Sunteți pe pagina 1din 126

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE POMPIERI

Coordonator:
Valentin UBAN
Emanuel DARIE Garibald POPESCU Cristian DAMIAN

ALGEBRĂ
ȘI ELEMENTE DE
ANALIZĂ MATEMATICĂ
Rezolvarea subiectelor date la concursul de
admitere
Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Pompieri
2006 - 2016

Editura Ministerului Afacerilor Interne


2016
Coordonator: Valentin UBAN
Garibald POPESCU* Emanuel DARIE* Cristian DAMIAN**

ALGEBRĂ
ȘI ELEMENTE DE
ANALIZĂ MATEMATICĂ
Rezolvarea subiectelor date la concursul de
admitere
Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Pompieri
2006 - 2016

ISBN: 978-973-745-167-5
Colecția

București
Editura Ministerului Afacerilor Interne
2016
*Col. conf. univ. dr. ing. – Facultatea de Pompieri **Col. dr. ing. – Inspectoratul General pentru
I Situații de Urgență
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

CUVÂNT ÎNAINTE

Demersul realizării unui volum care să cuprindă rezolvarea subiectelor de la


disciplina „Algebră și Elemente de Analiză Matematică” date la concursul de
admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza” a pornit de la necesitatea existenței unui cadru real de verificare a candidaților
la concursul de admitere.
Experiența didactică a autorilor arată că, în special la această disciplină se
impune o pregătire în condiții reale a concursului, această lucrare oferind posibilitatea
rezolvării subiectelor și în consecință testarea candidaților în timpul alocat.
Deși rezolvarea acestor subiecte de tip grilă nu poate înlocui pregătirea
fundamentală teoretică și aplicativă la disciplina „Algebră și Elemente de Analiză
Matematică” a viitorilor studenți, acestea pot constitui un suport real de abordare a
problemelor propuse, mai ales că subiectele sunt rezolvate în întregime, unele chiar
prin mai multe metode.
Având în vedere faptul că se reunesc în lucrare rezolvările subiectelor date la
concursul de admitere în perioada 2006-2016, considerăm că studierea cu atenție a
acesteia reprezintă în sine o modalitate solidă de aprofundare a tuturor capitolelor
necesare atacării cu succes a unui examen de „Algebră și Elemente de Analiză
Matematică”.
Lucrarea este de un real folos viitorilor candidați la concursul de admitere la
Facultatea de Pompieri, fiind prima de acest tip realizată de un colectiv de cadre
didactice și specialiști ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
De asemenea, parcurgerea lucrării poate fi utilă tuturor candidaților la
concursul de admitere în învățământul superior tehnic civil și militar.

Octombrie 2016 Autorii

II
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

CUPRINS
1. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2006……………………………… 1

2. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2007……………………………… 10

3. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2008……………………………… 16

4. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2009……………………………… 23

5. Rezolvarea subiectelor date la concursul de – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2010……………………………… 31

6. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2011……………………………… 38

7. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2012……………………………… 46

8. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2013……………………………… 57

9. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2014……………………………… 65

10. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2015……………………………… 88

11. Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere – Academia de Poliție


„Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Pompieri, 2016……………………………… 103

12. Bibliografie…………………………………………………………………… 119

III
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Soluţiile ecuaţiei xlg x  100 x (unde lg x  log10 x) sunt:

a) 10 1 , 10 2 ; b) 1, 2; c) 1 , 10; d) 2 , 3; e) 10 , 100; f)  1 , 2.

Soluție:

Domeniul de definiţie este dat de:

x  0 , x  1  x  (0,) \ 1. (1)

Atunci:

x lg x  100 x  lg x lg x  lg 100 x  (lg x) 2  lg 100 x  lg 10 2  lg x 

 (lg x) 2  2  lg x  (lg x) 2  lg x  2  0 . (2)

Notăm:

y  lg x  y 2  y  2  0 , (3)

care admite soluţiile

lg x  2  x1  100  10 2 şi lg x  1  x2  10 1 . (4)

Răspunsul corect este a).

2. Ecuaţia x 3  x  3 x 3  x  2  12 are soluţia:

a) x  1; b) x  0 ; c) x  2 ; d) x  1; e) x  3 2 ; f) x  2 .

Soluție:

Domeniul de definiţie: ecuaţia admite soluţii în R.

Avem că:

x 3  x  3 x 3  x  2  12  x 3  x  2  3 x 3  x  2  10 . (5)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 1
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Se observă că, în mod unic, avem simultan:


3
x 3  x  2  2 şi x 3  x  2  8 . (6)

Din cea de-a doua ecuaţie rezultă:


x 2  x  10  0 (7)
sau
x 3  8  x  2  0  ( x  2)( x 2  2 x  5)  0 . (8)

Singura soluţie reală este x  2 .

Răspunsul corect este c).

1 i
3. Să se calculeze partea imaginară a numărului complex z  .
1 i
a) Im z  1 ; b) Im z  i ; c) Im z  i ; d) Im z  1 ; e) Im z  Re z ; f) Im z  0 .

Soluție:

Deoarece:
1  i 1  i 1  i (1  i) 2  2  i
z      i  Re z  i  Im z . (9)
1 i 1 i 1 i 1 i2 2

Răspunsul corect este a).


1
4. Să se calculeze lim ( x 2  2)  arcsin .
x  2x  12

1
a) 0; b)1; c)  ; d) ; e) 2; f) nu există.
2

Soluție:

Deoarece:
1
( 0 ) ( x 2  2)  arcsin
2 x  1  lim x  2  1 .
2
1 2
lim ( x 2  2)  arcsin  lim (10)
x  2x 2  1 x  1 x  2 x 2  1 2
(2 x 2  1)  2
2x  1
Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 2
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Pentru rezolvare s-au utilizat:


1
arcsin
arcsin u ( x) u ( x)
lim  1 sau lim  1. (11)
x 0 u ( x) x  1
u ( x)

5. Termenul al cincilea al unei progresii geometrice în care b8  384 şi raţia


q  2 este:
a) b5  48 ; b) b5  192 ; c) b5  36 ; d) b5  46; e) b5  128 ; f) b5  72 .

Soluție:

Termenul general al unei progresii geometrice este:

bn  b1  q n1 . (12)

Atunci:
384
b8  b1  q 7  384  b1  2 7  b1  . (13)
27

Rezultă:
384 4 384
b5  b1  2 4   2  3  48 . (14)
27 2

Răspunsul corect este a).

6. Fie f : (2 , 2) \  0   R ,   
f ( x)  ln x 2 4  x 2 . Suma valorilor extreme ale
funcţiei f este:
1
a) 4 ln 2 ; b)  2 ; c) ; d) 2 ; e) 2 ln 2 ; f) 0.
2

Soluție:

Valorile extreme se calculează utilizând derivata întâi:

'

f ( x)  ln x (4  x )  2
2 2

[ x 2 (4  x 2 )]'
'

x (4  x ) 2
 0  8 x  4 x 3  0  4 x( 2  x 2 )  0 . (15)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 3
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Rezultă:

x1  0, x2  2 , x3   2 . (16)

Atunci:

f  x2   f  x3   4ln 2 . (17)

Răspunsul corect este a).

a b c
b c a
7. Valoarea determinantului a b c , pentru care a, b, c  R \ 0 este:
ab bc ca

a) (a  b)(b  c)(c  a) ; b) abc(a  b  c) ; c) abc ; d) (a  b)(b  c)(c  a) ; e) 0;

f) abc(ab  bc  ca) .

Soluție:

Utilizând regula lui Sarrus pentru descompunerea determinantului, rezultă:

a b c
b c a a c b c c
a b c  bc a  a bc   a b c  a bb  bc c 
b a c a b
ab bc ca

b
 a   c  a  c  a 2  b  c 2  a  b 2  b 2  c  c  a 2  b  c 2  (a  b)(b  c)(c  a) . (18)
c

Răspunsul corect este a).

ex
8. Asimptotele funcţiei f : R \ 0  R , f ( x)  sunt:
x

a) x  1 asimptotă verticală şi y  0 asimptotă orizontală;

b) x  0 asimptotă verticală şi y  x asimptotă oblică;

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 4
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

c) y  0 asimptotă orizontală şi y  x  1 asimptotă oblică;

d) x  0 asimptotă verticală;

e) x  e asimptotă verticală şi y  1 asimptotă orizontală;

f) x  1 e asimptotă verticală.

Soluție:

În concordanţă cu modul de definire al funcţiei:

f : R \ 0  R , (19)

rezultă că

x  0, (20)

este asimptotă verticală a funcţiei din text.

Determinăm asimptotele orizontale:

 
 0 
  '
e x    ex
y  lim f ( x)  lim  lim  lim e x  0 ; (21)
x  x  x x   x ' x 

  

y  lim f ( x)  lim

e x   

 lim
 
ex
'

 lim e x    . (22)
x  x  x x   x ' x 

Determinăm asimptotele oblice:

f ( x) ex
m  lim  lim 2  0 ; (23)
x  x x  x

f ( x) ex
m  lim  lim 2   . (24)
x  x x  x

Atunci:

n  lim  f ( x)  mx  lim f ( x)  0 . (25)


x  x 

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 5
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Funcţia nu admite asimptote oblice.

Răspunsul corect este d).

 xe x , x  0
9. O primitivă a funcţiei f : R  R , f ( x)   , este :
3x , x  0
2

e x ( x  1)  1 , x  0 e x ( x  1) , x  0
a) F ( x)   ; b) F ( x)   ;
 x3 , x0  x ,
3
x0

e x ( x  1)  1 , x  0 e x ( x  1)  1 , x  0
c) F ( x)   ; d) F ( x )   ;
 x  x, x0  x  1, x0
3 3

e x ( x  1), x  0 e x ( x  1)  1 , x  0
e) F ( x)   ; f) F ( x)   .
 x ,
3
x0  x2 , x0

Soluția nr. 1:

O primitivă a funcţiei:

 xe x , x  0
f : R  R , f ( x)   2 , (26)
3x , x  0

este

e x ( x  1)  c1 , x  0
F ( x)   , (27)
 x  c2 , x0
3

care admite o dublă infinitate de soluţii.

Deoarece o funcţie este integrabilă dacă şi numai dacă este derivabilă. O


funcţie este derivabilă dacă şi numai dacă aceasta este continuă.

Atunci:

c  1 , x  0
F (0)   1 . (28)
 c2 , x0

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 6
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Pentru valoarea x  0 , rezultă:

c1  1  c2 . (29)

Se observă că pentru:

c2  0 , (30)

rezultă

c1  1 . (31)

Atunci:

e x ( x  1)  1 , x  0
F ( x)   . (32)
 x3 , x0

Răspunsul corect este a).

Soluția nr. 2:

O primitivă a funcţiei:

 xe x , x  0
f : R  R , f ( x)   2 , (33)
3x , x  0

este

e x ( x  1)  c1 , x  0
F ( x)   , (34)
 x  c2 , x0
3

care admite o dublă infinitate de soluţii.

Deoarece o funcţie este integrabilă dacă şi numai dacă este derivabilă. O


funcţie este derivabilă dacă şi numai dacă aceasta este continuă.

Atunci:

c  1 , x  0
F (0)   1 . (35)
 c2 , x0

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 7
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Pentru valoarea x  0 , rezultă:

c1  1  c2 . (36)

Dacă:

c2  c , (37)

respectiv

c1  c , (38)

atunci

e x ( x  1)  c  1 , x  0
F ( x)   , (39)
 x 3  c, x0

respectiv

e x ( x  1)  c , x  0
F ( x)   3 . (40)
 x  c  1, x0

Se observă că pentru:

c  1, (41)

rezultă

e x ( x  1)  1 , x  0
F ( x)   . (42)
 x3 , x0

Răspunsul corect este a).

Observații:

Metoda nr. 1

Pentru calculul integralei cu x  0 , s-a utilizat integrarea prin părţi:

 
I   xe x dx   x e x dx  xe x   e x dx  x(e x  1)  c1 ,
'
(43)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 8
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2006
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

în care

f ( x)  x f ' ( x)  1 ; (44)

  '
g ' ( x)  e x ; g ( x)  e x . (45)

Metoda nr. 2

Pentru calculul integralei cu x  0 , s-a utilizat substituţia:

e x  t  x  ln t , (46)

pentru care

e x dx  dt  tdx  dt , (47)

Atunci integrând prin părţi:

I   xe x dx   ln tdt  t (ln t  1)  c1  e x ( x  1)  c1 . (48)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2006
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 9
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Fie funcţiile: f : 0;   R, f x  log 2 x, g : R  R , g ( x)  5 x . Atunci:

a) f crescătoare şi g crescătoare; b) f descrescătoare şi g crescătoare;

c) f crescătoare şi g descrescătoare; d) f și g au numai valori negative;

e) f și g au numai valori pozitive; f) f descrescătoare şi g descrescătoare.

Soluție:

Prin definiţie, funcţia:

f x   log 2 x , (1)

este crescătoare pe intervalul (0,  ) , iar funcţia

g ( x)  5 x , (2)

este crescătoare pe R .

Răspunsul corect este a).

2. Să se rezolve ecuaţia: 3x1  3x  108 .

a) x  3 ; b) x  4 ; c) x  2 ; d) x  1; e) ecuaţia nu are soluţie ; f) x  5 .

Soluție:

Deoarece:

3 x1  3 x  108  3 x  3  3 x  108  3 x  4  108 

 3 x  27  3 x  33  x  3 . (3)

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 10
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

3. Dacă z este o rădăcină a ecuaţiei z 2  2  z  5  0 , atunci z este:

a) 1; b) 4; c) 8; d) 5 ; e) 2; f) 5.

Soluție:

Ecuaţia:

z2  2  z  5  0 (4)

admite soluţiile

z1, 2  1  2  i , (5)

în care

z1  12   2  5 şi z 2  12  2 2  5 .
2
(6)

În concluzie:

z  z1  z 2  5 . (7)

Răspunsul corect este d).

sin mx
4. Să se calculeze lim
x 0
, m, n  N  .
sin nx

m
a) mn ; b) 1; c)  m  n ; d) nu există; e) m  n ; f) .
n

Soluția nr. 1:

Din text:
0

lim
sin mx  0 
 lim
sin mx  lim m  cos mx  m  lim cos mx  m ,
'
(8)
x 0 sin nx x 0 sin nx ' x 0 n  cos nx n x0 cos nx n

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 11
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Deoarece:

lim cos mx  1 , () m  N  , (9)


x0

şi
lim cos nx  1 , () n  N  , (10)
x0

funcţiile
sin mx, cos mx, sin nx, cos nx , (11)

sunt continue pe R .

Răspunsul corect este f).

Soluția nr. 2:

Se utilizează fără demonstraţie faptul că:


sin x
lim  1. (12)
x 0 x

În consecinţă avem:
sin mx sin nx
lim  1 şi lim  1 () n, m  N * . (13)
x 0 mx x  0 nx

Atunci:
sin mx
0
   mx
sin mx 0 mx mx m
lim  lim  lim  . (14)
x 0 sin nx x 0 sin nx x 0 nx n
 nx
nx

Răspunsul corect este f).

5. Termenul al cincilea al unei progresii geometrice bn , n  N * cu primul termen


b1  3 şi raţia 2 este:

a)  48 ; b) 100; c) 20; d) 2007; e) 8; f) 5.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 12
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Termenul general al unei progresii geometrice este:

bn  b1  q n1 . (15)

Atunci termenul al cincilea este:

b5  b1  q 4  (3)  2 4   48 . (16)

Răspunsul corect este a).

Calculaţi f ' 1 dacă f x    x  arctgx, x  R .


1
6.
2

a)  ; b) 0; c) 1 2 ; d) 2; e) 1; f) -1.

Soluție:

Deoarece:

f x    x  arctgx  f ' x   
1 1 1
. (17)
2 2 1 x2

În aceste condiţii:

f ' 1  1 . (18)

Răspunsul corect este e).

Soluție:

Dacă   C este o rădăcină a ecuaţiei x 2  x  1  0 . Determinantul matricei


  1 
A    este:
 1   1

a) -1; b)  ; c) 1- i; d) 2; e)  2 ; f) 0.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 13
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Deoarece   C este rădăcină a ecuaţiei:

x2  x  1  0 , (19)

rezultă că

2   1  0. (20)

Deoarece:

  1 
A    , (21)
 1   1

Atunci:

 1
det. A     (  1)  (1)  1    (  1)  1   2    1  0. (22)
1  1

Răspunsul corect este f).

n
8. Şirul cu termenul general xn  are limita:
2n

a) 5 ; b) -1; c) 1; d) 2; e)  ; f) 0.

Soluție:

Deoarece:

f (n)  n şi g (n)  2 n , (23)

sunt funcţii continue şi derivabile pe R , avem



n    1 1 1
lim xn  lim n  lim n   lim n  0 . (24)
x  x  2 x  2  ln 2 ln 2 x   2

Răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 14
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2007
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Funcţia f x   , x  0,   are primitivele:


1
9.
x  x  1

x
a) ln(1  x 2 )  c ; b) ln  c ; c) x  arctgx  c ; d) x  c ; e) x  ln(1  x)  c ; f) x  ln x  c .
x 1

Soluție:

Din:
1 A B
  , (25)
x( x  1) x x  1

rezultă

A  1 şi B  1 . (26)

Atunci:

1 1 1  dx dx
I  dx     dx      ln x  ln x  1  c 
x( x  1)  x x  1 x x 1

x
= ln x  ln( x  1)  c  ln  c. (27)
x 1

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2007
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 15
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Să se rezolve inecuaţia log 2 (3x)  2 .

a) x     ,  ; b) x   0 ,  ; c) x  3 ; d) x  1; e) x  0 , 1   0 ,  ; f) x  0 , 1 .
4 4 4
 3  3  3

Soluție:

Se stabileşte domeniul maxim de definiţie pentru funcţia logaritm, definită în


text.

Condiţia este dată de:

3x  0  x  0  x  0 ,   . (1)

Se rezolvă ecuaţia din text:

4  4
log 2 (3x)  2  log 2 (3x)  log 2 4  3x  4  x   x   , . (2)
3  3 

Soluţia ecuaţiei este dată de:

 4  4
x  0 ,        ,  0 , . (3)
 3   3 

Răspunsul corect este b).

2. Să se calculeze numărul: S  C86  A62 .

a) S  60 ; b) S  56 ; c) S  2 ; d) S  58 ; e) S  52 ; f) S  48 .

Soluție:
8! 6 ! 6 ! 7 8 4 !5 6
S  C86  A62      28  30  58 . (4)
6 ! 2 ! 4 ! 6 ! 2 ! 4!

Răspuns corect d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 16
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

3. Se consideră numerele complexe z1  2  2i şi z 2  1  i . Să se calculeze modulul


numărului complex z1  z 2 .

a) 10; b) 10 ; c) 2 ; d) 5 ; e) 1; f) 3 2 .

Soluție:

Conform cerinţei din text:

z  z1  z 2  3  i . (5)

Modulul numărului complex z este:

z  32  12  10 . (6)

Răspuns corect b).

x3  x2  2
4. Să se calculeze l  lim .
x 1 x 1

a) nu există; b) l  1 ; c) l   ; d) l  5 ; e) l  7 ; f) l  3 .

Soluția nr. 1:

Limita din text devine:


0
 
x3  x2  2  0  ( x 3  x 2  2) '
l  lim  lim  lim (3x 2  2 x)  5 . (7)
x 1 x 1 x 1 ( x  1) ' x 1

Soluția nr. 2:

Limita din text devine:


0
 
x3  x2  2  0  ( x  1)( x 2  2 x  2)
l  lim  lim  lim ( x 2  2 x  2)  5 . (8)
x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Răspunsul corect este d).


ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 17
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

5. Să se determine numerele reale m şi n astfel încât funcţia f : (0 ,  )  R ,

 ln x, x  0, e
f ( x)   să fie derivabilă.
mx  n, x  e,  

1 1 1
a) m  , n  0 ; b) m  R , n  1; c) m  , n  1; d) m  1 ; n  1; e) m  , n  R ;
e e e

1
f) m  , n  2 .
e

Soluție:

Studiem derivabilitatea funcţiei în punctul x  e .

Limita la stânga ( x  e) :

l s (e)  lim f ( x)  1 (9)


x e

Limita la dreapta ( x  e) :

l s (e)  lim f ( x)  m  e  n (10)


x e

Din relaţiile (9) şi (10) rezultă:

m  e  n  1. (11)

Derivata întâi este:

 1
, x  0, e
f ( x)   x
/
. (12)
m, x  e,  

Atunci:
1
f s/ (e)  (13)
e

şi

f d/ (e)  m . (14)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 18
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

În concluzie:
1
m , n  0. (15)
e

Răspunsul corect este a).

 x  x
6. Se consideră matricea A    , x  R . Să se calculeze suma elementelor
 x x 
de pe diagonala principală a matricei A3 .

a) 8 x ; b) x 3 ; c) 8x 3 ; d) 4x 2 ; e) 5x 3 ; f) 0.

Soluție:

Cerinţa din text devine:

 x  x   x  x   2x 2  2x 
A 2  A  A         .
 (16)
  x x    x x    2x
2
2x 2 

 2x 2  2x 2   x  x   4x 3  4x 3 
A  A  A  
3 2
  . (17)
  2x
2
2 x 2    x x    4 x 3 4 x 3 

Suma elementelor de pe diagonala principală a matricei A3 este egală cu 8x 2 .

Răspunsul corect este c).

 2 2 3
 
7. Fie matricea A   1  1 0  . Atunci valoarea determinantului inversei
 1 2 1
 
matricei A este:
1
a) 1; b) -1; c) 2; d) ; e) 3; f) 0.
2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 19
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Matricea transpusă se defineşte ca fiind:

 2 1  1
 
M  2 1 2  .
T
(18)
3 0 1 
 

Matricea adjunctă admite forma:

 a11 a12 a13    1 4 3 


   
A   a 21 a 22
*
a 23     1 5 3 , (19)
a a33   1  6  4 
 31 a32
pentru care s-au calculat
1 2
a11   1
11
  1 ; (20)
0 1

2 2
a12   1
1 2
  4; (21)
3 1

2 1
a13   1
1 3
  3; (22)
3 0

1 1
a 21   1
2 1
  1 ; (23)
0 1

2 1
a 22   1
2 2
  5; (24)
3 1

2 1
a 23   1
2 3
  3; (25)
3 0

1 1
a31   1
31
  1; (26)
1 2

2 1
a32   1
3 2
  6 ; (27)
2 2

2 1
a33   1
3 3
  4 . (28)
2 1

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 20
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Determinantul matricei A este:

2 2 3
det. A  1 1 0  1 . (29)
1 2 1

În aceste condiţii:

 1 4 3 
 1 5 3 
   1 4 3 
   
1
A 
A*
  1 6 4    1 5 3  . (30)
det. A  1  
 1 6 4 
 

Atunci:

1 4 3
det. A   1 5 3  1 .
1
(31)
1 6 4

Răspunsul corect este b).

8. Fie funcţia f : (0,)  R , f ( x)  x  ln x . Primitiva F a lui f , cu proprietatea


1
F (1)   , este:
4

x2 x x2 x x2 x2 x2
a) F ( x)   ln x  ; b) F ( x)   ; c) F ( x)   ln x  ; d) F ( x)   ln x  ;
2 4 4 2 4 2 4

x2 x2 x2
e) F ( x)   (ln x  1) ; f) F ( x)   ln x  .
4 2 4

Soluție:
'
 x2  x2 1 x2 x2
F ( x)   x  ln xdx      ln x dx   ln x   x dx   ln x  c. (32)
 2  2 2 2 4

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 21
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2008
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Din relaţia (32) rezultă:


1
F (1)    c . (33)
4

Din text:
1
F (1)   . (34)
4

Corelând condiţiile, rezultă c  0 .

Răspunsul corect este f).

Pentru calcule s-au utilizat următoarele:


1
f ( x)  ln x ; f ' ( x)  ; (35)
x

şi
'
 x2  x2
g ( x)  
'
 ; g ( x)  . (36)
 2  2

x2
9. Aria A a suprafeţei mărginită de parabolele y  x 2 , y  şi de dreptele x  0
3
şi x  3 este:
5 11
a) A  1; b) A  ; c) A  6 ; d) A  3 ; e) A  ; f) A  5 .
4 4

Soluție:

Aria cerută este:


3
3
x2  2
3
2 x3
A    x 2   dx   x 2 dx   = 6 (u.a.) (37)
0
3  30 3 3 0

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2008
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 22
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

C n1 C n2
1. Să se determine n astfel încât 1, , să fie termeni succesivi ai unei
2 4
progresii aritmetice.
a) 10; b) 8; c) 12; d) 14; e) 6; f) 9.

Soluție:

Se consideră termenii succesivi ai unei progresii aritmetice:

... , ak 1 , ak , ak 1 , ... . (1)

Atunci avem că:


C n2
2  ak  ak 1  ak 1  C n1  1   4  Cn1  4  Cn2  (2)
4

n! n! (n  1)  n
 4  4  4n  4   n 2  9n  8  0 . (3)
(n  1)! 2 !  (n  2) ! 2

Ecuaţia admite soluţiile:


n1  1 şi n2  8 . (4)

Datorită condiţiei n  2 impusă de text, se acceptă doar soluţia n  8 .

Răspunsul corect este b).

2. Soluţia reală a ecuaţiei x  x  1  x  1 este:


1 16 3
a) 1; b) ; c) 2; d) ; e) ; f) 0.
5 25 4

Soluția nr. 1:

Se impun condiţiile necesare şi suficiente pentru stabilirea domeniului de


definiţie al radicalilor:

 x0
  x  0,1  x  0,1
 1 x  0     x  0,1. (5)
1  1  x  0 1  1  x  0 1  x  1

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 23
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Se consideră funcţia:

f (x)  x  x  1  x  1. (6)

Prin încercări se calculează:

f (1)  0 ; f (1 5)  0 ; f (16 25)  0 ; f (3 4)  0 ; f (0)  0 . (7)

Răspunsul corect este d).

Soluția nr. 2:

Se impun condiţiile necesare şi suficiente pentru domeniul de definiţie al


radicalilor:

 x0
  x  0,1  x  0,1
 1 x  0      x  0,1. (8)
1  1  x  0 1  1  x  0 1  x  1

Se rezolvă ecuaţia din text, astfel:

x  x  1  x  1  ( x  1  x ) 2  (1  x ) 2  x  1  x  1  2 x  x 

 x  1  x  1  2 x  x  (2 x ) 2  (1  1  x ) 2  4 x  1  2 1  x  1  x 

 4 x  1  2 1  x  1  x  (5x  2) 2  (2 1  x ) 2  25x 2  20 x  4  41  x 

 25x 2  20 x  4  4  4 x  25x 2  16 x  0  x(25x  16)  0 . (9)

Rezultă:
x1  0 , (10)

care nu se verifică şi
16
x2  , (11)
25
care se verifică.

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 24
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

3. Să se determine rădăcinile ecuaţiei 9 x1  28  3 x  3  0 .


1 1
a)  1 şi 2; b) -1 şi - 2; c) 1 şi -2; d) şi 9; e) 3 şi ; f) 1 şi 2.
3 9

Soluție:

Ecuaţia se mai scrie:

9 x1  28  3 x  3  0  9 x  9  28  3 x  3  0  9  32 x  28  3 x  3  0 . (12)

Se notează:
y  3 x  9 y 2  28 y  3  0 , (13)
pentru care
b  y 28  26
y1, 2   , (14)
2a 18
de unde rezultă
1
y1  3 şi y 2  . (15)
9
Revenind la substituţie, rezultă:
x1  1 şi x2  2 . (16)

Răspunsul corect este c).

1 0 2
4. Să se determine m, astfel ca 2 m  1  1 .
3 1 3
a)  2 ; b) 2; c) 1; d) -1; e) 0; f) 3.

Soluție:

Din text avem:

1 0 2
2 m  1  1   3m  5  1  m  2 . (17)
3 1 3

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 25
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

2  1 1 0 
5. Suma elementelor matricei X din X       este:
  1 1  1 0 

a) 2; b) 1; c) 3; d) 0; e) 4; f) 5.

Soluție:

Ecuaţia este de forma:

X  A  B, (18)

în care

 2  1 1 0 
A    şi B    . (19)
1 1  1 0 

Pentru :

X  A  B, (20)

înmulţim cu A 1 la dreapta şi rezultă

X  A  A1  B  A1  X  B  A1 . (21)

Calculăm A 1 . Atunci:
2 1
det .( A)  1 0. (22)
1 1

Matricea transpusă admite forma:

 2  1
AT    . (23)
 1 1 

Matricea adjunctă admite forma:

a a12  1 1 
A*   11     , (24)
 a 21 a 22  1 2 

în care

a11   1
11
1  1 ; (25)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 26
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

a12   1
1 2
 (1)  1 ; (26)

a21   1
21
 (1)  1 ; (27)

a22   1
2 2
2  2. (28)

În aceste condiţii:

1 1 
1 2  1 1
1
A 
A*
   
1 2  . (29)
det. A 1  

Atunci:

1 0  1 1  1 1
X  B  A1          . (30)
1 0  1 2  1 1

Atunci suma elementelor matricei X este egală cu 4.

Răspunsul corect este e).

6. Să se calculeze lim
x 
( x  3x  2)
2 x 2 1
.

1 1
a) 1; b) 0; c) e ; d)  ; e) ; f) .
2 e

Soluție:

Limita este de tipul (  0 ).

Fie:
1

f ( x)  g ( x) h( x)
 ( x  3x  2)
2 x 2 1
, (31)

de unde se poate scrie că

f ( x)  e h( x )ln g ( x ) , (32)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 27
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

şi deci
1

lim f ( x)  lim ( x  3x  2)
2 x 2 1
 lim e h ( x )ln g ( x ) . (33)
x  x  x 

Atunci:

ln( x 2  3x  2) (ln( x 2  3x  2)) '


lim  lim 
x  x2 1 x  ( x 2  1) '

( x 2  3x  2) ' 2x  3
 lim  lim 3  0.
x   
x  3x  2 ( x  1)
2 2 '
x  2 x  6 x 2  4 x
(34)

Răspunsul corect este a).

x2
7. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  e . Să se calculeze f " (1) .
2

1 2
a) e ; b) e ; c) ; d) 2 e ; e) ; f) 0.
e e

Soluție:

Prima şi a doua derivată sunt:


x2 x2
f ( x )  (e )  x  e ,
' 2 ' 2
(35)

respectiv
x2 x2
f ( x)  ( x  e )  (1  x )  e .
" 2 ' 2 2
(36)

Atunci:

f " (1)  2 e . (37)

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 28
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1 dx
8. Dacă I  0 , atunci:
( x  1)( x 2  1)

1   1  1 
a) I   ln 2  ; b) I  ln 16 ; c) I  ; d) I   ln 2  ; e) I   ln 2  ;
4 4 8 4 2 4 8

1 
f) I   ln 2  .
2 8

Soluție:

Deoarece:
1 A Bx  C
  2  1  A( x 2  1)  ( Bx  C )( x  1) , (38)
( x  1)( x  1) x  1 x  1
2

rezultă

A  C  1; A  B  0 ; B  C  0 . (39)

Din:

A  B  0  A B  0
    AC  0. (40)
B  C  0  B  C  0

Din:

AC 1 1
  AC  . (41)
A  C  0 2

Din:

 A  B  0 1
 A 1  B . (42)
 2
2

Rezultă atunci că:


1 1 1 1 x
   . (43)
( x  1)( x  1) 2 x  1 2  ( x 2  1)
2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 29
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2009
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Atunci:

1 (1  x)dx 1 dx
1 1 1 1 1
dx 1 dx 1 dx 1 x
    2     2   2
1
I  
0 ( x  1)( x 2  1) 2 0 x 1 2 0 x 1 2 0 x 1 2 0 x 1 2 0 x 1

1 1  1 ln 2 1 
  ln 2       ln 2  . (44)
2 2 4 2 2 4 8

Răspunsul corect este e).

Pentru calcule s-au utilizat:


1
dx
 x  1  ln x  1
1
I1  0
 ln 2 ; (45)
0

1
dx
1

I2   2  arctg x  ; (46)
0 x 1 0
4

1 ( x 2  1)'
 
1 1 1 1
x 1 2x 1
I3   2 dx   2 dx   2 dx   ln( x 2  1) ' dx 
0 x 1
2 0 x 1 2 0 x 1 20

1 1 ln 2
 ln( x 2  1)  . (47)
2 0 2

9. Să se determine aria domeniului din plan cuprins între graficele funcţiilor


e x  ex e x  ex
f ( x)  şi g ( x)  , x  [0 , 1] .
2 2
1 e 1 e 1 e2
a) ; b) ; c) 0; d) ; e) 1; f) .
2 e 2e 2e

Soluție:

Aria domeniului plan este egală cu:


1 1 1
 e x  ex e x  ex 
A   ( f ( x)  g ( x))dx   (chx  shx) dx      dx 
0 
0 0
2 2

e 1
1 1
  e dx    ( e  x ) ' dx   e  x   (e 1  e 0 ) 
x 1
. (48)
0 0
0 e

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2009
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 30
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Se consideră ecuaţia x 2  mx  2  0 cu soluţiile x1 şi x 2 . Să se determine


m  R astfel încât x12  x22  m  4 .

a) m  (  , 0)  (1 ,  ) ; b) m  ( , 1] ; c) m  ( , 0)  (2 ,  ) ; d) m  (0 , 1) ;

e) m  [1 , 1) ; f) m  (2 ,  ) .

Soluție:

Aplicăm relaţiile lui Viète:


b c
x1  x2    m şi x1  x2   2 . (1)
a a

Atunci:

x12  x22  ( x1  x2 ) 2  2 x1  x2  m 2  4  m  4  m 2  m  0 . (2)

Se rezolvă ecuaţia:

m2  m  0 , (3)

care admite rădăcinile

x1  0 şi x2  1 . (4)

În aceste condiţii:

m 2  m  0  m  (0 , 1) . (5)

Răspunsul corect este d).

2. Soluţiile ecuaţiei 9 x  3 x  6  0 sunt:


a)  1 şi 1; b) 1; c) 2 şi 3; d) -2 şi 3; e) 0; f) -3 şi 3.

Soluție:

Ecuaţia din text se poate scrie:

9 x  3 x  6  0  32 x  3 x  6  0 . (6)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 31
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Se notează:

3x  y  y 2  y  6  0 . (7)

Discriminantul ecuaţiei în y este:

 y  b 2  4ac  25, (8)

iar rădăcinile acesteia sunt:

b  y 1 5
y1, 2    y1  3 şi y 2  2 . (9)
2a 2

Revenind la substituţie:

3x  3  x  1, (10)

care se acceptă şi

3 x  2  x  log 3 2 , (11)

care nu se acceptă.

Răspunsul corect este b).

3. Numărul x  C64  A52 are valoarea:

a) 35; b) 28; c) 40; d) 11; e) 15; f) 20.

Soluție:
6! 5 ! 4 !5 6 3! 4 5
x  C64  A52      15  20  35 . (12)
4 ! 2 ! 3! 4 ! 2 ! 3!

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 32
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

 2 2 3
 
4. Se consideră matricea A   1  1 0  . Să se calculeze determinantul
 1 2 1
 
matricei A 2 .
a) 0; b) -1; c) 2; d) -2; e) 7; f) 1.

Soluție:

Avem:

 2 2 3  2 2 3  3 8 9 
     
A2  A  A   1  1 0    1  1 0    1 3 3 . (13)
 1 2 1  1 2 1  1  2  2
     

Atunci:
3 8 9
det. A2   1 3 3  1 . (14)
1 2 2

Răspunsul corect este f).

5. Modulul numărului complex z  (1  i) 8 este:

a) 32; b) 2 8 ; c) 16; d) 38 ; e) 1; f) 0.

Soluție:

Deoarece:

(1  i) 2  2i , (15)

atunci

z  (1  i) 8 = (2i) 4  2 4  i 4  16  1  16. (16)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 33
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

 ax  1 , x  1
6. Fie funcţia f :RR, f ( x)   . Pentru ce valori a, b  R ,
7  bx , x  1
2

funcţia f este derivabilă pe R?

a  2 a  6 a  0  a  12 a  1
a)  ; b) a  2b  0 ; c)  ; d)  ; e)  ; f)  .
b  4  b  12 b  6 b  6 b  7

Soluție:

O funcţie derivabilă este o funcţie continuă.

Din condiţia de continuitate în punctul:

x  1, (17)

respectiv

l s (1)  l d (1) , (18)

rezultă

a b  6. (19)

Din condiţia de derivabilitate în punctul:

x  1, (20)

respectiv

f s' (1)  f d' (1) , (21)

rezultă

a  2b . (22)

Rezultă după calcule:

a  12 , b  6 . (23)

Răspunsul corect este e).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 34
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

7. Fie f ( x)  x  x 4  e 3 x , x  R. Să se calculeze f ' (0).

a) 0; b) 4; c) -1; d) 1  e ; e) 3e 2 ; f) 4  e .

Soluție:

Deoarece:

f ( x)  x  x 4  e 3 x , (24)

atunci

f ' ( x)  1  4 x 3  3e 3 x , (25)

şi

f ' (0)  4 . (26)

Răspunsul corect este b).

2
1
Să se determine m  R , m  0 astfel încât e
 ln x
dx 
2
mx
8. .
1
m

a) 2; b) 4; c) - ln2; d) ln2; e) 3; f) 1.

Soluție:

Se face substituţia:

y  e ln x  x  y . (27)

Atunci:

   e  dy 
2 2 2 2
1
e  e  y dy  
 ln x '
I dx  e my  my 2 dy 
2 2 2
mx my my 23 '

1 1
2m 1 1


1
2m
 1

 e 2 m  e m   e 2m  e m  2  0 .
m
(28)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 35
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Notăm:

em  t  t 2  t  2  0 . (29)

Se acceptă doar valoarea:

t  e m  2  m  ln 2 . (30)

Răspunsul corect este d).

ln x
9. Fie funcţia f : (0 , )  R , f ( x)  . Să se calculeze aria suprafeţei plane
x
1
mărginită de graficul funcţiei f , dreptele x  2 , x  e 2 şi axa Ox.
e

e2 1 e2 1 1
a) 4; b) 2
; c)  2 ; d) e  ; e) 0; f )  4 .
2e 2 2e e

Soluție:

Aria cerută este dată de:


e2 e2
e2
dx   {ln x) '  ln x dx  ln x 
ln x ln x
I   
2
1 dx . (31)
1 x e2 1 x
e2 e2

Notând:
e2
ln x
I 
1 x
dx , (32)
e2

rezultă în raport cu relaţia (31)


e2
ln x
2 I  
1 x
dx . (33)
e2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 36
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2010
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Atunci:

I 
1
2
 ln x 
2 e2
1 
1
2

 ln e 2   ln e    4.
2 2 2
(34)
e2

Răspunsul corect este a).

Pentru rezolvare, s-a realizat integrarea prin părţi în care:


1
f ( x)  ln x ; f ' ( x)  ; g ' ( x)  (ln x) ' ; g ( x)  ln x . (35)
x

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2010
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 37
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Determinaţi rădăcina x 2 a ecuaţiei 3x 2  mx  30  0 , unde m  R , ştiind că


ecuaţia admite rădăcina x1  2 .
1 1 5
a) 1; b) ; c) 0; d) 5; e)  ; f) .
3 3 3

Soluție:

Fie polinomul:

f ( x)  3x 2  mx  30 . (1)

Dacă x 2 este rădăcină a ecuaţiei din text dată de:

3x 2  mx  30  0 , (2)

atunci

f ( x2 )  0  3x22  mx2  30  0  3  2 2  2  m  30  0 , (3)

rezultă

m  21. (4)

Înlocuind valoarea astfel determinată în ecuaţia din text, rezultă:

3x 2  21x  30  0  x 2  7 x  10  0 , (5)

care admite soluţiile


x1  2 şi x2  5 . (6)

Răspunsul corect este d).

2. Aflaţi suma pătratelor soluţiilor ecuaţiei exponenţiale: 2 2 x1  5  2 x1  2  0 .


a) 5; b) 16; c) 4; d) 9; e) 1 3 ; f) 12.

Soluția nr. 1:

Ecuaţia din text se poate scrie:


22x 2x
2 2 x1  5  2 x1  2  0   5  2  0  22x  5  2 x  4  0 . (7)
2 2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 38
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Se notează:

2x  y  y2  5 y  4  0 . (8)

Discriminantul ecuaţiei admite valoarea:

 y  b 2  4ac  9 (9)

cu soluţiile,

b  y 53
y1, 2    y1  4 şi y 2  1 . (10)
2a 2
Din:

2 x  4  x1  2 , (11)
iar din

2 x  1  x2  0 . (12)

Soluția nr. 2:

Ecuaţia din text, se poate scrie:

2 2 x1  5  2 x1  2  0  2  2 2( x1)  5  2 x1  2  0 . (13)

Se notează:

2 x 1  y  2  2 2 y  5  2 y  2  0 , (14)

care se rezolvă ca în cazul soluţiei nr. 1.

În concluzie:
x12  x22  4 . (15)

Răspunsul corect este c).

Fie S mulţimea soluţiilor ecuaţiei log x 


36 
3.   1 . Atunci:
 x 

a) S  0 ; b) S   6 , 6; c) S  6; d) S  6,  ; e) S    ; f) S  36.


1 1
 6 6 

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 39
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Din condiţiile necesare pentru verificarea domeniului maxim de definiţie,


avem:

x  0 , x  1 ; 36 x  0 , (16)

de unde rezultă

x  (0 ,  ) \ 1. (17)

Soluția nr. 1:

Rezolvând ecuaţia avem:

 36 
log x    1  log x 36  log x x  1  log x 36  2  36  x 2  x1, 2  6 . (18)
 x 

Se acceptă doar soluţia:

x  6  S  6. (19)

Răspunsul corect este c).

Soluția nr. 2:

Utilizând proprietăţile logaritmilor, avem:

 36 
log x    1  36  x 2  x1, 2   6 . (20)
 x 

Se acceptă doar soluţia:

x  6  S  6. (21)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 40
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

C 42  A43
4. Calculaţi numărul a  .
2!

15
a) a  9 ; b) a  15 ; c) a  ; d) a  14 ; e) 1/3; f) 12.
2

4! 4!

C A
2
2!2! 1! 6  24
3
a 4
 4
  15 . (22)
2! 2 2

Răspunsul corect este b).

1 3
5. Fie numărul complex z   i  . Calculaţi r  z  z , unde z este conjugatul
2 2
numărului complex z.
1 1
a) r  2 ; b) r  4 ; c) r  3 ; d) r  1 ; e) r  ; f) r  .
4 2

Soluție:

Deoarece:

1 3
z i , (23)
2 2

conjugatul lui z este

1 3
z i . (24)
2 2

Atunci:
2
1 3  1 3 1  3
2
1 3
r  z  z    i    i       i      1. (25)
  
2  2  2   4 4
2 2  2

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 41
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

 x 1 2 
 
6. Fie matricea A   1 3  6  , unde m, x  R . Determinaţi valoarea lui m astfel
 1 m  4
 
încât determinantul matricei A să nu depindă de x.

a) m  2 ; b) m  1 ; c) m  1 ; d) m  3 ; e) m  0 ; f) m   4 .

Soluție:

Din text:

x 1 2
det. A   1 3 6   12 x  4  6mx  2m   4  (3x  1)  2  m  (3x  1) 
1 m 4

 (3x  1)(2m  4)  2(3x  1)(m  2) . (26)

Pentru ca determinantul matricei A să nu depindă de x, este necesar şi


suficient ca:

det. A  0  m  2 . (27)

Răspunsul corect este a).

2x
7. Fie o primitivă a funcţiei f : R  R , f ( x)  . Calculaţi valoarea F " (0) .
x  11
2

2 2 11 4
a) 2; b) ; c) ; d) ; e) 0 ; f) .
11 121 2 11

Soluție:

Din text:

( x 2  11) '
dx   ln( x 2  11)  dx  ln( x 2  11)  c . (28)
2x
F ( x)   f ( x) dx   
'
dx 
x  11
2
x  11
2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 42
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

În aceste condiţii:


F ' ( x)  ln( x 2  11)  
' 2x
x  11
2
 f ( x) , (29)

respectiv

22  2 x 2
'
 2x 
F ( x)  f ( x)   2
" '
  2 . (30)
 x  11  ( x  11)
2

Atunci:
22 2
F " (0)   . (31)
121 11

Răspunsul corect este b).

8. Calculaţi aria domeniului plan mărginit de graficul funcţiei f ( x)  x  e 3 x , axa


Ox, dreapta x  0 şi dreapta x  1.

2e 3  1 2e 3 e3 2e 3  1 e3  1 3e 3  1
a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) .
3 9 3 9 9 9

Soluție:

Integrala care trebuie calculată este:

1   1  3 1 3x 
1 1 1
1
I   x  e dx   x  (e ) dx =   x  e
3x 3x ' 3x 1
  e dx     e   e dx  
3x

0
30 3  0
0  3  0 

2e 3  1
1
1 1 1 1
=  e 3   e 3 x dx   e 3   (e 3  1) = . (32)
3 30 3 9 9

Răspunsul corect este d).

Pentru rezolvare, s-a utilizat integrarea prin părţi:

  '
f ( x)  x ; f ' ( x )  1 ; g ' ( x )  e 3 x ; g ' ( x)  e 3 x (33)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 43
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

şi
1 1 '
1 1
I 1   e dx   (e 3 x ) dx   (e 3  1) .
3x
(34)
0
30 3

 x 2  mx  n, x  0
9. Fie funcţia f : R  R , f ( x)   2 x 1
. Determinaţi parametrii reali m
 e , x0
şi n astfel încât funcţia f să fie derivabilă pe R.
2 1 2 2 1 1 1 1
a) m  , n  ; b) m  , n  ; c) m  , n  ; d) m  e , n  ; e) m  2e , n  ;
e e e e e e e e

1 2
f) m  , n  .
e e

Soluție:

Studiem continuitatea în punctul x  0 .

Limita la stânga acestui punct, este egală cu:

l s  lim f ( x)  lim ( x 2  mx  n)  n . (35)


x 0 x 0
x 0 x 0

Limita la dreapta acestui punct este egală cu:


1
l d  lim f ( x)  lim e 2 x 1  . (36)
x 0 x 0 e
x 0 x 0

Din condiţia:
1
ls  ld  n  . (37)
e

Studiem derivabilitatea funcţiei din text:


0
 
f ( x)  f (0) x 2  mx  0  ( x 2  mx) '
f s' (0)  lim  lim  lim  lim (2 x  m)  m . (38)
x 0 x0 x 0 x x 0 ( x) ' x 0
x 0 x 0 x 0 x 0

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 44
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2011
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

f ( x)  f (0) (e 2 x 1  e 1 ) ' 2
f d' (0)  lim  lim   lim 2  e 2 x 1  . (39)
x 0 x0 x  0 ( x) ' x  0 e
x 0 x 0 x 0

Condiţia necesară şi suficientă pentru ca funcţia să fie derivabilă în


punctul x  0 este dată de:
2
f s' (0)  f d' (0)  m  . (40)
e

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2011
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 45
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Fie x1 , x 2 rădăcinile ecuaţiei x 2  (m  1)  x  m  0 . Să se determine toate valorile


parametrului real m astfel încât x12  x22  10 .

a) m  1, 3; b) m  0 , 3; c) m   1,1; d) m   2 , 2 ; e) m  2; f) m   3.

Soluția nr. 1:

Relaţiile lui Viéte sunt:


b
x1  x2    m  1, (1)
a

respectiv
c
x1 x 2   m. (2)
a

Atunci:

x12  x22  ( x1  x2 ) 2  2 x1 x2  (m  1) 2  2m  m 2  1  10  m 2  9 , (3)

de unde rezultă că

m   3. (4)

Soluția nr. 2:

Deoarece x1 , x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei:

x 2  (m  1)  x  m  0 , (5)

rezultă

x12  (m  1)  x1  m  0 , (6)

respectiv

x22  (m  1)  x2  m  0 . (7)

Adunând membru cu membru ultimele ecuaţii, rezultă:

x12  x22  ( x1  x2 )  (m  1)  2  m  0  x12  x22  (m  1) 2  2  m  0 , (8)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 46
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

de unde

x12  x22  (m  1) 2  2  m  m 2  1  10  m 2  9 , (9)

astfel că

m   3. (10)

Răspunsul corect este f).

3
1 3
2. Calculaţi a    i   .
2 2 

1
a) a  i ; b) a  1; c) a  i  1; d) a  ; e) a  1  i  3 ; f) a  2  i .
2

Soluția nr. 1:

Din text avem:


3
1 3 1 3 1 3 1 3
a    i     i
 
  i 
 
  i 
 
   1. (11)
2 2  2 2  2 2  2 2 

Răspunsul corect este b).

Soluția nr. 2:

Se utilizează relaţia lui Moivre:

(cos   i  sin  ) n  cos n  i  sin n , n  N . (12)

Atunci:
3
1 3    
3

a    i     cos  i  sin   cos   i  sin   1  i  0  1 . (13)


2 2   3 3

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 47
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluția nr. 3:

Din text:
3
1 3
 
3
  1  1
a   i     1  i  3    (1  i  3 ) 3 
2 2  2  8

1
  (1  i  3 )  (1  i  3 )  (1  i  3 )  1 . (14)
8

Răspunsul corect este b).

3. Să se determine mulţimea soluţiilor ecuaţiei: 32 x4  10  3 x3  1  0 .

a)  3; b)  1;  5; c)  2 ; 2 ; d) 1; 3 ; e) 0 ;1; f) 0 ; 4.

Soluția nr. 1:

Ecuaţia din text se poate scrie:

2 x 4 x 3 32 x 3x
3  10  3  1  0  4  10  3  1  0  32 x  30  3 x  81  0 . (15)
3 3

Se notează:

3 x  y  y 2  30  y  81  0 . (16)

Soluţiile ecuaţiei sunt:

 b   30  3
y1, 2   , (17)
2a 2

de unde rezultă

y1  27 şi y 2  3 . (18)

Din:

3 x  27  x1  3 , (19)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 48
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

iar din

3 x  3  x2  1 (20)

Răspunsul corect este d).

Soluția nr. 2:

Ecuaţia din text se poate scrie:


10 x 2
32 x4  10  3 x3  1  0  32( x 2)   3  1  0  3  32( x2)  10  3 x2  3  0 . (21)
3

Se notează:

3 x 2  y  3  y 2  10  y  3  0 , (22)

de unde

b  y 10  8
y1, 2   , (23)
2a 6

de unde rezultă

y1  3 şi y 2  31 . (24)

Din

3 x2  3  x1  3 , (25)

iar din

3 x2  31  x2  1 . (26)

Răspunsul corect este d).

4. Găsiţi toate numerele naturale k pentru care C6k  16 .

a) 1,3,5; b) 0,2,4,6; c) 0,1,2,4,5,6; d) 3; e) 1,2,7; f) 0,3,6.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 49
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Condiţia necesară este dată de:

6 k, kN. (27)

Condiţia de suficienţă este dată de verificarea valorilor lui k în inecuaţie.

Din condiţia de necesar:

6 k, kN, (28)

rezultă

k  0 ,1, 2, 3, 4, 5, 6. (29)

Pentru realizarea condiţiei de suficienţă se verifică valorile numerice ale lui k


în inecuaţie.

Atunci:
6!
k  0  C6k  C60   1  16 ; (30)
0! 6!

6!
k  1  C6k  C61   6  16 ; (31)
1! 5!

6!
k  2  C6k  C62   15  16 ; (32)
2! 4!

6!
k  3  C6k  C63   20  16 ; (33)
3! 3!

6!
k  4  C6k  C64   15  16 ; (34)
4! 2!

6!
k  5  C6k  C65   6  16 ; (35)
5!1!

6!
k  6  C6k  C66   1  16 . (36)
0! 6!

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 50
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

În concluzie, soluţia inecuaţiei din text este:

k  0 , 1, 2 , 4 , 5, 6. (37)

Răspunsul corect este c).

5. Să se determine valorile parametrului real m pentru care sistemul

 x  m y  z 1

 x  y  m z  2
2  x  y  3  z  3

este compatibil determinat.

a) m  R \ 1,2; b) m  0,5; c) m  1 ; d) m  2 ; e) m  R \ 0,1; f) m  R \ 0,2.

Soluție:

Se notează cu A matricea sistemului din text.

Pentru ca sistemul să respecte cerinţa din text, este necesar şi suficient ca:

det. A  0 . (38)

În aceste condiţii:

1 m 1
det. A  1 1 m  0 . (39)
2 1 3

Rezultă:

m(m  1)  0 , (40)

sau

m  0,1  m  R \ 0,1. (41)

Răspunsul corect este e).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 51
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

6. Fie X  M 2 ( R) soluţia ecuaţiei matriciale:

1 2 7 7
   X    .
2 1  8 2

Calculaţi determinantul D al matricei X.

a) D  14 ; b) D  25 ; c) D   4 ; d) D  7 ; e) D  3 ; f) D  5 .

Soluție:

Se consideră:

1 2
A    (42)
2 1

şi

7 7
B    . (43)
 8 2 

Se poate scrie că:

A X  B. (44)

Înmulţim ecuaţia anterioară la stânga cu A 1 şi rezultă:

A1  A  X  A1  B  X  A1  B , (45)

în care

1 0
A 1  A  A  A 1  I 2    , (46)
0 1

A 1 este matricea inversă pe care trebuie să o evaluăm şi I 2 este matricea unitate care
reprezintă un element neutru în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor în
mulţimea M 2 ( R) .

Calculăm inversa matricei A.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 52
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Matricea transpusă este definită prin:

 1 2
AT    . (47)
 2 1 

Se defineşte matricea:

a a12 
A*   11  , (48)
 a 21 a 22 

în care

a11  (1)11  1  1 ; (49)

a12  (1)12  2  2 ; (50)

a21  (1) 21  2  2 ; (51)

a22  (1) 22  1  1 . (52)

Deci:

 1  2
A*    . (53)
 2 1 

Atunci matricea inversă admite exprimarea:

A* A* 1  1  2
A1       . (54)
det .( A)  3 3   2 1 

Atunci:

1  1  2   7 7   3  1
X  A1  B       . (55)
3   2 1   8 2   2 4 

În concluzie:
3 1
D  det .( X )   12  (2)  14 . (56)
2 4

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 53
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

7. Fie f : R  R , f ( x)  ( x 2  mx  1)  e x . Găsiţi toate valorile parametrului real m


pentru care funcţia f admite două puncte de extrem.

a) m  1 ; b) m  0 ; c) m  0 ; d) m  2 ; e) m  1 ; f) m  0 .

Soluție:

Determinarea extremelor funcţiei f pentru care nu se specifică natura lor,


implică analiza şi evaluarea expresiei:

f / ( x)  0 . (57)

Deci:

f / ( x)  0  x 2  (m  2)  x  m  1  0 . (58)

Pentru a avea două puncte de extrem, este necesar, dar nu şi suficient să existe
x1 , x 2 pentru care x1  x2 .

Studiind semnul funcţiei:

f / ( x)  0 , (59)

rezultă că între rădăcini avem semnul () , iar în afara lor semnul () , astfel că există
două extreme, primul de maxim, al doilea de minim, nefiind astfel nevoie să se mai
calculeze derivata a doua, prin intermediul căreia în general, se determină natura
extremelor.

Condiţia de suficienţă este dată de:

x  0. (60)

Calculând pe  x , rezultă:

 x  b 2  4  a  c  (m  2) 2  4  1  (m  1)  m 2  0 , (61)

care este adevărată pentru

m  0  m  R \ 0. (62)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 54
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1
8. Să se calculeze integrala: I   x 2011  1  x 2012dx .
0

2 2 1 3 1 2 2 1
a) I  ; b) I  1 ; c) I  ; d) I  ; e) I  ; f) I  0 .
3018 2 2012 1006

Soluția nr. 1:

Se face schimbarea de variabilă:

t  1  x 2012  dt  2012  x 2011dx . (63)

Atunci:
1 2 2
dt 1
I   x 2011  1  x 2012 dx   x 2011  t 
2012 1
  t  dt 
0 1 2012  x 2011

1 2 2
2 2 1
   t3  . (64)
2012 3 1 3018

Răspunsul corect este a).

Soluția nr. 2:

Se face schimbarea de variabilă:


t  x 2012  dt  2012  x 2011dx . (65)

Atunci:
1 1 1
dt 1
I   x 2011  1  x 2012 dx   x 2011  1  t 
2012 0
  1  t  dt. (66)
0 0 2012  x 2011

Se face schimbarea de variabilă:


1  t  y  dt  dy . (67)

Atunci:

2 2 1
1 2 2
1 1 1 2
I   1  t dt    y dy    y3  . (68)
2012 0 2012 1 2012 3 1 3018

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 55
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2012
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

9. Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de graficul funcţiei f : R  R ,


x
f ( x)  , axa 0x şi dreptele x  1 şi x  2 .
x 3
2

1 1 7
a) 1 ln 7 ; b) ln ; c) 1 3 ; d) 5 ; e) ln 2 ; f)  ln .
2 2 4

Soluția nr. 1:

Aria domeniului plan este egal cu:

1 ( x 2  3) /
3 2 2 2
x 1 2x
f ( x)   F ( x) dx   2 dx    2 dx    2 dx 
1 x 3
1
2 1 x 3 2 1 x 3

 
2
1 1 1 7
   ln( x 2  3) dx   ln( x 2  3)   ln .
2
(69)
2 1 2 1 2 4

Răspunsul corect este f).

Soluția nr. 2:

Se face schimbarea de variabilă:

t  x 2  dt  2 xdx . (70)

Atunci, aria domeniului plan este egal cu:


dt
1 (t  3) /
3 4 4 4
1 dt
f ( x)   F ( x) dx  
t  3 2 1 t  3 2 1 t  3
2     dt 
1 1

4 /

  ln(t  3)  dt   ln(t  3) 1   ln .
1 1 4 1 7
(71)
2 1 2 2 4

Răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2012
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 56
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Aflaţi mulţimea M a tuturor valorilor parametrului real a pentru care matricea


a 1 
A    nu este inversabilă.
1 a 

a) M  2; b) M  0; c) M   4,4; d) M   1,1; e) M   2; f) M  3.

Soluție:

Condiţia necesară şi suficientă este dată de:


a 1
det.( A)  0   0  a 2  1  0  a   1, 1. (1)
1 a

Răspunsul corect este d).

ax  b, x  0
2. Fie funcţia f : R  R , f x    şi S  a 2  b 2 . Determinaţi valoarea
 x  1, x  0
lui S, în cazul în care f este derivabilă.

a) S  0 ; b) S  2 ; c) S  2 ; d) S  3 ; e) S  1; f) S  1 .

Soluție:

O funcţie derivabilă este întotdeauna o funcţie continuă.

Studiem continuitatea funcţiei f în punctul x  0 .

Atunci, limitele la stânga şi la dreapta punctului definit de text sunt:

l s  lim f ( x)  lim (ax  b)  b , (2)


x 0 x 0
x 0 x 0

şi

l d  lim f ( x)  lim ( x  1)  1 . (3)


x 0 x 0
x. 0 x 0

Din condiţia că l s  l d , se deduce că funcţia f este continuă în punctul x  0


dacă şi numai dacă b  1 .

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 57
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Studiem derivabilitatea funcţiei f în punctul x  0 :


f ( x)  f (0) ax
f s' (0)  lim  lim  a, (4)
x 0 x0 x 0 x
x 0 x 0

şi
f ( x)  f (0) x 11 x
f d' (0)  lim  lim  lim  1 . (5)
x 0 x0 x 0 x  0 x 0 x
x 0 x 0 x 0

Condiţia necesară şi suficientă pentru ca funcţia să fie derivabilă în


punctul x  0 este dată de:

f s' (0)  f d' (0)  a  1 . (6)

În aceste condiţii,

S  a2  b2  2 , (7)

Răspunsul corect este b).

n2  n
3. Valoarea limitei lim este:
n 
n4 1

1
a) ; b) 1 ; c) 4 ; d) 2 ; e)  1; f) 0 .
2

Soluție:

Deoarece n  0 , rezultă:

 1 1
n 2 1   1
n n n n
 lim 
2 2
n n  1.
lim  lim  lim
n 
n 1
4 n 
 1  n 
1 n 
1
n 4 1  4  n2 1 4 1 4 (8)
 n  n n

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 58
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

4. Determinaţi mulţimea D  R a tuturor valorilor parametrului real a  1 pentru


x  y a  1  1
care sistemul liniar  este compatibil determinat.
 x a  1  y  1

a) D   1,  ; b) D  1,   ; c) D   1,0  0,  ; d) D   1,0  0,  ; e) D   1,   ;


f) D   1,0 .

Soluția nr. 1:

Pentru ca sistemul să fie compatibil determinat este necesar şi suficient să fie


îndeplinită condiţia:

1 a 1
 0  1 a 1  0  a 1  1  a  0 . (9)
a 1 1

Din condiţiile:

a  0 şi a  1 , (10)

rezultă

D  a   1, \ 0   1,   . (11)

Soluția nr. 2:

Se rezolvă sistemul:

 x  y a  1  1

 x a  1  y  1
(12)

prin eliminarea termenului x din prima ecuaţie a sistemului


 x  y a  1  1 / ( a  1)  x  a  1  y  a  1  1 / ( a  1)
  

 x a  1  y  1 
x a  1  y  1


 x a  1  y  (a  1)   a  1
 .

 x a  1  y  1
(13)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 59
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Adunând membru cu membru ecuaţiile din sistem rezultă:

a 1 1
ay  1  a  1  y  . (14)
a

Din sistemul de ecuaţii:

x  y a  1  1

 a 1 1 (15)
 y  a

rezultă

a 1 1
x . (16)
a

În concluzie, rădăcinile sistemului sunt:

a 1 1
x (17)
a

şi

a 1 1
y . (18)
a

Pentru ca sistemul să fie compatibil determinat, este necesar şi suficient ca


rădăcinile sale să îndeplinească simultan condiţiile:

a  1
 . (19)
a0

În concluzie:

D  a   1,  0   1, 0  0 ,   . (20)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 60
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1
x
5. Calculaţi integrala definită I   4 dx .
0 x 2
1 
2

a) I  4 ; b) I  4 ; c) I  2 ; d) I  2 ; e) I  1 ; f) I  1 .

Soluția nr. 1:
1 1 1 1
x x 2 xdx dt
I  4 dx  4   2 dx  2   2  2 
0 x2 12

0 ( x  1)
2
1 ( x  1)
2
0 (t  1)
2

'
2
dy
2
1
 2 2  2   dy  1.
1
1 y
y
(21)

Pentru calcule s-a utilizat substituţia:

t  x 2 ; dacă x  0  t  0 . (22)

Dacă:

x  1  t  1 şi dt  2 xdx . (23)

Pentru:

t 1  y cu t  0  y  1 şi t  1  y  2 şi dt  dy . (24)

Răspunsul corect este e).

Soluția nr. 2:
1 1 1 1
x x 2 xdx dt
I  4 dx  4 2 dx 2 2  2 
0 x2 1
2
 
0 ( x  1)
2
1 ( x  1)
2
0 (t  1)
2

' 1
 1   1 
1
 2   dt  2     1.
 t  1  t 1 0
(25)

Pentru calcule s-a utilizat substituţia:

t  x 2 ; dacă x  0  t  0 . (26)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 61
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Dacă:

x  1  t  1 şi dt  2 xdx . (27)

Răspunsul corect este e).

Soluția nr. 3:
' 2
1 1
1 1 2 2 3
x x 2 xdx dt
I  4 dx  4 2 dx 2 2  2 2  2   dt  2     1.
0 
x 1
2 2
 0 ( x  1)
2
1 t 1 t 1 
t t 1
(28)

Pentru calcule s-a utilizat substituţia:

t  x 2  1 ; dacă x  0  t  1 . (29)

Dacă:

x  1  t  2 şi dt  2 xdx . (30)

Răspunsul corect este e).

6. Derivata funcţiei f : R  R , f x   x 3  3 x este:

x2 x2
a) f x    3 ln 3 ; b) f x   3x  3 ; c) f x   x  3 ln 3 ; d) f x  
x
 2 x
 2 x
  3x ;
4 4

e) f x   3x 2  3 x ln 3 ; f) f x   x 2  3 x .

Soluție:

Din calcul rezultă:

f ' ( x)  ( x 3  3 x ) '  3x 2  3 x  ln 3. (31)

Răspunsul corect este e).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 62
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

7. Aflaţi mulţimea M a tuturor valorilor parametrului real m pentru care funcţia

m  ln x, x  1,  
f : (0,)  R , f x    este continuă.
 x  1, x  0,1

a) M  1; b) M  0; c) M   1; d) M  0,  ; e) M  R ; f) M  R \ 0.

Soluție:

Studiem continuitatea funcţiei f în punctul x  1.

Atunci:

l s  lim f ( x)  lim ( x  1)  0 (32)


x 1 x 1
x 1 x 1

şi

l d  lim f ( x)  lim m ln x  m  0 . (33)


x 1 x 1
x.1 x 1

Din condiţia l s  l d se deduce că funcţia f este continuă în punctul x  1 dacă şi


numai dacă m  R .

Răspunsul corect este e).

x2
8. Fie L  lim . Aflaţi valoarea numărului L.
x 2 x 4  16

1 1 1 1 1
a) L  ; b) L  ; c) L  ; d) L   ; e) L  ; f) L  .
2 64 4 16 32

Soluția nr. 1:
0
x  2  0  x2 1 1
L  lim 4  lim  lim  .
x  2 x  16 x 2 ( x  2)( x  2)( x  4)
2 x 2 ( x  2)( x  4)
2
32 (34)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 63
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2013
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluția nr. 2:

Utilizăm regula lui L’Hospital:


0
x  2  0  ( x  2) ' 1 1
L  lim 4  lim 4  lim 3  .
x  2 x  16 x  2 ( x  16) ' x 2 4 x 32 (35)

Răspunsul corect este f).

9. Mulţimea tuturor soluţiilor inecuaţiei log x1 1  x  1  2  x  0 este:

a) 1,2 ; b) 1 ; c) 1,2; d) 1,2 ; e) 1,2; f) 1,2 .

Soluție:

Se impun condiţiile care relevă existenţa domeniului maxim de definiţie pentru


toate funcţiile:

- pentru logaritm,
x  0 ,   /1; (36)

- pentru radicali,
 x 1  0
 . (37)
2  x  0

Din condiţiile de mai sus rezultă:

 x  0, /1

 x  1,     x  1, 2. (38)
 x    , 2

Rezolvarea inecuaţiei din text implică:

x 1  2  x  0
(39)

care este adevărată x  1,2 .

În concluzie, răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2013
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 64
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei x  2  4 este:

a) 0 , 3; b)  2 , 6; c) 1, 5; d) 4 ,7; e)  1,  3; f) 2 , 8.

Soluția nr. 1:

Conform textului avem:

x  2  4  x  2  4  x1  6 , x2  2 . (1)

În concluzie:

x   2; 6. (2)

Răspunsul corect este b).

Soluția nr. 2:

Se explicitează modulul:

 x  2 , x  2  x  2 , x  2 ,   
x2    . (3)
2  x , x  2 2  x , x    , 2

Cazul nr. 1:

x  2  x  2 , pentru x  2 ,   . (4)

Ecuaţia din text devine:

x  2  4  x  2  4  x1  6  2, , (5)

deci x1  6 este soluţie a ecuaţiei din text.

Cazul nr. 2:

x  2  2  x , pentru x    , 2 . (6)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 65
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Ecuaţia din text devine:

x  2  4  2  x  4  x2  2    , 2 , (7)

deci

x2  2 , (8)

este soluţie a ecuaţiei din text.

În concluzie:

x   2; 6. (9)

Răspunsul corect este b).

Soluția nr. 3:

Conform textului avem:

x2  4  x  22 4  x 2  4x  4  4 . (10)

Ridicând la puterea a doua ultima relaţie, obţinem:

x 2  4 x  4  16  x 2  4 x  12  0 . (11)

Discriminantul ecuaţiei este:

 x  b 2  4ac   4  4  1   12  64 .
2
(12)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

 b  x 48
x1, 2   . (13)
2a 2

În concluzie:

x   2 ; 6. (14)

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 66
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluția nr. 4:

Se consideră funcţia:

f ( x)  x  2  4 , f : R  R . (15)

Se verifică din grilă, valorile numerice ale lui x pentru care:

f ( x)  0 . (16)

Se observă că, singurele valori sunt:

x  2 , x  6 . (17)

În concluzie:

x   2 ; 6. (18)

Răspunsul corect este b).

Soluția nr. 5:

Se realizează graficul funcţiilor:

 x  2 , x  2  x  2 , x  2 ,   
f ( x)  x  2    (19)
2  x , x  2 2  x , x    , 2

şi

g ( x)  4 . (20)

Soluţiile ecuaţiei din text sunt date de intersecţia celor două grafice:

 2; 6  x  R f ( x)  g ( x). (21)

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 67
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluția nr. 6:

Se rezolvă ecuaţia:

f ( x)  x  2  4  0 . (22)

 x  6, x  2  x  2 , x  2 ,   
f ( x)  x  2  4    . (23)
 2  x , x  2  2  x , x    , 2

Cazul nr. 1:

Pentru:

f ( x)  x  6 , x  2;  , (24)

ecuaţia din text devine:

f ( x)  0  x  6  2;  , (25)

deci

x1  6 , (26)

este soluţie a ecuaţiei din text.

Cazul nr. 2:

Pentru:

f ( x)  2  x , x    ; 2 . (27)

Ecuaţia din text devine:

f ( x)  0  x  2  2;  , (28)

deci

x2  2 , (29)

este soluţie a ecuaţiei din text.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 68
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

În concluzie:

x   2 ; 6. (30)

Răspunsul corect este b).

Soluția nr. 7:

Notăm:

y  x2. (31)

Conform textului avem:

y  4  y   4  y1  6 , y 2  2 . (32)

Revenind la substituţie, rezultă:

x   2; 6. (33)

Răspunsul corect este b).

2. Suma soluţiilor ecuaţiei x 2  11x  24  0 este:

a) -3; b) 0; c) 1; d) 5; e) -7; f) -11.

Soluția nr. 1:

Discriminantul ecuaţiei este:

 x  b 2  4ac  112  4  1  24  25 . (34)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

 b  x  11  5
x1, 2   . (35)
2a 2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 69
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

În concluzie, rădăcinile ecuaţiei sunt:

x   8 ;  3. (36)

Suma soluţiilor ecuaţiei din text este egală cu valoarea  11.

Răspunsul corect este f).

Soluția nr. 2:

Ecuaţia din text este o ecuaţie de gradul doi.

Conform teoriei, orice ecuaţie de grad doi se poate scrie sub forma:

x 2  Sx  P  0 , (37)

în care

S  x1  x2 , (38)

reprezintă suma rădăcinilor ecuaţiei din text şi

P  x1  x2 , (39)

reprezintă produsul rădăcinilor ecuaţiei.

Rezultă:

S  11. (40)

Răspunsul corect este f).

Soluţia nr. 3:

Se consideră funcţia:

f ( x)  x 2  11x  24 , f : R  R . (41)

Se verifică din grilă, valorile lui x pentru care:

f ( x)  0 . (42)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 70
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Singurele valori care se acceptă sunt:

x  8 , x  3 , (43)

astfel că
S  11. (44)

Răspunsul corect este f).

3. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  3x 2  e x . Atunci:

a) f ' (0)  3 ; b) f ' (0)  3 ; c) f ' (0)  0 ; d) f ' (0)  1; e) f ' (0)  1; f) f ' (0)  2 .

Soluţie:

Derivata întâi admite expresia:

 '
f ' ( x)  3x 2  e x  6 x  e x . (45)

Atunci
f ' (0)  1. (46)

Răspunsul corect este e).

4. Fie polinomul P( x)  x 4  2 x 2  ax  b ; pentru ce valori ale lui a şi b, polinomul

P este divizibil cu polinomul x 2  1 ?

a) a  2 , b  1 ; b) a  1, b  2 ; c) a  1 , b  0 ; d) a  2 , b  0 ; e) a  3 , b  2 ;

f) a  0 , b  1 .

Soluţia nr. 1:

Deoarece, polinomul din text este divizibil cu x 2  1 , acesta este divizibil în


mod separat cu x  1 , respectiv cu x  1 , deci:

P(1)  0 , (47)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 71
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

respectiv

P(1)  0 . (48)

Atunci:

P(1)  0  a  b  1  0 , (49)

respectiv

P(1)  0  b  a  1  0 . (50)

Rezolvând sistemul de ecuaţii (49) şi (50) rezultă:

a  0 , b  1. (51)

Polinomul căutat admite expresia:

 
2
P( x)  x 4  2 x 2  1  x 2  1 . (52)

Răspunsul corect este f).

Soluţia nr. 2:

Se fac notaţiile:

deîmpărţit  D  x 4  2 x 2  ax  b , (53)

împărţitor  Î  x 2  1 . (54)

Deoarece, polinomul din text este divizibil cu x 2  1 , atunci:

D C  Î  R, (55)

în care

cât  C  x 2  1 , (56)

şi

rest  R  ax  b  1  0 . (57)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 72
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Rezolvând ecuaţia (59) rezultă:

a  0 , b  1. (58)

Răspunsul corect este f).

3 1
5. Valoarea determinantului este:
2 2

a) 6; b) 0; c) 1; d) 2; e) 5; f) 4.

Soluţia nr. 1:

Conform cu noţiunile de teorie care rezidă din algebră, rezultă:


3 1
 3  2  2 1  6  2  4 . (59)
2 2

Răspunsul corect este f).

Soluţia nr. 2:

Conform cu cerinţa textului, un alt mod de a calcula determinantul este:


3 1
 3  2  (1)11  1  2  (1)1 2  6  2  4 . (60)
2 2

Răspunsul corect este f).

6. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei x 2  5x  4  0 este:

a) 0 , 2 ; b)  3 , 0 ; c)  1, 0 ; d) 1, 4 ; e) 2 , 5 ; f) 1, 3 .

Soluție:

Se rezolvă ecuaţia:

x 2  5x  4  0 . (61)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 73
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Discriminantul ecuaţiei este:

 x  b 2  4ac  (5) 2  4  1  4  9 . (62)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

b x 53
x1, 2   . (63)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

x1  4 , x2  1 . (64)

Deoarece, între rădăcini avem semnul minus, rezultă:

x  1, 4 . (65)

Răspunsul corect este d).

7. Aria cuprinsă între graficul funcţiei f ( x)  x 2  1 , axa Ox şi dreptele verticale


x  0 şi x  3 este:

a) 4; b)10; c) 14; d) 6; e) 5; f) 12.

Soluție:

Aria cerută este egală cu:


3
 x3   03 
 
3
33
A x  1 dx    x  
2
 3    0   12 . u.a. (66)
0  3 0 3  3 

Răspunsul corect este f).

Mulţimea soluţiilor ecuaţiei 2 x x  4 este:


2
8.

a)  ,   ; b) 0 , 2; c)  1, 3 ; d)  3 ,3; e)  ,  ; f)  2 ,1.


1 1 1 1
 2 3  2 3

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 74
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Conform cu textul, rezultă:


x x
 4  2x  22  x 2  x  2  x 2  x  2  0 .
2 2
2x (67)

Discriminantul ecuaţiei este:

 x  b 2  4ac  12  4  1  (2)  9 . (68)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

 b  x 1 3
x1, 2   . (69)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

x1  2 , x2  1 . (70)

Mulţimea soluţiilor ecuaţiei este:

x   2 ,1. (71)

Răspunsul corect este f).

9. Soluţia ecuaţiei x  3  x  5 este:

a) x  4 ; b) x  0 ; c) x  2 ; d) x  3 ; e) x  2 ; f) x  1.

Soluţia nr. 1:

Se impune stabilirea domeniului maxim de definiţie pentru radical:

x  3  0  x  3 ,   . (72)

Rezolvăm ecuaţia din text, astfel:

x 3  x  5  x 3  5 x   x 3 
2
 5  x  
2

 x  3  25  10 x  x 2  x 2  11x  28  0 . (73)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 75
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Discriminantul ecuaţiei este:

 x  b 2  4ac  (11) 2  4  1  (28)  9 . (74)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

 b  x 11  3
x1, 2   . (75)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei sunt:


x1  7 , x2  4 . (76)

Se verifică soluţiile obţinute în domeniul maxim de definiţie şi apoi în ecuaţia


din text.

Singura soluţie care se acceptă este:


x  4. (77)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 2:

Se impune stabilirea domeniului maxim de definiţie pentru radical:

x  3  0  x  3 ,   . (78)

Deoarece:
x  3  0  x  3  0  5  x  0. (79)

Se rezolvă sistemul:

x  3  0  x  3 ,   
   x  3 ,      , 5  3 , 5. (80)
5  x  0  x    , 5

Se verifică valorile din intervalul dat de relaţia (78).

Singura soluţie care se acceptă este:

x  4. (81)

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 76
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluţia nr. 3:

Se impune stabilirea domeniului maxim de definiţie pentru radical:

x  3  0  x  3 ,   . (82)

Se verifică din grila de răspunsuri, valorile care respectă relaţia (82).

Singurele valori care verifică relaţia (82) sunt:

x  3, (83)

respectiv

x  4. (84)

Se verifică în ecuaţie, valorile date de relaţiile (83) şi (84).

Singura soluţie care se acceptă este:

x  4. (85)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 4:

Se face substituţia:

y  x  3. (86)

Ecuaţia din text devine:

y  y  2, (87)

pentru care se impune domeniul maxim de definiţie dat de

y  0  y  0 ,   . (88)

Atunci:

y  y  2  y y  2  4 y3 . (89)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 77
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Rezultă la limită:
4
y3  1  y  1  x  4. (90)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 5:

Se face substituţia:

y  x  3. (91)

Ecuaţia din text devine:

y  y  2, (92)

pentru care se impune domeniul maxim de definiţie dat de

y  0  y  0 ,   . (93)

Rezolvăm ecuaţia:

yy2 y  ( y )2  2  0   y
2
 y 2  0. (94)

Se face substituţia:

t y  t2 t  2  0 . (95)

Discriminantul ecuaţiei este:

 t  b 2  4ac  12  4  1  (2)  9 . (96)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

 b  t 1 3
t1, 2   . (97)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

t1  2 , t 2  1 . (98)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 78
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Revenind la substituţie, respectiv la relaţia (97) se acceptă doar:

y  1  y  1. (99)

Din relaţia (91) rezultă:


x  4. (100)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 6:

Se face substituţia:
y  x  3. (101)

Ecuaţia din text devine:


y  y  2, (102)

pentru care se impune domeniul maxim de definiţie dat de

y  0  y  0 ,   . (103)

Rezolvăm ecuaţia:

yy2 y  2 y   y 2
 2  y   y 2  5 y  4  0 .
2
(104)

Discriminantul ecuaţiei este:

 y  b 2  4ac  (5) 2  4  1  4  9 . (105)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:


b  y 53
y1, 2   . (106)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei (104) sunt:

y1  4 , y 2  1 . (107)

Singura soluţie care se acceptă este:

x  4. (108)

Răspunsul corect este a).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 79
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluţia nr. 7:

Se face substituţia:

y  x  3. (109)

Ecuaţia din text devine:

y  y  2, (110)

pentru care se impune domeniul maxim de definiţie dat de

y  0  y  0 ,   . (111)

Rezolvăm ecuaţia în mulţimea numerelor naturale, deoarece este permisivă


această situaţie.

yy2 y  ( y )2  2  y  (1  y )  2 . (112)

Rezultă:

 y 1
 , (113)
1  y  2

şi

 y  2
 . (114)
1  y  1

Din primul sistem de ecuaţii rezultă:


 y 1 
 y 1
   y  1  y  1  x  4, (115)
1  y  2
  y 1

care verifică cerinţele impuse în text.

Din cel de-al doilea sistem de ecuaţii rezultă:


 y 2 
 y 2 y  4
   . (116)

1  y  1 
 y  0  y  0

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 80
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Din:

y  4  x  1, (117)

care nu verifică cerinţele impuse de text.

Din:

y  0  x  3, (118)

care nu verifică cerinţele impuse de text.

Rezultă că singura soluţie este:

x  4. (119)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 8:

Conform cu textul:

x 3  x  5  x 3  5 x. (120)

Se face notaţia:

y  5 x. (121)

Ecuaţia din text devine:

2 y  y. (122)

Se impune condiţia generată de domeniul maxim de definiţie:

2  y  0  y    , 2. (123)

Ecuaţia definită de relaţia (122) devine:

2  y  y  2  y  y2  y2  y  2  0 . (124)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 81
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Discriminantul ecuaţiei este:

 y  b 2  4ac  12  4  1  (2)  9 . (125)

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

b  y 1 3
y1, 2   . (126)
2a 2

Rădăcinile ecuaţiei sunt:

y1  2 , y 2  1 . (127)

Rădăcinile ecuaţiei verifică relaţia (124).

Din:

y  2  x  7 , (128)

care nu verifică cerinţele impuse de text.

Din:

y 1 x  4, (129)

care verifică cerinţele impuse de text.

Rezultă că singura soluţie este:

x  4. (130)

Răspunsul corect este a).

10. Pentru ce valori ale lui m  R , ecuaţia x 3  3x  m  0 are 3 soluţii reale


distincte?

a) m    ,  3 ; b) m  0 ,   ; c) m   ; d) m   2 , 2 ; e) m  0 , 2 ; f) m   2,0.

Soluție:

Aplicăm șirul lui Rolle.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 82
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Fie atunci:

f ( x)  x 3  3x  m , f : R  R , m  R . (131)

Atunci, derivata întâi a lui f este:

f ' ( x)  3x 2  3  3 ( x 2  1) . (132)

Ecuaţia:

f ' ( x)  0 , (133)

admite rădăcinile

x1  1 şi x2  1 . (134)

Pentru stabilirea semnului funcţiei f, s-au efectuat următoarele calcule:

f (1)  m  2 ; f (1)  m  2 , (135)

respectiv

lim f ( x)    ; lim f ( x)    . (136)


x  x 

Pentru respectarea cerinţelor şirului lui Rolle, este necesar şi suficient ca:

m  2  0  m   2 ,   , (137)

simultan cu
m  2  0  m    , 2 . (138)

În concluzie:

m   2 ,      , 2   2,2 . (139)

Răspunsul corect este d).

 x 
1
11. Valoarea integralei 3
 2 x dx este:
0

3 1
a) 0 ; b)  ; c) 1 ; d) 2 ; e) 3 ; f) .
4 2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 83
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Integrala din text este egală cu:


1 1
 x4   x4   14   04 
 
1
x2 3
x  2 x dx    2 
3
    x 2     12     0 2    . (140)
0  4 2 0  4 0  4   4  4

Răspunsul corect este b).

12. Modulul numărului complex 3  4  i este:


a) 2; b) 1; c) 5; d) 3; e) 4; f) 6.

Soluție:

Modulul numărului complex:

z  3 4i , (141)

este
z  32  4 2  5 . (142)

Răspunsul corect este c).

3 1
13. Se dă matricea A    ; atunci A 2 este:
5 4

10 11   1 3 4 9  2 10   14 7   20 12 
a)   ; b)   ; c)   ; d)   ; e)   ; f)   .
14 15   1 4 10 11  30 19   35 21  35 20 

Soluție:

Conform cu cerinţa din text avem:


 3 1   3 1   3  3  1  5 3  1  1  4   14 7 
A 2  A  A             . (143)
 5 4   5 4   5  3  4  5 5  1  4  4   35 21

Răspunsul corect este e).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 84
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

n2  n  2
14. Limita şirului a n  este:
2n 2  5n
1 1
a) ; b) ; c) 0; d) 3; e) -1; f) -2.
2 3

Soluție:

Limita şirului definit în text prin:

n2  n  2
an  , (144)
2n 2  5n

este:

 1 2  1 2
n 2 1   2  1  2
n n2
 lim 
2
n n  n n  1.
lim a n  lim  lim (145)
n  n  3n  5n
2 n   5 n  5 2
n2  2   2
 n n

Răspunsul corect este a).

15. Soluţia ecuaţiei 2 x  3  7 este:

a) x  2 ; b) x  0 ; c) x  1; d) x  5 ; e) x  1; f) x  3 .

Soluţia nr. 1:

Ecuaţia din text se mai scrie:

2 x  3  7  2 x  10  x  5 . (146)

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 2:

Se consideră funcţia:

f : R  R , f ( x)  2 x  3 , (147)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 85
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

şi funcţia

g : R  R , g ( x)  7 . (148)

Atunci, soluţia ecuaţiei din text reprezintă punctele de intersecţie ale celor două
grafice:

f ( x)  g ( x)  x  x  R f  g  x  5 (149)

Răspunsul corect este d).

16. Abscisele punctelor de extrem local ale funcţiei f : R  R , f ( x)  x  e  x


2

sunt:

3 2 1
a) x   ; b) x  1; c) x  2 ; d) x   3 ; e) x   ; f) x   .
3 2 2

Soluție:

Derivata întâi a lui f este:


f / ( x)  x  e  x
2
  x  e  x  e   e  1  2x .
/ / x2 x2
/
x2 2
(150)

Abscisele punctelor de extrem rezultă din condiţia:

2
f / ( x)  0  1  2 x 2  0  x1, 2   . (151)
2

Răspunsul corect este e).

17. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei log 1 x 2  4  0 este:


3

a) x  2 ,   ; b) x  0 , 2; c) x    , 0 ; d) x   5 ,   ; e) x   5,  2 2, 5 ;

f) x  0, 5 .

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 86
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2014
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Domeniul maxim de definiţie al funcţiei:

 
f ( x)  log 1 x 2  4 , (152)
3

este dat de

x 2  4  0  x    ,  2  2 ,  . (153)

Inecuaţia din text devine:

 
log 1 x 2  4  0  x 2  4  1  x 2  5  0  x   5 , 5 .  (154)
3

Soluţia inecuaţiei este atunci:

  
x    ,  2  2 ,    5, 5   5,  2  2, 5 .    (155)

Răspunsul corect este e).

18. Într-o progresie aritmetică a n n se cunosc a1  3 şi a2  5 ; atunci:

a) a5  7 ; b) a5  8 ; c) a5  14 ; d) a5  4 ; e) a5  9 ; f) a5  11 .

Soluție:

Raţia progresiei aritmetice este:

r  a2  a1  2 . (156)

Termenul general al progresiei aritmetice admite expresia:

an  a1  n  1  r . (157)

Termenul cerut de text este cel pentru care n  5 , respectiv:

a5  3  5  1  2  11 . (158)

Răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2014
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 87
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

1. Să se rezolve ecuaţia: lg (3  2 x  2)  0 .
1 1
a) 4; b) 1; c) 2; d) ; e) ; f) 0.
2 4

Soluție:

Ecuaţia din text devine:

lg (3  2 x  2)  0  3  2 x  2  1  3  2 x  3  2 x  1  x  0 , (1)

care este soluţie a ecuaţiei deoarece, pentru

x  0  3 2x  2  0 , (2)

astfel că, condiţia de existenţă pentru logaritm este îndeplinită.

Răspunsul corect este f).

2. Soluţia ecuaţiei 3 x1  9 x este:


1
a) 0; b) 2; c) 1; d) 4; e) ; f) 3.
2

Soluție:

Condiţia necesară şi suficientă pentru domeniul maxim de definiţie al


radicalului este:

x  0  x  0 ,  . (3)

Atunci:

3x 1  9 x
 3x 1  32 x
 x 1  2 x . (4)

Soluţia nr. 1:

Din:

x 1  2 x   x  1  2
2
x  ( x  1)2  0 , (5)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 88
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

de unde rezultă:
x  1  0  x1, 2  1 . (6)

Răspunsul corect este c).

Soluţia nr. 2:

Deoarece:

x  1  2 x  x  1  (2 x )2  x 2  2 x  1  0  x1, 2  1 .
2
(7)

Răspunsul corect este c).

Soluţia nr. 3:

Notăm:
y  x  0  x  y2  0 . (8)

Atunci:
x  1  2 x  y 2  1  2 y   y  1  0  y1, 2  1 .
2
(9)

Din:
y1, 2  1  x  1 . (10)

Răspunsul corect este c).

3. Soluţia ecuaţiei 3x  8  2x  7 este:

a) -1; b) 1; c) -3; d) 3; e) 0; f) 2.

Soluție:

Ecuaţia din text devine:

3x  8  2 x  7  3x  2 x  7  8  5x  15  x  3 . (11)

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 89
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

4. Soluţiile ecuaţiei 2 x 2  3x  1  0 sunt:


a)  ; 4 ; b)  ; 0 ; c) 1;  ; d)  2 ; 4 ; e) 1;  2; f)  ;1 .
1 1 3 1
2  2   2 2 

Soluție:

Discriminantul ecuaţiei din text este:

 x  b 2  4ac  1 . (12)

Soluţiile ecuaţiei din text sunt:

 b   3  1 3 1
x1, 2    . (13)
2a 4 4

În concluzie:
1 
x   ;1 . (14)
2 

Răspunsul corect este f).

5. Calculaţi: C102  C108 .


a) 30; b) 12; c) 18; d) 0; e) 6; f) 1.

Soluție:

Conform cerinţei din text:


10 ! 10! 8!9  10
C102     45. (15)
2!10  2 ! 2!8!! 2!8!

10 ! 10! 8!9  10
8
C10     45. (16)
8!10  8 ! 8!2! 8!2!

Atunci:

C102  C10
8
 0. (17)

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 90
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

3 1
6. Modulul numărului complex   i este:
2 2

a) 1 3 ; b) 2; c) 1; d) 1 ; e) 4; f) 3  1 .
2

Soluția nr. 1:

Deoarece:

3 1
z  i , (18)
2 2

avem
2
 3   1 2
z        1.
 2 (19)
 2 

Răspunsul corect este c).

Soluția nr. 2:

Numărul complex z se poate scrie şi sub formă trigonometrică:

z  z  (cos   i  sin  ) . (20)

Deoarece:

3 1  
z   i  cos  i  sin , (21)
2 2 6 6

rezultă prin identificare cu relaţia anterioară că,

z  1. (22)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 91
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

2 3 4 
7. Se cere valoarea parametrului m  R pentru care matricea A  1 2 m  are
5 - 4 7 
 
det. A  0 .

a)  2 ; b) 1; c) 2; d)  1; e) 3; f)  3 .

Soluţia nr. 1:

Conform cerinţei din text:

2 3 4
det. A  0  det. A  1 2 m  7m  7  0  m  1 . (23)
5 4 7

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 2:

2 3 4
det. A  1 2 m  2  (1)11 
2 m 1 m 1 2
 (3)  (1)11   4  (1)11  
4 7 5 7 5 4
5 4 7

 2  (14  4m)  3  (7  5m)  4  (4  10)  7m  7  0  m  1 . (24)

Răspunsul corect este d).

1 1 1 x
8. Fie matricele A    şi B    . Să se determine x şi y astfel încât
 2 2  y 1
A B  B  A.

a) x  0 , y  1 ; b) x  1, y  0 ; c) x  0 , y  0 ; d) x  1, y  1 ; e) x  1, y  2 ;

f) x  2 , y  1 .

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 92
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluție:

Evaluând, avem:

1 1  1 x  y 1 x 1 
A  B          ; (25)
 2 2   y 1   2(1  y ) 2(1  x) 

 1 x   1 1  1  2 x 1  2 x 
B  A          . (26)
 y 1   2 2  y  2 y  2 

Deoarece:

 y 1 x  1  1  2 x 1  2 x 
A  B  B  A    =   . (27)
 2  (1  y ) 2  (1  x)   y  2 y  2 

Din:

y  1  1  2 x , x  1  1  2 x , 2  (1  y)  y  2 , 2  (1  x)  y  2 , (28)

rezultă

x  0, y  0. (29)

Răspunsul corect este c).

9. Să se determine a şi b astfel încât x  1 şi y  2 este soluţie a


2 x  by  6
sistemului:  .
ax  3 y  2

a) a  3 , b  3 ; b) a  4 , b  2 ; c) a   4 , b  2 ; d) a  2 , b  4 ; e) a  2 , b  4 ;

f) a  4 , b  2 .

Soluție:

Fie:

f ( x)  2 x  by  6 . (30)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 93
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Atunci:

f (1; 2)  2  2b  6  2b  4  0  b  2 . (31)

Fie:

g ( x)  ax  3 y  2 . (32)

Atunci:

g (1; 2)  a  6  2  a  4  0  a  4 . (33)

Răspunsul corect este f).

10. Fie polinomul f  X 3  3 X 2  2 X cu rădăcinile x1 , x 2 , x3 . Să se calculeze


x12  x22  x32 .

a) 4; b) 1; c) 5; d) 3; e) 2; f) 6.

Soluţia nr. 1:

Deoarece

f  x 3  3x 2  2 x  x( x 2  3x  2)  0  x1  0 , x2  1 , x3  2 . (34)

Atunci:

x12  x22  x22  x1  x2  x3   2  x1  x2  x2  x3  x3  x1   5 .


2
(35)

Răspunsul corect este c).

Soluţia nr. 2:

Utilizăm relaţiile lui Viète:


b c d
x1  x2  x3    3 ; x1 x2  x2 x3  x3 x1   2 ; x1 x2 x3    0 . (36)
a a a

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 94
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Atunci:

x12  x22  x22  x1  x2  x3   2  x1  x2  x2  x3  x3  x1   5 .


2
(37)

Răspunsul corect este c).

11. Să se determine a  R astfel încât numerele a  1 , 3, a  1 să fie în progresie


aritmetică.

a) 7; b) 2; c) 5; d) 6; e) 4; f) 3.

Soluţia nr. 1:

Numerele:

a  1 ; 3; a  1 , (38)

sunt în progresie aritmetică, dacă:

3
a  1  a  1  a  3 . (39)
2

Răspunsul corect este f).

Soluţia nr. 2:

Numerele: a  1 şi 3 sunt în progresie aritmetică, atunci:

b2  b1  r  3  a  1  r  4  a  r . (40)

Numerele: 3 şi a  1 sunt în progresie aritmetică, atunci

b2  b1  r  a  1  3  r  r  a  2 . (41)

Din:

4  a  r şi r  a  2  a  3 . (42)

Răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 95
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

12. Să se calculeze restul împărţirii polinomului f  X 3  2 X 2  3 X  2 la X  1 .

a) 0; b) 1; c) 2; d) 2015; e) 10; f) -2.

Soluţia nr. 1:

Deoarece:

f (1)  0 , (43)

rezultă că polinomul din text, are restul 0.

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 2:

Se realizează împărţirea polinomului f la X  1 şi rezultă restul egal cu 0.

Răspunsul corect este a).

x2  2x  1
13. Să se calculeze lim
x 1 x 2  3 x  2
.

a)  ; b) 1; c) 0; d) -2; e) -3; f) 2.

Soluţia nr. 1:

Conform cu regula lui L’Hospital:


0
 
x2  2x  1  0  ( x 2  2 x  1) / 2x  2 0
lim 2  lim 2  lim  0. (44)
x 1 x  3 x  2 x 1 ( x  3 x  2) / x 1 2 x  3 1

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 96
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluţia nr. 2:

Conform cu enunţul din text:

x2  2x  1 ( x  1)( x  1) x 1 0
lim 2  lim  lim   0. (45)
x 1 x  3 x  2 x 1 ( x  1)( x  2) x 1 x  2 1

Răspunsul corect este c).

Soluţia nr. 3:

Facem schimbarea de variabilă:

x 1  y . (46)

Atunci când:

x 1  y  0 , (47)

astfel că

x2  2x  1 ( y  1) 2  2( y  1)  1 y2 0
lim  lim  lim   0. (48)
x 1 x  3 x  2
2 y  0 ( y  1)  3( y  1)  2
2 y 0 y  3 y  6
2
6

Răspunsul corect este c).

 x 2  ax  1, x  1
14. Să se determine a  R , astfel încât funcţia f : R  R , f ( x)  
 3x  1, x 1

să fie continuă pe R.

a) 4; b) 3; c) 1; d) 0; e) 2; f) -2.

Soluție:

Pentru ca funcţia f să fie continuă în punctul x  1 , este necesar şi suficient să


fie îndeplinită condiţia:

ls  ld  f 1 , (49)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 97
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

pentru care

ls  lim f (x)  2  a , (50)


x 1
x 1

şi

ld  lim f (x)  4 . (51)


x 1
x 1

Din relaţia (49) rezultă:

a  2. (52)

Răspunsul corect este e).

15. Fie f : 0,  R , f ( x)  2 x  a  ln x. Să se determine a  R astfel încât f / (1)  1 .

a) 1; b) 0; c) -1; d) e ; e) 2; f) e  1 .

Soluție:

Conform cu enunţul din text, rezultă:


a
f / ( x)  2   1. (53)
x

Atunci:

f / (1)  1  a  1 . (54)

Răspunsul corect este c).

16. Să se determine numărul soluţiilor reale pentru ecuaţia x3  3x  10  0 .

a) una; b) două; c) trei; d) niciuna; e) ecuaţia are două soluţii egale;


f) ecuaţia are toate soluţiile egale.

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 98
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluţia nr. 1:

Se realizează tabloul de variaţie determinat de:

x , f / ( x) şi f (x) . (55)

Derivata întâi este:

f / ( x)  3( x 2  1) , (56)

care admite soluţiile

x1, 2   1 . (57)

De asemenea:
f (1)  8 , f (0)  10 , f (1)  12 , (58)

şi

lim f (x)   , lim f (x)   . (59)


x   x  

Din alternanţa valorilor numerice, deci a semnelor () şi (-) pentru funcţia f,
rezultă că graficul funcţiei f intersectează axa Ox într-un singur punct; în aceste
condiţii, ecuaţia din text definită prin:

f ( x)  0 , (60)

admite o singură rădăcină reală, în intervalul

x  1, . (61)

Răspunsul corect este a).

Soluţia nr. 2:

Se trasează graficul funcţiei f.

Graficul funcţiei f intersectează axa Ox într-un singur punct; în aceste condiţii,


ecuaţia din text definită prin:

f ( x)  0 , (62)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 99
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

admite o singură rădăcină reală, în intervalul,

x  1, . (63)

Răspunsul corect este a).

1
17. Să se calculeze integrala  ( x3  2 x)dx .
0

3 3 1 1
a) -1; b) ; c) 1; d)  ; e) ; f)  .
4 4 4 4

Soluție:

Integrala din text devine:


1 1 1
x4 x2 3
0      .
3
( x 2 x ) dx 2 (64)
4 0 2 0 4

Răspunsul corect este d).

Fie f : 1,6  R , f ( x)   . Să se determine valoarea minimă a lui f .


x 2
18.
8 x

17 1 9 7
a) ; b) ; c) 2; d) 1; e) ; f) .
8 8 8 8

Soluţia nr. 1:

Evaluăm extremul funcţiei:

f : 1,6  R , f ( x) 
x 2
 . (65)
8 x

Derivata întâi este egală cu:


1 2
f / ( x)   . (66)
8 x2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 100
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Punctele de extrem sunt date de:

f / ( x)  0  x   4. (67)

Deoarece:
f : 1,6  R , (68)

se acceptă doar valoarea

x  4. (69)

Stabilim natura extremului funcţiei.

Deoarece:
4
f // ( x)   0, (70)
x3

funcţia f admite un minim cu valoarea numerică

f (4)  1 . (71)

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 2:

Din text:
x 2
y  f ( x)    x 2  8 yx  16  0 . (72)
8 x

Atunci, determinantul ecuaţiei este necesar şi suficient să îndeplinească


condiţia:

 y  0  y 2  1  0  y   ,  1  1, . (73)

Deoarece:
x  0  ymin .  1 , (74)

care este un minim pentru funcţia din text.

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 101
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2015
Facultatea de Pompieri 2006 - 2016

Soluţia nr. 3:

Se trasează graficul funcţiei din text şi se deduce că aceasta admite două


minime:

y1min .  1, (75)

şi

y2 min .  1 , (76)

pentru

x   4, (77)

respectiv pentru

x  4. (78)

Deoarece:

x  0  ymin .  1 . (79)

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 4:

Utilizăm pentru calcul, inegalitatea:

a  b  2 ab ,  a, b  0 . (80)

Atunci:

  1    1;    ,  x  0 .
x 2 x 2 x 2
y  f ( x)    2 (81)
8 x 8 x 8 x

În aceste condiţii, rezultă:

ymin .  1 . (82)

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2015
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 102
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

1. Limita şirului: an 
n  1n  2 este:
3n  2n  1
3

2 1
a) ; b) 1; c)   ; d) ; e) 0; f)   .
3 3

Soluție:

Limita şirului definit în text este:

 3 2 
n 2  1   2 
n  1n  2  lim n  3n  2  lim
lim (a n )  2
2
 n n  
n   3n  2n  1 n    3n  2n  1
2 n     2 1 
n 2   3n   2 
 n n 

 3 2  3 2
n 2  1   2  1  2
 lim  n n   lim n n  1  0. (1)
n    2 1  n    2 1 
n 2   3n   2  3n   2
 n n  n n

Răspunsul corect este e).

2. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  x  e x ; să se calculeze f // (0) .


a) 0; b) 2; c) 1; d)  2 ; e) 2e; f)  1.

Soluție:

Derivata întâi este egală cu:


f / ( x)  x  e x   x   e
/ / x
 
 x  ex
/
 ex  x  ex . (2)

Derivata a doua este egală cu:

f // ( x)  (e x  x  e x ) /  2e x  x  e x . (3)

Atunci, derivata a doua este egală cu:

f // (0)  2 . (4)

Răspunsul corect este b).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 103
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

3. Să se determine valoarea parametrului a  R , astfel încât funcţia f : R  R ,


 
 2x 2  x  a  e 2x , x  0
definită prin f ( x)   , să fie continuă.

 ln 1  x ,
2
 x0

1 3
a) a   ; b) a  3 ; c) a  ln 2 ; d) a   ; e) a  1 ; f) a  0 .
2 2

Soluție:

Pentru ca funcţia f să fie continuă în punctul x  0 , este necesar şi suficient să


fie îndeplinită condiţia:

ls  ld  f  0  , (5)

pentru care

l s  lim f (x)  lim ln(1  x 2 )  0 , (6)


x 0 x 0
x0 x0

şi

l d  lim f (x)  lim (2 x 2  x  a)  e 2 x  a . (7)


x 0 x 0
x 0 x 0

Din relaţia (5) rezultă:

a  0. (8)

Răspunsul corect este f).

4. Să se afle ecuaţia asimptotei la   pentru graficul funcţiei f : R \  1 ,1  R ,


2x 2  x  2
dată de f ( x)  .
1 x2

1
a) y  1 ; b) y  2 ; c) y  x ; d) y  0 ; e) y  ; f) y  x  1 .
2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 104
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluție:

Asimptota cerută de text este:


 1 2 
x2  2   2 
2x  x  2 2
2x  x  2 2
 x x 
y  lim f ( x)   lim  lim 
n   1 x 2 n   1 x 2 n 
2  1 
x   2  1
x 

1 2
2 
 lim x x2   2 . (9)
n  1
1
x2

Răspunsul corect este b).

1
x
5. Valoarea integralei x
0
2
1
dx este:

1 1 3
a) ln 2 ; b)  ln 2 ; c) 1 ; d) ; e)  ln 2 ; f) 2  ln 2 .
2 2 2

Soluție:

Integrala din text se mai scrie:

( x 2  1) /
 
1 1 1 1
x 2x
I  2 dx  2   2 dx  2   2 dx  2   ln( x 2  1) dx 
/

0 x 1 0 x 1 0 x 1 0


 2  ln( x 2  1) 
/ 1

0
 2  ln 2 . (10)

Răspunsul corect este f).

x2 1 1
6. Să se calculeze limita: lim
x 0
.
x

1 1
a)  1; b) 1 ; c) ; d)   ; e) 0 ; f)  .
2 2

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 105
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluție:

Limita din text, se mai scrie ca fiind:


0
 
x 1 1
2 0
x2 1 1 x2 1 1 x
lim  lim   
x 0 x 0
x x x x 1 1
2

x 0
 lim   0. (11)
x 0
x2 1 1 2

Răspunsul corect este e).

7. Să se calculeze aria mulţimii plane mărginite de graficul funcţiei f : R  R ,


dată prin f ( x)  3x  x 2 , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x  1 şi x  3 .
2 1 10 13
a) 1 ; b) 3; c) ; d) ; e) ; f) .
3 3 3 3

Soluție:

Aria mulţimii plane mărginite de graficul funcţiei f : R  R , f ( x)  3x  x 2 , axa


Ox şi dreptele de ecuaţii x  1 şi x  3 este egală cu:
3
3
 x2 x3  10
A  I f   (3x  x ) dx   3 
2
   . (12)
1  2 3 1 3

Răspunsul corect este e).

8. Fie funcţia f : R  R , f ( x)  x 3  3x 2  2 . Să se determine suma valorilor


extreme ale funcţiei f.
1
a) ; b)  24 ; c) 24 ; d) 0 ; e)  3 ; f) 5 .
4

Soluție:

Derivata întâi este egală cu:

 /
f / ( x)  x 3  3 x 2  2  3 x 2  6 x  0 . (13)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 106
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Din condiţia:

f / ( x)  0 , (14)

rezultă valorile absciselor care permit generarea prin intermediul funcţiei din
text, a extremelor sale:

x1  0 şi x2  2 . (15)

Suma valorilor extreme ale funcţiei f definită în text, este egală cu:

f ( x1 )  f ( x2 )  f (0)  f (2)  0 . (16)

Răspunsul corect este d).

9. Să se afle m  R astfel încât ecuaţia 4 x 3  9 x 2  12 x  7m  0 să aibă o singură


rădăcină reală.

a) m   ; b) m   4 ,  ; c) m    ,  4   ,    ; d) m    ,  4   0 ,  ;
13 13 13
 28   28   28 

e) m    4 ,   ; f) m     , 3 .

Soluție:

Fie funcţiile:

f :RR, (17)

respectiv
g:R R, (18)

definite prin
1
 
f ( x)    4  x 3  9  x 2  12  x ,
7
(19)

respectiv

g ( x)  m , m  R . (20)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 107
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Determinarea parametrului m în condiţiile cerinţei din text implică faptul că


graficele celor două funcţii este necesar şi suficient să se intersecteze o singură dată
în raport cu codomeniile de definiţie ale acestor funcţii.

Atunci, derivata întâi este:

f / ( x) 
6
7

  2  x2  3 x  2 ,  (21)

admite rădăcinile
1
x1  2 , x1  . (22)
2

Tabloul de variaţie corespunzător este:


1
x  2 0 
2

1
f / ( x) ----------- 0 ++++++++++ ------------
2

13
f (x)   4  0   
28

Se trasează graficul lui f şi g.

Răspunsul corect este c).

10. Să se calculeze 2  C2016


1
 C2016
2015
.

a) 2014 ; b) 2015 ; c) 2016 ; d) 4032 ; e) 0 ; f) 2013 .

Soluție:

Deoarece:
n!
C nk  , n  k , n, k  N , (23)
k ! (n  k )!

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 108
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

rezultă
2016! 2015! 2016
1
C 2016    2016 , (24)
1! 2015! 2015!

şi
2016! 2015! 2016
2015
C 2016    2016 . (25)
2015! 1! 2015!

Atunci:

2  C2016
1
 C2016
2015
 2  2016  2016  2016  (2  1)  2016 . (26)

Răspunsul corect este c).

11. Dacă f ( x)  x  1 să se calculeze f (1)  f (0)  f (1) .

a) 0 ; b) 1 ; c)  1; d) 2 ; e)  2 ; f) 4 .

Soluție:

Deoarece:
f (1)  2 ; f (0)  1 ; f (1)  0 , (27)

atunci
f (1)  f (0)  f (1)  (2)  (1)  0  0 . (28)

Răspunsul corect este a).

12. Să se calculeze suma soluţiilor ecuaţiei x 2  3x  2  0 .


a)  3 ; b) 2; c) 0; d) 3; e) 1; f) 4 .

Soluția nr. 1:

Se rezolvă în mod clasic ecuaţia din text:


 x  b 2  4ac  (3) 2  4  1  2  1 . (29)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 109
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Atunci, rădăcinile sale sunt:

 b   3 1
x1, 2   , (30)
2 2

de unde rezultă
x1  2 şi x2  1 . (31)

Suma soluţiilor ecuaţiei este egală cu:

x1  x2  3 . (32)

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 2:

Se aplică în mod direct una dintre relaţiile lui Viète:


b
x1  x 2    3. (33)
a

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 3:

Se aplică una dintre relaţiile lui Viète dedusă.

Rădăcinile ecuaţiei de gradul doi definită prin:

ax 2  bx  c  0 , a  0 , a , b , c  R , (34)

admite rădăcinile:

b 
x1, 2  . (35)
2

Atunci:
 b    b    2b b
x1  x2       3. (36)
2a 2a 2a a

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 110
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluţia nr. 4:

Ecuaţia din text se mai scrie:


x 2  3x  2  x 2  x  2 x  2  x  ( x  1)  2  ( x  1)  ( x  1)( x  2)  0 . (37)
Aceasta are rădăcinile:
x1  2 şi x2  1 . (38)
Atunci, suma soluţiilor ecuaţiei este egală cu:
x1  x2  3 . (39)
Răspunsul corect este d).

1 2 3
 
13. Fie matricea A    1 0 1  . Să se calculeze det .( A2 ) .
 0 1  1
 
a) 4 ; b) 16; c) 9; d) 1; e) 0; f) 36 .

Soluţia nr. 1:

Evaluăm pe A 2 .
Atunci:
 1 2 3   1 2 3   1 5 2 
     
A  A  A   1 0 1    1 0 1    1 1  4 .
2
(40)
 0 1  1  0 1  1   1  1 2 
     

În aceste condiţii, avem:


1 5 2
det .( A )   1  1  4 
2

1 1 2

1  4 1  4 1 1
 (1)11   (1)1 2   (1)13  
1 2 1 2 1 1

1  4 1  4 1 1
    (2  4)  (2  4)  (1  1)  0 . (41)
1 2 1 2 1 1

Răspunsul corect este e).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 111
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluţia nr. 2:

Aplicăm regula lui Sarrus.

Evaluăm pe A 2 .

Atunci:
 1 2 3   1 2 3   1 5 2 
     
A2  A  A    1 0 1     1 0 1     1  1  4  . (42)
 0 1  1  0 1  1   1  1 2 
     

În aceste condiţii, avem:

1 5 2
det.( A2 )  1 1 4  2  (1)  (1)  (4)  (1)  (1)  2  (1)  (1) 
1 1 2

1 1  4

 1  1 [ 2
T
 (1)  (y1)  2  (1)  (1)  (4)  (1)  (1)  2  0 . (43)
p
Răspunsul corect este e). e

a
14. Se cer restul şi câtul împărţirii polinomului f  X 3  2 X 2  3 X  1 la X  1 .
q
a) r  1, X 2  3 X ; b) r  1, X u2  3 X ; c) r  1, X 2  3 X ; d) r  1,  X 2  3 X ;
e) r  1, X 2  3 X ; f) r  2 , Xo 2  1.
t
e
Soluție:
f
Se realizează operaţia rde împărţire şi se observă că:
o
( X 3  2mX 2  3 X  1) : ( X  1)  X 2  3 X 1, (44)

care corespunde schemei


t
h DCÎ r. (45)
e
Răspunsul corect este a).
d
ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
o 2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
c 112
u
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

15. Care este soluţia ecuaţiei: 4 x  2 x  6  0 ?

a)  1; b) 2 ; c) 1 ; d) 0 ; e)  2 ; f) 3 .

Soluţia nr. 1:

Deoarece răspunsul este unic, se verifică în parte, fiecare soluţie în ecuaţia din
text şi rezultă x  1.

Răspunsul corect este c).

Soluţia nr. 2:

Ecuaţia se poate rezolva grafic.

Fie:

f ( x)  4 x  2 x , (46)

şi

g ( x)  6 . (47)

Se reprezintă grafic funcţiile:

f : R  R , f ( x)  4 x  2 x , (48)

şi

g : R  R , g ( x)  6 . (49)

Din intersecţia celor două grafice rezultă soluţia:

x  1, (50)

respectiv

 f  g  1. (51)

Răspunsul corect este c).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 113
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluţia nr. 3:

Se face substituţia:

2x  t . (52)

Ecuaţia din text, se mai scrie ca fiind:

4 x  2 x  6  0  22x  2 x  6  0  t 2  t  6  0 . (53)

Discriminantul ecuaţiei (2) admite valoarea:

 t  b 2  4ac  12  4  1  (6)  25 . (54)

Soluţiile ecuaţiei (53) sunt:

 b  t 1 5
t1, 2   , (55)
2a 2

din care rezultă soluţiile

t1  3 şi t 2  2 . (56)

Deoarece:

2x  t  0 , (57)

se acceptă doar soluţia

2 x  2  x  1. (58)

Răspunsul corect este c).

16. Produsul soluţiilor ecuaţiei ln 2 x  ln x  0 ( x  0) este:


a) e 2 ; b) 1 ; c) e  1 ; d) e ; e) 2 ; f) e  2 .

Soluţia nr. 1:

Ecuaţia din text se mai scrie:

ln 2 x  ln x  0  ln x  (ln x  1)  0 . (59)

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 114
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Din:

ln x  0  x1  e 0  1 . (60)

Din:

ln x  1  0  ln x  1  x2  e . (61)

Produsul soluţiilor ecuaţiei din text este egal cu:

x1  x2  e . (62)

Răspunsul corect este d).

Soluţia nr. 2:

Notăm:

y  ln x . (63)

Ecuaţia din text devine:

y 2  y  0  y  ( y  1)  0. (64)

Ultima ecuaţie admite ca soluţii:

y1  0 şi y 2  1 . (65)

Revenind la substituţie, rezultă:

x1  1 şi x2  e . (66)

Produsul soluţiilor ecuaţiei din text este egal cu:

x1  x2  e . (67)

Răspunsul corect este d).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 115
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

2  1 1 0 
17. Fie ecuaţia matricială X       ; care este suma elementelor matricei
  1 1  1 0 
X  M 2 ( R) ?

a)  2 ; b) 8 ; c) 2 ; d) 6 ; e) 4 ; f) 5 .

Soluție:

Se consideră:

 2  1
A    (68)
 1 1 

şi

1 0 
B    . (69)
1 0 

Deoarece:

X  A  B. (70)

Înmulţim ecuaţia (70) la dreapta cu A 1 şi rezultă:

X  A  A1  B  A1  X  B  A1 , (71)

în care

1 0
A 1  A  A  A 1  I 2    , (72)
0 1

A 1 este matricea inversă pe care trebuie să o evaluăm în continuare şi I 2 este


matricea unitate care reprezintă un element neutru în raport cu operaţia de înmulţire a
matricelor în mulţimea M 2 ( R) .

Evaluăm inversa matricei A.

Matricea transpusă este definită prin:

 2  1
AT    . (73)
1 1 

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 116
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Se defineşte matricea:

a a12 
A*   11  , (74)
 a 21 a 22 

în care

a11  (1)11  1  1 ; (75)

a12  (1)12  (1)  1 ; (76)

a21  (1) 21  (1)  1 ; (77)

a22  (1) 22  2  2 . (78)

Rezultă că:

1 1 
A*    . (79)
1 2 

Atunci matricea inversă admite exprimarea:

1 A* A* 1 1 
A    A*   . (80)
det. A 1  1 2 

Atunci:

1 0   1 1   1 1 
X  B  A1          . (81)
1 0   1 2   1 1 

Suma elementelor matricei X  M 2 ( R) este egală cu 4.

Răspunsul corect este e).

18. Dacă x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului f  X 3  3 X 2  2 X  2 , să se calculeze


x1  x2  x3  ( x12  x22  x 23 ) .

a) 5 ; b) 8 ; c) 2 ; d) 4 ; e)  4 ; f) 10 .

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 117
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Matematică
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2016
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

Soluție:

Polinomul are forma:

f  aX 3  bX 2  cX  d  X 3  (3) X 2  2 X  (2) . (82)

Se aplică în mod direct relaţiile lui Viète:


b
x1  x2  x3    3, (83)
a

c
x1  x2  x2  x3  x3  x1   2, (84)
a

d
x1  x2  x3    2. (85)
a

Atunci:

x1  x2  x3  ( x12  x22  x 23 ) 

 
 x1  x2  x3  ( x1  x2  x3 ) 2  2  ( x1  x2  x2  x3  x3  x1 )  2  (32  2  2)  10 . (86)

Răspunsul corect este f).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
2016
DE ANALIZĂ MATEMATICĂ 118
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Matematică
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

BIBLIOGRAFIE

[1] *** Grile subiecte – Fizică, algebră şi analiză matematică date la admiterea în
Facultatea de Pompieri, www.academiadepolitie.ro.
[2] Darie, E., Popescu, G. – Exerciţii pentru admiterea în învăţământul tehnic
superior, Pompierii Români, nr. 4/2006.
[3] Darie, E., Popescu, G. – Exerciţii pentru admiterea în învăţământul tehnic
superior, Pompierii Români, nr. 5/2006.
[4] Darie, E., Popescu, G. – Exerciţii pentru admiterea în învăţământul tehnic
superior, Pompierii Români, nr. 6/2006.
[5] Darie, E., Popescu, G. – Exerciţii pentru admiterea în învăţământul tehnic
superior, Pompierii Români, nr. 7/2006.
[6] Darie, E., Popescu, G., Pincu, M. – Exerciţii pentru admiterea în
învăţământul tehnic superior, Pompierii Români, nr. 8/2006.
[7] Darie, E., Popescu, G., Pincu, M. – Exerciţii pentru admiterea în
învăţământul tehnic superior, Pompierii Români, nr. 9/2006.
[8] Popescu, G., Darie, E. – Probleme de algebră şi analiză matematică propuse
pentru admiterea în învăţământul superior tehnic, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2010, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2010.
[9] Popescu, G., Darie, E., Pavel, D. – Rezolvarea unor probleme de algebră şi
analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în perioada 2004-2010, Buletinul
Pompierilor, nr. 2/2010, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Bucureşti, 2010.
[10] Popescu, G., Darie, E. – Rezolvarea unor probleme de algebră şi analiză
matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” în perioada 2005-2009, Buletinul Pompierilor,
nr. 1/2011, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2011.
[11] Darie, E., Popescu, G. – Rezolvarea subiectelor la disciplina fizică date la
concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2011, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2011, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2011.
[12] Popescu, G., Darie, E. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi analiză
matematică date la admiterea la Facultatea de Pompieri – Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2011, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2011, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2011.
ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
BIBLIOGRAFIE 119 DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Matematică
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

[13] Darie, E., Popescu, G., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor la disciplina


fizică date la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2012, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2012, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2012.
[14] Popescu, G., Darie, E., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi
analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2012, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2012, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2012.
[15] Darie, E., Popescu, G., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor la disciplina
fizică date la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2013, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2013, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2013.
[16] Popescu, G., Darie, E., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi
analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2013, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2013, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2013.
[17] Darie, E., Popescu, G., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor la disciplina
fizică date la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2014, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2014, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2014.
[18] Popescu, G., Darie, E., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi
analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2014, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2014, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2014.
[19] Darie, E., Popescu, G., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor la disciplina
fizică date la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2015, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2015, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2015.
[20] Popescu, G., Darie, E., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi
analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie 2015, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2015, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2015.
[21] Darie, E., Popescu, G., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor la disciplina
fizică date la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri – Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea august 2016, Buletinul Pompierilor,
nr. 2/2016, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2016, (în curs de
apariţie).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
BIBLIOGRAFIE 120 DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
Rezolvarea subiectelor date la concursul de admitere
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” Matematică
Facultatea de Pompieri 2006 – 2016

[22] Popescu, G., Darie, E., Damian, C. – Rezolvarea subiectelor de algebră şi


analiză matematică date la admiterea în Facultatea de Pompieri – Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea august 2016, Buletinul
Pompierilor nr. 2/2016, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti,
2016, (în curs de apariţie).

ALGEBRĂ ȘI ELEMENTE
BIBLIOGRAFIE 121 DE ANALIZĂ MATEMATICĂ
ISBN: 978-973-745-167-5

S-ar putea să vă placă și