Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic de scurta durata la biologie

Realizat in clasa X-a profil real


Data: 15 noiembrie
Tema: Structura celulei eucariote
Tipul lectiei: Lectie de asimilare a cunostintelor
Durata: 45 min.

Competente cheie: Obiective


Competente de autocunoastere si autorealizare. Operationale:
Competente transversale:
1.Competenta de a dobindi si a aplica cunostintele de
baza in domeniul biologie in rezolvarea unor
probleme din viata cotidiana
2.Competenta de utilizare adecvata a limbajului
modern a terminologiei specifice biologiei.

Competente specifice:
Competenta de a aplica tehnici interactive
de
acumulare,inregistrare,reprezentare,interpre
tare si comunicare a informatiei referitoare
la organisme,procese si fenomene biologice
si a corelatiei dintre ele.

Subcompetente:
1. Indentificarea functiilor principale
ale organitelor celulare ale celulei si
tesuturilor
2. Compararea structurii diferitor
tipuri de organite,celule
3. Recunoasterea diferitor tipuri de
celule
Strategii didactice:
Materiale didactice:Planse,fise, carioce,coli de hirtie,fise cu informatii,teste de
evaluare,microscop cu micropreparate, “Structura celulei” Power Point.
Metode si procedee: Conversatia,expunerea,lucrul in grup,Tehnica
CCC,problematizarea,Diagrama Vien,Metoda Paiangen,algoritmizarea
Forme de activitate: Frontal,in grup,individual
Surse informationale: Manual de biologie clasa a X-a, tabele, literatura suplimentara,
calculatorul.

Etapele Obie Activitatea Activitatea Strate- Evalu


lectiei ctive gii are
oper profesorului elevului didacti-
atio ce
nale.
Moment Verifica daca sunt conditii optime  Isi pregatesc caietul de
organiza de realizare a orei biologie,manualul,carioca
toric  Noteaza elevii absenti si ,s.a.
(2 min.) solicita elevilor sa-si
pregateasca cele necesare
 pentru petrecerea orei
Capta-
rea *Transmite urmatoarele
cuvinte elevilor: Mediteaza asupra cuvintelor Mesaj
atentiei
(3 min) “...La deschiderea lumii transmise
celulare avem prilejul
sa observam
perfectiunea in valoarea Ev.for.
ei absoluta. Nimic nu
lipseste,nimic nu e in
plus- aceasta este
conditia de baza pentru Explica sensul motto-ului Mottou
existenta celui mai mare
mister al universului-
VIATA”
MOTTO-UL
Evoca- Elevii observa materialul Individu
LECTIEI:”Viata este pentru
rea vegetativ si raspund, ca pe al
fiecare om o celula
(10 min) mese se afla bulbi
solitara ale carei pereti sunt de ciapa,fructe,
oglinzi.”(Eugene O’Neill citrice,rosii,pepeni,
si altele.
 Solicit elevilor sa observe Din tesut
materialele de pe masa de
lucru si le cere sa Tesut - celule.
recunoasca ce organe ale
plantelor sunt
Elevii raspund la intrebarile
 Din ce sunt alcatuite aceste adresate pe profesor Frontal
organe? Ev.
 Dar tesuturile din ce sunt form.
alcatuite?

 Ce numim celula?

 Ce subsatnta organica din


celula cunosti?
 Care sunt substantele
organice ce fac parte din
compozitia celulei?

 Ce fel de glucide cunosti ?


Elevii lucreaza in grup Lucrul
 Functia glucidelor. raspunzind la intrebarile cu fisele
propuse de pe fise.
 Functia proteinelor. Diagra-
ma
Grupa I Vien
 Scrieti pe postere cu Elevii raspund la intrebarile
ajutorul reperelor din carte propuse de professor prin Posterul
caracteristica lipidelor diferite tehnici metode la Lucrul
 Cu Diagrama Vien cerinta profesorului. in grup,
caracterizati ADN si ARN. Posterul Ev.
Dupa algoritmul: form.
a)numarul de catene Algorit
b)bazele azotate mizarea
c)glucidul Lucrul
d)functiile cu
e)localizarea manua-
lul
Grupa II Scheme,
O1 Propune o schema ce ar reprezenta
caracteristica lipidelor ca substanta Postere
organica din compozitia celulei Metoda
Paian- Ev.
Grupa III Gen form.
Ce functii biologice ale lipidelor
cunosti
Elevii citesc eseul propus la Eseu
Grupa IV lucru pe acasa Creativit
Caracterizati ATP-ul ca component atea
organic al celulei

- Citirea eseului “Rolul apei


Realiza- O2 in organismele vii” Lucrare
rea de
sensului labora-
(20 min) Celula tor
-Ovala ,alungita Observa
rea
Elevii sunt rugati sa lucreze cu Elevii isi noteaza in caiete
microscopul si sa priveasca Ce stiu Ce vreau sa Ce am aflat
preparatul pregatit. stiu
- Ce observati in microscop? - -Structura Structura Schema
compoztia morfologi
- Ce forme ale celulei sunt in chimica a ca R.E, A.G., CCC
Lizozomi,
preparate? celulei -structura vacuolele
Profesoara anunta subiectul orei si -elemente functional
anorga- a org.
obiectivele ei nice celulei
-Elevi in clasa VIII ati studiat -substante
Celula .Cu ajutorul organice
org.celulei
cunostintelor ce le aveti - org.
completati urmatoarea schema amem.
-org.
unimem.
-org. Ev.
bimem. form.

O2 Elevii isi noteaza in caiete

Celula vegetala
^
/ /
Parinchematice
Prozinchematice

Celula animala
^
Forma
Forma
Variata Constanta
/ /
(leucocite, (celule
celule epiteliale,
musculare) nervoase,
eritrocitele)

O3 Raspund la intrebarile Conver-


profesorului si isi noteaza satia
O4 notiunile noi in caiete.
Dupa prezenta nucleului Expune-
^ rea Ev.
Procariote Eucariote form.
O5 (fara nucleu) (cu nucleu) Caracterizeaza citoplasma si
numesc citeva functii care le
- Elevi ce stiti despre membrana cunosc.
plasmatica?
- Unde este situata la celula
animala?
- De cine este protejata la celula
vegetala
- Ce stiti depsre citoplasma?
- Care este functia ei? Lucrul
in grup.
Profesoara face cunostinta elevilor Lucrul
cu notiunile noi: cu
- Osmoza Elevii citesc informatia din manua-
- Plasmoliza carti si sursele adaugatoare si lul. Ev.for
O6 - Pinocitoza cu ajutorul posterului reda Algorit mativa
- Endocitoza structura fiecarui organit mizarea
- Fagocitoza propus. Metoda
Propun elevilor ca pe postere cu Paian-
ajutorul informatiilor din carte si gen
cele primite adaugator sa efectueze
caracteristica organitelor
membranare pe grupe conform
denumirei grupului
GR I- Lizozomii
GR II –RE
Retenti O1, GR III-AG Elevii asculta si privesc P.P.
a si O2, GR IV-Vacuolele structura celulei animale si
transfer O3, dupa algoritmul: vegetale.
-rul O4, a)structura
(conso- O5, b)dimensiunile
lidarea O6. c)compozitia
si d)functiile. Elevii dau raspuns la Test
fixarea intrebarile din test pe baza fulger
cunosti- cunostintelor capatate la Lucrul
ntelor) Profesorul efectueaza o lectie. individu
(5 min.) generalizare si prezinta structura al
celulei si organitelor celulare in
Power Point

Extensi- Propun elevilor un test conform


une caruia raspund la intrebari la tema Elevii isi noteaza tema pe
(3min.) studiata. acasa in caiete

Notarea
(2 min) Elevii prezinta agendele

- De studiat tema 2.2


- Exercitiul 1,2(a,b,c)
- De alcatiut un eseu cu tema
“Celula”
-
Noteaza elevii si comenteaza
notele

ANEXE:

FISA I
Efectuati o caracteristica comparative a acizilor ARN si AND conform Diagramei Vien dupa
algoritmul :
1.numarul de catene
2.bazele azotate
3. glucidul
4.functia
5.localizarea

FISA II
Propune o schema ce ar reprezenta caracteristica lipidelor ca substanta organica din compozitia
celulei

FISA III
Ce functii biologice ale lipidelor cunosti?

FISA IV
Caracterizati ATP-ul ca component organic al celulei

LUCRUL IN GRUP

GRUPUL I (LIZOZOMII)
Caracterizati Lizozomii dupa urmatorul algoritm:
1.Structura
2.Dimensiunile
3.Compozitia.
4. Functiile.

GRUPUL II (RETICOLUL ENDOPLASMATIC)


Caracterizati RE dupa algoritmul:
1.Structura
2.Dimensiunile
3.Compozitia.
4. Functiile.

GRUPUL III (APARATUL GOLGI)


Caracterizati Aparatul Golgi dupa algoritmul:
1.Structura
2.Dimensiunile
3.Compozitia.
4. Functiile.

GRUPUL IV (VACUOLELE)
Caracterizati Vacuolele dupa algoritmul:
1.Structura
2.Dimensiunile
3.Compozitia.
4. Functiile.
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”Ghindesti

Aprobat_____________
Data________________

Proiect didactic
la chimie
Principalii
compusi ai
fierului
Realizat de
Lelic Ala
profesor de
biologie
si chimie,
grad didactic doi

2012