Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRONOMICE I

MEDICIN VETERINAR DIN BUCURETI


FACULTATEA DE HORTICULTUR
ANUL I - ID, 2016-2017

AGROCHIMIE
TEM DE CAS
FERTILIZAREA PLANTELOR HORTICOLE
CULTIVATE PE MEDII ARTIFICIALE

STAN ALEXANDRA DIANA


Cultivarea plantelor cu solut ii nutritive, denumita s i Cultivarea plantelor cu solutii
nutritive, denumita si cultura plantelor fara sol se bazeaza pe cunoasterea biologiei
plantelor, a cerintelor nutritive si a modului de alcatuire de solut ii nutritive
echilibrate.

Metoda a fost experimentata pentru prima oara i n 1665 de R. Boyle. Ulterior,


Wiegman s i Polstroff (1850) au cercetat cres terea plantelor pe mediu inert, prin
folosirea de saruri minerale ce se gasesc i n cenus a plantelor. Mai tarziu, Knopp s i
Sachs (1860-1865) au perfect ionat sistemul folosind solut ii nutritive controlate fara
substrat inert s i au dovedit ca plantele pot cres te s i fructifica la fel de bine ca s i pe sol.
De atunci s i pana acum s-au adus numeroase modificari s i perfect ionari i n ceea ce
prives te substratul folosit, modul de pregatire a solut iilor nutritive s i de distribuire a
acestora (tabelul 65).

In mediu exclusive lichid Sistemul radicular al plantelor se


afla continuu sau discontinuu in
Solutia nutritive. Aparatul
vegetative este sustinut prin
HIDROPONICA diverse sisteme. Tehnici special
ale acestei variante:

-tehnica filmului nutritive

- hidroponica plutitoare
Substratul mineral Solutia Prin irigare
inert, solid, poros sau nutritive discontinua.
neporos (nisip, perlit, traverseaza
alte material) cu periodic Prin irigare
diametru 3 mm, care substratul de continua
serveste ca suport la suprafata
pentru radacini. spre fund Prin
raspandirea
sarurilor
minerale la
suprafata
substratului si
irigare.
Substratul mineral Solutia Sibirigarea
inert, solid, poros sau nutritive propriu-zisa.
neporos (pietris, basalt, traverseaza
piatra ponce) substratul iert Circulatia
de la fund spre solutiei la nivel
suprafata constat.
Substratul se amesteca cu cantitati mici Solutia
de turba si alte substante ce retin Solutia nutritive circula
nutritiva prin una din
metodele
aratate
SEMI- Pe substrat inert, poros, Substratul Se iriga cu apa
HIDROPONICA ce serveste ca suport inert se
amesteca cu
material
sintetice
schimbatori de
ioni ce retin
elementele
AERO- Cu sistemul radicular Tuburi de Se iriga cu
HIDROPONICA suspendat liber intr-un culoare solutii nutritive
spatiu aerian inchis prin inchisa din ce se schimba
care circula continuu material periodic
sau discontinuu o plastic asezate
solutie nutritive sub vertical prin
forma de picaturi fine care Solutia
nutritive
circula
periodic.
Tuburi din Se iriga cu
material solutii nutritive
asezate ce se schimba
orizontal prin periodic
care Solutia
nutritive
circula
periodic.
Rigole de Solutia circula
material cu un film
plastic opac, nutritive de
cu o panta 1l/minut
unifroam de 1
-3%
HIDRO- Toate metodele si sistemele care se utilizeaza in special
CULTURA pentru cresterea plantelor ornamentale in locuinte si oficii.

Aplicarea acestei metode i n product ie la scara comerciala s-a facut pentru prima data
i n 1921 i n Statele Unite ale Americii la o cultura de garoafe. In 1929, Gericke a
perfect ionat sistemul pentru condit ii de product ie la legume (tomate). In prezent se
practica pentru product ii comerciale i n Japonia (legume, flori), S.U.A (flori, legume),
Frant a (trandafiri), Anglia (legume), Italia (legume), Olanda (flori), Germania (flori),
Insulele Canare (legume), India (legume), Australia (legume, flori), Polonia, Bulgaria.

In toate tehnicile de cultura pentru reus ita este necesar sa se rezolve o serie de
probleme legate de condit iile i n care cres te sistemul radicular. Aceste condit ii privesc:
aprovizionarea cu apa, oxigen s i elemente nutritive, descompunerea secret iilor
radacinilor s i a radacinilor moarte (de catre bacteriile aerobe saprofite), eliminarea
CO2 produs prin respiratia radacinilor si activitatea bacteriilor din rizosfera,
mentinerea unei temperature optime in jurul radacinii (18- 25 grade).
Cres terea plantelor cu solut ii nutritive cere o mai mare competent a, i nsa prezinta o
serie de avantaje datorita posibilitat ilor de automatizare s i de eliminare a o serie de
lucrari s i de tratamente cu pesticide la sol.

Pregatirea solut iilor nutritive care sa corespunda cu cerint ele biologice ale speciei
cultivate i n ceea ce prives te raportul dintre elemente, concentrat ia, presiunea osmotica
s i pH-ul, alaturi de controlul i n cursul perioadei de vegetat ie, reprezinta probleme de
baza i n reus ita culturii plantelor cu solut ii nutritive.

In literatura de specialitate se i ntalnesc peste 300 de ret ete de solut ii nutritive


recomandate de diferit i cercetarori.

In principiu, pentru condit ii de product ie solut iile nutritive se prepara prin dizolvarea
sarurilor i n apa obis nuita buna de baut. De regula se pregatesc solut ii de rezerva mai
concentrate care i n momentul utilizarii se dilueaza la concentrat ia necesara. Nu este
nevoie ca sarurile sa fie chimic pure, deoarece plantele au nevoie s i de o serie de
microelemente s i ultramicroelemente. Solut iile trebuie sa cont ina toate
macroelementele N, P, K, Ca, Mg, S, precum s i principalele microelemente Fe, B, Cu,
Mn, Zn. In raport cu planta s i sistemul de cultura solut iile trebuie sa aiba o anumita
presiune osmotica s i un anumit pH. Solut iile nutritive se rei noiesc periodic, la i nceput
dupa 30 zile apoi din doua i n doua saptamani. Zilnic se completeaza apa transpirata
de plante.

Bibliografie :

Cursul de Agrochimie primit in cadrul facultatii

S-ar putea să vă placă și