred.
{tiu. Face parte din farmecul meu irezistibil. Noapte bun`,
p`pu[o; [i nu mai plnge. Face r`u la ten. {i nu e deloc un ten urt,
zmbi el. M` temeam c` o s` te superi dac`-]i spun c` e[ti unul dintre
pu]inele lucruri ce pot fi admirate la urgen]e \n momentul de fa]`.
P`i, suntem numai dou` persoane acum.
M` refeream la tot personalul.
{i-a pus cana \n chiuvet` \nainte s` plece.
Cnd Hetherley a venit s` m` schimbe, mi-a spus c` mncarea e
grozav`.
Ce se mai aude cu fata hipnotizat`, sor`?
Doctorul Gibbon mai este pe-acolo, nu?
Da. De obicei vine pe la noi dup` miezul nop]ii, ca s` bea un ceai.
Cred c` acum \i face ochi dulci lui Hodges.
Asta spunea multe: Hodges tatona terenul, mai ales c` se interesase
de programul lui de luni ct am fost la mas`.
Serios? am zis.
Nu c` ar invita-o \n ora[dar exist` \ntotdeauna o speran]`.

102

HELEN RAY

Numai c` e pu]in cam b`trn pentru ea, nu?


B`trn? Are doar patruzeci [i unu de ani.
A[a de mult? Vezi?
Hatherly acea vreo nou`sprezece ani, poate dou`zeci. M` \ntrebam
ce se \ntmpla cu astfel de fete care la patruzeci [i unu de ani te
considerau b`trn.
Prostii. Doctorul Gibbon e abia \n floarea vrstei.
Asta spune [i Hodges.
Mai a[teapt` un an. Atunci, \l vei vedea cu al]i ochi.
Nu [tiu ce a \n]eles din asta. {i nici nu prea \mi p`sa. Probabil c` avea
s`-i spun` lui Hodges, dar nici asta nu m` interesa. Mie mi se p`rea c`
el fusese singura persoan` care-mi oferise o ct de mic` aten]ie dup`
mult timp. Bine\n]eles c` nu era adev`rat, dar avusese acest efect asupra
mea. Fusese dr`gu] [i nici m`car nu voise s`-mi strng` mna, ceea ce
m-a lini[tit.

Capitolul 7
Torfy a ie[it miercuri \n ora[. M` a[tepta \n rochie de sear` cnd am
urcat dup` cin`.
Nu te culci, m-a anun]at. O s` ie[i cu mine, [i nu accept refuzuri.
E o vreme prea frumoas` ca s` nu profi]i de ea.
Dar [i eu aveam planuri.
Sunt prea obosit` ca s` hoin`resc. {tiu c` tu e[ti ca un titirez care
nu se mai opre[te.
Bine, dar dac` vrei s` stai undeva jos mergem la Judec`torie.
Numai c` miercurea se ocup` doar de delicte minore. Po]i s` dormi
acolo, dac` vrei. Vin ei s` te plesneasc` \n bibliotec` dac` te prind.
Da? De ce?
Dumnezeu [tie. Ca s` descurajeze astfel de persoane, cred. Se tem
s` nu fie vreun vagabond. Mi-a spus un poli]ist. {i oricum nu prea merg;
dect s`-i \mpung` vreun bibliotecar cu b`]ul \ntre coaste, mai bine f`r`.
Apropo de poli]i[ti. Cuno[ti un [ef de patrul` pe nume Rawlings?
Nu cred. Ar trebui?

104

HELEN RAY

A fost aici duminic`, \n cazul cu accidentul grav.


{i?
Uite ce e, vrei s` ne aju]i pe mine [i pe Randy Brown?
Sigur, dar
Rawlings [tie c` Fiske era afumat smb`t`. {i nu e doctor, nu-l va
deranja s` confirme asta.
Cui?
{efei; mi-a spus c` trebuie s`-i dovedesc.
Draga mea, sper c` nu-]i imaginezi c` un poli]ist o s` vin` aici ca
s` discute cu [efa numai c` tu \i ceri asta. Ai preten]ii cam mari. Poate
c` n-au voie s` fac` asta.
Se presupune c` sunt \n serviciul comunit`]ii,i-am repro[at. {tie,
pentru c` mi-a spus-o [i mie. {i s-a \ntmplat \nainte ca Fiske s`-l
"examineze" pe Emery. Randy nu vrea s` confirme, pentru c`-i este
fric`. Dar un poli]ist ar face-o.
Auzi, dac` Fiske era la volan, beat, [i nu l-au oprit, nu-[i pot
permite s` afirme a[a ceva, nu? {i dac` l-au prins, are dosar penal, care
iar`[i nu poate fi dezv`luit \n public.
Se poate. Andrews mi-a spus c` se \ntrez`re[te un proces, dar nu
m-am gndit la asta pe moment.
Andrews,cel cu ochiul?
Da. Am crezut c` va fi unul dintre cei cita]i.
M` rog; gnde[te-te la ie[ire, pn` vin eu de la mas`.
O s`-]i ia mai mult de o or`, [i m-am uitat la ceas.
Punem pariu? De ce crezi c` William nu face consulta]ii pn` dup`
ora nou`?
Nu [tiu.

SUNT TIMID~

105

Pentru c` o face pe osp`tarul la buc`t`rie. A[a c` el \mi va pune


tava la sp`lat la ora opt [i jum`tate fix.
Chiar m` \ntrebam ce face William [i Horace nu face.
Nu c` Horace ar fi mai breaz.
I-am povestit, printre altele, [i despre fata hipnotizat`. N-am mai
adus vorba de Ted, dar de Jeremy i-am spus.
{tii ce? mi-a atras ea aten]ia. Cred c` ]i-ar face bine s` ie[i cu
Jeremy. Mai sigur` de att nu te po]i sim]i, e foarte atent.
Era interesant c` o surprinsesem.
Chiar inten]ionez s` m` duc; e duminic`.
Serios? f`cu ea ochii mari. M` bucur pentru tine. {i ce v-a apropiat,
\n afar` de cazul special de la clinic`?
Nimic. Doar mi-a propus din senin s` ie[im. Cred c`-i este dor de
tine. Chiar nu te-ai gndit la asta? E cea mai scurt` cale de a reintra \n
favorurile cuiva.
A[a e. De ce crezi c` m-a interesat Jeremy, dac` nu pentru Toby?
|ncepeam s`-mi dau seama ct de par[iv` putea s` fie Torfy. Cel
pu]in [tiam c` [i eu eram cam neserioas`. Ct timp ea s-a dus la mas`
m-am schimbat, am verificat adresa de pe halat [i-am plecat f`r` s`-i
spun.

***

Toate obloanele erau trase. Mi se p`rea c` nu este or` de vizite, dar


tocmai cnd m` preg`team s` plec, doamna Rogers a ap`rut pe alee.

106

HELEN RAY

Sor`, tu e[ti? Mi s-a p`rut c` te recunosc. Intr`.


E curios c` un asistent tinde s` nu-[i mai recunoasc` pacientul o
dat` ce acesta \[i \mbrac` din nou hainele de ora[; \n mod similar, [i
asisten]ii sunt recunoscu]i doar \n uniform`, indiferent de tunsoare,
\mbr`c`minte sau machiajul lor. Ori eu nu purtam nimic special.
Da, sunt de la Urgen]e. M` \ntrebam dac` o s` m` mai [ti]i.
Bine\n]eles c` da. Ai fost a[a de dr`gu]`, duminic` seara. Ca [i
ceilal]i doctori, de altfel. Haide \n`untru.
M-a \ndrumat spre un salona[ frumos mobilat, ca pentru vizite de
ocazie. Iar asta era una dintre ele.
|nmormntarea e mine. Abia ieri au f`cut ancheta. Poli]ia spune
c` \n total sunt cinci mor]i. Dac` vrei s` viie la ora dou`sprezece.
M-am scuzat, pe motiv c` trebuia s` dorm din cauza turelor de
noapte. Era uimitor ct de mult \[i revenise de duminic` noaptea, dar
eram obi[nuit`. Cei care erau mai ab`tu]i \[i reveneau destul de repede,
cu for]e noi; cei care nu se puteau controla continuau s` jeleasc` [i
dup` luni de zile. |nv`]asem astfel de lucruri la cursurile despre rela]ia
asistent-pacient; [tiam c` oamenii trebuie \ncuraja]i s`-[i exprime
necazul, nu s`-l \n`bu[e \n ei \n[i[i. La fel, [tiam c` tinerii traumatiza]i
trebuie \ncuraja]i s` vorbeasc` despre acele experien]e pn` la refuz,
pentru c` dac` le "uitau" se \ntmpla de fapt contrariul. O [tiam [i din
proprie experien]`: dac` discutam cu mama despre Ted, i-a[ fi spus [i
tatei, apoi a[ fi revenit asupra subiectului de mai multe ori pn` cnd
m-a[ fi plictisit, [i n-a[ fi l`sat chestiunea s` devin` att de sufocant` sau
s` m` macine timp de zece ani.
Deci eram mul]umit` c` doamna Rogers se eliberase o dat` pentru
totdeauna.

SUNT TIMID~

107

Da. Primul caz a fost al unui b`iat care fusese b`tut smb`t`, dar
l-au amnat.
A fost un caz teribil.
Doamn` Rogers, spunea]i c` so]ul dumneavoastr` se mai duce pe
la Barul Red Lion. Crede]i c`a fost acolo smb`ta trecut`? {tie ceva
despre ce s-a \ntmplat?
Da, a v`zut totul. El a oprit ma[ina poli]iei. De ce? Pari \ngrijorat`.
I-am explicat pe scurt de ce, f`r` s` dau nume.
Mai [ti]i exact ce a v`zut so]ul dumneavoastr`?
L-a v`zut pe tipul acela \nalt c` ie[ea din bar [i c` a \nceput s` dea
\n domnul Emery din senin. Ultimul se plimba prin zon`. {i l-a f`cut
praf.
Unde l-a lovit?
Zicea c` \n fa]a. Nu mai [tiu sigur. Va trebui s` vorbe[ti cu Ron,
cnd se \ntoarce de la munc`.
Am scos o foaie de hrtie [i un stilou.
Uta]i aici un num`r. |i spune]i v` rog s` m` sune \n seara asta? S`
\ntrebe de sora Kennedy de la Urgen]e. E foarte important.
Sigur c` da. Ar trebui s` mearg` [i la poli]ie ca s` dea o declara]ie,
poate trece [i pe la tine. {tii, nu l-au deranjat pn` acum, din cauza
problemelor noastre. De aceea l-au chemat abia acum.
|n]eleg. Dar ruga]i-l s` m` caute \nainte de a merge la sec]ie.
Numai c` eu intru dup` nou`, deci
E bine. Oricum, el nu se \ntoarce pn` la opt. Lucrez` \n plus, ca
s` compenseza pentru ziua liber` de mineTe servesc cu un ceai?
I-am explicat c` m` \ntlnesc cu Torfy. Ar fi trebuit s`-i dau bani de
telefon, dar [tiam c` o s-o jignesc. Cel pu]in, nu-i iroseam ceaiul.

108

HELEN RAY

Torfy a ajuns la cafenea pu]in \nainte de ora unsprezece, exact cum


m` a[teptam. Aveam noi o \n]elegere s` ne \ntlnim acolo, dac` se
\ntmpla vreodat` s` plec`m neanun]at.
{ireato. Unde ai fugit? Aia e cafeaua mea? Mersi.
Am fost pn` pe strada Albert [i-napoi. Ai vrut s` ies, nu?
Dar ce Dumnezeu e pe strada aia, \n afar` de case?
Te \n[eli; eu am descoperit una \n care st` F`t Frumos, [i una cu
crizanteme galbene la fereastr`. Tu unde ai fost?
Dup` poli]istul t`u. E la judec`torie, ca martor \ntr-un accident, de
la doisprezece jum`tate. A[a c` ne \ntoarcem acolo.
Ne? Eu nu merg. M` duc s` m` culc.
Pn` la urm`, am c`zut de acord. Am acceptat s-o conduc pn`
acolo [i s`-l caut pe Rawlings \n hol. Ea avea s` r`mn` [i eu s` m` \ntorc
la spital.
Rawlings nu era de g`sit. {i dac`-l vedeam, nu [tiu dac` a[ fi vorbit
cu el, pentru c` Neil tocmai ie[ea din biroul unui jurat, uitndu-se lung
la noi.
Nu [tiu ce s-a \ntmplat cu Torfy \n momentul acela. Pur [i simplu
disp`ruse de lng` mine. M-a l`sat s`-i \nfrunt singur` privirea
inexpresiv`. Nici nu sugera dac` ne putem vorbi din nou. Ochii lui
cenu[ii m` studiau, dar nu zmbea. M`car nu mi-a \ntors spatele. Nici
eu n-am plecat, pentru c` picioarele au \nceput s`-mi tremure [i a[ fi
c`zut pe sc`ri la cea mai mica \ncercare de a sc`pa.
Dup` dou` luni mi-a spus c` o rugase pe Torfy s` m` aduc`.
Vii \napoi cu mine?
Nu prea aveam \ncotro, pentru c` m-a luat de bra] [i m-a trt \n
parcare.

SUNT TIMID~

109

Vreu s`-]i vorbesc, mi-a spus \n ma[in`. Unde s` mergem? Vrei s`


bei o cafea?
Deja b`usem dou`, dar am acceptat.
Bine. E ok la Cherry Tree?
Am dat din cap din nou. Nimeni din personalul de la Fin nu mergea
acolo vreodat`, [i asta conta foarte mult. A g`sit o m`su]` \ntr-un
separeu. De la celelalte mese fetele urlau ca ni[te curci, dar noi aveam
pu]in` intimitate. Dup` ce ne-a adus cafeaua, el a turnat \n ce[ti, [i-a pus
zah`r \ntr-a lui [i a amestecat lung.
Cred c`-]i datorez ni[te scuze, Clare.
Pentru ce? [i mi-am ridicat iute ochii.
Pentru mai multe. |n special pentru ce ]i-am spus luni noaptea.
Trecusem prin dou` [ocuri, dar totu[i nu aveam nicio scuz`. Eram
\ngrijorat pentru Emery. P`rea c` tu e[ti responsabil` pentru tot [i asta
m-a enervat; mi-am desc`rcat furia pe tine. |n]elegi?
Cuno[team sentimentul. {i eu \mi desc`rcasem teama pe David, pe
Ken [i pe mul]i al]ii.
Da, cred c` da.
Iar azi-diminea]` a venit la mine Brown, ca s` discut`m.
Randall Brown?
Da. Mi-a spus clar c` nu te-a avertizat despre prezen]a lui Emery,
[i se \nvinov`]ea pentru c` uitase s`-i ridice ap`r`torile. De ce ai \ncercat
s`-l protejezi, Clare? |nainte s`-i r`spund am luat o gur` de cafea. Era a[a
de fierbinte, \nct mi-au dat lacrimile.
Pentru c` are o familie. Nu-[i poate permite s` dea cu bta-n balt`.
Dar tu po]i? Am auzit de la Macintosh c` e[ti gata s` iei totul asupra
ta. S` te sacrifici din "spirit de echip`" sau a[a ceva. Nu?

110

HELEN RAY

N-avea niciun drept s`-]i spun` asta. Randy nu trebuie s`-[i piard`
postul. Iar tu nu trebuie s`-l amesteci pe el \n asta, indiferent ce ]i-a
povestit.
Dar mi-a mai spus [i altceva. {i cu asta chiar c`-[i risca postul, mai
ales dac` eram un medic curant.
Am a[teptat s` continue.
Mi-a spus c` Fiske nu l-a examinat deloc pe tip. {i c` s-a uitat doar
la fa]` [i la cap.
Se poate s` fie adev`rat. Randy e cinstit.
Spune c` Fiske era beat, dar c` nimeni nu l-ar fi crezut dac` ar fi
men]ionat la \nceput.
{tiu asta. Dar de ce o spune tocmai acum?
Se pare c` a discutat cu so]ia lui [i s-a hot`rt s` vin` la mine, din
simplul motiv c` nu vrea ca tu s` ie[i vinovat`. E[ti att de loial` fa]` de
toat` lumea, \nct dai na[tere la confuzii, zmbi el.
Dar a[a ar face orice doctor, nu? Povestea cu grupul unit [i a[a mai
departe.
Chiar crezi? Crezi c` l-a[ acoperi pe Fiske dac` a[ [ti c` e vinovat?
N-ai face-o? Ar p`rea ciudat.
Nu m` cuno[ti prea bine, Clare,scutur` el din cap. Pe mine m`
intereseaz` adev`rul [i att. S` accep]i c` Fiske a fost neglijent cu omul
\nseamn` s`-l faci responsabil de moartea lui, nu?
I-am \ntins cana ca s` mi-o umple din nou.
Neil, dac` erai tu cel care-l examina [i dac` tu l-ai fi trimis la salon,
crezi c` ar fi putut fi salvat?
Legistul are \ndoieli \n privin]a asta.
|nseamn` c` tipul pe care l-au re]inut, irlandezul

SUNT TIMID~

111

|l cheam` Flaherty.
Flaherty `sta o s` fie acuzat de crim`.
O s` afl`m mine. Clare, hai s` nu mai vorbim despre Emery
acum, asta a fost o parantez` pentru ceea ce voiam s` discut cu tine.
{i-a mai pus zah`r \n can` [i a amestecat, cu ochii \n rotocoalele pe
care le f`cea linguri]a \n lichidul cafeniu.
Poate c` putem s` relu`m de unde am r`mas anul trecut. Ce zici?
Mi se pare c` lucrurile au cam sc`pat de sub control.
Ai dreptate. |ncepuse prea frumos [i nu m` puteam ab]ine.
Cum ai putut s` sugerezi c` eu a[ fi provocat acea "scen`
nepl`cut`" cu Fiske? {i s` faci atta caz pe seama lui Andrews? {i uite
ce-ai ajuns s` crezi despre Jeremy. Nici m`car nu era treaba ta ce f`cea el.
O scen` nepl`cut`? Te-am \nvinuit pentru asta?
O, da? {i-]i aminte[ti, cu siguran]`.
Da, dar nu ca un repro[. M` refeream la faptul c` Fiske se purtase
grosolan [i mi-era jen` de situa]ia pe care o tr`isei tuDumnezeule!
De fapt, eram att de nervos din cauza ta, \nct nici nu [tiam ce spun.
Voiam doar s`-l scutur pu]in pe nenorocit. Poate c` ar fi fost mai bine
s`-mi exprim agresivitatea prin gesturi, nu verbal.
Asta a f`cut [i Flaherty. Chiar zilele trecute am v`zut la televizor un
documentar \n care se spunea c` de-aia avem nevoie de r`zboi ca s`
ne eliber`m de violen]a din noi. De ce ne manifest`m chiar a[a de
agresiv, Neil?
Noi. {i tu e[ti la fel, Clare?
Da. Dar nu se vede. Cred c` la mine se transfer` \n energie
negativ` sau ceva de genul `sta. Cred c` Torfy e expert` \n a[a ceva, la
ct` energie are.

112

HELEN RAY

Poate c` e vorba de adrenalin`, la urma urmei. Dac` am sc`pa de


ea ca bebelu[ii, am tr`i \ntr-o lume mai pa[nic`.
Ba nu. Pentru c` atunci am fi cu to]ii apatici, lene[i, somnoro[i
Hai s` continuam mai trziu. Acum trebuie s` plec. Doctorul Watts
are curs de anesteziologie la dou`sprezece [i un sfert. Iar tu trebuie s`
dormiNe-am \mp`cat? [i-mi \ntinse mna.
I-am \ntins-o [i eu pe-a mea. Avea palma cald` [i uscat`, a mea
tremura. A fost o senza]ie ciudat` [i m-a \nfiorat pn`-n cre[tetul
capului, f`cndu-m` s` m` desprind repede.
Da. Las`-m` unde m-ai l`sat dup` bal [i hai s` mai \ncerc`m o dat`.
Am urcat \n ma[in`.
S` [tii c` Fiske era beat a[a cum spune Randy, [i o s-o dovedesc.
Este un poli]ist care poate confirma. Deci, nu-l considera pe Randy
mincinos.
Nici nu m` gndeamClare, trebuie s`-]i spun ceva. Nu [tiam
nici eu pn` luni [i m` bucur c` nu m-am l`sat dus de val. Nu mi-a[ fi
iertat-o niciodat`. {i nu cred c` te-a[ ierta pe tine dac` l-ai aduce pe acest
poli]ist ca martor.
De ce?
Cred c` nimeni nu [tie, \n afar` de doctorul Glaisher. Poate [i
chirurgul. De aceea sar to]i s`-l salveze pe Fiske, nu din "spirit de
echip`".
Apoi m-a privit.
Clare, Ken a fost diagnosticat joia trecut` cu leucemie acut`. {i e
foarte speriat.
Nu se poate.
{tii unde e acum?

SUNT TIMID~

113

Am auzit c` la Londra; pe un alt post, se zice.


Nu e a[a. S-a internat \ntr-un spital. Cu ajutorul lui Glaisher, [i
dac` nici asta nu-l ajut` atunci nu se mai poate face nimic.
M` gndeam c` se f`cuser` multe cercet`ri pe boala respectiv` pn`
atunci, dar nimic mai mult. Puteau exista efecte secundare care nu mai
aveau leac [i care durau o perioad` mai lung` de timp.
|nc` un cobai, am zis.
Nu fi r`ut`cioas`, Clare. Poate g`sesc ei ceva.
{i i s-a spus joi?
Joia trecut`, diminea]`.
Era joia \n care Horace a zis c` doctorul nu se simte prea bine, c` a
\ntrziat cu consulta]iile [i c` st`tuse la discu]ii cu sora Lamont. Ziua \n
care \mi f`cuse mie necazuri la sp`l`torie
Cred c` atunci a \nceput s` bea, Clare.
Recunosc c` nu-l [tiam a[a. Dar de ce n-a spus nim`nui?
Tu ai fi f`cut-o, dac` nu erai prea popular`?
De-asta ai vrut s` discu]i cu mine? Pentru c` [tiai c` vreau s`-l acuz?
Nu. Mai important era s` m` \mpac cu tine. Dar voiam s`-]i atrag
aten]ia [i asupra acestui lucru.
E secret?
Nu, a spus dup` un timp de gndire. Nu e secret. E o chestiune
personal`, dac` po]i face diferen]a. Vrei s` spui cuiva?
Da. Lui Randy [i lui Torfy, dar mai e cinevaDe fapt, nu [tiu ct
de serioas` e treaba.
Unei fete? Dac` e o fat` care are oarecare sentimente fa]` de el,
poate c` se va duce s`-l vad`.
Da. O s` v`d ce zice [i Torfy.

114

HELEN RAY

Ne apropiam de Fin. M` \ntrebam dac` \[i va aminti unde m` l`sase


data trecut`.
}ii mult la Torfy, nu?
Oare? Cteodat` eram ca apa [i uleiul.
O admir. Face tot ceea ce mi-a[ dori [i eu s` pot face. Socializeaz`.
Experimenteaz`. Eu nu sunt bun` la a[a ceva. N-am \ncrederea pe care
o are ea. E o persoan` amuzant`, dar cteodat` m` plictise[te.
Pe tine? Nu cred c` po]i s` te plictise[ti vreodat`. S` fii t`cut`, da.
Poate [i timid`, dar nu plictisit`. {i bine\n]eles, obraznic`!
Rdea [i tocmai atunci am ajuns la poarta spitalului, exact \n locul
unde m` l`sase dup` bal.
Cred c` aici e, nu?
Da. Noapte bun`, Neil.
S-a aplecat s`-mi deschid` u[a, la fel cum f`cuse [i atunci.
Noapte bun`, Clare.
De data asta a pus mna pe um`rul meu \n timp ce spunea asta. Am
continuat s` tremur pn` la c`min.
Torfy st`tea \n pat, f`r` pantofi [i cu u[a deschis`, citind o revist`.
|n sfr[it, mi-a zis. N-am putut s` dau de Rawlings, dar am discutat
cu Andrews [i
Las` asta. Deci, dorin]a ta de a m` duce cu tine la judec`torie a fost
direc]ionat` de Neil?
Da., [i m-a privit oarecum de sus. La naiba, \l [tiu dinaintea ta. De
ce s` nu-l oblig s` fac` asta? St`tea acolo, a[teptnd s` intre la legist, [i
m-a \ntrebat de tine. I-am zis c` o s` fii la cafenea pe la unsprezece, unde
el nu merge pentru c` e plin de cei de la Fin. A[a c` i-am propus s` te
aduc aici.

SUNT TIMID~

115

Uite ce e, despre Ken Fiske


Tocmai \]i spuneam c` Rawlings [i s-a oprit. E ceva \n neregul`?
Legat de [obolanul `la?
Taci, Torfy. Doctorul Glaisher i-a dat o veste nu prea bun` joia
trecut`. Nici nu [tii ce prost m` simt. Cred c` a trecut prin momente
cumplite [i de aici faza cu loviturile peste fund [i cu atitudinea
sfid`toare.
Torfy s-a ridicat, a[ezndu-se \n fa]a mea, cu ochi \ntreb`tori.
Hai, spune. E bolnav?
Leucemie acut`.
Dumnezeule! [i oft` prelung. S`racul. Cine mai [tie?
Doctorul Glaisher [i poate personalul de la laborator. Poate [i
rezidentul lui, [i cam att. Neil, bine\n]eles.
Asta voia s`-]i spun`? Din cauz` c` te gndeai s`-l acuzi?
|n mare parte, da. Crezi c`-ar trebui s`-i spunem lui Sally Dane?
Asta m` \ntrebam [i eu. Acum o s` fie r`u de tot; de cnd a plecat
el, o duce foarte r`u. Nici m`car n-a \ncercat s` se consoleze cu Johnny,
de[i \ntotdeauna a avut o pasiune pentru el.
Atunci, poate c` i-a spus el.
Poate [i a luat peria ca s`-[i aranjeze p`rul. Clare, am o
problem`.
Una pe care n-o po]i rezolva singur`?
Da. N-am destule detalii. Altfel a[ [ti ce s` fac{i n-am de gnd
s`-l \ntreb! L-am \ntrebat pe Jeremy [i n-am scos nimic de la el.
Despre ce e vorba?
TobyMi-a cerut s` m` duc cu el la bal vineri.
{i?

116

HELEN RAY

S` m` duc?
Nu v`d nici un motiv de ce n-ai face-o.
{i Leila? Dac` e logodit cu ea, nu e prea pl`cut, nu crezi? Numai
c` el m-a invitat [i anul trecut, dar eu deja aveam partener, a[a c` m-a
f`cut s`-i jur c` anul acesta voi merge cu el.
|mi aminteam spusele lui Toby.
|nseamn` c` au o rela]ie serioas`. Ce poate s` mai zic`?
Da, dar nu vreau s` m` duc cu un tip care e deja luat.
Nu se [tie dac` [i ea va fi acolo. M` mai interesez. Am oamenii mei.
Ok. Atunci, merg.
A pus peria la loc [i a r`mas uitndu-se la mine prin oglind`.
Clare, \]i aminte[ti c` mi-ai povestit despre un b`rbat pe care ai fi
fost gata s`-l accep]i f`r` s` stai prea mult pe gnduri? Crede c` [tiu cine
e.
M` \ngrijora felul \n care punea problema. Orice i-a[ fi spus nu [tiam
cum avea s` reac]ioneze. Cteodat` se entuziasma dac` reu[ea s`
rezolve problemele cuiva.
Atunci, ]ine-o pentru tine, i-am zis. S-ar putea s` te \n[eli amarnic.
Da, sigur.
}i-am spus-o pentru c` dac` e tipul la care m` gndesc eu, frate-meu
Mick [tie multe despre trecutul lui. {i ar fi interesant.
Bravo lui! Acum, pot s` m` duc s` m` culc?
Fusese un avertisment din partea ei sau nu? Dac` da, atunci de ce
m` mai dusese la judec`torie ca s`-l \ntlnesc?
Da, att am vrut s`-]i spun. Mai era ideea c` Andrews mi-a povestit
c` Rawlings a dat peste Ken duminic` [i i-a f`cut testul de alcoolemie.
Apoi l-a adus la spital cu ma[ina poli]iei, iar Jeremy s-a oferit s` aduc` el

SUNT TIMID~

117

ma[ina lui Fiske; a p`l`vr`git mult cu [eful de patrul` pn` ce acesta a


acceptat s` retrag` acuza]iile la adresa lui Ken.
Iar Jeremy n-a suflat o vorb`. Vezi, spiritul de echip`.
Nu cred, zmbi ea. E doar Jeremy. Poate fi o comoar` cnd vrea.
De ce atunci cnd
Noapte bun`, Torfy. {i spor la ag`]at.

Capitolul 8
La sec]ie nu erau probleme cnd am intrat pe tur`, dar Sally st`tea
la biroul doctorului, \nconjurat` de hrtii. Ar`ta de parc` nu mai trecuse
pe la baie de o s`pt`mn`, iar vocea \i era r`gu[it`.
M`nnc trziu \n seara asta, mi-a zis. Am mai mult de jum`tate din
pacien]i de trecut \n registru.
De ce?
Mi-am dat jos boneta [i am aruncat o privire peste um`rul ei.
Ce naiba?
Totul a fost scris pe buc`]ele de hrtie \n loc de registru, \ncepnd
cu ora dou`sprezece.
|n ultima or` numai asta am f`cut. Poli]ia a vrut o fotocopie a nu [tiu
c`rei pagini [i au promis c`-l trimit \ntr-o or`; ceea ce bine\n]eles c`
n-au f`cut. |mi vine s` urlu.
Nici n-o f`ceau. Dar de ce nu i-ai scris \n ordinea \n care au venit?
La \nceput, a[a am f`cut. Dar la un moment dat a venit o mam`
cu trei copii, [i \n timp ce eu m` uitam \n urechea unuia, ceilal]i au luat

SUNT TIMID~

119

foi. Nici m`car nu s-a deranjat s` le ridice de pe jos! Dac` a[ avea copii,
i-a[
Gata! am lini[tit-o eu. Nu e nevoie s` stai, termin eu registrul.
Sunt ordinele sorei Lamont. Zice c` nu po]i scrie pn` ce nu le fac
eu, deci trebuie s`-l aduc la zi \nainte s` plec.
|nseamn` c` sora Lamont era nebun`.
De ce s` stai tu?
Pentru c` din cauza mea s-au amestecat. Nu [tiu. Tot ce-am atins
azi, am distrus. Cred c` m` urm`re[te nenorocul, [i s-a oprit ca s`-[i
sufle nasul. Scuze, e una din s`pt`mnile alea
Dup` tonul vocii ei, mai avea pu]in [i plngea.
Fac un ceai, [i-apoi mai vedem., i-am spus.
|n timp ce a[teptam ca apa s` fiarb`, m-am \nchis \n biroul sorei [i
am sunat la c`min, s` \ntreb de ea. Cred c` se gndea la un telefon din
afar` pentru c` ajungnd la aparat, a zis:
Bun` seara, aici Merry Lamont.
Sor`, sunt asistent Kennedy.
Pentru o clip` s-a f`cut lini[te; s-o fi \ntrebnd de ce Dumnezeu o
sunam dac` ea era liber`.
Da, ce s-a \ntmplat? iar glasul \i era pu]in \n]epat.
Nimic. Dar am g`sit-o pe sora Dane acum vreo dou` ore scriind
\n registru, [i zice c` e din ordinul dumneavoastr`. Nu mi s-a p`rut
adev`rat [i m-am gndit c` e mai bine s` \ntreb.
Fata aia e nebun`! Nu i-am spus a[a ceva. Am zis doar s` nu se mai
scrie nimic \n registru pn` nu e adus la zi; dac` nu se termin` \n seara
asta, urgen]ele vor fi trecute tot pe foi.
A[a m` gndeam [i eu. Mul]umesc. O s`-i spun s` plece.

120

HELEN RAY

Te rog. {i, sor` Kennedy.


Da?
Crezi c` lui Dane \i st` mintea \n alt` parte? Nu prea s-a descurcat
s`pt`mn` asta. Azi dup`-amiaz` am certat-o [i s-a pus pe plns.
|ncerc s` aflu.
O fi vreun b`rbat, nu?
Poate. Noapte bun`, sor`.
Am dus ceaiul \n cabinet.
Poftim, bea. {i apoi [terge-o. E din ordinul sorei Lamont, dac` asta
te preocup`.
Cum? Dar a zis
A zis s` nu trecem nimic pn` ce nu-l termin`m. Nu c` trebuie s`
r`mi [i tu. Am sunat-o. Ai \n]eles gre[it.
{i ce altceva a mai zis?
Nu prea multe. Doar c` poate tu tr`ie[ti pe alt` lume. N-a cerut
niciodat` cuiva s` r`mn` peste noapte, \n afara cazurilor de urgen]`.
A sorbit pu]in ceai, apoi s-a l`sat pe sp`tarul scaunului.
Se pare c` am cam amestecat lucrurile, s`pt`mna asta. Sunt ca o
crp`, drept s`-]i spun.
A[a [i ar`ta. Sally Dane nu a[tepta s` treac` zile \ntregi ca s`-[i
aranjeze p`rul, sau s` nu se fardeze; [i ce era mai grav, \[i rosese
unghiile.
Vrei s` vorbe[ti despre asta? am \ntrebat-o dup` un timp.
Despre ce?
Nu se uita la mine.
Am hot`rt s` \ncerc. La urma urmei se putea doar enerva, dar
n-avea atta energie.

SUNT TIMID~

121

Ken Fiske , nu? Po]i s`-mi spui, e mai bine dect s` fierbi \n tine.
ProbabilDa, despre el e vorba. {tiu c` nimeni nu-l place; a avut
o via]` de nimic, \ntr-un fel sau altul. Mama lui a fugit cu un generalist
cnd el era copil, iar tat`l lui \i lua lui bursa ca s` petreac` prin baruri,
iar el [i-a consumat vacan]ele lucrnd ca [ofer de autobuzm` rog,
sunt multe lucruri de care se plngea. Dar cu mine a fost \ntotdeauna
dr`gu]. Cheltuia o groaz` de bani ca s` m` scoat` \n ora[. {i [tiam c` m`
place. De aceea..
Se uita prin mine, undeva departe.
N-a sunat [i nici nu mi-a scris. Nu [tiu unde e. {i...am crezut c` e
o treab` serioas`.
A zis c` o s` ]ine]i leg`tura?
A ezitat pu]in.
Am ie[it cu el vinerea trecut`, [i era cam ab`tut. Iar duminic` era
prea ame]it ca s` mai discut`m. |ns` \nainte era foarte mndru de noul
lui post [i-mi tot spunea c` atunci cnd se va stabili, o s` m` ia [i pe
mine la Londra; iar eu i-am zis c` vreau totu[i s`-mi dau examenele
finalechestii dintr-astea.
Nu ]i-a spus c` ar fi avut vreo prblema? M` refer la vinerea aia.
Nu, am crezut c` nu se simte bine. De ce?
Nu [tiam dac` e bine s`-i spun direct \n fa]`. Niciodat` nu fusesem
bune prietene, nu aveam timp una pentru cealalt`. De fapt, ea nu prea
avea prieteni. Asta explica multe din toanele ei. Ea [i Ken aveau multe
\n comun, dac` st`team s` m` gndesc.
Dac` ar fi s` afli ceva nepl`cut, de la cine ai vrea s` auzi?
Despre Ken? [i se \ncrunt`. Vrei s` ziciAre pe altcineva?
Nu e astaA[teapt`, vine cineva pe ramp`.

122

HELEN RAY

Era domnul Wilkins, cel cu degetul inflamat.


Am venit azi-diminea]` la control, [i nu ar`ta prea bine, iar
doctorul mi-a spus s` revin dac` durerea persist`.
Intra]i ca s` v` v`d.
Sally [i-a vrt capul pe u[`.
Kennedy, s` [tii c` r`mn pn` \mi spui tot.
Bine, dar s-ar putea s` ia ceva timp.
A dat din cap [i s-a \ntors la registru.
Nici nu [tiam cine e medicul de gard`. |mi ziceam c` dac` e Neil, o
s`-l rog s`-i spun` el, dar dac` era altcineva, tot eu va trebui s-o fac.
Mna se infectase aproape complet.
Ce naiba a]i f`cut?
Nimic, sor`.
Dar nu se poate. A]i dat jos bandajul acas`? Nici cel mai prost
asistent nu v-ar fi bandajat a[a de r`u.
P`i, da, l-am dat jos. M` durea, dar so]ia mi-a pus ni[te alifie [i..
Ce v-am spus eu despre unguente? Acum trebuie s` chem
doctorul. A[tepta]i.
Am sunat.
Trimite medicul de gard`, te rog. {i nu-mi spune cine e, s` fie o
surpriz` pl`cut`. |nc` n-am avut una pe ziua de azi.
Thomas era amuzat.
Cum spui tu. Ceva detalii?
Mn` infectat`. Ieri era doar degetul , dar doctori]a Bellman nu
s-a uitat la el de atunci.
A, da? Atunci, mai bine o l`sai tot pe ea.
Mda.

SUNT TIMID~

123

Doctori]a Bellman, specialist` \n leacuri b`be[ti, \mpreun` cu


doctorul Mac, specialist \n siropuri medicinale, erau doi dintre medicii
care f`ceau umbr` degeaba spitalului.
Am aruncat o privire \n cabinet. Sally se uita undeva \n gol \n timp
ce-[i bea ceaiul.
Una din ispr`vile doctori]ei Bellman, am zis. Vine medicul de
gard`. Nu cred c` mai dureaz` mult.
Nu era Neil. Nu era nici m`car b`rbat. Era Leonora Kirk. A \njurat
u[or v`znd imaginea jalnic` a bra]ului, dar l-a cur`]at cu mult`
delicate]e.
Bisturiu, sor`. Trebuie s` fac ni[te crest`turi aici. Nici n-o s` simt`,
rana e prea adnc`.
Am privit-o lucrnd. I-am pus o solu]ie [i l-am trimis acas` dup` ce
l-am f`cut s` promit` c` n-o s` se mai ating` de bandaj.
E urt` treaba cu doctorul Fiske, mi-a spus \n timp ce se sp`la pe
mini.
Nu eram sigur` dac` [tia despre boal`, sau dac` se referea la cazul
Emery. A[a c` m-am ab]inut.
|ntr-adev`r.
Bietul Galisher a aflat din \ntmplare, [tii. Cnd i-a f`cut o analiz`
de snge pentru noul post. Astfel de boli \]i dau \ntotdeauna b`t`i de
cap.
Trebuia s` gndesc repede. Dac` ea, ca nou-venit` [tia, \nseamn` c`
[i al]ii aflaser`. Sally o putea auzi de la oricine. I-am ar`tat sorei c` ea e
acolo, dup` care am \nchis u[a.
Va trebui s`-i spun eu, nu?
Nu prea-]i pace. Vrei s-o fac eu pentru tine?

124

HELEN RAY

Am acceptat, chiar dac` lui Torfy n-avea s`-i convin`. Era destul de
nou` pentru unele persoane. Cu asemenea mini delicate, \mi ziceam
c` trebuie s` aib` [i o inim` bun`.
Dac` dori]i. Poate sun` mai bine de la cineva care nu e deloc
implicat. De la cineva autoritar. Chiar vre]i s-o face]i?
Pune-m` la \ncercare, [i mi-a \ntins prosopul. D`-mi zece minute
[i vino s` dregi lucrurile.
Abia dup` vreo dou`zeci de minute i-am auzit pa[ii pe ramp`. Am
luat un pic din coniacul sorei Lamont [i i l-am dus lui Sally.
D`-l pe gt, i-am spus. {i du-te direct \n pat. Dac` o iei pe ie[irea
de urgen]`, nu te \ntlne[ti cu nimeni. Oricum, e trecut de zece.
A luat cteva [erve]ele din pachet ca s`-[i [tearg` ochii, apoi a sorbit
pu]in cte pu]in coniacul.
Trebuie s` m` duc la el, Kennedy.
Bine\n]eles. Cineva o s` te \nlocuiasc`. Sora va \n]elege.
Apoi mi-am adus aminte c` Torfy era liber` smb`t` [i c` n-ar fi vrut
s` mearg` la bal direct de la munc`. Dac` o luam eu, trebuia s` stau
pn` miercuri. Deci, r`mnea doar Luke, iar el nu le prea avea cu
schimbul de ture.
Du-te smb`t`, i-am sugerat. O s` stau eu pentru tine.
Dar nu po]i, mai ales c` vineri e[ti de gard`.
Cum s` nu! Vin la zece jum`tate [i stau pn` seara.
Dar ai mai pu]in de trei ore ca s` te odihne[ti.
{i? N-o s` mor. Vorbesc eu cu sora.
Nu [tiu de ce e[ti a[a de dr`gu]` cu mine.
Nici eu, sincer, dar cu to]ii am trecut prin momente grele. Acum,
du-te la culcare, [i nu-]i face griji. |]i dau ni[te somnifere?

SUNT TIMID~

125

Nu, mersi. E mai bine, acum c` am \n]eles totul. Mi-era groaz` c`


nu [tiu nimic.
Mie mi se p`rea [i mai groaznic faptul c` el mai avea doar cteva
s`pt`mni, sau luni de tr`it, dar nu to]i gndeam la fel.
N-am mai avut urgen]e pn` spre diminea]`. A[a c` pn` la pauza
de mas` am avut timp s` completez registrul. Atunci am g`sit un bile]el
de la Sally, pe care-l uitase printre hrtii. Zicea: A sunat domnul Rogers
[i a zis: "spune-i sorei K c` a fost mai \nti \n fa]`, apoi \n ceaf`, [i apoi
\n [ale".SD. "|n [ale" era aspectul cel mai important. Am \mp`turit
bile]elul, l-am pus \n buzunar [i mi-am cintinuat lucrul. "M`car un lucru
bun pe ziua de azi", mi-am spus.
Cnd sora Hatherley a venit s` m` \nlocuiasc` pentru mas`, am aflat
imediat:
Sor`, ai auzit despre bietul Fiske. Se zice c` are leucemie.
De mult \nv`]asem s` nu m` mai mir ct de repede circul` ve[tile.
{i cum ai aflat despre asta?
La mas`. Cel pu]in sora Hodges [tia [i mi-a zis [i mie.
{i ea de unde [tie?
S` m` gndesc dac` mi-a zis, apoi brusc, fa]a i s-a luminat. Vrei s`
afli de fapt cum de a ie[it toat` chestia la iveal` printre reziden]i, nu?
Exact.
Asistentul-[ef le-a comunicat tuturor reziden]ilor. El, doctorul
Sargent [i doctorul Gibbon o [tiau dinainte, bine\n]eles. Se zice c`
Gibbon [tia chiar de joia trecut`.
Deci, Jeremy chiar fusese un egoist la faza asta.
La mas` se \ntrebau dac` sora Dane a aflat. Era destul de apropiat`
de el. Tu ce crezi?

126

HELEN RAY

{tie. Ca [i mine.
Da? Dar cum?
Am sursele mele.
Cu siguran]`, avea s` se gndeasc` la Jeremy. Dar asta era nimic pe
lng` ce avea s` cread` cnd \l va vedea c` vine s` m` ia duminic`,
tocmai cnd asistentele \ncep s` se trezeasc`.
Eram aproape de cantin` cnd mi-am dat seama c` de fapt Jeremy
nu m` putea lua. O \nlocuiam pe Sally [i ie[eam la nou` [i n-a[ fi fost
bun` de nimic, \n afar` de un somn adnc. Iar diminea]` trebuia s` m`
\ntlnesc cu [efa.

***

Am a[teptat pn` la nou` jum`tate ca secretara s` m` pofteasc`


\n`untru.
Data viitoare s` v` face]i o programare. {tiu c` doctori]a Tetlow nu
[i-a f`cut, dar doctori]a Macintosh o agreeaz` mai mult. Astfel, \[i poate
rezerva orele dimine]ii pentru oamenii de noapte.
Asta era \nc` o schimbare de orar, dar avea s` reduc` din timpul de
a[teptare, dup` o noapte de gard`.
Bun` diminea]a, Kennedy. Te rog s` iei aminte c` de-acum am
s`-mi \ncep [edin]ele la opt [i un sfert, \n loc de ora nou`, pentru binele
personalului de noapte. Ia loc.
Doctori]a Tetlow nu ruga pe nimeni s` se a[eze, \n afar` de
asisten]ii-[efi.

SUNT TIMID~

127

{i-a \ncruci[at minile pe piept.


A[adar? Ai veni s`-mi dovede[ti c` doctorul Fiske nu era \n stare
s`-l consulte pe Emery?
Glasul \i era mult mai poruncitor dect data trecut` [i o \n]elegeam.
Nu.
Nu? Adic` nu po]i?
A[ putea, dar \n situa]ia de fa]` nu-mi permit s-o fac.
Desigur, [i-i reveni culoarea \n obraji. Dar mai era [i altceva.
Am spus c` nu cred c` a murit din cauza loviturilor de la cap, [i
cred c` a[ putea-o dovedi dac`
Ai foarte mare dreptate, sor`!
{tia]i?
Bine\n]eles. Doctorul Glaisher a venit la mine dup` autopsie.
Chiar a confirmat diagnosticul pe care \l d`dusei tu, adic`?
Uremie, din cauza rinichilor zdrobi]i.
A zmbit pentru prima oar` cu toat` gura. Era uimitor ct de mult o
\ntinerea.
Bravo! {i ce te-a determinat s` ajungi la concluzia asta?
Era o provocare, a[a c` am l`sat-o s` cread` c` analizasem mult
problema. Profesorii m` plictisiser` deja cu ceea ce ei numeau "
deduc]ii", [i chiar genera]iile mature de medici, care apelau deseori la
a[a ceva, nu erau neap`rat \nzestrate cu un al [aselea sim], ci pur [i
simplu gndeau ra]ional.
M-am gndit la toate cazurile asem`n`toare pe care le-am \ntlnit,
i-am r`spuns. N-am v`zut niciodat` ca respira]ia s` se \nr`ut`]easc`
astfel, \n afara cazurilor \n are venea de la rinichi, fie din cauza r`nilor
de la cap; acestea ar fi trebuit s` fie mult mai grave, sau s` aib` sistemul

128

HELEN RAY

respiratorblocat. Deci am conchis c` a fost lovit \n rinichi{i cred c` ei


l-au consultat doar \n zona capului.
Doctorul Glaisher [i-a dat seama de asta, sor`. {i ai fi auzit [i tu
dac` te-ai fi dus \n sala de judecat` azi diminea]`.
Am g`sit un martor care a v`zut scena [i
{i te-ai gndit s`-mi spui \n caz c` nu se afla?, zise ea amuzat`.
|mi pare r`u. A fost o prostie din partea mea. Dar nu [tiam c` se
confirmase, [i nu eram sigur` c` tipul o s` spun` poli]iei. Sora Duffy
mi-a dat a \n]elege c` s-au uitat doar la cap.
N-a fost o prostie cum zici. Poate c` aveam de-a face cu un medic
ineficient sau cu unul neglijent. Iar sora Duffy [tia c` Glaisher \nc` mai
avea de lucru. |n cazul \n care spitalul ar fi fost implicat, trebuia s` avem
[i opinia medicului legist.
Desigur. Mul]umesc, [i m-am ridicat s` plec.
|nc` un lucru, [i a luat o foaie din sertar. Mai ia loc un moment, [i
s-a uitat pe foaie. Ai fost una din persoanele care a semnat protestul `sta
\mpotriva bonetelor, din cte v`d aici.
A[a este.
Foarte bine. E[ti \ndrept`]it` s`-]i exprimi opinia direct. Dar n-am
aflat niciun motiv, \nc`. Sunt gata s` aud o explica]ie ra]ional`, cu
motiva]ie cu tot. Cu to]ii vre]i s` v` \ntoarce]i la vechile uniforme, dar
nu v`d de ce. Am luat cteva p`reri, acum o vreau [i pe a ta.
Singura mea explica]ie nu putea fi spus`, asta pentru c` eu aveam o
problem` cu faptul c` Fiske se lega de "aura" mea.
|n primul rnd, pentru c` nu-mi placArat` de doi bani. Se
pleo[tesc dac` plou` pe ele, sau intr` la ap`.
Care ploaie, sor`? N-a c`zut nici un strop de cnd le ave]i.

SUNT TIMID~

129

P`i, asta cred cei de la alte spitale. {tim c` ar trebui s` fie mai
ieftine, [i mai u[or de sp`lat, dar nu e a[a. Trebuie s` le \ntindem ca s`
\ncap` pe cap dup` ce le c`lc`m [i-a[a mai departe. Suntem gata s` le
cump`r`m noi, numai s` le avem pe celelalte \napoi.
|n]eleg. Acum, pune-te \n situa]ia mea, sor`. A[ putea s` v` las s`
face]i asta. Apoi ar trebui s` le ordon genera]iilor urm`toare s` fac` la
fel. |]i dai seama cte plngeri mi-a[ auzi pentru faptul c` spitalul nostru
nu are bonete ca celelalte spitale? S` fim sinceri. Regulile sunt pentru
toat` lumea.
Nu e adev`rat. Le-a]i putea spune: "Purta]i ce este sau
cump`ra]i-v`!".
Da, dar apoi mai sunt [i halatele. Or s` fie jum`tate de un fel [i
jum`tate de alt fel.
Ba nu, pentru c` nou veni]ii or s` poarte halatele de unic`
folosin]` [i-or s`-[i dea seama c` nu le place, [i apoi vor dori s` le aib`
pe cele vechi, la fel ca [i medicii acredita]i, ceea ce pentru ei va fi un
privilegiu.
Pentru unii. Nu uita c` mai sunt [i frunze uscate prin p`dure. Dar
spune mai departe.
N-ar trebui s` mai avem asisten]i.
Acum m` \nve]i cum s`-mi fac treaba, sor`?
|nc` mai zmbea, dar cu o lucire stranie \n ochi.
Recrutarea personalului \mi d` cele mai mari b`t`i de cap. Dac` \n
timpul unui interviu ar trebui s` te decizi pe loc care dintre candida]i e
mai lene[ sau mai lacom dect cel`lalt, care e mai potrivit, crezi c` ai
putea? Dac` da, atunci te pun \n locul meu! Cum \mi sugerezi s` m`
feresc de posibile e[ecuri?

130

HELEN RAY

Nu [tiu. Dar sunt sigur` c` orice [ef de personal are un instinct


pentru a[a ceva. Cred c` singura solu]ie este s` acorda]i mai mult timp
la interviu; s` face]i o zi special` doar pentru asta.
Adic`?
Aici m` prinsese. |mi doream s` nu fi deschis gura.
Poate, dac` a]i avea mai mul]i [efi de personal....de[i e un plan
cam complicat.
Deci, acum \ncepi s` \n]elegi c` nu e a[a de simplu cum ai crezut.
Administra]ia nu st` degeaba..\n ciuda tuturor brfelor. Te intereseaz`
problema asta? Dac` da, spune-mi, [i dup` doi ani de experien]` te pot
recruta. Acum, e[ti liber`; [i mul]umesc pentru vizit`.
A[adar, moartea lui Emery n-avea s` fie pus` pe seama noastr` pn`
la urm`. M` f`cusem de rs \nc` o dat`. De[i disputa pe seama
bonetelor m-a bine dispus.
Torfy ie[ise devreme. M` \ntrebam dac` se dusese din nou la
judec`torie, ca s` vad` cum irlandezul este condamnat. I-am l`sat un
bile]el \n camer` cu privire la situa]ia lui Sally [i la plecarea ei la Ken,
dup` care m-am culcat.
Somnul m-a prins gndindu-m` la Neil. |nc` mai sim]eam un fior \n
locurile pe care el le atinsese. Nu mai trecusem printr-o asemenea
senza]ie. {i nici nu \ntlnisem vreo persoan` care s`-mi produc`
asemenea emo]ii.

Capitolul 9
La nou` [i cinci un b`rbat \n vrst` \l a[tepta pe Randy pe canapeaua
din cabinet.
E supraveghetorul de la complexul din strada Carver, \mi spuse.
A fost b`tut?
Nu era nici prima [i nici ultima oar`.
A[a se pare. A fost adus de poli]i[ti. I-au luat o declara]ie [i au
plecat. Ziceau c` f`pta[ii sunt ho]ii de cabluri. Dar nu e a[a de r`u. Vine
imediat cineva s`-l vad`.
Cam devreme pentru o asemenea ciom`geal`, nu?
De obicei astfel de conturi se reglau noaptea.
E \ntuneric. Ar fi fost mai vizibil mai trziu. Cu tot traficul `sta [i
cu atta zgomot, nimeni nu-i aude.
L-am privit \n timp ce se \mbr`ca de plecare.
De ce te-ai dus s` te plngi curantului?
Eu [i cu Tina am considerat c` e mai bine a[aOricum, se pare
c` Fin a ie[it cu fa]a curat`. Ai auzit de caz. Nu?

132

HELEN RAY

Nu.
L-au acuzat pe Flaherty de crim`, el a pledat nevinovat,
bine\n]eles, deci cazul va merge la |nalta Curte. Doctorul Glaisher a
spus c` moartea lui era inevitabil`, pentru c` ambii rinichi \i fuseser`
sf`rma]i. Deci, c`z`tura din pat n-a avut niciun efect asupra lui.
Mersi, acum po]i s` pleci.
Eu m-am \ntors la pacientul care \nc` nu fusese verificat de un
rezident. Randy \i cur`]ase r`nile de la cap; avea doar o umfl`tur` [i o
t`ietur`. A trecut ceva timp pn` cnd Janey Watts a venit s`-l vad`.
Dup` cazul Emery, trebuia s` fim foarte aten]i cu orice zgrietur`. Nici
regina n-ar fi fost examinat` mai atent dect domnul Goldrigg. Nu i-a
l`sat s`-i scape nici un reflex, niciun col]i[or al corpului. Deja m`
plictisisem cnd ea s-a hot`rt \n sfr[it s` dea diagnosticul: ran`
occipital` tratat`, \n rest nimic anormal.
|i pun un pansament? am \ntrebat-o.
N-are nevoie, \i punem doar o pic`tur` de Nobercutan, ca s`-i
\nchid` rana.
A r`mas pn` dup` plecarea pacientului doar ca s` priveasc`. L-a
urm`rit de pe geam, apoi s-a \ntors la mine, cu un zmbet \n col]urile
gurii.
Care-i treaba de a durat atta pn` s` vin` doctorul? am \ntrebat.
Puteam s` jur c` Janey era mai pu]in ro[ie \n obraji \nainte, dar
poate din cauza luminii.
Ah, cred c` e pe-aici pe undeva. La o cafea cu [efa. Ea mai r`mne
s` verifice registrele din cnd \n cndE destul de dr`gu]`, nu crezi?
{i foarte ager` la minte.
Da, e mai activ` dect doctori]a Tetlow.

SUNT TIMID~

133

Dar are [i dou`zeci de ani mai pu]inR`mi aici pn` te cheam`?


A[tept s` vin` curantul. Dar cred c` n-ai nevoie de mine. A[ vrea
s` m` duc s`-mi sp`l p`rul. Am avut cea mai mizerabil` band` de
pacien]i de anesteziat azi.
Ciudat; cu to]ii ne sp`lam zilnic, iar p`rul cel pu]in de trei ori pe
s`pt`mn`, mai ales pe sec]ia mea. Aici veneam \n contact cu oameni \n
starea lor natural`; de[i majoritatea erau cura]i, mai vedeam [i c]iva
nesp`la]i. Problema sp`l`rii p`rului era la ordinea zilei, ca [i timpul pe
care ni-l mnca din orele noastre libere. Nu m` gndisem niciodat` c`
[i reziden]ii aveau aceea[i problem`. Erau solicita]i mai des dect noi [i
poate c` li se p`rea cam dificil s` se ab]in`.
Du-te. O s` \ncerc s` n-am nevoie de tine.
Dup` o jum`tate de or`, am auzit salvarea. De data aceasta,
asistentul a adus mai \nti c`ruciorul [i s-a \ntors s`-l ajute pe [ofer. Ceea
ce era ciudat; \nsemna fie c` au un pacient foarte greu, fie echipajul de
pe ambulan]` era nou. Ultima variant` p`rea cea corect` pentru c`
inten]ionau s` duc` pacientul \n direc]ia opus`, dac` nu-i strigam eu.
Dar cnd asistentul s-a \ntors, l-am recunoscut imediat.
Nu, sor`, `sta merge direct sus. Din ordinul doctorului Huzley.
Ceea ce \nsemna c` era un caz pe via]` [i pe moarte, [i se \ntorceau
mai trziu ca s`-mi dea detalii pentru ca eu s` pot completa registrul.
|n timp ce a[teptam a sunat telefonul. Era mama.
Po]i vorbi un minut? Te-am sunat s`-]i transmit un mesaj de la tat`l
t`u. A fost a[a de mul]umit c` te-a v`zut ieri, dar a zis c` ar`tai pu]in cam
obosit`.
{i masajul?
A, da. Nu prea [tiu la ce se refer`, dar cred c` tu [tii mai bine.

134

HELEN RAY

Mi-a spus s`-]i comunic c` l-a v`zut pe doctorul Hamilton, [i c`


r`spunsul este da, dar e secret pn` s`pt`mna viitoare, iar numele e
Gibbon.
Gibbon? am ]ipat eu f`r` s`-mi dau seama. Mam`, e[ti sigur` c` a
spus Gibbon?
Foarte sigur`, draga mea, pentru c` mi-a adus aminte de castelele
de filde[.
Ce castele de filde[? am \ntrebat-o gndindu-m` c` stare ei se
\nr`ut`]ea.
P`i, la din]i. Numai c` `ia se numeau Gibbs. M` rog, mi-am zis c`
dac` m` gndesc la castelele de filde[ o s`-mi aduc aminte [i a[a s-a
\ntmplat.
Deseori mama f`cea leg`tur` \ntre reclamele de la televizor [i
anumite idei pe care le avea.
Mersi. Dar de ce nu m-a sunat el direct? Atunci, a[ fi [tiut cu
siguran]`.
Pentru c` s-a gndit c` mi-ar face pl`cere s` vorbesc cu tine. E[ti
ocupat`? Ai multe urgen]e?
Cu miile. Nu auzi ce forfot` fac? Mai bine m` duc \nainte s` nu
d`rme totul. Spune-i tatei c`-mi place noul lui ajutor.
Are unul nou? Vai de mine; nici nu se obi[nuie[te bine cu unul c`
[i pleac`. De ce nu-[i g`se[te unul de \ncredere?
Mam`, trebuie s` avanseze [i ei; nu pot s` r`mn` \ncep`tori toat`
via]a.
Mda. Mie \mi place continuitatea, apoi s-a oprit pentru o clip`
s`-[i sufle nasul. Am r`cit din nou. Tat`l t`u zice c` e din cauza alergiei,
dar nu-l cred. Nu sunt doctor, dar [tiu cnd r`cesc.. {i dup` cum

SUNT TIMID~

135

spuneam, \mi place continuitatea. Dac` ar fi s` schimb femeile zilnic, a[


\nnebuni.
A[a e. Ai grij` de tine. {tii re]eta mea mult` sup` de ceap`. Mi-a
p`rut bine s` te aud.
Noapte bun`, draga mea. S` fii cuminte.
|ncerc..
Cnd m-am \ntors, ambulan]a tocmai pleca. Mi-am f`cut un semn \n
registru s` nu uit s` trec detaliile pacientului. Era cam lipsit de coeren]`,
ca [i urgen]ele, de altfel.
Hodges a venit s` m` \nlocuiasc` pentru a doua oar`. Ce m-a
surprins, a fost c` a venit devreme. Cei care sunt schimba]i normal,
trebuie s` a[tepte a treia tur` de mncare.
Ce s-a \ntmplat? Rezidenta ta nu m` mai place? Sau e[ti la diet`?
Ambele. Ai distrus-o, pentru c` [tiai \naintea ei de Ken. Credea c`
doar ea le [tie pe toateCine ]i-a spus, dac` nu te superi?
Nu m` sup`r.
Mi se p`rea interesant s` p`strez pu]in misterul, dac` tot \i pl`cea a[a
de mult. Dar cum de m` schimb` doctorii de la Chirurgie? Vrei [i o mas`
la schimb?
M-am gndit c` o s`-]i prind` bine. Iar sora Duffy nu se sup`r` c`
te schimb`m noi, atta timp ct o facem.
Poate. N-am v`zut-o pe-aici niciodat`. |nseamn` c` nu po]i s`-mi
spui cum e mncarea, dac` n-ai \ncercat-o, nu?
O s` fie o surpriz`.
Cei mai mul]i chirurgi luau masa \n prima tur`, odat` cu \ncep`torii.
Astfel \nct ultimii s` poat` apela repede la doctori \n caz de nevoie doar
trecnd \n partea cealalt` a cl`dirii, f`r` s`-i mai caute. Se aplica doar \n

136

HELEN RAY

cazuri extreme, cnd un telefon ar fi tras mult de timp. La fel se


\ntmpla [i \n tura a doua de servire.
M-am a[ezat [i eu cu un grup de chirurgi [i le-am povestit disputa
pe care o avusesem cu [efa pe tema bonetelor [i problemele ei de
organizare.
{i ce-ar putea spune dac` pur [i simplu ne-am \ntoarce la cele
vechi? a \ntrebat o fat`. {i n-a mai zis nimic?
Ar zice c` nu face parte din uniform`, i-am r`spuns. Dar sunt
dispus` s` \ncerc [i asta.
Ceea ce era adev`rat. M` gdeam la posibilitatea asta \nc` de la faza
cu Ken din noaptea aceea. Acum \i puteam ierta orice, de[i amintirile
\nc` nu-mi d`deau pace. O aur` adev`rat` n-ar fi stricat, dar una de
hrtie p`rea ieftin`, [i chiar sclifoseala de care m` acuza el mi se p`rea
o fals` impresie.
Le-a mai predat cineva? Eu n-am f`cut-o. Or s` le arunce, [i-ar fi
p`cat. Poate vom avea nevoie de ele \ntr-un alt spital. Eu o p`strez pe-a
mea.
{i ceilal]i erau de aceea[i p`rere. Pn` s` ajungem la desert,
hot`rsem ca \n seara urm`toare s` ap`rem to]i la serviciu cu cele mai
frumoase piese pe care le aveam, c`lcate la dung`.
A luat careva din voi vreo urgen]`? am \ntrebat \nainte s` m` \ntorc
pe sec]ie. Pentru c` \nc` n-am primit datele.
A fost unul pe care l-au dus direct \n sala de opera]ii, nu? a r`spuns
unul dintre ei. Mi s-a p`rut c` am auzit un pat \n lift.
|n primul rnd c` eu l-am auzit, a zis sora-[ef`. A avut vreunul
ceva? Neprimind niciun r`spuns s-a \ntors la mine. Asta este. Poate c-a
fost o fantom`. Eu n-am avut nimic la Intensiv`.

SUNT TIMID~

137

Dar a venit un pacient. Dobson l-a adus [i am vorbit cu el. Se poate


s` fi fost vreun rezident bolnav pe care l-au dus direct \n camer`?
E o idee. Ce a zis [oferul? A men]ionat de sala de opera]ii?
Cred c` ne-am gndit la acela[i lucru.
Nu, a zis c` vine direct sus. {i c` era din ordinul doctorului
Huxley.
Poate c` e vorba de piciorul rezidentului s`u. {tiu c` avea mai
demult probleme.
Era prima oar` cnd auzeam despre asta, dar n-am apucat s` spun
c` Soames a turuit mai departe.
M-am oprit pe hol, ca s` discut cu Thomas.
Lumineaz`-m`, i-am spus. Le [tii pe toate. Cineva are ceva de
ascuns.
Ce anume, sor`? [i [i-a scos c`[tile, apoi a blocat cteva linii
telefonice.
E foarte misterios. Mai \nti, tu nu po]i s` dai de medicul de gard`.
Apoi cineva e adus pe o targ` [i nu ajunge \n niciuna dintre zonele de
spitalizare. Poate c` s-a dus \n sala de opera]ii. Se poate s` fie vorba de
un rezident bolnav? Dac` nu, nu se pune la socoteal`, nu-i a[a? Nu sunt
pus` ca s` observ prea multe, dar pe `sta chiar l-am v`zut.
Dup` cum spui, sun` pu]in ciudat. Probabil c`
Expresia fe]ei i se schimbase [i s-a \ntors din nou la masa lui. Nu m`
putea prosti cu a[a ceva, nu eram sora Duffy, de[i figura lui p`rea s`
spun` c` aceasta se afl` \n spatele meu.
Sor` Kennedy!
N-am trimis pe cineva s` te \nlocuiasc` doar ca s` stai la brf` cu
portarul, nu?

138

HELEN RAY

M-am \ntors ct de u[or am putut. Trebuia s` se \ntmple odat`


[i-odat`; spatele lui Neil tocmai se pierdea dup` col]. Acum avea s`
adauge [i portarii pe lista lui cu reziden]i [i cu poli]i[ti. Dar ne
\mp`casem pentru un nou \nceput.
Nu, sor`, am r`spuns ru[inat`. Tocmai m` \ntorceam.
Atunci, gr`be[te-te. To]i ceilal]i s-au \ntors pe sec]iile lor. Trebuia
s` fii tu ultima care pleca de la cantin`.
Nu i-am mai spus c` eu ajunsesem ultima. Nu merita. Mi-am cerut
scuze [i am plecat.
La baza rampei am aruncat o privire pe partea opus` a spitalului.
Luminile din sala de opera]ii erau aprinse, dar nu cele principale. Unele
fuseser` stinse, deci acolo se lucrase. Era posibil [i s` fi fost o urgen]`
care n-avea nevoie de aprobare. Asta explica [i prezen]a patului din lift.
Dar nu explica [i ambulan]a [i targa pe care o v`zusem, doar dac` ideea
lui Soames era corect`. Oricum nu era vorba de Neil. Tocmai \l
v`zusem. Acum eram sigur`, a[a c` am \ncetat s`-mi mai fac griji.
El a[tepta \n biroul doctorului, discutnd cu Hodges. Se uita pe
geam cu spatele la intrare, ca de obicei.
Deci, doctorul dat disp`rut s-a \ntors, a zis . Thomas era pe cale s`
sugereze c` te-ai evaporat de tot.
Nu e a[a, a remarcat el. Hodges [i-a dat ochii peste cap [i a
strmbat din nas, semn c` nu era \n toane bune.
Friptur` de miel [i budinc` de ciocolat`, i-am spus ei \n timp ce
ie[ea pe u[`.
Apoi m-am \ntors c`tre el.
Janey Watts a venit cu o idee mai bun`. Zicea c` e[ti la o cafea cu
[efa. E adev`rat?

SUNT TIMID~

139

Nu. {i apropo de cafea, hai s` l`s`m deoparte ni[te reguli, Clare.


Cum ar fi?
Cum ar fi ca tu s` faci cafea pentru amndoi.
A \ncercat s` surd`, dar nu i-a ie[it.
Cu mare pl`cere.
Evident, era o regul` pentru el [i alta pentru Jeremy [i pentru
poli]i[ti. Nu prea era logic.
|n ce[tile speciale, sau \n cele normale?
|n cele normale.
Am aprins focul [i am scos laptele din frigider; el s-a a[ezat \n
scaunul sorei, eu pe cel opus, cu cafeaua \n mn`. Privirea i-a r`mas
pierdut` \n can`, la fel ca la bar. Ceva \l rodea, cu siguran]`.
Neil, ce s-a \ntmplat? am \ntrebat ct am putut de delicat.
De ce spui asta?
Ar`]i la fel cum ar`tam eu \nainte s`-i spun lui Sally despre Ken.
{i i-ai spus?
Nu, a f`cut-o doctori]a Kirk. Se pare c` to]i [tiau, [i nu mi-a[ fi
iertat-o dac` [i ea ar fi auzit prin telefonul f`r` fir. Chiar am \ntrebat-o
de la cine i-ar pl`cea s` aud` ni[te ve[ti proaste. Dar
Ce \ntrebare! Oamenii nu prea au ocazia s`-[i aleag`
informatoriiDar tu? Tu ai avea de unde alege?
Un b`rbat, am r`spuns sigur` pe mine. Unul atent, pe al c`rui
um`r s-ar putea plnge. Pe-al femeilor nu se poate.
Apoi m-am uitat din nou la el. I se citea totul pe fa]`, dar nu [tiam
ce.
Vrei s` spui c` s-ar putea s` te aleg pe tine? Ce este? Spune-mi
odat`! Nu sta acolo ca \ngerul mor]ii!

140

HELEN RAY

Nu e chiar att de r`u, dar a[ fi putut s` fiu.


Torfy?
{tiam c` to]i cei la care ]ineam erau \n regul`.
A scuturat din cap.
Clare, mai devreme am lipsit pentru c` am fost la un consult cu
doctorul Huxley. {tii c` rezindentul lui e liber weekendul `sta [i s-a
gndit s` lucreze cu un om mai tn`r, de dragul vremurilor trecute.
Da? m-am \ncruntat eu.
Se zice c` doctorii nu sunt buni pacien]i.
S-a ridicat [i s-a dus la fereastr`, unde a r`mas pe jum`tate \ntors
spre parcare.
Cel de care-]i spun a amnat-o prea mult. Dintre to]i oamenii, ar
fi trebuit s` [tie cel mai bine, darCea mai complicat` hernie pe care
am v`zut-o vreodat`. A avut un [oc teribil. Nu m-am gndit.
Eram [ocat`, confuz`.
Ajungem [i acolo, Neil. Cred c` e din cauza sindromului turelor
de noapte. Vrei s` spui c` te-ai dus la un consult pentru doctorul
Huxley [i a]i operat \mpreun`?
Da. Iar sora Duffy a vrt frica \n to]i reziden]ii de la Chirurgie [i a
pus-o pe Hodges s` te trimit` la mas`. Ca s` nu-]i dai seama.
Atunci am realizat totul. M-am dus la el.
Neil, e cumva tata? Numai c` nu v`d cum
M-a prins de tmple.
Da. Dar e \n regul`. Cred. Dar nu mai avea mult.
M-am prins de gulerul lui cu putere.
Dar mama m-a sunat \n timp ce ambulan]a era aici. Mi-a transmis
un mesaj de la el.

SUNT TIMID~

141

Ca s`-]i distrag` aten]ia. N-am vrut s` te \ngrijorezi pn` nu [tiam


care-i situa]ia.
Pentru asta o iubeam mai mult ca niciodat`.
Cnd pot s`-l v`d? Unde e?
|nc` nu. E la Intensiv`.
Mi-am amintit de Soames la mas`, [i de faptul c` nu divulgase nimic.
Este foarte bine \ngrijit. {i voi sta [i eu toat` noaptea. Bine?
Atunci, chiar c` am plns pe um`rul lui. M-a ]inut \n bra]e ca s` m`
descarc; i-am sim]it c`ldura; \mi inspira siguran]`.
Scuze, i-am zis cnd m-am ridicat, poate c` aveam nevoie s` fac
asta.
{tiu. Acum a[az`-te [i bea ce ]i-a mai r`mas din cafea.
L-am ascultat; imediat ce m-am a[ezat, m-au n`p`dit gndurile [i
mi-am dat seama ct de bine pl`nuit fusese totul. Ambulan]a care
plecase imediat, Hodges care t`cuse mlc, tot personalul de la
Chirurgie care m` ]inuse ocupat`, [i rezidentul \ncep`tor pe care-l luase
gura pe dinainte.
Al naibii, tot spitalul, am izbucnit. To]i au avut de-a face cu tata. Ce
dr`gu] din partea lor. Chiar [i sora Duffy, mu[truluindu-m` c`-l ]in pe
Thomas de vorb`. Credeam c` tu e[ti de vin`
Draga mea, dac` nici doctorii sau asisten]ii nu sunt binevoitori,
atunci cine e? ~sta \nseamn` profesionalism.
Dar a]i f`cut-o pentru mine. E incredibil.
{i tu ai fi f`cut-o pentru Sally{i a fost [i pentru tat`l t`u. Nu prea
putea s` vorbeasc`, dar a spus totu[i un lucru: " N-o speria]i pe Clare".
{i la urma urmei, el e vedeta. Noi doar faceam ce ni se spune. Vezi, ai
[i avantaje dac` e[ti fata profului, chiar dac` ]i-e greu s` crezi.

142

HELEN RAY

Bietul tata. {tiu de ce nu s-a \ngrijit atta timp. Nu [i-a f`cut


anestezie niciodat` era una din fobiile lui secrete. Nostim, nu?
|ntr-adev`r. Mai trziu, cnd ne va p`r`si, \]i voi aminti de asta [i
o s` rdem \mpreun`.
Doamne fere[te! Mai e [i mama. Nu putem s-o l`s`m s` a[tepte
ve[ti de la noi. Cineva trebuie
Stai, stai. Ea te-a sunat din cabinetul chirurgului, \ndat` ce Huxley
a adus-o.
E aici?
Acum se odihne[te \ntr-una din camerele pentru mame de la
Pediatrie. O s-o vezi diminea]`.
Dar cei de la Pediatrie sunt to]i la mas` [i Vrei s` spui c` sora
i-a anun]at [i pe ei?
Nu, eu am f`cut-o. Clare, vreau s` m` \ntorc la Intensiv`. E[ti bine,
da?
Da, dar dac` se \ntmpl` ceva, vii tu s`-mi spui. Dac` po]i.
|]i promit.
L-am urm`rit cu privirea \n timp ce cobora, cu ochii pe linia p`rului
ce-i cobora lin pe gt; acolo a[ fi dorit s`-l ating. Gestul \mi d`dea o
lini[te interioar`.

Capitolul 10
Pe la [apte diminea]a, sora Duffy [i-a f`cut sim]i]i pa[ii pe hol.
Fluiera, dintr-un motiv [tiut doar de ea. N-o mai auzisem [i nici nu
surprinsesem pe cineva fluiernd o melodie a celor de la Beatles pn`
atunci. Cu toate acestea, cnd a ap`rut \n u[`, avea o figur` \mpietrit` [i
mi-am dat seama c` nu inten]iona s` intimideze lumea prin expresia
fe]ei, ci pur [i simplu a[a ar`ta ea.
Nu te ridica, mi-a zis, c`ci m` ridicasem din obi[nuin]`. Fluieram
c` s`-]i dau a \n]elege c` e totul \n regul`. Vine [i medicul de gard`
imediat. Zicea c` dac`-l vezi pe el primul, o s` crezi c` sunt ve[ti proaste.
Nu voia s` te sun` din acela[i motiv.
Apoi a plecat. Neil a sosit la scurt timp.
|[i revine repede., a \nceput el. Po]i s` arunci o privire cnd ie[i
din tur`, dar f`r` ca el s` [tie. Presiunea sngelui e \n cre[tere. B`trnul
e rezistent, altfel n-ar mai fi printre noi.
Slav` Domnului. Neil, cred c` e[ti a[a de obosit, am zis [i m-a
pufnit rsul, cred c` de u[urare. Trebuie s` te b`rbiere[ti.

144

HELEN RAY

Da, m` [i duc.
A continuat s` m` priveasc`, de parc` \mi f`cea porteretul.
Sau mai bine nu. O s` \mprumut lama doctorului de la Accidente
U[oare. Mai am ceva de f`cut \nainte de micul dejun.
Dar e moarte curat`.
|ntotdeauna fac a[a.
I-am adus un prosop curat dintr-un set nou pe care sora \nc` nu-l
\ncepuse [i l-am a[teptat.
Acum mai merge? a \ntrebat cnd s-a \ntors.
|[i rec`p`tase pielea fin` [i culoarea din obraji.
Mai bine, de[i \nainte parc` erai mai interesant. Dar pentru ce te
preg`te[ti?
Eram att de aproape unul de cel`lalt, \nct puteam s`-i ating
obrazul.
Nu pot s`-]i ar`t doar privindu-te, [i m-a cuprins cu minile. Clare,
\mi dai voie? Te rog!
Sunt lucruri care nu pot fi descrise \n cuvinte. Mi-ar trebui ceva
asem`n`tor luminilor, bijuteriilor, culorilor, parfumurilor, decorurilor
catifelate, ca s` exprim cum e s` fii s`rutat` de Neil Sargent \n mijlocul
holului de la Urgen]e, la ora [apte diminea]a, \ntr-o superb` zi de
octombrie. Al]ii au f`cut-o pentru mine. Asistent Weaver, Jessie Bloom
[i Randy care au intrat pe rnd [i care au zis c` deasupra noastr` parc`
se sp`rgeau focuri de artificii. Eu am ad`ugat c` nu doar deasupra, ci [i
\nl`untrul meu.
Neil a plecat la pu]in timp dup` venirea lor. L-am auzit pe Jessie
plngndu-se \n urma lui:
Cine mi-a folosit lama de ras?

SUNT TIMID~

145

Iar Cathy l-a \ntrerupt, oarecum \ngrijorat`:


Sper c` e serioas` treaba. Dac` nu, o s`-i distrug` fetei inima aia
timid`.
Era interesant de [tiut ce credeau al]ii despre mine. Torfy \mi
spusese \ntotdeauna c` sunt timid`, dar cte nu spunea ea de obicei?
Dac` [i Cathy o spunea, poate c` asta fusese problema cu mine. {i nu
Ted sau David sau altcineva. Eu eram de vin`. Am inspirat adnc aerul
rece al dimine]ii [i mi-am dat seama c` nu voi mai fi niciodat` timid` fa]`
de nimic legat de Neil. Nu dup` acel s`rut. Fusese ca un abandon total,
exact cum \mi dorisem.
Mi-am aruncat ochii la tata, \nainte de a merge la cin`. Sora Duffy
avea s` \n]eleag` motivul pentru care \ntrziam. Nu ar`t` a[a de r`u pe
ct crezusem, de[i st`tea nemi[cat [i f`r` pic de culoare. Asistenta Vivian
era \nc` acolo, iar schimbul ei venise mai devreme pentru simplul motiv
c` proful de chirurgie se afla \n salonul acela. {i doctorul Hasan de la
Intensiv` se plimba pe-acolo. M` f`ceau s` ma simt umil` [i
recunosc`toare, [i-am \ncercat s` le-o ar`t, dar a ie[it ceva fad.
O s` fie bine, sor`, mi-a zis Vivian. O s` r`mn eu peste noapte ct
mai e \n stare critic`, dup` care o s`-l transfer, la mine \n salonul [apte.
Fii f`r` grij`.
Nu accept ochi curio[i, dup` cum [tii. {i nici doctorul Huxley. Po]i
s`-l mai vezi \nainte de masa de noapte.
Mul]umesc. Dac` a fost s` fie a[a, am \ncredere c`-l vei \ngriji la fel
cum a[ fi f`cut-o eu.
Ct` vorb`rie pentru o nimica toat`. Vezi c` mama ta a stat treaz`
pn` la ora cinci, acum doarme; n-o trezi. |]i transmite toat` dragostea
ei. Acum, du-te la mas` [i apoi \n pat.

146

HELEN RAY

Cred c` le-a spus tuturor ce discutasem, chiar [i Jeremy [tia totul


cnd am cobort la Urgen]e \n seara aceea.
Acum o menajezi pe sora Vivian, mi-a zis el. Care dintre noi nu are
un plan de ac]iune?
Adev`rat, dar ea e un titan, [i totu[i e o asistent` grozav`. Pune
pacientul pe primul loc, iar nu loca]ia, sau echipa, sau serviciile oferite,
sau altceva.. {i care ar fi fost planul t`u de ac]iune cnd m-ai invitat \n
ora[, m` rog? Oricum nu pot s` vin, pentru c` o \nlocuiesc pe Sally, ea
merge la Ken. |mi pare r`u.
A naibii tactic`! A fost ultima \ncercare \ntr-un fel sau altul. N-o s`
mai am ocazia, p`pu[`, dup` s`pt`mna care a fost.
{tiu. Mi-a [optit o p`s`ric`. Felicit`ri!
E[ti prima care [tie. Mersi. De altfel, nici nu [tiu dac` ai fi acceptat,
mai ales c` doctorul t`u e pus pe fapte mari. Niciunul din noi nu mai
are voie s`-]i vorbeasc`, dar`mite s` te scoat` \n ora[. Am dreptate?
Da. E[ti cel mai vechi de pe-aici [i trebuie s` [tii c` tot ce se discut`
\n sufrageria reziden]ilor e sacru [i nu poate fi divulgat asistentelor. E ca
o regul` nescris`, nu?
A[a e. Numai c` astea nu s-au \ntmplat \n sufragerie.
Dar unde?
Deja \mi \nchipuiam c` m` brfiser` \n sala de opera]ii, deasupra
vreunui pacient.
La capul tat`lui t`u, acum vreo jum`tate de or`. Face mari eforturi,
s` [tii.
Cnd intrasem eu, tata dormea.
Serios? Sper c` n-a spus toate astea \n fa]a tatei.
Ba da. Chiar m-a tras \n`untru, ca s` discut`m.

SUNT TIMID~

147

I-a spus tat`lui t`u s` nu-[i fac` griji, c` te las` pe mini bune.
M`i s` fie!, am \nceput s` rd. Pe mine nu m-a \ntrebat nimeni
dac` vreau s` m` las.
Nu, dar a[a va fi. Imediat ce m` voi \ntoarce \n sufragerie [i voi
anun]a c` e[ti liber` [i c` nu sunt urgen]e.
Am aruncat \n el cu un pachet de vat`, dar s-a ferit.
Fii atent`! Dac` m` duc [i raportez asta, o s` se supere. Cei ce duc
ve[tile rele sunt lua]i la b`taie, nu
Te iau eu la b`taie imediat, s-a auzit vocea lui Neil de lng` mine.
Pentru Dumnezeu, du-te [i plimb`-te prin saloanele de ginecologie [i
las`-mi femeia \n pace.
Am a[teptat ca Jeremy s` plece.
Femeia ta, Neil? am [optit tremurnd
Dac` ai s` m` accep]i.
M-a tras \n biroul sorei [i mi-a ridicat boneta.
Ce dr`gu]. Sunt mult mai frumoase dect cele de hrtie. Mai
feminine.
P`cat c` [efa nu-l auzea. A pus-o pe mas` cu delicate]e. Apoi s-a
\ntors spre mine [i a deschis bra]ele pentru ca eu s` m` pot ad`posti \n
cea mai cald` [i ferm` \mbr`]i[are.
Am fi putut s` prelungim s`rutul acela toat` noaptea, dac` n-am fi
fost \ntrerup]i de sirena ambulan]ei. Mi-am luat boneta.
Am attea s`-]i spun, dragul meu. Aici nu vom avea niciodat`
timpul necesar. Dar o s` ]in totul minte pn` cnd ne vom vedea din
nou. El a zmbit.
S` nu te surprind` dac` din cusatura r`nilor pe care le voi face va
reie[i c` "Neil o iube[te pe Clare".

148

HELEN RAY

A doua zi, mi-a luat mult timp s`-i povestesc totul lui Torfy, \n timp
ce ea preg`tea cabinetul doctorului Martin. Dar nu i-am suflat nicio
vorb` despre bal.
Ce [tii despre trecutul lui? am \ntrebat-o.
Al cui? s-a \ncruntat ea.
Al lui Neil. Ai spus c` Mick
A, da. Nu m` refeream la Neil, ci la Jeremy. Mi s-a p`rut c` el e cel
cu care te-ai sim]i \n siguran]`. Ai zis c` n-ai ie[it cu el niciodat` [i
Jeremy e foarte "ocupat", s` [tii.
Da?
Atunci mi-am dat seama.
Ah, uitasem. Eram att de \ngrijorat` din cauza tatei \nct mi-a
sc`pat complet. Fii atent`, c` pn` s`pt`mna viitoare e secret, dar pot
s`-]i spun doar c` Leila Hamilton nu e rezervat` pentru Toby. Era a lui
doar ca rezident. Am \n]eles eu gre[it prima oar`.
Torfy a \nceput s` sar` \n sus de bucurie prin camer`. Apoi m-a
strns la piept..
Cum ai aflat asta?
N-am aflat eu, ci tata. L-a tras de limb` pe doctorul Hamilton. {i
cum a fost la bal? am \ntrebat-o \ntr-un final.
Fa]a i s-a luminat.
Nu prea [tiu. Am stat mai mult \n ma[ina lui Toby, [i am glumit.
Din cte am \n]eles, fie \l intereseaz` Leila, fie e cel mai bun actor de la
Fin. Cred c` de data asta o s`-mi ias`, [i s-a ridicat \n fug` de pe scaun.
{i eu cred la fel.
S-a oprit, uitndu-se la mine.
Hei, por]i o bonet` veche. Cum de-]i permi]i?

SUNT TIMID~

149

Uite c`-mi permit. Doar nu-]i \nchipui c` o s` fiu cerut` cu aia de


hrtie pe cap. Am [i eu mndria mea.
Dar nu [tii sigur c`
Nu, dar pot s` visez. Iar visul `sta s-a \ntmplat s` devin`
realitateLa naiba! Am uitat c` la zece trebuie s` m` \ntorc. O
\nlocuiesc pe Sally.
E[ti nebun`.
I-am promis, ca s` poat` pleca la Londra. {i am uitat s`-i spun sorei
de asta.
Nu-mi pas` ce i-ai promis. Nu vii azi la munc`, nici aici [i nici
altundeva. Mine, dac` vrei. Acum, te culci.
Dar sora
E weekendul ei liber. Weaver o schimb`. Pot s` stau [i eu pn`
trziu, dac` asta voiai s` faci.
Bine, fie.
Eram prea obosit` ca s` m` mai cert cu ea.
Cathy Weaver nu apare pn` la opt jum`tate, dar \i explic eu. Tu
vino mine dup` ce dormi bine [i dup` ce te mai lini[te[ti.
Tata \nc` dormea, dar \[i mai revenise; \i opriser` perfuziile [i-i mai
eliminaser` din calmante.
Mi-a spus s`-l trezesc dac` vii, dar mi-e team` s-o fac, mi-a spus
Vivian. Oricum, [tiu ce voia s`-]i comunice.
Ce anume?
"Ar fi bine s`-i spun` tn`rului aceluia s` n-o lungeasc` a[a de mult
ca Leile Hamilton". Ai \n]eles ceva?
Da. Po]i s`-i r`spunzi s` nu-[i fac` griji; nu cred c` al meu e la fel
de r`bd`tor ca al Leilei.

150

HELEN RAY

|n]eleg.
Pentru o femeie de patruzeci [i ceva de ani, ar`ta destul de [ireat`.
{i [tii cine e acela, sor` Kennedy? Se pare c` e[ti bine informat`.
Nu comentez. E secret pn` s`pt`mna viitoare. Asta dac` n-o
sco]i pn` atunci de la tata.
Poate c-am s-o fac. E o surpriz`?
O auzisem o dat` spunnd c` Jeremy e un burlac \nn`scut [i c` nu
e genul care s` se \nsoare.
S-ar putea s` fie. Pe mine m-a [ocat de-a dreptul.
Mi se p`rea ciudat c` nu trebuia s` m` mai duc la serviciu \n seara
aceea. Am cobort la cin`, ca s` m` \ntlnesc cu Torfy. N-a ap`rut dect
la nou` [i ar`ta r`v`[it`.
Nu-mi spune c` [tiu. Parc` m-a trt cineva prin gr`dina din
spatele casei, asta ar spune sora Lamont. Dac` te ajut` cu ceva, chiar a[a
m` [i simt.
E de lucru? [i am \ntins mna dup` sosul de salat` [i dup`
mirodenii, pe care i le-am aranjat pe tav`. Cine e de gard`?
Luke Martin [i [tii ct e de \ncet. Nu putem s`-l las cu zece r`ni
odat`, nu?
Cum a[a? O b`taie?
Nu, un meci sau a[a cevaOh, uitam, [i s-a scotocit prin buzunar.
Am un r`va[ pentru tine.
De la cine? [i-am luat plicul.
Nu [tiu. Era pe biroul sorei. Cred c` vreunul din mul]ii t`i
admiratori.
L-am desf`cut repede.
Am o \ntlnire.

SUNT TIMID~

151

|n seara asta?
La zece.
Cam trziu, nu?
Unii nu ies pn` la ora aia, [i dac` a stat s`-i crpeasc` pe to]i cei
de la Urgen]e, o s` [i vrea s` fac` o baie.
Torfy zmbi.
Eu m` v`d cu al meu tot pe la zece; foarte scurt, [i dup` vocea lui
am \n]eles c` e vorba de un interogatoriu vital. {i ca s` nu fim ca dou`
cupluri ce se \ntlnesc pe acela[i col] de plaj`, unde v` vede]i?
Oriunde \n afar` de locurile \n care merge]i voi, am asigurat-o.
Presupun c` voi o s` fi]i la subsol.
Unde altundeva? Nu te deranjeaz` nimeni.
Atunci, n-o s` v` deranj`m.
La zece f`r` un sfert \l a[teptam pe Neil \n fa]a por]ii c`minului,
acolo unde m` l`sase de dou` ori. Mi-a venit s` rd gndindu-m` la
numite lucruri. El era deja acolo, cu motorul pornit.
Tata e mai bine, nu? l-am \ntrebat \ndat` ce am urcat.
E un pacient model, a[a spune sora Vivian.
Ce bine. Nu e u[or de mul]umit.
|ntr-adev`r.
N-am apucat s`-]i mul]umesc pentru tot ce ai f`cut \n seara aceea.
N-a[ fi putut suporta dac` nu erai tu.
Ba da. Oamenii se adapteaz`. Legea lui Parkinson curajul umple
golurile r`mase, sau a[a ceva.
Flec`ream mai mult dect era nevoie [i m` \ntrebam dac` [i el f`cea
la fel. Conducea \ncet prin \mprejurimi, ca [i cum nu se hot`rse unde
s` mergem.

152

HELEN RAY

Unde mergem, Neil?


Nic`ieri. Sau oriunde e lini[te.
|n parc, de exemplu.
Dar la ora asta e \nchis.
Doar pentru ma[ini. Mai e [i porti]a pentru cei ce se plimb`.
A stat pu]in pe gnduri.
Nu. Dac` m` gndesc mai bine, dac` mergem acolo, n-am s` te
mai las s` te \ntorci pn` diminea]`. Sau am s` te fur, [i n-au s` te mai
vad` niciodat`.
La cafenea e deschis pn` la miezul nop]ii. Nu prea au clien]i,
pentru c` dubleaz` pre]urile dup` ora opt.
La naiba. Opresc chiar aici, [i a tras ma[ina pe dreapta.
Eram exact \n dreptul ferestrei fran]uze[ti de la cap`tul c`minului,
care apar]inea tocmai camerei [efei. Dar nu i-a p`sat [i s-a \ntors spre
mine.
La \nceput nu m-a atins.
Clare, te iubesc att de mult. |nc` din noaptea balului. Dar atunci
nu erai preg`tit`. Trebuia s` te eliberezi de anumite chestii? Ai reu[it?
Ieri noapte. Cel pu]in le-am aruncat o dat` cu boneta mea de
hrtie. La urma urmei, cred c-a fost doar un fel de timiditate. Dar cu tine
nu sunt a[a. M-a s`rutat. N-a fost un s`rut rapid care trece [i gata, ci un
s`rut prelung. Chiar mai s`lbatic dect primul.
Dup` o vreme, m-a \ntrebat:
Clare, de ce zmbeai cnd ai cobort \n parcare?
|mi reaminteam momentul cnd mi-ai f`cut observa]ie c`
discutasem cu Jeremy timp de dou`zeci de minute, duminic` noaptea.
A fost cam ciudat`.

SUNT TIMID~

153

Care moment? te referi la faptul c` eram gelos?


Nu, nu asta. Ci la faptul c` nu aveai de unde s` [tii la ce or` plecase
dac` nu te-ai fi \ntlnit cu el jos. El putea veni de oriunde. Dar ai
Bingo! [i-a \nceput s` rd`. Da, eram pornit s` vin [i s-o lu`m de
la cap`t. Dar l-am \ntlnit la col]ul holului [i a trebuit s` m` prefac c` \l
c`utam pe el. Nu aveam alt motiv serios pentru care s` m` aflu \n zon`.
S-a aprins lumina din camera [efei. Am privit-o mergnd spre bufet.
Doctorul Stillwell a intrat \n camer`, a \nchis u[a [i s-a a[ezat cu spatele
la [emineu. Ea i-a oferit un pahar de ceva dup` care a venit la fereastr`
[i a tras perdelele.
Ca s` vezi, a spus Neil. De unde sare a[chia. {tiam c` tipul are
bilete la un concert [i s-a tot l`udat c` Jim o s` stea \n locul lui, dar nu
[tiam cu cine merge. Uite cum se \nvrte roata!
Arat` \ngrozitor de slab` \n rochia aia lung`. E o femeie
atr`g`toare, altfel.
To]i burlacii convin[i v`d lumini]a de la cap`tul tunelului \n
acela[i timp.
Dar tu?
Eu? Am v`zut-o acum un an, draga mea. Altfel n-a[ fi ajuns medic
la Fin.
M-am ridicat ca s`-l v`d mai bine. Lumina de la c`min \i c`dea doar
pe ochi [i pe linia gurii.
E absurd. Nu cred c` eram chiar a[a de important`. Nu de
pe-atunci.
Ba da. M` preg`team s` concurez pentru un post modest la
Sheffield, cnd Mick Bates m-a anun]at c` cel de aici e \nc` liber \n caz
c` mai eram interesat de prietena lui Torfy, adic` de tine. |i tot

154

HELEN RAY

povestisem despre tine. Am solicitat [i am fost refuzat. Dar m-am gndit


c` dac` e s` te am o s` reu[esc, iar dac` nu, am s` pic.
{i-a pus mna dup` gtul meu [i a \nceput s`-mi mngie p`rul
Parc` \]i ia foc p`rul \n lumina asta.
{tiu, i-am r`spuns. Eu iau foc cnd sunt aproape de tine. A fost
superb prima oar` cnd am sim]it-o. Am tremurat cam o or` dup`
aceea.
Cnd s-a \ntmplat?
|n ziua cnd am fost la cafenea \mpreun`.
{i eu tot atunci am avut senza]ia c` lucrurile \ncep s` se \ndrepte.
C` nu-]i mai este team` de mineDeci, ajunsesem s`-mi spun c` nici
postul [i nici tu nu sunte]i de mine; am umblat ca un nebun cteva zile.
S`-l \ntrebi odat` pe Mick Bates. Nu voiam s` merg la Sheffield nici \n
ruptul capului. Am concurat [i pentru un post de asistent [ef la
Londra. Apoi am primit un telefon cum c` tipul care m` refuzase aici se
\mboln`vise de febr` tifoid`. Nici nu [tii ct de bucuros am fost. |n
prima mea noapte cnd m-am luat de Fiske, eram sigur c` stricasem
totul. {i mi se \ntip`rise \n minte gndul c` Gibbon umbla dup`
tineDevenisem posesiv dup` attea fr`mnt`ri \n ce te prive[te.
Jeremy zice c` i-ai avertizat pe to]i, am zmbit eu.
Stai c`-l prind eu! Numai despre logodna lui de s`pt`mna
viitoare se vorbe[te acum.
Hai s`-l prindem din urm`, am [optit.
Acum, cnd ne \ntoarcem?
Da, oricum trebuie s`-i spun [i lui Torfy.
Spune-o tuturor, draga mea.
Dar nu prea putem pn` nu

SUNT TIMID~

155

Am avut grij` de tot. A[a c` \nchide ochii [i nu-i deschide pn`


nu-]i spun eu.
Am sim]it atingerea rece a metalului pe degetul meu. Apoi l-am auzit
cum se \ntinde ca s` aprind` lumina
Po]i s`-i deschizi. Sper s`-]i plac`.
Era un inel cu o piatr` mare de opal \ncadrat` de diamante micu]e.
DE unde ai [tiut? E cea mai frumoas` piatr` pe care am v`zut-o \n
via]a mea!
M-am consultat cu singurele persoane pe care le cuno[team, cu
Torfy [i cu mama ta.
N-ai pierdut timpulTe iubesc att de mult, \nct mai am pu]in
[i m` topesc lng` tine; v` trebui s` m` aduni.
Te rog; am ie[it din tur`, mi-a ajuns pe ziua de azi. {i dac` spargem
ghea]a \n seara asta, ar cam fi timpul s` mergem. Nu cred c` o s`
\ncepem cu [efa sau cu prietenul ei. Mi-am auzit destule nume, dar
chiar sp`rg`tor de momente intime nu sunt.
La Torfy lumina era stins`, dar pu]in mi-a p`sat. Nu dormea, mai ales
dac` tocmai venise de la \ntlnirea cu Toby. Am dat buzna [i am aprins
becurile.
Dumnezeule, mi-a zis de dup` cear[afuri, eram sigur` c` e
asistenta-[ef` care patruleaz` prin c`min. Nu dormeam; am stins doar
lumina ca s` v` v`d. Cred c` nu sunte]i normali s` sta]i chiar la
fereastra [efei! Apoi a \nceput s` rd`.
Ce crezi?
Dar tu?, am r`spuns. Minile noastre stngi au ][nit \nainte
simultan. Al ei era un smarald sngeriu montat pe o bijuterie antic`.
Aproape la fel de frumos ca al meu.

156

HELEN RAY

Cred c` era trecut de ora unu cnd am terminat de b`ut ceaiul pe


care ea \l f`cuse. M-am dus la culcare. Diminea]` aveam s` \mp`rt`[esc
vestea [i celorlal]i de la Urgen]e, iar luni, sorei Lamont, asta dac` nu
avea s` afle mai repede. Totu[i, sora a aflat de la mine.
Deci, asta se \ntmpl` cnd faci de gard`! mi-a zis ea. Presupun
c`-]i ]ii inelul dup` gt, legat cu un bandaj, a[a cum fac [i ceilal]i. Hai,
arat`-mi-l! L-am scos pe dup` nasturi.
Unii cred c` le aduce ghinion. Eu nu sunt a[a.
E dr`gu]. Ghinion? Uite, ]i-am adus foaia matricol`. Mi se pare mie
sau tocmai am auzit c` doctorul Sargent preia postul doctorului Huxley
cnd acesta se va retrage la anul? Ghinion zici?
Serios? am f`cut eu ochii mari. Sunte]i sigur`?
Scuze, se pare c` \nc` nu ]i-a spus. Dar s-a aflat abia \n
dup`-amiaza asta. F`-te c` nu [tii nimic, altfel
Altfel ce, sor`? [i mi-am \nfundat inelul la loc.
Altfel nu mai vin la nunta ta, Kennedy! Acum, du-te la pacien]ii
doctorului Huxley, e foarte aglomerat|n plus, chirurgul e \nc`
angajat temporar.
Am zburat imediat \n direc]ia aceea. Horace deja \mi preg`tise
dosarele.
Ce bine, Horace. S`-mi aminte[ti s`-]i ar`t ceva \nainte s` plec.
Prea bine, sor`. Vezi c` niciun doctor nu a ajuns \nc`. Cred c` nu
mai dureaz` mult.
Ar fi bine!
Am v`zut-o pe Lamont c` vine spre mine.
|nc` ceva, sor`. Mi s-a spus c` pute]i purta din nou bonetele vechi.
Eu o port pe-a mea \nc` de vineri, [i i-am ar`tat-o.

SUNT TIMID~

157

A[a s` faci \ntotdeauna, draga mea, l-am auzit pe Neil din spatele
ei. Altfel o s` trebuiasc` s` schimbi trei pe zi. Bun` seara, sor` Lamont.
Bun` seara, doctore Sargent. Te rog s` nu pierzi timpul brfind cu
asistentele mele, [i ridic` din col]urile gurii. E[ti de groaz`! Dar f`r`
\ndoial`,o s` fii un bun curant.
Ce vrea s` spun`? l-am \ntrebat dup` ce ea plecase.
|]i spun mai trziu. Trimite-i pe primii doi pacien]i, sor` Kennedy.
Da...doctore.
Dup` consulta]ii, \n cabinet am r`mas doar noi doi [i cu dr. Huxley.
Neil se uita pe geam.
Ce p`cat, sor`, toarn` cu g`leata. {i era o lun` a[a de frumoas`.
Ne-am uitat unul la cel`lalt [i-am pufnit \n rs. |n ce ne privea, \nc`
mai era o lun` frumoas`.
Plou`, doctore? Nici nu remarcasem.
Nici eu.
Ct` dragoste v`d ochii me., scutur` Huxley din cap. Nu, nu, nu
m` lua]i \n seam`. Sunt sigur c` ave]i lucruri mai bune de f`cut.
Aveam.

Sfr[it