Sunteți pe pagina 1din 90

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA

ADAUGATA PREVEDERI
ADERARE PREVEDERI NOI PASTRATE DUPA

ARMONIZARE LEGISLATIVA

Directiva I nlocuirea sistemelor naionale de

impozitare indirecta cu TVA i eliminarea tuturor msurilor compensatorii (dat propus 1 ianuarie 1969)

Directiva II fixeaz structura i modalitile de


aplicare a sistemului comun de TVA, natura operaiunilor supuse TVA, baza impozabil, cotele, exonerri, deducerile i obligaiile contribuabililor

Directivele III, IV, V s-au dat pentru

decalarea termenelor pentru Statele Membre care nu s-au aliniat sistemului comun de TVA

Directiva VI (77/388/CEE) regimul bunurilor


i al serviciilor

Directiva VIII (79/1072/CEE) rambursarea

TVA pentru persoanele impozabile nestabilite n interiorul unui Stat Membru dar stabilite in Comunitate

ARMONIZARE LEGISLATIVA
Directiva XIII (85/560/CEE) - rambursarea
TVA pentru persoanele impozabile nestabilite n interiorul Comunitii Aspecte internaionale (vamale) - Regulamentul CEE 2913/92 i 2454/93

Premisele aplicrii sistemului de TVA


Principii: intracomunitar
- suprimarea formalitilor vamale la trecerea frontierei n relaiile economice dintre persoane impozabile rezidente n State Membre diferite ale Comunitatii Europene. - livrarea de mrfuri din punct de vedere juridic este o operaiune

unic, ns n scopuri de TVA ea este scindat n dou operaiuni distincte atunci cand are loc intre doua SM diferite sau intre un SM si un teritoriu tert: - livrarea de bunuri ( livrare intracomunitara si export) - achiziia de bunuri (import si achizitia intracomunitara)

Necesitatea armonizarii legislative

Aderarea Romaniei la UE implica obligatia


de a aplica aceleasi reguli ca si celelalte State Membre, TVA fiind un impozit care trebuie sa fie neutru si sa nu permita distorsiuni de concurenta intre operatorii economici din State Membre diferite, precum si neimpozitarea sau dubla impozitare a aceleiasi operatiuni in doua state membre diferite

Operatiuni cu bunuri

ART. 125 Definitii Cele mai importante definitii: Persoanele care au un sediu fix si care sunt stabilite in Romania; Active corporale fixe; Produse accizabile : produse energetice, alcool si bauturi alcoolice, tutun prelucrat (care au un regim special dupa aderare Mijloace de transport noi (care au un regim special dupa aderare; Vanzare la distanta (important pentru ca are un regim aparte);

Operatiuni impozabile
Livrarea de bunuri (inclusiv livrarea
intracomunitara de bunuri, din momentul aderarii)- art. 128 cf Prestarea de servicii- art.129 cf

Importul de bunuri- art. 131 cf Operatiuni impozabile

Impozabile la cota standard (19%) Impozabile la cota redusa (9% pt. anumite operatiuni) Scutite de TVA cu drept de deducere Scutite de TVA fara drept de deducere Import si achizitii intracomunitare scutite Operatiuni scutite realizate de micile intreprinderi

Persoane impozabile si activitatea


Persoana partial impozabila (institutia publica) Alte entitati constituite conform unor legi speciale
nu mai sunt asimilate insitutiei publice Persoana fizica este persoana impozabila pentru livrarile de mijloace de transport noi Grupul fiscal unic cei care depun un singur decont consolidat

economica (art. 127 CF)

Persoana fizica nu este persoana impozabila


pentru vanzarea de bunuri personale

Livrarea de bunuri (art. 128 CF) Nou - dreptul de a dispune de bunuri ca


si un proprietar in loc de dreptul de proprietate

Nou structura de comisionar se aplica


chiar daca nu exista un contract de comision, dar o persoana actioneaza in nume propriu in contul altei persoane

Operatiunile prevazute la art. 128 alin.(4)


CF sunt denumite autolivrari (autolivrarea se aplica cu prioritate fata de ajustare, dar nu si pentru bunurile de capital)

Livrarea de bunuri (art. 128 CF) continuare

Nou - art. 128 alin. (7) CF : transferul total sau partial de active catre o

persoana impozabila nu constituie livrare de bunuri, chiar daca beneficiarul nu este inregistrat in scopuri de TVA( atentie la aportul in natura)

Neschimbat - Art. 128 alin. (8) CF -

operatiuni care nu constituie livrare de bunuri dar au drept de deducere

Nou livrarea intracomunitara

Locul livrarii de bunuri


Livrarea de bunuri cu transport : locul
in care sunt situate bunurile la momentul inceperii transportului. Livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a unui import: Statul Membru prin care se face importul de bunuri

- transferul - nontransferul

(art. 132 CF)

-art.132 (1)(a). Aceste livrari pot fi: livrari locale si LIC

Livrarea de bunuri care necesita instalare

Locul livrarii de bunuri (continuare)

sau asamblare: locul in care bunurile sunt instalate/asamblate, daca aceste operatiuni sunt realizate de furnizor sau alta persoana in contul sau- 132(1)(b)nu sunt niciodata livrari intracomunitare in SM de unde incepe transportul, sunt non transferuri

Livrarea de bunuri fara transport: locul in


care sunt situate bunurile in momentul in care sunt puse la dispozitia clientului art. 132 (1)(c) cf.Numai livrari locale de bunrui imobile sau de bunuri mobile netransportate (ex. Bunuri in leasing la final de contract)

Livrarea la bordul aeronavelor, navelor si


trenurilor, pe parcursul efectuarii unui transport de pasageri in Comunitate: locul de plecare a transportului de pasageri-art.132(1)(d)-nu constituie LIC ci non transfer in SM de unde pleaca transportul

Locul livrarii de bunuri


NOU de la data aderarii:
Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de electricitate catre un distribuitor: locul unde este stabilit acest distribuitor persoana impozabila-art.132(1)(e) Livrarea de gaze naturale, prin reteaua de distributie, si livrarea de electricitate catre alte persoane decat un distribuitor: locul utilizarii si consumului efectiv -art.132(1)(f);

(continuare)

Atentie!-Livrarea de gaze naturale/electricitate din SM nu constituie LIC/AIC, dar sunt non transferuri - Livrarea de gaze naturale/electricitate din teritorii terte import scutit, taxare inversa sau inregistrare in SM de consum

Locul livrarii de bunuri


Vanzarile la distanta art. 132 (2) ( 8): Transportate dintr-un Sm in alt SM de furnizor; Beneficiarul nu comunica un cod de TVA ( nu
este inregistrat) Peste plafonul de 35.000 EURO/an/fiecare SM Alt SM Romania Romania Alt SM Atentie! Exceptiile pentru vanzarile la distanta de produse accizabile si mijloace de transport noi Vanzarea la distanta are locul in SM unde se incheie transportul , iar in SM de unde incepe transportul este un non transfer

(continuare)

LIVRARI INTRACOMUNITARE DE

BUNURI OPERATIUNI ASIMILATE LIVRARII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ( TRANSFERUL) Livrarea intracomunitara (art. 128 (9) de catre sau in numele furnizoruluisau al persoanei catre care se efectueaza livrarea din Romania intr-un alt Stat Membru (SM)

Livrarea de bunuri TRANSPORTATE

Transferul=LIC asimilata
Circulatia bunurilor din Romania
catre alt SM (fara tranzactie )

art. 128(10)

Este efectuat de catre o persoana

impozabila (orice persoana impozabila) sau in numele acesteia De bunuri ce fac parte din activitatea sa economica In scopul desfasurarii activitatii economice=Livrare IC cu plata

Faptul generator si

exigibilitatea livrarilor IC
Faptul generator are loc la data livrarii bunurilor

Taxa devine exigibila la : Data la care se emite o factura (pentru intreaga valoare) pentru respectiva livrare (chiar daca livrarea efectiva nu s-a realizat), dar Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare datei la care are loc faptul

generator (a se compara cu achizitiile intracomunitare) Exceptie:nu intervine exigibilitate de taxa daca livrarea nu a avut loc, dar se emite o factura de avans partial.

Locul livrarii

Livrarea de bunuri cu transport : locul in care sunt situate bunurile la momentul inceperii transportului. Livrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a unui import: Statul Membru prin care se face importul de bunuri -art.132 (1)(a) Livrarea intracomunitara de bunuri are loc INTOTDEAUNA acolo unde incepe transportul

intracomunitare de bunuri art 132

Locul livrarii
NU are loc o livrare intracomunitara de

(intracomunitare) de bunuri art 132

bunuri in cazul operatiunilor prevazute la art. 132(1) lit. c)-f) si art. 132 (6) si (7), acestea constituind non transferuri in RO (SM de unde incepe transportul: Livrarile cu instalare Livrarile de gaz si energie electrica Livrarile la bordul navelor, aeronavelor, trenurilor Vanzarile la distanta realizate din Ro catre alte SM

1-Scutire pentru livrarile


Intracomunitare
Sunt scutite de TVA : LIC efectuate catre o persoana care comunica un cod valabil de inregistrare

in scopuri de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt SM, cu exceptia: livrarilor efectuate de o intreprindere mica, acestea fiind scutite fara drept de deducere conf. art. 152. (exceptie mijloace de transport noi)

Scutiri pentru livrari intracomunitare(2)

Art.143 alin.(2) - livrarilor supuse regimului special al marjei profitului (carora li s-a aplicat un regim special de TVA)

b) LIC de mijloace de transport noi catre orice persoana care nu comunica un numar valabil de TVA din alt SM Scutiri pentru livrari intracomunitare (3) c) LIC de bunuri accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila, care nu

comunica un cod valabil de TVA din alt SM, cu exceptia: livrarilor de bunuri accizabile efectuate de o intreprindere mica ( scutite conf. art. 152). livrarilor de bunuri accizabile supuse regimului special al marjei profitului d)LIC prevazute la art. 128(10)transferul de bunuri

Dovada scutirii de TVA


Transportul bunurilor catre alt Stat

pentru LIC

Membru se dovedeste cu: Contracte, Comenzi Documentatie de transport (atentie in cazul transportului efectuat de beneficiar sau in numele sau).

Beneficiarul comunica un cod de TVA


valabil in alt SM ( cu exceptii)(precedat de Codul ISO pentru acest SM)

Persoanele obligate la plata


TVA pentru livrarile Intracomunitare
Principiu : INTOTDEAUNA persoana care efectueaza livrarea O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, care in principiu este obligata la plata taxei pe livrarile IC, va solicita inregistrarea in scopuri de TVA (CHIAR DACA EXISTA O SCUTIRE PENTRU LIVRARILE IC) doar pentru ca exista formalitati obligatorii-Declaratie recapitulativa.

Livrarile IC de bunuri
Inscrierea operatiunii in facturi/ sau

scutite de TVA Obligatii legale

autofacturi in cazul transferului In factura se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului din alt SM (Codul ISO)/ sau codul aceleiasi persoane impozabile din celalat SM in cazul transferului Inscrierea operatiunii in rubrica de LIC din decontul de TVA Inscrierea operatiunii in declaratia recapitulativa ce se va depune pentru fiecare trimestru calendaristic pe parcursul caruia au loc livrari IC ( inclusiv transferuri)

Livrarile IC de bunuri

O persoana impozabila romana inregistrata in scopuri de TVA vinde bunuri. Bunurile se transporta catre un alt SM. - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC - Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului) - Exista scutiri? Da (daca sunt indeplinite 2 conditii: - (1) transportul catre alt SM si - (2) codul de TVA al beneficiarului din celalalt SM) - Cine este obligat la plata TVA? Furnizorul, dar operatiunea este scutita, deci vor completa formalitatile legale( declaratia recapitulativa)

efectuate de o persoana impozabila obisnuita

Livrare efectuata de o

persoana impozabila ce desfasoara numai operatiuni fara drept de deducere

O persoana impozabila romana, neinregistrata in scopuri de TVA desfasoara numai operatiuni fara drept de deducere vinde bunuri. Bunurile se transporta catre alt SM. - Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este LIC - Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului) - Exista scutiri?(atentie, nu este mica intreprindere)- Da (Art. 141 (2) (g) CF)- fara drept de deducere - Cine este obligat la plata TVA? N/A

Livrarile efectuate de o
intreprindere mica

O intreprindere mica romana vinde bunuri. Bunurile se transporta din Romania catre alt SM. - Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC - Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului) - Exista scutiri? Da (art. 152 CF) - Cine este obligat la plata TVA? N/A

Livrari de bunuri supuse

regimului special al marjei profitului

O persoana impozabila romana obisnuita vinde bunuri ce fac obiectul regimului special al marjei profitului( ex. Second hand). Bunurile se transporta catre alt SM. - Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC

- Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului) - Exista scutiri? Nu (se datoreaza TVA RO pe marja profitului) - Cine este obligat la plata TVA? Persoana impozabila romana

Livrari de mijloace noi de


transport
O persoana romana obisnuita vinde mijloace noi de transport catre o alta persoana din alt SM. Bunurile se transporta catre alt SM. - Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da ( chiar daca este o persoana fizica) - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC

- Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului) - Exista scutiri? DA ( indiferent cine este cumparatorul, daca se face dovada transportului)

Livrari de produse
accizabile
O persoana impozabila romana obisnuita vinde produse accizabile catre o persoana impozabila din alt SM care nu comunica un cod valabila de TVA. Bunurile se transporta catre alt SM. - Este livrarea efectuata de o persoana impozabila? Da - Se incadreaza livrarea in sfera de aplicare a TVA? Da, este o LIC - Unde este locul livrarii? In Romania (locul inceperii transportului)

- Exista scutiri? DA (chiar daca beneficiarul nu comunica un cod valabil de TVA, daca se face dovada transportului)

Non-transferul (1)

A. Operatiuni care presupun o tranzactie , dar nu are loc o LIC in SM de unde incepe transportul( art. 128 (12) lit. a-e, si nu se declara in registrul de non transferuri. Aceste livrari sunt prevazute la art. 132(1) lit. c)-f) si art. 132 (6) si (7), O livrare insotita de instalare sau asamblare in celalalt SM O livrare a bunurilor, ce constituie o vanzare la distanta care are loc in celalalt SM

Non transferul - bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate livrate intracomunitar in urmatoarele situatii:

O livrare a bunurilor efectuata de catre


persoana impozabila sau in numele

acesteia la bordul vaselor, aeronavelor si in trenurilor si care are loc in celalalt SM Expedierea bunurilor in alt SM de unde vor fi livrate IC sau exportate O livrare de gaz si electricitate prin intermediul unei retele Non transfer- operatiuni cu tranzactie Important: In SM de unde incepe transportul nu are loc o LIC, ci un non transfer , deci nu se declara in declaratia recapitulativa In decontul de TVA se inscrie la rubrica de operatiuni care nu au locul in Romania; Se factureaza fara TVA in SM de origine; Furnizorul trebuie sa se inregistreze in SM in care are loc operatiunea

numai daca beneficiarul nu este o persoana impozabila Exceptii in cazul vanzarilor la distanta

Non-transferul (2)
B Operatiuni care nu presupun tranzactie ( in relatia cu SM inlocuiesc actualele regimuri vamale suspensive), repectiv bunurile sunt transportate in alt SM pentru: Prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile ce presupune prelucrarea fizica a acestor bunuri efectuata in celalalt SM, cu conditia ca aceste bunuri sa ii fie returnate respectivei persoane in Romania la finalizarea prelucrarii

Non-transfer (4)

Uzul temporar al acestor bunuri in


celalalt SM in scopul prestarii de servicii de catre persoana impozabila (ex. Leasing, inchirierea de bunuri) uzul temporar al acestor bunuri in celalalt SM pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca importul acestor bunuri in SM respectiv in vederea uzului temporar intruneste criteriile pentru o scutire integrala a drepturilor de import (fosta admitere temporara)

Non-transferul: uz temporar cu
Exemple : uzul temporar al bunurilor
in celalalt SM pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca importul

scutirea integrala a drepturilor de import

Bunuri expediate in cadrul unui targ comercial, expozitie Bunuri expediate in vederea vanzarii dupa testare sau verificare conformitatii Mijloace de transport utilizate in alt SM Non transfer operatiuni fara tranzactie Obligatii legale: Inscrierea in registrul non transferurilor Documente de transport

acestor bunuri in SM respectiv, in vederea uzului temporar intruneste criteriile pentru o scutire integrala de drepturi de import

Registrul non Acest registru trebuie sa contina


urmatoarele elemente:

transferurilor

Descrierea bunurilor; Cantitatea bunurilor; Valoarea bunurilor; Circulatia bunurilor; Descrierea si cantitatea bunurilor, care nu sunt returnate; Data, precum si o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu aceste operatiuni, daca este cazul

Non-transferul devine
transfer
Daca circulatia bunurilor indeplineste conditiile unui nontransfer si daca ulterior aceste conditii nu mai sunt respectate, acest non-transfer devine transfer, cu toate consecintele de rigoare.

Sunt posibile masuri de simplificare, care sunt prevazute prin ordin al ministrului finantelor.

Non transfer devine transfer Obligatii legale Se completeza in registrul non transferurilor Se intocmeste autofactura pentru transfer Se inregistreaza transferul=LIC in declaratia recapitulativa trimestriala si in decontul de TVA Pentru a scuti LIC asimilata (transferul) trebuie ca persoana impozabila sa fie inregistrata in scopuri de TVA in alt SM

Definitie

Se consider achiziie intracomunitar de bunuri obinerea dreptului de a dispune, ca i un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaia indicat de cumprtor, de ctre furnizor, de ctre cumprtor, sau de ctre alt persoan, n contul furnizorului sau al cumprtorului, ctre un stat membru, altul dect cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. A se compara cu definitia livrarii IC de bunuri (in oglinda) AIC impozabile in Romania- o noua operatiune in sfera TVA Art. 126 (3)- sunt operatiuni impozabile in Romania: a)o achiziie intracomunitar de bunuri efectuat de o persoan impozabil sau de o persoan juridic neimpozabil care urmeaz unei livrri intracomunitare efectuate n afara

Romniei de ctre o persoan impozabil i care: nu este considerat ntreprindere mic n statul su membru nu i se aplic prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrrile de bunuri care fac obiectul unei instalri sau unui montaj sau ale art. 132 alin. (2) cu privire la vnzrile la distan; AIC impozabile in Romania b) o achiziie intracomunitar de mijloace de transport noi, efectuat de orice persoan;

c) o achiziie intracomunitar de

produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil, care acioneaz ca atare, sau de o persoan juridic neimpozabil.

AIC neimpozabile in Romania consecinta art. 126(3)(a) Nu sunt impozabile in Romania achiziiile intracomunitare de bunuri, altele dect mijloace de transport noi sau produse accizabile: daca persoana care a realizat LIC din celalalt SM este o mica intreprindere; daca in celalalt SM furnizorul a realizat o livrre de bunuri care fac obiectul unei instalri sau unui montaj creia i se aplic prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) daca livrarea bunurilor constituie o vanzare la distanta pentru care se aplica prevederile art. 132 alin. (2);

AIC neimpozabile in Romania -Art.126(8)


(1)

a) achiziiile intracomunitare de bunuri a


cror livrare n Romnia ar fi scutit conform art. 143 alin. (1) lit. h) m); b) achiziia intracomunitar de bunuri, efectuat n cadrul unei operaiuni triunghiulare de o persoan impozabil, denumit cumprtor revnztor, care este nregistrat n scopuri de TVA n alt stat membru, dar nu este stabilit n Romnia, cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege; AIC neimpozabile in Romania -Art.126(8) (2) c) achiziiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, atunci cand bunurile au fost taxate n statul membru de unde sunt furnizate, d) achiziia intracomunitar de bunuri care urmeaz unei livrri de bunuri aflate n regim vamal suspensiv sau sub

o procedur de tranzit intern, dac pe teritoriul Romniei se ncheie aceste regimuri sau aceast procedur pentru respectivele bunuri ( pentru a se evita dubla impunere, atat ca AIC cat si ca import)

Operatiuni asimilate
achizitiilor IC (1)
Transferul din alt SM = operatiune asimilata AIC in Romania

Operatiuni asimilate AIC (2) Alte operatiuni asimilate AIC:

b) preluarea de ctre forele armatei romne de bunuri pe care le-au dobndit n alt stat membru NATO; Achiziionarea de ctre o persoan juridic neimpozabil a unor bunuri

Operatiuni asimilate AIC (3)

importate de acea persoan n Comunitate i transportate sau expediate ntr-un alt stat membru dect cel n care s-a efectuat importul. Persoana juridic neimpozabil va beneficia de rambursarea taxei platite n Romania pentru importul bunurilor, dac dovedete ca achiziia sa intracomunitar a fost supus taxei in SM de import.

Achiziia intracomunitar de bunuri a cror

livrare, dac ar fi fost realizat n Romnia, ar fi fost tratat drept o livrare de bunuri efectuat cu plat (vezi livrari catre sine in Romania) .

Locul achizitiilor
Art. 132(1) CF Locul AIC se
consider a fi locul unde se gsesc bunurile n momentul n care se

intracomunitare

ncheie expedierea sau transportul bunurilor. Art. 132(2) CF- reteaua de sigurantalocul AIC este in SM care a comunicat un numar valabil de TVA pentru respectiva AIC (atentie nu deroga de la alin(1); Art. 132(3)- daca AIC a fost supusa TVA si in SM in care se incheie transportul si in SM care a comunicat un numar de TVA, baza de impozitare se reduce corespunzator in SM care a comunicat numar de TVA

Locul achizitiilor IC
(exemplul 1)

Locul achizitiilor IC
(exemplul 2)

Scutiri pentru achizitiile IC

Exemple (nu sunt limitative) Achizitiile IC de bunuri a caror livrare sau import in Romania ar fi scutite de TVA Achizitiile IC de bunuri pentru care taxa ar fi rambursabila integral Achizitiile IC de bunuri pentru care se intentioneaza plasarea sau pe perioada plasarii in regim vamal suspensiv

Obligatii legale

Plata taxei pentru o achizitie IC va fi intotdeauna obligatia persoanei care efectueaza achizitia

Obligatii legale : Taxare inversa pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Autofactura se intocmeste numai in cazuri speciale, cand factura nu a fost emisa de furnizor pana la data la care intervine exigibilitate pentru AIC. Factura primita de la furnizorul extern este fara TVA, taxa se calculeaza si se inscrie in jurnalul de cumparari TVA se inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in acelasi decont (4426=4427) Declaratia recapitulativa pentru Achizitii IC

Obligatii legale

2. Persoanele impozabile si persoanele juridice

neimpozabile, care nu sunt inregistrate conform art. 153, vor fi inregistrate pentru AIC conform art. 153 si vor face plata TVA efectiv pe baza decontului special. Situatiile in care se inregistreaza sunt prezentate la operatiunile realizate de Grupul celor 4 ATENTIE: Pentru AIC de mijloace de transport noi efectuate de persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA (grupul celor 4 si persoane fizice), cumparatorul nu trebuie sa se

inregistreze conform art. 153 pentru AIC, dar va depune decont special de TVA pentru plata taxei. Pentru AIC de produse accizabile realizate de persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile, neinregistrate in scopuri de TVA, acestea nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 pentru AIC, dar vor depune decont special de TVA pentru plata taxei.

Faptul generator si

exigibilitatea TVA pentru AIC

Faptul generator al AIC intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru n care se face achiziia.

Taxa devine exigibila la data emiterii facturii (pentru intreaga valoare) pentru bunurile livrate catre persoana ce efectueaza achizitia, dar

Nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare faptului generator de taxa (a se compara cu livrarile intracomunitare scutite de TVA)

Faptul generator si
SM ale UE Romania Livrare IC scutita de TVA Achizitie IC supusa TVA si taxabila Data livrarii: 29/06/2007 Data achizitiei IC: 29/06/2007 Data facturii: 20/07/2007 Fapt generator LIC : 29/06/2007 Fapt generatorAIC : 29/06/2007 Data exigibilitii LIC : 15/07/07 Data exigibilitatii AIC :15/07/2007 Declaratia recapitulativa LIC Declaratia recapitulativa AIC scutita de TVA trimestrul 3 2007 trimestrul 3 2007

exigibilitatea TVA (exemplul 1)

Faptul generator si
exigibilitatea TVA (exemplul 2)
Alt SM ale UE Romania

Livrare IC scutita de TVA Achizitie IC supusa TVA si taxabila Data livrarii: 29/06/2007 Data achizitiei IC: 29/06/2007 Data facturii: 29/06/2007 Fapt generator : 29/06/2007 Fapt generator : 29/06/2007 Data la care taxa devine Data la care taxa devine exigibila : exigibila : 29/06/07 29/06/2007 Declaratia recapitulativa de Declaratia recapitulativa de achizitii livrarii intra- comunitare trimestrul 2- 2007 de bunuri scutita de TVA: trimestrul 2- 2007

OPERATIUNI NEASIMILATE
ACHIZITIILOR

COMPARATIE CU NON TRANSFERURILE

INTRACOMUNITARE DE BUNURI

Operatiuni neasimilate
achizitiilor IC (1)

1. Operatiunile in oglinda a nontransferurilor cu tranzactie Bunurile nu vor fi considerate achizitionate intracomunitar cu plata daca sunt transportate din alt SM in Romania in scopul uneia din urmatoarele tranzactii ( este consecinta logica a art. 130(2)(a) CF, respectiv orice operatiunile care nu sunt transferuri, ci non-transferuri in SM de unde incepe transportul): O livrare din alt SM urmata de instalare sau asamblare in Romania

Operatiuni neasimilate
O livrare a bunurilor din alt SM , care

achizitiilor IC (1)

constitutie o vanzare la distanta cu locul in Romania O livrare de gaz si electricitate din alt SM in Romania prin intermediul unei retele

DAR In SM de destinatie , desi nu are loc o


AIC, are loc ori o livrare locala ori se aplica taxare inversa

Operatiuni neasimilate
1. Operatiunile in oglinda a nontransferurilor fara tranzactie Prestarea de servicii catre persoana impozabila ce implica prelucrarea fizica a

achizitiilor IC(2)

acestor bunuri efectuata in Romania, cu conditia ca aceste bunuri sa fie returnate persoanei din SM de plecare la finalizarea prelucrarii Uzul temporar al acestor bunuri in Romania in vederea prestarii de servicii de catre persoana impozabila daca respectiva persoana este stabilita in celalalt SM Uzul temporar al acestor bunuri in Romania pentru o perioada de cel mult 24 de luni daca importul acestor bunuri in Romania pentru uz temporar ar indeplini criteriile pentru o scutire integrala a drepturilor de import

Operatiuni neasimilate

achizitiilor IC devin asimilate achizitiilor IC

Daca circulatia bunurilor catre Romania indeplineste conditiile de clasificare ca non-transfer din Romania (si astfel ca operatiune neasimilata achizitiei IC in Romania) si ulterior aceste conditii nu mai sunt indeplinite, acest non-transfer devine transfer (si in consecinta operatiune asimilata achizitiei IC), cu toate consecintele de rigoare Sunt posibile masuri de simplificare, care sunt prevazute prin ordin al ministrului finantelor

Non-transfer urmat de un
Romania

transfer: exemplu

Alt SM din UE

Exemplu (continuare) fara


Operatiunea 1 (fara simplificare in celalalt SM)

simplificare

In Romania are loc o livrare IC (asimilata)

din momentul achizitionarii bunurilor de catre B. Se presupune ca furnizorul A ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in celalalt SM, conditie obligatorie pentru AIC

Locul livrarii? In Romania (unde incepe


transportul)

Exista vreo scutire? Da (daca se

indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al furnizorului A din celalalt SM)

Exemplu (continuare) fara


In celalalt SM, daca nu se aplica masuri de simplificare:

simplificare

Are loc o AIC asimilata realizata de

furnizorul A ( care ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in acel SM pentru respectiva achizitie IC),Locul AIC este in celalalt SM (unde se incheie transportul).

Ulterior, furnizorul A ar trebui sa faca o

livrare locala supusa TVA in celalalt SM. Locul operatiunii este in celalalt SM, unde bunurile sunt puse la dispozitia clientului.

Exemplu (continuare) - cu
simplificare

Daca se aplica masuri de simplificare in celalalt SM

In Romania se considera ca are


loc o LIC.

Locul livrarii este in Romania (locul


inceperii transportului catre B a bunurilor de proba)

LIC este scutita daca se indeplinesc

2 conditii: - (1) transportul si -(2) codul de TVA al cumparatorului B din celalalt SM

In celalalt SM se presupune ca are loc AIC efectuata de cumparatorul B (In loc de furnizorul A)

Avantajele masurilor de simplificare

Prin masurile de simplificare se evita inregistrarea furnizorului in scopuri de TVA in celalalt SM, urmata de o livrare locala.

Operatiuni triunghiulare

intre trei SM Operatiuni triunghiulare Transport intre B si C Nu sunt aplicabile masuri de simplificare Operatiuni triunghiulare (1)Relatia contractuala de transport intre A si B, fara

Operatiuni triunghiulare Relatia

aplicarea masurilor de simplificare Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare Operatiuni triunghiulare (2)Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare
contractuala de transport intre A si B Simplificare (continuare, RO SM2) Operatiuni triunghiulare Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare(continuare, RO SM2)

d) sa emita factura prevazuta la art. 155 (5)

din Codul fiscal, in care se vor inscrie: 1. la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. c) codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania; 2.la rubrica prevazuta la art. 155 alin.(5) lit. e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA in SM3 al beneficiarului livrarii ; 3. mentionarea in cuprinsul facturii ca beneficiarul livrarii din SM3 este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri efectuata in celalalt stat membru si. o referire la art. 28 c (E) (3) din Directiva a 6-a.

Operatiuni triunghiulare
Relatia contractuala de transport intre A si B Simplificare RO este SM3
Relatia contractuala de

Operatiuni triunghiulare

c) beneficiarul livrarii (C ) este o persoana


impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 in Romania; d) beneficiarul livrarii este obligat, conform art. 150 alin (1) lit. e) din Codul fiscal, la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator (B) care nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania; e) beneficiarul livrarii (C) inscrie achizitia efectuata in rubrica Achizitii intracomunitare din decontul de taxa , precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de bunuri.

transport intre A si B Simplificare RO este SM3(continuare)

VIES

Controlul micrii bunurilor supuse TVA n interiorul C omunitatii se va face prin intermediul VIES

Implementarea VIES prin:

- Integrarea VIES cu sistemul Administraiei Fiscale prin mijloace informatice realizarea interconectrii cu sistemul VIES al CE. n prezent se pot face verificri direct prin I nterne t

Declaratia recapitulativa LIC/ AIC


(Proiect model)

Intrastat - sistem statistic pentruBaza legal: Regulamentul CE 638/2004; H.G nr. 669/2004 Romnia

comerul intracomunitar cu bunuri (1)

Impactul asupra agenilor economici: trebuie s-i adapteze sistemele informatice/contabile n aa fel nct acestea s fie capabile s poat genera informaiile necesare. Caracteristici: sunt raportate toate livrrile/achiziiile care fac obiectul declarrii Intrastat; responsabilitatea declarrii revine persoanelor nregistrare n scopuri de TVA;

declaraia Intrastat se depune pn n data de 15 a lunii urmtoare celei de raportare (obligaia poate fi externalizat). Tranzaciile care se raporteaz n Intrastat: tranzacii comerciale cu bunuri care i schimb proprietarul i sunt destinate consumului final, intermediar, investiiei sau revnzrii; micri de bunuri dintr-un stat membru n altul fr transfer de proprietate; bunurile returnate; micrile de bunuri pentru i dup activiti de procesare (pe baz de contract).

Intrastat (2)

Informaii obligatorii pentru declaraia Intrastat:

codul de nregistrare TVA; perioada de referin; fluxul (sosire, expediere); mrfurile identificate la nivel de 8 cifre din HS (nomenclatura vamal); valoarea mrfurilor (suma impozabil sau valoarea statistic); cantitatea mrfurilor (masa net, uniti suplimentare); natura tranzaciei (ex. vnzare-cumprare).

Informaii adiionale (stabilite de fiecare SM) : identificarea mrfurilor la un nivel mai detaliat; ara de origine (numai la sosire); regiunea de origine, la expediere i regiunea de destinaie la sosire; condiia de livrare (condiiile Incoterms); mod de transport; procedura statistic (alte detalieri fcute n scopuri statistice).

STUDII DE CAZ
inspectori fiscali (2)
fiscali:

Obligaiile administraiei fiscale

LIVRARI SI ACHIZITII INTRACOMUNITARE

Obligaiile profesionale specifice inspectorilor

- s dein suficiente cunotine teoretice i operaionale -

incidente n materie de TVA, precum i a formalitilor aplicabile; s aplice un tratament echitabil indiferent de mrimea/forma de organizare a agentului economic; s se abin de la a presupune prematur posibile fraude sau ilegaliti; s cunoasc locul de unde poate procura informaiile necesare n desfurarea controlului; s respecte reglementrile legale cu privire la controlul fiscal; s neleag practicile comerciale, registrele i evidenele necesare n inerea evidenelor contabile; s se asigure c la ntrebrile tehnice, agentul economic d un rspuns complet; s predea rapoartele de control n forma cerut de reglementrile legale; s-i gestioneze i organizeze controalele fiscale care iau fost repartizate.

CAZUL 1

Sigma SRL, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, vinde calculatoare lui Alfa SA, o persoana

impozabila stabilita in Ungaria. Alfa SA revinde calculatoarele unui client stabilit in Romania. Aceste calculatoare sunt transportate direct de la sediul Sigma SRL din Bucuresti la sediul clientului roman din Oradea.Transportul este in relatia dintre Sigma si Alfa. Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 1 - SOLUTIE

Livrare intre Sigma SRL si Alfa SA

1. Operatiune efectuata de o persoana impozabila? Da (Sigma SRL)

2. Operatiune in sfera de aplicare a TVA? Da (livrare de bunuri) 3. Locul operatiunii? In Romania (locul unde incepe transportul 4. Exista scutiri? Nu 5. Cine este obligat la plata TVA? Sigma SRL(+ TVA 19%)

CAZUL 1 - SOLUTIE

Livrare intre A lfa SA( persoana din HU nestabilita in RO) clientul din Romania

1. Operatiune efectuata de o persoana impozabila? Da (Alfa SA) 2. Operatiune in sfera de aplicare a TVA? Da (livrare de bunuri) 3. Locul operatiunii? In Romania (locul unde bunurile sunt puse la dipsozitia clientului) 4. Exista scutiri? Nu (bunurile nu sunt transportate in afara Romaniei) 5.Persoana obligata la plata TVA? 1) Clientul : in

cazul in care este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania

si Alfa SA nu este stabilit in Romania si nu este inregistrat conform prevederilor art. 153 CF 2) Alfa SA : in cazul in care Alfa SA este inregistrat conform prevederilor art. 153 CF, sau clientul este o persoan neimpozabila

CAZUL 1 SOLUTIE CAZUL 2


A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, vinde doua calculatoare unei persoane impozabile obisnuite B, din Grecia. A expediaza un calculator din Bucuresti la sediul lui B din Atena si un calculator la biroul lui B din Praga. B comunica codul sau de TVA din Grecia.

Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus.

Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 2 - SOLUTIE

Solutie: A-B, din punctul de vedere al lui A Persoana impozabila: (A) furnizor roman Operatiune in sfera TVA: LIC Locul livrarii: Romania (locul inceperii transportului - Art. 132 (1) (a) CF) Scutire: DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al cumparatorului B din alt SM Art. 143 (2) (a) CF) Persoana obligata la plata TVA: N/A

CASE 2 - SOLUTIE CAZUL 2 - SOLUTIE


Calculatoarele sunt vandute in regimul marjei profitului pentru bunurile second-hand

CAZUL 2 - SOLUTIE

Solutie: A-B Persoana impozabila: A persona din Romania Operatiune in sfera TVA: LIC Locul livrarii: Romania (locul inceperii transportului - Art. 132 (1) (a) CF) Scutire: NU (deoarece calculatoarele sunt vandute in

regimul marjei profitului pentru bunurile second-hand Art. 143 (2) (a) CF) Persoana obligata la plata TVA: A (Art. 150 (1) (a) CF)conform regimului special al bunurilor second hand
A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza un calculator de la o persoana impozabila B, din Grecia, inregistrat in tara sa in scopuri de TVA. B expediaza calculatorul din Atena la sediul lui A din Bucuresti. A ii comunica lui B codul sau de TVA RO (art. 153).

CAZUL 3

Intrebare

Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 3 - SOLUTIE
Prima ipoteza Persoana impozabila din Grecia este o persoana impozabila obisnuita in Grecia

CAZUL 3 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A Persoana impozabila: A, cumparatorul din Romania

Operatiune in sfera TVA: achizitie IC


de bunuri Locul achizitiei IC: Romania (locul incheierii transportului - Art. 132 (1) CF) Scutire: N U Persoana obligata la plata TVA: A (Art. 151 CF), dar taxare inversa

CAZUL 3 - SOLUTIE CAZUL 3 - SOLUTIE


A doua ipoteza Persoana impozabila din Grecia este o intreprindere mica in Grecia

CAZUL 3 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A Persoana impozabila:A, cumparatorul roman Operatiune in sfera TVA: AIC Locul achizitiei IC: Romania (locul incheierii transportului - Art. 132 (1) CF) Scutire: NU (dar achizitia IC nu este impozabila deoarece furnizorul este o intreprindere mica Art. 12 6 (3) (a) CF) Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 4

A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza televizoare noi de la o alta persoana impozabila romana B.

Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

B expediaza televizoarele din Atena la sediul lui A din Budapesta. A ii comunica lui B codul sau de TVA RO.

CAZUL 4 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui B Persoana impozabila:B, furnizor roman Operatiune in sfera TVA: LIC Locul livrarii: Grecia (locul inceperii transportului corespondentul art. 132 (1) (a) CF)

Scutire: in Romania este o

operatiune care nu are locul livrarii in RO si se declara ca atare in decontul de TVA Nu se declara in Ro in declaratia recapitulativa pentru LIC

CAZUL 4 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A Persoana impozabila: A, cumparator roman Operatiune in sfera TVA: AIC Locul achizitiei IC: Ungaria (locul incheierii transportului - Art. 1321 (a) CF) si (reteaua de siguranta) Romania (SM al codului de TVA) Scutire: NU Persoana obligata la plata TVA: A Art. 151 CF)

Se va urmari legislatia din HU pentru a


declara AIC realizata in HU, unde A trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA

CAZUL 4 - SOLUTIE CAZUL 5


A, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza doua calculatoare noi de la o alta persoana impozabila romana B, inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 CF. B expediaza un calculator din Bucuresti la depozitul lui A din Oradea si un calculator la depozitul lui A din Budapesta. A ii comunica lui B codul sau de TVA HU( deci este inregistrat in scopuri de TVA in HU). Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati

deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 5 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui B (calculatorul expediat in Ungaria) Persoana impozabila: B, furnizor roman Operatiune in sfera TVA: LIC Locul livrarii: Romania (locul inceperii transportului - Art. 132 (1) (a) CF) Scutire: DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul in alt SM si (2) codul de TVA al cumparatorului A din alt SM Art. 143 (2) (a) CF) Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 5 - SOLUTIE CAZUL 5 - SOLUTIE

Solutie: B-A, din punctul de vedere al lui A (calculatorul expediat la Ungaria) Persoana impozabila: A, cumparatorul roman Operatiune in sfera TVA: achizitie IC de bunuri Locul achizitiei IC: Ungaria (locul incheierii transportului - Art. 132 (1) CF) Scutire: N/A Persoana obligata la plata TVA: N/A

CAZUL 5 - SOLUTIE

Solutie: B-A (calculatorul expediat la Oradea)

1. Livrare de bunuri efectuata de B 2. Locul livrarii: Romania (locul inceperii transportului - Art. 132 (1) (a) CF) 3. Scutire: N U (livrare in interiorul tarii) 4. Persoana obligata la plata TVA: B, TVA romanesc (Art. 150 (1) (a) CF)

STUDII DE CAZ
SITUATIA:

NON-TRANSFER
Sigma SRL, o persoana impozabila romana inregistrata pentru scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal,

efectueaza lucrari de constructii in Ungaria, pentru ARS SA. In acest scop, Sigma SRL trimite materii prime in Ungaria. Totodata, trimite o macara in Ungaria, pentru realizarea proiectului. Dupa finalizarea lucrarilor de constructii, materiile prime neutilizate se intorc in Romania, iar macaraua este achizitionata de o persoana impozabila maghiara si ramane in Ungaria. Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea macaralei din Romania in Ungaria

Deoarece in mod normal macaraua


se va intoarce in Romania dupa finalizarea lucrarilor de constructii, aceasta miscare este considerata un non-transfer Aceasta miscare trebuie raportata in registrul non-transferurilor tinut de Sigma SRL

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime din Romania in Ungaria

Deoarece in mod normal materiile prime nu se vor intoarce in Romania dupa finalizarea lucrarilor de constructii, fiind consumate, aceasta miscare este considerata un transfer

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL)

Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (livrare (IC asimilata) sau transfer) Locul operatiunii? Romania (locul inceperii transportului) Exista scutiri? DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al Sigma SRL din alt SM ex. Ungaria) Cine este obligat la plata TVA? N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime din Romania in Ungaria

Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata in decontul de TVA al companiei Sigma SRL in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite tinuta de Sigma SRL in Romania, mentionand codul sau

de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime din Romania in Ungaria Deoarece in mod normal materiile prime nu se vor intoarce in Romania dupa finalizarea lucrarilor de constructii, fiind consumate, aceasta miscare este considerata, in principiu, o achizitie IC asimilata in Ungaria

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC (asimilata)) Locul operatiunii? Ungaria (locul incheierii transportului)

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime nefolosite din Ungaria in Romania Aceasta miscare va fi considerata un transfer in Ungaria, deoarece bunurile au fost initial achizitionate IC

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (transfer=livrare (IC) Locul operatiunii? Ungaria (locul inceperii transportului) Exista scutiri? DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al Sigma din alt SM, ex. Romania) Cine este obligat la plata TVA? N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime nefolosite din Ungaria in Romania Aceasta miscare va fi considerata o achizitie IC asimilata in Romania
Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL)

Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC (asimilata)) Locul operatiunii? Roman ia (locul incheierii transportului) Exista scutiri? NU Cine este obligat la plata TVA? Sigma SRL, aplica taxare inversa

CAZUL 1 - SOLUTIE

Miscarea materiilor prime nefolosite din Ungaria in Romania Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata in decontul de TVA al companiei Sigma SRL in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite tinuta de Sigma SRL in Ungaria, mentionand codul sau de platitor din Romania

in declaratia recapitulativa pentru

achizitii IC tinuta de Sigma SRL in Romania


Vanzarea macaralei in Ungaria de catre Sigma SRL Miscarea macaralei , care initial a constituit un non-transfer din Romania la momentul la care aceasta a fost transportata in Ungaria, devine un transfer in Romania

CAZUL 1 - SOLUTIE

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (livrare (IC asimilata) sau transfer) Locul operatiunii? Romania (locul inceperii transportului) Exista scutiri? DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al Sigma SRL din alt SM, ex. Ungaria) Cine este obligat la plata TVA? N/A

CAZUL 1 - SOLUTIE

Vanzarea macaralei in Ungaria Miscarea macaralei ce nu a fost considerata o achizitie IC asimilata in Ungaria la momentul la care aceasta a fost transportata in Ungaria devine, in principiu, o achizitie IC asimilata in Ungaria

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Sigma SRL) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC (asimilata)) Locul operatiunii? Ungaria (locul incheierii transportului)

CAZUL 1 - SOLUTIE

Vanzarea macaralei in Ungaria Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata

in decontul de TVA al companiei

Sigma SRL in declaratia recapitulativa pentru livrari IC scutite tinuta de Sigma SRL in Romania, mentionand codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria Aceasta tranzactie trebuie raportata in registrul non-transferurilor

CAZUL 1 - SOLUTIE

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? D A (Sigma SRL) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? D A (livrare de bunuri locala)

Vanzarea macaralei in Ungaria , operatiunea care urmeaza dupa AIC efectuata de Sigma in HU

Locul operatiunii? Ungaria (locul unde


bunurile sunt puse la dispozitia lui ARS SA)

CAZUL 1 - SOLUTIE

Vanzarea macaralei in Ungaria

Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata (ca o livrare de bunuri) in deconturile de TVA din Ungaria( ca livrare obisnuita cu locul in HU) si Romania ( ca operatiune care nu are locul livrarii in Romania) ale companiei Sigma SRL

SITUATIA

Dosza SA, stabilita in Budapesta, trimite produse - haine de piele unui client stabilit in Bucuresti, in vederea testarii. Intrucat clientul este

multumit de hainele in cauza, decide sa le achizitioneze. Intrebare Determinati tratamentul TVA aplicabil operatiunilor de mai sus. Precizati deosebirile si detaliati conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA.

CAZUL 2 SOLUTIE (fara


simplificare)
Miscarea bunurilor din Budapesta in Romania Deoarece in mod normal nu se stie sigur daca bunurile se vor intoarce in Ungaria in cazul in care clientul nu este satisfacut, aceasta miscare va fi considerata, in principiu, un non-

transfer in Ungaria si va fi raportata in registrul nontransferurilor tinut de Dosza SA in Ungaria Deoarece in mod normal nu se stie sigur daca bunurile se vor intoarce in Ungaria in cazul in care clientul nu este satisfacut, aceasta miscare nu va fi considerata o achizitie IC asimilata in Romania

CAZUL 2 SOLUTIE
fara simplificare
In momentul in care bunurile sunt vandute in Romania, m iscarea bunurilor ce nu a fost considerata un transfer la momentul la care acestea au fost transportate in Romania devine un transfer in Ungaria=LIC

Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Dosza SA) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (livrare (IC asimilata) sau transfer) Locul operatiunii? Ungaria (locul inceperii transportului) Exista scutiri? DA (daca se indeplinesc 2 conditii: (1) transportul si (2) codul de TVA al Dosza SA din alt SM, ex. Romania) Cine este obligat la plata TVA? N/A

CAZUL 2 SOLUTIE
Fara simplificare
Vanzarea bunurilor in Romania
Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata in decontul de TVA al companiei Dosza SA in Ungaria ca LIC

in declaratia recapitulativa pentru


livrari IC scutite tinuta de Dosza SA in Ungaria, mentionand codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania

CAZUL 2 SOLUTIE (Fara


simplificare)
In momentul vanzarii bunurilor in Romania m iscarea bunurilor, ce nu a fost considerata o achizitie IC asimilata in Romania la momentul la care acestea au fost transportate din Ungaria in Romania, devine o achizitie IC asimilata in Romania
Operatiune efectuata de o persoana impozabila? DA (Dosza SA) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? DA (achizitie IC (asimilata))

Locul operatiunii? Roman ia (locul incheierii transportului) Exista scutiri? NU Cine este obligat la plata TVA? Dosza SA (si inregistrarea lui Dosza SA pentru scopuri de TVA in Romania), aplica taxare inversa

CAZUL 2 SOLUTIE
Fara simplificare
Obligatii legale Aceasta operatiune trebuie sa fie raportata in decontul de TVA al companiei Dosza SA din Romania ca o AIC in declaratia recapitulativa pentru achizitii IC tinuta de Dosza SA in Romania

CAZUL 2 SOLUTIE (Fara


Livrarea bunurilor in Romania , operatiunea care urmeaza AIC realizate de persoana din HU Operatiune efectuata de o persoana impozabila? D A (Dosza SA) Operatiune in sfera de aplicare a TVA? D A (livrare de bunuri) Locul operatiunii? Roman ia (locul unde bunurile sunt puse la dispozitia comparatorului) Exista scutiri? NU Cine este obligat la plata TVA? Dosza SA inregistrata conform art. 153, factureaza cu TVA romanesc

simplificare)

CAZUL 2 SOLUTIE
Simplificare

CAZUL 2 SOLUTIE
In Romania are loc o AIC
Simplificare
efectuata de cumparator, iar in Hu are loc o LIC efectuata de Dosza
persoana impozabila? DA (clientul) Achizitie IC in sfera TVA? DA Locul achizitiei IC? Romania (unde a luat sfarsit transportul bunurilor pentru expozitie catre client) Exista vreo scutire? NU (premiza) Persoana obligata la plata TVA? Clientul , prin taxare inversa

Achizitie IC efectuata in Romania de o

CAZUL 2 SOLUTIE
Simplificare
Obligatii legale Aceasta operatiune (achizitie IC) trebuie sa fie raportata in decontul de TVA al clientului in Romania in declaratia recapitulativa pentru achizitii IC tinuta de client in Romania

S-ar putea să vă placă și