Sunteți pe pagina 1din 2
 
Fjginaā tãhārā, nucnrjilj Hnamnti Qtāhjsau_gjzni "Fjginaā tãhārā, nucnrji", pucfnaitā èh ihuf 9>0< èh vgfuuf ! vnznuhj i sjhtnjhtjfgr!, jstj g agh#jsnuhj fnrnaā i fun Hnamnti Qtāhjsau, g irtā pgjtnaā hjggljrhnstā lj lri$gstj èh airj juf fnrna jstj putjrhna irait lj nhtjhsntitji %n #gr&i ajfun in uih sjhtnjht' nucnrji( )ji pgjufun puhj èh jvnljh&ā aghsjanh&jfj pj airj fj irj nucnrji nhtjhsā isupri ripgrturnfgr !ju pgjtna * fuj!, !ju pgjtna * snhj!, ipārãhl ai uh ihnif lj prilā èh spi&nuf sjhsncnfntā&nn fāuhtrnaj( )ntfuf sj aghstntunj èhtr+g jti#grā aj trnntj au $ãhluf fi lri$gstji nprjvnzncnfā, isganitā au uh prālātgr #jrgaj' !Fjginaā tãhārā!( ajsti è%n aipātā j-prjsnvntitj prnh irairji $ri.aā prnh vnr$ufā i uhjn ipgzn&nn ljzvgftitj, !nucnrji!(Quc ispjat agpgzn&nghif, pgjzni jstj ifaātuntā lnh trjn sjavjh&j au strg#j nhj$ifj lj 0, / %n 9? vjrsurn( _rni sjavjh&ā auprnhlj afnpi rjvjfārnn nucnrnn, i lgui sj gprj%tj isupri j#jatufun psmnmgfg$na if èhtãfhnrnn hji%tjptitj, nir aji lj+itrjni sjavjh&ā surprnhlj trihs#grirji ajfun airj nucj%tj(_rni strg#ā jstj iraitā lj ipirn&ni nucnrnn, sjhtnjht hgcnf isganit njrirmna rj$jfun #jfnhjfgr' fjuf, .nhl jg&ni suprjā %n rālāanhi lnh airj arjsa tgitj ajfjfiftj vnrtu&n( pgzn&ni ljzvgftitā irj rgfuf lj i ljarnpti tji itiaitā lj pgjt( -nstā g fnstā i stārnfgr su3jtj%tn prjzjhtitā puhatuif, lj fi èhagrlirji airj triluaj prj$ātnrji èh prjificnf i jufun fnrna pjhtru trānrji iajstun sjhtnjht pãhā fi prnuf aghtiat vnzuif' !n+i sārnt èh #i&ā!(!1u%aāturi! hu prgvgiaā lurjrj, an ljtjrnhā g jtigr#gzā i #āpturnn %n i vnznuhnn isupri èhtrj$ufun uhnvjrs( )rānrji nhtjhsā i jg&njn irj sjhn.ai&ni uhjn !trjznrn!, i uhjn hgn $jhjzj( Fuji pirj i sj hi%tj icni iau au iljvārit pjhtru .nh&i èhlrā$gstntā(Qjavjh&i i lgui iaajhtujizā j#jatuf psnmgfg$na if iajstjn èhtãfhnrn au uh sjhtnjht hgu, hjauhgsaut' nucnrji, airj lj$iā isupri sjhsncnfntā&nn jufun fnrna g jhjr$nj ghnpgtjhtā, j-tnhsā isupri èhtrj$ufun uhnvjrs' !:n ljglitā+h uruf ju, hituri!( gr&i #isanhihtā i nucnrnn rjgrlghjizā fuji lupi fj$nfj jn prgprnn, èhtr+uh ga if ajraurnfgr aghajhtrnaj, sncgfurn ifj pjr#ja&nuhnn' !sj #āau uh ajra lj+i luri, 5 aãhl in fir$, aãhl in iprgipj, 5 ai g strãh$jrj lj ipj!(=uvãhtuf !#i&ā! #iaj g trnntjrj j-pfnantā aātrj aghtiatuf vnzuif, ljvjhnhl uh fintgtnv prnh airj sj rjfnj#jizā gln.airji pjrajp&njn %n trānrnfgr pgjtufun, itiait lj putjrhnauf sjhtnjht( #jatjfj ljsarnsj puhat au puhat $jhjritj lj jg&ni nucnrnn j-tnhl sjhzgrnifuf sprj nh.hnt, su3jtuf uih ljvjhnhl pirtj agh%tnjhtā i uhnvjrsufun( )gtuf ljvnhj gcnf, tgtuf pufsjizā, prnvnrji jlntitnvā sj èhtãfhj%tj au iuzuf, ljvjhnhl uhi èhtr+g hjèh&jfjisā jurntnj(
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505