Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Participant:_________________________

Membru
Membru
Presedinte
Varianta nr. 3

Lucrare scrisa- Curs Perfectionare


Inspector (Referent) Resurse Umane
1. Contractul individual de munc este:
a. contractul n temeiul cruia o persoana fizica, denumit salariat, se obliga s presteze munca
pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, n schimbul unei
remuneratii denumite salariu
b. contractul n temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca
pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica, in schimbul unei remuneratii
denumite salariu
c. contractul n temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca
pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana juridica, in schimbul unei remuneratii
denumite salariu
2. Incadrarea in munca a persoanelor se poate face incepand de la varsta de:
a. 15 ani, fara acordul parintilor sau al reprezentantilor legali
b. 16 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali
c. 16 ani, fara acordul parintilor sau al reprezentantilor legali
3. Incadrarea in munca a unei persoane se poate realiza:
a. numai in baza unui certificat medical emis de medicul de medicina muncii, sub sanctiunea
nulitatii contractului individual de munca
b. in baza unei adeverinte medicale emise de medicul de familie
c. in baza unui certificat medical emis de medicul de intreprindere
4. Angajatorul este obligat:
a. sa informeze, anterior angajarii, persoana care solicita angajarea asupra tuturor clauzelor
contractuale
b. sa informeze numai salariatii cu norma intreaga asupra modificarii unei clauze contractuale
c. sa solicite acordul sindicatului asupra modificarii unei clauze a contractului individual de
munca, anterior modificarii

5. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe perioada determinata:


a. pentru o activitate cu caracter sezonier
b. ca perioada de proba pentru salariat
c. cand salariatul urmeaza sa-si satisfaca stagiul militar
6. Suspendarea contractului individual de munca inseamna:
a. incetarea definitiva a contractului individual de munca
b. suspendarea cu caracter temporar a principalelor efecte ale contractului de munca individual
de munca - respectiv prestarea muncii si plata acesteia
c. incetarea contractului din initiativa persoanei incadrate
7. Articolul 55 lit.b din L. 53/2003 prevede incetarea contractului individual de munca:
a. in cazul demisiei fara preaviz
b. in cazul savarsirii unor abateri disciplinare
c. ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea
8. Salariatul detasat are urmatoarele drepturi:
a. salariatul detasat nu poate reveni la locul sau de munca in cazul unor divergente intre
angajatorul cedent si cesionar privitoare la acordarea drepturilor salariale
b. salariatul beneficiaza pe durata detasarii de drepturile salariale care ii sunt mai favorabile,
fie la angajatorul cedent, fie la cesionar
c. salariatul poate fi detasat o singura data in cursul unui an calendaristic
9. Contractul individual de munca inceteaza de drept, conform Legii nr. 53/2003, la data:
a. indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului de cotizare minim,
pentru pensionare
b. comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta a salariatului
c. comunicarii deciziei de pensionare n cazul pensiei de invaliditate grad 1
10. Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se
afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform
prevederilor contractului individual de munca. Pentru salariatii angajati cu norma
intreaga durata normala a timpului de lucru este:
a. 2 ore pe zi / 10 ore pe saptamana
b. 4 ore pe zi / 20 ore pe saptamana
c. 8 ore pe zi / 40 ore pe saptamana

S-ar putea să vă placă și