Sunteți pe pagina 1din 11

BIBLIOGRAFIE

1. Adams, G.R., Berzonsky, M.D. (coord.), (2009). Psihologia adolescenţei. Manualul Blackwell, Iaşi: Ed.
Polirom
2. Adler, A. (1995). Sensul vieţii. Bucureşti: Ed. Iri, accesat pe wbsite-ul http://all-about-
life.ucoz.ro/CARTI/Sensul_vietii-Alfred_Adler.pdf
3. Albu, E. (2007). Psihologia vârstelor, suport de curs, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş, accesat pe
http://www.upm.ro
4. Aldea-Capotescu, R. (2011). Stresul în contexte organizaţionale multiple. O analiză a relaţiilor dintre
dimensiunile indicatorului de stres organizaţional (OSI). În Milcu, M. şi Brate, A. (2011), Cercetări aplicative
în educaţie, sănătate şi ştiinţe sociale, Bucureşti, Ed. Universitară, p.66-73
5. Alexandrescu (Matei), A.R. (2010). Consecinţe ale gradului de ocupare a femeii asupra funcţiilor familiei.
Modalităţi de abordare a politicilor familiale în România, rezumatul tezei de doctorat, coordonator prof.
Univ. dr. Maria Voinea, disponibil pe http://www.unibuc.ro
6. Amado, G., Guittet, A. (2007). Psihologia comunicării în grupuri. Iaşi: Ed. Polirom
7. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition,
DSM-5TM. American Psychiatric Publishing
8. American Psychological Association (2002). A reference for professionals developing adolescents, Maternal
and Child Health Bureau, Health Resources and Services Administration, US. Department of Health and
Human Services, accesat pe http://www.apa.org
9. Anderson, A., Hamilton, R.J., Hatie, J. (2004). Classroom climate and motivated behaviour in secondary
schools, Learning environments research, Vol. 7, No. 3, pp. 211-225, accesat pe http://link.springer.com
10. Anderson, L.M., Shinn, C., Fullilove, M.T., Scrimshaw, S.C., Fielding, J.E., Normand, J., Carande-Kulis, V.G.,
the Task Force on Community Preventive Services (2003). The effectiveness of early childhood
development programs. A systematic review. În American Journal of Preventive Medicine, 2003, 24(3S),
Elsevier, doi: 10.1016/S0749-3797(02)00655-4
11. Asokan, S., Surendran, S., Asokan, S., Nuvvula, S. (2014). Relevance of Piaget's cognitive principles among 4-
7 years old children: A descriptive cross-sectional study. În Journal of Indian Society of Pedodontics and
Preventive Dentistry, volume 32, issue 4, pp.292-296, DOI: 10.4103/0970-4388.140947, accesat pe
www.jisppd.com
12. Asgari, M., Kaufman, D. (2005). Virtual environments: identity and learning, accesat pe
http://ierg.net/ierg2005/papers/215-Asgari_Kaufman.doc
13. Atkinson, R.L. (coordonator), (2002). Introducere în psihologie, ediţia a XI-a. Bucureşti: Ed. Tehnică
14. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. În Annual Review Psychology, vol.52,
pp1-26, accesată pe http://www.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/Bandura,%202001.PDF

15. Bava, S., Tapert, S.F. (2010). Adolescent brain development and the risk for alcohol and other drug
problems. În Neuropsychology Review, volume 20, issue 4, pp.398-413, accesată pe
http://link.springer.com/article/10.1007/s11065-010-9146-6
16. Beals, L. (2011). A framework for the design and evaluation of virtual world programs for preadolescent
youth, dissertation for the degree of doctor in philosophy, Tufts University, accesată pe http://ase.tufts.edu
17. Berry, J.H., Dasen, P.R., Saraswathi, T.S. (eds.), (1997). Handbook of cross-cultural psychology. Volume 2:
Basic Processes and human development, Second edition. Needham Heights, Allyn & Bacon A Viacom
Company
18. Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press, accesată pe www.jku.at
19. Benoit-Bryan, J. (2011). The Runaway youth. Longitudinal study. University of Illinois, Chicago, National
Longitudinal Study of Adolescent Health, accesat pe website-ul http://www.1800runaway.org
20. Bers, M. (2012). Designing digital experiences for positive youth development. From playpen to playground,
Oxford University Press, Inc.
21. Birch, A. (2000). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Ed. Tehnică
22. Blakemore, S.J., Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: implications for executive
function and social cognition. În Journal of Child Psychology and Psychiatry, volume 43, issue 3/4 (2006),
pp.296-312, doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01611.x
23. Block, W.E., Ventur, P.A. (1963). A study of the psychoanalytic concept of castration anxiety in symbolically
castrated amputees. În Psychiatric Quaterly, volume 37, issue 3, pp.518-526, accesat pe
http://link.springer.com
24. Bogáthy, Z. (2004). Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi, Ed. Polirom
25. Bonchiş, E. (2004). Psihologia copilului, Oradea, Ed. Universităţii din Oradea
26. Boncu, Şt. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Ed. Polirom
27. Bouchard, T.J., McGue, M. (2003). Genetic and environmental influences on human psychological
differences. În Journal of Neurobiology, volume 54, issue 1, Wiley Periodicals Inc., pp. 4-45, DOI
10.1002/neu.10160
28. Bouton, M.E. (2007). Learning and Behavior: A contemporary synthesis. Sinauer Associates Inc.
29. Bowlby, J. (1988). A secure base. Parent-child attachment and healty human development. USA, Basic
Books, a member of the Perseur Books Group, accesată pe http://www.google.ro/books
30. Brate, A.T.; Negrea, A.I.; Lazăr, P. (2009). Diagnoza stresului organizaţional la poliţişti comunitari, în Milcu,
M. (2009), Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective. Noi valenţe aplicative ale psihologiei.
Bucureşti, Ed. Universitară, p.64-67
31. Brown, K.W., Cozby, P.C., Kee, D.W., Worden, P.E. (1999). Research methods in human development.
Second edition. Mayfield Publishing Company
32. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design. The
President and Fellows of Harvard College
33. Brown, B.B. (1999). Measuring the peer environment of american adolescents. În Friedman, S.L. &
Theodore, D. (eds.), Measuring environment across the life span: emergind methods and concepts, pp.59-
90. Washington, DC, US: American Psychological Association, accesat pe http://psycnet.apa.org
34. Bucur, M.D. (2014). Depresia postnatală: cauze asociate, simptome şi soluţii psihoterapeutice. În Practica
farmaceutică, vol 7., nr.1, pp.34-36, accesat pe website-ul http://practica-farmaceutica.medica.ro/
35. Bukatko, D. (2014). Child development: A thematic approach, 6th edition. Study guide by Cram101 Textbook
Reviews, Cengage Advantage Books, accesată pe http://books.google.ro
36. Butoi, T.B. (2008). Psihologie judiciară. Tratat universitar – teorie şi practică. Bucureşti: Ed. Pinguin Book
37. Carr, A. (2005). The handbook of child and asolecent clinical psychology. A contextual approach. Taylor &
Francis e-Library
38. Casey, B.J., Jones, R.M., Hare, T.A. (2008). The adolescent brain. În Annals of the New York Academy of
Science, 1124, 111-126 (2008), New York Academy of Science, doi:10.1196/annals.1440.010, accesat pe
http://onlinelibrary.wiley.com
39. Centre for Learning Innovation (2006). A basic introduction to child development theories, State of New
South Wales, Department of Education and Training, accesat pe website-ul
http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/7401/documents/theoriesoutline.pdf
40. Chele, G.E. (2010). Utilizarea îndelungată a calculatorului la copii şi adolescenţi: factor de risc sau condiţie
premorbidă. Rezumat al tezei de doctorat, coordonator prof. dr. Vasile Chiriţă, Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, accesată pe website-ul http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala
41. Christie, D., Viner, R. (2005). ABC of Adolescence. Adolescent development. În British Medical Journal,
volume 330, pp.301-304, accesat pe http://peds.stanford.edu
42. Costello, E.J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., Angold, A. (2003). Prevalence and development of
psychiatric disorders in childhood and adolescence. În Archives of General Psychiatry , vol. 60, pp.837-844,
accesat pe www.archgenpsychiatry.com
43. Coteanu, I. (coord.), (1998). Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic
44. Crandell, T.L; Haines Crandell, C.; Vander Zanden, J. W.(2009). Human development. McGraw-Hill Higher
Education
45. Creţu, T. (2009). Psihologia vârstelor, ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Ed. Polirom
46. Cristea, S. (2010). Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Ed. Polirom
47. Cucoş, C. (2002). Pedagogie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Ed. Polirom
48. Cummings, E.M., Iannotti, R.J., Zahn-Waxler, C. (1989). Aggression between peers in early chidlhood:
individual continuity and developmental change. În Child Development, vol.60, The Society for Research in
Child Development, Inc., pp.887-895,
49. Da Fonseca, D., Cury, F., Bailly, D., Rufo, M. (2004). Théories implicites de l’intelligence et buts
d’accomplissement scolaires. În Annales médico-psychologiques, Vol. 162, pp. 703-710, accesat pe
http://www.sciencedirect.com, doi: 10.1016/j.amp.2004.04.019
50. David, D. (2006a). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Ed. Polirom
51. David. D. (2006b). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente. Iaşi: Ed. Polirom
52. Debesse, M. (1981). Etapele educaţiei. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
53. Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000, updated in 2009. Houghton Mifflin Company,
accesat pe http://www.thefreedictionary.com
54. DiPietro, J.A. (2008). Prenatal Development. În Haith, M.M., Benson, J.B. (eds.), Encyclopedia of Infant and
early childhood development, vol. 2, pp.604-614. San Diego: Academic Press, Elsevier Inc., accesată pe
www.jhsph.edu
55. Dodge, D. (2004). Human capital, early childhood development and economic growth. În Tremblay, R.E.,
Barr, R.G., Peters, RdeV (eds.). Encyclopedia of early childhood development [online]. Montreal, Quebec:
Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2004:1-2. Accesat pe website-ul http://www.child-
encyclopedia.com/documents/DodgeDANGxp.pdf.
56. Döpfner, M., Schürmann, S., Lehmkuhl, G. (2004). Copilul hiperactiv şi încăpăţânat. Ghid de intervenţie
pentru copiii cu tulburări hiperchinetice şi opoziţionale, ediţia a II-a revizuită. Cluj Napoca: Ed. RTS
57. Döpfner, M., Schürmann, S, Frölich, J. (2006). Program terapeutic pentru copiii cu probleme
comportamentale de tip hiperchinetic şi opozant. THOP, ediţia a III-a revizuită. Cluj-Napoca: Ed. RTS
58. Dragu, A., Cristea, S. (2002). Psihologie şi pedagogie şcolară, Constanţa: Ovidius University Press
59. Dumitru, I.A. (2001). Personalitate. Atitudini şi valori. Aspecte psihoindividuale şi psihosociale. Timişoara:
Editura de Vest
60. Durkheim, E. (1956). Education and sociology. New York: The Free Press
61. Duyndam, J. (2013). Haptotherapy and empathy. În International Journal of Haptonomy and Haptotherapy
(03/02/13), accesat pe http://www.ijhh.org/userfiles/1362241821.pdf
62. Ellis, A.; Beattie, G. (1986). The psychology of language and communication. East Sussex: Psychology Press
63. Ellis, A., Bernard, M.E. (2007). Terapia raţional emotivă şi comportamentală în tulburările copilului şi
adolescentului. Teorie, practică şi cercetare. Cluj Napoca: Ed. RTS
64. Enăchescu, C. (2003). Tratat de psihosexologie. Iaşi: Ed. Polirom
65. Erol, R.Y., Orth, U. (2011). Self-esteem development from age 14 to 30 years: a longitudinal study. În
Journal of Personality and Social Psychology, vol. 101, no. 3, pp.607-619, American Psychological
Association, doi: 10.1037/a0024299
66. Ewen, R.B. (2012). Introducere în teoriile personalităţii. Bucureşti: Ed. trei
67. Faiciuc, L.E. (2009). Raţionament moral şi raţionament cognitiv. În Anuarul Institutului de Istorie „George
Bariţiu” din Cluj Napoca, Seria Humanistica, tom. VII, pp. 153-168, accesat pe www.ceeol.com
68. Fenwick, E. (2010). Mama şi copilul. Manual pentru îngrijirea copilului de la concepţie până la vârsta de 3
ani, ediţia a IV-a. Bucureşti, Enciclopedia Rao
69. Fernandez, E. (2003). Anger regulation, childhood. În Gullotta, T.P. Et al. (eds.), Encyclopedia of primary
prevention and health promotion, New York: Kluwer Academics/ Plenum Publishers, pp.190-195
70. Francis, S.E., Chorpita, B.F. (2011). Parental beliefs about child anxiety as a mediator of parent and child
anxiety. În Cognitive Therapy and Research, vol. 35, pp.21-29, DOI: 10.1007/s10608-009-9255-9, accesat
online pe http://www.childfirst.ucla.edu
71. Freud, S. (2000a). Opere 3. Psihologia inconştientului. Bucureşti: Ed. Trei
72. Freud, S. (2000b). Opere 2. Nevroza la copil. Bucureşti: Ed. Trei
73. Fontaine, R. (2008). Psihologia îmbătrânirii. Iaşi, Ed. Polirom
74. Forbes, E.E., Dahl, R.E. (2010). Pubertal development and behavior: hormonal activation of social and
motivational tendencies. În Brain and Cognition, volume 72, issue 1, pp.66-72, accesat pe website-ul
http://www.sciencedirect.com, doi:10.1016/j.bandc.2009.10.007
75. Gheorghe, V. (2012). Efectele televiziunii şi internetului asupra sănătăţii mentale, Conferinţă publică,
accesată online pe https://www.youtube.com/watch?v=jqoKhIiuZVM
76. Giannotti, F., Cortesi, F., Sebastiani, T., Ottaviano, S. (2002). Circadian preference, sleep and daytime
behaviour in adolescence. În Journal of Sleep Research, volume 11, issue 3, pp.191-199,
doi:10.1046/j.1365-2869.2002.00302.x, accesat pe http://onlinelibrary.wiley.com/
77. Gibbs, J.C. (2014). Beyond the theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt. Moral development and reality,
third edition. Oxford University Press
78. Giddens, A. (2001). Sociologie, ediţia a III-a. Bucureşti: Ed. Bic All
79. Glicken, M.D. (2009). Evidence-based practice with emotionally troubled children and adolescents. Elsevier
Inc.
80. Golu, P. (1994). Psihologia copilului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
81. Goodenow, C. (1993). Classroom Belonging among Early Adolescent Students: Relationships to Motivation
and Achievement. În The Journal of Early Adolescence, Vol. 13, No. 1, pp. 21-43, accesat pe
http://jea.sagepub.com
82. Gormezano, I.; Prokasy, W.F., Thompson, R.F. (eds.) (1987). Classical conditioning. 3rd edition. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates Inc.
83. Greenfield, P., Yan, Z. (2006). Children, adolescents and the Internet: a new field of inquiry in
developmental psychology. În Developmental Psychology, vol. 42, no. 3, pp. 391-394
84. Groth-Marnat, G. (2003). Handbook of psychological assessment, fourth edition. New Jersey: John Wiley &
Sons, Inc.
85. Guerra, N.C., Williamson, A.A., Lucas-Molina, B. (2012). Normal development: Infancy, childhood, and
adolescence. În Rey, J.M. (ed.), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health, Geneva:
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Alied Professions
86. Hägg, U., Taranger, J. (1982). Maturation indicators and the pubertal growth spurt. În American Journal of
Orthodontics, volume 82, issue 4, pp. 299-309, accesat pe website-ul http://www.sciencedirect.com,
doi:10.1016/0002-9416(82)90464-X
87. Harwood, R., Miller, S.A., Vasta, R. (2010). Psihologia copilului. Iaşi: Ed. Polirom
88. Havighurst, R.J. (1948). Developmental tasks and education. Chicago, IL, US: University of Chicago Press,
accesat pe website-ul http://psycnet.apa.org
89. Havighurst, R.J. (1953). Human development and education. Oxford, England: Longmans, Green, accesat pe
website-ul http://psycnet.apa.org
90. Hayes, N.; Orrell, S. (2010). Introducere în psihologie, ediţia a III-a. Bucureşti: Ed. All
91. Higa, C.K., Phillips, L.K., Chorpita, B.F., Daleiden, E.L. (2008). The structure of self-consciousness in children
and young adolescents and relations to social anxiety. În Journal of Psychopatology and Behavioral
Assessment, vol. 30, pp.261-271, DOI: 10.1007/s10862-008-9079-z, accesat online pe
www.childfirst.ucla.edu
92. Hoffman, M.A., Ushpiz, V., Levy-Shiff, R. (1988). Social support and self-esteem in adolescence. În Journal of
Youth and Adolescence, vol. 17, no. 4, pp. 307-316, accesat online pe http://link.springer.com
93. Hoffman, M.A., Levy-Shiff, R., Upshiz, V. (1993). Moderating effects of adolescent social orientation on the
relation between social support and self-esteem. În Journal of Youth and Adolescence, vol. 22, no. 1,
Plenum Publishing Corporation, pp. 23-31, accesat online pe http://link.springer.com
94. Homer, B.D., Hayward, E.O., Frye, J., Plass, J.L. (2012). Gender and player characteristics in video game play
of preadolescents. În Computers in Human Behavior, vol. 28, pp.1782-1789, accesat pe website-ul
https://steinhardt.nyu.edu
95. Houdé, O. (2007). Psihologia copilului. Chişinău: Ed. Cartier
96. Hughes, J., Kwok, O. (2007). Influence of Student–Teacher and Parent–Teacher Relationships on Lower
Achieving Readers’ Engagement and Achievement in the Primary Grades. În Journal of Educational
Psychology, Vol. 99, pp. 39-51, accesat pe website-ul
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2140005/
97. Iacob, L. (2007). Psihologia dezvoltării. În Sălăvăstru, D. (coord.), Psihologie, revăzute în 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012. Iaşi: Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, pp. 63-142
98. Iglowstein, I., Jenni, O.G., Molinari, L., Largo, R.H. (2003). Sleep duration from infancy to adolescence:
reference values and generational trends. În Pediatrics, vol. 111, no.2, pp.302-307,
doi:10.1542/peds.111.2.302, accesat pe http://pediatrics.aappublications.org
99. Ionescu, Ş.; Jacquet, M-M.; Lhote, C. (2007). Mecanismele de apărare. Teorie şi aspecte clinice. Iaşi: Ed.
Polirom
100. Jozefowicz, D.M., Barber, B.L., Eccles, J.S. (1993). Adolescent work-related values and beliefs: gender
differencies and relation to occupational aspirations. Lucrare prezentată la Întâlnirea bienală a Societăţii
pentru Cercetarea Dezvoltării Copilului, New Orleans, Louisiana, martie, 1993, accesată online pe
http://rcgd.isr.umich.edu/garp/presentations/eccles93x.pdf
101. Kagan, J., Lamb, S. (eds.), (1987). The emergence of morality in young children. Chicago: The University of
Chicago Press
102. Kant, I. (2002). Despre pedagogie. Bucureşti: Ed. Paideia
103. Kaplowitz, P. (2006). Pubertal development in girls: secular trends. În Current Opinion in Obstetrics &
Gynecology, volume 18, issue 5, pp.487-491, Adolescent and pediatric gynecology, doi:
10.1097/01.gco.0000242949.02373.09, accesat pe website-ul http://journals.lww.com
104. Khorramdel, K., Abolghasemi, A., Rakhshani, T., Nikdast, S.P., Rajabi, S. (2013). Early maladaptive schemas
as predictor of adolescents runaway. În Archives of Psychiatry and Psychotherapy, no. 4, pp.51-59, accesat
online pe website-ul
http://www.archivespp.pl/uploads/images/2013_15_4/51Khorramdel_APP_4_2013.pdf
105. Kohlberg, L. (1964). Development of moral character and moral ideology. În Hoffman, M.L., Hoffman, L.M.
(eds.). Review of child development research. Prepared under the auspices of the Society for Research in
Child Development, vol.1, New York: Russell Sage Foundation
106. Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V.S., Miller, S.M. (2003). Vygotsky's educational theory in cultural context.
Cambridge University Press
107. Laboratorul de Psihologia Dezvoltării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (2010). Preşcolarul –
dezvoltare socio-emoţională, coordonator lect. dr. Thea Ionescu, broşură accesată pe website-ul
http://www.devpsychology.ro/wp-content/uploads/01_Prescolari-dezvoltare-socio-emotionala.pdf
108. Lazarus, R. (2011). Emoţie şi adaptare. O abordare cognitivă a proceselor afective. Bucureşti: Ed. Trei
109. Lăzărescu, M., Nireştean, A. (2007). Tulburările de personalitate. Iaşi: Ed. Polirom
110. Leary, M.R., Baumeister, R.F. (2000). The nature and function of self-esteem: sociometer theory. În Zanna,
M.P. (ed.), Advances in experimental social psychology, vol. 32, pp.1-62. San Diego, CA: Academic Press
111. Lerner, R.M. (2001). Concepts and theories of human development, third edition. Psychology Press
112. Lerner, R.M., Steinberg, L. (eds.), (2009). Handbook of adolescent psychology. Third edition. Volume 1:
Individual bases of adolescent development. New Jersey: John Willey & Sons, Inc.
113. Lerner, R.M., Lerner, J.V., Bowers, E.P., Lewin-Bizan, S., Gestdottir, S., Brown Urban, J. (eds), (2011).
Thriving in childhood and adolescence: the role of self-regulation processes, Wiley Periodicals, Inc., accesată
pe https://books.google.ro/books
114. Lifshitz, F., Tarim, O., Smith, M.M. (1993). Nutrition in adolescence. În Journal: Endocrinology and
Metabolism Clinics of North America, volume 22, issue 3, pp. 673-383, accesat pe website-ul
http://europepmc.org
115. Lind, G. (2000). The importance of role-taking opportunities for self-sustaining moral development. În
Journal of Educational Research, 10, 9-15 accesat pe website-ul http://www.uni-
konstanz.de/FuF/SozWiss/fg-psy/ag-moral/pdf/Lind-2000_Selfsustaining-moral-development.pdf
116. Liu, E.S.C. (2005). Perceived parent-child adjustment in the family reunification among a group of runaway
adolescents in Hong Kong. În Journal of Adolescence, no.28, pp.687-707, The Association for Professionals
in Services for Adolescents, Elsevier Ltd. Doi: 10.1016/j.adolescence.2005.01.009
117. Loghlin, C., Barling, J. (2001). Young workers' work values, attitudes and behaviours. În Journal of
Occupational and Organizational Psychology, vol. 74, issue 4, pp. 543-558, DOI:
10.1348/096317901167514, accesat online pe http://onlinelibrary.wiley.com
118. Louw, D.A., Van Ede, D.M., Louw, A.E. (1998). Human development. Second edition. Cape Town: Kagiso
Tertiary
119. Lugani, C.F., Rizzo, A.C.. (2014). Youth at risk by the use of Internet, accesat pe website-ul
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/42159/Documento_completo.pdf?sequence=1
120. Manea, C.N., Olteanu, C. (2013). The influence of school textbooks in shaping stereotypes. În Frunză, V.,
Căprioară, D., Man – a perpetual challenge. Psychological, pedagogical and social dimensions, Craiova: Ed.
Sitech, pp.167-169
121. Marcelli, D. (2003). Tratat de psihopatologia copilului. Bucureşti: Ed. Fundaţiei Generaţia
122. Marchal, G. (2003). Dicţionar de Sociologie Oxford. Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic
123. Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. În Adelson, J. (ed.), Handbook of adolescent psychology,
pp.159-187, New York: John Wiley & Sons, accesată online pe website-ul http://www.researchgate.net
124. Martin Rainey, L., Borders, L.D. (1997). Influential factors in career orientation and career aspiration of
early adolescent girls. În Journal of Counseling Psychology, vol. 44, issue 2, pp.160-172, accesat pe
http://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/l_borders_influential1997.pdf
125. Mash, E.J., Barkley, R.A. (2003). Child Psychopatology. New York: The Guilford Press
126. McLeod, S. (2009, 2012). Jean Piaget. Accesat pe www.simplypsychology.org
127. Meltzoff, A.N., Moore, M.K. (1983). Newborn infants imitate adult facial gestures. În Child Development, 54,
702-709, accesat pe website-ul: http://128.95.148.60/meltzoff/pdf/83Meltzoff_Moore_ChildDev.pdf

128. Mercer, P.W., Merritt, S.L., Cowell, J.M. (1998). Differences in reported sleep need among adolescents. În
Journal of Adolescent Health, volume 23, issue 5, pp.259-263, accesat pe website-ul
http://www.sciencedirect.com/, doi:10.1016/S1054-139X(98)00037-8
129. Meyers, E.M (2009). Tip of the iceberg: meaning, identity and literacy in preteen virtual worlds. În Journal
of Education for Library and Information Science, vol. 50, no. 4, Association for Library and Information
Science Education, pp.226-236, accesat pe website-ul http://www.jstor.org
130. Milea, Ş. (2003). Specificul etiologiei tulburărilor psihice ale copilului şi adolescentului. În Revista Română
de Psihiatrie, Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie, nr. 3-4/2003, accesat online pe
http://www.romjpsychiat.ro
131. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (2014). Strategia naţională pentru
ocuparea forţei de muncă 2014-2020. Accesat online, în data de 12.03.2015, pe website-ul
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2014-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf
132. Minnesota Deparment of Human Services (2014). Teen runaways, MN Adopt accesat online pe
https://www.mnadopt.org/wp-content/uploads/2014/03/Teen-Runaways.pdf
133. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T. (2000). Psihologie judiciară. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă Şansa
134. Modrcin-McCarthy, M.A., Pullen, L., Flannery Barnes, A., Alpert, J. (1998). Childhood anger: so common, yet
so misunderstood. În Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, volume 11, number 2, pp. 69-77
135. Moreno, L.A., De Henauw, S., González-Gross, M., Kersting, M., Molnár, D., Gottrand, F., Barrios, L.,
Sjöström, M., Manios, Y., Gilbert, C.C., Leclercq, C., Widhalm, K., Kafatos, A., Marcos, A. (2008). Design and
implementation of the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence Cross-Sectional Study. În
International Journal of Obesity, volume 32, p. S4-S11, Macmillan Publishers Limited, accesat pe
www.nature.com/ijo
136. Moshman, D. (1998). Cognitive development beyond childhood. În Kuhn, D., Siegler, R. (eds.), Damon, W.
(series ed.), Handbook of child psychology, 5th edition, vol. 2, Cognition, perception, and language, pp.
947-978. New York: John Wiley & Sons, accesată pe website-ul http://digitalcommons.unl.edu
137. Mucchielli, R. (1965). Comment ils deviennent delinquants. Paris: EA Sociale Française
138. Muntean, A. (2009). Psihologia dezvoltării umane, ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Iaşi: Ed. Polirom
139. Muntean, A., Munteanu, A. (2011). Violenţă, traumă, rezilienţă. Iaşi: Ed. Polirom
140. National Institute of Child Health and Human Development (2006). The NICHD study of early child care and
youth development. Findings for children up to age 4 ½ years. NIH Pub. No. 05-4318, accesat pe
https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/seccyd_06.pdf
141. Neamţu, G. (coord.), (2003). Tratat de asistenţă socială. Iaşi: Ed. Polirom
142. Negreţ-Dobridor, I. (2008). Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi: Ed. Polirom
143. New York State Department of Health (2006). Clinical Practice Guideline. Report of the recommendations.
Motor disorders. Assessment and intervention for young children (age 0-3 years), accesat pe
http://www.health.ny.gov
144. Nicola, I. (1996). Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
145. Noom, M.J., Deković, M., Meeus, W.H.J. (1999). Autonomy, attachement and psychosocial adjustment
during adolescence: a double-edged sword?. În Journal of Adolescence, volume 22, issue 6, pp.771-783,
Elsevier Ltd., accesat online pe website-ul http://www.sciencedirect.com, doi:10.1006/jado.1999.0269
146. Nuţă, A. (2009). Psihologia relaţiei de cuplu şi a familiei. Bucureşti: Ed. Credis
147. Office of Early Chilhood Development, Viriginia Department of Social Services (2013). Milestones of child
development. Learning and development from birth to kindergarten (revised), accesat pe
http://www.dss.virginia.gov
148. Ohtani, K., Okada, R., Ito, T., Nakaya, M. (2013). A multilevel analysis of classroom goal structures' effects
on intrisec motivation and peer modeling: teachers' promoting interaction as a classroom level mediator. În
Psychology, vol. 4, no. 8, pp.629-637, accesat online pe http://www.scirp.org/journal/psych,
http://dx.doi.org/10.4236/psych.2013.48090
149. Omer, I. (2007). Psihologia muncii, ediţia a II-a. Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine
150. Orban, A. (2006). Dacă îţi pasă de copilul tău. Bucureşti, Ed. BIC ALL
151. Papalia, D.E.; Wendkos Olds, S.; Duskin Feldman, R. (2010). Dezvoltarea umană. Bucureşti: Ed. Trei
152. Parncutt, R. (2006). Prenatal development. În McPherson, G.E. (ed.), The child as musician. Oxford,
England: Oxford University Press, pp. 1-31
153. Patrick, H., Ryan, A.M., Kaplan, A. (2007). Early Adolescents’ Perceptions of the Classroom Social
Environment, Motivational Beliefs, and Engagement. În Journal of Educational Psychology, Vol. 99, No. 1,
pp. 83–98, accesat pe http://psycnet.apa.org
154. Pavelcu, V. (1972). Drama psihologiei. Eseu asupra dezvoltării psihologiei ca ştiinţă. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
155. Perkins, D.F. (2007a). What are the developmental tasks facing adolescents?, University of Florida IFAS
Extension, accesat pe http://www.education.com
156. Perkins, D.F. (2007b). Adolescence: the four questions, University of Florida IFAS Extension, accesat pe
website-ul http://lee.ifas.ufl.edu
157. Perry, A., Condillac, R. (2003). Evidence-based practices for children and adolescents with autism spectrum
disorders: review of the literature and practice guide. Children's Mental Health Ontario, accesat online pe
www.kidsmentalhealth.ca
158. Petermann, F., Petermann, U. (2006). Program terapeutic pentru copiii agresivi, ediţia a 11-a revizuită, Cluj-
Napoca: Ed. RTS
159. Piaget, J. (1982). Psihologie şi pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
160. Piaget, J. (1973). Naşterea inteligenţei la copil. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
161. Pikunas, J. (1961). Psychology of Human Development. McGraw-Hill Book Company, Inc., accesată pe
https://archive.org/stream/psychologyofhuma00piku#page/n3/mode/2up
162. Pinker, S. (1984, 1996). Language, learnability and language development. With new commentary by the
author. The President and Fellows of Harvard College
163. Pitariu, H., Rus, C. (2010). Stresul ocupaţional în condiţiile actualei crize economice: date comparative din 2
organizaţii. În Revista de psihologie, Tomul 56, Nr. 1-2, paginile 91-110
164. Poehner, M.E. (2008). Dynamic assessment. A vygotskian approach to understanding and promoting L2
development. Springer Science + Business Media, B.V.
165. Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Ed. Albatros
166. Porfeli, E.J. (2007). Work value system development during adolescence. În Journal of Vocational Behavior,
volume 70, issue 1, pp.42-60, doi: 10.1016/j.vb.2006.04.005, accesat online pe
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
167. Pruteanu, L.M. (2008). Locul afectivităţii în structura personalităţii adolescentului. Rezumatul tezei de
doctorat, coordonată de prof. univ. dr. Emil Verza, Bucureşti, accesată online pe website-ul
http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2008Iulie
168. Rayner, E; Joyce, A.; Rose, J.; Twyman, M.; Clulow, C. (2012). Psihodinamica dezvoltării umane. Creştere,
maturitate, senectute. Bucureşti: Ed. Trei
169. Rest, J.R. (1979). Development in judging moral issues. Minneapolis: The University of Minnesota Press
170. Rest, J.R., Narváez, D. (eds.), (2009). Moral development in the professions. Psychology and applied ethics.
Taylor & Francis e-Library, Routledge
171. Rest, J., Turiel, E., Kohlberg, L. (1969). Level of moral development as a determinant of preference and
comprehension of moral judgments made by others1. Journal of Personality. pp. 225-253,
doi:10.1111/j.1467-6494.1969.tb01742.x
172. Rizeanu (Pintilie), S. (2014). Psihodiagnoză şi evaluarea clinică a copilului şi adolescentului. Note de curs,
ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Bucureşti: Ed. Universitară
173. Robinson, N. (2003). Help! My child has run away from home! A resource booklet for parents. Doctorate of
Clinical Psychology at Macquarie University, in conjunction with South West Child, Adolescent & Family
Services, accesată obline pe website-ul http://teenrescue.us/wp-
content/uploads/2011/07/parentalrunawaybooklet.pdf
174. Roco, M. (2001). Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi: Ed. Polirom
175. Rogoff, B. (2007). The Cultural Nature of Human Development. În revista The General Psychologist, volumul
42, no.1, iarnă-primăvară 2007, pp. 4-7
176. Rogol, A.D., Clark, P.A., Roemmich, J.N. (2000). Growth and pubertal development in children and
adolescents: effects of diet and physical activity. În The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 72,
pp.521-528, American Society for Clinical Nutrition, accesat pe website-ul http://ajcn.nutrition.org
177. Rovee-Collier, C., Lipsitt, L.P., Hayne, H. (co-eds.), (1998). Advances in infancy research. Volume 12. Ablex
Publishing Corporation
178. Rupert, F. (2012). Traumă, ataşament, constelaţii familiale. Psihoterapia traumei. Bucureşti: Ed. Trei
179. Rusu, A.S., Mureşan, V.C. (2014). Satisfacţia în cuplu. Cercetări din psihobiologia sexualităţii. Cluj-Napoca:
Ed. Grinta
180. Ryan, R.M., Lynch, J.H. (1989). Emotional autonomy versus detachment: revisiting the vicissitudes of
adolescence and young adulthood. În Child Development, vol. 60, no. 2, New Jersey: John Wiley & Sons,
Inc., pp.340-356, accesat online pe http://www.jstor.org
181. Sandu, M. (2008). Violenţa familială – factor de risc în delincvenţa juvenilă. În Revista de cercetare şi
intervenţie socială, vol. 23, pp. 63-82. Iaşi: Ed. Lumen
182. Santrock, J.W. (2003). Adolescence, 9th edition, New York, McGraw Hill Companies
183. Sălceanu, C. (2013), L’impacte des jeux sur l’ordinateur pour les utilisateurs – etude constatative. În Frunză,
V., Căprioară, D., Man – a perpetual challenge. Psychological, pedagogical and social dimensions, Craiova:
Ed. Sitech, pp.198-202
184. Sălceanu, C. (2014a). The influence of computer games on children’s development. Exploratory study on the
attitudes of parents, Conferinţa Internaţională ştiinţifică Logos Universality Mentality Education Novelty
(LUMEN 2014) – From Theory to Inquiry in social Sciences, volumul 149, paginile 837 – 841, DOI:
10.1016/j.sbspro.2014.08.323 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050368
185. Sălceanu, C. (2014b). Thinking styles and moral values in adolescence, Conferinţa Internaţională ştiinţifică
LUMEN – Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 noiembrie 2014, în curs de publicare
186. Sălceanu, C. (2014c). Fundamentele evaluării şi măsurării psihologice. Craiova: Ed. Sitech
187. Sălceanu, C. (2014d). Bazele teoretice ale dezvoltării personalităţii deficientului. Craiova: Ed. Sitech.
188. Sălceanu, C., Manea, C.N. (2015). Moral values in postadolescence. A Romanian – Turkish comparison. În
Analele Universităţii “Ovidius” Constanţa, seria Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Asistenţă socială, în curs de
publicare
189. Schoeters, G., Den Hond, E., Dhooge, W., Van Larebeke, N., Leijs, M. (2008). Endocrine Disruptors and
Abnormalities of Pubertal Development. În Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, volumul nr. 102,
pp. 168–175, accesat pe webiste-ul http://onlinelibrary.wiley.com, doi:10.1111/j.1742-7843.2007.00180.x
190. Schurgin O'Keeffe, G., Clarke-Pearson, K. (2011). The impact of social media on children, adolescents and
families. În Pediatrics, vol. 127, no.4, American Academy of Pediatrics, pp.800-804, doi:
10.1542/peds.2011-0054, accesat pe http://pediatrics.aappublications.org
191. Schwartz, S.J., Mullis, R.L., Waterman, A.S., Dunham, R.M. (2000). Ego identity status, identity style and
personal expressiveness: an empirical investigation of three convergent constructs. În Journal of Adolescent
Research, vol. 15, no. 4, pp.504-521, accesat online pe website-ul
http://sethschwartz.info/pdfs/Three_Convergent_Constructs.pdf
192. Shaffer, H.R. (2005). Introducere în psihologia copilului. Cluj-Napoca: Ed. ASCR
193. Sigelman, C.K., Rider, E.A. (2010). Life-Span Human Develoment, 7th edition. Wadsworth CENGAGE
Learning
194. Sillamy, N. (1996). Dicţionar de psihologie, Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic
195. Sion, G. (2007). Psihologia vârstelor, ediţia a IV-a. Bucureşti: Ed. Fundaţiei România de Mâine
196. Skinner, B.F. (1953). Science and human behavior. New York: The Macmillan Company
197. Southam-Gerow, M.A., Daleiden, E.L., Chorpita, B.F., Bae, C., Mitchell, C., Faye, M., Alba, M. (2013). MAPing
Los Angeles County: Taking an Evidence-Informed Model of Mental Health Care to Scale. În Journal of Child
and Adolescent Psychology, 0(0), pp. 1-11, Taylor & Francis Group, LLC, doi:
10.1080/15374416.2013.833098
198. Stan, A. (2010). Motivaţia învăţării la adolescenţi din perspectiva teoriei orientării spre scopuri, rezumat al
tezei de doctorat, coordonator prof. univ. dr. Mihai Aniţei, accesat pe www.unibuc.ro
199. Stearns, P. N. (1990), The rise of sibling jealousy in the twentieth century. În Symbolic Interaction, volume
13, JAI Press, Inc., pp. 83-101, doi: 10.1525/si.1990.13.1.83 , accesat pe website-ul
http://onlinelibrary.wiley.com
200. Steinberg, L. (2009). A behavioral scientist looks at the science of adolescent brain development. În Brain
and Cognition, volume 72, pp.160-164, accesat pe www.elsevier.com, doi: 10.1016/j.bandc.2009.11.003
201. Steinberg, L., Silverberg, S.B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. În Child
Development, volume 57, no. 4, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., pp.841-851, accesat online pe
http://www.jstor.org
202. Subrahmanyam, K., Greenfield, P. (2008). Online communication and adolescent relationships. În The
Future of Children, vol. 18, issue 1, pp.119-146
203. Subrahmanyam, K. (2009). Developmental implications of children's virtual worlds. În Washington and Lee
Law Review, pp.1065-1083, accesată pe http://law2.wlu.edu
204. Şchiopu, U.; Verza, E. (1997). Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii, ediţia a III-a revizuită, Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
205. Taran, L., Buicu, G., Taran, M., Popa, C. (2013). Note de curs: psihiatria copilului şi adolescentului, accesat
online pe www.umftgm.ro
206. Thompson, S.J., Pillai, V.P. (2006). Determinants of runaway episodes among adolescents using crisis
shelter services. În International Journal of Social Welfare, no.15, pp.142-149. Blackwell Publishing Ltd.,
Oxford, UK
207. Tisseron, S., Gravillon, I. (2010). Psihologia jocurilor video, Bucureşti: Ed. Trei
208. Todd, J.T.; Morris, E.K. (Eds.) (1994). Modern perspectives on John B. Watson and classical behaviorism.
Westport, CT: Greenwood Press.
209. Toma, R. (2014). Psihotraumele în istoricul unor tulburări psihiatrice la copii şi adolescenţi. În Revista de
Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România, martie 2014, vol. 17, nr. 1, rubrica
medicului rezident, p.75-81, accesat online pe http://snpcar.ro/articole/534.pdf
210. Truzzi, M. (ed.), (1971). Sociology: the classic statements, first edition. New York: Random House
211. Tsai, K.C. (2012). Play, imagination and creativity: a brief literature review. În Journal of Education and
Learning, vol. 1, no. 2, Canadian Center of Science and Education, pp.15-20, doi: 10.5539/jel.v1n2p15,
accesat pe http://www.ccsenet.org
212. Tudose, F. (2007). Psihopatologie şi orientări terapeutice în psihiatrie. Bucureşti: Editura Fundaţiei România
de Mâine
213. Tudose, F., Tudose, C., Dobranici, L. (2011). Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi.
Bucureşti: Ed. Trei
214. Turkle, S. (1995). Life on the screen: identity in the age of the Internet, New York: Simon and Shuster
215. Tyler, K., Bersani, B. (2008). A longitudinal Study of early adolescent precursors to running away. În The
Journal of Early Adolescence, vol. 28, no.2, pp.230-251. Sage Publications, doi 10.1177/0272431307313592
216. Valdovinos, M.G., Cermak, S.M., Gallenberg, A., Baker, D.F. (2010). Evaluating „Jealousy” in infants: a
behavior-analytic approach. În Behavioral development bulletin, vol. 10, pp.15-17, accesat pe
http://baojournal.com
217. Vasile, A.S. (2010). Psihologia delincvenţei juvenile. Bucureşti: Universul Juridic
218. Veldman, F. (2001). Confirming affectivity, the dawn of human life. The pre-, peri- and postnatal affective-
confirming. Haptonomic accompaniament of parents and their child. În Neuroendocrinology Letters,
22:295-304, pii: NEL220401X02, accesat pe website-ul
http://www.nel.edu/22_4/NEL220401X02_Veldman_.pdf
219. Verhaeghe, P. (1996). The riddle of castration anxiety: Lacan beyond Freud. În The Letter. Lacanian
perspectives on psychoanalysis, 6, Spring 1996, pp.44-54. Paper originally presented at the second annual
congress of the APPI: „Anxiety and its coordinates”, Dublin, Nov. 95
220. Verza, E.; Verza, F.E. (2000). Psihologia vârstelor. Bucureşti: Ed. Pro Humanitate
221. Visu-Petra, L., Cheie, L. (2012). Dezvoltarea memoriei de lucru. Exerciţii pentru preşcolari şi şcolari. Cluj-
Napoca: Ed. ASCR
222. Volling, B.L., McElwain, N.L., Miller, A.L. (2002). Emotion regulation in context: the jealousy complex
between young siblings and its relations with child and family characteristics. În Child Development, volume
73, issue 2, pp.581-600, doi:10.1111/1467-8624.00425, accesat pe http://onlinelibrary.wiley.com
223. Vrăsmaş, E. (1999). Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti: Ed. Pro Humanitate
224. Vygotsky, L.S. (1998). The collected works of L.S.Vygotsky. Vol. 5, Child psychology. New York: Plenum
225. Walker Russ, S. (2004). Play in child development and psychotherapy. Toward empirically supported
practice. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., accesat online pe https://books.google.ro
226. Weber, M. (2000). The Rationalization of Education and Training. În Arum, R. & Beattie, I.R. (Eds.). The
structure of schooling: Readings in the sociology of education. Boston: McGraw-Hill
227. Wells, G. (2004). Dialogic inquiry. Toward a sociocultural practice and theory of education. Learning in
doing: social, cognitive, and computational perspectives. Cambridge University Press
228. Wigfield, A., Eccles, J.S. (eds.), (2002). Development of achievement motivation. Academic Press, An Elsevier
Science Imprint, Educational Psychology Series, accesat online pe website-ul
http://rcgd.isr.umich.edu/garp/articles/eccles02o.pdf
229. Williams, D., Yee, N., Caplan, S.E. (2008). Who plays, how much, and why? Debunking the stereotypical
gamer profile. În Journal of computer-mediated communication, no.13, pp.993-1018, International
Communication Association, doi 10.1111/j.1083-6101.2008.00428.x, accesat pe website-ul
http://onlinelibrary.wiley.com
230. Wilmshurst, L. (2007). Psihopatologia copilului. Iaşi: Ed. Polirom
231. Woodhead, M. (2006). Changing perspectives on early chidlhood: theory, research and policy. Background
paper prepared for the Education for all Global Monitoring Report 2007. Strong foundations: early
childhood care and education, UNESCO, 2007/ED/EFA/MRT/PI/33/REV
232. Zaharia, A. (2012). Aspecte psihosociale ale imaginii de sine şi integrării sociale la adolescenţi. Rezumatul
tezei de doctorat, coordonator prof. univ.dr. Nicolae Mitrofan, accesat online pe http://www.unibuc.ro
233. Zlate, M. (2002). Eul şi personalitatea. Bucureşti: Ed. Trei
234. Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iaşi: Ed. Polirom
235. Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive. Iaşi, Ed. Polirom
236. http://www.ginecologie.ro
237. http://www.adoptii.ro
238. http://www.scientia.ro
239. http://psychology.about.com
240. https://docs.google.com
241. http://www.haptonomie-kralingen.nl
242. www.sfatmedical.ro
243. www.testcentral.ro
244. www.salvaticopiii.ro
245. www.greatschools.org.
246. http://www.human-memory.net
247. http://xa.yimg.com/kq/groups/23506141/209711208/name/Complexe.pdf
248. www.romedic.ro
249. www.lapsiholog.com
250. http://www.hincksdellcrest.org
251. www.psihologiaonline.ro
252. http://www.gradinitamontessori.ro
253. http://waldorf.ro/
254. www.supermamici.ro
255. http://www.endocrineweb.com
256. http://www.news-medical.net
257. http://www.wall-street.ro
258. www.wikipedia.org
259. http://anatomie.romedic.ro/emisferele-cerebrale
260. http://www.kkhsou.in
261. http://download.intel.com
262. https://iuliapasarin.wordpress.com/2015/01/11/imaginea-de-sine-si-autovalorizarea/
263. https://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/04/psihologia-varstelor_adolescenta-si-varsta-
adulta.pdf.
264. http://www.7p.ro/Default.aspx?PageID=1621
265. http://www.consultanta-psihologica.com/adolescenta-si-criza-de-identitate/
266. 193.231.20.119/doctorat/teza/fisier/2369
267. http://www.consultanta-psihologica.com/conflictele-parinti-adolescenti/.
268. http://www.consultanta-psihologica.com/adolescentul-si-complexele-de-inferioritate/
269. http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/Idealul-de-viata-la-adolescent53.php
270. http://www.sanatateatv.ro
271. http://www.mediafax.ro/social/romania-cele-mai-multe-nasteri-din-ue-la-adolescente-sub-15-ani-
comitetul-onu-cere-o-strategie-privind-sanatatea-si-drepturile-sexuale-si-ale-reproducerii-13708479
272. https://avortulucide.wordpress.com/category/statistici-avort-romania/
273. http://www.ziare.com/stiri/consum-de-droguri/trei-sferturi-dintre-adolescenti-au-cunoscut-bautura-si-
drogurile-pana-la-17-ani-sondaj-1300267
274. http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate
275. http://stirileprotv.ro/stiri/social/vor-sa-arate-ca-modelele-din-reviste-dar-ajung-aproape-moarte-la-
spital.html
276. http://stirileprotv.ro/stiri/international/povestea-unei-anorexice-mancam-o-punga-de-chipsuri-in-2-
saptamani.html
277. http://anorexie-bulimie.ro/statistici-anorexie-bulimie.html
278. http://www.boli.ro/greutate/anorexia
279. http://www.sfatulmedicului.ro/Bulimie-si-anorexie--tulburari-de-alimentatie/bulimia-nervoasa-
hiperfagie_10
280. http://www.sfatulmedicului.ro/Schizofrenia-si-alte-tulburari-psihice/schizofrenia_110#Definitie
281. http://www.lapsiholog.com/schizofrenia-cauze-si-tratament.html
282. http://ulim.md/digilib/assets/files/Drept/Rotari/Capitolul%20II.pdf
283. https://www.tamu.edu/faculty/bortfeld/307/lectures/4.7_b+w.pdf
284. http://arhiva.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles
285. http://www.perfecte.ro
286. www.promoveazafemeia.com
287. http://www.edirect.e-guvernare.ro

S-ar putea să vă placă și