Sunteți pe pagina 1din 59

TVA 1

Livrări de bunuri – 1

Conf. univ. dr. Delia Catarama


Agenda Sesiunii
Livrari de bunuri - 1
1. Livrari de bunuri – concepte de baza
2. Livrări intracomunitare
3. Achiziţii intracomunitare
Livrări de bunuri - concepte de bază

Art. 270 Livrare = dreptul de a dispune de


(1)
C. fiscal bunuri ca si un proprietar

Art. 270
 livrare NU este acelasi lucru cu
(6) expediere de bun. Are loc o livrare
C. fiscal
de fiecare dată când dreptul de a
dispune de un bun trece de la o
persoană la o altă persoană chiar
dacă bunul nu s-a transportat în
nici un fel.
Livrări de bunuri - concepte de bază

Livrările de bunuri se clasifică, din


punct de vedere al TVA, în două mari
categorii:

- livrări de bunuri cu transport;

- livrări de bunuri fără transport.

OBS!!! Dacă unei livrări nu i se poate


asocia un transport, atunci ea se
consideră automat ca fiind fără
transport
Livrări de bunuri - concepte de bază

Pentru ca o livrare de bun să fie


însoţită de transport trebuie ca
bunurile să fie transportate:
- fie de furnizor;
- fie de cumpărător;
- fie de altă persoană în contul
furnizorului sau cumpărătorului.
Livrări de bunuri - concepte de bază

LOCUL LIVRARII

Regula generala:

Art. 275
• dacă bunurile se transportă: locul
(1) de unde începe transportul;
C. fiscal
• dacă bunurile nu se transportă:
locul unde sunt puse la dispoziţia
cumpărătorului
Livrări de bunuri - concepte de bază
LOCUL LIVRARII

Exceptii:
• Bunuri care se instaleaza: locul unde se
face instalarea sau montajul;
Art. 275 • Bunuri livrate la bordul navelor,
(1) aeronavelor, trenurilor: locul de plecare
C. fiscal
a transportului de pasageri;
• Livrare gaze naturale, electricitate,
catre distribuitor: locul unde e stabilit
distribuitorul;
• Livrare gaze naturale, electricitate,
catre altii: locul utilizarii si consumului
efectiv;
Livrări de bunuri - concepte de bază
PERSOANA OBLIGATA LA PLATA
Art. 307
(1) Regula generala: persoana care efectueaza
C. fiscal livrarea
Exceptie: beneficiarul pentru:
- Livrari de gaze/electricitate, daca
beneficiarul = inregistrat in Romania SI
furnizorul = nestabilit in Romania (chiar daca
este inregistrat)
Art. 307- Alte livrari daca, beneficiarul = stabilit in
(6) Romania (persoana impozabila sau juridica
C. fiscal neimpozabila) sau nestabilit dar inregistrat
SI furnizor = nestabilit si neinregistrat
Livrări intracomunitare
(LIC)

ROMÂNIA FRANŢA
Art. 270
Art. 273
(9) X Y C. fisc.
C. fisc. furnizor BUNURI destinatar

Transportul se face:
fie de către furnizor,
fie de către destinatar
fie de către altă persoană în contul unuia dintre cei doi

În România are loc o livrare În Franţa are loc o achiziţie


intracomunitară intracomunitară
Livrări intracomunitare

• Livrarea intracomunitară de bunuri


= transferul dreptului de a dispune,
ca şi un proprietar de bunuri
transportate dintr-un stat membru
într-un alt stat membru.
Livrari intracomunitare
Art.
275(1)
LOC: SM de unde pleaca bunurile
C. fisc.

SCUTIRE: se primeste cod de


Art. 294 inregistrare TVA diferit de cel al
(2) (a)
C. fisc. SM din care pleaca bunurile + se
face dovada transportului

Art. 307
(1) PERSOANA OBLIGATA: Persoana care
C. fisc.
face LIC
Livrări intracomunitare
Documentele în baza căroare LIC este scutita
cu drept de deducere sunt:
 Factura care să aibă toate menţiunile de la art.
OMFP 319 (20) şi obligatoriu cod valabil de
103/2016 inregistrare in scopuri de TVA al clientului din
alt stat decat cel in care incepe transportul.

 Documentul care atestă transportul;

şi, după caz:

 Contract, comandă, documente de asigurare


Livrări intracomunitare
Documentul care atestă transportul:

 Nu există prevedere expresă în legislaţia de


TVA prin care să se explice ce se înţelege prin
“documentul care atestă transportul” în cazul
livrărilor intracomunitare de bunuri;

 Pentru transportul rutier România a aderat la


prevederile convenţiei CMR din 1972 (Decret
451/1972), care la art. 4 prevede:

“Proba contractului de transport se face


prin scrisoare de trasura”
Livrări intracomunitare
Documentul care atestă transportul:

 Art. 5 al Decretul 451/1972 prevede că


“Scrisoarea de trasura este intocmita in trei
exemplare originale, semnate de expeditor si
de transportator”

 Nu există nicăieri stipulată prevederea


expresă că scrisoarea de trăsură trebuie
semnată şi de beneficiar.
Livrări intracomunitare
Când trebuie prezentat documentul care
atestă transportul:

 Ideal este ca documentul care atestă


transportul şi în baza căruia se acordă
scutirea de TVA să existe în momentul
emiterii facturii.

 Dacă la momentul emiterii facturii nu există


posibilitatea de a avea documentul de
transport, el trebuie propcurat în maxim 90
de zile de la faptul generator (data livrării)
Livrări intracomunitare
Când trebuie prezentat documentul care
atestă transportul:

 Dacă am emis factura fără TVA şi nu am


documentul de transport şi vine controlul
înainte de a trece cele 90 de zile se poate
suspenda inspecţiei

 Dacă am emis factura fără TVA şi nu am


documentul de transport şi vine controlul
după ce au trecut cele 90 de zile se va
colecta TVA. Dacă primesc ulterior
documentul de transport şi nu au trecut 5 ani
pot solicita reverificarea perioadei.
Livrări intracomunitare
Când trebuie prezentat documentul care
atestă transportul:

 Dacă emit factură de avans pentru livrare


intracomunitară, trebuie să am documentele
în maxim 90 de zile de la data faptului
generator (data livrării).
Livrări intracomunitare
Cine are responsabilitatea transportului:

 Reasponsabilitatea transportului este în


sarcina celui desemnat prin condiţiile
Incoterms.

 Există 4 grupe de condiţii Incoterms:


 Grupa cu “E” – vânzătorul nu se ocupă de transport;
 Grupa cu “F” – vânzătorul se poate ocupa de o parte
a transportului la el în ţară;
 Grupa cu “C” – vânzătorul se ocupă de transport
până în ţara străină;
 Grupa cu “D” – vânzătorul se ocupă de transport
până la beneficiar
Livrări intracomunitare
Cine are responsabilitatea transportului:

EX – WORKS

Transport integral în sarcina cumpărătorului


Livrări intracomunitare
Cine are responsabilitatea transportului:

FOB (Free on Board)

Transport în sarcina Transport în sarcina


vânzătorului până la cumpărătorului după ce
încărcarea pe navă s-au încărcat pe navă
Livrări intracomunitare
Cine are responsabilitatea transportului:

CIF (Cost, Insurance, Freight)

Transport în sarcina Transport în sarcina


vânzătorului până la cumpărătorului după ce
descărcarea de pe navă s-au descărcat de pe
navă
Livrări intracomunitare
Cine are responsabilitatea transportului:

DDU (Delievered Duty Unpaid)

Transport în sarcina
vânzătorului până la
destinaţie
Livrări intracomunitare
Care este baza impozabilă pentru livrări
intracomunitare?
Art. 286
(1) Şi (2)
C. Fiscal Baza impozabilă = contrapartida obţinută +
Pct. 30 (6)
cheltuielile accesorii (transport, asigurare,
Norme C.F. ambalare) dacă sunt în sarcina vânzătorului,
Titlul VII indiferent dacă sunt facturate împreună sau
TVA separat.
Livrări intracomunitare
Când apar faptul generator şi exigibilitate
pentru livrări intracomunitare?

Faptul generator = data livrării. Data livrării


este data la care intervine transferul dreptului
de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

Exigibilitatea = 15 a lunii următoare faptului


generator. Dacă factura se emite înainte de
această dată, atunci exigibilitatea intervine la
data facturii.
Livrări intracomunitare
Unde, cum şi când se declară livrările
intracomunitare?
Intrastat:
- e în scop statistic numai pentru cei care
depăşesc volumul de 900.000 lei la expedieri.
- termen de depunere: 15 a lunii următoare.

Declaraţia 390:
- pe clienţi, cu tip “L” sau “T” (pt triunghiulare);
- trebuie să am obligatoriu codul de TVA valabil al
clienţilor;
- în declaraţia afaerentă lunii în care apare
exigibilitatea;
- termen de depunere: 25 a lunii următoare;
Livrări intracomunitare
Unde, cum şi când se declară livrările
intracomunitare?

Decont de TVA 300:


- pe rândul 1;
- în decontul aferent lunii/trimestrului în care
apare exigibilitatea;
- termen de depunere: 25 a lunii următoare
Livrări intracomunitare
Ce fac dacă trebuie să modific datele
declarate iniţial sau dacă am uitat să declar o
LIC?

a) Dacă fac modificări de genul celor impuse


de art. 287 (reduceri de preţ etc)  le pun:
- în decontul lunii în care apar la rândul 1;
- în recapitulativa lunii în care apar.

b) Dacă sunt modificări generate de alte


evenimente  le pun:
- in decontul lunii în care apar pe rândul 2;
- în recapitulativa lunii iniţiale pentru care depun
rectificativă.
Livrări intracomunitare
Ce fac cu avansurile încasate pentru LIC?

Nu exista obligatia de emitere a facturii!!!

Dar daca emit, o trec in decont si


recapitulativa la fel ca orice alta LIC
Achizitii intracomunitare

• Achiziţia intracomunitară de
bunuri = obţinerea dreptului de a
dispune, ca şi un proprietar de
bunuri transportate dintr-un stat
membru într-un alt stat membru.
Achiziţii intracomunitare
Art. 276
(1)
LOC: SM unde ajung bunurile
C. fisc.

SCUTIRE: NU (decât în anumite cazuri


excepţionale pot fi scutite. Ex:
pentru NATO etc.)

Art. 308
PERSOANA OBLIGATA: Persoana care
C. fisc.
face AIC
Achizitii intracomunitare
LOCUL:

locul unde se găsesc bunurile în


momentul în care se încheie expedierea
sau transportul bunurilor

sau temporar

SM care acorda codul de TVA al


clientului (reţeaua de siguranţă)
Achizitii intracomunitare
LOCUL:
X din România achiziţionează bunuri de la
Y din Franţa şi îi transmite lui Y să le
transporte în Ungaria, unde X va închiria
un depozit. Locul unde ajung bunurile =
Ungaria, deci achiziţia intracomunitară
trebuie declarată în Ungaria. Totuşi, este
posibil ca X să nu aibă încă cod de
Ungaria. Pentru a se putea scuti livrarea
intracomunitară X îi poate comunica lui Y
codul său de România  Achiziţia va avea
loc în România, dar numai temporar, până
când X îşi ia codul de Ungaria.
Achizitii intracomunitare
LOCUL:

Este obligatoriu documentul de transport


în cazul AIC?

NU, pentru justificarea TVA.


Achizitii intracomunitare
OBS!!

AIC efectuate de grupul celor 3 sub


plafonul de 10.000 euro in cursul unui an
nu sunt operatiuni impozabile in Romania.

Regim special: AIC efectuate de la


intreprinderi considerate mici in statele
lor membre
AIC de produse accizabile
AIC de mijloace transport noi
Achizitii intracomunitare
OBS!!

Daca grupul celor 3 efectueaza AIC


mai mari de 10.000 euro trebuie sa
solicite inregistrarea in scop de
TVA cu 317 si operatiunile devin
impozabile in Romania.
Achiziţii intracomunitare
Care este baza impozabilă pentru achiziţii
intracomunitare?

Art. 288
C. Fiscal
Baza impozabilă = contrapartida obţinută +
cheltuielile accesorii (transport, asigurare,
Pct. 33 ambalare) dacă sunt în sarcina vânzătorului,
Norme C.F. indiferent dacă sunt facturate împreună sau
Titlul VII separat.
TVA
Achiziţii intracomunitare
Când apar faptul generator şi exigibilitate
pentru achiziţii intracomunitare?

Faptul generator = data livrării. Data livrării


este data la care intervine transferul dreptului
de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

Exigibilitatea = 15 a lunii următoare faptului


generator. Dacă factura se emite înainte de
această dată, atunci exigibilitatea intervine la
data facturii.
Achiziţii intracomunitare
Care este cursul de schimb folosit pentru
achiziţii intracomunitare?
OMFP
3055/2009 Pentru înregistrarea în contabilitate a valorii
Pct. 314 (4) mărfi = cursul de la data recepţiei

Art. 290 Pentru înregistrarea TVA şi a bazei impozabile a


C. Fiscal TVA = cursul de la data exigibilităţii
Achiziţii intracomunitare
Unde, cum şi când se declară achiziţiile
intracomunitare?
Intrastat:
- e în scop statistic numai pentru cei care
depăşesc volumul de 500.000 lei la introduceri.
- termen de depunere: 15 a lunii următoare.

Declaraţia 390:
- pe furnizori, cu tip “A”;
- în declaraţia afaerentă lunii în care apare
exigibilitatea;
- termen de depunere: 25 a lunii următoare;
Achiziţii intracomunitare
Unde, cum şi când se declară achiziţiile
intracomunitare?

Decont de TVA 300:


- pe rândurile 5 şi 5.1 (colectată) ŞI 18 şi 18.1
(deductibilă). Atenţie:
rând 5 = rând 18 ŞI
rând 5.1. = rând 18.1.;
- în decontul aferent lunii în care apare
exigibilitatea;
- termen de depunere: 25 a lunii următoare
Achiziţii intracomunitare
Unde, cum şi când se declară achiziţiile
intracomunitare?

Decont de TVA 300:


Care e diferenţa dintre rândurile 5 şi 5.1?

Ex: X, din România, achiziţionează bunuri de la Y din


Turcia. Bunurile sunt expediate din Franţa în
România. Y face o LIC cu locul în Franţa iar X
face o AIC cu locul în România. În principiu Y ar
trebui să se înregistreze în Franţa pentru a
declara LIC, dar e posibil ca el să n-o facă. X
ştie să face o AIC impozabilă în România şi o va
declara în 390 şi în decont, însă nu are codul
furnizorului. Ca urmare în decont o va trece
numai în rândul 5 şi nu şi în 5.1.
Achiziţii intracomunitare
Unde, cum şi când se declară achiziţiile
intracomunitare?

Decont de TVA 300:


Dacă sunt plătitor de TVA trimestrial şi fac o AIC
atunci voi trece de la plătitor trimestrial la
plătitor lunar astfel:
Exibilitate AIC De când trec la lunar
Ianuarie Ianuarie
Februarie Martie
Martie Aprilie

OBS: Modificarea perioadei fiscale se face prin


depunerea Declarației 092 în 5 zile lucrătoare
de la sfârșitul lunii în care apare exigibilitatea
TVA
Achiziţii intracomunitare
Ce fac dacă trebuie să modific datele declarate
iniţial sau dacă am uitat să declar o AIC?

a) Dacă fac modificări de genul celor impuse de


art. 287 (reduceri de preţ etc)  le pun:
- în decontul lunii în care apar la rândurile 5 şi 5.1.
ŞI 18 şi 18.1.;
- în recapitulativa lunii în care apar.

b) Dacă sunt modificări generate de alte


evenimente  le pun:
- in decontul lunii în care apar pe rândurile 6 şi 19;
- în recapitulativa lunii iniţiale pentru care depun
rectificativă.
Achiziţii intracomunitare
Ce fac cu avansurile plătite pentru AIC?

a) Dacă primesc factură atunci trec factura în


decont şi în recapitulativă.

b) Dacă nu primesc factură ?

Corelaţie decont - recapitulativă


Decont Recapitulativă
Rând 5 = Rând 18 Operaţiuni cu A
Rând 5.1 = Rând 18.1 Operaţiuni cu A şi cod
numeric de TVA la
furnizor
LIC şi AIC
Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

Explicați tratamentul TVA al operațiunii

Arătați modul în care se va face factura.

Explicați cum, unde și când trebuie


declarată operațiunea.
LIC şi AIC
1. ALFA SRL stabilit şi înregistrat în scop
de TVA în România vinde bunuri în valoare
de 10.000 euro lui TETA Co, stabilit şi
înregistrat în scop de TVA în Ungaria.
Bunurile se livrează în condiţia Ex-Works
Bucureşti în data de 28.03.2015.
ALFA SRL emite factura pe 03.04.2015
întrucât atunci primeşte de la TETA Co.
documentele de transport din București
în Budapesta. Transportul este în valoare
de 1.000 euro.
Curs de schimb:
28.03.2015: 4,41 lei/euro;
03.04.2015: 4,52 lei/euro
LIC şi AIC
2. ALFA SRL stabilit şi înregistrat în scop
de TVA în România vinde bunuri în valoare
de 10.000 euro lui TETA Co, stabilit şi
înregistrat în scop de TVA în Ungaria.
Bunurile se livrează în condiţia DDU
Budapesta în data de 28.03.2015.
Transportul este în valoare de 1.000
euro.
ALFA SRL emite factura pe 28.03.2015.

Curs de schimb:
28.03.2015: 4,41 lei/euro;
03.04.2015: 4,53 lei/euro
LIC şi AIC
3. Pe baza exemplului 2 şi conform
înţelegerii dintre părţi pe data de
05.05.2015 ALFA SRL îi acordă lui TETA
Co. o reducere comercială de 10%.
LIC şi AIC
4. ALFA SRL stabilit şi înregistrat în scop
de TVA în România vinde bunuri în valoare
de 10.000 euro lui TETA Co, stabilit şi
înregistrat în scop de TVA în Ungaria.
Bunurile se livrează în condiţia DDU
Budapesta în data de 28.03.2015.
ALFA SRL emite factura pe 28.03.2015
pentru valoarea mărfii. Pe 03.04.2015
ALFA SRL facturează şi transportul în
valoare de 1.000 euro.
Curs de schimb:
28.03.2015: 4,41 lei/euro;
03.04.2015: 4,52 lei/euro
LIC şi AIC
5. BETA SRL stabilit şi înregistrat în scop
de TVA în România vinde bunuri în valoare
de 10.000 euro lui SIGMA Co, stabilit şi
înregistrat în scop de TVA în Polonia.
BETA SRL livrează în condiţia Ex-Works.
SIGMA Co. va transporta bunurile din
Bucureşti în Moscova.
LIC şi AIC
6. BETA SRL stabilit şi înregistrat în scop
de TVA în România vinde bunuri în valoare
de 10.000 euro lui SIGMA Co, stabilit şi
înregistrat în scop de TVA în Polonia.
BETA SRL are responsabilitatea
transportului iar SIGMA Co. îi transmite
lui BETA ca bunurile să fie expediate la
Sibiu.
LIC şi AIC
7. EPSILON SRL, stabilit şi înregistrat în
scopuri de TVA în România încasează pe
10.03.2015 o factură pentru un avans
aferent unei livrări intracomunitare ce
urmează a avea loc ulterior. Pe
10.03.2015 EPSILON SRL emite şi
factura pe care o declară în decont şi în
recapitulativă. Datorită unor neînţelegeri
bunurile nu sunt încă livrate nici în luna
iulie 2015 când EPSILON SRL este supus
unei inspecţii fiscale. Inspecţia fiscală
dispune colectarea de TVA pentru
factura de avans, deoarece nu există
documente de transport. E corect?
LIC şi AIC
8. S.C. Grup S.R.L, cu sediul în Bucureşti,
România, inregistrata in scop de TVA in
Romania, livreaza catre societatea Damo,
intreprindere mica in Bulgaria,
televizoare in valoare de 20.000 lei.
Televizoarele sunt transportate din
Romania in Bulgaria in conditia ExW.
LIC şi AIC
9. ALFA SRL, stabilit şi înregistrat în scopuri de
TVA în România achiziţionează bunuri de la
HASTO, stabilita si inregistrata in scop de TVA
in Italia, în valoare de 10.000 euro. Bunurile se
livrează în condiţia ExW Torino. HASTO
livrează bunurile pe data de 28.03.2015 şi emite
factura pe 10.04.2015 când primeşte
documentele de transport de la ALFA SRL.
ALFA SRL recepţionează bunurile în Bucureşti
pe 05.04.2015 când primeşte şi factura de
transport de la transportator în valoare de
3.000 lei.
Curs: 28.03.2015: 4,41 lei/euro;
05.04.2015: 4,50 lei/euro;
10.04.2015: 4,55 lei/euro.
LIC şi AIC
10. ALFA SRL, stabilit şi înregistrat în scopuri de
TVA în România achiziţionează bunuri de la
HASTO, stabilita si inregistrata in scop de TVA
in Italia, în valoare de 10.000 euro. Bunurile se
livrează în condiţia ExW Torino. HASTO
livrează bunurile pe data de 28.03.2015 şi emite
factura pe 25.04.2015 când primeşte
documentele de transport de la ALFA SRL.
ALFA SRL recepţionează bunurile pe 05.04.2015
când primeşte şi factura de transport de la
transportator în valoare de 3.000 lei.
Curs: 28.03.2015: 4,41 lei/euro;
05.04.2015: 4,50 lei/euro;
15.04.2015: 4,45 lei/euro;
25.04.2015: 4,55 lei/euro.
LIC şi AIC
11. S.C. Gama S.R.L., stabilita si inregistrata
in scopuri de TVA in Romania,
achizitioneaza de la Nasti stabilita in
Ungaria si inregistrata in scopuri de TVA
in Ungaria şi in Romania, piese de schimb,
ce vor fi comercializate, in valoare de
2000 euro pret fara TVA. Nasti dispune
ca produsele sa fie transportate de la
sucursala sa din Oradea la sediul lui Gama
din Iaşi
LIC şi AIC
12. S.C. Cantos S.R.L., cu sediul in Buzău,
considerata intreprindere mica,
neinregistrata in scopuri de TVA in
Romania, achizitioneaza de la Beta,
stabilita si inregistrata in scopuri de TVA
in Franta, mobilier in valoare de 45.000
euro. Produsele vor fi transportate din
Franta in Romania de către Beta.
Valoarea transportului este de 10.000
euro.
LIC şi AIC
13. S.C. Gama S.R.L cu sediul în Buzău,
înregistrată în scop de TVA în România,
trimite 2 persoane, cu autoturismul
companiei, în delegaţie în Franţa unde vor
duce la o expoziţie 3 maşini de spălat,
produse de această societate. Pentru
deplasarea efectuată, ei realizează
următoarele cheltuieli (toate sumele sunt
fără TVA):
LIC şi AIC
13.
a) cheltuieli de cazare = 200 euro;
b) cheltuieli cu benzina aprovizionată în
Franţa = 500 euro;
c) cheltuieli cu benzina aprovizionată în
România = 1000 lei;
d) cheltuieli cu mâncarea în Franţa = 200
euro;
e) în Franţa achiziţionează un laptop la
preţ de 2500 euro.
• La expoziţie vând 2 maşini de spălat către
AAA, societate stabilită şi înregistrată în
scop de TVA în Franţa
Curs schimb 1 euro = 4,4 lei