Sunteți pe pagina 1din 52

CHIMCOMPLEX S.A.

BORZESTI

PROSPECT
privind
majorarea capitalului social
prin aport de numerar

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara Nr. . 1.fi.-:/...Q./2.!i..:10. ..20-fr.


.

Intermediar

�61
.:;
./

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul
de ofertă nu are valoare de garanţie ş i nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F.
cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar
putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de
aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de
ofertă în privinţa exigenţelor legii ş i ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]

\I
J
/

2
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

CUPRINS

Nota catre investitori ........................................................................................ pag 4


Definitii pag 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . „. . . . „. . . . . . . „. . . . . . . „ ......•„„„„•. „„„..•..••„ .•. „...„.„„ ...„..„.„„„„„„.„„„.

Declaratii privind perspectivele pag 6


„„. . . „. . . „.. „„ „. „„„„„.. „ „„.„ „ „„„„„ „ „. . . „ . „ „.„.„

Rezumatul Prospectului . . . . „„ . . . . . . . . „ „. pag 7


... .. . . . „ . „„„„„„„„. . „. „ . . . „„„„„„. . . . „. . . ....•

1 . Persoane responsabile pag13


. „ „ „ . „ „ .. „.„„„„. . . . „ . . . . „ . „ . . . . „ „ . „ . „.. „ . „ „. . . . . „ „ „ „ . „. . .

2. Auditori pag13
.„„„.„„„„„ . . „ . „ „. . „ „ „ „ . „ „. . „ „ . „. . „ . . . . „ . „ „ . . „ . „. . . . „ . . „ „ . . „„„„ . . . „ „ .

3. Factori de risc . „„„„. „. . „ „ .. .. pag14


„„„„ . . . . . „„„ .. „„„. . . „. . . „.. „. „„„„. . „ „„„ „„„„ . ...

4. lnformatii despre emitent pag 16


„„„..„ ..„„„ ...„„.„ ....„„„...„„ .. „„ ..„ .. „„„.„„.„..„..... „.•„.„„„

Denumirea socială şi denumirea comercială a emitentului .............................. ........ pag 16


Investiţii . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . „pag 16
. „ . . . . „ . . . . . . . . . . ....„ „ . „ . . . .„ .. „.„„ ..„ . . „ „ „ „ „ „ .. „ . . . „ „

5. Privire generală asupra activitatilor emitentului pag 19


. „„. . . „„„„ „ .. „„„„. . . . . . . . „„... „„

5.1. Activitati principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .............. . . . . . . . pag 19


5.2. Pieţe principale . . . „ „. . . „ „ . . . . . . . . „ „ „ . .„ . .„ ...„ „ . . . .„ . „ „„„„„„ ..„ ..„„.„„.„ . . . . „ . „ . . . „ .. „ . . „ . „ „ pag 19
6. Organigrama .... „„„.•.„ „ „ •••. „„„.„„• .„ „ .•...„ ............ „.... „.„„„„. . „ „. •„.„„„„„„.„. .„„„„„ pag 22
7. lnformatii privind tendintele „„.„ • .„„„. • . . „.„. .„ „. . •„„„„„„„.„.„.„„.•„. • .„ ..„„.„. •„..„„„. pag 24
8. Previziuni sau estimări privind profitul „„„.„„. •„ „ ••„ „ .•..„„.„.„.„„„„ . •„ „ . •„. .„ ...•„„„. pag 24
9. Organe de administrare, conducere si supraveghere si
conducerea superioară .. „„„.„„.• „„„ .. „..•........„ .. „ „.......„. •„„„.. „.........„... „..•.•.„.. „..... „. pag 24
10. Remuneratii si beneficii ............. .... .„.„.„„„••.•.........„ ..„„.„„.. „......„•.„ ........ „.„„.„.„ pag 26
1 1 . Functionarea organelor de administrare si conducere pag 27
. .„.„.•.....„ .........•... „.... „„ ...

12. Salariati .. „.....•..... „„.„„„........ „ ....... „ •.„„„„.„„„„ ....„„„„„.„„„.. „„„.„„„„„„„„„ •.... „ .. pag 27
13. Actionari principali .„„„.„„ ....„„ .. „„„.. „'.„„„„„.„„.„„„.„„„„„.. „„ ..•.. „.. „„„„„.„„„.„. pag 2 9
14. Tranzactii cu părti afiliate „„.„„„.„ •.„„„„„„„„„.„.„ ••„ „..... „.„„„„„„.„„„.„.„„„„„„„ pag 30
15. lnformatii financiare privind patrimoniul, situatia financiara si
rezultatele emitentului „.„„ ..„.„„.„ ..„„„ .. „„.... „„.„.• „„ ......„.....„„„„.....„„„„.... „„„.„„„.. pag 31
Bilant si cont de profit si pierdere „ „„ „„ „ „ „ „ „„„ „ „„ „ „ „ „ „ „ pag\31 „ „„ „. • „ „.„„ „„

Situatia privind modificarile capitalului propriu „„„„ .„. „ ..„ „ „. pag J3„.„. „ „ •. „ „„ „ . „ „ „ „ „ „.

lnformatii privind fluxurile de trezorerie . . . . „ „. „ . „ pag 34


. . . . .„ „ . . . . „ . . . . .„ „. . . . .„ . „ . . . „ . . „

lmobilizari pag 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

Politica de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ............... ......... . . . . . . . . . . . . ........ pag,36


/
Situatia creantelor si a datoriilor ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 36
16. lnformatii suplimentare .„ •.. „„ ..•.„„„„„„„„„.„„„.„„„„.„„„„„„„.„„„„.„„..„„.„.„„ ..„ pag 38
17. Contracte importante . . „„„„. . . „„„„„„.„.„„„„„. . . „„„„„.„„. . „„.„„„„. . „ . „ . „ pag 39
18. lnformatii furnizate de terti, declaratii ale expertilor si declaratii de interese „„.„ pag 39
19. Documente accesibile publicului . „. . . „. . . „. . . . . „ . „ „. . . . . . „. . . . . . . . . . . . . . . „. . . . . . . . . . „„.. pag 39
lnformatii referitoare la acţiunile emise pentru majorarea capitalului
social al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti ... „„„„„„„„.„ .•„„„.„.„„„.„„„„„„„„„„„.„.•. „„.. pag 39
lnformatii de baza . .. . . „ . . . . „. • • . . . . „ ... „. . • . . . . „ . „•.„„. .„ . . „.„ . . . „ „ . . „ . „ „ . . „ . . . „ „ „ „ „. . „ „ . . „ . . „ . . „ . „ .. pag 39
lnformatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite/admise la tranzactionare „„„. pag 40
Conditiile majorarii de capital „ „„„„„ „.„„. „ „ „„„„„ „.„ „„ „„„„„ „ „ „ „ „„„ .••„„„ „. „„ „.„.„„. pag 44
Procedura de subscriere . . „ . . . .„„„ . „ . . . „ . . . .„ . „ „ „ „ . .„ . . •„ „ . . . . „ „„ . . . . „ . „ „ . . . . . . . . „. „ .. „ „ „ „„„.„„. pag 44
Admiterea la tranzactionare si modalitati de tranzactionare „„„„„.„„.„„„„„„„„.„„„„„„„. pag 50
Cheltuieli aferente emisiunii „„„„„.„„.„„.„„.„„„.„„„„. „ „ „ „ „ „ „ . „„„„ „ „ „„„„„„„. „„„. „„„ pag 50
Diluare . . . „ • . „„„. . • „ .. „ „„„ . . „ „ „ „ „„ . . „ . „„ .. „ „ „ „ . „ .. „ „ „ „ „ . . „. „„ „ . . „ „ . . . . „ . . . „ „ „ „ . . „ „. „ . „ . „„ ..• pag 50
lnformatii suplimentare „ . . „ . „ „ „ „ „ . . . . . „ . . . . „ . . „.„ . . . . . . „ „ „ „ „ . . „.„„ . . „ . . . . „ . . • . . „ . • . . . . . .„. . „..„ ... „„. pag 51
Semnaturi .„„„„„„.„„„„„ .• „„„.•.•... „.• „„.•. „..„„ .•.. „„...•..•.„ ..............„ ........ „..„ .•..„ „ ..•„ •. „ pag 52

3
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Nota catre investitori


Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de
numerar adoptata prin Hotararea AGEA CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti din 08.05.2017.

ln respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-a


hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de maxim 170.100.000 lei prin emiterea
a maxim 135.000.000 actiuni cu valoare nominala de 1,26 lei/actiune la pretul de subscriere de
1,26 lei/actiune. ln Etapa I a majorarii de capital actionarii inscrisi in Registrul Actionari lor la data
de înregistrare, 26.05.2017, au dreptul de a subscrie actiuni din prezenta emisiune proportional
cu cota detinuta din capitalul social al Societatii la data de înregistrare. Termenul de subscriere in
Etapa I este de 90 de zile de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect.
Actiunile ramase nesubscrise de actionari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de
preferinta vor fi oferite spre vanzare in a doua Etapa a majorarii de capital social, printr-o oferta
publica adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al
Emitentului, la pretul de vanzare de 1,49 lei/actiune. Etapa a li-a va avea 60 zile calendaristice
incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al
Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a
dreptului de preferinta. Subscrierea in Etapa a li-a se face dupa principiul "primul venit - primul
servit".
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a li-a vor fi anulate.
Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile
se vor valida prin rotunjire la întregul inferior.
Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale
Emitentului.
ln urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si
confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu
este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor
incluse in Prospect. ln situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau
aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea
Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.
lnainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace
proprii a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatiile cuprinse in prezentul Prospect. � ,

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite
conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi
evitate, sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intrerui:ierea
energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).
Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a
Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. ln luarea deciziei de a investi in
actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza,
inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate
legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in
acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultati juridici, financiari sau
de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si
financiare si la aspectele implicate în achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau
Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. :1.5..�.9. ./.f„S. -10.-.4.o fi·
.

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul
de ofertă nu are valoare de garanţie ş i nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F.
cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar
putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de
aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de
ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

4
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesli

DEFINITll
ln cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit,
urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si
celor de plural:

Actul constitutiv - actul constitutiv al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, care sta la baza infiintarii
si functionarii Emitentului
Actiuni - totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (înainte sau dupa
majorarea de capital)
Actionarii - persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in
Registrul Actionarilor
BVB - Bursa de Valori Bucuresti
Consiliul de administratie - Consiliul de Administratie al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara
Emitentul sau Societatea - CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, cu sediul in Onesti str. Str.
Industriilor nr.3, jud. Bacau, înregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI
960322.

Etapa I a majorarii de capital - subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de


preferinta.
Etapa a 11-a a majorarii de capital - subscrierea in cadrul ofertei publice primare adresată unui
număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului.

Formular de subscriere in Etapa I - perioada de preemtiune - formular care trebuie semnat


de actionar pentru subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.
Formular de revocare a subscrierii in Etapa I - in perioada de preemtiune.� � fare
trebuie semnat de actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul perioad eh�de ex� p i:it are a
dreptului de preferinta, in cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui amendam�li)Î:
Formular de subscriere in Etapa a 11-a - formular care trebuie semnat de investtt qr�en�
.
_

subscrierea in etapa a li-a majorarii capitalului social, adica in oferta publica pri�·�fă'Jădres?Jă
unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al �[tentului. � /
Formular de revocare a subscrierii Etapa a 11-a formular care trebuie serThi � 'CinVes'titor
pentru a revoca subscrierea in Etapa a li-a majorarii capitalului social, adica in oferta primara de
-

vanzare adresata unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al
Emitentului, in cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui amendament.

Legea pietei de capital Legea nr. 297 I 2004, referitoare la piata de capital, cu modificarile
ulterioare
-

Legea 24/2017 Legea privind emitentii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă


-

Legea Societatilor Comerciale - Legea 31/1990, cu cu modificarile ulterioare

Majorarea de capital - majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin
Hotararea din 08.05.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospectul - Prezentul Prospect - va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa


www.estinvest.ro, împreuna cu Formularul de subscriere, respectiv, revocare.

RON - Moneda nationala a Romaniei


5
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Bonesti

Regulamentul 1/2006 - Regulamentul CNVM nr. 1 /2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori
mobiliare

Regulamentul 809/2004 - Regulamentul (CE) privind implementarea Directivei 2003/71/CE în


ceea ce priveşte informaţiile cuprinse în prospecte, precum şi formatul, includerea şi publicarea
acestor prospecte şi diseminarea materialelor publicitare

Intermediarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani - Societate de servicii de investitii Financiare,


avand sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Remania, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237
237 471, înregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de
înregistrare 801 7326.

DECLARATU PRIVIND PERSPECTIVELE


Acest Prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii Emitentului
referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si, in general, perspectivele
Emitentului. Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si
riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot
modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective,
proiectii sau declaratii privind perspectivele sa nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel
de modificari includ, fara însa a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul ,.Factorii de
risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustiva.

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de
declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza
declaratiile de perspectiva incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale
previziunilor Emitentului sau modificarile survenite în situatiile, conditiile sau circu e �
Ă
d'"
'
care s-au bazat respectivele declaratii.
....;�
.;,.. -=
·

- '

Emitentul declara ca emisiunea de actiuni se adreseaza actionarilor emitenty J!t�s;J..\c - j


nivelul de informatii prezentate in prospect este proportional cu acest tip d cen1i e. .
J>.
S7\in
"?"'
• R(" /
„y-

REZUMATUL PROSPECTULUI
Sectiunea A - Introducere si avertismente
Element
A.1 Mai jos prezentam un rezumat, care reprezinta in mod exclusiv si trebuie citit ca o introducere la
Prospectul pentru majorarea capitalului social al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, fara pretentia de a
fi exhaustiv si care a fost elaborat doar in baza informatiilor din cadrul acestui Prospect si trebuie
coroborat cu acestea. Investitorii nu ar trebui sa se limiteze doar la citirea acestui rezumat.
Este recomandat ca investitorii sa citeasca integral Prospectul, în special riscurile de investitie
prezentate în sectiunea "Factori de risc", precum si celelalte informatii din sectiunile Prospectului.
Orice decizie de investiţie în valorile mobiliare respective trebuie să se bazeze pe o examinare
exhaustivă a prospectului de către investitor.
în cazul în care se intentează o acţiune în faţa unui tribunal privind informaţia cuprinsă în prospect,
se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislaţia internă a statelor membre, să
suporte cheltuielile de traducere a prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.
O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a
acestuia, dar doar dacă acesta este înşelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părţi

6
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

ale prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părţi ale prospectului, informaţiile
esenţiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.
A.2 Acordul emitentului sau al persoanei însarcinate cu elaborarea prospectului în ceea ce priveşte
utilizarea prospectului pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al valorilor mobiliare de
către intermediari financiari - NU ESTE CAZUL
Indicarea perioadei de ofertare în care poate fi efectuată o revânzare ulterioară sau un plasament
final al valorilor mobiliare prin intermediari financiari şi în care este valabil acordul pentru utilizarea
prospectului - NU ESTE CAZUL
Orice alte condiţii clare şi obiective asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea
prospectului - NU ESTE CAZUL

.
secr1unea B - Em1·tent s1 eventuar1 qarant1
Element

B.1 Denumirea socială şi denumirea comercială a emitentului: CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti


B.2 Sediul social al societatii este în Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Roman ia.
Societatea are forma juridica "societate pe actiuni", este in reg istrata la Registrul
Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, avand CUI 960322. Societatea a fost constituita
in Romania.
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-a infiintat in 1990 in baza Hotararii de Guvern nr. 1200 din
1 2 . 1 1 . 1 990 prin divizare din cadrul Combinatului Petrochimic Borzesti si preluarea
integrala a Combinatului Chimic Borzesti. La 15.03.1991 a fost organizata ca societate
comerciala cu capital integral de stat. Societatea a fost privatizata la 09.06.2003 prin
preluarea de catre A2 IMPEX S.R.L. Ploiesti de la APAPS (AVAS) a pachetului de
94,7464% din capitalul social de la acea data.
Legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicata,
privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
B.3 Activitatea principala a societatii conform codificarii CAEN este 2013 # l)fic�H-�a>(,aJtor
produse chimice anorganice de baza.
Activitatea cu ponderea cea mai mare în venitul realizat de societate este:"f :.flcaria �"" �' "
produselor chimice anorganice de baza.
% ţ1.t'�oe �
Principalele produse fabricate de S.C. CHIMCOMPLEX S.A.:
- Produse Clorosodice: Soda caustica solutie 50%, Soda caust tµlgi,·-Hip
de sodiu tehnic, Acid clorhidric sinteza, Clor lichid, Clor lichid imbute� "'
.
� rit � p..\��
- Cloruri anorganice: Clorura de calciu solutie, Clorura de calciu fulgi/tehnica,
Clorura de var, Clorura ferica;
- Solventi organici: Tricloretilena;
- Alchilamine: izopropilamina, Metilamine;
- Gaze comprimate: Hidrogen;
- Alte produse: Apa demineralizata, Acid sulfuric reconcentrat.
Identificarea principalelor pieţe de desfacere în care emitentul concurează:
Piata interna
Pondere veniturilor rezultate din principalele activitati desfasurate de societate (%):
Venituri realizate din 2014 2015 2016
principalele activitati
Venituri din vanzarea produselor:
- clorosodice 79,7% 76,4% 73%
- cloruri anorganice 1 0 ,9% 10,4% 12%
- solventi organici 3,6% 4,5% 6%
- alchilamine 5,2% 8,1% 8%
-alte produse 0,6% 0,6% 1%
Sursa: S.tudiilanafizeDroorii in baza documentelor financiar·contabile aferente siluatiilor financi8fe anuale aJe societalii

7
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Borzesti

Structura vanzarilor pe piata interna in anul 2016:


% in total vanzari interne 2016
Domeni ul

Metalurgie I Siderurgie 31
Distributie chimice 23
Chimie si petrochimie 20
Tratare aoe 8
lntretinerea drumurilor 8
Constructii metalice + mecanica 3
Industria alimentara 2
Energetica 2
Altele 3
Total 100
Sutsa: Studiifanaize propril ln baza documentele< financiar-tontebile aferente şituatîilor fina.nclat1 anuale ale societam.

Piata externa
Principalele piete externe din anul 2016:
Destinatia Pondere 2016 (%)
Turcia 40
Bulgaria 19
Ungaria 11
Polonia 4
Slovenia 4
Republica Moldova 4
Grecia 3
Belorusia 2

4�'1EGH�,
Spania 2
Germania
-
J
Serbia -- 2
Rusia -"'"';-� 1
-
Italia '"'r..
il
Ucraina
� �'?"-'"'- • 1 li
Olanda
Alte 13 tari
'\..">�
.>- RC"' ,,?„ 2
To tal 100
Sursa: StudiilanaJize proprii ln baia d�umentelor financiar�ntabllt aferente situatik>r fWlanclare anuale ale societatli.

B .4a O descriere a celor mai semnificative tendinţe recente care afectează emitentul şi ramura
de activitate în care acesta funcţionează.
ln anul 2016 piata europeana a produselor clorosodice a fost caracterizata astfel:
- oferta de soda caustica s-a situat la un nivel bun in primele 3 trimestre ale anului, iar
consumatorii care au incheiat contracte anuale nu au avut probleme de aprovizionare;
- in ultimul trimestru din 2016, productia europeana de soda caustica s-a diminuat
semnificativ si oferta de soda caustica a scazut, din cauza reviziilor tehnologice planificate
a problemelor tehnice care au aparut la unele instalatii de electroliza (BASF, Akzo}, de
scaderea disponibilului de acid azotic pentru izocianati si de reducerea cererii de clor;
- pe piata din Europa de Nord Vest cererea de soda caustica s-a mentinut la un nivel
constant si stabil, in timp ce in Europa de Sud, aceasta fost mai redusa, ceea ce a condus
la scaderea pretului in regiune;
- consumul stabil de soda caustica din zona Marea Mediterana/ Marea Neagra si oprirea
electrolizelor pentru conversia de la procedeul cu mercur la procedeul cu membrane au
generat o tendinta de crestere a pretului, de la 260 - 290 USD/t, cat a fost la începutul
anului 2016 la 320-330 USD/t, in adoua jumatate a anului, ajunQand la 430 - 460 USD/t la

8
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

sfarsitul anului 2016.


- cererea de clor, pentru derivati clorurati (PVC, solventi clorurati) a scazut substantial in
trimestrul I I I 2016, comparativ cu cererea de soda caustica, in special din cauza stagnarii
activitatii din constructii si industria auto, unde s-au consumat cantitati mai reduse de PVC,
izocianati;
- consumul de produse fabricate pe baza de clor (PVC, solventi clorurati) a scazut in
trimestrul IV 2016, fapt care a impus diminuarea productiei de clor si reducerea ratelor de
operare la instalatiile de electroliza. ln aceste conditii de piata, producatorii de clorosodice
au asigurat echilibrul intre cererea de soda caustica si cea de clor, prin functionarea la o
capacitate de productie cuprinsa intre 76- 81,4%. ln plus, stocurile europene de soda
caustica au aiuns la cel mai scazut nivel inregistrat vreodata (195.226 tone).
B.5 Chimcomplex SA Borzesti face parte dintr-un grup de societati controlate de catre
Serviciile Comerciale Romane SA Piatra Neamt, Grup format din 19 societali: Serviciile
Comerciale Romane SA Piatra Neamt, CONTACTOARE SA Buzau, SINTEROM SA
Cluj, A1 lmpex SRL Cluj Napoca, Uzuc SA Ploiesti, Uzuc Proiect SRL Ploiesti,
CHIMCOMPLEX SA Borzesti, IASITEX SA lasi, Somes SA Dej - societate in
faliment, Nova Textile Bumbac S.R.L. Pitesti, A:2. lmpex SRL Ploiesti, A4 lmpex SRL
Onesti, S.C. CAROMET SA Caransebes, A5 INVEST SRL Onesti, AISA INVEST SA
Cluj Napoca, A6 lmpex SA Cluj Napoca, INAV SA Bucuresti, VITORIA SERV SRL lasi,
EUROHOUSE COM SRL Onesti.
B.6 La data de 21.08.2017, CHIMCOMPLEX S.A avea doi actionari semnificativi, intre care
unul detinea pachetul majoritar:
Actionar Numar actiuni Procent
A2 IMPEX SRL Ploiesti 117.480.066 87,0184%
Statul Roman prin Autoritatea pentru 16.669.830 12,3475%
Administrarea Activelor Statului
Pers. Fizice 653.226 ă�VE���8o/o
Q�03%
' '

Pers. Juridice 202.902 '-J
. �
Tota l 135.006.024 ţli100%
detinut�cJ3 lfoio/
� if>-fa
Numarul de drepturi de vot este proportional cu numarul de actiuni �i:
Actului constitutiv al Societatii, fiecare actiune conferă acţionarilor dr u un vot. în
adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividende! �
otr�it legi(
B.7 Conturile de profit si pierdere anuale auditate pentru 2014, 2015 si 2016, precum si cele
aferente primelor sase luni din 2016 si 2017, de asemenea, auditate (lei):
2014 2015 2016 30.06.2016 30.06.2017
Cifra de afaceri netă 187 .027.863 193.836. 735 184.130.073 99.396.240 115.367.533

VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 191.640.503 203.766.251 186.688.560 95.613.961 115.764.988
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE- TOTAL 184.602.694 186.381.625 175. 792. 750 90.902.734 103.563.806
Rezultatul din
exploatare 7.037.809 17.384.626 10.895.810 4.711.227 12.201.182

VENITURI TOTALE 193.637.879 205.902.948 188.680.753 96.791.033 116.880.507

CHELTUIELI TOTALE 189.202.896 192.949.721 179.503.367 92.766.776 105.959.205


Rezultatul brut 4.434.983 12.953.227 9.177.368 4.024.257 10.921.302
Impozitul pe profit 363.785 o 977.341 426.162 1.672.207
Rezultatul net 4.071.198 12.953.227 8.200.027 3.598.095 9.249.095
Evolutia profitului din exploatare si a profitului net al Emitentului este pozitiva in perioada
analizata, bazata pe cresterea vanzarilor.

9
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

lnformatiî financiare pro forma


8.8 Emitentul a considerat ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor
financiari si nu au fost evidentiate tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si
rezultatul Emitentului, astfel ca nu furnizeaza informatiî financiare pro forma.
8.9 Nu s-a intocmit o previziune sau estimare a profitului.
8.10 O descriere a naturii tuturor rezervelor din raportul de audit privind informaţiile financiare
istorice - N U ESTE CAZUL
8.11 Emitentul declara ca, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligaţiile
sale actuale.

Sectiunea C - Valori mobiliare


Element
C.1 Forma si clasa valorilor mobiliare oferite in cadrul majorarii de capital: actiuni nominative,
indivizibile si in forma dematerializata
C.2 Moneda in care s-a facut emisiunea: RON
C.3 Capitalul social al Emitentului este impartit in 135.006.024 actiuni integral varsate, cu
valoare nominala de 1,26 RON/actiune.
C.4 Conform Actului constitutiv al Societatii, fiecare acţiune conferă acţionarilor dreptul la vot
în adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor potrivit
legii. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acţionarii
răspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris. Patrimoniul societăţii nu poate fi
grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.
C.5 Nu exista restricţii impuse asupra liberei transferabilităti a actiunilor Emitentului.
C.6 Actiunile CHIMCOMPLEX S.A. 8orzesti se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti,
la Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25. 1 1 . 1 996, iar incepa �
29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al 8V8, sub sir R<>0Mf';e -
de
"B".
Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital si ofertei primare de vanzare prez�nfate
in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capita1,-VsJ 'âvea
acelasi reqim ca si cele existente dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obliqatîL ""\ }:
C.7 ln perioada analizata, Emitentul a distribuit dividende doar pentru anul tfO;t&- oare�
dividendului brut a fost 0,044487 lei/actiune. Actionarii vor hotari modalital � istribufre
a profiturilor viitoare.
• RC )"'•'r

Sectiunea O Riscuri
Element
-

D.1 Informaţii de bază privind riscurile principale care sunt specifice emitentului sau sectorului
său de activitate:
Conditiile economice, politice si sociale din Romania.
lnvestitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de
un declin economic in Romania si in tarile din regiunea Europei Centrale si de Est, in
general. Operatiunile financiare ale Societatii pot fi de asemenea afectate negativ de
performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu
Societatea.
Riscul economic. Orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea
Societatii. Randamentul dintr-o investitie intr-o societate productiva depinde in mare

10
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

masura de conditiile economice de pe piata interna si internationala, de volumul


comenzilor primite si de valoarea contractelor încheiate, precum si de modificarile
preturilor materiilor prime si ale produselor finite. Veniturile societatii sunt în general
afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut,
tendintele în ocuparea tortei de munca si ale inflatiei, modificarea ratelor dobanzilor.
Impactul legilor s i al reglementarilor guvernamentale. Societatea trebuie sa se
supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si
standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar
putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei
rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societatii.
Riscul de creditare. Riscul de creditare reprezinta riscul de pierderi financiare pentru
Societate, în cazul î n care una din partile unui contract de instrument financiar nu
reuseste sa isi indeplineasca obligatiile contractuale.
Riscul ratei dobanzii. Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru
împrumuturi si numerarul detinute. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt
influentate de modificarile ratei dobanzii.
Gradul de îndatorare. Societatea poate utiliza împrumuturi care vor fi garantate de
regula cu activele. ln cazul în care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar
corespunzatoare pentru a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate
suferi o pierdere partiala sau totala a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea
activelor sau veniturilor Societatii poate determina o miscare mare, disproportionata,
nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor sau în venitul obtinut din acestea.
D.3 Informaţii de bază privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare:
Tranzactionarea la Bursa. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le
implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o
analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca rasi:iuns la mai
multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, � �rgem�
cfJQ�e <'
în
rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, conditiile economice .. g � erale,
sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative în sectorul S î€îatii si
(Îe: ,
alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate<�Bu�� ��a i �}
au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta '} „.eutea afettş)n
mod advers pretul pietei actiunilor. · RI. „„� „
Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende
viitoare se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea în
considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile
financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Sectiunea E - Oferta
Element
E.1 Daca vor fi subscrise si platite toate actiunile obiect al majorarii de capital social la Pretul
de Subscriere de 1,26 RON/actiune, atunci Emitentul va obtine fonduri brute de
170.100.000 RON.
Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera în principal la:
- comision Intermediar 3.000 EUR, plus 0,01 % din valoarea subscrisa a ofertei;
- comisioane ASF: conform Regulamentului ASF nr. 1 6/2014 privind veniturile ASF,
comisionul ASF este o cota de O, 1 % din valoarea subscrisa a ofertei, dar nu mai
11
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Bon:esti

mult de 1.000.000 lei. Tariful perceput pentru înregistrarea la ASF a actiunilor


noi este de 500 lei;
- alte costuri administrative de ducere la îndeplinire a majorarii de capital social
(publicitate, Monitorul Oficial, Registrul Comertului etc).
Comisioanele bancare percepute pentru plata unei subscrieri efectuate de catre un
actionar/investitor vor fi suportate în totalitate de catre acesta.
E.2 Motivele majorarii de capital şi utilizarea fondurilor obţinute:
Chimcomplex doreste sa-s1 dezvolte afacerile sale in industria chimica, printr-o combinatie
de crestere organica si achizitii, una dintre acestea fiind reprezentata de achizitia unor
Grupe de Active economic viabile ale Oltchim S.A. în scopul de a le integra cu activele de
productie ale Chimcomplex din Onesti formand o noua platforma chimica de productie
care sa se adreseze pietelor regionale si internationale.
Chimcomplex va investi ulterior în Grupele de Active achizitionate si in activele proprii de
productie pe baza unei strategii de modernizare a industriei chimice a Romaniei, urmarind
cresterea capabilitatilor de productie, extinderea portofoliului de produse si o mai buna
acoperire a pietelor.
Avand in vedere contextul actual precum si oportunitatea de dezvoltare pe verticala a
Chimcomplex S.A., prin achizitionarea unor Grupe de Active ale Oltchim S.A si de a
integra astfel o fabricatie similara cu cea a societatii Chimcomplex, apare ca fiind absolut
necesara si benefica valorificarea acestei oportunitati avand în vedere consolidarea
pozitiei pe piata bineinteles in beneficiul actionarilor Chimcomplex.
ln aceste conditii, pentru a asigura parte din fondurile necesare achizitiei unor Grupe de
Active ale Oltchim S.A. precum si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar punerii în
functiune a noii platforme chimice este necesara asigurarea unei finantari care sa vina de
la actionarii prezenti si/sau de la alti posibili noi actionari, este necesara majorarea
capitalului social prin emisiunea de noi actiuni.
Valoarea neta estimata a fondurilor obtinute este 170.1 00.000 RON, din care se scad
cheltuielile emisiunii.
E.3 Majorarea de capital se face în baza Hotararii AGEA CHI MCOMPLEX S.A. din data de
08.05.2017, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1957 din
08.06.2017. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social v � te spre
subscriere actionarilor existenti la data de înregistrare, proportional cu rr"tl arul aa'
'hi flu nilor
pe care le poseda. -�„/f .
Durata de valabilitate a exercitarii dreptului de preferinta este 90 de zile ca f!_�ris!i1ce
&&
incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicării prospectului, '�sp-&�v de la ��ta
��
de.2..:f„.l.Q:2.�U�pana la data de .2..�.0J...?.Q/8, inclusiv, in care se poate
f
ci� dre
, ptul de
subscriere proportional cu numarul de actiuni înregistrat de actionari rcr Depozitarul
Central la data de înregistrare stabilita de AGEA (26.05.2017);
Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator
procentului din capital pe care ii detine aplicat la numarul de 1 35.000.000 actiuni emise in
cadrul prezentei majorari de capital. Rata de subscriere, care reprezinta numarul de
drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie o actiune nou emisa este
1 ,000044622222222. Astfel, pentru a subscrie 1 .000 de actiuni nou emise, sunt necesare
1 . 000,044462 drepturi de preferinta. Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite
subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la întregul
inferior.
Metoda de intermediere este Metoda celei mai bune executii.
A doua zi dupa încheierea Etapei I, Emitentul va informa piata printr-un Raport Curent
întocmit de Consiliul de Administratie, pe baza informatiilor primite de la Intermediar,
despre rezultatele subscrierii în perioada de exercitare a dreptului de preferinta. Raportul
respectiv va contine nu·marul de actiuni subscrise in perioada de exercitare a dreptului de

12
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Boczesb

preferinta si numarul de actiuni ramase nesubscrise, care vor fi oferite spre subscriere in
Etapa a 11-a (oferta primara adresată unui număr mai mic de 1 50 investitori, agreati de
Consiliul de Administratie al Emitentului). ln aceeasi zi, Raportul va fi publicat pe site-urile
Emitentului si Intermediarului.
Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile
ramase nesubscrise de catre actionari în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de
preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori,
agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 1,49
lei/actiune.
Durata de valabilitate a Etapei a li-a a majorarii de capital este de 60 zile calendaristice
incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al
Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in cadrul perioadei de
exercitare a dreptului de preferinta, respectiv de la data de 2,:0.ţ·„�.\�. pana la data de
lb-. �.-.2.o.lg inclusiv, in care investitorii agreati pot subscrie actiuni in concordanta cu
principiul „primul venit - primul servit".
Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la
sediul Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia, www.estrnvest.ro pe toata
durata subscrierii in Etapa a li-a.
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a 11-a vor fi anulate.
E .4 O descriere a tuturor intereselor care ar putea influenţa emisiunea/oferta. inclusiv a celor
conflictuale - N U ESTE CAZUL
E.5 Numele persoanei sau denumirea entităţii care oferă spre vânzare valoarea mobiliară:
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
Contracte de restricţionare: identificarea părţilor implicate; durata perioadei de
restricţionare - N U ESTE CAZUL

E.6 Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesa � �tru a
subscrie o actiune nou emisa este 1 ,000044622222222. Astfel, pentru a subsc l'ie 1 .000
de actiuni nou emise, sunt necesare 1 .000,044462 drepturi de preferinta ,0 p.?RO�ţ1.\ }j
Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capit� � ? ial, astfel :Ca
t-
celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dt epful, · 1� vor fi
diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere
E.7 Emitentul nu percepe de la subscriitori/investitori nici un cost aferent subscrierii in cadrul
majorarii de capital.

1. PERSOANE RESPONSABILE

lnformatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de S.C.


CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, cu sediul in Onesti str. Industriilor. Nr. 3, jud. Bacau, înregistrata
la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI 960322.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:


Coman Dumitru - Director General
Alexa Anisoara - Director Economic

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF
ESTINVEST S.A. Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9. Focsani, Remania, telefon (40)
13
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Borzesli

237 238 900, fax (40)237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr.
J39/663/1995, cod unic de inregistrare 801 7326.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Intermediarului:


lsac Lucian Ovidiu - Director General
Lupu Marian - Director General Adjunct.

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul,


mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, declara prin
prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe
care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de
natură să afecteze semnificativ conţinutul acestuia.

Revizuind continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta


Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai ESTINVEST SA, declara prin
prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe
care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de
natură să afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantii Emitentului:
- Accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea
informatiilor prezentate;
Certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile lor, ca nu exista fapte a
caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare; �';
Au facut toate anchetele rezonabile în aceasta privinta; si
Certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe ca're
� ··
/,,..':> i.fl
5Y� det \
prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamen � �
virifl;l

piata de capital din Romania, cerintele Bursei de Valori Bucuresti siR "amentu!di
�l
809/2004 al Comisiei Europene, cu modificarile si completarile ulterioare � .s--r-'

2 . AUDITORI
Auditorul Societatii este G5 CONSULTING S.R.L. Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, jud Cluj,
înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu nr. J1 2/943/2002, cod unic RO 14650690, înregistrata
la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 223/02.07.2002.

ln perioada acoperita de informatiile financiare istorice, auditorul financiar nu a demisionat si nu


a fost demis. Chimcomplex SA Borzesti a încheiat cu auditorul financiar SC G5 Consulting SRL
Dej contractul nr.134/12.05.2017, pentru un mandat de 3 ani.

3. FACTORI DE RISC
Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati
in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Administratorii sunt de
parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori.
Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii
in Societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii.
Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de

14
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Bon;esti

reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si


global.
Conditiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii în ceea ce
priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si
social din Romania si din regiunea Europei Centrale si de Est in general. ln mod special,
rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:
schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari
din Europa Centrala si de Est;
schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau
interpretarii legilor si regulamentelor;
schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii;
si
modificarile procentelor sau metodelor de impozitare.
lnvestitiile Societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un
declin economic în Romania si in tarile din regiunea Europei Centrale si de Est, în general.
Operatiunile financiare ale Societatii pot fi de asemenea afectate negativ de performanta si
modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Societatea.
Riscul economic. Orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii.
Randamentul dintr-o investitie într-o societate productiva depinde în mare masura de conditiile
economice de pe piata interna si internationala, de volumul comenzilor primite si de valoarea
contractelor incheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale produselor finite.
Veniturile societatii sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi
cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea tortei de munca si ale inflatiei, si
modificarea ratelor dobanzilor.
Impactul legilor si al reglementarilor guvernamentale. Societatea trebuie sa�e
�--�
SUP.�a ', 1e-gilcr
si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si standardele de ezv�lta� .
�'·

Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect ��� ar la & �
cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii, precum si un efe&t cffivers as,\Jpra
�� nur1'1 r ar
6
valorii patrimoniului Societatii. Modificarile legilor legate de proprietatea asu
putea avea un impact negativ asupra valorii actiunilor ordinare. Ar putea fi introduse noi legi,
care sa fie aplicabile retroactiv si care sa afecteze planificarea de mediu, utilizarea terenului si
regulamentele de dezvoltare.
Societatea ar putea fi afectata in mod advers de intarzierile sau de refuzul de acordare a oricarei
aprobari guvernamentale pentru orice investitie, precum si de aplicarea unor restrictii legale sau
administrative pentru Societate, pentru efectuarea de investitii.
Riscul de creditare. Riscul de creditare reprezinta riscul de pierderi financiare pentru Societate,
în cazul în care una din partile unui contract de instrument financiar nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile contractuale.
Expunerea Societatii la riscul de creditare este influentata in principal de caracteristicile
individuale ale fiecarui client. O baza larga de clienti reduce riscul de creditare. Valoarea
contabila a acestor active financiare reprezinta expunerea maxima la credit.
Riscul ratei dobanzii. Societatea ar putea fi supusa unui risc al ratei dobanzii pentru
împrumuturi si numerarul detinute. Capitalurile proprii si profitul sau pierderea sunt influentate de
modificarile ratei dobanzii.
Tranzactionarea la Bursa. Actiunile ordinare sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori
Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile în

15
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este
cazul, consultare cu un consilier financiar independent.
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi
factori, inclusiv variatiile în rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele
financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei
de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului,
modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi
controlati de Societate.
Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea
afecta in mod advers pretul pietei actiunilor.
Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se
va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor
factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si
anticipat de numerar.
Impozit. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste consecîntele
detinerii de actiuni in cadrul Societatii, precum si primirii de beneficii de la aceasta.
Gradul de indatorare. Societatea poate utiliza împrumuturi care vor fi garantate de regula cu
activele. ln cazul în care Societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzatoare pentru
a acoperi datoria suportata de catre Societate, aceasta poate suferi o pierdere partiala sau totala
a capitalului. O miscare relativ mica in valoarea activelor sau veniturilor Societatii poate
determina o miscare mare, disproportionata, nefavorabila sau favorabila in valoarea actiunilor
sau in venitul obtinut din acestea.

/.<>��
/�
':i '" G ..::\
,(, <
4. INFORMATU DESPRE EMITENT
��!� �)
4.1. Denumirea socială şi denumirea comercială a emitentului -t"> ţ...
" � ,.� ; '
CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-a infiintat in 1990 in baza Hotararii de Gu Etr.n_nr. 1200 din
12. 1 1 . 1 990 prin divizare din cadrul Combinatului Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a
Combinatului Chimic Borzesti. La 15.03.1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital
integral de stat. Societatea a fost privatizata la 09.06.2003 prin preluarea de catre A2 IMPEX
S.R.l. Ploiesti de la APAPS (AVAS) a pachetului de 94,7464% din capitalul social de la acea
data.
Societatea este înregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J04/493/1 991, avand CUI
960322. Sediul societatii este in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau.

4.2. lnvestitii
Principalul obiectiv de investitii al Societatii pentru anul 2017 este achizitia unor Grupe de Active
economic viabile ale Oltchim S.A

PREZENTARE BUSINESS PLAN


Integrarea Chimcomplex si Oltchim va avea pe plan intern efecte tehnice, economico-financiare
si sociale.
Din punct de vedere tehnic, aceasta integrare este posibila si utila celor doua combinate ca
urmare a profilului tehnic asemanator, dar si complementar a fluxurilor tehnologice. De exemplu,
ambele combinate produc si prelucreaza clor, dar daca la Borzesti acest produs este in exces, la
Oltchim acesta este deficitar. Mai mult decat atat, se va face si o specializare în productia de
cloruri anorganice si în utilizarea mai eficienta a capacitatilor de productie de acid clorhidric,
16
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesli

hipoclorit de sodiu si diferite sortimente de soda caustica. ln plus, politica de investitii va fi


orientata spre utilizarea eficienta a resurselor financiare.
Din punct de vedere economico-financiar, Compania Romana de Chimie va reprezenta un
centru puternic de afaceri, cu o cifra de afacei care se va apropia de 400 milioane de euro, si
care va putea sa-si finanteze investitiile din care va obtine un profit atractiv pentru investitori.
Din punct de vedere social, aceasta afacere va crea locuri de munca ca urmare a cresterii
gradului de utilizare a capacitatilor la Borzesti, prin salvarea unui mare numar de locuri de munca
la Rm. Valcea si prin dezvoltarea previzibila a noi tehnologii si instalatii.
Nu in ultimul rand, Compania Romana de Chimie va polariza si activitatea altor agenti economici
din industria chimica si va crea locuri de munca si in industria pe orizontala. Resursele naturale
ale Romaniei - sare, gaze naturale, calcar etc. vor fi valorificate local, eficient.
Astfel, prin integrarea in acelasi grup industrial, valoarea de piata a ambelor combinate va creste
indirect cu peste 30%. Acest efect se poate obtine doar in cazul achizitiei unor Pachete de active
ale Oltchim de catre Chimcomplex.

ANALIZA AFACERII - Achizitia unor Pachete de active ale Oltchim SA

Pentru analiza afacerii, trebuie sa luam in considerare urmatoarele:

• ln demersul sau catre dezvoltare Chimcomplex isi asuma un rol activ, in integrarea
si eficientizarea industriei chimice romanesti.
• Experienta tehnica de peste 55 ani in industria chimica a Chimcomplex si
rezultatele pozitive obtinute de-a lungul anilor.
• Potentialul de piata rezultat in urma fuziunii celor doua entitati s,i,{>Jits1dom_ �aloare
adus economiei romanesti in ansamblu printr-o cifra de a(ce ri cum'Î:ilata de
cf "
aproape 400 milioane de EUR anual
„ ţ;:
Realizarea unui grup industrial puternic, integrat capabil sa devina competitiv in
.


fata oricarui concurent extern.
Contextul de piata regional favorabil (Romania, Bulgari "
��
-,
�pROBAi ffJ
b-Serbia, U�tjaria),
respectiv cererea locala de produse chimice, care imp � xistentl unui
producator puternic si competitiv.

Punctele forte ale Oltchim:


1. Locatia: Oltchim se afla in apropierea unor importante zacaminte de sare si calcar ,
dar si in apropierea raului Olt (debit suficient de apa pentru utilitati si emisar), surse
apropiate de soda calcinata (US Govora), tuf vulcanic (pentru polieteri) si prezenta in
apropiere a unei termocentrale pe carbune (CET Govora operationala);
2. Tehnologii: Oltchim are in portofoliu tehnologii pentru produse de viitor (oxoalcooli,
polieteri- polioli, anhidrida ftalica, propenoxid, propilenglicol);
3. Fluxul tehnologic pentru produse clorosodice este integrat complet (doua instalatii de
electroliza cu instalatii consumatoare de clor asociate);
4 . Personal cu înalta specializare;
5. Infrastructura specifica unei platforme chimice;
6. Poziţie geografică avantajoasă, în vecinătatea principalelor zone de creştere a
producţiei din ţările din Europa Centrală şi de Est, şi din Orientul Mijlociu (în principal
Turcia);
7. Poziţie puternică pe piaţa din România pentru toate produsele fabricate la Oltchim;
8. Existenţa unei baze de clienţi relativ diversificate, fară o concentrare excesivă a
acestora (în special pentru export );
9. Experienţă în vanzarea pe pieţele internaţionale (aproximativ 70% din producţie este
exportată);
1 O. Majoritatea instalaţiilor au fost retehnologizate, modernizate şi au capacităţile
semnificativ crescute faţă de cele iniţiale, de la punerea in funcţiune .
17
PROSPECT CHIMCOMPLEX $.A. Borzesti

Oporlunitati

1. Creşteri previzionate pentru principalele produse Oltchim p e toate pieţele din regiune
(UE si Orientul Mijlociu ) în următorii ani , pe fondul dezvoltării economice generale a
acestora ;
2. Majoritatea pieţelor din regiune sunt importatoare nete pentru produsele Oltchim, iar
cantităţile produse de Oltchim vor putea fi absorbite de cererea existentă ;
3. Cunoaşterea pieţei regionale de export în virtutea experienţei anterioare oferă
posibilitatea identificării de noi clienţi şi stabilirea unor strategii de export coerente;
4. Avantaje competitive din punctul de vedere al costurilor logistice pentru deservirea
ţărilor din proximitatea geografică .

STRATEGIA
Restructurarea Oltchim si adaptarea la schimbarile mediului economic implica:
- restructurarea de ansamblu a proceselor organizatiei,
- restructurare organizatorica,
- repozitionarea pe piata,
- restructurarea productiei,
- restructurarea proceselor tehnologice in functie de disponibilitatea materiilor prime,
- integrarea si optimizarea fluxurilor tehnologice si de utilitati si adoptarea solutiilor de
eficienta energetica , minimizare costuri ,
- asigurarea echilibrului organizational prin sincronizarea intre functiile organizatiei:
tehnic, financiar, comercial, investitii, operational, auxiliar (defalcarea obiectivelor generale pe
functii si asigurarea coerentei activitatii fiecarei structuri organizatorice pentru maximizarea
rezultatelor de ansamblu ).
Premise esentiale in demararea rentabilizarii combinatului: 4?��
- definirea unei constructii tehnologice si de utilitati focalizata pe maximfzarea r��Lllt.atelor
din fabricatiile de Oxoalcooli, Polieteri-polioli, Propenoxid-propilenglicoli, Anhidrid�\ lfţalica (pe
, '
suportul unei instalatii de electroliza cu membrana cuplata cu o instalatie de cogenerare � i�alta
eficienta); ( h?r-.o\} �J
- integrarea tehnologica cu Chimcomplex pe fluxul de clorosodice si p � piata. I·

Imediat dupa achizitie, Pachetele de active vor fi organizate sa functioneze la o


capacitate care sa asigure rentabilitatea acestor active.
Pentru aceasta se vor lua urmatoarele masuri:
1. lnceperea reabilitarii electrolizei cu membrana prin schimbarea membranelor si
reactivarea electroz ilor;
2. Elaborarea unui program concret de investitii pentru protectia mediului;
3. Asigurarea capitalului de lucru pentru functionarea instalatiilor la nivelul maxim;
4 . Asigurarea materiilor prime deficitare, respectiv propilena si clor.
ln aceste conditii, se va putea realiza o cifra de afaceri anuala de minim 350 milioane €,
care asigura profitabilitatea afacerii.

CONSIDERA Tll INVESTITIONALE


lnvestitiile necesare pentru activarea si rentabilizarea activelor din Pachetele
achizitionate vor consta în:
investitii tehnologice urgente
investitii pentru dezvoltari si restructurari tehnologice si de utilitati;
investitii de mediu;
o instalatie de cogenerare de înalta eficienta

CONCLUZII
18
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti


Proiectul crearii Companiei Romane de Chimie este o afacere unica si o
oportunitate rara pe piata chimiei, prin care o tara isi poate mari evident puterea si
influenta in regiune, in acest domeniu, iar pentru finantatori este foarte rentabil.

Valoarea de piata a ambelor combinate va creste indirect cu peste 30%, daca vor
face parte din acelasi grup industrial.

Compania Romana de Chimie va polariza si activitatea altor agenti economici din
industria chimica si va crea locuri de munca si in industria orizontala. Resursele
naturale ale Romaniei - sare, gaze naturale, calcar etc. vor fi valorificate local,
eficient.

Din punct de vedere economico-financiar, Compania Romana de Chimie va
reprezenta un centru puternic de afaceri, cu o cifra de afacei care se va apropia de
400 milioane de euro si o marja a EBITDA de peste 20% prin care va putea sa-si
finanteze investitiile si sa obtina un profit atractiv pentru investitori.

Din punct de vedere social, aceasta afacere va crea locuri de munca ca urmare a
cresterii gradului de utilizare a capacitatilor la Borzesti, prin salvarea unui mare
numar de locuri de munca la Rm. Valcea si prin dezvoltarea previzibila a noi
tehnologii si instalatii.

5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI


5.1. Activitati principale
Activitatea principala a societatii conform codificarii CAEN este 201 3 - fabricarea altor produse
chimice anorganice de baza.
Activitatea cu ponderea cea mai mare in venitul realizat de societate este fabris;: .am �;�r.oduselor
chimice anorganice de baza. _4�?-1" � �
"'
Principalele produse fabricate de CHIMCOMPLEX S.A.:
- Produse Clorosodice: Soda caustica solutie 50%, Soda caustica"fulgi;,.,�
sodiu tehnic, Acid clorhidric sinteza, Clor lichid, Clor lichid îmbuteliat;
,Bipoclo �

p..\ �·
'· de ţ� �
- Cloruri anorganice: Clorura de calciu solutie, Clorura de calciu ful g ' eh �o\'.>
lfi . Clon.fi de rlt
var, Clorura ferica;
Solventi organici: Tricloretilena; �-
„,:-./ '\::'„,..
Alchilamine: izopropilamina, Metilamine;
Gaze comprimate: Hidrogen;
Alte produse: Apa demineralizata, Acid sulfuric reconcentrat.

5.2. Piete principale


Principalele piete ale societatii:

Piata interna
Pondere veniturilor rezultate din principalele activitati desfasurate de societate (%):

Venituri realizate din 2014 2015 2016


principalele activitati
Venituri din vanzarea produselor:
- clorosodice 79,7% 76,4% 73%
- cloruri anorqanice 10,9% 10,4% 12%
- solventi orqanici 3,6% 4,5% 6%
- alchilamine 5,2% 8,1% 8%

o
-alte produse 0,6% 0,6% 1%
.. ... " "
Sursa: Stud1i/anal1ze propm in baza documentelor financiar-contabile aferente sttuatul r financiare -
�nuale ale soc1etab1.

Structura vanzarilor pe piata interna in anul 2016:

19
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Boaesti

Domeniul % in total vanzari interne 2016

Metalurqie I Siderurgie 31
Distributie chimice 23
Chimie si petrochimie 20
Tratare ape 8
lntretinerea drumurilor 8
Constructii metalice + mecanica 3
Industria alimentara 2
Enerqetica 2
Altele 3
..
Total 100
„ .„ „
Sursa. SludoVanallze propm 1n baza documentelor financiar-contabile aferente sotuatnlor financiare anuale ale soc1etati1.

Piata externa
. paIele piete externe din anul 2016:
pnnc1
Destinatia Pondere 2016 (%)
Turcia 40
Buloaria 19
Unoaria 11
Polonia 4
Slovenia 4
Republica Moldova 4
Grecia --� 3
Belorusia �V
/ �� 2
Spania ..- \!• 2
Germania

.
I" 2
•-r ;;:
Serbia oP..0\:>'" �I 2
:;., .
Rusia
'
\
°<�
,
;

, 1
Italia '<_. "
"' · � „.....-
J:l
-
-
; 1
Ucraina 1
Olanda 3
Alte 1 3 tari 2
Total 100
. . „
Sursa: Studii/analize proprii on baza documentelor financiar-contabile aferente s1tuat11lor financiare anuale ale soc1etati1.

Principala piata externa este Turcia, care absoarbe cea mai mare parte din exportul realizat de
CHIMCOMPLEX S.A. Pricipalul produs exportat in aceasta tara este soda caustica solutie 50%.
ln 2016 piata din Bulgaria s-a situat pe locul al doilea, principalele produse livrate fiind: soda
caustica solutie, acid clorhidric, clorura de calciu, clorura ferica si clor lichid.
Ungaria si Polonia au fost piete importante pentru CHIMCOMPLEX in 2016, situandu-se pe
locurile 3-4 intre tarile in care societatea a efectuat exporturi. Pe aceste piete, Societatea
comercializeaza clor, acid clorhidric, soda caustica, clorura de calciu, clorura de var, hipoclorit de
sodiu, monometilamina, dimetilamina, izopropilamina si tricloretilena.

Evaluarea activitatii de aprovizionare:


. .
. .pa I"11 furrnzon:
pnnc1
Produs Furnizor
Eneroie electrica E-ON Enerqie Remania SA
Gaz metan E-ON Eneroie Remania SA
Sare solutie Salina To. Ocna
Soda calcinata Ascom Bucuresti
20
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Amoniac Dafcochim
Var industrial Carmeuse Brasov
Piatra de calcar Mezei Trans SRL Rupea
.. .
Sursa. Stud1Vanalize propm lll baza documentelor finanC1ar-eontabile aferente s
nua
. ..
ti1lor fnanoare anuale ale s<>Cl
et a
ti1.

Relatiile cu furnizorii au caracter traditional si sunt procedurate in cadrul unui sistem integrat de
management al calitatii - mediu ISO 9001, ISO 14001.

Evaluarea activitatii de vanzare


Conjunctura externa:
- oferta de soda caustica s-a situat la un nivel bun in primele 3 trimestre ale anului 2016, iar
consumatorii care au incheiat contracte anuale nu au avut probleme de aprovizionare;
- in ultimul trimestru din 2016, productia europeana de soda caustica s-a diminuat semnificativ si
oferta de soda caustica a scazut, din cauza reviziilor tehnologice planificate a problemelor
tehnice care au aparut la unele instalatii de electroliza (BASF, Akzo), de scaderea disponibilului
de acid azotic pentru izocianati si de reducerea cererii de clor;
- pe piata din Europa de Nord Vest cererea de soda caustica s-a mentinut la un nivel constant si
stabil, in timp ce in Europa de Sud, aceasta fost mai redusa, ceea ce a condus fa scaderea
pretului in regiune;
- consumul stabil de soda caustica din zona Marea Mediterana/ Marea Neagra si oprirea
electrolizelor pentru conversia de la procedeul cu mercur fa procedeul cu membrane au generat
o tendinta de crestere a pretului, de la 260 - 290 USD/t, cat a fost la inceputuf anului 2016 fa
320-330 USD/t, in adoua jumatate a anului, ajungand la 430 - 460 USD/t la sfarsituf anului 2016.
- cererea de clor, pentru derivati clorurati (PVC, sofventi cforurati) a scazut substantiaf in
trimestrul III 2016, comparativ cu cererea de soda caustica, in speciaf�io��a stagnarii
activitatii din constructii si industria auto, unde s-au consumat cantitatPmai redt'Se de PVC,
izocianati; -
, ;:.
- consumul de produse fabricate pe baza de clor (PVC, sofventi clorurati) a scazUfin1 ri�estruf IV
,

2016, fapt care a impus diminuarea productiei de clor si reducerea rate �


�Gfe qf>�rare la
d'sodice aulasigurat
instalatiile de electroliza. ln aceste conditii de piata, producatorii de\_�lor
echilibrul intre cererea de soda caustica si cea de clor, prin functionâeea. la o capacitate de
productie cuprinsa intre 76- 81,4%. ln plus, stocurile europene de soda c aus
tica au ajuns la cel
mai scazut nivel inregistrat vreodata (1 95.226 tone).

Pe langa scaderea cererii de clor pe piata externa, rezultatele inregistrate de Chimcomplex in


anul 2016 au fost influentate de intensificarea concurentei pe piata solventilor clorurati, cu efect
asupra scaderii semnificative a cantitatii livrate si a pretului tricloretilenei si de constrangerile
legislative aplicabile acestei clase de produse. Cu toate acestea, prin eforturile depuse
Chimcomplex a obtinut autorizarea tricloretilenei pentru o perioada de 25 luni. Importul masiv de
tricloretilena in Turcia din China si pe piata din Europa din SUA a contribuit la scaderea pretului,
pana la o valoare de 850 USD/t, ceea ce a impus orientarea livrarilor catre piata din Europa de
Vest si Rusia. Aceasta piata asigura un consum mai redus, dar stabil la preturi mai ridicate
cuprinse intre 900 - 1 OOO EUR/dmt.

5.3. ln cazul în care informatiile furnizate în conformitate cu punctele 5.1 si 5.2 au fost influentate
de factori extraordinari surveniti de la încheierea perioadei acoperite de ultimele situatii
financiare auditate si publicate, se precizează acest fapt.

Nu este cazul

5.4. lnformatii sintetice privind măsura în care emitentul este dependent de patente si licente,
contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie.
21
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Societatea foloseste urmatoarele licente in procesele de fabricatie:


1 . Contract de licenta nr. GJ32/1 7.03.20 1 1 , pentru Brevet nr. 125295/30.09.201 O " Procedeu de
obtinere a clorurii ferice in solutie apoasa".

2. Contract de licenta nr. GJ88/08.05.2006, pentru brevet Brevet nr. 121639 " Procedeu de
obtinere a clorurii ferice in solutie apoasa".

Chimcomplex SA este dependent de aceste patente numai pentru fabricatia/instalatia Clorura


ferica.

5.5. Elementele pe care se bazează orice declaratie a emitentului privind pozitia sa competitivă.
Nu este cazul

6. ORGANIGRAMA
Chimcomplex S.A. Borzesti face parte dintr-un grup de societati controlate de catre Serviciile
Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt, Grup format din 1 9 societati: Serviciile Comerciale
Romane S.A. Piatra Neamt, CONTACTOARE S.A. Buzau, SINTEROM S.A. Cluj, A1 lmpex SRL
Cluj Napoca, Uzuc S.A. Ploiesti, Uzuc Proiect SRL Ploiesti, CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,
IASITEX S.A. lasi, Somes S.A. Dej - societate in faliment, Nova Textile Bumbac S.R.L. Pitesti,
A2 lmpex SRL Ploiesti, A4 lmpex SRL Onesti, CAROMET S.A. Caransebes, AS INVEST SRL
Onesti, AISA INVEST S.A. Cluj Napoca, A6 lmpex SA Cluj Napoca, INAV S.A. Bucuresti,
VITORIA SERV SRL lasi, EUROHOUSE COM SRL Onesti.

. . . . . . .
Pnnc1paI eI e soc1etat'1 cu act'1v1'tate de product·1e s1 cercetare sunt struc
t urate tn "" ca
â r�ru �
dvF. I �tt1puI u1
SCR pe 6 divizii:
Divizia Utilaje Speciale: CAROMET S.A. Caransebes, UZUC S.A. Ploiesti, �;

,

Divizia Constructoare de masini si Aparataje: SI NTEROM S.A. Cluj, C,f? ,�f


� O�E
S.A. Buzau,
\�..,
Divizia Textile: IASITEX S.A. lasi, NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. Pit�ti, '' '''" '
' .J
Divizia Chimica: CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,
'"

Divizia Celuloza-Hartie: SOMES S.A. Dej - in faliment,


Divizia Aeronautica: INAV S.A. Bucuresti.

Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt, societate inregistrata la ORC sub nr.
J27/631/1993 CUI 3708495 are urmatoarea structura a actionariatului·
Actionari Nr. actiuni procent detinut
I

Vuza Stefan 1 . 283.183 97,2464%


A1 lmpex SRL 14.939 1 , 1321%
lasitex SA 1 3.253 1 ,0044%
Uzuc SA 6.450 0,4888%
Somes SA 529 0,0401%
Nova Textile Bumbac 802 0,0608%
Alti actionari 361 0,0274%
Total 1.319.517 1 00%

Relatiile de proprietate intre componentii Grupului sunt prezentate in schema urmatoare:

22
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Nova Texti
l e
BumbacSRl

Vitoria Serv
SRl

A21mpeKSRl

Caromet SA laslteK SA

Organigrama Emitentului este urmatoarea:

$.C. ClllMCOMPLEX S.A. BORZESTI


vaJabil•d•lit d.wtade: �;;.· :_
:"",1,/i;l'ţ·
t: -::i11/;. !>. c::�.l.C·î)',.,. '----- ADUNAREA GENERALA A ACTIONAAILOA

CONSILI UL oe bJ)MIN JSTRATie

DI R ECTOR G ENEfl A1.

Otpar lament O.parumttnt Oepartament Departament


Economic necurse Umane
Dlrec;Un Generate
Comercial Produclle

.W 1.
l'rHn .\'lt l>""'
T� u
"
tt uoulJundtr,
S
�Jil.!9
•• 9U IGSt h lil

.I< letOUfo_tO

P•�"•NWr- �

�.t.l l t.lu'\lf" A
o e>
fgjj1 �

i<°b'���=��J Ih1l'1b.:"1 „,R1 ....�t""'"


..,.,,.

l�.:.ti...:.Abut.Mt Az.:>!' 1
I

e!:[�;wl
Se tt� &.pioot.t. "9
�I
„l!'("b""' I ...Rt tt..c> E'9:1riol O t.V
...!


��Ol'CI
I "•!S:it*tdll1(;.oţj\,lttVJl�l:.I
Ao:?
_ .il"CI

• 11
0.1ao.1. ... . lflh „..,lţ'll' tr-.s"�.a:lin TGE -.+
8V."'lf 41P9 ··�·'!.J
·/[)
- /„,;J
1 -·
. „� f
!__ ,
.

-

23
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

7. INFORMAŢII PRIVIND TENDINŢELE


Mediul macroeconomic, in general, si piata produselor chimice, in particular, continua sa fie
afectate de criza economica, cu urmari negative asupra potentialului de dezvoltare al societatii.
Criza economica ce se manifesta la nivel global determina o tendinta de micsorare a pietei
comerciale in ansamblul sau si reprezinta principalul factor de incertitudine care afecteaza piata
in care activeaza Societatea. Cu toate acestea, Societatea intentioneaza sa urmareasca in
continuare oportunitati atractive de dezvoltare a activelor operationale.

Nu exista tendinte recente semnificative înregistrate de la finalul ultimului an financiar,


pana la data prezentului document.

8. PREVIZIUNI SAU ESTIMĂRI PRIVIND PROFITUL


Avand in vedere mediul economic inca instabil, Emitentul prefera sa nu prezinte in acest
Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori din
exteriorul societatii.

9.ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA


SUPERIOARA

4W''EG/.f
9.1. Numele, adresa de la locul de muncă si functia in cadrul societătii emitel'lle ale urm1 oarelor
persoane şi principalele activităţi desfăşurate de acestea în afara societăţii eqi �e nte, dacă
, , �
- 1'

activitătile '
. în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă: J
c

'() p.pROB IX !
Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie compus din trei � �bri cu un . � ndat
de 4 ani. Membrii actuali ai Consiliului de administratie sunt urmatoarele p��� e: \•
Bancila Virgiliu, nascut la data de 25.04.1 944, in comuna Casin, judetul Bacau, de
profesie doctor inginer in chimie industriala, indeplineste functia de Presedinte CA din
data de 27 . 1 0.2016, pana la data de 27. 1 0.2020;
Alexa Anisoara, nascuta la data de 02.12.1959, in comuna Vutcani, judetul Vaslui,
de profesie economist, indeplineste functia de membru CA din 27.10.2016, pana la data
de 27.10.2020;
Covrig Lucian Constantin, nascut la 1 1 . 12.1983, in Municipiul Bucuresti, licentiat in
administratie publica, indeplineste functia de membru CA din 27.10.2016, pana la data de
2 7. 1 0.2020.

lnformatii suplimentare despre administratorii Societatii:


Bancila Virgiliu
Studii: Absolvent al Facultatii de Chimie Industriala, Sectia Chimia si Tehnologia Compusilor
macromoleculari - Institutul Politehnic lasi, anul 1967
Doctor in chimie - Titlu obtinut la Institutul Politehnic lasi
Cursuri postuniversitare: Cursuri de management in tara si strainatate.
Activitate profesionala:
1967 - 1 968, inginer stagiar, Combinatul Petrochimic Borzesti;
1968 - 1 980, set sectie, Combinatul Petrochimic Borzesti;
1 980 - 1990, Director Tehnic Productie, Combinatul Petrochimic Borzesti;
1 990 - 2009, Director General Chimcomplex SA Borzesti.
ln ultimii 5 ani a detinut functia de:
Presedinte Consiliu de Administratie Chimcomplex SA Borzesti
Presedinte Consiliu de Administratie INAV SA Bucuresti
24
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesli

Presedinte Consiliu de Administratie Remarul 1 6 Februarie SA Cluj-Napoca


Administrator Unic la A6 lmpex SA Dej
Administrator Unic la A4 lmpex SRL Onesti pana la data de 01.03.2015

Alexa Anisoara
Studii: Facultatea de Stiinte Economice lasi - Specialitatea Economia Industriei Comertului si
Transporturilor, 1982
Profesia de baza: economist
Specializari: expert contabil autorizat
Cursuri postuniversitare: Cursuri atestate cu certificat sau diploma de absolvire:
de contabilitate financiara si de gestiune; de contabilitate privind reglementarile contabile
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele
lnternationale de Contabilitate; studii de fezabilitate; de evaluare; de marketing; lichidatori
judiciari; managementul proiectelor tehnologice - CODEX; competente cheie comune
mai multor ocupatii; competente profesionale pentru ocupatia de formator.
Activitate profesionala:
octombrie 1982 - aprilie 1 990, economist, Combinatul Petrochimic Borzesti, Serviciul
Plan-Dezvoltare;
aprilie 1990 - octombrie 1997, Sef Serviciu Analize Economice, Combinatul Petrochimic
Borzesti, ulterior Chimcomplex SA Borzesti;
octombrie 1997 - aprilie 2002, Sef Serviciu Contabilitate, Chimcomplex SA Borzesti;
aprilie 2002 - iulie 2002, Sef Birou Departament Bugete, Rafo SA Onest i
ţv�
iulie 2002 - aprilie 2004, Sef Serviciu Contabilitate, Chimcomplex S�&iesti ���
mai 2004 aprilie 2005, Sef Serviciu Contabilitate, Croco SRL Onesti si Trafjg9ra SRL;
aprilie 2005 - noiembrie 2008, Auditor Intern, Birou Audit Intern, Chimeomptex SA
-

Borzesti;
- decembrie 2008 - prezent, Director Economic, Chimcomplex SA B ruzesîi� ��p.,\ Î
·�}
ln ultimii 5 ani a detinut functia de:

- Membru Consiliu de Administratie Chimcomplex SA Borzesti si Director--Economic
,
.„�/
1

Membru Consiliu de Administratie Sinterom SA Cluj-Napoca


Membru Consiliu de Administratie lasitex SA lasi

Covrig Lucian Constantin


Studii: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Administratie Publica,
Licentiat in Administratie Publica, absolvent in anul 2006;
Cursuri postuniversitare: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de
Administratie Publica - Diploma de Masterat „Managementul afacerilor publice", 2007-2008
Activitate profesionala:
- septembrie 2004 - august 2007, inspector in cadrul serviciului de Monitorizare Mediu - Directia
de lnspectie Generala - Primaria Sector 6;
- august 2007 - octombrie 2008, inspector in cadrul Serviciului de Urmarire si Derulare Contracte
de Infrastructura Edilitara si Rutiera, Directia lnvestitii - Primaria Sector 6;
- septembrie 2008 - noiembrie 201 O, Sef Serviciu Achizitii Publice Concesiuni - Administratia
Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 Bucuresti;
- noiembrie 201 O - prezent, referent de specialitate Serviciul de Achizitii Publice, Regia
Autonoma de Transport Bucuresti;

La data de 27.10.2016, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex SA


Borzesti care a numit actualii administratori pentru un mandat de 4 ani, pana pe data de
27.1 0.2020.

Administratorii sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor. Pe durata exercitarii


mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de munca.
25
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Director General al societatii este dl. lng. Dumitru Coman, numit in baza Deciziei CA nr. 1 din
data de 2 8. 1 1 .2008 si a Deciziei CA nr. 1 din data de 27.03.2012.

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de:


Coman Dumitru - Director General;
Alexa Anisoara - Director Economic;
Prisacariu Daniel - Director Comercial;
Dumitru Mihai - Director Productie;

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este Onesti str. Industriilor,
nr. 3, jud. Bacau.

9.2. Conflicte de interese în cadrul organelor de administrare, conducere şi supraveghere şi al


conducerii superioare
La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de
interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare si
conducere si interesele safe private si/sau alte obfigatii. Oe asemenea, nu exista informatii
privind intefegeri, acorduri cu acţionarii principali, clienţi, furnizori sau afte persoane, în temeiul
cărora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai
Emitentului.

,,(._�
&:>�· � �<'
10. REMUNERATU SI BENEFICII .J·ft� ,
Pentru exercitiuf financiar 2016, membrii Consiliului de Administratie si ai conduc ep r��eci.lti�J au
primit urmatoarefe indemnizatii:
Nume Functia
\9.-„/·
'
Suma bruta (lei)/luna Perioada-ihfunctie··
/
.
Bancifa Virgifiu Membru C.A 34.460 aprilie 2014 - prezent
Alexa Anisoara Membru C.A. 4.000 aprilie 2014 - prezent
Covrig Lucian Membru C.A. 4.477 octombrie 2016 - prezent
Constantin
Coman Dumitru Director General 26.828 martie 2012 - prezent
Alexa Anisoara Director Economic 1 9.229 decembrie 2008-prezent
Prisacariu Daniel Director Comercial 19.229 ianuarie 2009 - prezent
Dumitru Mihai Director Productie 14.163 aprilie 2012 - prezent
..
Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatu
contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor
directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nici o restrictie
acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea,
intr-o anumita perioada de timp, a participarilor for la capitalul social al Emitentului.
Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si
conducere ai societatii, insa contribuie fa sistemul nationaf de pensii conform legislatiei in
vigoare.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:


a) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost
condamnat in refatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;

26
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

b) nici un membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a actionat


în calitati similare în cadrul vreunei societati care sa fi intrat în procedura de faliment sau
lichidare în ultimii cinci ani;
c) în ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere sau
supraveghere nu a fost condamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai actiona ca
membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale vreunui emitent
sau de a actiona în conducerea afacerilor oricarui emitent;
d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere
sau supraveghere si obligatiile acestora fata de emitent nu exista nici un potential conflict
de interese;
e) intre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale Emitentului si
clientii sau furnizorii Emitentului sau orice alte persoane nu exista nici un acord în baza
caruia au fost alesi ca membrii ai organelor de administrare, conducere sau
supraveghere;
f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai
Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu
privire la o eventuala instrainare a participărilor lor la capitalul social al Emitentului pe
care le detin.
/?�
Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre"obligatii��fata
de Emitent ale oricaruia dintre membrii organelor de administrare, conducere sau sup� �
.: '
here
si interesele sale private si/sau alte obligatii.
. I. !:_ ,
\v- APROBA _lJ
Emitentul declara ca nu a existat nici una dintre situatiile urmatoare:
- condamnari pentru frauda pronuntate în cursul ultimilor cinci ani, cel puti !Î � , .,,:.- 7
proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, în cursul
ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere
sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiile mentionate;
incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre
autoritatile statutare sau de reglementare.

1 1 . FUNCTIONAREA ORGANELOR D E ADMINISTRARE 51 CONDUCERE


Mandatele membrilor Consiliului de Administratie a Societatii expira la data de 1 3.04.2020.
Contractele încheiate între membrii organelor de administrare, conducere şi supraveghere si
emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea acestora.
Actul Constitutiv prevede ca auditul societatii este asigurat de Auditorul financiar S.C. G 5
CONSULTING S.R.L., cu sediul social in loc. Cluj-Napoca, str. Alecu Russo, nr. 24, sc. A, ap. 2,
jud. Cluj.
Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul şi
contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite si în concordanta cu registrele contabile, daca
acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut potrivit normelor
stabilite pentru întocmirea bilantului.
Asupra acestora auditorul financiar va face un raport amanuntit adunarii generale.
Auditorul financiar este obligat de asemenea:
a) să faca, inopinat, inspectia casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor
proprietatea societatii sau care au fost primite cu orice titlu;
b) să convoace adunarea ordinara sau extraordinara c�nd aceasta nu a fost
convocată de administratori în conditiile legii.

27
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in


Remania, prevazut de Legea nr. 31 /1990 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, precum si în reglementarile ASF.

12. SALARIAT!
La data de 30.06.2017 structura de personal a Chimcomplex se prezinta astfel:

Total Personal, din care: 793


Total TESA, din care 196
-conducere 44
-executie 152
Sefi Formatie 45
Total muncitori, din care 552
-direct productivi 376
-indirect productivi 114
-deservire 62

Structura :>ersona IuIu1. pe sexe s1 varste:


<30 ani 31-40 ani 41-50 ani 51-60 ani >61 ani Total
Femei 4 15 114 83 2 -.....
", 1 � i1' A
-
Barbati 9 25 278 243 20 : 575 ��
Total
.r'
13 40 392 326 22 19,:F.
:
ir
Structura ersonalului e vechime in munca: T _;;;
\-e- MPROC3A
<5 ani 6-10 ani 1 1 -20 ani 21-30 ani 31 -40 ani >40 an ·;i. Total �
12 23 66 334 336 22 •. 7.93

Structura ersonalului e vechime in societate:


<5 ani 6-10 ani 1 1 -20 ani 21-30 ani 31-40 ani >40 ani Total
223 123 39 201 197 11 793

Structura e studii
Studii superioare Studii medii Scoala profesionala /1 O clase Total
159 282 352 793

Societatea dispune de personal de specialitate, încadrat atat pentru desfasurarea activitatilor de


productie cat si pentru activitatile de intretinere, reparatii, deservire, economico-financiare,
comerciale etc, astfel:
- ingineri, subingineri chimisti 80
- ingineri electrici, mecanici, terme-energetic, automatizari, IT,constructori 36
- economisti 31
- consilier juridic 3
- alti specialisti pe alte domenii 1O
- contabili 4
- maistri chimisti 20
- maistri mecanic, terme-energetic, automatizari 24
- tehnicieni 23
- functionari, secretar, casier, asistent medical etc 14
- personal muncitor specific activitatii tehnologice 271
- personal muncitor specific activitatii CTC 52
- personal muncitor specific activitatii de intretinere si reparatii 109

28
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

- personal muncitor specific activitatii de transport 52


- personal muncitor specific altor activitatii 64

ln CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti exista doua sindicate: Sindicatul Chimistul si Sindicatul


Ecotehning. Sindicatul reprezentativ este sindicatul Chimistul, cu 61 7 membri. ln Sindicatul
Ecotehning sunt inscrisi 154 membri.

Relatia dintre manager şi angajati poate fi apreciata ca fiind un element pozitiv in functionarea
firmei. Nu sunt de semnalat elemente conflictuale relevante care sa impieteze asupra raporturilor
dintre manager si angajati.

Numarul de actiuni CHIMCOMPLEX S.A. detinut de membrii C.A. si ai conducerii executive:


Nume Functia Nr. actiuni % din capitalul social
BANCILA Virgiliu Presedinte C.A. 2.735 0,0020258
ALEXA Anisoara Membru C.A.-Director Economic 40 0,0000296
COMAN Dumitru Director General 40 0,0000296
PRISACARIU Daniel Director Comercial 40 9,000�
DUMITRU Mihai Director Productie o O, �OOJ2.Q�·
. . .
Nu exista acorduri cu pnv1re la part1c1parea salanatllor la capitalul Em1tentulu 1
.
,

�� �p\t�:�1 .§
13. ACTIONARI PRINCIPALI
Actiunile CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti se tranzactioneaza la Bursa de Vaio i Bucuresti, �""/ la r.

Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25. 1 1 . 1 996, iar incepand cu data de
29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CHOB".
Evolutia zilnica a pretului de închidere a actiunilor CHIMCOMPLEX este prezentata în graficul de
mai jos:

1-cttoel
C HOB Pri ce: 1.2000) (·8.03'4) 3.0000

2.5000

2.0000

1.5000

1.0000

0.5000

2009-01..01 2013-01-01 2015·01·01 2017-01..02


tma 1ne enenirta de AT Estinvest

29
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Bor?esli

Capitalul social al societatii este 170.1 07.590,24 RON, impartit in 135.006.024 actiuni cu valoare
nominala de 1,26 RON/actiune, subscris si varsat in întregime. Actiunile societatii sunt
nominative, indivizibile si in forma dematerializata. Evidenta actiunilor se face de catre
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea
Generala a Actionarilor.

Structura actionariatului CHIMCOMPLEX S.A. la data de 21.08.2017 era urmatoarea:


Actionar Numar actiuni Procent
A2 IMPEX SRL Ploiesti 1 1 7.480.066 87,01 84%
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea 16.669.830 1 2,3475%
Activelor Statului
Pers. Fizice 653.226 0,4838%
Pers. Juridice 202.902 0, 1503%
Total 135.006.024 100%

CHIMCOMPLEX S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative s d� _1 ratetj, ate.
,.r;:i �
/
� nile sup emise
Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Acti
in RON. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului r� � {îzate in
(
ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.
,o ?�ooP..\ lJ
. 1
Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a căror aplicare poate genera, la o "' �tă ulterj9ară, o
schimbare a controlului asupra Emitentului. -

14. TRANZACTH CU PARTI AFILIATE


Prezentarea tranzactiilor intra-grup derulate in anul 2016:
Venituri din vanzareareduselor catre:
IASITEX SA IASl-TESATURA 41 ,925.00 lei

Venituri din vanzarea marturilor:


I EUROHOUSE COM SRL ONESTI 1 3,760.00 I iei

Venituri din prestari servicii:


A4 IMPEX SRL 600.00 lei
A5 INVEST SRL ONESTI 100.00 lei
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE 3,900.00 lei
IASITEX SA IASl-TESATURA 1 849.00 lei
UZUC SA 6,171 .20 lei

Venituri din vanzari din redevente:


I VITORIA SERV SRL IASI 121 ,500.00 I 1ei

Venituri din dobanzi:


EUROHOUSE COM 1 237.00 lei
A6 IMPEX SRL 1 06,243.00 lei

30
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesli

IASITEX SA 1 1 ,441.00 lei


SCRSA 31,233.00 lei

Achizitii d e stocuri:
IASITEX SA IASl-TESATURA 3,S3S.60 lei
EUROHOUSE COM SRL ONEST! S62,743.60 lei
A6 IMPEX SRL DEJ 21,597.64 lei
A2 IMPEX SRL PLOIESTI 1 048,91 S.1 S lei

Achizitii si lucrari pentru investitii:


AS INVEST SRL ONESTI 262,318.94 lei
CAROMET SA CARANSEBES 232,S71.00 lei

Achizitii servicii de instruire:


IVITORIA SERV SRL IASI 236,800.00 I iei

Cheltuieli cu servicii executate de terti:


A4 IMPEX SRL 31 ,7SO.OO lei
AS INVEST SRL ONEST! 2,S43,370.06 lei
CAROMET SA CARANSEBES 49,032.00 lei
INAV SA BUCURESTI 41 ,86S.4S lei
UZUC SA 1,347.21 lei

Cheltuieli cu chiriile:
AISA I NVEST SA 12,300 lei
INAV SA 34, 161 .68 lei

15. INFORMATU FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA ŞI


REZULTATELE EMITENTULUI

Situatiile financiare ale Emitentului:

Situatiile financiare ale Emitentului pentru anii 2014, 201S si 2016 sunt auditate. Auditorul, GS
CONSULTING S.R.L. Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, jud Cluj, a emis rapoarte de audit asupra
acestor situatii financiare la care se face referire in prezentul Prospect. Auditarea situatiilor
financiare ale Emitentului a fost efectuata in conformitate cu Standardele de Audit emise de
Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele lnternationale de
Audit, al caror obiectiv este ca auditorul sa-si formeze o opinie cu privire la faptul daca situatiile
financiare prezinta, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, rezultatele operatiunilor
si fluxurilor de numerar potrivit cerintelor Reglementarilor contabile conforme cu Directivele
europene, ceea ce Auditorul a si confirmat in Rapoartele de Audit aferente exercitiilor financiare
încheiate la 3 1 . 12.2014, 201S si 2016.

31
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Borzesti

Situatiile financiare la 30.06.2016 si 30.06.2017 sunt auditate.


lei
Elemente bilantiere 31.1 2.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017
IMOBILIZARI
NECORPORALE 1.241 .460 378.297 1 1 3.772 122.198 462.431
IMOBILIZARI
CORPORALE 224.1 04.826 223.013.216 212.707.430 2 1 7.915.997 205.437.588
IMOBILIZARI
FINANCIARE 20.337.831 19.784.385 19.794.434 19.774.434 33.658.774
ACTIVE IMOBILIZATE -
TOTAL 245.684. 1 1 7 243.176.385 232.615.636 237.812.629 239.558. 793
STOCURI 20.048.929 25.971.995 26.200.275 21.410.222 2 1 . 2 1 3.926
CREANTE 28.230.006 2 1 . 942.067 22.060.400 22.241.999 42.159.714
INVESTITll PE TERMEN
SCURT o o o o o
CASA SI CONTURI LA
BANCI 3.617.489 1 . 804.954 1 .434.526 1 . 955.878 13.767.078

ACTIVE CIRCULANTE -
TOTAL 51.896.424 49.719.016 49.695.201 45.608.099 77.140.718
CHELTUIELI IN AVANS 186.727 340.657 287.235 516.970 �7.-3-536
�<:> '?.... -·,�>
IJ /�
DATORII MAI MICI DE
UN AN 72.673.000 45.415.258 42.784.954 37.597.409 68-:;008.204
·:i -

"' ;0P-' �f
'

ACTIVE CIRCULANTE
y�o
.!>.

\o.,., 8/
NETE/DATORII
CURENTE NETE -21.299.296 1 .457.720 4.439.192 5.733.104 � -89.93
TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE 224.384.821 244.634.105 237.054.828 243.545.733
� ,,r--<-23�

:468.855
DATORII MAI MARI DE
UN AN 13.893.122 31 .787.352 18.312.818 28.291.084 5.401.810
PROVIZIOANE 652.054 o o o o
VENITURI IN AVANS 36.544.927 29.082.698 26.349.524 27.500.360 31.1 03.925
CAPITAL SOCIAL 162.877.591 162.877.591 1 6 2.877.591 162.877.591 170.107.591
PRIME DE CAPITAL o o o o o
REZERVE DIN
REEVALUARE 43.613.209 43.606.567 43.606.567 43.606.567 43.605.804
REZERVE 58.878.531 75.187.001 77.381.010 75.187.001 77.381.010
PROFITUL SAU
PIERDEREA
REPORTATCAl
SOLD D 93.068.554 94.720.409 94.720.409 94.720.409 88.714.392
PROFITU L /
PIERDEREA
EXERCIT! ULUI
FINANCIAR {SOLD Cl 4.071.198 12.953.277 8.200.027 3.598.095 9.249.095
Reoartizarea orofitului 2.367.810 1 2.953.227 2 . 1 94.010 o o
CAPITALURI PROPRII -
TOTAL 174.004.165 186.950.750 195.150. 776 190.548.845 211 .629.108

lnformatii privind performantele financiare ale Emitentului


Principalele elemente ale conturilor de profit si pierdere anuale auditate pentru 2014, 2015 si
2016, precum si cele aferente primelor sase luni din 2016 si 2017, de asemenea, auditate sunt
prezentate in tabelul de mai jos:
lei
32
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

2014 2015 2016 30.06.2016 30.06.2017


Cifra de afaceri neta 187.027.863 193.836.735 184.130.073 99.396.240 1 1 5.367.533
VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 191.640.503 203.766.251 186.688.560 95.613.961 115.764.988
CHELTUIELI DE
EXPLOATARE - TOTAL,
din care: 184.602.694 186.381 .625 175.792.750 90.902.734 103.563.806
Cheltuieli cu materiile
prime si materialele
consumabile 51.910.184 61.157.020 58.587.560 30.273.681 32.942.937
Alte cheltuieli materiale 1 .250.21 5 1 .887.546 2.126.055 993.219 1.185.050
Alte cheltuieli externe (cu
energie si apa) 52.266.804 42.207.594 31.528.002 1 5.859.229 19.096.583
Cheltuieli privind marfurile 1.525.474 918.771 3.151 .924 2.527.327 791.681
Cheltuieli cu personalul 28.891.484 32.672.057 35.511.398 1 7.882.545 20.293.784
Ajustari de valoare privind
imobilizarile corporale si
8.833.765_,�:(4
necorporale
Alte cheltuieli de
exploatare, din care
1 6.266.287
32.619.793
1 8.252.080
29.070.652
17.352.437
27.570.311
/�' ,
14.560.189 21�� f1
P.796 -
.�
t'. _
-
'
r'

\ .i�
· )
'

Cheltuieli privind
prestatiile externe 29.539.276 26.950.975 25.978.384 13.776.277 „� �. � .339

r
Cheltuieli cu alte impozite, I'
>ty
' \l„.
l /
617.814 "-.:_.. 'r65. 758
taxe si varsaminte
asimilate 1.714.575 1 .305.704 1.230.971
Alte cheltuieli 1.365.942 81 3.973 360.956 1 66.098 5.582.674
Rezultat din exploatare 7.037.809 17.384.626 10.895.810 4.711.227 12.201.182

VENITURI FINANCIARE
- TOTAL 1 .997.376 2.136.697 1 .992.175 1.177.072 1.115.519
CHELTUIELI
FINANCIARE - TOTAL 4.600.202 6.568.096 3.710.617 1 .864.042 2.395.399
Rezultatul financiar -2.602.826 -4.431.399 -1.718.442 -686.970 -1.279.880

VENITURI TOTALE 193.637.879 205.902.948 188.680.735 96.791.033 1 16.880.507


CHELTUIELI TOTALE 189.202.896 192.949.721 1 79.503.367 92.766.776 1 05.959.205
Rezu ltatul brut 4.434.983 12.953.227 9.177.368 4.024.257 10.921.302

Impozitul pe profit 363.785 o 977.341 426.162 1 .672.207


Rezultatul net 4.071.198 12.953.227 8.200.027 3.598.095 9.249.095

Situatie privind toate modificarile capitalului propriu la 31.1 2.2016: lei


Element al capitalului Sold la 1 Cresteri Reduceri Sold
la 31
ianuarie Total, din prin Total, din prin decembrie
propriu transfer care: transfer 2016
2016 car
e:

o 1 2 3 4 5 6
Capital social subscris
varsat 162.877.591 162.877.591
Capital social subscris
nevarsat o o

Rezerve din reevaluare 43.606.567 43.605.567


Rezerve leqale 4.445.410 458.868 4.905.278

33
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Alte rezerve I
56.288.964 56.288.964
Rezerve din profit
reinvestit 14.451.627 1.735.142 16.188.759
Rezultatul reportat, din
care: -94.720.409 -94. 720.409
- Rezultat reportat din
anii anteriori -71.598.249 -71.598.249
- Rezultatul reportat
din adoptare IAS -37.115.304 -37.115.304
- Rezultatul reportat
din modificarea
ooliticilor contabile 15.685.952 15.685.952
- Rezultatul reportat
din corectii pe seama
rezultatului reportat -1.692.808 -1.692.808
Rezultatul exercitiului 12.953.227 8.200.027 12.953.227 8.200.027
-
Repartizarea profitului -12.953.227 -2.194.010 12.953.227 -2.194.010

TOTAL 186.950.750 8.200.027 o o o 195.150.776

lnformatii privind fluxurile de trezorerie lei

Denumirea elementului 2014 2015 2016

Profit net ( +) sau pierdere ()- 4.071.198 12.953.227 _8.2Q0.000


Amortizari si provizioane 16.266.287 .'-\)
<?
' "
18.254.080 "" 17.352. --,.,�

;(37
Variatia stocurilor(+/-) -1 .588.165 5.923.066 ���
:. 8 .280
Variatia creantelor (+/-) -7.735.952 -6.287.939 { �f>Rq�f13ii
Variatia furnizorilor(+/-) 6.632.840 -10.325.492 � . -5.446IB 3.i!
9
Variatia clientilor creditori (+/-) -5. 179.767 -524.777 -4.134.801
Variatia altor datorii (+/-) 4.31 2.726 -114.280 -2.862.097
Flux de numerar din activitatea de exploatare
(A) 35.427.401 20.607.631 12.762.614

Sume din vanzarea si valorif. activelor si miji.fixe 572.616 41.452


Subventii de exploatare 14.029.443 3.631.054
lnvestitii efectuate total, din care: 39.045.166 14.772.040 7.207.788
- Achizitonarea de mij.fixe + alte cheltuieli de
investitii 36.705.742 12.541.499 6.102.985
- Executate în regie proprie 2.339.424 2.230.541 1.104.803
Flux de numerar din activitatea de lnvestitii
CBl -24.443.107 -11 .099.534 -7.207.788

Variatia sumelor datorate institutiilor de credit 5.355.094 1.601.037 3.661.601


Flux de numerar din activitatea financiara (C) 5.355.094 1.601.037 -3.661.601

Variatia altor elemente de activ -17.196.080 -17.125.842 -17.821.959


Varitia altor elemente de pasiv -33.680.232 -30.047.511 -20.085.612

34
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Flux de numerar din alte activitati (O) -16.484.152 -12.921.669 -2.263.653


Disponibilitati banesti la începutul perioadei 3.762.253 3.61 7.489 1.804.954
Flux de numerar net (A+B+C+D) -144.764 -1.81 2.535 -370.428
DisPonibilitati banesti la sfarsitul perioadei 3.617.489 1.804.954 1 .434.526

lmobilizari lei
31.1 2.2014 31.12.2015 31.12.2016
A. Active i mobi lizate 245.684.1 1 7 243.176.385 232.615.636
I. lmobilizari necorporale 1.241.460 378.297 1 1 3.772
1 . Cheltuieli de dezvoltare
2. Concesiuni, brevete 1 .241 .460 378.297 1 1 3.772
3. Alte imobilizari necorporale
li. lmobilizari corporale 224.104.826 223.013.216 21 2.707.430
1 . Terenuri si constructii 90.823.569 91 .840.999 93.732.367
2. lnstalatii tehnice si masini 98.685.019 125.904.635 1 1 5.476.051
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 491 .427 418.312 568.403

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de 34.104.811 4.849.270 ,,0 �2 . 9� 9
"'"\'- 5�0
,..
executie
!/
{ ""�� .„ ,
III. lmobilizari financiare 20.337.831 19.784.872 1!
r:79;ţ_1,34<- ·

1 . Actiuni detinute la entitatile afiliate 14.533.930 1 4.533.930


' ��t�5..53'.93CKI
. .
2. lmprumuturi acordate enititatilor afiliate

3. Alte titluri imobilizate 653.074 1 .000


'\Z/)�
� L 1 .000 ... .... ...�
(

4. Alte împrumuturi 5.1 50.827 5.249.942 5.259.504

Activele corporale ale societatii


Activele corporale ale societatii la 31.12.2016:
lei
Denumire Valoare de inventar Valoare neta (ramasa
de amortizat)
Sector Administrativ 8.261.468 4.283.625
Centru de perfectionare a cadrelor 12.339,.30 9.386.332
Tarcau
Camin nefamilisti Pitesti 2.160.000 1. 724 . 1 7 1
Atelier Electric 80.347.762 62.650.855
Sectia Cloruri Anorganice 30.041.328 17.137.204
Sectia Soda M 95.214.492 30.842.634
Sectia Clor 21.193.573 7.992.827
Sectia Organica 27.244,864 11.997.294
Atelier Utilitati 13.521.599 5.049.104
Sector Auxiliar 18.890.465 5.848.591

35
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

lnvestitii in curs 2.897.215 2.897.215


Teren Onesti, str. Industriilor nr. 3 49.1 59.059 49.1 59.059
Teren Pitesti str. Caminelor nr. 7, jud.
ArQes 1.576.539 1 .576.539
Teren sat Cazaci, corn Tarcau, jud.
Neamt 1 . 1 30.690 1 . 1 30.690
Teren Cluj Napoca, jud. Cluj 144.916 144.916
Teren Dej, Dealul Tirului, jud. Cluj 786.453 786.453
Teren Bucuresti, Bd.Fiscului, nr.44A,
sector1
99.921 99.921
TOTAL GENERAL 365.009.574 212.707.430

Politica de dividende
Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata decat pentru anul 2016, in suma de
0,044487 lei/actiune (brut). Actionarii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

Principalii indicatori economico-financiari


Principalii indicatori economico-financiari calculati pe baza informatiilor financiare din anii 2014,
2015 si 2016 sunt prezentati in tabelul de mai jos: ,,.,·� �
� "
2014 2015 201s·
. - '!:" -

Indicatori de lichiditate :i_-�-


--��01) 1-6
Indicatorul lichiditatii curente 1 ,04 1,09
.
-0/
0, � /I
(Active circulante I Datorii curente) ...
Indicatorul lichiditatii imediate 0,64
'�.
0,52 5
... „)'\<"°
<Active circulante-Stocurill Datorii curente r

Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,76 0,80 0,79
(Cifra de afacerilactive imobilizate)
Viteza de rotatie a activelor totale 0,63 0,66 0,65
(Cifra de afacerilaclive totale)
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat (%) 4% 8% 5%
(Profit înaintea olatii dobanzii si imo.oe orofiVcaoital anaaiatl
Marja bruta din vanzari (%) 30% 37% 35%
(Cifra de afaceri - Costul vanzarilorl I Cifra de afaceri•100
Rezultatul pe actiune (lei) 0,03 0,10 0.06
(ProfiVnumar de actiunil

Lichiditatea este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei companii, se
concentreaza pe fluxurile de numerar si masoara capacitatea acesteia de a-si indeplini obligatiile
pe termen scurt, altfel spus măsoară cât de repede activele unei companii pot fi convertite în
numerar. Tendinta acestor indicatori trebuie sa fie in crestere , un raport mai mare indică un nivel
mai ridicat de lichiditate, adică o capacitate mai mare de a îndeplini obligaţii pe termen scurt.

Indicatorul lichiditatii curente si al lichiditatii imediate prezinta evolutii pozitive inregistrate pe


fondul diminuarii datoriilor pe termen scurt la sfarsitul anului 2016 fata de anul 2015.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate si a activelor totale in cifra de afaceri - exprima


numarul de rotatii efectuate de activele entitatii pentru realizarea cifrei de afaceri si de asemenea

36
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

evalueaza eficacienta managementului imobilizarilor prin examinarea valorii cifrei de afaceri


generate de acestea: evolutie constanta.

Atat viteza de rotatie a activelor imobilizate cat si viteza de rotatie a activelor totale se
mentine la acelasi nivel cu anul precedent.

Indicatorii de profitabilitate exprima capacitatea unei companii de a genera profituri din


resursele disponibile. De asemenea, reflectă cât de competitivă este o companie pe piaţă şi
calitatea managementului său. Tendinta trebuie sa fie de crestere.
ln cazul acestor indicatori se observa o evolutie usor descrescatoare fata de anul 2015:

Rentabilitatea capitalului angajat se caracterizeaza printr-o evolutie descrescatoare in 2016, ca


urmare a diminuarii profitului fata de rezultatele anului precedent.
Indicatorul reprezinta profitul pe care ii obtine entitatea din banii investiti in afacere

Marja bruta din vanzari urmeaza trendul indicatorului anterior, crescand in 2015 la 37%,
respectiv 35% in 2016 exprima reusita societatii de a realiza vanzari care depasesc costurile
implicate prin obtinerea lor.

Rezultatul pe actiune - Raportul dintre profitul net al exercitiului si numarul de actiuni masurand
astfel partea din profit ce revine actionarilor pentru fiecare actiune detinuta. Exprima
profitabilitatea intregii activitati, rezultatul trebuie sa fie: pozitiv, cat mai ridica
ţ;. .-siGfrF.lţ_r
-estere
'
continua. ln comparatia cu perioadele anterioare, rezultatul pe actiune realizâ't in any ,.L 2016 a
scazut proportional cu diminuarea profitului net ,'i? .

·
.

;
• V ""
- �' .1>
;o .
Sintetizand, analiza indicatorilor calculati prezinta o situatie favorabila a activitatii? �ftatii e
intervalul analizat, mentinand si crescand premizele unei dezvoltari fara problecti� i pe· p�r.ioada : �
urmatoare. Consideram ca societatea este profitabila, solvabila, a fost si este-..p �c�o<;;upata de
achitarea datoriilor, recuperarea creantelor si mentinerea unui cash-flow sanatos care sa-i permita
continuarea activitatii curente si investitionale.

Situatia creantelor si a datoriilor


Structura creantelor inregistrate de societate la 3 1 . 12.2016 este urmatoarea: lei
Creante Termen de lichiditate
3 1 . 1 2.2016 sub 1 an peste 1 an
Total, din care : 22.060.400 22.060.400 o

CREANTE COMERCIALE 10.631 .540 10.631.540


CREANTE SOCIETATI DIN CADRUL
GRUPULUI 9.275.897 9.275.897

CREANTE PERSONAL SI ASIGURARI SOCIALE 8.023 8.023

TVA DE RECUPERAT 124.566 124.566

DEBITORI 56.267 56.267

ALTE CREANTE 1.964.107 1.964.107

Structura datoriilor inregistrate de societate la 31.1 2.2016 este urmatoarea: lei


Termen de exiaibilitate
peste 5
DATORII 3 1 . 1 2.2016 sub 1 an 1-5 ani ani
Total, din care: 61.097.772 42.184.954 I 18.312.818 I -

37
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Borzesti

- sume datorate institutiilor de credit 3 9.355.7 73 2 1 . 1 82.958 18.172.815


- datorii comerciale 15.596.671 1 6 .596.671
- datorii în legatura cu personalul si conturi
asimilate 1 . 1 91 .48 0 1 . 1 9 1 .480
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor
sociale 1.073.371 1 .073.371
- datorii fiscale în leqatura cu buaetul statului 482.191 482.191
- fonduri speciale 12.913 12.913
- datorii societati din cadrul qrupului 369.786 369.765
- alte datorii si împrumuturi 2.014.137 1 .874.134 140.003
- creditori diversi 1.471 1.471

lnformatii financiare pro forma


Emitentul a considerat ca nu exista modificari semnificative în valorile brute ale indicatorilor
financiari si nu au fost evidentiate tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul
Emitentului, astfel ca nu furnizeaza informatii financiare pro forma.
Proceduri judiciare şi de arbitraj
Emitentul nu are cunostinta de vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv
orice astfel de procedură în derulare sau potenţială) din ultimele 1 2 luni, cel puţin, care ar putea
avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situaţiei financiare sau a profit �l@ ţtl � · � �
�\> 'i'�
Modificări semnificative ale situatiei
. financiare sau comerciale ·

Emitentul declara ca nu exista modificări semnificative a poziţiei financiare sau corne


- ""
r iale fa a
Societatii, care s-au produs de la sfârsitul exerciţiului financiar încheiat la 31 . 1 2 .2015. oQ'3�\
. �J
�,� „,l- /Î
16. INFORMATU SUPLIMENTARE �. -� , '
Capitalul social subscris este în valoare totala de 170.107.590,24 RON, varsat integral. Capitalul
social subscris este divizat în 135.006.024 actiuni nominative, emise în forma dematerializata, la
valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului a suferit urmatoarele modificari în ultimii 1 2 ani.

Data Tip Numar Numar Capital social Capital social Obs.


modificarli operatie actiuni actiunl final initial (RON) final (RON)
lnitial

10.04.2017 Majorare 129.267.929 135.006.024 162.877.590,54 170.107.590,24 Majorare prin aport de


Capital numerar
Social
14.02.2014 Maj orare 129.267.929 129.267.929 129.267.929,00 162.877.590,54 Majorare prin modificarea
Capital valorii n ominale de la 1
Social RON la 1,26 RON.
31.03.2010 Majorare 128. 786. 972 129.267.929 128.786.972,00 129.267.929,00 Majorare in cota AVAS
Capital (+480.957 actiuni).
Social
26.05.2009 Majorare 88.753.535 128. 786.972 88.753.535,00 128.786.972,00 Majorare efectuata in cota
Capital AVAS, precum si cu drept
Social de preferinta acordat
tuturor actionarilor inscrisi
în registrul emitentului la
data de 03.01.2008
(+40.033.437 actiuni).

14.07.2006 Diminuare 88.753.535 88.753.535 221.883.837,50 88.753.535,00 Diminuare prin modificarea


Valoare valorii nominale de la
Nominala 2,5RON la 1 RON.

38
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA. Bo1usb

25.11 .2005 Majorare 74.652.807 88.753.535 186.632.017,50 221.883.837,50 Majorare pt AVAS


Capital ( +14.100 728 actiuni)
Social
1 7.05.2004 Majorare 66.746.778 74.652.807 166.866.945,00 186.632 017,50 Majorarea a afectat 2
Capital actionari: FDFEE
Social ELECTRICA MOLDOVA
+7.232.880 actiuni si
DISTRIGAZ NORD SA
+673.149 actiuni

ln cazul Emitentului nu exista actiuni care nu reprezinta capitalul social, valori mobiliare
convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu exista conditii
care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar
neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

17. CONTRACTE IMPORTANTE


Contractele importante încheiate de societate sunt cele comerciale, cu clientii si furnizorii sai si
decurg din activitatea de baza a Societatii.

18. INFORMATll FURNIZATE DE TERTI, DECLARATU ALE EXPERTILOR SI DECL1� 1 &!


.,_,- 1
1<:
� _,,.-
DE INTERESE
Nu este cazul
��
".o') ".• (-
t'�\ �I
19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI rs�0 ::.;
Oupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente, p�suport hartie,
la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, actul constitutiv al'-Emitentului,
informaţiile financiare istorice anuale si semestriale ale Emitentului pentru perioada acoperita de
Prospect si rapoartele auditorului financiar aferente, hotararea AGEA din 08.05.2017 si
documentele aferente.
Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului 1 /2006, Legii 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului CE 809/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

lnformatii referitoare la actiunile emise pentru majorarea capitalului


social al CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti
1 . Persoane responsabile
lnformatii prezentate in cadrul Capitolului 1. Persoane Responsabile

2 . Factori de risc
lnformatii prezentate in cadrul Capitolului 3. Factori de risc

3. lnformatii de baza

3.1.Oeclaratie privind capitalul circulant


Emitentul declara ca, în opinia sa. capitalul său circulant este suficient pentru obligaţiile sale
actuale.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de îndatorare


Emitentul declara ca la data de 31 . 1 2.2016, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma
de 195.150.776 RON. Gradul de îndatorare avea la 3 1 . 1 2.2016 valoarea de 9,38%. Societatea

39
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

inregistra la sfarsitul anului 2016 datorii pe termen scurt in suma de 42.784.954 RON si datorii
mai mari de un an in suma de 18.312.818 RON.

3.3. Interesele persoanelor fizice şi juridice participante la emisiune/ofertă


Emitentul nu are la cunostinta sa existe interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenţa
semnificativ emisiunea de capital prezentata in acest Prospect.

3.4. Motivele majorarii de capital şi utilizarea fondurilor obţinute


Chimcomplex doreste sa-si dezvolte afacerile sale in industria chimica, printr-o combinatie de
crestere organica si achizitii, una dintre acestea fiind reprezentata de achizitia unor Grupe de
Active economic viabile ale Oltchim S.A in scopul de a le integra cu activele de productie ale
Chimcomplex din Onesti formand o noua platforma chimica de productie care sa se adreseze
pietelor regionale si internationale.
Chimcomplex va investi ulterior in Grupele de Active achizitionate si in activele proprii de
productie pe baza unei strategii de modernizare a industriei chimice a Romaniei, urmarind
cresterea capabilitatilor de productie, extinderea portofoliului de produse si o mai buna acoperire
a pietelor.
Avand in vedere contextul actual precum si oportunitatea de dezvoltare pe verticala a
Chimcomplex S.A., prin achizitionarea unor Grupe de Active ale Oltchim S.A. si de a integra
astfel o fabricatie similara cu cea a societatii Chimcomplex, apare ca fiind absolut necesara si
benefica valorificarea acestei oportunitati avand in vedere consolidarea pozitiei pe piata
bineinteles in beneficiul actionarilor Chimcomplex.
ln aceste conditii, pentru a asigura parte din fondurile necesare achizitiei yq-âf' �Grup� 8� --.f.ctive
ale Oltchim S.A. precum si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar' punerii -:�� Jt1:1nctiune a
noii platforme chimice este necesara asigurarea unei finantari care sa vina de"· 1� .ac ttdr arii
prezenti si/sau de la alti posibili . noi actionari-investitori, este necesara majora e
�â>B-ăpif alului
social prin emisiu ��a de noi actiu�i. . . . ;;c., ;x_
v'I
/
_ . integrale a actiurnlor
ln cazul subscnern
.
oferite la majorarea de capital, valoaYe a neta estimata a
_ _

.fi obtinuta este de 170.100.000 lei, suma care va fi utilizata in concordanta ., . �\


cu ob'iectivul de mai
sus. Emitentul precizeaza ca daca suma respectiva nu va fi suficienta pentru realizarea acestor
obiective, va apela la atragerea de fonduri si de la institutii de credit.

4. lnformatii privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite


CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti a fost infiintata in 1990 in baza Hotararii de Guvern nr. 1200 din
1 2 . 1 1 . 1 990 prin divizare din cadrul Combinatului Petrochimic Borzesti si preluarea integrala a
Combinatului Chimic Borzesti. La 15.03.1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital
integral de stat, avand numarul de inregistrare la ORC Bacau J/04/493/1991. Societatea a fost
privatizata la 09.06.2003 prin preluarea de catre A2 IMPEX S.R.L. Ploiesti de la APAPS (AVAS)
a pachetului de 94,7464% din capitalul social de la acea data. Societatea functioneaza in baza
Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale cu completarile si modificarile ulterioare. Durata de
activitate a Societatii este nelimitata.
Actiunile CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-au tranzactionat la Bursa de Valori Bucuresti, la
Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25. 1 1 .1 996, iar incepand cu data de
29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CHOB".
Capitalul social este 170.107.590,24 RON, impartit in 1 35.006.024 actiuni cu valoare nominala
de 1,26 RON/actiune, subscris si varsat in intregime. Actiunile societatii sunt nominative,
indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au Codul ISIN ROCHOBACNOR8. Evidenta
actiunilor se tine de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, care are adresa
Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3,8 si 9, sector 2, cod postai 020922, Bucuresti.
Moneda in care se face emisiunea noilor actiuni este RON.
40
PROSPECT CHIMCOMPLEX $.A. Borzesti

Legislatia aplicabila actiunilor ce fac obiectul majorarii de capital descrisa in acest Prospect:
Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentul CE nr.809/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Actului constitutiv al Societatii, fiecare acţiune conferă acţionarilor dreptul la vot în
adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.
Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai
în limita acţiunilor pe care le-au subscris. Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau
alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii privind
dividendul ce se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor respectiv, a cotei care i s­
ar cuveni la lichidarea societăţii in condiţiile legii şi a actului constitutiv.

Adunarea Generala a Actionarilor


Adunarea Generala a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra
activităţii acesteia şi stabileşte politica ei comercială şi financiară.
Adunarea Generala a Acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
a) Aprobă structura organizatorică a societăţii, numărul de angajaţi cu contract de munca pe
durata nedeterminată şi regulamentul interior de funcţionare.
b) Numeşte administratorii, auditorul financiar, le stabileşte atribuţiile şi le revocă.
c) Aprobă programele de activitate, bugetul societăţii şi le modifică pe parcursul anului la
propunerea administratorilor.
d) Hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare.
e) Examinează, aprobă şi modifică bilanţul, contul de profit şi pierderi pe baza rapoartelor
administratorilor şi cenzorilor, aprobă repartizarea profitului. ?-f'
VEG1t
f) Hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale, repret(fntanţe �,·ară şi
în străinătate. Hotărăşte cu privire la asocierea cu alte societăţi şi plasarea capitqh. :1lu!
ţ')1i acţiuni
sau obligaţiuni la alte societăţi. } � 'tt <�
şi.. ��t)prlvi@î1
·
g) Hotărăşte cu privire la adaptarea sau modificarea statutului prec�[TI la
schimbarea formei juridice a societăţii in condiţiile legii. '?: �>.Y ·
h) Hotărăşte cu privire la vânzarea, fuzionarea sau dizolvarea societăţii. "°' .
i) Aproba prin buget plata administratorilor şi auditorului financiar şi trim s·frial· prime şi


!
, ,„.
J
stimulente, pentru salariaţi şi colaboratori, în funcţie de rezultate.
j ) Hotărăşte acţionarea în justiţie a administratorilor în caz d e pagube produse societăţii.
k) Hotărăşte asupra altor probleme care vizează interesele societăţii sau asupra cărora legea
conferă competente Adunării Generale a Acţionarilor.

Adunările Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.


Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult trei luni de la
încheierea exerciţiului financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe
anul precedent cât şi pentru aprobarea programului de activităţi şi a bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul curent.

Pentru valabilitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să
reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii care deţin
majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.
Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de cate ori este nevoie, în conformitate cu
prevederile legii. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi,
cu precizarea explicita a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi în adunare decât prin alţi acţionari, în baza unei procuri
eliberate în condiţiile legii în vigoare. Acţionarii ce reprezintă întreg capitalul social, vor putea,
dacă nici unul din ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia hotărâri care intra în
competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. Hotărârile
adunării se iau prin vot deschis.

41
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borz.esti

Pentru alegerea administratorilor şi a auditorilor financiari cât şi pentru revocarea lor, pentru
luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, votul va fi secret.

Administrarea si reprezentarea Societatii


Societatea este administrata în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie format din trei
membri, alesi pentru un mandat de 4 ani.
Odată cu dezvoltarea activităţii, adunarea generală a acţionarilor va putea numi şi alţi
administratori.
Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi întreprind măsurile necesare
realizării obiectului de activitate al societăţii, realizarea programelor şi bugetelor de venituri şi
cheltuieli aprobate de adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile prevederilor înscrise în statut
şi în contract.
în acest scop, Consiliul de Administraţie va putea încheia contracte cu persoane fizice sau
juridice din ţară sau străinătate. Angajarea salariaţilor pe perioadă nedeterminată se va face pe
baza organigramei aprobate de către adunarea generală sau prin convenţie civilă. încetarea
activităţii acestora se stabileşte prin decizia directorul general.
Consiliul de Administraţie se întruneste ori de câte ori este necesar, cel puţin o dată la trei luni la
sediul societăţii.
Consiliul de Administraţie numeste directorul general iar la propunerea acestuia valideaza pe
ceilalti directori. Consiliul de Administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor
executivi, cărora li se fixează atributiile si salariile potrivit aportului lor.

Auditorul financiar este obligat să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă bilanţul şi
contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele contabile, dacă
acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit normelor
stabilite pentru întocmirea bilanţului.
Asupra acestora auditorul financiar va face un raport amănunţit adunării gener�� 1�1 >- - · · - G,y

Auditorul financiar este obligat de asemenea: ..,..,. m•-7)\
ţ('-
c) să facă, inopinat, inspecţia casei şi sa verifice existenţa titlurilor sa i k f\-ali;>hlor
...

proprietatea societăţii sau care au fost primite cu orice titlu;


d) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară când � �
convocată de administratori în condiţiile legii.
a.

,l�
l
ROBAT '21
sta îiu �
tfost
�. . /
r.„·:.t''''�

lnformatii privind majorarea de capital social


Prin Hotararea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1957 din 08.06.2017,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotarat în data de 08.05.2017
majorarea capitalului social cu suma de maxim 170.100.000 lei, prin emiterea a maxim
135.000.000 actiuni cu valoare nominala de 1,26 RON/actiune la pretul de subscriere de 1,26
RON/actiune, iar actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de
exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara la pretul de
vanzare de 1 ,49 lei/actiune.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor
existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de
înregistrare stabilita de AGEA (26.05.2017).
Conform Hotararii AGEA mai sus mentionate si a deciziilor C.A. CHIMCOMPLEX S.A. in
aplicarea acestei hotarari, actiunile ramase nesubscrise de catre actionari în cadrul perioadei de
exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara de vanzare
adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al
Emitentului la pretul de vanzare de 1,49 lei/actiune, aplicandu-se principiul „primul venit - primul
servit".
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a li-a vor fi anulate.
42
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA BoResti

Perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării dreptului de preferinţă nu este mai
mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporţionat de ofertă, dată ulterioară
datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a
acţionarilor sau a consiliului de administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României.
Perioada de subscriere în cadrul Etapei I, adica perioada de exercitare a dreptului de preferinta,
este de 90 de zile calendaristice începand cu ziua lucratoare imediat următoare publicarii
prospectului, respectiv de la data de .2.+..lO.� �� pana la data de 2'i . ()��L9. ri, inclusiv.
.

Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor in Etapa I este intre orele 9:00-16:00, zilnic, în
zilele lucratoare, pe întreaga perioada de subscriere, in afara de ultima zi, cand subscrierea se
poate face pana la ora 13:00.
Perioada de subscriere in cadrul Etapei a li-a, oferta primara de vanzare adresată unui număr
mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de 60 zile
calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei în care Consiliul de
Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea în perioada de
exercitare a dreptuluî de preferinta, respectiv de la data de 2.b OJ·.lO t8. pana la data de
1.b..03 )
-P.(� inclusiv. Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor in cadrul Etapei a li-a
•.

.•

este intre orele 9:00-16:00, zilnic, i n zilele lucratoare, pe întreaga perioada de subscriere.
Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite acest Raport in ziua imediat urmatoare
încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

l n cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi revocate in
termen de maximum doua zile lucratoare de la data publicarii respectivulu �cffi�AQament la
prezentul Prospect. Revocarea subscrierii de catre un investitor se va fac 7(RiJffco
f �pletarea si
semnarea unui Formular de revocare la sediul Intermediarului sau prin triro
·

îteree, < estu!a prin
posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de subscriere.
}'" :'\.
Sumele platite de actionarii care isi retrag subscrierea vor fi returnate acestora Î{}it'€rme
ţ\
îJ de
p� ar, in 9 bntul
\.
maxim cinci zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin virament b�
comunicat în Formularul de subscriere. _.s-·
:> „
�„
Subscrierile realizate in cadrul majorarii de capital, atat in Etapa I, perioada de exercitare a
dreptului de preferinta, cat si in Etapa a li-a, oferta primara adresată unui număr mai mic de 150
investitori, agreati de Consiliul de Administratie al E mitentului, sunt irevocabile. Subscrierile în
Etapa I se realizeaza la sediul ESTINVEST (pentru actionarii care detin la data de înregistrare
actiuni CHIMCOMPLEX în Sectiunea I a Depozitarului Central) sau la orice intermediar autorizat
de ASF (pentru actionarii care detin la data de înregistrare actiuni CHIMCOMPLEX în Sectiunea
l i a Depozitarului Central). Subscrierile în cadrul Etapei a li-a se fac doar la sediul Intermediarului
Formularul de subscriere în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta precum si
Formularul pentru subscriere în Etapa a li-a se regasesc la sediul (str. Republicii nr.9, Focsani,
jud. Vrancea) si pe site-ul (www.estinvest.ro) Intermediarului.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre
subscriere în aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeasi
clasa de actiuni ordinare, nominative, denominate în lei, emise în forma dematerializata conform
legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii CHIMCOMPLEX S.A. pot, pe toata durata subscrierii in perioada de exercitare a


dreptului de preferinta, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului
numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

43
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Referitor la retinerea la sursa, veniturile din dividende sunt supuse unei cote de impozitare de
5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in
momentul in care acestea sunt platite actionarilor.

5. CONDITllLE MAJORARll DE CAPITAL SOCIAL


5.1 Etapa I - exercitarea dreptului de preferinta
Majorarea de capital se face in baza Hotararii AGEA CHIMCOMPLEX S.A. din data de
08.05.201 7, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1 957 din 08.06.2017.
Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor
existenti la data de înregistrare, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Valoarea totala a emisiunii este de pana la 170.100.000 RON, prin emiterea a maxim
135.000.000 actiuni cu valoare nominala de 1,26 RON/actiune la pretul de subscriere de 1,26
RON/actiune.
Durata de valabilitate a exercitarii dreptului de preferinta este de 90 de zile calendaristice
incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicării prospectului, respectiv de la data de
.2.1:JC?.,2.0.l?f-pana la data de .2.�:: 9J�.2.Q.(3 inclusiv, in care se poate exercita dreptul de
subscriere proportional cu numarul de actiuni înregistrat de actionari la Depozitarul Central la
data de inregistrare stabilita de AGEA (26.05.2017);

Procedura de subscriere
Subscrierile in cadrul Etapei I a ofertei se realizeaza astfel:
- actionarii care detin la data de înregistrare actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in Sectiunea I a
Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediul ESTINVEST (la sediul din Str.
Republicii nr. 9, Focsani, judetul Vrancea, Remania).
- actionarii care detin la data de înregistrare actiuni CHIMCOMPLEX in Sectiunea 11 (conturi
globale) a Depozitarului Central, pot subscrie in oferta prin Intermediarul, auto.cizaCd�IC�tre ASF,
in contul caruia au înregistrate actiunile CHIMCOMPLEX.
4.� �
.� --
Subscrierea printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale r�ţf �
·.-

ec ului
pftal pentru
intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de <(â
aceste operatiuni. � ,-�/

� "
,

Intermediarul respectiv va prelua de la client ordinul de subscriere în perioada arpreemt1une,


urmand sa introduca în Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului, dupa ce
va face verificarea fiecarui actionar subscriitor ca detine actiuni la data de înregistrare, respectiv
dupa ce se asigura ca acesta detine contravaloarea actiunilor subscrise in contul de investitii
deschis la intermediar la data subscrierii.

Plata actiunilor subscrise, detinute in Sectiunea li, se face în conformitate cu reglementarile


Depozitarului Central, decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin
care se subscrie si Depozitarul Central.

Responsabilitatea pentru corectitudinea subscrierii in cadrul Etapei I revine Intermediarului prin


care actionarul subscrie.

Subscrierile pentru actionarii care detin la data de înregistrare actiuni CHIMCOMPLEX S.A. in
Sectiunea I a Depozitarului Central se fac doar la sediul ESTINVEST, conform procedurii de mai
jos:
Actionarii se vor prezenta la sediul ESTINVEST unde vor completa si semna Formularul de
subscriere sau ii vor trimite prin posta, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 90 de
zile aferente subscrierii. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la
sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv. Actionarii vor atasa la
Formular dovada platii aferente actiunilor subscrise (a carei data trebuie sa fie în interiorul
44
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

perioadei de subscriere). respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni


subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele precizate mai jos, dupa caz.
Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul
Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia, www.estinvest.ro pe toata durata subscrierii.
La înregistrarea cererilor de subscriere, actionarii subscriitori pot achita 30% din valoarea
nominala a actiunilor subscrise (conform art. 220 din Legea nr. 31/1990 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare), iar diferenta pana la ultima zi a termenului de subscriere.
ln cazul în care suma trimisa de actionar în contul colector este mai mica decat suma necesara
subscrierii numarului de actiuni specificate în Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un
numar de actiuni corespunzator sumei platite. ln cazul in care suma trimisa de actionar in contul
colector este mai mare decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in
Formularul de subscriere (la data achitarii integrale a actiunilor), acestuia i se va returna suma
platita in plus in termen de maxim cinci zile lucratoare de la data închiderii ofertei, prin virament
bancar, in contul comunicat în Formularul de subscriere.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. R054 RZBR 0000 0600 1649 9703,
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Onesti.

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator


procentului din capital pe care ii detine aplicat la numarul de 1 35.000.000 actiuni emise in
cadrul prezentei majorari de capital. Rata de subscriere, care reprezinta numarul de
drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie o actiune nou emisa este
1,000044622222222. Astfel, pentru a subscrie 1.000 actiuni noi emise, sunt necesare
1.000,04462 drepturi de preferinta. Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite
subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul
inferior. ,...�
...
/..."'
.:
Subscrierile realizate în cadrul acestei majorari de capital sunt irevocabile� ln ��P în �are
-'· ' /.

prezentul Prospect face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi revocate Îr\ t �
en;;de
maximum doua zile lucratoare de la data publicarii respectivului amendament Ja .)ţl�ze î;\,ful
Prospect. Revocarea subscrierii de catre un investitor se va face prin completar�a �i semn�rea
unui Formular de revocare la sediul Intermediarului sau prin trimiterea acestL �
rin , posta, cu
confirmare de primire, in interiorul perioadei de subscriere. :.... ..

Sumele platite de actionarii care isi retrag subscrierea vor fi returnate în maximum cinci zile
lucrătoare de la data retragerii subscrierii, prin virament bancar, în contul comunicat în
Formularul de subscriere.
Actionarii CHIMCOMPLEX S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social
proportional cu cotele înregistrate la Depozitarul Central la data de înregistrare 26.05.2017.
Actionarii CHIMCOMPLEX S.A., pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului
si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Pentru a fi acceptate, Formularele de Subscriere ale actionarilor CHI MCOMPLEX S.A. trebuie
insotite si de urmatoarele documente:
Persoane fizice care subscriu in nume propriu:
- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini;
- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza băncii
sau confirmarea platii electronice).

Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice:


- Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate
(copie) al persoanei reprezentate;

45
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

- Pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata - pentru actionarii


cetateni straini;
- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza băncii
sau confirmarea platii electronice);
- Procura in forma autentica (copie si original).

Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:


- Copie dupa codul unic de înregistrare;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original, eliberat cu cel mult 1 O
zile lucratoare înainte de data subscrierii);
- lmputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere (daca
aceasta nu e reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de împuternicit legal
al societatii;
- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza băncii
sau confirmarea platii electronice);
- Buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie în numele
persoanei juridice.

Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:


- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau
institutie echivalenta);
- Act constitutiv actualizat;
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30
zile lucratoare anterioare datei subscrierii;
- lmputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, eliberat in conditiile
actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept
de a reprezenta persoana juridica in cauza (original si copie);
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subsCJ;j � � ca repr.e�entant
al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte lle iden �
ti e provizorie
pentru cetateni din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana.'
· j)� � �\
fţl 9�zide/;
f!
Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane;J..uri tl · le:
_w,rtului saµ�irlstitutie
- Copie document de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Co�
echivalenta) si actul constitutiv actualizat, impreuna cu certificat constatator eli berat de Registrul
Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare înainte de data subscrierii,
pentru persoana juridica nerezidenta;
- Copie document de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie
echivalenta) si actul constitutiv actualizat, impreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul
Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii,
pentru persoana juridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii;
- lmputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, eliberata în conditiile
actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de
reprezentare individuala (original si copie);
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul persoanei
juridice rezidente (copie).

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii CHIMCOMPLEX S.A. confirma citirea


prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.
Metoda de intermediere este Metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate
eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza
subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

A doua zi dupa încheierea Etapei I, Emitentul va informa piata printr-un Raport Curent întocmit
de Consiliul de Administratie, pe baza informatiilor primite de la Intermediar, despre rezultatele
subscrierii în perioada de exercitare a dreptului de preferinta. Raportul respectiv va cantine
46
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

numarul de actiunî subscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferinta si numarul de


actiuni ramase nesubscrise, care vor fi oferite spre subscriere in Etapa a li-a - oferta primara
adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al
Emitentului, precum si informarea ca actionarilor care au subscris in perioada de exercitare a
dreptului de preferinta li se vor înregistra actiunile în cont la Depozitarul Central, respectiv vor
beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, abia dupa înregistrarea majorarii
de capital, respectiv dupa încheierea etapei a doua a majorarii de capital. l n aceeasi zi, Raportul
va fi publicat pe site-urile Emitentului si Intermediarului.
Drepturile de preferinta aferente majorarii de capital nu vor fi tranzactionate. Actiunile ramase
nesubscrise de catre actionari in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi
vandute printr-o oferta primara adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de
Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 1,49 lei/actiune.
Emitentul nu are informatii referitoare la faptul ca principalii săi actionari sau membri ai organelor
sale de administrare, conducere şi supraveghere intentionează să subscrie la majorarea de
capital sau dacă orice persoana intentionează să subscrie peste 5%.

5.2.Etapa a 11-a - oferta primara adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati
de Consiliul de Administratie al Emitentului
Conform Hotararii AGEA CHIMCOMPLEX SA din 08.05.2017 si a Deciziilor CA CHIMCOMPLEX
SA in aplicarea acestei hotarari, actiunile ramase nesubscrise de catre actionari in cadrul
perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta primara adresată
unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la
pretul de vanzare de 1 ,49 leî/actiune.
Durata de valabilitate a ofertei de vanzare este de 60 zile calendaristice incepand cu ziua
lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite

.2.��0�:.?.,0.18 pana la d�ta. d_e 2.�:0� . . ?P.rg, în�lusiv, în c��1ţltorii


catre BVB Raportul privind subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferînta,
respectiv de la d�ta d�
concordanta cu prmc1p1ul „pnmul venit - primul ser� '!i:
.

agreat1 pot subscrie act1urn m . ··

Procedura de subscriere
�ubscrierile in cadrul Ofertei primare se fac la sediul Intermediarului, conform proce �&'d
• �·
em 1
� -��
JOS: �.( �- ··''"I
"' --
Investitorii se vor prezenta la sediul Intermediarului unde vor completa si semn � larul de
subscriere in oferta primara de vanzare sau ii vor trimite prin posta, cu confirmare de primire, in
interiorul perioadei de 60 zile calendaristice aferente subscrierii. Formularul de subscriere va
cantine data, ora si minutul inregistrarii la sediul Intermediarului. Vor fi luate în considerare doar
Formularele de subscriere înregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de
subscriere, inclusiv. ln cazul Formularelor de subscriere trimise prin posta vor fi luate in
considerare doar cele înregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de
subscriere, inclusiv. l n cazul in care la sediul Intermediarului ajung in acelasi timp mai multe
formulare de subscriere, ordinea de înregistrare a acestora va fi ordinea cronologica a datei
postei expeditorului, al doilea criteriu fiind ordinea descrescatoare a valorii subscrierilor.
Investitorii vor atasa la Formular dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei
reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere.

Acceptarea subscrieri/or
La momentul primirii Formularului de subscriere si documentelor aferente, Intermediarul va
informa Consiliul de Administratie al Emitentului despre identitatea subscriitorului. l n cel mai
scurt timp, dar nu mai tarziu de doua zile lucratoare, Consiliul de Administratie al Emitentului va
instiinta Intermediarul despre acceptarea/neacceptarea respectivei subscrieri.
Pentru subscrierile neacceptate de catre Consiliul de Administratie al Emitentului, sumele platite
de subscriitorii neeacceptati vor fi returnate în maximum cinci zile lucrătoare de la data
respingerii subscrierii, prin virament bancar, in contul comunicat in Formularul de subscriere.

47
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

Formularul de subscriere si Formularul de revocare a subscrierilor vor fi disponibile la sediul


Intermediarului si vor fi publicate pe site-ul acestuia, www.estinvest.ro pe toata durata subscrierii
in Etapa a li-a.
La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita
integral. ln cazul in care suma trimisa de investitorul agreat in contul colector este mai mica
decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere,
acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.
Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. R054 RZBR 0000 0600 1649 9703,
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Onesti.
Fiecare investitor agreat va putea subscrie maxim numarul de actiuni ramase nesubscrise
dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, numar care va fi
comunicat de Emitent printr-un Raport Curent a doua zi dupa expirarea perioadei de
exercitare a dreptului de preferinta. Subscrierea actiunilor in Etapa a 11-a se face in
concordanta cu principiul „primul venit - primul servit".
Consiliul de Administratie al Emitentului va putea hotari închiderea anticipata a Etapei a Il­
a a majorarii de capital social in cazul in care constata ca nivelul subscrierii este de minim
10% din numarul de actiuni disponibile in Etapa a 11-a.
Consiliul de Administratie al Emitentului va notifica ASF si piata referitor la închiderea
anticipata a Etapei a 11-a a majorarii de capital.
Subscrierile realizate in cadrul Etapei a 11-a a majorarii de capital sunt irevocabile. fn cazul in
care prezentul Prospect face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi revocate in termen de
maximum doua zile lucratoare de fa data publicarii respectivului amendament la prezentul
Prospect. Revocarea subscrierii de catre un investitor se va face prin completarea si semnarea
unui Formular de revocare la sediul Intermediarului sau prin trimiterea formularului prin posta, cu
confirmare de primire, in interiorul perioadei de subscriere. Sumele pfatite de in � e:;are isi

retrag subscrierea vor fi returnate acestora in maximum cinci zile lucrătoare d�ta data;efragerii
subscrierii, prin virament bancar, în contul comunicat in Formularul de subscriere. -<: � ';(. ·-

fn cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mare decat sumă )f\. C:esir a
l'rltegr�{e
subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere (la data achit�(j)i
a actiunilor), acestuia i se va returna suma platita in plus in termen de maxim cinci z�e lucr�ţ9are
de la data inchiderii ofertei, prin virament bancar, in contul comunicat i n � atul de
subscriere.
Investitorii, pe toata durata subscrierii in cadrul Ofertei primare de vanzare, se pot informa la
sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Pentru a fi acceptate, Formularele de Subscriere in cadrul Etapei a li-a a majorarii de capital


oferta primara adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de
Administratie al Emitentului, trebuie insotite si de urmatoarele documente:
Persoane fizice care subscriu in nume propriu:
- Buletin sau carte de identitate (copie);
- Pasaport (copie) - pentru cetatenii straini;
- Dovada efectuarii pfatii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza băncii
sau confirmarea platii electronice).
Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:
- Copie dupa codul unic de înregistrare;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (original, eliberat cu cel mult 1 0
zile lucratoare înainte de data subscrierii);
- lmputernicire in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere {daca
aceasta nu e reprezentantul legal al societatii) sau actul doveditor al calitatii de împuternicit legal
al societatii;

48
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesli

- Dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta cu viza băncii
sau confirmarea platii electronice);
- Buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele
persoanei juridice.
Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului sau
institutie echivalenta);
- Act constitutiv actualizat;
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30
zile lucratoare anterioare datei subscrierii;
- lmputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, eliberat in conditiile
actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept
de a reprezenta persoana juridica in cauza (original si copie);
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant
al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie
pentru cetateni din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana.
Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:
- Copie document de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului sau institutie
echivalenta) si actul constitutiv actualizat, împreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul
Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare înainte de data subscrierii,
pentru persoana juridica nerezidenta;
- Copie document de identificare (Certificat de înmatriculare la Registrul Comertului sau institutie
echivalenta) si actul constitutiv actualizat, împreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul
Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii,
pentru persoana juridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii;
- lmputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, eijQe� nditiile
actului constituti_v,_ sau do�a?a c� ac7asta este reprezentant legal al s�etati� �� drept de
_ L
reprezentare 1nd1v1duala (original s1 copie); :�
� u:fe r anei

c:.
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitu
juridice rezidente (copie). ,..,_'ţ'tţJ.0\ J
\i'
Prin semnarea Formularului de subscriere, investitorii confirma citirea pre
':'.� Pros pect si
r I

efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.


Metoda de intermediere este Metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate
eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza
subscrierea întregului volum de actiuni oferite in cadrul ofertei primare de vanzare adresată unui
număr mai mic de 150 investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului.
Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a 11-a vor fi anulate.
Emitentul va notifica ASF şi BVB cu privire la rezultatele finale ale majorarii de capital în termen
de maximum cinci zile lucrătoare de la data închiderii acesteia.
Alte informalii:
Dupa efectuarea tuturor formalitatilor in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul
Registrului Comertului, Societatea va înregistra actiunile noi la ASF si apoi la Depozitarul
Central, ulterior acestea putand sa fie tranzactionate pe piata AeRO a BVB. Dupa înregistrarea
noului capital social la aceste institutii, Societatea va notifica actionarii subscriitori cu privire la
numarul de actiuni pe care le-au fost alocate in urma încheierii majorariii capitalului social.
Conform Hotararii AGEA a Emitentului din data de 08.05.2017, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei partea a IV-a nr. 1957 din 08.06.2017 si a Deciziilor C.A. CHIMCOMPLEX S.A. in
aplicarea acestei hotarari, pretul de subscriere in cadrul majorarii de capital in perioada de
exercitare a dreptului de preferinta este de 1,26 RON/actiune, egal cu valoarea nominala a
actiunilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, iar actiunile ramase nesubscrise in preemtiune vor fi
49
PROSPECT CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti

oferite spre subscriere in Etapa a li-a printr-o oferta primara adresată unui număr mai mic de 150
investitori, agreati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de subscriere de 1,49
lei/actiune. Pretul de subscriere in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, de
1,26 RON/actiune, si pretul de subscriere in Etapa a li-a, de 1,49 lei/actiune, sunt precizate si in
Decizia ASF de autorizare si prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul va fi publicat pe site-ul Intermediarului (www.estinvest.ro), al Emitentului


(www.chimcomplex.ro) si va fi disponibil pe site-ul BVB (www.bvb,ro ).
Emitentul nu solicita nici un fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu exista nici o restrangere sau anulare a dreptului de preferinta la subscrierea in cadrul


majorarii de capital pentru actionarii Emitentului. Plata integrala a actiunilor subscrise trebuie
facuta pana la expirarea termenului de subscriere.

Intermediarul care asista Emitentul este SSIF ESTINVEST S.A. Focsani - Societate de servicii
de investitii Financiare, avand sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237
238 900, fax (40)237 237 471, înregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr.
J39/663/1995, cod unic de înregistrare 8017326

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti,
care are adresa Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postai
020922, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat să subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara
o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE�


Actiunile CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti s-au tranzactionat la Bursa de Vajol'i Bucâresti, la
Categoria 111-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 25. 1 1 . 1 996, iar incepand c;:u ( ..data _ de
29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul' �. QB".CS:
Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital si ofertei primare de vanzare prezenţ � �Jth a<f�st
Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital, vor ave9 ac;:elas1 regirl).' ca
si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii. <. r .;r

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pieţele
secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, pentru
actiunile CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti.

7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE
Nu exista contracte de restrictionare.

8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII


Daca vor fi subscrise si platite toate actiunile obiect al majorarii de capital social la Pretul de
Subscriere de 1,26 RON/actiune, atunci Emitentul va obtine fonduri brute de 170.1 00.000 RON.
Comisioanele bancare percepute pentru plata unei subscrieri efectuate de catre un
actionar/investitor vor fi suportate in totalitate de catre acesta.

Costurile estimate care vor diminua fondurile brute ale Emitentului se refera in principal la:
comision Intermediar 3.000 EUR, plus 0,01 % din valoarea subscrisa a ofertei;
comisioane ASF: conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF,
comisionul ASF este o cota de O, 1 % din valoarea subscrisa a ofertei, dar nu mai mult de
1 .000.000 lei. Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a actiunilor noi este de
500 lei;

50
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

alte costuri administrative de ducere la îndeplinire a majorarii de capital social (publicitate,


Monitorul Oficial, Registrul Comertului etc).

9. DILUARE
La data de 21.08.2017 structura actionariatului CHIMCOMPLEX S.A. era urmatoarea:
Actionar Numar actiuni Procent
A2 IMPEX SRL Ploiesti 1 1 7.480.066 87,0184%
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea 16.669.830 12,3475%
Activelor Statului
Pers. Fizice 653.226 0,4838%
Pers. Juridice 202.902 0,1503%
Total 135.006.024 1 00%
Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la majorarea de capital social, astfel ca, daca
toti actionarii isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului si procentele de
detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinut
de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 +
0.999955379768834):

Actionar Numar actiuni Procent


A2 IMPEX SRL Ploiesti 234.954.890 87,0184%
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea 33.338.916 k,d 2,3475%
Activelor Statului :< r
,,... !:.Rc; .

1 .306.423 :..:\0, 4,_83Ş%


.., ...
Pers. Fizice
Pers. Juridice 405.795 lQ;t 50�/o
TOTAL 270.006.024 �O :-' 1 00%
lnsa, avand m vedere ca AVAS nu va subscrie dm cauza mterd1ct1e1 legale, m C@_ZU I m Gare tot1
ceilalti actionari isi vor exercita dreptul de preemtiune, structura actionariatului sl Pl:Oc:entele de
detinere in capitalul social vor fi urmatoarele:

Actionar Numar actiuni Procent


A2 IMPEX SRL Ploiesti 234.954.890 92,7440%
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea 16.669.830 6,5801%
Activelor Statului
Pers. Fizice 1 . 306.423 0,5157%
Pers. Juridice 405.795 0,1602%
TOTAL 253.336.938 1 00%
Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca
celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate
detinerile corespunzator gradului final de subscriere.

10. INFORMATll SUPLIMENTARE


Ofertantul poate modifica ulterior termenii prospectului, cu respectarea următoarelor conditii:
a) obţinerea aprobării ASF de modificare a prospectului;
b) modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei
cărora le este adresată;
c) modificarea să facă obiectul unui anunt care să fie adus la cunoştinţa investitorilor în
aceleaşi condiţii ca si prospectul.

51
PROSPECT CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Emitentul si Intermediarul declara ca, dupa cunostintele lor, informatiile cuprinse in prezentul
Prospect sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze
semnificativ continutul acestuia.

Emitentul
CHIMCOMPLEX S.
Director General
COMAN Dumitru

Director Economic
ALEXA Anisoara

�V---
Intermediarul
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani

52