Sunteți pe pagina 1din 3

Diagrama Gantt Planificarea temporala a activităţilor cercetăriiPlanificare temporală lunară şi săptămânală

Etape Activităţi propuse Lunile


Activitatea/etapa componenta proiectului Luna noiembrie Luna decembrie Luna ianuarie
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1. Stabilirea temei (fază preliminară)
2. Selecţia, analiza şi organizarea surselor de
informare
3.Documentarea şi cercetarea bibliografică
4. Definitivarea temei
5.Elaborarea cadrului metodologic, testarea
instrumentelor
6.Aplicarea instrumentelor

7. Colectarea datelor

8.Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor

9.Redactarea raportului de cercetare


10.Revizuirea raportului de cercetare

11.Sustinerea proiectului
1.Documentare – studiul
literaturii de specialitate
(reviste, articole, pagini web,
cercetări)
I. Etapa de 2.Alcătuirea argumentului,
pregătire a scopului şi stabilirea
proiectului metodelor, tehnicilor şi
instrumentelor de cercetare
3.Stabilirea lotului
eşantionului – cadrele
didactice din învăţământul
primar şi preşcolar, de stat şi
particular.
4.Aplicarea instrumentelor –
realizarea chestionarului,
validarea, testarea acestuia şi
elaborarea variantei finale a
chestionarului.
II. Etapa de 1.Distribuirea şi aplicarea
implementare instrumentului de cercetare şi
desfăşurarea focus-grup.
III. Etapa de 1.Culegerea, centralizarea,
analiză a analiza, procesare şi
rezultatelor organizarea datelor.
2.Interpretarea datelor,
formularea concluziilor şi
construirea unei strategii de
îmbunătăţire a formării
continue a cadrelor didactice.
IV. Faza de 1.Elaborarea şi prezentarea
raportare şi de rapoartelor de cercetare
susţinere
Pregătirea prezentării şi
susţinerea publică.